Sunteți pe pagina 1din 6

ECHILIBRE MACROECONOMICE

Macroeconomia analizeaza comportamentele economice in general,adica nivelul total al productiei ,al ocuparii sau al preturilor in opozitie cu microeconomia care cerceteza preturile,cantitatile,comportamentele si pietele individuale. Macroeconomia studiaza dezvoltarea economica pe o perioada mare de timp ,miscarile ciclice ale productiei totale, ale somajului si inflatiei, masa monetara, deficitul bugetar, comertul, finantele internationale si se ocupa cu studiul echilibrului economic global dar si cu circuitele si fluxurile economice adecvate celor patru piete fundamentale : piata bunurilor si piata serviciilor , piata financiara si piata muncii.

ECHILIBRUL INTR-O ECONOMIE INCHISA, FARA INTERVENTIA STATULUI

Intr-o economie simpla in care sunt doar doua zone :firmele si familiile,nu exista relatii economice cu exteriorul si nici statul nu se amesteca ca agent economic. In economia aceasta ,intreprinderile sunt unicele producatoare de bunuri si servicii care sunt destinate fie investitiilor, fie consumului. In timpul procesului de realizare a productiei firmele se folosesc de factorii de productie care apartin gospodariilor .In urma utilizarii factorilor care apartin gospodariilor ,firmele transfera familiilor un venit. Economia inchisa nu este implicata in comertul international de bunuri si servicii sau de capital si este important de precizat ca in lumea actuala nu exista un asemenea tip de economie. Cererea agregata(D) reprezinta volumul total cerut de bunuri si servicii in economie intr-o perioada data de timp care poate fi pentru bunuri de consum(C) sau pentru investitii(I) D=C+I In acest sens consumul reprezinta intreaga valoare a bunurilor si serviciilor achizitionate de consumatori(persoane fizice sau juridice) pe o perioada de timp determinata ,cu scopul de a-si satisface propriile nevoi,iar investitia constituie cheltuielile pe care familia sau firmele le face pentru a mari volumul sau a-si imbunatati calitatea factorilor utilizati in productia de bunuri si servicii. De asemenea intr-o economie inchisa oferta agregata (OA) este reprezentata de productia globala a firmelor (Y)si depinde de factorii de productie disponibili . OA=Y

In orice evolutie a productiei se determina venituri egale cu valoarea productiei repartizate in economie,veniturile acestea distribuindu-se sub forma de: Impozite:venituri pentru administratia publica Chirii :venituri pentru proprietarii capitalului Salarii:venituri pentru lucratori Profituri:venituri ale intreprinzatorilor

In cazul in care lipsesc alte sectoare (de exemplu statul)familiile incaseaza ca venituri intreaga valoare a productiei vandute,dar o parte din venituri se va utiliza pentru consum(C) iar o alta parte va fi economisita. Economisirea (S)reprezinta o parte o parte din totalul venitului care nu se consuma OA=Y=C+S Intr-o economie echilibrul global reprezinta egalitatea dintre cererea si oferta agregata D=OA Imbinand ecuatiile dintre cererea si oferta agregata rezulta echilibrul macroeconomic scris sub doua forme egale: Y=C+I sau C+I=Y=C+S Y=C+I arata ecuatia folosita in cercetarea comportamentelor macroeconomice ,iar C+I=Y=C+S este definite astfel:in partea dreapta prezinta modul de alocare a veniturilor ,iar partea stanga este reprezentata de componentele cererii agregate. Ecuatia de echilibru Y=C+I este adevarata doar daca valoarea produciei obtinute este echivalenta cu venitul primit si daca toata productia este vanduta.De obicei firma nu reuseste sa vanda toata productia ,aceasta depozitandu-se in magaziile firmelor si transformandu-se in investitii,astfel se remarca ca toata productia este, fie destinata investitiilor,ori destinata consumului. In acest sens se concluzioneaza o alta forma a conditiei de echilibru pe piata bunurilor,intr-o economie inchisa ,fara interventia statului. Din C+I=Y=C+S rezulta D=OA echivalent cu relatia I=S. Astfel I=S reprezinta conditia de echilibru pe termen scurt ,pe piata produselor. Intreprinderile savarsesc o anumita productie si impart venituri egale.Cu aceste venituri,productia poate fi cumparata integral .Daca o parte a veniturilor este economisita atunci,pentru a realiza echilibrul ,o parte egala trebuie introdusa in economie sub forma de investitii.

ECHILIBRUL INTR-O ECONOMIE DESCHISA ,FARA INTERVENTIA STATULUI

Acest tip de economie este implicata in comertul international cu bunuri si servicii ,capital si de asemenea cu forta de munca. Exportul(X) reprezinta ansamblul bunurilor produse intr-o tara si vandute in exterior , iar Importul(M) reprezinta totalitatea bunurilor care sunt cumparate de o tara din exterior. Astfel oferta agregata(OA) este alcatuita din productia nationala Y la care se adauga totalul importurilor. OA=Y+M In ceea ce priveste cererea agregata (D) ,aceasta este reprezentata de absorbtia interna careia i se adauga volumul exporturilor D=Ab+X Absorbtia interna este reprezentata de cererea care provine de la consumatori si investitori nationali Ab=C+I, astfel se observa structura cererii agregate pe piata bunurilor si serviciilor: D=(C+I)+X. Astfel ,din aceste ecuatii se deduce conditia de echilibru dintre oferta agregata si cererea agregata: Y+M=C+I+X Daca se tine cont de ecuatia de egalitate intre valoarea productiei finale si veniturile obtinute din realizarea productiei respective,care sunt utilizate pentru consum si economisire(Y=C+S)astfel,din Y+M=C+I+X rezulta C+I+X=C+S+M In consecinta C+I+X=C+S+M reprezinta CONDITIA DE ECHILIBRU pe piata bunurilor si serviciilor ,in economia deschisa astfel: I+X=S+M Daca X=M si I+X=S+M rezulta ca aceasta relatie este egala cu ecuatia de echilibru din economia inchisa: I=S Exportul net (Xn)reprezinta diferenta dintre export(X)si import(M) Xn=X-M

O conditie pentru ca piata bunurilor sa fie in echilibru este ca deficitul de cerere interna sa fie compensat de un export net pozitiv S-I>0 si X-M>0 unde X-M=S-I Daca I+X=S+M atunci S=I+(X-M) ,atunci absenta unui volum potrivit al investitiilor poate fi compensat cu un export net (Xn=X-M) corespunzator. Din relatia de echilibru I+X=S+M rezulta S+(M-X)=I si se deduce ca pe piata interna se inregistreaza o crestere excesiva de cerere, adica investitiile depasesc economisirea. I-S>0 In urma acestei relatii rezulta ca realizarea echilibrului presupune un import net pozitiv : M-X>0;M-X=I-S

ECHILIBRUL INTR-O ECONOMIE INCHISA,CU INTERVENTIA STATULUI

In acest tip de economie , un rol important il au finantele publice care influenteaza activitatea economica generala.Pentru intelegerea acestui tip de economie se presupune pentru inceput ca transferurile cu exteriorul nu exista ,adica economia este inchisa(X=M=0). Oferta in economia inchisa este data de productia interna (OA=Y)care genereaza un flux egal de venituri.O parte din aceste venituri reprezinta totalul impozitelor si taxelor care constituie resursele fiscale extrase de administratiile publice(locale sau administratia centrala)din veniturile agentilor economici,iar o alta parte,numit Venit disponibil(VD),este impartit participantilor din viata economica. Aceste VD este utilizat pentru consum si economisire. VD=Y-T unde Y=productia finala de bunuri si servicii si T =totalul impozitelor si taxelor

Participantii la activitatea economica ,numiti si agenti economici ,utilizeaza pentru consum si economisire doar venitul disponibil: VD=C+S O prima conditie de echilibru intr-o economie inchisa cu interventia economica a statului pe piata bunurilor si serviciilor este reprezentata de echivalenta dintre oferta si cererea agregata Y=C+I+G sau C+S+T=C+I+G unde G=totalul cheltuielilor publice. Economisirea si totalul taxelor trebuie sa fie compensate de cheltuieli guvernamentale si de investitii private. I+G=S+T

In cazul in care exista transferuri catre sectorul privat(alocatii pentru copii,somaj,etc.) ecuatia pentru echilibru intr-o economie inchisa cu interventia economica a statului devine: I+G+TR=S+T Intr-o economie inchisa ,unde se inregistreaza o scadere a cererii private pe piata interna ,scadere care este reprezentata de un volum al economiilor superior investitiilor private S-I>0, este nevoie ca totalul cheltuielilor bugetare sa depaseasca volumul taxelor nete cu o suma egala cu deficitul cererii private,adica:G-(T-TR)>0 cu G-(T-TR)=S-I. Contrar,pentru realizarea echilibrului pe o perioada mica de timp ,un surplus al cererii private , determinat de un volum al economiilor mai mic decat al investitiilor private S-I<0, poate fi compensat prin cresterea taxelor nete fata de cheltuielile pentru achizitiile publice,adica T-TR>G cu G-(T-TR)=S-I.

ECHILIBRUL INTR-O ECONOMIE DESCHISA CU INTERVENTIA STATULUI

In acest tip de economie,statul intervine economic prin intermediul bugetului public ,cererea agregata(D) fiind formata din absorbtia interna si export. D=Ab+X Absorbtia este formata la randul ei din cererea de consum privat(C),de investitii private(I) si din consumul public(G) Ab=C+I+G Astfel ecuatia cererii agregate devine D=C+I+G+X. Oferta agregata este alcatuita din bunurile provenite din import(M) si din productia interna(Y) OA=Y+M Productia este egala cu suma dintre veniturile disponibile(VD) si prelevarile obligatorii (T) Y=VD+T,dar VD=C+S,atunci relatia OA=Y+M devine : OA=Y+M=(VD+T)+M=(C+S)+T+M. In concluzie, conditia egalitate dintre cererea si oferta agregata devine:Y+M=C+I+G+X. Ecuatia Y+M=C+I+G+X poate fi scrisa:Y=C+I+G+X-M; devenind Y=C+I+G+Xn Daca D=OA si D = C+I+G+X si X-M reprezentand exportul net ,atunci ecuatia

OA=C+S+T+M atunci se obtine : C+I+G+X=C+S+T+M si astfel se determina conditia de echilibru pe termen scurt in economia deschisa,cu interventia statului prin intermediul bugetului public,pe piata bunurilor si serviciilor. Daca o economie este slab dezvoltata ,atunci veniturile sunt reduse si, de asemenea, si economisirea este scazuta.Daca economisirea este redusa,atunci si investitiile sunt micsorate ,deoarece economisirea este principalul suport financiar pentru investitii :S-I<0. Venitul disponibil pentru consum si economisire se modifica daca exista transferuri de la bugetul public spre sectorul privat VD=Y-T+TR=C+S adica Y=VD+T-TR=C+S+T-TR. Cum OA=Y+M atunci OA=Y+M=(VD+T-TR)+M=(C+S)+T-TR+M. Deoarece conditia de echilibru pe piata bunurilor si serviciilor este ca cererea si oferta agregata sa fie egale D=OA atunci C+I+G+X=C+S+T-TR+M, aceasta transformandu-se in I+G+X=S+T-TR+M,adica conditia de echilibru pe termen scurt ,in economia deschisa ,cu nterventia statului prin intermediul bugetului public ,atunci cand exista transferuri de la bugetul public spre sectorul privat.