MAURICE MESSEGUE

MICHEL BONTEMPS

SECRETELE PLANTELOR
vindecări miraculoase

VENUS - ŞTIINŢA

Consilier editorial CORNEL SIMIONESCU

MAURICE MESSEGUfi M1CHEL BC NTEMPS GUERRIR NATURELEMENT © Robert Laffont Paris, 1987 Toate drepturile pentru versiunea românească aparţin Editurii Venus

MAURICE MESSEGUE MICHEL BONTEMPS

SECRETELE PLANTELOR
VINDECĂRI MIRACULOASE
Versiunea în limba română DOINA BRINDU

EDITURĂ

9

VENUS

I.E.P.

ŞTUNJA

- 1996__
CH1SINÂU

BUCUREŞTI

CZU 615.32:633.88

Coperta de SERGIU GEORGESCU Tehnoredactare de GEORGE DORU

M

3704030200-7

mănunt

ISBN 5 -3 7 6 —020 1 5 -0

Această lucrare este rodul unei strânse cola­ borări între cei doi autori, în acelaşi timp, Maurice Messeguâ a dat o atenţie deosebită plantelor şi capsulelor gelatinoase, iar Michel Bontemps a tratat singur complexele alimentare şi uleiurile esenţiale.

INTRODUCERE
MAURICE MESSEGUE-MICHEL BONTEMPS

Cu ani tn urma, Maurice Messegu6 ne-a zgâlţâit zdravăn, trezindu-ne la raţiu­ ne, readucându-ne la natură. Noi ne lăsaserăm „adormiţi" de comoditatea reme­ diilor chimice... „Droguri periculoase ce ne aduc o uşurare imediată, dar care subminează organismul şi ne pregătesc viitoarea boală. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a tras, cu puţini ani tn urmă, un semnal de alarmă: 60% din maladiile lumii occidentale sunt de origine iatrogena. Cu alte cuvinte, provocate, In mod cert, de un medicament. Trebuie să scăpăm de un asemenea drog. El ne transformă în consumatori de felurite tablete, capsule, drajeuri, condamnaţi să ne supunem lor. Legaţi de mâini şi de picioare In faţa chimioterapie!. Hipnotizaţi. Un singur om a cutezat să ridice glasul, singur: Maurice Mess6gu6. în rânduială stabilită, trusturile farmaceutice gândeau că-i vor lua uşor pielea. Dar omul avea pielea tăbăcită: 21 de procese tn care au depus mărturie magis­ traţi, medici, profesori. Maurice Mess6gu6 a deschis o breşă prin care s-a strecurat medicina naturală. Din nefericire, şi profitorii ei. Am asistat la naşterea unor fitoterapeut, medici sau nu, serioşi sau dimpo­ trivă. Dar ei n-au perceput semnalul Iui Maurice Mess6gu£: noi vindecăm prin dragostea ce o purtăm plantelor, prin dragostea pe care suntem tn stare s-o dăruim bolnavilor noştri. Scopul său nu era să înlocuiască remediile chimice cu o plantă, ci să ne reînveţe să avem noi grijă faţă de noi. să nu abdicăm in faţa bolii. Maurice Mess£gu6 înseamnă cimbru, rozmarin, cimbru de grădină şi salvie, dar şi copilaşii din Fleurance — satul lui natal — care nu mănâncă decât de la

7

şi din vitele şi păsările crescute pe lângă casă, nicidecum carnea albă, denaturată şi poluată pe care ne-o oferă măcelarii noştri, el înseamnă o viaţă întreagă de luptă împotriva poluării, pentru o dietă sănătoasă, contra minciunii, ipocriziei şi invidiei. Este preţui gloriei. Mess6gu6 este omul cu fruntea sus, care a ştiut întotdeauna să facă faţă. Care n-ar accepta niciodată să trăiască îngenuncheat Care, de 27 de ani, primeşte orice bolnav fără nici un onorariu. Să-l urmăm exemplul. El mi-a insuflat putere să mă bat, să am curajul să desfid ordinea prestabilită. N-a fost uşor. Fără exemplul său n-aş G îndrăznit niciodată. Fără ajutorul iui dezinteresat nici n-aş & reuşit. îi voi rămâne pe veci dator. Cât îi sunt de recunoscător că mi-a pus la îndemână dosarele lui, Gşele, cunoştinţele sale, că şi-a pus tot sufletul în confruntarea rezultatelor, a principiilor noastre de tratament! Dubla experienţă de Caţă ne-a permis să vă oferim reţete verificate, probate, sigure. S-ar putea ca nu toate să aibă o bază ştiinţifică irefutabilă. Va veni un timp însă In care totul se va schimba, ...medicina este aşa de conservatoare! Suntem însă siguri de eficacitatea lor, de lipsa lor de nocivitate. Ele reprezintă — adunate — rodul a 60 de ani de practică şi dragoste pentru meseria noastră. O experienţă de care suntem mândri.

MICHEL BONTEMPS

CE PUTEŢI AŞTEPTA DE LA PLANTE ?

Plantele vă pot vindeca. în situaţiile în care, foarte adesea, medicamentele n-au fost în stare de nimic. Condiţia este să le cunoaştem bine, să le alegem cu grijă, să fie de bună calitate, respectiv, nepoluate, sănătoase, şi să ştim din ce regiune provin, mai ales după catastrofa de la Cernobâl. Dar ele singure nu vor reuşi întotdeauna să vindece. în SIDA, în cancere, peritonită, viroze acute, nu vor avea cum să acţioneze. în general, pentru afecţiunile în care este ne­ voie să se intervină rapid, brutal, cu doze de şoc, numai medi­ camentele chimice sunt eficace. Ceea ce nu înseamnă că plantele sunt inutile în toate bolile grave, căci ele, de exemplu, au dat rezultate uluitoare în cazul leprei! Vegetalele sunt prieteni ce vă ajută să reacţionaţi, ce vă „tre­ zesc" şi vă dinamizează circuitele imunitare, organele slăbite. Dacă sistemele proprii de apărare naturală sunt complet scoa­ se din circuit, dacă organismul dumneavoastră nu mai e în stare să lupte — parţial sau total, temporar sau definitiv —, trata­ mentele simple nu vor putea face nimic pentru dumneavoastră. Trebuie apelat şi la ajutorul chimiei moderne. Doar ea singură va şti, o perioadă, să vă aducă substanţele pe care corpul nu mai

. Dar. agresivă.. de luptă. Iar când nu mai sunt bărbaţi pe care să-i trimiţi pe front. se declanşează o alertă de proporţii în interiorul orga­ nismului. care vă făgăduiesc să vă vindece de boli deosebit de grave „în doi timpi şi trei mişcări“ ! încredeţi-vă în medicii specialişti. depresiunii. Toate organele se apără: creşte numărul de globule albe. sărăcită. în cea mai mare parte a lor boli datorate stressului. ambele indispensabile pentru combaterea bolii. în urgenţele majore. naţiunea este stoarsă. potenţialul dumneavoastră vital se prăbuşeşte. nu vă lăsaţi orbiţi de chimioterapie. La început este vorba de un „stress benefic4. Ea nu poate vindeca maladiile cronice. Apelaţi la ea doar în cazurile extreme. dacă o atare stare de alertă. se prelungeşte. Şi pentru a înţelege mai bine. O atare medicină este poluantă. Totodată. când nu mai există nici mâncare nici minereuri din care să se toarne noi tunuri. Pe scurt. STRESSUL Tot ceea ce obligă organismul să reacţioneze îl aduce într-o stare de stress. benefică. aidoma unei naţi­ uni în timp de război. ruinată. Nu vă lăsaţi traşi pe sfoară de promisiunile unor falşi „tămăduitori” lipsiţi de scrupule sau.este în stare să le secrete sau să vă indice antibioticele capabile să stopeze o invazie microbiană de mare anvergură. pur şi simplu. „se dau dispoziţii" pentru o bătălie generală. traumatizantă. obo­ selii etc. 10 . tre­ buie să ştiţi în ce constă fenomenul de „stress“. acti­ vităţile secretorii ale glandelor suprarenale sunt mai accelerate. nişte igno­ ranţi. Şi ea are anu­ mite limite pe care deseori se hazardează să le depăşească.

. Apărarea — imunitatea naturală — dumneavoastră. s-au îndopat cu pumni de calmante. o lună sau. remediul generând chiar el răul. mai rău. apare ceea ce numim „stress". Condamnaţi să înghită zilnic otrava prescrisă. creştere în greutate rapidă. antidepiesive. în mod cert.MS. Dacă tratamentul medicamentos durează o săptămână. O. teamă. o reacţie imediată de apărare. permite instalarea unor simptome ce carac­ terizează boala cronică: oboseală. deoarece un produs chimic provoacă. două luni. slăbită.. Terapiile naturale.La fel se întâmplă şi ca organismul dumneavoastră. anxiolitice. depresie. ea va duce la epuizarea resurselor imunitare. vă veţi îmbolnăvi. Şi asta timp de o lună.„stressul cel rău“. (Organizaţia Mondială a Sănătăţii) a lansat un aver­ tisment încă de acum câţiva ani. prea epuizat. Analizele o dovedesc: anumite medicamente chimice sunt de­ celabile în sânge şi la doi ani după ce au fost înghiţite! Dacă administrarea remediilor chimice mai este şi prelungită în timp. astm. Mai mult din 60% din bolile lumii occidentale sunt de origine 11 .. ani de-a rândul. dezorganizată. din partea organismului. şi doar ele singure. Imaginaţi-vă ce se întâmplă în organismul acelor sărmani su­ ferinzi care. cădere a părului etc. ei se autocondamnă să rămână bolnavi pe viaţă. veţi avea de luptat — pentru eliminarea unor atare remedii indezirabile — în acelaşi fel ca şi împotriva unui microb sau a unui virus. un an sau chiar mai mult. el nu mai poate reacţiona. eczemă. în faza în care.. hipotensoaie. iar dum­ neavoastră nu veţi mai avea puterea să reacţionaţi: veţi intra în starea de „stress rău". de respingere. Chimioterapia nu poate nimic. pierdere de memorie. urmare a efectuării unor anche­ te. insomnie.. în asemenea situaţii. pot fi eficiente. impotenţă.

în stare să facă atâtea pentru sănătatea dum­ neavoastră. trebuie ca ele să fie „curate". într-o anchetă din 198? : „11 mărci de ceai de tei din 17. de plante medicinale. Există destul de multe boli pentru care plantele sunt de neînlocuit. atât de utilă într-o multitudine de cazuri grave. nepoluate! în faţa cererii. in­ secticide. învăţaţi să vă purtaţi singur de grijă.14 mărci de ceai de mentă 12 . după toate aparenţele. unele chiar periculoase pentru sănătatea noastră sau. pot tot aşa de uşor s-o şi distrugă. din rezultatele unor anchete făcute de mai multe cotidiene. Refuzaţi remediile mirobolante ale unor escroci în ale medicinei. sunt mai multe. deseori. Altfel. în aceeaşi măsură. şi mai r&u. 60% din maladiile a căror origine a putut E i stabilită! Dar celelalte ? în realitate. Fiţi atenţi la calitatea plantelor pe care le consumaţi. în permanentă creştere. franceze: — 50 millions de consomateurs afirmă. a reuşit să creeze propriile ei afecţiuni. conţin doze mari de reziduuri chimice. Majoritatea plantelor importate (în Franţa. atenţie. profitori ai disperării umane. pe care le îngrijeşte agravandu-le. Rămâneţi stăpânul propriului dumneavoastră corp. Dar. cancerigene. ucigaşă! Plantele astea. dar. nu acceptaţi să vă lăsaţi aserviţi şi drogaţi de „noile molecule chimice". adică datorate administrării intensive sau prelungite a unui medicament. numai pentru luare-aminte. Medicina modernă.iatrogena. infuzia aducătoare de sănătate se poate transforma într-o fiertură diabolică. Vă vom cita. culturile se intensifica graţie unor mari cantităţi de erbicide. 80% dintre ele sunt din import) sunt poluate şi. de renume. fungicide.

(limite maximale de reziduuri)... pe care ni le propun azi farmaciştii.. nu există nici o legislaţie clară în ceea ce priveşte limitele maxime de re­ ziduuri admise în plantele numite medicinale. în octombrie 1985.D. Olanda au stabilit regulamente de L. apoi condiţionate (încapsulate) aidoma unor medicamente. deşi provin. şi P. este regretabil faptul că breasla farmaciştilor nu este mai vigi­ lentă în ceea ce priveşte calitatea produselor pe care le reco­ mandă ! 13 . existente în co­ merţ. D. Dar ce sunt. în 1985: „Dacă doar 50% din pestiddele conţinute într-o plantă trec în «tisana» dragă inimii bunicilor noastre. Or. în aceeaşi măsură. măcinate în totalitate şi transformate într-o pulbere fină. Italia. dar ceea ce este şi mai adevărat e că respectiva pudră de plante conţine şi toate reziduurile de praf şi pesticide". e mai uşor de luat şi nici nu are un gust neplăcut». Or­ goliosul slogan publicitar «Efectele unei infuzii într-o singură capsulă».din 28 sunt poluate. din faimoasele «gelule» cu pulbere de plante — capsule gelatinoase — . — 50 millions de consumateurs spune. din 1978. conţin doze foarte mari de D. în Franţa. Dacă nu se iau în calcul şi numai ceaiurile speciale pentru sugari.M. Belgia.. care adaugă: «Capsula este mult mai concentrată. Germania. vândute ca atare.. şi din far­ macii şi de aiurea". conţinutul incriminat este absorbit 100%.. — 50 millions de consomateurs răspunde. cumpărate din farmacii.-ul este interzis în Franţa. de fapt. M. sub titlul Ciuma sau pesticidele: „Din opt ceaiuri sedative. Mai mult. dozele de pesticide (şi ce pestidde!) sunt scandaloase. poate părea foarte adevărat. Elveţia. reco­ mandate copiilor. capsulele astea? Plante uscate.D. doar două sunt fără pesticide sau conţin doze admisibile.. foarte la modă.T.. în schimb.R. La fel de revoltător e şi faptul că.T.

în vederea creşterii ren­ tabilităţii culturilor. Ministerul Sănătăţii nu le-a stabilit încă. Cantităţi uluitoare ce se regăsesc apoi în plantele usca­ te. G foarte grav. Procedura este obligatorie în multe ţări europene: Germania. defoliante. spune. Italia. Belgia. iar din ei. în 1986. plus cele pentru sugari. acceptând să se facă ecoul preo­ cupărilor noastre. 277 de agricultori au fost intoxicaţi cu produsele pe care le uti­ lizau.. în ce constă ea ? Ea vă garantează limitele maximale de reziduuri conţinute în plante. plan­ tele refuzate în alte ţări pot fi vândute aici fără nici un risc! 14 . din 1978 şi până în 1981. Fiecare ţară are propriile sale normative. decorticante) puse în vânzare liberă. utilizate în mod obişnuit. într-un interviu cu Maurice Mess£gu6: „La ora actuală.M. care pot antrena moartea! — Medicines douce.R. peste un anume prag. erbicide. în laborator se face o analiză pentru depistarea produ­ selor chimice. ne otrăvim lent şi în deplină cunoştinţă de cauză!“ — în Que choisir ? — 1986 — sub titlul Moartea la vânzare. în care atare substanţe trec în proporţie de 100%!“ CUM VĂ ALEGEŢI PLANTELE MEDICINALE? Există un singur criteriu valabil: garanţia oferită de L. Dacă respectivele reziduuri sunt în cantităţi infinitezimale. mai ales ştiind că 30-40% din produsele chimice se dizolvă în apa de ceai.. natura trebuie impulsionată cu kilograme de pesticide. Elveţia. Dimpotrivă. Austria. devin foarte periculoase pentru om. 57 au decedat!“ Que choisir ? ne dă lista tuturor acestor produse (insecticide. Şi nu mai vorbesc de capsule. Olanda.Cu ceaiurile de plante. Deci. Facultăţile de farmacie au studiat dozele ce nu tre­ buie depăşite. nu sunt nocive. Pentru Franţa însă. citim: „Ziarele ne relevă faptul că.

dar să-ţi distrugi echilibrul biologic ? Iar dacă am ajunge să „preţăluim" şi sănătatea. nici nu poate fi vorba de o atare sumă. pentru că mâna de lucru este prea scumpă. Astfel vor reapărea şi culturile de plante medicinale. dar nu vă vor periclita sănătatea.Anumiţi comercianţi de plante medicinale. Majoritatea preferă să aleagă plantele mai ieftine. de vreme ce nu aveţi nevoie decât de 25 g pentru ceaiul dumneavoastră? Contează oare aşa de mult să economiseşti doi franci. fiţi exigenţi. loturile de plante.. pe de o parte. vă putem confirma că. Până atunci.. Doar girul L. Situaţia se va prelungi atât timp cât guvernul francez nu va institui obligativitatea unor astfel de analize. ce ne zbatem pentru a găsi plante de calitate. în mod sistematic. Rezultatul: cimbrul din Franţa costă de patru până la de zece ori mai mult Dar ce importanţă are. în Franţa ele sunt pe cale de dispariţie. este foarte greu să-ţi procuri un material vegetal corespunzător criteriilor noastre de selecţie. îşi trimit. fără ca nimeni şi nimic să-i oblige la o atare conduită. cele ce le aduc un maximum de profit. la analiză. Sperăm din suflet că aceste analize vor deveni obligatorii Ceaiurile dumneavoastră vor fi ceva mai scumpe. şi îşi impun să respecte un caiet de sarcini foarte strict. Din păcate. sunt tare puţini.. în Franţa. preocupaţi atât de calitatea mărfii cât şi de sănătatea consumatorilor. iar pe de altă parte.R. de-a dreptul ridicolă! Cei oe vă cumpăraţi plante pentru a vă menţine în formă. iar în Franţa vor fi vândute cele mai poluate! Noi. vă poate proteja sănătatea! 15 .M. deoarece randamentul lor este mai scăzut decât în ţările unde chimizarea agriculturii nu este controlată. cele mai bune plante vor ajunge în alte ţări — acolo unde verificările de laborator sunt legiferate — .

cu stiloul în gură! Dar şi tot „curăţind" şi „răs-curăţind" plantele.. streptococul etc. Ele vă pot fi prescrise numai de un medic şi vândute doar de un farmacist. dar magazinul dumneavoastră trebuie să-şi poată procura rezultatele analizelor întregului lot de plante în cauză! PLANTELE PERICULOASE Anumite plante sunt deosebit de nocive pentru sănătate. ca stafilococul auriu. ele nu reprezintă tn mod cert viaţa. efectuarea unor probe bacteriologice e o muncă de rutină. care va şti să vă pună în gardă asupra folosirii lor abuzive. doar pentru ca să le arunce praf în ochi. transformându-le în ceva inert. 16 . încearcă să-i tragă pe sfoară. făcând tot felul de analize lipsite de interes. cu denumiri redutabile.Nu vă lăsaţi păcăliţi de acele firme care. Cum să evităm o atare situaţie.. fac parte integrantă din viaţa noastră cea de toate zilele: înghiţim infinit mai mulţi într-o cafenea sau când rămânem pe gânduri.. Deocamdată mult mai important este să verificăm prezenţa substanţelor chimice.R. Azi. „fără viaţă".M. Nu din întâmplare toate aceste mărfuri au un mic desen sugestiv pe etichete. capul de m ort! Deci.. dar o pot pune în pericol pe a dumneavoastră. omorându-le. pretindeţi şi marca de L. E bine de ştiut dacă plantele noastre conţin sau nu nişte germeni patogeni. vom afla ulterior. când cumpăraţi plante sau derivate din plantele medi­ cinale. Dar astfel de microbi. simţind neîncrederea consumatorilor. al­ tele sunt dificil de utilizat. este posibil să le degradăm calităţile terapeutice. Nu numai că trebuie să figureze pe ambalaj.

Nu-i ascultaţi pe atotştiutorii ăia de vrăjitoraşi care. Dacă unele plante. Noi vă recomandăm numai specii ce nu sunt deloc pericu­ loase. ca urmare a experienţei acumulate.. pe care noi le apreciem ca fiind deo­ sebit de interesante. într-o zi. ne vom schimba părerea. nu fac parte din lista Consiliului Superior de Igienă — fără ca prin asta să comporte vreun risc —.. Trebuie să vă îngrijiţi. şi ne-au dat numai rezultate deosebit de satisfăcătoare. Poate că. habar neavând de nimic. dacă până atunci nu-şi vor modifica opiniile chiar instanţele oficiale! .. dar fără să riscaţi nimic. Ceea ce nu înseamnă şi fără rezultate. Le prescriem de mult timp. Pentru noi. vă vom atrage atenţia asupra lor. ele nu sunt decât binefăcătoare. amestecă la inspiraţie o panoplie întreagă de plante toxice sau veninoase.

o atare formă de prezentare este. ori când şi cum să folosim un macerat. cimbrul etc. mult înaintea lui Hristos. contraindicaţiile. A trebuit să aşteptăm Evul Mediu pentru ca să avem sufi­ ciente informaţii asupra felului în care vor fi întrebuinţate pul­ berile de plante. cea pe care o preferăm. tradiţionale.. De sute şi cbiar mii de ani. se găseau doar în mâinile spiţerilor. le-au fost clar şi cert consemnate. noi uti­ lizăm — ca produs de comercializare — ceaiurile (tizanele. in­ fuziile). fiertura. cum să prepari verbina. Cartea lui Hermes Trismegistul ne indica.. rozmarinul. Multe alte lucrări provenite din China. în acele vremuri. Părinţii. efectele lor tera­ peutice. Siria ne învaţă când sunt bune decocturile sau infuziile.CE PUTEM AŞTEPTA DE LA CAPSULELE CU PULBERE DE PLANTE ? în magazinele cu plante medicinale. decoctul. Egipt. bunicii şi strămoşii noştri îndepărtaţi cunoşteau în amănunt diferite moduri de preparare a ceaiurilor — infuzia. care. de departe. De ce să nu o recunoaştem. în ceea ce priveşte dozele de administrare prescrise — posologia lor — nu apar informaţii decât abia în lucrări (de spe­ cialitate) ale secolului 19. 18 .

.. nu uitaţi că prima cauză a bolilor modeme este accelerarea ritmului de viaţă. obişnuiţi-vă şi reobişnuiţi-vă să vă rezervaţi o marjă de timp necesară preparării pe îndelete a ceaiului zilnic. alegeţi capsulele dacă sunteţi presaţi fie de timp. modeşti învăţăcei. activă. cum sunt cimbrul şi rozmarinul. avantajele incontestabile pe care le oferă! Dar cum în toate situaţiile e bine să fim moderaţi. Oare şi mai eficace ? Şi-apoi. a căror prescriere este în continuare valabilă pentru o sumedenie de cazuri. Şi e mult mai simplu să le ţii în geantă sau în buzunar.Noi. Ca să evitaţi un atare stress. toate esenţele pe care le conţin. Totodată. Astfel că suntem siliţi să re­ cunoaştem. ci numai în alcool sau ulei. fie de nevoia obţinerii unor acţiuni rapide. ele nu contravin principiilor pe care se bazează medicina practicată de noi. Capsulele ge­ latinoase cu pulberi de plante reprezintă medicamente majore cu efect foarte rapid şi deci mult mai violent. preferăm să ne încredem în înţelep­ ciunea poporală şi în propria noastră experienţă. ori a unor rezultate prompte. utilizarea capsulelor este infinit mai compatibilă cu modul de viaţă modernă. răbdare şi re­ echilibrare ? Bineînţeles. deoarece o parte din ele nu sunt solubile în apă. Iar gustul neplăcut al plantelor amare nu mai esie deloc resimţit. din punct de vedere practic.. De pildă. alcătuită din iubire. nu pun în libertate. nu permit decât extracţia principiilor ac­ tive solubile în apă. şi astfel veţi fi păşit deja pe calea vindecării! RESPECTUL FAŢĂ DE PRINCIPIILE ACTIVE Ceaiurile. plantele oleo-eterice. într-o infuzie.

Or. în pulberea de plante vom găsi toate aceste com­ ponente. extrăgând doar elementul activ princi­ pal — sau reconstituindu-1 pe cale chimică — . practic. Farmacia modernă. întregul lor este cel ce are maximum de eficacitate. de înghiţit cu un pahar cu ap ă! Gustul: gata cu amâreala. chiar sute de constituenţi şi doar însu­ marea lor. plantele au zeci. trebuie să ştim exact cum să le utilizăm.în schimb. de suma proprietăţilor ei. astfel că veţi putea beneficia. pentru că aveţi la dispo­ ziţie toate principiile active conţinute în plantă! Dozarea este fără cusur. nefiind posibilă nici o eroare. de preferinţă într-o moară cu piatră. rapiditatea utilizării: două-trei capsule. Pulberile de plante va oferă integral planta. capsulele nu au nici un gust! Eficacitatea optimală: este evidentă. în fine. Or. apei. iar învelişul de gelatină este total neutru. CUM SUNT UTILIZATE CAPSULELE Administrarea este uşoară.. greutatea lor în miligrame e calculată strict. ea joacă un rol primor­ 20 ... nu există decât planta şi nimic altceva: capsulele (gelulele) conţin vegetale uscate şi măcinate. pentru ca să ne atingem sco­ pul propus. fără ajutorul vreunui produs chimic. dar.. pierde o mare parte din potenţialul terapeutic al întregii plante. Ne-am lămurit că pulberile vegetale conţin toate principiile active din plantă cu excepţia. AVANTAJELE CAPSULELOR DE PLANTE în primul rând.

Ceea ce nu este întotdeauna valabil şi pentru faimoasele molecule chimice! Perioadele de utilizare: de preferinţă. efectuarea unei cure este obligatorie: — primăvara organismul trebuie curăţat de toate deşeurile acumulate în timpul iernii. astfel încât să putem profita din plin de soare. Dozarea (posologia) ideală: şase până la nouă capsule zilnic. având întotdeauna grijă să bem suficient de multe lichide. o dezintoxicare. încât dinamizarea principiilor active să fie asi­ gurată. mare. trebuie să le înghiţim împreună cu o cantitate de lichid suficient de mare. ca să-şi menţină o formă fizică excelentă. nu uitaţi că. In aşteptarea iernii ce va urma. 21 . Pentru a vă menţine sănătatea. — toamna. tonusul organismului trebuie să atingă cote maxime pentru a se apăra împotriva oboselii. fără de care schimburile organice nu sunt posibile. Pentru ca randamentul capsulelor să fie cât mai crescut po­ sibil. Respectând cu stricteţe cantităţile prescrise. conţine în jur de 70% apă. agresiunilor microbiene. aidoma tuturor ţesuturilor vegetale. puteţi fi siguri de perfecţiunea acţiunii terapeutice şi de lipsa cfectelor secundare. este iar necesară o curăţare. Se recomandă. Corpul uman. de vacanţe! Pe scurt. când toate or­ ganele corpului uman funcţionează în ralanti.dial în echilibrul nostru biologic. repartizate în trei prize. bineînţeles. trebuie să urmăm ritmurile ancestrale pe care ni le-a imprimat natura. în cure lunare de câte 21 de zile. — vara şi iarna. mai multe reprize anual. este bine să utilizaţi plante ce au acţiune depurativa asupra sângelui şi a ficatului. zăpadă. alegeţi acum plante ce revigorează sângele şi rinichii. munte. iama te agiţi mai puţin şi te fortifici. la fiecare schimbare de sezon.

Fumăriţă — între mese. O plantă aleasă în vederea activării drenajului va da rezultatul scontat dacă este luată înainte de masă. pentru revigorare şi la culcare. ci cam tot atâtea tipuri de reţinere 22 . dar între mese. dacă doriţi să scăpaţi de celulită! Şi exemplele pot continua la infinit. iar cele cu efecte digestive sau stimu­ latorii numai după ce aţi mâncat. Momentul înghiţirii lor este foarte important. Cimbrul — în timpul meselor. ca să înlesnească activitatea hepatică. va fi luată în timpul meselor. după ce am mâncat. vara eşti în plină activitate şi consumi. una care favorizează asimilaţia trebuie ingerată în timpul mesei. la prânz şi seara. pentru uşurarea digestiei. „o celulită". după şi în timpul meselor principale. cu con­ diţia să evităm. cu atenţie. când se urmăreşte degaja­ rea bronhiilor. plantă cu efecte terapeutice digestive. pentru dinamizare. să le luaţi înainte. Constituenţii fiecăreia sunt atât de numeroşi şi acţiunile lor terapeutice într-atât de variate încât este inutil să multiplicăm numărul. încât alegerea lor exactă pentru o acţiune strict delimitată ar fi posibilă doar dacă ai studia. Pot fi utilizate mai multe plante deodată? Bineînţeles. calmante şi revigorante. Pentru noi. principiile active ale acestor atât de simple vegetale fiind atât de complexe. clar. pentru curăţarea sângelui şi după. nu există. folosirea simultană a mai mult de patru sau cinci sorturi de vegetale. Angelica. Vă sfătuim să vă repartizaţi capsulele în trei reprize: dimi­ neaţa. iar în funcţie de acţiunea pe care doriţi să o aibă. Trifoiştea de baltă — după masă. ca regulă generală. fiecare caz în parte. La fel de importantă este şi cunoaşterea efectelor secundare. şi între ele. dacă ne interesează acţiunea ei digestivă. toamna faci o curăţire de fond.primăvara reîmprospătezi totul. de pildă. în calitate de calmant.

atâtea categorii de oboseală câţi obosiţi există! CAPSULELE (CELULELE) VOR ARUNCA CEAIURILE ÎN UITARE? în nici un caz. toamna sau pentru remedierea celulitei). înlăturarea oboselii. pentru calmare. în unele intoxicaţii etc. facilitarea drenajului (primăvara. în stări febrile). ori când este vorba de persoane ce trebuie să bea multe lichide pentru ca astfel să elimine mult şi rapid (de exemplu. Capsulele sunt mult mai potrivite când este necesară stimu­ larea tonusului.). anumite plante se vor administra sub formă de ceaiuri. Iar în funcţie de fiecare caz în parte. Acesta este motivul pentru care noi recomandăm.a apei căţi pacienţi suferă de aşa ceva. îmbunătăţirea digestiei şi. Ceaiurile (tizanele) vor fi preferate pentru creşterea diurezei sau favorizarea sudaţiei (de exemplu. ceaiuri şi capsule în cadrul aceluiaşi tratament. după anes­ tezii. . de cele mai multe ori. iar altele sub formă de capsule. atâtea reumatisme câţi reumatici sunt. în afecţiuni cardiace. în anume situaţii. cele două moduri de utilizare putând şi tre­ buind să coexiste. el având astfel şi o mai mare eficacitate şi un efect mai rapid.

dar vă vor ajuta să nu aveţi nevoie de. Dar toate acestea au un substrat într-adevăr concret. Fără ele. ori este vorbă de fantasmele unor înnebuniţi de ecolo-macro-bio. din păcate. în multe cazuri. se poticneşte. îşi face loc boala. la nivel celular. întreaga stare de sănătate a individului va avea de suferit. nu se mai produc.CE NE POT OFERI COMPLEMENTELE ALIMENTARE? Dacă doriţi cu adevărat să vă menţineţi sănătatea. o ia razna. încât deseori este greu de dozat. organismul se mo­ leşeşte. complementele alimentare sunt. Inevitabil. acei cavaleri ai tristei figuri şi-ai ispăşirii perpetue? Nici pomeneală! Complementele alimentare sunt categoric indispensabile şi din ce în ce mai greu de găsit în componenţa alimentaţiei modeme.. fie. Se instalează panica. doc­ torii! Dar să lăsăm la o parte şaradele! Ce este acela un comple­ ment alimentar? Un produs vital pentru organism — dacă doriţi să fiţi sănătoşi — . Ele nu sunt nişte medicamente. nişte catalizatori.. asimilează aiurea. şi mai rău. De fapt. deci impulsionează anumite reacţii chimice. dar care se găseşte în atât de mici cantităţi. respectivele reacţii fie că sunt de proastă calitate. aveţi din ce în ce mai multă nevoie de atare complemente. 24 .

I.5 mg Vitamina Bi 1. Lista creşte de la an la an.A. Vitamina E 60 mg Vitamina C 1.prea rafinată: amestec de zahăr alb.F. Vitamina A 400 U.I. came cu hor­ moni. pâine albă.6 mg Vitamina B2 2 mg Vitamina Bâ 3 gamma Vitamina B12 IOO gamma Vitamina H (biotina) 400 gamma Acid folie 18 mg Acid nicotinic (PP) 800 mg Calciu 2 mg Cupru 50 gamma Crom 10 mg Fier 1. Vitamina D 15 U.I. vitaminele şi acizii aminaţi (aminoacizii). oligoelementele. americană (Drugs and Foods Administration) a alcătuit şi o listă cu ceea ce noi denumim AN .C (Apports Nutritionnels Conseilles). stropite cu pesticide şi tot felul de alte chimicale! Care sunt substanţele astea atât de vitale? în principal.5 mg * Fluor 350 mg Magneziu 4 mg Mangan 50 gamma Fosfor 15 mg Zinc **- 25 . Necesarul nostru zilnic este atât de real încât faimoasa D. Iat-o aşa cum arată ea în prezent: 5000 U. E doar un început. legume crescute prea repede.

breasla farmaciştilor va fi nevoită să-şi schimbe atitudinea. bineînţeles. dozat cu fineţe. oligoelemente sau aminoacizi. ceea ce antrenează dezechilibrarea sănătăţii în ansamblu. Căutaţi produse sănătoase. fie ele de stat ori particulare — n. în magazinele dietetice veţi găsi însă asemenea complemente alimentare. trad. al căror deficit i-a perturbat me­ canismele fiziologice şi al căror aport. sunt foarte interesaţi de su­ biectul pe care îl discutăm. mărturie fiind şi cantităţile incredibile de complemente alimentare existente în toate marile lor maga­ zine! în timp ce în Franţa chiar şi numai vânzarea unei amărâte de vitamina C. D. iar dintre aminoacizii esenţiali nu este menţionat nici unul — deşi au un rol principal în organism. va com­ pleta lista treptaL Ne putem încrede în americani. fără ajutorul nici unui produs chimic! Este de la sine înţeles că o atare terapie nu trebuie aplicată decât temporar. scopul lor fiind reechilibrarea unei alimentaţii ca­ renţial (la noi în ţară există în marea majoritate a farmaciilor. de cele mai multe ori. spre mai binele sănătăţii şi frumuseţii noastre.F. să-i oferim organismului acel ansamblu de vitamine.NECESARUL ZILNIC Până în prezent. vă va restabili în scurt timp.A. provoacă o adevărată revo­ luţie! Şi totuşi. Cu atât mai mult cu cât vă daţi scama că alimentaţia dumneavoastră este deficitară. în afara farmaciilor. studiile actuale nu au reuşit încă să determine şi în ce cantitate. Ce trebuie să facem? Simplu. Dar. Dar de ajutat să vă reechilibraţi trebuie să vă ajutaţi.). din cele 69 de oligoelemente doar 10 sunt luate în calcul. nu lipsa unui singur complement generează boala ci a mai multora dintre ele. legume 7 9 9 26 .

toate acestea nu sunt condiţii pe care organismul dumneavoastră să le poată accepta fără să crâcnească. având astfel alimente nepoluate. Ca să vă ajute cu adevărat. să te tâmpească zgomotele.N. în aştep­ tarea acelor zile în care veţi reuşi să vă procuraţi alimente cât mai aproape de starea lor naturală sau. pe care americanii le con­ sumă cu lăcomie! Ele vă vor „pune pe picioare".cultivate biologic. CELE MAI BUNE COMPLEMENTE ALIMENTARE Cele mai bune nu înseamnă neapărat şi cele mai simple. .-uri este denumit.C. Atunci. Deci în compoziţia lor vor exista toate acele A. complex. de noi. Lăsaţi-1 să-şi regăsească propriu-i ritm. şi mai bine.. Iar cea mai bună metodă să vă apăraţi sănătatea este să vă amenajaţi singuri o mică grădină.. să le cultivaţi. starea de stress nu se va mai instala sau va dispărea.C. veţi învăţa ritmurile sezoniere! Să trăieşti între ziduri de beton.N. fără chimicale. Lăsaţi-1 să respire. adoptaţi complementele alimentare. în care să cultivaţi legumele. inexistente în alimentaţia dumnea­ voastră.-uri care. totdată veţi face si i o muncă fizică reconfortantă. vă sunt absolut necesare pentru a vă reface. ele trebuie să suplinească toate carenţele ce v-au dezechilibrat sănătatea. came de la vite furajate natural. dar mai gândiţi-vă să vă lăsaţi şi un timp pentru a trăi. să te înece gazele de eşapament. să alergi prin supermagazine. păsări de la fermieri particulari.. N-aveţi grădină? Sunteţi angrenat în această spirală devastatoare a vieţii modeme?. Ansamblul alcătuit de două sau mai multe A..

Ele pot varia la infinit. Indiferent de ce boală suferiţi. se va găsi un complex care să vă ajute! Ceea ce nu înseamnă că doar el.Orice complex de acest tip nu trebuie să conţină decât sub­ stanţe naturale şi să acţioneze asupra unui anume sindrom: obo­ seală. constipaţie. iar dumneavoastră vă veţi însănătoşi cât ai bate din palme! Dar acţiunea lui va fi benefică. pierdere de memorie. aidoma simptomelor de boală pe care le pot trata. este medicamentul minune. de unul singur. cereţi şi sfatul medicului curant. în orice caz. . creştere în greutate etc.

BOLILE .

.

Chimioterapia este incapabilă să 31 . cu acţiune blândă. deci atât adaptate fiecărui individ în parte. durerile de stomac. Nu ştim un „remediu-miracor pentru oboseală. Să vedem care sunt: oboseala. pe care noi le grupăm în trei ca­ tegorii : — boli de nervi. celulita. Atare tratamente trebuie să fie gândite „pe măsură". hemoroizii. căderea părului. Dar ştim foarte bine să alcătuim scheme de tratament pe bază de plante. nervozitatea. Deseori aici se vădeşte slăbiciunea. spas­ mofilia. Ele devin un adevărat flagel social. insomnia. pierderea de memorie. în materie de calamităţi nimic nu s-a schimbat Problema este că respectivele maladii sunt în plină recrudescenţă. spasmofilie sau hipertensiune.MARILE MALADII ACTUALE Maladii „actuale"? Cum adică? Bolile astea nu existau şi înainte ? Câtuşi de puţin. — căderea părului. eficace. iubite cititor. vălicele.. — creşterea în greutate.. reumatismele. anxietatea. durabilă. obezi­ tatea. progresivă. cât şi scopului propus. obezitate. hipertensiunea. călcâiul lui Achile al medicinei chimice oficiale.

eGcace. oligoelemente. Dar ce dezastru lasă în urm ă! A fost stins focul. Ea este de neînlocuit în caz de urgenţă.. de poluarea alimentelor. Posibilităţile lui de apărare fiind depăşite. deoarece niciodată cauzele nu sunt tra­ tate în profunzime. de civilizaţie sau cronice. de zgomot şi de un ritm de viaţă infernal. Iată ce afirmă lucrările profesorului Hans Selye. actuale.. Cu atât mai puţin neagresive şi durabile. Nefiind Mi. Alţi doi factori agravează situaţia: — condiţiile de viaţă creşterea ritmului. Tot ceea ce mai aveţi sunt ochii pentru lacrimi şi mâinile ca să vă puneţi pe treabă. dacă mai sunteţi în stare! Astfel se facc că există din ce în ce mai multe boli asa-zise > moderne. intervenţia ei este aidoma celei a pompierilor.it de la rădăcină. Iar suferinţele se eternizează. — calitatea proastă a alimentelor. nu mai este tn stare să riposteze şi intră în stare de stress. aminoadzi. zgomotului şi a po­ luării-. organele de excreţie n-au decât un singur obiectiv: să-l elimine 32 . numai că acum găseşte un organism slăbit.alcătuiască scheme individualizate. răul revine în forţă. Organismul este în mod constant agresat de poluarea atmo­ sferică. ra­ pidă. Cum credeţi dumneavoastră că un remediu chimic — agent de stress prin excelenţă — să poată ameliora vreun rău ? Mai ales că imediat ce un medicament a fost înghiţit. lipsit de apărare. mereu mai sărace în ma­ terii esenţiale: vitamine..toate maladiile (pe care tocmai le-am enumerat) sunt maladii de stress — fără nici o excepţie. injectat etc. brutală. dar locuinţa v-a rămas devastată. când ţi-a luat casa foc! Atunci. premiatul Nobel pentru cercetările sale asupra stressului-. epuizat.

în funcţie de organele care-i sunt mai slăbite. hipertensiune arterială etc. fitoterapia etc.. diabet. hipotensivante etc. mâine simpaticoterapia. cum se întâmplă în cazul tratamentelor cu anxiolitice. nici de miracole! Pentru ca organismul să se refacă tre­ buie să dai dovadă de multă răbdare. Ea nu se produce decât dacă tratamentul este bine gândit. Aplicaţi-1 cu scrupulozitate. Analizaţi-vă starea de sănătate pe îndelete. mai ales. singurul în măsură să vă dea un sfat. că nu e vorba nici de o baghetă magică. plantele. Nu procedaţi precum acei „bolnavi-fluturi". este total nepu­ tincioasă dar pe care prietenele noastre. însănătoşirea nu e o loterie. Pentru toate marile boli ale civilizaţiei. Fiţi răbdători. somnifere. declară sus şi tare. 279 33 .pe intrus.. că toate sunt ineficace! Toate aceste metode sunt însă benefice dacă le laşi timpul necesar să reechilibreze în profunzime. Iar dacă un asemenea viol organic se repetă zilnic. cereţi întotdeauna avizul medicului dum­ neavoastră curant. Şi-apoi. Reţineţi. Contrar 3 Corn. n r. apoi sofrologia. Bir’ de glumă.) nu are nimic de-a face cu natura agresiunii. căutând să vă sta­ biliţi singuri simptomele cele mai îngrijorătoare pe care le pre­ zentaţi. reuşesc să le vindece. în egală măsură. încercând azi acupunctura. în faţa cărora medicina clasică. Alegeţi-vă tratamentul.. şi. ţine de vulne­ rabilitatea fiecăruia. care „zboară" de la un medic la altul. din ce în ce mai frec­ vente. Tipul de afecţiune căreia îi cădem pradă (obezitate. organismul nemaiputănd reacţiona. după ce n-au zăbovit asupra nici uneia mai mult de trei zile. se insta­ lează stressuL Fiecare din noi reacţionează în felul său faţă de stress. am considerat necesar un capitol detaliat. oficială.

Unui astfel de bolnav. dar să ajutăm şi organele excretoare să elimine toxinele. Despre cei în cauză se afirmă că nu sunt decât nişte ipohondriei. 34 . moartea unei persoane apropiate etc. neli­ niştit. în fapt. deseori. Poate că va trebui tratat sistemul nervos. este de natură psiho­ logică. de un şoc emoţional.a tot ceea ce se spune. ca să le treacă vremea. medicii nu mai sunt atât de refractari Caţă de terapiile neagresive. Unii le consideră chiar afecţiuni lipsite de gravitate. aşa-numitele medicini blânde! Cât de mult s-au schimbat concepţiile într-o jumătate de secol! BOLILE DE NERVI I i se mai spune psihosomatice. aşa şi sunt! Numai că termenul este deseori prost interpretat. dezorientat. în mod cert. de natură organică. nişte „chestii psihi­ ce". iniţial. O stare de oboseală poate fi provocată. prognos­ ticul. ce n-au altceva mai bun de Scut decât să se plângă tot timpul. declanşarea tulburării. dar efectul ei este. să stimulăm şi asimilaţia. o decepţie. s-ar fi gândit mai puţin la toate angoasele alea!“ Total greşit! Lipsa unei atare neînţelegeri din partea anturajului agravează. punctul de pornire. iar un calmant sau im somnifer nu va reuşi o asemenea reechilibrare. Ceea ce nu înseamnă că oboseala sau anxietatea nu sunt reale. Şocul respectiv a zdruncinat echilibrul biologic normal al individului. lipsite de o dereglare organică. Ce se înţelege exact prin psihosomatic? Că. îi trebuie redate forţele vitale şi psihice. El trebuie refăcut din temelii. De câte ori i-am auzit pe cei din familie sau din anturaj spunând: „Dacă ar fi avut un serviciu.

Care sunt maladiile de origine nervoasă pe care le întâlnim cel mai adesea ? OBOSEALĂ + NERVOZITATE Din nefericire. într-un cuvânt sunteţi iar dumneavoastră înşivă! Din păcate. înainte de a vă fortifîa. Dar nu asta este soluţia. este unul din cazurile întâlnite foarte frecvent In timpul consultaţiilor. 35 . Timp de câtcva zile vă simţiţi ca renăscuţi: sunteţi plini de dinamism. cura de mare drenaj. trebuie să eliminaţi toate acele toxine depuse ca reziduuri. Nervozitatea vă face iritabili. a căror încărcătură stă la originea acestei oboseli de nestăpânit ce vă obligă să trăiţi într-o perpetuă încordare nervoasă. Ce să faci ? Cum să feei ? Deruta e totală. vă dor muşchii. Aţi încercat toate revigorantele. vă doare coloana. De ce ? E de la sine înţeles că. îi sâcâiţi în permanenţă pe cei din jur.. Din când în când. vreţi tot timpul să mai faceţi câte ceva. se abate iar asupra dumneavoastră. Vreţi să vă apucaţi de o treabă şi nu sunteţi în stare.. perioadele astea sunt foarte scurte. în primul rând: timp de 15 zile. mintea vă este limpede. aveţi impresia că aţi scăpat. Şi oboseala aceea cumplită. că de-abia vă mai ţineţi pe picioare. O oboseala permanentă vă face capul greu şi vă apasă ca un jug umerii. Trebuie adoptat de urgenţă un plan de atac bine pus la punct care să vă pună pe picioare. sunteţi într-o permanentă tensiune. toate cal­ mantele. Iar în tot acest timp starea de nervozitate se exacerbează. încordaţi pre­ cum un arc.

. abia apoi se strecoară.. vă va înlesni curăţirea întregului sistem de excreţie de toate depumJuile reziduale şi vă va reda vioiciunea. fără rădăcină) Creţuşcă (planta întreagă. se lasă să fiarbă două minute. apariţia ei este un semn foarte b un: comple­ mentul a început deja „să lucreze*! Şi-acum vine timpul să vă revigoraţi dar. Excelent drenator. fără rădăcină) Cimbru (frunze) 100g 50 g 50 g Se face un litru de ceai şi se bea între mese: se iau cinci linguri din amestecul de plante. se ia de pe foc. d u pă p r â n z şi d u pă c in ă : o cană m are d e : Busuioc (frunze) Fenicul (seminţe) IOO g 50 g 36 . ÎN TIMPUL PRÂNZULUI ŞI AL CINEI: 2 păştile de complex-fier: Datorită plantelor din care este preparat. se lasă încă zece minute să infuzeze (să se decanteze). de fapt.tim p d e 15 z il e beţi zilnic: 50 g Pir (rădăcină) Lămâiţă (planta întreagă. ÎNAINTEA FIECĂREI MESE: 2 capsule de coacăz negru (frunze). Este una dintre puţinele plante (împreună cu fumăriţă) ce sunt şi purificatoare şi stimulatoare. se pun într-un litru de apă. un atare comple­ ment alimentar bogat în fier constituie. un excelent detoxifiant. fără să vă accentuaţi starea de nervi. în primele zile ar putea produce o uşoară diaree. dar nu vă neliniştiţi.

fără rădăcină) 50 g 50 g 50 g La o cană de apă fiartă se pune o lingură din amestec. între altele) + acid deoxiribonucleic + aminoacizii esenţiali.Genţiană (rădăcină) Rozmarin (frunze) Coada şoricelului (planta întreagă. Fiecare dintre minusculele seminţe este o bombă încărcată cu. deşi luaţi toate cele de mai sus ? 2 capsule de sulfină.... Exclud apariţia aerofagiei. elimină oboseala. dar mai ales.. se poate bea ca atare sau se îndulceşte cu puţină miere de cimbru. având în vedere că. vigoare! Oricare ar fi suferinţele dumneavoastră. Iată două acţiuni conjugate ce vă scapă de bronşită. DUPĂ M ESE: 2 capsule cu pulbere din seminţe de fenicul Seminţele de fenicul măcinate constituie un excelent remediu digestiv. în afară de acţiunea lor asupra oboselii. dinamismul. Adio spas­ mofilie.. 2 postite de complex-ADN + multiaminoacizL Ce cocteil. Adormiţi greu.. tuse şi alte afecţiuni specifice sezonului hibernal. curăţă bronhiile şi le fortifică. spasme musculare. nervozitate. faceţi în fiecare iarnă o cură de scurtă durată. stimulează digestia.. apoi se strecoară. Efectul seminţelor este salutar.. Iată din ce vă veţi recâştiga vigoarea. se lasă să stea zece minute. dragii m ei! Oligoelementele (magneziu + calciu. rezolvă şi acest ultim necaz! 37 . luate înainte de culcare. ÎN TIMPUL MESELOR: 2 păştile de complex-structural.

Neputinţa i-a uluit! Experienţa ne-a dovedit că. nu le-a mai lăsat niciodată timp nici măcar să se întrebe. s-au trezit că nu mai sunt în stare să-şi îndeplinească „înda­ toririle conjugale". puteţi să-l ur­ maţi la infinit. soţie. dar ele vor fi rare şi foarte scurte... dă rezultate. Totul le reuşea. într-o seară.. consacrată în totalitate muncii. OBOSEALĂ + IMPOTENŢĂ în cadrul consultaţiilor am întâlnit nenumărate cazuri de pa­ cienţi care.. în floarea vârstei. Sau acei bărbaţi abia trecuţi de 50 de ani. discuţiile cu atare pacienţi pun în evidenţă existenţa unei stări de oboseală insidioasă. ne spunea con­ sternat : „Eram ca o cârpă!“ Tristă constatare. ci de dificultatea de a sta seara mai târziu. care a apărut de mai mult timp. au fost loviţi pe neaşteptate de acest faimos blocaj. dacă „mai pot“ face si » altceva! Totul mergea. a căror existenţă. copii. în general. 38 .. Aveau o situaţie. de cele mai multe ori. de-a te concentra sau de-a ţinc minte cu uşurinţă. ca pe roate.. Nu este vorbă de o epuizare totală.Iar dacă tratamentul vă convine. de a te scula uneori dimineaţa. încă înmărmurit. excepţie făcând doar cele două tablete de complexe: ele vor fi luate doar timp de o săptămână pe lună. după aceeaşi schemă. Pentru a intra în erecţie este necesar un influx psihic.. o descărcare de adrenalină mult mai masivă decât ar părea să fie necesară la prima vedere. era vorbă de „obligaţii extraconjugale'1! Unul dintre pacienţii noştri. Chiar cu trata­ mente naturale va mai avea parte de câteva reprize de acest gen. amante! Şi. fără ca nimic să-i fi aler­ tat.

ne-a răspuns: „Unul singur. ne-a pus pe gân­ duri. Să f. alcoolurile. luaţi am inte: — suprimaţi: mezelurile şi câmaţii. Vedeţi dar că orice speranţă este permisă. am să mă lupt până-n ultima clipă !“ De fapt. Nu este o scuză. în orice caz. Iar ca să scăpaţi de blocajele sexuale pasagere. Parcă-1 auzim şi-acum pe unul din prietenii noştri.. frecvenţa redusă a stimulen­ telor psihice. dansatoare celebră.. mâncarea prea abundentă. inexistenţa perioadelor de destindere.Aţi avut deja acea senzaţie de greutate în tot corpul. Oboseala şi impotenţa nu trebuie acceptate ca o fatalitate. alcoolul. inclusiv vinul. Una din pacientele noastre. în schimb. mă simt epuizat!“ . ? n ultimul timp. faceţi mult mai puţină activitate fizică. zaharurile dar şi băuturile îndulcite şi ciocolata.. nici să elimine deşeurile.. să £. grăsimile. E normal ca In o anume etate metabolismul să fie mai lent. iar articulaţiile scârţâie Iu fiecare mişcare ? N-o puneţi pe seama vârstei. pe care o odinirăţi mereu pe scenă sau la televizor. Iar dumneavoastră mâncaţi tot atât cât şi în tinereţe. Poate că după aceea o să ne spuneţi şi dumneavoastră ca eful unui stat african venit să ne consulte: „Sunt foarte bolnav. un medic generalist care a ieşit la pensie la 78 de ani... Când l-am întrebat care este. poate chiar deloc Aşa că organismul nu mai ajunge nici să facă arderile interne. secretul sănătăţii. după ce îmi «onorez» soţia de patru ori. 39 . când piircă fiecare muşchi atârnă kilograme.Şi-avea 65 de an i! Ar fi putut apărea o ameliorare printr-un tratament cu plante? Ne îndoim. vorbea de toate acele nimicuri care vă macină vita­ litatea : lipsa de exerciţiu.. ne spunea: „N-am de liând să mă las bătută. după el. până la ultima suflare!“ Faceţi ca el..

dar cald. ÎN TIMPUL MESELOR: 2 capsule de complex-ADN + muîtiaminoaeid. înainte de micul dejun: Mâncaţi o jumătate de măr crud râsă. LA CULCARE: O cană mare din acelaşi ceai. Dacă vreţi să preparaţi un litru de băutură. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de coacăz negru (frunze). pentru eliminarea to­ xinelor. res­ pectând interdicţiile noastre. SEARA.— mâncaţi peşte. Aveţi voinţă ? Dacă da. daţi-o la o parte şi mai aşteptaţi zece minute să infuzeze. luaţi o lingură din amestec. Cimbrişor (planta întreagă. puneţi patru linguri din amestec: este un decoct care poate fi băut şi rece. puneţi-o într-o cană cu apă. Apoi reluaţi regimul normal. PE nem âncate. înlocuiţi cafeaua cu următorul ceai: d im in e a ţ a . apoi o puteţi bea. ca stimulatori. fără rădăcină) 50 g Cimbru de grădină 25 g Cimbru (frunze) IOO g Rozmarin (frunze) 50 g Frag (frunze) 50 g Mentă piperată 50 g După ce aţi amestecat bine toate plantele. — evitaţi carnea (maximum de trei ori pe săptămână). lăsaţi-o pe foc să clo­ cotească un minut. 40 . timp de zece zile nu mâncaţi nimic altceva decât fructe şi legume.

Bineînţeles. fiind vorba de o ur­ genţă. servici. reglarea succesiunii la notariat. . la un an sau chiar la mai mult timp după el. vom reacţiona în virtutea inerţiei. raportarea la şoc este greu de făcut. Şi totul având grijă „să nu se vadă nimic". noi ne vom ocupa de toate formalităţile: actul de deces. externarea din spital. gata de orice! Dacă veţi urma sfaturile noastre. fără a mai vorbi de fa­ milie. Nimic nu fortifică. înmormântarea. când ieşiţi din cadă — din cauză că apa a fost fierbinte — . După cele câteva minute de moleşeală. problemele materiale legate de apartament sau de casă.DUPĂ MICUL DEJUN ŞI CINĂ: 2 păştile de complex-stnictural. Totdeauna ne face impresia că ne vom „descurca" într-o atare situaţie. pentru aportul de oligoele­ mente. instalată In urma unui şoc emoţional. DE DOUĂ SAU TREI ORI PE SĂPTĂMÂNĂ ORI DACĂ VEŢI PE1KECE O SEARĂ LUNGĂ ŞI OBOSITOARE: - o baie prelungită cu ulei esenţial de rozmarin. timp de o lună şi jumătate. copii. luaţi de valul evenimen­ telor. cu tonus crescut. nu veţi mai fi niciodată epuizat nici după a patra repriză! OBOSEALĂ + ŞOC EMOŢIONAL De astă dată e vorba de o stare de oboseală inexplicabilă — nici analizele de laborator nu arată vreo modificare — . vă veţi simţi plini de putere.. Deoarece efectele traumatismului psihic nu se resimt decât la o lună. Dacă ne moare cineva foarte apropiat. nu stimulează mai intens decât o baie de rozmarin..

să urcaţi panta pe care v-aţi prăbuşit. într-o bună zi. Exemplele sunt multiple. copiii intră întotdeauna în panică. Pe de altă parte. suprarenalele epuizate. în atare cazuri e vorba de realităţi biologice certe. hipofiză e scurtcircuitată. descrise de mari personalităţi ale lumii medicale. Viaţa nu mai are nici o importanţă. p e nem âncate şi la culcare. Psihicul dumneavoastră nu poate combate stressul la infinit. Nu glumim. timusul dez­ echilibrat. şi numai naturale. şi-aşa deosebit de fragil.să oferim celorlalţi doar imaginea dinamismului nostru. fără reconfortante chi­ mice. Dar. o cană m are cu ceai S c u t d i n : Busuioc (frunze) Portocal amar (muguri florali) Coada şoricelului (planta întreagă. iar colegii participă cel mult cu prezenţa lor. sistemele imunitare sunt neputincioase. ca să-şi păstreze o aparenţă exterioară de calm. s-au îngropat în muncă ori s-au apucat de sport. dar fără tranchilizante. Şi vă veţi simţi distruşi. Echilibrul dumneavoastră nervos. totul s-a năruit. Nu luaţi decât produse naturale. Medica­ mente „vii"! Dar repede! Nu pierdeţi nici o clipă! dim in ea ţa şi sea ra . fără rădăcină) Salvie (frunze) Măghiran (frunze) Rozmarin (frunze) 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 42 . de serenitate. Trebuie să faceţi drumul în sens invers. buimăciţi. nu trebuie destabilizat de medicamente. după un divorţ sau după ruperea unei logodne. Mulţi dintre pacienţii noştri ne-au spus că.

cu miere de rozmarin. alimentele cele mai energizante. alge marine. Vă trebuie ceva care să-l fixeze. puneţi o lingură într-o ■ ană mare cu apă fierbinte. apoi Hirccurati * ceaiul. oligoelementele insuficient asimilate în atare circumstanţe. pătrunjel. O adevărată bombă de dinamism şi cu acţiune du­ rabilă ! . ÎNAINTE DE PRÂNZ ŞI DE CINĂ LUAŢI: 2 capsule de coada calului Ele vă vor permite să eliminaţi treptat toxinele. polen. Evitaţi carnea prea grasă sau prea roşie. iar coada calului e singura în stare de aşa ceva! ÎN TIMPUL MICULUI DEJUN ŞI AL PRÂNZULUI: 2 păştile de complex-structuraL Compoziţia acestuia este foarte bine gândită: acid deoxiribonucleic (extras din lapţii de peşte). după gust. clorură de magneziu. fie-vă milă de dumneavoastră şi nu vă plecaţi urechea la tot „ceea ce se zice". Suprimaţi total alcoolul. Pro­ blema e cu totul alta. grâu încolţit. Mai presus de toate. lăsaţi-o zece minute să infuzeze. Mâncărurile să fie făcute pe bază de cereale complete.După ce le-aţi amestecat bine pe toate. schinduf. mai ales preparat industrial Nivelul calciului este scăzut pentru că organismul dumneavoastră nu îl reţine: cu cât veţi lua mai mult cu atât veţi reţine o cantitate mai mică. coada calului. lecitină de soia. nu vă îndopaţi cu tablete de calciu. să vă puri­ ficaţi rinichii. dar mai ales să fixaţi calciul şi magneziul. preferaţi peştele şi ouăle. sau cu două capsule de polen cu miere mharisită. îl puteţi îndulci. miere zahurisită — o linguriţă — .

Com­ poziţia lui este perfect echilibrată pentru a vă stimula circulaţia sangvină.Complexul structural va fi în stare să vă reechilibreze în pro­ funzime. dar fără să vă excite. dormiţi puţin ? Adăugaţi la ceaiul de seară o linguriţă de complex-tei. destindere. Trebuie acţionat prompt. anxietate. hemograma este tn mod sigur modificată: numărul globulelor roşii este scăzut faţă de normal şi descreşte continuu. să facă să vS regăsiţi adevăratul dumneavoastră tonus. realizate dintr-un amestec de extracte din ghizdei şi portocal vă vor des­ tinde fără să vă „tâmpească1 *! Poate că schema de tratament vi se pare prea simplă. vitalizare. nu trebuie să vă lipsească. armonizând toate funcţiile endocrine şi repunănd tn mişcare toate circuitele nervoase — „reîncălzind1 * nervii! Expresie foarte veche. a vă revigora organismul. fără rădăcină) 50 g 50 g 25 g 50 g 50 g lOOg 44 . Aceste delicioase granule. altfel repercusiunile pot fi foarte grave. dar ea este completă. în primul rând. deprimare. să scăpaţi de oboseală. un ceai tonic: Genţiană (rădăcină) Salvie (frunze) Hamei (conuri) Măceş (fructe) Fenicul (seminţe) Lămâiţă (planta întreagă. Dormiţi prost. Nu uitaţi ceaiul. care semnifică fbrtifiere. OBOSEALĂ + ANEMIE într-un atare caz.

starea sănătăţii se va ameliora! Reţineţi. O cură de trei săptămâni cu o astfel de schemă terapeutică este suficientă pentru a vă pune pe picioare. impotenţă. puneţi o lingură la o cană mare de apă. se aplică neapărat un trata­ ment intensiv. Puteţi bea trei căni pe zi. deprimare. încă un lucru: deseori. . Iar tn ceea ce priveşte originea anemiei. de preferinţă după mese. sunt pur şi simplu datorate stressului. Dacă originea anemiei este de o atare natură. apoi tot atât să infuzeze şi strecuraţi ceaiul. totodată. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de complex-ADN + multiaminoacizi. între timp însă. Medicul dumneavoastră curant este cel care vă poate lămuri. Metoda utilizată constă în efectuarea de atingeri. în interiorul narinelor.Amestecaţi. pierdere oe memorie. cu ajutorul unui stilet. LA MICUL DEJUN: 6 capsule de complex-muhivitamine. Fără ezitare. anxietate. DUPĂ MASA DE PRÂNZ: 3 păştile de complex-fier. veţi avea destul timp să faceţi tot felul de speculaţii asupra ei. adresaţi-vă unui simpaticoterapeut. lăsaţi-o nfl clocotească zece minute. oscilaţii fără o cauză apa­ renţă. oscilaţiile număru­ lui globulelor albe şi roşii din sânge. iar formula sangvină reuşeşte cu greu să se stabilizeze. ea dă rezultate fantastice şi foarte rapide în reechilibrarea stărilor de stress şi a consecinţelor acestora: oboseală. Vi se pare că e prea amar ? Adăugaţi o linguriţa de miere de rozmarin. fără alte întrebări.

rămân pe mucoasă şi se infectează.. că nu mai aveţi nasul plin de secreţii. fără antibiotice! Iar dacă vă gândiţi puţin. în aşa-zisa sinuzită cronică. Ea constă în practicarea de atingeri ale interiorului nasului cu ajutorul unui stilet flexibil. Circulaţia locală se blochează. Să lămurim cum stau lucrurile. să vă destindeţi. Nu e vorba de nici o sinuzită. mucoasa nazală. este o zonă reflexogena. totul are o explicaţie logică: doi factori perturbatori ai sănătăţii noastre sunt azi în plină recru­ descenţă. căptuşită cu fibre ner­ voase din marele simpatic. Şi-atunci de ce să ne mai mirăm că boala e din ce în ce mai răspândită ? ! Cea mai bună dintre metodele de vindecare rapidă este simpaticoteropia. acţiunea lor este conjugată. Veţi vedea şi vă veţi da seama foarte repede că respiraţi mai uşor. aţi întâlnit până acum ? Din ce în ce mai mulţi. care se plâng iarna că au tot timpul nasul înfun­ dat. La fiecare „atingere nazală“ medicul va înmuia biluţa stile1 * * 9 » 9 46 . Foarte sensibilă. prevăzut la vârf cu o mică bilă. accelerarea ritmului vieţii) şi poluarea. stressul (tracasările.. stressaţi. de altfel! Diagnosticul e întotdeauna acelaşi: sinu­ zită cronică. Aţi observat cât de nervoşi sunt. Că mu­ coasa s-a descongestionat. Sinuzită constituie inflamata sinusurilor nazale. particulele de praf inspirate nu mai sunt eliminate. zgomotul. nu-i aşa ? Ca noi toţi. în acest caz ea nu există. că sinuzită a dispărut.OBOSEALĂ + SINUZITĂ Câţi oameni. ea se congestionează imediat ce ne enervăm prea tare. care reacţionează la toate perturbaţiile din organism. anxioşi ? Motivul e simplu. Interiorul nasului. Ce e de făcut ? înainte de toate. să vă liniştiri. ci de o stare de nervi.

Nu e suficient doar să te vindeci. pri­ cepuţi Dacă sunteţi nervoşi. obligatoriu. căutaţi un specialist în domeniu. Cum să faceţi ca să rămâneţi calmi. rezultatele sunt uluitoare: nu numai că nasul se descongestionează. beţi o cană m are din acest ceai delicios. fără rădăcină) Portocal amar (muguri florali) Isop (planta întreagă) Măghiran (frunze) Verbină mirositoare (frunze) 50 g lOOg 50 g 50 g 50 g 50 g 47 . Este. dacă aveţi tot timpul nasul înfundat. în Franţa există foarte puţini simpaticoterapeuţi serioşi. în general. vindecarea trebuie să fie măcar de durată dacă nu definitivă. dar el este întotdeauna sigur. astfel încât efectuarea mane­ vrei să aibă un efect şi mai activ. Simpaticoterapia acţionează pe cale re­ flexă şi reechilibrează astfel întreg sistemul nervos. puteţi avea surpriza ca. să vă treziţi din nou cu nasul înfundat.(ului în uleiuri esenţiale de plante. într-adevăr. după un timp. ca să respiraţi „normal"? seara . l a cu lc a r e . Chiar dacă aţi reuşit să vă puneţi repede pe picioare. Dar nu trebuie subestimată acţiunea plantelor. calm an t: Busuioc (frunze) Lămâiţă (planta întreagă. Poate că ele au un efect ceva mai lent. cel mai bun tratament de vindecare rapidă. dar dispare ţi starea de nervozitate. Aşa că. utilizaţi cele două terapii paralel. relaxaţi.

aşa încât respiraţia dumneavoastră să fie normală. fără mucozităţi! 48 . iar impresia aceea de congestie nazală. fără nas înfundat. dacă vreţi neapărat. va mări efectul liniştitor al infuziei şi o va îndulci uşor. Nu aştep­ taţi la infinit. va dispărea complet Vreţi să fiţi mai destinşi. Dacă sunteţi foarte nervoşi sau dacă nasul vă este foarte înfundat. adăugaţi o linguriţă de complex-tei. ajungând până la nivelul celulelor nervoase. Nu-1 îndulciţi sau. Nu uitaţi că stressul vă pândeşte zilnic. Inhalaţi adânc eflu­ viile parfumate ce se degajă. Ea vă va asigura o stare de calm. să dormiţi profund ? Faceţi o baie caldă cu uleiuri esenţiale de muşeţel şi de pin. în acest caz. luaţi În a in te d e m esele p r in c ip a l e : 2 capsule de portocal amar. Lăsaţi ceaiul să infuzeze zece minute. ŞI DUPĂ MESE: 2 capsule de sulfină. Principiile active ale celor două plante se vor absorbi la nivelul epidermei şi vor pătrunde în organism. Respectivul complement alimentar alcătuit din două plante calmante — portocal şi ghizdei — . atât de neplăcută şi dezagreabilă. Veţi fi singuri uimiţi cât de „senini" vă veţi simţi. cu regularitate.Amestecaţi bine plantele şi puneţi o lingură la o cană de apă clocotită. Urmaţi-ne sfaturile timp de trei săptămâni. apoi strecuraţi-1. la orice pas. dacă sunteţi de mult timp suferinzi. se comercializează sub formă de granule solubile. zicând „las c-o să-mi treacă !u Urmaţi periodic o cură de acest fel. relaxare. aveţi nevoie de un tratament şi mai relaxant.

Nu brusc.OBOSEALĂ + EXCITAŢIE PERMANENTĂ Este o simptomatologie foarte cunoscută.. O noapte întreagă ai tot cernut gânduri.. ci înce­ tul cu încetul. Avem numeroşi pa­ cienţi care au atare suferinţe. mai rapidă şi fără balonări! Cim­ brul înlesneşte o mai bună asimilare şi recăpătarea tonusului fără efort fără nervi . Din fericire. Dimineaţa te trezeşti mai obosit decât erai când te-ai culcat. sunteţi tot mai buimaci. vă este din ce în ce mai . muşchii îţi stau întinşi „gata să se rupă". Pentru o digestie mai bună. Cereţi sfatul medicului curant.. o stare de excitabilitate atât de intensă încât nu reuşeşti niciodată să dormi nici profund. somn în care. aruncaţi somniferele. Pentru cele doar câteva ceasuri de somn. toate problemele de peste zi nu-ţi dau pace. zilele de după ele sunt din ce în ce mai tulburi. tensiunea şi lipsa de chef persistă. persistă o reală tensiune musculară. toate se estompează la venirea dimineţii. Numai aşa vă veţi regăsi şi calmul şi dinamismul.. dar oboseala.JL a neîndemână"! Ce-i de tăcut ? Suprimaţi calmantele.. urmaţi prescripţiile noastre cu scrupulo­ zitate. Idei care mai de care mai negre ţi-au trecut prin minte. Şi. Aţi luat somnifere ? Dacă da. furate pe noapte. însoţită de o nevoie acută de somn. ÎNAINTE DE MESE-. Excitaţia devine dureroasă şi epuizantă. în primul rând. nici suficient. 2 capsule de cimbru. O stare ae delăsare totală — ce înlătură orice tendinţă de a face ceva — . din păcate... v-aţi lămurit ce efect au avut.

LA SCULARE: 3 păştile de complex-ADN + multiaminoacizi . ci un adevărat uragan. pe care altfel organismul dumneavoastră nu îi reţin. dar adăugaţi. Acţiunea lor du­ rabilă şi progresivă va opera o adevărată „reeducare" asupra ner­ vilor.. scuză. în prezent. mai exact. este cel mai bun remediu antispasmofilic.. continuaţi. sau. Sunt cele mai uşoare şi eficiente calmante. El vă ajută să vă faceţi „plinul*1de calciu şi de magneziu. boala explică.Nu e doar o bombă de vigoare ce vine în ajutorul dumnea­ voastră. orice suferinţă! 50 . avantajul fiind că nu vă solicită deloc sistemul nervos! Vă gândiţi oare că este imposibil să vă dinamizaţi fără să vă accentuaţi starea de nervozitate ? Nu vă daţi încă seama de toate posibilităţile pe care le are natura! SPASMOFILIE Iată că am pronunţat şi marele cuvânt: spasmofilie! Necu­ noscută până mai acum câţiva ani. Urmaţi tratamentul de mai sus timp de trei săptămâni Dacă încă vă mai simţiţi obosiţi.ÎN TIMPUL MICULUI DEJUN ŞI AL PRÂNZULUI: 2 păştile de complex-structuraL Foarte concentrat în oligoelemente şi aminoacid. DIMINEAŢA. DUPĂ FIECARE MASĂ: 2 capsule de sulfină.

exorbitante! Şi istoria se repetă: ca întotdeauna. puşi în faţa unei stări accentuate de nervozitate. De ce ? Simplu.Acum 20 de ani când. în afară de una din minunatele noastre plante. insomnie. clorură de magneziu. transpiraţii abundente. la nişte preţuri. Care sunt ele ? Oboseală. imposibilitatea de a lua de­ cizii. în stare de stress. întâmplător. de fapt. Deci e inutil să le tot luaţi zilnic.. formulă sangvină instabilă (nivelul glo­ bulelor roşii şi albe variabil). în schimb vă îndopaţi cu tot felul de „specialităţi" pe bază de magneziu. Bref. nu mai ajunge să fixeze cele două oligoelemente importante. pierderi de memo­ rie. farmacia se împăunează cu ştiinţa pe care i-a furat-o. puţin magneziu pacienţilor săi ? Remediu la modă! Marile laboratoare l-au acaparat în to­ talitate. dureri de stomac (gastralgie). magneziul ame­ liorează întotdeauna spasmofilia. Iată că n-au trecut decât aceşti 20 de ani şi care medic nu prescrie azi. înţelepciunea populară era cea care avea dreptate. care nu costă mai nimic. iar consumatorii plătesc! Povestea e veche 1 Aşa după cum cred că ştiţi şi dumneavoastră.. bunul nostru simţ ne făcea să recomandăm pai lenţilor. nervozitate. puţină clorură de magneziu. tensiune musculară dureroasă. în 51 . Iar dumneavoastră vă feriţi să luaţi. atotştiutorul medic al familiei izbucnea în hohote de râs. vă lipseşte calciul şi magneziul. ce-i aceea spasmo­ filie ? Denumirea aceasta de specialitate corespunde unui ansamblu de tulburări. ce ne tratau drept şarlatani. Ca să nu mai vorbim de neurologi sau psihiatri. sub o formă sau alta. anxietate. aşa cum bine spun mulţi bolnavi: „Mă simt prost în propria-mi piele!“ în plus. extremităţi reci. or­ ganismul. ulcer gastric. dar.

la restaurant ? Dacă. veţi trece acest hop. dar trebuie neapărat să urmaţi un tratament de fond. veţi descoperi că şi celulele nervoase au nevoie. Dacă. 52 . N-aveţi nevoie. Pentru că organele nu vor face nici un efort să le fixeze. veţi vedea că toţi chelnerii se agită de colo-colo.. dar dacă veţi face analize de fineţe. luaţi-le mai bine pe toate. de exemplu. intrând. toată lumea e liniştită. mult mai greu de dozat. de alte oligoelemente. în toată această stare de incertitudine. organismul dumneavoastră conţine 69 de oligoelemente. dar nici măcar de o zi. tot o falsă problemă rămâne! Categoric. vă sfătuim să ne urmaţi sfaturile.fapt. Trebuie să vă regăsiţi ritmul în primul rând: dănuţi-vă singuri timp. ele lipsesc din organism. Cu un atare aport de oligoelemente vă veţi simţi repede mai bine. hafnium. A-ţi oferi singur timp e o stare de spirit Veţi putea face mult mai multe cu răbdare şi chibzuială decât enervându-vă. Credeţi că e imposibil ? Că sunteţi prea surmenaţi ? Totală eroare. nu de trei luni de vacanţă. veţi mânca foarte repede şi veţi fi foarte bine serviţi. care vă vor permite să le fixaţi perfect Dar nu uitaţi nici o clipă că este vorba doar de o soluţie temporară. puteţi fi siguri că masa vă va lua cel puţin trei ore. Aţi fost cred.. Permanent a existat ceva care v-a agresat: munca. în egală măsură. necazurile. Iar dumneavoastră veţi avea din ce în ce mai puţin calciu şi magneziu. Nu vă îndopaţi doar cu ele. Le veţi găsi în produsele naturale de tipul cochiliilor de scoici şi în coada catului. Toate ritmurile dumneavoastră biologice sunt perturbate. nu faceţi decăt să vă agravaţi boala. din contră. Ori cum ai lua-o. un şoc emoţional pu­ ternic. Spasmofilia este chiar dezechilibrarea sistemului nervos sim­ patic — sistem nervos al vieţii de relaţie. şi de găsit! Aşa încât. pentru a vă reechilibra sistemul nervos.

Veţi fi mai mult decât plăcut surprinşi văzând cum vă vor dispărea oboseala. De câte ori faceţi o mişcare prea sacadată. în mijloacele de transport în comun. nervozitatea. Bîră calciu. dificultăţile de concentra­ re.Acelaşi lucru se poate constata şi de-a lungul unei zile de muncă. umfiăndu-ţi pântecele. La lucru. de la cap până la picioare. Nu va trece mult şi vă veţi obişnui să vă gândiţi acţiunea. Dacă nu. dar vor fi mult mai eficiente. o manevră prea rapidă. Dacă puteţi. Relaxaţi-i. Veţi putea să vă continuaţi conversaţia într-o manieră mult mai constructivă. Trebuie să vă lăsaţi un timp şi de relaxare. Poate că ele vor fi mai încete. Faceţi un joc din a respecta „toate ocaziile" de peste zi ce pot oferi cele zece secunde de destindere. Respiraţi de trei ori foarte lent. profund. închideţi şi ochii. despre care v-am vorbit deja. Restul depinde numai de dumneavoastră. profitaţi de un „respiro" pe care vi-1 oferă o frază mai lungă a interlocu­ torului dumneavoastră. atitudinea. gestul. Doar atât. Exact timpul necesar ca să verifici mental că toţi muşchii îţi sunt relaxaţi. Probabil că surâdeţi. Reflectând doar o secundă înainte de a acţiona veţi câştiga două minute. atingerile nazale cu uleiuri esenţia­ le vă vor permite să vă „reintraţi în mână“. obligaţi-vă singuri să o luaţi de la capăt. toate. spasmofilia.. 53 .. Gândiţi că habar n-avem în ce ritm infernal munciţi ? Credeţi-ne că şi noi înşine suntem suprasolicitaţi. acasă. fără magneziu! Vă e greu să începeţi ? Nu reuşiţi să vă relaxaţi nici chiar în 20 de secunde ? Atunci adresaţi-vă unui specialist şi faceţi câteva şedinţe de sunpaticoterapie. Trebuie să vă calculaţi fiecare gest. Treceţivă în revistă toţi muşchii. Timpul în care să respiri. de trei ori. Ca să te destinzi sunt suficiente zece secunde. în trei sau patru şedinţe.. Ideile vă vor fi mult mai clare. să vă recuperaţi autocontrolul nervos. este o metodă de tratament deosebit de indicată într-o atare situaţie.

Sunt de neînlocuit pentru fixarea calciului. dezolată că nici după trei luni de imobilizare în gips fractura nu i se consolida. Una din micuţele noastre paciente. LA CULCARE. apoi strecuraţi ceaiul şi. PE NEMÂNCATE ŞI SEARA. dacă nu-1 puteţi bea decât dulce. bineînţeles. fără rădăcină) 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g După ce amestecaţi bine plantele. puneţi o lingură cu vârf la o cană mare cu apă clocotită. timp în care a luat câte şase 54 . ÎNAINTEA CELOR TREI MESE PRINCIPALE: 2 capsule de coada calului. b e ţi O cană m are cu acest c e a i : Măghiran (planta întreagă.De dumneavoastră şi de plante. naturale. lăsaţi totul să infuzeze timp de zece minute. a constatat singură că numai în trei săptămâni. Este o infuzie ideală pentru destinderea muşchilor şi recăpătarea stării de calm. simple. iar în acest domeniu sunt „date dracului" de pricepute! TREI SĂPTĂMÂNI PENTRU A SCĂPA DE SPASMOFILIE \ DIMINEAŢA. ca de obicei prietenele noastre vii. pot să ne ajute. deoarece. adăugaţi-i un pic de miere de tei. nici un alt reme­ diu neavând efect la fel de rapid. fără rădăcină) Portocal amar (muguri florali) Genţiană (rădăcină) Busuioc (frunze) Coada şoricelului (planta întreagă.

puterii şi chefului de muncă. Tratamentul de mai sus va fi urmat trei săptămâni.capsule de coada calului zilnic. permiţând lormarea calusului de cicatrizare în osul rupt. Să vă puteţi autocontrol. Nu numai că vă va aduce calciul şi magneziul care vă lipsesc. să învăţaţi să vă destindeţi. o cană cu infuzie de: Măghiran (frunze) Coada şoricelului (planta întreagă. dacă viaţa vă solicită intens. ÎN TIMPUL PRÂNZULUI ŞI AL CINEI: 2 păştile de complex-structural. dar conţine şi toţi „catalizatorii" necesarii recăpătării dinamismu­ lui. nu mai mult. Acest complement alimentar este îndeosebi bogat în oligo­ elemente. dacă sunteţi foarte sensibili. Dacă aveţi un temperament mai iritabil. calciul s-a fixat perfect. Nimic nu e mai bun decât sulfină pentru a vă regăsi seninăta­ tea şi liniştea dumneavoastră de altădată. Siliciul conţinut în coada calului este şi el indispensabil în spasmofilie. fără rădăcină) Busuioc (frunze) Portocal amar (muguri florali) Verbină mirositoare (frunze) 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 55 . în acest timp trebuie să vă recăpătaţi întreaga stăpânire de sine. IAR DUPĂ CELE DOUĂ M ESE: 2 capsule de sulfină (vârfuri de inflorescenţe înflorite). la culcare. e foarte bogat în ADN şi aminoacizi esenţiali. în plus. beţi în fiecare seară.

din păcate. veţi fi condamnat la anxietate — stare de teamă şi nelinişte per­ petuă! Trebuie ca. Strecuraţi ceaiul şi beti-1 călduţ. un sfat: nu aşteptaţi să fiţi spasmofilia pentru a vă hotărî asupra tratamentului! J 9 ANXIETATE înrudiră cu stressul. să-i tulbure.Amestecaţi plantele. Puneţi două linguriţe la o cană de apă clocotită şi lăsaţi-le să infuzeze 15 minute. să muşcaţi. mai curând. să atacaţi. E un ceai foarte bun. dar mai presus de toate încercaţi să puneţi ordine în modul dumneavoastră de „a fi“ ! 56 . să vă diminuaţi „boala". cu ajutorul căruia veţi dormi profund! Şi-acum. de cele mai multe ori. verişoară a spasmofiliei şi a angoasei. cu 2 capsule de măghiran. Dorinţă vană. ei înşişi fiind fără apărare. vulnerabile şi anxioase. în fapt e vorba. Dependenţa ei de ritmul de viaţă şi de mediul înconjurător nu este decât parţială. Atenţi faţă de cei din jur. de o chestiune de temperament. un calmant puternic. să-i amărască. Se comportă faţă de anturaj aşa cum şi-ar dori să se comporte şi acesta cu ei. evită să-i deranjeze. anxietatea este şi ea o boală de sine-stătătoare. ce reacţionează la cea mai mică exci­ taţie. Persoanele hipersensibile. prin tratament. dotate cu acea impresionabilitate caracteristică artiştilor sunt. mai niciodată nu se întâmplă aşa! Viaţa este o adevărată junglă de egoism şi răutate! Dacă nu sunteţi gata să vă apăraţi.

dacă e posibil. şi mai bine. posibilitatea de a-i domina pe ceilalţi: preot. readucându-vă în normalul cotidian. şi dimineaţa). o cană de ceai. orator. Orientaţi-vă spre o carieră artistică. l a c u l c a r e (şi. nici confruntărilor cu mai mulţi indivizi. kinesiterapeut. iată câteva sfaturi ce vă vor fi de folos: s e a r a .. mai puteţi alege o profesiune ce vă oferă. ori de comerciant independent sau. consacraţi-vă unei activităţi ce vă permite să aveţi grijă de ceilalţi: profesor de gimnastică. nu vă alegeţi un serviciu într-o mare întreprindere. tămăduitor! Şi pentru că nu sunteţi în stare să faceţi faţă nici raporturilor de forţă. profesor. de ce nu... medic sau. 57 . dictator! Aşteptând să găsiţi acea meserie care vă va elibera de crispări.. ÎNAINTEA MESELOR DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ: 2 capsule de sulfină (pulbere din vârfuri de inflorescenţe înflorite). fără rădăcină) 50 g Verbină mirositoare (frunze) 50 g 50 g Busuioc (frunze) 50 g Măghiran (frunze) Se pun două linguri din amestecul de plante la o jumătate de litru de apă fiartă.Evitaţi lumea afacerilor... se lasă la infuzat 15 minute. se strecoară şi se adaugă. beţi o cană mare din această infuzie: 50 g Portocal amar (muguri florali) Isop (planta întreagă. o jumătate de linguriţă de miere de tei la. colcgii vor fi un permanent factor de agresiune pentru dumneavoastră. infirmieră. prin însăşi natura ei. dacă nu aveţi diabet.

cazurile în care e vorba de persoane în vârstă. gheara la inimă! DUPĂ PRÂNZ ŞI CINĂ: Dacă şi după sulfină sunteţi încă puţin surescitaţi. poa­ te. veţi scăpa de golul la stomac. blânde. nu dau nici obişnuinţă. Urmaţi sfaturile noastre cu regularitate. a ne aranja timpul după voia noastră. dar cât de traumatizante! PIERDERI DE MEMORIE Sunt întotdeauna legate de o stare de stress. dumneavoastră sunteţi aceia ce trebuie să vă regăsiţi propriul bioritm.Este o plantă extraordinară pentru relaxarea plexurilor ner­ voase. a nu ne mai simţi mereu împinşi de la spate! Slăbirea memoriei se datoreşte pierderii ritmului biologic. nici into­ xicaţii ! Spre deosebire de toate acele produse ce au trecute în prospect contraindicaţiile cu roşu! Sunt ele eficace. Plantele noastre sunt vii. să deprindem a ne destinde. Cum se procedează ? j » 58 . deşi bătrâneţea este ea însăşi cel mai mare stress biologic de care avem cu­ noştinţă. Să nu vă închipuiţi că există un remediu-miracol în stare să redea imediat celulelor nervoase supleţea pe care acestea şi-au pier­ dut-o ! în prima fază. Ce e de tăcut în cazul pierderilor de memorie? în primul rând. 2 capsule de muşeţel mare vă vor destinde. Exceptând. Veţi fi mult mai destinşi. nici alte tulburări. a respira. nodul în gât. vă vor relaxa. va dispărea senzaţia de opresiune psihică.

Inspiraţi pe nas. astupaţi-vă o nară cu un deget şi trageţi cu putere apa pe nas.luaţi în căuşul palmei un pic de apă. apoi daţi aerul afară pe gură. Veţi fi astfel. cu ajutorul cărora manevra Neti Kiya se poate executa mult mai uşor şi mai bine. continuaţi manevra. să vă „trosniţi" toate oasele şi toate încheieturile. de plastic. muşchii vă vor fi mai puţin „tensionaţi". Yoghinii utilizează respectiva manevră din vremuri aproape uitate şi o fac înaintea fiecărei şedinţe de yoga şi în fiecare di­ mineaţă : . aidoma unei pisid. 59 . mai puţin crispaţi. coloana vertebrală vă va da mai puţin de furcă. comprimând puternic abdomenul. cu nara liberă. — în fiecare dimineaţă. indispensabilă recăpătării calmului. în tin­ de ţi-vă toate mădularele. Procedaţi aidoma şi cu nara cealaltă. dar folosind apă sărată. de-a lungul întregii zile. Este o respiraţie yoga obişnuită. Medicii neurologi afirmă că acţiunea stimulatoare a metodei rezidă în faptul că apa atinge primele celule cerebrale: celulele olfactive. timp de câteva zile. înainte de a vă da jos din pat. dar mai ales reoxigenării organismului până la nivel de celule — aport de oxigen care va reda claritate memoriei. imediat ce v-aţi sculat: deschideţi fereastra. umflând pieptul cât sunteţi în stare. plecaţi capul de partea opusă şi apa se va scurge uşor în nas. Introduceţi prelungirea tubulară a ceainicului într-o nară. Efectul este mult mai tonic. timp de trei minute întregi. — Iar după exerciţiile de respiraţie practicaţi Neti Kiya.— în fiecare dimineaţă. indiferent de anotimp şi respiraţi adânc de 30 de ori. deci­ ziile dumneavoastră devenind infinit mai prompte.. După ce aţi făcut. Trebuie să vă întindeţi la maximum toţi muşchii. nişte ceainice foarte mici. Veţi găsi în comerţ aşa-numitele Lola Leti. Neti Kiya cu apă dulce..

abdomenul (aici insistaţi. să aveţi mintea limpede şi. glanda hipofiză permiţând „trezirea energiei. • braţele de-a lungul corpului. gât. somnul şi memoria. • picioarele uşor depărtate. Concenuaţi-vă asupra propriului dumneavoastră corp şi ve­ rificaţi mental dacă întreaga musculatură este decontractată: • începeţi de la cap. Trecerea în revisă şi „cercetarea" întregii musculaturi necesită câteva minute bune (cinci până la zece).'1 Oricare ar fi explicaţia. în plus. • urmează umerii.. indiferent de tipul de nervozitate de care suferiţi. profunde (la fel ca şi dimineaţa). gleznele. Apoi încercaţi să vă simţiţi corpul greu. imediat ce v-aţi băgat în pat. utilizând următoarea tehnică de sofrologie: • întindeţi-vă pe spate. practicarea unei asemenea manevre zilnic vă va face să vă treziţi uşor. treceţi la faţă. e o zonă foarte importantă). şi adormiţi: câştigaţi astfel o noapte de adevărată odihnă! Cele patru sfaturi. palmele desfăcute cu faţa în sus. să fiţi în formă. • în final. zilnic. unanim considerate ca nevindecabile! — Seara. • apoi braţele până la vârful degetelor. la culcare: obligatoriu. spatele. coapsele. • vin la rând cuşca toracică. labele picioare­ lor. să evitaţi guturaiurile şi să scăpaţi de sinuzitele cronice. genunchii.Yoghinii consideră că are efect asupra celui de „al treilea ochi". grumaz.. faceţi exerciţii respiratorii. din ce în ce mai greu. vă vor permite. urmate zilnic. să vă regăsiţi calmul. ample. 60 . lente. • ochii închişi.

complexul-fosfor poate produce o uşoară stare de agi­ taţie. Iniţial. Componenţa: germeni de grâu. într-un timp record memoria dumneavoastră va de­ veni performantă. drojdie de bere. concentrat de lapţi de peşte. ÎN TIMPUL MESELOR DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ: 2 păştile de compkx-fosfor. chiar şi în situaţii de-a dreptul fantastice! Cura de: capsule de coada calului + complex-fosfor + complex-ADN + multiaminoacizi . După trei săptămâni.Doriţi să aveţi o memorie performantă ? Peste medie ? ÎNAINTE D E FIECARE MASĂ: 2 capsule de coada calului. toate activităţile vi se vor părea mai uşoare. Complexul este salutar în cazuri de mare obo­ seală şi în timpul examenelor. vă veţi simţi ca renăscut. Vă veţi face astfel plinul de săruri minerale. iar calciul se va fixa bine în organism. în astfel de cazuri e mai bine să luaţi pastilele dimineaţa şi la prânz. DUPĂ FIECARE MASĂ: 2 capsule de complex-ADN + multiaminoacizL Inegalabil pentru tonusul general. lecitină de soia. este cel mai fantastic com­ plement alimentar necesar revigorării şi trezirii la viaţă a celu­ lelor nervoase. randamentul dum­ neavoastră va fi mult mai mare.

la c u l c a r e . două săptămâni pauză. beţi-o d i m i ­ neaţa. Nu abuzaţi de el.. strecuraţi. este binevenită o Portocal amar (muguri florali) Măghiran (frunze) Mentă dulce (frunze) Verbină mirositoare (frunze) 50 g 50 g 50 g 50 g 62 . Trei săptămâni. Preferaţi curele de scurtă durată. După două luni de tratament neîntrerupt riscaţi să vă simţiţi din nou în tensiune. Dacă sunteţi crispat. apoi. care îmbunătăţeşte gustul ceaiului şi îi creşte tonicitatea. încă trei săptămâni de trata­ ment. de astă dată de prea mult dinamism. infuzie de: seara... Puteţi adăuga o picătură de miere de rozmarin.este un şQchi de bici foarte puternic. eventual. puneţi o lingură la un bol de apă fiartă.' în caz că doriţi » — sau aveţi » nevoie — să obţineţi i > nu ştiu ) ce performanţe! Cura este şi mai eficace dacă aveţi curajul să-i adăugaţi şi următoarea infuzie (când sunteţi foarte obosiţi. lăsaţi să se infuzeze zece minute. PE STOMACUL G O L ): Rozmarin (frunze) Genţiană (rădăcină) Cimbru de grădină (frunze) Salvie (frunze) 50 g 50 g 50 g 50 g Amestecaţi bine plantele astfel încât să simţiţi mirosul roz­ marinului şi al salviei.

Marile trusturi farmaceutice nu le-au cenzurat încă şi pe ele. se lasă să infuzeze 15 minute. adecvate stopării creşterii dumneavoastră pon­ derale. ci adevărate sche­ me de tratament. deci. în publicitate. şi asta depinde numai de ritmul de viaţă. se strecoară şi se îndulceşte cu o linguriţă de miere de tei sau de granule solubile de complex-tei! Iar noi vă garantăm că veţi dormi fără vise! Cu tratamentul de mai sus recăpătarea memoriei este asigu­ rată. în această carte vă vom vorbi fără ipocrizie. Atenţie. Nu vă vom recomanda acele tablete miraculoase ineficace. presa şi cărţile sunt încă libere în Franţa. să fie utilizat cuvântul slăbire! Doar medicamentele chimice au voie să şi-l înscrie în prospecte. oferindu-vă şi sfaturi apropriate fiecărui caz în parte. dar autorizate! Din fericire. Să pro­ fităm. de slăbire. tot de dumneavoastră! CREŞTERE ÎN GREUTATE Silueta! Problemă eternă a tuturor femeilor (sau aproape) şi a multor bărbaţi. vom discuta despre supleţe şi nu despre slăbiciune! Este interzis prin lege ca. Medicamente în mod cert periculoase. la fel de păgubitoare şi pentru buzunarul dumneavoastră şi pentru cele câteva kilograme pe care le aveţi în plus.Se pune o lingură din amestecul de plante la o cană mare de apă fiartă. problema e cum să o păstraţi. 63 . până la urmă.

propun tuturor naivelor tot felul de regimuri noi. Lucrurile ar trebui altfel abordate.! Atare regimuri pot fi deosebii de utile în diverse cazuri de boală. ci de ce te îngraşi. Când o pacientă vrea să „facă siluetă". El vă va îndruma cum să vă reechilibraţi alimentaţia. macrobiotic!. stabilizată. Are o singură idee şi aceea fixă: kilogramele ei! Şi ţine morţiş să le dea jos cât ai clipi din ochi! Iar ideea i-a venit când a trebuit să-şi aleagă un costum de baie! Şi uite-aşa se îmbogăţesc magazinele ce. fără excese? în primul caz nu există decât o singură soluţie: consultaţi un dietetician. Există doar două întrebări: — V-aţi îngrăşat pentru că mâncaţi prea mult ? — V-aţi îngrăşat fără nici un motiv. într-un cabinet de consultatii. Recomandările lor sunt foarte bine gândite. vegetarieni etc. fără toate rătăcirile sectelor acelea de aşa-autointitulaţi fructivori. Deseori nocive. Pentru ca să dea rezultate reale. în funcţie de variaţiile acestor parame­ tri. analizate. care mai de care mai aiurite. numai la asta se gândeşte. Principalul nu e să slăbeşti. De cele mai multe ori rezultatele sunt catastrofice. de exemplu). Luaţi-vă oră la unul din acele cercuri organizate de consilieri dieteticieni (tip Wight Watchers. mai mult sau mai puţin eficace. Iar dumneavoastră veţi lua cunoştinţă de principiile unei alimentaţii sănătoase. mâncând normal. 64 . orice terapie trebuie gândită în linişte. inteligente. « ' astfel încât medicul să afle si » să tină » cont de toate problemele dumneavoastră. Ele vă vor înlesni revenirea rapidă la o greutate echilibrată. în fiecare an. ei bine. documentate.Nu există două tratamente de slăbire similare. dar sunt greu de adaptat la parametrii metabolici ai fiecăruia şi de readaptat în permanenţă.

care vă spun. în cadrul unei emisiuni de televiziune. era prezent şi celebrul Moustache. există întotdea­ una o explicaţie. S-a arătat mirat. incapabili să vă ajute. ce ne mai distrăm. un dezechilibru biologic major. dacă vă îngrăşaţi fără un motiv aparent. vreţi să slăbiţi. mulţi epuizaţi. Au fost mulţi bolnavi. categoric.* . atunci vă putem veni în ajutor.. cu prietenii. dar. Doamne. o cauză! Numai că trebuie găsită.Deci. foarte siguri pe ei înşişi. Este într-un decalaj funcţional perpetuu. Din contră. O creştere ponderală intempestivă semnalează. cu gaşca. E foarte impor­ tantă societatea!“ Din fericire. J O B .. Aşa că. soluţia e una sin­ gură : mâncaţi mai puţin! Situaţia dumneavoastră nu e de re­ sortul nostru. Nu vă lăsaţi timoraţi de acei pseudoînvăţaţi. W 65 . Şi întot­ deauna vom descoperi că sunt mai multe. când mă duc la «Bocuse». dar şi cât pot să bag în mine!“ Să fim serioşi! Dacă vă îngrăşaţi fără motiv.. Şi-au murit pe capete! Tâmpenia asta am auzit-o de multe ori. realizată de Monique Cara şi Alain Valentin. Organismul nu mai ştie pe ce lume se află. în acelaşi timp. Şi ne vuieşte capul de poveşti de adormit copiii. un mare specialist a afirmat : „Ca să nu te îngraşi nu există decât o singură soluţie: să mănânci într-o ambianţă plăcuţă.. mulţi deprimaţi. Ficatul doarme. consacrată regimurilor de slăbire — la care am avut plăcerea să participăm —. dacă nu reuşiţi să slăbiţi cu toate privaţiunile la care vă supuneţi. mâncaţi prea mult. fără să schiţeze nici măcar un zâmbet: „în lagărele de concentrare n-au existat niciodată supraponderalii Fals. la „Antenne 2“. fără să râdă — nu faci haz pe seama unui medic doct — : „Ce curios! Eu.

N-aveţi dreptate. Terapia noastră are un efect lent. dar sănătoşi. Kilogramele se vor pierde unul câte unul.. râde mai bine! Să ne ocupăm să găsim cauzele unui dezechilibru apărut la un individ. doar aşa le vom înţelege suferinţele. acce­ lerând ritmul cardiac sau stimulând tiroida. refăcut orarul. Poate că toate aceste comparaţii vi se par prea îndrăzneţe sau prea simpliste. în plină formă. loţiuni. Orarul tuturor funcţiilor interne este dat peste cap. Trebuie restabilit calmul. Apli­ cate însă doar ele. nu slăbănogi. el fiind destinat reechilibrării în profunzime a organismului. Pacienţii noştri sunt prietenii noştri. gata să ia dublul kilogramelor pierdute. orologiul biologic a luat-o razna. dar durabil. iniţial. epuizaţi. pentru că cine râde la urmă. în loc de-a ieşi epuizat din cură. vor da rezultate foarte rapide. va fi reîntinerit. rinichii se-apucă de treabă exact când nu trebuie. fixate orele exacte. Doar oamenii de ştiinţă se vor amuza. Rezultatul va fi în mod cert mult mai puţin spectaculos decât cu acele faimoase medicamente ce taie pofta de mâncare. Să-i lăsăm cu râsul şi cu kilogramele lor. dar organismul.. Un atare mod de a privi lucrurile ne va conduce. n-au decât să-şi păstreze pentru ei stupidele referiri la lagăre­ le de concentrare! Avem si noi tratamente ce nu sunt aşa de lente. la un prieten. la stabilirea unui tratament ce va ţine seama de „terenul“ fiecărui pacient în parte.. Ne plac oamenii supli. dar nu de » S > 1 9 66 . avem si noi „trucuri" eficace pentru slăbit: băi. reînviorat. creme. Ca să-i putem ajuta trebuie să-i iubim.pancreasul se enervează. ce au aerul că de-abia au scăpat de la Buchenwald! Iar acei cinici neputincioşi ce-au îndrăznit să emită astfel de glume sinis­ tre.

una dintre cele două for­ mule de mai jos. un motiv există. în schimb. rezultate excelente. ori dacă nu slăbiţi îndeajuns de repede. SCHEMA I BEŢI ZILNIC 1 LITRU DE CEAI făcut din : Măduvă albă de lemn de tei 25 g Fructe (bace) de ienupăr 25 g Iarbă neagră (flori) 25 g Amestecaţi toate plantele. câteva scheme de tratament: ca să pierdeţi din greutate. 67 . vă propunem. alegeţi-o pe aceea ce vă convine şi aplicaţi-o cu scrupulo­ zitate ! Iar dacă nu ştiţi pentru care să optaţi. spre încercare. dacă sunt asociate cu remediile de bază reco­ mandate de noi. în majoritatea unor atare cazuri. scrieţi-ne. fără rădăcină) 50 g Portocal amar (muguri florali) 50 g Lăsaţi ca totul să mai infuzeze cinci minute şi apoi strecuraţi. vă vom răspunde cu plăcere dându-vă toate sfaturile de care aveţi nevoie.durată. împreună vor acţiona destul de prompt şi pentru mult tim p! Vă vom descrie. în continuare. dar probabil că nu vă daţi seama care e acela! Şi pentru că nu ştim ce a generat creşterea pon­ derală. cu un litru de apă. CREŞTERE ÎN GREUTATE™ FĂRĂ MOTIV De fapt. Adăugaţi încă o lingură din amestecul de: Creţuşcă (planta întreagă. luaţi din ele patru linguri şi puneţi-le la fiert cinci minute. formule care au dat. să vă regăsiţi tonusul şi buna dispo­ ziţie.

1 capsulă de păpădie. Vă atragem încă o dată atenţia să cereţi neapărat menta dulce de grădină sau menta cu frunza rotundă. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ luaţi-le pe toate odată: 1 capsulă de pir. luaţi: 2 capsule de lucernă. în t r e m e s e . adăugaţi o lingură de creţuşcă. ÎNAINTE DE MASĂ. 1 capsulă de cozi de cireşe. lăsaţi totul să infuzeze zece minute şi apoi strecuraţi infuzia. SCHEMA II DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. puneţi patru linguri din amestec la un litru de apă. în TIMPUL ZILEI.DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. clocotiţi ceaiul cinci minute. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ luaţi-lc îm p reu n ă: 1 capsulă de pir. 1 capsulă de păpădie. cea mai frecvent întâlnită şi utilizată. e neindicată persoa­ nelor nervoase. 68 . 1 capsulă de mentă dulce. pentru că menta pipe­ rată. beţi un litru de ceai făcut d in : Măduvă albă de lemn de tei 50 g Iarbă neagră (flori) 25 g Amestecaţi plantele. SEARA.

legumele feculente. pere. vă va însoţi zi de zi! Grăsimile (lipidele) sunt foarte ne­ cesare organismului. pepeni. mai mult. Trebuie doar să le consumăm cu moderaţie şi să le dăm posibilitatea să se metabolizeze complet. andive. sparanghel. pe motiv că nu le digerăm. portocale. chiar dacă nu este. să le digerăm.E de la sine înţeles că şi raţiile alimentare vor fî diminuate. prea crescut. O stare de oboseală permanentă. în fond. nu numai că nu veţi reuşi să slăbiţi dar. Pâinea. respectiv. grăsimile animale (în special gătite). ananas. nu veţi fi niciodată în formă. să le asimilăm. Dacă metabolizarea lor nu este reglată. Suprimarea lor totală din alimentaţie. mezelurile şi alcoolul sunt interzise! în schimb. vitalităţii acestuia. grapefruit. păpădie. nap. fragi.50 g). sarea. în a in t e DE f ie c a r e m a să . o cană m are d e ceai d in : Frag (frunze) Pir (rădăcină) IOO g 50 g 69 . patiseriile. dulciurile. puteţi m ânca la discreţie anghinare. ar fi o inepţie. e bine să fiţi precauţi: arderile grăsimilor se fac prost în organism. CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI COLESTEROL în cazul în care nivelul colesterolului dumneavoastră se află la limita lui superioară (2. ceapă. z il n ic . inexplicabilă în apa­ renţă. mere. CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ea va fi urmată de o pauză de o săptămână înainte de re­ luarea unei noi reprize şi va fi repetată până la obţinerea rezul­ tatelor dorite. castravete. vânătă.

Ea le blochează trecerea la nivelul intestinelor şi ameliorează în mare măsură constipaţia — dacă este necesar. de-acum încolo puteţi mânca oricât! TOT ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de păpădie vor face ca bila să se elimine şi mai repede şi într-o cantitate mai mare. lăsaţi-1 să infuzeze zece minute. apoi strecuraţi-1. clocotiţi ceaiul două minute. Doar două pastile dm acest complement alimentar remarcabil vă vor face să digeraţi mai bine alimentele. dar acţiunea lui asupra ficatului şi a grăsimilor este salutară. Nu are gust prea bun. dar ceea ce nu înseamnă că. iar grăsi­ mile vor fi mai bine metabolizate. mai puţin obosiţi. Nu există nimic asemănai or pulberii de vânătă (din fructul uscat) pentru diminuarea nivelului grăsimilor în sânge. ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE PRINCIPALE: 2 păştile de complex-cimbru.. gata.Păpădie (rădăcină) 50 g Măslin (frunze) lOOg Verbină mirositoare (frunze) 50 g Amestecaţi foarte bine plantele. suportul necesar de germeni de grâu şi de magneziu. în acelaşi timp. digestia va fi mai rapidă. în câteva zile vă veţi simţi mai puţin balonaţi.. tranzitul intestinal se va îmbunătăţi. să eliminaţi grăsimile şi să scăpaţi de kilogramele în plus. în timpul curelor de slăbire un atare aport vă va permite să evitaţi obo­ 70 . Astfel. puneţi cinci linguri la un litru şi jumătate de apă. ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE: 2 capsule de vânătă. aducându-vă..

CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — CU PRECĂDERE DIN ANUMITE REGIUNI ALE CORPULUI DE TREI ORI PE SĂPTĂMÂNĂ: — o baie la mâini şi la picioare. precum şi repercusiunile pe care le are asupra pielii o pierdere prea rapidă în greutate. (sfaturile de mai sus. caldă. — la masa de seară: amestecaţi în mâncare o lingură de tărâţe de grâu. urzică. este o dovadă neîndoielnică că utilizarea celor două creme — preparate cu aceste sub­ stanţe — este foarte indicată. în fiecare seară. extractele de iederă. — dimineaţa. rostopască. 71 .. banale de altfel. în fiecare dimineaţă. împotriva celulitei. SFATURI DIETETICE Vreţi să slăbiţi şi mai repede ? — suprimaţi toate grăsimile animale — fără nici o ex­ cepţie — din alimentaţia dumneavoastră. cu o cremă Perla. pe bază de iod.seala. plante ale căror proprietăţi surprinzătoare sunt cunoscute încă din antichitate. linia „Salsojod. împotriva celulitei şi pentru slăbit Puterea concentratului de iod organic. — masaj. de a dizolva grăsimile.. piciorul cocoşului şi nalbă. prezenţa algelor bogate în iod. cu o cremă Bonfanti. castan de India şi mesteacăn. — fricţii. pe zonele care vă interesează. cu extracte de iederă. pe stomacul gol. reprezintă ele singure cel mai eficient tratament pentru scăderea colesterolului). mâncaţi un măr crud ras.

n utilizaţi decât ulei de şofrănel. sub formă de microcapsuîe.— tot ceea ce gătiţi. mai ales dacă aţi avut nefericita idee să utilizaţi cu regularitate laxative. Va trebui să treacă o bună bucată de timp pentru ca să reuşiţi să scăpaţi şi de kilogramele în plus şi de constipaţie. veţi fi bine dispuşi. CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI CONSTIPAŢIE Trebuie să daţi câteva kilograme jos şi mai suferiţi şi de con­ stipaţie ? Nu vă pierdeţi timpul urmând nu ştiu ce regim de înfometare. perioadă marcată de răbdare şi respectare atentă a sfaturilor noastre. în afară de faptul că este un derivat de petrol — ceea ce nu concordă cu filosofia noastră terapeu­ tică — . nici să vă menţineţi greu­ tatea atât de greu câştigată. mai netedă. în toate salatele pe care le faceţi. mai veseli. Totul se va rezolva mai greu. N-o să ajungeţi nici să slăbiţi cât vreţi. Este atât de eficient în dispersarea particulelor de colesterol încât unii îl recomandă ca tratament. Până la urmă veţi reuşi. leneveşte încă o dată în plus intestinul. Folosiţi-1 cu încredere la pregătirea mâncărurilor: e mult mai ieftin şi are gust mai bun. pielea dumneavoastră va deveni mai catifelată. efor­ tul nu va fi în van şi nu veţi regreta că l-aţi făcut! CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ea va fi urmată de o pauză de o săptămână înainte de a o relua până la obţinerea rezultatelor dorite. mai „cu chef4 . paraiizându-i parca peristaltismul. 72 . nici să scăpaţi de constipaţie. în special de tipul ule­ iului de parafină care.

Apoi daţi totul într-un clocot. defecaţia făcându-se uşor. 2 capsule de cruşin. la rece. de eliminare. ceaiul 50 g Trifoişte de baltă (frunze) Trandafir (boboci) lOOg 50 g Anghinare (frunze) 50 g Păpădie (rădăcină) 50 g Soc (flori) Nalbă de pădure (flori) 50 g 50 g Anason (seminţe) După ce aţi amestecat bine plantele. 73 . într-o jumătate de pahar cu apă caldă. fără efort. lăsaţi-le să se macereze. două ore sau. eficientă în toate cazurile de con­ stipaţie. Iată un adevărat tratament de drenaj. cu ajuto­ rul căruia vă veţi rezolva constipatia. şi mai bine. Este o băutură delicioasă. într-un litra de apă puneţi patru linguri din amestec. toată noaptea. ÎNAINTE DE MASĂ.Mai întâi. DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ 1 fiolă (un păhărel mic) de suc de anghinare. fără ca intestinul să fie agresat. ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE PRINCIPALE. Stingeţi focul. respectaţi cu stricteţe modul de preparare — mai special în acest caz. fără să lăsaţi ceaiul să fiarbă. lăsaţi-! să se „liniştească1 4 zece mi­ nute şi apoi strecuraţi-1. Sunt recomandabile pentru ameliorarea celor mai rebele con­ stipaţie. acoperiţi vasul.

nalbă albă.. urzică albă moartă. tran­ zitul intestinal se va normaliza. mesteacăn. Elimină grăsimile. fără arsuri. amică. reechilibrează sistemul endocrin şi acţiu­ nea cimbrului este. cremele Edera-anticelulita şi Equiseto-anticelulita. coada calului (de ex. iar surplusul de kilograme va dispărea. anghina­ re. stimulatoare pentru ficat si intestine. produse Bonfanti).. iar durata băii de 15 mi­ nute).DUPĂ CELE TREI MESE: 2 păştile de complex-revent.. 74 . de neînlocuit. indispensabilă. trandafir. magneziu (printre alte oligoelemente) — . caldă. rosto­ pască. cu uleiuri esenţiale de cimbru şi salvie sau cu un spumant de baie iodobromic (Bonfanti-Salsojod). piciorul cocoşului şi nalbă de pădure (temperatura apei să fie de 40-42°C. O DATĂ PE SĂPTĂMÂNĂ: — o baie generală prelungită. ca prin farmec! CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — CU PRECĂDERE DIN ANUMITE REGIUNI ALE CORPULUI DE DOUĂ ORI PE SĂPTĂMÂNĂ: — o baie la picioare şi la mâini cu extract de iederă. a acestui complement alimentar — revent. în cazul dumneavoastră. * ÎN FIECARE ZI: — masaţi-vă cu o cremă pe bază de extracte din următoarele plante: iederă. va regla perfect funcţiile intestinului: fără iritaţii ale mucoasei. Compoziţia unică.

grăsimile. fără nici un motiv" „Când vi se întâmplă aşa ceva ?“ „De obicei. a principiilor active vegetale din plantele conţinute în cremă. protejează vasele mici. Ni s-a întâmplat de multe ori să fim consultaţi de femei ce erau nemulţumite de toate tratamentele de slăbire pe care le urmaseră şi ni se plângeau că se îngraşă „peste noapte"! „Pot să iau în greutate trei kilograme de azi până mâine. înainte de masaj faceţi o fricţie cu următorul preparat folo­ sind o mănuşă aspră (de păr de cal sau de burete marin): Ulei de gălbenele IOO mi Ulei esenţial de rozmarin 20 picături Ulei esenţial de lămâie 20 picături Agitaţi bine flaconul înainte de flecare întrebuinţare. pe deasupra.Toate vă ajută să eliminaţi cu uşurinţă stratul de celule moar­ te. înlesnesc pătrun­ derea mai profundă şi mai rapidă. efectele masajului. iată un mic „truc“. neregulată. Pierderile de 75 . depozitele inutile. Şi-acum. în organism. E adevărat că vă ia puţin timp pregătirea loţiunii. în totalitate. De altfel. Uleiul de gălbenele înmoaie epiderma. experimentat de noi cu succes în multe cazuri. dar merită! CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI TULBURĂRI DE CICLU MENSTRUAL E o situaţie deseori întâlnită. stimulând circulaţia locală. Preparatul uleios activează. am o menstruaţie ca­ pricioasă. Uleiurile esenţiale de rozmarin şi de lămâie stimulează funcţia ficatului. favorizează eliminarea toxinelor şi. înainte de ciclu. are efect antiinflamator (foarte important în caz de celulită). care mai întotdeauna întârzie.

nu ezitaţi: urmaţi un tratament com­ plet de simpaticoterapie.sânge sunt mici. la flecare ciclu. Atenţie: calculaţi exact data la care ar trebui să înceapă ci ciul." într-un atare caz tratamentul va fi de lungă durată. — completaţi cantitatea de apă care vă trebuie pentru baieSau: — un dizolvant (o bază hidrodispersantă) 2 linguri. O ri: — ulei de baie cu rozmarin 2 linguri Dacă nu aveţi » rozmarin la îndemână. O singură metodă poate da rezultate mai rapide: simpatico terapia. Puteţi utiliza şi frunze uscate: — trei litri de apă. . puf şi simplu. — totul se fierbe 15 minute. însoţite de dureri abdominale. rochiile nu mă mai încap. întreg sistemul endocrin este dat peste cap. Rezultatul va fi dublu: veţi scăpa şi de kilogramele în plus. — ulei esenţial de rozmarin 40 picături. dar nu mai reuşesc să-mi închei fustele. cheile sistemelor simpatic şi endocrin. Dacă aveţi posibilitatea. Atingerile nazale cu uleiuri esenţiale sunt singurele în stare să acţioneze rapid atât asupra hipofizei cât şi asupra hipotalamusului. Durerile şi balonările vor dispărea. Nu numai că sunt balonată. Mă umflu.1 si > nici de unde să vi-) procuraţi. faceţi o baie la picioare foarte caldă. cu rozmarin. Cu trei zile înainte. în flecare seară. puteţi folosi şi săpunul negru (de leşie). se va regla şi ciclul. menstrcle se vor normaliza cantitativ. mi se umflă picioarele. — IOO g frunze de rozmarin. pe carc-1 uti lizau bunicile noastre: două linguri pentru o baie.

Dar puteţi face şi un duş în care să utilizaţi gelul pentru duş anticelulită. beţi un bol cu ceai d in : Salvie (frunze) IOO g Coada şoricelului (planta întreagă. Se dă în clocot fără să se lase să Barbă. produs Bonfanti. ÎN f ie c a r e zi. fără rădăcină) IOO g Rozmarin (frunze) IOO g Lămâiţă (planta întreagă. gros. un pic de miere de rozmarin. fără rădăcină) IOO g Amestecaţi bine plantele. bine închegat. adevăratul săpun negru. trebuie să renunţaţi la zahăr. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de salvie. e şi mai rar decât uleiul de baie cu rozmarin. Dacă vreţi să slăbiţi. Dar nu vă sfătuim. Nu îndulciţi ceaiul. produs Perla.E grozav! Din păcate. se strecoară. E una din plantele scumpe inimii noastre. cel mult adăugaţi-i. La un litru de apă se pune un pumn sau patru linguri din amestec. d im in e a ţ a şi seara. sau o baie cu spumant pe bază de sulf. Două căni mări reprezintă jumătate din cantitatea de mai sus. dacă nu-1 puteţi bea altfel. CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Este urmată de o pauză de o săptămână înainte de a fi reluată şi se continuă până la obţinerea rezultatelor scontate. care ne-a ajutat de nenumărate ori să ne vindecăm pacienţii! 77 . se infuzează zece minute.

Celelalte ingrediente ale complexului. au acţiune excitantă asupra tiroidei. reven­ tul. 78 .. si are încă multe alte proprietăţi pe care doar noi le ştim! Specialiştii n-au decât să se chinuie să le descopere una câte una şi să se-mpăuneze cu ele! 5 1 ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE: 2 capsule de brustur. coacăzul negru.. ale sistemului endocrin. permiţând. brusturul conţine. recomandat în caz de reumatism şi împotriva eczemei. Cunoscut pentru proprietăţile antitoxice. cu un procent ridicat de iod. eliminarea masivă a surplusurilor de orice natură. reechilibrează ciclul menstrual. Reţineţi că respectivul complex alimentar nu conţine alga Fucus vesiculosus (iarba de mare). Ele aduc oligoelementele. în rădăcina lui groasă. asigură eliminarea masivă la nivelul rinichilor şi al intesti­ nelor. şi pe care mulţi pacienţi nu o suportă. favorizează excreţia. algă ale cărei principii active. Fără concurent în medicaţia de slăbire. Să nu vă lipsească niciodată din cura de slăbire! DUPĂ FIECARE MASĂ: 2 păştile de complex-alge + coacăz negru. simultan. sărurile minerale şi acizii aminaţi necesari. Algele sunt complemente alimentare indispensabile glandelor endocrine.Ne-a uluit întotdeauna cât de multe virtuţi > are: stimulează funcţiile ficatului. complexul stimulează şi întăreşte sistemul endocrin. activează circulaţia. hormoni vegetali ce reglează ritmicitatea menstrelor.

Alghe-cnema de alge anăcelulitică). apoi faceţi un duş rece. CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — CU PRECĂDERE DIN ANUMITE REGIUNI ALE CORPULUI DE TREI ORI PE SĂPTĂMÂNĂ: — o baie generală caldă cu uleiuri esenţiale de salvie şi cim­ bru. cu o cremă pe bază de extracte de iederă. coada calului şi mesteacăn (de ex.. manifestate deseori în caz de slăbire prea rapidă. Uleiul de baie salvie-cimbru îl găsiţi gata pregătit.. Nu sunteţi mulţumită ? Nu mai aveţi răbdare ? Vreţi să slăbiţi şi mai repede ? 79 . zece secunde — . faceţi un m asaj: — dacă aveţi celulită generalizată. alegeţi creme pe bază de iod (de ex.. crema cu iod anticelulită. Bonfanti) ori pe bază de alge (de ex. ca să vă asiguraţi că are 12% ulei esenţial. Efectele principiilor active ale algelor sunt inegalabile.în ceea ce priveşte germenii de grâu şi magneziul. — dacă aveţi depuneri de grăsime în mai toate regiunile cor­ pului. cremele Bonfanti şi Perla anticelulită). scurt. sau ceea ce este scris pe flacon. ale căror efecte pot fi dezastruoase pentru organism. de la coapse în jos — rapid. Rămâneţi în cadă timp de zece minute. gălbenele. ele evită oboseala şi apariţia spasmoQliei. concentraţie obligatorie p en tru ca să fie într-adevăr bun. C itiţi pros­ pectul. altfel pot apărea tul­ burări circulatorii. La o baie de 38°-40°C se pun două linguri de ulei. z il n ic . pe care le conţine.

ori să mâncaţi pe săturate şi să vă tot îngrăşaţi ? Dar şi fără să se ajungă într-o atare extremă. — Următoarele două zile. peste care turnaţi ulei de şofrănel si Otet de cidru. îngrăşare.. strecurată perfect. doar cu apă. se întâmplă de multe ori să dorim să avem o siluetă ideală. — Timp de o zi nu m âncaţi decât pere. puneţi la soare timp de două ore după fricţie. vă creştea şi pofta de mâncare. necazurile. pe măsură ce senzaţia de oboseală se accentua. Aveţi voie să beţi şi o supă de legume. tracasările. în care dezor­ dinea biologică este evidentă. » » » * 80 . Efortul e de scurtă durată. ce-i de făcut ? Tratamentul de şoc. iar viaţa de zi cu zi.— înainte de masaj. Uleiurile esenţiale pot genera o fotosensibilizare a pielii. care se va păta de la soare şi aşa va rămâne. iar oboseala generează foame şi. tam ponată cu un ulei magic1 * pe bază de-Ulei de coada şoricelului IOO mi Ulei esenţial de ienupăr 20 picături Ulei esenţial de santal 20 picături Agitaţi bine flaconul înainte de fiecare utilizare şi nu vă ex. şi vă îngrăşaţi văzând cu ochii ? Situaţie ce v-a pus în următoarea dilemă: ori să urmaţi un regim sever şi să fiţi din ce în ce mai obosită. consecutiv. fricţionaţi-vâ cu o mănuşă aspră. Altul nu există. fierte în apă. dar e mai bine să vă abţineţi. CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI OBOSEALĂ V-aţi găsit vreodată în situaţia că. post negru. să ne fi obosit în aşa hal încât numai un regim de înfometare ne mai lipseşte ca să ne dea gata! Şi totuşi.

zahăr sub orice formă. de-acum încolo. Procuraţi-vă o carte de bucate cu preparate vegetariene. sau naturiste. sunt legumele şi fructele.să vă simţiţi mai obosită. CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ea va fi urmată de o pauză de o săptămână. dar nu cam e. înainte de a fi reluată. dar numai o zi. învăţaţi să le gătiţi. judicios alese. Alimentele tonifiante. toate sunt simptome de eliminare masivă. porridge-urile. s-ar putea să vă supere ficatul. ori pe bază de cereale. d im in ea ţa şi sea ra b eţi o cană m are (un sfert de kilogram) de ceai d i n : Fenicul (seminţe) Rozmarin (frunze) IOO g IOO g 6 81 . Sunteţi pe calea cea bună. dar dacă vreţi într-adevăr să vă menţineţi silueta va trebui să renunţaţi la grăsimi. fructe. începe să dea afară toxinele. trebuie doar să perseveraţi. alimentele dum­ neavoastră de bază. pe cele mai puţin apoase (merele. cele cc vă vor asigura dinamismul în ciuda kilogramelor pierdute. — în a patra zi. cereale. carne doar la o singură masă. pentru că ele vor fi. lactate. hrişca. Budincile. Preferaţi rădăcinoasele. limba va fi alburie. vă vor permite să vă regăsiţi greutatea ideală. şi va fi continuată cu aceeaşi ritmicitate până la obţine­ rea rezultatelor dorite. orezul. silueta ideală. Bine utilizate. morcovii. Organismul începe să reacţioneze. Mai puteţi avea ameţeli uşoare. napii) şi mai ales cerealele complete (grâul. regimul e aproape n o rm a l: legume. sufleurile din ce­ reale şi lapte sunt numai câteva exemple. în special cele animale. — Din a cincea zi puteţi mânca „orice". orzul). feculente. mezeluri. fragii.

Noi îl recomandăm ca atare. Vă va ajuta la digestie (fenicului e salutar în această p ri­ vinţă. dar e mai bine să fie călduţă. 82 . au fost stupefiaţi de restabilirea spectaculoasă a tranzi­ tului lor intestinal. caracteristică secolului în care trăim. fiind totodată un toni­ fiant genera] uluitor. vă va revigora. mai ales toamna. Mulţi pacienţi. Remarcabil diuretic. ÎNAINTE' DE FIECARE MASĂ : 2 capsule de ienupăr. ienupărul înlesneşte creşterea diurezei (eliminarea lichidelor. constipau' cronici. fără rădăcină) IOO g Frasin (frunze) 50 g Coacăz negru (frunze) 50 g Amestecaţi bine de tot plantele. lăsaţi-le să infuzeze 15 minute şi stre­ curaţi ceaiul. El ajută organismului să se apere împotriva oricărui tip de agresiune. în special a apei). curăţindu-1 de miasmele acu­ mulate ca urmare a poluării excesive a mediului. daţi-le în clocot la un foc mic fără să le lăsaţi să fiarbă. El vă va ajuta să slăbiţi mai repede. stingeţi focul imediat ce apa începe să se învoibureze. deoarece vă fortifică organismul pregătindu-1 să facă faţă perioadelor de mare oboseală şi epidemiilor hibernale. deoarece tot ceea ce încercaseră până atunci nu avusese nici un efect. dar noi l-am ales pentru că înlesneşte eliminarea toxi­ nelor).Trifoişte de baltă (frunzej 50 g Lămâiţă (planta întreagă. Infuzia se poate bea şi rece. puneţi cinci linguri rase 1 la un litru de apă. dinamizând mecanismele de apărare imunitară. vă va calma. Nu uitaţi să-l beţi cu regularitate. acoperiţi vasul.

ÎN TIMPUL MESELOR DE PRÂNZ ŞI SEARĂ. O vitamină de origine naturală (este vorba de un extract din măceşe. fructele trandafirului sălbatic. să vă blocaţi căile de eliminare. fără efort. nici să vă îngraşe. în nici un caz. măceşului) nu va putea. ficatul) funcţionează prost sau chiar deloc. Veţi intra într-un cerc vicios. Unul din simptomele majore ale stării de oboseală este că toate organele emonctoare (de eliminare: rinichii. forma dumneavoastră biologică. Este un complement alimentar pe care noi îl denumim „prie­ ten al ficatului şi al rinichilor". în primul rând. DUPĂ MASA DE DIMINEAŢĂ ŞI CEA DE PRÂNZ: 2 capsule de complex-ADN + vitamina C. Orice regim aţi urma. orice medicaţie chimică aţi lua. excreţia. a deşeurilor. glandele cu secreţie externă. Balonările pe care le aveaţi frecvent după mese vor dispărea. înlocuiţi ceaiul cu un altul. neuitând să luaţi capsulele de ienupăr. nici să vă enerveze. de complex-cimbru şi complex-ADN: J J 7 9 7 83 . pielea. iar cimbrul şi rozmarinul din compoziţia lui au virtuţi ionice. deci va fi înlăturată una din cauzele oboselii şi îngrăşării. pe care vi-1 dăm mai jos. eliminarea depozitelor. deci să luaţi şi mai mult în greutate. E iluzoriu să speraţi că veţi slăbi într-o atare conjunctură. şi vitamina anti-stress. Odată nervozitatea şi oboseala dispărute. Vitamina revigorării este. aşa cum se tem unii. cercul stressului! Singura soluţie este să ne urmaţi sfaturile cu sfinţenie. Din contră. toate se vor face mult mai uşor. deoarece stimulează procesele de eliminare. nu veţi face decât să vă agravaţi oboseala. 2 pastile de complcx-cimbru. dar va trebui să beţi un litru zilnic. Imediat ce vă veţi simţi mai bine. intestinul gros. totodată. toxinelor. în cantităţi crescute. Regăsiţi-vă.

Apoi frecaţi-vă zdravăn. stimulând circulaţia. terminaţi-vă baia cu un duş rece pe picioare. vă va ajuta să scăpaţi de ce­ lulită şi depozitele de grăsime. ÎN f ie c a r e s ea r ă . ungeţi-vă cu o cremă de slăbit p e bază de plante. dificultatea d e a slăbi şi dereglările hepatice. în f ie c a r e d im in e a ţă . fie cald. pielea rămânând suplă. CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI TULBURĂRI HEPATICE îngrăşarea intem pestivă. cu o mănuşă aspră şi masaţi-vă cu un ulei de slăbit făcut din: Ulei Osiris pur IOO mi Ulei esenţial de rozmarin 20 picături Ulei esenţial de chimen 20 picături Preparatul. 7 > 7 > 9 9 ’ CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — CU PRECĂDERE DIN ANUMI­ TE REGIUNI ALE CORPULUI. fără rădăcină) IOO g Trifoişte de baltă (frunze) 50g Cimbru (frunze) IOO g Cozi de cireşe 50 g Amestecaţi. după un duş.Paracherniţă (planta întreagă. fierberi ceaiul cinci minute. fie rece. iată o asociere de trei sim ptom e care n u trebuie să vă mire. dar întotdeauna între mese. strecuiati-1 si beţi-/. 13sati-l la infuzat alte zece. elastică. n-are importanţă. puneţi cinci linguri la un litru de apă. m .

care e mai deşteaptă decât n o i! CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ca şi toate celelalte de până acum. cu precădere. după aceeaşi schemă. ÎN tim pu l z il e i . şi uite că se vindecau tocmai de suferinţa în a cărei tratare eşuase medicina! Să le urmăm exemplul. apoi totul se reia. în lumea medicală există acum o modă care nu asociază ficatul cu nici o suferinţă şi care-1 scoatc de sub incidenţa oricărei boli! Pe vremea când bunicii noştri luau tot felul de remedii pentru ficat. ei se îngrijeau. . limba ne e încărcată. de cu totul alte boli. credeau că se tra­ tează „de ficat“. fără rădăcină) 50 g Trifoişte de baltă (frunze) 50 g 85 . ce nu se cunoşteau încă! Dacă îi durea ficatul. haideţi să ne îngrijim. o asimilare deficitară. ni se face greaţă doar la vederea unor mâncăruri.Fiecare dintre noi ştie că un ficat şi o vezică biliară leneşe antrenează. De câte ori ne doare ficatul.. de fapt. facem siluetă şi dăm dracului chimia asta mo­ dernă. ficatul. beţi minimim un litru de ceai făcut din: Paracherniţă (planta întreagă. dacă asocierea ficat-curbă ponderală nu ne pune pe gânduri. este pentru că suntem nişte neştiutori. până când obţinem rezultatul dorit. într-adevăr.. ne balonăm. Câteodată se întâmplă şi invers: am avut cazuri în care pacienţii slăbiseră excesiv tot datorită unei proaste funcţionări hepatice. Ne vindecăm. nişte ignoranţi.de afecţiunea propriu-zisă ! Bieţii neştiutori. care nu era bolnav. cu siguranţă. printr-o creştere în greutate. tulburări digestive. în t r e m e s e . avem ameţeli. va fi urmată de o săptămână de pauză. ce se traduc. îl tratau si se vindecau. digestia e leneşă şi ne tot îngrăşăm. de cele mai multe ori.

Cimbru (frunze) IOO g Pir (rădăcină) 50 g Coacăz negru (frunze) 50 g Ienupăr (fructe-bacele) 50 g Amestecaţi bine plantele cu mâna. 86 . să fiţi dinamici. Beţi-1 de-a lungul zilei.! ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE PRINCIPALĂ • 2 păştile de complex-cimbru. Treptat. iar prima cană luaţi-o dimineaţa.. încet. Inegalabil pentru „îmblânzirea" unui ficat recalcitrant. în plus. daţi ceaiul în clocot două minute. habar n-am că există". J J ÎNAINTE D E FIECARE MASĂ 2 capsule de pirDiuretic şi colagog. lără să provoace diaree. pirul este prietenulficatului şi duşmanul kilogramelor supranumerare. puneţi cinci linguri la un litru de apă. să rămână catifelată şi elastică. pe stomacul gol. germenii de grâu şi magneziul pe care îi conţine vă vor aduce oligoelementele. El acţionează cu blândeţe. lăsaţi-1 la infuzat zece minute si strecurati-i.. călduţă. Tot acum beţi şi un păhărel de suc de ridichi negre. va şti să stimuleze procesele de eliminare. în mai multe reprize. veţi ajunge să spuneţi cu sinceritate: „Fica­ tul. ca să vă puteţi menţine în putere. Şi va fi însoţit de o uşoară acţiune laxativă ce va regla tranzitul intestinal. dar ferm. ameliorând totodatădigestia. fără bru­ talitate. iar pielea dumneavoastră să nu sufere. vitaminele şi aminoacizii de care aveţi atâta nevoie de-a lungul unui regim de slăbire. Efectul diuretic va fi aproape instantaneu. treptat.

să apară o pierdere de calciu. 2 capsule de isop. adăugaţi la tratamentul dumneavoastră un medicament major. permit arderea completă a tuturor produşilor de anabolism şi eliminarea mai bună a reziduurilor. este „prea încărcat*1 .. asimilarea completă.. » » > CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — CU PRECĂDERE DIN ANUMI­ TE REGIUNI ALE CORPULUI Pe parcursul regimului de slăbire se recomandă şi câteva mici tratamente ajutătoare. c adevărat. Aţi citit bine. calmează şi relaxează. El vă va curăţa rapid vezica biliară şi veţi fi mulţumiţi de acţiunea lui diuretică remarcabilă.suc de lămâie. ficatului. Dimineaţa. altfel există riscul. e adevărat. cu acţiune puternică. necesare stimulării circulaţiei sangvine. Nu uitaţi. e o plantă prea puţin utilizată Caţă de calităţile pe care le a re ! Dacă aveţi ficatul mărit sau „îl simţiţi că există". în principal cele de care suntem noi interesaţi. bineînţeles neîndulcit. dar reglează perfect şi secreţiile tuturor mucoaselor. ceea ce nu e de dorit să se întâmple. foarte mic. Starea de calm.DUPĂ MESELE DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ. pe care le asigură isopul. dacă vă supără de mult timp. senzaţia de bine. re­ 81 . El are maximum de eficienţă în cazurile de tulburări pulmonare. beţi puţin suc de lămâie călduţ. nu e vorbă de o greşeală de tipografie! Isopul ameliorează asimilarea. între două cure de trei săptămâni. intestinelor.. respectiv cele de la nivelul stoma­ cului. respectaţi cu stricteţe pauza de o săptămână. Aveţi încredere în el. pe nemâncate. înainte de a vă bea ceaiul şi păhărelul de suc de ridichi negre.

ea va avea aspect de „coajă de portocalăMşi ciupitura este dureroasă. mesteacăn alb şi arnică (de ex. accele­ rează fluxul sangvin înlesnind eliminarea toxinelor. Când pielea este bine rubefiată — s-a înroşit — . iar uleiul esenţial de rozmarin. Cum să faceţi deosebirea între ele ? — Celulita: greutatea variază cu uşurinţă. cu o mănuşă aspră. zonele corpului pe care le-ati uns cu ulei. crema de corp Equiseto. VJleiul de muşeţel „încălzeşte" epiderma şi stimulează circu­ laţia pcriferică. dacă aveţi predis­ poziţie să faceţi celulită şi să reţineţi apa. vă sfătuim să încercaţi: Ulei vegetal de muşeţel IOO mi Ulei esenţial de lămâie 20 picături Ulei esenţial de rozmarin 20 picături Amestecaţi bine cele trei ingrediente şi agitaţi bine flaconul înainte de flecare întrebuinţare. faceţi edeme. iar dacă apucaţi pielea între două degete. ambele produse Bonfanti). — Grăsimea: greutatea dumneavoastră variază arareori şi foarte puţin.vigorării organismului. — o cremă cu alge. crema anticelulită Edera.. prin acţiunea lui vasodilatatoare. Cel de lămâie favorizează eliminarea. iar dacă vreţi să apucaţi între două degete un pliu 88 . 5 * DIMINEAŢA ŞI SEARA: Fricţionaţi viguros. faceţi un masaj energic: — o cremă pentru slăbit cu extract de iederă. dacă aveţi tendinţa să formaţi depozite de grăsime. deci reţineţi apa. impulsionării mecanismelor imunologica Deşi preparatul de mai jos cere răbdare şi timp pentru a-1 utiliza. coada calului.

CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI NERVOZITATE Caz frecvent întâlnit. aplicat în doi timpi. stochează orice. reziduuri. odată cu creşterea în greutate. Tratamentul va fi un pic mai elaborat. Asemenea unui avar. deşeuri şi. le mai aduce un kilogram în plus! Explicaţia ştiinţifică este simplă. erau disperate că fiecare supărare. o săptămână pauză. de fapt. organele de eliminare se blo­ chează. iar trei săptămâni de tratment.al pielii. ni se plângeau de o stare de nervozitate latentă. Cel mai urgent lucru. imediat sub epiderm existând un strat subcutanat gras. deci şi să slăbiţi. în caz de nervozitate excesivă. se adaugă oboseala şi reumatismul. astfel încât să încercăm să o stimulăm. Rezultatul va da măsura răbdării şi conştiinţei dum­ neavoastră de terapeut! CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ştiţi care este ritmul: trei săptămâni de tratament. toxine. Chiar prea des. cu înfometarea la care se supuneau cu bună ştiinţă. De-abia într-o a doua fază se poate iaterveni asupra eli­ minării deficitare. şi singurul care trebuie în primul rând făcut. tensiune. într-o atare situaţie orice încercare de a slăbi este sortită eşecului. să eliminaţi normal. iar o pauză de 89 . foarte atente cu „regimul” lor. sâcâială. să scăpaţi de starea de nervozitate! Lăsaţi emonctoarele să-şi facă treaba. manevra este foarte dificilă. este să vă calmaţi. Oare câte paciente am avut care. Organismul nu mai renunţă la nimic. aproape că nu o puteţi apuca. mai complex.

fără nici un efort! DUPĂ MESELE DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ: O cană mare de ceai. Mâncarea va fi mai bine digerată. stimulează rinichii. sulfină este un diuretic de anvergură graţie unuia din principiile active existente în structura ei biochimică. contracţiile) din partea inferioară a abdomenului (zona pelvină). balonările şi fermentaţiile. printre altele. va fi stimulată secreţia de bilă. cumarină. aţi încercat vreodată să luaţi. dimineaţa şi seara ? încercaţi şi vă veţi convinge sin­ gure de dispariţia „coşmarului menstrual". vor înţelege perfect cât de mare nevoie au de sulfină. 2 capsule de sulfină. în loc de orice altceva. ficatul va avea mai puţin de lucru. Urmare. foarte uşor de preparat şi care nu trebuie să vă lipsească: Ienupăr (fructe-bacele) 50 g Busuioc (frunze) IOO g 90 . Trebuie evitate cu orice preţ digestiile prelungite. Femeile mai nervoase. mai uşor iri­ tabile. ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE PRINCIPALE'. în afară de senzaţia reală de destindere pe care o conferă. câte trei capsule de sulfină.şapte zile. Complexul-cimbru are şi o acţiune diuretică evidentă deoa­ rece. cc benefică e planta pentru reechilibrarea lor neurohormonală! în caz de dureri înainte şi în timpul ciclului menstrual. şi totul se succede aidoma până când veţi fi ajuns la greutatea dorită! ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 pastile de complex-cimbni. conţine trifoişte de baltă şi păpădie. favorizează diureză. calmează du­ rerile şi spasmele (crampele.

fără rădăcină) IOO g După ce aţi amestecat plantele. Este un ceai „foarte elaborat1 '. dar proporţiile plantelor sunt în mod deosebit studiate şi experimen­ tale încât să destindă şi să calmeze cazurile în speţă. Bineînţeles că poate fi utilizat fără nici un risc şi de persoanele în vârstă şi pentru cei mici.minimum un litru din acest ceai Rozmarin (frunze) IOO g Isop (frunze) IOO g Creţuşcă (planta întreagă. nici o secundă în plus! — . lăsaţi totul la infuzat zece minute. creţuşca îşi pierde toate 91 . e drept. te­ iul. fără rădăcină) IOO g Măghiran (planta întreagă. Veţi începe „să daţi jos“ din greutate. clocotiţi-o un minut — doar un minut. 1 9 7 » DE-ALIJNGUL ZILEI. Există specialişti care recomandă acest complex doar copiilor. Lucru cu care nu se poate lăuda nici un calmant farmaceutic! L rmaţitratamentul trei săptămâni. puneţi cinci linguri din ames­ tec la un litru şi jumătate de apă. fără să „tâmpească". fără rădăcină) IOO g Lămâiţă (planta întreagă. dar vă veţi simţi mult mai bine. puneţi o lingură cu vârf la o cană de apă clocotită. fără să moleşească. îndulciţi ceaiul cu o linguriţă de granule de complex-tei.obligatoriu.lOOg Frag (frunze) 50 g Roiniţă (frunze) Portocal amar (muguri florali) 50g Amestecaţi-le bine. E timpul să trecem la partea a doua a tratamentului. mai destinsă. mai puţin obosită. deoarece compoziţia are numai ingrediente dulci: portocalul. ghizdeiul.puţin. ÎNTRE MESELE PRINCIPALE: Beţi. Se bea cald. mai puţin tensionată.

Excelent depurativ. Poate că nu atât de repede precum aţi dori. 92 . înainte de ceaiul recomandat: — mâncaţi o bucată de ananas proaspăt.. adoptaţi câteva reguli de dietă. la infuzat). Recomandată pentru acţiunea ei relaxantă. strecuraţi-1. Dacă vreţi să scăpaţi şi mai rapid de kilogramele în plus. lăsaţi ceaiul să se „linişteas­ că" (să infuzeze. pe o durată apreciabilă. fără oboseală. 2 capsule de brustur. dar conţine sărur/ de calciu şi de magneziu. dar în mod armonios.. totdeauna necesare într-o cură de slăbire. calmantă. Efectul diuretic al licorii va fi maxim dacă prizele de ceai vor fi repartizate astfel: — pe nemâncate. pentru ca să nu reapară oboseala şi pierderile de calciu. PE NEMÂNCATE-. pentru că vă ajută să fiţi în permanenţă destinse! Tot ceea ce v-am indicat până acum vă va ajuta să slăbiţi. dimineaţa. fără riscul apariţiei unei slărj de depresie.calităţile dacă e Cartă. — cu o oră înainte de masa de prânz. nu numai că face pielea foarte frumoasă şi elimină toxinele. — cu o oră înainte de masa de scară. DIMINEAŢA. foarte importante în această formă de îngrăşare. stingeţi focul. antispasmodică şi. ÎN TIMPUL MESELOR DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ'- 2 capsule de sulfină. simple. Sulfină mai conţine nenumărate săruri minerale. 9 ' DUPĂ PRÂNZ ŞI DUPĂ CINĂ-. diuretică.

bomboane. Uleiul este un amestec de: Ulei de coada şoricelului IOO mi 20 picături Ulei esenţial de măghiran Ulei esenţial de ienupăr 20 picături Preparatul este ideal pentru activarea circulaţiei sangvine în vasele capilare locale. 93 . în plus.— suprimaţi alcoolul şi zahărul. Bineînţeles că totul vă solicită un oarecare efort de voinţă. 3 I 7 dar rezultatul va fi mai mult decât mulţumitor.. CU PRECĂDERE DIN ANU­ MITE REGIUNI ALE CORPULUI DE TREI ORI PE SĂPTĂMÂNĂ-. înmuiaţi-vă. E simplu-. înainte de culcare 3 * ZILNIC Utilizaţi o cremă cu extracte de plante sau pe bază de alge. puneţi în ele apă caldă. mâinile. înti-unul picioarele. ciocolată. sub orice formă ar fi ele: vin. de relaxare. adăugaţi câte două linguri de ulei de baie făcut pe bază de uleiuri esenţiale de cimbru şi salvie. deoarece vă veţi recăpăta nu numai silueta ci vă veţi simţi şi în formă. — evitat! carnea roşie. luaţi două lighenaşe (sau orice alte recipiente). dă o senzaţie de bine. făcută cu o mănuşă aspră (de păr de cal). deodată. cu uleiuri esenţiale de salvie si cimbru. apă gazoasă. — Faceţi o baie simultană. E preferabil să faceţi băile seara. după cum vi se potriveşte mai bine. 9 9 CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — . stati zece minute. iar fiecare masaj să fie pre­ cedat de o fricţie cu uleiuri esenţiale. la mâini şi la picioare. prăjituri etc. în celălalt.

capabili să scoa­ tă un os din articulaţie ISră să provoace nici o durere şi să „repună4 4osul. Trebuie să slăbiţi. Există şi medici diplomaţi ce au acest h ar! Cunoaştem şi specialişti titraţi. vă strivesc sub greu­ tatea lor umerii. asupra altor articulaţii.CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI DURERI ARTICULARE Vă tot îngrăşaţi şi vă dor „saiele'4 . un medic naturist. oricare i-ar fi titulatura. în câteva secunde! Recunoaştem.. să aibă îndemânarea de a debloca „cu inteligenţă4 4 articulaţiile. Deseori ele sunt dureri (algii. Este vorba de acele femei al căror corp este pur şi simplu „invadat. însă. ar trebui să vă doară şi genunchii. cerbicea. Dar nu dorim să abordăm aici durerile articulare generate de kilogramele pe care le avem în plus. genunchii. ce se plâng în permanenţă de du­ reri articulare fugace. Cauza e simplă: fiecare kilogram în plus apasă asupra discu­ rilor intervertebrale. cea suferindă este coloana lombară. că n-am întâlnit încă un chirurg sau un ortoped diplomat capabil de o asemenea per­ formantă. foarte dotaţi. dar. un osteopat.. a căror localizare trece de la o articulaţie la alta. e necesar să ştie. un etiopat. Dacă ar fi rinichii de vină. la locul lui. Trebuie să consultaţi un chiropractor. un vindecător empiric. sufocat" de celulită. în terminologia medicală) vii la nivelul vertebrelor cervicale. Ele ţin de o disfuncţie mecanică şi doar manipulările osteoarticulare şi scăderea drastică în greutate le pot rezolva. tot aşa cum ştim şi neînvăţaţi. Dar cum nu e vorba de ei. să se priceapă. fără studii medicale de specialitate. de preferinţă un individ „cu har" pentru atare manevre. dar care pot „călători4 4 de-a 5 94 . Ne vom referi la o cu totul altă situaţie. cu părere de rău.

lungul întregii coloane vertebrale. va calma fără să vindece. din contră. dar va risca din plin să agraveze celulita. Iar noi dispunem de plantele „calmante" De ele şi nu de altele deoarece. mai exact. cauza e aceeaşi. de nivel me­ diu ca eficacitate. încât ele se pot instala pe o anume articulaţie şi nu se mai mişcă de acolo cu nici un chip! în general. Reumatism sau celulită. să le ajutăm să-şi facă treaba cât mai bine. Pe primul loc se situează ceaiul de drenaj. durerile peregrinează de la o zonă la alta a corpului în permanenţă. pot dispărea brusc pentru a apărea la umeri. să supraîncărcăm organele de eliminare cu tot felul de remedii chimice ci. remediu de care nu ne putem lipsi: Măduvă albă de tei 50 g Trifoişte de babă (frunze) 50 g 95 . Din punctul nostru de vedere e vorba de un organism inca­ pabil să mai elimine toxinele. picioare etc. în primul rând să nu suprasolicităm. este atât de bizar. am putea spu­ ne. aspirină şi antiinflamatorii. CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ea va fi urmată de o pauză de o săptămână. şolduri. să eliminăm. de cele mai multe ori. In majoritatea cazurilor. com­ portamentul lor. Să calmăm. constant. ansamblul acesta de tul­ burări „sindrom" în nomenclatura medicală) îl întâlnim la fe­ meile nervoase. după care va fi reluată şi continuată cu aceeaşi ritmicitate până la însănătoşirea deplină. dar caracterul. diagnosticul medical este: reumatism. de neprăvăzut. Tratamentul prescris. într-o permanentă stare de deprimare. coate. iată deviza noastră.

Creţuşcă [planta întreagă. Şi pentru ca toate toxinele să fie „aruncate la gunoi": ÎNAINTE DE MASA DE PRÂNZ ŞI CEA DE SEARĂ: 2 capsule de brustur. între mese. în celebra lui lucrare. Platon în Personala. Vindecă formele cele mai acerbe de reumatisme. Sub nici un motiv nu le lîerbeţi. înlesnind activitatea ficatu­ lui. De aceea pare 96 . Este un me­ dicament ce acţionează deopotrivă asupra rinichilor şi a ficatului. J. se lasă să clocotească preţ de câteva secunde. Proprietăţile lui depurative sunt extraordinare şi au fost descrisc şi apreciate încă din antichitate. fără rădăcină) 50 g Iarbă neagră (flori) 50 g Alegeţi plante mărunţite bine. îşi pierd calităţile terapeutice! Strecuraţi ceaiul şi beţi toată cantitatea dc-a lungul unei zile. de exemplu. biata celulită n-are sorţi de izbândă în faţa acestui drenator de soc! » ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE PRINCIPALE: 2 capsule de pir.Hill în 1758. şi mulţi alţii de-atunci încoace. fără rădăcină) 50 g Cozi de cireşe 50 g Lămâiţă (planta întreagă. La un litru de apă se pun cinci linguri de amestec. ameliorează majoritatea dermatozelor (acnec. E limpede. putând chiar combate hidropizia. deci. timp de trei săptămâni. precum şi tulburările hepatice. ca să le puteţi amesteca uşor. a rinichilor şi a intestinelor. a vezicii biliare. apoi să infuzeze 45 minute. Dioscoride. El curăţă organismul în profunzime. furunculoză). au ridicat în slăvi puternica acţiune antitoxică a brusturelui. cum este guta. Faceţi tratamentul zilnic. Noi apreciem în mod deosebit rizomul de pir. Arction. eczeme.

chiar şi în cele mai precare condiţii. se află întotdeauna la îndemâna celor ce-1 apreciază: creşte oriunde în jurui dumneavoastră. 97 . deoarece a fost utilizat în medicina empirică cu mult timp înain­ te! încredeţi-vă în atributele lui. datorită plantelor diuretice şi laxalive conţinu­ te (coacăz negru. o recuperare tardivă. gata oricând să vă ajute! DUPĂ MESELE PRINCIPALA.. masajul fiind precedai d e o fricţie uşoară. CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRUA CÂŞTIGA TIMP ŞI A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — CU PRECĂDERE DIN ANUMITE REGIUNI A LE CORPULUI Şi în acest caz este vorba de crem ele speciale pentru slăbit p e bază de extracte din plante diuretice. 17. planta neapărând în farmacologie decât după sec. revent) şi completarea cantităţii de săruri mi­ nerale atât de necesare sistemului articular si nervos: în compoziţia lui există alge marine.. făcută cu o mănuşă tot de burete natural. 2 pastile de complcx-alge + coacăz negrii. Pe de altă parte.ciudat faptul că interesul medicinii faţă de el este de dată recentă. folosind urm ătorul p re p a ra t: Ulei de amică Ulei esenţial de lămâie Ulei esenţial de lavandă IOO mi 20 picături 20 picături A gitaţi bine preparatul înainte de fiecare utilizare. Deşi de origine umilă. s-ar putea afirma mai degrabă că e. el permite deopotrivă creşterea excreţiei. Remarcabil complement alimentar.

98 . » CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI VARICE Poate că e prea mult spus! Să formulăm sintagme: un exces ponderallegat de o proastă circulaţie venoasă.prelungită. având 12% concentraţia de uleiuri esenţiale. Există trei reţete de preparare a amestecului de uleiuri: 1 — cinci linguri de lapte praf. douălinguride ulei de baiedinmăghiran. — hemoroizi. deseori iritate în caz de celulită. H Ca să vă simţiţi şi mai bine. — cinci picături de ulei esenţial de verbină mirositoare. picioare de plumb). cu ulei de măghiran. ţesuturile. reduce inflamarea capilarelor. lămâie. ca să slăbiţi şi mai repede: I — de trei ori pesăptămână.Amestecul respectiv îmbunătăţeşte circulaţia locală. intensi­ fică eliminarea toxinelor şi destinde. 3 — se pun în cadă.verbinămirositoare. — cinci picături de ulei esenţial de verbină mirositoare.înainte de a da drumul la apa caldă.verbină mirositoare. — zece picături de ulei esenţial de măghiran. Oricum am de­ numi însă starea respectivă. dar primele tulburări certe pot îmbrăca diverse aspecte: — picioare îngreuiate (picioare grele. — picioare umQate. — zece picături de ulei esenţial de măghiran. o baie caldă. 2 — două linguri dintr-o bază hidrodispersantă. — cinci picături de ulei esenţial de lămâie. în general. lămâie. în final tot la varice se ajunge. — cinci picături de ulei esenţial de lămâie. gata preparat.

va fi prezentă şi în ultimele dumneavoastră clipe! Dar dacă ştim cine e duşmanul. Toate aceste tulburări semnifică o circulaţie de reîntoarcere greoaie (fluxul venos de la periferie spre inimă deficitar). repetaţi toate recomandările timp de trei săptămâni. flux menstrual puţin abundent. puterile şi slăbiciunile lui nefiind un secret pentru tine. 99 . Consideraţi prea mare efortul.Deseori. considerând că este vorba de o fatalitate insurmontabilă. înainte de fiecare reluare. dureri de cap. E întotdeauna un avantaj să-ţi cunoşti adversarul. pacienţii au pielea membrelor inferioare foarte fină. ştim şi împotriva cui trebuie să ne luptăm. E de ajuns să ne urmaţi sfaturile ce vi le vom da. fiind vorbă. Ca simptome asociate mai apar: migrene. cu regularitate. de multe ori venele sunt foarte vizibile. — apoi. la începutul verii şi al iernii. în mod sigur. extremităţile (mâinile şi labele picioarelor) sunt cal­ de. să vă simţiţi într-adevăr bine ? Merită să încer­ caţi. ei bine. de cele mai multe ori. respectaţi cu stricteţe şi curele de primăvară şi toamnă. Dimpotrivă 1 Slăbiciunea există încă de când v-aţi născut şi. varicozităţi. doar ca să fiţi într-o formă excelentă tot anul. în intervalul rămas. exact aşa cum vă indicăm noi** — timp de două săptămâni consecutiv. de o tară congenitală şi ereditară. de două ori pe an. până la obţinerea rezultatelor scontate. Nu ridicaţi din umeri a neputinţă. pentru a ajunge din nou la greutatea normală şi a vă reactiva circulaţia venoasă. pentru sănătatea dumneavoastră! CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ea va fi urmată de o pauză de o săptămână. au senzaţia de oboseală în picioare. iată un atu.

Măduva conţine. El vă va permite în curând să uitaţi de picioarele îngreuiate. Numai aşa veţi putea scăpa de celulita ce vă aduce la disperare. de multe ori instabil în caz de celulită. şi numeroase săruri minerale: potasiu. în aceeaşi măsură trebuie semnalată prezenţa. în reechilibrarea metabo­ lismului. Nimic nu se poate compara cu el. IO O . a vieţii celulelor şi evitarea instalării carenţelor. pe când dumneavoastră aveţi nevoie de proprietăţile diu­ retice. drenante şi fluidifiante ale măduvei. în fiecare an. 2 capsule de coacăz. fiind cal­ mante. agresivitate. care generează deseori oboseală. DUPĂ CELE TREI MESE PRINCIPALE-. ameliorându-vă eficient circulaţia venoasă. a unui hormon vegetal ce poate favoriza echilibrul endocrin. Efectul sinergic al plantelor care îl alcătuiesc este excepţional. magneziu. mangan. 5 9 9 ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE-. un nou inel) şi nu praf de floare de tei. mult mai puţin umflaţi. 2 capsule de măduvă albă de tei Dar verificaţi bine produsul: să fie pulbere din albul lemnului de tei.ÎNAINTE DE CELE TREI MESE PRINCIPALE*. toate având o pondere deo sebită. de varicozităţi şi hemoroizi. Vă veţi simţi mult mai uşori. deopotrivă. lemnul moale. nervozitate. iar circulaţia sangvină se va restabili. acea parte a lemnului aflată între scoarţă şi lemnul tare al tulpinii. Florile sunt foarte bune în tratamentul nervozităţii. 2 păştile de complex-viiă de vie. sodiu. un nou strat. în timpul curelor de slăbire. în plante. cum se mai numeşte (şi care formează.

Daţi-le într-un clocot (câteva secunde). într-adevăr. în cazul dumneavoastră. iniţial. operaţie ce va deveni curând o necesitate. Coada şoricelului (planta întreagă. ameliorează circulaţia sangvină. nu l-am uitat. înlesnesc diureză. ca să nu se piardă calităţile terapeutice ale creţuştii. el poate avea o mai mică im­ portanţă. ceaiul. în fine. cu toţii avem nevoie de un ase­ menea tratament „de curăţire1 4permanentă. capsulele accelerează eliminarea toxinelor si deşeurilor. în acest secol al „poluării". Ceaiul este gata. dacă vrem. dar în scurt timp nu vă veţi mai putea lipsi de el. L-am lăsat ca ultim remediu deoarece. Ca mai toţi pacienţii noştri. Obişnuiţi-vă să beţi cu regularitate un litru de infuzie. zilnic. fără rădăcină) lOOg Cozi de cireşe 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Creţuşcă (planta întreagă. revigoram general. părerea noastră este că.Preparate pe bază de pulbere obţinută din frunzele de coacăz uscate. şi lăsaţi-le să stea să infuzeze 15 minute. rapidă şi eficace. probabil că şi dumneavoastră îl veţi bea. deosebit de benefic în caz de oboseală sau stări depresive. nu ne putem lipsi de ceai. Totodată au un efect dinamizam. fără plăcere. » 101 . fără rădăcină) lOOg Cimbru (frunze) IOO g Amestecaţi bine plantele mărunţite şi puneţi un pumn din ele la un litru de apă. iar acţiunea lui va fi salutară. în acelaşi timp. să ţinem o cură de slăbire. astfel ca menta şi cozile de cireşe să-şi lase toate principiile active în apă.

ţesutul intern al unei lufe — castraveţi speciali pentru bureţi de baie —. şi nu cu o mănuşă din păr de cal. asupra întregului sistem circulator. Trebuie făcută ne­ apărat o fricţie energică cu următorul ulei: Ulei de coada şoricelului Ulei esenţial de rozmarin Ulei esenţial de chiparos IOO mi 20 picături 20 picături Circulaţia ni se va ameliora ca prin miracol — sau aproa­ pe — . uscat. — rozmarinul acţionează. O atare fricţie zilnică vă va menţine în permanenţă pielea catifelată fără să fie nevoie de un masaj brutal. probabil. dar va acţiona mai lent decât. cu ea scăpaţi de crampe şi contracturi (cârcei). el fiind. în totalitate vegetal. hemoroizi şi în toate tulburările circulatorii.CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE. în general. PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — CU PRECĂDERE DIN ANUMI­ TE REGIUNI ALE CORPULUI în acest caz. aţi dori. — chiparosul nu are egal în stimularea circulaţiei venoase. acţiunea lui vasoconstrictoare este recunoscută şi de oamenii de stiintă! Vă sfătuim să vă fricţionaţi cu un burete natural. de fapt. 9 > 102 . şi îl veţi găsi în farmacii sau în magazinele dietetice. proprietăţile celor trei componente fiind ieşite din co­ mun: — coada şoricelului e suverană în caz de varice. cremă de slăbit vă va fi într-adevăr de folos. pentru că este mai moale.

trebuie să ieşiţi învingătoare. şi mult timp după cincizeci de ani: — nu se poate fără sfatul unui dietetician.' o alimentaţie sănătoasă. o raritate. e adevărat. nici la plăceri. învăţaţi să le apreciaţi la adevărata lor valoare şi schimbaţi-vă complet regimul dumneavoastră alimen­ tar. nu e o minune. Jumătate din existenţa dum­ neavoastră depinde de acest lucru. cerealele. să te simţi bine „în pielea ta“. este obligatorie. alte produse. mai dificilă. în care trebuie să te lupţi pentru a-ţi păstra echilibrul psihic şi biologic.. Claudia Cardinale. vor fi pe primul loc: fruc­ tele. Ursula Andress. să se suprime alcoolul. chiar dacă ai „o vârstă"! Priviţi-le pe Jane Fonda. Să fim cinstiţi-* este imposibil să vă păstraţi greutatea ideală fără această condiţie expresă. legumele. de-acum. fără să renunţaţi la nimic din feminitatea dumneavoastră. Şi totuşi.. foarte sănătoasă. E vorba de o întreagă perio­ adă de maturitate. nici la seducţie. benefice pentru sănătate. n-aveti nici un motiv să renunţaţi în a încerca! Nu trebuie să consideraţi îngrăşarea ca pe o fatalitate. Să fii femeie în plenitudinea atributelor tale. chiar folosind reţetele noastre. mai de dorit ca niciodată \ Pentru a vă păstra silueta. Catherine Deneuve: femei splendide. Oricât de grea vi se va părea bătălia. Ele vă vor fi doar un aliat preţios în încercarea de a vă recăpăta i > j 103 .CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI MENOPAUZĂ Toate femeile ajunse la vârsta menopauzei ştiu cât de greu le este să-şi mai păstreze aceeaşi siluetă ca în tinereţe. de care veţi profita din plin. trebuie să se re­ nunţe la alimentele prea grele. nici la activităţile zilnice. Menopauza este şi ea o perioadă din viaţa dumneavoastră.

beţi o cană m are.silueta. mai aşteptaţi zece minute să infuzeze.. primăvara şi toamna.. pentru sănătatea dum neavoastră! Salvie (frunze) IOO g Anason (seminţe) 50 g Genţiană (rădăcină) IOO g Măguran (frunze) 50 g Măslin (frunze) 50 g Lămâiţă (planta întreagă. pentru că plan­ tele se pot mucegăi. Iată şi plantele ce vă vor ajuta. Respectaţi cu scrupulozitate această cură timp de două-trei luni. ÎN fie c a r e zi. lăsaţi totul să fiarbă două minute. până veţi ajunge să daţi jos toate kilogramele în plus. Pentru o jumătate de litru de apă luaţi două linguri din ames­ tec. dar nu ermetic. luaţi ibricul de pe foc. de-a o păstra mai uşor. Apoi. numai aşa veţi ajunge la greutatea dorită. CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ea va fi urmată de o pauză de o săptămână. dim ineaţa şi seara. faceţi câte o cură de trei săptămâni. înainte de a reîncepe o nouă cură. tot spre binele dumneavoastră: 104 . fără rădăcină) IOO g Mărunţiţi-le bine. amestecaţi-le şi puneţi-le la păstrare în­ tr-un recipient foarte bine închis. din acest delicios ceai. în plus. să vă simţiţi uşoară şi în plină formă. Şi aşa veţi proceda şi în continuare. de 250 g. Nu există nimic mai bun pentru a deveni iar surâzătoare şi suplă. ajutându-vă să depăşiţi momen­ tele dificile. şi-aveţi nevoie de ele un an întreg.. apoi strecuraţi-1. Toată viaţa.

Ideală pentru descongestionarea organelor genitale feminine. păducelul este şi diuretic. vă veţi da curând seama de acţiunea reechilibrantă a oligoelementelor pe care le conţine. urzica moartă este de neînlocuit în această perioadă a vieţii dumnea­ voastră. laxative şi drenante. deseori. Ele sunt cele ce ameliorează starea dumneavoastră generală: nervoasă. Este planta echilibrului biologic. echilibrarea sistemului endocrin. endocrină şi metabo­ lismul calciului. ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE: 105 . Cred că ştiţi. E un complement alimentar indispensabil atâta timp cât du­ rează menopauza. la prânz şi seara: 2 capsule de păducel Fluidifiant sangvin. d u p ă m e se . Dacă îl veţi folosi cu regularitate. tulburările endocrine din menopauză favorizează decalcifierile şi reumatismele.ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de urzică moartă albă. hipertensiunea arterială. * 2 pastile de complex-alge + coacăz. bufeurile (valuri de căldură). păstrând doza neschimbată. două pastile zilnic. Complexul-alge + coacăz negru este ideal pentru a vă com­ pleta alimentaţia. Iar pentru a vă recăpăta greutatea dorită aveţi nevoie de efectele lui diuretice. El înlătură palpitaţiile. antispasmodic şi calmant. ameliorarea circulaţiei.

Câteva îngrijiri. în Secare seară fricţionaţi-vă întreg trupul cu un ulei regene­ rator.. CĂDEREA PĂRULUI Din ce în ce mai des. atât de neplăcută altfel. plăcerea de-a vă putea privi fără ruşine în oglindă. se plâng că le cade părul. în prezent pare a fi ceva obişnuit.. CU PRECĂDERE DIN ANUMI­ TE REGIUNI ALE CORPULUI Masaţi-vă zilnic cu o cremă de slăbit pe bază de alge. iar în ultimul timp chiar şi femeile. a vieţii dumneavoastră.. Este inegalabil pentru regenera­ rea. existentă în ultimul capitol al lucrării). chiar şi foarte tineri.. iederă etc. oxigenarea şi tinereţea epidermei. preparat cu ulei de Osiris sau o loţiune hidrataniă şi nutritivă cu avogado (produs Bonfanti). mai ales datorită acestor noi aspecte pe care le relevă. bărbaţii.. De ce ? 106 . De-a lungul anului. Obişnuiţi-vă să utilizaţi zilnic un ulei de corp pentru slăbit făcut din aceleaşi plante. iod. Este un fapt îngrijorător.CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME —. (consultaţi lista de produse Bonfanti şi Perla. el vă va uşura pier­ derea în greutate. produse integral naturale. coada calului. iată secretul de-a trece fericită prin această perioadă.. Acum câţiva ani ni se întâmpla foarte rar să ne vină Ia consult persoane tinere cărora le cădea părul. iar pielea dumneavoastră va rămâne netedă şi perfect hidratată.

astfel încât relaxarea să devină un reflex. trainingul autogen. vă vor transforma în indivizi apatici. părului. A te destinde să devină o obligaţie. foarte scurt. anxiolitice. iar dumneavoastră veţi da dovadă de răbdare. Toate urmăresc un acelaşi lucru: să îţi cunoşti cor­ pul. Fără această cunoaştere.să vină de la sine. 107 . Trebuie să vă deprindeţi. orice tratament va avea un efect scurt în timp. Există şi tot felul de metodologii: sofrologia. este să ne deprindem rapid a ne relaxa.mijloacelenecesareredobândirii vitalităţii. să-i percepipotenţialulenergeticşi să tedeprinzisă le con­ trolezi pe amândouă. Ele sunt remarcabile. toate aceste chimicale vă vor intoxica. somnifere. autoeducaţi. Ele sunt naturale şi îşi vor arăta eficienţa numai dacă sunt aplicate ca la carte. lipsiţi de voinţă şi vă vor agrava căderea părului.a. o sarcină! Insistăm asupra înţelegerii exacte a termenilor: să te înveţi. numai aplicate de un practician competent. creşterea frecvenţei alopecie! la per­ soane din ce în ce mai tinere este legată de stressul cotidian din viata actuală. Există. fără acestcontrol.bineînţeles.să vă puteţi folosi de ea ori de câte ori aveţi nevoie. Primul lucru ce trebuie făcut.După părerea noastră. cel mai important. să vă educaţi. metoda Jacobsonş. şi ritmul acesta va fi respectat până când veţi ajunge la rezultatul dorit. re­ zultatele obţinute dispărând rapid după încetarea lui. să-ţi iei în grijă! Nu vă bazaţi pe calmante. eficiente. j CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ea va fi urmată de o pauză de o săptămână înainte de a fi reluată. tonusului.

capsule. im­ pulsionând creşterea foliculului pilos.. oligoelementele. de fapt. cel mai nou ? Uleiul de ienupăr. 108 . ÎN t im p u l prânz şi seara: 2 pastile de complex-ADN^vitaminele E şi F Vitamine indispensabile în cazul dumneavoastră.. vă vor readuce vigoarea de care aveţi atâta nevoie. Nu are nici o importanţă. la ÎNGRIJIRILE EXTERNE Cel mai eficient produs. Este o cură de reîntinerire excepţională care. vitaminele (în special cele din grupul B). 9 J m eselo r princ ipa le . Micile comprimate din germeni de grâu sunt foarte uşor de luat. ate­ nuează carenţele datorate alimentaţiei modeme. ele stimu­ lează creşterea părului şi. cunoscuL. Eficienţa lor este aceeaşi dacă au fost bine fabricate. dimineaţa şi seara: 2 pastile de complex-gemteni de grâu. gelule. Ele conţin toţi acizii aminaţi. în ambianţa stressantă ce vă înconjoară.ÎNAINTE DE FIECARE DINTRE MESELE PRINCIPALE: 2 pastile de complex-ADN+muldaminoacizi. Stimulator celular de prim rang. fiţi gala să vă asumaţi riscurile! DUPĂ * m e s e . Tot atât de bine puteţi lua germeni de grâu sub formă de pulbere. de când lumea! Utilizările lui tradiţionale sunt cunoscute de foarte mult timp... Temeţi-vă însă de acţiunea afrodiziacă a vitaminei F (deci nu luaţi pastile mai multe) sau. acidul deoxiribonucleic (ADN) permite regenerarea stratului inferior al epidermei. dacă nu. în plus. Este.

pentru a deveni mai des. — balsam cu ienupăr. ei bine. niciodată n-o să vă cadă părul! . în fricţii înainte de spălarea pe cap. mai „degajat". care au în formula lor ienupăr — loţiune stimulativă cu urzică şi cimbru pentru prevenirea căderii părului. — utilizaţi complementele alimentare. Şi dacă. — întrebuinţaţi uleiul de ienupăr. — şampon cu ienupăr. Nu veţi găsi nimic mai bun pentru a vă creste părul repede.un amestec de mai multe vegetale. — timp de şase zile. Dacă părul cade în cantităţi mari * . fricţionaţi-vă în fiecare dimineaţă cu o fiolă de ienupăr hiperactiv. dincolo de toate acestea. ponderea principală având-o cetina de negi (Junniperus sabina). Vă mai indicăm câteva produse ale firmelor Bonfanti şi Perla. în perioada de creştere a Lunii. — şampon fiziologic cu urzică şi hamei pentru prevenirea căde­ rii părului. — şampon fiziologic cu cimbru împotriva mătreţii. decât*. ritmul dumneavoastră de viaţă va fi mult mai echilibrat. — ulei de ienupăr pur. — fiole active refortifiante din hamei pentru prex’enirea căderii părului.

Fierbeţi-le cinci minute. acoperiţi ceaiul. beţi un litru de ceai d in : Brustur (rădăcină) 50 g Fumăriţă (planta întreagă. 110 . lăsaţi-1 să stea zece minute şi apoi strecuraţi-1. ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE: 2 capsule de frasin. Puneţi cinci linguri din amestec la un litru de apă. DIMINEAŢA PE NEMÂNCATE.BOLI CRONICE ABCES în t r e m ese . ŞI ÎNAINTE DE MASA DE PRÂNZ luaţi: » 3 capsule de brustur. fără rădăcină) 50 g Anason (seminţe) 25 g Pir (rădăcină) 50 g Eucalipt (frunze) 50 g Lămâie (coajă) 50 g Ienupăr (fructe) 50 g Mărunţiţi plantele şi amestecaţi-le.

trebuie să mai faceţi o curăţire a sângelui. grăsimi animale. ceapă. z il n ic . pere. fără rădăcină) 50 g Ienupăr (fructe) 25 g Cimbru (frunze) 50 g Rozmarin (frunze) 50 g D upă ce aţi mărunţit şi amestecat plantele. alcool. b e ţi o c a n ă m a re d e c e a i. 2 capsule de urzică moartă aibă. Aciditate gastrica. castravete. Cura de drenaj intensiv va fi de o lună.păpădie. Iarbă neagră (flori) 50 g Coada şoricelului (planta întreagă. morcov. Vă sfătuim să cosumaţi cât mai mult creson. III . vezi ARSURI LA STOMAC ACNEE DUPĂ d in : m a sa DE s e a r a . sparanghel. lăsaţi ceaiul să infuzezecinci minute şi strecurati-V DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ luaţi: 2 capsule de brustur. toamna.puncţi o lingură Ia un bol de apă clocotită. cafea. 2 păştile de complex-fier. dar anual.anghi­ nare. Şi cât mai puţin brânză fermentată. 2 capsule de trei fraţi pătaţi E obligatoriu să le luaţi toate odată.DUPĂ MESELE PRINCIPALE • .

De asemenea. Se lasă să infuzeze 15 minute. mască Bardana. puteţi utiliza cu succes câteva creme şi loţiuni Bonfanti şi Perla: cremă Bardana (cu brustur). ÎN TIMPUL PRÂNZULUI ŞI CINEI: 2 păştile de complex-drojdie vitaminizată.U m iia ţi ţigările. balonările sunt legate de o stare de stress sau de nervozitate. nu uitaţi să vă masaţi zilnic faţa cu ulei de alune. înainte de-a începe nu ştiu ce tratamente complicate.a. apoi se strecoară. cremă normalkantă Azelaico ş. preparat d in : Anason (seminţe) 25 g Busuioc (frunze) 50 g Fenicul (seminţe) 25 g Genţiană (rădăcină) 25 g Rozmarin (frunze) 50 g Se pune o lingură de plante la o cană de apă. Acnee rozacee. ÎNAINTE DE MASA DE PRÂNZ ŞI DE CEA DE SEARĂ: 2 capsule de angelică. Şi pentru a duce treaba Ia bun sfârşit. astfel încât să vă curăţaţi pielea şi să scăpaţi de punctele negre. vezi CUPEROZĂ AEROFAGIE (balonare) în a in te DE masă . LA p r â n z şi sea r a beţi o cană mare de ceai. 112 . Deseori. loţiune tonică Bardana. E vorba deci de un tratament de 'întreţinere ce va dura unadouă luni.

ALBUMINURIE în t r e m e se beţi un litru de ceai zilnic. şi arsurile gastrice. de o hiperaciditate stomacală. Şi iată un „truc“ foarte simplu: înainte de fiecare masă. Apoi strecuraţi. Fierbeţi totul cinci până la şapte minute. paralel. aproape fierbinte.încercaţi pur şi simplu să mâncaţi la ore fixe şi ceva mai uşor. AFTE Faceţi gargară de p a t r u o r i p e z i cu decoctul de mai jo s : Brustur (rădăcină) 50 g Lămâie (coajă) 50 g Ienupăr (fructe) 50 g Nalba mare(rădăcină) 50 g Sovârv (planta întreagă) 50 g Salvie (frunze) 50 g La un bol de apă se pune o lingură cu vârf din amestecul de plante.St 113 . făcut din: 50 g Tei (măduvă albă) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Coacăz (frunze) 50 g Păpădie (rădăcină) 25 g Trifoişte de baltă (frunze) 50 g Cozi de cireşe 50 g Brustur (rădăcină) Iteir. respiraţi adânc de zece ori. Faceţi gargară cu decoctul foarte cald. în mare măsură. Ca să nu vă mai apară niciodată. Adăugaţi o lingură de oţet de cidru. Aftele sunt provocate. trebuie să vă trataţi.

este obligatorie marea cură depurativa pentru a vă curăţa „filtrul renal * . ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE: 2 capsule de frasin. 114 . Dacă veţi urma cele de mai sus timp de trei săptămâni. DUPĂ FIECARE MASĂ: 2 păştile de complex-alge+coacăz negru. toamna. Albuminuria este întotdeauna legată d: o proastă eliminare a toxinelor. 1 i 1 ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de pir. un litru de ceai din: Brustur (rădăcină) 50 g Frag (frunze) 50 g Ienupăr (fructe) 50 g Frasin (frunze) 50 g Totul se mărunţeşte şi se amestecă bine. tot grupul de organe emonctoare va fi stimulat să-şi intensifice activitatea. Stingeţi focul şi mai adăugaţi în apă şi o lingură de coada calului. Acoperiţi vasul si lăsaţi ceaiul să infuzeze zece minute.Dm amestecul de plante bine mărunţire puneţi patru linguri ia un litru de apa. pe care o fierbeţi două minute. z il n ic . La un litru de apă se pun cinci linguri din compoziţie. se lasă să infuzeze zece minute şi-apoi se strecoară. Dar nu trebuie să uitaţi că. ALERGIE Beţi. 5 ' ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de ienupăr. Strecurati-1. se fierbe ceaiul două minute.

PE NEMÂNCATE. riguros. şi totuşi suferiţi de ameţeli. cura se poate face de douătrei ori pe an. iar dacă simţiţi nevoia. nu uitaţi să adăugaţi şi câteva picături de ulei esenţial de tarhon. anual.L. Iar dacă aveţi guturai de fân (febră de fân). DIMINEAŢA. dacă nu sunteţi nici hipertensivi. în luna mai. ÎNAINTE DE CELE TREI MESE PRINCIPALE: 1 capsulă de păducel 115 . atunci numai plantele vă mai pot ajuta. în funcţie de gravitatea alergiei. îndulciţi-o cu o linguriţă de miere de levănţică. ŞI SEARA. vezi MENSTRE INSUFICIENTE CANTITATIV SAU ABSENŢA LOR AMEŢELI (vertije) Dacă v-aţi făcut un control O.R. ÎNAINTE DE CUL­ CARE. Amenoree. dacă reumatologul consideră că ver­ tebrele cervicale sunt „în perfectă stare de sănătate". lăsaţi-o să „tragă" preţ de zece minute.ÎN SALATE: Oricare ar fi compoziţia lor. faceţi tot ceea ce v-am indicat aici. timp de o lună. nici hipotensivi. iar medicul şi examenele de specialitate confirmă că nu suferiţi de nici o afecţiune a urechii interne. Deci. puneţi o lingură la o cană de apă clocotită. beţi o cană de ceai făcut din: Muşeţel mare (flori) 50 g Levănţică (flori) IOO g Măghiran (frunze) IOO g Mentă dulce (frunze) 50 g Din amestec.

se amestecă bine şi. să stea încă zece minute şi-apoi strecuraţi ceaiul. un curs de relaxare ? Credem că vă este indispensabil. faceţi totul în linişte. Deprindeţi-vă să vă autorelaxaţi. sunteţi prea nervoşi. fără grabă. delectaţi-vă bând o cană m are de ccai: Genţiană (rădăcină) 25 g Frag (frunze) 50 g Fumăriţă (planta întreagă. 116 . fără rădăcină) 50 g Rotungioară (planta întreagă. 2 capsule de angelică. V-aţi gândit să practicaţi yoga. din ele. se pun două linguri la o jumătate de litru de apă. ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE: 2 pastile de complex-fier. într-un cuvânt. ANEMIE înain te d e f ie c a r e m asă .DUPĂ MASA DE SEARĂ ŞI CEA DE PRÂNZ-. Este posibil ca anemia să se datoreze unei stări de nervozitate crescută şi unui dezechilibru al sistemului nervos vegetativ sim­ patic. prea crispaţi. 2 capsule de sulfină. fără rădăcină) 50 g Verbină mirositoare (frunze) 25 g Plantele se mărunţesc. Lăsaţi totul să fiarbă un minut. ori training autogen. consultul lui fiind obligatoriu. Medicul dumneavoastră curant vă va lămuri exact. Mai mult ca sigur. ÎNAINTEA FIECĂREI MESE’ . pe scurt. sau sofrologie. încercaţi să fiţi mereu destinsi. învăţaţi să „respiraţi". Dar tot atât de bine această boală gravă poate avea multe alte cauze.

Vă reamintim că unul dintre cele mai bune reme­ dii. ARSURI Aplicaţi pe locurile arse comprese cu: — ulei de iarba Sf.ANGINĂ (infecţie în gât) Beţi. z il n ic . înainte de-a o înghiţi uşor. făcută cu doi-trei pumni plini de rozraarin-frunze sau două Unguri de ulei de baie cu rozmarin. rămâne baia fierbinte la picioare. pentru a calma du­ rerea din gât. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ. patru căni mari de ceai făcut din: Lumânărică albă (flori) 50 g Portocal amar (muguri florali) 50 g Măceş (fructe) 50 g Rotungioară (planta întreagă. Când vă beţi ceaiul. SEARA. fără rădăcină) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Din amestecul bine fărâmiţat se pun cinci linguri la un litru de apă fiartă. cu fiecare gură de lichid luată faceţi. pentru descongestionarea bronhiilor şi amigdalelor.- 2 capsule de frag. pe care le schimbaţi la o jumătate de oră sau 117 . fără rădăcină) 50 g Creţuşcă (planta întreagă. LA CULCARE: 2 capsule de pin. Ioan. puţină gargară. Se strecoară şi se îndulceşte cu puţină miere de cimbru sau de eucalipt.

— apă argiloasă, pe care le schimbaţi din zece în zece mi­ nute ori — fîerbeţi flori de nalbă de pădure, de trei fraţi pătaţi şi de limba mielului, timp de zece minute, punând cât luaţi între două degete la o cană mare de apă, aruncaţi apa şi aplicaţi florile direct pe arsură. Toate aceste reţete sunt, bineînţeles, destinate să vă liniş­ tească durerile şi să stopeze usturimile, până când vă va consulta un medic. Dacă arsurile sunt mici sau uşoare, tratamentele noas­ tre sunt suficiente. Iar dacă puteţi apela urgent la unul din acei vindecători în stare „să oprească focul“, prin rugăciuni sau mag­ netism (nu râdeţi, am fost martori la astfel de cazuri de-a dreptul extraordinare), atunci totul se va rezolva pe loc. ARSURI LA STOMAC (aciditate gastrică)
DUPĂ FIECARE d in t r e
m e sel e

PRINCIPALE beţi o cană m are

cu ceai de: Fenicul (seminţe) 25 g Nalbă mare (rădăcină) 50 g Nalbă de pădure (flori) 25 g Roiniţă (frunze) 25 g Coada şoricelului (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Violetă (flori) 25 g Amestecaţi bine toate plantele şi, la o cană de apă fiartă, puneţi o lingură din ele.' Lăsaţi ceaiul să infuzeze 15 minute înainte de-al strecura.
ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE PRINCIPALE:

2 capsule de fenicul.

118

DUPÂ FIECARE MASĂ:

2 capsule de complex-magneziu + vitamina D. Poate că mâncaţi prea repede. Şi-atunci, precis aveţi şi balonări. Dar mai curând sunteţi prea nervoşi. De-aceea, e bine să vă „faceţi plinul" de calciu şi magneziu, încercând totodată să vă mai destindeţi. Complexul pe care vi-î recomandăm vă va fi de un real ajutor. ARTERIOSCLEROZĂ
DIMINEAŢA, PE NEMÂNCATE'.

1 fiolă de suc de mesteacăn alb în jumătate de pahar cu apă. beţi i o cană de ceai de: Iarbă neagră (flori) 50 g Frasin (frunze) 50 g Măslin (frunze) 50 g Asmăţui (frunze) 25 g Pir (rădăcină) 50 g Cozi de cireşe 50 g Amestecaţi plantele, mărunţiţi-le bine. Luaţi cinci linguri din amestec şi turnaţi peste ele un litru de apă fierbinte. Lăsaţi ceaiul să infuzeze 15 minute, apoi strecuraţi-1.
în t r e m e s e

ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ:

2 capsule de măduvă albă de tei
ÎN TIMPUL MESELOR.

2 capsule de pir-

119

DUPĂ MASA DE PRÂNZ ŞI CEA DE SEARĂ:

2 capsule de complex-pătrunjeL Urmaţi această cură timp de o lună, repetaţi-o de două-trei ori pe an, dar nu uitaţi că, în caz de arterioscleroză şi proastă circulaţie arterială, un minimum de exerciţii fizice este obligato­ riu pentru sănătate. Vă mai puteţi ameliora circulaţia făcând băi totale, calde, cu ulei esenţial de rozmarin, dar trebuie să vă con­ sultaţi medicul pentru că sunt contraindicate în caz de hiperten­ siune arterială. Artrită, vezi REUMATISM, Reumatisme „calde" Artroză, vezi REUMATISM, Reumatisme „reci*5 ASTM Plantele noastre vă pot fi de mare ajutor. Dar dacă luaţi deja cortizon, în nici un caz nu-1 puteţi suprima brusc, de la o zi la alta. Deci, consultaţi-vă medicul, care vă va spune cum se dimi­ nuează treptat doza, şi de-abia după ce aţi terminat terapia corlizonică puteţi începe tratamentul nostru.
sea r a , d u p ă

MASĂ beţi un bol din acest ceai:

Cimbru (frunze) 50 g Eucalipt (frunze) 25 g Mentă dulce (frunze) 50 g Roiniţă (frunze) 50 g Cimbru de grădină (frunze) 50 g Cereţi neapărat mentă cultivată sau mentă creaţă, mentă dul­ ce şi nu mentă piperată, spontană, care este excitantă.

120

Amestecaţi plantele şi puneţi din ele o lingură în bolul cu apă fierbinte, pe care îl lăsaţi să stea zece minute ca să infuzeze bine ceaiul, apoi îl strecuraţi.
DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ, ÎNAINTE DE-A MÂNCA:

1 capsulă de nalbă, 1 capsulă de levănţică, 1 capsulă de isop. Vă recomandăm să mâncaţi mult sparanghel, anghinare, lămâie, conopidă, usturoi, castravete, lăptucă, pătrunjel, creson, andive, ceapă, asmăţui, păpădie, cicoare sălbatică, busuioc, mor­ cov, portocale, coacăze, căpşuni, fragi, mure, grapefruit, tarhon, barba caprei (salată de iarnă). Balonare, vezi AEROFAGIE BĂTĂTURI (la picioare) Puteţi, mult şi bine, să vă faceţi pedichiura cu regularitate, sau să vă frecaţi zilnic bătăturile cu o piatră ponce, tot nu veţi scăpa definitiv de ele. Important este să le scoateţi rădăcina, care este foarte adâncă şi nu ştim cum ar putea fi extirpată. Dacă e localizată pe un deget, goliţi o roşie mică de conţinut şi băgaţi degetul Înăuntru. Bandajaţi-vă bine şi ţineţi cataplasma toată noaptea. A doua zi începe delicata operaţie: bătătura „a ieşit" şi mai e prinsă de deget printr-un mic filament subţire, filiform — ni­ mic altceva decât rădăcina! Prindeţi bine firul cu o pensetă bună şi, uşor, încet, trageţi de el până îl scoateţi complet. Dacă aţi reuşit, bătătura nu se va mai reface niciodată.

