90170981 Secretele Plantelor Vindecari Miraculoase MAURICE MESSEGUE

MAURICE MESSEGUE

MICHEL BONTEMPS

SECRETELE PLANTELOR
vindecări miraculoase

VENUS - ŞTIINŢA

Consilier editorial CORNEL SIMIONESCU

MAURICE MESSEGUfi M1CHEL BC NTEMPS GUERRIR NATURELEMENT © Robert Laffont Paris, 1987 Toate drepturile pentru versiunea românească aparţin Editurii Venus

MAURICE MESSEGUE MICHEL BONTEMPS

SECRETELE PLANTELOR
VINDECĂRI MIRACULOASE
Versiunea în limba română DOINA BRINDU

EDITURĂ

9

VENUS

I.E.P.

ŞTUNJA

- 1996__
CH1SINÂU

BUCUREŞTI

CZU 615.32:633.88

Coperta de SERGIU GEORGESCU Tehnoredactare de GEORGE DORU

M

3704030200-7

mănunt

ISBN 5 -3 7 6 —020 1 5 -0

Această lucrare este rodul unei strânse cola­ borări între cei doi autori, în acelaşi timp, Maurice Messeguâ a dat o atenţie deosebită plantelor şi capsulelor gelatinoase, iar Michel Bontemps a tratat singur complexele alimentare şi uleiurile esenţiale.

INTRODUCERE
MAURICE MESSEGUE-MICHEL BONTEMPS

Cu ani tn urma, Maurice Messegu6 ne-a zgâlţâit zdravăn, trezindu-ne la raţiu­ ne, readucându-ne la natură. Noi ne lăsaserăm „adormiţi" de comoditatea reme­ diilor chimice... „Droguri periculoase ce ne aduc o uşurare imediată, dar care subminează organismul şi ne pregătesc viitoarea boală. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a tras, cu puţini ani tn urmă, un semnal de alarmă: 60% din maladiile lumii occidentale sunt de origine iatrogena. Cu alte cuvinte, provocate, In mod cert, de un medicament. Trebuie să scăpăm de un asemenea drog. El ne transformă în consumatori de felurite tablete, capsule, drajeuri, condamnaţi să ne supunem lor. Legaţi de mâini şi de picioare In faţa chimioterapie!. Hipnotizaţi. Un singur om a cutezat să ridice glasul, singur: Maurice Mess6gu6. în rânduială stabilită, trusturile farmaceutice gândeau că-i vor lua uşor pielea. Dar omul avea pielea tăbăcită: 21 de procese tn care au depus mărturie magis­ traţi, medici, profesori. Maurice Mess6gu6 a deschis o breşă prin care s-a strecurat medicina naturală. Din nefericire, şi profitorii ei. Am asistat la naşterea unor fitoterapeut, medici sau nu, serioşi sau dimpo­ trivă. Dar ei n-au perceput semnalul Iui Maurice Mess6gu£: noi vindecăm prin dragostea ce o purtăm plantelor, prin dragostea pe care suntem tn stare s-o dăruim bolnavilor noştri. Scopul său nu era să înlocuiască remediile chimice cu o plantă, ci să ne reînveţe să avem noi grijă faţă de noi. să nu abdicăm in faţa bolii. Maurice Mess£gu6 înseamnă cimbru, rozmarin, cimbru de grădină şi salvie, dar şi copilaşii din Fleurance — satul lui natal — care nu mănâncă decât de la

7

şi din vitele şi păsările crescute pe lângă casă, nicidecum carnea albă, denaturată şi poluată pe care ne-o oferă măcelarii noştri, el înseamnă o viaţă întreagă de luptă împotriva poluării, pentru o dietă sănătoasă, contra minciunii, ipocriziei şi invidiei. Este preţui gloriei. Mess6gu6 este omul cu fruntea sus, care a ştiut întotdeauna să facă faţă. Care n-ar accepta niciodată să trăiască îngenuncheat Care, de 27 de ani, primeşte orice bolnav fără nici un onorariu. Să-l urmăm exemplul. El mi-a insuflat putere să mă bat, să am curajul să desfid ordinea prestabilită. N-a fost uşor. Fără exemplul său n-aş G îndrăznit niciodată. Fără ajutorul iui dezinteresat nici n-aş & reuşit. îi voi rămâne pe veci dator. Cât îi sunt de recunoscător că mi-a pus la îndemână dosarele lui, Gşele, cunoştinţele sale, că şi-a pus tot sufletul în confruntarea rezultatelor, a principiilor noastre de tratament! Dubla experienţă de Caţă ne-a permis să vă oferim reţete verificate, probate, sigure. S-ar putea ca nu toate să aibă o bază ştiinţifică irefutabilă. Va veni un timp însă In care totul se va schimba, ...medicina este aşa de conservatoare! Suntem însă siguri de eficacitatea lor, de lipsa lor de nocivitate. Ele reprezintă — adunate — rodul a 60 de ani de practică şi dragoste pentru meseria noastră. O experienţă de care suntem mândri.

MICHEL BONTEMPS

CE PUTEŢI AŞTEPTA DE LA PLANTE ?

Plantele vă pot vindeca. în situaţiile în care, foarte adesea, medicamentele n-au fost în stare de nimic. Condiţia este să le cunoaştem bine, să le alegem cu grijă, să fie de bună calitate, respectiv, nepoluate, sănătoase, şi să ştim din ce regiune provin, mai ales după catastrofa de la Cernobâl. Dar ele singure nu vor reuşi întotdeauna să vindece. în SIDA, în cancere, peritonită, viroze acute, nu vor avea cum să acţioneze. în general, pentru afecţiunile în care este ne­ voie să se intervină rapid, brutal, cu doze de şoc, numai medi­ camentele chimice sunt eficace. Ceea ce nu înseamnă că plantele sunt inutile în toate bolile grave, căci ele, de exemplu, au dat rezultate uluitoare în cazul leprei! Vegetalele sunt prieteni ce vă ajută să reacţionaţi, ce vă „tre­ zesc" şi vă dinamizează circuitele imunitare, organele slăbite. Dacă sistemele proprii de apărare naturală sunt complet scoa­ se din circuit, dacă organismul dumneavoastră nu mai e în stare să lupte — parţial sau total, temporar sau definitiv —, trata­ mentele simple nu vor putea face nimic pentru dumneavoastră. Trebuie apelat şi la ajutorul chimiei moderne. Doar ea singură va şti, o perioadă, să vă aducă substanţele pe care corpul nu mai

depresiunii.. când nu mai există nici mâncare nici minereuri din care să se toarne noi tunuri. de luptă. obo­ selii etc.. O atare medicină este poluantă. agresivă. benefică. Iar când nu mai sunt bărbaţi pe care să-i trimiţi pe front. Nu vă lăsaţi traşi pe sfoară de promisiunile unor falşi „tămăduitori” lipsiţi de scrupule sau. Pe scurt. dacă o atare stare de alertă. în urgenţele majore. ambele indispensabile pentru combaterea bolii. 10 . care vă făgăduiesc să vă vindece de boli deosebit de grave „în doi timpi şi trei mişcări“ ! încredeţi-vă în medicii specialişti. ruinată. acti­ vităţile secretorii ale glandelor suprarenale sunt mai accelerate. în cea mai mare parte a lor boli datorate stressului. La început este vorba de un „stress benefic4. Apelaţi la ea doar în cazurile extreme. aidoma unei naţi­ uni în timp de război. traumatizantă. potenţialul dumneavoastră vital se prăbuşeşte. nişte igno­ ranţi. „se dau dispoziţii" pentru o bătălie generală. Şi ea are anu­ mite limite pe care deseori se hazardează să le depăşească. Dar. pur şi simplu. Şi pentru a înţelege mai bine. STRESSUL Tot ceea ce obligă organismul să reacţioneze îl aduce într-o stare de stress. nu vă lăsaţi orbiţi de chimioterapie. tre­ buie să ştiţi în ce constă fenomenul de „stress“. sărăcită.este în stare să le secrete sau să vă indice antibioticele capabile să stopeze o invazie microbiană de mare anvergură. Totodată. naţiunea este stoarsă. Ea nu poate vindeca maladiile cronice. se prelungeşte. Toate organele se apără: creşte numărul de globule albe. se declanşează o alertă de proporţii în interiorul orga­ nismului.

deoarece un produs chimic provoacă. două luni. depresie. în faza în care. s-au îndopat cu pumni de calmante. pot fi eficiente. Mai mult din 60% din bolile lumii occidentale sunt de origine 11 . insomnie. antidepiesive. o reacţie imediată de apărare. Şi asta timp de o lună.La fel se întâmplă şi ca organismul dumneavoastră. din partea organismului. impotenţă. hipotensoaie. dezorganizată. Chimioterapia nu poate nimic. ei se autocondamnă să rămână bolnavi pe viaţă.. Dacă tratamentul medicamentos durează o săptămână. O. în asemenea situaţii.. de respingere. anxiolitice. teamă. creştere în greutate rapidă. astm. urmare a efectuării unor anche­ te.. ani de-a rândul. în mod cert. Analizele o dovedesc: anumite medicamente chimice sunt de­ celabile în sânge şi la doi ani după ce au fost înghiţite! Dacă administrarea remediilor chimice mai este şi prelungită în timp. veţi avea de luptat — pentru eliminarea unor atare remedii indezirabile — în acelaşi fel ca şi împotriva unui microb sau a unui virus. Apărarea — imunitatea naturală — dumneavoastră. pierdere de memorie. slăbită.. (Organizaţia Mondială a Sănătăţii) a lansat un aver­ tisment încă de acum câţiva ani. o lună sau. un an sau chiar mai mult. prea epuizat. Terapiile naturale.„stressul cel rău“. Condamnaţi să înghită zilnic otrava prescrisă. mai rău. eczemă. şi doar ele singure.MS. cădere a părului etc. remediul generând chiar el răul. . apare ceea ce numim „stress". permite instalarea unor simptome ce carac­ terizează boala cronică: oboseală. vă veţi îmbolnăvi. ea va duce la epuizarea resurselor imunitare. el nu mai poate reacţiona. Imaginaţi-vă ce se întâmplă în organismul acelor sărmani su­ ferinzi care. iar dum­ neavoastră nu veţi mai avea puterea să reacţionaţi: veţi intra în starea de „stress rău".

trebuie ca ele să fie „curate". şi mai r&u. Dar. dar. pe care le îngrijeşte agravandu-le. învăţaţi să vă purtaţi singur de grijă. de renume. 60% din maladiile a căror origine a putut E i stabilită! Dar celelalte ? în realitate. nepoluate! în faţa cererii. sunt mai multe. culturile se intensifica graţie unor mari cantităţi de erbicide. 80% dintre ele sunt din import) sunt poluate şi. adică datorate administrării intensive sau prelungite a unui medicament.14 mărci de ceai de mentă 12 . din rezultatele unor anchete făcute de mai multe cotidiene. Majoritatea plantelor importate (în Franţa. Fiţi atenţi la calitatea plantelor pe care le consumaţi. ucigaşă! Plantele astea. Altfel. conţin doze mari de reziduuri chimice. după toate aparenţele. cancerigene. Refuzaţi remediile mirobolante ale unor escroci în ale medicinei. fungicide. franceze: — 50 millions de consomateurs afirmă. atenţie.iatrogena. deseori. Medicina modernă. Vă vom cita. de plante medicinale. numai pentru luare-aminte. unele chiar periculoase pentru sănătatea noastră sau. pot tot aşa de uşor s-o şi distrugă. atât de utilă într-o multitudine de cazuri grave. profitori ai disperării umane. în aceeaşi măsură. nu acceptaţi să vă lăsaţi aserviţi şi drogaţi de „noile molecule chimice". în stare să facă atâtea pentru sănătatea dum­ neavoastră. in­ secticide. a reuşit să creeze propriile ei afecţiuni. Există destul de multe boli pentru care plantele sunt de neînlocuit. într-o anchetă din 198? : „11 mărci de ceai de tei din 17. Rămâneţi stăpânul propriului dumneavoastră corp. în permanentă creştere. infuzia aducătoare de sănătate se poate transforma într-o fiertură diabolică.

vândute ca atare. conţinutul incriminat este absorbit 100%.D. reco­ mandate copiilor. — 50 millions de consumateurs spune. D. din 1978.. în schimb.. este regretabil faptul că breasla farmaciştilor nu este mai vigi­ lentă în ceea ce priveşte calitatea produselor pe care le reco­ mandă ! 13 . Or.R. Olanda au stabilit regulamente de L. măcinate în totalitate şi transformate într-o pulbere fină. Belgia. foarte la modă. sub titlul Ciuma sau pesticidele: „Din opt ceaiuri sedative.M. nu există nici o legislaţie clară în ceea ce priveşte limitele maxime de re­ ziduuri admise în plantele numite medicinale.. e mai uşor de luat şi nici nu are un gust neplăcut». La fel de revoltător e şi faptul că.. pe care ni le propun azi farmaciştii. existente în co­ merţ. din faimoasele «gelule» cu pulbere de plante — capsule gelatinoase — .-ul este interzis în Franţa. dar ceea ce este şi mai adevărat e că respectiva pudră de plante conţine şi toate reziduurile de praf şi pesticide". dozele de pesticide (şi ce pestidde!) sunt scandaloase. conţin doze foarte mari de D.din 28 sunt poluate. — 50 millions de consomateurs răspunde. cumpărate din farmacii. Mai mult.. în aceeaşi măsură.D. (limite maximale de reziduuri). Dacă nu se iau în calcul şi numai ceaiurile speciale pentru sugari. Italia.T. Elveţia. M. în Franţa. Or­ goliosul slogan publicitar «Efectele unei infuzii într-o singură capsulă».. Dar ce sunt.. deşi provin. Germania. în octombrie 1985. doar două sunt fără pesticide sau conţin doze admisibile. de fapt.T. şi P. care adaugă: «Capsula este mult mai concentrată. poate părea foarte adevărat.. apoi condiţionate (încapsulate) aidoma unor medicamente. în 1985: „Dacă doar 50% din pestiddele conţinute într-o plantă trec în «tisana» dragă inimii bunicilor noastre. şi din far­ macii şi de aiurea". capsulele astea? Plante uscate.

în vederea creşterii ren­ tabilităţii culturilor. plan­ tele refuzate în alte ţări pot fi vândute aici fără nici un risc! 14 . acceptând să se facă ecoul preo­ cupărilor noastre. Olanda. Deci. G foarte grav. utilizate în mod obişnuit. Austria. peste un anume prag. devin foarte periculoase pentru om. mai ales ştiind că 30-40% din produsele chimice se dizolvă în apa de ceai. erbicide. Dacă respectivele reziduuri sunt în cantităţi infinitezimale. 277 de agricultori au fost intoxicaţi cu produsele pe care le uti­ lizau. Şi nu mai vorbesc de capsule. Dimpotrivă.R. într-un interviu cu Maurice Mess£gu6: „La ora actuală. Italia. iar din ei.Cu ceaiurile de plante. citim: „Ziarele ne relevă faptul că. Facultăţile de farmacie au studiat dozele ce nu tre­ buie depăşite. Belgia. Fiecare ţară are propriile sale normative. ne otrăvim lent şi în deplină cunoştinţă de cauză!“ — în Que choisir ? — 1986 — sub titlul Moartea la vânzare.M. Ministerul Sănătăţii nu le-a stabilit încă. în 1986. Procedura este obligatorie în multe ţări europene: Germania. în care atare substanţe trec în proporţie de 100%!“ CUM VĂ ALEGEŢI PLANTELE MEDICINALE? Există un singur criteriu valabil: garanţia oferită de L. în laborator se face o analiză pentru depistarea produ­ selor chimice. din 1978 şi până în 1981. decorticante) puse în vânzare liberă. care pot antrena moartea! — Medicines douce. Pentru Franţa însă. Cantităţi uluitoare ce se regăsesc apoi în plantele usca­ te. Elveţia. plus cele pentru sugari.. defoliante. în ce constă ea ? Ea vă garantează limitele maximale de reziduuri conţinute în plante. 57 au decedat!“ Que choisir ? ne dă lista tuturor acestor produse (insecticide.. natura trebuie impulsionată cu kilograme de pesticide. spune. nu sunt nocive.

pe de o parte. iar pe de altă parte. dar să-ţi distrugi echilibrul biologic ? Iar dacă am ajunge să „preţăluim" şi sănătatea. Până atunci. în Franţa ele sunt pe cale de dispariţie. dar nu vă vor periclita sănătatea.R. cele ce le aduc un maximum de profit. Astfel vor reapărea şi culturile de plante medicinale. fără ca nimeni şi nimic să-i oblige la o atare conduită. loturile de plante. vă putem confirma că. sunt tare puţini. deoarece randamentul lor este mai scăzut decât în ţările unde chimizarea agriculturii nu este controlată. iar în Franţa vor fi vândute cele mai poluate! Noi. Majoritatea preferă să aleagă plantele mai ieftine.M. Rezultatul: cimbrul din Franţa costă de patru până la de zece ori mai mult Dar ce importanţă are. este foarte greu să-ţi procuri un material vegetal corespunzător criteriilor noastre de selecţie. Doar girul L. preocupaţi atât de calitatea mărfii cât şi de sănătatea consumatorilor. fiţi exigenţi. în Franţa. pentru că mâna de lucru este prea scumpă. Situaţia se va prelungi atât timp cât guvernul francez nu va institui obligativitatea unor astfel de analize. în mod sistematic. de-a dreptul ridicolă! Cei oe vă cumpăraţi plante pentru a vă menţine în formă. Sperăm din suflet că aceste analize vor deveni obligatorii Ceaiurile dumneavoastră vor fi ceva mai scumpe.. Din păcate. de vreme ce nu aveţi nevoie decât de 25 g pentru ceaiul dumneavoastră? Contează oare aşa de mult să economiseşti doi franci. şi îşi impun să respecte un caiet de sarcini foarte strict. îşi trimit. cele mai bune plante vor ajunge în alte ţări — acolo unde verificările de laborator sunt legiferate — . ce ne zbatem pentru a găsi plante de calitate.Anumiţi comercianţi de plante medicinale.. la analiză. vă poate proteja sănătatea! 15 .. nici nu poate fi vorba de o atare sumă.

al­ tele sunt dificil de utilizat. Ele vă pot fi prescrise numai de un medic şi vândute doar de un farmacist. Dar astfel de microbi. ele nu reprezintă tn mod cert viaţa.. Cum să evităm o atare situaţie. Deocamdată mult mai important este să verificăm prezenţa substanţelor chimice.. fac parte integrantă din viaţa noastră cea de toate zilele: înghiţim infinit mai mulţi într-o cafenea sau când rămânem pe gânduri. 16 . Nu din întâmplare toate aceste mărfuri au un mic desen sugestiv pe etichete. Azi. simţind neîncrederea consumatorilor.. este posibil să le degradăm calităţile terapeutice. „fără viaţă". capul de m ort! Deci. dar o pot pune în pericol pe a dumneavoastră. E bine de ştiut dacă plantele noastre conţin sau nu nişte germeni patogeni. care va şti să vă pună în gardă asupra folosirii lor abuzive. pretindeţi şi marca de L. încearcă să-i tragă pe sfoară. omorându-le.R. Nu numai că trebuie să figureze pe ambalaj. cu stiloul în gură! Dar şi tot „curăţind" şi „răs-curăţind" plantele. efectuarea unor probe bacteriologice e o muncă de rutină. ca stafilococul auriu. doar pentru ca să le arunce praf în ochi..Nu vă lăsaţi păcăliţi de acele firme care. vom afla ulterior. făcând tot felul de analize lipsite de interes. streptococul etc.M. dar magazinul dumneavoastră trebuie să-şi poată procura rezultatele analizelor întregului lot de plante în cauză! PLANTELE PERICULOASE Anumite plante sunt deosebit de nocive pentru sănătate. transformându-le în ceva inert. cu denumiri redutabile. când cumpăraţi plante sau derivate din plantele medi­ cinale.

vă vom atrage atenţia asupra lor. ne vom schimba părerea. habar neavând de nimic. Dacă unele plante. Pentru noi. dar fără să riscaţi nimic. Le prescriem de mult timp.. ele nu sunt decât binefăcătoare. pe care noi le apreciem ca fiind deo­ sebit de interesante. într-o zi. Ceea ce nu înseamnă şi fără rezultate. nu fac parte din lista Consiliului Superior de Igienă — fără ca prin asta să comporte vreun risc —. Trebuie să vă îngrijiţi. amestecă la inspiraţie o panoplie întreagă de plante toxice sau veninoase. Noi vă recomandăm numai specii ce nu sunt deloc pericu­ loase.Nu-i ascultaţi pe atotştiutorii ăia de vrăjitoraşi care... şi ne-au dat numai rezultate deosebit de satisfăcătoare. Poate că. dacă până atunci nu-şi vor modifica opiniile chiar instanţele oficiale! . ca urmare a experienţei acumulate.

A trebuit să aşteptăm Evul Mediu pentru ca să avem sufi­ ciente informaţii asupra felului în care vor fi întrebuinţate pul­ berile de plante. efectele lor tera­ peutice. noi uti­ lizăm — ca produs de comercializare — ceaiurile (tizanele.. în acele vremuri. De sute şi cbiar mii de ani. in­ fuziile). Siria ne învaţă când sunt bune decocturile sau infuziile. rozmarinul. mult înaintea lui Hristos. ori când şi cum să folosim un macerat. Egipt. decoctul. contraindicaţiile. care. cum să prepari verbina.CE PUTEM AŞTEPTA DE LA CAPSULELE CU PULBERE DE PLANTE ? în magazinele cu plante medicinale. 18 . le-au fost clar şi cert consemnate. în ceea ce priveşte dozele de administrare prescrise — posologia lor — nu apar informaţii decât abia în lucrări (de spe­ cialitate) ale secolului 19. cea pe care o preferăm. Multe alte lucrări provenite din China. De ce să nu o recunoaştem. Părinţii. bunicii şi strămoşii noştri îndepărtaţi cunoşteau în amănunt diferite moduri de preparare a ceaiurilor — infuzia.. cimbrul etc. Cartea lui Hermes Trismegistul ne indica. se găseau doar în mâinile spiţerilor. fiertura. o atare formă de prezentare este. tradiţionale. de departe.

alegeţi capsulele dacă sunteţi presaţi fie de timp. ori a unor rezultate prompte. nu permit decât extracţia principiilor ac­ tive solubile în apă. fie de nevoia obţinerii unor acţiuni rapide. toate esenţele pe care le conţin. nu pun în libertate. .. alcătuită din iubire.. activă. Oare şi mai eficace ? Şi-apoi. Capsulele ge­ latinoase cu pulberi de plante reprezintă medicamente majore cu efect foarte rapid şi deci mult mai violent. plantele oleo-eterice. într-o infuzie. De pildă. obişnuiţi-vă şi reobişnuiţi-vă să vă rezervaţi o marjă de timp necesară preparării pe îndelete a ceaiului zilnic. utilizarea capsulelor este infinit mai compatibilă cu modul de viaţă modernă. cum sunt cimbrul şi rozmarinul. Ca să evitaţi un atare stress. avantajele incontestabile pe care le oferă! Dar cum în toate situaţiile e bine să fim moderaţi. modeşti învăţăcei. şi astfel veţi fi păşit deja pe calea vindecării! RESPECTUL FAŢĂ DE PRINCIPIILE ACTIVE Ceaiurile. preferăm să ne încredem în înţelep­ ciunea poporală şi în propria noastră experienţă. Şi e mult mai simplu să le ţii în geantă sau în buzunar. nu uitaţi că prima cauză a bolilor modeme este accelerarea ritmului de viaţă. Astfel că suntem siliţi să re­ cunoaştem. răbdare şi re­ echilibrare ? Bineînţeles. Iar gustul neplăcut al plantelor amare nu mai esie deloc resimţit. din punct de vedere practic. Totodată. a căror prescriere este în continuare valabilă pentru o sumedenie de cazuri. deoarece o parte din ele nu sunt solubile în apă. ci numai în alcool sau ulei. ele nu contravin principiilor pe care se bazează medicina practicată de noi.Noi.

ea joacă un rol primor­ 20 . iar învelişul de gelatină este total neutru.. de preferinţă într-o moară cu piatră. AVANTAJELE CAPSULELOR DE PLANTE în primul rând.. Or. nu există decât planta şi nimic altceva: capsulele (gelulele) conţin vegetale uscate şi măcinate. în pulberea de plante vom găsi toate aceste com­ ponente. plantele au zeci. greutatea lor în miligrame e calculată strict. Or. de suma proprietăţilor ei.în schimb.. pierde o mare parte din potenţialul terapeutic al întregii plante. CUM SUNT UTILIZATE CAPSULELE Administrarea este uşoară. rapiditatea utilizării: două-trei capsule. întregul lor este cel ce are maximum de eficacitate. astfel că veţi putea beneficia. Pulberile de plante va oferă integral planta. pentru ca să ne atingem sco­ pul propus. extrăgând doar elementul activ princi­ pal — sau reconstituindu-1 pe cale chimică — . în fine. apei. practic. Farmacia modernă. capsulele nu au nici un gust! Eficacitatea optimală: este evidentă. fără ajutorul vreunui produs chimic. pentru că aveţi la dispo­ ziţie toate principiile active conţinute în plantă! Dozarea este fără cusur. dar. de înghiţit cu un pahar cu ap ă! Gustul: gata cu amâreala. nefiind posibilă nici o eroare. trebuie să ştim exact cum să le utilizăm. Ne-am lămurit că pulberile vegetale conţin toate principiile active din plantă cu excepţia. chiar sute de constituenţi şi doar însu­ marea lor..

este iar necesară o curăţare. de vacanţe! Pe scurt. — vara şi iarna. nu uitaţi că. Ceea ce nu este întotdeauna valabil şi pentru faimoasele molecule chimice! Perioadele de utilizare: de preferinţă. Pentru a vă menţine sănătatea. la fiecare schimbare de sezon. în cure lunare de câte 21 de zile. conţine în jur de 70% apă. Pentru ca randamentul capsulelor să fie cât mai crescut po­ sibil. efectuarea unei cure este obligatorie: — primăvara organismul trebuie curăţat de toate deşeurile acumulate în timpul iernii. bineînţeles. când toate or­ ganele corpului uman funcţionează în ralanti. zăpadă. munte. Corpul uman. Se recomandă. puteţi fi siguri de perfecţiunea acţiunii terapeutice şi de lipsa cfectelor secundare. având întotdeauna grijă să bem suficient de multe lichide. 21 . repartizate în trei prize. fără de care schimburile organice nu sunt posibile. mare. — toamna.dial în echilibrul nostru biologic. încât dinamizarea principiilor active să fie asi­ gurată. o dezintoxicare. In aşteptarea iernii ce va urma. iama te agiţi mai puţin şi te fortifici. este bine să utilizaţi plante ce au acţiune depurativa asupra sângelui şi a ficatului. tonusul organismului trebuie să atingă cote maxime pentru a se apăra împotriva oboselii. trebuie să le înghiţim împreună cu o cantitate de lichid suficient de mare. Dozarea (posologia) ideală: şase până la nouă capsule zilnic. mai multe reprize anual. aidoma tuturor ţesuturilor vegetale. astfel încât să putem profita din plin de soare. alegeţi acum plante ce revigorează sângele şi rinichii. trebuie să urmăm ritmurile ancestrale pe care ni le-a imprimat natura. Respectând cu stricteţe cantităţile prescrise. ca să-şi menţină o formă fizică excelentă. agresiunilor microbiene.

„o celulită". Angelica. cu con­ diţia să evităm. plantă cu efecte terapeutice digestive. Fumăriţă — între mese. principiile active ale acestor atât de simple vegetale fiind atât de complexe. toamna faci o curăţire de fond. Pentru noi. în calitate de calmant. de pildă. fiecare caz în parte. cu atenţie. La fel de importantă este şi cunoaşterea efectelor secundare. dacă doriţi să scăpaţi de celulită! Şi exemplele pot continua la infinit. Momentul înghiţirii lor este foarte important. pentru dinamizare. calmante şi revigorante. pentru revigorare şi la culcare. când se urmăreşte degaja­ rea bronhiilor. să le luaţi înainte. vara eşti în plină activitate şi consumi. Trifoiştea de baltă — după masă. Vă sfătuim să vă repartizaţi capsulele în trei reprize: dimi­ neaţa. iar cele cu efecte digestive sau stimu­ latorii numai după ce aţi mâncat. Pot fi utilizate mai multe plante deodată? Bineînţeles. pentru uşurarea digestiei.primăvara reîmprospătezi totul. O plantă aleasă în vederea activării drenajului va da rezultatul scontat dacă este luată înainte de masă. la prânz şi seara. una care favorizează asimilaţia trebuie ingerată în timpul mesei. nu există. şi între ele. dar între mese. ca regulă generală. clar. ci cam tot atâtea tipuri de reţinere 22 . după ce am mâncat. ca să înlesnească activitatea hepatică. Constituenţii fiecăreia sunt atât de numeroşi şi acţiunile lor terapeutice într-atât de variate încât este inutil să multiplicăm numărul. va fi luată în timpul meselor. dacă ne interesează acţiunea ei digestivă. pentru curăţarea sângelui şi după. iar în funcţie de acţiunea pe care doriţi să o aibă. folosirea simultană a mai mult de patru sau cinci sorturi de vegetale. Cimbrul — în timpul meselor. după şi în timpul meselor principale. încât alegerea lor exactă pentru o acţiune strict delimitată ar fi posibilă doar dacă ai studia.

atâtea categorii de oboseală câţi obosiţi există! CAPSULELE (CELULELE) VOR ARUNCA CEAIURILE ÎN UITARE? în nici un caz. înlăturarea oboselii. pentru calmare. . în anume situaţii. ceaiuri şi capsule în cadrul aceluiaşi tratament. Capsulele sunt mult mai potrivite când este necesară stimu­ larea tonusului. anumite plante se vor administra sub formă de ceaiuri. în afecţiuni cardiace. cele două moduri de utilizare putând şi tre­ buind să coexiste. în unele intoxicaţii etc. el având astfel şi o mai mare eficacitate şi un efect mai rapid. după anes­ tezii. îmbunătăţirea digestiei şi.a apei căţi pacienţi suferă de aşa ceva. ori când este vorba de persoane ce trebuie să bea multe lichide pentru ca astfel să elimine mult şi rapid (de exemplu. Ceaiurile (tizanele) vor fi preferate pentru creşterea diurezei sau favorizarea sudaţiei (de exemplu. atâtea reumatisme câţi reumatici sunt. de cele mai multe ori. facilitarea drenajului (primăvara. Iar în funcţie de fiecare caz în parte. Acesta este motivul pentru care noi recomandăm. iar altele sub formă de capsule. în stări febrile).). toamna sau pentru remedierea celulitei).

la nivel celular. îşi face loc boala. Dar toate acestea au un substrat într-adevăr concret. organismul se mo­ leşeşte. întreaga stare de sănătate a individului va avea de suferit. deci impulsionează anumite reacţii chimice. încât deseori este greu de dozat. doc­ torii! Dar să lăsăm la o parte şaradele! Ce este acela un comple­ ment alimentar? Un produs vital pentru organism — dacă doriţi să fiţi sănătoşi — . şi mai rău. aveţi din ce în ce mai multă nevoie de atare complemente. Inevitabil. Fără ele. 24 .. asimilează aiurea. o ia razna. dar vă vor ajuta să nu aveţi nevoie de. dar care se găseşte în atât de mici cantităţi. respectivele reacţii fie că sunt de proastă calitate.. din păcate. complementele alimentare sunt. fie.CE NE POT OFERI COMPLEMENTELE ALIMENTARE? Dacă doriţi cu adevărat să vă menţineţi sănătatea. acei cavaleri ai tristei figuri şi-ai ispăşirii perpetue? Nici pomeneală! Complementele alimentare sunt categoric indispensabile şi din ce în ce mai greu de găsit în componenţa alimentaţiei modeme. nişte catalizatori. ori este vorbă de fantasmele unor înnebuniţi de ecolo-macro-bio. De fapt. se poticneşte. nu se mai produc. Ele nu sunt nişte medicamente. în multe cazuri. Se instalează panica.

F.6 mg Vitamina B2 2 mg Vitamina Bâ 3 gamma Vitamina B12 IOO gamma Vitamina H (biotina) 400 gamma Acid folie 18 mg Acid nicotinic (PP) 800 mg Calciu 2 mg Cupru 50 gamma Crom 10 mg Fier 1. oligoelementele.I. Necesarul nostru zilnic este atât de real încât faimoasa D.I. stropite cu pesticide şi tot felul de alte chimicale! Care sunt substanţele astea atât de vitale? în principal. americană (Drugs and Foods Administration) a alcătuit şi o listă cu ceea ce noi denumim AN .A. Vitamina E 60 mg Vitamina C 1. E doar un început. pâine albă. Lista creşte de la an la an.prea rafinată: amestec de zahăr alb.5 mg Vitamina Bi 1. vitaminele şi acizii aminaţi (aminoacizii).5 mg * Fluor 350 mg Magneziu 4 mg Mangan 50 gamma Fosfor 15 mg Zinc **- 25 .C (Apports Nutritionnels Conseilles). legume crescute prea repede. Vitamina A 400 U. Iat-o aşa cum arată ea în prezent: 5000 U. came cu hor­ moni. Vitamina D 15 U.I.

F. din cele 69 de oligoelemente doar 10 sunt luate în calcul. breasla farmaciştilor va fi nevoită să-şi schimbe atitudinea. fie ele de stat ori particulare — n. va com­ pleta lista treptaL Ne putem încrede în americani. în afara farmaciilor. studiile actuale nu au reuşit încă să determine şi în ce cantitate. mărturie fiind şi cantităţile incredibile de complemente alimentare existente în toate marile lor maga­ zine! în timp ce în Franţa chiar şi numai vânzarea unei amărâte de vitamina C. Cu atât mai mult cu cât vă daţi scama că alimentaţia dumneavoastră este deficitară. fără ajutorul nici unui produs chimic! Este de la sine înţeles că o atare terapie nu trebuie aplicată decât temporar.NECESARUL ZILNIC Până în prezent. bineînţeles. legume 7 9 9 26 . dozat cu fineţe. ceea ce antrenează dezechilibrarea sănătăţii în ansamblu. Căutaţi produse sănătoase. nu lipsa unui singur complement generează boala ci a mai multora dintre ele. provoacă o adevărată revo­ luţie! Şi totuşi. în magazinele dietetice veţi găsi însă asemenea complemente alimentare. sunt foarte interesaţi de su­ biectul pe care îl discutăm. să-i oferim organismului acel ansamblu de vitamine.). oligoelemente sau aminoacizi. trad.A. Dar de ajutat să vă reechilibraţi trebuie să vă ajutaţi. Dar. de cele mai multe ori. vă va restabili în scurt timp. iar dintre aminoacizii esenţiali nu este menţionat nici unul — deşi au un rol principal în organism. Ce trebuie să facem? Simplu. spre mai binele sănătăţii şi frumuseţii noastre. al căror deficit i-a perturbat me­ canismele fiziologice şi al căror aport. scopul lor fiind reechilibrarea unei alimentaţii ca­ renţial (la noi în ţară există în marea majoritate a farmaciilor. D.

adoptaţi complementele alimentare. Iar cea mai bună metodă să vă apăraţi sănătatea este să vă amenajaţi singuri o mică grădină. starea de stress nu se va mai instala sau va dispărea. ele trebuie să suplinească toate carenţele ce v-au dezechilibrat sănătatea. fără chimicale. totdată veţi face si i o muncă fizică reconfortantă. şi mai bine.N.. în aştep­ tarea acelor zile în care veţi reuşi să vă procuraţi alimente cât mai aproape de starea lor naturală sau. N-aveţi grădină? Sunteţi angrenat în această spirală devastatoare a vieţii modeme?. CELE MAI BUNE COMPLEMENTE ALIMENTARE Cele mai bune nu înseamnă neapărat şi cele mai simple. să te tâmpească zgomotele.. Atunci.. veţi învăţa ritmurile sezoniere! Să trăieşti între ziduri de beton. inexistente în alimentaţia dumnea­ voastră. dar mai gândiţi-vă să vă lăsaţi şi un timp pentru a trăi.C. de noi. păsări de la fermieri particulari. Lăsaţi-1 să-şi regăsească propriu-i ritm. să alergi prin supermagazine. . în care să cultivaţi legumele.cultivate biologic. să le cultivaţi. Deci în compoziţia lor vor exista toate acele A.-uri care. pe care americanii le con­ sumă cu lăcomie! Ele vă vor „pune pe picioare". vă sunt absolut necesare pentru a vă reface. toate acestea nu sunt condiţii pe care organismul dumneavoastră să le poată accepta fără să crâcnească. Ansamblul alcătuit de două sau mai multe A.C. complex.-uri este denumit. să te înece gazele de eşapament.N. având astfel alimente nepoluate. Lăsaţi-1 să respire. came de la vite furajate natural.. Ca să vă ajute cu adevărat.

Orice complex de acest tip nu trebuie să conţină decât sub­ stanţe naturale şi să acţioneze asupra unui anume sindrom: obo­ seală. Ele pot varia la infinit. creştere în greutate etc. pierdere de memorie. . cereţi şi sfatul medicului curant. se va găsi un complex care să vă ajute! Ceea ce nu înseamnă că doar el. de unul singur. în orice caz. iar dumneavoastră vă veţi însănătoşi cât ai bate din palme! Dar acţiunea lui va fi benefică. Indiferent de ce boală suferiţi. aidoma simptomelor de boală pe care le pot trata. este medicamentul minune. constipaţie.

BOLILE .

.

în materie de calamităţi nimic nu s-a schimbat Problema este că respectivele maladii sunt în plină recrudescenţă. Atare tratamente trebuie să fie gândite „pe măsură". Deseori aici se vădeşte slăbiciunea. hipertensiunea. reumatismele. Dar ştim foarte bine să alcătuim scheme de tratament pe bază de plante. durabilă. insomnia. cu acţiune blândă. căderea părului.MARILE MALADII ACTUALE Maladii „actuale"? Cum adică? Bolile astea nu existau şi înainte ? Câtuşi de puţin.. Să vedem care sunt: oboseala. cât şi scopului propus. călcâiul lui Achile al medicinei chimice oficiale. celulita. obezi­ tatea. nervozitatea. spas­ mofilia. Chimioterapia este incapabilă să 31 . hemoroizii. eficace. anxietatea. durerile de stomac. — căderea părului. progresivă. deci atât adaptate fiecărui individ în parte.. pe care noi le grupăm în trei ca­ tegorii : — boli de nervi. — creşterea în greutate. vălicele. Ele devin un adevărat flagel social. spasmofilie sau hipertensiune. obezitate. Nu ştim un „remediu-miracor pentru oboseală. pierderea de memorie. iubite cititor.

alcătuiască scheme individualizate. Iar suferinţele se eternizează. Dar ce dezastru lasă în urm ă! A fost stins focul. eGcace. când ţi-a luat casa foc! Atunci. de zgomot şi de un ritm de viaţă infernal. organele de excreţie n-au decât un singur obiectiv: să-l elimine 32 . oligoelemente. Ea este de neînlocuit în caz de urgenţă. mereu mai sărace în ma­ terii esenţiale: vitamine. actuale. Alţi doi factori agravează situaţia: — condiţiile de viaţă creşterea ritmului. Nefiind Mi. de civilizaţie sau cronice.. numai că acum găseşte un organism slăbit.. zgomotului şi a po­ luării-.. Cum credeţi dumneavoastră că un remediu chimic — agent de stress prin excelenţă — să poată ameliora vreun rău ? Mai ales că imediat ce un medicament a fost înghiţit. Organismul este în mod constant agresat de poluarea atmo­ sferică. aminoadzi. lipsit de apărare. de poluarea alimentelor.it de la rădăcină. Tot ceea ce mai aveţi sunt ochii pentru lacrimi şi mâinile ca să vă puneţi pe treabă. Posibilităţile lui de apărare fiind depăşite. deoarece niciodată cauzele nu sunt tra­ tate în profunzime. Cu atât mai puţin neagresive şi durabile. intervenţia ei este aidoma celei a pompierilor. Iată ce afirmă lucrările profesorului Hans Selye. ra­ pidă. — calitatea proastă a alimentelor. injectat etc. răul revine în forţă. epuizat.toate maladiile (pe care tocmai le-am enumerat) sunt maladii de stress — fără nici o excepţie. nu mai este tn stare să riposteze şi intră în stare de stress. dar locuinţa v-a rămas devastată. brutală. dacă mai sunteţi în stare! Astfel se facc că există din ce în ce mai multe boli asa-zise > moderne. premiatul Nobel pentru cercetările sale asupra stressului-.

. Pentru toate marile boli ale civilizaţiei. Tipul de afecţiune căreia îi cădem pradă (obezitate. Fiţi răbdători. hipotensivante etc. declară sus şi tare. diabet. cum se întâmplă în cazul tratamentelor cu anxiolitice. însănătoşirea nu e o loterie. că toate sunt ineficace! Toate aceste metode sunt însă benefice dacă le laşi timpul necesar să reechilibreze în profunzime.. ţine de vulne­ rabilitatea fiecăruia. Şi-apoi. în funcţie de organele care-i sunt mai slăbite. Aplicaţi-1 cu scrupulozitate. reuşesc să le vindece. fitoterapia etc. Nu procedaţi precum acei „bolnavi-fluturi".pe intrus. Bir’ de glumă. somnifere. care „zboară" de la un medic la altul. Iar dacă un asemenea viol organic se repetă zilnic. că nu e vorba nici de o baghetă magică. încercând azi acupunctura. plantele. mâine simpaticoterapia. nici de miracole! Pentru ca organismul să se refacă tre­ buie să dai dovadă de multă răbdare. 279 33 . din ce în ce mai frec­ vente. mai ales. după ce n-au zăbovit asupra nici uneia mai mult de trei zile. în egală măsură. se insta­ lează stressuL Fiecare din noi reacţionează în felul său faţă de stress. şi. Contrar 3 Corn. Analizaţi-vă starea de sănătate pe îndelete. Reţineţi. organismul nemaiputănd reacţiona.) nu are nimic de-a face cu natura agresiunii. apoi sofrologia. oficială. singurul în măsură să vă dea un sfat. Ea nu se produce decât dacă tratamentul este bine gândit. în faţa cărora medicina clasică. n r. hipertensiune arterială etc. este total nepu­ tincioasă dar pe care prietenele noastre. Alegeţi-vă tratamentul. am considerat necesar un capitol detaliat.. cereţi întotdeauna avizul medicului dum­ neavoastră curant. căutând să vă sta­ biliţi singuri simptomele cele mai îngrijorătoare pe care le pre­ zentaţi.

De câte ori i-am auzit pe cei din familie sau din anturaj spunând: „Dacă ar fi avut un serviciu. Ceea ce nu înseamnă că oboseala sau anxietatea nu sunt reale. în mod cert. iar un calmant sau im somnifer nu va reuşi o asemenea reechilibrare. nişte „chestii psihi­ ce".a tot ceea ce se spune. ca să le treacă vremea. neli­ niştit. 34 . Unii le consideră chiar afecţiuni lipsite de gravitate. aşa-numitele medicini blânde! Cât de mult s-au schimbat concepţiile într-o jumătate de secol! BOLILE DE NERVI I i se mai spune psihosomatice. prognos­ ticul. de natură organică. în fapt. să stimulăm şi asimilaţia. Poate că va trebui tratat sistemul nervos. medicii nu mai sunt atât de refractari Caţă de terapiile neagresive. o decepţie. dezorientat. îi trebuie redate forţele vitale şi psihice. de un şoc emoţional. dar să ajutăm şi organele excretoare să elimine toxinele. lipsite de o dereglare organică. Şocul respectiv a zdruncinat echilibrul biologic normal al individului. deseori. punctul de pornire. moartea unei persoane apropiate etc. ce n-au altceva mai bun de Scut decât să se plângă tot timpul. iniţial. declanşarea tulburării. Despre cei în cauză se afirmă că nu sunt decât nişte ipohondriei. s-ar fi gândit mai puţin la toate angoasele alea!“ Total greşit! Lipsa unei atare neînţelegeri din partea anturajului agravează. Unui astfel de bolnav. aşa şi sunt! Numai că termenul este deseori prost interpretat. El trebuie refăcut din temelii. dar efectul ei este. O stare de oboseală poate fi provocată. Ce se înţelege exact prin psihosomatic? Că. este de natură psiho­ logică.

Trebuie adoptat de urgenţă un plan de atac bine pus la punct care să vă pună pe picioare. se abate iar asupra dumneavoastră. Şi oboseala aceea cumplită.Care sunt maladiile de origine nervoasă pe care le întâlnim cel mai adesea ? OBOSEALĂ + NERVOZITATE Din nefericire. aveţi impresia că aţi scăpat. în primul rând: timp de 15 zile. că de-abia vă mai ţineţi pe picioare. vă dor muşchii.. îi sâcâiţi în permanenţă pe cei din jur. 35 . într-un cuvânt sunteţi iar dumneavoastră înşivă! Din păcate. sunteţi într-o permanentă tensiune. Iar în tot acest timp starea de nervozitate se exacerbează. încordaţi pre­ cum un arc. cura de mare drenaj. Vreţi să vă apucaţi de o treabă şi nu sunteţi în stare. mintea vă este limpede. înainte de a vă fortifîa.. vreţi tot timpul să mai faceţi câte ceva. Din când în când. vă doare coloana. Aţi încercat toate revigorantele. De ce ? E de la sine înţeles că. Ce să faci ? Cum să feei ? Deruta e totală. toate cal­ mantele. Timp de câtcva zile vă simţiţi ca renăscuţi: sunteţi plini de dinamism. Nervozitatea vă face iritabili. Dar nu asta este soluţia. perioadele astea sunt foarte scurte. O oboseala permanentă vă face capul greu şi vă apasă ca un jug umerii. trebuie să eliminaţi toate acele toxine depuse ca reziduuri. a căror încărcătură stă la originea acestei oboseli de nestăpânit ce vă obligă să trăiţi într-o perpetuă încordare nervoasă. este unul din cazurile întâlnite foarte frecvent In timpul consultaţiilor.

ÎNAINTEA FIECĂREI MESE: 2 capsule de coacăz negru (frunze). un excelent detoxifiant. ÎN TIMPUL PRÂNZULUI ŞI AL CINEI: 2 păştile de complex-fier: Datorită plantelor din care este preparat.. în primele zile ar putea produce o uşoară diaree. un atare comple­ ment alimentar bogat în fier constituie. se ia de pe foc. dar nu vă neliniştiţi.tim p d e 15 z il e beţi zilnic: 50 g Pir (rădăcină) Lămâiţă (planta întreagă.. fără să vă accentuaţi starea de nervi. de fapt. se lasă să fiarbă două minute. d u pă p r â n z şi d u pă c in ă : o cană m are d e : Busuioc (frunze) Fenicul (seminţe) IOO g 50 g 36 . se lasă încă zece minute să infuzeze (să se decanteze). Excelent drenator. abia apoi se strecoară. Este una dintre puţinele plante (împreună cu fumăriţă) ce sunt şi purificatoare şi stimulatoare. vă va înlesni curăţirea întregului sistem de excreţie de toate depumJuile reziduale şi vă va reda vioiciunea. fără rădăcină) Cimbru (frunze) 100g 50 g 50 g Se face un litru de ceai şi se bea între mese: se iau cinci linguri din amestecul de plante. fără rădăcină) Creţuşcă (planta întreagă. se pun într-un litru de apă. apariţia ei este un semn foarte b un: comple­ mentul a început deja „să lucreze*! Şi-acum vine timpul să vă revigoraţi dar.

Exclud apariţia aerofagiei. tuse şi alte afecţiuni specifice sezonului hibernal. se lasă să stea zece minute.. spasme musculare.. dinamismul.. ÎN TIMPUL MESELOR: 2 păştile de complex-structural. Efectul seminţelor este salutar.. Fiecare dintre minusculele seminţe este o bombă încărcată cu. Adormiţi greu. apoi se strecoară.. 2 postite de complex-ADN + multiaminoacizL Ce cocteil.. rezolvă şi acest ultim necaz! 37 . Iată din ce vă veţi recâştiga vigoarea. nervozitate.. vigoare! Oricare ar fi suferinţele dumneavoastră. dragii m ei! Oligoelementele (magneziu + calciu.Genţiană (rădăcină) Rozmarin (frunze) Coada şoricelului (planta întreagă. DUPĂ M ESE: 2 capsule cu pulbere din seminţe de fenicul Seminţele de fenicul măcinate constituie un excelent remediu digestiv. deşi luaţi toate cele de mai sus ? 2 capsule de sulfină. Adio spas­ mofilie.. între altele) + acid deoxiribonucleic + aminoacizii esenţiali. luate înainte de culcare. stimulează digestia. dar mai ales. se poate bea ca atare sau se îndulceşte cu puţină miere de cimbru. având în vedere că. în afară de acţiunea lor asupra oboselii. elimină oboseala. faceţi în fiecare iarnă o cură de scurtă durată. curăţă bronhiile şi le fortifică. fără rădăcină) 50 g 50 g 50 g La o cană de apă fiartă se pune o lingură din amestec. Iată două acţiuni conjugate ce vă scapă de bronşită.

excepţie făcând doar cele două tablete de complexe: ele vor fi luate doar timp de o săptămână pe lună.Iar dacă tratamentul vă convine. de-a te concentra sau de-a ţinc minte cu uşurinţă. în general. soţie. nu le-a mai lăsat niciodată timp nici măcar să se întrebe.. încă înmărmurit. consacrată în totalitate muncii. Nu este vorbă de o epuizare totală. au fost loviţi pe neaşteptate de acest faimos blocaj. Chiar cu trata­ mente naturale va mai avea parte de câteva reprize de acest gen.. ne spunea con­ sternat : „Eram ca o cârpă!“ Tristă constatare. discuţiile cu atare pacienţi pun în evidenţă existenţa unei stări de oboseală insidioasă. a căror existenţă. Neputinţa i-a uluit! Experienţa ne-a dovedit că. de a te scula uneori dimineaţa. de cele mai multe ori. ca pe roate. 38 . într-o seară.. copii... în floarea vârstei. Pentru a intra în erecţie este necesar un influx psihic. Totul le reuşea. dar ele vor fi rare şi foarte scurte. amante! Şi. care a apărut de mai mult timp. dă rezultate. puteţi să-l ur­ maţi la infinit. după aceeaşi schemă. Sau acei bărbaţi abia trecuţi de 50 de ani. dacă „mai pot“ face si » altceva! Totul mergea. ci de dificultatea de a sta seara mai târziu.. era vorbă de „obligaţii extraconjugale'1! Unul dintre pacienţii noştri. fără ca nimic să-i fi aler­ tat. OBOSEALĂ + IMPOTENŢĂ în cadrul consultaţiilor am întâlnit nenumărate cazuri de pa­ cienţi care. o descărcare de adrenalină mult mai masivă decât ar părea să fie necesară la prima vedere. s-au trezit că nu mai sunt în stare să-şi îndeplinească „înda­ toririle conjugale". Aveau o situaţie..

dansatoare celebră. alcoolul... alcoolurile. Oboseala şi impotenţa nu trebuie acceptate ca o fatalitate. inexistenţa perioadelor de destindere. frecvenţa redusă a stimulen­ telor psihice. pe care o odinirăţi mereu pe scenă sau la televizor.. vorbea de toate acele nimicuri care vă macină vita­ litatea : lipsa de exerciţiu... faceţi mult mai puţină activitate fizică. iar articulaţiile scârţâie Iu fiecare mişcare ? N-o puneţi pe seama vârstei. ne spunea: „N-am de liând să mă las bătută. Parcă-1 auzim şi-acum pe unul din prietenii noştri. zaharurile dar şi băuturile îndulcite şi ciocolata. mă simt epuizat!“ . am să mă lupt până-n ultima clipă !“ De fapt. inclusiv vinul. Nu este o scuză. în schimb. ? n ultimul timp. Vedeţi dar că orice speranţă este permisă. secretul sănătăţii.. Să f. până la ultima suflare!“ Faceţi ca el. când piircă fiecare muşchi atârnă kilograme. Una din pacientele noastre. 39 .. luaţi am inte: — suprimaţi: mezelurile şi câmaţii.. E normal ca In o anume etate metabolismul să fie mai lent. nici să elimine deşeurile.Şi-avea 65 de an i! Ar fi putut apărea o ameliorare printr-un tratament cu plante? Ne îndoim. în orice caz. Iar ca să scăpaţi de blocajele sexuale pasagere. Când l-am întrebat care este. să £. Iar dumneavoastră mâncaţi tot atât cât şi în tinereţe. un medic generalist care a ieşit la pensie la 78 de ani. grăsimile. după el.Aţi avut deja acea senzaţie de greutate în tot corpul. după ce îmi «onorez» soţia de patru ori. ne-a răspuns: „Unul singur. poate chiar deloc Aşa că organismul nu mai ajunge nici să facă arderile interne. Poate că după aceea o să ne spuneţi şi dumneavoastră ca eful unui stat african venit să ne consulte: „Sunt foarte bolnav. ne-a pus pe gân­ duri. mâncarea prea abundentă.

LA CULCARE: O cană mare din acelaşi ceai. res­ pectând interdicţiile noastre. puneţi patru linguri din amestec: este un decoct care poate fi băut şi rece.— mâncaţi peşte. lăsaţi-o pe foc să clo­ cotească un minut. înainte de micul dejun: Mâncaţi o jumătate de măr crud râsă. PE nem âncate. apoi o puteţi bea. ÎN TIMPUL MESELOR: 2 capsule de complex-ADN + muîtiaminoaeid. dar cald. pentru eliminarea to­ xinelor. Apoi reluaţi regimul normal. fără rădăcină) 50 g Cimbru de grădină 25 g Cimbru (frunze) IOO g Rozmarin (frunze) 50 g Frag (frunze) 50 g Mentă piperată 50 g După ce aţi amestecat bine toate plantele. ca stimulatori. SEARA. — evitaţi carnea (maximum de trei ori pe săptămână). înlocuiţi cafeaua cu următorul ceai: d im in e a ţ a . luaţi o lingură din amestec. Aveţi voinţă ? Dacă da. 40 . timp de zece zile nu mâncaţi nimic altceva decât fructe şi legume. Dacă vreţi să preparaţi un litru de băutură. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de coacăz negru (frunze). Cimbrişor (planta întreagă. daţi-o la o parte şi mai aşteptaţi zece minute să infuzeze. puneţi-o într-o cană cu apă.

cu tonus crescut. nu veţi mai fi niciodată epuizat nici după a patra repriză! OBOSEALĂ + ŞOC EMOŢIONAL De astă dată e vorba de o stare de oboseală inexplicabilă — nici analizele de laborator nu arată vreo modificare — . vom reacţiona în virtutea inerţiei. noi ne vom ocupa de toate formalităţile: actul de deces. fără a mai vorbi de fa­ milie. problemele materiale legate de apartament sau de casă. raportarea la şoc este greu de făcut. Nimic nu fortifică. copii. înmormântarea. Deoarece efectele traumatismului psihic nu se resimt decât la o lună. fiind vorba de o ur­ genţă. luaţi de valul evenimen­ telor. Şi totul având grijă „să nu se vadă nimic". pentru aportul de oligoele­ mente. la un an sau chiar la mai mult timp după el. când ieşiţi din cadă — din cauză că apa a fost fierbinte — . servici.DUPĂ MICUL DEJUN ŞI CINĂ: 2 păştile de complex-stnictural. Totdeauna ne face impresia că ne vom „descurca" într-o atare situaţie. gata de orice! Dacă veţi urma sfaturile noastre. externarea din spital. nu stimulează mai intens decât o baie de rozmarin. Bineînţeles.. timp de o lună şi jumătate. Dacă ne moare cineva foarte apropiat. instalată In urma unui şoc emoţional. . reglarea succesiunii la notariat. DE DOUĂ SAU TREI ORI PE SĂPTĂMÂNĂ ORI DACĂ VEŢI PE1KECE O SEARĂ LUNGĂ ŞI OBOSITOARE: - o baie prelungită cu ulei esenţial de rozmarin. După cele câteva minute de moleşeală. vă veţi simţi plini de putere..

s-au îngropat în muncă ori s-au apucat de sport. şi-aşa deosebit de fragil. Psihicul dumneavoastră nu poate combate stressul la infinit. iar colegii participă cel mult cu prezenţa lor. Pe de altă parte. suprarenalele epuizate. fără reconfortante chi­ mice. după un divorţ sau după ruperea unei logodne. sistemele imunitare sunt neputincioase.să oferim celorlalţi doar imaginea dinamismului nostru. copiii intră întotdeauna în panică. Echilibrul dumneavoastră nervos. ca să-şi păstreze o aparenţă exterioară de calm. buimăciţi. Medica­ mente „vii"! Dar repede! Nu pierdeţi nici o clipă! dim in ea ţa şi sea ra . Şi vă veţi simţi distruşi. p e nem âncate şi la culcare. să urcaţi panta pe care v-aţi prăbuşit. Trebuie să faceţi drumul în sens invers. totul s-a năruit. în atare cazuri e vorba de realităţi biologice certe. timusul dez­ echilibrat. Nu luaţi decât produse naturale. de serenitate. hipofiză e scurtcircuitată. descrise de mari personalităţi ale lumii medicale. dar fără tranchilizante. Viaţa nu mai are nici o importanţă. şi numai naturale. Exemplele sunt multiple. Dar. fără rădăcină) Salvie (frunze) Măghiran (frunze) Rozmarin (frunze) 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 42 . într-o bună zi. Nu glumim. Mulţi dintre pacienţii noştri ne-au spus că. nu trebuie destabilizat de medicamente. o cană m are cu ceai S c u t d i n : Busuioc (frunze) Portocal amar (muguri florali) Coada şoricelului (planta întreagă.

pătrunjel. Suprimaţi total alcoolul. alge marine. oligoelementele insuficient asimilate în atare circumstanţe. după gust.După ce le-aţi amestecat bine pe toate. preferaţi peştele şi ouăle. Evitaţi carnea prea grasă sau prea roşie. puneţi o lingură într-o ■ ană mare cu apă fierbinte. ÎNAINTE DE PRÂNZ ŞI DE CINĂ LUAŢI: 2 capsule de coada calului Ele vă vor permite să eliminaţi treptat toxinele. lecitină de soia. îl puteţi îndulci. coada calului. cu miere de rozmarin. mai ales preparat industrial Nivelul calciului este scăzut pentru că organismul dumneavoastră nu îl reţine: cu cât veţi lua mai mult cu atât veţi reţine o cantitate mai mică. schinduf. fie-vă milă de dumneavoastră şi nu vă plecaţi urechea la tot „ceea ce se zice". grâu încolţit. alimentele cele mai energizante. clorură de magneziu. Mâncărurile să fie făcute pe bază de cereale complete. Vă trebuie ceva care să-l fixeze. apoi Hirccurati * ceaiul. iar coada calului e singura în stare de aşa ceva! ÎN TIMPUL MICULUI DEJUN ŞI AL PRÂNZULUI: 2 păştile de complex-structuraL Compoziţia acestuia este foarte bine gândită: acid deoxiribonucleic (extras din lapţii de peşte). Mai presus de toate. miere zahurisită — o linguriţă — . Pro­ blema e cu totul alta. lăsaţi-o zece minute să infuzeze. polen. nu vă îndopaţi cu tablete de calciu. dar mai ales să fixaţi calciul şi magneziul. sau cu două capsule de polen cu miere mharisită. să vă puri­ ficaţi rinichii. O adevărată bombă de dinamism şi cu acţiune du­ rabilă ! .

în primul rând. realizate dintr-un amestec de extracte din ghizdei şi portocal vă vor des­ tinde fără să vă „tâmpească1 *! Poate că schema de tratament vi se pare prea simplă. Nu uitaţi ceaiul.Complexul structural va fi în stare să vă reechilibreze în pro­ funzime. altfel repercusiunile pot fi foarte grave. vitalizare. armonizând toate funcţiile endocrine şi repunănd tn mişcare toate circuitele nervoase — „reîncălzind1 * nervii! Expresie foarte veche. destindere. OBOSEALĂ + ANEMIE într-un atare caz. care semnifică fbrtifiere. Aceste delicioase granule. dar fără să vă excite. dar ea este completă. fără rădăcină) 50 g 50 g 25 g 50 g 50 g lOOg 44 . a vă revigora organismul. un ceai tonic: Genţiană (rădăcină) Salvie (frunze) Hamei (conuri) Măceş (fructe) Fenicul (seminţe) Lămâiţă (planta întreagă. dormiţi puţin ? Adăugaţi la ceaiul de seară o linguriţă de complex-tei. hemograma este tn mod sigur modificată: numărul globulelor roşii este scăzut faţă de normal şi descreşte continuu. Com­ poziţia lui este perfect echilibrată pentru a vă stimula circulaţia sangvină. să scăpaţi de oboseală. deprimare. anxietate. Trebuie acţionat prompt. nu trebuie să vă lipsească. să facă să vS regăsiţi adevăratul dumneavoastră tonus. Dormiţi prost.

Puteţi bea trei căni pe zi. Metoda utilizată constă în efectuarea de atingeri. anxietate. Vi se pare că e prea amar ? Adăugaţi o linguriţa de miere de rozmarin. în interiorul narinelor. Dacă originea anemiei este de o atare natură. veţi avea destul timp să faceţi tot felul de speculaţii asupra ei. impotenţă. fără alte întrebări. LA MICUL DEJUN: 6 capsule de complex-muhivitamine. lăsaţi-o nfl clocotească zece minute. O cură de trei săptămâni cu o astfel de schemă terapeutică este suficientă pentru a vă pune pe picioare. se aplică neapărat un trata­ ment intensiv. totodată.Amestecaţi. sunt pur şi simplu datorate stressului. pierdere oe memorie. Iar tn ceea ce priveşte originea anemiei. cu ajutorul unui stilet. încă un lucru: deseori. starea sănătăţii se va ameliora! Reţineţi. apoi tot atât să infuzeze şi strecuraţi ceaiul. între timp însă. deprimare. Medicul dumneavoastră curant este cel care vă poate lămuri. ea dă rezultate fantastice şi foarte rapide în reechilibrarea stărilor de stress şi a consecinţelor acestora: oboseală. adresaţi-vă unui simpaticoterapeut. oscilaţiile număru­ lui globulelor albe şi roşii din sânge. DUPĂ MASA DE PRÂNZ: 3 păştile de complex-fier. iar formula sangvină reuşeşte cu greu să se stabilizeze. . ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de complex-ADN + multiaminoacizi. Fără ezitare. puneţi o lingură la o cană mare de apă. de preferinţă după mese. oscilaţii fără o cauză apa­ renţă.

. zgomotul. care reacţionează la toate perturbaţiile din organism. acţiunea lor este conjugată. Veţi vedea şi vă veţi da seama foarte repede că respiraţi mai uşor. că nu mai aveţi nasul plin de secreţii. ea se congestionează imediat ce ne enervăm prea tare. Ea constă în practicarea de atingeri ale interiorului nasului cu ajutorul unui stilet flexibil. că sinuzită a dispărut. prevăzut la vârf cu o mică bilă. accelerarea ritmului vieţii) şi poluarea. particulele de praf inspirate nu mai sunt eliminate. Şi-atunci de ce să ne mai mirăm că boala e din ce în ce mai răspândită ? ! Cea mai bună dintre metodele de vindecare rapidă este simpaticoteropia. în aşa-zisa sinuzită cronică. La fiecare „atingere nazală“ medicul va înmuia biluţa stile1 * * 9 » 9 46 . mucoasa nazală. Aţi observat cât de nervoşi sunt. ci de o stare de nervi. Circulaţia locală se blochează. Nu e vorba de nici o sinuzită. să vă liniştiri. Să lămurim cum stau lucrurile. căptuşită cu fibre ner­ voase din marele simpatic. nu-i aşa ? Ca noi toţi. anxioşi ? Motivul e simplu. este o zonă reflexogena. fără antibiotice! Iar dacă vă gândiţi puţin.OBOSEALĂ + SINUZITĂ Câţi oameni. să vă destindeţi. în acest caz ea nu există. aţi întâlnit până acum ? Din ce în ce mai mulţi. Ce e de făcut ? înainte de toate. Foarte sensibilă. stressul (tracasările. Că mu­ coasa s-a descongestionat. totul are o explicaţie logică: doi factori perturbatori ai sănătăţii noastre sunt azi în plină recru­ descenţă.. Sinuzită constituie inflamata sinusurilor nazale. Interiorul nasului. stressaţi. care se plâng iarna că au tot timpul nasul înfun­ dat. de altfel! Diagnosticul e întotdeauna acelaşi: sinu­ zită cronică. rămân pe mucoasă şi se infectează.

Dar nu trebuie subestimată acţiunea plantelor. pri­ cepuţi Dacă sunteţi nervoşi. dar dispare ţi starea de nervozitate. după un timp. puteţi avea surpriza ca. l a cu lc a r e . rezultatele sunt uluitoare: nu numai că nasul se descongestionează. vindecarea trebuie să fie măcar de durată dacă nu definitivă. ca să respiraţi „normal"? seara . astfel încât efectuarea mane­ vrei să aibă un efect şi mai activ.(ului în uleiuri esenţiale de plante. în general. Nu e suficient doar să te vindeci. să vă treziţi din nou cu nasul înfundat. obligatoriu. relaxaţi. Chiar dacă aţi reuşit să vă puneţi repede pe picioare. Poate că ele au un efect ceva mai lent. căutaţi un specialist în domeniu. Cum să faceţi ca să rămâneţi calmi. într-adevăr. fără rădăcină) Portocal amar (muguri florali) Isop (planta întreagă) Măghiran (frunze) Verbină mirositoare (frunze) 50 g lOOg 50 g 50 g 50 g 50 g 47 . dacă aveţi tot timpul nasul înfundat. Simpaticoterapia acţionează pe cale re­ flexă şi reechilibrează astfel întreg sistemul nervos. utilizaţi cele două terapii paralel. în Franţa există foarte puţini simpaticoterapeuţi serioşi. dar el este întotdeauna sigur. cel mai bun tratament de vindecare rapidă. beţi o cană m are din acest ceai delicios. Este. Aşa că. calm an t: Busuioc (frunze) Lămâiţă (planta întreagă.

dacă sunteţi de mult timp suferinzi. Principiile active ale celor două plante se vor absorbi la nivelul epidermei şi vor pătrunde în organism. va dispărea complet Vreţi să fiţi mai destinşi. în acest caz. zicând „las c-o să-mi treacă !u Urmaţi periodic o cură de acest fel. va mări efectul liniştitor al infuziei şi o va îndulci uşor. la orice pas. se comercializează sub formă de granule solubile. Dacă sunteţi foarte nervoşi sau dacă nasul vă este foarte înfundat.Amestecaţi bine plantele şi puneţi o lingură la o cană de apă clocotită. fără nas înfundat. cu regularitate. Inhalaţi adânc eflu­ viile parfumate ce se degajă. Respectivul complement alimentar alcătuit din două plante calmante — portocal şi ghizdei — . aveţi nevoie de un tratament şi mai relaxant. Ea vă va asigura o stare de calm. ajungând până la nivelul celulelor nervoase. Urmaţi-ne sfaturile timp de trei săptămâni. relaxare. ŞI DUPĂ MESE: 2 capsule de sulfină. atât de neplăcută şi dezagreabilă. luaţi În a in te d e m esele p r in c ip a l e : 2 capsule de portocal amar. fără mucozităţi! 48 . Nu-1 îndulciţi sau. Nu aştep­ taţi la infinit. dacă vreţi neapărat. Veţi fi singuri uimiţi cât de „senini" vă veţi simţi. adăugaţi o linguriţă de complex-tei. Lăsaţi ceaiul să infuzeze zece minute. iar impresia aceea de congestie nazală. aşa încât respiraţia dumneavoastră să fie normală. să dormiţi profund ? Faceţi o baie caldă cu uleiuri esenţiale de muşeţel şi de pin. Nu uitaţi că stressul vă pândeşte zilnic. apoi strecuraţi-1.

OBOSEALĂ + EXCITAŢIE PERMANENTĂ Este o simptomatologie foarte cunoscută. tensiunea şi lipsa de chef persistă. din păcate.. Pentru o digestie mai bună. persistă o reală tensiune musculară... Avem numeroşi pa­ cienţi care au atare suferinţe.. Nu brusc. urmaţi prescripţiile noastre cu scrupulo­ zitate. în primul rând. muşchii îţi stau întinşi „gata să se rupă". Idei care mai de care mai negre ţi-au trecut prin minte. o stare de excitabilitate atât de intensă încât nu reuşeşti niciodată să dormi nici profund. furate pe noapte. Şi. sunteţi tot mai buimaci. somn în care.JL a neîndemână"! Ce-i de tăcut ? Suprimaţi calmantele.. mai rapidă şi fără balonări! Cim­ brul înlesneşte o mai bună asimilare şi recăpătarea tonusului fără efort fără nervi . O noapte întreagă ai tot cernut gânduri. aruncaţi somniferele. nici suficient. toate problemele de peste zi nu-ţi dau pace. Numai aşa vă veţi regăsi şi calmul şi dinamismul.. dar oboseala. ÎNAINTE DE MESE-.. Din fericire. zilele de după ele sunt din ce în ce mai tulburi. Cereţi sfatul medicului curant. v-aţi lămurit ce efect au avut. Pentru cele doar câteva ceasuri de somn. vă este din ce în ce mai . toate se estompează la venirea dimineţii. Dimineaţa te trezeşti mai obosit decât erai când te-ai culcat. Excitaţia devine dureroasă şi epuizantă. ci înce­ tul cu încetul. O stare ae delăsare totală — ce înlătură orice tendinţă de a face ceva — . însoţită de o nevoie acută de somn. 2 capsule de cimbru. Aţi luat somnifere ? Dacă da.

sau. DIMINEAŢA.Nu e doar o bombă de vigoare ce vine în ajutorul dumnea­ voastră. pe care altfel organismul dumneavoastră nu îi reţin. LA SCULARE: 3 păştile de complex-ADN + multiaminoacizi . Sunt cele mai uşoare şi eficiente calmante. El vă ajută să vă faceţi „plinul*1de calciu şi de magneziu. scuză. continuaţi. DUPĂ FIECARE MASĂ: 2 capsule de sulfină. dar adăugaţi.ÎN TIMPUL MICULUI DEJUN ŞI AL PRÂNZULUI: 2 păştile de complex-structuraL Foarte concentrat în oligoelemente şi aminoacid. este cel mai bun remediu antispasmofilic. Urmaţi tratamentul de mai sus timp de trei săptămâni Dacă încă vă mai simţiţi obosiţi. mai exact. Acţiunea lor du­ rabilă şi progresivă va opera o adevărată „reeducare" asupra ner­ vilor.. în prezent. ci un adevărat uragan. orice suferinţă! 50 . avantajul fiind că nu vă solicită deloc sistemul nervos! Vă gândiţi oare că este imposibil să vă dinamizaţi fără să vă accentuaţi starea de nervozitate ? Nu vă daţi încă seama de toate posibilităţile pe care le are natura! SPASMOFILIE Iată că am pronunţat şi marele cuvânt: spasmofilie! Necu­ noscută până mai acum câţiva ani. boala explică..

aşa cum bine spun mulţi bolnavi: „Mă simt prost în propria-mi piele!“ în plus. Deci e inutil să le tot luaţi zilnic. ulcer gastric. iar consumatorii plătesc! Povestea e veche 1 Aşa după cum cred că ştiţi şi dumneavoastră. imposibilitatea de a lua de­ cizii. Iar dumneavoastră vă feriţi să luaţi. Iată că n-au trecut decât aceşti 20 de ani şi care medic nu prescrie azi. extremităţi reci. formulă sangvină instabilă (nivelul glo­ bulelor roşii şi albe variabil). care nu costă mai nimic. Care sunt ele ? Oboseală. înţelepciunea populară era cea care avea dreptate. ce ne tratau drept şarlatani. transpiraţii abundente. Bref. clorură de magneziu.. nu mai ajunge să fixeze cele două oligoelemente importante. în 51 . magneziul ame­ liorează întotdeauna spasmofilia. la nişte preţuri. puşi în faţa unei stări accentuate de nervozitate. în stare de stress. Ca să nu mai vorbim de neurologi sau psihiatri. nervozitate. în afară de una din minunatele noastre plante. de fapt. farmacia se împăunează cu ştiinţa pe care i-a furat-o. puţin magneziu pacienţilor săi ? Remediu la modă! Marile laboratoare l-au acaparat în to­ talitate. tensiune musculară dureroasă. în schimb vă îndopaţi cu tot felul de „specialităţi" pe bază de magneziu. insomnie.Acum 20 de ani când. întâmplător. atotştiutorul medic al familiei izbucnea în hohote de râs. sub o formă sau alta. De ce ? Simplu. pierderi de memo­ rie. vă lipseşte calciul şi magneziul. bunul nostru simţ ne făcea să recomandăm pai lenţilor. ce-i aceea spasmo­ filie ? Denumirea aceasta de specialitate corespunde unui ansamblu de tulburări. or­ ganismul. exorbitante! Şi istoria se repetă: ca întotdeauna. puţină clorură de magneziu.. anxietate. dar. dureri de stomac (gastralgie).

Aţi fost cred. ele lipsesc din organism. care vă vor permite să le fixaţi perfect Dar nu uitaţi nici o clipă că este vorba doar de o soluţie temporară. necazurile. veţi trece acest hop. dar trebuie neapărat să urmaţi un tratament de fond. de alte oligoelemente. Spasmofilia este chiar dezechilibrarea sistemului nervos sim­ patic — sistem nervos al vieţii de relaţie.. de exemplu. la restaurant ? Dacă. Le veţi găsi în produsele naturale de tipul cochiliilor de scoici şi în coada catului. veţi vedea că toţi chelnerii se agită de colo-colo. în egală măsură. intrând. 52 . dar nici măcar de o zi. mult mai greu de dozat. pentru a vă reechilibra sistemul nervos. toată lumea e liniştită. hafnium. Credeţi că e imposibil ? Că sunteţi prea surmenaţi ? Totală eroare. Cu un atare aport de oligoelemente vă veţi simţi repede mai bine. în toată această stare de incertitudine. vă sfătuim să ne urmaţi sfaturile. un şoc emoţional pu­ ternic. Toate ritmurile dumneavoastră biologice sunt perturbate. şi de găsit! Aşa încât. A-ţi oferi singur timp e o stare de spirit Veţi putea face mult mai multe cu răbdare şi chibzuială decât enervându-vă. luaţi-le mai bine pe toate. tot o falsă problemă rămâne! Categoric. Ori cum ai lua-o. Dacă. veţi descoperi că şi celulele nervoase au nevoie. Nu vă îndopaţi doar cu ele. veţi mânca foarte repede şi veţi fi foarte bine serviţi. nu faceţi decăt să vă agravaţi boala. Pentru că organele nu vor face nici un efort să le fixeze. din contră. N-aveţi nevoie. nu de trei luni de vacanţă.fapt. Permanent a existat ceva care v-a agresat: munca. Trebuie să vă regăsiţi ritmul în primul rând: dănuţi-vă singuri timp. organismul dumneavoastră conţine 69 de oligoelemente. dar dacă veţi face analize de fineţe. Iar dumneavoastră veţi avea din ce în ce mai puţin calciu şi magneziu.. puteţi fi siguri că masa vă va lua cel puţin trei ore.

Timpul în care să respiri. este o metodă de tratament deosebit de indicată într-o atare situaţie. atitudinea. închideţi şi ochii. Ideile vă vor fi mult mai clare. dificultăţile de concentra­ re. Nu va trece mult şi vă veţi obişnui să vă gândiţi acţiunea. de la cap până la picioare. Restul depinde numai de dumneavoastră. fără magneziu! Vă e greu să începeţi ? Nu reuşiţi să vă relaxaţi nici chiar în 20 de secunde ? Atunci adresaţi-vă unui specialist şi faceţi câteva şedinţe de sunpaticoterapie. Gândiţi că habar n-avem în ce ritm infernal munciţi ? Credeţi-ne că şi noi înşine suntem suprasolicitaţi.. acasă. gestul. Probabil că surâdeţi. Exact timpul necesar ca să verifici mental că toţi muşchii îţi sunt relaxaţi. despre care v-am vorbit deja. Veţi putea să vă continuaţi conversaţia într-o manieră mult mai constructivă. spasmofilia. Ca să te destinzi sunt suficiente zece secunde. Veţi fi mai mult decât plăcut surprinşi văzând cum vă vor dispărea oboseala.. în trei sau patru şedinţe. 53 . o manevră prea rapidă. De câte ori faceţi o mişcare prea sacadată. umfiăndu-ţi pântecele. Dacă puteţi. Poate că ele vor fi mai încete. profund. Treceţivă în revistă toţi muşchii. Dacă nu. Relaxaţi-i. Trebuie să vă calculaţi fiecare gest. Trebuie să vă lăsaţi un timp şi de relaxare. atingerile nazale cu uleiuri esenţia­ le vă vor permite să vă „reintraţi în mână“. profitaţi de un „respiro" pe care vi-1 oferă o frază mai lungă a interlocu­ torului dumneavoastră. Doar atât. Respiraţi de trei ori foarte lent. de trei ori. dar vor fi mult mai eficiente. Reflectând doar o secundă înainte de a acţiona veţi câştiga două minute. Faceţi un joc din a respecta „toate ocaziile" de peste zi ce pot oferi cele zece secunde de destindere. toate. obligaţi-vă singuri să o luaţi de la capăt. La lucru. să vă recuperaţi autocontrolul nervos. Bîră calciu. nervozitatea.. în mijloacele de transport în comun.Acelaşi lucru se poate constata şi de-a lungul unei zile de muncă.

ÎNAINTEA CELOR TREI MESE PRINCIPALE: 2 capsule de coada calului. naturale. pot să ne ajute. timp în care a luat câte şase 54 . fără rădăcină) Portocal amar (muguri florali) Genţiană (rădăcină) Busuioc (frunze) Coada şoricelului (planta întreagă. adăugaţi-i un pic de miere de tei. puneţi o lingură cu vârf la o cană mare cu apă clocotită. deoarece. iar în acest domeniu sunt „date dracului" de pricepute! TREI SĂPTĂMÂNI PENTRU A SCĂPA DE SPASMOFILIE \ DIMINEAŢA. Sunt de neînlocuit pentru fixarea calciului. ca de obicei prietenele noastre vii.De dumneavoastră şi de plante. Una din micuţele noastre paciente. simple. b e ţi O cană m are cu acest c e a i : Măghiran (planta întreagă. apoi strecuraţi ceaiul şi. dezolată că nici după trei luni de imobilizare în gips fractura nu i se consolida. dacă nu-1 puteţi bea decât dulce. Este o infuzie ideală pentru destinderea muşchilor şi recăpătarea stării de calm. fără rădăcină) 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g După ce amestecaţi bine plantele. nici un alt reme­ diu neavând efect la fel de rapid. PE NEMÂNCATE ŞI SEARA. LA CULCARE. bineînţeles. a constatat singură că numai în trei săptămâni. lăsaţi totul să infuzeze timp de zece minute.

Nimic nu e mai bun decât sulfină pentru a vă regăsi seninăta­ tea şi liniştea dumneavoastră de altădată. calciul s-a fixat perfect. să învăţaţi să vă destindeţi. la culcare. dar conţine şi toţi „catalizatorii" necesarii recăpătării dinamismu­ lui. Acest complement alimentar este îndeosebi bogat în oligo­ elemente. permiţând lormarea calusului de cicatrizare în osul rupt. puterii şi chefului de muncă. Dacă aveţi un temperament mai iritabil. IAR DUPĂ CELE DOUĂ M ESE: 2 capsule de sulfină (vârfuri de inflorescenţe înflorite). dacă sunteţi foarte sensibili. în plus. dacă viaţa vă solicită intens. nu mai mult.capsule de coada calului zilnic. în acest timp trebuie să vă recăpătaţi întreaga stăpânire de sine. Siliciul conţinut în coada calului este şi el indispensabil în spasmofilie. o cană cu infuzie de: Măghiran (frunze) Coada şoricelului (planta întreagă. Nu numai că vă va aduce calciul şi magneziul care vă lipsesc. fără rădăcină) Busuioc (frunze) Portocal amar (muguri florali) Verbină mirositoare (frunze) 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 55 . Tratamentul de mai sus va fi urmat trei săptămâni. beţi în fiecare seară. Să vă puteţi autocontrol. ÎN TIMPUL PRÂNZULUI ŞI AL CINEI: 2 păştile de complex-structural. e foarte bogat în ADN şi aminoacizi esenţiali.

mai niciodată nu se întâmplă aşa! Viaţa este o adevărată junglă de egoism şi răutate! Dacă nu sunteţi gata să vă apăraţi. ei înşişi fiind fără apărare. dotate cu acea impresionabilitate caracteristică artiştilor sunt. un sfat: nu aşteptaţi să fiţi spasmofilia pentru a vă hotărî asupra tratamentului! J 9 ANXIETATE înrudiră cu stressul. anxietatea este şi ea o boală de sine-stătătoare. să-i amărască. din păcate. Puneţi două linguriţe la o cană de apă clocotită şi lăsaţi-le să infuzeze 15 minute. Strecuraţi ceaiul şi beti-1 călduţ. Persoanele hipersensibile. în fapt e vorba. E un ceai foarte bun. cu ajutorul căruia veţi dormi profund! Şi-acum. să atacaţi. ce reacţionează la cea mai mică exci­ taţie. prin tratament. un calmant puternic. cu 2 capsule de măghiran. verişoară a spasmofiliei şi a angoasei. veţi fi condamnat la anxietate — stare de teamă şi nelinişte per­ petuă! Trebuie ca. dar mai presus de toate încercaţi să puneţi ordine în modul dumneavoastră de „a fi“ ! 56 . Dependenţa ei de ritmul de viaţă şi de mediul înconjurător nu este decât parţială. mai curând. vulnerabile şi anxioase. să vă diminuaţi „boala". să muşcaţi. de cele mai multe ori. Dorinţă vană. de o chestiune de temperament. evită să-i deranjeze. Atenţi faţă de cei din jur. să-i tulbure.Amestecaţi plantele. Se comportă faţă de anturaj aşa cum şi-ar dori să se comporte şi acesta cu ei.

consacraţi-vă unei activităţi ce vă permite să aveţi grijă de ceilalţi: profesor de gimnastică.. beţi o cană mare din această infuzie: 50 g Portocal amar (muguri florali) Isop (planta întreagă. nici confruntărilor cu mai mulţi indivizi. orator. ori de comerciant independent sau.Evitaţi lumea afacerilor. posibilitatea de a-i domina pe ceilalţi: preot. mai puteţi alege o profesiune ce vă oferă. kinesiterapeut. o cană de ceai... de ce nu. fără rădăcină) 50 g Verbină mirositoare (frunze) 50 g 50 g Busuioc (frunze) 50 g Măghiran (frunze) Se pun două linguri din amestecul de plante la o jumătate de litru de apă fiartă. ÎNAINTEA MESELOR DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ: 2 capsule de sulfină (pulbere din vârfuri de inflorescenţe înflorite). dictator! Aşteptând să găsiţi acea meserie care vă va elibera de crispări. medic sau. şi dimineaţa). readucându-vă în normalul cotidian. Orientaţi-vă spre o carieră artistică. nu vă alegeţi un serviciu într-o mare întreprindere. prin însăşi natura ei. se lasă la infuzat 15 minute. se strecoară şi se adaugă. o jumătate de linguriţă de miere de tei la. infirmieră.. colcgii vor fi un permanent factor de agresiune pentru dumneavoastră. l a c u l c a r e (şi. dacă e posibil. profesor. 57 . iată câteva sfaturi ce vă vor fi de folos: s e a r a . şi mai bine... tămăduitor! Şi pentru că nu sunteţi în stare să faceţi faţă nici raporturilor de forţă. dacă nu aveţi diabet.

dar cât de traumatizante! PIERDERI DE MEMORIE Sunt întotdeauna legate de o stare de stress. va dispărea senzaţia de opresiune psihică. nici alte tulburări. Cum se procedează ? j » 58 . nici into­ xicaţii ! Spre deosebire de toate acele produse ce au trecute în prospect contraindicaţiile cu roşu! Sunt ele eficace. Să nu vă închipuiţi că există un remediu-miracol în stare să redea imediat celulelor nervoase supleţea pe care acestea şi-au pier­ dut-o ! în prima fază. deşi bătrâneţea este ea însăşi cel mai mare stress biologic de care avem cu­ noştinţă. Plantele noastre sunt vii.Este o plantă extraordinară pentru relaxarea plexurilor ner­ voase. nodul în gât. poa­ te. a respira. blânde. vă vor relaxa. nu dau nici obişnuinţă. cazurile în care e vorba de persoane în vârstă. Exceptând. gheara la inimă! DUPĂ PRÂNZ ŞI CINĂ: Dacă şi după sulfină sunteţi încă puţin surescitaţi. a nu ne mai simţi mereu împinşi de la spate! Slăbirea memoriei se datoreşte pierderii ritmului biologic. a ne aranja timpul după voia noastră. să deprindem a ne destinde. Veţi fi mult mai destinşi. dumneavoastră sunteţi aceia ce trebuie să vă regăsiţi propriul bioritm. Urmaţi sfaturile noastre cu regularitate. veţi scăpa de golul la stomac. Ce e de tăcut în cazul pierderilor de memorie? în primul rând. 2 capsule de muşeţel mare vă vor destinde.

umflând pieptul cât sunteţi în stare. aidoma unei pisid. cu ajutorul cărora manevra Neti Kiya se poate executa mult mai uşor şi mai bine. indispensabilă recăpătării calmului. — în fiecare dimineaţă. nişte ceainice foarte mici.luaţi în căuşul palmei un pic de apă. apoi daţi aerul afară pe gură. astupaţi-vă o nară cu un deget şi trageţi cu putere apa pe nas. de-a lungul întregii zile.— în fiecare dimineaţă. Procedaţi aidoma şi cu nara cealaltă. Introduceţi prelungirea tubulară a ceainicului într-o nară. dar folosind apă sărată. 59 . Yoghinii utilizează respectiva manevră din vremuri aproape uitate şi o fac înaintea fiecărei şedinţe de yoga şi în fiecare di­ mineaţă : . muşchii vă vor fi mai puţin „tensionaţi". Inspiraţi pe nas. timp de câteva zile. Veţi fi astfel. Efectul este mult mai tonic. Neti Kiya cu apă dulce. — Iar după exerciţiile de respiraţie practicaţi Neti Kiya. deci­ ziile dumneavoastră devenind infinit mai prompte. indiferent de anotimp şi respiraţi adânc de 30 de ori. Medicii neurologi afirmă că acţiunea stimulatoare a metodei rezidă în faptul că apa atinge primele celule cerebrale: celulele olfactive. Este o respiraţie yoga obişnuită.. continuaţi manevra. cu nara liberă. coloana vertebrală vă va da mai puţin de furcă. să vă „trosniţi" toate oasele şi toate încheieturile.. După ce aţi făcut. mai puţin crispaţi. dar mai ales reoxigenării organismului până la nivel de celule — aport de oxigen care va reda claritate memoriei. Veţi găsi în comerţ aşa-numitele Lola Leti. comprimând puternic abdomenul. Trebuie să vă întindeţi la maximum toţi muşchii. imediat ce v-aţi sculat: deschideţi fereastra. înainte de a vă da jos din pat. plecaţi capul de partea opusă şi apa se va scurge uşor în nas. de plastic. în tin­ de ţi-vă toate mădularele. timp de trei minute întregi.

indiferent de tipul de nervozitate de care suferiţi. vă vor permite. gât. urmate zilnic. lente. coapsele.. Trecerea în revisă şi „cercetarea" întregii musculaturi necesită câteva minute bune (cinci până la zece). somnul şi memoria. faceţi exerciţii respiratorii. şi adormiţi: câştigaţi astfel o noapte de adevărată odihnă! Cele patru sfaturi. gleznele. spatele. Concenuaţi-vă asupra propriului dumneavoastră corp şi ve­ rificaţi mental dacă întreaga musculatură este decontractată: • începeţi de la cap. Apoi încercaţi să vă simţiţi corpul greu.. să evitaţi guturaiurile şi să scăpaţi de sinuzitele cronice. glanda hipofiză permiţând „trezirea energiei. treceţi la faţă.'1 Oricare ar fi explicaţia. profunde (la fel ca şi dimineaţa). abdomenul (aici insistaţi. 60 . practicarea unei asemenea manevre zilnic vă va face să vă treziţi uşor. zilnic. imediat ce v-aţi băgat în pat. grumaz. în plus. din ce în ce mai greu. • braţele de-a lungul corpului. să fiţi în formă. utilizând următoarea tehnică de sofrologie: • întindeţi-vă pe spate. palmele desfăcute cu faţa în sus. genunchii.Yoghinii consideră că are efect asupra celui de „al treilea ochi". • apoi braţele până la vârful degetelor. să aveţi mintea limpede şi. labele picioare­ lor. la culcare: obligatoriu. • urmează umerii. să vă regăsiţi calmul. • în final. • vin la rând cuşca toracică. unanim considerate ca nevindecabile! — Seara. • ochii închişi. ample. e o zonă foarte importantă). • picioarele uşor depărtate.

Complexul este salutar în cazuri de mare obo­ seală şi în timpul examenelor. DUPĂ FIECARE MASĂ: 2 capsule de complex-ADN + multiaminoacizL Inegalabil pentru tonusul general. este cel mai fantastic com­ plement alimentar necesar revigorării şi trezirii la viaţă a celu­ lelor nervoase. într-un timp record memoria dumneavoastră va de­ veni performantă.Doriţi să aveţi o memorie performantă ? Peste medie ? ÎNAINTE D E FIECARE MASĂ: 2 capsule de coada calului. vă veţi simţi ca renăscut. ÎN TIMPUL MESELOR DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ: 2 păştile de compkx-fosfor. complexul-fosfor poate produce o uşoară stare de agi­ taţie. lecitină de soia. Vă veţi face astfel plinul de săruri minerale. toate activităţile vi se vor părea mai uşoare. După trei săptămâni. concentrat de lapţi de peşte. Componenţa: germeni de grâu. Iniţial. randamentul dum­ neavoastră va fi mult mai mare. drojdie de bere. chiar şi în situaţii de-a dreptul fantastice! Cura de: capsule de coada calului + complex-fosfor + complex-ADN + multiaminoacizi . în astfel de cazuri e mai bine să luaţi pastilele dimineaţa şi la prânz. iar calciul se va fixa bine în organism.

infuzie de: seara. eventual.' în caz că doriţi » — sau aveţi » nevoie — să obţineţi i > nu ştiu ) ce performanţe! Cura este şi mai eficace dacă aveţi curajul să-i adăugaţi şi următoarea infuzie (când sunteţi foarte obosiţi.este un şQchi de bici foarte puternic... puneţi o lingură la un bol de apă fiartă. Nu abuzaţi de el. Dacă sunteţi crispat.. care îmbunătăţeşte gustul ceaiului şi îi creşte tonicitatea. PE STOMACUL G O L ): Rozmarin (frunze) Genţiană (rădăcină) Cimbru de grădină (frunze) Salvie (frunze) 50 g 50 g 50 g 50 g Amestecaţi bine plantele astfel încât să simţiţi mirosul roz­ marinului şi al salviei. Trei săptămâni. Preferaţi curele de scurtă durată. la c u l c a r e . încă trei săptămâni de trata­ ment. două săptămâni pauză. lăsaţi să se infuzeze zece minute. de astă dată de prea mult dinamism. beţi-o d i m i ­ neaţa. Puteţi adăuga o picătură de miere de rozmarin. apoi. este binevenită o Portocal amar (muguri florali) Măghiran (frunze) Mentă dulce (frunze) Verbină mirositoare (frunze) 50 g 50 g 50 g 50 g 62 . După două luni de tratament neîntrerupt riscaţi să vă simţiţi din nou în tensiune. strecuraţi.

Să pro­ fităm. vom discuta despre supleţe şi nu despre slăbiciune! Este interzis prin lege ca. Nu vă vom recomanda acele tablete miraculoase ineficace. să fie utilizat cuvântul slăbire! Doar medicamentele chimice au voie să şi-l înscrie în prospecte. dar autorizate! Din fericire. ci adevărate sche­ me de tratament. şi asta depinde numai de ritmul de viaţă. se strecoară şi se îndulceşte cu o linguriţă de miere de tei sau de granule solubile de complex-tei! Iar noi vă garantăm că veţi dormi fără vise! Cu tratamentul de mai sus recăpătarea memoriei este asigu­ rată. la fel de păgubitoare şi pentru buzunarul dumneavoastră şi pentru cele câteva kilograme pe care le aveţi în plus. presa şi cărţile sunt încă libere în Franţa. problema e cum să o păstraţi. 63 . în această carte vă vom vorbi fără ipocrizie. de slăbire. se lasă să infuzeze 15 minute. adecvate stopării creşterii dumneavoastră pon­ derale. oferindu-vă şi sfaturi apropriate fiecărui caz în parte. tot de dumneavoastră! CREŞTERE ÎN GREUTATE Silueta! Problemă eternă a tuturor femeilor (sau aproape) şi a multor bărbaţi. Atenţie. Marile trusturi farmaceutice nu le-au cenzurat încă şi pe ele. în publicitate. până la urmă. Medicamente în mod cert periculoase.Se pune o lingură din amestecul de plante la o cană mare de apă fiartă. deci.

El vă va îndruma cum să vă reechilibraţi alimentaţia. ci de ce te îngraşi. Lucrurile ar trebui altfel abordate. care mai de care mai aiurite. Iar dumneavoastră veţi lua cunoştinţă de principiile unei alimentaţii sănătoase. ei bine. Pentru ca să dea rezultate reale. Are o singură idee şi aceea fixă: kilogramele ei! Şi ţine morţiş să le dea jos cât ai clipi din ochi! Iar ideea i-a venit când a trebuit să-şi aleagă un costum de baie! Şi uite-aşa se îmbogăţesc magazinele ce. Luaţi-vă oră la unul din acele cercuri organizate de consilieri dieteticieni (tip Wight Watchers. Ele vă vor înlesni revenirea rapidă la o greutate echilibrată. fără toate rătăcirile sectelor acelea de aşa-autointitulaţi fructivori. în funcţie de variaţiile acestor parame­ tri. mâncând normal. numai la asta se gândeşte. Există doar două întrebări: — V-aţi îngrăşat pentru că mâncaţi prea mult ? — V-aţi îngrăşat fără nici un motiv. propun tuturor naivelor tot felul de regimuri noi. Când o pacientă vrea să „facă siluetă". inteligente.Nu există două tratamente de slăbire similare. Principalul nu e să slăbeşti. mai mult sau mai puţin eficace. într-un cabinet de consultatii. orice terapie trebuie gândită în linişte. macrobiotic!. fără excese? în primul caz nu există decât o singură soluţie: consultaţi un dietetician. dar sunt greu de adaptat la parametrii metabolici ai fiecăruia şi de readaptat în permanenţă. « ' astfel încât medicul să afle si » să tină » cont de toate problemele dumneavoastră. Deseori nocive. Recomandările lor sunt foarte bine gândite. în fiecare an. 64 . de exemplu).! Atare regimuri pot fi deosebii de utile în diverse cazuri de boală. analizate. vegetarieni etc. stabilizată. documentate. De cele mai multe ori rezultatele sunt catastrofice.

S-a arătat mirat. mulţi epuizaţi.. mâncaţi prea mult. un dezechilibru biologic major. atunci vă putem veni în ajutor. mulţi deprimaţi. fără să râdă — nu faci haz pe seama unui medic doct — : „Ce curios! Eu. ce ne mai distrăm. când mă duc la «Bocuse». consacrată regimurilor de slăbire — la care am avut plăcerea să participăm —. Este într-un decalaj funcţional perpetuu. Şi-au murit pe capete! Tâmpenia asta am auzit-o de multe ori. Ficatul doarme.* . soluţia e una sin­ gură : mâncaţi mai puţin! Situaţia dumneavoastră nu e de re­ sortul nostru. dacă vă îngrăşaţi fără un motiv aparent. cu prietenii. la „Antenne 2“. J O B . în cadrul unei emisiuni de televiziune. vreţi să slăbiţi. Au fost mulţi bolnavi. era prezent şi celebrul Moustache. foarte siguri pe ei înşişi. Şi ne vuieşte capul de poveşti de adormit copiii. W 65 . Nu vă lăsaţi timoraţi de acei pseudoînvăţaţi. Aşa că. E foarte impor­ tantă societatea!“ Din fericire. dacă nu reuşiţi să slăbiţi cu toate privaţiunile la care vă supuneţi. realizată de Monique Cara şi Alain Valentin. dar şi cât pot să bag în mine!“ Să fim serioşi! Dacă vă îngrăşaţi fără motiv. cu gaşca..Deci. Şi întot­ deauna vom descoperi că sunt mai multe. Organismul nu mai ştie pe ce lume se află. O creştere ponderală intempestivă semnalează. Doamne. în acelaşi timp. categoric. dar. fără să schiţeze nici măcar un zâmbet: „în lagărele de concentrare n-au existat niciodată supraponderalii Fals.. Din contră. incapabili să vă ajute. o cauză! Numai că trebuie găsită.. un mare specialist a afirmat : „Ca să nu te îngraşi nu există decât o singură soluţie: să mănânci într-o ambianţă plăcuţă. există întotdea­ una o explicaţie. care vă spun.

dar organismul. în loc de-a ieşi epuizat din cură. Pacienţii noştri sunt prietenii noştri. Rezultatul va fi în mod cert mult mai puţin spectaculos decât cu acele faimoase medicamente ce taie pofta de mâncare. nu slăbănogi. Kilogramele se vor pierde unul câte unul. el fiind destinat reechilibrării în profunzime a organismului.. Orarul tuturor funcţiilor interne este dat peste cap. ce au aerul că de-abia au scăpat de la Buchenwald! Iar acei cinici neputincioşi ce-au îndrăznit să emită astfel de glume sinis­ tre. gata să ia dublul kilogramelor pierdute. refăcut orarul. dar nu de » S > 1 9 66 . Ne plac oamenii supli. va fi reîntinerit. acce­ lerând ritmul cardiac sau stimulând tiroida. pentru că cine râde la urmă. Terapia noastră are un efect lent. în plină formă. epuizaţi... Apli­ cate însă doar ele. orologiul biologic a luat-o razna. fixate orele exacte. Ca să-i putem ajuta trebuie să-i iubim. reînviorat. la un prieten. Doar oamenii de ştiinţă se vor amuza. iniţial. Trebuie restabilit calmul.pancreasul se enervează. dar durabil. avem si noi „trucuri" eficace pentru slăbit: băi. la stabilirea unui tratament ce va ţine seama de „terenul“ fiecărui pacient în parte. loţiuni. rinichii se-apucă de treabă exact când nu trebuie. dar sănătoşi. Poate că toate aceste comparaţii vi se par prea îndrăzneţe sau prea simpliste. doar aşa le vom înţelege suferinţele. râde mai bine! Să ne ocupăm să găsim cauzele unui dezechilibru apărut la un individ. n-au decât să-şi păstreze pentru ei stupidele referiri la lagăre­ le de concentrare! Avem si noi tratamente ce nu sunt aşa de lente. creme. Un atare mod de a privi lucrurile ne va conduce. Să-i lăsăm cu râsul şi cu kilogramele lor. N-aveţi dreptate. vor da rezultate foarte rapide.

SCHEMA I BEŢI ZILNIC 1 LITRU DE CEAI făcut din : Măduvă albă de lemn de tei 25 g Fructe (bace) de ienupăr 25 g Iarbă neagră (flori) 25 g Amestecaţi toate plantele. în schimb. în majoritatea unor atare cazuri. dacă sunt asociate cu remediile de bază reco­ mandate de noi. scrieţi-ne. în continuare. alegeţi-o pe aceea ce vă convine şi aplicaţi-o cu scrupulo­ zitate ! Iar dacă nu ştiţi pentru care să optaţi. luaţi din ele patru linguri şi puneţi-le la fiert cinci minute. formule care au dat. dar probabil că nu vă daţi seama care e acela! Şi pentru că nu ştim ce a generat creşterea pon­ derală. vă propunem. CREŞTERE ÎN GREUTATE™ FĂRĂ MOTIV De fapt. rezultate excelente. spre încercare. una dintre cele două for­ mule de mai jos. fără rădăcină) 50 g Portocal amar (muguri florali) 50 g Lăsaţi ca totul să mai infuzeze cinci minute şi apoi strecuraţi. Adăugaţi încă o lingură din amestecul de: Creţuşcă (planta întreagă. câteva scheme de tratament: ca să pierdeţi din greutate.durată. un motiv există. vă vom răspunde cu plăcere dându-vă toate sfaturile de care aveţi nevoie. împreună vor acţiona destul de prompt şi pentru mult tim p! Vă vom descrie. să vă regăsiţi tonusul şi buna dispo­ ziţie. 67 . cu un litru de apă. ori dacă nu slăbiţi îndeajuns de repede.

pentru că menta pipe­ rată. 1 capsulă de păpădie. lăsaţi totul să infuzeze zece minute şi apoi strecuraţi infuzia. 68 . puneţi patru linguri din amestec la un litru de apă. cea mai frecvent întâlnită şi utilizată. în TIMPUL ZILEI. SEARA. adăugaţi o lingură de creţuşcă. Vă atragem încă o dată atenţia să cereţi neapărat menta dulce de grădină sau menta cu frunza rotundă. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ luaţi-le pe toate odată: 1 capsulă de pir. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ luaţi-lc îm p reu n ă: 1 capsulă de pir. 1 capsulă de păpădie.DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. SCHEMA II DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. 1 capsulă de mentă dulce. ÎNAINTE DE MASĂ. luaţi: 2 capsule de lucernă. e neindicată persoa­ nelor nervoase. clocotiţi ceaiul cinci minute. beţi un litru de ceai făcut d in : Măduvă albă de lemn de tei 50 g Iarbă neagră (flori) 25 g Amestecaţi plantele. în t r e m e s e . 1 capsulă de cozi de cireşe.

legumele feculente. chiar dacă nu este. portocale. pere. mai mult. nu numai că nu veţi reuşi să slăbiţi dar. în fond. Suprimarea lor totală din alimentaţie. o cană m are d e ceai d in : Frag (frunze) Pir (rădăcină) IOO g 50 g 69 . în a in t e DE f ie c a r e m a să . CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI COLESTEROL în cazul în care nivelul colesterolului dumneavoastră se află la limita lui superioară (2. nap. Trebuie doar să le consumăm cu moderaţie şi să le dăm posibilitatea să se metabolizeze complet. sarea. vitalităţii acestuia. dulciurile. ceapă. grapefruit. Pâinea. castravete. vânătă. Dacă metabolizarea lor nu este reglată. e bine să fiţi precauţi: arderile grăsimilor se fac prost în organism. CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ea va fi urmată de o pauză de o săptămână înainte de re­ luarea unei noi reprize şi va fi repetată până la obţinerea rezul­ tatelor dorite.50 g). pe motiv că nu le digerăm. z il n ic . andive. inexplicabilă în apa­ renţă. mezelurile şi alcoolul sunt interzise! în schimb. prea crescut. vă va însoţi zi de zi! Grăsimile (lipidele) sunt foarte ne­ cesare organismului. fragi. să le digerăm. puteţi m ânca la discreţie anghinare. ananas.E de la sine înţeles că şi raţiile alimentare vor fî diminuate. grăsimile animale (în special gătite). păpădie. respectiv. O stare de oboseală permanentă. ar fi o inepţie. sparanghel. pepeni. patiseriile. să le asimilăm. mere. nu veţi fi niciodată în formă.

să eliminaţi grăsimile şi să scăpaţi de kilogramele în plus. dar acţiunea lui asupra ficatului şi a grăsimilor este salutară. Doar două pastile dm acest complement alimentar remarcabil vă vor face să digeraţi mai bine alimentele. tranzitul intestinal se va îmbunătăţi. în câteva zile vă veţi simţi mai puţin balonaţi. Nu are gust prea bun.. Ea le blochează trecerea la nivelul intestinelor şi ameliorează în mare măsură constipaţia — dacă este necesar. digestia va fi mai rapidă. Astfel. suportul necesar de germeni de grâu şi de magneziu. lăsaţi-1 să infuzeze zece minute. puneţi cinci linguri la un litru şi jumătate de apă. Nu există nimic asemănai or pulberii de vânătă (din fructul uscat) pentru diminuarea nivelului grăsimilor în sânge. clocotiţi ceaiul două minute. apoi strecuraţi-1. ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE: 2 capsule de vânătă. aducându-vă. dar ceea ce nu înseamnă că. în timpul curelor de slăbire un atare aport vă va permite să evitaţi obo­ 70 .. mai puţin obosiţi. de-acum încolo puteţi mânca oricât! TOT ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de păpădie vor face ca bila să se elimine şi mai repede şi într-o cantitate mai mare. în acelaşi timp.Păpădie (rădăcină) 50 g Măslin (frunze) lOOg Verbină mirositoare (frunze) 50 g Amestecaţi foarte bine plantele. gata.. iar grăsi­ mile vor fi mai bine metabolizate. ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE PRINCIPALE: 2 păştile de complex-cimbru.

pe bază de iod. banale de altfel. — dimineaţa. castan de India şi mesteacăn. mâncaţi un măr crud ras.seala. plante ale căror proprietăţi surprinzătoare sunt cunoscute încă din antichitate. pe zonele care vă interesează. în fiecare seară. — la masa de seară: amestecaţi în mâncare o lingură de tărâţe de grâu. (sfaturile de mai sus. caldă. linia „Salsojod. este o dovadă neîndoielnică că utilizarea celor două creme — preparate cu aceste sub­ stanţe — este foarte indicată. pe stomacul gol. cu o cremă Perla. extractele de iederă.. reprezintă ele singure cel mai eficient tratament pentru scăderea colesterolului). — masaj. SFATURI DIETETICE Vreţi să slăbiţi şi mai repede ? — suprimaţi toate grăsimile animale — fără nici o ex­ cepţie — din alimentaţia dumneavoastră. cu extracte de iederă. împotriva celulitei şi pentru slăbit Puterea concentratului de iod organic. 71 . de a dizolva grăsimile. precum şi repercusiunile pe care le are asupra pielii o pierdere prea rapidă în greutate. piciorul cocoşului şi nalbă. rostopască.. cu o cremă Bonfanti. — fricţii. prezenţa algelor bogate în iod. în fiecare dimineaţă. urzică. CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — CU PRECĂDERE DIN ANUMITE REGIUNI ALE CORPULUI DE TREI ORI PE SĂPTĂMÂNĂ: — o baie la mâini şi la picioare. împotriva celulitei.

Până la urmă veţi reuşi. Totul se va rezolva mai greu. mai veseli. efor­ tul nu va fi în van şi nu veţi regreta că l-aţi făcut! CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ea va fi urmată de o pauză de o săptămână înainte de a o relua până la obţinerea rezultatelor dorite. Folosiţi-1 cu încredere la pregătirea mâncărurilor: e mult mai ieftin şi are gust mai bun. pielea dumneavoastră va deveni mai catifelată. 72 . în toate salatele pe care le faceţi. CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI CONSTIPAŢIE Trebuie să daţi câteva kilograme jos şi mai suferiţi şi de con­ stipaţie ? Nu vă pierdeţi timpul urmând nu ştiu ce regim de înfometare. mai netedă. Este atât de eficient în dispersarea particulelor de colesterol încât unii îl recomandă ca tratament. mai „cu chef4 . în special de tipul ule­ iului de parafină care. nici să scăpaţi de constipaţie. sub formă de microcapsuîe. mai ales dacă aţi avut nefericita idee să utilizaţi cu regularitate laxative. N-o să ajungeţi nici să slăbiţi cât vreţi. n utilizaţi decât ulei de şofrănel. veţi fi bine dispuşi.— tot ceea ce gătiţi. în afară de faptul că este un derivat de petrol — ceea ce nu concordă cu filosofia noastră terapeu­ tică — . perioadă marcată de răbdare şi respectare atentă a sfaturilor noastre. Va trebui să treacă o bună bucată de timp pentru ca să reuşiţi să scăpaţi şi de kilogramele în plus şi de constipaţie. nici să vă menţineţi greu­ tatea atât de greu câştigată. leneveşte încă o dată în plus intestinul. paraiizându-i parca peristaltismul.

Este o băutură delicioasă. lăsaţi-! să se „liniştească1 4 zece mi­ nute şi apoi strecuraţi-1. toată noaptea. Apoi daţi totul într-un clocot. ÎNAINTE DE MASĂ. lăsaţi-le să se macereze. ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE PRINCIPALE. două ore sau. într-un litra de apă puneţi patru linguri din amestec. ceaiul 50 g Trifoişte de baltă (frunze) Trandafir (boboci) lOOg 50 g Anghinare (frunze) 50 g Păpădie (rădăcină) 50 g Soc (flori) Nalbă de pădure (flori) 50 g 50 g Anason (seminţe) După ce aţi amestecat bine plantele. respectaţi cu stricteţe modul de preparare — mai special în acest caz. 2 capsule de cruşin. de eliminare. 73 . fără să lăsaţi ceaiul să fiarbă. şi mai bine. fără efort. eficientă în toate cazurile de con­ stipaţie. la rece. DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ 1 fiolă (un păhărel mic) de suc de anghinare. fără ca intestinul să fie agresat. defecaţia făcându-se uşor. Iată un adevărat tratament de drenaj. acoperiţi vasul. cu ajuto­ rul căruia vă veţi rezolva constipatia. într-o jumătate de pahar cu apă caldă.Mai întâi. Stingeţi focul. Sunt recomandabile pentru ameliorarea celor mai rebele con­ stipaţie.

trandafir. fără arsuri.DUPĂ CELE TREI MESE: 2 păştile de complex-revent. nalbă albă. magneziu (printre alte oligoelemente) — . tran­ zitul intestinal se va normaliza. cu uleiuri esenţiale de cimbru şi salvie sau cu un spumant de baie iodobromic (Bonfanti-Salsojod). O DATĂ PE SĂPTĂMÂNĂ: — o baie generală prelungită. * ÎN FIECARE ZI: — masaţi-vă cu o cremă pe bază de extracte din următoarele plante: iederă. ca prin farmec! CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — CU PRECĂDERE DIN ANUMITE REGIUNI ALE CORPULUI DE DOUĂ ORI PE SĂPTĂMÂNĂ: — o baie la picioare şi la mâini cu extract de iederă. iar durata băii de 15 mi­ nute). Compoziţia unică. anghina­ re. stimulatoare pentru ficat si intestine. mesteacăn. indispensabilă.. a acestui complement alimentar — revent. de neînlocuit.. iar surplusul de kilograme va dispărea. rosto­ pască. coada calului (de ex. în cazul dumneavoastră. Elimină grăsimile. cremele Edera-anticelulita şi Equiseto-anticelulita. produse Bonfanti). urzică albă moartă.. reechilibrează sistemul endocrin şi acţiu­ nea cimbrului este. amică. 74 . caldă. va regla perfect funcţiile intestinului: fără iritaţii ale mucoasei. piciorul cocoşului şi nalbă de pădure (temperatura apei să fie de 40-42°C.

E adevărat că vă ia puţin timp pregătirea loţiunii. Preparatul uleios activează. grăsimile. Pierderile de 75 . favorizează eliminarea toxinelor şi. înainte de ciclu. care mai întotdeauna întârzie. stimulând circulaţia locală. înlesnesc pătrun­ derea mai profundă şi mai rapidă. Ni s-a întâmplat de multe ori să fim consultaţi de femei ce erau nemulţumite de toate tratamentele de slăbire pe care le urmaseră şi ni se plângeau că se îngraşă „peste noapte"! „Pot să iau în greutate trei kilograme de azi până mâine. experimentat de noi cu succes în multe cazuri. dar merită! CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI TULBURĂRI DE CICLU MENSTRUAL E o situaţie deseori întâlnită. fără nici un motiv" „Când vi se întâmplă aşa ceva ?“ „De obicei. am o menstruaţie ca­ pricioasă. protejează vasele mici. Şi-acum. efectele masajului. depozitele inutile. are efect antiinflamator (foarte important în caz de celulită). înainte de masaj faceţi o fricţie cu următorul preparat folo­ sind o mănuşă aspră (de păr de cal sau de burete marin): Ulei de gălbenele IOO mi Ulei esenţial de rozmarin 20 picături Ulei esenţial de lămâie 20 picături Agitaţi bine flaconul înainte de flecare întrebuinţare. a principiilor active vegetale din plantele conţinute în cremă.Toate vă ajută să eliminaţi cu uşurinţă stratul de celule moar­ te. neregulată. Uleiurile esenţiale de rozmarin şi de lămâie stimulează funcţia ficatului. pe deasupra. iată un mic „truc“. Uleiul de gălbenele înmoaie epiderma. în totalitate. De altfel. în organism.

— completaţi cantitatea de apă care vă trebuie pentru baieSau: — un dizolvant (o bază hidrodispersantă) 2 linguri. Puteţi utiliza şi frunze uscate: — trei litri de apă. pe carc-1 uti lizau bunicile noastre: două linguri pentru o baie. menstrcle se vor normaliza cantitativ. se va regla şi ciclul. mi se umflă picioarele. O ri: — ulei de baie cu rozmarin 2 linguri Dacă nu aveţi » rozmarin la îndemână.sânge sunt mici. — IOO g frunze de rozmarin. Nu numai că sunt balonată. — totul se fierbe 15 minute. rochiile nu mă mai încap. Cu trei zile înainte. dar nu mai reuşesc să-mi închei fustele. întreg sistemul endocrin este dat peste cap. însoţite de dureri abdominale. în flecare seară. cheile sistemelor simpatic şi endocrin. puf şi simplu. la flecare ciclu. cu rozmarin. Rezultatul va fi dublu: veţi scăpa şi de kilogramele în plus. — ulei esenţial de rozmarin 40 picături. Durerile şi balonările vor dispărea. nu ezitaţi: urmaţi un tratament com­ plet de simpaticoterapie. faceţi o baie la picioare foarte caldă. puteţi folosi şi săpunul negru (de leşie). ." într-un atare caz tratamentul va fi de lungă durată. Dacă aveţi posibilitatea. Atingerile nazale cu uleiuri esenţiale sunt singurele în stare să acţioneze rapid atât asupra hipofizei cât şi asupra hipotalamusului.1 si > nici de unde să vi-) procuraţi. O singură metodă poate da rezultate mai rapide: simpatico terapia. Mă umflu. Atenţie: calculaţi exact data la care ar trebui să înceapă ci ciul.

se infuzează zece minute. adevăratul săpun negru. Dar puteţi face şi un duş în care să utilizaţi gelul pentru duş anticelulită. cel mult adăugaţi-i. E una din plantele scumpe inimii noastre. trebuie să renunţaţi la zahăr. Dar nu vă sfătuim. gros. dacă nu-1 puteţi bea altfel. La un litru de apă se pune un pumn sau patru linguri din amestec. Dacă vreţi să slăbiţi. se strecoară.E grozav! Din păcate. Nu îndulciţi ceaiul. fără rădăcină) IOO g Rozmarin (frunze) IOO g Lămâiţă (planta întreagă. bine închegat. produs Perla. produs Bonfanti. ÎN f ie c a r e zi. d im in e a ţ a şi seara. care ne-a ajutat de nenumărate ori să ne vindecăm pacienţii! 77 . beţi un bol cu ceai d in : Salvie (frunze) IOO g Coada şoricelului (planta întreagă. Două căni mări reprezintă jumătate din cantitatea de mai sus. fără rădăcină) IOO g Amestecaţi bine plantele. un pic de miere de rozmarin. Se dă în clocot fără să se lase să Barbă. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de salvie. CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Este urmată de o pauză de o săptămână înainte de a fi reluată şi se continuă până la obţinerea rezultatelor scontate. e şi mai rar decât uleiul de baie cu rozmarin. sau o baie cu spumant pe bază de sulf.

Ele aduc oligoelementele. activează circulaţia. sărurile minerale şi acizii aminaţi necesari. complexul stimulează şi întăreşte sistemul endocrin. coacăzul negru. reechilibrează ciclul menstrual. Algele sunt complemente alimentare indispensabile glandelor endocrine. simultan. Fără concurent în medicaţia de slăbire. favorizează excreţia. cu un procent ridicat de iod..Ne-a uluit întotdeauna cât de multe virtuţi > are: stimulează funcţiile ficatului. reven­ tul. brusturul conţine. algă ale cărei principii active. hormoni vegetali ce reglează ritmicitatea menstrelor. recomandat în caz de reumatism şi împotriva eczemei. au acţiune excitantă asupra tiroidei. ale sistemului endocrin. 78 . Reţineţi că respectivul complex alimentar nu conţine alga Fucus vesiculosus (iarba de mare). Să nu vă lipsească niciodată din cura de slăbire! DUPĂ FIECARE MASĂ: 2 păştile de complex-alge + coacăz negru. si are încă multe alte proprietăţi pe care doar noi le ştim! Specialiştii n-au decât să se chinuie să le descopere una câte una şi să se-mpăuneze cu ele! 5 1 ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE: 2 capsule de brustur. în rădăcina lui groasă. şi pe care mulţi pacienţi nu o suportă. Cunoscut pentru proprietăţile antitoxice.. asigură eliminarea masivă la nivelul rinichilor şi al intesti­ nelor. permiţând. Celelalte ingrediente ale complexului. eliminarea masivă a surplusurilor de orice natură.

de la coapse în jos — rapid.. Rămâneţi în cadă timp de zece minute.în ceea ce priveşte germenii de grâu şi magneziul.. manifestate deseori în caz de slăbire prea rapidă. Efectele principiilor active ale algelor sunt inegalabile. sau ceea ce este scris pe flacon. Nu sunteţi mulţumită ? Nu mai aveţi răbdare ? Vreţi să slăbiţi şi mai repede ? 79 . Alghe-cnema de alge anăcelulitică). gălbenele. alegeţi creme pe bază de iod (de ex. ca să vă asiguraţi că are 12% ulei esenţial. scurt. faceţi un m asaj: — dacă aveţi celulită generalizată. z il n ic . — dacă aveţi depuneri de grăsime în mai toate regiunile cor­ pului. altfel pot apărea tul­ burări circulatorii. C itiţi pros­ pectul. concentraţie obligatorie p en tru ca să fie într-adevăr bun. crema cu iod anticelulită. Bonfanti) ori pe bază de alge (de ex. ale căror efecte pot fi dezastruoase pentru organism. cu o cremă pe bază de extracte de iederă. apoi faceţi un duş rece. cremele Bonfanti şi Perla anticelulită). coada calului şi mesteacăn (de ex. ele evită oboseala şi apariţia spasmoQliei. Uleiul de baie salvie-cimbru îl găsiţi gata pregătit. La o baie de 38°-40°C se pun două linguri de ulei. zece secunde — . pe care le conţine. CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — CU PRECĂDERE DIN ANUMITE REGIUNI ALE CORPULUI DE TREI ORI PE SĂPTĂMÂNĂ: — o baie generală caldă cu uleiuri esenţiale de salvie şi cim­ bru..

post negru. consecutiv. iar viaţa de zi cu zi. iar oboseala generează foame şi. necazurile. — Următoarele două zile. doar cu apă. ce-i de făcut ? Tratamentul de şoc.— înainte de masaj. tracasările. îngrăşare. în care dezor­ dinea biologică este evidentă. Altul nu există. Aveţi voie să beţi şi o supă de legume. tam ponată cu un ulei magic1 * pe bază de-Ulei de coada şoricelului IOO mi Ulei esenţial de ienupăr 20 picături Ulei esenţial de santal 20 picături Agitaţi bine flaconul înainte de fiecare utilizare şi nu vă ex. peste care turnaţi ulei de şofrănel si Otet de cidru. Efortul e de scurtă durată. fierte în apă. vă creştea şi pofta de mâncare. » » » * 80 . CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI OBOSEALĂ V-aţi găsit vreodată în situaţia că. să ne fi obosit în aşa hal încât numai un regim de înfometare ne mai lipseşte ca să ne dea gata! Şi totuşi. puneţi la soare timp de două ore după fricţie. dar e mai bine să vă abţineţi. fricţionaţi-vâ cu o mănuşă aspră. ori să mâncaţi pe săturate şi să vă tot îngrăşaţi ? Dar şi fără să se ajungă într-o atare extremă. — Timp de o zi nu m âncaţi decât pere. strecurată perfect. se întâmplă de multe ori să dorim să avem o siluetă ideală. Uleiurile esenţiale pot genera o fotosensibilizare a pielii.. şi vă îngrăşaţi văzând cu ochii ? Situaţie ce v-a pus în următoarea dilemă: ori să urmaţi un regim sever şi să fiţi din ce în ce mai obosită. pe măsură ce senzaţia de oboseală se accentua. care se va păta de la soare şi aşa va rămâne.

dar nu cam e. carne doar la o singură masă. limba va fi alburie. — Din a cincea zi puteţi mânca „orice". napii) şi mai ales cerealele complete (grâul. Procuraţi-vă o carte de bucate cu preparate vegetariene. dar numai o zi. Organismul începe să reacţioneze. cereale. şi va fi continuată cu aceeaşi ritmicitate până la obţine­ rea rezultatelor dorite. sunt legumele şi fructele. Preferaţi rădăcinoasele. — în a patra zi.să vă simţiţi mai obosită. Mai puteţi avea ameţeli uşoare. pentru că ele vor fi. regimul e aproape n o rm a l: legume. de-acum încolo. CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ea va fi urmată de o pauză de o săptămână. sau naturiste. fragii. începe să dea afară toxinele. Budincile. fructe. învăţaţi să le gătiţi. Sunteţi pe calea cea bună. hrişca. morcovii. s-ar putea să vă supere ficatul. dar dacă vreţi într-adevăr să vă menţineţi silueta va trebui să renunţaţi la grăsimi. în special cele animale. ori pe bază de cereale. toate sunt simptome de eliminare masivă. orezul. orzul). feculente. judicios alese. vă vor permite să vă regăsiţi greutatea ideală. mezeluri. înainte de a fi reluată. sufleurile din ce­ reale şi lapte sunt numai câteva exemple. porridge-urile. Bine utilizate. silueta ideală. alimentele dum­ neavoastră de bază. zahăr sub orice formă. cele cc vă vor asigura dinamismul în ciuda kilogramelor pierdute. d im in ea ţa şi sea ra b eţi o cană m are (un sfert de kilogram) de ceai d i n : Fenicul (seminţe) Rozmarin (frunze) IOO g IOO g 6 81 . trebuie doar să perseveraţi. Alimentele tonifiante. lactate. pe cele mai puţin apoase (merele.

dar e mai bine să fie călduţă. daţi-le în clocot la un foc mic fără să le lăsaţi să fiarbă. lăsaţi-le să infuzeze 15 minute şi stre­ curaţi ceaiul. ienupărul înlesneşte creşterea diurezei (eliminarea lichidelor. Noi îl recomandăm ca atare. caracteristică secolului în care trăim. vă va calma. Vă va ajuta la digestie (fenicului e salutar în această p ri­ vinţă. puneţi cinci linguri rase 1 la un litru de apă. Mulţi pacienţi. curăţindu-1 de miasmele acu­ mulate ca urmare a poluării excesive a mediului. deoarece vă fortifică organismul pregătindu-1 să facă faţă perioadelor de mare oboseală şi epidemiilor hibernale. constipau' cronici. dar noi l-am ales pentru că înlesneşte eliminarea toxi­ nelor). El ajută organismului să se apere împotriva oricărui tip de agresiune. fără rădăcină) IOO g Frasin (frunze) 50 g Coacăz negru (frunze) 50 g Amestecaţi bine de tot plantele. El vă va ajuta să slăbiţi mai repede. 82 . acoperiţi vasul.Trifoişte de baltă (frunzej 50 g Lămâiţă (planta întreagă. Nu uitaţi să-l beţi cu regularitate. fiind totodată un toni­ fiant genera] uluitor. Infuzia se poate bea şi rece. mai ales toamna. ÎNAINTE' DE FIECARE MASĂ : 2 capsule de ienupăr. deoarece tot ceea ce încercaseră până atunci nu avusese nici un efect. în special a apei). Remarcabil diuretic. au fost stupefiaţi de restabilirea spectaculoasă a tranzi­ tului lor intestinal. vă va revigora. stingeţi focul imediat ce apa începe să se învoibureze. dinamizând mecanismele de apărare imunitară.

fructele trandafirului sălbatic. neuitând să luaţi capsulele de ienupăr. toxinelor. măceşului) nu va putea. Regăsiţi-vă. deci să luaţi şi mai mult în greutate. 2 pastile de complcx-cimbru. totodată. a deşeurilor. Balonările pe care le aveaţi frecvent după mese vor dispărea. în nici un caz. Orice regim aţi urma. Unul din simptomele majore ale stării de oboseală este că toate organele emonctoare (de eliminare: rinichii. în primul rând. pe care vi-1 dăm mai jos. în cantităţi crescute. să vă blocaţi căile de eliminare. toate se vor face mult mai uşor. orice medicaţie chimică aţi lua. ficatul) funcţionează prost sau chiar deloc.ÎN TIMPUL MESELOR DE PRÂNZ ŞI SEARĂ. nici să vă enerveze. Odată nervozitatea şi oboseala dispărute. iar cimbrul şi rozmarinul din compoziţia lui au virtuţi ionice. intestinul gros. fără efort. Este un complement alimentar pe care noi îl denumim „prie­ ten al ficatului şi al rinichilor". deoarece stimulează procesele de eliminare. nu veţi face decât să vă agravaţi oboseala. Imediat ce vă veţi simţi mai bine. O vitamină de origine naturală (este vorba de un extract din măceşe. de complex-cimbru şi complex-ADN: J J 7 9 7 83 . aşa cum se tem unii. nici să vă îngraşe. forma dumneavoastră biologică. E iluzoriu să speraţi că veţi slăbi într-o atare conjunctură. dar va trebui să beţi un litru zilnic. deci va fi înlăturată una din cauzele oboselii şi îngrăşării. cercul stressului! Singura soluţie este să ne urmaţi sfaturile cu sfinţenie. pielea. şi vitamina anti-stress. excreţia. Veţi intra într-un cerc vicios. glandele cu secreţie externă. eliminarea depozitelor. înlocuiţi ceaiul cu un altul. DUPĂ MASA DE DIMINEAŢĂ ŞI CEA DE PRÂNZ: 2 capsule de complex-ADN + vitamina C. Din contră. Vitamina revigorării este.

ungeţi-vă cu o cremă de slăbit p e bază de plante. terminaţi-vă baia cu un duş rece pe picioare. stimulând circulaţia. vă va ajuta să scăpaţi de ce­ lulită şi depozitele de grăsime. fie rece. fierberi ceaiul cinci minute. cu o mănuşă aspră şi masaţi-vă cu un ulei de slăbit făcut din: Ulei Osiris pur IOO mi Ulei esenţial de rozmarin 20 picături Ulei esenţial de chimen 20 picături Preparatul. 13sati-l la infuzat alte zece. ÎN f ie c a r e s ea r ă . elastică.Paracherniţă (planta întreagă. după un duş. 7 > 7 > 9 9 ’ CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — CU PRECĂDERE DIN ANUMI­ TE REGIUNI ALE CORPULUI. fără rădăcină) IOO g Trifoişte de baltă (frunze) 50g Cimbru (frunze) IOO g Cozi de cireşe 50 g Amestecaţi. CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI TULBURĂRI HEPATICE îngrăşarea intem pestivă. puneţi cinci linguri la un litru de apă. iată o asociere de trei sim ptom e care n u trebuie să vă mire. fie cald. în f ie c a r e d im in e a ţă . pielea rămânând suplă. dar întotdeauna între mese. dificultatea d e a slăbi şi dereglările hepatice. m . Apoi frecaţi-vă zdravăn. n-are importanţă. strecuiati-1 si beţi-/.

în t r e m e s e .. cu precădere. de cele mai multe ori. de fapt. ce se traduc. o asimilare deficitară. care nu era bolnav. ÎN tim pu l z il e i . îl tratau si se vindecau. nişte ignoranţi. facem siluetă şi dăm dracului chimia asta mo­ dernă. dacă asocierea ficat-curbă ponderală nu ne pune pe gânduri. într-adevăr. va fi urmată de o săptămână de pauză. până când obţinem rezultatul dorit. De câte ori ne doare ficatul. haideţi să ne îngrijim.de afecţiunea propriu-zisă ! Bieţii neştiutori. tulburări digestive. şi uite că se vindecau tocmai de suferinţa în a cărei tratare eşuase medicina! Să le urmăm exemplul. apoi totul se reia. ce nu se cunoşteau încă! Dacă îi durea ficatul.. beţi minimim un litru de ceai făcut din: Paracherniţă (planta întreagă. ni se face greaţă doar la vederea unor mâncăruri. credeau că se tra­ tează „de ficat“. Câteodată se întâmplă şi invers: am avut cazuri în care pacienţii slăbiseră excesiv tot datorită unei proaste funcţionări hepatice. Ne vindecăm. ficatul. . fără rădăcină) 50 g Trifoişte de baltă (frunze) 50 g 85 . digestia e leneşă şi ne tot îngrăşăm.Fiecare dintre noi ştie că un ficat şi o vezică biliară leneşe antrenează. avem ameţeli. printr-o creştere în greutate. ne balonăm. este pentru că suntem nişte neştiutori. după aceeaşi schemă. cu siguranţă. în lumea medicală există acum o modă care nu asociază ficatul cu nici o suferinţă şi care-1 scoatc de sub incidenţa oricărei boli! Pe vremea când bunicii noştri luau tot felul de remedii pentru ficat. limba ne e încărcată. de cu totul alte boli. ei se îngrijeau. care e mai deşteaptă decât n o i! CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ca şi toate celelalte de până acum.

în plus. Tot acum beţi şi un păhărel de suc de ridichi negre. Inegalabil pentru „îmblânzirea" unui ficat recalcitrant. ca să vă puteţi menţine în putere. 86 . treptat.! ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE PRINCIPALĂ • 2 păştile de complex-cimbru. călduţă. dar ferm.. Beţi-1 de-a lungul zilei. J J ÎNAINTE D E FIECARE MASĂ 2 capsule de pirDiuretic şi colagog. daţi ceaiul în clocot două minute. Şi va fi însoţit de o uşoară acţiune laxativă ce va regla tranzitul intestinal. lăsaţi-1 la infuzat zece minute si strecurati-i.Cimbru (frunze) IOO g Pir (rădăcină) 50 g Coacăz negru (frunze) 50 g Ienupăr (fructe-bacele) 50 g Amestecaţi bine plantele cu mâna. Efectul diuretic va fi aproape instantaneu. puneţi cinci linguri la un litru de apă. în mai multe reprize. vitaminele şi aminoacizii de care aveţi atâta nevoie de-a lungul unui regim de slăbire. să fiţi dinamici. lără să provoace diaree. germenii de grâu şi magneziul pe care îi conţine vă vor aduce oligoelementele. fără bru­ talitate. Treptat. ameliorând totodatădigestia. iar prima cană luaţi-o dimineaţa.. iar pielea dumneavoastră să nu sufere. încet. pirul este prietenulficatului şi duşmanul kilogramelor supranumerare. să rămână catifelată şi elastică. veţi ajunge să spuneţi cu sinceritate: „Fica­ tul. habar n-am că există". pe stomacul gol. va şti să stimuleze procesele de eliminare. El acţionează cu blândeţe.

pe care le asigură isopul. asimilarea completă. intestinelor. permit arderea completă a tuturor produşilor de anabolism şi eliminarea mai bună a reziduurilor. bineînţeles neîndulcit. ceea ce nu e de dorit să se întâmple. 2 capsule de isop.DUPĂ MESELE DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ. Aţi citit bine. înainte de a vă bea ceaiul şi păhărelul de suc de ridichi negre. e adevărat. c adevărat. Dimineaţa. în principal cele de care suntem noi interesaţi. respectaţi cu stricteţe pauza de o săptămână. re­ 81 . între două cure de trei săptămâni. El are maximum de eficienţă în cazurile de tulburări pulmonare. » » > CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — CU PRECĂDERE DIN ANUMI­ TE REGIUNI ALE CORPULUI Pe parcursul regimului de slăbire se recomandă şi câteva mici tratamente ajutătoare. Starea de calm. cu acţiune puternică. este „prea încărcat*1 ... senzaţia de bine. necesare stimulării circulaţiei sangvine. să apară o pierdere de calciu. Nu uitaţi. e o plantă prea puţin utilizată Caţă de calităţile pe care le a re ! Dacă aveţi ficatul mărit sau „îl simţiţi că există". calmează şi relaxează. El vă va curăţa rapid vezica biliară şi veţi fi mulţumiţi de acţiunea lui diuretică remarcabilă. respectiv cele de la nivelul stoma­ cului. beţi puţin suc de lămâie călduţ. foarte mic.. Aveţi încredere în el.suc de lămâie. pe nemâncate. dar reglează perfect şi secreţiile tuturor mucoaselor. dacă vă supără de mult timp. ficatului. altfel există riscul. nu e vorbă de o greşeală de tipografie! Isopul ameliorează asimilarea. adăugaţi la tratamentul dumneavoastră un medicament major.

Când pielea este bine rubefiată — s-a înroşit — . accele­ rează fluxul sangvin înlesnind eliminarea toxinelor. crema de corp Equiseto. impulsionării mecanismelor imunologica Deşi preparatul de mai jos cere răbdare şi timp pentru a-1 utiliza. Cum să faceţi deosebirea între ele ? — Celulita: greutatea variază cu uşurinţă. mesteacăn alb şi arnică (de ex. — Grăsimea: greutatea dumneavoastră variază arareori şi foarte puţin. dacă aveţi tendinţa să formaţi depozite de grăsime. coada calului. VJleiul de muşeţel „încălzeşte" epiderma şi stimulează circu­ laţia pcriferică. iar dacă apucaţi pielea între două degete. crema anticelulită Edera. deci reţineţi apa. dacă aveţi predis­ poziţie să faceţi celulită şi să reţineţi apa. ambele produse Bonfanti). iar dacă vreţi să apucaţi între două degete un pliu 88 . vă sfătuim să încercaţi: Ulei vegetal de muşeţel IOO mi Ulei esenţial de lămâie 20 picături Ulei esenţial de rozmarin 20 picături Amestecaţi bine cele trei ingrediente şi agitaţi bine flaconul înainte de flecare întrebuinţare. — o cremă cu alge..vigorării organismului. ea va avea aspect de „coajă de portocalăMşi ciupitura este dureroasă. iar uleiul esenţial de rozmarin. faceţi un masaj energic: — o cremă pentru slăbit cu extract de iederă. Cel de lămâie favorizează eliminarea. prin acţiunea lui vasodilatatoare. faceţi edeme. cu o mănuşă aspră. 5 * DIMINEAŢA ŞI SEARA: Fricţionaţi viguros. zonele corpului pe care le-ati uns cu ulei.

Chiar prea des. stochează orice. De-abia într-o a doua fază se poate iaterveni asupra eli­ minării deficitare. imediat sub epiderm existând un strat subcutanat gras. iar o pauză de 89 . iar trei săptămâni de tratment. reziduuri. aplicat în doi timpi. organele de eliminare se blo­ chează. Asemenea unui avar. sâcâială. aproape că nu o puteţi apuca. foarte atente cu „regimul” lor. odată cu creşterea în greutate. ni se plângeau de o stare de nervozitate latentă. Cel mai urgent lucru. le mai aduce un kilogram în plus! Explicaţia ştiinţifică este simplă. manevra este foarte dificilă. să scăpaţi de starea de nervozitate! Lăsaţi emonctoarele să-şi facă treaba. astfel încât să încercăm să o stimulăm. mai complex. Rezultatul va da măsura răbdării şi conştiinţei dum­ neavoastră de terapeut! CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ştiţi care este ritmul: trei săptămâni de tratament. într-o atare situaţie orice încercare de a slăbi este sortită eşecului. deci şi să slăbiţi. este să vă calmaţi. cu înfometarea la care se supuneau cu bună ştiinţă. în caz de nervozitate excesivă. deşeuri şi. toxine. de fapt. să eliminaţi normal. o săptămână pauză. Oare câte paciente am avut care. Organismul nu mai renunţă la nimic. CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI NERVOZITATE Caz frecvent întâlnit. Tratamentul va fi un pic mai elaborat. şi singurul care trebuie în primul rând făcut. se adaugă oboseala şi reumatismul. erau disperate că fiecare supărare. tensiune.al pielii.

Mâncarea va fi mai bine digerată. ficatul va avea mai puţin de lucru. favorizează diureză. ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE PRINCIPALE'. printre altele. stimulează rinichii. conţine trifoişte de baltă şi păpădie. foarte uşor de preparat şi care nu trebuie să vă lipsească: Ienupăr (fructe-bacele) 50 g Busuioc (frunze) IOO g 90 . vor înţelege perfect cât de mare nevoie au de sulfină. în loc de orice altceva. aţi încercat vreodată să luaţi. dimineaţa şi seara ? încercaţi şi vă veţi convinge sin­ gure de dispariţia „coşmarului menstrual".şapte zile. contracţiile) din partea inferioară a abdomenului (zona pelvină). mai uşor iri­ tabile. 2 capsule de sulfină. fără nici un efort! DUPĂ MESELE DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ: O cană mare de ceai. cc benefică e planta pentru reechilibrarea lor neurohormonală! în caz de dureri înainte şi în timpul ciclului menstrual. Complexul-cimbru are şi o acţiune diuretică evidentă deoa­ rece. Trebuie evitate cu orice preţ digestiile prelungite. va fi stimulată secreţia de bilă. calmează du­ rerile şi spasmele (crampele. balonările şi fermentaţiile. câte trei capsule de sulfină. sulfină este un diuretic de anvergură graţie unuia din principiile active existente în structura ei biochimică. cumarină. Femeile mai nervoase. şi totul se succede aidoma până când veţi fi ajuns la greutatea dorită! ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 pastile de complex-cimbni. Urmare. în afară de senzaţia reală de destindere pe care o conferă.

Bineînţeles că poate fi utilizat fără nici un risc şi de persoanele în vârstă şi pentru cei mici. creţuşca îşi pierde toate 91 . lăsaţi totul la infuzat zece minute.minimum un litru din acest ceai Rozmarin (frunze) IOO g Isop (frunze) IOO g Creţuşcă (planta întreagă. e drept.obligatoriu. fără rădăcină) IOO g După ce aţi amestecat plantele. clocotiţi-o un minut — doar un minut.lOOg Frag (frunze) 50 g Roiniţă (frunze) Portocal amar (muguri florali) 50g Amestecaţi-le bine. Veţi începe „să daţi jos“ din greutate. te­ iul. ÎNTRE MESELE PRINCIPALE: Beţi. Este un ceai „foarte elaborat1 '. fără să moleşească. mai puţin obosită. Există specialişti care recomandă acest complex doar copiilor. Lucru cu care nu se poate lăuda nici un calmant farmaceutic! L rmaţitratamentul trei săptămâni. dar vă veţi simţi mult mai bine. Se bea cald. nici o secundă în plus! — . dar proporţiile plantelor sunt în mod deosebit studiate şi experimen­ tale încât să destindă şi să calmeze cazurile în speţă. fără să „tâmpească".puţin. fără rădăcină) IOO g Măghiran (planta întreagă. puneţi o lingură cu vârf la o cană de apă clocotită. mai destinsă. deoarece compoziţia are numai ingrediente dulci: portocalul. ghizdeiul. fără rădăcină) IOO g Lămâiţă (planta întreagă. E timpul să trecem la partea a doua a tratamentului. 1 9 7 » DE-ALIJNGUL ZILEI. mai puţin tensionată. puneţi cinci linguri din ames­ tec la un litru şi jumătate de apă. îndulciţi ceaiul cu o linguriţă de granule de complex-tei.

calmantă. la infuzat).. dar în mod armonios. Sulfină mai conţine nenumărate săruri minerale. stingeţi focul. Poate că nu atât de repede precum aţi dori. simple. Efectul diuretic al licorii va fi maxim dacă prizele de ceai vor fi repartizate astfel: — pe nemâncate.calităţile dacă e Cartă. DIMINEAŢA. — cu o oră înainte de masa de prânz. pe o durată apreciabilă. 92 . lăsaţi ceaiul să se „linişteas­ că" (să infuzeze. strecuraţi-1. diuretică. — cu o oră înainte de masa de scară. pentru că vă ajută să fiţi în permanenţă destinse! Tot ceea ce v-am indicat până acum vă va ajuta să slăbiţi. 2 capsule de brustur. Recomandată pentru acţiunea ei relaxantă. nu numai că face pielea foarte frumoasă şi elimină toxinele. PE NEMÂNCATE-. dar conţine sărur/ de calciu şi de magneziu. Excelent depurativ. dimineaţa. adoptaţi câteva reguli de dietă. totdeauna necesare într-o cură de slăbire. antispasmodică şi.. 9 ' DUPĂ PRÂNZ ŞI DUPĂ CINĂ-. ÎN TIMPUL MESELOR DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ'- 2 capsule de sulfină. fără riscul apariţiei unei slărj de depresie. foarte importante în această formă de îngrăşare. pentru ca să nu reapară oboseala şi pierderile de calciu. Dacă vreţi să scăpaţi şi mai rapid de kilogramele în plus. fără oboseală. înainte de ceaiul recomandat: — mâncaţi o bucată de ananas proaspăt.

dă o senzaţie de bine. 93 . cu uleiuri esenţiale de salvie si cimbru. 3 I 7 dar rezultatul va fi mai mult decât mulţumitor. — Faceţi o baie simultană. după cum vi se potriveşte mai bine. luaţi două lighenaşe (sau orice alte recipiente). înainte de culcare 3 * ZILNIC Utilizaţi o cremă cu extracte de plante sau pe bază de alge..— suprimaţi alcoolul şi zahărul. înmuiaţi-vă. Bineînţeles că totul vă solicită un oarecare efort de voinţă. — evitat! carnea roşie. în plus. stati zece minute. CU PRECĂDERE DIN ANU­ MITE REGIUNI ALE CORPULUI DE TREI ORI PE SĂPTĂMÂNĂ-. de relaxare. puneţi în ele apă caldă. E preferabil să faceţi băile seara. în celălalt. Uleiul este un amestec de: Ulei de coada şoricelului IOO mi 20 picături Ulei esenţial de măghiran Ulei esenţial de ienupăr 20 picături Preparatul este ideal pentru activarea circulaţiei sangvine în vasele capilare locale. făcută cu o mănuşă aspră (de păr de cal). iar fiecare masaj să fie pre­ cedat de o fricţie cu uleiuri esenţiale. înti-unul picioarele. la mâini şi la picioare. deoarece vă veţi recăpăta nu numai silueta ci vă veţi simţi şi în formă. apă gazoasă. prăjituri etc. 9 9 CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — . bomboane. mâinile. sub orice formă ar fi ele: vin. E simplu-. adăugaţi câte două linguri de ulei de baie făcut pe bază de uleiuri esenţiale de cimbru şi salvie. deodată. ciocolată.

cea suferindă este coloana lombară. foarte dotaţi. Ne vom referi la o cu totul altă situaţie. dar. Există şi medici diplomaţi ce au acest h ar! Cunoaştem şi specialişti titraţi.. a căror localizare trece de la o articulaţie la alta. asupra altor articulaţii. ar trebui să vă doară şi genunchii. vă strivesc sub greu­ tatea lor umerii. cu părere de rău. să se priceapă. să aibă îndemânarea de a debloca „cu inteligenţă4 4 articulaţiile. la locul lui. un osteopat. ce se plâng în permanenţă de du­ reri articulare fugace. Dar nu dorim să abordăm aici durerile articulare generate de kilogramele pe care le avem în plus. genunchii. în terminologia medicală) vii la nivelul vertebrelor cervicale. Dacă ar fi rinichii de vină. în câteva secunde! Recunoaştem. un vindecător empiric. că n-am întâlnit încă un chirurg sau un ortoped diplomat capabil de o asemenea per­ formantă. dar care pot „călători4 4 de-a 5 94 . capabili să scoa­ tă un os din articulaţie ISră să provoace nici o durere şi să „repună4 4osul. Trebuie să slăbiţi. un medic naturist. Cauza e simplă: fiecare kilogram în plus apasă asupra discu­ rilor intervertebrale. de preferinţă un individ „cu har" pentru atare manevre. Deseori ele sunt dureri (algii. fără studii medicale de specialitate. sufocat" de celulită.CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI DURERI ARTICULARE Vă tot îngrăşaţi şi vă dor „saiele'4 . Dar cum nu e vorba de ei. tot aşa cum ştim şi neînvăţaţi. e necesar să ştie.. cerbicea. Trebuie să consultaţi un chiropractor. Ele ţin de o disfuncţie mecanică şi doar manipulările osteoarticulare şi scăderea drastică în greutate le pot rezolva. un etiopat. oricare i-ar fi titulatura. însă. Este vorba de acele femei al căror corp este pur şi simplu „invadat.

durerile peregrinează de la o zonă la alta a corpului în permanenţă. In majoritatea cazurilor. picioare etc. pot dispărea brusc pentru a apărea la umeri. iată deviza noastră. ansamblul acesta de tul­ burări „sindrom" în nomenclatura medicală) îl întâlnim la fe­ meile nervoase. de neprăvăzut. să eliminăm. coate. va calma fără să vindece. şolduri. Tratamentul prescris. este atât de bizar. din contră. într-o permanentă stare de deprimare. Din punctul nostru de vedere e vorba de un organism inca­ pabil să mai elimine toxinele. dar caracterul. remediu de care nu ne putem lipsi: Măduvă albă de tei 50 g Trifoişte de babă (frunze) 50 g 95 . am putea spu­ ne. CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ea va fi urmată de o pauză de o săptămână.lungul întregii coloane vertebrale. com­ portamentul lor. după care va fi reluată şi continuată cu aceeaşi ritmicitate până la însănătoşirea deplină. aspirină şi antiinflamatorii. dar va risca din plin să agraveze celulita. în primul rând să nu suprasolicităm. mai exact. Iar noi dispunem de plantele „calmante" De ele şi nu de altele deoarece. diagnosticul medical este: reumatism. să supraîncărcăm organele de eliminare cu tot felul de remedii chimice ci. Reumatism sau celulită. Să calmăm. încât ele se pot instala pe o anume articulaţie şi nu se mai mişcă de acolo cu nici un chip! în general. să le ajutăm să-şi facă treaba cât mai bine. de nivel me­ diu ca eficacitate. de cele mai multe ori. Pe primul loc se situează ceaiul de drenaj. constant. cauza e aceeaşi.

de exemplu. a vezicii biliare. Vindecă formele cele mai acerbe de reumatisme. deci. Platon în Personala. Proprietăţile lui depurative sunt extraordinare şi au fost descrisc şi apreciate încă din antichitate. biata celulită n-are sorţi de izbândă în faţa acestui drenator de soc! » ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE PRINCIPALE: 2 capsule de pir. ca să le puteţi amesteca uşor. în celebra lui lucrare. cum este guta. La un litru de apă se pun cinci linguri de amestec. El curăţă organismul în profunzime. între mese. Şi pentru ca toate toxinele să fie „aruncate la gunoi": ÎNAINTE DE MASA DE PRÂNZ ŞI CEA DE SEARĂ: 2 capsule de brustur. fără rădăcină) 50 g Iarbă neagră (flori) 50 g Alegeţi plante mărunţite bine. Faceţi tratamentul zilnic. Sub nici un motiv nu le lîerbeţi. J. furunculoză). Dioscoride. eczeme. au ridicat în slăvi puternica acţiune antitoxică a brusturelui. apoi să infuzeze 45 minute. Arction. Este un me­ dicament ce acţionează deopotrivă asupra rinichilor şi a ficatului. Noi apreciem în mod deosebit rizomul de pir. se lasă să clocotească preţ de câteva secunde. putând chiar combate hidropizia. fără rădăcină) 50 g Cozi de cireşe 50 g Lămâiţă (planta întreagă.Creţuşcă [planta întreagă. De aceea pare 96 . înlesnind activitatea ficatu­ lui. îşi pierd calităţile terapeutice! Strecuraţi ceaiul şi beţi toată cantitatea dc-a lungul unei zile. a rinichilor şi a intestinelor. ameliorează majoritatea dermatozelor (acnec. E limpede. timp de trei săptămâni.Hill în 1758. şi mulţi alţii de-atunci încoace. precum şi tulburările hepatice.

CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRUA CÂŞTIGA TIMP ŞI A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — CU PRECĂDERE DIN ANUMITE REGIUNI A LE CORPULUI Şi în acest caz este vorba de crem ele speciale pentru slăbit p e bază de extracte din plante diuretice. 97 . o recuperare tardivă. Deşi de origine umilă. Remarcabil complement alimentar. s-ar putea afirma mai degrabă că e. folosind urm ătorul p re p a ra t: Ulei de amică Ulei esenţial de lămâie Ulei esenţial de lavandă IOO mi 20 picături 20 picături A gitaţi bine preparatul înainte de fiecare utilizare. deoarece a fost utilizat în medicina empirică cu mult timp înain­ te! încredeţi-vă în atributele lui. 17. revent) şi completarea cantităţii de săruri mi­ nerale atât de necesare sistemului articular si nervos: în compoziţia lui există alge marine... chiar şi în cele mai precare condiţii. el permite deopotrivă creşterea excreţiei.ciudat faptul că interesul medicinii faţă de el este de dată recentă. 2 pastile de complcx-alge + coacăz negrii. datorită plantelor diuretice şi laxalive conţinu­ te (coacăz negru. masajul fiind precedai d e o fricţie uşoară. planta neapărând în farmacologie decât după sec. făcută cu o mănuşă tot de burete natural. Pe de altă parte. se află întotdeauna la îndemâna celor ce-1 apreciază: creşte oriunde în jurui dumneavoastră. gata oricând să vă ajute! DUPĂ MESELE PRINCIPALA.

în final tot la varice se ajunge. cu ulei de măghiran. ca să slăbiţi şi mai repede: I — de trei ori pesăptămână. Oricum am de­ numi însă starea respectivă. lămâie.verbinămirositoare. ţesuturile. — zece picături de ulei esenţial de măghiran. picioare de plumb). lămâie. 98 . 3 — se pun în cadă. — cinci picături de ulei esenţial de verbină mirositoare. — cinci picături de ulei esenţial de lămâie. — cinci picături de ulei esenţial de lămâie. dar primele tulburări certe pot îmbrăca diverse aspecte: — picioare îngreuiate (picioare grele. Există trei reţete de preparare a amestecului de uleiuri: 1 — cinci linguri de lapte praf. » CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI VARICE Poate că e prea mult spus! Să formulăm sintagme: un exces ponderallegat de o proastă circulaţie venoasă. având 12% concentraţia de uleiuri esenţiale. gata preparat. în general. H Ca să vă simţiţi şi mai bine. o baie caldă. — hemoroizi.verbină mirositoare.prelungită.Amestecul respectiv îmbunătăţeşte circulaţia locală. — picioare umQate.înainte de a da drumul la apa caldă. — cinci picături de ulei esenţial de verbină mirositoare. — zece picături de ulei esenţial de măghiran. reduce inflamarea capilarelor. douălinguride ulei de baiedinmăghiran. 2 — două linguri dintr-o bază hidrodispersantă. intensi­ fică eliminarea toxinelor şi destinde. deseori iritate în caz de celulită.

înainte de fiecare reluare. va fi prezentă şi în ultimele dumneavoastră clipe! Dar dacă ştim cine e duşmanul. Dimpotrivă 1 Slăbiciunea există încă de când v-aţi născut şi. pentru sănătatea dumneavoastră! CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ea va fi urmată de o pauză de o săptămână. fiind vorbă. E de ajuns să ne urmaţi sfaturile ce vi le vom da. de cele mai multe ori. ei bine. E întotdeauna un avantaj să-ţi cunoşti adversarul. flux menstrual puţin abundent. în intervalul rămas. până la obţinerea rezultatelor scontate. la începutul verii şi al iernii.Deseori. doar ca să fiţi într-o formă excelentă tot anul. considerând că este vorba de o fatalitate insurmontabilă. să vă simţiţi într-adevăr bine ? Merită să încer­ caţi. de multe ori venele sunt foarte vizibile. au senzaţia de oboseală în picioare. Ca simptome asociate mai apar: migrene. în mod sigur. repetaţi toate recomandările timp de trei săptămâni. — apoi. varicozităţi. de două ori pe an. respectaţi cu stricteţe şi curele de primăvară şi toamnă. Consideraţi prea mare efortul. iată un atu. 99 . dureri de cap. de o tară congenitală şi ereditară. pentru a ajunge din nou la greutatea normală şi a vă reactiva circulaţia venoasă. pacienţii au pielea membrelor inferioare foarte fină. exact aşa cum vă indicăm noi** — timp de două săptămâni consecutiv. cu regularitate. extremităţile (mâinile şi labele picioarelor) sunt cal­ de. Toate aceste tulburări semnifică o circulaţie de reîntoarcere greoaie (fluxul venos de la periferie spre inimă deficitar). ştim şi împotriva cui trebuie să ne luptăm. puterile şi slăbiciunile lui nefiind un secret pentru tine. Nu ridicaţi din umeri a neputinţă.

Nimic nu se poate compara cu el. acea parte a lemnului aflată între scoarţă şi lemnul tare al tulpinii. în reechilibrarea metabo­ lismului. în timpul curelor de slăbire. Florile sunt foarte bune în tratamentul nervozităţii. ameliorându-vă eficient circulaţia venoasă. care generează deseori oboseală. sodiu. pe când dumneavoastră aveţi nevoie de proprietăţile diu­ retice. nervozitate. Măduva conţine. în fiecare an. un nou inel) şi nu praf de floare de tei. 2 capsule de coacăz. El vă va permite în curând să uitaţi de picioarele îngreuiate. Efectul sinergic al plantelor care îl alcătuiesc este excepţional. magneziu. deopotrivă. în plante. mangan. a vieţii celulelor şi evitarea instalării carenţelor. în aceeaşi măsură trebuie semnalată prezenţa. agresivitate. toate având o pondere deo sebită. cum se mai numeşte (şi care formează. mult mai puţin umflaţi. lemnul moale.ÎNAINTE DE CELE TREI MESE PRINCIPALE*. de multe ori instabil în caz de celulită. 2 păştile de complex-viiă de vie. DUPĂ CELE TREI MESE PRINCIPALE-. IO O . Numai aşa veţi putea scăpa de celulita ce vă aduce la disperare. Vă veţi simţi mult mai uşori. drenante şi fluidifiante ale măduvei. şi numeroase săruri minerale: potasiu. un nou strat. fiind cal­ mante. a unui hormon vegetal ce poate favoriza echilibrul endocrin. 5 9 9 ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE-. iar circulaţia sangvină se va restabili. de varicozităţi şi hemoroizi. 2 capsule de măduvă albă de tei Dar verificaţi bine produsul: să fie pulbere din albul lemnului de tei.

ameliorează circulaţia sangvină.Preparate pe bază de pulbere obţinută din frunzele de coacăz uscate. să ţinem o cură de slăbire. înlesnesc diureză. cu toţii avem nevoie de un ase­ menea tratament „de curăţire1 4permanentă. astfel ca menta şi cozile de cireşe să-şi lase toate principiile active în apă. dar în scurt timp nu vă veţi mai putea lipsi de el. Coada şoricelului (planta întreagă. în acest secol al „poluării". Obişnuiţi-vă să beţi cu regularitate un litru de infuzie. iar acţiunea lui va fi salutară. revigoram general. capsulele accelerează eliminarea toxinelor si deşeurilor. deosebit de benefic în caz de oboseală sau stări depresive. părerea noastră este că. nu l-am uitat. » 101 . Totodată au un efect dinamizam. Ceaiul este gata. în acelaşi timp. probabil că şi dumneavoastră îl veţi bea. nu ne putem lipsi de ceai. în cazul dumneavoastră. ceaiul. Daţi-le într-un clocot (câteva secunde). într-adevăr. în fine. ca să nu se piardă calităţile terapeutice ale creţuştii. rapidă şi eficace. L-am lăsat ca ultim remediu deoarece. dacă vrem. şi lăsaţi-le să stea să infuzeze 15 minute. el poate avea o mai mică im­ portanţă. Ca mai toţi pacienţii noştri. zilnic. operaţie ce va deveni curând o necesitate. fără rădăcină) lOOg Cimbru (frunze) IOO g Amestecaţi bine plantele mărunţite şi puneţi un pumn din ele la un litru de apă. fără plăcere. iniţial. fără rădăcină) lOOg Cozi de cireşe 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Creţuşcă (planta întreagă.

— chiparosul nu are egal în stimularea circulaţiei venoase. pentru că este mai moale. probabil. hemoroizi şi în toate tulburările circulatorii. de fapt. uscat. dar va acţiona mai lent decât. Trebuie făcută ne­ apărat o fricţie energică cu următorul ulei: Ulei de coada şoricelului Ulei esenţial de rozmarin Ulei esenţial de chiparos IOO mi 20 picături 20 picături Circulaţia ni se va ameliora ca prin miracol — sau aproa­ pe — . acţiunea lui vasoconstrictoare este recunoscută şi de oamenii de stiintă! Vă sfătuim să vă fricţionaţi cu un burete natural. asupra întregului sistem circulator. în general. PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — CU PRECĂDERE DIN ANUMI­ TE REGIUNI ALE CORPULUI în acest caz. cu ea scăpaţi de crampe şi contracturi (cârcei). în totalitate vegetal. aţi dori.CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE. ţesutul intern al unei lufe — castraveţi speciali pentru bureţi de baie —. el fiind. O atare fricţie zilnică vă va menţine în permanenţă pielea catifelată fără să fie nevoie de un masaj brutal. cremă de slăbit vă va fi într-adevăr de folos. şi nu cu o mănuşă din păr de cal. proprietăţile celor trei componente fiind ieşite din co­ mun: — coada şoricelului e suverană în caz de varice. şi îl veţi găsi în farmacii sau în magazinele dietetice. — rozmarinul acţionează. 9 > 102 .

Menopauza este şi ea o perioadă din viaţa dumneavoastră. Să fii femeie în plenitudinea atributelor tale. de care veţi profita din plin.' o alimentaţie sănătoasă. foarte sănătoasă. fără să renunţaţi la nimic din feminitatea dumneavoastră. legumele. Şi totuşi. chiar dacă ai „o vârstă"! Priviţi-le pe Jane Fonda. Să fim cinstiţi-* este imposibil să vă păstraţi greutatea ideală fără această condiţie expresă. Ursula Andress.. Claudia Cardinale. învăţaţi să le apreciaţi la adevărata lor valoare şi schimbaţi-vă complet regimul dumneavoastră alimen­ tar. este obligatorie. de-acum. mai dificilă. Ele vă vor fi doar un aliat preţios în încercarea de a vă recăpăta i > j 103 . E vorba de o întreagă perio­ adă de maturitate. n-aveti nici un motiv să renunţaţi în a încerca! Nu trebuie să consideraţi îngrăşarea ca pe o fatalitate. Jumătate din existenţa dum­ neavoastră depinde de acest lucru. Catherine Deneuve: femei splendide. nici la plăceri. nici la seducţie. să se suprime alcoolul. nu e o minune. nici la activităţile zilnice. şi mult timp după cincizeci de ani: — nu se poate fără sfatul unui dietetician. trebuie să se re­ nunţe la alimentele prea grele.. în care trebuie să te lupţi pentru a-ţi păstra echilibrul psihic şi biologic. alte produse. cerealele. vor fi pe primul loc: fruc­ tele. Oricât de grea vi se va părea bătălia. chiar folosind reţetele noastre. benefice pentru sănătate. mai de dorit ca niciodată \ Pentru a vă păstra silueta. trebuie să ieşiţi învingătoare. e adevărat. să te simţi bine „în pielea ta“. o raritate.CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI MENOPAUZĂ Toate femeile ajunse la vârsta menopauzei ştiu cât de greu le este să-şi mai păstreze aceeaşi siluetă ca în tinereţe.

Toată viaţa. amestecaţi-le şi puneţi-le la păstrare în­ tr-un recipient foarte bine închis. ajutându-vă să depăşiţi momen­ tele dificile. ÎN fie c a r e zi. pentru sănătatea dum neavoastră! Salvie (frunze) IOO g Anason (seminţe) 50 g Genţiană (rădăcină) IOO g Măguran (frunze) 50 g Măslin (frunze) 50 g Lămâiţă (planta întreagă. mai aşteptaţi zece minute să infuzeze. şi-aveţi nevoie de ele un an întreg. Apoi. faceţi câte o cură de trei săptămâni. pentru că plan­ tele se pot mucegăi. apoi strecuraţi-1. dim ineaţa şi seara. numai aşa veţi ajunge la greutatea dorită. dar nu ermetic. să vă simţiţi uşoară şi în plină formă. tot spre binele dumneavoastră: 104 .silueta.. luaţi ibricul de pe foc. CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ea va fi urmată de o pauză de o săptămână. de 250 g. beţi o cană m are. lăsaţi totul să fiarbă două minute. până veţi ajunge să daţi jos toate kilogramele în plus. de-a o păstra mai uşor. Şi aşa veţi proceda şi în continuare.. Pentru o jumătate de litru de apă luaţi două linguri din ames­ tec. din acest delicios ceai. Iată şi plantele ce vă vor ajuta. Nu există nimic mai bun pentru a deveni iar surâzătoare şi suplă.. primăvara şi toamna. în plus. înainte de a reîncepe o nouă cură. Respectaţi cu scrupulozitate această cură timp de două-trei luni. fără rădăcină) IOO g Mărunţiţi-le bine.

bufeurile (valuri de căldură). Ideală pentru descongestionarea organelor genitale feminine. vă veţi da curând seama de acţiunea reechilibrantă a oligoelementelor pe care le conţine. * 2 pastile de complex-alge + coacăz. d u p ă m e se . hipertensiunea arterială. ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE: 105 . Dacă îl veţi folosi cu regularitate. păstrând doza neschimbată. ameliorarea circulaţiei. două pastile zilnic. E un complement alimentar indispensabil atâta timp cât du­ rează menopauza. Este planta echilibrului biologic. la prânz şi seara: 2 capsule de păducel Fluidifiant sangvin.ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de urzică moartă albă. Complexul-alge + coacăz negru este ideal pentru a vă com­ pleta alimentaţia. tulburările endocrine din menopauză favorizează decalcifierile şi reumatismele. deseori. Cred că ştiţi. echilibrarea sistemului endocrin. urzica moartă este de neînlocuit în această perioadă a vieţii dumnea­ voastră. antispasmodic şi calmant. laxative şi drenante. Iar pentru a vă recăpăta greutatea dorită aveţi nevoie de efectele lui diuretice. Ele sunt cele ce ameliorează starea dumneavoastră generală: nervoasă. El înlătură palpitaţiile. păducelul este şi diuretic. endocrină şi metabo­ lismul calciului.

De-a lungul anului. oxigenarea şi tinereţea epidermei. CU PRECĂDERE DIN ANUMI­ TE REGIUNI ALE CORPULUI Masaţi-vă zilnic cu o cremă de slăbit pe bază de alge.. iată secretul de-a trece fericită prin această perioadă. a vieţii dumneavoastră. Este un fapt îngrijorător. Obişnuiţi-vă să utilizaţi zilnic un ulei de corp pentru slăbit făcut din aceleaşi plante. preparat cu ulei de Osiris sau o loţiune hidrataniă şi nutritivă cu avogado (produs Bonfanti). Este inegalabil pentru regenera­ rea. CĂDEREA PĂRULUI Din ce în ce mai des. iod.. Acum câţiva ani ni se întâmpla foarte rar să ne vină Ia consult persoane tinere cărora le cădea părul. coada calului. produse integral naturale. Câteva îngrijiri. iar pielea dumneavoastră va rămâne netedă şi perfect hidratată... iederă etc. iar în ultimul timp chiar şi femeile. atât de neplăcută altfel. bărbaţii. plăcerea de-a vă putea privi fără ruşine în oglindă... în prezent pare a fi ceva obişnuit. mai ales datorită acestor noi aspecte pe care le relevă. (consultaţi lista de produse Bonfanti şi Perla. existentă în ultimul capitol al lucrării).CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME —. De ce ? 106 . în Secare seară fricţionaţi-vă întreg trupul cu un ulei regene­ rator. se plâng că le cade părul. el vă va uşura pier­ derea în greutate. chiar şi foarte tineri.

După părerea noastră. părului. cel mai important. creşterea frecvenţei alopecie! la per­ soane din ce în ce mai tinere este legată de stressul cotidian din viata actuală. lipsiţi de voinţă şi vă vor agrava căderea părului.a. iar dumneavoastră veţi da dovadă de răbdare. astfel încât relaxarea să devină un reflex. Ele sunt naturale şi îşi vor arăta eficienţa numai dacă sunt aplicate ca la carte. Trebuie să vă deprindeţi. eficiente.mijloacelenecesareredobândirii vitalităţii. o sarcină! Insistăm asupra înţelegerii exacte a termenilor: să te înveţi. să-ţi iei în grijă! Nu vă bazaţi pe calmante. Există şi tot felul de metodologii: sofrologia. Ele sunt remarcabile. metoda Jacobsonş. să-i percepipotenţialulenergeticşi să tedeprinzisă le con­ trolezi pe amândouă. 107 . orice tratament va avea un efect scurt în timp. tonusului. fără acestcontrol. foarte scurt. numai aplicate de un practician competent.bineînţeles. trainingul autogen. A te destinde să devină o obligaţie. Primul lucru ce trebuie făcut. vă vor transforma în indivizi apatici. anxiolitice. Fără această cunoaştere. este să ne deprindem rapid a ne relaxa. somnifere. să vă educaţi. şi ritmul acesta va fi respectat până când veţi ajunge la rezultatul dorit. re­ zultatele obţinute dispărând rapid după încetarea lui.să vină de la sine.să vă puteţi folosi de ea ori de câte ori aveţi nevoie. Există. Toate urmăresc un acelaşi lucru: să îţi cunoşti cor­ pul. toate aceste chimicale vă vor intoxica. j CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ea va fi urmată de o pauză de o săptămână înainte de a fi reluată. autoeducaţi.

vitaminele (în special cele din grupul B). Tot atât de bine puteţi lua germeni de grâu sub formă de pulbere. cel mai nou ? Uleiul de ienupăr. capsule. fiţi gala să vă asumaţi riscurile! DUPĂ * m e s e . ele stimu­ lează creşterea părului şi. Stimulator celular de prim rang.ÎNAINTE DE FIECARE DINTRE MESELE PRINCIPALE: 2 pastile de complex-ADN+muldaminoacizi. vă vor readuce vigoarea de care aveţi atâta nevoie. dacă nu. Este o cură de reîntinerire excepţională care. oligoelementele. im­ pulsionând creşterea foliculului pilos.. Ele conţin toţi acizii aminaţi. de fapt. ÎN t im p u l prânz şi seara: 2 pastile de complex-ADN^vitaminele E şi F Vitamine indispensabile în cazul dumneavoastră. Temeţi-vă însă de acţiunea afrodiziacă a vitaminei F (deci nu luaţi pastile mai multe) sau. acidul deoxiribonucleic (ADN) permite regenerarea stratului inferior al epidermei. Este... de când lumea! Utilizările lui tradiţionale sunt cunoscute de foarte mult timp. dimineaţa şi seara: 2 pastile de complex-gemteni de grâu. 108 . în plus. Eficienţa lor este aceeaşi dacă au fost bine fabricate. ate­ nuează carenţele datorate alimentaţiei modeme.. cunoscuL. în ambianţa stressantă ce vă înconjoară. Micile comprimate din germeni de grâu sunt foarte uşor de luat. 9 J m eselo r princ ipa le . la ÎNGRIJIRILE EXTERNE Cel mai eficient produs. Nu are nici o importanţă. gelule.

Şi dacă. în perioada de creştere a Lunii.un amestec de mai multe vegetale. care au în formula lor ienupăr — loţiune stimulativă cu urzică şi cimbru pentru prevenirea căderii părului. — fiole active refortifiante din hamei pentru prex’enirea căderii părului. Nu veţi găsi nimic mai bun pentru a vă creste părul repede. Vă mai indicăm câteva produse ale firmelor Bonfanti şi Perla. — timp de şase zile. în fricţii înainte de spălarea pe cap. — şampon fiziologic cu urzică şi hamei pentru prevenirea căde­ rii părului. dincolo de toate acestea. — balsam cu ienupăr. — şampon fiziologic cu cimbru împotriva mătreţii. — utilizaţi complementele alimentare. ritmul dumneavoastră de viaţă va fi mult mai echilibrat. — întrebuinţaţi uleiul de ienupăr. mai „degajat". niciodată n-o să vă cadă părul! . — ulei de ienupăr pur. ei bine. decât*. — şampon cu ienupăr. fricţionaţi-vă în fiecare dimineaţă cu o fiolă de ienupăr hiperactiv. ponderea principală având-o cetina de negi (Junniperus sabina). pentru a deveni mai des. Dacă părul cade în cantităţi mari * .

lăsaţi-1 să stea zece minute şi apoi strecuraţi-1. Puneţi cinci linguri din amestec la un litru de apă.BOLI CRONICE ABCES în t r e m ese . Fierbeţi-le cinci minute. ŞI ÎNAINTE DE MASA DE PRÂNZ luaţi: » 3 capsule de brustur. DIMINEAŢA PE NEMÂNCATE. 110 . ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE: 2 capsule de frasin. acoperiţi ceaiul. beţi un litru de ceai d in : Brustur (rădăcină) 50 g Fumăriţă (planta întreagă. fără rădăcină) 50 g Anason (seminţe) 25 g Pir (rădăcină) 50 g Eucalipt (frunze) 50 g Lămâie (coajă) 50 g Ienupăr (fructe) 50 g Mărunţiţi plantele şi amestecaţi-le.

anghi­ nare. III .DUPĂ MESELE PRINCIPALE • . Şi cât mai puţin brânză fermentată. grăsimi animale. cafea. ceapă. z il n ic . castravete. fără rădăcină) 50 g Ienupăr (fructe) 25 g Cimbru (frunze) 50 g Rozmarin (frunze) 50 g D upă ce aţi mărunţit şi amestecat plantele. 2 păştile de complex-fier. toamna. vezi ARSURI LA STOMAC ACNEE DUPĂ d in : m a sa DE s e a r a . Cura de drenaj intensiv va fi de o lună. 2 capsule de trei fraţi pătaţi E obligatoriu să le luaţi toate odată. Vă sfătuim să cosumaţi cât mai mult creson. 2 capsule de urzică moartă aibă. pere. alcool. morcov. Aciditate gastrica.păpădie. b e ţi o c a n ă m a re d e c e a i. Iarbă neagră (flori) 50 g Coada şoricelului (planta întreagă. dar anual. trebuie să mai faceţi o curăţire a sângelui.puncţi o lingură Ia un bol de apă clocotită. lăsaţi ceaiul să infuzezecinci minute şi strecurati-V DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ luaţi: 2 capsule de brustur. sparanghel.

apoi se strecoară. ÎN TIMPUL PRÂNZULUI ŞI CINEI: 2 păştile de complex-drojdie vitaminizată. nu uitaţi să vă masaţi zilnic faţa cu ulei de alune. balonările sunt legate de o stare de stress sau de nervozitate.U m iia ţi ţigările.a. E vorba deci de un tratament de 'întreţinere ce va dura unadouă luni. Şi pentru a duce treaba Ia bun sfârşit. Se lasă să infuzeze 15 minute. vezi CUPEROZĂ AEROFAGIE (balonare) în a in te DE masă . ÎNAINTE DE MASA DE PRÂNZ ŞI DE CEA DE SEARĂ: 2 capsule de angelică. Deseori. mască Bardana. De asemenea. 112 . LA p r â n z şi sea r a beţi o cană mare de ceai. preparat d in : Anason (seminţe) 25 g Busuioc (frunze) 50 g Fenicul (seminţe) 25 g Genţiană (rădăcină) 25 g Rozmarin (frunze) 50 g Se pune o lingură de plante la o cană de apă. loţiune tonică Bardana. astfel încât să vă curăţaţi pielea şi să scăpaţi de punctele negre. înainte de-a începe nu ştiu ce tratamente complicate. cremă normalkantă Azelaico ş. puteţi utiliza cu succes câteva creme şi loţiuni Bonfanti şi Perla: cremă Bardana (cu brustur). Acnee rozacee.

ALBUMINURIE în t r e m e se beţi un litru de ceai zilnic. Ca să nu vă mai apară niciodată. respiraţi adânc de zece ori. de o hiperaciditate stomacală. trebuie să vă trataţi.încercaţi pur şi simplu să mâncaţi la ore fixe şi ceva mai uşor. paralel. Şi iată un „truc“ foarte simplu: înainte de fiecare masă. aproape fierbinte. Fierbeţi totul cinci până la şapte minute. AFTE Faceţi gargară de p a t r u o r i p e z i cu decoctul de mai jo s : Brustur (rădăcină) 50 g Lămâie (coajă) 50 g Ienupăr (fructe) 50 g Nalba mare(rădăcină) 50 g Sovârv (planta întreagă) 50 g Salvie (frunze) 50 g La un bol de apă se pune o lingură cu vârf din amestecul de plante. în mare măsură. făcut din: 50 g Tei (măduvă albă) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Coacăz (frunze) 50 g Păpădie (rădăcină) 25 g Trifoişte de baltă (frunze) 50 g Cozi de cireşe 50 g Brustur (rădăcină) Iteir. Aftele sunt provocate. Faceţi gargară cu decoctul foarte cald. Adăugaţi o lingură de oţet de cidru. şi arsurile gastrice. Apoi strecuraţi.St 113 .

este obligatorie marea cură depurativa pentru a vă curăţa „filtrul renal * . 1 i 1 ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de pir. DUPĂ FIECARE MASĂ: 2 păştile de complex-alge+coacăz negru. 5 ' ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de ienupăr. se fierbe ceaiul două minute. ALERGIE Beţi. La un litru de apă se pun cinci linguri din compoziţie. tot grupul de organe emonctoare va fi stimulat să-şi intensifice activitatea. 114 . Dacă veţi urma cele de mai sus timp de trei săptămâni. Albuminuria este întotdeauna legată d: o proastă eliminare a toxinelor. se lasă să infuzeze zece minute şi-apoi se strecoară. Strecurati-1. Stingeţi focul şi mai adăugaţi în apă şi o lingură de coada calului.Dm amestecul de plante bine mărunţire puneţi patru linguri ia un litru de apa. ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE: 2 capsule de frasin. toamna. z il n ic . pe care o fierbeţi două minute. un litru de ceai din: Brustur (rădăcină) 50 g Frag (frunze) 50 g Ienupăr (fructe) 50 g Frasin (frunze) 50 g Totul se mărunţeşte şi se amestecă bine. Dar nu trebuie să uitaţi că. Acoperiţi vasul si lăsaţi ceaiul să infuzeze zece minute.

faceţi tot ceea ce v-am indicat aici. cura se poate face de douătrei ori pe an. Amenoree. Iar dacă aveţi guturai de fân (febră de fân). puneţi o lingură la o cană de apă clocotită. lăsaţi-o să „tragă" preţ de zece minute. iar medicul şi examenele de specialitate confirmă că nu suferiţi de nici o afecţiune a urechii interne. anual. timp de o lună.ÎN SALATE: Oricare ar fi compoziţia lor. îndulciţi-o cu o linguriţă de miere de levănţică. nici hipotensivi.L. Deci. dacă reumatologul consideră că ver­ tebrele cervicale sunt „în perfectă stare de sănătate". în luna mai. PE NEMÂNCATE. iar dacă simţiţi nevoia. ÎNAINTE DE CELE TREI MESE PRINCIPALE: 1 capsulă de păducel 115 . şi totuşi suferiţi de ameţeli. nu uitaţi să adăugaţi şi câteva picături de ulei esenţial de tarhon. beţi o cană de ceai făcut din: Muşeţel mare (flori) 50 g Levănţică (flori) IOO g Măghiran (frunze) IOO g Mentă dulce (frunze) 50 g Din amestec. dacă nu sunteţi nici hipertensivi.R. DIMINEAŢA. în funcţie de gravitatea alergiei. ŞI SEARA. atunci numai plantele vă mai pot ajuta. ÎNAINTE DE CUL­ CARE. riguros. vezi MENSTRE INSUFICIENTE CANTITATIV SAU ABSENŢA LOR AMEŢELI (vertije) Dacă v-aţi făcut un control O.

2 capsule de angelică. sau sofrologie. fără rădăcină) 50 g Verbină mirositoare (frunze) 25 g Plantele se mărunţesc. fără grabă.DUPĂ MASA DE SEARĂ ŞI CEA DE PRÂNZ-. pe scurt. ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE: 2 pastile de complex-fier. Deprindeţi-vă să vă autorelaxaţi. faceţi totul în linişte. delectaţi-vă bând o cană m are de ccai: Genţiană (rădăcină) 25 g Frag (frunze) 50 g Fumăriţă (planta întreagă. 116 . fără rădăcină) 50 g Rotungioară (planta întreagă. Dar tot atât de bine această boală gravă poate avea multe alte cauze. un curs de relaxare ? Credem că vă este indispensabil. V-aţi gândit să practicaţi yoga. Medicul dumneavoastră curant vă va lămuri exact. se amestecă bine şi. 2 capsule de sulfină. din ele. să stea încă zece minute şi-apoi strecuraţi ceaiul. se pun două linguri la o jumătate de litru de apă. ÎNAINTEA FIECĂREI MESE’ . Mai mult ca sigur. ori training autogen. Este posibil ca anemia să se datoreze unei stări de nervozitate crescută şi unui dezechilibru al sistemului nervos vegetativ sim­ patic. prea crispaţi. Lăsaţi totul să fiarbă un minut. sunteţi prea nervoşi. învăţaţi să „respiraţi". într-un cuvânt. consultul lui fiind obligatoriu. ANEMIE înain te d e f ie c a r e m asă . încercaţi să fiţi mereu destinsi.

LA CULCARE: 2 capsule de pin. SEARA. fără rădăcină) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Din amestecul bine fărâmiţat se pun cinci linguri la un litru de apă fiartă. pentru descongestionarea bronhiilor şi amigdalelor. pentru a calma du­ rerea din gât. rămâne baia fierbinte la picioare. z il n ic . cu fiecare gură de lichid luată faceţi.- 2 capsule de frag. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ. Vă reamintim că unul dintre cele mai bune reme­ dii. făcută cu doi-trei pumni plini de rozraarin-frunze sau două Unguri de ulei de baie cu rozmarin.ANGINĂ (infecţie în gât) Beţi. fără rădăcină) 50 g Creţuşcă (planta întreagă. pe care le schimbaţi la o jumătate de oră sau 117 . patru căni mari de ceai făcut din: Lumânărică albă (flori) 50 g Portocal amar (muguri florali) 50 g Măceş (fructe) 50 g Rotungioară (planta întreagă. Ioan. ARSURI Aplicaţi pe locurile arse comprese cu: — ulei de iarba Sf. puţină gargară. Se strecoară şi se îndulceşte cu puţină miere de cimbru sau de eucalipt. Când vă beţi ceaiul. înainte de-a o înghiţi uşor.

— apă argiloasă, pe care le schimbaţi din zece în zece mi­ nute ori — fîerbeţi flori de nalbă de pădure, de trei fraţi pătaţi şi de limba mielului, timp de zece minute, punând cât luaţi între două degete la o cană mare de apă, aruncaţi apa şi aplicaţi florile direct pe arsură. Toate aceste reţete sunt, bineînţeles, destinate să vă liniş­ tească durerile şi să stopeze usturimile, până când vă va consulta un medic. Dacă arsurile sunt mici sau uşoare, tratamentele noas­ tre sunt suficiente. Iar dacă puteţi apela urgent la unul din acei vindecători în stare „să oprească focul“, prin rugăciuni sau mag­ netism (nu râdeţi, am fost martori la astfel de cazuri de-a dreptul extraordinare), atunci totul se va rezolva pe loc. ARSURI LA STOMAC (aciditate gastrică)
DUPĂ FIECARE d in t r e
m e sel e

PRINCIPALE beţi o cană m are

cu ceai de: Fenicul (seminţe) 25 g Nalbă mare (rădăcină) 50 g Nalbă de pădure (flori) 25 g Roiniţă (frunze) 25 g Coada şoricelului (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Violetă (flori) 25 g Amestecaţi bine toate plantele şi, la o cană de apă fiartă, puneţi o lingură din ele.' Lăsaţi ceaiul să infuzeze 15 minute înainte de-al strecura.
ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE PRINCIPALE:

2 capsule de fenicul.

118

DUPÂ FIECARE MASĂ:

2 capsule de complex-magneziu + vitamina D. Poate că mâncaţi prea repede. Şi-atunci, precis aveţi şi balonări. Dar mai curând sunteţi prea nervoşi. De-aceea, e bine să vă „faceţi plinul" de calciu şi magneziu, încercând totodată să vă mai destindeţi. Complexul pe care vi-î recomandăm vă va fi de un real ajutor. ARTERIOSCLEROZĂ
DIMINEAŢA, PE NEMÂNCATE'.

1 fiolă de suc de mesteacăn alb în jumătate de pahar cu apă. beţi i o cană de ceai de: Iarbă neagră (flori) 50 g Frasin (frunze) 50 g Măslin (frunze) 50 g Asmăţui (frunze) 25 g Pir (rădăcină) 50 g Cozi de cireşe 50 g Amestecaţi plantele, mărunţiţi-le bine. Luaţi cinci linguri din amestec şi turnaţi peste ele un litru de apă fierbinte. Lăsaţi ceaiul să infuzeze 15 minute, apoi strecuraţi-1.
în t r e m e s e

ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ:

2 capsule de măduvă albă de tei
ÎN TIMPUL MESELOR.

2 capsule de pir-

119

DUPĂ MASA DE PRÂNZ ŞI CEA DE SEARĂ:

2 capsule de complex-pătrunjeL Urmaţi această cură timp de o lună, repetaţi-o de două-trei ori pe an, dar nu uitaţi că, în caz de arterioscleroză şi proastă circulaţie arterială, un minimum de exerciţii fizice este obligato­ riu pentru sănătate. Vă mai puteţi ameliora circulaţia făcând băi totale, calde, cu ulei esenţial de rozmarin, dar trebuie să vă con­ sultaţi medicul pentru că sunt contraindicate în caz de hiperten­ siune arterială. Artrită, vezi REUMATISM, Reumatisme „calde" Artroză, vezi REUMATISM, Reumatisme „reci*5 ASTM Plantele noastre vă pot fi de mare ajutor. Dar dacă luaţi deja cortizon, în nici un caz nu-1 puteţi suprima brusc, de la o zi la alta. Deci, consultaţi-vă medicul, care vă va spune cum se dimi­ nuează treptat doza, şi de-abia după ce aţi terminat terapia corlizonică puteţi începe tratamentul nostru.
sea r a , d u p ă

MASĂ beţi un bol din acest ceai:

Cimbru (frunze) 50 g Eucalipt (frunze) 25 g Mentă dulce (frunze) 50 g Roiniţă (frunze) 50 g Cimbru de grădină (frunze) 50 g Cereţi neapărat mentă cultivată sau mentă creaţă, mentă dul­ ce şi nu mentă piperată, spontană, care este excitantă.

120

Amestecaţi plantele şi puneţi din ele o lingură în bolul cu apă fierbinte, pe care îl lăsaţi să stea zece minute ca să infuzeze bine ceaiul, apoi îl strecuraţi.
DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ, ÎNAINTE DE-A MÂNCA:

1 capsulă de nalbă, 1 capsulă de levănţică, 1 capsulă de isop. Vă recomandăm să mâncaţi mult sparanghel, anghinare, lămâie, conopidă, usturoi, castravete, lăptucă, pătrunjel, creson, andive, ceapă, asmăţui, păpădie, cicoare sălbatică, busuioc, mor­ cov, portocale, coacăze, căpşuni, fragi, mure, grapefruit, tarhon, barba caprei (salată de iarnă). Balonare, vezi AEROFAGIE BĂTĂTURI (la picioare) Puteţi, mult şi bine, să vă faceţi pedichiura cu regularitate, sau să vă frecaţi zilnic bătăturile cu o piatră ponce, tot nu veţi scăpa definitiv de ele. Important este să le scoateţi rădăcina, care este foarte adâncă şi nu ştim cum ar putea fi extirpată. Dacă e localizată pe un deget, goliţi o roşie mică de conţinut şi băgaţi degetul Înăuntru. Bandajaţi-vă bine şi ţineţi cataplasma toată noaptea. A doua zi începe delicata operaţie: bătătura „a ieşit" şi mai e prinsă de deget printr-un mic filament subţire, filiform — ni­ mic altceva decât rădăcina! Prindeţi bine firul cu o pensetă bună şi, uşor, încet, trageţi de el până îl scoateţi complet. Dacă aţi reuşit, bătătura nu se va mai reface niciodată.

121

Iar pentru ca pielea de pe tălpi să fie catifelată, fără calozităţi sau descuamat», masati-vă zilnic cu: — ulei vegetal de coada şoricelului sau — cremă de picioare (Perla), cremă cu iod pentru călcâie (Bonfanti). în cazul în care, orice aţi face, tot vi se îngroaşă pielea de pe tălpi, e bine să consultaţi şi un specialist, pentru că poate fi vorba de o statică plantară proastă, iar atunci numai o talonetă ortopedică, discretă dar savant modelată, vă va remedia un atare necaz.
3 3

BUFEURI (valori de căldură, călduri specifice menopauzei) înainte de-a începe să luaţi cu pumnul hormonii oferiţi de industria farmaceutică, încercaţi ceaiul pe care vi-1 oferim. Noi suntem siguri că va fi mult mai eficient: Măghiran (frunze) 50 g Muşeţel mare (flori) 25 g Portocal amar (muguri florali) 25g Măslin (frunze) 25g Coada şoricelului (planta întreagă, fără rădăcină) 20 g Puneţi o lingură plină, din amestecul de plante, la un bol de apă clocotită, şi lăsaţi-1 să infuzeze zece minute înainte de a-1 bea. Infuzia este şi mai completă, mai benefică, dacă îi adăugaţi miere de măceşe. Puteţi să beţi un ceai d im in ea ţa şi un al doilea sea r a , înain­ te de culcare. (Vezi şi indicaţiile de la MENOPAUZĂ.)

122

CALCUL! BILIARI (litiază biliara, pietre la vedea biliară)
ÎNTRE m e se beţi un litru din acest c e a i:

Trifoişte de baltă (frunze) 25 g 50 g Pir (rădăcină) 50 g Brustur (rădăcină) 50 g Frasin (frunze) 50 g Tei (măduvă albă) Verbină mirositoare (frunze) 25 g Mărunţiţi şi amestecaţi plantele. Puneţi, într-un litru de apă, cinci linguri din amestec şi lăsaţi totul să stea două-trei ore sau o noapte întreagă. Clocotiţi apoi ceaiul fără să-l fierberi în continuare. Acoperiţi vasul, luaţi-1 de pe foc, aşteptaţi zece mi­ nute să infuzeze şi strccuraţi-1.
DIMINEAŢA, PE NEMÂNCATE:

1 fiolă de suc de ridiche neagră sau 3 capsule de ridiche neagră.
ÎNAINTE DE MASA DE PRÂNZ ŞI CEA DE SEARĂ:

2 capsule de pir.
DUPĂ FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ:

2 capsule de păpădie. N-avem pretenţia că astfel'se vor dizolva pietrele din vezică biliară. Alţii afirmă contrariul, dar, de-a lungul anilor în care am experimentat tot felul de remedii simple, bazate pe plante, cu lot regretul trebuie să recunoaştem că n-am obţinut niciodată un atare rezultat.

Î23

Ceri este că recomandările de mai sus, stimulând fluxul biliar şi ameliorând eliminarea bilei, vă vor ajuta să „scoateţi" pietrele mici sau nisipul. Dacă e vorba însă de calculi mari, ce nu trec prin canalele biliare, trebuie să vă consultaţi medicul curant, tratamentul nos­ tru putând li chiar contraindicat. Călduri specifice menopauzei, vezi BUFEUR1, MENOPAUZA Cârcei, vezi CRAMPE MUSCULARE Cefalee, vezi MIGRENE CIRCULAŢIE ARTERIALĂ DEFECTUOASĂ Beli zilnic un litru de ceai, de preferinţă ÎNTRE m e s e , făcut din: Rozmarin (frunze) IOO g Pir (rădăcină) 50 g Creţuşcă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Cimbru (frunze) IOO g Salvie (frunze) 50 După ce le-aţi mărunţit şi amestecat bine, luaţi patru lin­ guri vârfuite şi turnaţi peste ele un litru de apă. Puneţi totul la fiert două minute, lăsaţi apoi ceaiul să stea zece minute şi strecurati-1. »
ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ'.

2 păştile de complex-pătrunjel.

124

ÎN TIMPUL MESELOR D E PRÂNZ ŞI SEARĂ.-

2 capsule de usturoi.
DE TREI ORI PE SĂPTĂMÂNĂ’ .

Faceţi o baie fierbinte (38°-42°C) la picioare, adăugând în apă o lingură de ulei de baie cu rozmarin. CIRCULAŢIE VASCULARĂ DEFECTUOASĂ
9

O ric are a r fi n a tu ra tu lb u rărilo r d e circulaţie, fie e le a r te ­ riale sau v enoase, o r / că aveţi picioarele reci sau calde, to a te se v o r am elio ra cu u n trata m e n t foarte sim plu, d ar d eo seb it d e e fic ie n t: DIMINEAŢA ŞI L A PRÂNZ, ÎNAINTE DE MASĂ, lu aţi Cele tre i rem edii în bloc: .

1 capsulă de viţă de vie, l capsulă de coacăz negru, 1 capsulă de afin.
s e a r a în a in te

DE MASĂ, b e ţ i u n b o l p lin d e c e a i fă c u t

d in :

Coada şoricelului (planta întreagă, fără rădăcină) Cimbru (frunze) Tei (flori) Salvie (flori) Măslin (frunze)

50 g 50g 50 g 50 g 50 g

A m estecaţi b in e p lan tele, puneţi o lingură din ele la bolul cu apă fierbinte, lăsaţi-le să infuzeze cinci m inute şi-apoi strecu­ raţi ceaiul. 9

125

Evitaţi alcoolul şi tutunul. Preferaţi sucul de lămâie în locul otctului. > Mâncaţi mai ales: usturoi, anghinare, castravete, sfeclă, fasole verde, napi, praz, morcov, salată, păpădie, fetică, cicoare sălba­ tică, ceapă, andive, ridichi, asmăţui, conopidă, ananas, struguri, fragi, căpşuni, zmeură, afine, portocale, grapefruit, mere, piersici, pere, salată de iarnă (barba caprei). CISTITĂ (colibaciloză)
z il n ic

b eţi m inimum u n litru d e ceai făcut d in :

Iarba neagră (flori) 50 g levănţică (florţ) * > 0g Frasin (frunze) * > 0g Naiba de pădure (flori) 50 g Cimbru (frunze) IOO g Amestecali-le, mărunţiţi-Ie, luaţi din ele cinci linguri, opăriri­ le cu un litru de apă fiartă. Lăsaţi totul să stea zece minute, să infuzeze, apoi strecuraţi ceaiul.
ÎNAINTE DE EIECARE MASĂ luaţi:

2 capsule de urzică moartă albă. Dacă aveţi frecvent crize de cistită, e bine să consultaţi un practician, specializat în tratamentele pe bază de uleiuri esenţiale (de esenţe aromatice). Ca să vă poată face o schemă terapeutică este nevoie de o aromatogramă, adică o analiză ce permite stabilirea esenţelor de plante cele mai eficiente pentru distrugerea germenilor patogeni care au generat cistită. Numai ele singure vor fi în stare să vindece, rezultatul obţinut fiind rapid şi durabil, spre deosebire de antibiotice, a căror eficacitate este pasageră.
j

1

s

126

beţi un bol din ceaiul de mai jo s: Tei (măduvă albă) Frag (frunze) Rozmarin (frunze) Măslin (frunze) 30 g 20 g 20 g 20 g 1 2 7 . în t r e Frasin (frunze) 50 g Iarbă neagră (flori) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Frag (frunze) JOOg Măslin (frunze) ÎOOg Amestecaţi plantele şi puneţi o lingură din ele la un litru de apă fierbinte. dacă nivelul colesterolului este în mod cronic crescut. Apoi. Iar dacă e într-adevăr aşa. apoi strecuraţi ceaiul.COLESTEROL Beţi. MESE: z il n ic . Lăsaţi-le să infuzeze 15 minute. rcamintiţi-vă că un regim alimentar prea bogat în carne şi zahăr poate sta la baza acestui dezechilibru în metabolizarea grăsimilor. ÎNAINTF DE FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ: 2 capsule de pir. nu are nici un rost să urmaţi tratamentul nostru deoarece. oricât de benefice ar fi plantele. vă mai dăm unul. 2 capsule de cozi de cireşe. Dacă tratamentul nu vă scade colesterolul destul de repede. şi nu puteţi renunţa la tabieturile dumneavoastră culinare. DUPĂ MASĂ. m in im u m o jumătate de litru de ceai. ) 3 J SEARA. Obisnuiti-vă să beli zilnic o cană din ceaiul de mai sus an de an. care se va potrivi mai bine celor cu „prea mult sânge". ele nu vă vor ajuta decăt parţial şi temporar.

1 capsulă de păpădie. lăsaţi-1 să stea zece minute şi apoi strecuraţi ceaiul. alcoolul. Puneţi cinci linguri din ele într-un vas. pe care o tineti » * două o rc . ţigările. La aceste mese evitaţi: grăsimile animale. vezi CISTITĂ COLICĂ RENALA (criză de rinichi) ZILNIC beţi m inim un litru din infuzia de mai j o s : Porumb (stigmate. 128 . lăsati-1 > să infuzeze cinci minute si * strecurati-1.Din amestec.. fără rădăcină) IOO g Cimbru (frunze) 50 g Amestecaţi plantele. Pentru ca să vă calmaţi durerile cât mai rapid: — fie vă puneţi pe regiunea rinichilor şi pe partea de jos a abdomenului o cataplasmă cu argilă verde bine sfărâmată. acoperiţi vasul. mătasea) 25 g Nalbă de pădure (flori) 50 g Măceş (fructe-măceşele) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Creţuşcă (planta întreagă. fără rădăcină) IOO g Lămâiţă (planta întreagă. dulciurile şi. Colibaciloză. 7 — fie faceţi o baie fierbinte la picioare cu un ulei de baie c a re are în ci esenţă uleioasă de rozmarin. > DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. puneţi o lingură la un bol cu apă clocotită. ÎN TIMPUL MESELOR: / capsulă de usturoi. turnaţi apă fiartă. 1 capsulă de pir.

Indiferent de situaţie. vă sfătuim să beţi măcar o cană din ceaiul de mai sus. Urmare. În a in te d e f ie c a r e masă . să vă focă toate analizele necesare şi să vă stabilească tratamentul. consultaţi un specialist pentru stabilirea diagnosticului şi a tratamentului. am estecaţi-le şi luaţi din ele cinci linguri. 129 . tot anul. peste care turnaţi u n litru d e apă fiartă. astfel ca să evitaţi o a doua criză. B eţi toată cantitatea de-a lungul unei zile. trebuie să vă vadă un urolog. Lăsaţi-le să infuzeze 15 m inute. implică însă riscul unei deshidratări masive. 7dacă durează mai mult de 48 de ore. benefică. COLICI DIAREICE z il n ic beţi o ju m ătate d e litru d e ceai făcut d i n : Muşeţel mare (flori) Isop (planta întreagă) Trei fraţi pătaţi (frunze) Salvie (frunze) Cimbru (frunze) * > 0g IOO g 50 g IOO g IOO g M ărunţiţi plantele. în atare situaţii. 2 pastile de drojdie vitaminizată. DUPĂ FIECARE MASĂ: 2 capsule de trei fraţi pătaţi Colica diareică este întotdeauna o manifestare violentă a or­ ganismului concretizată prin eliminarea promptă a „ceva“ străin şi nociv lui. repartizată în cantităţi mici. zilnic. Categoric salutară. Si > mai ales la copii. cât să încapă într-o ceşcuţă de cafea. apoi strecuraţi ceaiul. Dacă nu e cazul să luaţi medicamente.

ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ-. 2 capsule de angelică.COLITĂ (inflamaţi» intestinelor) z il n ic b eţi un litru de ceai R eut d in : Iarbă neagră (flori) IOO g Măghiran (frunze) IOO g Trandafir (muguriflorali) IOO g Cimbru (frunze) IOO g Roiniţă (frunze) IOO g Amestecaţi plantele. Strecuraţi apoi ceaiul. cu nervii „la pământ" Şi nu există altă soluţie decât să deprindeţi a vă relaxa singuri cu exerciţii de yoga. Indiferent de natura colitei. DUPĂ ACESTE DOUĂ MESE: 2 pastile de complex-drojdie vitaminizată. ÎN TIMPUL MICULUI DEJUN ŞI AL PRÂNZULUI: 2 capsule de urzică moartă albă. sunteţi într-o stare de stress. de sofrologie. Lăsaţi-le să infuzeze zece minute. 130 . din care luaţi cinci linguri. mai mult ca sigur. de autodestindere. 7 e bine să vedeţi > dacă nu este vorba de o infecţie cu colibacili. Iar dacă faceţi în mod repetat crize de colită atunci. CONJUNCTIVITĂ (inflamarea ochilor) DE MAI MULTE ORI PE ZI feceti: 9 — pulverizări cu apă de albăstrele. şi peste ele turnaţi un litru de apă fiartă. într-un vas acoperit.

! cură depurativa de primăvară. Sc pune o lingură de flori la un bol de apă fierbinte. anual. cu regularitate. Dar dacă ele sunt frecvente sau cronice trebuie să consuliati un oftalmolog şi. Lăsaţi-o să fiarbă un minut şi să infuzeze zece. Luaţi cele trei capsule odată. Aruncaţi apa şi puneţi direct pe ochi florile umede şi caldc. mai mult ca sigur.Obţinută prin distilarea florilor proaspete de albăstrele. ceea ce v-am recoman­ dat e suficient. 2 capsule de păpădie. proasta funcţionare a ficatului şi supraîncărcarea lui cu toxine sunt ccle cc generează atare suferinţe oculare. 2 capsule de pir. apa florală este soluţia cca mai eficientă şi mai puţin nocivă pentru calmarea tuturor inflamatiilor oculare. Dacă inflamaţiile sunt întâmplătoare. deoarece. seara . starea dumneavoastră se va ameliora dacă urmaţi acest tra­ tament : DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. să faceţi marc. înainte DE m asă se bea o cană mare de ceai făcut din: Fenicul (seminţe) 20 g Nalbă de pădure (flori) 20 g Trandafir (muguri florali) 20 g Cimbrişor (planta întreagă) 20 g . ÎNAINTE DE A MÂNCA: 2 capsule de cruşin. Aplicaţi pe ochi comprese cu: nalbă de pădure. fie că suferiţi de constipaţe cro­ nică. » CONSTIPAŢIE Fie că este de dată recentă.

Evitati tutunul. bând zilnic un pahar mare de apă simplă. lipsit de vigoa­ re. du tonus. portocale. păpădie. „atonic". sparanghel. Dacă suferinţa dumneavoastră e rebelă.nultă supă de legume. Mestecati bine si încet. pepene. smeură. sfeclă. ci­ reşe. beţi 3 3 s * • t CONSTIPAŢIE PRIN ATONIE Intestinul dumneavoastră este leneş. căpşuni. în cazul de faţă e nevoie de întărirea musculaturii intestinale. terapia se începe printr-o „reeducare*1a intestinelor. alcoolul. struguri. ciocolata si băuturile gazoase. alegeţi unul din tra­ tamentele recomandate în situatiile descrise în continuare. praz. piersici. ceapă. dimineaţa. PE n e m â n c a te . Consumaţi . Reţineţi — lucru valabil în toate cazurile de constipaţie — . 1 * Î S un pahar cu apă de prune uscate sau două linguri de ulei de măsline. DUPĂ FIECARE DIN MESELE PRINCIPALE: Fenicul (seminţe) Genţiană (rădăcină) Mentă dulce (frunze) Rozmarin (frunze) Anason (seminţe) lOOg lOOg 50 g 50 g lOOg 132 . Fără ea nu se poate. cicoare sălbatică. grapefruit. Vă recomandăm în mod special câteva legume şi fructe: vi­ nete. Iăsati-o să infuzeze cinci minute si strecurau ceaiul. prune (proaspete şi uscate). varză. dovleac. pe stomacul gol. d im in ea ţa . indiferent de ce formă de constipaţie suferiţi. morcov.Din amestecul de plante puneţi o lingură la un bol de aoă fiartă. şi are nevoie să fie stimulat.

CONSTIPAŢIE ŞI NERVOZITATE Sunteţi constipaţi şi. nervoşi. Inegalabile în ceea ce priveşte stimularea ficatului. DUPĂ CELE TREI MESE PRINCIPALE-. umflând la maximum abdomenul în inspiraţie. învăţaţi să vă destindeţi singuri. DIMINEAŢA. este o plantă calmantă şi. PE NEMÂNCATE ŞI SEARA. completaţi cura cu: ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ'. favorizează si evacuarea bilei. Crusinul se bucură de o proastă reputaţie. 2 păştile de complex-revent. luaţi din ele o lingură. 2 capsule de cruşin.Amestecaţi plantele. în plus. puneţi-o într-un bol cu apă. să vă autorelaxaţi. în plus. ceaiul să infuzeze alte zece minute. > L A PRÂNZ ŞI SEARA. beţi O cană m are d e ceai: Portocal amar (muguri florali) Muşeţel mare (flori) 50 g 50 g 133 . LA CULCARE. E de la sine înţeles că nu veţi scăpa niciodată de prima fără să vă trataţi. şi lăsaţi totul să clocotească două minute şi apoi. paralel. tras de pe foc. Dacă doar infuzia nu este în stare să-i vină de hac leneşului intestin. „sugându-l“ pe cât e posibil în expiraţie. În TIMP CE MÂNCAŢI: 2 capsule de ridiche neagră. ceea ce este total neadevărat. şi starea de nervi. Nu e deloc iritant. După fiecare masă respiraţi profund de 20 de ori.

din amestec. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 50 g IOO g 50 g mare cu apă 2 capsule de pir. DUPĂ MESELE DE PRÂNZ ŞI CINĂ: 2 păştile de complex-revent vă vor uşura tranzitul intesti­ nal. mai ales la începutul tratamentului. ea trebuie redusă treptat. pentru stimularea fluxului biliar şi înles­ nirea digestiei. până când tranzitul intestinal s-a reechilibrat perfect. CONSTIPAŢIE ŞI SPASMOFILIE Dacă sunteţi constipaţi şi faceţi crize spasmofilice e bine să trataţi cele două afecţiuni simultan: trebuie să vă reglaţi tranzitul intestinal aducând. fără rădăcină) Puneţi o lingură cu vârf. pe care o lăsaţi să infuzeze zece minute. DUPĂ m esele principale beţi o cană mare de ceai lăcui din: Busuioc (frunze) IOO g Verbină mirositoare (frunze) 50 g Portocal amar (muguri florali) 50g Isop (planta întreagă. totodată. Dacă simţiţi că e nevoie puteţi foarte bine să măriţi cantitatea de revent.Nalbă de pădure (flori) Trandafir (muguri florali) Lămâiţă (planta întreagă. Apoi. păstrând doar ceaiul şi capsulele de pir. organismului acele oligoelemente (calciu şi magneziu) de care are nevoie. la o cană clocotită. fără rădăcină) IOO g Mentă dulce (frunze) 50 g .

Dacă nu le aveţi la îndemână. aruncaţi apa şi aplicaţi urzicile direct pe contuzie. Acţiunea lui asupraintestinului este uşoară. Lăsaţi-o să infuzeze 10-15 minute şi-apoi strecuraţi ceaiul. LA PRÂNZ ŞI SEARA. vezi CRAMPE MUSCULARE CONTUZII (lovituri. în caz că este ab so lu t necesar. echimoze) Faceţi un masaj uşor cu-* — ulei vegetal de amică. ÎNAINTE DE FIECARE MASA: 2 capsule de coada calului Indispensabilă nu numai pentru evacuarea intestinului. luaţi din ele câte vă încap bine în căuşul palmelor alipite.Trebuie să puneţi o lingură cu vârf la o cană cu apă clocoiilă de 250 g. spasme şi crampe! > i DUPĂ f ie c a r e m a să .* 2 capsule de revent. scăpând astfel si dumneavoastră si intestinul dumneavoastră de contracturi. efectele asupra ficatuluii sunt benefice. puneţi ghemotocul într-o jumătate de litru de apă. vânătăi. dar nu trebuie abuzat de el. fierbeţi-le două minute. — ulei de Osiris sau regenerator. 135 . ÎN TIMP CE MÂNCAŢI: 2 păştile de complex-structurai de care aveţi nevoie pentru aportul în oligoelemente. Contractări musculare. culegeţi un braţ de urzici proas­ pete. dar mai ales pentru fixarea calciului. Asta ori de câte ori vă loviţi.

se strecoară şi se bea. de-a lungul unei zile. întreaga cantitate. DUPĂ FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ: 2 capsule de complex-ADN + vitaminele E şi F. bine mărunţite şi amestecate. fie de un copil. DE douăt r e i ORI PE an faceţi o cură cu acest ceai: Viţă de vie (frunze) 50 g Măceş (fructe) 50 g Coada calului (planta întreagă. puneţi-le imediat o cataplasmă pe frunte cu: Portocal amar (flori) 50 g Busuioc (frunze) 50 g Muşeţel mare (flori) 50 g La o jumătate de litru de apă rece se pun doi pumni de plante. se fierb trei minute.vitamina D. CONVULSII Fie că e vorba de un adult. se aruncă apa şi se aplică plantele direct pe frunte. La un litru de apă fiartă se pun cinci linguri din amestec. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de viţă de vie. şi mai tot timpul. se lasă să stea 13 minute. fără rădăcină) 50 g Coada şoricelului (planta întreagă. fără rădăcină) 50 g Fărâmiţaţi şi amestecaţi bine plantele. ÎN TIMPUL MESELOR: 2 păştile de complex-magneziu 4.Dacă însă „vă învineţiţi4 4din te miri cc. 136 .

rezultate neaşteptate: Muşeţel mare (flori) 50 g Genţiană (rădăcină) 50 g Măguran (frunze) IOO g Verbină mirositoare (frunze) 50 g Amestecaţi-le bine şi puneţi o lingură din ele la o cană de apă fiartă. CRAMPE LA STOMAC m â n ca t . beţi o cană de ceai făcut din : Busuioc (frunze) IOO g Muşeţel mare (flori) 50 g Lămâiţă (planta întreagă.Dacă apariţia convulsiilor este destul de frecventă e bine să consultaţi un medic. Tratamentul medical de specialitate se impune deseori. de departe cea mai eficientă terapie. Se lasă la infuzat cam zece minute. apoi se strecoară. fără rădăcină) IOO g Se iau patru linguri din amestecul de plante. Experienţa noastră personală ne-a dovedit că el este. orice am zice. primordială este aflarea cauzelor ce gene­ rează convulsiile şi numai nişte analize detaliate permit acest lucru. se opăresc cu un litru de apă fiartă. Ceaiul se bea d im in e a ţa şi seara . luaţi şi: 2 capsule de fenicul DUPĂ CE a ţi 137 . câteodată. se lasă să stea zece minute şi se strecoară. fără rădăcină) 50 g Nalbă de pădure (flori) 50 g Isop (planta întreagă. odată cu ceaiul. pen­ tru că. deseori. iar odată cu el se ia u : 2 capsule de sidfînă. Dar vă reamintim că există o metodă foarte veche ce poate vindeca anumite tipuri de convulsii: magnetismul. Vă veţi simţi mult mai bine dacă. care ne-a dat. încercaţi însă şi ceaiul de mai jos.

cârcei) Dacă sunt frecvente. la sculare. faceţi cu regularitate cure de O LUNĂ cu acest ceai*. faceţi o baie generală caldă cu uleiuri esenţiale de muşeţel şi pin. în majoritatea cazurilor datorându-se unei stări de stress şi de permanentă ener­ vare. Dacă sunteţi enervaţi şi-aveţi şi crampe la stomac. obişnuiţi-vă să respiraţi de zece ori. fără rădăcină) IOO g Viţă de vie (frunze) 50g Mentă dulce (frunze) 50 g Măghiran (planta întreagă. Crampele sunt foarte dese? Faceţi sport de performanţă şi apariţia lor vă dă de lucru în timpul competiţiilor? Dacă aşa stau lucrurile. Nu uitaţi însă niciodată că durerile de stomac tip crampe nu sunt decât rareori rezultatul unei proaste digestii. Spas­ mele gastrice vor dispărea simultan cu enervarea. în fiecare dimineaţă. dar cu regularitate. diluat într-o jumătate de pahar cu apă caldă. cu fe­ reastra larg deschisă. Şi vă veţi da seama că toate valorează mai mult decât orice alt tratament.Dacă durerile sunt întâmplătoare. scăpaţi imediat de ele bând: 1 linguriţă de oţet de cidru. lăsaţi-le să infuzeze 15 minute.ori alt sport. profund. Portocal amar (muguri florali) 50 g Coada şoricelului (planta întreagă. Trebuie să vă destindeţi făcând exerciţii de relaxare sau de gimnastică. adăugaţi ceaiului şi: 138 . strecuraţi ceaiul şi beţi toată cantitatea între mese. vă veţi calma şi veţi putea dormi adânc şi liniştit! CRAMPE MUSCULARE (contracturi musculare. fără rădăcină) IOO g Puneţi un litru de apă fiartă peste cinci linguri din amestecul de plante.

Ulei esenţial de chiparos 10 picături. DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ: 2 păştile de complex-structuraL D ar. LA PRÂNZ ŞI SEARA. iată. în doi litri de apă — este salutară. ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE: 2 capsule de cochilii de stridii. nu aţi avut timp să vă faceţi tratamentul şi-au apărut cârceii. vă calmează imediat. Agitaţi bine flaconul înainte de fricţie. DUPĂ CE AŢI MÂNCAT. trei minute. vezi COLICĂ RENALA CUPEROZĂ (acnee rozacee) DIMINEAŢA. cu trei pumni de frunze de roz­ marin — fierte. Se bea o cană de ceai făcut din: Rozmarin (frunze) Salvie (frunze) Nalbă de pădure (flori) JOO g 50 g 25 g 139 . ÎNAINTE DE A MÂNCA.ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ: 2 păştile de complex-magneziu + vitamina D. generală. timp de ÎS minute. Crampele s-au generalizat ? Vă doare tot corpul ? O baie caldă. Ce e de făcut ? Fricţionaţi-vă zdravăn cu următorul amestec: Ulei de Osiris IOO mi. Contracturile s-au localizat la gambe ? O baie la picioare fierbinte. cu ulei de Osiris. în prealabil. Criză de rinichi.

se strecoară şi se îndulceşlc cu puţină miere de păducel.Portocal amar (muguri florali) 50 g Urzică moartă albă (planta întreagă. se lasă să infuzeze 15 minute. LA PRÂNZ ŞI SEARA. pe zonele cuperozate. vezi DEMINERALIZARE DEGERATURI Trebuie să b e ţ i z il n ic un litru de ceai făcut din: Viţă de vie (frunze) 50 g Salvie (frunze) lOOg Coada şoricelului (planta întreagă. dar cu regularitate zilnic. tonic calmant Mirdllo. fără rădăcină) IOO g Rozmarin (frunze) lOOg Măceş (fructe) 50 g 140 . cremă anticuperoză Perla. 2 capsule de păducel. Decalcifiere. fără rădăcină) 50 g Se pune o lingură din amestec la o cană de 250 g de apă fiartă. cu ulei vegetal de amică. ambele cu alin. ÎN TIMP CE MÂNCAŢI: 3 păştile de complex-viţă de vie. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ-. anticuperozicc. lapte demachiant Mirtillo. ÎN FIECARE SEARĂ. DUPĂ DEMACH1AJ: Pulverizaţi-vă pe faţă cu apă de flori de tei. Faceţi un masaj uşor. produse Bonlanti.

DUPĂ MICUL DEJUN 6 capsule de complex-multivitamine. apoi se dau într-un clocot. DIMINEAŢA. Deci luaţi cât mai multe. Este un complement alimentar cu acţiune prelungită în timp. se trage vasul repede de pe foc. ce conţine în el şi ceară de albine neprelucrată. utilizaţi în permanenţă o cremă de mâini şi de picioare. LA PRÂNZ ŞI SEARA. făcută pe bază de extract de muşcată şi multe vitamine. Iar dacă sunteţi şi obosiţi — consecinţă firească a unei atare carenţe — încercaţi să vă odihniţi cât mai mult. Vă sfătuim să-l preferaţi altor tipuri de complexe pentru că rezultatele obţinute cu ajutorul lui sunt infinit mai eficiente. iar degerăturile vechi devin dureroase. ori munca dumnea­ voastră zilnică se desfăşoară în cea mai mare parte în aer liber. ca să nu fiarbă apa deloc. putem zice cele mai bune Predispoziţia de-a face degerături se datoreşte întotdeauna unei lipse masive de vitamine. La un litru de apă rece se pun cinci linguri. Iar dacă degerăturile sunt profunde.Se amestecă plantele bine mărunţite. în cazul în care serviciul pe care îl aveţi. ) * 341 .- 2 capsule de viţă de vie. băile regulate cu rădăcină de ţelină vă vor fi de un real foios. > ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ. ÎN TIMP CE MÂNCAŢI = 2 capsule de complex-ADN + vitaminele E şi F. Dacă degeraturile sunt foarte „urâte“ şi vă simţiţi tare obosiţi adăugaţi-. se acoperă. se lasă să stea zece minute si se strecoară.

să vă fie mai întotdeauna . Iar dacă lendinta » de demineralizare este cronică. înainte d e m ese . într-o atare situaţie. apoi se pune toată cantitatea în apa de baie. se fierb un sfert de oră bun.fng“. în sfârşit. 7 suferiţi 9 categoric de o asimilare deficitară pe care doar plantele o vor putea reechilibra. iar ele trebuie făcute cu regularitate. DEMINERALIZARE (decalcifiere) ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ luaţi: 2 capsule de coada calului. DUPĂ FIECARE MASĂ: 2 pastile de complex-structural. fără întrerupere. Băile generale caldc cu ulei esenţial de rozmarin sunt singurele ce vă vor face să vă simţiţi „încăldurit“. şi staţi cu mâinile sau picioarele cufundate în accastă mixtură timp de 20 de minute. se pun în doi litri de apă rece. să nu fixaţi sau să reţineţi prost calciul. Este o cură intensivă caro poate fi urmată timp de o lună. ÎN TIMPUL MESELOR- 2 'capsule de cochilie de stridie. e foarte posibil ca să aveţi şi extremităţile în per­ manenţă reci.Se rad cam 300 g de ţelină. beţi zilnic o cană mare cu ceai. deci dacă e vorbă de spasmofilie. de trei ori pe an — în caz că aveţi tendinţa să pierdeţi. preparat din : Genţiană (rădăcină) 50 g Busuioc (frunze) 100 g Maghiran (frunze) 100 g Cimbru (frunze) IOO g Mentă dulce (frunze) 50 g 142 . reumatisme şi artroze.

să vă otrăvească. gimnastică. Vă reamintim că. de cele mai multe ori. dar. tulburările de asi­ milare sunt consecinţă unei stări de tensiune si de stress nervos. preferaţi plantele pe care creatorul ni le-a dăruit. toate acele medicamen­ te care nu fac altceva decât să vă intoxice. atenţie. beţi un bol cu ceai. Şi dacă e aşa. nu e posibil să renunţaţi dintr-o dată la ele. poate. DUPĂ c in ă . > s DEPRESIE (stare depresivă) Ca să evitaţi toate remediile chimice. Apoi ceaiul se strecoară. fără rădăcină) 50 g 50 g 25g 50 g 50 g .constituie. a proastei digestii şi.cea mairapidă şi mai eficientă terapie paramedicală. sea r a .fără îndoială.care sunt lăsate să infuzeze 15 minute într-un litru de apă fiartă. băi generale calde cu uleiuri esenţiale de muşeţel şi de pin.Se amestecă bine planteleşi se iau din ele cinci linguri.sistemul nervosvegetativsimpatic. A tin­ gerile nazale.doar încătevaşedinte. carerecchilibrează. ea fiind aproapeindispensabilă omului modern. făcut d in : Levănţică (frunze) Rozmarin (frunze) Muşeţel mare (flori) Portocal amar (muguri florali) Cimbrişor (planta întreagă. în caz contrar singura so­ luţie pentru calmarea durerilor de stomac. sofrologie. Dacă nu sunteţi în criză de timp. căutaţi să vă destindeţi utilizând orice metodă: yoga. autorelaxare. chiar pentru remineralizare este: simpaticoterapia. dacă sunteţi deja „abonaţi“ la tranchilizantele anxiolitice sau alte „otrăvuri4 4 .

nap. căpşuni. 1 capsulă de lucernă. coacăze. DERMATOZE In t r e m ese (l a d ista nţă m a r e d e el e ) beţi zilnic un litru 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g din ceaiul de mai jos: Ienupăr (fructe) Brustur (rădăcină) Mesteacăn alb (frunze) Păpădie (rădăcină) Frasin (frunze) Urzică moartă albă (planta întreagă. mere. zmeură. grapefruite. Amestecaţi plantele. fără rădăcină) Verbină mirositoare (frunze) 144 . lămâie. pepene. t d im in ea ţa . piersici. beţi un pahar cu suc de portocale natural. agrişe.Dar aveţi grijă să cereţi specia Chamaemelum nobile (Anthemis nobilis) şi să refuzaţi spccia Matricaria chamomille. prune. ceapă. spanac. salată. păpădie. luaţi din ele o lingură pe care o puneţi în bolul cu apă fiartă şi lăsaţi totul la infuzat preţ de cinci minute înainte de a strecura ceaiul. caise. aşa cum re­ fuzaţi florile de portocal şi solicitaţi muguri florali de portocal amar. creson. LA p r â n z şi sea r a . 1 capsulă de măghiran. Mâncaţi cât mai mult usturoi. fetică. luaţi-le pe toate împreună: 1 capsulă de spirulina. praz. varză. în a in te DE MASĂ. vinete. pere. PE n em â nc ate . anghinare.

fiecarc cu o durată de trei săptămâni. tot are un conservant chimic la care puteţi avea alergic. anual şi rinichii. o cană din ceaiul de mai jos (perioada pe care o alegeţi să corespundă cu cea de creştere a Lunei) . brustur. fără adaosuri: ulei de Osiris. din toată cantitatea. jojoba. într-un litru de apă. De asemenea. onagră. Trebuie neapărat să vă „curăţaţi". Dacă dermatozele sunt cronice şi rebele. tratamentul trebuie făcut timp de o lună.După cc aţi mărunţit şi aţi amestecat plantele. avo­ cado. şi sângele. muşeţel. ÎN TIMP CE MÂNCAŢI DE PRÂNZ ŞI DE CINĂ. şi ficatul. de gălbenele. apoi strecurati ceaiul. cremele cu nalbă. t ÎNAINTE DE CELE TREI MESE PRINCIPALE: 2 capsule cu rădăcină de brustur. Ca produse cosmetice nu alegeţi dccâi pe cele făcute din uleiuri vegetale pure. pe care îl lăsaţi să fiarbă un minut şi să infuzeze încă zece. Oricc altă cremă. dimineaţa şi seara. toamna şi primăvara. de două ori pe an. 2 păştile de complex-ADN + multiaminoacizi. DUPĂ ACESTE DOUĂ MESf. beţi. DEZECHILIBRU GLANDULAR LUNAR. puneţi palm linguri. coada şoricelului. oricât de pură ar fi ea. 2 păştile de complex-magneziu + vitamina D. colagen.• IO 145 . produse de Bonfanti şi Perla. în funcţie de tipul de ten pe care îl aveţi. TIMP DE 12 ZILE. nu uitaţi de curelc depurative.

146 . Nu numai că vă veţi regăsi forma ideală. în aceleaşi zile în care beţi infuzia luaţi. a cclulitei masive şi dizgraţioase. băi generale calde cu uleiuri esenţiale de muşeţel şi pin.Salvie (frunze) 50 g Eucalipt (frunze) IOO g Rozmarin (frunze) IOO g Măghiran (frunze) IOO g Fenicul (seminţe) IOO g Amestecaţi plantele. vă recomandăm câteva remedii vegetale. luaţi clin ele o lingură plină pe care o puneţi într-o cană cu apă fiartă şi o lăsaţi să stea să infuzeze 15 minute înainte de a strecura ceaiul. dar şi silueta ideală. vă sfătuim să faceţi cu regularitate. Oricare ar fi originea şi manifestările acestui dezechilibru. este bine să faceţi băile cu uleiuri esenţiale de măghiran. Dar dacă dereglările hormonale se exteriorizează printr-o per­ manentă stare de nervozitate. în a in te d e pr â n z ŞI Dl' CINĂ: 2 pastile de complex-algă + coacăz. verbină mirositoare şi lămâie. cele mai eficiente sunt uleiurile esemiale de salvie si de cimbru. j i DIABET Paralel cu tratamentul medicamentos. DUPĂ ACELEAŞI MESF:- 2 capsule de salvie. tratamentul de mai sus va fi benefic. zilnic. ca o consecinţă a suferinţei sistemului endocrin. Iar în cazul apariţiei. Când tulburările se manifestă prin apatie şi oboseală.

mai bine. destinderea psihică este cel mai bun tratament într-o atare maladie. un soc emoţional sau unul afectiv. DUPĂ PRÂNZ ŞI DUPĂ CINĂ: 2 capsule de brustur. recomandările noastre fitoterapeutice vor fi benefice. se dă în clocot un minut. se acoperă vasul iăsându-le să infuzeze zece minute. training autogen etc.DE p r â n z şi DE CINĂ. ci de bol­ navii a căror suferinţă a apărut brusc. care este strict de domeniul medicinii clasice. Vă reamintim că diabetul este declanşat de o stare de stress. dar condiţia este ca diabeticii să fie conştienţi de starea lor de stress şi să facă sport sau să practice o metodă de relaxare: sofrologie. După părerea noastră. Atenţie: suprimaţi toate dulciurile. la vârsta adultă. beli o cană m are de ceai (sau. ÎN TIMPUL FIECĂREI MESE: 2 păştile de complex-pătrunjel. 9 9 > 147 . un litru pe zi) făcut d i n : înainte lOOg Măslin (fmnze) Salvie (frunze) IOO g Eucalipt (frunze) lOOg Muşeţel mare (flori) 50 S Din amestecul de plante se pun patru linguri la un litru de apă. Nu intră în discuţie diabetul infantil. Dacă nu au început încă tratamentul cu insulină. înlesnind restabilirea nivelului gli­ cemiei. apoi se strecoară ceaiul. ÎNAINTE DE MESELE PRINCIPALE: 2 capsule de eucalipt.

Dacă trupul dumneavoastră se poate dezintoxica ca regularitate graţie accstor diarei „eliberatoare1 ' — pe care noi încercăm să le provocăm de multe ori prin tratamentele noastre de drenaj — . care vă va rehidrata si > 1 t calma. apariţia unui atare simptom semnifică nevoia organismului de a . se purifica". în acest caz vă sfătuim să beţi doar acest ceai. dacă drumul pe care a apucat-o este bun. Numai că. înseamnă că aveţi o capacitate deosebită de rezistentă şi reactivitate. d u pă cin ă beţi un bol din accst ceai: Lămâiţă (planta întreagă. Cereţi Ia farmacie mentă dulce sau hibridă şi niciodată mentă piperată. ÎNAINTE DE A MÂNCA. DIGESTIE LENTA DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. 1 capsulă de verbină mirositoare. care este total contraindicată persoanelor nervoase. fără rădăcină) Anason (seminţe) Roiniţă (frunze) Muşeţel mare (flori) Rozmarin (frunze) 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 1 4 8 .DIAREE Ceaiul din cinci flori este cel mai bun pe care îl slim pentru calmarea mucoaselor şi stoparea diareii. de multe ori. Natura trebuie lăsată să-şi urmeze calea. 1 capsulă de mentă dulce. luaţi-le pe toate odată: 1 capsulă de fenicul. de a „se curăţa".

zilnic. Starea dumneavoastră se va ameliora dacă veţi consuma cu regularitate legumele şi fructele de mai jo s: napi.. pepene. varză. vezi MENSTRE DUREROASE . portocale. barba caprei. mai la îndemână. sfeclă roşie. condimentată şi cu multe mâncăruri grele şi băuturi diverse. Numai că. asmăţui. şi digestia este sigură! DINŢII Dacă vi se cariază mereu dinţii. praz. bi­ neînţeles că trebuie să vă vadă un stomatolog. păpădie. ca urmare a unei mese copioase. sparanghel. Iar pentru întărirea gingiilor: Mesticaţi. morcovi. Beţi-1 dintr-o înghiţitură. castraveţi. pere. ananas. usturoi. suferinţele dentare se datorează unei proaste fixări a calciului. pătlăgele vinete. Deci e bine să faceţi un tratament de remineralizare. sau să luaţi şase capsule cu aceeaşi plantă. o linguriţa de pulbere de coada calului. Dismenoree. ceapă. lăsaţi totul să infuzeze preţ de cinci minute şi strecuraţi ceaiul. mestecaţi bine. este să amestecaţi în mâncăruri. Dacă o atare digestie este întâmplătoare. după părerea noastră. în fiecare dimineaţă. mere. salată.. creson. preparaţi-vă o apă oţetită: — 1 linguriţă de oţet din cidru natural (ecologic) la o jumăta­ te de pahar cu apă călduţa. o linguriţă de lapte praf. Iar cel mai simplu. ridichi. Mâncaţi încet. pe nemâncate. mai întotdeauna. pătrunjel. pru­ nc uscate. dacă vă dor deseori. pe îndelete. în fie­ care zi.într-un bol cu apă fiartă puneţi o lingură din amestecul de plante. grapefruit. fenicul.

în fiecare seară. ele având. agitaţi flaconul energic înainte de utiliza­ re şi puneţi două picături. în conductul auditiv. în fiecare ureche. — 10 picături de ulei esenţial de cajeput (gomenol). DURERI ÎN GÂT Beţi un litru de ceai. dacă orelistul nu reuşeşte să descopere cauza acestor dureri. deopotrivă. vezi MIGRENE DURERI DE URECIII Una dintre cele mai eficiente practici de medicină naturistă utilizată pentru tratarea durerilor de urechi. făcut din: Cimbru (frunze) Limba mielului (planta întreabă. efect bacteri­ cid şi calmant. Dacă nu aveţi posibilitatea să consultaţi un practician specia­ list în aroma-fumigare. cel de cajeput. a vaporilor de răşini vegetale şi uleiuri esenţiale.Dureri de cap. bac­ tericida şi calmantă. este insultarea. fără rădăcină) Lumânărică albă (flori) Măceşe (fructe) Mentă dulce (frunze) Creţuşcă (planta întreagă. oricare ar fi natura lor. încercaţi o reţetă foarte simplă: — 30 mi ulei de Osiris. Apoi astupaţi-vă urechile cu un tampon mic de vată. z i l n i c . Amestecaţi-le bine. Ambele vă vor scăpa de dureri rapid şi pen­ tru mult timp. fără rădăcină) 50 g 50 g 25 g 50 g 50 g 50 g 150 . Uleiul de Osiris are acţiune regeneratoare.

Dacă amigdalele sunt foarte roşii şi foarte umflate. apoi lăsaţi-le să infuzeze zece mi­ nute si strecurati licoarea.Amestecaţi bine plantele. ceaiul având un gust tare plăcut. E bine să-l beţi cât mai cald. aşa cum nici toate medicamentele cortizonice din lume — dacă le veţi încerca — nu vor fi în stare! LA MICUL DEJUN ŞI LA PRÂNZ. în cazul în care răul persistă. Pentru ca tratamentul să aibă efect adăugaţi şi următorul de­ coct : Salvie şi lavandă. — două linguri de ulei esenţial de rozmarin. Faceţi de două-trei ori pe zi gargară. două linguri la un litru de apă. fi lăsaţi să infuzeze zece minute. Echimoze. în părţi egale. cel mai eficient remediu rămâne o baie la picioare. timp de zece minute. fierbinte (40°C). Iar dacă nu aveţi rozmarin. apoi îl strecuraţi. vezi CONTUZII ECZEMĂ Ca să scăpaţi de o atare dermatoză. deodată: 151 . mai mult decât neplăcută. luaţi-le împreună. consultaţi un orelist. Fierbeţi-Ie cinci minute. aveţi nevoie de un tratament depurativ eficient. care vă va vin­ deca definitiv. adăugaţi în apă un pumn mare de sare grunjoasă sau două linguri de săpun negru. ÎNAINTE DE MASĂ. Puteţi pune o linguriţă cu miere de cimbru la ceaşca de ceai. în care puneţi: — doi pumni (sau şi mai mult) plini de rozmarin . La un litru de apă proaspăt-fiartă puteţi pune cinci linguri pline.

1 Capsulă de trei fraţi pătaţi, 1 capsulă de brustur, 1 capsulă de unică moartă albă.
LA CINĂ, DUPĂ CE AŢ/ MÂNCAT, beţi u n bol d e c e a i fă c u t

d in : Coada şoricelului (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Cimbru (frunze) 50 g Ienupăr (fructe) 25 g Portocal amar (muguri florali) 50 g Salvie (frunze) 25g Din toată cantitatea, la un bol cu apă fiartă puneţi o lingură plină cu plante, lăsaţi-lc să infuzeze cinci minute şi-apoi strecu­ raţi » ceaiul. în acelaşi timp, mâncaţi cât mai mult sparanghel, morcovi, creson, napi, ceapă, portocale, grapefruit, păpădie,cicoare sălba­ tică, salată, pătlăgele vinete, anghinare, ananas, struguri, pepene, piersici, ridichi, cireşe. EDEME De obicei localizate la glezne sau pe gambe şi la genunchi, edemele sunt nişte umflături anormale care, dacă persistă, ori apar cu regularitate, pot fi semnul unei boli grave. Nu trebuie să vă faceţi griji înainte de a şti diagnosticul, dar pentru a utiliza plantele medicinale ca tratament este obligatoriu un consult me­ dical de specialitate. Dacă edemele nu au o cauză anume, înseamnă că eliminarea toxinelor, deşeurilor, reziduurilor este defectuoasă şi tratamentul cu plante va avea efect.

152

în t r e m e s e

b eţi un litru d e ceai d i n :

Paracherniţă (planta întreagă, fără rădăcină) 5 0 g Trifoişte de baltă (frunzej 25 g 50 g Coacăz negru (frunze) Mesteacăn alb (frunze) 50 g Urzică moartă aibă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g 50 g. Cozi de cireşe Creţuşcă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Din amestec luaţi şase linguri cu vârf, puneţi-le într-un litru de apă, fierbeţi-le un minut şi lăsaţi-le să infuzeze alte zece mi­ nute înainte de a le strecura.
ÎNAINTE DE MASĂ, DIMINEAŢA, LA PRÂNZ ŞI SEARA-

2capsulede pir, luatecu puţinăapă, vă vorînlesni un tranzit intestinal complet şi o diureză crescută, astfel încât excreţia să fie cât maiintensă.Plantastimuleazăputemiefuncţiileficatului si ale rinichilor.
LA O ORĂ DUPĂ FIECARE MASĂ.

2 capsule de coada calului echilibrează acţiunea diuretică a pirului, în aşa fel încât să nu se piardă oligoelementele atât de necesare organismului. Planta înlesneşte fixarea acestora în sânge. în afară de tratamentul recomandat este bine să faceţi un consult reumatologicasupra coloanei lombare. Deseori, o tasare, o deviere, un blocaj al vertebrelor generează reţinerea apei şi apariţia edemelor. Dacă aveţi una din suferinţele menţionate, trebuie să vă consulte ori un osteopat, ori un chiropractician. Dacă nu sunteţi de acord cu efectuarea de manevre mecanice

1 5 3

asupra vertebrelor, puneţi, în fiecare seară, pe şale, un săculeţ umplut cu flori de iarbă neagră: — florile să fie intens colorate si foarte bine uscate; — săculeţul să fie din bumbac; — totul se încălzeşte pe sobă de teracotă fierbinte sau în­ tr-un cuptor, timp de zece minute; — se aplică direct pe şale, pe pielea goală şi se leagă cu un brâu de flanelă; — se lasă să acţioneze cel puţin o oră. Reţeta este eficace numai dacă aveţi răbdare să o faceţi seri de-a rândul, până când edemele nu mai apar. Dacă vreţi însă să vă faceţi repede bine, dar nu sunteţi de acord cu presopunctura sau tracţionările vertebrale, vă mai re­ comandăm un tratament, dar trebuie să aveţi pe cineva care să vi-1 facă. E vorbă de un masaj în regiunea lombară, făcut seară de seară, cu ulei de muşeţel sau de Osiris. Ar fi de dorit să vă adresaţi unei maseuze, care să ştie să mobilizeze profund toată musculatura lombară, fără să vă provoace vreun alt neajuns sau să se înduioşeze de „gemetele" dumneavoastră. Trebuie insistat în special asupra fesierilor superiori, mai ales în zona crestei iliace. Iar ca totul să fie făcut „ca la carte“, masajul să nu dureze mai puţin de un sfert de oră. ENTORSĂ Nu există decât un singur tratament, rapid şi eficace, în caz de entorsă. Aplicaţi pe zona dureroasă, în cel mai scurt timp posibil, o pungă cu gheaţă. Lăsaţi-o acolo măcar două ore. Pentru ca gheaţa să nu vă „ardă“ pielea, puneţi punga peste o bucată de pânză. Dacă fixaţi cum trebuie punga şi o răbdaţi cele două ceasuri, efectul va fi total: durerile se vor atenua treptat, articulaţia nu

154

se va mai umfla, pentru că lichidul sinovial nu se va mai acumula în exces în cavitatea articulară, nu se va mai produce nici o hemartroză (acumularea sângelui în vasele din jurul articulaţiei cu umflarea şi ruperea capilarelor). în caz că aţi făcut entorsa pe pista de schi, nu staţi pe gânduri: înccrcaţi să ieşiţi de pe pârtie, scoateţi-vă schiurile, descălţaţi-vă şi băgaţi piciorul în zăpadă. Şi când e vorba de mână, în situaţia că aveţi o fractură uşoară, acest „prim ajutor*1 este foarte indicat. Dacă au trecut 24 de ore şi încă n-aţi putut face nici un tratament, atunci trebuie schimbai remediul. Acum este necesară o cataplasmă cu argilă. Se amcstecă o cantitate suficienţă de argilă cu apă rece până când se obţine o pastă perfect omogenă şi se aplică, într-un strat de un centimetru grosime, pe toată articulaţia. Cataplasma se lasă o noapte întreagă, chiar dacă s-a uscat mult mai repede. Aplicaţiile se repetă până când dispar complet şi durerile şi umOătura. în cazul în care, cu toate îngrijirile, articulaţia rămâne um­ flată, beţi şi acest ceai: Coacăz negru (frunze) 50 g Mesteacăn alb (frunze) 50 g Cozi de cireşe 50 g Coada şoricelului (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Mătase de porumb 25 g Paracherniţă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Trifoişte de baltă (frunze) 25 g Se amestecă totul bine. Apoi, într-un litru şi jumătate de apă se pun cinci linguri pline cu plante, se dau într-un clocot, fără

155

să fiarbă, se lasă să infuzeze 15 minute şi se strecoară. Toată cantitatea se bea într-o zi. ENUREZIS NOCTURN (Pipi în pat) Preparaţi următorul ceai: Frasin (frunze) 50 g Roiniţă (frunze) 50 g Cimbru de grădină (frunze) 50 g Anason (seminţe) 25 g Amestecaţi-le şi luaţi din ele două linguri pe care le puneţi în 500 g de apă clocotită. Lăsaţi-le să infuzeze zece minute şi apoi strecuraţi ccaiul. Se beau trei căni pe zi, una dim ineaţa , pe nemânutie, una îna inte d e masa d e p r â n z şi a treia înainte
DE ORELE 17. ÎN
fie c a r e d im in ea ţă , p e sto m a cu l g o l ,

se mestecă pe

îndelete: 1 linguriţă cu granule de polen.
ÎNAINTE DE MICUL DEJUN ŞI DE PRÂNZ:

1 capsulă de sulfină.
ÎN TIMPUL MESEI DE PRÂNZ:

Puneţi în mâncare o lingură de drojdie de bere vitaminizată pulbere. Tratamentul se face cel puţin două luni. Ameliorarea va fi progresivă şi înceată, dar nu trebuie uitat că, deseori, enurezisul se datorează unei stări de mare nervozitate sau unei instabilităţi psihice. E de dorit, în atare cazuri, să se colaboreze cu un psiho­ terapeut sau, şi mai bine, cu un sofrolog.

156

Dacă este vorbă de un enurezis întâmplător, la un copil mărişor, verificaţi să nu aibă viermi intestinali. Existenţa lor poa­ te trece neobservată — nu prea mai sunt „la modă“ — şi poate fi, de multe ori, cauza enurezisului. Epistaxis, vezi SÂNGERARE NAZALĂ Febra fânului, vezi GUTURAI DE FÂN FEBRĂ Beţi minimum un litru de ceai z il n ic , făcut d i n : Fructe de măceş 50 g Lămâie fără coajă 50 g Roiniţă (frunze) 50 g Verbină mirositoare (frunze) 50 g Lămâiţă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Se iau cinci linguri, plinc-ochi, din amestecul de plante, se pun într-un litru de apă clocotită şi se lasă să infuzeze 15 minute. Infuzia se bea, de preferinţă, între mese. E bine să ţineţi puţin „post“ când aveţi febră. Trebuie să-i permiteţi organismului să-şi poată mobiliza şi concentra toate forţele în vederea combaterii agresiunii a cărei manifestare prin­ cipală este întotdeauna febra. Iar dacă vă veţi încărca stomacul, o parte din energia dumneavoastră va fi pierdută în timpul di­ gerării alimentelor. Orice creştere a temperaturii este o reacţie naturală de apăra­ re, ea este absolut obligatorie, de pildă, în cazul unei afecţiuni microbiene. Deci lăsaţi „serviciul'*, » febra să-si * facă ” 7 nu încercaţi > s-o combateţi, mai ales în primele două-trei zile. Numai aşa vă veţi putea apăra eficient împotriva bolii.

Dacă febra e însoţită de dureri articulare, luaţi si: » 1 6 capsule de creţuşcă, ZILNIC. Dacă tusiti, dacă bronhiile sunt încărcate de secreţii: > 6 capsule de pin, ZILNIC. Iar organismul dumneavoastră se va putea apăra cu mai multă uşurinţă, dacă îl ajutaţi luând6 pastile de complex-fier. Complementul alimentar va favoriza eliminarea toxinelor şi va stimula sistemul imunitar.
9 9 9 7 9

FICATUL ŞI SUFERINŢELE LUI (hepatism, suferinţe hepatice) Vă „supără“ ficatul, îl simţiţi mare şi umflat, aveţi greţuri, gaze, râgâieli, aveţi senzaţia de „gură încleiată4 '? Nu mai staţi pe gânduri: trebuie să faceţi urgent o cură de curăţare, de dezintoxicare a organismului.
DIMINEAŢA, PE NEMÂNCATE, beţi:

1 fiolă de suc de ridichi negre (sau 3 capsule) cu o jumătate de pahar de apă caldă.
ÎN t im pu l ZILEI, un litru de ceai făcut din:

Rozmarin (frunze) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Roiniţă (frunze) 50 g Păpădie (rădăcină) 50 g Lămâiţă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Amestecaţi bine toate plantele şi puneţi cinci linguri din amestec într-un litru de apă. Fierbeli apa două minute şi lăsaţi apoi ceaiul „să tragă“ zece minute. Strecuraţi-1,

158

Beţi-1 între mese, fără zahăr. Guslul nu prea e plăcut, dar o infuzie depurativă este întotdeauna amăruie.
ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ luaţi •’

2 capsule de rozmarin. Cura de drenaj poate fi urmată fără întrerupere timp de treipatru săptămâni, dacă vreţi să aibă rezultate durabile. O puteţi repeta de două-trei ori pe an. în orice caz, nu uitaţi să urmaţi marea cură de purificare a sângelui şi a ficatului din fiecare primăvară. Dacă aveţi ficatul mărit si vă doare: Obişnuiţi-vă să vă culcaţi pe partea dreaptă şi să vă puneţi o pungă (sau o sticlă) cu apă caldă (chiar fierbinte). (Când am spus „pungă“ am înţeles buiota, termoforul medicinal!) E bine s-o tineti cam 20 de minute, 7 dar nu e nici o nenorocire dacă adormiţi cu ea lângă dumneavoastră. Reechilibraţi-vă regimul alimentar suprimând grăsimile ani­ male, zahărul şi mezelurile. Mâncaţi cât mai multe fructe şi legume: mere, pere, struguri, portocale, napi, praz, varză, ceapă, arpagic, arpacaş. Si dacă vă simţiţi în stare — ceea ce ar fi de dorit — o zi > » pe săptămână ajunaţi. în ziua respectivă nu beţi decât ceaiul pe care vi l-am dat. Dacă aveţi un ficat leneş:
j

»

»

»

3

DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ, ÎNAINTE DE MASĂ-.

1 capsulă de ridichi negre, 1 capsulă de păpădie, 1 capsulă de măduvă albă de tei

159

sea r a , d u pă cin ă ,

beli o cană m are de ceai făcut d i n :

Rozmarin (frunze) 50 g Lămâiţă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Melisă (frunze) 50 g Muşeţel mare (frunze) 50 g Tei (flori) 50 g Amestecaţi bine plantele şi luaţi din ele o lingură vârfuita, pe care lăsaţi-o să infuzeze cinci minute în 250 g de apă cloco­ tită, înainte de a strecura ceaiul. Cu infuzia înghiţiţi şi 1 capsulă de mentă dulce. Evitaţi grăsimile prăjite, alimentele grase şi alcoolul. FLEBITĂ Neapărat să vă consulte un medic. beţi un litru de ceai, făcut din: Frag (frunze) 100 g Fructe de ienupăr lOOg Salvie (frunze) 50 g Iarbă neagră (flori) 50 g Creţuşcă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Amestecaţi totul bine. Apoi puneţi din amestec cinci linguri Ia un litru de apă, lăsaţi-le să Oarbă două minute, să infuzeze zece şi-apoi strecuraţi ceaiul. Pentru ca durerile să fie mai uşoare: — masaţi-vă zilnic, uşor, cu ulei de Osiris pur.
z il n ic

FURUNCULOZĂ Beţi un litru de ceai,
zil n ic ,

în care puneţi:

160

suprimând zahărul. Dacă aţi făcut şi numai o dată o criză > t 7 ' 161 . băuturile gazoase. Puneţi cinci linguri la un litru şi jumătate de apă. Dimineaţa. iar după aceea nu cumva să beţi un ceai de „ceai“ (adică nu de plante medicinale) şi nici cafea! Beţi. a căror acţiune antitoxică este remarcabilă. şi-apoi îl lăsaţi să infuzeze altele 15. între mese. ÎN TIMPUL FIECĂREI MESE: 2 capsule de pir. anual. pe stomacul gol. înainte de micul dejun. di­ minuând cantitatea de carne (de trei ori pe săptămână va fi arhisuficient) şi mâncând multe legume proaspete cu usturoi (salate). ÎN TIMPUL MESELOR DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ: 2 capsule de complex-ADN + vitaminele E şi F. pe care îl fierbeţi două minute.lOOg Cimbru (frunze) Trei fraţi pătaţi (frunze) 50 g Măslin (frunze) 50 g Fumăriţă (planta întreagă. mai ales roşii. produsele de patiserie. ciocolata. din infuzia pe care v-am recomandat-o mai sus. fără rădăcină) 50 g Brustur (rădăcină) 50 g Amestecaţi bine plantele. Nu lăsaţi 9 totul la voia întâmplării. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ : 2 capsule de salce. împărţit în porţii egale. Beţi-1. în schimb. mâncaţi un măr crud ras. marea cură de toamnă. Nu uitati să faceţi. Această cură depurativa va fi foarte eficientă dacă vă veţi hotărî să vă modificaţi total regimul alimentar. Strecuraţi ceaiul.

Ar fi de dorit să practicaţi şi un sport în aer liber. încet. Mestecaţi. o lingu­ riţă de lapte praf. nalbă şi ienupăr. Spălaţi-vă în gură dimineaţa şi seara după ce. un regim alimentar dezechili­ brat. în mod regulat. în prealabil. în fine. stress. ÎN TIMPUL. prea bogat în dulceţuri şi grăsimi. Luaţi două linguri din amestec. v-aţi frecat dinţii cu pulbere de argilă. o mâncare proastă înghiţită în fugă. înseamnă că rinichii dumneavoastră funcţionează prost. în f ie c a r e d im in ea ţă . Deseori gingivitele sunt provocate de oboseală. 162 . ştiţi care e cea mai bună reţetă pentru ca să scăpaţi de coşuri (care pot genera oricând o furunculoză) şi să aveţi o piele „ca de piersică4 '? — Mâncaţi zilnic o salată mare de roşii. usturoi şi ulei de măsline! GINGIVITĂ Clătiţi-vă gura de două-trei ori pe zi. cu următoarea infuzie: Salvie. ÎNAINTE DE MESELE PRINCIPALE luaţi : 2 pastile de complex-ADN + mulmminoacizi. puneţi-le în 500 g de apă clocotită şi lăsaţi-le să infuzeze 15-20 de minute. MICULUI DEJUN ŞI PRÂNZULUI: 3 capsule de complex-polivitamine. fără grabă.de furunculoză. la care aţi adăuga ceapă. în cantităţi egale (câte 50 g de fie­ care). Trebuie ajutaţi. Pentru a mări vitalitatea dinţilor şi gingiilor-. astfel încât să fiţi obligaţi să vă mişcaţi şi să vă oxigenaţi plămânii.

mai luaţi. Dacă aveţi timp şi aveţi şi unde şi cu ce. faceţi o baie generală caldă cu uleiuri esenţiale de salvie şi de cimbru. pe lângă ceai. fără rădăcină) IOO g Salvie (frunze) IOO g Roiniţă (frunze) 50 g Iarbă neagră (flori) 50 g După ce aţi amestecat bine toate plantele.în astfel de situaţii tratamentul de mai sus va avea un efect de scurtă durată. Deci pentru a trata o gripă aveţi de ales: i63 « . o cană de ceai cald. Trebuie să vă schimbaţi modul de viaţă. începând din luna OCTOMBRIE. DIMINEAŢA LA PRÂNZ ŞI SEARA: 2 picături de ulei esenţial de cajeput (gomenol) puse într-o linguriţă cu miere de cimbru sau de levănţică. Iar dacă aţi făcut gripă şi vreţi să scăpaţi de ea. 6 pastile de complex-fier. trebuie însă să vă consultaţi dentistul. fără rădăcină) 50 g Creţuşcă (planta întreagă. făcut d in : Lămâiţă (planta întreagă. în fiecare zi: 6 capsule de cimbrişor. Indiferent de situaţie. oricât de „grozave‘: ar fi medicamentele. Zece minute de stat în apă caldă. puneţi patru lin­ guri pline într-un litru de apă fierbinte. veţi bea. urmate de un somn la căldură. pe care îl mai lăsaţi să fiarbă un minut şi-apoi să infuzeze încă zece minute. pentru că poate fi vorba de o infecţie dentară a cărei existenţă nici nu o bănuiţi măcar! GRIPĂ Boala poate fi evitată dacă. ÎN FIECARE z i . valorează mai mult decât orice tratament.

posibilităţile lui de a vă apăra de infecţii fiind aproape nule. Ele trebuie luate doar în cazuri grave. încât singuri veţi întreba dacă aţi fost gripaţi sau vi s-a părut. orice microb „aflat prin preajmă" găseşte un teren propice pentru dez­ voltarea lui în organismul dumneavoastră. — fie să alegeţi tratamentul nostru cu plante. GUTURAI (răceală. Dacă le veţi utiliza fără nici un discernământ. Consecinţa. într-atât sistemul imu­ nitar v-a fost pus la grele încercări. un litru de ceai făcut din: Ienupăr (fructe) 50 g Eucalipt (frunze) 50 g Cimbru (frunze) lOOg Cimbrişor (planta întreagă. z il n ic . vor crea o senzaţie de obo­ seală. nu vor mai mai face fată » bolii. Antibioticele nu sunt absolut necesare în orice fel de răceală. în majoritatea cazurilor. care vor veni de hac bolii în circa şapte-opt zile. dar vă va da un tonus general de zile mari. Mai mult. Beţi. care va dura cam tot atât. lăsaţi-le să infuzeze încă zece. când veţi * avea într-adevăr nevoie de ele. Organismul este deja obişnuit cu ele. nu mai reacţionează prompt sau chiar nu mai reacţionează deloc. 164 . fierbeţi-le două minute într-un litru de apă.— fie să luaţi antibiotice. flora intestinală este de obicei distrusă. dar vă vor lăsa storşi de puteri şi obosiţi. strecuraţi ceaiul. şi vă va face să vă simţiţi într-o asemenea „formă“. fără rădăcină) 50 g Lumânărică albă (flori) 50 g Luaţi cinci linguri pline din amestec. infecţii ale căilor respiratorii superioare) Nu apelaţi imediat la antibiotice.

considerăm noi. într-o linguriţă cu miere. Cu ajutorul plantelor veţi obţine rezultate infinit mai spec­ taculoase. seara. chiar nocive pentru organism. direct în apa de baie. DIMINEAŢA ŞI SEARA: 2 picături de ulei esenţial de cajeput (gomenol). rinită alergică) în primul rând. foarte caldă. Cum se pregăteşte baia ? — 5 picături de ulei esenţial de muşeţel mare + 15 picături de ulei esenţial de pin. sunt inutile şi.Beţi-1. 165 . Dacă răceala este „zdravănă". Vă atragem atenţia că nu puteţi depăşi respectiva cantitate. adăugaţi. la cul­ care. vă va arde pielea şi nici nu se va dizolva ca să aibă efectul dorit. încetaţi să mai faceţi orice fel de desensibilizări. esenţa pură. go­ menolul este total interzis copiilor sub 12 ani. Iată ce vă recomandăm. Nu puneţi niciodată. Iar dacă puteţi să nu ieşiţi din casă vă recomandăm o baie generală cu ulei esenţial de muşeţel mare şi de pin. pe lângă ceai: 6 păştile de complex-fier. repartizat în patru prize. şi nu se recomandă mai mult de trei prize pe zi (deci şase picături maximum). pe priză. GUTURAI DE FÂN (febra fânului. aveţi grijă să l'iţi bine (gros) îmbrăcaţi. 2 capsule de levănţică. fără nici un risc asupra echilibrului dumneavoastră biologic. la fiecare cană adăugând o lingură de miere de cimbrişor. Bineînţeles. De asemenea. ca să fiţi siguri că veţi transpira bine. se pun în două linguri de bază hidrodispersantă (un alcool) sau — 2 linguri cu ulei de baie din uleiuri esenţiale.

Cum simţiţi că „a început să vă mănânce nasul“. Tot în luna mai trebuie să luaţi şi alte remedii. inspiraţi efluviile de tarhon. Profund. pentru o cană mare cu apă clocotită. din amestecul de plante. 166 .în fiecare an. De aceea este bine să aveţi mereu la dumneavoastră un flacon cu ulei esenţial (esenţă pură) de tar­ hon. Este cel mai bun mijloc de stopare naturală a crizei. apoi o strecuraţi şi beţi ceaiul călduţ. mâncaţi zilnic o salată făcută astfel: 1-2 lăptuci. pregătiţi-vă urm ătoarea infuzie: Cimbru (frunze) 50 g Măghiran (frunze) 50 g Levănţică (flori) 50 g Portocal amar (muguri florali) 50 g Cimbru de grădină (frunze) 50 g Este de ajuns o lingură plină-ochi. la c u l c a r e . De câteva ori la rând. 1 capsulă de mentă dulce. luaţi-le pe toate d e o d a tă : 1 capsulă de eucalipt. DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. 1 lingură de oţet de cidru. ÎNAINTE DE A MÂNCA. în luna mai. 1-2 frunze de tarhon. El „va şti cum să vă descnsibilizeze“ lără să vă perturbe alte funcţii ale organismului. semn ce anunţă declanşarea crizei de guturai alergic. Tarhonul are proprietăţi antihistaminice (antialergice) recu­ noscute. O lăsaţi să infuzeze zece minute. 2 linguri de ulei de şofrănaş.

de hipernervozitate sau de anemie. vezi RESPIRAŢIE URÂT MIROSITOARE HEMORAGn Sfaturile pe care vi le putem da se referă. pentru că. bineînţeles. cum se spune în farmacologie! Urmaţi tratamentul nostru timp de trei ani. cicoare sălbatică. lămâie. coada calului vă va ajuta să vă puneţi pe picioare. an­ dive. ori grave. usturoi. 167 . din păcate. tarhon. numai la sângerări mici. Este bine să interveniţi şi în regimul dumneavoastră alimentar! Consumaţi cât mai multe fructe şi legume proaspete: asparagus.Puteţi prelungi cura şi în luna iulie. cum sunt cele din nas sau ale gingiilor. anghinare. portocale. Nu există nici un efect negativ. castraveţi. păpădie. permite fixarea mai bună a calciului. apoi întrerupeţi-1. acestea nu pot fi tratate decât în spital şi. astfel ca acţiunea plan­ telor să fie mai profundă. varză. ceapă. în toate cazurile. „ad­ vers". lăptuci. dar frecvcnte şi repetate. busuioc. barba caprei. mure. ca să vedeţi dacă a avut efect. Deseori. Obişnuiţi-vă să amestecaţi în mâncarea dumneavoastră de PRÂNZ ŞI DE SEARĂ: 1 lingură cu pulbere de coada calului în afară de faptul că înlesneşte coagularea normală a sângelui. morcovi. hemoragiile mici. planta dinamizează şi întreg organismul. grapefruit ’ Halenă urâtă. deseori nici acolo. Dacă este vorba de hemoragii interne. hasmăţuchi. fetică. coacăze negre. trădează o stare de oboseală. datorită siliciului pe care îl conţine.

înmuiaţicataplasma în apa în care au fiert plantele.Lăsaţi-lesă infuzeze 15 minute. Puneţi patru linguri într-un litru de apă clocotită. 100 g fără rădăcină) Măghiran (frunze) 50 g Iarbă neagră (flori) 50 g Amestecaţi plantele.Dar curele neîntrerupte de coada calului sunt interzise car­ diacilor şi celor ce sunt ţinuţi sub tratament cu anlicoagulante. Ilepatism. în 250 g de apă. z il n i c .Reumeziţi-ocând se usucă. strecuraţi florile. un pumn de flori. întindeli-le pe o bucată de pânză (sau tifon) curată. Fierbeţi. Cereţi avizul medicului dumneavoastră curant. ÎNAINTEA MESELOR DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ- 2 capsule de vită de vie. un litru de ceai făcut din: Nalbă de pădure (flori) 50 g Coada şoricelului (planta întreagă. vezi FICATUL ŞI SUFERINŢELE LUI 168 . ÎN CAZ DE DURERI- Cataplasmecu flori de lumânărică albă. HEMOROIZI Beţi. Faceţi o cata­ plasmă*.împăturiţi-o în patru. Strecuraţi ceaiul. Are o acţiune locală anticongestivă puternică. Puneţi deasupra o bucată de pânză uscată şi apoi un plastic. stoarceţi-o şi aplicaţi cataplasma pe hemoroizi.

iniţial). fără rădăcină) Luaţi din amesteccinciJinguri pline sau un pumn de plante. înainte de a o strecura. beţi: pahar mare a i apă. ceea ce nu înseamnă că puteţi renunţa şi la ceai. pe care le fierbeţi maximum două minute într-un litru de apă (rece. fără rădăcină) 50 g Coada calului (planta întreagă. HIPERTENSIUNE DIMINEAŢA. numai aşa veţi putea lupta împotriva acestei infecţii de origine virală. plantele vă pot ajuta cu adevărat să vă ridicaţi pragul imunitar-. PE NEMÂNCATE.HERPES Nu renunţaţi fără să încercaţi măcar. Beţi un litru de ceai p e z i . 169 . e bine ca timp de doi ani să urmaţi câte trei cure de câte 30 de zile anual. Iar dacăherpesulaapărutdeja. pentru ca să-i opriţi evoluţia şi să-i grăbiţi vindecarea Aplicaţi ulei de Osiris pur de două ori pe zi. Deseori infecţia dispare şi numai în 24 de ore. făcut din: Salvie (frunze) 50 g 50 g Pir (frunze) Fumăriţă (planta întreagă. 50 g fără rădăcină) 50 g Sovârv (planta întreagă.indiferentundeeste localizat. Dacă faceţi deseori herpes. Ceaiul se bea numai între mese. ci pentru creşterea capacităţii dumneavoastră imunitare. Acoperiţi vasul şi lăsaţi infuzia „să tragă“ preţ de zece minute. Infuzia nu este pentru înlăturarea sau omorâreavirusului.

1 capsulă de creţuşcă. evitaţi alcoolul şi tutu­ nul. zmeură. struguri. salată. Suprimaţi sarea. portocale. păpădie. ciocolata. mâncaţi cât mai multe fructe şi legume: usturoi. în schimb. HIPOTENSIUNE d im in ea ţa şi sea r a . cămătăria. grapefruit. fără rădăcină) IOO g Măslin (frunze) 50 g Levănţică (flori) 50 g Mentă di'. o cană m are de ceai făcut d in : Creţuşcă (planta întreagă. ÎN TIMP CE MÂNCAŢI. vinete. în a in t e DE culcare. 2 capsule de păducel. s e a r a . beţi o cană din această infuzie deli­ IOO g IOO g 50 g cioasă : Rozmarin (frunze) Salvie (frunze) Mentă dulce (frunze) 170 .DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. coacăze. căpşuni. anghinare. afine. napi. cireşe. lăsaţi-o să stea cinci minute şi beţi ceaiul călduţ. luaţi (toate o d ată): 2 capsule de usturoi. praz.h (frunze) 50 g Portocal amar (muguri florali) 50 g După ce aţi amestecat bine plantele puneţi o lingură la o cană de apă clocotită. cicoare de grădină.

1 7 1 . Se stre­ coară. Veţi arăta din ce în ce mai bine. hipotensiunea se datoreşte lipsei de exerciţii fizice şi unei proaste reoxigenări a celulelor. alergarea uşoară etc. Ceaiul se bea îndulcit cu o linguriţă de miere de rozmarin. 2 păştile de complex-structural vă vor asigura oligoelementele de care aveţi nevoie pentru a vă fortifia. Bineînţeles. DIMINEAŢA ŞI SEARA. De cele mai multe ori. în special caldul şi magneziul. ÎNAINTEA MESELOR DE DIMINEAŢĂ ŞI DF. chiar dacă vă simţiţi foarte obosiţi. DUPĂ MESE.Se ia o lingură din amestec pentru un bol cu apă rece Se fierbe un minut si se lasă să infuzeze alte zece minute. » » * Alegeţi sporturi în aer liber care să solicite un efort mic dar prelungit în timp: mersul pe bicicletă. SEARĂ luaţi : 2 păştile de compiex-germeni de grâu sau 1 linguriţă de pulbere din germeni de grâu. ÎN TIMPUL ACELORAŞI MESE: 2 păştile de complex-drojdie de bere vitaminizată sau 1 linguriţă cu drojdie de bere proaspătă. mersul pe jos. tensiunea arterială se ve reechilibra. Nu există nici o contraindicaţie pentru mişcarea în aer liber. veţi avea „o mină bună“. ceea ce va duce la un tonus nervos perfcct şi o sănătate de invidiat. trebuie să faceţi un consult medical de speciali­ tate cu regularitate.

vezi PIERDEREA (SAU IJPSA) POFTEI DE MÂNCARE 172 . luaţi din ele patru lin­ guri. amestecaţi-le bine. CU in­ fuzia de mai jo s: Urzică moartă albă (planta întreagă. între mese. dacă leziunile de impetigo sunt doar pe faţă. nu utilizaţi decât creme pe bază de extracte vegetale din muşeţel. cu vasul acoperit. z il n ic . în fine. — onagru sau jojoba.IMPETIGO ANUAL. masaţi -v Ă pielea Inapetenţă. ÎNGRIJIRI EXTERNE: cu uleiuri vegetale de: — târâte de orez. ÎN TIMP CE MÂNCAŢI: 2 capsule de complex-ADN + vitaminele A şi D. ÎNAINTE DE A MÂNCA: 2 capsule de complex-ADN + multiaminoacizL LA ACELEAŞI MESE. fără rădăcină) IOO g Mărmuri plantele. LA PRÂNZ ŞI SEARA. opărui-le cu un litru de apă fiartă şi lăsaţi-le să infuzeze 15 minute. fără rădăcină) 50 g Trei fraţi pătaţi (flori) 25 g Rozmarin (frunze) IOO g Mentă dulce (frunze) 50 g Salvie (frunze) IOO g Lămâiţă (planta întreagă. FACEŢI TREI CURE DE CÂTE O LUNĂ DE ZILE. nalbă sau ulei de Osiris. Apoi strecuraţi ceaiul şi beţi toată cantitatea într-o zi. dacă trebuie să daţi pe tot corpul.

vă va fortifia nervii şi. 1 capsulă de angelică. E foarte gustos şi în curând nu vă veţi mai putea lipsi de el. fără motiv. vă va ajuta să scăpaţi de stările depresive. Dar dacă senzaţia respectivă se repetă. Nimic nu e mai bun pentru a veni de hac unei indigestii provocată de o masă prea copioasă şi cu prea multă băutură.INDIGESTIE DUPĂ MASĂ. pe care o lăsaţi să infuzeze zece minute. 173 t . beţi 1 pahar mare de apă minerală acruţa : Borsec sau Domă ori Harghita cu o linguriţă de oţet de cidru natural. de tristeţe sau de melancolie. diluat într-o jumătate de pahar cu apă caldă. dacă este cazul. Beţi ceaiul neîndulcit. Pentru ca aqiunea infuziei să fie mai rapidă şi mai completă. ‘Adaptarea aparţine traducătorului. odată cu ea înghiţiţi şi • . timp de trei-patru săptămâni beţi următorul ceai: Busuioc (frunze) 50 g Muşeţel mare (flori) 50 g Măghiran (planta întreagă. cam după orice masă. Puneţi din ele două linguriţe pline-ochi la o cană de apă clocotită. Angelica vă va ajuta la digestie. Iar rezultatele vor fi cu atât mai eficiente dacă: ÎNAINTE DE MICUL DEJUN ŞI DE MASA DE PRÂNZ veţi bea : 1 fiolă de suc de ridichi negre. fără rădăcină) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Verbină mirositoare (frunze) 25 g Amestecaţi plantele.

Dacă infecţia este întâmplătoare. fără rădăcină) IOO g Iarbă neagră (flori) 50 g Ienupăr (fructe) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g în 500 g de apă clocotită se pun două linguri vârfuite din amestecul de plante. o linguriţă cu polen po­ liflore ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE: 2 capsule de complex-drojdie de bere vitaminizată. tot ceea ce v-am recom andat aici nu va avea decât un efect pasager.INFECŢIE INTESTINALĂ Beţi 500 g de ceai. după un consult cu medicul dumneavoastră curant. Această metodă de reflexoterapie endonazala dă rezultate ex- 174 . încet-încet. în acest caz. într-un cuvânt de o stare de depresie. urmaţi cele de mai sus timp de trei săptămâni. DIMINEAŢA. se lasă să infuzeze cam 15 minute (acope­ rite). Adresa ţi-vă unui practician specializat în simpaticoterapie. z il n ic : Cimbru (frunze) IOO g Cimbru de grădină (frunze) IOO g Creţuşcă (planta întreagă. de hipernervozitate. de o stare de stress. E foarte bine dacă reuşiţi să beţi un litru sau chiar mai mult de ceai. PE NEMÂNCATE . de oboseală. fără nici o îndoială. se strecoară şi se bea între mese. Dar dacă faceţi cu regularitate infecţii intestinale.' va trebui să urmaţi 3 un alt tratament. fără grabă. pentru că este vorba. Ea va dispărea şi nu vă veţi mai îmbolnăvi niciodată. Mestecaţi.

vezi GUTURAI Inflamarea ochilor. de fapt. vezi COLITĂ INSOMNIE înainte de to ate evitaţi som niferele chimice.cepţionale în toate cazurile de oboseală nervoasă. dar sunt şi foarte durabile pentru că. 1 capsulă de sulfină. iar a doua zi veţi fi mai buimaci si mai obosiţi ca niciodată. ele vă vor otrăvi pur şi simplu. Iar ele se văd nu num ai în scurt timp de la începerea tratam entului. DUPĂ m a sa . Infecţie în gât. s » DIMINEAŢA şi odată: la p r â n z . nu vor rezolva nimic. 1 capsulă de tei. vezi CONJUNCTIVITĂ Inflamaţia intestinelor. vezi CISTITĂ Infecţii ale căilor aeriene superioare. beţi un bol cu această infuzie: Portocal amar (muguri florali sau chiar flori) 50 g Levănţică (flori) 50 g 175 . seara DUPĂ CINĂ. lu a ţi-le p e to a te 1 capsulă de muşeţel mare. a fost scurtcircuitată starea de stress. vezi ANGINĂ Infecţie urinară.

se lasă să infuzeze cinci minute. Pir (rădăcină) 50 g Lumânărică albă (flori) 50 g Iarbă neagră (flori) 50 g Măceş (fructe) 50 g Fumăriţă (planta întreagă. cel mai bine fiind să le lăsăm să stea toată noaptea. se strecoară şi se bea. Se dau în clocot a doua zi fără să fiarbă deloc. la un bol de apă clocotită. fără rădăcină) 50 g Sovârv (planta întreagă. INTOXICAŢIE DIMINEAŢA. 7 » 176 . ÎNTRE MESE. cafeaua. se strecoară si se bea ceaiul între mese.Sulfină (frunze) 50 g Măghiran (frunze) 50 g Rozmarin (frunze) 50 g Se pune o lingură plină. mor­ covi. din amestecul de plante. caise. sfeclă. PE NEMÂNCATE: 1 fiolă de suc de anghinare. fără rădăcină) 50 g Coada calului (planta întreagă. se pun într-un litru de apă. tutunul. 1 fiolă de suc de mesteacăn. se lasă la macerat două ore minim. Evitaţi alcoolul. mere. Seara e de preferat să mâncaţi mai uşor: salată. totul diluat într-o jumătate de pahar de apă caldă. fără rădăcină) 50 g Aveţi grijă cum preparaţi ceaiul! Se iau cinci linguri plineochi din amestecul de plante.

2 păştile de complex-fier. peşte alterat. 177 . în cazul de faţă ? Nu e vorba de o intoxicaţie acută cu ciuperci. Apoi vedeţi ce trebuie să mai faceţi: poate că sunteţi prea graşi. capul vă va fi lim­ pede. dar cea mai bună cură de purificare. Toate bolile cronice se instalează pe un astfel de organism.ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ. se poate face în perioadele de descreştere ale Lunii. nefuncţionării normale a organelor de eliminare (organe emonctoare). 2 capsule de brusturÎN TIMPUL MESELOR. De câte ori vă veţi simţi obosiţi. DUPĂ MESE: 2 capsule de levănţicii. fără chef. poale că trebuie să vă fortifiaţi memoria. să reechilibrezi fără a trata intoxicarea. Senzaţia de „mi-e silă de mine ce neputincios sunt“ va dispărea ca prin farmec. Tratarea şi vindecarea lor nu poate fi nici măcar începută fără o cură de purificare. Trebuie să clarificăm câteva lucruri. să stimulezi. lehămeţiţi de totul şi de toate. cu cele mai bune rezultate. Ce înţelegem noi prin termenul de intoxicaţie. totul vi se va părea uşor de făcut. Cura pe care v-o recomandăm permite această curăţire a tuturor emonctoarelor: rinichi-ficat-plămâni-intestine-pieic. de dezintoxicare! Este o iluzie să încerci să calmezi. un medicament sau altceva ! NU! Noi ne referim la starea de intoxicare cronică a organismului datorată exceselor. urmaţi cele de mai sus timp de trei săptămâni. alimentaţiei deficitare. poate că digestia dumneavoastră este leneşă sau sunteţi într-o permanentă stare de surescitare. Să nu râdeţi. Veţi vedea că am avut dreptate.

luaţi: 2 capsule de genţiană. Uleiul obţinut prin macerarea florilor este de ncînlocuit pen­ tru tonifierea şi întărirea sânilor. Paralel. este obligatoriu să fiţi în permanenţă sub supraveghere medicală. 2 păştile de complex-drojdie vitaminizată. Dacă formula dumneavoastră sangvină este. deoarece numai un doctor poate stabili ce analize trebuie să faceţi pentru aflarea diagnosticului exact al bolii. vezi TĂIETURI LEUCOPENIE (scăderea numărului de globule albe din sânge) ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ. Julituri. adică numărul de hematii şi leucocitc fluctuează mereu 178 . cu regularitate. deoarece. s-a dovedit că stimulează în cea mai mare măsură for­ marea globulelor albe. LA MASA DE DIMINEAŢĂ ŞI DE PRÂNZ-. Utilizaţi-1 în masaje circulare. în general. făcute cu toată palma. inclusiv şi ma­ melonul. Indiferent de natura scăderii numărului de leucocite. pe toată suprafaţa sânului. ca va avea întotdeauna o acţiune benefică. MESELOR 2 păştile de complex-pătivnjel.ÎNTĂRIREA MUSCULATURII SÂNILOR Există o singură soluţie. naturală şi eficientă : bănuţeii (Bellis perennis). fără nici o îndoială. Iar masajul trebuie făcut în flecare scară. la culcare. ÎN TIMPUL. Genţiană este o plantă extraordinară. insta­ bilă.

vezi CONTUZII MĂTREAŢĂ Şi în acest caz rezultatele nu sunt definitive fără un tratament intern. atunci cu sigu­ ranţă vă aflaţi în stare de strcss. vezi CALCULI BILIARI Lovituri.(când se normalizează. Numai câteva şedinţe de atingeri nazale şi formula hemoleucocitară se stabilizează. când creşte. Nu există decât o singură metodă de tratament eficientă: simpaticoterapia. împărţiţi-o în trei prize. Faceţi. pe care le beţi între mese (de preferinţă. în înghiţituri mici. când scade). a n u a l . 179 . Dacă nu se poate. pe care le fierbeţi un minut într-un litru de apă. mult după ce aţi mâncat). dispărând simultan şi oboseala şi nervo­ zitatea. două-trei cure cu acest ceai: lOOg Rozmarin (frunze) IOO g Cimbru (frunze) 50 g Măslin (frunze) 50 g Mesteacăn alb (frunze) 50 g Trifoişte de baltă (frunze) Amestecaţi-le bine şi luaţi din ele patru linguri. le lăsaţi să infuzeze zece şi apoi strecuraţi ceaiul. Leucoree. vezi POALA ALBĂ Litiază biliara. Ideal este să beţi toată cantitatea într-o zi.

2 capsule de păpădie. muşeţel mare. fără rădăcină) Frag (frunze) Ienupăr (fructe) Iarbă neagră (flori) 50 g 50 g 50 g 50 g 100 g 180 . astfel încât să profitaţi de toate esenţele. fricţionaţi-vă energic pielea capului cu unul din maceratele de mai jos. urzică. eficientă şi trebuie să o faceţi cu regularitate. pe care le veţi găsi gata preparate în comcrţ. beţi un litru din următorul decoct: Pir (rădăcină) Urzică moartă albă (planta întreagă. Este o cură simplă. Obişnuiti-vă să vă spălaţi pe cap cu şampon făcut cu esenţe de păducel. ’ lăsati-le » să macereze zece zile. linia Terme Tabiano.ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ. MÂNCĂRIMI ziln ic . puneţi un pumn în 500 g de alcool rafinat 70°. şampon fiziologic cu cimbru contra mătreţii. Vă recomandăm câteva produse Bonfanti şi Perla: şampon contra mătreţii. tăiaţi-le mărunt. ’ strecurati » esenţă » si » adăugaţi-i 20 de picături de ulei esenţial de cimbru. — fie cu un macerat de merişor: culegeţi frunze verzi de merişor. şampon şi loţiune cu sulf. ajutăndu-1 să elimine mai bine toxicele. — fie rozmarin. cetină de negi sau argilă verde. Ele vă stimulează funcţiile ficatului. linia Solfo. Cel mai bine este să alternaţi şampoanele. sau le puteţi face şi singuri. lăsând plantele să macereze zece zile în alcool rafinat. în fieca r e dim in ea ţă .

reprezintă unul din semnele spasmofiliei. fără rădăcină) 50 g Trifoişte de baltă (frunze) 50 g Brustur (rădăcină) 50 g Amestecaţi plantele. Puneţi-le într-un vas cu un litru de apă şi lăsaţi-le să se macereze două-trei ore sau. loţiunea tonică echilibrată. vezi MENSTRE PREA ABUNDENTE MENOPAUZĂ Deşi nu este. bineînţeles. Meno-metroragii. mult mai indicat. Cura de mai sus trebuie făcută timp de trei săptămâni.Fumăriţă (planta întreagă. produse Bonfanti). mâncărimile ce apar frecvent şi cu anume regularitate.. Luaţi cinci linguri din amestec. laptele demachiant. Numai că. masca de faţă. gălbenele. Deci va trebui să faceţi o cură completă de remineralizare şi relaxare. de multe ori. o boală. toată noaptea. Strecuraţi ceaiul. 2 capsule de păpădie. PE NEMÂNCATE. ÎNGRIJIRI EXTERNE : Alegeţi-vă o cremă sau un lapte ori o emulsie de corp cu cxtracie de crin. LA PRÂNZ ŞI SEARA. crema hidratantă. luaţi: 1 fiolă sau 2 capsule de ridiche neagră. DIMINEAŢA. ÎNAINTE DE A MÂNCA. sunt foarte multe femeile cc trec cu greu prin această perioadă a vieţii lor „endocrinolo- 181 . toate cu extract de nalbă. nalbă de pădure sau trandafir (de ex. Trageţi vasul de pe foc şi lăsaţi-le să infuzeze încă zece minute. A doua zi clocotiţi-le la foc puternic fără să fiarbă.

nici artroză. recomandăndu-vă o cură ce trebuie (ăcută 14 zile pe lună. de fiecare dată când beţi ceaiul luaţi si: 1 linguriţă cu granule de complex-tei. beţi o cană m are de ceai făcut d i n : Salvie (frunze) 50 g Busuioc (frunze) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Urzică moartă albă (planta întreagă. 1 8 2 . 2 capsule de păducel. Efectele ei sunt deosebit de benefice.gice“. fără rădăcină) 50 g Fenicul (seminţe) 25 g Mentă dulce (frunze) 50 g Se ia. fără rădăcină) 50 g Coada şoricelului (planta întreagă.. d im in e a ţa şi seara.. Ei bine. Ca să aibă gust mai bun şi să fie mai eficient. se pune la fiert un minut într-un litru de apă. decalcifieri sau creştcri in greutate. de preferinţă în perioada de creşte­ re a Lunii. menopauza fiind pentru ele o „inevitabilă calamitate”. se lasă să infuzeze zece minute. un pumn (sau patru linguri pline). ce c de făcut ? în mod normal. » ÎNAINTE DE MICUL DEJUN ŞI DE PRÂNZ. 2 capsule de viţă de vie + urzică moartă albă. Ele nu sunt manifestări normale ale menopauzei şi noi vă putem dovedi acest lucru. din amestecul de plante. acoperind vasul şi apoi se strecoară ceaiul. în această perioadă n-ar trebui să apară nici bufeuri (valuri de căldură). cu puţină apă călduţă.

vezi MENSTRE PREA ABUNDENTE MENSTRE DUREROASE (dismenoree) Nu acceptaţi acest lucru ca pe o fatalitate: probabil că aţi încercat deja tot felul de tratamente pe bază de hormoni sintetici şi. 183 . apoi strecuraţi ceaiul. dim ineaţa şi sea r a . v-aţi resemnat! Ei bine. vă veţi convinge singure că menopauza nu este „un dezastru". Iată ce vă recomandăm. (Vezi şi BUFEURI. patru linguri din amestec. remedii există. fizic şi spiritual.) Menoragll. înainte de data începerii ciclului menstrual. disperată de nereuşită. lăsaţi-le să infuzeze zece minute.DUPĂ MESELE DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ: 2 capsule de sulfină. beţi următorul ceai: Muşeţel mare (flori) 50 g Ienupăr (fructe) 50 g Fumăriţă (planta întreagă. Fierbeţi. ci o perioadă fericită. dar numai naturale. fără rădăcină) 50 g Viţă de vie (frunze) 50 g Veţi bea două boluri mari de ceai. fără rădăcină) 50 g Trifoişte de baltă (frunze) 25 g Coada şoricelului (planta întreagă. tim p d e 14 z il e p e l u nă . de calm şi repaus. două minute. Dacă veţi avea răbdare şi veţi urma recomandările noastre.

mai destinsă. ficatul va lucra mai uşor. sângele şi rinichii vor fi curăţaţi de toxine şi reziduuri. Dar e o soluţie de urgenţă! Paralel. nu implică nici un risc. Din contră. iar apa trebuie să fie în permanenţă fierbinte. Nu vă fie teamă. trebuie făcut şi un alt tratament. Baia trebuie să dureze 10-15 minute. Timp de DOUĂ LUNI. în apă puneţi două linguri cu ulei de baie făcut pe bază de esenţă de rozmarin. veţi fi mult mai calmă. Iar DUPĂ ACELEAŞI MESE. timp de trei zile înaintea datei la care ar trebui să „vă vină" menstruaţia. 2 capsule de urzică moartă albă. Poate că va trebui s-o faceţi de două ori pe an. ce vă vor ajuta să vă destindeţi. beţi un ceai făcut din: 184 . vă „decontractaţi"! Numai aşa veţi scăpa de spasmele de la ni­ velul micului bazin. circulaţia sangvină generală va fi şi ea stimulată. Cura trebuie făcută trei luni la rând (dar numai cele 14 zile de care am amintit. apoi întrerupeţi-o ca să vă puteţi da scama dacă a dat sau nu rezultate. în f ie c a r e z i . care vă vor desconge tiona organele genitale. 3 MENSTRE INSUFICIENTE CANTITATIV SAU ABSENŢA LOR (oligomenoree şi amenoree) Ca soluţie de urgenţă. 2 capsule de sulfină. faceţi în fiecare seară o baie la picioare fierbinte. Este o metodă prin care declanşarea ciclului menstrual se face fără perturbarea echilibrului dumneavoastră biologic.ÎNAINTEA MESELOR DE DIMINEAŢĂ ŞI SEARA-. lunar!).

Mâncaţi foarte mult pătrunjel verde. la culcare. în p r im u l r â n d . se lasă să infuzeze zece minute. luaţi: 2 capsule de muşeţel mare. fără rădăcină) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Creţuşcă (planta întreagă. Trebuie s-o completaţi şi cu un regim alimentar adecvat. pe nemâncate şi o alta seara. timp de 15 minute. şofran natural (adică pistile de brânduşă pulverizate. care şi ca trebuie tratată. ceaiul. patru linguri plineochi din amestec. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ.Fenicul (sentinţe) 50 g Trifoişte de baltă (frunze) 50 g Coada şoricelului (planta întreagă. se strecoară şi întreaga cantitate se bea de-a lungul a două zile. Strecuraţi ceaiul şi beţi o cană dimineaţa. poa­ te apărea o senzaţie de oboseală. fără rădăcină) 50 g Rozmarin (frunze) IOO g Puneţi să infuzeze. adăugaţi la mâncare. Poate că este cam scump. se fierb circa 30 de secunde la foc puternic.* Urzică moartă albă (planta întreagă. nu prafuri chimice cu arome ţ). Cura este foarte uşor de urmat. fără rădăcină) 50 g Salvie (frunze) 50 g Se iau patru linguri pline pentru un litru de apă. într-un litru de apă clocotită. 185 . dar vă e foarte necesarMENSTRE NEREGULATE Fără nici un dubiu. este necesară descongestionarea organelor genitale şi reechilibrarea sistemului endocrin. De asemenea. întotdeauna.

cu ulei de baie pe bază de esenţe din salvie şi cimbru. lăsaţi-le să infuzeze 15 minute. este deosebit de plăcută şi liniştitoare. pe sistemul nervos vegetativ. fără rădăcină) lOOg lOOg Iarbă neagră (flori) 50 g Hamei (conuri) Nalbă de pădure (flori) 50 g Luaţi din amestec trei linguri pline şi puneţi-le în 500 g de apă clocotită. ÎN prim ele 14 z il e ale ciclului. în acelaşi timp trebuie făcute trei băi generale. m enora­ gic metroragii) în primul rând. O puteţi face la nesfârşit.ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de fenicul Cura trebuie urmată în ultimele două săptămâni ale ciclului menstrual. în plus. în fiecare zi. de nervi. ori un dezechilibru general ce interesează toa­ te cele de mai sus plus o boală de sânge. „risculu de a vă simţi din ce în ce mai bine! » MENSTRE PREA ABUNDENTE (meno-metrorăgii.. fără nici un risc. trebuie să consultaţi un ginecolog. cu. calde. S-ar putea să fie vorba de o tulburare gravă a sistemului endocrin sau/şi a aparatului genital.. Această fitobabieoterapie (tratament prin hidroterapie şi plan­ te medicinale) dă rezultate remarcabile în toate tulburările en­ docrine. Numai dacă toate examenele sunt negative pu­ teţi apela la ajutorul plantelor. S-ar putea ca ele să reuşească acolo unde totul a eşuat. cu rigurozitate. * 186 . din contră. beţi următorul ceai: Urzică moartă albă (planta întreagă. săptămânal. strecuraţi ceaiul şi beţi toată cantitatea în două-trei reprize.

luaţi : 2 capsule de coada calului plus 2 pastile de complex-structural. spasmofilie. deoarece există tratamente comune pentru cele două forme de cefalee. până aici. vezi MENSTRE PREA ABUNDENTE MIGRENE Am preferat să vorbim aici şi despre durerea de cap obişnuită. nu numai când e vorbă de migrenă. ea bazându-se pe reechilibrarea funcţiilor sistemului nervos vegataliv simpatic. totul în timpul aceleiaşi mese. Metroratfii. însă. Am mai spus că este deosebit de benefică în caz de nervozitate. corespunzătoare tulburărilor de care suferiţi. se vindecă foarte greu cu un tra­ tament pe bază de plante. în paginile cărţii —. Pe de altă parte. ţinem să atragem atenţia că mi­ grenele. cauzele lor fiind multiple şi asociate: — tulburări hepatice + tulburări circulatorii + artroză cer­ vicală + nervozitate + etc. Iar aceste ele mente există în complexul-structural. Singura pe care noi o ştim a fi eficientă este simpaticoterapia — am descris-o pe larg de mai multe ori. să consultaţi un terapeut care va şti să se descurce în hăţişul acesta de cauze şi care să vă recomande nu doar un tratament ci o terapie com­ plexă.ÎN ACEEAŞI PERIOADĂ. în caz de migrenă tipică. Coada calului reglează fluxul sangvin şi ajută la fixarea m organism a oligoelementelor de care aveţi nevoie. 187 . insomnie. stress. Este deci obligatoriu. adevăratele migrene.

Aceasta din urmă se poate deosebi uşor de oricc alt tip de cefalee pentru că se localizează numai pe o jumătate de cap, putând alterna, în cazul crizei migrenoase, când pe partea stângă, când pe cea dreaptă, neapărând niciodată pe tot capul. în foarte rare cazuri, în timpul desfăşurării crizei, se poate generaliza, cu­ prinzând întreg craniul. Dacă vă doare fruntea, sau ceafa, ori durerea iradiază din creştet pe toată calota craniană, câteodată de deasupra ochilor până în partea din spate a capului..., sunteţi un „fericit1 1 , este doar o cefalee banală. Tratamentul de mai jos ar trebui să dea rezultate.
DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. ÎNAINTE DE A MÂNCA luaţi toate

capsulele dr mai jos împreună: 1 capsulă de muşeţel mare, 1 capsulă de creţuşcă, 1 capsulă de lucernă. beţi un bol de ceai făcut din : Portocal amar (muguri florali) 25 g Levănţică (flori) 25 g Măghiran (frunze) 25 g Tei (flori) 25 g Mentă dulce (frunze) 25 g La un bol de ceai puneţi o lingură din amestecul de plante, pe care le lăsaţi să infuzeze în apa clocotită timp de cinci minute. Cura de mai sus e bine să o urmaţi de două ori pe an, timp de o lună, în caz că aveţi în mod frecvent dureri de cap. Fie că este vorba de migrenă, fie de o cefalee banală, dar durerea e insuportabilă, faceţi imediat o baie foarte-foarte fier­ binte la picioare (zece minute) cu:
s e a r a d u pă cin ă ,

188

2 linguri de săpun negru, sau 1 pumn de sare grunjoasă, ori 2 linguri de ulei de baie cu esenţă de rozmarin. Este o retetă excelentă si total inofensivă. Are un rezultat imediat şi total. Poate fi făcută ori de câte ori vă doare capul. Doar dacă aveţi varice mari este contraindicată. în acest caz, puneţi cataplasme cu rondele de cartofi pe tâmple şi pe frunte. Regimul alimentar trebuie şi el ajustat. Mâncaţi mai ales sa­ lată, păpădie, vinete, fetică, cicoare sălbatică, pătrunjel, lămâi, portocale, mere, grapefruit, morcovi, varză, andive, praz, napi, fasole verde şi reduceţi alcoolul.
J s

Miros a ră t al gării, vezi RESPIRAŢIE URÂT MIRO­ SITOARE Negi, vezi VERUCI

NEVRALGII FACIALE Atare dureri, de-a dreptul insuportabile, nu pot fi vindecate fără a le cunoaşte exact cauzele, iar acestea sunt multiple. Poate fi vorbă de probleme dentare ce au trccut neobservate. Deci, un consult stomatologic complet, cu efectuarea de radiografii den­ tare, ar putea descoperi granuloame închistate care, atunci când s-au format, nu au fost dureroase. Sau există o tasare a verte­ brelor cervicale, ori un blocaj la nivelul articulaţiei temporo-

189

mandibulara, pe care doar un practician — osteopat, etiopat, vindecător empiric de scrântituri — priceput şi îndemânatic îl poate rezolva. Şi blocajele energetice sunt o cauză, în această situaţie fiind necesar consultul unui acupuncturist. Pe scurt, nu este vorba de o suferinţă uşoară, iar ceea ce vă putem recomanda noi sunt soluţii cu rezultate imediate dar puţin durabile în timp. Căutaţi sub ochi, de fiecare parte a feţei, două mici puncte foarte dureroase, ce formează o mică depresiune. Ele trebuie masate cu o picătură de ulei esenţial de maghiran. Trebuie ca degetul să exercite o presiune din ce în ce mai puternică asupra aşa-numitelor puncte suborbital, respectând mici pauze de re­ laxare, rotind degetul în sens contrar mersului acelor de ceasor­ nic. Un astfel de masaj, numit „punctiform" (este un tip de presopunctură), calmează rapid durerea. El poate fi repetat de câte ori este necesarŞi vă mai recomandăm un tratament foarte simplu.
ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ:

1 capsulă de măghiran, 1 capsulă de muşeţel mare, 1 cană cu ceai de busuioc. încercaţi, atât pentru eficienţa ei, cât şi pentru plăcerea dum­ neavoastră, o baie generală, zilnic, cu uleiuri esenţiale de salvie şi cimbru. Poate că nu va mai fi nevoie să consultaţi atâţia practicieni ca să scăpaţi — de ce nu ? — definitiv de nevralgii.

OCHI OBOSIŢI înainte de orice, consultaţi un medic oftalmolog. Oboseala oculară este de cele mai multe ori generală fie de o vedere proastă, fie de nişte ochelari prost calibraţi. Dacă totul este normal, trebuie să vă gândiţi la o lipsă de oligoelemente şi la cum poate fi rezolvată carenţa respectivă.
ÎNAINTE DE MBSILC PRINCIPALE-.

2 pastile de complex-magneziu + vitamina D.
ÎN TIMPUI MESELOR.

2 pastile de complex-structural. Astfel veţi asigura sărurile necesare organismului, nu numai calciul şi magneziul. Iar pentru a calma senzaţia de oboseală, mai ales dacă ochii au si tendinta să se înroşească: — De mai multe ori pe zi stropiţi-vă ochii cu apă de albăstrele. — Sau, mai bine, puneţi-vă cataplasme cu flori de muşeţel mare. Luaţi un pumn de flori, lăsaţi-le la macerat şapte minute într-o cană cu apă clocotită, stoarceţi-le uşor, puneţi-le într-o pânză curată şi aplicaţi-le pe ochi (bineînţeles, după ce s-au răcit puţin). Puteţi face lucrul acesta de mai multe ori într-o zi, o cataplasmă fiind lăsată minimum zece minute pe ochi.
>
j

»

Oligomenoree, vezi MENSTRE INSUFICIENTE CANTITA­ TIV SAU ABSENŢA LOR

191

PALPITAŢII Dacă sunteţi sâcâiţi de apariţia frecventă a palpitaţiilor, dacă medicul dumneavoastră curant n-a descoperit, n-a diagnosticat nimic catastrofic în ceea ce priveşte sănătatea dumneavoastră, dacă ele persistă în ciuda tuturor tratamentelor şi recomandărilor de specialitate, plantele vă vor ajuta. După părearea noastră, ele constituie cel mai bun şi mai neagresiv remediu.
d u p ă fie c a r e d in t r e m esele p r in c ip a le

beţi o cană mare

cu ceai făcut d i n :

Portocal amar (nrnguri florali) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g IOO g Măghiran (frunze) Coada şoricelului (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Busuioc (frunze) 50 g După ce amestecaţi plantele, puneţi două linguri pline în 500 g de apă clocotită şi lăsaţi-le să infuzeze minimum zece mi­ nute înainte de a strecura ceaiul.
ÎNAINTE DE PRÂNZ ŞI DE CINĂ luaţi :

1 capsulă de păducel.
DUPĂ ACELEAŞI MESE:

1 capsulă de sulfină va readuce calmul şi destinderea cesare sistemului nervos vegetativ simpatic. Există şi o altă cauză ce generează palpitaţii cardiace, care de multe ori nu este luată în considerare: tasarea vertebrelor cervicale, în special a Vl-a şi a Vil-a. Deci este bine să faceîi un control radiologic. Şi să urmaţi şi un tratament fizioterapic, elongaţii, de pildă, ce ar permite decompresarea acelor rădăcini

192

nervoase simpatice ce pot perturba buna funcţionare a unor or­ gane. Bolnavii se gândesc întotdeauna la o atare posibilitate, mai ales când este prezentă şi o durere strict localizată pe coloana vertebrală. Nu este adevărat. Compresiunea unui trunchi nervos se traduce şi prin oboseală generală, o proastă funcţionare a ficatului, o lipsă de putere inexplicabilă, tulburări circulatorii la membrele superioare sau inferioare. Şi acestea nu sunt decât câteva exemple dintre multele posi­ bile. Reţineţi: când nu reuşiţi să daţi de capăt cauzei ce vă pro­ voacă atâtea suferinţe, consultaţi un specialist care să vă verificc starea coloanei vertebrale.

PĂR GRAS Beţi, z il n ic , ceaiul de mai jo s: 50 g Brustur (rădăcină) lOOg Cimbru (frunze) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Mesteacăn alb (frunze) 50 g Fumăriţă (planta întreagă, fără rădăcină) lOOg Rozmarin (frunze) Amestecaţi plantele. Puneţi patru linguri la un litru de apă. Clocotiţi-o un minut. Acoperiţi vasul şi trageţi-1 de pe foc. Lăsaţi ceaiul să infuzeze zece minute. Strecurati-1. Se bea toată cantitatea într-o zi.
t

ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ:

2 capsule de complex-ADN + vitaminele E şi F.

ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE PRINCIPALE.

2 capsule de eucalipt. Cura va dura o lună şi este bine să o repetaţi de trei-patru ori pe an,
ÎNGRIJIRI EXTERNE

Utilizaţi numai şampoane pe bază de extracte vegetale natu­ rale, cele mai bune fiind de păducel, podbal, urzică, mesteacăn şi genţiană (de ex., şampon sebonormalizant cu sulf, şampon fiziolo­ gic cu mesteacăn pentru păr gras, şampon cu sulf, loţiune cu sulf, din gama produselor Bonfanti şi Perla — vezi ultimul capitol). Este obligatoriu să faceţi şi curele depurative de primăvară şi toamnă, îngrăşarea părului fiind legată, în majoritatea cazuri­ lor, de un dezechilibru hepatic şi de o proastă eliminare a toxi­ nelor. Probabil că aveţi un regim alimentar prea bogat în grăsimi animale şi în produse de carne. Lăsaţi organele de digestie „să se odihnească*1 cu regularitate, respectând cu stricteţe o zi pe săptămână de regim vegetarian.

PĂR USCAT
ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ luaţi: »

3 capsule de complex-ADN + multiaminoacizi
ÎN TIMPUL FIECĂREI MESE

3 capsule de complex-multivitamine. Urmaţi această cură regulat, o lună, de trei ori pe an, dar nu uitaţi ca primăvara să faceţi şi marea cură depurativă pentru curăţarea ficatului şi a sângelui: este obligatorie!

194

ÎNGRIJIRI EXTERNE

Utilizaţi numai şampoane făcute din plante, cele mai bune fiind pe bază de extract de rozmarin, muşeţel, ienupăr (de ex., şampon restructurant pentru spălări frecvente, şampon fiziologic cu colagen pentru spălări frecvente, şampon fiziologic din muşeţel şi tei, toate produse Bonfanti şi Perla). în fine, dacă situaţia pare a fi disperată, dacă părul pare a fi total devitalizat, folosiţi fiole de cetină de negi ultraactivâ, în cure de câte 12 zile, de trei-patru ori anual. Veţi obţine rezultate mult mai bune dacă veţi urma acest tratament în perioadele de creştere ale lunii. Produsul de ienupăr are la bază o reţetă din medicina populară antileză şi este cel mai bun stimulent capilar cunoscut în prezent.
5 » ’

Pete de bătrâneţe, vezi PETE SENILE PETE SENILE (pete de bătrâneţe) în acest caz, fără nici o ezitare, o cură de şoc pentru revitalizarea pielii pornind de ia stratul bazal ai dermului. Vă sunt necesare cantităţi mari de acid deoxiribonucleic, acizi aminaţi, vitamine. Deci — complexele alimentare!
. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ:

2 capsule de complex-ADN + multiaminoacizi.
ÎN TIMPUL FIECĂREI MESE-,

2 capsule de complex-ADN + vitaminele E şi F.
DUPĂ FIECARE MASĂ:

2 capsule de complex-ADN + vitaminele A şi D.

195

Cura este de o lună şi trebuie făcută de trei ori pe an. Ea nu va acţiona doar asupra pielii ci şi asupra stării dumneavoastră generale. Vă veţi simţi mult mai dinamici, mai vioi, mai în formă. Iar pentru ca petele să nu mai apară, utilizaţi zilnic, pentru corp şi pentru faţă, fie un ulei de maceraţie din crin şi pătrunjel, fie un ulei de tinereţe, din brâncuţă şi limba mielului, fie produse Bonfanti şi Perla (cremă împotriva petelor Schiarente). PIERDEREA (SAU LIPSA) POFTEI DE MÂNCARE (inape­ tenţă)
În a in t e DE d in :
prâ nz

şi DE CINĂ beţi o cană de ceai, făcut

Fumăriţă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Genţiană (rădăcină) 25 g Trifoişte de baltă (frunze) 25 g Busuioc (frunze) 50 g Chimen (seminţe) 25 g Fenicul (seminţe) 25 g Cimbru (frunze) 25 g Din amestec se pun două linguriţe la o cană mare apă fiartă. Se lasă la infuzat zece minute, apoi se strecoară.
ÎN TIMPUL FIECĂREI MESE PRINCIPALE:

2 capsule de angelică.
DUPĂ FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ:

2 păştile de complex-proride. Tot ceea ce v-am recomandat are în vedere o fortifiere ge­ nerală şi o impulsionare a metabolismului. Dar poate că nu mai aveţi poftă de mâncare pentru că organismul vă este prea încărcat de toxine. De aceea, pentru o purificare fiziologică, ţineţi două-

196

lăsaţi totul să infuzeze zece minute. Părerea noastră este că numai plantele o pot vin­ deca. vezi CALCULI BILIARI Pipi în pat. zil n ic . * Pietre la vezica biliară. fără rădăcină) 50 g 50 g Ienupăr (fructe) lOOg Rozmarin (frunze) Amestecaţi bine plantele. timp în care nu mâncaţi şi nu beţi decât supă de legume. strecuraţi ceaiul şi beţi toată can­ titatea pe parcursul a două zile (nu e necesar să-l reîncălziţi!) 197 . timp de un minat. Urmaţi tratamentul nostru timp de trei săptămâni şi. Beţi. o jumătate de litru din următoarea infuzie: lOOg Cimbru (frunze) Urzică moartă albă (planta întreagă. dacă e necesar. vezi ENUREZIS NOCTURN POALĂ ALBĂ (leucoree) Iată o afecţiune foarte neplăcută care. Fierbeţi. e destul de frecventă. şi definitiv. cinci linguri pline din amestecul de plante cu un litru de apă. 50 g fără rădăcină) 50 g Iarba neagră (flori) Limba mielului (planta întreagă. repetaţi-1 de trei-patru ori în primul an de terapie.trei zile un post uşor. astfel încât să vă asiguraţi necesarul de oligo­ elemente si de vitamine. din păcate.

ÎNAINTE DE PRÂNZ ŞI DE CINĂ: 2 capsule de genţiană vor impulsiona schimburile meta­ bolice. doar cortizonul vă rezolvi suferinţele. faceţi zilnic spălături vaginale sau utilizaţi spumant intim iodobromic (linia salsojod) şi săpun lichid pentru igiena intimă (linia Termo Tabiano). trebuie să 198 . Dacă nu definitiv. care să vă asculte. cumplite. ca tratament local: fierbeţi un pumn de fructe de ienupăr şi unul de frunze de rozmarin într-un litru de apă. făcând o echipă cu el. tratamen­ tul clasic. Iar dacă totuşi s-a recurs la el. într-adevăr. POLIARTRITĂ Este o boală foarte păcătoasă. să renunţaţi la el. strecuraţi fiertura şi. diagnosticată cu certitudine. Şi asta veţi reuşi numai discutând în permanenţă cu medicul. de cele mai multe ori. odată începută. timp de şapte-zece minute. cu decoctul călduţ. Căci. fără să mai stea pe gânduri. să aplice ideile dumneavoastră dacă sunt perti­ nente ! Nu să vă prescrie. măcar să împingem cât mai departe data începerii tratamentului. corticoterapia cu greu poale fi întreruptă. Din păcate. Noi nu putem să vă spunem. Căutaţi un specialist competent. ÎN TIMPUL MICULUI DEJUN ŞI AL PRÂNZULUI: 2 păştile de complex-grâu încolţit sau o linguriţă de grâu încolţit pulbere vă vor aduce vitaminele şi aminoacizii esenţiali necesari sistemului imunitar. aveţi încredere în recomandările medicului dumnea­ voastră. Dar trebuie să vă atra­ gem atenţia că se poate şi fără el. să vă sfătuim.. în caz de poliartrită reumatoida recunoscută. cortizonul. în fine.. să vă îndrume.

ÎN t im pu l Zilnic trebuie să beţi un litru! . rămâne doar un litru de ceai.vă faceţi controale hematologice repetate. dizolvate într-o jumătate de pahar cu apă. un litru de ceai făcut din: lOOg Măduvă albă de tei lOOg Iarbă neagră (flori) 50 g Lămâiţă (planta întreagă. încercaţi însă şi metoda noastră. Atenţie: după fierbere. ea vă va fi de un real folos. să fie mărită. iar baia să dureze 10-12 minute. fără să vă ştergeţi cu un prosop — îndepărtaţi apa cu muchia palmei — . încălţaţi-vă cu nişte şosete de lână şi puneţi pe dumneavoastră o bluză groasă. sau. Apa să aibă maximum 38°C. 0 baie la picioare şi la mâini. care se fierbe trei minute şi se lasă apoi să stea altele 15. în care puneţi o lingură de ulei de baie salvie-cimbru şi una de ulei Osiris. luate cu 3 capsule de brustur. fără să faceţi un duş rece. astfel încât să vi se reducă doza imediat ce este posibil. PE NEMÂNCATE. din păcate. fără rădăcină) 50 g Ienupăr (fructe) lOOg Levănţică (flori) IOO g Creţuşcă (flori) Din amestecul de plante se pun cinci linguri la un litru şi jumătate de apă. DIMINEAŢA. caldă. Apoi. ÎN FIECARE DIMINEAŢĂ-. cu mâneci lungi. z il e i . Se strecoară. 1 fiolă de suc de anghinare + 1 fiolă cu suc de mesteacăn alb.

Nu consideraţi că apariţia afecţiunilor prostatei este inevita­ bilă pentru toţi bărbaţii. 1 capsulă de muşeţei mare. nu sunt un dat al sorţii! Trebuie să şti cum pot fi evitate. dar e o . fără rădăcină) 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g . faceţi băi generale calde cu uleiuri esenţiale de muşeţel mare şi pin. Frictionaţi-vă cât mai des cu putinţă cu balsamuri medicinale vegetale.. fără rădăcină) Iarbă neagră (flori) Fumăriţă (planta întreagă. recomandările de mai jos. Vă vor alina mult durerile.ÎNAINTEA FIECĂREI MEŞI 2 capsule de creţuşcă. * i z il n ic se bea un litru de ceai B cut din-* Ienupăr (fructe) Urzică moartă albă (planta întreagă. Şi e foarte bine să faci un tratament pre­ ventiv. adenoamele.sabie cu două tăişuri": te a ută. ori de Osiris. sau de portocallevănţică. Luptaţi pentru a nu deveni sclavii cortizonului. timp de o lună pe an. dar te face şi să nu te mai poţi lipsi de el! Aveţi încredere în medicul dumneavoastră şi explicaţi-vpe larg tratamentul pe care îl faceţi j ţ PROSTATĂ ŞI SUFERINŢELE EI (prostatism. fără rădăcină) Paracherniţă (plantaîntreagă. începând de la 40 de ani. Stricturile. Este un medicament salutar. suferinţe prostatice) fncepând cu vârsta de 50 de ani trebuie să faceţi un consult urologic an de an. urmând. In cazul în care aveţi dureri foarte mari.

ÎN FIECARE DIMINEAŢA. dacă urinaţi greu şi des. sali­ vând din abundenţă. ori acele prurituri nocturne ce nu vă lasă să dormiţi. beţi ceaiul timp de două-trei luni. la un litru de apă. Nu-i de mirare. se lasă să fiarbă un minut. tot anul. din amestecul de plante. ZILNIC. vezi PROSTATA ŞI SUFERINŢELE EI PRURIT SENIL. de la o vârstă încolo. PRURIT NOCTURN Nimic nu este mai sâcâitor decât mâncărimile permanente. un litru de ceai lâcut din: Limba mielului (planta întreagă. Nu speraţi într-o cremămiracol. PE NEMÂNCATE 1 linguriţă cu polen poli/lor. timp de una-două luni. care vă vor reda tonusul şi vigoarea necesare. Beţi. dar vă aduce în organism mulţi acizi aminaţi şi multe vitamine. cura de mai jos. 50 g fără rădăcină i 50 g Brustur (rădăcină) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Frasin (frunze) 7 20 i . ea nu există! Trebuie să vă resemnaţi 9 să visaţi 9 si 9 să urmaţi. şi pe care nici o cremă nu reuşeşte să le înlăture definitiv. > Iar dacă suferiţi deja de prostată. Nu numai că acţiunca lui asupra prostatei este remarcabilă. iar polenul luaţi-1 zilnic. pe care să-l mestecaţi încet. cauzele fiind interne. Prostatism.Se pun cinci linguri. apoi să stea altele zece şi se strecoară.

există două soluţii. fără rădăcină) 50 g Cimbru (frunze) IOO g La un litru de apă puneţi patru linguri pline din amestecul de plante. acoperiţi vasul şi lăsaţi ceaiul să infuzeze încă zece minute. luaţi timp de trei săptămâni (pentru ca acţiunea acestei cure să fie completă): 1 fiolă de suc sau patru capsule de ridichi negre. Nici o afecţiune nu este mai rebelă la remediile chimice decât psoriazisul. PSORIAZIS Cel mai eficient tratament şi cel mai bun îl reprezintă apa de mare si băile de soare. într-o jumătate de litru de apă. ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE: 2 capsule de păpădie. el vă va regenera mucoasele fără să le irite. îmbogăţit în atomi de oxigen prin peroxidare. apoi strecuraţi-1. să se amplifice. Fierbeţi trei fire mari de ţelină verde.Trifoişte de baltă (frunze) 25 g Paracherniţă (planta întreagă. Ulei vegetal. ţineţi-le toată noaptea. să cuprindă » 202 . în funcţie de tipul mâncărimii: — Apă de ţelină. Puneţi comprese cu apa respectivă pe zonele mai sensibile. timp de zece minute. ÎNAINTE DE FIECARE MASA luaţi: » 2 capsule de iarbă neagră. d im in e a ţ a PE sto m a cu l g o l . pentru ca să reapară când nici nu te aştepţi. — Ulei de Osiris. fierbeţi-le două minute. el părând că dispare fără mari eforturi şi numai la simpla aplicaţie a unei creme cu cortizon. să se întindă. Iar ca pruritul să cedeze mai repede.

şi când este eficient. care şi aşa face ravagii când ai nevoie de ci. 2 capsule de brustur. timp de un minut. leziunile pe lot corpul! Nu credeţi în minuni. este mult mai activ decât acest drog nefast. patru linguri pline din amestecul de plante. calmantă. dimineaţa şi scara. Utilizaţi mai bine ulei de Osiris. depurativa. Beţi toată cantitatea într-o zi şi nu neglijaţi să faceţi zilnic acest ceai. pe toate zonele afectate. si de reechilibrare a sistemului endocrin. în final. Ca să dispară. Iar cor­ tizonul. lăsaţi-1 zece minute să infuzeze.zonă după zonă a pielii. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ-. nu are nici un rost să-l foloseşti dacă nu este de nici un folos. Deşi pare imposibil de realizat. Muşeţel mare (flori) 50 g Levănţică (flori) 50 g Cimbru (frunze) IOO g Salvie (frunze) IOO g Păpădie (rădăcină) 50 g Fierbeţi. 203 . înainte de a strecura ceaiul. şi e total inofensiv! Aplicaţi-1 prin ma­ saje uşoare. revitalizantă în ceea ce priveşte pie­ lea. ÎNTRE MESE-. noi vă dăm o schemă de tratament ce răspunde tuturor acestor cerinţe: 7 * Beţi. într-un litru de apă. ar trebui să găsiţi un produs extern atât de activ încât să-l „şteargă1 4 de pe suprafaţa pielii în minimum de timp posibil. etalându-şi. » 7 ZILNIC. Aşa ceva nu există. Dar ceea ce vă poate ajuta cu adevărat este o terapie com­ plexă.

repartizată în porţii mici. 1 capsulă de complex-muhivitamine. într-un vas acoperit. 204 . astfel ca efectul lor să aibă o acţiune pre­ lungită în timp. cu o zi înainte . Verificaţi dacă ambele complemente alimentare sunt îngloba­ te în ceară de albine. O ameliorare parţială este fără valoare. un litru de ceai făcut d in : Fumăriţă (planta întreagă. fără rădăcină) 50 g Anghinare (frunze) 50 g Verbină mirositoare (frunze) 50 g Portocal amar (muguri florali) 50 g Vă trebuie patru linguri pline din amestec la un litru de apă clocotită. ori cu vaporul. Apoi strecuraţi ceaiul şi beţi toată cantitatea de-a lungul zilei. vezi GUTURAI Răni. Urmaţi tratamentul până la vindecarea deplină.ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE: 1 capsulă de complex. ceea ce este obligatoriu în cazul psoriazisului. pe care le lăsaţi să infuzeze. timp de zece minute. fără rădăcină) 50 g Măghiran (planta întreagă. Acţiunea lor conjugată va permite regenerarea pielii din interior spre exterior. Nu-1 întrerupeţi decât atunci când pe piele nu mai există nici cea mai mică urmă de roşeaţă şi când dispare orice mâncărime. beţi. vezi TĂIETURI RĂU DE CĂLĂTORIE în ain te de-a p o m i în tr-o călătorie cu m aşina. sau cu avio­ nul. Răceală.-ADN + vitaminele E şi F.

în cazul în care durata călătoriei cu avionul sau vaporul este foarte mare. ameţelilor. există o soluţie radicală pentru suprimarea greţuri­ lor. în sens invers rotirii acelor de ceasornic. pe plexul solar (adică deasupra ombilicului. miros urât al gurii) Sunteţi balonaţi ? Aveţi o digestie proastă ? Citiţi cu atenţie paragraful AEROFAGIE. sub stern. vă doare stomacul ? Cele recomandate în cadrul paragrafului ARSURI LA STOMAC vă vor fi de folos. răului în general. Poate că nu este foarte simplă. Soluţia obţinută are efecte calmante excepţionale şi foarte rapide. Agitaţi bine flaconul şi faceţi-vă t> masaj circular. sau vă simţiţi gura încleiată ? în paragraful FICATUL ŞI SUFERINŢELE SA­ LE veţi găsi remediile necesare. 205 . În a in t e de PLECARE. în dreptul stomacului). dar este cea mai bună metodă pe care o ştim şi nu este nici neplăcută.CU O ORĂ ÎNAINTh DE PLECARE: Sugeţi o bucată de zahăr cubic pe care aţi pus o picătură de ulei esenţial de măghiran şi una de ulei esenţial de mentă. preparaţi următorul amestec: Ulei esenţial de măghiran 25 picături. RESPIRAŢIE URÂT MIROSITOARE (balenă urâtă. Aveţi arsuri. » 7 dar nu mai multe. mai puteţi lua încă două-trei bucăţele do zahăr cu uleiuri esenţiale. Ulei de migdale dulci IOO mi. Vă supără ficatul ? Aveţi un gust amar în gură. Dacă vi se face greaţă sau aveţi senzaţie de vomă în timpul călătoriei.

fără rădăcină) 50 g Rozmarin (j'runze) 50 g Badian (fructe) 50 g Fenicul (seminţe) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Trandafir de dulceaţă (boboci) 50 g Ca să aibă cfecl rapid. carii sau granuloame dentare. strecurat! ceaiul si beţi toată cantila tea.Digestia dumneavoastră este prea înceată ? Intestinele sunt cam „leneşe* ? Citiţi cele recomandate în paragraful DIGESTIE LENTĂ. Iar dacă vreţi să scăpaţi şi mai repede de această halenă urâtă. Puteţi utiliza şi un antiseptic bucal cu iod. z il n ic luaţi : 4 capsule de lămâiţă. în porţii mici. O respiraţie urât mirosi­ toare are întotdeauna o cauză anume şi nu de puţine ori se­ rioasă : inflamaţii ale mucoasei intestinale. Ar fi bine dacă o zi-două aţi line post. într-un litru de apă clocotită puneţi cinci linguri pLinc-ochi din amestecul de plante. Lăsaţi-le să in­ fuzeze preţ de zece minute. făcut din • Lămâiţă (planta întreagă. * 7 » » j 206 . inflamaţii ale bronhiilor. Dar toate cele de mai sus nu sunt altceva decât un început de tratament. 4 capsule de verbină mirositoare. disfuncţii renale etc. fără o cauză aparentă ? Atunci beţi un litru de ceai z il n ic . repartizate de-a lungul unei zile. Mirosul urât ce exală din gura dumneavoastră este întâmplător. din gama Bonfanti. nişte soluţii de urgenţă. tulburări hepatice.

există un remediu natural foarte eficient: cataplasme cu ceapă verde pe tălpi. dcci trebuie tratat cu foarte multă seriozitate. se lasă să stea încă zece şi se strecoară infuzia. permit o remediere rapidă şi durabilă a respectivei tulburări. fără rădăcină) 50 g Paracherniţă (planta întreagă. hipertensiune. se fierb un minut. când este necesară o eliminare rapidă de lichid. fără rădăcină) 50 g Coacăz negru (frunze) 50 g Mesteacăn alb (frunze) 50 g Lămâiţă (planta întreagă. pentru a fi într-adevăr eficient. ZILNIC beţi un litru din infuzia de mai jos-. evitând pierderea masivă de săruri minerale. a cărei acţiune diuretică şi colagogă este foarte puternică. ÎN TIMPUL FIECĂREI MESE PRINCIPALE- 2 capsule de coada calului vor completa acţiunea diuretică a infuziei. putând genera celulita. în caz de urgenţă. 207 . 2 capsule de păpădie. prin acţiunea lor diuretică neagresivă. Urzică moartă albă (planta întreagă. deoarece siliciul pe care îl conţin ajută la fixarea acestora în organism. Plantele. fără rădăcină) 50 g La un litru de apă se pun cinci linguri pline din amestec.RETENŢIE URINARĂ Este un simptom foarte neplăcut. edeme. foarte frecvent. fără rădăcină) 50 g Creţuşcă (planta întreagă. Să nu pierdem din vedere faptul că orice tra­ tament diuretic trebuie să uşureze ficatul. ÎNAINTE DE MESEI E PRINCIPALE. cu multiple consecinţe.

astfel ca toată talpa să stea pe ele. fiind un remediu miraculos împotriva oricăror dureri. reumatismele sunt. durerea e cronică. Aceste două categorii de tratamente le detaliem mai jo s: TRATAMENT PENTRU CALMAREA DURERILOR ÎN REUMATISME­ LE „REC!” — Zilnic. Cataplasmele se ţin ţoală noaptea. umflături. altfel articulaţia va deveni în curând de neutilizat.reci“. dar mai ales este necesară localiza­ rea şi stoparea procesului distructiv. iar mişcariic se fac cu greutate. La nivelul articu­ laţiei în cauză pielea este rece. cu rondele de ceapă şi se trag cu grijă pe picioare. carliiajeie fiind uzate progresiv. pe dinăuntru.Se tapisează. manifestată prin dureri. împărţite în două mari grupe: — reumatisme . în opinia noastră. — reumatisme „calde“. Trebuie calmate durerile. REUMATISM Suferinţă a articulaţiilor. nişte şosele. articulaţia fiind anchilozată (deci blocată). REUMATISME „RECi “ Ele corespund tuturor tipurilor de artroză. Are o acţiune deosebit de eficicnlă. Este vorba de un reumatism degenerativ. anchilozc. indiferent 1 3 * 208 . fără supleţe. masarea articulaţiilor cu asa-numilul balsam al vindecătorului sau crema revitalizaniă pe bază de cxtracte din ie­ nupăr şi coada şoricelului..

amestecată cu apă caldă. — Pernă cu iarbă neagră. băgaţi-1 în cuptorul încins timp de zece minute (cu focul stins. Numai că trebuie să verificaţi dacă procentul de esenţă este 12% şi nu mai puţin. — Sunt şi mai bune cataplasmele din amestec: Pulbere de argilă verde IOO g Pulbere de creţuşcă IOO g Pulbere de iarbă neagră 50 g Pulbere de frasin 50 g Amestecati-le bine si luaţi o cantitate care. până se înfierbântă. Se pun zilnic şi se lasă minimum două ore. — Cotaplasme cu argilă verde bine frământată. reducând inBamaţia şi regenerând ţesuturile edemaţiate. încălziţ:-vă articulaţia din toate părţile. Faceţi un săculeţ mai mare din bumbac. 20 de picături. dat numai la cald. umpleţiA cu flori uscate de iarbă neagră. şi de păr. Extractele vegetale pătrund rapid în profunzime. să vă poată acoperi complet articulaţia. până ce argila se usucă perfect. suficient umidibeată cu apă caldă. în comerţ veţi găsi uleiuri de baie făcute cu uleiuri vegetale esenţiale. ulei esenţial de muşeţel mare. bineînţeles).de natura lor. ulei esenţial de pin. Baia trebuie să aibă 38°-42° şi să dureze 15-20 minute. Aco­ periţi „învelişul” de pulberi cu o pânză curată şi lăsaţi cataplasma toată noaptea. când s-a încălzit bine puneţi-lpe articulaţia dureroasă şi legaţi-l cu un fular lung şi gros. — Faceţi băi foarte fierbinţi cu uleiuri esenţiale de muşeţel mare şi de pin 2 linguri de bază hidrodispersantă. — Cu un uscător banal. * > s 7 1 4 209 . 10 picături.

din amestec. beţi trei căni mari de ceai d in : Măduvă albă de tei 50 g Ienupăr (fructe) 25 g Se pune o lingură plină. fără rădăcină) 25 g Frag (frunze) 25 g în primele zile decoctul poate provoca o diaree benefică. fără rădăcină) 25 g Cimbrişor (planta întreagă. degeaba vă apucaţi de tratament. o dată la 15 zile. se strecoară. Aşteptaţi ca sarea să se dizolve complet. Deseori la originea reumatismelor este tocmai putrefacţia intestinală datorată constipaţiei şi proastei alimentaţii. să vă curăţaţi intestinele. o spălătură intestinală cu acest amestec: Apă rece 2 litri Ienupăr (fructe) 25 g Salvie (frunze) 25 g Totul se fierbe zece_minute. în 500 mi de apă rece. se fierbe cinci minute. Apoi se adaugă în apa fierbinte încă o lingură plină din ames­ tecul plantelor de mai jos. z il n ic . > * 3 J 7 7 5 210 . Toţi reumaticii trebuie să facă. aveţi nevoie să eliminaţi toxinele. Nu vă alarmaţi. tim p de trei săptăm âni repetând cura de patru ori pe an . care se lasă să infuzeze şi ele preţ de cinci minute: Muşeţel mare (flori) 25 g Creţuşcă (planta întreagă.TRATAMENT PENTRU STOPAREA ŞI VINDECAREA REUMATISME­ L O R „RECI’1 Este obligatoriu să beţi zilnic un ceai. se adaugă două linguri de sare grunjoasă de mare. Fără el. de curăţare si uşurare. din contră.

DE m icu l sule îm p re u n ă : în a in te d e ju n şi DE PRÂNZ. ÎN TIMPUL CINEI lu a ţi: 2 pastile de complex-alge + coacăz negru. în multe cazuri. luaţi urm ătoarele cap­ 1 capsulă de gheara dracului. Multe boli (astmul. 1 capsulă de urzică moartă.Din păcate. Medicamente ale anului 2000. colibaciloză. Probabil că veţi mai şi slăbi puţin: nu vă îngrijoraţi. indispensabil în caz de artroză. era cel mai eficient tratament. acidul deoxiribonucleic şi vita­ minele E si F sunt totuşi naturale în totalitate. reumatismul etc.) îşi au originea aici. numai astfel având acţiune prelungită în timp. DUPĂ MICUL DRIUN ŞI DUPĂ MASA DE PRÂNZ: 2 capsule de complex-ADN + vitaminele E şi F. Este un complement alimentar preparat din alge marine. Pentru ca să fie şi eficient. coa­ căz negru. revent şi magneziu. germeni de grâu. complexul acesta elementar trebuie să fie înglobat în ceară pură de albine. multe maladii s-ar fi putut vindeca astfel. nu aţi făcut decât să eliminaţi surplusurile! Dacă artroza este foarte dureroasă. acest obicei de „spălare intestinală" s-a pierdut Şi. fiind deosebit de activ în drenarea şi eliminarea toxinelor şi în fixarea puternică a calciului. Ceara permite o „activitate întârziată" (retard — în ter­ I J 211 . 1 capsulă de coada calului. eczemele. vă puteţi completa trata­ mentul luând. Intestinele constituie o zonă-cheie a organismului nostru.

suprimaţi măcrişul. zmeură. mure. Mâncaţi cantităţi mari de usturoi. Se face un macerat de rozmarin — cât luăm. praz. dar nu e o fata­ litate. zmeură şi coacăz negru. !£xistă o reţetă provenită din sudul Franţei. ceapă. ci deoarece permite regenerarea cartilajelor în profunzime. pe care îl fierbem la bain-marie timp de o oră. PE NEMÂNCATE: Beţi un suc de struguri şi faceţi cure regulate de fragi. păpădie. vor revigora şi stimula viaţa celulelor. cireşe. fetică. varză. un punct slab al sănătăţii dumneavoastră. dar realmente fan­ tastic. dispărând în câteva minute. Vreţi să vă faceţi şi mai repede bine: dim in ea ţa DIMINEAŢA. agrişe. cicoare sălba­ tică . uleiul nu este ales pentru acţiunea lui antinevralgică. îmbogăţit cu atomi de oxigen. ţelină. pepene galben. între degete — pus într-un bol cu ulei de măsline. Fiţi foarte scrupuloşi în urmarea tratamentului.meni medicali). barba caprei. ADN şi vitaminele se vor răspândi progresiv în organism. o tendinţă de a o face. dacă este posibil. de cinci ori. struguri. morcovi. cu ajutorul căreia durerile reumatismale sunt imediat calmate. progresiv. fragi. » şi. napi. iar ţesuturile conjunctive (cartilajele articulare sunt alcătuite din aceste ţesu­ turi) se vor putea regenera. Artroza este deseori creditară. sea r a : Masaţi-vă articulaţiile dureroase cu ulei de Osiris pur. Deci există o predispoziţie. 212 . lămâi. efectul lui este lent. pere.

pe care o întindeţi. Amestecaţi argila cu apă rece până obţineţi o pastă moale. Apoi: peste învelitoarea din bumbac puneţi o pungă cu gheaţă şi ţineţi-o preţ de două ore. ca să o feriţi de rece şi lovi­ turi. în situaţii-limită. umedă. vă puteţi însănătoşi cu tratamentele noastre. Este un parametru ce trebuie urmărit. Este vorba de artrite. Dacă aveţi timp şi curaj. Plantele din balsam activează circulaţia sangvină şi reduc infiamaţia. în primul rând sunt necesare câteva analize ale sângelui. doare. Natura este destul de eficienta în cazul artri­ telor. astfel ca să pătrundă bine în piele. până când durerea dispare definitiv. Apoi înfăşuraţi articulaţia cu o pânză din bumbac. Nu putem nega că. Iar viteza de sedimentare verificaţi-o cu regularitate. a salvat multe vieţi. în grosime de un cen­ 213 . nu începeţi să luaţi sub nici un motiv cortizon. Continuaţi aplicarea balsamului zilnic (chiar şi de două ori pe zi). Atâta timp cât nu indică „furtună“.REUMATISME „CALDE' Articulaţia are pielea din zona ei caldă sau chiar fierbinte. mult mai atent decât artrozele. este mai întotdeauna umflată. Dacă viteza de sedimentare nu e prea mare. până când durerile s-au mai calmat. iar umflătura a cedat. El a avut deseori efecte dezastruoase în atare cazuri. TRATAMENTE PENTRU CALMAREA DURERILOR ÎN REUMATIS­ MELE „CALDE" Balsamul vindecătorului sau crema revitalizantă cu extract de ienupăr şi coada şoricelului se utilizează pentru fricţii uşoare dar insistente. dar e bine ca tratamentele cortizonice să fie rezervate doar afecţiunilor grave. Ele trebuie tratate cu precauţie. ZILNIC aplicaţi o cataplasmă cu ar­ gilă verde rece.

muşeţelul mare este o plantă prea puţin cunoscută în ceea ce priveşte calităţile ei te­ rapeutice. Gheaţă. ridică pra­ gul sistemului imunitar. zi de zi: Balsam. Nici o durere. din care trebuie să beţi un bol mare. Staţi cu ca o noapte întreagă. 214 . Argilă verde. calmează durerile. Păcat Ea este.timetru. în acelaşi timp. d u pă c in ă : Măduvă albă de tei 25 g Frag (frunze) 25 g Iarbă neagră (flori) 25 g Cimbru (frunze) 25 g La bolul de apă clocotită se pune o lingură plină din ames­ tecul de plante. febrifug. un minunat depurativ intestinal. nici o inflamaţie nu poate rezista acestora trei! TRATAMENTE PENTRU STOPAREA ŞI VINDECAREA REUMATIS­ MELOR „CALDE". ideal este să utilizaţi toate trei remediile. pe care le lăsaţi să infuzeze cinci minute înainte de a strecura ceaiul. Probabil că o utilizaţi doar pentru a vă destinde. In caz de dureri insuportabile. Face să scadă febra. Antireumatismal. ameliorează digestia. pe o bucată de pânză din bumbac şi o aplicaţi în jurui articulaţiei bolnave. ÎNAINTEA CELOR TREI MESE PRINCIPALE: 2 capsule de muşeţel mare. Şi în acest caz nu se poate fără un ceai. calmant. sea ra .

organele. pentru a-şi putea face efectul. struguri. luaţi-le pe toate deodată 1 capsulă de gheara draculuij 1 capsulă de coada. Ceea ce bunicile noastre o ştiau foarte bine! Şi tot el ne spune că e bine să-l preferăm oricărui calmant chimic. mure. în cazul reumatismelor calde este de neînlocuit. Iar celebrul fitoterapeut Leclerc ne învaţă că muşeţelul mare. struguri. 1 capsulă de creţuşcă. Faceţi cu regularitate cure de fragi (căpşuni). napi. agrişe. chiar şi în caz de malarie. zmeură. trebuie luat înainte de masă. cicoare sălbatică. anghinare. DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. vă este necesară şi o „hrănire" internă. andive. RIBCRI Nu trebuie să Ie consideraţi ca pe un apanaj inevitabil al bătrâneţii. îl consideră mai eficient decât chinina pentru scăderea febrei. Deci vă trebuie un aport de elemente capabilc să regenereze aceste fibre. păpădie. Apariţia lor se datorează deteriorării fibrelor de co­ lagen ce menţin elasticitatea pielii. deci nişte cure regulate cu acid deoxiribonu- av5 . fetică. pepene galben. în cantitate mare. spanacul. pere. calului. ÎN TIMPUL MESELOR. praz. usturoi. coacăze negre. barba caprei. pe când muşeţelul mare o favorizează. ciocolata. morcov. Iar peşte toate. zmeură. Suprimaţi măcrişul. precum doctorul Lecointe. coacăze negre. în special acid gammalinoleic şi oxigen. care frânează elimi­ narea toxinelor.Anumiţi savanţi. Consumaţi. lăptuci. cireşe. lămâi. mezelăria. fragi. varză proaspătă.

— ulei de tărâţe de orez. Sau pot fi înglobate în emulsii de corp cum este laptele demachiant cu ulei natural pur Perla. Aceste uleiuri pure. loţiunea Tonic vegetal Perla ş. dacă tenul este gras. doar produsele naturale constituie o so­ luţie ! întrebuinţaţi zilnic un ulei vegetal pur care se potriveşte cel mai bine cu tipul de ten. obţinute fie prin macerare. Cu ceruri florale.a. — ulei de opaiţă (luminiţă). Hamei + vitamine. de piele. dacă lenul e foarte uscat. pe care îl aveţi: — ulei de trandafir. Efec­ tuaţi aceste cure. tot pe bază de extracte vegetale: Sunătoare + coada calului + salvie.cleic. Ca îngrijiri externe. j 216 . iar dacă v-au apărut deja ridurile. Astfel aveţi siguranţa unui aport suficient de elemente nutri­ tive şi de reconstrucţie. Apoi puteţi utiliza o cremă de zi. o lună pe an. de care pielea are absolută nevoie. vitamine si oligoelement^. Cu ulei de Osiris. începând de la vârsta de 30 de ani. creşteţi numărul curelor la trei pe an. dacă aveţi un ten mixt. în mod preventiv. Iată un tratament simplu şi deo­ sebit de eficient: ÎNAINTE DE MASĂ. sunt suverane pentru hrănirea pielii în profunzime. DUPĂ ACELEAŞI MESE: 2 capsule de cochilii de stridii. fie prin ex­ tracţie. LA PRÂNZ ŞI SEARA: 2 capsule de complex-ADN + vitaminele E şi F. 2 capsule de complex-ADN + vitaminele A şi D.

a. Iată şi câteva produse Bonfanti şi Perla: cremă anlirid de zi pentru piele uscată Collagene. Sau de ce să nu le alternaţi pe toate ? Rinită alergica. cremă antirid de noapte Elastina. vome. Ele vă vor aduce. emulsie tonifiantă pentru corp Perla ş. o mare varietate de principii active. Veţi scăpa de greţuri. vezi GUTURAI DE FÂN SARCINĂ Pentru ca să vă simţiţi cât mai bine dispusă în perioada cât sunteţi gravidă. cremă Retinolo. pentru ca sarcina. puneţi-o într-o cană mare cu apă clocotită. 217 . stare de nervozitate. cremă antirid Terme Tabiano. Efectul binefăcător. iar gustul lui va fi şi mai plăcut. Pentru întârzierea apariţiei ridurilor vă sfătuim să utilizaţi uleiul de tinereţe pe bază de limba mielului şi brâncuţă.Sî evolueze fără „pro­ bleme". toate. al ceaiului se va dubla. e bine ca seara . mască de nămol. lăsaţi-o să infuzeze zece minute. iar tranzitul intestinal se va normaliza. strecuraţi ceaiul şi adăugaţi-i o linguriţă de complex-tei granule. d u p ă cin ă . să beţi o cană de ceai. preparat din: Busuioc (frunze) 50 g Muşeţel mare (flori) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Roiniţă (frunze) 50 g Luaţi o lingură plină din amestecul de plante.încercaţi-le şi alegeţi-o pe cea care vă convine cel mai mult. relaxant.

şi aspiraţi brusc. pe piept. coapse. trebuie să vă consultaţi medicul curant. pe pântec. fină.Dacă în timpul sarcinii apare o constipaţie tenace. din care se ia o linguriţă pe zi. plantă ce are un efect hemostatic remarcabil. Cel mai eficient s-a dovedit ames­ tecul de ulei din limba mielului cu ulei din brâncuţă. fără a provoca nici un alt neajuns. veţi fi pe deplin recompensate: pielea dumneavoastră va rămâne. Dacă va curge sânge din nas. Ori puneţi pulberea în căuşul palmei şi inspiraţi. Veţi găsi tinctură numai în farmacii si nu trebuie utilizată decât cu avizul medicului. şi după naştere. SÂNGERARE NAZALĂ (epistaxis) Dacă aveţi deseori sângerări nazale. amintiţi-vă că există o plantă recomandată în mod special gravidelor ce suferă de o atare afecţiune: Trepădăioarea. puteţi trage pe nas pulbere de coada calului. O puteţi utiliza sub formă de suc proaspăt din plantă (linctură-mamă). De asemenea. inclus în miere. şolduri. Trebuie să fiţi alente: planta este toxică şi în stare proaspătă şi în stare uscată. dar nu există nici un alt produs mai b u n ! Dacă vă veţi zbate să-\ obţineţi. o duceţi în dreptul nării sângerânde. adânc. ori desfaceţi o capsulă de coada calului. d im in e a ţa şi s e a r a . 218 . E greu de găsit. catifelată şi perfect netedă. o baie la picioare foarte rece opreşte aproape instantaneu mica hemoragie. vă putem da câteva sfaturi. Dacă nu există nici o cauză obiectivă. profund. pur. Pentru a preveni apariţia vergeturilor este bine să vă masaţi z il n ic . rebelă la orice tratament. eu ulei vegetal. fese.

în fine. TIMP DE TREI SĂPTĂMÂNI. vă sufocaţi. vă oferim două soluţii: — o baie fierbinte la picioare cu rozmarin. se lasă să infuzeze preţ de zece minute. sforăiţi. la culcare. Trebuie să vă atragem atenţia asupra unui lucru: mai mult de 99% din cazurile de sinuzită cronică pe care le-am tratat erau însoţite de o stare de mare nervozitate sau de oboseală. se strecoară. Iar dacă aveţi şi nasul înfundat şi respiraţi greu. şi nu există o cauză anume. — în fiecare seară. dacă sunteţi grăbiţi sau nu aveţi timp. stând întinşi în pat. Si » » nu era vorbă de o sinuzită clasică — deci de o infecţie în regiunea 219 . în apa caldă adăugaţi două linguri de ulei de baie cu rozmarin. fără rădăcină) 50 g 50 g Eucalipt (frunze) 50 g Levănţică (flori) Se opăreşte o lingură plină cu plante cu o cană de apă fiartă. 5 SINUZITĂ z il n ic . nu puteţi dormi ca lumea. Ceaiul se bea până când se observă o ameliorare majoră în starea bolii. cu un pumn de rozmarin. două căni m ari din ceaiul d e mai j o s : Cimbru (frunze) lOOg Ienupăr (fructe) 50 g Lămâiţă (planta întreagă. dacă faceţi des epistaxis. puneţi-vă în fiecare nară trei picături de ulei de Osiris. până nu mai apar săngerări deloc. pe care o pregătiţi fierbând un litru de apă. ÎNAINTE DE MESELE PRINCIPALE ur­ maţi o cură cu: 2 capsule de coada calului Cura se poate repeta de câteva ori pe an. şi-adăugaţi în vasul de baie atâta apă încât să vă acopere picioarele până la glezne. timp de zece minute.

rezină sau ulei esenţial vegatal.sinusurilor nazale — . fără rădăcină) 50 g Genţiană (rădăcină) 100 g Rozmarin (frunze) 220 . d u pă masă . l a p r â n z şi seara . în acest caz. SLĂBICIUNE Şi pentru o greutate corporală subnormala există tratamente cu ajutorul plantelor. ei sunt. Atingerile la nivelul mucoasei nazale duc la sedarea (li­ niştirea) sistemului nervos vegetativ simpatic. Deci. deşi avem mulţi pacienţi care se plâng de sinuzită. într-o stare avansată de stress. tampoane impregnate cu câteva picături de balsam. ele au o acţiune antiseptică foarte puternică asupra căilor respiratorii superioare şi nu produc nici una din reacţiile adverse pe care le generează antibioticele. în mod special în caz de stress. pe cale reflexă. doar câteva şedinţe de simpaticoterapie sunt efi­ ciente. de fapt. cî de o congestie permanentă a mucoasei nazale. amestecând următoarele plante: Busuioc (frunze) 50 g 50 g Portocal amar (muguri florali) IOO g Fenicul (seminţe) 50 g Fumăriţă (planta întreagă. pe care le lăsaţi peste noapte. care. oboseală. stimulează descongestionarea mucoasei şi dispariţia aşazisei sinuzite nevindecabile. Beţi o cană de ceai. în urechi. nervozitate. nu vă repeziţi la anibiotice! încercaţi aroma-fumigafiile: puneţi seara. Iar mucoasa nazală este o zonă reflexogena ce reacţionează la orice dezechilibru biologic. Dacă însă e vorba de existenţa unui proces infecţios la nivelul sinusurilor.

Apoi. se fierbe cam două minute. puneţi-i o linguriţă de miere. le veţi pierde cu prima ocazie. de oboseală sau de proastă funcţionare a ficatului. nu mâncaţi prea mult. dar dacă nu puteţi. pe care. de purificare (vezi paragraful INTOXICAŢIE) şi de-abia după aceea să urmaţi recomandările de mai sus. mai în largul dumnea­ voastră. se lasă să infuzeze alte zece şi apoi se strecoară. Indiferent de situaţie. mai ritmic. Kilogramele câştigate în acest mod nu vor fi decât depuneri nesănătoase de grăsime. din fericire însă. să faceţi sport şi să vă destindeţi. de exemplu. este foarte important să faceţi sport.Se pune o lingură vârfuită din amestec la o cană cu apă.. ÎN TIMPUL MESELOR: 2 păştile de complex-germeni de grâu. ceea ce urmează este tratarea afecţiunilor ce le-au generat.. . Dar cel mai bun tratament pentru îngrăşare este. Cu cât efortul fizic va fi mai regulat. SPASME MUSCULARE (cârcei) în primul rând trebuie să se stabilească din ce cauză apar. aveţi grijă. 2 capsule de complex-ADN + multiaminoacizi. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de genţiană. Ar fi de dorit să-l beţi neîndulcit. Dacă ele sunt manifestări în cadrul unei stări de spasmofilie. înseamnă că tratamentul trebuie început printr-o cură de dezintoxicare. cu atât veţi începe să vă simţiţi mai puţin obosiţi. Dacă nu reuşiţi să ajungeţi la o greutate normală orice aţi face.

d u pă m ese . Dacă vă simţiţi deosebit de surescitau. şi mai bine. În a in t e d e CULCARE. o cană de ceai făcut din: Măghiran (planta întreagă.Din contră. J s » 7 s 7 2 capside de sulfină. ÎN FIECARE sea r ă . cu patru linguri din amcstecul de plante. se lasă totul să infuzeze încă zece minute. dar total inofensiv.. Vă veţi destinde. să vă destindeţi. dacă răul este trecător. fără rădăcină) IOO g Portocal amar (muguri florali) 50 g Busuioc (frunze) IOO g Muşeţel mare (flori) 50 g Genţiană (rădăcină) 50 g Se fierbe un litru de apă. de tensionaţi. Nu uitaţi că esenţele nu pot fi puse direct în apa de baie. folosiţi un ulei de baie gata preparat cu esenţele de mai sus. mult mai bine. în mod sigur. în acest caz încercaţi tratamentul de mai jos şi veţi putea dormi. de nervoşi. timp de un minut. Ele vă vor ajuta să vă relaxaţi. un somnifer major. Îna inte DE CULCARE. să aveţi o noapte liniştită şi odih­ nitoare. faceţi o baie gene­ rală caldă cu esenţe de muşeţel mare şi de pin. veţi dormi bine si nu vă veţi scula 1 „bui7 maci“ ! s ’ 5 » j 222 . luaţi. fiind generat de un efort muscular excesiv. ori survenit după o perioadă de oboseală sau de nervozitate.. se strecoară şi se îndulceşte cu puţină miere de tei. Beţi. ele trebuie amestecate în prealabil cu o bază hidrodispersantă sau.

Să nu vă închipuiţi că este vorbă de nu ştiu ce talente ascunse. Va trebui să vă deprindeţi! Cea mai bună metodă este sofrologia. vezi FICATUL ŞI SUFERINŢELE LUI Suferinţe prostatice. Stare depresiva. probabil. strângeţi-vă nasul între degete. sau 223 . Vă vor trebui. vezi DEPRESIE Suferinţe hepatice.în fine. ele permanentizându-se. TĂIETURI (julitun. nu mai expiraţi. Lăsaţi-o să infuzeze zece minute şi-apoi să se răcească puţin. Ioan. Dar eforturile dumneavoastră vor fi răsplătite: vă veţi simţi mai puţin obosiţi. dacă spasmele musculare devin o stare de fapt. vezi PROSTATA ŞI SUFERINŢELE EI SUGHIŢ Puneţi într-o cană mare de apă fierbinte o lingură de seminţe de fenicul. o adevărată şcoală de relaxare. A poi: inspiraţi profund. zgârieturi. 10-15 şedinţe până să reuşiţi să vă stăpâniţi perfect musculatura. râni) Pentru grăbirea cicatrizării: — comprese impregnate în ulei vegetal din iarba Sf. se pare că nu sunteţi în stare să vă destin­ deţi sau nu ştiţi cum. mai puţin tensionaţi. înnăscute. pe care le schimbaţi din oră în o ră. şi beţi cana până la fund.

— dacă sunteţi la ţară. TENDINITE Dacă sunt întâmplătoare. 224 . » Este posibil însă să faceţi pusee frecvente de lendinite ori de câte ori faceţi o partidă de sport sau altfel de exerciţii fizice. se Iasă să infuzeze circa zece minute şi se strecoară. fără rădăcină) 50 g Rozmarin (frunze) 50 g Creţuşcă (planta întreagă. Zdrobiţi-le într-un mojar şi aplicaţi-le di­ rect pe rană. fie desfaceţi o capsulă de coada calului. care va reduce inflamatia. cu ulei de Osiris. culegeţi flori galbene de sunătoare. dimineaţa şi seara. » dimineaţa şi seara . fie râşniţi un pumn de plante uscate. beţi o cană mare de ccai (Scut din ' Genţiană (rădăcină) 50 g Frag (frunze) 50 g Urzică moartă albă (planta întreagă. un litru de apă cu cinci linguri de plante. Cataplasmele vor opri şi sângerarea. în lunile iunie sau iulie. care este emina­ mente hemostatică. există o singură soluţie: un masaj uşor. Mai puteţi pune pulbere de coada calului. timp de un minut. Iar dacă rana e mică şi nu aveţi la îndemână o cantitate mai mare de pulbere. fără rădăcină) 50 g Trifoişte de baltă (frunze) 25 g Soc (flori) 50 g Se fierbe. vor grăbi şi cicatrizarea. într-o atare situaţie este necesară o cură de eliminare-remineralizare.

pe care toată lumea o cunoaşte sub numele de tenis-elbow. fără rădăcină) Coada şoricelului (planta întreagă. trebuie să faceţi o cură de dezintoxicare. tenul este gras. Urmaţi cura de mai sus timp de două luni. loţiuni. dacă este vorba de o faimoasă tendinită a colului. 50 g 50 g 50 g lOOg 50 g 50 g tăcut din : Pir (rădăcină) Brustur (rădăcină) Păpădie (planta întreagă. degeaba le utilizaţi. înainte de utilizarea unor produse cosmetice. în line. practicatc de un terapeut compe­ tent. » ’ i i TEN GRAS Dacă. naturale şi eficace. tim p DE t r e i z il e beţi câte un litru de ceai în 24 de ore. dar nici una din­ tre ele nu va da un rezultat de durată. fără rădăcină) Fumăriţă (planta întreagă. dacă nu vreţi să vă su­ puneţi acestei cure de „curăţire”. pot să-i pună capăt. Noi vă putem da o listă întreagă de creme. Alt­ fel. încă o lună.ÎNAINTE DE FIECARE MASA-. înain­ te de a începe sezonul sportiv de vară. anual. DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. reţineţi că ea este deseori legată de o tasare a vertebrelor cervicale şi doar manipulările mecanice. fără rădăcină) Lămâiţă (planta întreagă. Apoi. dcmachiante. ÎN TIMPUL MESEI: 2 păştile de complex-gemteni de grâu. într-adevăr. fără rădăcină) 225 . 2 capsule de coada calului.

există fiole de căpşuni. Iar cel mai bun dintre produsele cosmetice este ulei vegatal pur de alune. se acoperă vasul. care vor ajuta la epurarea ficatului. câteva sfaturi cosmetice. în privinţa cremelor. la un litru de apă. veţi observa în curând cum porii încep să 226 . ÎN FIECARE sea r ă aplicaţi o mască doar din căpşuni zdrobite. ÎN TIMPUL MESELOR DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ: 2 păştile de complex-ADN + multiaminoacizi vă vor aduce complementele alimentare. mult mai comod de utilizat. se pun patru linguri rase din amestcc. în fiecare dimineaţă. Să nu vă închipuiţi că dacă aveţi tenul gras nu trebuie să utilizaţi nici o cremă.Se amestecă bine plantele şî. acţiu­ nea lor astringenta. Dacă veţi face un masaj uşor cu el. dar asiguraţi-vă că au în ele suficiente vitamine. Acum. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de pir. sângelui. pe toată faţa. Dacă nu aveţi timpul necesar. rinichilor. de multe ori — de prea multe o r i! — absente din alimentaţia dumneavoastră şi absolut indis­ pensabile frumuseţii tenului şi pielii. în general. a căror acţiune este la fel de astringenta. pe care o ţineţi zece minute. E o eroare! Dacă le alegeţi cu grijă. de curăţire a pielii este indispen­ sabilă tenului dumneavoastră. ca să infuzeze bine plantele timp de zece minute şi-apoi se strecoară. Decoctul se bea neîndulcit. cele mai bune sunt produsele pe bază de plante. se lasă să fiarbă două minute. altfel nu dă rezultatele scontate. depurativa.

pentru că aspectul pielii reflectă buna funcţionare a organelor interne. re­ petând cura de trei-patru ori pe an: 2 pastile de complex-ADN + vitaminele E şi F.se închidă. iar pielea îşi recapătă strălu­ cirea si luminozitatea. o cană de ceai făcut din : 50 g 50 g 50 g 50 g 25 g 50 g Se pune o lingură din amestec la o cană cu apă clocotită. Este o can­ titate suficientă pentru a vă stimula digestia. se strecoară şi se bea. înseamnă că asimilaţia dumneavoastră este proastă. îna in te d e f ie c a r e Rozmarin (frunze) Cimbru (frunze) Fenicul (seminţe) Mentă dulce (frunze) Măghiran (frunze) Genţiană (rădăcină) masa . se lasă să „tragă“ zece minute. 227 . Aşa că tot cu un tra­ tament intern trebuie început. îna in te DE fie c a r e m a să luaţi. cremă cu nalbă şi tei pentru ten gras cu impurităţi. » TEN USCAT Dacă pielea este uscată în ciuda tuturor tratamentelor externe pe care le-aţi încercat. iar ficatul leneş sau prea obosit. că punctele negre dispar. Şi vă mai recomandăm câteva produse Bonfanti şi Perla: loţiune tonică şi crema pe bază de sulf. gama Bardana (pe bază de brustur). Beţi. timp de trei săptămâni.

pentru tenul obosit. fără rădăcină) 50 g 228 . un litru de ceai fierbinte: Cimbrişor (planta întreagă. din limba mielului şi brâncuţă. ci de o ceară lichidă pe care pielea o absoarbe atât de rapid. uleiurile vegetale: — de opaiţă (luminiţă). în primul rând. dintre produsele Bonfanti şi Perla). nu e vorba de un ulei. — de trandafir. dacă pielea este foarte uscată şi devitalizată. Toate aceste uleiuri trebuie utilizate pe lângă cremele dum­ neavoastră obişnuite. crema de zi cu jojoba. fără rădăcină) 50 g Lumânărică albă (flori) 50 g Limba mielului (planta întreagă. astfel încât pielea să nu fie „agresată** de efectele uleiului. Şi este bine să preferaţi produsele cosmetice pe bază de extracte de muşeţel mare. Şi-acum. compus din produse na rale bogate în oligoelemente. sau un ulei de tinereţe. TUSE O tuse cronică vă obligă să consultaţi un specialist. cosmeticele. care trebuie tratat cu foarte multă grijă. încât vă puteţi machia imediat după ce l-aţi dat pe faţă (de ex. vă vor aduce sărurile minerale de care are nevoie pielea dumneavoastră.ÎN TIMPUL MICULUI DEJUN $1 AL PRÂNZULUI: 2 pastile de compla-structural.. nalbă de pădure. — de jojoba — trebuie utilizat în permanenţă. Bineînţeles că sunt net mai bune cele din extracte naturale vegetale. o tuse întâmplătoare poate fi înlăturată şi cu ajutorul plantelor. ulei de Osiris şi care sunt întotdeauna îmbogăţite cu vitamine. ziln ic . fără rădăcină) 50 g Cimbru (frunze) IOO g Rotungioară (planta întreagă.

Culcaţi-vă şi nu mai ieşiţi din casă până când nu vă însănătoşiţi. Mucoasa gastrică trebuie protejată pentru ca durerea şi arsurile să nu vă 229 .Amestecaţi bine plantele şi luaţi din ele cinci linguri pline. boala ulceroasă se datorează stressului. la căldură! Ulcer gastric. LA PRÂNZ ŞI SEARA. Beţi toată cantitatea repartizată în cinci porţii. îndulcind fiecare cană cu o lingură de miere de cimbru sau de levănţică. iată o altă soluţie: Faceţi o baie generală fierbinte cu ulei de baie care conţine ulei de Osiris. rapid şi eficient. vezi ULCER STOMACAL * ULCER STOMACAL (ulcer gastric) în general. Este un tratament excelent. utilizând un amestec de: Ulei de Osiris 30 mi. cu putere. îmbrăcaţi-vă cu o flanelă de corp sau cu o jachetă de lână. dar preferaţi o baie. fricţionaţi-vă tora­ cele. Şi ca şi după tratamentul precedent. băgaţi-vă în pat. Dacă nu vă plac fricţiile. apoi strecuraţi-1. Dacă aveţi senzaţia că „tuşiţi din piept". Lăsaţi ceaiul să infuzeze în jur de zece minute. într-un litru de apă. pe care le Gerbeţi un minut. ÎNAINTE DE MASĂ lu aţi: 3 capsule de fenicul DUPĂ ACELEAŞI MESE: 2 capsule de cimbru. care curăţă bron­ hiile de secreţii şi le fortifică. Ulei esenţial de pin 5 mi.

chinuie în permanenţă. iar coada calului le va fixa pe acestea din urmă în organism. Dar pentru a avea un rezultat durabil primul obiectiv este eliminarea factorului nociv principal: stressul! Vă recomandăm un tratament ce acţionează. lăsaţi-le să tragă zece minute şi apoi strecuraţi infuzia. 230 . cel mai dificil lucru într-o boală ulceroasă. în special calciu şi magneziu. pe am­ bele planuri: în a in te d e FIECARE m asa b eţi o cană m are d e ceai făcut din: Nalbă de pădure (flori) 50 g Muşeţel mare (flori) 50 g Urzică moartă albă (flori) 20 g Din amestecul de mai sus. denumit şi ceaiul celor trei flori. ULCER VARICOS Şi în acest caz plantele s-au dovedit deosebit de benefice. cât şi pentru a lăsa organismul să reacţioneze. luaţi două linguri pline. opăriţi-le cu 500 mi de apă clocotită. timp de trei luni. Tratamentul trebuie urmat cu regularitate 15 zile lunar. Ele vă vor face plinul de oligoelemente. ÎN TIMPUL MESELOR: 2 capsule de cochilii de stridii. cu f ie c a r e c a n ă d e ceai înghiţiţi ş i: 2 capsule de coada calului. Numai că trebuie să aveţi răbdare atât pentru a le da timp să acţioneze. simultan.

patru linguri din amestec. timp de două ore. ÎN TIMPUI. Daţi-le într-un clocot fără să le fierbeţi.b eţi un litru de ceai făcut d in : Coada şoricelului (planta întreagă. faceţi cataplasme cu foi de varză şi aplicaţi-le pe rană de două ori pe săptămână. rolul lor preponderent este însă acela de a con­ tribui la regenerarea ţesuturilor şi de a lupta împotriva tuturor infecţiilor. lăsaţi-le să infuzeze preţ de zece minute şi strecuraţi ceaiul. într-un litru de apă. ÎNAINTE DE MASĂ. z il n ic LA PRÂNZ ŞI SEARA. Spălarea zonelor ulcerate se face cu o apă minerală negazoasă. lu aţi: 2 capsule de ridiche neagră. ames­ tecate în părţi egale. aruncaţi în vas un pumn de salvie şi de verbină mirositoare. care vor stimula activitatea ve­ zicii biliare. stingeţi focul. lăsaţi-le să infuzeze cam zece minute şi strecuraţi totul printr-o pânză deasă. Daţi în clocot un litru din apa respectivă. Opăriţi în apă clocotită o foaie de varză timp de cinci secunde. fără rădăcină) 50 g Viţă de vie (frunze) 50 g Cimbru (frunze) 50 g Brustur (rădăcină) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Lăsaţi la macerat. zdrobiţi-o 231 . Dacă ulceraţia este profundă.MESELOR PRINCIPALE'- 2 capsule de viţă de vie pentru activarea circulaţiei sangvine.

de câte ori vă vine la îndemână. ţelină. fenicul. apoi se dă uşor în clocot preţ de un minut. Sunt reţete foarte vechi. Consumaţi. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de fenicul. luând. a căror eficienţă a fost în perma­ nenţă probată de-a lungul timpului.cu un sucitor pe o planşetă de bucătărie foarte curată. strecuraţi. mai ales o cantitate foarte mare de asmăţui. UMFLAREA SÂNILOR Beţi. mărar. napi. z il n ic . multe fructe şi legume (morcovi. salată). de preferinţă. timp de 15 minute. aplicând cataplasma de mai jos vă veţi calma : — fierbeţi un litru de apă în care aţi pus doi pumni de frunz de frag sau căpşuni. Aveţi grijă ce mâncaţi. Lăsaţi-o acolo minimum două ore. Iar dacă sânii sunt şi d'ureroşi. astfel încât să vă 232 . E bine să beţi toată cantitatea de-a lungul unei zile. un litru de ceai din: Fenicul (seminţe) IOO g Frag (frunze) IOO g Pir (rădăcină) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Se pun cinci linguri din amestec la un litru de apă. câte o înghiţitură. iar apa caldă amestecaţi-o cu o cantitate suficientă de argilă verde sfărâmată. înainte de-a strecura ceaiul. Se acoperă vasul şi se lasă să stea. aplicaţi-o direct pe rană şi legaţi-o cu o faşă.

ungeţi-vă unghiile seara. la culcare. reîncălzită şi folosită de şapte-opt ori. friabile. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de coada calului. PRÂNZ ŞI CINĂ: 2 capsule de cochilii de stiidii. Ea poate fi păstrată la frigider. Dimensiunile calaplasmei trebuie să fie atât de mari încât ea să vă acopere complet doar sânii. Ele vor fi astfel „învelite" nu de ojă. aplicaţi-o pe sâni şi lăsaţi-o să stea preţ de două-trei ore. crăpă. Deci nu veţi avea nevoie de toată apa pe care aţi preparat-o. se-ndoaie.5 cm grosime. care se rup din te miri ce. Unghiile friabile. ci de un strat de vitamine E şi PP. Iar ca acţiunea tratamentului să Qe şi mai rapidă. de magneziu şi calciu. în mod cert. denotă faptul că organismul dumneavoastră suferă. Cu o pensulă mică. ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE'- 2 pastile de complex-structural.iasă o cataplasmă de 0. Veţi vedea că după tratamentul de 233 . UNGHII CARE SE RUP UŞOR (casante. de o demineralizare acută. care vor pătrunde în structura lor şi le vor „hrăni". ca îngrijiri locale utilizaţi uleiul pur de germeni de grâu. DUPĂ MICUL DEJUN. iată ce vă recomandăm noi. moi) Dacă orice aţi făcut sau încercat până acum n-a dat nici un rezultat.

mai sus veţi scăpa şi de alie tulburări sau suferinţe., cum sunt starea de nervozitate, reumatismul, spasmofilia. Dacă simţiţi nevoia, dacă resimţiţi efectele-i benefice, nu ezitaţi să urmaţi acest tratament timp de două luni consecutiv. Pu­ teţi face trei cure pe an de câte doua luni, şi astfel alimentaţia dumneavoastră carenţiala va fi reechilibrată în principii nutritive esenţiale.
1 * 7 9 9 7

UREE Dacă nivelul ureei în sânge are tendinţa să fie prea ridicat, trebuie să consultaţi neapărat medicul, deoarecc afecţiunea im­ plică o drenare, o purificare, o curăţare a întregului organism — sânge, rinichi, ficat, intestine. Indiferent dacă sunteti sau nu în situatia de fată, nu uitati marea cură depurativă de toamnă. Ea trebuie făcută toată viaţa. Dacă vreţi să fiţi în formă, dacă vreţi să fiţi feriţi de atacul microbilor iarna, este obligatoriu s-o faceţi!
i » a 7 9 » * ' 9 9 i

z il n ic , în t r e m e s e , beţi trei căni mari de ceai, preparat din plantele de mai jos. „Marea curăţenie" împotriva ureei începe cu această infuzie de drenaj: Pir (rădăcină) 50 g Păpădie (rădăcină) 50 g Rozmarin (frunze) ■ 50 g Salvie (frunze) 50 g Se fierb patru linguri pline din amestec într-un litru de apă timp de două minute, se lasă să tragă încă şapte minute şi apoi se strecoară.

234

DIMINEAŢA, PF NEMÂNCATE-.

3 capsule sau o fiolă cu suc de ridichi negre.
L A PRÂNZ ŞI SEARA. ÎNAINTE DE MASA-.

2 capsule de brustur.
ÎN TIMPUL ACELORAŞI MESE--

2 capsule de salce. Cura poate fi repetată de două-trei ori anual, dar trebuie să vă verificaţi mereu nivelul ureei.
»

URTICARIE Este o boală extrem de dificil de diagnosticat, de stabilit căror cauze se datoreşte, de tratat! Este o afecţiune de origine neu­ rologică ? Sau este legată de o intoxicare ? Ori evoluează pe un teren reumatic? Crizele urticariene sunt de-a dreptul handicapante, ucigătoare! D ar plantele şi reţetele de veche sorginte, bazate pe ele, se pare că sunt în stare să le suprime.
ZILNIC, un litru de ceai făcut din:

50 g Nalbă de pădure (flori) IOO g Salvie (frunze) 50 g Violetă (flori) Urzică moartă albă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g 50 g Brustur (rădăcină) Se pun patru linguri din amestec să macereze timp de două ore într-un litru de apă. Totul se dă în clocot fără să fiarbă, se

235

Iasă ceaiul să tragă timp de zece minute şi de-abia apoi se stre­ coară. Se bea toată cantitatea într-o singură zi. Dacă urticaria se manifestă în valuri-valuri, de fiecare dată pulverizaţi-vă cu apă din flori de portocal. Calmează mâncărimea şi atenuează uscăciunea epidermei. Dacă puseul urticarian este foarte intens, aplicaţi uşor ulei de Osiris. Iar când zonele cu leziuni sunt şi dureroase puteţi pune pe ele comprese cu ulei de Osiris timp de una-două ore.

Valuri de căldură, vezi BUFEURI, MENOPAUZĂ

VARICE Nu vor dispărea cu ajutorul plantelor, dar poate fi ameliorată circulaţia venoasă, de întoarcere.
ZILNIC beţi un litru de ceai Scut din:

Coada şoricelului (planta întreagă, fără rădăcină) Cimbru (frunze) Salvie (frunze) Frag (frunze) Rozmarin (frunze) Se opăresc cinci linguri pline de plante cu un clocotită, se lasă să tragă 15 minute, se strecoară:
ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ:

50 g 50 g 50 g 50 g 50 g litru de apă

2 capsule de viţă de vie.

236

ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE:

2 pastile de complex-viţă de vie.
LA PRÂNZ ŞI SEARA, DUPĂ MESE:

2 păştile de complex-pătrunjeL Săptămânal, două băi generale calde cu uleiuri esenţiale de chiparos, cimbrişor şi ienupăr, urmate de un duş rece pe picioare.

VÂJÂITURI (ZGOMOTE) ÎN URECHI
DIMINEAŢA, PE NEMÂNCATE, ŞI SEARA, LA CULCARE, beţi O

cană marc de infuzie preparată din: Viţă de vie (frunze) 50 g Muşeţel mare (flori) 25 g Busuioc (frunze) 50 g Creţuşcă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Mentă dulce (frunze) 25 g Salvie (frunze) 50 g Lămâiţă (planta întreagă) 25 g La o cană cu apă fierbinte se pune o lingură din amestecul de plante. Lăsaţi ceaiul să infuzeze, apoi strecuraţi-1. Puteţi să-l îndulciţi cu puţină miere de rozmarin.
ÎNAINTE DE FIECARE DIN MESELE PRINCIPALE:

2 capsule de angfunare.
ÎN TIMPUL MESELOR DE PRÂNZ ŞI SEARĂ.

2 păştile de complex-pătrunjeL
DUPĂ PRÂNZ ŞI DUPĂ CINĂ:

2 capsule de portocal amar.

Suferinţa dumneavoastră na se poate înlătura cât a-i bate din palme deoarece, de multe ori, ea se datorează existenţei a trei tulburări asociate: artroza vertebrelor cervicale, proastă circu­ laţie, hipemervozitate. Trebuie acţionat simultan asupra lor, ceea ce nu e o treabă uşoară! Indiferent care este situaţia, vă sfătuiesc să vă adresaţi unui kinesiterapeut care va şti cum să amelioreze artroza şi poate chiar vă va învăţa cum să vă relaxaţi cu ajutorul unor exerciţii de yoga sau de sofrologie. Aţi încercat să faceţi o baie generală, caldă, cu ulei esenţial de pin şi de muşeţel, atunci când vâjâială devine insuportabilă ? Noi am obţinut rezultate neaşteptate la pacienţii cărora le-am recomandat-o. Tot ceea cc v-am oferit aici este o terapie de stabilizare, de ameliorare a stării dumneavoastră; nu avem pretenţia că, pro­ cedând astfel, s-a terminat cu zgomotele din urechi! Vânătăi, vezi CONTUZII Vertije, vezi AMEŢELI VERUCI (negi) Experienţa personală ne-a dovedit că persoanele care au (sau fac) vcruci sunt indivizi în general foarte nervoşi, ce au o lipsă marcată de calciu şi magneziu. Ei trebuie calmaţi, liniştiţi şi remineralizaţi.
ÎNAINTEA FIECĂREI MESE. vom lua :

2 capsule de coada calului

238

ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE-.

2 capsule de cochilii de stridii.
DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ, DUPĂ MESE-,

2 păştile de complex-structuraL Cura va da rezultate numai dacă este urmată cel puţin şase luni consecutiv. Local, pentru dispariţia lor rapidă, există două soluţii: — fie se pun minicataplasme cu usturoi sau cu rostopască verde; se râde usturoiul, se zdrobeşte rostopască, se pun pe un mic leucoplast, dar strict local, încât să nu dcpăşească marginile negului (altfel se „arde“ pielea sănătoasă); se schimbă cataplasma zilnic-, — fie se pensulează negul cu tinctură-mamă de tuia (există gata pregătită în farmacii). în fine, dacă vreţi ca starea dumneavoastră de spirit să se liniştească definitiv, trebuie să vă reorganizaţi viaţa: alternaţi sportul cu destinderea. De asemenea, mâncaţi mai bine, mai echilibrat, mai relaxat. Nu uitaţi de calciu, magneziu, aminoacizi şi vitamine. Iar toate cele de mai sus le puteţi rezolva simplu: la fiecare prânz, puneţi pe alimente o linguriţă de pulbere de coada calului, iar seara, la cină, o linguriţă de pulbere de germeni de grâu.

VIERMI INTESTINALI Cu ani în urmă, medicii urmăreau cu o deosebită atenţie apariţia viermilor intestinali la copii. în prezent sunt aproape total ignoraţi. Nu este o atitudine judicioasă, mai ales că posibilitatea in­ festării există, tulburările create de ei în organismul celor mici

239

sunt nedorite şi neplăcute, iar tratamentul nu se face cât ai bate din palme. Ce vă recomandăm ? Se fierb trei căţei de usturoi, tăiaţi mărunt, în 500 g de apă, timp de un sfert de oră. Dimineaţa, pe stomacul gol, se bea o jumătate de pahar de decoct. Dacă gustul pare foarte rău se poate îndulci cu miere de cimbru. Se bea timp de patru zile şi se scăpă în mod sigur de paraziţi. Dar ca să nu mai apară niciodată, pentru ca „terenul“ să fie tratat, vă recomandăm, timp de două luni anual, de preferinţă la începutul verii şi iernii:
LA PRÂNZ ŞI SEARA, ÎN TIMPUL MESEI-

2 capsule de muşeţel mare.
DUPĂ ACELEAŞI MESE-.

2 capsule de coada calului.

VOMĂ Bineînţeles că ne referim numai la întâmplătoare, apărute din cauze minore.
LA PRÂNZ ŞI SEARA, ÎNAINTE DE MESE-.

cele pasagere,

Busuioc (frunze) 50 g Muşeţel mare (flori) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Fenicul (seminţe) 50 g Portocal amar (muguri florali) 50 g La un bol apă fierbinte se pune o lingură plină de plante, se lasă să tragă zcce minute, se strecoară şi se bea cu înghiţituri mici.

240

DUPĂ PRÂNZ ŞI DUPĂ CINA

2 capsule de angelică.
SEARA, LA CULCARE-.

2 capsule de sulfină. Este bine să mâncaţi „mai uşor“ : fructe, legume, supe. Evitaţi carnea şi grăsimile câteva zile. Iar dacă obişnuiţi să vomaţi uşor din te miri ce, iar medicul spune că nu e vorba de nici o boală ci de o predispoziţie, luaţi: 2 capsule de muşeţel mare, ZILNIC, ÎN t im p u l MICULUI DEJUN, până când vomele nu mai aparZgârieturi, vezi TĂIETURI ZONA ZOSTER Noi afirmăm că singura metodă de vindecare a bolii esie mag­ netismul. Iar cum practicieni ai acestei metode aproape nu mai există, iată câteva recomandări pentru atenuarea durerilor. Aplicaţi local o pudră alcătuită din pulbere de pedicuţă (80%) şi pulbere de rădăcină de angelică (20%). Faceţi acest lucru de mai multe ori pe zi. După fiecare pudraj, faceţi o pulverizare cu apă de trandafiri. Ea înmoaie, hidratează, descongestionează şi calmează. Pentru eliminarea ♦oxinelor, pentru stimularea imunităţii: Cimbru (frunze) IOO g Salvie (frunze) IOO g Creţuşcă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Muşeţel mare (flori) 50 g

16 Corn. nr.279

24\

Sc fierb patru linguri pline din nmcstec într-un lilra de apH, timp de două minute. Sc lasă ceaiul să tragă alte zece minute, se strecoară şi se beau, zilnic, două-patru căni, până la vindecarea definitivă.
DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ, DUPĂ MESE:

3 capsule de complex-multivitamirie. Veţi avea nevoie de ele şi pe toată durata bolii şi după, pentru forlifierea organismului.

obţinută din planta uscată.PLANTELE MEDICINALE ÎN CEAIURI SI » CAPSULE FOARTE IMPORTANT. din ce regiune provin plantele medicinale res­ pective. Aşa cum am mai precizat. ori le culegeţi singuri. în ceea ce priveşte capsulele cu pulbere de plante. esenţe. o pulbere. oare. iată ce vă putem spune. tincturi. Iar dacă le cultivaţi singuri. are toate principiile active ce le conţine planta verde şi nu numai 243 . spre deosebire de infuzii. decocturi. e bine să nu le luaţi din zone poluate. când cumpăraţi ceaiuri sau capsule. unde au fost cultivate. cât şi adaptarea unor scheme terapeutice „terenului" acelor bolnavi cu predispoziţie faţă de anumite maladii. NU! Deşi. în sensul că ar acţiona mai rapid. după explozia centralei de la Cemobâl trebuie întotdeauna să întrebaţi. Avantajul utilizării plantelor medicinale în tratarea bolilor constă în faptul că ele permit alcătuirea unor reţete strict dozate. capsulele mai bune. de unde au fost culese. în funcţie de pacient şi de afecţiune. macerate. să nu utilizaţi îngrăşăminte şi erbicide pentru cultivarea lor. mai eficient ? Categoric. Prima întrebare ce transpare este: sunt. de la marginea drumurilor. luată ca atare.

cum se administrează sub formă de ceai şi cum sub formă de pulbere. iar dacă faceţi un efort — şi îl veţi face doar o singură dată. în paragraful re­ feritor la pulberi. infuzia va fi calmantă. toate plantele pe care vi le prezentăm aici le puteţi găsi singuri (cu excepţia câtorva exemplare exotice). maladiile ce beneficiază din plin de o atare formă de prezentare a plantelor medicinale sunt subsumate la o singură rubrică — indicaţii —. capsula de mentă piperată va avea acţiune stimu­ latoare. va avea un efect inegalabil în caz de celulită. în cadrul paragrafului referitor la utilizarea infuziilor. în caz că nu aţi citit cu atenţie primele pagini ale cărţii. recol­ tarea. numele latin. bolile ce se pot trata cu ajutorul lor sunt defalcate pe două categorii — indicaţii majore şi indicaţii minore. de la plafaruri sau farmacii particulare. caracterizarea terapeutică. Descrierea fiecărei plante în parte urmează o schemă gene­ rală — familia botanică. Repetăm. în fine. altele sub formă de pulbere. pe majoritatea. numirile populare utiliza­ te în România. ce boli se pot trata cu ajutorul ei. apoi veţi şti cum să vă orientaţi —. dar nu va fi recomandată persoa­ nelor nervoase. veţi găsi toate remediile 244 . care. Ia rândul lui. Şi exem­ plele sunt multe! Este bine să citiţi cu atenţie informaţiile prezentate Ia fiecare plantă în parte. ca să vă daţi seama sub ce formă vă poate ajuta mai mult. Ceea ce deosebeşte infuzia de capsulă este efectul terapeutic. uscarea şi păstrarea plantelor.pe cele dizolvate în apa de ceai. acolo unde este cazul. Capsula de trifoişte de baltă va fi mult mai eficientă decât ceaiul pentru „curăţarea*1 vezicii biliare. ele fiind înşiruite în ordinea des­ crescătoare a efectului terapeutic pe care îl au plantele asupra lor. ce parte a plantei se utilizează. anumite plante sunt mai active sub formă de ceai. De exemplu. le puteţi cumpăra.

fie în farmaciile „verzi". prin fierbere. atunci când aţi pornit să vă cumpăraţi plantele medicinale. plante proaspete. ci „se distrug". ci şi pe cele ştiinţifice. care nu „se dizolvă" în apă. latineşti. apa să şi dea în clocot cât număraţi până la 9 245 . când anotimpul în care le căutaţi corespunde cu perioada de vegetaţie şi înflorire a plantei. să nu uităm. fie în unele farmacii particulare ce au un sector pro­ filat numai în comercializarea de produse naturale şi preparate obţinute din ele! Dacă vi le culegeţi singuri. aproximativ. îşi pierd calităţile lor terapeutice. fie la piaţă. sub formă de capsulc. totul trebuie să aibă o măsură: nimic nu e mai rău decât alunecarea spre extreme! Şi încă un lucru: e bine să aveţi cu dumneavoastră. bi­ neînţeles după ce le-aţi uscat conform recomandărilor noastre. Plantele medici­ nale nu fac nici un rău ! Dar. la culegătorii specializaţi. pentru că s-ar putea să găsiţi un culegător foarte priceput. Iar o capsulă conţine.naturale propuse de noi — plante uscate. ori trec în apa de ceai. umpleţi-o cu pulbere şi vedeţi apoi cât a încăput în ea. înseamnă că focul trebuie să fie foarte „tare“. luaţi o capsulă goală de ampicilină. dar care să denu­ mească cutare sau cutare plantă cu alt nume decât acela utilizat de dumneavoastră. plantele pierd multe din principiile active. gelule sau tablete —. Deci. pulberea o puteţi realiza prin măcinarea fină a părţilor plantelor ce se utilizează ca remediu — aşa cum specificăm în cadrul descrierii fiecărei plante — . nu numai numele populare ale plantelor. un vârf de cuţit din pulbere. Mai trebuie să reţineţi că. Fitoterapia nu obligă la nişte dozări stricte. pe o listă. Şi v-am sfătui să adăugaţi şi câteva din denumirile populare — ele sunt cele ce se utilizează pe întreg cuprinsul ţării noastre —. Sau. când se spune „fierbeţi un minut". Şi farmaciştii şi culegătorii le ştiu.

pe lângă infuzie — noi o numim „tisană“ —. nu veţi găsi nicăieri un ceai dintr-o singură plantă . „să tragă". timp de zece minute. dar există şi gelule. noi preferăm capsulele. am inserat informaţiile ce le-am avut la dispoziţie. iar dumneavoastră trebuie să luaţi. pentru a înlătura orice posibilă nelămurire din partea dumneavoastră: — plantele descrise sunt cele pe care noi le-am verificat că au într-adevăr efecte benefice asupra bolilor detaliate aici.şaizeci. să zicem aşa. imediat. ceea ce nu înseamnă că doar ele sunt bune şi doar acestea sunt toate plantele medicinale existente. „la infuzat". tincturi. decocturi. — am adăugat. în cadrul tratamentelor re­ comandate de noi veţi găsi numai capsule. vasul de pe foc. mai menţionăm câteva lucruri. în încheierea acestei succinte informări privind plantele me­ dicinale descrise. un mic istoric al plantei. să-şi dizolve toate substanţele active în apă. — când spunem că lăsăm „fiertura să stea“. numai acolo unde a fost cazul. înseamnă că trebuie să permiteţi plante­ lor. apoi. — în ceea ce priveşte. macerate. tablete şi pulbere. „să infuzeze". în cadrul pa­ ragrafului Caracteristici terapeutice. am introdus sau nu compo­ ziţia chimică. — în funcţie de datele. drajeuri. de asemenea verificate. dar noi recomandăm mai ales infuzia. noi reco­ mandăm combinaţii. cum şi când trebuie să-l beţi. — de-a lungul descrierii bolilor şi a tratamentelor adecvate. dar ne-am gândit că poate vă este greu să vă procuraţi atâtea plante medicinale. de aceea v-am descris în ce fel se prepară şi ceaiul din fiecare plantă în parte. »* — în ceea ce priveşte pulberea. 3 7 246 .

fie sunt utilizate numai proaspete. zilnic. dacă există şi dacă pot fi traduse. uscat şi păstrat-. la fiecare afecţiune e un alt dozaj. ale uneia şi aceleiaşi plante. ca urmare am preluat. numele date între paranteze sunt după nomenclatura botanică de până în 1982 — pe care unii botanişti o utilizează încă — dar care nu mai este de actualitate. şi asta se spune pe parcursul prezentării plantei. acerola. — în ceea ce priveşte dozajul capsulelor. considerând-o ca fiind de cea mai mare eficienţă. sunt suficiente. prelucrat şi tradus numele lor din alte limbi. dacă nu vreţi să utilizaţi decât pul­ bere şi nu doriţi să vă mai „osteniţi" cu ceaiurile. — combinaţiile de ceaiuri conţin întotdeauna plante asemănătoare din punct de vedere al proprietăţilor terapeutice. şi ele nu au un anume fel de cules. dar şi cu utilizări medicinale. verzi. noi recomandăm doar una dintre formele de tratament. puteţi renunţa la ea (ele) » 247 . lămâiţă — carc nu au denumire românească. nu înseamnă că nu se fac ceaiuri sau nu există pulberi. iar numărul de capsule. aşa că dacă nu găsiţi o plantă-două. drajeuri) ori şase-şapte vârfuri de cuţit de pulbere. nu neapărat medicinale.— la plantele la care n-am dat tratamentul sub formă de ceai. tablete. — acolo unde veţi întâlni două nume de familii sau două ori mai multe nume latineşti. când şi cum trebuie să le luaţi există menţionate la toate bolile prezentate în lucrare. sau n-am indicat recomandările pulberii. verbina mirositoare. — există deseori câteva plante exotice şi rare pentru noi — spirulina. fie e vorba de seminţe sau de plante exotice. — la plantele unde n-am descris cum se recoltează. nu am inserat nici un fel de scheme în cadrul paragrafului respectiv din descrierea plantelor. şase-şapte capsule (gelule.

afinghi. Este de la sine înţeles că dacă sus-numitul organ este „leneş".şi măriţi gramajul în totalitate. fructele. afine negre. eczeme. faringite. oxiurază. coacăză. Mod de preparare: infuzie. Nume latin: Vaccinium myrtillus. diabet. stomatite. el favorizează reglarea nivelului glucozei în sânge. nici un regim nu vă va ajuta să slăbiţi într-adevăr şi să rămâneţi în continuare la greutatea dorită. decoct. pomuşoare. Indicaţii majore: diaree. reumatism. fructe proaspete sau uscate. afte. tinctură. Indicaţii minore: gută. decât infuzii unice şi monocolore. fructele. Numiri: afin de munte. a leziunilor dermatologice ce apar în respectiva afecţiune. Remarcabil stimulent pentru funcţiile pancreasului. Noi îl recomandăm în completarea anumitor tratamente de slăbit prescrise acelor persoane al căror pancreas funcţionează prost. a oboselii. presbiţie. infecţii urinare. de aceea este de preferat o aso­ ciere de mai multe plante. Caracteristici terapeutice Totul este folositor de la această plantă: rădăcina. macerat. asine. băi de şezut: 248 . Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. cataplasme. AFIN Familia: Ericacee. enterită. gargară. cucuzie. frunzele. he­ moroizi. consecinţa fiind ameliorarea diabetului.

se strecoară. se usucă la umbră. sau la 35°-40°C şi se păstrează în săculeţi de pânză. — cataplasme: se face un decoct dintr-o linguriţă de fructe uscate cu 200 mi de apă clocotită. totul se pune pe un pansament steril. Recoltare. se face gargară din trei în trei ore. Fructele se strâng în iulieaugust. închise la culoare. se lasă 10-14 zile într-o sticlă. — fructe: 300-500 g de fructe proaspete sau 100 g fructe uscate se mănâncă zilnic. se strecoară în sticluţe mici. 3 y 7 a * Sub formă de pulbere (capsule) Parlea utilizată: frunzele. se strecoară si se beau două căni pe zi. uscare. două săptămâni la rând. diaree. colită. oboseală. zdro­ bite. oboseală oculară. se strecoară.— infuzie: o linguriţă de frunze. — tinctură: peste o cană de afine zdrobite se toarnă patru căni de alcool diluat. la o cană de apă clocotită. se usucă pe rame cu plasă de sârmă. sfârşeală. se lasă să stea 20-30 minute. puse în 200 mi de apă clocotită. Indicaţii: diabet. în încăperi aerisite. — macerat: o linguriţă de fructe zdrobite se lasă opt ore în 200 mi de apă rece şi se beau în trei prize. 249 . păstrare Frunzele se culeg la sfârşitul lunii iulie-începutul lunii sep­ tembrie. — gargară: infuzie din două linguriţe de afine uscate. — băi de şezut: se utilizează decoctul sau maceratul la rece. în strat subţire. — decoct: aceeaşi cantitate se fierbe cinci minute la foc mic si se lasă să stea 15 minute. se beau două-trei căni zilnic. care se fierbe cinci minute şi se lasă să stea 15-20 minute. se lasă să stea 20-30 minute. dermato­ ze. se bea un păhăruţ înainte de masă. pusă la un loc călduros.

păstrare Tijele se recoltează înainte de coacerea fructelor. în care ananasul poate exista singur sau împreună cu multe alte plante. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: tija verde (tânără) ce susţine fructul. deci o digestie mai completă. de­ ficienţă pancreatica. fie sub formă de fructe uscate. Sub formă de ceai Nu este folosit ca plantă medicinală. revigoram şi se bea oricând.dar bine încălzite. Dar există ceaiuri obişnuite. nu cu o indicaţie anume. gustos. întregi ori mărunţite — . în tija fructului. Ceaiul respectiv este parfumat. Numiri populare: nu există altele în limba română. Se păstrează în săculeţi de pânză sau pungi de hârtie. „în verde“. Caracteristici terapeutice Cerectătorii au descoperit. se usucă la 60°-70°C. de fructe — fie sub formă de pliculeţe (deci pulbere). Nume latin: Ananas comosus. Recoltare. dispepsie. medicală. urmarea fiind pierderea kilogramelor în plus. Prezenţa ei permite ameliorarea arderii grăsimilor. uscare. suferinţe hepatice. aerofagie. ANANAS Familia: Bromeliacee. sau la 60°-70°C. digestie lentă. se macină şi se păstrează în borcane er­ metic închise. o amilază ce ac­ celerează asimilarea proteinelor. Indicaţii: creştere în greutate excesivă. 250 .

bădean. mult prea puternică. iar în cea indiană este prezent ca remediu fitoterapeutic în lucrări ce datează încă din secolul 5. Aveţi grijă să nu îl confundaţi cu cucuta (Conium maculatum). secărea. palpitaţii cardiace. tarhon. » Indicaţii minore: menstre dureroase. nu este benefică. edeme ale gleznelor. gastralgii (dureri de stomac).ANASON Familia: Apiacee (UmbeUfere). molotru. radicală am putea spune. se strecoară şi se bea o cană înainte de mese. hanos. tuse. Mod de preparare: se pun patru linguri într-un litru de apă clocotită. anis. Caracteristici terapeutice Originar din Orient. se lasă la infuzat zece minute. anasonul este de neegalat în caz de obo­ seală a sistemului nervos asociată cu aerofagie şi digestie lentă. Sub formă de ceai Partea utilizată: sămânţa. Nu are nici o contraindicaţie. anos. a cărei acţiune. molură. fiind recomandat chiar şi femeilor însărci­ nate. bronşită. hanus. chimion de grădină. cărora le stimulează secreţia laptelui. 251 . Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: sămânţa. oboseală. chimin dulce. oniş. insomnie. Nume latin: Pimpinella anisum. Anasonul este utilizat de foarte mult timp în medicina tra­ diţională chineză. Numiri populare: anason românesc. Indicaţii majore: aerofagie. nervozitate.

Este foarte utilă iarna. cucută mare. Se pot usca în aer liber. La menopauză. singura lor . menstre în cantităţi mici. permiţăndu-vă să faceţi faţă tulburărilor nervoase şi digestive asociate. reglează circulaţia sangvină. oboseală nervoasă. combate spasmele. oboseală a vederii. Este cea mai preţioasă plantă în tratamentul oboselii şi de­ presiei. 252 . Seminţele trebuie să fie curate. anemie. astm. Revitalizează întreg orga­ nismul. Se pare că ei i se datorează excepţionala rezistenţă a eschimoşilor. Recoltare. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă. ajutându-vă să vă apăraţi de bolile microbiene şi virotice specifice anotimpului rece. păstrare Se taie plantele şi se treieră pentru obţinerea seminţelor. uscare.40°C. dureri de stomac. Numiri populare: aglică.Jegumă“. de-a lungul secolelor. Nume latin: Angelica archangelica. anghelică. Se păstrează în pungi sau cutii de hârtie. antonică.Indicaţii: digestie lentă. în săculeţi de pânză sau în borcane bine închise. în încăperi aerisite sau la 30°. oboseala. previne stările depresive. buciniş. ANGELICĂ Familia: Apiacee (Umbelifere). fără amestec cu alte seminţe sau fructe. constipaţie. Caracteristici terapeutice Creşte rezistenţa fizică şi psihică. angelica fiind.

aerofagie. utilizând maşina de recoltat cartofi sau sfeclă (în culturi). menstre dureroase. într-un litru de vin de la producător. a vomismentelor. Indicaţii: depresie. Mod de preparare: infuzie. Se scutură de pământ. în cel de-al doilea an. se zvântă repede. migrenă. a asteniei. vertij. oboseală. vomă. se fierb încă cinci minute şi se bea o jumătate de cană înainte de mese (stimularea apetitului). se usucă la soare. Recoltare. la tempe­ ratura camerei. — macerat: se lasă 50-70 g (rădăcină şi rizomi) să stea.Indicaţii majore: stimularea digestiei. astm. două săptămâni. colici. de pulbere (rădăcină şi fructe) se fierb 5-10 minute în 500 mi de apă. se agită sticla zilnic. în primul an de vege­ taţie. menstre neregulate. reumatism. sau primăvara. — decoct: a) 10-15 g de plantă întreagă se fierb 10-15 mi­ nute în 500 mi de apă şi se beau trei căni pe zi. combaterea colicilor gastrointestinale. bronşită. spasmofilie. 253 . — infuzie: 2-5 g de rădăcină puse în 200 mi de apă cloco­ tită. digestie lentă. nevralgii). b) două linguriţe din amestec. uscare. în părţi egale. a poftei de mâncare. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcina şi rizomul. decoct. se strecoară şi se bea ceaiul cu înghiţituri rare (în astenie. păstrare Rizomii şi rădăcinile se culeg toamna. erupţii tegumentare). se filtrează şi se beau două păhărele înainte de prânz şi de cină (stimularea apetitului şi a digestiei). înainte de masă (în nevralgii. macerat. ori cazmaua (în stare sălba­ tică). ameno­ ree.

ori în borcane (fructele). în pungi de hârtie. hipertensiune. 254 . artrite. creştere supraponderală. de trei-patru ori. der­ matoze. şi se dau. migrene digestive. la soare. Caracteristici terapeutice Recomandată pentru toate tulburările legate de o încetinire a funcţiilor hepatice şi renale. urmare firească a lenevirii ficatului şi rinichilor: artrite. prin vânturătoare sau selector. Indicaţii majore: suferinţe hepatice. Se păstrează în săculeţi de pânză. celulită. Folosirea capsulelor este preferată celei a infuziilor. Numiri populare: nu are altele în limba română. migrene. ci doar o formă masculinizată. anghinar. ANGHINARE Familia: Asteracee (Compozite). J 5 * Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. între mese. Nume latin : Cynara scofymus. retenţia apei. ea s-a dovedit deosebit de activă si în afecţiunile datorate tocmai încărcării cu reziduuri si toxine a organismului. Fructele se recoltează în stadiul de pârgă (aproape coapte). hemoroizi. etc. deoarece frunzele de anghinare sunt foarte amare. se usucă în camere bine aerisite sau afară. Mod de preparare: se pune o lingură de frunze la un litru de apă fiartă. sau la 35°-40°C. intoxicaţii. Indicaţii minore: varice. se strecoară şi se bea toată cantitatea de-a lungul unei zile.ori în poduri bine aerisite. se lasă la infuzat zece minute.

Nume latin: Malpighia glabra. uscare. Sub formă de ceai Nu se administrează. reumatism. Este deosebit de activ în bolile de piele. vitamina A. la noi în iară mai este cunoscut si sub numele de acerola. ) » Caracteristici terapeutice Originar de la tropice. preluate din franceză şi engleză. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: fructul (bacele).5 g la un fruct de IOO g. pentru că veţi avea în mod sigur insomnie. ARBORELE SĂNĂTĂŢII » Familia: Malpighiacee. gută. având 4. fier şi fosfor. fiind un arbore tropical. Nu cumva să luaţi capsulele după cină. la umbră.Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. zgomote în urechi. colesterolcmie crescută. dureri de cap. Indicaţii: insuficienţă hepatică. calciu. arte­ rioscleroză. deci până în iunie-iulie. sunt extraordinar de bogate în vitamina C. 255 . Numiri populare: nu are. fructele sale. astenie. vertij (ameţeli). dar există câteva neologisme. Recoltare. Se păstrează în pungi de hârtie impermeabile. păstrare Frunzele se culeg până când planta începe să înflorească. nişte bace mări. Se usucă întinse pe hârtii în strat subţire. oboseală. în încăperi bine aerisite.

boli alergicc. Indicaţii minore: oboseală. Dar. Nume latin: Ilicium anisatum. infecţii repetate (sensibilitate la boli). vomă nervoasă. Indicaţii majore: aerofagie. boli osoase. la soare mult. tuse. mai ales în cele datorate unei digestii leneşe. Recoltare. ilicium. uscare. pieloase. pe coli de hârtie. în ceaiuri. digestie lentă. ale cărui frunze au un puternic miros aromatic. bronşită. Numiri populare: anason stelat. dispep­ sie. sau afară. ori la 60-70°C. badianul este deosebit de activ în tulburările gastrointestinale. gastralgie. lemnoase. ce pot duce la accese de delirium tremens. 256 . surmenaj. în poduri aerisite şi bătute de soare. originar din Tonkin şi sudul Chinei. păstrare Se culeg fructele bine coapte şi se usucă repede. balonări. Caracteristici terapeutice Arbust mic. creştere. strcss. au în interior o sămânţă roşiatică. ele fiind incriminate a avea rol prepon­ derent în „otrăvirile" lente cu absint. boli hemoragice. Sub formă de ceaiuri Partea utilizată: fructele proaspete. iar fructele.Indicaţii: oboseală. Se păstrează în săculeţi de pânză sau borcane ermetic închise. BADIAN Familia: Magnoliacee. Fructele au fost uti­ lizate — şi sunt încă — la prepararea absintului (împreună cu cele de anason şi isop).

Sub formă de pulbere (capsule) Nu se utilizează. furunculoză). caftalan. Recoltare. capul călugărului. calcoceni. în aceeaşi măsură. planta arc şi proprietăţi hipoglicemiante remarcabile. principiile active ale plantei fiind mult mai bine exploatate sub formă de ceai. lapuc. Numiri populare: blustur. scai mărunt. Caracteristici terapeutice Rădăcina brusturelui este unul din cei mai buni depurativi vegetali. ciulin. ori în cazurile de creştere a acidului uric în sânge. impetigo. lipan. clococean. cât şi pentru tratarea reumatismului. Nu sunt bune decât cele ce nu au depăşit trei luni de congelare. sgae. ţinându-le la frigider. ghimpoasă. iarba boierului. bruscălău. Nume latin: Arctium lappa. BRUSTUR Familia: Asteracee (Compozite). păstrare Se culeg fructele când sunt perfect coapte şi se folosesc imediat sau se congelează şi se utilizează doar timp de trei săptămâni de la decongelare. scaiul oii.Mod de preparare: se pun patru linguri într-un litru de apă clocotită. eczemă. se strecoară şi se bea o cană după fiecare masă. captalan. brustan. se lasă zece minute la infuzat. capitalei. cârcei. nădai. de aceea se utilizează cu acelaşi succes şi împotriva der­ matozelor (acnee. 257 .

Indicaţii: dermatoze. puse în strat subţire sau la 35°-50°C. de-a lungul unei zile. furuncule. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai. se scot cu o cazma.El conţine un antibiotic natural (de fapt. şi în octombrie-noiembrie. eczeme. Indicaţii majore: intoxicaţii. Snb formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcina. dacă sunt prea groase se despică în trei-patru felii şi se usucă la soare. între mese. insuficient studiate). reu­ matism. la cele de un an. mai multe substanţe antibiotice. cistită. acnee. abcese. comparabil cu penicilina. transpiraţii abundente. Recoltare. intoxicaţie. obezitate. se lasă să fiarbă trei minute şi să infuzeze încă zece. gută. Sub formă de ceai Partea utilizată: rădăcina. poală albă. dacă sunt seci sau lemnoase se aruncă. acid uric. frunzele) a plantei. decât în ceaiuri. Nu se smulg. Frunzele 258 . Toate proprietăţile plantei se păstrează mult mai bine sub formă de pulbere. dermatoze. existente în frunze. constipaţie. păstrare Rădăcinile se scot în lunile martie-apnlie. Mod de preparare: se pun trei linguri la un litru de apă fierbinte. diabet. celulită. la plantele de doi ani. se spală sub jet de apă. uscare. reumatism. calculi re­ nali. în capsule. boli hepatice. constipaţie. Indicaţii minore: bronşite. se rupe partea aeriană (tulpina.

substanţe ce-i conferă busuiocului calităţi terapeutice deosebite în tratarea. bosioc roşu. se strecoară şi se bea câte o cană de ceai după fiecare masă. Numiri populare: basic. sau la 40°C şi se întorc zilnic. menstre dureroase. bosioace. se lasă la infuzat zece minute. suc. în poduri. înainte de înflo­ rire. a bronşitelor si a febrei. în general. mejioran. văsileac. mătăcină. digestie lentă. insomnie. în tratamente externe pentru vindecarea unor leziuni ale pielii. în raai-iunie. Nume latin: Ocimum basilicum. utilizat cu succes sub formă de pulbere. iar seminţele au mucilagii. Indicaţii majore: aerofagie. bizttioc. borjolică. Se păstrează în saci de pânză la loc uscat. se usucă la umbră. mi­ grene.se recoltează fără codiţe (peţiol). întreaga plantă conţine ulei volatil. palpitaţii. Indicaţii minore: vertij. pretenţioasă faţă de lumină. oboseală a sistemului nervos. băsileac. mătăcină. angoasă. puse pe un singur rând. busioc de grădină. s 7 j 7 Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. Mod de preparare: se pun patru linguri la un litru de apă clocotită. Caracteristici terapeutice Cultivată pe tot globul. bosiog. 259 . bosoioc. Este. alifie. BUSUIOC Familia: Lamiacee (Labiate). a tulburărilor gastro-intestinale şi renale. biesnioc. dureri de stomac. în aceeaşi măsură. busâioc.

cepuşoară de vară. CEAPĂ-PRAZ Familia: Liliacee. Se păstrează în pungi de hârtie. ceapă moldove­ nească. ceapă lunguiuşe. Nume latine: Allium cepa. dacă este trasă pe nas. cebulă. în special. la fel precum urmările acestora. Recoltare. orceag. hagjimă. Cepoi. ceapă rusească. hagimă. Cele două plante sunt deosebit de active (împreună !) în toate cazurile de creştere a greutăţii corporale asociate cu reţinerea 260 . dar pulberea de ftunze este foarte activă împotriva guturaiului. ceapă haşmă. în straturi subţiri sau la 35°C. por. Numiri populare: — ceapa: arbagic. se usucă la umbră. Caracteristici terapeutice Asocierea ceapă-praz este atât de benefică şi de complexă pe plan terapeutic. pur. coada vacii. ceapă bulgărească. hocegi. ceapă de arpagic.Sub formă de pulbere (capsule) Nu se utilizează capsule în tratamentele de uz intern. — prazul: ai sârbe ceapă blândă. ceapă de grădină. cu sau fără flori. ceapă de apă. încât este imposibil să-i citezi toate utilizările. ţepoi. în prin­ cipal obezitatea. Allium porum. că este de neînlocuit pentru curăţarea organismului (în special filtrul renal) şi tratarea dez­ echilibrelor glandulare. uscare. teapă. ceapă măruntă. cabă. parpangică. ciaclama. hajmă. păstrare Tulpinile şi ramurile tinere pline de frunze. Trebuie reţinut.

aşa că se mănâncă şi o bucăţică de tulpină). în Gre­ cia antică şi în Imperiul Roman. pentru că l-a scăpat de o afecţiune urinară. reţinerea apel. depurative. cresc capacitatea de apărare a or­ ganismului împotriva infecţiilor. Şi. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: bulbii. multe dintre ele valabile şi în prezent: emoliente. sângele. 261 . în Renaştere fiind considerată ca unul dintre cele mai eficace remedii fitoterapeutice. ca recompensă regească acordată de faraonul Kheops unui medic — „IOO de legături de praz" —. expectorante pectorale. plămânii. bronhiile. obezitate. atunci când se bănuieşte că sunt provocate de o tulburare hormonală. diabet. Hipocrate le stabileşte numeroase atribute curative. obosea­ lă. cultivată încă din antichitate. Prazul. aerocolie. Sunt revigoranţi. în Iudeea era foarte apreciat pentru calităţile lui terapeutice şi menţionat în Cartea Numerelor. Ceapa. Nero îl utiliza pentru „a-şi curăţa corzile vocale“. cicatrizante. calmanţi. este amintită de Herodot şi Pliniu în lucrările lor. edeme. era consumată. curăţă rinichii. dezechilibru endocrin. pe scară întinsă în Evul Mediu. impo­ tenţă. pe valea Nilului. motiv ce i-a adus porecla de „porofagul“. cunoscut ca plantă de cultură cu mii de ani înaintea erei noastre. Indicaţii: celulită. proaspătă. reumatism. este menţionat într-un papirus egiptean.apei. în stare proaspătă Se recomandă consumul zilnic de unul-doi bulbi de ceapă şi de praz (e mic. ca să ne referim la amândouă.

oboseală. se lasă să infuzeze zece minute. păstrare Fiind ambele plante legumicole prezente. de „om bătut"). nu au nişte indicaţii speciale în această privinţă. Indicaţii minore: palpitaţii cardiace. impotenţă. sumuduc. cimbrul ciobanuluicimbru păsăresc. Mod de preparare: se pun patru linguri de plante la un litru de apă. simbru. guturai. timian. reumatism. CIMBRIŞOR Familia: Lamiacee (Labiate). cimbrişor sălbatic. Numiri populare: bălsămă. pentru dinamizare şi alungarea ideilor negre. lămâiţă. tămâiţă. varice. cimbrişor de câmp. tuse. sărpun. Indicaţii majore: bronşite. cimbru târlit. buruiană de balsam. se fierb un minut. cim­ bru sălbatic. De asemenea. iarba cucului. se 262 . frisoane. are o mare influenţă în stările de angoasă. în stare verde şi uscată. şerpunel. 3 Caracteristici terapeutice Este o specie de cimbru sălbatic deosebit de eficientă în ceea ce priveşte tratarea tuturor afecţiunilor datorate frigului: bronşită. pimau. deprimare. Nume latin: Thymus serpyllum. Prin acţiu­ nea lui antispasmodică este un excelent remediu şi în cazurile de astm nevrotic. tuse.Recoltare. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). angină. ţimbrisoare. aero­ fagie. serpunel. schinduf. uscare. oboseală. astm. constipaţie. tot timpul anului pe piaţă. dureri generale musculare (aşa-numita senzaţie de „curbatură".

Un panaceu ? Dacă ar fi să dăm crezare înaintaşilor noştri. mai cu seamă celor afirmate de Sfânta stareţă Hildegarde şi Sfântul Albert cel Mare. lămâiţă. reumatism. cimbru bun. colită. Se usucă la umbră. păstrare Părţile aeriene se recoltează din luna mai până în septembrie. când princi­ piile active din plantă şi uleiurile oleo-eterice sunt în plină efer­ vescenţă. stress. îi stimulează funcţiile. constipaţie (prin atonie intestinală). lămâioară. oboseală nervoasă. încât poate vindeca şi paraliziile 1 263 . iarbă de lămâioară. Numiri populare: cimbrişor. între mese si la distantă de ele. de revigoram. cimbrul este atât de tonic. cimbrişor grecesc. având efect crescut. dinamizează aparatul digestiv. înviorează organismul. numai în zilele însorite şi numai între orele 11-13. de puternic. > > Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). Uscarea artificială la 35°C. Nume latin-* Thymus vulgaris. în locuri bine aerisite. cimbru adevărat. Recoltare. Indicaţii: oboseală. în strat subţire. plămânii şi ameliorează funcţionarea rinichilor. bronşită. cimbru de cultură. uscare. angoasă. CIMBRU Familia: Lamiacee (Labiate).strecoară şi se bea toată cantitatea de-a lungul unei zile. Se păstrează în pungi de hârtie. Caracteristici terapeutice Este una dintre plantele medicinale ale cărei efecte sunt cu­ noscute de mii de ani. cimbru mirositor. iarba cucului.

inerent se vor rupe şi cu porţiuni din rămurele. păstrare Părţile aeriene ale plantei (frunzele) se culeg înainte de înflo­ rire. Se usucă la soare. Recoltare.Să nu ne hrănim doar cu vise. Nume latin: Satureja hortensis (Satureja montana). se strecoară şi se bea toată cantitatea. Deoarece sunt foarte mici. constipaţie. impotenţă. astm. constipaţie (prin iritarea colonului). ci să reţinem faptul că cimbrul este una dintre cele mai eficiente plante împotriva oboselii. colită. tuse. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. Indicaţii majore: oboseală. Indicaţii minore: aerofagie. nelignifiate. aşa că se va căuta ca plantele să fie cât mai tinere. celulită. CIMBRU DE GRĂDINĂ Familia: Lamiacee (Labiate). deci înainte de luna mai. într-un litru de apă. în încăperi bine aerisite şi se păstrează în pungi de hârtie. 264 . patru linguri de frunze. nervozitate. de-a lungul unei zile. răceli. colite. uscare. angoasă. bronşită. ori la 33°-35°C. doar un minut. bronşită. la umbră. apoi ceaiul se lasă să tragă timp de zece minute. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. menstre dureroase. inapetenţă (lipsa poftei de mâncare). cistită. digestie lentă (le­ neşă). mult după mese. Mod de preparare: se lasă să fiarbă. Indicaţii: oboseală.

viermi intestinali. cimbru miro­ sitor. se lasă la infuzat zece mi­ nute . „ca nou-născuţi“. în afară de acţiunea sa tonică. vita­ minele Bi şi Ci. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. uleiuri eterice.Numiri populare: cimbru adevărat. ca „renăscuţi**! Studiile de specialitate au demonstrat şi explicat această eficienţă prin compoziţia chimică a plantei: substanţe azotoase. zahăr.. Mod de preparare: se fierb. febră. se strecoară. tanin. digestie lentă. lămâiţă. cimbru bun. cimbrul de grădină este un an­ tibiotic natural extraordinar: poate distruge stafilococ^.. acizii ursolic şi oleanolic. lămâioară. Caracteristici terapeutice Toate cele afirmate. substanţe extractive neazotate. faceţi o cură scurtă de cimbru de grădină şi veţi fi în stare nu numai s-o suportaţi dar şi să scăpaţi de ea. Candida albicans. oral sau în scris. aerofagie. căderea părului. mult după ce aţi mâncat (şi cu mult timp înainte de a mânca din nou). celuloză. Dacă v-a „cotropit** o gripă. de pildă. de străbunii noştri. mucilagii. nervozitate. gastralgii (dureri de stomac). sporii de ciuperci cum este. rezine. patru linguri pline de plante într-un litru de apă. timp de un minut. Indicaţii minore: diaree cronică. 265 . se bea toată cantitatea de-a lungul unei zile. impotenţă. Indicaţii majore: bronşilă. sunt categorice în ceea ce priveşte calităţile plantei: este un stimulent pentru întreg organismul! Practica de zi cu zi a fitoterapeuţilor contemporani confirmă cele de mai sus prin însăşi rezultatele obţinute: pacienţii trataţi cu cimbru sunt. streptococii.

a atoniei hepatice. cu frunze. planta era considerată un panaceu universal. ori Ia 35°C. cireş sălbatic. Recoltare. bronşitei şi diareelor! Nu este imposibil — nu iese fum fără foc! — . şi apoi.. Indicaţii-* impotenţă. vascuşoară. destinate să vă scape de acele toxine ce tind să se acumuleze în organism ca răspuns la vicisitudinile vieţii moderne. digestie lentă. mocni. păstrare Se culeg rămurele nelignifiate. Caracteristici terapeutice Este vorbă de cozile de cireşe. cireş păsăresc.cerăş pădureţ. cozile de cireşe se situea­ ză pe primul loc. cireşe. până în zorii secolului 20. se usucă la umbră. fructe deosebit de răcoritoare. astm. mălin păsăresc. calculilor renali. oboseală. viermi intestinali. ciureş.Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. mălin. verzi. tinere. dar şi în vindecarea constipaţiei. uscare. de-a lungul secolelor. gastroenteritelor. CIREŞ 9 Familia: RosaceaeNume latin • • Cerasus avium. se pun apoi în pungi de hârtie. diaree. ce nu au decât o uşoară acţiune diuretică. în poduri sau camere bine aerisite. si oarecum laxative. 9 7 » > 266 . la fel de eficace în tratarea diabetului. dar noi nu considerăm că în toate tratamentele de drenaj. cerăş păsăresc. aerofagie. Numiri populare. în antichitate. bronşită. vişin. celulită.

păstrare Se aleg cozile de fructe şi se usucă la soare. sau Ia 50°C si se întorc zilnic. edem.Şi de câte ori „nu vă simţiţi în apele dumneavoastră". degeaba vă mai chinuiţi. smordin. smordină neagră. cistită. dar mult după ce aţi mâncat. reumatism. calculi renali. patru linguri de cozi de cireşe într-un litru de apă. 267 . retenţie urinară. cistită. obezitate. struguri negri. între mese. uscare. artrită. Indicaţii minore: constipaţie. * COACĂZ NEGRU Familia: Grosulariacee. coacăză neagră. lăsaţi totul să infuzeze zece minute. febră. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: cozile de cireşe. Indicaţii: celulită. strecuraţi ceaiul şi beli toată cantitatea de-a lungul unei zile. retenţie urinară. nefrită. Recoltare. edeme. Nume latin: Ribes nigrurn. strugurei negri. Numiri populare: agriş negru. un minut. Indicaţii majore: celulită. Mod de preparare: fierbeţi. în strat subţire. faceţi o cură de capsule cu pulbere din cozi de cireşe. Dar. atenţie: dacă nu beţi un litru şi jumătate de ceai zilnic. pomişoară nea­ gră. nu veţi obţine nici o ameliorare! * 7 » » Sub formă de ceai Partea utilizată: cozile. febră.

Asociat cu frasinul şi creţuşca. Se usucă la umbră. intoxicaţii. mi­ grene. astm. cistită. cât şi ca reglator al tulburărilor circulatorii manifestate la menopauză. el constituie un minunat mij­ loc de eliminare a toxinelor pentru toţi cei ce suferă de dureri articulare şi de o tendinţă de îngrăşare tenace. Fructele se recol­ tează numai când sunt bine coapte. în strat subţire. 268 . la loc uscat. oboseală de origine nervoasă. celulită. se fierb un minut şi se lasă să tragă încă zece. Mod de preparare: se pun patru linguri la un litru de apă. Indicaţii minore: diaree. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai de-a lungul unei zile. atât ca remediu antireumatismal. artrită.Caracteristici terapeutice Coacăzul este una dintre cele mai utilizate plante de către fitoterapia modernă. Recoltare. oboseală generală. păstrare Frunzele se culeg concomitent sau imediat după recoltarea fructelor. menopauză. se usucă la 40°-50°C şi se păstrează în saci de hârtie. între mese. la mult timp după ce aţi mâncat Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. hipertensiune. suferinţe hepatice. Indicaţii: reumatism. varice. edeme. ori la 40°-50°C şi se păstrează în saci de pânză. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. uscare. în luna iulie. migrene. gută. acid uric. Indicaţii majore: reumatism. arterioscleroză.

negi. Are o compoziţie chimică de excepţie. creşte în Europa. opintici. bota calului. spasmofilie. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). oboseală. bota cucului. mânzoaică. constipaţie asociată cu spasmofilie. brădişor. demi­ neralizare. artroză. alcaloizi. edeme. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). Caracteristici terapeutice Planta. între mese. săruri de potasiu etc. amenoree. pierdere de memorie. spasmofilie. ulcer stomacal. face plinul la sărurile minerale ş. nodăţică. vitamină C. coadă goală. fiind răspândită de la câmpie până în re­ giunea montană. în locuri umede. conţinând mult siliciu. codate.a. coada şopârlă. reumatism. Nume latin: Equisetum arvense. părul porcului. Permite eliminarea toxinelor. Asia şi America de Nord. Indicaţii majore: reumatism. peria ursului. Indicaţii: oboseală asociată cu şoc emoţional. retenţie de apă. coada mânzului. cosmopolită. Mod de preparare: se opăresc patru linguri de plante într-un litru de apă clocotită. decalcifiere. Indicaţii minore: celulită. se lasă să infuzeze zece minute. barba ursului. nervozitate.COADA CALULUI Familia: Ecvisetacee. am putea spune. este cel mai bun fixator al calciului. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai. curăţă rinichii. diabet. 269 . iarbă de cositor. siruşliţă. Numiri populare: barba sasului. coada iepei. hemoragii.

ulcerate. sorocină. iarba oilor. Datorită prin­ cipiilor active deosebit de puternice şi variate ca acţiune. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). prisnel.). iarbă strănutătoare. zaharuri. se usucă la umbră. se uti­ lizează: în tratamente interne. Indicaţii minore: gastralgii. Caracteristici terapeutice Răspândită în Europa şi în Asia. a digestiei şi rezolvarea multor afecţiuni gastro-intestinale (colici. hemoragii. rotăţele albe. ţâţa forcotecii. o serie de acizi. pentru uşurarea. pe o vreme fru­ moasă. iarba şoarecelui. planta conţine ulei eteric. viermi intestinali etc. Indicaţii majore: menopauză. Nume latin: Achillea millefolium. coada harţului. rinite. în afecţiuni vasculare. ciureşică. enterite. ori la 40°C. în iulie-septembrie. gastrite.Recoltare. constipaţie. mai puţin în rădăcină şi tulpină. după ce s-a ridicat roua. uscare. sorecie. poală albă (leucoree). meteorisme. oligoelemente. supurate. balonări. şi se întorc zilnic. bronşite. brădăţel. în caz de astm. dermatoze zemuinde. în general. păstrare Se culeg tulpinile sterile. ulcer. 270 . Numiri populare: alunele. dureri menstruale. COADA ŞORICELULUI Familia: Asteracee (Compozite). concentrate în special în flori şi frunze. se taie la 5-6 cm de la sol. dischinezie biliară. în tratamente externe. purulente. crestăţea. cricalic. Se păstrează în saci de hârtie sau de pânză. în locuri aerisite. bronşite. coada şoarecii. oboseală. nervozitate.

Se lasă ceaiul să tragă zece minute. Nume latin: Filipendula ulmaria. sâmânică. între mese. borş. fiind întâlnită prin zăvoaie. muit după ce aţi mâncat. Caracteristici terapeutice în toate schemele de tratament pentru combaterea reumatis­ mului şi celulitei trebuie să existe şi creţuşca! Dacă planta nu face parte dintre ceaiurile recomandate. izosalcină etc. nu este utilizată. Planta este răspândită în Europa şi Asia. taulă. mai ales în zona forestieră a fa­ gului. nu brunificate. se strecoară şi se bea toată cantitatea de-a lungul unei zile. substanţe minerale. albe-roze. pepenică. într-un litru de apă. bine mărunţite. Recoltare. Numiri populare: aglică. luaţi zilnic patru-şase capsule de creţuşcă. în frunze şi în flori există ulei volatil. caprifoaie. barba caprei.Mod de preparare: se fierb patru linguri de plante. marginea râurilor. ori la 33°-35°C. în strat subţire. între orele 12-14. uscare. Are efecte deosebite asupra rcumatismu- . răcuşor. buiurenişuri. păstrare 'Tulpina. la loc uscat. timp de un minut. Se usucă la umbră. taninuri. CREŢUŞCĂ * * Familia: Rosacee. Sub formă de pulbere (capsule) Fiind mai puţin activă decât în infuzii. frtfnzele şi florile se culeg în zilele însorite. pajişti umede cu vegetaţie înaltă. teişor. Sc păstrează în pungi de hârtie sau în saci de pânză. Florile să fie albe. când substanţele volatile şi principiile active sunt prezente în cea mai mare cantitate în frunze şi flori.

dermatoze. Indicaţii majore . păstrare Florile şi rămurelclc cu frunze se culeg în iunie-august. Panea utilizată: florile. mai utilizaţi şi alte plante detoxifiante. vezică biliară leneşă. se usucă la soare.Vă sfătuim ca. Partea utilizată :planta întreagă. să faceţi două cure profilactice anual. febră. Recoltare. se Iasă să infuzeze zece minute. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă. artrită. nervozitate. de câte trei săptămâni. alături de creţuşcă. de preferinţă primăvara şi toamna. Indicaţii minore-. Indicaţii minore: bronşită. ascitei. în strat subţire. erupţiilor şi accelerează vindecarea răni lor. ede­ me.. mult după ce aţi mâncat. celulită.gută.lui. 272 .. B. Mod de preparare.se opăresc patru linguri într-un litru de apă clocotită. nevralgiilor. uscare. oboseală. între mese. în caz că sunteti un reumatic. retenţie de apă. sau la temperaturi de pesle 35°C. enterită. dureri musculare. Şi este foarte bine dacă. febră. artrită. totul se fierbe un minut. Mod de preparare: într-un litru de apă se pun patru linguri de plante bine mărunţite. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai de-a lungul unei zile. hipertensiune. disfuncţii hepatice. menopauză. între mese. edeme. reumatism. se lasă să infuzeze altele zece şi se strecoară. Indicaţii: reumatism.celulită. nevralgii. Indicaţii majore: diaree. intoxicaţii. ceaiul se bea tot într-o zi. 7 » n 9 Sub formă de ceai A.

Totul se păstrează în pungi de hârtie impermeabilă. Spre deosebire de alte laxative.Rădăcina se scoate în septembrie-octombrie. care ridică în slăvi „meritele" cruşinului. Mai mult. semnalat în ele sub numele de avemus. le­ nevire a vezicii biliare. Nume latin: Frangula alnus (Rfiamnus frangula). efectul lui este în mod deosebit benefic. Ce laxativ modem se poate lăuda că era utilizat cu atâtea sute de ani în urmă ? Fie că e vorba de ceaiuri sau capsule. de sarcină sau de colite. viermi intestinali. pulberea este mai bine absorbită. afecţiuni hepatice. Numiri populare: crasici. proasta funcţionare a splinei. se usucă în poduri. pentru sau asupra peretelui intes­ tinal. chiar în caz de hemoroizi. efectul plantei fiind mai activSub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: scoarţa (coaja). ori nu are o acţiune agresivă. scoarţa de cruşin nu perturbă echilibrul biologic al organismului. cu cazmaua. se spală la apă curentă. lemn câinesc. 18 273 . Există texte ce datează din 1305. varice. Indicaţii: constipaţie. CRUŞIN Familia: Ramnacee. se taie în bucăţele mici. cruşei. pasachină. sălbis. hemoroizi. 9 Caracteristici terapeutice Contrar celor afirmate despre el. cruşinul nu este periculos. deoarece se prelungeşte în timp şi nu creează obişnuinţă.

ELEUTEROCOCUS Familia: Araliacee. el are posibilitatea de-a mări. Ex­ tractul din rădăcină de eleuterococus are o capacitate uluitoare de-a stimula. sau la 40°C. fiind utilizată doar în fitoterapia de specialitate. asemănătoare întrucâtva ginsengului. păstrare Se recoltează scoarţa după planta de doi-patru ani. foarte puţin cunoscută. uscare. Pulberea se obţine prin măcinarea fină a scoarţei.Recoltare. la 100°C. prin lunile martie-aprilie. unde mai e denumită rădăcina taigalei Caracteristici terapeutice Originară din China şi Manciuria. Ea trebuie să fie netedă. Dacă e utilizat şocul termic. Se consideră că proprietăţile sale ca tonic general sunt mult superioare celor ale ginsengului. şi persistă integral şi când rădăcină va fi uscată. pectină. Uscarea se face în loc caid. înmulţi şi întări forţele 274 . este o plantă medicinală. Se detaşează ramurile şi se fac inelări de 25-30 cm. aerisit. nouă. obţinându-se fragmente inelare. ori prin şoc termic. mai ales în pădurile de brad şi cedru montane. Nume latin: Eleutherococcus senticosus. Conţine eleuterosid — o glicozidă de acid oleic — . Dacă e uscată la umbră. umbros. proteine şi coloranţi. pretându-se mai bine plantele uscate artificial. lignină. de până la 800 m înălţime. Altfel produce colici. ori e uscată la 40°C. cumarină. poate fi folosită de-abia după un an. Numiri populare: nu are. Principiile active sunt depozitate în rădăcină. atunci se poate folosi imediat. creşte şi favoriza randamentul fizic şi psihic al or­ ganismului . trăieşte şi în Siberia şi Coreea. fără crăpături. când încep să apară frunzele.

Indicaţii: oboseală. când are circa 1 cm grosime. nici un efect toxic sau nedorit. 275 . cel mult în al doilea an de viaţă. stabiliza. De ase­ menea are şi proprietăţi hipoglicemiante. Nume latin: Eucafyptus globulos. Doar hiperten­ sivii nu trebuie să utilizeze extractul. Numiri populare: arborele febrei. EUCALIPT Familia: Mirtacee. Nu are nici o contraindicaţie. eucaliptul e un remediu împotriva astmului. nervo­ zitate. în fine. pe secţiune. 5 9 1 Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcina. e brună-brună-gălbuie la exterior iar în interior. Asocierea lui cu isopul şi cimbrişorul este binefăcătoare în terapia răcelilor. arborele de cauciuc albastru. Imediat după culegere trebuie preparat cxtractul. dc-a-i consolida. Caracteristici terapeutice Frunzele de eucalipt conţin o cantitate mare de ulei esenţial ce are o mare putere bactericidă. impotenţă. stress. uscare. nici o reacţie adversă. Nu se prepară ceaiuri. Recoltare. impulsiona întregul me­ canism al imunitătii naturale. păstrare Rădăcina se scoate tânără.organismului. lasă să se vadă un inel subţire şi o măduvă brun-gălbuie-deschis sau brun-cenuşie-deschis. pierdere de memorie. bronşitelor şi a tusei rebele. având acţiune deopotrivă şi asupra mucoaselor căilor respiratorii şi acelor urinare.

migrenă. Indicaţii. marariu de casă.Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. uscare. finchil. tari. chimion. tuse. chi­ mir. parte în nervura principală. reumatism. Se usucă. cistită. secărea. Mod de preparare: se pun patru linguri pline cu frunze mărunţite într-un litru de apă. creme uleiuri şi alte preparate farmaceutice. pline cu uleiul etenc Ele sunt situate parte în grosimea frunzei. Numiri populare: anason. se strecoară şi se bea tot ceaiul. Indicaţii majore: bronşită. Recoltare. verzi sau verzi-albăstrui. gută. diabet. accu perite cu cât mai multe proeminenţe glandulare. hanus. diabet. febră. toaie. Nume latin: Foemculum vulgare. anason dulce.Apiacee (Umbelifere). fenhiel. astm. se lasă să stea încă zece minute ca să infuzeze. reumatism. din frunzele verzi se obţin tincturi.bronşită. mălură. între mese şi la distanţă de ele. viermi intestinali. migrenă. hanos. FENICUL Familia. păstrare Se culeg frunzele groase. oboseală. baden. dulce. basamac. 276 . molotră. viermi intestinali. se mărunţesc şi se păstrează în cutii ermetic închise Sau. hipertensiune. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. astm. de-a lungul unei zile. se fierb un minut. amin. Indicaţii minore: tuse.

într-un litru de apă clocotită. menstre reduse cantitativ. bronşită. între mese. păstrare Se culeg seminţele bine coapte (uscate) şi se păstrează în pungi sau cutii. timp de zece minute. patru linguri pline cu seminţe. amenoree. de-a lungul unei zile. viermi intestinali. digestie lentă. depresie. poate înlocui cu succes orice altă plantă exotică la modă. Recoltare. Mod de preparare: se lasă la infuzat. se strecoară şi se bea toată infuzia. constipaţie. Sub formă de ceai Partea utilizată: seminţele. de hârtie sau carton. fiind un stimulent foarte puternic pentru organism. Nume latin: Fragaria veşca. Indicaţii: oboseală. celulită. aerofagie. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: seminţele. oboseală.Caracteristici terapeutice Considerat ca un fortifiant ideal încă de pe vremea Greciei antice. Indicaţii majore: aerofagie. celulită. Indicaţii minore: gastralgie (dureri de stomac). Mai poate fi asociat cu capsule de prune (pulbere) ca laxativ. 277 . FRAG Familia: Rosacee. digestie lentă. când orice alt remediu a dat greş. migrenă. astm.

oboseală. 278 . Primele indicii privind folosirea rădăci­ nii şi frunzelor de frag ca remedii fîtoterapeutice sunt semnalate de medicul şi naturalistul italian Matthiola: „vindecă ulcerele. astm.Numiri populare: afrange. până în secolul 16 nu s-a ştiut nimic despre calităţile lui ca plantă medicinală. se lasă să tragă zece minute. frăguţă sălbatică. gută. Indicaţii majore: reumatism. astm. în vederea curăţării organismului de toate „miasmele" vieţii moderne. aşa cum o atestă seminţele de frag găsite în vestigii arheologice de oraşae lacustre. la distanţă de mesele principale. chiar de nelipsit. se strecoară şi se bea tot ceaiul. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. Indicaţii minore: diaree. a cărui acţiune este benefică. colită. celulită. poală albă (leucoree). franză. de-a lungul unei zile întregi. constipaţie şi diaree (prin dezintoxicarea tubului digestiv). s-a verificat faptul că fragul este un excelent de­ purativ. Mod de preparare: se dă într-un clocot (un minut) un litru de apă cu patru linguri de frunze mărunţite. dermatoze. favorizează urinarea. opreşte dizenteria şi scurgerile uterine. perniţă. Indicaţii: reumatism. leucoree (poală albă). consti­ paţie. ajută splina!“ în prezent. cistită. buruiană de fragi. căpşuni. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. gută. vărăgufe* Caracteristici terapeutice Deşi se pare că era utilizat din timpuri imemoriale.

constipaţie. hiper­ tensiune. arborele cosmic sapienţial. iasig. Este una dintre cele mai remarcabile plante depurative. frasinul sacru al înţelepciunii pe care a sorbit-o zeul suprem Odhinn în nouă nopţi. când trebuie să vă purificaţi rinichii şi sângele. se strecoară şi se bea toată cantitatea pe parcursul zilei. suferinţe hepatice. frapsin. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. iesic. Sub Formă de ceai Partea utilizată: frunzele. se fierbe totul un minut. păstrare Frunzele se culeg din luna iunie până la sfârşitul lui septem­ brie. Numiri populare: fracşăn. şi se păstrează în saci de pânză. celulită. uscare. ori la 40°-50°C. frasen. el a reprezentat. se lasă la infuzat încă zece. 279 . în mitologia scandinavă. derma­ toze. intoxicaţie. între mese. Indicaţii minore: arterioscleroză. Caracteristici terapeutice Deosebit de apreciat de popoarele nordice.Recoltare. Mod de preparare: la un litru de apă se pun patru linguri de frunze. FRASIN Familia: Oleacee. Indicaţii majore: reumatism. febră. crampe musculare. se usucă la umbră în strat subţire. Arborele îşi pune în valoare maximă principiile active toamna. Nume latin: Fraxinus excelsior.

Este necesară însă şi o precizare: în primele 15 zile de cură. Recoltare. păstrare Frunzele se culeg în mai-iulie prin strujirea foliolelor de pe peţiolul (codiţa) principal. se usucă la umbră. fierea pământului. ori la 40°-50°C şi se păstrează în saci de pânză sau de hârtie. şoproane. E bine să fie pusă în toate amestecurile de ceaiuri recomandate în trata­ mentul ficatului. oboseală. Utilizarea prelungită a plantei va avea însă un efect calmant. eczemă. arteriosclerozei. gută. obezităţii. Numiri populare: corcodan. celulită. una din­ tre cele mai bune plante pentru drenarea toxinelor. eczemă. Indicaţii majore: intoxicaţie. derma­ toze. mâncărime (prurit). 7 somnifer si vă va face să slăbiţi. intoxicaţii. iarba fumului. » 9 Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). efectul va fi tonic. uscare. Nume latin: Fumaria offkinalis. bronşită.Indicaţii: reumatism. 280 . săftărea. arterioscle­ roză. impetigo. Caracteristici terapeutice Orice cură depurativa trebuie să conţină şi fumăriţă. oboselii. hi­ pertensiune. constipaţie. guşa porumbelului. reumatismu­ lui. dermatoze. diabet. fumatul pământului. bine aerisite. în poduri. iarbă de curcă. FUMĂRIŢĂ Familia: Papaveracee. dermatozelor.

arterioscleroză. flori) se culeg în lunile mai-septembrie. hinţură. ţintură. cahincea. reumatism. 281 . intoxicaţie. ghinţură galbenă. prin creşterea numărului de globule albe (leucocite) din sânge. Nume latin: Gentiana Iuţea. Indicaţii: oboseală. patru linguri pline cu plante bine mărunţite. stegeră. viermi intestinali. Numiri populare: obrântească. ochincea. Mod de preparare: se lasă să fiarbă doar un minut. hipertensiune. păstrare Părţile aeriene ale plantei (frunze. viermi intestinali. . între mese şi la distanţă de ele. tulpini. engere. uscare. se usucă la umbră în strat subţire sau la 40°-50°C şi se păstrează în pungi de hârtie. obezitate. migrene. Caracteristici terapeutice Planta are proprietatea de a întări capacitatea de apărare a organismului faţă de tot felul de infecţii. microbi. fie­ rea pământului. ăunţură. se mai aşteaptă zece minute pentru ca infuzia să tragă. arterioscle­ roză. Recoltare. într-un litru de apă. se strecoară cea­ iul şi se bea toată cantitatea.Indicaţii minore: suferinţe hepatice. strigoaie. ianţură. reumatism. GENŢIANĂ Familia: Genţianacee. ghimbere de munte. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). de-a lungul unei zile. suferinţe hepatice.

inapetenţă (lipsă de poftă de mâncare). anemie. Indicaţii majore: oboseală. Recoltare.Luată înainte de masă.. 282 . Rădăcinile se scot cu sapa sau cu plugul. Se strecoară şi se bea toată cantitatea de mai sus (dar nu mai mult!) de-a lungul întregii zile. uscare. viermi intestinali. febră. reumatism. păstrare Având în vedere că este plantă ocrotită prin lege ca monu­ ment al naturii. gută. între mese şi la o distanţă apre­ ciabilă de ele. dacă este administrată după masă. intoxicaţii. se lasă să dea în clocot trei minute şi apoi să infuzeze încă zece minute (se trage vasul de pe foc!). Mod de preparare: se pun patru linguri pline de rădăcini mărunţite într-un litru de apă. se spală în jet de apă. fa­ vorizează digestia şi reduce aerofagia. Indicaţii minore: suferinţe hepatice. se taie în bucăţele de 10-15 cm. digestie lentă. insomnie. bătrâni. Sub formă de ceai Partea utilizată: rădăcina. stimulează pofta de mâncare (la copii. la noi în ţară nu va fi culeasă din flora spontană (în stare sălbatică). scăderea numărului de globule albe (leucopenie)..). se usucă la soare sau la 45°-60°C şi se păstrează în pungi de hârtie. ci numai din culturi. convalescenţi. tuse cronică. aerofagie. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcina. spasmofilie. Indicaţii: oboseală.

mulugă. intoxicaţii. considerată ca buruiană târâtoare deosebit de dăunătoa­ re — are spini ca nişte gheare care. Bineînţeles. Acţionează asupra tu­ turor articulaţiilor. unde e prezentă în păşuni şi fâneţe. curpăn. măiugă. Indicaţii: artrită. este utilizată de farmacia naturistă ca un excelent remediu împotriva reumatismului. deblocându-le. himei. o buruiană. mălugă. încât nu mai pot merge şi mor de sete — . psoriazis. în caz că aveţi un intestin sensibil. dacă le intră oilor în partea moale a copitelor. gheara diavolului poate genera colite şi diaree. hamei sălbatic. „curăţându-le de rugină". Nu se poate cultiva la noi în ţară — dar fiind şi strict medicinală. Numiri populare: nu are. tofolean. dermatoze. având doar utilizare fitoterapeutică. mei. Caracteristici terapeutice Originară din Africa de Sud. peste pădure. constipaţie. aveţi grijă. dar mai ales asupra celor de la nivelul coloanei vertebrale. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcina. Numiri populare: antei. Nume latin: Humutus lupulus. o vom găsi numai sub formă de pulbere. cumulău.GHEARA DIAVOLULUI Familia: Asteracee (Compozite). nu s-a pus această problemă. 283 . Nume latin: Harpagophytum procumbens. HAMEI Familia: Canabacee. gută. „spălându-le“ de reziduuri. vână de hamei. le răneşte atât de rău. e specie exotică. viţă de hamei. ec­ zemă.

Nume latin: Hibiscus sabdariffa. de-a lungul unei zile întregi. Indicaţii majore: oboseală. su­ ferinţe hepatice. 284 . sau la 40°-50°C. după ora 10. conurile femele se recoltează în lunile august-septembrie.Caracteristici terapeutice Mult timp colectat doar din flora spontană. tran­ dafir de China. Se păstrează în baloţi presaţi. glucide etc. clorofilă. palpitaţii cardiace. într-un singur strat. substanţe estrogene. vitamina C. este calmant. Mod de preparare: se opăresc patru Unguri pline de conuleţe cu un litru de apă clocotită. Are un conţinut chimic deosebit de bogat şi variat: ulei eteric. linişteşte stările de excitaţie sexuală. se lasă să stea zece minute. pe vre­ me frumoasă. gută. nervozitate. păstrare Fie că se culeg de la plantele sălbatice. Indicaţii minore: gastralgii (dureri de stomac). Se usucă la umbră. aerofagie. începe să fie cultivat doar din secolul 7. Pulberea nu are acţiune puternică. insomnie. caroten. trandafir japonez. inapetenţă (lipsa pof­ tei de mâncare). curăţă sângele. Numiri populare: nalbă de Sudan. fie de la cele cultivate. alcooli. acizi. Recoltare. Trebuie să aibă culoarea verde. nefecundate). săruri minerale. Sub­ stanţele respective îi conferă proprietăţi deosebite: revigorează organismul. substanţe de natură flavomcă. tanin. adenită. HIBISCUS Familia: Malvacee. se strecoară şi se bea tot ceaiul. Sub formă de ceai Partea utilizată: conurile femele (nepolenizate. nalbă de Sabdariff. grăsimi. uscare. între mese. aminoacizi. răşini.

Nume latin: Fucus vesiculosus. > Indicaţii minore: inapetenţă (lipsa poftei de mâncare). Se utilizează mai ales ceaiul. intoxicaţii. di­ gestie lentă. vareh. Principiile active sunt concen­ trate în caliciul dublu al florii şi conţin acizi vegetali. uscare. se stre­ coară şi se bea câte o cană de ceai înainte de flecare masă prin­ cipală. IARBĂ DE MARE Familia: Fucacee. se cultivă în prezent în toate ţările tro­ picale şi creşte sălbatic în savane.50°C. Numiri populare: algă băşicată. în locuri foarte bine aerisite. se usucă la umbră. flavonoide. antociani. după eforturi mari însoţite de supraîncălzirea cor­ pului. celulită. se lasă zece minute la infuzat.Caracteristici terapeutice Originar din Angola. sau la 40°. în care sunt prinse petalele oricărei flori) în lunile iunie-iulie. dermatoze. se întorc periodic straturile de flori şi se păstrează în pungi de hârtie. algă porcească. vitamina C. Planta se recomandă în special sportivilor şi bărbaţilor. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline cu flori cu un litru de apă clocotită. fiicus. Indicaţii majore: oboseală. Sub formă de ceai Partea utilizată: florile. mică. Recoltare. păstrare Se recoltează caliciul cu flori cu tot (caliciul e partea verde. 285 .

Elimină din corp toxinele şi deşeurile. reumatism. Sub formă de ceai Partea utilizată: alga în întregime. între mese şi la o distanţă apreciabilă de ele. Indicaţii: obezitate. Recoltare. patru linguri pline de alge bine uscate şi mărunţite. oboseală. oboseală. Fiind de mal şi de suprafaţă. anemie. se strecoară şi se bea toată cantitatea pe parcursul unei zile. care mai întotdeauna sunt eliminate în cantitate mare în timpul regimurilor de slăbire. reumatism. Indicaţii minore: gută. în general. se culege uşor şi se usucă 286 . dermatoze. biologic şi psihic. în profunzime. pentru că veţi putea pierde din kilograme fără să simţiţi nici cea mai mică urmă de oboseală. într-un litru de apă. dermatoze. celulită. Dina­ mizează tonusul general. De aceea este de neînlocuit în curele de slăbire. Mod de preparare: se lasă să fiarbă doar un minut. apoi se trage vasul de pe foc şi se lasă încă vreo zece minute. Conţinutul ei foarte bogat în oligoelemente vă scapă de coşmarul pierderii calciului şi magneziului. păstrare Deşi este întâlnită pe coastele Atlanticului şi. adenită.Caracteristici terapeutice Singurele contraindicaţii sunt hipertiroidismul şi alergia la iod. în oceanele liniştite. intoxicaţii. este răspândită şi în Marea Baltică şi în mările nordice. Indicaţii majore: obezitate. astm. altfel alga poate fi utilizată de absolut orice persoană. uscare. celulită. Re­ echilibrează organismul. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: toată alga.

se usucă la umbră. Mod de preparare: se opăresc patru linguri vârfuite de plante mărunţite cu un litru de apă clocotită. constipaţie.la soare. celulită. colibaciloză pielonefrite etc De multe ori este recomandată ca fiind superioară. Ea creşte diureză şi favorizează elimi­ narea calculilor renali mici. între mese. se lasă să infuzeze zece minute. în saci de hârtie impermeabilă. în ceea ce priveşte eficienţa. mai ales în prostatită (inflamaţii ale prostatei). uscare. Indicaţii majore: cistită. în strat subţire. troscoţel. Nume latin: CaUuna vulgaris. intoxicaţii. edeme ale gleznelor. tăulă. reumatism. de preferat în camere bine aerisite 287 . Recoltare. IARBĂ NEAGRĂ Familia : Ericacee. se strecoară şi se bea toată cantitatea de-a lungul întregii zile. s » Sub formă de ceai Partea utilizată: mugurii florali. Se pă­ strează balotată sau mărunţită. Indicaţii minore: diaree nervoasă. Caracteristici terapeutice Este planta la care trebuie să apelăm în primul rând în ca­ zurile de infecţii urinare: cistite. sau în locuri special amenajate. perna]. febră. direct pe mal. ne­ vralgii. Si acţiunea ei antireumatismală este unanim recunoscută. chiar şi ghimpelui. păstrare Mugurii florali se culeg unul câte unul. Numiri populare: coacăze. mărtăloagă. leucoree 'poală albă).

boabele de ienupăr. Se păstrează în pungi de hârtie. a fructelor de ienupăr. feniar. Caracteristici terapeutice Utilizat încă din antichitate. bradul ciumei. înţelep­ ciunea populară afirmă că respectiva cură. Numiri populare: anaperi. şapte etc. molete. în a treisprezecea. fructele). timp de 20 de zile. inibahar. ceatină. O reţetă cunoscută din bătrâni în Boemia utilizează galbulele (fructele). brazi pitici. ca reme­ diu împotriva reumatismului.ori în poduri acoperite cu tablă. în a doua zi. în cea de-a treia -zi trei fructe si s tot aşa.Cupresacee. şolovăţ. brădişor. IENUPĂR Familia*. o galbulă. Nume latin : Juniperus communis. ienuper. în următorul ritm : în prima zi. boabe de brad. helimoacă. jinept. două-. este un antiseptic depurativ care dă rezultate extraordinare. este un brevet de viaţă lungă. în a douăsprezecea zi. ghimpăr. s 7 crescând cu câte o galbulă. 288 . eficienţa lor fiind verificată în toate cazurile: şase kilograme de fructe se fierb (se pune apă în vas cât să le acopere) până când rămân numai trei kilograme de soluţie. deci nouă. opt-. globurău. O altă cură de toamnă foarte simplă şi foarte benefică constă în „ronţăirea“. ialovăţ. Sub formă de ceai Partea utilizată • •galbulele (boabele.-din a unsprezecea zi se începe scăderea numărului de gălbuie pe care le mâncaţi. jip mic. şinap. până în cea de-a zecea zi . urmată o dată pe an. jneapăn. turtei. butimoacă.

Sub ramuri se pune o hârtie mare. intoxicare. uscare. se dau un minut în clocot.. 289 . Se pot usca şi artificial. prin scuturarea uşoară a ramurilor. obezitate. cimbru de grădină.Indicaţii majore: intoxicaţie. Nume latin: Hyssopus ojficinalis. arterioscle­ roză. Indicaţii minore: celulită. diabet. păstrare Galbulele (boabele. gastralgie (dureri de stomac). fructele) sunt culese din octombrie până peste iarnă. Recoltare. se amestecă bine la două-trei zile. se împrăştie în strat de 10-20 cm. Mod de preparare: într-un litru de apă se fierb patru linguri pline cu fructe. remediul vegetal pentru bronşite şi astm cronic. Indicaţii: oboseală. o pânză. Şi are maximum de eficacitate dacă este asociat cu fenicul şi brustur. hipertensiune.). între mese. prin excelenţă. Numiri populare: cimbru cel bun. Se îndepărtează toate murdăriile (crenguţe. boabele). pietre la rinichi). dermatoze. menstre dureroase. calculi renali (litiază renală. oboseală. Snb formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: fructele (galbulele. se strecoară şi se bea toată can­ titatea de ceai. aerofagie. suferinţe hepatice. ISOP Familia: Lamiacee (Labiate). culecel bun. viermi intestinali. bucăţele de frunze etc. Se păstrează în pungi de hârtie. reumatism. de-a lungul zilei. Caracteristici terapeutice Este. se trag de pe foc şi se lasă să infuzeze zece minute. la 35°C. o prelată. reumatism.

aerofagie. Recoltare. în strat subţire. insomnie. cfutră. 290 . măr de ţitron. Mod de preparare: se opăresc patru linguri vârfuite cu plante mărunţite într-un litru de apă clocotită. sinuzită. Indicaţii: nervozitate. între mese. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai. astm. poală albă (leucoree). digestie lentă. Nume latin: Citrus limon. se lasă să infuzeze zece minute. bronşită. oboseală nervoasă. ori în pungi pergamentoase închise ermetic. insomnie. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). de-a lungul unei zile. Indicaţii majore: astm. reumatism. viermi intestinali. Indicaţii minore: enterită. între orele 10 şi 17. reumatism. Pentru pulbere se macină fin produsul uscat şi se păstrează în borcane de porţelan. nervozitate. Numiri populare: alămâi. bronşită. recomandat în caz de oboseală cu pierederea poftei de mâncare.Este. obo­ seală. gastralgii (dureri de stomac). Se pun în pungi de hârtie sau săculeţe din pânză. păstrare Părţile superioare cu inflorescenţe cu tot se recoltează când plantele au înflorit pe jumătate. în încăperi aerisite sau la 30°-35°C. Se usucă la umbră. lemonie. uscare. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: toată planta (fără rădăcină). de asemenea. pe vreme frumoasă. sau împotriva scăderii tensiunii arteriale. LĂMÂI Familia: Rutacee.

D. se pare că rezultate mai bune se obţin cu ajutorul ceaiurilor decât cu al pulberilor. Sub formă de ceai Partea utilizată: coaja. B3. păstrare în ţara noastră greu de spus „recoltare"! Se cumpără unuldouă kilograme de lămâi. calciu. se fierb un minut. de-a lungul unei zile întregi. Mod de preparare: se pun patru linguri pline de coji mărunţite într-un litru de apă. celulită. se curăţă coaja. arterioscleroză. Este un revigoram infailibil. uscare. conţine proteine. după caz). creste rezistenţa generală a organismului. se înşiră pe aţă. PP. potasiu. fosfor. oligominerale. B2. Bi. fixează calciul în oase interve­ nind cu succes în vindecarea fracturilor. Indicaţii majore: febră. Recoltare. între mese. o bacă. zaharuri. săruri minerale de sodiu. fier în proporţii mari. bronşită. oboseală. dureri în gât (angineV Indicaţii minore: reumatism. cistită. pentru că lămâile „golaşe" nu prea ţin la 291 .Caracteristici terapeutice Fructul. Dar e foarte costisitor. se lasă să in'zeze zece minute şi ceaiul se bea călduţ (sau fierbinte. varice. se usucă la umbră şi se păstrează în borcane. E. având o coajă bogată în uleiuri aromatice. se fac meldşori. vitamină C foarte multă şi în cantităţi mai mici vitaminele A. Având multe utilizări în stare proaspătă. aerofa­ gie. acid citric în suc (şi alţii în pulpa fructului şi în coajă).

iarbă de lămâi. Indicaţii: digestie lentă. lămâioară. care dă esenţa de Lemon-Grass pentru parfum) şi părţile aeriene ale plantei. lăsându-le să stea să se pătrundă o noapte întreagă. este utilizată în dublu scop. LĂMÂIŢĂ Familia: Poacee (Graminee). migrenă. Nume latin: Cymbopogon citratus. nu uitaţi s-o puneţi în orice ceai veţi bea i 9 Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). aerofagie. Dar dacă vreţi să slăbiţi. cultivată mai ales în India şi Indonezia. Caracteristici terapeutice Graminee originară din Asia tropicală. Singură se pare că e mult mai eficientă sub formă de capsule. tăiate felii şi acoperite cu miere. Aşa încât ar trebui şi ele mâncate. oboseală nervoasă. uscare. dar nu cu tulpina păioasă 292 . cosmetic (rădăci­ na. păstrare Avem iar de-a face cu un caz mai special.frigider. ţăpoşică acră. mai ales în dificultăţi de digestie şi aerofagie. răcoritor. Numiri populare: iarba lămâii. Recoltare. iarbă acrişoară. în miez de zi. în sensul că nu este în mod deosebit cultivată în culturile de plante medicinale din Europa şi în flora spontană (în stare sălbatică) nu există. nervozitate. Dar regulile sunt cam aceleaşi: se taie partea superioară a plantei în zilele însorite. sudaţie. ce sunt puse în mai toate ceaiurile pentru că au un gust foarte bun.

LEMN DULCE Familia: Fabacee (Leguminoase). este cunoscut încă din antichi­ tate ca Jeac“. Teofrast îl recomandă contra bolilor de piept. Indicaţii majore: alergii. la umbră. Este foarte bine studiat din punct de vedere al compoziţiei chimice — multe flavonide. traducerea fiind aceeaşi. „lemn dulce". Pulberea. zaharuri de bază. reglisă. colite. ulcere — . rădăcină dulce. iar în Evul Mediu era cunoscut sub numele de Liquirita. Caracteristici terapeutice Puţin răspândit în flora spontană (în stare sălbatică). fiind folosit şi în medicina umană şi în cea veterinară. Nume latin: Gfycyrrhiza glabra. care înseamnă „lemn dulce1 1 . infuzia iiind cea mai indicată. grăsimi. în încăperi aerisite sau la 40°C şi se păstrează în pungi de hârtie. toate vitaminele din grupul B. este cultivat în sudul ţării ca plantă medicinală. dar numai contra constipaţiei. Se utilizează şi pulberea. colite. aerofagie. Asia şi Africa de Nord. Numiri populare: dulcişor. Originar de pe coasta Asiei Mici. Franţa. afecţiunile traheobronşice şi pietrele la ficat şi la rinichi pot fi vindecate cu ajutorul acestei plante. cultivat şi în Siria. bronşite. se pune în recipiente de porţelan ori în pungi pergamentoase închise ermetic. obţinută prin măcinarea plantei uscate. răspândit în sudul Europei. gastralgii (dureri de stomac). se usucă in strat subţire.ci când este verde. mulţi aminoacizi. Sub formă de ceai Partea utilizată: rădăcinile şi rizomul. Bolile digestive — gastrite. 293 . iarbă dulce. Italia. oligominerale. Dioscoride i-a dat numele de Gfycyrrhiza.

LEVĂNŢICĂ Familia : Lamiacee (Labiate). după căderea frunzelor. se scutură de pământ. dotată. în straturi subţiri. spichinel. pe rame. coceni ori stuf. La două-trei zile. între mese. se fierb un minut şi se lasă să tragă încă zece. cu deose­ bite calităţi bactericide (omoară bacteriile). livant.Indicaţii minore: dureri în gât. înainte de înflorire şi toamna. Se lasă aşa în jur de două săptămâni. Se păstrează în pungi de hâ. digestie lentă. levand. en­ terită Mod de preparare: se pun patru linguri pline de rădăcini tăiate mărunt la un litru de apă. numai de la plantele în vârstă de la trei ani în sus. Prin fermentare se măreşte cantitatea de zaharuri şi se accentuează culoarea galbenă a rădăcinilor. Scoase.tie. Se usucă la soare. iar cele groase se despică. Se sapă şanţuri în jurul tufei. pe tot parcursul zilei. se strecoară şi se bea tot ceaiul. ori la 35°-40°C. se spală repede într-un jet de apă. Caracteristici terapeutice Levănţica este un calmant perfect. se vântură bine cu furca pentru ca să nu mucegăiască şi se acoperă din nou. uscare. ca să fermenteze. Nu numai că des­ 294 . Numiri populare: aspic. în plus. ca să nu se dizolve substanţele active. gingivite. Nume latin: Lavandula angustifolia. se pun la zvântat şi-apoi se aşază în grămezi ce se acoperă cu paie. Recoltare. păstrare Rădăcinile şi rizomul se recoltează primăvara. După cele 15 zile se taie şi rizomii şi rădăcinile în bucăţi de 10-15 cm. grămada se dezveleşte.

de minte clară. angoasă. poală albă (leucoree). mi­ grene. în strat subţire. stress. de principii active. bronşită. de linişte interioară. păstrare Inflorescenţele se strâng în prima jumătate a zilei. celulită. Indicaţii minore: astm. oboseală. Indicaţii: insomnie. se lasă la infuzat zece minute. cistită. Sub formă de ceai Partea utilizată: florile (mai exact. când conţin cea mai mare cantitate de ulei volatil (ulei esenţial. pe parcursul întregii zile. Se transportă imediat la punctele de extragere a uleiului sau se pun la uscat. mi­ grenă. respectiv. febră. ceea ce vă va ajuta să treceţi mai uşor prin inevitabile şi multiple situaţii de stress. linişteşte starea de spirit. leucoree (poală albă). insomnie. dă o senzaţie de relaxare profundă. uscare. esenţă) şi. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de flori cu un litru de apă clocotită. ori la 30°C Se păstrează în săculeţi de pânză. Este recomandată mai cu seamă iarna. reumatism. carac­ teristice vieţii de zi cu zi. dar şi dezinfectează organismul.tinde. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată : florile (inflorescenţele). tuse. nervozitate. celulită. se stre­ coară şi se bea tot ceaiul între mese. Nu se îndeasă în coşuri. Recoltare. inflorescenţele — toată partea tulpinii acoperită de flori). Indicaţii majore: nervozitate. se pun afânat. Paralel. deoarece vă tonifică ajutându-vă să scăpaţi neatinşi de gripele şi bronşitele anotim­ pului rece. la umbră. Pulberea obţinută prin 295 . colită. limpede.

protector. dureri în gât. Numiri populare: alior. între mese si la distantă de ele. închi­ se ermetic. laptele câinelui. Mod de preparare: se pun la fiert. caracterizată de o stare de răcea­ lă. intoxicaţii. cram­ pe musculare (cârcei). în fine. boranţă roşie. Indicaţii majore: bronşită. Puternic depuralivă şi diuretică. se lasă la infuzat zece minute. 7 t * Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). febră. scarlatină. care are cam aceleaşi indicaţii în ceea ce priveşte tratarea afecţiunilor respiratorii. se strecoară. otrăţel. LIMBA MIELULUI Familia: Boraginacee. să grăbim apariţia erupţiei cutanate (rujeolă. vărsat) şi să luptăm împo­ triva febrei. se bea toată cantitatea de ceai în timpul unei singure zile. timp de un minut. celulită. într-un litru de apă. tuse. planta ajută la reglarea funcţiilor urinare şi favorizează eliminarea clorurilor. de câte ori este vorba de o boală infecto-contagioasă. Nume latin: Borago offkinalis. limba mielului va fi preferată lumânăricii cu flori albe. Indicaţii minore: răceli. în primul rând. emolient se exercită şi la nivelul intestinului în caz de constipaţie sau colită. dar la care este nevoie. patru linguri pline de limba mielului bine mărunţită.măcinarea produsului uscat se ţine în borcane de porţelan. astm. Efectul ei calmant. j i 296 . constipaţie. mierea ursului. arăriel. Caracteristici terapeutice .

bo­ gată în proteine. deci nu este o plantă medicinală. Se păstrea­ ză în pungi de hârtie. cultivată (există şi în stare sălbatică. C. tuse. sâcâială. Dar este utilizată. lizină.Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). Recoltare. caroten. de preferat în poduri acoperite cu tablă. magneziu. constipaţie. „stressul siluetei". celulită. Indicaţii: bronşită. ec­ zemă. transpiraţii abundente. Numiri populare: pe tot cuprinsul ţării i se spune doar „lucernă“ ! Caracteristici terapeutice Este o plantă furajeră. în chip de complement ajutător în regimurile de slăbire. Nume latin: Medicago sativa. acizi aminaţi (aminoacizii: arginină. febră. histidină). hidraţi de carbon (zaharuri). de nutreţ verde şi însilozat. ori doar frunzele se culeg în timpul înfloritului. păstrare Planta întreagă (fără rădăcină) sau numai florile. reumatism. în strat subţire. se usucă la umbră. toate prezente când te-apuci de „înfometare" de dragul frumu­ seţii sunt inexistente dacă schema de „tratament" are şi lu­ cernă ! . datorită compoziţiei chimice. colită. angină. materii azotate. uscare. E. dermatoze. dar alte specii). Oboseala. LUCERNĂ Familia : Fabacee (Leguminoase). astm. vitaminele A. Pulberea se va pune în pungi pergamen­ toase închise ermetic. cistită.

Recoltare. uşurează foarte mult suferinţele celor astmatici. lipan. corobatică. Nume latin: Verbascum thapsus. păstrare Din recolta cosită se usucă la umbră. coada vacii. pur. uscare. Calmantă si uşor narcotică. lemnul Domnului. răceală. febră. edeme. oboseală. bronşite. Numiri populare: ciucurică. 298 . corovatică. lumânarea Domnului. Indicaţii majore: astm. Sub formă de ceai Partea utilizată: florile. ori în caz de suferinţe respiratorii cronice. tuse. Caracteristici terapeutice Emolienta. ori la 35°-40°C. pentru ca să se usuce perfect şi re­ pede. Indicaţii: obezitate. Se macină foarte fin şi se păstrează în pungi impermeabile sau merge în farmaciile verzi pentru pregătirea capsulelor sau gelulelor. lumânărica albă este utili­ zată în lupta contra inflamaţiilor bronhiale şi a durerilor în gât. reumatism. Stratul subţire se întoarce de două ori pe zi. coada lupului.Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). în încăperi aerisite. cantitatea repartizată măcinării. căderea părului. diuretică şi sudorifica. LUMÂNĂRICĂ ALBĂ Familia: Scrofulariacee. celulită. corovatic.

Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline-ochi de flori cu un litru de apă clocotită. pe măsură ce se deschid. intoxi­ caţii. giogheje. între orele 11-12. mărăcine. Caliciul (învelişul de frunzişoare verzi) plantei se înlătură. călcădăriu. laba mâţei. se strecoară şi se bea. celulită. Produsul pentru pulbere se macină fin şi se păstrează în borcane de porţelan închise er­ metic. edeme ale gleznelor. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: florile. răsură. MĂCEŞ Familia: Rosacee. măsieş. Se usucă la soare. Se păstrează în pungi de hârtie sau în săculeţi de pânză. febră. se lasă la infuzat zece minute. cocaşder.Indicaţii minore: dermatoze. rug sălbatic. angine. Recoltare. toată cantitatea de ceai. pe rame sau pe coli de hârtie. rugul vacii. cistită. Numiri populare: cacadâr. Indicaţii: bronşită. Culegerea se face prin ciupirea şi desprinderea florii de pe axul tulpinii. din luna iunie până la începutul lunii septembrie. diaree însoţită de dureri. păstrare Florile se recoltează eşalonat. uscare. ori la 50°-60°C. 299 . guturai. pe parcursul unei zile întregi. pe timp frumos. între mese. gripă. într-un singur strat. rug de măceş. mărăcinele ciorii. ciucuri de mărăcine. astm. mărăcinele coţofenei. Nume latin: Rosa canina.

suieş. febrei. Dar este răspândit şi în restul Europei. care sunt ca nişte seminţe de ardei gras. a sărurilor minerale. febră. cât şi a celorlalte vitamine — Bz. tran­ dafir de câmp. calculi renali (pietre la ve­ zică). zgornim. 300 . între mese şi la distanţă de ele. numite achene. K. se lasă să infuzeze altele zece. pe lângă garduri. Nu este cultivat în mod special. la noi în ţară. Caracteristici terapeutice Este întâlnit în stare sălbatică. drumuri. scochin. sigur şi rapid remediu împotriva avitaminozelor. scoruş nemţesc. pe litoral. Sub formă de ceai Partea utilizată: măceşele. se mai clocotesc un minut. Recoltare. păstrare Se culeg fructele cu mâna şi se usucă artificial. la 100°-105°C. edeme ale gleznelor. uscare. Indicaţii majore: oboseală. palpitaţii cardiace. nişte receptacule ce închid în interiorul lor fructele propriu-zise. diaree nervoasă.rujă. intoxicaţii. oboselii. ele constituie cel mai eficient. se strecoară şi se bea tot ceaiul de-a lungul unei zile. migrene. Asia de Vest şi Africa de Nord. trandafir. în margini şi rărituri de pădure. Datorită procentului uluitor de vitamină C pe care îl conţin fructele — măceşele cărnoase sunt. tufă de rug. scoabe. şi anume. de fapt. PP. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de măceşe cu un litru de apă clocotită. provitamină A (600-1000 mg %) — . Indicaţii minore: suferinţe hepatice. sipică. mai bombate şi păroase — . trandafir sălbatic. Se păstrează în săculeţi de pânză. viermi intestinali. 500-1000 mg %.

maderan. Pomădă preparată cu ulei esenţial de măghiran era leacul suveran pentru vindecarea unor paralizii. pupi. mighiran. gastralgii (du­ reri de stomac). oligo­ elemente.MĂGHIRAN Familia: Lamiacee (Labiate). şovârf. megerean. Caracteristici terapeutice Răspândit din Africa de Nord până în Indiile Orientale. cistită. impotenţă. se lasă să tragă încă altele zece. menopauză. Indicaţii majore nervozitate. mărgăran. insomnie. care 1 1 numeau „planta lui Osiris" Ei utilizau această plantă divină ca revitalizant şi calmant al nervilor. mederean. Nume latin: Majoram hortensis. migrenă. de-a lungul unei zile. se fierb un minut. 301 . nervozitate. digestie lentă. oboseală. Su b formă de ceai Partea utilizată frunzele. Numiri populare: iederă. > S Su b formă de pulbere (capsule) Parlea utilizată: florile. bronşită. palpitaţii cardiace. având un conţinut bogat în uleiuri eterice. oboseală nervoasă. Indicaţii minore: menstre dureroase. se strecoară şi se bea tot ceaiul. celulită. Mod de preparare: se pun patru linguri pline de frunze într-un litru de apă. era venerat de egipteni. maioran. aerofagie. Indicaţii: insomnie. între mese si la distantă de ele. angoasă. bronşită. acid ascorbic. spasmo­ filie.

Recoltare. făcute pentru scăderea hipertensiunii. MĂSLIN Familia: Oleacee. Numiri populare: masin. în strat subţire. patru linguri de frunze. Caracteristici terapeutice Este o plantă utilizată prin excelenţă pentru tratarea tul­ burărilor de circulaţie arterială şi a efectelor secundare ale aces­ tora. Indicaţii minore: insomnie. uree. Indicaţii majore: hipertensiune. diabet. prin tăierea tulpinilor la 5-6 cm deasupra solului. acţiunea lui poate fi mult mai puternică dacă este asociat cu capsule de sulfină. uscare. calculi renali. oboseală. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. nervozitate. neprovocând simptome cardiodepresoare. îngrăşare. Nume latin: Olea europea. Pulbe­ rea din flori se pune în pungi pergamentoase. deoarece ameliorează funcţionarea pan­ creasului şi permite scăderea glicemiei. arterioscleroză. sau la 30°-35°C. măslin. celu­ lită. închise ermetic. păstrare Frunzele se culeg înainte de înflorire. Sc păstrează în pungi de hârtie. Mod de preparare: se lasă să fiarbă. într-un litru de apă. în curele prelungite. 302 . un minut. apoi se aşteaptă încă zece minute. Are avantajul că poate fi utilizat pe durate nelimitate. Este şi un ajutor preţios în caz de diabet. Totul se usucă la umbră. complet înflorite. Florile se culeg din iulie până în septembrie.

varice. în verde. menta creaţă. suferinţe hepatice. se strecoară. 303 . M EN TĂ D U LCE Familia: Lamiacee (Labiate). se bea toată cantitatea de ceai într-o zi. şi în multe alte ţări. Deşi e mai puţin bogată în uleiuri esenţiale şi principii active. Su b formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. Dar autorii in­ dică în mod deosebit această specie: Mentha viridis. trandehir. dar bine păroase pe partea inferioară. menta dulce pare a fi preferată de homeopaţi. Este un tovarăş ideal dacă vreţi să aveţi o digestie uşoară. diabet.pentru ca să infuzeze bine. Nume latin: Mentha viridis. sunt preţuite menta piperată. poleai. între mese şi la distanţă de ele. păstrare Sc recoltează frunzele tinere. dumă. mentă verde. Ea este de neînlocuit în caz de aciditate gastrică (arsuri la stomac) şi chiar de ulcere. la umbră. * » » Caracteristici terapeutice In fitoterapia românească. izma broaştei. gnintă dul­ ce. se usucă în strat subţire. Recoltare. Numiri populare: borşniţă. vesnită. uremie. în încăperi aerisite. izmă verde. busuiocul cerbilor. camfor. uscare. mintă de camfor. izmă dulce. ghiazmă. intoxicaţie. Indicaţii: hipertensiune. şi se păstrează în săculeţi de pânză. îngrăşare. nu este o specie considerată medicinală. hemoroizi.

ferent. între mese si la distantă de ele. 9 9 Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată : frunzele. mintă nea­ gră. 304 . nintă de camfor. camfor. nintă de chicătură. iarbă neagră. aerofagie. se usucă la soare ori la umbră. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de frunze mărunţite cu un litru de apă clocotită. angoasă. izmă bună. nintă broştească. digestie lentă. sau la 35°C şi se păstrează în pungi de hârtie. febră. nervozitate. Numiri populare: borşnifă. se lasă să infuzeze încă zece minute. uscare. se strecoară şi se bea tot ceaiul de-a lungul zilei." Mentha piperita. MENTA PIPERATĂ Familia: Lamiacee (Labiate). păstrare Se culeg frunzele înainte de înflorirea plantei. dureri în gât. nintă rece. iasmă. insomnie. giazmă. ner­ vozitate. oboseală. Pentru pulbere se macină produsul uscat şi se pune în pungi pergamentoase. goana broaştei. ghiazmă. Recoltare. Indicaţii: gastralgii (dureri de stomac). ulcer gastric.Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. nintă. mintă moldovenească. aerofagie. nintă de picuşuri. Indicaţii majore: gastralgu (dureri de stomac). giugiumă. mintă de chicuşuri. gnintă. crampe musculare (cârcei). dumă. Indicaţii minore: celulită. impermeabile. Nume latin.

Pulberea se ţine tot în pungi.frunzele. ta­ 20 305 . nordul şi estul Asiei. având optimul de dezvoltare în Carpaţii Orientali şi Nordici. saponine. ori la 35°C. mestecan. înlesneşte buna funcţionare a ficatului si „curăţă > i " > intestinele “ în caz de nervozitate accentuată este bine să alegeţi menta dulce. MESTEACĂN ALB Familia: Betulacee. formează păduri întinse şi în teritoriile cuprinse între câmpiile baltice şi centru euro-asiatic. nu este o alegere bună pentru persoanele foarte nervoase. vertij. Accelerează evacuarea bilei. prea stimulentă. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată. Se rupe frunză cu frunză. foarte bogată în uleiuri esenţiale. uscare. Nume latin: Betula alba (Betula pendula). Recoltare. Menta piperată. este foarte potrivită pentru tratarea tuturor cazurilor de oboseală le­ gate de o digestie proastă. aerocolie. Caracteristici terapeutice Arbore foios răspândit în Europa. Se păstrează în pungi de hârtie duble. impotenţă. Uscarea se face la soare sau la umbră. digestie leneşă. Indicaţii-’ oboseală generală. aero­ fagie. indigestie. păstrare Frunzele se culeg când ajung la lungimea de 6 cm. suferinţe hepatice. Conţinutul chimic al frunzelor. dar pergamentoase. Numiri populare: mastacân. pe ro­ gojini. în strat subţire. închise ermetic.Caracteristici terapeutice Stimulent puternic. mesteacăn.

digestie lentă. acizi organici. rug. mur de pădure. arterioscleroză. vitamina C. un minut. Se usucă la umbră. 306 . Recoltare. prin strujirea ramurilor. edeme. substanţe minerale. Sub formă de ceaiuri Partea utilizată: frunzele. ulei volatil. sodiu. uscare. flavonoide şi acizi organici. viermi intestinali.nin. migrene. sunt extraordinar de nutritive şi depurative. păstrare Frunzele tinere. intoxicaţii. ii reco­ mandă în tratarea reumatismelor. Mod de preparare: se fierb. în strat subţire. se strecoară şi se bea tot ceaiul într-o zi. au un efect curativ re­ marcabil în afecţiunile gastrice şi tulburările circulatorii. Frunzele. tanin. patru linguri de frunze mărunţite cu ţin litru de apă. dermatoze. MUR Familia: Rosacee. ori la maximum 35°C şi se păstrează în săculeţi de pânză. dar şi tanin. mur pădu­ reţ sălbatic. rezine. foarte bogate în substanţe minerale (calciu. vitamina A şi C. lipicioase. se lasă la infuzat încă zece. Nume latin: Rubus fruticosus. se culeg din mai până în iulie. Numiri populare: mură. febră. mur tufos. Indicaţii minore: aerofagie. Caracteristici terapeutice Fructele. rug de mure. mur negru. ce au în special vitamina C. potasiu). Indicaţii majore: reumatism.

Numiri populare: mamoriţă. morună. ori la 40°-50°C şi se păstrează în săcu­ leţe de pânză. matricea. Nume latin: Chamaenielum nobile (Anthemis nobilis). febră. păstrare Foliolele frunzelor se recoltează prin strujirea lor de pe rămurele. Indicaţii minore: gingivite. flebită. muşăţea. în încăperi bine aerisite. romaniţă nobilă. uscare. varice. 307 . romaşcă. muşeţel nobil. edeme ale gleznelor. muşeţelul acţionează asupra tuturor simptomelor datorate sau legate de tulburările nervoase. Caracteristici terapeutice Remarcabil echilibram. romoniţ. Recoltare. diabet. muscăţel. Indicaţii majore: gastralgii (dureri de stomac). se usucă la umbră. în astfel de situaţii este asociat cu angelica şi administrat între mese. romaniţă. patru linguri pline de frunze. între mese. moşiţel.Su b formă de ceai Partea utilizată: frunzele. poală albă (scurgeri vaginale). M U ŞEŢ EL M A R E Familia: Asteracee (Composite). înaintea şi în timpul înfloritului. timp de un minut. mărariul câinelui. ochiul boului. hemoroizi. în caz de migrene are maximum de eficienţă asociat cu salcia şi coacăzul negru. Mod de preparare: într-un litru de apă rece se fierb. cistită. roman. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai. poa­ la Sf. se lasă alte zece minute la infuzat. de-a lungul unei zile. Mării.

depresie. Indicaţii: insomnie. migrene. păstrare Florile se culeg înainte de maturitate. insomnie. la orele de amiază. nalbă de câmp. Mod de preparare: se opăresc patru linguri vârfuite de flori cu un litru de apă clocotită. Indicaţii majore: migrene. inapetenţă (lipsa poftei de mâncare). se strecoară şi se bea tot ceaiul. creaţă. menopauză. colăcei. mălagă. rupând flecare inflorescenţă („floarea** de muşeţel este. nalbă albă. gastralgie (dureri de sto­ mac). febră. între mese. N ALBĂ D E PĂ D U R E Familia: Malvacee. 308 . floricele negrâi. pe vreme însorită. menstre neregulate. o inflorescenţă. nalba calului cea măruntă.Sub formă de ceai Parlea utilizată: florile. nalbă sălbatică. se usucă pe un singur rând şi se păstrează în pungi de hârtie sau în săculeţi de pânză. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: florile. diaree nervoasă. de-a lungul zilei. se lasă zece minute la infuzat. nalbă mică. nevralgii. Recoltare. ner­ vozitate. depresie. viermi intestinali. uscare. un capitul format din zeci de flori). oboseală. caşul popii. vărsat. viermi intestinali. menstre dure­ roase (dismenoree). Indicaţii minore: digestie lentă. constipaţie. nervozitate. Nume latin: Malva sylvestris. Morile uscate se macină şi pul­ berea se ţine în borcane de porţelan ermetic închise. Numiri populare: bănufei. de fapt.

enterite. nervozitate. celulită. imediat ce simţiţi că „vă ia cu frig". leucoree (poală aibă). Se 309 . Indicaţii: colite. Romanii consumau mlădiţele tinere în ziua ce urma după un ospăţ copios. Indicaţii majore: inflamaţii ale mucoaselor. gastralgii (dureri de stomac). nefrite. că începe să „vă usture în piept". Su b formă de ceai Partea utilizată: florile. permite curăţirea bronhiilor fără să le irite. Indicaţii minore: hemoroizi. lăsaţi ceaiul să tragă zece minute. păstrare Florile se culeg în timpul înfloririi. Mod de preparare: opăriţi patru linguri pline de flori cu un litru de apă clocotită. Su b formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: florile. pe vreme însorită. metrite. Faceţi provizii de nalbă pentru iarnă şi. considerând-o indispensabilă pentru sănătatea lor. hemoroizi. cistite. Carol cel Mare şi Lu­ dovic cel Blajin au decretat cultivarea ei în toate grădinile imperiale. enterite. la in­ tervale de una-două zile. ca să-şi liniştească stomacul şi intes­ tinele iritate de-atâta mâncare şi băutură. bronşite. Recoltare. uscare. catifelează şi protejează mucoasele.Caracteristici terapeutice Cunoscută din antichitate ca „legumă" nalba de pădure este o plantă deosebit de apreciată în fitoterapie deoarece ea înmoaie. dureri în gât. strecuraţi-1 şi beţi toată cantitatea de-a lungul unei zile. astm. între mese. pe măsură ce se deschid bobocii. poală albă (scurgeri vaginale). bronşite. suferinţe ale prostatei. beţi ceai de nalbă şi luaţi şi capsule.

nalbă de luncă. Italia. bronşită.usucă la umbră. antiinflamatorie. cistită. a devenit spontană şi s-a răspândit în Eu­ ropa. timp de trei minute şi se lasă să infuzeze încă zece minute. Mod de preparare: se fierb patru linguri pline de rădăcini mărunţite. dar pergamentoase. gastralgie (dureri de stomac). tuse. rujă. Sub formă de ceai Partea utilizată: rădăcina. P A R A C H E R N IŢ Ă Familia: Urticacee. închise ermetic. Numiri populare: nalbă albă. nalbă de pădure. între mese. în strat subţire. Scăpată din cultură. Caracteristici terapeutice Originară din regiunea estică a Mării Mediterane. Nume latin: Althaea officinalis. Indicaţii minore: enterite. dureri în gât. Pulberea se pune tot în pungi. Rusia. ţările baltice. nalbă de câmp. 310 . antitusiva. Asia. Se strecoară şi se bea tot ceaiul într-o zi. metrită. cultivată de multă vreme în Germania. într-un singur rând. diaree nervoasă. nalbă bună. în podul caselor. Nume latin: Parietaria officinalis. antidiareică. pe rogojini sau hârtie. Franţa. Are acţiune emolientă. într-un litru de apă. în şoproane şi se păstrează în pungi de hârtie. Africa de Nord. N ALBĂ M A R E Familia: Malvacee. Indicaţii majore: inflamaţii ale mucoaselor.

patru linguri pline cu planta mărunţită. politriche. pir. în strat subţire. ner­ vozitate. Indicaţii minore: reumatism. Indicaţii majore: celulită. retenţie de apă. ur­ zică moartă. cistită. cistită. se strecoară şi se bea tot ceaiul într-o zi. lenevire a vezicii urinare. Indicaţii: celulită. Plantele se macină fin şi pulberea se pune în pungi de hârtie. păstrare Se culege planta pe timp însorit. uscare. gută. prin tăiere la 2-3 cm de la nivelul solului. între mese dar la distanţă de ele. într-un litru de apă. calculi renali. reumatism. şi se păstrează în pungi de hârtie. Mod de preparare: se fierb. suferinţe hepatice. Deosebit de benefică pen­ tru sănătatea aparatului genito-urinar al femeii. edeme. edeme. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). timp de un minut. oboseală. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcini). paracherniţă este o plantă „anticelulită" prin excelenţă. matrice. se lasă la infuzat zece minute. obezitate. colită. închise ermetic. Caracteristici terapeutice La fel de eficientă şi sub formă de ceai şi ca pulbere (condiţia fiind să se bea multă apă dacă luaţi capsule). 311 . ea este de neînlocuit în lupta împotriva reţinerii de apă în ţesuturi.Numiri populare: grâul potârnichii. Recoltare. se usucă la umbră. dermatoze. pergamentoase.

Doica Măriei de Medicis — Louise Bourgeois — convinsese întreaga Curte regală să bea ceai de păducel.PĂDUCEL Familia: Rosacee. 312 . arătându-şi astfel deschis. Indicaţii: palpitaţii cardiace. tinctură. hipertensiune arte­ rială. Numiri populare: căcădară. decoct. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: florile. Nume latine: Crataegus monogyna (Crataegus oxycantha). mălai nesărat. Pietro Crescenzi îi lăuda proprietăţile inegalabile în lupta împotriva oricărei intoxi­ caţii organice. Iar acţiunea lui asupra inimii a fost pusă în evidenţă de cercetătorii americani la începutul secolului 20. proprietăţile lui păstrându-se astfel integral. cea de reglare a sistemului nervos ve­ getativ („marele simpatic**) trebuie în prunul rând evidenţiată. pentru verificarea acestui lucru. Dintre toate calităţile ei. gherghin. veneraţia fată de el. mărăcin. nervozitate. Anticii numeau arbustul „nobilul spin“. Toa­ te experimentele ştiinţifice ce au urmat. angoasă. calculi renali (pietre la rinichi). dar noi vi-1 reco­ mandăm sub formă de pulbere. bufeuri (valuri de căldură în menopauză). caracteristice vieţii noastre în acest secol. măceş. în special efectul lui terapeutic asupra gutei. distonie neurovegetativă. mălai moale. Caracteristici terapeutice Floarea de păducel este cu precădere benefică în condiţiile de stress permanent. arterioscleroză. oboseală. edeme. direct. Se utilizează ca infuzie. menopauză. mălaiul cucului. l-au confirmat. mălăet. în secolul 11. afirmând că dizolvă pietrele la rinichi şi vezică. insomnie. diaree nervoasă.

Numiri populare: buhă. Mod de preparare: se fierb cinci linguri pline cu plante într-un litru de apă. ouăle găinilor. lăptucă. nu există remediu fitoterapeutic împotriva oboselii fără ajutorul ei. din aprilie până în mai. obligă vezica biliară să se golească. hemoroizi. Pulberea se va ţine tot în pungi. ori la 35°C şi se păstrează în pungi de hârtie. pana vâzgoiului. PĂPĂDIE Familia: Asteracee (Composite). floarea găinii. gălbinele grase. 313 . » 7 reumatism. ea curăţă or­ ganismul în profunzime. Sub formă de ceai Partea utilizată : rădăcina. digestie lentă. Indicaţii majore: suferinţe hepatice. floarea turcului. Indicaţii minore: diabet. se lasă să clocotească trei minute şi apoi să tragă. cicoare. se usucă la umbră. lilicea. Caracteristici terapeutice Considerată „marea drenatoare“ prin excelenţă. flori galbene. ochiul boului.Recoltare. varice. floarea broaştei. into­ xicaţii. celulită. guşa găinii. obezitate. păstrare Florile se recoltează pe timp uscat. floarea mălaiului. papalungă. uşurează activitatea rinichilor. frunzele. Nume latin: Taraxacum officinale. turci. pui de gâscă. pergamentoase şi ermetizate. în strat subţire. crestăţea. papa găinii. uscare. floarea sorului. sti­ mulează funcţia antitoxică a ficatului. Nu există tratament de slăbire fără păpădie. la începutul deschiderii bobocilor. arterioscleroză.

pin silves­ tru. se strecoară şi se bea toată cantitatea într-o zi. silhă. pin de munte. asociate cu încă şase de limba mielului (ori. pinel. zadă. răcelilor (două-trei capsule. acnee. Indicaţii: suferinţe hepatice. toamna. derma­ toză. Recoltare. prin lunile aprilie-mai. sosenca. Se păstrează în săculeţi de pânză. dezechilibru endocrin. molid. în pre­ venirea gripelor. în septembrie-noiembrie sau primăvara. zilnic). pur şi simplu. Uscarea se face la umbră. Pulberea obţinută din măcinarea frunzelor şi a rădăcinii se păstrează în borcane de porţelan. chifăr. uscare. ţin.luând vasul de pe foc. pulbere — o capsulă fiim» egală cantitativ cu un vârf de cuţit — sau ceaiuri). Caracteristici terapeutice Deoarece au o puternică acţiune antiseptică asupra căilor res­ piratorii. de timpuriu. între mese. molete. brad de munte. P IN Familia: Pinacee. intoxicaţie. schin. lenevire a vezicii biliare. pe timp de iarnă. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcina şi frunzele. păstrare Rozetă de frunze se culege primăvara. pin roşu. constipaţie. în locuri foarte bine aerate ori la 40°-50°C. Nume latin: Pinus sylvestris. iar rădăcina. diabet. obezitate. câţuni. în caz de gripă sau de bronşită se pot lua şi şase capsule. încă zece minute. în martie-aprilie. jolcă. chin. Numiri populare: brad. digestie lentă. mugurii de pin sunt utilizaţi. 314 . în strat subţire. celulită. luciu.

păstrare Se culeg în februarie. Se păstrează în pungi de hârtie. cistită. Caracteristici terapeutice Unul dintre numele date în popor — iarba câinelui — se datoreşte faptului că. mugurii de pin cresc întotdeauna viteza de reacţie a organismului faţă de boli. grâul mâţei. Sub formă de ceai Partea utilizată: mugurii. Se usucă la umbră. pir gros. 315 . tuse. răgălie. Pe de altă parte. cei terminali fiind lăsaţi pentru asigurarea creşterii arborelui. în caz de constipaţie. ori la 30°C.De asemenea. intoxicare. gripă. se lasă să infuzeze zece minute. răceală. * Recoltare. chir. PIR Familia: Poacee (Graminee). ori când îi doare burta. tirău. Nume latin: Agropyron (Etymus) repens. între mese şi la distantă de ele. Indicaţii majore: bronşită. Indicaţii minore: gastralgii (dureri de stomac). în strat subţire. se strecoară şi se bea tot ceaiul de-a lungul unei zile. uscare. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de muguri cu un litru de apă clocotită. doar cei de pe ramurile laterale. obo­ seală. pir mic. impotenţă. Numiri populare: albei. trebuie totdeauna să nu uităm de el când este vorbă de inflamaţii urinare sau hepatice şi să-l asociem cu plan­ tele specifice afecţiunilor (iarba neagra sau anghinaria). iarba câinelui. sinuzită.

se înlătură partea aeriană a plan­ tei. intoxicare. 316 . în general. închise ermetic. se usucă Ia soare. păstrare Rizomii cu rădăcini se scot din pământ primăvara şi toamna. planta fiind. Indicaţii minore: circulaţie venoasă proastă. Nume latin: Citrus aurantium subsp. retenţie uri­ nară. Pulberea se pune în pungi duble. calculi biliari. Se lasă la infuzat zece minute. dermatoze.. digestie proastă. ede­ me ale gleznelor. se spală în curent de apă rece.câinii mănâncă. între mese şi la distanţă de ele. colică renală.. uscare. în cure de trei săptămâni. sinensis. acid uric în sânge. ori în încăperi bine aerisite sau la 35°-40°C. Se păstrează în pungi de hârtie. gută. patru linguri pline cu rădăcini mărunţite într-un litru de apă. PORTOCAL Familia: Rutacee. El este utilizat. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai de-a lungul unei zile. pentru dezintoxicarea organismului. bronşită. celulită. edem. Recoltare. în asociere cu alte plante medicinale depurative. artrită. timp de trei minute. Indicaţii majore: reumatism. Sub formS de ceai Partea utilizată: rădăcina. prin excelenţă. Mod de preparare: se fierb. suferinţe hepatice. Indicaţii: reumatism. depurativă. pergamentoase. făcute primăvara ori toamna. celulită. aerofagie. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcină. pir! Instinctul nu-i înşală.

aero­ fagie. se strecoară şi se bea doar câte o cană înainte de mesele principale. noroanţă. păstrare Florile se culeg una câte una sau bucheţele florale. în convalescenţe şi în stările de oboseală. Indicaţii majore: nervozitate. Mod de preparare: se opăresc patru linguri de flori cu un litru de apă clocotită. Nume latin: Citrus aurantium. se lasă la infuzat zece minute. Are o valoare energetică mare. neramce. insomnie. subsp. Se păstrează în pungi de hârtie impermeabilă sau celofanată. var. se îndepărtează caliciul şi se usucă la umbră. ori la 30°C. fiind deosebit de bogat în zaharuri. viermi intestinali. pomoroancă.Numiri populare: naranză. 317 . uscare. vitamine şi săruri minerale. bigaradia. tuse. Este un revigoram de excepţie. nărozmă dulce. când sunt complet înflorite. Indicaţii minore: gastralgii. digestie lentă. migrene. s-a răspândit în zona mediteraneeană. în lunile aprilie-mai. Caracteristici terapeutice Originar din China şi India. fiind deosebit de benefic în perioada de creştere. palpitaţii cardiace. adus în Europa în timpul cru­ ciadelor. purducalie. Sub formă de ceai Partea utilizată: florile. Recoltare. bronşită. pomicol. în strat unic. PORTOCAL AMAR Familia: Rutacee. amara.

balonări. noroanţă. digestie lentă. oboseală. pomeranţă. păstrare Bobocii se culeg în stadiul de mugure floral. Indicaţii: nervozitate. când sunt com­ plet acoperiţi de cele cinci sepale verzi ale caliciului şi li se vede doar vârful. purdacalie amăruie. proprietăţile lui fitoterapeutice fiind mult mai puternice decât ale acestuia. stare depresivă. aerofagie. se lasă să infuzeze zece minute. nărozmă. oboseală intelectuală.Numiri populare: bigaradier. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. s-a aclimatizat în Florida şi în alte ţinuturi subtropicale şi tropicale. uscare. înaintea portocalului dulce. insomnie. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de boboci neînfloriţi cu un litru de apă clocotită. palpitaţii. digestie lentă. naranză. Sub formă de ceai Partea utilizată: mugurii florali. ca varietate. febră. Recoltare. suferinţe hepatice. Indicaţii minore: oboseală. se strecoară şi se bea tot ceaiul pe parcursul unei zile. an­ goasă. se rupe bobocul din 318 . A apărut. spasme cardiace. între mese. portocal amar. Indicaţii majore: aerofagie. diaree nervoasă. în sudul Europei fiind cultivat. Caracteristici terapeutice Originar de pe coastele sudice ale Himalaiei şi din regiunea Mării Mediterane. Se îndepărtează frunzişoarele. neramce. pomoroancă. pierdere de memorie.

uscare. edeme. porâmb. gută. albuminu­ rie. 319 . gâmişor. obezitate. Indicaţii minore: suferinţe hepatice. Ambele se păstrează în pungi de hârtie impermeabilă ori celofanată. reumatism. Mod de preparare: se lasă să fiarbă un minut. Se usucă la umbră. toată cantitatea se bea într-o singură zi. Frunzele se culeg înainte de înflorire şi se usucă la fel. ale căror stig­ mate. fiind utilizat. în strat suoiire şi se păstrează în pungi de hârtie. patru linguri pline cu mătase. mălai. când sunt în faza de lapte. tenchiii. Recoltare. pen­ tru eliminarea apei din ţesuturi şi reglarea funcţiilor aparatului renal. alcătuiesc mătasea porumbului. între mese. ca şi pulberea obţinută prin măcinarea lor. numai uscarea artificială este la 40°C. păpuşe. Sub formă de ceai Partea utilizată: stigmatele (mătasea). tengheri. 3 PORUMB Familia: Poacee (Graminee). apoi se mai aşteaptă zece minute să infuzeze ceaiul şi se strecoară. în totalitate. într-un litru de apă. păstrare Mătasea se culege înainte de coacerea boabelor. în general. Numiri populare: cucuruz. Indicaţii majore: celulită. calculi renali. în fitoterapie sunt utilizate florile femele. cistită. penche. 7 în strat subţire 9 ori la 3Q°-35°C. artrită. Caracteristici terapeutice Este un diuretic prin excelenţă. Nume latin: Zea mays.caliciu si se usucă la umbră.

răghiţi. greaţă. Caracteristici terapeutice Este ideală pentru stimularea ficatului şi degajarea vezicii bi­ liare. atonie veziculară. constipaţie. Favorizează. Numiri populare. sau se trec prin storcător şi se prepară suc. necesare curăţării sângelui şi ficatului. funcţionarea rinichilor. ridiche de toamnă. ridiche de bere. Indicaţii: suferinţe hepatice. rădiche de grădină. uscare. scăpând astfel organismul de toxinele acumulate din cauza stressului şi a oboselii. Nume latin. dermatoze. ridichea neagră este unul dintre principalii componenţi ai tratamentului cu plante. convar. aripane. sau se rad. de asemenea. ridiche tomnatică. 320 . Nume latin >Raphanus satîvus.RIDICHE NEAGRĂ Familia: Brasicacee.* Melissa officinalis. ridiche neagră de iarnă. ROINIŢĂ Familia: Lamiacee (Labiate).* arape. In curele de primăvară şi toamnă. ridiche de iarnă. iar concen­ tratul de suc se îmbuteliază în fiole buvabile. se usucă şi se obţine pulbere. redichi. astm. Pulberea se păstrează în borcane de porţelan ori se fac capsule. niger. ca atare. păstrare Se consumă crude. Recoltare. digestie lentă. bronşită. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcina tuberozitată (ridichea propriu-zisă). rădiche.

greţuri. buruiana stupilor. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. cătuşnică. răstupească. Mării. palpitaţii. voioşniţă de albini. * Recoltare. menopauză. nervozitate. aerofagie. se lasă să infuzeze preţ de zece minute. floarea stupilor. Se pare că are şi marele merit de-a evita crizele de indispo­ ziţie create de menstră. aerofagie. angoase. mătăciune. nervozitate. păstrare Frunzele se culeg în timpul înfloririi plantelor (în lunile iunie-august). Indicaţii minore: celulită. crampe musculare. sarcină sau insatisfacţii sexuale. celulită. între mese. vertije şi. greţuri. izma stupilor. emotivitate. la femei si tinerele fete. Indicaţii: oboseală de ordin nervos. Indicaţii majore: migrenă.Numiri populare: alămăiţă. uscare. iama roilor. in­ somnie. busuiocul stu­ pului. iarba albinelor. vertij. în general. mintă. melisă. stupelniţă. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de frunze cu un litru de apă clocotită. menstre dureroase (dismenoree). se usucă la umbră. se strecoară şi se bea tot ceaiul într-o singură zi. motoacă. ori la 30°C şi se 321 . lămâiţă. migrene. roişte. poala Sf. când starea de nervozitate devine o perma­ nenţă şi se reflectă asupra bunei funcţionări a sistemului digestiv. febră. Caracteristici terapeutice Are acţiune benefică remarcabilă în caz de angoase. în strat subţire. * Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. digestie lentă.

buruiana zgăibii. se lasă la infuzat zece minute. Mod de preparare: se fierb. la fel ca şi pulberea. frunză de zgaibă. pelungoasă. prelungioasă. cistită. Indicaţii minore: litiază urinară. cătuşnica copiilor. în care preva­ lează taninul. uleiul volatil contribuind la calmarea tusei şi a inflamaţiilor bronhice. ROTUNGIOARĂ Familia: Lamiacee (Labiate). obo­ seală. între mese. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). colina. coada ielelor. buruiană de orbalţ. Dar compoziţia ei chimică. empiric. pristinioară. nejălnică. mărul lupului. poală albă (leucoree). iarba cârtiţelor. astm. 322 . obţinută după măcinarea produsului uscat. timp de un minut. patru linguri de plante mărunţite într-un litru de apă. dezinfecta­ rea si vindecarea rănilor de tot felul. supărare. buruiana leacului. silnică. se strecoară şi se bea toată cantitatea de-a lungul unei zile. aşa cum arată si multe din numele ce i s-au dat. rănunchioară. Indicaţii majore: bronşită. Nume latin: Glechoma hederacea. tuse. piperul apelor. iarba mătrililor. gastralgii (dureri de stomac). buruiană rotundă de bube. substanţele amare. creasta văilor. orbalţ. Caracteristici terapeutice Este planta utilizată. iedera zânelor. inflamaţii ale mucoaselor.păstrează în pungi de hârtie. indică proprietăţile ei terapeutice în vindecarea suferinţelor hepatice şi renale. Numiri populare: brâncă. pentru cicatrizarea. rotundioară.

în strat subţire.Recoltare. pe vreme frumoasă. mirtin. deoarece favorizează asimilarea alimen­ telor. accelerând circulaţia arte­ rială. Indicaţii majore: suferinţe hepatice. Numiri populare: dendrului. aerofagie. Mod de preparare: se pun să fiarbă doar un minut. Nume latin: Rosmarinus officinalis. rusmarin. vertije. Caracteristici terapeutice Este o plantă tonică prin excelenţă. aducând un aflux de sânge nou în celule. regenerând starea ţesuturilor. într-un litru de apă. stimulând funcţionarea ficatului. 323 . acţiunea lui este prelungită în timp. se lasă să infuzeze încă zece minute. uscarea artificială se face la 50°C. celulită. se întoarce stratul din timp în timp şi se pun apoi în pungi de hârtie. patru linguri vârfuite cu frunze. uscare. rojmalin. hipo­ tensiune. oboseală. păstrare Se culeg plantele în timpul înfloritului. se strecoară şi se bea tot ceaiul într-o zi. bronşită. Deosebit de eficientă în ceea ce priveşte revigorarea generală a organismului. digestie lentă. se usucă la umbră. im­ potenţă. ROZMARIN Familia: Lamiacee (Labiate). între mese. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. Indicaţii minore: migrene.

Indicaţii: oboseală. atonie ve­ ziculara. pentru pulbere pungile vor fi per­ gamentoase. SALCE Familia: Liliacee. intoxi­ caţie.Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. migrene. dar e mult mai activă în aplicaţii lo­ cale. păstrare Se culeg frunzele ce au 2-3 mm lungime şi lăţime. sub formă de pulbere. digestie lentă. menstre dureroase. Indicaţii: dermatoze. doar în Dobrogea există o „soră“ de-a ei. gută. nefrită. astm. externe. în floricultură. se păstrează în pungi de hârtie. Recoltare. uscare. închise ermetic. suferinţe hepatice. Nume latin: Smilax salsaparilla. fiind o specie mediteraneană. impotenţă. 324 . Numiri populare: nu are. se usucă în încăperi aerisite. Smilax aspera. vertije. frigiditate. ce nu creşte la noi în ţară. grăbind cicatrizarea. pe care l-am adoptat şi noi. Caracteristici terapeutice Drenând toxinele ce se elimină prin piele. astm. hipotensiune. arterită. herpes. toţi arbuştii ornamentali din genul Smilax sunt cunoscuţi sub acest nume (al genului) sau sub cel de „salce". salcea este eficientă în tratamentul herpesului. duble. Sub formă de pulbere Partea utilizată: rădăcina. pe timpul înfloritului (lunile aprilie-mai). reumatism.

angoase. răchită mare. salşi. Pulberea se ţine în borcane de porţelan. în strat subţire şi se păstrează în săculeţi de pânză. Caracteristici terapeutice Supranumită de strămoşii noştri „copacul durerii". salcă. jaleş de grădină. salbie. Recoltare. \ Numiri populare: lozie. SALVIE Familia: Lamiacee (Labiate). Dă maximum de eficienţă în asociere cu muşeţelul în tratarea migrenelor.SALCIE Familia: Salicacee. Nume latin: Salix alba. îşi merită din plin „poreclă": calmează orice durere. a marelui simpa­ 325 . febră. bun. răchită de luncă. în special. Şi. răchită. răchită aibă. jale. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. indiferent de prove­ nienţa ei. păstrare Frunzele se culeg în iunie-iulie. şalet. uscare. nevralgii. Caracteristici terapeutice Este o plantă medicinală a cărei acţiune constă în reechili­ brarea sistemului neuroendocrin. şerlai. Numiri populare: cilvie. se usucă la umbră. sălcuţă. jaleş. nervozitate. Indicaţii: migrene. reumatism. selghie. joaie. anxietate. jal­ nică. dureri musculare. dismenoree (menstre dureroase). Nume latin: Sabia ofiicinalis.

stare de nervozitate. febră. la umbră.tic. celulită. menstre nere­ gulate. adenită. Orice femeie ce are probleme legate de ciclul menstrual şi le poate rezolva integral făcând un tratament pe bază de salvie. ori la 30°-40°C. se lasă să infuzeze încă zece minute. Se usucă puse în strat subţire. 326 . menstre neregulate. sterilitate. planta are principii active ale căror proprietăţi terapeutice sunt deosebit de benefice în stress. se strecoară şi se bea tot ceaiul într-o zi. numai că ambalajele trebuie să fie impermeabile şi ermetizate per­ fect. ca şi pulberea. diabet. Mod de preparare: se pun patru linguri de frunze într-un litru de apă. Indicaţii minore: aerofagie. bronşită. menopauză. Se păstrează în săculeţi de pânză sau în pungi de hârtie. Indicaţii: impotenţă. oboseală. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. Indicaţii majore: obezitate. transpiraţii excesive. / Recoltare. oboseală. numai pe timp frumos şi după ce se ridică roua. transpiraţii ex­ cesive. uscare. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. între mese şi la distanţă de ele. se dau într-un clocot (un minut). oboseală. nervozitate. în încăperi aerisite. La mare cinste încă din Evul Mediu. obezitate. celulită. tonus sexual scăzut. impotenţă. păstrare Frunzele se culeg de două-trei ori pe vară.

327 . în plus. uscare. Indicaţii: impotenţă. America Centrală şi Africa de Răsărit. digestie lentă. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: seminţele. Recoltare. se macină bine uscate şi se păstrează în borcane de porţelan ermetic închise. în cafea se amestecă. şi câteva mici semincioare negricioase. aerofagie. mai ales dacă e vorba de nişte novici într-ale orientalilor! Iar dacă a trebuit să rămâneţi timp mai îndelungat în aceste ţinuturi v-aţi dat sea­ ma cu siguranţă că tonusul dumneavoastră sexual a ajuns cu o rapiditate uluitoare la zenitul posibilităţilor sale! Planta îşi me­ rită numele: este unul dintre cei mai puternici afrodiziaci exis­ tenţi şi cunoscuţi. atunci când cel ce o prepară este „un specialist". ameliorează digestia şi tranzitul intestinal. oboseală. Caracteristici terapeutice Arabii — mari cunoscători ai „puterilor" plantei — sunt cei ce au numit-o „sămânţa dragostei" ! în majoritatea ţărilor Orien­ tului. frigiditate. Numiri populare: originară din sudul Indiei.SĂMÂNŢA DRAGOSTEI Familia: Zingiberacee. păstrare Se culeg la maturitatea deplină. în fitoterapie i se mai spune Cardamom ori Cardamom de Malabar. dar se cultivă şi în Sri-Lanka. Nume latin: Elettaria cardanwmum. de-a lungul coastei acestuia crescând din abundenţă. nu creşte la noi.

are acţiune antireumatică. se strecoară şi se bea tot ceaiul. cistită. dermatoze. Recoltare. pe timp frumos. se lasă să tragă zece minute. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline-ochi de flori cu un litru de apă clocotită. Caracteristici terapeutice Planta. după ce s-a ridicat roua. sog usuclu. sudorifica. depurativă. reumatism. nefrită. calculi renali. uscare. într-un strat. diuretică. Se pun apoi în pungi de hârtie sau în săculeţi de pânză. Când s-au uscat. iboz. de la care se utilizează doar florile în fitoterapie — deşi atât ele cât şi fructele au o deosebit de mare valoare ali­ mentară şi alimentar-medicală —. între mese. punând florile în sus. inflorescenţele se freacă între mâini ca să rămână doar florile. Indicaţii majore: celulită. hoz. Numiri populare: haler. Indicaţii minore: gută. tăind întreaga inflorescenţă cu un cuţit. emolienta. edeme.soc Familia: Caprifoliacee. Sub formă de ceai Partea utilizată: florile. Se usucă la soare puternic. bine ventilate. ori la 35°-40°C. Nume latin: Sambucus nigra. intoxicare. soace. pe rame acoperite cu hârtie. 328 . păstrare Florile se culeg cu mâna. scorpat. Pe vreme rea se usucă în poduri acoperite cu tablă. pe parcursul unei zile întregi. bronşită.

Părţile ligni­ ficate se taie de la ramificări. Mării. uscare. broască. trifoişte.SOVÂRV Familia: Lamiacee (Labiate). oboseală. Nume latin: Origanum vulgare. Plantele trebuie să aibă minimum 20 cm. după ce roua s-a ridicat. busuioc de pădure. solovârv. între mese şi la distanţă de ele. milet. febră. ori la 35°C şi se pun apoi în pungi de hârtie. antiseptică şi stomahică (uşurează activitatea gastrică). sedativă asupra sistemului nervos central — mai ales în ceea ce priveşte centrii respiratori — . se lasă să stea zece minute. într-un litru de apă. busuiocul fecioarelor. Mod de preparare: se pun la fiert un minut. are substanţe amare şi oligoelemente. tuse. patru linguri de plante bine mărunţite. Recoltare. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). Indicaţii minore: aerofagie. Numiri populare: arigan. produce o uşoară relaxare cu di­ latarea alveolelor şi arborelui bronhic. 329 . astm. rigan. budeană. cistită. păstrare Părţile aeriene ale plantelor se culeg în timpul înfloritului. se strecoară şi se bea toată cantitatea într-o zi. în iulie-august. dimineaţa. Se usucă la umbră. amenoree (menstre insuficiente cantitativ sau rare). uşurând respiraţia. forostău. Caracteristici terapeutice Este o plantă ce conţine un ulei volatil deosebit de bogat în timol şi carvacrol. măgeran sălbatic. poala Sf. răceli. Indicaţii majore: bronşită. Datorită uleiului volatil are acţiune antispastică asupra musculaturii ne­ tede. sufidf. digestie lentă.

se pulverizează fin şi se păstrează în bor­ cane de porţelan. algă de Mexic. Deoarece are un procent mult mai mic de iod decât cele marine. proteine. verde-albăstruie cu irizaţii aurii.SPIRULINA Familia: Cianoficee. în ţara de origine. Recoltare. celulită. şi este extraordinar de bogată în aminoacizi esenţiali. are o culoare foarte frumoasă. astenie sexuală. ajutând efec­ tiv în regimurile de slăbire. SULFINĂ Familia: Fabacee (Leguminoase). Nume latin: Spirulina. vi­ tamine şi oligoelemente. Numiri populare: nu are. ermetic închise. fiind numită. Nume latin: Melilotus officinalis. Recomandată în toate formele de oboseală. în strat subţire. ea este deosebit de benefică pentru persoanele nervoase şi stressate. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: toată alga. Caracteristici terapeutice Trăieşte în lacurile de pe platourile înalte ale Mexicului. uscare. Indicaţii: obezitate. se usucă la soare sau la 40°45°C. 330 . nu există pericolul să genereze o hi­ perfuncţie a glandei tiroide. păstrare Se culege manual sau mecanic.

de „lipsă de chef'.Numiri populare: iarbă de piatră. Dar. melancolie. surcină. 331 . nu o utilizaţi înainte de o intervenţie chirurgi­ cală. al pacienţilor ce suferă de angoasă ori depresie. ce însoţeşte frecvent instalarea menopauzei. Indicaţii: insomnie. Caracteristici terapeutice Este planta cea mai indicată pentru ameliorarea somnului celor mici. uscare. Recoltare. deoarece are proprietăţi anticoagulante. al persoanelor în vârstă. spasme ale plexului solar. Şi mai este un excelent calmant al sistemului nervos vegetativ simpatic. palpitaţii cardiace. Se usucă la umbră. ori la 30°-35°C şi se păstrează în pungi de hârtie impermeabile. închise ermetic. pe vreme însorită. menopauză. salcină. pergamentoase. Este un remediu ideal pentru rezolvarea tulburărilor circula­ torii şi înlăturarea stării de melancolie. senzaţie de saţietate. în strat subţire. hipertensiune. după ce se ridică roua. molotru galben. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (Oră rădăcină). flebită. atenţie. prin tăierea pe o distanţă de circa 30 cm de la vârful plantei în jos. angoasă. păstrare Părţile aeriene ale sulfinei se culeg în timpul înfloritului. sufutf. după ce plantele au fost transformate în pulbere.

tei de mijloc. Numiri populare: 1 — tei alb.TEI Familia: liliacee. şi elimină tot ceea ce este oboseală nervoasă. ea nu are nici o con­ traindicaţie şi a făcut bine generaţii întregi de reumatici şi graşi. T. 332 . europea. Singurul lucru ce le deosebeşte este utilizarea diferită a măduvii albe (inima lemnului) şi a florilor cu sau fără bracteea pergamentoasă. tei bălan. sylvestris). agitaţii nocturne. tei verde. în frontispiciu am inserat cele mai cunoscute şi răspândite denumiri ale celor trei specii. tei jJuturesc. T. Nume latin: 1-Tilia tomentosa (T. fără să le deterioreze intestinele. Bunicii noştri îi cunoşteau binefacerile. tei pădureţ. pe nesimţite. 2 — tei alb. în lumea întreagă. în popor. tei roşu pădureţ. cum ar fî depresiuni puternice. tei bun. Măduva albă de tei este un drenator al organismului prin excelenţă. Caracteristici terapeutice Cele trei specii pe care le-am numit mai sus sunt toate cu­ noscute. sub numele comun de „tei". iar împreună cu bracteile numai sub formă de pulbere. tei de vară. 3-Iilia cordata (T. tei mare. insomnii rebele. Indiferent despre care dintre ele am vorbi. tei pucios. în cazurile grave. T. grandifolia). se pare că nu dau rezultate. alba. tei de deal. toate au ace­ leaşi utilizări fitoterapeutice. 2-Tilia platyphyllos (T. tei roşu. tei de pădure. parvifolia. argentea). tensiune nervoasă în stadiu de debut. fiecare este totuşi „botezată" cu un nume anume. nici o altă plantă. neputându-i sta alături. 1 ale micilor nervoşi! Acţionează uşor. chiar exotică. 3 — tei căpresc. tei argintiu. Deose­ birea dintre ele se face prin numele latin. Ele sunt ajutoarele nr. Florile sunt preferate doar ele în ceaiuri. tei câinesc. tei de toamnă. Dar.

B. nervozitate. insomnie. diabet. s Sub formă de pulbere (capsule) A Partea utilizată: măduva albă. moale. Indicaţii: nervozitate. gută. indigestie. Partea utilizată: măduva aibă. moale. migrenă. se lasă la macerat trei-patru ore (sau chiar o noapte întreagă). Indicaţii majore: reumatism. se obţine din lăstari tineri. insomnie. hipertensiune. suferinţe hepatice. uscare. Indicaţii minore: migrene. se stre­ coară şi se bea câte o cană de ceai după mesele principale. moale. angoase. Indicaţii majore*. dismenoree (menstre dureroase). suferinţe hepa­ tice. angoasă. artrită. Partea utilizată: florile cu bractei. 7 se strecoară si se bea toată cantitatea de-a lungul unei zile. ori la 4S°C.Sub formă de ceai A. Mod de preparare: se pun cinci linguri de măduvă albă de tei într-un litru de apă rece. arterioscle­ roză. apoi se lasă zcce minute să infuzeze. constipaţie. spasme cardiace. florile fără bractei. prin cojire. palpitaţii cardiace. păstrare Măduva albă. Indicaţii minore: obezitate. Se usucă la soare. Indicaţii: reumatism. artrită. B. varice. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de flori cu un litru de apă clocotită. migrene. se lasă la infuzat zece minute. insomnie. se macină fin pentru pulbere şi 333 . hipertensiune. intoxicare. Partea utilizată. între mese. Recoltare. se dau într-un clocot. hemoroizi. intoxicaţie. valuri de călduri (bufeuri de menopauză).

la cel cu frunza mare şi la teiul pucios). cu sau fără bractei. ghiol. la teiul argintiu. în încăperi sau poduri bine aerisite. pentru ceai. se usucă la soare. trandachir. iar dacă plouă. ori la 35°C. trandafU. Se usucă la umbră. Florile. numai pe timp însorit. se culeg la începutul înfloririi (în iulie. saghis. la una-două zile după ce a stat ploaia. inflamaţii ale mucoa­ selor. 334 . pectinele. se taie în bucăţele mici. fier şi magne­ ziu. în strat subţire. în strat subţire. Caracteristici terapeutice Zaharurile. sodiu. iar pentru pulbere se macină şi se pun în borcane de porţelan. trandasir. existente în petale. colite. flori de rug.se pune în borcane de porţelan sau. Sub formă de ceai Partea utilizată: bobocii. vitaminele A. dermatoze. recomandă planta ca laxativă. depurativa. Indicaţii minore: leucoree (poală albă). B2. PP şi substanţele minerale. roză. calciu. Indicaţii majore: constipaţie. oboseală. când o parte dintre ele mai sunt încă în faza de boboc. Nume latin: Rosa centifolia. potasiu. în iunie. C. pentru ceai. Se păstrează în săculeţi de pânză. emolienta. K. acidul citric. bronşită. intoxicaţie. TRANDAFIR DE DULCEAŢĂ Familia: Rosacee. şi se păstrează în pungi de hârtie impermeabilizata. Numiri populare: diul.

uscare. mălcez. neiritant. Recoltare. Indicaţii majore: dermatoze. tămâioară. lămâioară. TREI FRAŢI PĂTAŢI Familia: Violacee. prin smulgere din caliciu. în lădiţe. călţunaşi de câmp. Ea are acţiune favorabilă în orice dermatoză. flori domneşti. se lasă la infuzat zece minute. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele.Mod de preparare: se opăresc patru linguri de petale cu un litru de apă fiartă. indi­ ferent de originea ei. eczeme. între mese. frăţiori. se usucă la umbră. măschioane sălbatice. catifeluţe. şi se pun apoi în săculeţi de pânză. cârligei. împreună cu receptaculul. soră cu frate. varice. Numiri populare: barba împăratului. buruiană de nouă daturi. buruiană de spurcăciune. se strecoară şi se bea toată cantitatea într-o zi. care nu dă dependenţă şi poate da rezultate neaşteptate în cazuri unde orice altă încercare a eşuat. toporaşi. 335 . este un laxativ uşor. coroskă. păstrare Petalele se recoltează manual. aşa cum se întâmplă de obicei în constipaţiile asociate cu colite. în strat subţire. se scot bobocii. viorea. Nume latin: Viola tricolor. ghizd. hemo­ roizi. în faza de deschidere a bobo­ cilor Se taie floarea. In plus. psoriazis. Caracteristici terapeutice Nu există tratament contra acneii din care să lipsească trei fraţi pătaţi.

psoriazis. Numiri populare: bobul broaştei. oboseală. phimânare.Indicaţii minore: reumatism. se lasă la infuzat zece minute. păstrare Frunzele se culeg în perioada înfloririi (mai-august). ulcere varicoase. Meniantacee. digestie lentă. Ea este tot atât de neînlocuit şi când avem de-a face cu migrene şi stare de oboseală provocate de o proastă funcţionare hepatică. phunânea. Nume latin: Menyanthes trifoliata. eczemă. se usucă la umbră. trifoi de baltă. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai într-o zi. ori la 45° 50°C. între mese. Mod de preparare: se opăresc patru linguri de frunze cu un litru de apă clocotită. hemoroizi. tăindu-se de la bază. în strat subţire. reumatism. in­ toxicaţie. constipaţie. uscare. iar pulberea (după măcinarea plantelor uscate). nervozitate. Recoltare. în borcane de porţelan ori în pungi ermetice pergamentoase. acnee. Se păstrează în pungi de hârtie. crampe musculare. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. cistită. trifoiştea de baltă poate să dea rezultate nesperate în cazurile în care toate încercările de a slăbi au eşuat. Caracteristici terapeutice Remarcabilă ca depurativ al sângelui şi vezicii biliare. trifoi de lac. flebită. colite. trifoi amar. trei fraţi. Indicaţii: dermatoze. TRIFOIŞTE OE BALTĂ Familia. * 336 .

pergamentate şi închise ermetic. oboseală. dermatoze. dar duble. uscare. Mod de preparare: se pun la fiert doar un minut. Indicaţii majore: celulită. URZICA MOARTA ALBA Familia: Lamiacee (Labiate). enterite. păstrare Frunzele se culeg în perioada de înflorire a plantei (aprilieiuhe). nr. migrene. Numiri populare: faţa mâţei. se lasă apoi să stea zece minute şi se strecoară. dacă sunt pentru pulbere. suferinţe hepatice. Nume latin: Lamium album. prin tăierea lor. aerofagie. men­ stre dureroase. urzici mortăreţe. Recoltare. suferinţe hepatice. obo­ seală. mierea ursului cu păr bălai. urzică creaţă. între mese şi la distanţă de ele. se usucă la umbră. patru linguri de frunze mărunţite. Indicaţii: celulită. viermi intestinali. mai ales în caz de menstruaţii 22 Corn. urzica moartă albă este o plantă ce acţionează selectiv asupra uterului. intoxicaţii. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. se bea toată cantitatea de ceai de-f lungul unei zile. Caracteristici terapeutice Tonică şi astringenta. într-un litru de apă. reumatism. febră. urzică aibă. Indicaţii minore: dermatoze. 279 337 . se pun în pungi de hârtie. constipaţie.\ Sub formă de ceai Partea utiliza tă : frunzele. amenoree. sugel alb. se macină fin şi se păstrează tot în pungi. ori la 60°-70°C şi dacă sunt pentru ceaiuri. urzică surdă. reumatism.

febră.1 tinde. » 7 Sub formS de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). nervozitate. suferinţe ale prostatei. Indicaţii majore: reumatism. cistită. între mese. congestia organelor genitale. Mod de preparare: se fierb patru linguri pline cu planta . afecţiuni ale prostatei. nervozitate. Recoltare. păstrare Florile se culeg fără caliciu (învelişul verde de sepale). endometrită (inflamaţii ale mucoasei uterine). apărute si la femei si la bărbaţi. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de flori cu un litru de apă clocotită.. derma­ toze. tulpini) se recoltează în timpul 338 . se strecoară şi se bea tot ceaiul pe parcursul unei zile. oboseală. Indicaţii minore: diaree. uscare. B. timp de un minut şi se lasă să infuzeze altele zece. Indicaţii minore: arterită. intoxicaţie.dureroase sau prea abundente. varice. mărunţită. într-un litru de apă. he­ moroizi. Indicaţii majore: leucoree (poală albă). enterită. î Sub formă de ceai A Partea utilizată: florile. Indicaţii: cistită. Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). colite. suferinţe hepatice. enterită. menstre dureroase. varice. se lasă să tragă zece minute. leucoree (poală albă). ciclu neregulat. se stre­ coară si se bea tot ceaiul într-o zi. între mese. asupra tuturor tulburărilor circulaţiei venoase. implicit. iar părţile aeriene ale plantei (frunze. Dar influenţa ei benefică se ex. Poate fi utilizată cu succes si r ? > » în caz de afecţiuni urinare la bărbaţii > * în vârstă.

înfloritului (aprilie-septembrie). celulită. Ceaiul se păstrează în săculeţi de pânză. protejând peretele in­ testinal (mucoasa). colesterol. VÂNĂTĂ Familia: Solanacee. pe rame. celuii tei şi excesului de colesterol. diabet. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată : fructul. Nume latin: Lippia cimodora. o bacă. pe vreme însorită. Această calitate remarcabilă dublată de o acţiune diuretică face din vânătă una dintre cele mai utilizate plante în combaterea obezităţii. tornadele. Ea favorizează de două ori digestia grăsimilor: o dată. Indicaţii: obezitate. pătlăgea. iar noaptea se trec în camere sau poduri bine aerisite. pătlăgică vânătă. prin stimularea funcţiei hepatice şi a formării bilei înlesneşte o mai bună degradare a lipidelor. împiedică trecerea grăsimilor nedigerate di­ rect în sânge. suferinţe hepatice. Nume latin: Solanum melongena. Caracteristici terapeutice în regimurile de slăbit este nelipsită pulberea obţinută din vinete. şi se păstrează în borcane de porţelan închise er­ metic. a doua oară. Pentru pulbere se madnă fir. Numiri populare: godină. 339 . VERBINĂ MIROSITOARE Familia: Verbenacee. Se usucă la soare. Uscarea artificială se face la 35°-40°C.

Mod de preparare: se opăresc patru linguri de frunze cu un litru de apă clocotită. de altfel. dar francezii şi italienii o cultivă în mod special. deoarece o numeau „iarbă de toate relele*1! Principiile ei active sunt atât de numeroase încât ea acţionează simultan asupra or­ ganelor de excreţie. Indicaţii: nervozitate. Sub formă de ceai Partea utilizată-. intoxicare şi tulburări digestive. Indicaţii minore: angoasă. ca şi cea germană. aerofagie. în Europa este puţin cunoscută ca plantă medicinală. oboseală. insomnie. se strecoară şi se bea câte o cană de ceai după mesele principale. Caracteristici terapeutice Se pare că vechii „spiţeri" îi cunoşteau foarte bine calităţile. menstre neregulate. utilizate pentru obţinerea de parfumuri). oboseală. atonie veziculara.Numiri populare: citronela. gastralgii (dureri de stomac). de unde este originară. palpitaţii. migrene. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. hipertensiune. se lasă zece minute să infuzeze. 340 . digestie lentă. suferinţe he­ patice. Indicaţii majore-. verbină acrişoară (aceste denumiri sunt preluări şi adaptări în limba română ale numelor ce i se dau plantei în America. migrene. farmacopeea română. iarbă de toate relele. nesemnalănd-o. insomnie. şi în ţările unde este cultivată-. Se poate utiliza cu deosebit succes în caz de febră. a aparatului digestiv şi a sistemului circula­ tor. nervozitate. mai ales ca plantă cu uleiuri esenţiale. celulită. frunzele.

floare domnească. vioară. după ce s-a ridicat roua. micşunele. Indicaţii minore: insomnie. impermeabile şi închise ermetic. Pulberea. cistită. nemţoaice. hobridrag. păstrare Frunzele se culeg cu mâna. simboie. gastralgii. Nume latin: Viola odorata. cele de la baza tulpinii sunt uscate dacă planta este complet înflorită. se stre­ coară şi se bea tot ceaiul într-o singură zi. garoafe. tigoare. Sub formă de ceai Partea utilizată: florile. De multe ori. mereoare. colită. închise ermetic. lemoaie. toporaşi. se pune în borcane de porţelan. tuse. calitate conferită de mucilagiile prezente în compoziţia chimică a florilor. Numiri populare: călţunaşi. Indicaţii majore: bronşită. cârligel.Recoltare. palpitaţii. Se usucă la umbră. VIOLETĂ Familia: Violacee. hioară. cocoşă. micsandre. uscare. dar are şi o acţiune calmantă asupra mucoasei gastrice. 341 . Mod de preparare: se opăresc patru linguri vârfuite de flori cu un litru de apă clocotită. răceală. flori mărunte. Caracteristici terapeutice Se pare că este îndeosebi antitusivă datorită uleiului esenţial. fiache. căutând să nu fie uscate şi să fie cât mai parfumate (miros a lămâie). tămâioare. se lasă să stea zece minute. între mese. una câte una. prin rupere. dermatoze. viorică. obţinută din măcinarea frunzelor uscate artificial (50°C). zambile de câmp. în strat foarte subţire şi se păstrează în pungi de hârtie duble. febră. pe vreme însorită. ghiorele.

enterită. razachie. coada calului şi coacăzul negru.Recoltare. i i Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. heghi. răţuşcă. patru linguri de frunze. i > 342 . menopauză. în trata­ mentele obezitătii si celulitei. ouă. stimulează puternic cir­ culaţia sangvină de reîntoarcere. Indicaţii minore: menstre dureroase. 7între mese si la distantă de ele. în strat subţire. a hemoroizilor şi varicelor. leoruş. congestie a or­ ganelor genitale. celulită. gie. se usucă la umbră. Numiri populare: acrid. aguridă. flebită. vie sălbatică. se strecoară si i se bea toată cantitatea de ceai într-o zi. hemoroizi. se lasă la infuzat zece minute. în perioada de meno­ pauză. uscare. pe rame sau ziare. diaree. coamă. se pun în pungi de hârtie şi se ţin la întuneric să nu se decolo­ reze. Nume latin: Vitis vinifera. Indicaţii majore: varice. apariţia bufeurilor. Caracteristici terapeutice Tonifică pereţii venelor şi capilarelor. vinie. cu­ peroză. păstrare Florile se culeg în timpul înfloritului (martie-aprilie). într-un litru de apă. ori la 40°C. aguridariu. Mod de preparare: se fierb preţ de un minut. înlătură. VIŢĂ DE VIE Familia: Vitacee. halângar. Poate fi asociată cu spirulina. poamă. labruscă.

menopauză.Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. obezitate. celulită. cuperoză. uscare. înainte de înflorire şi se usucă la umbră. pe rame. . păstrare Se culeg cu mâna. Pulberea se obţine prin măcinarea produsului uscat şi punerea ei apoi în borcane de porţelan. ori la 45°C. Ceaiul se păstrează în pungi de hârtie. edeme. bufeuri de căldură. Indicaţii: varice. hemoroizi. Recoltare. în plin soare.

cu atât mai mult. să ne reechilibrăm în permanenţă regimul alimentar. cu creşterea vitelor şi păsărilor în baterii intensive. oligoelemente. stressul şi. Ele sunt în stare doar/să vă îngraşe. Noi. este o „hrană moartă". fără să vă confere şi vitali­ tatea necesară.COMPLEMENTELE ALIMENTARE Dumneavoastră nu vă puteţi lipsi de ele. mai presus de toate. dacă vrem să fim sănătoşi. în prezent. me­ tode prin care se obţin cantităţi crescute de alimente din ce în ce mai depreciate calitativ. Fără ele hrana nu are nici un dram de „substanţă vie“ ! Nu este o „hrană vie“. Noi am lansat de nenumărate ori semnale de alarmă în legătură cu utilizarea abuzivă a îngrăşămintelor şi a ierbicidelor chimice. aminoacizi esenţiali. ne obligă. fără toate acele substanţe atât de necesare pe care plantele şi animalele nu le pot „fabrica" decât încetul cu încetul: vitamine. Şi pentru că nu au cum să se întoarcă 344 . săruri minerale. calitatea din ce în ce mai proastă a alimentelor noastre. Americanii sunt printre primii care şi-au dat seama de această catastrofă a „chimizării". Ritmul de viaţă. nu le putem trece cu vederea. Substanţele pe care le conţine sunt nişte substanţe moarte.

în Evul Mediu. când trebuiau să îngrijească un reumatic. mai ales în cadrul medicamentelor din firma LARGO. Cu mult timp în urmă. preparau o pudră magică din care pacientul trebuia să ia „trei până la patru vârfuri de cuţit“ zilnic. COCHILII DE STRIDII (capsule) Compoziţie: pulbere foarte fină din cochilii de stridii. au creat primele serii de complexe alimentare.la sistemele vechi de cultivare a plantelor şi creştere a animale­ lor. farmaciştii acelor vremuri. „spiţerii". Nu este neapărat nevoie să căutaţi complemente sub formă de capsule. — se usucă în cuptorul fierbinte. într-un mojar de porţelan. drajeuri. o linguriţă pe zi sau treipatru vârfuri de cuţit). dar sunt conştienţi că este nevoie de „hrană vie". crampe musculare. Indicaţii: spasmofilie. gelule. — se spală bine şi se freacă. Mod de administrare: patru până la şase capsule zilnic (ori. — se pisează bine de tot încât să devină fină precum făina. stress. artroză. dacă nu găsiţi decât pulbere ca atare. angoasă. reumatism. ori un bolnav grav de nervi. Altele le puteţi prepara singuri. Ele pot fi prezentate şi sub formă de tablete. 345 . Trebuie doar să indicaţi farmaciştilor exact produsul pe care îl doriţi. nervozitate. Majoritatea complexelor alimentare descrise le veţi găsi în toate farmaciile. Am regăsit această reţetă într-o carte din 1610: — se ia cochilia mai scobită a stridiei. ce ameliorează regimul alimentar şi contribuie la menţinerea sănătăţii.

lisina. valina. căderea părului. dar de care depinde viaţa nor­ mală a celulelor umane.ADN + MULTIAMINOACIZI Compoziţie: acid deoxiribonucleic (ADN). este vorba de substanţe ce sunt prezente în organism în doze infinitezimale. atât de necesare în remineralizarea organismului. metionină. Mod de administrare: două-lrei capsule în timpul meselor principale. histidina. slăbirea memoriei. ulei din germeni de grâu. cisteină. trebuie să existe în cantităţi stricte. stress. alanina. glicina. stabilite în biochimia şi ge­ netica speciei noastre. Fiecare celulă are nevoie de un amestec specific de amino­ acizi esenţiali. izoleucină. piele uscată. îmbolnăvirea şi moartea indi­ vidului respectiv. prolina.în prezent există şi explicaţia ştiinţifică a motivului utilizării respectivei pudre: cochiliile de stridii conţin toate oligoelementele de care are nevoie corpul nostru. aminoacizi de ori­ gine naturală (din proteine vii) (nu preparaţi industrial). în ceea ce priveşte aminoacizii. arginina. Cei aşa-numiţi acizi aminaţi esenţiali. ADN este indispensabil regenerării celulelor. oboseală. Indicaţii. următorii acizi aminaţi acidul aspartic. omitina. pe lângă ADN. riduri. fenilalanină. Respectivul complex alimentar conţine. Diminuarea ori lipsa unuia sau a unora dintre ei aduc după sine slăbirea. treonina. Mai ales calciu şi magne­ ziu. ceară de albine. COMPLEX . piele ofilită (îmbătrânită). atât de bencfice în spasmofilie. leucină. tirosina. » 346 . Cercetătorii au reuşit să extragă un ADN pur din laplii de peşte. acidul glutamic.

fie iarna. 347 . stress. riduri. Dacă părul dumneavoastră nu are luciu. mâncărimi. dacă veţi urma o cură de capsule înainte de a merge la mare sau la munte. oboseală. cojiri. căderea părului. ulei din fic?t de peşte. uscarea) epidermei. Complement alimentar ideal pentru întreţinerea frumuseţii pielii. înnoirea) stratului bazal al dermului. în permanenţă. complementul pe care vi-1 descriem vă va regenera şi stimula bulbii capilari (rădăcina firului de păr). vă va ajuta să luptaţi împotriva ridurilor şi a deshidratării (pierderea apei. reumatism. Nu uitaţi că vitamina D este indipensabilă pentru fixarea calciului. Orice persoană ce are o predispoziţie pentru eczeme sau mătreaţă va trebui să-şi reechilibreze regimul alimentar printr-un adaos de ADN şi vitaminele A şi D. care îi conferă o acţiune prelun­ gită în timp. arsuri. Iar bronzul va fi deosebit de durabil în timp.înglobat în ceară de albine. stimulând refacerea (reînnoi­ rea. Iar dacă aveţi tendinţa să faceţi crize de spasmofilie nu trebuie să uitaţi niciodată acest lucru. ceară de albine. Mod de administrare: două-trei capsule în timpul sau după mesele principale. piele uscată. este complementul alimentar ideal pentru persoa­ nele ce au o activitate intensă. COMPLEX .ADN + VITAMINELE A ŞI D Compoziţie: acid deoxiribonucleic (ADN). vitamina D. Şi bronzarea pielii va fi mai uniformă şi fără înroşeli. fie vara. Indicaţii-. vitamina A. spasmofilie. este tocit. aveţi grijă ca alimentaţia dumneavoastră să fie bogată în vitaminele A şi D. Dacă vreţi să aveţi. un păr des şi mătăsos. se rupe uş6r şi cade (chiar din abundenţă). fizică şi intelectuală.

măreşte funcţia antitoxică a ficatului. foarte bogate în vitamina C naturală şi de uleiul din cereale încolţite. căderea părului.COMPLEX . ulei din cereale încolţite. Dacă nu aveţi suficientă vitamină F — factor de creştere. răceală. şi hi­ dratarea pielii. în perioadele de examene ori în cazurile în care organismul este supus la efor­ turi intense. strălucirea şi ca­ ii telarea pielii — degeaba vă „acoperiţi1 1 cu creme hidratante: în acest caz ele sunt neputincioase! Pielea dumneavoastră este 3 48 . vitamina C Mod de întrebuinţare: două până la trei capsule înainte de masa de dimineaţă şi de prânz. ce reglează metabolismul colesterolului. varice. Indicaţii: oboseală. anemie. ulei din cereale încolţite. Indicaţii: frigiditate. ceară de albine. sinuzită. ulei din germeni de grâu. al cărui aport de aminoacizi esenţiali va fi deosebit de bine venit în caz de scădere a vitalităţii sexuale. a tonusului vaselor capilare. hemoroizi. stress. enu­ rezis. COMPLEX . scădere a vederii. vitamina E. piele îmbătrânită. ceară de albine. Acidul deoxiribonucleic extras din lapţii de peşte este com­ pletat în această asociere de un concentrat din fructe de măceş. cistită. cuperoză. Vitamină a fecundităţii. gingi­ vită. impotenţă. favorizează prospeţimea. vitamina F. a rezistenţei nervoase. Mod de administrare: două-trei pastile în timpul meselor principale. impotenţă. vitamina E reglează. în aceeaşi măsură.ADN + VITAMINELE E ŞI F Compoziţie: acid deoxiribonucleic (ADN).ADN + VITAMINA C Compoziţie: acid deoxiribonucleic (ADN). concentrat de măceşe.

nu aveţi nici un dram de apetit sexual ? Reechilibraţi-vă rapid regimul alimentar făcând o cură de trei săptămâni cu acest complex ADN + vitaminele E şi F şi vă veţi regăsi şi pofta de viaţă şi surâsul! COMPIJîX . Doar în caz de hi­ pertensiune şi hipertiroidism este contraindicat tratamentul. coacăz negru. Eliminarea provocată de respectivul complex se poate mani­ festa printr-o diaree. constipaţie. Indicaţii: obezitate. Amestecul din pulbere de ananas şi de papaia conferă acestui complement alimentar capacitatea de a provoca slăbirea la acele 349 . oboseală. Nu trebuie să vă îngrijoreze.ANANAS Compoziţie: extract de ananas. COMPLEX . revent. favorizând totodată şi schimburile metabolice. constipaţie. aşa-zisă eliberatoare. malţ. Indicaţii. pulbere de germeni de grâu. ce are loc în primele trei zile ale curei. fitoplancton. pulbere de germeni de grâu.obezitate. celulită. El vă va înlesni o mai bună eliminare a toxinelor. dezechili­ bru endocrin. extract de papaia.„ofilită”. diabet. reumatism. cicoa­ re.. Mod de administrare : două-trei pastile înainte de mesele prin­ cipale. aerofagie. Utilizaţi-1 pe post de complement alimentar când ţineţi regim de slăbit. Mod de administrare: trei pastile în timpul a două dintre principalele mese. magneziu.ALGE + COACĂZ NEGRU Compoziţie: alge marine. magneziu. deshidratată. digestie lentă. nu este pericu­ loasă şi nici nu va persista mai mult timp. oboseală. aerocolie.

Stimulează celula hepatică. 350 . Complementul alimentar cu ananas este cel mai potrivit în atare situaţii. arterioscleroză. prezente toate semnele unei digestii perfecte! COMPLEX . Este un ajutor preţios al ficatului şi vezicii biliare. extract îmbogăţit cu protei­ ne lactoser. lucru cert.. n-are nici un rost să încercaţi să slăbiţi. COMPLEX . abdomenul va fi plat. vă veţi îngrăşa. Digestia se va face mult mai bine. magneziu. ori veţi simţi că „vă bolborosesc intestinele". insomnie. greaţă. luminos.CIMBRU Compoziţie: cimbru. corpul are nevoie de aminoacizi. tot­ odată. oligoelemente şi vitami­ ne. balonări. Iată. nu veţi mai fi ba­ lonaţi.. Indicaţii: suferinţe hepatice. că „aveţi gaze“. prin înfometare l Trebuie reechilibrat metabolismul grăsimilor şi. Dacă arderea lipidelor este insuficientă. rozmarin. aerofagie. păpădie. faceţi o cură de complex-cimbru. colite. Tenul dumneavoastră va deveni curat. De câte ori vă veţi simţi balonaţi. vi se va subţia talia şi nu veţi mai avea „burtă" ori „stomac^1 . mai complet. „mai transparent". lumânărică albă. creşte cantitatea de bilă elaborată. Mod de administrare: două pastile înainte de fiecare masă. cum se spune.DROJDIE VITAMINIZATĂ Compoziţie: drojdie vitaminizată. dar vă veţi simţi şi obosiţi. deci. trifoişte de baltă. uşurează şi evacuarea ei din vezică.persoane a căror creştere în greutate s-a datorat unei proaste asimilaţii a grăsimilor. Deci. anghinare. tranzitul intestinal va fi mult ameliorat. constipaţie. Substanţele grase sunt indispensabile menţinerii vitalităţii orga­ nismului. digestie lentă. dacă ele se depozi­ tează. „prea plini".

ajutaţi-vă singuri or­ ganismul stors de puteri cu o cură de drenaj şi tonifiere! . colite. mai presus de toate. constipaţie.Mod de administrare: trei-patru pastile în timpul meselor principale. dermatoze. face din acest complex un remediu de neînlocuit pentru recăpătarea strălucirii tenului şi a supleţii pie­ lii. Alcătuit din plante bogate în fier. când aveţi senzaţia că nu mai „doriţi nimic. nervozitate. Când simţiţi că sunteţi cuprinşi de lehamite. PP şi D. Indicaţii: piele uscată. vitaminele. oboseală. el va ajuta la formarea de noi globule roşii şi înlocuirea. Drojdia vitaminizată permite ameliorarea reînnoirii florei in­ testinale şi stimularea digestiei. magneziu. oligoelemente.FIER Compoziţie: pătrunjel. COMPLEX . a celor îmbătrânite dar. va înlesni eliminarea cât mai rapidă şi completă a toxinelor din organism. intoxicaţie. Mod de administrare: două pastile înainte de principalele meIndicaţii: oboseală. anemie. Este ideal în perioadele de oboseală sau în cazurile de anemie. O cură de drojdie este obligatorie în timpul oricărui tratament cu antibiotice. schinduf. Bogăţia mare de proteine. vărsături (în sarcină).B. riduri. aminoacizi esenţiali. oboseală nervoasă. inapetenţă (lipsa poftei de mâncare). Mai ales după „excesele^ din timpul verii sau de la finele anului. febră. El previne formarea ridurilorUtilizarea lui în timpul curelor de slăbire asigură înlăturarea instalării oboselii şi eventualele degradări ale tonusului şi aspec­ tului epidermei. decât să fiţi lăsaţi în pace“. dia­ bet. spanac. în fluxul sangvin. pulbere de germeni de grâu.

oboseală. Este un complement alimentar ideal pentru perioadele de examene. măriţi doza la şase-opt pastile imediat ce febra. Ulei de soia + lapţi de peşte + drojdie alimentară + germeni de grâu. iată un cocteil fantastic pe care celulele nervoase. spasmofilie. Şi dacă totuşi v-aţi îmbolnăvit. Mod de administrare: două-trei pastile în timpul celor trei mese principale. stress. y 7 7 > COMPLEX . ce formează masa substanţei cenuşii a creierului. cât sunteţi sănătoşi. pulbere de germeni de grâu. luaţi preventiv. » COMPLEX . ori durerea în gât s-a declanşat. magneziu. îl vor „bea“ cu nesaţ în caz de oboseală intelectuală sau de slăbire a capacităţii de memorare. reumatism. Indicaţii: scădere a memoriei. oboseală cerebrală. concentrat din lapţi de peşte. aerofagie. angine. decalcifiere. patru pastile zilnic. El creşte puterea de concentrare în stările de mare tensiune nervoasă sau de stress. Dacă iarna faceţi deseori gripă.Complexul-fier vă poate ajuta să pierdeţi două-trei kilograme dinamizându-vă forţele. Mod de administrare: trei-patru pastile în timpul meselor principale.GRÂU ÎNCOLŢIT Compoziţe: grâu încolţit liofilizat.FOSFOR Compoziţie: drojdie alimentară. dificultăti de concentrare. 352 . Indicaţii: artroză. lecitină de soia. sau indigestia. magneziu.

de eforturi sportive (antrenamente în forţă). E. Veţi scăpa de aerofagie. constipaţie. scăderca memoriei. B. Vă veţi simţi nu numai „în formă". 353 . pulbere de germeni de grâu.. fermentaţii intestinale. reumatism. artroză. nu puteţi găsi altceva mai bun în caz de spasmofilie. Calciu + magneziu + vitamina D + siliciu + oligoelemente. diastaze. Nu există un mijloc mai eficient de reţinere în celule a acestui oligoelement preţios decât respectivul complement alimentar. El este indispensabil îmbunătăţirii regimului alimentar actual. care este deosebit de carenţial. în vitaminele C. pulbere de cochilii de stridii. foarte con­ centrată în calciu şi magneziu. în oligoelemente. Indicaţii: spasmofilie.Bogat în aminoacizi esenţiali. mai complet. dar veţi digera totul mult mai bine. conţine toate cele 69 de oligo­ elemente de care are nevoie organismul pentru a funcţiona la nivelul celor mai buni parametri fiziologici. magneziu. stress. celulită. Mod de administrare: trei-patru pastile la principalele mese. este contraindicat persoanelor hiperten­ sive.MAGNEZIU + VITAMINA D Compoziţie: laminaria (pulbere de algă). Puternic energizant.. oboseală. câte trei-patru săptămâni la rând. Fixarea calciului în organism este realizată cu ajutorul vita­ minei D şi a magneziului. în ceea ce priveşte pulberea de cochilii de stridii. care participă la metabolismul calcic. Iar concentratul de germeni de grâu conţine şi alte oligoele­ mente ce completează şi întăresc fixarea respectivă. PP. Este bine să faceţi mai multe cure pe an cu acest complex. complexul-grâu încolţit este complementul alimentar cel mai indicat în perioadele de creştere. schinduf. de convalescenţă. decalcifiere. COMPLEX . în fermenţi.

vâjâieli (zgomote) în urechi. piele uscată (ten uscat). ulei de cereale germinate. piele grasă (ten gras). magneziu. pulbere de pătrunjel. pulbere de măceşe. pul­ bere de cimbru. oamenii „mo­ derni" ! Depurativ de excepţie.PĂTRUNJEL Compoziţie: concentrat de usturoi. Vă simţiţi prost. scădere a memoriei. răceală. sunteţi storşi de puteri. Este bine însă să vă uitaţi cu atenţie şi pe flacon şi în pros­ pect : aveţi grijă ca formula acestuia să nu conţină decât produse naturale şi nu chimice. viermi intestinali. Indicaţii: oboseală. spasme cardiace.COMPLEX . Proprietăţile usturoiului sunt aşa de numeroase încât ar fi necesară o carte întreagă numai pentru enumerarea lor. anemie. Vitaminele sintetice excită şi dau o stare de nervi fără să confere o creştere a tonusului general evident. Mod de administrare: două-patru pastile înainte de principa­ lele mese. pulbere de germeni de grâu. gripă. vertij (ameţeli). vă îmbolnăviţi din te miri ce. de-abia „vă mai târâţi". Să reţinem ceea ce ne interesează în special pe noi. dar nu aveţi nici o suferinţă anume? Nici un examen medical nu precizează că ar fi vorba de lipsa vreunui element nutritiv anume ? Atunci faceţi un plin de vitamine în bloc! Luaţi un complex-multivitamine. în general. Indicaţii: oboseală. Mod de administrare: trei capsule înainte de micul dejun şi de prânz. intoxicaţie. COMPLEX . ceară de albine. usturoiul înlesneşte eliminarea 354 .MULTIVITAMINE Compoziţie: extract natural de morcov. concentrat de drojdie de bere.

eforturi sportive. La sporturile de iarnă. drojdie alimentară. pentru că nu veţi fi tot timpul „epuizaţi" şi nici nu veţi pierde săruri minerale. ceea ce explică acţiunea lui asupra tensiunii arteriale crescute. polen. marii colerici. 355 . impotenţă. COMPLEX . cei suprasolicitaţi. vă veţi simţi atât de în putere şi atât de puţin „ex­ tenuaţi". lactoser. Indicaţii: oboseală. dar mai ales rolul lui în prevenirea maladiilor cardio­ vasculare. le asigură efectuarea unor activităţi extenuante.PROTIDE Compoziţie: grâu încolţit. inexisten­ te. la turneele de tenis. Mirosul neplăcut şi digerarea greoaie a usturoiului sunt. a depozitelor de grăsime şi reziduuri. ciclism.. Veţi simţi cu mai puţină intensitate oboseala şi crampele musculare. încât merită să încercaţi curele de complex-protide. Mod de administrare: două-patru pastile în timpul principa­ lelor mese. trebuie să vă completaţi raţia alimentară zilnică printr-un aport de protide naturale. într-o asemenea formulă şi prezentare farmaceutică. cursă de veliere. soia. patine cu roţile. în timpul reprizelor de gimnastică aerobică.tuturor toxinelor fluidificând sângele. veţi suferi rareori de tendinite sau întin­ deri musculare. Toate persoanele ce trăiesc într-o permanentă încordare.. ale cărui componente asociate. în fine.. trebuie să facă regulat cure de complex-pătrunjel. Este foarte bine să-l asociaţi şi în cadrul regimurilor de slăbit. sau oricare ar fi originea efor­ tului : schi nautic. usturoi + pătrun­ jel.

dar de durată.REVENT Compoziţie: revent. Mod de administrare-.STRUCTURAL Compoziţie: grâu încolţit. magneziu. pulbere de germeni de grâu. plante eminamente emoliente şi sedative. schinduf. pătrunjel. alge marine. mai mult.COMPLEX . oboseală. magneziu. are chiar o acţiune calmantă asupra mucoasei intestinale. fructe. Mod de administrare: trei-şase pastile după mesele principale. Conţine toate oligoelementele de care aveţi nevoie pentru a rezista ritmului infernal impus de societatea modernă. trandafir. lemn dulce. lecitină de soia. legume. să scăpaţi de spasmofilie. El este capabil să-l înlesnească fără să irite intestinele. decalcifiere. spasmofilie. Amintiţi-vă că un regim sărac în cereale. faceţi cure regulate de complex-structural. cu acţiune progresiv manifestată. dar prea bogat în came şi zahăr (ori dulciuri) nu se poate reechilibra la nesfârşit. El vă va permite să vă reechilibraţi hrana înainte ca lipsa „alimentelor vii" din ea să nu vă omoare şi pe dumneavoastră! E un eufemism. angoasă. oboseală. droj­ die alimentară. concentrat de lapţi de peşte. Dacă vreţi să evitaţi stressul. Remediu foarte uşor. colite. dar nu e departe de adevăr. deprimare. nervozitate. polen. stress. COMPLEX . artroză. Complementele alimentare ajută la acoperirea unei 356 . Indicaţii: constipaţie. trei-patru pastile în timpul meselor. complexul-revent este un complement alimentar indis­ pensabil reechilibrării tranzitului intestinal. Pulberea de trandafir şi de nalbă mare. spasme musculare. nalbă mare. Indicaţii-. protejează mucoasele şi ameliorează colitele. suferinţe hepatice. anghinare.

picioare grele. frunze şi fructe (bace) de afin. hemoroizi. Indicaţii: varice. flori de portocal. frunze de hamei. Indicaţii: nervozitate. planta întreagă (fără rădăcină) de hrişcă. COMPLEX . vertije. neagresivă. Are gust foarte plăcut. pulbere de germeni de grâu.VIŢĂ DE VIE Compoziţie: frunze de viţă de vie. organismul nu-i va mai putea face faţă. uşor dulceag. COMPLEX . Poate fi luat în mod regulat fără ca să existe risc de obişnuinţă ori de intoxicare. trei pastile dimineaţa şi seara. Mod de administrare: două-patru linguriţe zilnic în puţină apă caldă sau. Mod de administrare-. acest complement alimentar cu acţiune uşoară. varicozităţi. angoasă. întâmplătoare. ci de un reechilibram al marelui sistem nervos vegetativ simpatic. în puţin ceai calmant. cuperoză. Ideal pentru liniştirea copiilor şi a persoanelor în vârstă. magneziu. insomnie la copii. palpitaţii nocturne. permite destinderea anxioşilor cronici. ajutându-i să se simtă mai bine „în propria lor piele" ! Nu este vorba nicidecum de un somnifer. anxietate. şi se găseşte comercia­ lizat sub formă de granule ce se dizolvă instantaneu într-o infuzie calmantă.carenţe pasagere.TEI Compoziţie: concentrat de tei. edeme ale gleznelor. 357 . concentrat de ghizdei. dar dacă o atare lipsă se per­ manentizează. bufeuri de căldură. şi mai bine. după masă. orice aju­ tor îi veţi da.

Asocierea viţă de vie + hamei + afin + hrişcă oferă cea mai puternică sinergie naturală pentru stimularea circulaţiei venoase. regim de slăbire. C. DROJDIE DE BERE (capsule şi pulbere) Compoziţie: drojdie de bere. D. Indicaţii: dermatoze. zilnic. Este foarte utilă pentru frumuseţea tenului. căruia îi dă luciu. dureroase şi gleznele sunt totdeauna umflate spre sfârşitul zilei. evitând apariţia oboselii şi deshidratarea pielii. catifelare. furunculoză. Aceasta nu este doar îmbunătăţită. sunt refăcuţi structural (musculatura şi valvele de întoarcere a sângelui. 358 . drojdia de bere este indispensabilă reînsămân ţării florei intestinale în timpul şi după un tratament cu antibiotice (care o distruge). strălucire. furunculoză. aminoacizi esenţiali. Ea permite şi reechilibrarea regimului alimen­ tar în perioada curelor de slăbire. Mod de administrare : două-şase capsule. ori o linguriţă plină. în oligoelemente. cistită. mai ales gambele. sunt „îngreuiate". piele (ten) uscată. GERMENI DE GRÂU (pulbere) Compoziţie: grâu încolţit liofilizat. în caz de dermatoze. ci pereţii venelor şi capilare­ lor venoase sunt consolidaţi. în special). infecţie intestinală. oboseală. ori dacă membrele inferioare. antibioterapie. colibaciloză. ea va fi totdeauna asociată tratamentului fitoterapeutic. PP. Bogată în vitaminele B. Complementul trebuie să nu lipsească celor ce stau mult timp în picioare.

stress etc. SUC DE LUMÂNĂRICĂ ALBĂ Compoziţie: macerat fermentat din frunze de lumânărică. Indicaţii: reumatism. Bogaţi în săruri minerale.Mod de administrare trei-patru pastile sau capsule ori o lin­ guriţă plină. Curăţă exemplar rinichii şi sângele. în fermenţi. E. intoxicare. alăptare. hipertensiune. aerofagie. SUC DE ANGHINARE Compoziţie: macerat din frunze de anghinare. în storcător. convalescenţă. stress. Indicaţii: suferinţe hepatice. digestie lentă. 359 . varice. diastaze. pe nemâncate. i j SUC DE RIDICHI NEGRE Compoziţie: suc pur. Este unul dintre cei mai buni drenatori generali ai organis­ mului. di­ gestie lentă. PP. obezitate. varice. Trebuie să-i luaţi ori de câte ori traversaţi o perioadă mai dificilă: convalescenţă. Indicaţii: oboseală. constipaţie. oligoelemente. Excelent drenator hepatic. zilnic. sarcină. la fiecare masă. Mod de administrare: una-două fiole zilnic. artrită. vitaminele B. obţinut prin presare la rece din leguma crudă. perioada de creştere. Este de neînlocuit în cadrul curei de toamnă si ori de câte ori doriţi să vă „dezanchilozati“ articulaţiile. transpiraţii abundente. între mese. Mod de administrare: o fiolă dimineaţa. germenii de grâu constituie un formidabil dinamizam şi stimulent digestiv. dermatoze. anemie. sucul de anghinare este indicat cu precădere în caz de constipaţie. aerofagie.

Şi este remediul cel mai puţin agresiv. Mod de administrare : două linguriţe zilnic. nu irită. creşte cantitatea de bilă secretată. colesterol. Prelungirea curei nu are nici o contraindicaţie: nu dă obişnuinţă. Orice criză de ficat se vin­ decă doar cu două-trei fiole zilnic dizolvate în puţin ceai cald. TĂRÂŢE DE GRÂU Compoziţie. în plus. Indicaţii: constipaţie. El va face parte în mod obligatoriu din marea cură de primăvară. Crescând volumul bolului fecal. . pe nemâncate.învelişul (pericarpul) bobului de grâu. acţiunea lui asupra bronşitelor cronice şi a astmului sunt surprinzătoare. criză de ficat. nu este toxică.. Stimulează celula hepatică. tărâţele de grâu ameliorează tranzitul intestinal. fie ea acută sau cronică. constipaţie. câteodată. prin care se vine de hac şi celei mai rebele constipaşi. astm. fără să irite intestinul. intoxicaţie. tapisând pe­ retele colonului. Indicaţii: suferinţe hepatice. diminuează trecerea lipidelor direct în sânge. favorizând reglarea nivelului colesterolului. Este un remediu deosebit de puternic pentru ficat şi vezicula biliară.Mod de administrare: o fiolă dimineaţa. bronşite. migre­ ne. uşurează golirea veziculei. Şi. reumatism. dar cel mai sigur. In fine.

de ţările ce le-au dat naştere. Este o realitate certă si > benefică. regăsindu-se ideea apei ce regenerează. puţini sunt aceia cărora le trece prin cap gândul că s-ar putea îngriji singuri. Staţiunile termale există încă din zorii antichităţii în întreaga lume. nu-i aşa. indiferent de originea lor. pe care ar tre­ bui să le „pierdeţi" tratându-vă astfel. mai bine spus a băilor medicinale.BĂILE MEDICINALE Practicarea băilor de plante sau de uleiuri esenţiale. toaleta zilnică. acasă. rece. există staţiuni balneoclimaterice şi spitale de balneologie în care procedurile de hidroterapie au făcut şi fac minuni nu numai în cazuri uşoare de boală. ci au vindecat maladii şi suferinzi gravi sau foarte gravi. ori cu re­ zonante i folclorice. Şi totuşi. în toate 361 . Nu e vorba de o terapie marginală sau empirică. în toate mitologiile. caldă ori alternantă. ori baia simplă. ori cu săruri. le-aţi consuma oricum făcându-vă. sulfuroase. sau de ape gazoase. Nimic mai eficient pentru că în lume. îşi are originea undeva în negura timpurilor. a băii de întinerire. doar făcând o cură de băi medicinale! Nimic mai simplu şi mai eficient. Nimic mai simplu deoarece cele zece minute. şi nu mai puţin la noi.

Dar le puteţi face şi acasă. în privinţa băilor le-am ales pe acelea forte. solicită o procedură completă: temperatura apei pentru băile de şezut trebuie reglată şi supravegheată strict. Reechilibrarea sănătăţii e cvasiimediată. argilă etc. turbă. ale căror rezultate se fac rapid sinţite. pregătirea plantelor este exactă în ceea ce priveşte com­ poziţia.lucrările de medicină tradiţională. asistate de personal profesionist. Noi vă vom descrie băile de plante — deci un tratament fitobalneoterapeutic — pe care le-am indicat în nenumărate cazuri şi au dat totdeauna rezultate spectaculoase. dar efectul lor se tăcea ulterior simţit în profunzime. de şezut. fie ele din sccolele trecute ori de la începutul acestui veac. treptat. a căror eficacitate este deo­ sebit de marcată. spălări. abluţiuni. etc. de picioare. Procedurile pot fi continuate — ele nu vor perturba întru nimic biologia şi fizio­ logia organismului. fiecărui individ în parte. acela de a prescrie (sau recomanda) tratamente perfect adaptate fiecărui caz. remedii ce acţionau uşor. fără a fi însă violentă. şi mai bine să le faceţi mai puţin „perfect1 * decât să nu profitaţi deloc de bine­ facerile lor. la fracţiune de se­ cundă . afuziuni. decoct. împachetări în apă caldă. 362 . de şezut. din aproape în aproape. Deşi tot ceea ce v-am prezentat în cartea de faţă s-a supus principiului nostru de bază. E foarte bine să puteţi face măcar o dată pe an astfel de cure în instituţii specializate.. Toate aceste tehnici sunt deosebit de interesante dar necesită. cantitatea şi forma utilizată (infuzie. fără să „zguduie1 * organismul. naturistă. băi de mâini. duşurile alternative au un traseu şi un ritm precis. nivelul apei în cadă varizaă în funcţie de specificul băii (generală. de membre) etc. duşuri. cataplasme de plante. cu grijă. macerat). rece. veţi găsi lămuriri refe­ ritoare la băi.

fie ele arteriale sau venoase. faceţi băile de-a lungul unui an întreg. Explicaţia ? Salmanoff a arătat că. Imediat vă veţi simţi mult mai bine. dacă vă dă prin o p să le lăsaţi baltă. la primele semne de ameliorare. vii. corect făcută. Reţeaua de capilare a organismului uman are un rol 363 . ele vor fi starter» de care aveţi nevoie pentru a putea demara. angrenajul îmbâcsit al organismului dumneavoastră năclăit de toxine. Ele vă vor convinge să continuaţi tratamentele naturale.Băile sunt un excelent mijloc de a vă pune pe picioare. părintele capilaroterapiei — utilizarea de remedii naturale ce acţionează asupra fluxului sangvin din vasele capilare — . şi urmată cu regularitate. cercetător renumit în medicina tradiţională. Iar dacă aveţi timp şi răbdare. de cele mai multe ori. măcar şi numai „pe două nopţi”. în cursul tratamentelor naturale. să opriţi hrana vie a sănătăţii dumneavoastră! De aceea vă sfătuim ca. fiindcă ameliorarea e prea lentă. circulaţia sângelui este per­ turbată. înlocuieşte orice alt re­ mediu natural. să faceţi timp de trei zile la rând câte o baie. la nivelul capi­ larelor. şi nu. a dovedit că metoda cea mai bună prin care te poţi însănătoşi rapid este să faci o baie fierbinte cu adaos de uleiuri esenţiale. CELE MAI EFICIENTE BĂI BĂILE CU ULEIURI ESENŢIALE Doctorul Salmanoff. insesizabilă. Nu exagerăm afirmând că o balneofitoterapie bine gândită. putând renunţa definitiv la acesta din urmă.

permiţând să fie reirigate şi rehrănite. Iar dacă Quxul acesta este de­ ficitar. celulele vor fi prost aprovizionate cu oxigen. cu ulei esenţial de eucalipt. iniţial oboseala. ele vor traversa re­ pede dermul şi se vor îndrepta exact spre aceste organe pentru a le regenera. De pildă. la nivelul ei fiind prezente două treimi din totalul masei sangvine circulantc. răsuflarea) dum­ neavoastră se va impregna de mirosul specific plantei. acţiunea iatroliptică a esenţelor din plante. vor muri. se vor epuiza. cu alte cu­ vinte o stimulare la nivelul capilarelor. ţesuturile alcătuite din ele vor îmbătrâni. Esenţa are. Fiecare având o afinitate par­ ticulară pentru unul sau mai multe organe. se vor difuza în organism şi se vor îndrepta. funcţiile lor se vor deregla şi vor apărea. Moleculele de eucalipt vor pătrunde. Lucrările ştiinţifice. în plămâni. într-adevăr. timp de câteva minute. fiecare având o acţiune terapeutică de mare specificitate. fixându-se. printre care se remarcă în mod deosebit cele ale Facultăţii de Farmacie din Montpellier. or­ ganele formate din respectivele ţesuturi vor obosi. medical.extrem de important. vor „scălda** celulele pentru care s 1 > 364 . halena (respiraţia. Baia caldă provoacă. apoi boala. ele se vor „sufoca**. Dar este şi mai benefică dacă adăgăm uleiuri esenţiale. pe tălpi. instalându-se definitiv. Este ceea ce se numeşte. în cele din urmă. o electivitate particulară pentru plămâni. ameliorând sănătatea. circulaţia vi se va accelera aproape cu violenţă. dacă vă veţi freca. ea singură. o vasodilataţie. Dacă însă veţi face o baie caldă. au dovedit că uleiurile esenţiale au puterea de a pătrunde prin piele şi de a se răspândi în întreg organismul. iar uleiurile esenţiale vor pătrunde în to­ rentul sangvin şi vor „îmbăia**.

vă va arde şi nu va avea nici un efect benefic. folosind o bază hidrodispersantă. » 365 . sunt produse grase. deşi termenul este impropriu) în apa din cadă vă poate fi de ajutor. CUM SE FACE O BAIE CU ULEIURI ESENŢIALE? Puteti să: — utilizaţi uleiuri de baie gata preparate (verificaţi dacă au o concentraţie de 12% uleiuri esenţiale. fără de greşeală. pluteşte la suprafaţa apei. — vă preparaţi singuri uleiul. Doar perfect difuzată (dizolvată. calea regală a aromaterapiei. Aroma-balneoterapia (băi cu uleiuri esenţiale) este. aşa cum reiese şi din denumirea lor. ceea ce reprezintă pro­ centajul optim). O esenţă vegetală. nu pot avea.au un anume „tropism'4 („simt" o atracţie particulară) în toate principiile active binefăcătoare pe care le conţin. Utilizaţi deci un agent natural dispersam (un dizolvant) care va obliga toate moleculele active să rămână în suspensie şi să vină în contact cu toată suprafaţa corpului dumneavoastră. Dacă o turnaţi direct în baie va forma o peliculă acoperitoare care se va lipi de porţiunea de piele cu care vine în contact. o acţiune nici atât de rapidă nici atât de masivă. De ce ? Uleiurile esenţiale. de de­ parte. turnată într-un pahar cu apă. nu se vor dizolva în apă. Luate pe cale internă — sub formă de perle sau picături — uleiurile nu au. Utilizate ca atare. uleioase. Cu condiţia să ştiţi s-o utilizaţi perfect.

c bine ca apa să aibă 40°-42°C.IENUPĂR Indicaţii • tulburări ale circulaţiei venoase. Nu cumva să uitati dusul rece. ca să evitaţi instalarea stazelor sangvine. Obligatoriu : Baia va fi urmată de un duş rece. vâjâituri (zgomote. la picioare. * » 366 . Durata: 10-15 minute maximum. baia.7 altfel efectul va fi contrar aşteptărilor. în care puneţi maximum 30 de picături dintr-unul sau din mai multe uleiuri esenţiale amestecate. sângele riscând să stagneze Ia nivelul extremităţilor. ţiuituri) în urechi. Contraindicaţii: în caz de hipertensiune.CIMBRU DE GRĂDINĂ . anumite celuiite. varice. de obicei. varicozităţi.Modul de pregătire a băii: — două linguri cu ulei de baie gata preparat. edeme ale gleznelor. Pentru orice eventualitate discutaţi însă şi cu medicul dum­ neavoastră curant. MARILE BĂI CU ESENŢE BAIE CU CHIPAROS . Temperatura apei: Atât de ridicată pe cât puteţi suporta sau sunteţi obişnuiţi să faceţi. de adaptare. După ce veţi deveni adepţi convinşi ai acestor proceduri şi după o perioadă de antrenament. picioare grele (îngreuiate). rapid. — sau două linguri din baza hidrodispersantă.

Baia ameliorează circulaţia de întoarcere dar. dureri articulare la persoanele ner­ voase. în special. indiferent de natura ei.. stress. schimbaţi somniferul cu acest remediu viu. reumatice. Fricţionaţi-vă. sau din pură plăcere. Ştergeli-vă superficial (sau deloc). retenţie de apă. insomnie. Va fi un moment de perfcctă destindere care se va perma­ nentiza în timp. BAIE CU MĂGHIRAN-VERBINĂ MIROSITOARE-LĂMÂI Indicaţii celulită. înainte de a face un „stripping“ (scoaterea venei safene) sau mici sclerozări. 367 .. Vă veţi simţi rapid mult mai bine. Nu uitaţi duşul rece la picioare şi insistaţi pe glezne.. edeme ale gambelor. spasme mus­ culare. şi băgaţi-vă în p a t! Dacă dormiţi prost. baia vă va scăpa de ea. fiind deosebit de reconfortantă! Dacă aveţi celulită. în caz că o veţi face cu regularitate. cu ulei de baie pur. angoasă. de trei ori pe săptămână (cât timp vreţi). zilnic. îmbrăcaţi-vă cu o pijama groasă. to­ nifică pereţii venelor Ameliorarea este de durată. rezultatul va fi şi mai rapid! BAIE CU MUŞEŢEL MARE-PIN Indicaţii: nervozitate. neagresiv şi atât de eficient. natural. contracturi după efort.. încercaţi o cură regulată cu atare băi. chiar după a doua baie.

stare de bine! Nu este o glumă. baia e atât de plăcută. cădere de tensiune. de ce să nu o faceţi zilnic ? * 7 * BAIE CI! ROZMARIN Indicaţii: oboseală. Atenţie: doamnele trebuie să ştie că o baie la picioare cu rozmarin declanşează ciclul menstrual întârziat si este un remediu perfect împotriva durerilor şi balonărilor ce apar în atare cazuri. tulburări de circulaţie arterială. dezechilibru endocrin. să faceţi faţă! Faceţi-o regulat în cazul în care circulaţia arterială este per­ turbată : extremităţi reci şi senzaţie de frig mai tot timpul. » 9 » BAIE CU SALVIE-CIMBRU Indicaţii: obezitate. creştere în greutate. tulburări digestive. de „impulsionare" prin excelenţă. are un parfum atât de îmbătător că merită s-o încercaţi numai şi pentru a afla cum este! Si dacă vă satisface. 368 . scăderea tonusului sexual. ciclu neregulat (menstre neregulate). ficat leneş. ori înainte de o scară ce se anunţă tensionată. oboseală permanentă. ca­ tegoric.BAIE CI! PORTOCAL-LEVĂNŢICĂ Indicaţii: destindere. anemie. Se face în perioadele de scădere evidentă a tonusului general. Este baia de „şfichiuire'1 . Vă va ajuta. odihnitoare şi rela­ xantă. Dacă întârzierile sunt frecvente este bine să faceţi zilnic o baie la picioare cu o săptămână înainte de data la care ar trebui să vă vină menstra. depozite de grăsime.

nr. Osirisul este un ulei îmbogăţit în atomi de oxigen. folosind o mănuşă de bu­ rete aspră. artroză. dinamici. Dacă vreţi să vă simţiţi „uşori ca fulgui". După fiecare dintre ele veţi fi mai plini de viaţă. mai tineri! 24 Corn. care re­ generează ţesuturile. BAIE CU ULEI DE OSIRIS Indicaţii: reumatism. insistând viguros asupra zonelor de mai sus. eczemă..Dacă depozitele de grăsime sunt dispuse pe şolduri. oboseală. care favorizează penetrarea principiilor active în piele.. în curând veţi vedea că dispar. cu ulei de baie pur. echimoze (vânătăi. De câte ori puteţi. 279 . Sau regulat. contuzii). încercaţi băile cu esenţe de salvie şi cimbru.. oboseală musculară. iar în fiecare dimineaţă fricţionaţi-vă. piele uscată (deshidratată). să uitaţi durerile inerente vârstei. supli. făceţi-le zilnic. riduri. faceţi această baie. de putere. coapse şi în partea de sus a fesierilor e vorba de un dezechilibru ovarian. El trebuie amestecat cu ulei de terebentină. Salvia este una dintre cele mai bune plante pentru reechili­ brarea tulburărilor endocrine.

funcţiile lui fiziologice sunt dezechilibrate. să ştiţi a vă regăsi acele ritmuri an­ cestrale de viaţă. sistemele * > 370 . Maladia este o anomalie. nu este imposibil! E de ajuns să învăţaţi. Asta face natura primăvara si toamna. De aceea e mult mai bine — si infinit mai uşor — să fecem în aşa fel încât să ne apărăm sănătatea. imunitatea. Pentru a păstra echili­ brul metabolic. de purificare. orice suferinţă trebuie tratată şi vindecată. de curăţare. să prevenim instalarea bolii. în care propriul ritm biologic — bioritmul — este în deplin acord cu ritmul de viaţă al naturii. cu tot cortegiul lor de neplăceri. o situaţie anormală. Ra­ reori „scăpaţi" de ele fără nici un ajutor. Acelaşi lucru trebuie să facem şi noi. Numai că e mult mai simplu să le preveniţi decât să le „învingeţi" după ce „s-au in­ stalat". în organismul dumnea­ voastră.. care se de­ clanşează când organismul este slăbit. aparatele. să ne consolidăm rezistenţa naturală. Orice aţi crede. Există două perioade din an ce sunt asa-numitele sezoane de eliminare. pentru ca toate organele.MARILE TRATAMENTE" DEPIIRATFVE ANUALE Orice boală. pentru ca fiecare funqie să acţioneze în acord cu toate celelalte.

îi faceţi regulat o revizie completă. îl conduceţi cu grijă. Dar nu există nici o altă posibilitate pentru a putea profita. îl curăţaţi. veţi trece prin iarnă fără răceală. îi încălziţi mocorul în zilele reci şi îi asiguraţi răcirea în zilele fierbinţi. sută la sută. învăţându-vă să respectaţi aceste două ritmuri capitale — nu vă spunem o aberaţie. capacitatea naturală de apărare. este obligatoriu: — primăvara: să ne curăţăm ficatul şi sângele. sinuzită ori gripă. îi schimbaţi uleiul bateria.din corpul nostru să „cânte" la ur. îl spălaţi. — toamna: să ne curăţăm rinichii şi sângele. nu va trebui ca iama să vă vaccinaţi împotriva a nu ştiu câtor viruşi. nu ?! — veţi fi toată vara în cea mai bună formă a dumneavoastră. de preocupare faţă de dumneavoastră înşivă. la un moment dat. de grijă. ca să urmaţi sfaturile noastre primele trei săptămâni din luna aprilie şi din luna oc­ tombrie. Şi totuşi. în fiecare cămin. în fond. îl vindeţi ca să vă cumpăraţi altul nou. obişnuiţi-vă să i le respectaţi! V-aţi gândit vreodată că sunteţi infinit mai grijulii faţă de automobilul ce-1 aveţi decât faţă de sănătatea dumneavoastră ? îi faceţi rodajul. să vă regăsiţi calmul. de nici un „remediu1 1 pentru a putea face faţă obligaţiilor de dinainte de "oncediu. ruinându-vă. de două ori pe an.ison. Bineînţeles că este necesară o doză de răbdare. se face curăţenie generală. Nu veţi avea nevoie. după o zi tracasantă: „maşina umană“ are şi ea limitele ei. vara. 371 . activitatea fiecăruia fiind indisolubil legată de a tuturor celorlalte. în fiecare familie. de toate resursele dumneavoastră biologice: „ascultaţi-vă“ în permanenţă organismul! Trebuie să vă învăţaţi să mâncaţi mai puţin după o perioadă de exces.

Aţi mâncat mult şi prost. ca să fii sănătos. „eliberaţi-vă“ ficatul. o sănătate. metabolismul vi s-a lenevit. fără rădăcină) 50 g Mărunţiţi bine plantele. vitalitatea dum­ neavoastră va fi mult mai crescută.Dar nu aveţi decât un corp. n-aţi prea făcut mişcare. lăsaţi-le să fiarbă două minute 372 . „curăţaţi-vă“ vezicula biliară. este timpul să scăpaţi de miasmele iernii. cel mai târziu în prima săptămână a lunii aprilie. luaţi un pumn din ele. mai „în putere"! Aţi observat că unele persoane se bronzează foarte uşor ? Că bronzul lor ţine până iarna târziu ? Ştiţi de ce ? Sunt mai sănătoase decât mulţi alţii dintre noi! încercaţi şi dumnea­ voastră să dezintoxicaţi. ca să-ţi fie mereu bine şi să fii fericit trebuie să ai grijă singur de tine! MAREA CURĂ DE PRIMĂVARĂ în ultima săptămână a lunii martie. puneţi-1 într-un litru de apă rece. amestecaţi-le. „eliminaţi" reziduurile din sânge. este timpul să vă treziţi „organele“ din hibernare! Rapid. nu veţi avea tot felul de dureri. o viaţă! Respectaţi-le şi vă vor respecta şi ele: ca să trăieşti mult. tim i d e TREI săptăm ân i beţi z il n ic un litru din acest de­ coct : Pir (rădăcină) 50 g Frasin (frunze) 50 g Coada şoricelului (frunze) 25 g Rozmarin (frunze) 50 g Lămâiţă (planta întreagă. Vă veţi simţi mai uşori. să vă purificaţi organismul: veţi fi mai puţin obosiţi.

Poate că nu are un gust grozav. ca diuretic ori sub formă de pulbere. babele satului îl numeau salata câinelui. tonici. Strecurati > ceaiul si » beţi » toată cantitatea într-o zi. Pe această din urmă acţiune o vizăm când recomandăm capsulele. Vă veţi ameliora digestia. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de pir. Rădăcina de pir poate fi utilizată în infuzii. veţi înlesni funcţionarea mai eficientă a ficatului (el fiind scăpat de „suprasarcina” unei permanente detoxifieri). vraci. Nu veţi mai fi lipsiţi de chef şi rău dispuşi. vor dispărea constipata. hepatită). deoarece animalele îl mănâncă pentru purgaţie. aerofagia. 373 9 .si » să infuzeze altele zece. DIMINEAŢA. se va elimina apa din celule. migrenele şi limba încărcată. Preparat din frunzuliţele mici de pe tulpina plantei. dând jos numai kilogramele ce le aveţi în plus. Pe ele nu le înşală instinctul! Acţiunea lui asupra ficatului este atât de evidentă. de puter­ nică încât până la începutul secolului 20 a fost utilizat în com­ baterea icterelor (gălbinare. plini de viaţă. vă veţi simţi uşori. Veţi şi slăbi. E şi un prim remediu în caz de celulită. Vindecătorii empirici. acest extract este fără rival în stimularea ficatului şi evacuarea fluxului biliar. între mese. PE NEMÂNCATE: într-o jumătate de pahar cu apă caldă diluaţi o fiolă de suc de anghinare. Vechile popoare „prizau" planta ca pe tabac şi-o includeau printre ofrandele cele mai preţioase ce le puteau dărui faraonilor. dar este foarte eficient în drenarea toxinelor. pentru a accelera funcţiile ficatului.

Compoziţia complexului-cimbru: cimbru. la nivelul arterelor. Pirul uşurează eliminarea grăsi­ milor şi a apei. dar să-i şi crească forţa de reacţie. germeni de grâu. 374 . vânăta are deci avantajul că face să scadă nivelul colesterolului. înlesnind eliminarea grăsimilor. dina­ mizându-! şi revigorându-1. rozma­ rin păpădie. a lipidelor şi creşte pericolul instalării bolilor cardiovasculare. având în vedere că alimentaţia noastră este din ce în ce mai bogată în grăsimi animale şi că stressul vieţii actuale. Studii recente au permis punerea în evidenţă a proprietăţilor hipocolesterolemiante ale pulberii de pătlăgică vânătă. ca şi supraconsumul de zahăr (ori dulciuri) favorizează fixarea.Să nu vă speriaţi că slăbiţi. lumânărică albă. Cu o acţiune foarte uşoară laxativă şi depurativă. pudra de vânătă ameliorea­ ză tranzitul intestinal şi ajută uriaşa muncă a ficatului. anghinare. este vorba doar de kilogramele în plus peste greutatea normală. Este o pro­ prietate deosebit de benefică în ceea ce ne priveşte. trifoişte de baltă. Căptuşind peretele intestinal. în orice caz. Utilizată conform recomandărilor. ea împiedică amestecarea moleculelor de grăsimi în fluxul sangvin şi favorizează şi evacuarea lor prin săruri. Este absolut necesar ca organismul să primească şi un medi­ cament astfel dozat încât să-i permită accelerarea eliminării bilei şi favorizarea digestiei. ÎN TIMPUL MESELOR DE PRÂNZ ŞI SEARĂ: 2 capsule de vânătă. DUPĂ MESELE DE PRÂNZ ŞI SEARĂ: 2 păştile de complex-cimbru.

la finele unei ierni blânde. Nu făcând provizii de antibiotice. dacă sunt utilizate oricând. o primăvară caldă va necesita asocierea unor remedii mai puţin „dure“. mai intens depura­ tivă. Pentru că orice cură depurativă are maximum de eficientă în funcţie de condiţiile climatice. nici prea timpurie. oboseală. răceli. a lupta împotriva lor şi a-i distruge. Marea cură depurativă de toamnă este primordială pentru sănătatea dumneavoastră. oricum. fără pierderi de calau (spasmofilie). va duce la alcătuirea unei scheme de tratament mult mai drastice. fără rădăcină) 50 g Cimbru (frunze) 50 g Ienupăr (fructe) 50 g Cireşe (codiţe) 50 g 375 . fără gripe. beţi. astfel încât să eliminaţi mai bine toxinele. tim p DE trei săptămâni. prea grea. curăţindu-vă filtrul renal. Iată o cură completă ce este potrivită unui început normal de primăvară. prea rece. zilnic . în orice doze şi pentru orice guturai. O iarnă prea lungă. crize de reumatism. Numai aşa organismul va fi pregătit cum se cuvine pentru a se apăra de microbi.clorură de magneziu. ci purificându-vă sângele. următorul ceai: Creţuşcă (planta întreagă. este perfert adaptată realizării celor de mai sus. care să nu fie nici prea rece. Veţi putea depăşi vicisitudinile iernii fără dureri articulare. viroze. Din contră. care nu fac decât să vă distrugă sănătatea. ce vă vor „obosi1 4 mai puţin! MAREA CURĂ DE TOAMNĂ De la finele lunii septembrie trebuie să vă gândiţi la cum să vă pregătiţi pentru iarnă.

dintre toate care există.7 si » totuşi încarcă ficatul. de câte o săptămână. adăugaţi-i puţină miere de cimbru. 2 capsule de coada calului. strecuraţi ceaiul şi beţi toată cantitatea de-a lungul unei zile. Dacă sunteţi un reumatic. dar. Fabricat prin macerarea frunzelor uşor fermentate este. puneţi-le într-un litru de apă. din contră. acest simptom de eliminare este. infuzia vă va reîmprospăta sângele şi s-ar putea ca. cel mai extraordinar drenator al ri­ nichilor. să vă provoace o mică diaree libera­ toare. ÎNAINTE DE FIECARE DINTRE MESELE PRINCIPALE. de departe. în primele zile. favorizează fixarea calciului. va căpăta limpezime şi strălucire. de bun augur.Amestccaţi bine plantele m ărunţite. luaţi patru linguri pline (sau un pumn). PE NEMÂNCATE: 1 fiolă de suc de mesteacăn. paralel. 376 . vor observa curând că pielea li se va curăţa. Nu trebuie să vă îngrijoraţi. Are un gust delicios. clocotiţi-le două m inute. Coada calului are două proprietăţi aparent contradictorii: diuretică. dar nu abuzaţi: > mierea e foarte bună. Toate persoanele ce au pielea sau doar tenul grase. puteţi face nişte mici cure. lăsaţi-le să infuzeze alte zece m inute. Articulaţiile vă vor deveni mai suple şi vor fi mai puţin dureroase. > DIMINEAŢA. Foarte depurativa. Dacă vi se pare prea amar. cu tendinţă spre acnee. între mese. un vârf de cutit » doar. El înlesneşte nu numai purificarea rinichilor. pe tot parcursul iernii. anunţând viitoarea eficienţă a curei. dar şi a pielii.

pentru a se evacua bolul fecaloid) şi digestia substanţelor alimentare în condiţii op- . Cu ajutorul lor veţi elimina acid uric. chiar şi cele mai grave. pentru a face alimentele să înainteze de-a lungul acestora. germeni de grâu. El înlesneşte peristaltismul (contractarea şi dilatarea segmen­ telor tubului digestiv. colesterol. dar şi pregăteşte organismul să facă faţă stressului si oboselii din iarnă. dar odată cu ele se pierd şi sărurile minerale. Bineînţeles. > » ÎN TIMPUI MESELOR DE PRÂNZ ŞI SEARĂ 2 capsule de brustur. El este alcătuit din fucus. în cazurile de reumatism. veţi avea vreo fractură. nu uitaţi acest lucru: coada calului este mai mult decât benefică pentru forma­ rea calusului şi consolidarea oaselor rupte. luaţi opt capsule zilnic. mai „intoxicat”. DUPĂ CEI. Acţiunea lui este atât de completă. faceţi o cură de brustur. aduce totdeauna o uşurare.în timp ce majoritatea diureticelor chimice favorizează elimi­ narea apei şi a toxinelor ce sunt în plus..377 . din păcate. numai ceea ce este în plus! Nu există plantă care să aibă o acţiune depurativă mai completă decât rădăcina de brustur. Şi dacă nu ştiţi ce organ este mai afectat. încât va fi oricum binefăcătoare. laminaria. Deci purifică. asupra rinichilor şi intestinelor.E TREI MESE PRINCIPALE- 2 pastile de complex-algfi + coacăz. revent. în exces. în principal. Dacă.. Acţiunea lui se exercită. toxine. coada calului înlesneşte oprirea si fixarea calciului. până la nivelul anusului. în acest caz. coacăz.

aşa cum vă sunt descrise aici. Acţiunea sa diuretică si laxativă este de neînlocuit. rădăcini de păpădie şi pir Indiferent de care cură este vorba. vă vor fi de un real ajutor. pentru un tratament preventiv complet. » j * . fortifiant. Adăugăm. cele două mari cure. timp de 21 de zile. Faceţi aceste cure. în ceai. ajutând şi ameliorând „munca“ intestinelor leneşe. ca la fiecare început de anotimp să luaţi. El vă permite să eliminaţi fără să resimţiţi nici urmă de oboseală. multe din tratamentele cu plante vor avea rezultate înjumătăţite. Dar şi fără sfaturi de specialitate. poate chiar vor fi ineficiente. depurativ. Şi în acest caz. Este complementul ideal în curele de slăbire.7 nu strică să vă adresaţi %si * unui fitoterapeut — sau fitoterapeutului dumneavoastră obişnuit pentru eventualele rectificări ale schemei de tratament. Fără ele. stimulator. crescându-vă vitalitatea. fără a le irita sau perturba. întârziate. în iernile foarte friguroase trebuie adăugate. Prezent > uşor i » coacăzului negru stimulează diureză.timc. schema pe care o oferim este potrivită unor condiţii climatice medii. câte o tabletă de complex-polen.

câteva informaţii. ai „hranei vii a sănătăţii*1 . într-un organ acumulându-se cele mai multe dintre ele.DACĂ VREŢI SĂ VĂ FACEŢI SINGURI O CĂMARĂ PENTRU „HRANA VIE A SĂNĂTĂŢII4 4 în cazul în care veţi dori să vă culegeţi singuri plantele ne­ cesare. dacă vreţi să „faceţi câţiva paşi“ în universul nostru. ce vă vor ajuta să vă descurcaţi fără a greşi în „filele** de început ale fitoterapiei. Cercetările de laborator. în cele ce urmează. efectuate fără întrerupere. iu­ bitorii plantelor vii. câteva date. 379 * . în special în secolul nostru. s-ar putea crede că aceste operaţiuni sunt simple. în realitate însă lucrurile stau altfel. CUM NE FACEM UN MIC DEPOZIT DE PLANTE MEDI­ CINALE La prima vedere. De aici rezultă că trebuie să se cunoască cu suficientă precizie organul sau organele cele mai bogate în principii active. vă oferim. au stabilit că : — în imensa majoritate a cazurilor. cantitatea de principii active nu este aceeaşi în toate organele unei plante medicinale. câteva noţiuni. în altul mai puţin şi în altul chiar pot lipsi sau exista în cantitate negli­ jabilă.

mugurii foliari (gemmae sau turiones). de modul de uscare a lui. care trebuie să fie şi timpul de recoltare al acestui organ. găsindu-se în concentraţie maximă numai într-o anumită perioadă a anului. de condiţiile în care este păstrat. iar pe de altă parte. în primul rând. în paranteză menţionându-se şi denumirea lor ştiinţifică: • Rădăcinile (radix). se recoltează organele notate mai jos. bulbii (bulbus) şi tuberculii (tubera). CE CULEGEM. se­ minţele (semen). părţile aeriene sau supraterestre denumite în mod curent „iarba“ (herba). ca persoana care co­ lectează o specie vegetală medicinală s-o cunoască suficient de 380 . Plecând de la aceste precizări vom prezenta. aspec­ tele principale privind operaţiile de recoltare. a principiilor active într-un organ de plantă recoltat la timpul potrivit depinde. uscare şi conser­ vare ale produselor vegetale. tulpinile subterane care pot fi rizomii (rhizoma). dar şi constantă. pe de o parte. fructele (fructus) şi scoarţa sau coaja (cortex). Făcând o privire de ansamblu asu­ pra organelor de plantă utilizate în scopuri terapeutice. — stabilitatea în timp. florile (flores). se constată că. în funcţie de specie. alegerea momentului optim de recoltare fiind deosebit de importantă pen­ tru obţinerea de produse de calitate superioară. frunzele (folium). — cantitatea de principii active din organul de plantă cel mai bogat în ele nu este aceeaşi în tot timpul anului. cantitativă şi calitativă.deoarece numai aşa se va obţine un produs vegetal cu eficienţa terapeutică nu numai certă. ci variază în funcţie de etapele sezoniere de vegetaţie ale plantei. în linii mari. şi cunos­ cute sub denumirea de materie primă sau produs vegetal. CUM ŞI CÂND Această operaţie cere.

deşi. trebuie să fiţi siguri că aţi identificat specia dorită. fie persoane care trăiesc în regiunea respectivă. Organe subterane Recoltarea organelor subterane. pentru a evita o eventuală confuzie. de cele mai multe ori. iar recoltarea lor se face primăvara timpuriu. în general. are loc primăvara. de­ oarece acum pot interveni cele mai frecvente confuzii din cauza absenţei părţilor aeriene şi. bulbilor şi tuberculilor. iar celelalte. în cazul în care persoana ce intenţionează să recolteze o plantă medicinală are îndoieli asupra identităţii ei. este sfătuită să consulte fie farmacistul. atunci când au ajuns la o dezvoltare normală. a florilor — elemente care uşurează simţitor recunoaşterea plantei respective. în cazul plantelor erbacee. înainte de a se trece efectiv la scoaterea acestora din pământ. ea variază însă de la specie la specie. Muguri foliari După cum se ştie. mai trebuie amintit că frunzele ce conţin uleiuri volatile trebuie cu­ lese pe timp noros. poate avea urmări destul de serioase pentru cel care o va folosi. De asemenea. rizomilor.bine. în special. fie un profesor de ştiinţe naturale. care. adică a rădăcinilor. 381 . se face primăvara timpuriu sau toam­ na târziu. fie un specialist fitoterapeut. Frunze Recoltarea frunzelor. perioada cea mai adecvată corespunde epocii lor de înflorire. când planta îşi inten­ sifică activitatea ei de vegetaţie. aceste organe se formează toamna. pe vreme cu soare.

când seminţele sunt deplin dezvoltate. Perioada propice este toamna până la căderea brumei. maturizarea şi deschiderea lor având loc în timpul uscării. iar în cazul când fructele ce le „adăpostesc1 1 sunt dehiscente (se deschid singure la „coacere"). iar cele uscate.că după ce floarea s-a trecut. cât şi în timpul înfloririi. iar culesul lor se face când sunt înflorite.. adică în boboc. în cazul celor cărnoase. în aşa fel ca produsul rezultat să conţină cât mai multe flori.).). recoltarea lor se recomandă să se facă atunci când sunt complet dezvoltate (de ex. înainte de deschiderea lor spontană (seminţele de muştar. de mac etc. înainte de deschiderea lor. Epoca cea mai corespunzătoare acestei 382 . fie de pe ramuri şi chiar de pe rădăcini. Seminţe Recoltarea seminţelor în scopuri terapeutice trebuie făcută când ele au ajuns la maturitate. de in. astfel. ad. de ienupăr etc. Fructe Strângerea fructelor variază în funcţie de natura lor. Parlea aeriană (planta fără rădăcină) Plantele sunt destul de frecvent folosite sub această formă. în scopuri medici­ nale. însă în nici un caz mai târziu.Fiori Recoltarea florilor are loc atât cu puţin timp înainte de înflo­ rire. Scoarţa De la unele-specii de plante se foloseşte. recoltată fie de pe tulpini. fructele de afin. numai scoarţa.

fie distrug sau alterează principiile active. deoarece. în final. USC'VREA Este un factor important de care depinde calitatea viitoarelor remedii. Această cantitate ridicată de apă poate determina fie declanşarea unor procese enzimatice. organele ce conţin uleiuri volatile. organele subterane 75-85%. exceptând. care se foloseşte de unităţile speciali­ zate. fie fa­ vorizează mucegăirea părţilor plantei culese. Trebuie amintit că uscarea produselor vegetale s-a practicat de oameni din timpurile cele mai îndepărtate. ea se poate desprinde uşor de partea lemnoasă a arborelui. şi anume. 383 . iar pe de altă parte. iar florile până la 90%. seminţele au 5-10%. acum scoarţa conţine o cantitate suficientă de principii active. după cum am precizat mai sus. în momentul recoltării. frunzele 60-90%. iar procedeele folosite în acest scop au fost şi sunt în permanentă perfecţionare.operaţii este primăvara. Indiferent de anotimp şi de organul (flori. deoarece. — pe cale naturală — cea mai la îndemână — şi — pe cale artificială. care. astfel. plantele conţin o can­ titate importantă de apă. rădăcini etc. până în momentul formării primelor frunze. Această operaţie se poate efectua pe două căi. fără umiditate şi cu soare. ce are aceleaşi efec­ te asupra componentelor tămăduitoare ale plantelor medicinale recoltate. frunze.) folosit se recomandă ca recoltarea să se facă pe vreme uscaifi. care variază de la organ la organ. pe de o parte.

în acelaşi timp şi în acelaşi loc (încăpere sau pod). deoarece acestea din urmă vor lua mirosul celor dintâi.Uscarea pe calc naturală se poate face. uscarea la umbră este cea mai recomandabilă. Experienţa a mai arătat că un produs vegetal poate fi socotit de bună calitate când îşi păstrează. de asemenea. după uscare. Vârfurile florale si » florile trebuie uscate cu mai multă atentie. evitându-se încingerea şi înnegrirea lui. iar părţile subterane. Trebuie atras atenţia să nu se usuce. mirosul natural. în funcţie de organul respectiv. în regiunile de munte şi de deal. plante sau organe de plante me­ dicinale puternic mirositoare cu altele lipsite de miros. Indiferent de modul de uscare practicat.). când rămâne întreg. culoarea. 384 . exceptând frunzele şi florile. să nu se usuce plantele netoxice alături de cele toxice. şi la umbră. rizomilor. magaziilor şi şoproanelor acoperite cu tablă sau cu ţiglă şi bine aerisite corespunzând cel mai bine acestui scop. » 7 pentru a-şi păstra culoarea. El poate fi utilizat cu succes în regiunile calde şi mai secetoase ale ţării. Practica a demonstrat că frunzele şi florile pot fi socotite suficient de uscate când foşnesc la atingere. când se rup cu zgomot la îndoire. Uscarea în aer liber şi la soare se foloseşte cu predilecţie în cazul rădăcinilor. seminţe şi chiar a unor flori (lumânărică albă. fie în aer liber şi la soare. operaţia trebuie făcută imediat după recoltare şi întinzând plantele în strat subţire. ramurile şi scoarţele. nefărâmiţat şi este neamestecat cu alte specii sau cu impurităţi şi corpuri străine. pe rame de lemn prevăzute cu site de sârmă sau tifon. se vor acoperi cu hârtie. Materialul pus la uscat. se întoarce zilnic. dar se mai pot utiliza şi unele încăperi ale casei. în cazul când le punem direct la soare. ceea ce ar determina şi o pierdere a cantităţii de principii active. podurile caselor. a unor fructe. soc etc.

Tot datorită acestor structuri. în general se recomandă ca „rezerva4 * de plante medicinale uscate să fie reînnoite după unu-trei ani. plantele medicinale îşi da­ torează activitatea terapeutică unor substanţe chimice denumite principii active. pe de o parte. pergamentate. să se asigure extragerea totală a lor din plantă. în majoritatea lor de natură organică. în cutii de lemn sau de carton. iar pe de altă parte. în special acelora care conţin uleiuri eterice. în sensul că. se etichetează şi se depozitează în încăperi curate. fie din cauza lichidului folosit. principiile active prezintă o serie de proprietăţi fizice si chimice de care trebuie să ţinem seama atunci când preparăm un medicament dintr-o plantă medicinală. rădăcinile şi tulpinile dovedindu-se a avea o durată de conservare mai îndelungată. Am socotit util să facem toate aceste consideraţii de ordin general. am mai precizat că principiile active au o structură chimică foarte variată. alterare ce produce scăderea şi chiar dispariţia puterii tămăduitoare. ceea ce explică şi acţiunile lor medicamentoase multiple. se va da prioritate florilor şi frunzelor. CUM SE ADMINISTREAZĂ „HRANA VIE A SĂNĂTĂŢII" ? După cum am precizat anterior. De asemenea. fie din cauza temperaturii la care se lucrează. » i 385 .ÎN CE LE PĂSTRĂM După uscare plantele (sau organele plantelor) trebuie păstra­ te în pungi de hârtie dublă. uscate şi la adăpost de alte mirosuri. să nu se altereze în timpul extragerii. deoarece este absolut necesar să se ţină seama de ele atunci când plantele se folosesc ca „medicamente vii4 4 . toate biosintetizate de celula vegetaă. scoarţele.

Cele mai întrebuinţate forme. organele lor se folosesc fie singure. iar pentru uzul extern : oţelu­ rile medicinale. inhalaţiile. băile medicinale.în general. a unor organe de plante medicinale. pulberea. mai mult sau mai puţin selec­ tivă. Medicamentele obţinute din produse vegetale. mai precis. mace­ ratul. la fel ca şi cele pe bază de substanţe chimice pure. mai multe specii ori diverse părţi de plante fiind combinate în diferite proporţii pentru a obţine un efect terapeutic complex. cu ajutorul. toate celelalte forme precizate mai sus constituie forme de extracţie. uneori. preparate în casă. din plante medicinale. a uleiului de floarea-soarelui sau al altui ulei vegetal. în general. oţetului şi. a principiilor active din materia primă vegetală. adică administrate pe calc bucală. Cu excepţia pulberilor. decoctul. PREPARAREA HRANEI VII INFUZIA Infuzia este forma cea mai frecventă de preparare. vinurile medicinale. Sigur că nu este lipsit de importanţă faptul dacă se vor face unele indicaţii generale privind prepararea în casă a acestor for­ me medicamentoase. în gos­ podărie. Amestecurile de plante me­ dicinale sau organe de plante medicinale alcătuiesc ceaiurile me­ dicinale. după caz. cât şi „uzului e x te r n adică aplicate pe părţile externe ale corpului uman. alcoolului. fie în amestec. ea este folosită ori de câte ori trebuie obţinute principiile active din 386 . plantele medicinale sau.destinate uzului intern sunt: infuzia. a apei. de sinteză şi naturale. vinului. sunt destinate atât „uzului intem“.

sau oţet. frunzele şi părţile aeriene. este recomandabil să se folosească apa proaspăt fiartă şi răcită şi menţinerea amestecului un timp determinat la temperatura camerei (15°-20°C). prin filtrare. într-un vas. MACERATUL Macerarea constă în amestecarea produsului vegetal mărunţit cu o anume cantitate de apă.produse vegetale mai gingaşe cum sunt florile. este operaţia cea mai frecvent utilizată în condiţiile casnice şi constă din tratarea produsului vegetal cu cantitatea de apă prescrisă. ţinerea în contact timpul necesar şi apoi separarea soluţiei extractive — maceratul — de resturile plantelor. în cazul părţilor aeriene şi a organelor de plantă ce conţin mucilagii. Soluţia se strecoară fierbinte. preparate în casă. fiertură. numită şi plămădeala. lichidul obţinut fiind denumit decoct sau. bine mărunţite. Macerarea la rece cu ajutorul apei. Decocţia constă în fierberea plantelor timp de 15 minute. alcool. şi de până la 30 de minute în cazul rădăcinilor. scoarţelor şi rizomilor. Se pune cantitatea necesară de plante.. apoi se acoperă vasul cu un capac şi se lasă să stea astfel până când infuzia „frige" (are tem­ peratura de 40°C). obişnuit apa. atât infuzia cât şi decoctul. Deşi de multe ori se recomandă ca timpul 387 . DECOCTUL Decocţia este operaţia de extracţie ce se realizează prin fier­ berea produsului vegetal mărunţit cu solventul necesa. după care se strecoară. vin. mai sunt cunoscute şi sub denumirea comună de ceaiuri. la rece sau la cald. popular. în mod obişnuit. se adaugă apă clocotită.

totuşi poporul le prepară şi le utilizează pe scară mai mult sau mai puţin largă.de extracţie că numai > să fie de 30-60 minute. resturile de plante se spală tot cu apă proaspăt fiartă şi răcilă şi se completează la volumul indicat. denumită atât digerare cât şi digestie. storcându-se reziduul-. mai precis spus. Solvenţii folosiţi în acest caz sunt apa. se aplică de predilecţie organelor speciilor vegetale ce conţin mucilagii. Deşi aceste forme medicamentoase nu mai sunt folosite în terapeutica ştiinţifică. de regulă aceste forme preparându-se în farmacie şi de către industria chimico-farmaceutică. Maceram la cald. alcoolul pur şi uleiul. vasul se agită din când în când. amestecul rezultat menţinându-se trei-patru ore pe baia de apă fierbinte. totuşi se 1consideră » după trei-şase ore principiul activ s-a dizolvat în totalitate -. şi într-un caz şi în altul. Tehnica folosită este următoarea: circa 20-30 g de produs vegetal mărunţit se amestecă cu aceeaşi cantitate de alcool concentrat. apoi se strecoară printr-o pânză. se realizează cu un lichid încălzit la 40°-60°C. Se lasă totul în repaus douătrei zile. se filtrează prin tifon. în general la o tem­ peratură inferioară aceleia la care el fierbe. iar după 12 ore se adaugă 200 mi de ulei de floarea soarelui. Soluţiile extractive efectuate prin macerare la rece. uleiul de muşeţel şi uleiul de sunătoare. seminţele de in etc. Macerarea la rece se utilizează în cazul plantelor medicinale ale căror principii active se dizolvă în apă la temperatura camerei (15°-25°C) şi se alterează la temperaturi mai ridicate-. dar folo­ sind ca solvent alcoolul de diferite concentraţii sunt denumite fineturi. cum sunt frunzele si rădăcinile de nalbă. Maceraţia la cald este o operaţie folosită din timpurile îndepărtate de către strămoşii noştri pentru preparat maceratul sau. în final. agitând din când în când. produsul rezultat putându-se acum folosi în scopul j 7 » 388 . lichidul obţinut se lasă în repaus 24 de ore şi. Soluţia extractivă se filtrează.

părţile aeriene. degradează şi. VINURILE MEDICINALE Vinurile medicinale sunt forme medicamentoase mult folosite în trecut cât şi în prezent de poporul nostru. Este bine ca uleiurile medicinale să fie conservate la rece. aceste soluţii extractive alterate pot provoca deranjamente stomacale serioase. se filtrează. în special frunzele. care. Se recomandă ca atât infuzia. iar lichidul rezultat se lasă să sedimenteze 24 de ore. prin sistemele lor enzimatice. în cazul în care vor fi folosite pentru uz intern. deci. timp de şapte-opt zile. utilizând cam un litru de vin pentru 30-50 g de produs şi agitând din când în când. cât şi maceratul la rece să se prepare numai în cantitatea necesară pentru 24 de ore şi să fie conservate la rece. a materiei prime vegetale mărunţită convenabil. nisipul şi alte impurităţi. apoi se refiltrează şi se completează cu vin până la un litru. se storc resturile de plante. în sticle colorate şi de capacitate mică. eu vin de calitate supe­ rioară. pentru a îndepărta pământul. decoctul. deoarece o păstrare mai îndelungată favorizează dezvoltarea microorganismelor. De asemenea se mai recomandă ca părţile de plante sau pro­ dusele vegetale să fie în prealabil bine spălate cu apă — operaţie care trebuie efectuată repede — . Uneori se îndulceşte.dorit. inactivează principiile active. unele hidrosolubile. PULBERILE După cum s-a precizat în capitolele anterioare. numeroase produse vegetale şi. în „casă“ ele se prepară prin macerarea la rece. iar pe de altă parte. scoarţele 389 .

se pune tinctură în sticluţe mici. OŢETIRILE MEDICINALE Oţeturile medicinale se prepară la fel ca şi vinurile medicinale folosind ca solvent de extracţie oţetul din vin. CATAPLASMELE Cataplasmele. Se iau cinci-zece grame de plante mărunţite şi IOO mi de oţet de vin. timp de două sau trei săptămâni. de aceea se recomandă ca pulberile respective să fie procurate din farmaciile publice. de două până la patru ori zilnic. cinci-zece picături.şi. uneori. în schimb este mai greu de efectuat în cazul părţilor subterane. părţile subterane se administrează sub formă de pul­ bere. denumite popular prişniţe şi oblojeli. închise la culoare. După două săptămâni se strecoară. Manevra se poate repeta de două ori la rând. Dacă operaţia de pulverizare este oarecum realizabilă în casă în cazul frunzelor şi părţilor aeriene. Se utilizează diluată în puţină apă călduţă sau ceai. în alcool rafinat de 38-40%. sunt pre­ parate de consistenţă moale ce se obţin din plante şi organe de 390 . Se umple o sticlă pe două treimi din volum cu planta (plantele) care ne interesează şi se acoperă cu alcool până la gură. TINCTURILE Se prepară prin macerarea Ia rece a plantelor. şi se adaugă iar alcool peste plantele rămase în sticlă. lăsând de fiecare dată amestecul să macereze timp de 14 zile. tehnica de lucru fiind aceeaşi ca şi în cazul vinurilor medicinale.

se poate folosi direct infuzia sau decoctul care se toarnă în apa de baie adusă la tem­ peratura ce o poate suporta corpul omenesc. ca să nu se răcească locul pe care a fost aplicată. apoi să se ridice cea veche. sub formă de picături . De asemenea. Cataplasma nu trebuie să fie nici prea consistentă. Inhalaţiile se pregătesc astfel: plantele mărunţite grosier se pun într-un vas smălţuit peste care apoi se toarnă apă fierbinte. venind în contact cu planta aromatică.plante medicinale pulverizate şi amestecate cu apă până ce re­ zultă o pastă. se recomandă să se prepare mai întâi noua cataplasmă. şi cataplasma de făină de muştar. utilizând în acest scop unele specii de plante ce conţin uleiuri volatile. nici prea fluidă şi nici să depşească suprafaţa locului bolnavCând se reînnoieşte. în prealabil mărunţite (cca 500 g pentru o baie) şi puse într-un sac de pânză fină. INHALAŢIILE Inhalaţiile sunt destul de frecvent folosite atât în terapia tra­ diţională cât şi în cea ştiinţifică. antrenează. Această pastă se pune între două bucăţi de pânză fină pentru a putea fi aplicată şi ridicată uşor de pe partea bol­ navă. BĂILE MEDICINALE Băile medicinale constituie altă formă de folosire pentru uz extern a plantelor şi se obţin prin introducerea lor în apă fier­ binte. cunoscută şi sub denumirea de cataplasmă emolientă. vaporii de apă. Dintre cataplasmele mai des folosite amintim cataplasma de făină de in.

» 392 . curat. 8-10 g de seminţe. CUM LE CÂNTĂRIM Indiferent de forma de administrare si de modul de folosire este necesar să se respccte cantităţile indicate şi de produs ve­ getal şi de solvent. 2-3 g de frunze. în fricţii şi comprese. Cantitatea de produs vegetal şi mărunţit dintr-o lingură de supă: 5-7 g de rădăcini. vaporii inhalaţi de bolnav pătrund în căile respiratorii exercitându-şi activitatea lor medicamentoasă. 3-4 g de flori. tuberi şi rizomi. utilizându-se în special cel de măsline presat la rece.fine. uleiul volatil. Pentru a veni în ajutorul celor care prepară în casă diverse forme medicamentoase pe baze de plante medicinale şi care nu dispun de un cântar sau de un cilindru gradat. o linguriţă şi vo­ lumul de solvent dintr-o cană (pahar şi ceaşcă) de apă. redăm mai jos cantităţile aproximative de produs vegetal uscat şi mărunţit pe care le poate conţine o lingură de supă râsă. Se utilizează ex­ tern. 5-6 g de fructe . Sticla se umple tot pe două treimi din volum cu material vegetal şi se completează până la gură cu ulei. 4 ULEIURILE Se prepară prin macerarea la rece a plantelor în ulei foarte bun. fin. 4-5 g de iarbă (partea aeriană).

. într-o linguriţă încap aproximativ 3 g de produs vegetal adus într-un grad de mărunţire înaintată şi 0. vin şi oţet) îl constituie cana. alcool. al căror conţinut corespunde la 200-250 mi de lichid.5 g de pul­ bere de diverse organe luate pe un vârf de cuţit.în general. Mijlocul cel mai la îndemână pentru apreciat volumul de sol­ vent (apă. paharul sau ceaşca. Atragem atenţia că se poate face uz de aceste determinări aproximative numai în cazul plantelor medicinale care nu sunt toxice.

vitamine — . ceară. şi care şi-au deschis de curând şi magazine pentru comercializarea lor.PRODUSE COSMETICE NATURALE în lucrare v-am recomandat utilizarea unor preparate cosme­ tice obţinute din plante.Jtevilalia“. ori făcute pe bază de extracte naturale. Solfo — produse pe bază de sulf — şi Salsojod — produse pe bază de iod şi săruri de iod şi brom. propolis. din plante. co­ lagen. câteva linii de produse cosmetice integral naturale. ape sulfuroase. pe larg. colagen. ceruri. „verzi". cu liniile Dermocosmesi naturale — care are doar produse fi­ ziologice. nămol. şi Terme Tabiano — produse pe bază de apă sulfuroasă si nămol termal din Tabiano. cu acţiune biologică multiplă. şi PERLA cu liniile Cosmetici Peria — produse pe bază de plante. în această linie existând renumita gamă . în cele ce urmează suntem în măsură să vă prezentăm. nămoluri. Este vorbă de FARMACIA BONFANTI. fructe cu foarte multe vitamine — . oferite de două firme italiene ce au reprezentanţă în România. ecologice. » 394 . iodate. cu ajutorul cărora se pot intensifica şi grăbi rezultatele unor tratamente în diferite boli ce afectează pielea sau părul. lapte. îmbogăţite cu vitamine.

părului. astfel încât să vă puteţi orienta şi singuri asupra celor ce v-ar fi utile. ceară.Vi le vom prezenta pe absolut toate. proteine din lapte crud. 3 9 5 . vitamine naturale (nu chimice). detaliat descrise : modul de utilizare. ecologic. 12. nr. esenţe. compoziţia lor e naturală. aşa cum îl veţi găsi pe ambalajul produselor./Fax: 01/2224525. iod. Le recomandăm. cât şi utilizate de sine-stătător. miere. atât ca adjuvante la „hrana vie a sănătăţii". compoziţie. 6211440 P R O D U S E „ F A R M A C IA B O N F A N T I" Salsom aggiore Terme Linia „Dermocosmesi naturale" Vă atragem atenţia că pentru a vă putea orienta mai uşor am menţionat şi titulatura integrală a produsului în limba ita­ liană. neiritante. ele contribuind într-adevăr la hrănirea şi sănătatea pielii. sunt făcute pe bază sau numai din extrase vegetale. prezentare. DIAMANT IMPEX SRL LL-Colonel Paul Ionescu. sulf. eficienţă. propolis. Bucureşti Tel. uleiuri. nu au nici o substanţă obţinută industrial (prin imitarea substanţelor naturale). nămoluri. SUBLINIEM: Aceste produse sunt neagresive. sect 1. brom din ape minerale sau nămoluri cu aceste minerale. concentrate active naturale.C. biologică. ape termale.______ Reprezentanţa în România este asigurată de firma T. fineţuri. unghiilor şi dinţilor.

elasticitatea. supleţea) normal. CREME DE ZI 1. CAMOMILLA — crema idratante per pelli secche-delicate MUŞEŢEL — cremU mdratantă pentru o piele uscată şi deli­ cată Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. printr-un masaj uşor al feţei. zeul Soarelui. Zilnic. înainte de aplicarea machia­ jului. am încercat să le grupăm în funcţie de tipul produsului şi utilizarea lor. 396 . CONŢINE: extract de muşeţel. până este complet absorbită în piele. MOD DE UTILIZARE. de durată. restabilindu-i turgorul (tonicitatea.De asemenea. fără doar şi poate. uleiuri esenţiale de susan şi jojoba etc. Cre­ ma cu muşeţel este o emulsie ce conţine un amestec echilibrat de principii active capabile să hidrateze şi să protejeze tenul. drept recu­ noştinţă pentru efectele lui miraculoase. era oferit în chip de ofrandă zeului Apollo-Hellios. în antichitate. Florile de muşeţel au un conţinut de principii active de natură terapeutică şi flavonoidică ce exercită asupra pielii o acţiune calmantă. Muşeţelul este. unul din­ tre cele mai vechi şi mai cunoscute remedii. Urmare a proprietăţilor ingredientelor ce o alcătuiesc este îndeosebi recomandată persoanelor cu o piele uscată şi de­ licată. extract de miere. atât ca medicament cât şi în calitate de cosmetic.

Crema cu brustur este indicată persoanelor hiperseboreice a căror faţă luceşte tot timpul. masând uşor până se ab­ soarbe complet în piele. mătreaţă. căderea părului. şi dat fiind faptul că un ten gras este întotdeauna un „ten pro­ blemă4 * .a.Pentru un tratament complet e bine să fie asociată cu crema şi Masca hidratanta de muşeţel (vezi paragraful MĂŞTI). vita­ mina E naturală etc. 397 . acid glicolic (vegetal). vitaminele din complexul B. Ea hidratează. Pentru ca tratamentul să fie mai eficient. este bine să fie asociată cu. inulină. Brusturele sau captalanul este o plantă me­ dicinală a cărei rădăcină conţine importante principii active. deo­ sebit de interesante pentru cosmetică fiind acizii palmitic şi stearic. acneic. au sau fac uşor coşuri. acţionând asupra glandelor se­ bacee. Acţiunea acestora este deosebit de eficientă în reglarea funcţionării glandelor se­ bacee şi în traiarea tuturor neajunsurilor ce derivă dintr-o hiperseboree. Masca de brustur şi Loţiunea tonică de brustur (vezi paragrafele MĂŞTI şi LOŢIUNI). MOD DE UTILIZARE. extract de brustur. curăţă şi purifică stratul extern al epidermei faciale.ten gras. puncte negre ş. Zilnic. BARDAN A — crema idratante per pelli grassi BRUSTUR — cremă hidratanta pentru o piele grasă Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. dar pătrunde şi în profunzime. CONŢINE. alte două produse tot pe bază de brustur. care se aplică săptămânal. 2.

extract de miere. iar pe de altă parte. amidonul. până se absoarbe complet E bine să fie asociată. pentru a menţine aciditatea nor­ mală (ph-ul) a pielii. înainte de machiaj. MALVA — crema idratarue per pelli mişti e normale NALBĂ MARE — cremă hidratantă pentru o piele mixtă şi normală Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. în cosmetică. Zilnic. vitamina E. puţin exploatat de industria cosme­ tică. MIRTILLO — crema idratante per pelli cuperosica sensibile AFIN — cremă hidratantă pentru o piele cuperozică sensibilă Flacoane de 30 mi PROPRIETĂŢI. calmante. CONŢINE: extract de nalbă. taninurile. flavonoizii au făcut din ea un component de bază pentru multe produse. prin masaj uşor. uleiuri vegetale etc. Crema hidratantă din nalbă de pădure este special gândită. Nalba mare este foarte bine cunoscută pen­ tru proprietăţile ei emoliente. cu Masca din nalbă de nădure (vezi paragraful MĂŞTI). pe de o parte. pentru a-i reda po­ tenţialul real de hidratare. echilibrând pierderea apei prin transpiraţie. Afinul. aproape necunoscut de medicina empirică în calitate de 398 . antiinQamatoare şi de­ zinfectante. MOD DE UTILIZARE. mucilagiile.3. sau ceea ce se instalează odată cu vârsta. sub influenţa condiţiilor climatice. 4. pentru un tratament complet. uleiul gras.

ulei de măsline etc. din cauza acizilor organici. a sărurilor mmerale (mai ales fier şi calciu) şi a vita­ minei C. descongestionantă şi vasoprotectoare. asupra pielii. s-a dovedit. deşi popoarele nordice îl utilizau pentru vop­ situl hainelor de piele. făcându-le astfel impermeabile. de machiaj. Dar utilizarea lui este de dată recentă. COLLAGENE — crema nutriente e antirughe per pelli secche COLAGEN — cremă nutritivă şi antirid pentru ten uscat Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. în special. mărindu-le permeabilitatea şi să apere tenul de efectele neplăcute ale razelor ultraviolete şi a altor variaţii termice intempestive.. 5. formând o reţea superficială în ochiurile căreia este menţinută o cantitate apreciabilă de apă şi de substanţe nutritive. prin masaj uşor.„aducător de frumuseţe".extract de afine. taninurilor. înainte. un excelent remediu împotriva aftelor. Zilnic. doar de la începutul secolului. MOD DE UTILIZARE. 399 . până la intrarea completă în piele. de destindere. Cantitatea mare de glucozizi antocianici l-a introdus în cosmetică : datorită lor exercită o acţiune calmantă. a vitaminelor PP. extract de castan de India. Bi. CONŢINE. E. B2. Colagenul este o proteină derivată din car­ tilaje şi ţesuturile conjunctive. exemelor. hemo­ roizilor. circular. bineînţeles. care îşi manifestă acţiunea ei „pro­ teică". Crema de afin este o emulsie ce conţine un amestec echi­ librat de substanţe capabile să crească rezistenţa capilarelor. substanţelor pcctice şi.

E. pe lângă această proteină. Se aplică prin masaj viguros. înainte de ma­ chiaj. în mod implicit. se obţine un unt. Datorită unui complex vitaminic special întreţinerii pielii — vitaminele B5. 6. F — foarte bine echili­ brat. zilnic. iar numele ei latin este Butyrospermum par/di. caracteristică şi abundentă în zona sudaneză a Africii. vitamina E etc. De aceea este. miere. destinată să atenueze ridurile şi să „întindă" epidermă. pe toată faţa. un amestec echilibrat de alte substanţe proteice şi lipidice în a căror constituţie există substanţe hrănitoare ce au un efect marcat de revitalizare şi tonifiere asupra pielii. elastină. vitamina E. are o capacitate nutritivă deosebit de puternică. CONŢINE: colagen. o dată sau de două ori. CONŢINE: vitamina B5 . VITAMINICA — crema nutriente con avocado VITAMINICA — cremă nutritivă cu extract de avocado Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. din care.Crema cu colagen este o emulsie fină ce conţine. Karite este o plantă originară. vitamina F. prin masaj uşor. MOD DE UTILIZARE. în funcţie de necesitate. unt de karite. Planta face parte din fa­ milia Sapotacee. ulei de susan. ulei esenţial de susan. aminoacizi vegetali etc. numit „unt de karit6“. MOD DE UTILIZARE. ulei esenţial de jojoba. 400 . ulei esenţial de avocado. conferind tenului posibilitatea de a fi protejat faţă de schimbările bruşte climatice şi o rezistenţă deosebită la intemperii extreme. Zilnic. sub temperatura de 37°C.

zilnic. echilibru ce intervine în prevenirea îmbătrânirii întregului nostru înveliş cutanat. aducând substanţe nutritive în protoplasma celulară.7. reînnoind celulele. Crema e un preparat bogat în principii active. MOD DE UTILIZARE. De reţinut că această substanţă — ce nu este altceva decât un pal­ mitat de vitamină A — nu irită şi nu înroşeşte epiderma. Retinolul este o substanţă capabilă să im­ pulsioneze accelerarea formării de celule noi. dintre care. asigurând menţinerea elasticităţii tenului. vitamina E. înainte de machiaj. Şi mai benefic decât re-epitalizarea pielii este echili­ brul hidrolipoidic asigurat de retinol. ulei esenţial de morcov. cu retinolul. ulei esenţial de jojoba etc. Zilnic. RETTNOLO — crema anti-etă RET1NOL — cremă împotriva îmbătrânirii Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. întârziind acţiunea nocivă a radica­ lilor liberi. unt de karite. cu regularitate. Retinolo previne şi întârzie apariţia semnelor de îmbătrânire ale pielii. E un tratament regulat. CONŢINE: retinol. la nivelul epidermei. tinere. LIPOSOMI — crema ristrutturante anti-etă LIPOSOMI — cremă reparatorie a pielii îmbătrânite Flacoane de 30 mi . ce se aplică înainte de machiaj. 8. o acţiune si­ nergica. conţinute în uleiurile esenţiale vege­ tale existente în formula cremei au. ulei esenţial de susan. vitamina E şi fosfolipidele.

vitamina E etc.PROPRIETĂŢI. vitamina E etc. 402 . ulei esenţial de migdale. Previne şi repară „ravagiile“ vârstei. prin masaj. Asigură un tratament eutrofie al pielii. zilnic. în strat foarte subţire. GERMENE GR ANO — crema notte nutriente et restitutiva GERMENI DE GRÂU — cremă de noapte nutritivă şi rege­ neratoare Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. CONŢINE: elastină. MOD DE UTILIZARE. Apoi se dă cu o cremă obişnuită. masând faţa până ce crema se absoarbe complet în piele. Se întinde. Reface şi regenerează epiderma. ulei esenţial de vizon. Se aplică doar seara. pe zonele de pe faţă unde există multe riduri. 10. dând tenului elasticitate şi catifelare. MOD DE UTILIZARE. 9 CREME DE NOAPTE 9. deoarece asigură pătrunderea lentă în piele a substanţelor hrănitoare şi oxigenarea ţesuturilor. ELASTINA — crema none antirughe ELASTINĂ — cremă de noapte împotriva ridurilor Flacoane de 30 mi PROPRIETĂŢI. ulei esenţial de susan. CONŢINE: liposomi fosfolipidici.

aplicându-se exclusiv pe zonele cele mai afectate de leziuni acneice. ulei esenţial de susan. Este utilizată pentru tratament de noapte. Sc aplică pe toată faţa. ALGHE — crema con alghe anticellulite ALGE — cremă cu extract de alge pentru înlăturarea celulitei Flacoane de IOO mi. vitamina E. AZELAICO — crema notte normalizzanta per pelli acneica AZELAIC — cremă de noapte pentru normalizarea tenului acneic Flacoane de 30 mi PROPRIETĂŢI. 11. Datorită principiilor active vegetale conţinu­ te duce la diminuarea progresivă a aspectului caracteristic ţesu­ turilor celulitice. 250 mi PROPRIETĂŢI. Trebuie folosită cu multă grijă. Tratamentul trebuie continuat câteva luni la rând. glicerină şi circa 12-18 acizi graşi etc. ulei esenţial de migdale. MOD DE UTILIZARE. CO NŢINE: acid azelaic. miere. ma­ sajul (3cându-se uşor şi cât mai circumscris la regiunile de piele cu coşuri sau puncte negre. 403 . CREME PENTRU TRATAMENTUL CELULITEI 12. MOD DE UTILIZARE. vitamina E ele. prin masaj uşor.CO NŢINE: ulei esenţial din germeni de grâu.

înroşirea pielii şi apariţia senzaţiei de căldură pe zonele unde a fost aplicată. cofeină. extract de portocale. MOD DE UTILIZARE. Stimulează circulaţia sangvină periferică. 13. 14 . temporar. ex­ tract de Iederă. EQUISETQ — crema anticellulita COADA CALULUI — cremă cu acţiune restructuranta asu­ pra epidermei infiltrată cu depozite celulitice Flacoane de IOO mî. Se aplică cu regularitate. 250 mi PROPRIETĂŢI. uleiuri vegetale esenţiale. E D E R A — crema anticellulita termoactiva IEDERĂ — cremă termoacrivă pentru stoparea celulită Flacoane de IO O mi. masând până ia pătrunderea ei completă în piele. C O N Ţ IN E : extract de glicerină. provocând. zilnic. Utilizată cu regularitate duce la dis­ pariţia aspectului inestetic al corpului şi stopează procesul de formare a depozitelor de infiltrare celulitică.C O N Ţ IN E : extract de alge marine. şi accelerează procesele de vasodilataţie. acid etil-nicotinic etc. Coada calului este o plantă al cărei nume se datoreşte 404 . cofeină. extract de iederă. 250 mi PROPRIETĂŢI. Crema conţine principii active vegetale ce au o acţiune sinergică biostimulatoare asupra depozitelor de ce­ lulită. uleiuri vegetale esenţiale etc. la nivelul capilarelor arteriale şi venoase. MOD DE UTILIZARE.

Deci crema de coada calului poate fi eficientă în tratamen­ tul celulitei. biostimulare şi elasticizare asupra pielii. masând până la absorbţia ei completă în piele. magneziu.. 405 . Bazată pe un conţinut bogat de vitamină E.aspectului său exterior. extract de hamei. curăţire — „scoaterea pete­ lor" — cremă pentru înlăturarea petelor de pe faţă Flacoane de 30 mi PROPRIETĂŢI. CO NŢINE: extract de coada calului. SCHIARENTE — crema trattamento macchie LUMINARE (decolorare. proprietăţile ei cicatrizante şi remineralizante erau cunoscute încă de pe vremea romanilor. dis­ pariţia oricărei pete de pe faţă în circa o lună de zile. derivaţi ai siliciului şi substanţe nutritive de tipul fitosterolilor: este vorba deci de nişte principii active care. Aceasta deoarece aduce un plus de ioni de hidrogen şi are efect anti­ oxidant. elas­ tină. au o acţiune de remineralizare. Se aplică zilnic. ulei esenţial de susan etc. cu . Vârfurile plantei sunt bogate în săruri de potasiu. asigură.. MÂINI 15. OCHI. ulei esenţial de migdale. după părerea dermatologilor. asemănător. pe marginea apelor. MOD DE UTILIZARE. spun cei ce-au botezat-o astfel. dacă este utilizată cu regularitate. albire. CREME PENTRU PETE. efectul ei fiind de restructurare şi refacere celulară.o coadă de cal! Răspândită mai ales în locuri băltite. fosfaţi.

ţesutul conjun­ ctiv. mica rubiacee parfumată. extract de frasin. asemănătoare ca aspect violetei. „falsa violetă"! Legendele malaysiene afirmă că tigrii. de o intensitate extraordinară : reparatorie şi antiinflamatoare! Iar acţiunea lor se desfăşoară într-un loc precis. Numită de locuitorii Malaysiei „iarba tigrilor“. MOD DE UTILIZARE. plantă medicinală de curând intrată în nomenclatura fitoterapeutică pentru tratamen­ tul leziunilor provocate de lepră. a fost botezată. extract de susan. extract de jojoba. Crema Centella este un produs cosmetic cu acţiune neagre­ sivă. în care stimulează producerea colagenului. Centella asiatica.16. şi de americani şi de europeni. este originară din Malaysia. „se tratează1 1cu această plantă. atunci când sunt bolnavi. fiind răspândită în ţările calde ale Asiei. CENTELLA — trattamento contomo occhi CENTELLA — cremă pentru tratarea ridurilor şi a pungilor de sub ochi Flacoane de 30 mi PROPRIETĂŢI. vitamina E etc. pornind de la baza de implantare a sprâncenelor spre coada ochilor şi întorcându-se pe pleoapa inferioară până la unghiul intern al acesteia. progresivă. când această funcţie este deteriorată. 406 . specifică pentru înlăturarea ridurilor din jurui ochilor şi a pungilor sau inflamaţiilor inestetice perioculare. CONŢINE: extract de Centella asiatica (falsa violetă. iarba tigrilor). Se aplică zilnic. prin mişcări circu­ lare. Frunzele falsei violete au un conţinut bogat în principii active specifice — asiaticozide — capabile să exercite asupra celulelor o dublă activitate.

a. ceară de albine. soarelui. derivaţi siliconici etc. MĂŞTI DE FAŢĂ 1& CAMOMILLA — maschera con camomilla per pelle secca-delicata MUŞEŢEL — mască de faţă pentru piele uscată şi sensibilă (delicată). zilnic. MOD DE UTILIZARE. ori îmbătrânită. Are un efect calmant. frigului. cu muşeţel Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. catifelează. căldurii. ulei esenţial de susan. Dacă aveţi pielea de pe mâini uscată. în strat subţire. vindecă crăpăturile. prafului ş. CONŢINE: glicerină. MOD DE UTILIZARE. CONŢINE: glicerină. se cojeşte. utilizaţi acest produs: are un efect „aproape instantaneu" (după două-trei ore). acid jaluric etc. extract de muşeţel. pe pielea foarte bine curăţată (de- 407 . pe bază de ceară de albine Flacoane de 75 mi PROPRIETĂŢI. protettiva e nutriente alia cera d'api MIERE — cremă de mâini.17. Se aplică săptămânal. înlătură ridurile (încreţiturile pielii de pe mâini şi braţe). iar rezultatele sunt de durată. crăpată. Este o mască recomandată în special per­ soanelor al căror ten se irită. MIELE — crema mani. Se poate aplica de câteva ori. se înroşeşte din cauza vântului. umezelii. hrănitoare şi proiectivă. aspră.

MALVA — latte detergente con Malva per pelli mişti e nor­ male MALVA — lapte demachiant pe bază de nalbă pentru ten mixt şi normal Flacoane de 200 mi 408 . săptămânal. Se curăţă apoi cu o loţiune demachiantă.. sunt grase. Este o mască de întreţinere. 19. la o aceeaşi persoană (de ex. ce se aplică săptămânal. Se aplică în strat subţire. pe zone mici. circulare. extract de nalbă etc. sau cu un tampon îmbibat în aoă rece. iar în restul feţei pielea este normală). spălată). CONŢINE: glicerină. vârful nasului. obrazul. de preferinţă tot de muşeţel. se lasă 10-15 minute şi se scoate cu un tampon de vată îmbibat în apă rece sau cu o loţiune demachiantă tot pe bază de nalbă. pe laturile nasului. care ajută şi la echilibrarea ph-ului între cele două tipuri de piele. EMULSII DEMACHIANTE (LAPTE DEMACHIANT) 20. atunci când ele coexistă în acelaşi ten. emolientă. şi se lasă 10-15 minule. MOD DE UTILIZARE.machiată. MALVA — maschera con Malva per pelit mişti e normale NALBĂ — mască pe bază de nalbă pentru ten normal şi mixt Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. bărbia.

pentru orice tip de demachiant în cazul de faţă. prin mişcări circulare.lăile detergente con Camomilla per pelle secca-delicata MUŞEŢEL — lapte demachiant pe bază de muşeţel pentru o piele uscată şi sensibilă Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. Se şterge apoi cu un tampon de vată. Şi această recomandare este valabilă pentru orice tip de ten. fiind în contact direct cu toate particulele existente în aerul atmosferic sau din încăperi. şi pentru faţă şi pen­ tru ochi. MOD DE UTILIZARE. fără să apăsăm. De reţinut. Se poate utiliza zilnic. pe toată faţa şi pe gât.Se aplică pe toată faţa şi pe gât. cu vârfurile degetelor. ca să vă curăţaţi faţa. tenul „se murdăreşte". ulei esenţial de susan etc. CAMOMILLA . după o zi întreagă. CONŢINE: extract de nalbă. ulei esenţial de susan etc. MOD DE UTILIZARE. Se poate folosi zilnic şi poate fi întrebuinţat şi la demachierea ochilor.PROPRIETĂŢI. realizând curăţarea perfectă a tenului uscat. pentru că. 409 . 7 t . demachiantul pe bază de nalbă este indicat pentru curăţarea tenurilor mixte şi normale.s 21. care se cojeşte şi este deshidratat. înainte de culcare. Se aplică prin mişcări circulare făcu­ te cu vârfurile degetelor. la fel se procedează cu orice lapte demachiant. CONŢINE: extract de muşeţel. tot prin mişcări circulare. puteţi uti­ liza o atare emulsie seara. şi-apoi se curăţă cu un tampon de vată. Chiar clacă nu vă machiaţi zilnic.

cu vârfurile degetelor. aplicându-se pe faţă. deseori alergice. prin mişcări circulare. gât şi pleoape. CONŢINE: extract de afine. Are o compoziţie special adaptată tenurilor cuperozice. ori celor sensibile.22. 410 . pentru echilibrarea ph-ului tenurilor mixte şi normale Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. LOŢIUNI TONICE 23. MALVA — tonico equilibrante alia Malve per pelli mişti e normale NALBĂ — loţiune tonică pe bază de nalbă. Se utilizează zilnic. CONŢINE: extract de nalbă. Este o loţiune special adaptată împrospătării şi revigorării tenului mâine de aplicarea cremelor sau a machiajului. MIRTTLLO — Urne detergente con MinUlo per pelle cuperosica AFIN — lapte demachiant pe bază de afin pentru o piele cu­ rată cuperozică Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. Dar poate fi utilizată şi ca demachiant. Nu are alcool. MOD DE UTILIZARE. acid jaluronic etc. extract de castan de India. Se şterge cu un tampon de vată. iritabile. ulei esenţial de susan etc.

calmantă Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. pantenol etc. după demachiare. foarte vizibilă. MOD DE UTILIZARE.MOD DE UTILIZARE. MOD DE UTILIZARE. Cu ajutorul ei se poate curăţa şi laptele demachiant. Se foloseşte după aplicarea demachiantului. înainte de orice cremă sau pudră. capilară. ştergând urmele laptelui demachiant. CAMOMILLA tonico adolcitivo alia camomille MUŞEŢEL loţiune tonică pe bază de muşeţel. Este o loţiune nealcoolică. 25. CONŢINE: extract de muşeţel. Zilnic. Este o loţiune tonică nealcoolică adaptată tenurilor uscate şi sensibile. CONŢINE: extract de afin. cu im tampon de vată îmbibat în loţiune. pan­ tenol etc. extract de castan de India. MIRTILLO — tonico calmante alia Mirtuio per pelle cuperosica AFIN — loţiune tonică pe bază de afin. 24. produsul redăndu-i cuantumul de hidratare naturală. adaptată tenurilor cu o vascularizaţie superficială. Zilnic. 411 . cu acţiune calmantă asupra tenurilor cuperozice Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI.

Se poate utiliza şi la demachierea ochilor.GAMĂ DE PRODUSE PENTRU TRATAMENTUL ACNEEI 26. acneice Flacoane de 30 mi PROPRIETĂŢI. uscare. Se aplică pe zonele ce au impurităţi sau coşuri zilnic sau de două ori pe zi. eliminare. 412 . propolis etc. foarte încărcate şi cu coşuri. un­ suroase la pipăit. ulei de susan etc. 27. înaintea folosirii oricărei alte creme. CONŢINE: extract de brustur. MOD DE UTILIZARE. Exercită asupra coşurilor. un efect puternic de curăţare. impurităţilor din ten. CONŢINE: extract de brustur. punctelor negre. purificare. extract de ienupăr. BARDANA — latte detergente con Arctium lappa per pelli grasse ed acneica BRUSTUR — lapte demachiant pe bază de brustur pentru te­ nuri grase. acneice Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. BARDANA — trattamento con Arctium lappa per pelli grasse ed acneica BRUSTUR — tratament cu brustur pentru tenurile gjrase. Emulsie recomandată tenurilor lucioase.

care altfel împiedică orice alte produse cosmetice utilizate să catifeleze şi să hidrateze pielea. extract de cimbru etc. 9 28. MOD DE UTILIZARE. Se aplică seara. 413 . masca scoate comedoanele (punctele negre) şi elimină excesul de grăsime (seboree). Loţiune tonică ce conţine substanţe dermo purificatoare specifice tenurilor grase şi acneice. BARDANA — tonico purijicativo per pelli grasse ed acneica BRUSTUR — loţiune tonică purificatoare pentru tenurile gra­ se şi acneice Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. realizând astfel normalizarea secreţiei seboreice. 29. BARDANA — maschera con Arctium lappa per pelli grassi ed acneica BRUSTUR — mască de faţă cu brustur pentru ten gras şi acneic Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. CONŢINE: extract de brustur. Este tot un tratament de purificare a tenului aplicată de două ori pe săptămână.MOD DE UTILIZARE. Se şterge crema sau demachiantul cu un tampon de vată îmbibat în loţiune. pe faţă şi pe gât. iar după câteva minute se clăteşte faţa cu apă sau se şterge demachiantul cu lotiunea tonică Bardana.

Se întinde înlr-un strat subţire pe toată faţa. anioni şi cationi cu ph neutru etc. se lasă 10-15 minute şi se îndepărtează cu un tampon de vată înmuiat în apă rcce. ulei esenţial de migdale etc. aduce un cuantum important de lipide şi proteine ce au acţiune benefică asupra ridurilor. Are un ph neutru care. Zilnic. este o emulsie al cărei conţinut bogat în aminoacizi esenţiali o apropie mult de structura biochimică a pielii. în afară de faptul că „spală“. împreună cu principiile active 414 . Sapone liquido intimo con licheni Săpun lichid intim cu licheni Flacoane de 250 mi PROPRIETĂŢI.CO NŢINE: extract de glicerină şi extract de brustur în ra­ port de unu ia unu. MOD DE UTILIZARE. MOD DE UTILIZARE. extract de cimbru. CO NŢINE: proteine lactice. Utilizat în acecaşi măsură şi pentru faţă şi pentru corp. extras de nalbă. argilă filtrată. 31. SĂPUNURI 30. Utilizat pentru igiena intimă a bărbatului şi femeii. Sapone liquido delicato con proteini di latte Săpun lichid delicat pe bază de proteine extrase din lapte Flacon de 250 mi PROPRIETĂŢI. curăţă faţa.

Actionează delicat. j 7 > * » » C O NŢINE: extras de poliglucide din cocos şi grâu. Shampoo fisiologico al collagene.vegetale. MOD DE UTILIZARE. MOD DE UTILIZARE. Latte Latte Flacoane de 250 mi PROPRIETĂŢI. LOŢIUNI ŞI ALTE PRODUSE PENTRU ÎNGRIJIREA PĂRULUI 33. Indicat pentru spălături zilnice. se pun în palmă câteva picături de fluid. extras de salvie etc. Este biodegradabil în proporţie de 90%. realizăndu-se si curăţirea tenului si tonifierea lui. 32. Zilnic. ŞAMPOANE. prin produşii naturali ce îi conţine şi echilibrează ph-ul epidermei. apoi se clăteşte bine cu apă. C O N Ţ IN E : extras de licheni. se masează energic faţa uscată. asigură protejarea mucoaselor genitale şi distrugerea microbilor. lavagi frequenti Şampon fiziologic cu colagen pentru spălări frecvente Flacoane de 200 mi 415 . Este un produs foarte modem de spălare a fetei. glicerină etc.

dar fără să modifice ph-ul pielii ca­ pului. Shampoo fisiologico con thymos antiforfora Şampon fiziologic cu cimbru împotriva mătreţii Flacoane de 200 mi 416 . fiind special adaptat. Are şi efect de balsam. alfa-hidroxiacizi din fructe. părul devenind moale. MOD DE UTILIZARE. proteine din grâu hidrolizate. conferindu-i moliciune şi luciu. colagen etc. extract de miere. alfa-hidroxiacizi din fructe etc. ca formulă. balsam 2 in 1 Şampon fiziologic pe bază de muşeţel şi tei. apoi se clăteşte. CO NŢINE: extract de muşeţel. recondiţionându-1. Nu inter­ vine deloc asupra structurii părului. Este un şampon complet neagresiv. C O N Ţ IN E : extract de hamei. Se aplică de două ori.PROPRIETĂŢI. curăţindu-1 în profunzime. Substanţele din formula lui acţionează asupra părului tocit. Se spală părul de două ori cu şam­ pon. extract de tei. apoi se clăteşte abundent cu apă. 35. tip Balsam 2 în 1 Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. lucios şi uşor de pieptănat. utilizării zilnice. MOD DE UTILIZARE. proteine hi­ drolizate din grâu. Shampoo fisiologico alia camomilla-tiglio. Redă integritatea fiziologică a firului de păr. 34.

proteine hidrolizate din grâu. şamponul curăţă pielea capului perfect. descrisă mai jos. fie de una uscată (hiposeboreică). 417 . C O N Ţ IN E : extract de urzică. se face spumă şi se stă aşa trei minute. Fie că este vorba de o piele a capului grasă (biperseboreică). în câteva ape. Se spală părul prin masaj general al pielii capului. Se clăteşte în câteva ape. echilibrează secreţia seboreică. Este bine să asociaţi şi loţiunea cu urzică. mătreaţa scuturându-se de pe cap pe orice haină. făcut cu vârfurile degetelor şi nu cu unghiile. ce se descuamează după orice spălat. se clăteşte. extract de hamei. diminuă mâncărimea. Shampoo fisiologico ortica-luppolo — previnzione codata Şampon fiziologic cu urzică şi hamei pentru prevenirea căderii părului Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. intensificând activitatea bulbului pilos şi întărind rădăcina. 36. E bine să fie asociat cu utilizarea loţiunii stimulente împotriva căderii părului. se clăteşte bine-bine. alfa-hidroxiacizi din fructe etc. aderentă. alfa-hidroxiacizi din fructe etc. se mai aplică o dată. Indicat pentru părul fragil. ce generează mătreaţă la baza firului de păr. proteine hidrolizate din grâu. extract de lavandă. MOD DE UTILIZARE. extract de tei. CO NŢINE: extract de muşeţel. curăţă uşor dar în profunzime. Se aplică de două ori. ce are tendinţă să se rupă şi să cadă. MOD DE UTILIZARE. a doua oară lăsând şamponul să stea trei minute pe păr. echilibrează ph-ul.PROPRIETĂŢI.

pantenol etc. proteine hidrolizate din grâu. aminoacizii reînnoiesc stratul de celule cheratinizate. întăreşte rădăcina. catalizându-le. Utilizată constant. 418 . Lozione stimolante ortica-thymos — prevenzione codina e forfora Loţiune stimulantă pe bază de urzică şi cimbru împotriva căde­ rii părului şi formării mătreţii Flacoane de 125 mi PROPRIETĂTl. sti­ mulează activitatea bulbului pilos. MOD DE UTILIZARE. Este un tratament complet ce stimulează creşterea părului: ajută părul să crească. portocala com­ bate fragilitatea rădăcinii. CONŢINE: extract glicerinat de urzică. asociată celor două şampoane de mai sus. a 7 s 38.37. hameiul activează şi menţine ritmul natural de creştere fiziologcă a părului. întăreşte rădăcina. extract de cimbru. stimulează circulaţia capilară în pielea capului. urzica protejează structura firului de păr. După fiecare spălare a părului. Ampolline attive reinfortante con luppolo — prevenzione codata Fiole active întăritoare din hamei pentru prevenirea căderii părului 12 fiole a câte 10 mi PROPRIETĂŢI. are o acţiune rapidă şi evidentă asupra creşterii părului şi refacerii structurii normale a pielii capului. inozitolul participă la biochimia funcţiilor rădăcinii. înlătură mătreaţa şi stopează formarea ei.

timp de una-două luni. în întregime. 419 . MOD DE UTILIZARE. Pentru un tratament de şoc se aplică trei fiole pe săptămână timp de o lună (patru săptămâni) . proteine hidrolizate din grâu. mai exact — cu ele­ mente nutritive esenţiale. CONŢINE: extract de mesteacăn. este semn că produsul a început să acţioneze. Dacă zonele pe care am aplicat conţinutul fiolei se înroşesc. Cantitatea necesară se distribuie direct la rădăcina firelor de păr cu ajutorul pipetei. metil-nicotinatul stimulează activitatea rădăcinii de a favoriza creşterea în lungime a părului. pentru un tratament de întreţinere sau de prevenire (profilaxie) se utilizează. » 39. vegeta­ le. extract de salcie. Se aplică prin masaj uşor. asigurând aplicarea corectă şi în cantităţi exacte a produsului. câte o fiolă săptămânal. Fiecare fiolă are un dispozitiv pro­ priu de dozare. Datorită principiilor active naturale. MOD DE ADMINISTRARE.vitamina B5 hrăneşte rădăcina — bulbul. iar după a doua spălare se clăteşte părul în câteva ape. MOD DE UTILIZARE. Tratamentul poate fi repetat de câteva ori pe an. alfa-hidroxiacizi din fnicte etc. Apoi se masează lent pentru a se absoarbe totul. Shampoo fisiologico con betulla per capelli grassi Şampon fiziologic cu mesteacăn pentru păr gras Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. utilizarea lui asigură o igienă riguroasă a părului şi deloc agresivă.

DEODORANTE 41. CONŢINE: extras de tei. şi se întinde prin pieptănare. Are efect 24 de ore din 24 şi reglează debitul trans­ piraţiei. Se aplică pe părul umed. vitamina F. MOD DE UTILIZARE. MOD DE UTILIZARE. ulei esenţial de jojoba. vitamina E. CONŢINE: proteine hidrolizate din mătasea de porumb. Zilnic.40. pantenol etc. Se lasă trei-cinci minute şi apoi se clăteşte. neparfumată. Crema deodorante pelle sensibile Cremă deodorantă pentru piele sensibilă Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. vitamina E. Pro­ teinele au acţiune protectivă şi emolientă. clorhidrat de aluminiu etc. Balsam nutriente alie proteine della seta Balsam cu proteine extrase din mătasea de porumb Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. ulei esenţial de susan. proaspăt spălat. ce previne formarea (şi le neutralizează când apar) mirosurilor neplăcute. Este o emulsie fără alcool. 420 . Conferă părului moliciune şi strălucire.

MOD DE UTILIZARE. Zilnic. Deodorante tiglio Vit. fiind efi­ cientă o zi întreagă. Este o soluţie hidroalcoolică cu un parfum delicat. Deodorante tiglio Vit. vitamina E — deo ecologic Flacoane de IOO mi PROPRIETĂŢI. PRODUSE UTILIZATE DUPĂ RAS 44. ce previne şi neutralizează mirosurile neplăcute. clorhidrat de aluminiu etc. E — spray ecologico Spray cu tei. E — senza profumo Spray cu tei. Hammamelis — gel idratante dopo raso Hamei — gel hidratant după ras Flacoane de 50 mi 421 .42. 43. CONŢINE: extract de tei. MOD DE UTILIZARE. şi reducând riscurile de alergie. vitamina E — deo fără parfum Flacoane de IOO mi PROPRIETĂŢI. Soluţie fără parfum bazată pe gradul de al­ cooli. Zilnic. clorhidrat de aluminiu etc. vitamina E. fiind efi­ cient pe toată durata zilei. CONŢINE: extract de tei. previne şi neutralizează mirosurile neplăcute. vitamina E.

ulei esenţial de susan. Zilnic. Protejează pielea de acţiunea factorilor externi. 422 . pe bază de principii vegetale. SPUMANTE DE BAIE 46. ce reechilibrează ph-ul epidermei. 45. formează o peliculă protectoare. MOD DE UTILIZARE. extract de sunătoare. ce dau o senzaţie plăcută de revigo­ rare. mentol. pantenol etc. după bărbierit. Hidratează pielea. de înviorare. pantenol etc. Bagno di schiuma tonico con pino Spumant de baie tonifiant cu pin Flacoane de 250 mi PROPRIETĂŢI. vitamina E. compensând insuficienţa componentelor hidrolipidice.PROPRIETĂŢI. Amestec echilibrat de săpunuri lichide. Crema nutriente dopo raso con aloe Cremă nutritivă după ras cu aloe Flacoane de 125 mi PROPRIETĂŢI. CONŢINE: gel din Aloe vera. Se aplică zilnic. Face ca pielea să devină moale şi elastică. MOD DE UTILIZARE. calmează iritarea inevita­ bilă după ras. extract de sunătoare. ce duc la îmbătrânirea pielii. CONŢINE-* extract de nalbă.

Principiile vegetale din care sunt făcute săpunurile fluide componente au rolul de a crea vasodilataţia periferică necesară aplicării în bune condiţii a tratamentelor împotriva celulitei. pentru duş. MOD DE UTILIZARE. CONŢINE: extract de iederă. 423 . O combinaţie de săpunuri fluide ce respectă componenta hidrolipidă a pielii. miere de salcâm. conferindu-i un aspect moale şi catifelat. colagen hidrolizat etc. Utilizat în special pentru copii. Aidoma spumantului anterior. acizi graşi con* densaţi etc. 47. Se pun 20 mi în cadă sau câte puţin pe burete. Bagno de schiuma con Edera per attivare di microcirculatione Spumant de baie cu iederă pentru activarea circulaţiei periferice Flacoane de 250 mi PROPRIETĂŢI. extract de arnică. extract de alge marine. colagen hidrolizat. proteine cationice etc. Bagno di schiuma nutriente con latte Spumant de baie nutritiv cu lapte Flacoane de 250 mi PROPRIETĂŢI. 48. MOD DE UTILIZARE.CO NŢINE: extract de pin. CONŢINE: proteine lactice.

reducere. pentru piele sen­ sibilă Flacoane de 250 mi PROPRIETĂŢI. calmează iritatiile si dau o senzaţie de relaxare. o catifelează. » 9 49. Acelaşi mod de întrebuinţare ca si la cele de mai sus.MOD DE UTILIZARE. MOD DE UTILIZARE. roi- 424 . 7 9 9 9 ~ 9 9 9 Linia „Solfo“ 50. dermobalsamile. de înviorare a întregului corp. vitamina E. colagen hidrolizat. Acţiunile antiinflamatoare. a cojilor. Componentele naturale curăţă pielea. CONŢINE: extract de castan de India. Acelaşi mod de folosire ca si la spumantele de mai sus. Bagno di schiuma con Castagrio d'India per pelle delicata Spumant de baie pe bază de castan de India. acidifiantă ale sulfului îşi găsesc aplicarea în spumantul de baie cu sulf. proteine cationice etc. cheroplastică (refacere. extract de trandafir. Combinarea extractelor vegetale cu caracteristici calmante. înlăturare a cicatricilor urâte. Bagno di schiuma allo zolfo Spumant de baie cu sulf Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. a descuamaţiilor). cum sunt ienupărul.

Tamponaţi tenul cu o bucăţică de vată îmbibată în laptele demachiant. Emulsia anlialergică pe bază de sulf îşi ma­ nifestă acţiunea sa directă asupra tenului. se asociază şi cea de descongestionare şi calmare pe care o exercită substanţele fitodermice din emulsie. La acţiunea de curăţare puternică. în particular. în profunzime. înainte de aplicarea cremei cu sulf spălaţi-vă cu apă. Este indicată pentru curăţarea pielii acneice foarte încărcată de impurităţi (asfixiantă) şi seboreică (grasă). conferă pielii moliciune şi o senzaţie de bine general întregului organism. 52. MOD DE UTILIZARE. prima dată caldă şi apoi rece. Este indicat. şi ştergeţi-vă faţa cu loţiune tonică de sulf. baia repetându-se de câteva ori pe săptămână.niţa. MOD DE UTILIZARE. la o temperatură de 37°C 51Latte detergente alto zolfo Lapte (demachiant) cu sulf Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. muşeţelul. Lozione tonica alto zolfo Loţiune tonică cu sulf Flacoane de 150 mi 425 . Vărsaţi conţinutul a două dopuri capace) de flacon în apă. pentru cei cu pielea grasă. prevenind o secreţie sebacee excesivă.

Talco alto zolfo Talc cu sulf Flacoane de 80 mi PROPRIETĂŢI. 53. în mică parte. după curăţarea tenului cu lapte demachiant cu sulf. care nu irită loţiunca elimină excesul de secrcţii sebacee superficiale. Soluţie apoasă. MOD DE UTILIZARE. Se aplică pe faţă cu un tampon de vată. produsul comple­ tează igiena noastră cotidiană. Se foloseşte ca o pudră de talc nor­ mală. MOD DE UTILIZARE. Transformarea sulfului. Produsul este recomandat în special pentru pielea grasă. Prin compoziţia specifică. scoaterea lor şi evită formarea altora. 54.PROPRIETĂŢI. în sulfură alcalină favorizează aducerea la suprafaţă a punctelor ne­ gre. menţinând vigoarea şi prospeţimea variatelor părţi ale corpului. pe bază de substanţe astringent na­ turale. Nu atacă ţesuturile cutanate şi este utilă în prevenirea acneei polimorfe a tenului. parfumată. Crema allo zolfo Cremă cu sulf Flacoane de 80 mi PROPRIETĂŢI. Exercită o acţiune deodorizantă. 426 .

Shampo allo zolfo Şampon cu sulf Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. ciupind uşor pielea (sau „pălmuind-o“ uşor) pentru o mai bună penetrare. redându-i moliciunea şi splendoarea. MOD DE UTILIZARE. dermobalsamică şi decongestionează zonele cuperozice. cimbru. După o curăţare cu lapte dema­ chiant cu sulf a tenului si tonificare cu loţiune tonică cu sulf. * * 55. are o acţiu­ ne calmantă. având în compoziţia ei substanţe fitodermice. Produsul.Crema. dă o senzaţie agreabilă (plăcută) de proaspăt. extrase din castan de India. are acţiune împo­ triva formării mătreţii şi a seboreei. Se aplică pe faţă. permiţând folosirea şamponului pentru orice fel de păr. pregătind-o pentru următoarea bărbierire. Asocierea de substanţe fitodermice echilibrează funcţia pielii capului şi a rădăcinii părului. MOD DE UTILIZARE. 427 . cu extractele sale vegetale sedative. înmoaie şi to­ nifică pielea. Lozione dopo barba atto zolfo After shave cu sulf Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. 56. aplicaţi crema printr-un masaj lejer. coada şoricelului. amică. Indicat pentru părul gras.

în general. se aplică loţiunea şi se va fricţiona energic pielea capului. astfel ca să se absoarbă complet.MOD DE UTILIZARE. pentru îngrijirea cotidiană a părului. după spălarea cu şampon cu sulf. Lozione allo zolfo Loţiune cu sulf pentru păr Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. Pe părul umed. Vărsaţi conţinutul pe părul ud. echilibrul lor chimic şi fizic (prac­ 428 . precum şi diversele ei localizări se combat eficient cu produsele cosmetice sub formă de cremă. Rezultatul se evidenţiază printr-o constantă protecţie a părului şi normalizarea aspectului său. Diferitele forme de manifestare ale celulitei. * 57. Clătiţi şi repetaţi apli­ caţia. ■ MOD DE UTILIZARE. Fricţionaţi părul cu şampon până se formează spuma ce favori­ zează aqiunea componenţilor fitodermici. Este necesară completării spălării cu şam­ pon cu sulf. Crema jodica riducente Cremă cu iod anticelulită Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. LINIA „Salsojod" 58.

iod ce constituie ingredientul principal al acestui produs. MOD DE UTILIZARE. toţi având o mare capacitate de penetrare şi difuziune şi dintr-un alt amestec de emulsionanţi derivaţi din ceara de albine şi lanolină.tic. 59. Ungeţi părţile interesate cu puţină cremă şi apoi masaţi fin până ce crema va fi complet absorbită. 60 Liquido antitranspirante per piedi Soluţie lichidă antitranspiranta pentru picioare Flacoane de 175 mi 429 . în variate combinaţii. Faza grasă este constituită dintr-un amestec specific de acizi graşi şi poliglicoli. Polverc aspersoria per piedi Praf deodorant pentru picioare Flacoane de 80 g PROPRIETĂŢI. exercită o acţiune deodorantă şi menţine pielea tălpilor uscată şi curată. Este analergică şi nu conţine coloranţi. fie în faza grasă. prin formula sa particulară. proporţia substanţelor conţinute şi forma în care se află) favorizând penetrarea în profunzime a iodului. com­ pletează igiena cotidiană a picioarelor. CONŢINE: iod organic. Presăraţi praful pe toată laba picioarului şi fricţionaţi uşor. Se foloseşte înainte de a vă pune ciorapii sau pantofii. normalizând transpiraţia excesivă. MOD DE UTILIZARE. Produsul. fie apoasă.

Crema jodica riposante per piedi e caviglie Cremă cu iod „odihnitoare“ pentru picioare şi călcâie Flacoane de 85 mi PROPRIETĂTI. A nu se folosi pe alte părţi ale corpului. Ungeţi cu cremă părţile dureroase. până ce produsul este absorbit. ştergeţi-vă pe tălpi şi între degete cu un tampon de vată înmuiat în soluţie. După ce v-aţi spălat pe picioare sau aţi lăcui baie. > a 7 9 » 62. Dacă este nevoie. în special. 61. MOD DE UTILIZARE. puteţi repeta tratamentul de două-trei ori pe zi. Produsul este liniştitor. 430 . masând de jos în sus. Prin prezenţa substanţelor vegetale bo­ gate în săruri de iod este indicată. dând o senzaţie de „uşurare" a picioarelor „grele“ şi o ameliorare a durerilor de călcâie. Se repetă două-trei sori consecutive. Produsul este indicat pentru o igienă raţio­ nală cotidiană a dinţilor. pentru tratamentul curent al hipersensibilităţii gingivale. Adaosul de extracte vegetale sedative are acţiune forti­ fianta si deodorizantă. Jododent — dentifricio salino alto jodio Pastă de dinţi cu sare şi iod Flacoane de 30 g PROPRIETĂŢI. fin.MOD DE U TILIZARE.

65. favorizând formarea de spumă. Intimjod saponc per ligiene intima (ph 5.5) Săpun pentru igiena intimă (ph 5. Bagno di schiuma jodobromico Spumant de baie todobromic Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. MOD DE UTILIZARE: clătiţi gura cu o lingură de lichid de două-trei ori pe zi. Jodocollutorio Antiseptic bucal cu iod Flacoane de 175 mi PROPRIETĂŢI. 64. sau sub jetul dusului. MOD DE UTILIZARE.5) Flacoane de 80 mi 431 . sub formă de reziduuri uscate.63. ce stau la baza compoziţiei produsului. Conţinutul spumantului — complexe vege­ tale — favorizează reducerea straturilor adipoase. Produsul conţine principii active din sub­ stanţe vegetale ce au. Vărsaţi conţinutul a două capace (ale flaconului) în cada cu apă. agitând. cantităţi mari de săruri iodobromice. păstrează nealterat stratul natural de grăsime ce protejează pielea. Substanţele emoliente specifice. Reîmprospătează gura şi purifică respiraţia.

MOD DE UTILIZARE Se foloseşte ca orice alt săpun. Produsul a fost conceput pentru a oferi fe­ meilor posibilitatea de prevenire a fenomenelor iritante din zonă vaginala. 66. normal. deci fiziologic. Nu conţine sodă. MOD DE UTILIZARE. zonă deosebit de sensibilă. mai ales la eroziuni. infecţii. Varietatea componentelor ce le conţine face suficientă spumă pentru ca spălarea să Ge perfectă. de „bine" şi e şi deodorizant.5. Intimjod bagnd intimo jodobromico Spumam intim iodobromic (ph 5. ph-ul lui fiind de 5. infla­ maţii. reîmprospătând şi deodorizând părţile „intime". Pentru o spălare este suficientă can­ titatea conţinută în adâncitura superioară a dopului. . sensibile la alcaliile conţinute de săpunurile normale. Acţiunea de curăţare (spălare) se asociază cu fap­ tul că dă senzaţia de proaspăt. se dizolvă într-un vas cu apă prin agitare cu mâna.PROPRIETĂŢI.5) Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. Săpunul curăţă.

fiind specifică pentru cazurile de deshidratare tranzitorie legate de condiţii particulare. hidroreparatorie şi emolientă. dând din nou pielii prospeţime. După ştergerea (ungerea) şi tonifi­ carea cu lapte demachiant Perla şi tonic vegetal Perla. în concentraţie optimă. Produsul conţine. CONŢINE: colagen animal hidrolizat 2%. Este indicată pentru toate tipurile-de piele care cer un tratament hidratant. 28 433 . ambien­ tale şi atmosferice.1%. Crema idratante Cremă hidratantă Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. factor hidratant (PCA) 0. Factorul hidratant (PCA) favorizează. colagen natural bo­ gat în aminoacizi esenţiali. rehidratarea naturală a ţesuturilor cutanate. MOD DE UTILIZARE. luminozitate şi tonicitate (turgor). care dezvoltă o acţiune echilibrată fiziologică. ca bază pentru machiaj. aplicaţi o doză generoasă de cremă pentru tratament şi un strat subţire.PRODUSE PERLA Salsomaggione Terme Linia „Cosmetici Perlau CREME 1. prin aportul perfect dozat al elementelor intens hidrofile.

extract glicolic de propolis (2 :1) 1* . în special împotriva pungilor de sub ochi. conţine preţioase substanţe naturale cu o mare capacitate nutritivă şi dermoreparatorie. Folosită în mod constant. Preparat original. 3. ca un tratament revigoram şi de redare a elasticităţii pielii. „căzută*' şi îmbătrânită. crema are capacitate de ameliorare şi hrănire intensă a pielii deshidratate şi îmbătrânite. Crema nutritiva alia cera d ’ api e propolis Cremă nutritivă cu ceară de albine şi propolis Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. dar îndelung. pe piele. Prin efectul benefic al vitaminei A şi cu aportul eutrofie al ule­ iului de karitâ. printr-un masaj uşor. După curăţarea (ungerea) cu lapte demachiant Perla. până ce este complet absorbită. crema atenuează formarea ridurilor şi semnele de îmbătrânire ale pielii (ale ţesutului epitelial). permite reîntinerirea tenului. Crema giomo dermoriparatrice Cremă de zi dermoreparatorie Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI.2. aplicaţi crema întinzând-o. E un produs de concepţie nouă. CONŢINE: ceară de albine 2%. Indicată în special pentru piele „lăsată”. pielea căpătând strălucire. 434 .’ MOD DE UTILIZARE.

extract moale de muşeţel E/D. C O N Ţ IN E : extract moale de castan de India EVD. prin folosirea constantă a cremei. 5 9 f c . Conţinutul de extracte de muşeţel şi castan de India are proprietatea de a îmbunătăţi permeabilitatea capi­ lară. caracteristică şi abundentă în zona sudaneză a Africii. Activitatea sinergică a efectelor de mai sus va putea. Această cremă. şi face parte din familia Sapotacee. I 0 . făcându-i să fie mai luminos şi să dureze mai mult.1%. iar numele ei latin este Butyrospemium Parka). cum este cea cuperozică. pe toată faţa (obrazul. 0. delicate. M OD D E U TILIZAR E Se aplică regulat. impurităţile atmosferice au o acţiune foarte dăunătoare asupra pielii sensibile.5%. Este specifică tratamentului cotidian dermoreparator.C O N Ţ IN E : palmitat de vitamina A 0. Soarele. tenul) şi se masează uşor până 435 . 4. ce dă un ulei solid sub temperatura de 37°C. unt de karitg 1% (karite este o plantă originară. în fiecare dimi­ neaţă. are rol de protejare şi refacere a pielii de-a lungul întregii zile. dar constituie o bază optimă pentru machiaj. ulei de germeni de grâu 2 % Filtra UV-B. având şi acţiuni emoliente şi antiinflamatoare. să aducă ameliorări semnificative şi evidente asupra pielii cuperozice. 1 4 0. numit „unt de karit6“. M OD D E UTILIZARE.5%. făcută pe bază de ulei din germeni de grâu şi filtranţi solari. Crema couperose Cremă împotriva cuperoză Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. aerul rece.

fiind astfel necesară folosirea unor produse care să conţină principii active capabile să-i redea acesteia patrimoniul de substanţe naturale originale. Pielea. ci are două soluţii biologice cu funcţii specifice pentru tratamen­ tul de dimineaţă şi de seară al pielii. Stressul cotidian şi prezenţa depunerilor de impurităţi micşorează capacitatea de autoapărare a epidermei. tonicitatea. Revitalia programma antirughe Cremă revitalizantă antirid. A se reface tratamentul şi în timpul zilei dacă vă expuneţi soarelui sau aerului rece. o netezime şi un tonus ce vor face faţa să arate 436 . pentru a-i recrea condiţii pentru a o aduce la stadiul de a-şi putea îndeplini rolul ei fiziologic şi a evita o distrugere irever­ sibilă. Este suficientă şi-o „bobiţă" de cremă pentru ca pielea să-şi re­ capete turgorul (elasticitatea. CONŢINUT. Revitalia a fost studiată ştiinţific pentru a readuce epidermei. supleţea) tipic al epi­ dermei tinere. Revitalia nu e un produs unic de uz multiplu. Revitalia Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. Rolul fundamental al pielii este de termoreglare şi protecţie faţă de factorii atmosferici şi de eliminare a sub­ stanţelor „rebut“ în mod continuu. 5.când va fi complet absorbită. Soluţia biologică pentru dimineaţa e făcută din extracte tisulare a căror funcţie prevalentă este aceea de a fumiza o hidratare durabilă pentru toată ziua. apreciată de cele mai multe ori doar din punct de vedere estetic. este în realitate un uimitor organ ale cărui funcţii sunt de o extremă importanţă pentru sănătatea corpului nostru.

Rezultatul definitiv > ) 3 şi ireversibil se va obţine după multe zile şi nopţi de tratament. 6. dar cfectele vizibile vor apărea după primele zile. Soluţia biologică a tratamentului de seară este constituită din extracte biologice de origine ani­ mală. Este indicată pentru piele uscată şi pre­ dispusă la o îmbătrânire precoce. Revitalia este un tratament studiat ştiinţific şi experimentat.destinsă şi relaxată. Nu e mai puţin adevărat că se obţine o mult mai bună ame­ liorare a fiziologiei cutanate dacă veţi putea utiliza Revitalia ori de câte ori veţi simţi sau veţi avea nevoie. curăţenie. Soluţiile biologice tre­ buie utilizate în cantitate foarte mică dar cu regularitate. funcţia sa putând fi definită ca regeneratoare. gata să infrunte vicisitudinile unei zile întregi cu mult mai multă „uşurinţă”. n e­ tezind până la dispariţie ridurile deja existente. elasticitatea ţesutului se va reface. ridurile se vor atenua. Crema antimghe Cremă antirid Flacoane de 5 0 mi PROPRIETĂŢI. Seara: se repetă tratamentul cu Revitalia de noapte şi se com ­ pletează cu o cremă de noapte Perla. apoi aplicaţi o cremă de zi Perla. Aportul nutritiv 437 . M O D D E UTILIZARE Dimineaţa: se întinde puţină cremă Revitalia de zi printr-un masaj uşor. iar rezultatele cercetărilor au fost verificate în practică. Ajută la întârzierea formării ridurilor. favorizând turgorul (elasticitatea) fiziologic al pielii. experienţele confirmând că acestea produc o creştere a activităţii celulare. Utilizarea re­ gulată va reda tenului luminozitate.

* Cremă Idratante-colonmte Mdmtantă colorată Flacoane de 50 mi 438 . în doze mici. aplicaţi puţină c r e a i p e Caţă şi p e gât. Consolidează capacitatea de apărare a epidermei şi o protejează faţă d e acţiunea iritantă şi deshidratanta a factorilor externi (soa­ re. E ste indicată pentru toate tipurile d e piele. Faceţi un masaj uşor şi prelugit până ce crema intră perfect în piele. conferindu-i vitalitate. M OD D E UTILIZARE. Crema da gfomo alia jojoba Cremă de zi cu planta exotică jojoba Flacoane d e 50 mi PROPRIETĂŢI. 7. Optimă ca bază de machiaj. frig. pe faţă şi gât. smog). vânt. pros­ peţim e şi luminozitate. După curăţarea şi tonifierea pielii cu lapte demachiant Perla şi tonic vegetal Perla.oferit epidermei duce la refacerea naturală a stratului protector hidrolipidic. M O D D E UTILIZAR E După curăţarea şi tonifierea pielii cu ktpte demachiant Peria şi tonic vegetal Perta. Previne şi atenuează „căderea" musculaturii subcutanate. în special pentru epiderma sensibilă. Tonifică pielea. întinderi cremă. întinzând-o printr-un masaj prelungit. Menţine elasticitatea fiziologică a pielii. fin» pinfl ce crema este absorbită.

şi Beige. papaia. acid citric. curat şi com­ pact. pentru o luminozitate naturală. lăsând să apară un strat mult mai nou.PROPRIETĂŢI. 439 . Crema hidratantă colorată Perla hidratează pielea şi o protejează împotriva agenţilor atmosferici. şi se masează până la absorbirea completă. Este indicată pentru toate tipurile de piele. pentru accentuarea culorii. C O N Ţ IN E : extract de kiwi. pe faţă şi pe gât. Există în două cu lori: Bronza. M O D D E UTILIZARE. salvie. acid glicolic. în special acelea cu probleme de deshidratare. Stratul cornos deshidratat diminuă în grosime. bazat numai pe extracte de alfa-hidroxiacizi existenţi în fructe. în fiecare seară. după demacbiere. R ezultatul: o piele hidratată. 9. Amestecul de acizi are o acţiune microexfoliantă con­ stantă şi uşoară. gălbenele. cu aspect mult întinerit. Aplicaţi-o uniform. luminoasă. ananas. mai tânăr. conferind tenului luminozitate şi estompând micile imperfecţiuni. dar care impulsionează fonnarea de celule noi şi mai hidratate. acid malic. după ce v-aţi curăţat şi tonifiat tenul cu lapte demachiant Perla şi tonic vegetal Peria. M O D D E UTILIZARE. Este un complex regenerator în totalitate natural. Gel rinnovatore alia finita alfa-idrossiacidi 10 Gel regenerator cu 10 alfa-hidroxiacizi din fructe Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. Se întinde com plet p e toată faţa.

evitând zona din jurul ochilor. Maschera restitutiva al fango Mască regeneratoare cu nămol Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. M OD D E UTILIZARE. evitaţi ungerea pielii rănite. pe faţă şi gât. 10.A te n ţie : evitaţi zona din jurui ochilor şi buzele. Preparatul este apt să refacă gradul optim de aciditate 440 . făcând-o să-şi piardă luminozita­ tea naturală. Crema elimină straturile superficiale de celule moarte. apoi clătiţi cu apă călduţă. realizată prin îndepărtarea celulelor moarte. Gomage alie microsferule Cremă de curăţare cu microsferule Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. permite pielii să respire şi să-şi recapete aspectul tânăr. Dispersiile (împrăştierile) hidrocoloidale pe bază de nămol termal explică efectul eutrofie dermoregenerator general. Impurităţile superficiale ale tenului pot întuneca chiar şi pielea curată. revigorând epiderma. Această curăţare. C O N Ţ IN E : m icrograniile de politen 3%. MĂŞTI 11. Aplicaţi produsul o dată pe săptămână. de ţesut hidratat. şi efec­ tuaţi un masaj fin de jos în sus. D e asem e­ nea.

fiind utilizată drept bază de machiaj. redă tonusul şi hrăneşte epiderma. Se întinde pe toată faţa. Specific pentru piele deshi­ dratată. impură şi îmbătrânită precoce. fin. Emulsie delicată. a acesteia. elasticitatea normală. în timp. Graţie prezenţei vitaminei E şi a pantenolului (vitamină din grupul B). păstrând. PRODUSE COSMETICE PENTRU CORP 12. După curăţarea şi tonifiarea pielii cu lapte demachiant Perla şi tonic vegetal Perla.al stratului hidrolipidic epitelial şi să atenueze micile riduri şi diversele efecte inestetice ale pielii. în dozaj echilibrat. MOD D E UTILIZARE. într-un strat subţire. lăsându-110-15 minute. Cremalatte fluida nutriente Cremă fluidă nutritivă cu lapte Flacoane 150 mi PROPRIETĂŢI. Datorită calităţilor ei este optimă pentru îngrijirea cor­ pului. evitând zona ochilor. La fel şi pe corp. în particular indicată ca o cremă de zi pentru piele uscată. MOD D E UTILIZARE. Apoi se clăteştc cu săpun şi apă călduţă. fi­ ziologică. Crema are o acţiune intens nutritivă. întinzând-o cu un masaj prelungit. hidratantă şi dermoreparatoare. 441 . aplicaţi cremă pe faţă şi pe gât. până ce este complet absorbită.

Emulsie foarte eficace în a reda pielii elas­ ticitatea. Revigorarea (întărirea mus­ culaturii) previne lăsarea ei. dar prelungit. Aplicaţi-1 cu un masaj lejer. Crema massagio anticellulue Perla SNEL Cremă pentru masaj anticehilită Flacoane ISO mi PROPRIETĂŢI. ce sunt cauza formării celulitei. Iedera. M O D D E UTILIZARE. Produsul este un preparat. „căderea" ei şi formarea de piei care atârnă sau de piele „în coajă d e portocală". prin carac­ teristicile sale chimice. Folosiţi produsul cu regularitate de una-două ori pe zi. 14.13. Aspectul general al corpului va fi progresiv. bine întreţinut. Etilnicotina 442 . Foarte bună pentru ameliorarea rezistenţei şi elasticităţii pie­ lii. castanul d e India şi mesteacănul atenuează edemele celulitice. Principiul activ de origine vegetală combate acumularea grăsimilor şi a apei. Crema rassodante Cremă întăritoare Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. întinerit. care. insistând asupra abdomenului. Conţinutul în alge bogate în iod are o acţiune solubilizaută. luminozitatea şi hidratarea. reprezintă un mod nou de tratare a ce­ lulitei. atenuând „încreţirea" ei inestetică şi prevenind distensiile ex­ cesive din perioada de sarcină.

ce elimină celulele moarte. 443 . Astfel el reduce rotunjimile. favorizând revigorarea pielii. după un timp de uscare. denaturând armonia întregii înfăţişări. Acţiunea este completată cu masajul cu cremă cu microsferule. guarana şi flavonoizi din lămâie. cremă. în care există: estenzină iodată. Gel doccia anticellulite Gel anticelulită pentru duş Flacoane de 250 mi PROPRIETĂŢI. ame­ liorează metabolismul epidermei prin guarana. graţie unui complex anticelulitic noucreat. cu un masaj delicat. MOD D E UTILIZARE. abdomenul.provoacă o creştere de temperatură a părţii tratate. accelerează eliminarea lichidelor din ţesuturi cu ajutorul ruscogeninei. Clătiţi şi aplicaţi. faţa. fenomen ce ajută la „dizol­ varea” (dispariţia) perniţelor adipoase inestetice. Celulita este o problemă comună majorităţii femeilor şi atacă braţele. favorizând afluxul de sânge în zonă respectivă. MOD D E UTILIZARE. 15. Acest gel-duş acţionează „atacând" celulita pe patru fronturi simultan. Senzaţia d e căldură şi înroşirea pielii sunt naturale şi dovedesc accelerearea circulaţiei sangvine periferice. masând peste tot părţile cu celulită. Aplicaţi produsul zilnic. de jos în sus şi invers. ruscogenină. întinde. întăreşte şi tonifică epiderma prin flavonoizi. Aplicaţi produsul înainte de duş.

Concentraţia naturală în săruri d e magneziu. Previne şi elimină toate inconvenientele provocate d e transpiraţie excesivă. M O D D E UTILIZARE. Nu întinează şi nu murdăreşte. THERMAL SALT — săli termali anticelulite THERMAL SALT — sare termală de baie anticelulită Flacoane de 1 0 0 0 mi PROPRIETĂŢI. apoi masaţi fin până ce va fi absorbit. COSMETICE PENTRU BAIE 17. sodiu. Elimină pielea dură şi superfluă. Dar băile sunt tot aşa d e bune ş i pentru o 444 . redând picioarelor aspectul de tinereţe. un efect osm otic asupra ţesuturilor. produce o uşurare durabilă în cazuri d e oboseală (muncă). Insistaţi între degete.16. O baie într-o apă în care este dizolvată această sare termală are efecte benefice asupra întregului orga­ nism. clor şi brom produce. potasiu. Răcoritor şi liniştitor. Faceţi tratamentul dimineaţa şi seara. p e timpul îmbăierii. Latte tonificante pe i piedi Lapte tonifiant pentru picioare Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. după ce în prealabil v-aţi spălat pe ele. reuşind astfel să contribuie la ameliorarea aspectului şi constituţiei straturilor cutanate din zonele deforma­ te de celulită. Aplicaţi pe picioare.

cum este cea a copiilor. rosa. odihniţi-vă încă 15 minute. până la gât.40°C. deosebit de uşoare şi neagresive. la­ vandă. Una-două linguri de sare sunt suficiente pentru o baie fierbinte la picioare dacă sunteţi foarte obosită sau vă simţiţi picioarele grele. când ieşiţi din baie. Saponette finissime alie profumazioni di mughetto. Se pun cinci-şase linguri de sare in apa caldă la 35°. dar să nu vă intre apă cu săruri în ochi. Saponetta aii latte Săpun cu lapte lOOg Săpun neutru cu proteine din lapte. trandafir. mai ales pentru cele delicate şi sensibile. 18. violete lOOg Pe bază de esenţe naturale. Conţine proteine din lapte în proporţie de 5%. timp de minimum o lună. 19. Se recomandă două băi săptămânal. A poi. Se stă 15 minute în cadă. Pentru toate tipurile de piele. MOD D E UTILIZARE. după o zi foarte obo­ sitoare.relaxare şi uşurare a întregii musculaturi. lavan­ da e violetta Săpunuri ultraftne ai parfum de• lăcrămioare. 445 .

Latte detergente agii oii naturali Lapte demachiant cu ulei natural Flacoane de 50.20. graţie aportului integral de uleiuri natu­ rale. îmbunătăţindu-se şi elasticitatea p ielii. Emulsie fluidă pe bază de uleiuri pure na­ turale. proaspătă şi elastică. antideshidratantă. 500 mi Produsul emană un iz plăcut de parfum şi face o spumă de­ licată şi cremoasă. C O N Ţ IN E : colagen hidrolizat 1%. după aplicare. glicerină. apă deionizată. concepută să cureţe ta profunzime. lăsând. uleiuri esenţiale (ulei de m ăsline 0 £% . proteina fundamen­ tală a pielii. realizat după indicaţiile cosmeticii moderne de tratament. toate tipurile de epiderme. în mod partfcu'iarpentru piele uscată şi sensibilă. aceasta datorându-se colagenului. care curăţă uşor epiderma de impurităţi. delicat. 446 . 150 mi PROPRIETĂŢI. ulei de avocado 0 £ % ). o piele moale. Laptele demachiant Perla. CO NŢINE: emulgator! non-ionici. împiedicând deshidratarea. Bagnoschiuma al collagene Spumant de baie cu colagen 250 mi. are o acţiune emolienta. DEMACHIANTE ŞI LOŢIUNI TONICE 21.

Mai are. o acţiune uşor astringenţă. analcoolică. MOD D E UTILIZARE. Tonico vegetale Tonic vegetal Flacoane de 50. înlăturaţi excesul de lapte cu o bucăţică de vată sau cu un şerveţel de hârtie. cu principii funcţionale din extracte vegetale cu acţiune de reîmprospătare şi tonifiere a feţei. După curăţirea cu lapte demachiant Perla. îmbibaţi în tonic o bucăţică de vată şi tamponaţi repetat tenul şi gâtul. Completaţi tratamentul cu tonic vegetal Perla. produce hidratarea cutanată con­ ferind pielii tonus şi elasticitate. Produsul este bun pentru toate tipurile de apidermă. tamponând lejer (masând) cu degetele. dermoreparatorie şi echilibrantă. printre altele. Cipria compatta Perla Pudră compactă Perla Există în cinci nuanţe. 150 mi PROPRIETĂŢI. PUDRĂ 23.MOD D E UTILIZARE. dar îndeosebi pentru cea sensibilă. Soluţie delicată. 22. Dimineaţa şi seara aplicaţi laptele de ten. 30 g 447 .

aromatic şi uşor condimentat.PARFUM URI 24. 25. 25 şi 50 mi. 26. este pre­ zentat în două formate. Două for­ mate. After shave Loţiune de după ras Răcoritoare. de 25 şi 50 mi. Profumo al mughetto Parfum de lăcrămioare D e o delicateţe deosebită. 27. 448 . conţine esenţe naturale. cu aromă de lămâie şi bergamotă. Eau de toilette Apă de colonie Miros de tip oriental. Profumo alia violetta Parfum de violete D e o delicateţe extraordinară. cu esenţă naturală.

dar dacă pielea este uscată. înmoaie ţesuturile cutanate redându-le prospeţimea.Termo Tabiano" Apele sulfuroase şi nămolul. existente în localitatea balneară Terme di Tabiano. deshi­ dratată. pliul persistă şi după ce i se dă 449 . îmbătrânită. datorită conţinutului lor bogat în sulf şi în alte săruri minerale pure.Linia „Peria . Adaptată oricărui tip de piele sau de ten ce necesită un tratament de hidratare şi tonifiere. Componenţa echilibrată a formulelor de preparare ale pro­ duselor cosmetice din linia Terme Tabiano. la care se adaugă acţiunea calmantă. redau epidermei corporale şi faciale tine­ reţe şi strălucire. au proprietăţi terapeutice şi dermocosmetice multiple şi verificate. Crema idratante Cremă hidratantă Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. slăbită. un pliu — şi i se dă imediat drumul. turgorul (pielea a cărei stare de tonus este normală. CREME DE ZI 28. de reglare a producerii sebumului şi de restabilire a ph-ului pielii datorită apei termale — efectele ei dermoreparatorii fiind evidente —. cuta dispare imediat. atunci când e strânsă uşor între două degete — astfel încât să facă o cută. îmbogăţită cu sub­ stanţe naturale deosebit de necesare.

catifelare şi redare a elasticităţii pielii o fac să fie ideală pentru tra­ tamentul zilnic al acesteia. are o acţiune. 29. Preparată tot pe bază de apă sulfuroasă de la Terme di Tabiano. Utilizarea ei re­ prezintă o modalitate de tratare igienică a tuturor afecţiunilor ce ură ţese aspectul feţei — coşuri. toate leziuni inestetice caracteristice epidermei gra­ se şi încărcate. C O N Ţ IN E : apă de izvor de la Terme di Tabiano. pe care o conţine. eficientă şi vizibilă. compoziţia ei. Proprietăţile de rehid ratare. am putea spune. asupra tenului. „delicată". MOD DE UTILIZARE. că turgorul este ab­ sent. conţine extracte naturale vegetale. deosebită. Faptul că se absoarbe imediat după aplicare o recomandă ca bază de machiaj. insesizabil. Crema per pelli grasse ed impure Cremă pentru ten gras şi plin de impurităţi Flacoane de 75 mi PROPRIETĂŢI. oferindu-i condiţii optime pentru a-şi menţine integritatea anatomo-fiziologică. comedoane cu grăsime — . redus. puncte negre. Datorită apei sulfuroase din izvoarele de la Terme di Tabiano. Planctonul termal (animale şi plante mici din masa apei) şi sulful natural conţinut în izvoarele din Tabiano 450 . deci turgorul — pliul ce-şi revine ime­ diat la loc sau persistă — este o probă medicală ce confirmă sau inGrmă tonusul ţesutului cutanat). elasticitatea. putând fi dată înainte de orice fardare. de refacere şi ameliorare. 10%. în primul caz se spune că turgorul este prezent sau normal.drumul dintre degete. în cel de-al doilea caz.

M OD D E UTILIZARE. ace­ ea că aderă. reîmprospătarea pielii. de nou si curat. » * 7 7 * 30. Trebuie să se facă un tratament susţinut. extract de tei ( 2 :1). particulară. a elasticităţii şi a compactităţii ţesu­ tului cutanat. dând totodată şi o senzaţie de uşurare. CO NŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. tonifierea. se absoarbe. procesele naturale de îmbătrânire a epidermei. Crema antirugfie. Aduce te­ nului o cantitate apreciabilă de elemente necesare menţinerii tro­ ficităţii (metabolismului fiziologic). Apa sulfuroasă conţinută în cremă are o caracteristică specifică. evitând astfel toate deteriorările produse de agenţii atmosferici şi combătând. paralel. Foarte hrănitoare. 10%. Se aplică zilnic pentru ameliorarea stării generale a turgorului. fapt ce creşte şi intensifică efectele benefice ale preparatului cosmetic. 451 . 80%. C O NŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. 10%. antietă Cremă antirid. pătrunde în piele imediat. împotriva îmbătrânirii pielii Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. 15%. cu posibilităţi mari de refacere şi protejare a ţesuturilor cutanate.sunt clemente dermopurificatoarc proprii şi sigure pentru ate­ nuarea tendinţei de apariţie a fenomenelor acneice şi stabilizarea secreţiei excesive a glandelor scbacee. ex­ tract de nalbă ( 2 :1). de bine. deoarece numai aplicarea constantă a cremei asigură curăţarea. MOD D E UTILIZARE. crema atenuează şi previne „căderea" pielii şi apariţia ridurilor pe Caţă.

dermoreparatorii şi astringente se explică prin faptul că reface pelicula de hidrolipide de la suprafaţa pielii. Apa sulfuroasă poate fi considerată.apă de izvor de la Terme di Tabiano. Având un dozaj corect. alcătuită din substanţe biogene superioare calitativ. datorită acţiunii ei cheratoplastice şi de restructurare a ţesuturilor cutanate.31. CONŢINE'. 32. 30%. re­ aduce substanţe asemănătoare celor secretate de glandele seba­ cee. sensibil faţă de razele solare. este 452 . cu ten­ dinţa de a face cuperoză şi acnee rozacee. principii active şi filtru solar de natură fizică. Este în mod special recomandată pentru tratamentele cosmetice necesare unui ten delicat. un factor armonios de echilibrare a funcţiilor cutanate. Crema protettiva anticuperosica Cremă protectoare anticuperozică Flacoane de 75 mi PROPRIETĂŢI. Crema mani Cremă de mâini Flacoane de 75 mi PROPRIETĂŢI. Efectele ei emoliente. uşor iritabil. iar datorită concentraţiei optime de apă termală sulfuroasă. smog. protejează epider­ ma de agenţii externi nocivi (vânt. radiaţii solare). MOD DE UTILIZARE. Apa sulfuroasă din Terme di Tabiano. urmare a activităţii sale eutrofizante şi sanitare. de cu­ loare deschisă.

Crema maschera Cremă-mască Flacoane de 125 mi 453 . cu pielea aspră. Crema per piedi Cremă pentru picioare Flacoane de 75 mi PROPRIETĂŢI. elimină mirosul neplăcut. dacă este aplicată regulat. ea stabilizează transpiraţia excesivă. tonifică şi „uşurează" picioa­ rele umflate sau obosite. Acţionează rapid. sau după fiecare baie. Apa sulfuroasă a termelor. CONŢINE-. După pedichiură. datorită pro­ prietăţilor deodorante şi igienico-sanitare. Este recomandată pentru persoanele care au mâinile crăpate. MOD DE UTILIZARE. însănătoşirii şi protejării pielii mâinilor. 34. apă de izvor de ia Terme di Tabiano. Trebuie aplicată zilnic. Proprietăţile ei emoliente şi dermoreparatorii sunt deosebit de puternice. MOD DE UTILIZARE. CONŢINE. aducând ameliorări estetice şi reechilibrări fiziologice. 80%. 33. picioarele se masează cu cremă până când aceasta se ab­ soarbe. •. De asemenea. intră în compoziţia cremei într-un dozaj necesar asigurării protecţiei pielii împotriva ciupercilor şi fungilor. înroşite. apă de izvor de la Terme di Tabiano.conţinută în cremă într-un dozaj necesar ameliorării. 60%.

MOD DE UTILIZARE. bogat în plancton termal. CONŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. Aduce ţesuturilor cutanate o multitudine de factori energizanţi naturali care reglează troficitatea fiziologică a epidermei.PROPRIETĂŢI. existent în nămolul format în apele sulfuroase ale Termelor Ta­ biano. asfixiată (care nu mai poate res­ 454 . 50%. Pe faţa bine curăţată se aplică un strat subţire de cremă-mască. dat fiind făptui că are în compoziţia sa un amestec armonios îmbinat de săruri minerale naturale şi de oligoelemen­ te. Acţiunea activatoare şi purificatoare a unui atare principiu bio­ gen garantează un tratament igieno-cosmetic cu efect dermoreparator general. Se fo­ loseşte de două-trei ori pe săptămână. Specifică pentru pielea deshidratată. Emulsie hrănitoare-purificatoare pentru o piele deosebit de delicată. Maschera fango Mască de nămol Flacoane de 125 mi PROPRIETĂŢI. micro­ scopice. aşanumita „bioglee“. ameliorându-i aspectul estetic. 10%. Planctonul (animale şi plante mici. aşa-numita „bioglee". realizată din nămol format în apele sulfuroase din Terme di Tabiano. 35. murdară (încărcată. nămol termal. Se lasă 10-15 minute şi se spală cu apă călduţă. este substanţa de origine naturală cea mai de preţ care intră în compoziţia dispersiei hidrocoloidale proprii nămolurilor. Este şi o cremă seboreglatoare. plină de impurităţi). plutitoare în masa apei) termal. cu proprietăţi eutrofizante şi restructurante. uniform. evitând zonă din jurul ochilor.

înroşiri. Pentru că nu strică echilibrul fizio­ logic delicat al pielii este în mod special recomandat când pielea nu suportă utilizarea săpunurilor. DEMACHIANTA 36. Se întinde într-un strat uniform. Latte detergente Lapte demachiant Flacoane de 200 mi 455 . Poate fi folosită. CONŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. pentru demachierea sau simpla curăţare a pielii feţei. pe faţă şi pe gât. Se lasă să acţioneze 10-15 minute şi apoi se îndepărtează cu un burete înmuiat în apă sulfuroasă sau simplă. CONŢINF: nămol termal. evitând zonele din jurul ochilor. 40% MOD DE UTILIZARE. Gel detergente viso Gel demachiant de faţă Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. gâtului şi din zona ochilor. dar uşor călduţă. 37. uşor şi sigur. MOD DE UTILIZARE.pira. usturimi). destul de gros. arsuri. 50%. de două ori pe săptămână. pe bază de apă sulfuroasă din Terme di Tabiano. E un preparat special. cu regularitate. apă de izvor de la Terme di Tabiano. atât este de încărcată). curăţă bine. 15%. Este igienic. atenuează ridurile mici şi diferite alte formaţiuni inestetice ale pielii. nu dă reacţii adverse (iritaţii. neiritant. nealergic.

este integrat? cu hidrolizanţi vegetali şi principii active vegetale 456 . ajută. LOŢIUNI TONICE 38.PROPRIETĂŢI. 10%. Fiind îmbogăţit cu agenţi supergraşi. conţinută în formulă. Este o loţiune fără alcool. CONŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. MOD DE UTILIZARE. E indicat pentru curăţarea zilnică a tenului ce are tendinţă să se usuce (să se deshidrateze). cu proprietăţi tonifiante şi intens astringente-dermopurificatoare. Tonico Tonic (loţiune tonică) Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. luminoasă. neutralizând iritaţiile şi înroşirile întâmplătoare ale tenului. la menţinerea tenului la un nivel optim de hidratare. lăsând o piele catifelată. Apa sulfuroasă din Terme di Tabiano. conţinută în preparat. Este o emulsie fluidă ce răspunde celor mai modeme cerinţe pentru curăţarea completă a feţei. dar neagre­ sivă. Are o mare capacitate de reîmprospătare şi înviorare a pielii. menţine bariera lipidică protectivă a stratului cornos. Este alcătuit dintr-un amestec de demachiant total aseptici. Apa termală de Tabiano. îndepărtează uşor impurităţile şi fardurile. datorită proprietăţii sale igienizantă-restructurantă. evitând iritaţiile provocate de spălatul feţei cu săpun obişnuit sau cu âpă calcaroasă sau clorinată. aducând şi oligoelemente esenţia­ le cu efecte eudermice. este fragil şi sensibil. datorită gradului lor mare de tolerabilitate.

după demachiere. 70%. se obţine o norma­ lizare a stării fiziologice a ţesuturilor epiteliale ale întregului corp. CONŢINE: apă sulfuroasă de la Terme di Tabiano.ce dau pielii senzaţia de „bine" pe o perioadă marc de timp. 457 . menţinându-i gradul necesar de hidratare şi tonicitate. în care.5%. Este cel mai bun lapte după baie şi după plajă. MOD DE UTILIZARE. Recomandat oricărui tip de ten. Proprietăţile eudermice şi emoliente îl recomandă pentru atenuarea „ofilirii" şi „slăbirii" („lăsării". EMULSII PENTRU CORP 39. 0. Emulsie cu o formulă de preparare realizată conform celor mai avansate cunostinte în domeniul dermocosmeticii. Capacitatea laptelui de a „repune în drepturi" toate ţesu­ turile elastice din organism este deosebit de puternică datorită compoziţiei particulare şi modeme. Latte elasticizzante Lapte pentru refacerea elasticităţii pielii Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. „căderii") pielii. Se aplică zilnic. 9 9 colagen. CONŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. datorită unui principiu funcţional natural (colagen) şi a unui dozaj apropriat de apă sulfuroasă. MOD DE UTILIZARE. 10%.

deosebit de eficace. fiziologică) a firelor de păr. Shampoo nstrutturante lavaggi frequenti Şampon restructurant (regeneram) pentru spălări frecvente Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. uşor de pieptănat. Soluţie coloidală intens spumantă. 41. permanent etc. total nea­ gresiv. părul. protejând totodată pelicula hidrolipidică (grăsimea naturală. părul de­ venind mătăsos. Formula de preparare bine echilibrată asi­ gură menţinerea proprietăţilor apei sulfuroase nealterate pe o perioadă lungă de timp. 458 .ÎNGRIJIREA PĂRULUI. friabil şi degradat. ŞAMPON ŞI BALSAM 40. Poate fi folosit şi zilnic.). 10%. cu luciu natural. Shampoo sebonormalizzante allo zolfo termale Şampon sebonomializant cu sulf termal Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. CO NŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. asociată cu apă sulfuroasă din Termele Tabiano. menţinând la parametri optimali echilibrul hidrosebaceu al podoabei capilare. care curăţă. Are o acţiune rapidă şi intensă dermopurificatoare. ca şi pentru tratarea igienică a pielii capului iritată de proceduri cosmetice agresive (decolorare. Este un remediu ideal pentru părul fragil. MOD DE UTILIZARE. vop­ sire. tapare.

Shampoo antifvrfora Şampon împotriva mătreţii Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. MOD DE UTILIZARE. într-o proporţie echilibrată. Se poate folosi de două-trei ori săptămânal 43. Cantitatea mare de apă sulfuroasă din el face să fie un şampon special pentru părul gras şi pentru pielea capului seboreică. pentru păr Flacoane de 200 mi 459 . neagresiv. 50%. 1. MOD DE UTILIZARE. Este specific pentru curăţarea păru­ lui cu mătreaţă sau dacă pielea capului este grasă şi face coji. al acestuia. sulfat de zinc. fiziologic.Podoaba dumneavoastră capilară va fi uşor de pieptănat. Crema balsamo per capelli ed fango termale Gemă-balsam cu nămol termal. 42. moale şi cu un luciu plin de luminozitate. de substanţe active cu acţiune de eliminare a mătreţii şi stopare a formării ei. 50%. face din şampon un produs cosmetic capabil să „ţină în frâu" şi să atenueze descuamarea pielii capului Spală părul uşor. CONŢINE : apă de izvor de la Terme di Tabiano. protejând echilibrul hidrolipidic natural. C O NŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. Conţinutul procentual ridicat de apă sulfu­ roasă completat.5%.

crema se aplică direct pe pielea capului umedă. Concepută special pentru reducerea descuamării paracheratozice excesive. PRODUSE COSMETICE PENTRU IGIENA GENERALĂ A CORPULUI 44. se lasă să acţioneze câteva minute şi-apoi se clăteşte bine părul cu apă caldă. călcâiele. Apa sulfuroasă termală pe care o conţine permite şi înmuierea epidermei din anumite zone ale corpului. eliminând uşor toată murdăria acumulată pe piele. Bagnodoccia Spumant de baie Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. nămol termal. CONŢINE apă de izvor de la Terme di Tabiano. După şamponare şi clătire. Acţiunea efi­ cientă de igienizare. Produce o spumă abun­ dentă şi persistentă. genunchii. însoţită deseori de prurit (mâncărime). Are capacitate mare de curăţare. Conţinutul ridicat de apă termală sulfu­ roasă. Parfumul discret pe care 460 . apărută în cazuri de dermatită seboreică a pielii capului. 50%. cum sunt coatele. sebonormalizare. 10%. cum este sulfatul de zinc (zincul piritionic).PROPRIETĂŢI. asociat cu nămol termal natural. cheratolitica şi antistatică protejează şi menţine părul în cele mai bune condiţii fiziologice. MOD D E UTILIZARE. psoriazis şi unele forme mai rar întâlnite de pitiriazis uscat (mătreaţă uscată). îmbogăţit cu un agent descuamativ şi fungistatic (opreşte dezvoltarea ciupercilor). concură la restabilirea şi normalizarea echilibrului seboreic al pielii capului.

In cadă se pun două-trei căpăcele de spumant. câteva minute. fie ca emulsie. persistă şi dă o senzaţie de bine. mai ales. Poate fi întrebuinţat fie la baie — se pun două-trei căpăcele cu ulei sub jet puternic de apă — . Se dispersează perfect în apă. Olio detergente dermoprotetâvo bagno doccia Ulei de corp demioprotectiv pentru baie şi duş Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. plica genunchiu­ lui. 45. uşor iritantă. cum sunt sânii. CONŢINE-. CONŢINE-. Indicat în special pentru igiena generală a pielii grase sau uleioase. de aceea. MOD DE UTILIZARE. MOD DE UTILIZARE. a acelor zone mai delicate. şi-apoi îndepărtând totul cu jet de apă caldă. aducând şi un surplus de substanţe asemănătoare se­ bumului. fie în cadrul procedurilor fizioterapeutice de hidromasaj — se pune un căpăcel în vana de hidromasaj. Este.îl are se impregnează în piele. 20%. astfel că asi­ gură curăţarea eficientă a pielii. deshidratată. gâtul. aşa cum se întâmplă în cazurile dermopatiilor de tipul psoriazisului. pruritului senil (mâncărime de bătrâneţe). apă de izvor de ia Terme di Tabiano. calmantă şi dermoprotectivă. întregului corp. 4%. a cotului. pentru copii şi. ihtiozei. recomandat pentru curăţarea pielii sensibile. eczemelor. 461 . ca să facă spumă. masând corpul direct cu ulei. de proaspăt. dacă epiderma este uscată. apă de izvor de ia Terme di Tabiano. ce au acţiune emolientă. Favorizează păstrarea şi reface­ rea peliculei hidrolipidice normale existente la suprafaţa epidermei. sub jet puternic de apă.

5. 5 * 47. cu ph 5. să cureţe pielea. pentru o piele sensibilă şi delicată. deci neutru. util când este vorba de dermatite pruriginoase. care nu suportă săpunurile de toaletă obişnuite.5. săpun-non-săpun Lichid pentru spălat. în schimb. MOD DE UTILIZARE. Arc o formulă cu ph 5. „săpunul" acesta lichid nu sărăceşte posibilităţile de apărare naturală ale ţesutului cutanat. Detergente liquido. Se poate folosi zilnic. mai ales. astfel încât să spele. Pelicula fiziologică hidrolipidică acidă epidermală îşi păstrează integritatea. tip săpun-non-săpun Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. de fapt. foarte bine suportat de copii. care nu are în el nici urmă de grăsimi animale existente într-un săpun obişnuit. conţine numai uleiuri vegetale. Indicat. Este. şi poate fi întrebuinţat ori de câte ori apa are prea mult calcar sau clor.apă de izvor de Ia Terme di Tabiano. deci fiziologic. un „săpun" lichid. ph 5.5.46. CONŢINE-. Saponetta alto zolfo Săpun de toaletă cu sulf IOO g 462 . pielea deve­ nind mai catifelată. 10%. total eudermic (cu aceleaşi caracteristici biochimice precum le are pie­ lea). fără să o irite si să o deshidrateze. cu proprietăţi calmante şi protectoare. Dat fiind că substantele detergente sunt amestecate în proporţii echilibrate cu apă sulfuroa­ să rmală.

Se poate folosi zilnic. este „biogleea“ — fitoplanctonul termal — din nămolul matur al apelor termale sulfuroase din Tabiano. atunci când vine în contact cu o piele grasă şi plină de impurităţi. să o curele eficient. CONŢINE: apă de Izvor de Ia Terme di Tabiano. MOD DE UTILIZARE. dacă pielea este aspră. Saponetta al fango Săpun de toaletă cu nămol lOOg PROPRIETĂŢI. MOD DE UTILIZARE. Principiul natural din acest săpun. încărcată. 10%. Are acţiune igieno-cosmetică delicată şi asigură atenuarea diverselor aspecte inestetice ale pielii. Pentru pielea grasă. Aspectul epidermei devine plăcut. sulf. netulburând însă cu nimic activitatea fiziologică normală de la nivelul epidermei. 48. face ca săpunul. luminos. 5%. aso­ ciată într-un raport echilibrat cu sulful. 10%. la parametri optimi. CONŢINE: nămol matur din apa sulfuroasă a izvoarelor de la Terme di Tabiano. încărcată.PROPRIETĂŢI. acneică. Asigură şi înlăturarea mirosurilor neplăcute. Zilnic. iritată etc. care asi­ gură curăţarea pielii. 463 . neplăcută la pipăit. Cantitatea de apă sulfuroasă termală. fără să sensibilizeze tegumentul.

apa sulfuroasă termală cu substanţe tensioactive delirate. 60%. în care se îmbină. DEODORANTE 50. cu soluţia obţinută. concepută pe baza unei formule foarte moderne. scrupulos selecţionate. Se pune conţinutul unui dop cu soluţia spumogenă într-unul-doi litri de apă caldă. Detergente per l’ igjtene intima Soluţie spumogenă pentru igienă intimă Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. Crema deodorante Cremă deodorantă Flacoane de 75 mi 464 . o acţiune deodorantă şi de înviorare optimă. Este o soluţie intens spumogenă. se şterg. perfect dozate. Produsul cosmetic ce vi-1 oferim are asi­ gurată. toa­ leta intimă urmăreşte respectarea unor norme igienico-sanitare pentru prevenirea afecţiunilor inflamatorii şi pruriginoase din aria organelor genitale. MOD DE UTILIZARE. Se spală. în zilele noastre. CONŢINE* apă de Izvor de la Terme di Tabiano. prin apa sulfuroasă termală din Tabinao. se clătesc apoi cu apă limpede caldă. organele genitale externe.IGIENĂ INTIMĂ 49. Astfel se explică „curăţarea" sigură a „părţilor intime*4! Este notoriu faptul că.

Este un adjuvant în prevenirea formării cariilor şi asigură sănătatea atât a gurii cât şi a gingiilor. DINŢII 51. de la subsuori. Este sigură şi eficientă. păstrându-le dezinfectate multe ore la rând. iar acţiu­ nea ei este eficientă 24 de ore. Dimineaţa şi seara se spală dinţii prin mişcări active de sus în jos.PROPRIETĂŢI. deoarece conţine atât apă sulfuroasă ter­ mală — care are proprietăţi dermopurificatoare — . de curăţenie. Are un parfum discret. ambele echilibrat dozate. MOD DE UTILIZARE. hidroxiclorat de aluminiu. MOD DE UTILIZARE. CONŢINE: apă de izvor d e Ia Terme di Tabiano. 20%. Are proprietăţi deodorante puternice. nu unge. CONŢINE: apă de izvor de ia Terme di Tabiano. se absoarbe în totalitate. dă senzaţia de prospeţime. 20%. Nu pătează. pe pielea spălată şi bine ştearsă. Realizată cu apă sulfuroasă termală din iz­ voarele din Tabiano. astfel că previne apariţia mirosului neplăcut de transpiraţie. se întin­ de uşor. pentru a curăţa bine spaţiile 3 0 4 6 5 . Zilnic. stopează şi degradarea bacteriană a sudorii. cât şi prin­ cipii funcţionale specifice. Dentifricio Pastă de dinţi Flacon de 75 g PROPRIETĂŢI. 40%. favorizează menţinerea igienei cavităţii orofaringiene şi curăţă fără să atace smalţul dentar. împiedică şi secreţia în exces a glandelor sudoripare. prin masaj uşor. Poate fi folosită şi de persoa­ nele cu pielea extrem de sensibilă.

pe gingii până la baza dinţilor.interdentare şi apoi se fac aceleaşi mişcări. melasma — cloasma. hiperpigmentarea după produse cosmetice sau postinflamatorie). mai uşoare de astădată. în termeni dermatologici — . de-a dreptul urât. Sistemul de pigmentare cutanată poate să se dezechilibreze. Tratamentul integrat de „decolorare* împotriva acestor pete prevede utilizarea combinată a două produse sinergice şi complementare deopotrivă. petele de sarcină — . în plus mai conţine antira- 466 . Le Schiarenti — Trattamento cosmetico integrato contro le „macchie brune" „Luminare" — Tratament cosmetic integrat împotriva „petelor brune" Două flacoane de câte 50 mi PROPRIETĂŢI. de multe ori. sub­ stanţă ce reprezintă principiul funcţional selecţionat pentru co­ rectarea estetică a petelor intens colorate de pe faţă şi de pe corp. pistruii — efelidele. un aspect jenant. inestetic. Crema decolorantă de noapte conţine hidrochinonă 2%. „masca de sarcină. rezultatul fiind apariţia unor „pete brune" (lentigo senil şi actinic. creând. ce tind să se accentueze odată cu vârsta. ÎNLĂTURAREA PETELOR 52. Crema decolorantă de zi este preparată pe baza unei concen­ traţii mari de vitamina C — aceasta având proprietăţi naturale de decolorare — şi îmbogăţită cu principii nutritive ce intervin favorabil asupra ţesuturilor elastice. în anumite situaţii.

. indispensabilă menţinerii rezul­ tatelor obţinute prin tratament Cele două produse conţin apă termală sulfuroasă.dicali liberi şi u d filtru solar pentru ultraviolete şi infraroşu. Se aplică în strat subţire. Se protejează faţa şi ziua şi noaptea. CONŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano^ 10%. refăcând echilibrul hidrolipidic cutanat. ce asigură o fotoprotecţie adecvată. Trebuie folosită până la decolorarea completă a petelor. MOD DE UTILIZARE. care favo­ rizează un schimb celular optim. se masează uşor până la absorbţia completă.

.

120 B Balonare. vezi Oboseală + anemie. 129 Colită. 44 Angină. vezi Cuperoză. 69 Colibaciloză. vezi Bufeuri. 128 Colici diareice. 87 Circulaţie arterială defectuoasă. 130 469 . vezi Reumatisme „calde“ -213 Artroză. vezi Migrene. vezi Menstre insuficiente cantitativ sau absenţa lor. 34 Bufeuri. 118 Arterioscleroză. 126 Colesterol. 122 c Calculi biliari. 118 Acnee. 112 Afte. SIMPTOME ŞI SINDROAME DESCRISE ÎN LUCRARE A Abces. vezi Arsuri la sto­ mac. 114 Amenoree. 122 Cârcel. AFECŢIUNI. 116 Anemie. I I I Acnee rozacee. 124 Circulaţie vasculară defectuoasă. vezi Creştere tn greutate + colesterol. 126 Colică renală. 117 Arsuri la stomac. 56 Arsuri. 123 Căderea părului. 119 Artrită. 112 Bătături. vezi Crampe musculare. vezi Reumatisme „reci“ 208 Astm. 121 Bolile de nervi. 113 Albuminurie. vezi Cistită. 106 Călduri specifice menopauzei. 115 Anemie. vezi Aerofagie.INDICE DE BOLI. 139 Aerofagie. 127 Colesterol. 123 Cistită. 117 Anxietate. 184 Ameţeli. 113 Alergie. 221 Cefalee. 110 Aciditate gastrică.

169 Hipertensiune. 160 D Decalcifiere. 142 Depresie. 158 Herpes. 169 470 . 63 Creştere ta greutate. 164 Guturai de fân. vezi Migrene. 94 Dureri de cap. 165 Febră. vezi Guturai de £9n. 139 E Echimoze. 163 Guturai. vezi Săngerări nazale. 137 Crampe musculare. vezi Creştere în greutate şi dureri articulare. 144 Dezechilibru glandular. 132 Constipaţie şi nervozitate. vezi Contuzii. 130 Constipaţie. vezi Oboseală + excitaţie permanentă.. vezi Respiraţie urât mi­ rositoare. 131 Constipaţie. 183 Dureri articulare. 157 Ficatul şi suferinţele lui. 136 Crampe la stomac. 205 Hemoragii. 16S H Halenă urâtă. 14S Diabet. 160 Furunculoză. 135 Convulsii. 218 Excitaţie permanentă. 187 Dureri de urechi. 143 Dermatoze. 133 Constipaţie şi spasmofilie. ÎŞI Edeme. 148 Digestie lentă. 138 Flebită. Şiră motiv.Conjunctivită. 146 Diaree. vezi Creştere în greutate şi constipaţie. 49 F Febra fânului. vezi Colică renală. 138 Creştere ta greutate. 128 Cuperoză. 135 Eczemă. 148 Dinţii. 152 Entorsă. 149 Dismenoree. 134 Contuzii. vezi Demineralizare. 72 Constipaţie prin atonie. 167 Hemoroizi. ISO G Gingivită. 168 Hepatism. vezi Menstre dureroase. vezi Ficatul şi suferinţele lui. 67 Criză de rinichi. ISO Dureri ta gât. 162 Gripă.. 142 Degeraturi. 154 Enurezis nocturn. 156 Epistaxis. 140 Demineralizare.

180 Meno-metroragii. 172 Inapetenţă. 185 Menstre prea abundente. 186 Migrene. 164 Inflamarea ochilor. 174 Infecţie în gât. 191 Oligomenoree. 135 O Oboseală. 117 Infecţii ale căilor respiratorii supe­ rioare. 173 Infecţie intestinală. 197 Litiază biliară. vezi Conjunctivită. 223 Menopauză. 175 Intoxicaţie. 187 Miros urât al gurii. vezi Angină. vezi Menstre prea abun­ dente. 130 InQamaţia intestinului. 192 471 . vezi Veniri. vezi Oboseală 4. vezi Creştere tn greutate şi nervozitate. 80 Ochi obosiţi. vezi Guturai. 123 Lovituri. 186 Metroragii. Creştere tn greutate şi oboseală. 179 Mâncărimi.Hipotensiune. 38 Insomnie. vezi Pierderea (sau lipsa) poftei de mâncare. 196 Indigestie. vezi Respiraţie urât mirositoare. vezi Colită. vezi Menstre insufi­ ciente cantitativ sau absenţa lor. 186 Menstre dureroase. 170 I. vezi Contuzii. 178 Julituri. î J Impetigo. 184 Menoragii. 183 Menstre insuficiente cantitativ sau ab­ senţa lor. 205 N Negi. 89 Nevralgii faciale. 35. 130 Impotenţă. 181 Menopauză. vezi Bolile de nervi. 189 L Leucopenie. vezi Creştere tn greutate şi menopauză. 186 P Palpitaţii. vezi Oboseală + impo­ tenţă. 184 M Mătreaţă. vezi Tăieturi. 238 Nervozitate. 176 întărirea musculaturii sânilor. 184 Menstre neregulate. vezi Calculi biliari.nervozi­ tate. 34. 178 Leucoree. vezi Menstre prea abundente. vezi Poală albă. vezi Menstre prea abun­ dente.

46 Slăbiciune.Ş Sarcină. vezi Ficatul şi su­ ferinţele lui. 230 VJmflarea sânilor. 200 Sughiţ. 195 Pierderea (sau lipsa) poftei de mânca­ re. vezi Pete senile. 208 Reumatisme „calde".Păr gras. 229 Ulcer stomacal. 221 Spasmofilie. 229 U lcer varicos. 223 Tendinite. 194 Pete de bătrâneţe. 200 Prostatism. 143 Suferinţe hepatice. 227 Tulburări de ciclu menstrual. 205 Retenţie urinară. vezi Creştere în greutate şi tulburări de ciclu menstrual. 178 Sinuzită. 201 Prurit senil. 84 Tuse.sinuzită. vezi Calculi bi liari. 225 Ten uscat. 219 Sinuzită. 223 Şoc einoţional. 158 Suferinţe prostatice. 202 Sângerare nazală. 228 R Răceala. 201 Psoriazis. 197 Pipi în pat. 232 VJnghii care se rup uşor. 58 Pietre la vezica biliară. 223 Rău de călătorie. 193 Păr uscat. vezi Guturai de fân. 217 472 . 224 Ten gras. 196 Pierderi de memorie. 215 Rinită alergică. 50 Stare depresivă. 204 Respiraţie urât mirositoare. 220 Spasme musculare. vezi Oboseală -I. 123 Poală aibă. vezi Enurezis nocturn. 233 S . 198 Prostata şi suferinţele ei. vezi Depresie. vezi Guturai. vezi Leucopenie. 208 Riduri. vezi Ulcer stomacal. 213 Reumatisme „reci“. 75 Tulburări hepatice.şoc emoţional. 156 Poliartrită. 200 Prurit nocturn. 164 Răni. 41 T Tăieturi. vezi Prostata şi suferinţele ei. 218 Scăderea numărului de globule albe din sânge. vezi Prostata şi suferinţele ei. vezi Creştere în greutate şi tulburări hepatice. 207 Reumatism. vezi Tăieturi. 165 u Ulcer gastric. 195 Pete senile. vezi Oboseală -I.

vezi Tăieturi. 240 Zgârieturi. vezi Ameţeli. 98 Vâjâituri zgomote) tn urechi. 223 Zona zoster.Z Valuri de căldură.Uree. vezi Creştere în greutate ţi va­ rice. 241 . 238 Viermi intestinali. 122 Varice. vezi Bufeuri. 234 Urticarie. 239 Vomă. 115 Vcruci. 235 V. 237 VânAtii. 135 Vertije. 236 Varice. vezi Contuzii.

vezi coacăz negru. 248 afinghi. A abrămească. vezi spirulina. vezi hamei. 252 angbinar. vezi fenicul. 271 agriş negru. 285 algă de M âie. vezi anghinare. 342 ai sârbesc. vezi viţă de vie. 342 AFIN. vezi iarbă de mare. vezi viţă de vie. vezi afin. 2SS acrid. vezi limba mielului. vezi anason. 283 ANANAS. denumirile plantelor date cu litere mari in­ dică numele românesc uzual al acestora — fiind şi articolul-titlu la care se găseşte descrierea lor —. vezi angelică. vezi ienupăr. 251 anason. vezi anason. 281 ace rola. 251 anason stelat. 260 alămâi. vezi frag. 320 albei. vezi afin. 276 anason românesc. vezi angelică. vezi fenicul. 276 anason dulce. vezi ceapă-praz. vezi afin. 254 ANGHINARE. vezi vi(ă de vie. vezi badian. 342 aguridă.INDICE CU DENUMIRI POPULARE ALE PLANTELOR în cadrul indicelui. 330 algă porcească. 277 aglică. vezi genţiană. 290 alămâi{ă. 248 afrange. vezi roiniţă. 251 anos. 256 ANGELICĂ. vezi arborele sănătăţii. 251 474 . 250 anaperi. vezi coada şoricelului. 267 aguridariu. vezi lămâi. 315 algă băşicată. 270 amei. vezi iarbă de mare. 285 alior. vezi anason. 248 afin de munte. 248 afine negre. celelalte fiind denumirile regionale sub care mai sunt ele cunoscute pe teritoriul ţării noastre. 288 ANASON. vezi ceapă-praz. 2S2. vezi pir. 254 anis. creţuşcă. 252 anghelică. 296 alunele. 260 ajimă.

322 broască. 335 475 . vezi viţă de vie. 257 brustan. 259 bigaradier. 314 brad de munte. vezi eucalipt. vezi angelică. 329 aripane. 257 BRUSTUR. vezi trifoişte de baltă. 304 bosioace. 259 bosioc roşu. 296 arbagic. vezi busuioc. vezi creţuşcă. 276 BADIAN. 328 buhă. vezi creţuşcă. 2S2 budeană. vezi trei fraţi pătaţi. vezi ridiche neagră. 269 bota cucului. vezi busuioc. 275 ARBORELE SĂNĂTĂŢII. 248 aspic. vezi portocal amar. vezi nalbă de pădure. 269 barba ursului. vezi sovârv. 342 B baden. vezi busuioc. 303. 294 auă. vezi busuioc. 288 brâncă. vezi c o u a calului. 322 buruiană de spurcăciune. vezi păpădie. ie­ nupăr. 317 bizilioc. 320 arăriel. vezi roiniţă. 269 basamac. vezi trei fraţi pătaţi. 336 borjolică. 259 boranţâ roşie. vezi mentă dolce. 252 arape. 288 bobul broaştei. 256 bălsămă. vezi rotungioară. 259 biesnioc. 276 basic. 259 bădean. 335 buruiană de orbalţ. vezi ienupăr. 275 arborele febrei. 320 buruiana zgăibii. vezi eu­ calipt. vezi ridiche neagră. 296 borş. vezi ienupăr. mentă piperată. vezi busuioc. vezi ienupăr. vezi sovârv. vezi rotungioară. vezi rotungioară. 277 buruiană de nouă daturi.antonică. vezi limba mielului. 271 boişniţă. vezi ceapă-praz. 313 buruiana leacului. vezi trei Eraţi pătaţi. vezi afin. vezi brustur. vezi coada calului. vezi angelică. 270 brădişor. vezi brustur. 269. 335 barba sasului. vezi coada cucului 269 brad. vezi pin. vezi anason. vezi rotungioară. 288 brădăţel. 251 bănuţei. vezi busuioc. vezi busuioc. vezi bag. vezi cimbrişor. vezi brustur. 262 buruiană de fragi. vezi sovârv. 259 boeiog. vezi busuioc. vezi pin. vezi coada şoricelului. 259 bota calului. 320 asine. 262 barba caprei. 259 blustur. vezi limba mielului. 257 buciniş. vezi levănţică. 257 boabe de brad. 255 arigan. vezi coada calului. vezi cimbrişor. vezi fenicul. 260 arborele de cauciuc albastru. 259 bosoioc. 271 barba împăratului. vezi coada calului. 322 buruiana stupilor. 329 bruscălău. 322 buruiană de lwlmm. 308 băsileac. vezi fenicul. 314 bradul dumei. 288 toazi pitici. vezi busuioc.

vezi ceapă-praz. 257 capul călugărului. 341 ceapă albă. 260 ceapă moldovenească. vezi frag. vezi brustur. vezi busuioc. vezi sovârv. 341 călţunaşi de câmp. vezi brustur. vezi rotungioară. 260 ceapă de apă. 260 ceapă haşmă. 29C ciaclama. vezi pin. vezi ceapă-praz. vio­ letă. vezi ienupăr. 288 c cabă. vezi brustur. 260 ceapă lunguiuşe. 329 busuiocul fecioarelor. 251. 314 cârcei. vezi ceapă-praz. vezi mentă dulce.buruiană rotundă de bube. vezi trei fraţi pătaţi. vezi ceapă-praz. 327 caşul popii. 257 cahincea. 299 călţunaşi. vezi măceş. vezi cireş. 314 chimin dulce. vezi ceapă-praz. vezi brustur. 304 capitalei. 322 cătuşnica. vezi ceapă-praz. vezi creţuşcă. 260 ceapă bulgărească. vezi anason. mentă piperată. 260 ceapă blândă. 303. vezi ceapă-praz. 276 chimion de grădină. 260 cerăş pădureţ. 308 ceatină. 335 căpşuni. vezi busuioc. 259 busuioc de grădină. 260 ceasul popii. vezi nalbă de pădure. vezi ceapă-praz. vezi ceapă-praz. vezi ceapă-praz. 271 captalan. 320 butimoacă. vezi sămânţa dragostei. 257 cârligel. vezi păducel. vezi lămâi. 259 BUSUIOC. 325 476 . 266 cerăş păsăresc. vezi nalbă de pădure. 260 ceapă de arpagic. vezi cireş. vezi pin. vezi fenicul. 260 cepoi. vezi brustur. 257 camfor. 335 căcădară. vezi ienupăr. vezi ceapă-praz. vezi roiniţă. 257 cardamom. 276 chimion. vezi măceş. 251 chin. 260 CEAPĂ-PRAZ. 257 caprifoaie. 299 caftalan. 260 ceapă rusească. vezi ceapă-praz. vezi rotun­ gioară. vezi trei fraţi pătaţi. 335. 259 busuioc de pădure. 266 chifăr. vezi sămânţa dragostei. 327 cardamom de Malabar. vezi pin. 260 cepuşoară de vară. 314 chir. 281 calcoceni. feni­ cul. 260 cicoare. vezi roiniţă. vezi trei fraţi pătaţi. 312 călcădăriu. vezi ceapă-praz. vezi brustur. 315 chitrS. 288 cebulă. 313 cilvie. 308 catifeluţe. vezi genţiană. 260 cacadâr. vezi salvie. vezi sovârv. 329 busuiocul stupului. vezi anason. vezi ceapă-praz. vezi pir. 322 busâioc. vezi păpădie. vezi violetă. 277 cătuşnica copiilor. 320 căţuni.

269 coada hărtului. 296 crasici. vezi trei Etăţi pătaţi. 263. 270 cnişei. vezi isop. vezi coada şoricelului. 299 cocoşei. 262 cimbrişor. 260. vezi coada şoricelului. 262 CIMBRU. 262 cimbru mirositor. 270 coada ielelor. vezi coada calului. 299 ciulin. vezi lumânărică albă. 308 corcodan. 341 codaie. 267 COADA CALULUI. vezi cimbru. 264 cimbru cel bun. cimbru de grădină. vezi afin. 26? cimbru adevărat. vezi măceş. 264 cimbru păsăresc. păpădie. 322 coada iepei. 262 CIREŞ. 322 creaţă. 269 COADA ŞORICELULUI. vezi coada şoricelului. 339 ciucurică. 266 citronela. 270 clococean. vezi cimbrişor. vezi brustur. 263 cimbrişor grecesc. vezi cimbru. 298 coadă goală. vezi cireş. vezi violetă. 271 cricalic. vezi cireş. 267 COACĂZ NEGRU. 273 creasta văilor. 296 corovatică. 262 cimbru târlit. vezi cimbru. vezi cimbrişor. 289 cimbru de cultură. vezi nalbă de pădure. 313 CREŢUŞCĂ. 289 cimbrul ciobanului. 269 coada şoarecii. 269 coada lupului. vezi coadă calului. vezi isop. 266 cireş păsăresc. vezi rotungioară. vezi fumăriţă. vezi cimbrişor. 266 ciureşică. vezi rotungioară. cimbru de grădină. vezi coada calului. vezi nalbă de pădure. cimbru de grădină. vezi coada şoricelului. 342 cocaşder. vezi porumb. 273 CRUŞIN. vezi cruşin. vezi iarbă neagră.CIMBRIŞOR. 269 coamă. vezi ceapă-praz. 298 coroşică. vezi lumânărică albă. vezi cimbrişor. 280 corobatkă. vezi lumânărică albă. vezi cimbru 263. vezi cireş. 270. vezi lumânărică albă. 319 cucută mare. vezi coada calului. 308 crestăţea. 335 corovatic. 257 coacăză. vezi cruşin. 248 coacăze. vezi vi(ă de vie. 262 cimbru sălbatic. vezi coacăz negru. 298 coada mânzului. 252 477 . 270 coada vacii. 287 coacăză neagră. 269 cdăcei. 264 cimbru de grădină. 266 cireşe. 266 cireş sălbatic. vezi brustur. vezi măceş. vezi verbină mirositoare. 263 cimbrişor sălbatic. 263 CIM BRL/DE GRĂDINĂ. vezi coada şoricelului. vezi cimbru. 298 ciucuri de mărăcine. vezi angelică. 270 coada şopâriei. vezi cimbrişor. vezi lumânărică albă. vezi coada calului. vezi cireş. 257 ciureş. 264 cimbru bun. 263. vezi cimbru. 273 cucuruz. lumânărică albă.

280. 276 cumulau. 277 Eranză. vezi rotungioară. 283 D dendrului. 313 gâinişor. 304 diul. vezi trandafir de dulceaţă. vezi violetă. 341 fierea pământului. 248 culecel bun. vezi hamei. 335 flori galbene. 337 feohiel. 304 fiache. 276 ferent. 334 dulcişor. vezi afin. vezi porumb. 280 G garoafe. 323 (liană. 279 frăguţă sălbatică. vezi trandafir de dulceaţă. 329 fracsfn. 281 F faţa mâţei. 283 gherghin. vezi violeta. vezi mentă dulce. vezi fumăriţă. vezi frag. 275 engere. 313 floarea sorului. 334 flori domneşti. genţiană. 280 FUMĂRIŢĂ. 288 FENICUL. 341 floricele negrâi. vezi fumăriţă. vezi trei fraţi pătaţi. vezi păpădie. 293 dunţură. 313 flori mărunte.cucuzie. vezi frasin. vezi frasin. vezi roiniţă. 281 E ELEUTEROCOCUS. 277 frăţiori. 313 floarea mălaiului. 341 forostău. vezi lemn dulce. vezi fenicul. vezi iarbă de mare. 277 frapsin. vezi violetă. vezi mentă piperată. vezi nalbă de pădure. 320 floarea turcului. vezi frasin. 303. 279 FRAG. vezi trei fraţi pătaţi. vezi genţiană. 285 fumatul pământului. 308 flori de rug. 313 floare domnească. 319 GENŢIANĂ. 289 cumin. 282 floarea broaştei. vezi hamei. vezi ienupăr. 274 EUCALIPT. vezi păpădie. 283 cnrpăn. 281 GHEARA DIAVOLULUI. vezi păducel. vezi sovârv. vezi fenicul. vezi păpădie. vezi păpădie. 312 478 . vezi violetă. 281 Cinchii. vezi păpădie. 313 floarea găinii. 313 floarea stupilor. vezi frag. vezi isop. vezi păpădie. 276 feniar. 279 FRASIN. 341 gălbinele grase. 322 fucus. vezi păpădie. 335 frunză de zgaibă. 279 frasen. vezi genţiană. vezi urzici moartă albi. vezi fenicul. mentă piperată. vezi rozmarin.

vezi violetă. vezi fumăriţă. 322 iarba oilor. fenicul. vezi genţiană. 304 ghimbere de munte. vezi roiniţă. mentă piperată. 322 iarba cucului. 270 iarba roilor. 257 iarba câinelui. vezi ceapă-praz. vezi paracherniţă. 299 gnintă. 342 helimoacă. fenicul. vezi coada şoricelu­ lui. 292 iarba mătrililor. 288 ghimpoasă. 304 gnintă dulce. 334 ghiorele. 284 himei. vezi violetă. 339 griul mâţei. 330 iarbă de toate relele. vezi soc. vezi vită de vie. vezi mentă piperată. 288 ianţură. vezi trandafir de dulceaţă. vezi mentă piperat». 315 iarba cârtiţelor. vezi vânătă. vezi ienupăr. vezi fumăriţă. 293 IARBĂ NEAGRĂ. vezi hamei. 281 ghimpăr. vezi ceapă-praz. vezi fumăriţă. vezi U d fraţi pătaţi. 270 iarbă acrişoară. 257 ghinţură galbenă. 342 giugiumă. 283 hinţură. 288 ialovă). 276 heghi. 281 hioară. vezi ienupăr. vezi lămâiţă. 328 HAMEI. vezi ienupăr. 288 glogheje. 320 iarba şoarecelui. 269 iarbă de curcă. vezi viţă de vie. vezi verbină mi­ rositoare. 260 hajmă. 281 iarba albinelor. vezi anason. vezi cimbrişor. 315 grâul potârnichii. cimbru. 342 haler. 262. 341 ghizd. vezi lămâiţă. 292 iarbă de cositor. 283 hamei sălbatec. vezi cimbru. 287 479 .339 iarbă dulce. vezi păpădie. vezi ceapă-praz. 251. vezi lămâiţă. vezi ienupăr. vezi violetă. vezi viţă de vie. vezi mentă dulce. vezi lemn dulce. vezi roiniţă. 280 iarba lămâii. 276 hanus. 341 hobridrag. vezi genţiană. vezi sulfină. vezi rotungioară. 335 giamm broaştei. vezi genţiană. 260 hoz. 328 H hagimă. vezi rotungioară. 310 guşa găinii. 263 IARBĂ DE MARE. 320 iarba boierului. vezi brustur. vezi genţiană. vezi pir. 260 halângar. vezi coada şoricelului. vezi anason. 281 ghiol. vezi mentă dulce. 280 iarbă de lămâi. 341 hocegi. vezi brustur. vezi măceş. 263 iarba fumului. 313 guşa porumbelului. 280 HIBISCUS. 304 giazmă. 283 hanos. vezi coada calului. vezi mentă piperată. 251. 303 godimă. vezi pir. 303.ghiazmă. vezi mentă piperată. 285 iarbă de piatră. vezi soc. vezi hamei. 304 globurău. 292 iarbă de lămâioară. 304 gie.

roi­ niţă. 293 lemnul Domnului. 288 ienuper. 290 lipan. 342 M maderan. vezi măghiran. 288 iesic. vezi violetă. vezi cimbru. 288 jneapăn. vezi badian. 279 iasmă. 288 jip mic. 325 jalnică. 342 levand. 299 labruşcă. 257. 325 jinept. 325 jolcă.iarbă neagtă. 294 LEVĂNŢICĂ. vezi roiniţă. vezi măceş. 273 LEMN DULCE. vezi lămâi. 328 iedera zânelor. 290 leoruş. 325 jaleş bun. vezi măghiran. vezi mentă piperată. vezi mentă dulce. 292 lămâi(ă. trei fraţi pătaţi. 263. vezi soc. vezi levănţică. 301 480 . vezi limba mielului. vezi salvie. 296 lapuc. vezi cimbrişor. 263. 322 iederă. 298 LUMÂNĂRICĂ ALBĂ 298 L laba mâţei. 264. vezi frasin. 341 lemonie. 325 jaleş de grădină. vezi ienupăr. 294 lozie. vezi ienupăr. vezi cruşin. vezi ienupăr. vezi mentă piperată. 301 maioran. vezi viţă de vie. 325 LUCERNĂ. vezi salvie. lumânărică albă. 298 lemoaie. 279 ilicium. cimbru de grădină. vezi păpădie. vezi brustur. 335 LĂMÂIŢĂ. 297 luciu. 320 lăptucă. 314 lumânarea Domnului. 304 izmă dulce. vezi măghiran. vezi brustur. vezi salcie.303 J jale. vezi ienupăr. 304 iboz. vezi viţă de vie. cimbru de grădină. 303 izmă verde. vezi lumânărică aibă. 341 (Hicea. 288 joaie. vezi mentă piperată. 289 izma stupilor. vezi mentă dulce. vezi lumânărică albă. 294 tigoare. 257 LĂMÂI. vezi levănţică. 270 iasig. 314 laptele câinelui. 262. 298 livant. vezi pin. vezi pin. vezi salvie. vezi păpădie. vezi salvie. vezi violetă. 304 iarbă strănutătoare. 290 lămâioară. lămâiţă. 2S6 inibahar. vezi salvie. vezi coada şorice­ lului. vezi frasin. 292. 264. vezi rotungioară. vezi ienupăr. 301 IENUPĂR. 320 izmă bună. 288 ISOP. 313 LIMBA MIELULUI. 313 lemn câinesc. cimbru.

vezi busuioc. 301 milet. vezi mentă pipe­ rată. vezi hamei. vezi rotungioară. vezi trei Craţi pătaţi. vezi măceş. 287 mărul lupului. vezi maghiran. vezi rozmarin. 290 mărgăran. 323 mirtin. 323 mocni. 259 mătăciune. 312 mălcez. vezi mentă piperată. 301 măiugă. vezi ienupăr. vezi lămâi. 322 măschioane sălbatice. vezi busuioc. vezi nalbă de pădure. 305 mestecan. vezi păducel. 299 MĂSLIN. 259 melisă. 307 marariu de casi vezi fenicul. 302 mătăcină.malete. 301 megerean. 307 mărăcin. 329 MĂGHIRAN. 299 mărăcinele ciorii. 337 mighiran. vezi violetă. 301 mei. vezi măslin. vezi măghiran. vezi măslin 302 măslin. 266 molete. vezi roiniţă. 283 mejioran. vezi paracherniţă. vezi cireş. vezi violetă. 304 mintă moldovenească. 312 mărăcine. 341 mierea ursului. 299 măceş. 314 mamoriţă. 305 matrice. vezi iarbă de mare. 335 mălin. vezi păducel. vezi mesteacăn. 304 mintă neagră. 308 mălai moale. 288 molid. vezi măceş. vezi hamei. 312 mălai nesărat. 283 mălură. 341 mesteacăn. vezi pin. 266 măiugă. vezi hamei. 307 MĂCEŞ. 312 mătăcină. vezi limba mielului. vezi mentă dulce. vezi pin. vezi muşeţel mare. 301 mărtăloagă. 312 mălaiul cucului. 266 malin păsăresc. vezi sovârv. 305 micsandre. vezi măceş. 283 malaga. vezi muşeţel mare. 302 mastacân. 296 mierea ursului cu păr bălai. vezi cireş. 303 MENTĂ PIPERATĂ 304 mentă verde. vezi roiniţă. vezi mesteacăn alb. vezi măghiran. vezi mentă dulce. 329 mintă. vezi fenicul. 312 măgeran sălbatic. vezi păducel. 314 481 . 341 micşunele. vezi mesteacăn alb. 259 mălăeţ. 335 măsieş. 320 mânzoaică. vezi mentă pi­ perată. vezi coada calului. vezi sovârv. 320 MENTĂ DULCE. 299 mărăcinele coţofenei. 320 mintă de camfor. vezi busuioc. vezi cireş. 303 mereoare. 276 masin. vezi păducel. vezi roiniţă. 310 matricea. vezi ur­ zică moartă albă. 276 mărariul câinelui. vezi trei Eraţi păta(i. vezi măghiran. 299 măr de ţitron. 305 MESTEACĂN ALB. vezi muşeţel mare. vezi păducel. vezi măceş. vezi violetă. 269 mederean. 303 mintă de chicuşuri. vezi păducel.

nalbă mare. vezi hibiscus. vezi coada calului. 306 mură. vezi muşeţel mare. 306 mur de pădure. vezi coada calului. vezi mur. 284 nalbă de Sudan. 310 nalbă de Sabdariff. 310 nalbă bună. 283 MUR. 317 nintă. vezi mentă pipe­ rată. vezi muşeţel mare. vezi portocal. 307 muşeţel nobil. 310 nalbă mică. 308. vezi brustur. 316 nărozmă. vezi genţiană. portocal amar. 304 nintă de picuşuri. 304 nintă rece. 317 nejălnică. 306 muscăţel. vezi muşeţel mare. vezi mentă piperată. 307 MUŞEŢEL MARE. 310 NALBĂ DE PĂDURE. 307 N naiba calului cea măruntă. vezi mentă piperata. 317 nărozmă dulce. 308 nalbă de pădure. 307 muşăţea. 322 nemţoaice. 341 neramce. 304 nintă de camfor. 269 noroanţă. vezi hamei. vezi nalbă de pădure. 251 moruni. vezi nalbă de pădure. 313 482 . vezi rotungioară. 306 mur pădureţ sălbatic. 276 molotru. vezi mentă piperată.molotră. vezi anason. 251 opintid. 304 nintă broştească. vezi hibiscus. 307 motoacă. vezi muşeţel mare. vezi nalbă de pădure. 306 mur negru. 281 ochiul boului. vezi portocal amar. 316. vezi ceapă-praz. 260 otrăţel. vezi mur. 316. portocal amar. 308. 330 molură. 310 nalbă de câmp. nalbă mare. vezi nalbă mare. 307 moşiţel. vezi muşeţel mare. portocal amar. 308 nalbă albă. păpădie. vezi portocal. 304 O ochincea. vezi nalbă mare. vezi nalbă de pădure. 257 naranză. 320 mulugă. 317 nodăţică. vezi sulfină. vezi limba mielului. 306 mur tufos. 307. vezi anason. vezi mentă piperată. vezi mur. 251 molotru galben. vezi anason. vezi mentă piperată. vezi portocal. vezi rotungioară. 313 oniş. 269 orbalţ. vezi nalbă mare. 316. vezi roiniţă. vezi fenicul. vezi mur. vezi nalbă de pădure. vezi păpădie. 296 ouăle găinilor. 308 nădai. 284 NALBA MARE. vezi portocal. 304 nintă de chicătură. vezi violetă. 308 nalbă sălbatică. 322 orceag. vezi muşeţel mare. 310 nalbă de luncă. vezi mur.

vezi salcie. 339 PARACHERNIŢĂ. vezi portocal. 274 rădăcină dulce. vezi portocal amar. vezi muşeţel mare. vezi eleuterococus. vezi pin. lumânărică albă. vezi rotungioară. 248 por.p pana văzgoiului. 320. por­ tocal amar. vezi păpădie. 322 PIR. vezi coada calului. 317 pomuşoară. 267 pomoroancă. vezi salcie. 273 PĂDUCEL. 260 pasachină. 310 pir gros. 271 peria ursului. vezi porumb. vezi cimbrişor. vezi porumb 319 PORTOCAL. vezi vânătă. 314 pin silvestru. vezi măghiran. 316 puidacalie amăruie. vezi coada calului. 316. 322 pritaei. vezi ridiche neagră. vezi salcie. 342 poieai. 325 răcuşor. 317 PORUMB. vezi porumb. 329 poamă.-Mării. 342 răchită. vezi creţuşcă. 262 PIN. vezi paracherniţă. 314 piperul apelor. 269 pătlăgică vânătă. 313 pupi. vezi pin. 277 pomişoară neagră. vezi vânătă. vezi iarbă neagră. vezi lemn dulce. vezi ceapă-praz. vezi pir. 322 pui de gâscă. 317 R razachie. 316 portucal amar. 269 peisaj. 320 . vezi creţuşcă. vezi păpădie. 317 portucai. 339 pelungoasă. 313 pătlăgea. vezi pin. vezi portocal. vezi ceapă-praz. vezi mentă dulce. vezi pir. 325 răchită albă. 301 pur. vezi vită de vie. vezi cruşin. roiniţă. 270 pristmioară. vezi rotungioară. 314 pin de munte. 325 răchită mare. vezi coacăz negru. 314 pin roşu. vezi portocal. vezi salcie. 313 papa găinii. sovârv. vezi afin. vezi frag. 317 pomiţă. 325 răchită de luncă. 307. 313 păpuse. vezi rotungioară. vezi coada şoricelului. 287 peste pădure. vezi rotungioară. vezi paracherniţă. vezi păpădie. vezi portocal amar. vezi portocal amar. 303 politriche. 260 porâmb. 319 pepenică. 315 poala Sf. 322 penche. vezi hamei. 310 pomeranţă. 315 pir. 298 purducalie. 293 rădiche. 283 pimau. 310 parpangică. 31S pir mic. vezi vi(ă de vie. 271 rădăcina taigalei. 314 pinel. vezi pin. 260. 319 părul porcului. 316 PORTOCAL AMAR. 312 PĂPĂDIE. 319 prelungioasă. vezi ceapă-praz. 313 papalungă. vezi păpădie.

320 răgălie. 325 serpunel. 299. vezi pir. 325 SALVIE. vezi rotungioară. vezi rozmarin. 320 ridiche de toamnă. 314 silnică. 299 rujă. vezi măceş. 329 rojmalin. vezi ridiche neagră. 325 salcinâ. 325 SĂMÂNŢA DRAGOSTEI. vezi ridiche neagră. vezi muşeţel mare. 307 rotăţele albe. vezi trandafir de dulceaţă. 322 roză. vezi pin. 262 sântânică. vezi cruşin. 276 selghic. 320 răţuşcă. vezi soc. 257 schin. vezi sulfină. nalbă mare. vezi anason. 320 roişte. vezi mur. vezi brustur. vezi rotungioară. 307 romoniţ. vezi ridiche neagră. 262 scoabe. 320 reglisă. 299 scochin. 299 secărea. 299 scorpat. 322 răstupească. vezi salvie. vezi ridiche neagră. 251. 270 rotundioară. vezi roiniţă. vezi salcie. vezi salvie. 299 rug de mure. 307 romaniţă nobilă. vezi cimbrişor. 325 săftărea. vezi cimbrişor. 342 rănunchioară. vezi ridiche neagră. vezi ridiche neagră. vezi muşeţel mare. 330 salşi. 257 silhă. vezi muşeţel marc. 320 rigan. vezi viţă de vie. 299 redichi. 271 scai mărunt. vezi muşeţel mare. 320 răsură. vezi rozmarin. vezi măceş. 320 ridiche de iarnă. 306 rug de măceş. vezi lemn dulce. vezi măceş. 299 rugul vacii. vezi măceş. vezi ridiche neagră. vezi pin. fenicul. vezi măceş. vezi muşeţel mare. vezi coada şoricelului. vezi roiniţă. 322 ROTUNGIOARĂ. 320 RIDICHE NEAGRĂ. 322 484 . vezi sovârv. 328 scoruş nemţesc. vezi salcie. vezi măceş. 262 sgae. 315 râghiţi.rădiche de grădină. 307 romaşcă. vezi creţuşcă. 323 rug. 323 S saghis. vezi brustur. vezi măceş. 273 sălcuţă. vezi măceş. 257 scaiul oii. vezi ridiche nea­ gră. 293 ridiche de bere. 323 ROINIŢĂ. 307 romaniţă. 334 salbie. vezi brustur. 320 ridiche neagră de iarnă. 314 schinduf. 306 rug sălbatic. vezi rotungioară. 310 nismarin. vezi cimbrişor. 325 SALCE. vezi mur. 334 ROZMARIN. 324 SALCIE. vezi fumăriţă. 327 sărpun. 320 roman. 320 ridiche tomnatica. vezi trandafir de dulceaţă. 280 sălbiş.

271 tămâioară. 281 strugurei negri. 332 tei pucios. vezi coacăz negru. 301 T tarhon. vezi tei (3). 329 spichinel. vezi levănţică. vezi cimbrişor. vezi roiniţă. 276 tofolean. vezi tei (3). vezi tei (1). vezi anason. vezi tei (3). 329 soră cu frate. vezi tei (2). 267 smordină neagră. vezi tei (2). vezi pin. 262 ţin. 270 sosenca. 319 tengeri. 341 tămâiţă. 330 sovârf. vezi ienupăr. vezi cimbrişor. 262 taulă. vezi coacăz negru. 288 485 . vezi coacăz negru. vezi porumb. vezi măceş. 332 tei pădureţ. 271 lei mare. vezi genţiană. vezi coada şoricelului. 325 şerpunel. vezi rotungioară. 332 lei alb. 332 tei de mijloc. 262 supărare. 262 şinap. vezi tei (3). 299 siruşliţă. 332 tenchiu. 281 strigoaie. 332 tei căpresc. 262 sipică. 270 sorecie. 332 tei fiuturesc. vezi creţuşcă. 332 tei de pădure. vezi tei (1). vezi tei (2). vezi soc. vezi măghiran. 328 sog usuclu. vezi pir. vezi violetă. vezi tei (1). 251 taulă. 332 tei verde. sulfină. 267 stupelniţă. 332 teişor. 330 stegeră.335 sorocină. 267 soace. vezi tei (2). vezi sovârv. vezi tei (1. vezi măceş. 294 SPIRULINA. 319 timian. 332 tei argintiu. 332 tei de vară. violetă. vezi fenicul. vezi porumb. vezi coada calului. 299 SULFINĂ. 332 tei bun. vezi salvie. 314 tirău. 332 tei bălan. vezi tei (1). vezi sulfină. vezi trei fraţi pătaţi. 314 SOVÂRV. 332 tei de toamnă. vezi tei (3). vezi hamei. vezi cimbrişor.simboie. vezi trei fraţi pătaţi. vezi cimbrişor. 288 şolovăt. 332 tei roşu pădureţ. 328 solovârv. 269 smordin. 287 TEI. vezi cimbrişor. vezi coada şoricelului. vezi sovârv. 325 şerlai. vezi tei (3). 332 tei roşu. 267 struguri negri. vezi tei (1). vezi pin. 322 sulcină. vezi salvie. vezi ienupăr. 329 . 283 ş şalet. 330 suieş. vezi soc. 341 simbru. vezi genţiană. 335. 315 toaie. 332 tei câinesc. vezi tei (3). 328 SOC. 330 sumuduc. vezi iarbă neagră. vezi tei (3). 2). vezi creţuşcă. vezi coacăz negru. 320 sufulf. 332 tei de deal.

vezi urzică moartă albă. 306 văsileac. vezi trandafir de dulceaţă. vezi paracherniţă. vezi viţă de vie. vezi viţă de vie. vezi urzică moartă aibă. vezi genţiană. 336 trifoi de baltă. 260 ţimbrişoare. vezi iarbă neagră. vezi urzică moartă aibă. vezi sovârv. 335 trifoi amar. 299 tună. vezi lămâiţă. 299 trandasir. vezi urzică moartă albă. 266 vărăguţe. vezi măceş. vezi hibiscus. 337 V vareh. 299 trandafir de China. vezi trandafir de dulceaţă. 288 ţeapă. vezi trifoişte de baltă. 337 urzică creaţă. vezi ceapă-praz. 324 trandafir. vezi cimbrişor 262 ţintură. 336 TREI FRAŢI PĂTAŢI. vezi măceş. vezi hibiscus. 337 urzici mortăreţe. vezi trandafir de dulceaţă. 339 veşnită. 283 VÂNĂTĂ. vezi frag.r tornadele. 260 ţepoi. 324 trandafi]. vezi vânătă. 277 vărsat. 324 trandafir japonez. 287 tufă de rug. 299 trandafir de câmp. vezi busuioc. vezi ienupăr. 324 trandehir. 341 trandachir. vezi nalbă de pădure. vezi cireş. violetă. 339 verbină acrişoară. 339 VERBINĂ MIROSITOARE. 270 486 . vezi hamei. 342 vioară. vezi ceapă-praz. vezi mentă dulce. vezi trifoişe de baltă. vezi păpădie. vezi măceş. 336 trifoi de lac. 336 trifoişte. 303 trei fraţi. 341 VIOLETĂ. 303 vie sălbatică. 292 ţâţă forcotedi. vezi iarbă de mare. 281 U urzici aibă. vezi verbină rmcontoare. vezi trei fraţi pătaţi. vezi măceş. 284 trandafir sălbatic. 313 turtei. 285 vascuşoară. 259 vână de hamei. v a i trifoişte de baltă. vezi violetă. 335. 310 URZICĂ MOARTĂ ALBĂ 337 urzică surdă. 329 TRIFOIŞTE DE BALTĂ 336 troscoţel. 341 T ţăpoşică acră. 284 TRANDAFIR DE DULCEAŢĂ. vezi coada şoricelului. 342 vinie. 339 toporaşi. vezi trifoişte de baltă. vezi mentă dulce. 337 urzică moartă.

vezi roiniţă. 299 . vezi cireş. 341 zgorghin. vezi violetă. vezi pin. 314 zambile de câmp. vezi violeta. vezi trei baţi pătaţi. 266 viţă de hamei. vezi hamei. 342 voioşniţă de albini. vezi măceş. 320 Z zadă. 333 viorică. 283 VIŢĂ DE VIE.viorea. 341 viţiu.

260 Allium porum. 317 Citrus aurantium. vezi pir. vezi portocal amar. 307 Crataegus monogyna. vezi iarbă neagră. vezi lămâiţă. 254 B Betula alba. vezi praz. vezi brustur. subsp. amara. 257 c Calluna vulgara. 292 Cynara scolymus. vezi sămânţa dragostei. vezi muşeţel mare.INDICELE DENUMIRILOR LATINEŞTI ALE PLANTELOR A Achillea millefolium. vezi muşeţel mare. vezi păducel. 315 ADium cepa. vezi mesteacăn alb. 316 Citrus limon. sinensis. vezi lămâi. vezi ananas. 250 Angelica archangelica. ceapă-praz. subsp. vezi nalbă mare. 296 E Elettaria cardamomum. 287 Cerasus avium. vezi ceapă. vezi păducel. 312 Citrus aurantiacum. 305 Borango officinalis. vezi coada şori­ celului. bigaradia. 307 Arctium lappa. 305 Betula pendula. vezi angelică. 310 Ananas cornosus. vezi mesteacăn alb. ceapă-praz. var. vezi limba mielu­ lui. vezi cireş. 266 Cbamaemelum nobile. vezi portocal. 312 Crataegus oxycantha. 270 Agropyron rcpens. vezi anghinare. 290 Cymbopogon citratus. 260 Althaea officinalis. 327 488 . 252 Anthemis nobilis.

256 Juniperus communis. 273 Fraxinus excelsior. 279 Fucus vesiculosus. vezi busuioc. 275 I. vezi lucernă. 284 Humulus lupulus. 259 Olea europea. L Ilicium anisatum. vezi fumări(ă. vezi urzică moartă albă. vezi măslin. 285 Fumaria officinalis. vezi frag. vezi lemn dulce. 336 G Gentiana Iuţea. 294 YJppia citriodora. 322 Glycyrrhiza glabra. 271 Foemculum vulgare. vezi eucalipt. vezi levănţică. vezi trifoişte de baltă. 274 Elymus repens. J . 277 Frangula alnus. 303 Menyanthes trifoliata. vezi badian. vezi roiniţă. vezi mentă piperată. gheara diavolului. vezi creţuşcă. vezi cruşin. vezi ienupăr. 329 Hibiscus sabdariffa. 289 489 . 269 Eucaliplus globulus. vezi iarbă de mare. vezi frasin. 308 Malpighia glabra. vezi nalbă de pădure. 304 Mentha viridis. 255 Medicago saliva. vezi arborele sănătăţii. vezi isop. vezi pir. vezi fenicul. 288 Lamium album. 337 \-avandula angustifolia. 301 Malva sylvestris. 281 Glechoma hederacea. vezi eleu terococus. 283 Hyssopus officinalis. 302 Origanum vulgare. 330 Melissa officinalis. vezi hamei. vezi măghiran. 280 M Majorana hortensis. vezi verbină mirosi­ toare. vezi genţiană. 297 Melilotus officinalis. vezi hibiscus. 339 F Filipendula ulraaria. vezi sulfină. 283 vezi O Ocimum basilicum. vezi sovârv. vezi coada calului. 315 Lquisetum arvense. 293 H Harpagophytum procumbens. 320 Mentha piperi ta. vezi mentă dulce.Eleutherococcus scnticosus. 276 Fragaria veşca. vezi rotun­ gioară.

337 Spirulina. vezi trei fraţi pătaţi. 267 Rosa canina. 320 Rhamnus frangula. vezi cimbru. vezi tei (3). 335 Vitis vinifera. vezi tei (1). 251 Pinus sylvestris. vezi paracher­ niţă. vezi soc. vezi trandafir de dul ceaţă. vezi spirulina. vezi tei (1). 332 Tilia europea. 310 Pimpinella anisum. vezi cimbru de grădină. 299 Rosa centifolia. vezi salce. vezi măceş. 332 Tilia cordata. 332 Tilia platyphyllos. 325 Sambucus mgra. 314 R Raphanus sativus. 313 . 319 S Salix alba. 264 Satureja montana. vezi cruşin. 334 Rosmarinus officinalis. 341 Viola tricolor. vezi tei (2). vezi tei (1). 332 Tilia tomentosa. 262 Thymus vulgaris. vezi anason. 342 Zea mays. 332 V . vezi ridiche neagră. 332 Tilia parvifolia. 324 Solanum melongena. vezi porumb. vezi tei (3). 298 Viola odorata. 323 Rubus fruticosus. 248 Verbascum thapsus. 306 Tbymus serpyllum. vezi violetă. 328 Saturqa hortensis. vezi lumânărică albă.z Vaccinium myrtilus.p Parietaria officinalis. 325 Sahna officinalis. 330 T Taiazacum officinale. 332 Tilia grandifolia. 273 Ribes nigrum. vezi rozmarin. vezi pin. vezi cimbru de grădină. vezi vânătă. vezi salvie. vezi cimbrişor. vezi viţă de vie. colivar niger. vezi afin. vezi tei (3). vezi tei (3). vezi coacăz negru. 332 Tilia sylvestris. vezi păpădie. 264 Smilax salsapanlla. vezi mur. vezi tei (1). 263 H lia alba. 332 Tîlia argentea. vezi salae.

269 Ericacee. vezi soc. gheara diavolului. 276 Araliacee. G Genţianacee. 313 Cupresacee. 287 B Betulacee. 283. 297. 248. muşeţel mare. 257. muşeţel mare. iarbă neagră. 328 Cianoficee. vezi ananas. 270. vezi coacăz negru. vezi lămâiţă. angelici. vezi coada calului. 250 F Fabacee. 313 gheara diavolului. fenicul. 285 c Canabacee. 296 Brasicacee. vezi hamei. 307. 254. vezi ridiche neagră. 320 Bromeliacee. 292. 330 Fucacee. 252. 283. 274 Asteraceer vezi anghinare. vezi mesteacăn alb. 281 Graminee. 283 Caprifoliacee. 288 E Ecvisetacee. vezi iarbă de mare. pir. vezi limba mielului. păpădie. vezi anason. 257. vezi afin.INDICELE FAMILIILOR DE PLANTE CUPRINSE ÎN LUCRARE A Apiacee. păpădie. 307. vezi spirulina. 319 Grosulariacee. vezi ienupăr. 305 Boraginacee. 251. 270. 315. 267 491 . brus­ tur. porumb. coada şoricelului. vezi genţiană. coada şoricelului. 254. vezi lemn dulce. brus­ tur. vezi anghinare. lu­ cernă. 293. vezi etenterococns. 330 Composite. sulfină.

255 Malvacee. 304 . frag. 312 . 266. portocal amar. 337 Leguminoase. 289 levănţică. cimbru de grădină. levănţică. 294. vezi lămâiţă. rozmarin. rozmarin. nalbă de pădure. mentă dulce. 315. vezi lămâi. 284. porumb. salvie. 336 Mirtacee. vezi busuioc. 310 492 . mentă piperată. isop. 319 R Ramnacee. măslin. nalbă mare. 329. vezi ceapă-praz. 298 Solanacee. 322 . 334 Rutacee.măceş. mentă pi­ perată. 330 Liliacee. vezi vânătă. 304 . 280 Pinacee. vezi cruşin. vezi lemn dulce. 322 . 275 U Umbelifere. 325 . 303 . 279. 308. trandafir de dulceaţă. 256 Malpighiacee. 317 S. 303 . 323 . sulfină. 320 . 325 sovârv. 263 . vezi fumăriţă. rotun­ gioară. 289. vezi paracherniţă. roiniţă. 301. măghiran. vezi eucalipt. vezi badian. 323 . 290. 325 Scofulariacee.cimbru. 310 Meniantacee. 271. T Salicacee. 259. cimbrişor. 277. rotungioară. 260. 262. vezi lumânărică albă. creţuşcă. 251 . 316.portocal. 29 4 . 314 Poacee. vezi pin. vezi hibiscus.cimbru de grădină. 262 . salvie. ange­ lică. sovârv. vezi salcie. 276 Urticacee.păducel.P Oleacee. 329/ urzică moartă albă. vezi busuioc. 332 M Magnoliacee. pir. 264 . 302 Papaveracee. mentă dulce.L Labiale. urzică moartă albă. 339 Tiliacee. vezi frasin. vezi tei. isop. 292 -. cim ­ brişor. vezi cireş. 297. 301. salce. vezi arborele sănătăţii. lucerna. 252. măghiran. roiniţă. 259. 299/m u r. vezi trifoişte de baltă. 293. 320 . 324 0. 264. fenicul. 306. 273 Rosacee. 337 Lamiacee. vezi anason.

341 Vitacee. vezi viţă de vie. vezi verbină mirositoare. 327 . 339 Violacee.v. vezi trei Eraţi pătaţi. violetă. 342 Zingiberacee.z Verbenacce. 335. vezi sămânţa dragostei.

.

...................... 394 INDICE DE BOU........................... CE PCTEP AŞTEPTA DE LA PLANTE ? ............................................................................................................ ..........488 INDICELE FAMILIILOR DE PLANTE CUPRINSE ÎN LUCRARE.............. 474 INDICELE DENUMIRILOR LATINEŞTI ALE PLANTELOR ............. 18 CE NE POT OFERI COMPLEMENTELE ALIMENTARE?....................... 344 BĂILE MEDICINALE...............................................................................491 .........................................................CUPRINS INTRODUCERE............... 7 9 CE PUTEM AŞTEPTA DE LA CAPSULELE CU PULBERE DE PLANTE ? ............................................ 370 DACĂ VREŢI SĂ VĂ FACEŢI SINGURI O CĂMARĂ PENTRU „HRANA VIE A SĂNĂTĂŢII"...........469 INDICE CU DENUMIRI POPULARE ALE PLANTELOR.................................................................................................................................................................... 110 PLANTELE MEDICINALE ÎN CEAIURI ŞI CAPSULE........................... 31 BOLI CRONICE........................3«1 „MARILE TRATAMENTE" DEPURATIVE ANUALE............................................................................ SIMPTOME ŞI SINDROAME DESCRISE ÎN LUCRARE...................................................................... AFECŢIUNI....................................................................................................................................... 379 PRODUSE COSMETICE NATURALE................................................................................. 24 MARILE MALADII ACTUALE ................243 COMPLEMENTELE ALIMENTARE......................................................................................................................................................................................................................

.

^ % spasmofilie. în diabet.ă u i r ă vie VENUS . frigidita­ tea. rini­ chilor §1 organelor genitale. afecţiuni digestive. ■ « « . ale sângelui. obezi­ tate. de piele.ŞTIINŢA HRANAI . reumatism.. im potenţa. excitaţia perma­ nentă. în multe alte sufe<f rinţe generate de stress cum sunt astenia. în stări de şoc.MAURICE MESSEGUE MICHEL BONTE MPS 132 boli • 210 reţete Vindecări m iraculoase în boli cardiovasculare. etc. convulsii. de nervi. în alergii. căderea părului etc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful