Unitatea .........................

REGISTRUL-INVENTAR la data de ....................

Nr. pagină ...... Recapitulaţia Nr. elementelor crt. inventariate 1 2 Diferenţe din evaluare (de înregistrat) Valoarea de inventar 4 Valoarea 5 Cauze diferenţe 6

Valoarea contabilă 3

14-1-2

Întocmit,

Verificat,

Material oferit de - http://www.contacafe.ro/