121

Iar pentru ca pielea de pe tălpi să fie catifelată, fără calozităţi sau descuamat», masati-vă zilnic cu: — ulei vegetal de coada şoricelului sau — cremă de picioare (Perla), cremă cu iod pentru călcâie (Bonfanti). în cazul în care, orice aţi face, tot vi se îngroaşă pielea de pe tălpi, e bine să consultaţi şi un specialist, pentru că poate fi vorba de o statică plantară proastă, iar atunci numai o talonetă ortopedică, discretă dar savant modelată, vă va remedia un atare necaz.
3 3

BUFEURI (valori de căldură, călduri specifice menopauzei) înainte de-a începe să luaţi cu pumnul hormonii oferiţi de industria farmaceutică, încercaţi ceaiul pe care vi-1 oferim. Noi suntem siguri că va fi mult mai eficient: Măghiran (frunze) 50 g Muşeţel mare (flori) 25 g Portocal amar (muguri florali) 25g Măslin (frunze) 25g Coada şoricelului (planta întreagă, fără rădăcină) 20 g Puneţi o lingură plină, din amestecul de plante, la un bol de apă clocotită, şi lăsaţi-1 să infuzeze zece minute înainte de a-1 bea. Infuzia este şi mai completă, mai benefică, dacă îi adăugaţi miere de măceşe. Puteţi să beţi un ceai d im in ea ţa şi un al doilea sea r a , înain­ te de culcare. (Vezi şi indicaţiile de la MENOPAUZĂ.)

122

CALCUL! BILIARI (litiază biliara, pietre la vedea biliară)
ÎNTRE m e se beţi un litru din acest c e a i:

Trifoişte de baltă (frunze) 25 g 50 g Pir (rădăcină) 50 g Brustur (rădăcină) 50 g Frasin (frunze) 50 g Tei (măduvă albă) Verbină mirositoare (frunze) 25 g Mărunţiţi şi amestecaţi plantele. Puneţi, într-un litru de apă, cinci linguri din amestec şi lăsaţi totul să stea două-trei ore sau o noapte întreagă. Clocotiţi apoi ceaiul fără să-l fierberi în continuare. Acoperiţi vasul, luaţi-1 de pe foc, aşteptaţi zece mi­ nute să infuzeze şi strccuraţi-1.
DIMINEAŢA, PE NEMÂNCATE:

1 fiolă de suc de ridiche neagră sau 3 capsule de ridiche neagră.
ÎNAINTE DE MASA DE PRÂNZ ŞI CEA DE SEARĂ:

2 capsule de pir.
DUPĂ FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ:

2 capsule de păpădie. N-avem pretenţia că astfel'se vor dizolva pietrele din vezică biliară. Alţii afirmă contrariul, dar, de-a lungul anilor în care am experimentat tot felul de remedii simple, bazate pe plante, cu lot regretul trebuie să recunoaştem că n-am obţinut niciodată un atare rezultat.

Î23

Ceri este că recomandările de mai sus, stimulând fluxul biliar şi ameliorând eliminarea bilei, vă vor ajuta să „scoateţi" pietrele mici sau nisipul. Dacă e vorba însă de calculi mari, ce nu trec prin canalele biliare, trebuie să vă consultaţi medicul curant, tratamentul nos­ tru putând li chiar contraindicat. Călduri specifice menopauzei, vezi BUFEUR1, MENOPAUZA Cârcei, vezi CRAMPE MUSCULARE Cefalee, vezi MIGRENE CIRCULAŢIE ARTERIALĂ DEFECTUOASĂ Beli zilnic un litru de ceai, de preferinţă ÎNTRE m e s e , făcut din: Rozmarin (frunze) IOO g Pir (rădăcină) 50 g Creţuşcă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Cimbru (frunze) IOO g Salvie (frunze) 50 După ce le-aţi mărunţit şi amestecat bine, luaţi patru lin­ guri vârfuite şi turnaţi peste ele un litru de apă. Puneţi totul la fiert două minute, lăsaţi apoi ceaiul să stea zece minute şi strecurati-1. »
ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ'.

2 păştile de complex-pătrunjel.

124

ÎN TIMPUL MESELOR D E PRÂNZ ŞI SEARĂ.-

2 capsule de usturoi.
DE TREI ORI PE SĂPTĂMÂNĂ’ .

Faceţi o baie fierbinte (38°-42°C) la picioare, adăugând în apă o lingură de ulei de baie cu rozmarin. CIRCULAŢIE VASCULARĂ DEFECTUOASĂ
9

O ric are a r fi n a tu ra tu lb u rărilo r d e circulaţie, fie e le a r te ­ riale sau v enoase, o r / că aveţi picioarele reci sau calde, to a te se v o r am elio ra cu u n trata m e n t foarte sim plu, d ar d eo seb it d e e fic ie n t: DIMINEAŢA ŞI L A PRÂNZ, ÎNAINTE DE MASĂ, lu aţi Cele tre i rem edii în bloc: .

1 capsulă de viţă de vie, l capsulă de coacăz negru, 1 capsulă de afin.
s e a r a în a in te

DE MASĂ, b e ţ i u n b o l p lin d e c e a i fă c u t

d in :

Coada şoricelului (planta întreagă, fără rădăcină) Cimbru (frunze) Tei (flori) Salvie (flori) Măslin (frunze)

50 g 50g 50 g 50 g 50 g

A m estecaţi b in e p lan tele, puneţi o lingură din ele la bolul cu apă fierbinte, lăsaţi-le să infuzeze cinci m inute şi-apoi strecu­ raţi ceaiul. 9

125

Evitaţi alcoolul şi tutunul. Preferaţi sucul de lămâie în locul otctului. > Mâncaţi mai ales: usturoi, anghinare, castravete, sfeclă, fasole verde, napi, praz, morcov, salată, păpădie, fetică, cicoare sălba­ tică, ceapă, andive, ridichi, asmăţui, conopidă, ananas, struguri, fragi, căpşuni, zmeură, afine, portocale, grapefruit, mere, piersici, pere, salată de iarnă (barba caprei). CISTITĂ (colibaciloză)
z il n ic

b eţi m inimum u n litru d e ceai făcut d in :

Iarba neagră (flori) 50 g levănţică (florţ) * > 0g Frasin (frunze) * > 0g Naiba de pădure (flori) 50 g Cimbru (frunze) IOO g Amestecali-le, mărunţiţi-Ie, luaţi din ele cinci linguri, opăriri­ le cu un litru de apă fiartă. Lăsaţi totul să stea zece minute, să infuzeze, apoi strecuraţi ceaiul.
ÎNAINTE DE EIECARE MASĂ luaţi:

2 capsule de urzică moartă albă. Dacă aveţi frecvent crize de cistită, e bine să consultaţi un practician, specializat în tratamentele pe bază de uleiuri esenţiale (de esenţe aromatice). Ca să vă poată face o schemă terapeutică este nevoie de o aromatogramă, adică o analiză ce permite stabilirea esenţelor de plante cele mai eficiente pentru distrugerea germenilor patogeni care au generat cistită. Numai ele singure vor fi în stare să vindece, rezultatul obţinut fiind rapid şi durabil, spre deosebire de antibiotice, a căror eficacitate este pasageră.
j

1

s

126

DUPĂ MASĂ. MESE: z il n ic . ÎNAINTF DE FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ: 2 capsule de pir. rcamintiţi-vă că un regim alimentar prea bogat în carne şi zahăr poate sta la baza acestui dezechilibru în metabolizarea grăsimilor. şi nu puteţi renunţa la tabieturile dumneavoastră culinare. ele nu vă vor ajuta decăt parţial şi temporar. vă mai dăm unul. Lăsaţi-le să infuzeze 15 minute. 2 capsule de cozi de cireşe. în t r e Frasin (frunze) 50 g Iarbă neagră (flori) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Frag (frunze) JOOg Măslin (frunze) ÎOOg Amestecaţi plantele şi puneţi o lingură din ele la un litru de apă fierbinte. Obisnuiti-vă să beli zilnic o cană din ceaiul de mai sus an de an.COLESTEROL Beţi. oricât de benefice ar fi plantele. beţi un bol din ceaiul de mai jo s: Tei (măduvă albă) Frag (frunze) Rozmarin (frunze) Măslin (frunze) 30 g 20 g 20 g 20 g 1 2 7 . apoi strecuraţi ceaiul. nu are nici un rost să urmaţi tratamentul nostru deoarece. dacă nivelul colesterolului este în mod cronic crescut. Dacă tratamentul nu vă scade colesterolul destul de repede. ) 3 J SEARA. m in im u m o jumătate de litru de ceai. Apoi. Iar dacă e într-adevăr aşa. care se va potrivi mai bine celor cu „prea mult sânge".

alcoolul. La aceste mese evitaţi: grăsimile animale. puneţi o lingură la un bol cu apă clocotită. turnaţi apă fiartă. vezi CISTITĂ COLICĂ RENALA (criză de rinichi) ZILNIC beţi m inim un litru din infuzia de mai j o s : Porumb (stigmate. dulciurile şi. lăsati-1 > să infuzeze cinci minute si * strecurati-1. ţigările. ÎN TIMPUL MESELOR: / capsulă de usturoi. pe care o tineti » * două o rc . Pentru ca să vă calmaţi durerile cât mai rapid: — fie vă puneţi pe regiunea rinichilor şi pe partea de jos a abdomenului o cataplasmă cu argilă verde bine sfărâmată. lăsaţi-1 să stea zece minute şi apoi strecuraţi ceaiul. fără rădăcină) IOO g Cimbru (frunze) 50 g Amestecaţi plantele. acoperiţi vasul. Colibaciloză. 1 capsulă de pir. Puneţi cinci linguri din ele într-un vas. > DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. 128 . 7 — fie faceţi o baie fierbinte la picioare cu un ulei de baie c a re are în ci esenţă uleioasă de rozmarin.. mătasea) 25 g Nalbă de pădure (flori) 50 g Măceş (fructe-măceşele) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Creţuşcă (planta întreagă. fără rădăcină) IOO g Lămâiţă (planta întreagă.Din amestec. 1 capsulă de păpădie.

vă sfătuim să beţi măcar o cană din ceaiul de mai sus. în atare situaţii. 2 pastile de drojdie vitaminizată. Lăsaţi-le să infuzeze 15 m inute. consultaţi un specialist pentru stabilirea diagnosticului şi a tratamentului. implică însă riscul unei deshidratări masive. În a in te d e f ie c a r e masă . Categoric salutară. B eţi toată cantitatea de-a lungul unei zile. astfel ca să evitaţi o a doua criză. peste care turnaţi u n litru d e apă fiartă. 7dacă durează mai mult de 48 de ore. apoi strecuraţi ceaiul. trebuie să vă vadă un urolog. DUPĂ FIECARE MASĂ: 2 capsule de trei fraţi pătaţi Colica diareică este întotdeauna o manifestare violentă a or­ ganismului concretizată prin eliminarea promptă a „ceva“ străin şi nociv lui. COLICI DIAREICE z il n ic beţi o ju m ătate d e litru d e ceai făcut d i n : Muşeţel mare (flori) Isop (planta întreagă) Trei fraţi pătaţi (frunze) Salvie (frunze) Cimbru (frunze) * > 0g IOO g 50 g IOO g IOO g M ărunţiţi plantele. Dacă nu e cazul să luaţi medicamente. repartizată în cantităţi mici.Indiferent de situaţie. 129 . am estecaţi-le şi luaţi din ele cinci linguri. să vă focă toate analizele necesare şi să vă stabilească tratamentul. benefică. tot anul. cât să încapă într-o ceşcuţă de cafea. Si > mai ales la copii. Urmare. zilnic.

mai mult ca sigur. şi peste ele turnaţi un litru de apă fiartă. Indiferent de natura colitei. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ-. de autodestindere. 130 . 2 capsule de angelică. 7 e bine să vedeţi > dacă nu este vorba de o infecţie cu colibacili. CONJUNCTIVITĂ (inflamarea ochilor) DE MAI MULTE ORI PE ZI feceti: 9 — pulverizări cu apă de albăstrele. cu nervii „la pământ" Şi nu există altă soluţie decât să deprindeţi a vă relaxa singuri cu exerciţii de yoga. de sofrologie. Strecuraţi apoi ceaiul. din care luaţi cinci linguri. ÎN TIMPUL MICULUI DEJUN ŞI AL PRÂNZULUI: 2 capsule de urzică moartă albă.COLITĂ (inflamaţi» intestinelor) z il n ic b eţi un litru de ceai R eut d in : Iarbă neagră (flori) IOO g Măghiran (frunze) IOO g Trandafir (muguriflorali) IOO g Cimbru (frunze) IOO g Roiniţă (frunze) IOO g Amestecaţi plantele. sunteţi într-o stare de stress. Lăsaţi-le să infuzeze zece minute. Iar dacă faceţi în mod repetat crize de colită atunci. într-un vas acoperit. DUPĂ ACESTE DOUĂ MESE: 2 pastile de complex-drojdie vitaminizată.

2 capsule de pir. înainte DE m asă se bea o cană mare de ceai făcut din: Fenicul (seminţe) 20 g Nalbă de pădure (flori) 20 g Trandafir (muguri florali) 20 g Cimbrişor (planta întreagă) 20 g .! cură depurativa de primăvară. » CONSTIPAŢIE Fie că este de dată recentă. să faceţi marc. Dacă inflamaţiile sunt întâmplătoare. mai mult ca sigur.Obţinută prin distilarea florilor proaspete de albăstrele. Lăsaţi-o să fiarbă un minut şi să infuzeze zece. Aruncaţi apa şi puneţi direct pe ochi florile umede şi caldc. ceea ce v-am recoman­ dat e suficient. Luaţi cele trei capsule odată. deoarece. cu regularitate. seara . ÎNAINTE DE A MÂNCA: 2 capsule de cruşin. Aplicaţi pe ochi comprese cu: nalbă de pădure. Sc pune o lingură de flori la un bol de apă fierbinte. fie că suferiţi de constipaţe cro­ nică. starea dumneavoastră se va ameliora dacă urmaţi acest tra­ tament : DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. proasta funcţionare a ficatului şi supraîncărcarea lui cu toxine sunt ccle cc generează atare suferinţe oculare. apa florală este soluţia cca mai eficientă şi mai puţin nocivă pentru calmarea tuturor inflamatiilor oculare. Dar dacă ele sunt frecvente sau cronice trebuie să consuliati un oftalmolog şi. anual. 2 capsule de păpădie.

Dacă suferinţa dumneavoastră e rebelă. păpădie. „atonic". Iăsati-o să infuzeze cinci minute si strecurau ceaiul. varză.nultă supă de legume. bând zilnic un pahar mare de apă simplă. alegeţi unul din tra­ tamentele recomandate în situatiile descrise în continuare. sparanghel. dimineaţa. prune (proaspete şi uscate). căpşuni.Din amestecul de plante puneţi o lingură la un bol de aoă fiartă. terapia se începe printr-o „reeducare*1a intestinelor. Evitati tutunul. ci­ reşe. cicoare sălbatică. ceapă. 1 * Î S un pahar cu apă de prune uscate sau două linguri de ulei de măsline. pepene. smeură. ciocolata si băuturile gazoase. d im in ea ţa . piersici. pe stomacul gol. PE n e m â n c a te . du tonus. Fără ea nu se poate. lipsit de vigoa­ re. struguri. Mestecati bine si încet. dovleac. Reţineţi — lucru valabil în toate cazurile de constipaţie — . portocale. Consumaţi . alcoolul. indiferent de ce formă de constipaţie suferiţi. praz. Vă recomandăm în mod special câteva legume şi fructe: vi­ nete. în cazul de faţă e nevoie de întărirea musculaturii intestinale. beţi 3 3 s * • t CONSTIPAŢIE PRIN ATONIE Intestinul dumneavoastră este leneş. şi are nevoie să fie stimulat. DUPĂ FIECARE DIN MESELE PRINCIPALE: Fenicul (seminţe) Genţiană (rădăcină) Mentă dulce (frunze) Rozmarin (frunze) Anason (seminţe) lOOg lOOg 50 g 50 g lOOg 132 . morcov. grapefruit. sfeclă.

În TIMP CE MÂNCAŢI: 2 capsule de ridiche neagră. CONSTIPAŢIE ŞI NERVOZITATE Sunteţi constipaţi şi. tras de pe foc. ceea ce este total neadevărat. este o plantă calmantă şi. paralel. Dacă doar infuzia nu este în stare să-i vină de hac leneşului intestin. să vă autorelaxaţi. luaţi din ele o lingură. PE NEMÂNCATE ŞI SEARA. nervoşi. completaţi cura cu: ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ'. „sugându-l“ pe cât e posibil în expiraţie. DUPĂ CELE TREI MESE PRINCIPALE-. LA CULCARE. 2 capsule de cruşin. învăţaţi să vă destindeţi singuri. în plus. E de la sine înţeles că nu veţi scăpa niciodată de prima fără să vă trataţi. Crusinul se bucură de o proastă reputaţie. favorizează si evacuarea bilei. şi starea de nervi. Nu e deloc iritant. După fiecare masă respiraţi profund de 20 de ori. umflând la maximum abdomenul în inspiraţie. Inegalabile în ceea ce priveşte stimularea ficatului. şi lăsaţi totul să clocotească două minute şi apoi. în plus. > L A PRÂNZ ŞI SEARA. ceaiul să infuzeze alte zece minute.Amestecaţi plantele. 2 păştile de complex-revent. puneţi-o într-un bol cu apă. DIMINEAŢA. beţi O cană m are d e ceai: Portocal amar (muguri florali) Muşeţel mare (flori) 50 g 50 g 133 .

pentru stimularea fluxului biliar şi înles­ nirea digestiei. ea trebuie redusă treptat. fără rădăcină) Puneţi o lingură cu vârf. DUPĂ MESELE DE PRÂNZ ŞI CINĂ: 2 păştile de complex-revent vă vor uşura tranzitul intesti­ nal. CONSTIPAŢIE ŞI SPASMOFILIE Dacă sunteţi constipaţi şi faceţi crize spasmofilice e bine să trataţi cele două afecţiuni simultan: trebuie să vă reglaţi tranzitul intestinal aducând. totodată. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 50 g IOO g 50 g mare cu apă 2 capsule de pir. din amestec. până când tranzitul intestinal s-a reechilibrat perfect. Apoi. la o cană clocotită. fără rădăcină) IOO g Mentă dulce (frunze) 50 g . DUPĂ m esele principale beţi o cană mare de ceai lăcui din: Busuioc (frunze) IOO g Verbină mirositoare (frunze) 50 g Portocal amar (muguri florali) 50g Isop (planta întreagă. Dacă simţiţi că e nevoie puteţi foarte bine să măriţi cantitatea de revent. organismului acele oligoelemente (calciu şi magneziu) de care are nevoie. păstrând doar ceaiul şi capsulele de pir. pe care o lăsaţi să infuzeze zece minute. mai ales la începutul tratamentului.Nalbă de pădure (flori) Trandafir (muguri florali) Lămâiţă (planta întreagă.

Acţiunea lui asupraintestinului este uşoară. fierbeţi-le două minute. dar nu trebuie abuzat de el. echimoze) Faceţi un masaj uşor cu-* — ulei vegetal de amică. — ulei de Osiris sau regenerator. Asta ori de câte ori vă loviţi. culegeţi un braţ de urzici proas­ pete. LA PRÂNZ ŞI SEARA. Lăsaţi-o să infuzeze 10-15 minute şi-apoi strecuraţi ceaiul. vezi CRAMPE MUSCULARE CONTUZII (lovituri. aruncaţi apa şi aplicaţi urzicile direct pe contuzie. luaţi din ele câte vă încap bine în căuşul palmelor alipite. în caz că este ab so lu t necesar. puneţi ghemotocul într-o jumătate de litru de apă.* 2 capsule de revent. dar mai ales pentru fixarea calciului. spasme şi crampe! > i DUPĂ f ie c a r e m a să . Contractări musculare. efectele asupra ficatuluii sunt benefice. ÎNAINTE DE FIECARE MASA: 2 capsule de coada calului Indispensabilă nu numai pentru evacuarea intestinului. ÎN TIMP CE MÂNCAŢI: 2 păştile de complex-structurai de care aveţi nevoie pentru aportul în oligoelemente. 135 . Dacă nu le aveţi la îndemână. scăpând astfel si dumneavoastră si intestinul dumneavoastră de contracturi.Trebuie să puneţi o lingură cu vârf la o cană cu apă clocoiilă de 250 g. vânătăi.

La un litru de apă fiartă se pun cinci linguri din amestec. se fierb trei minute. se aruncă apa şi se aplică plantele direct pe frunte. întreaga cantitate.vitamina D. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de viţă de vie.Dacă însă „vă învineţiţi4 4din te miri cc. se lasă să stea 13 minute. fără rădăcină) 50 g Fărâmiţaţi şi amestecaţi bine plantele. fie de un copil. se strecoară şi se bea. DE douăt r e i ORI PE an faceţi o cură cu acest ceai: Viţă de vie (frunze) 50 g Măceş (fructe) 50 g Coada calului (planta întreagă. puneţi-le imediat o cataplasmă pe frunte cu: Portocal amar (flori) 50 g Busuioc (frunze) 50 g Muşeţel mare (flori) 50 g La o jumătate de litru de apă rece se pun doi pumni de plante. ÎN TIMPUL MESELOR: 2 păştile de complex-magneziu 4. CONVULSII Fie că e vorba de un adult. DUPĂ FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ: 2 capsule de complex-ADN + vitaminele E şi F. bine mărunţite şi amestecate. şi mai tot timpul. de-a lungul unei zile. 136 . fără rădăcină) 50 g Coada şoricelului (planta întreagă.

luaţi şi: 2 capsule de fenicul DUPĂ CE a ţi 137 . Vă veţi simţi mult mai bine dacă. apoi se strecoară. se lasă să stea zece minute şi se strecoară. pen­ tru că. fără rădăcină) 50 g Nalbă de pădure (flori) 50 g Isop (planta întreagă. Dar vă reamintim că există o metodă foarte veche ce poate vindeca anumite tipuri de convulsii: magnetismul. Se lasă la infuzat cam zece minute. rezultate neaşteptate: Muşeţel mare (flori) 50 g Genţiană (rădăcină) 50 g Măguran (frunze) IOO g Verbină mirositoare (frunze) 50 g Amestecaţi-le bine şi puneţi o lingură din ele la o cană de apă fiartă. beţi o cană de ceai făcut din : Busuioc (frunze) IOO g Muşeţel mare (flori) 50 g Lămâiţă (planta întreagă. orice am zice.Dacă apariţia convulsiilor este destul de frecventă e bine să consultaţi un medic. câteodată. se opăresc cu un litru de apă fiartă. fără rădăcină) IOO g Se iau patru linguri din amestecul de plante. Tratamentul medical de specialitate se impune deseori. odată cu ceaiul. Experienţa noastră personală ne-a dovedit că el este. de departe cea mai eficientă terapie. Ceaiul se bea d im in e a ţa şi seara . CRAMPE LA STOMAC m â n ca t . încercaţi însă şi ceaiul de mai jos. care ne-a dat. deseori. primordială este aflarea cauzelor ce gene­ rează convulsiile şi numai nişte analize detaliate permit acest lucru. iar odată cu el se ia u : 2 capsule de sidfînă.

Trebuie să vă destindeţi făcând exerciţii de relaxare sau de gimnastică.ori alt sport. faceţi o baie generală caldă cu uleiuri esenţiale de muşeţel şi pin. cu fe­ reastra larg deschisă. cârcei) Dacă sunt frecvente. Nu uitaţi însă niciodată că durerile de stomac tip crampe nu sunt decât rareori rezultatul unei proaste digestii. Spas­ mele gastrice vor dispărea simultan cu enervarea. obişnuiţi-vă să respiraţi de zece ori. la sculare. fără rădăcină) IOO g Viţă de vie (frunze) 50g Mentă dulce (frunze) 50 g Măghiran (planta întreagă. în fiecare dimineaţă. fără rădăcină) IOO g Puneţi un litru de apă fiartă peste cinci linguri din amestecul de plante. vă veţi calma şi veţi putea dormi adânc şi liniştit! CRAMPE MUSCULARE (contracturi musculare. dar cu regularitate. diluat într-o jumătate de pahar cu apă caldă.Dacă durerile sunt întâmplătoare. scăpaţi imediat de ele bând: 1 linguriţă de oţet de cidru. Crampele sunt foarte dese? Faceţi sport de performanţă şi apariţia lor vă dă de lucru în timpul competiţiilor? Dacă aşa stau lucrurile. în majoritatea cazurilor datorându-se unei stări de stress şi de permanentă ener­ vare. profund. strecuraţi ceaiul şi beţi toată cantitatea între mese. faceţi cu regularitate cure de O LUNĂ cu acest ceai*. Dacă sunteţi enervaţi şi-aveţi şi crampe la stomac. adăugaţi ceaiului şi: 138 . lăsaţi-le să infuzeze 15 minute. Şi vă veţi da seama că toate valorează mai mult decât orice alt tratament. Portocal amar (muguri florali) 50 g Coada şoricelului (planta întreagă.

Agitaţi bine flaconul înainte de fricţie. Criză de rinichi. iată. vă calmează imediat.ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ: 2 păştile de complex-magneziu + vitamina D. Crampele s-au generalizat ? Vă doare tot corpul ? O baie caldă. ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE: 2 capsule de cochilii de stridii. în prealabil. LA PRÂNZ ŞI SEARA. nu aţi avut timp să vă faceţi tratamentul şi-au apărut cârceii. Se bea o cană de ceai făcut din: Rozmarin (frunze) Salvie (frunze) Nalbă de pădure (flori) JOO g 50 g 25 g 139 . Contracturile s-au localizat la gambe ? O baie la picioare fierbinte. timp de ÎS minute. în doi litri de apă — este salutară. Ce e de făcut ? Fricţionaţi-vă zdravăn cu următorul amestec: Ulei de Osiris IOO mi. DUPĂ CE AŢI MÂNCAT. trei minute. cu trei pumni de frunze de roz­ marin — fierte. generală. ÎNAINTE DE A MÂNCA. Ulei esenţial de chiparos 10 picături. vezi COLICĂ RENALA CUPEROZĂ (acnee rozacee) DIMINEAŢA. DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ: 2 păştile de complex-structuraL D ar. cu ulei de Osiris.

lapte demachiant Mirtillo. dar cu regularitate zilnic. vezi DEMINERALIZARE DEGERATURI Trebuie să b e ţ i z il n ic un litru de ceai făcut din: Viţă de vie (frunze) 50 g Salvie (frunze) lOOg Coada şoricelului (planta întreagă. pe zonele cuperozate. produse Bonlanti. tonic calmant Mirdllo. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ-. fără rădăcină) IOO g Rozmarin (frunze) lOOg Măceş (fructe) 50 g 140 . fără rădăcină) 50 g Se pune o lingură din amestec la o cană de 250 g de apă fiartă. cremă anticuperoză Perla. ÎN TIMP CE MÂNCAŢI: 3 păştile de complex-viţă de vie. Faceţi un masaj uşor. se strecoară şi se îndulceşlc cu puţină miere de păducel. anticuperozicc. Decalcifiere. cu ulei vegetal de amică. LA PRÂNZ ŞI SEARA. DUPĂ DEMACH1AJ: Pulverizaţi-vă pe faţă cu apă de flori de tei. 2 capsule de păducel.Portocal amar (muguri florali) 50 g Urzică moartă albă (planta întreagă. ÎN FIECARE SEARĂ. ambele cu alin. se lasă să infuzeze 15 minute.

se lasă să stea zece minute si se strecoară. ori munca dumnea­ voastră zilnică se desfăşoară în cea mai mare parte în aer liber. ca să nu fiarbă apa deloc. făcută pe bază de extract de muşcată şi multe vitamine. ÎN TIMP CE MÂNCAŢI = 2 capsule de complex-ADN + vitaminele E şi F. > ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ. Vă sfătuim să-l preferaţi altor tipuri de complexe pentru că rezultatele obţinute cu ajutorul lui sunt infinit mai eficiente. La un litru de apă rece se pun cinci linguri. Este un complement alimentar cu acţiune prelungită în timp. se trage vasul repede de pe foc. LA PRÂNZ ŞI SEARA. DUPĂ MICUL DEJUN 6 capsule de complex-multivitamine. în cazul în care serviciul pe care îl aveţi. utilizaţi în permanenţă o cremă de mâini şi de picioare. Dacă degeraturile sunt foarte „urâte“ şi vă simţiţi tare obosiţi adăugaţi-. putem zice cele mai bune Predispoziţia de-a face degerături se datoreşte întotdeauna unei lipse masive de vitamine. Deci luaţi cât mai multe. Iar dacă degerăturile sunt profunde.Se amestecă plantele bine mărunţite. băile regulate cu rădăcină de ţelină vă vor fi de un real foios. se acoperă. ) * 341 . Iar dacă sunteţi şi obosiţi — consecinţă firească a unei atare carenţe — încercaţi să vă odihniţi cât mai mult. apoi se dau într-un clocot. DIMINEAŢA.- 2 capsule de viţă de vie. iar degerăturile vechi devin dureroase. ce conţine în el şi ceară de albine neprelucrată.

într-o atare situaţie.Se rad cam 300 g de ţelină.fng“. Este o cură intensivă caro poate fi urmată timp de o lună. beţi zilnic o cană mare cu ceai. să nu fixaţi sau să reţineţi prost calciul. DEMINERALIZARE (decalcifiere) ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ luaţi: 2 capsule de coada calului. în sfârşit. şi staţi cu mâinile sau picioarele cufundate în accastă mixtură timp de 20 de minute. e foarte posibil ca să aveţi şi extremităţile în per­ manenţă reci. fără întrerupere. se pun în doi litri de apă rece. deci dacă e vorbă de spasmofilie. să vă fie mai întotdeauna . Băile generale caldc cu ulei esenţial de rozmarin sunt singurele ce vă vor face să vă simţiţi „încăldurit“. DUPĂ FIECARE MASĂ: 2 pastile de complex-structural. iar ele trebuie făcute cu regularitate. se fierb un sfert de oră bun. ÎN TIMPUL MESELOR- 2 'capsule de cochilie de stridie. reumatisme şi artroze. apoi se pune toată cantitatea în apa de baie. de trei ori pe an — în caz că aveţi tendinţa să pierdeţi. Iar dacă lendinta » de demineralizare este cronică. preparat din : Genţiană (rădăcină) 50 g Busuioc (frunze) 100 g Maghiran (frunze) 100 g Cimbru (frunze) IOO g Mentă dulce (frunze) 50 g 142 . 7 suferiţi 9 categoric de o asimilare deficitară pe care doar plantele o vor putea reechilibra. înainte d e m ese .

Dacă nu sunteţi în criză de timp. Apoi ceaiul se strecoară. DUPĂ c in ă . A tin­ gerile nazale. Vă reamintim că. fără rădăcină) 50 g 50 g 25g 50 g 50 g . ea fiind aproapeindispensabilă omului modern. gimnastică. nu e posibil să renunţaţi dintr-o dată la ele. dacă sunteţi deja „abonaţi“ la tranchilizantele anxiolitice sau alte „otrăvuri4 4 .fără îndoială. beţi un bol cu ceai.sistemul nervosvegetativsimpatic. băi generale calde cu uleiuri esenţiale de muşeţel şi de pin. făcut d in : Levănţică (frunze) Rozmarin (frunze) Muşeţel mare (flori) Portocal amar (muguri florali) Cimbrişor (planta întreagă. a proastei digestii şi. carerecchilibrează.care sunt lăsate să infuzeze 15 minute într-un litru de apă fiartă.Se amestecă bine planteleşi se iau din ele cinci linguri. sofrologie. tulburările de asi­ milare sunt consecinţă unei stări de tensiune si de stress nervos. atenţie.constituie. Şi dacă e aşa. > s DEPRESIE (stare depresivă) Ca să evitaţi toate remediile chimice. toate acele medicamen­ te care nu fac altceva decât să vă intoxice. chiar pentru remineralizare este: simpaticoterapia. preferaţi plantele pe care creatorul ni le-a dăruit. sea r a . autorelaxare. dar. în caz contrar singura so­ luţie pentru calmarea durerilor de stomac.cea mairapidă şi mai eficientă terapie paramedicală. căutaţi să vă destindeţi utilizând orice metodă: yoga.doar încătevaşedinte. de cele mai multe ori. să vă otrăvească. poate.

1 capsulă de măghiran. varză. caise. salată. fără rădăcină) Verbină mirositoare (frunze) 144 . ceapă. beţi un pahar cu suc de portocale natural. grapefruite. spanac. aşa cum re­ fuzaţi florile de portocal şi solicitaţi muguri florali de portocal amar. piersici. Amestecaţi plantele. coacăze. în a in te DE MASĂ. luaţi-le pe toate împreună: 1 capsulă de spirulina. lămâie. t d im in ea ţa . căpşuni. vinete. Mâncaţi cât mai mult usturoi. 1 capsulă de lucernă. pepene. PE n em â nc ate . praz. creson. păpădie. agrişe. pere. luaţi din ele o lingură pe care o puneţi în bolul cu apă fiartă şi lăsaţi totul la infuzat preţ de cinci minute înainte de a strecura ceaiul. anghinare. prune. LA p r â n z şi sea r a .Dar aveţi grijă să cereţi specia Chamaemelum nobile (Anthemis nobilis) şi să refuzaţi spccia Matricaria chamomille. DERMATOZE In t r e m ese (l a d ista nţă m a r e d e el e ) beţi zilnic un litru 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g din ceaiul de mai jos: Ienupăr (fructe) Brustur (rădăcină) Mesteacăn alb (frunze) Păpădie (rădăcină) Frasin (frunze) Urzică moartă albă (planta întreagă. zmeură. mere. fetică. nap.

oricât de pură ar fi ea. şi ficatul. puneţi palm linguri. apoi strecurati ceaiul. cremele cu nalbă. din toată cantitatea. anual şi rinichii. în funcţie de tipul de ten pe care îl aveţi. coada şoricelului. DEZECHILIBRU GLANDULAR LUNAR. într-un litru de apă. fiecarc cu o durată de trei săptămâni. o cană din ceaiul de mai jos (perioada pe care o alegeţi să corespundă cu cea de creştere a Lunei) .• IO 145 . Ca produse cosmetice nu alegeţi dccâi pe cele făcute din uleiuri vegetale pure. Trebuie neapărat să vă „curăţaţi". nu uitaţi de curelc depurative. DUPĂ ACESTE DOUĂ MESf. jojoba. Oricc altă cremă. de două ori pe an. onagră. colagen. beţi. muşeţel. fără adaosuri: ulei de Osiris. avo­ cado. brustur. t ÎNAINTE DE CELE TREI MESE PRINCIPALE: 2 capsule cu rădăcină de brustur. pe care îl lăsaţi să fiarbă un minut şi să infuzeze încă zece. tot are un conservant chimic la care puteţi avea alergic. TIMP DE 12 ZILE. tratamentul trebuie făcut timp de o lună. 2 păştile de complex-ADN + multiaminoacizi.După cc aţi mărunţit şi aţi amestecat plantele. dimineaţa şi seara. şi sângele. Dacă dermatozele sunt cronice şi rebele. ÎN TIMP CE MÂNCAŢI DE PRÂNZ ŞI DE CINĂ. de gălbenele. 2 păştile de complex-magneziu + vitamina D. toamna şi primăvara. produse de Bonfanti şi Perla. De asemenea.

cele mai eficiente sunt uleiurile esemiale de salvie si de cimbru. Când tulburările se manifestă prin apatie şi oboseală. tratamentul de mai sus va fi benefic. ca o consecinţă a suferinţei sistemului endocrin. vă recomandăm câteva remedii vegetale. Iar în cazul apariţiei. vă sfătuim să faceţi cu regularitate. zilnic. dar şi silueta ideală. băi generale calde cu uleiuri esenţiale de muşeţel şi pin. luaţi clin ele o lingură plină pe care o puneţi într-o cană cu apă fiartă şi o lăsaţi să stea să infuzeze 15 minute înainte de a strecura ceaiul. Dar dacă dereglările hormonale se exteriorizează printr-o per­ manentă stare de nervozitate.Salvie (frunze) 50 g Eucalipt (frunze) IOO g Rozmarin (frunze) IOO g Măghiran (frunze) IOO g Fenicul (seminţe) IOO g Amestecaţi plantele. verbină mirositoare şi lămâie. Nu numai că vă veţi regăsi forma ideală. 146 . DUPĂ ACELEAŞI MESF:- 2 capsule de salvie. este bine să faceţi băile cu uleiuri esenţiale de măghiran. a cclulitei masive şi dizgraţioase. în a in te d e pr â n z ŞI Dl' CINĂ: 2 pastile de complex-algă + coacăz. Oricare ar fi originea şi manifestările acestui dezechilibru. în aceleaşi zile în care beţi infuzia luaţi. j i DIABET Paralel cu tratamentul medicamentos.

9 9 > 147 . recomandările noastre fitoterapeutice vor fi benefice. un litru pe zi) făcut d i n : înainte lOOg Măslin (fmnze) Salvie (frunze) IOO g Eucalipt (frunze) lOOg Muşeţel mare (flori) 50 S Din amestecul de plante se pun patru linguri la un litru de apă. se acoperă vasul iăsându-le să infuzeze zece minute. Nu intră în discuţie diabetul infantil. beli o cană m are de ceai (sau. DUPĂ PRÂNZ ŞI DUPĂ CINĂ: 2 capsule de brustur. ÎN TIMPUL FIECĂREI MESE: 2 păştile de complex-pătrunjel.DE p r â n z şi DE CINĂ. apoi se strecoară ceaiul. se dă în clocot un minut. După părerea noastră. ci de bol­ navii a căror suferinţă a apărut brusc. destinderea psihică este cel mai bun tratament într-o atare maladie. training autogen etc. dar condiţia este ca diabeticii să fie conştienţi de starea lor de stress şi să facă sport sau să practice o metodă de relaxare: sofrologie. mai bine. înlesnind restabilirea nivelului gli­ cemiei. Vă reamintim că diabetul este declanşat de o stare de stress. Dacă nu au început încă tratamentul cu insulină. un soc emoţional sau unul afectiv. la vârsta adultă. Atenţie: suprimaţi toate dulciurile. ÎNAINTE DE MESELE PRINCIPALE: 2 capsule de eucalipt. care este strict de domeniul medicinii clasice.

1 capsulă de verbină mirositoare. Natura trebuie lăsată să-şi urmeze calea. în acest caz vă sfătuim să beţi doar acest ceai. DIGESTIE LENTA DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. ÎNAINTE DE A MÂNCA. de multe ori. de a „se curăţa". Numai că. Dacă trupul dumneavoastră se poate dezintoxica ca regularitate graţie accstor diarei „eliberatoare1 ' — pe care noi încercăm să le provocăm de multe ori prin tratamentele noastre de drenaj — .DIAREE Ceaiul din cinci flori este cel mai bun pe care îl slim pentru calmarea mucoaselor şi stoparea diareii. apariţia unui atare simptom semnifică nevoia organismului de a . 1 capsulă de mentă dulce. înseamnă că aveţi o capacitate deosebită de rezistentă şi reactivitate. care vă va rehidrata si > 1 t calma. dacă drumul pe care a apucat-o este bun. luaţi-le pe toate odată: 1 capsulă de fenicul. care este total contraindicată persoanelor nervoase. d u pă cin ă beţi un bol din accst ceai: Lămâiţă (planta întreagă. fără rădăcină) Anason (seminţe) Roiniţă (frunze) Muşeţel mare (flori) Rozmarin (frunze) 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 1 4 8 . Cereţi Ia farmacie mentă dulce sau hibridă şi niciodată mentă piperată. se purifica".

Starea dumneavoastră se va ameliora dacă veţi consuma cu regularitate legumele şi fructele de mai jo s: napi. Deci e bine să faceţi un tratament de remineralizare. ridichi. Dismenoree. bi­ neînţeles că trebuie să vă vadă un stomatolog. dacă vă dor deseori. condimentată şi cu multe mâncăruri grele şi băuturi diverse. sau să luaţi şase capsule cu aceeaşi plantă. suferinţele dentare se datorează unei proaste fixări a calciului. după părerea noastră. mere. pe nemâncate. usturoi. Dacă o atare digestie este întâmplătoare.. morcovi. pe îndelete. este să amestecaţi în mâncăruri. salată. castraveţi. pere. fenicul. o linguriţa de pulbere de coada calului. mai la îndemână. Numai că. Mâncaţi încet. şi digestia este sigură! DINŢII Dacă vi se cariază mereu dinţii. pru­ nc uscate. sparanghel.. în fie­ care zi. sfeclă roşie. ananas. Iar pentru întărirea gingiilor: Mesticaţi. grapefruit. creson. în fiecare dimineaţă. portocale. barba caprei. o linguriţă de lapte praf. preparaţi-vă o apă oţetită: — 1 linguriţă de oţet din cidru natural (ecologic) la o jumăta­ te de pahar cu apă călduţa. mai întotdeauna. Beţi-1 dintr-o înghiţitură. Iar cel mai simplu. varză. pătlăgele vinete. asmăţui. mestecaţi bine. vezi MENSTRE DUREROASE . praz. ceapă. păpădie. ca urmare a unei mese copioase. zilnic. pepene. pătrunjel.într-un bol cu apă fiartă puneţi o lingură din amestecul de plante. lăsaţi totul să infuzeze preţ de cinci minute şi strecuraţi ceaiul.

Uleiul de Osiris are acţiune regeneratoare. z i l n i c . DURERI ÎN GÂT Beţi un litru de ceai. efect bacteri­ cid şi calmant. făcut din: Cimbru (frunze) Limba mielului (planta întreabă. în conductul auditiv. deopotrivă. ele având. — 10 picături de ulei esenţial de cajeput (gomenol). oricare ar fi natura lor. este insultarea. în fiecare ureche. agitaţi flaconul energic înainte de utiliza­ re şi puneţi două picături. Amestecaţi-le bine. dacă orelistul nu reuşeşte să descopere cauza acestor dureri. Dacă nu aveţi posibilitatea să consultaţi un practician specia­ list în aroma-fumigare.Dureri de cap. în fiecare seară. Ambele vă vor scăpa de dureri rapid şi pen­ tru mult timp. încercaţi o reţetă foarte simplă: — 30 mi ulei de Osiris. cel de cajeput. Apoi astupaţi-vă urechile cu un tampon mic de vată. bac­ tericida şi calmantă. fără rădăcină) 50 g 50 g 25 g 50 g 50 g 50 g 150 . fără rădăcină) Lumânărică albă (flori) Măceşe (fructe) Mentă dulce (frunze) Creţuşcă (planta întreagă. vezi MIGRENE DURERI DE URECIII Una dintre cele mai eficiente practici de medicină naturistă utilizată pentru tratarea durerilor de urechi. a vaporilor de răşini vegetale şi uleiuri esenţiale.

luaţi-le împreună. două linguri la un litru de apă. Iar dacă nu aveţi rozmarin. timp de zece minute. Pentru ca tratamentul să aibă efect adăugaţi şi următorul de­ coct : Salvie şi lavandă. în care puneţi: — doi pumni (sau şi mai mult) plini de rozmarin . aşa cum nici toate medicamentele cortizonice din lume — dacă le veţi încerca — nu vor fi în stare! LA MICUL DEJUN ŞI LA PRÂNZ.Amestecaţi bine plantele. vezi CONTUZII ECZEMĂ Ca să scăpaţi de o atare dermatoză. consultaţi un orelist. La un litru de apă proaspăt-fiartă puteţi pune cinci linguri pline. cel mai eficient remediu rămâne o baie la picioare. ceaiul având un gust tare plăcut. Echimoze. în cazul în care răul persistă. care vă va vin­ deca definitiv. mai mult decât neplăcută. Dacă amigdalele sunt foarte roşii şi foarte umflate. ÎNAINTE DE MASĂ. Puteţi pune o linguriţă cu miere de cimbru la ceaşca de ceai. fi lăsaţi să infuzeze zece minute. apoi lăsaţi-le să infuzeze zece mi­ nute si strecurati licoarea. fierbinte (40°C). — două linguri de ulei esenţial de rozmarin. adăugaţi în apă un pumn mare de sare grunjoasă sau două linguri de săpun negru. în părţi egale. aveţi nevoie de un tratament depurativ eficient. deodată: 151 . Faceţi de două-trei ori pe zi gargară. Fierbeţi-Ie cinci minute. apoi îl strecuraţi. E bine să-l beţi cât mai cald.

1 Capsulă de trei fraţi pătaţi, 1 capsulă de brustur, 1 capsulă de unică moartă albă.
LA CINĂ, DUPĂ CE AŢ/ MÂNCAT, beţi u n bol d e c e a i fă c u t

d in : Coada şoricelului (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Cimbru (frunze) 50 g Ienupăr (fructe) 25 g Portocal amar (muguri florali) 50 g Salvie (frunze) 25g Din toată cantitatea, la un bol cu apă fiartă puneţi o lingură plină cu plante, lăsaţi-lc să infuzeze cinci minute şi-apoi strecu­ raţi » ceaiul. în acelaşi timp, mâncaţi cât mai mult sparanghel, morcovi, creson, napi, ceapă, portocale, grapefruit, păpădie,cicoare sălba­ tică, salată, pătlăgele vinete, anghinare, ananas, struguri, pepene, piersici, ridichi, cireşe. EDEME De obicei localizate la glezne sau pe gambe şi la genunchi, edemele sunt nişte umflături anormale care, dacă persistă, ori apar cu regularitate, pot fi semnul unei boli grave. Nu trebuie să vă faceţi griji înainte de a şti diagnosticul, dar pentru a utiliza plantele medicinale ca tratament este obligatoriu un consult me­ dical de specialitate. Dacă edemele nu au o cauză anume, înseamnă că eliminarea toxinelor, deşeurilor, reziduurilor este defectuoasă şi tratamentul cu plante va avea efect.

152

în t r e m e s e

b eţi un litru d e ceai d i n :

Paracherniţă (planta întreagă, fără rădăcină) 5 0 g Trifoişte de baltă (frunzej 25 g 50 g Coacăz negru (frunze) Mesteacăn alb (frunze) 50 g Urzică moartă aibă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g 50 g. Cozi de cireşe Creţuşcă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Din amestec luaţi şase linguri cu vârf, puneţi-le într-un litru de apă, fierbeţi-le un minut şi lăsaţi-le să infuzeze alte zece mi­ nute înainte de a le strecura.
ÎNAINTE DE MASĂ, DIMINEAŢA, LA PRÂNZ ŞI SEARA-

2capsulede pir, luatecu puţinăapă, vă vorînlesni un tranzit intestinal complet şi o diureză crescută, astfel încât excreţia să fie cât maiintensă.Plantastimuleazăputemiefuncţiileficatului si ale rinichilor.
LA O ORĂ DUPĂ FIECARE MASĂ.

2 capsule de coada calului echilibrează acţiunea diuretică a pirului, în aşa fel încât să nu se piardă oligoelementele atât de necesare organismului. Planta înlesneşte fixarea acestora în sânge. în afară de tratamentul recomandat este bine să faceţi un consult reumatologicasupra coloanei lombare. Deseori, o tasare, o deviere, un blocaj al vertebrelor generează reţinerea apei şi apariţia edemelor. Dacă aveţi una din suferinţele menţionate, trebuie să vă consulte ori un osteopat, ori un chiropractician. Dacă nu sunteţi de acord cu efectuarea de manevre mecanice

1 5 3

asupra vertebrelor, puneţi, în fiecare seară, pe şale, un săculeţ umplut cu flori de iarbă neagră: — florile să fie intens colorate si foarte bine uscate; — săculeţul să fie din bumbac; — totul se încălzeşte pe sobă de teracotă fierbinte sau în­ tr-un cuptor, timp de zece minute; — se aplică direct pe şale, pe pielea goală şi se leagă cu un brâu de flanelă; — se lasă să acţioneze cel puţin o oră. Reţeta este eficace numai dacă aveţi răbdare să o faceţi seri de-a rândul, până când edemele nu mai apar. Dacă vreţi însă să vă faceţi repede bine, dar nu sunteţi de acord cu presopunctura sau tracţionările vertebrale, vă mai re­ comandăm un tratament, dar trebuie să aveţi pe cineva care să vi-1 facă. E vorbă de un masaj în regiunea lombară, făcut seară de seară, cu ulei de muşeţel sau de Osiris. Ar fi de dorit să vă adresaţi unei maseuze, care să ştie să mobilizeze profund toată musculatura lombară, fără să vă provoace vreun alt neajuns sau să se înduioşeze de „gemetele" dumneavoastră. Trebuie insistat în special asupra fesierilor superiori, mai ales în zona crestei iliace. Iar ca totul să fie făcut „ca la carte“, masajul să nu dureze mai puţin de un sfert de oră. ENTORSĂ Nu există decât un singur tratament, rapid şi eficace, în caz de entorsă. Aplicaţi pe zona dureroasă, în cel mai scurt timp posibil, o pungă cu gheaţă. Lăsaţi-o acolo măcar două ore. Pentru ca gheaţa să nu vă „ardă“ pielea, puneţi punga peste o bucată de pânză. Dacă fixaţi cum trebuie punga şi o răbdaţi cele două ceasuri, efectul va fi total: durerile se vor atenua treptat, articulaţia nu

154

se va mai umfla, pentru că lichidul sinovial nu se va mai acumula în exces în cavitatea articulară, nu se va mai produce nici o hemartroză (acumularea sângelui în vasele din jurul articulaţiei cu umflarea şi ruperea capilarelor). în caz că aţi făcut entorsa pe pista de schi, nu staţi pe gânduri: înccrcaţi să ieşiţi de pe pârtie, scoateţi-vă schiurile, descălţaţi-vă şi băgaţi piciorul în zăpadă. Şi când e vorba de mână, în situaţia că aveţi o fractură uşoară, acest „prim ajutor*1 este foarte indicat. Dacă au trecut 24 de ore şi încă n-aţi putut face nici un tratament, atunci trebuie schimbai remediul. Acum este necesară o cataplasmă cu argilă. Se amcstecă o cantitate suficienţă de argilă cu apă rece până când se obţine o pastă perfect omogenă şi se aplică, într-un strat de un centimetru grosime, pe toată articulaţia. Cataplasma se lasă o noapte întreagă, chiar dacă s-a uscat mult mai repede. Aplicaţiile se repetă până când dispar complet şi durerile şi umOătura. în cazul în care, cu toate îngrijirile, articulaţia rămâne um­ flată, beţi şi acest ceai: Coacăz negru (frunze) 50 g Mesteacăn alb (frunze) 50 g Cozi de cireşe 50 g Coada şoricelului (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Mătase de porumb 25 g Paracherniţă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Trifoişte de baltă (frunze) 25 g Se amestecă totul bine. Apoi, într-un litru şi jumătate de apă se pun cinci linguri pline cu plante, se dau într-un clocot, fără

155

să fiarbă, se lasă să infuzeze 15 minute şi se strecoară. Toată cantitatea se bea într-o zi. ENUREZIS NOCTURN (Pipi în pat) Preparaţi următorul ceai: Frasin (frunze) 50 g Roiniţă (frunze) 50 g Cimbru de grădină (frunze) 50 g Anason (seminţe) 25 g Amestecaţi-le şi luaţi din ele două linguri pe care le puneţi în 500 g de apă clocotită. Lăsaţi-le să infuzeze zece minute şi apoi strecuraţi ccaiul. Se beau trei căni pe zi, una dim ineaţa , pe nemânutie, una îna inte d e masa d e p r â n z şi a treia înainte
DE ORELE 17. ÎN
fie c a r e d im in ea ţă , p e sto m a cu l g o l ,

se mestecă pe

îndelete: 1 linguriţă cu granule de polen.
ÎNAINTE DE MICUL DEJUN ŞI DE PRÂNZ:

1 capsulă de sulfină.
ÎN TIMPUL MESEI DE PRÂNZ:

Puneţi în mâncare o lingură de drojdie de bere vitaminizată pulbere. Tratamentul se face cel puţin două luni. Ameliorarea va fi progresivă şi înceată, dar nu trebuie uitat că, deseori, enurezisul se datorează unei stări de mare nervozitate sau unei instabilităţi psihice. E de dorit, în atare cazuri, să se colaboreze cu un psiho­ terapeut sau, şi mai bine, cu un sofrolog.

156

Dacă este vorbă de un enurezis întâmplător, la un copil mărişor, verificaţi să nu aibă viermi intestinali. Existenţa lor poa­ te trece neobservată — nu prea mai sunt „la modă“ — şi poate fi, de multe ori, cauza enurezisului. Epistaxis, vezi SÂNGERARE NAZALĂ Febra fânului, vezi GUTURAI DE FÂN FEBRĂ Beţi minimum un litru de ceai z il n ic , făcut d i n : Fructe de măceş 50 g Lămâie fără coajă 50 g Roiniţă (frunze) 50 g Verbină mirositoare (frunze) 50 g Lămâiţă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Se iau cinci linguri, plinc-ochi, din amestecul de plante, se pun într-un litru de apă clocotită şi se lasă să infuzeze 15 minute. Infuzia se bea, de preferinţă, între mese. E bine să ţineţi puţin „post“ când aveţi febră. Trebuie să-i permiteţi organismului să-şi poată mobiliza şi concentra toate forţele în vederea combaterii agresiunii a cărei manifestare prin­ cipală este întotdeauna febra. Iar dacă vă veţi încărca stomacul, o parte din energia dumneavoastră va fi pierdută în timpul di­ gerării alimentelor. Orice creştere a temperaturii este o reacţie naturală de apăra­ re, ea este absolut obligatorie, de pildă, în cazul unei afecţiuni microbiene. Deci lăsaţi „serviciul'*, » febra să-si * facă ” 7 nu încercaţi > s-o combateţi, mai ales în primele două-trei zile. Numai aşa vă veţi putea apăra eficient împotriva bolii.

Dacă febra e însoţită de dureri articulare, luaţi si: » 1 6 capsule de creţuşcă, ZILNIC. Dacă tusiti, dacă bronhiile sunt încărcate de secreţii: > 6 capsule de pin, ZILNIC. Iar organismul dumneavoastră se va putea apăra cu mai multă uşurinţă, dacă îl ajutaţi luând6 pastile de complex-fier. Complementul alimentar va favoriza eliminarea toxinelor şi va stimula sistemul imunitar.
9 9 9 7 9

FICATUL ŞI SUFERINŢELE LUI (hepatism, suferinţe hepatice) Vă „supără“ ficatul, îl simţiţi mare şi umflat, aveţi greţuri, gaze, râgâieli, aveţi senzaţia de „gură încleiată4 '? Nu mai staţi pe gânduri: trebuie să faceţi urgent o cură de curăţare, de dezintoxicare a organismului.
DIMINEAŢA, PE NEMÂNCATE, beţi:

1 fiolă de suc de ridichi negre (sau 3 capsule) cu o jumătate de pahar de apă caldă.
ÎN t im pu l ZILEI, un litru de ceai făcut din:

Rozmarin (frunze) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Roiniţă (frunze) 50 g Păpădie (rădăcină) 50 g Lămâiţă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Amestecaţi bine toate plantele şi puneţi cinci linguri din amestec într-un litru de apă. Fierbeli apa două minute şi lăsaţi apoi ceaiul „să tragă“ zece minute. Strecuraţi-1,

158

Beţi-1 între mese, fără zahăr. Guslul nu prea e plăcut, dar o infuzie depurativă este întotdeauna amăruie.
ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ luaţi •’

2 capsule de rozmarin. Cura de drenaj poate fi urmată fără întrerupere timp de treipatru săptămâni, dacă vreţi să aibă rezultate durabile. O puteţi repeta de două-trei ori pe an. în orice caz, nu uitaţi să urmaţi marea cură de purificare a sângelui şi a ficatului din fiecare primăvară. Dacă aveţi ficatul mărit si vă doare: Obişnuiţi-vă să vă culcaţi pe partea dreaptă şi să vă puneţi o pungă (sau o sticlă) cu apă caldă (chiar fierbinte). (Când am spus „pungă“ am înţeles buiota, termoforul medicinal!) E bine s-o tineti cam 20 de minute, 7 dar nu e nici o nenorocire dacă adormiţi cu ea lângă dumneavoastră. Reechilibraţi-vă regimul alimentar suprimând grăsimile ani­ male, zahărul şi mezelurile. Mâncaţi cât mai multe fructe şi legume: mere, pere, struguri, portocale, napi, praz, varză, ceapă, arpagic, arpacaş. Si dacă vă simţiţi în stare — ceea ce ar fi de dorit — o zi > » pe săptămână ajunaţi. în ziua respectivă nu beţi decât ceaiul pe care vi l-am dat. Dacă aveţi un ficat leneş:
j

»

»

»

3

DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ, ÎNAINTE DE MASĂ-.

1 capsulă de ridichi negre, 1 capsulă de păpădie, 1 capsulă de măduvă albă de tei

159

sea r a , d u pă cin ă ,

beli o cană m are de ceai făcut d i n :

Rozmarin (frunze) 50 g Lămâiţă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Melisă (frunze) 50 g Muşeţel mare (frunze) 50 g Tei (flori) 50 g Amestecaţi bine plantele şi luaţi din ele o lingură vârfuita, pe care lăsaţi-o să infuzeze cinci minute în 250 g de apă cloco­ tită, înainte de a strecura ceaiul. Cu infuzia înghiţiţi şi 1 capsulă de mentă dulce. Evitaţi grăsimile prăjite, alimentele grase şi alcoolul. FLEBITĂ Neapărat să vă consulte un medic. beţi un litru de ceai, făcut din: Frag (frunze) 100 g Fructe de ienupăr lOOg Salvie (frunze) 50 g Iarbă neagră (flori) 50 g Creţuşcă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Amestecaţi totul bine. Apoi puneţi din amestec cinci linguri Ia un litru de apă, lăsaţi-le să Oarbă două minute, să infuzeze zece şi-apoi strecuraţi ceaiul. Pentru ca durerile să fie mai uşoare: — masaţi-vă zilnic, uşor, cu ulei de Osiris pur.
z il n ic

FURUNCULOZĂ Beţi un litru de ceai,
zil n ic ,

în care puneţi:

160

Dacă aţi făcut şi numai o dată o criză > t 7 ' 161 . Dimineaţa. Strecuraţi ceaiul. Această cură depurativa va fi foarte eficientă dacă vă veţi hotărî să vă modificaţi total regimul alimentar. a căror acţiune antitoxică este remarcabilă. iar după aceea nu cumva să beţi un ceai de „ceai“ (adică nu de plante medicinale) şi nici cafea! Beţi. între mese. mai ales roşii. din infuzia pe care v-am recomandat-o mai sus. Puneţi cinci linguri la un litru şi jumătate de apă. împărţit în porţii egale. di­ minuând cantitatea de carne (de trei ori pe săptămână va fi arhisuficient) şi mâncând multe legume proaspete cu usturoi (salate). ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ : 2 capsule de salce. Nu lăsaţi 9 totul la voia întâmplării. suprimând zahărul. marea cură de toamnă. băuturile gazoase. ciocolata. mâncaţi un măr crud ras. ÎN TIMPUL FIECĂREI MESE: 2 capsule de pir. în schimb. Beţi-1. pe stomacul gol. Nu uitati să faceţi. fără rădăcină) 50 g Brustur (rădăcină) 50 g Amestecaţi bine plantele.lOOg Cimbru (frunze) Trei fraţi pătaţi (frunze) 50 g Măslin (frunze) 50 g Fumăriţă (planta întreagă. ÎN TIMPUL MESELOR DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ: 2 capsule de complex-ADN + vitaminele E şi F. produsele de patiserie. anual. pe care îl fierbeţi două minute. înainte de micul dejun. şi-apoi îl lăsaţi să infuzeze altele 15.

în cantităţi egale (câte 50 g de fie­ care). în f ie c a r e d im in ea ţă . o lingu­ riţă de lapte praf. stress. în mod regulat. înseamnă că rinichii dumneavoastră funcţionează prost. Pentru a mări vitalitatea dinţilor şi gingiilor-. Mestecaţi. usturoi şi ulei de măsline! GINGIVITĂ Clătiţi-vă gura de două-trei ori pe zi. încet. prea bogat în dulceţuri şi grăsimi. nalbă şi ienupăr. v-aţi frecat dinţii cu pulbere de argilă. Trebuie ajutaţi. un regim alimentar dezechili­ brat. cu următoarea infuzie: Salvie. ÎNAINTE DE MESELE PRINCIPALE luaţi : 2 pastile de complex-ADN + mulmminoacizi. puneţi-le în 500 g de apă clocotită şi lăsaţi-le să infuzeze 15-20 de minute. Ar fi de dorit să practicaţi şi un sport în aer liber. Deseori gingivitele sunt provocate de oboseală. în fine. în prealabil. fără grabă. 162 . la care aţi adăuga ceapă. MICULUI DEJUN ŞI PRÂNZULUI: 3 capsule de complex-polivitamine. o mâncare proastă înghiţită în fugă. Luaţi două linguri din amestec. ştiţi care e cea mai bună reţetă pentru ca să scăpaţi de coşuri (care pot genera oricând o furunculoză) şi să aveţi o piele „ca de piersică4 '? — Mâncaţi zilnic o salată mare de roşii. Spălaţi-vă în gură dimineaţa şi seara după ce. ÎN TIMPUL.de furunculoză. astfel încât să fiţi obligaţi să vă mişcaţi şi să vă oxigenaţi plămânii.

Iar dacă aţi făcut gripă şi vreţi să scăpaţi de ea. pe care îl mai lăsaţi să fiarbă un minut şi-apoi să infuzeze încă zece minute. oricât de „grozave‘: ar fi medicamentele. o cană de ceai cald. veţi bea. Trebuie să vă schimbaţi modul de viaţă. începând din luna OCTOMBRIE. în fiecare zi: 6 capsule de cimbrişor. făcut d in : Lămâiţă (planta întreagă. faceţi o baie generală caldă cu uleiuri esenţiale de salvie şi de cimbru. pentru că poate fi vorba de o infecţie dentară a cărei existenţă nici nu o bănuiţi măcar! GRIPĂ Boala poate fi evitată dacă. 6 pastile de complex-fier. pe lângă ceai. Indiferent de situaţie. Deci pentru a trata o gripă aveţi de ales: i63 « . ÎN FIECARE z i . fără rădăcină) IOO g Salvie (frunze) IOO g Roiniţă (frunze) 50 g Iarbă neagră (flori) 50 g După ce aţi amestecat bine toate plantele. Dacă aveţi timp şi aveţi şi unde şi cu ce. fără rădăcină) 50 g Creţuşcă (planta întreagă. DIMINEAŢA LA PRÂNZ ŞI SEARA: 2 picături de ulei esenţial de cajeput (gomenol) puse într-o linguriţă cu miere de cimbru sau de levănţică. valorează mai mult decât orice tratament. Zece minute de stat în apă caldă.în astfel de situaţii tratamentul de mai sus va avea un efect de scurtă durată. urmate de un somn la căldură. puneţi patru lin­ guri pline într-un litru de apă fierbinte. mai luaţi. trebuie însă să vă consultaţi dentistul.

Beţi. strecuraţi ceaiul. z il n ic . flora intestinală este de obicei distrusă. vor crea o senzaţie de obo­ seală. şi vă va face să vă simţiţi într-o asemenea „formă“. nu vor mai mai face fată » bolii. dar vă vor lăsa storşi de puteri şi obosiţi. într-atât sistemul imu­ nitar v-a fost pus la grele încercări. lăsaţi-le să infuzeze încă zece. dar vă va da un tonus general de zile mari. Organismul este deja obişnuit cu ele. în majoritatea cazurilor. Ele trebuie luate doar în cazuri grave. care vor veni de hac bolii în circa şapte-opt zile. Dacă le veţi utiliza fără nici un discernământ. Antibioticele nu sunt absolut necesare în orice fel de răceală. Consecinţa. 164 . orice microb „aflat prin preajmă" găseşte un teren propice pentru dez­ voltarea lui în organismul dumneavoastră. care va dura cam tot atât. GUTURAI (răceală. — fie să alegeţi tratamentul nostru cu plante.— fie să luaţi antibiotice. fierbeţi-le două minute într-un litru de apă. posibilităţile lui de a vă apăra de infecţii fiind aproape nule. fără rădăcină) 50 g Lumânărică albă (flori) 50 g Luaţi cinci linguri pline din amestec. nu mai reacţionează prompt sau chiar nu mai reacţionează deloc. un litru de ceai făcut din: Ienupăr (fructe) 50 g Eucalipt (frunze) 50 g Cimbru (frunze) lOOg Cimbrişor (planta întreagă. infecţii ale căilor respiratorii superioare) Nu apelaţi imediat la antibiotice. când veţi * avea într-adevăr nevoie de ele. încât singuri veţi întreba dacă aţi fost gripaţi sau vi s-a părut. Mai mult.

foarte caldă. Cu ajutorul plantelor veţi obţine rezultate infinit mai spec­ taculoase. se pun în două linguri de bază hidrodispersantă (un alcool) sau — 2 linguri cu ulei de baie din uleiuri esenţiale. Nu puneţi niciodată. Cum se pregăteşte baia ? — 5 picături de ulei esenţial de muşeţel mare + 15 picături de ulei esenţial de pin. fără nici un risc asupra echilibrului dumneavoastră biologic. şi nu se recomandă mai mult de trei prize pe zi (deci şase picături maximum). Iar dacă puteţi să nu ieşiţi din casă vă recomandăm o baie generală cu ulei esenţial de muşeţel mare şi de pin. direct în apa de baie. DIMINEAŢA ŞI SEARA: 2 picături de ulei esenţial de cajeput (gomenol). GUTURAI DE FÂN (febra fânului. considerăm noi. la fiecare cană adăugând o lingură de miere de cimbrişor. rinită alergică) în primul rând. Dacă răceala este „zdravănă". adăugaţi. într-o linguriţă cu miere. Iată ce vă recomandăm. aveţi grijă să l'iţi bine (gros) îmbrăcaţi. sunt inutile şi. seara.Beţi-1. pe lângă ceai: 6 păştile de complex-fier. Vă atragem atenţia că nu puteţi depăşi respectiva cantitate. ca să fiţi siguri că veţi transpira bine. pe priză. go­ menolul este total interzis copiilor sub 12 ani. De asemenea. repartizat în patru prize. încetaţi să mai faceţi orice fel de desensibilizări. vă va arde pielea şi nici nu se va dizolva ca să aibă efectul dorit. 2 capsule de levănţică. Bineînţeles. 165 . la cul­ care. chiar nocive pentru organism. esenţa pură.

ÎNAINTE DE A MÂNCA. inspiraţi efluviile de tarhon. O lăsaţi să infuzeze zece minute. mâncaţi zilnic o salată făcută astfel: 1-2 lăptuci. pregătiţi-vă urm ătoarea infuzie: Cimbru (frunze) 50 g Măghiran (frunze) 50 g Levănţică (flori) 50 g Portocal amar (muguri florali) 50 g Cimbru de grădină (frunze) 50 g Este de ajuns o lingură plină-ochi. El „va şti cum să vă descnsibilizeze“ lără să vă perturbe alte funcţii ale organismului. De câteva ori la rând. Tot în luna mai trebuie să luaţi şi alte remedii. pentru o cană mare cu apă clocotită. Cum simţiţi că „a început să vă mănânce nasul“. Profund. 2 linguri de ulei de şofrănaş. din amestecul de plante. apoi o strecuraţi şi beţi ceaiul călduţ. 1-2 frunze de tarhon. la c u l c a r e . Este cel mai bun mijloc de stopare naturală a crizei. 166 . 1 lingură de oţet de cidru. semn ce anunţă declanşarea crizei de guturai alergic. Tarhonul are proprietăţi antihistaminice (antialergice) recu­ noscute. în luna mai. 1 capsulă de mentă dulce.în fiecare an. luaţi-le pe toate d e o d a tă : 1 capsulă de eucalipt. DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. De aceea este bine să aveţi mereu la dumneavoastră un flacon cu ulei esenţial (esenţă pură) de tar­ hon.

lămâie. păpădie. astfel ca acţiunea plan­ telor să fie mai profundă. tarhon. hemoragiile mici. dar frecvcnte şi repetate. morcovi. Este bine să interveniţi şi în regimul dumneavoastră alimentar! Consumaţi cât mai multe fructe şi legume proaspete: asparagus. apoi întrerupeţi-1. mure. an­ dive. numai la sângerări mici. planta dinamizează şi întreg organismul. pentru că. ori grave. Dacă este vorba de hemoragii interne. cum se spune în farmacologie! Urmaţi tratamentul nostru timp de trei ani.Puteţi prelungi cura şi în luna iulie. varză. de hipernervozitate sau de anemie. coacăze negre. cicoare sălbatică. Nu există nici un efect negativ. anghinare. ceapă. busuioc. hasmăţuchi. din păcate. castraveţi. barba caprei. ca să vedeţi dacă a avut efect. grapefruit ’ Halenă urâtă. vezi RESPIRAŢIE URÂT MIROSITOARE HEMORAGn Sfaturile pe care vi le putem da se referă. fetică. permite fixarea mai bună a calciului. Deseori. usturoi. portocale. deseori nici acolo. acestea nu pot fi tratate decât în spital şi. 167 . trădează o stare de oboseală. coada calului vă va ajuta să vă puneţi pe picioare. bineînţeles. datorită siliciului pe care îl conţine. cum sunt cele din nas sau ale gingiilor. Obişnuiţi-vă să amestecaţi în mâncarea dumneavoastră de PRÂNZ ŞI DE SEARĂ: 1 lingură cu pulbere de coada calului în afară de faptul că înlesneşte coagularea normală a sângelui. lăptuci. în toate cazurile. „ad­ vers".

vezi FICATUL ŞI SUFERINŢELE LUI 168 . Faceţi o cata­ plasmă*. un pumn de flori.Reumeziţi-ocând se usucă. 100 g fără rădăcină) Măghiran (frunze) 50 g Iarbă neagră (flori) 50 g Amestecaţi plantele. strecuraţi florile.Dar curele neîntrerupte de coada calului sunt interzise car­ diacilor şi celor ce sunt ţinuţi sub tratament cu anlicoagulante. stoarceţi-o şi aplicaţi cataplasma pe hemoroizi. întindeli-le pe o bucată de pânză (sau tifon) curată. ÎNAINTEA MESELOR DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ- 2 capsule de vită de vie. un litru de ceai făcut din: Nalbă de pădure (flori) 50 g Coada şoricelului (planta întreagă. Puneţi deasupra o bucată de pânză uscată şi apoi un plastic. z il n i c . ÎN CAZ DE DURERI- Cataplasmecu flori de lumânărică albă. înmuiaţicataplasma în apa în care au fiert plantele.împăturiţi-o în patru. în 250 g de apă. Ilepatism. Are o acţiune locală anticongestivă puternică. Strecuraţi ceaiul. Cereţi avizul medicului dumneavoastră curant.Lăsaţi-lesă infuzeze 15 minute. Fierbeţi. HEMOROIZI Beţi. Puneţi patru linguri într-un litru de apă clocotită.

169 . Ceaiul se bea numai între mese. fără rădăcină) Luaţi din amesteccinciJinguri pline sau un pumn de plante. pentru ca să-i opriţi evoluţia şi să-i grăbiţi vindecarea Aplicaţi ulei de Osiris pur de două ori pe zi.HERPES Nu renunţaţi fără să încercaţi măcar. 50 g fără rădăcină) 50 g Sovârv (planta întreagă. PE NEMÂNCATE. Acoperiţi vasul şi lăsaţi infuzia „să tragă“ preţ de zece minute. beţi: pahar mare a i apă. Deseori infecţia dispare şi numai în 24 de ore. fără rădăcină) 50 g Coada calului (planta întreagă. plantele vă pot ajuta cu adevărat să vă ridicaţi pragul imunitar-. HIPERTENSIUNE DIMINEAŢA. pe care le fierbeţi maximum două minute într-un litru de apă (rece. înainte de a o strecura. iniţial). e bine ca timp de doi ani să urmaţi câte trei cure de câte 30 de zile anual.indiferentundeeste localizat. Dacă faceţi deseori herpes. ceea ce nu înseamnă că puteţi renunţa şi la ceai. Iar dacăherpesulaapărutdeja. numai aşa veţi putea lupta împotriva acestei infecţii de origine virală. făcut din: Salvie (frunze) 50 g 50 g Pir (frunze) Fumăriţă (planta întreagă. ci pentru creşterea capacităţii dumneavoastră imunitare. Beţi un litru de ceai p e z i . Infuzia nu este pentru înlăturarea sau omorâreavirusului.

luaţi (toate o d ată): 2 capsule de usturoi. praz. struguri. 2 capsule de păducel. coacăze. grapefruit. s e a r a . portocale. cicoare de grădină. cămătăria. Suprimaţi sarea. ciocolata.h (frunze) 50 g Portocal amar (muguri florali) 50 g După ce aţi amestecat bine plantele puneţi o lingură la o cană de apă clocotită. mâncaţi cât mai multe fructe şi legume: usturoi. în schimb. salată. anghinare. beţi o cană din această infuzie deli­ IOO g IOO g 50 g cioasă : Rozmarin (frunze) Salvie (frunze) Mentă dulce (frunze) 170 . zmeură. cireşe. ÎN TIMP CE MÂNCAŢI. fără rădăcină) IOO g Măslin (frunze) 50 g Levănţică (flori) 50 g Mentă di'. napi. vinete. o cană m are de ceai făcut d in : Creţuşcă (planta întreagă. HIPOTENSIUNE d im in ea ţa şi sea r a . căpşuni.DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. 1 capsulă de creţuşcă. afine. în a in t e DE culcare. evitaţi alcoolul şi tutu­ nul. păpădie. lăsaţi-o să stea cinci minute şi beţi ceaiul călduţ.

SEARĂ luaţi : 2 păştile de compiex-germeni de grâu sau 1 linguriţă de pulbere din germeni de grâu. hipotensiunea se datoreşte lipsei de exerciţii fizice şi unei proaste reoxigenări a celulelor. alergarea uşoară etc. Bineînţeles. Nu există nici o contraindicaţie pentru mişcarea în aer liber. veţi avea „o mină bună“. ÎN TIMPUL ACELORAŞI MESE: 2 păştile de complex-drojdie de bere vitaminizată sau 1 linguriţă cu drojdie de bere proaspătă. în special caldul şi magneziul. DIMINEAŢA ŞI SEARA. 1 7 1 . 2 păştile de complex-structural vă vor asigura oligoelementele de care aveţi nevoie pentru a vă fortifia. ÎNAINTEA MESELOR DE DIMINEAŢĂ ŞI DF. De cele mai multe ori. ceea ce va duce la un tonus nervos perfcct şi o sănătate de invidiat. trebuie să faceţi un consult medical de speciali­ tate cu regularitate. Se stre­ coară. DUPĂ MESE. Veţi arăta din ce în ce mai bine. tensiunea arterială se ve reechilibra.Se ia o lingură din amestec pentru un bol cu apă rece Se fierbe un minut si se lasă să infuzeze alte zece minute. mersul pe jos. » » * Alegeţi sporturi în aer liber care să solicite un efort mic dar prelungit în timp: mersul pe bicicletă. Ceaiul se bea îndulcit cu o linguriţă de miere de rozmarin. chiar dacă vă simţiţi foarte obosiţi.

luaţi din ele patru lin­ guri. între mese. FACEŢI TREI CURE DE CÂTE O LUNĂ DE ZILE. nalbă sau ulei de Osiris. în fine.IMPETIGO ANUAL. LA PRÂNZ ŞI SEARA. cu vasul acoperit. dacă trebuie să daţi pe tot corpul. vezi PIERDEREA (SAU IJPSA) POFTEI DE MÂNCARE 172 . — onagru sau jojoba. fără rădăcină) IOO g Mărmuri plantele. ÎNAINTE DE A MÂNCA: 2 capsule de complex-ADN + multiaminoacizL LA ACELEAŞI MESE. dacă leziunile de impetigo sunt doar pe faţă. amestecaţi-le bine. ÎN TIMP CE MÂNCAŢI: 2 capsule de complex-ADN + vitaminele A şi D. masaţi -v Ă pielea Inapetenţă. nu utilizaţi decât creme pe bază de extracte vegetale din muşeţel. fără rădăcină) 50 g Trei fraţi pătaţi (flori) 25 g Rozmarin (frunze) IOO g Mentă dulce (frunze) 50 g Salvie (frunze) IOO g Lămâiţă (planta întreagă. opărui-le cu un litru de apă fiartă şi lăsaţi-le să infuzeze 15 minute. ÎNGRIJIRI EXTERNE: cu uleiuri vegetale de: — târâte de orez. Apoi strecuraţi ceaiul şi beţi toată cantitatea într-o zi. CU in­ fuzia de mai jo s: Urzică moartă albă (planta întreagă. z il n ic .

cam după orice masă. Beţi ceaiul neîndulcit. Nimic nu e mai bun pentru a veni de hac unei indigestii provocată de o masă prea copioasă şi cu prea multă băutură. dacă este cazul. Iar rezultatele vor fi cu atât mai eficiente dacă: ÎNAINTE DE MICUL DEJUN ŞI DE MASA DE PRÂNZ veţi bea : 1 fiolă de suc de ridichi negre. E foarte gustos şi în curând nu vă veţi mai putea lipsi de el. Pentru ca aqiunea infuziei să fie mai rapidă şi mai completă. pe care o lăsaţi să infuzeze zece minute. de tristeţe sau de melancolie. Dar dacă senzaţia respectivă se repetă. beţi 1 pahar mare de apă minerală acruţa : Borsec sau Domă ori Harghita cu o linguriţă de oţet de cidru natural. vă va fortifia nervii şi. Angelica vă va ajuta la digestie. vă va ajuta să scăpaţi de stările depresive.INDIGESTIE DUPĂ MASĂ. Puneţi din ele două linguriţe pline-ochi la o cană de apă clocotită. diluat într-o jumătate de pahar cu apă caldă. ‘Adaptarea aparţine traducătorului. 1 capsulă de angelică. 173 t . fără rădăcină) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Verbină mirositoare (frunze) 25 g Amestecaţi plantele. fără motiv. timp de trei-patru săptămâni beţi următorul ceai: Busuioc (frunze) 50 g Muşeţel mare (flori) 50 g Măghiran (planta întreagă. odată cu ea înghiţiţi şi • .

Mestecaţi. se lasă să infuzeze cam 15 minute (acope­ rite). fără nici o îndoială. PE NEMÂNCATE . urmaţi cele de mai sus timp de trei săptămâni. de oboseală. într-un cuvânt de o stare de depresie. Ea va dispărea şi nu vă veţi mai îmbolnăvi niciodată.' va trebui să urmaţi 3 un alt tratament. după un consult cu medicul dumneavoastră curant. o linguriţă cu polen po­ liflore ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE: 2 capsule de complex-drojdie de bere vitaminizată. Această metodă de reflexoterapie endonazala dă rezultate ex- 174 . E foarte bine dacă reuşiţi să beţi un litru sau chiar mai mult de ceai. Adresa ţi-vă unui practician specializat în simpaticoterapie. fără rădăcină) IOO g Iarbă neagră (flori) 50 g Ienupăr (fructe) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g în 500 g de apă clocotită se pun două linguri vârfuite din amestecul de plante. de hipernervozitate. de o stare de stress. z il n ic : Cimbru (frunze) IOO g Cimbru de grădină (frunze) IOO g Creţuşcă (planta întreagă. DIMINEAŢA. pentru că este vorba. Dar dacă faceţi cu regularitate infecţii intestinale. în acest caz.INFECŢIE INTESTINALĂ Beţi 500 g de ceai. fără grabă. Dacă infecţia este întâmplătoare. se strecoară şi se bea între mese. încet-încet. tot ceea ce v-am recom andat aici nu va avea decât un efect pasager.

nu vor rezolva nimic. de fapt. s » DIMINEAŢA şi odată: la p r â n z . Iar ele se văd nu num ai în scurt timp de la începerea tratam entului. ele vă vor otrăvi pur şi simplu. iar a doua zi veţi fi mai buimaci si mai obosiţi ca niciodată. a fost scurtcircuitată starea de stress. vezi CONJUNCTIVITĂ Inflamaţia intestinelor. seara DUPĂ CINĂ. vezi ANGINĂ Infecţie urinară. beţi un bol cu această infuzie: Portocal amar (muguri florali sau chiar flori) 50 g Levănţică (flori) 50 g 175 . vezi GUTURAI Inflamarea ochilor. 1 capsulă de tei. 1 capsulă de sulfină. Infecţie în gât. DUPĂ m a sa . dar sunt şi foarte durabile pentru că. vezi CISTITĂ Infecţii ale căilor aeriene superioare.cepţionale în toate cazurile de oboseală nervoasă. lu a ţi-le p e to a te 1 capsulă de muşeţel mare. vezi COLITĂ INSOMNIE înainte de to ate evitaţi som niferele chimice.

Pir (rădăcină) 50 g Lumânărică albă (flori) 50 g Iarbă neagră (flori) 50 g Măceş (fructe) 50 g Fumăriţă (planta întreagă. mor­ covi. se lasă la macerat două ore minim. cel mai bine fiind să le lăsăm să stea toată noaptea. se strecoară şi se bea. tutunul. Se dau în clocot a doua zi fără să fiarbă deloc. se lasă să infuzeze cinci minute. mere. PE NEMÂNCATE: 1 fiolă de suc de anghinare.Sulfină (frunze) 50 g Măghiran (frunze) 50 g Rozmarin (frunze) 50 g Se pune o lingură plină. cafeaua. INTOXICAŢIE DIMINEAŢA. fără rădăcină) 50 g Coada calului (planta întreagă. fără rădăcină) 50 g Sovârv (planta întreagă. la un bol de apă clocotită. totul diluat într-o jumătate de pahar de apă caldă. 7 » 176 . caise. din amestecul de plante. ÎNTRE MESE. sfeclă. se pun într-un litru de apă. se strecoară si se bea ceaiul între mese. Seara e de preferat să mâncaţi mai uşor: salată. fără rădăcină) 50 g Aveţi grijă cum preparaţi ceaiul! Se iau cinci linguri plineochi din amestecul de plante. Evitaţi alcoolul. 1 fiolă de suc de mesteacăn.

Trebuie să clarificăm câteva lucruri. Să nu râdeţi. capul vă va fi lim­ pede. peşte alterat. cu cele mai bune rezultate. Tratarea şi vindecarea lor nu poate fi nici măcar începută fără o cură de purificare. un medicament sau altceva ! NU! Noi ne referim la starea de intoxicare cronică a organismului datorată exceselor. De câte ori vă veţi simţi obosiţi. Veţi vedea că am avut dreptate. DUPĂ MESE: 2 capsule de levănţicii. nefuncţionării normale a organelor de eliminare (organe emonctoare). alimentaţiei deficitare. fără chef. Toate bolile cronice se instalează pe un astfel de organism. se poate face în perioadele de descreştere ale Lunii. Ce înţelegem noi prin termenul de intoxicaţie. de dezintoxicare! Este o iluzie să încerci să calmezi. poate că digestia dumneavoastră este leneşă sau sunteţi într-o permanentă stare de surescitare. Senzaţia de „mi-e silă de mine ce neputincios sunt“ va dispărea ca prin farmec. 2 capsule de brusturÎN TIMPUL MESELOR. urmaţi cele de mai sus timp de trei săptămâni. în cazul de faţă ? Nu e vorba de o intoxicaţie acută cu ciuperci. să reechilibrezi fără a trata intoxicarea. lehămeţiţi de totul şi de toate.ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ. 177 . dar cea mai bună cură de purificare. 2 păştile de complex-fier. Apoi vedeţi ce trebuie să mai faceţi: poate că sunteţi prea graşi. Cura pe care v-o recomandăm permite această curăţire a tuturor emonctoarelor: rinichi-ficat-plămâni-intestine-pieic. totul vi se va părea uşor de făcut. poale că trebuie să vă fortifiaţi memoria. să stimulezi.

ca va avea întotdeauna o acţiune benefică. 2 păştile de complex-drojdie vitaminizată. Uleiul obţinut prin macerarea florilor este de ncînlocuit pen­ tru tonifierea şi întărirea sânilor. Dacă formula dumneavoastră sangvină este. Iar masajul trebuie făcut în flecare scară. deoarece numai un doctor poate stabili ce analize trebuie să faceţi pentru aflarea diagnosticului exact al bolii. Julituri. luaţi: 2 capsule de genţiană. Paralel. este obligatoriu să fiţi în permanenţă sub supraveghere medicală. pe toată suprafaţa sânului. la culcare. Genţiană este o plantă extraordinară. inclusiv şi ma­ melonul. ÎN TIMPUL. cu regularitate. deoarece.ÎNTĂRIREA MUSCULATURII SÂNILOR Există o singură soluţie. Utilizaţi-1 în masaje circulare. în general. LA MASA DE DIMINEAŢĂ ŞI DE PRÂNZ-. MESELOR 2 păştile de complex-pătivnjel. vezi TĂIETURI LEUCOPENIE (scăderea numărului de globule albe din sânge) ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ. insta­ bilă. făcute cu toată palma. Indiferent de natura scăderii numărului de leucocite. naturală şi eficientă : bănuţeii (Bellis perennis). s-a dovedit că stimulează în cea mai mare măsură for­ marea globulelor albe. adică numărul de hematii şi leucocitc fluctuează mereu 178 . fără nici o îndoială.

împărţiţi-o în trei prize. vezi POALA ALBĂ Litiază biliara. atunci cu sigu­ ranţă vă aflaţi în stare de strcss. pe care le beţi între mese (de preferinţă. Leucoree. când scade). 179 . Dacă nu se poate.(când se normalizează. Ideal este să beţi toată cantitatea într-o zi. pe care le fierbeţi un minut într-un litru de apă. le lăsaţi să infuzeze zece şi apoi strecuraţi ceaiul. dispărând simultan şi oboseala şi nervo­ zitatea. vezi CONTUZII MĂTREAŢĂ Şi în acest caz rezultatele nu sunt definitive fără un tratament intern. Numai câteva şedinţe de atingeri nazale şi formula hemoleucocitară se stabilizează. Faceţi. în înghiţituri mici. două-trei cure cu acest ceai: lOOg Rozmarin (frunze) IOO g Cimbru (frunze) 50 g Măslin (frunze) 50 g Mesteacăn alb (frunze) 50 g Trifoişte de baltă (frunze) Amestecaţi-le bine şi luaţi din ele patru linguri. mult după ce aţi mâncat). a n u a l . când creşte. Nu există decât o singură metodă de tratament eficientă: simpaticoterapia. vezi CALCULI BILIARI Lovituri.

pe care le veţi găsi gata preparate în comcrţ. beţi un litru din următorul decoct: Pir (rădăcină) Urzică moartă albă (planta întreagă. Ele vă stimulează funcţiile ficatului. Vă recomandăm câteva produse Bonfanti şi Perla: şampon contra mătreţii. linia Terme Tabiano. eficientă şi trebuie să o faceţi cu regularitate. Obişnuiti-vă să vă spălaţi pe cap cu şampon făcut cu esenţe de păducel. muşeţel mare. şampon fiziologic cu cimbru contra mătreţii. sau le puteţi face şi singuri. puneţi un pumn în 500 g de alcool rafinat 70°.ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ. — fie rozmarin. urzică. MÂNCĂRIMI ziln ic . — fie cu un macerat de merişor: culegeţi frunze verzi de merişor. 2 capsule de păpădie. cetină de negi sau argilă verde. ajutăndu-1 să elimine mai bine toxicele. Este o cură simplă. fără rădăcină) Frag (frunze) Ienupăr (fructe) Iarbă neagră (flori) 50 g 50 g 50 g 50 g 100 g 180 . Cel mai bine este să alternaţi şampoanele. ’ lăsati-le » să macereze zece zile. în fieca r e dim in ea ţă . lăsând plantele să macereze zece zile în alcool rafinat. ’ strecurati » esenţă » si » adăugaţi-i 20 de picături de ulei esenţial de cimbru. astfel încât să profitaţi de toate esenţele. fricţionaţi-vă energic pielea capului cu unul din maceratele de mai jos. şampon şi loţiune cu sulf. tăiaţi-le mărunt. linia Solfo.

mult mai indicat. loţiunea tonică echilibrată. Trageţi vasul de pe foc şi lăsaţi-le să infuzeze încă zece minute. bineînţeles. toate cu extract de nalbă. Numai că. luaţi: 1 fiolă sau 2 capsule de ridiche neagră. fără rădăcină) 50 g Trifoişte de baltă (frunze) 50 g Brustur (rădăcină) 50 g Amestecaţi plantele. nalbă de pădure sau trandafir (de ex. Puneţi-le într-un vas cu un litru de apă şi lăsaţi-le să se macereze două-trei ore sau.. Cura de mai sus trebuie făcută timp de trei săptămâni. ÎNAINTE DE A MÂNCA. Strecuraţi ceaiul. crema hidratantă. ÎNGRIJIRI EXTERNE : Alegeţi-vă o cremă sau un lapte ori o emulsie de corp cu cxtracie de crin. toată noaptea. vezi MENSTRE PREA ABUNDENTE MENOPAUZĂ Deşi nu este. LA PRÂNZ ŞI SEARA. mâncărimile ce apar frecvent şi cu anume regularitate. Luaţi cinci linguri din amestec. o boală. Meno-metroragii. A doua zi clocotiţi-le la foc puternic fără să fiarbă. masca de faţă. sunt foarte multe femeile cc trec cu greu prin această perioadă a vieţii lor „endocrinolo- 181 . reprezintă unul din semnele spasmofiliei. produse Bonfanti). laptele demachiant. de multe ori. Deci va trebui să faceţi o cură completă de remineralizare şi relaxare. PE NEMÂNCATE. gălbenele. DIMINEAŢA. 2 capsule de păpădie.Fumăriţă (planta întreagă.

cu puţină apă călduţă. fără rădăcină) 50 g Coada şoricelului (planta întreagă. recomandăndu-vă o cură ce trebuie (ăcută 14 zile pe lună. se pune la fiert un minut într-un litru de apă. 2 capsule de păducel. Ele nu sunt manifestări normale ale menopauzei şi noi vă putem dovedi acest lucru. 2 capsule de viţă de vie + urzică moartă albă. de preferinţă în perioada de creşte­ re a Lunii. din amestecul de plante. Efectele ei sunt deosebit de benefice. se lasă să infuzeze zece minute. nici artroză.gice“. beţi o cană m are de ceai făcut d i n : Salvie (frunze) 50 g Busuioc (frunze) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Urzică moartă albă (planta întreagă.. Ca să aibă gust mai bun şi să fie mai eficient. Ei bine. un pumn (sau patru linguri pline). d im in e a ţa şi seara.. fără rădăcină) 50 g Fenicul (seminţe) 25 g Mentă dulce (frunze) 50 g Se ia. de fiecare dată când beţi ceaiul luaţi si: 1 linguriţă cu granule de complex-tei. acoperind vasul şi apoi se strecoară ceaiul. în această perioadă n-ar trebui să apară nici bufeuri (valuri de căldură). » ÎNAINTE DE MICUL DEJUN ŞI DE PRÂNZ. menopauza fiind pentru ele o „inevitabilă calamitate”. decalcifieri sau creştcri in greutate. 1 8 2 . ce c de făcut ? în mod normal.

vezi MENSTRE PREA ABUNDENTE MENSTRE DUREROASE (dismenoree) Nu acceptaţi acest lucru ca pe o fatalitate: probabil că aţi încercat deja tot felul de tratamente pe bază de hormoni sintetici şi. fără rădăcină) 50 g Trifoişte de baltă (frunze) 25 g Coada şoricelului (planta întreagă. ci o perioadă fericită. fizic şi spiritual. două minute. apoi strecuraţi ceaiul. remedii există. patru linguri din amestec. beţi următorul ceai: Muşeţel mare (flori) 50 g Ienupăr (fructe) 50 g Fumăriţă (planta întreagă. vă veţi convinge singure că menopauza nu este „un dezastru". dim ineaţa şi sea r a . dar numai naturale. Iată ce vă recomandăm. v-aţi resemnat! Ei bine. tim p d e 14 z il e p e l u nă . lăsaţi-le să infuzeze zece minute. de calm şi repaus. 183 . înainte de data începerii ciclului menstrual.) Menoragll.DUPĂ MESELE DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ: 2 capsule de sulfină. Dacă veţi avea răbdare şi veţi urma recomandările noastre. disperată de nereuşită. (Vezi şi BUFEURI. fără rădăcină) 50 g Viţă de vie (frunze) 50 g Veţi bea două boluri mari de ceai. Fierbeţi.

ficatul va lucra mai uşor. trebuie făcut şi un alt tratament. Dar e o soluţie de urgenţă! Paralel. Din contră. Baia trebuie să dureze 10-15 minute. în f ie c a r e z i .ÎNAINTEA MESELOR DE DIMINEAŢĂ ŞI SEARA-. ce vă vor ajuta să vă destindeţi. lunar!). timp de trei zile înaintea datei la care ar trebui să „vă vină" menstruaţia. Este o metodă prin care declanşarea ciclului menstrual se face fără perturbarea echilibrului dumneavoastră biologic. veţi fi mult mai calmă. Poate că va trebui s-o faceţi de două ori pe an. circulaţia sangvină generală va fi şi ea stimulată. Iar DUPĂ ACELEAŞI MESE. iar apa trebuie să fie în permanenţă fierbinte. mai destinsă. nu implică nici un risc. Cura trebuie făcută trei luni la rând (dar numai cele 14 zile de care am amintit. Timp de DOUĂ LUNI. care vă vor desconge tiona organele genitale. apoi întrerupeţi-o ca să vă puteţi da scama dacă a dat sau nu rezultate. 2 capsule de sulfină. faceţi în fiecare seară o baie la picioare fierbinte. 2 capsule de urzică moartă albă. în apă puneţi două linguri cu ulei de baie făcut pe bază de esenţă de rozmarin. beţi un ceai făcut din: 184 . vă „decontractaţi"! Numai aşa veţi scăpa de spasmele de la ni­ velul micului bazin. 3 MENSTRE INSUFICIENTE CANTITATIV SAU ABSENŢA LOR (oligomenoree şi amenoree) Ca soluţie de urgenţă. sângele şi rinichii vor fi curăţaţi de toxine şi reziduuri. Nu vă fie teamă.

nu prafuri chimice cu arome ţ). Poate că este cam scump. fără rădăcină) 50 g Salvie (frunze) 50 g Se iau patru linguri pline pentru un litru de apă. luaţi: 2 capsule de muşeţel mare. care şi ca trebuie tratată. într-un litru de apă clocotită. patru linguri plineochi din amestec. De asemenea. Strecuraţi ceaiul şi beţi o cană dimineaţa. în p r im u l r â n d . 185 . Cura este foarte uşor de urmat. întotdeauna. la culcare. Trebuie s-o completaţi şi cu un regim alimentar adecvat. se strecoară şi întreaga cantitate se bea de-a lungul a două zile. Mâncaţi foarte mult pătrunjel verde. pe nemâncate şi o alta seara. este necesară descongestionarea organelor genitale şi reechilibrarea sistemului endocrin. fără rădăcină) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Creţuşcă (planta întreagă. se fierb circa 30 de secunde la foc puternic. dar vă e foarte necesarMENSTRE NEREGULATE Fără nici un dubiu.Fenicul (sentinţe) 50 g Trifoişte de baltă (frunze) 50 g Coada şoricelului (planta întreagă. fără rădăcină) 50 g Rozmarin (frunze) IOO g Puneţi să infuzeze. se lasă să infuzeze zece minute.* Urzică moartă albă (planta întreagă. ceaiul. timp de 15 minute. adăugaţi la mâncare. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ. poa­ te apărea o senzaţie de oboseală. şofran natural (adică pistile de brânduşă pulverizate.

ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de fenicul Cura trebuie urmată în ultimele două săptămâni ale ciclului menstrual. „risculu de a vă simţi din ce în ce mai bine! » MENSTRE PREA ABUNDENTE (meno-metrorăgii. ÎN prim ele 14 z il e ale ciclului. O puteţi face la nesfârşit. trebuie să consultaţi un ginecolog. fără nici un risc. din contră. în plus. Această fitobabieoterapie (tratament prin hidroterapie şi plan­ te medicinale) dă rezultate remarcabile în toate tulburările en­ docrine.. cu rigurozitate. în acelaşi timp trebuie făcute trei băi generale. pe sistemul nervos vegetativ. cu. beţi următorul ceai: Urzică moartă albă (planta întreagă. S-ar putea ca ele să reuşească acolo unde totul a eşuat. este deosebit de plăcută şi liniştitoare. S-ar putea să fie vorba de o tulburare gravă a sistemului endocrin sau/şi a aparatului genital. fără rădăcină) lOOg lOOg Iarbă neagră (flori) 50 g Hamei (conuri) Nalbă de pădure (flori) 50 g Luaţi din amestec trei linguri pline şi puneţi-le în 500 g de apă clocotită. * 186 . lăsaţi-le să infuzeze 15 minute. m enora­ gic metroragii) în primul rând. strecuraţi ceaiul şi beţi toată cantitatea în două-trei reprize. cu ulei de baie pe bază de esenţe din salvie şi cimbru. în fiecare zi. Numai dacă toate examenele sunt negative pu­ teţi apela la ajutorul plantelor. săptămânal.. de nervi. calde. ori un dezechilibru general ce interesează toa­ te cele de mai sus plus o boală de sânge.

187 .ÎN ACEEAŞI PERIOADĂ. însă. se vindecă foarte greu cu un tra­ tament pe bază de plante. Am mai spus că este deosebit de benefică în caz de nervozitate. să consultaţi un terapeut care va şti să se descurce în hăţişul acesta de cauze şi care să vă recomande nu doar un tratament ci o terapie com­ plexă. stress. în caz de migrenă tipică. ea bazându-se pe reechilibrarea funcţiilor sistemului nervos vegataliv simpatic. totul în timpul aceleiaşi mese. Pe de altă parte. în paginile cărţii —. Singura pe care noi o ştim a fi eficientă este simpaticoterapia — am descris-o pe larg de mai multe ori. Coada calului reglează fluxul sangvin şi ajută la fixarea m organism a oligoelementelor de care aveţi nevoie. insomnie. Iar aceste ele mente există în complexul-structural. nu numai când e vorbă de migrenă. spasmofilie. Este deci obligatoriu. vezi MENSTRE PREA ABUNDENTE MIGRENE Am preferat să vorbim aici şi despre durerea de cap obişnuită. deoarece există tratamente comune pentru cele două forme de cefalee. până aici. ţinem să atragem atenţia că mi­ grenele. luaţi : 2 capsule de coada calului plus 2 pastile de complex-structural. Metroratfii. cauzele lor fiind multiple şi asociate: — tulburări hepatice + tulburări circulatorii + artroză cer­ vicală + nervozitate + etc. adevăratele migrene. corespunzătoare tulburărilor de care suferiţi.

Aceasta din urmă se poate deosebi uşor de oricc alt tip de cefalee pentru că se localizează numai pe o jumătate de cap, putând alterna, în cazul crizei migrenoase, când pe partea stângă, când pe cea dreaptă, neapărând niciodată pe tot capul. în foarte rare cazuri, în timpul desfăşurării crizei, se poate generaliza, cu­ prinzând întreg craniul. Dacă vă doare fruntea, sau ceafa, ori durerea iradiază din creştet pe toată calota craniană, câteodată de deasupra ochilor până în partea din spate a capului..., sunteţi un „fericit1 1 , este doar o cefalee banală. Tratamentul de mai jos ar trebui să dea rezultate.
DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. ÎNAINTE DE A MÂNCA luaţi toate

capsulele dr mai jos împreună: 1 capsulă de muşeţel mare, 1 capsulă de creţuşcă, 1 capsulă de lucernă. beţi un bol de ceai făcut din : Portocal amar (muguri florali) 25 g Levănţică (flori) 25 g Măghiran (frunze) 25 g Tei (flori) 25 g Mentă dulce (frunze) 25 g La un bol de ceai puneţi o lingură din amestecul de plante, pe care le lăsaţi să infuzeze în apa clocotită timp de cinci minute. Cura de mai sus e bine să o urmaţi de două ori pe an, timp de o lună, în caz că aveţi în mod frecvent dureri de cap. Fie că este vorba de migrenă, fie de o cefalee banală, dar durerea e insuportabilă, faceţi imediat o baie foarte-foarte fier­ binte la picioare (zece minute) cu:
s e a r a d u pă cin ă ,

188

2 linguri de săpun negru, sau 1 pumn de sare grunjoasă, ori 2 linguri de ulei de baie cu esenţă de rozmarin. Este o retetă excelentă si total inofensivă. Are un rezultat imediat şi total. Poate fi făcută ori de câte ori vă doare capul. Doar dacă aveţi varice mari este contraindicată. în acest caz, puneţi cataplasme cu rondele de cartofi pe tâmple şi pe frunte. Regimul alimentar trebuie şi el ajustat. Mâncaţi mai ales sa­ lată, păpădie, vinete, fetică, cicoare sălbatică, pătrunjel, lămâi, portocale, mere, grapefruit, morcovi, varză, andive, praz, napi, fasole verde şi reduceţi alcoolul.
J s

Miros a ră t al gării, vezi RESPIRAŢIE URÂT MIRO­ SITOARE Negi, vezi VERUCI

NEVRALGII FACIALE Atare dureri, de-a dreptul insuportabile, nu pot fi vindecate fără a le cunoaşte exact cauzele, iar acestea sunt multiple. Poate fi vorbă de probleme dentare ce au trccut neobservate. Deci, un consult stomatologic complet, cu efectuarea de radiografii den­ tare, ar putea descoperi granuloame închistate care, atunci când s-au format, nu au fost dureroase. Sau există o tasare a verte­ brelor cervicale, ori un blocaj la nivelul articulaţiei temporo-

189

mandibulara, pe care doar un practician — osteopat, etiopat, vindecător empiric de scrântituri — priceput şi îndemânatic îl poate rezolva. Şi blocajele energetice sunt o cauză, în această situaţie fiind necesar consultul unui acupuncturist. Pe scurt, nu este vorba de o suferinţă uşoară, iar ceea ce vă putem recomanda noi sunt soluţii cu rezultate imediate dar puţin durabile în timp. Căutaţi sub ochi, de fiecare parte a feţei, două mici puncte foarte dureroase, ce formează o mică depresiune. Ele trebuie masate cu o picătură de ulei esenţial de maghiran. Trebuie ca degetul să exercite o presiune din ce în ce mai puternică asupra aşa-numitelor puncte suborbital, respectând mici pauze de re­ laxare, rotind degetul în sens contrar mersului acelor de ceasor­ nic. Un astfel de masaj, numit „punctiform" (este un tip de presopunctură), calmează rapid durerea. El poate fi repetat de câte ori este necesarŞi vă mai recomandăm un tratament foarte simplu.
ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ:

1 capsulă de măghiran, 1 capsulă de muşeţel mare, 1 cană cu ceai de busuioc. încercaţi, atât pentru eficienţa ei, cât şi pentru plăcerea dum­ neavoastră, o baie generală, zilnic, cu uleiuri esenţiale de salvie şi cimbru. Poate că nu va mai fi nevoie să consultaţi atâţia practicieni ca să scăpaţi — de ce nu ? — definitiv de nevralgii.

OCHI OBOSIŢI înainte de orice, consultaţi un medic oftalmolog. Oboseala oculară este de cele mai multe ori generală fie de o vedere proastă, fie de nişte ochelari prost calibraţi. Dacă totul este normal, trebuie să vă gândiţi la o lipsă de oligoelemente şi la cum poate fi rezolvată carenţa respectivă.
ÎNAINTE DE MBSILC PRINCIPALE-.

2 pastile de complex-magneziu + vitamina D.
ÎN TIMPUI MESELOR.

2 pastile de complex-structural. Astfel veţi asigura sărurile necesare organismului, nu numai calciul şi magneziul. Iar pentru a calma senzaţia de oboseală, mai ales dacă ochii au si tendinta să se înroşească: — De mai multe ori pe zi stropiţi-vă ochii cu apă de albăstrele. — Sau, mai bine, puneţi-vă cataplasme cu flori de muşeţel mare. Luaţi un pumn de flori, lăsaţi-le la macerat şapte minute într-o cană cu apă clocotită, stoarceţi-le uşor, puneţi-le într-o pânză curată şi aplicaţi-le pe ochi (bineînţeles, după ce s-au răcit puţin). Puteţi face lucrul acesta de mai multe ori într-o zi, o cataplasmă fiind lăsată minimum zece minute pe ochi.
>
j

»

Oligomenoree, vezi MENSTRE INSUFICIENTE CANTITA­ TIV SAU ABSENŢA LOR

191

PALPITAŢII Dacă sunteţi sâcâiţi de apariţia frecventă a palpitaţiilor, dacă medicul dumneavoastră curant n-a descoperit, n-a diagnosticat nimic catastrofic în ceea ce priveşte sănătatea dumneavoastră, dacă ele persistă în ciuda tuturor tratamentelor şi recomandărilor de specialitate, plantele vă vor ajuta. După părearea noastră, ele constituie cel mai bun şi mai neagresiv remediu.
d u p ă fie c a r e d in t r e m esele p r in c ip a le

beţi o cană mare

cu ceai făcut d i n :

Portocal amar (nrnguri florali) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g IOO g Măghiran (frunze) Coada şoricelului (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Busuioc (frunze) 50 g După ce amestecaţi plantele, puneţi două linguri pline în 500 g de apă clocotită şi lăsaţi-le să infuzeze minimum zece mi­ nute înainte de a strecura ceaiul.
ÎNAINTE DE PRÂNZ ŞI DE CINĂ luaţi :

1 capsulă de păducel.
DUPĂ ACELEAŞI MESE:

1 capsulă de sulfină va readuce calmul şi destinderea cesare sistemului nervos vegetativ simpatic. Există şi o altă cauză ce generează palpitaţii cardiace, care de multe ori nu este luată în considerare: tasarea vertebrelor cervicale, în special a Vl-a şi a Vil-a. Deci este bine să faceîi un control radiologic. Şi să urmaţi şi un tratament fizioterapic, elongaţii, de pildă, ce ar permite decompresarea acelor rădăcini

192

nervoase simpatice ce pot perturba buna funcţionare a unor or­ gane. Bolnavii se gândesc întotdeauna la o atare posibilitate, mai ales când este prezentă şi o durere strict localizată pe coloana vertebrală. Nu este adevărat. Compresiunea unui trunchi nervos se traduce şi prin oboseală generală, o proastă funcţionare a ficatului, o lipsă de putere inexplicabilă, tulburări circulatorii la membrele superioare sau inferioare. Şi acestea nu sunt decât câteva exemple dintre multele posi­ bile. Reţineţi: când nu reuşiţi să daţi de capăt cauzei ce vă pro­ voacă atâtea suferinţe, consultaţi un specialist care să vă verificc starea coloanei vertebrale.

PĂR GRAS Beţi, z il n ic , ceaiul de mai jo s: 50 g Brustur (rădăcină) lOOg Cimbru (frunze) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Mesteacăn alb (frunze) 50 g Fumăriţă (planta întreagă, fără rădăcină) lOOg Rozmarin (frunze) Amestecaţi plantele. Puneţi patru linguri la un litru de apă. Clocotiţi-o un minut. Acoperiţi vasul şi trageţi-1 de pe foc. Lăsaţi ceaiul să infuzeze zece minute. Strecurati-1. Se bea toată cantitatea într-o zi.
t

ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ:

2 capsule de complex-ADN + vitaminele E şi F.

ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE PRINCIPALE.

2 capsule de eucalipt. Cura va dura o lună şi este bine să o repetaţi de trei-patru ori pe an,
ÎNGRIJIRI EXTERNE

Utilizaţi numai şampoane pe bază de extracte vegetale natu­ rale, cele mai bune fiind de păducel, podbal, urzică, mesteacăn şi genţiană (de ex., şampon sebonormalizant cu sulf, şampon fiziolo­ gic cu mesteacăn pentru păr gras, şampon cu sulf, loţiune cu sulf, din gama produselor Bonfanti şi Perla — vezi ultimul capitol). Este obligatoriu să faceţi şi curele depurative de primăvară şi toamnă, îngrăşarea părului fiind legată, în majoritatea cazuri­ lor, de un dezechilibru hepatic şi de o proastă eliminare a toxi­ nelor. Probabil că aveţi un regim alimentar prea bogat în grăsimi animale şi în produse de carne. Lăsaţi organele de digestie „să se odihnească*1 cu regularitate, respectând cu stricteţe o zi pe săptămână de regim vegetarian.

PĂR USCAT
ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ luaţi: »

3 capsule de complex-ADN + multiaminoacizi
ÎN TIMPUL FIECĂREI MESE

3 capsule de complex-multivitamine. Urmaţi această cură regulat, o lună, de trei ori pe an, dar nu uitaţi ca primăvara să faceţi şi marea cură depurativă pentru curăţarea ficatului şi a sângelui: este obligatorie!

194

ÎNGRIJIRI EXTERNE

Utilizaţi numai şampoane făcute din plante, cele mai bune fiind pe bază de extract de rozmarin, muşeţel, ienupăr (de ex., şampon restructurant pentru spălări frecvente, şampon fiziologic cu colagen pentru spălări frecvente, şampon fiziologic din muşeţel şi tei, toate produse Bonfanti şi Perla). în fine, dacă situaţia pare a fi disperată, dacă părul pare a fi total devitalizat, folosiţi fiole de cetină de negi ultraactivâ, în cure de câte 12 zile, de trei-patru ori anual. Veţi obţine rezultate mult mai bune dacă veţi urma acest tratament în perioadele de creştere ale lunii. Produsul de ienupăr are la bază o reţetă din medicina populară antileză şi este cel mai bun stimulent capilar cunoscut în prezent.
5 » ’

Pete de bătrâneţe, vezi PETE SENILE PETE SENILE (pete de bătrâneţe) în acest caz, fără nici o ezitare, o cură de şoc pentru revitalizarea pielii pornind de ia stratul bazal ai dermului. Vă sunt necesare cantităţi mari de acid deoxiribonucleic, acizi aminaţi, vitamine. Deci — complexele alimentare!
. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ:

2 capsule de complex-ADN + multiaminoacizi.
ÎN TIMPUL FIECĂREI MESE-,

2 capsule de complex-ADN + vitaminele E şi F.
DUPĂ FIECARE MASĂ:

2 capsule de complex-ADN + vitaminele A şi D.

195

Cura este de o lună şi trebuie făcută de trei ori pe an. Ea nu va acţiona doar asupra pielii ci şi asupra stării dumneavoastră generale. Vă veţi simţi mult mai dinamici, mai vioi, mai în formă. Iar pentru ca petele să nu mai apară, utilizaţi zilnic, pentru corp şi pentru faţă, fie un ulei de maceraţie din crin şi pătrunjel, fie un ulei de tinereţe, din brâncuţă şi limba mielului, fie produse Bonfanti şi Perla (cremă împotriva petelor Schiarente). PIERDEREA (SAU LIPSA) POFTEI DE MÂNCARE (inape­ tenţă)
În a in t e DE d in :
prâ nz

şi DE CINĂ beţi o cană de ceai, făcut

Fumăriţă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Genţiană (rădăcină) 25 g Trifoişte de baltă (frunze) 25 g Busuioc (frunze) 50 g Chimen (seminţe) 25 g Fenicul (seminţe) 25 g Cimbru (frunze) 25 g Din amestec se pun două linguriţe la o cană mare apă fiartă. Se lasă la infuzat zece minute, apoi se strecoară.
ÎN TIMPUL FIECĂREI MESE PRINCIPALE:

2 capsule de angelică.
DUPĂ FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ:

2 păştile de complex-proride. Tot ceea ce v-am recomandat are în vedere o fortifiere ge­ nerală şi o impulsionare a metabolismului. Dar poate că nu mai aveţi poftă de mâncare pentru că organismul vă este prea încărcat de toxine. De aceea, pentru o purificare fiziologică, ţineţi două-

196

50 g fără rădăcină) 50 g Iarba neagră (flori) Limba mielului (planta întreagă. timp în care nu mâncaţi şi nu beţi decât supă de legume. o jumătate de litru din următoarea infuzie: lOOg Cimbru (frunze) Urzică moartă albă (planta întreagă. Părerea noastră este că numai plantele o pot vin­ deca. repetaţi-1 de trei-patru ori în primul an de terapie. timp de un minat. zil n ic . şi definitiv. vezi CALCULI BILIARI Pipi în pat. vezi ENUREZIS NOCTURN POALĂ ALBĂ (leucoree) Iată o afecţiune foarte neplăcută care. astfel încât să vă asiguraţi necesarul de oligo­ elemente si de vitamine.trei zile un post uşor. * Pietre la vezica biliară. Beţi. Fierbeţi. strecuraţi ceaiul şi beţi toată can­ titatea pe parcursul a două zile (nu e necesar să-l reîncălziţi!) 197 . cinci linguri pline din amestecul de plante cu un litru de apă. dacă e necesar. e destul de frecventă. din păcate. Urmaţi tratamentul nostru timp de trei săptămâni şi. lăsaţi totul să infuzeze zece minute. fără rădăcină) 50 g 50 g Ienupăr (fructe) lOOg Rozmarin (frunze) Amestecaţi bine plantele.

odată începută. tratamen­ tul clasic. ca tratament local: fierbeţi un pumn de fructe de ienupăr şi unul de frunze de rozmarin într-un litru de apă. faceţi zilnic spălături vaginale sau utilizaţi spumant intim iodobromic (linia salsojod) şi săpun lichid pentru igiena intimă (linia Termo Tabiano). măcar să împingem cât mai departe data începerii tratamentului.. care să vă asculte. să vă sfătuim. cu decoctul călduţ.ÎNAINTE DE PRÂNZ ŞI DE CINĂ: 2 capsule de genţiană vor impulsiona schimburile meta­ bolice. să renunţaţi la el. în caz de poliartrită reumatoida recunoscută. făcând o echipă cu el. Căutaţi un specialist competent. POLIARTRITĂ Este o boală foarte păcătoasă. ÎN TIMPUL MICULUI DEJUN ŞI AL PRÂNZULUI: 2 păştile de complex-grâu încolţit sau o linguriţă de grâu încolţit pulbere vă vor aduce vitaminele şi aminoacizii esenţiali necesari sistemului imunitar. diagnosticată cu certitudine. fără să mai stea pe gânduri. strecuraţi fiertura şi. Şi asta veţi reuşi numai discutând în permanenţă cu medicul. doar cortizonul vă rezolvi suferinţele. Iar dacă totuşi s-a recurs la el. corticoterapia cu greu poale fi întreruptă. Căci. să aplice ideile dumneavoastră dacă sunt perti­ nente ! Nu să vă prescrie. într-adevăr. în fine. Noi nu putem să vă spunem. cumplite. de cele mai multe ori. Dacă nu definitiv. aveţi încredere în recomandările medicului dumnea­ voastră. trebuie să 198 . Din păcate. Dar trebuie să vă atra­ gem atenţia că se poate şi fără el. cortizonul. timp de şapte-zece minute.. să vă îndrume.

PE NEMÂNCATE. rămâne doar un litru de ceai. astfel încât să vi se reducă doza imediat ce este posibil. luate cu 3 capsule de brustur. fără să faceţi un duş rece. un litru de ceai făcut din: lOOg Măduvă albă de tei lOOg Iarbă neagră (flori) 50 g Lămâiţă (planta întreagă. care se fierbe trei minute şi se lasă apoi să stea altele 15. DIMINEAŢA. Se strecoară. fără să vă ştergeţi cu un prosop — îndepărtaţi apa cu muchia palmei — . sau. Atenţie: după fierbere. Apa să aibă maximum 38°C. ÎN FIECARE DIMINEAŢĂ-. 0 baie la picioare şi la mâini. încercaţi însă şi metoda noastră. iar baia să dureze 10-12 minute. 1 fiolă de suc de anghinare + 1 fiolă cu suc de mesteacăn alb. dizolvate într-o jumătate de pahar cu apă. să fie mărită. din păcate. ÎN t im pu l Zilnic trebuie să beţi un litru! . z il e i . cu mâneci lungi. caldă. Apoi.vă faceţi controale hematologice repetate. încălţaţi-vă cu nişte şosete de lână şi puneţi pe dumneavoastră o bluză groasă. în care puneţi o lingură de ulei de baie salvie-cimbru şi una de ulei Osiris. ea vă va fi de un real folos. fără rădăcină) 50 g Ienupăr (fructe) lOOg Levănţică (flori) IOO g Creţuşcă (flori) Din amestecul de plante se pun cinci linguri la un litru şi jumătate de apă.

Luptaţi pentru a nu deveni sclavii cortizonului. Este un medicament salutar. fără rădăcină) Paracherniţă (plantaîntreagă. fără rădăcină) 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g . Vă vor alina mult durerile. suferinţe prostatice) fncepând cu vârsta de 50 de ani trebuie să faceţi un consult urologic an de an. Frictionaţi-vă cât mai des cu putinţă cu balsamuri medicinale vegetale. urmând. nu sunt un dat al sorţii! Trebuie să şti cum pot fi evitate. dar e o . Şi e foarte bine să faci un tratament pre­ ventiv. începând de la 40 de ani. faceţi băi generale calde cu uleiuri esenţiale de muşeţel mare şi pin. Stricturile. fără rădăcină) Iarbă neagră (flori) Fumăriţă (planta întreagă. ori de Osiris. Nu consideraţi că apariţia afecţiunilor prostatei este inevita­ bilă pentru toţi bărbaţii. * i z il n ic se bea un litru de ceai B cut din-* Ienupăr (fructe) Urzică moartă albă (planta întreagă. dar te face şi să nu te mai poţi lipsi de el! Aveţi încredere în medicul dumneavoastră şi explicaţi-vpe larg tratamentul pe care îl faceţi j ţ PROSTATĂ ŞI SUFERINŢELE EI (prostatism. adenoamele. recomandările de mai jos. 1 capsulă de muşeţei mare. In cazul în care aveţi dureri foarte mari..ÎNAINTEA FIECĂREI MEŞI 2 capsule de creţuşcă. timp de o lună pe an.sabie cu două tăişuri": te a ută. sau de portocallevănţică.

apoi să stea altele zece şi se strecoară. tot anul. beţi ceaiul timp de două-trei luni. din amestecul de plante. care vă vor reda tonusul şi vigoarea necesare. iar polenul luaţi-1 zilnic. ÎN FIECARE DIMINEAŢA. dar vă aduce în organism mulţi acizi aminaţi şi multe vitamine. Beţi. cauzele fiind interne. Prostatism. vezi PROSTATA ŞI SUFERINŢELE EI PRURIT SENIL. Nu numai că acţiunca lui asupra prostatei este remarcabilă.Se pun cinci linguri. de la o vârstă încolo. Nu-i de mirare. timp de una-două luni. > Iar dacă suferiţi deja de prostată. sali­ vând din abundenţă. ZILNIC. ori acele prurituri nocturne ce nu vă lasă să dormiţi. se lasă să fiarbă un minut. cura de mai jos. pe care să-l mestecaţi încet. 50 g fără rădăcină i 50 g Brustur (rădăcină) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Frasin (frunze) 7 20 i . ea nu există! Trebuie să vă resemnaţi 9 să visaţi 9 si 9 să urmaţi. un litru de ceai lâcut din: Limba mielului (planta întreagă. dacă urinaţi greu şi des. PE NEMÂNCATE 1 linguriţă cu polen poli/lor. PRURIT NOCTURN Nimic nu este mai sâcâitor decât mâncărimile permanente. la un litru de apă. şi pe care nici o cremă nu reuşeşte să le înlăture definitiv. Nu speraţi într-o cremămiracol.

timp de zece minute. pentru ca să reapară când nici nu te aştepţi. Nici o afecţiune nu este mai rebelă la remediile chimice decât psoriazisul. ţineţi-le toată noaptea.Trifoişte de baltă (frunze) 25 g Paracherniţă (planta întreagă. într-o jumătate de litru de apă. în funcţie de tipul mâncărimii: — Apă de ţelină. luaţi timp de trei săptămâni (pentru ca acţiunea acestei cure să fie completă): 1 fiolă de suc sau patru capsule de ridichi negre. el vă va regenera mucoasele fără să le irite. — Ulei de Osiris. Fierbeţi trei fire mari de ţelină verde. Puneţi comprese cu apa respectivă pe zonele mai sensibile. Iar ca pruritul să cedeze mai repede. îmbogăţit în atomi de oxigen prin peroxidare. există două soluţii. ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE: 2 capsule de păpădie. să se amplifice. PSORIAZIS Cel mai eficient tratament şi cel mai bun îl reprezintă apa de mare si băile de soare. d im in e a ţ a PE sto m a cu l g o l . acoperiţi vasul şi lăsaţi ceaiul să infuzeze încă zece minute. să se întindă. fără rădăcină) 50 g Cimbru (frunze) IOO g La un litru de apă puneţi patru linguri pline din amestecul de plante. ÎNAINTE DE FIECARE MASA luaţi: » 2 capsule de iarbă neagră. apoi strecuraţi-1. să cuprindă » 202 . fierbeţi-le două minute. el părând că dispare fără mari eforturi şi numai la simpla aplicaţie a unei creme cu cortizon. Ulei vegetal.

dimineaţa şi scara. într-un litru de apă. patru linguri pline din amestecul de plante. Utilizaţi mai bine ulei de Osiris. si de reechilibrare a sistemului endocrin. Dar ceea ce vă poate ajuta cu adevărat este o terapie com­ plexă. leziunile pe lot corpul! Nu credeţi în minuni. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ-. Muşeţel mare (flori) 50 g Levănţică (flori) 50 g Cimbru (frunze) IOO g Salvie (frunze) IOO g Păpădie (rădăcină) 50 g Fierbeţi. Beţi toată cantitatea într-o zi şi nu neglijaţi să faceţi zilnic acest ceai. nu are nici un rost să-l foloseşti dacă nu este de nici un folos. 203 . ar trebui să găsiţi un produs extern atât de activ încât să-l „şteargă1 4 de pe suprafaţa pielii în minimum de timp posibil. înainte de a strecura ceaiul. revitalizantă în ceea ce priveşte pie­ lea. Ca să dispară. şi când este eficient.zonă după zonă a pielii. Deşi pare imposibil de realizat. Aşa ceva nu există. care şi aşa face ravagii când ai nevoie de ci. Iar cor­ tizonul. etalându-şi. în final. calmantă. lăsaţi-1 zece minute să infuzeze. noi vă dăm o schemă de tratament ce răspunde tuturor acestor cerinţe: 7 * Beţi. este mult mai activ decât acest drog nefast. timp de un minut. şi e total inofensiv! Aplicaţi-1 prin ma­ saje uşoare. pe toate zonele afectate. » 7 ZILNIC. ÎNTRE MESE-. 2 capsule de brustur. depurativa.

Apoi strecuraţi ceaiul şi beţi toată cantitatea de-a lungul zilei. cu o zi înainte . fără rădăcină) 50 g Măghiran (planta întreagă. Urmaţi tratamentul până la vindecarea deplină. O ameliorare parţială este fără valoare. vezi TĂIETURI RĂU DE CĂLĂTORIE în ain te de-a p o m i în tr-o călătorie cu m aşina. sau cu avio­ nul. beţi. 1 capsulă de complex-muhivitamine. astfel ca efectul lor să aibă o acţiune pre­ lungită în timp. pe care le lăsaţi să infuzeze. Răceală. vezi GUTURAI Răni. Verificaţi dacă ambele complemente alimentare sunt îngloba­ te în ceară de albine. 204 . ceea ce este obligatoriu în cazul psoriazisului.ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE: 1 capsulă de complex.-ADN + vitaminele E şi F. într-un vas acoperit. Nu-1 întrerupeţi decât atunci când pe piele nu mai există nici cea mai mică urmă de roşeaţă şi când dispare orice mâncărime. ori cu vaporul. timp de zece minute. repartizată în porţii mici. un litru de ceai făcut d in : Fumăriţă (planta întreagă. fără rădăcină) 50 g Anghinare (frunze) 50 g Verbină mirositoare (frunze) 50 g Portocal amar (muguri florali) 50 g Vă trebuie patru linguri pline din amestec la un litru de apă clocotită. Acţiunea lor conjugată va permite regenerarea pielii din interior spre exterior.

preparaţi următorul amestec: Ulei esenţial de măghiran 25 picături. Vă supără ficatul ? Aveţi un gust amar în gură. vă doare stomacul ? Cele recomandate în cadrul paragrafului ARSURI LA STOMAC vă vor fi de folos. În a in t e de PLECARE. în dreptul stomacului). » 7 dar nu mai multe. sub stern. ameţelilor.CU O ORĂ ÎNAINTh DE PLECARE: Sugeţi o bucată de zahăr cubic pe care aţi pus o picătură de ulei esenţial de măghiran şi una de ulei esenţial de mentă. sau vă simţiţi gura încleiată ? în paragraful FICATUL ŞI SUFERINŢELE SA­ LE veţi găsi remediile necesare. dar este cea mai bună metodă pe care o ştim şi nu este nici neplăcută. pe plexul solar (adică deasupra ombilicului. Agitaţi bine flaconul şi faceţi-vă t> masaj circular. Dacă vi se face greaţă sau aveţi senzaţie de vomă în timpul călătoriei. 205 . există o soluţie radicală pentru suprimarea greţuri­ lor. în sens invers rotirii acelor de ceasornic. Poate că nu este foarte simplă. mai puteţi lua încă două-trei bucăţele do zahăr cu uleiuri esenţiale. Aveţi arsuri. răului în general. Soluţia obţinută are efecte calmante excepţionale şi foarte rapide. Ulei de migdale dulci IOO mi. RESPIRAŢIE URÂT MIROSITOARE (balenă urâtă. în cazul în care durata călătoriei cu avionul sau vaporul este foarte mare. miros urât al gurii) Sunteţi balonaţi ? Aveţi o digestie proastă ? Citiţi cu atenţie paragraful AEROFAGIE.

din gama Bonfanti. fără rădăcină) 50 g Rozmarin (j'runze) 50 g Badian (fructe) 50 g Fenicul (seminţe) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Trandafir de dulceaţă (boboci) 50 g Ca să aibă cfecl rapid. z il n ic luaţi : 4 capsule de lămâiţă. repartizate de-a lungul unei zile. Lăsaţi-le să in­ fuzeze preţ de zece minute. fără o cauză aparentă ? Atunci beţi un litru de ceai z il n ic . disfuncţii renale etc. într-un litru de apă clocotită puneţi cinci linguri pLinc-ochi din amestecul de plante.Digestia dumneavoastră este prea înceată ? Intestinele sunt cam „leneşe* ? Citiţi cele recomandate în paragraful DIGESTIE LENTĂ. strecurat! ceaiul si beţi toată cantila tea. Puteţi utiliza şi un antiseptic bucal cu iod. Ar fi bine dacă o zi-două aţi line post. făcut din • Lămâiţă (planta întreagă. * 7 » » j 206 . nişte soluţii de urgenţă. carii sau granuloame dentare. Iar dacă vreţi să scăpaţi şi mai repede de această halenă urâtă. 4 capsule de verbină mirositoare. tulburări hepatice. O respiraţie urât mirosi­ toare are întotdeauna o cauză anume şi nu de puţine ori se­ rioasă : inflamaţii ale mucoasei intestinale. inflamaţii ale bronhiilor. în porţii mici. Dar toate cele de mai sus nu sunt altceva decât un început de tratament. Mirosul urât ce exală din gura dumneavoastră este întâmplător.

există un remediu natural foarte eficient: cataplasme cu ceapă verde pe tălpi. ZILNIC beţi un litru din infuzia de mai jos-. deoarece siliciul pe care îl conţin ajută la fixarea acestora în organism. se fierb un minut. fără rădăcină) 50 g Coacăz negru (frunze) 50 g Mesteacăn alb (frunze) 50 g Lămâiţă (planta întreagă. ÎNAINTE DE MESEI E PRINCIPALE. 2 capsule de păpădie. Plantele. ÎN TIMPUL FIECĂREI MESE PRINCIPALE- 2 capsule de coada calului vor completa acţiunea diuretică a infuziei. foarte frecvent. în caz de urgenţă. fără rădăcină) 50 g La un litru de apă se pun cinci linguri pline din amestec. Urzică moartă albă (planta întreagă. edeme. permit o remediere rapidă şi durabilă a respectivei tulburări. fără rădăcină) 50 g Paracherniţă (planta întreagă. prin acţiunea lor diuretică neagresivă. pentru a fi într-adevăr eficient. dcci trebuie tratat cu foarte multă seriozitate. 207 .RETENŢIE URINARĂ Este un simptom foarte neplăcut. putând genera celulita. hipertensiune. Să nu pierdem din vedere faptul că orice tra­ tament diuretic trebuie să uşureze ficatul. se lasă să stea încă zece şi se strecoară infuzia. cu multiple consecinţe. a cărei acţiune diuretică şi colagogă este foarte puternică. evitând pierderea masivă de săruri minerale. fără rădăcină) 50 g Creţuşcă (planta întreagă. când este necesară o eliminare rapidă de lichid.

cu rondele de ceapă şi se trag cu grijă pe picioare. împărţite în două mari grupe: — reumatisme . pe dinăuntru. indiferent 1 3 * 208 . umflături. REUMATISME „RECi “ Ele corespund tuturor tipurilor de artroză. manifestată prin dureri. La nivelul articu­ laţiei în cauză pielea este rece. altfel articulaţia va deveni în curând de neutilizat. dar mai ales este necesară localiza­ rea şi stoparea procesului distructiv. REUMATISM Suferinţă a articulaţiilor..Se tapisează. Cataplasmele se ţin ţoală noaptea.reci“. Aceste două categorii de tratamente le detaliem mai jo s: TRATAMENT PENTRU CALMAREA DURERILOR ÎN REUMATISME­ LE „REC!” — Zilnic. iar mişcariic se fac cu greutate. nişte şosele. anchilozc. fiind un remediu miraculos împotriva oricăror dureri. reumatismele sunt. astfel ca toată talpa să stea pe ele. în opinia noastră. durerea e cronică. Are o acţiune deosebit de eficicnlă. articulaţia fiind anchilozată (deci blocată). — reumatisme „calde“. masarea articulaţiilor cu asa-numilul balsam al vindecătorului sau crema revitalizaniă pe bază de cxtracte din ie­ nupăr şi coada şoricelului. fără supleţe. Este vorba de un reumatism degenerativ. carliiajeie fiind uzate progresiv. Trebuie calmate durerile.

10 picături. amestecată cu apă caldă. ulei esenţial de muşeţel mare. bineînţeles). — Cu un uscător banal. Se pun zilnic şi se lasă minimum două ore. — Sunt şi mai bune cataplasmele din amestec: Pulbere de argilă verde IOO g Pulbere de creţuşcă IOO g Pulbere de iarbă neagră 50 g Pulbere de frasin 50 g Amestecati-le bine si luaţi o cantitate care. Extractele vegetale pătrund rapid în profunzime. şi de păr. — Cotaplasme cu argilă verde bine frământată. până ce argila se usucă perfect. să vă poată acoperi complet articulaţia. încălziţ:-vă articulaţia din toate părţile. — Faceţi băi foarte fierbinţi cu uleiuri esenţiale de muşeţel mare şi de pin 2 linguri de bază hidrodispersantă. suficient umidibeată cu apă caldă. Aco­ periţi „învelişul” de pulberi cu o pânză curată şi lăsaţi cataplasma toată noaptea. ulei esenţial de pin. băgaţi-1 în cuptorul încins timp de zece minute (cu focul stins.de natura lor. 20 de picături. Faceţi un săculeţ mai mare din bumbac. Baia trebuie să aibă 38°-42° şi să dureze 15-20 minute. Numai că trebuie să verificaţi dacă procentul de esenţă este 12% şi nu mai puţin. dat numai la cald. până se înfierbântă. când s-a încălzit bine puneţi-lpe articulaţia dureroasă şi legaţi-l cu un fular lung şi gros. în comerţ veţi găsi uleiuri de baie făcute cu uleiuri vegetale esenţiale. — Pernă cu iarbă neagră. * > s 7 1 4 209 . reducând inBamaţia şi regenerând ţesuturile edemaţiate. umpleţiA cu flori uscate de iarbă neagră.

Nu vă alarmaţi.TRATAMENT PENTRU STOPAREA ŞI VINDECAREA REUMATISME­ L O R „RECI’1 Este obligatoriu să beţi zilnic un ceai. o spălătură intestinală cu acest amestec: Apă rece 2 litri Ienupăr (fructe) 25 g Salvie (frunze) 25 g Totul se fierbe zece_minute. se adaugă două linguri de sare grunjoasă de mare. Apoi se adaugă în apa fierbinte încă o lingură plină din ames­ tecul plantelor de mai jos. de curăţare si uşurare. > * 3 J 7 7 5 210 . o dată la 15 zile. Toţi reumaticii trebuie să facă. aveţi nevoie să eliminaţi toxinele. în 500 mi de apă rece. din amestec. Fără el. Deseori la originea reumatismelor este tocmai putrefacţia intestinală datorată constipaţiei şi proastei alimentaţii. Aşteptaţi ca sarea să se dizolve complet. se fierbe cinci minute. fără rădăcină) 25 g Frag (frunze) 25 g în primele zile decoctul poate provoca o diaree benefică. să vă curăţaţi intestinele. se strecoară. tim p de trei săptăm âni repetând cura de patru ori pe an . beţi trei căni mari de ceai d in : Măduvă albă de tei 50 g Ienupăr (fructe) 25 g Se pune o lingură plină. care se lasă să infuzeze şi ele preţ de cinci minute: Muşeţel mare (flori) 25 g Creţuşcă (planta întreagă. din contră. z il n ic . fără rădăcină) 25 g Cimbrişor (planta întreagă. degeaba vă apucaţi de tratament.

luaţi urm ătoarele cap­ 1 capsulă de gheara dracului. DUPĂ MICUL DRIUN ŞI DUPĂ MASA DE PRÂNZ: 2 capsule de complex-ADN + vitaminele E şi F. reumatismul etc. fiind deosebit de activ în drenarea şi eliminarea toxinelor şi în fixarea puternică a calciului. Intestinele constituie o zonă-cheie a organismului nostru. colibaciloză. vă puteţi completa trata­ mentul luând. Probabil că veţi mai şi slăbi puţin: nu vă îngrijoraţi.Din păcate. Pentru ca să fie şi eficient. complexul acesta elementar trebuie să fie înglobat în ceară pură de albine. Multe boli (astmul. numai astfel având acţiune prelungită în timp. acidul deoxiribonucleic şi vita­ minele E si F sunt totuşi naturale în totalitate. Medicamente ale anului 2000. 1 capsulă de coada calului. DE m icu l sule îm p re u n ă : în a in te d e ju n şi DE PRÂNZ. germeni de grâu. multe maladii s-ar fi putut vindeca astfel. era cel mai eficient tratament. ÎN TIMPUL CINEI lu a ţi: 2 pastile de complex-alge + coacăz negru. Este un complement alimentar preparat din alge marine. revent şi magneziu. în multe cazuri. eczemele. coa­ căz negru. indispensabil în caz de artroză. acest obicei de „spălare intestinală" s-a pierdut Şi. 1 capsulă de urzică moartă.) îşi au originea aici. Ceara permite o „activitate întârziată" (retard — în ter­ I J 211 . nu aţi făcut decât să eliminaţi surplusurile! Dacă artroza este foarte dureroasă.

progresiv. zmeură. dacă este posibil. efectul lui este lent. cireşe. ceapă. napi. Vreţi să vă faceţi şi mai repede bine: dim in ea ţa DIMINEAŢA. varză. morcovi. !£xistă o reţetă provenită din sudul Franţei. suprimaţi măcrişul. mure. de cinci ori. dispărând în câteva minute. Se face un macerat de rozmarin — cât luăm. Artroza este deseori creditară. ADN şi vitaminele se vor răspândi progresiv în organism. pere. fragi. lămâi. sea r a : Masaţi-vă articulaţiile dureroase cu ulei de Osiris pur. PE NEMÂNCATE: Beţi un suc de struguri şi faceţi cure regulate de fragi. Deci există o predispoziţie. Fiţi foarte scrupuloşi în urmarea tratamentului. fetică. dar realmente fan­ tastic. uleiul nu este ales pentru acţiunea lui antinevralgică. agrişe. iar ţesuturile conjunctive (cartilajele articulare sunt alcătuite din aceste ţesu­ turi) se vor putea regenera. 212 . struguri. » şi. pepene galben. o tendinţă de a o face. praz. între degete — pus într-un bol cu ulei de măsline. un punct slab al sănătăţii dumneavoastră. pe care îl fierbem la bain-marie timp de o oră. Mâncaţi cantităţi mari de usturoi. păpădie. ci deoarece permite regenerarea cartilajelor în profunzime. cicoare sălba­ tică . dar nu e o fata­ litate.meni medicali). cu ajutorul căreia durerile reumatismale sunt imediat calmate. ţelină. zmeură şi coacăz negru. barba caprei. vor revigora şi stimula viaţa celulelor. îmbogăţit cu atomi de oxigen.

Atâta timp cât nu indică „furtună“. nu începeţi să luaţi sub nici un motiv cortizon. Este un parametru ce trebuie urmărit. Dacă aveţi timp şi curaj. umedă. Natura este destul de eficienta în cazul artri­ telor. El a avut deseori efecte dezastruoase în atare cazuri. Este vorba de artrite. Nu putem nega că. TRATAMENTE PENTRU CALMAREA DURERILOR ÎN REUMATIS­ MELE „CALDE" Balsamul vindecătorului sau crema revitalizantă cu extract de ienupăr şi coada şoricelului se utilizează pentru fricţii uşoare dar insistente. Continuaţi aplicarea balsamului zilnic (chiar şi de două ori pe zi). până când durerea dispare definitiv.REUMATISME „CALDE' Articulaţia are pielea din zona ei caldă sau chiar fierbinte. mult mai atent decât artrozele. astfel ca să pătrundă bine în piele. iar umflătura a cedat. dar e bine ca tratamentele cortizonice să fie rezervate doar afecţiunilor grave. ZILNIC aplicaţi o cataplasmă cu ar­ gilă verde rece. Ele trebuie tratate cu precauţie. a salvat multe vieţi. în situaţii-limită. Dacă viteza de sedimentare nu e prea mare. doare. vă puteţi însănătoşi cu tratamentele noastre. Apoi înfăşuraţi articulaţia cu o pânză din bumbac. până când durerile s-au mai calmat. în grosime de un cen­ 213 . este mai întotdeauna umflată. Apoi: peste învelitoarea din bumbac puneţi o pungă cu gheaţă şi ţineţi-o preţ de două ore. în primul rând sunt necesare câteva analize ale sângelui. Iar viteza de sedimentare verificaţi-o cu regularitate. ca să o feriţi de rece şi lovi­ turi. Amestecaţi argila cu apă rece până obţineţi o pastă moale. pe care o întindeţi. Plantele din balsam activează circulaţia sangvină şi reduc infiamaţia.

Staţi cu ca o noapte întreagă. un minunat depurativ intestinal. Antireumatismal. ideal este să utilizaţi toate trei remediile. nici o inflamaţie nu poate rezista acestora trei! TRATAMENTE PENTRU STOPAREA ŞI VINDECAREA REUMATIS­ MELOR „CALDE". 214 .timetru. In caz de dureri insuportabile. ameliorează digestia. din care trebuie să beţi un bol mare. Gheaţă. Păcat Ea este. d u pă c in ă : Măduvă albă de tei 25 g Frag (frunze) 25 g Iarbă neagră (flori) 25 g Cimbru (frunze) 25 g La bolul de apă clocotită se pune o lingură plină din ames­ tecul de plante. ÎNAINTEA CELOR TREI MESE PRINCIPALE: 2 capsule de muşeţel mare. calmant. sea ra . ridică pra­ gul sistemului imunitar. febrifug. pe o bucată de pânză din bumbac şi o aplicaţi în jurui articulaţiei bolnave. Argilă verde. calmează durerile. Probabil că o utilizaţi doar pentru a vă destinde. muşeţelul mare este o plantă prea puţin cunoscută în ceea ce priveşte calităţile ei te­ rapeutice. zi de zi: Balsam. Face să scadă febra. în acelaşi timp. Şi în acest caz nu se poate fără un ceai. pe care le lăsaţi să infuzeze cinci minute înainte de a strecura ceaiul. Nici o durere.

calului. Ceea ce bunicile noastre o ştiau foarte bine! Şi tot el ne spune că e bine să-l preferăm oricărui calmant chimic. praz. ciocolata. struguri. Deci vă trebuie un aport de elemente capabilc să regenereze aceste fibre. deci nişte cure regulate cu acid deoxiribonu- av5 . îl consideră mai eficient decât chinina pentru scăderea febrei. în cantitate mare. Iar celebrul fitoterapeut Leclerc ne învaţă că muşeţelul mare. pepene galben. Iar peşte toate. andive. barba caprei. precum doctorul Lecointe. Faceţi cu regularitate cure de fragi (căpşuni). organele. mure. cicoare sălbatică. anghinare. varză proaspătă. vă este necesară şi o „hrănire" internă. lămâi. coacăze negre. pere.Anumiţi savanţi. zmeură. napi. în cazul reumatismelor calde este de neînlocuit. Consumaţi. ÎN TIMPUL MESELOR. RIBCRI Nu trebuie să Ie consideraţi ca pe un apanaj inevitabil al bătrâneţii. usturoi. 1 capsulă de creţuşcă. Apariţia lor se datorează deteriorării fibrelor de co­ lagen ce menţin elasticitatea pielii. fetică. spanacul. chiar şi în caz de malarie. zmeură. în special acid gammalinoleic şi oxigen. trebuie luat înainte de masă. DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. morcov. Suprimaţi măcrişul. struguri. pe când muşeţelul mare o favorizează. care frânează elimi­ narea toxinelor. păpădie. agrişe. cireşe. mezelăria. fragi. luaţi-le pe toate deodată 1 capsulă de gheara draculuij 1 capsulă de coada. coacăze negre. pentru a-şi putea face efectul. lăptuci.

Hamei + vitamine. dacă lenul e foarte uscat. începând de la vârsta de 30 de ani. în mod preventiv. — ulei de tărâţe de orez. iar dacă v-au apărut deja ridurile. LA PRÂNZ ŞI SEARA: 2 capsule de complex-ADN + vitaminele E şi F. pe care îl aveţi: — ulei de trandafir. Astfel aveţi siguranţa unui aport suficient de elemente nutri­ tive şi de reconstrucţie. 2 capsule de complex-ADN + vitaminele A şi D. loţiunea Tonic vegetal Perla ş. dacă tenul este gras. Aceste uleiuri pure. Efec­ tuaţi aceste cure. Apoi puteţi utiliza o cremă de zi.cleic. — ulei de opaiţă (luminiţă). creşteţi numărul curelor la trei pe an.a. doar produsele naturale constituie o so­ luţie ! întrebuinţaţi zilnic un ulei vegetal pur care se potriveşte cel mai bine cu tipul de ten. vitamine si oligoelement^. j 216 . de care pielea are absolută nevoie. fie prin ex­ tracţie. tot pe bază de extracte vegetale: Sunătoare + coada calului + salvie. obţinute fie prin macerare. dacă aveţi un ten mixt. Iată un tratament simplu şi deo­ sebit de eficient: ÎNAINTE DE MASĂ. Cu ceruri florale. de piele. o lună pe an. Ca îngrijiri externe. Cu ulei de Osiris. sunt suverane pentru hrănirea pielii în profunzime. Sau pot fi înglobate în emulsii de corp cum este laptele demachiant cu ulei natural pur Perla. DUPĂ ACELEAŞI MESE: 2 capsule de cochilii de stridii.

iar tranzitul intestinal se va normaliza. preparat din: Busuioc (frunze) 50 g Muşeţel mare (flori) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Roiniţă (frunze) 50 g Luaţi o lingură plină din amestecul de plante. cremă antirid Terme Tabiano.a. lăsaţi-o să infuzeze zece minute. cremă Retinolo. emulsie tonifiantă pentru corp Perla ş. al ceaiului se va dubla. 217 . puneţi-o într-o cană mare cu apă clocotită. Efectul binefăcător. iar gustul lui va fi şi mai plăcut. relaxant. Veţi scăpa de greţuri. strecuraţi ceaiul şi adăugaţi-i o linguriţă de complex-tei granule. o mare varietate de principii active. Iată şi câteva produse Bonfanti şi Perla: cremă anlirid de zi pentru piele uscată Collagene. cremă antirid de noapte Elastina. Ele vă vor aduce. vome. să beţi o cană de ceai. d u p ă cin ă . pentru ca sarcina. Sau de ce să nu le alternaţi pe toate ? Rinită alergica. mască de nămol.încercaţi-le şi alegeţi-o pe cea care vă convine cel mai mult.Sî evolueze fără „pro­ bleme". Pentru întârzierea apariţiei ridurilor vă sfătuim să utilizaţi uleiul de tinereţe pe bază de limba mielului şi brâncuţă. stare de nervozitate. toate. e bine ca seara . vezi GUTURAI DE FÂN SARCINĂ Pentru ca să vă simţiţi cât mai bine dispusă în perioada cât sunteţi gravidă.

catifelată şi perfect netedă. adânc. şolduri. E greu de găsit. Dacă nu există nici o cauză obiectivă. Veţi găsi tinctură numai în farmacii si nu trebuie utilizată decât cu avizul medicului. pe piept. Cel mai eficient s-a dovedit ames­ tecul de ulei din limba mielului cu ulei din brâncuţă. pur. vă putem da câteva sfaturi. O puteţi utiliza sub formă de suc proaspăt din plantă (linctură-mamă). Ori puneţi pulberea în căuşul palmei şi inspiraţi. SÂNGERARE NAZALĂ (epistaxis) Dacă aveţi deseori sângerări nazale. eu ulei vegetal. şi aspiraţi brusc. rebelă la orice tratament. Trebuie să fiţi alente: planta este toxică şi în stare proaspătă şi în stare uscată. d im in e a ţa şi s e a r a . trebuie să vă consultaţi medicul curant. pe pântec. coapse. din care se ia o linguriţă pe zi. şi după naştere. Dacă va curge sânge din nas. amintiţi-vă că există o plantă recomandată în mod special gravidelor ce suferă de o atare afecţiune: Trepădăioarea. dar nu există nici un alt produs mai b u n ! Dacă vă veţi zbate să-\ obţineţi. fină.Dacă în timpul sarcinii apare o constipaţie tenace. De asemenea. ori desfaceţi o capsulă de coada calului. profund. o duceţi în dreptul nării sângerânde. puteţi trage pe nas pulbere de coada calului. 218 . plantă ce are un efect hemostatic remarcabil. inclus în miere. Pentru a preveni apariţia vergeturilor este bine să vă masaţi z il n ic . veţi fi pe deplin recompensate: pielea dumneavoastră va rămâne. fese. fără a provoca nici un alt neajuns. o baie la picioare foarte rece opreşte aproape instantaneu mica hemoragie.

stând întinşi în pat. Trebuie să vă atragem atenţia asupra unui lucru: mai mult de 99% din cazurile de sinuzită cronică pe care le-am tratat erau însoţite de o stare de mare nervozitate sau de oboseală. în apa caldă adăugaţi două linguri de ulei de baie cu rozmarin. ÎNAINTE DE MESELE PRINCIPALE ur­ maţi o cură cu: 2 capsule de coada calului Cura se poate repeta de câteva ori pe an. 5 SINUZITĂ z il n ic . se strecoară. Iar dacă aveţi şi nasul înfundat şi respiraţi greu. sforăiţi. vă sufocaţi. puneţi-vă în fiecare nară trei picături de ulei de Osiris. Ceaiul se bea până când se observă o ameliorare majoră în starea bolii. Si » » nu era vorbă de o sinuzită clasică — deci de o infecţie în regiunea 219 . pe care o pregătiţi fierbând un litru de apă. vă oferim două soluţii: — o baie fierbinte la picioare cu rozmarin. la culcare. se lasă să infuzeze preţ de zece minute. timp de zece minute. dacă sunteţi grăbiţi sau nu aveţi timp. TIMP DE TREI SĂPTĂMÂNI. două căni m ari din ceaiul d e mai j o s : Cimbru (frunze) lOOg Ienupăr (fructe) 50 g Lămâiţă (planta întreagă. cu un pumn de rozmarin. până nu mai apar săngerări deloc.în fine. şi nu există o cauză anume. — în fiecare seară. dacă faceţi des epistaxis. şi-adăugaţi în vasul de baie atâta apă încât să vă acopere picioarele până la glezne. nu puteţi dormi ca lumea. fără rădăcină) 50 g 50 g Eucalipt (frunze) 50 g Levănţică (flori) Se opăreşte o lingură plină cu plante cu o cană de apă fiartă.

d u pă masă . într-o stare avansată de stress. de fapt. Iar mucoasa nazală este o zonă reflexogena ce reacţionează la orice dezechilibru biologic. stimulează descongestionarea mucoasei şi dispariţia aşazisei sinuzite nevindecabile. Dacă însă e vorba de existenţa unui proces infecţios la nivelul sinusurilor. amestecând următoarele plante: Busuioc (frunze) 50 g 50 g Portocal amar (muguri florali) IOO g Fenicul (seminţe) 50 g Fumăriţă (planta întreagă. Atingerile la nivelul mucoasei nazale duc la sedarea (li­ niştirea) sistemului nervos vegetativ simpatic. nu vă repeziţi la anibiotice! încercaţi aroma-fumigafiile: puneţi seara. doar câteva şedinţe de simpaticoterapie sunt efi­ ciente. SLĂBICIUNE Şi pentru o greutate corporală subnormala există tratamente cu ajutorul plantelor. ei sunt. rezină sau ulei esenţial vegatal. care. cî de o congestie permanentă a mucoasei nazale. Beţi o cană de ceai. pe cale reflexă. în mod special în caz de stress. oboseală. în urechi. în acest caz. fără rădăcină) 50 g Genţiană (rădăcină) 100 g Rozmarin (frunze) 220 .sinusurilor nazale — . nervozitate. deşi avem mulţi pacienţi care se plâng de sinuzită. pe care le lăsaţi peste noapte. tampoane impregnate cu câteva picături de balsam. ele au o acţiune antiseptică foarte puternică asupra căilor respiratorii superioare şi nu produc nici una din reacţiile adverse pe care le generează antibioticele. l a p r â n z şi seara . Deci.

Dacă nu reuşiţi să ajungeţi la o greutate normală orice aţi face. le veţi pierde cu prima ocazie. ceea ce urmează este tratarea afecţiunilor ce le-au generat. este foarte important să faceţi sport. SPASME MUSCULARE (cârcei) în primul rând trebuie să se stabilească din ce cauză apar. Kilogramele câştigate în acest mod nu vor fi decât depuneri nesănătoase de grăsime. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de genţiană. de purificare (vezi paragraful INTOXICAŢIE) şi de-abia după aceea să urmaţi recomandările de mai sus. Indiferent de situaţie. dar dacă nu puteţi. pe care.. puneţi-i o linguriţă de miere. mai în largul dumnea­ voastră. Apoi. Dar cel mai bun tratament pentru îngrăşare este. 2 capsule de complex-ADN + multiaminoacizi. nu mâncaţi prea mult.. Cu cât efortul fizic va fi mai regulat. se fierbe cam două minute. Dacă ele sunt manifestări în cadrul unei stări de spasmofilie. Ar fi de dorit să-l beţi neîndulcit. . de oboseală sau de proastă funcţionare a ficatului. se lasă să infuzeze alte zece şi apoi se strecoară. aveţi grijă. cu atât veţi începe să vă simţiţi mai puţin obosiţi. înseamnă că tratamentul trebuie început printr-o cură de dezintoxicare. să faceţi sport şi să vă destindeţi. din fericire însă. ÎN TIMPUL MESELOR: 2 păştile de complex-germeni de grâu. de exemplu. mai ritmic.Se pune o lingură vârfuită din amestec la o cană cu apă.

d u pă m ese . Îna inte DE CULCARE. ori survenit după o perioadă de oboseală sau de nervozitate. ele trebuie amestecate în prealabil cu o bază hidrodispersantă sau.Din contră. ÎN FIECARE sea r ă . în acest caz încercaţi tratamentul de mai jos şi veţi putea dormi. Dacă vă simţiţi deosebit de surescitau. să aveţi o noapte liniştită şi odih­ nitoare. veţi dormi bine si nu vă veţi scula 1 „bui7 maci“ ! s ’ 5 » j 222 . un somnifer major. se lasă totul să infuzeze încă zece minute. luaţi. Nu uitaţi că esenţele nu pot fi puse direct în apa de baie. în mod sigur. Ele vă vor ajuta să vă relaxaţi. dar total inofensiv. faceţi o baie gene­ rală caldă cu esenţe de muşeţel mare şi de pin. să vă destindeţi... Beţi. şi mai bine. Vă veţi destinde. fără rădăcină) IOO g Portocal amar (muguri florali) 50 g Busuioc (frunze) IOO g Muşeţel mare (flori) 50 g Genţiană (rădăcină) 50 g Se fierbe un litru de apă. dacă răul este trecător. timp de un minut. J s » 7 s 7 2 capside de sulfină. se strecoară şi se îndulceşte cu puţină miere de tei. În a in t e d e CULCARE. de nervoşi. mult mai bine. o cană de ceai făcut din: Măghiran (planta întreagă. fiind generat de un efort muscular excesiv. cu patru linguri din amcstecul de plante. folosiţi un ulei de baie gata preparat cu esenţele de mai sus. de tensionaţi.

pe care le schimbaţi din oră în o ră. Vă vor trebui. se pare că nu sunteţi în stare să vă destin­ deţi sau nu ştiţi cum. TĂIETURI (julitun. dacă spasmele musculare devin o stare de fapt.în fine. Lăsaţi-o să infuzeze zece minute şi-apoi să se răcească puţin. vezi FICATUL ŞI SUFERINŢELE LUI Suferinţe prostatice. 10-15 şedinţe până să reuşiţi să vă stăpâniţi perfect musculatura. o adevărată şcoală de relaxare. zgârieturi. Ioan. nu mai expiraţi. înnăscute. vezi DEPRESIE Suferinţe hepatice. mai puţin tensionaţi. vezi PROSTATA ŞI SUFERINŢELE EI SUGHIŢ Puneţi într-o cană mare de apă fierbinte o lingură de seminţe de fenicul. ele permanentizându-se. şi beţi cana până la fund. Dar eforturile dumneavoastră vor fi răsplătite: vă veţi simţi mai puţin obosiţi. Să nu vă închipuiţi că este vorbă de nu ştiu ce talente ascunse. râni) Pentru grăbirea cicatrizării: — comprese impregnate în ulei vegetal din iarba Sf. strângeţi-vă nasul între degete. Stare depresiva. sau 223 . Va trebui să vă deprindeţi! Cea mai bună metodă este sofrologia. probabil. A poi: inspiraţi profund.

Mai puteţi pune pulbere de coada calului. există o singură soluţie: un masaj uşor. în lunile iunie sau iulie. fie râşniţi un pumn de plante uscate. culegeţi flori galbene de sunătoare. Zdrobiţi-le într-un mojar şi aplicaţi-le di­ rect pe rană. fără rădăcină) 50 g Rozmarin (frunze) 50 g Creţuşcă (planta întreagă. într-o atare situaţie este necesară o cură de eliminare-remineralizare. care este emina­ mente hemostatică. 224 . » Este posibil însă să faceţi pusee frecvente de lendinite ori de câte ori faceţi o partidă de sport sau altfel de exerciţii fizice.— dacă sunteţi la ţară. care va reduce inflamatia. se Iasă să infuzeze circa zece minute şi se strecoară. fie desfaceţi o capsulă de coada calului. TENDINITE Dacă sunt întâmplătoare. un litru de apă cu cinci linguri de plante. fără rădăcină) 50 g Trifoişte de baltă (frunze) 25 g Soc (flori) 50 g Se fierbe. vor grăbi şi cicatrizarea. timp de un minut. beţi o cană mare de ccai (Scut din ' Genţiană (rădăcină) 50 g Frag (frunze) 50 g Urzică moartă albă (planta întreagă. dimineaţa şi seara. Iar dacă rana e mică şi nu aveţi la îndemână o cantitate mai mare de pulbere. cu ulei de Osiris. » dimineaţa şi seara . Cataplasmele vor opri şi sângerarea.

practicatc de un terapeut compe­ tent. Noi vă putem da o listă întreagă de creme.ÎNAINTE DE FIECARE MASA-. pot să-i pună capăt. 50 g 50 g 50 g lOOg 50 g 50 g tăcut din : Pir (rădăcină) Brustur (rădăcină) Păpădie (planta întreagă. reţineţi că ea este deseori legată de o tasare a vertebrelor cervicale şi doar manipulările mecanice. pe care toată lumea o cunoaşte sub numele de tenis-elbow. Alt­ fel. naturale şi eficace. dacă nu vreţi să vă su­ puneţi acestei cure de „curăţire”. DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. tenul este gras. încă o lună. dar nici una din­ tre ele nu va da un rezultat de durată. trebuie să faceţi o cură de dezintoxicare. fără rădăcină) Lămâiţă (planta întreagă. » ’ i i TEN GRAS Dacă. fără rădăcină) Fumăriţă (planta întreagă. tim p DE t r e i z il e beţi câte un litru de ceai în 24 de ore. dacă este vorba de o faimoasă tendinită a colului. fără rădăcină) Coada şoricelului (planta întreagă. ÎN TIMPUL MESEI: 2 păştile de complex-gemteni de grâu. Apoi. dcmachiante. într-adevăr. înain­ te de a începe sezonul sportiv de vară. 2 capsule de coada calului. înainte de utilizarea unor produse cosmetice. în line. anual. Urmaţi cura de mai sus timp de două luni. loţiuni. fără rădăcină) 225 . degeaba le utilizaţi.

ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de pir. a căror acţiune este la fel de astringenta. se acoperă vasul. Acum. Dacă nu aveţi timpul necesar. Iar cel mai bun dintre produsele cosmetice este ulei vegatal pur de alune. de multe ori — de prea multe o r i! — absente din alimentaţia dumneavoastră şi absolut indis­ pensabile frumuseţii tenului şi pielii. în privinţa cremelor. cele mai bune sunt produsele pe bază de plante. veţi observa în curând cum porii încep să 226 .Se amestecă bine plantele şî. de curăţire a pielii este indispen­ sabilă tenului dumneavoastră. ÎN TIMPUL MESELOR DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ: 2 păştile de complex-ADN + multiaminoacizi vă vor aduce complementele alimentare. rinichilor. Dacă veţi face un masaj uşor cu el. sângelui. se lasă să fiarbă două minute. care vor ajuta la epurarea ficatului. altfel nu dă rezultatele scontate. pe care o ţineţi zece minute. dar asiguraţi-vă că au în ele suficiente vitamine. Decoctul se bea neîndulcit. mult mai comod de utilizat. în general. acţiu­ nea lor astringenta. depurativa. la un litru de apă. în fiecare dimineaţă. se pun patru linguri rase din amestcc. există fiole de căpşuni. E o eroare! Dacă le alegeţi cu grijă. câteva sfaturi cosmetice. ca să infuzeze bine plantele timp de zece minute şi-apoi se strecoară. pe toată faţa. Să nu vă închipuiţi că dacă aveţi tenul gras nu trebuie să utilizaţi nici o cremă. ÎN FIECARE sea r ă aplicaţi o mască doar din căpşuni zdrobite.

Beţi. o cană de ceai făcut din : 50 g 50 g 50 g 50 g 25 g 50 g Se pune o lingură din amestec la o cană cu apă clocotită. 227 . se strecoară şi se bea. iar ficatul leneş sau prea obosit. Aşa că tot cu un tra­ tament intern trebuie început. cremă cu nalbă şi tei pentru ten gras cu impurităţi. pentru că aspectul pielii reflectă buna funcţionare a organelor interne. re­ petând cura de trei-patru ori pe an: 2 pastile de complex-ADN + vitaminele E şi F. gama Bardana (pe bază de brustur). timp de trei săptămâni. se lasă să „tragă“ zece minute. îna in te DE fie c a r e m a să luaţi. » TEN USCAT Dacă pielea este uscată în ciuda tuturor tratamentelor externe pe care le-aţi încercat. că punctele negre dispar. Este o can­ titate suficientă pentru a vă stimula digestia.se închidă. iar pielea îşi recapătă strălu­ cirea si luminozitatea. Şi vă mai recomandăm câteva produse Bonfanti şi Perla: loţiune tonică şi crema pe bază de sulf. îna in te d e f ie c a r e Rozmarin (frunze) Cimbru (frunze) Fenicul (seminţe) Mentă dulce (frunze) Măghiran (frunze) Genţiană (rădăcină) masa . înseamnă că asimilaţia dumneavoastră este proastă.

care trebuie tratat cu foarte multă grijă. dacă pielea este foarte uscată şi devitalizată. nu e vorba de un ulei.. compus din produse na rale bogate în oligoelemente. Bineînţeles că sunt net mai bune cele din extracte naturale vegetale. dintre produsele Bonfanti şi Perla). TUSE O tuse cronică vă obligă să consultaţi un specialist. Şi este bine să preferaţi produsele cosmetice pe bază de extracte de muşeţel mare. crema de zi cu jojoba. fără rădăcină) 50 g Lumânărică albă (flori) 50 g Limba mielului (planta întreagă. — de trandafir. ziln ic . vă vor aduce sărurile minerale de care are nevoie pielea dumneavoastră. fără rădăcină) 50 g 228 . fără rădăcină) 50 g Cimbru (frunze) IOO g Rotungioară (planta întreagă. Şi-acum. — de jojoba — trebuie utilizat în permanenţă. în primul rând. ulei de Osiris şi care sunt întotdeauna îmbogăţite cu vitamine. o tuse întâmplătoare poate fi înlăturată şi cu ajutorul plantelor. un litru de ceai fierbinte: Cimbrişor (planta întreagă. pentru tenul obosit. Toate aceste uleiuri trebuie utilizate pe lângă cremele dum­ neavoastră obişnuite. sau un ulei de tinereţe. cosmeticele. din limba mielului şi brâncuţă. uleiurile vegetale: — de opaiţă (luminiţă). astfel încât pielea să nu fie „agresată** de efectele uleiului. nalbă de pădure. încât vă puteţi machia imediat după ce l-aţi dat pe faţă (de ex. ci de o ceară lichidă pe care pielea o absoarbe atât de rapid.ÎN TIMPUL MICULUI DEJUN $1 AL PRÂNZULUI: 2 pastile de compla-structural.

băgaţi-vă în pat. vezi ULCER STOMACAL * ULCER STOMACAL (ulcer gastric) în general. Dacă nu vă plac fricţiile. Culcaţi-vă şi nu mai ieşiţi din casă până când nu vă însănătoşiţi. Mucoasa gastrică trebuie protejată pentru ca durerea şi arsurile să nu vă 229 . într-un litru de apă. cu putere. ÎNAINTE DE MASĂ lu aţi: 3 capsule de fenicul DUPĂ ACELEAŞI MESE: 2 capsule de cimbru.Amestecaţi bine plantele şi luaţi din ele cinci linguri pline. Şi ca şi după tratamentul precedent. Dacă aveţi senzaţia că „tuşiţi din piept". LA PRÂNZ ŞI SEARA. Ulei esenţial de pin 5 mi. îmbrăcaţi-vă cu o flanelă de corp sau cu o jachetă de lână. dar preferaţi o baie. Este un tratament excelent. apoi strecuraţi-1. rapid şi eficient. iată o altă soluţie: Faceţi o baie generală fierbinte cu ulei de baie care conţine ulei de Osiris. pe care le Gerbeţi un minut. utilizând un amestec de: Ulei de Osiris 30 mi. Beţi toată cantitatea repartizată în cinci porţii. care curăţă bron­ hiile de secreţii şi le fortifică. Lăsaţi ceaiul să infuzeze în jur de zece minute. la căldură! Ulcer gastric. boala ulceroasă se datorează stressului. fricţionaţi-vă tora­ cele. îndulcind fiecare cană cu o lingură de miere de cimbru sau de levănţică.

cel mai dificil lucru într-o boală ulceroasă. în special calciu şi magneziu. Ele vă vor face plinul de oligoelemente. ÎN TIMPUL MESELOR: 2 capsule de cochilii de stridii. luaţi două linguri pline. cu f ie c a r e c a n ă d e ceai înghiţiţi ş i: 2 capsule de coada calului. 230 . Dar pentru a avea un rezultat durabil primul obiectiv este eliminarea factorului nociv principal: stressul! Vă recomandăm un tratament ce acţionează. lăsaţi-le să tragă zece minute şi apoi strecuraţi infuzia. simultan. timp de trei luni. iar coada calului le va fixa pe acestea din urmă în organism. Numai că trebuie să aveţi răbdare atât pentru a le da timp să acţioneze. ULCER VARICOS Şi în acest caz plantele s-au dovedit deosebit de benefice. denumit şi ceaiul celor trei flori. Tratamentul trebuie urmat cu regularitate 15 zile lunar. pe am­ bele planuri: în a in te d e FIECARE m asa b eţi o cană m are d e ceai făcut din: Nalbă de pădure (flori) 50 g Muşeţel mare (flori) 50 g Urzică moartă albă (flori) 20 g Din amestecul de mai sus.chinuie în permanenţă. cât şi pentru a lăsa organismul să reacţioneze. opăriţi-le cu 500 mi de apă clocotită.

b eţi un litru de ceai făcut d in : Coada şoricelului (planta întreagă. faceţi cataplasme cu foi de varză şi aplicaţi-le pe rană de două ori pe săptămână. lăsaţi-le să infuzeze cam zece minute şi strecuraţi totul printr-o pânză deasă. Dacă ulceraţia este profundă. timp de două ore. ÎN TIMPUI. lu aţi: 2 capsule de ridiche neagră.MESELOR PRINCIPALE'- 2 capsule de viţă de vie pentru activarea circulaţiei sangvine. lăsaţi-le să infuzeze preţ de zece minute şi strecuraţi ceaiul. z il n ic LA PRÂNZ ŞI SEARA. patru linguri din amestec. care vor stimula activitatea ve­ zicii biliare. zdrobiţi-o 231 . într-un litru de apă. aruncaţi în vas un pumn de salvie şi de verbină mirositoare. ÎNAINTE DE MASĂ. Daţi-le într-un clocot fără să le fierbeţi. Daţi în clocot un litru din apa respectivă. Opăriţi în apă clocotită o foaie de varză timp de cinci secunde. rolul lor preponderent este însă acela de a con­ tribui la regenerarea ţesuturilor şi de a lupta împotriva tuturor infecţiilor. ames­ tecate în părţi egale. stingeţi focul. fără rădăcină) 50 g Viţă de vie (frunze) 50 g Cimbru (frunze) 50 g Brustur (rădăcină) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Lăsaţi la macerat. Spălarea zonelor ulcerate se face cu o apă minerală negazoasă.

Lăsaţi-o acolo minimum două ore. fenicul. aplicaţi-o direct pe rană şi legaţi-o cu o faşă. astfel încât să vă 232 . ţelină. un litru de ceai din: Fenicul (seminţe) IOO g Frag (frunze) IOO g Pir (rădăcină) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Se pun cinci linguri din amestec la un litru de apă. apoi se dă uşor în clocot preţ de un minut. z il n ic . a căror eficienţă a fost în perma­ nenţă probată de-a lungul timpului. salată). Iar dacă sânii sunt şi d'ureroşi. napi. Sunt reţete foarte vechi. multe fructe şi legume (morcovi. Se acoperă vasul şi se lasă să stea. de câte ori vă vine la îndemână. iar apa caldă amestecaţi-o cu o cantitate suficientă de argilă verde sfărâmată. mărar.cu un sucitor pe o planşetă de bucătărie foarte curată. mai ales o cantitate foarte mare de asmăţui. strecuraţi. înainte de-a strecura ceaiul. luând. Aveţi grijă ce mâncaţi. UMFLAREA SÂNILOR Beţi. de preferinţă. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de fenicul. aplicând cataplasma de mai jos vă veţi calma : — fierbeţi un litru de apă în care aţi pus doi pumni de frunz de frag sau căpşuni. E bine să beţi toată cantitatea de-a lungul unei zile. Consumaţi. câte o înghiţitură. timp de 15 minute.

la culcare. aplicaţi-o pe sâni şi lăsaţi-o să stea preţ de două-trei ore. denotă faptul că organismul dumneavoastră suferă. în mod cert. se-ndoaie. ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE'- 2 pastile de complex-structural. ungeţi-vă unghiile seara. Dimensiunile calaplasmei trebuie să fie atât de mari încât ea să vă acopere complet doar sânii. care se rup din te miri ce. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de coada calului. de o demineralizare acută. crăpă. de magneziu şi calciu. Iar ca acţiunea tratamentului să Qe şi mai rapidă. DUPĂ MICUL DEJUN. care vor pătrunde în structura lor şi le vor „hrăni". ca îngrijiri locale utilizaţi uleiul pur de germeni de grâu. iată ce vă recomandăm noi. Ea poate fi păstrată la frigider. Deci nu veţi avea nevoie de toată apa pe care aţi preparat-o. Ele vor fi astfel „învelite" nu de ojă. reîncălzită şi folosită de şapte-opt ori. UNGHII CARE SE RUP UŞOR (casante. moi) Dacă orice aţi făcut sau încercat până acum n-a dat nici un rezultat. Veţi vedea că după tratamentul de 233 . friabile. PRÂNZ ŞI CINĂ: 2 capsule de cochilii de stiidii. Unghiile friabile. Cu o pensulă mică. ci de un strat de vitamine E şi PP.5 cm grosime.iasă o cataplasmă de 0.

mai sus veţi scăpa şi de alie tulburări sau suferinţe., cum sunt starea de nervozitate, reumatismul, spasmofilia. Dacă simţiţi nevoia, dacă resimţiţi efectele-i benefice, nu ezitaţi să urmaţi acest tratament timp de două luni consecutiv. Pu­ teţi face trei cure pe an de câte doua luni, şi astfel alimentaţia dumneavoastră carenţiala va fi reechilibrată în principii nutritive esenţiale.
1 * 7 9 9 7

UREE Dacă nivelul ureei în sânge are tendinţa să fie prea ridicat, trebuie să consultaţi neapărat medicul, deoarecc afecţiunea im­ plică o drenare, o purificare, o curăţare a întregului organism — sânge, rinichi, ficat, intestine. Indiferent dacă sunteti sau nu în situatia de fată, nu uitati marea cură depurativă de toamnă. Ea trebuie făcută toată viaţa. Dacă vreţi să fiţi în formă, dacă vreţi să fiţi feriţi de atacul microbilor iarna, este obligatoriu s-o faceţi!
i » a 7 9 » * ' 9 9 i

z il n ic , în t r e m e s e , beţi trei căni mari de ceai, preparat din plantele de mai jos. „Marea curăţenie" împotriva ureei începe cu această infuzie de drenaj: Pir (rădăcină) 50 g Păpădie (rădăcină) 50 g Rozmarin (frunze) ■ 50 g Salvie (frunze) 50 g Se fierb patru linguri pline din amestec într-un litru de apă timp de două minute, se lasă să tragă încă şapte minute şi apoi se strecoară.

234

DIMINEAŢA, PF NEMÂNCATE-.

3 capsule sau o fiolă cu suc de ridichi negre.
L A PRÂNZ ŞI SEARA. ÎNAINTE DE MASA-.

2 capsule de brustur.
ÎN TIMPUL ACELORAŞI MESE--

2 capsule de salce. Cura poate fi repetată de două-trei ori anual, dar trebuie să vă verificaţi mereu nivelul ureei.
»

URTICARIE Este o boală extrem de dificil de diagnosticat, de stabilit căror cauze se datoreşte, de tratat! Este o afecţiune de origine neu­ rologică ? Sau este legată de o intoxicare ? Ori evoluează pe un teren reumatic? Crizele urticariene sunt de-a dreptul handicapante, ucigătoare! D ar plantele şi reţetele de veche sorginte, bazate pe ele, se pare că sunt în stare să le suprime.
ZILNIC, un litru de ceai făcut din:

50 g Nalbă de pădure (flori) IOO g Salvie (frunze) 50 g Violetă (flori) Urzică moartă albă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g 50 g Brustur (rădăcină) Se pun patru linguri din amestec să macereze timp de două ore într-un litru de apă. Totul se dă în clocot fără să fiarbă, se

235

Iasă ceaiul să tragă timp de zece minute şi de-abia apoi se stre­ coară. Se bea toată cantitatea într-o singură zi. Dacă urticaria se manifestă în valuri-valuri, de fiecare dată pulverizaţi-vă cu apă din flori de portocal. Calmează mâncărimea şi atenuează uscăciunea epidermei. Dacă puseul urticarian este foarte intens, aplicaţi uşor ulei de Osiris. Iar când zonele cu leziuni sunt şi dureroase puteţi pune pe ele comprese cu ulei de Osiris timp de una-două ore.

Valuri de căldură, vezi BUFEURI, MENOPAUZĂ

VARICE Nu vor dispărea cu ajutorul plantelor, dar poate fi ameliorată circulaţia venoasă, de întoarcere.
ZILNIC beţi un litru de ceai Scut din:

Coada şoricelului (planta întreagă, fără rădăcină) Cimbru (frunze) Salvie (frunze) Frag (frunze) Rozmarin (frunze) Se opăresc cinci linguri pline de plante cu un clocotită, se lasă să tragă 15 minute, se strecoară:
ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ:

50 g 50 g 50 g 50 g 50 g litru de apă

2 capsule de viţă de vie.

236

ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE:

2 pastile de complex-viţă de vie.
LA PRÂNZ ŞI SEARA, DUPĂ MESE:

2 păştile de complex-pătrunjeL Săptămânal, două băi generale calde cu uleiuri esenţiale de chiparos, cimbrişor şi ienupăr, urmate de un duş rece pe picioare.

VÂJÂITURI (ZGOMOTE) ÎN URECHI
DIMINEAŢA, PE NEMÂNCATE, ŞI SEARA, LA CULCARE, beţi O

cană marc de infuzie preparată din: Viţă de vie (frunze) 50 g Muşeţel mare (flori) 25 g Busuioc (frunze) 50 g Creţuşcă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Mentă dulce (frunze) 25 g Salvie (frunze) 50 g Lămâiţă (planta întreagă) 25 g La o cană cu apă fierbinte se pune o lingură din amestecul de plante. Lăsaţi ceaiul să infuzeze, apoi strecuraţi-1. Puteţi să-l îndulciţi cu puţină miere de rozmarin.
ÎNAINTE DE FIECARE DIN MESELE PRINCIPALE:

2 capsule de angfunare.
ÎN TIMPUL MESELOR DE PRÂNZ ŞI SEARĂ.

2 păştile de complex-pătrunjeL
DUPĂ PRÂNZ ŞI DUPĂ CINĂ:

2 capsule de portocal amar.

Suferinţa dumneavoastră na se poate înlătura cât a-i bate din palme deoarece, de multe ori, ea se datorează existenţei a trei tulburări asociate: artroza vertebrelor cervicale, proastă circu­ laţie, hipemervozitate. Trebuie acţionat simultan asupra lor, ceea ce nu e o treabă uşoară! Indiferent care este situaţia, vă sfătuiesc să vă adresaţi unui kinesiterapeut care va şti cum să amelioreze artroza şi poate chiar vă va învăţa cum să vă relaxaţi cu ajutorul unor exerciţii de yoga sau de sofrologie. Aţi încercat să faceţi o baie generală, caldă, cu ulei esenţial de pin şi de muşeţel, atunci când vâjâială devine insuportabilă ? Noi am obţinut rezultate neaşteptate la pacienţii cărora le-am recomandat-o. Tot ceea cc v-am oferit aici este o terapie de stabilizare, de ameliorare a stării dumneavoastră; nu avem pretenţia că, pro­ cedând astfel, s-a terminat cu zgomotele din urechi! Vânătăi, vezi CONTUZII Vertije, vezi AMEŢELI VERUCI (negi) Experienţa personală ne-a dovedit că persoanele care au (sau fac) vcruci sunt indivizi în general foarte nervoşi, ce au o lipsă marcată de calciu şi magneziu. Ei trebuie calmaţi, liniştiţi şi remineralizaţi.
ÎNAINTEA FIECĂREI MESE. vom lua :

2 capsule de coada calului

238

ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE-.

2 capsule de cochilii de stridii.
DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ, DUPĂ MESE-,

2 păştile de complex-structuraL Cura va da rezultate numai dacă este urmată cel puţin şase luni consecutiv. Local, pentru dispariţia lor rapidă, există două soluţii: — fie se pun minicataplasme cu usturoi sau cu rostopască verde; se râde usturoiul, se zdrobeşte rostopască, se pun pe un mic leucoplast, dar strict local, încât să nu dcpăşească marginile negului (altfel se „arde“ pielea sănătoasă); se schimbă cataplasma zilnic-, — fie se pensulează negul cu tinctură-mamă de tuia (există gata pregătită în farmacii). în fine, dacă vreţi ca starea dumneavoastră de spirit să se liniştească definitiv, trebuie să vă reorganizaţi viaţa: alternaţi sportul cu destinderea. De asemenea, mâncaţi mai bine, mai echilibrat, mai relaxat. Nu uitaţi de calciu, magneziu, aminoacizi şi vitamine. Iar toate cele de mai sus le puteţi rezolva simplu: la fiecare prânz, puneţi pe alimente o linguriţă de pulbere de coada calului, iar seara, la cină, o linguriţă de pulbere de germeni de grâu.

VIERMI INTESTINALI Cu ani în urmă, medicii urmăreau cu o deosebită atenţie apariţia viermilor intestinali la copii. în prezent sunt aproape total ignoraţi. Nu este o atitudine judicioasă, mai ales că posibilitatea in­ festării există, tulburările create de ei în organismul celor mici

239

sunt nedorite şi neplăcute, iar tratamentul nu se face cât ai bate din palme. Ce vă recomandăm ? Se fierb trei căţei de usturoi, tăiaţi mărunt, în 500 g de apă, timp de un sfert de oră. Dimineaţa, pe stomacul gol, se bea o jumătate de pahar de decoct. Dacă gustul pare foarte rău se poate îndulci cu miere de cimbru. Se bea timp de patru zile şi se scăpă în mod sigur de paraziţi. Dar ca să nu mai apară niciodată, pentru ca „terenul“ să fie tratat, vă recomandăm, timp de două luni anual, de preferinţă la începutul verii şi iernii:
LA PRÂNZ ŞI SEARA, ÎN TIMPUL MESEI-

2 capsule de muşeţel mare.
DUPĂ ACELEAŞI MESE-.

2 capsule de coada calului.

VOMĂ Bineînţeles că ne referim numai la întâmplătoare, apărute din cauze minore.
LA PRÂNZ ŞI SEARA, ÎNAINTE DE MESE-.

cele pasagere,

Busuioc (frunze) 50 g Muşeţel mare (flori) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Fenicul (seminţe) 50 g Portocal amar (muguri florali) 50 g La un bol apă fierbinte se pune o lingură plină de plante, se lasă să tragă zcce minute, se strecoară şi se bea cu înghiţituri mici.

240

DUPĂ PRÂNZ ŞI DUPĂ CINA

2 capsule de angelică.
SEARA, LA CULCARE-.

2 capsule de sulfină. Este bine să mâncaţi „mai uşor“ : fructe, legume, supe. Evitaţi carnea şi grăsimile câteva zile. Iar dacă obişnuiţi să vomaţi uşor din te miri ce, iar medicul spune că nu e vorba de nici o boală ci de o predispoziţie, luaţi: 2 capsule de muşeţel mare, ZILNIC, ÎN t im p u l MICULUI DEJUN, până când vomele nu mai aparZgârieturi, vezi TĂIETURI ZONA ZOSTER Noi afirmăm că singura metodă de vindecare a bolii esie mag­ netismul. Iar cum practicieni ai acestei metode aproape nu mai există, iată câteva recomandări pentru atenuarea durerilor. Aplicaţi local o pudră alcătuită din pulbere de pedicuţă (80%) şi pulbere de rădăcină de angelică (20%). Faceţi acest lucru de mai multe ori pe zi. După fiecare pudraj, faceţi o pulverizare cu apă de trandafiri. Ea înmoaie, hidratează, descongestionează şi calmează. Pentru eliminarea ♦oxinelor, pentru stimularea imunităţii: Cimbru (frunze) IOO g Salvie (frunze) IOO g Creţuşcă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Muşeţel mare (flori) 50 g

16 Corn. nr.279

24\

Sc fierb patru linguri pline din nmcstec într-un lilra de apH, timp de două minute. Sc lasă ceaiul să tragă alte zece minute, se strecoară şi se beau, zilnic, două-patru căni, până la vindecarea definitivă.
DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ, DUPĂ MESE:

3 capsule de complex-multivitamirie. Veţi avea nevoie de ele şi pe toată durata bolii şi după, pentru forlifierea organismului.

de la marginea drumurilor. să nu utilizaţi îngrăşăminte şi erbicide pentru cultivarea lor. Avantajul utilizării plantelor medicinale în tratarea bolilor constă în faptul că ele permit alcătuirea unor reţete strict dozate. după explozia centralei de la Cemobâl trebuie întotdeauna să întrebaţi. spre deosebire de infuzii. mai eficient ? Categoric. ori le culegeţi singuri. decocturi. Iar dacă le cultivaţi singuri. macerate. NU! Deşi. are toate principiile active ce le conţine planta verde şi nu numai 243 . cât şi adaptarea unor scheme terapeutice „terenului" acelor bolnavi cu predispoziţie faţă de anumite maladii.PLANTELE MEDICINALE ÎN CEAIURI SI » CAPSULE FOARTE IMPORTANT. Prima întrebare ce transpare este: sunt. tincturi. Aşa cum am mai precizat. din ce regiune provin plantele medicinale res­ pective. o pulbere. când cumpăraţi ceaiuri sau capsule. luată ca atare. unde au fost cultivate. obţinută din planta uscată. oare. esenţe. în ceea ce priveşte capsulele cu pulbere de plante. în funcţie de pacient şi de afecţiune. e bine să nu le luaţi din zone poluate. în sensul că ar acţiona mai rapid. iată ce vă putem spune. capsulele mai bune. de unde au fost culese.

veţi găsi toate remediile 244 . apoi veţi şti cum să vă orientaţi —. numele latin. în caz că nu aţi citit cu atenţie primele pagini ale cărţii. în cadrul paragrafului referitor la utilizarea infuziilor. Şi exem­ plele sunt multe! Este bine să citiţi cu atenţie informaţiile prezentate Ia fiecare plantă în parte. toate plantele pe care vi le prezentăm aici le puteţi găsi singuri (cu excepţia câtorva exemplare exotice). în fine. capsula de mentă piperată va avea acţiune stimu­ latoare. pe majoritatea. uscarea şi păstrarea plantelor. altele sub formă de pulbere. numirile populare utiliza­ te în România. ce parte a plantei se utilizează. Descrierea fiecărei plante în parte urmează o schemă gene­ rală — familia botanică. bolile ce se pot trata cu ajutorul lor sunt defalcate pe două categorii — indicaţii majore şi indicaţii minore. Ia rândul lui. maladiile ce beneficiază din plin de o atare formă de prezentare a plantelor medicinale sunt subsumate la o singură rubrică — indicaţii —. acolo unde este cazul. le puteţi cumpăra. ele fiind înşiruite în ordinea des­ crescătoare a efectului terapeutic pe care îl au plantele asupra lor. iar dacă faceţi un efort — şi îl veţi face doar o singură dată. De exemplu. în paragraful re­ feritor la pulberi. ca să vă daţi seama sub ce formă vă poate ajuta mai mult. Ceea ce deosebeşte infuzia de capsulă este efectul terapeutic. recol­ tarea. caracterizarea terapeutică. ce boli se pot trata cu ajutorul ei. de la plafaruri sau farmacii particulare. Repetăm. anumite plante sunt mai active sub formă de ceai. Capsula de trifoişte de baltă va fi mult mai eficientă decât ceaiul pentru „curăţarea*1 vezicii biliare.pe cele dizolvate în apa de ceai. va avea un efect inegalabil în caz de celulită. care. dar nu va fi recomandată persoa­ nelor nervoase. infuzia va fi calmantă. cum se administrează sub formă de ceai şi cum sub formă de pulbere.

plante proaspete. gelule sau tablete —. ori trec în apa de ceai. să nu uităm. umpleţi-o cu pulbere şi vedeţi apoi cât a încăput în ea. la culegătorii specializaţi. pulberea o puteţi realiza prin măcinarea fină a părţilor plantelor ce se utilizează ca remediu — aşa cum specificăm în cadrul descrierii fiecărei plante — . aproximativ. Iar o capsulă conţine. bi­ neînţeles după ce le-aţi uscat conform recomandărilor noastre. Fitoterapia nu obligă la nişte dozări stricte. luaţi o capsulă goală de ampicilină. fie la piaţă. Şi v-am sfătui să adăugaţi şi câteva din denumirile populare — ele sunt cele ce se utilizează pe întreg cuprinsul ţării noastre —. Şi farmaciştii şi culegătorii le ştiu. Sau. atunci când aţi pornit să vă cumpăraţi plantele medicinale. un vârf de cuţit din pulbere. pentru că s-ar putea să găsiţi un culegător foarte priceput. Deci. sub formă de capsulc.naturale propuse de noi — plante uscate. nu numai numele populare ale plantelor. care nu „se dizolvă" în apă. când anotimpul în care le căutaţi corespunde cu perioada de vegetaţie şi înflorire a plantei. îşi pierd calităţile lor terapeutice. Plantele medici­ nale nu fac nici un rău ! Dar. plantele pierd multe din principiile active. fie în unele farmacii particulare ce au un sector pro­ filat numai în comercializarea de produse naturale şi preparate obţinute din ele! Dacă vi le culegeţi singuri. dar care să denu­ mească cutare sau cutare plantă cu alt nume decât acela utilizat de dumneavoastră. prin fierbere. înseamnă că focul trebuie să fie foarte „tare“. ci „se distrug". pe o listă. fie în farmaciile „verzi". apa să şi dea în clocot cât număraţi până la 9 245 . Mai trebuie să reţineţi că. ci şi pe cele ştiinţifice. când se spune „fierbeţi un minut". latineşti. totul trebuie să aibă o măsură: nimic nu e mai rău decât alunecarea spre extreme! Şi încă un lucru: e bine să aveţi cu dumneavoastră.

3 7 246 . imediat. pentru a înlătura orice posibilă nelămurire din partea dumneavoastră: — plantele descrise sunt cele pe care noi le-am verificat că au într-adevăr efecte benefice asupra bolilor detaliate aici. mai menţionăm câteva lucruri. în cadrul pa­ ragrafului Caracteristici terapeutice. de asemenea verificate. timp de zece minute. am introdus sau nu compo­ ziţia chimică. — de-a lungul descrierii bolilor şi a tratamentelor adecvate. înseamnă că trebuie să permiteţi plante­ lor. — am adăugat. am inserat informaţiile ce le-am avut la dispoziţie. pe lângă infuzie — noi o numim „tisană“ —. numai acolo unde a fost cazul. dar ne-am gândit că poate vă este greu să vă procuraţi atâtea plante medicinale. — în ceea ce priveşte. apoi. ceea ce nu înseamnă că doar ele sunt bune şi doar acestea sunt toate plantele medicinale existente. tincturi. — când spunem că lăsăm „fiertura să stea“. să-şi dizolve toate substanţele active în apă. în cadrul tratamentelor re­ comandate de noi veţi găsi numai capsule. noi reco­ mandăm combinaţii. — în funcţie de datele. tablete şi pulbere. drajeuri. „la infuzat". dar noi recomandăm mai ales infuzia. un mic istoric al plantei. cum şi când trebuie să-l beţi. în încheierea acestei succinte informări privind plantele me­ dicinale descrise. vasul de pe foc. „să infuzeze". nu veţi găsi nicăieri un ceai dintr-o singură plantă . dar există şi gelule. noi preferăm capsulele. „să tragă". iar dumneavoastră trebuie să luaţi. »* — în ceea ce priveşte pulberea. să zicem aşa. macerate. decocturi.şaizeci. de aceea v-am descris în ce fel se prepară şi ceaiul din fiecare plantă în parte.

ca urmare am preluat. şi asta se spune pe parcursul prezentării plantei. — există deseori câteva plante exotice şi rare pentru noi — spirulina. drajeuri) ori şase-şapte vârfuri de cuţit de pulbere. nu am inserat nici un fel de scheme în cadrul paragrafului respectiv din descrierea plantelor. uscat şi păstrat-. considerând-o ca fiind de cea mai mare eficienţă. fie e vorba de seminţe sau de plante exotice. verzi. prelucrat şi tradus numele lor din alte limbi. când şi cum trebuie să le luaţi există menţionate la toate bolile prezentate în lucrare. ale uneia şi aceleiaşi plante. fie sunt utilizate numai proaspete. dar şi cu utilizări medicinale. iar numărul de capsule. la fiecare afecţiune e un alt dozaj. numele date între paranteze sunt după nomenclatura botanică de până în 1982 — pe care unii botanişti o utilizează încă — dar care nu mai este de actualitate. dacă există şi dacă pot fi traduse. zilnic. — combinaţiile de ceaiuri conţin întotdeauna plante asemănătoare din punct de vedere al proprietăţilor terapeutice. verbina mirositoare. — acolo unde veţi întâlni două nume de familii sau două ori mai multe nume latineşti. nu neapărat medicinale. — la plantele unde n-am descris cum se recoltează. dacă nu vreţi să utilizaţi decât pul­ bere şi nu doriţi să vă mai „osteniţi" cu ceaiurile. acerola. tablete. — în ceea ce priveşte dozajul capsulelor. nu înseamnă că nu se fac ceaiuri sau nu există pulberi. şi ele nu au un anume fel de cules. şase-şapte capsule (gelule. lămâiţă — carc nu au denumire românească. aşa că dacă nu găsiţi o plantă-două. noi recomandăm doar una dintre formele de tratament.— la plantele la care n-am dat tratamentul sub formă de ceai. sau n-am indicat recomandările pulberii. puteţi renunţa la ea (ele) » 247 . sunt suficiente.

pomuşoare. Remarcabil stimulent pentru funcţiile pancreasului. fructele. cataplasme. stomatite. infecţii urinare. afine negre. reumatism. tinctură. coacăză. oxiurază. he­ moroizi. Caracteristici terapeutice Totul este folositor de la această plantă: rădăcina. el favorizează reglarea nivelului glucozei în sânge. asine. decoct. AFIN Familia: Ericacee. gargară. Este de la sine înţeles că dacă sus-numitul organ este „leneş". afte. de aceea este de preferat o aso­ ciere de mai multe plante. a leziunilor dermatologice ce apar în respectiva afecţiune. faringite. băi de şezut: 248 . Indicaţii majore: diaree. decât infuzii unice şi monocolore. a oboselii. fructele. Noi îl recomandăm în completarea anumitor tratamente de slăbit prescrise acelor persoane al căror pancreas funcţionează prost. Mod de preparare: infuzie. Numiri: afin de munte. consecinţa fiind ameliorarea diabetului. diabet. presbiţie. macerat. cucuzie. afinghi. frunzele. enterită. Indicaţii minore: gută.şi măriţi gramajul în totalitate. fructe proaspete sau uscate. eczeme. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. Nume latin: Vaccinium myrtillus. nici un regim nu vă va ajuta să slăbiţi într-adevăr şi să rămâneţi în continuare la greutatea dorită.

— băi de şezut: se utilizează decoctul sau maceratul la rece. se bea un păhăruţ înainte de masă. se usucă la umbră. 249 . se strecoară în sticluţe mici. se beau două-trei căni zilnic. 3 y 7 a * Sub formă de pulbere (capsule) Parlea utilizată: frunzele. se face gargară din trei în trei ore. sfârşeală. în strat subţire. în încăperi aerisite. care se fierbe cinci minute şi se lasă să stea 15-20 minute. pusă la un loc călduros. puse în 200 mi de apă clocotită. zdro­ bite. — cataplasme: se face un decoct dintr-o linguriţă de fructe uscate cu 200 mi de apă clocotită. — decoct: aceeaşi cantitate se fierbe cinci minute la foc mic si se lasă să stea 15 minute. Indicaţii: diabet. oboseală. — macerat: o linguriţă de fructe zdrobite se lasă opt ore în 200 mi de apă rece şi se beau în trei prize. la o cană de apă clocotită. se lasă să stea 20-30 minute. închise la culoare. colită.— infuzie: o linguriţă de frunze. dermato­ ze. se lasă să stea 20-30 minute. oboseală oculară. se strecoară. Fructele se strâng în iulieaugust. se strecoară si se beau două căni pe zi. păstrare Frunzele se culeg la sfârşitul lunii iulie-începutul lunii sep­ tembrie. se strecoară. — fructe: 300-500 g de fructe proaspete sau 100 g fructe uscate se mănâncă zilnic. sau la 35°-40°C şi se păstrează în săculeţi de pânză. diaree. — tinctură: peste o cană de afine zdrobite se toarnă patru căni de alcool diluat. uscare. două săptămâni la rând. — gargară: infuzie din două linguriţe de afine uscate. se lasă 10-14 zile într-o sticlă. se usucă pe rame cu plasă de sârmă. totul se pune pe un pansament steril. Recoltare.

Prezenţa ei permite ameliorarea arderii grăsimilor. medicală. nu cu o indicaţie anume. o amilază ce ac­ celerează asimilarea proteinelor. păstrare Tijele se recoltează înainte de coacerea fructelor. gustos. Dar există ceaiuri obişnuite. aerofagie. dispepsie. Numiri populare: nu există altele în limba română. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: tija verde (tânără) ce susţine fructul. Nume latin: Ananas comosus. „în verde“. deci o digestie mai completă. uscare. ANANAS Familia: Bromeliacee. revigoram şi se bea oricând. de fructe — fie sub formă de pliculeţe (deci pulbere). Se păstrează în săculeţi de pânză sau pungi de hârtie. în tija fructului. fie sub formă de fructe uscate. Indicaţii: creştere în greutate excesivă.dar bine încălzite. 250 . Recoltare. suferinţe hepatice. se usucă la 60°-70°C. urmarea fiind pierderea kilogramelor în plus. digestie lentă. Caracteristici terapeutice Cerectătorii au descoperit. de­ ficienţă pancreatica. sau la 60°-70°C. în care ananasul poate exista singur sau împreună cu multe alte plante. întregi ori mărunţite — . Ceaiul respectiv este parfumat. se macină şi se păstrează în borcane er­ metic închise. Sub formă de ceai Nu este folosit ca plantă medicinală.

fiind recomandat chiar şi femeilor însărci­ nate. bădean. anis. nervozitate. Mod de preparare: se pun patru linguri într-un litru de apă clocotită. cărora le stimulează secreţia laptelui. se strecoară şi se bea o cană înainte de mese. Sub formă de ceai Partea utilizată: sămânţa. Nu are nici o contraindicaţie. hanos. Indicaţii majore: aerofagie. nu este benefică. Nume latin: Pimpinella anisum.ANASON Familia: Apiacee (UmbeUfere). tarhon. a cărei acţiune. bronşită. insomnie. Caracteristici terapeutice Originar din Orient. secărea. tuse. mult prea puternică. chimin dulce. » Indicaţii minore: menstre dureroase. iar în cea indiană este prezent ca remediu fitoterapeutic în lucrări ce datează încă din secolul 5. radicală am putea spune. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: sămânţa. anasonul este de neegalat în caz de obo­ seală a sistemului nervos asociată cu aerofagie şi digestie lentă. palpitaţii cardiace. se lasă la infuzat zece minute. 251 . gastralgii (dureri de stomac). edeme ale gleznelor. Numiri populare: anason românesc. Anasonul este utilizat de foarte mult timp în medicina tra­ diţională chineză. molură. anos. molotru. chimion de grădină. oboseală. hanus. Aveţi grijă să nu îl confundaţi cu cucuta (Conium maculatum). oniş.

singura lor . Se păstrează în pungi sau cutii de hârtie. în încăperi aerisite sau la 30°. Recoltare. buciniş. astm. reglează circulaţia sangvină. oboseală a vederii. menstre în cantităţi mici. angelica fiind. în săculeţi de pânză sau în borcane bine închise. Se pot usca în aer liber. ANGELICĂ Familia: Apiacee (Umbelifere). Nume latin: Angelica archangelica. păstrare Se taie plantele şi se treieră pentru obţinerea seminţelor. oboseală nervoasă. dureri de stomac. fără amestec cu alte seminţe sau fructe. de-a lungul secolelor. Numiri populare: aglică. 252 . constipaţie. Revitalizează întreg orga­ nismul. combate spasmele. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă. anghelică. Caracteristici terapeutice Creşte rezistenţa fizică şi psihică. cucută mare. anemie. ajutându-vă să vă apăraţi de bolile microbiene şi virotice specifice anotimpului rece.Jegumă“. previne stările depresive. Este foarte utilă iarna. permiţăndu-vă să faceţi faţă tulburărilor nervoase şi digestive asociate.40°C. antonică. uscare.Indicaţii: digestie lentă. Este cea mai preţioasă plantă în tratamentul oboselii şi de­ presiei. oboseala. La menopauză. Seminţele trebuie să fie curate. Se pare că ei i se datorează excepţionala rezistenţă a eschimoşilor.

macerat. a vomismentelor. vertij. — macerat: se lasă 50-70 g (rădăcină şi rizomi) să stea.Indicaţii majore: stimularea digestiei. colici. menstre dureroase. se usucă la soare. a poftei de mâncare. — decoct: a) 10-15 g de plantă întreagă se fierb 10-15 mi­ nute în 500 mi de apă şi se beau trei căni pe zi. decoct. Mod de preparare: infuzie. bronşită. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcina şi rizomul. înainte de masă (în nevralgii. în primul an de vege­ taţie. se zvântă repede. nevralgii). a asteniei. migrenă. uscare. se filtrează şi se beau două păhărele înainte de prânz şi de cină (stimularea apetitului şi a digestiei). Recoltare. utilizând maşina de recoltat cartofi sau sfeclă (în culturi). se agită sticla zilnic. ori cazmaua (în stare sălba­ tică). 253 . spasmofilie. erupţii tegumentare). se strecoară şi se bea ceaiul cu înghiţituri rare (în astenie. în cel de-al doilea an. Indicaţii: depresie. reumatism. oboseală. aerofagie. — infuzie: 2-5 g de rădăcină puse în 200 mi de apă cloco­ tită. de pulbere (rădăcină şi fructe) se fierb 5-10 minute în 500 mi de apă. la tempe­ ratura camerei. Se scutură de pământ. ameno­ ree. b) două linguriţe din amestec. digestie lentă. astm. combaterea colicilor gastrointestinale. într-un litru de vin de la producător. vomă. în părţi egale. se fierb încă cinci minute şi se bea o jumătate de cană înainte de mese (stimularea apetitului). păstrare Rizomii şi rădăcinile se culeg toamna. menstre neregulate. două săptămâni. sau primăvara.

se lasă la infuzat zece minute. creştere supraponderală. deoarece frunzele de anghinare sunt foarte amare. Folosirea capsulelor este preferată celei a infuziilor. în pungi de hârtie. Indicaţii majore: suferinţe hepatice. intoxicaţii. etc. hipertensiune. Mod de preparare: se pune o lingură de frunze la un litru de apă fiartă. de trei-patru ori. migrene digestive. retenţia apei. Numiri populare: nu are altele în limba română. migrene. Se păstrează în săculeţi de pânză.ori în poduri bine aerisite. şi se dau. sau la 35°-40°C. Caracteristici terapeutice Recomandată pentru toate tulburările legate de o încetinire a funcţiilor hepatice şi renale. hemoroizi. între mese. urmare firească a lenevirii ficatului şi rinichilor: artrite. der­ matoze. J 5 * Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. Fructele se recoltează în stadiul de pârgă (aproape coapte). Nume latin : Cynara scofymus. 254 . artrite. ci doar o formă masculinizată. celulită. ori în borcane (fructele). ANGHINARE Familia: Asteracee (Compozite). Indicaţii minore: varice. anghinar. prin vânturătoare sau selector. se usucă în camere bine aerisite sau afară. se strecoară şi se bea toată cantitatea de-a lungul unei zile. la soare. ea s-a dovedit deosebit de activă si în afecţiunile datorate tocmai încărcării cu reziduuri si toxine a organismului.

Este deosebit de activ în bolile de piele.5 g la un fruct de IOO g. la noi în iară mai este cunoscut si sub numele de acerola. vitamina A. vertij (ameţeli). ARBORELE SĂNĂTĂŢII » Familia: Malpighiacee.Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. gută. 255 . zgomote în urechi. dureri de cap. uscare. ) » Caracteristici terapeutice Originar de la tropice. Nume latin: Malpighia glabra. nişte bace mări. păstrare Frunzele se culeg până când planta începe să înflorească. pentru că veţi avea în mod sigur insomnie. Se usucă întinse pe hârtii în strat subţire. Indicaţii: insuficienţă hepatică. Recoltare. deci până în iunie-iulie. la umbră. fructele sale. Nu cumva să luaţi capsulele după cină. colesterolcmie crescută. sunt extraordinar de bogate în vitamina C. Sub formă de ceai Nu se administrează. fiind un arbore tropical. arte­ rioscleroză. reumatism. având 4. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: fructul (bacele). Numiri populare: nu are. preluate din franceză şi engleză. oboseală. calciu. Se păstrează în pungi de hârtie impermeabile. fier şi fosfor. astenie. în încăperi bine aerisite. dar există câteva neologisme.

lemnoase. ce pot duce la accese de delirium tremens. ilicium. la soare mult. infecţii repetate (sensibilitate la boli). vomă nervoasă. Se păstrează în săculeţi de pânză sau borcane ermetic închise. strcss. ori la 60-70°C. uscare. dispep­ sie. sau afară. mai ales în cele datorate unei digestii leneşe. digestie lentă. păstrare Se culeg fructele bine coapte şi se usucă repede. au în interior o sămânţă roşiatică. boli alergicc. în ceaiuri. ale cărui frunze au un puternic miros aromatic. originar din Tonkin şi sudul Chinei. pe coli de hârtie. boli hemoragice. balonări. Sub formă de ceaiuri Partea utilizată: fructele proaspete. în poduri aerisite şi bătute de soare. badianul este deosebit de activ în tulburările gastrointestinale. Dar. creştere. BADIAN Familia: Magnoliacee. Fructele au fost uti­ lizate — şi sunt încă — la prepararea absintului (împreună cu cele de anason şi isop). Recoltare.Indicaţii: oboseală. pieloase. 256 . tuse. Nume latin: Ilicium anisatum. bronşită. Caracteristici terapeutice Arbust mic. Indicaţii minore: oboseală. boli osoase. Numiri populare: anason stelat. Indicaţii majore: aerofagie. iar fructele. gastralgie. ele fiind incriminate a avea rol prepon­ derent în „otrăvirile" lente cu absint. surmenaj.

principiile active ale plantei fiind mult mai bine exploatate sub formă de ceai. Nu sunt bune decât cele ce nu au depăşit trei luni de congelare. iarba boierului. ori în cazurile de creştere a acidului uric în sânge.Mod de preparare: se pun patru linguri într-un litru de apă clocotită. cârcei. impetigo. furunculoză). ţinându-le la frigider. calcoceni. ghimpoasă. se lasă zece minute la infuzat. de aceea se utilizează cu acelaşi succes şi împotriva der­ matozelor (acnee. capitalei. Numiri populare: blustur. eczemă. păstrare Se culeg fructele când sunt perfect coapte şi se folosesc imediat sau se congelează şi se utilizează doar timp de trei săptămâni de la decongelare. brustan. sgae. BRUSTUR Familia: Asteracee (Compozite). scai mărunt. în aceeaşi măsură. cât şi pentru tratarea reumatismului. bruscălău. caftalan. nădai. planta arc şi proprietăţi hipoglicemiante remarcabile. capul călugărului. Sub formă de pulbere (capsule) Nu se utilizează. clococean. se strecoară şi se bea o cană după fiecare masă. lapuc. captalan. lipan. Recoltare. scaiul oii. Caracteristici terapeutice Rădăcina brusturelui este unul din cei mai buni depurativi vegetali. 257 . Nume latin: Arctium lappa. ciulin.

calculi re­ nali. cistită. eczeme. obezitate. frunzele) a plantei. de-a lungul unei zile. Sub formă de ceai Partea utilizată: rădăcina. se spală sub jet de apă. în capsule. Nu se smulg. Toate proprietăţile plantei se păstrează mult mai bine sub formă de pulbere. transpiraţii abundente. şi în octombrie-noiembrie. între mese. se scot cu o cazma. acid uric. se lasă să fiarbă trei minute şi să infuzeze încă zece. dacă sunt seci sau lemnoase se aruncă. Indicaţii majore: intoxicaţii. boli hepatice. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai. se rupe partea aeriană (tulpina. comparabil cu penicilina. acnee.El conţine un antibiotic natural (de fapt. insuficient studiate). furuncule. diabet. la cele de un an. reu­ matism. Indicaţii minore: bronşite. Mod de preparare: se pun trei linguri la un litru de apă fierbinte. dermatoze. Indicaţii: dermatoze. păstrare Rădăcinile se scot în lunile martie-apnlie. constipaţie. Frunzele 258 . puse în strat subţire sau la 35°-50°C. decât în ceaiuri. abcese. existente în frunze. Snb formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcina. dacă sunt prea groase se despică în trei-patru felii şi se usucă la soare. reumatism. uscare. mai multe substanţe antibiotice. celulită. Recoltare. poală albă. gută. la plantele de doi ani. intoxicaţie. constipaţie.

alifie. bosioace. insomnie. Caracteristici terapeutice Cultivată pe tot globul. înainte de înflo­ rire. utilizat cu succes sub formă de pulbere. Se păstrează în saci de pânză la loc uscat. bosiog. Este.se recoltează fără codiţe (peţiol). mejioran. substanţe ce-i conferă busuiocului calităţi terapeutice deosebite în tratarea. se strecoară şi se bea câte o cană de ceai după fiecare masă. Numiri populare: basic. sau la 40°C şi se întorc zilnic. palpitaţii. puse pe un singur rând. busâioc. Mod de preparare: se pun patru linguri la un litru de apă clocotită. mătăcină. întreaga plantă conţine ulei volatil. băsileac. 259 . menstre dureroase. bosoioc. digestie lentă. în tratamente externe pentru vindecarea unor leziuni ale pielii. în raai-iunie. BUSUIOC Familia: Lamiacee (Labiate). bizttioc. biesnioc. se usucă la umbră. dureri de stomac. s 7 j 7 Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. borjolică. a bronşitelor si a febrei. angoasă. mi­ grene. suc. Indicaţii majore: aerofagie. văsileac. oboseală a sistemului nervos. în general. mătăcină. a tulburărilor gastro-intestinale şi renale. Indicaţii minore: vertij. Nume latin: Ocimum basilicum. busioc de grădină. pretenţioasă faţă de lumină. în poduri. se lasă la infuzat zece minute. în aceeaşi măsură. iar seminţele au mucilagii. bosioc roşu.

ceapă măruntă. în straturi subţiri sau la 35°C. por. parpangică. pur.Sub formă de pulbere (capsule) Nu se utilizează capsule în tratamentele de uz intern. Se păstrează în pungi de hârtie. cepuşoară de vară. Allium porum. ceapă de apă. ceapă lunguiuşe. ceapă moldove­ nească. coada vacii. Caracteristici terapeutice Asocierea ceapă-praz este atât de benefică şi de complexă pe plan terapeutic. cabă. hajmă. hagimă. ceapă de grădină. Cele două plante sunt deosebit de active (împreună !) în toate cazurile de creştere a greutăţii corporale asociate cu reţinerea 260 . ciaclama. Numiri populare: — ceapa: arbagic. încât este imposibil să-i citezi toate utilizările. în special. cu sau fără flori. hagjimă. dar pulberea de ftunze este foarte activă împotriva guturaiului. orceag. Cepoi. ceapă rusească. CEAPĂ-PRAZ Familia: Liliacee. uscare. ceapă de arpagic. Recoltare. ceapă haşmă. ţepoi. la fel precum urmările acestora. Trebuie reţinut. — prazul: ai sârbe ceapă blândă. hocegi. păstrare Tulpinile şi ramurile tinere pline de frunze. Nume latine: Allium cepa. teapă. dacă este trasă pe nas. în prin­ cipal obezitatea. cebulă. că este de neînlocuit pentru curăţarea organismului (în special filtrul renal) şi tratarea dez­ echilibrelor glandulare. se usucă la umbră. ceapă bulgărească.

pe scară întinsă în Evul Mediu. ca să ne referim la amândouă. multe dintre ele valabile şi în prezent: emoliente. proaspătă. Ceapa. în Gre­ cia antică şi în Imperiul Roman. în Iudeea era foarte apreciat pentru calităţile lui terapeutice şi menţionat în Cartea Numerelor. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: bulbii. bronhiile. în Renaştere fiind considerată ca unul dintre cele mai eficace remedii fitoterapeutice. Indicaţii: celulită. obosea­ lă. era consumată. dezechilibru endocrin. impo­ tenţă. depurative. cresc capacitatea de apărare a or­ ganismului împotriva infecţiilor. plămânii. pe valea Nilului. pentru că l-a scăpat de o afecţiune urinară. aşa că se mănâncă şi o bucăţică de tulpină). motiv ce i-a adus porecla de „porofagul“. cultivată încă din antichitate. ca recompensă regească acordată de faraonul Kheops unui medic — „IOO de legături de praz" —. Nero îl utiliza pentru „a-şi curăţa corzile vocale“. diabet. reumatism. cunoscut ca plantă de cultură cu mii de ani înaintea erei noastre. Prazul. 261 .apei. atunci când se bănuieşte că sunt provocate de o tulburare hormonală. este menţionat într-un papirus egiptean. obezitate. curăţă rinichii. edeme. Şi. Hipocrate le stabileşte numeroase atribute curative. în stare proaspătă Se recomandă consumul zilnic de unul-doi bulbi de ceapă şi de praz (e mic. reţinerea apel. Sunt revigoranţi. calmanţi. este amintită de Herodot şi Pliniu în lucrările lor. expectorante pectorale. aerocolie. sângele. cicatrizante.

reumatism. cim­ bru sălbatic. păstrare Fiind ambele plante legumicole prezente. tuse. de „om bătut"). deprimare. nu au nişte indicaţii speciale în această privinţă. frisoane. impotenţă. CIMBRIŞOR Familia: Lamiacee (Labiate). se 262 . Indicaţii minore: palpitaţii cardiace. timian. pimau. pentru dinamizare şi alungarea ideilor negre. varice.Recoltare. buruiană de balsam. schinduf. cimbrişor sălbatic. aero­ fagie. uscare. tămâiţă. dureri generale musculare (aşa-numita senzaţie de „curbatură". ţimbrisoare. cimbrişor de câmp. Nume latin: Thymus serpyllum. tot timpul anului pe piaţă. Numiri populare: bălsămă. sărpun. iarba cucului. Indicaţii majore: bronşite. Mod de preparare: se pun patru linguri de plante la un litru de apă. astm. şerpunel. serpunel. se fierb un minut. simbru. Prin acţiu­ nea lui antispasmodică este un excelent remediu şi în cazurile de astm nevrotic. angină. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). lămâiţă. se lasă să infuzeze zece minute. De asemenea. cimbru târlit. oboseală. cimbrul ciobanuluicimbru păsăresc. oboseală. are o mare influenţă în stările de angoasă. tuse. în stare verde şi uscată. sumuduc. 3 Caracteristici terapeutice Este o specie de cimbru sălbatic deosebit de eficientă în ceea ce priveşte tratarea tuturor afecţiunilor datorate frigului: bronşită. constipaţie. guturai.

în strat subţire. CIMBRU Familia: Lamiacee (Labiate). lămâioară. îi stimulează funcţiile. iarba cucului.strecoară şi se bea toată cantitatea de-a lungul unei zile. uscare. cimbru adevărat. iarbă de lămâioară. Se păstrează în pungi de hârtie. de revigoram. păstrare Părţile aeriene se recoltează din luna mai până în septembrie. Recoltare. cimbru bun. încât poate vindeca şi paraliziile 1 263 . Numiri populare: cimbrişor. bronşită. constipaţie (prin atonie intestinală). Se usucă la umbră. numai în zilele însorite şi numai între orele 11-13. înviorează organismul. > > Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). Uscarea artificială la 35°C. cimbrişor grecesc. colită. lămâiţă. între mese si la distantă de ele. reumatism. stress. cimbrul este atât de tonic. având efect crescut. dinamizează aparatul digestiv. oboseală nervoasă. Un panaceu ? Dacă ar fi să dăm crezare înaintaşilor noştri. de puternic. Caracteristici terapeutice Este una dintre plantele medicinale ale cărei efecte sunt cu­ noscute de mii de ani. angoasă. în locuri bine aerisite. când princi­ piile active din plantă şi uleiurile oleo-eterice sunt în plină efer­ vescenţă. Nume latin-* Thymus vulgaris. mai cu seamă celor afirmate de Sfânta stareţă Hildegarde şi Sfântul Albert cel Mare. cimbru de cultură. plămânii şi ameliorează funcţionarea rinichilor. Indicaţii: oboseală. cimbru mirositor.

ci să reţinem faptul că cimbrul este una dintre cele mai eficiente plante împotriva oboselii. aşa că se va căuta ca plantele să fie cât mai tinere. colite. 264 . CIMBRU DE GRĂDINĂ Familia: Lamiacee (Labiate). deci înainte de luna mai. patru linguri de frunze. doar un minut. într-un litru de apă.Să nu ne hrănim doar cu vise. mult după mese. apoi ceaiul se lasă să tragă timp de zece minute. la umbră. menstre dureroase. bronşită. Recoltare. Mod de preparare: se lasă să fiarbă. ori la 33°-35°C. bronşită. uscare. nelignifiate. astm. nervozitate. Indicaţii: oboseală. Nume latin: Satureja hortensis (Satureja montana). Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. tuse. păstrare Părţile aeriene ale plantei (frunzele) se culeg înainte de înflo­ rire. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. constipaţie. Deoarece sunt foarte mici. Indicaţii minore: aerofagie. constipaţie (prin iritarea colonului). digestie lentă (le­ neşă). colită. în încăperi bine aerisite şi se păstrează în pungi de hârtie. cistită. Indicaţii majore: oboseală. de-a lungul unei zile. răceli. se strecoară şi se bea toată cantitatea. angoasă. celulită. Se usucă la soare. inapetenţă (lipsa poftei de mâncare). inerent se vor rupe şi cu porţiuni din rămurele. impotenţă.

cimbrul de grădină este un an­ tibiotic natural extraordinar: poate distruge stafilococ^. în afară de acţiunea sa tonică.. mult după ce aţi mâncat (şi cu mult timp înainte de a mânca din nou). cimbru bun. oral sau în scris. faceţi o cură scurtă de cimbru de grădină şi veţi fi în stare nu numai s-o suportaţi dar şi să scăpaţi de ea. 265 .. se lasă la infuzat zece mi­ nute . nervozitate. Candida albicans. acizii ursolic şi oleanolic. aerofagie. „ca nou-născuţi“. Dacă v-a „cotropit** o gripă. Caracteristici terapeutice Toate cele afirmate. vita­ minele Bi şi Ci. sunt categorice în ceea ce priveşte calităţile plantei: este un stimulent pentru întreg organismul! Practica de zi cu zi a fitoterapeuţilor contemporani confirmă cele de mai sus prin însăşi rezultatele obţinute: pacienţii trataţi cu cimbru sunt. Mod de preparare: se fierb. rezine. lămâiţă. viermi intestinali. substanţe extractive neazotate. febră. digestie lentă. zahăr. streptococii. lămâioară. timp de un minut. de străbunii noştri. se bea toată cantitatea de-a lungul unei zile.Numiri populare: cimbru adevărat. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. de pildă. uleiuri eterice. gastralgii (dureri de stomac). se strecoară. impotenţă. celuloză. mucilagii. Indicaţii majore: bronşilă. patru linguri pline de plante într-un litru de apă. Indicaţii minore: diaree cronică. ca „renăscuţi**! Studiile de specialitate au demonstrat şi explicat această eficienţă prin compoziţia chimică a plantei: substanţe azotoase. cimbru miro­ sitor. sporii de ciuperci cum este. tanin. căderea părului.

mocni. ciureş. până în zorii secolului 20. dar şi în vindecarea constipaţiei. în poduri sau camere bine aerisite. mălin păsăresc. ori Ia 35°C. la fel de eficace în tratarea diabetului. cu frunze. gastroenteritelor. a atoniei hepatice. si oarecum laxative. cerăş păsăresc. se pun apoi în pungi de hârtie. mălin. Caracteristici terapeutice Este vorbă de cozile de cireşe.Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. planta era considerată un panaceu universal. digestie lentă. CIREŞ 9 Familia: RosaceaeNume latin • • Cerasus avium. cireş sălbatic. destinate să vă scape de acele toxine ce tind să se acumuleze în organism ca răspuns la vicisitudinile vieţii moderne. diaree. 9 7 » > 266 . vascuşoară.. uscare. dar noi nu considerăm că în toate tratamentele de drenaj. aerofagie. de-a lungul secolelor. celulită. bronşitei şi diareelor! Nu este imposibil — nu iese fum fără foc! — . Recoltare. calculilor renali. viermi intestinali. şi apoi. cozile de cireşe se situea­ ză pe primul loc. vişin. Numiri populare. se usucă la umbră. cireş păsăresc. fructe deosebit de răcoritoare.cerăş pădureţ. ce nu au decât o uşoară acţiune diuretică. cireşe. păstrare Se culeg rămurele nelignifiate. în antichitate. oboseală. tinere. bronşită. verzi. Indicaţii-* impotenţă. astm.

Indicaţii: celulită. degeaba vă mai chinuiţi. Indicaţii majore: celulită. edem. edeme. nu veţi obţine nici o ameliorare! * 7 » » Sub formă de ceai Partea utilizată: cozile. calculi renali. sau Ia 50°C si se întorc zilnic. lăsaţi totul să infuzeze zece minute. Numiri populare: agriş negru. strugurei negri. coacăză neagră. smordină neagră. retenţie urinară. dar mult după ce aţi mâncat. febră. Recoltare. Dar. atenţie: dacă nu beţi un litru şi jumătate de ceai zilnic. Indicaţii minore: constipaţie.Şi de câte ori „nu vă simţiţi în apele dumneavoastră". patru linguri de cozi de cireşe într-un litru de apă. obezitate. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: cozile de cireşe. uscare. pomişoară nea­ gră. febră. între mese. reumatism. un minut. faceţi o cură de capsule cu pulbere din cozi de cireşe. artrită. struguri negri. nefrită. * COACĂZ NEGRU Familia: Grosulariacee. smordin. în strat subţire. strecuraţi ceaiul şi beli toată cantitatea de-a lungul unei zile. cistită. păstrare Se aleg cozile de fructe şi se usucă la soare. retenţie urinară. Nume latin: Ribes nigrurn. Mod de preparare: fierbeţi. cistită. 267 .

Mod de preparare: se pun patru linguri la un litru de apă. varice. Se usucă la umbră. astm. artrită. 268 . arterioscleroză. la mult timp după ce aţi mâncat Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. în strat subţire. hipertensiune. în luna iulie. Indicaţii minore: diaree. atât ca remediu antireumatismal. ori la 40°-50°C şi se păstrează în saci de pânză. cât şi ca reglator al tulburărilor circulatorii manifestate la menopauză. menopauză. Fructele se recol­ tează numai când sunt bine coapte. gută. oboseală generală. la loc uscat. oboseală de origine nervoasă. migrene. celulită. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai de-a lungul unei zile. uscare. cistită. Indicaţii majore: reumatism. el constituie un minunat mij­ loc de eliminare a toxinelor pentru toţi cei ce suferă de dureri articulare şi de o tendinţă de îngrăşare tenace. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. se usucă la 40°-50°C şi se păstrează în saci de hârtie.Caracteristici terapeutice Coacăzul este una dintre cele mai utilizate plante de către fitoterapia modernă. edeme. intoxicaţii. Indicaţii: reumatism. Recoltare. suferinţe hepatice. Asociat cu frasinul şi creţuşca. acid uric. între mese. mi­ grene. se fierb un minut şi se lasă să tragă încă zece. păstrare Frunzele se culeg concomitent sau imediat după recoltarea fructelor.

în locuri umede. curăţă rinichii. creşte în Europa. cosmopolită. Asia şi America de Nord. spasmofilie. 269 . oboseală. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). mânzoaică. reumatism. spasmofilie. diabet. Indicaţii majore: reumatism. decalcifiere. pierdere de memorie.a. Are o compoziţie chimică de excepţie. Permite eliminarea toxinelor. nervozitate. coada mânzului. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). brădişor. codate. retenţie de apă. Indicaţii: oboseală asociată cu şoc emoţional. siruşliţă. Numiri populare: barba sasului. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai. edeme. peria ursului. bota cucului. artroză. negi. opintici. coada şopârlă. barba ursului. Mod de preparare: se opăresc patru linguri de plante într-un litru de apă clocotită. ulcer stomacal. face plinul la sărurile minerale ş. nodăţică. bota calului. între mese. coada iepei. Indicaţii minore: celulită. conţinând mult siliciu. Caracteristici terapeutice Planta. fiind răspândită de la câmpie până în re­ giunea montană. coadă goală. hemoragii. demi­ neralizare. părul porcului. am putea spune. săruri de potasiu etc. amenoree.COADA CALULUI Familia: Ecvisetacee. se lasă să infuzeze zece minute. iarbă de cositor. este cel mai bun fixator al calciului. constipaţie asociată cu spasmofilie. Nume latin: Equisetum arvense. alcaloizi. vitamină C.

ulcer. concentrate în special în flori şi frunze. coada şoarecii. Caracteristici terapeutice Răspândită în Europa şi în Asia. supurate. se usucă la umbră. în iulie-septembrie. gastrite. purulente. Se păstrează în saci de hârtie sau de pânză. oboseală. meteorisme. uscare. brădăţel. prisnel. ţâţa forcotecii. a digestiei şi rezolvarea multor afecţiuni gastro-intestinale (colici. dureri menstruale. bronşite. enterite. dermatoze zemuinde. rinite. rotăţele albe. Numiri populare: alunele. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). viermi intestinali etc. crestăţea. coada harţului. o serie de acizi. Nume latin: Achillea millefolium. în tratamente externe. zaharuri. 270 . păstrare Se culeg tulpinile sterile. şi se întorc zilnic. în general. sorecie. cricalic. se uti­ lizează: în tratamente interne. Datorită prin­ cipiilor active deosebit de puternice şi variate ca acţiune. balonări. constipaţie. ciureşică. dischinezie biliară. iarba şoarecelui. ulcerate.). bronşite.Recoltare. mai puţin în rădăcină şi tulpină. în afecţiuni vasculare. Indicaţii majore: menopauză. iarbă strănutătoare. ori la 40°C. hemoragii. oligoelemente. în caz de astm. iarba oilor. pentru uşurarea. poală albă (leucoree). după ce s-a ridicat roua. COADA ŞORICELULUI Familia: Asteracee (Compozite). se taie la 5-6 cm de la sol. în locuri aerisite. pe o vreme fru­ moasă. planta conţine ulei eteric. Indicaţii minore: gastralgii. nervozitate. sorocină.

Florile să fie albe. pajişti umede cu vegetaţie înaltă. marginea râurilor. pepenică. când substanţele volatile şi principiile active sunt prezente în cea mai mare cantitate în frunze şi flori. răcuşor. taulă. frtfnzele şi florile se culeg în zilele însorite. Caracteristici terapeutice în toate schemele de tratament pentru combaterea reumatis­ mului şi celulitei trebuie să existe şi creţuşca! Dacă planta nu face parte dintre ceaiurile recomandate. Se lasă ceaiul să tragă zece minute. taninuri. Planta este răspândită în Europa şi Asia. luaţi zilnic patru-şase capsule de creţuşcă. caprifoaie. într-un litru de apă. CREŢUŞCĂ * * Familia: Rosacee. teişor. bine mărunţite. substanţe minerale. uscare. buiurenişuri. în frunze şi în flori există ulei volatil. nu brunificate. mai ales în zona forestieră a fa­ gului. barba caprei. se strecoară şi se bea toată cantitatea de-a lungul unei zile. la loc uscat. muit după ce aţi mâncat. în strat subţire. Are efecte deosebite asupra rcumatismu- . ori la 33°-35°C. Sc păstrează în pungi de hârtie sau în saci de pânză. Se usucă la umbră. sâmânică. păstrare 'Tulpina. între orele 12-14. nu este utilizată. timp de un minut. fiind întâlnită prin zăvoaie. Numiri populare: aglică.Mod de preparare: se fierb patru linguri de plante. borş. între mese. Nume latin: Filipendula ulmaria. Recoltare. izosalcină etc. Sub formă de pulbere (capsule) Fiind mai puţin activă decât în infuzii. albe-roze.

erupţiilor şi accelerează vindecarea răni lor. 272 . Indicaţii minore: bronşită. disfuncţii hepatice. febră. vezică biliară leneşă. uscare. păstrare Florile şi rămurelclc cu frunze se culeg în iunie-august. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai de-a lungul unei zile. alături de creţuşcă. oboseală. sau la temperaturi de pesle 35°C. de câte trei săptămâni. ascitei.. mai utilizaţi şi alte plante detoxifiante. se usucă la soare. Panea utilizată: florile. Şi este foarte bine dacă. se Iasă să infuzeze zece minute. în caz că sunteti un reumatic.se opăresc patru linguri într-un litru de apă clocotită. Indicaţii minore-. mult după ce aţi mâncat.. între mese. nevralgii. Mod de preparare. artrită. nevralgiilor. 7 » n 9 Sub formă de ceai A. B. Indicaţii majore: diaree. edeme. Indicaţii majore . se lasă să infuzeze altele zece şi se strecoară. enterită. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă. Recoltare. reumatism. febră. dureri musculare. Indicaţii: reumatism. menopauză. ede­ me. Mod de preparare: într-un litru de apă se pun patru linguri de plante bine mărunţite. artrită.lui. totul se fierbe un minut. să faceţi două cure profilactice anual. de preferinţă primăvara şi toamna. retenţie de apă.celulită.gută. hipertensiune. dermatoze. între mese. nervozitate. ceaiul se bea tot într-o zi. intoxicaţii. celulită. în strat subţire.Vă sfătuim ca. Partea utilizată :planta întreagă.

chiar în caz de hemoroizi. Indicaţii: constipaţie. proasta funcţionare a splinei. varice. efectul plantei fiind mai activSub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: scoarţa (coaja). Există texte ce datează din 1305. cruşinul nu este periculos. cu cazmaua. pentru sau asupra peretelui intes­ tinal. se taie în bucăţele mici. pasachină. de sarcină sau de colite. Totul se păstrează în pungi de hârtie impermeabilă. semnalat în ele sub numele de avemus. 9 Caracteristici terapeutice Contrar celor afirmate despre el. se usucă în poduri. 18 273 . Numiri populare: crasici. scoarţa de cruşin nu perturbă echilibrul biologic al organismului. afecţiuni hepatice. lemn câinesc. pulberea este mai bine absorbită. sălbis. deoarece se prelungeşte în timp şi nu creează obişnuinţă. Mai mult. viermi intestinali. hemoroizi. se spală la apă curentă. care ridică în slăvi „meritele" cruşinului.Rădăcina se scoate în septembrie-octombrie. efectul lui este în mod deosebit benefic. ori nu are o acţiune agresivă. Spre deosebire de alte laxative. CRUŞIN Familia: Ramnacee. cruşei. Ce laxativ modem se poate lăuda că era utilizat cu atâtea sute de ani în urmă ? Fie că e vorba de ceaiuri sau capsule. Nume latin: Frangula alnus (Rfiamnus frangula). le­ nevire a vezicii biliare.

când încep să apară frunzele. unde mai e denumită rădăcina taigalei Caracteristici terapeutice Originară din China şi Manciuria. ori prin şoc termic.Recoltare. Se consideră că proprietăţile sale ca tonic general sunt mult superioare celor ale ginsengului. Dacă e utilizat şocul termic. cumarină. mai ales în pădurile de brad şi cedru montane. poate fi folosită de-abia după un an. şi persistă integral şi când rădăcină va fi uscată. umbros. de până la 800 m înălţime. lignină. Conţine eleuterosid — o glicozidă de acid oleic — . la 100°C. este o plantă medicinală. nouă. Nume latin: Eleutherococcus senticosus. proteine şi coloranţi. Uscarea se face în loc caid. păstrare Se recoltează scoarţa după planta de doi-patru ani. fiind utilizată doar în fitoterapia de specialitate. obţinându-se fragmente inelare. foarte puţin cunoscută. înmulţi şi întări forţele 274 . prin lunile martie-aprilie. aerisit. Altfel produce colici. Ea trebuie să fie netedă. Principiile active sunt depozitate în rădăcină. el are posibilitatea de-a mări. Pulberea se obţine prin măcinarea fină a scoarţei. pectină. Dacă e uscată la umbră. uscare. sau la 40°C. ori e uscată la 40°C. ELEUTEROCOCUS Familia: Araliacee. Ex­ tractul din rădăcină de eleuterococus are o capacitate uluitoare de-a stimula. pretându-se mai bine plantele uscate artificial. trăieşte şi în Siberia şi Coreea. atunci se poate folosi imediat. creşte şi favoriza randamentul fizic şi psihic al or­ ganismului . Se detaşează ramurile şi se fac inelări de 25-30 cm. asemănătoare întrucâtva ginsengului. fără crăpături. Numiri populare: nu are.

cel mult în al doilea an de viaţă. Nu se prepară ceaiuri. 275 .organismului. De ase­ menea are şi proprietăţi hipoglicemiante. lasă să se vadă un inel subţire şi o măduvă brun-gălbuie-deschis sau brun-cenuşie-deschis. Nu are nici o contraindicaţie. arborele de cauciuc albastru. Indicaţii: oboseală. bronşitelor şi a tusei rebele. stabiliza. 5 9 1 Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcina. când are circa 1 cm grosime. EUCALIPT Familia: Mirtacee. pierdere de memorie. impulsiona întregul me­ canism al imunitătii naturale. Asocierea lui cu isopul şi cimbrişorul este binefăcătoare în terapia răcelilor. Recoltare. având acţiune deopotrivă şi asupra mucoaselor căilor respiratorii şi acelor urinare. nici o reacţie adversă. Caracteristici terapeutice Frunzele de eucalipt conţin o cantitate mare de ulei esenţial ce are o mare putere bactericidă. păstrare Rădăcina se scoate tânără. în fine. Nume latin: Eucafyptus globulos. Imediat după culegere trebuie preparat cxtractul. Numiri populare: arborele febrei. dc-a-i consolida. e brună-brună-gălbuie la exterior iar în interior. uscare. impotenţă. Doar hiperten­ sivii nu trebuie să utilizeze extractul. pe secţiune. eucaliptul e un remediu împotriva astmului. stress. nervo­ zitate. nici un efect toxic sau nedorit.

Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. de-a lungul unei zile. finchil. reumatism. baden. mălură. hipertensiune.Apiacee (Umbelifere). se mărunţesc şi se păstrează în cutii ermetic închise Sau. Se usucă. migrenă. FENICUL Familia. fenhiel. marariu de casă. păstrare Se culeg frunzele groase. dulce. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. viermi intestinali. tari. astm. se strecoară şi se bea tot ceaiul. molotră. diabet. oboseală. reumatism. hanus. anason dulce. Numiri populare: anason. secărea. hanos. se lasă să stea încă zece minute ca să infuzeze.bronşită. chimion. din frunzele verzi se obţin tincturi. accu perite cu cât mai multe proeminenţe glandulare. pline cu uleiul etenc Ele sunt situate parte în grosimea frunzei. Indicaţii. Nume latin: Foemculum vulgare. verzi sau verzi-albăstrui. gută. Indicaţii majore: bronşită. tuse. toaie. Mod de preparare: se pun patru linguri pline cu frunze mărunţite într-un litru de apă. diabet. viermi intestinali. migrenă. basamac. amin. chi­ mir. creme uleiuri şi alte preparate farmaceutice. cistită. Recoltare. se fierb un minut. între mese şi la distanţă de ele. Indicaţii minore: tuse. uscare. astm. 276 . parte în nervura principală. febră.

constipaţie. de hârtie sau carton. celulită. FRAG Familia: Rosacee. bronşită. migrenă. depresie. Indicaţii minore: gastralgie (dureri de stomac). poate înlocui cu succes orice altă plantă exotică la modă. astm. Recoltare. amenoree. de-a lungul unei zile. oboseală. se strecoară şi se bea toată infuzia. aerofagie. într-un litru de apă clocotită. viermi intestinali. între mese. patru linguri pline cu seminţe. când orice alt remediu a dat greş. digestie lentă.Caracteristici terapeutice Considerat ca un fortifiant ideal încă de pe vremea Greciei antice. Indicaţii: oboseală. fiind un stimulent foarte puternic pentru organism. celulită. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: seminţele. timp de zece minute. menstre reduse cantitativ. digestie lentă. Sub formă de ceai Partea utilizată: seminţele. Nume latin: Fragaria veşca. Mod de preparare: se lasă la infuzat. păstrare Se culeg seminţele bine coapte (uscate) şi se păstrează în pungi sau cutii. Mai poate fi asociat cu capsule de prune (pulbere) ca laxativ. 277 . Indicaţii majore: aerofagie.

astm. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. 278 . Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. Indicaţii: reumatism. până în secolul 16 nu s-a ştiut nimic despre calităţile lui ca plantă medicinală. Mod de preparare: se dă într-un clocot (un minut) un litru de apă cu patru linguri de frunze mărunţite. astm. buruiană de fragi. în vederea curăţării organismului de toate „miasmele" vieţii moderne. dermatoze. Indicaţii minore: diaree. gută. Primele indicii privind folosirea rădăci­ nii şi frunzelor de frag ca remedii fîtoterapeutice sunt semnalate de medicul şi naturalistul italian Matthiola: „vindecă ulcerele. de-a lungul unei zile întregi. colită. la distanţă de mesele principale. leucoree (poală albă). consti­ paţie. vărăgufe* Caracteristici terapeutice Deşi se pare că era utilizat din timpuri imemoriale. se strecoară şi se bea tot ceaiul.Numiri populare: afrange. perniţă. a cărui acţiune este benefică. celulită. chiar de nelipsit. s-a verificat faptul că fragul este un excelent de­ purativ. poală albă (leucoree). frăguţă sălbatică. căpşuni. se lasă să tragă zece minute. constipaţie şi diaree (prin dezintoxicarea tubului digestiv). opreşte dizenteria şi scurgerile uterine. gută. ajută splina!“ în prezent. oboseală. favorizează urinarea. franză. Indicaţii majore: reumatism. cistită. aşa cum o atestă seminţele de frag găsite în vestigii arheologice de oraşae lacustre.

Este una dintre cele mai remarcabile plante depurative.Recoltare. Mod de preparare: la un litru de apă se pun patru linguri de frunze. intoxicaţie. frasinul sacru al înţelepciunii pe care a sorbit-o zeul suprem Odhinn în nouă nopţi. uscare. frasen. crampe musculare. celulită. arborele cosmic sapienţial. derma­ toze. se usucă la umbră în strat subţire. se lasă la infuzat încă zece. hiper­ tensiune. constipaţie. iesic. suferinţe hepatice. Indicaţii majore: reumatism. iasig. frapsin. el a reprezentat. păstrare Frunzele se culeg din luna iunie până la sfârşitul lui septem­ brie. ori la 40°-50°C. Numiri populare: fracşăn. Nume latin: Fraxinus excelsior. când trebuie să vă purificaţi rinichii şi sângele. Caracteristici terapeutice Deosebit de apreciat de popoarele nordice. se strecoară şi se bea toată cantitatea pe parcursul zilei. 279 . Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. se fierbe totul un minut. şi se păstrează în saci de pânză. FRASIN Familia: Oleacee. Indicaţii minore: arterioscleroză. Arborele îşi pune în valoare maximă principiile active toamna. Sub Formă de ceai Partea utilizată: frunzele. între mese. febră. în mitologia scandinavă.

impetigo. oboseală. hi­ pertensiune. bine aerisite. bronşită. fierea pământului. E bine să fie pusă în toate amestecurile de ceaiuri recomandate în trata­ mentul ficatului. iarbă de curcă. eczemă. » 9 Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). uscare. obezităţii. Indicaţii majore: intoxicaţie. arteriosclerozei. fumatul pământului. mâncărime (prurit). guşa porumbelului. săftărea.Indicaţii: reumatism. eczemă. diabet. Caracteristici terapeutice Orice cură depurativa trebuie să conţină şi fumăriţă. Recoltare. celulită. una din­ tre cele mai bune plante pentru drenarea toxinelor. dermatoze. se usucă la umbră. derma­ toze. 7 somnifer si vă va face să slăbiţi. în poduri. efectul va fi tonic. dermatozelor. şoproane. ori la 40°-50°C şi se păstrează în saci de pânză sau de hârtie. Numiri populare: corcodan. intoxicaţii. Nume latin: Fumaria offkinalis. arterioscle­ roză. reumatismu­ lui. Utilizarea prelungită a plantei va avea însă un efect calmant. oboselii. FUMĂRIŢĂ Familia: Papaveracee. iarba fumului. gută. păstrare Frunzele se culeg în mai-iulie prin strujirea foliolelor de pe peţiolul (codiţa) principal. 280 . constipaţie. Este necesară însă şi o precizare: în primele 15 zile de cură.

fie­ rea pământului. cahincea. . între mese şi la distanţă de ele. ianţură. intoxicaţie. se usucă la umbră în strat subţire sau la 40°-50°C şi se păstrează în pungi de hârtie. suferinţe hepatice. stegeră. ţintură. Mod de preparare: se lasă să fiarbă doar un minut. tulpini. obezitate. se strecoară cea­ iul şi se bea toată cantitatea. prin creşterea numărului de globule albe (leucocite) din sânge. Indicaţii: oboseală. flori) se culeg în lunile mai-septembrie. GENŢIANĂ Familia: Genţianacee. păstrare Părţile aeriene ale plantei (frunze. microbi. uscare. hinţură. Numiri populare: obrântească. viermi intestinali. Nume latin: Gentiana Iuţea. Recoltare.Indicaţii minore: suferinţe hepatice. viermi intestinali. se mai aşteaptă zece minute pentru ca infuzia să tragă. de-a lungul unei zile. engere. patru linguri pline cu plante bine mărunţite. ghimbere de munte. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). hipertensiune. arterioscle­ roză. reumatism. ăunţură. Caracteristici terapeutice Planta are proprietatea de a întări capacitatea de apărare a organismului faţă de tot felul de infecţii. ghinţură galbenă. reumatism. strigoaie. arterioscleroză. migrene. într-un litru de apă. 281 . ochincea.

se lasă să dea în clocot trei minute şi apoi să infuzeze încă zece minute (se trage vasul de pe foc!). Indicaţii majore: oboseală. viermi intestinali. uscare. se usucă la soare sau la 45°-60°C şi se păstrează în pungi de hârtie. Rădăcinile se scot cu sapa sau cu plugul. Sub formă de ceai Partea utilizată: rădăcina. intoxicaţii. dacă este administrată după masă. gută. spasmofilie.Luată înainte de masă.). se taie în bucăţele de 10-15 cm. Recoltare.. Indicaţii: oboseală. între mese şi la o distanţă apre­ ciabilă de ele. inapetenţă (lipsă de poftă de mâncare). se spală în jet de apă. febră. convalescenţi. Indicaţii minore: suferinţe hepatice. scăderea numărului de globule albe (leucopenie). 282 . aerofagie. tuse cronică. la noi în ţară nu va fi culeasă din flora spontană (în stare sălbatică).. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcina. reumatism. păstrare Având în vedere că este plantă ocrotită prin lege ca monu­ ment al naturii. fa­ vorizează digestia şi reduce aerofagia. bătrâni. Mod de preparare: se pun patru linguri pline de rădăcini mărunţite într-un litru de apă. stimulează pofta de mâncare (la copii. digestie lentă. ci numai din culturi. anemie. Se strecoară şi se bea toată cantitatea de mai sus (dar nu mai mult!) de-a lungul întregii zile. insomnie.

Nu se poate cultiva la noi în ţară — dar fiind şi strict medicinală. curpăn.GHEARA DIAVOLULUI Familia: Asteracee (Compozite). 283 . în caz că aveţi un intestin sensibil. unde e prezentă în păşuni şi fâneţe. Acţionează asupra tu­ turor articulaţiilor. gheara diavolului poate genera colite şi diaree. Numiri populare: nu are. e specie exotică. tofolean. gută. deblocându-le. dermatoze. mei. himei. hamei sălbatic. considerată ca buruiană târâtoare deosebit de dăunătoa­ re — are spini ca nişte gheare care. aveţi grijă. dacă le intră oilor în partea moale a copitelor. Numiri populare: antei. o buruiană. ec­ zemă. mălugă. încât nu mai pot merge şi mor de sete — . Nume latin: Humutus lupulus. vână de hamei. mulugă. peste pădure. „spălându-le“ de reziduuri. Bineînţeles. „curăţându-le de rugină". cumulău. este utilizată de farmacia naturistă ca un excelent remediu împotriva reumatismului. Indicaţii: artrită. o vom găsi numai sub formă de pulbere. Nume latin: Harpagophytum procumbens. având doar utilizare fitoterapeutică. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcina. constipaţie. psoriazis. măiugă. HAMEI Familia: Canabacee. intoxicaţii. le răneşte atât de rău. dar mai ales asupra celor de la nivelul coloanei vertebrale. nu s-a pus această problemă. Caracteristici terapeutice Originară din Africa de Sud. viţă de hamei.

Caracteristici terapeutice Mult timp colectat doar din flora spontană. tran­ dafir de China. tanin. grăsimi. trandafir japonez. glucide etc. substanţe estrogene. sau la 40°-50°C. fie de la cele cultivate. gută. uscare. Pulberea nu are acţiune puternică. linişteşte stările de excitaţie sexuală. nervozitate. este calmant. de-a lungul unei zile întregi. săruri minerale. aerofagie. Mod de preparare: se opăresc patru Unguri pline de conuleţe cu un litru de apă clocotită. într-un singur strat. adenită. vitamina C. HIBISCUS Familia: Malvacee. aminoacizi. inapetenţă (lipsa pof­ tei de mâncare). păstrare Fie că se culeg de la plantele sălbatice. Sub­ stanţele respective îi conferă proprietăţi deosebite: revigorează organismul. Sub formă de ceai Partea utilizată: conurile femele (nepolenizate. se lasă să stea zece minute. acizi. palpitaţii cardiace. 284 . conurile femele se recoltează în lunile august-septembrie. alcooli. între mese. substanţe de natură flavomcă. nalbă de Sabdariff. Numiri populare: nalbă de Sudan. se strecoară şi se bea tot ceaiul. Indicaţii minore: gastralgii (dureri de stomac). Trebuie să aibă culoarea verde. insomnie. Are un conţinut chimic deosebit de bogat şi variat: ulei eteric. răşini. începe să fie cultivat doar din secolul 7. clorofilă. Recoltare. caroten. după ora 10. Se usucă la umbră. curăţă sângele. su­ ferinţe hepatice. nefecundate). Se păstrează în baloţi presaţi. Nume latin: Hibiscus sabdariffa. pe vre­ me frumoasă. Indicaţii majore: oboseală.

antociani. vitamina C. Indicaţii majore: oboseală.Caracteristici terapeutice Originar din Angola.50°C. uscare. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline cu flori cu un litru de apă clocotită. IARBĂ DE MARE Familia: Fucacee. Planta se recomandă în special sportivilor şi bărbaţilor. se usucă la umbră. Sub formă de ceai Partea utilizată: florile. vareh. se lasă zece minute la infuzat. di­ gestie lentă. intoxicaţii. flavonoide. se stre­ coară şi se bea câte o cană de ceai înainte de flecare masă prin­ cipală. dermatoze. se întorc periodic straturile de flori şi se păstrează în pungi de hârtie. după eforturi mari însoţite de supraîncălzirea cor­ pului. Numiri populare: algă băşicată. Recoltare. celulită. Nume latin: Fucus vesiculosus. fiicus. 285 . în locuri foarte bine aerisite. > Indicaţii minore: inapetenţă (lipsa poftei de mâncare). Se utilizează mai ales ceaiul. păstrare Se recoltează caliciul cu flori cu tot (caliciul e partea verde. algă porcească. se cultivă în prezent în toate ţările tro­ picale şi creşte sălbatic în savane. în care sunt prinse petalele oricărei flori) în lunile iunie-iulie. mică. Principiile active sunt concen­ trate în caliciul dublu al florii şi conţin acizi vegetali. sau la 40°.

în oceanele liniştite. De aceea este de neînlocuit în curele de slăbire. care mai întotdeauna sunt eliminate în cantitate mare în timpul regimurilor de slăbire. biologic şi psihic. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: toată alga. celulită. altfel alga poate fi utilizată de absolut orice persoană. anemie. oboseală. patru linguri pline de alge bine uscate şi mărunţite. Fiind de mal şi de suprafaţă. oboseală. astm. celulită. Sub formă de ceai Partea utilizată: alga în întregime. Indicaţii: obezitate. apoi se trage vasul de pe foc şi se lasă încă vreo zece minute. în general. Conţinutul ei foarte bogat în oligoelemente vă scapă de coşmarul pierderii calciului şi magneziului. uscare. Mod de preparare: se lasă să fiarbă doar un minut. Indicaţii minore: gută.Caracteristici terapeutice Singurele contraindicaţii sunt hipertiroidismul şi alergia la iod. Recoltare. adenită. Re­ echilibrează organismul. într-un litru de apă. în profunzime. dermatoze. reumatism. se strecoară şi se bea toată cantitatea pe parcursul unei zile. Dina­ mizează tonusul general. este răspândită şi în Marea Baltică şi în mările nordice. Elimină din corp toxinele şi deşeurile. păstrare Deşi este întâlnită pe coastele Atlanticului şi. intoxicaţii. dermatoze. se culege uşor şi se usucă 286 . Indicaţii majore: obezitate. pentru că veţi putea pierde din kilograme fără să simţiţi nici cea mai mică urmă de oboseală. reumatism. între mese şi la o distanţă apreciabilă de ele.

Recoltare. sau în locuri special amenajate. Caracteristici terapeutice Este planta la care trebuie să apelăm în primul rând în ca­ zurile de infecţii urinare: cistite. Nume latin: CaUuna vulgaris. Ea creşte diureză şi favorizează elimi­ narea calculilor renali mici. uscare. Si acţiunea ei antireumatismală este unanim recunoscută. se usucă la umbră. febră. constipaţie. mărtăloagă. în strat subţire. celulită. troscoţel. intoxicaţii. tăulă. perna]. s » Sub formă de ceai Partea utilizată: mugurii florali. direct pe mal. ne­ vralgii. mai ales în prostatită (inflamaţii ale prostatei). reumatism. păstrare Mugurii florali se culeg unul câte unul. se strecoară şi se bea toată cantitatea de-a lungul întregii zile. IARBĂ NEAGRĂ Familia : Ericacee. între mese. edeme ale gleznelor.la soare. Numiri populare: coacăze. se lasă să infuzeze zece minute. Se pă­ strează balotată sau mărunţită. colibaciloză pielonefrite etc De multe ori este recomandată ca fiind superioară. Indicaţii minore: diaree nervoasă. în saci de hârtie impermeabilă. leucoree 'poală albă). în ceea ce priveşte eficienţa. de preferat în camere bine aerisite 287 . Mod de preparare: se opăresc patru linguri vârfuite de plante mărunţite cu un litru de apă clocotită. chiar şi ghimpelui. Indicaţii majore: cistită.

feniar. Sub formă de ceai Partea utilizată • •galbulele (boabele. în cea de-a treia -zi trei fructe si s tot aşa. până în cea de-a zecea zi . în a douăsprezecea zi. şinap. butimoacă. Caracteristici terapeutice Utilizat încă din antichitate. O reţetă cunoscută din bătrâni în Boemia utilizează galbulele (fructele). O altă cură de toamnă foarte simplă şi foarte benefică constă în „ronţăirea“. două-. în a doua zi. ialovăţ.ori în poduri acoperite cu tablă.Cupresacee. 288 . este un brevet de viaţă lungă. boabele de ienupăr. ienuper. bradul ciumei. ghimpăr. molete. deci nouă. helimoacă. o galbulă. s 7 crescând cu câte o galbulă. ceatină. şolovăţ. opt-. turtei. Nume latin : Juniperus communis. brazi pitici. jinept. în următorul ritm : în prima zi. a fructelor de ienupăr. în a treisprezecea. brădişor. Se păstrează în pungi de hârtie.-din a unsprezecea zi se începe scăderea numărului de gălbuie pe care le mâncaţi. inibahar. fructele). jneapăn. timp de 20 de zile. urmată o dată pe an. este un antiseptic depurativ care dă rezultate extraordinare. IENUPĂR Familia*. boabe de brad. înţelep­ ciunea populară afirmă că respectiva cură. Numiri populare: anaperi. ca reme­ diu împotriva reumatismului. eficienţa lor fiind verificată în toate cazurile: şase kilograme de fructe se fierb (se pune apă în vas cât să le acopere) până când rămân numai trei kilograme de soluţie. globurău. jip mic. şapte etc.

bucăţele de frunze etc. arterioscle­ roză. suferinţe hepatice. Indicaţii minore: celulită. se amestecă bine la două-trei zile. menstre dureroase. se strecoară şi se bea toată can­ titatea de ceai. intoxicare.). gastralgie (dureri de stomac). se dau un minut în clocot. o prelată. se trag de pe foc şi se lasă să infuzeze zece minute. oboseală. hipertensiune. viermi intestinali. fructele) sunt culese din octombrie până peste iarnă. Se păstrează în pungi de hârtie. Nume latin: Hyssopus ojficinalis. calculi renali (litiază renală. Caracteristici terapeutice Este. Sub ramuri se pune o hârtie mare. Mod de preparare: într-un litru de apă se fierb patru linguri pline cu fructe. prin scuturarea uşoară a ramurilor. o pânză. prin excelenţă. Indicaţii: oboseală.. dermatoze. pietre la rinichi). uscare. Şi are maximum de eficacitate dacă este asociat cu fenicul şi brustur. se împrăştie în strat de 10-20 cm. ISOP Familia: Lamiacee (Labiate). Recoltare. între mese. la 35°C. diabet. păstrare Galbulele (boabele. 289 . culecel bun. Numiri populare: cimbru cel bun. de-a lungul zilei. reumatism. cimbru de grădină. Se îndepărtează toate murdăriile (crenguţe. boabele). aerofagie.Indicaţii majore: intoxicaţie. Snb formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: fructele (galbulele. Se pot usca şi artificial. reumatism. remediul vegetal pentru bronşite şi astm cronic. obezitate.

Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). poală albă (leucoree). măr de ţitron. insomnie. oboseală nervoasă. sau împotriva scăderii tensiunii arteriale. insomnie. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: toată planta (fără rădăcină). Nume latin: Citrus limon. Pentru pulbere se macină fin produsul uscat şi se păstrează în borcane de porţelan. digestie lentă. sinuzită. Numiri populare: alămâi. Indicaţii majore: astm. pe vreme frumoasă. recomandat în caz de oboseală cu pierederea poftei de mâncare. lemonie. viermi intestinali. Indicaţii minore: enterită. nervozitate. Se usucă la umbră. 290 . bronşită. de-a lungul unei zile. de asemenea. în strat subţire. Mod de preparare: se opăresc patru linguri vârfuite cu plante mărunţite într-un litru de apă clocotită.Este. aerofagie. ori în pungi pergamentoase închise ermetic. cfutră. Se pun în pungi de hârtie sau săculeţe din pânză. Indicaţii: nervozitate. în încăperi aerisite sau la 30°-35°C. păstrare Părţile superioare cu inflorescenţe cu tot se recoltează când plantele au înflorit pe jumătate. bronşită. Recoltare. între orele 10 şi 17. între mese. se lasă să infuzeze zece minute. LĂMÂI Familia: Rutacee. astm. obo­ seală. reumatism. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai. uscare. reumatism. gastralgii (dureri de stomac).

Indicaţii majore: febră. se lasă să in'zeze zece minute şi ceaiul se bea călduţ (sau fierbinte. Este un revigoram infailibil. păstrare în ţara noastră greu de spus „recoltare"! Se cumpără unuldouă kilograme de lămâi. E. Mod de preparare: se pun patru linguri pline de coji mărunţite într-un litru de apă. se fac meldşori. oboseală. calciu. zaharuri.Caracteristici terapeutice Fructul. se înşiră pe aţă. celulită. bronşită. acid citric în suc (şi alţii în pulpa fructului şi în coajă). fosfor. potasiu. conţine proteine. fixează calciul în oase interve­ nind cu succes în vindecarea fracturilor. pentru că lămâile „golaşe" nu prea ţin la 291 . se fierb un minut. D. Având multe utilizări în stare proaspătă. aerofa­ gie. oligominerale. dureri în gât (angineV Indicaţii minore: reumatism. după caz). PP. fier în proporţii mari. între mese. uscare. varice. B2. săruri minerale de sodiu. cistită. se curăţă coaja. creste rezistenţa generală a organismului. Bi. arterioscleroză. o bacă. se usucă la umbră şi se păstrează în borcane. vitamină C foarte multă şi în cantităţi mai mici vitaminele A. Sub formă de ceai Partea utilizată: coaja. Recoltare. de-a lungul unei zile întregi. Dar e foarte costisitor. B3. având o coajă bogată în uleiuri aromatice. se pare că rezultate mai bune se obţin cu ajutorul ceaiurilor decât cu al pulberilor.

frigider. uscare. lăsându-le să stea să se pătrundă o noapte întreagă. oboseală nervoasă. ce sunt puse în mai toate ceaiurile pentru că au un gust foarte bun. Singură se pare că e mult mai eficientă sub formă de capsule. mai ales în dificultăţi de digestie şi aerofagie. iarbă acrişoară. nervozitate. dar nu cu tulpina păioasă 292 . Dar regulile sunt cam aceleaşi: se taie partea superioară a plantei în zilele însorite. Numiri populare: iarba lămâii. în miez de zi. cosmetic (rădăci­ na. este utilizată în dublu scop. care dă esenţa de Lemon-Grass pentru parfum) şi părţile aeriene ale plantei. Indicaţii: digestie lentă. păstrare Avem iar de-a face cu un caz mai special. în sensul că nu este în mod deosebit cultivată în culturile de plante medicinale din Europa şi în flora spontană (în stare sălbatică) nu există. migrenă. răcoritor. Nume latin: Cymbopogon citratus. nu uitaţi s-o puneţi în orice ceai veţi bea i 9 Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). aerofagie. Caracteristici terapeutice Graminee originară din Asia tropicală. sudaţie. lămâioară. iarbă de lămâi. Dar dacă vreţi să slăbiţi. tăiate felii şi acoperite cu miere. cultivată mai ales în India şi Indonezia. Aşa încât ar trebui şi ele mâncate. ţăpoşică acră. LĂMÂIŢĂ Familia: Poacee (Graminee). Recoltare.

traducerea fiind aceeaşi. Numiri populare: dulcişor. Teofrast îl recomandă contra bolilor de piept. Indicaţii majore: alergii. se pune în recipiente de porţelan ori în pungi pergamentoase închise ermetic. reglisă. se usucă in strat subţire. Originar de pe coasta Asiei Mici. Sub formă de ceai Partea utilizată: rădăcinile şi rizomul. Bolile digestive — gastrite. rădăcină dulce. iar în Evul Mediu era cunoscut sub numele de Liquirita. toate vitaminele din grupul B. colite. gastralgii (dureri de stomac). oligominerale. la umbră. LEMN DULCE Familia: Fabacee (Leguminoase). mulţi aminoacizi. Nume latin: Gfycyrrhiza glabra. grăsimi. Caracteristici terapeutice Puţin răspândit în flora spontană (în stare sălbatică). este cultivat în sudul ţării ca plantă medicinală. Italia. care înseamnă „lemn dulce1 1 . Se utilizează şi pulberea. bronşite. Pulberea. „lemn dulce". Franţa. iarbă dulce. cultivat şi în Siria. fiind folosit şi în medicina umană şi în cea veterinară. răspândit în sudul Europei. obţinută prin măcinarea plantei uscate. afecţiunile traheobronşice şi pietrele la ficat şi la rinichi pot fi vindecate cu ajutorul acestei plante. ulcere — . aerofagie. zaharuri de bază.ci când este verde. dar numai contra constipaţiei. Este foarte bine studiat din punct de vedere al compoziţiei chimice — multe flavonide. în încăperi aerisite sau la 40°C şi se păstrează în pungi de hârtie. Dioscoride i-a dat numele de Gfycyrrhiza. infuzia iiind cea mai indicată. Asia şi Africa de Nord. colite. 293 . este cunoscut încă din antichi­ tate ca Jeac“.

gingivite. levand. iar cele groase se despică. digestie lentă. se vântură bine cu furca pentru ca să nu mucegăiască şi se acoperă din nou. Se sapă şanţuri în jurul tufei. pe tot parcursul zilei. ca să fermenteze. spichinel. Recoltare. ca să nu se dizolve substanţele active. în straturi subţiri. en­ terită Mod de preparare: se pun patru linguri pline de rădăcini tăiate mărunt la un litru de apă. înainte de înflorire şi toamna. dotată. se scutură de pământ. grămada se dezveleşte. Se usucă la soare. La două-trei zile. Se păstrează în pungi de hâ. cu deose­ bite calităţi bactericide (omoară bacteriile). Caracteristici terapeutice Levănţica este un calmant perfect.Indicaţii minore: dureri în gât. ori la 35°-40°C. Nume latin: Lavandula angustifolia. pe rame. Numiri populare: aspic. păstrare Rădăcinile şi rizomul se recoltează primăvara. Prin fermentare se măreşte cantitatea de zaharuri şi se accentuează culoarea galbenă a rădăcinilor. Nu numai că des­ 294 . în plus. După cele 15 zile se taie şi rizomii şi rădăcinile în bucăţi de 10-15 cm. după căderea frunzelor. livant. se strecoară şi se bea tot ceaiul. se fierb un minut şi se lasă să tragă încă zece. uscare. Se lasă aşa în jur de două săptămâni. LEVĂNŢICĂ Familia : Lamiacee (Labiate). se spală repede într-un jet de apă. se pun la zvântat şi-apoi se aşază în grămezi ce se acoperă cu paie.tie. Scoase. între mese. numai de la plantele în vârstă de la trei ani în sus. coceni ori stuf.

bronşită. dă o senzaţie de relaxare profundă. de minte clară. pe parcursul întregii zile. dar şi dezinfectează organismul. Indicaţii: insomnie.tinde. carac­ teristice vieţii de zi cu zi. reumatism. celulită. ori la 30°C Se păstrează în săculeţi de pânză. stress. limpede. de linişte interioară. inflorescenţele — toată partea tulpinii acoperită de flori). Pulberea obţinută prin 295 . insomnie. ceea ce vă va ajuta să treceţi mai uşor prin inevitabile şi multiple situaţii de stress. esenţă) şi. Se transportă imediat la punctele de extragere a uleiului sau se pun la uscat. mi­ grene. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de flori cu un litru de apă clocotită. de principii active. angoasă. în strat subţire. linişteşte starea de spirit. păstrare Inflorescenţele se strâng în prima jumătate a zilei. cistită. nervozitate. respectiv. deoarece vă tonifică ajutându-vă să scăpaţi neatinşi de gripele şi bronşitele anotim­ pului rece. Indicaţii majore: nervozitate. febră. se pun afânat. leucoree (poală albă). colită. tuse. mi­ grenă. Paralel. celulită. Indicaţii minore: astm. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată : florile (inflorescenţele). uscare. Este recomandată mai cu seamă iarna. Sub formă de ceai Partea utilizată: florile (mai exact. când conţin cea mai mare cantitate de ulei volatil (ulei esenţial. se stre­ coară şi se bea tot ceaiul între mese. la umbră. se lasă la infuzat zece minute. Nu se îndeasă în coşuri. Recoltare. oboseală. poală albă (leucoree).

Nume latin: Borago offkinalis. Numiri populare: alior. se lasă la infuzat zece minute. otrăţel. boranţă roşie. Caracteristici terapeutice . Puternic depuralivă şi diuretică. laptele câinelui. în primul rând. Mod de preparare: se pun la fiert. Indicaţii minore: răceli. care are cam aceleaşi indicaţii în ceea ce priveşte tratarea afecţiunilor respiratorii. 7 t * Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). celulită. timp de un minut. dureri în gât. Efectul ei calmant. între mese si la distantă de ele. caracterizată de o stare de răcea­ lă. vărsat) şi să luptăm împo­ triva febrei. protector. arăriel. cram­ pe musculare (cârcei). patru linguri pline de limba mielului bine mărunţită. febră. planta ajută la reglarea funcţiilor urinare şi favorizează eliminarea clorurilor. limba mielului va fi preferată lumânăricii cu flori albe. de câte ori este vorba de o boală infecto-contagioasă. se bea toată cantitatea de ceai în timpul unei singure zile. emolient se exercită şi la nivelul intestinului în caz de constipaţie sau colită. scarlatină. astm. Indicaţii majore: bronşită. să grăbim apariţia erupţiei cutanate (rujeolă. constipaţie.măcinarea produsului uscat se ţine în borcane de porţelan. în fine. tuse. mierea ursului. j i 296 . LIMBA MIELULUI Familia: Boraginacee. dar la care este nevoie. într-un litru de apă. se strecoară. intoxicaţii. închi­ se ermetic.

bo­ gată în proteine. păstrare Planta întreagă (fără rădăcină) sau numai florile. în chip de complement ajutător în regimurile de slăbire. uscare. vitaminele A. transpiraţii abundente. angină. constipaţie. deci nu este o plantă medicinală. dar alte specii). C. în strat subţire. de preferat în poduri acoperite cu tablă. toate prezente când te-apuci de „înfometare" de dragul frumu­ seţii sunt inexistente dacă schema de „tratament" are şi lu­ cernă ! . ori doar frunzele se culeg în timpul înfloritului. Nume latin: Medicago sativa. lizină. colită. cultivată (există şi în stare sălbatică. histidină). cistită. E. Dar este utilizată. hidraţi de carbon (zaharuri). Numiri populare: pe tot cuprinsul ţării i se spune doar „lucernă“ ! Caracteristici terapeutice Este o plantă furajeră. celulită. Indicaţii: bronşită. magneziu. de nutreţ verde şi însilozat. caroten.Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). reumatism. LUCERNĂ Familia : Fabacee (Leguminoase). febră. astm. Recoltare. datorită compoziţiei chimice. materii azotate. dermatoze. se usucă la umbră. sâcâială. Pulberea se va pune în pungi pergamen­ toase închise ermetic. acizi aminaţi (aminoacizii: arginină. Se păstrea­ ză în pungi de hârtie. ec­ zemă. tuse. „stressul siluetei". Oboseala.

uşurează foarte mult suferinţele celor astmatici. lipan. cantitatea repartizată măcinării. ori la 35°-40°C. lumânărica albă este utili­ zată în lupta contra inflamaţiilor bronhiale şi a durerilor în gât. păstrare Din recolta cosită se usucă la umbră. tuse. ori în caz de suferinţe respiratorii cronice. coada lupului. corovatic. febră. LUMÂNĂRICĂ ALBĂ Familia: Scrofulariacee. 298 . uscare. căderea părului. Numiri populare: ciucurică. Calmantă si uşor narcotică. Recoltare. lumânarea Domnului. edeme. corobatică. pentru ca să se usuce perfect şi re­ pede. pur. Indicaţii: obezitate. Indicaţii majore: astm.Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). Se macină foarte fin şi se păstrează în pungi impermeabile sau merge în farmaciile verzi pentru pregătirea capsulelor sau gelulelor. bronşite. lemnul Domnului. oboseală. în încăperi aerisite. Stratul subţire se întoarce de două ori pe zi. coada vacii. reumatism. răceală. corovatică. Caracteristici terapeutice Emolienta. Nume latin: Verbascum thapsus. celulită. Sub formă de ceai Partea utilizată: florile. diuretică şi sudorifica.

Numiri populare: cacadâr. rug de măceş. edeme ale gleznelor. mărăcinele ciorii. toată cantitatea de ceai. angine. laba mâţei. Produsul pentru pulbere se macină fin şi se păstrează în borcane de porţelan închise er­ metic. pe timp frumos. între mese. între orele 11-12. celulită. Indicaţii: bronşită. diaree însoţită de dureri. măsieş. Culegerea se face prin ciupirea şi desprinderea florii de pe axul tulpinii. rug sălbatic. pe măsură ce se deschid. 299 . astm. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: florile. Caliciul (învelişul de frunzişoare verzi) plantei se înlătură. Nume latin: Rosa canina. ori la 50°-60°C. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline-ochi de flori cu un litru de apă clocotită. din luna iunie până la începutul lunii septembrie. Se usucă la soare. guturai. Se păstrează în pungi de hârtie sau în săculeţi de pânză. pe parcursul unei zile întregi. uscare. MĂCEŞ Familia: Rosacee. mărăcinele coţofenei. giogheje. rugul vacii. cocaşder. păstrare Florile se recoltează eşalonat. febră. mărăcine. călcădăriu. cistită.Indicaţii minore: dermatoze. se strecoară şi se bea. pe rame sau pe coli de hârtie. se lasă la infuzat zece minute. într-un singur strat. gripă. ciucuri de mărăcine. intoxi­ caţii. răsură. Recoltare.

Dar este răspândit şi în restul Europei. Recoltare. Sub formă de ceai Partea utilizată: măceşele. la noi în ţară. scoabe. sigur şi rapid remediu împotriva avitaminozelor. de fapt. uscare. şi anume. PP. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de măceşe cu un litru de apă clocotită. se mai clocotesc un minut. se lasă să infuzeze altele zece. se strecoară şi se bea tot ceaiul de-a lungul unei zile. calculi renali (pietre la ve­ zică). scoruş nemţesc. Nu este cultivat în mod special. Indicaţii minore: suferinţe hepatice. a sărurilor minerale. scochin. Indicaţii majore: oboseală. migrene. drumuri. oboselii. tufă de rug. 500-1000 mg %. intoxicaţii. pe litoral. ele constituie cel mai eficient. între mese şi la distanţă de ele. trandafir sălbatic. viermi intestinali. provitamină A (600-1000 mg %) — . K. Se păstrează în săculeţi de pânză. trandafir. suieş. zgornim. Asia de Vest şi Africa de Nord. păstrare Se culeg fructele cu mâna şi se usucă artificial. Datorită procentului uluitor de vitamină C pe care îl conţin fructele — măceşele cărnoase sunt. pe lângă garduri. nişte receptacule ce închid în interiorul lor fructele propriu-zise. palpitaţii cardiace. mai bombate şi păroase — . numite achene. cât şi a celorlalte vitamine — Bz. Caracteristici terapeutice Este întâlnit în stare sălbatică. 300 . febră. la 100°-105°C. tran­ dafir de câmp. care sunt ca nişte seminţe de ardei gras. diaree nervoasă. edeme ale gleznelor. febrei. sipică.rujă. în margini şi rărituri de pădure.

oboseală. menopauză. maderan. spasmo­ filie. celulită. Numiri populare: iederă. şovârf. aerofagie. impotenţă. se lasă să tragă încă altele zece. între mese si la distantă de ele. oboseală nervoasă. 301 . se strecoară şi se bea tot ceaiul. Su b formă de ceai Partea utilizată frunzele. bronşită. maioran. Nume latin: Majoram hortensis. acid ascorbic. insomnie. Indicaţii minore: menstre dureroase. digestie lentă. oligo­ elemente. care 1 1 numeau „planta lui Osiris" Ei utilizau această plantă divină ca revitalizant şi calmant al nervilor. se fierb un minut. de-a lungul unei zile. Pomădă preparată cu ulei esenţial de măghiran era leacul suveran pentru vindecarea unor paralizii. megerean. mărgăran. având un conţinut bogat în uleiuri eterice. mighiran. migrenă. Caracteristici terapeutice Răspândit din Africa de Nord până în Indiile Orientale. angoasă. Indicaţii majore nervozitate. gastralgii (du­ reri de stomac). nervozitate. bronşită. era venerat de egipteni. > S Su b formă de pulbere (capsule) Parlea utilizată: florile. cistită. Mod de preparare: se pun patru linguri pline de frunze într-un litru de apă. mederean.MĂGHIRAN Familia: Lamiacee (Labiate). Indicaţii: insomnie. pupi. palpitaţii cardiace.

Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. un minut. acţiunea lui poate fi mult mai puternică dacă este asociat cu capsule de sulfină. arterioscleroză. patru linguri de frunze. uscare. făcute pentru scăderea hipertensiunii. sau la 30°-35°C. Are avantajul că poate fi utilizat pe durate nelimitate. MĂSLIN Familia: Oleacee. complet înflorite. nervozitate.Recoltare. într-un litru de apă. Totul se usucă la umbră. îngrăşare. Pulbe­ rea din flori se pune în pungi pergamentoase. Indicaţii minore: insomnie. Mod de preparare: se lasă să fiarbă. 302 . Sc păstrează în pungi de hârtie. Caracteristici terapeutice Este o plantă utilizată prin excelenţă pentru tratarea tul­ burărilor de circulaţie arterială şi a efectelor secundare ale aces­ tora. deoarece ameliorează funcţionarea pan­ creasului şi permite scăderea glicemiei. apoi se aşteaptă încă zece minute. Florile se culeg din iulie până în septembrie. în strat subţire. închise ermetic. oboseală. calculi renali. neprovocând simptome cardiodepresoare. Indicaţii majore: hipertensiune. Nume latin: Olea europea. în curele prelungite. Este şi un ajutor preţios în caz de diabet. diabet. prin tăierea tulpinilor la 5-6 cm deasupra solului. uree. Numiri populare: masin. păstrare Frunzele se culeg înainte de înflorire. măslin. celu­ lită.

303 .pentru ca să infuzeze bine. sunt preţuite menta piperată. izma broaştei. Recoltare. păstrare Sc recoltează frunzele tinere. Este un tovarăş ideal dacă vreţi să aveţi o digestie uşoară. şi în multe alte ţări. busuiocul cerbilor. poleai. Nume latin: Mentha viridis. se usucă în strat subţire. în verde. izmă dulce. nu este o specie considerată medicinală. Indicaţii: hipertensiune. Su b formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. M EN TĂ D U LCE Familia: Lamiacee (Labiate). Numiri populare: borşniţă. Dar autorii in­ dică în mod deosebit această specie: Mentha viridis. vesnită. mintă de camfor. izmă verde. trandehir. dar bine păroase pe partea inferioară. ghiazmă. la umbră. varice. hemoroizi. mentă verde. diabet. gnintă dul­ ce. uscare. Ea este de neînlocuit în caz de aciditate gastrică (arsuri la stomac) şi chiar de ulcere. se bea toată cantitatea de ceai într-o zi. între mese şi la distanţă de ele. camfor. se strecoară. * » » Caracteristici terapeutice In fitoterapia românească. în încăperi aerisite. menta creaţă. dumă. intoxicaţie. îngrăşare. Deşi e mai puţin bogată în uleiuri esenţiale şi principii active. suferinţe hepatice. şi se păstrează în săculeţi de pânză. menta dulce pare a fi preferată de homeopaţi. uremie.

nintă de chicătură. ferent. Indicaţii majore: gastralgu (dureri de stomac). goana broaştei. nintă rece. uscare. febră. mintă nea­ gră. Indicaţii minore: celulită. nintă de picuşuri. camfor. Nume latin. gnintă. ner­ vozitate. oboseală. impermeabile. între mese si la distantă de ele. digestie lentă. nintă. dureri în gât. ulcer gastric. iasmă. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de frunze mărunţite cu un litru de apă clocotită. giazmă. aerofagie. dumă. mintă moldovenească. mintă de chicuşuri. sau la 35°C şi se păstrează în pungi de hârtie. 304 .Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. nervozitate. aerofagie. Pentru pulbere se macină produsul uscat şi se pune în pungi pergamentoase. angoasă. MENTA PIPERATĂ Familia: Lamiacee (Labiate). Numiri populare: borşnifă." Mentha piperita. nintă de camfor. se strecoară şi se bea tot ceaiul de-a lungul zilei. izmă bună. Recoltare. se usucă la soare ori la umbră. iarbă neagră. se lasă să infuzeze încă zece minute. nintă broştească. crampe musculare (cârcei). insomnie. 9 9 Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată : frunzele. Indicaţii: gastralgii (dureri de stomac). giugiumă. ghiazmă. păstrare Se culeg frunzele înainte de înflorirea plantei.

saponine. indigestie. Indicaţii-’ oboseală generală. Uscarea se face la soare sau la umbră.frunzele. impotenţă. Se rupe frunză cu frunză. Caracteristici terapeutice Arbore foios răspândit în Europa. Conţinutul chimic al frunzelor. nu este o alegere bună pentru persoanele foarte nervoase. uscare. păstrare Frunzele se culeg când ajung la lungimea de 6 cm. înlesneşte buna funcţionare a ficatului si „curăţă > i " > intestinele “ în caz de nervozitate accentuată este bine să alegeţi menta dulce. Nume latin: Betula alba (Betula pendula). pe ro­ gojini. Recoltare. Se păstrează în pungi de hârtie duble. dar pergamentoase. digestie leneşă. mestecan. ta­ 20 305 . Menta piperată. foarte bogată în uleiuri esenţiale. ori la 35°C. nordul şi estul Asiei. Accelerează evacuarea bilei. prea stimulentă. vertij. având optimul de dezvoltare în Carpaţii Orientali şi Nordici. MESTEACĂN ALB Familia: Betulacee. Pulberea se ţine tot în pungi. aero­ fagie. este foarte potrivită pentru tratarea tuturor cazurilor de oboseală le­ gate de o digestie proastă. formează păduri întinse şi în teritoriile cuprinse între câmpiile baltice şi centru euro-asiatic. Numiri populare: mastacân. aerocolie. suferinţe hepatice. mesteacăn. închise ermetic. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată.Caracteristici terapeutice Stimulent puternic. în strat subţire.

edeme. intoxicaţii. au un efect curativ re­ marcabil în afecţiunile gastrice şi tulburările circulatorii. lipicioase. ce au în special vitamina C. mur tufos. viermi intestinali. potasiu). arterioscleroză. Indicaţii minore: aerofagie. un minut. Caracteristici terapeutice Fructele. Indicaţii majore: reumatism. tanin.nin. mur pădu­ reţ sălbatic. flavonoide şi acizi organici. mur de pădure. substanţe minerale. dermatoze. mur negru. se culeg din mai până în iulie. păstrare Frunzele tinere. rezine. 306 . sodiu. Se usucă la umbră. se strecoară şi se bea tot ceaiul într-o zi. Nume latin: Rubus fruticosus. Frunzele. rug. foarte bogate în substanţe minerale (calciu. Numiri populare: mură. patru linguri de frunze mărunţite cu ţin litru de apă. vitamina C. sunt extraordinar de nutritive şi depurative. Mod de preparare: se fierb. ii reco­ mandă în tratarea reumatismelor. prin strujirea ramurilor. Sub formă de ceaiuri Partea utilizată: frunzele. în strat subţire. MUR Familia: Rosacee. migrene. rug de mure. ori la maximum 35°C şi se păstrează în săculeţi de pânză. vitamina A şi C. se lasă la infuzat încă zece. digestie lentă. dar şi tanin. uscare. Recoltare. acizi organici. febră. ulei volatil.

în caz de migrene are maximum de eficienţă asociat cu salcia şi coacăzul negru. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai. între mese. moşiţel. 307 . în astfel de situaţii este asociat cu angelica şi administrat între mese. înaintea şi în timpul înfloritului. muscăţel. ochiul boului. morună. poa­ la Sf. hemoroizi. ori la 40°-50°C şi se păstrează în săcu­ leţe de pânză. edeme ale gleznelor. Indicaţii minore: gingivite. Recoltare. muşăţea. poală albă (scurgeri vaginale). în încăperi bine aerisite. Caracteristici terapeutice Remarcabil echilibram. uscare. romaniţă. patru linguri pline de frunze. M U ŞEŢ EL M A R E Familia: Asteracee (Composite). timp de un minut. muşeţel nobil. mărariul câinelui. Indicaţii majore: gastralgii (dureri de stomac). cistită. romaşcă. febră. diabet. Numiri populare: mamoriţă. varice. flebită. muşeţelul acţionează asupra tuturor simptomelor datorate sau legate de tulburările nervoase.Su b formă de ceai Partea utilizată: frunzele. păstrare Foliolele frunzelor se recoltează prin strujirea lor de pe rămurele. romaniţă nobilă. romoniţ. Mod de preparare: într-un litru de apă rece se fierb. se usucă la umbră. Nume latin: Chamaenielum nobile (Anthemis nobilis). matricea. se lasă alte zece minute la infuzat. roman. de-a lungul unei zile. Mării.

viermi intestinali. Numiri populare: bănufei. migrene. un capitul format din zeci de flori). o inflorescenţă. nevralgii. N ALBĂ D E PĂ D U R E Familia: Malvacee. la orele de amiază.Sub formă de ceai Parlea utilizată: florile. constipaţie. ner­ vozitate. între mese. caşul popii. depresie. depresie. uscare. de-a lungul zilei. se strecoară şi se bea tot ceaiul. Indicaţii majore: migrene. se lasă zece minute la infuzat. nalbă mică. nalbă de câmp. rupând flecare inflorescenţă („floarea** de muşeţel este. mălagă. Mod de preparare: se opăresc patru linguri vârfuite de flori cu un litru de apă clocotită. Indicaţii: insomnie. nervozitate. creaţă. menstre dure­ roase (dismenoree). nalbă albă. se usucă pe un singur rând şi se păstrează în pungi de hârtie sau în săculeţi de pânză. 308 . menopauză. viermi intestinali. Indicaţii minore: digestie lentă. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: florile. insomnie. febră. de fapt. inapetenţă (lipsa poftei de mâncare). gastralgie (dureri de sto­ mac). Nume latin: Malva sylvestris. Recoltare. vărsat. păstrare Florile se culeg înainte de maturitate. floricele negrâi. nalba calului cea măruntă. diaree nervoasă. colăcei. nalbă sălbatică. pe vreme însorită. Morile uscate se macină şi pul­ berea se ţine în borcane de porţelan ermetic închise. menstre neregulate. oboseală.

nervozitate. astm. între mese. uscare. Su b formă de ceai Partea utilizată: florile. hemoroizi. imediat ce simţiţi că „vă ia cu frig". leucoree (poală aibă). la in­ tervale de una-două zile. Romanii consumau mlădiţele tinere în ziua ce urma după un ospăţ copios. nefrite. Su b formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: florile. Carol cel Mare şi Lu­ dovic cel Blajin au decretat cultivarea ei în toate grădinile imperiale. pe vreme însorită. ca să-şi liniştească stomacul şi intes­ tinele iritate de-atâta mâncare şi băutură. păstrare Florile se culeg în timpul înfloririi. pe măsură ce se deschid bobocii. bronşite. că începe să „vă usture în piept". enterite. Indicaţii minore: hemoroizi. considerând-o indispensabilă pentru sănătatea lor. beţi ceai de nalbă şi luaţi şi capsule. poală albă (scurgeri vaginale). Indicaţii majore: inflamaţii ale mucoaselor. Indicaţii: colite. catifelează şi protejează mucoasele. gastralgii (dureri de stomac). Mod de preparare: opăriţi patru linguri pline de flori cu un litru de apă clocotită. permite curăţirea bronhiilor fără să le irite. cistite. Faceţi provizii de nalbă pentru iarnă şi. bronşite. enterite. celulită. Recoltare. lăsaţi ceaiul să tragă zece minute. metrite. strecuraţi-1 şi beţi toată cantitatea de-a lungul unei zile. dureri în gât. Se 309 .Caracteristici terapeutice Cunoscută din antichitate ca „legumă" nalba de pădure este o plantă deosebit de apreciată în fitoterapie deoarece ea înmoaie. suferinţe ale prostatei.

Rusia.usucă la umbră. în podul caselor. într-un litru de apă. dureri în gât. antiinflamatorie. Africa de Nord. Franţa. în strat subţire. nalbă bună. Sub formă de ceai Partea utilizată: rădăcina. Nume latin: Althaea officinalis. Indicaţii majore: inflamaţii ale mucoaselor. antidiareică. în şoproane şi se păstrează în pungi de hârtie. Numiri populare: nalbă albă. Nume latin: Parietaria officinalis. dar pergamentoase. Caracteristici terapeutice Originară din regiunea estică a Mării Mediterane. Se strecoară şi se bea tot ceaiul într-o zi. Italia. Indicaţii minore: enterite. nalbă de câmp. Asia. cistită. antitusiva. tuse. diaree nervoasă. metrită. 310 . Pulberea se pune tot în pungi. ţările baltice. Scăpată din cultură. nalbă de pădure. P A R A C H E R N IŢ Ă Familia: Urticacee. a devenit spontană şi s-a răspândit în Eu­ ropa. gastralgie (dureri de stomac). pe rogojini sau hârtie. între mese. nalbă de luncă. Mod de preparare: se fierb patru linguri pline de rădăcini mărunţite. bronşită. cultivată de multă vreme în Germania. N ALBĂ M A R E Familia: Malvacee. Are acţiune emolientă. închise ermetic. într-un singur rând. timp de trei minute şi se lasă să infuzeze încă zece minute. rujă.

cistită. colită. uscare. dermatoze. gută. Indicaţii: celulită. obezitate. Recoltare. în strat subţire. oboseală. pir. ea este de neînlocuit în lupta împotriva reţinerii de apă în ţesuturi. într-un litru de apă. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). închise ermetic. între mese dar la distanţă de ele. timp de un minut. Plantele se macină fin şi pulberea se pune în pungi de hârtie. se lasă la infuzat zece minute. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcini). paracherniţă este o plantă „anticelulită" prin excelenţă. politriche. Indicaţii majore: celulită. se usucă la umbră.Numiri populare: grâul potârnichii. Caracteristici terapeutice La fel de eficientă şi sub formă de ceai şi ca pulbere (condiţia fiind să se bea multă apă dacă luaţi capsule). 311 . pergamentoase. reumatism. retenţie de apă. ner­ vozitate. edeme. ur­ zică moartă. suferinţe hepatice. calculi renali. edeme. Mod de preparare: se fierb. şi se păstrează în pungi de hârtie. păstrare Se culege planta pe timp însorit. se strecoară şi se bea tot ceaiul într-o zi. matrice. cistită. Indicaţii minore: reumatism. Deosebit de benefică pen­ tru sănătatea aparatului genito-urinar al femeii. patru linguri pline cu planta mărunţită. prin tăiere la 2-3 cm de la nivelul solului. lenevire a vezicii urinare.

312 . distonie neurovegetativă. Dintre toate calităţile ei. Iar acţiunea lui asupra inimii a fost pusă în evidenţă de cercetătorii americani la începutul secolului 20. mălăet. Se utilizează ca infuzie. bufeuri (valuri de căldură în menopauză). oboseală. veneraţia fată de el. Nume latine: Crataegus monogyna (Crataegus oxycantha). arterioscleroză. calculi renali (pietre la rinichi). insomnie. diaree nervoasă. mălai moale. mălaiul cucului. Anticii numeau arbustul „nobilul spin“. pentru verificarea acestui lucru. Indicaţii: palpitaţii cardiace. mălai nesărat. Caracteristici terapeutice Floarea de păducel este cu precădere benefică în condiţiile de stress permanent. Pietro Crescenzi îi lăuda proprietăţile inegalabile în lupta împotriva oricărei intoxi­ caţii organice. nervozitate. angoasă. l-au confirmat. gherghin. tinctură. Toa­ te experimentele ştiinţifice ce au urmat. măceş. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: florile. edeme. direct. decoct. cea de reglare a sistemului nervos ve­ getativ („marele simpatic**) trebuie în prunul rând evidenţiată. dar noi vi-1 reco­ mandăm sub formă de pulbere. în special efectul lui terapeutic asupra gutei. menopauză. Numiri populare: căcădară. Doica Măriei de Medicis — Louise Bourgeois — convinsese întreaga Curte regală să bea ceai de păducel. hipertensiune arte­ rială. afirmând că dizolvă pietrele la rinichi şi vezică. proprietăţile lui păstrându-se astfel integral. în secolul 11. caracteristice vieţii noastre în acest secol. arătându-şi astfel deschis.PĂDUCEL Familia: Rosacee. mărăcin.

ochiul boului. uşurează activitatea rinichilor. Caracteristici terapeutice Considerată „marea drenatoare“ prin excelenţă. floarea găinii. varice. Indicaţii majore: suferinţe hepatice. se lasă să clocotească trei minute şi apoi să tragă. hemoroizi. frunzele. ori la 35°C şi se păstrează în pungi de hârtie. din aprilie până în mai. Numiri populare: buhă. papalungă. turci. crestăţea. Nu există tratament de slăbire fără păpădie. obezitate. Nume latin: Taraxacum officinale. ea curăţă or­ ganismul în profunzime. floarea turcului. digestie lentă. flori galbene. into­ xicaţii. se usucă la umbră. lăptucă. cicoare. nu există remediu fitoterapeutic împotriva oboselii fără ajutorul ei. PĂPĂDIE Familia: Asteracee (Composite). Pulberea se va ţine tot în pungi. la începutul deschiderii bobocilor. Indicaţii minore: diabet. Sub formă de ceai Partea utilizată : rădăcina. pana vâzgoiului. în strat subţire. pui de gâscă. 313 . obligă vezica biliară să se golească. lilicea. Mod de preparare: se fierb cinci linguri pline cu plante într-un litru de apă. pergamentoase şi ermetizate. ouăle găinilor. arterioscleroză. papa găinii. celulită. » 7 reumatism. floarea sorului. păstrare Florile se recoltează pe timp uscat. uscare. floarea mălaiului. guşa găinii. sti­ mulează funcţia antitoxică a ficatului. floarea broaştei. gălbinele grase.Recoltare.

ţin. toamna. câţuni. în strat subţire. Se păstrează în săculeţi de pânză. mugurii de pin sunt utilizaţi. silhă. în caz de gripă sau de bronşită se pot lua şi şase capsule. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcina şi frunzele. prin lunile aprilie-mai. brad de munte. 314 . celulită. în septembrie-noiembrie sau primăvara. acnee. lenevire a vezicii biliare. obezitate. sosenca. Numiri populare: brad. derma­ toză. schin. pe timp de iarnă. constipaţie. P IN Familia: Pinacee. pin de munte. se strecoară şi se bea toată cantitatea într-o zi. Indicaţii: suferinţe hepatice. între mese. păstrare Rozetă de frunze se culege primăvara. încă zece minute. în locuri foarte bine aerate ori la 40°-50°C. răcelilor (două-trei capsule. molid. zadă. iar rădăcina. luciu. pin roşu. în pre­ venirea gripelor. Pulberea obţinută din măcinarea frunzelor şi a rădăcinii se păstrează în borcane de porţelan. jolcă. Caracteristici terapeutice Deoarece au o puternică acţiune antiseptică asupra căilor res­ piratorii. pulbere — o capsulă fiim» egală cantitativ cu un vârf de cuţit — sau ceaiuri). pinel. diabet. de timpuriu. molete. asociate cu încă şase de limba mielului (ori. dezechilibru endocrin. Nume latin: Pinus sylvestris. chin. intoxicaţie. Recoltare. chifăr. uscare.luând vasul de pe foc. pin silves­ tru. pur şi simplu. Uscarea se face la umbră. în martie-aprilie. zilnic). digestie lentă.

Se usucă la umbră. răceală. pir mic. obo­ seală. ori la 30°C. PIR Familia: Poacee (Graminee). Pe de altă parte. cei terminali fiind lăsaţi pentru asigurarea creşterii arborelui. doar cei de pe ramurile laterale. 315 . răgălie. între mese şi la distantă de ele.De asemenea. se lasă să infuzeze zece minute. sinuzită. Sub formă de ceai Partea utilizată: mugurii. Indicaţii minore: gastralgii (dureri de stomac). intoxicare. în strat subţire. trebuie totdeauna să nu uităm de el când este vorbă de inflamaţii urinare sau hepatice şi să-l asociem cu plan­ tele specifice afecţiunilor (iarba neagra sau anghinaria). * Recoltare. păstrare Se culeg în februarie. cistită. Nume latin: Agropyron (Etymus) repens. tuse. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de muguri cu un litru de apă clocotită. tirău. se strecoară şi se bea tot ceaiul de-a lungul unei zile. pir gros. uscare. Caracteristici terapeutice Unul dintre numele date în popor — iarba câinelui — se datoreşte faptului că. iarba câinelui. Indicaţii majore: bronşită. în caz de constipaţie. ori când îi doare burta. Numiri populare: albei. Se păstrează în pungi de hârtie. grâul mâţei. chir. impotenţă. mugurii de pin cresc întotdeauna viteza de reacţie a organismului faţă de boli. gripă.

ori în încăperi bine aerisite sau la 35°-40°C. El este utilizat. dermatoze. uscare. celulită. Recoltare. digestie proastă. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai de-a lungul unei zile. bronşită. calculi biliari. în asociere cu alte plante medicinale depurative. planta fiind. Se lasă la infuzat zece minute.. depurativă.câinii mănâncă. edem. Sub formS de ceai Partea utilizată: rădăcina. patru linguri pline cu rădăcini mărunţite într-un litru de apă. retenţie uri­ nară. Nume latin: Citrus aurantium subsp. între mese şi la distanţă de ele. se usucă Ia soare. Pulberea se pune în pungi duble. pergamentoase. se înlătură partea aeriană a plan­ tei.. în general. în cure de trei săptămâni. ede­ me ale gleznelor. pentru dezintoxicarea organismului. făcute primăvara ori toamna. păstrare Rizomii cu rădăcini se scot din pământ primăvara şi toamna. sinensis. artrită. colică renală. PORTOCAL Familia: Rutacee. Indicaţii majore: reumatism. Indicaţii minore: circulaţie venoasă proastă. suferinţe hepatice. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcină. gută. timp de trei minute. acid uric în sânge. închise ermetic. celulită. prin excelenţă. intoxicare. Indicaţii: reumatism. pir! Instinctul nu-i înşală. Mod de preparare: se fierb. se spală în curent de apă rece. 316 . Se păstrează în pungi de hârtie. aerofagie.

subsp.Numiri populare: naranză. vitamine şi săruri minerale. neramce. păstrare Florile se culeg una câte una sau bucheţele florale. noroanţă. Recoltare. Indicaţii minore: gastralgii. Este un revigoram de excepţie. se strecoară şi se bea doar câte o cană înainte de mesele principale. Se păstrează în pungi de hârtie impermeabilă sau celofanată. pomoroancă. se îndepărtează caliciul şi se usucă la umbră. s-a răspândit în zona mediteraneeană. în lunile aprilie-mai. palpitaţii cardiace. aero­ fagie. pomicol. când sunt complet înflorite. purducalie. se lasă la infuzat zece minute. bronşită. digestie lentă. PORTOCAL AMAR Familia: Rutacee. adus în Europa în timpul cru­ ciadelor. nărozmă dulce. tuse. fiind deosebit de bogat în zaharuri. Indicaţii majore: nervozitate. Sub formă de ceai Partea utilizată: florile. Nume latin: Citrus aurantium. Mod de preparare: se opăresc patru linguri de flori cu un litru de apă clocotită. uscare. în convalescenţe şi în stările de oboseală. fiind deosebit de benefic în perioada de creştere. insomnie. var. bigaradia. ori la 30°C. migrene. amara. în strat unic. Are o valoare energetică mare. 317 . Caracteristici terapeutice Originar din China şi India. viermi intestinali.

noroanţă. spasme cardiace. diaree nervoasă. s-a aclimatizat în Florida şi în alte ţinuturi subtropicale şi tropicale. Sub formă de ceai Partea utilizată: mugurii florali. stare depresivă. an­ goasă. se strecoară şi se bea tot ceaiul pe parcursul unei zile. purdacalie amăruie.Numiri populare: bigaradier. se rupe bobocul din 318 . balonări. palpitaţii. Se îndepărtează frunzişoarele. portocal amar. aerofagie. între mese. insomnie. Indicaţii majore: aerofagie. digestie lentă. în sudul Europei fiind cultivat. ca varietate. A apărut. pomoroancă. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de boboci neînfloriţi cu un litru de apă clocotită. nărozmă. pomeranţă. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. se lasă să infuzeze zece minute. naranză. păstrare Bobocii se culeg în stadiul de mugure floral. pierdere de memorie. suferinţe hepatice. febră. uscare. Indicaţii: nervozitate. proprietăţile lui fitoterapeutice fiind mult mai puternice decât ale acestuia. oboseală intelectuală. neramce. oboseală. Indicaţii minore: oboseală. Caracteristici terapeutice Originar de pe coastele sudice ale Himalaiei şi din regiunea Mării Mediterane. digestie lentă. înaintea portocalului dulce. când sunt com­ plet acoperiţi de cele cinci sepale verzi ale caliciului şi li se vede doar vârful. Recoltare.

Sub formă de ceai Partea utilizată: stigmatele (mătasea). în general. patru linguri pline cu mătase. cistită. pen­ tru eliminarea apei din ţesuturi şi reglarea funcţiilor aparatului renal. păstrare Mătasea se culege înainte de coacerea boabelor. calculi renali. Indicaţii minore: suferinţe hepatice. tenchiii. 7 în strat subţire 9 ori la 3Q°-35°C. Nume latin: Zea mays. păpuşe. fiind utilizat. mălai. Recoltare. în fitoterapie sunt utilizate florile femele. ca şi pulberea obţinută prin măcinarea lor. toată cantitatea se bea într-o singură zi. Caracteristici terapeutice Este un diuretic prin excelenţă. în totalitate. uscare. alcătuiesc mătasea porumbului. Frunzele se culeg înainte de înflorire şi se usucă la fel. ale căror stig­ mate. albuminu­ rie. porâmb. edeme. reumatism. 3 PORUMB Familia: Poacee (Graminee). numai uscarea artificială este la 40°C. apoi se mai aşteaptă zece minute să infuzeze ceaiul şi se strecoară. Se usucă la umbră. Numiri populare: cucuruz.caliciu si se usucă la umbră. într-un litru de apă. Indicaţii majore: celulită. gută. 319 . Mod de preparare: se lasă să fiarbă un minut. penche. între mese. tengheri. gâmişor. obezitate. Ambele se păstrează în pungi de hârtie impermeabilă ori celofanată. artrită. în strat suoiire şi se păstrează în pungi de hârtie. când sunt în faza de lapte.

ridiche de toamnă. necesare curăţării sângelui şi ficatului.RIDICHE NEAGRĂ Familia: Brasicacee. convar.* arape. ca atare. ridiche de iarnă. In curele de primăvară şi toamnă. dermatoze. 320 . rădiche. digestie lentă. de asemenea. bronşită. sau se trec prin storcător şi se prepară suc. Indicaţii: suferinţe hepatice. Numiri populare. niger. ridiche de bere. Caracteristici terapeutice Este ideală pentru stimularea ficatului şi degajarea vezicii bi­ liare. ridiche neagră de iarnă. răghiţi. constipaţie. Favorizează. iar concen­ tratul de suc se îmbuteliază în fiole buvabile. greaţă.* Melissa officinalis. aripane. atonie veziculară. funcţionarea rinichilor. ridiche tomnatică. scăpând astfel organismul de toxinele acumulate din cauza stressului şi a oboselii. redichi. sau se rad. Pulberea se păstrează în borcane de porţelan ori se fac capsule. ROINIŢĂ Familia: Lamiacee (Labiate). Nume latin. se usucă şi se obţine pulbere. rădiche de grădină. Recoltare. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcina tuberozitată (ridichea propriu-zisă). ridichea neagră este unul dintre principalii componenţi ai tratamentului cu plante. astm. uscare. Nume latin >Raphanus satîvus. păstrare Se consumă crude.

uscare. sarcină sau insatisfacţii sexuale. melisă. nervozitate. Indicaţii majore: migrenă. angoase. Indicaţii: oboseală de ordin nervos. aerofagie. stupelniţă. migrene. vertije şi. ori la 30°C şi se 321 . celulită. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de frunze cu un litru de apă clocotită. se strecoară şi se bea tot ceaiul într-o singură zi. * Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. febră. în general. digestie lentă. cătuşnică. răstupească. în strat subţire. când starea de nervozitate devine o perma­ nenţă şi se reflectă asupra bunei funcţionări a sistemului digestiv. mintă. vertij. emotivitate. menopauză. greţuri. la femei si tinerele fete. nervozitate. busuiocul stu­ pului. se usucă la umbră. buruiana stupilor. Indicaţii minore: celulită. se lasă să infuzeze preţ de zece minute. izma stupilor. Caracteristici terapeutice Are acţiune benefică remarcabilă în caz de angoase. voioşniţă de albini. in­ somnie. Se pare că are şi marele merit de-a evita crizele de indispo­ ziţie create de menstră. mătăciune. floarea stupilor. păstrare Frunzele se culeg în timpul înfloririi plantelor (în lunile iunie-august). roişte. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. greţuri. motoacă.Numiri populare: alămăiţă. iarba albinelor. poala Sf. iama roilor. Mării. * Recoltare. palpitaţii. menstre dureroase (dismenoree). lămâiţă. aerofagie. între mese. crampe musculare.

Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). patru linguri de plante mărunţite într-un litru de apă. aşa cum arată si multe din numele ce i s-au dat. uleiul volatil contribuind la calmarea tusei şi a inflamaţiilor bronhice. rănunchioară. silnică. cătuşnica copiilor. dezinfecta­ rea si vindecarea rănilor de tot felul. buruiana leacului. inflamaţii ale mucoaselor. indică proprietăţile ei terapeutice în vindecarea suferinţelor hepatice şi renale.păstrează în pungi de hârtie. ROTUNGIOARĂ Familia: Lamiacee (Labiate). mărul lupului. Numiri populare: brâncă. Mod de preparare: se fierb. creasta văilor. colina. frunză de zgaibă. Dar compoziţia ei chimică. coada ielelor. pristinioară. buruiană rotundă de bube. astm. nejălnică. orbalţ. Indicaţii minore: litiază urinară. Nume latin: Glechoma hederacea. empiric. rotundioară. supărare. iarba mătrililor. piperul apelor. obţinută după măcinarea produsului uscat. buruiană de orbalţ. pentru cicatrizarea. la fel ca şi pulberea. Caracteristici terapeutice Este planta utilizată. Indicaţii majore: bronşită. între mese. prelungioasă. obo­ seală. poală albă (leucoree). iedera zânelor. tuse. timp de un minut. cistită. 322 . se lasă la infuzat zece minute. se strecoară şi se bea toată cantitatea de-a lungul unei zile. pelungoasă. iarba cârtiţelor. în care preva­ lează taninul. gastralgii (dureri de stomac). substanţele amare. buruiana zgăibii.

celulită. im­ potenţă. Indicaţii majore: suferinţe hepatice. între mese. Indicaţii minore: migrene. regenerând starea ţesuturilor. oboseală. mirtin. vertije. pe vreme frumoasă. digestie lentă. păstrare Se culeg plantele în timpul înfloritului. uscare. 323 . aducând un aflux de sânge nou în celule. aerofagie. accelerând circulaţia arte­ rială. rusmarin. Numiri populare: dendrului. stimulând funcţionarea ficatului. se strecoară şi se bea tot ceaiul într-o zi. ROZMARIN Familia: Lamiacee (Labiate). Nume latin: Rosmarinus officinalis. se lasă să infuzeze încă zece minute. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. într-un litru de apă. Deosebit de eficientă în ceea ce priveşte revigorarea generală a organismului. acţiunea lui este prelungită în timp. Caracteristici terapeutice Este o plantă tonică prin excelenţă. se usucă la umbră. în strat subţire. deoarece favorizează asimilarea alimen­ telor. hipo­ tensiune. Mod de preparare: se pun să fiarbă doar un minut. patru linguri vârfuite cu frunze.Recoltare. se întoarce stratul din timp în timp şi se pun apoi în pungi de hârtie. rojmalin. bronşită. uscarea artificială se face la 50°C.

nefrită. toţi arbuştii ornamentali din genul Smilax sunt cunoscuţi sub acest nume (al genului) sau sub cel de „salce". vertije. se păstrează în pungi de hârtie. pe timpul înfloritului (lunile aprilie-mai). Nume latin: Smilax salsaparilla. închise ermetic. ce nu creşte la noi în ţară. impotenţă.Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. herpes. pentru pulbere pungile vor fi per­ gamentoase. menstre dureroase. suferinţe hepatice. migrene. hipotensiune. arterită. astm. externe. SALCE Familia: Liliacee. Recoltare. Sub formă de pulbere Partea utilizată: rădăcina. uscare. Indicaţii: dermatoze. Caracteristici terapeutice Drenând toxinele ce se elimină prin piele. digestie lentă. 324 . reumatism. Indicaţii: oboseală. Smilax aspera. Numiri populare: nu are. grăbind cicatrizarea. dar e mult mai activă în aplicaţii lo­ cale. se usucă în încăperi aerisite. frigiditate. sub formă de pulbere. doar în Dobrogea există o „soră“ de-a ei. duble. gută. fiind o specie mediteraneană. intoxi­ caţie. salcea este eficientă în tratamentul herpesului. astm. în floricultură. pe care l-am adoptat şi noi. păstrare Se culeg frunzele ce au 2-3 mm lungime şi lăţime. atonie ve­ ziculara.

Indicaţii: migrene. Caracteristici terapeutice Supranumită de strămoşii noştri „copacul durerii". răchită mare. răchită aibă. jaleş. Pulberea se ţine în borcane de porţelan. sălcuţă. Dă maximum de eficienţă în asociere cu muşeţelul în tratarea migrenelor.SALCIE Familia: Salicacee. a marelui simpa­ 325 . indiferent de prove­ nienţa ei. răchită. selghie. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. dismenoree (menstre dureroase). salbie. dureri musculare. Numiri populare: cilvie. salşi. jale. Şi. uscare. în strat subţire şi se păstrează în săculeţi de pânză. angoase. febră. bun. salcă. reumatism. joaie. SALVIE Familia: Lamiacee (Labiate). păstrare Frunzele se culeg în iunie-iulie. şalet. Nume latin: Salix alba. Caracteristici terapeutice Este o plantă medicinală a cărei acţiune constă în reechili­ brarea sistemului neuroendocrin. îşi merită din plin „poreclă": calmează orice durere. şerlai. nevralgii. Nume latin: Sabia ofiicinalis. \ Numiri populare: lozie. se usucă la umbră. jal­ nică. în special. jaleş de grădină. nervozitate. anxietate. Recoltare. răchită de luncă.

tonus sexual scăzut. Mod de preparare: se pun patru linguri de frunze într-un litru de apă. Se păstrează în săculeţi de pânză sau în pungi de hârtie. 326 . La mare cinste încă din Evul Mediu. impotenţă. între mese şi la distanţă de ele. uscare. Se usucă puse în strat subţire. numai pe timp frumos şi după ce se ridică roua. oboseală. ori la 30°-40°C. se lasă să infuzeze încă zece minute. ca şi pulberea. menstre nere­ gulate. transpiraţii excesive. la umbră. numai că ambalajele trebuie să fie impermeabile şi ermetizate per­ fect. oboseală. celulită. stare de nervozitate. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. sterilitate. Indicaţii: impotenţă. păstrare Frunzele se culeg de două-trei ori pe vară. nervozitate. celulită. transpiraţii ex­ cesive. Orice femeie ce are probleme legate de ciclul menstrual şi le poate rezolva integral făcând un tratament pe bază de salvie. se dau într-un clocot (un minut). Indicaţii minore: aerofagie. diabet. adenită. planta are principii active ale căror proprietăţi terapeutice sunt deosebit de benefice în stress. menopauză. obezitate. oboseală. în încăperi aerisite. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. / Recoltare. Indicaţii majore: obezitate. bronşită.tic. se strecoară şi se bea tot ceaiul într-o zi. febră. menstre neregulate.

Numiri populare: originară din sudul Indiei. ameliorează digestia şi tranzitul intestinal.SĂMÂNŢA DRAGOSTEI Familia: Zingiberacee. de-a lungul coastei acestuia crescând din abundenţă. Nume latin: Elettaria cardanwmum. aerofagie. Indicaţii: impotenţă. uscare. păstrare Se culeg la maturitatea deplină. şi câteva mici semincioare negricioase. America Centrală şi Africa de Răsărit. oboseală. 327 . dar se cultivă şi în Sri-Lanka. digestie lentă. frigiditate. mai ales dacă e vorba de nişte novici într-ale orientalilor! Iar dacă a trebuit să rămâneţi timp mai îndelungat în aceste ţinuturi v-aţi dat sea­ ma cu siguranţă că tonusul dumneavoastră sexual a ajuns cu o rapiditate uluitoare la zenitul posibilităţilor sale! Planta îşi me­ rită numele: este unul dintre cei mai puternici afrodiziaci exis­ tenţi şi cunoscuţi. în cafea se amestecă. în fitoterapie i se mai spune Cardamom ori Cardamom de Malabar. atunci când cel ce o prepară este „un specialist". Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: seminţele. Caracteristici terapeutice Arabii — mari cunoscători ai „puterilor" plantei — sunt cei ce au numit-o „sămânţa dragostei" ! în majoritatea ţărilor Orien­ tului. Recoltare. se macină bine uscate şi se păstrează în borcane de porţelan ermetic închise. în plus. nu creşte la noi.

Pe vreme rea se usucă în poduri acoperite cu tablă. hoz. Nume latin: Sambucus nigra. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline-ochi de flori cu un litru de apă clocotită. după ce s-a ridicat roua. cistită. între mese. bronşită. emolienta. uscare. Se usucă la soare puternic. soace. Caracteristici terapeutice Planta. scorpat. păstrare Florile se culeg cu mâna. Se pun apoi în pungi de hârtie sau în săculeţi de pânză. într-un strat. reumatism. Recoltare. bine ventilate. 328 . pe timp frumos. Sub formă de ceai Partea utilizată: florile. ori la 35°-40°C. intoxicare. Indicaţii majore: celulită. pe parcursul unei zile întregi. calculi renali. tăind întreaga inflorescenţă cu un cuţit. inflorescenţele se freacă între mâini ca să rămână doar florile. edeme.soc Familia: Caprifoliacee. depurativă. sog usuclu. dermatoze. se lasă să tragă zece minute. se strecoară şi se bea tot ceaiul. de la care se utilizează doar florile în fitoterapie — deşi atât ele cât şi fructele au o deosebit de mare valoare ali­ mentară şi alimentar-medicală —. Când s-au uscat. Numiri populare: haler. iboz. nefrită. pe rame acoperite cu hârtie. sudorifica. punând florile în sus. are acţiune antireumatică. Indicaţii minore: gută. diuretică.

Caracteristici terapeutice Este o plantă ce conţine un ulei volatil deosebit de bogat în timol şi carvacrol. uşurând respiraţia. dimineaţa. cistită. trifoişte. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). uscare. broască. se strecoară şi se bea toată cantitatea într-o zi. poala Sf. Numiri populare: arigan. Datorită uleiului volatil are acţiune antispastică asupra musculaturii ne­ tede. măgeran sălbatic. 329 .SOVÂRV Familia: Lamiacee (Labiate). febră. busuioc de pădure. Mării. sedativă asupra sistemului nervos central — mai ales în ceea ce priveşte centrii respiratori — . Recoltare. Se usucă la umbră. răceli. Indicaţii minore: aerofagie. Plantele trebuie să aibă minimum 20 cm. budeană. solovârv. digestie lentă. într-un litru de apă. Părţile ligni­ ficate se taie de la ramificări. amenoree (menstre insuficiente cantitativ sau rare). Nume latin: Origanum vulgare. ori la 35°C şi se pun apoi în pungi de hârtie. Mod de preparare: se pun la fiert un minut. antiseptică şi stomahică (uşurează activitatea gastrică). milet. Indicaţii majore: bronşită. se lasă să stea zece minute. forostău. în iulie-august. astm. sufidf. rigan. busuiocul fecioarelor. produce o uşoară relaxare cu di­ latarea alveolelor şi arborelui bronhic. oboseală. patru linguri de plante bine mărunţite. tuse. păstrare Părţile aeriene ale plantelor se culeg în timpul înfloritului. după ce roua s-a ridicat. are substanţe amare şi oligoelemente. între mese şi la distanţă de ele.

păstrare Se culege manual sau mecanic. Caracteristici terapeutice Trăieşte în lacurile de pe platourile înalte ale Mexicului. algă de Mexic. ermetic închise. 330 . fiind numită. SULFINĂ Familia: Fabacee (Leguminoase). în ţara de origine. se pulverizează fin şi se păstrează în bor­ cane de porţelan. Deoarece are un procent mult mai mic de iod decât cele marine. nu există pericolul să genereze o hi­ perfuncţie a glandei tiroide. astenie sexuală. Recomandată în toate formele de oboseală. Nume latin: Melilotus officinalis. proteine. uscare. şi este extraordinar de bogată în aminoacizi esenţiali. ea este deosebit de benefică pentru persoanele nervoase şi stressate.SPIRULINA Familia: Cianoficee. celulită. în strat subţire. are o culoare foarte frumoasă. se usucă la soare sau la 40°45°C. Numiri populare: nu are. Nume latin: Spirulina. ajutând efec­ tiv în regimurile de slăbire. Indicaţii: obezitate. vi­ tamine şi oligoelemente. verde-albăstruie cu irizaţii aurii. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: toată alga. Recoltare.

deoarece are proprietăţi anticoagulante. salcină. palpitaţii cardiace. Indicaţii: insomnie. păstrare Părţile aeriene ale sulfinei se culeg în timpul înfloritului. al pacienţilor ce suferă de angoasă ori depresie. ori la 30°-35°C şi se păstrează în pungi de hârtie impermeabile. uscare. Se usucă la umbră. hipertensiune. molotru galben. al persoanelor în vârstă. după ce se ridică roua. închise ermetic. de „lipsă de chef'. 331 . în strat subţire. Dar. senzaţie de saţietate. pergamentoase. pe vreme însorită. angoasă. Caracteristici terapeutice Este planta cea mai indicată pentru ameliorarea somnului celor mici. Este un remediu ideal pentru rezolvarea tulburărilor circula­ torii şi înlăturarea stării de melancolie. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (Oră rădăcină). după ce plantele au fost transformate în pulbere. spasme ale plexului solar. Recoltare.Numiri populare: iarbă de piatră. prin tăierea pe o distanţă de circa 30 cm de la vârful plantei în jos. melancolie. sufutf. atenţie. menopauză. Şi mai este un excelent calmant al sistemului nervos vegetativ simpatic. ce însoţeşte frecvent instalarea menopauzei. flebită. nu o utilizaţi înainte de o intervenţie chirurgi­ cală. surcină.

tei roşu. ea nu are nici o con­ traindicaţie şi a făcut bine generaţii întregi de reumatici şi graşi. parvifolia. 1 ale micilor nervoşi! Acţionează uşor. Singurul lucru ce le deosebeşte este utilizarea diferită a măduvii albe (inima lemnului) şi a florilor cu sau fără bracteea pergamentoasă. Măduva albă de tei este un drenator al organismului prin excelenţă. argentea). fiecare este totuşi „botezată" cu un nume anume. T. sub numele comun de „tei". se pare că nu dau rezultate. fără să le deterioreze intestinele. tei roşu pădureţ. tei argintiu. T. 2 — tei alb. 2-Tilia platyphyllos (T. Numiri populare: 1 — tei alb. şi elimină tot ceea ce este oboseală nervoasă. Indiferent despre care dintre ele am vorbi. 3-Iilia cordata (T. tei de vară. Nume latin: 1-Tilia tomentosa (T. tei pădureţ. tei pucios. agitaţii nocturne. Bunicii noştri îi cunoşteau binefacerile. tei verde. în frontispiciu am inserat cele mai cunoscute şi răspândite denumiri ale celor trei specii. tei mare. în popor. tensiune nervoasă în stadiu de debut. toate au ace­ leaşi utilizări fitoterapeutice. Deose­ birea dintre ele se face prin numele latin. sylvestris). în lumea întreagă. Ele sunt ajutoarele nr. neputându-i sta alături. Florile sunt preferate doar ele în ceaiuri. nici o altă plantă.TEI Familia: liliacee. insomnii rebele. europea. grandifolia). tei bun. iar împreună cu bracteile numai sub formă de pulbere. în cazurile grave. Dar. tei câinesc. tei bălan. alba. tei de mijloc. chiar exotică. tei de toamnă. Caracteristici terapeutice Cele trei specii pe care le-am numit mai sus sunt toate cu­ noscute. T. tei de deal. 332 . tei de pădure. cum ar fî depresiuni puternice. tei jJuturesc. pe nesimţite. 3 — tei căpresc.

Recoltare. intoxicaţie. Indicaţii minore: migrene. se lasă la infuzat zece minute. nervozitate. insomnie. artrită. moale. moale. Indicaţii minore: obezitate. angoasă.Sub formă de ceai A. Se usucă la soare. apoi se lasă zcce minute să infuzeze. hipertensiune. insomnie. se dau într-un clocot. ori la 4S°C. Indicaţii: reumatism. gută. hipertensiune. intoxicare. migrene. prin cojire. Partea utilizată: măduva aibă. uscare. migrenă. angoase. se macină fin pentru pulbere şi 333 . păstrare Măduva albă. artrită. florile fără bractei. dismenoree (menstre dureroase). 7 se strecoară si se bea toată cantitatea de-a lungul unei zile. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de flori cu un litru de apă clocotită. se lasă la macerat trei-patru ore (sau chiar o noapte întreagă). indigestie. suferinţe hepatice. moale. Partea utilizată: florile cu bractei. Indicaţii majore*. Partea utilizată. diabet. între mese. Indicaţii majore: reumatism. insomnie. constipaţie. se stre­ coară şi se bea câte o cană de ceai după mesele principale. B. B. se obţine din lăstari tineri. arterioscle­ roză. s Sub formă de pulbere (capsule) A Partea utilizată: măduva albă. spasme cardiace. varice. hemoroizi. Mod de preparare: se pun cinci linguri de măduvă albă de tei într-un litru de apă rece. suferinţe hepa­ tice. Indicaţii: nervozitate. palpitaţii cardiace. valuri de călduri (bufeuri de menopauză).

potasiu. trandachir. depurativa. fier şi magne­ ziu. existente în petale. pentru ceai. ghiol. emolienta. la una-două zile după ce a stat ploaia. inflamaţii ale mucoa­ selor. Indicaţii majore: constipaţie. cu sau fără bractei. dermatoze. la teiul argintiu. saghis. Se păstrează în săculeţi de pânză. ori la 35°C. numai pe timp însorit. Indicaţii minore: leucoree (poală albă). bronşită. şi se păstrează în pungi de hârtie impermeabilizata. iar pentru pulbere se macină şi se pun în borcane de porţelan. trandasir. PP şi substanţele minerale. se usucă la soare. oboseală. sodiu. Se usucă la umbră. Florile. când o parte dintre ele mai sunt încă în faza de boboc. trandafU. intoxicaţie. colite. TRANDAFIR DE DULCEAŢĂ Familia: Rosacee. în iunie. în încăperi sau poduri bine aerisite. Numiri populare: diul. iar dacă plouă. pectinele. la cel cu frunza mare şi la teiul pucios). flori de rug. se culeg la începutul înfloririi (în iulie. Sub formă de ceai Partea utilizată: bobocii. B2. în strat subţire. Caracteristici terapeutice Zaharurile. pentru ceai. K. 334 . vitaminele A. acidul citric. se taie în bucăţele mici. în strat subţire. Nume latin: Rosa centifolia. calciu.se pune în borcane de porţelan sau. roză. recomandă planta ca laxativă. C.

mălcez. psoriazis. călţunaşi de câmp. în strat subţire. lămâioară. prin smulgere din caliciu. TREI FRAŢI PĂTAŢI Familia: Violacee. Numiri populare: barba împăratului.Mod de preparare: se opăresc patru linguri de petale cu un litru de apă fiartă. se strecoară şi se bea toată cantitatea într-o zi. care nu dă dependenţă şi poate da rezultate neaşteptate în cazuri unde orice altă încercare a eşuat. împreună cu receptaculul. neiritant. Nume latin: Viola tricolor. varice. buruiană de spurcăciune. Recoltare. Indicaţii majore: dermatoze. viorea. flori domneşti. păstrare Petalele se recoltează manual. între mese. se scot bobocii. tămâioară. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. eczeme. toporaşi. aşa cum se întâmplă de obicei în constipaţiile asociate cu colite. cârligei. măschioane sălbatice. indi­ ferent de originea ei. este un laxativ uşor. în faza de deschidere a bobo­ cilor Se taie floarea. In plus. frăţiori. hemo­ roizi. soră cu frate. Caracteristici terapeutice Nu există tratament contra acneii din care să lipsească trei fraţi pătaţi. Ea are acţiune favorabilă în orice dermatoză. în lădiţe. catifeluţe. se usucă la umbră. 335 . buruiană de nouă daturi. ghizd. se lasă la infuzat zece minute. coroskă. uscare. şi se pun apoi în săculeţi de pânză.

trifoiştea de baltă poate să dea rezultate nesperate în cazurile în care toate încercările de a slăbi au eşuat. oboseală. flebită. între mese. psoriazis. TRIFOIŞTE OE BALTĂ Familia. păstrare Frunzele se culeg în perioada înfloririi (mai-august). hemoroizi. Recoltare.Indicaţii minore: reumatism. trei fraţi. Ea este tot atât de neînlocuit şi când avem de-a face cu migrene şi stare de oboseală provocate de o proastă funcţionare hepatică. iar pulberea (după măcinarea plantelor uscate). Caracteristici terapeutice Remarcabilă ca depurativ al sângelui şi vezicii biliare. se lasă la infuzat zece minute. cistită. Numiri populare: bobul broaştei. trifoi de lac. phimânare. eczemă. se usucă la umbră. digestie lentă. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. constipaţie. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai într-o zi. crampe musculare. ulcere varicoase. colite. Meniantacee. uscare. Se păstrează în pungi de hârtie. * 336 . nervozitate. acnee. Indicaţii: dermatoze. phunânea. tăindu-se de la bază. Mod de preparare: se opăresc patru linguri de frunze cu un litru de apă clocotită. in­ toxicaţie. ori la 45° 50°C. în strat subţire. trifoi amar. trifoi de baltă. Nume latin: Menyanthes trifoliata. în borcane de porţelan ori în pungi ermetice pergamentoase. reumatism.

ori la 60°-70°C şi dacă sunt pentru ceaiuri. Indicaţii minore: dermatoze. reumatism. sugel alb. patru linguri de frunze mărunţite. 279 337 . între mese şi la distanţă de ele. Indicaţii majore: celulită. amenoree. aerofagie. mai ales în caz de menstruaţii 22 Corn. men­ stre dureroase. Numiri populare: faţa mâţei. dacă sunt pentru pulbere. dermatoze. Caracteristici terapeutice Tonică şi astringenta. suferinţe hepatice. se pun în pungi de hârtie. Indicaţii: celulită. se macină fin şi se păstrează tot în pungi. viermi intestinali. migrene. dar duble. urzică aibă. oboseală. URZICA MOARTA ALBA Familia: Lamiacee (Labiate). febră. obo­ seală. într-un litru de apă. mierea ursului cu păr bălai. reumatism.\ Sub formă de ceai Partea utiliza tă : frunzele. nr. se lasă apoi să stea zece minute şi se strecoară. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. se usucă la umbră. constipaţie. prin tăierea lor. Mod de preparare: se pun la fiert doar un minut. urzică creaţă. intoxicaţii. Recoltare. suferinţe hepatice. urzica moartă albă este o plantă ce acţionează selectiv asupra uterului. urzică surdă. uscare. pergamentate şi închise ermetic. urzici mortăreţe. enterite. Nume latin: Lamium album. păstrare Frunzele se culeg în perioada de înflorire a plantei (aprilieiuhe). se bea toată cantitatea de ceai de-f lungul unei zile.

Indicaţii: cistită. implicit. endometrită (inflamaţii ale mucoasei uterine). iar părţile aeriene ale plantei (frunze. Dar influenţa ei benefică se ex. se stre­ coară si se bea tot ceaiul într-o zi. nervozitate. Indicaţii majore: leucoree (poală albă). menstre dureroase. păstrare Florile se culeg fără caliciu (învelişul verde de sepale). varice. afecţiuni ale prostatei. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de flori cu un litru de apă clocotită. asupra tuturor tulburărilor circulaţiei venoase. leucoree (poală albă). Indicaţii majore: reumatism. he­ moroizi. Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). apărute si la femei si la bărbaţi. cistită. enterită.1 tinde. timp de un minut şi se lasă să infuzeze altele zece. suferinţe ale prostatei. nervozitate. se strecoară şi se bea tot ceaiul pe parcursul unei zile. între mese. mărunţită. congestia organelor genitale. ciclu neregulat.. colite. » 7 Sub formS de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). derma­ toze. oboseală. intoxicaţie.dureroase sau prea abundente. Indicaţii minore: arterită. se lasă să tragă zece minute. tulpini) se recoltează în timpul 338 . Indicaţii minore: diaree. într-un litru de apă. enterită. î Sub formă de ceai A Partea utilizată: florile. între mese. Poate fi utilizată cu succes si r ? > » în caz de afecţiuni urinare la bărbaţii > * în vârstă. varice. B. suferinţe hepatice. febră. uscare. Mod de preparare: se fierb patru linguri pline cu planta . Recoltare.

împiedică trecerea grăsimilor nedigerate di­ rect în sânge. colesterol. Nume latin: Solanum melongena. şi se păstrează în borcane de porţelan închise er­ metic. pe rame. pătlăgea.înfloritului (aprilie-septembrie). Ea favorizează de două ori digestia grăsimilor: o dată. Se usucă la soare. Pentru pulbere se madnă fir. Numiri populare: godină. o bacă. Ceaiul se păstrează în săculeţi de pânză. iar noaptea se trec în camere sau poduri bine aerisite. suferinţe hepatice. pe vreme însorită. Nume latin: Lippia cimodora. tornadele. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată : fructul. 339 . diabet. pătlăgică vânătă. Această calitate remarcabilă dublată de o acţiune diuretică face din vânătă una dintre cele mai utilizate plante în combaterea obezităţii. protejând peretele in­ testinal (mucoasa). prin stimularea funcţiei hepatice şi a formării bilei înlesneşte o mai bună degradare a lipidelor. Uscarea artificială se face la 35°-40°C. a doua oară. celulită. celuii tei şi excesului de colesterol. Caracteristici terapeutice în regimurile de slăbit este nelipsită pulberea obţinută din vinete. Indicaţii: obezitate. VÂNĂTĂ Familia: Solanacee. VERBINĂ MIROSITOARE Familia: Verbenacee.

în Europa este puţin cunoscută ca plantă medicinală. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. de unde este originară. Caracteristici terapeutice Se pare că vechii „spiţeri" îi cunoşteau foarte bine calităţile. Sub formă de ceai Partea utilizată-. mai ales ca plantă cu uleiuri esenţiale. a aparatului digestiv şi a sistemului circula­ tor. farmacopeea română. deoarece o numeau „iarbă de toate relele*1! Principiile ei active sunt atât de numeroase încât ea acţionează simultan asupra or­ ganelor de excreţie. insomnie. nervozitate. de altfel. digestie lentă. oboseală. aerofagie. 340 . Indicaţii minore: angoasă. Se poate utiliza cu deosebit succes în caz de febră. hipertensiune. insomnie. iarbă de toate relele. palpitaţii. nesemnalănd-o. se strecoară şi se bea câte o cană de ceai după mesele principale. celulită. migrene. frunzele. Indicaţii: nervozitate. verbină acrişoară (aceste denumiri sunt preluări şi adaptări în limba română ale numelor ce i se dau plantei în America. oboseală. Indicaţii majore-. atonie veziculara. migrene. se lasă zece minute să infuzeze. intoxicare şi tulburări digestive. menstre neregulate.Numiri populare: citronela. dar francezii şi italienii o cultivă în mod special. utilizate pentru obţinerea de parfumuri). gastralgii (dureri de stomac). şi în ţările unde este cultivată-. ca şi cea germană. suferinţe he­ patice. Mod de preparare: se opăresc patru linguri de frunze cu un litru de apă clocotită.

gastralgii. se stre­ coară şi se bea tot ceaiul într-o singură zi. fiache. Sub formă de ceai Partea utilizată: florile. De multe ori. Caracteristici terapeutice Se pare că este îndeosebi antitusivă datorită uleiului esenţial. pe vreme însorită. tigoare. Pulberea. vioară. hioară. floare domnească. VIOLETĂ Familia: Violacee. impermeabile şi închise ermetic. Nume latin: Viola odorata. după ce s-a ridicat roua. cocoşă. garoafe. Se usucă la umbră. uscare. prin rupere. tuse. tămâioare. Mod de preparare: se opăresc patru linguri vârfuite de flori cu un litru de apă clocotită. cele de la baza tulpinii sunt uscate dacă planta este complet înflorită. calitate conferită de mucilagiile prezente în compoziţia chimică a florilor. Indicaţii majore: bronşită. lemoaie. simboie. nemţoaice. se lasă să stea zece minute. păstrare Frunzele se culeg cu mâna. palpitaţii. cârligel. închise ermetic. în strat foarte subţire şi se păstrează în pungi de hârtie duble. dermatoze. Numiri populare: călţunaşi. 341 . toporaşi. una câte una. zambile de câmp. cistită. răceală. între mese. hobridrag.Recoltare. dar are şi o acţiune calmantă asupra mucoasei gastrice. colită. febră. se pune în borcane de porţelan. micşunele. ghiorele. căutând să nu fie uscate şi să fie cât mai parfumate (miros a lămâie). micsandre. mereoare. flori mărunte. obţinută din măcinarea frunzelor uscate artificial (50°C). viorică. Indicaţii minore: insomnie.

cu­ peroză. coamă. aguridariu. labruscă. congestie a or­ ganelor genitale. flebită. în perioada de meno­ pauză. ouă. în trata­ mentele obezitătii si celulitei. enterită. se pun în pungi de hârtie şi se ţin la întuneric să nu se decolo­ reze. celulită. Poate fi asociată cu spirulina. leoruş. se strecoară si i se bea toată cantitatea de ceai într-o zi. poamă. coada calului şi coacăzul negru. 7între mese si la distantă de ele. razachie.Recoltare. uscare. hemoroizi. Indicaţii minore: menstre dureroase. Numiri populare: acrid. se usucă la umbră. patru linguri de frunze. i > 342 . halângar. a hemoroizilor şi varicelor. aguridă. într-un litru de apă. se lasă la infuzat zece minute. în strat subţire. menopauză. gie. păstrare Florile se culeg în timpul înfloritului (martie-aprilie). diaree. vinie. apariţia bufeurilor. stimulează puternic cir­ culaţia sangvină de reîntoarcere. VIŢĂ DE VIE Familia: Vitacee. ori la 40°C. Mod de preparare: se fierb preţ de un minut. vie sălbatică. heghi. Indicaţii majore: varice. răţuşcă. Nume latin: Vitis vinifera. Caracteristici terapeutice Tonifică pereţii venelor şi capilarelor. i i Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. pe rame sau ziare. înlătură.

cuperoză.Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. obezitate. menopauză. . înainte de înflorire şi se usucă la umbră. hemoroizi. celulită. în plin soare. edeme. Recoltare. ori la 45°C. bufeuri de căldură. pe rame. Pulberea se obţine prin măcinarea produsului uscat şi punerea ei apoi în borcane de porţelan. păstrare Se culeg cu mâna. Ceaiul se păstrează în pungi de hârtie. Indicaţii: varice. uscare.

fără toate acele substanţe atât de necesare pe care plantele şi animalele nu le pot „fabrica" decât încetul cu încetul: vitamine. Fără ele hrana nu are nici un dram de „substanţă vie“ ! Nu este o „hrană vie“. me­ tode prin care se obţin cantităţi crescute de alimente din ce în ce mai depreciate calitativ.COMPLEMENTELE ALIMENTARE Dumneavoastră nu vă puteţi lipsi de ele. oligoelemente. Noi am lansat de nenumărate ori semnale de alarmă în legătură cu utilizarea abuzivă a îngrăşămintelor şi a ierbicidelor chimice. Noi. ne obligă. să ne reechilibrăm în permanenţă regimul alimentar. în prezent. stressul şi. săruri minerale. calitatea din ce în ce mai proastă a alimentelor noastre. este o „hrană moartă". fără să vă confere şi vitali­ tatea necesară. Ritmul de viaţă. cu atât mai mult. dacă vrem să fim sănătoşi. nu le putem trece cu vederea. Substanţele pe care le conţine sunt nişte substanţe moarte. mai presus de toate. Ele sunt în stare doar/să vă îngraşe. Americanii sunt printre primii care şi-au dat seama de această catastrofă a „chimizării". aminoacizi esenţiali. cu creşterea vitelor şi păsărilor în baterii intensive. Şi pentru că nu au cum să se întoarcă 344 .

dar sunt conştienţi că este nevoie de „hrană vie". o linguriţă pe zi sau treipatru vârfuri de cuţit). drajeuri. ori un bolnav grav de nervi. stress. Cu mult timp în urmă. când trebuiau să îngrijească un reumatic.la sistemele vechi de cultivare a plantelor şi creştere a animale­ lor. Trebuie doar să indicaţi farmaciştilor exact produsul pe care îl doriţi. artroză. într-un mojar de porţelan. Am regăsit această reţetă într-o carte din 1610: — se ia cochilia mai scobită a stridiei. — se pisează bine de tot încât să devină fină precum făina. „spiţerii". reumatism. farmaciştii acelor vremuri. Altele le puteţi prepara singuri. Indicaţii: spasmofilie. mai ales în cadrul medicamentelor din firma LARGO. 345 . au creat primele serii de complexe alimentare. crampe musculare. Mod de administrare: patru până la şase capsule zilnic (ori. în Evul Mediu. Nu este neapărat nevoie să căutaţi complemente sub formă de capsule. — se spală bine şi se freacă. dacă nu găsiţi decât pulbere ca atare. Ele pot fi prezentate şi sub formă de tablete. — se usucă în cuptorul fierbinte. gelule. angoasă. COCHILII DE STRIDII (capsule) Compoziţie: pulbere foarte fină din cochilii de stridii. Majoritatea complexelor alimentare descrise le veţi găsi în toate farmaciile. preparau o pudră magică din care pacientul trebuia să ia „trei până la patru vârfuri de cuţit“ zilnic. nervozitate. ce ameliorează regimul alimentar şi contribuie la menţinerea sănătăţii.

ceară de albine. căderea părului. tirosina. aminoacizi de ori­ gine naturală (din proteine vii) (nu preparaţi industrial). în ceea ce priveşte aminoacizii. piele uscată. riduri. îmbolnăvirea şi moartea indi­ vidului respectiv. Mai ales calciu şi magne­ ziu. omitina. Fiecare celulă are nevoie de un amestec specific de amino­ acizi esenţiali. Cei aşa-numiţi acizi aminaţi esenţiali. acidul glutamic. glicina. oboseală. slăbirea memoriei. atât de bencfice în spasmofilie. Cercetătorii au reuşit să extragă un ADN pur din laplii de peşte. cisteină.ADN + MULTIAMINOACIZI Compoziţie: acid deoxiribonucleic (ADN). trebuie să existe în cantităţi stricte. » 346 . arginina. COMPLEX . următorii acizi aminaţi acidul aspartic. histidina. Diminuarea ori lipsa unuia sau a unora dintre ei aduc după sine slăbirea. metionină. lisina. Respectivul complex alimentar conţine. Mod de administrare: două-lrei capsule în timpul meselor principale. fenilalanină. leucină. alanina.în prezent există şi explicaţia ştiinţifică a motivului utilizării respectivei pudre: cochiliile de stridii conţin toate oligoelementele de care are nevoie corpul nostru. este vorba de substanţe ce sunt prezente în organism în doze infinitezimale. ulei din germeni de grâu. prolina. stabilite în biochimia şi ge­ netica speciei noastre. piele ofilită (îmbătrânită). dar de care depinde viaţa nor­ mală a celulelor umane. Indicaţii. valina. stress. atât de necesare în remineralizarea organismului. izoleucină. ADN este indispensabil regenerării celulelor. pe lângă ADN. treonina.

piele uscată. fie vara. complementul pe care vi-1 descriem vă va regenera şi stimula bulbii capilari (rădăcina firului de păr). dacă veţi urma o cură de capsule înainte de a merge la mare sau la munte. Iar bronzul va fi deosebit de durabil în timp. este complementul alimentar ideal pentru persoa­ nele ce au o activitate intensă. riduri. Şi bronzarea pielii va fi mai uniformă şi fără înroşeli. Nu uitaţi că vitamina D este indipensabilă pentru fixarea calciului. fizică şi intelectuală. înnoirea) stratului bazal al dermului. arsuri. mâncărimi. oboseală. Iar dacă aveţi tendinţa să faceţi crize de spasmofilie nu trebuie să uitaţi niciodată acest lucru. Dacă părul dumneavoastră nu are luciu. Mod de administrare: două-trei capsule în timpul sau după mesele principale. în permanenţă. COMPLEX . Complement alimentar ideal pentru întreţinerea frumuseţii pielii. cojiri. vitamina D. căderea părului. un păr des şi mătăsos. 347 . Dacă vreţi să aveţi. Orice persoană ce are o predispoziţie pentru eczeme sau mătreaţă va trebui să-şi reechilibreze regimul alimentar printr-un adaos de ADN şi vitaminele A şi D. stimulând refacerea (reînnoi­ rea. uscarea) epidermei. Indicaţii-. care îi conferă o acţiune prelun­ gită în timp. ceară de albine. vă va ajuta să luptaţi împotriva ridurilor şi a deshidratării (pierderea apei. spasmofilie. fie iarna. este tocit. ulei din fic?t de peşte. se rupe uş6r şi cade (chiar din abundenţă). aveţi grijă ca alimentaţia dumneavoastră să fie bogată în vitaminele A şi D. reumatism.înglobat în ceară de albine. stress. vitamina A.ADN + VITAMINELE A ŞI D Compoziţie: acid deoxiribonucleic (ADN).

stress. foarte bogate în vitamina C naturală şi de uleiul din cereale încolţite. în aceeaşi măsură. anemie. cistită. ceară de albine.ADN + VITAMINELE E ŞI F Compoziţie: acid deoxiribonucleic (ADN). ceară de albine. concentrat de măceşe. Mod de administrare: două-trei pastile în timpul meselor principale. vitamina E. COMPLEX . căderea părului. sinuzită.COMPLEX . vitamina E reglează. gingi­ vită. impotenţă. în perioadele de examene ori în cazurile în care organismul este supus la efor­ turi intense. a rezistenţei nervoase. măreşte funcţia antitoxică a ficatului. Vitamină a fecundităţii. piele îmbătrânită. vitamina C Mod de întrebuinţare: două până la trei capsule înainte de masa de dimineaţă şi de prânz. răceală. ulei din cereale încolţite. hemoroizi. ulei din germeni de grâu. Indicaţii: oboseală. a tonusului vaselor capilare. vitamina F. Dacă nu aveţi suficientă vitamină F — factor de creştere. Indicaţii: frigiditate. şi hi­ dratarea pielii. al cărui aport de aminoacizi esenţiali va fi deosebit de bine venit în caz de scădere a vitalităţii sexuale. cuperoză. enu­ rezis. scădere a vederii. favorizează prospeţimea. varice. Acidul deoxiribonucleic extras din lapţii de peşte este com­ pletat în această asociere de un concentrat din fructe de măceş.ADN + VITAMINA C Compoziţie: acid deoxiribonucleic (ADN). strălucirea şi ca­ ii telarea pielii — degeaba vă „acoperiţi1 1 cu creme hidratante: în acest caz ele sunt neputincioase! Pielea dumneavoastră este 3 48 . ce reglează metabolismul colesterolului. impotenţă. ulei din cereale încolţite.

nu este pericu­ loasă şi nici nu va persista mai mult timp. Indicaţii. Amestecul din pulbere de ananas şi de papaia conferă acestui complement alimentar capacitatea de a provoca slăbirea la acele 349 . celulită. reumatism. El vă va înlesni o mai bună eliminare a toxinelor. Indicaţii: obezitate. digestie lentă. favorizând totodată şi schimburile metabolice. Eliminarea provocată de respectivul complex se poate mani­ festa printr-o diaree.. Mod de administrare : două-trei pastile înainte de mesele prin­ cipale.ALGE + COACĂZ NEGRU Compoziţie: alge marine. oboseală. cicoa­ re. Doar în caz de hi­ pertensiune şi hipertiroidism este contraindicat tratamentul. oboseală. extract de papaia.„ofilită”. dezechili­ bru endocrin.ANANAS Compoziţie: extract de ananas. ce are loc în primele trei zile ale curei. fitoplancton.obezitate. diabet. coacăz negru. Nu trebuie să vă îngrijoreze. magneziu. revent. Utilizaţi-1 pe post de complement alimentar când ţineţi regim de slăbit. COMPLEX . constipaţie. pulbere de germeni de grâu. magneziu. deshidratată. Mod de administrare: trei pastile în timpul a două dintre principalele mese. constipaţie. nu aveţi nici un dram de apetit sexual ? Reechilibraţi-vă rapid regimul alimentar făcând o cură de trei săptămâni cu acest complex ADN + vitaminele E şi F şi vă veţi regăsi şi pofta de viaţă şi surâsul! COMPIJîX . aerofagie. aerocolie. malţ. pulbere de germeni de grâu. aşa-zisă eliberatoare.

Dacă arderea lipidelor este insuficientă. prezente toate semnele unei digestii perfecte! COMPLEX .persoane a căror creştere în greutate s-a datorat unei proaste asimilaţii a grăsimilor.CIMBRU Compoziţie: cimbru. insomnie. corpul are nevoie de aminoacizi.. vi se va subţia talia şi nu veţi mai avea „burtă" ori „stomac^1 . prin înfometare l Trebuie reechilibrat metabolismul grăsimilor şi. COMPLEX .. magneziu. Deci. Complementul alimentar cu ananas este cel mai potrivit în atare situaţii. ori veţi simţi că „vă bolborosesc intestinele". oligoelemente şi vitami­ ne. rozmarin. că „aveţi gaze“. aerofagie. „prea plini". nu veţi mai fi ba­ lonaţi. Substanţele grase sunt indispensabile menţinerii vitalităţii orga­ nismului. lucru cert. 350 .DROJDIE VITAMINIZATĂ Compoziţie: drojdie vitaminizată. tranzitul intestinal va fi mult ameliorat. constipaţie. De câte ori vă veţi simţi balonaţi. arterioscleroză. abdomenul va fi plat. Este un ajutor preţios al ficatului şi vezicii biliare. anghinare. Iată. extract îmbogăţit cu protei­ ne lactoser. colite. Mod de administrare: două pastile înainte de fiecare masă. păpădie. Digestia se va face mult mai bine. n-are nici un rost să încercaţi să slăbiţi. lumânărică albă. Stimulează celula hepatică. Tenul dumneavoastră va deveni curat. dar vă veţi simţi şi obosiţi. trifoişte de baltă. dacă ele se depozi­ tează. digestie lentă. Indicaţii: suferinţe hepatice. uşurează şi evacuarea ei din vezică. creşte cantitatea de bilă elaborată. luminos. vă veţi îngrăşa. greaţă. mai complet. balonări. cum se spune. tot­ odată. faceţi o cură de complex-cimbru. „mai transparent". deci.

anemie. spanac. în fluxul sangvin. El previne formarea ridurilorUtilizarea lui în timpul curelor de slăbire asigură înlăturarea instalării oboselii şi eventualele degradări ale tonusului şi aspec­ tului epidermei. inapetenţă (lipsa poftei de mâncare). dermatoze. Este ideal în perioadele de oboseală sau în cazurile de anemie. febră. magneziu. intoxicaţie. face din acest complex un remediu de neînlocuit pentru recăpătarea strălucirii tenului şi a supleţii pie­ lii. Când simţiţi că sunteţi cuprinşi de lehamite.FIER Compoziţie: pătrunjel. el va ajuta la formarea de noi globule roşii şi înlocuirea. Mod de administrare: două pastile înainte de principalele meIndicaţii: oboseală. Alcătuit din plante bogate în fier. riduri. O cură de drojdie este obligatorie în timpul oricărui tratament cu antibiotice. aminoacizi esenţiali. nervozitate. constipaţie. decât să fiţi lăsaţi în pace“. Drojdia vitaminizată permite ameliorarea reînnoirii florei in­ testinale şi stimularea digestiei. vărsături (în sarcină). a celor îmbătrânite dar. COMPLEX . dia­ bet. oboseală nervoasă. oligoelemente. vitaminele. oboseală. când aveţi senzaţia că nu mai „doriţi nimic. Mai ales după „excesele^ din timpul verii sau de la finele anului. mai presus de toate.Mod de administrare: trei-patru pastile în timpul meselor principale. Indicaţii: piele uscată. Bogăţia mare de proteine. colite. va înlesni eliminarea cât mai rapidă şi completă a toxinelor din organism.B. PP şi D. schinduf. ajutaţi-vă singuri or­ ganismul stors de puteri cu o cură de drenaj şi tonifiere! . pulbere de germeni de grâu.

pulbere de germeni de grâu. Este un complement alimentar ideal pentru perioadele de examene. spasmofilie. Ulei de soia + lapţi de peşte + drojdie alimentară + germeni de grâu. Şi dacă totuşi v-aţi îmbolnăvit. iată un cocteil fantastic pe care celulele nervoase. patru pastile zilnic.FOSFOR Compoziţie: drojdie alimentară. aerofagie. Mod de administrare: două-trei pastile în timpul celor trei mese principale. » COMPLEX .GRÂU ÎNCOLŢIT Compoziţe: grâu încolţit liofilizat. 352 . oboseală cerebrală. El creşte puterea de concentrare în stările de mare tensiune nervoasă sau de stress. îl vor „bea“ cu nesaţ în caz de oboseală intelectuală sau de slăbire a capacităţii de memorare. ori durerea în gât s-a declanşat. magneziu. oboseală. magneziu. cât sunteţi sănătoşi.Complexul-fier vă poate ajuta să pierdeţi două-trei kilograme dinamizându-vă forţele. decalcifiere. lecitină de soia. concentrat din lapţi de peşte. reumatism. y 7 7 > COMPLEX . măriţi doza la şase-opt pastile imediat ce febra. stress. sau indigestia. dificultăti de concentrare. ce formează masa substanţei cenuşii a creierului. Mod de administrare: trei-patru pastile în timpul meselor principale. angine. Indicaţii: scădere a memoriei. Dacă iarna faceţi deseori gripă. luaţi preventiv. Indicaţii: artroză.

. constipaţie. stress. Puternic energizant. în ceea ce priveşte pulberea de cochilii de stridii. fermentaţii intestinale. E. PP. foarte con­ centrată în calciu şi magneziu. în fermenţi. complexul-grâu încolţit este complementul alimentar cel mai indicat în perioadele de creştere. diastaze. Indicaţii: spasmofilie. decalcifiere. dar veţi digera totul mult mai bine. în oligoelemente. Fixarea calciului în organism este realizată cu ajutorul vita­ minei D şi a magneziului. nu puteţi găsi altceva mai bun în caz de spasmofilie. este contraindicat persoanelor hiperten­ sive. Este bine să faceţi mai multe cure pe an cu acest complex. artroză. mai complet. Calciu + magneziu + vitamina D + siliciu + oligoelemente. magneziu.. reumatism. oboseală. B. scăderca memoriei. conţine toate cele 69 de oligo­ elemente de care are nevoie organismul pentru a funcţiona la nivelul celor mai buni parametri fiziologici. Nu există un mijloc mai eficient de reţinere în celule a acestui oligoelement preţios decât respectivul complement alimentar. în vitaminele C. Mod de administrare: trei-patru pastile la principalele mese. 353 . de eforturi sportive (antrenamente în forţă). Iar concentratul de germeni de grâu conţine şi alte oligoele­ mente ce completează şi întăresc fixarea respectivă.MAGNEZIU + VITAMINA D Compoziţie: laminaria (pulbere de algă). Vă veţi simţi nu numai „în formă". COMPLEX .Bogat în aminoacizi esenţiali. schinduf. câte trei-patru săptămâni la rând. Veţi scăpa de aerofagie. de convalescenţă. celulită. care este deosebit de carenţial. pulbere de germeni de grâu. El este indispensabil îmbunătăţirii regimului alimentar actual. pulbere de cochilii de stridii. care participă la metabolismul calcic.

scădere a memoriei. sunteţi storşi de puteri. oamenii „mo­ derni" ! Depurativ de excepţie. Indicaţii: oboseală. Indicaţii: oboseală. Mod de administrare: trei capsule înainte de micul dejun şi de prânz. vă îmbolnăviţi din te miri ce. Vitaminele sintetice excită şi dau o stare de nervi fără să confere o creştere a tonusului general evident.COMPLEX . spasme cardiace. vâjâieli (zgomote) în urechi. COMPLEX . usturoiul înlesneşte eliminarea 354 . Să reţinem ceea ce ne interesează în special pe noi. piele uscată (ten uscat). concentrat de drojdie de bere. gripă. pul­ bere de cimbru. Vă simţiţi prost. viermi intestinali. piele grasă (ten gras). vertij (ameţeli). în general. intoxicaţie.PĂTRUNJEL Compoziţie: concentrat de usturoi. pulbere de pătrunjel. pulbere de măceşe. ulei de cereale germinate. magneziu. dar nu aveţi nici o suferinţă anume? Nici un examen medical nu precizează că ar fi vorba de lipsa vreunui element nutritiv anume ? Atunci faceţi un plin de vitamine în bloc! Luaţi un complex-multivitamine.MULTIVITAMINE Compoziţie: extract natural de morcov. pulbere de germeni de grâu. anemie. Este bine însă să vă uitaţi cu atenţie şi pe flacon şi în pros­ pect : aveţi grijă ca formula acestuia să nu conţină decât produse naturale şi nu chimice. Proprietăţile usturoiului sunt aşa de numeroase încât ar fi necesară o carte întreagă numai pentru enumerarea lor. răceală. ceară de albine. Mod de administrare: două-patru pastile înainte de principa­ lele mese. de-abia „vă mai târâţi".

dar mai ales rolul lui în prevenirea maladiilor cardio­ vasculare. în fine.. le asigură efectuarea unor activităţi extenuante.. patine cu roţile. lactoser.tuturor toxinelor fluidificând sângele. Veţi simţi cu mai puţină intensitate oboseala şi crampele musculare. sau oricare ar fi originea efor­ tului : schi nautic. marii colerici. într-o asemenea formulă şi prezentare farmaceutică. soia. Este foarte bine să-l asociaţi şi în cadrul regimurilor de slăbit. ciclism. Mod de administrare: două-patru pastile în timpul principa­ lelor mese. drojdie alimentară.PROTIDE Compoziţie: grâu încolţit. vă veţi simţi atât de în putere şi atât de puţin „ex­ tenuaţi". 355 . Mirosul neplăcut şi digerarea greoaie a usturoiului sunt. impotenţă. la turneele de tenis. inexisten­ te. în timpul reprizelor de gimnastică aerobică. a depozitelor de grăsime şi reziduuri. încât merită să încercaţi curele de complex-protide.. veţi suferi rareori de tendinite sau întin­ deri musculare. Indicaţii: oboseală. ale cărui componente asociate. polen. La sporturile de iarnă. COMPLEX . Toate persoanele ce trăiesc într-o permanentă încordare. eforturi sportive. trebuie să facă regulat cure de complex-pătrunjel. cursă de veliere. pentru că nu veţi fi tot timpul „epuizaţi" şi nici nu veţi pierde săruri minerale. ceea ce explică acţiunea lui asupra tensiunii arteriale crescute. trebuie să vă completaţi raţia alimentară zilnică printr-un aport de protide naturale. usturoi + pătrun­ jel. cei suprasolicitaţi.

decalcifiere. protejează mucoasele şi ameliorează colitele. magneziu. dar de durată. nalbă mare. legume. suferinţe hepatice. stress. angoasă. trandafir.REVENT Compoziţie: revent. pătrunjel. Mod de administrare-. anghinare. dar nu e departe de adevăr. spasme musculare. El este capabil să-l înlesnească fără să irite intestinele. Dacă vreţi să evitaţi stressul.STRUCTURAL Compoziţie: grâu încolţit. Pulberea de trandafir şi de nalbă mare. lecitină de soia. mai mult. complexul-revent este un complement alimentar indis­ pensabil reechilibrării tranzitului intestinal. nervozitate. schinduf. Remediu foarte uşor. Indicaţii-. droj­ die alimentară. El vă va permite să vă reechilibraţi hrana înainte ca lipsa „alimentelor vii" din ea să nu vă omoare şi pe dumneavoastră! E un eufemism. oboseală. COMPLEX .COMPLEX . Complementele alimentare ajută la acoperirea unei 356 . spasmofilie. plante eminamente emoliente şi sedative. faceţi cure regulate de complex-structural. lemn dulce. are chiar o acţiune calmantă asupra mucoasei intestinale. Amintiţi-vă că un regim sărac în cereale. magneziu. să scăpaţi de spasmofilie. Indicaţii: constipaţie. deprimare. cu acţiune progresiv manifestată. polen. Mod de administrare: trei-şase pastile după mesele principale. colite. oboseală. trei-patru pastile în timpul meselor. pulbere de germeni de grâu. dar prea bogat în came şi zahăr (ori dulciuri) nu se poate reechilibra la nesfârşit. concentrat de lapţi de peşte. artroză. Conţine toate oligoelementele de care aveţi nevoie pentru a rezista ritmului infernal impus de societatea modernă. fructe. alge marine.

COMPLEX .VIŢĂ DE VIE Compoziţie: frunze de viţă de vie. edeme ale gleznelor. concentrat de ghizdei. uşor dulceag. bufeuri de căldură. Mod de administrare: două-patru linguriţe zilnic în puţină apă caldă sau. frunze de hamei. Poate fi luat în mod regulat fără ca să existe risc de obişnuinţă ori de intoxicare. cuperoză. Are gust foarte plăcut. 357 . COMPLEX . după masă.TEI Compoziţie: concentrat de tei. pulbere de germeni de grâu. planta întreagă (fără rădăcină) de hrişcă. picioare grele. magneziu. Mod de administrare-. şi mai bine. trei pastile dimineaţa şi seara. varicozităţi. neagresivă. întâmplătoare. şi se găseşte comercia­ lizat sub formă de granule ce se dizolvă instantaneu într-o infuzie calmantă. frunze şi fructe (bace) de afin. insomnie la copii. dar dacă o atare lipsă se per­ manentizează.carenţe pasagere. organismul nu-i va mai putea face faţă. vertije. angoasă. ajutându-i să se simtă mai bine „în propria lor piele" ! Nu este vorba nicidecum de un somnifer. Indicaţii: nervozitate. ci de un reechilibram al marelui sistem nervos vegetativ simpatic. în puţin ceai calmant. anxietate. Indicaţii: varice. orice aju­ tor îi veţi da. acest complement alimentar cu acţiune uşoară. permite destinderea anxioşilor cronici. palpitaţii nocturne. hemoroizi. Ideal pentru liniştirea copiilor şi a persoanelor în vârstă. flori de portocal.

regim de slăbire. catifelare. DROJDIE DE BERE (capsule şi pulbere) Compoziţie: drojdie de bere. căruia îi dă luciu. colibaciloză. oboseală. în oligoelemente. cistită. GERMENI DE GRÂU (pulbere) Compoziţie: grâu încolţit liofilizat. Mod de administrare : două-şase capsule. strălucire. drojdia de bere este indispensabilă reînsămân ţării florei intestinale în timpul şi după un tratament cu antibiotice (care o distruge). antibioterapie. în special). sunt „îngreuiate". Indicaţii: dermatoze. aminoacizi esenţiali.Asocierea viţă de vie + hamei + afin + hrişcă oferă cea mai puternică sinergie naturală pentru stimularea circulaţiei venoase. evitând apariţia oboselii şi deshidratarea pielii. C. furunculoză. furunculoză. ori o linguriţă plină. PP. zilnic. mai ales gambele. dureroase şi gleznele sunt totdeauna umflate spre sfârşitul zilei. Aceasta nu este doar îmbunătăţită. D. 358 . ea va fi totdeauna asociată tratamentului fitoterapeutic. ori dacă membrele inferioare. Bogată în vitaminele B. Ea permite şi reechilibrarea regimului alimen­ tar în perioada curelor de slăbire. piele (ten) uscată. sunt refăcuţi structural (musculatura şi valvele de întoarcere a sângelui. Complementul trebuie să nu lipsească celor ce stau mult timp în picioare. ci pereţii venelor şi capilare­ lor venoase sunt consolidaţi. în caz de dermatoze. infecţie intestinală. Este foarte utilă pentru frumuseţea tenului.

Trebuie să-i luaţi ori de câte ori traversaţi o perioadă mai dificilă: convalescenţă. stress. dermatoze. Excelent drenator hepatic. sarcină. convalescenţă. perioada de creştere. anemie. hipertensiune. la fiecare masă. artrită. SUC DE LUMÂNĂRICĂ ALBĂ Compoziţie: macerat fermentat din frunze de lumânărică. digestie lentă. germenii de grâu constituie un formidabil dinamizam şi stimulent digestiv. oligoelemente. varice. Indicaţii: suferinţe hepatice. zilnic. varice. vitaminele B. pe nemâncate. în storcător. între mese. Indicaţii: reumatism. E. i j SUC DE RIDICHI NEGRE Compoziţie: suc pur. în fermenţi. di­ gestie lentă. diastaze. obezitate. stress etc. Indicaţii: oboseală.Mod de administrare trei-patru pastile sau capsule ori o lin­ guriţă plină. Este de neînlocuit în cadrul curei de toamnă si ori de câte ori doriţi să vă „dezanchilozati“ articulaţiile. 359 . obţinut prin presare la rece din leguma crudă. Mod de administrare: o fiolă dimineaţa. PP. Bogaţi în săruri minerale. intoxicare. Curăţă exemplar rinichii şi sângele. aerofagie. SUC DE ANGHINARE Compoziţie: macerat din frunze de anghinare. aerofagie. Este unul dintre cei mai buni drenatori generali ai organis­ mului. alăptare. constipaţie. Mod de administrare: una-două fiole zilnic. transpiraţii abundente. sucul de anghinare este indicat cu precădere în caz de constipaţie.

bronşite. criză de ficat. fără să irite intestinul. tărâţele de grâu ameliorează tranzitul intestinal. nu irită. colesterol. Şi. In fine. TĂRÂŢE DE GRÂU Compoziţie. Indicaţii: suferinţe hepatice. astm. în plus. pe nemâncate. prin care se vine de hac şi celei mai rebele constipaşi. Crescând volumul bolului fecal. Este un remediu deosebit de puternic pentru ficat şi vezicula biliară. Mod de administrare : două linguriţe zilnic. fie ea acută sau cronică. reumatism. acţiunea lui asupra bronşitelor cronice şi a astmului sunt surprinzătoare. nu este toxică. migre­ ne. Prelungirea curei nu are nici o contraindicaţie: nu dă obişnuinţă.Mod de administrare: o fiolă dimineaţa. Orice criză de ficat se vin­ decă doar cu două-trei fiole zilnic dizolvate în puţin ceai cald.. favorizând reglarea nivelului colesterolului. dar cel mai sigur. Indicaţii: constipaţie. constipaţie.învelişul (pericarpul) bobului de grâu. Şi este remediul cel mai puţin agresiv. tapisând pe­ retele colonului. . intoxicaţie. câteodată. El va face parte în mod obligatoriu din marea cură de primăvară. uşurează golirea veziculei. creşte cantitatea de bilă secretată. diminuează trecerea lipidelor direct în sânge. Stimulează celula hepatică.

rece. regăsindu-se ideea apei ce regenerează. indiferent de originea lor.BĂILE MEDICINALE Practicarea băilor de plante sau de uleiuri esenţiale. doar făcând o cură de băi medicinale! Nimic mai simplu şi mai eficient. şi nu mai puţin la noi. îşi are originea undeva în negura timpurilor. există staţiuni balneoclimaterice şi spitale de balneologie în care procedurile de hidroterapie au făcut şi fac minuni nu numai în cazuri uşoare de boală. Nimic mai eficient pentru că în lume. ori cu săruri. sau de ape gazoase. toaleta zilnică. caldă ori alternantă. de ţările ce le-au dat naştere. Nu e vorba de o terapie marginală sau empirică. a băii de întinerire. ori baia simplă. mai bine spus a băilor medicinale. Nimic mai simplu deoarece cele zece minute. acasă. Staţiunile termale există încă din zorii antichităţii în întreaga lume. sulfuroase. Este o realitate certă si > benefică. ci au vindecat maladii şi suferinzi gravi sau foarte gravi. puţini sunt aceia cărora le trece prin cap gândul că s-ar putea îngriji singuri. Şi totuşi. în toate 361 . le-aţi consuma oricum făcându-vă. pe care ar tre­ bui să le „pierdeţi" tratându-vă astfel. ori cu re­ zonante i folclorice. nu-i aşa. în toate mitologiile.

decoct. fără a fi însă violentă. treptat. cataplasme de plante. de şezut. rece. remedii ce acţionau uşor. de şezut. de membre) etc. fie ele din sccolele trecute ori de la începutul acestui veac. abluţiuni. solicită o procedură completă: temperatura apei pentru băile de şezut trebuie reglată şi supravegheată strict. argilă etc. spălări. din aproape în aproape. şi mai bine să le faceţi mai puţin „perfect1 * decât să nu profitaţi deloc de bine­ facerile lor. în privinţa băilor le-am ales pe acelea forte. E foarte bine să puteţi face măcar o dată pe an astfel de cure în instituţii specializate. etc. de picioare. Dar le puteţi face şi acasă. băi de mâini. la fracţiune de se­ cundă . Deşi tot ceea ce v-am prezentat în cartea de faţă s-a supus principiului nostru de bază. cantitatea şi forma utilizată (infuzie. duşuri. pregătirea plantelor este exactă în ceea ce priveşte com­ poziţia. fără să „zguduie1 * organismul.. Reechilibrarea sănătăţii e cvasiimediată. Procedurile pot fi continuate — ele nu vor perturba întru nimic biologia şi fizio­ logia organismului. macerat). ale căror rezultate se fac rapid sinţite. duşurile alternative au un traseu şi un ritm precis. veţi găsi lămuriri refe­ ritoare la băi. Noi vă vom descrie băile de plante — deci un tratament fitobalneoterapeutic — pe care le-am indicat în nenumărate cazuri şi au dat totdeauna rezultate spectaculoase. acela de a prescrie (sau recomanda) tratamente perfect adaptate fiecărui caz. fiecărui individ în parte. a căror eficacitate este deo­ sebit de marcată. 362 . Toate aceste tehnici sunt deosebit de interesante dar necesită. naturistă. afuziuni. împachetări în apă caldă. nivelul apei în cadă varizaă în funcţie de specificul băii (generală. cu grijă.lucrările de medicină tradiţională. dar efectul lor se tăcea ulterior simţit în profunzime. turbă. asistate de personal profesionist.

părintele capilaroterapiei — utilizarea de remedii naturale ce acţionează asupra fluxului sangvin din vasele capilare — . Iar dacă aveţi timp şi răbdare. Imediat vă veţi simţi mult mai bine. la nivelul capi­ larelor. Nu exagerăm afirmând că o balneofitoterapie bine gândită. măcar şi numai „pe două nopţi”. înlocuieşte orice alt re­ mediu natural. corect făcută. de cele mai multe ori. vii. să faceţi timp de trei zile la rând câte o baie. insesizabilă. la primele semne de ameliorare. circulaţia sângelui este per­ turbată. CELE MAI EFICIENTE BĂI BĂILE CU ULEIURI ESENŢIALE Doctorul Salmanoff. şi nu. Ele vă vor convinge să continuaţi tratamentele naturale. angrenajul îmbâcsit al organismului dumneavoastră năclăit de toxine. a dovedit că metoda cea mai bună prin care te poţi însănătoşi rapid este să faci o baie fierbinte cu adaos de uleiuri esenţiale. în cursul tratamentelor naturale. faceţi băile de-a lungul unui an întreg. ele vor fi starter» de care aveţi nevoie pentru a putea demara. fie ele arteriale sau venoase. putând renunţa definitiv la acesta din urmă.Băile sunt un excelent mijloc de a vă pune pe picioare. şi urmată cu regularitate. să opriţi hrana vie a sănătăţii dumneavoastră! De aceea vă sfătuim ca. Reţeaua de capilare a organismului uman are un rol 363 . Explicaţia ? Salmanoff a arătat că. cercetător renumit în medicina tradiţională. fiindcă ameliorarea e prea lentă. dacă vă dă prin o p să le lăsaţi baltă.

Baia caldă provoacă. în cele din urmă. circulaţia vi se va accelera aproape cu violenţă. dacă vă veţi freca. funcţiile lor se vor deregla şi vor apărea.extrem de important. cu ulei esenţial de eucalipt. pe tălpi. cu alte cu­ vinte o stimulare la nivelul capilarelor. la nivelul ei fiind prezente două treimi din totalul masei sangvine circulantc. Este ceea ce se numeşte. instalându-se definitiv. o electivitate particulară pentru plămâni. permiţând să fie reirigate şi rehrănite. vor „scălda** celulele pentru care s 1 > 364 . Lucrările ştiinţifice. în plămâni. vor muri. ţesuturile alcătuite din ele vor îmbătrâni. se vor epuiza. ele vor traversa re­ pede dermul şi se vor îndrepta exact spre aceste organe pentru a le regenera. apoi boala. iar uleiurile esenţiale vor pătrunde în to­ rentul sangvin şi vor „îmbăia**. acţiunea iatroliptică a esenţelor din plante. fiecare având o acţiune terapeutică de mare specificitate. au dovedit că uleiurile esenţiale au puterea de a pătrunde prin piele şi de a se răspândi în întreg organismul. celulele vor fi prost aprovizionate cu oxigen. ele se vor „sufoca**. Iar dacă Quxul acesta este de­ ficitar. ea singură. printre care se remarcă în mod deosebit cele ale Facultăţii de Farmacie din Montpellier. o vasodilataţie. Esenţa are. De pildă. medical. Moleculele de eucalipt vor pătrunde. fixându-se. Fiecare având o afinitate par­ ticulară pentru unul sau mai multe organe. într-adevăr. ameliorând sănătatea. timp de câteva minute. Dar este şi mai benefică dacă adăgăm uleiuri esenţiale. se vor difuza în organism şi se vor îndrepta. iniţial oboseala. răsuflarea) dum­ neavoastră se va impregna de mirosul specific plantei. Dacă însă veţi face o baie caldă. halena (respiraţia. or­ ganele formate din respectivele ţesuturi vor obosi.

Luate pe cale internă — sub formă de perle sau picături — uleiurile nu au. Cu condiţia să ştiţi s-o utilizaţi perfect. ceea ce reprezintă pro­ centajul optim). turnată într-un pahar cu apă. De ce ? Uleiurile esenţiale. Doar perfect difuzată (dizolvată. CUM SE FACE O BAIE CU ULEIURI ESENŢIALE? Puteti să: — utilizaţi uleiuri de baie gata preparate (verificaţi dacă au o concentraţie de 12% uleiuri esenţiale. nu se vor dizolva în apă. sunt produse grase. » 365 . uleioase. nu pot avea. — vă preparaţi singuri uleiul. Utilizate ca atare. Utilizaţi deci un agent natural dispersam (un dizolvant) care va obliga toate moleculele active să rămână în suspensie şi să vină în contact cu toată suprafaţa corpului dumneavoastră. fără de greşeală. pluteşte la suprafaţa apei. vă va arde şi nu va avea nici un efect benefic. Dacă o turnaţi direct în baie va forma o peliculă acoperitoare care se va lipi de porţiunea de piele cu care vine în contact. calea regală a aromaterapiei. o acţiune nici atât de rapidă nici atât de masivă. de de­ parte.au un anume „tropism'4 („simt" o atracţie particulară) în toate principiile active binefăcătoare pe care le conţin. O esenţă vegetală. deşi termenul este impropriu) în apa din cadă vă poate fi de ajutor. aşa cum reiese şi din denumirea lor. folosind o bază hidrodispersantă. Aroma-balneoterapia (băi cu uleiuri esenţiale) este.

Contraindicaţii: în caz de hipertensiune. în care puneţi maximum 30 de picături dintr-unul sau din mai multe uleiuri esenţiale amestecate. sângele riscând să stagneze Ia nivelul extremităţilor. Pentru orice eventualitate discutaţi însă şi cu medicul dum­ neavoastră curant.IENUPĂR Indicaţii • tulburări ale circulaţiei venoase. c bine ca apa să aibă 40°-42°C. baia. * » 366 .7 altfel efectul va fi contrar aşteptărilor.CIMBRU DE GRĂDINĂ . la picioare. edeme ale gleznelor. MARILE BĂI CU ESENŢE BAIE CU CHIPAROS . Durata: 10-15 minute maximum. Obligatoriu : Baia va fi urmată de un duş rece. ca să evitaţi instalarea stazelor sangvine. vâjâituri (zgomote. Temperatura apei: Atât de ridicată pe cât puteţi suporta sau sunteţi obişnuiţi să faceţi. ţiuituri) în urechi. picioare grele (îngreuiate). de obicei. varice. După ce veţi deveni adepţi convinşi ai acestor proceduri şi după o perioadă de antrenament. — sau două linguri din baza hidrodispersantă. rapid. Nu cumva să uitati dusul rece. de adaptare. varicozităţi. anumite celuiite.Modul de pregătire a băii: — două linguri cu ulei de baie gata preparat.

înainte de a face un „stripping“ (scoaterea venei safene) sau mici sclerozări. Nu uitaţi duşul rece la picioare şi insistaţi pe glezne. neagresiv şi atât de eficient. Fricţionaţi-vă. fiind deosebit de reconfortantă! Dacă aveţi celulită. dureri articulare la persoanele ner­ voase. Vă veţi simţi rapid mult mai bine. contracturi după efort. angoasă. natural. stress. retenţie de apă. Ştergeli-vă superficial (sau deloc). în caz că o veţi face cu regularitate.. indiferent de natura ei. încercaţi o cură regulată cu atare băi.. îmbrăcaţi-vă cu o pijama groasă. reumatice. BAIE CU MĂGHIRAN-VERBINĂ MIROSITOARE-LĂMÂI Indicaţii celulită.. 367 . de trei ori pe săptămână (cât timp vreţi). Va fi un moment de perfcctă destindere care se va perma­ nentiza în timp. baia vă va scăpa de ea. edeme ale gambelor. spasme mus­ culare.Baia ameliorează circulaţia de întoarcere dar. sau din pură plăcere. zilnic. schimbaţi somniferul cu acest remediu viu.. cu ulei de baie pur. chiar după a doua baie. to­ nifică pereţii venelor Ameliorarea este de durată. insomnie. şi băgaţi-vă în p a t! Dacă dormiţi prost. rezultatul va fi şi mai rapid! BAIE CU MUŞEŢEL MARE-PIN Indicaţii: nervozitate. în special.

anemie. ca­ tegoric. Vă va ajuta. stare de bine! Nu este o glumă. ori înainte de o scară ce se anunţă tensionată. cădere de tensiune. Dacă întârzierile sunt frecvente este bine să faceţi zilnic o baie la picioare cu o săptămână înainte de data la care ar trebui să vă vină menstra. depozite de grăsime. ciclu neregulat (menstre neregulate). are un parfum atât de îmbătător că merită s-o încercaţi numai şi pentru a afla cum este! Si dacă vă satisface. tulburări digestive. » 9 » BAIE CU SALVIE-CIMBRU Indicaţii: obezitate. creştere în greutate. 368 . odihnitoare şi rela­ xantă. Atenţie: doamnele trebuie să ştie că o baie la picioare cu rozmarin declanşează ciclul menstrual întârziat si este un remediu perfect împotriva durerilor şi balonărilor ce apar în atare cazuri. tulburări de circulaţie arterială. Se face în perioadele de scădere evidentă a tonusului general. de „impulsionare" prin excelenţă. ficat leneş. scăderea tonusului sexual. dezechilibru endocrin. baia e atât de plăcută. Este baia de „şfichiuire'1 .BAIE CI! PORTOCAL-LEVĂNŢICĂ Indicaţii: destindere. de ce să nu o faceţi zilnic ? * 7 * BAIE CI! ROZMARIN Indicaţii: oboseală. oboseală permanentă. să faceţi faţă! Faceţi-o regulat în cazul în care circulaţia arterială este per­ turbată : extremităţi reci şi senzaţie de frig mai tot timpul.

Salvia este una dintre cele mai bune plante pentru reechili­ brarea tulburărilor endocrine. încercaţi băile cu esenţe de salvie şi cimbru. artroză. cu ulei de baie pur. de putere. După fiecare dintre ele veţi fi mai plini de viaţă. oboseală. supli. în curând veţi vedea că dispar. iar în fiecare dimineaţă fricţionaţi-vă. El trebuie amestecat cu ulei de terebentină. De câte ori puteţi. Dacă vreţi să vă simţiţi „uşori ca fulgui". oboseală musculară. mai tineri! 24 Corn. nr. coapse şi în partea de sus a fesierilor e vorba de un dezechilibru ovarian. insistând viguros asupra zonelor de mai sus. riduri. eczemă.. care re­ generează ţesuturile. să uitaţi durerile inerente vârstei. 279 . BAIE CU ULEI DE OSIRIS Indicaţii: reumatism. făceţi-le zilnic.. care favorizează penetrarea principiilor active în piele. faceţi această baie. dinamici. piele uscată (deshidratată). Osirisul este un ulei îmbogăţit în atomi de oxigen.Dacă depozitele de grăsime sunt dispuse pe şolduri. contuzii). Sau regulat. folosind o mănuşă de bu­ rete aspră. echimoze (vânătăi..

să ne consolidăm rezistenţa naturală. Maladia este o anomalie. de curăţare. Ra­ reori „scăpaţi" de ele fără nici un ajutor. cu tot cortegiul lor de neplăceri. orice suferinţă trebuie tratată şi vindecată. imunitatea. aparatele. care se de­ clanşează când organismul este slăbit.. Pentru a păstra echili­ brul metabolic. să prevenim instalarea bolii. în organismul dumnea­ voastră. pentru ca fiecare funqie să acţioneze în acord cu toate celelalte. funcţiile lui fiziologice sunt dezechilibrate. să ştiţi a vă regăsi acele ritmuri an­ cestrale de viaţă. Acelaşi lucru trebuie să facem şi noi. sistemele * > 370 . de purificare. Orice aţi crede. în care propriul ritm biologic — bioritmul — este în deplin acord cu ritmul de viaţă al naturii. nu este imposibil! E de ajuns să învăţaţi.MARILE TRATAMENTE" DEPIIRATFVE ANUALE Orice boală. pentru ca toate organele. Asta face natura primăvara si toamna. Există două perioade din an ce sunt asa-numitele sezoane de eliminare. Numai că e mult mai simplu să le preveniţi decât să le „învingeţi" după ce „s-au in­ stalat". o situaţie anormală. De aceea e mult mai bine — si infinit mai uşor — să fecem în aşa fel încât să ne apărăm sănătatea.

capacitatea naturală de apărare. activitatea fiecăruia fiind indisolubil legată de a tuturor celorlalte.din corpul nostru să „cânte" la ur. de grijă. sută la sută. este obligatoriu: — primăvara: să ne curăţăm ficatul şi sângele. de două ori pe an. Dar nu există nici o altă posibilitate pentru a putea profita. la un moment dat. 371 . îl conduceţi cu grijă. ca să urmaţi sfaturile noastre primele trei săptămâni din luna aprilie şi din luna oc­ tombrie. în fiecare familie. de toate resursele dumneavoastră biologice: „ascultaţi-vă“ în permanenţă organismul! Trebuie să vă învăţaţi să mâncaţi mai puţin după o perioadă de exces. învăţându-vă să respectaţi aceste două ritmuri capitale — nu vă spunem o aberaţie. Nu veţi avea nevoie. nu ?! — veţi fi toată vara în cea mai bună formă a dumneavoastră. îi încălziţi mocorul în zilele reci şi îi asiguraţi răcirea în zilele fierbinţi. sinuzită ori gripă. îl curăţaţi. veţi trece prin iarnă fără răceală. în fond. îi faceţi regulat o revizie completă. după o zi tracasantă: „maşina umană“ are şi ea limitele ei. de nici un „remediu1 1 pentru a putea face faţă obligaţiilor de dinainte de "oncediu. de preocupare faţă de dumneavoastră înşivă. îl spălaţi. obişnuiţi-vă să i le respectaţi! V-aţi gândit vreodată că sunteţi infinit mai grijulii faţă de automobilul ce-1 aveţi decât faţă de sănătatea dumneavoastră ? îi faceţi rodajul. — toamna: să ne curăţăm rinichii şi sângele. vara. îi schimbaţi uleiul bateria. în fiecare cămin. Şi totuşi.ison. ruinându-vă. să vă regăsiţi calmul. Bineînţeles că este necesară o doză de răbdare. se face curăţenie generală. nu va trebui ca iama să vă vaccinaţi împotriva a nu ştiu câtor viruşi. îl vindeţi ca să vă cumpăraţi altul nou.

nu veţi avea tot felul de dureri. metabolismul vi s-a lenevit. „eliminaţi" reziduurile din sânge. este timpul să vă treziţi „organele“ din hibernare! Rapid. amestecaţi-le. puneţi-1 într-un litru de apă rece. „eliberaţi-vă“ ficatul. ca să-ţi fie mereu bine şi să fii fericit trebuie să ai grijă singur de tine! MAREA CURĂ DE PRIMĂVARĂ în ultima săptămână a lunii martie.Dar nu aveţi decât un corp. fără rădăcină) 50 g Mărunţiţi bine plantele. Aţi mâncat mult şi prost. „curăţaţi-vă“ vezicula biliară. lăsaţi-le să fiarbă două minute 372 . mai „în putere"! Aţi observat că unele persoane se bronzează foarte uşor ? Că bronzul lor ţine până iarna târziu ? Ştiţi de ce ? Sunt mai sănătoase decât mulţi alţii dintre noi! încercaţi şi dumnea­ voastră să dezintoxicaţi. vitalitatea dum­ neavoastră va fi mult mai crescută. n-aţi prea făcut mişcare. o viaţă! Respectaţi-le şi vă vor respecta şi ele: ca să trăieşti mult. să vă purificaţi organismul: veţi fi mai puţin obosiţi. cel mai târziu în prima săptămână a lunii aprilie. Vă veţi simţi mai uşori. este timpul să scăpaţi de miasmele iernii. ca să fii sănătos. luaţi un pumn din ele. o sănătate. tim i d e TREI săptăm ân i beţi z il n ic un litru din acest de­ coct : Pir (rădăcină) 50 g Frasin (frunze) 50 g Coada şoricelului (frunze) 25 g Rozmarin (frunze) 50 g Lămâiţă (planta întreagă.

plini de viaţă. Nu veţi mai fi lipsiţi de chef şi rău dispuşi. babele satului îl numeau salata câinelui. Strecurati > ceaiul si » beţi » toată cantitatea într-o zi. veţi înlesni funcţionarea mai eficientă a ficatului (el fiind scăpat de „suprasarcina” unei permanente detoxifieri). DIMINEAŢA. vor dispărea constipata. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de pir. Poate că nu are un gust grozav. de puter­ nică încât până la începutul secolului 20 a fost utilizat în com­ baterea icterelor (gălbinare. E şi un prim remediu în caz de celulită. Vechile popoare „prizau" planta ca pe tabac şi-o includeau printre ofrandele cele mai preţioase ce le puteau dărui faraonilor. migrenele şi limba încărcată.si » să infuzeze altele zece. vă veţi simţi uşori. Vindecătorii empirici. aerofagia. Preparat din frunzuliţele mici de pe tulpina plantei. Pe ele nu le înşală instinctul! Acţiunea lui asupra ficatului este atât de evidentă. deoarece animalele îl mănâncă pentru purgaţie. PE NEMÂNCATE: într-o jumătate de pahar cu apă caldă diluaţi o fiolă de suc de anghinare. 373 9 . pentru a accelera funcţiile ficatului. Vă veţi ameliora digestia. Rădăcina de pir poate fi utilizată în infuzii. acest extract este fără rival în stimularea ficatului şi evacuarea fluxului biliar. se va elimina apa din celule. tonici. dar este foarte eficient în drenarea toxinelor. Pe această din urmă acţiune o vizăm când recomandăm capsulele. dând jos numai kilogramele ce le aveţi în plus. vraci. hepatită). între mese. ca diuretic ori sub formă de pulbere. Veţi şi slăbi.

ea împiedică amestecarea moleculelor de grăsimi în fluxul sangvin şi favorizează şi evacuarea lor prin săruri. la nivelul arterelor. germeni de grâu.Să nu vă speriaţi că slăbiţi. DUPĂ MESELE DE PRÂNZ ŞI SEARĂ: 2 păştile de complex-cimbru. trifoişte de baltă. este vorba doar de kilogramele în plus peste greutatea normală. Este o pro­ prietate deosebit de benefică în ceea ce ne priveşte. vânăta are deci avantajul că face să scadă nivelul colesterolului. Cu o acţiune foarte uşoară laxativă şi depurativă. dina­ mizându-! şi revigorându-1. Utilizată conform recomandărilor. ÎN TIMPUL MESELOR DE PRÂNZ ŞI SEARĂ: 2 capsule de vânătă. Compoziţia complexului-cimbru: cimbru. pudra de vânătă ameliorea­ ză tranzitul intestinal şi ajută uriaşa muncă a ficatului. Căptuşind peretele intestinal. Pirul uşurează eliminarea grăsi­ milor şi a apei. înlesnind eliminarea grăsimilor. rozma­ rin păpădie. având în vedere că alimentaţia noastră este din ce în ce mai bogată în grăsimi animale şi că stressul vieţii actuale. lumânărică albă. 374 . dar să-i şi crească forţa de reacţie. anghinare. ca şi supraconsumul de zahăr (ori dulciuri) favorizează fixarea. Este absolut necesar ca organismul să primească şi un medi­ cament astfel dozat încât să-i permită accelerarea eliminării bilei şi favorizarea digestiei. în orice caz. Studii recente au permis punerea în evidenţă a proprietăţilor hipocolesterolemiante ale pulberii de pătlăgică vânătă. a lipidelor şi creşte pericolul instalării bolilor cardiovasculare.

mai intens depura­ tivă. astfel încât să eliminaţi mai bine toxinele. ce vă vor „obosi1 4 mai puţin! MAREA CURĂ DE TOAMNĂ De la finele lunii septembrie trebuie să vă gândiţi la cum să vă pregătiţi pentru iarnă. fără gripe. în orice doze şi pentru orice guturai. beţi. tim p DE trei săptămâni. zilnic . Iată o cură completă ce este potrivită unui început normal de primăvară. crize de reumatism. viroze. dacă sunt utilizate oricând. la finele unei ierni blânde. nici prea timpurie. Marea cură depurativă de toamnă este primordială pentru sănătatea dumneavoastră. răceli. o primăvară caldă va necesita asocierea unor remedii mai puţin „dure“. curăţindu-vă filtrul renal. prea grea. Veţi putea depăşi vicisitudinile iernii fără dureri articulare. Numai aşa organismul va fi pregătit cum se cuvine pentru a se apăra de microbi. a lupta împotriva lor şi a-i distruge. fără pierderi de calau (spasmofilie). următorul ceai: Creţuşcă (planta întreagă. oboseală. este perfert adaptată realizării celor de mai sus.clorură de magneziu. care nu fac decât să vă distrugă sănătatea. Din contră. oricum. fără rădăcină) 50 g Cimbru (frunze) 50 g Ienupăr (fructe) 50 g Cireşe (codiţe) 50 g 375 . Nu făcând provizii de antibiotice. care să nu fie nici prea rece. prea rece. Pentru că orice cură depurativă are maximum de eficientă în funcţie de condiţiile climatice. ci purificându-vă sângele. O iarnă prea lungă. va duce la alcătuirea unei scheme de tratament mult mai drastice.

să vă provoace o mică diaree libera­ toare. dar. va căpăta limpezime şi strălucire. Articulaţiile vă vor deveni mai suple şi vor fi mai puţin dureroase. infuzia vă va reîmprospăta sângele şi s-ar putea ca. dar şi a pielii. 376 . Foarte depurativa. favorizează fixarea calciului. în primele zile. ÎNAINTE DE FIECARE DINTRE MESELE PRINCIPALE. Coada calului are două proprietăţi aparent contradictorii: diuretică. 2 capsule de coada calului. > DIMINEAŢA.Amestccaţi bine plantele m ărunţite. Dacă vi se pare prea amar. din contră. Fabricat prin macerarea frunzelor uşor fermentate este. Nu trebuie să vă îngrijoraţi. strecuraţi ceaiul şi beţi toată cantitatea de-a lungul unei zile. El înlesneşte nu numai purificarea rinichilor. puteţi face nişte mici cure. paralel. puneţi-le într-un litru de apă. clocotiţi-le două m inute. luaţi patru linguri pline (sau un pumn). pe tot parcursul iernii. de câte o săptămână. de departe. cu tendinţă spre acnee. între mese. anunţând viitoarea eficienţă a curei. lăsaţi-le să infuzeze alte zece m inute. PE NEMÂNCATE: 1 fiolă de suc de mesteacăn. Dacă sunteţi un reumatic. acest simptom de eliminare este. de bun augur. dintre toate care există. Toate persoanele ce au pielea sau doar tenul grase. un vârf de cutit » doar. adăugaţi-i puţină miere de cimbru.7 si » totuşi încarcă ficatul. vor observa curând că pielea li se va curăţa. cel mai extraordinar drenator al ri­ nichilor. Are un gust delicios. dar nu abuzaţi: > mierea e foarte bună.

. dar odată cu ele se pierd şi sărurile minerale. faceţi o cură de brustur.377 . El este alcătuit din fucus. chiar şi cele mai grave. coada calului înlesneşte oprirea si fixarea calciului. în exces. Cu ajutorul lor veţi elimina acid uric. Acţiunea lui se exercită. în cazurile de reumatism. veţi avea vreo fractură.. colesterol. până la nivelul anusului. încât va fi oricum binefăcătoare. în principal. Deci purifică. coacăz. nu uitaţi acest lucru: coada calului este mai mult decât benefică pentru forma­ rea calusului şi consolidarea oaselor rupte. dar şi pregăteşte organismul să facă faţă stressului si oboselii din iarnă.E TREI MESE PRINCIPALE- 2 pastile de complex-algfi + coacăz. Bineînţeles. > » ÎN TIMPUI MESELOR DE PRÂNZ ŞI SEARĂ 2 capsule de brustur. din păcate.în timp ce majoritatea diureticelor chimice favorizează elimi­ narea apei şi a toxinelor ce sunt în plus. laminaria. numai ceea ce este în plus! Nu există plantă care să aibă o acţiune depurativă mai completă decât rădăcina de brustur. pentru a face alimentele să înainteze de-a lungul acestora. toxine. mai „intoxicat”. aduce totdeauna o uşurare. asupra rinichilor şi intestinelor. pentru a se evacua bolul fecaloid) şi digestia substanţelor alimentare în condiţii op- . germeni de grâu. luaţi opt capsule zilnic. revent. în acest caz. Dacă. DUPĂ CEI. Şi dacă nu ştiţi ce organ este mai afectat. El înlesneşte peristaltismul (contractarea şi dilatarea segmen­ telor tubului digestiv. Acţiunea lui este atât de completă.

Fără ele. ca la fiecare început de anotimp să luaţi. depurativ. schema pe care o oferim este potrivită unor condiţii climatice medii.7 nu strică să vă adresaţi %si * unui fitoterapeut — sau fitoterapeutului dumneavoastră obişnuit pentru eventualele rectificări ale schemei de tratament. fără a le irita sau perturba. în iernile foarte friguroase trebuie adăugate. Acţiunea sa diuretică si laxativă este de neînlocuit. rădăcini de păpădie şi pir Indiferent de care cură este vorba. câte o tabletă de complex-polen. Adăugăm. El vă permite să eliminaţi fără să resimţiţi nici urmă de oboseală. fortifiant. Este complementul ideal în curele de slăbire. stimulator. vă vor fi de un real ajutor. Prezent > uşor i » coacăzului negru stimulează diureză.timc. întârziate. crescându-vă vitalitatea. aşa cum vă sunt descrise aici. Şi în acest caz. Faceţi aceste cure. multe din tratamentele cu plante vor avea rezultate înjumătăţite. ajutând şi ameliorând „munca“ intestinelor leneşe. » j * . în ceai. poate chiar vor fi ineficiente. timp de 21 de zile. cele două mari cure. Dar şi fără sfaturi de specialitate. pentru un tratament preventiv complet.

CUM NE FACEM UN MIC DEPOZIT DE PLANTE MEDI­ CINALE La prima vedere. câteva noţiuni. în realitate însă lucrurile stau altfel. au stabilit că : — în imensa majoritate a cazurilor. s-ar putea crede că aceste operaţiuni sunt simple.DACĂ VREŢI SĂ VĂ FACEŢI SINGURI O CĂMARĂ PENTRU „HRANA VIE A SĂNĂTĂŢII4 4 în cazul în care veţi dori să vă culegeţi singuri plantele ne­ cesare. dacă vreţi să „faceţi câţiva paşi“ în universul nostru. în altul mai puţin şi în altul chiar pot lipsi sau exista în cantitate negli­ jabilă. Cercetările de laborator. De aici rezultă că trebuie să se cunoască cu suficientă precizie organul sau organele cele mai bogate în principii active. câteva date. într-un organ acumulându-se cele mai multe dintre ele. ai „hranei vii a sănătăţii*1 . vă oferim. în cele ce urmează. ce vă vor ajuta să vă descurcaţi fără a greşi în „filele** de început ale fitoterapiei. cantitatea de principii active nu este aceeaşi în toate organele unei plante medicinale. 379 * . câteva informaţii. efectuate fără întrerupere. în special în secolul nostru. iu­ bitorii plantelor vii.

Făcând o privire de ansamblu asu­ pra organelor de plantă utilizate în scopuri terapeutice. a principiilor active într-un organ de plantă recoltat la timpul potrivit depinde. de modul de uscare a lui. alegerea momentului optim de recoltare fiind deosebit de importantă pen­ tru obţinerea de produse de calitate superioară. se­ minţele (semen). bulbii (bulbus) şi tuberculii (tubera). care trebuie să fie şi timpul de recoltare al acestui organ.deoarece numai aşa se va obţine un produs vegetal cu eficienţa terapeutică nu numai certă. tulpinile subterane care pot fi rizomii (rhizoma). de condiţiile în care este păstrat. în paranteză menţionându-se şi denumirea lor ştiinţifică: • Rădăcinile (radix). şi cunos­ cute sub denumirea de materie primă sau produs vegetal. în linii mari. găsindu-se în concentraţie maximă numai într-o anumită perioadă a anului. dar şi constantă. se constată că. mugurii foliari (gemmae sau turiones). în funcţie de specie. cantitativă şi calitativă. ca persoana care co­ lectează o specie vegetală medicinală s-o cunoască suficient de 380 . CUM ŞI CÂND Această operaţie cere. — cantitatea de principii active din organul de plantă cel mai bogat în ele nu este aceeaşi în tot timpul anului. CE CULEGEM. Plecând de la aceste precizări vom prezenta. fructele (fructus) şi scoarţa sau coaja (cortex). uscare şi conser­ vare ale produselor vegetale. frunzele (folium). — stabilitatea în timp. în primul rând. florile (flores). iar pe de altă parte. părţile aeriene sau supraterestre denumite în mod curent „iarba“ (herba). pe de o parte. se recoltează organele notate mai jos. aspec­ tele principale privind operaţiile de recoltare. ci variază în funcţie de etapele sezoniere de vegetaţie ale plantei.

deşi. trebuie să fiţi siguri că aţi identificat specia dorită. de cele mai multe ori. mai trebuie amintit că frunzele ce conţin uleiuri volatile trebuie cu­ lese pe timp noros. 381 . adică a rădăcinilor. are loc primăvara. perioada cea mai adecvată corespunde epocii lor de înflorire. atunci când au ajuns la o dezvoltare normală. iar celelalte. ea variază însă de la specie la specie. înainte de a se trece efectiv la scoaterea acestora din pământ. când planta îşi inten­ sifică activitatea ei de vegetaţie. aceste organe se formează toamna. care. Organe subterane Recoltarea organelor subterane. fie un profesor de ştiinţe naturale. fie un specialist fitoterapeut. în general. Muguri foliari După cum se ştie. iar recoltarea lor se face primăvara timpuriu. se face primăvara timpuriu sau toam­ na târziu. în cazul în care persoana ce intenţionează să recolteze o plantă medicinală are îndoieli asupra identităţii ei. pentru a evita o eventuală confuzie. este sfătuită să consulte fie farmacistul. în special. a florilor — elemente care uşurează simţitor recunoaşterea plantei respective. Frunze Recoltarea frunzelor. fie persoane care trăiesc în regiunea respectivă. pe vreme cu soare. De asemenea. bulbilor şi tuberculilor. în cazul plantelor erbacee. rizomilor. poate avea urmări destul de serioase pentru cel care o va folosi. de­ oarece acum pot interveni cele mai frecvente confuzii din cauza absenţei părţilor aeriene şi.bine.

înainte de deschiderea lor. Seminţe Recoltarea seminţelor în scopuri terapeutice trebuie făcută când ele au ajuns la maturitate. Parlea aeriană (planta fără rădăcină) Plantele sunt destul de frecvent folosite sub această formă. astfel. numai scoarţa. cât şi în timpul înfloririi. iar culesul lor se face când sunt înflorite. Fructe Strângerea fructelor variază în funcţie de natura lor. când seminţele sunt deplin dezvoltate. Epoca cea mai corespunzătoare acestei 382 . înainte de deschiderea lor spontană (seminţele de muştar. de mac etc. de ienupăr etc. fructele de afin. ad. însă în nici un caz mai târziu. iar cele uscate. fie de pe ramuri şi chiar de pe rădăcini. de in.). în cazul celor cărnoase. Scoarţa De la unele-specii de plante se foloseşte.Fiori Recoltarea florilor are loc atât cu puţin timp înainte de înflo­ rire. maturizarea şi deschiderea lor având loc în timpul uscării. recoltată fie de pe tulpini.). iar în cazul când fructele ce le „adăpostesc1 1 sunt dehiscente (se deschid singure la „coacere").că după ce floarea s-a trecut. în aşa fel ca produsul rezultat să conţină cât mai multe flori. în scopuri medici­ nale. recoltarea lor se recomandă să se facă atunci când sunt complet dezvoltate (de ex. Perioada propice este toamna până la căderea brumei.. adică în boboc.

fără umiditate şi cu soare. USC'VREA Este un factor important de care depinde calitatea viitoarelor remedii. rădăcini etc. iar pe de altă parte. ea se poate desprinde uşor de partea lemnoasă a arborelui. seminţele au 5-10%. frunzele 60-90%. frunze. acum scoarţa conţine o cantitate suficientă de principii active.operaţii este primăvara. Indiferent de anotimp şi de organul (flori. în final. Această cantitate ridicată de apă poate determina fie declanşarea unor procese enzimatice. Trebuie amintit că uscarea produselor vegetale s-a practicat de oameni din timpurile cele mai îndepărtate. fie distrug sau alterează principiile active. iar procedeele folosite în acest scop au fost şi sunt în permanentă perfecţionare. — pe cale naturală — cea mai la îndemână — şi — pe cale artificială. organele subterane 75-85%. ce are aceleaşi efec­ te asupra componentelor tămăduitoare ale plantelor medicinale recoltate. care se foloseşte de unităţile speciali­ zate. care variază de la organ la organ. Această operaţie se poate efectua pe două căi. până în momentul formării primelor frunze. plantele conţin o can­ titate importantă de apă. deoarece. care. 383 . deoarece. după cum am precizat mai sus. în momentul recoltării. exceptând. organele ce conţin uleiuri volatile. astfel. iar florile până la 90%. fie fa­ vorizează mucegăirea părţilor plantei culese. şi anume.) folosit se recomandă ca recoltarea să se facă pe vreme uscaifi. pe de o parte.

magaziilor şi şoproanelor acoperite cu tablă sau cu ţiglă şi bine aerisite corespunzând cel mai bine acestui scop. în cazul când le punem direct la soare. exceptând frunzele şi florile. când se rup cu zgomot la îndoire. Practica a demonstrat că frunzele şi florile pot fi socotite suficient de uscate când foşnesc la atingere. seminţe şi chiar a unor flori (lumânărică albă. rizomilor. podurile caselor. în regiunile de munte şi de deal. şi la umbră. în funcţie de organul respectiv. de asemenea. Materialul pus la uscat. uscarea la umbră este cea mai recomandabilă. Vârfurile florale si » florile trebuie uscate cu mai multă atentie. în acelaşi timp şi în acelaşi loc (încăpere sau pod). nefărâmiţat şi este neamestecat cu alte specii sau cu impurităţi şi corpuri străine. soc etc. iar părţile subterane.). Indiferent de modul de uscare practicat. pe rame de lemn prevăzute cu site de sârmă sau tifon. deoarece acestea din urmă vor lua mirosul celor dintâi. 384 . se întoarce zilnic. mirosul natural. ramurile şi scoarţele. Trebuie atras atenţia să nu se usuce. când rămâne întreg. să nu se usuce plantele netoxice alături de cele toxice. Uscarea în aer liber şi la soare se foloseşte cu predilecţie în cazul rădăcinilor. » 7 pentru a-şi păstra culoarea. după uscare. ceea ce ar determina şi o pierdere a cantităţii de principii active. se vor acoperi cu hârtie. El poate fi utilizat cu succes în regiunile calde şi mai secetoase ale ţării. evitându-se încingerea şi înnegrirea lui.Uscarea pe calc naturală se poate face. dar se mai pot utiliza şi unele încăperi ale casei. plante sau organe de plante me­ dicinale puternic mirositoare cu altele lipsite de miros. a unor fructe. culoarea. Experienţa a mai arătat că un produs vegetal poate fi socotit de bună calitate când îşi păstrează. operaţia trebuie făcută imediat după recoltare şi întinzând plantele în strat subţire. fie în aer liber şi la soare.

Am socotit util să facem toate aceste consideraţii de ordin general. pergamentate. fie din cauza temperaturii la care se lucrează. în cutii de lemn sau de carton.ÎN CE LE PĂSTRĂM După uscare plantele (sau organele plantelor) trebuie păstra­ te în pungi de hârtie dublă. uscate şi la adăpost de alte mirosuri. în sensul că. » i 385 . să nu se altereze în timpul extragerii. să se asigure extragerea totală a lor din plantă. pe de o parte. fie din cauza lichidului folosit. se etichetează şi se depozitează în încăperi curate. se va da prioritate florilor şi frunzelor. în special acelora care conţin uleiuri eterice. ceea ce explică şi acţiunile lor medicamentoase multiple. Tot datorită acestor structuri. în general se recomandă ca „rezerva4 * de plante medicinale uscate să fie reînnoite după unu-trei ani. plantele medicinale îşi da­ torează activitatea terapeutică unor substanţe chimice denumite principii active. principiile active prezintă o serie de proprietăţi fizice si chimice de care trebuie să ţinem seama atunci când preparăm un medicament dintr-o plantă medicinală. iar pe de altă parte. am mai precizat că principiile active au o structură chimică foarte variată. toate biosintetizate de celula vegetaă. scoarţele. în majoritatea lor de natură organică. rădăcinile şi tulpinile dovedindu-se a avea o durată de conservare mai îndelungată. De asemenea. CUM SE ADMINISTREAZĂ „HRANA VIE A SĂNĂTĂŢII" ? După cum am precizat anterior. alterare ce produce scăderea şi chiar dispariţia puterii tămăduitoare. deoarece este absolut necesar să se ţină seama de ele atunci când plantele se folosesc ca „medicamente vii4 4 .

sunt destinate atât „uzului intem“. preparate în casă. alcoolului. de sinteză şi naturale. plantele medicinale sau. a principiilor active din materia primă vegetală. pulberea. inhalaţiile. uneori. Cu excepţia pulberilor.destinate uzului intern sunt: infuzia. Medicamentele obţinute din produse vegetale. în gos­ podărie. PREPARAREA HRANEI VII INFUZIA Infuzia este forma cea mai frecventă de preparare. adică administrate pe calc bucală. a uleiului de floarea-soarelui sau al altui ulei vegetal. Amestecurile de plante me­ dicinale sau organe de plante medicinale alcătuiesc ceaiurile me­ dicinale. Sigur că nu este lipsit de importanţă faptul dacă se vor face unele indicaţii generale privind prepararea în casă a acestor for­ me medicamentoase. ea este folosită ori de câte ori trebuie obţinute principiile active din 386 . mai multe specii ori diverse părţi de plante fiind combinate în diferite proporţii pentru a obţine un efect terapeutic complex. toate celelalte forme precizate mai sus constituie forme de extracţie. cu ajutorul. decoctul. mace­ ratul.în general. a apei. oţetului şi. mai precis. Cele mai întrebuinţate forme. băile medicinale. vinurile medicinale. cât şi „uzului e x te r n adică aplicate pe părţile externe ale corpului uman. mai mult sau mai puţin selec­ tivă. în general. după caz. organele lor se folosesc fie singure. la fel ca şi cele pe bază de substanţe chimice pure. fie în amestec. din plante medicinale. a unor organe de plante medicinale. iar pentru uzul extern : oţelu­ rile medicinale. vinului.

MACERATUL Macerarea constă în amestecarea produsului vegetal mărunţit cu o anume cantitate de apă. este recomandabil să se folosească apa proaspăt fiartă şi răcită şi menţinerea amestecului un timp determinat la temperatura camerei (15°-20°C).. ţinerea în contact timpul necesar şi apoi separarea soluţiei extractive — maceratul — de resturile plantelor. preparate în casă. este operaţia cea mai frecvent utilizată în condiţiile casnice şi constă din tratarea produsului vegetal cu cantitatea de apă prescrisă. Macerarea la rece cu ajutorul apei. Soluţia se strecoară fierbinte. prin filtrare. în mod obişnuit. Deşi de multe ori se recomandă ca timpul 387 . într-un vas. vin. Se pune cantitatea necesară de plante. scoarţelor şi rizomilor. frunzele şi părţile aeriene.produse vegetale mai gingaşe cum sunt florile. la rece sau la cald. şi de până la 30 de minute în cazul rădăcinilor. sau oţet. după care se strecoară. apoi se acoperă vasul cu un capac şi se lasă să stea astfel până când infuzia „frige" (are tem­ peratura de 40°C). bine mărunţite. DECOCTUL Decocţia este operaţia de extracţie ce se realizează prin fier­ berea produsului vegetal mărunţit cu solventul necesa. se adaugă apă clocotită. în cazul părţilor aeriene şi a organelor de plantă ce conţin mucilagii. fiertură. numită şi plămădeala. Decocţia constă în fierberea plantelor timp de 15 minute. lichidul obţinut fiind denumit decoct sau. mai sunt cunoscute şi sub denumirea comună de ceaiuri. alcool. atât infuzia cât şi decoctul. popular. obişnuit apa.

resturile de plante se spală tot cu apă proaspăt fiartă şi răcilă şi se completează la volumul indicat. dar folo­ sind ca solvent alcoolul de diferite concentraţii sunt denumite fineturi. totuşi poporul le prepară şi le utilizează pe scară mai mult sau mai puţin largă. storcându-se reziduul-. alcoolul pur şi uleiul. totuşi se 1consideră » după trei-şase ore principiul activ s-a dizolvat în totalitate -. apoi se strecoară printr-o pânză. se filtrează prin tifon. se aplică de predilecţie organelor speciilor vegetale ce conţin mucilagii. iar după 12 ore se adaugă 200 mi de ulei de floarea soarelui. în general la o tem­ peratură inferioară aceleia la care el fierbe. produsul rezultat putându-se acum folosi în scopul j 7 » 388 . Se lasă totul în repaus douătrei zile. agitând din când în când. Soluţia extractivă se filtrează. Soluţiile extractive efectuate prin macerare la rece. Maceram la cald. seminţele de in etc. Maceraţia la cald este o operaţie folosită din timpurile îndepărtate de către strămoşii noştri pentru preparat maceratul sau. în final. Solvenţii folosiţi în acest caz sunt apa. Tehnica folosită este următoarea: circa 20-30 g de produs vegetal mărunţit se amestecă cu aceeaşi cantitate de alcool concentrat. lichidul obţinut se lasă în repaus 24 de ore şi. şi într-un caz şi în altul. mai precis spus. de regulă aceste forme preparându-se în farmacie şi de către industria chimico-farmaceutică. vasul se agită din când în când. uleiul de muşeţel şi uleiul de sunătoare. denumită atât digerare cât şi digestie. cum sunt frunzele si rădăcinile de nalbă.de extracţie că numai > să fie de 30-60 minute. se realizează cu un lichid încălzit la 40°-60°C. Macerarea la rece se utilizează în cazul plantelor medicinale ale căror principii active se dizolvă în apă la temperatura camerei (15°-25°C) şi se alterează la temperaturi mai ridicate-. Deşi aceste forme medicamentoase nu mai sunt folosite în terapeutica ştiinţifică. amestecul rezultat menţinându-se trei-patru ore pe baia de apă fierbinte.

dorit. care. degradează şi. numeroase produse vegetale şi. timp de şapte-opt zile. apoi se refiltrează şi se completează cu vin până la un litru. PULBERILE După cum s-a precizat în capitolele anterioare. aceste soluţii extractive alterate pot provoca deranjamente stomacale serioase. în sticle colorate şi de capacitate mică. deoarece o păstrare mai îndelungată favorizează dezvoltarea microorganismelor. deci. utilizând cam un litru de vin pentru 30-50 g de produs şi agitând din când în când. VINURILE MEDICINALE Vinurile medicinale sunt forme medicamentoase mult folosite în trecut cât şi în prezent de poporul nostru. iar pe de altă parte. Se recomandă ca atât infuzia. De asemenea se mai recomandă ca părţile de plante sau pro­ dusele vegetale să fie în prealabil bine spălate cu apă — operaţie care trebuie efectuată repede — . Uneori se îndulceşte. a materiei prime vegetale mărunţită convenabil. cât şi maceratul la rece să se prepare numai în cantitatea necesară pentru 24 de ore şi să fie conservate la rece. părţile aeriene. iar lichidul rezultat se lasă să sedimenteze 24 de ore. în „casă“ ele se prepară prin macerarea la rece. se filtrează. se storc resturile de plante. scoarţele 389 . nisipul şi alte impurităţi. inactivează principiile active. în special frunzele. unele hidrosolubile. în cazul în care vor fi folosite pentru uz intern. eu vin de calitate supe­ rioară. decoctul. pentru a îndepărta pământul. Este bine ca uleiurile medicinale să fie conservate la rece. prin sistemele lor enzimatice.

în schimb este mai greu de efectuat în cazul părţilor subterane. Dacă operaţia de pulverizare este oarecum realizabilă în casă în cazul frunzelor şi părţilor aeriene. cinci-zece picături. de aceea se recomandă ca pulberile respective să fie procurate din farmaciile publice. Se iau cinci-zece grame de plante mărunţite şi IOO mi de oţet de vin. de două până la patru ori zilnic. După două săptămâni se strecoară. tehnica de lucru fiind aceeaşi ca şi în cazul vinurilor medicinale. lăsând de fiecare dată amestecul să macereze timp de 14 zile. şi se adaugă iar alcool peste plantele rămase în sticlă. părţile subterane se administrează sub formă de pul­ bere. în alcool rafinat de 38-40%. OŢETIRILE MEDICINALE Oţeturile medicinale se prepară la fel ca şi vinurile medicinale folosind ca solvent de extracţie oţetul din vin. închise la culoare. Se utilizează diluată în puţină apă călduţă sau ceai. denumite popular prişniţe şi oblojeli. Manevra se poate repeta de două ori la rând. Se umple o sticlă pe două treimi din volum cu planta (plantele) care ne interesează şi se acoperă cu alcool până la gură. uneori. sunt pre­ parate de consistenţă moale ce se obţin din plante şi organe de 390 . TINCTURILE Se prepară prin macerarea Ia rece a plantelor. CATAPLASMELE Cataplasmele. se pune tinctură în sticluţe mici.şi. timp de două sau trei săptămâni.

sub formă de picături . şi cataplasma de făină de muştar. apoi să se ridice cea veche. utilizând în acest scop unele specii de plante ce conţin uleiuri volatile. Inhalaţiile se pregătesc astfel: plantele mărunţite grosier se pun într-un vas smălţuit peste care apoi se toarnă apă fierbinte. nici prea fluidă şi nici să depşească suprafaţa locului bolnavCând se reînnoieşte. antrenează. ca să nu se răcească locul pe care a fost aplicată. în prealabil mărunţite (cca 500 g pentru o baie) şi puse într-un sac de pânză fină. INHALAŢIILE Inhalaţiile sunt destul de frecvent folosite atât în terapia tra­ diţională cât şi în cea ştiinţifică. Această pastă se pune între două bucăţi de pânză fină pentru a putea fi aplicată şi ridicată uşor de pe partea bol­ navă. Dintre cataplasmele mai des folosite amintim cataplasma de făină de in. BĂILE MEDICINALE Băile medicinale constituie altă formă de folosire pentru uz extern a plantelor şi se obţin prin introducerea lor în apă fier­ binte. venind în contact cu planta aromatică. se recomandă să se prepare mai întâi noua cataplasmă. se poate folosi direct infuzia sau decoctul care se toarnă în apa de baie adusă la tem­ peratura ce o poate suporta corpul omenesc. cunoscută şi sub denumirea de cataplasmă emolientă. vaporii de apă. De asemenea.plante medicinale pulverizate şi amestecate cu apă până ce re­ zultă o pastă. Cataplasma nu trebuie să fie nici prea consistentă.

CUM LE CÂNTĂRIM Indiferent de forma de administrare si de modul de folosire este necesar să se respccte cantităţile indicate şi de produs ve­ getal şi de solvent. 4-5 g de iarbă (partea aeriană). uleiul volatil.fine. în fricţii şi comprese. Sticla se umple tot pe două treimi din volum cu material vegetal şi se completează până la gură cu ulei. Se utilizează ex­ tern. 8-10 g de seminţe. tuberi şi rizomi. 5-6 g de fructe . fin. 4 ULEIURILE Se prepară prin macerarea la rece a plantelor în ulei foarte bun. curat. redăm mai jos cantităţile aproximative de produs vegetal uscat şi mărunţit pe care le poate conţine o lingură de supă râsă. Pentru a veni în ajutorul celor care prepară în casă diverse forme medicamentoase pe baze de plante medicinale şi care nu dispun de un cântar sau de un cilindru gradat. vaporii inhalaţi de bolnav pătrund în căile respiratorii exercitându-şi activitatea lor medicamentoasă. o linguriţă şi vo­ lumul de solvent dintr-o cană (pahar şi ceaşcă) de apă. 2-3 g de frunze. 3-4 g de flori. utilizându-se în special cel de măsline presat la rece. Cantitatea de produs vegetal şi mărunţit dintr-o lingură de supă: 5-7 g de rădăcini. » 392 .

în general.5 g de pul­ bere de diverse organe luate pe un vârf de cuţit. al căror conţinut corespunde la 200-250 mi de lichid. Mijlocul cel mai la îndemână pentru apreciat volumul de sol­ vent (apă. într-o linguriţă încap aproximativ 3 g de produs vegetal adus într-un grad de mărunţire înaintată şi 0. Atragem atenţia că se poate face uz de aceste determinări aproximative numai în cazul plantelor medicinale care nu sunt toxice. paharul sau ceaşca. vin şi oţet) îl constituie cana. . alcool.

ape sulfuroase. în cele ce urmează suntem în măsură să vă prezentăm. şi Terme Tabiano — produse pe bază de apă sulfuroasă si nămol termal din Tabiano. ori făcute pe bază de extracte naturale. şi PERLA cu liniile Cosmetici Peria — produse pe bază de plante. Este vorbă de FARMACIA BONFANTI. ecologice. cu ajutorul cărora se pot intensifica şi grăbi rezultatele unor tratamente în diferite boli ce afectează pielea sau părul. cu acţiune biologică multiplă.PRODUSE COSMETICE NATURALE în lucrare v-am recomandat utilizarea unor preparate cosme­ tice obţinute din plante. » 394 . „verzi". ceruri.Jtevilalia“. îmbogăţite cu vitamine. vitamine — . co­ lagen. din plante. în această linie existând renumita gamă . fructe cu foarte multe vitamine — . lapte. câteva linii de produse cosmetice integral naturale. propolis. pe larg. cu liniile Dermocosmesi naturale — care are doar produse fi­ ziologice. iodate. oferite de două firme italiene ce au reprezentanţă în România. nămol. nămoluri. şi care şi-au deschis de curând şi magazine pentru comercializarea lor. ceară. Solfo — produse pe bază de sulf — şi Salsojod — produse pe bază de iod şi săruri de iod şi brom. colagen.

sect 1. unghiilor şi dinţilor. iod. cât şi utilizate de sine-stătător. SUBLINIEM: Aceste produse sunt neagresive. esenţe. nr. sunt făcute pe bază sau numai din extrase vegetale. DIAMANT IMPEX SRL LL-Colonel Paul Ionescu. Le recomandăm. compoziţia lor e naturală. propolis. părului./Fax: 01/2224525.Vi le vom prezenta pe absolut toate. concentrate active naturale. compoziţie. eficienţă. vitamine naturale (nu chimice).______ Reprezentanţa în România este asigurată de firma T. prezentare. nămoluri. sulf. ecologic. ape termale. astfel încât să vă puteţi orienta şi singuri asupra celor ce v-ar fi utile. biologică. neiritante. brom din ape minerale sau nămoluri cu aceste minerale. 12. miere. aşa cum îl veţi găsi pe ambalajul produselor. detaliat descrise : modul de utilizare. uleiuri. 6211440 P R O D U S E „ F A R M A C IA B O N F A N T I" Salsom aggiore Terme Linia „Dermocosmesi naturale" Vă atragem atenţia că pentru a vă putea orienta mai uşor am menţionat şi titulatura integrală a produsului în limba ita­ liană. nu au nici o substanţă obţinută industrial (prin imitarea substanţelor naturale). 3 9 5 . fineţuri. atât ca adjuvante la „hrana vie a sănătăţii". ele contribuind într-adevăr la hrănirea şi sănătatea pielii. proteine din lapte crud.C. ceară. Bucureşti Tel.

CAMOMILLA — crema idratante per pelli secche-delicate MUŞEŢEL — cremU mdratantă pentru o piele uscată şi deli­ cată Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. supleţea) normal. Florile de muşeţel au un conţinut de principii active de natură terapeutică şi flavonoidică ce exercită asupra pielii o acţiune calmantă. Muşeţelul este. de durată. uleiuri esenţiale de susan şi jojoba etc. CREME DE ZI 1. elasticitatea. fără doar şi poate. restabilindu-i turgorul (tonicitatea. Urmare a proprietăţilor ingredientelor ce o alcătuiesc este îndeosebi recomandată persoanelor cu o piele uscată şi de­ licată. 396 . printr-un masaj uşor al feţei. Zilnic. atât ca medicament cât şi în calitate de cosmetic. Cre­ ma cu muşeţel este o emulsie ce conţine un amestec echilibrat de principii active capabile să hidrateze şi să protejeze tenul. drept recu­ noştinţă pentru efectele lui miraculoase. MOD DE UTILIZARE. am încercat să le grupăm în funcţie de tipul produsului şi utilizarea lor. era oferit în chip de ofrandă zeului Apollo-Hellios. până este complet absorbită în piele. zeul Soarelui. unul din­ tre cele mai vechi şi mai cunoscute remedii. înainte de aplicarea machia­ jului. extract de miere. CONŢINE: extract de muşeţel.De asemenea. în antichitate.

Ea hidratează. masând uşor până se ab­ soarbe complet în piele. este bine să fie asociată cu. BARDAN A — crema idratante per pelli grassi BRUSTUR — cremă hidratanta pentru o piele grasă Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI.Pentru un tratament complet e bine să fie asociată cu crema şi Masca hidratanta de muşeţel (vezi paragraful MĂŞTI). Zilnic. 397 . Crema cu brustur este indicată persoanelor hiperseboreice a căror faţă luceşte tot timpul. CONŢINE. Pentru ca tratamentul să fie mai eficient. căderea părului. au sau fac uşor coşuri. Acţiunea acestora este deosebit de eficientă în reglarea funcţionării glandelor se­ bacee şi în traiarea tuturor neajunsurilor ce derivă dintr-o hiperseboree. Brusturele sau captalanul este o plantă me­ dicinală a cărei rădăcină conţine importante principii active. extract de brustur. mătreaţă. şi dat fiind faptul că un ten gras este întotdeauna un „ten pro­ blemă4 * . inulină. alte două produse tot pe bază de brustur. deo­ sebit de interesante pentru cosmetică fiind acizii palmitic şi stearic. care se aplică săptămânal.a. vita­ mina E naturală etc. Masca de brustur şi Loţiunea tonică de brustur (vezi paragrafele MĂŞTI şi LOŢIUNI). puncte negre ş. acneic. vitaminele din complexul B. MOD DE UTILIZARE. acid glicolic (vegetal). dar pătrunde şi în profunzime. acţionând asupra glandelor se­ bacee. 2.ten gras. curăţă şi purifică stratul extern al epidermei faciale.

uleiul gras. MALVA — crema idratarue per pelli mişti e normale NALBĂ MARE — cremă hidratantă pentru o piele mixtă şi normală Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. pe de o parte. Nalba mare este foarte bine cunoscută pen­ tru proprietăţile ei emoliente. Crema hidratantă din nalbă de pădure este special gândită. pentru un tratament complet. echilibrând pierderea apei prin transpiraţie. până se absoarbe complet E bine să fie asociată. iar pe de altă parte. pentru a menţine aciditatea nor­ mală (ph-ul) a pielii. 4. sau ceea ce se instalează odată cu vârsta. uleiuri vegetale etc. Zilnic. aproape necunoscut de medicina empirică în calitate de 398 . amidonul. calmante. CONŢINE: extract de nalbă. antiinQamatoare şi de­ zinfectante. flavonoizii au făcut din ea un component de bază pentru multe produse. MOD DE UTILIZARE. în cosmetică. prin masaj uşor. pentru a-i reda po­ tenţialul real de hidratare. vitamina E. mucilagiile. sub influenţa condiţiilor climatice. extract de miere. înainte de machiaj. MIRTILLO — crema idratante per pelli cuperosica sensibile AFIN — cremă hidratantă pentru o piele cuperozică sensibilă Flacoane de 30 mi PROPRIETĂŢI.3. Afinul. taninurile. puţin exploatat de industria cosme­ tică. cu Masca din nalbă de nădure (vezi paragraful MĂŞTI).

E. s-a dovedit. a sărurilor mmerale (mai ales fier şi calciu) şi a vita­ minei C. Crema de afin este o emulsie ce conţine un amestec echi­ librat de substanţe capabile să crească rezistenţa capilarelor. un excelent remediu împotriva aftelor. înainte. COLLAGENE — crema nutriente e antirughe per pelli secche COLAGEN — cremă nutritivă şi antirid pentru ten uscat Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. exemelor. 5. extract de castan de India.. taninurilor. substanţelor pcctice şi. doar de la începutul secolului. 399 . asupra pielii. din cauza acizilor organici. formând o reţea superficială în ochiurile căreia este menţinută o cantitate apreciabilă de apă şi de substanţe nutritive. mărindu-le permeabilitatea şi să apere tenul de efectele neplăcute ale razelor ultraviolete şi a altor variaţii termice intempestive. de destindere. Colagenul este o proteină derivată din car­ tilaje şi ţesuturile conjunctive. a vitaminelor PP. Dar utilizarea lui este de dată recentă. descongestionantă şi vasoprotectoare. care îşi manifestă acţiunea ei „pro­ teică". circular. deşi popoarele nordice îl utilizau pentru vop­ situl hainelor de piele. în special. MOD DE UTILIZARE. Cantitatea mare de glucozizi antocianici l-a introdus în cosmetică : datorită lor exercită o acţiune calmantă. Zilnic. CONŢINE. de machiaj. prin masaj uşor.„aducător de frumuseţe". hemo­ roizilor. Bi. până la intrarea completă în piele. făcându-le astfel impermeabile. B2. bineînţeles. ulei de măsline etc.extract de afine.

CONŢINE: colagen. MOD DE UTILIZARE. caracteristică şi abundentă în zona sudaneză a Africii. o dată sau de două ori. ulei esenţial de avocado. conferind tenului posibilitatea de a fi protejat faţă de schimbările bruşte climatice şi o rezistenţă deosebită la intemperii extreme. zilnic. unt de karite. se obţine un unt. CONŢINE: vitamina B5 . ulei esenţial de jojoba. în funcţie de necesitate. iar numele ei latin este Butyrospermum par/di. prin masaj uşor. sub temperatura de 37°C. ulei esenţial de susan. ulei de susan. Se aplică prin masaj viguros. Datorită unui complex vitaminic special întreţinerii pielii — vitaminele B5. aminoacizi vegetali etc. MOD DE UTILIZARE. din care. E.Crema cu colagen este o emulsie fină ce conţine. miere. pe toată faţa. destinată să atenueze ridurile şi să „întindă" epidermă. numit „unt de karit6“. înainte de ma­ chiaj. elastină. 6. 400 . pe lângă această proteină. De aceea este. în mod implicit. F — foarte bine echili­ brat. are o capacitate nutritivă deosebit de puternică. un amestec echilibrat de alte substanţe proteice şi lipidice în a căror constituţie există substanţe hrănitoare ce au un efect marcat de revitalizare şi tonifiere asupra pielii. vitamina F. Zilnic. Karite este o plantă originară. Planta face parte din fa­ milia Sapotacee. vitamina E. VITAMINICA — crema nutriente con avocado VITAMINICA — cremă nutritivă cu extract de avocado Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. vitamina E etc.

cu retinolul. Zilnic. cu regularitate.7. asigurând menţinerea elasticităţii tenului. aducând substanţe nutritive în protoplasma celulară. LIPOSOMI — crema ristrutturante anti-etă LIPOSOMI — cremă reparatorie a pielii îmbătrânite Flacoane de 30 mi . întârziind acţiunea nocivă a radica­ lilor liberi. vitamina E şi fosfolipidele. RETTNOLO — crema anti-etă RET1NOL — cremă împotriva îmbătrânirii Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. ulei esenţial de jojoba etc. la nivelul epidermei. E un tratament regulat. Şi mai benefic decât re-epitalizarea pielii este echili­ brul hidrolipoidic asigurat de retinol. ulei esenţial de morcov. Crema e un preparat bogat în principii active. dintre care. vitamina E. De reţinut că această substanţă — ce nu este altceva decât un pal­ mitat de vitamină A — nu irită şi nu înroşeşte epiderma. ulei esenţial de susan. înainte de machiaj. unt de karite. echilibru ce intervine în prevenirea îmbătrânirii întregului nostru înveliş cutanat. ce se aplică înainte de machiaj. 8. zilnic. o acţiune si­ nergica. reînnoind celulele. Retinolul este o substanţă capabilă să im­ pulsioneze accelerarea formării de celule noi. MOD DE UTILIZARE. CONŢINE: retinol. conţinute în uleiurile esenţiale vege­ tale existente în formula cremei au. tinere. Retinolo previne şi întârzie apariţia semnelor de îmbătrânire ale pielii.

vitamina E etc. ulei esenţial de migdale. Asigură un tratament eutrofie al pielii. în strat foarte subţire. MOD DE UTILIZARE. Se întinde. prin masaj. deoarece asigură pătrunderea lentă în piele a substanţelor hrănitoare şi oxigenarea ţesuturilor. Se aplică doar seara. Previne şi repară „ravagiile“ vârstei. dând tenului elasticitate şi catifelare.PROPRIETĂŢI. 402 . 10. ELASTINA — crema none antirughe ELASTINĂ — cremă de noapte împotriva ridurilor Flacoane de 30 mi PROPRIETĂŢI. GERMENE GR ANO — crema notte nutriente et restitutiva GERMENI DE GRÂU — cremă de noapte nutritivă şi rege­ neratoare Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. pe zonele de pe faţă unde există multe riduri. 9 CREME DE NOAPTE 9. CONŢINE: liposomi fosfolipidici. ulei esenţial de vizon. MOD DE UTILIZARE. CONŢINE: elastină. masând faţa până ce crema se absoarbe complet în piele. Apoi se dă cu o cremă obişnuită. Reface şi regenerează epiderma. ulei esenţial de susan. zilnic. vitamina E etc.

Tratamentul trebuie continuat câteva luni la rând. Datorită principiilor active vegetale conţinu­ te duce la diminuarea progresivă a aspectului caracteristic ţesu­ turilor celulitice. vitamina E. aplicându-se exclusiv pe zonele cele mai afectate de leziuni acneice. Este utilizată pentru tratament de noapte.CO NŢINE: ulei esenţial din germeni de grâu. AZELAICO — crema notte normalizzanta per pelli acneica AZELAIC — cremă de noapte pentru normalizarea tenului acneic Flacoane de 30 mi PROPRIETĂŢI. CO NŢINE: acid azelaic. 250 mi PROPRIETĂŢI. ulei esenţial de migdale. miere. ma­ sajul (3cându-se uşor şi cât mai circumscris la regiunile de piele cu coşuri sau puncte negre. CREME PENTRU TRATAMENTUL CELULITEI 12. glicerină şi circa 12-18 acizi graşi etc. 11. Trebuie folosită cu multă grijă. MOD DE UTILIZARE. prin masaj uşor. vitamina E ele. ALGHE — crema con alghe anticellulite ALGE — cremă cu extract de alge pentru înlăturarea celulitei Flacoane de IOO mi. Sc aplică pe toată faţa. ulei esenţial de susan. 403 . MOD DE UTILIZARE.

250 mi PROPRIETĂŢI. MOD DE UTILIZARE. 13. masând până ia pătrunderea ei completă în piele. Crema conţine principii active vegetale ce au o acţiune sinergică biostimulatoare asupra depozitelor de ce­ lulită. EQUISETQ — crema anticellulita COADA CALULUI — cremă cu acţiune restructuranta asu­ pra epidermei infiltrată cu depozite celulitice Flacoane de IOO mî. MOD DE UTILIZARE. Utilizată cu regularitate duce la dis­ pariţia aspectului inestetic al corpului şi stopează procesul de formare a depozitelor de infiltrare celulitică. şi accelerează procesele de vasodilataţie. Coada calului este o plantă al cărei nume se datoreşte 404 . E D E R A — crema anticellulita termoactiva IEDERĂ — cremă termoacrivă pentru stoparea celulită Flacoane de IO O mi. Stimulează circulaţia sangvină periferică. uleiuri vegetale esenţiale. ex­ tract de Iederă.C O N Ţ IN E : extract de alge marine. provocând. extract de portocale. uleiuri vegetale esenţiale etc. înroşirea pielii şi apariţia senzaţiei de căldură pe zonele unde a fost aplicată. la nivelul capilarelor arteriale şi venoase. acid etil-nicotinic etc. 14 . cofeină. 250 mi PROPRIETĂŢI. zilnic. Se aplică cu regularitate. extract de iederă. temporar. C O N Ţ IN E : extract de glicerină. cofeină.

ulei esenţial de migdale. CO NŢINE: extract de coada calului. 405 . CREME PENTRU PETE. biostimulare şi elasticizare asupra pielii. MOD DE UTILIZARE. MÂINI 15. Se aplică zilnic. dacă este utilizată cu regularitate.aspectului său exterior. Vârfurile plantei sunt bogate în săruri de potasiu. derivaţi ai siliciului şi substanţe nutritive de tipul fitosterolilor: este vorba deci de nişte principii active care.. Bazată pe un conţinut bogat de vitamină E. dis­ pariţia oricărei pete de pe faţă în circa o lună de zile. efectul ei fiind de restructurare şi refacere celulară. magneziu. fosfaţi. masând până la absorbţia ei completă în piele. după părerea dermatologilor. au o acţiune de remineralizare. albire. extract de hamei. spun cei ce-au botezat-o astfel. Deci crema de coada calului poate fi eficientă în tratamen­ tul celulitei. ulei esenţial de susan etc. OCHI. curăţire — „scoaterea pete­ lor" — cremă pentru înlăturarea petelor de pe faţă Flacoane de 30 mi PROPRIETĂŢI. asemănător. Aceasta deoarece aduce un plus de ioni de hidrogen şi are efect anti­ oxidant.o coadă de cal! Răspândită mai ales în locuri băltite. asigură. SCHIARENTE — crema trattamento macchie LUMINARE (decolorare. elas­ tină. proprietăţile ei cicatrizante şi remineralizante erau cunoscute încă de pe vremea romanilor. cu .. pe marginea apelor.

progresivă. extract de jojoba. când această funcţie este deteriorată. şi de americani şi de europeni. 406 . CENTELLA — trattamento contomo occhi CENTELLA — cremă pentru tratarea ridurilor şi a pungilor de sub ochi Flacoane de 30 mi PROPRIETĂŢI. asemănătoare ca aspect violetei. extract de frasin. a fost botezată. Centella asiatica. prin mişcări circu­ lare. atunci când sunt bolnavi.16. pornind de la baza de implantare a sprâncenelor spre coada ochilor şi întorcându-se pe pleoapa inferioară până la unghiul intern al acesteia. mica rubiacee parfumată. fiind răspândită în ţările calde ale Asiei. de o intensitate extraordinară : reparatorie şi antiinflamatoare! Iar acţiunea lor se desfăşoară într-un loc precis. în care stimulează producerea colagenului. specifică pentru înlăturarea ridurilor din jurui ochilor şi a pungilor sau inflamaţiilor inestetice perioculare. „falsa violetă"! Legendele malaysiene afirmă că tigrii. iarba tigrilor). extract de susan. Se aplică zilnic. plantă medicinală de curând intrată în nomenclatura fitoterapeutică pentru tratamen­ tul leziunilor provocate de lepră. este originară din Malaysia. ţesutul conjun­ ctiv. „se tratează1 1cu această plantă. Frunzele falsei violete au un conţinut bogat în principii active specifice — asiaticozide — capabile să exercite asupra celulelor o dublă activitate. Crema Centella este un produs cosmetic cu acţiune neagre­ sivă. Numită de locuitorii Malaysiei „iarba tigrilor“. vitamina E etc. MOD DE UTILIZARE. CONŢINE: extract de Centella asiatica (falsa violetă.

soarelui. se cojeşte. Se aplică săptămânal. MIELE — crema mani.17. crăpată. hrănitoare şi proiectivă. utilizaţi acest produs: are un efect „aproape instantaneu" (după două-trei ore). MOD DE UTILIZARE. acid jaluric etc. frigului. vindecă crăpăturile. se înroşeşte din cauza vântului. CONŢINE: glicerină. Este o mască recomandată în special per­ soanelor al căror ten se irită. umezelii. cu muşeţel Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. Are un efect calmant. Dacă aveţi pielea de pe mâini uscată. MĂŞTI DE FAŢĂ 1& CAMOMILLA — maschera con camomilla per pelle secca-delicata MUŞEŢEL — mască de faţă pentru piele uscată şi sensibilă (delicată). aspră. ulei esenţial de susan. protettiva e nutriente alia cera d'api MIERE — cremă de mâini. pe bază de ceară de albine Flacoane de 75 mi PROPRIETĂŢI. căldurii. pe pielea foarte bine curăţată (de- 407 . ori îmbătrânită. catifelează.a. prafului ş. ceară de albine. extract de muşeţel. zilnic. derivaţi siliconici etc. înlătură ridurile (încreţiturile pielii de pe mâini şi braţe). MOD DE UTILIZARE. în strat subţire. CONŢINE: glicerină. Se poate aplica de câteva ori. iar rezultatele sunt de durată.

sau cu un tampon îmbibat în aoă rece.. circulare. bărbia. EMULSII DEMACHIANTE (LAPTE DEMACHIANT) 20. Este o mască de întreţinere. 19. Se curăţă apoi cu o loţiune demachiantă. obrazul. emolientă. care ajută şi la echilibrarea ph-ului între cele două tipuri de piele. şi se lasă 10-15 minule. la o aceeaşi persoană (de ex. MOD DE UTILIZARE. vârful nasului. pe zone mici.machiată. se lasă 10-15 minute şi se scoate cu un tampon de vată îmbibat în apă rece sau cu o loţiune demachiantă tot pe bază de nalbă. MALVA — maschera con Malva per pelit mişti e normale NALBĂ — mască pe bază de nalbă pentru ten normal şi mixt Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. iar în restul feţei pielea este normală). pe laturile nasului. de preferinţă tot de muşeţel. CONŢINE: glicerină. spălată). MALVA — latte detergente con Malva per pelli mişti e nor­ male MALVA — lapte demachiant pe bază de nalbă pentru ten mixt şi normal Flacoane de 200 mi 408 . atunci când ele coexistă în acelaşi ten. extract de nalbă etc. săptămânal. ce se aplică săptămânal. sunt grase. Se aplică în strat subţire.

ulei esenţial de susan etc. demachiantul pe bază de nalbă este indicat pentru curăţarea tenurilor mixte şi normale.Se aplică pe toată faţa şi pe gât. MOD DE UTILIZARE. CONŢINE: extract de nalbă. ca să vă curăţaţi faţa.s 21. 7 t . ulei esenţial de susan etc. CONŢINE: extract de muşeţel. Chiar clacă nu vă machiaţi zilnic.lăile detergente con Camomilla per pelle secca-delicata MUŞEŢEL — lapte demachiant pe bază de muşeţel pentru o piele uscată şi sensibilă Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. şi-apoi se curăţă cu un tampon de vată. 409 . tot prin mişcări circulare. MOD DE UTILIZARE. cu vârfurile degetelor. la fel se procedează cu orice lapte demachiant. CAMOMILLA . prin mişcări circulare. după o zi întreagă. tenul „se murdăreşte". puteţi uti­ liza o atare emulsie seara. Se poate utiliza zilnic. Se poate folosi zilnic şi poate fi întrebuinţat şi la demachierea ochilor. Se şterge apoi cu un tampon de vată. De reţinut. pentru orice tip de demachiant în cazul de faţă. fără să apăsăm. fiind în contact direct cu toate particulele existente în aerul atmosferic sau din încăperi.PROPRIETĂŢI. Şi această recomandare este valabilă pentru orice tip de ten. pe toată faţa şi pe gât. şi pentru faţă şi pen­ tru ochi. care se cojeşte şi este deshidratat. înainte de culcare. realizând curăţarea perfectă a tenului uscat. pentru că. Se aplică prin mişcări circulare făcu­ te cu vârfurile degetelor.

extract de castan de India. aplicându-se pe faţă. CONŢINE: extract de nalbă. iritabile. Este o loţiune special adaptată împrospătării şi revigorării tenului mâine de aplicarea cremelor sau a machiajului. ulei esenţial de susan etc. cu vârfurile degetelor. deseori alergice. MIRTTLLO — Urne detergente con MinUlo per pelle cuperosica AFIN — lapte demachiant pe bază de afin pentru o piele cu­ rată cuperozică Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. MALVA — tonico equilibrante alia Malve per pelli mişti e normale NALBĂ — loţiune tonică pe bază de nalbă. prin mişcări circulare. 410 . LOŢIUNI TONICE 23. gât şi pleoape. MOD DE UTILIZARE. Nu are alcool. Are o compoziţie special adaptată tenurilor cuperozice. ori celor sensibile. CONŢINE: extract de afine. Se şterge cu un tampon de vată. Dar poate fi utilizată şi ca demachiant.22. Se utilizează zilnic. acid jaluronic etc. pentru echilibrarea ph-ului tenurilor mixte şi normale Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI.

Se foloseşte după aplicarea demachiantului. adaptată tenurilor cu o vascularizaţie superficială. cu im tampon de vată îmbibat în loţiune. Este o loţiune nealcoolică. după demachiare. înainte de orice cremă sau pudră. calmantă Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. pan­ tenol etc. 411 . CONŢINE: extract de muşeţel. CAMOMILLA tonico adolcitivo alia camomille MUŞEŢEL loţiune tonică pe bază de muşeţel. produsul redăndu-i cuantumul de hidratare naturală. MOD DE UTILIZARE. Zilnic. 25. MIRTILLO — tonico calmante alia Mirtuio per pelle cuperosica AFIN — loţiune tonică pe bază de afin. Este o loţiune tonică nealcoolică adaptată tenurilor uscate şi sensibile. Cu ajutorul ei se poate curăţa şi laptele demachiant. Zilnic. cu acţiune calmantă asupra tenurilor cuperozice Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. MOD DE UTILIZARE. foarte vizibilă. extract de castan de India. ştergând urmele laptelui demachiant. 24. pantenol etc.MOD DE UTILIZARE. capilară. CONŢINE: extract de afin.

Emulsie recomandată tenurilor lucioase. Se aplică pe zonele ce au impurităţi sau coşuri zilnic sau de două ori pe zi. Se poate utiliza şi la demachierea ochilor. BARDANA — latte detergente con Arctium lappa per pelli grasse ed acneica BRUSTUR — lapte demachiant pe bază de brustur pentru te­ nuri grase. ulei de susan etc. CONŢINE: extract de brustur. impurităţilor din ten. extract de ienupăr. uscare. MOD DE UTILIZARE. un efect puternic de curăţare. Exercită asupra coşurilor. acneice Flacoane de 30 mi PROPRIETĂŢI. purificare. foarte încărcate şi cu coşuri. 27. BARDANA — trattamento con Arctium lappa per pelli grasse ed acneica BRUSTUR — tratament cu brustur pentru tenurile gjrase. un­ suroase la pipăit.GAMĂ DE PRODUSE PENTRU TRATAMENTUL ACNEEI 26. CONŢINE: extract de brustur. înaintea folosirii oricărei alte creme. propolis etc. punctelor negre. acneice Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. 412 . eliminare.

iar după câteva minute se clăteşte faţa cu apă sau se şterge demachiantul cu lotiunea tonică Bardana. Se aplică seara. pe faţă şi pe gât. 29. Se şterge crema sau demachiantul cu un tampon de vată îmbibat în loţiune. Loţiune tonică ce conţine substanţe dermo purificatoare specifice tenurilor grase şi acneice. masca scoate comedoanele (punctele negre) şi elimină excesul de grăsime (seboree). realizând astfel normalizarea secreţiei seboreice. MOD DE UTILIZARE. BARDANA — tonico purijicativo per pelli grasse ed acneica BRUSTUR — loţiune tonică purificatoare pentru tenurile gra­ se şi acneice Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. CONŢINE: extract de brustur. extract de cimbru etc. care altfel împiedică orice alte produse cosmetice utilizate să catifeleze şi să hidrateze pielea. BARDANA — maschera con Arctium lappa per pelli grassi ed acneica BRUSTUR — mască de faţă cu brustur pentru ten gras şi acneic Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI.MOD DE UTILIZARE. 9 28. 413 . Este tot un tratament de purificare a tenului aplicată de două ori pe săptămână.

curăţă faţa. Are un ph neutru care. MOD DE UTILIZARE. Sapone liquido intimo con licheni Săpun lichid intim cu licheni Flacoane de 250 mi PROPRIETĂŢI. Sapone liquido delicato con proteini di latte Săpun lichid delicat pe bază de proteine extrase din lapte Flacon de 250 mi PROPRIETĂŢI. 31. extras de nalbă. Utilizat în acecaşi măsură şi pentru faţă şi pentru corp. Se întinde înlr-un strat subţire pe toată faţa. SĂPUNURI 30. este o emulsie al cărei conţinut bogat în aminoacizi esenţiali o apropie mult de structura biochimică a pielii. se lasă 10-15 minute şi se îndepărtează cu un tampon de vată înmuiat în apă rcce. CO NŢINE: proteine lactice. aduce un cuantum important de lipide şi proteine ce au acţiune benefică asupra ridurilor. extract de cimbru. argilă filtrată.CO NŢINE: extract de glicerină şi extract de brustur în ra­ port de unu ia unu. anioni şi cationi cu ph neutru etc. Zilnic. împreună cu principiile active 414 . în afară de faptul că „spală“. ulei esenţial de migdale etc. Utilizat pentru igiena intimă a bărbatului şi femeii. MOD DE UTILIZARE.

extras de salvie etc. realizăndu-se si curăţirea tenului si tonifierea lui. asigură protejarea mucoaselor genitale şi distrugerea microbilor. apoi se clăteşte bine cu apă. LOŢIUNI ŞI ALTE PRODUSE PENTRU ÎNGRIJIREA PĂRULUI 33. se pun în palmă câteva picături de fluid. Shampoo fisiologico al collagene. MOD DE UTILIZARE. MOD DE UTILIZARE. lavagi frequenti Şampon fiziologic cu colagen pentru spălări frecvente Flacoane de 200 mi 415 . C O N Ţ IN E : extras de licheni. Actionează delicat. Latte Latte Flacoane de 250 mi PROPRIETĂŢI. Indicat pentru spălături zilnice.vegetale. prin produşii naturali ce îi conţine şi echilibrează ph-ul epidermei. glicerină etc. 32. j 7 > * » » C O NŢINE: extras de poliglucide din cocos şi grâu. Este biodegradabil în proporţie de 90%. Zilnic. ŞAMPOANE. se masează energic faţa uscată. Este un produs foarte modem de spălare a fetei.

ca formulă. lucios şi uşor de pieptănat. curăţindu-1 în profunzime. Nu inter­ vine deloc asupra structurii părului. Are şi efect de balsam. Substanţele din formula lui acţionează asupra părului tocit. balsam 2 in 1 Şampon fiziologic pe bază de muşeţel şi tei. extract de tei. C O N Ţ IN E : extract de hamei. Shampoo fisiologico con thymos antiforfora Şampon fiziologic cu cimbru împotriva mătreţii Flacoane de 200 mi 416 . proteine din grâu hidrolizate. MOD DE UTILIZARE. conferindu-i moliciune şi luciu. Redă integritatea fiziologică a firului de păr. părul devenind moale. proteine hi­ drolizate din grâu. Shampoo fisiologico alia camomilla-tiglio. CO NŢINE: extract de muşeţel. alfa-hidroxiacizi din fructe. alfa-hidroxiacizi din fructe etc. fiind special adaptat. recondiţionându-1. tip Balsam 2 în 1 Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. Este un şampon complet neagresiv. extract de miere. Se spală părul de două ori cu şam­ pon.PROPRIETĂŢI. utilizării zilnice. 34. apoi se clăteşte abundent cu apă. apoi se clăteşte. 35. Se aplică de două ori. MOD DE UTILIZARE. colagen etc. dar fără să modifice ph-ul pielii ca­ pului.

diminuă mâncărimea. Se spală părul prin masaj general al pielii capului. alfa-hidroxiacizi din fructe etc.PROPRIETĂŢI. în câteva ape. C O N Ţ IN E : extract de urzică. făcut cu vârfurile degetelor şi nu cu unghiile. a doua oară lăsând şamponul să stea trei minute pe păr. Shampoo fisiologico ortica-luppolo — previnzione codata Şampon fiziologic cu urzică şi hamei pentru prevenirea căderii părului Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. extract de lavandă. şamponul curăţă pielea capului perfect. 417 . ce se descuamează după orice spălat. se clăteşte. Fie că este vorba de o piele a capului grasă (biperseboreică). extract de tei. aderentă. E bine să fie asociat cu utilizarea loţiunii stimulente împotriva căderii părului. ce generează mătreaţă la baza firului de păr. Indicat pentru părul fragil. proteine hidrolizate din grâu. Se aplică de două ori. intensificând activitatea bulbului pilos şi întărind rădăcina. Se clăteşte în câteva ape. se mai aplică o dată. MOD DE UTILIZARE. se clăteşte bine-bine. curăţă uşor dar în profunzime. mătreaţa scuturându-se de pe cap pe orice haină. alfa-hidroxiacizi din fructe etc. echilibrează ph-ul. descrisă mai jos. fie de una uscată (hiposeboreică). Este bine să asociaţi şi loţiunea cu urzică. 36. extract de hamei. CO NŢINE: extract de muşeţel. ce are tendinţă să se rupă şi să cadă. echilibrează secreţia seboreică. proteine hidrolizate din grâu. se face spumă şi se stă aşa trei minute. MOD DE UTILIZARE.

întăreşte rădăcina. proteine hidrolizate din grâu. Ampolline attive reinfortante con luppolo — prevenzione codata Fiole active întăritoare din hamei pentru prevenirea căderii părului 12 fiole a câte 10 mi PROPRIETĂŢI. 418 . catalizându-le. asociată celor două şampoane de mai sus. Utilizată constant. CONŢINE: extract glicerinat de urzică. înlătură mătreaţa şi stopează formarea ei. inozitolul participă la biochimia funcţiilor rădăcinii. Lozione stimolante ortica-thymos — prevenzione codina e forfora Loţiune stimulantă pe bază de urzică şi cimbru împotriva căde­ rii părului şi formării mătreţii Flacoane de 125 mi PROPRIETĂTl. stimulează circulaţia capilară în pielea capului. are o acţiune rapidă şi evidentă asupra creşterii părului şi refacerii structurii normale a pielii capului. întăreşte rădăcina. pantenol etc. aminoacizii reînnoiesc stratul de celule cheratinizate. a 7 s 38. urzica protejează structura firului de păr.37. portocala com­ bate fragilitatea rădăcinii. extract de cimbru. hameiul activează şi menţine ritmul natural de creştere fiziologcă a părului. sti­ mulează activitatea bulbului pilos. După fiecare spălare a părului. Este un tratament complet ce stimulează creşterea părului: ajută părul să crească. MOD DE UTILIZARE.

utilizarea lui asigură o igienă riguroasă a părului şi deloc agresivă. mai exact — cu ele­ mente nutritive esenţiale.vitamina B5 hrăneşte rădăcina — bulbul. iar după a doua spălare se clăteşte părul în câteva ape. asigurând aplicarea corectă şi în cantităţi exacte a produsului. proteine hidrolizate din grâu. MOD DE ADMINISTRARE. » 39. Fiecare fiolă are un dispozitiv pro­ priu de dozare. Pentru un tratament de şoc se aplică trei fiole pe săptămână timp de o lună (patru săptămâni) . Dacă zonele pe care am aplicat conţinutul fiolei se înroşesc. metil-nicotinatul stimulează activitatea rădăcinii de a favoriza creşterea în lungime a părului. pentru un tratament de întreţinere sau de prevenire (profilaxie) se utilizează. alfa-hidroxiacizi din fnicte etc. Datorită principiilor active naturale. MOD DE UTILIZARE. în întregime. Cantitatea necesară se distribuie direct la rădăcina firelor de păr cu ajutorul pipetei. Tratamentul poate fi repetat de câteva ori pe an. timp de una-două luni. Shampoo fisiologico con betulla per capelli grassi Şampon fiziologic cu mesteacăn pentru păr gras Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. vegeta­ le. CONŢINE: extract de mesteacăn. 419 . MOD DE UTILIZARE. câte o fiolă săptămânal. Apoi se masează lent pentru a se absoarbe totul. este semn că produsul a început să acţioneze. extract de salcie. Se aplică prin masaj uşor.

vitamina E. pantenol etc.40. Conferă părului moliciune şi strălucire. MOD DE UTILIZARE. Are efect 24 de ore din 24 şi reglează debitul trans­ piraţiei. proaspăt spălat. ce previne formarea (şi le neutralizează când apar) mirosurilor neplăcute. vitamina F. Se aplică pe părul umed. vitamina E. DEODORANTE 41. şi se întinde prin pieptănare. Pro­ teinele au acţiune protectivă şi emolientă. Se lasă trei-cinci minute şi apoi se clăteşte. ulei esenţial de jojoba. Balsam nutriente alie proteine della seta Balsam cu proteine extrase din mătasea de porumb Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. neparfumată. clorhidrat de aluminiu etc. Este o emulsie fără alcool. Crema deodorante pelle sensibile Cremă deodorantă pentru piele sensibilă Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. MOD DE UTILIZARE. 420 . CONŢINE: extras de tei. ulei esenţial de susan. CONŢINE: proteine hidrolizate din mătasea de porumb. Zilnic.

MOD DE UTILIZARE. MOD DE UTILIZARE.42. vitamina E — deo ecologic Flacoane de IOO mi PROPRIETĂŢI. Este o soluţie hidroalcoolică cu un parfum delicat. fiind efi­ cientă o zi întreagă. 43. Zilnic. clorhidrat de aluminiu etc. E — senza profumo Spray cu tei. Deodorante tiglio Vit. ce previne şi neutralizează mirosurile neplăcute. E — spray ecologico Spray cu tei. şi reducând riscurile de alergie. CONŢINE: extract de tei. Soluţie fără parfum bazată pe gradul de al­ cooli. vitamina E. CONŢINE: extract de tei. fiind efi­ cient pe toată durata zilei. Hammamelis — gel idratante dopo raso Hamei — gel hidratant după ras Flacoane de 50 mi 421 . Zilnic. PRODUSE UTILIZATE DUPĂ RAS 44. Deodorante tiglio Vit. clorhidrat de aluminiu etc. vitamina E. vitamina E — deo fără parfum Flacoane de IOO mi PROPRIETĂŢI. previne şi neutralizează mirosurile neplăcute.

PROPRIETĂŢI. Protejează pielea de acţiunea factorilor externi. pe bază de principii vegetale. MOD DE UTILIZARE. Bagno di schiuma tonico con pino Spumant de baie tonifiant cu pin Flacoane de 250 mi PROPRIETĂŢI. ulei esenţial de susan. Hidratează pielea. CONŢINE-* extract de nalbă. extract de sunătoare. extract de sunătoare. ce duc la îmbătrânirea pielii. pantenol etc. de înviorare. Crema nutriente dopo raso con aloe Cremă nutritivă după ras cu aloe Flacoane de 125 mi PROPRIETĂŢI. ce reechilibrează ph-ul epidermei. CONŢINE: gel din Aloe vera. Zilnic. ce dau o senzaţie plăcută de revigo­ rare. după bărbierit. Face ca pielea să devină moale şi elastică. pantenol etc. vitamina E. compensând insuficienţa componentelor hidrolipidice. Amestec echilibrat de săpunuri lichide. mentol. MOD DE UTILIZARE. 422 . calmează iritarea inevita­ bilă după ras. SPUMANTE DE BAIE 46. 45. formează o peliculă protectoare. Se aplică zilnic.

423 . O combinaţie de săpunuri fluide ce respectă componenta hidrolipidă a pielii. Utilizat în special pentru copii. Bagno de schiuma con Edera per attivare di microcirculatione Spumant de baie cu iederă pentru activarea circulaţiei periferice Flacoane de 250 mi PROPRIETĂŢI. Se pun 20 mi în cadă sau câte puţin pe burete. extract de arnică. Aidoma spumantului anterior. 47. Principiile vegetale din care sunt făcute săpunurile fluide componente au rolul de a crea vasodilataţia periferică necesară aplicării în bune condiţii a tratamentelor împotriva celulitei. MOD DE UTILIZARE. colagen hidrolizat etc. conferindu-i un aspect moale şi catifelat. extract de alge marine. MOD DE UTILIZARE. CONŢINE: proteine lactice.CO NŢINE: extract de pin. Bagno di schiuma nutriente con latte Spumant de baie nutritiv cu lapte Flacoane de 250 mi PROPRIETĂŢI. 48. miere de salcâm. pentru duş. colagen hidrolizat. acizi graşi con* densaţi etc. proteine cationice etc. CONŢINE: extract de iederă.

dermobalsamile. roi- 424 . de înviorare a întregului corp. cum sunt ienupărul. înlăturare a cicatricilor urâte. 7 9 9 9 ~ 9 9 9 Linia „Solfo“ 50. Acţiunile antiinflamatoare. calmează iritatiile si dau o senzaţie de relaxare.MOD DE UTILIZARE. extract de trandafir. vitamina E. pentru piele sen­ sibilă Flacoane de 250 mi PROPRIETĂŢI. Acelaşi mod de folosire ca si la spumantele de mai sus. Bagno di schiuma con Castagrio d'India per pelle delicata Spumant de baie pe bază de castan de India. proteine cationice etc. » 9 49. a descuamaţiilor). Componentele naturale curăţă pielea. MOD DE UTILIZARE. CONŢINE: extract de castan de India. reducere. a cojilor. colagen hidrolizat. acidifiantă ale sulfului îşi găsesc aplicarea în spumantul de baie cu sulf. cheroplastică (refacere. Bagno di schiuma allo zolfo Spumant de baie cu sulf Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. o catifelează. Acelaşi mod de întrebuinţare ca si la cele de mai sus. Combinarea extractelor vegetale cu caracteristici calmante.

Este indicată pentru curăţarea pielii acneice foarte încărcată de impurităţi (asfixiantă) şi seboreică (grasă). în profunzime. la o temperatură de 37°C 51Latte detergente alto zolfo Lapte (demachiant) cu sulf Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. înainte de aplicarea cremei cu sulf spălaţi-vă cu apă. conferă pielii moliciune şi o senzaţie de bine general întregului organism. Emulsia anlialergică pe bază de sulf îşi ma­ nifestă acţiunea sa directă asupra tenului. 52. Vărsaţi conţinutul a două dopuri capace) de flacon în apă. Tamponaţi tenul cu o bucăţică de vată îmbibată în laptele demachiant. în particular. muşeţelul.niţa. prima dată caldă şi apoi rece. şi ştergeţi-vă faţa cu loţiune tonică de sulf. se asociază şi cea de descongestionare şi calmare pe care o exercită substanţele fitodermice din emulsie. La acţiunea de curăţare puternică. MOD DE UTILIZARE. baia repetându-se de câteva ori pe săptămână. pentru cei cu pielea grasă. Este indicat. MOD DE UTILIZARE. Lozione tonica alto zolfo Loţiune tonică cu sulf Flacoane de 150 mi 425 . prevenind o secreţie sebacee excesivă.

426 . care nu irită loţiunca elimină excesul de secrcţii sebacee superficiale. în mică parte. parfumată. MOD DE UTILIZARE. menţinând vigoarea şi prospeţimea variatelor părţi ale corpului. Produsul este recomandat în special pentru pielea grasă. Se aplică pe faţă cu un tampon de vată. Se foloseşte ca o pudră de talc nor­ mală. MOD DE UTILIZARE. Prin compoziţia specifică. Transformarea sulfului. Crema allo zolfo Cremă cu sulf Flacoane de 80 mi PROPRIETĂŢI. scoaterea lor şi evită formarea altora. 53. 54. după curăţarea tenului cu lapte demachiant cu sulf. Talco alto zolfo Talc cu sulf Flacoane de 80 mi PROPRIETĂŢI. pe bază de substanţe astringent na­ turale. Exercită o acţiune deodorizantă.PROPRIETĂŢI. în sulfură alcalină favorizează aducerea la suprafaţă a punctelor ne­ gre. Soluţie apoasă. produsul comple­ tează igiena noastră cotidiană. Nu atacă ţesuturile cutanate şi este utilă în prevenirea acneei polimorfe a tenului.

aplicaţi crema printr-un masaj lejer. are acţiune împo­ triva formării mătreţii şi a seboreei.Crema. are o acţiu­ ne calmantă. Shampo allo zolfo Şampon cu sulf Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. cu extractele sale vegetale sedative. cimbru. 56. Indicat pentru părul gras. Produsul. MOD DE UTILIZARE. 427 . dă o senzaţie agreabilă (plăcută) de proaspăt. MOD DE UTILIZARE. pregătind-o pentru următoarea bărbierire. redându-i moliciunea şi splendoarea. dermobalsamică şi decongestionează zonele cuperozice. înmoaie şi to­ nifică pielea. având în compoziţia ei substanţe fitodermice. După o curăţare cu lapte dema­ chiant cu sulf a tenului si tonificare cu loţiune tonică cu sulf. amică. permiţând folosirea şamponului pentru orice fel de păr. coada şoricelului. * * 55. ciupind uşor pielea (sau „pălmuind-o“ uşor) pentru o mai bună penetrare. Asocierea de substanţe fitodermice echilibrează funcţia pielii capului şi a rădăcinii părului. Lozione dopo barba atto zolfo After shave cu sulf Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. extrase din castan de India. Se aplică pe faţă.

Pe părul umed. echilibrul lor chimic şi fizic (prac­ 428 . Este necesară completării spălării cu şam­ pon cu sulf. Lozione allo zolfo Loţiune cu sulf pentru păr Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. LINIA „Salsojod" 58. precum şi diversele ei localizări se combat eficient cu produsele cosmetice sub formă de cremă. astfel ca să se absoarbă complet. Rezultatul se evidenţiază printr-o constantă protecţie a părului şi normalizarea aspectului său. Crema jodica riducente Cremă cu iod anticelulită Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. ■ MOD DE UTILIZARE. în general.MOD DE UTILIZARE. Fricţionaţi părul cu şampon până se formează spuma ce favori­ zează aqiunea componenţilor fitodermici. se aplică loţiunea şi se va fricţiona energic pielea capului. Diferitele forme de manifestare ale celulitei. pentru îngrijirea cotidiană a părului. după spălarea cu şampon cu sulf. * 57. Clătiţi şi repetaţi apli­ caţia. Vărsaţi conţinutul pe părul ud.

59. Este analergică şi nu conţine coloranţi. proporţia substanţelor conţinute şi forma în care se află) favorizând penetrarea în profunzime a iodului. iod ce constituie ingredientul principal al acestui produs. CONŢINE: iod organic. exercită o acţiune deodorantă şi menţine pielea tălpilor uscată şi curată. Polverc aspersoria per piedi Praf deodorant pentru picioare Flacoane de 80 g PROPRIETĂŢI. normalizând transpiraţia excesivă. toţi având o mare capacitate de penetrare şi difuziune şi dintr-un alt amestec de emulsionanţi derivaţi din ceara de albine şi lanolină. fie apoasă. MOD DE UTILIZARE. prin formula sa particulară. Se foloseşte înainte de a vă pune ciorapii sau pantofii. Faza grasă este constituită dintr-un amestec specific de acizi graşi şi poliglicoli. în variate combinaţii. MOD DE UTILIZARE. com­ pletează igiena cotidiană a picioarelor. Ungeţi părţile interesate cu puţină cremă şi apoi masaţi fin până ce crema va fi complet absorbită. 60 Liquido antitranspirante per piedi Soluţie lichidă antitranspiranta pentru picioare Flacoane de 175 mi 429 . fie în faza grasă. Presăraţi praful pe toată laba picioarului şi fricţionaţi uşor.tic. Produsul.

Adaosul de extracte vegetale sedative are acţiune forti­ fianta si deodorizantă. dând o senzaţie de „uşurare" a picioarelor „grele“ şi o ameliorare a durerilor de călcâie. Dacă este nevoie. masând de jos în sus. 61. A nu se folosi pe alte părţi ale corpului. Se repetă două-trei sori consecutive. Jododent — dentifricio salino alto jodio Pastă de dinţi cu sare şi iod Flacoane de 30 g PROPRIETĂŢI. Prin prezenţa substanţelor vegetale bo­ gate în săruri de iod este indicată. Produsul este liniştitor.MOD DE U TILIZARE. Ungeţi cu cremă părţile dureroase. 430 . puteţi repeta tratamentul de două-trei ori pe zi. în special. După ce v-aţi spălat pe picioare sau aţi lăcui baie. Crema jodica riposante per piedi e caviglie Cremă cu iod „odihnitoare“ pentru picioare şi călcâie Flacoane de 85 mi PROPRIETĂTI. MOD DE UTILIZARE. pentru tratamentul curent al hipersensibilităţii gingivale. > a 7 9 » 62. fin. Produsul este indicat pentru o igienă raţio­ nală cotidiană a dinţilor. până ce produsul este absorbit. ştergeţi-vă pe tălpi şi între degete cu un tampon de vată înmuiat în soluţie.

cantităţi mari de săruri iodobromice.5) Săpun pentru igiena intimă (ph 5. Jodocollutorio Antiseptic bucal cu iod Flacoane de 175 mi PROPRIETĂŢI. Bagno di schiuma jodobromico Spumant de baie todobromic Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. sub formă de reziduuri uscate. 64. sau sub jetul dusului. favorizând formarea de spumă.5) Flacoane de 80 mi 431 . Reîmprospătează gura şi purifică respiraţia. Intimjod saponc per ligiene intima (ph 5. agitând. Substanţele emoliente specifice. MOD DE UTILIZARE: clătiţi gura cu o lingură de lichid de două-trei ori pe zi. Conţinutul spumantului — complexe vege­ tale — favorizează reducerea straturilor adipoase. Produsul conţine principii active din sub­ stanţe vegetale ce au. MOD DE UTILIZARE. păstrează nealterat stratul natural de grăsime ce protejează pielea. ce stau la baza compoziţiei produsului. Vărsaţi conţinutul a două capace (ale flaconului) în cada cu apă. 65.63.

5.PROPRIETĂŢI. Varietatea componentelor ce le conţine face suficientă spumă pentru ca spălarea să Ge perfectă. Nu conţine sodă. infla­ maţii. Săpunul curăţă. 66. de „bine" şi e şi deodorizant. ph-ul lui fiind de 5. sensibile la alcaliile conţinute de săpunurile normale. infecţii. MOD DE UTILIZARE Se foloseşte ca orice alt săpun. zonă deosebit de sensibilă. reîmprospătând şi deodorizând părţile „intime". deci fiziologic. se dizolvă într-un vas cu apă prin agitare cu mâna. Pentru o spălare este suficientă can­ titatea conţinută în adâncitura superioară a dopului. Acţiunea de curăţare (spălare) se asociază cu fap­ tul că dă senzaţia de proaspăt. . MOD DE UTILIZARE. normal. mai ales la eroziuni. Intimjod bagnd intimo jodobromico Spumam intim iodobromic (ph 5. Produsul a fost conceput pentru a oferi fe­ meilor posibilitatea de prevenire a fenomenelor iritante din zonă vaginala.5) Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI.

hidroreparatorie şi emolientă. După ştergerea (ungerea) şi tonifi­ carea cu lapte demachiant Perla şi tonic vegetal Perla.1%. care dezvoltă o acţiune echilibrată fiziologică.PRODUSE PERLA Salsomaggione Terme Linia „Cosmetici Perlau CREME 1. Crema idratante Cremă hidratantă Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. colagen natural bo­ gat în aminoacizi esenţiali. fiind specifică pentru cazurile de deshidratare tranzitorie legate de condiţii particulare. ambien­ tale şi atmosferice. aplicaţi o doză generoasă de cremă pentru tratament şi un strat subţire. factor hidratant (PCA) 0. luminozitate şi tonicitate (turgor). CONŢINE: colagen animal hidrolizat 2%. dând din nou pielii prospeţime. MOD DE UTILIZARE. în concentraţie optimă. 28 433 . ca bază pentru machiaj. Factorul hidratant (PCA) favorizează. rehidratarea naturală a ţesuturilor cutanate. Produsul conţine. Este indicată pentru toate tipurile-de piele care cer un tratament hidratant. prin aportul perfect dozat al elementelor intens hidrofile.

„căzută*' şi îmbătrânită. în special împotriva pungilor de sub ochi. Crema nutritiva alia cera d ’ api e propolis Cremă nutritivă cu ceară de albine şi propolis Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI.’ MOD DE UTILIZARE. crema are capacitate de ameliorare şi hrănire intensă a pielii deshidratate şi îmbătrânite. Preparat original. Crema giomo dermoriparatrice Cremă de zi dermoreparatorie Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. printr-un masaj uşor. până ce este complet absorbită. E un produs de concepţie nouă. 434 . extract glicolic de propolis (2 :1) 1* . aplicaţi crema întinzând-o. ca un tratament revigoram şi de redare a elasticităţii pielii. După curăţarea (ungerea) cu lapte demachiant Perla. Indicată în special pentru piele „lăsată”. dar îndelung. crema atenuează formarea ridurilor şi semnele de îmbătrânire ale pielii (ale ţesutului epitelial). Folosită în mod constant.2. Prin efectul benefic al vitaminei A şi cu aportul eutrofie al ule­ iului de karitâ. pielea căpătând strălucire. conţine preţioase substanţe naturale cu o mare capacitate nutritivă şi dermoreparatorie. permite reîntinerirea tenului. CONŢINE: ceară de albine 2%. 3. pe piele.

făcându-i să fie mai luminos şi să dureze mai mult. tenul) şi se masează uşor până 435 . numit „unt de karit6“. Această cremă. Activitatea sinergică a efectelor de mai sus va putea. M OD D E UTILIZARE. iar numele ei latin este Butyrospemium Parka).C O N Ţ IN E : palmitat de vitamina A 0. prin folosirea constantă a cremei. Este specifică tratamentului cotidian dermoreparator. 1 4 0. extract moale de muşeţel E/D. dar constituie o bază optimă pentru machiaj. Soarele. având şi acţiuni emoliente şi antiinflamatoare. făcută pe bază de ulei din germeni de grâu şi filtranţi solari. ce dă un ulei solid sub temperatura de 37°C. cum este cea cuperozică. aerul rece. caracteristică şi abundentă în zona sudaneză a Africii. 5 9 f c . ulei de germeni de grâu 2 % Filtra UV-B. şi face parte din familia Sapotacee. 4.5%. delicate. 0. Conţinutul de extracte de muşeţel şi castan de India are proprietatea de a îmbunătăţi permeabilitatea capi­ lară.1%. C O N Ţ IN E : extract moale de castan de India EVD. I 0 . M OD D E U TILIZAR E Se aplică regulat. să aducă ameliorări semnificative şi evidente asupra pielii cuperozice. are rol de protejare şi refacere a pielii de-a lungul întregii zile. impurităţile atmosferice au o acţiune foarte dăunătoare asupra pielii sensibile. pe toată faţa (obrazul. unt de karitg 1% (karite este o plantă originară.5%. Crema couperose Cremă împotriva cuperoză Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. în fiecare dimi­ neaţă.

Pielea. Revitalia nu e un produs unic de uz multiplu. CONŢINUT. 5. o netezime şi un tonus ce vor face faţa să arate 436 . Stressul cotidian şi prezenţa depunerilor de impurităţi micşorează capacitatea de autoapărare a epidermei. Revitalia programma antirughe Cremă revitalizantă antirid. Rolul fundamental al pielii este de termoreglare şi protecţie faţă de factorii atmosferici şi de eliminare a sub­ stanţelor „rebut“ în mod continuu. Soluţia biologică pentru dimineaţa e făcută din extracte tisulare a căror funcţie prevalentă este aceea de a fumiza o hidratare durabilă pentru toată ziua. ci are două soluţii biologice cu funcţii specifice pentru tratamen­ tul de dimineaţă şi de seară al pielii. apreciată de cele mai multe ori doar din punct de vedere estetic. A se reface tratamentul şi în timpul zilei dacă vă expuneţi soarelui sau aerului rece. fiind astfel necesară folosirea unor produse care să conţină principii active capabile să-i redea acesteia patrimoniul de substanţe naturale originale. tonicitatea.când va fi complet absorbită. Revitalia Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. supleţea) tipic al epi­ dermei tinere. este în realitate un uimitor organ ale cărui funcţii sunt de o extremă importanţă pentru sănătatea corpului nostru. pentru a-i recrea condiţii pentru a o aduce la stadiul de a-şi putea îndeplini rolul ei fiziologic şi a evita o distrugere irever­ sibilă. Este suficientă şi-o „bobiţă" de cremă pentru ca pielea să-şi re­ capete turgorul (elasticitatea. Revitalia a fost studiată ştiinţific pentru a readuce epidermei.

M O D D E UTILIZARE Dimineaţa: se întinde puţină cremă Revitalia de zi printr-un masaj uşor. Soluţia biologică a tratamentului de seară este constituită din extracte biologice de origine ani­ mală. Seara: se repetă tratamentul cu Revitalia de noapte şi se com ­ pletează cu o cremă de noapte Perla. ridurile se vor atenua. Crema antimghe Cremă antirid Flacoane de 5 0 mi PROPRIETĂŢI. Rezultatul definitiv > ) 3 şi ireversibil se va obţine după multe zile şi nopţi de tratament. apoi aplicaţi o cremă de zi Perla. dar cfectele vizibile vor apărea după primele zile. Utilizarea re­ gulată va reda tenului luminozitate. elasticitatea ţesutului se va reface. n e­ tezind până la dispariţie ridurile deja existente. experienţele confirmând că acestea produc o creştere a activităţii celulare.destinsă şi relaxată. funcţia sa putând fi definită ca regeneratoare. Soluţiile biologice tre­ buie utilizate în cantitate foarte mică dar cu regularitate. iar rezultatele cercetărilor au fost verificate în practică. Aportul nutritiv 437 . Revitalia este un tratament studiat ştiinţific şi experimentat. Ajută la întârzierea formării ridurilor. curăţenie. gata să infrunte vicisitudinile unei zile întregi cu mult mai multă „uşurinţă”. Nu e mai puţin adevărat că se obţine o mult mai bună ame­ liorare a fiziologiei cutanate dacă veţi putea utiliza Revitalia ori de câte ori veţi simţi sau veţi avea nevoie. Este indicată pentru piele uscată şi pre­ dispusă la o îmbătrânire precoce. 6. favorizând turgorul (elasticitatea) fiziologic al pielii.

frig. Tonifică pielea. Faceţi un masaj uşor şi prelugit până ce crema intră perfect în piele. aplicaţi puţină c r e a i p e Caţă şi p e gât. conferindu-i vitalitate. Menţine elasticitatea fiziologică a pielii. întinzând-o printr-un masaj prelungit. în doze mici. întinderi cremă. Optimă ca bază de machiaj. Crema da gfomo alia jojoba Cremă de zi cu planta exotică jojoba Flacoane d e 50 mi PROPRIETĂŢI. E ste indicată pentru toate tipurile d e piele. vânt. M O D D E UTILIZAR E După curăţarea şi tonifierea pielii cu ktpte demachiant Peria şi tonic vegetal Perta. smog). pe faţă şi gât. 7. pros­ peţim e şi luminozitate. Consolidează capacitatea de apărare a epidermei şi o protejează faţă d e acţiunea iritantă şi deshidratanta a factorilor externi (soa­ re.oferit epidermei duce la refacerea naturală a stratului protector hidrolipidic. M OD D E UTILIZARE. * Cremă Idratante-colonmte Mdmtantă colorată Flacoane de 50 mi 438 . Previne şi atenuează „căderea" musculaturii subcutanate. După curăţarea şi tonifierea pielii cu lapte demachiant Perla şi tonic vegetal Perla. în special pentru epiderma sensibilă. fin» pinfl ce crema este absorbită.

după demacbiere. Se întinde com plet p e toată faţa. şi Beige. Stratul cornos deshidratat diminuă în grosime. M O D D E UTILIZARE. R ezultatul: o piele hidratată. 9. luminoasă. gălbenele. salvie.PROPRIETĂŢI. pe faţă şi pe gât. M O D D E UTILIZARE. curat şi com­ pact. în fiecare seară. Este indicată pentru toate tipurile de piele. 439 . în special acelea cu probleme de deshidratare. Aplicaţi-o uniform. Gel rinnovatore alia finita alfa-idrossiacidi 10 Gel regenerator cu 10 alfa-hidroxiacizi din fructe Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. conferind tenului luminozitate şi estompând micile imperfecţiuni. mai tânăr. pentru o luminozitate naturală. bazat numai pe extracte de alfa-hidroxiacizi existenţi în fructe. Crema hidratantă colorată Perla hidratează pielea şi o protejează împotriva agenţilor atmosferici. C O N Ţ IN E : extract de kiwi. acid citric. Amestecul de acizi are o acţiune microexfoliantă con­ stantă şi uşoară. Există în două cu lori: Bronza. cu aspect mult întinerit. şi se masează până la absorbirea completă. acid malic. ananas. dar care impulsionează fonnarea de celule noi şi mai hidratate. papaia. pentru accentuarea culorii. Este un complex regenerator în totalitate natural. lăsând să apară un strat mult mai nou. acid glicolic. după ce v-aţi curăţat şi tonifiat tenul cu lapte demachiant Perla şi tonic vegetal Peria.

pe faţă şi gât. şi efec­ tuaţi un masaj fin de jos în sus. realizată prin îndepărtarea celulelor moarte. Gomage alie microsferule Cremă de curăţare cu microsferule Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. Preparatul este apt să refacă gradul optim de aciditate 440 . Dispersiile (împrăştierile) hidrocoloidale pe bază de nămol termal explică efectul eutrofie dermoregenerator general. de ţesut hidratat. C O N Ţ IN E : m icrograniile de politen 3%. permite pielii să respire şi să-şi recapete aspectul tânăr. Crema elimină straturile superficiale de celule moarte. 10. Aplicaţi produsul o dată pe săptămână. D e asem e­ nea. revigorând epiderma. Impurităţile superficiale ale tenului pot întuneca chiar şi pielea curată. Maschera restitutiva al fango Mască regeneratoare cu nămol Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI.A te n ţie : evitaţi zona din jurui ochilor şi buzele. M OD D E UTILIZARE. MĂŞTI 11. Această curăţare. apoi clătiţi cu apă călduţă. făcând-o să-şi piardă luminozita­ tea naturală. evitaţi ungerea pielii rănite. evitând zona din jurul ochilor.

hidratantă şi dermoreparatoare. păstrând. După curăţarea şi tonifiarea pielii cu lapte demachiant Perla şi tonic vegetal Perla. în timp. 441 . până ce este complet absorbită. a acesteia. fin. Datorită calităţilor ei este optimă pentru îngrijirea cor­ pului. elasticitatea normală. impură şi îmbătrânită precoce. Emulsie delicată. Apoi se clăteştc cu săpun şi apă călduţă. întinzând-o cu un masaj prelungit. PRODUSE COSMETICE PENTRU CORP 12. Cremalatte fluida nutriente Cremă fluidă nutritivă cu lapte Flacoane 150 mi PROPRIETĂŢI. redă tonusul şi hrăneşte epiderma. în dozaj echilibrat. lăsându-110-15 minute. La fel şi pe corp. Crema are o acţiune intens nutritivă. fi­ ziologică. MOD D E UTILIZARE.al stratului hidrolipidic epitelial şi să atenueze micile riduri şi diversele efecte inestetice ale pielii. într-un strat subţire. Se întinde pe toată faţa. fiind utilizată drept bază de machiaj. Specific pentru piele deshi­ dratată. Graţie prezenţei vitaminei E şi a pantenolului (vitamină din grupul B). aplicaţi cremă pe faţă şi pe gât. MOD D E UTILIZARE. în particular indicată ca o cremă de zi pentru piele uscată. evitând zona ochilor.

luminozitatea şi hidratarea. Produsul este un preparat. Crema rassodante Cremă întăritoare Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. M O D D E UTILIZARE. dar prelungit. reprezintă un mod nou de tratare a ce­ lulitei. Iedera. 14. Aplicaţi-1 cu un masaj lejer. „căderea" ei şi formarea de piei care atârnă sau de piele „în coajă d e portocală". care. Conţinutul în alge bogate în iod are o acţiune solubilizaută. prin carac­ teristicile sale chimice. Etilnicotina 442 . Foarte bună pentru ameliorarea rezistenţei şi elasticităţii pie­ lii. întinerit. Revigorarea (întărirea mus­ culaturii) previne lăsarea ei. atenuând „încreţirea" ei inestetică şi prevenind distensiile ex­ cesive din perioada de sarcină. bine întreţinut. Folosiţi produsul cu regularitate de una-două ori pe zi. Emulsie foarte eficace în a reda pielii elas­ ticitatea. Principiul activ de origine vegetală combate acumularea grăsimilor şi a apei. Crema massagio anticellulue Perla SNEL Cremă pentru masaj anticehilită Flacoane ISO mi PROPRIETĂŢI. castanul d e India şi mesteacănul atenuează edemele celulitice.13. insistând asupra abdomenului. ce sunt cauza formării celulitei. Aspectul general al corpului va fi progresiv.

Acest gel-duş acţionează „atacând" celulita pe patru fronturi simultan. 15. accelerează eliminarea lichidelor din ţesuturi cu ajutorul ruscogeninei. cu un masaj delicat. Gel doccia anticellulite Gel anticelulită pentru duş Flacoane de 250 mi PROPRIETĂŢI. Aplicaţi produsul înainte de duş. Clătiţi şi aplicaţi. ruscogenină.provoacă o creştere de temperatură a părţii tratate. întăreşte şi tonifică epiderma prin flavonoizi. cremă. Celulita este o problemă comună majorităţii femeilor şi atacă braţele. Aplicaţi produsul zilnic. graţie unui complex anticelulitic noucreat. ame­ liorează metabolismul epidermei prin guarana. fenomen ce ajută la „dizol­ varea” (dispariţia) perniţelor adipoase inestetice. Astfel el reduce rotunjimile. MOD D E UTILIZARE. după un timp de uscare. în care există: estenzină iodată. denaturând armonia întregii înfăţişări. masând peste tot părţile cu celulită. favorizând revigorarea pielii. Senzaţia d e căldură şi înroşirea pielii sunt naturale şi dovedesc accelerearea circulaţiei sangvine periferice. întinde. faţa. guarana şi flavonoizi din lămâie. Acţiunea este completată cu masajul cu cremă cu microsferule. favorizând afluxul de sânge în zonă respectivă. 443 . MOD D E UTILIZARE. abdomenul. de jos în sus şi invers. ce elimină celulele moarte.

sodiu. Latte tonificante pe i piedi Lapte tonifiant pentru picioare Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. reuşind astfel să contribuie la ameliorarea aspectului şi constituţiei straturilor cutanate din zonele deforma­ te de celulită.16. M O D D E UTILIZARE. Concentraţia naturală în săruri d e magneziu. Nu întinează şi nu murdăreşte. THERMAL SALT — săli termali anticelulite THERMAL SALT — sare termală de baie anticelulită Flacoane de 1 0 0 0 mi PROPRIETĂŢI. Previne şi elimină toate inconvenientele provocate d e transpiraţie excesivă. redând picioarelor aspectul de tinereţe. COSMETICE PENTRU BAIE 17. potasiu. Elimină pielea dură şi superfluă. Faceţi tratamentul dimineaţa şi seara. clor şi brom produce. Dar băile sunt tot aşa d e bune ş i pentru o 444 . Aplicaţi pe picioare. Insistaţi între degete. după ce în prealabil v-aţi spălat pe ele. produce o uşurare durabilă în cazuri d e oboseală (muncă). apoi masaţi fin până ce va fi absorbit. Răcoritor şi liniştitor. O baie într-o apă în care este dizolvată această sare termală are efecte benefice asupra întregului orga­ nism. un efect osm otic asupra ţesuturilor. p e timpul îmbăierii.

cum este cea a copiilor. timp de minimum o lună. mai ales pentru cele delicate şi sensibile. Saponetta aii latte Săpun cu lapte lOOg Săpun neutru cu proteine din lapte. 19. deosebit de uşoare şi neagresive. 445 . la­ vandă. dar să nu vă intre apă cu săruri în ochi. Se pun cinci-şase linguri de sare in apa caldă la 35°. MOD D E UTILIZARE. după o zi foarte obo­ sitoare.relaxare şi uşurare a întregii musculaturi.40°C. violete lOOg Pe bază de esenţe naturale. până la gât. Una-două linguri de sare sunt suficiente pentru o baie fierbinte la picioare dacă sunteţi foarte obosită sau vă simţiţi picioarele grele. când ieşiţi din baie. Se recomandă două băi săptămânal. Saponette finissime alie profumazioni di mughetto. Se stă 15 minute în cadă. odihniţi-vă încă 15 minute. rosa. 18. lavan­ da e violetta Săpunuri ultraftne ai parfum de• lăcrămioare. Conţine proteine din lapte în proporţie de 5%. Pentru toate tipurile de piele. trandafir. A poi.

proteina fundamen­ tală a pielii. o piele moale. 150 mi PROPRIETĂŢI. CO NŢINE: emulgator! non-ionici. apă deionizată. realizat după indicaţiile cosmeticii moderne de tratament. proaspătă şi elastică. în mod partfcu'iarpentru piele uscată şi sensibilă. toate tipurile de epiderme.20. 446 . lăsând. după aplicare. DEMACHIANTE ŞI LOŢIUNI TONICE 21. Emulsie fluidă pe bază de uleiuri pure na­ turale. are o acţiune emolienta. Laptele demachiant Perla. ulei de avocado 0 £ % ). Bagnoschiuma al collagene Spumant de baie cu colagen 250 mi. uleiuri esenţiale (ulei de m ăsline 0 £% . glicerină. care curăţă uşor epiderma de impurităţi. îmbunătăţindu-se şi elasticitatea p ielii. C O N Ţ IN E : colagen hidrolizat 1%. 500 mi Produsul emană un iz plăcut de parfum şi face o spumă de­ licată şi cremoasă. delicat. împiedicând deshidratarea. graţie aportului integral de uleiuri natu­ rale. Latte detergente agii oii naturali Lapte demachiant cu ulei natural Flacoane de 50. antideshidratantă. concepută să cureţe ta profunzime. aceasta datorându-se colagenului.

Completaţi tratamentul cu tonic vegetal Perla.MOD D E UTILIZARE. o acţiune uşor astringenţă. 30 g 447 . cu principii funcţionale din extracte vegetale cu acţiune de reîmprospătare şi tonifiere a feţei. tamponând lejer (masând) cu degetele. Mai are. înlăturaţi excesul de lapte cu o bucăţică de vată sau cu un şerveţel de hârtie. După curăţirea cu lapte demachiant Perla. 150 mi PROPRIETĂŢI. îmbibaţi în tonic o bucăţică de vată şi tamponaţi repetat tenul şi gâtul. dar îndeosebi pentru cea sensibilă. 22. Soluţie delicată. Cipria compatta Perla Pudră compactă Perla Există în cinci nuanţe. Produsul este bun pentru toate tipurile de apidermă. Tonico vegetale Tonic vegetal Flacoane de 50. dermoreparatorie şi echilibrantă. MOD D E UTILIZARE. produce hidratarea cutanată con­ ferind pielii tonus şi elasticitate. analcoolică. PUDRĂ 23. printre altele. Dimineaţa şi seara aplicaţi laptele de ten.

27. After shave Loţiune de după ras Răcoritoare. 448 . este pre­ zentat în două formate. Eau de toilette Apă de colonie Miros de tip oriental.PARFUM URI 24. cu aromă de lămâie şi bergamotă. aromatic şi uşor condimentat. Profumo al mughetto Parfum de lăcrămioare D e o delicateţe deosebită. cu esenţă naturală. 26. conţine esenţe naturale. Două for­ mate. Profumo alia violetta Parfum de violete D e o delicateţe extraordinară. 25. de 25 şi 50 mi. 25 şi 50 mi.

la care se adaugă acţiunea calmantă. datorită conţinutului lor bogat în sulf şi în alte săruri minerale pure. Componenţa echilibrată a formulelor de preparare ale pro­ duselor cosmetice din linia Terme Tabiano. slăbită. atunci când e strânsă uşor între două degete — astfel încât să facă o cută. existente în localitatea balneară Terme di Tabiano. îmbogăţită cu sub­ stanţe naturale deosebit de necesare. Adaptată oricărui tip de piele sau de ten ce necesită un tratament de hidratare şi tonifiere. dar dacă pielea este uscată.Linia „Peria . înmoaie ţesuturile cutanate redându-le prospeţimea. au proprietăţi terapeutice şi dermocosmetice multiple şi verificate. un pliu — şi i se dă imediat drumul. deshi­ dratată. de reglare a producerii sebumului şi de restabilire a ph-ului pielii datorită apei termale — efectele ei dermoreparatorii fiind evidente —. turgorul (pielea a cărei stare de tonus este normală.Termo Tabiano" Apele sulfuroase şi nămolul. CREME DE ZI 28. Crema idratante Cremă hidratantă Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. pliul persistă şi după ce i se dă 449 . cuta dispare imediat. redau epidermei corporale şi faciale tine­ reţe şi strălucire. îmbătrânită.

că turgorul este ab­ sent. „delicată". Proprietăţile de rehid ratare. Preparată tot pe bază de apă sulfuroasă de la Terme di Tabiano. MOD DE UTILIZARE. conţine extracte naturale vegetale. C O N Ţ IN E : apă de izvor de la Terme di Tabiano. Crema per pelli grasse ed impure Cremă pentru ten gras şi plin de impurităţi Flacoane de 75 mi PROPRIETĂŢI. comedoane cu grăsime — . Planctonul termal (animale şi plante mici din masa apei) şi sulful natural conţinut în izvoarele din Tabiano 450 . deosebită. elasticitatea. are o acţiune. putând fi dată înainte de orice fardare. redus. oferindu-i condiţii optime pentru a-şi menţine integritatea anatomo-fiziologică. asupra tenului. eficientă şi vizibilă. de refacere şi ameliorare. insesizabil. în cel de-al doilea caz. am putea spune. compoziţia ei. deci turgorul — pliul ce-şi revine ime­ diat la loc sau persistă — este o probă medicală ce confirmă sau inGrmă tonusul ţesutului cutanat). Utilizarea ei re­ prezintă o modalitate de tratare igienică a tuturor afecţiunilor ce ură ţese aspectul feţei — coşuri. toate leziuni inestetice caracteristice epidermei gra­ se şi încărcate.drumul dintre degete. 10%. în primul caz se spune că turgorul este prezent sau normal. catifelare şi redare a elasticităţii pielii o fac să fie ideală pentru tra­ tamentul zilnic al acesteia. 29. Datorită apei sulfuroase din izvoarele de la Terme di Tabiano. pe care o conţine. Faptul că se absoarbe imediat după aplicare o recomandă ca bază de machiaj. puncte negre.

deoarece numai aplicarea constantă a cremei asigură curăţarea. Trebuie să se facă un tratament susţinut. împotriva îmbătrânirii pielii Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. Apa sulfuroasă conţinută în cremă are o caracteristică specifică. de nou si curat. cu posibilităţi mari de refacere şi protejare a ţesuturilor cutanate.sunt clemente dermopurificatoarc proprii şi sigure pentru ate­ nuarea tendinţei de apariţie a fenomenelor acneice şi stabilizarea secreţiei excesive a glandelor scbacee. 80%. antietă Cremă antirid. » * 7 7 * 30. reîmprospătarea pielii. MOD D E UTILIZARE. tonifierea. a elasticităţii şi a compactităţii ţesu­ tului cutanat. ace­ ea că aderă. C O NŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. ex­ tract de nalbă ( 2 :1). 10%. Se aplică zilnic pentru ameliorarea stării generale a turgorului. Crema antirugfie. fapt ce creşte şi intensifică efectele benefice ale preparatului cosmetic. 451 . dând totodată şi o senzaţie de uşurare. crema atenuează şi previne „căderea" pielii şi apariţia ridurilor pe Caţă. particulară. CO NŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. se absoarbe. de bine. paralel. pătrunde în piele imediat. Foarte hrănitoare. 15%. M OD D E UTILIZARE. extract de tei ( 2 :1). 10%. Aduce te­ nului o cantitate apreciabilă de elemente necesare menţinerii tro­ ficităţii (metabolismului fiziologic). procesele naturale de îmbătrânire a epidermei. evitând astfel toate deteriorările produse de agenţii atmosferici şi combătând.

MOD DE UTILIZARE. 30%. re­ aduce substanţe asemănătoare celor secretate de glandele seba­ cee. 32. Crema mani Cremă de mâini Flacoane de 75 mi PROPRIETĂŢI. datorită acţiunii ei cheratoplastice şi de restructurare a ţesuturilor cutanate. protejează epider­ ma de agenţii externi nocivi (vânt. este 452 .31. radiaţii solare). Apa sulfuroasă din Terme di Tabiano. iar datorită concentraţiei optime de apă termală sulfuroasă. CONŢINE'. dermoreparatorii şi astringente se explică prin faptul că reface pelicula de hidrolipide de la suprafaţa pielii. de cu­ loare deschisă. cu ten­ dinţa de a face cuperoză şi acnee rozacee. Având un dozaj corect. Apa sulfuroasă poate fi considerată. sensibil faţă de razele solare. uşor iritabil. principii active şi filtru solar de natură fizică. smog. alcătuită din substanţe biogene superioare calitativ.apă de izvor de la Terme di Tabiano. Efectele ei emoliente. un factor armonios de echilibrare a funcţiilor cutanate. Crema protettiva anticuperosica Cremă protectoare anticuperozică Flacoane de 75 mi PROPRIETĂŢI. Este în mod special recomandată pentru tratamentele cosmetice necesare unui ten delicat. urmare a activităţii sale eutrofizante şi sanitare.

MOD DE UTILIZARE. 33. Crema per piedi Cremă pentru picioare Flacoane de 75 mi PROPRIETĂŢI. aducând ameliorări estetice şi reechilibrări fiziologice. •. Proprietăţile ei emoliente şi dermoreparatorii sunt deosebit de puternice.conţinută în cremă într-un dozaj necesar ameliorării. MOD DE UTILIZARE. 60%. Apa sulfuroasă a termelor. cu pielea aspră. apă de izvor de ia Terme di Tabiano. ea stabilizează transpiraţia excesivă. sau după fiecare baie. Trebuie aplicată zilnic. Acţionează rapid. De asemenea. CONŢINE-. CONŢINE. Este recomandată pentru persoanele care au mâinile crăpate. elimină mirosul neplăcut. picioarele se masează cu cremă până când aceasta se ab­ soarbe. însănătoşirii şi protejării pielii mâinilor. dacă este aplicată regulat. 80%. înroşite. După pedichiură. datorită pro­ prietăţilor deodorante şi igienico-sanitare. tonifică şi „uşurează" picioa­ rele umflate sau obosite. Crema maschera Cremă-mască Flacoane de 125 mi 453 . intră în compoziţia cremei într-un dozaj necesar asigurării protecţiei pielii împotriva ciupercilor şi fungilor. 34. apă de izvor de la Terme di Tabiano.

este substanţa de origine naturală cea mai de preţ care intră în compoziţia dispersiei hidrocoloidale proprii nămolurilor. plină de impurităţi). asfixiată (care nu mai poate res­ 454 . bogat în plancton termal. 50%. micro­ scopice. MOD DE UTILIZARE. Specifică pentru pielea deshidratată. murdară (încărcată. aşanumita „bioglee“. ameliorându-i aspectul estetic. existent în nămolul format în apele sulfuroase ale Termelor Ta­ biano. 35.PROPRIETĂŢI. Planctonul (animale şi plante mici. plutitoare în masa apei) termal. Se fo­ loseşte de două-trei ori pe săptămână. uniform. aşa-numita „bioglee". Maschera fango Mască de nămol Flacoane de 125 mi PROPRIETĂŢI. evitând zonă din jurul ochilor. dat fiind făptui că are în compoziţia sa un amestec armonios îmbinat de săruri minerale naturale şi de oligoelemen­ te. Se lasă 10-15 minute şi se spală cu apă călduţă. realizată din nămol format în apele sulfuroase din Terme di Tabiano. Acţiunea activatoare şi purificatoare a unui atare principiu bio­ gen garantează un tratament igieno-cosmetic cu efect dermoreparator general. Este şi o cremă seboreglatoare. Pe faţa bine curăţată se aplică un strat subţire de cremă-mască. 10%. cu proprietăţi eutrofizante şi restructurante. Emulsie hrănitoare-purificatoare pentru o piele deosebit de delicată. nămol termal. Aduce ţesuturilor cutanate o multitudine de factori energizanţi naturali care reglează troficitatea fiziologică a epidermei. CONŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano.

atât este de încărcată). Este igienic. curăţă bine. Poate fi folosită. evitând zonele din jurul ochilor. înroşiri. usturimi). arsuri. apă de izvor de la Terme di Tabiano. CONŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. Gel detergente viso Gel demachiant de faţă Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. destul de gros. Se întinde într-un strat uniform. nu dă reacţii adverse (iritaţii. Se lasă să acţioneze 10-15 minute şi apoi se îndepărtează cu un burete înmuiat în apă sulfuroasă sau simplă. Latte detergente Lapte demachiant Flacoane de 200 mi 455 . E un preparat special. cu regularitate. dar uşor călduţă. 37. gâtului şi din zona ochilor. 50%. CONŢINF: nămol termal. atenuează ridurile mici şi diferite alte formaţiuni inestetice ale pielii. neiritant. 15%. uşor şi sigur. nealergic. pe faţă şi pe gât. de două ori pe săptămână. DEMACHIANTA 36. pe bază de apă sulfuroasă din Terme di Tabiano. MOD DE UTILIZARE. pentru demachierea sau simpla curăţare a pielii feţei. 40% MOD DE UTILIZARE. Pentru că nu strică echilibrul fizio­ logic delicat al pielii este în mod special recomandat când pielea nu suportă utilizarea săpunurilor.pira.

dar neagre­ sivă. MOD DE UTILIZARE. Tonico Tonic (loţiune tonică) Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. CONŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. Apa sulfuroasă din Terme di Tabiano. este fragil şi sensibil. este integrat? cu hidrolizanţi vegetali şi principii active vegetale 456 .PROPRIETĂŢI. datorită gradului lor mare de tolerabilitate. Fiind îmbogăţit cu agenţi supergraşi. cu proprietăţi tonifiante şi intens astringente-dermopurificatoare. ajută. la menţinerea tenului la un nivel optim de hidratare. E indicat pentru curăţarea zilnică a tenului ce are tendinţă să se usuce (să se deshidrateze). aducând şi oligoelemente esenţia­ le cu efecte eudermice. menţine bariera lipidică protectivă a stratului cornos. îndepărtează uşor impurităţile şi fardurile. Este o emulsie fluidă ce răspunde celor mai modeme cerinţe pentru curăţarea completă a feţei. Are o mare capacitate de reîmprospătare şi înviorare a pielii. conţinută în formulă. neutralizând iritaţiile şi înroşirile întâmplătoare ale tenului. Este alcătuit dintr-un amestec de demachiant total aseptici. 10%. luminoasă. LOŢIUNI TONICE 38. datorită proprietăţii sale igienizantă-restructurantă. evitând iritaţiile provocate de spălatul feţei cu săpun obişnuit sau cu âpă calcaroasă sau clorinată. lăsând o piele catifelată. Este o loţiune fără alcool. conţinută în preparat. Apa termală de Tabiano.

Emulsie cu o formulă de preparare realizată conform celor mai avansate cunostinte în domeniul dermocosmeticii. Recomandat oricărui tip de ten. în care. Este cel mai bun lapte după baie şi după plajă. 0. 457 . menţinându-i gradul necesar de hidratare şi tonicitate. 9 9 colagen. „căderii") pielii. 70%. MOD DE UTILIZARE.ce dau pielii senzaţia de „bine" pe o perioadă marc de timp. CONŢINE: apă sulfuroasă de la Terme di Tabiano. după demachiere. Latte elasticizzante Lapte pentru refacerea elasticităţii pielii Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. 10%. Capacitatea laptelui de a „repune în drepturi" toate ţesu­ turile elastice din organism este deosebit de puternică datorită compoziţiei particulare şi modeme. Proprietăţile eudermice şi emoliente îl recomandă pentru atenuarea „ofilirii" şi „slăbirii" („lăsării". EMULSII PENTRU CORP 39.5%. CONŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. datorită unui principiu funcţional natural (colagen) şi a unui dozaj apropriat de apă sulfuroasă. MOD DE UTILIZARE. Se aplică zilnic. se obţine o norma­ lizare a stării fiziologice a ţesuturilor epiteliale ale întregului corp.

Poate fi folosit şi zilnic. menţinând la parametri optimali echilibrul hidrosebaceu al podoabei capilare. Shampoo sebonormalizzante allo zolfo termale Şampon sebonomializant cu sulf termal Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. Formula de preparare bine echilibrată asi­ gură menţinerea proprietăţilor apei sulfuroase nealterate pe o perioadă lungă de timp. uşor de pieptănat. Shampoo nstrutturante lavaggi frequenti Şampon restructurant (regeneram) pentru spălări frecvente Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. părul de­ venind mătăsos. părul. Este un remediu ideal pentru părul fragil. 41. deosebit de eficace. fiziologică) a firelor de păr. care curăţă. 10%. ŞAMPON ŞI BALSAM 40.ÎNGRIJIREA PĂRULUI. 458 . Are o acţiune rapidă şi intensă dermopurificatoare. tapare. vop­ sire. ca şi pentru tratarea igienică a pielii capului iritată de proceduri cosmetice agresive (decolorare. friabil şi degradat. MOD DE UTILIZARE. total nea­ gresiv. cu luciu natural. CO NŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano.). asociată cu apă sulfuroasă din Termele Tabiano. Soluţie coloidală intens spumantă. permanent etc. protejând totodată pelicula hidrolipidică (grăsimea naturală.

50%. 42. fiziologic. de substanţe active cu acţiune de eliminare a mătreţii şi stopare a formării ei. protejând echilibrul hidrolipidic natural. al acestuia.Podoaba dumneavoastră capilară va fi uşor de pieptănat. C O NŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano.5%. Conţinutul procentual ridicat de apă sulfu­ roasă completat. 1. face din şampon un produs cosmetic capabil să „ţină în frâu" şi să atenueze descuamarea pielii capului Spală părul uşor. MOD DE UTILIZARE. moale şi cu un luciu plin de luminozitate. Se poate folosi de două-trei ori săptămânal 43. Este specific pentru curăţarea păru­ lui cu mătreaţă sau dacă pielea capului este grasă şi face coji. Crema balsamo per capelli ed fango termale Gemă-balsam cu nămol termal. Shampoo antifvrfora Şampon împotriva mătreţii Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. CONŢINE : apă de izvor de la Terme di Tabiano. MOD DE UTILIZARE. neagresiv. într-o proporţie echilibrată. 50%. sulfat de zinc. pentru păr Flacoane de 200 mi 459 . Cantitatea mare de apă sulfuroasă din el face să fie un şampon special pentru părul gras şi pentru pielea capului seboreică.

asociat cu nămol termal natural. nămol termal. Apa sulfuroasă termală pe care o conţine permite şi înmuierea epidermei din anumite zone ale corpului. Parfumul discret pe care 460 . După şamponare şi clătire. Conţinutul ridicat de apă termală sulfu­ roasă. MOD D E UTILIZARE. cum este sulfatul de zinc (zincul piritionic). Produce o spumă abun­ dentă şi persistentă. însoţită deseori de prurit (mâncărime). cum sunt coatele. apărută în cazuri de dermatită seboreică a pielii capului.PROPRIETĂŢI. îmbogăţit cu un agent descuamativ şi fungistatic (opreşte dezvoltarea ciupercilor). CONŢINE apă de izvor de la Terme di Tabiano. 50%. genunchii. PRODUSE COSMETICE PENTRU IGIENA GENERALĂ A CORPULUI 44. Are capacitate mare de curăţare. Concepută special pentru reducerea descuamării paracheratozice excesive. Acţiunea efi­ cientă de igienizare. călcâiele. eliminând uşor toată murdăria acumulată pe piele. psoriazis şi unele forme mai rar întâlnite de pitiriazis uscat (mătreaţă uscată). Bagnodoccia Spumant de baie Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. se lasă să acţioneze câteva minute şi-apoi se clăteşte bine părul cu apă caldă. sebonormalizare. 10%. cheratolitica şi antistatică protejează şi menţine părul în cele mai bune condiţii fiziologice. crema se aplică direct pe pielea capului umedă. concură la restabilirea şi normalizarea echilibrului seboreic al pielii capului.

a acelor zone mai delicate. In cadă se pun două-trei căpăcele de spumant. gâtul. a cotului. câteva minute. Este. masând corpul direct cu ulei. ihtiozei. de proaspăt. aşa cum se întâmplă în cazurile dermopatiilor de tipul psoriazisului. de aceea. ce au acţiune emolientă. MOD DE UTILIZARE. uşor iritantă. CONŢINE-. pruritului senil (mâncărime de bătrâneţe). cum sunt sânii. apă de izvor de ia Terme di Tabiano. astfel că asi­ gură curăţarea eficientă a pielii. calmantă şi dermoprotectivă. persistă şi dă o senzaţie de bine. întregului corp. eczemelor. fie ca emulsie. recomandat pentru curăţarea pielii sensibile. fie în cadrul procedurilor fizioterapeutice de hidromasaj — se pune un căpăcel în vana de hidromasaj. şi-apoi îndepărtând totul cu jet de apă caldă. plica genunchiu­ lui. mai ales. 4%. 461 . dacă epiderma este uscată. Se dispersează perfect în apă. pentru copii şi. aducând şi un surplus de substanţe asemănătoare se­ bumului. 20%. Favorizează păstrarea şi reface­ rea peliculei hidrolipidice normale existente la suprafaţa epidermei. Olio detergente dermoprotetâvo bagno doccia Ulei de corp demioprotectiv pentru baie şi duş Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. sub jet puternic de apă. 45. MOD DE UTILIZARE. CONŢINE-.îl are se impregnează în piele. Poate fi întrebuinţat fie la baie — se pun două-trei căpăcele cu ulei sub jet puternic de apă — . ca să facă spumă. apă de izvor de ia Terme di Tabiano. Indicat în special pentru igiena generală a pielii grase sau uleioase. deshidratată.

care nu are în el nici urmă de grăsimi animale existente într-un săpun obişnuit. Indicat. astfel încât să spele. tip săpun-non-săpun Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. deci neutru. Este. Detergente liquido. 10%. Pelicula fiziologică hidrolipidică acidă epidermală îşi păstrează integritatea. Saponetta alto zolfo Săpun de toaletă cu sulf IOO g 462 .apă de izvor de Ia Terme di Tabiano.5. Se poate folosi zilnic. deci fiziologic.46. „săpunul" acesta lichid nu sărăceşte posibilităţile de apărare naturală ale ţesutului cutanat. fără să o irite si să o deshidrateze. cu proprietăţi calmante şi protectoare. de fapt. un „săpun" lichid. ph 5. util când este vorba de dermatite pruriginoase. şi poate fi întrebuinţat ori de câte ori apa are prea mult calcar sau clor. mai ales.5. cu ph 5. săpun-non-săpun Lichid pentru spălat. MOD DE UTILIZARE.5. pentru o piele sensibilă şi delicată. CONŢINE-. 5 * 47. foarte bine suportat de copii. Arc o formulă cu ph 5. total eudermic (cu aceleaşi caracteristici biochimice precum le are pie­ lea). conţine numai uleiuri vegetale. să cureţe pielea. Dat fiind că substantele detergente sunt amestecate în proporţii echilibrate cu apă sulfuroa­ să rmală. în schimb. pielea deve­ nind mai catifelată. care nu suportă săpunurile de toaletă obişnuite.

încărcată. Asigură şi înlăturarea mirosurilor neplăcute. 463 . la parametri optimi.PROPRIETĂŢI. Se poate folosi zilnic. 10%. MOD DE UTILIZARE. Pentru pielea grasă. dacă pielea este aspră. aso­ ciată într-un raport echilibrat cu sulful. 48. Zilnic. Saponetta al fango Săpun de toaletă cu nămol lOOg PROPRIETĂŢI. luminos. neplăcută la pipăit. Aspectul epidermei devine plăcut. 10%. netulburând însă cu nimic activitatea fiziologică normală de la nivelul epidermei. Are acţiune igieno-cosmetică delicată şi asigură atenuarea diverselor aspecte inestetice ale pielii. sulf. care asi­ gură curăţarea pielii. CONŢINE: apă de Izvor de Ia Terme di Tabiano. Principiul natural din acest săpun. CONŢINE: nămol matur din apa sulfuroasă a izvoarelor de la Terme di Tabiano. MOD DE UTILIZARE. atunci când vine în contact cu o piele grasă şi plină de impurităţi. acneică. este „biogleea“ — fitoplanctonul termal — din nămolul matur al apelor termale sulfuroase din Tabiano. fără să sensibilizeze tegumentul. face ca săpunul. Cantitatea de apă sulfuroasă termală. 5%. încărcată. iritată etc. să o curele eficient.

perfect dozate. Se spală. în care se îmbină. apa sulfuroasă termală cu substanţe tensioactive delirate. Astfel se explică „curăţarea" sigură a „părţilor intime*4! Este notoriu faptul că. Se pune conţinutul unui dop cu soluţia spumogenă într-unul-doi litri de apă caldă.IGIENĂ INTIMĂ 49. în zilele noastre. se clătesc apoi cu apă limpede caldă. 60%. DEODORANTE 50. organele genitale externe. toa­ leta intimă urmăreşte respectarea unor norme igienico-sanitare pentru prevenirea afecţiunilor inflamatorii şi pruriginoase din aria organelor genitale. Este o soluţie intens spumogenă. Produsul cosmetic ce vi-1 oferim are asi­ gurată. cu soluţia obţinută. scrupulos selecţionate. Crema deodorante Cremă deodorantă Flacoane de 75 mi 464 . se şterg. concepută pe baza unei formule foarte moderne. Detergente per l’ igjtene intima Soluţie spumogenă pentru igienă intimă Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. prin apa sulfuroasă termală din Tabinao. MOD DE UTILIZARE. o acţiune deodorantă şi de înviorare optimă. CONŢINE* apă de Izvor de la Terme di Tabiano.

dă senzaţia de prospeţime. se întin­ de uşor. hidroxiclorat de aluminiu. favorizează menţinerea igienei cavităţii orofaringiene şi curăţă fără să atace smalţul dentar. MOD DE UTILIZARE. de curăţenie. pe pielea spălată şi bine ştearsă. stopează şi degradarea bacteriană a sudorii. păstrându-le dezinfectate multe ore la rând. de la subsuori. ambele echilibrat dozate. Este sigură şi eficientă. cât şi prin­ cipii funcţionale specifice. nu unge. iar acţiu­ nea ei este eficientă 24 de ore. Realizată cu apă sulfuroasă termală din iz­ voarele din Tabiano. Nu pătează. DINŢII 51. 40%. deoarece conţine atât apă sulfuroasă ter­ mală — care are proprietăţi dermopurificatoare — . astfel că previne apariţia mirosului neplăcut de transpiraţie. pentru a curăţa bine spaţiile 3 0 4 6 5 . 20%. Are proprietăţi deodorante puternice. împiedică şi secreţia în exces a glandelor sudoripare. se absoarbe în totalitate. MOD DE UTILIZARE. Dimineaţa şi seara se spală dinţii prin mişcări active de sus în jos. 20%. Zilnic. Dentifricio Pastă de dinţi Flacon de 75 g PROPRIETĂŢI. Poate fi folosită şi de persoa­ nele cu pielea extrem de sensibilă. CONŢINE: apă de izvor de ia Terme di Tabiano. CONŢINE: apă de izvor d e Ia Terme di Tabiano.PROPRIETĂŢI. Are un parfum discret. prin masaj uşor. Este un adjuvant în prevenirea formării cariilor şi asigură sănătatea atât a gurii cât şi a gingiilor.

un aspect jenant. creând. hiperpigmentarea după produse cosmetice sau postinflamatorie). ce tind să se accentueze odată cu vârsta. Crema decolorantă de noapte conţine hidrochinonă 2%. în plus mai conţine antira- 466 . Sistemul de pigmentare cutanată poate să se dezechilibreze. „masca de sarcină. în termeni dermatologici — . rezultatul fiind apariţia unor „pete brune" (lentigo senil şi actinic. petele de sarcină — . Le Schiarenti — Trattamento cosmetico integrato contro le „macchie brune" „Luminare" — Tratament cosmetic integrat împotriva „petelor brune" Două flacoane de câte 50 mi PROPRIETĂŢI. Tratamentul integrat de „decolorare* împotriva acestor pete prevede utilizarea combinată a două produse sinergice şi complementare deopotrivă. în anumite situaţii. de-a dreptul urât. mai uşoare de astădată. Crema decolorantă de zi este preparată pe baza unei concen­ traţii mari de vitamina C — aceasta având proprietăţi naturale de decolorare — şi îmbogăţită cu principii nutritive ce intervin favorabil asupra ţesuturilor elastice. melasma — cloasma. pistruii — efelidele. pe gingii până la baza dinţilor. ÎNLĂTURAREA PETELOR 52.interdentare şi apoi se fac aceleaşi mişcări. sub­ stanţă ce reprezintă principiul funcţional selecţionat pentru co­ rectarea estetică a petelor intens colorate de pe faţă şi de pe corp. de multe ori. inestetic.

ce asigură o fotoprotecţie adecvată. refăcând echilibrul hidrolipidic cutanat. indispensabilă menţinerii rezul­ tatelor obţinute prin tratament Cele două produse conţin apă termală sulfuroasă. Se protejează faţa şi ziua şi noaptea. Se aplică în strat subţire. MOD DE UTILIZARE. se masează uşor până la absorbţia completă.dicali liberi şi u d filtru solar pentru ultraviolete şi infraroşu. Trebuie folosită până la decolorarea completă a petelor. care favo­ rizează un schimb celular optim. . CONŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano^ 10%.

.

123 Cistită. 87 Circulaţie arterială defectuoasă. vezi Bufeuri. 221 Cefalee. 117 Arsuri la stomac. 120 B Balonare. 56 Arsuri. vezi Cuperoză. vezi Menstre insuficiente cantitativ sau absenţa lor. vezi Crampe musculare. vezi Arsuri la sto­ mac. vezi Migrene. 69 Colibaciloză. 44 Angină. I I I Acnee rozacee. 114 Amenoree. 126 Colesterol. 106 Călduri specifice menopauzei. 112 Bătături. AFECŢIUNI. 110 Aciditate gastrică. 127 Colesterol. 124 Circulaţie vasculară defectuoasă. 139 Aerofagie. 121 Bolile de nervi. 122 Cârcel. 118 Acnee. 123 Căderea părului. vezi Oboseală + anemie. vezi Aerofagie. 128 Colici diareice. vezi Creştere tn greutate + colesterol. 130 469 . 116 Anemie. 129 Colită. vezi Reumatisme „reci“ 208 Astm. vezi Cistită. 118 Arterioscleroză. 119 Artrită. 115 Anemie. 34 Bufeuri. 126 Colică renală. 113 Alergie. 117 Anxietate. 112 Afte. vezi Reumatisme „calde“ -213 Artroză. SIMPTOME ŞI SINDROAME DESCRISE ÎN LUCRARE A Abces. 122 c Calculi biliari. 113 Albuminurie. 184 Ameţeli.INDICE DE BOLI.

157 Ficatul şi suferinţele lui. 135 Convulsii. 149 Dismenoree. 137 Crampe musculare. ÎŞI Edeme. ISO G Gingivită. vezi Menstre dureroase. 132 Constipaţie şi nervozitate. 16S H Halenă urâtă. 131 Constipaţie. vezi Demineralizare. 142 Depresie. 142 Degeraturi. 140 Demineralizare. 134 Contuzii. vezi Respiraţie urât mi­ rositoare. vezi Colică renală. Şiră motiv. 162 Gripă. 158 Herpes. 205 Hemoragii. 169 470 . 138 Creştere ta greutate. 138 Flebită. 144 Dezechilibru glandular.. 136 Crampe la stomac. 148 Digestie lentă. 63 Creştere ta greutate. 156 Epistaxis. 135 Eczemă. ISO Dureri ta gât. vezi Guturai de £9n. 187 Dureri de urechi. vezi Oboseală + excitaţie permanentă. 183 Dureri articulare. 152 Entorsă. vezi Creştere în greutate şi dureri articulare. 164 Guturai de fân. 130 Constipaţie. 165 Febră. 128 Cuperoză. 143 Dermatoze. 146 Diaree. vezi Migrene. 133 Constipaţie şi spasmofilie. 168 Hepatism. vezi Săngerări nazale. 218 Excitaţie permanentă. vezi Ficatul şi suferinţele lui. 154 Enurezis nocturn. 169 Hipertensiune.. 139 E Echimoze. 160 Furunculoză. 148 Dinţii. 72 Constipaţie prin atonie. vezi Creştere în greutate şi constipaţie. 160 D Decalcifiere. vezi Contuzii.Conjunctivită. 67 Criză de rinichi. 163 Guturai. 14S Diabet. 94 Dureri de cap. 49 F Febra fânului. 167 Hemoroizi.

183 Menstre insuficiente cantitativ sau ab­ senţa lor. vezi Creştere tn greutate şi menopauză. 189 L Leucopenie. 184 Menoragii. 170 I. 130 Impotenţă. vezi Respiraţie urât mirositoare. 196 Indigestie. 186 Metroragii. Creştere tn greutate şi oboseală. vezi Menstre prea abun­ dente. 223 Menopauză. 35. vezi Menstre prea abundente. vezi Menstre prea abun­ dente. 164 Inflamarea ochilor. vezi Conjunctivită. 205 N Negi. 130 InQamaţia intestinului.Hipotensiune. 80 Ochi obosiţi. 186 Migrene. vezi Poală albă. vezi Oboseală + impo­ tenţă. vezi Angină. 197 Litiază biliară. vezi Calculi biliari. 181 Menopauză. vezi Guturai. 176 întărirea musculaturii sânilor. 117 Infecţii ale căilor respiratorii supe­ rioare.nervozi­ tate. 179 Mâncărimi. 34. vezi Colită. vezi Veniri. vezi Creştere tn greutate şi nervozitate. 187 Miros urât al gurii. 180 Meno-metroragii. vezi Bolile de nervi. 174 Infecţie în gât. 178 Julituri. vezi Tăieturi. î J Impetigo. 178 Leucoree. vezi Menstre insufi­ ciente cantitativ sau absenţa lor. 184 Menstre neregulate. 172 Inapetenţă. 192 471 . 175 Intoxicaţie. 186 P Palpitaţii. vezi Contuzii. 38 Insomnie. vezi Oboseală 4. 184 M Mătreaţă. 123 Lovituri. vezi Pierderea (sau lipsa) poftei de mâncare. 185 Menstre prea abundente. 238 Nervozitate. 173 Infecţie intestinală. 89 Nevralgii faciale. 191 Oligomenoree. 135 O Oboseală. 186 Menstre dureroase.

223 Şoc einoţional. vezi Creştere în greutate şi tulburări hepatice. 75 Tulburări hepatice. 230 VJmflarea sânilor. 200 Sughiţ. 229 U lcer varicos. 200 Prurit nocturn. 123 Poală aibă. vezi Prostata şi suferinţele ei. vezi Tăieturi. 227 Tulburări de ciclu menstrual. 225 Ten uscat. 194 Pete de bătrâneţe. 221 Spasmofilie. 165 u Ulcer gastric. 223 Rău de călătorie. 58 Pietre la vezica biliară. 156 Poliartrită. 233 S . vezi Pete senile. 198 Prostata şi suferinţele ei. 84 Tuse. 196 Pierderi de memorie. 195 Pete senile. 232 VJnghii care se rup uşor. vezi Ulcer stomacal. 201 Psoriazis. vezi Oboseală -I. 46 Slăbiciune. vezi Depresie. 229 Ulcer stomacal. vezi Ficatul şi su­ ferinţele lui. 219 Sinuzită. vezi Leucopenie. 164 Răni. vezi Oboseală -I.Ş Sarcină. vezi Prostata şi suferinţele ei. 208 Reumatisme „calde". 193 Păr uscat. 202 Sângerare nazală. vezi Enurezis nocturn. 41 T Tăieturi.şoc emoţional.sinuzită. 220 Spasme musculare. 207 Reumatism. 228 R Răceala. 204 Respiraţie urât mirositoare. vezi Guturai de fân. 215 Rinită alergică.Păr gras. 195 Pierderea (sau lipsa) poftei de mânca­ re. 218 Scăderea numărului de globule albe din sânge. 50 Stare depresivă. 224 Ten gras. 208 Riduri. vezi Calculi bi liari. 197 Pipi în pat. 205 Retenţie urinară. 213 Reumatisme „reci“. 158 Suferinţe prostatice. vezi Guturai. 143 Suferinţe hepatice. 217 472 . 223 Tendinite. vezi Creştere în greutate şi tulburări de ciclu menstrual. 178 Sinuzită. 201 Prurit senil. 200 Prostatism.

241 . vezi Ameţeli. 237 VânAtii. 135 Vertije. vezi Creştere în greutate ţi va­ rice. 223 Zona zoster. 238 Viermi intestinali.Uree. 236 Varice.Z Valuri de căldură. 115 Vcruci. vezi Tăieturi. 240 Zgârieturi. 239 Vomă. vezi Contuzii. 122 Varice. vezi Bufeuri. 234 Urticarie. 235 V. 98 Vâjâituri zgomote) tn urechi.

285 alior. vezi ceapă-praz. vezi ienupăr. vezi spirulina. vezi roiniţă. 252 angbinar. 260 ajimă. vezi anghinare. vezi viţă de vie. 330 algă porcească. vezi badian. vezi angelică. 248 afine negre. 252 anghelică. 248 afin de munte. vezi fenicul. 251 anos. vezi afin. vezi lămâi. 320 albei. 290 alămâi{ă. 342 aguridă. 2S2. 270 amei. vezi viţă de vie. 251 anason. 285 algă de M âie. 260 alămâi. vezi limba mielului. vezi coada şoricelului. 251 anason stelat. vezi arborele sănătăţii. vezi genţiană. 342 AFIN. 296 alunele. vezi iarbă de mare. 342 ai sârbesc. 288 ANASON. 2SS acrid. denumirile plantelor date cu litere mari in­ dică numele românesc uzual al acestora — fiind şi articolul-titlu la care se găseşte descrierea lor —. 254 ANGHINARE. creţuşcă. vezi fenicul. vezi hamei. 277 aglică. 251 474 . 250 anaperi. vezi angelică. vezi pir. 281 ace rola. vezi coacăz negru. 283 ANANAS. vezi afin. 248 afrange. 254 anis.INDICE CU DENUMIRI POPULARE ALE PLANTELOR în cadrul indicelui. vezi ceapă-praz. 267 aguridariu. vezi anason. 271 agriş negru. A abrămească. vezi frag. 248 afinghi. vezi afin. 276 anason dulce. vezi anason. vezi vi(ă de vie. 315 algă băşicată. celelalte fiind denumirile regionale sub care mai sunt ele cunoscute pe teritoriul ţării noastre. vezi iarbă de mare. vezi anason. 256 ANGELICĂ. 276 anason românesc.

294 auă. 320 buruiana zgăibii. 259 bosoioc. 328 buhă. 259 bădean. vezi coada calului. vezi fenicul. 275 ARBORELE SĂNĂTĂŢII. vezi viţă de vie. vezi eucalipt. 257 brustan. 322 broască. 269 barba ursului. vezi ridiche neagră. 322 buruiană de lwlmm. 270 brădişor. vezi rotungioară. vezi sovârv. vezi coada cucului 269 brad. vezi angelică. vezi ienupăr. 257 boabe de brad. vezi trei Eraţi pătaţi. 262 buruiană de fragi. 288 brâncă. vezi coada calului. 308 băsileac. vezi rotungioară. 303. vezi nalbă de pădure. vezi sovârv. 251 bănuţei. vezi limba mielului. vezi ceapă-praz. 317 bizilioc. 259 bosioc roşu. 320 arăriel. vezi busuioc. vezi ridiche neagră. vezi creţuşcă. vezi sovârv. 259 biesnioc. 260 arborele de cauciuc albastru. vezi bag. vezi busuioc. vezi angelică. vezi limba mielului. 269 bota cucului. 335 barba sasului. vezi cimbrişor. 257 BRUSTUR. vezi roiniţă. vezi creţuşcă. 329 aripane. vezi brustur. vezi afin. vezi busuioc. vezi păpădie. 269. vezi busuioc. 259 boranţâ roşie. 288 toazi pitici. vezi ienupăr. vezi eu­ calipt. 271 boişniţă. 252 arape. 259 blustur. 259 boeiog. 320 asine. 262 barba caprei. ie­ nupăr. 342 B baden. 2S2 budeană. vezi coada şoricelului. vezi busuioc. vezi busuioc. vezi anason. 288 bobul broaştei. vezi mentă dolce. vezi ienupăr. 248 aspic. vezi rotungioară. 314 bradul dumei. 288 brădăţel. vezi c o u a calului.antonică. 276 BADIAN. 322 buruiană de spurcăciune. 257 buciniş. 304 bosioace. 322 buruiana stupilor. 275 arborele febrei. vezi pin. 335 buruiană de orbalţ. vezi cimbrişor. vezi pin. vezi levănţică. vezi portocal amar. vezi busuioc. 296 borş. vezi brustur. 259 bigaradier. vezi trei fraţi pătaţi. 314 brad de munte. vezi rotungioară. 313 buruiana leacului. 336 borjolică. vezi trifoişte de baltă. 335 475 . 255 arigan. 256 bălsămă. 259 bota calului. vezi trei fraţi pătaţi. vezi busuioc. vezi busuioc. 296 arbagic. 277 buruiană de nouă daturi. 271 barba împăratului. mentă piperată. 276 basic. vezi fenicul. 269 basamac. 329 bruscălău. vezi coada calului. vezi brustur.

325 476 . vezi ceapă-praz. vezi brustur. 260 ceapă rusească. 329 busuiocul stupului. 257 cahincea. 327 caşul popii. vio­ letă. vezi salvie. vezi cireş. 271 captalan. vezi ceapă-praz. vezi frag. vezi brustur. 335. mentă piperată. vezi ceapă-praz. vezi brustur. 335 căpşuni. 303. 260 cepoi. vezi rotungioară. 327 cardamom de Malabar. vezi ceapă-praz. 277 cătuşnica copiilor. vezi nalbă de pădure. feni­ cul. 260 ceapă de apă. vezi ceapă-praz. vezi trei fraţi pătaţi. vezi anason. 341 călţunaşi de câmp. vezi păducel. 320 căţuni. vezi ceapă-praz. vezi sămânţa dragostei. 314 cârcei. 257 camfor. 260 ceapă bulgărească. vezi violetă. vezi mentă dulce. vezi creţuşcă. vezi ceapă-praz. 276 chimion. 335 căcădară. 257 caprifoaie. vezi ceapă-praz. vezi roiniţă. 260 ceapă moldovenească. vezi pin. 308 catifeluţe. vezi brustur. 288 c cabă. vezi sămânţa dragostei. 313 cilvie. 257 capul călugărului. 260 ceapă lunguiuşe. vezi ceapă-praz. 266 cerăş păsăresc. vezi trei fraţi pătaţi. vezi nalbă de pădure. vezi brustur. 260 ceapă blândă. 299 caftalan. vezi brustur. 281 calcoceni. 329 busuiocul fecioarelor. vezi lămâi. 260 CEAPĂ-PRAZ. vezi ienupăr. 251 chin. 288 cebulă. vezi pin. 341 ceapă albă. 251. 260 cicoare. vezi sovârv. 322 cătuşnica. vezi rotun­ gioară. vezi genţiană. vezi cireş. 304 capitalei. vezi păpădie. 320 butimoacă. vezi ceapă-praz. 260 cacadâr. vezi pin. vezi trei fraţi pătaţi. vezi ienupăr. 257 cârligel. vezi ceapă-praz. vezi busuioc. 299 călţunaşi. 260 ceapă haşmă. 259 busuioc de grădină.buruiană rotundă de bube. 260 cepuşoară de vară. vezi busuioc. 314 chimin dulce. 257 cardamom. vezi ceapă-praz. 266 chifăr. vezi roiniţă. 276 chimion de grădină. 315 chitrS. vezi ceapă-praz. vezi ceapă-praz. vezi anason. 308 ceatină. 314 chir. 29C ciaclama. vezi măceş. 260 ceapă de arpagic. vezi sovârv. vezi fenicul. vezi măceş. 312 călcădăriu. 260 ceasul popii. 322 busâioc. 259 BUSUIOC. 260 cerăş pădureţ. vezi pir. 259 busuioc de pădure.

319 cucută mare. vezi cruşin. vezi trei Etăţi pătaţi. păpădie. vezi cimbrişor. 264 cimbru bun. 266 citronela. 270. vezi fumăriţă. 339 ciucurică. 270 cnişei. vezi coada calului. 262 cimbru mirositor. vezi cimbru 263. vezi brustur. 266 ciureşică. vezi coada şoricelului. vezi isop. 322 creaţă. vezi brustur. vezi iarbă neagră. vezi coada şoricelului. 257 ciureş. 273 cucuruz. vezi cireş. 262 cimbrişor. vezi rotungioară. 260. vezi coada calului. 296 corovatică. vezi cimbru. vezi angelică. 26? cimbru adevărat. 264 cimbru păsăresc. 262 cimbru târlit. 267 COADA CALULUI. 262 CIMBRU. vezi cimbru. 298 coada mânzului. 313 CREŢUŞCĂ. 270 clococean. 341 codaie. vezi cimbrişor. vezi măceş. 269 coada hărtului. 266 cireş păsăresc. 289 cimbrul ciobanului. vezi măceş. vezi coada şoricelului. 270 coada vacii. 298 coadă goală. vezi cireş. 270 coada ielelor. 269 coada şoarecii. vezi isop. 264 cimbru de grădină. 269 COADA ŞORICELULUI. 257 coacăză. vezi cimbru. vezi coada calului. vezi coada şoricelului. vezi coadă calului.CIMBRIŞOR. 263 CIM BRL/DE GRĂDINĂ. 264 cimbru cel bun. 273 creasta văilor. vezi cruşin. vezi violetă. 269 coada lupului. 289 cimbru de cultură. vezi cimbru. vezi lumânărică albă. vezi cimbrişor. 270 coada şopâriei. 298 ciucuri de mărăcine. 263 cimbrişor sălbatic. 287 coacăză neagră. vezi nalbă de pădure. 299 ciulin. vezi lumânărică albă. 280 corobatkă. 299 cocoşei. cimbru de grădină. vezi rotungioară. vezi lumânărică albă. 248 coacăze. vezi cireş. vezi cimbrişor. vezi coada şoricelului. vezi cireş. 308 corcodan. 262 cimbru sălbatic. vezi coacăz negru. 263 cimbrişor grecesc. 263. 269 coamă. 263. 342 cocaşder. vezi afin. cimbru de grădină. vezi cimbru. 252 477 . cimbru de grădină. 273 CRUŞIN. vezi vi(ă de vie. 296 crasici. 266 cireş sălbatic. vezi ceapă-praz. vezi cimbrişor. 298 coroşică. vezi verbină mirositoare. 267 COACĂZ NEGRU. 262 CIREŞ. 271 cricalic. 266 cireşe. 308 crestăţea. 322 coada iepei. vezi coada calului. 335 corovatic. lumânărică albă. 269 cdăcei. vezi lumânărică albă. vezi nalbă de pădure. vezi porumb. vezi lumânărică albă.

276 cumulau. vezi fumăriţă. vezi hamei. 280 G garoafe. vezi frag. vezi rotungioară. vezi urzici moartă albi. 335 flori galbene. vezi violetă. vezi păpădie. 281 GHEARA DIAVOLULUI. 323 (liană. vezi sovârv. 279 FRAG. 283 D dendrului. 279 frasen. 341 floricele negrâi. vezi păpădie. vezi violeta. 275 engere. 277 Eranză. 282 floarea broaştei. 274 EUCALIPT. vezi frasin. 313 floarea găinii. 276 ferent. 279 FRASIN. 281 Cinchii. 303. vezi trei fraţi pătaţi. 304 diul. 334 dulcişor. 320 floarea turcului. vezi lemn dulce. 289 cumin. genţiană. vezi iarbă de mare. vezi fumăriţă. vezi violetă. vezi rozmarin. vezi genţiană. vezi păpădie. 322 fucus. vezi trandafir de dulceaţă. vezi mentă piperată. 334 flori domneşti. vezi violetă. 248 culecel bun. vezi mentă dulce. 283 gherghin. 341 fierea pământului. 335 frunză de zgaibă. 283 cnrpăn. 313 gâinişor. vezi păducel. vezi păpădie.cucuzie. 280 FUMĂRIŢĂ. 288 FENICUL. 319 GENŢIANĂ. 281 F faţa mâţei. vezi roiniţă. 280. 277 frapsin. vezi isop. 341 gălbinele grase. 337 feohiel. vezi hamei. vezi ienupăr. 313 floarea stupilor. 312 478 . 281 E ELEUTEROCOCUS. 277 frăţiori. 304 fiache. 293 dunţură. vezi păpădie. vezi fenicul. vezi fenicul. vezi păpădie. 313 flori mărunte. vezi frasin. 329 fracsfn. vezi nalbă de pădure. vezi trei fraţi pătaţi. 313 floarea mălaiului. 313 floare domnească. 341 forostău. vezi trandafir de dulceaţă. vezi porumb. 276 feniar. vezi genţiană. mentă piperată. vezi frasin. 279 frăguţă sălbatică. vezi frag. 313 floarea sorului. 285 fumatul pământului. vezi păpădie. vezi fenicul. 308 flori de rug. vezi afin.

341 hobridrag. vezi genţiană. 315 grâul potârnichii. vezi verbină mi­ rositoare. 251. 283 hamei sălbatec.ghiazmă. 270 iarbă acrişoară. vezi hamei. 285 iarbă de piatră. 339 griul mâţei. vezi ceapă-praz. 304 gnintă dulce. vezi rotungioară. vezi soc. vezi fumăriţă. fenicul. vezi fumăriţă. vezi trandafir de dulceaţă. 276 heghi. 335 giamm broaştei. 288 ialovă). vezi ceapă-praz. vezi genţiană. vezi violetă. cimbru. vezi ienupăr. 281 iarba albinelor. 263 iarba fumului. vezi paracherniţă. 304 globurău. vezi lămâiţă. vezi ienupăr. 283 hanos. 304 giazmă. 303 godimă. vezi brustur. 293 IARBĂ NEAGRĂ. 315 iarba cârtiţelor. 304 ghimbere de munte. 292 iarbă de cositor. vezi ienupăr. vezi viţă de vie.339 iarbă dulce. 288 glogheje. 288 ghimpoasă. vezi viţă de vie. vezi fumăriţă. 257 iarba câinelui. vezi hamei. vezi mentă dulce. vezi cimbrişor. 292 iarba mătrililor. 288 ianţură. vezi vânătă. 328 H hagimă. 322 iarba oilor. 341 hocegi. 284 himei. vezi mentă piperată. 270 iarba roilor. 280 iarbă de lămâi. 257 ghinţură galbenă. 280 iarba lămâii. vezi roiniţă. vezi violetă. 276 hanus. 287 479 . vezi coada şoricelu­ lui. vezi lămâiţă. 269 iarbă de curcă. vezi genţiană. vezi pir. vezi pir. vezi păpădie. 342 haler. 320 iarba boierului. 262. vezi coada şoricelului. 292 iarbă de lămâioară. vezi ienupăr. 322 iarba cucului. vezi sulfină. 328 HAMEI. 299 gnintă. 260 halângar. vezi U d fraţi pătaţi. 263 IARBĂ DE MARE. vezi mentă piperat». 283 hinţură. 341 ghizd. 342 helimoacă. 342 giugiumă. vezi violetă. vezi rotungioară. vezi soc. vezi mentă piperată. vezi mentă piperată. vezi măceş. 304 gie. 280 HIBISCUS. vezi coada calului. vezi mentă dulce. 310 guşa găinii. 281 ghiol. 260 hoz. 281 ghimpăr. vezi brustur. vezi ceapă-praz. 281 hioară. 303. vezi genţiană. 320 iarba şoarecelui. vezi cimbru. 260 hajmă. vezi anason. vezi anason. vezi vită de vie. fenicul. 313 guşa porumbelului. 251. 334 ghiorele. mentă piperată. vezi lemn dulce. 330 iarbă de toate relele. vezi lămâiţă. vezi roiniţă.

322 iederă. vezi viţă de vie. 288 iesic. vezi cimbru. cimbru. vezi ienupăr. vezi măghiran. vezi cimbrişor. vezi ienupăr.iarbă neagtă. vezi ienupăr. 263. vezi frasin. vezi măceş. 299 labruşcă. vezi mentă piperată.303 J jale. 301 maioran. 288 jip mic. 325 jaleş bun. vezi roiniţă. vezi levănţică. 341 lemonie. vezi salvie. 288 ienuper. 298 livant. cimbru de grădină. 328 iedera zânelor. vezi violetă. vezi badian. vezi brustur. vezi ienupăr. 2S6 inibahar. 301 480 . vezi salvie. 301 IENUPĂR. 270 iasig. 294 tigoare. 304 izmă dulce. vezi mentă dulce. vezi salvie. vezi violetă. vezi brustur. vezi rotungioară. vezi salcie. lămâiţă. vezi soc. 279 ilicium. 288 jneapăn. 292 lămâi(ă. 290 lipan. 294 LEVĂNŢICĂ. vezi ienupăr. 279 iasmă. vezi limba mielului. vezi salvie. 313 lemn câinesc. vezi levănţică. 289 izma stupilor. 341 (Hicea. vezi cruşin. 325 LUCERNĂ. vezi pin. vezi frasin. 313 LIMBA MIELULUI. 288 ISOP. 263. 314 laptele câinelui. 297 luciu. 298 lemoaie. 294 lozie. vezi pin. 342 levand. lumânărică albă. trei fraţi pătaţi. vezi coada şorice­ lului. 342 M maderan. 290 lămâioară. vezi viţă de vie. 320 lăptucă. 325 jolcă. 298 LUMÂNĂRICĂ ALBĂ 298 L laba mâţei. 290 leoruş. vezi mentă dulce. 292. 257. vezi păpădie. vezi lumânărică albă. 303 izmă verde. 296 lapuc. 314 lumânarea Domnului. 262. vezi păpădie. 325 jinept. vezi mentă piperată. vezi salvie. 257 LĂMÂI. 325 jaleş de grădină. 304 iboz. vezi lumânărică aibă. cimbru de grădină. 335 LĂMÂIŢĂ. 288 joaie. vezi lămâi. 264. vezi măghiran. vezi mentă piperată. 273 LEMN DULCE. 293 lemnul Domnului. 325 jalnică. roi­ niţă. 264. 304 iarbă strănutătoare. 320 izmă bună. vezi măghiran.

305 mestecan. 312 mărăcine. 302 mătăcină. vezi măceş. 320 mintă de camfor. 308 mălai moale. 312 mătăcină. 299 mărăcinele ciorii. 320 mânzoaică. 323 mirtin. 305 MESTEACĂN ALB. vezi iarbă de mare. vezi mesteacăn alb. 301 milet. vezi nalbă de pădure. 320 MENTĂ DULCE. 301 mărtăloagă. 329 mintă. 302 mastacân. 304 mintă moldovenească. 299 măr de ţitron. 310 matricea. vezi violetă. vezi maghiran. vezi violetă.malete. 283 mălură. vezi măslin 302 măslin. vezi rotungioară. 312 mălai nesărat. vezi păducel. vezi cireş. 305 micsandre. vezi fenicul. vezi măghiran. 259 melisă. vezi paracherniţă. vezi limba mielului. 337 mighiran. vezi măceş. 303 MENTĂ PIPERATĂ 304 mentă verde. vezi măceş. 341 micşunele. vezi trei Craţi pătaţi. vezi pin. 303 mintă de chicuşuri. 312 mălcez. vezi busuioc. 312 măgeran sălbatic. vezi violetă. 276 mărariul câinelui. 307 mărăcin. 303 mereoare. vezi sovârv. 301 megerean. 335 măsieş. vezi măceş. 266 malin păsăresc. vezi hamei. 341 mierea ursului. vezi roiniţă. 259 mălăeţ. 307 marariu de casi vezi fenicul. vezi lămâi. 296 mierea ursului cu păr bălai. vezi mentă dulce. 329 MĂGHIRAN. vezi roiniţă. vezi mentă piperată. 304 mintă neagră. 287 mărul lupului. 314 481 . vezi păducel. vezi păducel. vezi coada calului. 307 MĂCEŞ. vezi trei Eraţi păta(i. vezi sovârv. vezi măghiran. 299 măceş. vezi ur­ zică moartă albă. 299 mărăcinele coţofenei. vezi muşeţel mare. vezi mesteacăn. 312 mălaiul cucului. 323 mocni. vezi cireş. 288 molid. 305 matrice. vezi rozmarin. vezi păducel. vezi măslin. 290 mărgăran. vezi busuioc. vezi muşeţel mare. 259 mătăciune. 301 măiugă. 283 mejioran. vezi ienupăr. 335 mălin. vezi mesteacăn alb. 322 măschioane sălbatice. 266 molete. vezi păducel. 283 malaga. 269 mederean. 314 mamoriţă. 299 MĂSLIN. 276 masin. 301 mei. vezi păducel. vezi busuioc. vezi muşeţel mare. vezi mentă pipe­ rată. vezi pin. vezi măghiran. vezi roiniţă. 266 măiugă. vezi mentă dulce. vezi hamei. 341 mesteacăn. vezi mentă pi­ perată. vezi cireş. vezi hamei.

vezi mur. vezi muşeţel mare. 307 motoacă. 306 mur negru. vezi mur. vezi hibiscus. vezi nalbă de pădure. 310 nalbă mică. vezi mentă piperată. vezi nalbă mare. vezi fenicul. 316. vezi coada calului. portocal amar. 330 molură. 251 opintid. 317 nejălnică.molotră. păpădie. 269 noroanţă. vezi limba mielului. 341 neramce. 310 nalbă de Sabdariff. 308 nalbă albă. nalbă mare. 304 nintă broştească. 308. 310 NALBĂ DE PĂDURE. portocal amar. vezi ceapă-praz. vezi muşeţel mare. 313 oniş. 304 O ochincea. vezi nalbă de pădure. 313 482 . 296 ouăle găinilor. vezi rotungioară. 317 nintă. vezi portocal amar. portocal amar. vezi genţiană. vezi portocal. 322 nemţoaice. 284 nalbă de Sudan. vezi muşeţel mare. vezi hamei. vezi mur. 283 MUR. vezi sulfină. 317 nodăţică. 307 MUŞEŢEL MARE. vezi portocal. vezi rotungioară. 306 mur pădureţ sălbatic. 317 nărozmă dulce. vezi nalbă de pădure. 308. 306 mură. vezi mentă piperată. 310 nalbă de luncă. 306 mur tufos. 251 moruni. vezi nalbă mare. 316 nărozmă. nalbă mare. vezi muşeţel mare. 260 otrăţel. vezi portocal. 307 muşeţel nobil. 316. 308 nădai. vezi nalbă mare. 307 N naiba calului cea măruntă. 304 nintă de camfor. 310 nalbă bună. vezi anason. vezi păpădie. 307. vezi mentă piperată. vezi mentă piperata. 257 naranză. 284 NALBA MARE. vezi anason. vezi nalbă de pădure. vezi brustur. 304 nintă rece. vezi muşeţel mare. vezi anason. 281 ochiul boului. 307 moşiţel. 322 orceag. vezi portocal. 306 muscăţel. vezi hibiscus. 269 orbalţ. vezi muşeţel mare. 307 muşăţea. 304 nintă de chicătură. vezi mur. 308 nalbă de pădure. 320 mulugă. 251 molotru galben. 316. 304 nintă de picuşuri. 310 nalbă de câmp. vezi nalbă de pădure. vezi coada calului. 306 mur de pădure. vezi mentă pipe­ rată. 276 molotru. vezi roiniţă. vezi mur. vezi violetă. 308 nalbă sălbatică. vezi mentă piperată.

313 pătlăgea. vezi pin. 271 peria ursului. vezi vită de vie. 322 pui de gâscă. vezi cruşin. por­ tocal amar. 273 PĂDUCEL. 315 pir. vezi salcie. vezi rotungioară. lumânărică albă. 310 parpangică.p pana văzgoiului. 313 papa găinii. 269 peisaj. vezi portocal amar. 267 pomoroancă. vezi salcie. vezi rotungioară. 274 rădăcină dulce. vezi coada calului. vezi cimbrişor. vezi păpădie. 314 pin de munte. vezi vi(ă de vie. vezi pin. vezi portocal. 313 pupi. vezi paracherniţă. 342 poieai. vezi paracherniţă. 319 părul porcului. vezi portocal. vezi afin. vezi iarbă neagră. vezi salcie. 260 pasachină. 293 rădiche. 316 portucal amar. 314 piperul apelor. vezi portocal. vezi pin. vezi păpădie. vezi coacăz negru. 316 PORTOCAL AMAR. 316 puidacalie amăruie. vezi portocal amar. 325 răchită mare. 298 purducalie. vezi vânătă. 313 păpuse. vezi pin. vezi ceapă-praz. 339 PARACHERNIŢĂ. 248 por. vezi frag. vezi creţuşcă. vezi vânătă. 312 PĂPĂDIE. 314 pin silvestru. 314 pinel. 317 portucai.-Mării. 270 pristmioară. vezi porumb. 316. vezi coada şoricelului. 319 prelungioasă. 325 răchită albă. 271 rădăcina taigalei. vezi portocal amar. 317 PORUMB. vezi coada calului. 320. 325 răchită de luncă. 317 pomuşoară. 310 pir gros. vezi ridiche neagră. 303 politriche. vezi ceapă-praz. 283 pimau. vezi creţuşcă. 310 pomeranţă. vezi rotungioară. 287 peste pădure. 262 PIN. 317 pomiţă. 322 pritaei. 342 răchită. vezi mentă dulce. vezi pir. vezi eleuterococus. 325 răcuşor. 260 porâmb. vezi rotungioară. 260. 317 R razachie. 277 pomişoară neagră. vezi hamei. 314 pin roşu. 322 PIR. 320 . vezi măghiran. 313 papalungă. roiniţă. 307. 315 poala Sf. 301 pur. vezi lemn dulce. vezi salcie. sovârv. vezi pir. 31S pir mic. vezi păpădie. vezi porumb 319 PORTOCAL. vezi ceapă-praz. vezi porumb. 339 pelungoasă. vezi muşeţel mare. 269 pătlăgică vânătă. 319 pepenică. vezi păpădie. 322 penche. 329 poamă.

299. vezi cruşin. 320 ridiche neagră de iarnă. vezi brustur. vezi muşeţel mare. 262 scoabe. vezi măceş. vezi salcie. 314 silnică. vezi muşeţel mare. 320 reglisă. 299 rugul vacii.rădiche de grădină. vezi ridiche nea­ gră. 322 răstupească. 325 salcinâ. 322 484 . vezi roiniţă. vezi ridiche neagră. vezi brustur. 270 rotundioară. 307 romoniţ. vezi muşeţel marc. 299 scochin. vezi mur. vezi muşeţel mare. vezi lemn dulce. nalbă mare. 306 rug sălbatic. vezi creţuşcă. 314 schinduf. 276 selghic. 257 schin. vezi pin. vezi măceş. 310 nismarin. 307 romaniţă nobilă. vezi coada şoricelului. 320 răţuşcă. 262 sgae. vezi măceş. 307 romaniţă. vezi ridiche neagră. 315 râghiţi. vezi ridiche neagră. 320 ridiche de iarnă. vezi salcie. 342 rănunchioară. vezi ridiche neagră. 271 scai mărunt. 273 sălcuţă. vezi brustur. 257 silhă. vezi măceş. 262 sântânică. vezi soc. fenicul. vezi rozmarin. vezi muşeţel mare. 322 roză. vezi rozmarin. 320 roman. 299 rug de mure. vezi sulfină. vezi roiniţă. 324 SALCIE. 325 SĂMÂNŢA DRAGOSTEI. 323 S saghis. vezi ridiche neagră. 334 salbie. 320 ridiche tomnatica. 325 SALCE. vezi cimbrişor. vezi rotungioară. 325 săftărea. 330 salşi. 306 rug de măceş. 299 scorpat. 257 scaiul oii. vezi anason. vezi cimbrişor. vezi trandafir de dulceaţă. vezi măceş. 329 rojmalin. 323 rug. vezi măceş. 307 rotăţele albe. 323 ROINIŢĂ. 299 rujă. 251. 325 serpunel. vezi rotungioară. vezi trandafir de dulceaţă. vezi ridiche neagră. 320 rigan. vezi pin. 299 secărea. 320 roişte. 334 ROZMARIN. 322 ROTUNGIOARĂ. vezi pir. vezi cimbrişor. 293 ridiche de bere. vezi viţă de vie. vezi măceş. vezi mur. 320 ridiche de toamnă. 320 răsură. vezi fumăriţă. vezi rotungioară. 328 scoruş nemţesc. 280 sălbiş. 299 redichi. 320 RIDICHE NEAGRĂ. vezi salvie. 325 SALVIE. 327 sărpun. vezi salvie. vezi măceş. vezi ridiche neagră. 320 răgălie. 307 romaşcă. vezi sovârv.

330 sumuduc. 332 tei roşu. 262 taulă. vezi porumb.335 sorocină. 332 tei de deal. vezi măceş. 325 şerlai. vezi coacăz negru. 315 toaie. 328 SOC. violetă. 267 soace. vezi levănţică. vezi soc. 299 siruşliţă. 325 şerpunel. vezi tei (3). 319 tengeri. vezi tei (2). vezi tei (3). 332 teişor. vezi cimbrişor. vezi salvie. 335. 330 sovârf. 262 ţin. 287 TEI. 332 tenchiu. 332 tei câinesc. vezi trei fraţi pătaţi. 332 tei de vară. vezi creţuşcă. 270 sorecie. vezi tei (2). vezi iarbă neagră. vezi rotungioară. vezi ienupăr. 319 timian. 314 tirău. 332 tei pucios. vezi genţiană. vezi tei (3). vezi tei (3). vezi pir. vezi cimbrişor. vezi genţiană. vezi cimbrişor. vezi tei (1). vezi cimbrişor. 2). 320 sufulf. sulfină. 283 ş şalet. 328 solovârv. 332 tei căpresc. 314 SOVÂRV. vezi salvie. 330 stegeră. vezi tei (1). vezi cimbrişor. 332 tei de mijloc. 276 tofolean. 332 lei alb. 330 suieş. vezi sulfină. 332 tei de toamnă. vezi coada şoricelului. vezi tei (1). vezi tei (1). vezi tei (1). 269 smordin. vezi violetă.simboie. 332 tei bălan. vezi hamei. vezi sovârv. vezi coada şoricelului. vezi fenicul. vezi tei (2). vezi sovârv. 288 485 . 281 strigoaie. vezi pin. 341 tămâiţă. 332 tei de pădure. vezi anason. 329 spichinel. vezi soc. 301 T tarhon. vezi coada calului. 281 strugurei negri. 329 soră cu frate. 251 taulă. vezi coacăz negru. 270 sosenca. 322 sulcină. 262 sipică. 328 sog usuclu. vezi tei (1. 294 SPIRULINA. 332 tei roşu pădureţ. 267 stupelniţă. 271 lei mare. vezi porumb. 262 şinap. 267 smordină neagră. 267 struguri negri. 299 SULFINĂ. 332 tei fiuturesc. vezi tei (3). 288 şolovăt. vezi coacăz negru. vezi creţuşcă. vezi tei (3). 341 simbru. vezi măghiran. vezi tei (3). 332 tei bun. vezi ienupăr. vezi roiniţă. 329 . vezi coacăz negru. vezi trei fraţi pătaţi. vezi tei (2). vezi tei (3). 332 tei verde. 332 tei pădureţ. 271 tămâioară. 262 supărare. vezi măceş. vezi pin. 332 tei argintiu.

vezi trifoişte de baltă. vezi vânătă. vezi mentă dulce. vezi trandafir de dulceaţă. 283 VÂNĂTĂ. 337 urzică moartă. 341 trandachir. 335 trifoi amar. 277 vărsat. vezi trei fraţi pătaţi.r tornadele. vezi cireş. 336 trifoişte. 260 ţimbrişoare. 324 trandafi]. vezi nalbă de pădure. vezi păpădie. 336 TREI FRAŢI PĂTAŢI. vezi hibiscus. 299 tună. 339 VERBINĂ MIROSITOARE. vezi măceş. vezi trifoişe de baltă. vezi frag. 299 trandasir. 342 vinie. 303 vie sălbatică. 337 urzici mortăreţe. vezi coada şoricelului. v a i trifoişte de baltă. vezi măceş. 335. vezi măceş. 299 trandafir de câmp. vezi iarbă de mare. 337 V vareh. 337 urzică creaţă. 299 trandafir de China. vezi ceapă-praz. vezi viţă de vie. 287 tufă de rug. 339 verbină acrişoară. vezi lămâiţă. 313 turtei. 303 trei fraţi. vezi paracherniţă. vezi verbină rmcontoare. vezi trifoişte de baltă. vezi urzică moartă aibă. vezi sovârv. 259 vână de hamei. 306 văsileac. vezi busuioc. 341 VIOLETĂ. vezi genţiană. vezi urzică moartă albă. 324 trandehir. 284 trandafir sălbatic. 284 TRANDAFIR DE DULCEAŢĂ. vezi hibiscus. 329 TRIFOIŞTE DE BALTĂ 336 troscoţel. vezi ienupăr. 285 vascuşoară. vezi cimbrişor 262 ţintură. 341 T ţăpoşică acră. 336 trifoi de lac. 339 toporaşi. 324 trandafir japonez. 310 URZICĂ MOARTĂ ALBĂ 337 urzică surdă. vezi mentă dulce. 281 U urzici aibă. 292 ţâţă forcotedi. vezi viţă de vie. 324 trandafir. 270 486 . vezi violetă. 336 trifoi de baltă. vezi ceapă-praz. violetă. vezi urzică moartă aibă. 266 vărăguţe. 288 ţeapă. vezi urzică moartă albă. 342 vioară. vezi hamei. vezi trandafir de dulceaţă. vezi trandafir de dulceaţă. 260 ţepoi. 339 veşnită. vezi iarbă neagră. vezi măceş.

342 voioşniţă de albini. vezi violetă. vezi trei baţi pătaţi. 333 viorică. vezi violeta.viorea. 314 zambile de câmp. 266 viţă de hamei. 341 zgorghin. vezi cireş. vezi hamei. 283 VIŢĂ DE VIE. vezi roiniţă. 299 . vezi măceş. 341 viţiu. vezi pin. 320 Z zadă.

316 Citrus limon. subsp. 305 Borango officinalis. 307 Arctium lappa. vezi mesteacăn alb. vezi cireş. vezi praz. vezi pir. vezi lămâiţă. 260 Althaea officinalis. vezi ananas. subsp. vezi brustur. 296 E Elettaria cardamomum. vezi iarbă neagră. 266 Cbamaemelum nobile. 307 Crataegus monogyna. vezi mesteacăn alb. vezi ceapă. 250 Angelica archangelica. ceapă-praz. 317 Citrus aurantium. 290 Cymbopogon citratus. 257 c Calluna vulgara. 305 Betula pendula. sinensis. vezi coada şori­ celului. 312 Citrus aurantiacum. bigaradia. 292 Cynara scolymus. 270 Agropyron rcpens. vezi muşeţel mare. vezi nalbă mare. var. vezi limba mielu­ lui.INDICELE DENUMIRILOR LATINEŞTI ALE PLANTELOR A Achillea millefolium. 254 B Betula alba. 260 Allium porum. amara. vezi sămânţa dragostei. vezi angelică. ceapă-praz. vezi portocal. 312 Crataegus oxycantha. vezi lămâi. 327 488 . vezi păducel. vezi portocal amar. 287 Cerasus avium. vezi anghinare. 310 Ananas cornosus. vezi muşeţel mare. 315 ADium cepa. 252 Anthemis nobilis. vezi păducel.

L Ilicium anisatum. 294 YJppia citriodora. vezi pir. vezi frasin. 289 489 . 293 H Harpagophytum procumbens. vezi trifoişte de baltă. 259 Olea europea. vezi isop. 275 I. vezi levănţică. 283 Hyssopus officinalis. vezi nalbă de pădure. vezi coada calului. 339 F Filipendula ulraaria. 255 Medicago saliva. vezi hamei. 271 Foemculum vulgare. 304 Mentha viridis. vezi arborele sănătăţii. 322 Glycyrrhiza glabra. vezi eucalipt. 315 Lquisetum arvense. vezi ienupăr. 276 Fragaria veşca. 256 Juniperus communis. 279 Fucus vesiculosus. vezi mentă dulce. vezi genţiană. 302 Origanum vulgare. vezi badian. vezi mentă piperată. vezi sulfină. 330 Melissa officinalis. 277 Frangula alnus. 283 vezi O Ocimum basilicum. vezi roiniţă. 308 Malpighia glabra. vezi fumări(ă. 320 Mentha piperi ta. vezi măslin. vezi sovârv. 273 Fraxinus excelsior. vezi verbină mirosi­ toare. 288 Lamium album. vezi urzică moartă albă. vezi iarbă de mare. 274 Elymus repens. vezi măghiran. vezi hibiscus. vezi busuioc. 329 Hibiscus sabdariffa.Eleutherococcus scnticosus. vezi eleu terococus. 337 \-avandula angustifolia. 303 Menyanthes trifoliata. vezi frag. 336 G Gentiana Iuţea. vezi lucernă. 297 Melilotus officinalis. gheara diavolului. vezi cruşin. 280 M Majorana hortensis. vezi creţuşcă. 281 Glechoma hederacea. 285 Fumaria officinalis. vezi fenicul. 284 Humulus lupulus. vezi lemn dulce. 301 Malva sylvestris. J . 269 Eucaliplus globulus. vezi rotun­ gioară.

332 Tilia parvifolia. vezi cimbru de grădină. vezi cimbru de grădină. 324 Solanum melongena. vezi cimbrişor. vezi trandafir de dul ceaţă. 263 H lia alba. 306 Tbymus serpyllum. vezi cimbru. colivar niger. 335 Vitis vinifera. 248 Verbascum thapsus. 334 Rosmarinus officinalis. 264 Satureja montana. vezi soc. vezi tei (3). 332 Tilia europea.p Parietaria officinalis. vezi paracher­ niţă. 332 Tilia platyphyllos. 328 Saturqa hortensis. 251 Pinus sylvestris. 273 Ribes nigrum. vezi trei fraţi pătaţi. vezi vânătă. vezi tei (1). vezi violetă. vezi lumânărică albă. vezi porumb. vezi spirulina. 342 Zea mays. vezi ridiche neagră. 332 Tilia sylvestris. 332 V . vezi măceş. 264 Smilax salsapanlla. 332 Tilia tomentosa. 313 . 325 Sahna officinalis. 323 Rubus fruticosus. vezi afin. vezi cruşin. vezi tei (1). 262 Thymus vulgaris. 330 T Taiazacum officinale. vezi coacăz negru. 320 Rhamnus frangula. vezi tei (2). 332 Tilia cordata. 299 Rosa centifolia. vezi salce.z Vaccinium myrtilus. 332 Tilia grandifolia. 332 Tîlia argentea. vezi tei (1). vezi tei (3). 298 Viola odorata. 314 R Raphanus sativus. 267 Rosa canina. vezi rozmarin. vezi anason. vezi tei (1). 325 Sambucus mgra. vezi salvie. 341 Viola tricolor. vezi mur. 319 S Salix alba. vezi salae. vezi tei (3). vezi păpădie. 337 Spirulina. vezi viţă de vie. vezi pin. 310 Pimpinella anisum. vezi tei (3).

252. 330 Composite. 296 Brasicacee. pir. 328 Cianoficee. vezi ridiche neagră. 248. vezi soc. lu­ cernă. vezi coada calului. 283 Caprifoliacee. vezi etenterococns. 305 Boraginacee. iarbă neagră. vezi coacăz negru. păpădie. vezi mesteacăn alb. 313 Cupresacee. 270. vezi genţiană. brus­ tur. vezi iarbă de mare. 293. 313 gheara diavolului. vezi lămâiţă. 250 F Fabacee. vezi afin. 285 c Canabacee. 257. 288 E Ecvisetacee. porumb. păpădie. 307. G Genţianacee. coada şoricelului. muşeţel mare. 283. 297. 292. 281 Graminee. 330 Fucacee. vezi hamei. 283. coada şoricelului. muşeţel mare. 269 Ericacee. 315. 274 Asteraceer vezi anghinare. vezi anghinare. 267 491 . vezi ananas. vezi spirulina. 257. 254. vezi lemn dulce. sulfină. 254.INDICELE FAMILIILOR DE PLANTE CUPRINSE ÎN LUCRARE A Apiacee. fenicul. 307. angelici. 270. vezi limba mielului. brus­ tur. 320 Bromeliacee. 251. vezi anason. gheara diavolului. 287 B Betulacee. 276 Araliacee. 319 Grosulariacee. vezi ienupăr.

264. 259. vezi tei. rotun­ gioară. 262 . 310 492 . sulfină. salce. vezi lămâiţă. 277. salvie. vezi salcie. 308. 259. vezi anason. 290. mentă piperată. 301. 302 Papaveracee. vezi pin. măslin.L Labiale. 29 4 . mentă dulce. 339 Tiliacee. mentă dulce. 271. isop. 303 . vezi paracherniţă. vezi lămâi. urzică moartă albă. nalbă de pădure. ange­ lică. pir. 284. 329. 262. 312 . vezi arborele sănătăţii. 294.măceş. 263 . cimbrişor. vezi vânătă. 293. 336 Mirtacee. vezi lemn dulce. 276 Urticacee. 280 Pinacee. 322 . 337 Leguminoase. vezi cireş. măghiran. vezi hibiscus. 323 . 317 S. vezi busuioc. cimbru de grădină.păducel. 330 Liliacee. 323 . porumb. 320 . fenicul. 289. 255 Malvacee. 304 . vezi frasin. rozmarin. rotungioară. 251 . 299/m u r. 332 M Magnoliacee. lucerna. 266. vezi badian. 252. vezi lumânărică albă. vezi trifoişte de baltă. roiniţă. 306. 315. roiniţă. vezi ceapă-praz.cimbru. sovârv.cimbru de grădină. 310 Meniantacee. salvie. 292 -. 260. vezi cruşin. portocal amar. 322 . 256 Malpighiacee. cim ­ brişor. 325 Scofulariacee. 275 U Umbelifere. măghiran. creţuşcă. vezi eucalipt. frag. 320 . trandafir de dulceaţă. T Salicacee. mentă pi­ perată. 324 0. 279. 325 sovârv. 337 Lamiacee. 301.P Oleacee. 273 Rosacee. 264 . 298 Solanacee.portocal. rozmarin. isop. 316. 297. 329/ urzică moartă albă. 304 . 314 Poacee. 325 . 289 levănţică. nalbă mare. 319 R Ramnacee. 303 . vezi busuioc. vezi fumăriţă. levănţică. 334 Rutacee.

z Verbenacce. 327 . vezi trei Eraţi pătaţi. 339 Violacee. 335. violetă. vezi viţă de vie. 341 Vitacee. vezi sămânţa dragostei. vezi verbină mirositoare. 342 Zingiberacee.v.

.

................................... 370 DACĂ VREŢI SĂ VĂ FACEŢI SINGURI O CĂMARĂ PENTRU „HRANA VIE A SĂNĂTĂŢII".............................. 110 PLANTELE MEDICINALE ÎN CEAIURI ŞI CAPSULE............................................... 31 BOLI CRONICE....................................................... 394 INDICE DE BOU........................................ 24 MARILE MALADII ACTUALE .............. CE PCTEP AŞTEPTA DE LA PLANTE ? ..........................................................................................................491 ........................................................................................ AFECŢIUNI.............................................................................. ..........................CUPRINS INTRODUCERE........................................................................................................................3«1 „MARILE TRATAMENTE" DEPURATIVE ANUALE............................................................................................................................... SIMPTOME ŞI SINDROAME DESCRISE ÎN LUCRARE.............................................................. 18 CE NE POT OFERI COMPLEMENTELE ALIMENTARE?........................................................................................................................... 474 INDICELE DENUMIRILOR LATINEŞTI ALE PLANTELOR ................................ 379 PRODUSE COSMETICE NATURALE.............................469 INDICE CU DENUMIRI POPULARE ALE PLANTELOR........................ 7 9 CE PUTEM AŞTEPTA DE LA CAPSULELE CU PULBERE DE PLANTE ? .................243 COMPLEMENTELE ALIMENTARE..................................... 344 BĂILE MEDICINALE.......................................488 INDICELE FAMILIILOR DE PLANTE CUPRINSE ÎN LUCRARE.....................................................................................................

.

de piele. ale sângelui. afecţiuni digestive..ŞTIINŢA HRANAI .MAURICE MESSEGUE MICHEL BONTE MPS 132 boli • 210 reţete Vindecări m iraculoase în boli cardiovasculare. de nervi. etc. ■ « « . frigidita­ tea. rini­ chilor §1 organelor genitale. ^ % spasmofilie. obezi­ tate. căderea părului etc.ă u i r ă vie VENUS . în diabet. în stări de şoc. în alergii. im potenţa. convulsii. excitaţia perma­ nentă. în multe alte sufe<f rinţe generate de stress cum sunt astenia. reumatism.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful