Sunteți pe pagina 1din 9

LABORATOR 3 COMENZI DE EDITARE SI INFORMARE Acest capitol descrie comenzile utilizate pentru editarea sau modificarea desenelor.

Folosirea acestora permite : * stergerea obiectelor desenate * recuperarea obiectelor sterse accidental * inversarea ("undo") efectului multor comenzi de desenare si editare * mutarea obiectelor in alte locuri * efectuarea de copii multiple ale obiectelor existente in retele rectangulare sau circulare * modificarea proprietatilor (strat, culoare, si tip de linie) obiectelor existente * crearea legaturilor (banda, tesire) intre doua obiecte existente * descompunerea unui obiect existent in 2 parti componente * crearea imaginii in oglinda a obiectelor existente * potrivirea curbelor si executarea altor operatii de editare cu polyline-urile * rotirea, marirea sau micsorarea obiectelor existente * aranjarea sau extinderea unor obiecte pentru inlantuirea cu altele * mutarea unei parti din desen, intinderea unor obiecte pentru corectare * divizarea unui obiect in parti sau sectiuni egale * desenarea segmentelor paralele cu segmente existente sau a ambelor deplasate fata de curbe existente * descompunerea unei entitati de tip "Block" sau "Polyline"in partile componente Anumite comenzi sint descrise in acest capitol. Folosindu-le, puteti : * lista baza de date cu inregistrarile desenelor pentru obiectele selectate * calcula distante, arii si perimetre * converti puncte de pe ecran in coordonate absolute (sau vice versa) Comanda ERASE Comanda ERASE permite specificarea entitatilor care se doresc a fi sterse din desen. Formatul comenzii este : Command : ERASE Select object: (obiectele dorite) O varianta mai la indemina a comenzii ERASE este "ERASE Last". Se poate folosi aceasta, pentru stergerea entitatii cele mai recent desenate. Comenzile "ERASE Last" se pot repeta stergind de fiecare data, pas cu pas, entitatile cele mai recent desenate. Comanda OOPS Comanda OOPS reface entitatile care au fost sterse in mod accidental. Ori de cite ori este folosita comanda ERASE, o lista cu entitatile sterse este salvata. Comanda : Command : OOPS reface toate entitatile sterse cu cea mai recenta comanda ERASE.

La o ulterioara comanda ERASE, lista entitatilor sterse cu comanda ERASE anterioara este anulata, astfel incit OOPS nu va mai putea reface entitatile respective. Se poate folosi de asemenea, comanda OOPS dupa o comanda BLOCK sau WBLOCK deoarece si acestea sterg obiectele selectate. Comanda MOVE Comanda MOVE permite mutarea uneia sau mai multor entitati dintr-o pozitie in alta in desen, fara modificarea orientarii sau marimii. Dupa definirea setului de selectare a obiectelor care se doresc a fi mutate, AUTOCAD, cere introducerea unui vector de deplasare care sa indice departarea si directia pozitiei unde vor fi mutate. Figura 3.1 ilustreaza folosirea comenzii MOVE:

fig. 3.1 Comanda COPY Pentru a copia obiecte existente se utilizeaza comanda COPY. COPY este similara comenzii MOVE, cu deosebirea ca plaseaza copiile obiectelor selectate in pozitiile specificate, lasind insa originalele intacte. Copiile au aceeasi orientare si marime cu originalele. Se poate de asemenea cere comenzii COPY sa continue cererile de deplasare fiind posibila astfel executarea de copii multiple. Fiecare copie rezultata este complet independenta in raport cu originalul si poate fi editata si prelucrata ca orice alta entitate. Copii multiple Pentru efectuarea de copii multiple folosind o singura comanda COPY se raspunde la cererea "Base point" introducind "Multiple" (sau "M"). Cererea "Base point" reapare ,repetind precizarea celui de-al II-lea punct, si o copie a obiectelor selectate este realizata la introducerea fiecarei deplasari. Fiecare deplasare este relativa la pozitia originalului ca baza. De exemplu, secventa urmatoare executa doua copii ale unui obiect existent: Command: COPY Select object: (se selecteaza obiectul) <Base point or displacement>/Multiple: M Base point: 0,0 Second point of displacement: 4,0
2

Second point of displacement: 4,2 Second point of displacement: RETURN Efectul comenzii este prezentat in figura 3.2

fig. 3.2

Comanda ROTATE Commanda ROTATE poate fi folosita pentru modificarea orientarii entitatilor existente prin rotirea lor in jurul unui punct de baza specificat. Un unghi pozitiv determina rotirea in sens invers acelor de ceasornic, iar un unghi negativ determina rotirea in sensul acelor de ceasornic. Figura 3.3 ilustreaza rotirea cu un unghi de 45 de

grade in sensul acelor de ceasornic. fig. 3.3 Punctul de baza poate fi pozitionat oriunde in desen. Daca o portiune din obiectul selectat, apartine punctului de baza, acea portiune va ramine neschimbata, chiar daca orientarea se schimba. Uneori este mai usoara utilizarea rotatiei cu unghi absolut decit relativ. Pentru exemplificare, se prezinta urmatorul dialog: <Rotation angle>/Reference: R Reference angle<0>: 73 New angle: 22.4
3

cu efect prezentat in figura 3.4 Comanda SCALE Comanda SCALE permite modificarea marimii entitatilor existente. Este foarte asemanatoare comenzii ROTATE . Obiectele pot fi marite sau micsorate si este permisa "tragerea". Acelasi factor de scalare este aplicat pe ambele axe Ox si Oy, astfel incit cercurile nu pot fi transformate in elipse.

fig. 3.4 Comanda MIRROR Comanda MIRROR, permite realizarea imaginilor in oglinda, ale obiectelor existente in desen, cu sau fara retinerea originalelor. "Linia oglinda" desemnata reprezinta axa in jurul careia se produce rasturnarea; ea poate fi sub orice unghi si se poate optional pozitiona al II-lea punct. Imaginea in oglinda a textelor si atribute In mod obisnuit, cind un numar de entitati sint rasturnate, Textul, Atributele si Definirea atributelor entitatilor sint reflectate i n raport cu linia desemnata si ca rezultat se produce imaginea conform comenzii MIRROR. Aceasta imagine respecta legile matematice ale reflexiei. Uneori insa, odata cu reflexia unei anumite sectiuni din desen se doreste pastrarea tuturor notatiilor de tip text, pentru a fi citite in mod normal. AUTOCAD permite aceasta prin intermediul variabilei sistem MIRRTEXT. Cind MIRRTEXT este selectata pe 1, textul va fi reflectat in mod normal si va apare privit in oglinda. In cazul selectarii pe 0, comanda MIRROR va trata rubricile text in mod special, neinversindu-le. Comanda STRETCH Comanda STRETCH permite deplasarea portiunii selectate din desen, pastrind neschimbate conexiunile neafectate. Conexiunile executate cu ajutorul segmentelor, arcelor, urmelor, blocurilor si polyline-urilor pot fi intinse. De cele mai multe ori se foloseste optiunea "Crossing" si se specifica o fereastra. Toate obiectele continute in fereastra vor fi mutate de comanda STRETCH, similar comenzii MOVE.
4

