Sunteți pe pagina 1din 2

Monografie deductibilitate cheltuieli si TVA aferente utilizarii unor autoturisme

Intrebare: La un leasing financiar, autoturismul este folosit la partea economica si personal, conform OUG 24/2012 deducem 50%. Va rog monografie exemplu :
capital 1420.22 dobanda 75.07 dif curs 21.27 casco 460.15 ----------------------------Total factura 1976.71 Amortizare lunara 6811 2813 = TVA TVA TVA TVA 340.85 18.02 5.10 0 363.97 1190.96 lunar cont 167 cont 666 cont 665 cont 613

Va rog sa specificati daca amortizarea este deductibila 100% sau partea nedeductibila intra in costul masinii, daca da, va rog nota contabila Raspuns: : Referitor la modul de contabilizare propunem urmatoarele inregistrari contabile: TVA aferenta capitalului: % 167 1420.22 4426 340.85 = 401/404

Limitarea dreptului de deducere % 635.TVA chelt deductibila 635.TVA chelt nedeductibila

= 170.43/2 170.43/2

4426

340.85/2 = 170.43

Consideram ca valoarea TVA nedeductibila nu se include in costul masinii si din acest motiv se inregistreaza in contul 635 cu analitic distinct. TVA aferenta dobanzii: % = 401/404 666.deductibil 75.07/2 666.nedeductibil 75.07/2 4426 18.02 Limitarea dreptului de deducere % = 4426 666.deductibil 9.01/2 666.nedeductibil 9.01/2 TVA aferenta diferentelor de curs: % = 401/404 668.deductibil 21.27/2 668.nedeductibil 21.27/2 4426 5.10 Limitarea dreptului de deducere % = 4426 668.deductbil 2.55/2 668.nedeductibil 2.55/2 TVA aferenta asigurarii: % = 401/404 613.deductibil 75.07/2 613.nedeductibil 75.07/2 5.10/2 = 2.55 18.02/2 = 9.01

4426

18.02 18.02/2 = 9.01

Limitarea dreptului de deducere % = 4426 613.deductibil 9.01/2 613.nedeductibil 9.01/2

Cheltuielile privind amortizarea nu intra sub incidenta prevederilor art. 21 alin. (4) lit. t) din Codul fiscal . Cu toate acestea nu consideram ca aceasta prevedere ar trebui interpretata in sensul ca cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile 100%. Cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile in limitele prevazute la art. 24 din Codul fiscal si in masura in care mijloacele fixe sunt utilizate in scopul obtinerii de venituri impozabile. Cu alte cuvinte, pentru stabilirea deductibilitatii cheltuielilor cu amortizarea consider ca va trebui sa va raportati la prevederile generale in ceea ce priveste deductibilitatea cheltuielilor. Consideram ca cel mai prudent ar fi ca, in cazul in care mijlocul fix respectiv nu este utilizat doar pentru activitatea economica (adica doar pentru obtinerea de venituri impozabile), sa limitati deducerea cheltuielilor cu amortizarea in functie de ponderea cu care mijlocul fix este utilizat pentru activitatea economica