P. 1
Intretinerea Si Curatenia Spatiilor de Cazare

Intretinerea Si Curatenia Spatiilor de Cazare

|Views: 27|Likes:
Published by Carla Paula Musat

More info:

Published by: Carla Paula Musat on Mar 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

MECI–CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR
CLASA a XI -a

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢENIA SPAŢIILOR DE CAZARE

DOMENIU: Turism şi alimentaţie NIVEL: 2 CALIFICAREA: Lucrător hotelier

Martie M

2009

AUTOR: MORARU VASILICA, prof. gradul I

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

2

DOMENIUL: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE CALIFICAREA: LUCRĂTOR HOTELIER NIVELUL: 2

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢENIA SPAŢIILOR DE CAZARE
MODULUL VI

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

3

.................46 Anexa 2............................................................................................ Fişă de lucru 3................3.........................................................4.................................................................................................................. Fişă de lucru 2.......................1..................................52 Anexa 5......................................................................47 Anexa 3..........................................................29 5..60 Anexa 8....................2......................... Proiect..........................................................................................62 Anexa 10..............................................................64 Anexa 11............ Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii potrivit modulului.........................................................5 2.............................................5............................................................3.........................3..........................4.......................................................1...................................................................4....3........................................................................................................................................................................................................................................2............................................................................................2.......................................................2............................................5..17 5.............23 5........................................4.............7 3............................................65 Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 4 ...............2.............................19 5........................................................................... Fişa de observaţie 1.............2.................................33 5...............................................................................................................................................................................................................45 ANEXE......................46 Anexa 1............................................................35 5........................................................................................................................................................................ Fişă de observaţie 2........................14 5...................... Fişă de lucru 5.2................. Fişă de lucru 4...... Proiecte.......................................3...................................................................................27 5..............................................3.......................................................................................... Fişă de observaţie 4............................................................ Fişe de observaţie............................................................. Fişă de lucru 1............................................56 Anexa 7........................................................................................27 5..........................3..................................................................... Competenţe atinse în acest auxiliar........................................................................................ Fişe de lucru...............................61 Anexa 9.................................................................................. Portofoliul.....................................................................................CUPRINS 1.............. Fişă de observaţie 6................................................................................................................... Informaţii despre specificul agenţilor economici la care se efectuează stagiul de practică.................1........ Modalitatea de evaluare...............................................................................................................................39 5..... Jurnalul de practică......................5....9 4.....6................ Miniproiect ..............................................................................................................................................................................................14 5...2................................................................. Modalitatea de organizare a practicii: tipuri de practică (comasat........... pe grupe)............................4...............25 5........................................................................43 7........................ Instrumente de lucru necesare desfăşurării practicii.............42 6...............................37 5...............13 5............................................................................. coordonator / îndrumător de practica..........................37 5.........................................2...................13 5................... tutore................ Fişă de observaţie 3.....................................................................3.........1........................................ miniproiecte........................31 5............................................................................................50 Anexa 4..........................21 5...... individual..........................................11 5.................................. Bibliografie.............................................................................................................................................................................................................................................................................................53 Anexa 6....................................................................................................... Fişă de observaţie 5.....................................................................2.

domeniul pregătirii de bază: Turism şi alimentaţie. Fişele reprezintă un alt mod de organizare şi structurare a conţinuturilor ştiinţifice. am încercat să propunem câteva modele de activităţi care pot fi folosite în activitatea de pregătire practică a elevilor. derulată în cadrul stagiilor de practică comasată. Standardul de pregătire profesională şi curriculum-ul pentru clasa a XI – a. desfăşurate la agentul economic. Competenţe atinse în acest auxiliar U C 12 Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare C 1 – Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2 – Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3 – Amenajează camerele şi grupurile sanitare C 4 – Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Acest material de învăţare cuprinde informaţii ce vin in primul rând în sprijinul elevului şi al cadrului didactic pentru derularea în bune codiţii a activităţilor practice desfăşurate în incinta hotelurilor. an de completare. Acest material a fost elaborat pentru nivelul 2 de calificare. în incinta unităţilor de cazare. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 5 . domeniul de calificare Turism şi alimentaţie. spre rezolvare. Prin acest material de învăţare. în condiţiile de aplicabilitate descrise în Standardele de pregătire profesională. respectând. mult mai atractiv pentru elevi şi mai uşor de utilizat în activitatea de predare – învăţare. cu stricteţe. urmăresc atingerea competenţelor profesionale pe baza criteriilor de performanţă. În acest material de învăţare sunt prezentate activităţi care urmăresc pregătirea elevilor în vederea aplicării probelor de evaluare prevăzute pentru competenţele specifice corespunzătoare unităţii de competenţe U. în deosebi în compartimentul de etaj. pentru nivelul 2 de calificare. Toate activităţile didactice propuse elevului.C. calificarea profesională “Lucrător hotelier”.12 “Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare”.1.

.. Importanţa utilizării materialelor pentru întreţinerea ambianţei interioare în spaţiile de cazare Importanţa utilizării consumabilelor din inventarul spaţiilor de cazare Importanţa verificării curăţeniei în spaţiile de cazare Succesiunea logică a etapelor de efectuare a serviciilor de curăţenie în spaţiile de cazare ....să ştie: • • • Materialele şi echipamentele necesare curăţeniei în spaţiile de cazare Materialele utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare a spaţiilor de cazare Consumabilele din inventarul spaţiilor de cazare .să poată: • • • • Să selecteze materialele necesare curăţeniei spaţiilor de cazare Să utilizeze materialele necesare curăţeniei spaţiilor de cazare Să efectueze curăţenia în spaţiile de cazare Să amenajeze spaţiile de cazare Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 6 .să înţeleagă: • • • • • Importanţa utilizării materialelor şi echipamentelor necesare curăţeniei în spaţiile de cazare.OBIECTIVE URMĂRITE După parcurgerea acestor unităţi de competenţă elevii vor fi capabili: Aha ! ..

se desfăşoară în laboratorul şcolii (orele de laborator tehnologic) şi la agenţii economici cu care şcoala are parteneriate de colaborarea şi care fac parte din categoria hotelurilor şi a unităţilor economice care au ca obiect de activitate serviciile de cazare. primă sau avantaje în natură. se aplică sancţiunile conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. s tagiul de pregătire practică nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă. Partenerul de practică poate. În cazul Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic nerespectării acestui regulament. sunt structuri de primire din oraşe şi zone turistice. acces la masă. etc. cum ar fi: plata transportului de la şi la unitate/partener de practică. Stagiile de practică se vor efectua în cadrul compartimentului etaj. ♦ să respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică. conform legislaţiei. îşi 7 . pe durata derulării stagiului de pregătire practică: ♦ să respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităţile solicitate de tutore după o prealabilă instruire. care au organizat. în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora (conform Codului Muncii). gratificare. loc care poate furniza elevilor oportunităţi de învăţare ce nu pot fi obţinute cu uşurinţă în sala de clasă sau în laboratorul şcolii. an de completare. cu excepţia situaţiei în care practicantul are statut de angajat. ca structură bine definită. totuşi. În ceea ce priveşte plata şi obligaţiile sociale. directorul agentului economic (partener de practică). Elevul practicant nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practică care-l primeşte în stagiul de pregătire practică. În cazul nerespectării obligaţiilor. Informaţii despre specificul agenţilor economici la care se efectuează stagiul de practică Stagiul de practică pentru modulul Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare – clasa a XI – a. în care elevii trebuie să îşi deruleze instruirea practică. Agenţii economici. acorda elevului practicant o indemnizaţie. serviciul etaj.2. Obligaţiile elevului practicant faţă de agentul economic .

263/1 şi Art.rezervă dreptul de a anula convenţia referitoare la pregătirea practică. 264/1 din Codul muncii). în nici un caz. pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica. ♦ să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a însuşit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică. să aibă echipament de practică adecvat . Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 8 . chiar după terminarea stagiului. informaţiile la care are acces în timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienţii săi. decât cu acordul respectivului partener de practică. ♦ se obligă să nu folosească. după ce în prealabil a înştiinţat directorul unităţii de învăţământ la care elevul (practicantul) este înscris ( Art.

nu informativ. reprezentant agent economic etc) în situaţia în care apar diferite probleme sau pentru lămurirea unor aspecte. Se pot utiliza metode ca: observaţia. simularea. tutore Toate conţinuturile modulului „Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare” vor fi abordate atât de către profesorul de specialitate în orele de laborator tehnologic cât şi de către maistrul instructor în orele de instruire practică. coordonator / îndrumător de practica. presupun folosirea unui limbaj simplu. Stagiul de pregătire practică se desfăşoară timp de 120 ore. munca independentă. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 9 . problematizarea. experimentul. au un puternic accent formativ. studiul de caz. învăţarea prin proiecte. iniţiativele. comunicator.3. jocul de rol. Cadrul didactic are doar rolul de facilitator. din care:24 de ore laborator tehnologic şi 96 ore instruire practică pe parcursul a 8 săptămâni pe durata unui an şcolar. Modalitatea de organizare a practicii: tipuri de practică (comasat. Aceste metode se caracterizează prin faptul că: • • sunt centrate pe elev şi pe activitate. încurajează participarea elevilor. determină un parteneriat cadru didactic – elev. pe grupe). creativitatea. • • • • • Elevii vor avea parte de o pregătire prealabilă printr-o sesiune de grup la şcoală pentru acoperirea aspectelor de bază privind activităţile pe care le vor întreprinde la locul de muncă. perioada şi locaţia (pentru fiecare elev sau grupă de elevi). individual. brainstormingul etc. pun accent pe dezvoltarea gândirii. accesibil. exerciţiul. Ei trebuie să afle cui se pot adresa pe parcursul stagiului de practică (tutore de practică. care cuprinde durata. adaptează metodele de lucru la nivelul clasei. colaborator implicând activ pe cel ce învaţă. formarea aptitudinilor şi a deprinderilor. Pentru organizarea stagiului de pregătire practică este important graficul de desfăşurare a stagiului de pregătire practică.

