Sunteți pe pagina 1din 10

Aprobat, Director General Adrian STEFAN

PLAN DE PREVENIRE SI COMBATERE A POLUARILOR ACCIDENTALE Rev. 5/04.05.2009

S.C. ROMINSERVICES THERM S.A. MANGALIA

2009

PLAN DE PREVENIRE SI COMBATERE


Pagina 1 din 10
S.C. ROMINSERVICES THERM S.A.
Str. Mihai Viteazu, nr. 10 F, Mangalia Tel 0241740460; fax - 0241740461 J13/1504/09.05.2003; C.U.I. 15010444 Cont RO93RZBR0000060003470640 Raiffeisen Bank filiala Mangalia Capital social 90000 lei

A POLUARILOR ACCIDENTALE MEMORIU S.C. ROMINSERVICES THERM SA are ca obiect de activitate productia si distributia energiei termice si a apei calde menajere cod CAEN 3530. Datele de identificare ale societatii sunt: Adresa: str. Mihai Viteazu nr.10F, Mangalia Tel: 0241-740460 Fax: 0241-740461 J13/1504/09.05.2003; RO15010444 ROMINSERVICES THERM produce si distribuie energie termica in municipiul Mangalia, prin intermediul a 25 centrale termice, amplasate in zone rezidentiale. Procesul tehnologic de producere a energiei termice comporta urmatoarele faze: aprovizionarea cu combustibil, dedurizarea apei de alimentare a cazanelor, ridicarea temperaturii agentului termic pentru incalzire, prepararea prin schimbatoare de caldura a apei calde menajere. Materiile prime folosite pentru producerea energiei termice sunt: apa dedurizata, energia electrica si combustibilul necesar functionarii cazanelor. Urmare a activitatilor desfasurate in cadrul SC Rominservice Therm SA pot avea loc urmatoarele situatii de poluare accidentala: A. Poluarea accidentala a solului si subsolului cu produs petrolier; B. Poluarea accidentala a retelei de canalizare oraseneasca cu produs petrolier; C. Poluarea accidentala a aerului. OBIECTIV Prezentul plan are ca scop stabilirea tuturor activitatilor care vor fi desfasurate pentru evitarea unei poluari accidentale sau pentru eliminarea/reducerea efectelor negative asupra mediului in cazul producerii poluarii, precum si responsabilitatile personalului in acest sens.

I.

II.

III.

SISTEMUL DE ALERTA IN CAZ DE POLUARE ACCIDENTALA

Orice informatie privind producerea unei poluari in situatiile de poluare identificate va fi transmisa la Dispecerat. Dispecerul de serviciu va anunta responsabilul grup centrale termice pentru zona afectata. Responsabilul grup centrale termice verifica informatia, anunta conducerea unitatii si colectivul cu atributii pentru combaterea poluarilor accidentale. Conform sarcinilor si atributiilor stabilite, colectivul de combatere a poluarilor accidentale dispune mobilizarea echipelor de interventie si centralizeaza in vederea transmiterii catre Garda de Mediu din cadrul Comisariatului Judetean Constanta date referitoare la situatia de poluare accidentala:
Pagina 2 din 10
S.C. ROMINSERVICES THERM S.A.
Str. Mihai Viteazu, nr. 10 F, Mangalia Tel 0241740460; fax - 0241740461 J13/1504/09.05.2003; C.U.I. 15010444 Cont RO93RZBR0000060003470640 Raiffeisen Bank filiala Mangalia Capital social 90000 lei

- natura poluarii; - data si ora producerii evenimentului; - amploarea poluarii; - masuri intreprinse in vederea limitarii si combaterii poluarii. In cazul poluarii retelei de canalizare oraseneasca se va anunta si Directia Apelor Dobrogea Litoral precum si RAJA Mangalia. MOD DE ACTIUNE IN CAZ DE POLUARE ACCIDENTALA La nivelul societatii s-a constituit un colectiv pentru combaterea poluarilor accidentale a carui componenta este prezentata in tabelul 1 precum si echipe de interventie. Colectivul cu atributii pentru combaterea poluarii accidentale actioneaza pentru: eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala, in scopul sistarii ei limitarea si reducerea ariei de raspandire a substantelor poluante indepartarea prin mijloace adecvate a substantelor poluante colectarea, transportul si depozitarea intermediara in conditii de securitate corespunzatoare pentru mediu a substantelor poluante, in vederea recuperarii, distrugerii sau neutralizarii (dupa caz) Informarea Garzii de mediu si /sau Directia Apelor Dobrogea Litoral asupra sistarii fenomenului de poluare, eliminarea cauzelor poluarii si indepartarea pericolului. Personalul responsabil nominalizat din cadrul echipelor de interventie va realiza actiunile si masurile proprii prestabilite. Competentele colectivului constituit pentru protectia mediului, punctele critice in relatie cu posibilitatea producerii unor poluari accidentale, caracteristicile poluantilor potentiali, masurile si lucrarile de prevenire, modul de actiune in caz de poluare, programul de instruire si dotarile pentru sistarea poluarilor accdentale sunt prezentate in tabelele 1-8, anexe ce fac parte integranta din prezentul memoriu tehnic de prevenire si combatere a poluarilor accidentale. Director Operatiuni Baiar Musledin Serviciul Intern Calitate-Mediu-Prevenire si Protectie Iuliana Casuneanu

IV.

COLECTIVUL PENTRU COMBATEREA POLUARII ACCIDENTALE Tabel Nr. 1


Pagina 3 din 10
S.C. ROMINSERVICES THERM S.A.
Str. Mihai Viteazu, nr. 10 F, Mangalia Tel 0241740460; fax - 0241740461 J13/1504/09.05.2003; C.U.I. 15010444 Cont RO93RZBR0000060003470640 Raiffeisen Bank filiala Mangalia Capital social 90000 lei

Nr. crt 1

Nume si Functia prenume Adrian Director STEFAN General Baiar Director MUSLEDIN Operatiuni Petre BISTEA Coordonato r productietehnic

Telefon 074105500 2 074617922 9 024174046 6 024174046 6

Raspunderi Aproba planurile de interventie in caz de poluare accidentala Coordoneaza activitatea de interventie in caz de poluare Avizeaza planurile de interventie Dispune (dupa caz) oprirea instalatiilor Mobilizeaza si conduce echipele de interventie Actioneaza in conformitate cu planurile de interventie Centralizeaza datele ref. la even. de poluare; Transmite datele catre Garda de Mediu si/sau Directia ApelorDobrogea Litoral; La finalizarea actiunii de interventie intocmeste raportul de eveniment si il inainteaza conducerii societatii.

2 3

1.

Iuliana Specialist CASUNEA- domeniul NU calitatii

Director Operatiuni Baiar Musledin

Serviciul Intern Calitate-Mediu-Prevenire si Protectie Iuliana Casuneanu

LISTA PUNCTELOR CRITICE DIN UNITATEPOTENTIALE SURSE DE POLUARI ACCIDENTALE Tabel Nr. 2 A. Poluarea accidentala a solului si subsolului Nr. Sursa de poluare Cauzele posibele Crt accidentala poluarii
Pagina 4 din 10
S.C. ROMINSERVICES THERM S.A.
Str. Mihai Viteazu, nr. 10 F, Mangalia Tel 0241740460; fax - 0241740461 J13/1504/09.05.2003; C.U.I. 15010444 Cont RO93RZBR0000060003470640 Raiffeisen Bank filiala Mangalia Capital social 90000 lei

ale Poluanti potentiali (denumire)

1. 2. 3.

Scurgeri de produs petrolier de la cisterna transport combustibil Scurgeri de produs petrolier de la rezervoare de consum zilnic Scurgeri de produs petrolier din rezervoarele de depozitare

Defectiune instalatie Combustibil cisterna CALOR Operare incorecta ECONOMIC 3 Defectiuni utilaje Combustibil Operare incorecta CALOR ECONOMIC 3 Fisurarea rezervoarelor Combustibil CALOR ECONOMIC 3 Poluanti potentiali (denumire) Combustibil CALOR ECONOMIC 3

B. Poluarea accidentala a retelei de canalizare oraseneasca Nr. Sursa de poluare Cauzele posibele ale crt accidentala poluarii 1. Scurgeri de produs Defectiune utilaje petrolier de la rezervoare Operare incorecta de consum zilnic in reteaua de canalizare aferenta centralelor termice C. Poluarea accidentala a aerului Nr. Sursa de poluare Cauzele posibele crt accidentala poluarii 1. Emisii de gaze arse peste Ardere incorecta limita admisa Defectiune utilaje

ale Poluanti potentiali (denumire) SO2, NOx, CO, Pulberi

Director Operatiuni Baiar Musledin

Serviciul Intern Calitate-Mediu-Prevenire si Protectie Iuliana Casuneanu

Pagina 5 din 10
S.C. ROMINSERVICES THERM S.A.
Str. Mihai Viteazu, nr. 10 F, Mangalia Tel 0241740460; fax - 0241740461 J13/1504/09.05.2003; C.U.I. 15010444 Cont RO93RZBR0000060003470640 Raiffeisen Bank filiala Mangalia Capital social 90000 lei

FISA POTENTIALULUI POLUANT


Tabel nr. 3 Nr. crt. Denumire poluant Limite de admisibilitate( ml/l) Apa de suprafat a Combustibil CALOR ECONOMIC 3 Retele de canalizare Apa subterana Periculozitate la manipulare Caracteristici Masuri de periculoase precautie Manipulare atenta Respectare norme PSI Posibilitati de combatere(indepartare) Actiunea Limitare arie de raspandire Absorbtie Depozitare definitiva in conditii de securitate Mijloace Substante absorbante Lopeti Maturi Galeti

30 mg/l

Inflamabil

Director Operatiuni Baiar Musledin

Serviciul Intern Calitate-Mediu-Prevenire si Protectie Iuliana Casuneanu

PROGRAMUL DE MASURI SI LUCRARI IN VEDEREA PREVENIRII POLUARILOR ACCIDENTANTALE PENTRU: Tabel Nr. 4 A. Poluarea solului si subsolului Nr. Masura si lucrarea Scopul crt 1 Verificarea Evitarea cuplarii/decuplarii scurgerilor de furtunurilor de alimentare produs petrolier 2. Verificarea si intretinerea rezervoarelor, a Evitarea conductelor de alimentare scurgerilor de si transfer combustibil produs petrolier 3. Mentinerea cuvelor de Evitarea scurgerilor retentie pentru de produs petrolier rezervoarele de in reteaua de depozitare zilnica canalizare 4 Mentinerea piezometrelor Detectarea in vederea monitorizarii scurgerilor de conc. de produs petrolier produs petrolier din zona rezervoarelor de din rezervoare stocare Responsabilitati Termen

Responsabili de Permanent grup centrale termice Responsabili de Permanent grup centrale termice Responsabili de grup centrale termice Director General Director Operatiuni Permanent

Permanent

B. Poluarea retelei de canalizare oraseneasca Nr. Masura si lucrarea Scopul Responsabilitati crt 1 Mentinerea cuvelor de Evitarea Responsabili de retentie pentru scurgerilor de grup centrale rezervoarele de produs petrolier termice depozitare zilnica in reteaua de canalizare

Termen Permanent

Director Operatiuni Baiar Musledin

Serviciul Intern Calitate-Mediu-Prevenire si Protectie Iuliana Casuneanu

COMPONENTA ECHIPELOR DE INTERVENTIE Tabel Nr. 5


Nr. Nume, prenume Loc de munca crt Functie 1. RUSE DECEBAL RGCT CT 5, CT 7, CT 9, Fochistul de serviciu CT 16, CT 19 2. GHITA GHEORGHE CT 10, CT 12, CT 13, RGCT CT 14, CT 15, CT 17 Fochistul de serviciu 3. GHEORGHE NICULAE CT 8, CT 18, CT 20, CT Telefon 0743 064 839 0746 179 230 0743 064 840 Observatii

RGCT Fochistul de serviciu

21, CT 22, CT 23, CT 24, CT 25, CT 26, CT 27, CT 28, CT 30, CT 31, CT 32

Actiuni si masuri prestabilite pentru personalul echipelor de interventie A. Poluarea solului si subsolului - Inchide robinetul de golire a combustibilului din cisterna - Imprastie substante absorbante pe zona afectata - Asigura colectarea scurgerilor de produs petrolier in butoaie - Colecteaza si asigura stocarea temporara a absobantului impregnat cu produs petrolier - Opreste functionarea cazanelor si asigura golirea rezervorului de zi in rezervorul de stocare Poluarea retelei de canalizare oraseneasca - Imprastie substante absorbante pe zona afectata - Asigura colectarea scurgerilor de produs petrolier in butoaie - Colecteaza si asigura stocarea temporara a absobantului impregnat cu produs petrolier - Opreste functionarea cazanelor si asigura golirea rezervorului de zi in rezervorul de stocare - Opreste pomparea apei uzate in reteaua de canalizare oraseneasca C. Poluarea aerului - Opreste functionarea cazanelor Director Operatiuni Baiar Musledin Serviciul Intern Calitate-Mediu-Prevenire si Protectie Iuliana Casuneanu

B.

LISTA DOTARILOR SI A MATERIALELOR NECESARE PENTRU SISTAREA POLUARII ACCIDENTALE Tabel Nr. 6 Nr cr t 1. 2. 3. Denumire material/utilaj Substante absorbante Butoaie, galeti Lopeti, maturi Locul provine unde Cine foloseste materialul Magazie Rominterm Fochisti Centrale termice Magazie Rominterm Fochisti Centrale termice Magazie Rominterm Fochisti Centrale termice de Cine asigura materialul Gestionar magazie Gestionar magazie Gestionar magazie

Director Operatiuni Baiar Musledin

Serviciul Intern Calitate-Mediu-Prevenire si Protectie Iuliana Casuneanu

PROGRAMUL ANUAL DE INSTRUIRE A LUCRATORILOR DE LA PUNCTELE CRITICE SI A ECHIPELOR DE INTERVENTIE Tabel Nr. 7 Nr. Data crt instruirii 1. Trimestrial Locul Centrale termice Numele celor care Participanti asigura instruirea I.Casuneanu Fochisti Ghita Gheorghe Decebal Ruse Niculae Gheorghe

Director Operatiuni Baiar Musledin

Serviciul Intern Calitate-Mediu-Prevenire si Protectie Iuliana Casuneanu

LISTA FOLOSINTELOR DIN AVAL CARE POT FI AFECTATE Tabel Nr.8

Nr crt 1.

Denumirea unitatii Adresa Statia de epurare Mangalia Mangalia

Telefon/Fax 0241 755970

Profil de productie Epurare ape uzate

Director Operatiuni Baiar Musledin

Serviciul Intern Calitate-Mediu-Prevenire si Protectie Iuliana Casuneanu