UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI FACULTATEA DE TRANSPORTURI

SECŢIA TELECOMENZI ŞI ELECTRONICĂ ÎN TRANSPORTURI

CIRCUITE INTEGRATE ANALOGICE

PROIECT
AMPLIFICATORUL DE RADIOFRECVENTA

Îndrumător: Valentin Stan

Student Steliean Bogdan-Gabriel 8311

CUPRINS

1. Alinierea şi originea erorilor de aliniere 2. Amplificarea în tensiune 2.1. Calculul elementelor reflectate 3. Caracteristica de selectivitate (sau de frecvenţă) 4. Stabilitatea amplificatoarelor acordate 4.1. Condiţiile de stabilitate 4.2. Necesitatea cuplării la prize pe circuitele acordate 4.3. Neutrodinarea 5. ARF cu reacţie redusă 6. Descrierea Amplificatorului. Schema bloc 7. Schema de principiu 8. Lista de componente 9. Prepararea placilor 10. Circuit integrat SA5209 11. Comentarii finale

Amplificatorul de radiofrecvenţă (ARF)

Amplificatorul de radiofrecvenţă (ARF) amplifică semnalul furnizat de circuitul de intrare pe frecvenţa sa. ARF-ul împreună cu circuitul de intrare formează blocul de radiofrecvenţă din receptor. În receptoarele simple, ARF-ul poate lipsi, semnalul de la circuitul de intrare aplicându-se direct mixerului. Principalul avantaj al utilizării unui ARF într-un receptor este obţinerea unui factor de zgomot mai redus, rezultând o sensibilitate limitată de zgomot (SLZ) mai bună deoarece acelaşi tranzistor are un factor de zgomot mai mic atunci când lucrează liniar ca amplificator decât când lucrează neliniar, ca mixer. Aceasta deoarece transconductanţa este mai mare decât panta de conversie şi pentru că la mixer intervin şi surse suplimentare de zgomot, de exemplu zgomotul oscilatorului local. ARF-ul îmbunătăţeşte izolarea antenei faţă de oscilatorul local (OL), scăzând câmpul radiat de antenă pe frecvenţa oscilatorului local. Un alt avantaj al utilizării ARF-ului este dat de faptul că i se poate aplica reglajul automat al amplificării (RAA), limitând astfel semnalul aplicat mixerului la recepţia unor semnale foarte puternice. Principalele cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească ARF-ul sunt: 1. amplificarea să fie suficient de mare (în jur de 10) şi pe cât posibil constantă cu frecvenţa; 2. să aibă o bună stabilitate în toată gama de frecvenţă; 3. să nu introducă distorsiuni la semnale mari (de obicei sub 1%); 4. să prezinte distorsiuni de intermodulaţie şi de modulaţie încrucişată cât mai mici; 5. să contribuie la atenuarea semnalelor perturbatoare, fi şi fimag. De regulă, ARF-ul are sarcina acordată pe frecvenţa semnalului (obţinându-se astfel o îmbunătăţire a rejecţiei fi şi fimag), dar uneori se utilizează, pentru simplitate sau pentru asigurarea stabilităţii, şi ARF cu sarcină aperiodică. Această soluţie este frecventă la circuitele integrate.

1. Alinierea şi originea erorilor de aliniere În receptoarele superheterodină frecvenţa intermediară este fixă, iar selectivitatea blocului de FI este mult mai mare decât a circuitelor de RF. De aceea, indiferent de acordul circuitelor de RF, frecvenţa recepţionată este: fs=fh−fi (fh = frecvenţa OL, fi = frecvenţa intermediară).

Pentru ca receptorul să lucreze corect, cu sensibilitate maximă şi fără distorsiuni, ar trebui ca frecvenţa de acord a circuitelor de RF (fs0) să fie egală cu frecvenţa semnalului (fs). Această condiţie ar putea fi îndeplinită reglând separat fh (acordul OL) şi fs0 (acordul circuitelor de RF) la valorile necesare. O astfel de manipulare ar fi însă incomodă. În practica curentă acordul circuitelor de RF şi OL se efectuează simultan, condensatoarele variabile respective având rotoarele montate pe acelaşi ax. Respectiv, în cazul acordului inductiv, miezurile bobinelor variometrului se deplasează solidar. În felul acesta pentru acordarea receptorului pe frecvenţa dorită se acţionează asupra unui singur buton. Acest mod de acordare este numit monoreglaj. Realizarea monoreglajului este însoţită de dificultăţi de ordin tehnic, diferenţa între frecvenţele de acord ale circuitului OL (fh) şi a celor de RF (fs0) neputând fi menţinută constantă, cu precizie oricât de mare, în toată gama de recepţie. Apare o eroare de aliniere:

Δfa1=fs−fs0=fh−(fs0 +fi) Prin alinierea circuitului OL cu circuitele de RF se înţelege (la proiectare) determinarea elementelor L şi C ale circuitelor astfel încât diferenţa între frecvenţele lor de acord să fie cât mai apropiată de frecvenţa intermediară, în toată gama de recepţie; respectiv, erorile de aliniere să fie cât mai mici. Din punct de vedere practic prin aliniere se înţelege operaţia prin care, cu ajutorul elementelor ajustabile din circuitele de RF, se anulează eroarea de aliniere la una, două sau mai multe frecvenţe din gamă. Cu ajutorul elementelor ajustabile din circuitul OL se asigură încadrarea frecvenţei recepţionate în limitele dorite (frecvenţele de capăt ale gamei).

unde cu un factor de calitate de ordinul lui 100 (cât se poate realiza curent practic). deformarea caracteristicii globale de selectivitate. eroarea de aliniere are ca efect scăderea amplificării globale şi. rezultă o bandă pentru circuitul de intrare mult mai mare decât banda AFI.8 kHz. caracteristica globală de selectivitate nu este afectată. ele reglându-se în tandem (monoreglaj). direct în paralel pe circuitele acordate. nu se cuplează. Acest caz se întâlneşte în gama UL. ceea ce este mai supărător. Limita admisă pentru erorile de aliniere este corelată cu banda circuitelor de RF: ( ) Δfa1< 0. Acest caz se întâlneşte în gamele US. Dacă banda circuitelor de RF este apropiată de cea a filtrului FI. pentru asigurarea stabilităţii. ci la prize sau mutual. 2÷0. în timp ce banda filtrului FI este de 6 .5BRF 2. astfel încât frecvenţele de acord ale celor două circuite să fie egale în toată gama de acord. Ca rezultat al caracteristicii asimetrice de selectivitate. efectul erorii de aliniere se rezumă la micşorarea amplificării. Topologia circuitului acordat ce constituie sarcina ARF-ului trebuie să fie identică sau cât mai apropiată cu putinţă de topologia circuitului de intrare. la fs = 10 MHz. Amplificarea în tensiune Intrarea şi ieşirea tranzistoarelor din ARF. vom defini amplificarea ARF între intrarea sa şi intrarea dispozitivului următor din lanţul de amplificare (intrarea în mixer). De exemplu. Deoarece la studiul circuitelor de intrare. . rezultă BRF = fs/Q = 100 kHz. după cum se va vedea. de regulă. Dacă banda circuitelor de RF este mult mai mare decât a filtrului FI. Acest lucru este impus de limitarea dezacordului şi a amortizării circuitelor acordate de către rezistenţele de intrare şi ieşire ale tranzistoarelor. Cele două elemente variabile din circuitul de intrare şi ARF trebuie să fie identice.Importanţa alinierii este dependentă de raportul între banda de trecere a circuitelor de RF şi a celor de FI. şi. transferul în tensiune sa definit de la antenă până la intrarea în dispozitiv. cu coeficient de cuplaj în tensiune subunitar. benzile laterale ale unui semnal MA vor fi amplificate diferit şi apar distorsiuni la recepţie.

.1. Ce sunt scurcircuit pentru semnal. iar Rf. Rb2.Pentru tranzistor se va utiliza un circuit echivalent cu parametrii de cuadripol Y. 6.1. Rezistoarele Rb1. Re se utilizează pentru polarizare.3. aşa cum se ilustrează în schema simplificată din Fig. Cf formează un filtru pe alimentare. 6.2 se prezintă o schemă de ARF. Pornind de la această schemă se obţin schemele echivalente din Fig.C2. condensatoarele C1. se poate scrie: În Fig. 6. 6. Pentru schema echivalentă simplificată a tranzistorului bipolar din Fig.

Coeficientul de cuplaj în tensiune între inductanţele din primar (L1) şi secundar (L) din schema echivalentă din Fig. atunci în urma eliminării prizei inductive din Fig. ilustrate în schema echivalentă din Fig.b).3. valoarea inductanţei L nu se modifică.c).2.3.2.3. Gin.1. 6.c). se poate scrie: unde Ps reprezintă coeficientul de cuplaj în tensiune dintre inductanţele din secundar cu numerele de spire n1 şi n2. conductanţa de intrare în tranzistorul Q2. Calculul elementelor reflectate În urma eliminării prizei pe inductanţa L din secundarul transformatorului X2. din Fig. 6.b) este foarte mare. se scrie: . 6.3. de forma: Considerând că factorul de calitate al reactorului disipativ paralel format din inductanţa din secundar cu numărul de spire n2 şi conductanţa Gin. se transformă într-o conductanţă echivalentă notată Grs în schema echivalentă din Fig. 6. 6. Din considerente energetice. impunându-se ca puterea pe această conductanţă să nu se modifice în urma eliminării prizei inductive.

unde n reprezintă numărul de spire al bobinei de inductanţă L din primar. admitanţa Y1 din primar se reflectă în secundar cu valoarea notată Yr2. 6.d) se prezintă schema echivalentă cu primarul raportat la secundar.3. Astfel. prin următoarea relaţie matematică: . În Fig.

În urma reflectării primarului în secundar. generatorul de curent Ig. din considerente energetice. devine: .

.

Global. Spre exemplu. Combinând două tipuri de cuplaj (ca în Fig.4). în cazul acordului capacitiv.25). În ambele cazuri variaţia lui Q compensează parţial variaţia lui AU0 cu frecvenţa. chiar o caracteristică căzătoare AU0(f0). 6.26) şi (6.5.a).19). Alura variaţiei AU0(f0) trebuie corelată cu alura variaţiei coeficientului de transfer al circuitului de intrare (T0). 6. ca în Fig. ( ) () .16). astfel ca produsul T0(f0)⋅AU0(f0) să prezinte o variaţie cât mai redusă. rezultă pentru Q o scădere cu frecvenţa în cazul acordului capacitiv: În deducerea relaţiilor (6.Pentru a avea o imagine asupra variaţiei lui AU0 cu frecvenţa de acord trebuie să se ţină seama şi de variaţia lui Q. Conform cu relaţia (6. Menţinerea constantă a produsului T0AU0 se poate realiza alegând adecvat cuplajele în circuitul de intrare şi ARF. în ipoteza Q0 = constant.24) şi (6.b)) se poate obţine o amplificare aproape constantă cu frecvenţa.5.27) s-au utilizat expresiile (6. Ps≈C / C+Cp scade cu frecvenţa de acord şi se poate obţine.16) pentru conductanţa G0 din relaţia (6. amplificarea creşte cu frecvenţa în cazul acordului capacitiv şi scade pentru cel inductiv (Fig. cuplând tranzistorul următor capacitiv interior. ce rezultă direct din relaţiile (6. 6.

Caracteristica de selectivitate (sau de frecvenţă) .3.

. este necesară. amortizare ce se realizează de preferinţă cu o rezistenţă serie. de regulă. amortizarea circuitului acordat ce constituie sarcina ARF-ului.În practică. pentru asigurarea benzii de trecere.

TEC.) având conectate la intrare şi la ieşire circuite LC acordate. Vom studia stabilitatea analizând admitanţa prezentată de dispozitiv la intrare. Aceasta fiind conectată în paralel cu circuitul acordat de la intrare. . Dispozitivele active prezintă întotdeauna o anumită reacţie internă. pericolul autooscilaţiei apare atunci când admitanţa echivalentă are partea reală (conductanţa) negativă. Dispozitivul activ primeşte semnal de la circuitul LC de intrare. Stabilitatea amplificatoarelor acordate 4. că intrarea şi ieşirea dispozitivului sunt conectate în paralel pe circuitele acordate. De asemenea. îl amplifică şi îl transmite circuitului de ieşire. Din acest motiv rezultă necesitatea de verificare a stabilităţii amplificatorului. etc. Condiţiile de stabilitate Considerăm un amplificator echipat cu un dispozitiv activ oarecare (TB.1. considerăm pentru început.4. datorită căreia semnalul de la ieşire este adus la intrare.

.

.

Pentru evitarea deformării caracteristicii de frecvenţă şi pentru a se putea realiza acordul circuitelor. se impune o condiţie mult mai severă decât (6. la o anumită valoare a lui Cr amplificatorul autooscilează. 6. De notat că la valori mari ale lui Cr circuitele nu mai pot fi acordate prin metodele obişnuite (reglaj pe maxim sau cu semnal vobulat). se dezacordează circuitul de ieşire. .9. Apare un maxim ascuţit. Această interacţiune între acordul celor două circuite face dificilă (uneori chiar imposibilă) alinierea acordului circuitelor (acordul le aceeaşi frecvenţă). Pornind de la o caracteristică de frecvenţă simetrică sub formă de clopot pentru Cr=0 şi ambele circuite acordate pe aceeaşi frecvenţă. prezentând un maxim la frecvenţa de rezonanţă ω02: Observaţie: Dacă L2 sau C2 se schimbă (de exemplu la reglaj). Această capacitate variază puternic cu frecvenţa. Deci circuitul de la intrare se va dezacorda. Fenomenul are loc şi în sens invers: când se modifică L1 sau C1.Al doilea efect nedorit al reacţiei interne a dispozitivului constă în reflectarea unei capacităţi (Cref) în paralel cu circuitul de intrare.49). prin intermediul variaţiei lui ω02 se schimbă Cref. pe măsura creşterii lui Cr. caracteristica de frecvenţă se deformează mult la frecvenţe sub cea de rezonanţă. Efectul reacţiei interne asupra caracteristicii de frecvenţă este ilustrat în Fig. cu atât mai pronunţat cu cât Cr este mai mare.

Rezultă că pentru circuitul echivalent conectat la priză raportul C/L creşte de 1/p4 ori faţă de circuitul fizic. Necesitatea cuplării la prize pe circuitele acordate În practică.10 se scrie (din (6. iar p2L este inductanţa echivalentă la priză. G/p2 este conductanţa echivalentă la priză. Condiţia de stabilitate pentru circuitul din Fig.49)): . C/p2 este capacitatea echivalentă la priză. 6. 6.10. Este foarte greu de realizat practic circuite cu raport C/L mare şi cu factor de calitate corespunzător.2.b). circuitele acordate rezultă cu capacitate foarte mare şi inductanţă foarte mică.4. 6.10). Rezolvarea acestei probleme se realizează prin conectarea tranzistorului la prize pe circuitele acordate (Fig. În schema echivalentă din Fig.

singurul pericol de instabilitate îl constituie circuitele LC parazite de la intrare şi ieşire. conectat fie la intrarea fie la ieşirea dispozitivului. prin dispunerea raţională a componentelor.Alegând coeficienţii de priză de valori convenabile (subunitare) se poate asigura stabilitatea cu valori uzuale pentru componentele circuitelor. 4. proiectarea minuţioasă a cablajelor. Toate acestea constituie reacţii externe. Stabilitatea amplificatoarelor cu un singur circuit acordat. o reacţie prin circuitele comune de alimentare. etc.3. Această rezistenţă amortizează şi circuitul LC parazit ce se formează la ieşire. De exemplu în cazul când nu avem circuit acordat la sarcină (amplificator aperiodic). în ARF mai pot să apară reacţii inductive şi capacitive între componente şi traseele de conexiuni. Acestea trebuie reduse cât mai mult posibil prin ecranare. Stabilitatea ARF-ului poate fi îmbunătăţită suplimentar prin înscrierea unei rezistenţe R ≅ 50÷300 Ω între terminalul de ieşire al dispozitivului activ şi circuitul acordat. utilizarea filtrelor de decuplare pe circuitele de alimentare. prin tratarea corectă a punctelor de masă. Neutrodinarea . Reacţii externe: Pe lângă reacţia inversă din tranzistor. este mult mai uşor de realizat.

. dacă în montaj este disponibilă o tensiune în antifază cu tensiunea de ieşire. y12 este echivalent cu un grup paralel Cr. Procedeul este numit neutralizare sau neutrodinare.La tranzistoare. În schimb. Unilateralizarea ar cere. Gr.56) o capacitate negativă. conectat între intrare şi ieşire. conform relaţiei (6. se poate face neutralizarea cu o reţea analogă celei ce modelează pe y12.

La frecvenţe sub 30 MHz se utilizează ARF de tip cascodă ce are la intrare un etaj cu impedanţă mare (EC) care este urmat de un etaj cu reacţie internă redusă (BC) (Fig. în practică. Se poate arăta că cele două tranzistoare (a căror circuit echivalent de semnal mic este prezentat în Fig.Din condiţia ca cei doi curenţi de reacţie (Ir. astfel încât stabilitatea lor este uşor de asigurat.a) avem: Ir+In= 0 . iar Q2 în BC. 6. 6. 6. La frecvenţe peste 30 MHz acest fapt nu mai constituie dezavantaj deoarece intrările şi ieşirile se fac pe impedanţă de mică (75 Ω). 6. ARF cu reacţie redusă Parametrul y12 este foarte mic în conexiunile BC pentru TB şi GC pentru TEC. 6. cât şi . Rezistoarele R1÷R4 stabilesc punctele statice ale tranzistoarelor. În schimb. Pe semnal Q1.5.15. Pentru schema din Fig. o scădere a capacităţii de reacţie cu un rdin de mărime.14 sunt echivalente cu diportul din Fig. faptul că rezistenţa de intrare este mică (≅100ohmi) creează dificultăţi de adaptare la frecvenţe mici. In) să se neutralizeze. Conductanţa de intrare (g11) la aceste conexiuni este mare. Cascoda prezintă atât avantajul rezistenţei de intrare mari al conexiunii EC.11. de unde rezultă: Prin neutrodinare se poate obţine. se poate dimensiona condensatorul de neutrodinare Cn.12). este în conexiune EC.

Amplificarea realizată de cascodă este aproape egală cu a unui tranzistor în conexiune EC.13 şi este de forma: .avantajul reacţiei inverse reduse al conexiunii BC. Conexiunea cascodă este mai des folosită în circuitele integrate. 6. Rezistenţa de ieşire pentru configuraţia EC se calculează cu ajutorul schemei de test in Fig.

iar cel de-al doilea este TB (în conexiune BC). 6. deci generatorul gm1v1 este inactiv.14 rezultă direct că rezistenţa de intrare este dată chiar de rezistenţa rπ a tranzistorului Q1 ( Ri = rπ 1 ). Deoarece câştigul în curent din emitorul tranzistorului Q2 spre colectorul său este aproape egal cu unitatea.59). transconductanţa circuitului de la intrare la ieşire este aproximativ egală cu transconductanţa tranzistorului Q1 (Gm=gm1=gm). Se utilizează mai rar pentru ARF (mai des la oscilatoare). rezistenţa de ieşire este de forma: Cascodele cu TEC pot fi realizate cu scheme echivalente ca cea din Fig. conform cu (6.Din Fig. Rezistenţa de ieşire se calculează prin scurtcircuitarea intrării la masă şi aplicarea apoi a unui semnal de test la ieşire. . Mai uzual sunt schemele în care primul tranzistor este TEC (în conexiune SC). Se observă că v1 = 0 . Pentru acesta. Ca urmare circuitul este identic cu acela pentru tranzistorul bipolar în EC cu degenerare în emitor.12. 6.

Au fost preluate idei atât prin consultarea manualului publicat de ARRL şi Societatea Engleză de Radio (RSGB). prezintă schema ansamblului RF împreună cu lista pieselor componente ale filtrului trece jos. Descrierea amplificatorului Schema bloc Conceptul acestui amplificator stă la baza unor experienţe obişnuite de constructor. ori au un preţ prohibitiv de ridicat. cât şi din articolele apărute în QST şi alte reviste rezultând miezul proiectului. pentru a se asigura astfel nivelul adecvat al etajului de amplificare necesar punctului de lucru în clasa AB (tranzistoarele 2SC2312C sunt legate paralel.trad. fiind necesară alegerea unui atenuator potrivit constând din rezistenţele R1. 2. 3. reprezintă schema filtrului propriu-zis. Acest tranzistor se poate înlocui cu modelul TIP 41 sau cu BD243C [n. producţia cărora ori s-a sistat.R2 şi R3) menţionate în fig. . Montajul este aşezat într-o cutie de aluminiu de 20X15X6 cm. Fig. 2). iar fig. Ansamblul constă din două plăci aşezate în paralel: amplificatorul RF şi filtrul trece jos. Amplificatorul necesită componente uşor de procurat. Amplificatorul complet este reprezentat în fig. Multe dintre proiectele anterioare au fost elaborate folosind tranzistoare RF tip MRF făcute de Motorola.]. Excitarea la intrare a amplificatorul poate fi de la 2 la 5 W RF.6. 1.

incluzând reacţiile produse de armonicile a 2-a şi a 3-a. Circuitul RC de la intrare asigură câştigul în ansamblu. iar . Fig. LM 317 funcţionează când PTT-ul intern este activat. Rezistorii înseriaţi de 6. În toate cazurile. Spira de întoarcere asigură un nivel negativ de întoarcere cu scopul de a reduce câştigul şi de a stabiliza impedanţa de intrare peste ecartul de frecvenţă HF. 4 arată raportul între putere RF şi frecvenţa de lucru a amplificatorului.8 Ω determină câştigul până la 14 MHz. 1--Amplificatorul construit. Tensiunea este obţinută de la regulatorul LM317T care operează ca sursă de curent în comutaţie.7 nF sunt efective peste 14 MHz. El are o singură spiră spre înainte. Comutatorul de banda are si roul de comutare a filtrelor trece-jos la iesire Măsurătorile au fost făcute cu un receptor al serviciilor de comunicaţii IFR1600S.T1 este confecţionat pe un miez binoclu şi are un raport de 4:1. Transformatorul de ieşire T2 este deasemenea confecţionat cu un raport de 4:1. Tensiunea de pretensionare trece prin dioda FES8J care este în contact termic direct cu tranzistoarele finale. armonicile au fost mai mari de 40 dB în sens negativ referitor la frecvenţa fundamentală (-40 dBc). Acesta transmite tensiunea de pretensionare la tranzistoarele finale. Secundarul transformatorului. aşa cum e menţionat şi în schemă. de mică impedanţă constă dintr-o singură spiră cu priză la mijloc. iar condensatorii de 4. Fig.

o putere remarcabilă. micşorânduse de la puterea nominală de 30 W la 20 W pe 29 MHz. 7. Aceasta înseamnă că pe 10 metri mai putem vorbi de un câştig de 10 dB. 97.amplificatorul îndeplineşte condiţiile FCC referitoare la puritatea spectrală (vezi Federal Communications Commission. totuşi.) Reţineţi că începând cu 21 MHz câştigul începe să scadă. 2--Schema de principiu .315. Fig. Sec.

U1 . LM317T . 17 .3. Lista de componente Placa amplificatorului RF C1-10 .001 µF capacitor D1-D4 .4700 pF capacitor C18-20 . T-3/4. Q2 .200 pF capacitor C16. D8 . potenţiometru R16--27Ω.1 µF capacitor C12 . Q4 . D7.10 K.82 pF capacitor C14 .01 µF capacitor C11 .0. VK-200 T1 .Tranzistor 2SC2312C/TIP 41/BD243C R1 . 1 W R15--1 K. T2 .0. 1 W R4. verde. cu suport K1 .2 K.şoc RF.FES8JT diode D9 .1.150 pF capacitor C15 . 1 W R12-14--3.3 µF capacitor C13 .0. R5 .8 Ω. DPDT Q1. 1 W R2.120 Ω. R9 .IC.Miez trafo.LED.6.1N914 diode D5. 1 W R6. 1 W RFC1 .Releu.18.LED.Miez trafo. 1 W R17--4. R7 .3 K. (A) BN-43-303.1N4004 diode D6 . 1 W R11 . cu suport D10 . 12 V CC.18 Ω. roşu. 1 W R8.7 K.Tranzistor de comutaţie. 2N2222A Q3. 1 W R10 . R3 .8.300.

3 pentru implantarea pieselor) 2 .suport BNC cu filet Mufă mamă RCA.2. 12 V dc.T-50-2 4 .2.5 mm diam. DPDT.5 mm şurub 6 .5 mm izolator 9 . 12 .5 mm şurub 4 .8 mm Circuitul imprimat.330 pF capacitor 2 .Comutator. 1 .5 mm şurub 2 . polarizat . amplificator RF FARA Circuitul imprimat al filtrului trece jos (vezi fig.2.0.500V 3 .2700 pF capacitor.560 pF capacitor 3 .180 pF capacitor 3 . cu filet 2 pini.2.100 pF capacitor. Yaxley 8 . cu filet Comutator basculant. 6 poziţii.TO-220 kit de montare 2 .TO-220 izolatoare mică Circuitul imprimat. SPDT Mufă tată tip Jones.5 mm şaibă 2 .Miscelanee 2 .01 µF capacitor.5 mm piuliţe 2 .1500 pF capacitor Piesele Filtrului 1 . 1 circuit.T-50-6 Fir Cu de 0. 500 V 12 . distanţiere hexagonale 9 .2.430 pF capacitor 1 .3 mm izolator 2 .2. FARA LP Filter Piesele carcasei Cutia şasiu Capacul şasiului Radiator mare 4 .Releu.820 pF capacitor 3 .2.

de aceea se recomandă precauţie pentru ca amplificatorul să nu fie suprasolicitat. Secţiunea PTT poate fi acţionată manual (legând-o la pământ). Nu există posibilitatea de a urmări ALC. .97) Filtrele nu sunt folosite dacă amplificatorul este în repaus ori dacă funcţia de PTT nu este activată. cum e Yaesu FT-817. Inelele pentru inductivităţi şi conductorii necesari pot fi achiziţionate de la Amidon. pp 17. ceea ce permite o recepţie HF multibandă şi VHF moderată în cazul unui transceiver cu o plajă largă de frecvenţe. Bobina poartă un curent substanţial. S-au ales relee tocmai de a simplifica comutarea semnalului RF şi de a reduce costurile de construcţie. Comutarea în emisie este realizată cu ajutorul releului K1.3uF) determină în SSB constanta de timp a comutatorului acţionat prin RF.8 la 30 MHz. Valoarea lui C12 (3. Modulul filtrului trece jos utilizează perechi de relee pentru a selecta filtrul potrivit frecvenţei de lucru alocate. ori comandând-o printr-un circuit RF de cuplare. Cele şase filtre acoperă cele nouă benzi de amatori de la 1. 91-17. de aceea trebuie înfăşurată cu sârmă groasă de 18 swg (1 mm) de preferat cu izolaţie de teflon. gamele de frecvenţă şi constantele circuitelor sunt menţionate în diagrama schemei filtrului trece jos.Curentul continuu de la tranzistoarele finale este decuplat de filtrul PI reprezentat prin primarul transformatorului de ieşire T2. eliminându-se astfel situaţia de a comanda din exterior. Orice interferenţă internă duce la degradarea serioasă a performanţei amplificatorului. Valorile LC sunt identice cu cele recomandate de WA2EBY pentru amplificatorul RF MOSFET publicat în manualul ARRL (The 2003 ARRL Handbook.

4--Raportul între puterea RF şi frecvenţa de lucru Există un anumit număr de găuri care trebuiesc date prin masă şi cele două suprafeţe lipite între ele. Placa amplificatorului RF Imaginea amplificatorului complet este reprezentată prin fig. Se impune listarea unor sugestii referitoare la acesta. Se vor introduce prin găuri fire de cupru şi turtite în formă de Z. apoi lipite de masă pe ambele părţi şi tăiate. Bobina secundarului T 2 să fie făcută şi lipită prima. Cele patru găuri de prindere să fie potrivite la dimensiunile şuruburilor şi distanţierelor. 6. Se recomandă îndoirea unei bucăţi de cupru în formă de U şi lipită de ambele părţi ale masei. iar capacităţile cât mai aproape de statul de cupru. Emitoarele celor două 2SC2312C trebuie montate la masă printr-un orificiu dreptunghiular. . Piesele să fie lipite de placă în aer". Acestea sunt menţionate pe schemă. Insulele dreptunghiulare să fie dimensionate astfel încât să poată fi prinse tranzistoarele şi dioda de pretensionare.Fig.

Deşi circuitele de la FAR Circuits sunt . ele nu sunt placate cu zinc. Prepararea placilor Idei de construcţie Nu se vor da aici instrucţii de tip pas cu pas. doar câteva idei de a înlesni procesul de asamblare.9. Plăcile imprimate sunt cele obişnuite.

Pe parcursul construcţiei soluţia de colofoniu trebuie îndepărtat cu un diluant. altfel veţi avea dificultăţi la lipirea pieselor componente. apoi lipite de masă pe ambele părţi şi tăiate. Calitatea acestor legături este crucială pentru performanţele amplificatorului. Se recomandă îndoirea unei bucăţi de cupru în formă de U şi lipită de ambele părţi ale masei.org/tektalk/tektalkfs.placate.falara. schema de implantare a pieselor şi confecţionarea bobinelor. Bobina secundarului T 2 să fie făcută şi lipită prima.10. Acestea sunt menţionate pe schemă. Se impune listarea unor sugestii referitoare la acesta. Nu folosiţi pastă de lipit pentru că aceasta este corozivă.zip. Emitoarele celor două 2SC2312C trebuie montate la masă printr-un orificiu dreptunghiular. Placarea cu soluţie de colofoniu necoroziv ne poate fi de ajutor. . Controlaţi toate conectările să eliminaţi lipirile reci. Se vor introduce prin găuri fire de cupru şi turtite în formă de Z.html. Piesele să fie lipite de placă în aer". Insulele dreptunghiulare să fie dimensionate astfel încât să poată fi prinse tranzistoarele şi dioda de pretensionare. Cele mai bune sunt plăcile zincate.2005 nu era accesibilă) Circuitele neasamblate sunt prezentate în fig. Ea se poate găsi la adresa www. masa nu este legată între cele două părţi. aşa că aceste legături trebuie făcute şi cositorite. 6.org/files/qstbinaries/fara-amp. Prepararea plăcilor Date fiind suprafeţele mari de cositorit acestea trebuie să fie curate. a cutiei pot fi găsite pe site-ul www. Saul K1BI.5. Placa amplificatorului RF Imaginea amplificatorului complet este reprezentată prin fig. Desene detaliate ale plăcilor imprimate. Cele patru găuri de prindere să fie potrivite la dimensiunile şuruburilor şi distanţierelor. acestea pot fi mai uşor lipite. iar capacităţile cât mai aproape de statul de cupru. webmasterul FARA a realizat chiar şi o pagină separată pentru acest proiect. Există un anumit număr de găuri care trebuiesc date prin masă şi cele două suprafeţe lipite între ele. (în data de 11.arrl.

Q3 şi Q4 până placa nu este fixată definitiv în carcasă şi orientată provizoriu spre radiator. După acestea urmează diodele.Fig. Nu montaţi D6. Este posibil ca picioarele condensatoarelor să necesite ajustări uşor pentru a se potrivi cu rasterul de pe placă. partea de sus este masa. 6 Acest artificiu reduce impedanţa spre masă. Placa filtrului trece jos Aceasta este dublu foliată. 7. iar releul rămâne ultima. după care se vor implanta condensatoarele legate paralel şi firele de legătură. Filtrul este reprezentat în fig. Se vor monta mai întâi piesele filtrului. Vezi în schemă valoarea pieselor aparţinând fiecărei game de . găurile pieselor sunt lărgite. şi condensatoarele. După aceea se vor monta piesele de dimensiuni mai mici: rezistenţele.

Releele se vor monta ultimele. Acesta se va . Fig. Nu încălziţi prea mult terminalele releelor la lipire. Se recomandă legarea acesteia de selectorul de bandă.undă. 7--Filtrul trece jos cu piesele plantate Nu montaţi ansamblul LPF înainte de acordarea acesteia.

Aplicaţi mai multe straturi subţiri de lac transparent pentru a proteja inscripţia. Montaţi distanţierele care fixează montajul. conectaţi şi activaţi placa filtrului trece jos. in afară de comutatorul de benzi. Acordarea şi verificarea Pentru că acest montaj este de tip bandă largă nu necesită acordare. apoi măriţi orificiile la dimensiunile necesare. Aplicaţi 12 V CC şi legaţi firul PTT la pământ (releu ar trebui sa se aclanşeze). Se va folosi sarcină artificială în locul unei antene reale. Măriţi puterea de intrare la 2 W apoi notaţi valoarea puterii de ieşire (cca 25 W). Montaţi amplificatorul folosind 4 şaibe de diam. În prima fază de acord este nevoie de o sursă stabilizată de tensiune între 12-14 V.8 .7 V CC. Aplicaţi scurt 1 W RF pe 14 MHz la intrare şi notaţi puterea la ieşire. apoi lipiţi-le pe cutia amplificatorului şi pe radiator. numai tensiunea de pretensionare trebuie fixată. făcute cu un burghiu mic. faţada şi radiatorul Modelele acestor părţi componente le găsiţi la pagina web menţionată ceva mai sus. Legaţi bornele F in şi F out de pe placa RF. O vedere de sus în interiorul carcasei amplificatorului permite observarea plăcii cu filtrul RF este reprezentată în fig. D6 nu trebuie izolată.monta între cele două module după ce acestea au fost fixate definitiv în şasiu. Faceţi o listare a acelor documente şi decupaţi-le. Montaţi radiatorul şi părţile componente ale faţadei. montaţi comutatorul de game. dar va fi destul de dificil. Inscripţionaţi faţada cu litere de transfer existente la magazinele de specialitate. Şasiul. indepărtaţi firele de legătură improvizate. Rotiţi uşor trimerul R15 şi măriţi curentulpână puterea de emisie creşte cu cca 15%. apoi măriţi tensiunea de lucru la 14.29 MHz. va trebui să măsuraţi cca 35 W putere emisă. Este important ca găurile să fie marcate exact. Deconectaţi tensiunea. 8. Verificaţi dacă puterea emisă se încadrează în limitele prevăzute de 1. Montaţi D6 Q3 şi Q4 folosind foiţele de mică de tip TO-220 şi scule necesare pentru a izola galvanic tranzistorul de şasiu. Folosiţi bucăţi scurte de RG 174 pentru legăturile RF în interiorul montajului. . 3 mm în cele 4 colţuri drept distanţiere între şasiu şi placa cu piese. Acordaţi R15 (1 K) la minimul valorii sale.

Circuit integrat SA5209 .10.

.

.

.

.

.

.

.

expunerea este de cca 8 minute de la 30 cm distanta. Mulţumiri cordiale le sunt prezentate. se calca cu fierul incins pe placa preparata corespunzator. Se mai ajuta cu degetele. Un asemenea proiect aduce mai multe satisfacţii dacă la el participă şi alţii. multistrat. al carei glob protector a fost indepartat. Comentarii finale FCC a impus restricţii clare prvind amplificatoarele sub 30 MHz. nu se admite economisirea de toner. este un proiect practic oferind multe satisfacţii. dacă toate părţile componente sunt la îndemână şi corect preparate este de cca 4 ore. David Hosom a asistat fotografiind. ori cu o lampa cu aburi de mercur. Dupa aceea iaginea se pune cu fata in jos. Sa fie o listare perfecta. Hartia foto nu este buna deoarece tonerul intra in textura hartiei si atunci nu se poate transpune cu fierul de calcat. . W2RKB a asigurat îndemnarea necesară pornirii. Acordă amplificatorului FARA o posibilitate de încercare. Cuvantul cheie este rabdarea. Hartia press and peel este scumpa. el a realizat circuitele imprimate şi a calculat filtrele pentru prototipurile amplificatorului. Cam 4-5 minute se fac miscari de rotatie. Înainte de a construi acest amplificator vă rog să consultaţi din nou reglementările FCC aferente. Cu altceva nu se admite pentru ca vopseaua toner transpusa este rigida si se desprinde. se pune in apa cu Pur sa se desprinda hartia. rectilinii pe hartie. Placile pot fi facute atat prin metoda POSITIV 20 (spray fotosensibil) si folie transparenta.11. sa se lipeasca bine tonerul pe placa. Sau daca nu se doreste aceasta varianta. chiar şi parţial finalizate care necesită mici completări ulterioare sunt interzise de reglementările FCC. cu folie de plastic. cu expunere la soare (metoda neanderthaliana). Astfel. Lucrul în SSB rezultă că radiatorul se va încălzi destul de puternic. Harry. gen glossy. Durata de construcţie al acestui amplificator. dupa care se lasa sa se raceasca placa. Se pune placa in solutie de clorura ferica sau acid clorhidric ori hiperoxid. iar răcirea în condiţii de emisie este mai mult ca adecvată. pentru ca fierul trebuie umblat cu grija pe toata suprafata placii. Kiturile oferite spre vânzare. se poate transpune imaginea doc cu imprimanta laser pe o hartie de tipografie.

de unde o cumpar ocazional din papetarie. BIBLIOGRAFIE . folosind hartie de tip "mûnyomó papír" care costa cca 1.5 lei coala A4 in Ungaria.Secretul consta in faptul ca hartia cea buna are pe ambele fete un strat subtire de plastic care nu permite penetrarea tonerului in textura. desigur. Deci eu folosesc aceasta metoda cu succes pentru diverse cablaje cu trasee mai groase.

Editura Militară.electronics-lab. Tehnica transmisiunilor radio .ro Cojoc Dumitru.radioamator. Instalaţii de recepţie (proiectare). Editura Academia Militară. Receptoare de frecvenţă foarte înaltă.partea a Il-a.nxp. 1987. Bucureşti. Cojoc Dumitru.com http://www.www. Editura Academia Militară.com http://www. Bucureşti 1988. Bucureşti. Bălan Constantin. . 1970.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful