Sunteți pe pagina 1din 1

Facultatea: TIINE ECONOMICE

Specializarea: CIG
Anul de studii: II
Semestrul: II

CENTRALIZATORUL ACTIVITILOR STUDENILOR DE LA I.D.


Nr. crt.

2012 2013
Tutorial 1
Disciplinele

Vineri
08.03.2013
Orele

Smbt
09.03.2013
Orele

Tutorial 2
Duminic
10.03.2013
Orele

16-20
S62

Vineri
29.03.2013
Orele

Smbt
30.03.2013
Orele

Duminic
31.03.2013
Orele

Vineri
19.04.2013
Orele

Smbt
20.04.2013
Orele

Duminic
21.04.2013
Orele

18-20
S62

Audit intern

Econometrie

Contabilitate si gestiune
fiscal

Gestiune bancar

Contabilitate financiar II

10-14
S62

10-12
S62

Educatie fizic

14-16

14-16

Director ID,

Tutorial 3

12-14
A2
16-18
A2

10-14
A2
16-20
A2

10-14
S62

8-10
S62

Secretar ID,