Segmentele, arcele si polyline-urile care taie fereastra sint modificate prin mutarea numai a extremitatilor care ramin in interiorul ferestrei, lasindu-le pe cele din exterior neschimbate. Comanda ARRAY Comanda ARRAY permite executarea unor copii multiple intr-o retea pattern dreptunghiulara sau circulara. Fiecare obiect rezultat poate fi manipulat in mod independent. Command : ARRAY Select objects: (Se precizeaza ce trebuie copiat) Rectangular/Polar array (R/P): Modul de operare al comenzii ARRAY este dependent de dispunerea (dreptunghiulara sau polara) selectata. Fiecare caz este prezentat separat in continuare. Dispuneri dreptunghiulare In cazul selectarii optiunii "Rectangular" (sau numai "R"), AUTOCAD cere numarul rindurilor (orizontal) si coloanelor (vertical) care se doresc construite. Valoarea implicita pentru fiecare dintre acestea este 1. Number of rows (---) <1>: Number of columns (|||) <1>: O retea dreptunghiulara va fi construita prin reproducerea obiectului selectat de un numar de ori adecvat. De obicei, o retea cu 1 rind si o coloana este fara sens si este abandonata. Numerele reprezentind rindurile si coloanele trebuie sa fie intregi.Urmatoarea cerere este : Unit cell or distance between rows (---): Se introduce distanta intre rindurile alaturate din retea. Apoi, AUTOCAD cere : Distance between columns (|||): In mod normal, elementul de baza al retelei este considerat in coltul din stinga jos, dispunerea celorlalte orientindu-se in sus si spre dreapta. Daca se introduce un numar negativ pentru distanta intre rinduri, acestea vor fi adaugate in jos. Similar un numar negativ pentru distanta intre coloane determina adaugarea acestora spre stinga. Optional, se poate raspunde la cererea "Unit cell..." prin precizarea a 2 colturi opuse ale unui dreptunghi , pentru a indica AUTOCAD-ului, spatiul dintre rinduri si dintre coloane. In acest caz se sare peste cererea "Distance between columns (|||):"

Dispuneri polare (circulare) Pentru a crea o retea polara sau circulara se selecteaza obiectele care se doresc multiplicate si se raspunde la cererea de tip de retea cu ("Polar") (sau numai "P"). Cererea care urmeaza este : Center point of array: Se introduce punctul in jurul caruia se doreste formarea retelei. In continuare, AUTOCAD-ul cere introducerea a 3 parametrii: * numarul elementelor din retea * unghiul de umplere * unghiul dintre elementele din retea. Se pot specifica oricare doua . Urmatoarea cerere este : Number of items:

Se introduce numarul elementelor din retea, incluzindu-se si originalul. (In cazul in care s-au selectat obiectele multiple, toata figura se considera ca un element). Se poate da un raspuns nul la aceasta cerere, in care caz, ambele unghiuri, de umplere si dintre elemente, trebuie specificate. Urmatoarea cerere este : Angle to fill (+=CCW,-=CW)<360>: Deci, AUTOCAD-ul cere sa se precizeze la ce distanta in jurul punctului central, se dispune reteaua. Un numar pozitiv specifica rotirea in sens invers acelor de ceasornic, iar un numar negativ, in sensul acelor de ceasornic.Pentru o retea circulara plina se introduce 360; acesta este de altfel raspunsul implicit. Comanda CHANGE Comanda CHANGE permite modificarea anumitor caracteristici ale segmentelor, cercurilor, textelor, definirilor de atribute si blocurilor inserate sau a proprietatilor comune ale oricaror tipuri de entitati. Dialogul incepe in felul urmator : Command : CHANGE Select objects: (se selecteaza obiectele) Properties/<Change point>: Schimbarea proprietatilor obisnuite ale entitatii Fiecare entitate dintr-un desen are asociate stratul, culoarea si tipul de linie. Fiecare entitate are o inaltime si o grosime in spatiul tridimensional 3D. Daca se doreste modificarea oricarei dintre aceste proprietati pentru obiectele selectate, se raspunde la cererea comenzii CHANGE "Properties/<Change point>:" , cu "Properties" (sau numai "P"). AUTOCAD-ul cere in continuare : Change what property (Color/Elev/LAyer/LType/Thickness)? Se introduce optiunea corespunzatoare proprietatii care se doreste a fi modificata. Se poate observa fiecare optiune cu literele mari marcate Schimbarea entitatilor singulare In cazul in care s-a selectat un singur obiect, AUTOCAD foloseste "change point" pentru modificarea anumitor caracteristici ale entitatilor alese. Operatia efectuata depinde de tipul entitatii selectate. (In urmatoarele descrieri "change point" este abreviat "CP"). Line - extremitatea finala a CP este schimbata in CP (segment) destinatie. Circle - raza este modificata astfel incit circumferinta (cerc) cercului sa treaca prin CP specificat Text - CP devine noua pozitionare a textului. Block - CP-ul devine noua origine a blocului . Schimbarea entitatilor multiple Daca selectia solicitata de comanda CHANGE contine multiple entitati de tip segment, CP este aplicat tuturor. Astfel dindu-se 3 linii care nu se intersecteaza in acelasi punct, pot fi facute concurente intr-un punct prin intermediul comenzii CHANGE. Comanda BREAK

Comanda BREAK sterge portiuni de segmente, urme, cercuri, arce sau polyline-uri sau imparte un obiect in 2 obiecte de acelasi tip. Command : BREAK Select objects: (se specifica obiectele) Enter first point: (o extremitate a portiunii de sters) Enter second point: (cealalta extremitate a portiunii de sters) Comanda TRIM Uneori se doreste ordonarea anumitor obiecte intr-un desen astfel incit sa fie taiate anumite verigi definite de alte obiecte. Acest obiectiv se poate realiza usor utilizind comanda TRIM. Command : TRIM Select cutting edge(s): Select objects: A doua linie a comenzii reprezinta intrebarea standard de selectare de obiecte a AUTOCAD-ului, si se poate folosi orice forma de selectare a entitatii, pentru definirea verigilor care se taie. Verigile selectate sint intensificat luminate in timpul comenzii TRIM. Se tasteaza RETURN, dupa selectarea tuturor verigilor de taiat. TRIM cere in continuare: Select object to trim: Se selecteaza obiectele delimitate de selectia verigilor anterioare, prin marcarea partilor care vor fi sterse. Aceste obiecte nu se selecteaza cu optiunile "Window, Crossing, Last selection". Cererea "Selet object to trim:" permite stergerea mai multor obiecte . Se raspunde cu RETURN pentru terminarea comenzii. Comanda EXTEND Comanda EXTEND completeaza comanda TRIM descrisa mai inainte. Folosind comanda EXTEND, se pot prelungi obiectele existente din desen astfel incit ele sa se termine in veriga frontiera (verigi) definite de unul sau mai multe obiecte din desen. Initial se definesc limitele (verigile frontiera) pina la care se prelungesc entitatile. Command : EXTEND Select boundary edge(s)... Select objects: A doua linie a cererii este selectarea stadard a AUTOCAD-ului, si se poate folosi orice forma de selectare a entitatilor pentru definirea obiectelor frontiera. Verigile de frontiera sint luminate intens si ramin asa pe toata durata comenzii EXTEND. Dupa specificarea tuturor verigilor frontiera, se tasteaza RETURN si urmeaza cererea : Select object to extended: Se marcheaza obiectele care se doresc extinse. Acestea nu trebuie selectate cu "Window", "Crossing" sau "Last selection". Cererea "Select object to extend:" se repeta pentru a permite selectarea oricarui numar de obiecte extinse pina la limitele frontierelor stabilite. Raspunsul "RETURN" termina executia comenzii. Comanda FILLET Comanda FILLET permite realizarea racordarilor intre 2 segmente, arce sau cercuri. Lungimile elementelor originale sint ajustate astfel incit acestea sa se termine cu extremitatile arcului de racordare . Command : FILLET
7

Polyline/Radius/<Select two objects>: Racordarea a doua obiecte Implicit, comanda FILLET asteapta selectarea a doua obiecte sau a doua segmente de dreapta apartinind aceleiasi polyline. Dupa selectarea celor doua obiecte, nu mai este necesara apasarea tastei RETURN. Comanda FILLET stie ca este necesara selectarea a doua puncte. Racordarea a doua segmente de dreapta In cazul in care obiectele selectate sint segmente de dreapta ca entitati sau elemente ale unei polyline, comanda FILLET le prelungeste, daca este necesar pina se intersecteaza. Apoi se realizeaza racordarea cu raza curenta. Racordarea cercurilor si arcelor Se pot in general racorda doua cercuri, doua arce, un segment si un cerc, un segment si un arc sau un cerc si un arc. Regulile sint similare celor mentionate in cazul segmentelor. De obicei insa cind se construiesc racordari care implica arce si cercuri exista mai multe posibilitati de racordare intre obiectele selectate. Pentru determinarea racordarii dorite, AUTOCAD-ul cere selectarea obiectelor prin punctarea lor. Selectarea razei de racordare Pentru selectarea razei de racordare, se raspunde la cererea comenzii FILLET cu "Radius" (sau numai "R"). Command : FILLET Polyline/Radius/<Select two lines>:R Enter fillet radius <current>: (valoare) Se poate introduce valoarea numerica a razei, sau se pot pozitiona doua puncte care sa o determine. Racordarea unei polyline complete Se poate utiliza optiunea "Polyline" a comenzii FILLET, pentru a executa racordari sau pentru a sterge anumite portiuni. Secventa de comanda este urmatoarea: Command : FILLET Polyline/Radius/<Select two objects> : P Select polyline : (Se selecteaza o polyline simpla) In cazul in care raza de racordare selectata este diferita de zero, AUTOCAD-ul va insera arce la fiecare veriga unde doua segmente se intilnesc. Daca doua segmente sint separate printr-un arc care nu realizeaza racordarea, acesta este sters si este inlocuit cu un arc de racordare. Comanda CHAMFER Comanda CHAMFER elimina anumite portiuni din 2 segmente care se intersecteaza la o distanta specificata si uneste extremitatile rezultate dupa eliminare cu un nou segment. Operatia acestei comenzi este similara comenzii FILLET. Command : CHAMFER Polyline/Distances/<Select first line>:(punct pe un segment) Select second line:(punct de intersectie al segmentului) Tesirea a doua segmente
8

In mod implicit, comanda CHAMFER asteapta selectarea a doua segmente sau a doua portiuni drepte ale aceleiasi polyline. In mod alternativ se poate selecta una dintre optiuni. Dupa punctarea celor doua segmente nu se tasteaza RETURN. Comanda CHAMFER stie ca trebuie selectate numai doua segmente. Daca este necesar, segmentele selectate sint prelungite pina cind se intersecteaza. Daca amindoua segmentele apartin aceluiasi strat de desenare, segmentul de tesire se afla in acest strat, altfel acesta se situeaza in stratul curent. Daca punctul de intersectie al celor 2 segmente initiale nu se gaseste in limitele de desenare (si validarea limitelor este pe ON) comanda este anulata.Daca cele doua distante de tesire sint nule, cele doua segmente sint extinse pina la intersectare, segmentul de tesire nefiind trasat; se poate folosi acest lucru pentru a putea intersecta doua segmente. Selectarea distantelor de tesire Pentru aceasta operatie se raspunde cu "Distance" (sau numai "D") la cererea comenzii CHAMFER. Command : CHAMFER Polyline/Distance/<Select first line>: D Enter first chamfer distance <current>: (valoare) Enter second chamfer distance <current>: (valoare) Ditantele se pot introduce numeric, sau se pot preciza cu ajutorul a doua puncte. AUTOCAD-ul va masura distanta dintre acestea si va folosi aceasta valoare. Tesirea unei polyline complete Se poate utiliza optiunea "Polyline" a comenzii CHAMFER pentru a aplica tesituri intregii polyline. Comanda CHAMFER urmareste entitatea de tip polyline de la inceput, tratind fiecare portiune rectilinie, similar cu primul segment. Al II-lea segment este cel care urmeaza si care trebuie sa fie adiacent sau separat de un alt segment fata de cel curent.