MAURICE MESSEGUE

MICHEL BONTEMPS

SECRETELE PLANTELOR
vindecări miraculoase

VENUS - ŞTIINŢA

Consilier editorial CORNEL SIMIONESCU

MAURICE MESSEGUfi M1CHEL BC NTEMPS GUERRIR NATURELEMENT © Robert Laffont Paris, 1987 Toate drepturile pentru versiunea românească aparţin Editurii Venus

MAURICE MESSEGUE MICHEL BONTEMPS

SECRETELE PLANTELOR
VINDECĂRI MIRACULOASE
Versiunea în limba română DOINA BRINDU

EDITURĂ

9

VENUS

I.E.P.

ŞTUNJA

- 1996__
CH1SINÂU

BUCUREŞTI

CZU 615.32:633.88

Coperta de SERGIU GEORGESCU Tehnoredactare de GEORGE DORU

M

3704030200-7

mănunt

ISBN 5 -3 7 6 —020 1 5 -0

Această lucrare este rodul unei strânse cola­ borări între cei doi autori, în acelaşi timp, Maurice Messeguâ a dat o atenţie deosebită plantelor şi capsulelor gelatinoase, iar Michel Bontemps a tratat singur complexele alimentare şi uleiurile esenţiale.

INTRODUCERE
MAURICE MESSEGUE-MICHEL BONTEMPS

Cu ani tn urma, Maurice Messegu6 ne-a zgâlţâit zdravăn, trezindu-ne la raţiu­ ne, readucându-ne la natură. Noi ne lăsaserăm „adormiţi" de comoditatea reme­ diilor chimice... „Droguri periculoase ce ne aduc o uşurare imediată, dar care subminează organismul şi ne pregătesc viitoarea boală. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a tras, cu puţini ani tn urmă, un semnal de alarmă: 60% din maladiile lumii occidentale sunt de origine iatrogena. Cu alte cuvinte, provocate, In mod cert, de un medicament. Trebuie să scăpăm de un asemenea drog. El ne transformă în consumatori de felurite tablete, capsule, drajeuri, condamnaţi să ne supunem lor. Legaţi de mâini şi de picioare In faţa chimioterapie!. Hipnotizaţi. Un singur om a cutezat să ridice glasul, singur: Maurice Mess6gu6. în rânduială stabilită, trusturile farmaceutice gândeau că-i vor lua uşor pielea. Dar omul avea pielea tăbăcită: 21 de procese tn care au depus mărturie magis­ traţi, medici, profesori. Maurice Mess6gu6 a deschis o breşă prin care s-a strecurat medicina naturală. Din nefericire, şi profitorii ei. Am asistat la naşterea unor fitoterapeut, medici sau nu, serioşi sau dimpo­ trivă. Dar ei n-au perceput semnalul Iui Maurice Mess6gu£: noi vindecăm prin dragostea ce o purtăm plantelor, prin dragostea pe care suntem tn stare s-o dăruim bolnavilor noştri. Scopul său nu era să înlocuiască remediile chimice cu o plantă, ci să ne reînveţe să avem noi grijă faţă de noi. să nu abdicăm in faţa bolii. Maurice Mess£gu6 înseamnă cimbru, rozmarin, cimbru de grădină şi salvie, dar şi copilaşii din Fleurance — satul lui natal — care nu mănâncă decât de la

7

şi din vitele şi păsările crescute pe lângă casă, nicidecum carnea albă, denaturată şi poluată pe care ne-o oferă măcelarii noştri, el înseamnă o viaţă întreagă de luptă împotriva poluării, pentru o dietă sănătoasă, contra minciunii, ipocriziei şi invidiei. Este preţui gloriei. Mess6gu6 este omul cu fruntea sus, care a ştiut întotdeauna să facă faţă. Care n-ar accepta niciodată să trăiască îngenuncheat Care, de 27 de ani, primeşte orice bolnav fără nici un onorariu. Să-l urmăm exemplul. El mi-a insuflat putere să mă bat, să am curajul să desfid ordinea prestabilită. N-a fost uşor. Fără exemplul său n-aş G îndrăznit niciodată. Fără ajutorul iui dezinteresat nici n-aş & reuşit. îi voi rămâne pe veci dator. Cât îi sunt de recunoscător că mi-a pus la îndemână dosarele lui, Gşele, cunoştinţele sale, că şi-a pus tot sufletul în confruntarea rezultatelor, a principiilor noastre de tratament! Dubla experienţă de Caţă ne-a permis să vă oferim reţete verificate, probate, sigure. S-ar putea ca nu toate să aibă o bază ştiinţifică irefutabilă. Va veni un timp însă In care totul se va schimba, ...medicina este aşa de conservatoare! Suntem însă siguri de eficacitatea lor, de lipsa lor de nocivitate. Ele reprezintă — adunate — rodul a 60 de ani de practică şi dragoste pentru meseria noastră. O experienţă de care suntem mândri.

MICHEL BONTEMPS

CE PUTEŢI AŞTEPTA DE LA PLANTE ?

Plantele vă pot vindeca. în situaţiile în care, foarte adesea, medicamentele n-au fost în stare de nimic. Condiţia este să le cunoaştem bine, să le alegem cu grijă, să fie de bună calitate, respectiv, nepoluate, sănătoase, şi să ştim din ce regiune provin, mai ales după catastrofa de la Cernobâl. Dar ele singure nu vor reuşi întotdeauna să vindece. în SIDA, în cancere, peritonită, viroze acute, nu vor avea cum să acţioneze. în general, pentru afecţiunile în care este ne­ voie să se intervină rapid, brutal, cu doze de şoc, numai medi­ camentele chimice sunt eficace. Ceea ce nu înseamnă că plantele sunt inutile în toate bolile grave, căci ele, de exemplu, au dat rezultate uluitoare în cazul leprei! Vegetalele sunt prieteni ce vă ajută să reacţionaţi, ce vă „tre­ zesc" şi vă dinamizează circuitele imunitare, organele slăbite. Dacă sistemele proprii de apărare naturală sunt complet scoa­ se din circuit, dacă organismul dumneavoastră nu mai e în stare să lupte — parţial sau total, temporar sau definitiv —, trata­ mentele simple nu vor putea face nimic pentru dumneavoastră. Trebuie apelat şi la ajutorul chimiei moderne. Doar ea singură va şti, o perioadă, să vă aducă substanţele pe care corpul nu mai

traumatizantă. Dar. se prelungeşte. Pe scurt. când nu mai există nici mâncare nici minereuri din care să se toarne noi tunuri. Iar când nu mai sunt bărbaţi pe care să-i trimiţi pe front. sărăcită. Ea nu poate vindeca maladiile cronice. tre­ buie să ştiţi în ce constă fenomenul de „stress“. agresivă. nu vă lăsaţi orbiţi de chimioterapie. care vă făgăduiesc să vă vindece de boli deosebit de grave „în doi timpi şi trei mişcări“ ! încredeţi-vă în medicii specialişti. pur şi simplu.este în stare să le secrete sau să vă indice antibioticele capabile să stopeze o invazie microbiană de mare anvergură. obo­ selii etc. în urgenţele majore. ruinată. Toate organele se apără: creşte numărul de globule albe. Nu vă lăsaţi traşi pe sfoară de promisiunile unor falşi „tămăduitori” lipsiţi de scrupule sau. benefică. nişte igno­ ranţi.. naţiunea este stoarsă. acti­ vităţile secretorii ale glandelor suprarenale sunt mai accelerate. O atare medicină este poluantă. în cea mai mare parte a lor boli datorate stressului. Şi pentru a înţelege mai bine. La început este vorba de un „stress benefic4. STRESSUL Tot ceea ce obligă organismul să reacţioneze îl aduce într-o stare de stress. 10 . Totodată. potenţialul dumneavoastră vital se prăbuşeşte. ambele indispensabile pentru combaterea bolii. „se dau dispoziţii" pentru o bătălie generală. dacă o atare stare de alertă. aidoma unei naţi­ uni în timp de război. Şi ea are anu­ mite limite pe care deseori se hazardează să le depăşească. de luptă. depresiunii. se declanşează o alertă de proporţii în interiorul orga­ nismului.. Apelaţi la ea doar în cazurile extreme.

un an sau chiar mai mult. ani de-a rândul. O. în faza în care. Şi asta timp de o lună. insomnie.MS.. prea epuizat. mai rău. (Organizaţia Mondială a Sănătăţii) a lansat un aver­ tisment încă de acum câţiva ani. cădere a părului etc.„stressul cel rău“. Condamnaţi să înghită zilnic otrava prescrisă. slăbită. . Imaginaţi-vă ce se întâmplă în organismul acelor sărmani su­ ferinzi care. şi doar ele singure. dezorganizată. două luni. creştere în greutate rapidă. ea va duce la epuizarea resurselor imunitare. antidepiesive. anxiolitice. o lună sau. hipotensoaie. Chimioterapia nu poate nimic. Analizele o dovedesc: anumite medicamente chimice sunt de­ celabile în sânge şi la doi ani după ce au fost înghiţite! Dacă administrarea remediilor chimice mai este şi prelungită în timp. depresie. impotenţă.. el nu mai poate reacţiona. Terapiile naturale. remediul generând chiar el răul. apare ceea ce numim „stress". în mod cert. în asemenea situaţii. de respingere. Mai mult din 60% din bolile lumii occidentale sunt de origine 11 .. ei se autocondamnă să rămână bolnavi pe viaţă. din partea organismului.La fel se întâmplă şi ca organismul dumneavoastră. urmare a efectuării unor anche­ te. s-au îndopat cu pumni de calmante. pot fi eficiente. o reacţie imediată de apărare. iar dum­ neavoastră nu veţi mai avea puterea să reacţionaţi: veţi intra în starea de „stress rău". astm. permite instalarea unor simptome ce carac­ terizează boala cronică: oboseală. deoarece un produs chimic provoacă. pierdere de memorie. eczemă. Dacă tratamentul medicamentos durează o săptămână.. vă veţi îmbolnăvi. teamă. Apărarea — imunitatea naturală — dumneavoastră. veţi avea de luptat — pentru eliminarea unor atare remedii indezirabile — în acelaşi fel ca şi împotriva unui microb sau a unui virus.

pe care le îngrijeşte agravandu-le. Rămâneţi stăpânul propriului dumneavoastră corp. fungicide. Refuzaţi remediile mirobolante ale unor escroci în ale medicinei. Altfel. infuzia aducătoare de sănătate se poate transforma într-o fiertură diabolică. cancerigene. nu acceptaţi să vă lăsaţi aserviţi şi drogaţi de „noile molecule chimice". Vă vom cita. 80% dintre ele sunt din import) sunt poluate şi. a reuşit să creeze propriile ei afecţiuni.iatrogena. sunt mai multe. Majoritatea plantelor importate (în Franţa. conţin doze mari de reziduuri chimice. după toate aparenţele. 60% din maladiile a căror origine a putut E i stabilită! Dar celelalte ? în realitate. nepoluate! în faţa cererii. şi mai r&u. dar. adică datorate administrării intensive sau prelungite a unui medicament. Fiţi atenţi la calitatea plantelor pe care le consumaţi. pot tot aşa de uşor s-o şi distrugă. într-o anchetă din 198? : „11 mărci de ceai de tei din 17. învăţaţi să vă purtaţi singur de grijă. ucigaşă! Plantele astea. în aceeaşi măsură. din rezultatele unor anchete făcute de mai multe cotidiene. de plante medicinale. culturile se intensifica graţie unor mari cantităţi de erbicide. atât de utilă într-o multitudine de cazuri grave. Există destul de multe boli pentru care plantele sunt de neînlocuit. Dar. de renume. atenţie. numai pentru luare-aminte. deseori. în permanentă creştere. in­ secticide. profitori ai disperării umane. în stare să facă atâtea pentru sănătatea dum­ neavoastră. franceze: — 50 millions de consomateurs afirmă.14 mărci de ceai de mentă 12 . Medicina modernă. trebuie ca ele să fie „curate". unele chiar periculoase pentru sănătatea noastră sau.

din faimoasele «gelule» cu pulbere de plante — capsule gelatinoase — . în Franţa.. Elveţia.-ul este interzis în Franţa. cumpărate din farmacii. conţin doze foarte mari de D. din 1978. — 50 millions de consumateurs spune. Mai mult. M. foarte la modă. Italia.din 28 sunt poluate. conţinutul incriminat este absorbit 100%. deşi provin. de fapt. reco­ mandate copiilor. D. Germania. în aceeaşi măsură. Olanda au stabilit regulamente de L. existente în co­ merţ. şi P.. Or. La fel de revoltător e şi faptul că.. care adaugă: «Capsula este mult mai concentrată.D. Or­ goliosul slogan publicitar «Efectele unei infuzii într-o singură capsulă». capsulele astea? Plante uscate.M.R.T. în 1985: „Dacă doar 50% din pestiddele conţinute într-o plantă trec în «tisana» dragă inimii bunicilor noastre. nu există nici o legislaţie clară în ceea ce priveşte limitele maxime de re­ ziduuri admise în plantele numite medicinale. în octombrie 1985.. poate părea foarte adevărat. apoi condiţionate (încapsulate) aidoma unor medicamente. în schimb..D. Belgia. măcinate în totalitate şi transformate într-o pulbere fină. sub titlul Ciuma sau pesticidele: „Din opt ceaiuri sedative.. (limite maximale de reziduuri). e mai uşor de luat şi nici nu are un gust neplăcut». Dacă nu se iau în calcul şi numai ceaiurile speciale pentru sugari.. pe care ni le propun azi farmaciştii. doar două sunt fără pesticide sau conţin doze admisibile. dozele de pesticide (şi ce pestidde!) sunt scandaloase. vândute ca atare.T.. şi din far­ macii şi de aiurea". — 50 millions de consomateurs răspunde. dar ceea ce este şi mai adevărat e că respectiva pudră de plante conţine şi toate reziduurile de praf şi pesticide". Dar ce sunt. este regretabil faptul că breasla farmaciştilor nu este mai vigi­ lentă în ceea ce priveşte calitatea produselor pe care le reco­ mandă ! 13 .

ne otrăvim lent şi în deplină cunoştinţă de cauză!“ — în Que choisir ? — 1986 — sub titlul Moartea la vânzare. Elveţia. nu sunt nocive. în laborator se face o analiză pentru depistarea produ­ selor chimice. în ce constă ea ? Ea vă garantează limitele maximale de reziduuri conţinute în plante.Cu ceaiurile de plante. Ministerul Sănătăţii nu le-a stabilit încă. iar din ei. Pentru Franţa însă. devin foarte periculoase pentru om. 277 de agricultori au fost intoxicaţi cu produsele pe care le uti­ lizau. spune.R. Dimpotrivă. G foarte grav. 57 au decedat!“ Que choisir ? ne dă lista tuturor acestor produse (insecticide. Procedura este obligatorie în multe ţări europene: Germania. în 1986.M. erbicide. Belgia. utilizate în mod obişnuit. plan­ tele refuzate în alte ţări pot fi vândute aici fără nici un risc! 14 . Olanda. acceptând să se facă ecoul preo­ cupărilor noastre. peste un anume prag. din 1978 şi până în 1981. plus cele pentru sugari. Cantităţi uluitoare ce se regăsesc apoi în plantele usca­ te. Austria.. Dacă respectivele reziduuri sunt în cantităţi infinitezimale. în care atare substanţe trec în proporţie de 100%!“ CUM VĂ ALEGEŢI PLANTELE MEDICINALE? Există un singur criteriu valabil: garanţia oferită de L. Deci. citim: „Ziarele ne relevă faptul că. în vederea creşterii ren­ tabilităţii culturilor. natura trebuie impulsionată cu kilograme de pesticide. care pot antrena moartea! — Medicines douce.. decorticante) puse în vânzare liberă. Facultăţile de farmacie au studiat dozele ce nu tre­ buie depăşite. defoliante. mai ales ştiind că 30-40% din produsele chimice se dizolvă în apa de ceai. Fiecare ţară are propriile sale normative. Şi nu mai vorbesc de capsule. Italia. într-un interviu cu Maurice Mess£gu6: „La ora actuală.

dar să-ţi distrugi echilibrul biologic ? Iar dacă am ajunge să „preţăluim" şi sănătatea. Situaţia se va prelungi atât timp cât guvernul francez nu va institui obligativitatea unor astfel de analize. este foarte greu să-ţi procuri un material vegetal corespunzător criteriilor noastre de selecţie. îşi trimit. cele mai bune plante vor ajunge în alte ţări — acolo unde verificările de laborator sunt legiferate — . în Franţa.. iar în Franţa vor fi vândute cele mai poluate! Noi. Sperăm din suflet că aceste analize vor deveni obligatorii Ceaiurile dumneavoastră vor fi ceva mai scumpe. loturile de plante. ce ne zbatem pentru a găsi plante de calitate. pe de o parte. Astfel vor reapărea şi culturile de plante medicinale. şi îşi impun să respecte un caiet de sarcini foarte strict. fără ca nimeni şi nimic să-i oblige la o atare conduită. Majoritatea preferă să aleagă plantele mai ieftine. nici nu poate fi vorba de o atare sumă. în mod sistematic. Până atunci. iar pe de altă parte. la analiză. cele ce le aduc un maximum de profit. pentru că mâna de lucru este prea scumpă..M. deoarece randamentul lor este mai scăzut decât în ţările unde chimizarea agriculturii nu este controlată.Anumiţi comercianţi de plante medicinale. de-a dreptul ridicolă! Cei oe vă cumpăraţi plante pentru a vă menţine în formă. sunt tare puţini. preocupaţi atât de calitatea mărfii cât şi de sănătatea consumatorilor. vă putem confirma că. în Franţa ele sunt pe cale de dispariţie.R. dar nu vă vor periclita sănătatea. Doar girul L. Din păcate. fiţi exigenţi. de vreme ce nu aveţi nevoie decât de 25 g pentru ceaiul dumneavoastră? Contează oare aşa de mult să economiseşti doi franci.. vă poate proteja sănătatea! 15 . Rezultatul: cimbrul din Franţa costă de patru până la de zece ori mai mult Dar ce importanţă are.

Ele vă pot fi prescrise numai de un medic şi vândute doar de un farmacist. efectuarea unor probe bacteriologice e o muncă de rutină. Cum să evităm o atare situaţie. pretindeţi şi marca de L. Azi. transformându-le în ceva inert. Nu numai că trebuie să figureze pe ambalaj. încearcă să-i tragă pe sfoară. cu denumiri redutabile.M. fac parte integrantă din viaţa noastră cea de toate zilele: înghiţim infinit mai mulţi într-o cafenea sau când rămânem pe gânduri. Dar astfel de microbi. 16 . simţind neîncrederea consumatorilor.Nu vă lăsaţi păcăliţi de acele firme care.. capul de m ort! Deci.R. făcând tot felul de analize lipsite de interes. E bine de ştiut dacă plantele noastre conţin sau nu nişte germeni patogeni.. vom afla ulterior. cu stiloul în gură! Dar şi tot „curăţind" şi „răs-curăţind" plantele. când cumpăraţi plante sau derivate din plantele medi­ cinale.. care va şti să vă pună în gardă asupra folosirii lor abuzive.. ele nu reprezintă tn mod cert viaţa. streptococul etc. doar pentru ca să le arunce praf în ochi. ca stafilococul auriu. Nu din întâmplare toate aceste mărfuri au un mic desen sugestiv pe etichete. Deocamdată mult mai important este să verificăm prezenţa substanţelor chimice. dar magazinul dumneavoastră trebuie să-şi poată procura rezultatele analizelor întregului lot de plante în cauză! PLANTELE PERICULOASE Anumite plante sunt deosebit de nocive pentru sănătate. omorându-le. „fără viaţă". dar o pot pune în pericol pe a dumneavoastră. al­ tele sunt dificil de utilizat. este posibil să le degradăm calităţile terapeutice.

ele nu sunt decât binefăcătoare. dacă până atunci nu-şi vor modifica opiniile chiar instanţele oficiale! . ne vom schimba părerea. vă vom atrage atenţia asupra lor. şi ne-au dat numai rezultate deosebit de satisfăcătoare. pe care noi le apreciem ca fiind deo­ sebit de interesante. ca urmare a experienţei acumulate.Nu-i ascultaţi pe atotştiutorii ăia de vrăjitoraşi care. Noi vă recomandăm numai specii ce nu sunt deloc pericu­ loase. habar neavând de nimic.. Ceea ce nu înseamnă şi fără rezultate... nu fac parte din lista Consiliului Superior de Igienă — fără ca prin asta să comporte vreun risc —. Poate că. Dacă unele plante. dar fără să riscaţi nimic. într-o zi. Trebuie să vă îngrijiţi. Pentru noi. amestecă la inspiraţie o panoplie întreagă de plante toxice sau veninoase. Le prescriem de mult timp.

le-au fost clar şi cert consemnate. o atare formă de prezentare este. Părinţii. de departe. cum să prepari verbina. Multe alte lucrări provenite din China. mult înaintea lui Hristos. A trebuit să aşteptăm Evul Mediu pentru ca să avem sufi­ ciente informaţii asupra felului în care vor fi întrebuinţate pul­ berile de plante. decoctul. De ce să nu o recunoaştem. care. în ceea ce priveşte dozele de administrare prescrise — posologia lor — nu apar informaţii decât abia în lucrări (de spe­ cialitate) ale secolului 19... contraindicaţiile. cea pe care o preferăm. Egipt. cimbrul etc. în acele vremuri. De sute şi cbiar mii de ani. ori când şi cum să folosim un macerat. noi uti­ lizăm — ca produs de comercializare — ceaiurile (tizanele. Siria ne învaţă când sunt bune decocturile sau infuziile. rozmarinul. fiertura. in­ fuziile). tradiţionale. 18 . se găseau doar în mâinile spiţerilor. Cartea lui Hermes Trismegistul ne indica.CE PUTEM AŞTEPTA DE LA CAPSULELE CU PULBERE DE PLANTE ? în magazinele cu plante medicinale. bunicii şi strămoşii noştri îndepărtaţi cunoşteau în amănunt diferite moduri de preparare a ceaiurilor — infuzia. efectele lor tera­ peutice.

Capsulele ge­ latinoase cu pulberi de plante reprezintă medicamente majore cu efect foarte rapid şi deci mult mai violent. ci numai în alcool sau ulei. alegeţi capsulele dacă sunteţi presaţi fie de timp. toate esenţele pe care le conţin. ori a unor rezultate prompte. Totodată. şi astfel veţi fi păşit deja pe calea vindecării! RESPECTUL FAŢĂ DE PRINCIPIILE ACTIVE Ceaiurile. răbdare şi re­ echilibrare ? Bineînţeles. Oare şi mai eficace ? Şi-apoi. cum sunt cimbrul şi rozmarinul. a căror prescriere este în continuare valabilă pentru o sumedenie de cazuri.Noi. alcătuită din iubire. plantele oleo-eterice. activă. utilizarea capsulelor este infinit mai compatibilă cu modul de viaţă modernă. avantajele incontestabile pe care le oferă! Dar cum în toate situaţiile e bine să fim moderaţi. Iar gustul neplăcut al plantelor amare nu mai esie deloc resimţit. deoarece o parte din ele nu sunt solubile în apă. obişnuiţi-vă şi reobişnuiţi-vă să vă rezervaţi o marjă de timp necesară preparării pe îndelete a ceaiului zilnic. nu permit decât extracţia principiilor ac­ tive solubile în apă. De pildă. într-o infuzie. Astfel că suntem siliţi să re­ cunoaştem. . ele nu contravin principiilor pe care se bazează medicina practicată de noi. preferăm să ne încredem în înţelep­ ciunea poporală şi în propria noastră experienţă. Şi e mult mai simplu să le ţii în geantă sau în buzunar. nu pun în libertate... din punct de vedere practic. nu uitaţi că prima cauză a bolilor modeme este accelerarea ritmului de viaţă. fie de nevoia obţinerii unor acţiuni rapide. Ca să evitaţi un atare stress. modeşti învăţăcei.

fără ajutorul vreunui produs chimic. nefiind posibilă nici o eroare. Ne-am lămurit că pulberile vegetale conţin toate principiile active din plantă cu excepţia. iar învelişul de gelatină este total neutru. greutatea lor în miligrame e calculată strict. ea joacă un rol primor­ 20 . de preferinţă într-o moară cu piatră. Or. dar.în schimb. pentru că aveţi la dispo­ ziţie toate principiile active conţinute în plantă! Dozarea este fără cusur... astfel că veţi putea beneficia. întregul lor este cel ce are maximum de eficacitate. capsulele nu au nici un gust! Eficacitatea optimală: este evidentă. de suma proprietăţilor ei. apei. nu există decât planta şi nimic altceva: capsulele (gelulele) conţin vegetale uscate şi măcinate. practic. plantele au zeci. CUM SUNT UTILIZATE CAPSULELE Administrarea este uşoară. în pulberea de plante vom găsi toate aceste com­ ponente. rapiditatea utilizării: două-trei capsule. pierde o mare parte din potenţialul terapeutic al întregii plante.. chiar sute de constituenţi şi doar însu­ marea lor. trebuie să ştim exact cum să le utilizăm. în fine. de înghiţit cu un pahar cu ap ă! Gustul: gata cu amâreala. Pulberile de plante va oferă integral planta.. pentru ca să ne atingem sco­ pul propus. extrăgând doar elementul activ princi­ pal — sau reconstituindu-1 pe cale chimică — . Or. Farmacia modernă. AVANTAJELE CAPSULELOR DE PLANTE în primul rând.

ca să-şi menţină o formă fizică excelentă.dial în echilibrul nostru biologic. iama te agiţi mai puţin şi te fortifici. bineînţeles. Respectând cu stricteţe cantităţile prescrise. puteţi fi siguri de perfecţiunea acţiunii terapeutice şi de lipsa cfectelor secundare. tonusul organismului trebuie să atingă cote maxime pentru a se apăra împotriva oboselii. alegeţi acum plante ce revigorează sângele şi rinichii. trebuie să le înghiţim împreună cu o cantitate de lichid suficient de mare. la fiecare schimbare de sezon. Corpul uman. astfel încât să putem profita din plin de soare. încât dinamizarea principiilor active să fie asi­ gurată. Pentru a vă menţine sănătatea. o dezintoxicare. este iar necesară o curăţare. efectuarea unei cure este obligatorie: — primăvara organismul trebuie curăţat de toate deşeurile acumulate în timpul iernii. Se recomandă. In aşteptarea iernii ce va urma. este bine să utilizaţi plante ce au acţiune depurativa asupra sângelui şi a ficatului. zăpadă. conţine în jur de 70% apă. fără de care schimburile organice nu sunt posibile. Pentru ca randamentul capsulelor să fie cât mai crescut po­ sibil. de vacanţe! Pe scurt. având întotdeauna grijă să bem suficient de multe lichide. munte. Ceea ce nu este întotdeauna valabil şi pentru faimoasele molecule chimice! Perioadele de utilizare: de preferinţă. mare. agresiunilor microbiene. nu uitaţi că. Dozarea (posologia) ideală: şase până la nouă capsule zilnic. trebuie să urmăm ritmurile ancestrale pe care ni le-a imprimat natura. — vara şi iarna. mai multe reprize anual. când toate or­ ganele corpului uman funcţionează în ralanti. — toamna. 21 . aidoma tuturor ţesuturilor vegetale. repartizate în trei prize. în cure lunare de câte 21 de zile.

dacă ne interesează acţiunea ei digestivă. „o celulită". pentru revigorare şi la culcare. ci cam tot atâtea tipuri de reţinere 22 . Trifoiştea de baltă — după masă. Pentru noi. calmante şi revigorante. Vă sfătuim să vă repartizaţi capsulele în trei reprize: dimi­ neaţa. să le luaţi înainte. cu con­ diţia să evităm. la prânz şi seara. pentru curăţarea sângelui şi după. folosirea simultană a mai mult de patru sau cinci sorturi de vegetale. cu atenţie. toamna faci o curăţire de fond. Constituenţii fiecăreia sunt atât de numeroşi şi acţiunile lor terapeutice într-atât de variate încât este inutil să multiplicăm numărul. încât alegerea lor exactă pentru o acţiune strict delimitată ar fi posibilă doar dacă ai studia. în calitate de calmant. dacă doriţi să scăpaţi de celulită! Şi exemplele pot continua la infinit. după şi în timpul meselor principale. pentru uşurarea digestiei. Angelica. ca regulă generală. principiile active ale acestor atât de simple vegetale fiind atât de complexe. La fel de importantă este şi cunoaşterea efectelor secundare. iar cele cu efecte digestive sau stimu­ latorii numai după ce aţi mâncat. una care favorizează asimilaţia trebuie ingerată în timpul mesei. ca să înlesnească activitatea hepatică. şi între ele. nu există. O plantă aleasă în vederea activării drenajului va da rezultatul scontat dacă este luată înainte de masă. de pildă. vara eşti în plină activitate şi consumi.primăvara reîmprospătezi totul. după ce am mâncat. va fi luată în timpul meselor. iar în funcţie de acţiunea pe care doriţi să o aibă. Cimbrul — în timpul meselor. dar între mese. clar. plantă cu efecte terapeutice digestive. Pot fi utilizate mai multe plante deodată? Bineînţeles. fiecare caz în parte. pentru dinamizare. Fumăriţă — între mese. când se urmăreşte degaja­ rea bronhiilor. Momentul înghiţirii lor este foarte important.

înlăturarea oboselii. atâtea reumatisme câţi reumatici sunt. Ceaiurile (tizanele) vor fi preferate pentru creşterea diurezei sau favorizarea sudaţiei (de exemplu. ori când este vorba de persoane ce trebuie să bea multe lichide pentru ca astfel să elimine mult şi rapid (de exemplu. facilitarea drenajului (primăvara. cele două moduri de utilizare putând şi tre­ buind să coexiste. anumite plante se vor administra sub formă de ceaiuri. de cele mai multe ori. Iar în funcţie de fiecare caz în parte. în afecţiuni cardiace. îmbunătăţirea digestiei şi. toamna sau pentru remedierea celulitei). iar altele sub formă de capsule. pentru calmare. în anume situaţii. în unele intoxicaţii etc. după anes­ tezii. Acesta este motivul pentru care noi recomandăm. . el având astfel şi o mai mare eficacitate şi un efect mai rapid. în stări febrile).a apei căţi pacienţi suferă de aşa ceva. Capsulele sunt mult mai potrivite când este necesară stimu­ larea tonusului. ceaiuri şi capsule în cadrul aceluiaşi tratament.). atâtea categorii de oboseală câţi obosiţi există! CAPSULELE (CELULELE) VOR ARUNCA CEAIURILE ÎN UITARE? în nici un caz.

din păcate. o ia razna. De fapt. se poticneşte.CE NE POT OFERI COMPLEMENTELE ALIMENTARE? Dacă doriţi cu adevărat să vă menţineţi sănătatea. şi mai rău. Ele nu sunt nişte medicamente. la nivel celular. deci impulsionează anumite reacţii chimice. organismul se mo­ leşeşte. 24 . aveţi din ce în ce mai multă nevoie de atare complemente. nişte catalizatori. doc­ torii! Dar să lăsăm la o parte şaradele! Ce este acela un comple­ ment alimentar? Un produs vital pentru organism — dacă doriţi să fiţi sănătoşi — . îşi face loc boala. respectivele reacţii fie că sunt de proastă calitate. Inevitabil. dar vă vor ajuta să nu aveţi nevoie de. încât deseori este greu de dozat. asimilează aiurea. Dar toate acestea au un substrat într-adevăr concret.. ori este vorbă de fantasmele unor înnebuniţi de ecolo-macro-bio. întreaga stare de sănătate a individului va avea de suferit. fie. complementele alimentare sunt. Fără ele. în multe cazuri. nu se mai produc. dar care se găseşte în atât de mici cantităţi. Se instalează panica.. acei cavaleri ai tristei figuri şi-ai ispăşirii perpetue? Nici pomeneală! Complementele alimentare sunt categoric indispensabile şi din ce în ce mai greu de găsit în componenţa alimentaţiei modeme.

Iat-o aşa cum arată ea în prezent: 5000 U. legume crescute prea repede. E doar un început. pâine albă. Vitamina E 60 mg Vitamina C 1.prea rafinată: amestec de zahăr alb.F. Lista creşte de la an la an.I.5 mg Vitamina Bi 1. came cu hor­ moni.6 mg Vitamina B2 2 mg Vitamina Bâ 3 gamma Vitamina B12 IOO gamma Vitamina H (biotina) 400 gamma Acid folie 18 mg Acid nicotinic (PP) 800 mg Calciu 2 mg Cupru 50 gamma Crom 10 mg Fier 1.A.5 mg * Fluor 350 mg Magneziu 4 mg Mangan 50 gamma Fosfor 15 mg Zinc **- 25 . Vitamina A 400 U. Necesarul nostru zilnic este atât de real încât faimoasa D. vitaminele şi acizii aminaţi (aminoacizii).I.C (Apports Nutritionnels Conseilles). Vitamina D 15 U.I. stropite cu pesticide şi tot felul de alte chimicale! Care sunt substanţele astea atât de vitale? în principal. americană (Drugs and Foods Administration) a alcătuit şi o listă cu ceea ce noi denumim AN . oligoelementele.

Dar.NECESARUL ZILNIC Până în prezent.A. de cele mai multe ori. spre mai binele sănătăţii şi frumuseţii noastre. breasla farmaciştilor va fi nevoită să-şi schimbe atitudinea. Căutaţi produse sănătoase. Ce trebuie să facem? Simplu. nu lipsa unui singur complement generează boala ci a mai multora dintre ele.). scopul lor fiind reechilibrarea unei alimentaţii ca­ renţial (la noi în ţară există în marea majoritate a farmaciilor. oligoelemente sau aminoacizi. în afara farmaciilor. sunt foarte interesaţi de su­ biectul pe care îl discutăm. în magazinele dietetice veţi găsi însă asemenea complemente alimentare. Dar de ajutat să vă reechilibraţi trebuie să vă ajutaţi. ceea ce antrenează dezechilibrarea sănătăţii în ansamblu. vă va restabili în scurt timp. fie ele de stat ori particulare — n. iar dintre aminoacizii esenţiali nu este menţionat nici unul — deşi au un rol principal în organism. Cu atât mai mult cu cât vă daţi scama că alimentaţia dumneavoastră este deficitară. va com­ pleta lista treptaL Ne putem încrede în americani. bineînţeles. mărturie fiind şi cantităţile incredibile de complemente alimentare existente în toate marile lor maga­ zine! în timp ce în Franţa chiar şi numai vânzarea unei amărâte de vitamina C. trad. studiile actuale nu au reuşit încă să determine şi în ce cantitate. provoacă o adevărată revo­ luţie! Şi totuşi. legume 7 9 9 26 . al căror deficit i-a perturbat me­ canismele fiziologice şi al căror aport. să-i oferim organismului acel ansamblu de vitamine. fără ajutorul nici unui produs chimic! Este de la sine înţeles că o atare terapie nu trebuie aplicată decât temporar.F. din cele 69 de oligoelemente doar 10 sunt luate în calcul. D. dozat cu fineţe.

. totdată veţi face si i o muncă fizică reconfortantă.. Atunci. vă sunt absolut necesare pentru a vă reface. Ansamblul alcătuit de două sau mai multe A. Lăsaţi-1 să-şi regăsească propriu-i ritm. să te tâmpească zgomotele.-uri este denumit. păsări de la fermieri particulari. adoptaţi complementele alimentare.N. CELE MAI BUNE COMPLEMENTE ALIMENTARE Cele mai bune nu înseamnă neapărat şi cele mai simple. în care să cultivaţi legumele. inexistente în alimentaţia dumnea­ voastră. de noi. dar mai gândiţi-vă să vă lăsaţi şi un timp pentru a trăi. pe care americanii le con­ sumă cu lăcomie! Ele vă vor „pune pe picioare". Lăsaţi-1 să respire.N. Deci în compoziţia lor vor exista toate acele A.-uri care. în aştep­ tarea acelor zile în care veţi reuşi să vă procuraţi alimente cât mai aproape de starea lor naturală sau. Iar cea mai bună metodă să vă apăraţi sănătatea este să vă amenajaţi singuri o mică grădină.cultivate biologic. Ca să vă ajute cu adevărat. şi mai bine. să alergi prin supermagazine. având astfel alimente nepoluate. toate acestea nu sunt condiţii pe care organismul dumneavoastră să le poată accepta fără să crâcnească. să te înece gazele de eşapament. N-aveţi grădină? Sunteţi angrenat în această spirală devastatoare a vieţii modeme?. fără chimicale. veţi învăţa ritmurile sezoniere! Să trăieşti între ziduri de beton. să le cultivaţi. ele trebuie să suplinească toate carenţele ce v-au dezechilibrat sănătatea. came de la vite furajate natural. . complex.C.C.. starea de stress nu se va mai instala sau va dispărea..

este medicamentul minune. Indiferent de ce boală suferiţi. în orice caz. pierdere de memorie. constipaţie. aidoma simptomelor de boală pe care le pot trata. creştere în greutate etc. se va găsi un complex care să vă ajute! Ceea ce nu înseamnă că doar el. .Orice complex de acest tip nu trebuie să conţină decât sub­ stanţe naturale şi să acţioneze asupra unui anume sindrom: obo­ seală. de unul singur. Ele pot varia la infinit. iar dumneavoastră vă veţi însănătoşi cât ai bate din palme! Dar acţiunea lui va fi benefică. cereţi şi sfatul medicului curant.

BOLILE .

.

spas­ mofilia. Chimioterapia este incapabilă să 31 . vălicele. obezi­ tatea. Dar ştim foarte bine să alcătuim scheme de tratament pe bază de plante. Atare tratamente trebuie să fie gândite „pe măsură". Ele devin un adevărat flagel social.MARILE MALADII ACTUALE Maladii „actuale"? Cum adică? Bolile astea nu existau şi înainte ? Câtuşi de puţin. cât şi scopului propus. insomnia. spasmofilie sau hipertensiune. în materie de calamităţi nimic nu s-a schimbat Problema este că respectivele maladii sunt în plină recrudescenţă. căderea părului.. hemoroizii.. eficace. nervozitatea. Deseori aici se vădeşte slăbiciunea. deci atât adaptate fiecărui individ în parte. pierderea de memorie. cu acţiune blândă. Să vedem care sunt: oboseala. durerile de stomac. pe care noi le grupăm în trei ca­ tegorii : — boli de nervi. hipertensiunea. progresivă. călcâiul lui Achile al medicinei chimice oficiale. durabilă. iubite cititor. reumatismele. anxietatea. — căderea părului. celulita. Nu ştim un „remediu-miracor pentru oboseală. obezitate. — creşterea în greutate.

nu mai este tn stare să riposteze şi intră în stare de stress. organele de excreţie n-au decât un singur obiectiv: să-l elimine 32 . dar locuinţa v-a rămas devastată. actuale. de zgomot şi de un ritm de viaţă infernal. lipsit de apărare. când ţi-a luat casa foc! Atunci. Iar suferinţele se eternizează. brutală. premiatul Nobel pentru cercetările sale asupra stressului-. mereu mai sărace în ma­ terii esenţiale: vitamine.. zgomotului şi a po­ luării-.. ra­ pidă. — calitatea proastă a alimentelor. oligoelemente. Cum credeţi dumneavoastră că un remediu chimic — agent de stress prin excelenţă — să poată ameliora vreun rău ? Mai ales că imediat ce un medicament a fost înghiţit. aminoadzi. dacă mai sunteţi în stare! Astfel se facc că există din ce în ce mai multe boli asa-zise > moderne. Alţi doi factori agravează situaţia: — condiţiile de viaţă creşterea ritmului. Tot ceea ce mai aveţi sunt ochii pentru lacrimi şi mâinile ca să vă puneţi pe treabă. injectat etc. Ea este de neînlocuit în caz de urgenţă..alcătuiască scheme individualizate. Dar ce dezastru lasă în urm ă! A fost stins focul. Posibilităţile lui de apărare fiind depăşite. Iată ce afirmă lucrările profesorului Hans Selye. Organismul este în mod constant agresat de poluarea atmo­ sferică. Nefiind Mi. Cu atât mai puţin neagresive şi durabile. răul revine în forţă.it de la rădăcină. deoarece niciodată cauzele nu sunt tra­ tate în profunzime. epuizat. eGcace.toate maladiile (pe care tocmai le-am enumerat) sunt maladii de stress — fără nici o excepţie. numai că acum găseşte un organism slăbit. intervenţia ei este aidoma celei a pompierilor. de poluarea alimentelor. de civilizaţie sau cronice.

că toate sunt ineficace! Toate aceste metode sunt însă benefice dacă le laşi timpul necesar să reechilibreze în profunzime. declară sus şi tare. în funcţie de organele care-i sunt mai slăbite. cereţi întotdeauna avizul medicului dum­ neavoastră curant. este total nepu­ tincioasă dar pe care prietenele noastre. Bir’ de glumă. încercând azi acupunctura. cum se întâmplă în cazul tratamentelor cu anxiolitice. mai ales. nici de miracole! Pentru ca organismul să se refacă tre­ buie să dai dovadă de multă răbdare. singurul în măsură să vă dea un sfat. organismul nemaiputănd reacţiona. Iar dacă un asemenea viol organic se repetă zilnic. Şi-apoi. căutând să vă sta­ biliţi singuri simptomele cele mai îngrijorătoare pe care le pre­ zentaţi. în faţa cărora medicina clasică.) nu are nimic de-a face cu natura agresiunii. somnifere. oficială. şi. hipotensivante etc. Alegeţi-vă tratamentul. că nu e vorba nici de o baghetă magică. hipertensiune arterială etc. Aplicaţi-1 cu scrupulozitate. fitoterapia etc. Contrar 3 Corn.. Tipul de afecţiune căreia îi cădem pradă (obezitate. diabet.. plantele.pe intrus. apoi sofrologia. Fiţi răbdători. Pentru toate marile boli ale civilizaţiei. Ea nu se produce decât dacă tratamentul este bine gândit.. se insta­ lează stressuL Fiecare din noi reacţionează în felul său faţă de stress. reuşesc să le vindece. Reţineţi. din ce în ce mai frec­ vente. am considerat necesar un capitol detaliat. care „zboară" de la un medic la altul. Nu procedaţi precum acei „bolnavi-fluturi". 279 33 . în egală măsură. mâine simpaticoterapia. Analizaţi-vă starea de sănătate pe îndelete. după ce n-au zăbovit asupra nici uneia mai mult de trei zile. ţine de vulne­ rabilitatea fiecăruia. n r. însănătoşirea nu e o loterie.

iniţial. nişte „chestii psihi­ ce". deseori. El trebuie refăcut din temelii. lipsite de o dereglare organică. medicii nu mai sunt atât de refractari Caţă de terapiile neagresive. Ce se înţelege exact prin psihosomatic? Că. moartea unei persoane apropiate etc. îi trebuie redate forţele vitale şi psihice. Despre cei în cauză se afirmă că nu sunt decât nişte ipohondriei. Ceea ce nu înseamnă că oboseala sau anxietatea nu sunt reale. prognos­ ticul. O stare de oboseală poate fi provocată. Unii le consideră chiar afecţiuni lipsite de gravitate. declanşarea tulburării. o decepţie. Şocul respectiv a zdruncinat echilibrul biologic normal al individului. aşa şi sunt! Numai că termenul este deseori prost interpretat. aşa-numitele medicini blânde! Cât de mult s-au schimbat concepţiile într-o jumătate de secol! BOLILE DE NERVI I i se mai spune psihosomatice. Unui astfel de bolnav. în mod cert. De câte ori i-am auzit pe cei din familie sau din anturaj spunând: „Dacă ar fi avut un serviciu. Poate că va trebui tratat sistemul nervos. 34 . să stimulăm şi asimilaţia. punctul de pornire. dar să ajutăm şi organele excretoare să elimine toxinele. este de natură psiho­ logică. ca să le treacă vremea. dar efectul ei este. iar un calmant sau im somnifer nu va reuşi o asemenea reechilibrare.a tot ceea ce se spune. s-ar fi gândit mai puţin la toate angoasele alea!“ Total greşit! Lipsa unei atare neînţelegeri din partea anturajului agravează. neli­ niştit. de un şoc emoţional. ce n-au altceva mai bun de Scut decât să se plângă tot timpul. în fapt. dezorientat. de natură organică.

într-un cuvânt sunteţi iar dumneavoastră înşivă! Din păcate. toate cal­ mantele.Care sunt maladiile de origine nervoasă pe care le întâlnim cel mai adesea ? OBOSEALĂ + NERVOZITATE Din nefericire. vă dor muşchii. este unul din cazurile întâlnite foarte frecvent In timpul consultaţiilor. cura de mare drenaj. a căror încărcătură stă la originea acestei oboseli de nestăpânit ce vă obligă să trăiţi într-o perpetuă încordare nervoasă. Timp de câtcva zile vă simţiţi ca renăscuţi: sunteţi plini de dinamism. sunteţi într-o permanentă tensiune. Trebuie adoptat de urgenţă un plan de atac bine pus la punct care să vă pună pe picioare. perioadele astea sunt foarte scurte. Iar în tot acest timp starea de nervozitate se exacerbează. Şi oboseala aceea cumplită. Nervozitatea vă face iritabili.. mintea vă este limpede. Vreţi să vă apucaţi de o treabă şi nu sunteţi în stare. trebuie să eliminaţi toate acele toxine depuse ca reziduuri. aveţi impresia că aţi scăpat. O oboseala permanentă vă face capul greu şi vă apasă ca un jug umerii. 35 . De ce ? E de la sine înţeles că. îi sâcâiţi în permanenţă pe cei din jur. încordaţi pre­ cum un arc. Ce să faci ? Cum să feei ? Deruta e totală. că de-abia vă mai ţineţi pe picioare. vreţi tot timpul să mai faceţi câte ceva. înainte de a vă fortifîa. vă doare coloana. Din când în când.. Dar nu asta este soluţia. Aţi încercat toate revigorantele. se abate iar asupra dumneavoastră. în primul rând: timp de 15 zile.

se lasă încă zece minute să infuzeze (să se decanteze). în primele zile ar putea produce o uşoară diaree. fără să vă accentuaţi starea de nervi. abia apoi se strecoară. fără rădăcină) Creţuşcă (planta întreagă. fără rădăcină) Cimbru (frunze) 100g 50 g 50 g Se face un litru de ceai şi se bea între mese: se iau cinci linguri din amestecul de plante. Este una dintre puţinele plante (împreună cu fumăriţă) ce sunt şi purificatoare şi stimulatoare. se ia de pe foc. ÎN TIMPUL PRÂNZULUI ŞI AL CINEI: 2 păştile de complex-fier: Datorită plantelor din care este preparat. un excelent detoxifiant.. apariţia ei este un semn foarte b un: comple­ mentul a început deja „să lucreze*! Şi-acum vine timpul să vă revigoraţi dar. vă va înlesni curăţirea întregului sistem de excreţie de toate depumJuile reziduale şi vă va reda vioiciunea. un atare comple­ ment alimentar bogat în fier constituie. se lasă să fiarbă două minute. d u pă p r â n z şi d u pă c in ă : o cană m are d e : Busuioc (frunze) Fenicul (seminţe) IOO g 50 g 36 .tim p d e 15 z il e beţi zilnic: 50 g Pir (rădăcină) Lămâiţă (planta întreagă. de fapt. dar nu vă neliniştiţi. Excelent drenator.. ÎNAINTEA FIECĂREI MESE: 2 capsule de coacăz negru (frunze). se pun într-un litru de apă.

Genţiană (rădăcină) Rozmarin (frunze) Coada şoricelului (planta întreagă. stimulează digestia.. fără rădăcină) 50 g 50 g 50 g La o cană de apă fiartă se pune o lingură din amestec.. vigoare! Oricare ar fi suferinţele dumneavoastră. curăţă bronhiile şi le fortifică. Iată din ce vă veţi recâştiga vigoarea. apoi se strecoară.. spasme musculare. rezolvă şi acest ultim necaz! 37 . având în vedere că. faceţi în fiecare iarnă o cură de scurtă durată. nervozitate.. elimină oboseala. ÎN TIMPUL MESELOR: 2 păştile de complex-structural.. tuse şi alte afecţiuni specifice sezonului hibernal. dinamismul. luate înainte de culcare. Iată două acţiuni conjugate ce vă scapă de bronşită. se poate bea ca atare sau se îndulceşte cu puţină miere de cimbru. în afară de acţiunea lor asupra oboselii. DUPĂ M ESE: 2 capsule cu pulbere din seminţe de fenicul Seminţele de fenicul măcinate constituie un excelent remediu digestiv. dragii m ei! Oligoelementele (magneziu + calciu. Adio spas­ mofilie. Exclud apariţia aerofagiei.. deşi luaţi toate cele de mai sus ? 2 capsule de sulfină.. Adormiţi greu. Efectul seminţelor este salutar. Fiecare dintre minusculele seminţe este o bombă încărcată cu.. se lasă să stea zece minute. 2 postite de complex-ADN + multiaminoacizL Ce cocteil. între altele) + acid deoxiribonucleic + aminoacizii esenţiali. dar mai ales.

nu le-a mai lăsat niciodată timp nici măcar să se întrebe. Chiar cu trata­ mente naturale va mai avea parte de câteva reprize de acest gen. au fost loviţi pe neaşteptate de acest faimos blocaj. în general. Aveau o situaţie. copii. a căror existenţă. dar ele vor fi rare şi foarte scurte. amante! Şi. excepţie făcând doar cele două tablete de complexe: ele vor fi luate doar timp de o săptămână pe lună. de a te scula uneori dimineaţa. ci de dificultatea de a sta seara mai târziu. în floarea vârstei. 38 . Pentru a intra în erecţie este necesar un influx psihic.Iar dacă tratamentul vă convine. Totul le reuşea.... OBOSEALĂ + IMPOTENŢĂ în cadrul consultaţiilor am întâlnit nenumărate cazuri de pa­ cienţi care. Neputinţa i-a uluit! Experienţa ne-a dovedit că. o descărcare de adrenalină mult mai masivă decât ar părea să fie necesară la prima vedere. s-au trezit că nu mai sunt în stare să-şi îndeplinească „înda­ toririle conjugale". Sau acei bărbaţi abia trecuţi de 50 de ani. fără ca nimic să-i fi aler­ tat. consacrată în totalitate muncii. era vorbă de „obligaţii extraconjugale'1! Unul dintre pacienţii noştri. Nu este vorbă de o epuizare totală. discuţiile cu atare pacienţi pun în evidenţă existenţa unei stări de oboseală insidioasă. dacă „mai pot“ face si » altceva! Totul mergea. încă înmărmurit.... după aceeaşi schemă. ca pe roate. de-a te concentra sau de-a ţinc minte cu uşurinţă. ne spunea con­ sternat : „Eram ca o cârpă!“ Tristă constatare. soţie. dă rezultate.. de cele mai multe ori. care a apărut de mai mult timp. puteţi să-l ur­ maţi la infinit. într-o seară.

după ce îmi «onorez» soţia de patru ori. zaharurile dar şi băuturile îndulcite şi ciocolata.Aţi avut deja acea senzaţie de greutate în tot corpul. un medic generalist care a ieşit la pensie la 78 de ani. ne-a răspuns: „Unul singur.. alcoolurile. să £. în orice caz.. ? n ultimul timp. până la ultima suflare!“ Faceţi ca el. Una din pacientele noastre.. mă simt epuizat!“ . E normal ca In o anume etate metabolismul să fie mai lent. Să f. după el. Oboseala şi impotenţa nu trebuie acceptate ca o fatalitate. în schimb. alcoolul. inclusiv vinul. vorbea de toate acele nimicuri care vă macină vita­ litatea : lipsa de exerciţiu. pe care o odinirăţi mereu pe scenă sau la televizor. secretul sănătăţii.. dansatoare celebră. ne-a pus pe gân­ duri. când piircă fiecare muşchi atârnă kilograme. Când l-am întrebat care este.Şi-avea 65 de an i! Ar fi putut apărea o ameliorare printr-un tratament cu plante? Ne îndoim. Iar ca să scăpaţi de blocajele sexuale pasagere. luaţi am inte: — suprimaţi: mezelurile şi câmaţii.. Iar dumneavoastră mâncaţi tot atât cât şi în tinereţe. mâncarea prea abundentă. Nu este o scuză. inexistenţa perioadelor de destindere. grăsimile. 39 . Vedeţi dar că orice speranţă este permisă. Parcă-1 auzim şi-acum pe unul din prietenii noştri.. faceţi mult mai puţină activitate fizică. am să mă lupt până-n ultima clipă !“ De fapt. ne spunea: „N-am de liând să mă las bătută. Poate că după aceea o să ne spuneţi şi dumneavoastră ca eful unui stat african venit să ne consulte: „Sunt foarte bolnav. nici să elimine deşeurile. poate chiar deloc Aşa că organismul nu mai ajunge nici să facă arderile interne. iar articulaţiile scârţâie Iu fiecare mişcare ? N-o puneţi pe seama vârstei... frecvenţa redusă a stimulen­ telor psihice.

ÎN TIMPUL MESELOR: 2 capsule de complex-ADN + muîtiaminoaeid. luaţi o lingură din amestec. Apoi reluaţi regimul normal.— mâncaţi peşte. ca stimulatori. apoi o puteţi bea. puneţi-o într-o cană cu apă. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de coacăz negru (frunze). timp de zece zile nu mâncaţi nimic altceva decât fructe şi legume. — evitaţi carnea (maximum de trei ori pe săptămână). pentru eliminarea to­ xinelor. Aveţi voinţă ? Dacă da. puneţi patru linguri din amestec: este un decoct care poate fi băut şi rece. res­ pectând interdicţiile noastre. înlocuiţi cafeaua cu următorul ceai: d im in e a ţ a . Dacă vreţi să preparaţi un litru de băutură. 40 . fără rădăcină) 50 g Cimbru de grădină 25 g Cimbru (frunze) IOO g Rozmarin (frunze) 50 g Frag (frunze) 50 g Mentă piperată 50 g După ce aţi amestecat bine toate plantele. lăsaţi-o pe foc să clo­ cotească un minut. PE nem âncate. daţi-o la o parte şi mai aşteptaţi zece minute să infuzeze. LA CULCARE: O cană mare din acelaşi ceai. dar cald. SEARA. înainte de micul dejun: Mâncaţi o jumătate de măr crud râsă. Cimbrişor (planta întreagă.

problemele materiale legate de apartament sau de casă. fiind vorba de o ur­ genţă. Deoarece efectele traumatismului psihic nu se resimt decât la o lună. la un an sau chiar la mai mult timp după el. vom reacţiona în virtutea inerţiei. Dacă ne moare cineva foarte apropiat. gata de orice! Dacă veţi urma sfaturile noastre. instalată In urma unui şoc emoţional. nu stimulează mai intens decât o baie de rozmarin. Şi totul având grijă „să nu se vadă nimic". Bineînţeles. După cele câteva minute de moleşeală. pentru aportul de oligoele­ mente. servici.DUPĂ MICUL DEJUN ŞI CINĂ: 2 păştile de complex-stnictural. copii.. luaţi de valul evenimen­ telor. nu veţi mai fi niciodată epuizat nici după a patra repriză! OBOSEALĂ + ŞOC EMOŢIONAL De astă dată e vorba de o stare de oboseală inexplicabilă — nici analizele de laborator nu arată vreo modificare — . fără a mai vorbi de fa­ milie.. externarea din spital. când ieşiţi din cadă — din cauză că apa a fost fierbinte — . timp de o lună şi jumătate. reglarea succesiunii la notariat. DE DOUĂ SAU TREI ORI PE SĂPTĂMÂNĂ ORI DACĂ VEŢI PE1KECE O SEARĂ LUNGĂ ŞI OBOSITOARE: - o baie prelungită cu ulei esenţial de rozmarin. . noi ne vom ocupa de toate formalităţile: actul de deces. Totdeauna ne face impresia că ne vom „descurca" într-o atare situaţie. înmormântarea. cu tonus crescut. Nimic nu fortifică. raportarea la şoc este greu de făcut. vă veţi simţi plini de putere.

Dar. suprarenalele epuizate. să urcaţi panta pe care v-aţi prăbuşit. dar fără tranchilizante. în atare cazuri e vorba de realităţi biologice certe. Nu glumim. Şi vă veţi simţi distruşi. Nu luaţi decât produse naturale. hipofiză e scurtcircuitată. ca să-şi păstreze o aparenţă exterioară de calm. Viaţa nu mai are nici o importanţă.să oferim celorlalţi doar imaginea dinamismului nostru. iar colegii participă cel mult cu prezenţa lor. Medica­ mente „vii"! Dar repede! Nu pierdeţi nici o clipă! dim in ea ţa şi sea ra . timusul dez­ echilibrat. descrise de mari personalităţi ale lumii medicale. Psihicul dumneavoastră nu poate combate stressul la infinit. copiii intră întotdeauna în panică. Trebuie să faceţi drumul în sens invers. de serenitate. o cană m are cu ceai S c u t d i n : Busuioc (frunze) Portocal amar (muguri florali) Coada şoricelului (planta întreagă. p e nem âncate şi la culcare. şi-aşa deosebit de fragil. Pe de altă parte. după un divorţ sau după ruperea unei logodne. Echilibrul dumneavoastră nervos. Exemplele sunt multiple. s-au îngropat în muncă ori s-au apucat de sport. nu trebuie destabilizat de medicamente. fără reconfortante chi­ mice. fără rădăcină) Salvie (frunze) Măghiran (frunze) Rozmarin (frunze) 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 42 . Mulţi dintre pacienţii noştri ne-au spus că. într-o bună zi. totul s-a năruit. buimăciţi. şi numai naturale. sistemele imunitare sunt neputincioase.

lecitină de soia. puneţi o lingură într-o ■ ană mare cu apă fierbinte. Pro­ blema e cu totul alta. preferaţi peştele şi ouăle. clorură de magneziu. ÎNAINTE DE PRÂNZ ŞI DE CINĂ LUAŢI: 2 capsule de coada calului Ele vă vor permite să eliminaţi treptat toxinele. cu miere de rozmarin. miere zahurisită — o linguriţă — . schinduf. îl puteţi îndulci. Evitaţi carnea prea grasă sau prea roşie. mai ales preparat industrial Nivelul calciului este scăzut pentru că organismul dumneavoastră nu îl reţine: cu cât veţi lua mai mult cu atât veţi reţine o cantitate mai mică. coada calului. oligoelementele insuficient asimilate în atare circumstanţe. Vă trebuie ceva care să-l fixeze. alge marine. alimentele cele mai energizante. O adevărată bombă de dinamism şi cu acţiune du­ rabilă ! . iar coada calului e singura în stare de aşa ceva! ÎN TIMPUL MICULUI DEJUN ŞI AL PRÂNZULUI: 2 păştile de complex-structuraL Compoziţia acestuia este foarte bine gândită: acid deoxiribonucleic (extras din lapţii de peşte). fie-vă milă de dumneavoastră şi nu vă plecaţi urechea la tot „ceea ce se zice". să vă puri­ ficaţi rinichii. nu vă îndopaţi cu tablete de calciu. sau cu două capsule de polen cu miere mharisită. dar mai ales să fixaţi calciul şi magneziul. polen. Mai presus de toate. Suprimaţi total alcoolul. grâu încolţit. după gust.După ce le-aţi amestecat bine pe toate. lăsaţi-o zece minute să infuzeze. Mâncărurile să fie făcute pe bază de cereale complete. apoi Hirccurati * ceaiul. pătrunjel.

dormiţi puţin ? Adăugaţi la ceaiul de seară o linguriţă de complex-tei. să facă să vS regăsiţi adevăratul dumneavoastră tonus. realizate dintr-un amestec de extracte din ghizdei şi portocal vă vor des­ tinde fără să vă „tâmpească1 *! Poate că schema de tratament vi se pare prea simplă. Trebuie acţionat prompt. armonizând toate funcţiile endocrine şi repunănd tn mişcare toate circuitele nervoase — „reîncălzind1 * nervii! Expresie foarte veche. dar fără să vă excite. un ceai tonic: Genţiană (rădăcină) Salvie (frunze) Hamei (conuri) Măceş (fructe) Fenicul (seminţe) Lămâiţă (planta întreagă. nu trebuie să vă lipsească. Aceste delicioase granule. dar ea este completă. altfel repercusiunile pot fi foarte grave. care semnifică fbrtifiere. Dormiţi prost. Nu uitaţi ceaiul. a vă revigora organismul. hemograma este tn mod sigur modificată: numărul globulelor roşii este scăzut faţă de normal şi descreşte continuu. Com­ poziţia lui este perfect echilibrată pentru a vă stimula circulaţia sangvină. anxietate. fără rădăcină) 50 g 50 g 25 g 50 g 50 g lOOg 44 .Complexul structural va fi în stare să vă reechilibreze în pro­ funzime. vitalizare. deprimare. OBOSEALĂ + ANEMIE într-un atare caz. destindere. în primul rând. să scăpaţi de oboseală.

fără alte întrebări. lăsaţi-o nfl clocotească zece minute. . se aplică neapărat un trata­ ment intensiv. DUPĂ MASA DE PRÂNZ: 3 păştile de complex-fier. Dacă originea anemiei este de o atare natură. veţi avea destul timp să faceţi tot felul de speculaţii asupra ei. Medicul dumneavoastră curant este cel care vă poate lămuri. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de complex-ADN + multiaminoacizi. anxietate. în interiorul narinelor. apoi tot atât să infuzeze şi strecuraţi ceaiul. Iar tn ceea ce priveşte originea anemiei. pierdere oe memorie. Vi se pare că e prea amar ? Adăugaţi o linguriţa de miere de rozmarin.Amestecaţi. ea dă rezultate fantastice şi foarte rapide în reechilibrarea stărilor de stress şi a consecinţelor acestora: oboseală. O cură de trei săptămâni cu o astfel de schemă terapeutică este suficientă pentru a vă pune pe picioare. deprimare. totodată. cu ajutorul unui stilet. adresaţi-vă unui simpaticoterapeut. LA MICUL DEJUN: 6 capsule de complex-muhivitamine. iar formula sangvină reuşeşte cu greu să se stabilizeze. Metoda utilizată constă în efectuarea de atingeri. încă un lucru: deseori. oscilaţii fără o cauză apa­ renţă. starea sănătăţii se va ameliora! Reţineţi. puneţi o lingură la o cană mare de apă. sunt pur şi simplu datorate stressului. impotenţă. între timp însă. Fără ezitare. Puteţi bea trei căni pe zi. de preferinţă după mese. oscilaţiile număru­ lui globulelor albe şi roşii din sânge.

Foarte sensibilă. să vă destindeţi. Sinuzită constituie inflamata sinusurilor nazale.. Şi-atunci de ce să ne mai mirăm că boala e din ce în ce mai răspândită ? ! Cea mai bună dintre metodele de vindecare rapidă este simpaticoteropia.OBOSEALĂ + SINUZITĂ Câţi oameni. particulele de praf inspirate nu mai sunt eliminate. în aşa-zisa sinuzită cronică. mucoasa nazală. ci de o stare de nervi. ea se congestionează imediat ce ne enervăm prea tare. zgomotul. Veţi vedea şi vă veţi da seama foarte repede că respiraţi mai uşor. în acest caz ea nu există. Că mu­ coasa s-a descongestionat. acţiunea lor este conjugată. care se plâng iarna că au tot timpul nasul înfun­ dat. prevăzut la vârf cu o mică bilă. că nu mai aveţi nasul plin de secreţii. Ce e de făcut ? înainte de toate. să vă liniştiri. Circulaţia locală se blochează. că sinuzită a dispărut. nu-i aşa ? Ca noi toţi. Nu e vorba de nici o sinuzită. este o zonă reflexogena. Interiorul nasului. Ea constă în practicarea de atingeri ale interiorului nasului cu ajutorul unui stilet flexibil. totul are o explicaţie logică: doi factori perturbatori ai sănătăţii noastre sunt azi în plină recru­ descenţă. accelerarea ritmului vieţii) şi poluarea.. stressul (tracasările. de altfel! Diagnosticul e întotdeauna acelaşi: sinu­ zită cronică. căptuşită cu fibre ner­ voase din marele simpatic. rămân pe mucoasă şi se infectează. care reacţionează la toate perturbaţiile din organism. La fiecare „atingere nazală“ medicul va înmuia biluţa stile1 * * 9 » 9 46 . stressaţi. aţi întâlnit până acum ? Din ce în ce mai mulţi. Aţi observat cât de nervoşi sunt. anxioşi ? Motivul e simplu. fără antibiotice! Iar dacă vă gândiţi puţin. Să lămurim cum stau lucrurile.

utilizaţi cele două terapii paralel.(ului în uleiuri esenţiale de plante. după un timp. calm an t: Busuioc (frunze) Lămâiţă (planta întreagă. Este. vindecarea trebuie să fie măcar de durată dacă nu definitivă. în general. astfel încât efectuarea mane­ vrei să aibă un efect şi mai activ. dar dispare ţi starea de nervozitate. Aşa că. dacă aveţi tot timpul nasul înfundat. în Franţa există foarte puţini simpaticoterapeuţi serioşi. căutaţi un specialist în domeniu. Simpaticoterapia acţionează pe cale re­ flexă şi reechilibrează astfel întreg sistemul nervos. Poate că ele au un efect ceva mai lent. Dar nu trebuie subestimată acţiunea plantelor. pri­ cepuţi Dacă sunteţi nervoşi. fără rădăcină) Portocal amar (muguri florali) Isop (planta întreagă) Măghiran (frunze) Verbină mirositoare (frunze) 50 g lOOg 50 g 50 g 50 g 50 g 47 . beţi o cană m are din acest ceai delicios. să vă treziţi din nou cu nasul înfundat. rezultatele sunt uluitoare: nu numai că nasul se descongestionează. dar el este întotdeauna sigur. ca să respiraţi „normal"? seara . l a cu lc a r e . obligatoriu. relaxaţi. Cum să faceţi ca să rămâneţi calmi. Nu e suficient doar să te vindeci. Chiar dacă aţi reuşit să vă puneţi repede pe picioare. puteţi avea surpriza ca. cel mai bun tratament de vindecare rapidă. într-adevăr.

aveţi nevoie de un tratament şi mai relaxant. iar impresia aceea de congestie nazală. Nu aştep­ taţi la infinit. relaxare. să dormiţi profund ? Faceţi o baie caldă cu uleiuri esenţiale de muşeţel şi de pin. zicând „las c-o să-mi treacă !u Urmaţi periodic o cură de acest fel. Dacă sunteţi foarte nervoşi sau dacă nasul vă este foarte înfundat. Lăsaţi ceaiul să infuzeze zece minute. cu regularitate. în acest caz. Ea vă va asigura o stare de calm. Veţi fi singuri uimiţi cât de „senini" vă veţi simţi. va mări efectul liniştitor al infuziei şi o va îndulci uşor. atât de neplăcută şi dezagreabilă. Nu-1 îndulciţi sau. Principiile active ale celor două plante se vor absorbi la nivelul epidermei şi vor pătrunde în organism. ajungând până la nivelul celulelor nervoase. va dispărea complet Vreţi să fiţi mai destinşi. Inhalaţi adânc eflu­ viile parfumate ce se degajă. Urmaţi-ne sfaturile timp de trei săptămâni. la orice pas. dacă sunteţi de mult timp suferinzi. se comercializează sub formă de granule solubile. dacă vreţi neapărat. luaţi În a in te d e m esele p r in c ip a l e : 2 capsule de portocal amar. Nu uitaţi că stressul vă pândeşte zilnic. ŞI DUPĂ MESE: 2 capsule de sulfină. adăugaţi o linguriţă de complex-tei. Respectivul complement alimentar alcătuit din două plante calmante — portocal şi ghizdei — . apoi strecuraţi-1. fără mucozităţi! 48 . fără nas înfundat. aşa încât respiraţia dumneavoastră să fie normală.Amestecaţi bine plantele şi puneţi o lingură la o cană de apă clocotită.

nici suficient. Pentru cele doar câteva ceasuri de somn. furate pe noapte.. Nu brusc. somn în care. Numai aşa vă veţi regăsi şi calmul şi dinamismul... toate problemele de peste zi nu-ţi dau pace. 2 capsule de cimbru. ÎNAINTE DE MESE-.OBOSEALĂ + EXCITAŢIE PERMANENTĂ Este o simptomatologie foarte cunoscută. vă este din ce în ce mai . Pentru o digestie mai bună. Avem numeroşi pa­ cienţi care au atare suferinţe. în primul rând. muşchii îţi stau întinşi „gata să se rupă". zilele de după ele sunt din ce în ce mai tulburi. sunteţi tot mai buimaci. Cereţi sfatul medicului curant. mai rapidă şi fără balonări! Cim­ brul înlesneşte o mai bună asimilare şi recăpătarea tonusului fără efort fără nervi . Aţi luat somnifere ? Dacă da. Idei care mai de care mai negre ţi-au trecut prin minte. urmaţi prescripţiile noastre cu scrupulo­ zitate. din păcate. Din fericire.. ci înce­ tul cu încetul.. toate se estompează la venirea dimineţii. dar oboseala... Excitaţia devine dureroasă şi epuizantă. o stare de excitabilitate atât de intensă încât nu reuşeşti niciodată să dormi nici profund. v-aţi lămurit ce efect au avut. însoţită de o nevoie acută de somn. aruncaţi somniferele. O stare ae delăsare totală — ce înlătură orice tendinţă de a face ceva — . persistă o reală tensiune musculară. Dimineaţa te trezeşti mai obosit decât erai când te-ai culcat. O noapte întreagă ai tot cernut gânduri. tensiunea şi lipsa de chef persistă.JL a neîndemână"! Ce-i de tăcut ? Suprimaţi calmantele. Şi.

. dar adăugaţi. Sunt cele mai uşoare şi eficiente calmante. mai exact. DUPĂ FIECARE MASĂ: 2 capsule de sulfină. boala explică. scuză.Nu e doar o bombă de vigoare ce vine în ajutorul dumnea­ voastră. El vă ajută să vă faceţi „plinul*1de calciu şi de magneziu. sau. Acţiunea lor du­ rabilă şi progresivă va opera o adevărată „reeducare" asupra ner­ vilor. avantajul fiind că nu vă solicită deloc sistemul nervos! Vă gândiţi oare că este imposibil să vă dinamizaţi fără să vă accentuaţi starea de nervozitate ? Nu vă daţi încă seama de toate posibilităţile pe care le are natura! SPASMOFILIE Iată că am pronunţat şi marele cuvânt: spasmofilie! Necu­ noscută până mai acum câţiva ani. LA SCULARE: 3 păştile de complex-ADN + multiaminoacizi . pe care altfel organismul dumneavoastră nu îi reţin. în prezent. orice suferinţă! 50 . DIMINEAŢA.. continuaţi. ci un adevărat uragan. este cel mai bun remediu antispasmofilic. Urmaţi tratamentul de mai sus timp de trei săptămâni Dacă încă vă mai simţiţi obosiţi.ÎN TIMPUL MICULUI DEJUN ŞI AL PRÂNZULUI: 2 păştile de complex-structuraL Foarte concentrat în oligoelemente şi aminoacid.

sub o formă sau alta. în schimb vă îndopaţi cu tot felul de „specialităţi" pe bază de magneziu. tensiune musculară dureroasă. aşa cum bine spun mulţi bolnavi: „Mă simt prost în propria-mi piele!“ în plus. bunul nostru simţ ne făcea să recomandăm pai lenţilor.Acum 20 de ani când. de fapt. Ca să nu mai vorbim de neurologi sau psihiatri. ce ne tratau drept şarlatani. insomnie. întâmplător. dureri de stomac (gastralgie). anxietate. clorură de magneziu. puşi în faţa unei stări accentuate de nervozitate. Care sunt ele ? Oboseală. în afară de una din minunatele noastre plante. Iar dumneavoastră vă feriţi să luaţi. înţelepciunea populară era cea care avea dreptate. exorbitante! Şi istoria se repetă: ca întotdeauna.. în 51 . or­ ganismul. transpiraţii abundente. Bref. puţină clorură de magneziu. la nişte preţuri. magneziul ame­ liorează întotdeauna spasmofilia. extremităţi reci. dar. ce-i aceea spasmo­ filie ? Denumirea aceasta de specialitate corespunde unui ansamblu de tulburări. De ce ? Simplu. formulă sangvină instabilă (nivelul glo­ bulelor roşii şi albe variabil). care nu costă mai nimic. iar consumatorii plătesc! Povestea e veche 1 Aşa după cum cred că ştiţi şi dumneavoastră. nu mai ajunge să fixeze cele două oligoelemente importante. Iată că n-au trecut decât aceşti 20 de ani şi care medic nu prescrie azi. în stare de stress. atotştiutorul medic al familiei izbucnea în hohote de râs. vă lipseşte calciul şi magneziul. puţin magneziu pacienţilor săi ? Remediu la modă! Marile laboratoare l-au acaparat în to­ talitate. farmacia se împăunează cu ştiinţa pe care i-a furat-o. imposibilitatea de a lua de­ cizii.. pierderi de memo­ rie. nervozitate. Deci e inutil să le tot luaţi zilnic. ulcer gastric.

nu de trei luni de vacanţă. Toate ritmurile dumneavoastră biologice sunt perturbate. veţi descoperi că şi celulele nervoase au nevoie. toată lumea e liniştită. N-aveţi nevoie. Cu un atare aport de oligoelemente vă veţi simţi repede mai bine. Iar dumneavoastră veţi avea din ce în ce mai puţin calciu şi magneziu. Permanent a existat ceva care v-a agresat: munca. dar trebuie neapărat să urmaţi un tratament de fond. Trebuie să vă regăsiţi ritmul în primul rând: dănuţi-vă singuri timp. hafnium. mult mai greu de dozat. la restaurant ? Dacă. în toată această stare de incertitudine. un şoc emoţional pu­ ternic. Credeţi că e imposibil ? Că sunteţi prea surmenaţi ? Totală eroare. organismul dumneavoastră conţine 69 de oligoelemente. veţi mânca foarte repede şi veţi fi foarte bine serviţi. veţi trece acest hop. ele lipsesc din organism. de exemplu.. vă sfătuim să ne urmaţi sfaturile. care vă vor permite să le fixaţi perfect Dar nu uitaţi nici o clipă că este vorba doar de o soluţie temporară. Aţi fost cred. veţi vedea că toţi chelnerii se agită de colo-colo. Dacă.. Ori cum ai lua-o. puteţi fi siguri că masa vă va lua cel puţin trei ore. tot o falsă problemă rămâne! Categoric. din contră. necazurile. dar nici măcar de o zi. nu faceţi decăt să vă agravaţi boala. de alte oligoelemente. luaţi-le mai bine pe toate. Le veţi găsi în produsele naturale de tipul cochiliilor de scoici şi în coada catului.fapt. pentru a vă reechilibra sistemul nervos. 52 . în egală măsură. A-ţi oferi singur timp e o stare de spirit Veţi putea face mult mai multe cu răbdare şi chibzuială decât enervându-vă. Pentru că organele nu vor face nici un efort să le fixeze. intrând. şi de găsit! Aşa încât. dar dacă veţi face analize de fineţe. Spasmofilia este chiar dezechilibrarea sistemului nervos sim­ patic — sistem nervos al vieţii de relaţie. Nu vă îndopaţi doar cu ele.

atitudinea. Poate că ele vor fi mai încete. Treceţivă în revistă toţi muşchii. Ideile vă vor fi mult mai clare. profitaţi de un „respiro" pe care vi-1 oferă o frază mai lungă a interlocu­ torului dumneavoastră. Dacă nu.. despre care v-am vorbit deja. să vă recuperaţi autocontrolul nervos. Trebuie să vă lăsaţi un timp şi de relaxare. Bîră calciu. umfiăndu-ţi pântecele. toate. acasă. închideţi şi ochii. de la cap până la picioare. Veţi fi mai mult decât plăcut surprinşi văzând cum vă vor dispărea oboseala. Ca să te destinzi sunt suficiente zece secunde. în mijloacele de transport în comun. Trebuie să vă calculaţi fiecare gest. Probabil că surâdeţi. Gândiţi că habar n-avem în ce ritm infernal munciţi ? Credeţi-ne că şi noi înşine suntem suprasolicitaţi.. dar vor fi mult mai eficiente. Exact timpul necesar ca să verifici mental că toţi muşchii îţi sunt relaxaţi. Doar atât. La lucru. obligaţi-vă singuri să o luaţi de la capăt. Dacă puteţi. o manevră prea rapidă.Acelaşi lucru se poate constata şi de-a lungul unei zile de muncă. este o metodă de tratament deosebit de indicată într-o atare situaţie. Relaxaţi-i. fără magneziu! Vă e greu să începeţi ? Nu reuşiţi să vă relaxaţi nici chiar în 20 de secunde ? Atunci adresaţi-vă unui specialist şi faceţi câteva şedinţe de sunpaticoterapie. 53 . Nu va trece mult şi vă veţi obişnui să vă gândiţi acţiunea. profund. atingerile nazale cu uleiuri esenţia­ le vă vor permite să vă „reintraţi în mână“. Restul depinde numai de dumneavoastră.. gestul. în trei sau patru şedinţe. dificultăţile de concentra­ re. Faceţi un joc din a respecta „toate ocaziile" de peste zi ce pot oferi cele zece secunde de destindere. De câte ori faceţi o mişcare prea sacadată. Veţi putea să vă continuaţi conversaţia într-o manieră mult mai constructivă. de trei ori. spasmofilia. Timpul în care să respiri. Reflectând doar o secundă înainte de a acţiona veţi câştiga două minute. nervozitatea. Respiraţi de trei ori foarte lent.

b e ţi O cană m are cu acest c e a i : Măghiran (planta întreagă. iar în acest domeniu sunt „date dracului" de pricepute! TREI SĂPTĂMÂNI PENTRU A SCĂPA DE SPASMOFILIE \ DIMINEAŢA. fără rădăcină) 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g După ce amestecaţi bine plantele. Sunt de neînlocuit pentru fixarea calciului. a constatat singură că numai în trei săptămâni. PE NEMÂNCATE ŞI SEARA. puneţi o lingură cu vârf la o cană mare cu apă clocotită. fără rădăcină) Portocal amar (muguri florali) Genţiană (rădăcină) Busuioc (frunze) Coada şoricelului (planta întreagă. Una din micuţele noastre paciente.De dumneavoastră şi de plante. apoi strecuraţi ceaiul şi. dacă nu-1 puteţi bea decât dulce. deoarece. nici un alt reme­ diu neavând efect la fel de rapid. LA CULCARE. adăugaţi-i un pic de miere de tei. ca de obicei prietenele noastre vii. simple. dezolată că nici după trei luni de imobilizare în gips fractura nu i se consolida. timp în care a luat câte şase 54 . lăsaţi totul să infuzeze timp de zece minute. ÎNAINTEA CELOR TREI MESE PRINCIPALE: 2 capsule de coada calului. naturale. Este o infuzie ideală pentru destinderea muşchilor şi recăpătarea stării de calm. pot să ne ajute. bineînţeles.

în plus. puterii şi chefului de muncă. fără rădăcină) Busuioc (frunze) Portocal amar (muguri florali) Verbină mirositoare (frunze) 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 55 . dar conţine şi toţi „catalizatorii" necesarii recăpătării dinamismu­ lui. e foarte bogat în ADN şi aminoacizi esenţiali. Dacă aveţi un temperament mai iritabil. beţi în fiecare seară. la culcare. în acest timp trebuie să vă recăpătaţi întreaga stăpânire de sine.capsule de coada calului zilnic. ÎN TIMPUL PRÂNZULUI ŞI AL CINEI: 2 păştile de complex-structural. dacă sunteţi foarte sensibili. Acest complement alimentar este îndeosebi bogat în oligo­ elemente. calciul s-a fixat perfect. dacă viaţa vă solicită intens. Să vă puteţi autocontrol. Nimic nu e mai bun decât sulfină pentru a vă regăsi seninăta­ tea şi liniştea dumneavoastră de altădată. să învăţaţi să vă destindeţi. o cană cu infuzie de: Măghiran (frunze) Coada şoricelului (planta întreagă. Siliciul conţinut în coada calului este şi el indispensabil în spasmofilie. permiţând lormarea calusului de cicatrizare în osul rupt. IAR DUPĂ CELE DOUĂ M ESE: 2 capsule de sulfină (vârfuri de inflorescenţe înflorite). Tratamentul de mai sus va fi urmat trei săptămâni. nu mai mult. Nu numai că vă va aduce calciul şi magneziul care vă lipsesc.

dotate cu acea impresionabilitate caracteristică artiştilor sunt. din păcate. verişoară a spasmofiliei şi a angoasei. cu ajutorul căruia veţi dormi profund! Şi-acum. mai niciodată nu se întâmplă aşa! Viaţa este o adevărată junglă de egoism şi răutate! Dacă nu sunteţi gata să vă apăraţi.Amestecaţi plantele. un sfat: nu aşteptaţi să fiţi spasmofilia pentru a vă hotărî asupra tratamentului! J 9 ANXIETATE înrudiră cu stressul. în fapt e vorba. veţi fi condamnat la anxietate — stare de teamă şi nelinişte per­ petuă! Trebuie ca. să-i amărască. dar mai presus de toate încercaţi să puneţi ordine în modul dumneavoastră de „a fi“ ! 56 . anxietatea este şi ea o boală de sine-stătătoare. de o chestiune de temperament. să vă diminuaţi „boala". Persoanele hipersensibile. Se comportă faţă de anturaj aşa cum şi-ar dori să se comporte şi acesta cu ei. Puneţi două linguriţe la o cană de apă clocotită şi lăsaţi-le să infuzeze 15 minute. de cele mai multe ori. ce reacţionează la cea mai mică exci­ taţie. E un ceai foarte bun. cu 2 capsule de măghiran. ei înşişi fiind fără apărare. Dependenţa ei de ritmul de viaţă şi de mediul înconjurător nu este decât parţială. să atacaţi. vulnerabile şi anxioase. evită să-i deranjeze. mai curând. Strecuraţi ceaiul şi beti-1 călduţ. prin tratament. Atenţi faţă de cei din jur. să muşcaţi. un calmant puternic. să-i tulbure. Dorinţă vană.

. iată câteva sfaturi ce vă vor fi de folos: s e a r a . kinesiterapeut. prin însăşi natura ei. l a c u l c a r e (şi. readucându-vă în normalul cotidian. ÎNAINTEA MESELOR DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ: 2 capsule de sulfină (pulbere din vârfuri de inflorescenţe înflorite). ori de comerciant independent sau. Orientaţi-vă spre o carieră artistică. consacraţi-vă unei activităţi ce vă permite să aveţi grijă de ceilalţi: profesor de gimnastică.. se strecoară şi se adaugă.. infirmieră. nu vă alegeţi un serviciu într-o mare întreprindere. profesor. nici confruntărilor cu mai mulţi indivizi.Evitaţi lumea afacerilor. o cană de ceai. se lasă la infuzat 15 minute. medic sau. şi dimineaţa). dacă nu aveţi diabet.. tămăduitor! Şi pentru că nu sunteţi în stare să faceţi faţă nici raporturilor de forţă. 57 ... mai puteţi alege o profesiune ce vă oferă. dictator! Aşteptând să găsiţi acea meserie care vă va elibera de crispări. posibilitatea de a-i domina pe ceilalţi: preot. orator. fără rădăcină) 50 g Verbină mirositoare (frunze) 50 g 50 g Busuioc (frunze) 50 g Măghiran (frunze) Se pun două linguri din amestecul de plante la o jumătate de litru de apă fiartă. şi mai bine. o jumătate de linguriţă de miere de tei la. de ce nu. colcgii vor fi un permanent factor de agresiune pentru dumneavoastră. dacă e posibil. beţi o cană mare din această infuzie: 50 g Portocal amar (muguri florali) Isop (planta întreagă.

va dispărea senzaţia de opresiune psihică.Este o plantă extraordinară pentru relaxarea plexurilor ner­ voase. a respira. nodul în gât. a ne aranja timpul după voia noastră. deşi bătrâneţea este ea însăşi cel mai mare stress biologic de care avem cu­ noştinţă. Veţi fi mult mai destinşi. Să nu vă închipuiţi că există un remediu-miracol în stare să redea imediat celulelor nervoase supleţea pe care acestea şi-au pier­ dut-o ! în prima fază. veţi scăpa de golul la stomac. blânde. Exceptând. nu dau nici obişnuinţă. a nu ne mai simţi mereu împinşi de la spate! Slăbirea memoriei se datoreşte pierderii ritmului biologic. 2 capsule de muşeţel mare vă vor destinde. poa­ te. cazurile în care e vorba de persoane în vârstă. gheara la inimă! DUPĂ PRÂNZ ŞI CINĂ: Dacă şi după sulfină sunteţi încă puţin surescitaţi. dumneavoastră sunteţi aceia ce trebuie să vă regăsiţi propriul bioritm. Cum se procedează ? j » 58 . nici alte tulburări. dar cât de traumatizante! PIERDERI DE MEMORIE Sunt întotdeauna legate de o stare de stress. Plantele noastre sunt vii. vă vor relaxa. Ce e de tăcut în cazul pierderilor de memorie? în primul rând. nici into­ xicaţii ! Spre deosebire de toate acele produse ce au trecute în prospect contraindicaţiile cu roşu! Sunt ele eficace. Urmaţi sfaturile noastre cu regularitate. să deprindem a ne destinde.

Trebuie să vă întindeţi la maximum toţi muşchii. Inspiraţi pe nas. continuaţi manevra. comprimând puternic abdomenul. plecaţi capul de partea opusă şi apa se va scurge uşor în nas. Este o respiraţie yoga obişnuită. dar folosind apă sărată. de-a lungul întregii zile. aidoma unei pisid. indispensabilă recăpătării calmului.luaţi în căuşul palmei un pic de apă.. dar mai ales reoxigenării organismului până la nivel de celule — aport de oxigen care va reda claritate memoriei. mai puţin crispaţi.. muşchii vă vor fi mai puţin „tensionaţi". să vă „trosniţi" toate oasele şi toate încheieturile. Introduceţi prelungirea tubulară a ceainicului într-o nară. Neti Kiya cu apă dulce. deci­ ziile dumneavoastră devenind infinit mai prompte. Yoghinii utilizează respectiva manevră din vremuri aproape uitate şi o fac înaintea fiecărei şedinţe de yoga şi în fiecare di­ mineaţă : . — Iar după exerciţiile de respiraţie practicaţi Neti Kiya. După ce aţi făcut. timp de trei minute întregi. 59 . coloana vertebrală vă va da mai puţin de furcă. cu nara liberă. timp de câteva zile. Medicii neurologi afirmă că acţiunea stimulatoare a metodei rezidă în faptul că apa atinge primele celule cerebrale: celulele olfactive. Veţi găsi în comerţ aşa-numitele Lola Leti. de plastic. astupaţi-vă o nară cu un deget şi trageţi cu putere apa pe nas.— în fiecare dimineaţă. Veţi fi astfel. în tin­ de ţi-vă toate mădularele. — în fiecare dimineaţă. apoi daţi aerul afară pe gură. înainte de a vă da jos din pat. imediat ce v-aţi sculat: deschideţi fereastra. cu ajutorul cărora manevra Neti Kiya se poate executa mult mai uşor şi mai bine. indiferent de anotimp şi respiraţi adânc de 30 de ori. Procedaţi aidoma şi cu nara cealaltă. Efectul este mult mai tonic. nişte ceainice foarte mici. umflând pieptul cât sunteţi în stare.

în plus.'1 Oricare ar fi explicaţia. să vă regăsiţi calmul.. treceţi la faţă. să aveţi mintea limpede şi. glanda hipofiză permiţând „trezirea energiei. să evitaţi guturaiurile şi să scăpaţi de sinuzitele cronice. • braţele de-a lungul corpului. din ce în ce mai greu.Yoghinii consideră că are efect asupra celui de „al treilea ochi". 60 . gât. • vin la rând cuşca toracică. la culcare: obligatoriu. practicarea unei asemenea manevre zilnic vă va face să vă treziţi uşor. • în final. Apoi încercaţi să vă simţiţi corpul greu. e o zonă foarte importantă). profunde (la fel ca şi dimineaţa). unanim considerate ca nevindecabile! — Seara. ample. să fiţi în formă. gleznele. • picioarele uşor depărtate. • urmează umerii. labele picioare­ lor. • ochii închişi. somnul şi memoria. faceţi exerciţii respiratorii.. indiferent de tipul de nervozitate de care suferiţi. abdomenul (aici insistaţi. coapsele. palmele desfăcute cu faţa în sus. lente. grumaz. şi adormiţi: câştigaţi astfel o noapte de adevărată odihnă! Cele patru sfaturi. imediat ce v-aţi băgat în pat. Concenuaţi-vă asupra propriului dumneavoastră corp şi ve­ rificaţi mental dacă întreaga musculatură este decontractată: • începeţi de la cap. utilizând următoarea tehnică de sofrologie: • întindeţi-vă pe spate. zilnic. vă vor permite. spatele. • apoi braţele până la vârful degetelor. Trecerea în revisă şi „cercetarea" întregii musculaturi necesită câteva minute bune (cinci până la zece). genunchii. urmate zilnic.

După trei săptămâni. Complexul este salutar în cazuri de mare obo­ seală şi în timpul examenelor. ÎN TIMPUL MESELOR DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ: 2 păştile de compkx-fosfor. iar calciul se va fixa bine în organism. în astfel de cazuri e mai bine să luaţi pastilele dimineaţa şi la prânz. drojdie de bere.Doriţi să aveţi o memorie performantă ? Peste medie ? ÎNAINTE D E FIECARE MASĂ: 2 capsule de coada calului. Iniţial. Componenţa: germeni de grâu. într-un timp record memoria dumneavoastră va de­ veni performantă. chiar şi în situaţii de-a dreptul fantastice! Cura de: capsule de coada calului + complex-fosfor + complex-ADN + multiaminoacizi . toate activităţile vi se vor părea mai uşoare. DUPĂ FIECARE MASĂ: 2 capsule de complex-ADN + multiaminoacizL Inegalabil pentru tonusul general. concentrat de lapţi de peşte. complexul-fosfor poate produce o uşoară stare de agi­ taţie. randamentul dum­ neavoastră va fi mult mai mare. lecitină de soia. Vă veţi face astfel plinul de săruri minerale. este cel mai fantastic com­ plement alimentar necesar revigorării şi trezirii la viaţă a celu­ lelor nervoase. vă veţi simţi ca renăscut.

este un şQchi de bici foarte puternic. După două luni de tratament neîntrerupt riscaţi să vă simţiţi din nou în tensiune. încă trei săptămâni de trata­ ment. eventual. la c u l c a r e . puneţi o lingură la un bol de apă fiartă. beţi-o d i m i ­ neaţa. este binevenită o Portocal amar (muguri florali) Măghiran (frunze) Mentă dulce (frunze) Verbină mirositoare (frunze) 50 g 50 g 50 g 50 g 62 . lăsaţi să se infuzeze zece minute. Puteţi adăuga o picătură de miere de rozmarin.. strecuraţi.' în caz că doriţi » — sau aveţi » nevoie — să obţineţi i > nu ştiu ) ce performanţe! Cura este şi mai eficace dacă aveţi curajul să-i adăugaţi şi următoarea infuzie (când sunteţi foarte obosiţi. Preferaţi curele de scurtă durată. apoi. infuzie de: seara. Dacă sunteţi crispat.. Nu abuzaţi de el.. care îmbunătăţeşte gustul ceaiului şi îi creşte tonicitatea. PE STOMACUL G O L ): Rozmarin (frunze) Genţiană (rădăcină) Cimbru de grădină (frunze) Salvie (frunze) 50 g 50 g 50 g 50 g Amestecaţi bine plantele astfel încât să simţiţi mirosul roz­ marinului şi al salviei. două săptămâni pauză. de astă dată de prea mult dinamism. Trei săptămâni.

tot de dumneavoastră! CREŞTERE ÎN GREUTATE Silueta! Problemă eternă a tuturor femeilor (sau aproape) şi a multor bărbaţi. ci adevărate sche­ me de tratament. adecvate stopării creşterii dumneavoastră pon­ derale. vom discuta despre supleţe şi nu despre slăbiciune! Este interzis prin lege ca. la fel de păgubitoare şi pentru buzunarul dumneavoastră şi pentru cele câteva kilograme pe care le aveţi în plus. dar autorizate! Din fericire.Se pune o lingură din amestecul de plante la o cană mare de apă fiartă. Atenţie. 63 . în această carte vă vom vorbi fără ipocrizie. Nu vă vom recomanda acele tablete miraculoase ineficace. deci. de slăbire. se strecoară şi se îndulceşte cu o linguriţă de miere de tei sau de granule solubile de complex-tei! Iar noi vă garantăm că veţi dormi fără vise! Cu tratamentul de mai sus recăpătarea memoriei este asigu­ rată. se lasă să infuzeze 15 minute. Medicamente în mod cert periculoase. până la urmă. Să pro­ fităm. oferindu-vă şi sfaturi apropriate fiecărui caz în parte. problema e cum să o păstraţi. în publicitate. şi asta depinde numai de ritmul de viaţă. Marile trusturi farmaceutice nu le-au cenzurat încă şi pe ele. presa şi cărţile sunt încă libere în Franţa. să fie utilizat cuvântul slăbire! Doar medicamentele chimice au voie să şi-l înscrie în prospecte.

