MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

MECI–CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR
CLASA a XI -a

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢENIA SPAŢIILOR DE CAZARE

DOMENIU: Turism şi alimentaţie NIVEL: 2 CALIFICAREA: Lucrător hotelier

Martie M

2009

AUTOR: MORARU VASILICA, prof. gradul I

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

2

DOMENIUL: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE CALIFICAREA: LUCRĂTOR HOTELIER NIVELUL: 2

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢENIA SPAŢIILOR DE CAZARE
MODULUL VI

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

3

............................ Fişă de observaţie 3.................................................................6........................................ Modalitatea de evaluare............................... Modalitatea de organizare a practicii: tipuri de practică (comasat.........................52 Anexa 5...........................46 Anexa 2........................................................................................... Fişe de observaţie....2......................................................................................................................21 5.............................................................................................................2......................................................2.....................................25 5.............................29 5.5........................................ Jurnalul de practică. Fişă de observaţie 2... individual......................... Proiect..............19 5.........................47 Anexa 3.. Fişa de observaţie 1.................31 5..................................11 5. pe grupe).........................................................................................................................42 6........................... Bibliografie.........3..........5.................................................................................53 Anexa 6............................... Fişă de lucru 3.....................................................................................43 7...............................2............................................9 4.......................................................................................................................3..........................................................................................................................................................................2...................................................................................................................................................................13 5................................37 5..........................................................................................4................................................................................................................45 ANEXE...........................................................................................................................................4............................................................................................................................................................................... Fişă de observaţie 5........................................................................... Fişă de observaţie 4..........................................................................................................................2........................................................ Miniproiect ..............2. Fişă de lucru 2..................3.......... Fişă de lucru 1............................................................................................17 5.............................................14 5.................62 Anexa 10.............................................................3...................................1.................50 Anexa 4.... coordonator / îndrumător de practica..........3................................5 2................4..............................................................................................................................................39 5............4............27 5..........................................1......................................................................................... Fişă de lucru 5.....60 Anexa 8...37 5............................................................ Fişe de lucru.....56 Anexa 7.46 Anexa 1... Competenţe atinse în acest auxiliar......................................7 3....2..2................................................................................................................................................. Proiecte....................................3......................................................................................... Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii potrivit modulului........14 5...........1.........4....................................................................................................................................................................................5.................. Informaţii despre specificul agenţilor economici la care se efectuează stagiul de practică...............................................................2.....................................................................23 5................................................13 5................................................................................................................................................35 5............................................................3........................................................................................3...........27 5....................................................................................1.................................. miniproiecte................................61 Anexa 9................................. tutore...................... Fişă de observaţie 6.................................................... Portofoliul................................................................................................................................................................................64 Anexa 11............................................................................65 Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 4 ................33 5.............................................................................. Instrumente de lucru necesare desfăşurării practicii.......CUPRINS 1........... Fişă de lucru 4.............................................

desfăşurate la agentul economic. spre rezolvare. cu stricteţe. Toate activităţile didactice propuse elevului.12 “Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare”.1. în condiţiile de aplicabilitate descrise în Standardele de pregătire profesională. an de completare. Standardul de pregătire profesională şi curriculum-ul pentru clasa a XI – a. respectând. calificarea profesională “Lucrător hotelier”. pentru nivelul 2 de calificare.C. Competenţe atinse în acest auxiliar U C 12 Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare C 1 – Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2 – Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3 – Amenajează camerele şi grupurile sanitare C 4 – Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Acest material de învăţare cuprinde informaţii ce vin in primul rând în sprijinul elevului şi al cadrului didactic pentru derularea în bune codiţii a activităţilor practice desfăşurate în incinta hotelurilor. mult mai atractiv pentru elevi şi mai uşor de utilizat în activitatea de predare – învăţare. în deosebi în compartimentul de etaj. Prin acest material de învăţare. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 5 . Fişele reprezintă un alt mod de organizare şi structurare a conţinuturilor ştiinţifice. am încercat să propunem câteva modele de activităţi care pot fi folosite în activitatea de pregătire practică a elevilor. domeniul pregătirii de bază: Turism şi alimentaţie. Acest material a fost elaborat pentru nivelul 2 de calificare. urmăresc atingerea competenţelor profesionale pe baza criteriilor de performanţă. în incinta unităţilor de cazare. În acest material de învăţare sunt prezentate activităţi care urmăresc pregătirea elevilor în vederea aplicării probelor de evaluare prevăzute pentru competenţele specifice corespunzătoare unităţii de competenţe U. domeniul de calificare Turism şi alimentaţie. derulată în cadrul stagiilor de practică comasată.

să înţeleagă: • • • • • Importanţa utilizării materialelor şi echipamentelor necesare curăţeniei în spaţiile de cazare..să ştie: • • • Materialele şi echipamentele necesare curăţeniei în spaţiile de cazare Materialele utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare a spaţiilor de cazare Consumabilele din inventarul spaţiilor de cazare ... Importanţa utilizării materialelor pentru întreţinerea ambianţei interioare în spaţiile de cazare Importanţa utilizării consumabilelor din inventarul spaţiilor de cazare Importanţa verificării curăţeniei în spaţiile de cazare Succesiunea logică a etapelor de efectuare a serviciilor de curăţenie în spaţiile de cazare .OBIECTIVE URMĂRITE După parcurgerea acestor unităţi de competenţă elevii vor fi capabili: Aha ! .să poată: • • • • Să selecteze materialele necesare curăţeniei spaţiilor de cazare Să utilizeze materialele necesare curăţeniei spaţiilor de cazare Să efectueze curăţenia în spaţiile de cazare Să amenajeze spaţiile de cazare Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 6 ....

etc. pe durata derulării stagiului de pregătire practică: ♦ să respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităţile solicitate de tutore după o prealabilă instruire. Informaţii despre specificul agenţilor economici la care se efectuează stagiul de practică Stagiul de practică pentru modulul Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare – clasa a XI – a. Obligaţiile elevului practicant faţă de agentul economic . loc care poate furniza elevilor oportunităţi de învăţare ce nu pot fi obţinute cu uşurinţă în sala de clasă sau în laboratorul şcolii. acces la masă. care au organizat. directorul agentului economic (partener de practică). totuşi. Agenţii economici. primă sau avantaje în natură. ♦ să respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică. conform legislaţiei. serviciul etaj. În cazul Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic nerespectării acestui regulament.2. Partenerul de practică poate. acorda elevului practicant o indemnizaţie. sunt structuri de primire din oraşe şi zone turistice. în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora (conform Codului Muncii). cu excepţia situaţiei în care practicantul are statut de angajat. îşi 7 . se desfăşoară în laboratorul şcolii (orele de laborator tehnologic) şi la agenţii economici cu care şcoala are parteneriate de colaborarea şi care fac parte din categoria hotelurilor şi a unităţilor economice care au ca obiect de activitate serviciile de cazare. ca structură bine definită. an de completare. gratificare. Elevul practicant nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practică care-l primeşte în stagiul de pregătire practică. Stagiile de practică se vor efectua în cadrul compartimentului etaj. se aplică sancţiunile conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. s tagiul de pregătire practică nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă. în care elevii trebuie să îşi deruleze instruirea practică. În ceea ce priveşte plata şi obligaţiile sociale. În cazul nerespectării obligaţiilor. cum ar fi: plata transportului de la şi la unitate/partener de practică.

♦ se obligă să nu folosească. 264/1 din Codul muncii). în nici un caz. chiar după terminarea stagiului. pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica. să aibă echipament de practică adecvat . decât cu acordul respectivului partener de practică.rezervă dreptul de a anula convenţia referitoare la pregătirea practică. informaţiile la care are acces în timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienţii săi. 263/1 şi Art. după ce în prealabil a înştiinţat directorul unităţii de învăţământ la care elevul (practicantul) este înscris ( Art. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 8 . ♦ să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a însuşit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică.

tutore Toate conţinuturile modulului „Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare” vor fi abordate atât de către profesorul de specialitate în orele de laborator tehnologic cât şi de către maistrul instructor în orele de instruire practică. brainstormingul etc. Stagiul de pregătire practică se desfăşoară timp de 120 ore. Pentru organizarea stagiului de pregătire practică este important graficul de desfăşurare a stagiului de pregătire practică. accesibil. Modalitatea de organizare a practicii: tipuri de practică (comasat. Ei trebuie să afle cui se pot adresa pe parcursul stagiului de practică (tutore de practică. problematizarea. pun accent pe dezvoltarea gândirii. simularea. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 9 . coordonator / îndrumător de practica.3. Aceste metode se caracterizează prin faptul că: • • sunt centrate pe elev şi pe activitate. au un puternic accent formativ. pe grupe). Se pot utiliza metode ca: observaţia. experimentul. formarea aptitudinilor şi a deprinderilor. studiul de caz. • • • • • Elevii vor avea parte de o pregătire prealabilă printr-o sesiune de grup la şcoală pentru acoperirea aspectelor de bază privind activităţile pe care le vor întreprinde la locul de muncă. adaptează metodele de lucru la nivelul clasei. colaborator implicând activ pe cel ce învaţă. determină un parteneriat cadru didactic – elev. iniţiativele. Cadrul didactic are doar rolul de facilitator. presupun folosirea unui limbaj simplu. încurajează participarea elevilor. nu informativ. perioada şi locaţia (pentru fiecare elev sau grupă de elevi). învăţarea prin proiecte. exerciţiul. individual. din care:24 de ore laborator tehnologic şi 96 ore instruire practică pe parcursul a 8 săptămâni pe durata unui an şcolar. jocul de rol. comunicator. reprezentant agent economic etc) în situaţia în care apar diferite probleme sau pentru lămurirea unor aspecte. care cuprinde durata. creativitatea. munca independentă.

astfel încât. toţi elevii să dobândească competenţele necesare. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 10 . pentru a monitoriza bunăstarea elevilor şi pentru a conveni asupra oricăror schimbări legate de aranjamentele cu agentul economic privind stagiul de practică. Cadrele didactice vor efectua vizite periodice pe parcursul perioadelor de practică. indiferent de stilul de învăţare caracteristic. prin descoperire. dezvoltă creativitatea şi realizează o comunicare multidirecţională. scheme. Elevilor li se va permite să aplice propriul mod de înţelegere a conţinutului. pentru a se ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Se vor promova metode activ – participative.Vor fi promovate situaţiile din viaţa reală şi se va urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme reale. ale angajaţilor şi ale societăţii. Activităţile la lecţii vor fi variate. conversaţie şi realizarea de materiale cum ar fi: proiecte. Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de ritmul de învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului. centrate pe elev. pentru a obţine feedback din partea tutorilor de practică. care dezvoltă gândirea încurajează participarea elevilor. portofolii. Monitorizarea practicii la locul de muncă se va efectua de către profesorul de specialitate sau maistrul instructor şi un tutore desemnat de agentul economic cu care unitatea şcolară a încheiat convenţia cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică.