Activităţile la lecţii vor fi variate. dezvoltă creativitatea şi realizează o comunicare multidirecţională. ale angajaţilor şi ale societăţii. Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de ritmul de învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului. pentru a obţine feedback din partea tutorilor de practică. pentru a monitoriza bunăstarea elevilor şi pentru a conveni asupra oricăror schimbări legate de aranjamentele cu agentul economic privind stagiul de practică. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 10 . Monitorizarea practicii la locul de muncă se va efectua de către profesorul de specialitate sau maistrul instructor şi un tutore desemnat de agentul economic cu care unitatea şcolară a încheiat convenţia cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică. centrate pe elev. pentru a se ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. portofolii. toţi elevii să dobândească competenţele necesare. Se vor promova metode activ – participative. indiferent de stilul de învăţare caracteristic. Cadrele didactice vor efectua vizite periodice pe parcursul perioadelor de practică. astfel încât. conversaţie şi realizarea de materiale cum ar fi: proiecte. Elevilor li se va permite să aplice propriul mod de înţelegere a conţinutului. prin descoperire. scheme.Vor fi promovate situaţiile din viaţa reală şi se va urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme reale. care dezvoltă gândirea încurajează participarea elevilor.

319 / 2006 . pentru asigurarea unor condiţii optime de activitate şi pentru prevenirea accidentelor. Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii potrivit modulului Pe parcursul derulării stagiului de instruire practică.Norme metodologice de aplicarea prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319 / 2006 Legea nr.4. 55 din 29 ianuarie 1997 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru turism. alimentaţie publică şi transport de persoane cu instalaţii pe cablu.Legea securităţii şi sănătăţii în muncă. HG 1425/ 2006. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 11 . se va avea în vedere respectarea legislaţiei în vigoare: Cadrul legislativ: Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Codul muncii – Legea 53 / 2003 ORDIN nr.

factorii de risc specifici activităţii şi măsurile pentru evitarea riscurilor. cât şi instructajul la locul de muncă. partenerul de practică (agentul economic) are obligaţia de a face practicantului instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 12 .Înainte de începerea stagiului de practică. Partenerul de practică / agentul economic trebuie să comunice şi practicanţilor ansamblul de reguli interne. Agentul economic va furniza elevilor informaţii esenţiale pentru respectarea disciplinei cu privire la sănătate şi securitatea muncii. ansamblul de reguli interne. programul de lucru. Se va realiza atât instructajul introductiv general. cuprinse în regulamentul de ordine interioară. pe care l-a adoptat de comun acord cu sindicatul sau cu reprezentanţii de personal din unitate.

Instrumente de lucru necesare desfăşurării practicii 5. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 13 . Ce ai învăţat să faci pentru atingerea competenţelor? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 3. Ce activităţi practice nu v-au plăcut? Motivaţi. elevul va completa următoarele informaţii: 1. Care au fost activităţile practice care v-au plăcut? Motivaţi. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 4.1. Jurnalul de practică (se completează pentru fiecare săptămână de stagiu de instruire practică) Clasa :___________________ Elev: ____________________ Perioada:_________________ Locaţie (Agent economic şi departament): ____________________ Modul: ________________________________________________ Tema / Teme: __________________________________________________________ În jurnalul de practică. Care sunt principalele activităţi relevante pentru modulul de practică pe care le-aţi observat sau le-aţi desfăşurat ? Activităţi observate Activităţi desfăşurate 2.5.

şi în care cercetătorul nu interacţionează sau comunică direct cu subiecţii. crt. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic Cerinţe formulate pentru instruirea practică Realizat  Data Observaţii 14 .5. Evaluarea se va realiza prin bifarea cerinţei realizate şi precizarea datei în care cerinţa a fost atinsă. va observa pe parcursul întregii activităţi măsura în care sunteţi capabili să recunoaşteţi şi să selectaţi materialele necesare curăţeniei în camere. care este indicat să vă fie pusă la dispoziţie. Nr. veţi fi grupaţi în echipe de lucru în cadrul cărora va fi nominalizat câte un responsabil de echipă. obiectele sau situaţiile supuse investigaţiei. covoare. Recunoaşterea ustensilelor şi echipamentelor necesare curăţeniei în camere . maşini decurăţat mochete. ca metodă de cercetare. Propunem mai departe o serie de fişe de observaţie care pot fi utilizate în cadrul acestui modul.2. Fişa de observaţie 1 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere Activitatea 1: Recunoaşterea materialelor şi echipamentelor necesare curăţeniei în camere Stimaţi elevi. 1. maşini de curăţat şi lustruit podeaua. În ultimul caz. de evaluare în perechi sau instrument de evaluare aplicat de către un elev numit responsabil de grup (prin rotaţie). parchete.1. Fişe de observaţie Observarea. Fişa poate constitui şi un instrument de autoevaluare.căruciorul de etaj şi căruciorul pentru spaţiile de folosinţă comună . se referă obţinerea de date referitoare la persoane. 5.echipamente electrice pentru curăţenie: aspiratoare. La observaţii se pot consemna şi alte obiecte recunoscute din grupa sau categoria respectivă. utilizând o fişă de observare. obiecte sau fenomene. care va coordona întreaga activitate a echipei. cadrul didactic responsabil pentru activitatea de instruire practică.2.

plastic. . ..).lenjeria curată. etc.mănuşi de plastic sau de cauciuc. soluţii pentru curăţat mobilierul. tapiţerie. faianţă. având structura. detergenţi pentru geamuri.material textil (cârpe pentru lustruitul suprafeţelor spălate şi dezinfectate. . pe coridoare.făraş din plastic. linoleum. finisaje şi materii). de pat şi de baie.recipient pentru prepararea soluţiilor de curăţat. .pompă de desfundat . .dezodorizante (pentru încăperi. mochetă.alte ustensile şi echipamente necesare curăţeniei în camere (* precizare la observaţii) 2.bureţi din material plastic.soluţii specializate: pentru marmură. praf de curăţat de tip “universal” (pentru mai multe tipuri de suprafeţe. lavete. . pentru praf . etc.recipient pentru debarasarea resturilor din coşurile existente în camere. gresie. . . numărul şi calitatea conforme categoriei de clasificare a unităţii . Recunoaşterea materialelor necesare curăţeniei -detergenţi pentru mochete şi covoare. .sac de pânză pentru lenjeria folosită sau sac de polietilenă. metal.. detergenţi universali.diferite tipuri de perii: pentru măturat. lemn. pânză moale pentru pahare.alte materiale necesare curăţeniei ** ** * Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 15 . pentru grupurile sanitare). covoare. în grupurile sanitare.mopuri pentru pardoseli . sticlă.dezinfectante. . dezinfectabil prin spălare automată timp de 10 minute la 65°C. . pentru tapiţerie. cârpe de praf.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 16 .

a materialelor utilizate pentru întreţinerea ambianţei anterioare a acesteia. consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante: Rezultatul observării – Da sau (√). Consumabilele din inventar -trusă cu ac -aţă şi nasturi -cremă de ghete -materiale publicitare -săpun -şampon Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 17 . Observaţi cu atenţie dacă au fost realizate activităţile de întreţinere a ambianţei interioare a camerei.5. Nu sau (X) Observaţii – informaţii concrete Operaţii efectuate I. Fişă de observaţie 2 C 3: Amenajarea camerelor şi a grupurilor sanitare Activitatea 2: Verificarea stării mobilierului. Activităţi de întreţinere a ambianţei interioare a camerei -odorizarea camerei -aranjamente florale -aranjarea obiectelor turistului -aranjarea lenjeriei de pat -aranjarea draperiilor şi a perdelelor -aranjarea cuverturilor de pe pat II. precum şi a consumabilelor din inventar. a materialelor utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare şi a consumabilelor din inventar 1. Materiale utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare -deodorant de cameră -lenjerie pentru pat -prosoape -halate de baie -perdele -tablouri -vaze cu flori III. 2. După încheierea activităţii de observare.2.2. completaţi fişa de mai jos.

3. a materialelor utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare şi a consumabilelor din inventar. Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 18 . în ce priveşte activitatea de întreţinere a ambianţei interioare a camerei. Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţii de amenajare a camerelor. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ .

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Data ………………… Total camere ……….2. 2. PROGRAM DE LUCRU AL CAMERISTEI Numele ………………………………… Etajul …………………………………….3. consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante. în funcţie de statutul spaţiilor de cazare (ocupat. Curat Sosire Menţiuni Ocupat Plecare Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 19 . 1. curat. completaţi fişa de mai jos. sosire) în timpul programului de lucru al cameristelor. HOTEL ………………………….Observaţi cu atenţie dacă au fost realizate activităţile de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare. Camera nr. Fişă de observaţie 3 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 3: Observarea activităţii de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare în timpul programului de lucru. plecare. După încheierea activităţii de observare.5.

Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Observarea activităţii de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare în timpul programului de lucru Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 20 .14 15 3. Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţii de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare în timpul programului de lucru. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ .

VC. HOTEL ………………………… RAPORTUL CAMERISTEI Etaj nr. VR. consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante. După încheierea activităţii de observare. VM..4. 1. Camera 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Număr persoane Simbol Camera 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Număr persoane Simbol Observaţii …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 21 . Data ………………… Ora …………………. L). folosind simbolurile menţionate în fişa de observare “raportul cameristei” (VD. ……………. completaţi fişa de mai jos. OD.5.2. OR. Fişă de observaţie 4 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 4: Observarea activităţilor de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare la sfârşitul programului de lucru. OC. 2. O/O/O.Observaţi cu atenţie dacă au fost realizate activităţile de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare la sfârşitul programului de lucru al cameristelor.

3. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ . în raport se poate trece şi numărul paturilor ocupate. Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ OD – Ocupat Murdar OC – Ocupat Curat OR – Ocupat Pregătită Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 22 . Semnătura ………………………………………………. Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţilor de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare la sfârşitul programului de lucru..2.3). respectiv numărul de persoane care ocupă camera.SIMBOL: VD – Liber Murdar VC – Liber Curat VR – Liber Pregătită O/O/O – Defect VM – În Reparaţie L – Bagaje în cameră Numele …………………………………………………. Schimbul ………………………………………………… Observaţie: În afară de starea sau statutul camerei. prin cifre (1.

. consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante.murdară Sub T. LISTĂ DE CONTROL/CHECK-LIST Privind curăţenia spaţiilor de cazare Data ……………………………… NR. CAMERĂ 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 PAT √ √ √ √ √ √ √ √ BAIE √ √ √ √ √ √ √ √ √ PODEA (Mochetă) √ √ √ √ √ √ √ √ √ PRAF √ √ √ √ √ √ √ √ √ CONSUMABILE √ √ √ √ √ √ √ √ OBSERVAŢII Lipsă listă mic dejun Perdea duş ruptă. completaţi fişa de mai jos.5. Fişă de observaţie 5 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 5: Observarea curăţeniei şi întreţinerii spaţiilor de cazare 1. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 23 . 2. pe tablou Aranjat necorespunzător Mototolite √ √ √ Mochetă pătată √ Numele şi prenumele cameristei: …………………………………………………………………… Concluzii: …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Guvernantă. După încheierea activităţii de observare. HOTEL ……………………….V.5.Observaţi cu atenţie dacă au fost realizate în mod corespunzător activităţile curăţenie a spaţiilor de cazare.2.

3. Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţilor de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ . Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

24

5.2.6. Fişă de observaţie 6
C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 6: Analizarea completării chestionarelor de către clienţi referitoare la întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare

1.Observaţi cum au fost completate chestionarele de către clienţi referitoare la întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare. 2. După încheierea activităţii de observare, completaţi fişa de mai jos, consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante. Chestionar pentru client
Nr. crt. Bifaţi căsuţa corespunzătoare răspunsului ales Exce lentă Bună Satisfă Nesatisfă cătoare cătoare

Întrebarea

Cum se prezintă camera, ca aspect general, la sosirea dumneavoastră? Tocurile geamurilor sunt curate sau prăfuite, cu urme 2. de murdărie şi fum? 3. Ramele tablourilor şi căpătâiul patului sunt prăfuite? 4. Aţi găsit ceva în neregulă sau murdar în baie? 5. Vasul WC şi bideul sunt curate şi strălucitoare? Pardoseala din jurul vaselor WC, a bideului, a 6. piciorului chiuvetei este curată Duşul, robinetele, rezervorul WC funcţionează 7. perfect? Oglinda, feroneria, pardoseala sunt curate şi 8. strălucitoare? Perdelele şi draperiile se trag uşor? Sistemele de 9. prindere funcţionează? 10. Paturile au fost bine făcute? S-a făcut în camera ocupată de dumneavoastră patul 11. pentru seară? Scrumierele, chibriturile, materialele informative şi 12. publicitare se aflau la locul lor? 1.
Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

25

13. Televizorul a funcţionat bine pe toate canalele? Mocheta a fost bine curăţată, inclusiv în colţuri şi la 14. margini? 15. Umeraşele au fost suficiente? 16. Umeraşele au fost curăţate? 17. Telefonul, lămpile, veiozele sunt curate? Aţi aşteptat mai mult de 15 minute până să vi se 18. aducă în cameră micul dejun? 19. Vi s-a adus şi ziarul odată cu micul dejun?
Cu stimă, Conducerea

3. Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţilor de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ . Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

26

11. 3. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj. 5. 9. 5. ………………………………… DATA…………………………………………. concomitent cu personalul nominalizat după efectuarea serviciilor de curăţenie în camere. completaţi. 2. Elemente controlate Aspect general al camerei Aerisire Tavan/Pereţi Tocărie (uşi. ferestre) Geamuri Draperii/Perdele Mocheta/Covor/Carpete Tablouri Lămpi/veioze Prize/întrerupătoare/cabluri Televizor Radio Punctaj maxim 10 2 2 4 5 4 3 2 2 3 1 1 27 Punctaj acordat Observaţii Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic ... CAMERA NR. crt. 4. lista de control/check-list după următorul model. aptitudinilor şi atitudinilor dobândite de elevi pe perioada parcurgerii modulului este oportună şi folosirea fişelor de lucru. 1.3. 7. 12. LISTĂ DE CONTROL/CHECK-LIST Nr. precizând şi timpul în care trebuie realizate aceste sarcini. 8. 10.3. Fişă de lucru 1 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 7: Efectuarea serviciilor de curăţenie în camere 1. Fişe de lucru Pentru fixarea cunoştinţelor.1. Acestea reprezintă un instrument de lucru util pentru stabilirea exactă a sarcinilor fiecărui elev sau grupe de elevi. pe fişa de lucru. 6.5.

16.) TOTAL PUNCTAJ 1 2 2 3 3 5 5 2 3 5 5 5 5 4 4 1 3 3 100 NUMELE şi PRENUMELE CAMERISTEI: …………………………………………………………………….13. Telefon Minibar Dulapuri (umeraşe. 30. să li se acorde mai multe puncte faţă de operaţiile de rutină. precum şi cele care ţin de aspect şi confort. 26. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 28 . o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru. Formulaţi o părere personală despre tipul documentelor (completare. 14.. perii) Sertare (set cusut) Materiale publicitare Aspectul general al patului Lenjerie pat/Perne Pături Cuvertura Aspect general al camerei de baie Cada Lavabou Vas W. 18. 3. 21. PUNCTAJ OBŢINUT /NOTA……………………………………………………………………………………… RECOMANDĂRI ………………………………………………………………………………………… Observaţie: Dacă punctajul maxim ce se acordă este înscris în lista de control şi cunoscut de către cameristă/elev practicant.) în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea de instruire practică. 28. dar va putea observa şi la care operaţii are deficienţe în raport cu cerinţele. păstrare. Este recomandat ca acelor operaţii care necesită efort sau care presupun o atenţie deosebită privind securitatea clienţilor şi protecţia muncii. Solicitaţi unui coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat lista de control/check-list) şi să formuleze în scris. 24. etc. Consemnaţi părerea voastră pe o foaie de hârtie pe care să o ataşaţi Fişei de lucru. 19. 17. acest lucru o/îl va motiva să acumuleze cât mai multe puncte (care pot fi transformate în notă cât mai mare). Baterii baie Faianţa/Pardoseala Prosoape Consumabile în baie/Pahare Instalaţia electrică (prize etc. 20. 25. 2. 23. 15. pe verso. 27.C. 29. 22.

Fişă de lucru 2 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 8: Înregistrarea defecţiunilor constatate în cameră în “Raport defecţiuni”. completaţi.. pe fişa de lucru.2. 1. concomitent cu personalul nominalizat după verificarea funcţionării instalaţiilor. Semnătura: Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 29 .. HOTEL …………………….3. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj. dotărilor şi a stării mobilierului din camere “Raportul de defecţiuni” după următorul model.5. DEPARTAMENTUL TEHNIC…………………………… RAPORT DEFECŢIUNI Data: …………………… Decoraţiuni Canalizare Armături Instalaţii Încălzire Mobilier Aerisire Camera Lumina Radio 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 √ √ D √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ TV Observaţii √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ √ Priză defectă În hol Fereastra nu se închide înfundată Fotoliu Numele ………………………….

2. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________.) în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea de instruire practică. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 30 . păstrare. pe verso. Consemnaţi părerea voastră pe o foaie de hârtie pe care să o ataşaţi Fişei de lucru. dotărilor şi a stării mobilierului din camere solicitaţi un coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat raportul de defecţiuni) şi să formuleze în scris. Ţinând seama de importanţa activităţii de verificare a funcţionării instalaţiilor. Formulaţi o părere personală despre tipul documentelor (completare. etc. 3. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru.

О …………………… О ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Ora executării reparaţiei …….…………………………. completaţi.. ……………………………… Semnătura ……………………………… Semnătura . concomitent cu personalul nominalizat după verificarea funcţionării instalaţiilor şi a stării 1. О О О О О О О О О Data………………. Priză apart de ras Lavabou (robineti. pe fişa de lucru.C. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic Oficiul………………………… Lumina pe coridor О Lumina în vestibul О Lumina în baie Cadă baie (armături.C..3. scurgere) Lumina în cameră ………………………………. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj. sifon) Priză telefon ………………………………. …………………………. (rezervor apă) О Broască uşă baie W. Fişă de lucru 3 din cameră Activitatea 9: Întocmirea “Cererii de reparaţie” după constatarea defecţiunilor 31 О Broască uşă intrare W.... (vas) О Pat/Sofa/Noptiere О Alte defecţiuni О ………………………. Priză televizor Bideu………………………… Priză radio Buton radio О Dulap О Cuier О Masa О Perdele О Draperii О Ferestre О О Serviciul…………………………….3. Ora………………… mobilierului din cameră “Cerere de reparaţii” după următorul model. C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere 5.……. CERERE DE REPARAŢIE NR…………..CAMERA NR.

Formulaţi o părere personală despre tipul documentelor (completare. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru. păstrare. pe verso. 3. etc. Consemnaţi părerea voastră pe o foaie de hârtie pe care să o ataşaţi Fişei de lucru. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________.2. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 32 .) în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea de instruire practică. Ţinând seama de importanţa activităţii de verificare a funcţionării instalaţiilor şi a stării mobilierului din camere solicitaţi un coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat cererea de reparaţie) şi să formuleze în scris.

concomitent cu personalul nominalizat după verificarea efectuării curăţeniei şi a constatării defecţiunilor din cameră “Fişa de control” după următorul model. Lavoar Duş/Perdea duş întrerupătoare Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 33 . Data …………………… Observaţii (defecţiuni constatate) Responsabil cu remedierea Nr. Elemente controlate VESTIBUL Uşa de intrare-Broasca/Cheia Pereţi Plafon Mocheta Cuierul Dulapul/Umeraşe Lumina electrică (întrerupător. tehnic camerista Valet Dep.5. pe fişa de lucru. HOTEL ………………………………….C.3. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj. FIŞĂ DE CONTROL CAMERA NR. ………………. prize. prize) Alte elemente Aspect general Lipsă număr cameră Murdară – de curăţat Rupt – de înlocuit Întrerupător defect Dep. Tehnic Nr……… Nr……….. bec. Fişă de lucru 4 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 10: Întocmirea “Fişei de control” după efectuarea curăţeniei şi a constatării defecţiunilor din spaţiile de cazare 1. completaţi.) Pereţi Robinete Canalizare Vas W.bon de reparaţii CAMERA DE BAIE Uşa Lumina (bec.4.

3. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru. păstrare.tehnic Guvernanta: ………………………………….Oglinda Suport oglindă/Pahare Alte elemente Aspect general CAMERA Pereţi/Plafon Mocheta/covor Patul Somiera/Salteaua Salteluţa de protecţie Pătura/Pledul/Cuvertura Pernele Pătată – de schimbat Camerista Mobilierul Noptiera Masa/Scrumiera/Vază Scaunele Comoda/Oglinda Lipsă scrumieră Camerista Ferestrele Geamurile Draperiile/Perdelele Nu se închid Dep. Consemnaţi părerea voastră pe o foaie de hârtie pe care să o ataşaţi Fişei de lucru. 2. tehnic Murdare – de programat curăţenie Camerista Perdele murdare – de înlocuit Camerista Iluminat Lampadar/Veioze Prize/Întrerupătoare/Cabluri Încălzirea Calorifer Instalaţia de aer condiţionat Aparatura electrică Televizor/Radio Telefon Alte elemente Aspect general Nu funcţionează telecomanda tv Dep. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 34 .) în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea de instruire practică. etc. Formulaţi o părere personală despre tipul documentelor (completare. Ţinând seama de importanţa activităţii de verificare a efectuării curăţeniei şi a verificării defecţiunilor din camere solicitaţi un coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat fişa de control) şi să formuleze în scris. pe verso.

HOTEL ……………………. completaţi.5.3. concomitent cu personalul nominalizat după verificarea funcţionării instalaţiilor. DEPARTAMENTUL TEHNIC…………………………… REGISTRU DE DEFECŢIUNI Numele şi prenumele celui care a sesizat defecţiunea Data şi ora când s-a notat defecţiunea Data şi ora când s-a remediat defecţiunea Numele şi prenumele celui care a a sesizat defecţiunea Numărul camerei Defecţiunea Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 35 . pe fişa de lucru.5. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj. Fişă de lucru 5 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 11: Întocmirea “Registrului de defecţiuni” după constatarea defecţiunilor din spaţiile de cazare 1. dotărilor şi a stării mobilierului din camere “Registru de defecţiuni” după următorul model..

în unitatea ………………. pe verso. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 36 . defecţiuni. Având în vedere importanţa activităţii de verificare a funcţionării instalaţiilor. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru.”. solicitaţi informaţii personalului care lucrează în serviciul de etaj şi întocmiţi un eseu cu tema: „Verificarea curăţeniei. după următoarea structură de idei: • • • • • ritmicitatea activităţii de verificare a curăţeniei în camere de către ritmicitatea activităţii de verificare a defecţiunilor şi a stării modalitatea de stabilire a circuitului informaţiilor referitoare la rolul activităţii de verificare a defecţiunilor în buna activitate a monitorizarea informaţiilor furnizate din raportul de defecţiuni. cererii de reparaţie. guvernantă. dotărilor şi a stării mobilierului. Ţinând seama de importanţa activităţii de verificare a defecţiunilor din camere solicitaţi un coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat registrul de defecţiuni) şi să formuleze în scris.2. serviciului de etaj. 3. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. mobilierului de către cameristă şi guvernantă. în unitatea analizată. funcţionării instalaţiilor şi a stării mobilierului.

bine structurată şi logică TOTAL CONŢINUT Conceptul este prezentat corect din punct de vedere ştiinţific Terminologia folosită este corectă Secvenţele alese conduc spre rezolvare a cerinţei formulate pentru activitate TOTAL Punctaj maxim 0.5. dar şi purtând discuţii cu personalul. în vederea prelucrării acestor informaţii elevilor practicanţi de către maistru/tutore de practică/administratorul unităţii de cazare Pliantul (miniproiectul) va fi evaluat de o echipă formată din 3 persoane (cadrul didactic care îndrumă activitatea de instruire practică.4. Miniproiect C4: Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Activitatea 12: Efectuarea serviciilor de curăţenie şi amenajarea spaţiilor comune În cadrul stagiului de practică desfăşurat la agentul economic.4.5 Punctaj maxim 1 0.1. despre efectuarea serviciilor de curăţenie şi amenajarea spaţiilor comune. Proiecte. solicitând Regulamentul de ordine internă şi alte documente specifice. după următoarea fişă de evaluare: FIŞĂ EVALUARE PRODUS (PLIANT) Evaluator: _________________________ Data: ________________________ ASPECT (DESIGN) Informaţia este uşor de citit Spaţiu este folosit eficient în formatul potrivit Este legătură între text şi grafică Informaţia este clară.5 1.5 Punctaj acordat Punctaj acordat Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 37 . În final veţi realiza un pliant informativ. un reprezentant al agentului economic şi un elev propus de către toţi colegii). veţi identifica serviciile de curăţenie şi amenajarea spaţiilor comune.25 0.5 0. precum şi o prezentare Power Point cu rezultatele miniproiectului.25 0.5 1 2. miniproiecte 5.

5 0.5 0.5 0.5 1 1 3 Punctaj maxim 0.5 2 1 Punctaj acordat Punctaj acordat Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 38 .CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC S-a identificat corect cerinţa S-au identificat motivele care stau la baza cerinţei S-a desfăşurat documentarea diversificată Datele au fost prelucrate şi s-a finalizat produsul TOTAL COMUNICARE Ideile sunt comunicate eficient Sunt respectate regulile de scriere (tehnoredactare) şi ortografie Textul este creativ Au fost folosite surse de informare adecvate TOTAL Punctaj din oficiu TOTAL GENERAL Punctaj maxim 0.5 0.

sub forma unei prezentări Power Point. Proiect C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 13: Efectuarea serviciilorde curăţenie în spaţiile de cazare Pentru a demonstra felul în care v-aţi însuşit competenţele dezvoltate în cadrul modulului „Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare”. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 39 . În oricare etapă de realizare a proiectului puteţi solicita sprijinul cadrului didactic care vă îndrumă activitatea de instruire practică. Pentru realizarea proiectului veţi forma echipe de câte 3 elevi. Este indicat să folosiţi imagini de la locul de muncă. Prin completarea acestor documente veţi conştientiza în ce măsură evaluarea prin proiecte şi activitatea în echipă. efectuate cu acordul reprezentanţilor agentului economic. Forma tehnoredactată a proiectului va avea structura identică cu cea din metodologia de examen de certificare a competenţelor. grupaţi obligatoriu în funcţie de locul în care v-aţi desfăşurat activitatea de instruire practică.”. realizaţi un proiect cu tema: „Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile de cazare în cadrul unităţii ……………. Pentru a afla măsura în care activitatea desfăşurată de voi este una eficientă. Jurnalul de reflecţie. În proiect este obligatoriu să includeţi numai informaţii şi documente reale ale agentul economic şi numai acele informaţii care sunt publice şi pentru care aveţi permisiunea de-a le folosi. Rezultatele proiectului vor fi prezentate atât la agentul economic cât şi în faţa colegilor de clasă şi a profesorului de specialitate şi / sau a maistrului instructor. având un număr de maxim 10 pagini.5. sugerăm să completaţi la finalul activităţii următoarele 2 documente: Fişa de autoevaluare a proiectului.4. constituie elemente pozitive în formarea voastră profesională şi vă ajută să vă conturaţi o imagine despre propria voastră formare pentru piaţa forţei de muncă.2.

FORMULAR DE AUTOEVALUARE proiect în echipă Numele şi prenumele:_______________________________________ Componenţa echipei: _______________________________________ Organizarea propriei învăţări  Am identificat scopurile  Mi-am definit sarcinilor Am determinat realizarea eficientă a proiectului în echipă  Am sugerat noi direcţii şi idei  M-am oferit voluntar când trebuia îndeplinită o sarcină Căutarea informaţiilor  Am pus întrebări  Am căutat elemente pentru proiect  Am solicitat clarificări din partea cadrului didactic şi colegilor Identificarea resurselor  Am găsit şi valorificat resurse  Am oferit fapte şi opinii celorlalţi membri ai echipei Încurajarea membrilor echipei  Am răspuns entuziast celorlalţi  Am invitat orice coleg să participe  I-am determinat pe ceilalţi să se simtă bine Facilitează     Întreabă  Am stimulat discuţiile pentru a afla diferite puncte de vedere  Am eliminat ideile nevaloroase Rezolvarea problemelor :  Am propus munca diferenţiată  Am căutat soluţii alternative  Am ajutat echipa să ia decizii corecte Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic Discuţiile Am ajutat la stabilirea priorităţilor Am ajutat la distribuirea sarcinilor Am ajutat la identificarea schimbărilor necesare şi am încurajat producerea acestor schimbări 40 .

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 41 . eu: _______________________________________________ Când vreau să-mi aduc aminte ceva. Data ___________________ JURNAL DE REFLECŢIE  Lucrez cel mai bine când: _________________________________________________ Îmi place să lucrez cu alţii când: ____________________________________________ Cea mai interesantă parte a acestui proiect este: _______________________________ Mi-ar plăcea să învăţ mai mult despre: _______________________________________ Trebuie să mai lucrez la: __________________________________________________ Am nevoie de ajutor la: ___________________________________________________ Înainte de a începe să lucrez la proiect am: ___________________________________ Când trebuie să studiez. eu: _____________________________________ Sunt bun la: ____________________________________________________________ Într-o echipă pot ajuta pe alţii cu: ____________________________________________ Vreau să lucrez la: _______________________________________________________ Vreau să învăţ despre: ___________________________________________________ Vreau să fiu de ajutor la: __________________________________________________ __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________.Nume şi prenumele: _____________________________________ Clasa: ________.

proiectul. proiecte / miniproiecte. fişe de lucru. autoevaluarea. Portofoliul de practică va cuprinde: jurnalul de practică. Aceste rezultate vizează probele orale. de la un an şcolar la altul sau chiar de la un ciclu de învăţământ la altul. fişe de lucru.5. care include rezultatele relevante obţinute prin diverse metode şi tehnici de învăţare. Portofoliul Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex. documentaţii tehnice. fişe de evaluare. studii de caz. înregistrându-i “creşterea” de la un semestru la altul. etc. şi practice. Portofoliul este “cartea de vizită” a elevului. împreună cu fişa de observaţie a activităţii elevului întocmită de îndrumătorul de practică (profesorul de specialitate / maistru instructor / tutore de practică). observarea sistematică a comportamentului şcolar. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 42 . sarcini specifice fiecărei discipline. fişe de observaţie. scrise.5. fişe de observaţie a activităţii elevului. Portofoliul de practică poate fi utilizat ca instrument de evaluare a atingerii competenţelor de către elev.

o fişe de autoevaluare. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: o fişe de observare. un studiu de caz ar putea contribui la obţinerea unor competenţe dintr-o serie de domenii).6. Este esenţial ca metoda(ele) de evaluare utilizat(e) să permită cadrelor didactice să stabilească dacă fiecare rezultat al învăţării (competenţă) a fost atins(ă) şi că legătura dintre cele două este clar indicată în documentaţie. se însuşesc prin practică repetată. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 43 . etc. pe parcursul unui curs. sarcini bazate pe lucrări/în clasă. De exemplu: • O unitate ar putea fi evaluată pe baza unei singure activităţi (de ex. o portofoliile. Relaţia dintre metodele de evaluare şi unităţile de competenţă trebuie să fie una flexibilă şi să-i includă pe toţi elevii. Modalitatea de evaluare Cadrul didactic răspunde de organizarea procesului de învăţare pentru fiecare unitate de competenţă. cadrul didactic este liber să aleagă modalitatea şi momentul evaluării competenţelor unei unităţi. ca reflectare a asigurării şanselor egale la educaţie. cum sunt cele de studiu individual sau legate de viaţa cotidiană. Unele abilităţi. De aceea. • O metodă de evaluare ar putea contribui la atingerea rezultatului învăţării în mai multe unităţi de competenţe (de ex. o prezentarea practică şi orală a proiectelor. Orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate constitui o dovadă a evaluării competenţelor elevului. în care unitatea de competenţă coincide o perioada de studiu. ar trebui să fie evaluate la abia la sfârşitul cursului. chiar dacă au fost predate destul de devreme. o fişe de lucru. Sau pot exista arii tematice clar definite care pot fi predate şi evaluate în momente prestabilite. Totuşi nu este obligatoriu să fie aşa. realizarea unui obiect) sau a unei serii de metode (de ex. Competenţele pot fi prezentate elevilor sub forma unui „bloc”. sesiuni de întrebări şi răspunsuri şi o anumită lucrare de realizat).

pot fi colectate într-o „mapă a elevului”. Mapa elevului ar putea conţine: • • • • • Rezultate ale lucrărilor de evaluare efectuate pentru teme din domeniul profesional sau abilităţi cheie. Pentru elevi. colectate atât de către îndrumătorul de practică. gândiţi-vă la folosirea unei evaluări orale • dacă elevul a avut parte de experienţe negative în cadrul unor examinări formale. Planuri de acţiune /evaluări /activităţi viitoare planificate şi efectuate de către elev . Opiniile elevilor privind activităţile desfăşurate. pentru a-i încuraja dezvoltarea respectului de sine şi a motivaţiei. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 44 . trebuie strânse şi organizate într-un anumit loc. Rezultatele activităţilor desfăşurate şi ale evaluărilor. Rezultate ale activităţilor de autoevaluare şi dovezi ale discuţiilor care au avut loc. alături de alte experienţe pe care le pot avea în timpul stagiului de practica la agenţi economici. Evaluarea ar trebui să ofere fiecărui elev şansa de a reuşi – evaluarea nu ar trebui să prezinte dificultăţi suplimentare. astfel încât informaţiile să poată fi regăsite cu uşurinţă. la nivel individual.Este important să ne asigurăm că practicile de evaluare ţin cont de elev. cât şi de către elev. De exemplu: • dacă elevul are dificultăţi de scriere. Comentarii ale profesorului privind atitudinea şi rezultatele elevului. luaţi în considerare metode de evaluare alternative. aceste tipuri de dovezi.

Bibliografie 1. 12. (2002) – Tehnologie hotelieră. Puiu (2002) – Management în turism. Adriana. Stere (2006) – Arta serviciilor în restaurante. Comerţ .ro *** – www. Bucureşti: Editura Inter-Rebs Nicolescu. Bucureşti: Editura Economică Lupu. *** – www.7. Bucureşti: Editura ASE Stavrositu. 4.a. Vasile (2000) – Turismul în România. Bucureşti: Editura ALL Mihai. gastronomie. 5. privind clasificarea structurilor de primire turistice *** – Ordinul Ministrului pentru Întreprinderi Mici ş i Mijlocii. Nicolae (2002) – Hotelul – economie şi management. Radu (1998) – Serviciile în turism şi alimentaţie publică. 7. hoteluri. Bucureşti: Editura Gemma Print Minciu. Ene. Bucureşti: Editura THR-CG Glavan. Bucureşti: Editura Sport-Turism Nistorescu. Radu (1998) – Tehnologia restaurantelor. Bucureşti: Editura Uranus Nicolescu. 8. ş. pensiuni turistice. 10. baruri. ş. Turism ş i Profesii Liberale 636 / 2008.a. 6. Bucureşti: Editura Niculescu Mihail. Cornelia (2004) – Cartea ospitalităţii.hoteluriromanesti. 3. Ştefania. 13.ro Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 45 . Normele metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice 9. Rodica (2000) – Economia turismului. 2.pensiuniromanesti. 11. 14. Bucureşti: Fundaţia Arta serviciilor în turism *** – Hotârârea Guvernului Nr. (2000) – Tehnologia hotelieră. 1328 / 2001 republicată.

linoleum. recipient pentru resturilor din coşurile existente în camere. mochete. dezinfectante. lenjeria curată. sac de pânză pentru lenjeria folosită sau sac de polietilenă. lemn. maşini covoare. recipient pentru prepararea soluţiilor de curăţat. mopuri pentru pardoseli. finisaje şi materii). praf de curăţat de tip “universal” (pentru mai multe tipuri de suprafeţe. având structura. faianţă. în grupurile sanitare. dezinfectabil prin spălare automată timp de 10 minute la 65°C. sticlă.). dezodorizante (pentru încăperi. material textil (cârpe pentru lustruitul suprafeţelor spălate şi dezinfectate.1 Competenţa 1 Efectuează servicii de curăţenie în camere Materiale şi echipamente necesare curăţeniei Rolul materialelor şi echipamentelor în procesul de curăţenie este de a uşura munca personalului din departament şi de a ridica gradul de igienă şi confort a spaţiilor respective.. covoare. numărul şi calitatea conforme categoriei de clasificare a unităţii. • Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 46 . Materialele detergenţi pentru mochete şi covoare. plastic.ANEXE Anexa 1 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. gresie. tapiţerie. soluţii specializate: pentru marmură. metal. mănuşi de plastic sau de cauciuc. cârpe de praf. detergenţi pentru geamuri. echipamente curăţenie: decurăţat parchete. pentru tapiţerie. pentru praf. pompă de desfundat • • • • debarasarea • • • electrice pentru maşini de aspiratoare. soluţii pentru curăţat mobilierul. pentru grupurile sanitare). • • făraş din plastic. etc. pe coridoare. bureţi din material plastic. pânză moale pentru pahare. mochetă. curăţat şi lustruit podeaua. etc. detergenţi universali. de pat şi de baie. • • Ustensilele şi echipamentele căruciorul de etaj şi căruciorul pentru • spaţiile de folosinţă comună. • • • • diferite tipuri de perii: pentru măturat. lavete.

scrumierele. se bate şi la aceasta. lăsându-se aşa pentru 10 minute. etc.). se trage apa la W. • • se duc şi se lasă în baie paharele. la sfârşitul zilei obiectele uitate se predau guvernantei. şi de-a lungul ramei acestuia. se bate la uşă spunând “Camerista” (se repetă acest lucru de două ori). Când se constată anumite defecţiuni. se aşteaptă. spaţiul respectiv este trecut “Defect” în diagrama spaţiilor de cazare. inclusiv prosoapele de baie.C.Anexa 2 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. radio. se desfac draperiile. şi se aplică produsul sanitarizat din dotare în interiorul vasului W. în funcţie de procedurile agreate în structura respectivă se anunţă guvernanta sau departamentul tehnic pentru rezolvarea problemelor apărute. se strânge lenjeria de baie şi se pune lenjeria folosită în sacul special montat pe cărucior.C. Dacă s-au găsit obiecte uitate. se intră. telefon. • • • se aprind luminile. 2 Curăţenia spaţiilor de cazare Competenţa 1 Efectuează servicii de curăţenie în camere Efectuarea curăţeniei într-o cameră eliberată • 1. • • se verifică inventarul camerei şi se anunţă imediat la recepţie eventualele lipsuri pentru a încerca recuperarea lor. în cazul în care clientul se mai află în unitatea de cazare. se lasă deschis dulapul pentru aerisire. se desfaţă patul. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 47 . timp necesar pentru a acţiona eficient. se verifică funcţionalitatea dotărilor (televizor. se anunţă imediat recepţia pentru ca. • • se debarasează resturile menajere (scrumiere. Dacă defecţiunea nu poate fi remediată în cursul zilei respective. Dacă clientul a plecat din unitatea de cazare. se aşteaptă şi apoi se deschide. Dacă uşa de la baie este închisă. iar acolo se dă drumul la instalaţia de aer condiţionat). se deschid ferestrele/uşa către balcon (există spaţii de cazare la care geamurile nu se pot deschide. se controlează dacă sunt obiecte uitate de pasageri.) pentru a anunţa eventualele defecţiuni apărute. Operaţiuni preliminare cu situaţia camerelor ocupate şi libere preluată de la recepţie. se verifică numărul camerei. vazele. frigider. se blochează uşa în poziţia deschis. coş de gunoi etc. verificându-se funcţionalitatea instalaţiei. să poată fi anunţat şi să îi fie restituite.

televizorul. de jur împrejurul camerei şi de sus în jos. Balconul se curăţă uşa de la balcon. zilnic cu aspiratorul de praf 2. Acesta trebuie să fie prevăzut cu două filtre. se şterge balustrada. Camera se aspiră: tavanul. pragul. în cantităţile prescrise conform procedurilor stabilite. • • • • • se dezinfectează cu spirt telefonul. se mătură pavimentul şi se spală cu teul. lustruit. pentru fiecare suprafaţă folosindu-se substanţe corespunzătoare. Măturatul uscat este interzis. verificându-se dacă umeraşele sunt toate şi frumos aranjate. • se şterge praful pornind de la intrare. saltele de pe paturi – cu ajutorul periilor speciale din dotarea aspiratorului – precum şi mocheta sau covoarele şi parchetul dinspre colţul cel mai îndepărtat spre ieşire. pentru a reţine praful. de la exteriorul uşii de acces. • • • • • • covoarele şi mochetele se curăţă prin folosirea zilnică a aspiratorului de praf. corpurile de iluminat. se scot pernele şi păturile la aerisit 3. radioul. se închid uşile de la dulap. exteriorul ferestrelor. • pereţii şi plafoanele. cu material moale. periodic şi când sunt vizibil murdărite. fotoliile.• Mobila şi pervazurile se şterg de praf. mobilier. se şterg de praf şi se lustruiesc mobilierul. în aceeaşi direcţie. zilnic. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 48 . dacă sunt finisate cu materiale lavabile. perdelele. se controlează orice pată nou apărută pe inventarul moale. curăţarea se face cu aspiratorul de praf. în cazul finisajelor nelavabile. întrerupătoarele şi clanţele. astfel încât atunci când se ajunge din nou în dreptul uşii de la intrare să existe siguranţa că nimic nu a fost uitat. mânere intacte. parchet şi se curăţă. inclusiv pervazurile. cu uşi în stare de funcţionare. impregnat. mutând mobilierul dacă este nevoie. se verifică starea mobilierului: fără zgârieturi. se spală mâinile şi se dezinfectează cu alcool sanitar. periodic sau când sunt vizibil murdare. obiectele aflate la înălţime şi tapiţeria mobilei se vor curăţa. se curăţă cu detergent anionic. • se curăţă. pentru împiedicarea diseminarea prafului bacterian. tapiţerie intactă. telefonul. mochetă. Covoarele şi mochetele se curăţă cu detergent adecvat. tablourile. pereţii de sus în jos.

se aranjează perfect cuverturile.• • se înfaţă paturile. se înlocuiesc materialele publicitare îndoite. sau se aspiră până la uşă. având grijă ca ele să fie puse conform procedurilor stabilite. la 4 zile. în structurile de primire de 1 şi 2 stele. dacă este cazul. 4. • • • • • NU UITAŢI! ULTIMA PRIVIRE A CAMERISTEI ESTE PRIMA IMPRESIE A OASPETELUI! Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 49 . Lenjeria de pat Lenjeria de pat se schimbă la plecarea fiecărui client. Operaţiuni finale se închid geamurile/uşa către balcon. mototolite sau cu adnotări pe ele. 6. la 3 zile. iar la sejururi mai lungi astfel: la 2 zile. Vestibul se spală podeaua. ori de câte ori este nevoie 5.     se trag şi se aranjează perdelele şi draperiile. în structurile de primire de 4 şi 5 stele. se verifică dacă nu lipseşte nimic şi dacă totul este aranjat impecabil. în structurile de primire de 3 stele.

lenjeria de pat şi cea de baie se pune la aerisit pe un scaun (taburet) scos pe balcon sau plasat lângă fereastra deschisă. cerere care va fi comunicată de cameristă conducătorului activităţii 50 Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic . pentru a putea anunţa eventualele defecţiuni apărute. • se aeriseşte încăperea. se verifică funcţionarea instalaţiilor de aer condiţionat. prosoapele şi produsele de primire din baie (pentru acelaşi motiv ca şi patul). ordine trebuie să existe. • se raportează că acea cameră este gata de închiriat. draperiilor şi aspectul general al camerei. pentru a se aerisi. Curăţenia trebuie făcută. conform procedurilor. genţile clientului. dacă nu i se răspunde. verificându-se dacă funcţionează (un bec se poate arde şi în momentul stingerii lui). • se verifică patul (pentru a fi siguri că nimeni nu a folosit camera şi a făcut din nou patul). • se înfaţă sau se aranjează patul. regula cea mai importantă legată de ordonarea obiectelor personale ale clientului este legată de interdicţia de a deschide dulapurile. • dacă nu este vorba de o zi – termen pentru schimbarea lenjeriei. această regulă va fi încălcată numai la cererea expresă a clientului. sertarele. încălzire.. Efectuarea curăţeniei într-o cameră ocupată: • se bate la uşă. se prezintă. dar clientul trebuie să aibă convingerea că nu i-a fost violată intimitatea. Evident.Anexa 3 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. se pulverizează cu un deodorant de cameră (dacă procedura este agreată) şi se încuie uşa. se închide geamul (acolo unde este cazul). iar la al doilea apel. • blochează uşa în poziţia deschis. • se aranjează lucrurile clientului fără a le schimba ordinea şi mai ales locul unde au fost puse. 3 Competenţa 1 Efectuează servicii de curăţenie în camere Curăţenia spaţiilor de cazare Efectuarea curăţeniei într-o cameră liberă: • se aprind toate luminile. valizele. se mai verifică încă o dată poziţia tablourilor. • • se şterge praful (dacă camera nu a fost închiriată mai mult de o zi). sanitară etc. • se debarasează resturile menajere. intră. • se deschid geamurile pentru aerisire (sau se • dă drumul la instalaţia de aer condiţionat).

• se verifică încă o dată aspectul general al încăperii. în felul acesta. • se sting toate celelalte lumini. fără a le schimba locul. • se pun consumabile noi (săpun. • în cameră şi în grupul sanitar se ale ordonează obiectele personale clientului: hainele se pun în cuier sau pe spătarul scaunului după ce acestea au fost curăţate. unde. se spală paharele în cazul când au fost folosite. • se face curăţenie la baie. se înlocuiesc prosoapele în cazul când sunt ude. se şterge cada. • se şterge praful. şampon. şerveţele. sectorului de etaj. • • • • • • • se pun papucii lângă pat. se pune o bomboană în ambalaj inscripţionat cu urarea de “noapte bună”. material Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 51 . se ridică tăvile de la room-service. fructe. el poate dormi liniştit: hotelul l-a asigurat că îi veghează cu delicateţe somnul. În cazul în care în acest sac există obiecte de lenjerie sau îmbrăcăminte. după terminarea curăţeniei. publicitar).Serviciul de seară: • • • se curăţă resturile menajere. sticle. • se închid ferestrele sau instalaţia de aer condiţionat. sacul. încălţămintea aflată la vedere se aşează sub cuier. se aranjează lucrurile clientului. se închid draperiile şi se aprinde veioza de la capul patului. • se aspiră praful. • se şterge podeaua. • se controlează sacul de lenjerie pentru clienţi. se strânge cuvertura de pe pat. se împătureşte pe lungime şi se pune în dulap sau pe suportul de bagaje. dacă este udă. se dispun ordonat pe masă sau pe frigider (minibar). • se schimbă sau se aranjează prosoapele. senzaţia de singurătate a clientului este înlăturată. • se îndoaie pătura cu cearşaful. se efectuează serviciile suplimentare. sub un unghi de 90º. dimpreună cu lista operaţiunilor este transmis spălătoriei sau dus la oficiu. în aşa fel încât latura verticală să ajungă până la centrul patului. ziarele şi revistele. • se încuie uşa. eventualele alimente ambalate. hârtie igienică.

geamurilor tablourilor. ♦spălarea pardoselilor • săptămânal: ♦ Curăţarea ramelor tocurilor ♦ ♦ ♦ Spălarea uşilor părţilor şi din muchiilor mobilierului. geamurilor. ♦Curăţarea cu detergenţi alcalini a suprafeţelor metalice şi din sticlă ale uşilor • tablourilor. etc. Curăţarea marginilor mochetei.. oglinzilor. covoarelor Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 52 . spate ale • semestrial: ♦ spălarea tapiţeriilor. trimestrial: ♦ lustruirea pardoselilor şi curăţirea tapiţeriei • lunar: ♦ spălarea mochetelor.Anexa 4 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 4 Competenţa 1 Efectuează servicii de curăţenie în camere Curăţenia spaţiilor de cazare Frecvenţa operaţiunilor de curăţenie a unui spaţiu de cazare • zilnic: ♦aspirarea mobilierului. ♦ spălarea pereţilor mobilierului. Spălarea ferestrelor. ♦ spălarea perdelelor.

pereţii. oglinzile. 5 Competenţa 2 Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare Activităţi de curăţare a obiectele sanitare şi auxiliare din toalete şi băi Curăţenia grupurilor sanitare comune echipamentul special pentru curăţenia grupurilor sanitare este alcătuit din halat.C. cu soluţia caldă de detergent şi cu ajutorul bureţilor se spală (până unde se ajunge) se deschid ferestrele. scaunele WC. • • • • • • • • • se închide apa la robinetul de serviciu. vasele WC în interior şi în exterior.Anexa 5 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. prevăzut cu pungă de plastic.. se controlează şi se notează eventualele defecţiuni. chiuvetele. . spaţiile spălate şi dezinfectate. tâmplăria. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de 53 Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic lemnăria. colacii şi capacele acestora. şorţ se închid ferestrele – dacă există – şi uşa de acces în grupul sanitar. oglinzile. cu soluţie de clorură de var 2% şi cu ajutorul periei de WC se spală scoicile pisoar şi se pune soluţia detartrantă în vasele WC. etc. coşurile de hârtii. cizme de cauciuc şi mănuşi de plastic. se montează un furtun la amestecătorul de apă caldă – apă rece al robinetului de cu jetul de apă călduţă se umezesc toate suprafeţele şi obiectele lavabile. se dă drumul la apa rece de la robinetul de serviciu şi cu ajutorul furtunului se clătesc cu ajutorul unui ştergar de molton. se trage apa în toate cabinetele W. chiuvetele. se usucă şi se lustruiesc suprafeţele spălate. • • • • • • • • din material plastic.. robinetele. se spală şi se dezinfectează pavimentul cu ajutorul unui mop. scoicile pisoar. se strâng resturile şi se golesc recipientele de gunoi în recipientul metalic special se prepară în găleata de plastic o soluţie călduţă de detergent. globurile. serviciu şi se dă drumul la apă. se dezinfectează cu buretele faianţa. coşurile de hârtii. pardoseala.

se dezinfectează şi se depozitează în dulapul sau încăperea special destinată acestui scop. se strâng materialele şi ustensilele. săpunul şi dispozitivele pentru distribuirea săpunului: săpunul solid se păstrează uscat • clorigenă sau cu detergent anionic lichid. • conţinând o substanţă clorigenă. săpun lichid sau fulgi de săpun. hârtie prosop). chiuveta se curăţă şi se dezinfectează • zilnic cu praf de curăţat. Operaţiuni efectuate în timpul zilei. măturarea şi spălarea pavimentului cu apă călduţă şi uscarea lui cu pânza de sac sau cu • completarea materialelor consumabile (săpun. este de preferat montarea distribuitoarelor de perete pentru săpun pulbere.exceptând colacii vaselor WC. • • • se scot mănuşile din material plastic. mopul. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 54 . hârtie igienică. urmat de dezinfecţie cu o substanţa clorigenă. crematoriu. săpunul. materialele şi ustensilele folosite se spală. savonierele şi distribuitoarele de perete se curăţă şi se clătesc cu apă fierbinte înainte de reumplere. Curăţarea şi dezinfectarea căzilor de baie comune aflate pe etaje cada de baie se spală şi se dezinfectează cu praf de curăţat conţinând o substanţă operaţiunile se fac zilnic şi după fiecare client. recipientul metalic se goleşte la de hârtie. pentru menţinerea curăţeniei grupului sanitar • • • comun spălarea chiuvetei. operaţiunile se fac zilnic şi după fiecare client. prosopul se trage apa la vasele WC. perdelele de • într-o savonieră care să permită scurgerea apei sau suspendat cu dispozitiv magnetic. se completează hârtia igienică. se scot afară. • • lucrătoarea se spală pe mâini şi se dezinfectează cu alcool sanitar. inclusiv interiorul robinetului. desfundarea sifonului de pardoseală cu pompa. Curăţarea şi dezinfectarea cabinelor de duş comune aflate pe etaje cabina pentru duş: pereţii şi cada se curăţă şi se dezinfectează zilnic cu praf de curăţat la băi şi duşuri se spală o dată pe săptămână Curăţarea şi dezinfectarea chiuvetelor comune aflate pe etaje chiuveta va avea suprafaţa intactă şi nu va fi prevăzută cu scurgător de lemn. nu se admit tuburi din cauciuc care să prelungească robinetele. vasele WC şi pisoarele. care se şterg şi se usucă folosind prosoape de hârtie. eventual. folosind o perie subţire. se transmit eventualele defecţiuni departamentului tehnic.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 55 .

folosindu-se peria specială pentru WC şi mâna protejată de mănuşa de cauciuc. chiuveta şi cada – în această ordine – inclusiv bateriile şi accesoriile din inox. într-o singură direcţie. se curăţă oglinda.Anexa 6 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. se continuă cu capacul. se clătesc cu o cârpă specială şi se duc în cameră. se dezinfectează cu soluţie de cloramină sau cationic: cada. chiuveta. • • • • • • • • se spală cu soluţie de detergent paharele. colacul – folosindu-se soluţie de detergent şi o cârpă sau un burete special. bateria şi butonul sau mânerul vasului WC. se usucă cu o cârpă moale oglinda. se spală şi se dezinfectează coşul de hârtii şi se pune punga de plastic pentru gunoi. poliţa. se începe cu exteriorul. se curăţă cu soluţie de detergent faianţa de sus în jos. hârtia igienică. se spală podeaua. se aranjează săpunurile. dinspre colţul cel mai îndepărtat spre uşă. în ordinea menţionată mai sus. se clătesc cu duşul şi cu cârpa specială toate suprafeţele curăţate. poliţa. • • • • de dezinfectează vasul WC cu o cârpă specială. bromocet sau cationic în vasul WC pentru a avea timp să acţioneze în sensul distrugerii microbilor. vazele. se trage apa. se continuă cu interiorul. scrumierele. cu o soluţie de cloramină sau cationic. prosoapele. faianţa. se pune cloramină. neomiţânduse suprafeţele de sub chiuvetă şi din spatele vasului WC. 6 Competenţa 2 Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare Activităţi de curăţare a obiectele sanitare şi auxiliare din toalete şi băi Curăţenia grupului sanitar în camere eliberate Curăţenia grupului sanitar se trage apa la vasul WC. se curăţă potrivit principiului profesional de efectuare a curăţeniei “dinspre suprafeţele cele mai puţin murdare spre cele mai murdare” vasul WC. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic • • 56 . chiuveta. cada şi mai ales bateriile şi accesoriile din inox. cosmeticele.

ţevile. • se scurge apa şi cu o perie subţire se curăţă gaura de preaplin.• zilnic W. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 57 . • sifonul de scurgere trebuie şi el curăţat periodic (săptămânal). • se pune detergent pe cârpă şi se spală tot bazinul. • în general nu este bine să folosim materiale de curăţenie abrazive pentru că distrug luciul căzii. • bateria. • se pulverizează soluţie specială pe oglindă şi se lustruieşte. • se limpezesc aceste suprafeţe. • Curăţarea duşului duşul se curăţă în mod similar căzii de baie. • se pune detergent pe cârpă (corespunzător cu materialul din care este confecţionată chiuveta) şi se curăţă exteriorul chiuvetei. mânerul de ieşire din cadă. • se strânge tot ce este pe marginea chiuvetei. etc. • se mai verifică odată. • se usucă toate suprafeţele şi se limpezeşte bateria cu o lavetă specială uscată sau cu şerveţele de hârtie.C. • se limpezeşte cu apă. o dată pe săptămână. Curăţarea căzii de baie • cada de baie se curăţă într-un mod similar cu chiuveta. şampon. Curăţarea chiuvetei • se pun mănuşi şi şorţul de cauciuc. • se umple bazinul pe jumătate cu apă caldă şi se udă o cârpă. suportul pentru săpun trebuie spălate. în timp ce. limpezite şi uscate bine. • se pun materialele consumabile noi (săpun. iar când este foarte murdar sau pătat cu un acid de curăţat (detartrant). dacă există defecţiuni (care se raportează conform procedurilor). Ideal ar fi să avem un lighean pentru apă. • se clăteşte bazinul. dopul şi lanţul (dacă există) şi bateria. scurgerea şi piciorul (când are). conform procedurilor) şi se aranjează şi obiectele (când camera este ocupată). • covoraşul de antialunecare trebuie şi el spălat şi uscat. doar că nu umplem cada. aruncându-se orice resturi din scurgere. • la căzile de fibră de sticlă este total interzisă folosirea prafurilor de curăţat pentru că produc zgârieturi care nu se mai pot remedia. se spală cu un detergent alcalin.-ul se spală cu substanţe cu o concentraţie mai mică.

pentru fiecare client. în unităţile de 4 şi 5 stele. gras şi uscat). pungi sanitare pentru tampoane igienice. la unităţile de 4 şi 5 stele.4 şi 5 stele. halate şi papuci. şampon spumant sau gel de duş (pentru unităţile de 3. săpun tip turist (pentru unităţile de 3. la 3 zile.4 şi 5 stele). Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 58 . hârtie igienică. halat de baie.• se curăţă şi perdelele sau cabina. săpun sau dozator cu săpun lichid. care se schimbă la 3 zile. pentru a se aerisi. care se foloseşte în locul covoraşului de protecţie. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Dotarea băilor trei prosoape pentru fiecare client. Curăţenia grupului sanitar în camere ocupate Se realizează identic ca şi a grupului sanitar în camere eliberate cu următoarele diferenţe: • lenjeria de baie se pune la aerisit pe un scaun (taburet) scos pe balcon sau plasat lângă fereastra deschisă. şerveţele sau vată pentru demachiant. se limpezesc bine şi se usucă. Se spală cu apă cu detergent. apă de gură. pudră de talc. cremă de ras. periuţă şi pastă de dinţi. şi de câte ori este nevoie. Acestea se vor schimba la 2 zile. aparat de ras de unică folosinţă. pieptene cu sigla hotelului. oglinda de machiaj. pentru unităţile de 1 şi 2 stele. pilă de unghii. loţiune de corp. diverse tipuri de şampon (pentru păr normal. cască baie (pentru unităţile de 3.4 şi 5 stele). pentru unităţile de 3.4 şi 5 stele). cântar de persoane. uscător de păr. Alte produse de primire şerveţele de hârtie şi şerveţelele parfumate.

• se ordonează obiectele personale ale clientului Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 59 .

materiale publicitare. 7 Competenţa 3 Amenajează camerele şi grupurile sanitare Amenajarea camerelor şi a grupurilor sanitare Activităţi de întreţinere a ambianţei interioare a camerei se odorizează camera. cremă de ghete. şampon. lenjerie de pat. vaze cu flori. se aranjează cuverturile de pe pat. Consumabilele din inventar trusă cu ac. tablouri. se realizează aranjamente florale. se aranjează draperiile şi perdelele.Anexa 7 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. halate de baie. prosoape. aţă şi nasturi. săpun. se aranjează obiectele clientului. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 60 . Materiale utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare deodorant de baie. se aranjează lenjeria de pat. perdele.

cu pungi din material plastic. cu spălarea şi dezinfectarea lor după golire. aleile) sau cu mopul (treptele şi zona din faţa intrării). Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 61 . Spaţiile interioare • scrumierele se golesc ori de câte ori este nevoie. • • se mătură. se şterge praful de pe mobilier. se întreţin plantele decorative. Ştergătoarele din faţa uşii de intrare • în faţa uşilor de la intrare se pune un ştergător şi un grătar. • • • • • • • • • se îndepărtează praful de pe plafoane şi pereţi.Anexa 8 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. se spală pavimentele. b. draperiile şi mobila tapisată o dată la şase luni. se mai pune un ştergător. particule de nisip sau noroi să ajungă în holul recepţiei. pardoselile dure trebuie să fie zilnic curăţate şi spălate cu mopul. • se debarasează resturile menajere în recipiente metalice sau în cutii. Spaţiile exterioare • se strâng gunoaiele. praful depus în canalele de ventilaţie se îndepărtează cu aspiratorul de praf. geamurile ferestrelor. iar imediat. în interior. • în funcţie de anotimp şi de condiţiile meteorologice. cărate pe pantofii clienţilor. se spală cu furtunul (parcarea. oglinzilor şi geamurile tablourilor trebuie spălate săptămânal. filtrele instalaţiilor de ventilaţie şi aer condiţionat se păstrează curate şi uscate. pentru a preîntâmpina ca praful. închise etanş şi evacuarea ritmică a acestora. 8 Competenţa 4 Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune pentru clienţi (spaţii publice) a. mobila tapisată se aspiră zilnic. mochetele trebuie spălate lunar. • se udă spaţiile verzi. c. ştergătoarele se aspiră sau sunt schimbate şi spălate zilnic.

• pereţii cabinei. în funcţie de • se verifică funcţionalitatea instalaţiilor şi a Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic . interior (şterse de praf sau curăţate cu o soluţie specială în funcţie de necesităţi). 62 • • strângerea periodică a gunoiului. în timpul efectuării pereţilor şi a tavanului cabinei. • punerea unor afişe noi. aspiră). conform procedurilor. după care se spală sau se aspiră agreate (când există mochetă aceasta se treptele. se şterge praful de pe balustradele • spălarea podelei conform procedurilor scărilor. coridorul există) gunoaie. • se îndepărtează gunoiul şi se verifică dacă nu sunt obiecte uitate. pe porţiuni. uscare.Anexa 9 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. raportându-se orice defecţiune constatată. 9 Competenţa 4 Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune Servicii de curăţenie şi amenajare a spaţiilor comune • Coridoare şi scări Lifturi coridoarele lungi se curăţă pe porţiuni. iar apoi se curăţă pe rând. curăţeniei existând mereu porţiuni uscate. • scoaterea sau înlocuirea afişelor sigure. se deschid ferestrele (când acest lucru este posibil). şi îndepărtarea eventualelor respectiv poate fi folosit de către clienţi • ştergerea de praf şi eventuale pete a pentru circulaţie. • deblocarea Spaţiile de recreere şi distracţii Etapele pentru curăţenia zilnică sunt: liftului şi îndepărtarea semnului: ATENŢIE! Se curăţă! Săli de conferinţe • se aprind luminile. fiecare porţiune împărţindu-se în două • strângerea carpetei de pe jos (când suprafeţe (bucăţi) pe lungime. • ştergerea umedă. scările se curăţă întotdeauna de sus în • închiderea uşilor liftului şi curăţarea lor pe jos. urmată de pentru mobilă şi restul dotărilor (folosind materialele din care sunt făcute). dotărilor. • ştergerea cu mopul a pardoselilor din jurul substanţele corespunzătoare. • blocarea liftului. pe o parte sau alta a coridorului iar informative deteriorate sau expirate de pe pentru avertizare se folosesc şi anumite afişe sau marcaje. În acest fel.

Curăţenia periodică implică: • spălarea pereţilor. • curăţarea pardoselilor în zonele în acre se pot murdări. toate dotările care nu mai sunt necesare. • curăţarea zonelor sanitare. saună şi toate • se dezasamblează şi se scot din încăpere spaţiile în care se poate strânge apă pe jos. • frecarea pardoselilor. suprafeţe care sunt toate făcute de regulă din materiale rezistente la umiditate. din vestiare. • frecarea pardoselilor foarte murdare. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 63 .piscinelor. • se curăţă şi se şterg de praf mobila şi dotările rămase. tavanului. • se aspiră mocheta sau se curăţă cu mopul podeaua (în funcţie de procedurile agreate şi de tipul pardoselii). • aspirarea mochetelor în zonele în care sunt folosite. geamurilor şi a mobilierului. • se aspiră praful depus în canalele de ventilaţie a instalaţiilor de ventilaţie şi aer condiţionat.

să nu ajungă în acelaşi spaţiu cu cea curată (cazul ideal este ca din sacul de lenjerie murdară de pe cărucior. Majoritatea spaţiilor de folosinţă comună pentru personal sunt curăţate după un program stabilit de către guvernantă. fiecare în parte pentru spaţiul pus la dispoziţie. şi anume:  spălarea tuturor ustensilelor folosite. în cazul când nu există un vestiar separat. aranjată pe rafturi în funcţie de sortimente şi să fie păstrată acoperită. camerista mai are câteva lucruri de făcut. cum este cazul oficiului de etaj al cameristei.Anexa 10 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. • • Pentru curăţarea anumitor spaţii răspund.). chiar persoanele care beneficiază de ele. La terminarea programului din ziua respectivă.  să păstreze materialele de curăţenie bine ambalate şi etichetate pentru a nu se produce nici o confuzie la utilizarea lor.  să depoziteze în oficiu lenjeria curată.). de altele beneficiază doar o parte a personalului (birouri. oficii de etaj etc. folosind un tobogan). ţinând cont că pe lista de priorităţi ele sunt ultimele. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 64 . 10 Competenţa 4 Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune • • Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune pentru personal De unele din aceste spaţii beneficiază tot personalul (lifturi. scări. pentru a putea anunţa a doua zi la careu)  efectuarea curăţeniei în oficiu.  să păstreze separat şi acoperite lucrurile personale ale cameristei. aceasta să ajungă imediat în camera de lenjerie murdară sau direct în spălătorie.  să păstreze toate ustensilele curate şi puse ordonat.  aranjarea căruciorului pentru ziua următoare (în acest fel aflând şi notând de ce anume mai are nevoie. clienţii fiind cei care au prioritate. pentru a avea un aspect curat şi îngrijit când sunt puse în spaţiile de cazare.  să aşeze materialele publicitare şi informative astfel încât să nu se mototolească. dar nici aceste spaţii nu trebuie să fie uitate.  să depoziteze separat lenjeria murdară. vestiare etc.

Anexa 11 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. Curăţarea se face cu o cârpă care nu apa murdară se prelinge peste suprafaţa de jos. fiind curăţarea făcută de exterioară către a geamurilor firme • • • • nu trebuie uitată niciodată superioară a uşii şi nici tocul. ele fiind curăţate doar pe interior de personalul care face curăţenie în acea zonă. el poate păta suprafaţa. lustruirea uşilor cu un polish. soluţia de apă şi oţet îndepărtează petele de grăsime şi urmele lăsate de deget. urme care se pot îndepărta cu greu. orice surplus trebuind îndepărtat pentru că. 11 Competenţa 4 Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Modul de curăţare a diverselor tipuri de suprafeţe Curăţarea uşilor Metodele de curăţenie diferă în funcţie de Curăţarea geamurilor În funcţie de tipul şi gradul de murdărie. se folosesc ustensilele speciale cu un cap partea special pentru curăţat geamuri şi o coadă lungă. o cantitate de detergent anionic. apă cu oţet sau spirt furniruit. Pentru geamuri mari limpezirea de face de sus în jos. iar pe o suprafaţă murdară lasă lasă scame sau o lavetă uscată pentru geam. Curăţarea se face în următoarea ordine: cazare se.• se trag draperiile şi perdelele şi se leagă Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 65 . apă şi un fi din lemn sau lăcuit. materialele din care sunt făcute uşile. apoi de dimensiuni mai mici. curăţarea spălarea se face de jos în sus deoarece fiind mai rapidă. pal melaminat sau detergent alcalin. în anumite structuri pot fi fixe (când există sisteme de condiţionare a aerului). Ele pot geamurile pot fi curăţate cu apă. Majoritatea substanţelor speciale de curăţat geamurile sunt sub formă de lichid care se pulverizează sau sub formă de spray. Geamurile foarte mari. Uşile din lemn vopsit sau pal melaminat • • medicinal. ştergerea de praf cu o cârpă umedă sau Acestea conţin în general un solvent gras sau se spală cu apă şi cu un detergent neutru. Cantitatea de polish folosită nu trebuie să fie prea mare. în timp. o atenţie deosebită acordându. există şi soluţii speciale pentru curăţarea uşilor din lemn. • curăţarea săptămânală a uşile spaţiilor de specializate pe bază de contract.

• se îndepărtează orice picătură căzută pe pervaz şi se rearanjează perdelele şi draperiile. se curăţă cu soluţii speciale pentru metal. praf rama cu o cârpă care nu lasă scame. Nu trebuie uitată să fie ştearsă şi partea superioară a tocurilor.se celor de la băi. • cu aceeaşi se cârpă şi cu soluţii de întâi detergent. cu atenţie la colţuri (când se foloseşte un spray. ştergerea de praf sau spălarea a tocurilor uşilor. • se goleşte şi se curăţă găleata. pentru a putea fi protejate. se spală şi se limpezesc cârpele folosite. fiind uneori necesară curăţarea lor • se curăţă pervazul ferestrei şi se şterge de lateralele şi apoi în zig-zag de sus în jos. duş. se pulverizează şi apoi se curăţă în acelaşi fel cu cârpa). care pot fi stropite de mai frecventă. • se limpezeşte cu apă curată în acelaşi mod. Uşile spaţiilor comune • • verificarea zilnică şi se curăţarea ori de câte ori este nevoie. Feroneria • • se şterge când se curăţă uşa. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 66 . • se usucă cu piele de căprioară sau lavetă sintetică. spală fereastra.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->