Sunteți pe pagina 1din 8

1

PROIECT DIDACTIC
Clasa: a XII-a D
Profesor: Dobre Andrei - Octavian
Unitatea de nvmnt : Gr. Sc. Transporturi Ploiesti
Disciplina: Matematic
Unitatea de nvare: Primitive
Titlul leciei: Integrarea prin parti
Tipul leciei: Consolidare a cunostintelor prin aplicatii
Data: 17.11.2010
Competente generale :
1. Identificarea unor date i rela ii matematice i corelarea lor n func ie de contextul n care au fost definite
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural sau contex tual cuprinse n enunuri matematice
3. Utilizarea algoritmilor i a conceptelor matematice pentru caracterizarea local sau global a unei situa ii concrete
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situa ii concrete i a algoritmilor de prelucrare a acestora
5. Analiza i interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situa ii problem n scopul gsirii de strategii pentru optimizarea solu iilor
6. Modelarea matematic a unor contexte problematice, prin integrarea cunoti nelor din diferite domenii
Competente specifice :
1. Identificarea legturilor dintre o functie continu si derivata sau primitiva acesteia
2. Stabilirea unor proprietati ale calculului integral, prin analogie cu proprietti ale
calculului diferential
3. Identificare aplicatiilor care se pot integra prin parti
Metode i procedee de instruire : conversaia, exemplificarea, problematizarea, expunerea, explicaia, exerciiul.
Mijloace de nvmnt : manualul, culegeri, fie, creta, tabla.
Bibliografie: manualul de matematic pentru clasa a XII -a (Ed MATHPRESS Mircea Ganga), Variante Bac 2009, www.mateinfo.ro
2
Evenimentele
instruirii
Activitatea profesorului Activitatea elevilor
Resurse i
strategii
didactice
Evaluare
1. Organizarea
clasei
Profesorul noteaz absenele
Face observaii i recomandri, dac
este cazul
Elevii rspund la ntrebrile puse de profesor, i
nsuesc observaiile i recomandrile primite
2. Verificarea temei Verific tema pentru acas Elevii rspund la ntrebrile profesorului si
rezolva la tabla exercitiile cu dificultati.
Observarea
sistematic a
elevilor i
aprecierea verbal
3. Reactualizarea
noiunilor nsuite
anterior
Profesorul scrie pe tabla titlul lectiei
I ntegrale prin parti Aplicatii
dupa care intreaba formulele de
integrale nedefinite dar si cateva
formule ale derivatelor
Profesorul intreaba elevii formula de
integrare prin parti pe care acestia o
vor scrie pe tabla. .
Profesorul le da elevilor fisele de
lucru si un material de pe
www.mateinfo.ro unde sunt date
formulele de integrale nedefinite si
derivate
Elevii noteaz pe caiete titul lectiei si
si vor scrie pe tabla si pe caiet formula de
integrare prin parti .
-

Manual,
culegeri,
conversaia,
exerciiul,
problematizar
ea,
descoperirea
4. Comunicarea
tipului de exercitii
propuse pentru
rezolvare
Profesorul anun exercitiile care se
rezolva prin metoda Integrarea prin
pri astfel incearca sa acopere cat
mai multe tipuri de integrale prin
parti.
Elevii ies la tabl i rezolv exerciiile. Expunerea
3
5. Desfurarea
leciei
Integrarea prin pri.
Aplicaii
1. ( 1) ln I x xdx = +
}
, x>0
2. 2 1
,x
1. ( 1) ln I x xdx = +
}
2
2
2
2 2 2 2
1
ln '
( ) ln
2
' 1
2
1
( )
2
ln ( ) ln
2 2 2 4
f x f
x x
I x x
x
g x g x
x
x dx
x
x x x x x
I x dx x x C
x x

= =

= +
`

= + = +

)
+
= + = + +
}
}
2. 2 1
f(x)= 2 1 f(x)=2x-2
g(x)= g(x)=
I = 2 1 2 1
I1 = 1 = 1
I = 2 1 2 1
= 4 3
Aceasta integrala se mai poate rezolva folosind
metoda coeficientilor nedeterminati
.
este un polinom de gr n egal cu gr lui P ai
carui coeficienti se determina din conditia
]= ,
2 1 =
]= 2 1
( 2 = 2 1
Manual,
culegeri,
conversaia,
exerciiul,
problematizar
ea,
descoperirea,
modelarea
Observarea
sistematic a
elevilor i
aprecierea verbal
4
3. ,
4.
}
= xdx e I
x
sin
a=1; b= - 4 ; c=3
2 1 = 4 3
3.
=
f(x)=arctgx f(x)= 1/(1+x
2
)
g(x)=x g(x)=x
2
/2
= - = --
]= -
4.
}
= xdx e I
x
sin
}
=
)
`

= =
= =
xdx e x e I
e g e g
x f x f
x x
x x
cos sin
'
cos ' sin
C
x x e
I C I x e x e I
C I x e xdx e
x e I
e g e g
x f x f
xdx e I
x
x x
x x
x
x x
x
+

= + + =
+ + =
+ =
)
`

= =
= =
=
}
}
2
) cos (sin
] cos [ sin
cos sin
cos
'
sin ' cos
cos
1
1
5
5.
2
cos I x xdx =
}
6.
5.
2
cos I x xdx =
}
2
2 2
1
1
1
2
2
' 2
' cos sin
sin 2 sin sin 2
sin
' 1
' sin cos
cos cos
cos sin
, sin 2( cos sin )
sin 2 cos 2sin
f x f x
g x g x
I x x x xdx x x I
I x xdx
f x f
g x g x
I x x xdx
x x x C
Deci I x x x x x C
x x x x x C
= =

`
= =
)
= =
=
= =

`
= =
)
= =
+
= + =
+ + +
}
}
}
6. se amplifica cu 49
49
49
49
( 49
2
9
rezulta
I=

+

=
+49 49
- 2I +49 49
I= ( +49 49) +C
6
5. Consolidare i
fixare.
Asigurarea
feedback-ului
Dup rezolvarea exerciiilor,
profesorul verific prin ntrebri
metodele folosite pentru rezolvare
integralelor .
Elevii rspund ntrebrilor profesorului Conversaia
euristic
Evaluare frontal
6. Tema pentru
acas
Profesorul anun tema pentru acas:
Exercitiile nerezolvate din fisa .
Elevii pot fi ajutati prin intermediului
forumului site-ului www.mateinfo.ro
Elevii i noteaz tema
7
FI DE LUCRU
Integrale prin pri
CLASA a XII a C
Subiectul I Subiectul II
1. , 0
2. x lnx dx,x 0
3. ln x dx,x 0
4. x ln x dx,x 0
5. x 3x lnx dx,x 0
6. ln x 1 dx,x R
7. dx,x 0
8. xlnxdx,x 0
1. ,
2. xe dx,x R
3. x e dx,x R
4. x3 dx,x R
5. x 5e dx,x R
6. x 5x 2 e dx
7. x 2x e dx x R
8. x e dx,x R
Subiectul III Subiectul IV
1. ,
2. xarcsixdx,x 1,1 : x 1,1 ;
3. arccosxdx, x 1,1 : x 1,1 ;
4. arctgxdx,x R
5. arcsinx dx,x 1,1
1. ,
2. e cosxdx,x R
3. 2 sinxdx,x R
4. e sin3xdx,x R
5. e sinx dx,x R
6. e cos xdx,x R
Subiectul V Subiectul VI
1. ,
1. ,
8
2. sin x dx,x R
3. xcosxdx,x R
4. xsin2xdx,x R
5. xsin xdx,x R
6. x cos2xdx,x R
7. x 3x 5 sin2xdx,x R
8. x sinxdx,x R
2. 25 , 5, 5,
3. 16 x dx,x 4,4 si apoi x 4,4
4. xx 25dx,x 5,
5. x x 25dx,x 5,
6. x x 1dx,x R
Aveti acum si un AJUTOR ONLINE pe www.mateinfo.ro/forum unde veti fi ajutat de un profesor sau elev . Scopul acestui proiect este de a va ajuta, in primul rand, intre voi cu mici id ei la solutionarea unor probleme mai
dificile (in afara programului scolar) unde profesorul sa intervina doar atunci cand este cazul.