în funcţie de variaţiile acestor parame­ tri. ei bine. propun tuturor naivelor tot felul de regimuri noi.! Atare regimuri pot fi deosebii de utile în diverse cazuri de boală.Nu există două tratamente de slăbire similare. analizate. Principalul nu e să slăbeşti. mâncând normal. dar sunt greu de adaptat la parametrii metabolici ai fiecăruia şi de readaptat în permanenţă. macrobiotic!. fără toate rătăcirile sectelor acelea de aşa-autointitulaţi fructivori. vegetarieni etc. 64 . într-un cabinet de consultatii. în fiecare an. Deseori nocive. ci de ce te îngraşi. de exemplu). « ' astfel încât medicul să afle si » să tină » cont de toate problemele dumneavoastră. inteligente. El vă va îndruma cum să vă reechilibraţi alimentaţia. De cele mai multe ori rezultatele sunt catastrofice. Lucrurile ar trebui altfel abordate. Luaţi-vă oră la unul din acele cercuri organizate de consilieri dieteticieni (tip Wight Watchers. Pentru ca să dea rezultate reale. Ele vă vor înlesni revenirea rapidă la o greutate echilibrată. Are o singură idee şi aceea fixă: kilogramele ei! Şi ţine morţiş să le dea jos cât ai clipi din ochi! Iar ideea i-a venit când a trebuit să-şi aleagă un costum de baie! Şi uite-aşa se îmbogăţesc magazinele ce. documentate. Există doar două întrebări: — V-aţi îngrăşat pentru că mâncaţi prea mult ? — V-aţi îngrăşat fără nici un motiv. numai la asta se gândeşte. care mai de care mai aiurite. Recomandările lor sunt foarte bine gândite. mai mult sau mai puţin eficace. stabilizată. orice terapie trebuie gândită în linişte. fără excese? în primul caz nu există decât o singură soluţie: consultaţi un dietetician. Iar dumneavoastră veţi lua cunoştinţă de principiile unei alimentaţii sănătoase. Când o pacientă vrea să „facă siluetă".

fără să râdă — nu faci haz pe seama unui medic doct — : „Ce curios! Eu. Nu vă lăsaţi timoraţi de acei pseudoînvăţaţi.. dacă nu reuşiţi să slăbiţi cu toate privaţiunile la care vă supuneţi. o cauză! Numai că trebuie găsită. S-a arătat mirat. W 65 . care vă spun. mâncaţi prea mult. era prezent şi celebrul Moustache. Au fost mulţi bolnavi. dacă vă îngrăşaţi fără un motiv aparent. în acelaşi timp. Din contră. în cadrul unei emisiuni de televiziune. dar. cu gaşca. Şi-au murit pe capete! Tâmpenia asta am auzit-o de multe ori.Deci. vreţi să slăbiţi. mulţi epuizaţi. consacrată regimurilor de slăbire — la care am avut plăcerea să participăm —. la „Antenne 2“. atunci vă putem veni în ajutor. incapabili să vă ajute. un mare specialist a afirmat : „Ca să nu te îngraşi nu există decât o singură soluţie: să mănânci într-o ambianţă plăcuţă. Este într-un decalaj funcţional perpetuu. Şi întot­ deauna vom descoperi că sunt mai multe. Doamne.. realizată de Monique Cara şi Alain Valentin. un dezechilibru biologic major. mulţi deprimaţi. ce ne mai distrăm. cu prietenii.. fără să schiţeze nici măcar un zâmbet: „în lagărele de concentrare n-au existat niciodată supraponderalii Fals. există întotdea­ una o explicaţie. când mă duc la «Bocuse». Organismul nu mai ştie pe ce lume se află. foarte siguri pe ei înşişi. soluţia e una sin­ gură : mâncaţi mai puţin! Situaţia dumneavoastră nu e de re­ sortul nostru.* . E foarte impor­ tantă societatea!“ Din fericire. J O B . Aşa că. Şi ne vuieşte capul de poveşti de adormit copiii. Ficatul doarme. dar şi cât pot să bag în mine!“ Să fim serioşi! Dacă vă îngrăşaţi fără motiv.. categoric. O creştere ponderală intempestivă semnalează.

ce au aerul că de-abia au scăpat de la Buchenwald! Iar acei cinici neputincioşi ce-au îndrăznit să emită astfel de glume sinis­ tre. Terapia noastră are un efect lent. vor da rezultate foarte rapide. nu slăbănogi. va fi reîntinerit. râde mai bine! Să ne ocupăm să găsim cauzele unui dezechilibru apărut la un individ. în plină formă. în loc de-a ieşi epuizat din cură. Să-i lăsăm cu râsul şi cu kilogramele lor. rinichii se-apucă de treabă exact când nu trebuie. avem si noi „trucuri" eficace pentru slăbit: băi. loţiuni. el fiind destinat reechilibrării în profunzime a organismului.pancreasul se enervează. creme. la stabilirea unui tratament ce va ţine seama de „terenul“ fiecărui pacient în parte. epuizaţi. Un atare mod de a privi lucrurile ne va conduce. Rezultatul va fi în mod cert mult mai puţin spectaculos decât cu acele faimoase medicamente ce taie pofta de mâncare. refăcut orarul. dar durabil. Orarul tuturor funcţiilor interne este dat peste cap. gata să ia dublul kilogramelor pierdute. iniţial. Doar oamenii de ştiinţă se vor amuza. Trebuie restabilit calmul. acce­ lerând ritmul cardiac sau stimulând tiroida. dar organismul. Ca să-i putem ajuta trebuie să-i iubim. dar nu de » S > 1 9 66 . orologiul biologic a luat-o razna.. reînviorat. la un prieten. N-aveţi dreptate. pentru că cine râde la urmă. n-au decât să-şi păstreze pentru ei stupidele referiri la lagăre­ le de concentrare! Avem si noi tratamente ce nu sunt aşa de lente. Pacienţii noştri sunt prietenii noştri. dar sănătoşi. fixate orele exacte. Apli­ cate însă doar ele. doar aşa le vom înţelege suferinţele. Kilogramele se vor pierde unul câte unul... Ne plac oamenii supli. Poate că toate aceste comparaţii vi se par prea îndrăzneţe sau prea simpliste.

în continuare. câteva scheme de tratament: ca să pierdeţi din greutate. spre încercare. 67 . vă vom răspunde cu plăcere dându-vă toate sfaturile de care aveţi nevoie. în schimb. scrieţi-ne. Adăugaţi încă o lingură din amestecul de: Creţuşcă (planta întreagă. dar probabil că nu vă daţi seama care e acela! Şi pentru că nu ştim ce a generat creşterea pon­ derală. un motiv există. cu un litru de apă. una dintre cele două for­ mule de mai jos. ori dacă nu slăbiţi îndeajuns de repede. să vă regăsiţi tonusul şi buna dispo­ ziţie. rezultate excelente. CREŞTERE ÎN GREUTATE™ FĂRĂ MOTIV De fapt. alegeţi-o pe aceea ce vă convine şi aplicaţi-o cu scrupulo­ zitate ! Iar dacă nu ştiţi pentru care să optaţi. împreună vor acţiona destul de prompt şi pentru mult tim p! Vă vom descrie. SCHEMA I BEŢI ZILNIC 1 LITRU DE CEAI făcut din : Măduvă albă de lemn de tei 25 g Fructe (bace) de ienupăr 25 g Iarbă neagră (flori) 25 g Amestecaţi toate plantele. fără rădăcină) 50 g Portocal amar (muguri florali) 50 g Lăsaţi ca totul să mai infuzeze cinci minute şi apoi strecuraţi. dacă sunt asociate cu remediile de bază reco­ mandate de noi. luaţi din ele patru linguri şi puneţi-le la fiert cinci minute.durată. vă propunem. formule care au dat. în majoritatea unor atare cazuri.

DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. luaţi: 2 capsule de lucernă. beţi un litru de ceai făcut d in : Măduvă albă de lemn de tei 50 g Iarbă neagră (flori) 25 g Amestecaţi plantele. puneţi patru linguri din amestec la un litru de apă. pentru că menta pipe­ rată. 1 capsulă de păpădie. clocotiţi ceaiul cinci minute. în t r e m e s e . 1 capsulă de mentă dulce. Vă atragem încă o dată atenţia să cereţi neapărat menta dulce de grădină sau menta cu frunza rotundă. ÎNAINTE DE MASĂ. 1 capsulă de cozi de cireşe. SEARA. cea mai frecvent întâlnită şi utilizată. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ luaţi-le pe toate odată: 1 capsulă de pir. e neindicată persoa­ nelor nervoase. SCHEMA II DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ luaţi-lc îm p reu n ă: 1 capsulă de pir. 68 . adăugaţi o lingură de creţuşcă. 1 capsulă de păpădie. lăsaţi totul să infuzeze zece minute şi apoi strecuraţi infuzia. în TIMPUL ZILEI.

ar fi o inepţie. legumele feculente. puteţi m ânca la discreţie anghinare. mai mult. inexplicabilă în apa­ renţă. vânătă. dulciurile. castravete. fragi. ananas. grăsimile animale (în special gătite). mezelurile şi alcoolul sunt interzise! în schimb. Suprimarea lor totală din alimentaţie. pere.50 g). pepeni. nap. să le digerăm. pe motiv că nu le digerăm. chiar dacă nu este. z il n ic . CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI COLESTEROL în cazul în care nivelul colesterolului dumneavoastră se află la limita lui superioară (2. CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ea va fi urmată de o pauză de o săptămână înainte de re­ luarea unei noi reprize şi va fi repetată până la obţinerea rezul­ tatelor dorite. în fond. vitalităţii acestuia.E de la sine înţeles că şi raţiile alimentare vor fî diminuate. Pâinea. grapefruit. păpădie. respectiv. e bine să fiţi precauţi: arderile grăsimilor se fac prost în organism. sarea. patiseriile. nu veţi fi niciodată în formă. ceapă. andive. portocale. în a in t e DE f ie c a r e m a să . O stare de oboseală permanentă. vă va însoţi zi de zi! Grăsimile (lipidele) sunt foarte ne­ cesare organismului. nu numai că nu veţi reuşi să slăbiţi dar. sparanghel. Trebuie doar să le consumăm cu moderaţie şi să le dăm posibilitatea să se metabolizeze complet. prea crescut. să le asimilăm. mere. o cană m are d e ceai d in : Frag (frunze) Pir (rădăcină) IOO g 50 g 69 . Dacă metabolizarea lor nu este reglată.

dar acţiunea lui asupra ficatului şi a grăsimilor este salutară. suportul necesar de germeni de grâu şi de magneziu. în acelaşi timp.Păpădie (rădăcină) 50 g Măslin (frunze) lOOg Verbină mirositoare (frunze) 50 g Amestecaţi foarte bine plantele. aducându-vă. ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE: 2 capsule de vânătă. clocotiţi ceaiul două minute. gata. Nu există nimic asemănai or pulberii de vânătă (din fructul uscat) pentru diminuarea nivelului grăsimilor în sânge. Ea le blochează trecerea la nivelul intestinelor şi ameliorează în mare măsură constipaţia — dacă este necesar. Doar două pastile dm acest complement alimentar remarcabil vă vor face să digeraţi mai bine alimentele. să eliminaţi grăsimile şi să scăpaţi de kilogramele în plus. ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE PRINCIPALE: 2 păştile de complex-cimbru. lăsaţi-1 să infuzeze zece minute. dar ceea ce nu înseamnă că. puneţi cinci linguri la un litru şi jumătate de apă. iar grăsi­ mile vor fi mai bine metabolizate. de-acum încolo puteţi mânca oricât! TOT ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de păpădie vor face ca bila să se elimine şi mai repede şi într-o cantitate mai mare. tranzitul intestinal se va îmbunătăţi. digestia va fi mai rapidă. în timpul curelor de slăbire un atare aport vă va permite să evitaţi obo­ 70 . apoi strecuraţi-1. Nu are gust prea bun.. mai puţin obosiţi.. în câteva zile vă veţi simţi mai puţin balonaţi. Astfel..

caldă.. — dimineaţa. pe stomacul gol. — fricţii. piciorul cocoşului şi nalbă. cu o cremă Bonfanti. castan de India şi mesteacăn. linia „Salsojod. este o dovadă neîndoielnică că utilizarea celor două creme — preparate cu aceste sub­ stanţe — este foarte indicată. rostopască. pe bază de iod. 71 . CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — CU PRECĂDERE DIN ANUMITE REGIUNI ALE CORPULUI DE TREI ORI PE SĂPTĂMÂNĂ: — o baie la mâini şi la picioare. cu o cremă Perla. extractele de iederă. în fiecare seară. împotriva celulitei şi pentru slăbit Puterea concentratului de iod organic.seala. — la masa de seară: amestecaţi în mâncare o lingură de tărâţe de grâu. — masaj. urzică. în fiecare dimineaţă. SFATURI DIETETICE Vreţi să slăbiţi şi mai repede ? — suprimaţi toate grăsimile animale — fără nici o ex­ cepţie — din alimentaţia dumneavoastră. pe zonele care vă interesează. cu extracte de iederă. precum şi repercusiunile pe care le are asupra pielii o pierdere prea rapidă în greutate. banale de altfel. prezenţa algelor bogate în iod. de a dizolva grăsimile.. mâncaţi un măr crud ras. plante ale căror proprietăţi surprinzătoare sunt cunoscute încă din antichitate. împotriva celulitei. (sfaturile de mai sus. reprezintă ele singure cel mai eficient tratament pentru scăderea colesterolului).

nici să scăpaţi de constipaţie. sub formă de microcapsuîe. nici să vă menţineţi greu­ tatea atât de greu câştigată. Va trebui să treacă o bună bucată de timp pentru ca să reuşiţi să scăpaţi şi de kilogramele în plus şi de constipaţie. veţi fi bine dispuşi. N-o să ajungeţi nici să slăbiţi cât vreţi. mai netedă. Totul se va rezolva mai greu. mai „cu chef4 . în afară de faptul că este un derivat de petrol — ceea ce nu concordă cu filosofia noastră terapeu­ tică — . efor­ tul nu va fi în van şi nu veţi regreta că l-aţi făcut! CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ea va fi urmată de o pauză de o săptămână înainte de a o relua până la obţinerea rezultatelor dorite. mai veseli. în toate salatele pe care le faceţi. Folosiţi-1 cu încredere la pregătirea mâncărurilor: e mult mai ieftin şi are gust mai bun. CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI CONSTIPAŢIE Trebuie să daţi câteva kilograme jos şi mai suferiţi şi de con­ stipaţie ? Nu vă pierdeţi timpul urmând nu ştiu ce regim de înfometare. n utilizaţi decât ulei de şofrănel. pielea dumneavoastră va deveni mai catifelată. Este atât de eficient în dispersarea particulelor de colesterol încât unii îl recomandă ca tratament. mai ales dacă aţi avut nefericita idee să utilizaţi cu regularitate laxative. paraiizându-i parca peristaltismul. 72 . Până la urmă veţi reuşi. în special de tipul ule­ iului de parafină care. leneveşte încă o dată în plus intestinul. perioadă marcată de răbdare şi respectare atentă a sfaturilor noastre.— tot ceea ce gătiţi.

lăsaţi-le să se macereze. ÎNAINTE DE MASĂ. Este o băutură delicioasă. Sunt recomandabile pentru ameliorarea celor mai rebele con­ stipaţie. 73 . eficientă în toate cazurile de con­ stipaţie. toată noaptea. şi mai bine. 2 capsule de cruşin. într-o jumătate de pahar cu apă caldă. Iată un adevărat tratament de drenaj. ceaiul 50 g Trifoişte de baltă (frunze) Trandafir (boboci) lOOg 50 g Anghinare (frunze) 50 g Păpădie (rădăcină) 50 g Soc (flori) Nalbă de pădure (flori) 50 g 50 g Anason (seminţe) După ce aţi amestecat bine plantele. fără efort. ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE PRINCIPALE. Stingeţi focul. fără să lăsaţi ceaiul să fiarbă. la rece. Apoi daţi totul într-un clocot. fără ca intestinul să fie agresat. într-un litra de apă puneţi patru linguri din amestec. de eliminare. două ore sau. acoperiţi vasul. DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ 1 fiolă (un păhărel mic) de suc de anghinare. lăsaţi-! să se „liniştească1 4 zece mi­ nute şi apoi strecuraţi-1. respectaţi cu stricteţe modul de preparare — mai special în acest caz. defecaţia făcându-se uşor.Mai întâi. cu ajuto­ rul căruia vă veţi rezolva constipatia.

. iar surplusul de kilograme va dispărea. Elimină grăsimile.. ca prin farmec! CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — CU PRECĂDERE DIN ANUMITE REGIUNI ALE CORPULUI DE DOUĂ ORI PE SĂPTĂMÂNĂ: — o baie la picioare şi la mâini cu extract de iederă. va regla perfect funcţiile intestinului: fără iritaţii ale mucoasei. Compoziţia unică. cremele Edera-anticelulita şi Equiseto-anticelulita. * ÎN FIECARE ZI: — masaţi-vă cu o cremă pe bază de extracte din următoarele plante: iederă. a acestui complement alimentar — revent.DUPĂ CELE TREI MESE: 2 păştile de complex-revent. urzică albă moartă. indispensabilă. mesteacăn. stimulatoare pentru ficat si intestine. 74 . piciorul cocoşului şi nalbă de pădure (temperatura apei să fie de 40-42°C. caldă. amică. rosto­ pască. trandafir. O DATĂ PE SĂPTĂMÂNĂ: — o baie generală prelungită. iar durata băii de 15 mi­ nute). în cazul dumneavoastră. coada calului (de ex. fără arsuri. nalbă albă. de neînlocuit. magneziu (printre alte oligoelemente) — .. cu uleiuri esenţiale de cimbru şi salvie sau cu un spumant de baie iodobromic (Bonfanti-Salsojod). reechilibrează sistemul endocrin şi acţiu­ nea cimbrului este. anghina­ re. tran­ zitul intestinal se va normaliza. produse Bonfanti).

Toate vă ajută să eliminaţi cu uşurinţă stratul de celule moar­ te. are efect antiinflamator (foarte important în caz de celulită). Pierderile de 75 . E adevărat că vă ia puţin timp pregătirea loţiunii. a principiilor active vegetale din plantele conţinute în cremă. protejează vasele mici. Preparatul uleios activează. înlesnesc pătrun­ derea mai profundă şi mai rapidă. favorizează eliminarea toxinelor şi. în organism. depozitele inutile. stimulând circulaţia locală. Ni s-a întâmplat de multe ori să fim consultaţi de femei ce erau nemulţumite de toate tratamentele de slăbire pe care le urmaseră şi ni se plângeau că se îngraşă „peste noapte"! „Pot să iau în greutate trei kilograme de azi până mâine. De altfel. care mai întotdeauna întârzie. iată un mic „truc“. înainte de ciclu. Uleiurile esenţiale de rozmarin şi de lămâie stimulează funcţia ficatului. fără nici un motiv" „Când vi se întâmplă aşa ceva ?“ „De obicei. dar merită! CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI TULBURĂRI DE CICLU MENSTRUAL E o situaţie deseori întâlnită. în totalitate. Şi-acum. pe deasupra. înainte de masaj faceţi o fricţie cu următorul preparat folo­ sind o mănuşă aspră (de păr de cal sau de burete marin): Ulei de gălbenele IOO mi Ulei esenţial de rozmarin 20 picături Ulei esenţial de lămâie 20 picături Agitaţi bine flaconul înainte de flecare întrebuinţare. Uleiul de gălbenele înmoaie epiderma. neregulată. grăsimile. am o menstruaţie ca­ pricioasă. experimentat de noi cu succes în multe cazuri. efectele masajului.

Dacă aveţi posibilitatea. în flecare seară. întreg sistemul endocrin este dat peste cap. Puteţi utiliza şi frunze uscate: — trei litri de apă. O ri: — ulei de baie cu rozmarin 2 linguri Dacă nu aveţi » rozmarin la îndemână. Durerile şi balonările vor dispărea. . cheile sistemelor simpatic şi endocrin. puteţi folosi şi săpunul negru (de leşie). Mă umflu. însoţite de dureri abdominale. nu ezitaţi: urmaţi un tratament com­ plet de simpaticoterapie. Nu numai că sunt balonată. Cu trei zile înainte. — totul se fierbe 15 minute. pe carc-1 uti lizau bunicile noastre: două linguri pentru o baie. puf şi simplu. cu rozmarin.sânge sunt mici. — IOO g frunze de rozmarin." într-un atare caz tratamentul va fi de lungă durată. — ulei esenţial de rozmarin 40 picături. rochiile nu mă mai încap. la flecare ciclu. mi se umflă picioarele. Rezultatul va fi dublu: veţi scăpa şi de kilogramele în plus.1 si > nici de unde să vi-) procuraţi. Atingerile nazale cu uleiuri esenţiale sunt singurele în stare să acţioneze rapid atât asupra hipofizei cât şi asupra hipotalamusului. — completaţi cantitatea de apă care vă trebuie pentru baieSau: — un dizolvant (o bază hidrodispersantă) 2 linguri. Atenţie: calculaţi exact data la care ar trebui să înceapă ci ciul. O singură metodă poate da rezultate mai rapide: simpatico terapia. dar nu mai reuşesc să-mi închei fustele. faceţi o baie la picioare foarte caldă. menstrcle se vor normaliza cantitativ. se va regla şi ciclul.

Se dă în clocot fără să se lase să Barbă. La un litru de apă se pune un pumn sau patru linguri din amestec. produs Bonfanti. Dar puteţi face şi un duş în care să utilizaţi gelul pentru duş anticelulită. fără rădăcină) IOO g Rozmarin (frunze) IOO g Lămâiţă (planta întreagă. se infuzează zece minute. adevăratul săpun negru. un pic de miere de rozmarin. se strecoară. gros. d im in e a ţ a şi seara. e şi mai rar decât uleiul de baie cu rozmarin. Nu îndulciţi ceaiul.E grozav! Din păcate. care ne-a ajutat de nenumărate ori să ne vindecăm pacienţii! 77 . fără rădăcină) IOO g Amestecaţi bine plantele. ÎN f ie c a r e zi. sau o baie cu spumant pe bază de sulf. Dacă vreţi să slăbiţi. CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Este urmată de o pauză de o săptămână înainte de a fi reluată şi se continuă până la obţinerea rezultatelor scontate. Două căni mări reprezintă jumătate din cantitatea de mai sus. cel mult adăugaţi-i. beţi un bol cu ceai d in : Salvie (frunze) IOO g Coada şoricelului (planta întreagă. E una din plantele scumpe inimii noastre. bine închegat. dacă nu-1 puteţi bea altfel. Dar nu vă sfătuim. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de salvie. produs Perla. trebuie să renunţaţi la zahăr.

78 . în rădăcina lui groasă. hormoni vegetali ce reglează ritmicitatea menstrelor. au acţiune excitantă asupra tiroidei. reven­ tul. complexul stimulează şi întăreşte sistemul endocrin. algă ale cărei principii active.Ne-a uluit întotdeauna cât de multe virtuţi > are: stimulează funcţiile ficatului. Celelalte ingrediente ale complexului. Cunoscut pentru proprietăţile antitoxice. Ele aduc oligoelementele.. favorizează excreţia. activează circulaţia. cu un procent ridicat de iod. asigură eliminarea masivă la nivelul rinichilor şi al intesti­ nelor. recomandat în caz de reumatism şi împotriva eczemei. si are încă multe alte proprietăţi pe care doar noi le ştim! Specialiştii n-au decât să se chinuie să le descopere una câte una şi să se-mpăuneze cu ele! 5 1 ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE: 2 capsule de brustur. Să nu vă lipsească niciodată din cura de slăbire! DUPĂ FIECARE MASĂ: 2 păştile de complex-alge + coacăz negru. Algele sunt complemente alimentare indispensabile glandelor endocrine. eliminarea masivă a surplusurilor de orice natură. permiţând. coacăzul negru. reechilibrează ciclul menstrual.. Reţineţi că respectivul complex alimentar nu conţine alga Fucus vesiculosus (iarba de mare). Fără concurent în medicaţia de slăbire. ale sistemului endocrin. sărurile minerale şi acizii aminaţi necesari. brusturul conţine. simultan. şi pe care mulţi pacienţi nu o suportă.

gălbenele. coada calului şi mesteacăn (de ex. ele evită oboseala şi apariţia spasmoQliei. ca să vă asiguraţi că are 12% ulei esenţial. alegeţi creme pe bază de iod (de ex. ale căror efecte pot fi dezastruoase pentru organism. cremele Bonfanti şi Perla anticelulită). de la coapse în jos — rapid. apoi faceţi un duş rece. z il n ic .în ceea ce priveşte germenii de grâu şi magneziul. CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — CU PRECĂDERE DIN ANUMITE REGIUNI ALE CORPULUI DE TREI ORI PE SĂPTĂMÂNĂ: — o baie generală caldă cu uleiuri esenţiale de salvie şi cim­ bru. Alghe-cnema de alge anăcelulitică). faceţi un m asaj: — dacă aveţi celulită generalizată.. scurt. zece secunde — .. concentraţie obligatorie p en tru ca să fie într-adevăr bun. Efectele principiilor active ale algelor sunt inegalabile. pe care le conţine. altfel pot apărea tul­ burări circulatorii. manifestate deseori în caz de slăbire prea rapidă. La o baie de 38°-40°C se pun două linguri de ulei. Bonfanti) ori pe bază de alge (de ex. Uleiul de baie salvie-cimbru îl găsiţi gata pregătit. Rămâneţi în cadă timp de zece minute. cu o cremă pe bază de extracte de iederă. crema cu iod anticelulită. C itiţi pros­ pectul.. sau ceea ce este scris pe flacon. — dacă aveţi depuneri de grăsime în mai toate regiunile cor­ pului. Nu sunteţi mulţumită ? Nu mai aveţi răbdare ? Vreţi să slăbiţi şi mai repede ? 79 .

post negru. tracasările. care se va păta de la soare şi aşa va rămâne. ce-i de făcut ? Tratamentul de şoc. » » » * 80 . fierte în apă. — Timp de o zi nu m âncaţi decât pere. pe măsură ce senzaţia de oboseală se accentua. ori să mâncaţi pe săturate şi să vă tot îngrăşaţi ? Dar şi fără să se ajungă într-o atare extremă. necazurile. îngrăşare. Altul nu există. fricţionaţi-vâ cu o mănuşă aspră. Efortul e de scurtă durată. puneţi la soare timp de două ore după fricţie.— înainte de masaj.. dar e mai bine să vă abţineţi. vă creştea şi pofta de mâncare. doar cu apă. Aveţi voie să beţi şi o supă de legume. CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI OBOSEALĂ V-aţi găsit vreodată în situaţia că. să ne fi obosit în aşa hal încât numai un regim de înfometare ne mai lipseşte ca să ne dea gata! Şi totuşi. şi vă îngrăşaţi văzând cu ochii ? Situaţie ce v-a pus în următoarea dilemă: ori să urmaţi un regim sever şi să fiţi din ce în ce mai obosită. tam ponată cu un ulei magic1 * pe bază de-Ulei de coada şoricelului IOO mi Ulei esenţial de ienupăr 20 picături Ulei esenţial de santal 20 picături Agitaţi bine flaconul înainte de fiecare utilizare şi nu vă ex. Uleiurile esenţiale pot genera o fotosensibilizare a pielii. iar oboseala generează foame şi. strecurată perfect. se întâmplă de multe ori să dorim să avem o siluetă ideală. consecutiv. peste care turnaţi ulei de şofrănel si Otet de cidru. — Următoarele două zile. în care dezor­ dinea biologică este evidentă. iar viaţa de zi cu zi.

cereale. sau naturiste. d im in ea ţa şi sea ra b eţi o cană m are (un sfert de kilogram) de ceai d i n : Fenicul (seminţe) Rozmarin (frunze) IOO g IOO g 6 81 . alimentele dum­ neavoastră de bază. orzul). şi va fi continuată cu aceeaşi ritmicitate până la obţine­ rea rezultatelor dorite. Sunteţi pe calea cea bună. Alimentele tonifiante. dar numai o zi. pentru că ele vor fi. judicios alese. dar nu cam e. Procuraţi-vă o carte de bucate cu preparate vegetariene. Bine utilizate. feculente. carne doar la o singură masă. învăţaţi să le gătiţi. trebuie doar să perseveraţi. înainte de a fi reluată. sunt legumele şi fructele. lactate. de-acum încolo. — în a patra zi. Organismul începe să reacţioneze. limba va fi alburie. dar dacă vreţi într-adevăr să vă menţineţi silueta va trebui să renunţaţi la grăsimi. napii) şi mai ales cerealele complete (grâul. Budincile. regimul e aproape n o rm a l: legume. toate sunt simptome de eliminare masivă. sufleurile din ce­ reale şi lapte sunt numai câteva exemple.să vă simţiţi mai obosită. fructe. CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ea va fi urmată de o pauză de o săptămână. Preferaţi rădăcinoasele. în special cele animale. hrişca. fragii. vă vor permite să vă regăsiţi greutatea ideală. s-ar putea să vă supere ficatul. mezeluri. cele cc vă vor asigura dinamismul în ciuda kilogramelor pierdute. morcovii. ori pe bază de cereale. Mai puteţi avea ameţeli uşoare. orezul. — Din a cincea zi puteţi mânca „orice". începe să dea afară toxinele. silueta ideală. porridge-urile. pe cele mai puţin apoase (merele. zahăr sub orice formă.

El ajută organismului să se apere împotriva oricărui tip de agresiune. vă va calma. curăţindu-1 de miasmele acu­ mulate ca urmare a poluării excesive a mediului. dinamizând mecanismele de apărare imunitară. deoarece tot ceea ce încercaseră până atunci nu avusese nici un efect. stingeţi focul imediat ce apa începe să se învoibureze. Vă va ajuta la digestie (fenicului e salutar în această p ri­ vinţă. Remarcabil diuretic. au fost stupefiaţi de restabilirea spectaculoasă a tranzi­ tului lor intestinal. ÎNAINTE' DE FIECARE MASĂ : 2 capsule de ienupăr. deoarece vă fortifică organismul pregătindu-1 să facă faţă perioadelor de mare oboseală şi epidemiilor hibernale. în special a apei). 82 . puneţi cinci linguri rase 1 la un litru de apă. dar e mai bine să fie călduţă. vă va revigora. lăsaţi-le să infuzeze 15 minute şi stre­ curaţi ceaiul. Noi îl recomandăm ca atare. El vă va ajuta să slăbiţi mai repede. mai ales toamna. dar noi l-am ales pentru că înlesneşte eliminarea toxi­ nelor). Infuzia se poate bea şi rece. fără rădăcină) IOO g Frasin (frunze) 50 g Coacăz negru (frunze) 50 g Amestecaţi bine de tot plantele. fiind totodată un toni­ fiant genera] uluitor. ienupărul înlesneşte creşterea diurezei (eliminarea lichidelor. acoperiţi vasul. constipau' cronici. Nu uitaţi să-l beţi cu regularitate.Trifoişte de baltă (frunzej 50 g Lămâiţă (planta întreagă. Mulţi pacienţi. caracteristică secolului în care trăim. daţi-le în clocot la un foc mic fără să le lăsaţi să fiarbă.

intestinul gros. 2 pastile de complcx-cimbru. cercul stressului! Singura soluţie este să ne urmaţi sfaturile cu sfinţenie. dar va trebui să beţi un litru zilnic. fructele trandafirului sălbatic. înlocuiţi ceaiul cu un altul. Unul din simptomele majore ale stării de oboseală este că toate organele emonctoare (de eliminare: rinichii. a deşeurilor. nu veţi face decât să vă agravaţi oboseala. fără efort. de complex-cimbru şi complex-ADN: J J 7 9 7 83 . nici să vă îngraşe. E iluzoriu să speraţi că veţi slăbi într-o atare conjunctură. Orice regim aţi urma. Din contră. glandele cu secreţie externă. Veţi intra într-un cerc vicios. Balonările pe care le aveaţi frecvent după mese vor dispărea. şi vitamina anti-stress. excreţia. forma dumneavoastră biologică. deci să luaţi şi mai mult în greutate. toate se vor face mult mai uşor. Este un complement alimentar pe care noi îl denumim „prie­ ten al ficatului şi al rinichilor". eliminarea depozitelor. orice medicaţie chimică aţi lua. totodată. pe care vi-1 dăm mai jos. aşa cum se tem unii. toxinelor. Regăsiţi-vă. neuitând să luaţi capsulele de ienupăr. deoarece stimulează procesele de eliminare. Vitamina revigorării este. să vă blocaţi căile de eliminare. nici să vă enerveze. O vitamină de origine naturală (este vorba de un extract din măceşe. ficatul) funcţionează prost sau chiar deloc. în nici un caz. măceşului) nu va putea. în primul rând. DUPĂ MASA DE DIMINEAŢĂ ŞI CEA DE PRÂNZ: 2 capsule de complex-ADN + vitamina C. Odată nervozitatea şi oboseala dispărute.ÎN TIMPUL MESELOR DE PRÂNZ ŞI SEARĂ. deci va fi înlăturată una din cauzele oboselii şi îngrăşării. în cantităţi crescute. Imediat ce vă veţi simţi mai bine. iar cimbrul şi rozmarinul din compoziţia lui au virtuţi ionice. pielea.

strecuiati-1 si beţi-/. terminaţi-vă baia cu un duş rece pe picioare. după un duş. CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI TULBURĂRI HEPATICE îngrăşarea intem pestivă. fără rădăcină) IOO g Trifoişte de baltă (frunze) 50g Cimbru (frunze) IOO g Cozi de cireşe 50 g Amestecaţi. ÎN f ie c a r e s ea r ă . fie rece. vă va ajuta să scăpaţi de ce­ lulită şi depozitele de grăsime. puneţi cinci linguri la un litru de apă. pielea rămânând suplă. fierberi ceaiul cinci minute. iată o asociere de trei sim ptom e care n u trebuie să vă mire. ungeţi-vă cu o cremă de slăbit p e bază de plante. 13sati-l la infuzat alte zece. în f ie c a r e d im in e a ţă .Paracherniţă (planta întreagă. Apoi frecaţi-vă zdravăn. cu o mănuşă aspră şi masaţi-vă cu un ulei de slăbit făcut din: Ulei Osiris pur IOO mi Ulei esenţial de rozmarin 20 picături Ulei esenţial de chimen 20 picături Preparatul. stimulând circulaţia. elastică. n-are importanţă. 7 > 7 > 9 9 ’ CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — CU PRECĂDERE DIN ANUMI­ TE REGIUNI ALE CORPULUI. m . dar întotdeauna între mese. fie cald. dificultatea d e a slăbi şi dereglările hepatice.

după aceeaşi schemă. De câte ori ne doare ficatul. digestia e leneşă şi ne tot îngrăşăm. facem siluetă şi dăm dracului chimia asta mo­ dernă. ficatul. de cele mai multe ori. este pentru că suntem nişte neştiutori. nişte ignoranţi. va fi urmată de o săptămână de pauză. care e mai deşteaptă decât n o i! CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ca şi toate celelalte de până acum. haideţi să ne îngrijim. ce nu se cunoşteau încă! Dacă îi durea ficatul. de cu totul alte boli. Câteodată se întâmplă şi invers: am avut cazuri în care pacienţii slăbiseră excesiv tot datorită unei proaste funcţionări hepatice. cu siguranţă. într-adevăr. până când obţinem rezultatul dorit. care nu era bolnav. cu precădere. ÎN tim pu l z il e i . de fapt. ei se îngrijeau. în lumea medicală există acum o modă care nu asociază ficatul cu nici o suferinţă şi care-1 scoatc de sub incidenţa oricărei boli! Pe vremea când bunicii noştri luau tot felul de remedii pentru ficat. ne balonăm. credeau că se tra­ tează „de ficat“. dacă asocierea ficat-curbă ponderală nu ne pune pe gânduri.de afecţiunea propriu-zisă ! Bieţii neştiutori. tulburări digestive.. ni se face greaţă doar la vederea unor mâncăruri. avem ameţeli. fără rădăcină) 50 g Trifoişte de baltă (frunze) 50 g 85 . .Fiecare dintre noi ştie că un ficat şi o vezică biliară leneşe antrenează. îl tratau si se vindecau. şi uite că se vindecau tocmai de suferinţa în a cărei tratare eşuase medicina! Să le urmăm exemplul. în t r e m e s e . limba ne e încărcată. beţi minimim un litru de ceai făcut din: Paracherniţă (planta întreagă.. o asimilare deficitară. apoi totul se reia. Ne vindecăm. printr-o creştere în greutate. ce se traduc.

veţi ajunge să spuneţi cu sinceritate: „Fica­ tul. habar n-am că există". în mai multe reprize. să fiţi dinamici. Beţi-1 de-a lungul zilei. germenii de grâu şi magneziul pe care îi conţine vă vor aduce oligoelementele. 86 . iar pielea dumneavoastră să nu sufere. dar ferm. ameliorând totodatădigestia. Inegalabil pentru „îmblânzirea" unui ficat recalcitrant. pirul este prietenulficatului şi duşmanul kilogramelor supranumerare. iar prima cană luaţi-o dimineaţa. puneţi cinci linguri la un litru de apă. treptat. daţi ceaiul în clocot două minute.Cimbru (frunze) IOO g Pir (rădăcină) 50 g Coacăz negru (frunze) 50 g Ienupăr (fructe-bacele) 50 g Amestecaţi bine plantele cu mâna. lăsaţi-1 la infuzat zece minute si strecurati-i. vitaminele şi aminoacizii de care aveţi atâta nevoie de-a lungul unui regim de slăbire. în plus. Treptat. J J ÎNAINTE D E FIECARE MASĂ 2 capsule de pirDiuretic şi colagog. pe stomacul gol. El acţionează cu blândeţe. călduţă.. să rămână catifelată şi elastică. Efectul diuretic va fi aproape instantaneu. va şti să stimuleze procesele de eliminare. încet.. fără bru­ talitate. Şi va fi însoţit de o uşoară acţiune laxativă ce va regla tranzitul intestinal. Tot acum beţi şi un păhărel de suc de ridichi negre. ca să vă puteţi menţine în putere. lără să provoace diaree.! ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE PRINCIPALĂ • 2 păştile de complex-cimbru.

Aveţi încredere în el.. ficatului. Dimineaţa. asimilarea completă. nu e vorbă de o greşeală de tipografie! Isopul ameliorează asimilarea. înainte de a vă bea ceaiul şi păhărelul de suc de ridichi negre. să apară o pierdere de calciu. pe nemâncate. 2 capsule de isop. în principal cele de care suntem noi interesaţi. altfel există riscul. intestinelor. e o plantă prea puţin utilizată Caţă de calităţile pe care le a re ! Dacă aveţi ficatul mărit sau „îl simţiţi că există". este „prea încărcat*1 . ceea ce nu e de dorit să se întâmple. pe care le asigură isopul. e adevărat. c adevărat. dacă vă supără de mult timp. re­ 81 . respectiv cele de la nivelul stoma­ cului. respectaţi cu stricteţe pauza de o săptămână.. El vă va curăţa rapid vezica biliară şi veţi fi mulţumiţi de acţiunea lui diuretică remarcabilă. foarte mic. » » > CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — CU PRECĂDERE DIN ANUMI­ TE REGIUNI ALE CORPULUI Pe parcursul regimului de slăbire se recomandă şi câteva mici tratamente ajutătoare. dar reglează perfect şi secreţiile tuturor mucoaselor. calmează şi relaxează. senzaţia de bine. între două cure de trei săptămâni. Nu uitaţi.DUPĂ MESELE DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ. permit arderea completă a tuturor produşilor de anabolism şi eliminarea mai bună a reziduurilor. Starea de calm. necesare stimulării circulaţiei sangvine. beţi puţin suc de lămâie călduţ. adăugaţi la tratamentul dumneavoastră un medicament major.. Aţi citit bine.suc de lămâie. cu acţiune puternică. bineînţeles neîndulcit. El are maximum de eficienţă în cazurile de tulburări pulmonare.

deci reţineţi apa. iar dacă vreţi să apucaţi între două degete un pliu 88 . iar dacă apucaţi pielea între două degete. ambele produse Bonfanti). impulsionării mecanismelor imunologica Deşi preparatul de mai jos cere răbdare şi timp pentru a-1 utiliza. dacă aveţi tendinţa să formaţi depozite de grăsime. faceţi edeme. Cel de lămâie favorizează eliminarea. — o cremă cu alge. mesteacăn alb şi arnică (de ex. — Grăsimea: greutatea dumneavoastră variază arareori şi foarte puţin. ea va avea aspect de „coajă de portocalăMşi ciupitura este dureroasă. prin acţiunea lui vasodilatatoare. crema anticelulită Edera. accele­ rează fluxul sangvin înlesnind eliminarea toxinelor. zonele corpului pe care le-ati uns cu ulei. Cum să faceţi deosebirea între ele ? — Celulita: greutatea variază cu uşurinţă. crema de corp Equiseto. dacă aveţi predis­ poziţie să faceţi celulită şi să reţineţi apa. iar uleiul esenţial de rozmarin. faceţi un masaj energic: — o cremă pentru slăbit cu extract de iederă.vigorării organismului.. Când pielea este bine rubefiată — s-a înroşit — . vă sfătuim să încercaţi: Ulei vegetal de muşeţel IOO mi Ulei esenţial de lămâie 20 picături Ulei esenţial de rozmarin 20 picături Amestecaţi bine cele trei ingrediente şi agitaţi bine flaconul înainte de flecare întrebuinţare. cu o mănuşă aspră. coada calului. 5 * DIMINEAŢA ŞI SEARA: Fricţionaţi viguros. VJleiul de muşeţel „încălzeşte" epiderma şi stimulează circu­ laţia pcriferică.

iar o pauză de 89 . sâcâială. odată cu creşterea în greutate. să scăpaţi de starea de nervozitate! Lăsaţi emonctoarele să-şi facă treaba. aproape că nu o puteţi apuca. de fapt. se adaugă oboseala şi reumatismul. cu înfometarea la care se supuneau cu bună ştiinţă. Chiar prea des.al pielii. tensiune. deşeuri şi. le mai aduce un kilogram în plus! Explicaţia ştiinţifică este simplă. astfel încât să încercăm să o stimulăm. foarte atente cu „regimul” lor. şi singurul care trebuie în primul rând făcut. iar trei săptămâni de tratment. toxine. Rezultatul va da măsura răbdării şi conştiinţei dum­ neavoastră de terapeut! CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ştiţi care este ritmul: trei săptămâni de tratament. imediat sub epiderm existând un strat subcutanat gras. Organismul nu mai renunţă la nimic. stochează orice. ni se plângeau de o stare de nervozitate latentă. în caz de nervozitate excesivă. aplicat în doi timpi. deci şi să slăbiţi. CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI NERVOZITATE Caz frecvent întâlnit. într-o atare situaţie orice încercare de a slăbi este sortită eşecului. erau disperate că fiecare supărare. organele de eliminare se blo­ chează. Tratamentul va fi un pic mai elaborat. De-abia într-o a doua fază se poate iaterveni asupra eli­ minării deficitare. manevra este foarte dificilă. este să vă calmaţi. să eliminaţi normal. Asemenea unui avar. mai complex. reziduuri. Oare câte paciente am avut care. Cel mai urgent lucru. o săptămână pauză.

stimulează rinichii. mai uşor iri­ tabile. 2 capsule de sulfină. va fi stimulată secreţia de bilă. Mâncarea va fi mai bine digerată. ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE PRINCIPALE'. favorizează diureză. dimineaţa şi seara ? încercaţi şi vă veţi convinge sin­ gure de dispariţia „coşmarului menstrual". calmează du­ rerile şi spasmele (crampele. conţine trifoişte de baltă şi păpădie. câte trei capsule de sulfină. în loc de orice altceva. printre altele. foarte uşor de preparat şi care nu trebuie să vă lipsească: Ienupăr (fructe-bacele) 50 g Busuioc (frunze) IOO g 90 . vor înţelege perfect cât de mare nevoie au de sulfină. sulfină este un diuretic de anvergură graţie unuia din principiile active existente în structura ei biochimică. fără nici un efort! DUPĂ MESELE DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ: O cană mare de ceai.şapte zile. cumarină. aţi încercat vreodată să luaţi. Urmare. şi totul se succede aidoma până când veţi fi ajuns la greutatea dorită! ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 pastile de complex-cimbni. Femeile mai nervoase. Trebuie evitate cu orice preţ digestiile prelungite. Complexul-cimbru are şi o acţiune diuretică evidentă deoa­ rece. contracţiile) din partea inferioară a abdomenului (zona pelvină). balonările şi fermentaţiile. ficatul va avea mai puţin de lucru. în afară de senzaţia reală de destindere pe care o conferă. cc benefică e planta pentru reechilibrarea lor neurohormonală! în caz de dureri înainte şi în timpul ciclului menstrual.

Veţi începe „să daţi jos“ din greutate. Bineînţeles că poate fi utilizat fără nici un risc şi de persoanele în vârstă şi pentru cei mici.obligatoriu. fără rădăcină) IOO g După ce aţi amestecat plantele. puneţi cinci linguri din ames­ tec la un litru şi jumătate de apă. fără rădăcină) IOO g Lămâiţă (planta întreagă.minimum un litru din acest ceai Rozmarin (frunze) IOO g Isop (frunze) IOO g Creţuşcă (planta întreagă. ghizdeiul. puneţi o lingură cu vârf la o cană de apă clocotită. fără să „tâmpească".puţin. lăsaţi totul la infuzat zece minute. Este un ceai „foarte elaborat1 '. Lucru cu care nu se poate lăuda nici un calmant farmaceutic! L rmaţitratamentul trei săptămâni. fără rădăcină) IOO g Măghiran (planta întreagă. Se bea cald. mai destinsă. ÎNTRE MESELE PRINCIPALE: Beţi. creţuşca îşi pierde toate 91 . 1 9 7 » DE-ALIJNGUL ZILEI. fără să moleşească. Există specialişti care recomandă acest complex doar copiilor. îndulciţi ceaiul cu o linguriţă de granule de complex-tei.lOOg Frag (frunze) 50 g Roiniţă (frunze) Portocal amar (muguri florali) 50g Amestecaţi-le bine. E timpul să trecem la partea a doua a tratamentului. clocotiţi-o un minut — doar un minut. dar proporţiile plantelor sunt în mod deosebit studiate şi experimen­ tale încât să destindă şi să calmeze cazurile în speţă. te­ iul. mai puţin tensionată. mai puţin obosită. nici o secundă în plus! — . e drept. dar vă veţi simţi mult mai bine. deoarece compoziţia are numai ingrediente dulci: portocalul.

calmantă. dar în mod armonios. Sulfină mai conţine nenumărate săruri minerale. pe o durată apreciabilă. DIMINEAŢA. Efectul diuretic al licorii va fi maxim dacă prizele de ceai vor fi repartizate astfel: — pe nemâncate. lăsaţi ceaiul să se „linişteas­ că" (să infuzeze. Poate că nu atât de repede precum aţi dori. 2 capsule de brustur. — cu o oră înainte de masa de prânz. totdeauna necesare într-o cură de slăbire. Dacă vreţi să scăpaţi şi mai rapid de kilogramele în plus. fără riscul apariţiei unei slărj de depresie. Recomandată pentru acţiunea ei relaxantă. foarte importante în această formă de îngrăşare. antispasmodică şi. pentru ca să nu reapară oboseala şi pierderile de calciu.. 9 ' DUPĂ PRÂNZ ŞI DUPĂ CINĂ-. diuretică. nu numai că face pielea foarte frumoasă şi elimină toxinele. pentru că vă ajută să fiţi în permanenţă destinse! Tot ceea ce v-am indicat până acum vă va ajuta să slăbiţi. fără oboseală. ÎN TIMPUL MESELOR DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ'- 2 capsule de sulfină. dimineaţa. 92 . Excelent depurativ. înainte de ceaiul recomandat: — mâncaţi o bucată de ananas proaspăt. la infuzat)..calităţile dacă e Cartă. strecuraţi-1. adoptaţi câteva reguli de dietă. — cu o oră înainte de masa de scară. simple. dar conţine sărur/ de calciu şi de magneziu. PE NEMÂNCATE-. stingeţi focul.

— Faceţi o baie simultană. iar fiecare masaj să fie pre­ cedat de o fricţie cu uleiuri esenţiale. făcută cu o mănuşă aspră (de păr de cal). înainte de culcare 3 * ZILNIC Utilizaţi o cremă cu extracte de plante sau pe bază de alge.. puneţi în ele apă caldă. de relaxare. dă o senzaţie de bine. în plus. ciocolată. E preferabil să faceţi băile seara. Bineînţeles că totul vă solicită un oarecare efort de voinţă. deoarece vă veţi recăpăta nu numai silueta ci vă veţi simţi şi în formă. apă gazoasă. sub orice formă ar fi ele: vin. bomboane. după cum vi se potriveşte mai bine. luaţi două lighenaşe (sau orice alte recipiente). prăjituri etc. CU PRECĂDERE DIN ANU­ MITE REGIUNI ALE CORPULUI DE TREI ORI PE SĂPTĂMÂNĂ-. deodată.— suprimaţi alcoolul şi zahărul. 93 . cu uleiuri esenţiale de salvie si cimbru. 9 9 CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — . Uleiul este un amestec de: Ulei de coada şoricelului IOO mi 20 picături Ulei esenţial de măghiran Ulei esenţial de ienupăr 20 picături Preparatul este ideal pentru activarea circulaţiei sangvine în vasele capilare locale. stati zece minute. înmuiaţi-vă. — evitat! carnea roşie. la mâini şi la picioare. în celălalt. 3 I 7 dar rezultatul va fi mai mult decât mulţumitor. înti-unul picioarele. E simplu-. mâinile. adăugaţi câte două linguri de ulei de baie făcut pe bază de uleiuri esenţiale de cimbru şi salvie.

tot aşa cum ştim şi neînvăţaţi. Trebuie să consultaţi un chiropractor. un etiopat. e necesar să ştie. însă. Dar nu dorim să abordăm aici durerile articulare generate de kilogramele pe care le avem în plus. un osteopat. Dacă ar fi rinichii de vină. un vindecător empiric. la locul lui. cu părere de rău. vă strivesc sub greu­ tatea lor umerii. cerbicea. a căror localizare trece de la o articulaţie la alta. Există şi medici diplomaţi ce au acest h ar! Cunoaştem şi specialişti titraţi. Dar cum nu e vorba de ei. dar care pot „călători4 4 de-a 5 94 . Trebuie să slăbiţi. sufocat" de celulită. să se priceapă. să aibă îndemânarea de a debloca „cu inteligenţă4 4 articulaţiile.. Deseori ele sunt dureri (algii. un medic naturist. foarte dotaţi. fără studii medicale de specialitate. dar. Ele ţin de o disfuncţie mecanică şi doar manipulările osteoarticulare şi scăderea drastică în greutate le pot rezolva. oricare i-ar fi titulatura. de preferinţă un individ „cu har" pentru atare manevre. Ne vom referi la o cu totul altă situaţie. ar trebui să vă doară şi genunchii.CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI DURERI ARTICULARE Vă tot îngrăşaţi şi vă dor „saiele'4 .. capabili să scoa­ tă un os din articulaţie ISră să provoace nici o durere şi să „repună4 4osul. asupra altor articulaţii. genunchii. Este vorba de acele femei al căror corp este pur şi simplu „invadat. că n-am întâlnit încă un chirurg sau un ortoped diplomat capabil de o asemenea per­ formantă. Cauza e simplă: fiecare kilogram în plus apasă asupra discu­ rilor intervertebrale. ce se plâng în permanenţă de du­ reri articulare fugace. în câteva secunde! Recunoaştem. în terminologia medicală) vii la nivelul vertebrelor cervicale. cea suferindă este coloana lombară.

In majoritatea cazurilor. coate. cauza e aceeaşi. Iar noi dispunem de plantele „calmante" De ele şi nu de altele deoarece. Tratamentul prescris. am putea spu­ ne. va calma fără să vindece. este atât de bizar. să le ajutăm să-şi facă treaba cât mai bine. de cele mai multe ori. încât ele se pot instala pe o anume articulaţie şi nu se mai mişcă de acolo cu nici un chip! în general. din contră. Reumatism sau celulită.lungul întregii coloane vertebrale. pot dispărea brusc pentru a apărea la umeri. dar va risca din plin să agraveze celulita. ansamblul acesta de tul­ burări „sindrom" în nomenclatura medicală) îl întâlnim la fe­ meile nervoase. CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ea va fi urmată de o pauză de o săptămână. de neprăvăzut. aspirină şi antiinflamatorii. să supraîncărcăm organele de eliminare cu tot felul de remedii chimice ci. Să calmăm. după care va fi reluată şi continuată cu aceeaşi ritmicitate până la însănătoşirea deplină. constant. iată deviza noastră. de nivel me­ diu ca eficacitate. remediu de care nu ne putem lipsi: Măduvă albă de tei 50 g Trifoişte de babă (frunze) 50 g 95 . durerile peregrinează de la o zonă la alta a corpului în permanenţă. diagnosticul medical este: reumatism. Din punctul nostru de vedere e vorba de un organism inca­ pabil să mai elimine toxinele. în primul rând să nu suprasolicităm. picioare etc. mai exact. dar caracterul. într-o permanentă stare de deprimare. să eliminăm. şolduri. Pe primul loc se situează ceaiul de drenaj. com­ portamentul lor.

Şi pentru ca toate toxinele să fie „aruncate la gunoi": ÎNAINTE DE MASA DE PRÂNZ ŞI CEA DE SEARĂ: 2 capsule de brustur. eczeme. între mese. E limpede. furunculoză).Hill în 1758. ca să le puteţi amesteca uşor. El curăţă organismul în profunzime. fără rădăcină) 50 g Cozi de cireşe 50 g Lămâiţă (planta întreagă. Noi apreciem în mod deosebit rizomul de pir. J. în celebra lui lucrare. şi mulţi alţii de-atunci încoace. putând chiar combate hidropizia. ameliorează majoritatea dermatozelor (acnec. de exemplu. fără rădăcină) 50 g Iarbă neagră (flori) 50 g Alegeţi plante mărunţite bine. timp de trei săptămâni. Este un me­ dicament ce acţionează deopotrivă asupra rinichilor şi a ficatului.Creţuşcă [planta întreagă. biata celulită n-are sorţi de izbândă în faţa acestui drenator de soc! » ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE PRINCIPALE: 2 capsule de pir. cum este guta. se lasă să clocotească preţ de câteva secunde. apoi să infuzeze 45 minute. Sub nici un motiv nu le lîerbeţi. îşi pierd calităţile terapeutice! Strecuraţi ceaiul şi beţi toată cantitatea dc-a lungul unei zile. Arction. Platon în Personala. La un litru de apă se pun cinci linguri de amestec. înlesnind activitatea ficatu­ lui. De aceea pare 96 . Dioscoride. a rinichilor şi a intestinelor. Vindecă formele cele mai acerbe de reumatisme. au ridicat în slăvi puternica acţiune antitoxică a brusturelui. Faceţi tratamentul zilnic. deci. a vezicii biliare. precum şi tulburările hepatice. Proprietăţile lui depurative sunt extraordinare şi au fost descrisc şi apreciate încă din antichitate.

o recuperare tardivă.. făcută cu o mănuşă tot de burete natural. se află întotdeauna la îndemâna celor ce-1 apreciază: creşte oriunde în jurui dumneavoastră. revent) şi completarea cantităţii de săruri mi­ nerale atât de necesare sistemului articular si nervos: în compoziţia lui există alge marine. Pe de altă parte. gata oricând să vă ajute! DUPĂ MESELE PRINCIPALA. planta neapărând în farmacologie decât după sec. CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRUA CÂŞTIGA TIMP ŞI A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — CU PRECĂDERE DIN ANUMITE REGIUNI A LE CORPULUI Şi în acest caz este vorba de crem ele speciale pentru slăbit p e bază de extracte din plante diuretice.ciudat faptul că interesul medicinii faţă de el este de dată recentă. masajul fiind precedai d e o fricţie uşoară. 2 pastile de complcx-alge + coacăz negrii. Deşi de origine umilă. 97 .. Remarcabil complement alimentar. el permite deopotrivă creşterea excreţiei. deoarece a fost utilizat în medicina empirică cu mult timp înain­ te! încredeţi-vă în atributele lui. datorită plantelor diuretice şi laxalive conţinu­ te (coacăz negru. chiar şi în cele mai precare condiţii. s-ar putea afirma mai degrabă că e. 17. folosind urm ătorul p re p a ra t: Ulei de amică Ulei esenţial de lămâie Ulei esenţial de lavandă IOO mi 20 picături 20 picături A gitaţi bine preparatul înainte de fiecare utilizare.

2 — două linguri dintr-o bază hidrodispersantă. 98 . dar primele tulburări certe pot îmbrăca diverse aspecte: — picioare îngreuiate (picioare grele. H Ca să vă simţiţi şi mai bine. 3 — se pun în cadă.verbinămirositoare. — cinci picături de ulei esenţial de lămâie. o baie caldă.înainte de a da drumul la apa caldă.Amestecul respectiv îmbunătăţeşte circulaţia locală. — cinci picături de ulei esenţial de verbină mirositoare. — cinci picături de ulei esenţial de verbină mirositoare. — cinci picături de ulei esenţial de lămâie. lămâie. reduce inflamarea capilarelor. ca să slăbiţi şi mai repede: I — de trei ori pesăptămână. Există trei reţete de preparare a amestecului de uleiuri: 1 — cinci linguri de lapte praf. ţesuturile.verbină mirositoare. — hemoroizi. Oricum am de­ numi însă starea respectivă. având 12% concentraţia de uleiuri esenţiale. — zece picături de ulei esenţial de măghiran. » CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI VARICE Poate că e prea mult spus! Să formulăm sintagme: un exces ponderallegat de o proastă circulaţie venoasă. — picioare umQate. în general. gata preparat. lămâie. — zece picături de ulei esenţial de măghiran. douălinguride ulei de baiedinmăghiran. intensi­ fică eliminarea toxinelor şi destinde. deseori iritate în caz de celulită. cu ulei de măghiran. picioare de plumb). în final tot la varice se ajunge.prelungită.

până la obţinerea rezultatelor scontate. de două ori pe an. pentru a ajunge din nou la greutatea normală şi a vă reactiva circulaţia venoasă. fiind vorbă. Toate aceste tulburări semnifică o circulaţie de reîntoarcere greoaie (fluxul venos de la periferie spre inimă deficitar). de o tară congenitală şi ereditară. respectaţi cu stricteţe şi curele de primăvară şi toamnă. pacienţii au pielea membrelor inferioare foarte fină. puterile şi slăbiciunile lui nefiind un secret pentru tine. înainte de fiecare reluare. de cele mai multe ori. Nu ridicaţi din umeri a neputinţă. flux menstrual puţin abundent. repetaţi toate recomandările timp de trei săptămâni. au senzaţia de oboseală în picioare. 99 . la începutul verii şi al iernii. ei bine. în mod sigur. Ca simptome asociate mai apar: migrene. dureri de cap. în intervalul rămas. Dimpotrivă 1 Slăbiciunea există încă de când v-aţi născut şi. exact aşa cum vă indicăm noi** — timp de două săptămâni consecutiv. ştim şi împotriva cui trebuie să ne luptăm. iată un atu. E întotdeauna un avantaj să-ţi cunoşti adversarul. va fi prezentă şi în ultimele dumneavoastră clipe! Dar dacă ştim cine e duşmanul. doar ca să fiţi într-o formă excelentă tot anul.Deseori. să vă simţiţi într-adevăr bine ? Merită să încer­ caţi. varicozităţi. de multe ori venele sunt foarte vizibile. considerând că este vorba de o fatalitate insurmontabilă. extremităţile (mâinile şi labele picioarelor) sunt cal­ de. — apoi. E de ajuns să ne urmaţi sfaturile ce vi le vom da. cu regularitate. Consideraţi prea mare efortul. pentru sănătatea dumneavoastră! CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ea va fi urmată de o pauză de o săptămână.

un nou inel) şi nu praf de floare de tei. drenante şi fluidifiante ale măduvei. Nimic nu se poate compara cu el. Măduva conţine.ÎNAINTE DE CELE TREI MESE PRINCIPALE*. de varicozităţi şi hemoroizi. iar circulaţia sangvină se va restabili. de multe ori instabil în caz de celulită. 2 capsule de coacăz. El vă va permite în curând să uitaţi de picioarele îngreuiate. un nou strat. 2 capsule de măduvă albă de tei Dar verificaţi bine produsul: să fie pulbere din albul lemnului de tei. în fiecare an. acea parte a lemnului aflată între scoarţă şi lemnul tare al tulpinii. în plante. magneziu. în reechilibrarea metabo­ lismului. Efectul sinergic al plantelor care îl alcătuiesc este excepţional. în timpul curelor de slăbire. Vă veţi simţi mult mai uşori. 2 păştile de complex-viiă de vie. a unui hormon vegetal ce poate favoriza echilibrul endocrin. care generează deseori oboseală. sodiu. mult mai puţin umflaţi. Florile sunt foarte bune în tratamentul nervozităţii. nervozitate. lemnul moale. ameliorându-vă eficient circulaţia venoasă. în aceeaşi măsură trebuie semnalată prezenţa. deopotrivă. DUPĂ CELE TREI MESE PRINCIPALE-. cum se mai numeşte (şi care formează. mangan. IO O . a vieţii celulelor şi evitarea instalării carenţelor. fiind cal­ mante. Numai aşa veţi putea scăpa de celulita ce vă aduce la disperare. toate având o pondere deo sebită. 5 9 9 ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE-. şi numeroase săruri minerale: potasiu. pe când dumneavoastră aveţi nevoie de proprietăţile diu­ retice. agresivitate.

capsulele accelerează eliminarea toxinelor si deşeurilor. iniţial. în fine. » 101 . părerea noastră este că. operaţie ce va deveni curând o necesitate. astfel ca menta şi cozile de cireşe să-şi lase toate principiile active în apă. Ceaiul este gata. zilnic. Coada şoricelului (planta întreagă. înlesnesc diureză. să ţinem o cură de slăbire. ca să nu se piardă calităţile terapeutice ale creţuştii. rapidă şi eficace. în cazul dumneavoastră. nu ne putem lipsi de ceai. fără plăcere. deosebit de benefic în caz de oboseală sau stări depresive. Daţi-le într-un clocot (câteva secunde). cu toţii avem nevoie de un ase­ menea tratament „de curăţire1 4permanentă. el poate avea o mai mică im­ portanţă. într-adevăr. în acest secol al „poluării". Ca mai toţi pacienţii noştri. Totodată au un efect dinamizam. probabil că şi dumneavoastră îl veţi bea. iar acţiunea lui va fi salutară. dacă vrem. fără rădăcină) lOOg Cimbru (frunze) IOO g Amestecaţi bine plantele mărunţite şi puneţi un pumn din ele la un litru de apă.Preparate pe bază de pulbere obţinută din frunzele de coacăz uscate. dar în scurt timp nu vă veţi mai putea lipsi de el. ameliorează circulaţia sangvină. fără rădăcină) lOOg Cozi de cireşe 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Creţuşcă (planta întreagă. nu l-am uitat. L-am lăsat ca ultim remediu deoarece. ceaiul. Obişnuiţi-vă să beţi cu regularitate un litru de infuzie. şi lăsaţi-le să stea să infuzeze 15 minute. în acelaşi timp. revigoram general.

şi îl veţi găsi în farmacii sau în magazinele dietetice. 9 > 102 . în general. — chiparosul nu are egal în stimularea circulaţiei venoase. PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — CU PRECĂDERE DIN ANUMI­ TE REGIUNI ALE CORPULUI în acest caz. probabil. aţi dori. hemoroizi şi în toate tulburările circulatorii. ţesutul intern al unei lufe — castraveţi speciali pentru bureţi de baie —. de fapt. dar va acţiona mai lent decât.CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE. în totalitate vegetal. acţiunea lui vasoconstrictoare este recunoscută şi de oamenii de stiintă! Vă sfătuim să vă fricţionaţi cu un burete natural. pentru că este mai moale. el fiind. asupra întregului sistem circulator. cremă de slăbit vă va fi într-adevăr de folos. Trebuie făcută ne­ apărat o fricţie energică cu următorul ulei: Ulei de coada şoricelului Ulei esenţial de rozmarin Ulei esenţial de chiparos IOO mi 20 picături 20 picături Circulaţia ni se va ameliora ca prin miracol — sau aproa­ pe — . proprietăţile celor trei componente fiind ieşite din co­ mun: — coada şoricelului e suverană în caz de varice. cu ea scăpaţi de crampe şi contracturi (cârcei). O atare fricţie zilnică vă va menţine în permanenţă pielea catifelată fără să fie nevoie de un masaj brutal. şi nu cu o mănuşă din păr de cal. — rozmarinul acţionează. uscat.

Să fim cinstiţi-* este imposibil să vă păstraţi greutatea ideală fără această condiţie expresă.CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI MENOPAUZĂ Toate femeile ajunse la vârsta menopauzei ştiu cât de greu le este să-şi mai păstreze aceeaşi siluetă ca în tinereţe. Oricât de grea vi se va părea bătălia. nici la seducţie. Menopauza este şi ea o perioadă din viaţa dumneavoastră. fără să renunţaţi la nimic din feminitatea dumneavoastră. este obligatorie. alte produse. să se suprime alcoolul. Catherine Deneuve: femei splendide. foarte sănătoasă. o raritate. nici la plăceri. de care veţi profita din plin... vor fi pe primul loc: fruc­ tele. nici la activităţile zilnice. n-aveti nici un motiv să renunţaţi în a încerca! Nu trebuie să consideraţi îngrăşarea ca pe o fatalitate. E vorba de o întreagă perio­ adă de maturitate. trebuie să ieşiţi învingătoare. mai de dorit ca niciodată \ Pentru a vă păstra silueta. chiar dacă ai „o vârstă"! Priviţi-le pe Jane Fonda. să te simţi bine „în pielea ta“. Să fii femeie în plenitudinea atributelor tale. chiar folosind reţetele noastre. şi mult timp după cincizeci de ani: — nu se poate fără sfatul unui dietetician. în care trebuie să te lupţi pentru a-ţi păstra echilibrul psihic şi biologic. Ele vă vor fi doar un aliat preţios în încercarea de a vă recăpăta i > j 103 . Claudia Cardinale. cerealele. Ursula Andress. Jumătate din existenţa dum­ neavoastră depinde de acest lucru. Şi totuşi. benefice pentru sănătate. legumele. de-acum.' o alimentaţie sănătoasă. nu e o minune. e adevărat. învăţaţi să le apreciaţi la adevărata lor valoare şi schimbaţi-vă complet regimul dumneavoastră alimen­ tar. mai dificilă. trebuie să se re­ nunţe la alimentele prea grele.

. din acest delicios ceai. Pentru o jumătate de litru de apă luaţi două linguri din ames­ tec. fără rădăcină) IOO g Mărunţiţi-le bine. dim ineaţa şi seara. de 250 g. numai aşa veţi ajunge la greutatea dorită. lăsaţi totul să fiarbă două minute. tot spre binele dumneavoastră: 104 . primăvara şi toamna. în plus. CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ea va fi urmată de o pauză de o săptămână. până veţi ajunge să daţi jos toate kilogramele în plus. de-a o păstra mai uşor. Toată viaţa. Iată şi plantele ce vă vor ajuta.. pentru sănătatea dum neavoastră! Salvie (frunze) IOO g Anason (seminţe) 50 g Genţiană (rădăcină) IOO g Măguran (frunze) 50 g Măslin (frunze) 50 g Lămâiţă (planta întreagă. faceţi câte o cură de trei săptămâni. pentru că plan­ tele se pot mucegăi. amestecaţi-le şi puneţi-le la păstrare în­ tr-un recipient foarte bine închis. apoi strecuraţi-1. înainte de a reîncepe o nouă cură.. ÎN fie c a r e zi. beţi o cană m are. ajutându-vă să depăşiţi momen­ tele dificile.silueta. luaţi ibricul de pe foc. dar nu ermetic. mai aşteptaţi zece minute să infuzeze. Şi aşa veţi proceda şi în continuare. şi-aveţi nevoie de ele un an întreg. să vă simţiţi uşoară şi în plină formă. Respectaţi cu scrupulozitate această cură timp de două-trei luni. Nu există nimic mai bun pentru a deveni iar surâzătoare şi suplă. Apoi.

Ideală pentru descongestionarea organelor genitale feminine. Complexul-alge + coacăz negru este ideal pentru a vă com­ pleta alimentaţia. endocrină şi metabo­ lismul calciului. Iar pentru a vă recăpăta greutatea dorită aveţi nevoie de efectele lui diuretice. deseori. echilibrarea sistemului endocrin. păducelul este şi diuretic. Ele sunt cele ce ameliorează starea dumneavoastră generală: nervoasă. Cred că ştiţi. Dacă îl veţi folosi cu regularitate. antispasmodic şi calmant. ameliorarea circulaţiei. la prânz şi seara: 2 capsule de păducel Fluidifiant sangvin. Este planta echilibrului biologic. două pastile zilnic. E un complement alimentar indispensabil atâta timp cât du­ rează menopauza.ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de urzică moartă albă. * 2 pastile de complex-alge + coacăz. laxative şi drenante. bufeurile (valuri de căldură). urzica moartă este de neînlocuit în această perioadă a vieţii dumnea­ voastră. hipertensiunea arterială. ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE: 105 . vă veţi da curând seama de acţiunea reechilibrantă a oligoelementelor pe care le conţine. păstrând doza neschimbată. El înlătură palpitaţiile. tulburările endocrine din menopauză favorizează decalcifierile şi reumatismele. d u p ă m e se .

. De-a lungul anului. coada calului. De ce ? 106 . Este inegalabil pentru regenera­ rea. Acum câţiva ani ni se întâmpla foarte rar să ne vină Ia consult persoane tinere cărora le cădea părul. se plâng că le cade părul.. (consultaţi lista de produse Bonfanti şi Perla. produse integral naturale. iată secretul de-a trece fericită prin această perioadă. atât de neplăcută altfel.. CĂDEREA PĂRULUI Din ce în ce mai des. oxigenarea şi tinereţea epidermei. în prezent pare a fi ceva obişnuit. iar pielea dumneavoastră va rămâne netedă şi perfect hidratată. iod. iar în ultimul timp chiar şi femeile. Este un fapt îngrijorător.. preparat cu ulei de Osiris sau o loţiune hidrataniă şi nutritivă cu avogado (produs Bonfanti). CU PRECĂDERE DIN ANUMI­ TE REGIUNI ALE CORPULUI Masaţi-vă zilnic cu o cremă de slăbit pe bază de alge. chiar şi foarte tineri..CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME —. mai ales datorită acestor noi aspecte pe care le relevă. în Secare seară fricţionaţi-vă întreg trupul cu un ulei regene­ rator. existentă în ultimul capitol al lucrării). el vă va uşura pier­ derea în greutate. a vieţii dumneavoastră. bărbaţii. Obişnuiţi-vă să utilizaţi zilnic un ulei de corp pentru slăbit făcut din aceleaşi plante. iederă etc. Câteva îngrijiri. plăcerea de-a vă putea privi fără ruşine în oglindă..

şi ritmul acesta va fi respectat până când veţi ajunge la rezultatul dorit.să vă puteţi folosi de ea ori de câte ori aveţi nevoie. să-ţi iei în grijă! Nu vă bazaţi pe calmante. Toate urmăresc un acelaşi lucru: să îţi cunoşti cor­ pul. cel mai important.a. o sarcină! Insistăm asupra înţelegerii exacte a termenilor: să te înveţi. Primul lucru ce trebuie făcut. autoeducaţi. foarte scurt. fără acestcontrol. j CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ea va fi urmată de o pauză de o săptămână înainte de a fi reluată. creşterea frecvenţei alopecie! la per­ soane din ce în ce mai tinere este legată de stressul cotidian din viata actuală. 107 . Ele sunt naturale şi îşi vor arăta eficienţa numai dacă sunt aplicate ca la carte. somnifere. Există. Fără această cunoaştere.După părerea noastră. lipsiţi de voinţă şi vă vor agrava căderea părului. Există şi tot felul de metodologii: sofrologia. numai aplicate de un practician competent. A te destinde să devină o obligaţie. metoda Jacobsonş.să vină de la sine. iar dumneavoastră veţi da dovadă de răbdare. eficiente. astfel încât relaxarea să devină un reflex. toate aceste chimicale vă vor intoxica. Trebuie să vă deprindeţi. Ele sunt remarcabile. orice tratament va avea un efect scurt în timp. vă vor transforma în indivizi apatici.bineînţeles. părului. să vă educaţi. re­ zultatele obţinute dispărând rapid după încetarea lui. să-i percepipotenţialulenergeticşi să tedeprinzisă le con­ trolezi pe amândouă. anxiolitice.mijloacelenecesareredobândirii vitalităţii. este să ne deprindem rapid a ne relaxa. tonusului. trainingul autogen.

în plus. în ambianţa stressantă ce vă înconjoară.ÎNAINTE DE FIECARE DINTRE MESELE PRINCIPALE: 2 pastile de complex-ADN+muldaminoacizi. Nu are nici o importanţă. ÎN t im p u l prânz şi seara: 2 pastile de complex-ADN^vitaminele E şi F Vitamine indispensabile în cazul dumneavoastră. 9 J m eselo r princ ipa le . de fapt. Temeţi-vă însă de acţiunea afrodiziacă a vitaminei F (deci nu luaţi pastile mai multe) sau. dacă nu. oligoelementele. Este. ele stimu­ lează creşterea părului şi. cel mai nou ? Uleiul de ienupăr.. fiţi gala să vă asumaţi riscurile! DUPĂ * m e s e . Eficienţa lor este aceeaşi dacă au fost bine fabricate. Este o cură de reîntinerire excepţională care. Ele conţin toţi acizii aminaţi. Stimulator celular de prim rang.. ate­ nuează carenţele datorate alimentaţiei modeme. vitaminele (în special cele din grupul B). Tot atât de bine puteţi lua germeni de grâu sub formă de pulbere. la ÎNGRIJIRILE EXTERNE Cel mai eficient produs. gelule. vă vor readuce vigoarea de care aveţi atâta nevoie. im­ pulsionând creşterea foliculului pilos. Micile comprimate din germeni de grâu sunt foarte uşor de luat. dimineaţa şi seara: 2 pastile de complex-gemteni de grâu.. de când lumea! Utilizările lui tradiţionale sunt cunoscute de foarte mult timp. 108 . cunoscuL. capsule. acidul deoxiribonucleic (ADN) permite regenerarea stratului inferior al epidermei..

care au în formula lor ienupăr — loţiune stimulativă cu urzică şi cimbru pentru prevenirea căderii părului. — timp de şase zile. — şampon cu ienupăr. în perioada de creştere a Lunii. ponderea principală având-o cetina de negi (Junniperus sabina). — şampon fiziologic cu urzică şi hamei pentru prevenirea căde­ rii părului. — întrebuinţaţi uleiul de ienupăr. — balsam cu ienupăr. fricţionaţi-vă în fiecare dimineaţă cu o fiolă de ienupăr hiperactiv. niciodată n-o să vă cadă părul! . Vă mai indicăm câteva produse ale firmelor Bonfanti şi Perla. mai „degajat". în fricţii înainte de spălarea pe cap. ei bine. — utilizaţi complementele alimentare. Şi dacă. pentru a deveni mai des. — fiole active refortifiante din hamei pentru prex’enirea căderii părului. Dacă părul cade în cantităţi mari * . dincolo de toate acestea. — şampon fiziologic cu cimbru împotriva mătreţii. — ulei de ienupăr pur. ritmul dumneavoastră de viaţă va fi mult mai echilibrat. Nu veţi găsi nimic mai bun pentru a vă creste părul repede.un amestec de mai multe vegetale. decât*.

Puneţi cinci linguri din amestec la un litru de apă. DIMINEAŢA PE NEMÂNCATE. Fierbeţi-le cinci minute. fără rădăcină) 50 g Anason (seminţe) 25 g Pir (rădăcină) 50 g Eucalipt (frunze) 50 g Lămâie (coajă) 50 g Ienupăr (fructe) 50 g Mărunţiţi plantele şi amestecaţi-le. 110 . ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE: 2 capsule de frasin. beţi un litru de ceai d in : Brustur (rădăcină) 50 g Fumăriţă (planta întreagă.BOLI CRONICE ABCES în t r e m ese . ŞI ÎNAINTE DE MASA DE PRÂNZ luaţi: » 3 capsule de brustur. lăsaţi-1 să stea zece minute şi apoi strecuraţi-1. acoperiţi ceaiul.

castravete. Aciditate gastrica. 2 păştile de complex-fier. grăsimi animale. dar anual. pere. cafea. toamna.anghi­ nare.puncţi o lingură Ia un bol de apă clocotită. b e ţi o c a n ă m a re d e c e a i.păpădie. vezi ARSURI LA STOMAC ACNEE DUPĂ d in : m a sa DE s e a r a . Cura de drenaj intensiv va fi de o lună. sparanghel. 2 capsule de urzică moartă aibă. trebuie să mai faceţi o curăţire a sângelui. alcool. Vă sfătuim să cosumaţi cât mai mult creson.DUPĂ MESELE PRINCIPALE • . 2 capsule de trei fraţi pătaţi E obligatoriu să le luaţi toate odată. ceapă. z il n ic . Şi cât mai puţin brânză fermentată. fără rădăcină) 50 g Ienupăr (fructe) 25 g Cimbru (frunze) 50 g Rozmarin (frunze) 50 g D upă ce aţi mărunţit şi amestecat plantele. morcov. Iarbă neagră (flori) 50 g Coada şoricelului (planta întreagă. lăsaţi ceaiul să infuzezecinci minute şi strecurati-V DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ luaţi: 2 capsule de brustur. III .

Se lasă să infuzeze 15 minute. balonările sunt legate de o stare de stress sau de nervozitate.U m iia ţi ţigările. LA p r â n z şi sea r a beţi o cană mare de ceai. astfel încât să vă curăţaţi pielea şi să scăpaţi de punctele negre. puteţi utiliza cu succes câteva creme şi loţiuni Bonfanti şi Perla: cremă Bardana (cu brustur). E vorba deci de un tratament de 'întreţinere ce va dura unadouă luni. înainte de-a începe nu ştiu ce tratamente complicate.a. apoi se strecoară. 112 . preparat d in : Anason (seminţe) 25 g Busuioc (frunze) 50 g Fenicul (seminţe) 25 g Genţiană (rădăcină) 25 g Rozmarin (frunze) 50 g Se pune o lingură de plante la o cană de apă. Deseori. Acnee rozacee. mască Bardana. loţiune tonică Bardana. De asemenea. cremă normalkantă Azelaico ş. nu uitaţi să vă masaţi zilnic faţa cu ulei de alune. vezi CUPEROZĂ AEROFAGIE (balonare) în a in te DE masă . Şi pentru a duce treaba Ia bun sfârşit. ÎNAINTE DE MASA DE PRÂNZ ŞI DE CEA DE SEARĂ: 2 capsule de angelică. ÎN TIMPUL PRÂNZULUI ŞI CINEI: 2 păştile de complex-drojdie vitaminizată.

în mare măsură. şi arsurile gastrice.încercaţi pur şi simplu să mâncaţi la ore fixe şi ceva mai uşor. Ca să nu vă mai apară niciodată. Adăugaţi o lingură de oţet de cidru. Şi iată un „truc“ foarte simplu: înainte de fiecare masă. aproape fierbinte. respiraţi adânc de zece ori. de o hiperaciditate stomacală. Apoi strecuraţi. Aftele sunt provocate. AFTE Faceţi gargară de p a t r u o r i p e z i cu decoctul de mai jo s : Brustur (rădăcină) 50 g Lămâie (coajă) 50 g Ienupăr (fructe) 50 g Nalba mare(rădăcină) 50 g Sovârv (planta întreagă) 50 g Salvie (frunze) 50 g La un bol de apă se pune o lingură cu vârf din amestecul de plante. făcut din: 50 g Tei (măduvă albă) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Coacăz (frunze) 50 g Păpădie (rădăcină) 25 g Trifoişte de baltă (frunze) 50 g Cozi de cireşe 50 g Brustur (rădăcină) Iteir. trebuie să vă trataţi. Fierbeţi totul cinci până la şapte minute.St 113 . ALBUMINURIE în t r e m e se beţi un litru de ceai zilnic. Faceţi gargară cu decoctul foarte cald. paralel.

Dacă veţi urma cele de mai sus timp de trei săptămâni. ALERGIE Beţi. Strecurati-1. un litru de ceai din: Brustur (rădăcină) 50 g Frag (frunze) 50 g Ienupăr (fructe) 50 g Frasin (frunze) 50 g Totul se mărunţeşte şi se amestecă bine. DUPĂ FIECARE MASĂ: 2 păştile de complex-alge+coacăz negru. La un litru de apă se pun cinci linguri din compoziţie. este obligatorie marea cură depurativa pentru a vă curăţa „filtrul renal * . pe care o fierbeţi două minute. Stingeţi focul şi mai adăugaţi în apă şi o lingură de coada calului. Dar nu trebuie să uitaţi că. 5 ' ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de ienupăr. Albuminuria este întotdeauna legată d: o proastă eliminare a toxinelor. 114 . se lasă să infuzeze zece minute şi-apoi se strecoară. se fierbe ceaiul două minute. z il n ic .Dm amestecul de plante bine mărunţire puneţi patru linguri ia un litru de apa. 1 i 1 ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de pir. tot grupul de organe emonctoare va fi stimulat să-şi intensifice activitatea. ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE: 2 capsule de frasin. toamna. Acoperiţi vasul si lăsaţi ceaiul să infuzeze zece minute.

ÎN SALATE: Oricare ar fi compoziţia lor.L. ŞI SEARA. Amenoree. riguros. vezi MENSTRE INSUFICIENTE CANTITATIV SAU ABSENŢA LOR AMEŢELI (vertije) Dacă v-aţi făcut un control O. lăsaţi-o să „tragă" preţ de zece minute. DIMINEAŢA.R. îndulciţi-o cu o linguriţă de miere de levănţică. dacă nu sunteţi nici hipertensivi. dacă reumatologul consideră că ver­ tebrele cervicale sunt „în perfectă stare de sănătate". Deci. atunci numai plantele vă mai pot ajuta. şi totuşi suferiţi de ameţeli. PE NEMÂNCATE. ÎNAINTE DE CELE TREI MESE PRINCIPALE: 1 capsulă de păducel 115 . puneţi o lingură la o cană de apă clocotită. nici hipotensivi. ÎNAINTE DE CUL­ CARE. cura se poate face de douătrei ori pe an. anual. Iar dacă aveţi guturai de fân (febră de fân). iar medicul şi examenele de specialitate confirmă că nu suferiţi de nici o afecţiune a urechii interne. iar dacă simţiţi nevoia. în luna mai. în funcţie de gravitatea alergiei. beţi o cană de ceai făcut din: Muşeţel mare (flori) 50 g Levănţică (flori) IOO g Măghiran (frunze) IOO g Mentă dulce (frunze) 50 g Din amestec. nu uitaţi să adăugaţi şi câteva picături de ulei esenţial de tarhon. faceţi tot ceea ce v-am indicat aici. timp de o lună.

învăţaţi să „respiraţi". ori training autogen. consultul lui fiind obligatoriu.DUPĂ MASA DE SEARĂ ŞI CEA DE PRÂNZ-. sunteţi prea nervoşi. prea crispaţi. Medicul dumneavoastră curant vă va lămuri exact. se pun două linguri la o jumătate de litru de apă. Este posibil ca anemia să se datoreze unei stări de nervozitate crescută şi unui dezechilibru al sistemului nervos vegetativ sim­ patic. Lăsaţi totul să fiarbă un minut. 116 . ANEMIE înain te d e f ie c a r e m asă . delectaţi-vă bând o cană m are de ccai: Genţiană (rădăcină) 25 g Frag (frunze) 50 g Fumăriţă (planta întreagă. faceţi totul în linişte. se amestecă bine şi. încercaţi să fiţi mereu destinsi. din ele. V-aţi gândit să practicaţi yoga. un curs de relaxare ? Credem că vă este indispensabil. într-un cuvânt. ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE: 2 pastile de complex-fier. 2 capsule de angelică. Deprindeţi-vă să vă autorelaxaţi. fără rădăcină) 50 g Rotungioară (planta întreagă. fără grabă. ÎNAINTEA FIECĂREI MESE’ . pe scurt. fără rădăcină) 50 g Verbină mirositoare (frunze) 25 g Plantele se mărunţesc. Dar tot atât de bine această boală gravă poate avea multe alte cauze. 2 capsule de sulfină. să stea încă zece minute şi-apoi strecuraţi ceaiul. sau sofrologie. Mai mult ca sigur.

făcută cu doi-trei pumni plini de rozraarin-frunze sau două Unguri de ulei de baie cu rozmarin. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ. fără rădăcină) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Din amestecul bine fărâmiţat se pun cinci linguri la un litru de apă fiartă. Vă reamintim că unul dintre cele mai bune reme­ dii. Când vă beţi ceaiul. pe care le schimbaţi la o jumătate de oră sau 117 . z il n ic . patru căni mari de ceai făcut din: Lumânărică albă (flori) 50 g Portocal amar (muguri florali) 50 g Măceş (fructe) 50 g Rotungioară (planta întreagă. Se strecoară şi se îndulceşte cu puţină miere de cimbru sau de eucalipt. cu fiecare gură de lichid luată faceţi. ARSURI Aplicaţi pe locurile arse comprese cu: — ulei de iarba Sf. înainte de-a o înghiţi uşor.- 2 capsule de frag. Ioan. fără rădăcină) 50 g Creţuşcă (planta întreagă. rămâne baia fierbinte la picioare. pentru descongestionarea bronhiilor şi amigdalelor. pentru a calma du­ rerea din gât.ANGINĂ (infecţie în gât) Beţi. puţină gargară. SEARA. LA CULCARE: 2 capsule de pin.

— apă argiloasă, pe care le schimbaţi din zece în zece mi­ nute ori — fîerbeţi flori de nalbă de pădure, de trei fraţi pătaţi şi de limba mielului, timp de zece minute, punând cât luaţi între două degete la o cană mare de apă, aruncaţi apa şi aplicaţi florile direct pe arsură. Toate aceste reţete sunt, bineînţeles, destinate să vă liniş­ tească durerile şi să stopeze usturimile, până când vă va consulta un medic. Dacă arsurile sunt mici sau uşoare, tratamentele noas­ tre sunt suficiente. Iar dacă puteţi apela urgent la unul din acei vindecători în stare „să oprească focul“, prin rugăciuni sau mag­ netism (nu râdeţi, am fost martori la astfel de cazuri de-a dreptul extraordinare), atunci totul se va rezolva pe loc. ARSURI LA STOMAC (aciditate gastrică)
DUPĂ FIECARE d in t r e
m e sel e

PRINCIPALE beţi o cană m are

cu ceai de: Fenicul (seminţe) 25 g Nalbă mare (rădăcină) 50 g Nalbă de pădure (flori) 25 g Roiniţă (frunze) 25 g Coada şoricelului (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Violetă (flori) 25 g Amestecaţi bine toate plantele şi, la o cană de apă fiartă, puneţi o lingură din ele.' Lăsaţi ceaiul să infuzeze 15 minute înainte de-al strecura.
ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE PRINCIPALE:

2 capsule de fenicul.

118

DUPÂ FIECARE MASĂ:

2 capsule de complex-magneziu + vitamina D. Poate că mâncaţi prea repede. Şi-atunci, precis aveţi şi balonări. Dar mai curând sunteţi prea nervoşi. De-aceea, e bine să vă „faceţi plinul" de calciu şi magneziu, încercând totodată să vă mai destindeţi. Complexul pe care vi-î recomandăm vă va fi de un real ajutor. ARTERIOSCLEROZĂ
DIMINEAŢA, PE NEMÂNCATE'.

1 fiolă de suc de mesteacăn alb în jumătate de pahar cu apă. beţi i o cană de ceai de: Iarbă neagră (flori) 50 g Frasin (frunze) 50 g Măslin (frunze) 50 g Asmăţui (frunze) 25 g Pir (rădăcină) 50 g Cozi de cireşe 50 g Amestecaţi plantele, mărunţiţi-le bine. Luaţi cinci linguri din amestec şi turnaţi peste ele un litru de apă fierbinte. Lăsaţi ceaiul să infuzeze 15 minute, apoi strecuraţi-1.
în t r e m e s e

ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ:

2 capsule de măduvă albă de tei
ÎN TIMPUL MESELOR.

2 capsule de pir-

119

DUPĂ MASA DE PRÂNZ ŞI CEA DE SEARĂ:

2 capsule de complex-pătrunjeL Urmaţi această cură timp de o lună, repetaţi-o de două-trei ori pe an, dar nu uitaţi că, în caz de arterioscleroză şi proastă circulaţie arterială, un minimum de exerciţii fizice este obligato­ riu pentru sănătate. Vă mai puteţi ameliora circulaţia făcând băi totale, calde, cu ulei esenţial de rozmarin, dar trebuie să vă con­ sultaţi medicul pentru că sunt contraindicate în caz de hiperten­ siune arterială. Artrită, vezi REUMATISM, Reumatisme „calde" Artroză, vezi REUMATISM, Reumatisme „reci*5 ASTM Plantele noastre vă pot fi de mare ajutor. Dar dacă luaţi deja cortizon, în nici un caz nu-1 puteţi suprima brusc, de la o zi la alta. Deci, consultaţi-vă medicul, care vă va spune cum se dimi­ nuează treptat doza, şi de-abia după ce aţi terminat terapia corlizonică puteţi începe tratamentul nostru.
sea r a , d u p ă

MASĂ beţi un bol din acest ceai:

Cimbru (frunze) 50 g Eucalipt (frunze) 25 g Mentă dulce (frunze) 50 g Roiniţă (frunze) 50 g Cimbru de grădină (frunze) 50 g Cereţi neapărat mentă cultivată sau mentă creaţă, mentă dul­ ce şi nu mentă piperată, spontană, care este excitantă.

120

Amestecaţi plantele şi puneţi din ele o lingură în bolul cu apă fierbinte, pe care îl lăsaţi să stea zece minute ca să infuzeze bine ceaiul, apoi îl strecuraţi.
DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ, ÎNAINTE DE-A MÂNCA:

1 capsulă de nalbă, 1 capsulă de levănţică, 1 capsulă de isop. Vă recomandăm să mâncaţi mult sparanghel, anghinare, lămâie, conopidă, usturoi, castravete, lăptucă, pătrunjel, creson, andive, ceapă, asmăţui, păpădie, cicoare sălbatică, busuioc, mor­ cov, portocale, coacăze, căpşuni, fragi, mure, grapefruit, tarhon, barba caprei (salată de iarnă). Balonare, vezi AEROFAGIE BĂTĂTURI (la picioare) Puteţi, mult şi bine, să vă faceţi pedichiura cu regularitate, sau să vă frecaţi zilnic bătăturile cu o piatră ponce, tot nu veţi scăpa definitiv de ele. Important este să le scoateţi rădăcina, care este foarte adâncă şi nu ştim cum ar putea fi extirpată. Dacă e localizată pe un deget, goliţi o roşie mică de conţinut şi băgaţi degetul Înăuntru. Bandajaţi-vă bine şi ţineţi cataplasma toată noaptea. A doua zi începe delicata operaţie: bătătura „a ieşit" şi mai e prinsă de deget printr-un mic filament subţire, filiform — ni­ mic altceva decât rădăcina! Prindeţi bine firul cu o pensetă bună şi, uşor, încet, trageţi de el până îl scoateţi complet. Dacă aţi reuşit, bătătura nu se va mai reface niciodată.

121

Iar pentru ca pielea de pe tălpi să fie catifelată, fără calozităţi sau descuamat», masati-vă zilnic cu: — ulei vegetal de coada şoricelului sau — cremă de picioare (Perla), cremă cu iod pentru călcâie (Bonfanti). în cazul în care, orice aţi face, tot vi se îngroaşă pielea de pe tălpi, e bine să consultaţi şi un specialist, pentru că poate fi vorba de o statică plantară proastă, iar atunci numai o talonetă ortopedică, discretă dar savant modelată, vă va remedia un atare necaz.
3 3

BUFEURI (valori de căldură, călduri specifice menopauzei) înainte de-a începe să luaţi cu pumnul hormonii oferiţi de industria farmaceutică, încercaţi ceaiul pe care vi-1 oferim. Noi suntem siguri că va fi mult mai eficient: Măghiran (frunze) 50 g Muşeţel mare (flori) 25 g Portocal amar (muguri florali) 25g Măslin (frunze) 25g Coada şoricelului (planta întreagă, fără rădăcină) 20 g Puneţi o lingură plină, din amestecul de plante, la un bol de apă clocotită, şi lăsaţi-1 să infuzeze zece minute înainte de a-1 bea. Infuzia este şi mai completă, mai benefică, dacă îi adăugaţi miere de măceşe. Puteţi să beţi un ceai d im in ea ţa şi un al doilea sea r a , înain­ te de culcare. (Vezi şi indicaţiile de la MENOPAUZĂ.)

122

CALCUL! BILIARI (litiază biliara, pietre la vedea biliară)
ÎNTRE m e se beţi un litru din acest c e a i:

Trifoişte de baltă (frunze) 25 g 50 g Pir (rădăcină) 50 g Brustur (rădăcină) 50 g Frasin (frunze) 50 g Tei (măduvă albă) Verbină mirositoare (frunze) 25 g Mărunţiţi şi amestecaţi plantele. Puneţi, într-un litru de apă, cinci linguri din amestec şi lăsaţi totul să stea două-trei ore sau o noapte întreagă. Clocotiţi apoi ceaiul fără să-l fierberi în continuare. Acoperiţi vasul, luaţi-1 de pe foc, aşteptaţi zece mi­ nute să infuzeze şi strccuraţi-1.
DIMINEAŢA, PE NEMÂNCATE:

1 fiolă de suc de ridiche neagră sau 3 capsule de ridiche neagră.
ÎNAINTE DE MASA DE PRÂNZ ŞI CEA DE SEARĂ:

2 capsule de pir.
DUPĂ FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ:

2 capsule de păpădie. N-avem pretenţia că astfel'se vor dizolva pietrele din vezică biliară. Alţii afirmă contrariul, dar, de-a lungul anilor în care am experimentat tot felul de remedii simple, bazate pe plante, cu lot regretul trebuie să recunoaştem că n-am obţinut niciodată un atare rezultat.

Î23

Ceri este că recomandările de mai sus, stimulând fluxul biliar şi ameliorând eliminarea bilei, vă vor ajuta să „scoateţi" pietrele mici sau nisipul. Dacă e vorba însă de calculi mari, ce nu trec prin canalele biliare, trebuie să vă consultaţi medicul curant, tratamentul nos­ tru putând li chiar contraindicat. Călduri specifice menopauzei, vezi BUFEUR1, MENOPAUZA Cârcei, vezi CRAMPE MUSCULARE Cefalee, vezi MIGRENE CIRCULAŢIE ARTERIALĂ DEFECTUOASĂ Beli zilnic un litru de ceai, de preferinţă ÎNTRE m e s e , făcut din: Rozmarin (frunze) IOO g Pir (rădăcină) 50 g Creţuşcă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Cimbru (frunze) IOO g Salvie (frunze) 50 După ce le-aţi mărunţit şi amestecat bine, luaţi patru lin­ guri vârfuite şi turnaţi peste ele un litru de apă. Puneţi totul la fiert două minute, lăsaţi apoi ceaiul să stea zece minute şi strecurati-1. »
ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ'.

2 păştile de complex-pătrunjel.

124

ÎN TIMPUL MESELOR D E PRÂNZ ŞI SEARĂ.-

2 capsule de usturoi.
DE TREI ORI PE SĂPTĂMÂNĂ’ .

Faceţi o baie fierbinte (38°-42°C) la picioare, adăugând în apă o lingură de ulei de baie cu rozmarin. CIRCULAŢIE VASCULARĂ DEFECTUOASĂ
9

O ric are a r fi n a tu ra tu lb u rărilo r d e circulaţie, fie e le a r te ­ riale sau v enoase, o r / că aveţi picioarele reci sau calde, to a te se v o r am elio ra cu u n trata m e n t foarte sim plu, d ar d eo seb it d e e fic ie n t: DIMINEAŢA ŞI L A PRÂNZ, ÎNAINTE DE MASĂ, lu aţi Cele tre i rem edii în bloc: .

1 capsulă de viţă de vie, l capsulă de coacăz negru, 1 capsulă de afin.
s e a r a în a in te

DE MASĂ, b e ţ i u n b o l p lin d e c e a i fă c u t

d in :

Coada şoricelului (planta întreagă, fără rădăcină) Cimbru (frunze) Tei (flori) Salvie (flori) Măslin (frunze)

50 g 50g 50 g 50 g 50 g

A m estecaţi b in e p lan tele, puneţi o lingură din ele la bolul cu apă fierbinte, lăsaţi-le să infuzeze cinci m inute şi-apoi strecu­ raţi ceaiul. 9

125

Evitaţi alcoolul şi tutunul. Preferaţi sucul de lămâie în locul otctului. > Mâncaţi mai ales: usturoi, anghinare, castravete, sfeclă, fasole verde, napi, praz, morcov, salată, păpădie, fetică, cicoare sălba­ tică, ceapă, andive, ridichi, asmăţui, conopidă, ananas, struguri, fragi, căpşuni, zmeură, afine, portocale, grapefruit, mere, piersici, pere, salată de iarnă (barba caprei). CISTITĂ (colibaciloză)
z il n ic

b eţi m inimum u n litru d e ceai făcut d in :

Iarba neagră (flori) 50 g levănţică (florţ) * > 0g Frasin (frunze) * > 0g Naiba de pădure (flori) 50 g Cimbru (frunze) IOO g Amestecali-le, mărunţiţi-Ie, luaţi din ele cinci linguri, opăriri­ le cu un litru de apă fiartă. Lăsaţi totul să stea zece minute, să infuzeze, apoi strecuraţi ceaiul.
ÎNAINTE DE EIECARE MASĂ luaţi:

2 capsule de urzică moartă albă. Dacă aveţi frecvent crize de cistită, e bine să consultaţi un practician, specializat în tratamentele pe bază de uleiuri esenţiale (de esenţe aromatice). Ca să vă poată face o schemă terapeutică este nevoie de o aromatogramă, adică o analiză ce permite stabilirea esenţelor de plante cele mai eficiente pentru distrugerea germenilor patogeni care au generat cistită. Numai ele singure vor fi în stare să vindece, rezultatul obţinut fiind rapid şi durabil, spre deosebire de antibiotice, a căror eficacitate este pasageră.
j

1

s

126

care se va potrivi mai bine celor cu „prea mult sânge". Obisnuiti-vă să beli zilnic o cană din ceaiul de mai sus an de an. DUPĂ MASĂ. apoi strecuraţi ceaiul. beţi un bol din ceaiul de mai jo s: Tei (măduvă albă) Frag (frunze) Rozmarin (frunze) Măslin (frunze) 30 g 20 g 20 g 20 g 1 2 7 . ÎNAINTF DE FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ: 2 capsule de pir. MESE: z il n ic . Apoi.COLESTEROL Beţi. vă mai dăm unul. şi nu puteţi renunţa la tabieturile dumneavoastră culinare. ele nu vă vor ajuta decăt parţial şi temporar. Lăsaţi-le să infuzeze 15 minute. nu are nici un rost să urmaţi tratamentul nostru deoarece. dacă nivelul colesterolului este în mod cronic crescut. ) 3 J SEARA. m in im u m o jumătate de litru de ceai. rcamintiţi-vă că un regim alimentar prea bogat în carne şi zahăr poate sta la baza acestui dezechilibru în metabolizarea grăsimilor. Iar dacă e într-adevăr aşa. Dacă tratamentul nu vă scade colesterolul destul de repede. în t r e Frasin (frunze) 50 g Iarbă neagră (flori) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Frag (frunze) JOOg Măslin (frunze) ÎOOg Amestecaţi plantele şi puneţi o lingură din ele la un litru de apă fierbinte. oricât de benefice ar fi plantele. 2 capsule de cozi de cireşe.

1 capsulă de pir. acoperiţi vasul. Pentru ca să vă calmaţi durerile cât mai rapid: — fie vă puneţi pe regiunea rinichilor şi pe partea de jos a abdomenului o cataplasmă cu argilă verde bine sfărâmată. 7 — fie faceţi o baie fierbinte la picioare cu un ulei de baie c a re are în ci esenţă uleioasă de rozmarin. lăsaţi-1 să stea zece minute şi apoi strecuraţi ceaiul. Puneţi cinci linguri din ele într-un vas. pe care o tineti » * două o rc . mătasea) 25 g Nalbă de pădure (flori) 50 g Măceş (fructe-măceşele) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Creţuşcă (planta întreagă. ÎN TIMPUL MESELOR: / capsulă de usturoi. Colibaciloză. fără rădăcină) IOO g Lămâiţă (planta întreagă.Din amestec. 128 . lăsati-1 > să infuzeze cinci minute si * strecurati-1. alcoolul. La aceste mese evitaţi: grăsimile animale. dulciurile şi. ţigările. puneţi o lingură la un bol cu apă clocotită. > DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. vezi CISTITĂ COLICĂ RENALA (criză de rinichi) ZILNIC beţi m inim un litru din infuzia de mai j o s : Porumb (stigmate. 1 capsulă de păpădie. turnaţi apă fiartă.. fără rădăcină) IOO g Cimbru (frunze) 50 g Amestecaţi plantele.

Indiferent de situaţie. am estecaţi-le şi luaţi din ele cinci linguri. vă sfătuim să beţi măcar o cană din ceaiul de mai sus. apoi strecuraţi ceaiul. repartizată în cantităţi mici. astfel ca să evitaţi o a doua criză. Dacă nu e cazul să luaţi medicamente. în atare situaţii. B eţi toată cantitatea de-a lungul unei zile. tot anul. să vă focă toate analizele necesare şi să vă stabilească tratamentul. zilnic. DUPĂ FIECARE MASĂ: 2 capsule de trei fraţi pătaţi Colica diareică este întotdeauna o manifestare violentă a or­ ganismului concretizată prin eliminarea promptă a „ceva“ străin şi nociv lui. Urmare. implică însă riscul unei deshidratări masive. COLICI DIAREICE z il n ic beţi o ju m ătate d e litru d e ceai făcut d i n : Muşeţel mare (flori) Isop (planta întreagă) Trei fraţi pătaţi (frunze) Salvie (frunze) Cimbru (frunze) * > 0g IOO g 50 g IOO g IOO g M ărunţiţi plantele. 129 . benefică. Lăsaţi-le să infuzeze 15 m inute. Categoric salutară. Si > mai ales la copii. 7dacă durează mai mult de 48 de ore. trebuie să vă vadă un urolog. 2 pastile de drojdie vitaminizată. cât să încapă într-o ceşcuţă de cafea. consultaţi un specialist pentru stabilirea diagnosticului şi a tratamentului. În a in te d e f ie c a r e masă . peste care turnaţi u n litru d e apă fiartă.

mai mult ca sigur. 7 e bine să vedeţi > dacă nu este vorba de o infecţie cu colibacili. 130 . şi peste ele turnaţi un litru de apă fiartă.COLITĂ (inflamaţi» intestinelor) z il n ic b eţi un litru de ceai R eut d in : Iarbă neagră (flori) IOO g Măghiran (frunze) IOO g Trandafir (muguriflorali) IOO g Cimbru (frunze) IOO g Roiniţă (frunze) IOO g Amestecaţi plantele. de sofrologie. de autodestindere. Iar dacă faceţi în mod repetat crize de colită atunci. CONJUNCTIVITĂ (inflamarea ochilor) DE MAI MULTE ORI PE ZI feceti: 9 — pulverizări cu apă de albăstrele. DUPĂ ACESTE DOUĂ MESE: 2 pastile de complex-drojdie vitaminizată. într-un vas acoperit. Indiferent de natura colitei. cu nervii „la pământ" Şi nu există altă soluţie decât să deprindeţi a vă relaxa singuri cu exerciţii de yoga. ÎN TIMPUL MICULUI DEJUN ŞI AL PRÂNZULUI: 2 capsule de urzică moartă albă. Lăsaţi-le să infuzeze zece minute. sunteţi într-o stare de stress. 2 capsule de angelică. Strecuraţi apoi ceaiul. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ-. din care luaţi cinci linguri.

2 capsule de păpădie.Obţinută prin distilarea florilor proaspete de albăstrele. ceea ce v-am recoman­ dat e suficient.! cură depurativa de primăvară. cu regularitate. să faceţi marc. Luaţi cele trei capsule odată. Dar dacă ele sunt frecvente sau cronice trebuie să consuliati un oftalmolog şi. seara . deoarece. apa florală este soluţia cca mai eficientă şi mai puţin nocivă pentru calmarea tuturor inflamatiilor oculare. starea dumneavoastră se va ameliora dacă urmaţi acest tra­ tament : DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. mai mult ca sigur. Lăsaţi-o să fiarbă un minut şi să infuzeze zece. Dacă inflamaţiile sunt întâmplătoare. 2 capsule de pir. Sc pune o lingură de flori la un bol de apă fierbinte. Aruncaţi apa şi puneţi direct pe ochi florile umede şi caldc. anual. proasta funcţionare a ficatului şi supraîncărcarea lui cu toxine sunt ccle cc generează atare suferinţe oculare. ÎNAINTE DE A MÂNCA: 2 capsule de cruşin. » CONSTIPAŢIE Fie că este de dată recentă. fie că suferiţi de constipaţe cro­ nică. înainte DE m asă se bea o cană mare de ceai făcut din: Fenicul (seminţe) 20 g Nalbă de pădure (flori) 20 g Trandafir (muguri florali) 20 g Cimbrişor (planta întreagă) 20 g . Aplicaţi pe ochi comprese cu: nalbă de pădure.

alcoolul. struguri. grapefruit. pe stomacul gol. morcov. portocale.nultă supă de legume. Fără ea nu se poate. sfeclă. alegeţi unul din tra­ tamentele recomandate în situatiile descrise în continuare. dovleac. varză. dimineaţa. cicoare sălbatică. sparanghel. în cazul de faţă e nevoie de întărirea musculaturii intestinale. păpădie. Evitati tutunul. Reţineţi — lucru valabil în toate cazurile de constipaţie — . Iăsati-o să infuzeze cinci minute si strecurau ceaiul. indiferent de ce formă de constipaţie suferiţi. DUPĂ FIECARE DIN MESELE PRINCIPALE: Fenicul (seminţe) Genţiană (rădăcină) Mentă dulce (frunze) Rozmarin (frunze) Anason (seminţe) lOOg lOOg 50 g 50 g lOOg 132 . ci­ reşe. prune (proaspete şi uscate). du tonus.Din amestecul de plante puneţi o lingură la un bol de aoă fiartă. căpşuni. terapia se începe printr-o „reeducare*1a intestinelor. Vă recomandăm în mod special câteva legume şi fructe: vi­ nete. Mestecati bine si încet. lipsit de vigoa­ re. Dacă suferinţa dumneavoastră e rebelă. ciocolata si băuturile gazoase. bând zilnic un pahar mare de apă simplă. d im in ea ţa . beţi 3 3 s * • t CONSTIPAŢIE PRIN ATONIE Intestinul dumneavoastră este leneş. şi are nevoie să fie stimulat. smeură. Consumaţi . ceapă. praz. 1 * Î S un pahar cu apă de prune uscate sau două linguri de ulei de măsline. piersici. „atonic". pepene. PE n e m â n c a te .

să vă autorelaxaţi. CONSTIPAŢIE ŞI NERVOZITATE Sunteţi constipaţi şi. este o plantă calmantă şi. ceea ce este total neadevărat. tras de pe foc. După fiecare masă respiraţi profund de 20 de ori.Amestecaţi plantele. umflând la maximum abdomenul în inspiraţie. > L A PRÂNZ ŞI SEARA. beţi O cană m are d e ceai: Portocal amar (muguri florali) Muşeţel mare (flori) 50 g 50 g 133 . completaţi cura cu: ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ'. DUPĂ CELE TREI MESE PRINCIPALE-. 2 păştile de complex-revent. Dacă doar infuzia nu este în stare să-i vină de hac leneşului intestin. paralel. Crusinul se bucură de o proastă reputaţie. 2 capsule de cruşin. în plus. şi lăsaţi totul să clocotească două minute şi apoi. învăţaţi să vă destindeţi singuri. Nu e deloc iritant. „sugându-l“ pe cât e posibil în expiraţie. şi starea de nervi. Inegalabile în ceea ce priveşte stimularea ficatului. puneţi-o într-un bol cu apă. În TIMP CE MÂNCAŢI: 2 capsule de ridiche neagră. în plus. ceaiul să infuzeze alte zece minute. E de la sine înţeles că nu veţi scăpa niciodată de prima fără să vă trataţi. luaţi din ele o lingură. DIMINEAŢA. LA CULCARE. PE NEMÂNCATE ŞI SEARA. favorizează si evacuarea bilei. nervoşi.

CONSTIPAŢIE ŞI SPASMOFILIE Dacă sunteţi constipaţi şi faceţi crize spasmofilice e bine să trataţi cele două afecţiuni simultan: trebuie să vă reglaţi tranzitul intestinal aducând. DUPĂ MESELE DE PRÂNZ ŞI CINĂ: 2 păştile de complex-revent vă vor uşura tranzitul intesti­ nal. ea trebuie redusă treptat. păstrând doar ceaiul şi capsulele de pir. la o cană clocotită. DUPĂ m esele principale beţi o cană mare de ceai lăcui din: Busuioc (frunze) IOO g Verbină mirositoare (frunze) 50 g Portocal amar (muguri florali) 50g Isop (planta întreagă. Dacă simţiţi că e nevoie puteţi foarte bine să măriţi cantitatea de revent. Apoi. fără rădăcină) Puneţi o lingură cu vârf. din amestec. fără rădăcină) IOO g Mentă dulce (frunze) 50 g . totodată. pe care o lăsaţi să infuzeze zece minute. organismului acele oligoelemente (calciu şi magneziu) de care are nevoie. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 50 g IOO g 50 g mare cu apă 2 capsule de pir. mai ales la începutul tratamentului.Nalbă de pădure (flori) Trandafir (muguri florali) Lămâiţă (planta întreagă. până când tranzitul intestinal s-a reechilibrat perfect. pentru stimularea fluxului biliar şi înles­ nirea digestiei.

* 2 capsule de revent. LA PRÂNZ ŞI SEARA. vânătăi. luaţi din ele câte vă încap bine în căuşul palmelor alipite. Dacă nu le aveţi la îndemână. ÎN TIMP CE MÂNCAŢI: 2 păştile de complex-structurai de care aveţi nevoie pentru aportul în oligoelemente. Lăsaţi-o să infuzeze 10-15 minute şi-apoi strecuraţi ceaiul. spasme şi crampe! > i DUPĂ f ie c a r e m a să . — ulei de Osiris sau regenerator. fierbeţi-le două minute. Asta ori de câte ori vă loviţi. dar mai ales pentru fixarea calciului. ÎNAINTE DE FIECARE MASA: 2 capsule de coada calului Indispensabilă nu numai pentru evacuarea intestinului. echimoze) Faceţi un masaj uşor cu-* — ulei vegetal de amică. puneţi ghemotocul într-o jumătate de litru de apă. vezi CRAMPE MUSCULARE CONTUZII (lovituri. scăpând astfel si dumneavoastră si intestinul dumneavoastră de contracturi. efectele asupra ficatuluii sunt benefice. în caz că este ab so lu t necesar. culegeţi un braţ de urzici proas­ pete.Trebuie să puneţi o lingură cu vârf la o cană cu apă clocoiilă de 250 g. Acţiunea lui asupraintestinului este uşoară. 135 . aruncaţi apa şi aplicaţi urzicile direct pe contuzie. dar nu trebuie abuzat de el. Contractări musculare.

CONVULSII Fie că e vorba de un adult. se lasă să stea 13 minute. puneţi-le imediat o cataplasmă pe frunte cu: Portocal amar (flori) 50 g Busuioc (frunze) 50 g Muşeţel mare (flori) 50 g La o jumătate de litru de apă rece se pun doi pumni de plante. şi mai tot timpul. La un litru de apă fiartă se pun cinci linguri din amestec. fie de un copil. DE douăt r e i ORI PE an faceţi o cură cu acest ceai: Viţă de vie (frunze) 50 g Măceş (fructe) 50 g Coada calului (planta întreagă. DUPĂ FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ: 2 capsule de complex-ADN + vitaminele E şi F. fără rădăcină) 50 g Coada şoricelului (planta întreagă.vitamina D. bine mărunţite şi amestecate. se aruncă apa şi se aplică plantele direct pe frunte. se fierb trei minute.Dacă însă „vă învineţiţi4 4din te miri cc. de-a lungul unei zile. fără rădăcină) 50 g Fărâmiţaţi şi amestecaţi bine plantele. 136 . întreaga cantitate. se strecoară şi se bea. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de viţă de vie. ÎN TIMPUL MESELOR: 2 păştile de complex-magneziu 4.

rezultate neaşteptate: Muşeţel mare (flori) 50 g Genţiană (rădăcină) 50 g Măguran (frunze) IOO g Verbină mirositoare (frunze) 50 g Amestecaţi-le bine şi puneţi o lingură din ele la o cană de apă fiartă. fără rădăcină) IOO g Se iau patru linguri din amestecul de plante. beţi o cană de ceai făcut din : Busuioc (frunze) IOO g Muşeţel mare (flori) 50 g Lămâiţă (planta întreagă. CRAMPE LA STOMAC m â n ca t . de departe cea mai eficientă terapie. Dar vă reamintim că există o metodă foarte veche ce poate vindeca anumite tipuri de convulsii: magnetismul. deseori. care ne-a dat. Tratamentul medical de specialitate se impune deseori. odată cu ceaiul. se opăresc cu un litru de apă fiartă. fără rădăcină) 50 g Nalbă de pădure (flori) 50 g Isop (planta întreagă. luaţi şi: 2 capsule de fenicul DUPĂ CE a ţi 137 . pen­ tru că. Se lasă la infuzat cam zece minute. apoi se strecoară. primordială este aflarea cauzelor ce gene­ rează convulsiile şi numai nişte analize detaliate permit acest lucru. câteodată.Dacă apariţia convulsiilor este destul de frecventă e bine să consultaţi un medic. orice am zice. se lasă să stea zece minute şi se strecoară. Ceaiul se bea d im in e a ţa şi seara . Experienţa noastră personală ne-a dovedit că el este. iar odată cu el se ia u : 2 capsule de sidfînă. Vă veţi simţi mult mai bine dacă. încercaţi însă şi ceaiul de mai jos.

Crampele sunt foarte dese? Faceţi sport de performanţă şi apariţia lor vă dă de lucru în timpul competiţiilor? Dacă aşa stau lucrurile. scăpaţi imediat de ele bând: 1 linguriţă de oţet de cidru. lăsaţi-le să infuzeze 15 minute.ori alt sport. faceţi cu regularitate cure de O LUNĂ cu acest ceai*. la sculare. cârcei) Dacă sunt frecvente. Trebuie să vă destindeţi făcând exerciţii de relaxare sau de gimnastică. dar cu regularitate. în majoritatea cazurilor datorându-se unei stări de stress şi de permanentă ener­ vare. Spas­ mele gastrice vor dispărea simultan cu enervarea. Şi vă veţi da seama că toate valorează mai mult decât orice alt tratament. fără rădăcină) IOO g Viţă de vie (frunze) 50g Mentă dulce (frunze) 50 g Măghiran (planta întreagă. în fiecare dimineaţă. Portocal amar (muguri florali) 50 g Coada şoricelului (planta întreagă. fără rădăcină) IOO g Puneţi un litru de apă fiartă peste cinci linguri din amestecul de plante. Nu uitaţi însă niciodată că durerile de stomac tip crampe nu sunt decât rareori rezultatul unei proaste digestii. obişnuiţi-vă să respiraţi de zece ori. cu fe­ reastra larg deschisă.Dacă durerile sunt întâmplătoare. Dacă sunteţi enervaţi şi-aveţi şi crampe la stomac. faceţi o baie generală caldă cu uleiuri esenţiale de muşeţel şi pin. vă veţi calma şi veţi putea dormi adânc şi liniştit! CRAMPE MUSCULARE (contracturi musculare. adăugaţi ceaiului şi: 138 . profund. diluat într-o jumătate de pahar cu apă caldă. strecuraţi ceaiul şi beţi toată cantitatea între mese.

Contracturile s-au localizat la gambe ? O baie la picioare fierbinte. Agitaţi bine flaconul înainte de fricţie. timp de ÎS minute. cu trei pumni de frunze de roz­ marin — fierte. Crampele s-au generalizat ? Vă doare tot corpul ? O baie caldă. în doi litri de apă — este salutară. ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE: 2 capsule de cochilii de stridii. vezi COLICĂ RENALA CUPEROZĂ (acnee rozacee) DIMINEAŢA. trei minute. iată. cu ulei de Osiris. Ulei esenţial de chiparos 10 picături. Ce e de făcut ? Fricţionaţi-vă zdravăn cu următorul amestec: Ulei de Osiris IOO mi. vă calmează imediat. generală. Se bea o cană de ceai făcut din: Rozmarin (frunze) Salvie (frunze) Nalbă de pădure (flori) JOO g 50 g 25 g 139 . nu aţi avut timp să vă faceţi tratamentul şi-au apărut cârceii. LA PRÂNZ ŞI SEARA. ÎNAINTE DE A MÂNCA.ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ: 2 păştile de complex-magneziu + vitamina D. Criză de rinichi. DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ: 2 păştile de complex-structuraL D ar. DUPĂ CE AŢI MÂNCAT. în prealabil.

ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ-. ambele cu alin. dar cu regularitate zilnic. ÎN TIMP CE MÂNCAŢI: 3 păştile de complex-viţă de vie. produse Bonlanti. Decalcifiere. cremă anticuperoză Perla. pe zonele cuperozate. anticuperozicc. Faceţi un masaj uşor. lapte demachiant Mirtillo. se lasă să infuzeze 15 minute. ÎN FIECARE SEARĂ. tonic calmant Mirdllo. fără rădăcină) IOO g Rozmarin (frunze) lOOg Măceş (fructe) 50 g 140 .Portocal amar (muguri florali) 50 g Urzică moartă albă (planta întreagă. 2 capsule de păducel. se strecoară şi se îndulceşlc cu puţină miere de păducel. cu ulei vegetal de amică. vezi DEMINERALIZARE DEGERATURI Trebuie să b e ţ i z il n ic un litru de ceai făcut din: Viţă de vie (frunze) 50 g Salvie (frunze) lOOg Coada şoricelului (planta întreagă. fără rădăcină) 50 g Se pune o lingură din amestec la o cană de 250 g de apă fiartă. DUPĂ DEMACH1AJ: Pulverizaţi-vă pe faţă cu apă de flori de tei. LA PRÂNZ ŞI SEARA.

Este un complement alimentar cu acţiune prelungită în timp. utilizaţi în permanenţă o cremă de mâini şi de picioare. > ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ. Deci luaţi cât mai multe. ori munca dumnea­ voastră zilnică se desfăşoară în cea mai mare parte în aer liber. LA PRÂNZ ŞI SEARA. DUPĂ MICUL DEJUN 6 capsule de complex-multivitamine. ÎN TIMP CE MÂNCAŢI = 2 capsule de complex-ADN + vitaminele E şi F. iar degerăturile vechi devin dureroase. Vă sfătuim să-l preferaţi altor tipuri de complexe pentru că rezultatele obţinute cu ajutorul lui sunt infinit mai eficiente. se lasă să stea zece minute si se strecoară. La un litru de apă rece se pun cinci linguri.- 2 capsule de viţă de vie. se acoperă. Iar dacă sunteţi şi obosiţi — consecinţă firească a unei atare carenţe — încercaţi să vă odihniţi cât mai mult. se trage vasul repede de pe foc. DIMINEAŢA. apoi se dau într-un clocot. băile regulate cu rădăcină de ţelină vă vor fi de un real foios. ) * 341 . Iar dacă degerăturile sunt profunde. în cazul în care serviciul pe care îl aveţi. făcută pe bază de extract de muşcată şi multe vitamine. putem zice cele mai bune Predispoziţia de-a face degerături se datoreşte întotdeauna unei lipse masive de vitamine. Dacă degeraturile sunt foarte „urâte“ şi vă simţiţi tare obosiţi adăugaţi-.Se amestecă plantele bine mărunţite. ce conţine în el şi ceară de albine neprelucrată. ca să nu fiarbă apa deloc.

DEMINERALIZARE (decalcifiere) ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ luaţi: 2 capsule de coada calului. Iar dacă lendinta » de demineralizare este cronică. înainte d e m ese . şi staţi cu mâinile sau picioarele cufundate în accastă mixtură timp de 20 de minute. se pun în doi litri de apă rece.fng“. să nu fixaţi sau să reţineţi prost calciul. iar ele trebuie făcute cu regularitate. fără întrerupere. să vă fie mai întotdeauna . de trei ori pe an — în caz că aveţi tendinţa să pierdeţi. în sfârşit. reumatisme şi artroze. Băile generale caldc cu ulei esenţial de rozmarin sunt singurele ce vă vor face să vă simţiţi „încăldurit“. se fierb un sfert de oră bun. beţi zilnic o cană mare cu ceai. e foarte posibil ca să aveţi şi extremităţile în per­ manenţă reci. într-o atare situaţie. DUPĂ FIECARE MASĂ: 2 pastile de complex-structural. deci dacă e vorbă de spasmofilie.Se rad cam 300 g de ţelină. ÎN TIMPUL MESELOR- 2 'capsule de cochilie de stridie. 7 suferiţi 9 categoric de o asimilare deficitară pe care doar plantele o vor putea reechilibra. Este o cură intensivă caro poate fi urmată timp de o lună. preparat din : Genţiană (rădăcină) 50 g Busuioc (frunze) 100 g Maghiran (frunze) 100 g Cimbru (frunze) IOO g Mentă dulce (frunze) 50 g 142 . apoi se pune toată cantitatea în apa de baie.

fără rădăcină) 50 g 50 g 25g 50 g 50 g .sistemul nervosvegetativsimpatic. Dacă nu sunteţi în criză de timp. ea fiind aproapeindispensabilă omului modern. în caz contrar singura so­ luţie pentru calmarea durerilor de stomac. sofrologie. preferaţi plantele pe care creatorul ni le-a dăruit. A tin­ gerile nazale. de cele mai multe ori. dar. făcut d in : Levănţică (frunze) Rozmarin (frunze) Muşeţel mare (flori) Portocal amar (muguri florali) Cimbrişor (planta întreagă. dacă sunteţi deja „abonaţi“ la tranchilizantele anxiolitice sau alte „otrăvuri4 4 . DUPĂ c in ă . băi generale calde cu uleiuri esenţiale de muşeţel şi de pin. atenţie.fără îndoială. > s DEPRESIE (stare depresivă) Ca să evitaţi toate remediile chimice.cea mairapidă şi mai eficientă terapie paramedicală. căutaţi să vă destindeţi utilizând orice metodă: yoga. beţi un bol cu ceai. tulburările de asi­ milare sunt consecinţă unei stări de tensiune si de stress nervos. Şi dacă e aşa. autorelaxare. a proastei digestii şi.doar încătevaşedinte.Se amestecă bine planteleşi se iau din ele cinci linguri.care sunt lăsate să infuzeze 15 minute într-un litru de apă fiartă. chiar pentru remineralizare este: simpaticoterapia. toate acele medicamen­ te care nu fac altceva decât să vă intoxice. să vă otrăvească. sea r a . nu e posibil să renunţaţi dintr-o dată la ele.constituie. gimnastică. Vă reamintim că. poate. Apoi ceaiul se strecoară. carerecchilibrează.

coacăze. aşa cum re­ fuzaţi florile de portocal şi solicitaţi muguri florali de portocal amar. DERMATOZE In t r e m ese (l a d ista nţă m a r e d e el e ) beţi zilnic un litru 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g din ceaiul de mai jos: Ienupăr (fructe) Brustur (rădăcină) Mesteacăn alb (frunze) Păpădie (rădăcină) Frasin (frunze) Urzică moartă albă (planta întreagă. zmeură. fără rădăcină) Verbină mirositoare (frunze) 144 . piersici. t d im in ea ţa . pepene. 1 capsulă de lucernă. mere. luaţi-le pe toate împreună: 1 capsulă de spirulina. ceapă. nap. spanac. beţi un pahar cu suc de portocale natural. creson. fetică. pere. salată. caise. în a in te DE MASĂ. luaţi din ele o lingură pe care o puneţi în bolul cu apă fiartă şi lăsaţi totul la infuzat preţ de cinci minute înainte de a strecura ceaiul. Amestecaţi plantele. prune. vinete. 1 capsulă de măghiran. grapefruite. agrişe. păpădie.Dar aveţi grijă să cereţi specia Chamaemelum nobile (Anthemis nobilis) şi să refuzaţi spccia Matricaria chamomille. varză. PE n em â nc ate . LA p r â n z şi sea r a . lămâie. praz. Mâncaţi cât mai mult usturoi. anghinare. căpşuni.

în funcţie de tipul de ten pe care îl aveţi. 2 păştile de complex-ADN + multiaminoacizi. puneţi palm linguri. şi sângele. toamna şi primăvara. oricât de pură ar fi ea.• IO 145 . pe care îl lăsaţi să fiarbă un minut şi să infuzeze încă zece. coada şoricelului. t ÎNAINTE DE CELE TREI MESE PRINCIPALE: 2 capsule cu rădăcină de brustur. anual şi rinichii. din toată cantitatea. 2 păştile de complex-magneziu + vitamina D.După cc aţi mărunţit şi aţi amestecat plantele. DEZECHILIBRU GLANDULAR LUNAR. onagră. muşeţel. Dacă dermatozele sunt cronice şi rebele. Trebuie neapărat să vă „curăţaţi". colagen. tratamentul trebuie făcut timp de o lună. dimineaţa şi seara. avo­ cado. de două ori pe an. şi ficatul. cremele cu nalbă. fiecarc cu o durată de trei săptămâni. Ca produse cosmetice nu alegeţi dccâi pe cele făcute din uleiuri vegetale pure. De asemenea. fără adaosuri: ulei de Osiris. Oricc altă cremă. ÎN TIMP CE MÂNCAŢI DE PRÂNZ ŞI DE CINĂ. de gălbenele. apoi strecurati ceaiul. jojoba. produse de Bonfanti şi Perla. într-un litru de apă. brustur. TIMP DE 12 ZILE. beţi. DUPĂ ACESTE DOUĂ MESf. tot are un conservant chimic la care puteţi avea alergic. o cană din ceaiul de mai jos (perioada pe care o alegeţi să corespundă cu cea de creştere a Lunei) . nu uitaţi de curelc depurative.

zilnic. 146 . în a in te d e pr â n z ŞI Dl' CINĂ: 2 pastile de complex-algă + coacăz. Iar în cazul apariţiei. în aceleaşi zile în care beţi infuzia luaţi. luaţi clin ele o lingură plină pe care o puneţi într-o cană cu apă fiartă şi o lăsaţi să stea să infuzeze 15 minute înainte de a strecura ceaiul. vă recomandăm câteva remedii vegetale. cele mai eficiente sunt uleiurile esemiale de salvie si de cimbru.Salvie (frunze) 50 g Eucalipt (frunze) IOO g Rozmarin (frunze) IOO g Măghiran (frunze) IOO g Fenicul (seminţe) IOO g Amestecaţi plantele. a cclulitei masive şi dizgraţioase. verbină mirositoare şi lămâie. băi generale calde cu uleiuri esenţiale de muşeţel şi pin. vă sfătuim să faceţi cu regularitate. j i DIABET Paralel cu tratamentul medicamentos. dar şi silueta ideală. DUPĂ ACELEAŞI MESF:- 2 capsule de salvie. Dar dacă dereglările hormonale se exteriorizează printr-o per­ manentă stare de nervozitate. Oricare ar fi originea şi manifestările acestui dezechilibru. este bine să faceţi băile cu uleiuri esenţiale de măghiran. Nu numai că vă veţi regăsi forma ideală. ca o consecinţă a suferinţei sistemului endocrin. Când tulburările se manifestă prin apatie şi oboseală. tratamentul de mai sus va fi benefic.

se acoperă vasul iăsându-le să infuzeze zece minute. un litru pe zi) făcut d i n : înainte lOOg Măslin (fmnze) Salvie (frunze) IOO g Eucalipt (frunze) lOOg Muşeţel mare (flori) 50 S Din amestecul de plante se pun patru linguri la un litru de apă. un soc emoţional sau unul afectiv. Vă reamintim că diabetul este declanşat de o stare de stress. se dă în clocot un minut. destinderea psihică este cel mai bun tratament într-o atare maladie. training autogen etc. apoi se strecoară ceaiul. Atenţie: suprimaţi toate dulciurile. După părerea noastră. ci de bol­ navii a căror suferinţă a apărut brusc. ÎNAINTE DE MESELE PRINCIPALE: 2 capsule de eucalipt.DE p r â n z şi DE CINĂ. beli o cană m are de ceai (sau. DUPĂ PRÂNZ ŞI DUPĂ CINĂ: 2 capsule de brustur. recomandările noastre fitoterapeutice vor fi benefice. la vârsta adultă. Nu intră în discuţie diabetul infantil. Dacă nu au început încă tratamentul cu insulină. care este strict de domeniul medicinii clasice. ÎN TIMPUL FIECĂREI MESE: 2 păştile de complex-pătrunjel. înlesnind restabilirea nivelului gli­ cemiei. mai bine. dar condiţia este ca diabeticii să fie conştienţi de starea lor de stress şi să facă sport sau să practice o metodă de relaxare: sofrologie. 9 9 > 147 .

de a „se curăţa". 1 capsulă de verbină mirositoare.DIAREE Ceaiul din cinci flori este cel mai bun pe care îl slim pentru calmarea mucoaselor şi stoparea diareii. înseamnă că aveţi o capacitate deosebită de rezistentă şi reactivitate. care vă va rehidrata si > 1 t calma. apariţia unui atare simptom semnifică nevoia organismului de a . Numai că. 1 capsulă de mentă dulce. d u pă cin ă beţi un bol din accst ceai: Lămâiţă (planta întreagă. ÎNAINTE DE A MÂNCA. luaţi-le pe toate odată: 1 capsulă de fenicul. DIGESTIE LENTA DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. Dacă trupul dumneavoastră se poate dezintoxica ca regularitate graţie accstor diarei „eliberatoare1 ' — pe care noi încercăm să le provocăm de multe ori prin tratamentele noastre de drenaj — . fără rădăcină) Anason (seminţe) Roiniţă (frunze) Muşeţel mare (flori) Rozmarin (frunze) 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 1 4 8 . Cereţi Ia farmacie mentă dulce sau hibridă şi niciodată mentă piperată. de multe ori. care este total contraindicată persoanelor nervoase. se purifica". în acest caz vă sfătuim să beţi doar acest ceai. dacă drumul pe care a apucat-o este bun. Natura trebuie lăsată să-şi urmeze calea.

barba caprei. pe nemâncate. portocale. sau să luaţi şase capsule cu aceeaşi plantă. varză. morcovi. grapefruit. Dacă o atare digestie este întâmplătoare. praz. în fie­ care zi. după părerea noastră. mere. zilnic.într-un bol cu apă fiartă puneţi o lingură din amestecul de plante. dacă vă dor deseori. pere. condimentată şi cu multe mâncăruri grele şi băuturi diverse. bi­ neînţeles că trebuie să vă vadă un stomatolog. vezi MENSTRE DUREROASE . Starea dumneavoastră se va ameliora dacă veţi consuma cu regularitate legumele şi fructele de mai jo s: napi. mai la îndemână. pe îndelete. Iar pentru întărirea gingiilor: Mesticaţi. şi digestia este sigură! DINŢII Dacă vi se cariază mereu dinţii. ceapă. creson. păpădie. lăsaţi totul să infuzeze preţ de cinci minute şi strecuraţi ceaiul. preparaţi-vă o apă oţetită: — 1 linguriţă de oţet din cidru natural (ecologic) la o jumăta­ te de pahar cu apă călduţa. suferinţele dentare se datorează unei proaste fixări a calciului. o linguriţa de pulbere de coada calului. în fiecare dimineaţă. pătlăgele vinete. pru­ nc uscate. Beţi-1 dintr-o înghiţitură. sparanghel. fenicul. mestecaţi bine. usturoi. salată. Mâncaţi încet. castraveţi. pepene. pătrunjel.. Deci e bine să faceţi un tratament de remineralizare. ananas. asmăţui. o linguriţă de lapte praf. Iar cel mai simplu. Dismenoree. este să amestecaţi în mâncăruri. mai întotdeauna.. sfeclă roşie. ca urmare a unei mese copioase. Numai că. ridichi.

vezi MIGRENE DURERI DE URECIII Una dintre cele mai eficiente practici de medicină naturistă utilizată pentru tratarea durerilor de urechi.Dureri de cap. a vaporilor de răşini vegetale şi uleiuri esenţiale. dacă orelistul nu reuşeşte să descopere cauza acestor dureri. fără rădăcină) 50 g 50 g 25 g 50 g 50 g 50 g 150 . în conductul auditiv. făcut din: Cimbru (frunze) Limba mielului (planta întreabă. efect bacteri­ cid şi calmant. Ambele vă vor scăpa de dureri rapid şi pen­ tru mult timp. fără rădăcină) Lumânărică albă (flori) Măceşe (fructe) Mentă dulce (frunze) Creţuşcă (planta întreagă. este insultarea. Amestecaţi-le bine. deopotrivă. bac­ tericida şi calmantă. — 10 picături de ulei esenţial de cajeput (gomenol). Dacă nu aveţi posibilitatea să consultaţi un practician specia­ list în aroma-fumigare. în fiecare seară. Apoi astupaţi-vă urechile cu un tampon mic de vată. z i l n i c . în fiecare ureche. ele având. agitaţi flaconul energic înainte de utiliza­ re şi puneţi două picături. DURERI ÎN GÂT Beţi un litru de ceai. încercaţi o reţetă foarte simplă: — 30 mi ulei de Osiris. cel de cajeput. Uleiul de Osiris are acţiune regeneratoare. oricare ar fi natura lor.

E bine să-l beţi cât mai cald. două linguri la un litru de apă. cel mai eficient remediu rămâne o baie la picioare. ceaiul având un gust tare plăcut. La un litru de apă proaspăt-fiartă puteţi pune cinci linguri pline. adăugaţi în apă un pumn mare de sare grunjoasă sau două linguri de săpun negru. mai mult decât neplăcută. luaţi-le împreună. ÎNAINTE DE MASĂ. aşa cum nici toate medicamentele cortizonice din lume — dacă le veţi încerca — nu vor fi în stare! LA MICUL DEJUN ŞI LA PRÂNZ. Puteţi pune o linguriţă cu miere de cimbru la ceaşca de ceai. Echimoze. — două linguri de ulei esenţial de rozmarin. aveţi nevoie de un tratament depurativ eficient. în părţi egale. apoi îl strecuraţi. Pentru ca tratamentul să aibă efect adăugaţi şi următorul de­ coct : Salvie şi lavandă.Amestecaţi bine plantele. fierbinte (40°C). Fierbeţi-Ie cinci minute. fi lăsaţi să infuzeze zece minute. Iar dacă nu aveţi rozmarin. Faceţi de două-trei ori pe zi gargară. în care puneţi: — doi pumni (sau şi mai mult) plini de rozmarin . apoi lăsaţi-le să infuzeze zece mi­ nute si strecurati licoarea. Dacă amigdalele sunt foarte roşii şi foarte umflate. în cazul în care răul persistă. vezi CONTUZII ECZEMĂ Ca să scăpaţi de o atare dermatoză. care vă va vin­ deca definitiv. deodată: 151 . timp de zece minute. consultaţi un orelist.

1 Capsulă de trei fraţi pătaţi, 1 capsulă de brustur, 1 capsulă de unică moartă albă.
LA CINĂ, DUPĂ CE AŢ/ MÂNCAT, beţi u n bol d e c e a i fă c u t

d in : Coada şoricelului (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Cimbru (frunze) 50 g Ienupăr (fructe) 25 g Portocal amar (muguri florali) 50 g Salvie (frunze) 25g Din toată cantitatea, la un bol cu apă fiartă puneţi o lingură plină cu plante, lăsaţi-lc să infuzeze cinci minute şi-apoi strecu­ raţi » ceaiul. în acelaşi timp, mâncaţi cât mai mult sparanghel, morcovi, creson, napi, ceapă, portocale, grapefruit, păpădie,cicoare sălba­ tică, salată, pătlăgele vinete, anghinare, ananas, struguri, pepene, piersici, ridichi, cireşe. EDEME De obicei localizate la glezne sau pe gambe şi la genunchi, edemele sunt nişte umflături anormale care, dacă persistă, ori apar cu regularitate, pot fi semnul unei boli grave. Nu trebuie să vă faceţi griji înainte de a şti diagnosticul, dar pentru a utiliza plantele medicinale ca tratament este obligatoriu un consult me­ dical de specialitate. Dacă edemele nu au o cauză anume, înseamnă că eliminarea toxinelor, deşeurilor, reziduurilor este defectuoasă şi tratamentul cu plante va avea efect.

152

în t r e m e s e

b eţi un litru d e ceai d i n :

Paracherniţă (planta întreagă, fără rădăcină) 5 0 g Trifoişte de baltă (frunzej 25 g 50 g Coacăz negru (frunze) Mesteacăn alb (frunze) 50 g Urzică moartă aibă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g 50 g. Cozi de cireşe Creţuşcă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Din amestec luaţi şase linguri cu vârf, puneţi-le într-un litru de apă, fierbeţi-le un minut şi lăsaţi-le să infuzeze alte zece mi­ nute înainte de a le strecura.
ÎNAINTE DE MASĂ, DIMINEAŢA, LA PRÂNZ ŞI SEARA-

2capsulede pir, luatecu puţinăapă, vă vorînlesni un tranzit intestinal complet şi o diureză crescută, astfel încât excreţia să fie cât maiintensă.Plantastimuleazăputemiefuncţiileficatului si ale rinichilor.
LA O ORĂ DUPĂ FIECARE MASĂ.

2 capsule de coada calului echilibrează acţiunea diuretică a pirului, în aşa fel încât să nu se piardă oligoelementele atât de necesare organismului. Planta înlesneşte fixarea acestora în sânge. în afară de tratamentul recomandat este bine să faceţi un consult reumatologicasupra coloanei lombare. Deseori, o tasare, o deviere, un blocaj al vertebrelor generează reţinerea apei şi apariţia edemelor. Dacă aveţi una din suferinţele menţionate, trebuie să vă consulte ori un osteopat, ori un chiropractician. Dacă nu sunteţi de acord cu efectuarea de manevre mecanice

1 5 3

asupra vertebrelor, puneţi, în fiecare seară, pe şale, un săculeţ umplut cu flori de iarbă neagră: — florile să fie intens colorate si foarte bine uscate; — săculeţul să fie din bumbac; — totul se încălzeşte pe sobă de teracotă fierbinte sau în­ tr-un cuptor, timp de zece minute; — se aplică direct pe şale, pe pielea goală şi se leagă cu un brâu de flanelă; — se lasă să acţioneze cel puţin o oră. Reţeta este eficace numai dacă aveţi răbdare să o faceţi seri de-a rândul, până când edemele nu mai apar. Dacă vreţi însă să vă faceţi repede bine, dar nu sunteţi de acord cu presopunctura sau tracţionările vertebrale, vă mai re­ comandăm un tratament, dar trebuie să aveţi pe cineva care să vi-1 facă. E vorbă de un masaj în regiunea lombară, făcut seară de seară, cu ulei de muşeţel sau de Osiris. Ar fi de dorit să vă adresaţi unei maseuze, care să ştie să mobilizeze profund toată musculatura lombară, fără să vă provoace vreun alt neajuns sau să se înduioşeze de „gemetele" dumneavoastră. Trebuie insistat în special asupra fesierilor superiori, mai ales în zona crestei iliace. Iar ca totul să fie făcut „ca la carte“, masajul să nu dureze mai puţin de un sfert de oră. ENTORSĂ Nu există decât un singur tratament, rapid şi eficace, în caz de entorsă. Aplicaţi pe zona dureroasă, în cel mai scurt timp posibil, o pungă cu gheaţă. Lăsaţi-o acolo măcar două ore. Pentru ca gheaţa să nu vă „ardă“ pielea, puneţi punga peste o bucată de pânză. Dacă fixaţi cum trebuie punga şi o răbdaţi cele două ceasuri, efectul va fi total: durerile se vor atenua treptat, articulaţia nu

154

se va mai umfla, pentru că lichidul sinovial nu se va mai acumula în exces în cavitatea articulară, nu se va mai produce nici o hemartroză (acumularea sângelui în vasele din jurul articulaţiei cu umflarea şi ruperea capilarelor). în caz că aţi făcut entorsa pe pista de schi, nu staţi pe gânduri: înccrcaţi să ieşiţi de pe pârtie, scoateţi-vă schiurile, descălţaţi-vă şi băgaţi piciorul în zăpadă. Şi când e vorba de mână, în situaţia că aveţi o fractură uşoară, acest „prim ajutor*1 este foarte indicat. Dacă au trecut 24 de ore şi încă n-aţi putut face nici un tratament, atunci trebuie schimbai remediul. Acum este necesară o cataplasmă cu argilă. Se amcstecă o cantitate suficienţă de argilă cu apă rece până când se obţine o pastă perfect omogenă şi se aplică, într-un strat de un centimetru grosime, pe toată articulaţia. Cataplasma se lasă o noapte întreagă, chiar dacă s-a uscat mult mai repede. Aplicaţiile se repetă până când dispar complet şi durerile şi umOătura. în cazul în care, cu toate îngrijirile, articulaţia rămâne um­ flată, beţi şi acest ceai: Coacăz negru (frunze) 50 g Mesteacăn alb (frunze) 50 g Cozi de cireşe 50 g Coada şoricelului (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Mătase de porumb 25 g Paracherniţă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Trifoişte de baltă (frunze) 25 g Se amestecă totul bine. Apoi, într-un litru şi jumătate de apă se pun cinci linguri pline cu plante, se dau într-un clocot, fără

155

să fiarbă, se lasă să infuzeze 15 minute şi se strecoară. Toată cantitatea se bea într-o zi. ENUREZIS NOCTURN (Pipi în pat) Preparaţi următorul ceai: Frasin (frunze) 50 g Roiniţă (frunze) 50 g Cimbru de grădină (frunze) 50 g Anason (seminţe) 25 g Amestecaţi-le şi luaţi din ele două linguri pe care le puneţi în 500 g de apă clocotită. Lăsaţi-le să infuzeze zece minute şi apoi strecuraţi ccaiul. Se beau trei căni pe zi, una dim ineaţa , pe nemânutie, una îna inte d e masa d e p r â n z şi a treia înainte
DE ORELE 17. ÎN
fie c a r e d im in ea ţă , p e sto m a cu l g o l ,

se mestecă pe

îndelete: 1 linguriţă cu granule de polen.
ÎNAINTE DE MICUL DEJUN ŞI DE PRÂNZ:

1 capsulă de sulfină.
ÎN TIMPUL MESEI DE PRÂNZ:

Puneţi în mâncare o lingură de drojdie de bere vitaminizată pulbere. Tratamentul se face cel puţin două luni. Ameliorarea va fi progresivă şi înceată, dar nu trebuie uitat că, deseori, enurezisul se datorează unei stări de mare nervozitate sau unei instabilităţi psihice. E de dorit, în atare cazuri, să se colaboreze cu un psiho­ terapeut sau, şi mai bine, cu un sofrolog.

156

Dacă este vorbă de un enurezis întâmplător, la un copil mărişor, verificaţi să nu aibă viermi intestinali. Existenţa lor poa­ te trece neobservată — nu prea mai sunt „la modă“ — şi poate fi, de multe ori, cauza enurezisului. Epistaxis, vezi SÂNGERARE NAZALĂ Febra fânului, vezi GUTURAI DE FÂN FEBRĂ Beţi minimum un litru de ceai z il n ic , făcut d i n : Fructe de măceş 50 g Lămâie fără coajă 50 g Roiniţă (frunze) 50 g Verbină mirositoare (frunze) 50 g Lămâiţă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Se iau cinci linguri, plinc-ochi, din amestecul de plante, se pun într-un litru de apă clocotită şi se lasă să infuzeze 15 minute. Infuzia se bea, de preferinţă, între mese. E bine să ţineţi puţin „post“ când aveţi febră. Trebuie să-i permiteţi organismului să-şi poată mobiliza şi concentra toate forţele în vederea combaterii agresiunii a cărei manifestare prin­ cipală este întotdeauna febra. Iar dacă vă veţi încărca stomacul, o parte din energia dumneavoastră va fi pierdută în timpul di­ gerării alimentelor. Orice creştere a temperaturii este o reacţie naturală de apăra­ re, ea este absolut obligatorie, de pildă, în cazul unei afecţiuni microbiene. Deci lăsaţi „serviciul'*, » febra să-si * facă ” 7 nu încercaţi > s-o combateţi, mai ales în primele două-trei zile. Numai aşa vă veţi putea apăra eficient împotriva bolii.

Dacă febra e însoţită de dureri articulare, luaţi si: » 1 6 capsule de creţuşcă, ZILNIC. Dacă tusiti, dacă bronhiile sunt încărcate de secreţii: > 6 capsule de pin, ZILNIC. Iar organismul dumneavoastră se va putea apăra cu mai multă uşurinţă, dacă îl ajutaţi luând6 pastile de complex-fier. Complementul alimentar va favoriza eliminarea toxinelor şi va stimula sistemul imunitar.
9 9 9 7 9

FICATUL ŞI SUFERINŢELE LUI (hepatism, suferinţe hepatice) Vă „supără“ ficatul, îl simţiţi mare şi umflat, aveţi greţuri, gaze, râgâieli, aveţi senzaţia de „gură încleiată4 '? Nu mai staţi pe gânduri: trebuie să faceţi urgent o cură de curăţare, de dezintoxicare a organismului.
DIMINEAŢA, PE NEMÂNCATE, beţi:

1 fiolă de suc de ridichi negre (sau 3 capsule) cu o jumătate de pahar de apă caldă.
ÎN t im pu l ZILEI, un litru de ceai făcut din:

Rozmarin (frunze) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Roiniţă (frunze) 50 g Păpădie (rădăcină) 50 g Lămâiţă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Amestecaţi bine toate plantele şi puneţi cinci linguri din amestec într-un litru de apă. Fierbeli apa două minute şi lăsaţi apoi ceaiul „să tragă“ zece minute. Strecuraţi-1,

158

Beţi-1 între mese, fără zahăr. Guslul nu prea e plăcut, dar o infuzie depurativă este întotdeauna amăruie.
ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ luaţi •’

2 capsule de rozmarin. Cura de drenaj poate fi urmată fără întrerupere timp de treipatru săptămâni, dacă vreţi să aibă rezultate durabile. O puteţi repeta de două-trei ori pe an. în orice caz, nu uitaţi să urmaţi marea cură de purificare a sângelui şi a ficatului din fiecare primăvară. Dacă aveţi ficatul mărit si vă doare: Obişnuiţi-vă să vă culcaţi pe partea dreaptă şi să vă puneţi o pungă (sau o sticlă) cu apă caldă (chiar fierbinte). (Când am spus „pungă“ am înţeles buiota, termoforul medicinal!) E bine s-o tineti cam 20 de minute, 7 dar nu e nici o nenorocire dacă adormiţi cu ea lângă dumneavoastră. Reechilibraţi-vă regimul alimentar suprimând grăsimile ani­ male, zahărul şi mezelurile. Mâncaţi cât mai multe fructe şi legume: mere, pere, struguri, portocale, napi, praz, varză, ceapă, arpagic, arpacaş. Si dacă vă simţiţi în stare — ceea ce ar fi de dorit — o zi > » pe săptămână ajunaţi. în ziua respectivă nu beţi decât ceaiul pe care vi l-am dat. Dacă aveţi un ficat leneş:
j

»

»

»

3

DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ, ÎNAINTE DE MASĂ-.

1 capsulă de ridichi negre, 1 capsulă de păpădie, 1 capsulă de măduvă albă de tei

159

sea r a , d u pă cin ă ,

beli o cană m are de ceai făcut d i n :

Rozmarin (frunze) 50 g Lămâiţă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Melisă (frunze) 50 g Muşeţel mare (frunze) 50 g Tei (flori) 50 g Amestecaţi bine plantele şi luaţi din ele o lingură vârfuita, pe care lăsaţi-o să infuzeze cinci minute în 250 g de apă cloco­ tită, înainte de a strecura ceaiul. Cu infuzia înghiţiţi şi 1 capsulă de mentă dulce. Evitaţi grăsimile prăjite, alimentele grase şi alcoolul. FLEBITĂ Neapărat să vă consulte un medic. beţi un litru de ceai, făcut din: Frag (frunze) 100 g Fructe de ienupăr lOOg Salvie (frunze) 50 g Iarbă neagră (flori) 50 g Creţuşcă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Amestecaţi totul bine. Apoi puneţi din amestec cinci linguri Ia un litru de apă, lăsaţi-le să Oarbă două minute, să infuzeze zece şi-apoi strecuraţi ceaiul. Pentru ca durerile să fie mai uşoare: — masaţi-vă zilnic, uşor, cu ulei de Osiris pur.
z il n ic

FURUNCULOZĂ Beţi un litru de ceai,
zil n ic ,

în care puneţi:

160

Beţi-1. din infuzia pe care v-am recomandat-o mai sus. suprimând zahărul. Nu uitati să faceţi. băuturile gazoase. şi-apoi îl lăsaţi să infuzeze altele 15. Strecuraţi ceaiul. înainte de micul dejun. în schimb. ciocolata. ÎN TIMPUL FIECĂREI MESE: 2 capsule de pir. fără rădăcină) 50 g Brustur (rădăcină) 50 g Amestecaţi bine plantele. Dacă aţi făcut şi numai o dată o criză > t 7 ' 161 . Dimineaţa. marea cură de toamnă. di­ minuând cantitatea de carne (de trei ori pe săptămână va fi arhisuficient) şi mâncând multe legume proaspete cu usturoi (salate). pe care îl fierbeţi două minute.lOOg Cimbru (frunze) Trei fraţi pătaţi (frunze) 50 g Măslin (frunze) 50 g Fumăriţă (planta întreagă. mâncaţi un măr crud ras. Nu lăsaţi 9 totul la voia întâmplării. mai ales roşii. împărţit în porţii egale. iar după aceea nu cumva să beţi un ceai de „ceai“ (adică nu de plante medicinale) şi nici cafea! Beţi. Această cură depurativa va fi foarte eficientă dacă vă veţi hotărî să vă modificaţi total regimul alimentar. Puneţi cinci linguri la un litru şi jumătate de apă. pe stomacul gol. a căror acţiune antitoxică este remarcabilă. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ : 2 capsule de salce. produsele de patiserie. între mese. anual. ÎN TIMPUL MESELOR DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ: 2 capsule de complex-ADN + vitaminele E şi F.

MICULUI DEJUN ŞI PRÂNZULUI: 3 capsule de complex-polivitamine. la care aţi adăuga ceapă. ÎN TIMPUL. în prealabil. în fine. în f ie c a r e d im in ea ţă . Pentru a mări vitalitatea dinţilor şi gingiilor-. Trebuie ajutaţi. cu următoarea infuzie: Salvie. stress. o mâncare proastă înghiţită în fugă. încet. o lingu­ riţă de lapte praf. v-aţi frecat dinţii cu pulbere de argilă. în mod regulat. Luaţi două linguri din amestec. Mestecaţi. astfel încât să fiţi obligaţi să vă mişcaţi şi să vă oxigenaţi plămânii. 162 .de furunculoză. un regim alimentar dezechili­ brat. înseamnă că rinichii dumneavoastră funcţionează prost. usturoi şi ulei de măsline! GINGIVITĂ Clătiţi-vă gura de două-trei ori pe zi. Ar fi de dorit să practicaţi şi un sport în aer liber. ştiţi care e cea mai bună reţetă pentru ca să scăpaţi de coşuri (care pot genera oricând o furunculoză) şi să aveţi o piele „ca de piersică4 '? — Mâncaţi zilnic o salată mare de roşii. Spălaţi-vă în gură dimineaţa şi seara după ce. puneţi-le în 500 g de apă clocotită şi lăsaţi-le să infuzeze 15-20 de minute. fără grabă. Deseori gingivitele sunt provocate de oboseală. nalbă şi ienupăr. în cantităţi egale (câte 50 g de fie­ care). prea bogat în dulceţuri şi grăsimi. ÎNAINTE DE MESELE PRINCIPALE luaţi : 2 pastile de complex-ADN + mulmminoacizi.

în fiecare zi: 6 capsule de cimbrişor. faceţi o baie generală caldă cu uleiuri esenţiale de salvie şi de cimbru. mai luaţi. urmate de un somn la căldură. pe care îl mai lăsaţi să fiarbă un minut şi-apoi să infuzeze încă zece minute. veţi bea. fără rădăcină) IOO g Salvie (frunze) IOO g Roiniţă (frunze) 50 g Iarbă neagră (flori) 50 g După ce aţi amestecat bine toate plantele. 6 pastile de complex-fier. Zece minute de stat în apă caldă. puneţi patru lin­ guri pline într-un litru de apă fierbinte. pe lângă ceai. Dacă aveţi timp şi aveţi şi unde şi cu ce. valorează mai mult decât orice tratament. fără rădăcină) 50 g Creţuşcă (planta întreagă. o cană de ceai cald. Indiferent de situaţie. Deci pentru a trata o gripă aveţi de ales: i63 « . DIMINEAŢA LA PRÂNZ ŞI SEARA: 2 picături de ulei esenţial de cajeput (gomenol) puse într-o linguriţă cu miere de cimbru sau de levănţică. trebuie însă să vă consultaţi dentistul. ÎN FIECARE z i . oricât de „grozave‘: ar fi medicamentele. pentru că poate fi vorba de o infecţie dentară a cărei existenţă nici nu o bănuiţi măcar! GRIPĂ Boala poate fi evitată dacă. făcut d in : Lămâiţă (planta întreagă. Trebuie să vă schimbaţi modul de viaţă. Iar dacă aţi făcut gripă şi vreţi să scăpaţi de ea.în astfel de situaţii tratamentul de mai sus va avea un efect de scurtă durată. începând din luna OCTOMBRIE.

Beţi. 164 . flora intestinală este de obicei distrusă. strecuraţi ceaiul. Organismul este deja obişnuit cu ele. şi vă va face să vă simţiţi într-o asemenea „formă“. Antibioticele nu sunt absolut necesare în orice fel de răceală. într-atât sistemul imu­ nitar v-a fost pus la grele încercări. Consecinţa. care vor veni de hac bolii în circa şapte-opt zile. lăsaţi-le să infuzeze încă zece. care va dura cam tot atât. când veţi * avea într-adevăr nevoie de ele. posibilităţile lui de a vă apăra de infecţii fiind aproape nule. un litru de ceai făcut din: Ienupăr (fructe) 50 g Eucalipt (frunze) 50 g Cimbru (frunze) lOOg Cimbrişor (planta întreagă. Ele trebuie luate doar în cazuri grave. în majoritatea cazurilor. fierbeţi-le două minute într-un litru de apă. dar vă va da un tonus general de zile mari. Dacă le veţi utiliza fără nici un discernământ. Mai mult. nu mai reacţionează prompt sau chiar nu mai reacţionează deloc. — fie să alegeţi tratamentul nostru cu plante. dar vă vor lăsa storşi de puteri şi obosiţi. fără rădăcină) 50 g Lumânărică albă (flori) 50 g Luaţi cinci linguri pline din amestec. nu vor mai mai face fată » bolii. încât singuri veţi întreba dacă aţi fost gripaţi sau vi s-a părut.— fie să luaţi antibiotice. z il n ic . vor crea o senzaţie de obo­ seală. GUTURAI (răceală. infecţii ale căilor respiratorii superioare) Nu apelaţi imediat la antibiotice. orice microb „aflat prin preajmă" găseşte un teren propice pentru dez­ voltarea lui în organismul dumneavoastră.

Cu ajutorul plantelor veţi obţine rezultate infinit mai spec­ taculoase. chiar nocive pentru organism. GUTURAI DE FÂN (febra fânului. ca să fiţi siguri că veţi transpira bine. Vă atragem atenţia că nu puteţi depăşi respectiva cantitate. la cul­ care. la fiecare cană adăugând o lingură de miere de cimbrişor. seara. Iar dacă puteţi să nu ieşiţi din casă vă recomandăm o baie generală cu ulei esenţial de muşeţel mare şi de pin. Cum se pregăteşte baia ? — 5 picături de ulei esenţial de muşeţel mare + 15 picături de ulei esenţial de pin. 2 capsule de levănţică. vă va arde pielea şi nici nu se va dizolva ca să aibă efectul dorit. şi nu se recomandă mai mult de trei prize pe zi (deci şase picături maximum). considerăm noi. Iată ce vă recomandăm.Beţi-1. pe lângă ceai: 6 păştile de complex-fier. rinită alergică) în primul rând. repartizat în patru prize. se pun în două linguri de bază hidrodispersantă (un alcool) sau — 2 linguri cu ulei de baie din uleiuri esenţiale. aveţi grijă să l'iţi bine (gros) îmbrăcaţi. adăugaţi. sunt inutile şi. direct în apa de baie. go­ menolul este total interzis copiilor sub 12 ani. încetaţi să mai faceţi orice fel de desensibilizări. DIMINEAŢA ŞI SEARA: 2 picături de ulei esenţial de cajeput (gomenol). foarte caldă. esenţa pură. De asemenea. Dacă răceala este „zdravănă". pe priză. Nu puneţi niciodată. fără nici un risc asupra echilibrului dumneavoastră biologic. Bineînţeles. într-o linguriţă cu miere. 165 .

semn ce anunţă declanşarea crizei de guturai alergic. Cum simţiţi că „a început să vă mănânce nasul“. De aceea este bine să aveţi mereu la dumneavoastră un flacon cu ulei esenţial (esenţă pură) de tar­ hon. pentru o cană mare cu apă clocotită. inspiraţi efluviile de tarhon.în fiecare an. în luna mai. Tarhonul are proprietăţi antihistaminice (antialergice) recu­ noscute. mâncaţi zilnic o salată făcută astfel: 1-2 lăptuci. 1 lingură de oţet de cidru. la c u l c a r e . Tot în luna mai trebuie să luaţi şi alte remedii. 2 linguri de ulei de şofrănaş. Este cel mai bun mijloc de stopare naturală a crizei. De câteva ori la rând. 1 capsulă de mentă dulce. 1-2 frunze de tarhon. ÎNAINTE DE A MÂNCA. O lăsaţi să infuzeze zece minute. apoi o strecuraţi şi beţi ceaiul călduţ. Profund. pregătiţi-vă urm ătoarea infuzie: Cimbru (frunze) 50 g Măghiran (frunze) 50 g Levănţică (flori) 50 g Portocal amar (muguri florali) 50 g Cimbru de grădină (frunze) 50 g Este de ajuns o lingură plină-ochi. din amestecul de plante. El „va şti cum să vă descnsibilizeze“ lără să vă perturbe alte funcţii ale organismului. 166 . DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. luaţi-le pe toate d e o d a tă : 1 capsulă de eucalipt.

lămâie. mure. dar frecvcnte şi repetate. ca să vedeţi dacă a avut efect. datorită siliciului pe care îl conţine. pentru că. portocale. „ad­ vers". Obişnuiţi-vă să amestecaţi în mâncarea dumneavoastră de PRÂNZ ŞI DE SEARĂ: 1 lingură cu pulbere de coada calului în afară de faptul că înlesneşte coagularea normală a sângelui. apoi întrerupeţi-1. fetică. trădează o stare de oboseală. bineînţeles. cicoare sălbatică. Este bine să interveniţi şi în regimul dumneavoastră alimentar! Consumaţi cât mai multe fructe şi legume proaspete: asparagus. Dacă este vorba de hemoragii interne. astfel ca acţiunea plan­ telor să fie mai profundă. tarhon. păpădie. deseori nici acolo. varză. cum se spune în farmacologie! Urmaţi tratamentul nostru timp de trei ani. hasmăţuchi. morcovi. an­ dive. permite fixarea mai bună a calciului. ori grave. Nu există nici un efect negativ. din păcate. cum sunt cele din nas sau ale gingiilor. 167 . grapefruit ’ Halenă urâtă. coada calului vă va ajuta să vă puneţi pe picioare. coacăze negre.Puteţi prelungi cura şi în luna iulie. ceapă. în toate cazurile. Deseori. planta dinamizează şi întreg organismul. anghinare. hemoragiile mici. busuioc. usturoi. castraveţi. de hipernervozitate sau de anemie. acestea nu pot fi tratate decât în spital şi. numai la sângerări mici. vezi RESPIRAŢIE URÂT MIROSITOARE HEMORAGn Sfaturile pe care vi le putem da se referă. barba caprei. lăptuci.

100 g fără rădăcină) Măghiran (frunze) 50 g Iarbă neagră (flori) 50 g Amestecaţi plantele. Ilepatism. ÎNAINTEA MESELOR DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ- 2 capsule de vită de vie.Reumeziţi-ocând se usucă. Are o acţiune locală anticongestivă puternică.Lăsaţi-lesă infuzeze 15 minute. vezi FICATUL ŞI SUFERINŢELE LUI 168 . Puneţi deasupra o bucată de pânză uscată şi apoi un plastic. Cereţi avizul medicului dumneavoastră curant. înmuiaţicataplasma în apa în care au fiert plantele. un pumn de flori. un litru de ceai făcut din: Nalbă de pădure (flori) 50 g Coada şoricelului (planta întreagă. Faceţi o cata­ plasmă*. întindeli-le pe o bucată de pânză (sau tifon) curată. Puneţi patru linguri într-un litru de apă clocotită.Dar curele neîntrerupte de coada calului sunt interzise car­ diacilor şi celor ce sunt ţinuţi sub tratament cu anlicoagulante. Strecuraţi ceaiul. ÎN CAZ DE DURERI- Cataplasmecu flori de lumânărică albă. Fierbeţi. în 250 g de apă. z il n i c .împăturiţi-o în patru. strecuraţi florile. stoarceţi-o şi aplicaţi cataplasma pe hemoroizi. HEMOROIZI Beţi.

50 g fără rădăcină) 50 g Sovârv (planta întreagă. Beţi un litru de ceai p e z i . e bine ca timp de doi ani să urmaţi câte trei cure de câte 30 de zile anual. pe care le fierbeţi maximum două minute într-un litru de apă (rece. Infuzia nu este pentru înlăturarea sau omorâreavirusului. Dacă faceţi deseori herpes.HERPES Nu renunţaţi fără să încercaţi măcar. iniţial). Acoperiţi vasul şi lăsaţi infuzia „să tragă“ preţ de zece minute. HIPERTENSIUNE DIMINEAŢA. fără rădăcină) 50 g Coada calului (planta întreagă. ceea ce nu înseamnă că puteţi renunţa şi la ceai. Deseori infecţia dispare şi numai în 24 de ore. Iar dacăherpesulaapărutdeja. 169 . fără rădăcină) Luaţi din amesteccinciJinguri pline sau un pumn de plante. PE NEMÂNCATE. înainte de a o strecura. beţi: pahar mare a i apă.indiferentundeeste localizat. făcut din: Salvie (frunze) 50 g 50 g Pir (frunze) Fumăriţă (planta întreagă. pentru ca să-i opriţi evoluţia şi să-i grăbiţi vindecarea Aplicaţi ulei de Osiris pur de două ori pe zi. Ceaiul se bea numai între mese. plantele vă pot ajuta cu adevărat să vă ridicaţi pragul imunitar-. numai aşa veţi putea lupta împotriva acestei infecţii de origine virală. ci pentru creşterea capacităţii dumneavoastră imunitare.

praz. napi. cireşe. în schimb. lăsaţi-o să stea cinci minute şi beţi ceaiul călduţ. fără rădăcină) IOO g Măslin (frunze) 50 g Levănţică (flori) 50 g Mentă di'. grapefruit.h (frunze) 50 g Portocal amar (muguri florali) 50 g După ce aţi amestecat bine plantele puneţi o lingură la o cană de apă clocotită. păpădie. HIPOTENSIUNE d im in ea ţa şi sea r a . în a in t e DE culcare. ÎN TIMP CE MÂNCAŢI. anghinare. coacăze. salată. struguri. beţi o cană din această infuzie deli­ IOO g IOO g 50 g cioasă : Rozmarin (frunze) Salvie (frunze) Mentă dulce (frunze) 170 . 1 capsulă de creţuşcă. vinete. s e a r a . 2 capsule de păducel.DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. luaţi (toate o d ată): 2 capsule de usturoi. o cană m are de ceai făcut d in : Creţuşcă (planta întreagă. cămătăria. portocale. mâncaţi cât mai multe fructe şi legume: usturoi. căpşuni. zmeură. afine. ciocolata. Suprimaţi sarea. evitaţi alcoolul şi tutu­ nul. cicoare de grădină.

hipotensiunea se datoreşte lipsei de exerciţii fizice şi unei proaste reoxigenări a celulelor. DIMINEAŢA ŞI SEARA. veţi avea „o mină bună“. SEARĂ luaţi : 2 păştile de compiex-germeni de grâu sau 1 linguriţă de pulbere din germeni de grâu. Ceaiul se bea îndulcit cu o linguriţă de miere de rozmarin. » » * Alegeţi sporturi în aer liber care să solicite un efort mic dar prelungit în timp: mersul pe bicicletă. Se stre­ coară. 2 păştile de complex-structural vă vor asigura oligoelementele de care aveţi nevoie pentru a vă fortifia.Se ia o lingură din amestec pentru un bol cu apă rece Se fierbe un minut si se lasă să infuzeze alte zece minute. chiar dacă vă simţiţi foarte obosiţi. alergarea uşoară etc. DUPĂ MESE. trebuie să faceţi un consult medical de speciali­ tate cu regularitate. tensiunea arterială se ve reechilibra. Bineînţeles. ÎN TIMPUL ACELORAŞI MESE: 2 păştile de complex-drojdie de bere vitaminizată sau 1 linguriţă cu drojdie de bere proaspătă. Veţi arăta din ce în ce mai bine. Nu există nici o contraindicaţie pentru mişcarea în aer liber. 1 7 1 . în special caldul şi magneziul. De cele mai multe ori. ÎNAINTEA MESELOR DE DIMINEAŢĂ ŞI DF. ceea ce va duce la un tonus nervos perfcct şi o sănătate de invidiat. mersul pe jos.

nu utilizaţi decât creme pe bază de extracte vegetale din muşeţel. cu vasul acoperit. ÎN TIMP CE MÂNCAŢI: 2 capsule de complex-ADN + vitaminele A şi D. z il n ic . nalbă sau ulei de Osiris. ÎNGRIJIRI EXTERNE: cu uleiuri vegetale de: — târâte de orez.IMPETIGO ANUAL. fără rădăcină) 50 g Trei fraţi pătaţi (flori) 25 g Rozmarin (frunze) IOO g Mentă dulce (frunze) 50 g Salvie (frunze) IOO g Lămâiţă (planta întreagă. CU in­ fuzia de mai jo s: Urzică moartă albă (planta întreagă. dacă trebuie să daţi pe tot corpul. luaţi din ele patru lin­ guri. între mese. FACEŢI TREI CURE DE CÂTE O LUNĂ DE ZILE. amestecaţi-le bine. LA PRÂNZ ŞI SEARA. dacă leziunile de impetigo sunt doar pe faţă. Apoi strecuraţi ceaiul şi beţi toată cantitatea într-o zi. fără rădăcină) IOO g Mărmuri plantele. vezi PIERDEREA (SAU IJPSA) POFTEI DE MÂNCARE 172 . — onagru sau jojoba. opărui-le cu un litru de apă fiartă şi lăsaţi-le să infuzeze 15 minute. ÎNAINTE DE A MÂNCA: 2 capsule de complex-ADN + multiaminoacizL LA ACELEAŞI MESE. în fine. masaţi -v Ă pielea Inapetenţă.

Puneţi din ele două linguriţe pline-ochi la o cană de apă clocotită. dacă este cazul. timp de trei-patru săptămâni beţi următorul ceai: Busuioc (frunze) 50 g Muşeţel mare (flori) 50 g Măghiran (planta întreagă. Beţi ceaiul neîndulcit. fără rădăcină) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Verbină mirositoare (frunze) 25 g Amestecaţi plantele. fără motiv. odată cu ea înghiţiţi şi • . Pentru ca aqiunea infuziei să fie mai rapidă şi mai completă. diluat într-o jumătate de pahar cu apă caldă. cam după orice masă. Angelica vă va ajuta la digestie. E foarte gustos şi în curând nu vă veţi mai putea lipsi de el. vă va fortifia nervii şi. 1 capsulă de angelică. de tristeţe sau de melancolie. ‘Adaptarea aparţine traducătorului. 173 t . vă va ajuta să scăpaţi de stările depresive. beţi 1 pahar mare de apă minerală acruţa : Borsec sau Domă ori Harghita cu o linguriţă de oţet de cidru natural.INDIGESTIE DUPĂ MASĂ. Iar rezultatele vor fi cu atât mai eficiente dacă: ÎNAINTE DE MICUL DEJUN ŞI DE MASA DE PRÂNZ veţi bea : 1 fiolă de suc de ridichi negre. pe care o lăsaţi să infuzeze zece minute. Nimic nu e mai bun pentru a veni de hac unei indigestii provocată de o masă prea copioasă şi cu prea multă băutură. Dar dacă senzaţia respectivă se repetă.

E foarte bine dacă reuşiţi să beţi un litru sau chiar mai mult de ceai. Adresa ţi-vă unui practician specializat în simpaticoterapie. pentru că este vorba. într-un cuvânt de o stare de depresie. Ea va dispărea şi nu vă veţi mai îmbolnăvi niciodată. în acest caz. tot ceea ce v-am recom andat aici nu va avea decât un efect pasager. urmaţi cele de mai sus timp de trei săptămâni. fără grabă. PE NEMÂNCATE . de oboseală. se strecoară şi se bea între mese. fără rădăcină) IOO g Iarbă neagră (flori) 50 g Ienupăr (fructe) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g în 500 g de apă clocotită se pun două linguri vârfuite din amestecul de plante. Dacă infecţia este întâmplătoare. o linguriţă cu polen po­ liflore ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE: 2 capsule de complex-drojdie de bere vitaminizată. z il n ic : Cimbru (frunze) IOO g Cimbru de grădină (frunze) IOO g Creţuşcă (planta întreagă.' va trebui să urmaţi 3 un alt tratament. de hipernervozitate.INFECŢIE INTESTINALĂ Beţi 500 g de ceai. încet-încet. se lasă să infuzeze cam 15 minute (acope­ rite). după un consult cu medicul dumneavoastră curant. Dar dacă faceţi cu regularitate infecţii intestinale. DIMINEAŢA. fără nici o îndoială. Mestecaţi. Această metodă de reflexoterapie endonazala dă rezultate ex- 174 . de o stare de stress.

beţi un bol cu această infuzie: Portocal amar (muguri florali sau chiar flori) 50 g Levănţică (flori) 50 g 175 . ele vă vor otrăvi pur şi simplu. iar a doua zi veţi fi mai buimaci si mai obosiţi ca niciodată. lu a ţi-le p e to a te 1 capsulă de muşeţel mare. Infecţie în gât. vezi ANGINĂ Infecţie urinară. vezi CONJUNCTIVITĂ Inflamaţia intestinelor. 1 capsulă de sulfină. dar sunt şi foarte durabile pentru că. vezi COLITĂ INSOMNIE înainte de to ate evitaţi som niferele chimice. 1 capsulă de tei. vezi GUTURAI Inflamarea ochilor. Iar ele se văd nu num ai în scurt timp de la începerea tratam entului. s » DIMINEAŢA şi odată: la p r â n z . nu vor rezolva nimic. vezi CISTITĂ Infecţii ale căilor aeriene superioare.cepţionale în toate cazurile de oboseală nervoasă. a fost scurtcircuitată starea de stress. DUPĂ m a sa . seara DUPĂ CINĂ. de fapt.

totul diluat într-o jumătate de pahar de apă caldă. Seara e de preferat să mâncaţi mai uşor: salată. Se dau în clocot a doua zi fără să fiarbă deloc. mor­ covi. se pun într-un litru de apă.Sulfină (frunze) 50 g Măghiran (frunze) 50 g Rozmarin (frunze) 50 g Se pune o lingură plină. 7 » 176 . ÎNTRE MESE. Pir (rădăcină) 50 g Lumânărică albă (flori) 50 g Iarbă neagră (flori) 50 g Măceş (fructe) 50 g Fumăriţă (planta întreagă. fără rădăcină) 50 g Coada calului (planta întreagă. mere. se lasă la macerat două ore minim. se strecoară si se bea ceaiul între mese. Evitaţi alcoolul. 1 fiolă de suc de mesteacăn. fără rădăcină) 50 g Sovârv (planta întreagă. din amestecul de plante. fără rădăcină) 50 g Aveţi grijă cum preparaţi ceaiul! Se iau cinci linguri plineochi din amestecul de plante. tutunul. INTOXICAŢIE DIMINEAŢA. se strecoară şi se bea. se lasă să infuzeze cinci minute. cel mai bine fiind să le lăsăm să stea toată noaptea. caise. PE NEMÂNCATE: 1 fiolă de suc de anghinare. sfeclă. cafeaua. la un bol de apă clocotită.

poale că trebuie să vă fortifiaţi memoria. alimentaţiei deficitare. dar cea mai bună cură de purificare. în cazul de faţă ? Nu e vorba de o intoxicaţie acută cu ciuperci. urmaţi cele de mai sus timp de trei săptămâni.ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ. lehămeţiţi de totul şi de toate. DUPĂ MESE: 2 capsule de levănţicii. Trebuie să clarificăm câteva lucruri. Ce înţelegem noi prin termenul de intoxicaţie. 2 capsule de brusturÎN TIMPUL MESELOR. 177 . să stimulezi. de dezintoxicare! Este o iluzie să încerci să calmezi. cu cele mai bune rezultate. Apoi vedeţi ce trebuie să mai faceţi: poate că sunteţi prea graşi. Tratarea şi vindecarea lor nu poate fi nici măcar începută fără o cură de purificare. fără chef. 2 păştile de complex-fier. Să nu râdeţi. Veţi vedea că am avut dreptate. totul vi se va părea uşor de făcut. De câte ori vă veţi simţi obosiţi. peşte alterat. capul vă va fi lim­ pede. Toate bolile cronice se instalează pe un astfel de organism. nefuncţionării normale a organelor de eliminare (organe emonctoare). să reechilibrezi fără a trata intoxicarea. poate că digestia dumneavoastră este leneşă sau sunteţi într-o permanentă stare de surescitare. Senzaţia de „mi-e silă de mine ce neputincios sunt“ va dispărea ca prin farmec. un medicament sau altceva ! NU! Noi ne referim la starea de intoxicare cronică a organismului datorată exceselor. se poate face în perioadele de descreştere ale Lunii. Cura pe care v-o recomandăm permite această curăţire a tuturor emonctoarelor: rinichi-ficat-plămâni-intestine-pieic.

pe toată suprafaţa sânului. LA MASA DE DIMINEAŢĂ ŞI DE PRÂNZ-. MESELOR 2 păştile de complex-pătivnjel. ca va avea întotdeauna o acţiune benefică. deoarece numai un doctor poate stabili ce analize trebuie să faceţi pentru aflarea diagnosticului exact al bolii. cu regularitate. fără nici o îndoială. ÎN TIMPUL. insta­ bilă. s-a dovedit că stimulează în cea mai mare măsură for­ marea globulelor albe. la culcare. Paralel. adică numărul de hematii şi leucocitc fluctuează mereu 178 . este obligatoriu să fiţi în permanenţă sub supraveghere medicală. Dacă formula dumneavoastră sangvină este. naturală şi eficientă : bănuţeii (Bellis perennis). Julituri. Utilizaţi-1 în masaje circulare. vezi TĂIETURI LEUCOPENIE (scăderea numărului de globule albe din sânge) ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ. deoarece. inclusiv şi ma­ melonul. luaţi: 2 capsule de genţiană. Iar masajul trebuie făcut în flecare scară. 2 păştile de complex-drojdie vitaminizată. Uleiul obţinut prin macerarea florilor este de ncînlocuit pen­ tru tonifierea şi întărirea sânilor. în general. făcute cu toată palma. Indiferent de natura scăderii numărului de leucocite. Genţiană este o plantă extraordinară.ÎNTĂRIREA MUSCULATURII SÂNILOR Există o singură soluţie.

Numai câteva şedinţe de atingeri nazale şi formula hemoleucocitară se stabilizează. când creşte. două-trei cure cu acest ceai: lOOg Rozmarin (frunze) IOO g Cimbru (frunze) 50 g Măslin (frunze) 50 g Mesteacăn alb (frunze) 50 g Trifoişte de baltă (frunze) Amestecaţi-le bine şi luaţi din ele patru linguri. Faceţi. vezi CALCULI BILIARI Lovituri. vezi CONTUZII MĂTREAŢĂ Şi în acest caz rezultatele nu sunt definitive fără un tratament intern. 179 . le lăsaţi să infuzeze zece şi apoi strecuraţi ceaiul. dispărând simultan şi oboseala şi nervo­ zitatea. mult după ce aţi mâncat). împărţiţi-o în trei prize. Leucoree. Ideal este să beţi toată cantitatea într-o zi. în înghiţituri mici. când scade). Nu există decât o singură metodă de tratament eficientă: simpaticoterapia.(când se normalizează. a n u a l . pe care le fierbeţi un minut într-un litru de apă. Dacă nu se poate. atunci cu sigu­ ranţă vă aflaţi în stare de strcss. vezi POALA ALBĂ Litiază biliara. pe care le beţi între mese (de preferinţă.

Este o cură simplă. în fieca r e dim in ea ţă . astfel încât să profitaţi de toate esenţele. — fie rozmarin. ’ lăsati-le » să macereze zece zile. 2 capsule de păpădie. şampon fiziologic cu cimbru contra mătreţii. Cel mai bine este să alternaţi şampoanele. ajutăndu-1 să elimine mai bine toxicele. — fie cu un macerat de merişor: culegeţi frunze verzi de merişor. lăsând plantele să macereze zece zile în alcool rafinat. sau le puteţi face şi singuri. urzică. cetină de negi sau argilă verde. fricţionaţi-vă energic pielea capului cu unul din maceratele de mai jos. beţi un litru din următorul decoct: Pir (rădăcină) Urzică moartă albă (planta întreagă. linia Terme Tabiano. linia Solfo. pe care le veţi găsi gata preparate în comcrţ. MÂNCĂRIMI ziln ic . fără rădăcină) Frag (frunze) Ienupăr (fructe) Iarbă neagră (flori) 50 g 50 g 50 g 50 g 100 g 180 . muşeţel mare. Vă recomandăm câteva produse Bonfanti şi Perla: şampon contra mătreţii. eficientă şi trebuie să o faceţi cu regularitate.ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ. ’ strecurati » esenţă » si » adăugaţi-i 20 de picături de ulei esenţial de cimbru. puneţi un pumn în 500 g de alcool rafinat 70°. şampon şi loţiune cu sulf. Ele vă stimulează funcţiile ficatului. Obişnuiti-vă să vă spălaţi pe cap cu şampon făcut cu esenţe de păducel. tăiaţi-le mărunt.

produse Bonfanti). Cura de mai sus trebuie făcută timp de trei săptămâni. ÎNGRIJIRI EXTERNE : Alegeţi-vă o cremă sau un lapte ori o emulsie de corp cu cxtracie de crin. mâncărimile ce apar frecvent şi cu anume regularitate. Strecuraţi ceaiul. Numai că. PE NEMÂNCATE. Luaţi cinci linguri din amestec. ÎNAINTE DE A MÂNCA. crema hidratantă. A doua zi clocotiţi-le la foc puternic fără să fiarbă. Puneţi-le într-un vas cu un litru de apă şi lăsaţi-le să se macereze două-trei ore sau. toată noaptea. sunt foarte multe femeile cc trec cu greu prin această perioadă a vieţii lor „endocrinolo- 181 . fără rădăcină) 50 g Trifoişte de baltă (frunze) 50 g Brustur (rădăcină) 50 g Amestecaţi plantele. luaţi: 1 fiolă sau 2 capsule de ridiche neagră. loţiunea tonică echilibrată. gălbenele. o boală. bineînţeles. Meno-metroragii. 2 capsule de păpădie.. laptele demachiant. nalbă de pădure sau trandafir (de ex. DIMINEAŢA. reprezintă unul din semnele spasmofiliei. Trageţi vasul de pe foc şi lăsaţi-le să infuzeze încă zece minute. Deci va trebui să faceţi o cură completă de remineralizare şi relaxare. de multe ori. vezi MENSTRE PREA ABUNDENTE MENOPAUZĂ Deşi nu este. toate cu extract de nalbă.Fumăriţă (planta întreagă. masca de faţă. mult mai indicat. LA PRÂNZ ŞI SEARA.

.. se lasă să infuzeze zece minute. se pune la fiert un minut într-un litru de apă. d im in e a ţa şi seara. din amestecul de plante. de preferinţă în perioada de creşte­ re a Lunii. Efectele ei sunt deosebit de benefice. Ca să aibă gust mai bun şi să fie mai eficient. Ei bine. de fiecare dată când beţi ceaiul luaţi si: 1 linguriţă cu granule de complex-tei. decalcifieri sau creştcri in greutate. 2 capsule de păducel. fără rădăcină) 50 g Coada şoricelului (planta întreagă. cu puţină apă călduţă. beţi o cană m are de ceai făcut d i n : Salvie (frunze) 50 g Busuioc (frunze) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Urzică moartă albă (planta întreagă. fără rădăcină) 50 g Fenicul (seminţe) 25 g Mentă dulce (frunze) 50 g Se ia. 2 capsule de viţă de vie + urzică moartă albă. nici artroză. în această perioadă n-ar trebui să apară nici bufeuri (valuri de căldură).gice“. » ÎNAINTE DE MICUL DEJUN ŞI DE PRÂNZ. 1 8 2 . menopauza fiind pentru ele o „inevitabilă calamitate”. acoperind vasul şi apoi se strecoară ceaiul. ce c de făcut ? în mod normal. un pumn (sau patru linguri pline). recomandăndu-vă o cură ce trebuie (ăcută 14 zile pe lună. Ele nu sunt manifestări normale ale menopauzei şi noi vă putem dovedi acest lucru.

remedii există.DUPĂ MESELE DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ: 2 capsule de sulfină. beţi următorul ceai: Muşeţel mare (flori) 50 g Ienupăr (fructe) 50 g Fumăriţă (planta întreagă. Fierbeţi. lăsaţi-le să infuzeze zece minute. tim p d e 14 z il e p e l u nă . fără rădăcină) 50 g Trifoişte de baltă (frunze) 25 g Coada şoricelului (planta întreagă. disperată de nereuşită. v-aţi resemnat! Ei bine. 183 . apoi strecuraţi ceaiul. fizic şi spiritual. fără rădăcină) 50 g Viţă de vie (frunze) 50 g Veţi bea două boluri mari de ceai. înainte de data începerii ciclului menstrual. dar numai naturale. de calm şi repaus. patru linguri din amestec. Iată ce vă recomandăm.) Menoragll. ci o perioadă fericită. vezi MENSTRE PREA ABUNDENTE MENSTRE DUREROASE (dismenoree) Nu acceptaţi acest lucru ca pe o fatalitate: probabil că aţi încercat deja tot felul de tratamente pe bază de hormoni sintetici şi. Dacă veţi avea răbdare şi veţi urma recomandările noastre. două minute. (Vezi şi BUFEURI. vă veţi convinge singure că menopauza nu este „un dezastru". dim ineaţa şi sea r a .

Iar DUPĂ ACELEAŞI MESE. mai destinsă. ficatul va lucra mai uşor. apoi întrerupeţi-o ca să vă puteţi da scama dacă a dat sau nu rezultate. Cura trebuie făcută trei luni la rând (dar numai cele 14 zile de care am amintit. faceţi în fiecare seară o baie la picioare fierbinte. timp de trei zile înaintea datei la care ar trebui să „vă vină" menstruaţia. trebuie făcut şi un alt tratament. beţi un ceai făcut din: 184 . Baia trebuie să dureze 10-15 minute. sângele şi rinichii vor fi curăţaţi de toxine şi reziduuri.ÎNAINTEA MESELOR DE DIMINEAŢĂ ŞI SEARA-. Nu vă fie teamă. iar apa trebuie să fie în permanenţă fierbinte. Este o metodă prin care declanşarea ciclului menstrual se face fără perturbarea echilibrului dumneavoastră biologic. circulaţia sangvină generală va fi şi ea stimulată. lunar!). Dar e o soluţie de urgenţă! Paralel. în f ie c a r e z i . 2 capsule de sulfină. în apă puneţi două linguri cu ulei de baie făcut pe bază de esenţă de rozmarin. veţi fi mult mai calmă. vă „decontractaţi"! Numai aşa veţi scăpa de spasmele de la ni­ velul micului bazin. 2 capsule de urzică moartă albă. Poate că va trebui s-o faceţi de două ori pe an. nu implică nici un risc. care vă vor desconge tiona organele genitale. 3 MENSTRE INSUFICIENTE CANTITATIV SAU ABSENŢA LOR (oligomenoree şi amenoree) Ca soluţie de urgenţă. Timp de DOUĂ LUNI. Din contră. ce vă vor ajuta să vă destindeţi.

Strecuraţi ceaiul şi beţi o cană dimineaţa. se strecoară şi întreaga cantitate se bea de-a lungul a două zile. Poate că este cam scump. şofran natural (adică pistile de brânduşă pulverizate. dar vă e foarte necesarMENSTRE NEREGULATE Fără nici un dubiu. 185 . fără rădăcină) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Creţuşcă (planta întreagă. patru linguri plineochi din amestec. pe nemâncate şi o alta seara.Fenicul (sentinţe) 50 g Trifoişte de baltă (frunze) 50 g Coada şoricelului (planta întreagă. la culcare. ceaiul. este necesară descongestionarea organelor genitale şi reechilibrarea sistemului endocrin.* Urzică moartă albă (planta întreagă. poa­ te apărea o senzaţie de oboseală. într-un litru de apă clocotită. nu prafuri chimice cu arome ţ). întotdeauna. De asemenea. Trebuie s-o completaţi şi cu un regim alimentar adecvat. Cura este foarte uşor de urmat. luaţi: 2 capsule de muşeţel mare. fără rădăcină) 50 g Salvie (frunze) 50 g Se iau patru linguri pline pentru un litru de apă. adăugaţi la mâncare. care şi ca trebuie tratată. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ. se fierb circa 30 de secunde la foc puternic. în p r im u l r â n d . timp de 15 minute. se lasă să infuzeze zece minute. Mâncaţi foarte mult pătrunjel verde. fără rădăcină) 50 g Rozmarin (frunze) IOO g Puneţi să infuzeze.

S-ar putea să fie vorba de o tulburare gravă a sistemului endocrin sau/şi a aparatului genital. ÎN prim ele 14 z il e ale ciclului.ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de fenicul Cura trebuie urmată în ultimele două săptămâni ale ciclului menstrual. m enora­ gic metroragii) în primul rând. este deosebit de plăcută şi liniştitoare. strecuraţi ceaiul şi beţi toată cantitatea în două-trei reprize. în plus. „risculu de a vă simţi din ce în ce mai bine! » MENSTRE PREA ABUNDENTE (meno-metrorăgii. ori un dezechilibru general ce interesează toa­ te cele de mai sus plus o boală de sânge. * 186 . fără rădăcină) lOOg lOOg Iarbă neagră (flori) 50 g Hamei (conuri) Nalbă de pădure (flori) 50 g Luaţi din amestec trei linguri pline şi puneţi-le în 500 g de apă clocotită. Numai dacă toate examenele sunt negative pu­ teţi apela la ajutorul plantelor. de nervi. trebuie să consultaţi un ginecolog. O puteţi face la nesfârşit.. Această fitobabieoterapie (tratament prin hidroterapie şi plan­ te medicinale) dă rezultate remarcabile în toate tulburările en­ docrine. cu ulei de baie pe bază de esenţe din salvie şi cimbru. pe sistemul nervos vegetativ. lăsaţi-le să infuzeze 15 minute. cu. calde. cu rigurozitate. în acelaşi timp trebuie făcute trei băi generale. în fiecare zi.. S-ar putea ca ele să reuşească acolo unde totul a eşuat. fără nici un risc. din contră. beţi următorul ceai: Urzică moartă albă (planta întreagă. săptămânal.

însă. vezi MENSTRE PREA ABUNDENTE MIGRENE Am preferat să vorbim aici şi despre durerea de cap obişnuită.ÎN ACEEAŞI PERIOADĂ. insomnie. spasmofilie. în paginile cărţii —. ea bazându-se pe reechilibrarea funcţiilor sistemului nervos vegataliv simpatic. luaţi : 2 capsule de coada calului plus 2 pastile de complex-structural. să consultaţi un terapeut care va şti să se descurce în hăţişul acesta de cauze şi care să vă recomande nu doar un tratament ci o terapie com­ plexă. Metroratfii. ţinem să atragem atenţia că mi­ grenele. Am mai spus că este deosebit de benefică în caz de nervozitate. totul în timpul aceleiaşi mese. Coada calului reglează fluxul sangvin şi ajută la fixarea m organism a oligoelementelor de care aveţi nevoie. corespunzătoare tulburărilor de care suferiţi. se vindecă foarte greu cu un tra­ tament pe bază de plante. nu numai când e vorbă de migrenă. 187 . Este deci obligatoriu. până aici. adevăratele migrene. Singura pe care noi o ştim a fi eficientă este simpaticoterapia — am descris-o pe larg de mai multe ori. în caz de migrenă tipică. cauzele lor fiind multiple şi asociate: — tulburări hepatice + tulburări circulatorii + artroză cer­ vicală + nervozitate + etc. deoarece există tratamente comune pentru cele două forme de cefalee. Pe de altă parte. stress. Iar aceste ele mente există în complexul-structural.

Aceasta din urmă se poate deosebi uşor de oricc alt tip de cefalee pentru că se localizează numai pe o jumătate de cap, putând alterna, în cazul crizei migrenoase, când pe partea stângă, când pe cea dreaptă, neapărând niciodată pe tot capul. în foarte rare cazuri, în timpul desfăşurării crizei, se poate generaliza, cu­ prinzând întreg craniul. Dacă vă doare fruntea, sau ceafa, ori durerea iradiază din creştet pe toată calota craniană, câteodată de deasupra ochilor până în partea din spate a capului..., sunteţi un „fericit1 1 , este doar o cefalee banală. Tratamentul de mai jos ar trebui să dea rezultate.
DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. ÎNAINTE DE A MÂNCA luaţi toate

capsulele dr mai jos împreună: 1 capsulă de muşeţel mare, 1 capsulă de creţuşcă, 1 capsulă de lucernă. beţi un bol de ceai făcut din : Portocal amar (muguri florali) 25 g Levănţică (flori) 25 g Măghiran (frunze) 25 g Tei (flori) 25 g Mentă dulce (frunze) 25 g La un bol de ceai puneţi o lingură din amestecul de plante, pe care le lăsaţi să infuzeze în apa clocotită timp de cinci minute. Cura de mai sus e bine să o urmaţi de două ori pe an, timp de o lună, în caz că aveţi în mod frecvent dureri de cap. Fie că este vorba de migrenă, fie de o cefalee banală, dar durerea e insuportabilă, faceţi imediat o baie foarte-foarte fier­ binte la picioare (zece minute) cu:
s e a r a d u pă cin ă ,

188

2 linguri de săpun negru, sau 1 pumn de sare grunjoasă, ori 2 linguri de ulei de baie cu esenţă de rozmarin. Este o retetă excelentă si total inofensivă. Are un rezultat imediat şi total. Poate fi făcută ori de câte ori vă doare capul. Doar dacă aveţi varice mari este contraindicată. în acest caz, puneţi cataplasme cu rondele de cartofi pe tâmple şi pe frunte. Regimul alimentar trebuie şi el ajustat. Mâncaţi mai ales sa­ lată, păpădie, vinete, fetică, cicoare sălbatică, pătrunjel, lămâi, portocale, mere, grapefruit, morcovi, varză, andive, praz, napi, fasole verde şi reduceţi alcoolul.
J s

Miros a ră t al gării, vezi RESPIRAŢIE URÂT MIRO­ SITOARE Negi, vezi VERUCI

NEVRALGII FACIALE Atare dureri, de-a dreptul insuportabile, nu pot fi vindecate fără a le cunoaşte exact cauzele, iar acestea sunt multiple. Poate fi vorbă de probleme dentare ce au trccut neobservate. Deci, un consult stomatologic complet, cu efectuarea de radiografii den­ tare, ar putea descoperi granuloame închistate care, atunci când s-au format, nu au fost dureroase. Sau există o tasare a verte­ brelor cervicale, ori un blocaj la nivelul articulaţiei temporo-

189

mandibulara, pe care doar un practician — osteopat, etiopat, vindecător empiric de scrântituri — priceput şi îndemânatic îl poate rezolva. Şi blocajele energetice sunt o cauză, în această situaţie fiind necesar consultul unui acupuncturist. Pe scurt, nu este vorba de o suferinţă uşoară, iar ceea ce vă putem recomanda noi sunt soluţii cu rezultate imediate dar puţin durabile în timp. Căutaţi sub ochi, de fiecare parte a feţei, două mici puncte foarte dureroase, ce formează o mică depresiune. Ele trebuie masate cu o picătură de ulei esenţial de maghiran. Trebuie ca degetul să exercite o presiune din ce în ce mai puternică asupra aşa-numitelor puncte suborbital, respectând mici pauze de re­ laxare, rotind degetul în sens contrar mersului acelor de ceasor­ nic. Un astfel de masaj, numit „punctiform" (este un tip de presopunctură), calmează rapid durerea. El poate fi repetat de câte ori este necesarŞi vă mai recomandăm un tratament foarte simplu.
ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ:

1 capsulă de măghiran, 1 capsulă de muşeţel mare, 1 cană cu ceai de busuioc. încercaţi, atât pentru eficienţa ei, cât şi pentru plăcerea dum­ neavoastră, o baie generală, zilnic, cu uleiuri esenţiale de salvie şi cimbru. Poate că nu va mai fi nevoie să consultaţi atâţia practicieni ca să scăpaţi — de ce nu ? — definitiv de nevralgii.

OCHI OBOSIŢI înainte de orice, consultaţi un medic oftalmolog. Oboseala oculară este de cele mai multe ori generală fie de o vedere proastă, fie de nişte ochelari prost calibraţi. Dacă totul este normal, trebuie să vă gândiţi la o lipsă de oligoelemente şi la cum poate fi rezolvată carenţa respectivă.
ÎNAINTE DE MBSILC PRINCIPALE-.

2 pastile de complex-magneziu + vitamina D.
ÎN TIMPUI MESELOR.

2 pastile de complex-structural. Astfel veţi asigura sărurile necesare organismului, nu numai calciul şi magneziul. Iar pentru a calma senzaţia de oboseală, mai ales dacă ochii au si tendinta să se înroşească: — De mai multe ori pe zi stropiţi-vă ochii cu apă de albăstrele. — Sau, mai bine, puneţi-vă cataplasme cu flori de muşeţel mare. Luaţi un pumn de flori, lăsaţi-le la macerat şapte minute într-o cană cu apă clocotită, stoarceţi-le uşor, puneţi-le într-o pânză curată şi aplicaţi-le pe ochi (bineînţeles, după ce s-au răcit puţin). Puteţi face lucrul acesta de mai multe ori într-o zi, o cataplasmă fiind lăsată minimum zece minute pe ochi.
>
j

»

Oligomenoree, vezi MENSTRE INSUFICIENTE CANTITA­ TIV SAU ABSENŢA LOR

191

PALPITAŢII Dacă sunteţi sâcâiţi de apariţia frecventă a palpitaţiilor, dacă medicul dumneavoastră curant n-a descoperit, n-a diagnosticat nimic catastrofic în ceea ce priveşte sănătatea dumneavoastră, dacă ele persistă în ciuda tuturor tratamentelor şi recomandărilor de specialitate, plantele vă vor ajuta. După părearea noastră, ele constituie cel mai bun şi mai neagresiv remediu.
d u p ă fie c a r e d in t r e m esele p r in c ip a le

beţi o cană mare

cu ceai făcut d i n :

Portocal amar (nrnguri florali) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g IOO g Măghiran (frunze) Coada şoricelului (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Busuioc (frunze) 50 g După ce amestecaţi plantele, puneţi două linguri pline în 500 g de apă clocotită şi lăsaţi-le să infuzeze minimum zece mi­ nute înainte de a strecura ceaiul.
ÎNAINTE DE PRÂNZ ŞI DE CINĂ luaţi :

1 capsulă de păducel.
DUPĂ ACELEAŞI MESE:

1 capsulă de sulfină va readuce calmul şi destinderea cesare sistemului nervos vegetativ simpatic. Există şi o altă cauză ce generează palpitaţii cardiace, care de multe ori nu este luată în considerare: tasarea vertebrelor cervicale, în special a Vl-a şi a Vil-a. Deci este bine să faceîi un control radiologic. Şi să urmaţi şi un tratament fizioterapic, elongaţii, de pildă, ce ar permite decompresarea acelor rădăcini

192

nervoase simpatice ce pot perturba buna funcţionare a unor or­ gane. Bolnavii se gândesc întotdeauna la o atare posibilitate, mai ales când este prezentă şi o durere strict localizată pe coloana vertebrală. Nu este adevărat. Compresiunea unui trunchi nervos se traduce şi prin oboseală generală, o proastă funcţionare a ficatului, o lipsă de putere inexplicabilă, tulburări circulatorii la membrele superioare sau inferioare. Şi acestea nu sunt decât câteva exemple dintre multele posi­ bile. Reţineţi: când nu reuşiţi să daţi de capăt cauzei ce vă pro­ voacă atâtea suferinţe, consultaţi un specialist care să vă verificc starea coloanei vertebrale.

PĂR GRAS Beţi, z il n ic , ceaiul de mai jo s: 50 g Brustur (rădăcină) lOOg Cimbru (frunze) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Mesteacăn alb (frunze) 50 g Fumăriţă (planta întreagă, fără rădăcină) lOOg Rozmarin (frunze) Amestecaţi plantele. Puneţi patru linguri la un litru de apă. Clocotiţi-o un minut. Acoperiţi vasul şi trageţi-1 de pe foc. Lăsaţi ceaiul să infuzeze zece minute. Strecurati-1. Se bea toată cantitatea într-o zi.
t

ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ:

2 capsule de complex-ADN + vitaminele E şi F.

ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE PRINCIPALE.

2 capsule de eucalipt. Cura va dura o lună şi este bine să o repetaţi de trei-patru ori pe an,
ÎNGRIJIRI EXTERNE

Utilizaţi numai şampoane pe bază de extracte vegetale natu­ rale, cele mai bune fiind de păducel, podbal, urzică, mesteacăn şi genţiană (de ex., şampon sebonormalizant cu sulf, şampon fiziolo­ gic cu mesteacăn pentru păr gras, şampon cu sulf, loţiune cu sulf, din gama produselor Bonfanti şi Perla — vezi ultimul capitol). Este obligatoriu să faceţi şi curele depurative de primăvară şi toamnă, îngrăşarea părului fiind legată, în majoritatea cazuri­ lor, de un dezechilibru hepatic şi de o proastă eliminare a toxi­ nelor. Probabil că aveţi un regim alimentar prea bogat în grăsimi animale şi în produse de carne. Lăsaţi organele de digestie „să se odihnească*1 cu regularitate, respectând cu stricteţe o zi pe săptămână de regim vegetarian.

PĂR USCAT
ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ luaţi: »

3 capsule de complex-ADN + multiaminoacizi
ÎN TIMPUL FIECĂREI MESE

3 capsule de complex-multivitamine. Urmaţi această cură regulat, o lună, de trei ori pe an, dar nu uitaţi ca primăvara să faceţi şi marea cură depurativă pentru curăţarea ficatului şi a sângelui: este obligatorie!

194

ÎNGRIJIRI EXTERNE

Utilizaţi numai şampoane făcute din plante, cele mai bune fiind pe bază de extract de rozmarin, muşeţel, ienupăr (de ex., şampon restructurant pentru spălări frecvente, şampon fiziologic cu colagen pentru spălări frecvente, şampon fiziologic din muşeţel şi tei, toate produse Bonfanti şi Perla). în fine, dacă situaţia pare a fi disperată, dacă părul pare a fi total devitalizat, folosiţi fiole de cetină de negi ultraactivâ, în cure de câte 12 zile, de trei-patru ori anual. Veţi obţine rezultate mult mai bune dacă veţi urma acest tratament în perioadele de creştere ale lunii. Produsul de ienupăr are la bază o reţetă din medicina populară antileză şi este cel mai bun stimulent capilar cunoscut în prezent.
5 » ’

Pete de bătrâneţe, vezi PETE SENILE PETE SENILE (pete de bătrâneţe) în acest caz, fără nici o ezitare, o cură de şoc pentru revitalizarea pielii pornind de ia stratul bazal ai dermului. Vă sunt necesare cantităţi mari de acid deoxiribonucleic, acizi aminaţi, vitamine. Deci — complexele alimentare!
. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ:

2 capsule de complex-ADN + multiaminoacizi.
ÎN TIMPUL FIECĂREI MESE-,

2 capsule de complex-ADN + vitaminele E şi F.
DUPĂ FIECARE MASĂ:

2 capsule de complex-ADN + vitaminele A şi D.

195

Cura este de o lună şi trebuie făcută de trei ori pe an. Ea nu va acţiona doar asupra pielii ci şi asupra stării dumneavoastră generale. Vă veţi simţi mult mai dinamici, mai vioi, mai în formă. Iar pentru ca petele să nu mai apară, utilizaţi zilnic, pentru corp şi pentru faţă, fie un ulei de maceraţie din crin şi pătrunjel, fie un ulei de tinereţe, din brâncuţă şi limba mielului, fie produse Bonfanti şi Perla (cremă împotriva petelor Schiarente). PIERDEREA (SAU LIPSA) POFTEI DE MÂNCARE (inape­ tenţă)
În a in t e DE d in :
prâ nz

şi DE CINĂ beţi o cană de ceai, făcut

Fumăriţă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Genţiană (rădăcină) 25 g Trifoişte de baltă (frunze) 25 g Busuioc (frunze) 50 g Chimen (seminţe) 25 g Fenicul (seminţe) 25 g Cimbru (frunze) 25 g Din amestec se pun două linguriţe la o cană mare apă fiartă. Se lasă la infuzat zece minute, apoi se strecoară.
ÎN TIMPUL FIECĂREI MESE PRINCIPALE:

2 capsule de angelică.
DUPĂ FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ:

2 păştile de complex-proride. Tot ceea ce v-am recomandat are în vedere o fortifiere ge­ nerală şi o impulsionare a metabolismului. Dar poate că nu mai aveţi poftă de mâncare pentru că organismul vă este prea încărcat de toxine. De aceea, pentru o purificare fiziologică, ţineţi două-

196

şi definitiv. e destul de frecventă. repetaţi-1 de trei-patru ori în primul an de terapie. 50 g fără rădăcină) 50 g Iarba neagră (flori) Limba mielului (planta întreagă. vezi ENUREZIS NOCTURN POALĂ ALBĂ (leucoree) Iată o afecţiune foarte neplăcută care. vezi CALCULI BILIARI Pipi în pat. zil n ic . cinci linguri pline din amestecul de plante cu un litru de apă. fără rădăcină) 50 g 50 g Ienupăr (fructe) lOOg Rozmarin (frunze) Amestecaţi bine plantele. timp de un minat. timp în care nu mâncaţi şi nu beţi decât supă de legume. strecuraţi ceaiul şi beţi toată can­ titatea pe parcursul a două zile (nu e necesar să-l reîncălziţi!) 197 .trei zile un post uşor. o jumătate de litru din următoarea infuzie: lOOg Cimbru (frunze) Urzică moartă albă (planta întreagă. Fierbeţi. * Pietre la vezica biliară. astfel încât să vă asiguraţi necesarul de oligo­ elemente si de vitamine. din păcate. Părerea noastră este că numai plantele o pot vin­ deca. Beţi. Urmaţi tratamentul nostru timp de trei săptămâni şi. lăsaţi totul să infuzeze zece minute. dacă e necesar.

POLIARTRITĂ Este o boală foarte păcătoasă. să renunţaţi la el. aveţi încredere în recomandările medicului dumnea­ voastră. fără să mai stea pe gânduri. Iar dacă totuşi s-a recurs la el. să vă îndrume. Şi asta veţi reuşi numai discutând în permanenţă cu medicul. Căci. tratamen­ tul clasic. măcar să împingem cât mai departe data începerii tratamentului. cu decoctul călduţ. care să vă asculte. ca tratament local: fierbeţi un pumn de fructe de ienupăr şi unul de frunze de rozmarin într-un litru de apă. trebuie să 198 .. Noi nu putem să vă spunem. în fine. strecuraţi fiertura şi. Dacă nu definitiv. de cele mai multe ori. cumplite. să vă sfătuim. Căutaţi un specialist competent. să aplice ideile dumneavoastră dacă sunt perti­ nente ! Nu să vă prescrie.ÎNAINTE DE PRÂNZ ŞI DE CINĂ: 2 capsule de genţiană vor impulsiona schimburile meta­ bolice. doar cortizonul vă rezolvi suferinţele. corticoterapia cu greu poale fi întreruptă. ÎN TIMPUL MICULUI DEJUN ŞI AL PRÂNZULUI: 2 păştile de complex-grâu încolţit sau o linguriţă de grâu încolţit pulbere vă vor aduce vitaminele şi aminoacizii esenţiali necesari sistemului imunitar. făcând o echipă cu el.. odată începută. Din păcate. faceţi zilnic spălături vaginale sau utilizaţi spumant intim iodobromic (linia salsojod) şi săpun lichid pentru igiena intimă (linia Termo Tabiano). diagnosticată cu certitudine. într-adevăr. timp de şapte-zece minute. cortizonul. Dar trebuie să vă atra­ gem atenţia că se poate şi fără el. în caz de poliartrită reumatoida recunoscută.

z il e i . din păcate. sau. astfel încât să vi se reducă doza imediat ce este posibil. iar baia să dureze 10-12 minute. ÎN FIECARE DIMINEAŢĂ-. fără să vă ştergeţi cu un prosop — îndepărtaţi apa cu muchia palmei — . încălţaţi-vă cu nişte şosete de lână şi puneţi pe dumneavoastră o bluză groasă. Apoi. încercaţi însă şi metoda noastră. Se strecoară. Atenţie: după fierbere. DIMINEAŢA. care se fierbe trei minute şi se lasă apoi să stea altele 15. un litru de ceai făcut din: lOOg Măduvă albă de tei lOOg Iarbă neagră (flori) 50 g Lămâiţă (planta întreagă. PE NEMÂNCATE. ÎN t im pu l Zilnic trebuie să beţi un litru! . cu mâneci lungi.vă faceţi controale hematologice repetate. 0 baie la picioare şi la mâini. dizolvate într-o jumătate de pahar cu apă. 1 fiolă de suc de anghinare + 1 fiolă cu suc de mesteacăn alb. ea vă va fi de un real folos. luate cu 3 capsule de brustur. rămâne doar un litru de ceai. Apa să aibă maximum 38°C. în care puneţi o lingură de ulei de baie salvie-cimbru şi una de ulei Osiris. să fie mărită. fără să faceţi un duş rece. fără rădăcină) 50 g Ienupăr (fructe) lOOg Levănţică (flori) IOO g Creţuşcă (flori) Din amestecul de plante se pun cinci linguri la un litru şi jumătate de apă. caldă.

. dar e o . recomandările de mai jos. începând de la 40 de ani. adenoamele. dar te face şi să nu te mai poţi lipsi de el! Aveţi încredere în medicul dumneavoastră şi explicaţi-vpe larg tratamentul pe care îl faceţi j ţ PROSTATĂ ŞI SUFERINŢELE EI (prostatism. suferinţe prostatice) fncepând cu vârsta de 50 de ani trebuie să faceţi un consult urologic an de an. Luptaţi pentru a nu deveni sclavii cortizonului. Nu consideraţi că apariţia afecţiunilor prostatei este inevita­ bilă pentru toţi bărbaţii.sabie cu două tăişuri": te a ută. faceţi băi generale calde cu uleiuri esenţiale de muşeţel mare şi pin. Stricturile. timp de o lună pe an. Vă vor alina mult durerile. urmând. fără rădăcină) Paracherniţă (plantaîntreagă. fără rădăcină) 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g . Frictionaţi-vă cât mai des cu putinţă cu balsamuri medicinale vegetale. nu sunt un dat al sorţii! Trebuie să şti cum pot fi evitate. In cazul în care aveţi dureri foarte mari.ÎNAINTEA FIECĂREI MEŞI 2 capsule de creţuşcă. 1 capsulă de muşeţei mare. sau de portocallevănţică. Şi e foarte bine să faci un tratament pre­ ventiv. ori de Osiris. fără rădăcină) Iarbă neagră (flori) Fumăriţă (planta întreagă. * i z il n ic se bea un litru de ceai B cut din-* Ienupăr (fructe) Urzică moartă albă (planta întreagă. Este un medicament salutar.

dacă urinaţi greu şi des. PE NEMÂNCATE 1 linguriţă cu polen poli/lor. cura de mai jos. 50 g fără rădăcină i 50 g Brustur (rădăcină) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Frasin (frunze) 7 20 i . care vă vor reda tonusul şi vigoarea necesare. ori acele prurituri nocturne ce nu vă lasă să dormiţi. se lasă să fiarbă un minut. de la o vârstă încolo. tot anul. din amestecul de plante. iar polenul luaţi-1 zilnic. Nu-i de mirare. Nu speraţi într-o cremămiracol.Se pun cinci linguri. Prostatism. > Iar dacă suferiţi deja de prostată. dar vă aduce în organism mulţi acizi aminaţi şi multe vitamine. PRURIT NOCTURN Nimic nu este mai sâcâitor decât mâncărimile permanente. vezi PROSTATA ŞI SUFERINŢELE EI PRURIT SENIL. sali­ vând din abundenţă. la un litru de apă. pe care să-l mestecaţi încet. ea nu există! Trebuie să vă resemnaţi 9 să visaţi 9 si 9 să urmaţi. şi pe care nici o cremă nu reuşeşte să le înlăture definitiv. Nu numai că acţiunca lui asupra prostatei este remarcabilă. ÎN FIECARE DIMINEAŢA. apoi să stea altele zece şi se strecoară. Beţi. beţi ceaiul timp de două-trei luni. ZILNIC. cauzele fiind interne. timp de una-două luni. un litru de ceai lâcut din: Limba mielului (planta întreagă.

ÎNAINTE DE FIECARE MASA luaţi: » 2 capsule de iarbă neagră. acoperiţi vasul şi lăsaţi ceaiul să infuzeze încă zece minute. fierbeţi-le două minute. Puneţi comprese cu apa respectivă pe zonele mai sensibile. Ulei vegetal. există două soluţii. apoi strecuraţi-1. să se amplifice. în funcţie de tipul mâncărimii: — Apă de ţelină. să cuprindă » 202 . ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE: 2 capsule de păpădie. ţineţi-le toată noaptea.Trifoişte de baltă (frunze) 25 g Paracherniţă (planta întreagă. el vă va regenera mucoasele fără să le irite. pentru ca să reapară când nici nu te aştepţi. PSORIAZIS Cel mai eficient tratament şi cel mai bun îl reprezintă apa de mare si băile de soare. Nici o afecţiune nu este mai rebelă la remediile chimice decât psoriazisul. fără rădăcină) 50 g Cimbru (frunze) IOO g La un litru de apă puneţi patru linguri pline din amestecul de plante. el părând că dispare fără mari eforturi şi numai la simpla aplicaţie a unei creme cu cortizon. într-o jumătate de litru de apă. să se întindă. Iar ca pruritul să cedeze mai repede. Fierbeţi trei fire mari de ţelină verde. — Ulei de Osiris. timp de zece minute. d im in e a ţ a PE sto m a cu l g o l . luaţi timp de trei săptămâni (pentru ca acţiunea acestei cure să fie completă): 1 fiolă de suc sau patru capsule de ridichi negre. îmbogăţit în atomi de oxigen prin peroxidare.

este mult mai activ decât acest drog nefast. calmantă.zonă după zonă a pielii. 2 capsule de brustur. Muşeţel mare (flori) 50 g Levănţică (flori) 50 g Cimbru (frunze) IOO g Salvie (frunze) IOO g Păpădie (rădăcină) 50 g Fierbeţi. ar trebui să găsiţi un produs extern atât de activ încât să-l „şteargă1 4 de pe suprafaţa pielii în minimum de timp posibil. Deşi pare imposibil de realizat. nu are nici un rost să-l foloseşti dacă nu este de nici un folos. Ca să dispară. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ-. timp de un minut. ÎNTRE MESE-. şi e total inofensiv! Aplicaţi-1 prin ma­ saje uşoare. Beţi toată cantitatea într-o zi şi nu neglijaţi să faceţi zilnic acest ceai. revitalizantă în ceea ce priveşte pie­ lea. depurativa. etalându-şi. 203 . lăsaţi-1 zece minute să infuzeze. patru linguri pline din amestecul de plante. înainte de a strecura ceaiul. Utilizaţi mai bine ulei de Osiris. Dar ceea ce vă poate ajuta cu adevărat este o terapie com­ plexă. » 7 ZILNIC. pe toate zonele afectate. Iar cor­ tizonul. noi vă dăm o schemă de tratament ce răspunde tuturor acestor cerinţe: 7 * Beţi. dimineaţa şi scara. care şi aşa face ravagii când ai nevoie de ci. leziunile pe lot corpul! Nu credeţi în minuni. Aşa ceva nu există. si de reechilibrare a sistemului endocrin. şi când este eficient. într-un litru de apă. în final.

vezi TĂIETURI RĂU DE CĂLĂTORIE în ain te de-a p o m i în tr-o călătorie cu m aşina. Urmaţi tratamentul până la vindecarea deplină. beţi. ceea ce este obligatoriu în cazul psoriazisului. fără rădăcină) 50 g Măghiran (planta întreagă. repartizată în porţii mici. într-un vas acoperit. Acţiunea lor conjugată va permite regenerarea pielii din interior spre exterior. Apoi strecuraţi ceaiul şi beţi toată cantitatea de-a lungul zilei. 1 capsulă de complex-muhivitamine.-ADN + vitaminele E şi F. cu o zi înainte . timp de zece minute. 204 . astfel ca efectul lor să aibă o acţiune pre­ lungită în timp. O ameliorare parţială este fără valoare. Nu-1 întrerupeţi decât atunci când pe piele nu mai există nici cea mai mică urmă de roşeaţă şi când dispare orice mâncărime. fără rădăcină) 50 g Anghinare (frunze) 50 g Verbină mirositoare (frunze) 50 g Portocal amar (muguri florali) 50 g Vă trebuie patru linguri pline din amestec la un litru de apă clocotită. vezi GUTURAI Răni.ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE: 1 capsulă de complex. un litru de ceai făcut d in : Fumăriţă (planta întreagă. sau cu avio­ nul. ori cu vaporul. Verificaţi dacă ambele complemente alimentare sunt îngloba­ te în ceară de albine. Răceală. pe care le lăsaţi să infuzeze.

în cazul în care durata călătoriei cu avionul sau vaporul este foarte mare. » 7 dar nu mai multe. răului în general. în dreptul stomacului). în sens invers rotirii acelor de ceasornic. Ulei de migdale dulci IOO mi. Agitaţi bine flaconul şi faceţi-vă t> masaj circular. mai puteţi lua încă două-trei bucăţele do zahăr cu uleiuri esenţiale. Vă supără ficatul ? Aveţi un gust amar în gură. preparaţi următorul amestec: Ulei esenţial de măghiran 25 picături. Aveţi arsuri.CU O ORĂ ÎNAINTh DE PLECARE: Sugeţi o bucată de zahăr cubic pe care aţi pus o picătură de ulei esenţial de măghiran şi una de ulei esenţial de mentă. miros urât al gurii) Sunteţi balonaţi ? Aveţi o digestie proastă ? Citiţi cu atenţie paragraful AEROFAGIE. Dacă vi se face greaţă sau aveţi senzaţie de vomă în timpul călătoriei. există o soluţie radicală pentru suprimarea greţuri­ lor. RESPIRAŢIE URÂT MIROSITOARE (balenă urâtă. pe plexul solar (adică deasupra ombilicului. sau vă simţiţi gura încleiată ? în paragraful FICATUL ŞI SUFERINŢELE SA­ LE veţi găsi remediile necesare. Soluţia obţinută are efecte calmante excepţionale şi foarte rapide. sub stern. Poate că nu este foarte simplă. 205 . ameţelilor. dar este cea mai bună metodă pe care o ştim şi nu este nici neplăcută. vă doare stomacul ? Cele recomandate în cadrul paragrafului ARSURI LA STOMAC vă vor fi de folos. În a in t e de PLECARE.

din gama Bonfanti. disfuncţii renale etc. într-un litru de apă clocotită puneţi cinci linguri pLinc-ochi din amestecul de plante. Iar dacă vreţi să scăpaţi şi mai repede de această halenă urâtă. inflamaţii ale bronhiilor. Mirosul urât ce exală din gura dumneavoastră este întâmplător. strecurat! ceaiul si beţi toată cantila tea. fără o cauză aparentă ? Atunci beţi un litru de ceai z il n ic . nişte soluţii de urgenţă. * 7 » » j 206 . Ar fi bine dacă o zi-două aţi line post. O respiraţie urât mirosi­ toare are întotdeauna o cauză anume şi nu de puţine ori se­ rioasă : inflamaţii ale mucoasei intestinale. carii sau granuloame dentare.Digestia dumneavoastră este prea înceată ? Intestinele sunt cam „leneşe* ? Citiţi cele recomandate în paragraful DIGESTIE LENTĂ. Puteţi utiliza şi un antiseptic bucal cu iod. repartizate de-a lungul unei zile. fără rădăcină) 50 g Rozmarin (j'runze) 50 g Badian (fructe) 50 g Fenicul (seminţe) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Trandafir de dulceaţă (boboci) 50 g Ca să aibă cfecl rapid. făcut din • Lămâiţă (planta întreagă. 4 capsule de verbină mirositoare. z il n ic luaţi : 4 capsule de lămâiţă. tulburări hepatice. Lăsaţi-le să in­ fuzeze preţ de zece minute. Dar toate cele de mai sus nu sunt altceva decât un început de tratament. în porţii mici.

fără rădăcină) 50 g Creţuşcă (planta întreagă. Să nu pierdem din vedere faptul că orice tra­ tament diuretic trebuie să uşureze ficatul. hipertensiune. fără rădăcină) 50 g Paracherniţă (planta întreagă. edeme. există un remediu natural foarte eficient: cataplasme cu ceapă verde pe tălpi. Urzică moartă albă (planta întreagă. ÎN TIMPUL FIECĂREI MESE PRINCIPALE- 2 capsule de coada calului vor completa acţiunea diuretică a infuziei. fără rădăcină) 50 g La un litru de apă se pun cinci linguri pline din amestec. Plantele. pentru a fi într-adevăr eficient. 207 . a cărei acţiune diuretică şi colagogă este foarte puternică. permit o remediere rapidă şi durabilă a respectivei tulburări. fără rădăcină) 50 g Coacăz negru (frunze) 50 g Mesteacăn alb (frunze) 50 g Lămâiţă (planta întreagă. 2 capsule de păpădie. se fierb un minut. deoarece siliciul pe care îl conţin ajută la fixarea acestora în organism. când este necesară o eliminare rapidă de lichid. foarte frecvent. în caz de urgenţă.RETENŢIE URINARĂ Este un simptom foarte neplăcut. putând genera celulita. prin acţiunea lor diuretică neagresivă. cu multiple consecinţe. evitând pierderea masivă de săruri minerale. ÎNAINTE DE MESEI E PRINCIPALE. dcci trebuie tratat cu foarte multă seriozitate. se lasă să stea încă zece şi se strecoară infuzia. ZILNIC beţi un litru din infuzia de mai jos-.

Este vorba de un reumatism degenerativ.. Cataplasmele se ţin ţoală noaptea. iar mişcariic se fac cu greutate. în opinia noastră. nişte şosele. — reumatisme „calde“.Se tapisează. masarea articulaţiilor cu asa-numilul balsam al vindecătorului sau crema revitalizaniă pe bază de cxtracte din ie­ nupăr şi coada şoricelului. cu rondele de ceapă şi se trag cu grijă pe picioare. astfel ca toată talpa să stea pe ele.reci“. fără supleţe. umflături. Are o acţiune deosebit de eficicnlă. reumatismele sunt. anchilozc. altfel articulaţia va deveni în curând de neutilizat. REUMATISM Suferinţă a articulaţiilor. REUMATISME „RECi “ Ele corespund tuturor tipurilor de artroză. împărţite în două mari grupe: — reumatisme . pe dinăuntru. Aceste două categorii de tratamente le detaliem mai jo s: TRATAMENT PENTRU CALMAREA DURERILOR ÎN REUMATISME­ LE „REC!” — Zilnic. fiind un remediu miraculos împotriva oricăror dureri. Trebuie calmate durerile. durerea e cronică. La nivelul articu­ laţiei în cauză pielea este rece. indiferent 1 3 * 208 . manifestată prin dureri. dar mai ales este necesară localiza­ rea şi stoparea procesului distructiv. articulaţia fiind anchilozată (deci blocată). carliiajeie fiind uzate progresiv.

bineînţeles).de natura lor. umpleţiA cu flori uscate de iarbă neagră. dat numai la cald. Se pun zilnic şi se lasă minimum două ore. şi de păr. Faceţi un săculeţ mai mare din bumbac. ulei esenţial de pin. — Sunt şi mai bune cataplasmele din amestec: Pulbere de argilă verde IOO g Pulbere de creţuşcă IOO g Pulbere de iarbă neagră 50 g Pulbere de frasin 50 g Amestecati-le bine si luaţi o cantitate care. când s-a încălzit bine puneţi-lpe articulaţia dureroasă şi legaţi-l cu un fular lung şi gros. până ce argila se usucă perfect. amestecată cu apă caldă. reducând inBamaţia şi regenerând ţesuturile edemaţiate. până se înfierbântă. ulei esenţial de muşeţel mare. Numai că trebuie să verificaţi dacă procentul de esenţă este 12% şi nu mai puţin. băgaţi-1 în cuptorul încins timp de zece minute (cu focul stins. încălziţ:-vă articulaţia din toate părţile. în comerţ veţi găsi uleiuri de baie făcute cu uleiuri vegetale esenţiale. suficient umidibeată cu apă caldă. Baia trebuie să aibă 38°-42° şi să dureze 15-20 minute. să vă poată acoperi complet articulaţia. — Cu un uscător banal. — Faceţi băi foarte fierbinţi cu uleiuri esenţiale de muşeţel mare şi de pin 2 linguri de bază hidrodispersantă. Extractele vegetale pătrund rapid în profunzime. * > s 7 1 4 209 . — Cotaplasme cu argilă verde bine frământată. Aco­ periţi „învelişul” de pulberi cu o pânză curată şi lăsaţi cataplasma toată noaptea. — Pernă cu iarbă neagră. 20 de picături. 10 picături.

z il n ic . se fierbe cinci minute.TRATAMENT PENTRU STOPAREA ŞI VINDECAREA REUMATISME­ L O R „RECI’1 Este obligatoriu să beţi zilnic un ceai. fără rădăcină) 25 g Cimbrişor (planta întreagă. se adaugă două linguri de sare grunjoasă de mare. Nu vă alarmaţi. tim p de trei săptăm âni repetând cura de patru ori pe an . din amestec. o spălătură intestinală cu acest amestec: Apă rece 2 litri Ienupăr (fructe) 25 g Salvie (frunze) 25 g Totul se fierbe zece_minute. Apoi se adaugă în apa fierbinte încă o lingură plină din ames­ tecul plantelor de mai jos. beţi trei căni mari de ceai d in : Măduvă albă de tei 50 g Ienupăr (fructe) 25 g Se pune o lingură plină. degeaba vă apucaţi de tratament. Toţi reumaticii trebuie să facă. Deseori la originea reumatismelor este tocmai putrefacţia intestinală datorată constipaţiei şi proastei alimentaţii. să vă curăţaţi intestinele. > * 3 J 7 7 5 210 . de curăţare si uşurare. din contră. Aşteptaţi ca sarea să se dizolve complet. o dată la 15 zile. în 500 mi de apă rece. fără rădăcină) 25 g Frag (frunze) 25 g în primele zile decoctul poate provoca o diaree benefică. aveţi nevoie să eliminaţi toxinele. se strecoară. Fără el. care se lasă să infuzeze şi ele preţ de cinci minute: Muşeţel mare (flori) 25 g Creţuşcă (planta întreagă.

1 capsulă de urzică moartă. 1 capsulă de coada calului. acidul deoxiribonucleic şi vita­ minele E si F sunt totuşi naturale în totalitate. colibaciloză. Medicamente ale anului 2000. coa­ căz negru. Intestinele constituie o zonă-cheie a organismului nostru. reumatismul etc. revent şi magneziu. DE m icu l sule îm p re u n ă : în a in te d e ju n şi DE PRÂNZ. era cel mai eficient tratament. fiind deosebit de activ în drenarea şi eliminarea toxinelor şi în fixarea puternică a calciului. numai astfel având acţiune prelungită în timp.) îşi au originea aici. ÎN TIMPUL CINEI lu a ţi: 2 pastile de complex-alge + coacăz negru. în multe cazuri. Ceara permite o „activitate întârziată" (retard — în ter­ I J 211 . germeni de grâu. eczemele. vă puteţi completa trata­ mentul luând. Pentru ca să fie şi eficient. Multe boli (astmul. DUPĂ MICUL DRIUN ŞI DUPĂ MASA DE PRÂNZ: 2 capsule de complex-ADN + vitaminele E şi F. nu aţi făcut decât să eliminaţi surplusurile! Dacă artroza este foarte dureroasă.Din păcate. Probabil că veţi mai şi slăbi puţin: nu vă îngrijoraţi. complexul acesta elementar trebuie să fie înglobat în ceară pură de albine. multe maladii s-ar fi putut vindeca astfel. luaţi urm ătoarele cap­ 1 capsulă de gheara dracului. indispensabil în caz de artroză. Este un complement alimentar preparat din alge marine. acest obicei de „spălare intestinală" s-a pierdut Şi.

agrişe.meni medicali). varză. dar realmente fan­ tastic. cu ajutorul căreia durerile reumatismale sunt imediat calmate. Deci există o predispoziţie. între degete — pus într-un bol cu ulei de măsline. Artroza este deseori creditară. vor revigora şi stimula viaţa celulelor. sea r a : Masaţi-vă articulaţiile dureroase cu ulei de Osiris pur. mure. de cinci ori. cicoare sălba­ tică . 212 . suprimaţi măcrişul. uleiul nu este ales pentru acţiunea lui antinevralgică. ci deoarece permite regenerarea cartilajelor în profunzime. Vreţi să vă faceţi şi mai repede bine: dim in ea ţa DIMINEAŢA. iar ţesuturile conjunctive (cartilajele articulare sunt alcătuite din aceste ţesu­ turi) se vor putea regenera. fragi. dar nu e o fata­ litate. pere. zmeură şi coacăz negru. fetică. zmeură. păpădie. Se face un macerat de rozmarin — cât luăm. cireşe. pe care îl fierbem la bain-marie timp de o oră. un punct slab al sănătăţii dumneavoastră. progresiv. !£xistă o reţetă provenită din sudul Franţei. pepene galben. dispărând în câteva minute. napi. morcovi. îmbogăţit cu atomi de oxigen. struguri. Fiţi foarte scrupuloşi în urmarea tratamentului. ADN şi vitaminele se vor răspândi progresiv în organism. efectul lui este lent. dacă este posibil. o tendinţă de a o face. » şi. Mâncaţi cantităţi mari de usturoi. lămâi. praz. ceapă. ţelină. PE NEMÂNCATE: Beţi un suc de struguri şi faceţi cure regulate de fragi. barba caprei.

este mai întotdeauna umflată. pe care o întindeţi. astfel ca să pătrundă bine în piele. nu începeţi să luaţi sub nici un motiv cortizon. ca să o feriţi de rece şi lovi­ turi. Natura este destul de eficienta în cazul artri­ telor. în grosime de un cen­ 213 . mult mai atent decât artrozele. Dacă aveţi timp şi curaj. TRATAMENTE PENTRU CALMAREA DURERILOR ÎN REUMATIS­ MELE „CALDE" Balsamul vindecătorului sau crema revitalizantă cu extract de ienupăr şi coada şoricelului se utilizează pentru fricţii uşoare dar insistente. Apoi înfăşuraţi articulaţia cu o pânză din bumbac. Amestecaţi argila cu apă rece până obţineţi o pastă moale. Atâta timp cât nu indică „furtună“. până când durerea dispare definitiv. Este vorba de artrite. în primul rând sunt necesare câteva analize ale sângelui. iar umflătura a cedat. a salvat multe vieţi. doare. Continuaţi aplicarea balsamului zilnic (chiar şi de două ori pe zi). Apoi: peste învelitoarea din bumbac puneţi o pungă cu gheaţă şi ţineţi-o preţ de două ore. în situaţii-limită. Iar viteza de sedimentare verificaţi-o cu regularitate. până când durerile s-au mai calmat. Plantele din balsam activează circulaţia sangvină şi reduc infiamaţia. Ele trebuie tratate cu precauţie.REUMATISME „CALDE' Articulaţia are pielea din zona ei caldă sau chiar fierbinte. umedă. Este un parametru ce trebuie urmărit. El a avut deseori efecte dezastruoase în atare cazuri. dar e bine ca tratamentele cortizonice să fie rezervate doar afecţiunilor grave. Dacă viteza de sedimentare nu e prea mare. vă puteţi însănătoşi cu tratamentele noastre. ZILNIC aplicaţi o cataplasmă cu ar­ gilă verde rece. Nu putem nega că.

Antireumatismal. ideal este să utilizaţi toate trei remediile. un minunat depurativ intestinal. Staţi cu ca o noapte întreagă. Probabil că o utilizaţi doar pentru a vă destinde. Păcat Ea este. Face să scadă febra. ridică pra­ gul sistemului imunitar. calmant. calmează durerile. ameliorează digestia. Argilă verde. Şi în acest caz nu se poate fără un ceai. febrifug. Nici o durere. pe care le lăsaţi să infuzeze cinci minute înainte de a strecura ceaiul. muşeţelul mare este o plantă prea puţin cunoscută în ceea ce priveşte calităţile ei te­ rapeutice. d u pă c in ă : Măduvă albă de tei 25 g Frag (frunze) 25 g Iarbă neagră (flori) 25 g Cimbru (frunze) 25 g La bolul de apă clocotită se pune o lingură plină din ames­ tecul de plante. în acelaşi timp. 214 . nici o inflamaţie nu poate rezista acestora trei! TRATAMENTE PENTRU STOPAREA ŞI VINDECAREA REUMATIS­ MELOR „CALDE". din care trebuie să beţi un bol mare. sea ra .timetru. Gheaţă. In caz de dureri insuportabile. ÎNAINTEA CELOR TREI MESE PRINCIPALE: 2 capsule de muşeţel mare. pe o bucată de pânză din bumbac şi o aplicaţi în jurui articulaţiei bolnave. zi de zi: Balsam.

precum doctorul Lecointe. pere. barba caprei. RIBCRI Nu trebuie să Ie consideraţi ca pe un apanaj inevitabil al bătrâneţii. pentru a-şi putea face efectul. zmeură. praz. Consumaţi. deci nişte cure regulate cu acid deoxiribonu- av5 . vă este necesară şi o „hrănire" internă. ÎN TIMPUL MESELOR. pe când muşeţelul mare o favorizează. care frânează elimi­ narea toxinelor. varză proaspătă. cicoare sălbatică. Apariţia lor se datorează deteriorării fibrelor de co­ lagen ce menţin elasticitatea pielii. 1 capsulă de creţuşcă. fetică. usturoi. morcov. struguri. Iar celebrul fitoterapeut Leclerc ne învaţă că muşeţelul mare. organele. luaţi-le pe toate deodată 1 capsulă de gheara draculuij 1 capsulă de coada. mure. spanacul. păpădie. Faceţi cu regularitate cure de fragi (căpşuni). coacăze negre.Anumiţi savanţi. ciocolata. în cazul reumatismelor calde este de neînlocuit. Suprimaţi măcrişul. cireşe. Deci vă trebuie un aport de elemente capabilc să regenereze aceste fibre. coacăze negre. trebuie luat înainte de masă. napi. în special acid gammalinoleic şi oxigen. calului. andive. îl consideră mai eficient decât chinina pentru scăderea febrei. în cantitate mare. chiar şi în caz de malarie. fragi. mezelăria. Ceea ce bunicile noastre o ştiau foarte bine! Şi tot el ne spune că e bine să-l preferăm oricărui calmant chimic. lăptuci. Iar peşte toate. zmeură. agrişe. anghinare. DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. pepene galben. lămâi. struguri.

dacă lenul e foarte uscat. Sau pot fi înglobate în emulsii de corp cum este laptele demachiant cu ulei natural pur Perla. 2 capsule de complex-ADN + vitaminele A şi D. începând de la vârsta de 30 de ani. sunt suverane pentru hrănirea pielii în profunzime. tot pe bază de extracte vegetale: Sunătoare + coada calului + salvie. j 216 .cleic. Apoi puteţi utiliza o cremă de zi. doar produsele naturale constituie o so­ luţie ! întrebuinţaţi zilnic un ulei vegetal pur care se potriveşte cel mai bine cu tipul de ten. Iată un tratament simplu şi deo­ sebit de eficient: ÎNAINTE DE MASĂ. de care pielea are absolută nevoie. Ca îngrijiri externe. loţiunea Tonic vegetal Perla ş. o lună pe an. LA PRÂNZ ŞI SEARA: 2 capsule de complex-ADN + vitaminele E şi F. Hamei + vitamine. obţinute fie prin macerare. Cu ceruri florale. creşteţi numărul curelor la trei pe an. vitamine si oligoelement^. Astfel aveţi siguranţa unui aport suficient de elemente nutri­ tive şi de reconstrucţie. Efec­ tuaţi aceste cure. — ulei de opaiţă (luminiţă). — ulei de tărâţe de orez. dacă aveţi un ten mixt. în mod preventiv. Cu ulei de Osiris. dacă tenul este gras. de piele. DUPĂ ACELEAŞI MESE: 2 capsule de cochilii de stridii.a. Aceste uleiuri pure. fie prin ex­ tracţie. iar dacă v-au apărut deja ridurile. pe care îl aveţi: — ulei de trandafir.

217 . pentru ca sarcina. cremă Retinolo. Sau de ce să nu le alternaţi pe toate ? Rinită alergica. al ceaiului se va dubla. stare de nervozitate. puneţi-o într-o cană mare cu apă clocotită. d u p ă cin ă . Ele vă vor aduce. Efectul binefăcător. emulsie tonifiantă pentru corp Perla ş. strecuraţi ceaiul şi adăugaţi-i o linguriţă de complex-tei granule.Sî evolueze fără „pro­ bleme". relaxant. vezi GUTURAI DE FÂN SARCINĂ Pentru ca să vă simţiţi cât mai bine dispusă în perioada cât sunteţi gravidă. vome. lăsaţi-o să infuzeze zece minute. preparat din: Busuioc (frunze) 50 g Muşeţel mare (flori) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Roiniţă (frunze) 50 g Luaţi o lingură plină din amestecul de plante. Iată şi câteva produse Bonfanti şi Perla: cremă anlirid de zi pentru piele uscată Collagene. o mare varietate de principii active.a. iar tranzitul intestinal se va normaliza. cremă antirid de noapte Elastina. iar gustul lui va fi şi mai plăcut. să beţi o cană de ceai. toate. mască de nămol. e bine ca seara . cremă antirid Terme Tabiano. Pentru întârzierea apariţiei ridurilor vă sfătuim să utilizaţi uleiul de tinereţe pe bază de limba mielului şi brâncuţă. Veţi scăpa de greţuri.încercaţi-le şi alegeţi-o pe cea care vă convine cel mai mult.

pur. Trebuie să fiţi alente: planta este toxică şi în stare proaspătă şi în stare uscată. d im in e a ţa şi s e a r a . o baie la picioare foarte rece opreşte aproape instantaneu mica hemoragie. Pentru a preveni apariţia vergeturilor este bine să vă masaţi z il n ic . pe pântec. inclus în miere. 218 . amintiţi-vă că există o plantă recomandată în mod special gravidelor ce suferă de o atare afecţiune: Trepădăioarea. profund. adânc. fină. Veţi găsi tinctură numai în farmacii si nu trebuie utilizată decât cu avizul medicului. dar nu există nici un alt produs mai b u n ! Dacă vă veţi zbate să-\ obţineţi. Dacă nu există nici o cauză obiectivă. rebelă la orice tratament. şolduri. E greu de găsit. veţi fi pe deplin recompensate: pielea dumneavoastră va rămâne. eu ulei vegetal. şi după naştere. Ori puneţi pulberea în căuşul palmei şi inspiraţi. fără a provoca nici un alt neajuns. puteţi trage pe nas pulbere de coada calului. fese. SÂNGERARE NAZALĂ (epistaxis) Dacă aveţi deseori sângerări nazale. catifelată şi perfect netedă. plantă ce are un efect hemostatic remarcabil. vă putem da câteva sfaturi. trebuie să vă consultaţi medicul curant. coapse. Cel mai eficient s-a dovedit ames­ tecul de ulei din limba mielului cu ulei din brâncuţă. O puteţi utiliza sub formă de suc proaspăt din plantă (linctură-mamă). ori desfaceţi o capsulă de coada calului. Dacă va curge sânge din nas. din care se ia o linguriţă pe zi.Dacă în timpul sarcinii apare o constipaţie tenace. o duceţi în dreptul nării sângerânde. De asemenea. pe piept. şi aspiraţi brusc.

vă oferim două soluţii: — o baie fierbinte la picioare cu rozmarin. în apa caldă adăugaţi două linguri de ulei de baie cu rozmarin. timp de zece minute. şi-adăugaţi în vasul de baie atâta apă încât să vă acopere picioarele până la glezne. nu puteţi dormi ca lumea. Si » » nu era vorbă de o sinuzită clasică — deci de o infecţie în regiunea 219 . şi nu există o cauză anume. se lasă să infuzeze preţ de zece minute. se strecoară. cu un pumn de rozmarin. ÎNAINTE DE MESELE PRINCIPALE ur­ maţi o cură cu: 2 capsule de coada calului Cura se poate repeta de câteva ori pe an. două căni m ari din ceaiul d e mai j o s : Cimbru (frunze) lOOg Ienupăr (fructe) 50 g Lămâiţă (planta întreagă.în fine. Trebuie să vă atragem atenţia asupra unui lucru: mai mult de 99% din cazurile de sinuzită cronică pe care le-am tratat erau însoţite de o stare de mare nervozitate sau de oboseală. la culcare. pe care o pregătiţi fierbând un litru de apă. până nu mai apar săngerări deloc. vă sufocaţi. dacă faceţi des epistaxis. Ceaiul se bea până când se observă o ameliorare majoră în starea bolii. dacă sunteţi grăbiţi sau nu aveţi timp. puneţi-vă în fiecare nară trei picături de ulei de Osiris. Iar dacă aveţi şi nasul înfundat şi respiraţi greu. fără rădăcină) 50 g 50 g Eucalipt (frunze) 50 g Levănţică (flori) Se opăreşte o lingură plină cu plante cu o cană de apă fiartă. TIMP DE TREI SĂPTĂMÂNI. stând întinşi în pat. — în fiecare seară. 5 SINUZITĂ z il n ic . sforăiţi.

Beţi o cană de ceai. d u pă masă . doar câteva şedinţe de simpaticoterapie sunt efi­ ciente. într-o stare avansată de stress. Deci. stimulează descongestionarea mucoasei şi dispariţia aşazisei sinuzite nevindecabile. în mod special în caz de stress. ele au o acţiune antiseptică foarte puternică asupra căilor respiratorii superioare şi nu produc nici una din reacţiile adverse pe care le generează antibioticele. pe cale reflexă. oboseală. în acest caz. nu vă repeziţi la anibiotice! încercaţi aroma-fumigafiile: puneţi seara. Atingerile la nivelul mucoasei nazale duc la sedarea (li­ niştirea) sistemului nervos vegetativ simpatic. în urechi. Dacă însă e vorba de existenţa unui proces infecţios la nivelul sinusurilor.sinusurilor nazale — . l a p r â n z şi seara . Iar mucoasa nazală este o zonă reflexogena ce reacţionează la orice dezechilibru biologic. amestecând următoarele plante: Busuioc (frunze) 50 g 50 g Portocal amar (muguri florali) IOO g Fenicul (seminţe) 50 g Fumăriţă (planta întreagă. rezină sau ulei esenţial vegatal. de fapt. fără rădăcină) 50 g Genţiană (rădăcină) 100 g Rozmarin (frunze) 220 . tampoane impregnate cu câteva picături de balsam. pe care le lăsaţi peste noapte. deşi avem mulţi pacienţi care se plâng de sinuzită. cî de o congestie permanentă a mucoasei nazale. care. nervozitate. SLĂBICIUNE Şi pentru o greutate corporală subnormala există tratamente cu ajutorul plantelor. ei sunt.

dar dacă nu puteţi. se lasă să infuzeze alte zece şi apoi se strecoară. Kilogramele câştigate în acest mod nu vor fi decât depuneri nesănătoase de grăsime. nu mâncaţi prea mult. Ar fi de dorit să-l beţi neîndulcit. se fierbe cam două minute. Dar cel mai bun tratament pentru îngrăşare este.. este foarte important să faceţi sport. Indiferent de situaţie. le veţi pierde cu prima ocazie. Cu cât efortul fizic va fi mai regulat.. Dacă ele sunt manifestări în cadrul unei stări de spasmofilie. să faceţi sport şi să vă destindeţi. mai în largul dumnea­ voastră. aveţi grijă. ceea ce urmează este tratarea afecţiunilor ce le-au generat. de exemplu. ÎN TIMPUL MESELOR: 2 păştile de complex-germeni de grâu. de purificare (vezi paragraful INTOXICAŢIE) şi de-abia după aceea să urmaţi recomandările de mai sus. 2 capsule de complex-ADN + multiaminoacizi. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de genţiană. puneţi-i o linguriţă de miere. Dacă nu reuşiţi să ajungeţi la o greutate normală orice aţi face.Se pune o lingură vârfuită din amestec la o cană cu apă. înseamnă că tratamentul trebuie început printr-o cură de dezintoxicare. pe care. cu atât veţi începe să vă simţiţi mai puţin obosiţi. de oboseală sau de proastă funcţionare a ficatului. din fericire însă. . SPASME MUSCULARE (cârcei) în primul rând trebuie să se stabilească din ce cauză apar. mai ritmic. Apoi.

Îna inte DE CULCARE. se strecoară şi se îndulceşte cu puţină miere de tei. fără rădăcină) IOO g Portocal amar (muguri florali) 50 g Busuioc (frunze) IOO g Muşeţel mare (flori) 50 g Genţiană (rădăcină) 50 g Se fierbe un litru de apă.Din contră. fiind generat de un efort muscular excesiv. Beţi. În a in t e d e CULCARE. Dacă vă simţiţi deosebit de surescitau. o cană de ceai făcut din: Măghiran (planta întreagă. să aveţi o noapte liniştită şi odih­ nitoare. în acest caz încercaţi tratamentul de mai jos şi veţi putea dormi.. J s » 7 s 7 2 capside de sulfină. în mod sigur. dar total inofensiv. timp de un minut.. veţi dormi bine si nu vă veţi scula 1 „bui7 maci“ ! s ’ 5 » j 222 . Ele vă vor ajuta să vă relaxaţi. Nu uitaţi că esenţele nu pot fi puse direct în apa de baie. dacă răul este trecător. d u pă m ese . luaţi. faceţi o baie gene­ rală caldă cu esenţe de muşeţel mare şi de pin. ori survenit după o perioadă de oboseală sau de nervozitate. Vă veţi destinde. ele trebuie amestecate în prealabil cu o bază hidrodispersantă sau. de tensionaţi. să vă destindeţi. cu patru linguri din amcstecul de plante. folosiţi un ulei de baie gata preparat cu esenţele de mai sus. se lasă totul să infuzeze încă zece minute. un somnifer major. şi mai bine. de nervoşi. ÎN FIECARE sea r ă . mult mai bine.

Să nu vă închipuiţi că este vorbă de nu ştiu ce talente ascunse. ele permanentizându-se. o adevărată şcoală de relaxare. vezi PROSTATA ŞI SUFERINŢELE EI SUGHIŢ Puneţi într-o cană mare de apă fierbinte o lingură de seminţe de fenicul. 10-15 şedinţe până să reuşiţi să vă stăpâniţi perfect musculatura. Ioan. Dar eforturile dumneavoastră vor fi răsplătite: vă veţi simţi mai puţin obosiţi. nu mai expiraţi. înnăscute. TĂIETURI (julitun. se pare că nu sunteţi în stare să vă destin­ deţi sau nu ştiţi cum. şi beţi cana până la fund. pe care le schimbaţi din oră în o ră. Stare depresiva. mai puţin tensionaţi. vezi FICATUL ŞI SUFERINŢELE LUI Suferinţe prostatice. zgârieturi. dacă spasmele musculare devin o stare de fapt. strângeţi-vă nasul între degete. Lăsaţi-o să infuzeze zece minute şi-apoi să se răcească puţin. A poi: inspiraţi profund. Va trebui să vă deprindeţi! Cea mai bună metodă este sofrologia.în fine. Vă vor trebui. probabil. râni) Pentru grăbirea cicatrizării: — comprese impregnate în ulei vegetal din iarba Sf. vezi DEPRESIE Suferinţe hepatice. sau 223 .

vor grăbi şi cicatrizarea. timp de un minut. un litru de apă cu cinci linguri de plante. TENDINITE Dacă sunt întâmplătoare. » Este posibil însă să faceţi pusee frecvente de lendinite ori de câte ori faceţi o partidă de sport sau altfel de exerciţii fizice. există o singură soluţie: un masaj uşor. beţi o cană mare de ccai (Scut din ' Genţiană (rădăcină) 50 g Frag (frunze) 50 g Urzică moartă albă (planta întreagă. se Iasă să infuzeze circa zece minute şi se strecoară. într-o atare situaţie este necesară o cură de eliminare-remineralizare. fără rădăcină) 50 g Rozmarin (frunze) 50 g Creţuşcă (planta întreagă. în lunile iunie sau iulie. Cataplasmele vor opri şi sângerarea. » dimineaţa şi seara .— dacă sunteţi la ţară. 224 . dimineaţa şi seara. fie râşniţi un pumn de plante uscate. fără rădăcină) 50 g Trifoişte de baltă (frunze) 25 g Soc (flori) 50 g Se fierbe. cu ulei de Osiris. care este emina­ mente hemostatică. Iar dacă rana e mică şi nu aveţi la îndemână o cantitate mai mare de pulbere. Mai puteţi pune pulbere de coada calului. fie desfaceţi o capsulă de coada calului. care va reduce inflamatia. Zdrobiţi-le într-un mojar şi aplicaţi-le di­ rect pe rană. culegeţi flori galbene de sunătoare.

Alt­ fel. naturale şi eficace. într-adevăr. încă o lună. fără rădăcină) Coada şoricelului (planta întreagă. fără rădăcină) 225 .ÎNAINTE DE FIECARE MASA-. tenul este gras. dar nici una din­ tre ele nu va da un rezultat de durată. Noi vă putem da o listă întreagă de creme. trebuie să faceţi o cură de dezintoxicare. 2 capsule de coada calului. Urmaţi cura de mai sus timp de două luni. 50 g 50 g 50 g lOOg 50 g 50 g tăcut din : Pir (rădăcină) Brustur (rădăcină) Păpădie (planta întreagă. dacă nu vreţi să vă su­ puneţi acestei cure de „curăţire”. dacă este vorba de o faimoasă tendinită a colului. DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. înainte de utilizarea unor produse cosmetice. Apoi. înain­ te de a începe sezonul sportiv de vară. loţiuni. reţineţi că ea este deseori legată de o tasare a vertebrelor cervicale şi doar manipulările mecanice. în line. fără rădăcină) Lămâiţă (planta întreagă. dcmachiante. pe care toată lumea o cunoaşte sub numele de tenis-elbow. fără rădăcină) Fumăriţă (planta întreagă. » ’ i i TEN GRAS Dacă. degeaba le utilizaţi. ÎN TIMPUL MESEI: 2 păştile de complex-gemteni de grâu. pot să-i pună capăt. practicatc de un terapeut compe­ tent. anual. tim p DE t r e i z il e beţi câte un litru de ceai în 24 de ore.

ca să infuzeze bine plantele timp de zece minute şi-apoi se strecoară. ÎN FIECARE sea r ă aplicaţi o mască doar din căpşuni zdrobite. în general. altfel nu dă rezultatele scontate. de curăţire a pielii este indispen­ sabilă tenului dumneavoastră. acţiu­ nea lor astringenta. sângelui. există fiole de căpşuni. veţi observa în curând cum porii încep să 226 . câteva sfaturi cosmetice. care vor ajuta la epurarea ficatului. mult mai comod de utilizat. ÎN TIMPUL MESELOR DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ: 2 păştile de complex-ADN + multiaminoacizi vă vor aduce complementele alimentare. în privinţa cremelor. Dacă nu aveţi timpul necesar. se pun patru linguri rase din amestcc. Să nu vă închipuiţi că dacă aveţi tenul gras nu trebuie să utilizaţi nici o cremă. depurativa. de multe ori — de prea multe o r i! — absente din alimentaţia dumneavoastră şi absolut indis­ pensabile frumuseţii tenului şi pielii. se acoperă vasul. pe toată faţa. Iar cel mai bun dintre produsele cosmetice este ulei vegatal pur de alune. rinichilor. Decoctul se bea neîndulcit. în fiecare dimineaţă. Acum. se lasă să fiarbă două minute.Se amestecă bine plantele şî. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de pir. a căror acţiune este la fel de astringenta. la un litru de apă. pe care o ţineţi zece minute. dar asiguraţi-vă că au în ele suficiente vitamine. E o eroare! Dacă le alegeţi cu grijă. cele mai bune sunt produsele pe bază de plante. Dacă veţi face un masaj uşor cu el.

gama Bardana (pe bază de brustur). » TEN USCAT Dacă pielea este uscată în ciuda tuturor tratamentelor externe pe care le-aţi încercat. re­ petând cura de trei-patru ori pe an: 2 pastile de complex-ADN + vitaminele E şi F. 227 . cremă cu nalbă şi tei pentru ten gras cu impurităţi.se închidă. iar pielea îşi recapătă strălu­ cirea si luminozitatea. pentru că aspectul pielii reflectă buna funcţionare a organelor interne. se lasă să „tragă“ zece minute. îna in te d e f ie c a r e Rozmarin (frunze) Cimbru (frunze) Fenicul (seminţe) Mentă dulce (frunze) Măghiran (frunze) Genţiană (rădăcină) masa . îna in te DE fie c a r e m a să luaţi. o cană de ceai făcut din : 50 g 50 g 50 g 50 g 25 g 50 g Se pune o lingură din amestec la o cană cu apă clocotită. Şi vă mai recomandăm câteva produse Bonfanti şi Perla: loţiune tonică şi crema pe bază de sulf. Beţi. iar ficatul leneş sau prea obosit. se strecoară şi se bea. Este o can­ titate suficientă pentru a vă stimula digestia. Aşa că tot cu un tra­ tament intern trebuie început. înseamnă că asimilaţia dumneavoastră este proastă. timp de trei săptămâni. că punctele negre dispar.

uleiurile vegetale: — de opaiţă (luminiţă). Şi este bine să preferaţi produsele cosmetice pe bază de extracte de muşeţel mare. — de jojoba — trebuie utilizat în permanenţă. fără rădăcină) 50 g 228 . dacă pielea este foarte uscată şi devitalizată.ÎN TIMPUL MICULUI DEJUN $1 AL PRÂNZULUI: 2 pastile de compla-structural. nu e vorba de un ulei. ci de o ceară lichidă pe care pielea o absoarbe atât de rapid. cosmeticele. care trebuie tratat cu foarte multă grijă. Bineînţeles că sunt net mai bune cele din extracte naturale vegetale. nalbă de pădure. TUSE O tuse cronică vă obligă să consultaţi un specialist. dintre produsele Bonfanti şi Perla). din limba mielului şi brâncuţă. — de trandafir. fără rădăcină) 50 g Cimbru (frunze) IOO g Rotungioară (planta întreagă. o tuse întâmplătoare poate fi înlăturată şi cu ajutorul plantelor. încât vă puteţi machia imediat după ce l-aţi dat pe faţă (de ex. vă vor aduce sărurile minerale de care are nevoie pielea dumneavoastră. un litru de ceai fierbinte: Cimbrişor (planta întreagă. pentru tenul obosit. ziln ic . Şi-acum. ulei de Osiris şi care sunt întotdeauna îmbogăţite cu vitamine. în primul rând. fără rădăcină) 50 g Lumânărică albă (flori) 50 g Limba mielului (planta întreagă. Toate aceste uleiuri trebuie utilizate pe lângă cremele dum­ neavoastră obişnuite. compus din produse na rale bogate în oligoelemente. astfel încât pielea să nu fie „agresată** de efectele uleiului. sau un ulei de tinereţe.. crema de zi cu jojoba.

Culcaţi-vă şi nu mai ieşiţi din casă până când nu vă însănătoşiţi. Lăsaţi ceaiul să infuzeze în jur de zece minute. Şi ca şi după tratamentul precedent. utilizând un amestec de: Ulei de Osiris 30 mi. Beţi toată cantitatea repartizată în cinci porţii. cu putere. ÎNAINTE DE MASĂ lu aţi: 3 capsule de fenicul DUPĂ ACELEAŞI MESE: 2 capsule de cimbru. rapid şi eficient. vezi ULCER STOMACAL * ULCER STOMACAL (ulcer gastric) în general. dar preferaţi o baie. LA PRÂNZ ŞI SEARA. Mucoasa gastrică trebuie protejată pentru ca durerea şi arsurile să nu vă 229 . într-un litru de apă. la căldură! Ulcer gastric. apoi strecuraţi-1. îmbrăcaţi-vă cu o flanelă de corp sau cu o jachetă de lână. Ulei esenţial de pin 5 mi. Este un tratament excelent. pe care le Gerbeţi un minut. băgaţi-vă în pat. boala ulceroasă se datorează stressului. Dacă aveţi senzaţia că „tuşiţi din piept". care curăţă bron­ hiile de secreţii şi le fortifică. iată o altă soluţie: Faceţi o baie generală fierbinte cu ulei de baie care conţine ulei de Osiris. îndulcind fiecare cană cu o lingură de miere de cimbru sau de levănţică. Dacă nu vă plac fricţiile. fricţionaţi-vă tora­ cele.Amestecaţi bine plantele şi luaţi din ele cinci linguri pline.

în special calciu şi magneziu. 230 . luaţi două linguri pline. opăriţi-le cu 500 mi de apă clocotită. Dar pentru a avea un rezultat durabil primul obiectiv este eliminarea factorului nociv principal: stressul! Vă recomandăm un tratament ce acţionează. timp de trei luni. cu f ie c a r e c a n ă d e ceai înghiţiţi ş i: 2 capsule de coada calului. iar coada calului le va fixa pe acestea din urmă în organism. ÎN TIMPUL MESELOR: 2 capsule de cochilii de stridii. lăsaţi-le să tragă zece minute şi apoi strecuraţi infuzia. denumit şi ceaiul celor trei flori.chinuie în permanenţă. simultan. ULCER VARICOS Şi în acest caz plantele s-au dovedit deosebit de benefice. cel mai dificil lucru într-o boală ulceroasă. pe am­ bele planuri: în a in te d e FIECARE m asa b eţi o cană m are d e ceai făcut din: Nalbă de pădure (flori) 50 g Muşeţel mare (flori) 50 g Urzică moartă albă (flori) 20 g Din amestecul de mai sus. Tratamentul trebuie urmat cu regularitate 15 zile lunar. cât şi pentru a lăsa organismul să reacţioneze. Ele vă vor face plinul de oligoelemente. Numai că trebuie să aveţi răbdare atât pentru a le da timp să acţioneze.

zdrobiţi-o 231 . lu aţi: 2 capsule de ridiche neagră. z il n ic LA PRÂNZ ŞI SEARA. Opăriţi în apă clocotită o foaie de varză timp de cinci secunde. lăsaţi-le să infuzeze cam zece minute şi strecuraţi totul printr-o pânză deasă. fără rădăcină) 50 g Viţă de vie (frunze) 50 g Cimbru (frunze) 50 g Brustur (rădăcină) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Lăsaţi la macerat. aruncaţi în vas un pumn de salvie şi de verbină mirositoare. ÎNAINTE DE MASĂ. Dacă ulceraţia este profundă. Daţi-le într-un clocot fără să le fierbeţi. timp de două ore.b eţi un litru de ceai făcut d in : Coada şoricelului (planta întreagă. patru linguri din amestec. ÎN TIMPUI. rolul lor preponderent este însă acela de a con­ tribui la regenerarea ţesuturilor şi de a lupta împotriva tuturor infecţiilor. lăsaţi-le să infuzeze preţ de zece minute şi strecuraţi ceaiul. Spălarea zonelor ulcerate se face cu o apă minerală negazoasă. ames­ tecate în părţi egale. faceţi cataplasme cu foi de varză şi aplicaţi-le pe rană de două ori pe săptămână. Daţi în clocot un litru din apa respectivă. într-un litru de apă. care vor stimula activitatea ve­ zicii biliare. stingeţi focul.MESELOR PRINCIPALE'- 2 capsule de viţă de vie pentru activarea circulaţiei sangvine.

z il n ic . înainte de-a strecura ceaiul. Se acoperă vasul şi se lasă să stea. aplicând cataplasma de mai jos vă veţi calma : — fierbeţi un litru de apă în care aţi pus doi pumni de frunz de frag sau căpşuni. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de fenicul. Aveţi grijă ce mâncaţi. ţelină. apoi se dă uşor în clocot preţ de un minut. aplicaţi-o direct pe rană şi legaţi-o cu o faşă. Iar dacă sânii sunt şi d'ureroşi. strecuraţi. E bine să beţi toată cantitatea de-a lungul unei zile. luând. multe fructe şi legume (morcovi. fenicul. napi. câte o înghiţitură. mărar. un litru de ceai din: Fenicul (seminţe) IOO g Frag (frunze) IOO g Pir (rădăcină) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Se pun cinci linguri din amestec la un litru de apă. Lăsaţi-o acolo minimum două ore. a căror eficienţă a fost în perma­ nenţă probată de-a lungul timpului. de preferinţă. timp de 15 minute. UMFLAREA SÂNILOR Beţi. mai ales o cantitate foarte mare de asmăţui. Consumaţi. Sunt reţete foarte vechi. de câte ori vă vine la îndemână. salată). astfel încât să vă 232 . iar apa caldă amestecaţi-o cu o cantitate suficientă de argilă verde sfărâmată.cu un sucitor pe o planşetă de bucătărie foarte curată.

UNGHII CARE SE RUP UŞOR (casante. Cu o pensulă mică. ci de un strat de vitamine E şi PP.iasă o cataplasmă de 0. Veţi vedea că după tratamentul de 233 . iată ce vă recomandăm noi. Iar ca acţiunea tratamentului să Qe şi mai rapidă. PRÂNZ ŞI CINĂ: 2 capsule de cochilii de stiidii. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de coada calului. la culcare. reîncălzită şi folosită de şapte-opt ori. ungeţi-vă unghiile seara. crăpă. ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE'- 2 pastile de complex-structural. Deci nu veţi avea nevoie de toată apa pe care aţi preparat-o. care se rup din te miri ce. friabile. denotă faptul că organismul dumneavoastră suferă. Unghiile friabile. se-ndoaie. care vor pătrunde în structura lor şi le vor „hrăni". DUPĂ MICUL DEJUN. Ea poate fi păstrată la frigider. în mod cert. de o demineralizare acută. de magneziu şi calciu. aplicaţi-o pe sâni şi lăsaţi-o să stea preţ de două-trei ore. Dimensiunile calaplasmei trebuie să fie atât de mari încât ea să vă acopere complet doar sânii. moi) Dacă orice aţi făcut sau încercat până acum n-a dat nici un rezultat. Ele vor fi astfel „învelite" nu de ojă. ca îngrijiri locale utilizaţi uleiul pur de germeni de grâu.5 cm grosime.

mai sus veţi scăpa şi de alie tulburări sau suferinţe., cum sunt starea de nervozitate, reumatismul, spasmofilia. Dacă simţiţi nevoia, dacă resimţiţi efectele-i benefice, nu ezitaţi să urmaţi acest tratament timp de două luni consecutiv. Pu­ teţi face trei cure pe an de câte doua luni, şi astfel alimentaţia dumneavoastră carenţiala va fi reechilibrată în principii nutritive esenţiale.
1 * 7 9 9 7

UREE Dacă nivelul ureei în sânge are tendinţa să fie prea ridicat, trebuie să consultaţi neapărat medicul, deoarecc afecţiunea im­ plică o drenare, o purificare, o curăţare a întregului organism — sânge, rinichi, ficat, intestine. Indiferent dacă sunteti sau nu în situatia de fată, nu uitati marea cură depurativă de toamnă. Ea trebuie făcută toată viaţa. Dacă vreţi să fiţi în formă, dacă vreţi să fiţi feriţi de atacul microbilor iarna, este obligatoriu s-o faceţi!
i » a 7 9 » * ' 9 9 i

z il n ic , în t r e m e s e , beţi trei căni mari de ceai, preparat din plantele de mai jos. „Marea curăţenie" împotriva ureei începe cu această infuzie de drenaj: Pir (rădăcină) 50 g Păpădie (rădăcină) 50 g Rozmarin (frunze) ■ 50 g Salvie (frunze) 50 g Se fierb patru linguri pline din amestec într-un litru de apă timp de două minute, se lasă să tragă încă şapte minute şi apoi se strecoară.

234

DIMINEAŢA, PF NEMÂNCATE-.

3 capsule sau o fiolă cu suc de ridichi negre.
L A PRÂNZ ŞI SEARA. ÎNAINTE DE MASA-.

2 capsule de brustur.
ÎN TIMPUL ACELORAŞI MESE--

2 capsule de salce. Cura poate fi repetată de două-trei ori anual, dar trebuie să vă verificaţi mereu nivelul ureei.
»

URTICARIE Este o boală extrem de dificil de diagnosticat, de stabilit căror cauze se datoreşte, de tratat! Este o afecţiune de origine neu­ rologică ? Sau este legată de o intoxicare ? Ori evoluează pe un teren reumatic? Crizele urticariene sunt de-a dreptul handicapante, ucigătoare! D ar plantele şi reţetele de veche sorginte, bazate pe ele, se pare că sunt în stare să le suprime.
ZILNIC, un litru de ceai făcut din:

50 g Nalbă de pădure (flori) IOO g Salvie (frunze) 50 g Violetă (flori) Urzică moartă albă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g 50 g Brustur (rădăcină) Se pun patru linguri din amestec să macereze timp de două ore într-un litru de apă. Totul se dă în clocot fără să fiarbă, se

235

Iasă ceaiul să tragă timp de zece minute şi de-abia apoi se stre­ coară. Se bea toată cantitatea într-o singură zi. Dacă urticaria se manifestă în valuri-valuri, de fiecare dată pulverizaţi-vă cu apă din flori de portocal. Calmează mâncărimea şi atenuează uscăciunea epidermei. Dacă puseul urticarian este foarte intens, aplicaţi uşor ulei de Osiris. Iar când zonele cu leziuni sunt şi dureroase puteţi pune pe ele comprese cu ulei de Osiris timp de una-două ore.

Valuri de căldură, vezi BUFEURI, MENOPAUZĂ

VARICE Nu vor dispărea cu ajutorul plantelor, dar poate fi ameliorată circulaţia venoasă, de întoarcere.
ZILNIC beţi un litru de ceai Scut din:

Coada şoricelului (planta întreagă, fără rădăcină) Cimbru (frunze) Salvie (frunze) Frag (frunze) Rozmarin (frunze) Se opăresc cinci linguri pline de plante cu un clocotită, se lasă să tragă 15 minute, se strecoară:
ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ:

50 g 50 g 50 g 50 g 50 g litru de apă

2 capsule de viţă de vie.

236

ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE:

2 pastile de complex-viţă de vie.
LA PRÂNZ ŞI SEARA, DUPĂ MESE:

2 păştile de complex-pătrunjeL Săptămânal, două băi generale calde cu uleiuri esenţiale de chiparos, cimbrişor şi ienupăr, urmate de un duş rece pe picioare.

VÂJÂITURI (ZGOMOTE) ÎN URECHI
DIMINEAŢA, PE NEMÂNCATE, ŞI SEARA, LA CULCARE, beţi O

cană marc de infuzie preparată din: Viţă de vie (frunze) 50 g Muşeţel mare (flori) 25 g Busuioc (frunze) 50 g Creţuşcă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Mentă dulce (frunze) 25 g Salvie (frunze) 50 g Lămâiţă (planta întreagă) 25 g La o cană cu apă fierbinte se pune o lingură din amestecul de plante. Lăsaţi ceaiul să infuzeze, apoi strecuraţi-1. Puteţi să-l îndulciţi cu puţină miere de rozmarin.
ÎNAINTE DE FIECARE DIN MESELE PRINCIPALE:

2 capsule de angfunare.
ÎN TIMPUL MESELOR DE PRÂNZ ŞI SEARĂ.

2 păştile de complex-pătrunjeL
DUPĂ PRÂNZ ŞI DUPĂ CINĂ:

2 capsule de portocal amar.

Suferinţa dumneavoastră na se poate înlătura cât a-i bate din palme deoarece, de multe ori, ea se datorează existenţei a trei tulburări asociate: artroza vertebrelor cervicale, proastă circu­ laţie, hipemervozitate. Trebuie acţionat simultan asupra lor, ceea ce nu e o treabă uşoară! Indiferent care este situaţia, vă sfătuiesc să vă adresaţi unui kinesiterapeut care va şti cum să amelioreze artroza şi poate chiar vă va învăţa cum să vă relaxaţi cu ajutorul unor exerciţii de yoga sau de sofrologie. Aţi încercat să faceţi o baie generală, caldă, cu ulei esenţial de pin şi de muşeţel, atunci când vâjâială devine insuportabilă ? Noi am obţinut rezultate neaşteptate la pacienţii cărora le-am recomandat-o. Tot ceea cc v-am oferit aici este o terapie de stabilizare, de ameliorare a stării dumneavoastră; nu avem pretenţia că, pro­ cedând astfel, s-a terminat cu zgomotele din urechi! Vânătăi, vezi CONTUZII Vertije, vezi AMEŢELI VERUCI (negi) Experienţa personală ne-a dovedit că persoanele care au (sau fac) vcruci sunt indivizi în general foarte nervoşi, ce au o lipsă marcată de calciu şi magneziu. Ei trebuie calmaţi, liniştiţi şi remineralizaţi.
ÎNAINTEA FIECĂREI MESE. vom lua :

2 capsule de coada calului

238

ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE-.

2 capsule de cochilii de stridii.
DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ, DUPĂ MESE-,

2 păştile de complex-structuraL Cura va da rezultate numai dacă este urmată cel puţin şase luni consecutiv. Local, pentru dispariţia lor rapidă, există două soluţii: — fie se pun minicataplasme cu usturoi sau cu rostopască verde; se râde usturoiul, se zdrobeşte rostopască, se pun pe un mic leucoplast, dar strict local, încât să nu dcpăşească marginile negului (altfel se „arde“ pielea sănătoasă); se schimbă cataplasma zilnic-, — fie se pensulează negul cu tinctură-mamă de tuia (există gata pregătită în farmacii). în fine, dacă vreţi ca starea dumneavoastră de spirit să se liniştească definitiv, trebuie să vă reorganizaţi viaţa: alternaţi sportul cu destinderea. De asemenea, mâncaţi mai bine, mai echilibrat, mai relaxat. Nu uitaţi de calciu, magneziu, aminoacizi şi vitamine. Iar toate cele de mai sus le puteţi rezolva simplu: la fiecare prânz, puneţi pe alimente o linguriţă de pulbere de coada calului, iar seara, la cină, o linguriţă de pulbere de germeni de grâu.

VIERMI INTESTINALI Cu ani în urmă, medicii urmăreau cu o deosebită atenţie apariţia viermilor intestinali la copii. în prezent sunt aproape total ignoraţi. Nu este o atitudine judicioasă, mai ales că posibilitatea in­ festării există, tulburările create de ei în organismul celor mici

239

sunt nedorite şi neplăcute, iar tratamentul nu se face cât ai bate din palme. Ce vă recomandăm ? Se fierb trei căţei de usturoi, tăiaţi mărunt, în 500 g de apă, timp de un sfert de oră. Dimineaţa, pe stomacul gol, se bea o jumătate de pahar de decoct. Dacă gustul pare foarte rău se poate îndulci cu miere de cimbru. Se bea timp de patru zile şi se scăpă în mod sigur de paraziţi. Dar ca să nu mai apară niciodată, pentru ca „terenul“ să fie tratat, vă recomandăm, timp de două luni anual, de preferinţă la începutul verii şi iernii:
LA PRÂNZ ŞI SEARA, ÎN TIMPUL MESEI-

2 capsule de muşeţel mare.
DUPĂ ACELEAŞI MESE-.

2 capsule de coada calului.

VOMĂ Bineînţeles că ne referim numai la întâmplătoare, apărute din cauze minore.
LA PRÂNZ ŞI SEARA, ÎNAINTE DE MESE-.

cele pasagere,

Busuioc (frunze) 50 g Muşeţel mare (flori) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Fenicul (seminţe) 50 g Portocal amar (muguri florali) 50 g La un bol apă fierbinte se pune o lingură plină de plante, se lasă să tragă zcce minute, se strecoară şi se bea cu înghiţituri mici.

240

DUPĂ PRÂNZ ŞI DUPĂ CINA

2 capsule de angelică.
SEARA, LA CULCARE-.

2 capsule de sulfină. Este bine să mâncaţi „mai uşor“ : fructe, legume, supe. Evitaţi carnea şi grăsimile câteva zile. Iar dacă obişnuiţi să vomaţi uşor din te miri ce, iar medicul spune că nu e vorba de nici o boală ci de o predispoziţie, luaţi: 2 capsule de muşeţel mare, ZILNIC, ÎN t im p u l MICULUI DEJUN, până când vomele nu mai aparZgârieturi, vezi TĂIETURI ZONA ZOSTER Noi afirmăm că singura metodă de vindecare a bolii esie mag­ netismul. Iar cum practicieni ai acestei metode aproape nu mai există, iată câteva recomandări pentru atenuarea durerilor. Aplicaţi local o pudră alcătuită din pulbere de pedicuţă (80%) şi pulbere de rădăcină de angelică (20%). Faceţi acest lucru de mai multe ori pe zi. După fiecare pudraj, faceţi o pulverizare cu apă de trandafiri. Ea înmoaie, hidratează, descongestionează şi calmează. Pentru eliminarea ♦oxinelor, pentru stimularea imunităţii: Cimbru (frunze) IOO g Salvie (frunze) IOO g Creţuşcă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Muşeţel mare (flori) 50 g

16 Corn. nr.279

24\

Sc fierb patru linguri pline din nmcstec într-un lilra de apH, timp de două minute. Sc lasă ceaiul să tragă alte zece minute, se strecoară şi se beau, zilnic, două-patru căni, până la vindecarea definitivă.
DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ, DUPĂ MESE:

3 capsule de complex-multivitamirie. Veţi avea nevoie de ele şi pe toată durata bolii şi după, pentru forlifierea organismului.

obţinută din planta uscată. în funcţie de pacient şi de afecţiune. unde au fost cultivate. Aşa cum am mai precizat. spre deosebire de infuzii. mai eficient ? Categoric. tincturi. de la marginea drumurilor. iată ce vă putem spune. decocturi. o pulbere. oare. cât şi adaptarea unor scheme terapeutice „terenului" acelor bolnavi cu predispoziţie faţă de anumite maladii. să nu utilizaţi îngrăşăminte şi erbicide pentru cultivarea lor. Avantajul utilizării plantelor medicinale în tratarea bolilor constă în faptul că ele permit alcătuirea unor reţete strict dozate. când cumpăraţi ceaiuri sau capsule. în sensul că ar acţiona mai rapid. din ce regiune provin plantele medicinale res­ pective. NU! Deşi. are toate principiile active ce le conţine planta verde şi nu numai 243 . ori le culegeţi singuri.PLANTELE MEDICINALE ÎN CEAIURI SI » CAPSULE FOARTE IMPORTANT. esenţe. în ceea ce priveşte capsulele cu pulbere de plante. după explozia centralei de la Cemobâl trebuie întotdeauna să întrebaţi. de unde au fost culese. macerate. Prima întrebare ce transpare este: sunt. capsulele mai bune. e bine să nu le luaţi din zone poluate. Iar dacă le cultivaţi singuri. luată ca atare.

ca să vă daţi seama sub ce formă vă poate ajuta mai mult. va avea un efect inegalabil în caz de celulită. acolo unde este cazul. pe majoritatea. dar nu va fi recomandată persoa­ nelor nervoase. infuzia va fi calmantă. capsula de mentă piperată va avea acţiune stimu­ latoare. de la plafaruri sau farmacii particulare. în cadrul paragrafului referitor la utilizarea infuziilor. în paragraful re­ feritor la pulberi. Descrierea fiecărei plante în parte urmează o schemă gene­ rală — familia botanică.pe cele dizolvate în apa de ceai. numirile populare utiliza­ te în România. Ia rândul lui. în caz că nu aţi citit cu atenţie primele pagini ale cărţii. caracterizarea terapeutică. numele latin. le puteţi cumpăra. ele fiind înşiruite în ordinea des­ crescătoare a efectului terapeutic pe care îl au plantele asupra lor. maladiile ce beneficiază din plin de o atare formă de prezentare a plantelor medicinale sunt subsumate la o singură rubrică — indicaţii —. toate plantele pe care vi le prezentăm aici le puteţi găsi singuri (cu excepţia câtorva exemplare exotice). altele sub formă de pulbere. cum se administrează sub formă de ceai şi cum sub formă de pulbere. Repetăm. uscarea şi păstrarea plantelor. Ceea ce deosebeşte infuzia de capsulă este efectul terapeutic. De exemplu. Capsula de trifoişte de baltă va fi mult mai eficientă decât ceaiul pentru „curăţarea*1 vezicii biliare. Şi exem­ plele sunt multe! Este bine să citiţi cu atenţie informaţiile prezentate Ia fiecare plantă în parte. ce boli se pot trata cu ajutorul ei. iar dacă faceţi un efort — şi îl veţi face doar o singură dată. care. bolile ce se pot trata cu ajutorul lor sunt defalcate pe două categorii — indicaţii majore şi indicaţii minore. recol­ tarea. anumite plante sunt mai active sub formă de ceai. apoi veţi şti cum să vă orientaţi —. în fine. ce parte a plantei se utilizează. veţi găsi toate remediile 244 .

Şi v-am sfătui să adăugaţi şi câteva din denumirile populare — ele sunt cele ce se utilizează pe întreg cuprinsul ţării noastre —. când se spune „fierbeţi un minut". un vârf de cuţit din pulbere. atunci când aţi pornit să vă cumpăraţi plantele medicinale. Plantele medici­ nale nu fac nici un rău ! Dar. plantele pierd multe din principiile active. pe o listă. ori trec în apa de ceai. care nu „se dizolvă" în apă. aproximativ. fie în unele farmacii particulare ce au un sector pro­ filat numai în comercializarea de produse naturale şi preparate obţinute din ele! Dacă vi le culegeţi singuri. latineşti. apa să şi dea în clocot cât număraţi până la 9 245 . prin fierbere. Mai trebuie să reţineţi că. gelule sau tablete —. îşi pierd calităţile lor terapeutice. ci şi pe cele ştiinţifice. sub formă de capsulc. Fitoterapia nu obligă la nişte dozări stricte. Deci. plante proaspete. Sau. la culegătorii specializaţi. umpleţi-o cu pulbere şi vedeţi apoi cât a încăput în ea. totul trebuie să aibă o măsură: nimic nu e mai rău decât alunecarea spre extreme! Şi încă un lucru: e bine să aveţi cu dumneavoastră. bi­ neînţeles după ce le-aţi uscat conform recomandărilor noastre. dar care să denu­ mească cutare sau cutare plantă cu alt nume decât acela utilizat de dumneavoastră. să nu uităm. pulberea o puteţi realiza prin măcinarea fină a părţilor plantelor ce se utilizează ca remediu — aşa cum specificăm în cadrul descrierii fiecărei plante — . Iar o capsulă conţine. când anotimpul în care le căutaţi corespunde cu perioada de vegetaţie şi înflorire a plantei. nu numai numele populare ale plantelor.naturale propuse de noi — plante uscate. fie la piaţă. luaţi o capsulă goală de ampicilină. Şi farmaciştii şi culegătorii le ştiu. pentru că s-ar putea să găsiţi un culegător foarte priceput. ci „se distrug". înseamnă că focul trebuie să fie foarte „tare“. fie în farmaciile „verzi".

tincturi. pentru a înlătura orice posibilă nelămurire din partea dumneavoastră: — plantele descrise sunt cele pe care noi le-am verificat că au într-adevăr efecte benefice asupra bolilor detaliate aici. un mic istoric al plantei. am inserat informaţiile ce le-am avut la dispoziţie. în cadrul tratamentelor re­ comandate de noi veţi găsi numai capsule. ceea ce nu înseamnă că doar ele sunt bune şi doar acestea sunt toate plantele medicinale existente. vasul de pe foc. — de-a lungul descrierii bolilor şi a tratamentelor adecvate. să-şi dizolve toate substanţele active în apă. de asemenea verificate. să zicem aşa. cum şi când trebuie să-l beţi. numai acolo unde a fost cazul. dar ne-am gândit că poate vă este greu să vă procuraţi atâtea plante medicinale. imediat. mai menţionăm câteva lucruri. apoi. noi reco­ mandăm combinaţii. „să infuzeze". în cadrul pa­ ragrafului Caracteristici terapeutice. „la infuzat".şaizeci. dar există şi gelule. dar noi recomandăm mai ales infuzia. macerate. iar dumneavoastră trebuie să luaţi. înseamnă că trebuie să permiteţi plante­ lor. nu veţi găsi nicăieri un ceai dintr-o singură plantă . »* — în ceea ce priveşte pulberea. pe lângă infuzie — noi o numim „tisană“ —. de aceea v-am descris în ce fel se prepară şi ceaiul din fiecare plantă în parte. „să tragă". — când spunem că lăsăm „fiertura să stea“. — în ceea ce priveşte. — în funcţie de datele. tablete şi pulbere. drajeuri. timp de zece minute. în încheierea acestei succinte informări privind plantele me­ dicinale descrise. — am adăugat. 3 7 246 . am introdus sau nu compo­ ziţia chimică. noi preferăm capsulele. decocturi.

drajeuri) ori şase-şapte vârfuri de cuţit de pulbere. tablete. lămâiţă — carc nu au denumire românească. — la plantele unde n-am descris cum se recoltează. — acolo unde veţi întâlni două nume de familii sau două ori mai multe nume latineşti. şi asta se spune pe parcursul prezentării plantei.— la plantele la care n-am dat tratamentul sub formă de ceai. prelucrat şi tradus numele lor din alte limbi. la fiecare afecţiune e un alt dozaj. dacă există şi dacă pot fi traduse. uscat şi păstrat-. — există deseori câteva plante exotice şi rare pentru noi — spirulina. sunt suficiente. — combinaţiile de ceaiuri conţin întotdeauna plante asemănătoare din punct de vedere al proprietăţilor terapeutice. verbina mirositoare. nu neapărat medicinale. ca urmare am preluat. sau n-am indicat recomandările pulberii. nu am inserat nici un fel de scheme în cadrul paragrafului respectiv din descrierea plantelor. acerola. nu înseamnă că nu se fac ceaiuri sau nu există pulberi. verzi. fie e vorba de seminţe sau de plante exotice. aşa că dacă nu găsiţi o plantă-două. şi ele nu au un anume fel de cules. puteţi renunţa la ea (ele) » 247 . dar şi cu utilizări medicinale. şase-şapte capsule (gelule. ale uneia şi aceleiaşi plante. zilnic. când şi cum trebuie să le luaţi există menţionate la toate bolile prezentate în lucrare. considerând-o ca fiind de cea mai mare eficienţă. numele date între paranteze sunt după nomenclatura botanică de până în 1982 — pe care unii botanişti o utilizează încă — dar care nu mai este de actualitate. — în ceea ce priveşte dozajul capsulelor. fie sunt utilizate numai proaspete. iar numărul de capsule. noi recomandăm doar una dintre formele de tratament. dacă nu vreţi să utilizaţi decât pul­ bere şi nu doriţi să vă mai „osteniţi" cu ceaiurile.

afte. nici un regim nu vă va ajuta să slăbiţi într-adevăr şi să rămâneţi în continuare la greutatea dorită. stomatite. tinctură. de aceea este de preferat o aso­ ciere de mai multe plante. faringite. decât infuzii unice şi monocolore. fructe proaspete sau uscate. cataplasme. oxiurază. frunzele. afine negre. Indicaţii majore: diaree. infecţii urinare. coacăză. el favorizează reglarea nivelului glucozei în sânge. Numiri: afin de munte. Remarcabil stimulent pentru funcţiile pancreasului. reumatism. presbiţie. AFIN Familia: Ericacee. a oboselii. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. Indicaţii minore: gută. Noi îl recomandăm în completarea anumitor tratamente de slăbit prescrise acelor persoane al căror pancreas funcţionează prost. gargară. băi de şezut: 248 . a leziunilor dermatologice ce apar în respectiva afecţiune. eczeme. afinghi. diabet. he­ moroizi.şi măriţi gramajul în totalitate. Caracteristici terapeutice Totul este folositor de la această plantă: rădăcina. macerat. fructele. Este de la sine înţeles că dacă sus-numitul organ este „leneş". fructele. consecinţa fiind ameliorarea diabetului. Mod de preparare: infuzie. Nume latin: Vaccinium myrtillus. cucuzie. asine. enterită. pomuşoare. decoct.

249 . — macerat: o linguriţă de fructe zdrobite se lasă opt ore în 200 mi de apă rece şi se beau în trei prize. — decoct: aceeaşi cantitate se fierbe cinci minute la foc mic si se lasă să stea 15 minute. Recoltare. — gargară: infuzie din două linguriţe de afine uscate. se strecoară în sticluţe mici. puse în 200 mi de apă clocotită. — tinctură: peste o cană de afine zdrobite se toarnă patru căni de alcool diluat. diaree. în strat subţire. — băi de şezut: se utilizează decoctul sau maceratul la rece. care se fierbe cinci minute şi se lasă să stea 15-20 minute. păstrare Frunzele se culeg la sfârşitul lunii iulie-începutul lunii sep­ tembrie. Indicaţii: diabet. dermato­ ze. se strecoară. închise la culoare. se lasă să stea 20-30 minute. zdro­ bite.— infuzie: o linguriţă de frunze. se lasă 10-14 zile într-o sticlă. se usucă la umbră. oboseală. sau la 35°-40°C şi se păstrează în săculeţi de pânză. se strecoară. pusă la un loc călduros. se strecoară si se beau două căni pe zi. sfârşeală. se lasă să stea 20-30 minute. 3 y 7 a * Sub formă de pulbere (capsule) Parlea utilizată: frunzele. se face gargară din trei în trei ore. colită. uscare. totul se pune pe un pansament steril. două săptămâni la rând. la o cană de apă clocotită. se bea un păhăruţ înainte de masă. Fructele se strâng în iulieaugust. se usucă pe rame cu plasă de sârmă. în încăperi aerisite. se beau două-trei căni zilnic. — fructe: 300-500 g de fructe proaspete sau 100 g fructe uscate se mănâncă zilnic. — cataplasme: se face un decoct dintr-o linguriţă de fructe uscate cu 200 mi de apă clocotită. oboseală oculară.

în care ananasul poate exista singur sau împreună cu multe alte plante. 250 . sau la 60°-70°C. gustos.dar bine încălzite. de­ ficienţă pancreatica. se macină şi se păstrează în borcane er­ metic închise. Numiri populare: nu există altele în limba română. se usucă la 60°-70°C. Dar există ceaiuri obişnuite. o amilază ce ac­ celerează asimilarea proteinelor. medicală. uscare. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: tija verde (tânără) ce susţine fructul. Caracteristici terapeutice Cerectătorii au descoperit. Nume latin: Ananas comosus. nu cu o indicaţie anume. Prezenţa ei permite ameliorarea arderii grăsimilor. întregi ori mărunţite — . ANANAS Familia: Bromeliacee. de fructe — fie sub formă de pliculeţe (deci pulbere). „în verde“. Ceaiul respectiv este parfumat. Indicaţii: creştere în greutate excesivă. dispepsie. în tija fructului. suferinţe hepatice. păstrare Tijele se recoltează înainte de coacerea fructelor. fie sub formă de fructe uscate. digestie lentă. revigoram şi se bea oricând. Se păstrează în săculeţi de pânză sau pungi de hârtie. Sub formă de ceai Nu este folosit ca plantă medicinală. deci o digestie mai completă. aerofagie. urmarea fiind pierderea kilogramelor în plus. Recoltare.

cărora le stimulează secreţia laptelui. tuse. tarhon.ANASON Familia: Apiacee (UmbeUfere). secărea. molură. Nume latin: Pimpinella anisum. oniş. Aveţi grijă să nu îl confundaţi cu cucuta (Conium maculatum). Sub formă de ceai Partea utilizată: sămânţa. bădean. hanos. chimion de grădină. oboseală. palpitaţii cardiace. Numiri populare: anason românesc. hanus. gastralgii (dureri de stomac). fiind recomandat chiar şi femeilor însărci­ nate. radicală am putea spune. Caracteristici terapeutice Originar din Orient. Anasonul este utilizat de foarte mult timp în medicina tra­ diţională chineză. anis. 251 . Mod de preparare: se pun patru linguri într-un litru de apă clocotită. iar în cea indiană este prezent ca remediu fitoterapeutic în lucrări ce datează încă din secolul 5. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: sămânţa. nervozitate. anasonul este de neegalat în caz de obo­ seală a sistemului nervos asociată cu aerofagie şi digestie lentă. se lasă la infuzat zece minute. Indicaţii majore: aerofagie. mult prea puternică. Nu are nici o contraindicaţie. a cărei acţiune. edeme ale gleznelor. chimin dulce. se strecoară şi se bea o cană înainte de mese. » Indicaţii minore: menstre dureroase. bronşită. insomnie. molotru. anos. nu este benefică.

Nume latin: Angelica archangelica. anemie. Se pare că ei i se datorează excepţionala rezistenţă a eschimoşilor.Indicaţii: digestie lentă. La menopauză. combate spasmele. uscare. antonică. în săculeţi de pânză sau în borcane bine închise. fără amestec cu alte seminţe sau fructe. Caracteristici terapeutice Creşte rezistenţa fizică şi psihică. Este foarte utilă iarna.Jegumă“. Seminţele trebuie să fie curate. reglează circulaţia sangvină. cucută mare. în încăperi aerisite sau la 30°. Este cea mai preţioasă plantă în tratamentul oboselii şi de­ presiei. constipaţie. menstre în cantităţi mici. anghelică. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă. oboseală nervoasă. astm. dureri de stomac. Recoltare. de-a lungul secolelor. angelica fiind. oboseala. oboseală a vederii. ajutându-vă să vă apăraţi de bolile microbiene şi virotice specifice anotimpului rece. buciniş. păstrare Se taie plantele şi se treieră pentru obţinerea seminţelor. Numiri populare: aglică. permiţăndu-vă să faceţi faţă tulburărilor nervoase şi digestive asociate.40°C. singura lor . Se pot usca în aer liber. ANGELICĂ Familia: Apiacee (Umbelifere). Revitalizează întreg orga­ nismul. Se păstrează în pungi sau cutii de hârtie. previne stările depresive. 252 .

a vomismentelor. — decoct: a) 10-15 g de plantă întreagă se fierb 10-15 mi­ nute în 500 mi de apă şi se beau trei căni pe zi. a poftei de mâncare. menstre dureroase. se zvântă repede. reumatism. Indicaţii: depresie. — macerat: se lasă 50-70 g (rădăcină şi rizomi) să stea. vertij. într-un litru de vin de la producător. a asteniei. Se scutură de pământ. în cel de-al doilea an. — infuzie: 2-5 g de rădăcină puse în 200 mi de apă cloco­ tită. Recoltare. utilizând maşina de recoltat cartofi sau sfeclă (în culturi). digestie lentă. ori cazmaua (în stare sălba­ tică). astm. de pulbere (rădăcină şi fructe) se fierb 5-10 minute în 500 mi de apă. vomă. colici. înainte de masă (în nevralgii. sau primăvara. spasmofilie. se fierb încă cinci minute şi se bea o jumătate de cană înainte de mese (stimularea apetitului). combaterea colicilor gastrointestinale. se agită sticla zilnic. migrenă. în părţi egale. nevralgii). Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcina şi rizomul. la tempe­ ratura camerei. în primul an de vege­ taţie. ameno­ ree. se strecoară şi se bea ceaiul cu înghiţituri rare (în astenie. oboseală. aerofagie. două săptămâni. uscare. păstrare Rizomii şi rădăcinile se culeg toamna. macerat. erupţii tegumentare). decoct. 253 . b) două linguriţe din amestec. se usucă la soare. se filtrează şi se beau două păhărele înainte de prânz şi de cină (stimularea apetitului şi a digestiei).Indicaţii majore: stimularea digestiei. bronşită. Mod de preparare: infuzie. menstre neregulate.

hipertensiune. Se păstrează în săculeţi de pânză. se usucă în camere bine aerisite sau afară. migrene. Indicaţii majore: suferinţe hepatice. migrene digestive. etc. artrite. J 5 * Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. prin vânturătoare sau selector. intoxicaţii. deoarece frunzele de anghinare sunt foarte amare. anghinar. Indicaţii minore: varice. Numiri populare: nu are altele în limba română. Caracteristici terapeutice Recomandată pentru toate tulburările legate de o încetinire a funcţiilor hepatice şi renale. celulită. ci doar o formă masculinizată. creştere supraponderală.ori în poduri bine aerisite. Fructele se recoltează în stadiul de pârgă (aproape coapte). 254 . ANGHINARE Familia: Asteracee (Compozite). der­ matoze. la soare. ori în borcane (fructele). urmare firească a lenevirii ficatului şi rinichilor: artrite. de trei-patru ori. între mese. se lasă la infuzat zece minute. Nume latin : Cynara scofymus. se strecoară şi se bea toată cantitatea de-a lungul unei zile. şi se dau. ea s-a dovedit deosebit de activă si în afecţiunile datorate tocmai încărcării cu reziduuri si toxine a organismului. în pungi de hârtie. Mod de preparare: se pune o lingură de frunze la un litru de apă fiartă. retenţia apei. sau la 35°-40°C. Folosirea capsulelor este preferată celei a infuziilor. hemoroizi.

la noi în iară mai este cunoscut si sub numele de acerola. preluate din franceză şi engleză. în încăperi bine aerisite. fructele sale. Nume latin: Malpighia glabra. fiind un arbore tropical. pentru că veţi avea în mod sigur insomnie. astenie. nişte bace mări. având 4. fier şi fosfor. oboseală. dar există câteva neologisme. arte­ rioscleroză. Se păstrează în pungi de hârtie impermeabile. la umbră. calciu.5 g la un fruct de IOO g. ARBORELE SĂNĂTĂŢII » Familia: Malpighiacee. ) » Caracteristici terapeutice Originar de la tropice. Se usucă întinse pe hârtii în strat subţire. colesterolcmie crescută.Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. vertij (ameţeli). zgomote în urechi. Este deosebit de activ în bolile de piele. sunt extraordinar de bogate în vitamina C. gută. deci până în iunie-iulie. păstrare Frunzele se culeg până când planta începe să înflorească. Nu cumva să luaţi capsulele după cină. Sub formă de ceai Nu se administrează. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: fructul (bacele). reumatism. Recoltare. Numiri populare: nu are. Indicaţii: insuficienţă hepatică. uscare. dureri de cap. vitamina A. 255 .

la soare mult. dispep­ sie.Indicaţii: oboseală. vomă nervoasă. Sub formă de ceaiuri Partea utilizată: fructele proaspete. infecţii repetate (sensibilitate la boli). strcss. pieloase. gastralgie. au în interior o sămânţă roşiatică. Dar. Nume latin: Ilicium anisatum. ele fiind incriminate a avea rol prepon­ derent în „otrăvirile" lente cu absint. bronşită. ori la 60-70°C. badianul este deosebit de activ în tulburările gastrointestinale. ale cărui frunze au un puternic miros aromatic. în poduri aerisite şi bătute de soare. BADIAN Familia: Magnoliacee. digestie lentă. tuse. ilicium. Se păstrează în săculeţi de pânză sau borcane ermetic închise. Indicaţii majore: aerofagie. Fructele au fost uti­ lizate — şi sunt încă — la prepararea absintului (împreună cu cele de anason şi isop). mai ales în cele datorate unei digestii leneşe. ce pot duce la accese de delirium tremens. pe coli de hârtie. sau afară. iar fructele. boli alergicc. în ceaiuri. balonări. boli osoase. Recoltare. uscare. păstrare Se culeg fructele bine coapte şi se usucă repede. Indicaţii minore: oboseală. Numiri populare: anason stelat. originar din Tonkin şi sudul Chinei. surmenaj. creştere. lemnoase. 256 . Caracteristici terapeutice Arbust mic. boli hemoragice.

principiile active ale plantei fiind mult mai bine exploatate sub formă de ceai. păstrare Se culeg fructele când sunt perfect coapte şi se folosesc imediat sau se congelează şi se utilizează doar timp de trei săptămâni de la decongelare. cât şi pentru tratarea reumatismului. Nu sunt bune decât cele ce nu au depăşit trei luni de congelare. Recoltare. brustan. calcoceni. Sub formă de pulbere (capsule) Nu se utilizează. furunculoză). 257 . nădai. scai mărunt. sgae. ghimpoasă. ţinându-le la frigider. iarba boierului.Mod de preparare: se pun patru linguri într-un litru de apă clocotită. ciulin. capitalei. ori în cazurile de creştere a acidului uric în sânge. eczemă. se lasă zece minute la infuzat. capul călugărului. scaiul oii. lipan. de aceea se utilizează cu acelaşi succes şi împotriva der­ matozelor (acnee. clococean. BRUSTUR Familia: Asteracee (Compozite). impetigo. în aceeaşi măsură. Nume latin: Arctium lappa. caftalan. Caracteristici terapeutice Rădăcina brusturelui este unul din cei mai buni depurativi vegetali. captalan. se strecoară şi se bea o cană după fiecare masă. lapuc. planta arc şi proprietăţi hipoglicemiante remarcabile. Numiri populare: blustur. bruscălău. cârcei.

la cele de un an. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai. uscare. Recoltare. poală albă. obezitate. Frunzele 258 . dacă sunt prea groase se despică în trei-patru felii şi se usucă la soare. diabet. dacă sunt seci sau lemnoase se aruncă. comparabil cu penicilina. intoxicaţie. reu­ matism. dermatoze. insuficient studiate). se scot cu o cazma. eczeme. Mod de preparare: se pun trei linguri la un litru de apă fierbinte. Indicaţii: dermatoze. păstrare Rădăcinile se scot în lunile martie-apnlie. Nu se smulg.El conţine un antibiotic natural (de fapt. decât în ceaiuri. şi în octombrie-noiembrie. se spală sub jet de apă. transpiraţii abundente. de-a lungul unei zile. acid uric. furuncule. frunzele) a plantei. între mese. Snb formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcina. boli hepatice. puse în strat subţire sau la 35°-50°C. reumatism. calculi re­ nali. Indicaţii majore: intoxicaţii. se rupe partea aeriană (tulpina. gută. în capsule. mai multe substanţe antibiotice. abcese. celulită. Toate proprietăţile plantei se păstrează mult mai bine sub formă de pulbere. Indicaţii minore: bronşite. Sub formă de ceai Partea utilizată: rădăcina. constipaţie. la plantele de doi ani. existente în frunze. acnee. se lasă să fiarbă trei minute şi să infuzeze încă zece. constipaţie. cistită.

în poduri.se recoltează fără codiţe (peţiol). mi­ grene. bosioc roşu. borjolică. în aceeaşi măsură. băsileac. bosioace. palpitaţii. sau la 40°C şi se întorc zilnic. s 7 j 7 Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. văsileac. angoasă. busioc de grădină. busâioc. Indicaţii minore: vertij. Este. bizttioc. în tratamente externe pentru vindecarea unor leziuni ale pielii. utilizat cu succes sub formă de pulbere. puse pe un singur rând. Nume latin: Ocimum basilicum. bosoioc. suc. mătăcină. pretenţioasă faţă de lumină. biesnioc. în raai-iunie. Numiri populare: basic. mejioran. digestie lentă. se lasă la infuzat zece minute. menstre dureroase. întreaga plantă conţine ulei volatil. substanţe ce-i conferă busuiocului calităţi terapeutice deosebite în tratarea. insomnie. în general. a tulburărilor gastro-intestinale şi renale. bosiog. mătăcină. se usucă la umbră. înainte de înflo­ rire. a bronşitelor si a febrei. se strecoară şi se bea câte o cană de ceai după fiecare masă. iar seminţele au mucilagii. Mod de preparare: se pun patru linguri la un litru de apă clocotită. BUSUIOC Familia: Lamiacee (Labiate). dureri de stomac. 259 . Caracteristici terapeutice Cultivată pe tot globul. oboseală a sistemului nervos. Indicaţii majore: aerofagie. Se păstrează în saci de pânză la loc uscat. alifie.

Se păstrează în pungi de hârtie. încât este imposibil să-i citezi toate utilizările. Cepoi. cabă. Caracteristici terapeutice Asocierea ceapă-praz este atât de benefică şi de complexă pe plan terapeutic. Trebuie reţinut. teapă. în prin­ cipal obezitatea. hocegi. ceapă măruntă. hagjimă. hajmă. în straturi subţiri sau la 35°C. ceapă de grădină. ceapă de apă. cepuşoară de vară. hagimă. orceag. Cele două plante sunt deosebit de active (împreună !) în toate cazurile de creştere a greutăţii corporale asociate cu reţinerea 260 . păstrare Tulpinile şi ramurile tinere pline de frunze. por. în special. ceapă moldove­ nească. pur.Sub formă de pulbere (capsule) Nu se utilizează capsule în tratamentele de uz intern. ceapă de arpagic. ceapă haşmă. Recoltare. ceapă rusească. că este de neînlocuit pentru curăţarea organismului (în special filtrul renal) şi tratarea dez­ echilibrelor glandulare. parpangică. Nume latine: Allium cepa. cu sau fără flori. ţepoi. dar pulberea de ftunze este foarte activă împotriva guturaiului. Allium porum. dacă este trasă pe nas. ciaclama. se usucă la umbră. la fel precum urmările acestora. ceapă bulgărească. CEAPĂ-PRAZ Familia: Liliacee. coada vacii. cebulă. Numiri populare: — ceapa: arbagic. — prazul: ai sârbe ceapă blândă. ceapă lunguiuşe. uscare.

curăţă rinichii. cultivată încă din antichitate. Şi. proaspătă. multe dintre ele valabile şi în prezent: emoliente. edeme. este amintită de Herodot şi Pliniu în lucrările lor. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: bulbii. bronhiile. calmanţi. în Gre­ cia antică şi în Imperiul Roman. depurative. este menţionat într-un papirus egiptean. expectorante pectorale. cresc capacitatea de apărare a or­ ganismului împotriva infecţiilor. Sunt revigoranţi. aerocolie. Nero îl utiliza pentru „a-şi curăţa corzile vocale“. obosea­ lă. impo­ tenţă. reţinerea apel. plămânii. în stare proaspătă Se recomandă consumul zilnic de unul-doi bulbi de ceapă şi de praz (e mic. diabet. pe valea Nilului. cunoscut ca plantă de cultură cu mii de ani înaintea erei noastre. 261 . Prazul. ca recompensă regească acordată de faraonul Kheops unui medic — „IOO de legături de praz" —. în Iudeea era foarte apreciat pentru calităţile lui terapeutice şi menţionat în Cartea Numerelor.apei. Indicaţii: celulită. ca să ne referim la amândouă. pentru că l-a scăpat de o afecţiune urinară. sângele. reumatism. Hipocrate le stabileşte numeroase atribute curative. obezitate. cicatrizante. motiv ce i-a adus porecla de „porofagul“. era consumată. în Renaştere fiind considerată ca unul dintre cele mai eficace remedii fitoterapeutice. aşa că se mănâncă şi o bucăţică de tulpină). dezechilibru endocrin. Ceapa. pe scară întinsă în Evul Mediu. atunci când se bănuieşte că sunt provocate de o tulburare hormonală.

se 262 . şerpunel. lămâiţă. tot timpul anului pe piaţă. păstrare Fiind ambele plante legumicole prezente. Mod de preparare: se pun patru linguri de plante la un litru de apă. se fierb un minut. Indicaţii majore: bronşite. CIMBRIŞOR Familia: Lamiacee (Labiate). dureri generale musculare (aşa-numita senzaţie de „curbatură". are o mare influenţă în stările de angoasă. serpunel. pimau. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină).Recoltare. deprimare. nu au nişte indicaţii speciale în această privinţă. de „om bătut"). simbru. tămâiţă. Indicaţii minore: palpitaţii cardiace. sărpun. tuse. reumatism. guturai. cimbrul ciobanuluicimbru păsăresc. angină. iarba cucului. aero­ fagie. frisoane. tuse. constipaţie. schinduf. buruiană de balsam. sumuduc. Prin acţiu­ nea lui antispasmodică este un excelent remediu şi în cazurile de astm nevrotic. uscare. cimbru târlit. timian. 3 Caracteristici terapeutice Este o specie de cimbru sălbatic deosebit de eficientă în ceea ce priveşte tratarea tuturor afecţiunilor datorate frigului: bronşită. Numiri populare: bălsămă. cimbrişor de câmp. De asemenea. cim­ bru sălbatic. oboseală. oboseală. în stare verde şi uscată. Nume latin: Thymus serpyllum. astm. pentru dinamizare şi alungarea ideilor negre. cimbrişor sălbatic. impotenţă. varice. ţimbrisoare. se lasă să infuzeze zece minute.

Nume latin-* Thymus vulgaris. Se păstrează în pungi de hârtie. uscare. angoasă. în locuri bine aerisite. cimbru adevărat. stress. cimbru mirositor. între mese si la distantă de ele. bronşită. de puternic. Numiri populare: cimbrişor. Un panaceu ? Dacă ar fi să dăm crezare înaintaşilor noştri. lămâioară. CIMBRU Familia: Lamiacee (Labiate). cimbru bun. când princi­ piile active din plantă şi uleiurile oleo-eterice sunt în plină efer­ vescenţă. Se usucă la umbră. cimbrul este atât de tonic. Indicaţii: oboseală. iarba cucului. având efect crescut. Recoltare. plămânii şi ameliorează funcţionarea rinichilor. iarbă de lămâioară. lămâiţă. reumatism.strecoară şi se bea toată cantitatea de-a lungul unei zile. cimbru de cultură. constipaţie (prin atonie intestinală). Caracteristici terapeutice Este una dintre plantele medicinale ale cărei efecte sunt cu­ noscute de mii de ani. îi stimulează funcţiile. păstrare Părţile aeriene se recoltează din luna mai până în septembrie. > > Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). înviorează organismul. oboseală nervoasă. cimbrişor grecesc. mai cu seamă celor afirmate de Sfânta stareţă Hildegarde şi Sfântul Albert cel Mare. de revigoram. dinamizează aparatul digestiv. numai în zilele însorite şi numai între orele 11-13. Uscarea artificială la 35°C. colită. în strat subţire. încât poate vindeca şi paraliziile 1 263 .

ori la 33°-35°C. constipaţie. răceli. tuse. Indicaţii: oboseală. Nume latin: Satureja hortensis (Satureja montana). patru linguri de frunze. în încăperi bine aerisite şi se păstrează în pungi de hârtie. colite. deci înainte de luna mai. CIMBRU DE GRĂDINĂ Familia: Lamiacee (Labiate). Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. inapetenţă (lipsa poftei de mâncare). impotenţă. doar un minut. bronşită. nelignifiate. se strecoară şi se bea toată cantitatea. celulită. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. inerent se vor rupe şi cu porţiuni din rămurele. de-a lungul unei zile. nervozitate. la umbră. ci să reţinem faptul că cimbrul este una dintre cele mai eficiente plante împotriva oboselii. Indicaţii minore: aerofagie. 264 . constipaţie (prin iritarea colonului). Indicaţii majore: oboseală. într-un litru de apă. aşa că se va căuta ca plantele să fie cât mai tinere.Să nu ne hrănim doar cu vise. apoi ceaiul se lasă să tragă timp de zece minute. Se usucă la soare. cistită. bronşită. colită. menstre dureroase. digestie lentă (le­ neşă). Recoltare. uscare. Mod de preparare: se lasă să fiarbă. angoasă. Deoarece sunt foarte mici. păstrare Părţile aeriene ale plantei (frunzele) se culeg înainte de înflo­ rire. mult după mese. astm.

substanţe extractive neazotate. cimbrul de grădină este un an­ tibiotic natural extraordinar: poate distruge stafilococ^. febră. tanin. căderea părului. uleiuri eterice. cimbru miro­ sitor. rezine.. sunt categorice în ceea ce priveşte calităţile plantei: este un stimulent pentru întreg organismul! Practica de zi cu zi a fitoterapeuţilor contemporani confirmă cele de mai sus prin însăşi rezultatele obţinute: pacienţii trataţi cu cimbru sunt. ca „renăscuţi**! Studiile de specialitate au demonstrat şi explicat această eficienţă prin compoziţia chimică a plantei: substanţe azotoase. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. celuloză. Candida albicans. gastralgii (dureri de stomac). digestie lentă.. Caracteristici terapeutice Toate cele afirmate. se bea toată cantitatea de-a lungul unei zile. zahăr. nervozitate. în afară de acţiunea sa tonică. Indicaţii majore: bronşilă. acizii ursolic şi oleanolic. patru linguri pline de plante într-un litru de apă. lămâioară. Indicaţii minore: diaree cronică. Mod de preparare: se fierb.Numiri populare: cimbru adevărat. „ca nou-născuţi“. mult după ce aţi mâncat (şi cu mult timp înainte de a mânca din nou). oral sau în scris. 265 . de străbunii noştri. se lasă la infuzat zece mi­ nute . timp de un minut. lămâiţă. se strecoară. impotenţă. viermi intestinali. cimbru bun. mucilagii. Dacă v-a „cotropit** o gripă. streptococii. faceţi o cură scurtă de cimbru de grădină şi veţi fi în stare nu numai s-o suportaţi dar şi să scăpaţi de ea. de pildă. vita­ minele Bi şi Ci. sporii de ciuperci cum este. aerofagie.

. digestie lentă. ori Ia 35°C. astm.Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. gastroenteritelor. a atoniei hepatice. se pun apoi în pungi de hârtie. tinere. Numiri populare. calculilor renali. celulită. de-a lungul secolelor. mălin păsăresc. cireş păsăresc. ciureş. până în zorii secolului 20. ce nu au decât o uşoară acţiune diuretică. aerofagie. si oarecum laxative. oboseală. mălin. cu frunze. păstrare Se culeg rămurele nelignifiate. CIREŞ 9 Familia: RosaceaeNume latin • • Cerasus avium. Caracteristici terapeutice Este vorbă de cozile de cireşe. mocni. vişin. 9 7 » > 266 . diaree. bronşitei şi diareelor! Nu este imposibil — nu iese fum fără foc! — . verzi. dar noi nu considerăm că în toate tratamentele de drenaj. vascuşoară. cerăş păsăresc. cozile de cireşe se situea­ ză pe primul loc.cerăş pădureţ. uscare. şi apoi. fructe deosebit de răcoritoare. la fel de eficace în tratarea diabetului. Recoltare. planta era considerată un panaceu universal. cireş sălbatic. Indicaţii-* impotenţă. dar şi în vindecarea constipaţiei. se usucă la umbră. viermi intestinali. bronşită. destinate să vă scape de acele toxine ce tind să se acumuleze în organism ca răspuns la vicisitudinile vieţii moderne. cireşe. în poduri sau camere bine aerisite. în antichitate.

reumatism. febră. lăsaţi totul să infuzeze zece minute. în strat subţire. smordină neagră. Mod de preparare: fierbeţi. Nume latin: Ribes nigrurn. Indicaţii: celulită. Indicaţii minore: constipaţie. * COACĂZ NEGRU Familia: Grosulariacee. Numiri populare: agriş negru. între mese. un minut. nu veţi obţine nici o ameliorare! * 7 » » Sub formă de ceai Partea utilizată: cozile. dar mult după ce aţi mâncat. edem. strecuraţi ceaiul şi beli toată cantitatea de-a lungul unei zile. Indicaţii majore: celulită. nefrită. patru linguri de cozi de cireşe într-un litru de apă. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: cozile de cireşe. cistită. faceţi o cură de capsule cu pulbere din cozi de cireşe. cistită. struguri negri. retenţie urinară. coacăză neagră. 267 . artrită. febră. retenţie urinară. sau Ia 50°C si se întorc zilnic. edeme.Şi de câte ori „nu vă simţiţi în apele dumneavoastră". pomişoară nea­ gră. Dar. atenţie: dacă nu beţi un litru şi jumătate de ceai zilnic. degeaba vă mai chinuiţi. păstrare Se aleg cozile de fructe şi se usucă la soare. strugurei negri. smordin. Recoltare. calculi renali. uscare. obezitate.

cât şi ca reglator al tulburărilor circulatorii manifestate la menopauză. atât ca remediu antireumatismal. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai de-a lungul unei zile. în luna iulie. Fructele se recol­ tează numai când sunt bine coapte. arterioscleroză. hipertensiune. oboseală generală. Indicaţii: reumatism. Recoltare. Mod de preparare: se pun patru linguri la un litru de apă. se usucă la 40°-50°C şi se păstrează în saci de hârtie. astm. mi­ grene. menopauză. 268 . Se usucă la umbră. în strat subţire. Indicaţii minore: diaree. cistită. intoxicaţii. varice. uscare. celulită. artrită. suferinţe hepatice. la loc uscat. migrene. acid uric. ori la 40°-50°C şi se păstrează în saci de pânză. păstrare Frunzele se culeg concomitent sau imediat după recoltarea fructelor. între mese.Caracteristici terapeutice Coacăzul este una dintre cele mai utilizate plante de către fitoterapia modernă. se fierb un minut şi se lasă să tragă încă zece. el constituie un minunat mij­ loc de eliminare a toxinelor pentru toţi cei ce suferă de dureri articulare şi de o tendinţă de îngrăşare tenace. la mult timp după ce aţi mâncat Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. gută. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. edeme. oboseală de origine nervoasă. Asociat cu frasinul şi creţuşca. Indicaţii majore: reumatism.

bota cucului. coada mânzului.a. cosmopolită. nervozitate. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai. 269 . în locuri umede. Asia şi America de Nord. Indicaţii majore: reumatism. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). artroză. demi­ neralizare. decalcifiere. amenoree. opintici. nodăţică. fiind răspândită de la câmpie până în re­ giunea montană. creşte în Europa. părul porcului. peria ursului. reumatism. pierdere de memorie. diabet. Nume latin: Equisetum arvense. vitamină C. Caracteristici terapeutice Planta. codate. negi. Permite eliminarea toxinelor. conţinând mult siliciu. am putea spune. coadă goală. se lasă să infuzeze zece minute. mânzoaică. siruşliţă. barba ursului. hemoragii. Indicaţii: oboseală asociată cu şoc emoţional. este cel mai bun fixator al calciului. iarbă de cositor. Mod de preparare: se opăresc patru linguri de plante într-un litru de apă clocotită. edeme. constipaţie asociată cu spasmofilie. bota calului. curăţă rinichii.COADA CALULUI Familia: Ecvisetacee. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). retenţie de apă. spasmofilie. Numiri populare: barba sasului. spasmofilie. oboseală. alcaloizi. coada iepei. ulcer stomacal. coada şopârlă. Are o compoziţie chimică de excepţie. brădişor. face plinul la sărurile minerale ş. Indicaţii minore: celulită. între mese. săruri de potasiu etc.

ciureşică. brădăţel. Numiri populare: alunele. poală albă (leucoree). hemoragii. a digestiei şi rezolvarea multor afecţiuni gastro-intestinale (colici. COADA ŞORICELULUI Familia: Asteracee (Compozite). supurate. nervozitate. dermatoze zemuinde. după ce s-a ridicat roua. ţâţa forcotecii. bronşite. ulcer. concentrate în special în flori şi frunze. cricalic. o serie de acizi. iarbă strănutătoare. coada harţului. în locuri aerisite. iarba şoarecelui. rotăţele albe. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). iarba oilor. păstrare Se culeg tulpinile sterile. Caracteristici terapeutice Răspândită în Europa şi în Asia. gastrite. Indicaţii majore: menopauză. şi se întorc zilnic. în general. bronşite. dischinezie biliară. în afecţiuni vasculare. coada şoarecii. sorocină. Datorită prin­ cipiilor active deosebit de puternice şi variate ca acţiune. purulente. se uti­ lizează: în tratamente interne. viermi intestinali etc. în iulie-septembrie. constipaţie. Se păstrează în saci de hârtie sau de pânză.). prisnel. mai puţin în rădăcină şi tulpină. oligoelemente. meteorisme. ulcerate. 270 . crestăţea. sorecie. planta conţine ulei eteric. Indicaţii minore: gastralgii. uscare. oboseală. pe o vreme fru­ moasă. enterite. dureri menstruale. zaharuri.Recoltare. se usucă la umbră. ori la 40°C. rinite. în tratamente externe. balonări. în caz de astm. se taie la 5-6 cm de la sol. Nume latin: Achillea millefolium. pentru uşurarea.

într-un litru de apă. buiurenişuri. marginea râurilor. Are efecte deosebite asupra rcumatismu- . se strecoară şi se bea toată cantitatea de-a lungul unei zile. răcuşor. între orele 12-14. păstrare 'Tulpina. muit după ce aţi mâncat. caprifoaie. substanţe minerale. Sub formă de pulbere (capsule) Fiind mai puţin activă decât în infuzii. în frunze şi în flori există ulei volatil. timp de un minut. fiind întâlnită prin zăvoaie. CREŢUŞCĂ * * Familia: Rosacee. Caracteristici terapeutice în toate schemele de tratament pentru combaterea reumatis­ mului şi celulitei trebuie să existe şi creţuşca! Dacă planta nu face parte dintre ceaiurile recomandate. nu brunificate. albe-roze. borş. bine mărunţite. teişor. în strat subţire. taulă. Sc păstrează în pungi de hârtie sau în saci de pânză. ori la 33°-35°C. la loc uscat. taninuri. barba caprei. uscare. frtfnzele şi florile se culeg în zilele însorite. Se lasă ceaiul să tragă zece minute. Se usucă la umbră. nu este utilizată. sâmânică. pajişti umede cu vegetaţie înaltă. Planta este răspândită în Europa şi Asia.Mod de preparare: se fierb patru linguri de plante. luaţi zilnic patru-şase capsule de creţuşcă. când substanţele volatile şi principiile active sunt prezente în cea mai mare cantitate în frunze şi flori. între mese. Nume latin: Filipendula ulmaria. Recoltare. izosalcină etc. Florile să fie albe. mai ales în zona forestieră a fa­ gului. Numiri populare: aglică. pepenică.

disfuncţii hepatice.lui. se lasă să infuzeze altele zece şi se strecoară. mult după ce aţi mâncat. 272 . celulită.gută. febră. Şi este foarte bine dacă. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai de-a lungul unei zile.celulită. alături de creţuşcă. artrită.. se usucă la soare. nevralgiilor. erupţiilor şi accelerează vindecarea răni lor. sau la temperaturi de pesle 35°C. nevralgii. păstrare Florile şi rămurelclc cu frunze se culeg în iunie-august. oboseală. intoxicaţii.. dermatoze. 7 » n 9 Sub formă de ceai A. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă. ascitei. nervozitate. ede­ me. între mese. Partea utilizată :planta întreagă.se opăresc patru linguri într-un litru de apă clocotită. Recoltare. reumatism. ceaiul se bea tot într-o zi. uscare. de preferinţă primăvara şi toamna. febră. Mod de preparare: într-un litru de apă se pun patru linguri de plante bine mărunţite. între mese. mai utilizaţi şi alte plante detoxifiante. Indicaţii majore: diaree. în strat subţire. Indicaţii majore . edeme. în caz că sunteti un reumatic. Indicaţii minore: bronşită. totul se fierbe un minut. se Iasă să infuzeze zece minute. artrită. Panea utilizată: florile. hipertensiune. menopauză. de câte trei săptămâni. B. dureri musculare. Mod de preparare. vezică biliară leneşă. enterită.Vă sfătuim ca. să faceţi două cure profilactice anual. Indicaţii minore-. retenţie de apă. Indicaţii: reumatism.

proasta funcţionare a splinei. cu cazmaua. pasachină. 9 Caracteristici terapeutice Contrar celor afirmate despre el. Spre deosebire de alte laxative. deoarece se prelungeşte în timp şi nu creează obişnuinţă. se taie în bucăţele mici. se usucă în poduri. afecţiuni hepatice. ori nu are o acţiune agresivă. pulberea este mai bine absorbită. cruşei. Există texte ce datează din 1305. pentru sau asupra peretelui intes­ tinal. efectul lui este în mod deosebit benefic. sălbis. le­ nevire a vezicii biliare. 18 273 . Indicaţii: constipaţie. cruşinul nu este periculos. care ridică în slăvi „meritele" cruşinului. Totul se păstrează în pungi de hârtie impermeabilă. chiar în caz de hemoroizi. lemn câinesc. hemoroizi. CRUŞIN Familia: Ramnacee. Ce laxativ modem se poate lăuda că era utilizat cu atâtea sute de ani în urmă ? Fie că e vorba de ceaiuri sau capsule. scoarţa de cruşin nu perturbă echilibrul biologic al organismului. Numiri populare: crasici. viermi intestinali. Nume latin: Frangula alnus (Rfiamnus frangula). efectul plantei fiind mai activSub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: scoarţa (coaja). semnalat în ele sub numele de avemus. varice.Rădăcina se scoate în septembrie-octombrie. se spală la apă curentă. de sarcină sau de colite. Mai mult.

Principiile active sunt depozitate în rădăcină. pectină. Ex­ tractul din rădăcină de eleuterococus are o capacitate uluitoare de-a stimula. poate fi folosită de-abia după un an. aerisit. atunci se poate folosi imediat. prin lunile martie-aprilie. nouă. când încep să apară frunzele.Recoltare. Se detaşează ramurile şi se fac inelări de 25-30 cm. fără crăpături. Conţine eleuterosid — o glicozidă de acid oleic — . proteine şi coloranţi. ori prin şoc termic. cumarină. unde mai e denumită rădăcina taigalei Caracteristici terapeutice Originară din China şi Manciuria. uscare. Se consideră că proprietăţile sale ca tonic general sunt mult superioare celor ale ginsengului. şi persistă integral şi când rădăcină va fi uscată. Dacă e uscată la umbră. obţinându-se fragmente inelare. păstrare Se recoltează scoarţa după planta de doi-patru ani. Ea trebuie să fie netedă. pretându-se mai bine plantele uscate artificial. umbros. de până la 800 m înălţime. asemănătoare întrucâtva ginsengului. Nume latin: Eleutherococcus senticosus. ELEUTEROCOCUS Familia: Araliacee. la 100°C. mai ales în pădurile de brad şi cedru montane. Uscarea se face în loc caid. el are posibilitatea de-a mări. ori e uscată la 40°C. este o plantă medicinală. creşte şi favoriza randamentul fizic şi psihic al or­ ganismului . foarte puţin cunoscută. Numiri populare: nu are. fiind utilizată doar în fitoterapia de specialitate. lignină. sau la 40°C. Altfel produce colici. Pulberea se obţine prin măcinarea fină a scoarţei. trăieşte şi în Siberia şi Coreea. înmulţi şi întări forţele 274 . Dacă e utilizat şocul termic.

dc-a-i consolida. Imediat după culegere trebuie preparat cxtractul. 275 . eucaliptul e un remediu împotriva astmului. Asocierea lui cu isopul şi cimbrişorul este binefăcătoare în terapia răcelilor. lasă să se vadă un inel subţire şi o măduvă brun-gălbuie-deschis sau brun-cenuşie-deschis.organismului. stabiliza. Nume latin: Eucafyptus globulos. nervo­ zitate. Recoltare. nici un efect toxic sau nedorit. cel mult în al doilea an de viaţă. Nu are nici o contraindicaţie. Numiri populare: arborele febrei. impulsiona întregul me­ canism al imunitătii naturale. Caracteristici terapeutice Frunzele de eucalipt conţin o cantitate mare de ulei esenţial ce are o mare putere bactericidă. De ase­ menea are şi proprietăţi hipoglicemiante. pe secţiune. e brună-brună-gălbuie la exterior iar în interior. impotenţă. păstrare Rădăcina se scoate tânără. având acţiune deopotrivă şi asupra mucoaselor căilor respiratorii şi acelor urinare. Nu se prepară ceaiuri. Indicaţii: oboseală. uscare. arborele de cauciuc albastru. când are circa 1 cm grosime. stress. 5 9 1 Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcina. în fine. pierdere de memorie. bronşitelor şi a tusei rebele. Doar hiperten­ sivii nu trebuie să utilizeze extractul. EUCALIPT Familia: Mirtacee. nici o reacţie adversă.

cistită. 276 . anason dulce. hipertensiune. astm. de-a lungul unei zile. viermi intestinali. se lasă să stea încă zece minute ca să infuzeze. diabet. păstrare Se culeg frunzele groase. Numiri populare: anason. se mărunţesc şi se păstrează în cutii ermetic închise Sau. din frunzele verzi se obţin tincturi. fenhiel. creme uleiuri şi alte preparate farmaceutice. febră. verzi sau verzi-albăstrui. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. tuse. migrenă. molotră. diabet. Indicaţii majore: bronşită. oboseală. reumatism. pline cu uleiul etenc Ele sunt situate parte în grosimea frunzei. se fierb un minut. Se usucă. între mese şi la distanţă de ele. secărea. migrenă. uscare. basamac. se strecoară şi se bea tot ceaiul. baden.bronşită. parte în nervura principală. hanus. marariu de casă. chi­ mir. dulce. tari.Apiacee (Umbelifere). Indicaţii.Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. mălură. Mod de preparare: se pun patru linguri pline cu frunze mărunţite într-un litru de apă. finchil. hanos. Recoltare. astm. amin. gută. accu perite cu cât mai multe proeminenţe glandulare. chimion. Indicaţii minore: tuse. viermi intestinali. toaie. Nume latin: Foemculum vulgare. FENICUL Familia. reumatism.

menstre reduse cantitativ. celulită. Indicaţii minore: gastralgie (dureri de stomac). patru linguri pline cu seminţe. Mai poate fi asociat cu capsule de prune (pulbere) ca laxativ. Indicaţii majore: aerofagie. amenoree. de-a lungul unei zile. 277 . Recoltare. aerofagie. se strecoară şi se bea toată infuzia. oboseală. bronşită. într-un litru de apă clocotită. Mod de preparare: se lasă la infuzat. Indicaţii: oboseală. când orice alt remediu a dat greş. timp de zece minute. viermi intestinali. păstrare Se culeg seminţele bine coapte (uscate) şi se păstrează în pungi sau cutii. depresie. celulită. fiind un stimulent foarte puternic pentru organism. digestie lentă. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: seminţele. între mese. de hârtie sau carton.Caracteristici terapeutice Considerat ca un fortifiant ideal încă de pe vremea Greciei antice. astm. Nume latin: Fragaria veşca. migrenă. digestie lentă. Sub formă de ceai Partea utilizată: seminţele. constipaţie. FRAG Familia: Rosacee. poate înlocui cu succes orice altă plantă exotică la modă.

consti­ paţie. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. buruiană de fragi. vărăgufe* Caracteristici terapeutice Deşi se pare că era utilizat din timpuri imemoriale. se lasă să tragă zece minute. a cărui acţiune este benefică. Indicaţii: reumatism. gută. Primele indicii privind folosirea rădăci­ nii şi frunzelor de frag ca remedii fîtoterapeutice sunt semnalate de medicul şi naturalistul italian Matthiola: „vindecă ulcerele. gută. celulită. Indicaţii minore: diaree. constipaţie şi diaree (prin dezintoxicarea tubului digestiv). s-a verificat faptul că fragul este un excelent de­ purativ. poală albă (leucoree). astm. până în secolul 16 nu s-a ştiut nimic despre calităţile lui ca plantă medicinală.Numiri populare: afrange. dermatoze. chiar de nelipsit. la distanţă de mesele principale. franză. se strecoară şi se bea tot ceaiul. Indicaţii majore: reumatism. colită. căpşuni. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. Mod de preparare: se dă într-un clocot (un minut) un litru de apă cu patru linguri de frunze mărunţite. frăguţă sălbatică. cistită. aşa cum o atestă seminţele de frag găsite în vestigii arheologice de oraşae lacustre. favorizează urinarea. perniţă. leucoree (poală albă). opreşte dizenteria şi scurgerile uterine. ajută splina!“ în prezent. 278 . astm. în vederea curăţării organismului de toate „miasmele" vieţii moderne. de-a lungul unei zile întregi. oboseală.

intoxicaţie. Arborele îşi pune în valoare maximă principiile active toamna. Este una dintre cele mai remarcabile plante depurative. ori la 40°-50°C. 279 . iesic. se fierbe totul un minut. uscare. celulită. crampe musculare. Indicaţii minore: arterioscleroză. iasig. frasinul sacru al înţelepciunii pe care a sorbit-o zeul suprem Odhinn în nouă nopţi. se strecoară şi se bea toată cantitatea pe parcursul zilei. suferinţe hepatice. frapsin. şi se păstrează în saci de pânză. între mese. derma­ toze. se lasă la infuzat încă zece. arborele cosmic sapienţial. Numiri populare: fracşăn. se usucă la umbră în strat subţire. păstrare Frunzele se culeg din luna iunie până la sfârşitul lui septem­ brie. Caracteristici terapeutice Deosebit de apreciat de popoarele nordice. Indicaţii majore: reumatism. în mitologia scandinavă. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. constipaţie. febră. Sub Formă de ceai Partea utilizată: frunzele. Mod de preparare: la un litru de apă se pun patru linguri de frunze.Recoltare. FRASIN Familia: Oleacee. hiper­ tensiune. el a reprezentat. când trebuie să vă purificaţi rinichii şi sângele. Nume latin: Fraxinus excelsior. frasen.

impetigo. gută. iarba fumului. dermatozelor. în poduri. fumatul pământului. 280 . arteriosclerozei. arterioscle­ roză. reumatismu­ lui. hi­ pertensiune. 7 somnifer si vă va face să slăbiţi. FUMĂRIŢĂ Familia: Papaveracee. eczemă. păstrare Frunzele se culeg în mai-iulie prin strujirea foliolelor de pe peţiolul (codiţa) principal. eczemă. bine aerisite. Numiri populare: corcodan. Nume latin: Fumaria offkinalis. diabet. celulită. oboselii. derma­ toze. fierea pământului. şoproane. uscare. Este necesară însă şi o precizare: în primele 15 zile de cură. intoxicaţii. Caracteristici terapeutice Orice cură depurativa trebuie să conţină şi fumăriţă. Recoltare. efectul va fi tonic. » 9 Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină).Indicaţii: reumatism. Utilizarea prelungită a plantei va avea însă un efect calmant. una din­ tre cele mai bune plante pentru drenarea toxinelor. dermatoze. Indicaţii majore: intoxicaţie. constipaţie. mâncărime (prurit). ori la 40°-50°C şi se păstrează în saci de pânză sau de hârtie. obezităţii. E bine să fie pusă în toate amestecurile de ceaiuri recomandate în trata­ mentul ficatului. iarbă de curcă. oboseală. guşa porumbelului. se usucă la umbră. bronşită. săftărea.

ăunţură. intoxicaţie. engere. stegeră. de-a lungul unei zile. viermi intestinali. ghimbere de munte. păstrare Părţile aeriene ale plantei (frunze.Indicaţii minore: suferinţe hepatice. ianţură. patru linguri pline cu plante bine mărunţite. hinţură. ochincea. Caracteristici terapeutice Planta are proprietatea de a întări capacitatea de apărare a organismului faţă de tot felul de infecţii. flori) se culeg în lunile mai-septembrie. viermi intestinali. reumatism. 281 . se usucă la umbră în strat subţire sau la 40°-50°C şi se păstrează în pungi de hârtie. tulpini. hipertensiune. cahincea. suferinţe hepatice. se strecoară cea­ iul şi se bea toată cantitatea. fie­ rea pământului. Recoltare. reumatism. strigoaie. migrene. ghinţură galbenă. se mai aşteaptă zece minute pentru ca infuzia să tragă. GENŢIANĂ Familia: Genţianacee. Nume latin: Gentiana Iuţea. între mese şi la distanţă de ele. prin creşterea numărului de globule albe (leucocite) din sânge. uscare. Mod de preparare: se lasă să fiarbă doar un minut. . ţintură. microbi. arterioscle­ roză. arterioscleroză. într-un litru de apă. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). Numiri populare: obrântească. Indicaţii: oboseală. obezitate.

Mod de preparare: se pun patru linguri pline de rădăcini mărunţite într-un litru de apă. inapetenţă (lipsă de poftă de mâncare). convalescenţi.. spasmofilie. stimulează pofta de mâncare (la copii. 282 . păstrare Având în vedere că este plantă ocrotită prin lege ca monu­ ment al naturii. aerofagie. tuse cronică. intoxicaţii.. gută. reumatism. ci numai din culturi. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcina. se spală în jet de apă. digestie lentă. Rădăcinile se scot cu sapa sau cu plugul. Indicaţii majore: oboseală. dacă este administrată după masă. Indicaţii: oboseală. Indicaţii minore: suferinţe hepatice. anemie. febră. se usucă la soare sau la 45°-60°C şi se păstrează în pungi de hârtie. între mese şi la o distanţă apre­ ciabilă de ele. scăderea numărului de globule albe (leucopenie). uscare. viermi intestinali. la noi în ţară nu va fi culeasă din flora spontană (în stare sălbatică). insomnie.Luată înainte de masă. fa­ vorizează digestia şi reduce aerofagia. se lasă să dea în clocot trei minute şi apoi să infuzeze încă zece minute (se trage vasul de pe foc!). se taie în bucăţele de 10-15 cm.). Sub formă de ceai Partea utilizată: rădăcina. bătrâni. Recoltare. Se strecoară şi se bea toată cantitatea de mai sus (dar nu mai mult!) de-a lungul întregii zile.

curpăn. dar mai ales asupra celor de la nivelul coloanei vertebrale. Indicaţii: artrită. Bineînţeles. dermatoze. psoriazis. nu s-a pus această problemă. vână de hamei. peste pădure. Numiri populare: nu are. ec­ zemă. Caracteristici terapeutice Originară din Africa de Sud. o vom găsi numai sub formă de pulbere. încât nu mai pot merge şi mor de sete — . le răneşte atât de rău. „curăţându-le de rugină". Nu se poate cultiva la noi în ţară — dar fiind şi strict medicinală. tofolean. Numiri populare: antei. mulugă. în caz că aveţi un intestin sensibil. este utilizată de farmacia naturistă ca un excelent remediu împotriva reumatismului. deblocându-le. considerată ca buruiană târâtoare deosebit de dăunătoa­ re — are spini ca nişte gheare care. intoxicaţii. Nume latin: Humutus lupulus. dacă le intră oilor în partea moale a copitelor. „spălându-le“ de reziduuri. o buruiană. mei. Nume latin: Harpagophytum procumbens. cumulău. constipaţie. e specie exotică. gheara diavolului poate genera colite şi diaree. Acţionează asupra tu­ turor articulaţiilor. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcina. viţă de hamei. himei. HAMEI Familia: Canabacee. mălugă. unde e prezentă în păşuni şi fâneţe.GHEARA DIAVOLULUI Familia: Asteracee (Compozite). hamei sălbatic. aveţi grijă. având doar utilizare fitoterapeutică. gută. măiugă. 283 .

palpitaţii cardiace. Indicaţii majore: oboseală. nalbă de Sabdariff. după ora 10. între mese.Caracteristici terapeutice Mult timp colectat doar din flora spontană. Are un conţinut chimic deosebit de bogat şi variat: ulei eteric. substanţe estrogene. substanţe de natură flavomcă. Mod de preparare: se opăresc patru Unguri pline de conuleţe cu un litru de apă clocotită. conurile femele se recoltează în lunile august-septembrie. Sub­ stanţele respective îi conferă proprietăţi deosebite: revigorează organismul. Sub formă de ceai Partea utilizată: conurile femele (nepolenizate. clorofilă. Nume latin: Hibiscus sabdariffa. de-a lungul unei zile întregi. păstrare Fie că se culeg de la plantele sălbatice. tanin. Se usucă la umbră. curăţă sângele. trandafir japonez. alcooli. pe vre­ me frumoasă. se lasă să stea zece minute. glucide etc. este calmant. Recoltare. uscare. aminoacizi. insomnie. HIBISCUS Familia: Malvacee. răşini. tran­ dafir de China. sau la 40°-50°C. gută. Numiri populare: nalbă de Sudan. săruri minerale. Trebuie să aibă culoarea verde. acizi. linişteşte stările de excitaţie sexuală. vitamina C. Indicaţii minore: gastralgii (dureri de stomac). adenită. su­ ferinţe hepatice. caroten. nefecundate). 284 . nervozitate. începe să fie cultivat doar din secolul 7. într-un singur strat. se strecoară şi se bea tot ceaiul. grăsimi. fie de la cele cultivate. Pulberea nu are acţiune puternică. inapetenţă (lipsa pof­ tei de mâncare). Se păstrează în baloţi presaţi. aerofagie.

flavonoide. se stre­ coară şi se bea câte o cană de ceai înainte de flecare masă prin­ cipală. fiicus. în locuri foarte bine aerisite. algă porcească. vareh. se usucă la umbră. vitamina C. celulită.Caracteristici terapeutice Originar din Angola. uscare. Principiile active sunt concen­ trate în caliciul dublu al florii şi conţin acizi vegetali. sau la 40°. Numiri populare: algă băşicată. di­ gestie lentă. Indicaţii majore: oboseală. se cultivă în prezent în toate ţările tro­ picale şi creşte sălbatic în savane. Nume latin: Fucus vesiculosus. Planta se recomandă în special sportivilor şi bărbaţilor. după eforturi mari însoţite de supraîncălzirea cor­ pului. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline cu flori cu un litru de apă clocotită. Se utilizează mai ales ceaiul. în care sunt prinse petalele oricărei flori) în lunile iunie-iulie. intoxicaţii. dermatoze. > Indicaţii minore: inapetenţă (lipsa poftei de mâncare). IARBĂ DE MARE Familia: Fucacee. păstrare Se recoltează caliciul cu flori cu tot (caliciul e partea verde. se lasă zece minute la infuzat.50°C. mică. antociani. Sub formă de ceai Partea utilizată: florile. Recoltare. se întorc periodic straturile de flori şi se păstrează în pungi de hârtie. 285 .

se culege uşor şi se usucă 286 . apoi se trage vasul de pe foc şi se lasă încă vreo zece minute. oboseală. altfel alga poate fi utilizată de absolut orice persoană. pentru că veţi putea pierde din kilograme fără să simţiţi nici cea mai mică urmă de oboseală. Recoltare. uscare. este răspândită şi în Marea Baltică şi în mările nordice. în oceanele liniştite. în general. se strecoară şi se bea toată cantitatea pe parcursul unei zile.Caracteristici terapeutice Singurele contraindicaţii sunt hipertiroidismul şi alergia la iod. celulită. Mod de preparare: se lasă să fiarbă doar un minut. dermatoze. celulită. Fiind de mal şi de suprafaţă. în profunzime. Re­ echilibrează organismul. oboseală. anemie. astm. reumatism. Dina­ mizează tonusul general. patru linguri pline de alge bine uscate şi mărunţite. intoxicaţii. reumatism. păstrare Deşi este întâlnită pe coastele Atlanticului şi. Indicaţii minore: gută. De aceea este de neînlocuit în curele de slăbire. Elimină din corp toxinele şi deşeurile. biologic şi psihic. dermatoze. care mai întotdeauna sunt eliminate în cantitate mare în timpul regimurilor de slăbire. Indicaţii majore: obezitate. adenită. Conţinutul ei foarte bogat în oligoelemente vă scapă de coşmarul pierderii calciului şi magneziului. Sub formă de ceai Partea utilizată: alga în întregime. între mese şi la o distanţă apreciabilă de ele. într-un litru de apă. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: toată alga. Indicaţii: obezitate.

se lasă să infuzeze zece minute. se strecoară şi se bea toată cantitatea de-a lungul întregii zile. mărtăloagă. ne­ vralgii. Numiri populare: coacăze. uscare. troscoţel.la soare. Ea creşte diureză şi favorizează elimi­ narea calculilor renali mici. sau în locuri special amenajate. Indicaţii majore: cistită. Se pă­ strează balotată sau mărunţită. mai ales în prostatită (inflamaţii ale prostatei). în strat subţire. s » Sub formă de ceai Partea utilizată: mugurii florali. se usucă la umbră. constipaţie. IARBĂ NEAGRĂ Familia : Ericacee. în ceea ce priveşte eficienţa. de preferat în camere bine aerisite 287 . perna]. direct pe mal. păstrare Mugurii florali se culeg unul câte unul. colibaciloză pielonefrite etc De multe ori este recomandată ca fiind superioară. în saci de hârtie impermeabilă. Mod de preparare: se opăresc patru linguri vârfuite de plante mărunţite cu un litru de apă clocotită. tăulă. Si acţiunea ei antireumatismală este unanim recunoscută. edeme ale gleznelor. intoxicaţii. Recoltare. chiar şi ghimpelui. Caracteristici terapeutice Este planta la care trebuie să apelăm în primul rând în ca­ zurile de infecţii urinare: cistite. Indicaţii minore: diaree nervoasă. reumatism. leucoree 'poală albă). între mese. febră. Nume latin: CaUuna vulgaris. celulită.

ienuper. Nume latin : Juniperus communis. butimoacă. ghimpăr. ceatină. o galbulă.ori în poduri acoperite cu tablă. helimoacă. în a douăsprezecea zi. este un brevet de viaţă lungă. în cea de-a treia -zi trei fructe si s tot aşa. boabele de ienupăr. IENUPĂR Familia*. Sub formă de ceai Partea utilizată • •galbulele (boabele. molete. până în cea de-a zecea zi . turtei. în următorul ritm : în prima zi. Caracteristici terapeutice Utilizat încă din antichitate. deci nouă. ca reme­ diu împotriva reumatismului. 288 . Numiri populare: anaperi. şinap. globurău. şapte etc. boabe de brad.-din a unsprezecea zi se începe scăderea numărului de gălbuie pe care le mâncaţi. O altă cură de toamnă foarte simplă şi foarte benefică constă în „ronţăirea“. ialovăţ.Cupresacee. jip mic. O reţetă cunoscută din bătrâni în Boemia utilizează galbulele (fructele). fructele). opt-. brădişor. jinept. în a treisprezecea. şolovăţ. brazi pitici. feniar. bradul ciumei. eficienţa lor fiind verificată în toate cazurile: şase kilograme de fructe se fierb (se pune apă în vas cât să le acopere) până când rămân numai trei kilograme de soluţie. jneapăn. timp de 20 de zile. în a doua zi. urmată o dată pe an. Se păstrează în pungi de hârtie. a fructelor de ienupăr. înţelep­ ciunea populară afirmă că respectiva cură. s 7 crescând cu câte o galbulă. este un antiseptic depurativ care dă rezultate extraordinare. inibahar. două-.

prin excelenţă. de-a lungul zilei. obezitate.. arterioscle­ roză. păstrare Galbulele (boabele. menstre dureroase. ISOP Familia: Lamiacee (Labiate). aerofagie. bucăţele de frunze etc. reumatism. o prelată. Se pot usca şi artificial. Nume latin: Hyssopus ojficinalis. o pânză. remediul vegetal pentru bronşite şi astm cronic. Snb formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: fructele (galbulele. la 35°C. se dau un minut în clocot. Indicaţii: oboseală. prin scuturarea uşoară a ramurilor. se amestecă bine la două-trei zile. cimbru de grădină. Mod de preparare: într-un litru de apă se fierb patru linguri pline cu fructe.Indicaţii majore: intoxicaţie. Numiri populare: cimbru cel bun. între mese. hipertensiune. uscare. calculi renali (litiază renală. Recoltare. viermi intestinali. se strecoară şi se bea toată can­ titatea de ceai. diabet. se împrăştie în strat de 10-20 cm. intoxicare. fructele) sunt culese din octombrie până peste iarnă. Se îndepărtează toate murdăriile (crenguţe. dermatoze.). Şi are maximum de eficacitate dacă este asociat cu fenicul şi brustur. pietre la rinichi). Sub ramuri se pune o hârtie mare. Indicaţii minore: celulită. Caracteristici terapeutice Este. culecel bun. Se păstrează în pungi de hârtie. gastralgie (dureri de stomac). reumatism. suferinţe hepatice. oboseală. se trag de pe foc şi se lasă să infuzeze zece minute. 289 . boabele).

Numiri populare: alămâi. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: toată planta (fără rădăcină). se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai. aerofagie. Nume latin: Citrus limon. bronşită.Este. reumatism. nervozitate. uscare. Se pun în pungi de hârtie sau săculeţe din pânză. Indicaţii minore: enterită. pe vreme frumoasă. între orele 10 şi 17. ori în pungi pergamentoase închise ermetic. între mese. LĂMÂI Familia: Rutacee. cfutră. digestie lentă. 290 . oboseală nervoasă. lemonie. insomnie. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). de asemenea. viermi intestinali. Recoltare. obo­ seală. Indicaţii majore: astm. în strat subţire. sau împotriva scăderii tensiunii arteriale. astm. reumatism. Se usucă la umbră. Indicaţii: nervozitate. măr de ţitron. gastralgii (dureri de stomac). păstrare Părţile superioare cu inflorescenţe cu tot se recoltează când plantele au înflorit pe jumătate. Mod de preparare: se opăresc patru linguri vârfuite cu plante mărunţite într-un litru de apă clocotită. recomandat în caz de oboseală cu pierederea poftei de mâncare. insomnie. în încăperi aerisite sau la 30°-35°C. se lasă să infuzeze zece minute. poală albă (leucoree). bronşită. de-a lungul unei zile. Pentru pulbere se macină fin produsul uscat şi se păstrează în borcane de porţelan. sinuzită.

Indicaţii majore: febră. calciu. conţine proteine. varice. săruri minerale de sodiu. fixează calciul în oase interve­ nind cu succes în vindecarea fracturilor. între mese. având o coajă bogată în uleiuri aromatice. dureri în gât (angineV Indicaţii minore: reumatism. după caz). zaharuri.Caracteristici terapeutice Fructul. uscare. pentru că lămâile „golaşe" nu prea ţin la 291 . Sub formă de ceai Partea utilizată: coaja. se usucă la umbră şi se păstrează în borcane. D. bronşită. se lasă să in'zeze zece minute şi ceaiul se bea călduţ (sau fierbinte. Mod de preparare: se pun patru linguri pline de coji mărunţite într-un litru de apă. se fierb un minut. Dar e foarte costisitor. se pare că rezultate mai bune se obţin cu ajutorul ceaiurilor decât cu al pulberilor. cistită. Recoltare. B2. fosfor. B3. celulită. oligominerale. vitamină C foarte multă şi în cantităţi mai mici vitaminele A. acid citric în suc (şi alţii în pulpa fructului şi în coajă). se fac meldşori. păstrare în ţara noastră greu de spus „recoltare"! Se cumpără unuldouă kilograme de lămâi. E. Este un revigoram infailibil. se curăţă coaja. arterioscleroză. Bi. PP. potasiu. Având multe utilizări în stare proaspătă. fier în proporţii mari. aerofa­ gie. oboseală. creste rezistenţa generală a organismului. se înşiră pe aţă. de-a lungul unei zile întregi. o bacă.

LĂMÂIŢĂ Familia: Poacee (Graminee). uscare. răcoritor. migrenă. în sensul că nu este în mod deosebit cultivată în culturile de plante medicinale din Europa şi în flora spontană (în stare sălbatică) nu există. lămâioară. păstrare Avem iar de-a face cu un caz mai special. nu uitaţi s-o puneţi în orice ceai veţi bea i 9 Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). ce sunt puse în mai toate ceaiurile pentru că au un gust foarte bun. Aşa încât ar trebui şi ele mâncate. în miez de zi. iarbă de lămâi. nervozitate. Nume latin: Cymbopogon citratus. Dar dacă vreţi să slăbiţi. cosmetic (rădăci­ na. lăsându-le să stea să se pătrundă o noapte întreagă. Singură se pare că e mult mai eficientă sub formă de capsule. dar nu cu tulpina păioasă 292 . mai ales în dificultăţi de digestie şi aerofagie. cultivată mai ales în India şi Indonezia. iarbă acrişoară. Dar regulile sunt cam aceleaşi: se taie partea superioară a plantei în zilele însorite. aerofagie. sudaţie. oboseală nervoasă. care dă esenţa de Lemon-Grass pentru parfum) şi părţile aeriene ale plantei. Indicaţii: digestie lentă.frigider. tăiate felii şi acoperite cu miere. Numiri populare: iarba lămâii. Recoltare. ţăpoşică acră. Caracteristici terapeutice Graminee originară din Asia tropicală. este utilizată în dublu scop.

Teofrast îl recomandă contra bolilor de piept. dar numai contra constipaţiei. Italia. se pune în recipiente de porţelan ori în pungi pergamentoase închise ermetic. Este foarte bine studiat din punct de vedere al compoziţiei chimice — multe flavonide. traducerea fiind aceeaşi. care înseamnă „lemn dulce1 1 . la umbră. „lemn dulce". obţinută prin măcinarea plantei uscate. Franţa. rădăcină dulce. Nume latin: Gfycyrrhiza glabra. afecţiunile traheobronşice şi pietrele la ficat şi la rinichi pot fi vindecate cu ajutorul acestei plante. colite. Asia şi Africa de Nord. este cunoscut încă din antichi­ tate ca Jeac“. Bolile digestive — gastrite.ci când este verde. Numiri populare: dulcişor. cultivat şi în Siria. iar în Evul Mediu era cunoscut sub numele de Liquirita. iarbă dulce. reglisă. toate vitaminele din grupul B. Se utilizează şi pulberea. Sub formă de ceai Partea utilizată: rădăcinile şi rizomul. se usucă in strat subţire. grăsimi. Pulberea. ulcere — . este cultivat în sudul ţării ca plantă medicinală. aerofagie. în încăperi aerisite sau la 40°C şi se păstrează în pungi de hârtie. infuzia iiind cea mai indicată. Originar de pe coasta Asiei Mici. zaharuri de bază. 293 . mulţi aminoacizi. Indicaţii majore: alergii. bronşite. gastralgii (dureri de stomac). răspândit în sudul Europei. Caracteristici terapeutice Puţin răspândit în flora spontană (în stare sălbatică). LEMN DULCE Familia: Fabacee (Leguminoase). colite. Dioscoride i-a dat numele de Gfycyrrhiza. fiind folosit şi în medicina umană şi în cea veterinară. oligominerale.

digestie lentă. Nu numai că des­ 294 . după căderea frunzelor. iar cele groase se despică. coceni ori stuf. Caracteristici terapeutice Levănţica este un calmant perfect. Scoase. Se păstrează în pungi de hâ. en­ terită Mod de preparare: se pun patru linguri pline de rădăcini tăiate mărunt la un litru de apă. numai de la plantele în vârstă de la trei ani în sus. Nume latin: Lavandula angustifolia. gingivite. LEVĂNŢICĂ Familia : Lamiacee (Labiate). pe rame. în plus. ca să nu se dizolve substanţele active. ori la 35°-40°C. în straturi subţiri. Se usucă la soare. dotată. spichinel. cu deose­ bite calităţi bactericide (omoară bacteriile). Recoltare. se spală repede într-un jet de apă. grămada se dezveleşte. se strecoară şi se bea tot ceaiul. pe tot parcursul zilei. Prin fermentare se măreşte cantitatea de zaharuri şi se accentuează culoarea galbenă a rădăcinilor. levand. înainte de înflorire şi toamna. între mese. Numiri populare: aspic. se pun la zvântat şi-apoi se aşază în grămezi ce se acoperă cu paie. ca să fermenteze. se fierb un minut şi se lasă să tragă încă zece. uscare.tie. livant. se vântură bine cu furca pentru ca să nu mucegăiască şi se acoperă din nou. se scutură de pământ. Se sapă şanţuri în jurul tufei. La două-trei zile. După cele 15 zile se taie şi rizomii şi rădăcinile în bucăţi de 10-15 cm. păstrare Rădăcinile şi rizomul se recoltează primăvara.Indicaţii minore: dureri în gât. Se lasă aşa în jur de două săptămâni.

la umbră. esenţă) şi. mi­ grenă. Sub formă de ceai Partea utilizată: florile (mai exact. când conţin cea mai mare cantitate de ulei volatil (ulei esenţial. leucoree (poală albă). pe parcursul întregii zile. mi­ grene. angoasă. carac­ teristice vieţii de zi cu zi. deoarece vă tonifică ajutându-vă să scăpaţi neatinşi de gripele şi bronşitele anotim­ pului rece. Indicaţii: insomnie. bronşită. Recoltare. Este recomandată mai cu seamă iarna. colită. celulită. se lasă la infuzat zece minute. ori la 30°C Se păstrează în săculeţi de pânză. Indicaţii minore: astm. se stre­ coară şi se bea tot ceaiul între mese. cistită. Paralel. ceea ce vă va ajuta să treceţi mai uşor prin inevitabile şi multiple situaţii de stress. de principii active. Se transportă imediat la punctele de extragere a uleiului sau se pun la uscat. uscare. se pun afânat. febră. Pulberea obţinută prin 295 . dă o senzaţie de relaxare profundă. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată : florile (inflorescenţele). inflorescenţele — toată partea tulpinii acoperită de flori). Nu se îndeasă în coşuri. celulită. poală albă (leucoree). limpede. de linişte interioară. tuse.tinde. de minte clară. păstrare Inflorescenţele se strâng în prima jumătate a zilei. nervozitate. dar şi dezinfectează organismul. linişteşte starea de spirit. reumatism. respectiv. oboseală. stress. în strat subţire. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de flori cu un litru de apă clocotită. insomnie. Indicaţii majore: nervozitate.

se strecoară. se lasă la infuzat zece minute. astm. de câte ori este vorba de o boală infecto-contagioasă. în primul rând. febră. Puternic depuralivă şi diuretică. cram­ pe musculare (cârcei). mierea ursului. otrăţel. Numiri populare: alior. Indicaţii majore: bronşită. să grăbim apariţia erupţiei cutanate (rujeolă. care are cam aceleaşi indicaţii în ceea ce priveşte tratarea afecţiunilor respiratorii. tuse. 7 t * Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). intoxicaţii.măcinarea produsului uscat se ţine în borcane de porţelan. j i 296 . Caracteristici terapeutice . boranţă roşie. Efectul ei calmant. protector. planta ajută la reglarea funcţiilor urinare şi favorizează eliminarea clorurilor. Indicaţii minore: răceli. în fine. dureri în gât. vărsat) şi să luptăm împo­ triva febrei. celulită. între mese si la distantă de ele. scarlatină. închi­ se ermetic. caracterizată de o stare de răcea­ lă. constipaţie. laptele câinelui. arăriel. LIMBA MIELULUI Familia: Boraginacee. timp de un minut. Mod de preparare: se pun la fiert. emolient se exercită şi la nivelul intestinului în caz de constipaţie sau colită. într-un litru de apă. dar la care este nevoie. se bea toată cantitatea de ceai în timpul unei singure zile. Nume latin: Borago offkinalis. patru linguri pline de limba mielului bine mărunţită. limba mielului va fi preferată lumânăricii cu flori albe.

deci nu este o plantă medicinală. în strat subţire. în chip de complement ajutător în regimurile de slăbire. dermatoze. ec­ zemă. LUCERNĂ Familia : Fabacee (Leguminoase). de nutreţ verde şi însilozat. de preferat în poduri acoperite cu tablă.Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). astm. Numiri populare: pe tot cuprinsul ţării i se spune doar „lucernă“ ! Caracteristici terapeutice Este o plantă furajeră. ori doar frunzele se culeg în timpul înfloritului. dar alte specii). transpiraţii abundente. cultivată (există şi în stare sălbatică. acizi aminaţi (aminoacizii: arginină. magneziu. cistită. Indicaţii: bronşită. colită. se usucă la umbră. reumatism. hidraţi de carbon (zaharuri). Se păstrea­ ză în pungi de hârtie. Dar este utilizată. Recoltare. datorită compoziţiei chimice. păstrare Planta întreagă (fără rădăcină) sau numai florile. caroten. celulită. C. „stressul siluetei". febră. bo­ gată în proteine. angină. toate prezente când te-apuci de „înfometare" de dragul frumu­ seţii sunt inexistente dacă schema de „tratament" are şi lu­ cernă ! . tuse. Oboseala. materii azotate. uscare. lizină. E. vitaminele A. Nume latin: Medicago sativa. sâcâială. histidină). Pulberea se va pune în pungi pergamen­ toase închise ermetic. constipaţie.

Numiri populare: ciucurică.Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). Indicaţii: obezitate. Se macină foarte fin şi se păstrează în pungi impermeabile sau merge în farmaciile verzi pentru pregătirea capsulelor sau gelulelor. celulită. oboseală. Calmantă si uşor narcotică. coada lupului. pentru ca să se usuce perfect şi re­ pede. Stratul subţire se întoarce de două ori pe zi. tuse. lipan. Sub formă de ceai Partea utilizată: florile. 298 . febră. corovatic. LUMÂNĂRICĂ ALBĂ Familia: Scrofulariacee. ori în caz de suferinţe respiratorii cronice. coada vacii. păstrare Din recolta cosită se usucă la umbră. corobatică. ori la 35°-40°C. Nume latin: Verbascum thapsus. reumatism. răceală. corovatică. lemnul Domnului. diuretică şi sudorifica. Indicaţii majore: astm. Recoltare. cantitatea repartizată măcinării. în încăperi aerisite. căderea părului. pur. uscare. bronşite. lumânarea Domnului. lumânărica albă este utili­ zată în lupta contra inflamaţiilor bronhiale şi a durerilor în gât. edeme. Caracteristici terapeutice Emolienta. uşurează foarte mult suferinţele celor astmatici.

pe timp frumos. intoxi­ caţii. rug de măceş. Caliciul (învelişul de frunzişoare verzi) plantei se înlătură. cocaşder. Se usucă la soare. angine. febră. cistită. Indicaţii: bronşită. celulită. uscare. ori la 50°-60°C. ciucuri de mărăcine. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: florile. gripă. între orele 11-12. mărăcinele ciorii. pe rame sau pe coli de hârtie. păstrare Florile se recoltează eşalonat. 299 . din luna iunie până la începutul lunii septembrie. MĂCEŞ Familia: Rosacee. într-un singur strat. diaree însoţită de dureri. Culegerea se face prin ciupirea şi desprinderea florii de pe axul tulpinii. toată cantitatea de ceai. rug sălbatic. guturai. edeme ale gleznelor. laba mâţei. Se păstrează în pungi de hârtie sau în săculeţi de pânză. Produsul pentru pulbere se macină fin şi se păstrează în borcane de porţelan închise er­ metic. mărăcinele coţofenei. astm. răsură. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline-ochi de flori cu un litru de apă clocotită. Recoltare. se lasă la infuzat zece minute. Numiri populare: cacadâr. pe parcursul unei zile întregi. măsieş. pe măsură ce se deschid. se strecoară şi se bea.Indicaţii minore: dermatoze. între mese. Nume latin: Rosa canina. călcădăriu. mărăcine. giogheje. rugul vacii.

şi anume. uscare. se strecoară şi se bea tot ceaiul de-a lungul unei zile. sipică. scoabe. trandafir sălbatic. scochin. la 100°-105°C. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de măceşe cu un litru de apă clocotită. scoruş nemţesc. de fapt. în margini şi rărituri de pădure. sigur şi rapid remediu împotriva avitaminozelor. PP. febrei. trandafir. mai bombate şi păroase — . K. palpitaţii cardiace. a sărurilor minerale. tufă de rug. oboselii. păstrare Se culeg fructele cu mâna şi se usucă artificial. pe litoral. Indicaţii minore: suferinţe hepatice.rujă. febră. numite achene. migrene. Dar este răspândit şi în restul Europei. care sunt ca nişte seminţe de ardei gras. nişte receptacule ce închid în interiorul lor fructele propriu-zise. edeme ale gleznelor. ele constituie cel mai eficient. calculi renali (pietre la ve­ zică). Nu este cultivat în mod special. Datorită procentului uluitor de vitamină C pe care îl conţin fructele — măceşele cărnoase sunt. cât şi a celorlalte vitamine — Bz. viermi intestinali. la noi în ţară. se mai clocotesc un minut. 500-1000 mg %. Asia de Vest şi Africa de Nord. între mese şi la distanţă de ele. tran­ dafir de câmp. provitamină A (600-1000 mg %) — . zgornim. Se păstrează în săculeţi de pânză. 300 . drumuri. suieş. pe lângă garduri. se lasă să infuzeze altele zece. diaree nervoasă. Sub formă de ceai Partea utilizată: măceşele. intoxicaţii. Caracteristici terapeutice Este întâlnit în stare sălbatică. Indicaţii majore: oboseală. Recoltare.

oligo­ elemente. Numiri populare: iederă. mărgăran. Mod de preparare: se pun patru linguri pline de frunze într-un litru de apă. oboseală. având un conţinut bogat în uleiuri eterice. bronşită. mederean. Indicaţii: insomnie. palpitaţii cardiace. şovârf. se fierb un minut. gastralgii (du­ reri de stomac). > S Su b formă de pulbere (capsule) Parlea utilizată: florile. maioran. Caracteristici terapeutice Răspândit din Africa de Nord până în Indiile Orientale.MĂGHIRAN Familia: Lamiacee (Labiate). Su b formă de ceai Partea utilizată frunzele. aerofagie. era venerat de egipteni. Pomădă preparată cu ulei esenţial de măghiran era leacul suveran pentru vindecarea unor paralizii. între mese si la distantă de ele. megerean. spasmo­ filie. care 1 1 numeau „planta lui Osiris" Ei utilizau această plantă divină ca revitalizant şi calmant al nervilor. se strecoară şi se bea tot ceaiul. menopauză. 301 . mighiran. bronşită. de-a lungul unei zile. Nume latin: Majoram hortensis. nervozitate. impotenţă. se lasă să tragă încă altele zece. cistită. digestie lentă. maderan. pupi. insomnie. oboseală nervoasă. migrenă. celulită. acid ascorbic. Indicaţii majore nervozitate. angoasă. Indicaţii minore: menstre dureroase.

Are avantajul că poate fi utilizat pe durate nelimitate. Caracteristici terapeutice Este o plantă utilizată prin excelenţă pentru tratarea tul­ burărilor de circulaţie arterială şi a efectelor secundare ale aces­ tora. 302 . Totul se usucă la umbră. Florile se culeg din iulie până în septembrie. apoi se aşteaptă încă zece minute. Nume latin: Olea europea. Indicaţii minore: insomnie. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. complet înflorite. patru linguri de frunze. MĂSLIN Familia: Oleacee. deoarece ameliorează funcţionarea pan­ creasului şi permite scăderea glicemiei. Este şi un ajutor preţios în caz de diabet. uree. făcute pentru scăderea hipertensiunii. închise ermetic. într-un litru de apă. oboseală. prin tăierea tulpinilor la 5-6 cm deasupra solului. neprovocând simptome cardiodepresoare. păstrare Frunzele se culeg înainte de înflorire. sau la 30°-35°C. Sc păstrează în pungi de hârtie. acţiunea lui poate fi mult mai puternică dacă este asociat cu capsule de sulfină. în curele prelungite. îngrăşare.Recoltare. în strat subţire. măslin. Numiri populare: masin. nervozitate. Indicaţii majore: hipertensiune. diabet. calculi renali. un minut. Mod de preparare: se lasă să fiarbă. Pulbe­ rea din flori se pune în pungi pergamentoase. celu­ lită. uscare. arterioscleroză.

în verde. dar bine păroase pe partea inferioară. uremie. şi în multe alte ţări. 303 . gnintă dul­ ce. intoxicaţie. mintă de camfor. menta dulce pare a fi preferată de homeopaţi. păstrare Sc recoltează frunzele tinere. varice. Numiri populare: borşniţă. trandehir. uscare. Este un tovarăş ideal dacă vreţi să aveţi o digestie uşoară. * » » Caracteristici terapeutice In fitoterapia românească. la umbră. camfor. Deşi e mai puţin bogată în uleiuri esenţiale şi principii active. izmă verde.pentru ca să infuzeze bine. busuiocul cerbilor. între mese şi la distanţă de ele. se bea toată cantitatea de ceai într-o zi. Ea este de neînlocuit în caz de aciditate gastrică (arsuri la stomac) şi chiar de ulcere. poleai. nu este o specie considerată medicinală. în încăperi aerisite. izma broaştei. menta creaţă. îngrăşare. Nume latin: Mentha viridis. dumă. ghiazmă. M EN TĂ D U LCE Familia: Lamiacee (Labiate). Dar autorii in­ dică în mod deosebit această specie: Mentha viridis. sunt preţuite menta piperată. diabet. se usucă în strat subţire. se strecoară. suferinţe hepatice. izmă dulce. Recoltare. Su b formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. hemoroizi. vesnită. şi se păstrează în săculeţi de pânză. mentă verde. Indicaţii: hipertensiune.

giazmă. iarbă neagră. sau la 35°C şi se păstrează în pungi de hârtie. dureri în gât. goana broaştei. păstrare Se culeg frunzele înainte de înflorirea plantei. gnintă.Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. aerofagie. impermeabile. se strecoară şi se bea tot ceaiul de-a lungul zilei. Numiri populare: borşnifă. Recoltare. angoasă. aerofagie. Pentru pulbere se macină produsul uscat şi se pune în pungi pergamentoase." Mentha piperita. nervozitate. izmă bună. ferent. crampe musculare (cârcei). nintă broştească. se lasă să infuzeze încă zece minute. mintă moldovenească. febră. camfor. 304 . Indicaţii: gastralgii (dureri de stomac). mintă nea­ gră. digestie lentă. oboseală. insomnie. Indicaţii minore: celulită. MENTA PIPERATĂ Familia: Lamiacee (Labiate). Indicaţii majore: gastralgu (dureri de stomac). ghiazmă. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de frunze mărunţite cu un litru de apă clocotită. mintă de chicuşuri. nintă rece. ulcer gastric. nintă de camfor. se usucă la soare ori la umbră. 9 9 Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată : frunzele. iasmă. uscare. giugiumă. Nume latin. dumă. ner­ vozitate. nintă de chicătură. nintă de picuşuri. între mese si la distantă de ele. nintă.

prea stimulentă. indigestie. pe ro­ gojini. ta­ 20 305 . impotenţă. saponine. dar pergamentoase. Caracteristici terapeutice Arbore foios răspândit în Europa. nu este o alegere bună pentru persoanele foarte nervoase. mesteacăn. este foarte potrivită pentru tratarea tuturor cazurilor de oboseală le­ gate de o digestie proastă. foarte bogată în uleiuri esenţiale. având optimul de dezvoltare în Carpaţii Orientali şi Nordici. Numiri populare: mastacân. înlesneşte buna funcţionare a ficatului si „curăţă > i " > intestinele “ în caz de nervozitate accentuată este bine să alegeţi menta dulce. păstrare Frunzele se culeg când ajung la lungimea de 6 cm. aerocolie. Se păstrează în pungi de hârtie duble. Conţinutul chimic al frunzelor. Recoltare. vertij. suferinţe hepatice. aero­ fagie. Accelerează evacuarea bilei. MESTEACĂN ALB Familia: Betulacee. digestie leneşă. Uscarea se face la soare sau la umbră. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată. Pulberea se ţine tot în pungi. Se rupe frunză cu frunză. Menta piperată. nordul şi estul Asiei. în strat subţire. închise ermetic.Caracteristici terapeutice Stimulent puternic. mestecan. ori la 35°C. uscare. formează păduri întinse şi în teritoriile cuprinse între câmpiile baltice şi centru euro-asiatic. Nume latin: Betula alba (Betula pendula). Indicaţii-’ oboseală generală.frunzele.

în strat subţire. prin strujirea ramurilor. edeme. dermatoze. Mod de preparare: se fierb. rezine. Se usucă la umbră. ii reco­ mandă în tratarea reumatismelor. au un efect curativ re­ marcabil în afecţiunile gastrice şi tulburările circulatorii. Recoltare. substanţe minerale. Caracteristici terapeutice Fructele. patru linguri de frunze mărunţite cu ţin litru de apă. dar şi tanin. potasiu). Numiri populare: mură. sodiu. migrene. intoxicaţii. acizi organici. foarte bogate în substanţe minerale (calciu. se culeg din mai până în iulie. vitamina A şi C. Nume latin: Rubus fruticosus.nin. se lasă la infuzat încă zece. păstrare Frunzele tinere. Sub formă de ceaiuri Partea utilizată: frunzele. Frunzele. sunt extraordinar de nutritive şi depurative. mur tufos. mur negru. 306 . mur de pădure. ce au în special vitamina C. digestie lentă. tanin. febră. Indicaţii minore: aerofagie. lipicioase. un minut. ulei volatil. rug. mur pădu­ reţ sălbatic. arterioscleroză. viermi intestinali. rug de mure. vitamina C. ori la maximum 35°C şi se păstrează în săculeţi de pânză. Indicaţii majore: reumatism. MUR Familia: Rosacee. se strecoară şi se bea tot ceaiul într-o zi. uscare. flavonoide şi acizi organici.

Caracteristici terapeutice Remarcabil echilibram. între mese. Indicaţii minore: gingivite. înaintea şi în timpul înfloritului. poa­ la Sf. romaniţă. romaşcă. în încăperi bine aerisite. ori la 40°-50°C şi se păstrează în săcu­ leţe de pânză. febră. 307 . ochiul boului. Recoltare. uscare. hemoroizi. muscăţel. varice. romaniţă nobilă. M U ŞEŢ EL M A R E Familia: Asteracee (Composite). muşeţelul acţionează asupra tuturor simptomelor datorate sau legate de tulburările nervoase. se lasă alte zece minute la infuzat. Mod de preparare: într-un litru de apă rece se fierb. cistită. Nume latin: Chamaenielum nobile (Anthemis nobilis). muşeţel nobil. matricea. moşiţel. poală albă (scurgeri vaginale). timp de un minut. morună. Numiri populare: mamoriţă. roman. mărariul câinelui. Indicaţii majore: gastralgii (dureri de stomac). diabet. edeme ale gleznelor.Su b formă de ceai Partea utilizată: frunzele. flebită. păstrare Foliolele frunzelor se recoltează prin strujirea lor de pe rămurele. în caz de migrene are maximum de eficienţă asociat cu salcia şi coacăzul negru. Mării. muşăţea. de-a lungul unei zile. în astfel de situaţii este asociat cu angelica şi administrat între mese. se usucă la umbră. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai. patru linguri pline de frunze. romoniţ.

se usucă pe un singur rând şi se păstrează în pungi de hârtie sau în săculeţi de pânză. la orele de amiază. caşul popii. inapetenţă (lipsa poftei de mâncare). nervozitate. constipaţie. oboseală. o inflorescenţă. uscare. viermi intestinali. diaree nervoasă. Nume latin: Malva sylvestris. nalbă sălbatică. Numiri populare: bănufei. viermi intestinali. Mod de preparare: se opăresc patru linguri vârfuite de flori cu un litru de apă clocotită. Indicaţii: insomnie. floricele negrâi. vărsat. se strecoară şi se bea tot ceaiul. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: florile. nalbă de câmp. ner­ vozitate. nalbă mică. pe vreme însorită. gastralgie (dureri de sto­ mac). menopauză. păstrare Florile se culeg înainte de maturitate. rupând flecare inflorescenţă („floarea** de muşeţel este. N ALBĂ D E PĂ D U R E Familia: Malvacee. insomnie.Sub formă de ceai Parlea utilizată: florile. Morile uscate se macină şi pul­ berea se ţine în borcane de porţelan ermetic închise. de-a lungul zilei. colăcei. menstre dure­ roase (dismenoree). febră. nevralgii. Indicaţii minore: digestie lentă. între mese. nalba calului cea măruntă. se lasă zece minute la infuzat. de fapt. Recoltare. Indicaţii majore: migrene. migrene. depresie. 308 . mălagă. menstre neregulate. creaţă. depresie. nalbă albă. un capitul format din zeci de flori).

suferinţe ale prostatei. permite curăţirea bronhiilor fără să le irite. cistite. bronşite. Su b formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: florile. Faceţi provizii de nalbă pentru iarnă şi. Romanii consumau mlădiţele tinere în ziua ce urma după un ospăţ copios. astm. ca să-şi liniştească stomacul şi intes­ tinele iritate de-atâta mâncare şi băutură. strecuraţi-1 şi beţi toată cantitatea de-a lungul unei zile. dureri în gât. bronşite. pe vreme însorită. lăsaţi ceaiul să tragă zece minute. la in­ tervale de una-două zile. nefrite. Se 309 . enterite. uscare. nervozitate. pe măsură ce se deschid bobocii. Mod de preparare: opăriţi patru linguri pline de flori cu un litru de apă clocotită. Indicaţii majore: inflamaţii ale mucoaselor. considerând-o indispensabilă pentru sănătatea lor. metrite. catifelează şi protejează mucoasele. Indicaţii: colite. între mese. păstrare Florile se culeg în timpul înfloririi.Caracteristici terapeutice Cunoscută din antichitate ca „legumă" nalba de pădure este o plantă deosebit de apreciată în fitoterapie deoarece ea înmoaie. Carol cel Mare şi Lu­ dovic cel Blajin au decretat cultivarea ei în toate grădinile imperiale. celulită. Recoltare. hemoroizi. Su b formă de ceai Partea utilizată: florile. că începe să „vă usture în piept". leucoree (poală aibă). beţi ceai de nalbă şi luaţi şi capsule. Indicaţii minore: hemoroizi. imediat ce simţiţi că „vă ia cu frig". gastralgii (dureri de stomac). poală albă (scurgeri vaginale). enterite.

Indicaţii minore: enterite. nalbă de câmp. antiinflamatorie. diaree nervoasă. gastralgie (dureri de stomac). în şoproane şi se păstrează în pungi de hârtie. dureri în gât. cultivată de multă vreme în Germania. N ALBĂ M A R E Familia: Malvacee. în podul caselor. cistită. nalbă de luncă. între mese. P A R A C H E R N IŢ Ă Familia: Urticacee. Sub formă de ceai Partea utilizată: rădăcina. Indicaţii majore: inflamaţii ale mucoaselor. Pulberea se pune tot în pungi. în strat subţire. închise ermetic. într-un litru de apă. dar pergamentoase.usucă la umbră. Numiri populare: nalbă albă. Are acţiune emolientă. Rusia. Nume latin: Parietaria officinalis. 310 . antitusiva. Italia. Nume latin: Althaea officinalis. antidiareică. metrită. într-un singur rând. Scăpată din cultură. a devenit spontană şi s-a răspândit în Eu­ ropa. Se strecoară şi se bea tot ceaiul într-o zi. Asia. Africa de Nord. nalbă de pădure. ţările baltice. Caracteristici terapeutice Originară din regiunea estică a Mării Mediterane. Franţa. bronşită. Mod de preparare: se fierb patru linguri pline de rădăcini mărunţite. pe rogojini sau hârtie. nalbă bună. timp de trei minute şi se lasă să infuzeze încă zece minute. tuse. rujă.

Deosebit de benefică pen­ tru sănătatea aparatului genito-urinar al femeii. închise ermetic. colită. se usucă la umbră. Plantele se macină fin şi pulberea se pune în pungi de hârtie. păstrare Se culege planta pe timp însorit. 311 . dermatoze. suferinţe hepatice. obezitate. oboseală. pir. edeme. patru linguri pline cu planta mărunţită. edeme. Indicaţii: celulită. gută. Mod de preparare: se fierb. politriche. lenevire a vezicii urinare. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcini). uscare. reumatism. calculi renali. retenţie de apă. Caracteristici terapeutice La fel de eficientă şi sub formă de ceai şi ca pulbere (condiţia fiind să se bea multă apă dacă luaţi capsule). ea este de neînlocuit în lupta împotriva reţinerii de apă în ţesuturi. se lasă la infuzat zece minute. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). Indicaţii minore: reumatism. se strecoară şi se bea tot ceaiul într-o zi. paracherniţă este o plantă „anticelulită" prin excelenţă. matrice. prin tăiere la 2-3 cm de la nivelul solului. ner­ vozitate. cistită. şi se păstrează în pungi de hârtie. Recoltare.Numiri populare: grâul potârnichii. ur­ zică moartă. în strat subţire. pergamentoase. între mese dar la distanţă de ele. Indicaţii majore: celulită. timp de un minut. cistită. într-un litru de apă.

PĂDUCEL Familia: Rosacee. diaree nervoasă. gherghin. oboseală. calculi renali (pietre la rinichi). proprietăţile lui păstrându-se astfel integral. mălai nesărat. hipertensiune arte­ rială. arterioscleroză. Doica Măriei de Medicis — Louise Bourgeois — convinsese întreaga Curte regală să bea ceai de păducel. Caracteristici terapeutice Floarea de păducel este cu precădere benefică în condiţiile de stress permanent. decoct. edeme. pentru verificarea acestui lucru. măceş. l-au confirmat. Indicaţii: palpitaţii cardiace. nervozitate. insomnie. angoasă. Iar acţiunea lui asupra inimii a fost pusă în evidenţă de cercetătorii americani la începutul secolului 20. mărăcin. cea de reglare a sistemului nervos ve­ getativ („marele simpatic**) trebuie în prunul rând evidenţiată. tinctură. dar noi vi-1 reco­ mandăm sub formă de pulbere. afirmând că dizolvă pietrele la rinichi şi vezică. 312 . Numiri populare: căcădară. arătându-şi astfel deschis. menopauză. bufeuri (valuri de căldură în menopauză). în secolul 11. mălăet. Toa­ te experimentele ştiinţifice ce au urmat. în special efectul lui terapeutic asupra gutei. distonie neurovegetativă. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: florile. veneraţia fată de el. Anticii numeau arbustul „nobilul spin“. mălaiul cucului. Pietro Crescenzi îi lăuda proprietăţile inegalabile în lupta împotriva oricărei intoxi­ caţii organice. mălai moale. Se utilizează ca infuzie. caracteristice vieţii noastre în acest secol. Nume latine: Crataegus monogyna (Crataegus oxycantha). Dintre toate calităţile ei. direct.

celulită. papalungă. uşurează activitatea rinichilor. crestăţea. Caracteristici terapeutice Considerată „marea drenatoare“ prin excelenţă. PĂPĂDIE Familia: Asteracee (Composite). nu există remediu fitoterapeutic împotriva oboselii fără ajutorul ei. Indicaţii minore: diabet.Recoltare. frunzele. floarea sorului. » 7 reumatism. sti­ mulează funcţia antitoxică a ficatului. Nu există tratament de slăbire fără păpădie. floarea turcului. into­ xicaţii. lăptucă. floarea găinii. ochiul boului. Mod de preparare: se fierb cinci linguri pline cu plante într-un litru de apă. în strat subţire. cicoare. varice. pui de gâscă. Pulberea se va ţine tot în pungi. păstrare Florile se recoltează pe timp uscat. arterioscleroză. floarea broaştei. lilicea. ori la 35°C şi se păstrează în pungi de hârtie. ouăle găinilor. obezitate. 313 . pana vâzgoiului. se usucă la umbră. uscare. flori galbene. ea curăţă or­ ganismul în profunzime. Nume latin: Taraxacum officinale. pergamentoase şi ermetizate. Sub formă de ceai Partea utilizată : rădăcina. se lasă să clocotească trei minute şi apoi să tragă. digestie lentă. Indicaţii majore: suferinţe hepatice. gălbinele grase. hemoroizi. turci. floarea mălaiului. din aprilie până în mai. papa găinii. la începutul deschiderii bobocilor. Numiri populare: buhă. guşa găinii. obligă vezica biliară să se golească.

în septembrie-noiembrie sau primăvara. pin de munte. pur şi simplu. în locuri foarte bine aerate ori la 40°-50°C. ţin. silhă. molete. pulbere — o capsulă fiim» egală cantitativ cu un vârf de cuţit — sau ceaiuri). Pulberea obţinută din măcinarea frunzelor şi a rădăcinii se păstrează în borcane de porţelan. în martie-aprilie. acnee. celulită. dezechilibru endocrin. mugurii de pin sunt utilizaţi. sosenca. Indicaţii: suferinţe hepatice. uscare. pin roşu. diabet. lenevire a vezicii biliare. în pre­ venirea gripelor. intoxicaţie. digestie lentă. P IN Familia: Pinacee. chin. Recoltare. între mese. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcina şi frunzele. pe timp de iarnă. chifăr.luând vasul de pe foc. în strat subţire. păstrare Rozetă de frunze se culege primăvara. răcelilor (două-trei capsule. toamna. molid. zilnic). Caracteristici terapeutice Deoarece au o puternică acţiune antiseptică asupra căilor res­ piratorii. de timpuriu. iar rădăcina. pinel. încă zece minute. pin silves­ tru. asociate cu încă şase de limba mielului (ori. Uscarea se face la umbră. se strecoară şi se bea toată cantitatea într-o zi. luciu. jolcă. brad de munte. Se păstrează în săculeţi de pânză. Numiri populare: brad. schin. constipaţie. 314 . prin lunile aprilie-mai. câţuni. obezitate. zadă. Nume latin: Pinus sylvestris. derma­ toză. în caz de gripă sau de bronşită se pot lua şi şase capsule.

uscare. Pe de altă parte. răgălie. cei terminali fiind lăsaţi pentru asigurarea creşterii arborelui. grâul mâţei. pir mic. trebuie totdeauna să nu uităm de el când este vorbă de inflamaţii urinare sau hepatice şi să-l asociem cu plan­ tele specifice afecţiunilor (iarba neagra sau anghinaria). se lasă să infuzeze zece minute. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de muguri cu un litru de apă clocotită. tuse. mugurii de pin cresc întotdeauna viteza de reacţie a organismului faţă de boli. răceală. între mese şi la distantă de ele. păstrare Se culeg în februarie. Sub formă de ceai Partea utilizată: mugurii. impotenţă. se strecoară şi se bea tot ceaiul de-a lungul unei zile. Indicaţii majore: bronşită. tirău. Caracteristici terapeutice Unul dintre numele date în popor — iarba câinelui — se datoreşte faptului că. în caz de constipaţie. * Recoltare. în strat subţire. Se usucă la umbră. sinuzită. Nume latin: Agropyron (Etymus) repens. PIR Familia: Poacee (Graminee). pir gros. obo­ seală. Numiri populare: albei. Se păstrează în pungi de hârtie. ori la 30°C. iarba câinelui. 315 . doar cei de pe ramurile laterale. gripă. Indicaţii minore: gastralgii (dureri de stomac). intoxicare. cistită. chir.De asemenea. ori când îi doare burta.

ede­ me ale gleznelor. dermatoze. Pulberea se pune în pungi duble. Se lasă la infuzat zece minute. celulită. Indicaţii: reumatism. se usucă Ia soare. Indicaţii minore: circulaţie venoasă proastă. digestie proastă. acid uric în sânge. bronşită. în cure de trei săptămâni. închise ermetic. Se păstrează în pungi de hârtie. patru linguri pline cu rădăcini mărunţite într-un litru de apă. sinensis. gută. prin excelenţă. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcină. depurativă. pergamentoase. suferinţe hepatice. intoxicare. pir! Instinctul nu-i înşală. se spală în curent de apă rece. uscare. păstrare Rizomii cu rădăcini se scot din pământ primăvara şi toamna. edem. în general. retenţie uri­ nară. Sub formS de ceai Partea utilizată: rădăcina. colică renală. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai de-a lungul unei zile.câinii mănâncă. El este utilizat. timp de trei minute. ori în încăperi bine aerisite sau la 35°-40°C. aerofagie. Mod de preparare: se fierb. între mese şi la distanţă de ele. pentru dezintoxicarea organismului. Recoltare. Nume latin: Citrus aurantium subsp. se înlătură partea aeriană a plan­ tei. PORTOCAL Familia: Rutacee. celulită. în asociere cu alte plante medicinale depurative.. planta fiind.. Indicaţii majore: reumatism. 316 . artrită. calculi biliari. făcute primăvara ori toamna.

vitamine şi săruri minerale.Numiri populare: naranză. 317 . se strecoară şi se bea doar câte o cană înainte de mesele principale. pomicol. Indicaţii minore: gastralgii. bronşită. Indicaţii majore: nervozitate. când sunt complet înflorite. în convalescenţe şi în stările de oboseală. fiind deosebit de bogat în zaharuri. palpitaţii cardiace. Este un revigoram de excepţie. migrene. Recoltare. aero­ fagie. purducalie. bigaradia. Se păstrează în pungi de hârtie impermeabilă sau celofanată. digestie lentă. noroanţă. s-a răspândit în zona mediteraneeană. păstrare Florile se culeg una câte una sau bucheţele florale. pomoroancă. Mod de preparare: se opăresc patru linguri de flori cu un litru de apă clocotită. subsp. tuse. se lasă la infuzat zece minute. adus în Europa în timpul cru­ ciadelor. Nume latin: Citrus aurantium. viermi intestinali. în strat unic. Are o valoare energetică mare. insomnie. Caracteristici terapeutice Originar din China şi India. se îndepărtează caliciul şi se usucă la umbră. neramce. uscare. PORTOCAL AMAR Familia: Rutacee. fiind deosebit de benefic în perioada de creştere. var. în lunile aprilie-mai. Sub formă de ceai Partea utilizată: florile. nărozmă dulce. amara. ori la 30°C.

insomnie. Sub formă de ceai Partea utilizată: mugurii florali. între mese. pomeranţă. an­ goasă. aerofagie. diaree nervoasă. pomoroancă. în sudul Europei fiind cultivat. febră. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. stare depresivă. când sunt com­ plet acoperiţi de cele cinci sepale verzi ale caliciului şi li se vede doar vârful. noroanţă. neramce. portocal amar. balonări. oboseală. oboseală intelectuală. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de boboci neînfloriţi cu un litru de apă clocotită. se rupe bobocul din 318 . A apărut. păstrare Bobocii se culeg în stadiul de mugure floral. se lasă să infuzeze zece minute. suferinţe hepatice. palpitaţii. Caracteristici terapeutice Originar de pe coastele sudice ale Himalaiei şi din regiunea Mării Mediterane. digestie lentă. naranză. pierdere de memorie. Indicaţii minore: oboseală. nărozmă. proprietăţile lui fitoterapeutice fiind mult mai puternice decât ale acestuia. Indicaţii: nervozitate.Numiri populare: bigaradier. spasme cardiace. ca varietate. Indicaţii majore: aerofagie. se strecoară şi se bea tot ceaiul pe parcursul unei zile. Se îndepărtează frunzişoarele. uscare. digestie lentă. purdacalie amăruie. înaintea portocalului dulce. s-a aclimatizat în Florida şi în alte ţinuturi subtropicale şi tropicale. Recoltare.

reumatism. tengheri. Sub formă de ceai Partea utilizată: stigmatele (mătasea). artrită. păpuşe. 3 PORUMB Familia: Poacee (Graminee). ale căror stig­ mate. gâmişor.caliciu si se usucă la umbră. calculi renali. apoi se mai aşteaptă zece minute să infuzeze ceaiul şi se strecoară. Nume latin: Zea mays. 319 . ca şi pulberea obţinută prin măcinarea lor. în strat suoiire şi se păstrează în pungi de hârtie. Indicaţii minore: suferinţe hepatice. toată cantitatea se bea într-o singură zi. alcătuiesc mătasea porumbului. în totalitate. tenchiii. mălai. penche. într-un litru de apă. Numiri populare: cucuruz. Mod de preparare: se lasă să fiarbă un minut. Ambele se păstrează în pungi de hârtie impermeabilă ori celofanată. albuminu­ rie. pen­ tru eliminarea apei din ţesuturi şi reglarea funcţiilor aparatului renal. Frunzele se culeg înainte de înflorire şi se usucă la fel. în fitoterapie sunt utilizate florile femele. gută. patru linguri pline cu mătase. edeme. Caracteristici terapeutice Este un diuretic prin excelenţă. păstrare Mătasea se culege înainte de coacerea boabelor. 7 în strat subţire 9 ori la 3Q°-35°C. când sunt în faza de lapte. între mese. numai uscarea artificială este la 40°C. obezitate. în general. fiind utilizat. Se usucă la umbră. uscare. Indicaţii majore: celulită. porâmb. Recoltare. cistită.

ridiche de toamnă. Recoltare. In curele de primăvară şi toamnă. Caracteristici terapeutice Este ideală pentru stimularea ficatului şi degajarea vezicii bi­ liare. 320 . bronşită. de asemenea.RIDICHE NEAGRĂ Familia: Brasicacee. ridichea neagră este unul dintre principalii componenţi ai tratamentului cu plante. greaţă.* arape. iar concen­ tratul de suc se îmbuteliază în fiole buvabile. sau se trec prin storcător şi se prepară suc. dermatoze. ridiche neagră de iarnă.* Melissa officinalis. niger. convar. ridiche de bere. Nume latin >Raphanus satîvus. ridiche tomnatică. răghiţi. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcina tuberozitată (ridichea propriu-zisă). ridiche de iarnă. Numiri populare. ca atare. atonie veziculară. Favorizează. constipaţie. redichi. scăpând astfel organismul de toxinele acumulate din cauza stressului şi a oboselii. necesare curăţării sângelui şi ficatului. sau se rad. Indicaţii: suferinţe hepatice. rădiche de grădină. ROINIŢĂ Familia: Lamiacee (Labiate). rădiche. uscare. se usucă şi se obţine pulbere. Nume latin. astm. Pulberea se păstrează în borcane de porţelan ori se fac capsule. păstrare Se consumă crude. aripane. funcţionarea rinichilor. digestie lentă.

migrene. ori la 30°C şi se 321 . lămâiţă. Indicaţii minore: celulită. se strecoară şi se bea tot ceaiul într-o singură zi. Mării. emotivitate. nervozitate. mintă. angoase. mătăciune. menstre dureroase (dismenoree). palpitaţii. in­ somnie. * Recoltare. Indicaţii majore: migrenă. stupelniţă. crampe musculare. celulită. uscare. poala Sf. * Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. aerofagie. sarcină sau insatisfacţii sexuale. izma stupilor. Caracteristici terapeutice Are acţiune benefică remarcabilă în caz de angoase.Numiri populare: alămăiţă. se usucă la umbră. vertije şi. motoacă. când starea de nervozitate devine o perma­ nenţă şi se reflectă asupra bunei funcţionări a sistemului digestiv. busuiocul stu­ pului. nervozitate. aerofagie. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. greţuri. iama roilor. în strat subţire. voioşniţă de albini. între mese. se lasă să infuzeze preţ de zece minute. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de frunze cu un litru de apă clocotită. buruiana stupilor. iarba albinelor. cătuşnică. greţuri. Se pare că are şi marele merit de-a evita crizele de indispo­ ziţie create de menstră. în general. vertij. răstupească. menopauză. melisă. Indicaţii: oboseală de ordin nervos. floarea stupilor. păstrare Frunzele se culeg în timpul înfloririi plantelor (în lunile iunie-august). febră. la femei si tinerele fete. digestie lentă. roişte.

iarba cârtiţelor. poală albă (leucoree). Indicaţii majore: bronşită. buruiana zgăibii. Indicaţii minore: litiază urinară. rănunchioară. dezinfecta­ rea si vindecarea rănilor de tot felul. empiric. buruiana leacului. iedera zânelor. creasta văilor. astm. nejălnică. ROTUNGIOARĂ Familia: Lamiacee (Labiate). supărare. iarba mătrililor. frunză de zgaibă. inflamaţii ale mucoaselor. la fel ca şi pulberea. orbalţ. buruiană rotundă de bube. Dar compoziţia ei chimică. între mese. substanţele amare. Nume latin: Glechoma hederacea. obţinută după măcinarea produsului uscat.păstrează în pungi de hârtie. obo­ seală. se strecoară şi se bea toată cantitatea de-a lungul unei zile. patru linguri de plante mărunţite într-un litru de apă. Numiri populare: brâncă. indică proprietăţile ei terapeutice în vindecarea suferinţelor hepatice şi renale. aşa cum arată si multe din numele ce i s-au dat. uleiul volatil contribuind la calmarea tusei şi a inflamaţiilor bronhice. gastralgii (dureri de stomac). Caracteristici terapeutice Este planta utilizată. coada ielelor. cistită. Mod de preparare: se fierb. colina. pelungoasă. pentru cicatrizarea. 322 . pristinioară. buruiană de orbalţ. în care preva­ lează taninul. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). cătuşnica copiilor. prelungioasă. tuse. piperul apelor. se lasă la infuzat zece minute. silnică. timp de un minut. rotundioară. mărul lupului.

Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. Indicaţii majore: suferinţe hepatice. rojmalin. rusmarin. stimulând funcţionarea ficatului. Deosebit de eficientă în ceea ce priveşte revigorarea generală a organismului. pe vreme frumoasă. uscare. celulită. im­ potenţă. 323 . Nume latin: Rosmarinus officinalis. uscarea artificială se face la 50°C. mirtin. păstrare Se culeg plantele în timpul înfloritului. Indicaţii minore: migrene. hipo­ tensiune. se usucă la umbră. accelerând circulaţia arte­ rială. în strat subţire. digestie lentă. aducând un aflux de sânge nou în celule.Recoltare. ROZMARIN Familia: Lamiacee (Labiate). regenerând starea ţesuturilor. patru linguri vârfuite cu frunze. oboseală. Caracteristici terapeutice Este o plantă tonică prin excelenţă. acţiunea lui este prelungită în timp. într-un litru de apă. Mod de preparare: se pun să fiarbă doar un minut. între mese. vertije. deoarece favorizează asimilarea alimen­ telor. se lasă să infuzeze încă zece minute. bronşită. se întoarce stratul din timp în timp şi se pun apoi în pungi de hârtie. aerofagie. Numiri populare: dendrului. se strecoară şi se bea tot ceaiul într-o zi.

toţi arbuştii ornamentali din genul Smilax sunt cunoscuţi sub acest nume (al genului) sau sub cel de „salce". păstrare Se culeg frunzele ce au 2-3 mm lungime şi lăţime. fiind o specie mediteraneană. vertije. Sub formă de pulbere Partea utilizată: rădăcina. migrene. suferinţe hepatice. herpes. ce nu creşte la noi în ţară. SALCE Familia: Liliacee. pe care l-am adoptat şi noi. reumatism. Nume latin: Smilax salsaparilla. doar în Dobrogea există o „soră“ de-a ei. în floricultură. gută. atonie ve­ ziculara. salcea este eficientă în tratamentul herpesului. pe timpul înfloritului (lunile aprilie-mai). intoxi­ caţie. externe. Recoltare. hipotensiune. Smilax aspera. Numiri populare: nu are. menstre dureroase. astm. digestie lentă. nefrită. dar e mult mai activă în aplicaţii lo­ cale. impotenţă. grăbind cicatrizarea.Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. se păstrează în pungi de hârtie. astm. se usucă în încăperi aerisite. frigiditate. Indicaţii: oboseală. duble. închise ermetic. Caracteristici terapeutice Drenând toxinele ce se elimină prin piele. sub formă de pulbere. pentru pulbere pungile vor fi per­ gamentoase. arterită. uscare. 324 . Indicaţii: dermatoze.

angoase. nervozitate. indiferent de prove­ nienţa ei. bun. joaie. păstrare Frunzele se culeg în iunie-iulie. răchită. anxietate. şalet. se usucă la umbră. dureri musculare. jal­ nică. selghie. SALVIE Familia: Lamiacee (Labiate). Şi. febră. nevralgii. \ Numiri populare: lozie. Dă maximum de eficienţă în asociere cu muşeţelul în tratarea migrenelor. Nume latin: Sabia ofiicinalis. răchită de luncă. Caracteristici terapeutice Supranumită de strămoşii noştri „copacul durerii". în special. şerlai. Pulberea se ţine în borcane de porţelan. salbie. răchită mare. Numiri populare: cilvie. sălcuţă. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. jaleş de grădină. Nume latin: Salix alba. îşi merită din plin „poreclă": calmează orice durere. Indicaţii: migrene.SALCIE Familia: Salicacee. Caracteristici terapeutice Este o plantă medicinală a cărei acţiune constă în reechili­ brarea sistemului neuroendocrin. în strat subţire şi se păstrează în săculeţi de pânză. jale. răchită aibă. Recoltare. reumatism. jaleş. salşi. a marelui simpa­ 325 . dismenoree (menstre dureroase). salcă. uscare.

uscare. numai că ambalajele trebuie să fie impermeabile şi ermetizate per­ fect. Mod de preparare: se pun patru linguri de frunze într-un litru de apă. transpiraţii ex­ cesive. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. menstre neregulate. păstrare Frunzele se culeg de două-trei ori pe vară. oboseală. bronşită. în încăperi aerisite. impotenţă. adenită. oboseală. Se păstrează în săculeţi de pânză sau în pungi de hârtie. Se usucă puse în strat subţire. Indicaţii minore: aerofagie. ca şi pulberea. celulită. diabet. sterilitate. se strecoară şi se bea tot ceaiul într-o zi. stare de nervozitate. febră. transpiraţii excesive. nervozitate. numai pe timp frumos şi după ce se ridică roua. tonus sexual scăzut. 326 . se lasă să infuzeze încă zece minute. între mese şi la distanţă de ele. menstre nere­ gulate. Indicaţii: impotenţă. menopauză. ori la 30°-40°C. se dau într-un clocot (un minut). obezitate. oboseală. La mare cinste încă din Evul Mediu. la umbră.tic. planta are principii active ale căror proprietăţi terapeutice sunt deosebit de benefice în stress. Indicaţii majore: obezitate. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. Orice femeie ce are probleme legate de ciclul menstrual şi le poate rezolva integral făcând un tratament pe bază de salvie. celulită. / Recoltare.

aerofagie. 327 . dar se cultivă şi în Sri-Lanka. mai ales dacă e vorba de nişte novici într-ale orientalilor! Iar dacă a trebuit să rămâneţi timp mai îndelungat în aceste ţinuturi v-aţi dat sea­ ma cu siguranţă că tonusul dumneavoastră sexual a ajuns cu o rapiditate uluitoare la zenitul posibilităţilor sale! Planta îşi me­ rită numele: este unul dintre cei mai puternici afrodiziaci exis­ tenţi şi cunoscuţi. atunci când cel ce o prepară este „un specialist". se macină bine uscate şi se păstrează în borcane de porţelan ermetic închise. de-a lungul coastei acestuia crescând din abundenţă. păstrare Se culeg la maturitatea deplină. Numiri populare: originară din sudul Indiei. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: seminţele. Indicaţii: impotenţă. şi câteva mici semincioare negricioase. oboseală. frigiditate. uscare. Recoltare.SĂMÂNŢA DRAGOSTEI Familia: Zingiberacee. în plus. nu creşte la noi. în cafea se amestecă. Nume latin: Elettaria cardanwmum. Caracteristici terapeutice Arabii — mari cunoscători ai „puterilor" plantei — sunt cei ce au numit-o „sămânţa dragostei" ! în majoritatea ţărilor Orien­ tului. în fitoterapie i se mai spune Cardamom ori Cardamom de Malabar. ameliorează digestia şi tranzitul intestinal. digestie lentă. America Centrală şi Africa de Răsărit.

edeme. sudorifica. Indicaţii majore: celulită.soc Familia: Caprifoliacee. tăind întreaga inflorescenţă cu un cuţit. într-un strat. sog usuclu. Sub formă de ceai Partea utilizată: florile. inflorescenţele se freacă între mâini ca să rămână doar florile. Nume latin: Sambucus nigra. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline-ochi de flori cu un litru de apă clocotită. păstrare Florile se culeg cu mâna. ori la 35°-40°C. Caracteristici terapeutice Planta. se strecoară şi se bea tot ceaiul. de la care se utilizează doar florile în fitoterapie — deşi atât ele cât şi fructele au o deosebit de mare valoare ali­ mentară şi alimentar-medicală —. pe parcursul unei zile întregi. punând florile în sus. Recoltare. reumatism. calculi renali. pe timp frumos. între mese. Indicaţii minore: gută. uscare. hoz. soace. are acţiune antireumatică. Numiri populare: haler. se lasă să tragă zece minute. Se usucă la soare puternic. 328 . diuretică. Când s-au uscat. după ce s-a ridicat roua. scorpat. Se pun apoi în pungi de hârtie sau în săculeţi de pânză. pe rame acoperite cu hârtie. emolienta. bine ventilate. cistită. dermatoze. depurativă. Pe vreme rea se usucă în poduri acoperite cu tablă. bronşită. intoxicare. nefrită. iboz.

cistită. Caracteristici terapeutice Este o plantă ce conţine un ulei volatil deosebit de bogat în timol şi carvacrol. Numiri populare: arigan. solovârv. broască. are substanţe amare şi oligoelemente. Indicaţii minore: aerofagie. febră. Datorită uleiului volatil are acţiune antispastică asupra musculaturii ne­ tede. se lasă să stea zece minute. oboseală. produce o uşoară relaxare cu di­ latarea alveolelor şi arborelui bronhic. poala Sf. antiseptică şi stomahică (uşurează activitatea gastrică). se strecoară şi se bea toată cantitatea într-o zi. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). budeană. astm. între mese şi la distanţă de ele. păstrare Părţile aeriene ale plantelor se culeg în timpul înfloritului. Mod de preparare: se pun la fiert un minut. busuiocul fecioarelor. Recoltare. tuse. Mării. sedativă asupra sistemului nervos central — mai ales în ceea ce priveşte centrii respiratori — . amenoree (menstre insuficiente cantitativ sau rare). uscare. Părţile ligni­ ficate se taie de la ramificări. Nume latin: Origanum vulgare. sufidf. Se usucă la umbră. după ce roua s-a ridicat. milet. digestie lentă. în iulie-august. răceli. uşurând respiraţia. trifoişte. forostău. busuioc de pădure. Indicaţii majore: bronşită. dimineaţa. Plantele trebuie să aibă minimum 20 cm. patru linguri de plante bine mărunţite. rigan. ori la 35°C şi se pun apoi în pungi de hârtie. într-un litru de apă.SOVÂRV Familia: Lamiacee (Labiate). măgeran sălbatic. 329 .

algă de Mexic. Indicaţii: obezitate. Deoarece are un procent mult mai mic de iod decât cele marine. Nume latin: Melilotus officinalis. are o culoare foarte frumoasă. ajutând efec­ tiv în regimurile de slăbire. se usucă la soare sau la 40°45°C. Numiri populare: nu are. proteine. Caracteristici terapeutice Trăieşte în lacurile de pe platourile înalte ale Mexicului. SULFINĂ Familia: Fabacee (Leguminoase). verde-albăstruie cu irizaţii aurii. şi este extraordinar de bogată în aminoacizi esenţiali. în ţara de origine. Recoltare. în strat subţire. vi­ tamine şi oligoelemente. celulită. păstrare Se culege manual sau mecanic. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: toată alga. 330 .SPIRULINA Familia: Cianoficee. astenie sexuală. fiind numită. Nume latin: Spirulina. ea este deosebit de benefică pentru persoanele nervoase şi stressate. se pulverizează fin şi se păstrează în bor­ cane de porţelan. nu există pericolul să genereze o hi­ perfuncţie a glandei tiroide. ermetic închise. Recomandată în toate formele de oboseală. uscare.

hipertensiune. Dar. ori la 30°-35°C şi se păstrează în pungi de hârtie impermeabile. Recoltare. de „lipsă de chef'. spasme ale plexului solar.Numiri populare: iarbă de piatră. în strat subţire. după ce se ridică roua. angoasă. flebită. închise ermetic. palpitaţii cardiace. ce însoţeşte frecvent instalarea menopauzei. păstrare Părţile aeriene ale sulfinei se culeg în timpul înfloritului. senzaţie de saţietate. 331 . pe vreme însorită. uscare. prin tăierea pe o distanţă de circa 30 cm de la vârful plantei în jos. Caracteristici terapeutice Este planta cea mai indicată pentru ameliorarea somnului celor mici. al persoanelor în vârstă. sufutf. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (Oră rădăcină). deoarece are proprietăţi anticoagulante. Indicaţii: insomnie. după ce plantele au fost transformate în pulbere. pergamentoase. melancolie. atenţie. Este un remediu ideal pentru rezolvarea tulburărilor circula­ torii şi înlăturarea stării de melancolie. Şi mai este un excelent calmant al sistemului nervos vegetativ simpatic. Se usucă la umbră. menopauză. molotru galben. salcină. al pacienţilor ce suferă de angoasă ori depresie. nu o utilizaţi înainte de o intervenţie chirurgi­ cală. surcină.

T. tei pădureţ. pe nesimţite. Bunicii noştri îi cunoşteau binefacerile. nici o altă plantă. cum ar fî depresiuni puternice. Deose­ birea dintre ele se face prin numele latin. tei de deal. în popor. Singurul lucru ce le deosebeşte este utilizarea diferită a măduvii albe (inima lemnului) şi a florilor cu sau fără bracteea pergamentoasă. Caracteristici terapeutice Cele trei specii pe care le-am numit mai sus sunt toate cu­ noscute. Florile sunt preferate doar ele în ceaiuri. chiar exotică. neputându-i sta alături. T. Nume latin: 1-Tilia tomentosa (T. tei de mijloc. 2-Tilia platyphyllos (T. argentea). şi elimină tot ceea ce este oboseală nervoasă. tei bun. 3 — tei căpresc. sylvestris).TEI Familia: liliacee. tei bălan. tensiune nervoasă în stadiu de debut. tei de pădure. tei roşu. T. grandifolia). în lumea întreagă. Numiri populare: 1 — tei alb. fiecare este totuşi „botezată" cu un nume anume. tei câinesc. tei jJuturesc. parvifolia. tei mare. tei de toamnă. ea nu are nici o con­ traindicaţie şi a făcut bine generaţii întregi de reumatici şi graşi. alba. în frontispiciu am inserat cele mai cunoscute şi răspândite denumiri ale celor trei specii. se pare că nu dau rezultate. Indiferent despre care dintre ele am vorbi. toate au ace­ leaşi utilizări fitoterapeutice. 332 . tei de vară. iar împreună cu bracteile numai sub formă de pulbere. agitaţii nocturne. tei roşu pădureţ. tei argintiu. tei verde. Ele sunt ajutoarele nr. europea. 1 ale micilor nervoşi! Acţionează uşor. sub numele comun de „tei". tei pucios. Măduva albă de tei este un drenator al organismului prin excelenţă. în cazurile grave. insomnii rebele. 2 — tei alb. 3-Iilia cordata (T. fără să le deterioreze intestinele. Dar.

migrene. dismenoree (menstre dureroase). s Sub formă de pulbere (capsule) A Partea utilizată: măduva albă. păstrare Măduva albă. artrită. ori la 4S°C. Indicaţii minore: migrene. angoasă. se dau într-un clocot. varice. diabet. prin cojire. Partea utilizată. între mese. B. uscare. apoi se lasă zcce minute să infuzeze. 7 se strecoară si se bea toată cantitatea de-a lungul unei zile. insomnie. moale. insomnie. Indicaţii majore*. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de flori cu un litru de apă clocotită. intoxicaţie. suferinţe hepatice. indigestie.Sub formă de ceai A. B. suferinţe hepa­ tice. hipertensiune. se obţine din lăstari tineri. florile fără bractei. hemoroizi. gută. se macină fin pentru pulbere şi 333 . migrenă. Partea utilizată: măduva aibă. moale. Indicaţii minore: obezitate. palpitaţii cardiace. Recoltare. se lasă la macerat trei-patru ore (sau chiar o noapte întreagă). valuri de călduri (bufeuri de menopauză). hipertensiune. Mod de preparare: se pun cinci linguri de măduvă albă de tei într-un litru de apă rece. insomnie. angoase. arterioscle­ roză. Partea utilizată: florile cu bractei. Se usucă la soare. spasme cardiace. nervozitate. se lasă la infuzat zece minute. intoxicare. Indicaţii majore: reumatism. Indicaţii: reumatism. moale. se stre­ coară şi se bea câte o cană de ceai după mesele principale. artrită. constipaţie. Indicaţii: nervozitate.

TRANDAFIR DE DULCEAŢĂ Familia: Rosacee. pentru ceai. K. şi se păstrează în pungi de hârtie impermeabilizata. trandasir. în strat subţire. Nume latin: Rosa centifolia. oboseală. potasiu. la una-două zile după ce a stat ploaia. la teiul argintiu. cu sau fără bractei. colite. iar pentru pulbere se macină şi se pun în borcane de porţelan. iar dacă plouă.se pune în borcane de porţelan sau. se taie în bucăţele mici. Florile. saghis. depurativa. pectinele. roză. intoxicaţie. C. în iunie. Sub formă de ceai Partea utilizată: bobocii. inflamaţii ale mucoa­ selor. B2. în strat subţire. ori la 35°C. pentru ceai. acidul citric. în încăperi sau poduri bine aerisite. trandafU. Numiri populare: diul. recomandă planta ca laxativă. Indicaţii minore: leucoree (poală albă). emolienta. sodiu. numai pe timp însorit. bronşită. trandachir. la cel cu frunza mare şi la teiul pucios). fier şi magne­ ziu. Se păstrează în săculeţi de pânză. se culeg la începutul înfloririi (în iulie. Se usucă la umbră. Caracteristici terapeutice Zaharurile. existente în petale. dermatoze. se usucă la soare. flori de rug. 334 . când o parte dintre ele mai sunt încă în faza de boboc. ghiol. vitaminele A. PP şi substanţele minerale. Indicaţii majore: constipaţie. calciu.

şi se pun apoi în săculeţi de pânză. In plus. Recoltare. tămâioară. varice. hemo­ roizi. se strecoară şi se bea toată cantitatea într-o zi. Numiri populare: barba împăratului. flori domneşti. buruiană de spurcăciune. coroskă. mălcez. Caracteristici terapeutice Nu există tratament contra acneii din care să lipsească trei fraţi pătaţi. se lasă la infuzat zece minute. în strat subţire. viorea. între mese. TREI FRAŢI PĂTAŢI Familia: Violacee.Mod de preparare: se opăresc patru linguri de petale cu un litru de apă fiartă. Ea are acţiune favorabilă în orice dermatoză. frăţiori. împreună cu receptaculul. ghizd. Indicaţii majore: dermatoze. prin smulgere din caliciu. toporaşi. aşa cum se întâmplă de obicei în constipaţiile asociate cu colite. Nume latin: Viola tricolor. se usucă la umbră. psoriazis. călţunaşi de câmp. lămâioară. uscare. catifeluţe. 335 . în lădiţe. măschioane sălbatice. buruiană de nouă daturi. în faza de deschidere a bobo­ cilor Se taie floarea. neiritant. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. cârligei. păstrare Petalele se recoltează manual. soră cu frate. care nu dă dependenţă şi poate da rezultate neaşteptate în cazuri unde orice altă încercare a eşuat. se scot bobocii. este un laxativ uşor. eczeme. indi­ ferent de originea ei.

trifoiştea de baltă poate să dea rezultate nesperate în cazurile în care toate încercările de a slăbi au eşuat. phunânea. se usucă la umbră. oboseală. Meniantacee. tăindu-se de la bază. în borcane de porţelan ori în pungi ermetice pergamentoase. acnee. uscare. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. Caracteristici terapeutice Remarcabilă ca depurativ al sângelui şi vezicii biliare. in­ toxicaţie. colite. hemoroizi. trifoi de baltă. se lasă la infuzat zece minute. nervozitate. Nume latin: Menyanthes trifoliata. trifoi amar. păstrare Frunzele se culeg în perioada înfloririi (mai-august). ori la 45° 50°C. * 336 . Indicaţii: dermatoze. flebită. constipaţie. trei fraţi. TRIFOIŞTE OE BALTĂ Familia. crampe musculare. Ea este tot atât de neînlocuit şi când avem de-a face cu migrene şi stare de oboseală provocate de o proastă funcţionare hepatică. Recoltare. trifoi de lac. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai într-o zi. iar pulberea (după măcinarea plantelor uscate). ulcere varicoase. phimânare. Se păstrează în pungi de hârtie. eczemă. în strat subţire. digestie lentă. Mod de preparare: se opăresc patru linguri de frunze cu un litru de apă clocotită. între mese. Numiri populare: bobul broaştei. cistită.Indicaţii minore: reumatism. reumatism. psoriazis.

uscare. Indicaţii minore: dermatoze. urzică aibă. dar duble. Caracteristici terapeutice Tonică şi astringenta. amenoree. migrene. oboseală. men­ stre dureroase. intoxicaţii. urzici mortăreţe. reumatism. ori la 60°-70°C şi dacă sunt pentru ceaiuri. febră. nr. mierea ursului cu păr bălai. suferinţe hepatice. constipaţie. urzică surdă.\ Sub formă de ceai Partea utiliza tă : frunzele. mai ales în caz de menstruaţii 22 Corn. se pun în pungi de hârtie. dacă sunt pentru pulbere. obo­ seală. dermatoze. Indicaţii majore: celulită. urzică creaţă. între mese şi la distanţă de ele. reumatism. aerofagie. se lasă apoi să stea zece minute şi se strecoară. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. viermi intestinali. Numiri populare: faţa mâţei. patru linguri de frunze mărunţite. păstrare Frunzele se culeg în perioada de înflorire a plantei (aprilieiuhe). URZICA MOARTA ALBA Familia: Lamiacee (Labiate). sugel alb. prin tăierea lor. se bea toată cantitatea de ceai de-f lungul unei zile. pergamentate şi închise ermetic. se usucă la umbră. suferinţe hepatice. urzica moartă albă este o plantă ce acţionează selectiv asupra uterului. Mod de preparare: se pun la fiert doar un minut. într-un litru de apă. enterite. Indicaţii: celulită. 279 337 . se macină fin şi se păstrează tot în pungi. Nume latin: Lamium album. Recoltare.

Indicaţii majore: leucoree (poală albă). asupra tuturor tulburărilor circulaţiei venoase. suferinţe hepatice. Poate fi utilizată cu succes si r ? > » în caz de afecţiuni urinare la bărbaţii > * în vârstă. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de flori cu un litru de apă clocotită. î Sub formă de ceai A Partea utilizată: florile. iar părţile aeriene ale plantei (frunze. derma­ toze. uscare. tulpini) se recoltează în timpul 338 . enterită. Dar influenţa ei benefică se ex. nervozitate. păstrare Florile se culeg fără caliciu (învelişul verde de sepale).1 tinde. Indicaţii minore: arterită. B. endometrită (inflamaţii ale mucoasei uterine). timp de un minut şi se lasă să infuzeze altele zece. Mod de preparare: se fierb patru linguri pline cu planta . he­ moroizi. se strecoară şi se bea tot ceaiul pe parcursul unei zile. varice. Indicaţii: cistită. suferinţe ale prostatei. implicit. nervozitate. Recoltare. Indicaţii minore: diaree. se lasă să tragă zece minute. într-un litru de apă. varice. intoxicaţie. mărunţită. se stre­ coară si se bea tot ceaiul într-o zi. enterită. febră. menstre dureroase. apărute si la femei si la bărbaţi. între mese. leucoree (poală albă). congestia organelor genitale. între mese.dureroase sau prea abundente. colite. » 7 Sub formS de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). Indicaţii majore: reumatism. ciclu neregulat. cistită. afecţiuni ale prostatei. Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). oboseală..

protejând peretele in­ testinal (mucoasa).înfloritului (aprilie-septembrie). Uscarea artificială se face la 35°-40°C. diabet. Caracteristici terapeutice în regimurile de slăbit este nelipsită pulberea obţinută din vinete. împiedică trecerea grăsimilor nedigerate di­ rect în sânge. VÂNĂTĂ Familia: Solanacee. prin stimularea funcţiei hepatice şi a formării bilei înlesneşte o mai bună degradare a lipidelor. iar noaptea se trec în camere sau poduri bine aerisite. Nume latin: Solanum melongena. o bacă. Se usucă la soare. pătlăgea. 339 . Pentru pulbere se madnă fir. tornadele. a doua oară. suferinţe hepatice. Ea favorizează de două ori digestia grăsimilor: o dată. pătlăgică vânătă. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată : fructul. pe vreme însorită. Numiri populare: godină. şi se păstrează în borcane de porţelan închise er­ metic. Această calitate remarcabilă dublată de o acţiune diuretică face din vânătă una dintre cele mai utilizate plante în combaterea obezităţii. Ceaiul se păstrează în săculeţi de pânză. colesterol. pe rame. celuii tei şi excesului de colesterol. Nume latin: Lippia cimodora. VERBINĂ MIROSITOARE Familia: Verbenacee. celulită. Indicaţii: obezitate.

iarbă de toate relele. în Europa este puţin cunoscută ca plantă medicinală. oboseală. nesemnalănd-o. de altfel. Indicaţii majore-. se strecoară şi se bea câte o cană de ceai după mesele principale. dar francezii şi italienii o cultivă în mod special. deoarece o numeau „iarbă de toate relele*1! Principiile ei active sunt atât de numeroase încât ea acţionează simultan asupra or­ ganelor de excreţie. celulită.Numiri populare: citronela. insomnie. Indicaţii minore: angoasă. intoxicare şi tulburări digestive. migrene. 340 . oboseală. palpitaţii. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. Indicaţii: nervozitate. nervozitate. Caracteristici terapeutice Se pare că vechii „spiţeri" îi cunoşteau foarte bine calităţile. suferinţe he­ patice. hipertensiune. gastralgii (dureri de stomac). migrene. Mod de preparare: se opăresc patru linguri de frunze cu un litru de apă clocotită. insomnie. frunzele. farmacopeea română. Sub formă de ceai Partea utilizată-. aerofagie. şi în ţările unde este cultivată-. ca şi cea germană. atonie veziculara. menstre neregulate. verbină acrişoară (aceste denumiri sunt preluări şi adaptări în limba română ale numelor ce i se dau plantei în America. Se poate utiliza cu deosebit succes în caz de febră. a aparatului digestiv şi a sistemului circula­ tor. digestie lentă. mai ales ca plantă cu uleiuri esenţiale. utilizate pentru obţinerea de parfumuri). se lasă zece minute să infuzeze. de unde este originară.

se pune în borcane de porţelan. în strat foarte subţire şi se păstrează în pungi de hârtie duble. hioară. mereoare. flori mărunte. Indicaţii minore: insomnie. se lasă să stea zece minute. viorică. prin rupere. nemţoaice. cârligel. palpitaţii. Sub formă de ceai Partea utilizată: florile. toporaşi. febră. colită. după ce s-a ridicat roua. zambile de câmp. dar are şi o acţiune calmantă asupra mucoasei gastrice. Indicaţii majore: bronşită. tămâioare. Numiri populare: călţunaşi. între mese. Se usucă la umbră. calitate conferită de mucilagiile prezente în compoziţia chimică a florilor. Nume latin: Viola odorata. răceală. floare domnească. cele de la baza tulpinii sunt uscate dacă planta este complet înflorită. hobridrag. VIOLETĂ Familia: Violacee. dermatoze. cocoşă. De multe ori. fiache. tigoare. lemoaie. pe vreme însorită. micsandre. una câte una. cistită. ghiorele. uscare. se stre­ coară şi se bea tot ceaiul într-o singură zi. închise ermetic. păstrare Frunzele se culeg cu mâna. simboie. Mod de preparare: se opăresc patru linguri vârfuite de flori cu un litru de apă clocotită. gastralgii. garoafe. tuse.Recoltare. Caracteristici terapeutice Se pare că este îndeosebi antitusivă datorită uleiului esenţial. vioară. Pulberea. obţinută din măcinarea frunzelor uscate artificial (50°C). impermeabile şi închise ermetic. micşunele. căutând să nu fie uscate şi să fie cât mai parfumate (miros a lămâie). 341 .

Recoltare. hemoroizi. i i Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. heghi. se strecoară si i se bea toată cantitatea de ceai într-o zi. Caracteristici terapeutice Tonifică pereţii venelor şi capilarelor. Poate fi asociată cu spirulina. a hemoroizilor şi varicelor. se lasă la infuzat zece minute. în strat subţire. cu­ peroză. celulită. poamă. în trata­ mentele obezitătii si celulitei. pe rame sau ziare. Mod de preparare: se fierb preţ de un minut. congestie a or­ ganelor genitale. Indicaţii majore: varice. leoruş. ori la 40°C. se usucă la umbră. aguridariu. VIŢĂ DE VIE Familia: Vitacee. uscare. coamă. aguridă. razachie. coada calului şi coacăzul negru. flebită. în perioada de meno­ pauză. vinie. enterită. labruscă. apariţia bufeurilor. 7între mese si la distantă de ele. într-un litru de apă. i > 342 . păstrare Florile se culeg în timpul înfloritului (martie-aprilie). Nume latin: Vitis vinifera. Numiri populare: acrid. diaree. Indicaţii minore: menstre dureroase. halângar. vie sălbatică. înlătură. stimulează puternic cir­ culaţia sangvină de reîntoarcere. răţuşcă. patru linguri de frunze. ouă. gie. se pun în pungi de hârtie şi se ţin la întuneric să nu se decolo­ reze. menopauză.

. obezitate. în plin soare. păstrare Se culeg cu mâna. edeme.Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. bufeuri de căldură. cuperoză. Indicaţii: varice. uscare. celulită. înainte de înflorire şi se usucă la umbră. pe rame. Ceaiul se păstrează în pungi de hârtie. Recoltare. menopauză. ori la 45°C. Pulberea se obţine prin măcinarea produsului uscat şi punerea ei apoi în borcane de porţelan. hemoroizi.

mai presus de toate. Americanii sunt printre primii care şi-au dat seama de această catastrofă a „chimizării". fără toate acele substanţe atât de necesare pe care plantele şi animalele nu le pot „fabrica" decât încetul cu încetul: vitamine. ne obligă. Noi. dacă vrem să fim sănătoşi. cu atât mai mult. stressul şi. nu le putem trece cu vederea. săruri minerale. aminoacizi esenţiali. me­ tode prin care se obţin cantităţi crescute de alimente din ce în ce mai depreciate calitativ. fără să vă confere şi vitali­ tatea necesară. oligoelemente. Substanţele pe care le conţine sunt nişte substanţe moarte. să ne reechilibrăm în permanenţă regimul alimentar. este o „hrană moartă". în prezent. Ele sunt în stare doar/să vă îngraşe.COMPLEMENTELE ALIMENTARE Dumneavoastră nu vă puteţi lipsi de ele. calitatea din ce în ce mai proastă a alimentelor noastre. Ritmul de viaţă. Fără ele hrana nu are nici un dram de „substanţă vie“ ! Nu este o „hrană vie“. cu creşterea vitelor şi păsărilor în baterii intensive. Noi am lansat de nenumărate ori semnale de alarmă în legătură cu utilizarea abuzivă a îngrăşămintelor şi a ierbicidelor chimice. Şi pentru că nu au cum să se întoarcă 344 .

„spiţerii". Am regăsit această reţetă într-o carte din 1610: — se ia cochilia mai scobită a stridiei. Trebuie doar să indicaţi farmaciştilor exact produsul pe care îl doriţi. dar sunt conştienţi că este nevoie de „hrană vie". o linguriţă pe zi sau treipatru vârfuri de cuţit). în Evul Mediu. — se pisează bine de tot încât să devină fină precum făina. Ele pot fi prezentate şi sub formă de tablete. într-un mojar de porţelan. crampe musculare. când trebuiau să îngrijească un reumatic. gelule. drajeuri. Altele le puteţi prepara singuri. ori un bolnav grav de nervi. Cu mult timp în urmă. mai ales în cadrul medicamentelor din firma LARGO.la sistemele vechi de cultivare a plantelor şi creştere a animale­ lor. dacă nu găsiţi decât pulbere ca atare. au creat primele serii de complexe alimentare. — se usucă în cuptorul fierbinte. Majoritatea complexelor alimentare descrise le veţi găsi în toate farmaciile. preparau o pudră magică din care pacientul trebuia să ia „trei până la patru vârfuri de cuţit“ zilnic. angoasă. Mod de administrare: patru până la şase capsule zilnic (ori. farmaciştii acelor vremuri. Indicaţii: spasmofilie. — se spală bine şi se freacă. 345 . nervozitate. COCHILII DE STRIDII (capsule) Compoziţie: pulbere foarte fină din cochilii de stridii. reumatism. ce ameliorează regimul alimentar şi contribuie la menţinerea sănătăţii. Nu este neapărat nevoie să căutaţi complemente sub formă de capsule. artroză. stress.

riduri. metionină. Diminuarea ori lipsa unuia sau a unora dintre ei aduc după sine slăbirea. Cercetătorii au reuşit să extragă un ADN pur din laplii de peşte. tirosina. următorii acizi aminaţi acidul aspartic.ADN + MULTIAMINOACIZI Compoziţie: acid deoxiribonucleic (ADN). Indicaţii. cisteină. Fiecare celulă are nevoie de un amestec specific de amino­ acizi esenţiali. aminoacizi de ori­ gine naturală (din proteine vii) (nu preparaţi industrial). Mod de administrare: două-lrei capsule în timpul meselor principale. în ceea ce priveşte aminoacizii. leucină. slăbirea memoriei. omitina. stabilite în biochimia şi ge­ netica speciei noastre. căderea părului. ADN este indispensabil regenerării celulelor. alanina. histidina. Mai ales calciu şi magne­ ziu. acidul glutamic. treonina. glicina. izoleucină. Cei aşa-numiţi acizi aminaţi esenţiali. trebuie să existe în cantităţi stricte. piele ofilită (îmbătrânită). prolina. oboseală. Respectivul complex alimentar conţine. atât de bencfice în spasmofilie. arginina. stress. fenilalanină. valina. piele uscată. COMPLEX . ulei din germeni de grâu. ceară de albine. pe lângă ADN. dar de care depinde viaţa nor­ mală a celulelor umane. îmbolnăvirea şi moartea indi­ vidului respectiv. este vorba de substanţe ce sunt prezente în organism în doze infinitezimale. lisina. » 346 .în prezent există şi explicaţia ştiinţifică a motivului utilizării respectivei pudre: cochiliile de stridii conţin toate oligoelementele de care are nevoie corpul nostru. atât de necesare în remineralizarea organismului.

Nu uitaţi că vitamina D este indipensabilă pentru fixarea calciului. spasmofilie. arsuri. piele uscată. mâncărimi. în permanenţă. ulei din fic?t de peşte. 347 . ceară de albine. Indicaţii-. reumatism. este tocit. fie vara. stimulând refacerea (reînnoi­ rea. Dacă părul dumneavoastră nu are luciu. cojiri. fie iarna. dacă veţi urma o cură de capsule înainte de a merge la mare sau la munte. COMPLEX . uscarea) epidermei. Iar bronzul va fi deosebit de durabil în timp. Iar dacă aveţi tendinţa să faceţi crize de spasmofilie nu trebuie să uitaţi niciodată acest lucru. aveţi grijă ca alimentaţia dumneavoastră să fie bogată în vitaminele A şi D. Dacă vreţi să aveţi.ADN + VITAMINELE A ŞI D Compoziţie: acid deoxiribonucleic (ADN). riduri. Mod de administrare: două-trei capsule în timpul sau după mesele principale. vitamina D. care îi conferă o acţiune prelun­ gită în timp.înglobat în ceară de albine. stress. vitamina A. căderea părului. oboseală. Complement alimentar ideal pentru întreţinerea frumuseţii pielii. înnoirea) stratului bazal al dermului. se rupe uş6r şi cade (chiar din abundenţă). Orice persoană ce are o predispoziţie pentru eczeme sau mătreaţă va trebui să-şi reechilibreze regimul alimentar printr-un adaos de ADN şi vitaminele A şi D. Şi bronzarea pielii va fi mai uniformă şi fără înroşeli. fizică şi intelectuală. complementul pe care vi-1 descriem vă va regenera şi stimula bulbii capilari (rădăcina firului de păr). vă va ajuta să luptaţi împotriva ridurilor şi a deshidratării (pierderea apei. un păr des şi mătăsos. este complementul alimentar ideal pentru persoa­ nele ce au o activitate intensă.

răceală. al cărui aport de aminoacizi esenţiali va fi deosebit de bine venit în caz de scădere a vitalităţii sexuale. gingi­ vită. concentrat de măceşe. ulei din germeni de grâu. Acidul deoxiribonucleic extras din lapţii de peşte este com­ pletat în această asociere de un concentrat din fructe de măceş. COMPLEX . sinuzită. anemie. în perioadele de examene ori în cazurile în care organismul este supus la efor­ turi intense. vitamina F. vitamina C Mod de întrebuinţare: două până la trei capsule înainte de masa de dimineaţă şi de prânz. Vitamină a fecundităţii. vitamina E reglează. impotenţă. Dacă nu aveţi suficientă vitamină F — factor de creştere. vitamina E. măreşte funcţia antitoxică a ficatului. piele îmbătrânită. ulei din cereale încolţite. stress. ce reglează metabolismul colesterolului.COMPLEX . impotenţă. enu­ rezis. foarte bogate în vitamina C naturală şi de uleiul din cereale încolţite. ceară de albine. Mod de administrare: două-trei pastile în timpul meselor principale. în aceeaşi măsură.ADN + VITAMINELE E ŞI F Compoziţie: acid deoxiribonucleic (ADN). Indicaţii: frigiditate. ceară de albine. ulei din cereale încolţite. a rezistenţei nervoase. cistită. a tonusului vaselor capilare. căderea părului. şi hi­ dratarea pielii. favorizează prospeţimea. varice. Indicaţii: oboseală.ADN + VITAMINA C Compoziţie: acid deoxiribonucleic (ADN). scădere a vederii. strălucirea şi ca­ ii telarea pielii — degeaba vă „acoperiţi1 1 cu creme hidratante: în acest caz ele sunt neputincioase! Pielea dumneavoastră este 3 48 . hemoroizi. cuperoză.

extract de papaia. Indicaţii. dezechili­ bru endocrin. coacăz negru.ANANAS Compoziţie: extract de ananas. ce are loc în primele trei zile ale curei. Mod de administrare: trei pastile în timpul a două dintre principalele mese. deshidratată. pulbere de germeni de grâu. Mod de administrare : două-trei pastile înainte de mesele prin­ cipale. Doar în caz de hi­ pertensiune şi hipertiroidism este contraindicat tratamentul. aerofagie. favorizând totodată şi schimburile metabolice. aerocolie. COMPLEX . oboseală. nu aveţi nici un dram de apetit sexual ? Reechilibraţi-vă rapid regimul alimentar făcând o cură de trei săptămâni cu acest complex ADN + vitaminele E şi F şi vă veţi regăsi şi pofta de viaţă şi surâsul! COMPIJîX . magneziu.. El vă va înlesni o mai bună eliminare a toxinelor.obezitate. Eliminarea provocată de respectivul complex se poate mani­ festa printr-o diaree. oboseală. reumatism. pulbere de germeni de grâu. revent. magneziu.„ofilită”. digestie lentă. nu este pericu­ loasă şi nici nu va persista mai mult timp. Indicaţii: obezitate. constipaţie.ALGE + COACĂZ NEGRU Compoziţie: alge marine. fitoplancton. Nu trebuie să vă îngrijoreze. Amestecul din pulbere de ananas şi de papaia conferă acestui complement alimentar capacitatea de a provoca slăbirea la acele 349 . diabet. cicoa­ re. constipaţie. malţ. Utilizaţi-1 pe post de complement alimentar când ţineţi regim de slăbit. aşa-zisă eliberatoare. celulită.

deci. mai complet. ori veţi simţi că „vă bolborosesc intestinele". vi se va subţia talia şi nu veţi mai avea „burtă" ori „stomac^1 . rozmarin. uşurează şi evacuarea ei din vezică. greaţă. tranzitul intestinal va fi mult ameliorat.DROJDIE VITAMINIZATĂ Compoziţie: drojdie vitaminizată. păpădie. abdomenul va fi plat. De câte ori vă veţi simţi balonaţi. lumânărică albă. faceţi o cură de complex-cimbru.persoane a căror creştere în greutate s-a datorat unei proaste asimilaţii a grăsimilor.. oligoelemente şi vitami­ ne. magneziu. Tenul dumneavoastră va deveni curat. Este un ajutor preţios al ficatului şi vezicii biliare. balonări. insomnie.. dacă ele se depozi­ tează. Deci. cum se spune. creşte cantitatea de bilă elaborată. extract îmbogăţit cu protei­ ne lactoser. digestie lentă. Indicaţii: suferinţe hepatice. că „aveţi gaze“. 350 . arterioscleroză. colite. anghinare. Iată. Substanţele grase sunt indispensabile menţinerii vitalităţii orga­ nismului. prezente toate semnele unei digestii perfecte! COMPLEX . n-are nici un rost să încercaţi să slăbiţi. Digestia se va face mult mai bine. COMPLEX . „prea plini". Complementul alimentar cu ananas este cel mai potrivit în atare situaţii. prin înfometare l Trebuie reechilibrat metabolismul grăsimilor şi. dar vă veţi simţi şi obosiţi. vă veţi îngrăşa. trifoişte de baltă. nu veţi mai fi ba­ lonaţi. aerofagie. „mai transparent". lucru cert.CIMBRU Compoziţie: cimbru. tot­ odată. luminos. Stimulează celula hepatică. constipaţie. corpul are nevoie de aminoacizi. Dacă arderea lipidelor este insuficientă. Mod de administrare: două pastile înainte de fiecare masă.

inapetenţă (lipsa poftei de mâncare).FIER Compoziţie: pătrunjel. oboseală. mai presus de toate. când aveţi senzaţia că nu mai „doriţi nimic. în fluxul sangvin. Alcătuit din plante bogate în fier. pulbere de germeni de grâu. a celor îmbătrânite dar. intoxicaţie. PP şi D. ajutaţi-vă singuri or­ ganismul stors de puteri cu o cură de drenaj şi tonifiere! . magneziu. colite. el va ajuta la formarea de noi globule roşii şi înlocuirea. Când simţiţi că sunteţi cuprinşi de lehamite. riduri. Drojdia vitaminizată permite ameliorarea reînnoirii florei in­ testinale şi stimularea digestiei.Mod de administrare: trei-patru pastile în timpul meselor principale. constipaţie. O cură de drojdie este obligatorie în timpul oricărui tratament cu antibiotice. dia­ bet. oligoelemente. anemie. schinduf. El previne formarea ridurilorUtilizarea lui în timpul curelor de slăbire asigură înlăturarea instalării oboselii şi eventualele degradări ale tonusului şi aspec­ tului epidermei. oboseală nervoasă. Mod de administrare: două pastile înainte de principalele meIndicaţii: oboseală. Indicaţii: piele uscată. dermatoze. vitaminele. COMPLEX . aminoacizi esenţiali. spanac. febră. face din acest complex un remediu de neînlocuit pentru recăpătarea strălucirii tenului şi a supleţii pie­ lii. va înlesni eliminarea cât mai rapidă şi completă a toxinelor din organism. decât să fiţi lăsaţi în pace“. Bogăţia mare de proteine. vărsături (în sarcină). nervozitate. Mai ales după „excesele^ din timpul verii sau de la finele anului.B. Este ideal în perioadele de oboseală sau în cazurile de anemie.

Mod de administrare: două-trei pastile în timpul celor trei mese principale. dificultăti de concentrare. luaţi preventiv. angine. concentrat din lapţi de peşte. ori durerea în gât s-a declanşat. Este un complement alimentar ideal pentru perioadele de examene. pulbere de germeni de grâu. ce formează masa substanţei cenuşii a creierului. iată un cocteil fantastic pe care celulele nervoase. Indicaţii: scădere a memoriei. Indicaţii: artroză. Dacă iarna faceţi deseori gripă. Şi dacă totuşi v-aţi îmbolnăvit. reumatism. decalcifiere. sau indigestia.FOSFOR Compoziţie: drojdie alimentară.Complexul-fier vă poate ajuta să pierdeţi două-trei kilograme dinamizându-vă forţele. măriţi doza la şase-opt pastile imediat ce febra. oboseală cerebrală. El creşte puterea de concentrare în stările de mare tensiune nervoasă sau de stress. aerofagie. patru pastile zilnic. 352 . magneziu. Mod de administrare: trei-patru pastile în timpul meselor principale. cât sunteţi sănătoşi. oboseală. » COMPLEX . y 7 7 > COMPLEX . stress. lecitină de soia. Ulei de soia + lapţi de peşte + drojdie alimentară + germeni de grâu. spasmofilie.GRÂU ÎNCOLŢIT Compoziţe: grâu încolţit liofilizat. îl vor „bea“ cu nesaţ în caz de oboseală intelectuală sau de slăbire a capacităţii de memorare. magneziu.

Indicaţii: spasmofilie. Calciu + magneziu + vitamina D + siliciu + oligoelemente.. în ceea ce priveşte pulberea de cochilii de stridii. Veţi scăpa de aerofagie.MAGNEZIU + VITAMINA D Compoziţie: laminaria (pulbere de algă). care participă la metabolismul calcic. E. în vitaminele C. reumatism. care este deosebit de carenţial. câte trei-patru săptămâni la rând. COMPLEX . pulbere de cochilii de stridii. de convalescenţă. PP. complexul-grâu încolţit este complementul alimentar cel mai indicat în perioadele de creştere.. de eforturi sportive (antrenamente în forţă). Vă veţi simţi nu numai „în formă". Fixarea calciului în organism este realizată cu ajutorul vita­ minei D şi a magneziului. Este bine să faceţi mai multe cure pe an cu acest complex. magneziu. stress. în oligoelemente. diastaze. pulbere de germeni de grâu. este contraindicat persoanelor hiperten­ sive. conţine toate cele 69 de oligo­ elemente de care are nevoie organismul pentru a funcţiona la nivelul celor mai buni parametri fiziologici. constipaţie. nu puteţi găsi altceva mai bun în caz de spasmofilie. Puternic energizant. fermentaţii intestinale. decalcifiere. celulită. Nu există un mijloc mai eficient de reţinere în celule a acestui oligoelement preţios decât respectivul complement alimentar. schinduf. în fermenţi. Iar concentratul de germeni de grâu conţine şi alte oligoele­ mente ce completează şi întăresc fixarea respectivă. mai complet. oboseală. Mod de administrare: trei-patru pastile la principalele mese. artroză. dar veţi digera totul mult mai bine. B. 353 . scăderca memoriei. foarte con­ centrată în calciu şi magneziu. El este indispensabil îmbunătăţirii regimului alimentar actual.Bogat în aminoacizi esenţiali.

dar nu aveţi nici o suferinţă anume? Nici un examen medical nu precizează că ar fi vorba de lipsa vreunui element nutritiv anume ? Atunci faceţi un plin de vitamine în bloc! Luaţi un complex-multivitamine. pulbere de măceşe. Mod de administrare: două-patru pastile înainte de principa­ lele mese. ceară de albine. viermi intestinali. oamenii „mo­ derni" ! Depurativ de excepţie. intoxicaţie. spasme cardiace. piele uscată (ten uscat). Să reţinem ceea ce ne interesează în special pe noi. Indicaţii: oboseală. gripă. Proprietăţile usturoiului sunt aşa de numeroase încât ar fi necesară o carte întreagă numai pentru enumerarea lor. ulei de cereale germinate. Vă simţiţi prost. vă îmbolnăviţi din te miri ce. răceală.PĂTRUNJEL Compoziţie: concentrat de usturoi. scădere a memoriei. pulbere de germeni de grâu. pul­ bere de cimbru. COMPLEX . sunteţi storşi de puteri. în general. piele grasă (ten gras). Indicaţii: oboseală. anemie. Este bine însă să vă uitaţi cu atenţie şi pe flacon şi în pros­ pect : aveţi grijă ca formula acestuia să nu conţină decât produse naturale şi nu chimice. Mod de administrare: trei capsule înainte de micul dejun şi de prânz. de-abia „vă mai târâţi". vertij (ameţeli). pulbere de pătrunjel. usturoiul înlesneşte eliminarea 354 . vâjâieli (zgomote) în urechi.MULTIVITAMINE Compoziţie: extract natural de morcov. magneziu. concentrat de drojdie de bere.COMPLEX . Vitaminele sintetice excită şi dau o stare de nervi fără să confere o creştere a tonusului general evident.

ceea ce explică acţiunea lui asupra tensiunii arteriale crescute. a depozitelor de grăsime şi reziduuri.PROTIDE Compoziţie: grâu încolţit. pentru că nu veţi fi tot timpul „epuizaţi" şi nici nu veţi pierde săruri minerale. Este foarte bine să-l asociaţi şi în cadrul regimurilor de slăbit. le asigură efectuarea unor activităţi extenuante. inexisten­ te. Mod de administrare: două-patru pastile în timpul principa­ lelor mese. vă veţi simţi atât de în putere şi atât de puţin „ex­ tenuaţi". usturoi + pătrun­ jel. ale cărui componente asociate. în timpul reprizelor de gimnastică aerobică.. COMPLEX . la turneele de tenis. încât merită să încercaţi curele de complex-protide. Veţi simţi cu mai puţină intensitate oboseala şi crampele musculare. cei suprasolicitaţi. eforturi sportive. dar mai ales rolul lui în prevenirea maladiilor cardio­ vasculare. trebuie să vă completaţi raţia alimentară zilnică printr-un aport de protide naturale. 355 . lactoser. impotenţă. Toate persoanele ce trăiesc într-o permanentă încordare. cursă de veliere. ciclism.. drojdie alimentară.tuturor toxinelor fluidificând sângele. în fine. polen.. marii colerici. Mirosul neplăcut şi digerarea greoaie a usturoiului sunt. soia. Indicaţii: oboseală. La sporturile de iarnă. trebuie să facă regulat cure de complex-pătrunjel. veţi suferi rareori de tendinite sau întin­ deri musculare. sau oricare ar fi originea efor­ tului : schi nautic. patine cu roţile. într-o asemenea formulă şi prezentare farmaceutică.

dar de durată. pulbere de germeni de grâu. lecitină de soia. cu acţiune progresiv manifestată. Dacă vreţi să evitaţi stressul. Complementele alimentare ajută la acoperirea unei 356 . mai mult. El vă va permite să vă reechilibraţi hrana înainte ca lipsa „alimentelor vii" din ea să nu vă omoare şi pe dumneavoastră! E un eufemism. dar prea bogat în came şi zahăr (ori dulciuri) nu se poate reechilibra la nesfârşit. artroză. are chiar o acţiune calmantă asupra mucoasei intestinale. alge marine. oboseală. fructe. schinduf. Indicaţii: constipaţie. concentrat de lapţi de peşte. Conţine toate oligoelementele de care aveţi nevoie pentru a rezista ritmului infernal impus de societatea modernă.REVENT Compoziţie: revent. legume. nalbă mare. Amintiţi-vă că un regim sărac în cereale. protejează mucoasele şi ameliorează colitele. suferinţe hepatice. El este capabil să-l înlesnească fără să irite intestinele. Mod de administrare-. nervozitate. polen. Indicaţii-. complexul-revent este un complement alimentar indis­ pensabil reechilibrării tranzitului intestinal. stress. spasme musculare. Pulberea de trandafir şi de nalbă mare. faceţi cure regulate de complex-structural. magneziu. decalcifiere. angoasă. Remediu foarte uşor. pătrunjel. trandafir.STRUCTURAL Compoziţie: grâu încolţit. trei-patru pastile în timpul meselor. lemn dulce. plante eminamente emoliente şi sedative. colite. dar nu e departe de adevăr. magneziu.COMPLEX . COMPLEX . să scăpaţi de spasmofilie. oboseală. droj­ die alimentară. spasmofilie. Mod de administrare: trei-şase pastile după mesele principale. deprimare. anghinare.

şi mai bine. organismul nu-i va mai putea face faţă. angoasă. şi se găseşte comercia­ lizat sub formă de granule ce se dizolvă instantaneu într-o infuzie calmantă. palpitaţii nocturne. Are gust foarte plăcut.carenţe pasagere. 357 .VIŢĂ DE VIE Compoziţie: frunze de viţă de vie. COMPLEX . uşor dulceag. Indicaţii: varice. întâmplătoare. insomnie la copii. varicozităţi. ajutându-i să se simtă mai bine „în propria lor piele" ! Nu este vorba nicidecum de un somnifer. cuperoză. flori de portocal. vertije. COMPLEX . picioare grele. permite destinderea anxioşilor cronici. frunze şi fructe (bace) de afin. acest complement alimentar cu acţiune uşoară. dar dacă o atare lipsă se per­ manentizează. anxietate. edeme ale gleznelor. magneziu. planta întreagă (fără rădăcină) de hrişcă. Ideal pentru liniştirea copiilor şi a persoanelor în vârstă. neagresivă. Mod de administrare-. frunze de hamei. hemoroizi. pulbere de germeni de grâu. ci de un reechilibram al marelui sistem nervos vegetativ simpatic. în puţin ceai calmant. bufeuri de căldură. orice aju­ tor îi veţi da. trei pastile dimineaţa şi seara. concentrat de ghizdei. Poate fi luat în mod regulat fără ca să existe risc de obişnuinţă ori de intoxicare. Indicaţii: nervozitate.TEI Compoziţie: concentrat de tei. după masă. Mod de administrare: două-patru linguriţe zilnic în puţină apă caldă sau.

dureroase şi gleznele sunt totdeauna umflate spre sfârşitul zilei. DROJDIE DE BERE (capsule şi pulbere) Compoziţie: drojdie de bere. Este foarte utilă pentru frumuseţea tenului. Complementul trebuie să nu lipsească celor ce stau mult timp în picioare. căruia îi dă luciu. colibaciloză. PP. zilnic. aminoacizi esenţiali. în oligoelemente. 358 . furunculoză. mai ales gambele. evitând apariţia oboselii şi deshidratarea pielii.Asocierea viţă de vie + hamei + afin + hrişcă oferă cea mai puternică sinergie naturală pentru stimularea circulaţiei venoase. Mod de administrare : două-şase capsule. furunculoză. ea va fi totdeauna asociată tratamentului fitoterapeutic. infecţie intestinală. Ea permite şi reechilibrarea regimului alimen­ tar în perioada curelor de slăbire. regim de slăbire. Indicaţii: dermatoze. ci pereţii venelor şi capilare­ lor venoase sunt consolidaţi. strălucire. Aceasta nu este doar îmbunătăţită. ori o linguriţă plină. piele (ten) uscată. în caz de dermatoze. D. catifelare. antibioterapie. sunt „îngreuiate". oboseală. ori dacă membrele inferioare. cistită. Bogată în vitaminele B. C. în special). sunt refăcuţi structural (musculatura şi valvele de întoarcere a sângelui. GERMENI DE GRÂU (pulbere) Compoziţie: grâu încolţit liofilizat. drojdia de bere este indispensabilă reînsămân ţării florei intestinale în timpul şi după un tratament cu antibiotice (care o distruge).

Mod de administrare: o fiolă dimineaţa. la fiecare masă. intoxicare. transpiraţii abundente. i j SUC DE RIDICHI NEGRE Compoziţie: suc pur. între mese. convalescenţă. obezitate. SUC DE ANGHINARE Compoziţie: macerat din frunze de anghinare. varice. sucul de anghinare este indicat cu precădere în caz de constipaţie. stress etc. Indicaţii: oboseală. Excelent drenator hepatic. hipertensiune. sarcină. vitaminele B. E. Este unul dintre cei mai buni drenatori generali ai organis­ mului. obţinut prin presare la rece din leguma crudă. Trebuie să-i luaţi ori de câte ori traversaţi o perioadă mai dificilă: convalescenţă. varice. aerofagie. Curăţă exemplar rinichii şi sângele. constipaţie. zilnic. aerofagie. Mod de administrare: una-două fiole zilnic. Bogaţi în săruri minerale. germenii de grâu constituie un formidabil dinamizam şi stimulent digestiv. di­ gestie lentă. Indicaţii: reumatism. stress. alăptare. 359 . în storcător. oligoelemente. SUC DE LUMÂNĂRICĂ ALBĂ Compoziţie: macerat fermentat din frunze de lumânărică. anemie. diastaze. Indicaţii: suferinţe hepatice. perioada de creştere. în fermenţi. PP. digestie lentă. dermatoze. Este de neînlocuit în cadrul curei de toamnă si ori de câte ori doriţi să vă „dezanchilozati“ articulaţiile.Mod de administrare trei-patru pastile sau capsule ori o lin­ guriţă plină. pe nemâncate. artrită.

pe nemâncate. reumatism. Mod de administrare : două linguriţe zilnic. Indicaţii: suferinţe hepatice. dar cel mai sigur. TĂRÂŢE DE GRÂU Compoziţie. acţiunea lui asupra bronşitelor cronice şi a astmului sunt surprinzătoare.Mod de administrare: o fiolă dimineaţa. favorizând reglarea nivelului colesterolului. Stimulează celula hepatică. nu este toxică. intoxicaţie. bronşite.. Indicaţii: constipaţie. câteodată. uşurează golirea veziculei. tărâţele de grâu ameliorează tranzitul intestinal. migre­ ne. criză de ficat. In fine. tapisând pe­ retele colonului. Crescând volumul bolului fecal. El va face parte în mod obligatoriu din marea cură de primăvară. constipaţie. . creşte cantitatea de bilă secretată. astm. în plus. fără să irite intestinul. Prelungirea curei nu are nici o contraindicaţie: nu dă obişnuinţă. Şi. Orice criză de ficat se vin­ decă doar cu două-trei fiole zilnic dizolvate în puţin ceai cald.învelişul (pericarpul) bobului de grâu. fie ea acută sau cronică. prin care se vine de hac şi celei mai rebele constipaşi. nu irită. diminuează trecerea lipidelor direct în sânge. Este un remediu deosebit de puternic pentru ficat şi vezicula biliară. Şi este remediul cel mai puţin agresiv. colesterol.

Nimic mai simplu deoarece cele zece minute. indiferent de originea lor. ci au vindecat maladii şi suferinzi gravi sau foarte gravi.BĂILE MEDICINALE Practicarea băilor de plante sau de uleiuri esenţiale. Şi totuşi. acasă. nu-i aşa. în toate mitologiile. de ţările ce le-au dat naştere. ori cu re­ zonante i folclorice. toaleta zilnică. Este o realitate certă si > benefică. pe care ar tre­ bui să le „pierdeţi" tratându-vă astfel. ori baia simplă. Nu e vorba de o terapie marginală sau empirică. şi nu mai puţin la noi. există staţiuni balneoclimaterice şi spitale de balneologie în care procedurile de hidroterapie au făcut şi fac minuni nu numai în cazuri uşoare de boală. îşi are originea undeva în negura timpurilor. doar făcând o cură de băi medicinale! Nimic mai simplu şi mai eficient. în toate 361 . Staţiunile termale există încă din zorii antichităţii în întreaga lume. mai bine spus a băilor medicinale. Nimic mai eficient pentru că în lume. puţini sunt aceia cărora le trece prin cap gândul că s-ar putea îngriji singuri. sulfuroase. sau de ape gazoase. ori cu săruri. caldă ori alternantă. regăsindu-se ideea apei ce regenerează. a băii de întinerire. le-aţi consuma oricum făcându-vă. rece.

decoct. cataplasme de plante. cantitatea şi forma utilizată (infuzie. pregătirea plantelor este exactă în ceea ce priveşte com­ poziţia.. E foarte bine să puteţi face măcar o dată pe an astfel de cure în instituţii specializate. împachetări în apă caldă. de şezut. argilă etc. şi mai bine să le faceţi mai puţin „perfect1 * decât să nu profitaţi deloc de bine­ facerile lor. cu grijă. fie ele din sccolele trecute ori de la începutul acestui veac. veţi găsi lămuriri refe­ ritoare la băi. afuziuni. naturistă. ale căror rezultate se fac rapid sinţite. băi de mâini. etc. nivelul apei în cadă varizaă în funcţie de specificul băii (generală. de şezut. Reechilibrarea sănătăţii e cvasiimediată. la fracţiune de se­ cundă . din aproape în aproape. asistate de personal profesionist. remedii ce acţionau uşor.lucrările de medicină tradiţională. dar efectul lor se tăcea ulterior simţit în profunzime. duşuri. fiecărui individ în parte. Noi vă vom descrie băile de plante — deci un tratament fitobalneoterapeutic — pe care le-am indicat în nenumărate cazuri şi au dat totdeauna rezultate spectaculoase. rece. fără să „zguduie1 * organismul. fără a fi însă violentă. a căror eficacitate este deo­ sebit de marcată. Dar le puteţi face şi acasă. treptat. macerat). de picioare. spălări. turbă. duşurile alternative au un traseu şi un ritm precis. de membre) etc. Toate aceste tehnici sunt deosebit de interesante dar necesită. 362 . Deşi tot ceea ce v-am prezentat în cartea de faţă s-a supus principiului nostru de bază. abluţiuni. Procedurile pot fi continuate — ele nu vor perturba întru nimic biologia şi fizio­ logia organismului. solicită o procedură completă: temperatura apei pentru băile de şezut trebuie reglată şi supravegheată strict. acela de a prescrie (sau recomanda) tratamente perfect adaptate fiecărui caz. în privinţa băilor le-am ales pe acelea forte.

Nu exagerăm afirmând că o balneofitoterapie bine gândită. Explicaţia ? Salmanoff a arătat că. să faceţi timp de trei zile la rând câte o baie. şi nu. fiindcă ameliorarea e prea lentă. la primele semne de ameliorare. vii. de cele mai multe ori. CELE MAI EFICIENTE BĂI BĂILE CU ULEIURI ESENŢIALE Doctorul Salmanoff. la nivelul capi­ larelor. ele vor fi starter» de care aveţi nevoie pentru a putea demara. faceţi băile de-a lungul unui an întreg. fie ele arteriale sau venoase. în cursul tratamentelor naturale. angrenajul îmbâcsit al organismului dumneavoastră năclăit de toxine. insesizabilă. Iar dacă aveţi timp şi răbdare. să opriţi hrana vie a sănătăţii dumneavoastră! De aceea vă sfătuim ca. Ele vă vor convinge să continuaţi tratamentele naturale. înlocuieşte orice alt re­ mediu natural. circulaţia sângelui este per­ turbată. dacă vă dă prin o p să le lăsaţi baltă.Băile sunt un excelent mijloc de a vă pune pe picioare. şi urmată cu regularitate. măcar şi numai „pe două nopţi”. Imediat vă veţi simţi mult mai bine. putând renunţa definitiv la acesta din urmă. a dovedit că metoda cea mai bună prin care te poţi însănătoşi rapid este să faci o baie fierbinte cu adaos de uleiuri esenţiale. părintele capilaroterapiei — utilizarea de remedii naturale ce acţionează asupra fluxului sangvin din vasele capilare — . cercetător renumit în medicina tradiţională. Reţeaua de capilare a organismului uman are un rol 363 . corect făcută.

celulele vor fi prost aprovizionate cu oxigen. pe tălpi. fiecare având o acţiune terapeutică de mare specificitate. dacă vă veţi freca. ele vor traversa re­ pede dermul şi se vor îndrepta exact spre aceste organe pentru a le regenera. Lucrările ştiinţifice.extrem de important. Iar dacă Quxul acesta este de­ ficitar. iniţial oboseala. circulaţia vi se va accelera aproape cu violenţă. Dacă însă veţi face o baie caldă. medical. vor „scălda** celulele pentru care s 1 > 364 . ea singură. acţiunea iatroliptică a esenţelor din plante. ameliorând sănătatea. ţesuturile alcătuite din ele vor îmbătrâni. se vor difuza în organism şi se vor îndrepta. Dar este şi mai benefică dacă adăgăm uleiuri esenţiale. permiţând să fie reirigate şi rehrănite. într-adevăr. or­ ganele formate din respectivele ţesuturi vor obosi. cu alte cu­ vinte o stimulare la nivelul capilarelor. fixându-se. în cele din urmă. în plămâni. cu ulei esenţial de eucalipt. ele se vor „sufoca**. o vasodilataţie. au dovedit că uleiurile esenţiale au puterea de a pătrunde prin piele şi de a se răspândi în întreg organismul. funcţiile lor se vor deregla şi vor apărea. Baia caldă provoacă. apoi boala. o electivitate particulară pentru plămâni. Este ceea ce se numeşte. De pildă. Moleculele de eucalipt vor pătrunde. vor muri. instalându-se definitiv. printre care se remarcă în mod deosebit cele ale Facultăţii de Farmacie din Montpellier. halena (respiraţia. iar uleiurile esenţiale vor pătrunde în to­ rentul sangvin şi vor „îmbăia**. Esenţa are. timp de câteva minute. răsuflarea) dum­ neavoastră se va impregna de mirosul specific plantei. Fiecare având o afinitate par­ ticulară pentru unul sau mai multe organe. la nivelul ei fiind prezente două treimi din totalul masei sangvine circulantc. se vor epuiza.

Cu condiţia să ştiţi s-o utilizaţi perfect. De ce ? Uleiurile esenţiale. Aroma-balneoterapia (băi cu uleiuri esenţiale) este. vă va arde şi nu va avea nici un efect benefic. CUM SE FACE O BAIE CU ULEIURI ESENŢIALE? Puteti să: — utilizaţi uleiuri de baie gata preparate (verificaţi dacă au o concentraţie de 12% uleiuri esenţiale. fără de greşeală. O esenţă vegetală. aşa cum reiese şi din denumirea lor. Luate pe cale internă — sub formă de perle sau picături — uleiurile nu au. uleioase. pluteşte la suprafaţa apei. — vă preparaţi singuri uleiul. Utilizaţi deci un agent natural dispersam (un dizolvant) care va obliga toate moleculele active să rămână în suspensie şi să vină în contact cu toată suprafaţa corpului dumneavoastră. Utilizate ca atare. turnată într-un pahar cu apă. » 365 . deşi termenul este impropriu) în apa din cadă vă poate fi de ajutor. Doar perfect difuzată (dizolvată. Dacă o turnaţi direct în baie va forma o peliculă acoperitoare care se va lipi de porţiunea de piele cu care vine în contact.au un anume „tropism'4 („simt" o atracţie particulară) în toate principiile active binefăcătoare pe care le conţin. o acţiune nici atât de rapidă nici atât de masivă. folosind o bază hidrodispersantă. de de­ parte. sunt produse grase. nu pot avea. calea regală a aromaterapiei. nu se vor dizolva în apă. ceea ce reprezintă pro­ centajul optim).

IENUPĂR Indicaţii • tulburări ale circulaţiei venoase. sângele riscând să stagneze Ia nivelul extremităţilor. în care puneţi maximum 30 de picături dintr-unul sau din mai multe uleiuri esenţiale amestecate. Contraindicaţii: în caz de hipertensiune.7 altfel efectul va fi contrar aşteptărilor. de obicei. picioare grele (îngreuiate). Nu cumva să uitati dusul rece. edeme ale gleznelor. ca să evitaţi instalarea stazelor sangvine. Obligatoriu : Baia va fi urmată de un duş rece. După ce veţi deveni adepţi convinşi ai acestor proceduri şi după o perioadă de antrenament. MARILE BĂI CU ESENŢE BAIE CU CHIPAROS . * » 366 . anumite celuiite.Modul de pregătire a băii: — două linguri cu ulei de baie gata preparat.CIMBRU DE GRĂDINĂ . varice. rapid. Durata: 10-15 minute maximum. la picioare. c bine ca apa să aibă 40°-42°C. vâjâituri (zgomote. Pentru orice eventualitate discutaţi însă şi cu medicul dum­ neavoastră curant. varicozităţi. ţiuituri) în urechi. Temperatura apei: Atât de ridicată pe cât puteţi suporta sau sunteţi obişnuiţi să faceţi. de adaptare. baia. — sau două linguri din baza hidrodispersantă.

.. spasme mus­ culare. în special. natural. Vă veţi simţi rapid mult mai bine. înainte de a face un „stripping“ (scoaterea venei safene) sau mici sclerozări. angoasă. edeme ale gambelor. neagresiv şi atât de eficient. to­ nifică pereţii venelor Ameliorarea este de durată. sau din pură plăcere. Nu uitaţi duşul rece la picioare şi insistaţi pe glezne. retenţie de apă.Baia ameliorează circulaţia de întoarcere dar. fiind deosebit de reconfortantă! Dacă aveţi celulită. contracturi după efort. reumatice. în caz că o veţi face cu regularitate. insomnie. şi băgaţi-vă în p a t! Dacă dormiţi prost. 367 . schimbaţi somniferul cu acest remediu viu. dureri articulare la persoanele ner­ voase. îmbrăcaţi-vă cu o pijama groasă. Va fi un moment de perfcctă destindere care se va perma­ nentiza în timp. de trei ori pe săptămână (cât timp vreţi). chiar după a doua baie.. indiferent de natura ei. rezultatul va fi şi mai rapid! BAIE CU MUŞEŢEL MARE-PIN Indicaţii: nervozitate. încercaţi o cură regulată cu atare băi. Ştergeli-vă superficial (sau deloc). zilnic. cu ulei de baie pur.. Fricţionaţi-vă. baia vă va scăpa de ea. stress. BAIE CU MĂGHIRAN-VERBINĂ MIROSITOARE-LĂMÂI Indicaţii celulită.

» 9 » BAIE CU SALVIE-CIMBRU Indicaţii: obezitate. tulburări de circulaţie arterială. depozite de grăsime. ori înainte de o scară ce se anunţă tensionată. are un parfum atât de îmbătător că merită s-o încercaţi numai şi pentru a afla cum este! Si dacă vă satisface. creştere în greutate. baia e atât de plăcută. ficat leneş. anemie. Atenţie: doamnele trebuie să ştie că o baie la picioare cu rozmarin declanşează ciclul menstrual întârziat si este un remediu perfect împotriva durerilor şi balonărilor ce apar în atare cazuri. de ce să nu o faceţi zilnic ? * 7 * BAIE CI! ROZMARIN Indicaţii: oboseală. Dacă întârzierile sunt frecvente este bine să faceţi zilnic o baie la picioare cu o săptămână înainte de data la care ar trebui să vă vină menstra. oboseală permanentă. Vă va ajuta. de „impulsionare" prin excelenţă. tulburări digestive. ca­ tegoric. ciclu neregulat (menstre neregulate). să faceţi faţă! Faceţi-o regulat în cazul în care circulaţia arterială este per­ turbată : extremităţi reci şi senzaţie de frig mai tot timpul. stare de bine! Nu este o glumă.BAIE CI! PORTOCAL-LEVĂNŢICĂ Indicaţii: destindere. 368 . Se face în perioadele de scădere evidentă a tonusului general. scăderea tonusului sexual. dezechilibru endocrin. Este baia de „şfichiuire'1 . cădere de tensiune. odihnitoare şi rela­ xantă.

. BAIE CU ULEI DE OSIRIS Indicaţii: reumatism. Osirisul este un ulei îmbogăţit în atomi de oxigen. Sau regulat. După fiecare dintre ele veţi fi mai plini de viaţă. de putere. oboseală. Salvia este una dintre cele mai bune plante pentru reechili­ brarea tulburărilor endocrine. dinamici. artroză. folosind o mănuşă de bu­ rete aspră. piele uscată (deshidratată). supli. coapse şi în partea de sus a fesierilor e vorba de un dezechilibru ovarian. încercaţi băile cu esenţe de salvie şi cimbru. eczemă. faceţi această baie. echimoze (vânătăi. cu ulei de baie pur. iar în fiecare dimineaţă fricţionaţi-vă.. făceţi-le zilnic. Dacă vreţi să vă simţiţi „uşori ca fulgui". în curând veţi vedea că dispar.. care re­ generează ţesuturile. nr.Dacă depozitele de grăsime sunt dispuse pe şolduri. De câte ori puteţi. oboseală musculară. care favorizează penetrarea principiilor active în piele. riduri. contuzii). El trebuie amestecat cu ulei de terebentină. 279 . mai tineri! 24 Corn. insistând viguros asupra zonelor de mai sus. să uitaţi durerile inerente vârstei.

pentru ca fiecare funqie să acţioneze în acord cu toate celelalte. care se de­ clanşează când organismul este slăbit. Numai că e mult mai simplu să le preveniţi decât să le „învingeţi" după ce „s-au in­ stalat". în care propriul ritm biologic — bioritmul — este în deplin acord cu ritmul de viaţă al naturii. cu tot cortegiul lor de neplăceri. să ştiţi a vă regăsi acele ritmuri an­ cestrale de viaţă.MARILE TRATAMENTE" DEPIIRATFVE ANUALE Orice boală. Pentru a păstra echili­ brul metabolic. imunitatea. în organismul dumnea­ voastră. aparatele. să prevenim instalarea bolii. nu este imposibil! E de ajuns să învăţaţi. orice suferinţă trebuie tratată şi vindecată. Orice aţi crede. Maladia este o anomalie. să ne consolidăm rezistenţa naturală. Există două perioade din an ce sunt asa-numitele sezoane de eliminare. Ra­ reori „scăpaţi" de ele fără nici un ajutor. Asta face natura primăvara si toamna. de purificare. sistemele * > 370 . funcţiile lui fiziologice sunt dezechilibrate. De aceea e mult mai bine — si infinit mai uşor — să fecem în aşa fel încât să ne apărăm sănătatea. Acelaşi lucru trebuie să facem şi noi. pentru ca toate organele. o situaţie anormală. de curăţare..

îi încălziţi mocorul în zilele reci şi îi asiguraţi răcirea în zilele fierbinţi. în fiecare cămin. îi schimbaţi uleiul bateria. se face curăţenie generală. învăţându-vă să respectaţi aceste două ritmuri capitale — nu vă spunem o aberaţie. — toamna: să ne curăţăm rinichii şi sângele. în fond. Nu veţi avea nevoie. după o zi tracasantă: „maşina umană“ are şi ea limitele ei. îl vindeţi ca să vă cumpăraţi altul nou. îi faceţi regulat o revizie completă. vara. de preocupare faţă de dumneavoastră înşivă. sută la sută. de două ori pe an. activitatea fiecăruia fiind indisolubil legată de a tuturor celorlalte. capacitatea naturală de apărare. să vă regăsiţi calmul. nu ?! — veţi fi toată vara în cea mai bună formă a dumneavoastră. ca să urmaţi sfaturile noastre primele trei săptămâni din luna aprilie şi din luna oc­ tombrie. de grijă. ruinându-vă. Şi totuşi. obişnuiţi-vă să i le respectaţi! V-aţi gândit vreodată că sunteţi infinit mai grijulii faţă de automobilul ce-1 aveţi decât faţă de sănătatea dumneavoastră ? îi faceţi rodajul. de toate resursele dumneavoastră biologice: „ascultaţi-vă“ în permanenţă organismul! Trebuie să vă învăţaţi să mâncaţi mai puţin după o perioadă de exces. în fiecare familie. Bineînţeles că este necesară o doză de răbdare. sinuzită ori gripă. îl curăţaţi. de nici un „remediu1 1 pentru a putea face faţă obligaţiilor de dinainte de "oncediu. Dar nu există nici o altă posibilitate pentru a putea profita. îl spălaţi. veţi trece prin iarnă fără răceală. îl conduceţi cu grijă. este obligatoriu: — primăvara: să ne curăţăm ficatul şi sângele. la un moment dat. nu va trebui ca iama să vă vaccinaţi împotriva a nu ştiu câtor viruşi.ison.din corpul nostru să „cânte" la ur. 371 .

nu veţi avea tot felul de dureri. lăsaţi-le să fiarbă două minute 372 . să vă purificaţi organismul: veţi fi mai puţin obosiţi. mai „în putere"! Aţi observat că unele persoane se bronzează foarte uşor ? Că bronzul lor ţine până iarna târziu ? Ştiţi de ce ? Sunt mai sănătoase decât mulţi alţii dintre noi! încercaţi şi dumnea­ voastră să dezintoxicaţi. puneţi-1 într-un litru de apă rece. metabolismul vi s-a lenevit. este timpul să scăpaţi de miasmele iernii. ca să-ţi fie mereu bine şi să fii fericit trebuie să ai grijă singur de tine! MAREA CURĂ DE PRIMĂVARĂ în ultima săptămână a lunii martie. tim i d e TREI săptăm ân i beţi z il n ic un litru din acest de­ coct : Pir (rădăcină) 50 g Frasin (frunze) 50 g Coada şoricelului (frunze) 25 g Rozmarin (frunze) 50 g Lămâiţă (planta întreagă. Aţi mâncat mult şi prost. amestecaţi-le. o sănătate. cel mai târziu în prima săptămână a lunii aprilie. Vă veţi simţi mai uşori. n-aţi prea făcut mişcare. este timpul să vă treziţi „organele“ din hibernare! Rapid. „eliberaţi-vă“ ficatul. vitalitatea dum­ neavoastră va fi mult mai crescută. fără rădăcină) 50 g Mărunţiţi bine plantele. ca să fii sănătos. „curăţaţi-vă“ vezicula biliară. o viaţă! Respectaţi-le şi vă vor respecta şi ele: ca să trăieşti mult. „eliminaţi" reziduurile din sânge. luaţi un pumn din ele.Dar nu aveţi decât un corp.

Rădăcina de pir poate fi utilizată în infuzii. Strecurati > ceaiul si » beţi » toată cantitatea într-o zi. Pe această din urmă acţiune o vizăm când recomandăm capsulele. E şi un prim remediu în caz de celulită. hepatită). dar este foarte eficient în drenarea toxinelor. veţi înlesni funcţionarea mai eficientă a ficatului (el fiind scăpat de „suprasarcina” unei permanente detoxifieri). migrenele şi limba încărcată. pentru a accelera funcţiile ficatului. Vechile popoare „prizau" planta ca pe tabac şi-o includeau printre ofrandele cele mai preţioase ce le puteau dărui faraonilor. Preparat din frunzuliţele mici de pe tulpina plantei. ca diuretic ori sub formă de pulbere. de puter­ nică încât până la începutul secolului 20 a fost utilizat în com­ baterea icterelor (gălbinare. vraci. aerofagia. acest extract este fără rival în stimularea ficatului şi evacuarea fluxului biliar. dând jos numai kilogramele ce le aveţi în plus. între mese. babele satului îl numeau salata câinelui. se va elimina apa din celule. Nu veţi mai fi lipsiţi de chef şi rău dispuşi. tonici. Vă veţi ameliora digestia. vor dispărea constipata.si » să infuzeze altele zece. Veţi şi slăbi. deoarece animalele îl mănâncă pentru purgaţie. PE NEMÂNCATE: într-o jumătate de pahar cu apă caldă diluaţi o fiolă de suc de anghinare. vă veţi simţi uşori. 373 9 . ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de pir. plini de viaţă. Vindecătorii empirici. Pe ele nu le înşală instinctul! Acţiunea lui asupra ficatului este atât de evidentă. Poate că nu are un gust grozav. DIMINEAŢA.

dina­ mizându-! şi revigorându-1. la nivelul arterelor. trifoişte de baltă. Utilizată conform recomandărilor. Este o pro­ prietate deosebit de benefică în ceea ce ne priveşte. anghinare. este vorba doar de kilogramele în plus peste greutatea normală. Este absolut necesar ca organismul să primească şi un medi­ cament astfel dozat încât să-i permită accelerarea eliminării bilei şi favorizarea digestiei. ÎN TIMPUL MESELOR DE PRÂNZ ŞI SEARĂ: 2 capsule de vânătă. rozma­ rin păpădie.Să nu vă speriaţi că slăbiţi. 374 . înlesnind eliminarea grăsimilor. pudra de vânătă ameliorea­ ză tranzitul intestinal şi ajută uriaşa muncă a ficatului. lumânărică albă. ca şi supraconsumul de zahăr (ori dulciuri) favorizează fixarea. având în vedere că alimentaţia noastră este din ce în ce mai bogată în grăsimi animale şi că stressul vieţii actuale. Pirul uşurează eliminarea grăsi­ milor şi a apei. Cu o acţiune foarte uşoară laxativă şi depurativă. dar să-i şi crească forţa de reacţie. vânăta are deci avantajul că face să scadă nivelul colesterolului. Căptuşind peretele intestinal. germeni de grâu. DUPĂ MESELE DE PRÂNZ ŞI SEARĂ: 2 păştile de complex-cimbru. Studii recente au permis punerea în evidenţă a proprietăţilor hipocolesterolemiante ale pulberii de pătlăgică vânătă. a lipidelor şi creşte pericolul instalării bolilor cardiovasculare. ea împiedică amestecarea moleculelor de grăsimi în fluxul sangvin şi favorizează şi evacuarea lor prin săruri. Compoziţia complexului-cimbru: cimbru. în orice caz.

la finele unei ierni blânde. tim p DE trei săptămâni. viroze. Nu făcând provizii de antibiotice. Din contră. mai intens depura­ tivă. beţi. prea rece.clorură de magneziu. O iarnă prea lungă. o primăvară caldă va necesita asocierea unor remedii mai puţin „dure“. răceli. oricum. ce vă vor „obosi1 4 mai puţin! MAREA CURĂ DE TOAMNĂ De la finele lunii septembrie trebuie să vă gândiţi la cum să vă pregătiţi pentru iarnă. Marea cură depurativă de toamnă este primordială pentru sănătatea dumneavoastră. fără gripe. în orice doze şi pentru orice guturai. este perfert adaptată realizării celor de mai sus. fără pierderi de calau (spasmofilie). dacă sunt utilizate oricând. crize de reumatism. Pentru că orice cură depurativă are maximum de eficientă în funcţie de condiţiile climatice. nici prea timpurie. oboseală. a lupta împotriva lor şi a-i distruge. astfel încât să eliminaţi mai bine toxinele. zilnic . va duce la alcătuirea unei scheme de tratament mult mai drastice. care nu fac decât să vă distrugă sănătatea. fără rădăcină) 50 g Cimbru (frunze) 50 g Ienupăr (fructe) 50 g Cireşe (codiţe) 50 g 375 . Numai aşa organismul va fi pregătit cum se cuvine pentru a se apăra de microbi. curăţindu-vă filtrul renal. Veţi putea depăşi vicisitudinile iernii fără dureri articulare. Iată o cură completă ce este potrivită unui început normal de primăvară. ci purificându-vă sângele. care să nu fie nici prea rece. următorul ceai: Creţuşcă (planta întreagă. prea grea.

376 . Foarte depurativa. PE NEMÂNCATE: 1 fiolă de suc de mesteacăn. cu tendinţă spre acnee. va căpăta limpezime şi strălucire. un vârf de cutit » doar. Articulaţiile vă vor deveni mai suple şi vor fi mai puţin dureroase. adăugaţi-i puţină miere de cimbru. lăsaţi-le să infuzeze alte zece m inute. luaţi patru linguri pline (sau un pumn). în primele zile. infuzia vă va reîmprospăta sângele şi s-ar putea ca. de departe. > DIMINEAŢA. de câte o săptămână. din contră. 2 capsule de coada calului. strecuraţi ceaiul şi beţi toată cantitatea de-a lungul unei zile. clocotiţi-le două m inute. între mese. favorizează fixarea calciului.7 si » totuşi încarcă ficatul. Fabricat prin macerarea frunzelor uşor fermentate este. pe tot parcursul iernii. anunţând viitoarea eficienţă a curei. să vă provoace o mică diaree libera­ toare. Toate persoanele ce au pielea sau doar tenul grase. de bun augur. paralel. Dacă sunteţi un reumatic. cel mai extraordinar drenator al ri­ nichilor. Nu trebuie să vă îngrijoraţi. Are un gust delicios. dar nu abuzaţi: > mierea e foarte bună. puneţi-le într-un litru de apă. dintre toate care există. El înlesneşte nu numai purificarea rinichilor. vor observa curând că pielea li se va curăţa. Dacă vi se pare prea amar. dar şi a pielii. Coada calului are două proprietăţi aparent contradictorii: diuretică. ÎNAINTE DE FIECARE DINTRE MESELE PRINCIPALE.Amestccaţi bine plantele m ărunţite. puteţi face nişte mici cure. dar. acest simptom de eliminare este.

luaţi opt capsule zilnic. în cazurile de reumatism. în acest caz. El este alcătuit din fucus. > » ÎN TIMPUI MESELOR DE PRÂNZ ŞI SEARĂ 2 capsule de brustur. aduce totdeauna o uşurare. Bineînţeles. încât va fi oricum binefăcătoare. toxine. DUPĂ CEI. chiar şi cele mai grave. veţi avea vreo fractură. laminaria.377 . Dacă. pentru a face alimentele să înainteze de-a lungul acestora. până la nivelul anusului. Şi dacă nu ştiţi ce organ este mai afectat. în exces. din păcate. revent. faceţi o cură de brustur. nu uitaţi acest lucru: coada calului este mai mult decât benefică pentru forma­ rea calusului şi consolidarea oaselor rupte.. Acţiunea lui este atât de completă. mai „intoxicat”.în timp ce majoritatea diureticelor chimice favorizează elimi­ narea apei şi a toxinelor ce sunt în plus. germeni de grâu.E TREI MESE PRINCIPALE- 2 pastile de complex-algfi + coacăz. numai ceea ce este în plus! Nu există plantă care să aibă o acţiune depurativă mai completă decât rădăcina de brustur. dar odată cu ele se pierd şi sărurile minerale. în principal. asupra rinichilor şi intestinelor. colesterol. pentru a se evacua bolul fecaloid) şi digestia substanţelor alimentare în condiţii op- . El înlesneşte peristaltismul (contractarea şi dilatarea segmen­ telor tubului digestiv. dar şi pregăteşte organismul să facă faţă stressului si oboselii din iarnă. Deci purifică. Acţiunea lui se exercită.. coacăz. Cu ajutorul lor veţi elimina acid uric. coada calului înlesneşte oprirea si fixarea calciului.

» j * .7 nu strică să vă adresaţi %si * unui fitoterapeut — sau fitoterapeutului dumneavoastră obişnuit pentru eventualele rectificări ale schemei de tratament. cele două mari cure. stimulator. Faceţi aceste cure. vă vor fi de un real ajutor. fără a le irita sau perturba. El vă permite să eliminaţi fără să resimţiţi nici urmă de oboseală. rădăcini de păpădie şi pir Indiferent de care cură este vorba. Şi în acest caz. Dar şi fără sfaturi de specialitate. timp de 21 de zile. ca la fiecare început de anotimp să luaţi. întârziate. câte o tabletă de complex-polen. Acţiunea sa diuretică si laxativă este de neînlocuit. Este complementul ideal în curele de slăbire. Fără ele. ajutând şi ameliorând „munca“ intestinelor leneşe. crescându-vă vitalitatea. Prezent > uşor i » coacăzului negru stimulează diureză. multe din tratamentele cu plante vor avea rezultate înjumătăţite. Adăugăm. în iernile foarte friguroase trebuie adăugate. poate chiar vor fi ineficiente. depurativ. fortifiant. aşa cum vă sunt descrise aici. în ceai. pentru un tratament preventiv complet.timc. schema pe care o oferim este potrivită unor condiţii climatice medii.

dacă vreţi să „faceţi câţiva paşi“ în universul nostru. ai „hranei vii a sănătăţii*1 . în cele ce urmează. 379 * . în special în secolul nostru. CUM NE FACEM UN MIC DEPOZIT DE PLANTE MEDI­ CINALE La prima vedere. câteva noţiuni. în altul mai puţin şi în altul chiar pot lipsi sau exista în cantitate negli­ jabilă. iu­ bitorii plantelor vii. au stabilit că : — în imensa majoritate a cazurilor. în realitate însă lucrurile stau altfel. Cercetările de laborator.DACĂ VREŢI SĂ VĂ FACEŢI SINGURI O CĂMARĂ PENTRU „HRANA VIE A SĂNĂTĂŢII4 4 în cazul în care veţi dori să vă culegeţi singuri plantele ne­ cesare. vă oferim. ce vă vor ajuta să vă descurcaţi fără a greşi în „filele** de început ale fitoterapiei. câteva informaţii. câteva date. s-ar putea crede că aceste operaţiuni sunt simple. De aici rezultă că trebuie să se cunoască cu suficientă precizie organul sau organele cele mai bogate în principii active. cantitatea de principii active nu este aceeaşi în toate organele unei plante medicinale. efectuate fără întrerupere. într-un organ acumulându-se cele mai multe dintre ele.

CE CULEGEM.deoarece numai aşa se va obţine un produs vegetal cu eficienţa terapeutică nu numai certă. părţile aeriene sau supraterestre denumite în mod curent „iarba“ (herba). ca persoana care co­ lectează o specie vegetală medicinală s-o cunoască suficient de 380 . şi cunos­ cute sub denumirea de materie primă sau produs vegetal. CUM ŞI CÂND Această operaţie cere. uscare şi conser­ vare ale produselor vegetale. în linii mari. cantitativă şi calitativă. frunzele (folium). tulpinile subterane care pot fi rizomii (rhizoma). a principiilor active într-un organ de plantă recoltat la timpul potrivit depinde. iar pe de altă parte. Făcând o privire de ansamblu asu­ pra organelor de plantă utilizate în scopuri terapeutice. — stabilitatea în timp. — cantitatea de principii active din organul de plantă cel mai bogat în ele nu este aceeaşi în tot timpul anului. ci variază în funcţie de etapele sezoniere de vegetaţie ale plantei. Plecând de la aceste precizări vom prezenta. fructele (fructus) şi scoarţa sau coaja (cortex). florile (flores). se recoltează organele notate mai jos. de modul de uscare a lui. dar şi constantă. bulbii (bulbus) şi tuberculii (tubera). pe de o parte. găsindu-se în concentraţie maximă numai într-o anumită perioadă a anului. care trebuie să fie şi timpul de recoltare al acestui organ. de condiţiile în care este păstrat. se constată că. aspec­ tele principale privind operaţiile de recoltare. alegerea momentului optim de recoltare fiind deosebit de importantă pen­ tru obţinerea de produse de calitate superioară. în paranteză menţionându-se şi denumirea lor ştiinţifică: • Rădăcinile (radix). se­ minţele (semen). în funcţie de specie. în primul rând. mugurii foliari (gemmae sau turiones).

deşi. iar recoltarea lor se face primăvara timpuriu. se face primăvara timpuriu sau toam­ na târziu. a florilor — elemente care uşurează simţitor recunoaşterea plantei respective. ea variază însă de la specie la specie. aceste organe se formează toamna. în cazul în care persoana ce intenţionează să recolteze o plantă medicinală are îndoieli asupra identităţii ei. în general. perioada cea mai adecvată corespunde epocii lor de înflorire. adică a rădăcinilor. trebuie să fiţi siguri că aţi identificat specia dorită. rizomilor. iar celelalte. care. bulbilor şi tuberculilor. Organe subterane Recoltarea organelor subterane. în cazul plantelor erbacee.bine. este sfătuită să consulte fie farmacistul. are loc primăvara. de cele mai multe ori. fie un specialist fitoterapeut. mai trebuie amintit că frunzele ce conţin uleiuri volatile trebuie cu­ lese pe timp noros. atunci când au ajuns la o dezvoltare normală. de­ oarece acum pot interveni cele mai frecvente confuzii din cauza absenţei părţilor aeriene şi. când planta îşi inten­ sifică activitatea ei de vegetaţie. înainte de a se trece efectiv la scoaterea acestora din pământ. 381 . pentru a evita o eventuală confuzie. Muguri foliari După cum se ştie. fie persoane care trăiesc în regiunea respectivă. poate avea urmări destul de serioase pentru cel care o va folosi. Frunze Recoltarea frunzelor. De asemenea. fie un profesor de ştiinţe naturale. în special. pe vreme cu soare.

recoltată fie de pe tulpini. recoltarea lor se recomandă să se facă atunci când sunt complet dezvoltate (de ex. în aşa fel ca produsul rezultat să conţină cât mai multe flori. de in. Parlea aeriană (planta fără rădăcină) Plantele sunt destul de frecvent folosite sub această formă. ad. de mac etc. Fructe Strângerea fructelor variază în funcţie de natura lor.Fiori Recoltarea florilor are loc atât cu puţin timp înainte de înflo­ rire. de ienupăr etc. cât şi în timpul înfloririi. în scopuri medici­ nale. Perioada propice este toamna până la căderea brumei. iar în cazul când fructele ce le „adăpostesc1 1 sunt dehiscente (se deschid singure la „coacere"). numai scoarţa. iar culesul lor se face când sunt înflorite. fructele de afin. Seminţe Recoltarea seminţelor în scopuri terapeutice trebuie făcută când ele au ajuns la maturitate. în cazul celor cărnoase. Scoarţa De la unele-specii de plante se foloseşte.). înainte de deschiderea lor spontană (seminţele de muştar.că după ce floarea s-a trecut. înainte de deschiderea lor. astfel. adică în boboc. maturizarea şi deschiderea lor având loc în timpul uscării. iar cele uscate. însă în nici un caz mai târziu. Epoca cea mai corespunzătoare acestei 382 . fie de pe ramuri şi chiar de pe rădăcini. când seminţele sunt deplin dezvoltate.)..

în momentul recoltării. Trebuie amintit că uscarea produselor vegetale s-a practicat de oameni din timpurile cele mai îndepărtate. — pe cale naturală — cea mai la îndemână — şi — pe cale artificială. iar procedeele folosite în acest scop au fost şi sunt în permanentă perfecţionare. care variază de la organ la organ. iar pe de altă parte. seminţele au 5-10%. rădăcini etc.operaţii este primăvara. care se foloseşte de unităţile speciali­ zate.) folosit se recomandă ca recoltarea să se facă pe vreme uscaifi. fie fa­ vorizează mucegăirea părţilor plantei culese. plantele conţin o can­ titate importantă de apă. deoarece. Această operaţie se poate efectua pe două căi. în final. care. fără umiditate şi cu soare. deoarece. pe de o parte. exceptând. Indiferent de anotimp şi de organul (flori. fie distrug sau alterează principiile active. până în momentul formării primelor frunze. organele ce conţin uleiuri volatile. Această cantitate ridicată de apă poate determina fie declanşarea unor procese enzimatice. după cum am precizat mai sus. organele subterane 75-85%. acum scoarţa conţine o cantitate suficientă de principii active. 383 . ea se poate desprinde uşor de partea lemnoasă a arborelui. astfel. USC'VREA Este un factor important de care depinde calitatea viitoarelor remedii. iar florile până la 90%. frunze. frunzele 60-90%. şi anume. ce are aceleaşi efec­ te asupra componentelor tămăduitoare ale plantelor medicinale recoltate.

magaziilor şi şoproanelor acoperite cu tablă sau cu ţiglă şi bine aerisite corespunzând cel mai bine acestui scop. Experienţa a mai arătat că un produs vegetal poate fi socotit de bună calitate când îşi păstrează. podurile caselor. seminţe şi chiar a unor flori (lumânărică albă. în regiunile de munte şi de deal. să nu se usuce plantele netoxice alături de cele toxice. de asemenea. plante sau organe de plante me­ dicinale puternic mirositoare cu altele lipsite de miros. El poate fi utilizat cu succes în regiunile calde şi mai secetoase ale ţării. când rămâne întreg. fie în aer liber şi la soare. Practica a demonstrat că frunzele şi florile pot fi socotite suficient de uscate când foşnesc la atingere. Materialul pus la uscat.Uscarea pe calc naturală se poate face. Vârfurile florale si » florile trebuie uscate cu mai multă atentie. ceea ce ar determina şi o pierdere a cantităţii de principii active. după uscare. ramurile şi scoarţele. culoarea. Trebuie atras atenţia să nu se usuce. iar părţile subterane. uscarea la umbră este cea mai recomandabilă.). Indiferent de modul de uscare practicat. » 7 pentru a-şi păstra culoarea. în acelaşi timp şi în acelaşi loc (încăpere sau pod). rizomilor. 384 . evitându-se încingerea şi înnegrirea lui. mirosul natural. Uscarea în aer liber şi la soare se foloseşte cu predilecţie în cazul rădăcinilor. soc etc. dar se mai pot utiliza şi unele încăperi ale casei. în funcţie de organul respectiv. exceptând frunzele şi florile. pe rame de lemn prevăzute cu site de sârmă sau tifon. când se rup cu zgomot la îndoire. deoarece acestea din urmă vor lua mirosul celor dintâi. nefărâmiţat şi este neamestecat cu alte specii sau cu impurităţi şi corpuri străine. şi la umbră. se întoarce zilnic. în cazul când le punem direct la soare. operaţia trebuie făcută imediat după recoltare şi întinzând plantele în strat subţire. se vor acoperi cu hârtie. a unor fructe.

în sensul că. să nu se altereze în timpul extragerii. principiile active prezintă o serie de proprietăţi fizice si chimice de care trebuie să ţinem seama atunci când preparăm un medicament dintr-o plantă medicinală. iar pe de altă parte. pergamentate. în cutii de lemn sau de carton. am mai precizat că principiile active au o structură chimică foarte variată. să se asigure extragerea totală a lor din plantă. în general se recomandă ca „rezerva4 * de plante medicinale uscate să fie reînnoite după unu-trei ani. alterare ce produce scăderea şi chiar dispariţia puterii tămăduitoare. plantele medicinale îşi da­ torează activitatea terapeutică unor substanţe chimice denumite principii active.ÎN CE LE PĂSTRĂM După uscare plantele (sau organele plantelor) trebuie păstra­ te în pungi de hârtie dublă. pe de o parte. se etichetează şi se depozitează în încăperi curate. Am socotit util să facem toate aceste consideraţii de ordin general. în special acelora care conţin uleiuri eterice. fie din cauza temperaturii la care se lucrează. scoarţele. CUM SE ADMINISTREAZĂ „HRANA VIE A SĂNĂTĂŢII" ? După cum am precizat anterior. rădăcinile şi tulpinile dovedindu-se a avea o durată de conservare mai îndelungată. se va da prioritate florilor şi frunzelor. Tot datorită acestor structuri. în majoritatea lor de natură organică. ceea ce explică şi acţiunile lor medicamentoase multiple. fie din cauza lichidului folosit. toate biosintetizate de celula vegetaă. » i 385 . De asemenea. deoarece este absolut necesar să se ţină seama de ele atunci când plantele se folosesc ca „medicamente vii4 4 . uscate şi la adăpost de alte mirosuri.

de sinteză şi naturale.în general. mai mult sau mai puţin selec­ tivă.destinate uzului intern sunt: infuzia. Amestecurile de plante me­ dicinale sau organe de plante medicinale alcătuiesc ceaiurile me­ dicinale. din plante medicinale. Cele mai întrebuinţate forme. Sigur că nu este lipsit de importanţă faptul dacă se vor face unele indicaţii generale privind prepararea în casă a acestor for­ me medicamentoase. mai multe specii ori diverse părţi de plante fiind combinate în diferite proporţii pentru a obţine un efect terapeutic complex. a apei. la fel ca şi cele pe bază de substanţe chimice pure. plantele medicinale sau. fie în amestec. Medicamentele obţinute din produse vegetale. după caz. băile medicinale. adică administrate pe calc bucală. a principiilor active din materia primă vegetală. sunt destinate atât „uzului intem“. inhalaţiile. oţetului şi. a unor organe de plante medicinale. a uleiului de floarea-soarelui sau al altui ulei vegetal. uneori. cât şi „uzului e x te r n adică aplicate pe părţile externe ale corpului uman. organele lor se folosesc fie singure. în gos­ podărie. cu ajutorul. iar pentru uzul extern : oţelu­ rile medicinale. mai precis. decoctul. PREPARAREA HRANEI VII INFUZIA Infuzia este forma cea mai frecventă de preparare. mace­ ratul. în general. alcoolului. toate celelalte forme precizate mai sus constituie forme de extracţie. vinurile medicinale. vinului. preparate în casă. Cu excepţia pulberilor. pulberea. ea este folosită ori de câte ori trebuie obţinute principiile active din 386 .

este recomandabil să se folosească apa proaspăt fiartă şi răcită şi menţinerea amestecului un timp determinat la temperatura camerei (15°-20°C). în cazul părţilor aeriene şi a organelor de plantă ce conţin mucilagii. în mod obişnuit.produse vegetale mai gingaşe cum sunt florile. Decocţia constă în fierberea plantelor timp de 15 minute. preparate în casă. DECOCTUL Decocţia este operaţia de extracţie ce se realizează prin fier­ berea produsului vegetal mărunţit cu solventul necesa. bine mărunţite. Se pune cantitatea necesară de plante. prin filtrare. mai sunt cunoscute şi sub denumirea comună de ceaiuri. lichidul obţinut fiind denumit decoct sau. fiertură. Deşi de multe ori se recomandă ca timpul 387 . şi de până la 30 de minute în cazul rădăcinilor. apoi se acoperă vasul cu un capac şi se lasă să stea astfel până când infuzia „frige" (are tem­ peratura de 40°C). după care se strecoară. numită şi plămădeala. este operaţia cea mai frecvent utilizată în condiţiile casnice şi constă din tratarea produsului vegetal cu cantitatea de apă prescrisă. popular. atât infuzia cât şi decoctul. ţinerea în contact timpul necesar şi apoi separarea soluţiei extractive — maceratul — de resturile plantelor. frunzele şi părţile aeriene. alcool. obişnuit apa.. scoarţelor şi rizomilor. sau oţet. Soluţia se strecoară fierbinte. într-un vas. MACERATUL Macerarea constă în amestecarea produsului vegetal mărunţit cu o anume cantitate de apă. vin. Macerarea la rece cu ajutorul apei. la rece sau la cald. se adaugă apă clocotită.

se filtrează prin tifon. agitând din când în când. Solvenţii folosiţi în acest caz sunt apa. şi într-un caz şi în altul. amestecul rezultat menţinându-se trei-patru ore pe baia de apă fierbinte. Maceram la cald. în final. totuşi poporul le prepară şi le utilizează pe scară mai mult sau mai puţin largă. Macerarea la rece se utilizează în cazul plantelor medicinale ale căror principii active se dizolvă în apă la temperatura camerei (15°-25°C) şi se alterează la temperaturi mai ridicate-. Soluţiile extractive efectuate prin macerare la rece. de regulă aceste forme preparându-se în farmacie şi de către industria chimico-farmaceutică. denumită atât digerare cât şi digestie. Se lasă totul în repaus douătrei zile. totuşi se 1consideră » după trei-şase ore principiul activ s-a dizolvat în totalitate -.de extracţie că numai > să fie de 30-60 minute. Soluţia extractivă se filtrează. Tehnica folosită este următoarea: circa 20-30 g de produs vegetal mărunţit se amestecă cu aceeaşi cantitate de alcool concentrat. mai precis spus. se aplică de predilecţie organelor speciilor vegetale ce conţin mucilagii. uleiul de muşeţel şi uleiul de sunătoare. iar după 12 ore se adaugă 200 mi de ulei de floarea soarelui. lichidul obţinut se lasă în repaus 24 de ore şi. apoi se strecoară printr-o pânză. Deşi aceste forme medicamentoase nu mai sunt folosite în terapeutica ştiinţifică. în general la o tem­ peratură inferioară aceleia la care el fierbe. seminţele de in etc. se realizează cu un lichid încălzit la 40°-60°C. alcoolul pur şi uleiul. Maceraţia la cald este o operaţie folosită din timpurile îndepărtate de către strămoşii noştri pentru preparat maceratul sau. cum sunt frunzele si rădăcinile de nalbă. resturile de plante se spală tot cu apă proaspăt fiartă şi răcilă şi se completează la volumul indicat. dar folo­ sind ca solvent alcoolul de diferite concentraţii sunt denumite fineturi. vasul se agită din când în când. produsul rezultat putându-se acum folosi în scopul j 7 » 388 . storcându-se reziduul-.

nisipul şi alte impurităţi.dorit. iar lichidul rezultat se lasă să sedimenteze 24 de ore. eu vin de calitate supe­ rioară. PULBERILE După cum s-a precizat în capitolele anterioare. numeroase produse vegetale şi. pentru a îndepărta pământul. utilizând cam un litru de vin pentru 30-50 g de produs şi agitând din când în când. deoarece o păstrare mai îndelungată favorizează dezvoltarea microorganismelor. prin sistemele lor enzimatice. Este bine ca uleiurile medicinale să fie conservate la rece. VINURILE MEDICINALE Vinurile medicinale sunt forme medicamentoase mult folosite în trecut cât şi în prezent de poporul nostru. se filtrează. scoarţele 389 . cât şi maceratul la rece să se prepare numai în cantitatea necesară pentru 24 de ore şi să fie conservate la rece. părţile aeriene. care. în „casă“ ele se prepară prin macerarea la rece. în cazul în care vor fi folosite pentru uz intern. Se recomandă ca atât infuzia. a materiei prime vegetale mărunţită convenabil. decoctul. se storc resturile de plante. deci. în sticle colorate şi de capacitate mică. De asemenea se mai recomandă ca părţile de plante sau pro­ dusele vegetale să fie în prealabil bine spălate cu apă — operaţie care trebuie efectuată repede — . timp de şapte-opt zile. unele hidrosolubile. Uneori se îndulceşte. iar pe de altă parte. în special frunzele. apoi se refiltrează şi se completează cu vin până la un litru. degradează şi. aceste soluţii extractive alterate pot provoca deranjamente stomacale serioase. inactivează principiile active.

cinci-zece picături. şi se adaugă iar alcool peste plantele rămase în sticlă. se pune tinctură în sticluţe mici. CATAPLASMELE Cataplasmele. După două săptămâni se strecoară. TINCTURILE Se prepară prin macerarea Ia rece a plantelor. Se iau cinci-zece grame de plante mărunţite şi IOO mi de oţet de vin. în schimb este mai greu de efectuat în cazul părţilor subterane. sunt pre­ parate de consistenţă moale ce se obţin din plante şi organe de 390 . Se utilizează diluată în puţină apă călduţă sau ceai. închise la culoare. Manevra se poate repeta de două ori la rând. timp de două sau trei săptămâni. uneori.şi. în alcool rafinat de 38-40%. lăsând de fiecare dată amestecul să macereze timp de 14 zile. de aceea se recomandă ca pulberile respective să fie procurate din farmaciile publice. tehnica de lucru fiind aceeaşi ca şi în cazul vinurilor medicinale. denumite popular prişniţe şi oblojeli. de două până la patru ori zilnic. OŢETIRILE MEDICINALE Oţeturile medicinale se prepară la fel ca şi vinurile medicinale folosind ca solvent de extracţie oţetul din vin. părţile subterane se administrează sub formă de pul­ bere. Se umple o sticlă pe două treimi din volum cu planta (plantele) care ne interesează şi se acoperă cu alcool până la gură. Dacă operaţia de pulverizare este oarecum realizabilă în casă în cazul frunzelor şi părţilor aeriene.

antrenează. Cataplasma nu trebuie să fie nici prea consistentă. Dintre cataplasmele mai des folosite amintim cataplasma de făină de in. De asemenea. INHALAŢIILE Inhalaţiile sunt destul de frecvent folosite atât în terapia tra­ diţională cât şi în cea ştiinţifică. apoi să se ridice cea veche. Inhalaţiile se pregătesc astfel: plantele mărunţite grosier se pun într-un vas smălţuit peste care apoi se toarnă apă fierbinte. cunoscută şi sub denumirea de cataplasmă emolientă. vaporii de apă. şi cataplasma de făină de muştar. se recomandă să se prepare mai întâi noua cataplasmă. se poate folosi direct infuzia sau decoctul care se toarnă în apa de baie adusă la tem­ peratura ce o poate suporta corpul omenesc. sub formă de picături . utilizând în acest scop unele specii de plante ce conţin uleiuri volatile. Această pastă se pune între două bucăţi de pânză fină pentru a putea fi aplicată şi ridicată uşor de pe partea bol­ navă.plante medicinale pulverizate şi amestecate cu apă până ce re­ zultă o pastă. nici prea fluidă şi nici să depşească suprafaţa locului bolnavCând se reînnoieşte. venind în contact cu planta aromatică. ca să nu se răcească locul pe care a fost aplicată. în prealabil mărunţite (cca 500 g pentru o baie) şi puse într-un sac de pânză fină. BĂILE MEDICINALE Băile medicinale constituie altă formă de folosire pentru uz extern a plantelor şi se obţin prin introducerea lor în apă fier­ binte.

utilizându-se în special cel de măsline presat la rece. redăm mai jos cantităţile aproximative de produs vegetal uscat şi mărunţit pe care le poate conţine o lingură de supă râsă. Se utilizează ex­ tern. Pentru a veni în ajutorul celor care prepară în casă diverse forme medicamentoase pe baze de plante medicinale şi care nu dispun de un cântar sau de un cilindru gradat. 2-3 g de frunze. CUM LE CÂNTĂRIM Indiferent de forma de administrare si de modul de folosire este necesar să se respccte cantităţile indicate şi de produs ve­ getal şi de solvent. uleiul volatil. Sticla se umple tot pe două treimi din volum cu material vegetal şi se completează până la gură cu ulei. vaporii inhalaţi de bolnav pătrund în căile respiratorii exercitându-şi activitatea lor medicamentoasă. în fricţii şi comprese. 8-10 g de seminţe. tuberi şi rizomi. 4-5 g de iarbă (partea aeriană). fin. 4 ULEIURILE Se prepară prin macerarea la rece a plantelor în ulei foarte bun. curat. 5-6 g de fructe . o linguriţă şi vo­ lumul de solvent dintr-o cană (pahar şi ceaşcă) de apă. 3-4 g de flori. Cantitatea de produs vegetal şi mărunţit dintr-o lingură de supă: 5-7 g de rădăcini. » 392 .fine.

într-o linguriţă încap aproximativ 3 g de produs vegetal adus într-un grad de mărunţire înaintată şi 0. Mijlocul cel mai la îndemână pentru apreciat volumul de sol­ vent (apă. al căror conţinut corespunde la 200-250 mi de lichid. Atragem atenţia că se poate face uz de aceste determinări aproximative numai în cazul plantelor medicinale care nu sunt toxice.5 g de pul­ bere de diverse organe luate pe un vârf de cuţit. alcool.în general. paharul sau ceaşca. . vin şi oţet) îl constituie cana.

„verzi".Jtevilalia“. ape sulfuroase. îmbogăţite cu vitamine. în cele ce urmează suntem în măsură să vă prezentăm. » 394 . şi PERLA cu liniile Cosmetici Peria — produse pe bază de plante. propolis. cu acţiune biologică multiplă. oferite de două firme italiene ce au reprezentanţă în România. ecologice. lapte. colagen. vitamine — . co­ lagen. pe larg. cu liniile Dermocosmesi naturale — care are doar produse fi­ ziologice. fructe cu foarte multe vitamine — . cu ajutorul cărora se pot intensifica şi grăbi rezultatele unor tratamente în diferite boli ce afectează pielea sau părul. nămoluri. şi care şi-au deschis de curând şi magazine pentru comercializarea lor. ori făcute pe bază de extracte naturale. în această linie existând renumita gamă . din plante. ceară. ceruri. şi Terme Tabiano — produse pe bază de apă sulfuroasă si nămol termal din Tabiano. Solfo — produse pe bază de sulf — şi Salsojod — produse pe bază de iod şi săruri de iod şi brom. câteva linii de produse cosmetice integral naturale.PRODUSE COSMETICE NATURALE în lucrare v-am recomandat utilizarea unor preparate cosme­ tice obţinute din plante. iodate. Este vorbă de FARMACIA BONFANTI. nămol.

uleiuri. esenţe. 6211440 P R O D U S E „ F A R M A C IA B O N F A N T I" Salsom aggiore Terme Linia „Dermocosmesi naturale" Vă atragem atenţia că pentru a vă putea orienta mai uşor am menţionat şi titulatura integrală a produsului în limba ita­ liană. proteine din lapte crud. sect 1. brom din ape minerale sau nămoluri cu aceste minerale. neiritante. iod.Vi le vom prezenta pe absolut toate. ceară. vitamine naturale (nu chimice). aşa cum îl veţi găsi pe ambalajul produselor. detaliat descrise : modul de utilizare. 3 9 5 . Bucureşti Tel. miere.C. nămoluri. sulf. părului. ecologic. atât ca adjuvante la „hrana vie a sănătăţii". astfel încât să vă puteţi orienta şi singuri asupra celor ce v-ar fi utile. compoziţie. cât şi utilizate de sine-stătător. compoziţia lor e naturală. sunt făcute pe bază sau numai din extrase vegetale. nr. ape termale. fineţuri. concentrate active naturale. ele contribuind într-adevăr la hrănirea şi sănătatea pielii. 12. Le recomandăm. eficienţă. unghiilor şi dinţilor.______ Reprezentanţa în România este asigurată de firma T. DIAMANT IMPEX SRL LL-Colonel Paul Ionescu. propolis. SUBLINIEM: Aceste produse sunt neagresive. prezentare. biologică. nu au nici o substanţă obţinută industrial (prin imitarea substanţelor naturale)./Fax: 01/2224525.

De asemenea. uleiuri esenţiale de susan şi jojoba etc. până este complet absorbită în piele. Urmare a proprietăţilor ingredientelor ce o alcătuiesc este îndeosebi recomandată persoanelor cu o piele uscată şi de­ licată. restabilindu-i turgorul (tonicitatea. era oferit în chip de ofrandă zeului Apollo-Hellios. CONŢINE: extract de muşeţel. elasticitatea. Zilnic. Muşeţelul este. 396 . supleţea) normal. CREME DE ZI 1. unul din­ tre cele mai vechi şi mai cunoscute remedii. zeul Soarelui. înainte de aplicarea machia­ jului. extract de miere. CAMOMILLA — crema idratante per pelli secche-delicate MUŞEŢEL — cremU mdratantă pentru o piele uscată şi deli­ cată Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. în antichitate. fără doar şi poate. atât ca medicament cât şi în calitate de cosmetic. am încercat să le grupăm în funcţie de tipul produsului şi utilizarea lor. de durată. drept recu­ noştinţă pentru efectele lui miraculoase. Cre­ ma cu muşeţel este o emulsie ce conţine un amestec echilibrat de principii active capabile să hidrateze şi să protejeze tenul. printr-un masaj uşor al feţei. Florile de muşeţel au un conţinut de principii active de natură terapeutică şi flavonoidică ce exercită asupra pielii o acţiune calmantă. MOD DE UTILIZARE.

vitaminele din complexul B. Crema cu brustur este indicată persoanelor hiperseboreice a căror faţă luceşte tot timpul. Brusturele sau captalanul este o plantă me­ dicinală a cărei rădăcină conţine importante principii active. Pentru ca tratamentul să fie mai eficient. acid glicolic (vegetal). CONŢINE. mătreaţă.a. puncte negre ş. care se aplică săptămânal. şi dat fiind faptul că un ten gras este întotdeauna un „ten pro­ blemă4 * . 397 . deo­ sebit de interesante pentru cosmetică fiind acizii palmitic şi stearic. 2. au sau fac uşor coşuri. BARDAN A — crema idratante per pelli grassi BRUSTUR — cremă hidratanta pentru o piele grasă Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. Zilnic. Masca de brustur şi Loţiunea tonică de brustur (vezi paragrafele MĂŞTI şi LOŢIUNI). curăţă şi purifică stratul extern al epidermei faciale.ten gras. dar pătrunde şi în profunzime. acţionând asupra glandelor se­ bacee.Pentru un tratament complet e bine să fie asociată cu crema şi Masca hidratanta de muşeţel (vezi paragraful MĂŞTI). masând uşor până se ab­ soarbe complet în piele. extract de brustur. este bine să fie asociată cu. vita­ mina E naturală etc. alte două produse tot pe bază de brustur. căderea părului. Ea hidratează. MOD DE UTILIZARE. inulină. Acţiunea acestora este deosebit de eficientă în reglarea funcţionării glandelor se­ bacee şi în traiarea tuturor neajunsurilor ce derivă dintr-o hiperseboree. acneic.

MIRTILLO — crema idratante per pelli cuperosica sensibile AFIN — cremă hidratantă pentru o piele cuperozică sensibilă Flacoane de 30 mi PROPRIETĂŢI. amidonul. înainte de machiaj. iar pe de altă parte. MOD DE UTILIZARE. uleiul gras. pe de o parte. mucilagiile. sub influenţa condiţiilor climatice. prin masaj uşor. Zilnic. 4. vitamina E. uleiuri vegetale etc. flavonoizii au făcut din ea un component de bază pentru multe produse. antiinQamatoare şi de­ zinfectante. extract de miere. aproape necunoscut de medicina empirică în calitate de 398 . în cosmetică. pentru a-i reda po­ tenţialul real de hidratare. calmante. Crema hidratantă din nalbă de pădure este special gândită. MALVA — crema idratarue per pelli mişti e normale NALBĂ MARE — cremă hidratantă pentru o piele mixtă şi normală Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. CONŢINE: extract de nalbă. Afinul.3. până se absoarbe complet E bine să fie asociată. Nalba mare este foarte bine cunoscută pen­ tru proprietăţile ei emoliente. echilibrând pierderea apei prin transpiraţie. sau ceea ce se instalează odată cu vârsta. cu Masca din nalbă de nădure (vezi paragraful MĂŞTI). pentru a menţine aciditatea nor­ mală (ph-ul) a pielii. taninurile. puţin exploatat de industria cosme­ tică. pentru un tratament complet.

un excelent remediu împotriva aftelor. prin masaj uşor. de machiaj. MOD DE UTILIZARE. Dar utilizarea lui este de dată recentă. B2. 399 . asupra pielii. care îşi manifestă acţiunea ei „pro­ teică". descongestionantă şi vasoprotectoare.extract de afine. 5. COLLAGENE — crema nutriente e antirughe per pelli secche COLAGEN — cremă nutritivă şi antirid pentru ten uscat Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. ulei de măsline etc. Crema de afin este o emulsie ce conţine un amestec echi­ librat de substanţe capabile să crească rezistenţa capilarelor. înainte. a sărurilor mmerale (mai ales fier şi calciu) şi a vita­ minei C. exemelor. circular. a vitaminelor PP. până la intrarea completă în piele. taninurilor. Zilnic. formând o reţea superficială în ochiurile căreia este menţinută o cantitate apreciabilă de apă şi de substanţe nutritive. Cantitatea mare de glucozizi antocianici l-a introdus în cosmetică : datorită lor exercită o acţiune calmantă. deşi popoarele nordice îl utilizau pentru vop­ situl hainelor de piele. din cauza acizilor organici. substanţelor pcctice şi. bineînţeles..„aducător de frumuseţe". hemo­ roizilor. făcându-le astfel impermeabile. doar de la începutul secolului. E. mărindu-le permeabilitatea şi să apere tenul de efectele neplăcute ale razelor ultraviolete şi a altor variaţii termice intempestive. în special. CONŢINE. Colagenul este o proteină derivată din car­ tilaje şi ţesuturile conjunctive. extract de castan de India. Bi. de destindere. s-a dovedit.

Zilnic. Planta face parte din fa­ milia Sapotacee. De aceea este. F — foarte bine echili­ brat. miere. destinată să atenueze ridurile şi să „întindă" epidermă. sub temperatura de 37°C. CONŢINE: vitamina B5 . MOD DE UTILIZARE. ulei esenţial de avocado. pe toată faţa. are o capacitate nutritivă deosebit de puternică. CONŢINE: colagen. aminoacizi vegetali etc. se obţine un unt. pe lângă această proteină. vitamina E. Datorită unui complex vitaminic special întreţinerii pielii — vitaminele B5. 6. înainte de ma­ chiaj. elastină.Crema cu colagen este o emulsie fină ce conţine. în mod implicit. 400 . vitamina F. Se aplică prin masaj viguros. ulei esenţial de susan. în funcţie de necesitate. numit „unt de karit6“. caracteristică şi abundentă în zona sudaneză a Africii. MOD DE UTILIZARE. ulei esenţial de jojoba. vitamina E etc. zilnic. conferind tenului posibilitatea de a fi protejat faţă de schimbările bruşte climatice şi o rezistenţă deosebită la intemperii extreme. o dată sau de două ori. prin masaj uşor. VITAMINICA — crema nutriente con avocado VITAMINICA — cremă nutritivă cu extract de avocado Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. din care. un amestec echilibrat de alte substanţe proteice şi lipidice în a căror constituţie există substanţe hrănitoare ce au un efect marcat de revitalizare şi tonifiere asupra pielii. unt de karite. iar numele ei latin este Butyrospermum par/di. Karite este o plantă originară. ulei de susan. E.

MOD DE UTILIZARE. De reţinut că această substanţă — ce nu este altceva decât un pal­ mitat de vitamină A — nu irită şi nu înroşeşte epiderma. ulei esenţial de susan. LIPOSOMI — crema ristrutturante anti-etă LIPOSOMI — cremă reparatorie a pielii îmbătrânite Flacoane de 30 mi . E un tratament regulat. cu regularitate. conţinute în uleiurile esenţiale vege­ tale existente în formula cremei au. Retinolo previne şi întârzie apariţia semnelor de îmbătrânire ale pielii. CONŢINE: retinol. echilibru ce intervine în prevenirea îmbătrânirii întregului nostru înveliş cutanat. dintre care. ulei esenţial de morcov. unt de karite. 8. Zilnic. tinere. Retinolul este o substanţă capabilă să im­ pulsioneze accelerarea formării de celule noi. Crema e un preparat bogat în principii active. reînnoind celulele. o acţiune si­ nergica. aducând substanţe nutritive în protoplasma celulară. asigurând menţinerea elasticităţii tenului. la nivelul epidermei. vitamina E. ulei esenţial de jojoba etc. înainte de machiaj. cu retinolul. vitamina E şi fosfolipidele.7. întârziind acţiunea nocivă a radica­ lilor liberi. RETTNOLO — crema anti-etă RET1NOL — cremă împotriva îmbătrânirii Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. ce se aplică înainte de machiaj. zilnic. Şi mai benefic decât re-epitalizarea pielii este echili­ brul hidrolipoidic asigurat de retinol.

Apoi se dă cu o cremă obişnuită. MOD DE UTILIZARE. Previne şi repară „ravagiile“ vârstei. ELASTINA — crema none antirughe ELASTINĂ — cremă de noapte împotriva ridurilor Flacoane de 30 mi PROPRIETĂŢI. MOD DE UTILIZARE. deoarece asigură pătrunderea lentă în piele a substanţelor hrănitoare şi oxigenarea ţesuturilor. CONŢINE: liposomi fosfolipidici. ulei esenţial de vizon. dând tenului elasticitate şi catifelare.PROPRIETĂŢI. Se aplică doar seara. Se întinde. masând faţa până ce crema se absoarbe complet în piele. vitamina E etc. 10. vitamina E etc. Reface şi regenerează epiderma. ulei esenţial de migdale. pe zonele de pe faţă unde există multe riduri. 9 CREME DE NOAPTE 9. CONŢINE: elastină. zilnic. 402 . Asigură un tratament eutrofie al pielii. GERMENE GR ANO — crema notte nutriente et restitutiva GERMENI DE GRÂU — cremă de noapte nutritivă şi rege­ neratoare Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. prin masaj. ulei esenţial de susan. în strat foarte subţire.

MOD DE UTILIZARE. AZELAICO — crema notte normalizzanta per pelli acneica AZELAIC — cremă de noapte pentru normalizarea tenului acneic Flacoane de 30 mi PROPRIETĂŢI. CREME PENTRU TRATAMENTUL CELULITEI 12. 403 . Sc aplică pe toată faţa. prin masaj uşor. glicerină şi circa 12-18 acizi graşi etc. 250 mi PROPRIETĂŢI.CO NŢINE: ulei esenţial din germeni de grâu. Trebuie folosită cu multă grijă. Tratamentul trebuie continuat câteva luni la rând. CO NŢINE: acid azelaic. 11. Este utilizată pentru tratament de noapte. vitamina E ele. ALGHE — crema con alghe anticellulite ALGE — cremă cu extract de alge pentru înlăturarea celulitei Flacoane de IOO mi. ulei esenţial de migdale. ma­ sajul (3cându-se uşor şi cât mai circumscris la regiunile de piele cu coşuri sau puncte negre. vitamina E. aplicându-se exclusiv pe zonele cele mai afectate de leziuni acneice. ulei esenţial de susan. MOD DE UTILIZARE. Datorită principiilor active vegetale conţinu­ te duce la diminuarea progresivă a aspectului caracteristic ţesu­ turilor celulitice. miere.

250 mi PROPRIETĂŢI. temporar. provocând. Stimulează circulaţia sangvină periferică. la nivelul capilarelor arteriale şi venoase. cofeină. Coada calului este o plantă al cărei nume se datoreşte 404 . masând până ia pătrunderea ei completă în piele. uleiuri vegetale esenţiale etc. extract de portocale. Se aplică cu regularitate. ex­ tract de Iederă. EQUISETQ — crema anticellulita COADA CALULUI — cremă cu acţiune restructuranta asu­ pra epidermei infiltrată cu depozite celulitice Flacoane de IOO mî. E D E R A — crema anticellulita termoactiva IEDERĂ — cremă termoacrivă pentru stoparea celulită Flacoane de IO O mi. 250 mi PROPRIETĂŢI. 14 . înroşirea pielii şi apariţia senzaţiei de căldură pe zonele unde a fost aplicată. MOD DE UTILIZARE. cofeină. C O N Ţ IN E : extract de glicerină. uleiuri vegetale esenţiale. MOD DE UTILIZARE. extract de iederă. şi accelerează procesele de vasodilataţie. Crema conţine principii active vegetale ce au o acţiune sinergică biostimulatoare asupra depozitelor de ce­ lulită. zilnic. Utilizată cu regularitate duce la dis­ pariţia aspectului inestetic al corpului şi stopează procesul de formare a depozitelor de infiltrare celulitică. 13. acid etil-nicotinic etc.C O N Ţ IN E : extract de alge marine.

cu . extract de hamei. proprietăţile ei cicatrizante şi remineralizante erau cunoscute încă de pe vremea romanilor. OCHI. albire. pe marginea apelor. au o acţiune de remineralizare. Deci crema de coada calului poate fi eficientă în tratamen­ tul celulitei.. biostimulare şi elasticizare asupra pielii. MÂINI 15. curăţire — „scoaterea pete­ lor" — cremă pentru înlăturarea petelor de pe faţă Flacoane de 30 mi PROPRIETĂŢI. ulei esenţial de migdale. CREME PENTRU PETE. spun cei ce-au botezat-o astfel. asemănător. fosfaţi. derivaţi ai siliciului şi substanţe nutritive de tipul fitosterolilor: este vorba deci de nişte principii active care. Vârfurile plantei sunt bogate în săruri de potasiu. SCHIARENTE — crema trattamento macchie LUMINARE (decolorare. asigură.. masând până la absorbţia ei completă în piele. 405 . ulei esenţial de susan etc. magneziu. după părerea dermatologilor. elas­ tină. dacă este utilizată cu regularitate. CO NŢINE: extract de coada calului. Se aplică zilnic. Aceasta deoarece aduce un plus de ioni de hidrogen şi are efect anti­ oxidant.aspectului său exterior. efectul ei fiind de restructurare şi refacere celulară. MOD DE UTILIZARE. Bazată pe un conţinut bogat de vitamină E.o coadă de cal! Răspândită mai ales în locuri băltite. dis­ pariţia oricărei pete de pe faţă în circa o lună de zile.

Crema Centella este un produs cosmetic cu acţiune neagre­ sivă. specifică pentru înlăturarea ridurilor din jurui ochilor şi a pungilor sau inflamaţiilor inestetice perioculare. „falsa violetă"! Legendele malaysiene afirmă că tigrii.16. asemănătoare ca aspect violetei. extract de frasin. Se aplică zilnic. plantă medicinală de curând intrată în nomenclatura fitoterapeutică pentru tratamen­ tul leziunilor provocate de lepră. iarba tigrilor). când această funcţie este deteriorată. „se tratează1 1cu această plantă. a fost botezată. extract de susan. pornind de la baza de implantare a sprâncenelor spre coada ochilor şi întorcându-se pe pleoapa inferioară până la unghiul intern al acesteia. vitamina E etc. CENTELLA — trattamento contomo occhi CENTELLA — cremă pentru tratarea ridurilor şi a pungilor de sub ochi Flacoane de 30 mi PROPRIETĂŢI. 406 . Frunzele falsei violete au un conţinut bogat în principii active specifice — asiaticozide — capabile să exercite asupra celulelor o dublă activitate. fiind răspândită în ţările calde ale Asiei. este originară din Malaysia. mica rubiacee parfumată. MOD DE UTILIZARE. ţesutul conjun­ ctiv. în care stimulează producerea colagenului. Numită de locuitorii Malaysiei „iarba tigrilor“. Centella asiatica. atunci când sunt bolnavi. prin mişcări circu­ lare. CONŢINE: extract de Centella asiatica (falsa violetă. progresivă. extract de jojoba. de o intensitate extraordinară : reparatorie şi antiinflamatoare! Iar acţiunea lor se desfăşoară într-un loc precis. şi de americani şi de europeni.

iar rezultatele sunt de durată. pe pielea foarte bine curăţată (de- 407 .17. se cojeşte. Este o mască recomandată în special per­ soanelor al căror ten se irită. acid jaluric etc. Se poate aplica de câteva ori. căldurii. umezelii. ulei esenţial de susan. în strat subţire. prafului ş. MĂŞTI DE FAŢĂ 1& CAMOMILLA — maschera con camomilla per pelle secca-delicata MUŞEŢEL — mască de faţă pentru piele uscată şi sensibilă (delicată). Dacă aveţi pielea de pe mâini uscată. Are un efect calmant. aspră. cu muşeţel Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI.a. extract de muşeţel. derivaţi siliconici etc. vindecă crăpăturile. înlătură ridurile (încreţiturile pielii de pe mâini şi braţe). MOD DE UTILIZARE. Se aplică săptămânal. protettiva e nutriente alia cera d'api MIERE — cremă de mâini. frigului. crăpată. ori îmbătrânită. CONŢINE: glicerină. pe bază de ceară de albine Flacoane de 75 mi PROPRIETĂŢI. MIELE — crema mani. se înroşeşte din cauza vântului. soarelui. CONŢINE: glicerină. MOD DE UTILIZARE. utilizaţi acest produs: are un efect „aproape instantaneu" (după două-trei ore). hrănitoare şi proiectivă. catifelează. zilnic. ceară de albine.

se lasă 10-15 minute şi se scoate cu un tampon de vată îmbibat în apă rece sau cu o loţiune demachiantă tot pe bază de nalbă. Este o mască de întreţinere. sunt grase. circulare. MOD DE UTILIZARE. pe laturile nasului. CONŢINE: glicerină. vârful nasului. ce se aplică săptămânal. Se aplică în strat subţire. bărbia. spălată). emolientă. pe zone mici.. săptămânal. iar în restul feţei pielea este normală). EMULSII DEMACHIANTE (LAPTE DEMACHIANT) 20. sau cu un tampon îmbibat în aoă rece. MALVA — maschera con Malva per pelit mişti e normale NALBĂ — mască pe bază de nalbă pentru ten normal şi mixt Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI.machiată. la o aceeaşi persoană (de ex. MALVA — latte detergente con Malva per pelli mişti e nor­ male MALVA — lapte demachiant pe bază de nalbă pentru ten mixt şi normal Flacoane de 200 mi 408 . Se curăţă apoi cu o loţiune demachiantă. atunci când ele coexistă în acelaşi ten. de preferinţă tot de muşeţel. obrazul. extract de nalbă etc. 19. şi se lasă 10-15 minule. care ajută şi la echilibrarea ph-ului între cele două tipuri de piele.

fără să apăsăm. demachiantul pe bază de nalbă este indicat pentru curăţarea tenurilor mixte şi normale. Se aplică prin mişcări circulare făcu­ te cu vârfurile degetelor. CAMOMILLA . fiind în contact direct cu toate particulele existente în aerul atmosferic sau din încăperi. după o zi întreagă. CONŢINE: extract de muşeţel.PROPRIETĂŢI.lăile detergente con Camomilla per pelle secca-delicata MUŞEŢEL — lapte demachiant pe bază de muşeţel pentru o piele uscată şi sensibilă Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. Chiar clacă nu vă machiaţi zilnic. Se poate utiliza zilnic. la fel se procedează cu orice lapte demachiant. ulei esenţial de susan etc. pentru că. Se poate folosi zilnic şi poate fi întrebuinţat şi la demachierea ochilor. şi pentru faţă şi pen­ tru ochi. De reţinut.Se aplică pe toată faţa şi pe gât. CONŢINE: extract de nalbă.s 21. 7 t . care se cojeşte şi este deshidratat. tenul „se murdăreşte". 409 . Şi această recomandare este valabilă pentru orice tip de ten. MOD DE UTILIZARE. pe toată faţa şi pe gât. puteţi uti­ liza o atare emulsie seara. ca să vă curăţaţi faţa. şi-apoi se curăţă cu un tampon de vată. ulei esenţial de susan etc. înainte de culcare. realizând curăţarea perfectă a tenului uscat. tot prin mişcări circulare. MOD DE UTILIZARE. prin mişcări circulare. cu vârfurile degetelor. pentru orice tip de demachiant în cazul de faţă. Se şterge apoi cu un tampon de vată.

gât şi pleoape. MALVA — tonico equilibrante alia Malve per pelli mişti e normale NALBĂ — loţiune tonică pe bază de nalbă. CONŢINE: extract de nalbă. MOD DE UTILIZARE. ori celor sensibile. MIRTTLLO — Urne detergente con MinUlo per pelle cuperosica AFIN — lapte demachiant pe bază de afin pentru o piele cu­ rată cuperozică Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. pentru echilibrarea ph-ului tenurilor mixte şi normale Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. CONŢINE: extract de afine. LOŢIUNI TONICE 23. deseori alergice.22. cu vârfurile degetelor. acid jaluronic etc. extract de castan de India. aplicându-se pe faţă. prin mişcări circulare. Nu are alcool. Este o loţiune special adaptată împrospătării şi revigorării tenului mâine de aplicarea cremelor sau a machiajului. Dar poate fi utilizată şi ca demachiant. 410 . iritabile. Are o compoziţie special adaptată tenurilor cuperozice. ulei esenţial de susan etc. Se şterge cu un tampon de vată. Se utilizează zilnic.

calmantă Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. produsul redăndu-i cuantumul de hidratare naturală. CONŢINE: extract de afin. pan­ tenol etc. CONŢINE: extract de muşeţel. 25. MIRTILLO — tonico calmante alia Mirtuio per pelle cuperosica AFIN — loţiune tonică pe bază de afin. capilară. Zilnic. 411 . adaptată tenurilor cu o vascularizaţie superficială. 24. MOD DE UTILIZARE. Cu ajutorul ei se poate curăţa şi laptele demachiant. Zilnic. Este o loţiune nealcoolică. după demachiare. pantenol etc. foarte vizibilă. Este o loţiune tonică nealcoolică adaptată tenurilor uscate şi sensibile. MOD DE UTILIZARE. extract de castan de India. Se foloseşte după aplicarea demachiantului. cu im tampon de vată îmbibat în loţiune. ştergând urmele laptelui demachiant. CAMOMILLA tonico adolcitivo alia camomille MUŞEŢEL loţiune tonică pe bază de muşeţel. cu acţiune calmantă asupra tenurilor cuperozice Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI.MOD DE UTILIZARE. înainte de orice cremă sau pudră.

MOD DE UTILIZARE. BARDANA — trattamento con Arctium lappa per pelli grasse ed acneica BRUSTUR — tratament cu brustur pentru tenurile gjrase. eliminare. înaintea folosirii oricărei alte creme. acneice Flacoane de 30 mi PROPRIETĂŢI. uscare. impurităţilor din ten. CONŢINE: extract de brustur. CONŢINE: extract de brustur. Se poate utiliza şi la demachierea ochilor. extract de ienupăr. punctelor negre. Emulsie recomandată tenurilor lucioase. BARDANA — latte detergente con Arctium lappa per pelli grasse ed acneica BRUSTUR — lapte demachiant pe bază de brustur pentru te­ nuri grase. Se aplică pe zonele ce au impurităţi sau coşuri zilnic sau de două ori pe zi. ulei de susan etc. foarte încărcate şi cu coşuri. un efect puternic de curăţare. 412 .GAMĂ DE PRODUSE PENTRU TRATAMENTUL ACNEEI 26. 27. acneice Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. purificare. propolis etc. un­ suroase la pipăit. Exercită asupra coşurilor.

Se şterge crema sau demachiantul cu un tampon de vată îmbibat în loţiune.MOD DE UTILIZARE. 9 28. iar după câteva minute se clăteşte faţa cu apă sau se şterge demachiantul cu lotiunea tonică Bardana. MOD DE UTILIZARE. 413 . masca scoate comedoanele (punctele negre) şi elimină excesul de grăsime (seboree). 29. Este tot un tratament de purificare a tenului aplicată de două ori pe săptămână. realizând astfel normalizarea secreţiei seboreice. BARDANA — maschera con Arctium lappa per pelli grassi ed acneica BRUSTUR — mască de faţă cu brustur pentru ten gras şi acneic Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. Loţiune tonică ce conţine substanţe dermo purificatoare specifice tenurilor grase şi acneice. BARDANA — tonico purijicativo per pelli grasse ed acneica BRUSTUR — loţiune tonică purificatoare pentru tenurile gra­ se şi acneice Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. extract de cimbru etc. care altfel împiedică orice alte produse cosmetice utilizate să catifeleze şi să hidrateze pielea. CONŢINE: extract de brustur. Se aplică seara. pe faţă şi pe gât.

Se întinde înlr-un strat subţire pe toată faţa. ulei esenţial de migdale etc. extras de nalbă. Utilizat în acecaşi măsură şi pentru faţă şi pentru corp. este o emulsie al cărei conţinut bogat în aminoacizi esenţiali o apropie mult de structura biochimică a pielii. curăţă faţa. împreună cu principiile active 414 . Sapone liquido delicato con proteini di latte Săpun lichid delicat pe bază de proteine extrase din lapte Flacon de 250 mi PROPRIETĂŢI. CO NŢINE: proteine lactice. extract de cimbru. Utilizat pentru igiena intimă a bărbatului şi femeii. în afară de faptul că „spală“. Sapone liquido intimo con licheni Săpun lichid intim cu licheni Flacoane de 250 mi PROPRIETĂŢI. anioni şi cationi cu ph neutru etc. SĂPUNURI 30. Are un ph neutru care. aduce un cuantum important de lipide şi proteine ce au acţiune benefică asupra ridurilor. argilă filtrată. MOD DE UTILIZARE. MOD DE UTILIZARE.CO NŢINE: extract de glicerină şi extract de brustur în ra­ port de unu ia unu. Zilnic. se lasă 10-15 minute şi se îndepărtează cu un tampon de vată înmuiat în apă rcce. 31.

prin produşii naturali ce îi conţine şi echilibrează ph-ul epidermei. se pun în palmă câteva picături de fluid. C O N Ţ IN E : extras de licheni. MOD DE UTILIZARE. Indicat pentru spălături zilnice. 32. extras de salvie etc. apoi se clăteşte bine cu apă. se masează energic faţa uscată. Este un produs foarte modem de spălare a fetei. j 7 > * » » C O NŢINE: extras de poliglucide din cocos şi grâu. Este biodegradabil în proporţie de 90%. lavagi frequenti Şampon fiziologic cu colagen pentru spălări frecvente Flacoane de 200 mi 415 . Latte Latte Flacoane de 250 mi PROPRIETĂŢI. MOD DE UTILIZARE. realizăndu-se si curăţirea tenului si tonifierea lui. LOŢIUNI ŞI ALTE PRODUSE PENTRU ÎNGRIJIREA PĂRULUI 33. ŞAMPOANE. Shampoo fisiologico al collagene. asigură protejarea mucoaselor genitale şi distrugerea microbilor. glicerină etc. Zilnic.vegetale. Actionează delicat.

curăţindu-1 în profunzime. Se spală părul de două ori cu şam­ pon. balsam 2 in 1 Şampon fiziologic pe bază de muşeţel şi tei. MOD DE UTILIZARE. extract de miere. Are şi efect de balsam. MOD DE UTILIZARE. Substanţele din formula lui acţionează asupra părului tocit. Este un şampon complet neagresiv. proteine din grâu hidrolizate. utilizării zilnice. C O N Ţ IN E : extract de hamei. 35. alfa-hidroxiacizi din fructe. fiind special adaptat. tip Balsam 2 în 1 Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. CO NŢINE: extract de muşeţel. colagen etc. Shampoo fisiologico alia camomilla-tiglio. extract de tei. apoi se clăteşte. Shampoo fisiologico con thymos antiforfora Şampon fiziologic cu cimbru împotriva mătreţii Flacoane de 200 mi 416 . alfa-hidroxiacizi din fructe etc. Redă integritatea fiziologică a firului de păr. conferindu-i moliciune şi luciu. proteine hi­ drolizate din grâu.PROPRIETĂŢI. ca formulă. recondiţionându-1. părul devenind moale. 34. Nu inter­ vine deloc asupra structurii părului. Se aplică de două ori. dar fără să modifice ph-ul pielii ca­ pului. lucios şi uşor de pieptănat. apoi se clăteşte abundent cu apă.

Se spală părul prin masaj general al pielii capului. extract de lavandă. Este bine să asociaţi şi loţiunea cu urzică. se mai aplică o dată. ce se descuamează după orice spălat. CO NŢINE: extract de muşeţel. în câteva ape. proteine hidrolizate din grâu. MOD DE UTILIZARE. proteine hidrolizate din grâu. alfa-hidroxiacizi din fructe etc. Shampoo fisiologico ortica-luppolo — previnzione codata Şampon fiziologic cu urzică şi hamei pentru prevenirea căderii părului Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. extract de hamei. se clăteşte. se face spumă şi se stă aşa trei minute. Se aplică de două ori. curăţă uşor dar în profunzime. descrisă mai jos. a doua oară lăsând şamponul să stea trei minute pe păr. alfa-hidroxiacizi din fructe etc. se clăteşte bine-bine. diminuă mâncărimea. Indicat pentru părul fragil. E bine să fie asociat cu utilizarea loţiunii stimulente împotriva căderii părului. Se clăteşte în câteva ape. echilibrează secreţia seboreică. C O N Ţ IN E : extract de urzică. mătreaţa scuturându-se de pe cap pe orice haină. făcut cu vârfurile degetelor şi nu cu unghiile. şamponul curăţă pielea capului perfect. extract de tei. Fie că este vorba de o piele a capului grasă (biperseboreică). aderentă.PROPRIETĂŢI. ce are tendinţă să se rupă şi să cadă. fie de una uscată (hiposeboreică). echilibrează ph-ul. MOD DE UTILIZARE. ce generează mătreaţă la baza firului de păr. intensificând activitatea bulbului pilos şi întărind rădăcina. 417 . 36.

portocala com­ bate fragilitatea rădăcinii. aminoacizii reînnoiesc stratul de celule cheratinizate. întăreşte rădăcina. Lozione stimolante ortica-thymos — prevenzione codina e forfora Loţiune stimulantă pe bază de urzică şi cimbru împotriva căde­ rii părului şi formării mătreţii Flacoane de 125 mi PROPRIETĂTl. proteine hidrolizate din grâu. asociată celor două şampoane de mai sus.37. are o acţiune rapidă şi evidentă asupra creşterii părului şi refacerii structurii normale a pielii capului. extract de cimbru. sti­ mulează activitatea bulbului pilos. După fiecare spălare a părului. înlătură mătreaţa şi stopează formarea ei. 418 . catalizându-le. a 7 s 38. Utilizată constant. stimulează circulaţia capilară în pielea capului. CONŢINE: extract glicerinat de urzică. pantenol etc. Ampolline attive reinfortante con luppolo — prevenzione codata Fiole active întăritoare din hamei pentru prevenirea căderii părului 12 fiole a câte 10 mi PROPRIETĂŢI. MOD DE UTILIZARE. urzica protejează structura firului de păr. hameiul activează şi menţine ritmul natural de creştere fiziologcă a părului. Este un tratament complet ce stimulează creşterea părului: ajută părul să crească. inozitolul participă la biochimia funcţiilor rădăcinii. întăreşte rădăcina.

Apoi se masează lent pentru a se absoarbe totul. utilizarea lui asigură o igienă riguroasă a părului şi deloc agresivă. Fiecare fiolă are un dispozitiv pro­ priu de dozare. » 39. proteine hidrolizate din grâu. Se aplică prin masaj uşor. metil-nicotinatul stimulează activitatea rădăcinii de a favoriza creşterea în lungime a părului. CONŢINE: extract de mesteacăn. mai exact — cu ele­ mente nutritive esenţiale. pentru un tratament de întreţinere sau de prevenire (profilaxie) se utilizează. Tratamentul poate fi repetat de câteva ori pe an. MOD DE ADMINISTRARE. câte o fiolă săptămânal. iar după a doua spălare se clăteşte părul în câteva ape. vegeta­ le. timp de una-două luni. MOD DE UTILIZARE. este semn că produsul a început să acţioneze. MOD DE UTILIZARE. Datorită principiilor active naturale. alfa-hidroxiacizi din fnicte etc. Cantitatea necesară se distribuie direct la rădăcina firelor de păr cu ajutorul pipetei. în întregime. Shampoo fisiologico con betulla per capelli grassi Şampon fiziologic cu mesteacăn pentru păr gras Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. Pentru un tratament de şoc se aplică trei fiole pe săptămână timp de o lună (patru săptămâni) . Dacă zonele pe care am aplicat conţinutul fiolei se înroşesc. extract de salcie.vitamina B5 hrăneşte rădăcina — bulbul. 419 . asigurând aplicarea corectă şi în cantităţi exacte a produsului.

proaspăt spălat. 420 . DEODORANTE 41. neparfumată. Crema deodorante pelle sensibile Cremă deodorantă pentru piele sensibilă Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. Este o emulsie fără alcool. Zilnic. Conferă părului moliciune şi strălucire. ce previne formarea (şi le neutralizează când apar) mirosurilor neplăcute. clorhidrat de aluminiu etc. CONŢINE: extras de tei. pantenol etc. MOD DE UTILIZARE. Balsam nutriente alie proteine della seta Balsam cu proteine extrase din mătasea de porumb Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. vitamina F. vitamina E. Se aplică pe părul umed. Pro­ teinele au acţiune protectivă şi emolientă. ulei esenţial de susan. MOD DE UTILIZARE. şi se întinde prin pieptănare. CONŢINE: proteine hidrolizate din mătasea de porumb. vitamina E. Se lasă trei-cinci minute şi apoi se clăteşte. Are efect 24 de ore din 24 şi reglează debitul trans­ piraţiei. ulei esenţial de jojoba.40.

Zilnic. CONŢINE: extract de tei. vitamina E — deo ecologic Flacoane de IOO mi PROPRIETĂŢI. ce previne şi neutralizează mirosurile neplăcute. previne şi neutralizează mirosurile neplăcute. Zilnic. CONŢINE: extract de tei. Este o soluţie hidroalcoolică cu un parfum delicat. MOD DE UTILIZARE. clorhidrat de aluminiu etc. clorhidrat de aluminiu etc. Soluţie fără parfum bazată pe gradul de al­ cooli. E — spray ecologico Spray cu tei. şi reducând riscurile de alergie. fiind efi­ cient pe toată durata zilei. MOD DE UTILIZARE. Hammamelis — gel idratante dopo raso Hamei — gel hidratant după ras Flacoane de 50 mi 421 .42. E — senza profumo Spray cu tei. Deodorante tiglio Vit. vitamina E. 43. fiind efi­ cientă o zi întreagă. PRODUSE UTILIZATE DUPĂ RAS 44. vitamina E. Deodorante tiglio Vit. vitamina E — deo fără parfum Flacoane de IOO mi PROPRIETĂŢI.

Crema nutriente dopo raso con aloe Cremă nutritivă după ras cu aloe Flacoane de 125 mi PROPRIETĂŢI. de înviorare. pe bază de principii vegetale. Face ca pielea să devină moale şi elastică. CONŢINE-* extract de nalbă. MOD DE UTILIZARE. vitamina E. MOD DE UTILIZARE. formează o peliculă protectoare. ce reechilibrează ph-ul epidermei. Zilnic. Protejează pielea de acţiunea factorilor externi. Hidratează pielea. Bagno di schiuma tonico con pino Spumant de baie tonifiant cu pin Flacoane de 250 mi PROPRIETĂŢI. extract de sunătoare. ce duc la îmbătrânirea pielii. pantenol etc. compensând insuficienţa componentelor hidrolipidice. pantenol etc.PROPRIETĂŢI. extract de sunătoare. ulei esenţial de susan. Se aplică zilnic. Amestec echilibrat de săpunuri lichide. SPUMANTE DE BAIE 46. 45. ce dau o senzaţie plăcută de revigo­ rare. mentol. calmează iritarea inevita­ bilă după ras. 422 . CONŢINE: gel din Aloe vera. după bărbierit.

O combinaţie de săpunuri fluide ce respectă componenta hidrolipidă a pielii. MOD DE UTILIZARE. Aidoma spumantului anterior. Se pun 20 mi în cadă sau câte puţin pe burete. Bagno di schiuma nutriente con latte Spumant de baie nutritiv cu lapte Flacoane de 250 mi PROPRIETĂŢI. pentru duş. CONŢINE: proteine lactice. Utilizat în special pentru copii. extract de arnică. MOD DE UTILIZARE. 423 . CONŢINE: extract de iederă. 48. acizi graşi con* densaţi etc. colagen hidrolizat. proteine cationice etc. extract de alge marine.CO NŢINE: extract de pin. miere de salcâm. Principiile vegetale din care sunt făcute săpunurile fluide componente au rolul de a crea vasodilataţia periferică necesară aplicării în bune condiţii a tratamentelor împotriva celulitei. Bagno de schiuma con Edera per attivare di microcirculatione Spumant de baie cu iederă pentru activarea circulaţiei periferice Flacoane de 250 mi PROPRIETĂŢI. 47. conferindu-i un aspect moale şi catifelat. colagen hidrolizat etc.

dermobalsamile. a descuamaţiilor). extract de trandafir.MOD DE UTILIZARE. înlăturare a cicatricilor urâte. Combinarea extractelor vegetale cu caracteristici calmante. pentru piele sen­ sibilă Flacoane de 250 mi PROPRIETĂŢI. calmează iritatiile si dau o senzaţie de relaxare. cum sunt ienupărul. reducere. Acţiunile antiinflamatoare. colagen hidrolizat. o catifelează. proteine cationice etc. 7 9 9 9 ~ 9 9 9 Linia „Solfo“ 50. cheroplastică (refacere. MOD DE UTILIZARE. Acelaşi mod de folosire ca si la spumantele de mai sus. Bagno di schiuma allo zolfo Spumant de baie cu sulf Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. acidifiantă ale sulfului îşi găsesc aplicarea în spumantul de baie cu sulf. vitamina E. de înviorare a întregului corp. a cojilor. Componentele naturale curăţă pielea. Bagno di schiuma con Castagrio d'India per pelle delicata Spumant de baie pe bază de castan de India. roi- 424 . Acelaşi mod de întrebuinţare ca si la cele de mai sus. » 9 49. CONŢINE: extract de castan de India.

Vărsaţi conţinutul a două dopuri capace) de flacon în apă. MOD DE UTILIZARE. MOD DE UTILIZARE. Tamponaţi tenul cu o bucăţică de vată îmbibată în laptele demachiant. muşeţelul. baia repetându-se de câteva ori pe săptămână. Emulsia anlialergică pe bază de sulf îşi ma­ nifestă acţiunea sa directă asupra tenului. prima dată caldă şi apoi rece. înainte de aplicarea cremei cu sulf spălaţi-vă cu apă. se asociază şi cea de descongestionare şi calmare pe care o exercită substanţele fitodermice din emulsie. 52. şi ştergeţi-vă faţa cu loţiune tonică de sulf. Este indicată pentru curăţarea pielii acneice foarte încărcată de impurităţi (asfixiantă) şi seboreică (grasă). Este indicat. prevenind o secreţie sebacee excesivă. La acţiunea de curăţare puternică. conferă pielii moliciune şi o senzaţie de bine general întregului organism. la o temperatură de 37°C 51Latte detergente alto zolfo Lapte (demachiant) cu sulf Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. pentru cei cu pielea grasă. în particular. în profunzime. Lozione tonica alto zolfo Loţiune tonică cu sulf Flacoane de 150 mi 425 .niţa.

Talco alto zolfo Talc cu sulf Flacoane de 80 mi PROPRIETĂŢI. care nu irită loţiunca elimină excesul de secrcţii sebacee superficiale. Prin compoziţia specifică.PROPRIETĂŢI. în sulfură alcalină favorizează aducerea la suprafaţă a punctelor ne­ gre. 54. MOD DE UTILIZARE. Se foloseşte ca o pudră de talc nor­ mală. 53. Produsul este recomandat în special pentru pielea grasă. în mică parte. Transformarea sulfului. 426 . Se aplică pe faţă cu un tampon de vată. Nu atacă ţesuturile cutanate şi este utilă în prevenirea acneei polimorfe a tenului. Exercită o acţiune deodorizantă. Crema allo zolfo Cremă cu sulf Flacoane de 80 mi PROPRIETĂŢI. după curăţarea tenului cu lapte demachiant cu sulf. parfumată. Soluţie apoasă. scoaterea lor şi evită formarea altora. produsul comple­ tează igiena noastră cotidiană. menţinând vigoarea şi prospeţimea variatelor părţi ale corpului. pe bază de substanţe astringent na­ turale. MOD DE UTILIZARE.

pregătind-o pentru următoarea bărbierire. MOD DE UTILIZARE. având în compoziţia ei substanţe fitodermice. 427 . are o acţiu­ ne calmantă. înmoaie şi to­ nifică pielea. dă o senzaţie agreabilă (plăcută) de proaspăt. Indicat pentru părul gras. aplicaţi crema printr-un masaj lejer. MOD DE UTILIZARE. Asocierea de substanţe fitodermice echilibrează funcţia pielii capului şi a rădăcinii părului. dermobalsamică şi decongestionează zonele cuperozice. Se aplică pe faţă. permiţând folosirea şamponului pentru orice fel de păr. extrase din castan de India. După o curăţare cu lapte dema­ chiant cu sulf a tenului si tonificare cu loţiune tonică cu sulf. cimbru. redându-i moliciunea şi splendoarea.Crema. * * 55. 56. coada şoricelului. are acţiune împo­ triva formării mătreţii şi a seboreei. Lozione dopo barba atto zolfo After shave cu sulf Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. amică. Produsul. Shampo allo zolfo Şampon cu sulf Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. ciupind uşor pielea (sau „pălmuind-o“ uşor) pentru o mai bună penetrare. cu extractele sale vegetale sedative.

Rezultatul se evidenţiază printr-o constantă protecţie a părului şi normalizarea aspectului său. Pe părul umed. pentru îngrijirea cotidiană a părului. Diferitele forme de manifestare ale celulitei. LINIA „Salsojod" 58. Lozione allo zolfo Loţiune cu sulf pentru păr Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. se aplică loţiunea şi se va fricţiona energic pielea capului.MOD DE UTILIZARE. Clătiţi şi repetaţi apli­ caţia. Vărsaţi conţinutul pe părul ud. Crema jodica riducente Cremă cu iod anticelulită Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. astfel ca să se absoarbă complet. după spălarea cu şampon cu sulf. Este necesară completării spălării cu şam­ pon cu sulf. Fricţionaţi părul cu şampon până se formează spuma ce favori­ zează aqiunea componenţilor fitodermici. precum şi diversele ei localizări se combat eficient cu produsele cosmetice sub formă de cremă. * 57. în general. ■ MOD DE UTILIZARE. echilibrul lor chimic şi fizic (prac­ 428 .

fie în faza grasă. Produsul. în variate combinaţii. fie apoasă. iod ce constituie ingredientul principal al acestui produs. 60 Liquido antitranspirante per piedi Soluţie lichidă antitranspiranta pentru picioare Flacoane de 175 mi 429 . Este analergică şi nu conţine coloranţi. Faza grasă este constituită dintr-un amestec specific de acizi graşi şi poliglicoli. Ungeţi părţile interesate cu puţină cremă şi apoi masaţi fin până ce crema va fi complet absorbită. MOD DE UTILIZARE. Polverc aspersoria per piedi Praf deodorant pentru picioare Flacoane de 80 g PROPRIETĂŢI. prin formula sa particulară. normalizând transpiraţia excesivă. MOD DE UTILIZARE. 59. toţi având o mare capacitate de penetrare şi difuziune şi dintr-un alt amestec de emulsionanţi derivaţi din ceara de albine şi lanolină.tic. proporţia substanţelor conţinute şi forma în care se află) favorizând penetrarea în profunzime a iodului. Presăraţi praful pe toată laba picioarului şi fricţionaţi uşor. exercită o acţiune deodorantă şi menţine pielea tălpilor uscată şi curată. CONŢINE: iod organic. com­ pletează igiena cotidiană a picioarelor. Se foloseşte înainte de a vă pune ciorapii sau pantofii.

până ce produsul este absorbit. fin. Adaosul de extracte vegetale sedative are acţiune forti­ fianta si deodorizantă. puteţi repeta tratamentul de două-trei ori pe zi. A nu se folosi pe alte părţi ale corpului.MOD DE U TILIZARE. Dacă este nevoie. 61. pentru tratamentul curent al hipersensibilităţii gingivale. > a 7 9 » 62. Crema jodica riposante per piedi e caviglie Cremă cu iod „odihnitoare“ pentru picioare şi călcâie Flacoane de 85 mi PROPRIETĂTI. masând de jos în sus. După ce v-aţi spălat pe picioare sau aţi lăcui baie. MOD DE UTILIZARE. Ungeţi cu cremă părţile dureroase. ştergeţi-vă pe tălpi şi între degete cu un tampon de vată înmuiat în soluţie. Jododent — dentifricio salino alto jodio Pastă de dinţi cu sare şi iod Flacoane de 30 g PROPRIETĂŢI. în special. Produsul este liniştitor. 430 . Produsul este indicat pentru o igienă raţio­ nală cotidiană a dinţilor. dând o senzaţie de „uşurare" a picioarelor „grele“ şi o ameliorare a durerilor de călcâie. Se repetă două-trei sori consecutive. Prin prezenţa substanţelor vegetale bo­ gate în săruri de iod este indicată.

Vărsaţi conţinutul a două capace (ale flaconului) în cada cu apă. Bagno di schiuma jodobromico Spumant de baie todobromic Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. favorizând formarea de spumă. ce stau la baza compoziţiei produsului. Jodocollutorio Antiseptic bucal cu iod Flacoane de 175 mi PROPRIETĂŢI. 65. Conţinutul spumantului — complexe vege­ tale — favorizează reducerea straturilor adipoase. sau sub jetul dusului. cantităţi mari de săruri iodobromice.5) Săpun pentru igiena intimă (ph 5. Produsul conţine principii active din sub­ stanţe vegetale ce au.5) Flacoane de 80 mi 431 . 64.63. MOD DE UTILIZARE. agitând. sub formă de reziduuri uscate. Intimjod saponc per ligiene intima (ph 5. păstrează nealterat stratul natural de grăsime ce protejează pielea. MOD DE UTILIZARE: clătiţi gura cu o lingură de lichid de două-trei ori pe zi. Substanţele emoliente specifice. Reîmprospătează gura şi purifică respiraţia.

se dizolvă într-un vas cu apă prin agitare cu mâna.5. deci fiziologic. infla­ maţii. Nu conţine sodă. de „bine" şi e şi deodorizant. 66. ph-ul lui fiind de 5. mai ales la eroziuni. normal. MOD DE UTILIZARE Se foloseşte ca orice alt săpun. Varietatea componentelor ce le conţine face suficientă spumă pentru ca spălarea să Ge perfectă. Săpunul curăţă. Acţiunea de curăţare (spălare) se asociază cu fap­ tul că dă senzaţia de proaspăt. zonă deosebit de sensibilă.5) Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. sensibile la alcaliile conţinute de săpunurile normale.PROPRIETĂŢI. infecţii. reîmprospătând şi deodorizând părţile „intime". MOD DE UTILIZARE. Intimjod bagnd intimo jodobromico Spumam intim iodobromic (ph 5. Produsul a fost conceput pentru a oferi fe­ meilor posibilitatea de prevenire a fenomenelor iritante din zonă vaginala. . Pentru o spălare este suficientă can­ titatea conţinută în adâncitura superioară a dopului.

28 433 . ca bază pentru machiaj. fiind specifică pentru cazurile de deshidratare tranzitorie legate de condiţii particulare. CONŢINE: colagen animal hidrolizat 2%. Este indicată pentru toate tipurile-de piele care cer un tratament hidratant. dând din nou pielii prospeţime. Produsul conţine. hidroreparatorie şi emolientă. Crema idratante Cremă hidratantă Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. După ştergerea (ungerea) şi tonifi­ carea cu lapte demachiant Perla şi tonic vegetal Perla. factor hidratant (PCA) 0. ambien­ tale şi atmosferice. care dezvoltă o acţiune echilibrată fiziologică. Factorul hidratant (PCA) favorizează. luminozitate şi tonicitate (turgor). colagen natural bo­ gat în aminoacizi esenţiali.PRODUSE PERLA Salsomaggione Terme Linia „Cosmetici Perlau CREME 1. MOD DE UTILIZARE.1%. în concentraţie optimă. aplicaţi o doză generoasă de cremă pentru tratament şi un strat subţire. prin aportul perfect dozat al elementelor intens hidrofile. rehidratarea naturală a ţesuturilor cutanate.

conţine preţioase substanţe naturale cu o mare capacitate nutritivă şi dermoreparatorie. permite reîntinerirea tenului. Prin efectul benefic al vitaminei A şi cu aportul eutrofie al ule­ iului de karitâ. Crema nutritiva alia cera d ’ api e propolis Cremă nutritivă cu ceară de albine şi propolis Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. printr-un masaj uşor. crema atenuează formarea ridurilor şi semnele de îmbătrânire ale pielii (ale ţesutului epitelial). extract glicolic de propolis (2 :1) 1* . 3. După curăţarea (ungerea) cu lapte demachiant Perla. Preparat original. „căzută*' şi îmbătrânită. până ce este complet absorbită.2. CONŢINE: ceară de albine 2%. Crema giomo dermoriparatrice Cremă de zi dermoreparatorie Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. Indicată în special pentru piele „lăsată”. pe piele. aplicaţi crema întinzând-o. în special împotriva pungilor de sub ochi. crema are capacitate de ameliorare şi hrănire intensă a pielii deshidratate şi îmbătrânite. Folosită în mod constant. E un produs de concepţie nouă. dar îndelung. 434 . pielea căpătând strălucire.’ MOD DE UTILIZARE. ca un tratament revigoram şi de redare a elasticităţii pielii.

are rol de protejare şi refacere a pielii de-a lungul întregii zile. ce dă un ulei solid sub temperatura de 37°C. unt de karitg 1% (karite este o plantă originară.1%. M OD D E U TILIZAR E Se aplică regulat. 5 9 f c . Soarele. C O N Ţ IN E : extract moale de castan de India EVD. impurităţile atmosferice au o acţiune foarte dăunătoare asupra pielii sensibile. 4. ulei de germeni de grâu 2 % Filtra UV-B. 1 4 0. Conţinutul de extracte de muşeţel şi castan de India are proprietatea de a îmbunătăţi permeabilitatea capi­ lară. având şi acţiuni emoliente şi antiinflamatoare. 0. Crema couperose Cremă împotriva cuperoză Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. cum este cea cuperozică. M OD D E UTILIZARE. numit „unt de karit6“. extract moale de muşeţel E/D. caracteristică şi abundentă în zona sudaneză a Africii.5%. şi face parte din familia Sapotacee. să aducă ameliorări semnificative şi evidente asupra pielii cuperozice. tenul) şi se masează uşor până 435 . delicate. Este specifică tratamentului cotidian dermoreparator. iar numele ei latin este Butyrospemium Parka).5%. Activitatea sinergică a efectelor de mai sus va putea. prin folosirea constantă a cremei. în fiecare dimi­ neaţă. Această cremă. aerul rece. făcându-i să fie mai luminos şi să dureze mai mult. dar constituie o bază optimă pentru machiaj. făcută pe bază de ulei din germeni de grâu şi filtranţi solari.C O N Ţ IN E : palmitat de vitamina A 0. pe toată faţa (obrazul. I 0 .

Este suficientă şi-o „bobiţă" de cremă pentru ca pielea să-şi re­ capete turgorul (elasticitatea. tonicitatea. Revitalia nu e un produs unic de uz multiplu. Revitalia Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. Stressul cotidian şi prezenţa depunerilor de impurităţi micşorează capacitatea de autoapărare a epidermei. Pielea.când va fi complet absorbită. este în realitate un uimitor organ ale cărui funcţii sunt de o extremă importanţă pentru sănătatea corpului nostru. apreciată de cele mai multe ori doar din punct de vedere estetic. supleţea) tipic al epi­ dermei tinere. Soluţia biologică pentru dimineaţa e făcută din extracte tisulare a căror funcţie prevalentă este aceea de a fumiza o hidratare durabilă pentru toată ziua. fiind astfel necesară folosirea unor produse care să conţină principii active capabile să-i redea acesteia patrimoniul de substanţe naturale originale. ci are două soluţii biologice cu funcţii specifice pentru tratamen­ tul de dimineaţă şi de seară al pielii. CONŢINUT. 5. Revitalia programma antirughe Cremă revitalizantă antirid. o netezime şi un tonus ce vor face faţa să arate 436 . pentru a-i recrea condiţii pentru a o aduce la stadiul de a-şi putea îndeplini rolul ei fiziologic şi a evita o distrugere irever­ sibilă. A se reface tratamentul şi în timpul zilei dacă vă expuneţi soarelui sau aerului rece. Revitalia a fost studiată ştiinţific pentru a readuce epidermei. Rolul fundamental al pielii este de termoreglare şi protecţie faţă de factorii atmosferici şi de eliminare a sub­ stanţelor „rebut“ în mod continuu.

Crema antimghe Cremă antirid Flacoane de 5 0 mi PROPRIETĂŢI. Soluţiile biologice tre­ buie utilizate în cantitate foarte mică dar cu regularitate. Ajută la întârzierea formării ridurilor. Utilizarea re­ gulată va reda tenului luminozitate. dar cfectele vizibile vor apărea după primele zile. 6. ridurile se vor atenua. Aportul nutritiv 437 . curăţenie. gata să infrunte vicisitudinile unei zile întregi cu mult mai multă „uşurinţă”. M O D D E UTILIZARE Dimineaţa: se întinde puţină cremă Revitalia de zi printr-un masaj uşor. iar rezultatele cercetărilor au fost verificate în practică. n e­ tezind până la dispariţie ridurile deja existente. Seara: se repetă tratamentul cu Revitalia de noapte şi se com ­ pletează cu o cremă de noapte Perla. favorizând turgorul (elasticitatea) fiziologic al pielii.destinsă şi relaxată. apoi aplicaţi o cremă de zi Perla. Soluţia biologică a tratamentului de seară este constituită din extracte biologice de origine ani­ mală. Revitalia este un tratament studiat ştiinţific şi experimentat. Este indicată pentru piele uscată şi pre­ dispusă la o îmbătrânire precoce. experienţele confirmând că acestea produc o creştere a activităţii celulare. Rezultatul definitiv > ) 3 şi ireversibil se va obţine după multe zile şi nopţi de tratament. Nu e mai puţin adevărat că se obţine o mult mai bună ame­ liorare a fiziologiei cutanate dacă veţi putea utiliza Revitalia ori de câte ori veţi simţi sau veţi avea nevoie. funcţia sa putând fi definită ca regeneratoare. elasticitatea ţesutului se va reface.

Previne şi atenuează „căderea" musculaturii subcutanate. fin» pinfl ce crema este absorbită.oferit epidermei duce la refacerea naturală a stratului protector hidrolipidic. vânt. Faceţi un masaj uşor şi prelugit până ce crema intră perfect în piele. conferindu-i vitalitate. Crema da gfomo alia jojoba Cremă de zi cu planta exotică jojoba Flacoane d e 50 mi PROPRIETĂŢI. M O D D E UTILIZAR E După curăţarea şi tonifierea pielii cu ktpte demachiant Peria şi tonic vegetal Perta. Tonifică pielea. După curăţarea şi tonifierea pielii cu lapte demachiant Perla şi tonic vegetal Perla. frig. M OD D E UTILIZARE. Consolidează capacitatea de apărare a epidermei şi o protejează faţă d e acţiunea iritantă şi deshidratanta a factorilor externi (soa­ re. întinderi cremă. în special pentru epiderma sensibilă. E ste indicată pentru toate tipurile d e piele. * Cremă Idratante-colonmte Mdmtantă colorată Flacoane de 50 mi 438 . întinzând-o printr-un masaj prelungit. în doze mici. Menţine elasticitatea fiziologică a pielii. aplicaţi puţină c r e a i p e Caţă şi p e gât. 7. smog). pe faţă şi gât. Optimă ca bază de machiaj. pros­ peţim e şi luminozitate.

C O N Ţ IN E : extract de kiwi. după demacbiere. şi se masează până la absorbirea completă. dar care impulsionează fonnarea de celule noi şi mai hidratate. lăsând să apară un strat mult mai nou. Gel rinnovatore alia finita alfa-idrossiacidi 10 Gel regenerator cu 10 alfa-hidroxiacizi din fructe Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. acid malic. Amestecul de acizi are o acţiune microexfoliantă con­ stantă şi uşoară. pentru accentuarea culorii. mai tânăr. salvie. pe faţă şi pe gât. după ce v-aţi curăţat şi tonifiat tenul cu lapte demachiant Perla şi tonic vegetal Peria.PROPRIETĂŢI. acid glicolic. curat şi com­ pact. cu aspect mult întinerit. pentru o luminozitate naturală. luminoasă. ananas. Crema hidratantă colorată Perla hidratează pielea şi o protejează împotriva agenţilor atmosferici. acid citric. în special acelea cu probleme de deshidratare. Aplicaţi-o uniform. M O D D E UTILIZARE. Este un complex regenerator în totalitate natural. Există în două cu lori: Bronza. în fiecare seară. Stratul cornos deshidratat diminuă în grosime. R ezultatul: o piele hidratată. Este indicată pentru toate tipurile de piele. 9. M O D D E UTILIZARE. şi Beige. conferind tenului luminozitate şi estompând micile imperfecţiuni. bazat numai pe extracte de alfa-hidroxiacizi existenţi în fructe. papaia. gălbenele. Se întinde com plet p e toată faţa. 439 .

realizată prin îndepărtarea celulelor moarte. pe faţă şi gât. MĂŞTI 11. de ţesut hidratat. Preparatul este apt să refacă gradul optim de aciditate 440 . apoi clătiţi cu apă călduţă. M OD D E UTILIZARE. C O N Ţ IN E : m icrograniile de politen 3%. Dispersiile (împrăştierile) hidrocoloidale pe bază de nămol termal explică efectul eutrofie dermoregenerator general. permite pielii să respire şi să-şi recapete aspectul tânăr. Crema elimină straturile superficiale de celule moarte. evitând zona din jurul ochilor. Aplicaţi produsul o dată pe săptămână. Gomage alie microsferule Cremă de curăţare cu microsferule Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. făcând-o să-şi piardă luminozita­ tea naturală. D e asem e­ nea. Maschera restitutiva al fango Mască regeneratoare cu nămol Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. Impurităţile superficiale ale tenului pot întuneca chiar şi pielea curată.A te n ţie : evitaţi zona din jurui ochilor şi buzele. Această curăţare. evitaţi ungerea pielii rănite. şi efec­ tuaţi un masaj fin de jos în sus. 10. revigorând epiderma.

până ce este complet absorbită.al stratului hidrolipidic epitelial şi să atenueze micile riduri şi diversele efecte inestetice ale pielii. După curăţarea şi tonifiarea pielii cu lapte demachiant Perla şi tonic vegetal Perla. a acesteia. impură şi îmbătrânită precoce. în timp. Datorită calităţilor ei este optimă pentru îngrijirea cor­ pului. Specific pentru piele deshi­ dratată. aplicaţi cremă pe faţă şi pe gât. Graţie prezenţei vitaminei E şi a pantenolului (vitamină din grupul B). La fel şi pe corp. în particular indicată ca o cremă de zi pentru piele uscată. evitând zona ochilor. elasticitatea normală. hidratantă şi dermoreparatoare. Emulsie delicată. MOD D E UTILIZARE. fiind utilizată drept bază de machiaj. fin. într-un strat subţire. redă tonusul şi hrăneşte epiderma. Cremalatte fluida nutriente Cremă fluidă nutritivă cu lapte Flacoane 150 mi PROPRIETĂŢI. Apoi se clăteştc cu săpun şi apă călduţă. păstrând. în dozaj echilibrat. Se întinde pe toată faţa. întinzând-o cu un masaj prelungit. MOD D E UTILIZARE. 441 . lăsându-110-15 minute. fi­ ziologică. Crema are o acţiune intens nutritivă. PRODUSE COSMETICE PENTRU CORP 12.

bine întreţinut. „căderea" ei şi formarea de piei care atârnă sau de piele „în coajă d e portocală". atenuând „încreţirea" ei inestetică şi prevenind distensiile ex­ cesive din perioada de sarcină. reprezintă un mod nou de tratare a ce­ lulitei. Etilnicotina 442 . Conţinutul în alge bogate în iod are o acţiune solubilizaută.13. insistând asupra abdomenului. dar prelungit. 14. prin carac­ teristicile sale chimice. Emulsie foarte eficace în a reda pielii elas­ ticitatea. întinerit. care. castanul d e India şi mesteacănul atenuează edemele celulitice. M O D D E UTILIZARE. Crema massagio anticellulue Perla SNEL Cremă pentru masaj anticehilită Flacoane ISO mi PROPRIETĂŢI. Produsul este un preparat. Principiul activ de origine vegetală combate acumularea grăsimilor şi a apei. Iedera. luminozitatea şi hidratarea. Foarte bună pentru ameliorarea rezistenţei şi elasticităţii pie­ lii. Aspectul general al corpului va fi progresiv. Revigorarea (întărirea mus­ culaturii) previne lăsarea ei. Aplicaţi-1 cu un masaj lejer. ce sunt cauza formării celulitei. Crema rassodante Cremă întăritoare Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. Folosiţi produsul cu regularitate de una-două ori pe zi.

provoacă o creştere de temperatură a părţii tratate. denaturând armonia întregii înfăţişări. masând peste tot părţile cu celulită. Gel doccia anticellulite Gel anticelulită pentru duş Flacoane de 250 mi PROPRIETĂŢI. întinde. MOD D E UTILIZARE. cu un masaj delicat. MOD D E UTILIZARE. după un timp de uscare. ame­ liorează metabolismul epidermei prin guarana. ruscogenină. accelerează eliminarea lichidelor din ţesuturi cu ajutorul ruscogeninei. Clătiţi şi aplicaţi. Aplicaţi produsul zilnic. în care există: estenzină iodată. cremă. Acţiunea este completată cu masajul cu cremă cu microsferule. favorizând afluxul de sânge în zonă respectivă. fenomen ce ajută la „dizol­ varea” (dispariţia) perniţelor adipoase inestetice. 443 . graţie unui complex anticelulitic noucreat. Astfel el reduce rotunjimile. 15. Senzaţia d e căldură şi înroşirea pielii sunt naturale şi dovedesc accelerearea circulaţiei sangvine periferice. întăreşte şi tonifică epiderma prin flavonoizi. ce elimină celulele moarte. Acest gel-duş acţionează „atacând" celulita pe patru fronturi simultan. de jos în sus şi invers. guarana şi flavonoizi din lămâie. Celulita este o problemă comună majorităţii femeilor şi atacă braţele. Aplicaţi produsul înainte de duş. faţa. favorizând revigorarea pielii. abdomenul.

Răcoritor şi liniştitor. reuşind astfel să contribuie la ameliorarea aspectului şi constituţiei straturilor cutanate din zonele deforma­ te de celulită. p e timpul îmbăierii. Insistaţi între degete. Previne şi elimină toate inconvenientele provocate d e transpiraţie excesivă. apoi masaţi fin până ce va fi absorbit. Latte tonificante pe i piedi Lapte tonifiant pentru picioare Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. Nu întinează şi nu murdăreşte. M O D D E UTILIZARE. COSMETICE PENTRU BAIE 17. Concentraţia naturală în săruri d e magneziu. potasiu. produce o uşurare durabilă în cazuri d e oboseală (muncă). O baie într-o apă în care este dizolvată această sare termală are efecte benefice asupra întregului orga­ nism. Dar băile sunt tot aşa d e bune ş i pentru o 444 . sodiu.16. Faceţi tratamentul dimineaţa şi seara. THERMAL SALT — săli termali anticelulite THERMAL SALT — sare termală de baie anticelulită Flacoane de 1 0 0 0 mi PROPRIETĂŢI. clor şi brom produce. redând picioarelor aspectul de tinereţe. Aplicaţi pe picioare. după ce în prealabil v-aţi spălat pe ele. Elimină pielea dură şi superfluă. un efect osm otic asupra ţesuturilor.

Se pun cinci-şase linguri de sare in apa caldă la 35°. Una-două linguri de sare sunt suficiente pentru o baie fierbinte la picioare dacă sunteţi foarte obosită sau vă simţiţi picioarele grele. timp de minimum o lună. 19. MOD D E UTILIZARE. odihniţi-vă încă 15 minute. trandafir. cum este cea a copiilor.relaxare şi uşurare a întregii musculaturi. rosa. mai ales pentru cele delicate şi sensibile.40°C. Se stă 15 minute în cadă. Conţine proteine din lapte în proporţie de 5%. dar să nu vă intre apă cu săruri în ochi. lavan­ da e violetta Săpunuri ultraftne ai parfum de• lăcrămioare. Saponette finissime alie profumazioni di mughetto. violete lOOg Pe bază de esenţe naturale. 445 . deosebit de uşoare şi neagresive. după o zi foarte obo­ sitoare. la­ vandă. A poi. Se recomandă două băi săptămânal. când ieşiţi din baie. Pentru toate tipurile de piele. 18. Saponetta aii latte Săpun cu lapte lOOg Săpun neutru cu proteine din lapte. până la gât.

Latte detergente agii oii naturali Lapte demachiant cu ulei natural Flacoane de 50. care curăţă uşor epiderma de impurităţi. concepută să cureţe ta profunzime. o piele moale. graţie aportului integral de uleiuri natu­ rale. aceasta datorându-se colagenului. uleiuri esenţiale (ulei de m ăsline 0 £% . în mod partfcu'iarpentru piele uscată şi sensibilă. Laptele demachiant Perla. 446 . delicat. C O N Ţ IN E : colagen hidrolizat 1%. proteina fundamen­ tală a pielii. antideshidratantă. CO NŢINE: emulgator! non-ionici. toate tipurile de epiderme. lăsând. 150 mi PROPRIETĂŢI. apă deionizată. Emulsie fluidă pe bază de uleiuri pure na­ turale. împiedicând deshidratarea. DEMACHIANTE ŞI LOŢIUNI TONICE 21. Bagnoschiuma al collagene Spumant de baie cu colagen 250 mi. are o acţiune emolienta. glicerină. 500 mi Produsul emană un iz plăcut de parfum şi face o spumă de­ licată şi cremoasă. ulei de avocado 0 £ % ). îmbunătăţindu-se şi elasticitatea p ielii.20. după aplicare. proaspătă şi elastică. realizat după indicaţiile cosmeticii moderne de tratament.

Cipria compatta Perla Pudră compactă Perla Există în cinci nuanţe. îmbibaţi în tonic o bucăţică de vată şi tamponaţi repetat tenul şi gâtul. PUDRĂ 23. printre altele. 30 g 447 . Produsul este bun pentru toate tipurile de apidermă.MOD D E UTILIZARE. 22. produce hidratarea cutanată con­ ferind pielii tonus şi elasticitate. 150 mi PROPRIETĂŢI. Dimineaţa şi seara aplicaţi laptele de ten. Soluţie delicată. o acţiune uşor astringenţă. dar îndeosebi pentru cea sensibilă. Tonico vegetale Tonic vegetal Flacoane de 50. cu principii funcţionale din extracte vegetale cu acţiune de reîmprospătare şi tonifiere a feţei. tamponând lejer (masând) cu degetele. dermoreparatorie şi echilibrantă. analcoolică. După curăţirea cu lapte demachiant Perla. Completaţi tratamentul cu tonic vegetal Perla. înlăturaţi excesul de lapte cu o bucăţică de vată sau cu un şerveţel de hârtie. MOD D E UTILIZARE. Mai are.

26. After shave Loţiune de după ras Răcoritoare. cu esenţă naturală. Profumo al mughetto Parfum de lăcrămioare D e o delicateţe deosebită. aromatic şi uşor condimentat. Profumo alia violetta Parfum de violete D e o delicateţe extraordinară.PARFUM URI 24. 448 . cu aromă de lămâie şi bergamotă. 27. este pre­ zentat în două formate. de 25 şi 50 mi. 25 şi 50 mi. 25. conţine esenţe naturale. Două for­ mate. Eau de toilette Apă de colonie Miros de tip oriental.

au proprietăţi terapeutice şi dermocosmetice multiple şi verificate. un pliu — şi i se dă imediat drumul.Linia „Peria . îmbătrânită. dar dacă pielea este uscată. îmbogăţită cu sub­ stanţe naturale deosebit de necesare. la care se adaugă acţiunea calmantă. atunci când e strânsă uşor între două degete — astfel încât să facă o cută. turgorul (pielea a cărei stare de tonus este normală. Componenţa echilibrată a formulelor de preparare ale pro­ duselor cosmetice din linia Terme Tabiano. de reglare a producerii sebumului şi de restabilire a ph-ului pielii datorită apei termale — efectele ei dermoreparatorii fiind evidente —. înmoaie ţesuturile cutanate redându-le prospeţimea. slăbită. Adaptată oricărui tip de piele sau de ten ce necesită un tratament de hidratare şi tonifiere.Termo Tabiano" Apele sulfuroase şi nămolul. datorită conţinutului lor bogat în sulf şi în alte săruri minerale pure. pliul persistă şi după ce i se dă 449 . Crema idratante Cremă hidratantă Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. CREME DE ZI 28. deshi­ dratată. cuta dispare imediat. redau epidermei corporale şi faciale tine­ reţe şi strălucire. existente în localitatea balneară Terme di Tabiano.

puncte negre. Datorită apei sulfuroase din izvoarele de la Terme di Tabiano. insesizabil. pe care o conţine. Utilizarea ei re­ prezintă o modalitate de tratare igienică a tuturor afecţiunilor ce ură ţese aspectul feţei — coşuri. redus. că turgorul este ab­ sent. putând fi dată înainte de orice fardare. 10%. în cel de-al doilea caz. Proprietăţile de rehid ratare. „delicată". Preparată tot pe bază de apă sulfuroasă de la Terme di Tabiano. oferindu-i condiţii optime pentru a-şi menţine integritatea anatomo-fiziologică.drumul dintre degete. C O N Ţ IN E : apă de izvor de la Terme di Tabiano. conţine extracte naturale vegetale. în primul caz se spune că turgorul este prezent sau normal. deci turgorul — pliul ce-şi revine ime­ diat la loc sau persistă — este o probă medicală ce confirmă sau inGrmă tonusul ţesutului cutanat). 29. deosebită. de refacere şi ameliorare. Faptul că se absoarbe imediat după aplicare o recomandă ca bază de machiaj. Planctonul termal (animale şi plante mici din masa apei) şi sulful natural conţinut în izvoarele din Tabiano 450 . compoziţia ei. elasticitatea. eficientă şi vizibilă. am putea spune. asupra tenului. catifelare şi redare a elasticităţii pielii o fac să fie ideală pentru tra­ tamentul zilnic al acesteia. Crema per pelli grasse ed impure Cremă pentru ten gras şi plin de impurităţi Flacoane de 75 mi PROPRIETĂŢI. toate leziuni inestetice caracteristice epidermei gra­ se şi încărcate. are o acţiune. comedoane cu grăsime — . MOD DE UTILIZARE.

de nou si curat. paralel. 80%. MOD D E UTILIZARE. procesele naturale de îmbătrânire a epidermei.sunt clemente dermopurificatoarc proprii şi sigure pentru ate­ nuarea tendinţei de apariţie a fenomenelor acneice şi stabilizarea secreţiei excesive a glandelor scbacee. ex­ tract de nalbă ( 2 :1). C O NŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. Aduce te­ nului o cantitate apreciabilă de elemente necesare menţinerii tro­ ficităţii (metabolismului fiziologic). crema atenuează şi previne „căderea" pielii şi apariţia ridurilor pe Caţă. cu posibilităţi mari de refacere şi protejare a ţesuturilor cutanate. ace­ ea că aderă. dând totodată şi o senzaţie de uşurare. tonifierea. de bine. 451 . a elasticităţii şi a compactităţii ţesu­ tului cutanat. 10%. împotriva îmbătrânirii pielii Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. deoarece numai aplicarea constantă a cremei asigură curăţarea. se absoarbe. Crema antirugfie. » * 7 7 * 30. M OD D E UTILIZARE. fapt ce creşte şi intensifică efectele benefice ale preparatului cosmetic. CO NŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. pătrunde în piele imediat. Trebuie să se facă un tratament susţinut. 15%. antietă Cremă antirid. Apa sulfuroasă conţinută în cremă are o caracteristică specifică. reîmprospătarea pielii. Foarte hrănitoare. 10%. Se aplică zilnic pentru ameliorarea stării generale a turgorului. particulară. extract de tei ( 2 :1). evitând astfel toate deteriorările produse de agenţii atmosferici şi combătând.

Apa sulfuroasă poate fi considerată. radiaţii solare). Având un dozaj corect. 32. de cu­ loare deschisă. dermoreparatorii şi astringente se explică prin faptul că reface pelicula de hidrolipide de la suprafaţa pielii. datorită acţiunii ei cheratoplastice şi de restructurare a ţesuturilor cutanate. Crema protettiva anticuperosica Cremă protectoare anticuperozică Flacoane de 75 mi PROPRIETĂŢI. Este în mod special recomandată pentru tratamentele cosmetice necesare unui ten delicat. 30%. un factor armonios de echilibrare a funcţiilor cutanate. smog. cu ten­ dinţa de a face cuperoză şi acnee rozacee. urmare a activităţii sale eutrofizante şi sanitare. CONŢINE'. alcătuită din substanţe biogene superioare calitativ. MOD DE UTILIZARE. protejează epider­ ma de agenţii externi nocivi (vânt. sensibil faţă de razele solare.31. Efectele ei emoliente. re­ aduce substanţe asemănătoare celor secretate de glandele seba­ cee.apă de izvor de la Terme di Tabiano. este 452 . Crema mani Cremă de mâini Flacoane de 75 mi PROPRIETĂŢI. Apa sulfuroasă din Terme di Tabiano. uşor iritabil. iar datorită concentraţiei optime de apă termală sulfuroasă. principii active şi filtru solar de natură fizică.

Proprietăţile ei emoliente şi dermoreparatorii sunt deosebit de puternice. înroşite. tonifică şi „uşurează" picioa­ rele umflate sau obosite. Acţionează rapid. însănătoşirii şi protejării pielii mâinilor. aducând ameliorări estetice şi reechilibrări fiziologice. CONŢINE. ea stabilizează transpiraţia excesivă. Crema maschera Cremă-mască Flacoane de 125 mi 453 . apă de izvor de ia Terme di Tabiano. intră în compoziţia cremei într-un dozaj necesar asigurării protecţiei pielii împotriva ciupercilor şi fungilor. 80%. 34. MOD DE UTILIZARE. 60%. Crema per piedi Cremă pentru picioare Flacoane de 75 mi PROPRIETĂŢI. datorită pro­ prietăţilor deodorante şi igienico-sanitare. elimină mirosul neplăcut. sau după fiecare baie. 33. Este recomandată pentru persoanele care au mâinile crăpate. •. Apa sulfuroasă a termelor.conţinută în cremă într-un dozaj necesar ameliorării. apă de izvor de la Terme di Tabiano. CONŢINE-. picioarele se masează cu cremă până când aceasta se ab­ soarbe. După pedichiură. Trebuie aplicată zilnic. MOD DE UTILIZARE. dacă este aplicată regulat. cu pielea aspră. De asemenea.

MOD DE UTILIZARE. Acţiunea activatoare şi purificatoare a unui atare principiu bio­ gen garantează un tratament igieno-cosmetic cu efect dermoreparator general. 50%. Planctonul (animale şi plante mici. Este şi o cremă seboreglatoare. aşa-numita „bioglee". 35. Pe faţa bine curăţată se aplică un strat subţire de cremă-mască. este substanţa de origine naturală cea mai de preţ care intră în compoziţia dispersiei hidrocoloidale proprii nămolurilor. uniform. plină de impurităţi). dat fiind făptui că are în compoziţia sa un amestec armonios îmbinat de săruri minerale naturale şi de oligoelemen­ te. Maschera fango Mască de nămol Flacoane de 125 mi PROPRIETĂŢI. 10%. existent în nămolul format în apele sulfuroase ale Termelor Ta­ biano. micro­ scopice. murdară (încărcată. Se lasă 10-15 minute şi se spală cu apă călduţă. Emulsie hrănitoare-purificatoare pentru o piele deosebit de delicată. asfixiată (care nu mai poate res­ 454 . realizată din nămol format în apele sulfuroase din Terme di Tabiano. Aduce ţesuturilor cutanate o multitudine de factori energizanţi naturali care reglează troficitatea fiziologică a epidermei. plutitoare în masa apei) termal. ameliorându-i aspectul estetic. bogat în plancton termal. Specifică pentru pielea deshidratată. aşanumita „bioglee“. cu proprietăţi eutrofizante şi restructurante.PROPRIETĂŢI. CONŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. Se fo­ loseşte de două-trei ori pe săptămână. evitând zonă din jurul ochilor. nămol termal.

Latte detergente Lapte demachiant Flacoane de 200 mi 455 . CONŢINF: nămol termal. gâtului şi din zona ochilor. dar uşor călduţă. 15%. cu regularitate. pe bază de apă sulfuroasă din Terme di Tabiano. DEMACHIANTA 36. Este igienic. apă de izvor de la Terme di Tabiano. 50%. atât este de încărcată). CONŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. atenuează ridurile mici şi diferite alte formaţiuni inestetice ale pielii. Gel detergente viso Gel demachiant de faţă Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. curăţă bine. Pentru că nu strică echilibrul fizio­ logic delicat al pielii este în mod special recomandat când pielea nu suportă utilizarea săpunurilor. 37. Se lasă să acţioneze 10-15 minute şi apoi se îndepărtează cu un burete înmuiat în apă sulfuroasă sau simplă. uşor şi sigur. pentru demachierea sau simpla curăţare a pielii feţei. Poate fi folosită. pe faţă şi pe gât. de două ori pe săptămână. Se întinde într-un strat uniform. nu dă reacţii adverse (iritaţii. nealergic. 40% MOD DE UTILIZARE. destul de gros. arsuri. înroşiri. neiritant. usturimi). MOD DE UTILIZARE. E un preparat special. evitând zonele din jurul ochilor.pira.

datorită proprietăţii sale igienizantă-restructurantă. Are o mare capacitate de reîmprospătare şi înviorare a pielii. luminoasă. Este alcătuit dintr-un amestec de demachiant total aseptici. neutralizând iritaţiile şi înroşirile întâmplătoare ale tenului. menţine bariera lipidică protectivă a stratului cornos. cu proprietăţi tonifiante şi intens astringente-dermopurificatoare. dar neagre­ sivă. conţinută în formulă. datorită gradului lor mare de tolerabilitate. este integrat? cu hidrolizanţi vegetali şi principii active vegetale 456 . Este o loţiune fără alcool. lăsând o piele catifelată. Apa termală de Tabiano. aducând şi oligoelemente esenţia­ le cu efecte eudermice. la menţinerea tenului la un nivel optim de hidratare. conţinută în preparat. Apa sulfuroasă din Terme di Tabiano. Fiind îmbogăţit cu agenţi supergraşi. MOD DE UTILIZARE. ajută.PROPRIETĂŢI. E indicat pentru curăţarea zilnică a tenului ce are tendinţă să se usuce (să se deshidrateze). CONŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. evitând iritaţiile provocate de spălatul feţei cu săpun obişnuit sau cu âpă calcaroasă sau clorinată. 10%. îndepărtează uşor impurităţile şi fardurile. LOŢIUNI TONICE 38. Este o emulsie fluidă ce răspunde celor mai modeme cerinţe pentru curăţarea completă a feţei. este fragil şi sensibil. Tonico Tonic (loţiune tonică) Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI.

Se aplică zilnic. se obţine o norma­ lizare a stării fiziologice a ţesuturilor epiteliale ale întregului corp. Proprietăţile eudermice şi emoliente îl recomandă pentru atenuarea „ofilirii" şi „slăbirii" („lăsării". 70%. Recomandat oricărui tip de ten. Capacitatea laptelui de a „repune în drepturi" toate ţesu­ turile elastice din organism este deosebit de puternică datorită compoziţiei particulare şi modeme. MOD DE UTILIZARE. după demachiere. CONŢINE: apă sulfuroasă de la Terme di Tabiano. Latte elasticizzante Lapte pentru refacerea elasticităţii pielii Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. MOD DE UTILIZARE. datorită unui principiu funcţional natural (colagen) şi a unui dozaj apropriat de apă sulfuroasă. 9 9 colagen. în care.5%. Este cel mai bun lapte după baie şi după plajă. 0. 457 . CONŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. 10%. menţinându-i gradul necesar de hidratare şi tonicitate. „căderii") pielii.ce dau pielii senzaţia de „bine" pe o perioadă marc de timp. EMULSII PENTRU CORP 39. Emulsie cu o formulă de preparare realizată conform celor mai avansate cunostinte în domeniul dermocosmeticii.

fiziologică) a firelor de păr.ÎNGRIJIREA PĂRULUI. cu luciu natural. Are o acţiune rapidă şi intensă dermopurificatoare. tapare. CO NŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. Shampoo nstrutturante lavaggi frequenti Şampon restructurant (regeneram) pentru spălări frecvente Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. care curăţă. 41. deosebit de eficace. MOD DE UTILIZARE. Shampoo sebonormalizzante allo zolfo termale Şampon sebonomializant cu sulf termal Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. asociată cu apă sulfuroasă din Termele Tabiano. Este un remediu ideal pentru părul fragil. uşor de pieptănat.). Soluţie coloidală intens spumantă. ŞAMPON ŞI BALSAM 40. părul de­ venind mătăsos. Poate fi folosit şi zilnic. protejând totodată pelicula hidrolipidică (grăsimea naturală. Formula de preparare bine echilibrată asi­ gură menţinerea proprietăţilor apei sulfuroase nealterate pe o perioadă lungă de timp. total nea­ gresiv. părul. 458 . 10%. friabil şi degradat. ca şi pentru tratarea igienică a pielii capului iritată de proceduri cosmetice agresive (decolorare. menţinând la parametri optimali echilibrul hidrosebaceu al podoabei capilare. permanent etc. vop­ sire.

C O NŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. protejând echilibrul hidrolipidic natural. fiziologic. CONŢINE : apă de izvor de la Terme di Tabiano. face din şampon un produs cosmetic capabil să „ţină în frâu" şi să atenueze descuamarea pielii capului Spală părul uşor. 42. al acestuia. 50%. MOD DE UTILIZARE. 1. neagresiv. Shampoo antifvrfora Şampon împotriva mătreţii Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. Crema balsamo per capelli ed fango termale Gemă-balsam cu nămol termal.Podoaba dumneavoastră capilară va fi uşor de pieptănat. sulfat de zinc.5%. 50%. Conţinutul procentual ridicat de apă sulfu­ roasă completat. Este specific pentru curăţarea păru­ lui cu mătreaţă sau dacă pielea capului este grasă şi face coji. Se poate folosi de două-trei ori săptămânal 43. MOD DE UTILIZARE. moale şi cu un luciu plin de luminozitate. de substanţe active cu acţiune de eliminare a mătreţii şi stopare a formării ei. Cantitatea mare de apă sulfuroasă din el face să fie un şampon special pentru părul gras şi pentru pielea capului seboreică. pentru păr Flacoane de 200 mi 459 . într-o proporţie echilibrată.

asociat cu nămol termal natural. 50%.PROPRIETĂŢI. sebonormalizare. genunchii. CONŢINE apă de izvor de la Terme di Tabiano. 10%. După şamponare şi clătire. nămol termal. Acţiunea efi­ cientă de igienizare. Produce o spumă abun­ dentă şi persistentă. Bagnodoccia Spumant de baie Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. cum este sulfatul de zinc (zincul piritionic). MOD D E UTILIZARE. apărută în cazuri de dermatită seboreică a pielii capului. cheratolitica şi antistatică protejează şi menţine părul în cele mai bune condiţii fiziologice. Parfumul discret pe care 460 . însoţită deseori de prurit (mâncărime). îmbogăţit cu un agent descuamativ şi fungistatic (opreşte dezvoltarea ciupercilor). Are capacitate mare de curăţare. concură la restabilirea şi normalizarea echilibrului seboreic al pielii capului. Conţinutul ridicat de apă termală sulfu­ roasă. crema se aplică direct pe pielea capului umedă. eliminând uşor toată murdăria acumulată pe piele. Apa sulfuroasă termală pe care o conţine permite şi înmuierea epidermei din anumite zone ale corpului. psoriazis şi unele forme mai rar întâlnite de pitiriazis uscat (mătreaţă uscată). se lasă să acţioneze câteva minute şi-apoi se clăteşte bine părul cu apă caldă. călcâiele. cum sunt coatele. PRODUSE COSMETICE PENTRU IGIENA GENERALĂ A CORPULUI 44. Concepută special pentru reducerea descuamării paracheratozice excesive.

461 . de proaspăt. CONŢINE-. fie ca emulsie. recomandat pentru curăţarea pielii sensibile. întregului corp. plica genunchiu­ lui. Indicat în special pentru igiena generală a pielii grase sau uleioase. a acelor zone mai delicate. de aceea. Favorizează păstrarea şi reface­ rea peliculei hidrolipidice normale existente la suprafaţa epidermei. cum sunt sânii. ce au acţiune emolientă. a cotului. Este. calmantă şi dermoprotectivă. astfel că asi­ gură curăţarea eficientă a pielii. CONŢINE-. mai ales. masând corpul direct cu ulei.îl are se impregnează în piele. 20%. Olio detergente dermoprotetâvo bagno doccia Ulei de corp demioprotectiv pentru baie şi duş Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. pentru copii şi. persistă şi dă o senzaţie de bine. câteva minute. aşa cum se întâmplă în cazurile dermopatiilor de tipul psoriazisului. ca să facă spumă. MOD DE UTILIZARE. apă de izvor de ia Terme di Tabiano. aducând şi un surplus de substanţe asemănătoare se­ bumului. şi-apoi îndepărtând totul cu jet de apă caldă. gâtul. pruritului senil (mâncărime de bătrâneţe). fie în cadrul procedurilor fizioterapeutice de hidromasaj — se pune un căpăcel în vana de hidromasaj. Se dispersează perfect în apă. MOD DE UTILIZARE. 45. Poate fi întrebuinţat fie la baie — se pun două-trei căpăcele cu ulei sub jet puternic de apă — . deshidratată. uşor iritantă. In cadă se pun două-trei căpăcele de spumant. ihtiozei. sub jet puternic de apă. apă de izvor de ia Terme di Tabiano. eczemelor. dacă epiderma este uscată. 4%.

care nu suportă săpunurile de toaletă obişnuite.5. 10%. pentru o piele sensibilă şi delicată. de fapt. Pelicula fiziologică hidrolipidică acidă epidermală îşi păstrează integritatea. MOD DE UTILIZARE. cu ph 5. total eudermic (cu aceleaşi caracteristici biochimice precum le are pie­ lea). un „săpun" lichid. ph 5. foarte bine suportat de copii.5. 5 * 47. CONŢINE-.apă de izvor de Ia Terme di Tabiano. Dat fiind că substantele detergente sunt amestecate în proporţii echilibrate cu apă sulfuroa­ să rmală. Indicat.5. deci neutru. deci fiziologic. cu proprietăţi calmante şi protectoare. pielea deve­ nind mai catifelată. astfel încât să spele. conţine numai uleiuri vegetale. în schimb. tip săpun-non-săpun Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. să cureţe pielea.46. util când este vorba de dermatite pruriginoase. săpun-non-săpun Lichid pentru spălat. Saponetta alto zolfo Săpun de toaletă cu sulf IOO g 462 . fără să o irite si să o deshidrateze. „săpunul" acesta lichid nu sărăceşte posibilităţile de apărare naturală ale ţesutului cutanat. care nu are în el nici urmă de grăsimi animale existente într-un săpun obişnuit. Este. şi poate fi întrebuinţat ori de câte ori apa are prea mult calcar sau clor. mai ales. Arc o formulă cu ph 5. Se poate folosi zilnic. Detergente liquido.

Pentru pielea grasă. 463 . Asigură şi înlăturarea mirosurilor neplăcute. CONŢINE: nămol matur din apa sulfuroasă a izvoarelor de la Terme di Tabiano. netulburând însă cu nimic activitatea fiziologică normală de la nivelul epidermei. aso­ ciată într-un raport echilibrat cu sulful. 48. MOD DE UTILIZARE. MOD DE UTILIZARE. neplăcută la pipăit. CONŢINE: apă de Izvor de Ia Terme di Tabiano. Principiul natural din acest săpun. atunci când vine în contact cu o piele grasă şi plină de impurităţi. Zilnic. face ca săpunul. să o curele eficient. este „biogleea“ — fitoplanctonul termal — din nămolul matur al apelor termale sulfuroase din Tabiano. 10%. Saponetta al fango Săpun de toaletă cu nămol lOOg PROPRIETĂŢI. fără să sensibilizeze tegumentul. dacă pielea este aspră. care asi­ gură curăţarea pielii. Se poate folosi zilnic.PROPRIETĂŢI. iritată etc. 10%. încărcată. încărcată. luminos. Are acţiune igieno-cosmetică delicată şi asigură atenuarea diverselor aspecte inestetice ale pielii. Cantitatea de apă sulfuroasă termală. Aspectul epidermei devine plăcut. la parametri optimi. sulf. acneică. 5%.

CONŢINE* apă de Izvor de la Terme di Tabiano. perfect dozate. Produsul cosmetic ce vi-1 oferim are asi­ gurată. în zilele noastre. scrupulos selecţionate.IGIENĂ INTIMĂ 49. concepută pe baza unei formule foarte moderne. cu soluţia obţinută. organele genitale externe. Astfel se explică „curăţarea" sigură a „părţilor intime*4! Este notoriu faptul că. Se spală. Crema deodorante Cremă deodorantă Flacoane de 75 mi 464 . o acţiune deodorantă şi de înviorare optimă. 60%. se clătesc apoi cu apă limpede caldă. apa sulfuroasă termală cu substanţe tensioactive delirate. Detergente per l’ igjtene intima Soluţie spumogenă pentru igienă intimă Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. Se pune conţinutul unui dop cu soluţia spumogenă într-unul-doi litri de apă caldă. Este o soluţie intens spumogenă. toa­ leta intimă urmăreşte respectarea unor norme igienico-sanitare pentru prevenirea afecţiunilor inflamatorii şi pruriginoase din aria organelor genitale. în care se îmbină. prin apa sulfuroasă termală din Tabinao. MOD DE UTILIZARE. DEODORANTE 50. se şterg.

Dimineaţa şi seara se spală dinţii prin mişcări active de sus în jos. de curăţenie. prin masaj uşor. CONŢINE: apă de izvor d e Ia Terme di Tabiano. MOD DE UTILIZARE. se întin­ de uşor. de la subsuori. Este sigură şi eficientă. pentru a curăţa bine spaţiile 3 0 4 6 5 . ambele echilibrat dozate. CONŢINE: apă de izvor de ia Terme di Tabiano. iar acţiu­ nea ei este eficientă 24 de ore. împiedică şi secreţia în exces a glandelor sudoripare. Dentifricio Pastă de dinţi Flacon de 75 g PROPRIETĂŢI. 20%. se absoarbe în totalitate. păstrându-le dezinfectate multe ore la rând. Nu pătează. nu unge. astfel că previne apariţia mirosului neplăcut de transpiraţie. Zilnic.PROPRIETĂŢI. Este un adjuvant în prevenirea formării cariilor şi asigură sănătatea atât a gurii cât şi a gingiilor. Are un parfum discret. cât şi prin­ cipii funcţionale specifice. pe pielea spălată şi bine ştearsă. deoarece conţine atât apă sulfuroasă ter­ mală — care are proprietăţi dermopurificatoare — . favorizează menţinerea igienei cavităţii orofaringiene şi curăţă fără să atace smalţul dentar. dă senzaţia de prospeţime. Are proprietăţi deodorante puternice. hidroxiclorat de aluminiu. 40%. DINŢII 51. Poate fi folosită şi de persoa­ nele cu pielea extrem de sensibilă. Realizată cu apă sulfuroasă termală din iz­ voarele din Tabiano. stopează şi degradarea bacteriană a sudorii. 20%. MOD DE UTILIZARE.

melasma — cloasma. de multe ori. un aspect jenant. sub­ stanţă ce reprezintă principiul funcţional selecţionat pentru co­ rectarea estetică a petelor intens colorate de pe faţă şi de pe corp. Le Schiarenti — Trattamento cosmetico integrato contro le „macchie brune" „Luminare" — Tratament cosmetic integrat împotriva „petelor brune" Două flacoane de câte 50 mi PROPRIETĂŢI.interdentare şi apoi se fac aceleaşi mişcări. ÎNLĂTURAREA PETELOR 52. pe gingii până la baza dinţilor. în plus mai conţine antira- 466 . inestetic. pistruii — efelidele. „masca de sarcină. ce tind să se accentueze odată cu vârsta. Sistemul de pigmentare cutanată poate să se dezechilibreze. Tratamentul integrat de „decolorare* împotriva acestor pete prevede utilizarea combinată a două produse sinergice şi complementare deopotrivă. în anumite situaţii. mai uşoare de astădată. rezultatul fiind apariţia unor „pete brune" (lentigo senil şi actinic. petele de sarcină — . Crema decolorantă de zi este preparată pe baza unei concen­ traţii mari de vitamina C — aceasta având proprietăţi naturale de decolorare — şi îmbogăţită cu principii nutritive ce intervin favorabil asupra ţesuturilor elastice. de-a dreptul urât. în termeni dermatologici — . creând. hiperpigmentarea după produse cosmetice sau postinflamatorie). Crema decolorantă de noapte conţine hidrochinonă 2%.

dicali liberi şi u d filtru solar pentru ultraviolete şi infraroşu. . Trebuie folosită până la decolorarea completă a petelor. CONŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano^ 10%. Se protejează faţa şi ziua şi noaptea. indispensabilă menţinerii rezul­ tatelor obţinute prin tratament Cele două produse conţin apă termală sulfuroasă. care favo­ rizează un schimb celular optim. Se aplică în strat subţire. se masează uşor până la absorbţia completă. ce asigură o fotoprotecţie adecvată. refăcând echilibrul hidrolipidic cutanat. MOD DE UTILIZARE.

.

AFECŢIUNI. 118 Acnee. I I I Acnee rozacee. 124 Circulaţie vasculară defectuoasă. 122 Cârcel. 121 Bolile de nervi. 119 Artrită. 117 Anxietate. 117 Arsuri la stomac. vezi Crampe musculare. 87 Circulaţie arterială defectuoasă. vezi Cuperoză. 126 Colică renală. 118 Arterioscleroză. 130 469 . 114 Amenoree. 120 B Balonare. 69 Colibaciloză. vezi Creştere tn greutate + colesterol. 127 Colesterol. 112 Bătături. 126 Colesterol. 123 Căderea părului. 44 Angină. 113 Alergie. vezi Migrene. 184 Ameţeli. 56 Arsuri. vezi Bufeuri. vezi Oboseală + anemie. 112 Afte. vezi Menstre insuficiente cantitativ sau absenţa lor. 128 Colici diareice. 122 c Calculi biliari. 221 Cefalee. 139 Aerofagie.INDICE DE BOLI. vezi Cistită. 115 Anemie. vezi Reumatisme „calde“ -213 Artroză. 123 Cistită. 116 Anemie. 110 Aciditate gastrică. 106 Călduri specifice menopauzei. 34 Bufeuri. 129 Colită. vezi Aerofagie. SIMPTOME ŞI SINDROAME DESCRISE ÎN LUCRARE A Abces. 113 Albuminurie. vezi Reumatisme „reci“ 208 Astm. vezi Arsuri la sto­ mac.

205 Hemoragii.Conjunctivită. 63 Creştere ta greutate. vezi Respiraţie urât mi­ rositoare. 148 Dinţii. 164 Guturai de fân. 187 Dureri de urechi. 168 Hepatism. vezi Creştere în greutate şi dureri articulare. 152 Entorsă. vezi Creştere în greutate şi constipaţie. 169 Hipertensiune. 131 Constipaţie. vezi Demineralizare. vezi Contuzii. 136 Crampe la stomac. 94 Dureri de cap. vezi Colică renală. 138 Creştere ta greutate. 156 Epistaxis. 218 Excitaţie permanentă. 67 Criză de rinichi. 165 Febră. 134 Contuzii. 163 Guturai. 158 Herpes. 16S H Halenă urâtă. ISO G Gingivită. 143 Dermatoze. 135 Convulsii. 135 Eczemă. 130 Constipaţie. 146 Diaree. 154 Enurezis nocturn. 148 Digestie lentă.. 144 Dezechilibru glandular. 132 Constipaţie şi nervozitate. 137 Crampe musculare. vezi Săngerări nazale. 160 Furunculoză. 162 Gripă. 14S Diabet. 72 Constipaţie prin atonie. 49 F Febra fânului. 167 Hemoroizi. Şiră motiv. 160 D Decalcifiere. 183 Dureri articulare. 142 Depresie. 138 Flebită. 142 Degeraturi. vezi Oboseală + excitaţie permanentă. 133 Constipaţie şi spasmofilie. ISO Dureri ta gât. vezi Guturai de £9n. vezi Menstre dureroase.. vezi Migrene. vezi Ficatul şi suferinţele lui. 169 470 . 149 Dismenoree. 128 Cuperoză. ÎŞI Edeme. 140 Demineralizare. 157 Ficatul şi suferinţele lui. 139 E Echimoze.

80 Ochi obosiţi. 179 Mâncărimi. 192 471 . vezi Menstre prea abundente. vezi Calculi biliari. 38 Insomnie. 196 Indigestie. 164 Inflamarea ochilor. 176 întărirea musculaturii sânilor. 174 Infecţie în gât. î J Impetigo.nervozi­ tate. 187 Miros urât al gurii. vezi Pierderea (sau lipsa) poftei de mâncare. 185 Menstre prea abundente. 89 Nevralgii faciale. vezi Conjunctivită. 178 Julituri. 181 Menopauză. vezi Menstre prea abun­ dente. 186 Migrene. 223 Menopauză. 173 Infecţie intestinală. vezi Contuzii. 178 Leucoree. vezi Oboseală + impo­ tenţă. 186 Metroragii. 175 Intoxicaţie. vezi Menstre prea abun­ dente. Creştere tn greutate şi oboseală. 130 Impotenţă. vezi Veniri. 35. 183 Menstre insuficiente cantitativ sau ab­ senţa lor. 197 Litiază biliară. vezi Bolile de nervi. vezi Oboseală 4. vezi Tăieturi. 238 Nervozitate. vezi Menstre insufi­ ciente cantitativ sau absenţa lor. 186 P Palpitaţii. 189 L Leucopenie. 191 Oligomenoree. 130 InQamaţia intestinului. vezi Angină. 184 M Mătreaţă. vezi Respiraţie urât mirositoare. 184 Menoragii. 180 Meno-metroragii. vezi Creştere tn greutate şi menopauză. 170 I. 172 Inapetenţă. vezi Creştere tn greutate şi nervozitate. vezi Guturai. 117 Infecţii ale căilor respiratorii supe­ rioare. 34. vezi Colită. 184 Menstre neregulate.Hipotensiune. 186 Menstre dureroase. vezi Poală albă. 205 N Negi. 135 O Oboseală. 123 Lovituri.

158 Suferinţe prostatice. vezi Creştere în greutate şi tulburări hepatice. vezi Creştere în greutate şi tulburări de ciclu menstrual. 221 Spasmofilie. 178 Sinuzită. 204 Respiraţie urât mirositoare. vezi Tăieturi. 50 Stare depresivă. vezi Enurezis nocturn. 229 U lcer varicos. 224 Ten gras. 123 Poală aibă. 156 Poliartrită.Păr gras. 228 R Răceala.Ş Sarcină. 200 Prostatism. vezi Guturai. 84 Tuse.şoc emoţional. 219 Sinuzită. 201 Psoriazis. 207 Reumatism. 227 Tulburări de ciclu menstrual. 198 Prostata şi suferinţele ei. vezi Oboseală -I. 223 Rău de călătorie. 46 Slăbiciune. vezi Oboseală -I. 58 Pietre la vezica biliară. vezi Prostata şi suferinţele ei. 196 Pierderi de memorie. 229 Ulcer stomacal. 194 Pete de bătrâneţe. vezi Prostata şi suferinţele ei. 217 472 . vezi Depresie. 232 VJnghii care se rup uşor. 205 Retenţie urinară. vezi Calculi bi liari. vezi Ficatul şi su­ ferinţele lui. vezi Leucopenie. 164 Răni. 200 Sughiţ. 230 VJmflarea sânilor. 143 Suferinţe hepatice. vezi Pete senile.sinuzită. 223 Şoc einoţional. 197 Pipi în pat. 202 Sângerare nazală. 208 Reumatisme „calde". 218 Scăderea numărului de globule albe din sânge. 220 Spasme musculare. 193 Păr uscat. 200 Prurit nocturn. 41 T Tăieturi. 201 Prurit senil. vezi Ulcer stomacal. 165 u Ulcer gastric. vezi Guturai de fân. 223 Tendinite. 215 Rinită alergică. 75 Tulburări hepatice. 195 Pierderea (sau lipsa) poftei de mânca­ re. 225 Ten uscat. 233 S . 195 Pete senile. 208 Riduri. 213 Reumatisme „reci“.

236 Varice. 237 VânAtii. 239 Vomă. 241 . vezi Bufeuri. 98 Vâjâituri zgomote) tn urechi. vezi Tăieturi.Uree.Z Valuri de căldură. 135 Vertije. 238 Viermi intestinali. 240 Zgârieturi. 122 Varice. 223 Zona zoster. vezi Contuzii. vezi Ameţeli. vezi Creştere în greutate ţi va­ rice. 234 Urticarie. 235 V. 115 Vcruci.

283 ANANAS. 2SS acrid. vezi coacăz negru. 296 alunele.INDICE CU DENUMIRI POPULARE ALE PLANTELOR în cadrul indicelui. vezi genţiană. 248 afinghi. vezi ienupăr. 276 anason dulce. 277 aglică. 342 AFIN. 254 ANGHINARE. vezi frag. vezi anghinare. 315 algă băşicată. vezi spirulina. 342 ai sârbesc. vezi afin. vezi anason. 254 anis. vezi anason. vezi ceapă-praz. vezi iarbă de mare. celelalte fiind denumirile regionale sub care mai sunt ele cunoscute pe teritoriul ţării noastre. 285 alior. 285 algă de M âie. 251 anason. vezi limba mielului. 330 algă porcească. 320 albei. 248 afrange. vezi pir. vezi iarbă de mare. vezi roiniţă. 276 anason românesc. 250 anaperi. vezi badian. 252 angbinar. 251 anos. denumirile plantelor date cu litere mari in­ dică numele românesc uzual al acestora — fiind şi articolul-titlu la care se găseşte descrierea lor —. 288 ANASON. 270 amei. vezi hamei. 256 ANGELICĂ. 252 anghelică. 290 alămâi{ă. 267 aguridariu. 281 ace rola. vezi afin. vezi viţă de vie. 251 anason stelat. creţuşcă. 342 aguridă. vezi angelică. vezi afin. 251 474 . vezi viţă de vie. 260 ajimă. 248 afine negre. vezi arborele sănătăţii. 2S2. vezi angelică. vezi anason. vezi fenicul. vezi coada şoricelului. vezi vi(ă de vie. 248 afin de munte. 260 alămâi. A abrămească. vezi ceapă-praz. vezi lămâi. vezi fenicul. 271 agriş negru.

vezi anason. 320 arăriel. vezi afin. vezi coada calului. vezi bag. 248 aspic. vezi creţuşcă. vezi ienupăr. vezi trei Eraţi pătaţi. 336 borjolică. 304 bosioace. 269 basamac. 257 buciniş. vezi angelică. 255 arigan. vezi ceapă-praz. 259 bosoioc. 288 brădăţel. vezi busuioc.antonică. vezi levănţică. 314 bradul dumei. 288 toazi pitici. vezi fenicul. 277 buruiană de nouă daturi. mentă piperată. 329 aripane. ie­ nupăr. vezi busuioc. vezi sovârv. 257 brustan. vezi busuioc. 322 broască. 257 boabe de brad. vezi trei fraţi pătaţi. 259 bădean. 270 brădişor. 335 barba sasului. vezi coada şoricelului. 294 auă. 276 basic. 257 BRUSTUR. vezi cimbrişor. 328 buhă. vezi sovârv. vezi busuioc. 252 arape. vezi trei fraţi pătaţi. 259 bigaradier. vezi coada calului. 256 bălsămă. 259 blustur. vezi coada calului. vezi păpădie. 322 buruiană de lwlmm. vezi pin. 296 borş. 322 buruiana stupilor. 269. vezi eucalipt. vezi busuioc. vezi rotungioară. vezi ienupăr. vezi rotungioară. vezi brustur. 308 băsileac. 275 arborele febrei. 320 buruiana zgăibii. vezi ridiche neagră. 269 bota cucului. vezi ridiche neagră. 259 bosioc roşu. 251 bănuţei. 288 brâncă. vezi fenicul. 317 bizilioc. vezi pin. vezi brustur. vezi busuioc. 275 ARBORELE SĂNĂTĂŢII. vezi limba mielului. 260 arborele de cauciuc albastru. 269 barba ursului. 342 B baden. 271 barba împăratului. vezi viţă de vie. vezi busuioc. 335 475 . 322 buruiană de spurcăciune. vezi c o u a calului. 259 boranţâ roşie. 313 buruiana leacului. vezi eu­ calipt. 329 bruscălău. 259 biesnioc. vezi coada cucului 269 brad. vezi brustur. 288 bobul broaştei. vezi limba mielului. 320 asine. 259 bota calului. vezi busuioc. vezi busuioc. vezi trifoişte de baltă. vezi rotungioară. 262 barba caprei. 259 boeiog. 2S2 budeană. 314 brad de munte. vezi ienupăr. 335 buruiană de orbalţ. vezi rotungioară. vezi mentă dolce. 271 boişniţă. vezi nalbă de pădure. vezi cimbrişor. 296 arbagic. 303. vezi roiniţă. vezi sovârv. vezi portocal amar. 276 BADIAN. vezi creţuşcă. vezi angelică. 262 buruiană de fragi.

vezi mentă dulce. 341 ceapă albă. vezi cireş. vezi păducel. vezi roiniţă. 260 ceapă bulgărească. 260 cacadâr. 314 chir. 304 capitalei. 299 călţunaşi. 260 CEAPĂ-PRAZ. vezi busuioc. vezi fenicul. vio­ letă. 303. 257 capul călugărului. 259 BUSUIOC. vezi sovârv. vezi cireş. 260 ceapă moldovenească. 314 chimin dulce. vezi anason. vezi ceapă-praz. 308 catifeluţe.buruiană rotundă de bube. 327 caşul popii. 260 ceapă haşmă. 327 cardamom de Malabar. 320 căţuni. vezi trei fraţi pătaţi. 260 ceapă rusească. 29C ciaclama. 260 ceapă de arpagic. vezi brustur. vezi genţiană. vezi nalbă de pădure. 335 căcădară. 251. 277 cătuşnica copiilor. 259 busuioc de grădină. vezi sămânţa dragostei. vezi brustur. 276 chimion de grădină. 257 cârligel. vezi ceapă-praz. 308 ceatină. 257 camfor. vezi pin. 257 caprifoaie. vezi sovârv. vezi măceş. 281 calcoceni. vezi rotungioară. 259 busuioc de pădure. vezi pin. vezi pin. 260 cicoare. 329 busuiocul stupului. vezi ceapă-praz. vezi trei fraţi pătaţi. 260 ceapă blândă. vezi salvie. 341 călţunaşi de câmp. vezi ceapă-praz. 329 busuiocul fecioarelor. 260 ceasul popii. vezi creţuşcă. 313 cilvie. mentă piperată. vezi ceapă-praz. vezi ienupăr. vezi frag. 266 cerăş păsăresc. feni­ cul. vezi ceapă-praz. vezi ceapă-praz. vezi ceapă-praz. vezi trei fraţi pătaţi. vezi pir. 260 cepoi. vezi brustur. vezi busuioc. 257 cahincea. vezi sămânţa dragostei. 260 cepuşoară de vară. 335 căpşuni. 260 ceapă de apă. vezi brustur. 288 cebulă. 271 captalan. vezi brustur. 320 butimoacă. vezi ceapă-praz. vezi rotun­ gioară. vezi nalbă de pădure. vezi brustur. vezi roiniţă. 335. 325 476 . 260 cerăş pădureţ. vezi ceapă-praz. vezi violetă. 266 chifăr. 322 cătuşnica. 315 chitrS. vezi ceapă-praz. vezi măceş. 312 călcădăriu. vezi ceapă-praz. 260 ceapă lunguiuşe. 288 c cabă. vezi ceapă-praz. 314 cârcei. vezi lămâi. 322 busâioc. 251 chin. vezi ceapă-praz. 257 cardamom. 299 caftalan. 276 chimion. vezi ienupăr. vezi anason. vezi păpădie.

308 crestăţea. lumânărică albă. 341 codaie. vezi coada calului. vezi coada calului. 263 CIM BRL/DE GRĂDINĂ. 270 coada şopâriei. 262 CIMBRU. vezi cimbru 263. vezi isop. 342 cocaşder. 266 citronela. 299 cocoşei. 269 coamă. vezi cimbru. vezi lumânărică albă. vezi coadă calului. vezi trei Etăţi pătaţi. 319 cucută mare. 270 clococean. 26? cimbru adevărat. 298 coroşică. vezi măceş. 335 corovatic. vezi coada calului. 339 ciucurică. vezi nalbă de pădure.CIMBRIŞOR. vezi angelică. 248 coacăze. 262 CIREŞ. 270 coada vacii. 273 CRUŞIN. 298 ciucuri de mărăcine. 262 cimbru sălbatic. vezi coacăz negru. 269 COADA ŞORICELULUI. vezi lumânărică albă. vezi cireş. 266 ciureşică. vezi măceş. 263. vezi iarbă neagră. 262 cimbru mirositor. 270 coada ielelor. cimbru de grădină. vezi cireş. vezi rotungioară. 298 coada mânzului. 296 corovatică. vezi lumânărică albă. 263. 264 cimbru de grădină. vezi cireş. 269 coada hărtului. vezi nalbă de pădure. 260. vezi violetă. vezi lumânărică albă. 262 cimbru târlit. vezi ceapă-praz. vezi isop. vezi coada şoricelului. 270 cnişei. 263 cimbrişor sălbatic. cimbru de grădină. vezi coada şoricelului. 280 corobatkă. vezi brustur. vezi cimbrişor. vezi coada şoricelului. 252 477 . 266 cireş sălbatic. 264 cimbru bun. vezi coada şoricelului. vezi coada calului. 269 coada lupului. păpădie. 289 cimbrul ciobanului. 269 cdăcei. vezi porumb. vezi cimbru. 270. vezi cimbrişor. cimbru de grădină. 266 cireşe. vezi vi(ă de vie. 308 corcodan. vezi cruşin. 262 cimbrişor. vezi cimbru. 273 creasta văilor. vezi cimbrişor. vezi cimbrişor. vezi rotungioară. 264 cimbru păsăresc. 289 cimbru de cultură. 266 cireş păsăresc. 298 coadă goală. vezi cimbru. vezi cruşin. vezi verbină mirositoare. 322 creaţă. 299 ciulin. 269 coada şoarecii. 287 coacăză neagră. vezi afin. 263 cimbrişor grecesc. 273 cucuruz. 322 coada iepei. 296 crasici. vezi cimbru. 271 cricalic. 257 coacăză. vezi lumânărică albă. 267 COACĂZ NEGRU. 313 CREŢUŞCĂ. vezi cimbrişor. vezi cireş. vezi brustur. 264 cimbru cel bun. vezi coada şoricelului. 257 ciureş. vezi fumăriţă. 267 COADA CALULUI.

vezi fumăriţă. 283 cnrpăn. vezi hamei. vezi păpădie. vezi fumăriţă. vezi porumb. 329 fracsfn. vezi mentă piperată. vezi fenicul. vezi păpădie. 279 FRASIN. vezi frasin. vezi păpădie. 289 cumin. 281 F faţa mâţei. 277 frapsin. 308 flori de rug. 313 floarea stupilor. 320 floarea turcului. 337 feohiel. vezi rotungioară. vezi frag. 277 frăţiori. vezi păpădie. vezi trei fraţi pătaţi. vezi fenicul. 279 frăguţă sălbatică. 313 floarea sorului. vezi ienupăr. 313 floarea găinii. 288 FENICUL. 341 fierea pământului. 277 Eranză. 335 frunză de zgaibă. vezi rozmarin. vezi afin. 293 dunţură. vezi roiniţă. 313 flori mărunte. 280 G garoafe. vezi păpădie. vezi urzici moartă albi. vezi hamei. 304 diul. 283 D dendrului. 282 floarea broaştei. 281 E ELEUTEROCOCUS. genţiană. 334 dulcişor. 281 Cinchii. 341 gălbinele grase. vezi trei fraţi pătaţi. vezi fenicul. vezi nalbă de pădure. 281 GHEARA DIAVOLULUI. vezi păpădie. 303. 334 flori domneşti. 280. 280 FUMĂRIŢĂ. vezi sovârv. 322 fucus. vezi genţiană. 313 gâinişor. 248 culecel bun. vezi păpădie. vezi isop. vezi mentă dulce. vezi frag. 335 flori galbene. 279 FRAG. 285 fumatul pământului. 341 floricele negrâi. 319 GENŢIANĂ. vezi lemn dulce. 276 feniar. 279 frasen. vezi frasin. vezi genţiană. 283 gherghin. vezi violeta.cucuzie. 274 EUCALIPT. 275 engere. vezi trandafir de dulceaţă. vezi iarbă de mare. vezi violetă. 304 fiache. 341 forostău. mentă piperată. vezi violetă. 313 floarea mălaiului. vezi frasin. 276 cumulau. vezi trandafir de dulceaţă. vezi păducel. vezi violetă. 313 floare domnească. 312 478 . 276 ferent. 323 (liană.

vezi genţiană. 270 iarbă acrişoară. 257 iarba câinelui. fenicul. vezi ceapă-praz. vezi anason. 284 himei. vezi ienupăr. vezi genţiană. vezi fumăriţă. 310 guşa găinii. 283 hamei sălbatec. vezi hamei. 341 hobridrag. vezi roiniţă. vezi paracherniţă. vezi brustur. 262. vezi genţiană. vezi violetă. vezi lămâiţă. 315 iarba cârtiţelor. vezi vânătă. 285 iarbă de piatră. vezi violetă. vezi lămâiţă. 335 giamm broaştei. 281 iarba albinelor. 303 godimă. vezi mentă dulce.339 iarbă dulce. vezi viţă de vie. 263 iarba fumului. 281 hioară. 288 glogheje. 313 guşa porumbelului. vezi mentă piperată. vezi anason. 292 iarbă de lămâioară. 287 479 . 320 iarba boierului. fenicul. 342 helimoacă. vezi ienupăr. 303. vezi mentă dulce. vezi viţă de vie. 276 heghi. 342 haler. vezi lemn dulce. vezi genţiană. vezi mentă piperat». 304 giazmă. vezi verbină mi­ rositoare. 334 ghiorele. 280 HIBISCUS. 280 iarba lămâii. 315 grâul potârnichii. vezi mentă piperată. vezi U d fraţi pătaţi. 292 iarba mătrililor. vezi soc. 304 gie. vezi coada şoricelu­ lui. vezi sulfină. vezi pir. vezi fumăriţă. vezi coada şoricelului. vezi fumăriţă. 304 gnintă dulce. 304 globurău. vezi vită de vie. 322 iarba oilor. 288 ialovă). 260 hoz. 281 ghimpăr. 322 iarba cucului. 283 hanos. 328 HAMEI. vezi hamei. vezi cimbrişor. 251. 339 griul mâţei. vezi măceş.ghiazmă. 281 ghiol. vezi rotungioară. vezi păpădie. vezi rotungioară. vezi ienupăr. 320 iarba şoarecelui. 341 ghizd. cimbru. 270 iarba roilor. vezi violetă. 276 hanus. vezi mentă piperată. vezi pir. 260 hajmă. 288 ianţură. vezi ienupăr. vezi ceapă-praz. 328 H hagimă. 342 giugiumă. 280 iarbă de lămâi. 299 gnintă. 257 ghinţură galbenă. 330 iarbă de toate relele. mentă piperată. 283 hinţură. 260 halângar. 251. vezi brustur. 292 iarbă de cositor. vezi trandafir de dulceaţă. 341 hocegi. 263 IARBĂ DE MARE. 293 IARBĂ NEAGRĂ. 304 ghimbere de munte. 269 iarbă de curcă. vezi soc. vezi coada calului. vezi ceapă-praz. vezi cimbru. vezi lămâiţă. 288 ghimpoasă. vezi roiniţă.

279 iasmă. 320 izmă bună. vezi păpădie. lămâiţă. 298 LUMÂNĂRICĂ ALBĂ 298 L laba mâţei. 325 jaleş bun. 298 livant. 294 lozie. vezi soc. 335 LĂMÂIŢĂ. vezi măghiran. cimbru de grădină. 290 leoruş. vezi păpădie. 294 tigoare. trei fraţi pătaţi. 293 lemnul Domnului. 292. 263. vezi salvie. 264. 279 ilicium. 288 ienuper. 341 lemonie. vezi ienupăr. 297 luciu. vezi ienupăr. vezi mentă dulce. 298 lemoaie. 342 levand. 290 lipan. vezi pin. vezi violetă. vezi badian. 301 IENUPĂR. 304 izmă dulce. 257. vezi rotungioară. vezi cruşin. vezi salvie. vezi lămâi. vezi brustur. vezi limba mielului. 314 lumânarea Domnului. 263. vezi levănţică. 342 M maderan. vezi mentă piperată. 325 jolcă. 292 lămâi(ă. 288 ISOP. 288 jip mic. 325 LUCERNĂ. vezi măghiran.303 J jale. vezi salvie. 303 izmă verde. vezi frasin.iarbă neagtă. cimbru de grădină. 304 iboz. vezi lumânărică aibă. vezi roiniţă. 257 LĂMÂI. 322 iederă. 304 iarbă strănutătoare. vezi cimbrişor. vezi salcie. vezi ienupăr. 270 iasig. vezi coada şorice­ lului. 341 (Hicea. 301 480 . vezi ienupăr. 325 jinept. vezi brustur. 2S6 inibahar. vezi violetă. 290 lămâioară. lumânărică albă. 313 lemn câinesc. 328 iedera zânelor. vezi ienupăr. 273 LEMN DULCE. 296 lapuc. vezi levănţică. 314 laptele câinelui. vezi pin. vezi mentă piperată. vezi salvie. vezi viţă de vie. 262. 313 LIMBA MIELULUI. cimbru. 264. vezi mentă piperată. 301 maioran. 299 labruşcă. 288 iesic. vezi măceş. vezi măghiran. 294 LEVĂNŢICĂ. 325 jaleş de grădină. 320 lăptucă. 325 jalnică. vezi mentă dulce. roi­ niţă. vezi viţă de vie. vezi lumânărică albă. 289 izma stupilor. vezi frasin. 288 joaie. vezi salvie. vezi cimbru. 288 jneapăn.

335 măsieş. 310 matricea. 283 mejioran. vezi mesteacăn alb. vezi măslin. 301 mei. 305 micsandre. 301 milet. 266 malin păsăresc. vezi măceş. vezi roiniţă. vezi rotungioară. vezi păducel. vezi păducel. vezi violetă. 303 mintă de chicuşuri. 266 măiugă. vezi sovârv. vezi violetă. 287 mărul lupului. 329 MĂGHIRAN. vezi păducel. vezi muşeţel mare. vezi busuioc. 290 mărgăran. 266 molete. vezi roiniţă. 276 masin. vezi lămâi. vezi roiniţă. 307 MĂCEŞ. 341 mesteacăn. vezi ienupăr. 299 MĂSLIN. 307 mărăcin. vezi măceş. vezi măghiran. vezi cireş. vezi mentă pi­ perată. 301 megerean. 329 mintă. vezi fenicul. 283 mălură. vezi pin. vezi rozmarin. vezi sovârv. 303 mereoare. vezi iarbă de mare. vezi paracherniţă. vezi măghiran. 305 MESTEACĂN ALB.malete. vezi mentă pipe­ rată. 269 mederean. vezi trei Craţi pătaţi. 314 481 . 301 mărtăloagă. 299 măceş. vezi mesteacăn. 323 mocni. 312 mălcez. 341 mierea ursului. 320 mintă de camfor. 304 mintă neagră. vezi măceş. vezi măceş. vezi maghiran. 304 mintă moldovenească. 283 malaga. 302 mătăcină. vezi măslin 302 măslin. vezi trei Eraţi păta(i. 305 matrice. vezi coada calului. 320 mânzoaică. 312 mălai nesărat. 323 mirtin. vezi nalbă de pădure. 288 molid. 299 mărăcinele ciorii. 314 mamoriţă. 335 mălin. 312 măgeran sălbatic. vezi măghiran. vezi mesteacăn alb. vezi păducel. vezi pin. vezi busuioc. vezi busuioc. 276 mărariul câinelui. vezi cireş. 322 măschioane sălbatice. 301 măiugă. vezi hamei. 341 micşunele. vezi violetă. 259 melisă. vezi mentă dulce. 302 mastacân. 320 MENTĂ DULCE. vezi muşeţel mare. vezi păducel. vezi mentă piperată. 337 mighiran. 299 măr de ţitron. 305 mestecan. 299 mărăcinele coţofenei. 312 mălaiul cucului. vezi păducel. vezi hamei. vezi hamei. vezi mentă dulce. 308 mălai moale. 303 MENTĂ PIPERATĂ 304 mentă verde. vezi ur­ zică moartă albă. 259 mălăeţ. 259 mătăciune. vezi cireş. vezi limba mielului. 296 mierea ursului cu păr bălai. 312 mătăcină. vezi muşeţel mare. 312 mărăcine. 307 marariu de casi vezi fenicul.

vezi ceapă-praz. 322 nemţoaice. vezi genţiană. vezi mentă pipe­ rată. 307 moşiţel. 310 nalbă bună. vezi nalbă de pădure. vezi roiniţă. vezi anason. vezi mentă piperată. vezi muşeţel mare.molotră. vezi limba mielului. 317 nejălnică. vezi coada calului. vezi muşeţel mare. 306 mur pădureţ sălbatic. vezi portocal. 307. 316. 308. vezi anason. vezi mur. 317 nintă. 306 mură. vezi mur. 316. 296 ouăle găinilor. 304 nintă rece. 304 nintă de picuşuri. vezi păpădie. 304 O ochincea. 320 mulugă. vezi nalbă mare. vezi nalbă de pădure. vezi fenicul. vezi hamei. vezi mentă piperata. vezi nalbă mare. vezi muşeţel mare. 281 ochiul boului. 304 nintă broştească. 308 nalbă sălbatică. 310 NALBĂ DE PĂDURE. vezi portocal. 316. portocal amar. 306 muscăţel. 251 moruni. vezi nalbă de pădure. portocal amar. 304 nintă de chicătură. 310 nalbă de luncă. 308 nădai. păpădie. vezi muşeţel mare. 284 nalbă de Sudan. vezi muşeţel mare. 317 nodăţică. vezi muşeţel mare. 307 MUŞEŢEL MARE. vezi mentă piperată. 330 molură. 307 muşăţea. 283 MUR. vezi mur. 308 nalbă de pădure. 341 neramce. 260 otrăţel. 307 N naiba calului cea măruntă. 310 nalbă de câmp. 317 nărozmă dulce. vezi nalbă mare. vezi nalbă de pădure. 306 mur tufos. vezi mur. vezi violetă. vezi rotungioară. 304 nintă de camfor. vezi portocal amar. nalbă mare. vezi mentă piperată. vezi portocal. 308 nalbă albă. vezi sulfină. 310 nalbă de Sabdariff. 308. vezi hibiscus. vezi portocal. 322 orceag. vezi coada calului. vezi anason. 251 opintid. vezi mur. vezi hibiscus. 257 naranză. portocal amar. 313 482 . 306 mur negru. 307 muşeţel nobil. 269 orbalţ. 310 nalbă mică. vezi nalbă de pădure. nalbă mare. 316 nărozmă. vezi brustur. 307 motoacă. vezi rotungioară. 284 NALBA MARE. 276 molotru. vezi mentă piperată. 251 molotru galben. 306 mur de pădure. 269 noroanţă. 313 oniş.

vezi ridiche neagră. 322 pui de gâscă. 322 pritaei. 260 pasachină. 320. vezi vânătă. 316 PORTOCAL AMAR. 325 răchită albă. vezi muşeţel mare. 316 portucal amar. 339 PARACHERNIŢĂ. vezi păpădie. vezi portocal amar. 314 pin de munte. 301 pur. vezi lemn dulce. 316. 298 purducalie. 314 piperul apelor. 315 pir. 320 . vezi paracherniţă. 260 porâmb. vezi pin. vezi vi(ă de vie. 319 părul porcului. 310 pir gros. 271 peria ursului. vezi iarbă neagră. 314 pin roşu. vezi coada şoricelului. 283 pimau. 317 pomuşoară. vezi coacăz negru. 313 papa găinii. 325 răchită de luncă. 322 penche. 342 răchită. vezi frag. vezi pin. 313 pătlăgea. vezi porumb. vezi creţuşcă. vezi vită de vie. vezi portocal amar. 322 PIR. 313 papalungă. vezi porumb. vezi rotungioară. 339 pelungoasă. 310 pomeranţă. vezi portocal amar. vezi ceapă-praz. 269 peisaj. 287 peste pădure. vezi cimbrişor. 317 PORUMB. vezi păpădie. 317 portucai. vezi vânătă. vezi pin. 314 pin silvestru. vezi coada calului. vezi rotungioară. vezi pin. 313 păpuse. por­ tocal amar. vezi pir. vezi portocal. vezi salcie. 270 pristmioară. 271 rădăcina taigalei. vezi coada calului. 325 răchită mare. vezi afin. 293 rădiche.p pana văzgoiului. vezi creţuşcă. 262 PIN. 267 pomoroancă. 31S pir mic. 273 PĂDUCEL. vezi ceapă-praz. roiniţă. 325 răcuşor. lumânărică albă. 310 parpangică. vezi măghiran. 317 R razachie. vezi hamei. vezi eleuterococus. vezi mentă dulce. 269 pătlăgică vânătă. vezi salcie. vezi ceapă-praz. vezi portocal. 316 puidacalie amăruie. 315 poala Sf. vezi salcie. 329 poamă. vezi pir. 307. vezi porumb 319 PORTOCAL. vezi paracherniţă. vezi rotungioară. vezi cruşin. vezi salcie. 319 prelungioasă. 303 politriche. 260. vezi păpădie.-Mării. 317 pomiţă. 248 por. vezi rotungioară. vezi portocal. 274 rădăcină dulce. 312 PĂPĂDIE. 319 pepenică. 313 pupi. vezi păpădie. 314 pinel. sovârv. 277 pomişoară neagră. 342 poieai.

307 romaniţă. 320 răgălie. vezi mur. vezi măceş.rădiche de grădină. 293 ridiche de bere. 325 serpunel. 320 reglisă. vezi mur. vezi ridiche neagră. 314 silnică. 325 SALVIE. vezi măceş. vezi rotungioară. 320 RIDICHE NEAGRĂ. 322 484 . 327 sărpun. vezi măceş. 325 săftărea. 320 ridiche tomnatica. vezi soc. vezi roiniţă. vezi salvie. 323 rug. 323 S saghis. vezi măceş. vezi viţă de vie. vezi ridiche neagră. 320 rigan. vezi ridiche neagră. 299 secărea. vezi fumăriţă. 320 ridiche neagră de iarnă. 299. 299 scochin. vezi salvie. vezi măceş. vezi coada şoricelului. vezi roiniţă. vezi trandafir de dulceaţă. vezi măceş. 320 roman. vezi rotungioară. 257 silhă. vezi muşeţel mare. 307 romaniţă nobilă. vezi salcie. vezi salcie. 270 rotundioară. 314 schinduf. 310 nismarin. vezi rozmarin. fenicul. 307 romoniţ. 324 SALCIE. vezi pin. 328 scoruş nemţesc. 320 roişte. vezi ridiche neagră. vezi lemn dulce. 273 sălcuţă. vezi rozmarin. vezi muşeţel marc. 342 rănunchioară. 306 rug de măceş. vezi rotungioară. vezi ridiche neagră. 330 salşi. vezi măceş. 315 râghiţi. 320 răţuşcă. vezi trandafir de dulceaţă. 257 schin. vezi brustur. 262 sântânică. vezi măceş. nalbă mare. vezi pir. vezi cimbrişor. 262 scoabe. vezi cruşin. 299 scorpat. 299 redichi. 320 ridiche de toamnă. 322 ROTUNGIOARĂ. 307 rotăţele albe. 329 rojmalin. vezi pin. vezi muşeţel mare. 262 sgae. vezi sovârv. vezi anason. 325 SĂMÂNŢA DRAGOSTEI. vezi muşeţel mare. vezi cimbrişor. 306 rug sălbatic. vezi sulfină. 320 ridiche de iarnă. 325 SALCE. vezi muşeţel mare. vezi brustur. 307 romaşcă. vezi ridiche neagră. 334 salbie. 320 răsură. 334 ROZMARIN. 323 ROINIŢĂ. 299 rujă. 299 rug de mure. 271 scai mărunt. 322 răstupească. 251. vezi ridiche nea­ gră. 299 rugul vacii. 322 roză. vezi cimbrişor. 280 sălbiş. vezi creţuşcă. vezi ridiche neagră. vezi brustur. 325 salcinâ. 257 scaiul oii. 276 selghic.

251 taulă. 271 lei mare. 330 sovârf. vezi tei (3). vezi coada şoricelului. vezi cimbrişor. 262 taulă. vezi ienupăr. 319 tengeri. 270 sorecie. vezi anason. 322 sulcină. 328 solovârv. vezi rotungioară. 332 tei fiuturesc. vezi tei (1). vezi genţiană. 319 timian. vezi cimbrişor. 287 TEI. 325 şerlai. vezi pin. vezi ienupăr. 301 T tarhon. 332 tei bun. 341 tămâiţă. vezi tei (2). 267 struguri negri. vezi tei (2). 269 smordin. 332 tei câinesc. 276 tofolean. 332 teişor. 329 . 270 sosenca. 314 tirău. 332 tei bălan. vezi trei fraţi pătaţi. 299 siruşliţă. 314 SOVÂRV. 330 sumuduc. 332 tei pucios. 332 tei verde. vezi coacăz negru. 335. 330 stegeră. 262 sipică. vezi levănţică. vezi creţuşcă. 325 şerpunel. 332 tei argintiu. 332 tei de deal. 332 tenchiu. vezi genţiană. violetă. 288 485 . 267 soace. vezi salvie. 315 toaie. vezi măceş. vezi porumb. 332 tei de vară. vezi coacăz negru. 332 tei roşu pădureţ. vezi tei (3). vezi tei (2). 294 SPIRULINA. 271 tămâioară. 288 şolovăt. vezi soc. 329 spichinel. 267 smordină neagră. 2). vezi coada şoricelului. vezi tei (3). vezi tei (1). vezi roiniţă. vezi sulfină. vezi măceş. 320 sufulf. vezi tei (1). vezi porumb. vezi pir. vezi pin. vezi soc. vezi tei (2). 332 tei de toamnă. vezi tei (1). 330 suieş. 332 tei roşu. vezi măghiran. 328 sog usuclu. 283 ş şalet. vezi hamei. 267 stupelniţă. 332 tei pădureţ. vezi fenicul. vezi coacăz negru. vezi tei (3). vezi tei (1). vezi cimbrişor. vezi tei (3). 262 ţin. vezi iarbă neagră. 332 tei de mijloc. 332 tei de pădure. vezi sovârv. 262 şinap. vezi tei (1. vezi coacăz negru. vezi salvie. vezi cimbrişor. 332 lei alb. sulfină. 281 strigoaie. 328 SOC. vezi tei (3). vezi coada calului. vezi tei (3). vezi violetă. 329 soră cu frate. vezi sovârv. vezi tei (3). 341 simbru.335 sorocină. 262 supărare. 332 tei căpresc. vezi creţuşcă.simboie. 281 strugurei negri. vezi trei fraţi pătaţi. vezi cimbrişor. 299 SULFINĂ.

277 vărsat. vezi cimbrişor 262 ţintură. 313 turtei. 299 trandasir. 335 trifoi amar. vezi cireş. vezi mentă dulce. vezi păpădie. 270 486 . 339 veşnită. vezi verbină rmcontoare. vezi trifoişte de baltă. 341 T ţăpoşică acră. vezi coada şoricelului. 324 trandafir japonez. 281 U urzici aibă. v a i trifoişte de baltă. 341 trandachir. vezi ienupăr. vezi urzică moartă aibă. 310 URZICĂ MOARTĂ ALBĂ 337 urzică surdă. vezi hamei. 339 toporaşi. 287 tufă de rug. 324 trandafir. violetă. 342 vioară. vezi viţă de vie. vezi trifoişte de baltă. vezi sovârv. vezi măceş. vezi vânătă. 285 vascuşoară. vezi viţă de vie.r tornadele. vezi urzică moartă albă. 329 TRIFOIŞTE DE BALTĂ 336 troscoţel. vezi măceş. vezi mentă dulce. 337 urzici mortăreţe. 339 verbină acrişoară. 337 urzică creaţă. 288 ţeapă. vezi măceş. 259 vână de hamei. vezi hibiscus. 303 trei fraţi. vezi ceapă-praz. vezi urzică moartă aibă. 299 trandafir de China. 342 vinie. 283 VÂNĂTĂ. vezi trei fraţi pătaţi. vezi măceş. vezi trandafir de dulceaţă. 336 TREI FRAŢI PĂTAŢI. 266 vărăguţe. vezi trandafir de dulceaţă. 299 trandafir de câmp. 260 ţepoi. vezi lămâiţă. 306 văsileac. 260 ţimbrişoare. vezi genţiană. 336 trifoi de lac. vezi trifoişe de baltă. 337 urzică moartă. 339 VERBINĂ MIROSITOARE. vezi hibiscus. vezi ceapă-praz. vezi nalbă de pădure. 299 tună. 324 trandehir. 336 trifoi de baltă. 303 vie sălbatică. 284 trandafir sălbatic. 324 trandafi]. vezi busuioc. vezi urzică moartă albă. vezi iarbă neagră. 341 VIOLETĂ. 337 V vareh. 335. vezi violetă. 284 TRANDAFIR DE DULCEAŢĂ. 292 ţâţă forcotedi. 336 trifoişte. vezi frag. vezi iarbă de mare. vezi trandafir de dulceaţă. vezi paracherniţă.

314 zambile de câmp. vezi violeta. 342 voioşniţă de albini. 341 viţiu. vezi măceş. 266 viţă de hamei. 320 Z zadă. 283 VIŢĂ DE VIE. vezi hamei. vezi pin. vezi cireş. 299 . vezi violetă. vezi trei baţi pătaţi. 341 zgorghin. 333 viorică. vezi roiniţă.viorea.

vezi muşeţel mare. vezi pir. vezi mesteacăn alb. subsp. vezi portocal. 312 Crataegus oxycantha. 270 Agropyron rcpens. vezi lămâi. vezi anghinare. 260 Althaea officinalis. 315 ADium cepa. 296 E Elettaria cardamomum. vezi sămânţa dragostei. 254 B Betula alba. vezi angelică. vezi ananas. 250 Angelica archangelica. 327 488 . vezi păducel. vezi păducel. 292 Cynara scolymus. var. 307 Arctium lappa.INDICELE DENUMIRILOR LATINEŞTI ALE PLANTELOR A Achillea millefolium. vezi limba mielu­ lui. vezi muşeţel mare. ceapă-praz. sinensis. vezi iarbă neagră. vezi coada şori­ celului. 260 Allium porum. 287 Cerasus avium. 307 Crataegus monogyna. vezi nalbă mare. vezi cireş. vezi brustur. vezi praz. ceapă-praz. bigaradia. vezi ceapă. 257 c Calluna vulgara. 266 Cbamaemelum nobile. vezi mesteacăn alb. amara. 316 Citrus limon. subsp. 305 Betula pendula. 252 Anthemis nobilis. vezi portocal amar. 290 Cymbopogon citratus. 317 Citrus aurantium. 312 Citrus aurantiacum. vezi lămâiţă. 305 Borango officinalis. 310 Ananas cornosus.

vezi urzică moartă albă. vezi lucernă. 329 Hibiscus sabdariffa. vezi fenicul. 273 Fraxinus excelsior. 279 Fucus vesiculosus. 289 489 . vezi măghiran. vezi mentă piperată. vezi măslin. 283 vezi O Ocimum basilicum. 280 M Majorana hortensis. vezi ienupăr. 301 Malva sylvestris. vezi verbină mirosi­ toare. 259 Olea europea. 297 Melilotus officinalis. vezi creţuşcă. 293 H Harpagophytum procumbens. vezi busuioc. vezi frag. vezi trifoişte de baltă. vezi levănţică. J . 303 Menyanthes trifoliata. 322 Glycyrrhiza glabra. vezi nalbă de pădure. 308 Malpighia glabra. vezi eucalipt. vezi badian. 294 YJppia citriodora. vezi coada calului. vezi arborele sănătăţii. 337 \-avandula angustifolia. vezi frasin. vezi sovârv. vezi hibiscus. vezi pir. 276 Fragaria veşca. vezi cruşin. 336 G Gentiana Iuţea. gheara diavolului. vezi iarbă de mare. 302 Origanum vulgare. 274 Elymus repens. 271 Foemculum vulgare. vezi mentă dulce. vezi rotun­ gioară. 255 Medicago saliva. L Ilicium anisatum. vezi roiniţă. 256 Juniperus communis. vezi lemn dulce. 283 Hyssopus officinalis. 339 F Filipendula ulraaria. 269 Eucaliplus globulus. 275 I. vezi hamei. 330 Melissa officinalis. 277 Frangula alnus. 284 Humulus lupulus. vezi genţiană. vezi sulfină. 320 Mentha piperi ta. 285 Fumaria officinalis. vezi fumări(ă.Eleutherococcus scnticosus. 288 Lamium album. vezi eleu terococus. 315 Lquisetum arvense. 304 Mentha viridis. 281 Glechoma hederacea. vezi isop.

vezi viţă de vie. vezi cimbru de grădină. 299 Rosa centifolia. vezi măceş. vezi salce. 332 V . vezi mur. 313 . vezi vânătă. 325 Sambucus mgra. vezi cruşin. 323 Rubus fruticosus. 332 Tilia tomentosa. 342 Zea mays.z Vaccinium myrtilus. 324 Solanum melongena. 273 Ribes nigrum. vezi trei fraţi pătaţi. vezi cimbru. 332 Tîlia argentea. 320 Rhamnus frangula. 334 Rosmarinus officinalis. vezi coacăz negru. vezi cimbrişor. vezi tei (1). vezi anason. 264 Satureja montana. 335 Vitis vinifera. vezi porumb.p Parietaria officinalis. vezi păpădie. vezi tei (3). 332 Tilia platyphyllos. 264 Smilax salsapanlla. 332 Tilia europea. 298 Viola odorata. vezi lumânărică albă. vezi paracher­ niţă. vezi soc. vezi violetă. vezi tei (1). 263 H lia alba. vezi tei (3). vezi tei (3). vezi cimbru de grădină. vezi salae. 328 Saturqa hortensis. vezi salvie. vezi rozmarin. 314 R Raphanus sativus. 341 Viola tricolor. vezi tei (1). 262 Thymus vulgaris. vezi spirulina. 310 Pimpinella anisum. vezi tei (2). 306 Tbymus serpyllum. vezi ridiche neagră. vezi afin. vezi trandafir de dul ceaţă. 248 Verbascum thapsus. colivar niger. 332 Tilia cordata. 251 Pinus sylvestris. 330 T Taiazacum officinale. vezi pin. 332 Tilia sylvestris. 332 Tilia parvifolia. vezi tei (1). 267 Rosa canina. 325 Sahna officinalis. 319 S Salix alba. 332 Tilia grandifolia. 337 Spirulina. vezi tei (3).

296 Brasicacee. vezi genţiană. 307. vezi ridiche neagră. coada şoricelului. brus­ tur. muşeţel mare. 297. 276 Araliacee. 287 B Betulacee.INDICELE FAMILIILOR DE PLANTE CUPRINSE ÎN LUCRARE A Apiacee. păpădie. angelici. 257. coada şoricelului. 254. vezi soc. 274 Asteraceer vezi anghinare. 270. sulfină. 252. vezi limba mielului. 313 Cupresacee. 250 F Fabacee. vezi anason. 305 Boraginacee. 319 Grosulariacee. iarbă neagră. 267 491 . vezi coada calului. 254. porumb. lu­ cernă. 307. fenicul. 293. 330 Fucacee. 257. 283. 269 Ericacee. vezi hamei. muşeţel mare. 248. 328 Cianoficee. 292. vezi iarbă de mare. vezi coacăz negru. vezi spirulina. 330 Composite. 251. 285 c Canabacee. vezi anghinare. vezi etenterococns. 283 Caprifoliacee. 281 Graminee. 288 E Ecvisetacee. vezi ienupăr. păpădie. 283. vezi mesteacăn alb. vezi ananas. 315. vezi lămâiţă. 313 gheara diavolului. brus­ tur. G Genţianacee. gheara diavolului. vezi afin. pir. 270. 320 Bromeliacee. vezi lemn dulce.

264. vezi lumânărică albă. frag. vezi pin. 260. 293. rotun­ gioară.măceş. vezi frasin. 325 Scofulariacee. 324 0. 299/m u r. 289 levănţică.L Labiale. 316. vezi tei. 284. 320 . isop. mentă pi­ perată. 334 Rutacee. 330 Liliacee. 289. 266. nalbă de pădure. vezi busuioc. 325 sovârv. mentă dulce. portocal amar. 280 Pinacee. urzică moartă albă. 255 Malvacee.portocal. vezi arborele sănătăţii. 294. 297. trandafir de dulceaţă. pir. 314 Poacee. 319 R Ramnacee. 320 . 310 Meniantacee. 312 . mentă piperată. salce. sovârv. vezi eucalipt. 290. cimbru de grădină. 256 Malpighiacee. nalbă mare. 298 Solanacee. levănţică. 308. vezi cruşin. roiniţă. 304 . 322 . cim ­ brişor. 329. 262 . vezi vânătă. vezi anason. 323 . 323 . 251 . mentă dulce. vezi badian. 302 Papaveracee. 336 Mirtacee. isop.păducel. 310 492 . vezi ceapă-praz. vezi salcie. 259. vezi busuioc. fenicul. 264 .P Oleacee. 303 . ange­ lică. rozmarin. 279. T Salicacee. 315. vezi cireş. sulfină. salvie. vezi paracherniţă. vezi lemn dulce. vezi lămâi. 277. salvie. măghiran.cimbru. 304 . 262. 275 U Umbelifere. 301. roiniţă. rozmarin. vezi trifoişte de baltă. cimbrişor. 325 . 332 M Magnoliacee. 337 Lamiacee. vezi fumăriţă. 339 Tiliacee. 301. 322 . 306. 252. 303 .cimbru de grădină. porumb. 317 S. rotungioară. vezi lămâiţă. 292 -. 263 . lucerna. creţuşcă. 259. 276 Urticacee. 337 Leguminoase. măslin. 271. măghiran. 329/ urzică moartă albă. 273 Rosacee. 29 4 . vezi hibiscus.

342 Zingiberacee. violetă. 339 Violacee. 341 Vitacee. vezi trei Eraţi pătaţi. vezi verbină mirositoare. vezi viţă de vie. vezi sămânţa dragostei. 327 .v. 335.z Verbenacce.

.

........................... 394 INDICE DE BOU.................................................................... 18 CE NE POT OFERI COMPLEMENTELE ALIMENTARE?............................................................................ 24 MARILE MALADII ACTUALE ...................................................................491 .........................................3«1 „MARILE TRATAMENTE" DEPURATIVE ANUALE...................................................................................................................................... 31 BOLI CRONICE.. 379 PRODUSE COSMETICE NATURALE................................................................................... 474 INDICELE DENUMIRILOR LATINEŞTI ALE PLANTELOR .........................................................................................................................469 INDICE CU DENUMIRI POPULARE ALE PLANTELOR..................... 110 PLANTELE MEDICINALE ÎN CEAIURI ŞI CAPSULE................................................................................................. 7 9 CE PUTEM AŞTEPTA DE LA CAPSULELE CU PULBERE DE PLANTE ? ......................................................................................................................................................243 COMPLEMENTELE ALIMENTARE. SIMPTOME ŞI SINDROAME DESCRISE ÎN LUCRARE............... 370 DACĂ VREŢI SĂ VĂ FACEŢI SINGURI O CĂMARĂ PENTRU „HRANA VIE A SĂNĂTĂŢII"............................. ........................................... 344 BĂILE MEDICINALE................................................................................... AFECŢIUNI..........................................................................488 INDICELE FAMILIILOR DE PLANTE CUPRINSE ÎN LUCRARE......................................................... CE PCTEP AŞTEPTA DE LA PLANTE ? ..................CUPRINS INTRODUCERE.......................

.

reumatism.ŞTIINŢA HRANAI . ale sângelui. etc. în alergii. ^ % spasmofilie. de piele.. convulsii.MAURICE MESSEGUE MICHEL BONTE MPS 132 boli • 210 reţete Vindecări m iraculoase în boli cardiovasculare. căderea părului etc. ■ « « . afecţiuni digestive. frigidita­ tea. de nervi. obezi­ tate. excitaţia perma­ nentă. în diabet. în multe alte sufe<f rinţe generate de stress cum sunt astenia. în stări de şoc. im potenţa. rini­ chilor §1 organelor genitale.ă u i r ă vie VENUS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful