MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

MECI–CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR
CLASA a XI -a

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢENIA SPAŢIILOR DE CAZARE

DOMENIU: Turism şi alimentaţie NIVEL: 2 CALIFICAREA: Lucrător hotelier

Martie M

2009

AUTOR: MORARU VASILICA, prof. gradul I

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

2

DOMENIUL: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE CALIFICAREA: LUCRĂTOR HOTELIER NIVELUL: 2

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢENIA SPAŢIILOR DE CAZARE
MODULUL VI

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

3

3.......................14 5......................................... Informaţii despre specificul agenţilor economici la care se efectuează stagiul de practică..............................................................................................................................................................................................................................................3.....64 Anexa 11...............................17 5................................46 Anexa 1.......................................................................................................................23 5................................50 Anexa 4.........................................................................45 ANEXE......... Fişă de observaţie 3...................................1.......25 5............................................... pe grupe)..................................................2............... Fişă de observaţie 2.............47 Anexa 3.................................................. Bibliografie........................................................................................................................................................................... individual.............................................................................. Jurnalul de practică................................. Portofoliul....................................................2................................................33 5.........5................................................................2........................ Fişă de lucru 4.....5 2... Fişe de observaţie........................................35 5...3..............5..................................27 5..................................................1..................................................... Instrumente de lucru necesare desfăşurării practicii........... Fişă de observaţie 6................2... Proiect........................................................52 Anexa 5........................................ miniproiecte.............................................................................................................................................................. Fişă de observaţie 4............................................................................ Fişă de lucru 1................6.............................7 3.....................13 5.............2.....61 Anexa 9.....................................................................................................................................................................................................................................4............................................................ Fişă de lucru 5......................................CUPRINS 1................................................................................................................................................................................................................. Fişe de lucru. Miniproiect .........................19 5.....................................3..........................................................................................53 Anexa 6............2........... Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii potrivit modulului............................ Proiecte..........37 5...................................39 5.................................60 Anexa 8...................11 5..............................................................................................27 5............4.............................3.........................................................................................2.................. Fişă de lucru 3.....................................................................9 4................. Modalitatea de evaluare....14 5...56 Anexa 7...........................................................................................2......................................................................65 Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 4 ...........................................................................................................................................................................................................................................................21 5...........................46 Anexa 2.........................1.........................................................................................................................5.................37 5..... coordonator / îndrumător de practica......................................4................43 7............................................................................................................................................... Fişă de lucru 2..............................................................................................................................................2......................................................................3...............................................................................................................4....................... Competenţe atinse în acest auxiliar................................................................................... tutore...........................1................................................ Fişă de observaţie 5..............29 5.......................................................................................................................................... Modalitatea de organizare a practicii: tipuri de practică (comasat................................................................................................................................................................................62 Anexa 10....31 5........................................4......................................42 6...........3............................13 5....................2..................3... Fişa de observaţie 1.................................

în deosebi în compartimentul de etaj. În acest material de învăţare sunt prezentate activităţi care urmăresc pregătirea elevilor în vederea aplicării probelor de evaluare prevăzute pentru competenţele specifice corespunzătoare unităţii de competenţe U. cu stricteţe. an de completare. în incinta unităţilor de cazare. Fişele reprezintă un alt mod de organizare şi structurare a conţinuturilor ştiinţifice. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 5 . calificarea profesională “Lucrător hotelier”. desfăşurate la agentul economic.12 “Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare”. am încercat să propunem câteva modele de activităţi care pot fi folosite în activitatea de pregătire practică a elevilor. derulată în cadrul stagiilor de practică comasată. urmăresc atingerea competenţelor profesionale pe baza criteriilor de performanţă. Standardul de pregătire profesională şi curriculum-ul pentru clasa a XI – a. domeniul pregătirii de bază: Turism şi alimentaţie. mult mai atractiv pentru elevi şi mai uşor de utilizat în activitatea de predare – învăţare. domeniul de calificare Turism şi alimentaţie. spre rezolvare. respectând.C. în condiţiile de aplicabilitate descrise în Standardele de pregătire profesională. Toate activităţile didactice propuse elevului. Prin acest material de învăţare. Acest material a fost elaborat pentru nivelul 2 de calificare. Competenţe atinse în acest auxiliar U C 12 Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare C 1 – Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2 – Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3 – Amenajează camerele şi grupurile sanitare C 4 – Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Acest material de învăţare cuprinde informaţii ce vin in primul rând în sprijinul elevului şi al cadrului didactic pentru derularea în bune codiţii a activităţilor practice desfăşurate în incinta hotelurilor.1. pentru nivelul 2 de calificare.

să ştie: • • • Materialele şi echipamentele necesare curăţeniei în spaţiile de cazare Materialele utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare a spaţiilor de cazare Consumabilele din inventarul spaţiilor de cazare .să înţeleagă: • • • • • Importanţa utilizării materialelor şi echipamentelor necesare curăţeniei în spaţiile de cazare. Importanţa utilizării materialelor pentru întreţinerea ambianţei interioare în spaţiile de cazare Importanţa utilizării consumabilelor din inventarul spaţiilor de cazare Importanţa verificării curăţeniei în spaţiile de cazare Succesiunea logică a etapelor de efectuare a serviciilor de curăţenie în spaţiile de cazare ...OBIECTIVE URMĂRITE După parcurgerea acestor unităţi de competenţă elevii vor fi capabili: Aha ! .să poată: • • • • Să selecteze materialele necesare curăţeniei spaţiilor de cazare Să utilizeze materialele necesare curăţeniei spaţiilor de cazare Să efectueze curăţenia în spaţiile de cazare Să amenajeze spaţiile de cazare Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 6 .....

Informaţii despre specificul agenţilor economici la care se efectuează stagiul de practică Stagiul de practică pentru modulul Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare – clasa a XI – a. s tagiul de pregătire practică nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă. în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora (conform Codului Muncii). Obligaţiile elevului practicant faţă de agentul economic . conform legislaţiei. cum ar fi: plata transportului de la şi la unitate/partener de practică. În ceea ce priveşte plata şi obligaţiile sociale. totuşi. în care elevii trebuie să îşi deruleze instruirea practică. se aplică sancţiunile conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. loc care poate furniza elevilor oportunităţi de învăţare ce nu pot fi obţinute cu uşurinţă în sala de clasă sau în laboratorul şcolii. ♦ să respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică. Elevul practicant nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practică care-l primeşte în stagiul de pregătire practică. acces la masă. care au organizat. se desfăşoară în laboratorul şcolii (orele de laborator tehnologic) şi la agenţii economici cu care şcoala are parteneriate de colaborarea şi care fac parte din categoria hotelurilor şi a unităţilor economice care au ca obiect de activitate serviciile de cazare. pe durata derulării stagiului de pregătire practică: ♦ să respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităţile solicitate de tutore după o prealabilă instruire. Partenerul de practică poate. Stagiile de practică se vor efectua în cadrul compartimentului etaj. an de completare. directorul agentului economic (partener de practică). Agenţii economici. serviciul etaj. ca structură bine definită. gratificare. În cazul Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic nerespectării acestui regulament. etc. sunt structuri de primire din oraşe şi zone turistice. În cazul nerespectării obligaţiilor.2. acorda elevului practicant o indemnizaţie. îşi 7 . cu excepţia situaţiei în care practicantul are statut de angajat. primă sau avantaje în natură.

263/1 şi Art. în nici un caz. decât cu acordul respectivului partener de practică. informaţiile la care are acces în timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienţii săi. ♦ se obligă să nu folosească. după ce în prealabil a înştiinţat directorul unităţii de învăţământ la care elevul (practicantul) este înscris ( Art.rezervă dreptul de a anula convenţia referitoare la pregătirea practică. ♦ să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a însuşit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 8 . pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica. să aibă echipament de practică adecvat . chiar după terminarea stagiului. 264/1 din Codul muncii).

• • • • • Elevii vor avea parte de o pregătire prealabilă printr-o sesiune de grup la şcoală pentru acoperirea aspectelor de bază privind activităţile pe care le vor întreprinde la locul de muncă. au un puternic accent formativ. adaptează metodele de lucru la nivelul clasei. iniţiativele. determină un parteneriat cadru didactic – elev. studiul de caz. din care:24 de ore laborator tehnologic şi 96 ore instruire practică pe parcursul a 8 săptămâni pe durata unui an şcolar. presupun folosirea unui limbaj simplu. Stagiul de pregătire practică se desfăşoară timp de 120 ore. brainstormingul etc. accesibil. reprezentant agent economic etc) în situaţia în care apar diferite probleme sau pentru lămurirea unor aspecte. experimentul. pe grupe). tutore Toate conţinuturile modulului „Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare” vor fi abordate atât de către profesorul de specialitate în orele de laborator tehnologic cât şi de către maistrul instructor în orele de instruire practică. colaborator implicând activ pe cel ce învaţă. Modalitatea de organizare a practicii: tipuri de practică (comasat. jocul de rol. pun accent pe dezvoltarea gândirii. nu informativ. simularea. problematizarea. care cuprinde durata. creativitatea. Aceste metode se caracterizează prin faptul că: • • sunt centrate pe elev şi pe activitate. comunicator. formarea aptitudinilor şi a deprinderilor. Cadrul didactic are doar rolul de facilitator. munca independentă. Pentru organizarea stagiului de pregătire practică este important graficul de desfăşurare a stagiului de pregătire practică. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 9 . Se pot utiliza metode ca: observaţia. individual. coordonator / îndrumător de practica. învăţarea prin proiecte. Ei trebuie să afle cui se pot adresa pe parcursul stagiului de practică (tutore de practică.3. perioada şi locaţia (pentru fiecare elev sau grupă de elevi). încurajează participarea elevilor. exerciţiul.

prin descoperire. indiferent de stilul de învăţare caracteristic. care dezvoltă gândirea încurajează participarea elevilor. toţi elevii să dobândească competenţele necesare. portofolii. Cadrele didactice vor efectua vizite periodice pe parcursul perioadelor de practică. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 10 . Monitorizarea practicii la locul de muncă se va efectua de către profesorul de specialitate sau maistrul instructor şi un tutore desemnat de agentul economic cu care unitatea şcolară a încheiat convenţia cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică.Vor fi promovate situaţiile din viaţa reală şi se va urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme reale. ale angajaţilor şi ale societăţii. Activităţile la lecţii vor fi variate. centrate pe elev. pentru a se ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Se vor promova metode activ – participative. dezvoltă creativitatea şi realizează o comunicare multidirecţională. Elevilor li se va permite să aplice propriul mod de înţelegere a conţinutului. pentru a obţine feedback din partea tutorilor de practică. scheme. astfel încât. pentru a monitoriza bunăstarea elevilor şi pentru a conveni asupra oricăror schimbări legate de aranjamentele cu agentul economic privind stagiul de practică. conversaţie şi realizarea de materiale cum ar fi: proiecte. Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de ritmul de învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului.

HG 1425/ 2006. pentru asigurarea unor condiţii optime de activitate şi pentru prevenirea accidentelor. Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii potrivit modulului Pe parcursul derulării stagiului de instruire practică. 319 / 2006 .Legea securităţii şi sănătăţii în muncă. alimentaţie publică şi transport de persoane cu instalaţii pe cablu.Norme metodologice de aplicarea prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. se va avea în vedere respectarea legislaţiei în vigoare: Cadrul legislativ: Legea nr.4. 55 din 29 ianuarie 1997 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru turism. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 11 . Codul muncii – Legea 53 / 2003 ORDIN nr. 319 / 2006 Legea nr.

factorii de risc specifici activităţii şi măsurile pentru evitarea riscurilor. programul de lucru. cât şi instructajul la locul de muncă. cuprinse în regulamentul de ordine interioară. Agentul economic va furniza elevilor informaţii esenţiale pentru respectarea disciplinei cu privire la sănătate şi securitatea muncii. ansamblul de reguli interne.Înainte de începerea stagiului de practică. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 12 . pe care l-a adoptat de comun acord cu sindicatul sau cu reprezentanţii de personal din unitate. partenerul de practică (agentul economic) are obligaţia de a face practicantului instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare. Partenerul de practică / agentul economic trebuie să comunice şi practicanţilor ansamblul de reguli interne. Se va realiza atât instructajul introductiv general.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 4. Care sunt principalele activităţi relevante pentru modulul de practică pe care le-aţi observat sau le-aţi desfăşurat ? Activităţi observate Activităţi desfăşurate 2. Jurnalul de practică (se completează pentru fiecare săptămână de stagiu de instruire practică) Clasa :___________________ Elev: ____________________ Perioada:_________________ Locaţie (Agent economic şi departament): ____________________ Modul: ________________________________________________ Tema / Teme: __________________________________________________________ În jurnalul de practică. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 13 .1. elevul va completa următoarele informaţii: 1. Ce activităţi practice nu v-au plăcut? Motivaţi. Ce ai învăţat să faci pentru atingerea competenţelor? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 3. Care au fost activităţile practice care v-au plăcut? Motivaţi. Instrumente de lucru necesare desfăşurării practicii 5.5.

căruciorul de etaj şi căruciorul pentru spaţiile de folosinţă comună . parchete.2. La observaţii se pot consemna şi alte obiecte recunoscute din grupa sau categoria respectivă. crt. obiectele sau situaţiile supuse investigaţiei. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic Cerinţe formulate pentru instruirea practică Realizat  Data Observaţii 14 . Propunem mai departe o serie de fişe de observaţie care pot fi utilizate în cadrul acestui modul. Fişa de observaţie 1 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere Activitatea 1: Recunoaşterea materialelor şi echipamentelor necesare curăţeniei în camere Stimaţi elevi. care este indicat să vă fie pusă la dispoziţie. se referă obţinerea de date referitoare la persoane.1. Fişe de observaţie Observarea. utilizând o fişă de observare.echipamente electrice pentru curăţenie: aspiratoare.5. cadrul didactic responsabil pentru activitatea de instruire practică. 5.2. maşini de curăţat şi lustruit podeaua. În ultimul caz. obiecte sau fenomene. de evaluare în perechi sau instrument de evaluare aplicat de către un elev numit responsabil de grup (prin rotaţie). covoare. Nr. care va coordona întreaga activitate a echipei. va observa pe parcursul întregii activităţi măsura în care sunteţi capabili să recunoaşteţi şi să selectaţi materialele necesare curăţeniei în camere. veţi fi grupaţi în echipe de lucru în cadrul cărora va fi nominalizat câte un responsabil de echipă. ca metodă de cercetare. 1. şi în care cercetătorul nu interacţionează sau comunică direct cu subiecţii. Evaluarea se va realiza prin bifarea cerinţei realizate şi precizarea datei în care cerinţa a fost atinsă. maşini decurăţat mochete. Recunoaşterea ustensilelor şi echipamentelor necesare curăţeniei în camere . Fişa poate constitui şi un instrument de autoevaluare.

de pat şi de baie.diferite tipuri de perii: pentru măturat. covoare..sac de pânză pentru lenjeria folosită sau sac de polietilenă. pânză moale pentru pahare. în grupurile sanitare.bureţi din material plastic. cârpe de praf. . gresie. soluţii pentru curăţat mobilierul.pompă de desfundat . Recunoaşterea materialelor necesare curăţeniei -detergenţi pentru mochete şi covoare. etc. .soluţii specializate: pentru marmură. pe coridoare.. . .alte materiale necesare curăţeniei ** ** * Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 15 .făraş din plastic.alte ustensile şi echipamente necesare curăţeniei în camere (* precizare la observaţii) 2.mănuşi de plastic sau de cauciuc. finisaje şi materii). pentru praf . faianţă. având structura.dezodorizante (pentru încăperi. plastic.lenjeria curată.material textil (cârpe pentru lustruitul suprafeţelor spălate şi dezinfectate. lemn. detergenţi universali. praf de curăţat de tip “universal” (pentru mai multe tipuri de suprafeţe. . lavete. numărul şi calitatea conforme categoriei de clasificare a unităţii .mopuri pentru pardoseli . pentru grupurile sanitare). dezinfectabil prin spălare automată timp de 10 minute la 65°C. linoleum. detergenţi pentru geamuri. .). . . tapiţerie. pentru tapiţerie. sticlă. . etc. mochetă. . metal.recipient pentru prepararea soluţiilor de curăţat.dezinfectante. .recipient pentru debarasarea resturilor din coşurile existente în camere.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 16 .

5. precum şi a consumabilelor din inventar. Nu sau (X) Observaţii – informaţii concrete Operaţii efectuate I. completaţi fişa de mai jos.2. consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante: Rezultatul observării – Da sau (√). a materialelor utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare şi a consumabilelor din inventar 1. 2. După încheierea activităţii de observare.2. Materiale utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare -deodorant de cameră -lenjerie pentru pat -prosoape -halate de baie -perdele -tablouri -vaze cu flori III. Fişă de observaţie 2 C 3: Amenajarea camerelor şi a grupurilor sanitare Activitatea 2: Verificarea stării mobilierului. Activităţi de întreţinere a ambianţei interioare a camerei -odorizarea camerei -aranjamente florale -aranjarea obiectelor turistului -aranjarea lenjeriei de pat -aranjarea draperiilor şi a perdelelor -aranjarea cuverturilor de pe pat II. Observaţi cu atenţie dacă au fost realizate activităţile de întreţinere a ambianţei interioare a camerei. Consumabilele din inventar -trusă cu ac -aţă şi nasturi -cremă de ghete -materiale publicitare -săpun -şampon Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 17 . a materialelor utilizate pentru întreţinerea ambianţei anterioare a acesteia.

3. a materialelor utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare şi a consumabilelor din inventar. Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 18 . în ce priveşte activitatea de întreţinere a ambianţei interioare a camerei. Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţii de amenajare a camerelor. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ .

Observaţi cu atenţie dacă au fost realizate activităţile de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare.3. HOTEL …………………………. sosire) în timpul programului de lucru al cameristelor. 2. Camera nr. Fişă de observaţie 3 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 3: Observarea activităţii de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare în timpul programului de lucru. După încheierea activităţii de observare.5. PROGRAM DE LUCRU AL CAMERISTEI Numele ………………………………… Etajul ……………………………………. Curat Sosire Menţiuni Ocupat Plecare Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 19 . 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Data ………………… Total camere ………. curat. plecare. 1.2. completaţi fişa de mai jos. consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante. în funcţie de statutul spaţiilor de cazare (ocupat.

14 15 3. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ . Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţii de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare în timpul programului de lucru. Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Observarea activităţii de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare în timpul programului de lucru Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 20 .

.4. 2. OR. OD. Data ………………… Ora …………………. O/O/O. OC. După încheierea activităţii de observare. Camera 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Număr persoane Simbol Camera 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Număr persoane Simbol Observaţii …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 21 . VC. Fişă de observaţie 4 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 4: Observarea activităţilor de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare la sfârşitul programului de lucru. VM. 1. VR. folosind simbolurile menţionate în fişa de observare “raportul cameristei” (VD. HOTEL ………………………… RAPORTUL CAMERISTEI Etaj nr.5.2. L). …………….Observaţi cu atenţie dacă au fost realizate activităţile de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare la sfârşitul programului de lucru al cameristelor. completaţi fişa de mai jos. consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante.

Semnătura ………………………………………………. Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţilor de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare la sfârşitul programului de lucru. 3. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ .2.3).SIMBOL: VD – Liber Murdar VC – Liber Curat VR – Liber Pregătită O/O/O – Defect VM – În Reparaţie L – Bagaje în cameră Numele …………………………………………………. în raport se poate trece şi numărul paturilor ocupate.. Schimbul ………………………………………………… Observaţie: În afară de starea sau statutul camerei. respectiv numărul de persoane care ocupă camera. prin cifre (1. Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ OD – Ocupat Murdar OC – Ocupat Curat OR – Ocupat Pregătită Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 22 .

