P. 1
Intretinerea Si Curatenia Spatiilor de Cazare

Intretinerea Si Curatenia Spatiilor de Cazare

|Views: 26|Likes:
Published by Carla Paula Musat

More info:

Published by: Carla Paula Musat on Mar 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

MECI–CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR
CLASA a XI -a

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢENIA SPAŢIILOR DE CAZARE

DOMENIU: Turism şi alimentaţie NIVEL: 2 CALIFICAREA: Lucrător hotelier

Martie M

2009

AUTOR: MORARU VASILICA, prof. gradul I

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

2

DOMENIUL: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE CALIFICAREA: LUCRĂTOR HOTELIER NIVELUL: 2

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢENIA SPAŢIILOR DE CAZARE
MODULUL VI

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

3

....13 5.........37 5.......................................................................................................................................... Jurnalul de practică.......23 5..................................60 Anexa 8.................................5..........................................................................................3..................................................................................................2.......................................53 Anexa 6. individual.................................................................2......................................2.............................................. Instrumente de lucru necesare desfăşurării practicii........................................................................................................................................................................................ Fişe de observaţie....................................................................................................................14 5..............................................31 5.......................................................................................................................................................................................................... Fişă de lucru 5...............................................56 Anexa 7.............................5................................................... Proiecte...............................1.................................46 Anexa 2..........................................................................................................19 5.........................................................................65 Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 4 ..................................... Fişă de lucru 4........................................................................................................................................................2.....7 3............................................................................................................................ Modalitatea de organizare a practicii: tipuri de practică (comasat................................4.14 5..............................17 5.....35 5.............................................................................................................................................................. Informaţii despre specificul agenţilor economici la care se efectuează stagiul de practică............1.......................................................62 Anexa 10.........2.............................................................46 Anexa 1.................................................................................................................................. Proiect...............................................5.......................................21 5....................................... Fişă de observaţie 3...................................................................................... Fişă de lucru 1....................................2...........................................................................................................3.............47 Anexa 3........................ Fişă de observaţie 4....................................................................................................3............ Modalitatea de evaluare................................. Fişe de lucru...............2................................................. Fişă de lucru 2.............................................................................27 5...................... Fişă de lucru 3...37 5........................9 4............................................................2.................1.................................................................................................................................................................................................4....1............................................... Fişa de observaţie 1........................ Competenţe atinse în acest auxiliar...........2................................................................................................11 5.3................................43 7.....................................................................................................3..........................................................................42 6..........................2.............................64 Anexa 11..........4.........................................................................................................6.............................................................................. pe grupe).............................................4.........3...........................................................................................25 5.....33 5........................3............................29 5................... Portofoliul....................... tutore............................................. Miniproiect ............13 5.................................................................3.... Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii potrivit modulului...................................................... Fişă de observaţie 2....................................27 5.............................52 Anexa 5...........................................................................50 Anexa 4................................ Fişă de observaţie 6...............................................61 Anexa 9.............................................................................................................. coordonator / îndrumător de practica..... Bibliografie......4.............................39 5................................... Fişă de observaţie 5...45 ANEXE..................................................................................................CUPRINS 1....................... miniproiecte.................5 2..............

12 “Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare”. cu stricteţe. în incinta unităţilor de cazare.C. Toate activităţile didactice propuse elevului. Fişele reprezintă un alt mod de organizare şi structurare a conţinuturilor ştiinţifice. în condiţiile de aplicabilitate descrise în Standardele de pregătire profesională. pentru nivelul 2 de calificare. spre rezolvare. calificarea profesională “Lucrător hotelier”. Standardul de pregătire profesională şi curriculum-ul pentru clasa a XI – a. Competenţe atinse în acest auxiliar U C 12 Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare C 1 – Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2 – Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3 – Amenajează camerele şi grupurile sanitare C 4 – Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Acest material de învăţare cuprinde informaţii ce vin in primul rând în sprijinul elevului şi al cadrului didactic pentru derularea în bune codiţii a activităţilor practice desfăşurate în incinta hotelurilor.1. am încercat să propunem câteva modele de activităţi care pot fi folosite în activitatea de pregătire practică a elevilor. domeniul de calificare Turism şi alimentaţie. an de completare. desfăşurate la agentul economic. în deosebi în compartimentul de etaj. Acest material a fost elaborat pentru nivelul 2 de calificare. Prin acest material de învăţare. domeniul pregătirii de bază: Turism şi alimentaţie. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 5 . derulată în cadrul stagiilor de practică comasată. respectând. În acest material de învăţare sunt prezentate activităţi care urmăresc pregătirea elevilor în vederea aplicării probelor de evaluare prevăzute pentru competenţele specifice corespunzătoare unităţii de competenţe U. mult mai atractiv pentru elevi şi mai uşor de utilizat în activitatea de predare – învăţare. urmăresc atingerea competenţelor profesionale pe baza criteriilor de performanţă.

Importanţa utilizării materialelor pentru întreţinerea ambianţei interioare în spaţiile de cazare Importanţa utilizării consumabilelor din inventarul spaţiilor de cazare Importanţa verificării curăţeniei în spaţiile de cazare Succesiunea logică a etapelor de efectuare a serviciilor de curăţenie în spaţiile de cazare .să poată: • • • • Să selecteze materialele necesare curăţeniei spaţiilor de cazare Să utilizeze materialele necesare curăţeniei spaţiilor de cazare Să efectueze curăţenia în spaţiile de cazare Să amenajeze spaţiile de cazare Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 6 ..să înţeleagă: • • • • • Importanţa utilizării materialelor şi echipamentelor necesare curăţeniei în spaţiile de cazare.OBIECTIVE URMĂRITE După parcurgerea acestor unităţi de competenţă elevii vor fi capabili: Aha ! .....să ştie: • • • Materialele şi echipamentele necesare curăţeniei în spaţiile de cazare Materialele utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare a spaţiilor de cazare Consumabilele din inventarul spaţiilor de cazare ..

cu excepţia situaţiei în care practicantul are statut de angajat. În cazul Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic nerespectării acestui regulament. s tagiul de pregătire practică nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă. în care elevii trebuie să îşi deruleze instruirea practică. În ceea ce priveşte plata şi obligaţiile sociale. serviciul etaj. acces la masă. În cazul nerespectării obligaţiilor. acorda elevului practicant o indemnizaţie. an de completare. se aplică sancţiunile conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora (conform Codului Muncii). Elevul practicant nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practică care-l primeşte în stagiul de pregătire practică.2. Obligaţiile elevului practicant faţă de agentul economic . etc. îşi 7 . cum ar fi: plata transportului de la şi la unitate/partener de practică. Agenţii economici. gratificare. care au organizat. Informaţii despre specificul agenţilor economici la care se efectuează stagiul de practică Stagiul de practică pentru modulul Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare – clasa a XI – a. Partenerul de practică poate. ca structură bine definită. loc care poate furniza elevilor oportunităţi de învăţare ce nu pot fi obţinute cu uşurinţă în sala de clasă sau în laboratorul şcolii. ♦ să respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică. Stagiile de practică se vor efectua în cadrul compartimentului etaj. se desfăşoară în laboratorul şcolii (orele de laborator tehnologic) şi la agenţii economici cu care şcoala are parteneriate de colaborarea şi care fac parte din categoria hotelurilor şi a unităţilor economice care au ca obiect de activitate serviciile de cazare. totuşi. directorul agentului economic (partener de practică). conform legislaţiei. primă sau avantaje în natură. pe durata derulării stagiului de pregătire practică: ♦ să respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităţile solicitate de tutore după o prealabilă instruire. sunt structuri de primire din oraşe şi zone turistice.

♦ se obligă să nu folosească. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 8 . decât cu acordul respectivului partener de practică. să aibă echipament de practică adecvat . chiar după terminarea stagiului. 264/1 din Codul muncii). ♦ să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a însuşit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică. informaţiile la care are acces în timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienţii săi. după ce în prealabil a înştiinţat directorul unităţii de învăţământ la care elevul (practicantul) este înscris ( Art. în nici un caz. 263/1 şi Art. pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica.rezervă dreptul de a anula convenţia referitoare la pregătirea practică.

colaborator implicând activ pe cel ce învaţă. Cadrul didactic are doar rolul de facilitator. Stagiul de pregătire practică se desfăşoară timp de 120 ore. Ei trebuie să afle cui se pot adresa pe parcursul stagiului de practică (tutore de practică. jocul de rol. individual. tutore Toate conţinuturile modulului „Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare” vor fi abordate atât de către profesorul de specialitate în orele de laborator tehnologic cât şi de către maistrul instructor în orele de instruire practică. exerciţiul. • • • • • Elevii vor avea parte de o pregătire prealabilă printr-o sesiune de grup la şcoală pentru acoperirea aspectelor de bază privind activităţile pe care le vor întreprinde la locul de muncă. iniţiativele.3. formarea aptitudinilor şi a deprinderilor. creativitatea. simularea. reprezentant agent economic etc) în situaţia în care apar diferite probleme sau pentru lămurirea unor aspecte. presupun folosirea unui limbaj simplu. experimentul. pun accent pe dezvoltarea gândirii. învăţarea prin proiecte. pe grupe). încurajează participarea elevilor. Aceste metode se caracterizează prin faptul că: • • sunt centrate pe elev şi pe activitate. care cuprinde durata. adaptează metodele de lucru la nivelul clasei. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 9 . au un puternic accent formativ. accesibil. problematizarea. perioada şi locaţia (pentru fiecare elev sau grupă de elevi). brainstormingul etc. nu informativ. Pentru organizarea stagiului de pregătire practică este important graficul de desfăşurare a stagiului de pregătire practică. din care:24 de ore laborator tehnologic şi 96 ore instruire practică pe parcursul a 8 săptămâni pe durata unui an şcolar. coordonator / îndrumător de practica. Se pot utiliza metode ca: observaţia. determină un parteneriat cadru didactic – elev. Modalitatea de organizare a practicii: tipuri de practică (comasat. studiul de caz. comunicator. munca independentă.

scheme. Activităţile la lecţii vor fi variate. Cadrele didactice vor efectua vizite periodice pe parcursul perioadelor de practică. prin descoperire. Elevilor li se va permite să aplice propriul mod de înţelegere a conţinutului. ale angajaţilor şi ale societăţii.Vor fi promovate situaţiile din viaţa reală şi se va urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme reale. pentru a monitoriza bunăstarea elevilor şi pentru a conveni asupra oricăror schimbări legate de aranjamentele cu agentul economic privind stagiul de practică. astfel încât. Monitorizarea practicii la locul de muncă se va efectua de către profesorul de specialitate sau maistrul instructor şi un tutore desemnat de agentul economic cu care unitatea şcolară a încheiat convenţia cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică. care dezvoltă gândirea încurajează participarea elevilor. portofolii. centrate pe elev. pentru a obţine feedback din partea tutorilor de practică. Se vor promova metode activ – participative. conversaţie şi realizarea de materiale cum ar fi: proiecte. Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de ritmul de învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului. pentru a se ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. indiferent de stilul de învăţare caracteristic. toţi elevii să dobândească competenţele necesare. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 10 . dezvoltă creativitatea şi realizează o comunicare multidirecţională.

Codul muncii – Legea 53 / 2003 ORDIN nr.Norme metodologice de aplicarea prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. HG 1425/ 2006. se va avea în vedere respectarea legislaţiei în vigoare: Cadrul legislativ: Legea nr. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 11 . 55 din 29 ianuarie 1997 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru turism.4. pentru asigurarea unor condiţii optime de activitate şi pentru prevenirea accidentelor. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.Legea securităţii şi sănătăţii în muncă. 319 / 2006 Legea nr. 319 / 2006 . Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii potrivit modulului Pe parcursul derulării stagiului de instruire practică. alimentaţie publică şi transport de persoane cu instalaţii pe cablu.

ansamblul de reguli interne. factorii de risc specifici activităţii şi măsurile pentru evitarea riscurilor. pe care l-a adoptat de comun acord cu sindicatul sau cu reprezentanţii de personal din unitate. partenerul de practică (agentul economic) are obligaţia de a face practicantului instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare. programul de lucru. cât şi instructajul la locul de muncă. Partenerul de practică / agentul economic trebuie să comunice şi practicanţilor ansamblul de reguli interne. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 12 .Înainte de începerea stagiului de practică. Se va realiza atât instructajul introductiv general. Agentul economic va furniza elevilor informaţii esenţiale pentru respectarea disciplinei cu privire la sănătate şi securitatea muncii. cuprinse în regulamentul de ordine interioară.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 4. Care sunt principalele activităţi relevante pentru modulul de practică pe care le-aţi observat sau le-aţi desfăşurat ? Activităţi observate Activităţi desfăşurate 2.1. Ce ai învăţat să faci pentru atingerea competenţelor? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 3. Instrumente de lucru necesare desfăşurării practicii 5. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 13 . Jurnalul de practică (se completează pentru fiecare săptămână de stagiu de instruire practică) Clasa :___________________ Elev: ____________________ Perioada:_________________ Locaţie (Agent economic şi departament): ____________________ Modul: ________________________________________________ Tema / Teme: __________________________________________________________ În jurnalul de practică. Care au fost activităţile practice care v-au plăcut? Motivaţi.5. elevul va completa următoarele informaţii: 1. Ce activităţi practice nu v-au plăcut? Motivaţi.

obiecte sau fenomene. obiectele sau situaţiile supuse investigaţiei. maşini decurăţat mochete. de evaluare în perechi sau instrument de evaluare aplicat de către un elev numit responsabil de grup (prin rotaţie). care va coordona întreaga activitate a echipei.5.1. ca metodă de cercetare. Fişa de observaţie 1 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere Activitatea 1: Recunoaşterea materialelor şi echipamentelor necesare curăţeniei în camere Stimaţi elevi. cadrul didactic responsabil pentru activitatea de instruire practică. va observa pe parcursul întregii activităţi măsura în care sunteţi capabili să recunoaşteţi şi să selectaţi materialele necesare curăţeniei în camere. crt. utilizând o fişă de observare. Fişa poate constitui şi un instrument de autoevaluare. Recunoaşterea ustensilelor şi echipamentelor necesare curăţeniei în camere . covoare. Fişe de observaţie Observarea. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic Cerinţe formulate pentru instruirea practică Realizat  Data Observaţii 14 .2.2. Nr. Propunem mai departe o serie de fişe de observaţie care pot fi utilizate în cadrul acestui modul. În ultimul caz. Evaluarea se va realiza prin bifarea cerinţei realizate şi precizarea datei în care cerinţa a fost atinsă. care este indicat să vă fie pusă la dispoziţie. şi în care cercetătorul nu interacţionează sau comunică direct cu subiecţii. veţi fi grupaţi în echipe de lucru în cadrul cărora va fi nominalizat câte un responsabil de echipă. 1. maşini de curăţat şi lustruit podeaua. La observaţii se pot consemna şi alte obiecte recunoscute din grupa sau categoria respectivă. se referă obţinerea de date referitoare la persoane.echipamente electrice pentru curăţenie: aspiratoare. parchete. 5.căruciorul de etaj şi căruciorul pentru spaţiile de folosinţă comună .

finisaje şi materii). . . pentru grupurile sanitare).. .alte materiale necesare curăţeniei ** ** * Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 15 . . Recunoaşterea materialelor necesare curăţeniei -detergenţi pentru mochete şi covoare. în grupurile sanitare.pompă de desfundat . pe coridoare.recipient pentru debarasarea resturilor din coşurile existente în camere. .bureţi din material plastic. dezinfectabil prin spălare automată timp de 10 minute la 65°C. pânză moale pentru pahare.lenjeria curată.). pentru praf . soluţii pentru curăţat mobilierul. .material textil (cârpe pentru lustruitul suprafeţelor spălate şi dezinfectate. .alte ustensile şi echipamente necesare curăţeniei în camere (* precizare la observaţii) 2.. covoare. de pat şi de baie. praf de curăţat de tip “universal” (pentru mai multe tipuri de suprafeţe.făraş din plastic.sac de pânză pentru lenjeria folosită sau sac de polietilenă. gresie. .soluţii specializate: pentru marmură. tapiţerie. numărul şi calitatea conforme categoriei de clasificare a unităţii . mochetă.dezinfectante. cârpe de praf. lavete. detergenţi universali. etc. sticlă. linoleum. detergenţi pentru geamuri. lemn.dezodorizante (pentru încăperi. . .recipient pentru prepararea soluţiilor de curăţat.mopuri pentru pardoseli . metal.diferite tipuri de perii: pentru măturat.mănuşi de plastic sau de cauciuc. etc. plastic. având structura. faianţă. pentru tapiţerie. .

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 16 .

precum şi a consumabilelor din inventar. După încheierea activităţii de observare.2.5. Nu sau (X) Observaţii – informaţii concrete Operaţii efectuate I. a materialelor utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare şi a consumabilelor din inventar 1. Materiale utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare -deodorant de cameră -lenjerie pentru pat -prosoape -halate de baie -perdele -tablouri -vaze cu flori III. Fişă de observaţie 2 C 3: Amenajarea camerelor şi a grupurilor sanitare Activitatea 2: Verificarea stării mobilierului.2. consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante: Rezultatul observării – Da sau (√). Consumabilele din inventar -trusă cu ac -aţă şi nasturi -cremă de ghete -materiale publicitare -săpun -şampon Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 17 . Observaţi cu atenţie dacă au fost realizate activităţile de întreţinere a ambianţei interioare a camerei. Activităţi de întreţinere a ambianţei interioare a camerei -odorizarea camerei -aranjamente florale -aranjarea obiectelor turistului -aranjarea lenjeriei de pat -aranjarea draperiilor şi a perdelelor -aranjarea cuverturilor de pe pat II. a materialelor utilizate pentru întreţinerea ambianţei anterioare a acesteia. 2. completaţi fişa de mai jos.

Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 18 . Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ .3. a materialelor utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare şi a consumabilelor din inventar. în ce priveşte activitatea de întreţinere a ambianţei interioare a camerei. Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţii de amenajare a camerelor.

După încheierea activităţii de observare. Fişă de observaţie 3 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 3: Observarea activităţii de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare în timpul programului de lucru. sosire) în timpul programului de lucru al cameristelor. Curat Sosire Menţiuni Ocupat Plecare Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 19 . 2. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Data ………………… Total camere ………. 1.5. în funcţie de statutul spaţiilor de cazare (ocupat. PROGRAM DE LUCRU AL CAMERISTEI Numele ………………………………… Etajul ……………………………………. completaţi fişa de mai jos.2. plecare. Camera nr. HOTEL …………………………. consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante.3. curat.Observaţi cu atenţie dacă au fost realizate activităţile de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare.

Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţii de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare în timpul programului de lucru. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ . Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Observarea activităţii de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare în timpul programului de lucru Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 20 .14 15 3.

……………. OC. completaţi fişa de mai jos. O/O/O. HOTEL ………………………… RAPORTUL CAMERISTEI Etaj nr. VM.4. L). Fişă de observaţie 4 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 4: Observarea activităţilor de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare la sfârşitul programului de lucru. consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante. VC. VR.2. După încheierea activităţii de observare.. OR. Camera 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Număr persoane Simbol Camera 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Număr persoane Simbol Observaţii …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 21 . 2. Data ………………… Ora ………………….Observaţi cu atenţie dacă au fost realizate activităţile de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare la sfârşitul programului de lucru al cameristelor. 1.5. OD. folosind simbolurile menţionate în fişa de observare “raportul cameristei” (VD.

respectiv numărul de persoane care ocupă camera. Semnătura ……………………………………………….SIMBOL: VD – Liber Murdar VC – Liber Curat VR – Liber Pregătită O/O/O – Defect VM – În Reparaţie L – Bagaje în cameră Numele ………………………………………………….2. Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ OD – Ocupat Murdar OC – Ocupat Curat OR – Ocupat Pregătită Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 22 .3). în raport se poate trece şi numărul paturilor ocupate. Schimbul ………………………………………………… Observaţie: În afară de starea sau statutul camerei. Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţilor de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare la sfârşitul programului de lucru.. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ . 3. prin cifre (1.

. completaţi fişa de mai jos.2. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 23 . După încheierea activităţii de observare. CAMERĂ 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 PAT √ √ √ √ √ √ √ √ BAIE √ √ √ √ √ √ √ √ √ PODEA (Mochetă) √ √ √ √ √ √ √ √ √ PRAF √ √ √ √ √ √ √ √ √ CONSUMABILE √ √ √ √ √ √ √ √ OBSERVAŢII Lipsă listă mic dejun Perdea duş ruptă. LISTĂ DE CONTROL/CHECK-LIST Privind curăţenia spaţiilor de cazare Data ……………………………… NR. pe tablou Aranjat necorespunzător Mototolite √ √ √ Mochetă pătată √ Numele şi prenumele cameristei: …………………………………………………………………… Concluzii: …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Guvernantă. consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante.V. 2.Observaţi cu atenţie dacă au fost realizate în mod corespunzător activităţile curăţenie a spaţiilor de cazare.5.murdară Sub T. HOTEL ……………………….5. Fişă de observaţie 5 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 5: Observarea curăţeniei şi întreţinerii spaţiilor de cazare 1.

3. Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţilor de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ . Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

24

5.2.6. Fişă de observaţie 6
C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 6: Analizarea completării chestionarelor de către clienţi referitoare la întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare

1.Observaţi cum au fost completate chestionarele de către clienţi referitoare la întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare. 2. După încheierea activităţii de observare, completaţi fişa de mai jos, consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante. Chestionar pentru client
Nr. crt. Bifaţi căsuţa corespunzătoare răspunsului ales Exce lentă Bună Satisfă Nesatisfă cătoare cătoare

Întrebarea

Cum se prezintă camera, ca aspect general, la sosirea dumneavoastră? Tocurile geamurilor sunt curate sau prăfuite, cu urme 2. de murdărie şi fum? 3. Ramele tablourilor şi căpătâiul patului sunt prăfuite? 4. Aţi găsit ceva în neregulă sau murdar în baie? 5. Vasul WC şi bideul sunt curate şi strălucitoare? Pardoseala din jurul vaselor WC, a bideului, a 6. piciorului chiuvetei este curată Duşul, robinetele, rezervorul WC funcţionează 7. perfect? Oglinda, feroneria, pardoseala sunt curate şi 8. strălucitoare? Perdelele şi draperiile se trag uşor? Sistemele de 9. prindere funcţionează? 10. Paturile au fost bine făcute? S-a făcut în camera ocupată de dumneavoastră patul 11. pentru seară? Scrumierele, chibriturile, materialele informative şi 12. publicitare se aflau la locul lor? 1.
Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

25

13. Televizorul a funcţionat bine pe toate canalele? Mocheta a fost bine curăţată, inclusiv în colţuri şi la 14. margini? 15. Umeraşele au fost suficiente? 16. Umeraşele au fost curăţate? 17. Telefonul, lămpile, veiozele sunt curate? Aţi aşteptat mai mult de 15 minute până să vi se 18. aducă în cameră micul dejun? 19. Vi s-a adus şi ziarul odată cu micul dejun?
Cu stimă, Conducerea

3. Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţilor de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ . Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

26

Acestea reprezintă un instrument de lucru util pentru stabilirea exactă a sarcinilor fiecărui elev sau grupe de elevi. Fişă de lucru 1 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 7: Efectuarea serviciilor de curăţenie în camere 1. pe fişa de lucru. 2.3. Elemente controlate Aspect general al camerei Aerisire Tavan/Pereţi Tocărie (uşi. concomitent cu personalul nominalizat după efectuarea serviciilor de curăţenie în camere. 5. 7. crt. ferestre) Geamuri Draperii/Perdele Mocheta/Covor/Carpete Tablouri Lămpi/veioze Prize/întrerupătoare/cabluri Televizor Radio Punctaj maxim 10 2 2 4 5 4 3 2 2 3 1 1 27 Punctaj acordat Observaţii Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic .3. 8. 6.5. CAMERA NR. 12. ………………………………… DATA………………………………………….. completaţi. precizând şi timpul în care trebuie realizate aceste sarcini.1. Fişe de lucru Pentru fixarea cunoştinţelor. 3. 5. LISTĂ DE CONTROL/CHECK-LIST Nr. 11. 1. 4. aptitudinilor şi atitudinilor dobândite de elevi pe perioada parcurgerii modulului este oportună şi folosirea fişelor de lucru. 9. 10. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj. lista de control/check-list după următorul model..

Baterii baie Faianţa/Pardoseala Prosoape Consumabile în baie/Pahare Instalaţia electrică (prize etc. acest lucru o/îl va motiva să acumuleze cât mai multe puncte (care pot fi transformate în notă cât mai mare). 18.) în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea de instruire practică. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru.C. 17. dar va putea observa şi la care operaţii are deficienţe în raport cu cerinţele. 16. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 28 . 30. pe verso. 20. 15. să li se acorde mai multe puncte faţă de operaţiile de rutină. Telefon Minibar Dulapuri (umeraşe. perii) Sertare (set cusut) Materiale publicitare Aspectul general al patului Lenjerie pat/Perne Pături Cuvertura Aspect general al camerei de baie Cada Lavabou Vas W. precum şi cele care ţin de aspect şi confort. 2. etc.13. 27. Solicitaţi unui coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat lista de control/check-list) şi să formuleze în scris. 26.. 25. 21. 29. 14. 28. PUNCTAJ OBŢINUT /NOTA……………………………………………………………………………………… RECOMANDĂRI ………………………………………………………………………………………… Observaţie: Dacă punctajul maxim ce se acordă este înscris în lista de control şi cunoscut de către cameristă/elev practicant. 24. 19. 23. Consemnaţi părerea voastră pe o foaie de hârtie pe care să o ataşaţi Fişei de lucru. păstrare. Este recomandat ca acelor operaţii care necesită efort sau care presupun o atenţie deosebită privind securitatea clienţilor şi protecţia muncii.) TOTAL PUNCTAJ 1 2 2 3 3 5 5 2 3 5 5 5 5 4 4 1 3 3 100 NUMELE şi PRENUMELE CAMERISTEI: ……………………………………………………………………. 3. 22. Formulaţi o părere personală despre tipul documentelor (completare.

Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj. 1. HOTEL …………………….3. completaţi. concomitent cu personalul nominalizat după verificarea funcţionării instalaţiilor. Semnătura: Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 29 . Fişă de lucru 2 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 8: Înregistrarea defecţiunilor constatate în cameră în “Raport defecţiuni”... DEPARTAMENTUL TEHNIC…………………………… RAPORT DEFECŢIUNI Data: …………………… Decoraţiuni Canalizare Armături Instalaţii Încălzire Mobilier Aerisire Camera Lumina Radio 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 √ √ D √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ TV Observaţii √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ √ Priză defectă În hol Fereastra nu se închide înfundată Fotoliu Numele ………………………….2. dotărilor şi a stării mobilierului din camere “Raportul de defecţiuni” după următorul model.5. pe fişa de lucru.

Consemnaţi părerea voastră pe o foaie de hârtie pe care să o ataşaţi Fişei de lucru. Formulaţi o părere personală despre tipul documentelor (completare. 3. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________.) în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea de instruire practică. etc. Ţinând seama de importanţa activităţii de verificare a funcţionării instalaţiilor. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 30 . pe verso. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru. dotărilor şi a stării mobilierului din camere solicitaţi un coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat raportul de defecţiuni) şi să formuleze în scris. păstrare.2.

(vas) О Pat/Sofa/Noptiere О Alte defecţiuni О ………………………. О О О О О О О О О Data………………....………………………….C.…….3. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj.C.3. sifon) Priză telefon ………………………………. Priză televizor Bideu………………………… Priză radio Buton radio О Dulap О Cuier О Masa О Perdele О Draperii О Ferestre О О Serviciul……………………………. …………………………. pe fişa de lucru. Ora………………… mobilierului din cameră “Cerere de reparaţii” după următorul model. concomitent cu personalul nominalizat după verificarea funcţionării instalaţiilor şi a stării 1. scurgere) Lumina în cameră ………………………………. C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere 5. completaţi. Priză apart de ras Lavabou (robineti. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic Oficiul………………………… Lumina pe coridor О Lumina în vestibul О Lumina în baie Cadă baie (armături.. О …………………… О ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Ora executării reparaţiei …….CAMERA NR.. (rezervor apă) О Broască uşă baie W. ……………………………… Semnătura ……………………………… Semnătura .. CERERE DE REPARAŢIE NR…………. Fişă de lucru 3 din cameră Activitatea 9: Întocmirea “Cererii de reparaţie” după constatarea defecţiunilor 31 О Broască uşă intrare W.

o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru. etc. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. Formulaţi o părere personală despre tipul documentelor (completare. Consemnaţi părerea voastră pe o foaie de hârtie pe care să o ataşaţi Fişei de lucru. păstrare. Ţinând seama de importanţa activităţii de verificare a funcţionării instalaţiilor şi a stării mobilierului din camere solicitaţi un coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat cererea de reparaţie) şi să formuleze în scris. 3.2.) în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea de instruire practică. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 32 . pe verso.

Lavoar Duş/Perdea duş întrerupătoare Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 33 . concomitent cu personalul nominalizat după verificarea efectuării curăţeniei şi a constatării defecţiunilor din cameră “Fişa de control” după următorul model.5. HOTEL …………………………………. Data …………………… Observaţii (defecţiuni constatate) Responsabil cu remedierea Nr. completaţi. Fişă de lucru 4 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 10: Întocmirea “Fişei de control” după efectuarea curăţeniei şi a constatării defecţiunilor din spaţiile de cazare 1.bon de reparaţii CAMERA DE BAIE Uşa Lumina (bec. Tehnic Nr……… Nr……….C. bec.3.. prize. FIŞĂ DE CONTROL CAMERA NR.4.) Pereţi Robinete Canalizare Vas W. Elemente controlate VESTIBUL Uşa de intrare-Broasca/Cheia Pereţi Plafon Mocheta Cuierul Dulapul/Umeraşe Lumina electrică (întrerupător. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj. pe fişa de lucru. ………………. prize) Alte elemente Aspect general Lipsă număr cameră Murdară – de curăţat Rupt – de înlocuit Întrerupător defect Dep. tehnic camerista Valet Dep.

etc. tehnic Murdare – de programat curăţenie Camerista Perdele murdare – de înlocuit Camerista Iluminat Lampadar/Veioze Prize/Întrerupătoare/Cabluri Încălzirea Calorifer Instalaţia de aer condiţionat Aparatura electrică Televizor/Radio Telefon Alte elemente Aspect general Nu funcţionează telecomanda tv Dep. Formulaţi o părere personală despre tipul documentelor (completare.Oglinda Suport oglindă/Pahare Alte elemente Aspect general CAMERA Pereţi/Plafon Mocheta/covor Patul Somiera/Salteaua Salteluţa de protecţie Pătura/Pledul/Cuvertura Pernele Pătată – de schimbat Camerista Mobilierul Noptiera Masa/Scrumiera/Vază Scaunele Comoda/Oglinda Lipsă scrumieră Camerista Ferestrele Geamurile Draperiile/Perdelele Nu se închid Dep. păstrare. 2. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 34 .) în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea de instruire practică. Consemnaţi părerea voastră pe o foaie de hârtie pe care să o ataşaţi Fişei de lucru. 3. pe verso. Ţinând seama de importanţa activităţii de verificare a efectuării curăţeniei şi a verificării defecţiunilor din camere solicitaţi un coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat fişa de control) şi să formuleze în scris. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru.tehnic Guvernanta: ………………………………….

5.5.. pe fişa de lucru. Fişă de lucru 5 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 11: Întocmirea “Registrului de defecţiuni” după constatarea defecţiunilor din spaţiile de cazare 1.3. DEPARTAMENTUL TEHNIC…………………………… REGISTRU DE DEFECŢIUNI Numele şi prenumele celui care a sesizat defecţiunea Data şi ora când s-a notat defecţiunea Data şi ora când s-a remediat defecţiunea Numele şi prenumele celui care a a sesizat defecţiunea Numărul camerei Defecţiunea Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 35 . completaţi. concomitent cu personalul nominalizat după verificarea funcţionării instalaţiilor. HOTEL ……………………. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj. dotărilor şi a stării mobilierului din camere “Registru de defecţiuni” după următorul model.

în unitatea ………………. solicitaţi informaţii personalului care lucrează în serviciul de etaj şi întocmiţi un eseu cu tema: „Verificarea curăţeniei. funcţionării instalaţiilor şi a stării mobilierului. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. în unitatea analizată. mobilierului de către cameristă şi guvernantă. cererii de reparaţie. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 36 . după următoarea structură de idei: • • • • • ritmicitatea activităţii de verificare a curăţeniei în camere de către ritmicitatea activităţii de verificare a defecţiunilor şi a stării modalitatea de stabilire a circuitului informaţiilor referitoare la rolul activităţii de verificare a defecţiunilor în buna activitate a monitorizarea informaţiilor furnizate din raportul de defecţiuni. dotărilor şi a stării mobilierului.2. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru. defecţiuni. serviciului de etaj. Ţinând seama de importanţa activităţii de verificare a defecţiunilor din camere solicitaţi un coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat registrul de defecţiuni) şi să formuleze în scris. 3.”. guvernantă. Având în vedere importanţa activităţii de verificare a funcţionării instalaţiilor. pe verso.

bine structurată şi logică TOTAL CONŢINUT Conceptul este prezentat corect din punct de vedere ştiinţific Terminologia folosită este corectă Secvenţele alese conduc spre rezolvare a cerinţei formulate pentru activitate TOTAL Punctaj maxim 0. precum şi o prezentare Power Point cu rezultatele miniproiectului. miniproiecte 5. după următoarea fişă de evaluare: FIŞĂ EVALUARE PRODUS (PLIANT) Evaluator: _________________________ Data: ________________________ ASPECT (DESIGN) Informaţia este uşor de citit Spaţiu este folosit eficient în formatul potrivit Este legătură între text şi grafică Informaţia este clară.5 Punctaj acordat Punctaj acordat Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 37 .4.25 0.25 0.4. solicitând Regulamentul de ordine internă şi alte documente specifice. în vederea prelucrării acestor informaţii elevilor practicanţi de către maistru/tutore de practică/administratorul unităţii de cazare Pliantul (miniproiectul) va fi evaluat de o echipă formată din 3 persoane (cadrul didactic care îndrumă activitatea de instruire practică.5 Punctaj maxim 1 0.5 0.5 1. Miniproiect C4: Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Activitatea 12: Efectuarea serviciilor de curăţenie şi amenajarea spaţiilor comune În cadrul stagiului de practică desfăşurat la agentul economic.1. veţi identifica serviciile de curăţenie şi amenajarea spaţiilor comune. dar şi purtând discuţii cu personalul. un reprezentant al agentului economic şi un elev propus de către toţi colegii). despre efectuarea serviciilor de curăţenie şi amenajarea spaţiilor comune. Proiecte.5.5 1 2. În final veţi realiza un pliant informativ.

5 0.5 0.5 1 1 3 Punctaj maxim 0.CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC S-a identificat corect cerinţa S-au identificat motivele care stau la baza cerinţei S-a desfăşurat documentarea diversificată Datele au fost prelucrate şi s-a finalizat produsul TOTAL COMUNICARE Ideile sunt comunicate eficient Sunt respectate regulile de scriere (tehnoredactare) şi ortografie Textul este creativ Au fost folosite surse de informare adecvate TOTAL Punctaj din oficiu TOTAL GENERAL Punctaj maxim 0.5 0.5 0.5 2 1 Punctaj acordat Punctaj acordat Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 38 .

grupaţi obligatoriu în funcţie de locul în care v-aţi desfăşurat activitatea de instruire practică. sub forma unei prezentări Power Point. Proiect C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 13: Efectuarea serviciilorde curăţenie în spaţiile de cazare Pentru a demonstra felul în care v-aţi însuşit competenţele dezvoltate în cadrul modulului „Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare”. sugerăm să completaţi la finalul activităţii următoarele 2 documente: Fişa de autoevaluare a proiectului.”. având un număr de maxim 10 pagini. Pentru a afla măsura în care activitatea desfăşurată de voi este una eficientă. Jurnalul de reflecţie. constituie elemente pozitive în formarea voastră profesională şi vă ajută să vă conturaţi o imagine despre propria voastră formare pentru piaţa forţei de muncă. Forma tehnoredactată a proiectului va avea structura identică cu cea din metodologia de examen de certificare a competenţelor.5. În oricare etapă de realizare a proiectului puteţi solicita sprijinul cadrului didactic care vă îndrumă activitatea de instruire practică. Rezultatele proiectului vor fi prezentate atât la agentul economic cât şi în faţa colegilor de clasă şi a profesorului de specialitate şi / sau a maistrului instructor.4. efectuate cu acordul reprezentanţilor agentului economic.2. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 39 . realizaţi un proiect cu tema: „Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile de cazare în cadrul unităţii ……………. Pentru realizarea proiectului veţi forma echipe de câte 3 elevi. În proiect este obligatoriu să includeţi numai informaţii şi documente reale ale agentul economic şi numai acele informaţii care sunt publice şi pentru care aveţi permisiunea de-a le folosi. Prin completarea acestor documente veţi conştientiza în ce măsură evaluarea prin proiecte şi activitatea în echipă. Este indicat să folosiţi imagini de la locul de muncă.

FORMULAR DE AUTOEVALUARE proiect în echipă Numele şi prenumele:_______________________________________ Componenţa echipei: _______________________________________ Organizarea propriei învăţări  Am identificat scopurile  Mi-am definit sarcinilor Am determinat realizarea eficientă a proiectului în echipă  Am sugerat noi direcţii şi idei  M-am oferit voluntar când trebuia îndeplinită o sarcină Căutarea informaţiilor  Am pus întrebări  Am căutat elemente pentru proiect  Am solicitat clarificări din partea cadrului didactic şi colegilor Identificarea resurselor  Am găsit şi valorificat resurse  Am oferit fapte şi opinii celorlalţi membri ai echipei Încurajarea membrilor echipei  Am răspuns entuziast celorlalţi  Am invitat orice coleg să participe  I-am determinat pe ceilalţi să se simtă bine Facilitează     Întreabă  Am stimulat discuţiile pentru a afla diferite puncte de vedere  Am eliminat ideile nevaloroase Rezolvarea problemelor :  Am propus munca diferenţiată  Am căutat soluţii alternative  Am ajutat echipa să ia decizii corecte Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic Discuţiile Am ajutat la stabilirea priorităţilor Am ajutat la distribuirea sarcinilor Am ajutat la identificarea schimbărilor necesare şi am încurajat producerea acestor schimbări 40 .

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 41 . eu: _______________________________________________ Când vreau să-mi aduc aminte ceva. eu: _____________________________________ Sunt bun la: ____________________________________________________________ Într-o echipă pot ajuta pe alţii cu: ____________________________________________ Vreau să lucrez la: _______________________________________________________ Vreau să învăţ despre: ___________________________________________________ Vreau să fiu de ajutor la: __________________________________________________ __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________.Nume şi prenumele: _____________________________________ Clasa: ________. Data ___________________ JURNAL DE REFLECŢIE  Lucrez cel mai bine când: _________________________________________________ Îmi place să lucrez cu alţii când: ____________________________________________ Cea mai interesantă parte a acestui proiect este: _______________________________ Mi-ar plăcea să învăţ mai mult despre: _______________________________________ Trebuie să mai lucrez la: __________________________________________________ Am nevoie de ajutor la: ___________________________________________________ Înainte de a începe să lucrez la proiect am: ___________________________________ Când trebuie să studiez.

5. fişe de observaţie. înregistrându-i “creşterea” de la un semestru la altul. fişe de observaţie a activităţii elevului. de la un an şcolar la altul sau chiar de la un ciclu de învăţământ la altul. fişe de evaluare. sarcini specifice fiecărei discipline. proiectul. etc. proiecte / miniproiecte.5. care include rezultatele relevante obţinute prin diverse metode şi tehnici de învăţare. scrise. documentaţii tehnice. şi practice. împreună cu fişa de observaţie a activităţii elevului întocmită de îndrumătorul de practică (profesorul de specialitate / maistru instructor / tutore de practică). Portofoliul de practică poate fi utilizat ca instrument de evaluare a atingerii competenţelor de către elev. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 42 . Portofoliul de practică va cuprinde: jurnalul de practică. Aceste rezultate vizează probele orale. Portofoliul este “cartea de vizită” a elevului. observarea sistematică a comportamentului şcolar. fişe de lucru. Portofoliul Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex. autoevaluarea. studii de caz. fişe de lucru.

o portofoliile.6. etc. cadrul didactic este liber să aleagă modalitatea şi momentul evaluării competenţelor unei unităţi. cum sunt cele de studiu individual sau legate de viaţa cotidiană. realizarea unui obiect) sau a unei serii de metode (de ex. sarcini bazate pe lucrări/în clasă. o prezentarea practică şi orală a proiectelor. o fişe de lucru. De aceea. se însuşesc prin practică repetată. Este esenţial ca metoda(ele) de evaluare utilizat(e) să permită cadrelor didactice să stabilească dacă fiecare rezultat al învăţării (competenţă) a fost atins(ă) şi că legătura dintre cele două este clar indicată în documentaţie. Relaţia dintre metodele de evaluare şi unităţile de competenţă trebuie să fie una flexibilă şi să-i includă pe toţi elevii. un studiu de caz ar putea contribui la obţinerea unor competenţe dintr-o serie de domenii). în care unitatea de competenţă coincide o perioada de studiu. Competenţele pot fi prezentate elevilor sub forma unui „bloc”. Modalitatea de evaluare Cadrul didactic răspunde de organizarea procesului de învăţare pentru fiecare unitate de competenţă. ar trebui să fie evaluate la abia la sfârşitul cursului. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 43 . Orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate constitui o dovadă a evaluării competenţelor elevului. o fişe de autoevaluare. ca reflectare a asigurării şanselor egale la educaţie. sesiuni de întrebări şi răspunsuri şi o anumită lucrare de realizat). De exemplu: • O unitate ar putea fi evaluată pe baza unei singure activităţi (de ex. • O metodă de evaluare ar putea contribui la atingerea rezultatului învăţării în mai multe unităţi de competenţe (de ex. Unele abilităţi. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: o fişe de observare. pe parcursul unui curs. Sau pot exista arii tematice clar definite care pot fi predate şi evaluate în momente prestabilite. Totuşi nu este obligatoriu să fie aşa. chiar dacă au fost predate destul de devreme.

Comentarii ale profesorului privind atitudinea şi rezultatele elevului. astfel încât informaţiile să poată fi regăsite cu uşurinţă. colectate atât de către îndrumătorul de practică. alături de alte experienţe pe care le pot avea în timpul stagiului de practica la agenţi economici. trebuie strânse şi organizate într-un anumit loc. Planuri de acţiune /evaluări /activităţi viitoare planificate şi efectuate de către elev . Rezultatele activităţilor desfăşurate şi ale evaluărilor. pot fi colectate într-o „mapă a elevului”. Opiniile elevilor privind activităţile desfăşurate. luaţi în considerare metode de evaluare alternative. gândiţi-vă la folosirea unei evaluări orale • dacă elevul a avut parte de experienţe negative în cadrul unor examinări formale. Evaluarea ar trebui să ofere fiecărui elev şansa de a reuşi – evaluarea nu ar trebui să prezinte dificultăţi suplimentare. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 44 . Rezultate ale activităţilor de autoevaluare şi dovezi ale discuţiilor care au avut loc. Mapa elevului ar putea conţine: • • • • • Rezultate ale lucrărilor de evaluare efectuate pentru teme din domeniul profesional sau abilităţi cheie. la nivel individual. cât şi de către elev. Pentru elevi. pentru a-i încuraja dezvoltarea respectului de sine şi a motivaţiei. De exemplu: • dacă elevul are dificultăţi de scriere. aceste tipuri de dovezi.Este important să ne asigurăm că practicile de evaluare ţin cont de elev.

Bucureşti: Editura Uranus Nicolescu. ş. Puiu (2002) – Management în turism. Bucureşti: Editura Sport-Turism Nistorescu. Nicolae (2002) – Hotelul – economie şi management. 13.a. 14. Radu (1998) – Serviciile în turism şi alimentaţie publică. Bucureşti: Editura ALL Mihai. Ene. (2000) – Tehnologia hotelieră. Ştefania. Radu (1998) – Tehnologia restaurantelor. hoteluri. Rodica (2000) – Economia turismului. Bucureşti: Editura Economică Lupu. Vasile (2000) – Turismul în România. Bucureşti: Editura Gemma Print Minciu.ro *** – www. Turism ş i Profesii Liberale 636 / 2008. 12.pensiuniromanesti. Normele metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice 9. ş. 4. gastronomie. 1328 / 2001 republicată. *** – www.a. Cornelia (2004) – Cartea ospitalităţii. 10. baruri. Bibliografie 1. Bucureşti: Editura THR-CG Glavan. Stere (2006) – Arta serviciilor în restaurante. Comerţ . Bucureşti: Editura Inter-Rebs Nicolescu. 6. 2. 8. 5. Bucureşti: Editura ASE Stavrositu.7. 7. 3. pensiuni turistice. Bucureşti: Editura Niculescu Mihail. 11.ro Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 45 . Adriana. Bucureşti: Fundaţia Arta serviciilor în turism *** – Hotârârea Guvernului Nr. privind clasificarea structurilor de primire turistice *** – Ordinul Ministrului pentru Întreprinderi Mici ş i Mijlocii.hoteluriromanesti. (2002) – Tehnologie hotelieră.

etc. covoare. gresie. pentru grupurile sanitare). lemn. praf de curăţat de tip “universal” (pentru mai multe tipuri de suprafeţe. sac de pânză pentru lenjeria folosită sau sac de polietilenă. pe coridoare. având structura. sticlă. faianţă. soluţii pentru curăţat mobilierul. soluţii specializate: pentru marmură.ANEXE Anexa 1 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. linoleum. mănuşi de plastic sau de cauciuc. maşini covoare. detergenţi universali. de pat şi de baie. • • • • diferite tipuri de perii: pentru măturat. • • făraş din plastic. • • Ustensilele şi echipamentele căruciorul de etaj şi căruciorul pentru • spaţiile de folosinţă comună. pompă de desfundat • • • • debarasarea • • • electrice pentru maşini de aspiratoare. cârpe de praf. pentru tapiţerie. • Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 46 . pentru praf. tapiţerie. recipient pentru resturilor din coşurile existente în camere. mochete.). dezinfectante. plastic.. curăţat şi lustruit podeaua. recipient pentru prepararea soluţiilor de curăţat. mochetă. detergenţi pentru geamuri. lenjeria curată.1 Competenţa 1 Efectuează servicii de curăţenie în camere Materiale şi echipamente necesare curăţeniei Rolul materialelor şi echipamentelor în procesul de curăţenie este de a uşura munca personalului din departament şi de a ridica gradul de igienă şi confort a spaţiilor respective. lavete. material textil (cârpe pentru lustruitul suprafeţelor spălate şi dezinfectate. dezodorizante (pentru încăperi. metal. Materialele detergenţi pentru mochete şi covoare. finisaje şi materii). numărul şi calitatea conforme categoriei de clasificare a unităţii. dezinfectabil prin spălare automată timp de 10 minute la 65°C. bureţi din material plastic. pânză moale pentru pahare. etc. echipamente curăţenie: decurăţat parchete. mopuri pentru pardoseli. în grupurile sanitare.

C. se bate şi la aceasta. radio. se desfaţă patul. se desfac draperiile. Când se constată anumite defecţiuni. scrumierele. se bate la uşă spunând “Camerista” (se repetă acest lucru de două ori). se aşteaptă şi apoi se deschide. inclusiv prosoapele de baie. etc. frigider. verificându-se funcţionalitatea instalaţiei. să poată fi anunţat şi să îi fie restituite. la sfârşitul zilei obiectele uitate se predau guvernantei. se deschid ferestrele/uşa către balcon (există spaţii de cazare la care geamurile nu se pot deschide. 2 Curăţenia spaţiilor de cazare Competenţa 1 Efectuează servicii de curăţenie în camere Efectuarea curăţeniei într-o cameră eliberată • 1. se strânge lenjeria de baie şi se pune lenjeria folosită în sacul special montat pe cărucior. se verifică numărul camerei. telefon. se blochează uşa în poziţia deschis. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 47 . coş de gunoi etc. • • se duc şi se lasă în baie paharele. se aşteaptă. se trage apa la W.). vazele. Dacă uşa de la baie este închisă. • • • se aprind luminile. Dacă defecţiunea nu poate fi remediată în cursul zilei respective. timp necesar pentru a acţiona eficient. Operaţiuni preliminare cu situaţia camerelor ocupate şi libere preluată de la recepţie. se controlează dacă sunt obiecte uitate de pasageri. se anunţă imediat recepţia pentru ca. şi se aplică produsul sanitarizat din dotare în interiorul vasului W. Dacă clientul a plecat din unitatea de cazare. • • se debarasează resturile menajere (scrumiere. se intră. Dacă s-au găsit obiecte uitate. iar acolo se dă drumul la instalaţia de aer condiţionat). se lasă deschis dulapul pentru aerisire. în funcţie de procedurile agreate în structura respectivă se anunţă guvernanta sau departamentul tehnic pentru rezolvarea problemelor apărute. lăsându-se aşa pentru 10 minute.Anexa 2 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. • • se verifică inventarul camerei şi se anunţă imediat la recepţie eventualele lipsuri pentru a încerca recuperarea lor.) pentru a anunţa eventualele defecţiuni apărute. şi de-a lungul ramei acestuia.C. se verifică funcţionalitatea dotărilor (televizor. spaţiul respectiv este trecut “Defect” în diagrama spaţiilor de cazare. în cazul în care clientul se mai află în unitatea de cazare.

fotoliile. se controlează orice pată nou apărută pe inventarul moale. cu material moale. • se curăţă. parchet şi se curăţă. zilnic. inclusiv pervazurile. pentru fiecare suprafaţă folosindu-se substanţe corespunzătoare. perdelele. corpurile de iluminat. de jur împrejurul camerei şi de sus în jos. televizorul. • se şterge praful pornind de la intrare. întrerupătoarele şi clanţele. tapiţerie intactă. obiectele aflate la înălţime şi tapiţeria mobilei se vor curăţa. pentru a reţine praful. • • • • • se dezinfectează cu spirt telefonul. cu uşi în stare de funcţionare. Acesta trebuie să fie prevăzut cu două filtre. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 48 . periodic sau când sunt vizibil murdare. Covoarele şi mochetele se curăţă cu detergent adecvat. dacă sunt finisate cu materiale lavabile. • pereţii şi plafoanele. în cantităţile prescrise conform procedurilor stabilite. curăţarea se face cu aspiratorul de praf. se şterge balustrada. se verifică starea mobilierului: fără zgârieturi. lustruit. mânere intacte. impregnat. mutând mobilierul dacă este nevoie. verificându-se dacă umeraşele sunt toate şi frumos aranjate. se spală mâinile şi se dezinfectează cu alcool sanitar.• Mobila şi pervazurile se şterg de praf. mochetă. radioul. pereţii de sus în jos. se curăţă cu detergent anionic. telefonul. în cazul finisajelor nelavabile. în aceeaşi direcţie. Camera se aspiră: tavanul. periodic şi când sunt vizibil murdărite. pragul. se scot pernele şi păturile la aerisit 3. tablourile. Balconul se curăţă uşa de la balcon. se închid uşile de la dulap. zilnic cu aspiratorul de praf 2. pentru împiedicarea diseminarea prafului bacterian. se mătură pavimentul şi se spală cu teul. de la exteriorul uşii de acces. • • • • • • covoarele şi mochetele se curăţă prin folosirea zilnică a aspiratorului de praf. exteriorul ferestrelor. Măturatul uscat este interzis. astfel încât atunci când se ajunge din nou în dreptul uşii de la intrare să existe siguranţa că nimic nu a fost uitat. se şterg de praf şi se lustruiesc mobilierul. saltele de pe paturi – cu ajutorul periilor speciale din dotarea aspiratorului – precum şi mocheta sau covoarele şi parchetul dinspre colţul cel mai îndepărtat spre ieşire. mobilier.

iar la sejururi mai lungi astfel: la 2 zile. sau se aspiră până la uşă. se aranjează perfect cuverturile. se înlocuiesc materialele publicitare îndoite. se verifică dacă nu lipseşte nimic şi dacă totul este aranjat impecabil. la 4 zile.• • se înfaţă paturile. 6. mototolite sau cu adnotări pe ele. în structurile de primire de 1 şi 2 stele. Vestibul se spală podeaua. 4. dacă este cazul. în structurile de primire de 3 stele. • • • • • NU UITAŢI! ULTIMA PRIVIRE A CAMERISTEI ESTE PRIMA IMPRESIE A OASPETELUI! Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 49 . Operaţiuni finale se închid geamurile/uşa către balcon. Lenjeria de pat Lenjeria de pat se schimbă la plecarea fiecărui client. având grijă ca ele să fie puse conform procedurilor stabilite. la 3 zile.     se trag şi se aranjează perdelele şi draperiile. ori de câte ori este nevoie 5. în structurile de primire de 4 şi 5 stele.

sertarele. valizele. 3 Competenţa 1 Efectuează servicii de curăţenie în camere Curăţenia spaţiilor de cazare Efectuarea curăţeniei într-o cameră liberă: • se aprind toate luminile. • blochează uşa în poziţia deschis. Evident. ordine trebuie să existe. • se deschid geamurile pentru aerisire (sau se • dă drumul la instalaţia de aer condiţionat). încălzire. sanitară etc. intră. se prezintă. pentru a putea anunţa eventualele defecţiuni apărute. • se raportează că acea cameră este gata de închiriat. • se verifică patul (pentru a fi siguri că nimeni nu a folosit camera şi a făcut din nou patul). • se înfaţă sau se aranjează patul. • dacă nu este vorba de o zi – termen pentru schimbarea lenjeriei. regula cea mai importantă legată de ordonarea obiectelor personale ale clientului este legată de interdicţia de a deschide dulapurile. conform procedurilor.. • se aeriseşte încăperea. pentru a se aerisi. Curăţenia trebuie făcută. Efectuarea curăţeniei într-o cameră ocupată: • se bate la uşă. cerere care va fi comunicată de cameristă conducătorului activităţii 50 Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic . • • se şterge praful (dacă camera nu a fost închiriată mai mult de o zi). • se debarasează resturile menajere. genţile clientului. dacă nu i se răspunde. se închide geamul (acolo unde este cazul). lenjeria de pat şi cea de baie se pune la aerisit pe un scaun (taburet) scos pe balcon sau plasat lângă fereastra deschisă. draperiilor şi aspectul general al camerei. această regulă va fi încălcată numai la cererea expresă a clientului. se mai verifică încă o dată poziţia tablourilor. dar clientul trebuie să aibă convingerea că nu i-a fost violată intimitatea. se pulverizează cu un deodorant de cameră (dacă procedura este agreată) şi se încuie uşa. • se aranjează lucrurile clientului fără a le schimba ordinea şi mai ales locul unde au fost puse. verificându-se dacă funcţionează (un bec se poate arde şi în momentul stingerii lui). prosoapele şi produsele de primire din baie (pentru acelaşi motiv ca şi patul).Anexa 3 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. se verifică funcţionarea instalaţiilor de aer condiţionat. iar la al doilea apel.

în felul acesta. şerveţele. se pune o bomboană în ambalaj inscripţionat cu urarea de “noapte bună”. sticle. • se sting toate celelalte lumini.Serviciul de seară: • • • se curăţă resturile menajere. În cazul în care în acest sac există obiecte de lenjerie sau îmbrăcăminte. hârtie igienică. dacă este udă. se şterge cada. după terminarea curăţeniei. ziarele şi revistele. se înlocuiesc prosoapele în cazul când sunt ude. unde. sectorului de etaj. se ridică tăvile de la room-service. • se pun consumabile noi (săpun. • se îndoaie pătura cu cearşaful. senzaţia de singurătate a clientului este înlăturată. sacul. • se închid ferestrele sau instalaţia de aer condiţionat. • • • • • • • se pun papucii lângă pat. eventualele alimente ambalate. şampon. • în cameră şi în grupul sanitar se ale ordonează obiectele personale clientului: hainele se pun în cuier sau pe spătarul scaunului după ce acestea au fost curăţate. el poate dormi liniştit: hotelul l-a asigurat că îi veghează cu delicateţe somnul. se închid draperiile şi se aprinde veioza de la capul patului. • se aspiră praful. • se schimbă sau se aranjează prosoapele. • se controlează sacul de lenjerie pentru clienţi. material Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 51 . • se şterge praful. • se şterge podeaua. fructe. • se încuie uşa. se strânge cuvertura de pe pat. sub un unghi de 90º. încălţămintea aflată la vedere se aşează sub cuier. • se face curăţenie la baie. fără a le schimba locul. dimpreună cu lista operaţiunilor este transmis spălătoriei sau dus la oficiu. se dispun ordonat pe masă sau pe frigider (minibar). se efectuează serviciile suplimentare. publicitar). în aşa fel încât latura verticală să ajungă până la centrul patului. se aranjează lucrurile clientului. • se verifică încă o dată aspectul general al încăperii. se împătureşte pe lungime şi se pune în dulap sau pe suportul de bagaje. se spală paharele în cazul când au fost folosite.

♦Curăţarea cu detergenţi alcalini a suprafeţelor metalice şi din sticlă ale uşilor • tablourilor. Spălarea ferestrelor. 4 Competenţa 1 Efectuează servicii de curăţenie în camere Curăţenia spaţiilor de cazare Frecvenţa operaţiunilor de curăţenie a unui spaţiu de cazare • zilnic: ♦aspirarea mobilierului. oglinzilor.. trimestrial: ♦ lustruirea pardoselilor şi curăţirea tapiţeriei • lunar: ♦ spălarea mochetelor. covoarelor Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 52 . etc. ♦ spălarea perdelelor. ♦ spălarea pereţilor mobilierului.Anexa 4 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. Curăţarea marginilor mochetei. ♦spălarea pardoselilor • săptămânal: ♦ Curăţarea ramelor tocurilor ♦ ♦ ♦ Spălarea uşilor părţilor şi din muchiilor mobilierului. geamurilor tablourilor. spate ale • semestrial: ♦ spălarea tapiţeriilor. geamurilor.

se usucă şi se lustruiesc suprafeţele spălate. • • • • • • • • • se închide apa la robinetul de serviciu. se controlează şi se notează eventualele defecţiuni. 5 Competenţa 2 Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare Activităţi de curăţare a obiectele sanitare şi auxiliare din toalete şi băi Curăţenia grupurilor sanitare comune echipamentul special pentru curăţenia grupurilor sanitare este alcătuit din halat. se spală şi se dezinfectează pavimentul cu ajutorul unui mop. pereţii.. robinetele. etc. coşurile de hârtii.Anexa 5 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. şorţ se închid ferestrele – dacă există – şi uşa de acces în grupul sanitar. se montează un furtun la amestecătorul de apă caldă – apă rece al robinetului de cu jetul de apă călduţă se umezesc toate suprafeţele şi obiectele lavabile. serviciu şi se dă drumul la apă. vasele WC în interior şi în exterior. cu soluţie de clorură de var 2% şi cu ajutorul periei de WC se spală scoicile pisoar şi se pune soluţia detartrantă în vasele WC. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de 53 Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic lemnăria. globurile. scaunele WC. tâmplăria. se dă drumul la apa rece de la robinetul de serviciu şi cu ajutorul furtunului se clătesc cu ajutorul unui ştergar de molton. oglinzile..C. coşurile de hârtii. chiuvetele. • • • • • • • • din material plastic. cu soluţia caldă de detergent şi cu ajutorul bureţilor se spală (până unde se ajunge) se deschid ferestrele. oglinzile. . chiuvetele. se trage apa în toate cabinetele W. pardoseala. scoicile pisoar. prevăzut cu pungă de plastic. spaţiile spălate şi dezinfectate. cizme de cauciuc şi mănuşi de plastic. se dezinfectează cu buretele faianţa. colacii şi capacele acestora. se strâng resturile şi se golesc recipientele de gunoi în recipientul metalic special se prepară în găleata de plastic o soluţie călduţă de detergent.

desfundarea sifonului de pardoseală cu pompa. hârtie igienică. vasele WC şi pisoarele. măturarea şi spălarea pavimentului cu apă călduţă şi uscarea lui cu pânza de sac sau cu • completarea materialelor consumabile (săpun. • • lucrătoarea se spală pe mâini şi se dezinfectează cu alcool sanitar. materialele şi ustensilele folosite se spală. operaţiunile se fac zilnic şi după fiecare client. eventual. se transmit eventualele defecţiuni departamentului tehnic. folosind o perie subţire. care se şterg şi se usucă folosind prosoape de hârtie. se dezinfectează şi se depozitează în dulapul sau încăperea special destinată acestui scop. se strâng materialele şi ustensilele. este de preferat montarea distribuitoarelor de perete pentru săpun pulbere. savonierele şi distribuitoarele de perete se curăţă şi se clătesc cu apă fierbinte înainte de reumplere. Operaţiuni efectuate în timpul zilei. mopul. nu se admit tuburi din cauciuc care să prelungească robinetele.exceptând colacii vaselor WC. • conţinând o substanţă clorigenă. hârtie prosop). recipientul metalic se goleşte la de hârtie. prosopul se trage apa la vasele WC. Curăţarea şi dezinfectarea cabinelor de duş comune aflate pe etaje cabina pentru duş: pereţii şi cada se curăţă şi se dezinfectează zilnic cu praf de curăţat la băi şi duşuri se spală o dată pe săptămână Curăţarea şi dezinfectarea chiuvetelor comune aflate pe etaje chiuveta va avea suprafaţa intactă şi nu va fi prevăzută cu scurgător de lemn. pentru menţinerea curăţeniei grupului sanitar • • • comun spălarea chiuvetei. chiuveta se curăţă şi se dezinfectează • zilnic cu praf de curăţat. săpun lichid sau fulgi de săpun. crematoriu. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 54 . se completează hârtia igienică. săpunul şi dispozitivele pentru distribuirea săpunului: săpunul solid se păstrează uscat • clorigenă sau cu detergent anionic lichid. săpunul. perdelele de • într-o savonieră care să permită scurgerea apei sau suspendat cu dispozitiv magnetic. inclusiv interiorul robinetului. se scot afară. • • • se scot mănuşile din material plastic. urmat de dezinfecţie cu o substanţa clorigenă. Curăţarea şi dezinfectarea căzilor de baie comune aflate pe etaje cada de baie se spală şi se dezinfectează cu praf de curăţat conţinând o substanţă operaţiunile se fac zilnic şi după fiecare client.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 55 .

se aranjează săpunurile. cosmeticele. se dezinfectează cu soluţie de cloramină sau cationic: cada. se usucă cu o cârpă moale oglinda. scrumierele. faianţa. se curăţă potrivit principiului profesional de efectuare a curăţeniei “dinspre suprafeţele cele mai puţin murdare spre cele mai murdare” vasul WC. poliţa. neomiţânduse suprafeţele de sub chiuvetă şi din spatele vasului WC. se spală podeaua. se clătesc cu o cârpă specială şi se duc în cameră. chiuveta. bateria şi butonul sau mânerul vasului WC. se trage apa. cu o soluţie de cloramină sau cationic. dinspre colţul cel mai îndepărtat spre uşă. colacul – folosindu-se soluţie de detergent şi o cârpă sau un burete special. 6 Competenţa 2 Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare Activităţi de curăţare a obiectele sanitare şi auxiliare din toalete şi băi Curăţenia grupului sanitar în camere eliberate Curăţenia grupului sanitar se trage apa la vasul WC. hârtia igienică. se spală şi se dezinfectează coşul de hârtii şi se pune punga de plastic pentru gunoi. se curăţă oglinda. se pune cloramină. prosoapele. se începe cu exteriorul. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic • • 56 . • • • • • • • • se spală cu soluţie de detergent paharele. vazele. se curăţă cu soluţie de detergent faianţa de sus în jos.Anexa 6 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. se clătesc cu duşul şi cu cârpa specială toate suprafeţele curăţate. în ordinea menţionată mai sus. într-o singură direcţie. chiuveta şi cada – în această ordine – inclusiv bateriile şi accesoriile din inox. • • • • de dezinfectează vasul WC cu o cârpă specială. chiuveta. cada şi mai ales bateriile şi accesoriile din inox. bromocet sau cationic în vasul WC pentru a avea timp să acţioneze în sensul distrugerii microbilor. poliţa. se continuă cu interiorul. se continuă cu capacul. folosindu-se peria specială pentru WC şi mâna protejată de mănuşa de cauciuc.

limpezite şi uscate bine. etc.• zilnic W. • se limpezesc aceste suprafeţe. • se pun materialele consumabile noi (săpun. şampon. o dată pe săptămână. în timp ce. iar când este foarte murdar sau pătat cu un acid de curăţat (detartrant). • sifonul de scurgere trebuie şi el curăţat periodic (săptămânal). doar că nu umplem cada. • la căzile de fibră de sticlă este total interzisă folosirea prafurilor de curăţat pentru că produc zgârieturi care nu se mai pot remedia. Ideal ar fi să avem un lighean pentru apă. se spală cu un detergent alcalin. scurgerea şi piciorul (când are). dacă există defecţiuni (care se raportează conform procedurilor). Curăţarea căzii de baie • cada de baie se curăţă într-un mod similar cu chiuveta.C. • se pulverizează soluţie specială pe oglindă şi se lustruieşte. • se scurge apa şi cu o perie subţire se curăţă gaura de preaplin. • covoraşul de antialunecare trebuie şi el spălat şi uscat. conform procedurilor) şi se aranjează şi obiectele (când camera este ocupată).-ul se spală cu substanţe cu o concentraţie mai mică. • se umple bazinul pe jumătate cu apă caldă şi se udă o cârpă. • Curăţarea duşului duşul se curăţă în mod similar căzii de baie. ţevile. • se limpezeşte cu apă. Curăţarea chiuvetei • se pun mănuşi şi şorţul de cauciuc. • se usucă toate suprafeţele şi se limpezeşte bateria cu o lavetă specială uscată sau cu şerveţele de hârtie. • bateria. • se mai verifică odată. • se pune detergent pe cârpă şi se spală tot bazinul. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 57 . mânerul de ieşire din cadă. • se clăteşte bazinul. • se strânge tot ce este pe marginea chiuvetei. aruncându-se orice resturi din scurgere. suportul pentru săpun trebuie spălate. dopul şi lanţul (dacă există) şi bateria. • se pune detergent pe cârpă (corespunzător cu materialul din care este confecţionată chiuveta) şi se curăţă exteriorul chiuvetei. • în general nu este bine să folosim materiale de curăţenie abrazive pentru că distrug luciul căzii.

la 3 zile. pentru unităţile de 1 şi 2 stele. pentru unităţile de 3.4 şi 5 stele). halat de baie.• se curăţă şi perdelele sau cabina. hârtie igienică. gras şi uscat). şerveţele sau vată pentru demachiant. pungi sanitare pentru tampoane igienice. pilă de unghii. în unităţile de 4 şi 5 stele. pentru fiecare client. şampon spumant sau gel de duş (pentru unităţile de 3. care se foloseşte în locul covoraşului de protecţie. la unităţile de 4 şi 5 stele. care se schimbă la 3 zile. Se spală cu apă cu detergent.4 şi 5 stele. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 58 . loţiune de corp. cască baie (pentru unităţile de 3. cântar de persoane. diverse tipuri de şampon (pentru păr normal. Alte produse de primire şerveţele de hârtie şi şerveţelele parfumate. aparat de ras de unică folosinţă. apă de gură.4 şi 5 stele). Acestea se vor schimba la 2 zile. pieptene cu sigla hotelului. săpun tip turist (pentru unităţile de 3. pudră de talc. săpun sau dozator cu săpun lichid. oglinda de machiaj. şi de câte ori este nevoie. periuţă şi pastă de dinţi. uscător de păr. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Dotarea băilor trei prosoape pentru fiecare client.4 şi 5 stele). se limpezesc bine şi se usucă. Curăţenia grupului sanitar în camere ocupate Se realizează identic ca şi a grupului sanitar în camere eliberate cu următoarele diferenţe: • lenjeria de baie se pune la aerisit pe un scaun (taburet) scos pe balcon sau plasat lângă fereastra deschisă. pentru a se aerisi. cremă de ras. halate şi papuci.

• se ordonează obiectele personale ale clientului Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 59 .

materiale publicitare. vaze cu flori. tablouri. aţă şi nasturi.Anexa 7 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. halate de baie. lenjerie de pat. 7 Competenţa 3 Amenajează camerele şi grupurile sanitare Amenajarea camerelor şi a grupurilor sanitare Activităţi de întreţinere a ambianţei interioare a camerei se odorizează camera. şampon. se realizează aranjamente florale. perdele. cremă de ghete. prosoape. se aranjează lenjeria de pat. se aranjează draperiile şi perdelele. săpun. se aranjează obiectele clientului. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 60 . Materiale utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare deodorant de baie. Consumabilele din inventar trusă cu ac. se aranjează cuverturile de pe pat.

în interior. particule de nisip sau noroi să ajungă în holul recepţiei. cărate pe pantofii clienţilor. se întreţin plantele decorative. iar imediat. draperiile şi mobila tapisată o dată la şase luni. filtrele instalaţiilor de ventilaţie şi aer condiţionat se păstrează curate şi uscate. Ştergătoarele din faţa uşii de intrare • în faţa uşilor de la intrare se pune un ştergător şi un grătar. se mai pune un ştergător. geamurile ferestrelor. 8 Competenţa 4 Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune pentru clienţi (spaţii publice) a. • • • • • • • • • se îndepărtează praful de pe plafoane şi pereţi.Anexa 8 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. pentru a preîntâmpina ca praful. praful depus în canalele de ventilaţie se îndepărtează cu aspiratorul de praf. pardoselile dure trebuie să fie zilnic curăţate şi spălate cu mopul. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 61 . cu spălarea şi dezinfectarea lor după golire. mochetele trebuie spălate lunar. • • se mătură. c. • se debarasează resturile menajere în recipiente metalice sau în cutii. • se udă spaţiile verzi. ştergătoarele se aspiră sau sunt schimbate şi spălate zilnic. cu pungi din material plastic. închise etanş şi evacuarea ritmică a acestora. • în funcţie de anotimp şi de condiţiile meteorologice. oglinzilor şi geamurile tablourilor trebuie spălate săptămânal. se şterge praful de pe mobilier. se spală cu furtunul (parcarea. b. mobila tapisată se aspiră zilnic. se spală pavimentele. Spaţiile interioare • scrumierele se golesc ori de câte ori este nevoie. Spaţiile exterioare • se strâng gunoaiele. aleile) sau cu mopul (treptele şi zona din faţa intrării).

în timpul efectuării pereţilor şi a tavanului cabinei.Anexa 9 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. interior (şterse de praf sau curăţate cu o soluţie specială în funcţie de necesităţi). coridorul există) gunoaie. scările se curăţă întotdeauna de sus în • închiderea uşilor liftului şi curăţarea lor pe jos. • pereţii cabinei. • scoaterea sau înlocuirea afişelor sigure. • deblocarea Spaţiile de recreere şi distracţii Etapele pentru curăţenia zilnică sunt: liftului şi îndepărtarea semnului: ATENŢIE! Se curăţă! Săli de conferinţe • se aprind luminile. În acest fel. fiecare porţiune împărţindu-se în două • strângerea carpetei de pe jos (când suprafeţe (bucăţi) pe lungime. • ştergerea umedă. după care se spală sau se aspiră agreate (când există mochetă aceasta se treptele. curăţeniei existând mereu porţiuni uscate. se deschid ferestrele (când acest lucru este posibil). dotărilor. uscare. • blocarea liftului. raportându-se orice defecţiune constatată. iar apoi se curăţă pe rând. 9 Competenţa 4 Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune Servicii de curăţenie şi amenajare a spaţiilor comune • Coridoare şi scări Lifturi coridoarele lungi se curăţă pe porţiuni. în funcţie de • se verifică funcţionalitatea instalaţiilor şi a Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic . pe o parte sau alta a coridorului iar informative deteriorate sau expirate de pe pentru avertizare se folosesc şi anumite afişe sau marcaje. urmată de pentru mobilă şi restul dotărilor (folosind materialele din care sunt făcute). • punerea unor afişe noi. conform procedurilor. şi îndepărtarea eventualelor respectiv poate fi folosit de către clienţi • ştergerea de praf şi eventuale pete a pentru circulaţie. • ştergerea cu mopul a pardoselilor din jurul substanţele corespunzătoare. • se îndepărtează gunoiul şi se verifică dacă nu sunt obiecte uitate. 62 • • strângerea periodică a gunoiului. pe porţiuni. aspiră). se şterge praful de pe balustradele • spălarea podelei conform procedurilor scărilor.

• se curăţă şi se şterg de praf mobila şi dotările rămase. din vestiare. suprafeţe care sunt toate făcute de regulă din materiale rezistente la umiditate. tavanului. • frecarea pardoselilor. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 63 . • frecarea pardoselilor foarte murdare. • se aspiră mocheta sau se curăţă cu mopul podeaua (în funcţie de procedurile agreate şi de tipul pardoselii). Curăţenia periodică implică: • spălarea pereţilor. saună şi toate • se dezasamblează şi se scot din încăpere spaţiile în care se poate strânge apă pe jos.piscinelor. • aspirarea mochetelor în zonele în care sunt folosite. • curăţarea zonelor sanitare. • se aspiră praful depus în canalele de ventilaţie a instalaţiilor de ventilaţie şi aer condiţionat. toate dotările care nu mai sunt necesare. • curăţarea pardoselilor în zonele în acre se pot murdări. geamurilor şi a mobilierului.

aceasta să ajungă imediat în camera de lenjerie murdară sau direct în spălătorie. oficii de etaj etc. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 64 . fiecare în parte pentru spaţiul pus la dispoziţie. dar nici aceste spaţii nu trebuie să fie uitate. camerista mai are câteva lucruri de făcut. de altele beneficiază doar o parte a personalului (birouri. La terminarea programului din ziua respectivă. scări. pentru a avea un aspect curat şi îngrijit când sunt puse în spaţiile de cazare. ţinând cont că pe lista de priorităţi ele sunt ultimele. aranjată pe rafturi în funcţie de sortimente şi să fie păstrată acoperită.).  să depoziteze separat lenjeria murdară. folosind un tobogan). clienţii fiind cei care au prioritate. cum este cazul oficiului de etaj al cameristei.  să păstreze separat şi acoperite lucrurile personale ale cameristei. şi anume:  spălarea tuturor ustensilelor folosite. pentru a putea anunţa a doua zi la careu)  efectuarea curăţeniei în oficiu. în cazul când nu există un vestiar separat.  să păstreze materialele de curăţenie bine ambalate şi etichetate pentru a nu se produce nici o confuzie la utilizarea lor.Anexa 10 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. chiar persoanele care beneficiază de ele. să nu ajungă în acelaşi spaţiu cu cea curată (cazul ideal este ca din sacul de lenjerie murdară de pe cărucior. • • Pentru curăţarea anumitor spaţii răspund. vestiare etc. 10 Competenţa 4 Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune • • Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune pentru personal De unele din aceste spaţii beneficiază tot personalul (lifturi.  aranjarea căruciorului pentru ziua următoare (în acest fel aflând şi notând de ce anume mai are nevoie.  să depoziteze în oficiu lenjeria curată.  să păstreze toate ustensilele curate şi puse ordonat.  să aşeze materialele publicitare şi informative astfel încât să nu se mototolească.). Majoritatea spaţiilor de folosinţă comună pentru personal sunt curăţate după un program stabilit de către guvernantă.

Curăţarea se face cu o cârpă care nu apa murdară se prelinge peste suprafaţa de jos. apă cu oţet sau spirt furniruit. soluţia de apă şi oţet îndepărtează petele de grăsime şi urmele lăsate de deget. Uşile din lemn vopsit sau pal melaminat • • medicinal. el poate păta suprafaţa. există şi soluţii speciale pentru curăţarea uşilor din lemn. în anumite structuri pot fi fixe (când există sisteme de condiţionare a aerului). curăţarea spălarea se face de jos în sus deoarece fiind mai rapidă. în timp. o atenţie deosebită acordându. pal melaminat sau detergent alcalin. ele fiind curăţate doar pe interior de personalul care face curăţenie în acea zonă. urme care se pot îndepărta cu greu. Pentru geamuri mari limpezirea de face de sus în jos. materialele din care sunt făcute uşile. ştergerea de praf cu o cârpă umedă sau Acestea conţin în general un solvent gras sau se spală cu apă şi cu un detergent neutru. lustruirea uşilor cu un polish. o cantitate de detergent anionic. apă şi un fi din lemn sau lăcuit. • curăţarea săptămânală a uşile spaţiilor de specializate pe bază de contract.• se trag draperiile şi perdelele şi se leagă Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 65 . fiind curăţarea făcută de exterioară către a geamurilor firme • • • • nu trebuie uitată niciodată superioară a uşii şi nici tocul.Anexa 11 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. Curăţarea se face în următoarea ordine: cazare se. iar pe o suprafaţă murdară lasă lasă scame sau o lavetă uscată pentru geam. Ele pot geamurile pot fi curăţate cu apă. Cantitatea de polish folosită nu trebuie să fie prea mare. orice surplus trebuind îndepărtat pentru că. 11 Competenţa 4 Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Modul de curăţare a diverselor tipuri de suprafeţe Curăţarea uşilor Metodele de curăţenie diferă în funcţie de Curăţarea geamurilor În funcţie de tipul şi gradul de murdărie. Geamurile foarte mari. se folosesc ustensilele speciale cu un cap partea special pentru curăţat geamuri şi o coadă lungă. apoi de dimensiuni mai mici. Majoritatea substanţelor speciale de curăţat geamurile sunt sub formă de lichid care se pulverizează sau sub formă de spray.

Uşile spaţiilor comune • • verificarea zilnică şi se curăţarea ori de câte ori este nevoie. Nu trebuie uitată să fie ştearsă şi partea superioară a tocurilor. se pulverizează şi apoi se curăţă în acelaşi fel cu cârpa). • se usucă cu piele de căprioară sau lavetă sintetică. cu atenţie la colţuri (când se foloseşte un spray. Feroneria • • se şterge când se curăţă uşa. care pot fi stropite de mai frecventă. • se îndepărtează orice picătură căzută pe pervaz şi se rearanjează perdelele şi draperiile. pentru a putea fi protejate. • cu aceeaşi se cârpă şi cu soluţii de întâi detergent. spală fereastra. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 66 .se celor de la băi. fiind uneori necesară curăţarea lor • se curăţă pervazul ferestrei şi se şterge de lateralele şi apoi în zig-zag de sus în jos. • se limpezeşte cu apă curată în acelaşi mod. se spală şi se limpezesc cârpele folosite. duş. • se goleşte şi se curăţă găleata. se curăţă cu soluţii speciale pentru metal. ştergerea de praf sau spălarea a tocurilor uşilor. praf rama cu o cârpă care nu lasă scame.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->