Cerere la Administrati a Finantelor Publice de corectie decont TVA

Intrebare: Am depus o cerere la Administratia Finantelor Publice de corectie decont tva luna iulie 2010. Am declarat in 12.08.2010 decont tva –iulie 2010 in care am avut omisa inregistrarea unei facturi de achizitie din 30.07.2010. Am depus cerere corectie in data de 23.07.2010 (fiind in termen pana pe 25.08.2010) la registratura dupa care am intrebat la biroul de corectii cand sa revin pentru decizia de corectie. Mi s-a raspuns ca nu este considerata eroare materiala si ca trebuie sa renunt la cererea pe care le-am facut-o , urmand ca factura de achizitie sa o depun in decontul lunii august 2010, la rubrica de regularizari. Intrebarea mea: cum este considerata aceasta eroare? Raspuns: Intr-adevar, reprezentantul organului fiscal competent are dreptate: omisiunea evidentierii unei facturi in jurnalul pentru cumparari si neraportarea acesteia prin decontul de TVA cod 300 nu poate fi considerata eroare materiala in cadrul decontului de TVA astfel incat sa fie necesara corectia acesteia in cadrul lunii iulie 2010. Avand in vedere faptul ca nu se admite intocmirea si depunerea de deconturi rectificative pentru corectarea datelor din deconturile anterioare, prin O.M.F.P. nr. 179 din 14 mai 2007 s-a reglementat procedura de corectare a erorilor de natura materiala din formularul ,,Decont de taxa pe valoarea adaugata" cod 300 completat si depus la organul fiscal competent pentru raportarea operatiunilor economice realizate intr-o anumita perioada fiscala. Se considera eroare materiala transcrierea incorecta in decont ca urmare a urmatoarelor situatii care se pot ivi la completarea deconului: - preluarea eronata a sumelor din jurnalul pentru vanzari si jurnalul pentru cumparari; - inversarea unor cifre la completarea decontului; - preluarea eronata a datelor din decontul perioadei fiscale anterioare cu privire la soldul de plata sau suma TVA de rambursat. Cererea dvs. ar fi fost solutionata daca ar fi fost invocat unul din urmatoarele motive mentionate anterior. De exemplu, inainte de depunerea acestei cereri ar fi trebuit sa intocmiti un jurnal pentru cumparari care sa cuprinda si factura omisa initial. Acest jurnal ar fi trebuit anexat la cerere, semnat si stampilat, ca document de justificare al necesitatii depunerii cererii de corectie a erorii materiale din decont. Pe viitor, daca veti mai fi in astfel de situatii, este recomandabil sa invocati transcrierea eronata a datelor in decontul de TVA, fara a face referire stricta la o factura de achizitie. Altfel spus, sinceritatea dvs. a fost ,,sanctionata,, de catre autoritatea fiscala prin refuzul de a incadra operatiunea la eroare materiala. Totusi, nu va recomand sa retrageti cererea de la registratura organului fiscal, urmand sa asteptati formularea unui raspuns oficial din partea acestuia cu privire la neemiterea motivata a Deciziei de corectare a erorilor materiale deoarece cererea depusa de dvs. nu se incadreaza in prevederile O.M.F.P. nr. 179/2007. Adresa dvs. si raspunsul aferent se arhiveaza la copia decontului de TVA completat si depus pentru luna august 2010 cu termen de depunere cel mai tarziu 27 septembrie 2010 (data de 25 si 26 reprezinta zi nelucratoare).

in luna iulie 2010. d. situatia prezentata de dvs.v.v. factura trebuie inregistrata obligatoriu. in baza formulelor contabile recomandate anterior. . D. Desi nu ati precizat.Valoarea facturii respective se raporteaza prin decontul de TVA aferent lunii august 2010 la randul 28 denumit “Regularizari taxa dedusa”.d. contabil.p. De aceea. In concluzie. contabil. ci doar in baza legii contabilitatii. cronologic.p. nu reprezinta o “eroare” ci o “omisiune” de inregistrare in evidenta fiscala care nu se sanctioneaza in baza prevederilor cuprinse in Codul de procedura fiscala.d. pentru a asigura concordanta dintre sumele evidentiate in jurnalul pentru cumparari. consider ca achizitia respectiva nu este operatiune intracomunitara astfel incat sa fi avut si obligatia de raportare a acesteia prin declaratia recapitulativa cod 390. raportate prin decontul de TVA cod 300 si rulajul debitor al contului 4426 este recomandabila inregistrarea facurii in luna iulie 2010 prin rulajul debitor al contului 4428 “TVA neexigibila”: % = 401 371 4428 urmand ca in luna august 2010 sa efectuati inregistrarea contabila 4426 = 4428 cu evidentierea sumei respective (inclusiv a bazei de impozitare aferente) in jurnalul pentru cumparari intocmit pentru luna august 2010.