Sunteți pe pagina 1din 1

Secretar Decanat

Certific media generala, care este________________

SCRISOARE DE INTENTIE

Subsemnatul__________________________________________________,
student in anul _______, grupa______, domiciliat in orasul ____________,
Str. ________________, Nr.__________, Bl.__________, Ap.__________,
sector_________, judet___________________, CNP (cod numeric personal)
__________________ va rog a aproba inscrierea mea la concursul de selctie
din aprilie 2008 pentru bursele Erasmus de la Universitatea_____________,
tara__________________________.
Mentionez ca la examenele din facultate, sustinute pana in prezent am
obtinut media generala peste 800 si de asemenea mentionez ca nu am
beneficiat pana in present de nici o bursa ERASMUS si cunosc
limba_________________________ (vorbit si scris), respective limba tarii
pentru care se acorda bursa.
Anexez un curriculum vitae (o pagina)

Student_________________
Data______________________