Sunteți pe pagina 1din 2

Inregistrari contabile aferente contului 105

Conform O.M.F.P. nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, cu ajutorul contului 105 "Rezerve din reevaluare" se tine evidenta rezervelor din reevaluarea imobilizarilor corporale. Contul 105 "Rezerve din reevaluare" este un cont de pasiv. In creditul contului 105 "Rezerve din reevaluare" se inregistreaza: - cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din reevaluarea imobilizarilor corporale, daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta imobilizarilor corporale reevaluate (211, 212, 213, 214). In debitul contului 105 "Rezerve din reevaluare" se inregistreaza: - capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul direct in capitalul propriu, atunci cand acest surplus reprezinta castig realizat, respectiv la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe masura folosirii activului de catre entitate (1065); - descresterile fata de valoarea contabila neta, rezultate din reevaluarea ulterioara a imobilizarilor corporale (211, 212, 213, 214); - ajustarea amortizarii cumulate inregistrate pana la data reevaluarii imobilizarii corporale, in cazul in care reevaluarea se efectueaza prin aplicarea unui indice (281). Soldul creditor al contului reprezinta rezerva din reevaluarea imobilizarilor corporale existente in evidenta entitatii. Exemplu Se reevalueaza o cladire prin metoda eliminarii amortizarii din valoarea contabila bruta a activului si, in urma reevaluarii, se constata o crestere fata de valoarea contabila neta: 212 "Constructii" = 105 "Rezerve din reevaluare" 100.000 lei

Dupa 3 ani, aceeasi cladire se reevaluaza si se constata o scadere a valorii contabile nete: 105 = "Rezerve din reevaluare" 212 "Constructii" 40.000 lei

Cladirea care a facut obiectul reevaluarii este vanduta. in aceasta situatie, surplusul din reevaluare din soldul creditor al contului 105 este capitalizat prin transferul direct in capitalul propriu: 105 "Rezerve din reevaluare" = 1065 "Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare"

Daca reevaluarea s-ar fi facut prin metoda recalcularii amortizarii proportional cu schimbarea valorii contabile brute a activului cu ajutorul indicelui de actualizare: a) inregistrarea diferentelor din reevaluare, corespunzatoare imobilizarii (conform indicelui): 211 "Constructii" = 105 "Rezerve din reevaluare"

b) inregistrarea diferentei de amortizare (ca urmare a actualizarii):

105 = 2812 "Rezerve din reevaluare" "Amortizarea constructiilor" Daca soldul contului se afla pe credit cu minus inseamna ca programul de contabilitate percepe contul 105 ca un cont de pasiv, asa ca pune pe credit automat soldul lui. Faptul ca acest cont este cu minus in programul de contabilitate arata ca, de fapt, contul 105 are sold debitor, ceea ce nu este corect din punct de vedere contabil. Atentie! In cazul in care s-a reevaluat o imobilizare corporala pentru prima data si s-a constatat o scadere a valorii contabile nete, aceasta se va inregistra astfel: 6813 = "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere" 211 "Terenuri si amenajari de terenuri"

De asemenea, daca scaderea valorii contabile ar fi fost de 120.000 in loc de 40.000, inregistrarea ar fi fost: % 105 = 211 "Terenuri si amenajari de terenuri" (surplusul din prima reevaluare) 120.000 100.000

"Rezerve din reevaluare" 6813

20.000

"Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere"