P. 1
CIA - Amplificatorul de Radiofrecventa_receptoare Radio . PDF

CIA - Amplificatorul de Radiofrecventa_receptoare Radio . PDF

|Views: 35|Likes:
Published by Adrian Branescu

More info:

Published by: Adrian Branescu on Mar 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

pdf

text

original

Sections

  • 1. Alinierea şi originea erorilor de aliniere
  • 2.1. Calculul elementelor reflectate
  • 3. Caracteristica de selectivitate (sau de frecvenţă)
  • 4.2. Necesitatea cuplării la prize pe circuitele acordate
  • 6.5. ARF cu reacţie redusă
  • 7. Fig. 2--Schema de principiu
  • 8. Lista de componente
  • 9. Prepararea placilor
  • 10. Circuit integrat SA5209
  • 11. Comentarii finale

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI FACULTATEA DE TRANSPORTURI

SECŢIA TELECOMENZI ŞI ELECTRONICĂ ÎN TRANSPORTURI

CIRCUITE INTEGRATE ANALOGICE

PROIECT
AMPLIFICATORUL DE RADIOFRECVENTA

Îndrumător: Valentin Stan

Student Steliean Bogdan-Gabriel 8311

CUPRINS

1. Alinierea şi originea erorilor de aliniere 2. Amplificarea în tensiune 2.1. Calculul elementelor reflectate 3. Caracteristica de selectivitate (sau de frecvenţă) 4. Stabilitatea amplificatoarelor acordate 4.1. Condiţiile de stabilitate 4.2. Necesitatea cuplării la prize pe circuitele acordate 4.3. Neutrodinarea 5. ARF cu reacţie redusă 6. Descrierea Amplificatorului. Schema bloc 7. Schema de principiu 8. Lista de componente 9. Prepararea placilor 10. Circuit integrat SA5209 11. Comentarii finale

Amplificatorul de radiofrecvenţă (ARF)

Amplificatorul de radiofrecvenţă (ARF) amplifică semnalul furnizat de circuitul de intrare pe frecvenţa sa. ARF-ul împreună cu circuitul de intrare formează blocul de radiofrecvenţă din receptor. În receptoarele simple, ARF-ul poate lipsi, semnalul de la circuitul de intrare aplicându-se direct mixerului. Principalul avantaj al utilizării unui ARF într-un receptor este obţinerea unui factor de zgomot mai redus, rezultând o sensibilitate limitată de zgomot (SLZ) mai bună deoarece acelaşi tranzistor are un factor de zgomot mai mic atunci când lucrează liniar ca amplificator decât când lucrează neliniar, ca mixer. Aceasta deoarece transconductanţa este mai mare decât panta de conversie şi pentru că la mixer intervin şi surse suplimentare de zgomot, de exemplu zgomotul oscilatorului local. ARF-ul îmbunătăţeşte izolarea antenei faţă de oscilatorul local (OL), scăzând câmpul radiat de antenă pe frecvenţa oscilatorului local. Un alt avantaj al utilizării ARF-ului este dat de faptul că i se poate aplica reglajul automat al amplificării (RAA), limitând astfel semnalul aplicat mixerului la recepţia unor semnale foarte puternice. Principalele cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească ARF-ul sunt: 1. amplificarea să fie suficient de mare (în jur de 10) şi pe cât posibil constantă cu frecvenţa; 2. să aibă o bună stabilitate în toată gama de frecvenţă; 3. să nu introducă distorsiuni la semnale mari (de obicei sub 1%); 4. să prezinte distorsiuni de intermodulaţie şi de modulaţie încrucişată cât mai mici; 5. să contribuie la atenuarea semnalelor perturbatoare, fi şi fimag. De regulă, ARF-ul are sarcina acordată pe frecvenţa semnalului (obţinându-se astfel o îmbunătăţire a rejecţiei fi şi fimag), dar uneori se utilizează, pentru simplitate sau pentru asigurarea stabilităţii, şi ARF cu sarcină aperiodică. Această soluţie este frecventă la circuitele integrate.

1. Alinierea şi originea erorilor de aliniere În receptoarele superheterodină frecvenţa intermediară este fixă, iar selectivitatea blocului de FI este mult mai mare decât a circuitelor de RF. De aceea, indiferent de acordul circuitelor de RF, frecvenţa recepţionată este: fs=fh−fi (fh = frecvenţa OL, fi = frecvenţa intermediară).

Pentru ca receptorul să lucreze corect, cu sensibilitate maximă şi fără distorsiuni, ar trebui ca frecvenţa de acord a circuitelor de RF (fs0) să fie egală cu frecvenţa semnalului (fs). Această condiţie ar putea fi îndeplinită reglând separat fh (acordul OL) şi fs0 (acordul circuitelor de RF) la valorile necesare. O astfel de manipulare ar fi însă incomodă. În practica curentă acordul circuitelor de RF şi OL se efectuează simultan, condensatoarele variabile respective având rotoarele montate pe acelaşi ax. Respectiv, în cazul acordului inductiv, miezurile bobinelor variometrului se deplasează solidar. În felul acesta pentru acordarea receptorului pe frecvenţa dorită se acţionează asupra unui singur buton. Acest mod de acordare este numit monoreglaj. Realizarea monoreglajului este însoţită de dificultăţi de ordin tehnic, diferenţa între frecvenţele de acord ale circuitului OL (fh) şi a celor de RF (fs0) neputând fi menţinută constantă, cu precizie oricât de mare, în toată gama de recepţie. Apare o eroare de aliniere:

Δfa1=fs−fs0=fh−(fs0 +fi) Prin alinierea circuitului OL cu circuitele de RF se înţelege (la proiectare) determinarea elementelor L şi C ale circuitelor astfel încât diferenţa între frecvenţele lor de acord să fie cât mai apropiată de frecvenţa intermediară, în toată gama de recepţie; respectiv, erorile de aliniere să fie cât mai mici. Din punct de vedere practic prin aliniere se înţelege operaţia prin care, cu ajutorul elementelor ajustabile din circuitele de RF, se anulează eroarea de aliniere la una, două sau mai multe frecvenţe din gamă. Cu ajutorul elementelor ajustabile din circuitul OL se asigură încadrarea frecvenţei recepţionate în limitele dorite (frecvenţele de capăt ale gamei).

ci la prize sau mutual. deformarea caracteristicii globale de selectivitate. în timp ce banda filtrului FI este de 6 .Importanţa alinierii este dependentă de raportul între banda de trecere a circuitelor de RF şi a celor de FI.5BRF 2. Dacă banda circuitelor de RF este mult mai mare decât a filtrului FI. Ca rezultat al caracteristicii asimetrice de selectivitate. la fs = 10 MHz. de regulă. astfel încât frecvenţele de acord ale celor două circuite să fie egale în toată gama de acord. unde cu un factor de calitate de ordinul lui 100 (cât se poate realiza curent practic). Dacă banda circuitelor de RF este apropiată de cea a filtrului FI. 2÷0. De exemplu. efectul erorii de aliniere se rezumă la micşorarea amplificării. Acest caz se întâlneşte în gama UL. Deoarece la studiul circuitelor de intrare. vom defini amplificarea ARF între intrarea sa şi intrarea dispozitivului următor din lanţul de amplificare (intrarea în mixer). rezultă BRF = fs/Q = 100 kHz. Topologia circuitului acordat ce constituie sarcina ARF-ului trebuie să fie identică sau cât mai apropiată cu putinţă de topologia circuitului de intrare. şi. . benzile laterale ale unui semnal MA vor fi amplificate diferit şi apar distorsiuni la recepţie. pentru asigurarea stabilităţii. Amplificarea în tensiune Intrarea şi ieşirea tranzistoarelor din ARF. ceea ce este mai supărător. după cum se va vedea. Acest lucru este impus de limitarea dezacordului şi a amortizării circuitelor acordate de către rezistenţele de intrare şi ieşire ale tranzistoarelor.8 kHz. nu se cuplează. transferul în tensiune sa definit de la antenă până la intrarea în dispozitiv. Cele două elemente variabile din circuitul de intrare şi ARF trebuie să fie identice. direct în paralel pe circuitele acordate. rezultă o bandă pentru circuitul de intrare mult mai mare decât banda AFI. Acest caz se întâlneşte în gamele US. ele reglându-se în tandem (monoreglaj). cu coeficient de cuplaj în tensiune subunitar. eroarea de aliniere are ca efect scăderea amplificării globale şi. Limita admisă pentru erorile de aliniere este corelată cu banda circuitelor de RF: ( ) Δfa1< 0. caracteristica globală de selectivitate nu este afectată.

Rezistoarele Rb1.Pentru tranzistor se va utiliza un circuit echivalent cu parametrii de cuadripol Y. 6. condensatoarele C1. se poate scrie: În Fig.1. iar Rf. Cf formează un filtru pe alimentare.2 se prezintă o schemă de ARF. .C2. Ce sunt scurcircuit pentru semnal. Rb2. Re se utilizează pentru polarizare. 6. 6. 6. Pornind de la această schemă se obţin schemele echivalente din Fig. Pentru schema echivalentă simplificată a tranzistorului bipolar din Fig.1.3. aşa cum se ilustrează în schema simplificată din Fig.

6. 6.c). conductanţa de intrare în tranzistorul Q2.3.2. se poate scrie: unde Ps reprezintă coeficientul de cuplaj în tensiune dintre inductanţele din secundar cu numerele de spire n1 şi n2. 6. Calculul elementelor reflectate În urma eliminării prizei pe inductanţa L din secundarul transformatorului X2. se transformă într-o conductanţă echivalentă notată Grs în schema echivalentă din Fig. impunându-se ca puterea pe această conductanţă să nu se modifice în urma eliminării prizei inductive.3. 6.2.b). Coeficientul de cuplaj în tensiune între inductanţele din primar (L1) şi secundar (L) din schema echivalentă din Fig. de forma: Considerând că factorul de calitate al reactorului disipativ paralel format din inductanţa din secundar cu numărul de spire n2 şi conductanţa Gin.c). din Fig. atunci în urma eliminării prizei inductive din Fig. valoarea inductanţei L nu se modifică. ilustrate în schema echivalentă din Fig.3. 6. Gin.b) este foarte mare. Din considerente energetice.3. se scrie: .1.

În Fig.3.unde n reprezintă numărul de spire al bobinei de inductanţă L din primar. Astfel. 6. prin următoarea relaţie matematică: . admitanţa Y1 din primar se reflectă în secundar cu valoarea notată Yr2.d) se prezintă schema echivalentă cu primarul raportat la secundar.

În urma reflectării primarului în secundar. generatorul de curent Ig. devine: . din considerente energetice.

.

5. Alura variaţiei AU0(f0) trebuie corelată cu alura variaţiei coeficientului de transfer al circuitului de intrare (T0).a). ( ) () . Conform cu relaţia (6.26) şi (6. în ipoteza Q0 = constant.5.16) pentru conductanţa G0 din relaţia (6. cuplând tranzistorul următor capacitiv interior. Global.25). ca în Fig.4). astfel ca produsul T0(f0)⋅AU0(f0) să prezinte o variaţie cât mai redusă.19).b)) se poate obţine o amplificare aproape constantă cu frecvenţa.24) şi (6. 6. rezultă pentru Q o scădere cu frecvenţa în cazul acordului capacitiv: În deducerea relaţiilor (6. în cazul acordului capacitiv. Spre exemplu. ce rezultă direct din relaţiile (6. Menţinerea constantă a produsului T0AU0 se poate realiza alegând adecvat cuplajele în circuitul de intrare şi ARF. amplificarea creşte cu frecvenţa în cazul acordului capacitiv şi scade pentru cel inductiv (Fig.16). Combinând două tipuri de cuplaj (ca în Fig. Ps≈C / C+Cp scade cu frecvenţa de acord şi se poate obţine. În ambele cazuri variaţia lui Q compensează parţial variaţia lui AU0 cu frecvenţa.Pentru a avea o imagine asupra variaţiei lui AU0 cu frecvenţa de acord trebuie să se ţină seama şi de variaţia lui Q. 6. 6.27) s-au utilizat expresiile (6. chiar o caracteristică căzătoare AU0(f0).

3. Caracteristica de selectivitate (sau de frecvenţă) .

este necesară. pentru asigurarea benzii de trecere. amortizarea circuitului acordat ce constituie sarcina ARF-ului. amortizare ce se realizează de preferinţă cu o rezistenţă serie. . de regulă.În practică.

4. etc. Condiţiile de stabilitate Considerăm un amplificator echipat cu un dispozitiv activ oarecare (TB. Dispozitivul activ primeşte semnal de la circuitul LC de intrare. . Aceasta fiind conectată în paralel cu circuitul acordat de la intrare. pericolul autooscilaţiei apare atunci când admitanţa echivalentă are partea reală (conductanţa) negativă. TEC. Vom studia stabilitatea analizând admitanţa prezentată de dispozitiv la intrare. că intrarea şi ieşirea dispozitivului sunt conectate în paralel pe circuitele acordate. De asemenea.1.) având conectate la intrare şi la ieşire circuite LC acordate. Dispozitivele active prezintă întotdeauna o anumită reacţie internă. îl amplifică şi îl transmite circuitului de ieşire. considerăm pentru început. datorită căreia semnalul de la ieşire este adus la intrare. Din acest motiv rezultă necesitatea de verificare a stabilităţii amplificatorului. Stabilitatea amplificatoarelor acordate 4.

.

.

cu atât mai pronunţat cu cât Cr este mai mare. prezentând un maxim la frecvenţa de rezonanţă ω02: Observaţie: Dacă L2 sau C2 se schimbă (de exemplu la reglaj). prin intermediul variaţiei lui ω02 se schimbă Cref. 6. Fenomenul are loc şi în sens invers: când se modifică L1 sau C1. Apare un maxim ascuţit. la o anumită valoare a lui Cr amplificatorul autooscilează. Pentru evitarea deformării caracteristicii de frecvenţă şi pentru a se putea realiza acordul circuitelor. .49). De notat că la valori mari ale lui Cr circuitele nu mai pot fi acordate prin metodele obişnuite (reglaj pe maxim sau cu semnal vobulat). se impune o condiţie mult mai severă decât (6.9. Deci circuitul de la intrare se va dezacorda. Pornind de la o caracteristică de frecvenţă simetrică sub formă de clopot pentru Cr=0 şi ambele circuite acordate pe aceeaşi frecvenţă. Efectul reacţiei interne asupra caracteristicii de frecvenţă este ilustrat în Fig. Această capacitate variază puternic cu frecvenţa. Această interacţiune între acordul celor două circuite face dificilă (uneori chiar imposibilă) alinierea acordului circuitelor (acordul le aceeaşi frecvenţă). se dezacordează circuitul de ieşire. caracteristica de frecvenţă se deformează mult la frecvenţe sub cea de rezonanţă. pe măsura creşterii lui Cr.Al doilea efect nedorit al reacţiei interne a dispozitivului constă în reflectarea unei capacităţi (Cref) în paralel cu circuitul de intrare.

6.b). Este foarte greu de realizat practic circuite cu raport C/L mare şi cu factor de calitate corespunzător.2. În schema echivalentă din Fig. iar p2L este inductanţa echivalentă la priză. circuitele acordate rezultă cu capacitate foarte mare şi inductanţă foarte mică.10. C/p2 este capacitatea echivalentă la priză.4.10).10 se scrie (din (6. 6. Rezolvarea acestei probleme se realizează prin conectarea tranzistorului la prize pe circuitele acordate (Fig. Necesitatea cuplării la prize pe circuitele acordate În practică. Condiţia de stabilitate pentru circuitul din Fig. G/p2 este conductanţa echivalentă la priză.49)): . Rezultă că pentru circuitul echivalent conectat la priză raportul C/L creşte de 1/p4 ori faţă de circuitul fizic. 6.

conectat fie la intrarea fie la ieşirea dispozitivului. utilizarea filtrelor de decuplare pe circuitele de alimentare. prin tratarea corectă a punctelor de masă. proiectarea minuţioasă a cablajelor. Stabilitatea amplificatoarelor cu un singur circuit acordat. în ARF mai pot să apară reacţii inductive şi capacitive între componente şi traseele de conexiuni.3. singurul pericol de instabilitate îl constituie circuitele LC parazite de la intrare şi ieşire. De exemplu în cazul când nu avem circuit acordat la sarcină (amplificator aperiodic). Acestea trebuie reduse cât mai mult posibil prin ecranare. Toate acestea constituie reacţii externe. Neutrodinarea . Stabilitatea ARF-ului poate fi îmbunătăţită suplimentar prin înscrierea unei rezistenţe R ≅ 50÷300 Ω între terminalul de ieşire al dispozitivului activ şi circuitul acordat. o reacţie prin circuitele comune de alimentare. este mult mai uşor de realizat.Alegând coeficienţii de priză de valori convenabile (subunitare) se poate asigura stabilitatea cu valori uzuale pentru componentele circuitelor. Reacţii externe: Pe lângă reacţia inversă din tranzistor. 4. etc. Această rezistenţă amortizează şi circuitul LC parazit ce se formează la ieşire. prin dispunerea raţională a componentelor.

y12 este echivalent cu un grup paralel Cr. . se poate face neutralizarea cu o reţea analogă celei ce modelează pe y12. Procedeul este numit neutralizare sau neutrodinare. Unilateralizarea ar cere. În schimb. Gr. dacă în montaj este disponibilă o tensiune în antifază cu tensiunea de ieşire. conform relaţiei (6. conectat între intrare şi ieşire.La tranzistoare.56) o capacitate negativă.

o scădere a capacităţii de reacţie cu un rdin de mărime.12). La frecvenţe sub 30 MHz se utilizează ARF de tip cascodă ce are la intrare un etaj cu impedanţă mare (EC) care este urmat de un etaj cu reacţie internă redusă (BC) (Fig. La frecvenţe peste 30 MHz acest fapt nu mai constituie dezavantaj deoarece intrările şi ieşirile se fac pe impedanţă de mică (75 Ω). 6. Conductanţa de intrare (g11) la aceste conexiuni este mare.5. 6. Cascoda prezintă atât avantajul rezistenţei de intrare mari al conexiunii EC. de unde rezultă: Prin neutrodinare se poate obţine. în practică.11. 6. Pentru schema din Fig. În schimb.15. Se poate arăta că cele două tranzistoare (a căror circuit echivalent de semnal mic este prezentat în Fig. iar Q2 în BC.a) avem: Ir+In= 0 . In) să se neutralizeze. se poate dimensiona condensatorul de neutrodinare Cn. Pe semnal Q1.14 sunt echivalente cu diportul din Fig.Din condiţia ca cei doi curenţi de reacţie (Ir. 6. ARF cu reacţie redusă Parametrul y12 este foarte mic în conexiunile BC pentru TB şi GC pentru TEC. cât şi . este în conexiune EC. Rezistoarele R1÷R4 stabilesc punctele statice ale tranzistoarelor. 6. astfel încât stabilitatea lor este uşor de asigurat. faptul că rezistenţa de intrare este mică (≅100ohmi) creează dificultăţi de adaptare la frecvenţe mici.

Conexiunea cascodă este mai des folosită în circuitele integrate.avantajul reacţiei inverse reduse al conexiunii BC.13 şi este de forma: . 6. Rezistenţa de ieşire pentru configuraţia EC se calculează cu ajutorul schemei de test in Fig. Amplificarea realizată de cascodă este aproape egală cu a unui tranzistor în conexiune EC.

14 rezultă direct că rezistenţa de intrare este dată chiar de rezistenţa rπ a tranzistorului Q1 ( Ri = rπ 1 ). . rezistenţa de ieşire este de forma: Cascodele cu TEC pot fi realizate cu scheme echivalente ca cea din Fig. Ca urmare circuitul este identic cu acela pentru tranzistorul bipolar în EC cu degenerare în emitor. Mai uzual sunt schemele în care primul tranzistor este TEC (în conexiune SC). Pentru acesta.59). transconductanţa circuitului de la intrare la ieşire este aproximativ egală cu transconductanţa tranzistorului Q1 (Gm=gm1=gm). 6. iar cel de-al doilea este TB (în conexiune BC). 6. Deoarece câştigul în curent din emitorul tranzistorului Q2 spre colectorul său este aproape egal cu unitatea. Se observă că v1 = 0 .12.Din Fig. deci generatorul gm1v1 este inactiv. Rezistenţa de ieşire se calculează prin scurtcircuitarea intrării la masă şi aplicarea apoi a unui semnal de test la ieşire. Se utilizează mai rar pentru ARF (mai des la oscilatoare). conform cu (6.

trad. Amplificatorul complet este reprezentat în fig. pentru a se asigura astfel nivelul adecvat al etajului de amplificare necesar punctului de lucru în clasa AB (tranzistoarele 2SC2312C sunt legate paralel. Ansamblul constă din două plăci aşezate în paralel: amplificatorul RF şi filtrul trece jos. reprezintă schema filtrului propriu-zis. Descrierea amplificatorului Schema bloc Conceptul acestui amplificator stă la baza unor experienţe obişnuite de constructor. 2).]. Montajul este aşezat într-o cutie de aluminiu de 20X15X6 cm. Acest tranzistor se poate înlocui cu modelul TIP 41 sau cu BD243C [n. ori au un preţ prohibitiv de ridicat. 2. fiind necesară alegerea unui atenuator potrivit constând din rezistenţele R1. . Au fost preluate idei atât prin consultarea manualului publicat de ARRL şi Societatea Engleză de Radio (RSGB). Amplificatorul necesită componente uşor de procurat.6. prezintă schema ansamblului RF împreună cu lista pieselor componente ale filtrului trece jos. 3. Excitarea la intrare a amplificatorul poate fi de la 2 la 5 W RF. 1. producţia cărora ori s-a sistat. iar fig. Fig. Multe dintre proiectele anterioare au fost elaborate folosind tranzistoare RF tip MRF făcute de Motorola.R2 şi R3) menţionate în fig. cât şi din articolele apărute în QST şi alte reviste rezultând miezul proiectului.

Rezistorii înseriaţi de 6. iar . Fig. Fig. Comutatorul de banda are si roul de comutare a filtrelor trece-jos la iesire Măsurătorile au fost făcute cu un receptor al serviciilor de comunicaţii IFR1600S. El are o singură spiră spre înainte. LM 317 funcţionează când PTT-ul intern este activat. Transformatorul de ieşire T2 este deasemenea confecţionat cu un raport de 4:1. de mică impedanţă constă dintr-o singură spiră cu priză la mijloc. Circuitul RC de la intrare asigură câştigul în ansamblu. armonicile au fost mai mari de 40 dB în sens negativ referitor la frecvenţa fundamentală (-40 dBc). aşa cum e menţionat şi în schemă. 1--Amplificatorul construit. iar condensatorii de 4. Tensiunea este obţinută de la regulatorul LM317T care operează ca sursă de curent în comutaţie. incluzând reacţiile produse de armonicile a 2-a şi a 3-a. În toate cazurile.7 nF sunt efective peste 14 MHz. Secundarul transformatorului. Spira de întoarcere asigură un nivel negativ de întoarcere cu scopul de a reduce câştigul şi de a stabiliza impedanţa de intrare peste ecartul de frecvenţă HF.T1 este confecţionat pe un miez binoclu şi are un raport de 4:1. 4 arată raportul între putere RF şi frecvenţa de lucru a amplificatorului. Tensiunea de pretensionare trece prin dioda FES8J care este în contact termic direct cu tranzistoarele finale.8 Ω determină câştigul până la 14 MHz. Acesta transmite tensiunea de pretensionare la tranzistoarele finale.

Sec. Aceasta înseamnă că pe 10 metri mai putem vorbi de un câştig de 10 dB. Fig. 97.amplificatorul îndeplineşte condiţiile FCC referitoare la puritatea spectrală (vezi Federal Communications Commission. micşorânduse de la puterea nominală de 30 W la 20 W pe 29 MHz.315. totuşi.) Reţineţi că începând cu 21 MHz câştigul începe să scadă. 2--Schema de principiu . o putere remarcabilă. 7.

3.01 µF capacitor C11 . 1 W R15--1 K.3 K.18.6. Lista de componente Placa amplificatorului RF C1-10 . 1 W R10 . R9 .1N914 diode D5.3 µF capacitor C13 . 1 W R17--4.0. Q4 . 12 V CC. VK-200 T1 . R5 .120 Ω. 1 W R12-14--3. R7 .150 pF capacitor C15 .10 K. 1 W R8.Miez trafo.FES8JT diode D9 . 1 W R4.7 K. D7.LED. 1 W R11 . T-3/4. 1 W R2.Miez trafo. cu suport K1 .8. D8 . U1 .Releu.8 Ω. 17 .18 Ω.001 µF capacitor D1-D4 . LM317T .1 µF capacitor C12 . 1 W R6. DPDT Q1. verde.200 pF capacitor C16.1.4700 pF capacitor C18-20 . potenţiometru R16--27Ω. Q2 . T2 .82 pF capacitor C14 . R3 . 1 W RFC1 .1N4004 diode D6 .0. (A) BN-43-303. cu suport D10 . 2N2222A Q3.300.Tranzistor 2SC2312C/TIP 41/BD243C R1 .2 K.Tranzistor de comutaţie.IC.LED.şoc RF. roşu.0.

12 V dc.TO-220 kit de montare 2 .5 mm şurub 2 . 500 V 12 .Comutator.5 mm izolator 9 .TO-220 izolatoare mică Circuitul imprimat.430 pF capacitor 1 .1500 pF capacitor Piesele Filtrului 1 .820 pF capacitor 3 .2. FARA LP Filter Piesele carcasei Cutia şasiu Capacul şasiului Radiator mare 4 .T-50-2 4 .2.8 mm Circuitul imprimat.01 µF capacitor.0. 6 poziţii.2. polarizat .180 pF capacitor 3 . DPDT.330 pF capacitor 2 .560 pF capacitor 3 . Yaxley 8 .2. SPDT Mufă tată tip Jones.2.suport BNC cu filet Mufă mamă RCA. 12 . 1 .3 mm izolator 2 .Releu. 3 pentru implantarea pieselor) 2 . cu filet Comutator basculant.5 mm piuliţe 2 . amplificator RF FARA Circuitul imprimat al filtrului trece jos (vezi fig.T-50-6 Fir Cu de 0.2700 pF capacitor. distanţiere hexagonale 9 .5 mm şaibă 2 .2.5 mm diam. cu filet 2 pini.500V 3 .5 mm şurub 6 .5 mm şurub 4 . 1 circuit.2.100 pF capacitor.Miscelanee 2 .

ori comandând-o printr-un circuit RF de cuplare. Cele şase filtre acoperă cele nouă benzi de amatori de la 1. . Orice interferenţă internă duce la degradarea serioasă a performanţei amplificatorului. Valoarea lui C12 (3. Nu există posibilitatea de a urmări ALC. eliminându-se astfel situaţia de a comanda din exterior. de aceea trebuie înfăşurată cu sârmă groasă de 18 swg (1 mm) de preferat cu izolaţie de teflon. Modulul filtrului trece jos utilizează perechi de relee pentru a selecta filtrul potrivit frecvenţei de lucru alocate. de aceea se recomandă precauţie pentru ca amplificatorul să nu fie suprasolicitat.97) Filtrele nu sunt folosite dacă amplificatorul este în repaus ori dacă funcţia de PTT nu este activată. Bobina poartă un curent substanţial. gamele de frecvenţă şi constantele circuitelor sunt menţionate în diagrama schemei filtrului trece jos. Inelele pentru inductivităţi şi conductorii necesari pot fi achiziţionate de la Amidon. 91-17. Comutarea în emisie este realizată cu ajutorul releului K1. Secţiunea PTT poate fi acţionată manual (legând-o la pământ).3uF) determină în SSB constanta de timp a comutatorului acţionat prin RF. pp 17. cum e Yaesu FT-817. S-au ales relee tocmai de a simplifica comutarea semnalului RF şi de a reduce costurile de construcţie.8 la 30 MHz.Curentul continuu de la tranzistoarele finale este decuplat de filtrul PI reprezentat prin primarul transformatorului de ieşire T2. Valorile LC sunt identice cu cele recomandate de WA2EBY pentru amplificatorul RF MOSFET publicat în manualul ARRL (The 2003 ARRL Handbook. ceea ce permite o recepţie HF multibandă şi VHF moderată în cazul unui transceiver cu o plajă largă de frecvenţe.

Placa amplificatorului RF Imaginea amplificatorului complet este reprezentată prin fig. 4--Raportul între puterea RF şi frecvenţa de lucru Există un anumit număr de găuri care trebuiesc date prin masă şi cele două suprafeţe lipite între ele. Bobina secundarului T 2 să fie făcută şi lipită prima. Cele patru găuri de prindere să fie potrivite la dimensiunile şuruburilor şi distanţierelor. Se recomandă îndoirea unei bucăţi de cupru în formă de U şi lipită de ambele părţi ale masei. Se vor introduce prin găuri fire de cupru şi turtite în formă de Z. Se impune listarea unor sugestii referitoare la acesta. iar capacităţile cât mai aproape de statul de cupru. 6.Fig. . apoi lipite de masă pe ambele părţi şi tăiate. Acestea sunt menţionate pe schemă. Piesele să fie lipite de placă în aer". Emitoarele celor două 2SC2312C trebuie montate la masă printr-un orificiu dreptunghiular. Insulele dreptunghiulare să fie dimensionate astfel încât să poată fi prinse tranzistoarele şi dioda de pretensionare.

Deşi circuitele de la FAR Circuits sunt . Plăcile imprimate sunt cele obişnuite.9. ele nu sunt placate cu zinc. Prepararea placilor Idei de construcţie Nu se vor da aici instrucţii de tip pas cu pas. doar câteva idei de a înlesni procesul de asamblare.

Controlaţi toate conectările să eliminaţi lipirile reci. apoi lipite de masă pe ambele părţi şi tăiate. schema de implantare a pieselor şi confecţionarea bobinelor. aşa că aceste legături trebuie făcute şi cositorite.5. Există un anumit număr de găuri care trebuiesc date prin masă şi cele două suprafeţe lipite între ele.placate. Bobina secundarului T 2 să fie făcută şi lipită prima. Insulele dreptunghiulare să fie dimensionate astfel încât să poată fi prinse tranzistoarele şi dioda de pretensionare. Prepararea plăcilor Date fiind suprafeţele mari de cositorit acestea trebuie să fie curate.falara. Placarea cu soluţie de colofoniu necoroziv ne poate fi de ajutor. Acestea sunt menţionate pe schemă.arrl. Saul K1BI. altfel veţi avea dificultăţi la lipirea pieselor componente. Cele patru găuri de prindere să fie potrivite la dimensiunile şuruburilor şi distanţierelor. acestea pot fi mai uşor lipite. (în data de 11. a cutiei pot fi găsite pe site-ul www. Cele mai bune sunt plăcile zincate.org/tektalk/tektalkfs. Pe parcursul construcţiei soluţia de colofoniu trebuie îndepărtat cu un diluant. . masa nu este legată între cele două părţi. iar capacităţile cât mai aproape de statul de cupru. Piesele să fie lipite de placă în aer". Se vor introduce prin găuri fire de cupru şi turtite în formă de Z. Placa amplificatorului RF Imaginea amplificatorului complet este reprezentată prin fig.2005 nu era accesibilă) Circuitele neasamblate sunt prezentate în fig. Ea se poate găsi la adresa www.org/files/qstbinaries/fara-amp. Desene detaliate ale plăcilor imprimate. Se recomandă îndoirea unei bucăţi de cupru în formă de U şi lipită de ambele părţi ale masei.10.html.zip. 6. Se impune listarea unor sugestii referitoare la acesta. Calitatea acestor legături este crucială pentru performanţele amplificatorului. webmasterul FARA a realizat chiar şi o pagină separată pentru acest proiect. Nu folosiţi pastă de lipit pentru că aceasta este corozivă. Emitoarele celor două 2SC2312C trebuie montate la masă printr-un orificiu dreptunghiular.

7. Placa filtrului trece jos Aceasta este dublu foliată. După aceea se vor monta piesele de dimensiuni mai mici: rezistenţele. Vezi în schemă valoarea pieselor aparţinând fiecărei game de . iar releul rămâne ultima. după care se vor implanta condensatoarele legate paralel şi firele de legătură. Filtrul este reprezentat în fig. Este posibil ca picioarele condensatoarelor să necesite ajustări uşor pentru a se potrivi cu rasterul de pe placă. Se vor monta mai întâi piesele filtrului. găurile pieselor sunt lărgite.Fig. partea de sus este masa. Q3 şi Q4 până placa nu este fixată definitiv în carcasă şi orientată provizoriu spre radiator. După acestea urmează diodele. Nu montaţi D6. şi condensatoarele. 6 Acest artificiu reduce impedanţa spre masă.

7--Filtrul trece jos cu piesele plantate Nu montaţi ansamblul LPF înainte de acordarea acesteia. Acesta se va .undă. Nu încălziţi prea mult terminalele releelor la lipire. Fig. Releele se vor monta ultimele. Se recomandă legarea acesteia de selectorul de bandă.

Acordaţi R15 (1 K) la minimul valorii sale. Măriţi puterea de intrare la 2 W apoi notaţi valoarea puterii de ieşire (cca 25 W). 8.monta între cele două module după ce acestea au fost fixate definitiv în şasiu.8 . O vedere de sus în interiorul carcasei amplificatorului permite observarea plăcii cu filtrul RF este reprezentată în fig. Acordarea şi verificarea Pentru că acest montaj este de tip bandă largă nu necesită acordare. Folosiţi bucăţi scurte de RG 174 pentru legăturile RF în interiorul montajului. . Montaţi amplificatorul folosind 4 şaibe de diam. Este important ca găurile să fie marcate exact. indepărtaţi firele de legătură improvizate. Şasiul.29 MHz. Deconectaţi tensiunea. Rotiţi uşor trimerul R15 şi măriţi curentulpână puterea de emisie creşte cu cca 15%. făcute cu un burghiu mic. Montaţi radiatorul şi părţile componente ale faţadei. Inscripţionaţi faţada cu litere de transfer existente la magazinele de specialitate. Faceţi o listare a acelor documente şi decupaţi-le. montaţi comutatorul de game. va trebui să măsuraţi cca 35 W putere emisă. Montaţi D6 Q3 şi Q4 folosind foiţele de mică de tip TO-220 şi scule necesare pentru a izola galvanic tranzistorul de şasiu. apoi măriţi tensiunea de lucru la 14. dar va fi destul de dificil. apoi măriţi orificiile la dimensiunile necesare. in afară de comutatorul de benzi. Aplicaţi 12 V CC şi legaţi firul PTT la pământ (releu ar trebui sa se aclanşeze). Aplicaţi mai multe straturi subţiri de lac transparent pentru a proteja inscripţia. apoi lipiţi-le pe cutia amplificatorului şi pe radiator. Verificaţi dacă puterea emisă se încadrează în limitele prevăzute de 1. Legaţi bornele F in şi F out de pe placa RF. numai tensiunea de pretensionare trebuie fixată. conectaţi şi activaţi placa filtrului trece jos. faţada şi radiatorul Modelele acestor părţi componente le găsiţi la pagina web menţionată ceva mai sus. În prima fază de acord este nevoie de o sursă stabilizată de tensiune între 12-14 V. Montaţi distanţierele care fixează montajul. D6 nu trebuie izolată. 3 mm în cele 4 colţuri drept distanţiere între şasiu şi placa cu piese.7 V CC. Aplicaţi scurt 1 W RF pe 14 MHz la intrare şi notaţi puterea la ieşire. Se va folosi sarcină artificială în locul unei antene reale.

10. Circuit integrat SA5209 .

.

.

.

.

.

.

.

Harry. Hartia press and peel este scumpa. pentru ca fierul trebuie umblat cu grija pe toata suprafata placii. este un proiect practic oferind multe satisfacţii. Mulţumiri cordiale le sunt prezentate. Cu altceva nu se admite pentru ca vopseaua toner transpusa este rigida si se desprinde. Comentarii finale FCC a impus restricţii clare prvind amplificatoarele sub 30 MHz. cu expunere la soare (metoda neanderthaliana). Cam 4-5 minute se fac miscari de rotatie. dupa care se lasa sa se raceasca placa. ori cu o lampa cu aburi de mercur. nu se admite economisirea de toner. Kiturile oferite spre vânzare. Se mai ajuta cu degetele. Un asemenea proiect aduce mai multe satisfacţii dacă la el participă şi alţii. gen glossy. expunerea este de cca 8 minute de la 30 cm distanta. Acordă amplificatorului FARA o posibilitate de încercare. chiar şi parţial finalizate care necesită mici completări ulterioare sunt interzise de reglementările FCC. rectilinii pe hartie. se poate transpune imaginea doc cu imprimanta laser pe o hartie de tipografie. Dupa aceea iaginea se pune cu fata in jos. multistrat. Hartia foto nu este buna deoarece tonerul intra in textura hartiei si atunci nu se poate transpune cu fierul de calcat. Placile pot fi facute atat prin metoda POSITIV 20 (spray fotosensibil) si folie transparenta. cu folie de plastic. Cuvantul cheie este rabdarea. el a realizat circuitele imprimate şi a calculat filtrele pentru prototipurile amplificatorului. Înainte de a construi acest amplificator vă rog să consultaţi din nou reglementările FCC aferente. W2RKB a asigurat îndemnarea necesară pornirii. Se pune placa in solutie de clorura ferica sau acid clorhidric ori hiperoxid. Sau daca nu se doreste aceasta varianta. David Hosom a asistat fotografiind.11. Astfel. iar răcirea în condiţii de emisie este mai mult ca adecvată. se calca cu fierul incins pe placa preparata corespunzator. dacă toate părţile componente sunt la îndemână şi corect preparate este de cca 4 ore. Durata de construcţie al acestui amplificator. Sa fie o listare perfecta. Lucrul în SSB rezultă că radiatorul se va încălzi destul de puternic. . sa se lipeasca bine tonerul pe placa. al carei glob protector a fost indepartat. se pune in apa cu Pur sa se desprinda hartia.

Deci eu folosesc aceasta metoda cu succes pentru diverse cablaje cu trasee mai groase.Secretul consta in faptul ca hartia cea buna are pe ambele fete un strat subtire de plastic care nu permite penetrarea tonerului in textura.5 lei coala A4 in Ungaria. folosind hartie de tip "mûnyomó papír" care costa cca 1. de unde o cumpar ocazional din papetarie. desigur. BIBLIOGRAFIE .

Editura Academia Militară. .com http://www. Instalaţii de recepţie (proiectare). Cojoc Dumitru.ro Cojoc Dumitru.nxp. Bucureşti.radioamator. 1987. Editura Militară. Receptoare de frecvenţă foarte înaltă. Bălan Constantin.partea a Il-a.com http://www.www. 1970. Editura Academia Militară. Bucureşti 1988. Tehnica transmisiunilor radio .electronics-lab. Bucureşti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->