HOTEL ……………………….Observaţi cu atenţie dacă au fost realizate în mod corespunzător activităţile curăţenie a spaţiilor de cazare.2. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 23 . CAMERĂ 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 PAT √ √ √ √ √ √ √ √ BAIE √ √ √ √ √ √ √ √ √ PODEA (Mochetă) √ √ √ √ √ √ √ √ √ PRAF √ √ √ √ √ √ √ √ √ CONSUMABILE √ √ √ √ √ √ √ √ OBSERVAŢII Lipsă listă mic dejun Perdea duş ruptă.V.5.murdară Sub T. consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante. 2. LISTĂ DE CONTROL/CHECK-LIST Privind curăţenia spaţiilor de cazare Data ……………………………… NR. pe tablou Aranjat necorespunzător Mototolite √ √ √ Mochetă pătată √ Numele şi prenumele cameristei: …………………………………………………………………… Concluzii: …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Guvernantă. Fişă de observaţie 5 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 5: Observarea curăţeniei şi întreţinerii spaţiilor de cazare 1..5. completaţi fişa de mai jos. După încheierea activităţii de observare.

3. Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţilor de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ . Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

24

5.2.6. Fişă de observaţie 6
C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 6: Analizarea completării chestionarelor de către clienţi referitoare la întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare

1.Observaţi cum au fost completate chestionarele de către clienţi referitoare la întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare. 2. După încheierea activităţii de observare, completaţi fişa de mai jos, consemnând toate observaţiile considerate de voi ca fiind importante. Chestionar pentru client
Nr. crt. Bifaţi căsuţa corespunzătoare răspunsului ales Exce lentă Bună Satisfă Nesatisfă cătoare cătoare

Întrebarea

Cum se prezintă camera, ca aspect general, la sosirea dumneavoastră? Tocurile geamurilor sunt curate sau prăfuite, cu urme 2. de murdărie şi fum? 3. Ramele tablourilor şi căpătâiul patului sunt prăfuite? 4. Aţi găsit ceva în neregulă sau murdar în baie? 5. Vasul WC şi bideul sunt curate şi strălucitoare? Pardoseala din jurul vaselor WC, a bideului, a 6. piciorului chiuvetei este curată Duşul, robinetele, rezervorul WC funcţionează 7. perfect? Oglinda, feroneria, pardoseala sunt curate şi 8. strălucitoare? Perdelele şi draperiile se trag uşor? Sistemele de 9. prindere funcţionează? 10. Paturile au fost bine făcute? S-a făcut în camera ocupată de dumneavoastră patul 11. pentru seară? Scrumierele, chibriturile, materialele informative şi 12. publicitare se aflau la locul lor? 1.
Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

25

13. Televizorul a funcţionat bine pe toate canalele? Mocheta a fost bine curăţată, inclusiv în colţuri şi la 14. margini? 15. Umeraşele au fost suficiente? 16. Umeraşele au fost curăţate? 17. Telefonul, lămpile, veiozele sunt curate? Aţi aşteptat mai mult de 15 minute până să vi se 18. aducă în cameră micul dejun? 19. Vi s-a adus şi ziarul odată cu micul dejun?
Cu stimă, Conducerea

3. Pe baza observaţiilor formulate apreciaţi nivelul calitativ al activităţilor de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor de cazare. Apreciere generală: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________ . Observaţiile cadrului didactic sau tutorelui de practică: ___________________________ ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

26

9. 2. lista de control/check-list după următorul model.3. 7. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj. 5.. 1. crt. 6. ………………………………… DATA…………………………………………. completaţi. CAMERA NR.1.. 12. pe fişa de lucru.3. Fişe de lucru Pentru fixarea cunoştinţelor. 3. 8.5. ferestre) Geamuri Draperii/Perdele Mocheta/Covor/Carpete Tablouri Lămpi/veioze Prize/întrerupătoare/cabluri Televizor Radio Punctaj maxim 10 2 2 4 5 4 3 2 2 3 1 1 27 Punctaj acordat Observaţii Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic . 10. LISTĂ DE CONTROL/CHECK-LIST Nr. concomitent cu personalul nominalizat după efectuarea serviciilor de curăţenie în camere. 11. precizând şi timpul în care trebuie realizate aceste sarcini. Fişă de lucru 1 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 7: Efectuarea serviciilor de curăţenie în camere 1. 4. 5. aptitudinilor şi atitudinilor dobândite de elevi pe perioada parcurgerii modulului este oportună şi folosirea fişelor de lucru. Elemente controlate Aspect general al camerei Aerisire Tavan/Pereţi Tocărie (uşi. Acestea reprezintă un instrument de lucru util pentru stabilirea exactă a sarcinilor fiecărui elev sau grupe de elevi.

2. precum şi cele care ţin de aspect şi confort. 24.C. 16. perii) Sertare (set cusut) Materiale publicitare Aspectul general al patului Lenjerie pat/Perne Pături Cuvertura Aspect general al camerei de baie Cada Lavabou Vas W. acest lucru o/îl va motiva să acumuleze cât mai multe puncte (care pot fi transformate în notă cât mai mare). Consemnaţi părerea voastră pe o foaie de hârtie pe care să o ataşaţi Fişei de lucru. 18. 25. 28. 27.. etc. PUNCTAJ OBŢINUT /NOTA……………………………………………………………………………………… RECOMANDĂRI ………………………………………………………………………………………… Observaţie: Dacă punctajul maxim ce se acordă este înscris în lista de control şi cunoscut de către cameristă/elev practicant. pe verso. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru. Telefon Minibar Dulapuri (umeraşe. Baterii baie Faianţa/Pardoseala Prosoape Consumabile în baie/Pahare Instalaţia electrică (prize etc. să li se acorde mai multe puncte faţă de operaţiile de rutină. 30. 29. 3. 22. păstrare. 17. dar va putea observa şi la care operaţii are deficienţe în raport cu cerinţele. 19. 26. Solicitaţi unui coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat lista de control/check-list) şi să formuleze în scris. 14.13. 15. 21.) TOTAL PUNCTAJ 1 2 2 3 3 5 5 2 3 5 5 5 5 4 4 1 3 3 100 NUMELE şi PRENUMELE CAMERISTEI: ……………………………………………………………………. 20. 23. Este recomandat ca acelor operaţii care necesită efort sau care presupun o atenţie deosebită privind securitatea clienţilor şi protecţia muncii. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 28 . Formulaţi o părere personală despre tipul documentelor (completare.) în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea de instruire practică.

5. completaţi..2. concomitent cu personalul nominalizat după verificarea funcţionării instalaţiilor. dotărilor şi a stării mobilierului din camere “Raportul de defecţiuni” după următorul model. HOTEL ……………………. Fişă de lucru 2 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 8: Înregistrarea defecţiunilor constatate în cameră în “Raport defecţiuni”. DEPARTAMENTUL TEHNIC…………………………… RAPORT DEFECŢIUNI Data: …………………… Decoraţiuni Canalizare Armături Instalaţii Încălzire Mobilier Aerisire Camera Lumina Radio 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 √ √ D √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ TV Observaţii √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ √ Priză defectă În hol Fereastra nu se închide înfundată Fotoliu Numele ………………………….3. pe fişa de lucru.. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj. Semnătura: Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 29 . 1.

o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 30 . pe verso. dotărilor şi a stării mobilierului din camere solicitaţi un coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat raportul de defecţiuni) şi să formuleze în scris. păstrare. Ţinând seama de importanţa activităţii de verificare a funcţionării instalaţiilor.2. Consemnaţi părerea voastră pe o foaie de hârtie pe care să o ataşaţi Fişei de lucru. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. 3.) în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea de instruire practică. etc. Formulaţi o părere personală despre tipul documentelor (completare.

3. ………………………….C. О О О О О О О О О Data……………….. Fişă de lucru 3 din cameră Activitatea 9: Întocmirea “Cererii de reparaţie” după constatarea defecţiunilor 31 О Broască uşă intrare W..C.. (rezervor apă) О Broască uşă baie W.…………………………. ……………………………… Semnătura ……………………………… Semnătura . Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic Oficiul………………………… Lumina pe coridor О Lumina în vestibul О Lumina în baie Cadă baie (armături. Priză televizor Bideu………………………… Priză radio Buton radio О Dulap О Cuier О Masa О Perdele О Draperii О Ferestre О О Serviciul……………………………. (vas) О Pat/Sofa/Noptiere О Alte defecţiuni О ………………………. О …………………… О ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Ora executării reparaţiei ……. completaţi. C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere 5. CERERE DE REPARAŢIE NR………….CAMERA NR. concomitent cu personalul nominalizat după verificarea funcţionării instalaţiilor şi a stării 1. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj. sifon) Priză telefon ……………………………….. pe fişa de lucru. scurgere) Lumina în cameră ……………………………….. Priză apart de ras Lavabou (robineti.…….. Ora………………… mobilierului din cameră “Cerere de reparaţii” după următorul model.3.

Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 32 . Formulaţi o părere personală despre tipul documentelor (completare.2. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru. Consemnaţi părerea voastră pe o foaie de hârtie pe care să o ataşaţi Fişei de lucru. păstrare. 3.) în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea de instruire practică. Ţinând seama de importanţa activităţii de verificare a funcţionării instalaţiilor şi a stării mobilierului din camere solicitaţi un coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat cererea de reparaţie) şi să formuleze în scris. pe verso. etc.

5. Fişă de lucru 4 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 10: Întocmirea “Fişei de control” după efectuarea curăţeniei şi a constatării defecţiunilor din spaţiile de cazare 1. Elemente controlate VESTIBUL Uşa de intrare-Broasca/Cheia Pereţi Plafon Mocheta Cuierul Dulapul/Umeraşe Lumina electrică (întrerupător. prize) Alte elemente Aspect general Lipsă număr cameră Murdară – de curăţat Rupt – de înlocuit Întrerupător defect Dep. tehnic camerista Valet Dep. bec. pe fişa de lucru.3.) Pereţi Robinete Canalizare Vas W.C. ………………. Data …………………… Observaţii (defecţiuni constatate) Responsabil cu remedierea Nr. Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj.4. HOTEL …………………………………. Lavoar Duş/Perdea duş întrerupătoare Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 33 .. FIŞĂ DE CONTROL CAMERA NR. prize.bon de reparaţii CAMERA DE BAIE Uşa Lumina (bec. Tehnic Nr……… Nr………. concomitent cu personalul nominalizat după verificarea efectuării curăţeniei şi a constatării defecţiunilor din cameră “Fişa de control” după următorul model. completaţi.

Oglinda Suport oglindă/Pahare Alte elemente Aspect general CAMERA Pereţi/Plafon Mocheta/covor Patul Somiera/Salteaua Salteluţa de protecţie Pătura/Pledul/Cuvertura Pernele Pătată – de schimbat Camerista Mobilierul Noptiera Masa/Scrumiera/Vază Scaunele Comoda/Oglinda Lipsă scrumieră Camerista Ferestrele Geamurile Draperiile/Perdelele Nu se închid Dep. Consemnaţi părerea voastră pe o foaie de hârtie pe care să o ataşaţi Fişei de lucru. Formulaţi o părere personală despre tipul documentelor (completare. 3. Ţinând seama de importanţa activităţii de verificare a efectuării curăţeniei şi a verificării defecţiunilor din camere solicitaţi un coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat fişa de control) şi să formuleze în scris. 2. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 34 . o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru.) în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea de instruire practică. pe verso.tehnic Guvernanta: …………………………………. păstrare. tehnic Murdare – de programat curăţenie Camerista Perdele murdare – de înlocuit Camerista Iluminat Lampadar/Veioze Prize/Întrerupătoare/Cabluri Încălzirea Calorifer Instalaţia de aer condiţionat Aparatura electrică Televizor/Radio Telefon Alte elemente Aspect general Nu funcţionează telecomanda tv Dep. etc. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________.

pe fişa de lucru. Fişă de lucru 5 C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 11: Întocmirea “Registrului de defecţiuni” după constatarea defecţiunilor din spaţiile de cazare 1. dotărilor şi a stării mobilierului din camere “Registru de defecţiuni” după următorul model.. concomitent cu personalul nominalizat după verificarea funcţionării instalaţiilor.3. DEPARTAMENTUL TEHNIC…………………………… REGISTRU DE DEFECŢIUNI Numele şi prenumele celui care a sesizat defecţiunea Data şi ora când s-a notat defecţiunea Data şi ora când s-a remediat defecţiunea Numele şi prenumele celui care a a sesizat defecţiunea Numărul camerei Defecţiunea Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 35 . Pentru a vă familiariza cu documentele utilizate la compartimentul etaj.5. HOTEL …………………….5. completaţi.

în unitatea ………………. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. defecţiuni. pe verso. serviciului de etaj. Având în vedere importanţa activităţii de verificare a funcţionării instalaţiilor. funcţionării instalaţiilor şi a stării mobilierului. o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru. după următoarea structură de idei: • • • • • ritmicitatea activităţii de verificare a curăţeniei în camere de către ritmicitatea activităţii de verificare a defecţiunilor şi a stării modalitatea de stabilire a circuitului informaţiilor referitoare la rolul activităţii de verificare a defecţiunilor în buna activitate a monitorizarea informaţiilor furnizate din raportul de defecţiuni. 3. mobilierului de către cameristă şi guvernantă. Ţinând seama de importanţa activităţii de verificare a defecţiunilor din camere solicitaţi un coleg să vă analizeze Fişa de lucru (modul în care aţi completat registrul de defecţiuni) şi să formuleze în scris. dotărilor şi a stării mobilierului. în unitatea analizată.”.2. cererii de reparaţie. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 36 . solicitaţi informaţii personalului care lucrează în serviciul de etaj şi întocmiţi un eseu cu tema: „Verificarea curăţeniei. guvernantă.

25 0.4. un reprezentant al agentului economic şi un elev propus de către toţi colegii).5 1. precum şi o prezentare Power Point cu rezultatele miniproiectului. bine structurată şi logică TOTAL CONŢINUT Conceptul este prezentat corect din punct de vedere ştiinţific Terminologia folosită este corectă Secvenţele alese conduc spre rezolvare a cerinţei formulate pentru activitate TOTAL Punctaj maxim 0.5 1 2. dar şi purtând discuţii cu personalul.1. În final veţi realiza un pliant informativ. Miniproiect C4: Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Activitatea 12: Efectuarea serviciilor de curăţenie şi amenajarea spaţiilor comune În cadrul stagiului de practică desfăşurat la agentul economic. despre efectuarea serviciilor de curăţenie şi amenajarea spaţiilor comune. veţi identifica serviciile de curăţenie şi amenajarea spaţiilor comune. în vederea prelucrării acestor informaţii elevilor practicanţi de către maistru/tutore de practică/administratorul unităţii de cazare Pliantul (miniproiectul) va fi evaluat de o echipă formată din 3 persoane (cadrul didactic care îndrumă activitatea de instruire practică.5 Punctaj maxim 1 0. miniproiecte 5.5 0.5 Punctaj acordat Punctaj acordat Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 37 . solicitând Regulamentul de ordine internă şi alte documente specifice.4.5. Proiecte.25 0. după următoarea fişă de evaluare: FIŞĂ EVALUARE PRODUS (PLIANT) Evaluator: _________________________ Data: ________________________ ASPECT (DESIGN) Informaţia este uşor de citit Spaţiu este folosit eficient în formatul potrivit Este legătură între text şi grafică Informaţia este clară.

5 2 1 Punctaj acordat Punctaj acordat Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 38 .5 0.CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC S-a identificat corect cerinţa S-au identificat motivele care stau la baza cerinţei S-a desfăşurat documentarea diversificată Datele au fost prelucrate şi s-a finalizat produsul TOTAL COMUNICARE Ideile sunt comunicate eficient Sunt respectate regulile de scriere (tehnoredactare) şi ortografie Textul este creativ Au fost folosite surse de informare adecvate TOTAL Punctaj din oficiu TOTAL GENERAL Punctaj maxim 0.5 0.5 0.5 1 1 3 Punctaj maxim 0.5 0.

constituie elemente pozitive în formarea voastră profesională şi vă ajută să vă conturaţi o imagine despre propria voastră formare pentru piaţa forţei de muncă. sub forma unei prezentări Power Point.”. având un număr de maxim 10 pagini. În oricare etapă de realizare a proiectului puteţi solicita sprijinul cadrului didactic care vă îndrumă activitatea de instruire practică.2. Proiect C 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere C 2: Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare C 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare Activitatea 13: Efectuarea serviciilorde curăţenie în spaţiile de cazare Pentru a demonstra felul în care v-aţi însuşit competenţele dezvoltate în cadrul modulului „Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare”. Rezultatele proiectului vor fi prezentate atât la agentul economic cât şi în faţa colegilor de clasă şi a profesorului de specialitate şi / sau a maistrului instructor.5. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 39 . efectuate cu acordul reprezentanţilor agentului economic. În proiect este obligatoriu să includeţi numai informaţii şi documente reale ale agentul economic şi numai acele informaţii care sunt publice şi pentru care aveţi permisiunea de-a le folosi. grupaţi obligatoriu în funcţie de locul în care v-aţi desfăşurat activitatea de instruire practică. Prin completarea acestor documente veţi conştientiza în ce măsură evaluarea prin proiecte şi activitatea în echipă. Este indicat să folosiţi imagini de la locul de muncă. sugerăm să completaţi la finalul activităţii următoarele 2 documente: Fişa de autoevaluare a proiectului. Pentru a afla măsura în care activitatea desfăşurată de voi este una eficientă.4. Jurnalul de reflecţie. Pentru realizarea proiectului veţi forma echipe de câte 3 elevi. Forma tehnoredactată a proiectului va avea structura identică cu cea din metodologia de examen de certificare a competenţelor. realizaţi un proiect cu tema: „Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile de cazare în cadrul unităţii …………….

FORMULAR DE AUTOEVALUARE proiect în echipă Numele şi prenumele:_______________________________________ Componenţa echipei: _______________________________________ Organizarea propriei învăţări  Am identificat scopurile  Mi-am definit sarcinilor Am determinat realizarea eficientă a proiectului în echipă  Am sugerat noi direcţii şi idei  M-am oferit voluntar când trebuia îndeplinită o sarcină Căutarea informaţiilor  Am pus întrebări  Am căutat elemente pentru proiect  Am solicitat clarificări din partea cadrului didactic şi colegilor Identificarea resurselor  Am găsit şi valorificat resurse  Am oferit fapte şi opinii celorlalţi membri ai echipei Încurajarea membrilor echipei  Am răspuns entuziast celorlalţi  Am invitat orice coleg să participe  I-am determinat pe ceilalţi să se simtă bine Facilitează     Întreabă  Am stimulat discuţiile pentru a afla diferite puncte de vedere  Am eliminat ideile nevaloroase Rezolvarea problemelor :  Am propus munca diferenţiată  Am căutat soluţii alternative  Am ajutat echipa să ia decizii corecte Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic Discuţiile Am ajutat la stabilirea priorităţilor Am ajutat la distribuirea sarcinilor Am ajutat la identificarea schimbărilor necesare şi am încurajat producerea acestor schimbări 40 .

