P. 1
Varianta BAC Logica Argumentare 2013

Varianta BAC Logica Argumentare 2013

|Views: 260|Likes:
Published by Codin Moldovanu
Varianta BAC pentru disciplina Logica și Argumentare din 2013.
Varianta BAC pentru disciplina Logica și Argumentare din 2013.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Codin Moldovanu on Mar 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013 Proba E - d) Logică, argumentare şi comunicare Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar Model   Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. (30 de puncte)

SUBIECTUL I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. a. b. c. d. 2. a. b. c. d. 3. a. b. c. d. 4. a. b. c. d. 5. a. b. c. d. 6. a. b. c. d. Termenii elev şi tânăr se află în raport de: identitate încrucişare ordonare opoziţie Termenul de cutie de chibrituri este din punct de vedere extensional: un termen vid un termen singular un termen colectiv un termen vag Predicatul logic al propoziţiei “Câţiva elevi sunt interesaţi de ceea ce se întâmplă” este: interesaţi de ceea ce se întâmplă sunt sunt interesaţi câţiva elevi O propoziţie particulară negativă este propoziţia: Mulţi copaci sunt înfloriţi Cine sapă groapa altuia cade singur în ea Unii oameni sunt artişti Unii elevi nu sunt prezenţi la ore Din adevărul propoziţiei SeP se poate deduce falsitatea propoziţiei SiP, în baza raportului logic de: subalternare contradicţie subcontrarietate contrarietate Supraalterna propoziţiei ,,Unele silogisme sunt valide” este propoziţia: Niciun silogism nu este valid Cel puţin un silogism nu este valid Toate silogismele sunt valide Unele silogisme nu sunt valide 18 puncte
Probă scrisă la logică, argumentare şi comunicare 1 Model

6 puncte 3. 6 puncte C. iai-4. 6 puncte E. Construiţi. 2 puncte b. Tineretului şi Sportului Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare B. Unele forme logice nu sunt raţionamente. Enunţaţi două reguli de corectitudine a definirii. Cercetării. a. Construiţi. Unii oameni sunt vegetarieni. Fie următoarele două moduri silogistice: eio-1. şi construiţi. Reprezentaţi prin metoda diagramelor Euler propoziţia categorică 1. Toate problemele sunt rezolvabile. Fie următoarea definiţie: Dealul este o formă de relief care nu este nici munte. 10 puncte 4. un argument valid cu două premise. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune. 3. prin care să justificaţi propoziţia “Unele bijuterii nu sunt scumpe”. 4 puncte B. atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural. 4 puncte SUBIECTUL al II-lea Se dau următoarele propoziţii: 1. atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural. pentru fiecare dintre acestea. 8 puncte Probă scrisă la logică. a) Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi. nici câmpie. prin metoda diagramelor Venn. 4 puncte 2. Menţionaţi trei elemente din structura unei demonstraţii. un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 2 şi 4. cât şi în limbaj natural. Explicaţi succint de ce propoziţia 3 nu se converteşte corect. diferite de regula de la punctul a.Ministerul Educaţiei. câte o definiţie care să le încalce. atât în limbaj formal. 10 puncte D. 4 puncte SUBIECTUL al III-lea Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: (30 de puncte) 1. argumentare şi comunicare 2 Model . Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. Definiţi conceptul de argumentare. validitatea oricăruia dintre cele două moduri silogistice date. 8 puncte b) Verificaţi explicit. subalterna propoziţiei 1 şi contradictoria propoziţiei 3. precizând totodată decizia la care aţi ajuns. în limbaj natural. Precizaţi formula propoziţiei 2. 4. 2. (30 de puncte) A. Nicio persoană melancolică nu este comunicativă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->