55 din 29 ianuarie 1997 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru turism. se va avea în vedere respectarea legislaţiei în vigoare: Cadrul legislativ: Legea nr. Codul muncii – Legea 53 / 2003 ORDIN nr. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 11 .4.Norme metodologice de aplicarea prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. pentru asigurarea unor condiţii optime de activitate şi pentru prevenirea accidentelor.Legea securităţii şi sănătăţii în muncă. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii potrivit modulului Pe parcursul derulării stagiului de instruire practică. HG 1425/ 2006. 319 / 2006 Legea nr. 319 / 2006 . alimentaţie publică şi transport de persoane cu instalaţii pe cablu.

pe care l-a adoptat de comun acord cu sindicatul sau cu reprezentanţii de personal din unitate. ansamblul de reguli interne.Înainte de începerea stagiului de practică. partenerul de practică (agentul economic) are obligaţia de a face practicantului instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare. Partenerul de practică / agentul economic trebuie să comunice şi practicanţilor ansamblul de reguli interne. cuprinse în regulamentul de ordine interioară. cât şi instructajul la locul de muncă. programul de lucru. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 12 . Agentul economic va furniza elevilor informaţii esenţiale pentru respectarea disciplinei cu privire la sănătate şi securitatea muncii. Se va realiza atât instructajul introductiv general. factorii de risc specifici activităţii şi măsurile pentru evitarea riscurilor.

Jurnalul de practică (se completează pentru fiecare săptămână de stagiu de instruire practică) Clasa :___________________ Elev: ____________________ Perioada:_________________ Locaţie (Agent economic şi departament): ____________________ Modul: ________________________________________________ Tema / Teme: __________________________________________________________ În jurnalul de practică. Care sunt principalele activităţi relevante pentru modulul de practică pe care le-aţi observat sau le-aţi desfăşurat ? Activităţi observate Activităţi desfăşurate 2.1. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 4. Instrumente de lucru necesare desfăşurării practicii 5. Ce ai învăţat să faci pentru atingerea competenţelor? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 13 . Ce activităţi practice nu v-au plăcut? Motivaţi. elevul va completa următoarele informaţii: 1.5. Care au fost activităţile practice care v-au plăcut? Motivaţi.

va observa pe parcursul întregii activităţi măsura în care sunteţi capabili să recunoaşteţi şi să selectaţi materialele necesare curăţeniei în camere. Recunoaşterea ustensilelor şi echipamentelor necesare curăţeniei în camere . obiecte sau fenomene. Fişe de observaţie Observarea. La observaţii se pot consemna şi alte obiecte recunoscute din grupa sau categoria respectivă. obiectele sau situaţiile supuse investigaţiei. maşini de curăţat şi lustruit podeaua.2.2. care va coordona întreaga activitate a echipei. 5.5.echipamente electrice pentru curăţenie: aspiratoare. şi în care cercetătorul nu interacţionează sau comunică direct cu subiecţii. În ultimul caz. Propunem mai departe o serie de fişe de observaţie care pot fi utilizate în cadrul acestui modul. maşini decurăţat mochete. de evaluare în perechi sau instrument de evaluare aplicat de către un elev numit responsabil de grup (prin rotaţie). Nr. crt.1. 1. utilizând o fişă de observare. se referă obţinerea de date referitoare la persoane. cadrul didactic responsabil pentru activitatea de instruire practică. Fişa de observaţie 1 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere Activitatea 1: Recunoaşterea materialelor şi echipamentelor necesare curăţeniei în camere Stimaţi elevi. Evaluarea se va realiza prin bifarea cerinţei realizate şi precizarea datei în care cerinţa a fost atinsă. covoare.căruciorul de etaj şi căruciorul pentru spaţiile de folosinţă comună . parchete. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic Cerinţe formulate pentru instruirea practică Realizat  Data Observaţii 14 . ca metodă de cercetare. veţi fi grupaţi în echipe de lucru în cadrul cărora va fi nominalizat câte un responsabil de echipă. Fişa poate constitui şi un instrument de autoevaluare. care este indicat să vă fie pusă la dispoziţie.

mopuri pentru pardoseli . . pentru grupurile sanitare).sac de pânză pentru lenjeria folosită sau sac de polietilenă. pentru tapiţerie. .făraş din plastic. . . sticlă.bureţi din material plastic. pentru praf . faianţă. numărul şi calitatea conforme categoriei de clasificare a unităţii .alte materiale necesare curăţeniei ** ** * Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 15 .recipient pentru prepararea soluţiilor de curăţat. metal. în grupurile sanitare. mochetă. dezinfectabil prin spălare automată timp de 10 minute la 65°C. . cârpe de praf. pânză moale pentru pahare. lavete.dezodorizante (pentru încăperi.material textil (cârpe pentru lustruitul suprafeţelor spălate şi dezinfectate. plastic. lemn.dezinfectante.mănuşi de plastic sau de cauciuc. . covoare.. Recunoaşterea materialelor necesare curăţeniei -detergenţi pentru mochete şi covoare. detergenţi universali. pe coridoare.alte ustensile şi echipamente necesare curăţeniei în camere (* precizare la observaţii) 2. de pat şi de baie. gresie.soluţii specializate: pentru marmură. etc. etc. tapiţerie.diferite tipuri de perii: pentru măturat. . .pompă de desfundat . . linoleum.). având structura. . praf de curăţat de tip “universal” (pentru mai multe tipuri de suprafeţe..lenjeria curată. soluţii pentru curăţat mobilierul. . detergenţi pentru geamuri.recipient pentru debarasarea resturilor din coşurile existente în camere. finisaje şi materii).

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 16 .

precum şi a consumabilelor din inventar.5. a materialelor utilizate pentru întreţinerea ambianţei anterioare a acesteia. consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante: Rezultatul observării – Da sau (√). Activităţi de întreţinere a ambianţei interioare a camerei -odorizarea camerei -aranjamente florale -aranjarea obiectelor turistului -aranjarea lenjeriei de pat -aranjarea draperiilor şi a perdelelor -aranjarea cuverturilor de pe pat II. Fişă de observaţie 2 C 3: Amenajarea camerelor şi a grupurilor sanitare Activitatea 2: Verificarea stării mobilierului.2. Materiale utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare -deodorant de cameră -lenjerie pentru pat -prosoape -halate de baie -perdele -tablouri -vaze cu flori III. Nu sau (X) Observaţii – informaţii concrete Operaţii efectuate I. a materialelor utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare şi a consumabilelor din inventar 1. După încheierea activităţii de observare. 2. completaţi fişa de mai jos. Consumabilele din inventar -trusă cu ac -aţă şi nasturi -cremă de ghete -materiale publicitare -săpun -şampon Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 17 .2. Observaţi cu atenţie dacă au fost realizate activităţile de întreţinere a ambianţei interioare a camerei.

a materialelor utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare şi a consumabilelor din inventar. Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 18 . în ce priveşte activitatea de întreţinere a ambianţei interioare a camerei.3. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ . Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţii de amenajare a camerelor.

HOTEL …………………………. PROGRAM DE LUCRU AL CAMERISTEI Numele ………………………………… Etajul ……………………………………. Fişă de observaţie 3 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 3: Observarea activităţii de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare în timpul programului de lucru.2. După încheierea activităţii de observare. curat. 2. consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante. în funcţie de statutul spaţiilor de cazare (ocupat. Camera nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Data ………………… Total camere ……….3. Curat Sosire Menţiuni Ocupat Plecare Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 19 . completaţi fişa de mai jos.5. 1. sosire) în timpul programului de lucru al cameristelor.Observaţi cu atenţie dacă au fost realizate activităţile de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare. plecare.

Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Observarea activităţii de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare în timpul programului de lucru Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 20 . Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ . Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţii de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare în timpul programului de lucru.14 15 3.

consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante. L).. După încheierea activităţii de observare. Camera 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Număr persoane Simbol Camera 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Număr persoane Simbol Observaţii …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 21 .4. folosind simbolurile menţionate în fişa de observare “raportul cameristei” (VD. OD. VC. HOTEL ………………………… RAPORTUL CAMERISTEI Etaj nr. Fişă de observaţie 4 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 4: Observarea activităţilor de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare la sfârşitul programului de lucru. Data ………………… Ora …………………. VM. VR. completaţi fişa de mai jos.Observaţi cu atenţie dacă au fost realizate activităţile de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare la sfârşitul programului de lucru al cameristelor. OC. O/O/O. 1.5. …………….2. OR. 2.

Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţilor de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare la sfârşitul programului de lucru. Schimbul ………………………………………………… Observaţie: În afară de starea sau statutul camerei.2. respectiv numărul de persoane care ocupă camera.. în raport se poate trece şi numărul paturilor ocupate. Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ OD – Ocupat Murdar OC – Ocupat Curat OR – Ocupat Pregătită Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 22 . prin cifre (1. Semnătura ………………………………………………. 3. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ .SIMBOL: VD – Liber Murdar VC – Liber Curat VR – Liber Pregătită O/O/O – Defect VM – În Reparaţie L – Bagaje în cameră Numele ………………………………………………….3).

HOTEL ……………………….murdară Sub T. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 23 .Observaţi cu atenţie dacă au fost realizate în mod corespunzător activităţile curăţenie a spaţiilor de cazare.5.. pe tablou Aranjat necorespunzător Mototolite √ √ √ Mochetă pătată √ Numele şi prenumele cameristei: …………………………………………………………………… Concluzii: …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Guvernantă.V. consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante.2.5. După încheierea activităţii de observare. completaţi fişa de mai jos. 2. LISTĂ DE CONTROL/CHECK-LIST Privind curăţenia spaţiilor de cazare Data ……………………………… NR. Fişă de observaţie 5 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 5: Observarea curăţeniei şi întreţinerii spaţiilor de cazare 1. CAMERĂ 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 PAT √ √ √ √ √ √ √ √ BAIE √ √ √ √ √ √ √ √ √ PODEA (Mochetă) √ √ √ √ √ √ √ √ √ PRAF √ √ √ √ √ √ √ √ √ CONSUMABILE √ √ √ √ √ √ √ √ OBSERVAŢII Lipsă listă mic dejun Perdea duş ruptă.

3. Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţilor de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ . Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

24

5.2.6. Fişă de observaţie 6
C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 6: Analizarea completării chestionarelor de către clienţi referitoare la întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare

1.Observaţi cum au fost completate chestionarele de către clienţi referitoare la întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare. 2. După încheierea activităţii de observare, completaţi fişa de mai jos, consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante. Chestionar pentru client
Nr. crt. Bifaţi căsuţa corespunzătoare răspunsului ales Exce lentă Bună Satisfă Nesatisfă cătoare cătoare

Întrebarea

Cum se prezintă camera, ca aspect general, la sosirea dumneavoastră? Tocurile geamurilor sunt curate sau prăfuite, cu urme 2. de murdărie şi fum? 3. Ramele tablourilor şi căpătâiul patului sunt prăfuite? 4. Aţi găsit ceva în neregulă sau murdar în baie? 5. Vasul WC şi bideul sunt curate şi strălucitoare? Pardoseala din jurul vaselor WC, a bideului, a 6. piciorului chiuvetei este curată Duşul, robinetele, rezervorul WC funcţionează 7. perfect? Oglinda, feroneria, pardoseala sunt curate şi 8. strălucitoare? Perdelele şi draperiile se trag uşor? Sistemele de 9. prindere funcţionează? 10. Paturile au fost bine făcute? S-a făcut în camera ocupată de dumneavoastră patul 11. pentru seară? Scrumierele, chibriturile, materialele informative şi 12. publicitare se aflau la locul lor? 1.
Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

25

13. Televizorul a funcţionat bine pe toate canalele? Mocheta a fost bine curăţată, inclusiv în colţuri şi la 14. margini? 15. Umeraşele au fost suficiente? 16. Umeraşele au fost curăţate? 17. Telefonul, lămpile, veiozele sunt curate? Aţi aşteptat mai mult de 15 minute până să vi se 18. aducă în cameră micul dejun? 19. Vi s-a adus şi ziarul odată cu micul dejun?
Cu stimă, Conducerea

3. Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţilor de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ . Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

26

Acestea reprezintă un instrument de lucru util pentru stabilirea exactă a sarcinilor fiecărui elev sau grupe de elevi. 11. concomitent cu personalul nominalizat după efectuarea serviciilor de curăţenie în camere. 7. crt. CAMERA NR. LISTĂ DE CONTROL/CHECK-LIST Nr. 4. 6. lista de control/check-list după următorul model. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj. 2. Fişă de lucru 1 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 7: Efectuarea serviciilor de curăţenie în camere 1.1. Elemente controlate Aspect general al camerei Aerisire Tavan/Pereţi Tocărie (uşi. 5. ferestre) Geamuri Draperii/Perdele Mocheta/Covor/Carpete Tablouri Lămpi/veioze Prize/întrerupătoare/cabluri Televizor Radio Punctaj maxim 10 2 2 4 5 4 3 2 2 3 1 1 27 Punctaj acordat Observaţii Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic .3. 8. 9. 12. aptitudinilor şi atitudinilor dobândite de elevi pe perioada parcurgerii modulului este oportună şi folosirea fişelor de lucru. 5. pe fişa de lucru.. 3. completaţi.5.. 10. Fişe de lucru Pentru fixarea cunoştinţelor. 1. precizând şi timpul în care trebuie realizate aceste sarcini. ………………………………… DATA………………………………………….3.

Telefon Minibar Dulapuri (umeraşe. 26. 21.. Consemnaţi părerea voastră pe o foaie de hârtie pe care să o ataşaţi Fişei de lucru. 17. 24. 29. 2. pe verso. 16. 25. 3. Formulaţi o părere personală despre tipul documentelor (completare.C. dar va putea observa şi la care operaţii are deficienţe în raport cu cerinţele. precum şi cele care ţin de aspect şi confort. 14. 23. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru.) TOTAL PUNCTAJ 1 2 2 3 3 5 5 2 3 5 5 5 5 4 4 1 3 3 100 NUMELE şi PRENUMELE CAMERISTEI: ……………………………………………………………………. 28. PUNCTAJ OBŢINUT /NOTA……………………………………………………………………………………… RECOMANDĂRI ………………………………………………………………………………………… Observaţie: Dacă punctajul maxim ce se acordă este înscris în lista de control şi cunoscut de către cameristă/elev practicant. perii) Sertare (set cusut) Materiale publicitare Aspectul general al patului Lenjerie pat/Perne Pături Cuvertura Aspect general al camerei de baie Cada Lavabou Vas W. păstrare. etc. 30. 22. Baterii baie Faianţa/Pardoseala Prosoape Consumabile în baie/Pahare Instalaţia electrică (prize etc. Solicitaţi unui coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat lista de control/check-list) şi să formuleze în scris. să li se acorde mai multe puncte faţă de operaţiile de rutină. Este recomandat ca acelor operaţii care necesită efort sau care presupun o atenţie deosebită privind securitatea clienţilor şi protecţia muncii. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 28 . 27. 20. 19. 15.) în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea de instruire practică. 18. acest lucru o/îl va motiva să acumuleze cât mai multe puncte (care pot fi transformate în notă cât mai mare).13.

DEPARTAMENTUL TEHNIC…………………………… RAPORT DEFECŢIUNI Data: …………………… Decoraţiuni Canalizare Armături Instalaţii Încălzire Mobilier Aerisire Camera Lumina Radio 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 √ √ D √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ TV Observaţii √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ √ Priză defectă În hol Fereastra nu se închide înfundată Fotoliu Numele …………………………. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj.5. concomitent cu personalul nominalizat după verificarea funcţionării instalaţiilor. dotărilor şi a stării mobilierului din camere “Raportul de defecţiuni” după următorul model. HOTEL ……………………. completaţi. Fişă de lucru 2 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 8: Înregistrarea defecţiunilor constatate în cameră în “Raport defecţiuni”. pe fişa de lucru. Semnătura: Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 29 .. 1..2.3.

dotărilor şi a stării mobilierului din camere solicitaţi un coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat raportul de defecţiuni) şi să formuleze în scris. păstrare. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru. Ţinând seama de importanţa activităţii de verificare a funcţionării instalaţiilor. Formulaţi o părere personală despre tipul documentelor (completare. Consemnaţi părerea voastră pe o foaie de hârtie pe care să o ataşaţi Fişei de lucru.) în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea de instruire practică.2. etc. 3. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 30 . pe verso.

completaţi. concomitent cu personalul nominalizat după verificarea funcţionării instalaţiilor şi a stării 1. Fişă de lucru 3 din cameră Activitatea 9: Întocmirea “Cererii de reparaţie” după constatarea defecţiunilor 31 О Broască uşă intrare W. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj..……. pe fişa de lucru... Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic Oficiul………………………… Lumina pe coridor О Lumina în vestibul О Lumina în baie Cadă baie (armături. …………………………. О …………………… О ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Ora executării reparaţiei …….CAMERA NR. (rezervor apă) О Broască uşă baie W. Priză televizor Bideu………………………… Priză radio Buton radio О Dulap О Cuier О Masa О Perdele О Draperii О Ferestre О О Serviciul……………………………. C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere 5.3. CERERE DE REPARAŢIE NR………….. О О О О О О О О О Data………………. Priză apart de ras Lavabou (robineti. (vas) О Pat/Sofa/Noptiere О Alte defecţiuni О ……………………….. sifon) Priză telefon ……………………………….C.………………………….3. ……………………………… Semnătura ……………………………… Semnătura .C.. Ora………………… mobilierului din cameră “Cerere de reparaţii” după următorul model. scurgere) Lumina în cameră ……………………………….

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 32 .2. Formulaţi o părere personală despre tipul documentelor (completare. păstrare. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. Ţinând seama de importanţa activităţii de verificare a funcţionării instalaţiilor şi a stării mobilierului din camere solicitaţi un coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat cererea de reparaţie) şi să formuleze în scris. Consemnaţi părerea voastră pe o foaie de hârtie pe care să o ataşaţi Fişei de lucru. pe verso. etc. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru.) în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea de instruire practică. 3.

Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj.. bec.4. tehnic camerista Valet Dep. Fişă de lucru 4 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 10: Întocmirea “Fişei de control” după efectuarea curăţeniei şi a constatării defecţiunilor din spaţiile de cazare 1. completaţi.C. FIŞĂ DE CONTROL CAMERA NR. prize) Alte elemente Aspect general Lipsă număr cameră Murdară – de curăţat Rupt – de înlocuit Întrerupător defect Dep. prize.5. ………………. HOTEL …………………………………. Tehnic Nr……… Nr………. concomitent cu personalul nominalizat după verificarea efectuării curăţeniei şi a constatării defecţiunilor din cameră “Fişa de control” după următorul model. Elemente controlate VESTIBUL Uşa de intrare-Broasca/Cheia Pereţi Plafon Mocheta Cuierul Dulapul/Umeraşe Lumina electrică (întrerupător. pe fişa de lucru. Lavoar Duş/Perdea duş întrerupătoare Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 33 .bon de reparaţii CAMERA DE BAIE Uşa Lumina (bec.3. Data …………………… Observaţii (defecţiuni constatate) Responsabil cu remedierea Nr.) Pereţi Robinete Canalizare Vas W.

Ţinând seama de importanţa activităţii de verificare a efectuării curăţeniei şi a verificării defecţiunilor din camere solicitaţi un coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat fişa de control) şi să formuleze în scris. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 34 . pe verso. 2. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru. Consemnaţi părerea voastră pe o foaie de hârtie pe care să o ataşaţi Fişei de lucru. păstrare.) în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea de instruire practică. etc.tehnic Guvernanta: …………………………………. 3. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________.Oglinda Suport oglindă/Pahare Alte elemente Aspect general CAMERA Pereţi/Plafon Mocheta/covor Patul Somiera/Salteaua Salteluţa de protecţie Pătura/Pledul/Cuvertura Pernele Pătată – de schimbat Camerista Mobilierul Noptiera Masa/Scrumiera/Vază Scaunele Comoda/Oglinda Lipsă scrumieră Camerista Ferestrele Geamurile Draperiile/Perdelele Nu se închid Dep. Formulaţi o părere personală despre tipul documentelor (completare. tehnic Murdare – de programat curăţenie Camerista Perdele murdare – de înlocuit Camerista Iluminat Lampadar/Veioze Prize/Întrerupătoare/Cabluri Încălzirea Calorifer Instalaţia de aer condiţionat Aparatura electrică Televizor/Radio Telefon Alte elemente Aspect general Nu funcţionează telecomanda tv Dep.

concomitent cu personalul nominalizat după verificarea funcţionării instalaţiilor. Fişă de lucru 5 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 11: Întocmirea “Registrului de defecţiuni” după constatarea defecţiunilor din spaţiile de cazare 1.5. completaţi. DEPARTAMENTUL TEHNIC…………………………… REGISTRU DE DEFECŢIUNI Numele şi prenumele celui care a sesizat defecţiunea Data şi ora când s-a notat defecţiunea Data şi ora când s-a remediat defecţiunea Numele şi prenumele celui care a a sesizat defecţiunea Numărul camerei Defecţiunea Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 35 .3. dotărilor şi a stării mobilierului din camere “Registru de defecţiuni” după următorul model.5.. HOTEL ……………………. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj. pe fişa de lucru.

după următoarea structură de idei: • • • • • ritmicitatea activităţii de verificare a curăţeniei în camere de către ritmicitatea activităţii de verificare a defecţiunilor şi a stării modalitatea de stabilire a circuitului informaţiilor referitoare la rolul activităţii de verificare a defecţiunilor în buna activitate a monitorizarea informaţiilor furnizate din raportul de defecţiuni. serviciului de etaj. pe verso. Ţinând seama de importanţa activităţii de verificare a defecţiunilor din camere solicitaţi un coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat registrul de defecţiuni) şi să formuleze în scris.2. dotărilor şi a stării mobilierului. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru. solicitaţi informaţii personalului care lucrează în serviciul de etaj şi întocmiţi un eseu cu tema: „Verificarea curăţeniei. funcţionării instalaţiilor şi a stării mobilierului. Având în vedere importanţa activităţii de verificare a funcţionării instalaţiilor. în unitatea analizată. guvernantă. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. defecţiuni. în unitatea ………………. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 36 . 3.”. mobilierului de către cameristă şi guvernantă. cererii de reparaţie.

5 1 2. veţi identifica serviciile de curăţenie şi amenajarea spaţiilor comune.25 0. precum şi o prezentare Power Point cu rezultatele miniproiectului.5 0. Miniproiect C4: Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Activitatea 12: Efectuarea serviciilor de curăţenie şi amenajarea spaţiilor comune În cadrul stagiului de practică desfăşurat la agentul economic. În final veţi realiza un pliant informativ. bine structurată şi logică TOTAL CONŢINUT Conceptul este prezentat corect din punct de vedere ştiinţific Terminologia folosită este corectă Secvenţele alese conduc spre rezolvare a cerinţei formulate pentru activitate TOTAL Punctaj maxim 0.5 Punctaj maxim 1 0.5.5 1.25 0. un reprezentant al agentului economic şi un elev propus de către toţi colegii). despre efectuarea serviciilor de curăţenie şi amenajarea spaţiilor comune. în vederea prelucrării acestor informaţii elevilor practicanţi de către maistru/tutore de practică/administratorul unităţii de cazare Pliantul (miniproiectul) va fi evaluat de o echipă formată din 3 persoane (cadrul didactic care îndrumă activitatea de instruire practică. miniproiecte 5. solicitând Regulamentul de ordine internă şi alte documente specifice.4. dar şi purtând discuţii cu personalul. după următoarea fişă de evaluare: FIŞĂ EVALUARE PRODUS (PLIANT) Evaluator: _________________________ Data: ________________________ ASPECT (DESIGN) Informaţia este uşor de citit Spaţiu este folosit eficient în formatul potrivit Este legătură între text şi grafică Informaţia este clară.1. Proiecte.5 Punctaj acordat Punctaj acordat Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 37 .4.

5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 3 Punctaj maxim 0.5 2 1 Punctaj acordat Punctaj acordat Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 38 .CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC S-a identificat corect cerinţa S-au identificat motivele care stau la baza cerinţei S-a desfăşurat documentarea diversificată Datele au fost prelucrate şi s-a finalizat produsul TOTAL COMUNICARE Ideile sunt comunicate eficient Sunt respectate regulile de scriere (tehnoredactare) şi ortografie Textul este creativ Au fost folosite surse de informare adecvate TOTAL Punctaj din oficiu TOTAL GENERAL Punctaj maxim 0.

Pentru realizarea proiectului veţi forma echipe de câte 3 elevi. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 39 . Jurnalul de reflecţie. constituie elemente pozitive în formarea voastră profesională şi vă ajută să vă conturaţi o imagine despre propria voastră formare pentru piaţa forţei de muncă.5. Proiect C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 13: Efectuarea serviciilorde curăţenie în spaţiile de cazare Pentru a demonstra felul în care v-aţi însuşit competenţele dezvoltate în cadrul modulului „Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare”. efectuate cu acordul reprezentanţilor agentului economic. realizaţi un proiect cu tema: „Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile de cazare în cadrul unităţii …………….2. având un număr de maxim 10 pagini. Este indicat să folosiţi imagini de la locul de muncă.4. grupaţi obligatoriu în funcţie de locul în care v-aţi desfăşurat activitatea de instruire practică.”. Forma tehnoredactată a proiectului va avea structura identică cu cea din metodologia de examen de certificare a competenţelor. Rezultatele proiectului vor fi prezentate atât la agentul economic cât şi în faţa colegilor de clasă şi a profesorului de specialitate şi / sau a maistrului instructor. sub forma unei prezentări Power Point. Prin completarea acestor documente veţi conştientiza în ce măsură evaluarea prin proiecte şi activitatea în echipă. sugerăm să completaţi la finalul activităţii următoarele 2 documente: Fişa de autoevaluare a proiectului. În oricare etapă de realizare a proiectului puteţi solicita sprijinul cadrului didactic care vă îndrumă activitatea de instruire practică. În proiect este obligatoriu să includeţi numai informaţii şi documente reale ale agentul economic şi numai acele informaţii care sunt publice şi pentru care aveţi permisiunea de-a le folosi. Pentru a afla măsura în care activitatea desfăşurată de voi este una eficientă.

FORMULAR DE AUTOEVALUARE proiect în echipă Numele şi prenumele:_______________________________________ Componenţa echipei: _______________________________________ Organizarea propriei învăţări  Am identificat scopurile  Mi-am definit sarcinilor Am determinat realizarea eficientă a proiectului în echipă  Am sugerat noi direcţii şi idei  M-am oferit voluntar când trebuia îndeplinită o sarcină Căutarea informaţiilor  Am pus întrebări  Am căutat elemente pentru proiect  Am solicitat clarificări din partea cadrului didactic şi colegilor Identificarea resurselor  Am găsit şi valorificat resurse  Am oferit fapte şi opinii celorlalţi membri ai echipei Încurajarea membrilor echipei  Am răspuns entuziast celorlalţi  Am invitat orice coleg să participe  I-am determinat pe ceilalţi să se simtă bine Facilitează     Întreabă  Am stimulat discuţiile pentru a afla diferite puncte de vedere  Am eliminat ideile nevaloroase Rezolvarea problemelor :  Am propus munca diferenţiată  Am căutat soluţii alternative  Am ajutat echipa să ia decizii corecte Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic Discuţiile Am ajutat la stabilirea priorităţilor Am ajutat la distribuirea sarcinilor Am ajutat la identificarea schimbărilor necesare şi am încurajat producerea acestor schimbări 40 .

Data ___________________ JURNAL DE REFLECŢIE  Lucrez cel mai bine când: _________________________________________________ Îmi place să lucrez cu alţii când: ____________________________________________ Cea mai interesantă parte a acestui proiect este: _______________________________ Mi-ar plăcea să învăţ mai mult despre: _______________________________________ Trebuie să mai lucrez la: __________________________________________________ Am nevoie de ajutor la: ___________________________________________________ Înainte de a începe să lucrez la proiect am: ___________________________________ Când trebuie să studiez. eu: _____________________________________ Sunt bun la: ____________________________________________________________ Într-o echipă pot ajuta pe alţii cu: ____________________________________________ Vreau să lucrez la: _______________________________________________________ Vreau să învăţ despre: ___________________________________________________ Vreau să fiu de ajutor la: __________________________________________________ __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________.Nume şi prenumele: _____________________________________ Clasa: ________. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 41 . eu: _______________________________________________ Când vreau să-mi aduc aminte ceva.

5. fişe de evaluare. sarcini specifice fiecărei discipline. proiecte / miniproiecte. Portofoliul este “cartea de vizită” a elevului.5. etc. fişe de observaţie a activităţii elevului. scrise. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 42 . autoevaluarea. studii de caz. de la un an şcolar la altul sau chiar de la un ciclu de învăţământ la altul. Portofoliul Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex. fişe de lucru. Aceste rezultate vizează probele orale. înregistrându-i “creşterea” de la un semestru la altul. documentaţii tehnice. Portofoliul de practică va cuprinde: jurnalul de practică. observarea sistematică a comportamentului şcolar. fişe de lucru. împreună cu fişa de observaţie a activităţii elevului întocmită de îndrumătorul de practică (profesorul de specialitate / maistru instructor / tutore de practică). Portofoliul de practică poate fi utilizat ca instrument de evaluare a atingerii competenţelor de către elev. proiectul. fişe de observaţie. şi practice. care include rezultatele relevante obţinute prin diverse metode şi tehnici de învăţare.

cum sunt cele de studiu individual sau legate de viaţa cotidiană. etc. realizarea unui obiect) sau a unei serii de metode (de ex. sesiuni de întrebări şi răspunsuri şi o anumită lucrare de realizat). Este esenţial ca metoda(ele) de evaluare utilizat(e) să permită cadrelor didactice să stabilească dacă fiecare rezultat al învăţării (competenţă) a fost atins(ă) şi că legătura dintre cele două este clar indicată în documentaţie. Orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate constitui o dovadă a evaluării competenţelor elevului. ca reflectare a asigurării şanselor egale la educaţie. • O metodă de evaluare ar putea contribui la atingerea rezultatului învăţării în mai multe unităţi de competenţe (de ex. ar trebui să fie evaluate la abia la sfârşitul cursului. Totuşi nu este obligatoriu să fie aşa. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: o fişe de observare. Sau pot exista arii tematice clar definite care pot fi predate şi evaluate în momente prestabilite. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 43 . De exemplu: • O unitate ar putea fi evaluată pe baza unei singure activităţi (de ex. o fişe de lucru. Unele abilităţi. o prezentarea practică şi orală a proiectelor. se însuşesc prin practică repetată. chiar dacă au fost predate destul de devreme. pe parcursul unui curs. Relaţia dintre metodele de evaluare şi unităţile de competenţă trebuie să fie una flexibilă şi să-i includă pe toţi elevii. Modalitatea de evaluare Cadrul didactic răspunde de organizarea procesului de învăţare pentru fiecare unitate de competenţă. în care unitatea de competenţă coincide o perioada de studiu. De aceea. o portofoliile. Competenţele pot fi prezentate elevilor sub forma unui „bloc”. un studiu de caz ar putea contribui la obţinerea unor competenţe dintr-o serie de domenii). o fişe de autoevaluare. sarcini bazate pe lucrări/în clasă. cadrul didactic este liber să aleagă modalitatea şi momentul evaluării competenţelor unei unităţi.6.

luaţi în considerare metode de evaluare alternative. Evaluarea ar trebui să ofere fiecărui elev şansa de a reuşi – evaluarea nu ar trebui să prezinte dificultăţi suplimentare. De exemplu: • dacă elevul are dificultăţi de scriere. Comentarii ale profesorului privind atitudinea şi rezultatele elevului. pentru a-i încuraja dezvoltarea respectului de sine şi a motivaţiei. trebuie strânse şi organizate într-un anumit loc. colectate atât de către îndrumătorul de practică.Este important să ne asigurăm că practicile de evaluare ţin cont de elev. Rezultate ale activităţilor de autoevaluare şi dovezi ale discuţiilor care au avut loc. cât şi de către elev. gândiţi-vă la folosirea unei evaluări orale • dacă elevul a avut parte de experienţe negative în cadrul unor examinări formale. aceste tipuri de dovezi. Pentru elevi. la nivel individual. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 44 . Mapa elevului ar putea conţine: • • • • • Rezultate ale lucrărilor de evaluare efectuate pentru teme din domeniul profesional sau abilităţi cheie. Planuri de acţiune /evaluări /activităţi viitoare planificate şi efectuate de către elev . Rezultatele activităţilor desfăşurate şi ale evaluărilor. Opiniile elevilor privind activităţile desfăşurate. alături de alte experienţe pe care le pot avea în timpul stagiului de practica la agenţi economici. astfel încât informaţiile să poată fi regăsite cu uşurinţă. pot fi colectate într-o „mapă a elevului”.

8. Normele metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice 9. Bibliografie 1. Radu (1998) – Serviciile în turism şi alimentaţie publică. Radu (1998) – Tehnologia restaurantelor. baruri. Bucureşti: Editura ALL Mihai. Bucureşti: Fundaţia Arta serviciilor în turism *** – Hotârârea Guvernului Nr. Nicolae (2002) – Hotelul – economie şi management. 4. Ene. Bucureşti: Editura Uranus Nicolescu.a. 1328 / 2001 republicată. Bucureşti: Editura Economică Lupu. pensiuni turistice. 6. Bucureşti: Editura Niculescu Mihail. ş. Vasile (2000) – Turismul în România.pensiuniromanesti.7. ş. Turism ş i Profesii Liberale 636 / 2008. 13. Bucureşti: Editura Sport-Turism Nistorescu. Bucureşti: Editura Gemma Print Minciu. 12. Ştefania. Stere (2006) – Arta serviciilor în restaurante. hoteluri. privind clasificarea structurilor de primire turistice *** – Ordinul Ministrului pentru Întreprinderi Mici ş i Mijlocii.hoteluriromanesti. 7. gastronomie. 14. 3.a. *** – www. Cornelia (2004) – Cartea ospitalităţii. Rodica (2000) – Economia turismului. Comerţ .ro *** – www. 2. Bucureşti: Editura ASE Stavrositu. Puiu (2002) – Management în turism. Bucureşti: Editura Inter-Rebs Nicolescu.ro Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 45 . 5. 11. 10. (2002) – Tehnologie hotelieră. (2000) – Tehnologia hotelieră. Adriana. Bucureşti: Editura THR-CG Glavan.

cârpe de praf.ANEXE Anexa 1 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. • • Ustensilele şi echipamentele căruciorul de etaj şi căruciorul pentru • spaţiile de folosinţă comună.1 Competenţa 1 Efectuează servicii de curăţenie în camere Materiale şi echipamente necesare curăţeniei Rolul materialelor şi echipamentelor în procesul de curăţenie este de a uşura munca personalului din departament şi de a ridica gradul de igienă şi confort a spaţiilor respective. dezodorizante (pentru încăperi. • • • • diferite tipuri de perii: pentru măturat. bureţi din material plastic. numărul şi calitatea conforme categoriei de clasificare a unităţii. etc. recipient pentru prepararea soluţiilor de curăţat. pentru grupurile sanitare). pe coridoare. soluţii specializate: pentru marmură. pânză moale pentru pahare. pentru tapiţerie. echipamente curăţenie: decurăţat parchete. pentru praf. praf de curăţat de tip “universal” (pentru mai multe tipuri de suprafeţe. recipient pentru resturilor din coşurile existente în camere. lavete. sticlă. linoleum. covoare.. de pat şi de baie. lenjeria curată. metal. etc. material textil (cârpe pentru lustruitul suprafeţelor spălate şi dezinfectate. lemn. având structura. Materialele detergenţi pentru mochete şi covoare. detergenţi universali. finisaje şi materii). detergenţi pentru geamuri. gresie. mochete. dezinfectante. sac de pânză pentru lenjeria folosită sau sac de polietilenă. • • făraş din plastic. mochetă. • Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 46 . maşini covoare. mănuşi de plastic sau de cauciuc. pompă de desfundat • • • • debarasarea • • • electrice pentru maşini de aspiratoare. faianţă. dezinfectabil prin spălare automată timp de 10 minute la 65°C. în grupurile sanitare. plastic. soluţii pentru curăţat mobilierul. tapiţerie. mopuri pentru pardoseli.). curăţat şi lustruit podeaua.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 47 . şi se aplică produsul sanitarizat din dotare în interiorul vasului W.Anexa 2 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. se blochează uşa în poziţia deschis. coş de gunoi etc. se aşteaptă.) pentru a anunţa eventualele defecţiuni apărute. iar acolo se dă drumul la instalaţia de aer condiţionat). vazele. Când se constată anumite defecţiuni. se strânge lenjeria de baie şi se pune lenjeria folosită în sacul special montat pe cărucior.). frigider. se desfaţă patul. Dacă uşa de la baie este închisă. Operaţiuni preliminare cu situaţia camerelor ocupate şi libere preluată de la recepţie. verificându-se funcţionalitatea instalaţiei. timp necesar pentru a acţiona eficient. Dacă defecţiunea nu poate fi remediată în cursul zilei respective. se bate şi la aceasta. în cazul în care clientul se mai află în unitatea de cazare. etc. Dacă clientul a plecat din unitatea de cazare. se trage apa la W. se verifică numărul camerei. se bate la uşă spunând “Camerista” (se repetă acest lucru de două ori). să poată fi anunţat şi să îi fie restituite. şi de-a lungul ramei acestuia. telefon. • • se duc şi se lasă în baie paharele. se lasă deschis dulapul pentru aerisire. la sfârşitul zilei obiectele uitate se predau guvernantei.C. scrumierele. se deschid ferestrele/uşa către balcon (există spaţii de cazare la care geamurile nu se pot deschide. 2 Curăţenia spaţiilor de cazare Competenţa 1 Efectuează servicii de curăţenie în camere Efectuarea curăţeniei într-o cameră eliberată • 1. • • • se aprind luminile. • • se debarasează resturile menajere (scrumiere. radio. se controlează dacă sunt obiecte uitate de pasageri. inclusiv prosoapele de baie.C. în funcţie de procedurile agreate în structura respectivă se anunţă guvernanta sau departamentul tehnic pentru rezolvarea problemelor apărute. se desfac draperiile. se aşteaptă şi apoi se deschide. se intră. lăsându-se aşa pentru 10 minute. Dacă s-au găsit obiecte uitate. se verifică funcţionalitatea dotărilor (televizor. se anunţă imediat recepţia pentru ca. • • se verifică inventarul camerei şi se anunţă imediat la recepţie eventualele lipsuri pentru a încerca recuperarea lor. spaţiul respectiv este trecut “Defect” în diagrama spaţiilor de cazare.

se scot pernele şi păturile la aerisit 3. inclusiv pervazurile. mochetă. • • • • • se dezinfectează cu spirt telefonul. • • • • • • covoarele şi mochetele se curăţă prin folosirea zilnică a aspiratorului de praf. de la exteriorul uşii de acces. tablourile. se controlează orice pată nou apărută pe inventarul moale. Măturatul uscat este interzis. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 48 . pentru împiedicarea diseminarea prafului bacterian. mobilier. Covoarele şi mochetele se curăţă cu detergent adecvat. se şterg de praf şi se lustruiesc mobilierul. mânere intacte. • se curăţă. se şterge balustrada. în cazul finisajelor nelavabile. pentru fiecare suprafaţă folosindu-se substanţe corespunzătoare. • pereţii şi plafoanele. radioul. exteriorul ferestrelor. perdelele. fotoliile. • se şterge praful pornind de la intrare. dacă sunt finisate cu materiale lavabile. Camera se aspiră: tavanul. cu material moale. obiectele aflate la înălţime şi tapiţeria mobilei se vor curăţa. se curăţă cu detergent anionic. în cantităţile prescrise conform procedurilor stabilite. periodic sau când sunt vizibil murdare. mutând mobilierul dacă este nevoie. astfel încât atunci când se ajunge din nou în dreptul uşii de la intrare să existe siguranţa că nimic nu a fost uitat. în aceeaşi direcţie. se mătură pavimentul şi se spală cu teul. se închid uşile de la dulap. curăţarea se face cu aspiratorul de praf. Acesta trebuie să fie prevăzut cu două filtre. se spală mâinile şi se dezinfectează cu alcool sanitar. periodic şi când sunt vizibil murdărite. se verifică starea mobilierului: fără zgârieturi. saltele de pe paturi – cu ajutorul periilor speciale din dotarea aspiratorului – precum şi mocheta sau covoarele şi parchetul dinspre colţul cel mai îndepărtat spre ieşire. zilnic.• Mobila şi pervazurile se şterg de praf. televizorul. pereţii de sus în jos. întrerupătoarele şi clanţele. pentru a reţine praful. corpurile de iluminat. pragul. impregnat. telefonul. de jur împrejurul camerei şi de sus în jos. Balconul se curăţă uşa de la balcon. cu uşi în stare de funcţionare. verificându-se dacă umeraşele sunt toate şi frumos aranjate. parchet şi se curăţă. tapiţerie intactă. zilnic cu aspiratorul de praf 2. lustruit.

se înlocuiesc materialele publicitare îndoite. 6. iar la sejururi mai lungi astfel: la 2 zile. mototolite sau cu adnotări pe ele.• • se înfaţă paturile. se verifică dacă nu lipseşte nimic şi dacă totul este aranjat impecabil. • • • • • NU UITAŢI! ULTIMA PRIVIRE A CAMERISTEI ESTE PRIMA IMPRESIE A OASPETELUI! Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 49 . dacă este cazul. ori de câte ori este nevoie 5. Vestibul se spală podeaua.     se trag şi se aranjează perdelele şi draperiile. 4. având grijă ca ele să fie puse conform procedurilor stabilite. la 4 zile. în structurile de primire de 3 stele. Operaţiuni finale se închid geamurile/uşa către balcon. în structurile de primire de 4 şi 5 stele. Lenjeria de pat Lenjeria de pat se schimbă la plecarea fiecărui client. la 3 zile. în structurile de primire de 1 şi 2 stele. se aranjează perfect cuverturile. sau se aspiră până la uşă.

verificându-se dacă funcţionează (un bec se poate arde şi în momentul stingerii lui). pentru a se aerisi. sertarele. dacă nu i se răspunde. • se înfaţă sau se aranjează patul. dar clientul trebuie să aibă convingerea că nu i-a fost violată intimitatea. Evident. se prezintă. Efectuarea curăţeniei într-o cameră ocupată: • se bate la uşă. • dacă nu este vorba de o zi – termen pentru schimbarea lenjeriei. draperiilor şi aspectul general al camerei. • se debarasează resturile menajere. se verifică funcţionarea instalaţiilor de aer condiţionat. genţile clientului. ordine trebuie să existe. • se raportează că acea cameră este gata de închiriat. • se deschid geamurile pentru aerisire (sau se • dă drumul la instalaţia de aer condiţionat). se închide geamul (acolo unde este cazul). iar la al doilea apel. regula cea mai importantă legată de ordonarea obiectelor personale ale clientului este legată de interdicţia de a deschide dulapurile. • se aeriseşte încăperea. încălzire. • se aranjează lucrurile clientului fără a le schimba ordinea şi mai ales locul unde au fost puse. se pulverizează cu un deodorant de cameră (dacă procedura este agreată) şi se încuie uşa. 3 Competenţa 1 Efectuează servicii de curăţenie în camere Curăţenia spaţiilor de cazare Efectuarea curăţeniei într-o cameră liberă: • se aprind toate luminile. intră.Anexa 3 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. • se verifică patul (pentru a fi siguri că nimeni nu a folosit camera şi a făcut din nou patul). cerere care va fi comunicată de cameristă conducătorului activităţii 50 Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic . valizele. pentru a putea anunţa eventualele defecţiuni apărute. se mai verifică încă o dată poziţia tablourilor. Curăţenia trebuie făcută. lenjeria de pat şi cea de baie se pune la aerisit pe un scaun (taburet) scos pe balcon sau plasat lângă fereastra deschisă. • blochează uşa în poziţia deschis. • • se şterge praful (dacă camera nu a fost închiriată mai mult de o zi).. sanitară etc. prosoapele şi produsele de primire din baie (pentru acelaşi motiv ca şi patul). conform procedurilor. această regulă va fi încălcată numai la cererea expresă a clientului.

se pune o bomboană în ambalaj inscripţionat cu urarea de “noapte bună”. şerveţele. • se şterge podeaua. fără a le schimba locul. dimpreună cu lista operaţiunilor este transmis spălătoriei sau dus la oficiu. material Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 51 . se spală paharele în cazul când au fost folosite. • se închid ferestrele sau instalaţia de aer condiţionat. publicitar). dacă este udă. sectorului de etaj. • • • • • • • se pun papucii lângă pat. • în cameră şi în grupul sanitar se ale ordonează obiectele personale clientului: hainele se pun în cuier sau pe spătarul scaunului după ce acestea au fost curăţate. sub un unghi de 90º. • se aspiră praful. după terminarea curăţeniei. în aşa fel încât latura verticală să ajungă până la centrul patului. el poate dormi liniştit: hotelul l-a asigurat că îi veghează cu delicateţe somnul. în felul acesta. În cazul în care în acest sac există obiecte de lenjerie sau îmbrăcăminte. se dispun ordonat pe masă sau pe frigider (minibar). • se face curăţenie la baie. • se şterge praful. se înlocuiesc prosoapele în cazul când sunt ude. se ridică tăvile de la room-service. se efectuează serviciile suplimentare. • se controlează sacul de lenjerie pentru clienţi. hârtie igienică. sacul. eventualele alimente ambalate. • se îndoaie pătura cu cearşaful. • se sting toate celelalte lumini. • se pun consumabile noi (săpun. se aranjează lucrurile clientului. se strânge cuvertura de pe pat. se împătureşte pe lungime şi se pune în dulap sau pe suportul de bagaje. încălţămintea aflată la vedere se aşează sub cuier. ziarele şi revistele. • se încuie uşa. senzaţia de singurătate a clientului este înlăturată. unde. sticle. fructe. şampon. • se schimbă sau se aranjează prosoapele. se închid draperiile şi se aprinde veioza de la capul patului. • se verifică încă o dată aspectul general al încăperii.Serviciul de seară: • • • se curăţă resturile menajere. se şterge cada.

oglinzilor. covoarelor Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 52 . ♦spălarea pardoselilor • săptămânal: ♦ Curăţarea ramelor tocurilor ♦ ♦ ♦ Spălarea uşilor părţilor şi din muchiilor mobilierului. 4 Competenţa 1 Efectuează servicii de curăţenie în camere Curăţenia spaţiilor de cazare Frecvenţa operaţiunilor de curăţenie a unui spaţiu de cazare • zilnic: ♦aspirarea mobilierului. ♦ spălarea pereţilor mobilierului. Curăţarea marginilor mochetei.. ♦ spălarea perdelelor. ♦Curăţarea cu detergenţi alcalini a suprafeţelor metalice şi din sticlă ale uşilor • tablourilor.Anexa 4 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. geamurilor. Spălarea ferestrelor. etc. spate ale • semestrial: ♦ spălarea tapiţeriilor. geamurilor tablourilor. trimestrial: ♦ lustruirea pardoselilor şi curăţirea tapiţeriei • lunar: ♦ spălarea mochetelor.

serviciu şi se dă drumul la apă. • • • • • • • • • se închide apa la robinetul de serviciu. se dezinfectează cu buretele faianţa. se controlează şi se notează eventualele defecţiuni. cu soluţie de clorură de var 2% şi cu ajutorul periei de WC se spală scoicile pisoar şi se pune soluţia detartrantă în vasele WC.. cu soluţia caldă de detergent şi cu ajutorul bureţilor se spală (până unde se ajunge) se deschid ferestrele. se usucă şi se lustruiesc suprafeţele spălate. robinetele. colacii şi capacele acestora. coşurile de hârtii.. oglinzile. chiuvetele. pardoseala. oglinzile. scoicile pisoar.Anexa 5 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. pereţii. spaţiile spălate şi dezinfectate. se trage apa în toate cabinetele W. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de 53 Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic lemnăria. cizme de cauciuc şi mănuşi de plastic. se strâng resturile şi se golesc recipientele de gunoi în recipientul metalic special se prepară în găleata de plastic o soluţie călduţă de detergent. scaunele WC. 5 Competenţa 2 Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare Activităţi de curăţare a obiectele sanitare şi auxiliare din toalete şi băi Curăţenia grupurilor sanitare comune echipamentul special pentru curăţenia grupurilor sanitare este alcătuit din halat. . vasele WC în interior şi în exterior. tâmplăria. se spală şi se dezinfectează pavimentul cu ajutorul unui mop. şorţ se închid ferestrele – dacă există – şi uşa de acces în grupul sanitar. prevăzut cu pungă de plastic. etc. globurile. se montează un furtun la amestecătorul de apă caldă – apă rece al robinetului de cu jetul de apă călduţă se umezesc toate suprafeţele şi obiectele lavabile.C. se dă drumul la apa rece de la robinetul de serviciu şi cu ajutorul furtunului se clătesc cu ajutorul unui ştergar de molton. chiuvetele. • • • • • • • • din material plastic. coşurile de hârtii.

se dezinfectează şi se depozitează în dulapul sau încăperea special destinată acestui scop.exceptând colacii vaselor WC. materialele şi ustensilele folosite se spală. inclusiv interiorul robinetului. crematoriu. urmat de dezinfecţie cu o substanţa clorigenă. măturarea şi spălarea pavimentului cu apă călduţă şi uscarea lui cu pânza de sac sau cu • completarea materialelor consumabile (săpun. folosind o perie subţire. chiuveta se curăţă şi se dezinfectează • zilnic cu praf de curăţat. săpunul şi dispozitivele pentru distribuirea săpunului: săpunul solid se păstrează uscat • clorigenă sau cu detergent anionic lichid. hârtie prosop). săpun lichid sau fulgi de săpun. se strâng materialele şi ustensilele. eventual. Curăţarea şi dezinfectarea căzilor de baie comune aflate pe etaje cada de baie se spală şi se dezinfectează cu praf de curăţat conţinând o substanţă operaţiunile se fac zilnic şi după fiecare client. este de preferat montarea distribuitoarelor de perete pentru săpun pulbere. savonierele şi distribuitoarele de perete se curăţă şi se clătesc cu apă fierbinte înainte de reumplere. perdelele de • într-o savonieră care să permită scurgerea apei sau suspendat cu dispozitiv magnetic. săpunul. Curăţarea şi dezinfectarea cabinelor de duş comune aflate pe etaje cabina pentru duş: pereţii şi cada se curăţă şi se dezinfectează zilnic cu praf de curăţat la băi şi duşuri se spală o dată pe săptămână Curăţarea şi dezinfectarea chiuvetelor comune aflate pe etaje chiuveta va avea suprafaţa intactă şi nu va fi prevăzută cu scurgător de lemn. hârtie igienică. se scot afară. se transmit eventualele defecţiuni departamentului tehnic. mopul. pentru menţinerea curăţeniei grupului sanitar • • • comun spălarea chiuvetei. • • • se scot mănuşile din material plastic. • conţinând o substanţă clorigenă. prosopul se trage apa la vasele WC. vasele WC şi pisoarele. • • lucrătoarea se spală pe mâini şi se dezinfectează cu alcool sanitar. recipientul metalic se goleşte la de hârtie. nu se admit tuburi din cauciuc care să prelungească robinetele. care se şterg şi se usucă folosind prosoape de hârtie. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 54 . se completează hârtia igienică. Operaţiuni efectuate în timpul zilei. operaţiunile se fac zilnic şi după fiecare client. desfundarea sifonului de pardoseală cu pompa.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 55 .

se usucă cu o cârpă moale oglinda. chiuveta şi cada – în această ordine – inclusiv bateriile şi accesoriile din inox. dinspre colţul cel mai îndepărtat spre uşă. poliţa. • • • • • • • • se spală cu soluţie de detergent paharele. scrumierele. chiuveta. se spală şi se dezinfectează coşul de hârtii şi se pune punga de plastic pentru gunoi. se clătesc cu o cârpă specială şi se duc în cameră. în ordinea menţionată mai sus.Anexa 6 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. cu o soluţie de cloramină sau cationic. se curăţă potrivit principiului profesional de efectuare a curăţeniei “dinspre suprafeţele cele mai puţin murdare spre cele mai murdare” vasul WC. chiuveta. colacul – folosindu-se soluţie de detergent şi o cârpă sau un burete special. vazele. 6 Competenţa 2 Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare Activităţi de curăţare a obiectele sanitare şi auxiliare din toalete şi băi Curăţenia grupului sanitar în camere eliberate Curăţenia grupului sanitar se trage apa la vasul WC. se continuă cu capacul. într-o singură direcţie. bromocet sau cationic în vasul WC pentru a avea timp să acţioneze în sensul distrugerii microbilor. faianţa. se curăţă oglinda. cada şi mai ales bateriile şi accesoriile din inox. se clătesc cu duşul şi cu cârpa specială toate suprafeţele curăţate. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic • • 56 . folosindu-se peria specială pentru WC şi mâna protejată de mănuşa de cauciuc. se continuă cu interiorul. se pune cloramină. • • • • de dezinfectează vasul WC cu o cârpă specială. prosoapele. bateria şi butonul sau mânerul vasului WC. se trage apa. cosmeticele. se spală podeaua. se începe cu exteriorul. neomiţânduse suprafeţele de sub chiuvetă şi din spatele vasului WC. se curăţă cu soluţie de detergent faianţa de sus în jos. hârtia igienică. poliţa. se dezinfectează cu soluţie de cloramină sau cationic: cada. se aranjează săpunurile.

• se limpezesc aceste suprafeţe. • se mai verifică odată. • se pune detergent pe cârpă şi se spală tot bazinul.C. • se pune detergent pe cârpă (corespunzător cu materialul din care este confecţionată chiuveta) şi se curăţă exteriorul chiuvetei. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 57 .-ul se spală cu substanţe cu o concentraţie mai mică. aruncându-se orice resturi din scurgere. • bateria. Ideal ar fi să avem un lighean pentru apă. • se pulverizează soluţie specială pe oglindă şi se lustruieşte. • Curăţarea duşului duşul se curăţă în mod similar căzii de baie. limpezite şi uscate bine. în timp ce. scurgerea şi piciorul (când are). • se umple bazinul pe jumătate cu apă caldă şi se udă o cârpă. mânerul de ieşire din cadă. Curăţarea căzii de baie • cada de baie se curăţă într-un mod similar cu chiuveta. • se scurge apa şi cu o perie subţire se curăţă gaura de preaplin. se spală cu un detergent alcalin. Curăţarea chiuvetei • se pun mănuşi şi şorţul de cauciuc. • sifonul de scurgere trebuie şi el curăţat periodic (săptămânal). o dată pe săptămână. • se strânge tot ce este pe marginea chiuvetei. • covoraşul de antialunecare trebuie şi el spălat şi uscat. • se limpezeşte cu apă. • la căzile de fibră de sticlă este total interzisă folosirea prafurilor de curăţat pentru că produc zgârieturi care nu se mai pot remedia. dopul şi lanţul (dacă există) şi bateria. şampon. etc. • în general nu este bine să folosim materiale de curăţenie abrazive pentru că distrug luciul căzii. iar când este foarte murdar sau pătat cu un acid de curăţat (detartrant). • se pun materialele consumabile noi (săpun. dacă există defecţiuni (care se raportează conform procedurilor).• zilnic W. ţevile. conform procedurilor) şi se aranjează şi obiectele (când camera este ocupată). • se clăteşte bazinul. • se usucă toate suprafeţele şi se limpezeşte bateria cu o lavetă specială uscată sau cu şerveţele de hârtie. doar că nu umplem cada. suportul pentru săpun trebuie spălate.

halat de baie. Acestea se vor schimba la 2 zile.4 şi 5 stele. pieptene cu sigla hotelului. la 3 zile. care se schimbă la 3 zile.4 şi 5 stele). loţiune de corp. pungi sanitare pentru tampoane igienice. şi de câte ori este nevoie.• se curăţă şi perdelele sau cabina. periuţă şi pastă de dinţi. gras şi uscat). halate şi papuci. în unităţile de 4 şi 5 stele. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Dotarea băilor trei prosoape pentru fiecare client. se limpezesc bine şi se usucă. pentru unităţile de 3. la unităţile de 4 şi 5 stele. cântar de persoane.4 şi 5 stele). pentru fiecare client. apă de gură. pilă de unghii. care se foloseşte în locul covoraşului de protecţie. Se spală cu apă cu detergent. pudră de talc. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 58 . diverse tipuri de şampon (pentru păr normal. oglinda de machiaj. pentru unităţile de 1 şi 2 stele. uscător de păr. săpun tip turist (pentru unităţile de 3. pentru a se aerisi. Alte produse de primire şerveţele de hârtie şi şerveţelele parfumate. Curăţenia grupului sanitar în camere ocupate Se realizează identic ca şi a grupului sanitar în camere eliberate cu următoarele diferenţe: • lenjeria de baie se pune la aerisit pe un scaun (taburet) scos pe balcon sau plasat lângă fereastra deschisă.4 şi 5 stele). hârtie igienică. cască baie (pentru unităţile de 3. aparat de ras de unică folosinţă. şerveţele sau vată pentru demachiant. cremă de ras. şampon spumant sau gel de duş (pentru unităţile de 3. săpun sau dozator cu săpun lichid.

• se ordonează obiectele personale ale clientului Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 59 .

Anexa 7 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. Consumabilele din inventar trusă cu ac. materiale publicitare. Materiale utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare deodorant de baie. vaze cu flori. halate de baie. cremă de ghete. se aranjează obiectele clientului. prosoape. se aranjează cuverturile de pe pat. se aranjează lenjeria de pat. săpun. 7 Competenţa 3 Amenajează camerele şi grupurile sanitare Amenajarea camerelor şi a grupurilor sanitare Activităţi de întreţinere a ambianţei interioare a camerei se odorizează camera. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 60 . şampon. lenjerie de pat. tablouri. se aranjează draperiile şi perdelele. se realizează aranjamente florale. perdele. aţă şi nasturi.

• se udă spaţiile verzi. se mai pune un ştergător. cu pungi din material plastic. se spală pavimentele. iar imediat. cărate pe pantofii clienţilor. Ştergătoarele din faţa uşii de intrare • în faţa uşilor de la intrare se pune un ştergător şi un grătar. în interior. praful depus în canalele de ventilaţie se îndepărtează cu aspiratorul de praf.Anexa 8 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. b. particule de nisip sau noroi să ajungă în holul recepţiei. 8 Competenţa 4 Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune pentru clienţi (spaţii publice) a. • • se mătură. filtrele instalaţiilor de ventilaţie şi aer condiţionat se păstrează curate şi uscate. c. oglinzilor şi geamurile tablourilor trebuie spălate săptămânal. ştergătoarele se aspiră sau sunt schimbate şi spălate zilnic. pentru a preîntâmpina ca praful. cu spălarea şi dezinfectarea lor după golire. se spală cu furtunul (parcarea. aleile) sau cu mopul (treptele şi zona din faţa intrării). se şterge praful de pe mobilier. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 61 . mobila tapisată se aspiră zilnic. Spaţiile exterioare • se strâng gunoaiele. pardoselile dure trebuie să fie zilnic curăţate şi spălate cu mopul. se întreţin plantele decorative. draperiile şi mobila tapisată o dată la şase luni. • în funcţie de anotimp şi de condiţiile meteorologice. geamurile ferestrelor. mochetele trebuie spălate lunar. • se debarasează resturile menajere în recipiente metalice sau în cutii. • • • • • • • • • se îndepărtează praful de pe plafoane şi pereţi. închise etanş şi evacuarea ritmică a acestora. Spaţiile interioare • scrumierele se golesc ori de câte ori este nevoie.

• ştergerea umedă. pe o parte sau alta a coridorului iar informative deteriorate sau expirate de pe pentru avertizare se folosesc şi anumite afişe sau marcaje.Anexa 9 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. după care se spală sau se aspiră agreate (când există mochetă aceasta se treptele. fiecare porţiune împărţindu-se în două • strângerea carpetei de pe jos (când suprafeţe (bucăţi) pe lungime. scările se curăţă întotdeauna de sus în • închiderea uşilor liftului şi curăţarea lor pe jos. • blocarea liftului. uscare. aspiră). 9 Competenţa 4 Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune Servicii de curăţenie şi amenajare a spaţiilor comune • Coridoare şi scări Lifturi coridoarele lungi se curăţă pe porţiuni. • se îndepărtează gunoiul şi se verifică dacă nu sunt obiecte uitate. • punerea unor afişe noi. curăţeniei existând mereu porţiuni uscate. în funcţie de • se verifică funcţionalitatea instalaţiilor şi a Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic . În acest fel. pe porţiuni. conform procedurilor. dotărilor. coridorul există) gunoaie. • scoaterea sau înlocuirea afişelor sigure. raportându-se orice defecţiune constatată. şi îndepărtarea eventualelor respectiv poate fi folosit de către clienţi • ştergerea de praf şi eventuale pete a pentru circulaţie. se deschid ferestrele (când acest lucru este posibil). • deblocarea Spaţiile de recreere şi distracţii Etapele pentru curăţenia zilnică sunt: liftului şi îndepărtarea semnului: ATENŢIE! Se curăţă! Săli de conferinţe • se aprind luminile. 62 • • strângerea periodică a gunoiului. interior (şterse de praf sau curăţate cu o soluţie specială în funcţie de necesităţi). • pereţii cabinei. iar apoi se curăţă pe rând. • ştergerea cu mopul a pardoselilor din jurul substanţele corespunzătoare. urmată de pentru mobilă şi restul dotărilor (folosind materialele din care sunt făcute). în timpul efectuării pereţilor şi a tavanului cabinei. se şterge praful de pe balustradele • spălarea podelei conform procedurilor scărilor.

• se curăţă şi se şterg de praf mobila şi dotările rămase. • se aspiră mocheta sau se curăţă cu mopul podeaua (în funcţie de procedurile agreate şi de tipul pardoselii). • aspirarea mochetelor în zonele în care sunt folosite. geamurilor şi a mobilierului. tavanului. • se aspiră praful depus în canalele de ventilaţie a instalaţiilor de ventilaţie şi aer condiţionat.piscinelor. suprafeţe care sunt toate făcute de regulă din materiale rezistente la umiditate. • frecarea pardoselilor foarte murdare. • frecarea pardoselilor. • curăţarea zonelor sanitare. • curăţarea pardoselilor în zonele în acre se pot murdări. din vestiare. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 63 . saună şi toate • se dezasamblează şi se scot din încăpere spaţiile în care se poate strânge apă pe jos. toate dotările care nu mai sunt necesare. Curăţenia periodică implică: • spălarea pereţilor.

chiar persoanele care beneficiază de ele.). fiecare în parte pentru spaţiul pus la dispoziţie. pentru a avea un aspect curat şi îngrijit când sunt puse în spaţiile de cazare. oficii de etaj etc. să nu ajungă în acelaşi spaţiu cu cea curată (cazul ideal este ca din sacul de lenjerie murdară de pe cărucior. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 64 .  să păstreze separat şi acoperite lucrurile personale ale cameristei.  să aşeze materialele publicitare şi informative astfel încât să nu se mototolească. aceasta să ajungă imediat în camera de lenjerie murdară sau direct în spălătorie. scări.). Majoritatea spaţiilor de folosinţă comună pentru personal sunt curăţate după un program stabilit de către guvernantă. în cazul când nu există un vestiar separat. şi anume:  spălarea tuturor ustensilelor folosite. cum este cazul oficiului de etaj al cameristei. dar nici aceste spaţii nu trebuie să fie uitate.Anexa 10 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. folosind un tobogan).  să depoziteze separat lenjeria murdară. de altele beneficiază doar o parte a personalului (birouri. camerista mai are câteva lucruri de făcut.  să păstreze materialele de curăţenie bine ambalate şi etichetate pentru a nu se produce nici o confuzie la utilizarea lor.  să depoziteze în oficiu lenjeria curată. clienţii fiind cei care au prioritate. pentru a putea anunţa a doua zi la careu)  efectuarea curăţeniei în oficiu. aranjată pe rafturi în funcţie de sortimente şi să fie păstrată acoperită. • • Pentru curăţarea anumitor spaţii răspund.  să păstreze toate ustensilele curate şi puse ordonat. ţinând cont că pe lista de priorităţi ele sunt ultimele. vestiare etc. La terminarea programului din ziua respectivă.  aranjarea căruciorului pentru ziua următoare (în acest fel aflând şi notând de ce anume mai are nevoie. 10 Competenţa 4 Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune • • Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune pentru personal De unele din aceste spaţii beneficiază tot personalul (lifturi.

Geamurile foarte mari. Ele pot geamurile pot fi curăţate cu apă. urme care se pot îndepărta cu greu. curăţarea spălarea se face de jos în sus deoarece fiind mai rapidă. lustruirea uşilor cu un polish. Curăţarea se face în următoarea ordine: cazare se. Cantitatea de polish folosită nu trebuie să fie prea mare. în anumite structuri pot fi fixe (când există sisteme de condiţionare a aerului). materialele din care sunt făcute uşile. Pentru geamuri mari limpezirea de face de sus în jos. apoi de dimensiuni mai mici. apă cu oţet sau spirt furniruit. există şi soluţii speciale pentru curăţarea uşilor din lemn. o atenţie deosebită acordându.Anexa 11 FIŞA DE DOCUMENTARE NR.• se trag draperiile şi perdelele şi se leagă Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 65 . el poate păta suprafaţa. ştergerea de praf cu o cârpă umedă sau Acestea conţin în general un solvent gras sau se spală cu apă şi cu un detergent neutru. • curăţarea săptămânală a uşile spaţiilor de specializate pe bază de contract. apă şi un fi din lemn sau lăcuit. se folosesc ustensilele speciale cu un cap partea special pentru curăţat geamuri şi o coadă lungă. în timp. pal melaminat sau detergent alcalin. ele fiind curăţate doar pe interior de personalul care face curăţenie în acea zonă. soluţia de apă şi oţet îndepărtează petele de grăsime şi urmele lăsate de deget. iar pe o suprafaţă murdară lasă lasă scame sau o lavetă uscată pentru geam. fiind curăţarea făcută de exterioară către a geamurilor firme • • • • nu trebuie uitată niciodată superioară a uşii şi nici tocul. Majoritatea substanţelor speciale de curăţat geamurile sunt sub formă de lichid care se pulverizează sau sub formă de spray. 11 Competenţa 4 Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Modul de curăţare a diverselor tipuri de suprafeţe Curăţarea uşilor Metodele de curăţenie diferă în funcţie de Curăţarea geamurilor În funcţie de tipul şi gradul de murdărie. o cantitate de detergent anionic. Curăţarea se face cu o cârpă care nu apa murdară se prelinge peste suprafaţa de jos. Uşile din lemn vopsit sau pal melaminat • • medicinal. orice surplus trebuind îndepărtat pentru că.

• se îndepărtează orice picătură căzută pe pervaz şi se rearanjează perdelele şi draperiile. se spală şi se limpezesc cârpele folosite. pentru a putea fi protejate. se curăţă cu soluţii speciale pentru metal. • se usucă cu piele de căprioară sau lavetă sintetică. praf rama cu o cârpă care nu lasă scame. se pulverizează şi apoi se curăţă în acelaşi fel cu cârpa). Feroneria • • se şterge când se curăţă uşa. cu atenţie la colţuri (când se foloseşte un spray. ştergerea de praf sau spălarea a tocurilor uşilor. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 66 . Nu trebuie uitată să fie ştearsă şi partea superioară a tocurilor. spală fereastra. Uşile spaţiilor comune • • verificarea zilnică şi se curăţarea ori de câte ori este nevoie. care pot fi stropite de mai frecventă. • se limpezeşte cu apă curată în acelaşi mod.se celor de la băi. duş. fiind uneori necesară curăţarea lor • se curăţă pervazul ferestrei şi se şterge de lateralele şi apoi în zig-zag de sus în jos. • cu aceeaşi se cârpă şi cu soluţii de întâi detergent. • se goleşte şi se curăţă găleata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful