Sunteți pe pagina 1din 2

Tema: Contabilitatea consumului si calculul costului in zootehnie sub 1 In zootehnie ca si in fitotehnie se aplica diferite documente de evidenta a consumurilor.

Ele se refera la inregistrarea consumurilor de munca a obiectelor de munca, produselor animaliere (carne,piele,oua) si obtinerea activelor biologice suplimentare (vitei, miei) precum si majorarea masei vii. Pt evidenta laptelui muls se intocmeste :registru de a laptelui muls Pt lina : zilnicul de inreg siexpediere a linei Pt oua :zilnicul de inreg a produselor ovicole

SUB 2 Evidenta analitica a consumurilor in zootehnie se tine pt fiecare grupa de evidenta a animalelor si pasarilor pe subdiviziuni si pe nomenclatorul consumurilor Nomenclatorul cuprinde : 1) Consumuri directe de materiale (costul nutretului, mijloace de protectie a animalelor) alte consumuri de materiale (costul asternutului la animalele, costul pt evacuarea gunoiului din grajd) 2) CDRM - salariul muncitorilor de baza + suplimentar al muncitorilor care se ocupa cu cresterea, intretinerea animalelor si pasarilor (CAS,CAM) 3) Serviciile - cuprinde costul serviciilor activitatii auxiliare si alte tertilor, daca au avut loc 4) Intretinerea MF - se reflecta consumurile aferente intretinerii MF ce sut utilizate pu cresterea unei grupe ,concrete de animale sau pasari (la grajduri,cladiri,cotete) 5) CIP- se includ consumurilor repartizate in raport cu baza de intreprinder stabilita 6) alte consumuri (prime de asigurare a grajdului.consumurile de insamintare a vitelor)

Evidenta sintetica se tine la 811 DT 811 CT 211 - valoarea nutretului pt hrana, medicamente CT 113 :124 - amortizarea An, uzura MF utilizate pt intretinerea unei grupe de animale CT 531:533 - salariile si constributiile CT 812 - activitatile auxiliare CT 521.539 - organizatiile terte CT 251 - la intetinerea ocolurilor de vara CT 813 - La CIP repetizat si DT 711 - abaterea dintre costul efectiv si planificat a productie vindute DT 216 - la valoarea productie vindute DT 212 - costul planificat al sporului de masa vie obtinut pe parcursul anului DT 713 - suma consumurilor recunoscute pierderi dintre calamitatile naturale

CT 812 Nota : Pt vitele mari crescute cornute grupa de evidenta a consumurilor este vacile mulgatoare, costul laptelui si a viteilor obtinuti =din suma acumulata a cosumurilor de intretinere a ciredii se scade (consum) suma gunoiului de grajd Diferenta se repatizeaza cu urmatoarea proportie : 90% - consumuri pu lapte 10% - consumuri pu vitei

SUB 3 : calculatia costului efectiv al produselor in zootehnie In sectorul zootehnic, procesul obtinerii unor tipuri distince de AB suplimentare si produse agricole se concentreaza, de regula, la o singura ferma.din aceste considerente, consumurile la sectorul zootehnic se contabilizeaza separat pe tipuri de productii, fara delimitarea pe sudiviziuni (cu exceptia cazurilor cind o specie de vite, pasari se intretine la citeva ferme). In sectorul zootehnic productia in curs de executie include : In apicultura costul mierii lasate pe iarna in stupid in calitate de hrana pentru familiile de albine; In avicultura consumurile aferente incubarii oualor puse la incubare dupa 11 decembrie a anului de gestiune ; In piscicultura costu pestiloe de vara din iazurile de iernare care trec pe anul urmator ;

In sectorul zootehnic, spre deosebire de fitotehnie, contabilitatea productiei in curs de executie nu se tine pe ani adiacenti . In Bilantul Contabil, productia in curs de executie se reflecta in componenta activelor curente, iar in contabilitate - ca sold al consumurilor care trece pe anul de gestiune urmator si se ia in considerare la determinarea costului efectiv al produselor agricole.