Nume şi prenumele: _____________________________________ Clasa: ________. Data ___________________ JURNAL DE REFLECŢIE  Lucrez cel mai bine când: _________________________________________________ Îmi place să lucrez cu alţii când: ____________________________________________ Cea mai interesantă parte a acestui proiect este: _______________________________ Mi-ar plăcea să învăţ mai mult despre: _______________________________________ Trebuie să mai lucrez la: __________________________________________________ Am nevoie de ajutor la: ___________________________________________________ Înainte de a începe să lucrez la proiect am: ___________________________________ Când trebuie să studiez. eu: _______________________________________________ Când vreau să-mi aduc aminte ceva. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 41 . eu: _____________________________________ Sunt bun la: ____________________________________________________________ Într-o echipă pot ajuta pe alţii cu: ____________________________________________ Vreau să lucrez la: _______________________________________________________ Vreau să învăţ despre: ___________________________________________________ Vreau să fiu de ajutor la: __________________________________________________ __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________.

sarcini specifice fiecărei discipline. fişe de observaţie a activităţii elevului.5. observarea sistematică a comportamentului şcolar.5. documentaţii tehnice. fişe de observaţie. scrise. şi practice. care include rezultatele relevante obţinute prin diverse metode şi tehnici de învăţare. Portofoliul de practică poate fi utilizat ca instrument de evaluare a atingerii competenţelor de către elev. înregistrându-i “creşterea” de la un semestru la altul. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 42 . de la un an şcolar la altul sau chiar de la un ciclu de învăţământ la altul. Portofoliul Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex. fişe de evaluare. proiectul. Portofoliul de practică va cuprinde: jurnalul de practică. proiecte / miniproiecte. fişe de lucru. etc. Portofoliul este “cartea de vizită” a elevului. autoevaluarea. împreună cu fişa de observaţie a activităţii elevului întocmită de îndrumătorul de practică (profesorul de specialitate / maistru instructor / tutore de practică). studii de caz. fişe de lucru. Aceste rezultate vizează probele orale.

o fişe de autoevaluare. Orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate constitui o dovadă a evaluării competenţelor elevului. Sau pot exista arii tematice clar definite care pot fi predate şi evaluate în momente prestabilite. o prezentarea practică şi orală a proiectelor. Totuşi nu este obligatoriu să fie aşa. se însuşesc prin practică repetată. realizarea unui obiect) sau a unei serii de metode (de ex. cadrul didactic este liber să aleagă modalitatea şi momentul evaluării competenţelor unei unităţi. Modalitatea de evaluare Cadrul didactic răspunde de organizarea procesului de învăţare pentru fiecare unitate de competenţă. un studiu de caz ar putea contribui la obţinerea unor competenţe dintr-o serie de domenii). în care unitatea de competenţă coincide o perioada de studiu. pe parcursul unui curs. o portofoliile. ca reflectare a asigurării şanselor egale la educaţie. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: o fişe de observare. De aceea. o fişe de lucru. De exemplu: • O unitate ar putea fi evaluată pe baza unei singure activităţi (de ex.6. sarcini bazate pe lucrări/în clasă. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 43 . Competenţele pot fi prezentate elevilor sub forma unui „bloc”. etc. Relaţia dintre metodele de evaluare şi unităţile de competenţă trebuie să fie una flexibilă şi să-i includă pe toţi elevii. cum sunt cele de studiu individual sau legate de viaţa cotidiană. Unele abilităţi. sesiuni de întrebări şi răspunsuri şi o anumită lucrare de realizat). ar trebui să fie evaluate la abia la sfârşitul cursului. Este esenţial ca metoda(ele) de evaluare utilizat(e) să permită cadrelor didactice să stabilească dacă fiecare rezultat al învăţării (competenţă) a fost atins(ă) şi că legătura dintre cele două este clar indicată în documentaţie. chiar dacă au fost predate destul de devreme. • O metodă de evaluare ar putea contribui la atingerea rezultatului învăţării în mai multe unităţi de competenţe (de ex.

Este important să ne asigurăm că practicile de evaluare ţin cont de elev. pot fi colectate într-o „mapă a elevului”. luaţi în considerare metode de evaluare alternative. Planuri de acţiune /evaluări /activităţi viitoare planificate şi efectuate de către elev . gândiţi-vă la folosirea unei evaluări orale • dacă elevul a avut parte de experienţe negative în cadrul unor examinări formale. Comentarii ale profesorului privind atitudinea şi rezultatele elevului. Opiniile elevilor privind activităţile desfăşurate. Evaluarea ar trebui să ofere fiecărui elev şansa de a reuşi – evaluarea nu ar trebui să prezinte dificultăţi suplimentare. colectate atât de către îndrumătorul de practică. Rezultatele activităţilor desfăşurate şi ale evaluărilor. aceste tipuri de dovezi. alături de alte experienţe pe care le pot avea în timpul stagiului de practica la agenţi economici. Pentru elevi. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 44 . De exemplu: • dacă elevul are dificultăţi de scriere. Mapa elevului ar putea conţine: • • • • • Rezultate ale lucrărilor de evaluare efectuate pentru teme din domeniul profesional sau abilităţi cheie. astfel încât informaţiile să poată fi regăsite cu uşurinţă. trebuie strânse şi organizate într-un anumit loc. cât şi de către elev. pentru a-i încuraja dezvoltarea respectului de sine şi a motivaţiei. Rezultate ale activităţilor de autoevaluare şi dovezi ale discuţiilor care au avut loc. la nivel individual.

Bucureşti: Editura ASE Stavrositu. 12. (2002) – Tehnologie hotelieră. Bucureşti: Editura ALL Mihai. 10. Bucureşti: Editura Economică Lupu. Bucureşti: Fundaţia Arta serviciilor în turism *** – Hotârârea Guvernului Nr. 7. Nicolae (2002) – Hotelul – economie şi management. 5. Bucureşti: Editura Niculescu Mihail.ro *** – www. 8.a. (2000) – Tehnologia hotelieră. Radu (1998) – Tehnologia restaurantelor. Vasile (2000) – Turismul în România.ro Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 45 . Bibliografie 1. Bucureşti: Editura Uranus Nicolescu. 14.hoteluriromanesti. Rodica (2000) – Economia turismului. Bucureşti: Editura Gemma Print Minciu. Turism ş i Profesii Liberale 636 / 2008.pensiuniromanesti. Stere (2006) – Arta serviciilor în restaurante. Puiu (2002) – Management în turism.7. Bucureşti: Editura Inter-Rebs Nicolescu. privind clasificarea structurilor de primire turistice *** – Ordinul Ministrului pentru Întreprinderi Mici ş i Mijlocii. Ştefania. 3. 13. pensiuni turistice. gastronomie. baruri. ş. hoteluri. Normele metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice 9. ş. Bucureşti: Editura THR-CG Glavan.a. 11. *** – www. 4. Comerţ . 6. Bucureşti: Editura Sport-Turism Nistorescu. Radu (1998) – Serviciile în turism şi alimentaţie publică. Cornelia (2004) – Cartea ospitalităţii. Ene. 2. 1328 / 2001 republicată. Adriana.

mopuri pentru pardoseli. de pat şi de baie. mănuşi de plastic sau de cauciuc. etc. bureţi din material plastic. pentru praf. mochete. detergenţi universali. recipient pentru prepararea soluţiilor de curăţat. finisaje şi materii).. numărul şi calitatea conforme categoriei de clasificare a unităţii. pânză moale pentru pahare. maşini covoare. covoare. recipient pentru resturilor din coşurile existente în camere. Materialele detergenţi pentru mochete şi covoare. • • Ustensilele şi echipamentele căruciorul de etaj şi căruciorul pentru • spaţiile de folosinţă comună. gresie. • • făraş din plastic. etc. soluţii specializate: pentru marmură. lavete. având structura. pentru tapiţerie. lemn. material textil (cârpe pentru lustruitul suprafeţelor spălate şi dezinfectate. • • • • diferite tipuri de perii: pentru măturat. praf de curăţat de tip “universal” (pentru mai multe tipuri de suprafeţe. dezinfectabil prin spălare automată timp de 10 minute la 65°C.ANEXE Anexa 1 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. cârpe de praf. tapiţerie. soluţii pentru curăţat mobilierul. dezinfectante. plastic. sticlă. • Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 46 . sac de pânză pentru lenjeria folosită sau sac de polietilenă. în grupurile sanitare. lenjeria curată. dezodorizante (pentru încăperi. echipamente curăţenie: decurăţat parchete.1 Competenţa 1 Efectuează servicii de curăţenie în camere Materiale şi echipamente necesare curăţeniei Rolul materialelor şi echipamentelor în procesul de curăţenie este de a uşura munca personalului din departament şi de a ridica gradul de igienă şi confort a spaţiilor respective. pentru grupurile sanitare). metal. curăţat şi lustruit podeaua. pompă de desfundat • • • • debarasarea • • • electrice pentru maşini de aspiratoare. faianţă. pe coridoare. detergenţi pentru geamuri. linoleum. mochetă.).

coş de gunoi etc. verificându-se funcţionalitatea instalaţiei. se blochează uşa în poziţia deschis.C. în cazul în care clientul se mai află în unitatea de cazare. 2 Curăţenia spaţiilor de cazare Competenţa 1 Efectuează servicii de curăţenie în camere Efectuarea curăţeniei într-o cameră eliberată • 1. se trage apa la W. şi de-a lungul ramei acestuia.C. se desfaţă patul. Operaţiuni preliminare cu situaţia camerelor ocupate şi libere preluată de la recepţie. telefon. timp necesar pentru a acţiona eficient. se desfac draperiile. la sfârşitul zilei obiectele uitate se predau guvernantei. se strânge lenjeria de baie şi se pune lenjeria folosită în sacul special montat pe cărucior. se bate şi la aceasta. se verifică numărul camerei. • • • se aprind luminile.). să poată fi anunţat şi să îi fie restituite. etc. în funcţie de procedurile agreate în structura respectivă se anunţă guvernanta sau departamentul tehnic pentru rezolvarea problemelor apărute. se anunţă imediat recepţia pentru ca. spaţiul respectiv este trecut “Defect” în diagrama spaţiilor de cazare. se aşteaptă şi apoi se deschide. frigider. vazele. se lasă deschis dulapul pentru aerisire. şi se aplică produsul sanitarizat din dotare în interiorul vasului W. inclusiv prosoapele de baie. • • se duc şi se lasă în baie paharele. se controlează dacă sunt obiecte uitate de pasageri. radio. Când se constată anumite defecţiuni. se deschid ferestrele/uşa către balcon (există spaţii de cazare la care geamurile nu se pot deschide.Anexa 2 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. iar acolo se dă drumul la instalaţia de aer condiţionat). Dacă defecţiunea nu poate fi remediată în cursul zilei respective. Dacă s-au găsit obiecte uitate. se intră. Dacă clientul a plecat din unitatea de cazare. • • se verifică inventarul camerei şi se anunţă imediat la recepţie eventualele lipsuri pentru a încerca recuperarea lor. Dacă uşa de la baie este închisă. se verifică funcţionalitatea dotărilor (televizor. scrumierele.) pentru a anunţa eventualele defecţiuni apărute. se bate la uşă spunând “Camerista” (se repetă acest lucru de două ori). Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 47 . • • se debarasează resturile menajere (scrumiere. se aşteaptă. lăsându-se aşa pentru 10 minute.

parchet şi se curăţă. se controlează orice pată nou apărută pe inventarul moale. • • • • • se dezinfectează cu spirt telefonul. inclusiv pervazurile. exteriorul ferestrelor. curăţarea se face cu aspiratorul de praf. în cantităţile prescrise conform procedurilor stabilite. periodic şi când sunt vizibil murdărite. zilnic cu aspiratorul de praf 2. • • • • • • covoarele şi mochetele se curăţă prin folosirea zilnică a aspiratorului de praf. se şterg de praf şi se lustruiesc mobilierul. televizorul. se mătură pavimentul şi se spală cu teul. de jur împrejurul camerei şi de sus în jos. pentru a reţine praful. pentru împiedicarea diseminarea prafului bacterian. dacă sunt finisate cu materiale lavabile. corpurile de iluminat. tapiţerie intactă. Măturatul uscat este interzis. perdelele. fotoliile. verificându-se dacă umeraşele sunt toate şi frumos aranjate. Acesta trebuie să fie prevăzut cu două filtre. obiectele aflate la înălţime şi tapiţeria mobilei se vor curăţa. cu material moale. • pereţii şi plafoanele. zilnic. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 48 . periodic sau când sunt vizibil murdare. de la exteriorul uşii de acces. se spală mâinile şi se dezinfectează cu alcool sanitar. astfel încât atunci când se ajunge din nou în dreptul uşii de la intrare să existe siguranţa că nimic nu a fost uitat. în cazul finisajelor nelavabile. se închid uşile de la dulap. Balconul se curăţă uşa de la balcon. se verifică starea mobilierului: fără zgârieturi. impregnat. lustruit. mobilier. radioul. mutând mobilierul dacă este nevoie. pragul. cu uşi în stare de funcţionare. mochetă. Covoarele şi mochetele se curăţă cu detergent adecvat. Camera se aspiră: tavanul. saltele de pe paturi – cu ajutorul periilor speciale din dotarea aspiratorului – precum şi mocheta sau covoarele şi parchetul dinspre colţul cel mai îndepărtat spre ieşire. pentru fiecare suprafaţă folosindu-se substanţe corespunzătoare. se curăţă cu detergent anionic. telefonul. • se curăţă. tablourile. întrerupătoarele şi clanţele. • se şterge praful pornind de la intrare. se scot pernele şi păturile la aerisit 3. în aceeaşi direcţie. se şterge balustrada. pereţii de sus în jos.• Mobila şi pervazurile se şterg de praf. mânere intacte.

în structurile de primire de 3 stele. • • • • • NU UITAŢI! ULTIMA PRIVIRE A CAMERISTEI ESTE PRIMA IMPRESIE A OASPETELUI! Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 49 . dacă este cazul. iar la sejururi mai lungi astfel: la 2 zile. în structurile de primire de 4 şi 5 stele. având grijă ca ele să fie puse conform procedurilor stabilite. se înlocuiesc materialele publicitare îndoite. se aranjează perfect cuverturile. ori de câte ori este nevoie 5. se verifică dacă nu lipseşte nimic şi dacă totul este aranjat impecabil. sau se aspiră până la uşă. Lenjeria de pat Lenjeria de pat se schimbă la plecarea fiecărui client. la 3 zile.• • se înfaţă paturile. mototolite sau cu adnotări pe ele. Operaţiuni finale se închid geamurile/uşa către balcon. la 4 zile. 4. în structurile de primire de 1 şi 2 stele. Vestibul se spală podeaua.     se trag şi se aranjează perdelele şi draperiile. 6.

• se raportează că acea cameră este gata de închiriat. pentru a se aerisi. • se aeriseşte încăperea. iar la al doilea apel. sertarele. dacă nu i se răspunde.. se mai verifică încă o dată poziţia tablourilor. • se verifică patul (pentru a fi siguri că nimeni nu a folosit camera şi a făcut din nou patul). • se înfaţă sau se aranjează patul. • blochează uşa în poziţia deschis. verificându-se dacă funcţionează (un bec se poate arde şi în momentul stingerii lui).Anexa 3 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. conform procedurilor. intră. sanitară etc. • • se şterge praful (dacă camera nu a fost închiriată mai mult de o zi). încălzire. pentru a putea anunţa eventualele defecţiuni apărute. Efectuarea curăţeniei într-o cameră ocupată: • se bate la uşă. draperiilor şi aspectul general al camerei. prosoapele şi produsele de primire din baie (pentru acelaşi motiv ca şi patul). 3 Competenţa 1 Efectuează servicii de curăţenie în camere Curăţenia spaţiilor de cazare Efectuarea curăţeniei într-o cameră liberă: • se aprind toate luminile. valizele. Curăţenia trebuie făcută. • se debarasează resturile menajere. cerere care va fi comunicată de cameristă conducătorului activităţii 50 Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic . genţile clientului. lenjeria de pat şi cea de baie se pune la aerisit pe un scaun (taburet) scos pe balcon sau plasat lângă fereastra deschisă. se închide geamul (acolo unde este cazul). se pulverizează cu un deodorant de cameră (dacă procedura este agreată) şi se încuie uşa. • dacă nu este vorba de o zi – termen pentru schimbarea lenjeriei. • se deschid geamurile pentru aerisire (sau se • dă drumul la instalaţia de aer condiţionat). această regulă va fi încălcată numai la cererea expresă a clientului. Evident. se prezintă. ordine trebuie să existe. regula cea mai importantă legată de ordonarea obiectelor personale ale clientului este legată de interdicţia de a deschide dulapurile. • se aranjează lucrurile clientului fără a le schimba ordinea şi mai ales locul unde au fost puse. dar clientul trebuie să aibă convingerea că nu i-a fost violată intimitatea. se verifică funcţionarea instalaţiilor de aer condiţionat.

se spală paharele în cazul când au fost folosite. • se încuie uşa. se împătureşte pe lungime şi se pune în dulap sau pe suportul de bagaje. unde. • • • • • • • se pun papucii lângă pat. • se închid ferestrele sau instalaţia de aer condiţionat. • se controlează sacul de lenjerie pentru clienţi. după terminarea curăţeniei. se efectuează serviciile suplimentare. • se sting toate celelalte lumini. material Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 51 . publicitar). se înlocuiesc prosoapele în cazul când sunt ude. sub un unghi de 90º. eventualele alimente ambalate. şampon. se dispun ordonat pe masă sau pe frigider (minibar). sacul. în aşa fel încât latura verticală să ajungă până la centrul patului. el poate dormi liniştit: hotelul l-a asigurat că îi veghează cu delicateţe somnul. • se verifică încă o dată aspectul general al încăperii. • se schimbă sau se aranjează prosoapele. dimpreună cu lista operaţiunilor este transmis spălătoriei sau dus la oficiu. încălţămintea aflată la vedere se aşează sub cuier.Serviciul de seară: • • • se curăţă resturile menajere. • se şterge praful. În cazul în care în acest sac există obiecte de lenjerie sau îmbrăcăminte. ziarele şi revistele. se pune o bomboană în ambalaj inscripţionat cu urarea de “noapte bună”. fără a le schimba locul. • în cameră şi în grupul sanitar se ale ordonează obiectele personale clientului: hainele se pun în cuier sau pe spătarul scaunului după ce acestea au fost curăţate. • se aspiră praful. şerveţele. sectorului de etaj. • se şterge podeaua. • se face curăţenie la baie. • se pun consumabile noi (săpun. se strânge cuvertura de pe pat. fructe. în felul acesta. se şterge cada. se închid draperiile şi se aprinde veioza de la capul patului. dacă este udă. hârtie igienică. sticle. se ridică tăvile de la room-service. senzaţia de singurătate a clientului este înlăturată. se aranjează lucrurile clientului. • se îndoaie pătura cu cearşaful.

♦ spălarea pereţilor mobilierului. ♦Curăţarea cu detergenţi alcalini a suprafeţelor metalice şi din sticlă ale uşilor • tablourilor. trimestrial: ♦ lustruirea pardoselilor şi curăţirea tapiţeriei • lunar: ♦ spălarea mochetelor. covoarelor Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 52 . oglinzilor. geamurilor tablourilor.Anexa 4 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 4 Competenţa 1 Efectuează servicii de curăţenie în camere Curăţenia spaţiilor de cazare Frecvenţa operaţiunilor de curăţenie a unui spaţiu de cazare • zilnic: ♦aspirarea mobilierului. ♦spălarea pardoselilor • săptămânal: ♦ Curăţarea ramelor tocurilor ♦ ♦ ♦ Spălarea uşilor părţilor şi din muchiilor mobilierului. etc. geamurilor. ♦ spălarea perdelelor. Curăţarea marginilor mochetei. spate ale • semestrial: ♦ spălarea tapiţeriilor.. Spălarea ferestrelor.

se trage apa în toate cabinetele W. robinetele. . • • • • • • • • • se închide apa la robinetul de serviciu. cizme de cauciuc şi mănuşi de plastic. • • • • • • • • din material plastic. cu soluţia caldă de detergent şi cu ajutorul bureţilor se spală (până unde se ajunge) se deschid ferestrele. coşurile de hârtii.. scoicile pisoar. se usucă şi se lustruiesc suprafeţele spălate. 5 Competenţa 2 Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare Activităţi de curăţare a obiectele sanitare şi auxiliare din toalete şi băi Curăţenia grupurilor sanitare comune echipamentul special pentru curăţenia grupurilor sanitare este alcătuit din halat. şorţ se închid ferestrele – dacă există – şi uşa de acces în grupul sanitar.. chiuvetele. se dezinfectează cu buretele faianţa. prevăzut cu pungă de plastic. se controlează şi se notează eventualele defecţiuni. oglinzile. serviciu şi se dă drumul la apă. globurile. oglinzile.Anexa 5 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de 53 Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic lemnăria. colacii şi capacele acestora. pardoseala. cu soluţie de clorură de var 2% şi cu ajutorul periei de WC se spală scoicile pisoar şi se pune soluţia detartrantă în vasele WC. se strâng resturile şi se golesc recipientele de gunoi în recipientul metalic special se prepară în găleata de plastic o soluţie călduţă de detergent. se montează un furtun la amestecătorul de apă caldă – apă rece al robinetului de cu jetul de apă călduţă se umezesc toate suprafeţele şi obiectele lavabile. pereţii.C. etc. tâmplăria. coşurile de hârtii. vasele WC în interior şi în exterior. se dă drumul la apa rece de la robinetul de serviciu şi cu ajutorul furtunului se clătesc cu ajutorul unui ştergar de molton. chiuvetele. scaunele WC. spaţiile spălate şi dezinfectate. se spală şi se dezinfectează pavimentul cu ajutorul unui mop.

nu se admit tuburi din cauciuc care să prelungească robinetele.exceptând colacii vaselor WC. este de preferat montarea distribuitoarelor de perete pentru săpun pulbere. Curăţarea şi dezinfectarea căzilor de baie comune aflate pe etaje cada de baie se spală şi se dezinfectează cu praf de curăţat conţinând o substanţă operaţiunile se fac zilnic şi după fiecare client. • • lucrătoarea se spală pe mâini şi se dezinfectează cu alcool sanitar. mopul. hârtie prosop). Curăţarea şi dezinfectarea cabinelor de duş comune aflate pe etaje cabina pentru duş: pereţii şi cada se curăţă şi se dezinfectează zilnic cu praf de curăţat la băi şi duşuri se spală o dată pe săptămână Curăţarea şi dezinfectarea chiuvetelor comune aflate pe etaje chiuveta va avea suprafaţa intactă şi nu va fi prevăzută cu scurgător de lemn. perdelele de • într-o savonieră care să permită scurgerea apei sau suspendat cu dispozitiv magnetic. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 54 . prosopul se trage apa la vasele WC. urmat de dezinfecţie cu o substanţa clorigenă. materialele şi ustensilele folosite se spală. eventual. inclusiv interiorul robinetului. operaţiunile se fac zilnic şi după fiecare client. folosind o perie subţire. măturarea şi spălarea pavimentului cu apă călduţă şi uscarea lui cu pânza de sac sau cu • completarea materialelor consumabile (săpun. săpun lichid sau fulgi de săpun. se completează hârtia igienică. care se şterg şi se usucă folosind prosoape de hârtie. se scot afară. savonierele şi distribuitoarele de perete se curăţă şi se clătesc cu apă fierbinte înainte de reumplere. se dezinfectează şi se depozitează în dulapul sau încăperea special destinată acestui scop. desfundarea sifonului de pardoseală cu pompa. recipientul metalic se goleşte la de hârtie. • • • se scot mănuşile din material plastic. săpunul. chiuveta se curăţă şi se dezinfectează • zilnic cu praf de curăţat. se transmit eventualele defecţiuni departamentului tehnic. pentru menţinerea curăţeniei grupului sanitar • • • comun spălarea chiuvetei. • conţinând o substanţă clorigenă. săpunul şi dispozitivele pentru distribuirea săpunului: săpunul solid se păstrează uscat • clorigenă sau cu detergent anionic lichid. se strâng materialele şi ustensilele. vasele WC şi pisoarele. hârtie igienică. crematoriu. Operaţiuni efectuate în timpul zilei.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 55 .

în ordinea menţionată mai sus. se continuă cu interiorul. dinspre colţul cel mai îndepărtat spre uşă. se clătesc cu o cârpă specială şi se duc în cameră. se spală şi se dezinfectează coşul de hârtii şi se pune punga de plastic pentru gunoi. prosoapele. se trage apa. cosmeticele. se curăţă cu soluţie de detergent faianţa de sus în jos. hârtia igienică. se clătesc cu duşul şi cu cârpa specială toate suprafeţele curăţate. bromocet sau cationic în vasul WC pentru a avea timp să acţioneze în sensul distrugerii microbilor. se spală podeaua. se usucă cu o cârpă moale oglinda. se curăţă potrivit principiului profesional de efectuare a curăţeniei “dinspre suprafeţele cele mai puţin murdare spre cele mai murdare” vasul WC. se pune cloramină. • • • • de dezinfectează vasul WC cu o cârpă specială.Anexa 6 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. se continuă cu capacul. • • • • • • • • se spală cu soluţie de detergent paharele. poliţa. se curăţă oglinda. chiuveta. 6 Competenţa 2 Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare Activităţi de curăţare a obiectele sanitare şi auxiliare din toalete şi băi Curăţenia grupului sanitar în camere eliberate Curăţenia grupului sanitar se trage apa la vasul WC. vazele. bateria şi butonul sau mânerul vasului WC. folosindu-se peria specială pentru WC şi mâna protejată de mănuşa de cauciuc. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic • • 56 . se aranjează săpunurile. colacul – folosindu-se soluţie de detergent şi o cârpă sau un burete special. scrumierele. faianţa. se dezinfectează cu soluţie de cloramină sau cationic: cada. chiuveta şi cada – în această ordine – inclusiv bateriile şi accesoriile din inox. neomiţânduse suprafeţele de sub chiuvetă şi din spatele vasului WC. se începe cu exteriorul. într-o singură direcţie. poliţa. cu o soluţie de cloramină sau cationic. chiuveta. cada şi mai ales bateriile şi accesoriile din inox.

• se pulverizează soluţie specială pe oglindă şi se lustruieşte. mânerul de ieşire din cadă. conform procedurilor) şi se aranjează şi obiectele (când camera este ocupată). • se pune detergent pe cârpă (corespunzător cu materialul din care este confecţionată chiuveta) şi se curăţă exteriorul chiuvetei. Curăţarea chiuvetei • se pun mănuşi şi şorţul de cauciuc. limpezite şi uscate bine. • se limpezesc aceste suprafeţe. Ideal ar fi să avem un lighean pentru apă. • Curăţarea duşului duşul se curăţă în mod similar căzii de baie. • se limpezeşte cu apă. o dată pe săptămână. se spală cu un detergent alcalin. etc. scurgerea şi piciorul (când are). • se clăteşte bazinul. • bateria. • sifonul de scurgere trebuie şi el curăţat periodic (săptămânal). ţevile. • se pun materialele consumabile noi (săpun. • se mai verifică odată. în timp ce. dopul şi lanţul (dacă există) şi bateria. iar când este foarte murdar sau pătat cu un acid de curăţat (detartrant). Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 57 . şampon. • covoraşul de antialunecare trebuie şi el spălat şi uscat. Curăţarea căzii de baie • cada de baie se curăţă într-un mod similar cu chiuveta. • în general nu este bine să folosim materiale de curăţenie abrazive pentru că distrug luciul căzii. suportul pentru săpun trebuie spălate. • se strânge tot ce este pe marginea chiuvetei. • se usucă toate suprafeţele şi se limpezeşte bateria cu o lavetă specială uscată sau cu şerveţele de hârtie. dacă există defecţiuni (care se raportează conform procedurilor). • se pune detergent pe cârpă şi se spală tot bazinul. doar că nu umplem cada. aruncându-se orice resturi din scurgere. • la căzile de fibră de sticlă este total interzisă folosirea prafurilor de curăţat pentru că produc zgârieturi care nu se mai pot remedia.C. • se scurge apa şi cu o perie subţire se curăţă gaura de preaplin. • se umple bazinul pe jumătate cu apă caldă şi se udă o cârpă.• zilnic W.-ul se spală cu substanţe cu o concentraţie mai mică.

halate şi papuci.4 şi 5 stele). cremă de ras. şampon spumant sau gel de duş (pentru unităţile de 3. săpun tip turist (pentru unităţile de 3.4 şi 5 stele). • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Dotarea băilor trei prosoape pentru fiecare client. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 58 .4 şi 5 stele. la unităţile de 4 şi 5 stele. pentru fiecare client. pungi sanitare pentru tampoane igienice. se limpezesc bine şi se usucă. apă de gură. pudră de talc. diverse tipuri de şampon (pentru păr normal. uscător de păr. Curăţenia grupului sanitar în camere ocupate Se realizează identic ca şi a grupului sanitar în camere eliberate cu următoarele diferenţe: • lenjeria de baie se pune la aerisit pe un scaun (taburet) scos pe balcon sau plasat lângă fereastra deschisă. pentru a se aerisi. şi de câte ori este nevoie. în unităţile de 4 şi 5 stele.4 şi 5 stele). Acestea se vor schimba la 2 zile. oglinda de machiaj. care se schimbă la 3 zile. săpun sau dozator cu săpun lichid. Alte produse de primire şerveţele de hârtie şi şerveţelele parfumate. cască baie (pentru unităţile de 3. la 3 zile. cântar de persoane. pentru unităţile de 3. pilă de unghii. halat de baie. periuţă şi pastă de dinţi. pentru unităţile de 1 şi 2 stele. pieptene cu sigla hotelului. şerveţele sau vată pentru demachiant. gras şi uscat). loţiune de corp.• se curăţă şi perdelele sau cabina. hârtie igienică. care se foloseşte în locul covoraşului de protecţie. aparat de ras de unică folosinţă. Se spală cu apă cu detergent.

• se ordonează obiectele personale ale clientului Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 59 .

7 Competenţa 3 Amenajează camerele şi grupurile sanitare Amenajarea camerelor şi a grupurilor sanitare Activităţi de întreţinere a ambianţei interioare a camerei se odorizează camera. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 60 . se aranjează cuverturile de pe pat. tablouri. Consumabilele din inventar trusă cu ac. perdele. se realizează aranjamente florale. cremă de ghete. lenjerie de pat. aţă şi nasturi. şampon. Materiale utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare deodorant de baie. săpun. se aranjează obiectele clientului. halate de baie. prosoape. se aranjează lenjeria de pat. materiale publicitare. se aranjează draperiile şi perdelele.Anexa 7 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. vaze cu flori.

geamurile ferestrelor. b. ştergătoarele se aspiră sau sunt schimbate şi spălate zilnic. mochetele trebuie spălate lunar. se şterge praful de pe mobilier. pardoselile dure trebuie să fie zilnic curăţate şi spălate cu mopul. se mai pune un ştergător. Spaţiile exterioare • se strâng gunoaiele. • • se mătură. iar imediat. pentru a preîntâmpina ca praful. 8 Competenţa 4 Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune pentru clienţi (spaţii publice) a. se spală cu furtunul (parcarea. • se udă spaţiile verzi. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 61 . draperiile şi mobila tapisată o dată la şase luni. se spală pavimentele. se întreţin plantele decorative. închise etanş şi evacuarea ritmică a acestora. aleile) sau cu mopul (treptele şi zona din faţa intrării). Ştergătoarele din faţa uşii de intrare • în faţa uşilor de la intrare se pune un ştergător şi un grătar. particule de nisip sau noroi să ajungă în holul recepţiei. • • • • • • • • • se îndepărtează praful de pe plafoane şi pereţi. oglinzilor şi geamurile tablourilor trebuie spălate săptămânal. cu pungi din material plastic. Spaţiile interioare • scrumierele se golesc ori de câte ori este nevoie. mobila tapisată se aspiră zilnic. • în funcţie de anotimp şi de condiţiile meteorologice. c. • se debarasează resturile menajere în recipiente metalice sau în cutii. cărate pe pantofii clienţilor.Anexa 8 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. cu spălarea şi dezinfectarea lor după golire. praful depus în canalele de ventilaţie se îndepărtează cu aspiratorul de praf. filtrele instalaţiilor de ventilaţie şi aer condiţionat se păstrează curate şi uscate. în interior.

• punerea unor afişe noi. în funcţie de • se verifică funcţionalitatea instalaţiilor şi a Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic . curăţeniei existând mereu porţiuni uscate. 62 • • strângerea periodică a gunoiului. În acest fel. pe porţiuni. raportându-se orice defecţiune constatată. interior (şterse de praf sau curăţate cu o soluţie specială în funcţie de necesităţi). se deschid ferestrele (când acest lucru este posibil).Anexa 9 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. • ştergerea umedă. aspiră). conform procedurilor. • se îndepărtează gunoiul şi se verifică dacă nu sunt obiecte uitate. coridorul există) gunoaie. iar apoi se curăţă pe rând. se şterge praful de pe balustradele • spălarea podelei conform procedurilor scărilor. • deblocarea Spaţiile de recreere şi distracţii Etapele pentru curăţenia zilnică sunt: liftului şi îndepărtarea semnului: ATENŢIE! Se curăţă! Săli de conferinţe • se aprind luminile. urmată de pentru mobilă şi restul dotărilor (folosind materialele din care sunt făcute). şi îndepărtarea eventualelor respectiv poate fi folosit de către clienţi • ştergerea de praf şi eventuale pete a pentru circulaţie. • ştergerea cu mopul a pardoselilor din jurul substanţele corespunzătoare. după care se spală sau se aspiră agreate (când există mochetă aceasta se treptele. • scoaterea sau înlocuirea afişelor sigure. fiecare porţiune împărţindu-se în două • strângerea carpetei de pe jos (când suprafeţe (bucăţi) pe lungime. dotărilor. 9 Competenţa 4 Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune Servicii de curăţenie şi amenajare a spaţiilor comune • Coridoare şi scări Lifturi coridoarele lungi se curăţă pe porţiuni. • blocarea liftului. în timpul efectuării pereţilor şi a tavanului cabinei. scările se curăţă întotdeauna de sus în • închiderea uşilor liftului şi curăţarea lor pe jos. • pereţii cabinei. uscare. pe o parte sau alta a coridorului iar informative deteriorate sau expirate de pe pentru avertizare se folosesc şi anumite afişe sau marcaje.

tavanului. geamurilor şi a mobilierului. • frecarea pardoselilor. din vestiare. • se aspiră mocheta sau se curăţă cu mopul podeaua (în funcţie de procedurile agreate şi de tipul pardoselii). • se curăţă şi se şterg de praf mobila şi dotările rămase. • frecarea pardoselilor foarte murdare. • curăţarea pardoselilor în zonele în acre se pot murdări. Curăţenia periodică implică: • spălarea pereţilor. • curăţarea zonelor sanitare. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 63 . suprafeţe care sunt toate făcute de regulă din materiale rezistente la umiditate. saună şi toate • se dezasamblează şi se scot din încăpere spaţiile în care se poate strânge apă pe jos. • se aspiră praful depus în canalele de ventilaţie a instalaţiilor de ventilaţie şi aer condiţionat. • aspirarea mochetelor în zonele în care sunt folosite. toate dotările care nu mai sunt necesare.piscinelor.

). La terminarea programului din ziua respectivă. să nu ajungă în acelaşi spaţiu cu cea curată (cazul ideal este ca din sacul de lenjerie murdară de pe cărucior. aranjată pe rafturi în funcţie de sortimente şi să fie păstrată acoperită. fiecare în parte pentru spaţiul pus la dispoziţie. şi anume:  spălarea tuturor ustensilelor folosite.Anexa 10 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. oficii de etaj etc. dar nici aceste spaţii nu trebuie să fie uitate. cum este cazul oficiului de etaj al cameristei. • • Pentru curăţarea anumitor spaţii răspund. scări. Majoritatea spaţiilor de folosinţă comună pentru personal sunt curăţate după un program stabilit de către guvernantă. clienţii fiind cei care au prioritate. în cazul când nu există un vestiar separat. folosind un tobogan).  să depoziteze în oficiu lenjeria curată.  să depoziteze separat lenjeria murdară. pentru a putea anunţa a doua zi la careu)  efectuarea curăţeniei în oficiu. aceasta să ajungă imediat în camera de lenjerie murdară sau direct în spălătorie.  aranjarea căruciorului pentru ziua următoare (în acest fel aflând şi notând de ce anume mai are nevoie.  să păstreze separat şi acoperite lucrurile personale ale cameristei. 10 Competenţa 4 Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune • • Efectuarea serviciilor de curăţenie în spaţiile comune pentru personal De unele din aceste spaţii beneficiază tot personalul (lifturi.  să aşeze materialele publicitare şi informative astfel încât să nu se mototolească. ţinând cont că pe lista de priorităţi ele sunt ultimele. de altele beneficiază doar o parte a personalului (birouri. pentru a avea un aspect curat şi îngrijit când sunt puse în spaţiile de cazare. camerista mai are câteva lucruri de făcut. chiar persoanele care beneficiază de ele.). vestiare etc. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 64 .  să păstreze toate ustensilele curate şi puse ordonat.  să păstreze materialele de curăţenie bine ambalate şi etichetate pentru a nu se produce nici o confuzie la utilizarea lor.

iar pe o suprafaţă murdară lasă lasă scame sau o lavetă uscată pentru geam. pal melaminat sau detergent alcalin. orice surplus trebuind îndepărtat pentru că. Majoritatea substanţelor speciale de curăţat geamurile sunt sub formă de lichid care se pulverizează sau sub formă de spray. • curăţarea săptămânală a uşile spaţiilor de specializate pe bază de contract. apă şi un fi din lemn sau lăcuit. în timp. ştergerea de praf cu o cârpă umedă sau Acestea conţin în general un solvent gras sau se spală cu apă şi cu un detergent neutru.• se trag draperiile şi perdelele şi se leagă Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 65 . fiind curăţarea făcută de exterioară către a geamurilor firme • • • • nu trebuie uitată niciodată superioară a uşii şi nici tocul. Curăţarea se face cu o cârpă care nu apa murdară se prelinge peste suprafaţa de jos. curăţarea spălarea se face de jos în sus deoarece fiind mai rapidă. lustruirea uşilor cu un polish. Geamurile foarte mari. urme care se pot îndepărta cu greu. soluţia de apă şi oţet îndepărtează petele de grăsime şi urmele lăsate de deget. materialele din care sunt făcute uşile. Uşile din lemn vopsit sau pal melaminat • • medicinal. Ele pot geamurile pot fi curăţate cu apă. o cantitate de detergent anionic. Pentru geamuri mari limpezirea de face de sus în jos. apoi de dimensiuni mai mici. el poate păta suprafaţa. se folosesc ustensilele speciale cu un cap partea special pentru curăţat geamuri şi o coadă lungă. Curăţarea se face în următoarea ordine: cazare se. apă cu oţet sau spirt furniruit. Cantitatea de polish folosită nu trebuie să fie prea mare. o atenţie deosebită acordându. în anumite structuri pot fi fixe (când există sisteme de condiţionare a aerului).Anexa 11 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. ele fiind curăţate doar pe interior de personalul care face curăţenie în acea zonă. 11 Competenţa 4 Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune Modul de curăţare a diverselor tipuri de suprafeţe Curăţarea uşilor Metodele de curăţenie diferă în funcţie de Curăţarea geamurilor În funcţie de tipul şi gradul de murdărie. există şi soluţii speciale pentru curăţarea uşilor din lemn.

se curăţă cu soluţii speciale pentru metal. se spală şi se limpezesc cârpele folosite. fiind uneori necesară curăţarea lor • se curăţă pervazul ferestrei şi se şterge de lateralele şi apoi în zig-zag de sus în jos. Uşile spaţiilor comune • • verificarea zilnică şi se curăţarea ori de câte ori este nevoie. • se îndepărtează orice picătură căzută pe pervaz şi se rearanjează perdelele şi draperiile. • se goleşte şi se curăţă găleata. cu atenţie la colţuri (când se foloseşte un spray. • se usucă cu piele de căprioară sau lavetă sintetică. Nu trebuie uitată să fie ştearsă şi partea superioară a tocurilor. • se limpezeşte cu apă curată în acelaşi mod. • cu aceeaşi se cârpă şi cu soluţii de întâi detergent. praf rama cu o cârpă care nu lasă scame. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 66 . duş. spală fereastra. Feroneria • • se şterge când se curăţă uşa. ştergerea de praf sau spălarea a tocurilor uşilor. pentru a putea fi protejate.se celor de la băi. care pot fi stropite de mai frecventă. se pulverizează şi apoi se curăţă în acelaşi fel cu cârpa).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful