MAURICE MESSEGUE

MICHEL BONTEMPS

SECRETELE PLANTELOR
vindecări miraculoase

VENUS - ŞTIINŢA

Consilier editorial CORNEL SIMIONESCU

MAURICE MESSEGUfi M1CHEL BC NTEMPS GUERRIR NATURELEMENT © Robert Laffont Paris, 1987 Toate drepturile pentru versiunea românească aparţin Editurii Venus

MAURICE MESSEGUE MICHEL BONTEMPS

SECRETELE PLANTELOR
VINDECĂRI MIRACULOASE
Versiunea în limba română DOINA BRINDU

EDITURĂ

9

VENUS

I.E.P.

ŞTUNJA

- 1996__
CH1SINÂU

BUCUREŞTI

CZU 615.32:633.88

Coperta de SERGIU GEORGESCU Tehnoredactare de GEORGE DORU

M

3704030200-7

mănunt

ISBN 5 -3 7 6 —020 1 5 -0

Această lucrare este rodul unei strânse cola­ borări între cei doi autori, în acelaşi timp, Maurice Messeguâ a dat o atenţie deosebită plantelor şi capsulelor gelatinoase, iar Michel Bontemps a tratat singur complexele alimentare şi uleiurile esenţiale.

INTRODUCERE
MAURICE MESSEGUE-MICHEL BONTEMPS

Cu ani tn urma, Maurice Messegu6 ne-a zgâlţâit zdravăn, trezindu-ne la raţiu­ ne, readucându-ne la natură. Noi ne lăsaserăm „adormiţi" de comoditatea reme­ diilor chimice... „Droguri periculoase ce ne aduc o uşurare imediată, dar care subminează organismul şi ne pregătesc viitoarea boală. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a tras, cu puţini ani tn urmă, un semnal de alarmă: 60% din maladiile lumii occidentale sunt de origine iatrogena. Cu alte cuvinte, provocate, In mod cert, de un medicament. Trebuie să scăpăm de un asemenea drog. El ne transformă în consumatori de felurite tablete, capsule, drajeuri, condamnaţi să ne supunem lor. Legaţi de mâini şi de picioare In faţa chimioterapie!. Hipnotizaţi. Un singur om a cutezat să ridice glasul, singur: Maurice Mess6gu6. în rânduială stabilită, trusturile farmaceutice gândeau că-i vor lua uşor pielea. Dar omul avea pielea tăbăcită: 21 de procese tn care au depus mărturie magis­ traţi, medici, profesori. Maurice Mess6gu6 a deschis o breşă prin care s-a strecurat medicina naturală. Din nefericire, şi profitorii ei. Am asistat la naşterea unor fitoterapeut, medici sau nu, serioşi sau dimpo­ trivă. Dar ei n-au perceput semnalul Iui Maurice Mess6gu£: noi vindecăm prin dragostea ce o purtăm plantelor, prin dragostea pe care suntem tn stare s-o dăruim bolnavilor noştri. Scopul său nu era să înlocuiască remediile chimice cu o plantă, ci să ne reînveţe să avem noi grijă faţă de noi. să nu abdicăm in faţa bolii. Maurice Mess£gu6 înseamnă cimbru, rozmarin, cimbru de grădină şi salvie, dar şi copilaşii din Fleurance — satul lui natal — care nu mănâncă decât de la

7

şi din vitele şi păsările crescute pe lângă casă, nicidecum carnea albă, denaturată şi poluată pe care ne-o oferă măcelarii noştri, el înseamnă o viaţă întreagă de luptă împotriva poluării, pentru o dietă sănătoasă, contra minciunii, ipocriziei şi invidiei. Este preţui gloriei. Mess6gu6 este omul cu fruntea sus, care a ştiut întotdeauna să facă faţă. Care n-ar accepta niciodată să trăiască îngenuncheat Care, de 27 de ani, primeşte orice bolnav fără nici un onorariu. Să-l urmăm exemplul. El mi-a insuflat putere să mă bat, să am curajul să desfid ordinea prestabilită. N-a fost uşor. Fără exemplul său n-aş G îndrăznit niciodată. Fără ajutorul iui dezinteresat nici n-aş & reuşit. îi voi rămâne pe veci dator. Cât îi sunt de recunoscător că mi-a pus la îndemână dosarele lui, Gşele, cunoştinţele sale, că şi-a pus tot sufletul în confruntarea rezultatelor, a principiilor noastre de tratament! Dubla experienţă de Caţă ne-a permis să vă oferim reţete verificate, probate, sigure. S-ar putea ca nu toate să aibă o bază ştiinţifică irefutabilă. Va veni un timp însă In care totul se va schimba, ...medicina este aşa de conservatoare! Suntem însă siguri de eficacitatea lor, de lipsa lor de nocivitate. Ele reprezintă — adunate — rodul a 60 de ani de practică şi dragoste pentru meseria noastră. O experienţă de care suntem mândri.

MICHEL BONTEMPS

CE PUTEŢI AŞTEPTA DE LA PLANTE ?

Plantele vă pot vindeca. în situaţiile în care, foarte adesea, medicamentele n-au fost în stare de nimic. Condiţia este să le cunoaştem bine, să le alegem cu grijă, să fie de bună calitate, respectiv, nepoluate, sănătoase, şi să ştim din ce regiune provin, mai ales după catastrofa de la Cernobâl. Dar ele singure nu vor reuşi întotdeauna să vindece. în SIDA, în cancere, peritonită, viroze acute, nu vor avea cum să acţioneze. în general, pentru afecţiunile în care este ne­ voie să se intervină rapid, brutal, cu doze de şoc, numai medi­ camentele chimice sunt eficace. Ceea ce nu înseamnă că plantele sunt inutile în toate bolile grave, căci ele, de exemplu, au dat rezultate uluitoare în cazul leprei! Vegetalele sunt prieteni ce vă ajută să reacţionaţi, ce vă „tre­ zesc" şi vă dinamizează circuitele imunitare, organele slăbite. Dacă sistemele proprii de apărare naturală sunt complet scoa­ se din circuit, dacă organismul dumneavoastră nu mai e în stare să lupte — parţial sau total, temporar sau definitiv —, trata­ mentele simple nu vor putea face nimic pentru dumneavoastră. Trebuie apelat şi la ajutorul chimiei moderne. Doar ea singură va şti, o perioadă, să vă aducă substanţele pe care corpul nu mai

Toate organele se apără: creşte numărul de globule albe. agresivă. Apelaţi la ea doar în cazurile extreme. Totodată.. când nu mai există nici mâncare nici minereuri din care să se toarne noi tunuri. Şi ea are anu­ mite limite pe care deseori se hazardează să le depăşească. obo­ selii etc. La început este vorba de un „stress benefic4. nu vă lăsaţi orbiţi de chimioterapie. sărăcită. tre­ buie să ştiţi în ce constă fenomenul de „stress“. ambele indispensabile pentru combaterea bolii. naţiunea este stoarsă. se declanşează o alertă de proporţii în interiorul orga­ nismului. Iar când nu mai sunt bărbaţi pe care să-i trimiţi pe front. Nu vă lăsaţi traşi pe sfoară de promisiunile unor falşi „tămăduitori” lipsiţi de scrupule sau. ruinată. depresiunii. în urgenţele majore. 10 . nişte igno­ ranţi. aidoma unei naţi­ uni în timp de război. traumatizantă. O atare medicină este poluantă. Şi pentru a înţelege mai bine. potenţialul dumneavoastră vital se prăbuşeşte. dacă o atare stare de alertă. în cea mai mare parte a lor boli datorate stressului. se prelungeşte. benefică. de luptă. pur şi simplu.este în stare să le secrete sau să vă indice antibioticele capabile să stopeze o invazie microbiană de mare anvergură. care vă făgăduiesc să vă vindece de boli deosebit de grave „în doi timpi şi trei mişcări“ ! încredeţi-vă în medicii specialişti. „se dau dispoziţii" pentru o bătălie generală. Pe scurt. acti­ vităţile secretorii ale glandelor suprarenale sunt mai accelerate.. Ea nu poate vindeca maladiile cronice. STRESSUL Tot ceea ce obligă organismul să reacţioneze îl aduce într-o stare de stress. Dar.

impotenţă. depresie. pot fi eficiente. de respingere. mai rău. iar dum­ neavoastră nu veţi mai avea puterea să reacţionaţi: veţi intra în starea de „stress rău".MS. astm. creştere în greutate rapidă. şi doar ele singure.. eczemă. o reacţie imediată de apărare. permite instalarea unor simptome ce carac­ terizează boala cronică: oboseală.La fel se întâmplă şi ca organismul dumneavoastră. el nu mai poate reacţiona. din partea organismului. Chimioterapia nu poate nimic. antidepiesive. pierdere de memorie. Terapiile naturale. un an sau chiar mai mult. Şi asta timp de o lună. veţi avea de luptat — pentru eliminarea unor atare remedii indezirabile — în acelaşi fel ca şi împotriva unui microb sau a unui virus. ani de-a rândul. vă veţi îmbolnăvi. în mod cert. deoarece un produs chimic provoacă. apare ceea ce numim „stress". două luni.. Dacă tratamentul medicamentos durează o săptămână. teamă. hipotensoaie. în asemenea situaţii.. dezorganizată. s-au îndopat cu pumni de calmante. slăbită. Mai mult din 60% din bolile lumii occidentale sunt de origine 11 . urmare a efectuării unor anche­ te. insomnie. Analizele o dovedesc: anumite medicamente chimice sunt de­ celabile în sânge şi la doi ani după ce au fost înghiţite! Dacă administrarea remediilor chimice mai este şi prelungită în timp. prea epuizat. Condamnaţi să înghită zilnic otrava prescrisă. ea va duce la epuizarea resurselor imunitare. ei se autocondamnă să rămână bolnavi pe viaţă. anxiolitice. în faza în care.. Imaginaţi-vă ce se întâmplă în organismul acelor sărmani su­ ferinzi care. remediul generând chiar el răul. . o lună sau. Apărarea — imunitatea naturală — dumneavoastră. O. (Organizaţia Mondială a Sănătăţii) a lansat un aver­ tisment încă de acum câţiva ani. cădere a părului etc.„stressul cel rău“.

unele chiar periculoase pentru sănătatea noastră sau. pot tot aşa de uşor s-o şi distrugă. învăţaţi să vă purtaţi singur de grijă. Există destul de multe boli pentru care plantele sunt de neînlocuit. pe care le îngrijeşte agravandu-le. nu acceptaţi să vă lăsaţi aserviţi şi drogaţi de „noile molecule chimice". de plante medicinale. atât de utilă într-o multitudine de cazuri grave. in­ secticide. adică datorate administrării intensive sau prelungite a unui medicament. 80% dintre ele sunt din import) sunt poluate şi. Vă vom cita. culturile se intensifica graţie unor mari cantităţi de erbicide. franceze: — 50 millions de consomateurs afirmă. infuzia aducătoare de sănătate se poate transforma într-o fiertură diabolică. în aceeaşi măsură. conţin doze mari de reziduuri chimice. nepoluate! în faţa cererii. a reuşit să creeze propriile ei afecţiuni. în permanentă creştere. dar. deseori. ucigaşă! Plantele astea. Majoritatea plantelor importate (în Franţa.iatrogena. trebuie ca ele să fie „curate". 60% din maladiile a căror origine a putut E i stabilită! Dar celelalte ? în realitate. din rezultatele unor anchete făcute de mai multe cotidiene. şi mai r&u. Medicina modernă. după toate aparenţele. atenţie. Altfel. numai pentru luare-aminte. Dar. cancerigene. de renume. Refuzaţi remediile mirobolante ale unor escroci în ale medicinei. în stare să facă atâtea pentru sănătatea dum­ neavoastră. într-o anchetă din 198? : „11 mărci de ceai de tei din 17. profitori ai disperării umane. Rămâneţi stăpânul propriului dumneavoastră corp. Fiţi atenţi la calitatea plantelor pe care le consumaţi. sunt mai multe.14 mărci de ceai de mentă 12 . fungicide.

Belgia. este regretabil faptul că breasla farmaciştilor nu este mai vigi­ lentă în ceea ce priveşte calitatea produselor pe care le reco­ mandă ! 13 . în 1985: „Dacă doar 50% din pestiddele conţinute într-o plantă trec în «tisana» dragă inimii bunicilor noastre. care adaugă: «Capsula este mult mai concentrată. Dacă nu se iau în calcul şi numai ceaiurile speciale pentru sugari. conţinutul incriminat este absorbit 100%. — 50 millions de consumateurs spune. în aceeaşi măsură.D.. pe care ni le propun azi farmaciştii. deşi provin. — 50 millions de consomateurs răspunde.D. cumpărate din farmacii..M. M.. Elveţia.. din faimoasele «gelule» cu pulbere de plante — capsule gelatinoase — . măcinate în totalitate şi transformate într-o pulbere fină. poate părea foarte adevărat. foarte la modă. Germania.. sub titlul Ciuma sau pesticidele: „Din opt ceaiuri sedative. e mai uşor de luat şi nici nu are un gust neplăcut».din 28 sunt poluate. Or. Italia. în Franţa. doar două sunt fără pesticide sau conţin doze admisibile. D.T.. apoi condiţionate (încapsulate) aidoma unor medicamente. în octombrie 1985. în schimb.. dozele de pesticide (şi ce pestidde!) sunt scandaloase. nu există nici o legislaţie clară în ceea ce priveşte limitele maxime de re­ ziduuri admise în plantele numite medicinale. reco­ mandate copiilor. dar ceea ce este şi mai adevărat e că respectiva pudră de plante conţine şi toate reziduurile de praf şi pesticide"..T. de fapt. Mai mult. vândute ca atare. capsulele astea? Plante uscate. Dar ce sunt. Or­ goliosul slogan publicitar «Efectele unei infuzii într-o singură capsulă».R.-ul este interzis în Franţa. existente în co­ merţ. conţin doze foarte mari de D. Olanda au stabilit regulamente de L. şi din far­ macii şi de aiurea". (limite maximale de reziduuri). din 1978. şi P. La fel de revoltător e şi faptul că.

. în care atare substanţe trec în proporţie de 100%!“ CUM VĂ ALEGEŢI PLANTELE MEDICINALE? Există un singur criteriu valabil: garanţia oferită de L. natura trebuie impulsionată cu kilograme de pesticide. într-un interviu cu Maurice Mess£gu6: „La ora actuală.Cu ceaiurile de plante. Pentru Franţa însă. plan­ tele refuzate în alte ţări pot fi vândute aici fără nici un risc! 14 . care pot antrena moartea! — Medicines douce. în ce constă ea ? Ea vă garantează limitele maximale de reziduuri conţinute în plante. decorticante) puse în vânzare liberă. Elveţia. 57 au decedat!“ Que choisir ? ne dă lista tuturor acestor produse (insecticide. nu sunt nocive. Şi nu mai vorbesc de capsule. utilizate în mod obişnuit. spune. erbicide. mai ales ştiind că 30-40% din produsele chimice se dizolvă în apa de ceai. Austria. Deci. Fiecare ţară are propriile sale normative. peste un anume prag. citim: „Ziarele ne relevă faptul că. Procedura este obligatorie în multe ţări europene: Germania. în vederea creşterii ren­ tabilităţii culturilor.M. Dimpotrivă. în 1986. în laborator se face o analiză pentru depistarea produ­ selor chimice.. plus cele pentru sugari.R. Belgia. defoliante. G foarte grav. iar din ei. Cantităţi uluitoare ce se regăsesc apoi în plantele usca­ te. Italia. Facultăţile de farmacie au studiat dozele ce nu tre­ buie depăşite. 277 de agricultori au fost intoxicaţi cu produsele pe care le uti­ lizau. ne otrăvim lent şi în deplină cunoştinţă de cauză!“ — în Que choisir ? — 1986 — sub titlul Moartea la vânzare. acceptând să se facă ecoul preo­ cupărilor noastre. din 1978 şi până în 1981. Ministerul Sănătăţii nu le-a stabilit încă. Dacă respectivele reziduuri sunt în cantităţi infinitezimale. devin foarte periculoase pentru om. Olanda.

preocupaţi atât de calitatea mărfii cât şi de sănătatea consumatorilor. Doar girul L.. dar nu vă vor periclita sănătatea. de vreme ce nu aveţi nevoie decât de 25 g pentru ceaiul dumneavoastră? Contează oare aşa de mult să economiseşti doi franci. Din păcate. la analiză. în Franţa ele sunt pe cale de dispariţie. loturile de plante. pentru că mâna de lucru este prea scumpă. iar în Franţa vor fi vândute cele mai poluate! Noi. sunt tare puţini. ce ne zbatem pentru a găsi plante de calitate.. fiţi exigenţi. Astfel vor reapărea şi culturile de plante medicinale. dar să-ţi distrugi echilibrul biologic ? Iar dacă am ajunge să „preţăluim" şi sănătatea. vă putem confirma că. Situaţia se va prelungi atât timp cât guvernul francez nu va institui obligativitatea unor astfel de analize. de-a dreptul ridicolă! Cei oe vă cumpăraţi plante pentru a vă menţine în formă. Până atunci. Majoritatea preferă să aleagă plantele mai ieftine. vă poate proteja sănătatea! 15 . Sperăm din suflet că aceste analize vor deveni obligatorii Ceaiurile dumneavoastră vor fi ceva mai scumpe. în Franţa. deoarece randamentul lor este mai scăzut decât în ţările unde chimizarea agriculturii nu este controlată. cele ce le aduc un maximum de profit.Anumiţi comercianţi de plante medicinale. Rezultatul: cimbrul din Franţa costă de patru până la de zece ori mai mult Dar ce importanţă are. nici nu poate fi vorba de o atare sumă.R. şi îşi impun să respecte un caiet de sarcini foarte strict. cele mai bune plante vor ajunge în alte ţări — acolo unde verificările de laborator sunt legiferate — . fără ca nimeni şi nimic să-i oblige la o atare conduită.M. îşi trimit. pe de o parte.. iar pe de altă parte. în mod sistematic. este foarte greu să-ţi procuri un material vegetal corespunzător criteriilor noastre de selecţie.

streptococul etc. ca stafilococul auriu.. Deocamdată mult mai important este să verificăm prezenţa substanţelor chimice. care va şti să vă pună în gardă asupra folosirii lor abuzive.Nu vă lăsaţi păcăliţi de acele firme care. pretindeţi şi marca de L. dar o pot pune în pericol pe a dumneavoastră. Nu numai că trebuie să figureze pe ambalaj. Azi. este posibil să le degradăm calităţile terapeutice.R.M.. Ele vă pot fi prescrise numai de un medic şi vândute doar de un farmacist.. efectuarea unor probe bacteriologice e o muncă de rutină. doar pentru ca să le arunce praf în ochi. E bine de ştiut dacă plantele noastre conţin sau nu nişte germeni patogeni. dar magazinul dumneavoastră trebuie să-şi poată procura rezultatele analizelor întregului lot de plante în cauză! PLANTELE PERICULOASE Anumite plante sunt deosebit de nocive pentru sănătate. făcând tot felul de analize lipsite de interes. cu stiloul în gură! Dar şi tot „curăţind" şi „răs-curăţind" plantele. Cum să evităm o atare situaţie. cu denumiri redutabile. când cumpăraţi plante sau derivate din plantele medi­ cinale. ele nu reprezintă tn mod cert viaţa. transformându-le în ceva inert. fac parte integrantă din viaţa noastră cea de toate zilele: înghiţim infinit mai mulţi într-o cafenea sau când rămânem pe gânduri. Nu din întâmplare toate aceste mărfuri au un mic desen sugestiv pe etichete. 16 . omorându-le. „fără viaţă". încearcă să-i tragă pe sfoară. vom afla ulterior.. capul de m ort! Deci. simţind neîncrederea consumatorilor. Dar astfel de microbi. al­ tele sunt dificil de utilizat.

dacă până atunci nu-şi vor modifica opiniile chiar instanţele oficiale! .. Ceea ce nu înseamnă şi fără rezultate. Noi vă recomandăm numai specii ce nu sunt deloc pericu­ loase. Pentru noi.. într-o zi. Poate că. Trebuie să vă îngrijiţi. pe care noi le apreciem ca fiind deo­ sebit de interesante. habar neavând de nimic.Nu-i ascultaţi pe atotştiutorii ăia de vrăjitoraşi care.. nu fac parte din lista Consiliului Superior de Igienă — fără ca prin asta să comporte vreun risc —. dar fără să riscaţi nimic. vă vom atrage atenţia asupra lor. şi ne-au dat numai rezultate deosebit de satisfăcătoare. ne vom schimba părerea. amestecă la inspiraţie o panoplie întreagă de plante toxice sau veninoase. ele nu sunt decât binefăcătoare. ca urmare a experienţei acumulate. Dacă unele plante. Le prescriem de mult timp.

Egipt. Cartea lui Hermes Trismegistul ne indica. se găseau doar în mâinile spiţerilor. A trebuit să aşteptăm Evul Mediu pentru ca să avem sufi­ ciente informaţii asupra felului în care vor fi întrebuinţate pul­ berile de plante.. în ceea ce priveşte dozele de administrare prescrise — posologia lor — nu apar informaţii decât abia în lucrări (de spe­ cialitate) ale secolului 19. noi uti­ lizăm — ca produs de comercializare — ceaiurile (tizanele. Părinţii. bunicii şi strămoşii noştri îndepărtaţi cunoşteau în amănunt diferite moduri de preparare a ceaiurilor — infuzia. cimbrul etc. în acele vremuri. tradiţionale. De ce să nu o recunoaştem. 18 . decoctul. De sute şi cbiar mii de ani. o atare formă de prezentare este. le-au fost clar şi cert consemnate. Multe alte lucrări provenite din China. contraindicaţiile. mult înaintea lui Hristos. care. efectele lor tera­ peutice. ori când şi cum să folosim un macerat. cum să prepari verbina. de departe. cea pe care o preferăm. fiertura. rozmarinul. in­ fuziile). Siria ne învaţă când sunt bune decocturile sau infuziile..CE PUTEM AŞTEPTA DE LA CAPSULELE CU PULBERE DE PLANTE ? în magazinele cu plante medicinale.

plantele oleo-eterice. De pildă. ele nu contravin principiilor pe care se bazează medicina practicată de noi. alegeţi capsulele dacă sunteţi presaţi fie de timp. . nu uitaţi că prima cauză a bolilor modeme este accelerarea ritmului de viaţă. într-o infuzie. a căror prescriere este în continuare valabilă pentru o sumedenie de cazuri. Totodată. ori a unor rezultate prompte.. modeşti învăţăcei. Iar gustul neplăcut al plantelor amare nu mai esie deloc resimţit. Şi e mult mai simplu să le ţii în geantă sau în buzunar..Noi. Capsulele ge­ latinoase cu pulberi de plante reprezintă medicamente majore cu efect foarte rapid şi deci mult mai violent. şi astfel veţi fi păşit deja pe calea vindecării! RESPECTUL FAŢĂ DE PRINCIPIILE ACTIVE Ceaiurile. obişnuiţi-vă şi reobişnuiţi-vă să vă rezervaţi o marjă de timp necesară preparării pe îndelete a ceaiului zilnic. deoarece o parte din ele nu sunt solubile în apă. toate esenţele pe care le conţin. alcătuită din iubire. ci numai în alcool sau ulei. preferăm să ne încredem în înţelep­ ciunea poporală şi în propria noastră experienţă. răbdare şi re­ echilibrare ? Bineînţeles. Ca să evitaţi un atare stress. din punct de vedere practic. activă. fie de nevoia obţinerii unor acţiuni rapide. nu pun în libertate. Oare şi mai eficace ? Şi-apoi. utilizarea capsulelor este infinit mai compatibilă cu modul de viaţă modernă. cum sunt cimbrul şi rozmarinul. nu permit decât extracţia principiilor ac­ tive solubile în apă. Astfel că suntem siliţi să re­ cunoaştem. avantajele incontestabile pe care le oferă! Dar cum în toate situaţiile e bine să fim moderaţi.

Pulberile de plante va oferă integral planta. apei. plantele au zeci. Farmacia modernă. nu există decât planta şi nimic altceva: capsulele (gelulele) conţin vegetale uscate şi măcinate. întregul lor este cel ce are maximum de eficacitate. fără ajutorul vreunui produs chimic.. greutatea lor în miligrame e calculată strict. rapiditatea utilizării: două-trei capsule. de preferinţă într-o moară cu piatră. în pulberea de plante vom găsi toate aceste com­ ponente. extrăgând doar elementul activ princi­ pal — sau reconstituindu-1 pe cale chimică — . de suma proprietăţilor ei. Or. capsulele nu au nici un gust! Eficacitatea optimală: este evidentă. iar învelişul de gelatină este total neutru. de înghiţit cu un pahar cu ap ă! Gustul: gata cu amâreala. practic. Ne-am lămurit că pulberile vegetale conţin toate principiile active din plantă cu excepţia. pierde o mare parte din potenţialul terapeutic al întregii plante. pentru ca să ne atingem sco­ pul propus... pentru că aveţi la dispo­ ziţie toate principiile active conţinute în plantă! Dozarea este fără cusur. în fine. astfel că veţi putea beneficia.. nefiind posibilă nici o eroare. ea joacă un rol primor­ 20 . AVANTAJELE CAPSULELOR DE PLANTE în primul rând. dar.în schimb. trebuie să ştim exact cum să le utilizăm. CUM SUNT UTILIZATE CAPSULELE Administrarea este uşoară. chiar sute de constituenţi şi doar însu­ marea lor. Or.

bineînţeles. — toamna. este iar necesară o curăţare. când toate or­ ganele corpului uman funcţionează în ralanti. iama te agiţi mai puţin şi te fortifici. agresiunilor microbiene. o dezintoxicare. în cure lunare de câte 21 de zile. mare. efectuarea unei cure este obligatorie: — primăvara organismul trebuie curăţat de toate deşeurile acumulate în timpul iernii. trebuie să le înghiţim împreună cu o cantitate de lichid suficient de mare. trebuie să urmăm ritmurile ancestrale pe care ni le-a imprimat natura. fără de care schimburile organice nu sunt posibile. mai multe reprize anual. conţine în jur de 70% apă. Respectând cu stricteţe cantităţile prescrise. la fiecare schimbare de sezon. Se recomandă. — vara şi iarna. Corpul uman. tonusul organismului trebuie să atingă cote maxime pentru a se apăra împotriva oboselii. încât dinamizarea principiilor active să fie asi­ gurată. In aşteptarea iernii ce va urma. zăpadă. repartizate în trei prize. puteţi fi siguri de perfecţiunea acţiunii terapeutice şi de lipsa cfectelor secundare. Pentru ca randamentul capsulelor să fie cât mai crescut po­ sibil. ca să-şi menţină o formă fizică excelentă.dial în echilibrul nostru biologic. Ceea ce nu este întotdeauna valabil şi pentru faimoasele molecule chimice! Perioadele de utilizare: de preferinţă. este bine să utilizaţi plante ce au acţiune depurativa asupra sângelui şi a ficatului. munte. nu uitaţi că. având întotdeauna grijă să bem suficient de multe lichide. alegeţi acum plante ce revigorează sângele şi rinichii. astfel încât să putem profita din plin de soare. Dozarea (posologia) ideală: şase până la nouă capsule zilnic. 21 . aidoma tuturor ţesuturilor vegetale. de vacanţe! Pe scurt. Pentru a vă menţine sănătatea.

dacă ne interesează acţiunea ei digestivă. Angelica. Momentul înghiţirii lor este foarte important. iar în funcţie de acţiunea pe care doriţi să o aibă.primăvara reîmprospătezi totul. Pot fi utilizate mai multe plante deodată? Bineînţeles. nu există. după ce am mâncat. Pentru noi. La fel de importantă este şi cunoaşterea efectelor secundare. pentru dinamizare. ci cam tot atâtea tipuri de reţinere 22 . toamna faci o curăţire de fond. principiile active ale acestor atât de simple vegetale fiind atât de complexe. pentru curăţarea sângelui şi după. Constituenţii fiecăreia sunt atât de numeroşi şi acţiunile lor terapeutice într-atât de variate încât este inutil să multiplicăm numărul. fiecare caz în parte. va fi luată în timpul meselor. Vă sfătuim să vă repartizaţi capsulele în trei reprize: dimi­ neaţa. O plantă aleasă în vederea activării drenajului va da rezultatul scontat dacă este luată înainte de masă. dar între mese. ca regulă generală. de pildă. când se urmăreşte degaja­ rea bronhiilor. pentru uşurarea digestiei. calmante şi revigorante. plantă cu efecte terapeutice digestive. la prânz şi seara. să le luaţi înainte. „o celulită". încât alegerea lor exactă pentru o acţiune strict delimitată ar fi posibilă doar dacă ai studia. clar. în calitate de calmant. una care favorizează asimilaţia trebuie ingerată în timpul mesei. pentru revigorare şi la culcare. după şi în timpul meselor principale. cu atenţie. ca să înlesnească activitatea hepatică. dacă doriţi să scăpaţi de celulită! Şi exemplele pot continua la infinit. iar cele cu efecte digestive sau stimu­ latorii numai după ce aţi mâncat. folosirea simultană a mai mult de patru sau cinci sorturi de vegetale. Fumăriţă — între mese. cu con­ diţia să evităm. Trifoiştea de baltă — după masă. Cimbrul — în timpul meselor. vara eşti în plină activitate şi consumi. şi între ele.

atâtea reumatisme câţi reumatici sunt. . Iar în funcţie de fiecare caz în parte.a apei căţi pacienţi suferă de aşa ceva. Ceaiurile (tizanele) vor fi preferate pentru creşterea diurezei sau favorizarea sudaţiei (de exemplu. anumite plante se vor administra sub formă de ceaiuri. Capsulele sunt mult mai potrivite când este necesară stimu­ larea tonusului. el având astfel şi o mai mare eficacitate şi un efect mai rapid. în anume situaţii. facilitarea drenajului (primăvara. cele două moduri de utilizare putând şi tre­ buind să coexiste. îmbunătăţirea digestiei şi. pentru calmare. toamna sau pentru remedierea celulitei). iar altele sub formă de capsule. în afecţiuni cardiace. de cele mai multe ori.). înlăturarea oboselii. în stări febrile). ori când este vorba de persoane ce trebuie să bea multe lichide pentru ca astfel să elimine mult şi rapid (de exemplu. Acesta este motivul pentru care noi recomandăm. ceaiuri şi capsule în cadrul aceluiaşi tratament. în unele intoxicaţii etc. după anes­ tezii. atâtea categorii de oboseală câţi obosiţi există! CAPSULELE (CELULELE) VOR ARUNCA CEAIURILE ÎN UITARE? în nici un caz.

organismul se mo­ leşeşte.. De fapt. o ia razna. Se instalează panica. 24 . întreaga stare de sănătate a individului va avea de suferit. asimilează aiurea. îşi face loc boala. doc­ torii! Dar să lăsăm la o parte şaradele! Ce este acela un comple­ ment alimentar? Un produs vital pentru organism — dacă doriţi să fiţi sănătoşi — . nu se mai produc. încât deseori este greu de dozat. nişte catalizatori. la nivel celular. Fără ele. dar vă vor ajuta să nu aveţi nevoie de. acei cavaleri ai tristei figuri şi-ai ispăşirii perpetue? Nici pomeneală! Complementele alimentare sunt categoric indispensabile şi din ce în ce mai greu de găsit în componenţa alimentaţiei modeme. ori este vorbă de fantasmele unor înnebuniţi de ecolo-macro-bio. deci impulsionează anumite reacţii chimice. Inevitabil. fie. respectivele reacţii fie că sunt de proastă calitate. Dar toate acestea au un substrat într-adevăr concret. şi mai rău. aveţi din ce în ce mai multă nevoie de atare complemente. din păcate.. dar care se găseşte în atât de mici cantităţi. în multe cazuri.CE NE POT OFERI COMPLEMENTELE ALIMENTARE? Dacă doriţi cu adevărat să vă menţineţi sănătatea. se poticneşte. complementele alimentare sunt. Ele nu sunt nişte medicamente.

Vitamina E 60 mg Vitamina C 1.5 mg * Fluor 350 mg Magneziu 4 mg Mangan 50 gamma Fosfor 15 mg Zinc **- 25 .5 mg Vitamina Bi 1.F.I.I. pâine albă.prea rafinată: amestec de zahăr alb. came cu hor­ moni. Necesarul nostru zilnic este atât de real încât faimoasa D.6 mg Vitamina B2 2 mg Vitamina Bâ 3 gamma Vitamina B12 IOO gamma Vitamina H (biotina) 400 gamma Acid folie 18 mg Acid nicotinic (PP) 800 mg Calciu 2 mg Cupru 50 gamma Crom 10 mg Fier 1. Iat-o aşa cum arată ea în prezent: 5000 U. Lista creşte de la an la an. legume crescute prea repede. americană (Drugs and Foods Administration) a alcătuit şi o listă cu ceea ce noi denumim AN . Vitamina A 400 U.I. oligoelementele. E doar un început.A. stropite cu pesticide şi tot felul de alte chimicale! Care sunt substanţele astea atât de vitale? în principal. vitaminele şi acizii aminaţi (aminoacizii).C (Apports Nutritionnels Conseilles). Vitamina D 15 U.

va com­ pleta lista treptaL Ne putem încrede în americani. Cu atât mai mult cu cât vă daţi scama că alimentaţia dumneavoastră este deficitară. Ce trebuie să facem? Simplu. trad.NECESARUL ZILNIC Până în prezent. de cele mai multe ori. mărturie fiind şi cantităţile incredibile de complemente alimentare existente în toate marile lor maga­ zine! în timp ce în Franţa chiar şi numai vânzarea unei amărâte de vitamina C. dozat cu fineţe. în afara farmaciilor. ceea ce antrenează dezechilibrarea sănătăţii în ansamblu. fără ajutorul nici unui produs chimic! Este de la sine înţeles că o atare terapie nu trebuie aplicată decât temporar. studiile actuale nu au reuşit încă să determine şi în ce cantitate. D. iar dintre aminoacizii esenţiali nu este menţionat nici unul — deşi au un rol principal în organism. Dar. fie ele de stat ori particulare — n. nu lipsa unui singur complement generează boala ci a mai multora dintre ele. în magazinele dietetice veţi găsi însă asemenea complemente alimentare.). provoacă o adevărată revo­ luţie! Şi totuşi. Căutaţi produse sănătoase.F. spre mai binele sănătăţii şi frumuseţii noastre. oligoelemente sau aminoacizi. breasla farmaciştilor va fi nevoită să-şi schimbe atitudinea. scopul lor fiind reechilibrarea unei alimentaţii ca­ renţial (la noi în ţară există în marea majoritate a farmaciilor. sunt foarte interesaţi de su­ biectul pe care îl discutăm. legume 7 9 9 26 . bineînţeles.A. vă va restabili în scurt timp. să-i oferim organismului acel ansamblu de vitamine. Dar de ajutat să vă reechilibraţi trebuie să vă ajutaţi. din cele 69 de oligoelemente doar 10 sunt luate în calcul. al căror deficit i-a perturbat me­ canismele fiziologice şi al căror aport.

păsări de la fermieri particulari. având astfel alimente nepoluate.C..-uri este denumit.N. came de la vite furajate natural.C.. Deci în compoziţia lor vor exista toate acele A. Iar cea mai bună metodă să vă apăraţi sănătatea este să vă amenajaţi singuri o mică grădină.. starea de stress nu se va mai instala sau va dispărea. să le cultivaţi. vă sunt absolut necesare pentru a vă reface. complex. inexistente în alimentaţia dumnea­ voastră. pe care americanii le con­ sumă cu lăcomie! Ele vă vor „pune pe picioare". să alergi prin supermagazine. Ca să vă ajute cu adevărat. totdată veţi face si i o muncă fizică reconfortantă..-uri care.cultivate biologic. ele trebuie să suplinească toate carenţele ce v-au dezechilibrat sănătatea. Ansamblul alcătuit de două sau mai multe A.N. CELE MAI BUNE COMPLEMENTE ALIMENTARE Cele mai bune nu înseamnă neapărat şi cele mai simple. veţi învăţa ritmurile sezoniere! Să trăieşti între ziduri de beton. să te tâmpească zgomotele. fără chimicale. Lăsaţi-1 să-şi regăsească propriu-i ritm. Atunci. adoptaţi complementele alimentare. Lăsaţi-1 să respire. N-aveţi grădină? Sunteţi angrenat în această spirală devastatoare a vieţii modeme?. . dar mai gândiţi-vă să vă lăsaţi şi un timp pentru a trăi. de noi. toate acestea nu sunt condiţii pe care organismul dumneavoastră să le poată accepta fără să crâcnească. şi mai bine. în care să cultivaţi legumele. în aştep­ tarea acelor zile în care veţi reuşi să vă procuraţi alimente cât mai aproape de starea lor naturală sau. să te înece gazele de eşapament.

este medicamentul minune. . Ele pot varia la infinit. iar dumneavoastră vă veţi însănătoşi cât ai bate din palme! Dar acţiunea lui va fi benefică. Indiferent de ce boală suferiţi. în orice caz. creştere în greutate etc. cereţi şi sfatul medicului curant. pierdere de memorie. constipaţie.Orice complex de acest tip nu trebuie să conţină decât sub­ stanţe naturale şi să acţioneze asupra unui anume sindrom: obo­ seală. se va găsi un complex care să vă ajute! Ceea ce nu înseamnă că doar el. de unul singur. aidoma simptomelor de boală pe care le pot trata.

BOLILE .

.

nervozitatea. cu acţiune blândă. reumatismele. anxietatea. Deseori aici se vădeşte slăbiciunea. durabilă. progresivă. Ele devin un adevărat flagel social. — creşterea în greutate. celulita. obezi­ tatea. pe care noi le grupăm în trei ca­ tegorii : — boli de nervi. hipertensiunea. în materie de calamităţi nimic nu s-a schimbat Problema este că respectivele maladii sunt în plină recrudescenţă. spasmofilie sau hipertensiune. Nu ştim un „remediu-miracor pentru oboseală. spas­ mofilia.. hemoroizii. Atare tratamente trebuie să fie gândite „pe măsură". vălicele. iubite cititor. eficace. Dar ştim foarte bine să alcătuim scheme de tratament pe bază de plante. călcâiul lui Achile al medicinei chimice oficiale. — căderea părului. cât şi scopului propus. insomnia.. Chimioterapia este incapabilă să 31 . durerile de stomac.MARILE MALADII ACTUALE Maladii „actuale"? Cum adică? Bolile astea nu existau şi înainte ? Câtuşi de puţin. obezitate. căderea părului. Să vedem care sunt: oboseala. pierderea de memorie. deci atât adaptate fiecărui individ în parte.

injectat etc. dacă mai sunteţi în stare! Astfel se facc că există din ce în ce mai multe boli asa-zise > moderne. Iată ce afirmă lucrările profesorului Hans Selye. Cum credeţi dumneavoastră că un remediu chimic — agent de stress prin excelenţă — să poată ameliora vreun rău ? Mai ales că imediat ce un medicament a fost înghiţit. epuizat. Organismul este în mod constant agresat de poluarea atmo­ sferică. eGcace.it de la rădăcină. — calitatea proastă a alimentelor. organele de excreţie n-au decât un singur obiectiv: să-l elimine 32 . oligoelemente. ra­ pidă. dar locuinţa v-a rămas devastată. lipsit de apărare. intervenţia ei este aidoma celei a pompierilor. răul revine în forţă. Cu atât mai puţin neagresive şi durabile. brutală.alcătuiască scheme individualizate. de poluarea alimentelor.. zgomotului şi a po­ luării-.. când ţi-a luat casa foc! Atunci. actuale. nu mai este tn stare să riposteze şi intră în stare de stress. de zgomot şi de un ritm de viaţă infernal..toate maladiile (pe care tocmai le-am enumerat) sunt maladii de stress — fără nici o excepţie. Nefiind Mi. deoarece niciodată cauzele nu sunt tra­ tate în profunzime. Alţi doi factori agravează situaţia: — condiţiile de viaţă creşterea ritmului. Posibilităţile lui de apărare fiind depăşite. mereu mai sărace în ma­ terii esenţiale: vitamine. Ea este de neînlocuit în caz de urgenţă. de civilizaţie sau cronice. numai că acum găseşte un organism slăbit. Iar suferinţele se eternizează. Dar ce dezastru lasă în urm ă! A fost stins focul. premiatul Nobel pentru cercetările sale asupra stressului-. aminoadzi. Tot ceea ce mai aveţi sunt ochii pentru lacrimi şi mâinile ca să vă puneţi pe treabă.

Pentru toate marile boli ale civilizaţiei.. organismul nemaiputănd reacţiona.. diabet.) nu are nimic de-a face cu natura agresiunii. căutând să vă sta­ biliţi singuri simptomele cele mai îngrijorătoare pe care le pre­ zentaţi. Alegeţi-vă tratamentul. declară sus şi tare. după ce n-au zăbovit asupra nici uneia mai mult de trei zile. Aplicaţi-1 cu scrupulozitate. în funcţie de organele care-i sunt mai slăbite. că toate sunt ineficace! Toate aceste metode sunt însă benefice dacă le laşi timpul necesar să reechilibreze în profunzime. reuşesc să le vindece. Şi-apoi. că nu e vorba nici de o baghetă magică. fitoterapia etc.pe intrus. apoi sofrologia. hipertensiune arterială etc. Fiţi răbdători. în egală măsură. se insta­ lează stressuL Fiecare din noi reacţionează în felul său faţă de stress. hipotensivante etc. Reţineţi. Nu procedaţi precum acei „bolnavi-fluturi". în faţa cărora medicina clasică. Tipul de afecţiune căreia îi cădem pradă (obezitate. şi. mai ales. somnifere. Ea nu se produce decât dacă tratamentul este bine gândit. din ce în ce mai frec­ vente. singurul în măsură să vă dea un sfat. nici de miracole! Pentru ca organismul să se refacă tre­ buie să dai dovadă de multă răbdare. 279 33 . n r. ţine de vulne­ rabilitatea fiecăruia. este total nepu­ tincioasă dar pe care prietenele noastre. Bir’ de glumă. plantele. Analizaţi-vă starea de sănătate pe îndelete. mâine simpaticoterapia. Contrar 3 Corn. însănătoşirea nu e o loterie. oficială. care „zboară" de la un medic la altul. Iar dacă un asemenea viol organic se repetă zilnic. am considerat necesar un capitol detaliat. cereţi întotdeauna avizul medicului dum­ neavoastră curant. încercând azi acupunctura. cum se întâmplă în cazul tratamentelor cu anxiolitice..

Ceea ce nu înseamnă că oboseala sau anxietatea nu sunt reale. Ce se înţelege exact prin psihosomatic? Că. o decepţie. moartea unei persoane apropiate etc. O stare de oboseală poate fi provocată. iar un calmant sau im somnifer nu va reuşi o asemenea reechilibrare. este de natură psiho­ logică. îi trebuie redate forţele vitale şi psihice. de natură organică. prognos­ ticul.a tot ceea ce se spune. nişte „chestii psihi­ ce". să stimulăm şi asimilaţia. aşa şi sunt! Numai că termenul este deseori prost interpretat. iniţial. declanşarea tulburării. 34 . deseori. Poate că va trebui tratat sistemul nervos. dezorientat. medicii nu mai sunt atât de refractari Caţă de terapiile neagresive. Unii le consideră chiar afecţiuni lipsite de gravitate. s-ar fi gândit mai puţin la toate angoasele alea!“ Total greşit! Lipsa unei atare neînţelegeri din partea anturajului agravează. El trebuie refăcut din temelii. Unui astfel de bolnav. lipsite de o dereglare organică. Şocul respectiv a zdruncinat echilibrul biologic normal al individului. punctul de pornire. în mod cert. de un şoc emoţional. aşa-numitele medicini blânde! Cât de mult s-au schimbat concepţiile într-o jumătate de secol! BOLILE DE NERVI I i se mai spune psihosomatice. ca să le treacă vremea. dar efectul ei este. Despre cei în cauză se afirmă că nu sunt decât nişte ipohondriei. neli­ niştit. în fapt. dar să ajutăm şi organele excretoare să elimine toxinele. De câte ori i-am auzit pe cei din familie sau din anturaj spunând: „Dacă ar fi avut un serviciu. ce n-au altceva mai bun de Scut decât să se plângă tot timpul.

perioadele astea sunt foarte scurte. trebuie să eliminaţi toate acele toxine depuse ca reziduuri. Dar nu asta este soluţia.. vreţi tot timpul să mai faceţi câte ceva.. De ce ? E de la sine înţeles că. aveţi impresia că aţi scăpat. Din când în când. Iar în tot acest timp starea de nervozitate se exacerbează. în primul rând: timp de 15 zile. cura de mare drenaj. Timp de câtcva zile vă simţiţi ca renăscuţi: sunteţi plini de dinamism. Vreţi să vă apucaţi de o treabă şi nu sunteţi în stare. Nervozitatea vă face iritabili. Ce să faci ? Cum să feei ? Deruta e totală. toate cal­ mantele. Trebuie adoptat de urgenţă un plan de atac bine pus la punct care să vă pună pe picioare. îi sâcâiţi în permanenţă pe cei din jur. înainte de a vă fortifîa. vă doare coloana. încordaţi pre­ cum un arc. O oboseala permanentă vă face capul greu şi vă apasă ca un jug umerii.Care sunt maladiile de origine nervoasă pe care le întâlnim cel mai adesea ? OBOSEALĂ + NERVOZITATE Din nefericire. vă dor muşchii. sunteţi într-o permanentă tensiune. a căror încărcătură stă la originea acestei oboseli de nestăpânit ce vă obligă să trăiţi într-o perpetuă încordare nervoasă. într-un cuvânt sunteţi iar dumneavoastră înşivă! Din păcate. 35 . mintea vă este limpede. se abate iar asupra dumneavoastră. Aţi încercat toate revigorantele. este unul din cazurile întâlnite foarte frecvent In timpul consultaţiilor. că de-abia vă mai ţineţi pe picioare. Şi oboseala aceea cumplită.

se lasă încă zece minute să infuzeze (să se decanteze). apariţia ei este un semn foarte b un: comple­ mentul a început deja „să lucreze*! Şi-acum vine timpul să vă revigoraţi dar. fără rădăcină) Cimbru (frunze) 100g 50 g 50 g Se face un litru de ceai şi se bea între mese: se iau cinci linguri din amestecul de plante.tim p d e 15 z il e beţi zilnic: 50 g Pir (rădăcină) Lămâiţă (planta întreagă. se lasă să fiarbă două minute. se pun într-un litru de apă.. dar nu vă neliniştiţi. d u pă p r â n z şi d u pă c in ă : o cană m are d e : Busuioc (frunze) Fenicul (seminţe) IOO g 50 g 36 . un atare comple­ ment alimentar bogat în fier constituie. de fapt. ÎNAINTEA FIECĂREI MESE: 2 capsule de coacăz negru (frunze). se ia de pe foc. Este una dintre puţinele plante (împreună cu fumăriţă) ce sunt şi purificatoare şi stimulatoare. vă va înlesni curăţirea întregului sistem de excreţie de toate depumJuile reziduale şi vă va reda vioiciunea.. Excelent drenator. în primele zile ar putea produce o uşoară diaree. abia apoi se strecoară. ÎN TIMPUL PRÂNZULUI ŞI AL CINEI: 2 păştile de complex-fier: Datorită plantelor din care este preparat. fără să vă accentuaţi starea de nervi. un excelent detoxifiant. fără rădăcină) Creţuşcă (planta întreagă.

. elimină oboseala.. Iată două acţiuni conjugate ce vă scapă de bronşită. având în vedere că. apoi se strecoară. DUPĂ M ESE: 2 capsule cu pulbere din seminţe de fenicul Seminţele de fenicul măcinate constituie un excelent remediu digestiv.. Adormiţi greu. în afară de acţiunea lor asupra oboselii. luate înainte de culcare. Efectul seminţelor este salutar. se poate bea ca atare sau se îndulceşte cu puţină miere de cimbru. vigoare! Oricare ar fi suferinţele dumneavoastră. se lasă să stea zece minute. ÎN TIMPUL MESELOR: 2 păştile de complex-structural.. faceţi în fiecare iarnă o cură de scurtă durată. Fiecare dintre minusculele seminţe este o bombă încărcată cu. fără rădăcină) 50 g 50 g 50 g La o cană de apă fiartă se pune o lingură din amestec. Iată din ce vă veţi recâştiga vigoarea. dinamismul. tuse şi alte afecţiuni specifice sezonului hibernal.. dar mai ales. stimulează digestia. 2 postite de complex-ADN + multiaminoacizL Ce cocteil. dragii m ei! Oligoelementele (magneziu + calciu.. între altele) + acid deoxiribonucleic + aminoacizii esenţiali.. nervozitate.Genţiană (rădăcină) Rozmarin (frunze) Coada şoricelului (planta întreagă. Exclud apariţia aerofagiei. rezolvă şi acest ultim necaz! 37 . spasme musculare.. deşi luaţi toate cele de mai sus ? 2 capsule de sulfină. Adio spas­ mofilie. curăţă bronhiile şi le fortifică.

ca pe roate. copii. Pentru a intra în erecţie este necesar un influx psihic.. amante! Şi. în floarea vârstei. după aceeaşi schemă. au fost loviţi pe neaşteptate de acest faimos blocaj. care a apărut de mai mult timp. nu le-a mai lăsat niciodată timp nici măcar să se întrebe. Chiar cu trata­ mente naturale va mai avea parte de câteva reprize de acest gen. Totul le reuşea.... Nu este vorbă de o epuizare totală. Neputinţa i-a uluit! Experienţa ne-a dovedit că.Iar dacă tratamentul vă convine.. de-a te concentra sau de-a ţinc minte cu uşurinţă. în general. dă rezultate.. excepţie făcând doar cele două tablete de complexe: ele vor fi luate doar timp de o săptămână pe lună. Aveau o situaţie. s-au trezit că nu mai sunt în stare să-şi îndeplinească „înda­ toririle conjugale". a căror existenţă. de cele mai multe ori. OBOSEALĂ + IMPOTENŢĂ în cadrul consultaţiilor am întâlnit nenumărate cazuri de pa­ cienţi care. consacrată în totalitate muncii. ci de dificultatea de a sta seara mai târziu. ne spunea con­ sternat : „Eram ca o cârpă!“ Tristă constatare.. încă înmărmurit. discuţiile cu atare pacienţi pun în evidenţă existenţa unei stări de oboseală insidioasă. o descărcare de adrenalină mult mai masivă decât ar părea să fie necesară la prima vedere. de a te scula uneori dimineaţa. într-o seară. fără ca nimic să-i fi aler­ tat. dacă „mai pot“ face si » altceva! Totul mergea. puteţi să-l ur­ maţi la infinit. 38 . dar ele vor fi rare şi foarte scurte. Sau acei bărbaţi abia trecuţi de 50 de ani. soţie. era vorbă de „obligaţii extraconjugale'1! Unul dintre pacienţii noştri.

E normal ca In o anume etate metabolismul să fie mai lent.. iar articulaţiile scârţâie Iu fiecare mişcare ? N-o puneţi pe seama vârstei. alcoolurile. în schimb. alcoolul. Iar dumneavoastră mâncaţi tot atât cât şi în tinereţe. Nu este o scuză.. ne-a pus pe gân­ duri. mă simt epuizat!“ . după ce îmi «onorez» soţia de patru ori.. luaţi am inte: — suprimaţi: mezelurile şi câmaţii. Parcă-1 auzim şi-acum pe unul din prietenii noştri. Vedeţi dar că orice speranţă este permisă. frecvenţa redusă a stimulen­ telor psihice.. grăsimile. inclusiv vinul. secretul sănătăţii. poate chiar deloc Aşa că organismul nu mai ajunge nici să facă arderile interne..Aţi avut deja acea senzaţie de greutate în tot corpul. Să f. până la ultima suflare!“ Faceţi ca el. Una din pacientele noastre. ne spunea: „N-am de liând să mă las bătută. am să mă lupt până-n ultima clipă !“ De fapt. Când l-am întrebat care este. nici să elimine deşeurile. un medic generalist care a ieşit la pensie la 78 de ani.. Poate că după aceea o să ne spuneţi şi dumneavoastră ca eful unui stat african venit să ne consulte: „Sunt foarte bolnav. inexistenţa perioadelor de destindere. pe care o odinirăţi mereu pe scenă sau la televizor. zaharurile dar şi băuturile îndulcite şi ciocolata. vorbea de toate acele nimicuri care vă macină vita­ litatea : lipsa de exerciţiu..Şi-avea 65 de an i! Ar fi putut apărea o ameliorare printr-un tratament cu plante? Ne îndoim. ? n ultimul timp. în orice caz. când piircă fiecare muşchi atârnă kilograme. faceţi mult mai puţină activitate fizică.. dansatoare celebră. după el. să £. Iar ca să scăpaţi de blocajele sexuale pasagere. ne-a răspuns: „Unul singur. mâncarea prea abundentă. Oboseala şi impotenţa nu trebuie acceptate ca o fatalitate. 39 .

puneţi patru linguri din amestec: este un decoct care poate fi băut şi rece. LA CULCARE: O cană mare din acelaşi ceai. Dacă vreţi să preparaţi un litru de băutură. ca stimulatori. res­ pectând interdicţiile noastre. înlocuiţi cafeaua cu următorul ceai: d im in e a ţ a . — evitaţi carnea (maximum de trei ori pe săptămână). 40 . ÎN TIMPUL MESELOR: 2 capsule de complex-ADN + muîtiaminoaeid. Apoi reluaţi regimul normal. timp de zece zile nu mâncaţi nimic altceva decât fructe şi legume. daţi-o la o parte şi mai aşteptaţi zece minute să infuzeze. pentru eliminarea to­ xinelor. PE nem âncate. Aveţi voinţă ? Dacă da. apoi o puteţi bea. înainte de micul dejun: Mâncaţi o jumătate de măr crud râsă. puneţi-o într-o cană cu apă. fără rădăcină) 50 g Cimbru de grădină 25 g Cimbru (frunze) IOO g Rozmarin (frunze) 50 g Frag (frunze) 50 g Mentă piperată 50 g După ce aţi amestecat bine toate plantele.— mâncaţi peşte. luaţi o lingură din amestec. lăsaţi-o pe foc să clo­ cotească un minut. SEARA. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de coacăz negru (frunze). Cimbrişor (planta întreagă. dar cald.

.. copii. noi ne vom ocupa de toate formalităţile: actul de deces. pentru aportul de oligoele­ mente. cu tonus crescut. Dacă ne moare cineva foarte apropiat. gata de orice! Dacă veţi urma sfaturile noastre. raportarea la şoc este greu de făcut. După cele câteva minute de moleşeală. nu veţi mai fi niciodată epuizat nici după a patra repriză! OBOSEALĂ + ŞOC EMOŢIONAL De astă dată e vorba de o stare de oboseală inexplicabilă — nici analizele de laborator nu arată vreo modificare — . fiind vorba de o ur­ genţă. reglarea succesiunii la notariat. Nimic nu fortifică. vom reacţiona în virtutea inerţiei. Şi totul având grijă „să nu se vadă nimic". externarea din spital. înmormântarea.. la un an sau chiar la mai mult timp după el. DE DOUĂ SAU TREI ORI PE SĂPTĂMÂNĂ ORI DACĂ VEŢI PE1KECE O SEARĂ LUNGĂ ŞI OBOSITOARE: - o baie prelungită cu ulei esenţial de rozmarin.DUPĂ MICUL DEJUN ŞI CINĂ: 2 păştile de complex-stnictural. servici. instalată In urma unui şoc emoţional. fără a mai vorbi de fa­ milie. Deoarece efectele traumatismului psihic nu se resimt decât la o lună. când ieşiţi din cadă — din cauză că apa a fost fierbinte — . Totdeauna ne face impresia că ne vom „descurca" într-o atare situaţie. nu stimulează mai intens decât o baie de rozmarin. timp de o lună şi jumătate. vă veţi simţi plini de putere. problemele materiale legate de apartament sau de casă. Bineînţeles. luaţi de valul evenimen­ telor.

fără reconfortante chi­ mice. Şi vă veţi simţi distruşi. timusul dez­ echilibrat. copiii intră întotdeauna în panică. Echilibrul dumneavoastră nervos. Dar. Pe de altă parte. în atare cazuri e vorba de realităţi biologice certe. Nu glumim. de serenitate. Trebuie să faceţi drumul în sens invers. nu trebuie destabilizat de medicamente. iar colegii participă cel mult cu prezenţa lor. într-o bună zi. o cană m are cu ceai S c u t d i n : Busuioc (frunze) Portocal amar (muguri florali) Coada şoricelului (planta întreagă. şi numai naturale. sistemele imunitare sunt neputincioase. Nu luaţi decât produse naturale. Psihicul dumneavoastră nu poate combate stressul la infinit. Mulţi dintre pacienţii noştri ne-au spus că. fără rădăcină) Salvie (frunze) Măghiran (frunze) Rozmarin (frunze) 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 42 . descrise de mari personalităţi ale lumii medicale. hipofiză e scurtcircuitată. după un divorţ sau după ruperea unei logodne. şi-aşa deosebit de fragil. Medica­ mente „vii"! Dar repede! Nu pierdeţi nici o clipă! dim in ea ţa şi sea ra .să oferim celorlalţi doar imaginea dinamismului nostru. să urcaţi panta pe care v-aţi prăbuşit. totul s-a năruit. buimăciţi. Viaţa nu mai are nici o importanţă. Exemplele sunt multiple. dar fără tranchilizante. s-au îngropat în muncă ori s-au apucat de sport. suprarenalele epuizate. ca să-şi păstreze o aparenţă exterioară de calm. p e nem âncate şi la culcare.

Evitaţi carnea prea grasă sau prea roşie. lăsaţi-o zece minute să infuzeze. mai ales preparat industrial Nivelul calciului este scăzut pentru că organismul dumneavoastră nu îl reţine: cu cât veţi lua mai mult cu atât veţi reţine o cantitate mai mică. oligoelementele insuficient asimilate în atare circumstanţe.După ce le-aţi amestecat bine pe toate. polen. după gust. nu vă îndopaţi cu tablete de calciu. preferaţi peştele şi ouăle. grâu încolţit. puneţi o lingură într-o ■ ană mare cu apă fierbinte. Suprimaţi total alcoolul. să vă puri­ ficaţi rinichii. alimentele cele mai energizante. apoi Hirccurati * ceaiul. coada calului. Pro­ blema e cu totul alta. clorură de magneziu. O adevărată bombă de dinamism şi cu acţiune du­ rabilă ! . alge marine. cu miere de rozmarin. pătrunjel. dar mai ales să fixaţi calciul şi magneziul. Mai presus de toate. lecitină de soia. Mâncărurile să fie făcute pe bază de cereale complete. schinduf. iar coada calului e singura în stare de aşa ceva! ÎN TIMPUL MICULUI DEJUN ŞI AL PRÂNZULUI: 2 păştile de complex-structuraL Compoziţia acestuia este foarte bine gândită: acid deoxiribonucleic (extras din lapţii de peşte). sau cu două capsule de polen cu miere mharisită. miere zahurisită — o linguriţă — . ÎNAINTE DE PRÂNZ ŞI DE CINĂ LUAŢI: 2 capsule de coada calului Ele vă vor permite să eliminaţi treptat toxinele. îl puteţi îndulci. fie-vă milă de dumneavoastră şi nu vă plecaţi urechea la tot „ceea ce se zice". Vă trebuie ceva care să-l fixeze.

Trebuie acţionat prompt. armonizând toate funcţiile endocrine şi repunănd tn mişcare toate circuitele nervoase — „reîncălzind1 * nervii! Expresie foarte veche. Dormiţi prost. deprimare. nu trebuie să vă lipsească. să scăpaţi de oboseală. Aceste delicioase granule. vitalizare. hemograma este tn mod sigur modificată: numărul globulelor roşii este scăzut faţă de normal şi descreşte continuu. OBOSEALĂ + ANEMIE într-un atare caz. realizate dintr-un amestec de extracte din ghizdei şi portocal vă vor des­ tinde fără să vă „tâmpească1 *! Poate că schema de tratament vi se pare prea simplă. Nu uitaţi ceaiul. care semnifică fbrtifiere. să facă să vS regăsiţi adevăratul dumneavoastră tonus. dar fără să vă excite.Complexul structural va fi în stare să vă reechilibreze în pro­ funzime. fără rădăcină) 50 g 50 g 25 g 50 g 50 g lOOg 44 . în primul rând. dormiţi puţin ? Adăugaţi la ceaiul de seară o linguriţă de complex-tei. destindere. dar ea este completă. anxietate. a vă revigora organismul. Com­ poziţia lui este perfect echilibrată pentru a vă stimula circulaţia sangvină. un ceai tonic: Genţiană (rădăcină) Salvie (frunze) Hamei (conuri) Măceş (fructe) Fenicul (seminţe) Lămâiţă (planta întreagă. altfel repercusiunile pot fi foarte grave.

adresaţi-vă unui simpaticoterapeut. deprimare. impotenţă. ea dă rezultate fantastice şi foarte rapide în reechilibrarea stărilor de stress şi a consecinţelor acestora: oboseală. Medicul dumneavoastră curant este cel care vă poate lămuri. Fără ezitare. DUPĂ MASA DE PRÂNZ: 3 păştile de complex-fier. de preferinţă după mese. Iar tn ceea ce priveşte originea anemiei. starea sănătăţii se va ameliora! Reţineţi. lăsaţi-o nfl clocotească zece minute. oscilaţii fără o cauză apa­ renţă. iar formula sangvină reuşeşte cu greu să se stabilizeze. O cură de trei săptămâni cu o astfel de schemă terapeutică este suficientă pentru a vă pune pe picioare. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de complex-ADN + multiaminoacizi. . apoi tot atât să infuzeze şi strecuraţi ceaiul. anxietate. oscilaţiile număru­ lui globulelor albe şi roşii din sânge. între timp însă. sunt pur şi simplu datorate stressului. în interiorul narinelor. totodată. se aplică neapărat un trata­ ment intensiv. LA MICUL DEJUN: 6 capsule de complex-muhivitamine. cu ajutorul unui stilet. Dacă originea anemiei este de o atare natură. fără alte întrebări. puneţi o lingură la o cană mare de apă. Puteţi bea trei căni pe zi. încă un lucru: deseori. pierdere oe memorie. Vi se pare că e prea amar ? Adăugaţi o linguriţa de miere de rozmarin. veţi avea destul timp să faceţi tot felul de speculaţii asupra ei. Metoda utilizată constă în efectuarea de atingeri.Amestecaţi.

Că mu­ coasa s-a descongestionat. căptuşită cu fibre ner­ voase din marele simpatic. anxioşi ? Motivul e simplu.. Sinuzită constituie inflamata sinusurilor nazale. acţiunea lor este conjugată. Nu e vorba de nici o sinuzită. ea se congestionează imediat ce ne enervăm prea tare. rămân pe mucoasă şi se infectează. stressul (tracasările. să vă liniştiri. să vă destindeţi. nu-i aşa ? Ca noi toţi. La fiecare „atingere nazală“ medicul va înmuia biluţa stile1 * * 9 » 9 46 . că nu mai aveţi nasul plin de secreţii. Să lămurim cum stau lucrurile. este o zonă reflexogena. prevăzut la vârf cu o mică bilă. aţi întâlnit până acum ? Din ce în ce mai mulţi. particulele de praf inspirate nu mai sunt eliminate. Circulaţia locală se blochează. care se plâng iarna că au tot timpul nasul înfun­ dat. totul are o explicaţie logică: doi factori perturbatori ai sănătăţii noastre sunt azi în plină recru­ descenţă. Veţi vedea şi vă veţi da seama foarte repede că respiraţi mai uşor. de altfel! Diagnosticul e întotdeauna acelaşi: sinu­ zită cronică. Foarte sensibilă.. Aţi observat cât de nervoşi sunt. accelerarea ritmului vieţii) şi poluarea. Interiorul nasului. mucoasa nazală. care reacţionează la toate perturbaţiile din organism. în aşa-zisa sinuzită cronică. ci de o stare de nervi. Ea constă în practicarea de atingeri ale interiorului nasului cu ajutorul unui stilet flexibil. zgomotul. Şi-atunci de ce să ne mai mirăm că boala e din ce în ce mai răspândită ? ! Cea mai bună dintre metodele de vindecare rapidă este simpaticoteropia. în acest caz ea nu există.OBOSEALĂ + SINUZITĂ Câţi oameni. stressaţi. fără antibiotice! Iar dacă vă gândiţi puţin. Ce e de făcut ? înainte de toate. că sinuzită a dispărut.

dacă aveţi tot timpul nasul înfundat. Este. pri­ cepuţi Dacă sunteţi nervoşi. dar dispare ţi starea de nervozitate. căutaţi un specialist în domeniu. dar el este întotdeauna sigur. Nu e suficient doar să te vindeci. într-adevăr. să vă treziţi din nou cu nasul înfundat. puteţi avea surpriza ca. ca să respiraţi „normal"? seara . Aşa că. Cum să faceţi ca să rămâneţi calmi. în Franţa există foarte puţini simpaticoterapeuţi serioşi. după un timp. calm an t: Busuioc (frunze) Lămâiţă (planta întreagă. obligatoriu. cel mai bun tratament de vindecare rapidă. Poate că ele au un efect ceva mai lent. rezultatele sunt uluitoare: nu numai că nasul se descongestionează. utilizaţi cele două terapii paralel. în general.(ului în uleiuri esenţiale de plante. vindecarea trebuie să fie măcar de durată dacă nu definitivă. fără rădăcină) Portocal amar (muguri florali) Isop (planta întreagă) Măghiran (frunze) Verbină mirositoare (frunze) 50 g lOOg 50 g 50 g 50 g 50 g 47 . relaxaţi. beţi o cană m are din acest ceai delicios. Simpaticoterapia acţionează pe cale re­ flexă şi reechilibrează astfel întreg sistemul nervos. Chiar dacă aţi reuşit să vă puneţi repede pe picioare. Dar nu trebuie subestimată acţiunea plantelor. astfel încât efectuarea mane­ vrei să aibă un efect şi mai activ. l a cu lc a r e .

fără mucozităţi! 48 . dacă vreţi neapărat. atât de neplăcută şi dezagreabilă. se comercializează sub formă de granule solubile. aşa încât respiraţia dumneavoastră să fie normală.Amestecaţi bine plantele şi puneţi o lingură la o cană de apă clocotită. Principiile active ale celor două plante se vor absorbi la nivelul epidermei şi vor pătrunde în organism. în acest caz. va mări efectul liniştitor al infuziei şi o va îndulci uşor. cu regularitate. Nu-1 îndulciţi sau. Lăsaţi ceaiul să infuzeze zece minute. adăugaţi o linguriţă de complex-tei. aveţi nevoie de un tratament şi mai relaxant. Nu uitaţi că stressul vă pândeşte zilnic. Urmaţi-ne sfaturile timp de trei săptămâni. zicând „las c-o să-mi treacă !u Urmaţi periodic o cură de acest fel. dacă sunteţi de mult timp suferinzi. Inhalaţi adânc eflu­ viile parfumate ce se degajă. iar impresia aceea de congestie nazală. Nu aştep­ taţi la infinit. va dispărea complet Vreţi să fiţi mai destinşi. luaţi În a in te d e m esele p r in c ip a l e : 2 capsule de portocal amar. ŞI DUPĂ MESE: 2 capsule de sulfină. la orice pas. relaxare. ajungând până la nivelul celulelor nervoase. să dormiţi profund ? Faceţi o baie caldă cu uleiuri esenţiale de muşeţel şi de pin. Veţi fi singuri uimiţi cât de „senini" vă veţi simţi. Ea vă va asigura o stare de calm. Dacă sunteţi foarte nervoşi sau dacă nasul vă este foarte înfundat. Respectivul complement alimentar alcătuit din două plante calmante — portocal şi ghizdei — . apoi strecuraţi-1. fără nas înfundat.

tensiunea şi lipsa de chef persistă.. Şi.JL a neîndemână"! Ce-i de tăcut ? Suprimaţi calmantele. Din fericire. furate pe noapte. zilele de după ele sunt din ce în ce mai tulburi. ci înce­ tul cu încetul.. O stare ae delăsare totală — ce înlătură orice tendinţă de a face ceva — . dar oboseala. O noapte întreagă ai tot cernut gânduri. Dimineaţa te trezeşti mai obosit decât erai când te-ai culcat.. o stare de excitabilitate atât de intensă încât nu reuşeşti niciodată să dormi nici profund.. Avem numeroşi pa­ cienţi care au atare suferinţe.. toate se estompează la venirea dimineţii. Pentru o digestie mai bună. Pentru cele doar câteva ceasuri de somn. urmaţi prescripţiile noastre cu scrupulo­ zitate.OBOSEALĂ + EXCITAŢIE PERMANENTĂ Este o simptomatologie foarte cunoscută. Excitaţia devine dureroasă şi epuizantă. persistă o reală tensiune musculară. Nu brusc. Aţi luat somnifere ? Dacă da.. însoţită de o nevoie acută de somn. 2 capsule de cimbru. din păcate. mai rapidă şi fără balonări! Cim­ brul înlesneşte o mai bună asimilare şi recăpătarea tonusului fără efort fără nervi . muşchii îţi stau întinşi „gata să se rupă". vă este din ce în ce mai . somn în care. în primul rând. Numai aşa vă veţi regăsi şi calmul şi dinamismul. toate problemele de peste zi nu-ţi dau pace.. v-aţi lămurit ce efect au avut. Idei care mai de care mai negre ţi-au trecut prin minte. aruncaţi somniferele. ÎNAINTE DE MESE-. Cereţi sfatul medicului curant. sunteţi tot mai buimaci. nici suficient.

. este cel mai bun remediu antispasmofilic. LA SCULARE: 3 păştile de complex-ADN + multiaminoacizi ..Nu e doar o bombă de vigoare ce vine în ajutorul dumnea­ voastră. orice suferinţă! 50 . Acţiunea lor du­ rabilă şi progresivă va opera o adevărată „reeducare" asupra ner­ vilor. pe care altfel organismul dumneavoastră nu îi reţin. ci un adevărat uragan. boala explică. mai exact. scuză. DUPĂ FIECARE MASĂ: 2 capsule de sulfină. în prezent. sau. DIMINEAŢA. El vă ajută să vă faceţi „plinul*1de calciu şi de magneziu. continuaţi. dar adăugaţi.ÎN TIMPUL MICULUI DEJUN ŞI AL PRÂNZULUI: 2 păştile de complex-structuraL Foarte concentrat în oligoelemente şi aminoacid. Urmaţi tratamentul de mai sus timp de trei săptămâni Dacă încă vă mai simţiţi obosiţi. avantajul fiind că nu vă solicită deloc sistemul nervos! Vă gândiţi oare că este imposibil să vă dinamizaţi fără să vă accentuaţi starea de nervozitate ? Nu vă daţi încă seama de toate posibilităţile pe care le are natura! SPASMOFILIE Iată că am pronunţat şi marele cuvânt: spasmofilie! Necu­ noscută până mai acum câţiva ani. Sunt cele mai uşoare şi eficiente calmante.

ce ne tratau drept şarlatani. iar consumatorii plătesc! Povestea e veche 1 Aşa după cum cred că ştiţi şi dumneavoastră. dureri de stomac (gastralgie). transpiraţii abundente. nervozitate. Care sunt ele ? Oboseală. farmacia se împăunează cu ştiinţa pe care i-a furat-o. care nu costă mai nimic. de fapt. puţină clorură de magneziu. pierderi de memo­ rie. sub o formă sau alta. la nişte preţuri. ulcer gastric. vă lipseşte calciul şi magneziul. insomnie. dar.Acum 20 de ani când. aşa cum bine spun mulţi bolnavi: „Mă simt prost în propria-mi piele!“ în plus. Iată că n-au trecut decât aceşti 20 de ani şi care medic nu prescrie azi. tensiune musculară dureroasă. bunul nostru simţ ne făcea să recomandăm pai lenţilor. nu mai ajunge să fixeze cele două oligoelemente importante.. Ca să nu mai vorbim de neurologi sau psihiatri. Deci e inutil să le tot luaţi zilnic. magneziul ame­ liorează întotdeauna spasmofilia. înţelepciunea populară era cea care avea dreptate. exorbitante! Şi istoria se repetă: ca întotdeauna. extremităţi reci. puşi în faţa unei stări accentuate de nervozitate. în stare de stress. Bref.. ce-i aceea spasmo­ filie ? Denumirea aceasta de specialitate corespunde unui ansamblu de tulburări. De ce ? Simplu. atotştiutorul medic al familiei izbucnea în hohote de râs. Iar dumneavoastră vă feriţi să luaţi. clorură de magneziu. puţin magneziu pacienţilor săi ? Remediu la modă! Marile laboratoare l-au acaparat în to­ talitate. în 51 . formulă sangvină instabilă (nivelul glo­ bulelor roşii şi albe variabil). or­ ganismul. în afară de una din minunatele noastre plante. întâmplător. în schimb vă îndopaţi cu tot felul de „specialităţi" pe bază de magneziu. imposibilitatea de a lua de­ cizii. anxietate.

dar trebuie neapărat să urmaţi un tratament de fond. dar nici măcar de o zi. Pentru că organele nu vor face nici un efort să le fixeze. hafnium. A-ţi oferi singur timp e o stare de spirit Veţi putea face mult mai multe cu răbdare şi chibzuială decât enervându-vă. care vă vor permite să le fixaţi perfect Dar nu uitaţi nici o clipă că este vorba doar de o soluţie temporară. Trebuie să vă regăsiţi ritmul în primul rând: dănuţi-vă singuri timp. veţi mânca foarte repede şi veţi fi foarte bine serviţi. pentru a vă reechilibra sistemul nervos. N-aveţi nevoie. Iar dumneavoastră veţi avea din ce în ce mai puţin calciu şi magneziu. organismul dumneavoastră conţine 69 de oligoelemente. ele lipsesc din organism. puteţi fi siguri că masa vă va lua cel puţin trei ore. vă sfătuim să ne urmaţi sfaturile. intrând. de exemplu. nu faceţi decăt să vă agravaţi boala. tot o falsă problemă rămâne! Categoric. Nu vă îndopaţi doar cu ele. veţi descoperi că şi celulele nervoase au nevoie. 52 . veţi vedea că toţi chelnerii se agită de colo-colo. de alte oligoelemente. din contră. necazurile. Dacă. un şoc emoţional pu­ ternic.fapt. dar dacă veţi face analize de fineţe.. Ori cum ai lua-o. Spasmofilia este chiar dezechilibrarea sistemului nervos sim­ patic — sistem nervos al vieţii de relaţie. Le veţi găsi în produsele naturale de tipul cochiliilor de scoici şi în coada catului. Permanent a existat ceva care v-a agresat: munca.. Toate ritmurile dumneavoastră biologice sunt perturbate. toată lumea e liniştită. luaţi-le mai bine pe toate. Cu un atare aport de oligoelemente vă veţi simţi repede mai bine. veţi trece acest hop. în toată această stare de incertitudine. mult mai greu de dozat. Aţi fost cred. şi de găsit! Aşa încât. nu de trei luni de vacanţă. Credeţi că e imposibil ? Că sunteţi prea surmenaţi ? Totală eroare. în egală măsură. la restaurant ? Dacă.

Bîră calciu. Treceţivă în revistă toţi muşchii. 53 . Trebuie să vă lăsaţi un timp şi de relaxare. nervozitatea. dificultăţile de concentra­ re. Doar atât. Nu va trece mult şi vă veţi obişnui să vă gândiţi acţiunea.. Ideile vă vor fi mult mai clare. o manevră prea rapidă. acasă. Veţi fi mai mult decât plăcut surprinşi văzând cum vă vor dispărea oboseala. Poate că ele vor fi mai încete. închideţi şi ochii. despre care v-am vorbit deja. La lucru. gestul. Timpul în care să respiri. Faceţi un joc din a respecta „toate ocaziile" de peste zi ce pot oferi cele zece secunde de destindere. de trei ori. Relaxaţi-i. Restul depinde numai de dumneavoastră. fără magneziu! Vă e greu să începeţi ? Nu reuşiţi să vă relaxaţi nici chiar în 20 de secunde ? Atunci adresaţi-vă unui specialist şi faceţi câteva şedinţe de sunpaticoterapie. Ca să te destinzi sunt suficiente zece secunde. spasmofilia.Acelaşi lucru se poate constata şi de-a lungul unei zile de muncă. în mijloacele de transport în comun.. Exact timpul necesar ca să verifici mental că toţi muşchii îţi sunt relaxaţi. De câte ori faceţi o mişcare prea sacadată. Dacă puteţi. Probabil că surâdeţi. Veţi putea să vă continuaţi conversaţia într-o manieră mult mai constructivă. Gândiţi că habar n-avem în ce ritm infernal munciţi ? Credeţi-ne că şi noi înşine suntem suprasolicitaţi. toate. umfiăndu-ţi pântecele. este o metodă de tratament deosebit de indicată într-o atare situaţie. dar vor fi mult mai eficiente. să vă recuperaţi autocontrolul nervos. atingerile nazale cu uleiuri esenţia­ le vă vor permite să vă „reintraţi în mână“. Dacă nu. Respiraţi de trei ori foarte lent.. profund. profitaţi de un „respiro" pe care vi-1 oferă o frază mai lungă a interlocu­ torului dumneavoastră. în trei sau patru şedinţe. Reflectând doar o secundă înainte de a acţiona veţi câştiga două minute. Trebuie să vă calculaţi fiecare gest. atitudinea. de la cap până la picioare. obligaţi-vă singuri să o luaţi de la capăt.

LA CULCARE.De dumneavoastră şi de plante. pot să ne ajute. fără rădăcină) Portocal amar (muguri florali) Genţiană (rădăcină) Busuioc (frunze) Coada şoricelului (planta întreagă. dezolată că nici după trei luni de imobilizare în gips fractura nu i se consolida. bineînţeles. nici un alt reme­ diu neavând efect la fel de rapid. timp în care a luat câte şase 54 . deoarece. lăsaţi totul să infuzeze timp de zece minute. apoi strecuraţi ceaiul şi. ÎNAINTEA CELOR TREI MESE PRINCIPALE: 2 capsule de coada calului. Una din micuţele noastre paciente. a constatat singură că numai în trei săptămâni. ca de obicei prietenele noastre vii. adăugaţi-i un pic de miere de tei. simple. Sunt de neînlocuit pentru fixarea calciului. puneţi o lingură cu vârf la o cană mare cu apă clocotită. iar în acest domeniu sunt „date dracului" de pricepute! TREI SĂPTĂMÂNI PENTRU A SCĂPA DE SPASMOFILIE \ DIMINEAŢA. b e ţi O cană m are cu acest c e a i : Măghiran (planta întreagă. naturale. fără rădăcină) 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g După ce amestecaţi bine plantele. PE NEMÂNCATE ŞI SEARA. dacă nu-1 puteţi bea decât dulce. Este o infuzie ideală pentru destinderea muşchilor şi recăpătarea stării de calm.

permiţând lormarea calusului de cicatrizare în osul rupt. Nu numai că vă va aduce calciul şi magneziul care vă lipsesc. Siliciul conţinut în coada calului este şi el indispensabil în spasmofilie. în plus. să învăţaţi să vă destindeţi. e foarte bogat în ADN şi aminoacizi esenţiali. Acest complement alimentar este îndeosebi bogat în oligo­ elemente. Dacă aveţi un temperament mai iritabil.capsule de coada calului zilnic. ÎN TIMPUL PRÂNZULUI ŞI AL CINEI: 2 păştile de complex-structural. beţi în fiecare seară. dar conţine şi toţi „catalizatorii" necesarii recăpătării dinamismu­ lui. Tratamentul de mai sus va fi urmat trei săptămâni. IAR DUPĂ CELE DOUĂ M ESE: 2 capsule de sulfină (vârfuri de inflorescenţe înflorite). Să vă puteţi autocontrol. nu mai mult. în acest timp trebuie să vă recăpătaţi întreaga stăpânire de sine. puterii şi chefului de muncă. o cană cu infuzie de: Măghiran (frunze) Coada şoricelului (planta întreagă. Nimic nu e mai bun decât sulfină pentru a vă regăsi seninăta­ tea şi liniştea dumneavoastră de altădată. calciul s-a fixat perfect. dacă viaţa vă solicită intens. dacă sunteţi foarte sensibili. la culcare. fără rădăcină) Busuioc (frunze) Portocal amar (muguri florali) Verbină mirositoare (frunze) 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 55 .

cu 2 capsule de măghiran. Se comportă faţă de anturaj aşa cum şi-ar dori să se comporte şi acesta cu ei. să-i amărască. mai niciodată nu se întâmplă aşa! Viaţa este o adevărată junglă de egoism şi răutate! Dacă nu sunteţi gata să vă apăraţi. un calmant puternic. dar mai presus de toate încercaţi să puneţi ordine în modul dumneavoastră de „a fi“ ! 56 . în fapt e vorba. ce reacţionează la cea mai mică exci­ taţie. mai curând. de cele mai multe ori. verişoară a spasmofiliei şi a angoasei. vulnerabile şi anxioase. prin tratament. cu ajutorul căruia veţi dormi profund! Şi-acum. să muşcaţi. de o chestiune de temperament. Dependenţa ei de ritmul de viaţă şi de mediul înconjurător nu este decât parţială. Atenţi faţă de cei din jur. Strecuraţi ceaiul şi beti-1 călduţ. Puneţi două linguriţe la o cană de apă clocotită şi lăsaţi-le să infuzeze 15 minute. Persoanele hipersensibile. dotate cu acea impresionabilitate caracteristică artiştilor sunt.Amestecaţi plantele. anxietatea este şi ea o boală de sine-stătătoare. veţi fi condamnat la anxietate — stare de teamă şi nelinişte per­ petuă! Trebuie ca. să vă diminuaţi „boala". evită să-i deranjeze. ei înşişi fiind fără apărare. din păcate. să atacaţi. Dorinţă vană. să-i tulbure. E un ceai foarte bun. un sfat: nu aşteptaţi să fiţi spasmofilia pentru a vă hotărî asupra tratamentului! J 9 ANXIETATE înrudiră cu stressul.

kinesiterapeut. dictator! Aşteptând să găsiţi acea meserie care vă va elibera de crispări. de ce nu.. medic sau. 57 . mai puteţi alege o profesiune ce vă oferă. fără rădăcină) 50 g Verbină mirositoare (frunze) 50 g 50 g Busuioc (frunze) 50 g Măghiran (frunze) Se pun două linguri din amestecul de plante la o jumătate de litru de apă fiartă. prin însăşi natura ei.. profesor. ÎNAINTEA MESELOR DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ: 2 capsule de sulfină (pulbere din vârfuri de inflorescenţe înflorite). posibilitatea de a-i domina pe ceilalţi: preot. se strecoară şi se adaugă.. o jumătate de linguriţă de miere de tei la.. beţi o cană mare din această infuzie: 50 g Portocal amar (muguri florali) Isop (planta întreagă. Orientaţi-vă spre o carieră artistică. dacă nu aveţi diabet. nici confruntărilor cu mai mulţi indivizi.. tămăduitor! Şi pentru că nu sunteţi în stare să faceţi faţă nici raporturilor de forţă. consacraţi-vă unei activităţi ce vă permite să aveţi grijă de ceilalţi: profesor de gimnastică.Evitaţi lumea afacerilor. orator. readucându-vă în normalul cotidian. colcgii vor fi un permanent factor de agresiune pentru dumneavoastră. infirmieră. iată câteva sfaturi ce vă vor fi de folos: s e a r a .. l a c u l c a r e (şi. nu vă alegeţi un serviciu într-o mare întreprindere. şi dimineaţa). şi mai bine. o cană de ceai. ori de comerciant independent sau. dacă e posibil. se lasă la infuzat 15 minute.

vă vor relaxa. cazurile în care e vorba de persoane în vârstă. dumneavoastră sunteţi aceia ce trebuie să vă regăsiţi propriul bioritm. Plantele noastre sunt vii. a ne aranja timpul după voia noastră. poa­ te. Cum se procedează ? j » 58 . Urmaţi sfaturile noastre cu regularitate. va dispărea senzaţia de opresiune psihică. nici alte tulburări. nodul în gât. Ce e de tăcut în cazul pierderilor de memorie? în primul rând. să deprindem a ne destinde.Este o plantă extraordinară pentru relaxarea plexurilor ner­ voase. nu dau nici obişnuinţă. Să nu vă închipuiţi că există un remediu-miracol în stare să redea imediat celulelor nervoase supleţea pe care acestea şi-au pier­ dut-o ! în prima fază. Veţi fi mult mai destinşi. Exceptând. nici into­ xicaţii ! Spre deosebire de toate acele produse ce au trecute în prospect contraindicaţiile cu roşu! Sunt ele eficace. gheara la inimă! DUPĂ PRÂNZ ŞI CINĂ: Dacă şi după sulfină sunteţi încă puţin surescitaţi. a respira. dar cât de traumatizante! PIERDERI DE MEMORIE Sunt întotdeauna legate de o stare de stress. veţi scăpa de golul la stomac. a nu ne mai simţi mereu împinşi de la spate! Slăbirea memoriei se datoreşte pierderii ritmului biologic. 2 capsule de muşeţel mare vă vor destinde. deşi bătrâneţea este ea însăşi cel mai mare stress biologic de care avem cu­ noştinţă. blânde.

Yoghinii utilizează respectiva manevră din vremuri aproape uitate şi o fac înaintea fiecărei şedinţe de yoga şi în fiecare di­ mineaţă : . cu nara liberă. Trebuie să vă întindeţi la maximum toţi muşchii. înainte de a vă da jos din pat. dar mai ales reoxigenării organismului până la nivel de celule — aport de oxigen care va reda claritate memoriei. timp de trei minute întregi. Veţi fi astfel. coloana vertebrală vă va da mai puţin de furcă. apoi daţi aerul afară pe gură. Procedaţi aidoma şi cu nara cealaltă. comprimând puternic abdomenul. 59 . Inspiraţi pe nas. plecaţi capul de partea opusă şi apa se va scurge uşor în nas. Medicii neurologi afirmă că acţiunea stimulatoare a metodei rezidă în faptul că apa atinge primele celule cerebrale: celulele olfactive. După ce aţi făcut.. Efectul este mult mai tonic. dar folosind apă sărată. timp de câteva zile. continuaţi manevra. astupaţi-vă o nară cu un deget şi trageţi cu putere apa pe nas. de-a lungul întregii zile. aidoma unei pisid. imediat ce v-aţi sculat: deschideţi fereastra. indispensabilă recăpătării calmului. Veţi găsi în comerţ aşa-numitele Lola Leti. în tin­ de ţi-vă toate mădularele.— în fiecare dimineaţă. — în fiecare dimineaţă. deci­ ziile dumneavoastră devenind infinit mai prompte. Neti Kiya cu apă dulce.luaţi în căuşul palmei un pic de apă. cu ajutorul cărora manevra Neti Kiya se poate executa mult mai uşor şi mai bine. de plastic. muşchii vă vor fi mai puţin „tensionaţi". să vă „trosniţi" toate oasele şi toate încheieturile. Este o respiraţie yoga obişnuită. indiferent de anotimp şi respiraţi adânc de 30 de ori. nişte ceainice foarte mici. Introduceţi prelungirea tubulară a ceainicului într-o nară. umflând pieptul cât sunteţi în stare. — Iar după exerciţiile de respiraţie practicaţi Neti Kiya.. mai puţin crispaţi.

în plus. glanda hipofiză permiţând „trezirea energiei. gleznele.. vă vor permite. să evitaţi guturaiurile şi să scăpaţi de sinuzitele cronice. Trecerea în revisă şi „cercetarea" întregii musculaturi necesită câteva minute bune (cinci până la zece). • vin la rând cuşca toracică. urmate zilnic. • picioarele uşor depărtate. indiferent de tipul de nervozitate de care suferiţi. e o zonă foarte importantă). profunde (la fel ca şi dimineaţa). zilnic. • ochii închişi. Apoi încercaţi să vă simţiţi corpul greu.'1 Oricare ar fi explicaţia. palmele desfăcute cu faţa în sus. şi adormiţi: câştigaţi astfel o noapte de adevărată odihnă! Cele patru sfaturi. genunchii. grumaz.Yoghinii consideră că are efect asupra celui de „al treilea ochi". • în final. unanim considerate ca nevindecabile! — Seara. utilizând următoarea tehnică de sofrologie: • întindeţi-vă pe spate. lente. • urmează umerii. să vă regăsiţi calmul. treceţi la faţă. labele picioare­ lor. 60 . spatele. • apoi braţele până la vârful degetelor. ample. abdomenul (aici insistaţi. imediat ce v-aţi băgat în pat. la culcare: obligatoriu. coapsele. să fiţi în formă.. • braţele de-a lungul corpului. somnul şi memoria. gât. practicarea unei asemenea manevre zilnic vă va face să vă treziţi uşor. Concenuaţi-vă asupra propriului dumneavoastră corp şi ve­ rificaţi mental dacă întreaga musculatură este decontractată: • începeţi de la cap. să aveţi mintea limpede şi. faceţi exerciţii respiratorii. din ce în ce mai greu.

randamentul dum­ neavoastră va fi mult mai mare. Vă veţi face astfel plinul de săruri minerale. iar calciul se va fixa bine în organism. Iniţial. complexul-fosfor poate produce o uşoară stare de agi­ taţie. După trei săptămâni. într-un timp record memoria dumneavoastră va de­ veni performantă. drojdie de bere. ÎN TIMPUL MESELOR DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ: 2 păştile de compkx-fosfor. chiar şi în situaţii de-a dreptul fantastice! Cura de: capsule de coada calului + complex-fosfor + complex-ADN + multiaminoacizi . lecitină de soia. DUPĂ FIECARE MASĂ: 2 capsule de complex-ADN + multiaminoacizL Inegalabil pentru tonusul general. este cel mai fantastic com­ plement alimentar necesar revigorării şi trezirii la viaţă a celu­ lelor nervoase. vă veţi simţi ca renăscut. Complexul este salutar în cazuri de mare obo­ seală şi în timpul examenelor. Componenţa: germeni de grâu.Doriţi să aveţi o memorie performantă ? Peste medie ? ÎNAINTE D E FIECARE MASĂ: 2 capsule de coada calului. în astfel de cazuri e mai bine să luaţi pastilele dimineaţa şi la prânz. toate activităţile vi se vor părea mai uşoare. concentrat de lapţi de peşte.

PE STOMACUL G O L ): Rozmarin (frunze) Genţiană (rădăcină) Cimbru de grădină (frunze) Salvie (frunze) 50 g 50 g 50 g 50 g Amestecaţi bine plantele astfel încât să simţiţi mirosul roz­ marinului şi al salviei. încă trei săptămâni de trata­ ment.este un şQchi de bici foarte puternic. lăsaţi să se infuzeze zece minute. apoi.. de astă dată de prea mult dinamism. infuzie de: seara. Puteţi adăuga o picătură de miere de rozmarin..' în caz că doriţi » — sau aveţi » nevoie — să obţineţi i > nu ştiu ) ce performanţe! Cura este şi mai eficace dacă aveţi curajul să-i adăugaţi şi următoarea infuzie (când sunteţi foarte obosiţi.. Nu abuzaţi de el. două săptămâni pauză. beţi-o d i m i ­ neaţa. După două luni de tratament neîntrerupt riscaţi să vă simţiţi din nou în tensiune. puneţi o lingură la un bol de apă fiartă. Preferaţi curele de scurtă durată. strecuraţi. este binevenită o Portocal amar (muguri florali) Măghiran (frunze) Mentă dulce (frunze) Verbină mirositoare (frunze) 50 g 50 g 50 g 50 g 62 . care îmbunătăţeşte gustul ceaiului şi îi creşte tonicitatea. la c u l c a r e . Dacă sunteţi crispat. Trei săptămâni. eventual.

Atenţie. 63 . adecvate stopării creşterii dumneavoastră pon­ derale. tot de dumneavoastră! CREŞTERE ÎN GREUTATE Silueta! Problemă eternă a tuturor femeilor (sau aproape) şi a multor bărbaţi. Medicamente în mod cert periculoase. ci adevărate sche­ me de tratament.Se pune o lingură din amestecul de plante la o cană mare de apă fiartă. în această carte vă vom vorbi fără ipocrizie. să fie utilizat cuvântul slăbire! Doar medicamentele chimice au voie să şi-l înscrie în prospecte. se strecoară şi se îndulceşte cu o linguriţă de miere de tei sau de granule solubile de complex-tei! Iar noi vă garantăm că veţi dormi fără vise! Cu tratamentul de mai sus recăpătarea memoriei este asigu­ rată. Nu vă vom recomanda acele tablete miraculoase ineficace. Marile trusturi farmaceutice nu le-au cenzurat încă şi pe ele. la fel de păgubitoare şi pentru buzunarul dumneavoastră şi pentru cele câteva kilograme pe care le aveţi în plus. problema e cum să o păstraţi. vom discuta despre supleţe şi nu despre slăbiciune! Este interzis prin lege ca. oferindu-vă şi sfaturi apropriate fiecărui caz în parte. până la urmă. Să pro­ fităm. în publicitate. presa şi cărţile sunt încă libere în Franţa. se lasă să infuzeze 15 minute. de slăbire. dar autorizate! Din fericire. şi asta depinde numai de ritmul de viaţă. deci.

orice terapie trebuie gândită în linişte. macrobiotic!. Iar dumneavoastră veţi lua cunoştinţă de principiile unei alimentaţii sănătoase. Există doar două întrebări: — V-aţi îngrăşat pentru că mâncaţi prea mult ? — V-aţi îngrăşat fără nici un motiv. Ele vă vor înlesni revenirea rapidă la o greutate echilibrată. Principalul nu e să slăbeşti. inteligente. Deseori nocive. documentate. ci de ce te îngraşi. Luaţi-vă oră la unul din acele cercuri organizate de consilieri dieteticieni (tip Wight Watchers. De cele mai multe ori rezultatele sunt catastrofice. în funcţie de variaţiile acestor parame­ tri. Are o singură idee şi aceea fixă: kilogramele ei! Şi ţine morţiş să le dea jos cât ai clipi din ochi! Iar ideea i-a venit când a trebuit să-şi aleagă un costum de baie! Şi uite-aşa se îmbogăţesc magazinele ce. fără excese? în primul caz nu există decât o singură soluţie: consultaţi un dietetician. Recomandările lor sunt foarte bine gândite. numai la asta se gândeşte. în fiecare an. ei bine. stabilizată. într-un cabinet de consultatii. care mai de care mai aiurite. Pentru ca să dea rezultate reale. analizate. mai mult sau mai puţin eficace. propun tuturor naivelor tot felul de regimuri noi. 64 . El vă va îndruma cum să vă reechilibraţi alimentaţia. mâncând normal. dar sunt greu de adaptat la parametrii metabolici ai fiecăruia şi de readaptat în permanenţă. fără toate rătăcirile sectelor acelea de aşa-autointitulaţi fructivori. Lucrurile ar trebui altfel abordate.Nu există două tratamente de slăbire similare.! Atare regimuri pot fi deosebii de utile în diverse cazuri de boală. vegetarieni etc. de exemplu). Când o pacientă vrea să „facă siluetă". « ' astfel încât medicul să afle si » să tină » cont de toate problemele dumneavoastră.

Aşa că.. Ficatul doarme. care vă spun. Şi ne vuieşte capul de poveşti de adormit copiii.. atunci vă putem veni în ajutor. mulţi deprimaţi.. când mă duc la «Bocuse».. consacrată regimurilor de slăbire — la care am avut plăcerea să participăm —. dar. W 65 . dacă vă îngrăşaţi fără un motiv aparent. în acelaşi timp. Au fost mulţi bolnavi. dar şi cât pot să bag în mine!“ Să fim serioşi! Dacă vă îngrăşaţi fără motiv. Organismul nu mai ştie pe ce lume se află. O creştere ponderală intempestivă semnalează. soluţia e una sin­ gură : mâncaţi mai puţin! Situaţia dumneavoastră nu e de re­ sortul nostru.* . dacă nu reuşiţi să slăbiţi cu toate privaţiunile la care vă supuneţi. Şi întot­ deauna vom descoperi că sunt mai multe. incapabili să vă ajute. J O B . era prezent şi celebrul Moustache. un mare specialist a afirmat : „Ca să nu te îngraşi nu există decât o singură soluţie: să mănânci într-o ambianţă plăcuţă. Doamne. există întotdea­ una o explicaţie. Şi-au murit pe capete! Tâmpenia asta am auzit-o de multe ori. cu gaşca. la „Antenne 2“. mulţi epuizaţi.Deci. mâncaţi prea mult. fără să râdă — nu faci haz pe seama unui medic doct — : „Ce curios! Eu. categoric. fără să schiţeze nici măcar un zâmbet: „în lagărele de concentrare n-au existat niciodată supraponderalii Fals. cu prietenii. în cadrul unei emisiuni de televiziune. un dezechilibru biologic major. o cauză! Numai că trebuie găsită. foarte siguri pe ei înşişi. S-a arătat mirat. vreţi să slăbiţi. Din contră. realizată de Monique Cara şi Alain Valentin. Nu vă lăsaţi timoraţi de acei pseudoînvăţaţi. ce ne mai distrăm. Este într-un decalaj funcţional perpetuu. E foarte impor­ tantă societatea!“ Din fericire.

Poate că toate aceste comparaţii vi se par prea îndrăzneţe sau prea simpliste. N-aveţi dreptate. refăcut orarul. Rezultatul va fi în mod cert mult mai puţin spectaculos decât cu acele faimoase medicamente ce taie pofta de mâncare. Un atare mod de a privi lucrurile ne va conduce. va fi reîntinerit. dar nu de » S > 1 9 66 . creme. dar durabil. doar aşa le vom înţelege suferinţele. la stabilirea unui tratament ce va ţine seama de „terenul“ fiecărui pacient în parte. în loc de-a ieşi epuizat din cură. la un prieten. fixate orele exacte. avem si noi „trucuri" eficace pentru slăbit: băi. loţiuni. Să-i lăsăm cu râsul şi cu kilogramele lor. Kilogramele se vor pierde unul câte unul. orologiul biologic a luat-o razna. râde mai bine! Să ne ocupăm să găsim cauzele unui dezechilibru apărut la un individ.. Ne plac oamenii supli. pentru că cine râde la urmă. în plină formă. acce­ lerând ritmul cardiac sau stimulând tiroida. reînviorat. dar sănătoşi. n-au decât să-şi păstreze pentru ei stupidele referiri la lagăre­ le de concentrare! Avem si noi tratamente ce nu sunt aşa de lente. dar organismul. gata să ia dublul kilogramelor pierdute. Doar oamenii de ştiinţă se vor amuza. el fiind destinat reechilibrării în profunzime a organismului. Trebuie restabilit calmul. vor da rezultate foarte rapide. Apli­ cate însă doar ele. Orarul tuturor funcţiilor interne este dat peste cap. Ca să-i putem ajuta trebuie să-i iubim. nu slăbănogi. Terapia noastră are un efect lent.pancreasul se enervează.. iniţial. rinichii se-apucă de treabă exact când nu trebuie. epuizaţi. ce au aerul că de-abia au scăpat de la Buchenwald! Iar acei cinici neputincioşi ce-au îndrăznit să emită astfel de glume sinis­ tre.. Pacienţii noştri sunt prietenii noştri.

CREŞTERE ÎN GREUTATE™ FĂRĂ MOTIV De fapt. una dintre cele două for­ mule de mai jos. formule care au dat. Adăugaţi încă o lingură din amestecul de: Creţuşcă (planta întreagă. ori dacă nu slăbiţi îndeajuns de repede. scrieţi-ne. spre încercare. în schimb. vă vom răspunde cu plăcere dându-vă toate sfaturile de care aveţi nevoie. dacă sunt asociate cu remediile de bază reco­ mandate de noi. să vă regăsiţi tonusul şi buna dispo­ ziţie.durată. SCHEMA I BEŢI ZILNIC 1 LITRU DE CEAI făcut din : Măduvă albă de lemn de tei 25 g Fructe (bace) de ienupăr 25 g Iarbă neagră (flori) 25 g Amestecaţi toate plantele. 67 . împreună vor acţiona destul de prompt şi pentru mult tim p! Vă vom descrie. alegeţi-o pe aceea ce vă convine şi aplicaţi-o cu scrupulo­ zitate ! Iar dacă nu ştiţi pentru care să optaţi. un motiv există. cu un litru de apă. în majoritatea unor atare cazuri. câteva scheme de tratament: ca să pierdeţi din greutate. rezultate excelente. luaţi din ele patru linguri şi puneţi-le la fiert cinci minute. vă propunem. în continuare. dar probabil că nu vă daţi seama care e acela! Şi pentru că nu ştim ce a generat creşterea pon­ derală. fără rădăcină) 50 g Portocal amar (muguri florali) 50 g Lăsaţi ca totul să mai infuzeze cinci minute şi apoi strecuraţi.

e neindicată persoa­ nelor nervoase. adăugaţi o lingură de creţuşcă. în t r e m e s e . ÎNAINTE DE MASĂ. luaţi: 2 capsule de lucernă. cea mai frecvent întâlnită şi utilizată. 1 capsulă de mentă dulce.DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. 1 capsulă de păpădie. 1 capsulă de cozi de cireşe. pentru că menta pipe­ rată. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ luaţi-le pe toate odată: 1 capsulă de pir. 1 capsulă de păpădie. puneţi patru linguri din amestec la un litru de apă. 68 . SEARA. clocotiţi ceaiul cinci minute. beţi un litru de ceai făcut d in : Măduvă albă de lemn de tei 50 g Iarbă neagră (flori) 25 g Amestecaţi plantele. Vă atragem încă o dată atenţia să cereţi neapărat menta dulce de grădină sau menta cu frunza rotundă. SCHEMA II DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ luaţi-lc îm p reu n ă: 1 capsulă de pir. în TIMPUL ZILEI. lăsaţi totul să infuzeze zece minute şi apoi strecuraţi infuzia.

puteţi m ânca la discreţie anghinare. pere. e bine să fiţi precauţi: arderile grăsimilor se fac prost în organism. mai mult.E de la sine înţeles că şi raţiile alimentare vor fî diminuate. nu numai că nu veţi reuşi să slăbiţi dar. legumele feculente. Dacă metabolizarea lor nu este reglată. ceapă. Suprimarea lor totală din alimentaţie. vitalităţii acestuia. grapefruit. sarea. inexplicabilă în apa­ renţă. CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI COLESTEROL în cazul în care nivelul colesterolului dumneavoastră se află la limita lui superioară (2. să le digerăm. mere. Trebuie doar să le consumăm cu moderaţie şi să le dăm posibilitatea să se metabolizeze complet. z il n ic . pe motiv că nu le digerăm. nu veţi fi niciodată în formă. să le asimilăm. ananas. patiseriile. ar fi o inepţie. castravete. sparanghel. chiar dacă nu este. O stare de oboseală permanentă. CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ea va fi urmată de o pauză de o săptămână înainte de re­ luarea unei noi reprize şi va fi repetată până la obţinerea rezul­ tatelor dorite.50 g). în fond. dulciurile. prea crescut. portocale. păpădie. Pâinea. respectiv. mezelurile şi alcoolul sunt interzise! în schimb. andive. o cană m are d e ceai d in : Frag (frunze) Pir (rădăcină) IOO g 50 g 69 . nap. fragi. în a in t e DE f ie c a r e m a să . vă va însoţi zi de zi! Grăsimile (lipidele) sunt foarte ne­ cesare organismului. pepeni. grăsimile animale (în special gătite). vânătă.

aducându-vă. gata. lăsaţi-1 să infuzeze zece minute. în câteva zile vă veţi simţi mai puţin balonaţi... Nu există nimic asemănai or pulberii de vânătă (din fructul uscat) pentru diminuarea nivelului grăsimilor în sânge. de-acum încolo puteţi mânca oricât! TOT ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de păpădie vor face ca bila să se elimine şi mai repede şi într-o cantitate mai mare. suportul necesar de germeni de grâu şi de magneziu. mai puţin obosiţi. apoi strecuraţi-1. dar ceea ce nu înseamnă că. Nu are gust prea bun. tranzitul intestinal se va îmbunătăţi. clocotiţi ceaiul două minute. în timpul curelor de slăbire un atare aport vă va permite să evitaţi obo­ 70 . Doar două pastile dm acest complement alimentar remarcabil vă vor face să digeraţi mai bine alimentele. în acelaşi timp. iar grăsi­ mile vor fi mai bine metabolizate. ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE PRINCIPALE: 2 păştile de complex-cimbru. ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE: 2 capsule de vânătă. Ea le blochează trecerea la nivelul intestinelor şi ameliorează în mare măsură constipaţia — dacă este necesar. Astfel. puneţi cinci linguri la un litru şi jumătate de apă.Păpădie (rădăcină) 50 g Măslin (frunze) lOOg Verbină mirositoare (frunze) 50 g Amestecaţi foarte bine plantele. să eliminaţi grăsimile şi să scăpaţi de kilogramele în plus. dar acţiunea lui asupra ficatului şi a grăsimilor este salutară. digestia va fi mai rapidă..

. mâncaţi un măr crud ras. în fiecare seară. reprezintă ele singure cel mai eficient tratament pentru scăderea colesterolului). de a dizolva grăsimile. plante ale căror proprietăţi surprinzătoare sunt cunoscute încă din antichitate. rostopască. caldă. pe zonele care vă interesează. CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — CU PRECĂDERE DIN ANUMITE REGIUNI ALE CORPULUI DE TREI ORI PE SĂPTĂMÂNĂ: — o baie la mâini şi la picioare. împotriva celulitei.seala. în fiecare dimineaţă. extractele de iederă. pe bază de iod. castan de India şi mesteacăn. — fricţii. linia „Salsojod. — la masa de seară: amestecaţi în mâncare o lingură de tărâţe de grâu. cu o cremă Perla. urzică. SFATURI DIETETICE Vreţi să slăbiţi şi mai repede ? — suprimaţi toate grăsimile animale — fără nici o ex­ cepţie — din alimentaţia dumneavoastră. prezenţa algelor bogate în iod. cu extracte de iederă. precum şi repercusiunile pe care le are asupra pielii o pierdere prea rapidă în greutate. (sfaturile de mai sus. piciorul cocoşului şi nalbă. banale de altfel. — masaj. cu o cremă Bonfanti. 71 .. pe stomacul gol. este o dovadă neîndoielnică că utilizarea celor două creme — preparate cu aceste sub­ stanţe — este foarte indicată. împotriva celulitei şi pentru slăbit Puterea concentratului de iod organic. — dimineaţa.

mai veseli. în afară de faptul că este un derivat de petrol — ceea ce nu concordă cu filosofia noastră terapeu­ tică — . mai ales dacă aţi avut nefericita idee să utilizaţi cu regularitate laxative. N-o să ajungeţi nici să slăbiţi cât vreţi. efor­ tul nu va fi în van şi nu veţi regreta că l-aţi făcut! CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ea va fi urmată de o pauză de o săptămână înainte de a o relua până la obţinerea rezultatelor dorite. CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI CONSTIPAŢIE Trebuie să daţi câteva kilograme jos şi mai suferiţi şi de con­ stipaţie ? Nu vă pierdeţi timpul urmând nu ştiu ce regim de înfometare. nici să vă menţineţi greu­ tatea atât de greu câştigată. sub formă de microcapsuîe. nici să scăpaţi de constipaţie. pielea dumneavoastră va deveni mai catifelată. n utilizaţi decât ulei de şofrănel. în toate salatele pe care le faceţi.— tot ceea ce gătiţi. perioadă marcată de răbdare şi respectare atentă a sfaturilor noastre. Folosiţi-1 cu încredere la pregătirea mâncărurilor: e mult mai ieftin şi are gust mai bun. mai netedă. leneveşte încă o dată în plus intestinul. Totul se va rezolva mai greu. Până la urmă veţi reuşi. Va trebui să treacă o bună bucată de timp pentru ca să reuşiţi să scăpaţi şi de kilogramele în plus şi de constipaţie. veţi fi bine dispuşi. mai „cu chef4 . paraiizându-i parca peristaltismul. în special de tipul ule­ iului de parafină care. Este atât de eficient în dispersarea particulelor de colesterol încât unii îl recomandă ca tratament. 72 .

Sunt recomandabile pentru ameliorarea celor mai rebele con­ stipaţie. Stingeţi focul. fără efort. ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE PRINCIPALE. într-un litra de apă puneţi patru linguri din amestec. defecaţia făcându-se uşor. ÎNAINTE DE MASĂ. lăsaţi-le să se macereze. Apoi daţi totul într-un clocot.Mai întâi. 2 capsule de cruşin. eficientă în toate cazurile de con­ stipaţie. respectaţi cu stricteţe modul de preparare — mai special în acest caz. de eliminare. cu ajuto­ rul căruia vă veţi rezolva constipatia. 73 . şi mai bine. fără să lăsaţi ceaiul să fiarbă. Este o băutură delicioasă. DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ 1 fiolă (un păhărel mic) de suc de anghinare. fără ca intestinul să fie agresat. lăsaţi-! să se „liniştească1 4 zece mi­ nute şi apoi strecuraţi-1. Iată un adevărat tratament de drenaj. toată noaptea. într-o jumătate de pahar cu apă caldă. două ore sau. la rece. ceaiul 50 g Trifoişte de baltă (frunze) Trandafir (boboci) lOOg 50 g Anghinare (frunze) 50 g Păpădie (rădăcină) 50 g Soc (flori) Nalbă de pădure (flori) 50 g 50 g Anason (seminţe) După ce aţi amestecat bine plantele. acoperiţi vasul.

coada calului (de ex. piciorul cocoşului şi nalbă de pădure (temperatura apei să fie de 40-42°C. O DATĂ PE SĂPTĂMÂNĂ: — o baie generală prelungită.. iar surplusul de kilograme va dispărea. fără arsuri. urzică albă moartă. nalbă albă. tran­ zitul intestinal se va normaliza. de neînlocuit. magneziu (printre alte oligoelemente) — . reechilibrează sistemul endocrin şi acţiu­ nea cimbrului este. Compoziţia unică. a acestui complement alimentar — revent. anghina­ re.DUPĂ CELE TREI MESE: 2 păştile de complex-revent. cremele Edera-anticelulita şi Equiseto-anticelulita. stimulatoare pentru ficat si intestine. mesteacăn. cu uleiuri esenţiale de cimbru şi salvie sau cu un spumant de baie iodobromic (Bonfanti-Salsojod).. 74 .. ca prin farmec! CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — CU PRECĂDERE DIN ANUMITE REGIUNI ALE CORPULUI DE DOUĂ ORI PE SĂPTĂMÂNĂ: — o baie la picioare şi la mâini cu extract de iederă. * ÎN FIECARE ZI: — masaţi-vă cu o cremă pe bază de extracte din următoarele plante: iederă. va regla perfect funcţiile intestinului: fără iritaţii ale mucoasei. Elimină grăsimile. produse Bonfanti). indispensabilă. rosto­ pască. trandafir. în cazul dumneavoastră. iar durata băii de 15 mi­ nute). caldă. amică.

Uleiurile esenţiale de rozmarin şi de lămâie stimulează funcţia ficatului. experimentat de noi cu succes în multe cazuri. Pierderile de 75 . protejează vasele mici. pe deasupra. Ni s-a întâmplat de multe ori să fim consultaţi de femei ce erau nemulţumite de toate tratamentele de slăbire pe care le urmaseră şi ni se plângeau că se îngraşă „peste noapte"! „Pot să iau în greutate trei kilograme de azi până mâine. în organism. înainte de masaj faceţi o fricţie cu următorul preparat folo­ sind o mănuşă aspră (de păr de cal sau de burete marin): Ulei de gălbenele IOO mi Ulei esenţial de rozmarin 20 picături Ulei esenţial de lămâie 20 picături Agitaţi bine flaconul înainte de flecare întrebuinţare. Preparatul uleios activează. are efect antiinflamator (foarte important în caz de celulită). înlesnesc pătrun­ derea mai profundă şi mai rapidă. înainte de ciclu. E adevărat că vă ia puţin timp pregătirea loţiunii. iată un mic „truc“. fără nici un motiv" „Când vi se întâmplă aşa ceva ?“ „De obicei. dar merită! CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI TULBURĂRI DE CICLU MENSTRUAL E o situaţie deseori întâlnită. a principiilor active vegetale din plantele conţinute în cremă. am o menstruaţie ca­ pricioasă. efectele masajului. în totalitate. care mai întotdeauna întârzie. grăsimile. depozitele inutile. neregulată.Toate vă ajută să eliminaţi cu uşurinţă stratul de celule moar­ te. stimulând circulaţia locală. Uleiul de gălbenele înmoaie epiderma. Şi-acum. De altfel. favorizează eliminarea toxinelor şi.

O ri: — ulei de baie cu rozmarin 2 linguri Dacă nu aveţi » rozmarin la îndemână. Cu trei zile înainte. nu ezitaţi: urmaţi un tratament com­ plet de simpaticoterapie.sânge sunt mici. cu rozmarin. mi se umflă picioarele. Atingerile nazale cu uleiuri esenţiale sunt singurele în stare să acţioneze rapid atât asupra hipofizei cât şi asupra hipotalamusului. puf şi simplu. Durerile şi balonările vor dispărea. faceţi o baie la picioare foarte caldă. Dacă aveţi posibilitatea. Mă umflu. pe carc-1 uti lizau bunicile noastre: două linguri pentru o baie. însoţite de dureri abdominale. întreg sistemul endocrin este dat peste cap. la flecare ciclu. Rezultatul va fi dublu: veţi scăpa şi de kilogramele în plus. Nu numai că sunt balonată. — ulei esenţial de rozmarin 40 picături. menstrcle se vor normaliza cantitativ. rochiile nu mă mai încap. dar nu mai reuşesc să-mi închei fustele. se va regla şi ciclul. în flecare seară. cheile sistemelor simpatic şi endocrin." într-un atare caz tratamentul va fi de lungă durată. .1 si > nici de unde să vi-) procuraţi. — IOO g frunze de rozmarin. — totul se fierbe 15 minute. O singură metodă poate da rezultate mai rapide: simpatico terapia. Puteţi utiliza şi frunze uscate: — trei litri de apă. — completaţi cantitatea de apă care vă trebuie pentru baieSau: — un dizolvant (o bază hidrodispersantă) 2 linguri. Atenţie: calculaţi exact data la care ar trebui să înceapă ci ciul. puteţi folosi şi săpunul negru (de leşie).

E una din plantele scumpe inimii noastre. fără rădăcină) IOO g Amestecaţi bine plantele. d im in e a ţ a şi seara. beţi un bol cu ceai d in : Salvie (frunze) IOO g Coada şoricelului (planta întreagă. La un litru de apă se pune un pumn sau patru linguri din amestec.E grozav! Din păcate. produs Bonfanti. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de salvie. cel mult adăugaţi-i. Se dă în clocot fără să se lase să Barbă. dacă nu-1 puteţi bea altfel. produs Perla. adevăratul săpun negru. se strecoară. CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Este urmată de o pauză de o săptămână înainte de a fi reluată şi se continuă până la obţinerea rezultatelor scontate. trebuie să renunţaţi la zahăr. Dar puteţi face şi un duş în care să utilizaţi gelul pentru duş anticelulită. fără rădăcină) IOO g Rozmarin (frunze) IOO g Lămâiţă (planta întreagă. ÎN f ie c a r e zi. se infuzează zece minute. un pic de miere de rozmarin. bine închegat. gros. Dacă vreţi să slăbiţi. Nu îndulciţi ceaiul. Două căni mări reprezintă jumătate din cantitatea de mai sus. e şi mai rar decât uleiul de baie cu rozmarin. Dar nu vă sfătuim. sau o baie cu spumant pe bază de sulf. care ne-a ajutat de nenumărate ori să ne vindecăm pacienţii! 77 .

sărurile minerale şi acizii aminaţi necesari.Ne-a uluit întotdeauna cât de multe virtuţi > are: stimulează funcţiile ficatului. Cunoscut pentru proprietăţile antitoxice.. favorizează excreţia. 78 . recomandat în caz de reumatism şi împotriva eczemei. Ele aduc oligoelementele. au acţiune excitantă asupra tiroidei.. Reţineţi că respectivul complex alimentar nu conţine alga Fucus vesiculosus (iarba de mare). hormoni vegetali ce reglează ritmicitatea menstrelor. complexul stimulează şi întăreşte sistemul endocrin. ale sistemului endocrin. reechilibrează ciclul menstrual. coacăzul negru. reven­ tul. Celelalte ingrediente ale complexului. în rădăcina lui groasă. si are încă multe alte proprietăţi pe care doar noi le ştim! Specialiştii n-au decât să se chinuie să le descopere una câte una şi să se-mpăuneze cu ele! 5 1 ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE: 2 capsule de brustur. Să nu vă lipsească niciodată din cura de slăbire! DUPĂ FIECARE MASĂ: 2 păştile de complex-alge + coacăz negru. eliminarea masivă a surplusurilor de orice natură. şi pe care mulţi pacienţi nu o suportă. Algele sunt complemente alimentare indispensabile glandelor endocrine. Fără concurent în medicaţia de slăbire. simultan. activează circulaţia. algă ale cărei principii active. cu un procent ridicat de iod. asigură eliminarea masivă la nivelul rinichilor şi al intesti­ nelor. permiţând. brusturul conţine.

C itiţi pros­ pectul. ca să vă asiguraţi că are 12% ulei esenţial. — dacă aveţi depuneri de grăsime în mai toate regiunile cor­ pului. crema cu iod anticelulită. La o baie de 38°-40°C se pun două linguri de ulei. altfel pot apărea tul­ burări circulatorii.. cu o cremă pe bază de extracte de iederă. cremele Bonfanti şi Perla anticelulită). Uleiul de baie salvie-cimbru îl găsiţi gata pregătit. zece secunde — . ale căror efecte pot fi dezastruoase pentru organism. faceţi un m asaj: — dacă aveţi celulită generalizată. Rămâneţi în cadă timp de zece minute. pe care le conţine. z il n ic . Nu sunteţi mulţumită ? Nu mai aveţi răbdare ? Vreţi să slăbiţi şi mai repede ? 79 . Bonfanti) ori pe bază de alge (de ex. concentraţie obligatorie p en tru ca să fie într-adevăr bun. gălbenele. apoi faceţi un duş rece. coada calului şi mesteacăn (de ex. manifestate deseori în caz de slăbire prea rapidă. alegeţi creme pe bază de iod (de ex. de la coapse în jos — rapid. ele evită oboseala şi apariţia spasmoQliei. sau ceea ce este scris pe flacon.. CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — CU PRECĂDERE DIN ANUMITE REGIUNI ALE CORPULUI DE TREI ORI PE SĂPTĂMÂNĂ: — o baie generală caldă cu uleiuri esenţiale de salvie şi cim­ bru.. Efectele principiilor active ale algelor sunt inegalabile.în ceea ce priveşte germenii de grâu şi magneziul. Alghe-cnema de alge anăcelulitică). scurt.

ori să mâncaţi pe săturate şi să vă tot îngrăşaţi ? Dar şi fără să se ajungă într-o atare extremă. Efortul e de scurtă durată. pe măsură ce senzaţia de oboseală se accentua. îngrăşare. se întâmplă de multe ori să dorim să avem o siluetă ideală. peste care turnaţi ulei de şofrănel si Otet de cidru. tracasările. consecutiv. fierte în apă. doar cu apă. iar oboseala generează foame şi. — Timp de o zi nu m âncaţi decât pere. post negru. puneţi la soare timp de două ore după fricţie. care se va păta de la soare şi aşa va rămâne. în care dezor­ dinea biologică este evidentă. Altul nu există. vă creştea şi pofta de mâncare. dar e mai bine să vă abţineţi. ce-i de făcut ? Tratamentul de şoc. CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI OBOSEALĂ V-aţi găsit vreodată în situaţia că. » » » * 80 . Aveţi voie să beţi şi o supă de legume. să ne fi obosit în aşa hal încât numai un regim de înfometare ne mai lipseşte ca să ne dea gata! Şi totuşi. tam ponată cu un ulei magic1 * pe bază de-Ulei de coada şoricelului IOO mi Ulei esenţial de ienupăr 20 picături Ulei esenţial de santal 20 picături Agitaţi bine flaconul înainte de fiecare utilizare şi nu vă ex.— înainte de masaj. fricţionaţi-vâ cu o mănuşă aspră. şi vă îngrăşaţi văzând cu ochii ? Situaţie ce v-a pus în următoarea dilemă: ori să urmaţi un regim sever şi să fiţi din ce în ce mai obosită. — Următoarele două zile. strecurată perfect. Uleiurile esenţiale pot genera o fotosensibilizare a pielii. necazurile. iar viaţa de zi cu zi..

cele cc vă vor asigura dinamismul în ciuda kilogramelor pierdute. ori pe bază de cereale. Bine utilizate. napii) şi mai ales cerealele complete (grâul. hrişca. Mai puteţi avea ameţeli uşoare. s-ar putea să vă supere ficatul. pe cele mai puţin apoase (merele. înainte de a fi reluată. — în a patra zi. CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ea va fi urmată de o pauză de o săptămână. Sunteţi pe calea cea bună. pentru că ele vor fi. sufleurile din ce­ reale şi lapte sunt numai câteva exemple. dar dacă vreţi într-adevăr să vă menţineţi silueta va trebui să renunţaţi la grăsimi. lactate. fragii. Preferaţi rădăcinoasele. dar numai o zi. de-acum încolo. regimul e aproape n o rm a l: legume. mezeluri. zahăr sub orice formă. silueta ideală. orzul). sau naturiste. toate sunt simptome de eliminare masivă. începe să dea afară toxinele. vă vor permite să vă regăsiţi greutatea ideală.să vă simţiţi mai obosită. d im in ea ţa şi sea ra b eţi o cană m are (un sfert de kilogram) de ceai d i n : Fenicul (seminţe) Rozmarin (frunze) IOO g IOO g 6 81 . şi va fi continuată cu aceeaşi ritmicitate până la obţine­ rea rezultatelor dorite. alimentele dum­ neavoastră de bază. în special cele animale. învăţaţi să le gătiţi. sunt legumele şi fructele. feculente. porridge-urile. orezul. cereale. Organismul începe să reacţioneze. trebuie doar să perseveraţi. Alimentele tonifiante. carne doar la o singură masă. — Din a cincea zi puteţi mânca „orice". Budincile. limba va fi alburie. fructe. Procuraţi-vă o carte de bucate cu preparate vegetariene. morcovii. dar nu cam e. judicios alese.

puneţi cinci linguri rase 1 la un litru de apă. ienupărul înlesneşte creşterea diurezei (eliminarea lichidelor. El vă va ajuta să slăbiţi mai repede. stingeţi focul imediat ce apa începe să se învoibureze. dar noi l-am ales pentru că înlesneşte eliminarea toxi­ nelor). vă va revigora. în special a apei). au fost stupefiaţi de restabilirea spectaculoasă a tranzi­ tului lor intestinal. 82 . Noi îl recomandăm ca atare. curăţindu-1 de miasmele acu­ mulate ca urmare a poluării excesive a mediului. Remarcabil diuretic. Infuzia se poate bea şi rece. deoarece tot ceea ce încercaseră până atunci nu avusese nici un efect. Nu uitaţi să-l beţi cu regularitate. ÎNAINTE' DE FIECARE MASĂ : 2 capsule de ienupăr. acoperiţi vasul. El ajută organismului să se apere împotriva oricărui tip de agresiune. lăsaţi-le să infuzeze 15 minute şi stre­ curaţi ceaiul. dar e mai bine să fie călduţă. Mulţi pacienţi. fără rădăcină) IOO g Frasin (frunze) 50 g Coacăz negru (frunze) 50 g Amestecaţi bine de tot plantele. caracteristică secolului în care trăim. constipau' cronici. dinamizând mecanismele de apărare imunitară. Vă va ajuta la digestie (fenicului e salutar în această p ri­ vinţă. fiind totodată un toni­ fiant genera] uluitor. deoarece vă fortifică organismul pregătindu-1 să facă faţă perioadelor de mare oboseală şi epidemiilor hibernale.Trifoişte de baltă (frunzej 50 g Lămâiţă (planta întreagă. daţi-le în clocot la un foc mic fără să le lăsaţi să fiarbă. vă va calma. mai ales toamna.

Este un complement alimentar pe care noi îl denumim „prie­ ten al ficatului şi al rinichilor". pe care vi-1 dăm mai jos. fără efort. neuitând să luaţi capsulele de ienupăr. forma dumneavoastră biologică. toate se vor face mult mai uşor. să vă blocaţi căile de eliminare. totodată. Din contră. Vitamina revigorării este. Odată nervozitatea şi oboseala dispărute. eliminarea depozitelor. aşa cum se tem unii. nici să vă îngraşe.ÎN TIMPUL MESELOR DE PRÂNZ ŞI SEARĂ. DUPĂ MASA DE DIMINEAŢĂ ŞI CEA DE PRÂNZ: 2 capsule de complex-ADN + vitamina C. intestinul gros. în cantităţi crescute. şi vitamina anti-stress. dar va trebui să beţi un litru zilnic. 2 pastile de complcx-cimbru. glandele cu secreţie externă. deci va fi înlăturată una din cauzele oboselii şi îngrăşării. înlocuiţi ceaiul cu un altul. de complex-cimbru şi complex-ADN: J J 7 9 7 83 . Balonările pe care le aveaţi frecvent după mese vor dispărea. fructele trandafirului sălbatic. nu veţi face decât să vă agravaţi oboseala. deoarece stimulează procesele de eliminare. iar cimbrul şi rozmarinul din compoziţia lui au virtuţi ionice. Veţi intra într-un cerc vicios. E iluzoriu să speraţi că veţi slăbi într-o atare conjunctură. Imediat ce vă veţi simţi mai bine. cercul stressului! Singura soluţie este să ne urmaţi sfaturile cu sfinţenie. ficatul) funcţionează prost sau chiar deloc. Orice regim aţi urma. măceşului) nu va putea. pielea. nici să vă enerveze. în nici un caz. a deşeurilor. orice medicaţie chimică aţi lua. excreţia. Unul din simptomele majore ale stării de oboseală este că toate organele emonctoare (de eliminare: rinichii. deci să luaţi şi mai mult în greutate. toxinelor. Regăsiţi-vă. O vitamină de origine naturală (este vorba de un extract din măceşe. în primul rând.

Paracherniţă (planta întreagă. m . cu o mănuşă aspră şi masaţi-vă cu un ulei de slăbit făcut din: Ulei Osiris pur IOO mi Ulei esenţial de rozmarin 20 picături Ulei esenţial de chimen 20 picături Preparatul. fie rece. iată o asociere de trei sim ptom e care n u trebuie să vă mire. terminaţi-vă baia cu un duş rece pe picioare. n-are importanţă. 13sati-l la infuzat alte zece. puneţi cinci linguri la un litru de apă. după un duş. strecuiati-1 si beţi-/. 7 > 7 > 9 9 ’ CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — CU PRECĂDERE DIN ANUMI­ TE REGIUNI ALE CORPULUI. vă va ajuta să scăpaţi de ce­ lulită şi depozitele de grăsime. dificultatea d e a slăbi şi dereglările hepatice. fierberi ceaiul cinci minute. CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI TULBURĂRI HEPATICE îngrăşarea intem pestivă. pielea rămânând suplă. ÎN f ie c a r e s ea r ă . stimulând circulaţia. dar întotdeauna între mese. în f ie c a r e d im in e a ţă . Apoi frecaţi-vă zdravăn. ungeţi-vă cu o cremă de slăbit p e bază de plante. fie cald. fără rădăcină) IOO g Trifoişte de baltă (frunze) 50g Cimbru (frunze) IOO g Cozi de cireşe 50 g Amestecaţi. elastică.

De câte ori ne doare ficatul. cu precădere. printr-o creştere în greutate.de afecţiunea propriu-zisă ! Bieţii neştiutori. de cu totul alte boli. haideţi să ne îngrijim. este pentru că suntem nişte neştiutori. până când obţinem rezultatul dorit. va fi urmată de o săptămână de pauză. apoi totul se reia. ei se îngrijeau. ÎN tim pu l z il e i .. ce nu se cunoşteau încă! Dacă îi durea ficatul. şi uite că se vindecau tocmai de suferinţa în a cărei tratare eşuase medicina! Să le urmăm exemplul. îl tratau si se vindecau.Fiecare dintre noi ştie că un ficat şi o vezică biliară leneşe antrenează. facem siluetă şi dăm dracului chimia asta mo­ dernă. în t r e m e s e . tulburări digestive. Ne vindecăm. beţi minimim un litru de ceai făcut din: Paracherniţă (planta întreagă. . într-adevăr. ce se traduc. de fapt. fără rădăcină) 50 g Trifoişte de baltă (frunze) 50 g 85 . ni se face greaţă doar la vederea unor mâncăruri. credeau că se tra­ tează „de ficat“. care e mai deşteaptă decât n o i! CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ca şi toate celelalte de până acum. nişte ignoranţi. în lumea medicală există acum o modă care nu asociază ficatul cu nici o suferinţă şi care-1 scoatc de sub incidenţa oricărei boli! Pe vremea când bunicii noştri luau tot felul de remedii pentru ficat. de cele mai multe ori. o asimilare deficitară. digestia e leneşă şi ne tot îngrăşăm. ficatul.. după aceeaşi schemă. dacă asocierea ficat-curbă ponderală nu ne pune pe gânduri. care nu era bolnav. Câteodată se întâmplă şi invers: am avut cazuri în care pacienţii slăbiseră excesiv tot datorită unei proaste funcţionări hepatice. avem ameţeli. ne balonăm. limba ne e încărcată. cu siguranţă.

J J ÎNAINTE D E FIECARE MASĂ 2 capsule de pirDiuretic şi colagog. ameliorând totodatădigestia. Tot acum beţi şi un păhărel de suc de ridichi negre. treptat.Cimbru (frunze) IOO g Pir (rădăcină) 50 g Coacăz negru (frunze) 50 g Ienupăr (fructe-bacele) 50 g Amestecaţi bine plantele cu mâna. pirul este prietenulficatului şi duşmanul kilogramelor supranumerare. fără bru­ talitate. va şti să stimuleze procesele de eliminare. călduţă. iar pielea dumneavoastră să nu sufere. încet. veţi ajunge să spuneţi cu sinceritate: „Fica­ tul. Efectul diuretic va fi aproape instantaneu. lăsaţi-1 la infuzat zece minute si strecurati-i.. Beţi-1 de-a lungul zilei. în mai multe reprize. iar prima cană luaţi-o dimineaţa. El acţionează cu blândeţe. germenii de grâu şi magneziul pe care îi conţine vă vor aduce oligoelementele. pe stomacul gol. în plus. puneţi cinci linguri la un litru de apă. ca să vă puteţi menţine în putere. Şi va fi însoţit de o uşoară acţiune laxativă ce va regla tranzitul intestinal. daţi ceaiul în clocot două minute. habar n-am că există". lără să provoace diaree. vitaminele şi aminoacizii de care aveţi atâta nevoie de-a lungul unui regim de slăbire. 86 . să rămână catifelată şi elastică.. dar ferm. Inegalabil pentru „îmblânzirea" unui ficat recalcitrant. Treptat.! ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE PRINCIPALĂ • 2 păştile de complex-cimbru. să fiţi dinamici.

e o plantă prea puţin utilizată Caţă de calităţile pe care le a re ! Dacă aveţi ficatul mărit sau „îl simţiţi că există". El vă va curăţa rapid vezica biliară şi veţi fi mulţumiţi de acţiunea lui diuretică remarcabilă. 2 capsule de isop. necesare stimulării circulaţiei sangvine. să apară o pierdere de calciu.suc de lămâie. nu e vorbă de o greşeală de tipografie! Isopul ameliorează asimilarea.. altfel există riscul. Nu uitaţi. e adevărat. permit arderea completă a tuturor produşilor de anabolism şi eliminarea mai bună a reziduurilor. respectiv cele de la nivelul stoma­ cului. intestinelor. foarte mic. bineînţeles neîndulcit. dacă vă supără de mult timp. dar reglează perfect şi secreţiile tuturor mucoaselor. Dimineaţa. este „prea încărcat*1 . în principal cele de care suntem noi interesaţi. Starea de calm. senzaţia de bine. pe care le asigură isopul. c adevărat. calmează şi relaxează. între două cure de trei săptămâni. ficatului. » » > CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — CU PRECĂDERE DIN ANUMI­ TE REGIUNI ALE CORPULUI Pe parcursul regimului de slăbire se recomandă şi câteva mici tratamente ajutătoare.. re­ 81 . Aveţi încredere în el. respectaţi cu stricteţe pauza de o săptămână. înainte de a vă bea ceaiul şi păhărelul de suc de ridichi negre. beţi puţin suc de lămâie călduţ. Aţi citit bine. asimilarea completă. El are maximum de eficienţă în cazurile de tulburări pulmonare.. adăugaţi la tratamentul dumneavoastră un medicament major. pe nemâncate. ceea ce nu e de dorit să se întâmple. cu acţiune puternică.DUPĂ MESELE DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ.

crema de corp Equiseto. dacă aveţi predis­ poziţie să faceţi celulită şi să reţineţi apa. — o cremă cu alge. faceţi edeme. Când pielea este bine rubefiată — s-a înroşit — . 5 * DIMINEAŢA ŞI SEARA: Fricţionaţi viguros. deci reţineţi apa.vigorării organismului. prin acţiunea lui vasodilatatoare. VJleiul de muşeţel „încălzeşte" epiderma şi stimulează circu­ laţia pcriferică. impulsionării mecanismelor imunologica Deşi preparatul de mai jos cere răbdare şi timp pentru a-1 utiliza. cu o mănuşă aspră. ambele produse Bonfanti). iar uleiul esenţial de rozmarin. zonele corpului pe care le-ati uns cu ulei.. crema anticelulită Edera. coada calului. iar dacă apucaţi pielea între două degete. Cel de lămâie favorizează eliminarea. iar dacă vreţi să apucaţi între două degete un pliu 88 . dacă aveţi tendinţa să formaţi depozite de grăsime. mesteacăn alb şi arnică (de ex. faceţi un masaj energic: — o cremă pentru slăbit cu extract de iederă. ea va avea aspect de „coajă de portocalăMşi ciupitura este dureroasă. Cum să faceţi deosebirea între ele ? — Celulita: greutatea variază cu uşurinţă. — Grăsimea: greutatea dumneavoastră variază arareori şi foarte puţin. accele­ rează fluxul sangvin înlesnind eliminarea toxinelor. vă sfătuim să încercaţi: Ulei vegetal de muşeţel IOO mi Ulei esenţial de lămâie 20 picături Ulei esenţial de rozmarin 20 picături Amestecaţi bine cele trei ingrediente şi agitaţi bine flaconul înainte de flecare întrebuinţare.

al pielii. Cel mai urgent lucru. de fapt. Asemenea unui avar. şi singurul care trebuie în primul rând făcut. toxine. organele de eliminare se blo­ chează. în caz de nervozitate excesivă. Tratamentul va fi un pic mai elaborat. stochează orice. foarte atente cu „regimul” lor. o săptămână pauză. Organismul nu mai renunţă la nimic. odată cu creşterea în greutate. Chiar prea des. se adaugă oboseala şi reumatismul. iar o pauză de 89 . să scăpaţi de starea de nervozitate! Lăsaţi emonctoarele să-şi facă treaba. cu înfometarea la care se supuneau cu bună ştiinţă. CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI NERVOZITATE Caz frecvent întâlnit. este să vă calmaţi. deci şi să slăbiţi. aplicat în doi timpi. într-o atare situaţie orice încercare de a slăbi este sortită eşecului. tensiune. erau disperate că fiecare supărare. manevra este foarte dificilă. reziduuri. le mai aduce un kilogram în plus! Explicaţia ştiinţifică este simplă. De-abia într-o a doua fază se poate iaterveni asupra eli­ minării deficitare. să eliminaţi normal. sâcâială. imediat sub epiderm existând un strat subcutanat gras. ni se plângeau de o stare de nervozitate latentă. astfel încât să încercăm să o stimulăm. Oare câte paciente am avut care. aproape că nu o puteţi apuca. deşeuri şi. iar trei săptămâni de tratment. Rezultatul va da măsura răbdării şi conştiinţei dum­ neavoastră de terapeut! CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ştiţi care este ritmul: trei săptămâni de tratament. mai complex.

ficatul va avea mai puţin de lucru. printre altele. Trebuie evitate cu orice preţ digestiile prelungite. Mâncarea va fi mai bine digerată. contracţiile) din partea inferioară a abdomenului (zona pelvină). stimulează rinichii. calmează du­ rerile şi spasmele (crampele. balonările şi fermentaţiile. în afară de senzaţia reală de destindere pe care o conferă. mai uşor iri­ tabile. conţine trifoişte de baltă şi păpădie. sulfină este un diuretic de anvergură graţie unuia din principiile active existente în structura ei biochimică. fără nici un efort! DUPĂ MESELE DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ: O cană mare de ceai. dimineaţa şi seara ? încercaţi şi vă veţi convinge sin­ gure de dispariţia „coşmarului menstrual". cc benefică e planta pentru reechilibrarea lor neurohormonală! în caz de dureri înainte şi în timpul ciclului menstrual. foarte uşor de preparat şi care nu trebuie să vă lipsească: Ienupăr (fructe-bacele) 50 g Busuioc (frunze) IOO g 90 . ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE PRINCIPALE'. Complexul-cimbru are şi o acţiune diuretică evidentă deoa­ rece. cumarină. în loc de orice altceva. şi totul se succede aidoma până când veţi fi ajuns la greutatea dorită! ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 pastile de complex-cimbni. Femeile mai nervoase.şapte zile. 2 capsule de sulfină. câte trei capsule de sulfină. vor înţelege perfect cât de mare nevoie au de sulfină. Urmare. favorizează diureză. va fi stimulată secreţia de bilă. aţi încercat vreodată să luaţi.

mai puţin obosită. Există specialişti care recomandă acest complex doar copiilor. Bineînţeles că poate fi utilizat fără nici un risc şi de persoanele în vârstă şi pentru cei mici. dar proporţiile plantelor sunt în mod deosebit studiate şi experimen­ tale încât să destindă şi să calmeze cazurile în speţă. Lucru cu care nu se poate lăuda nici un calmant farmaceutic! L rmaţitratamentul trei săptămâni. ghizdeiul. mai destinsă. puneţi cinci linguri din ames­ tec la un litru şi jumătate de apă. ÎNTRE MESELE PRINCIPALE: Beţi. nici o secundă în plus! — .obligatoriu. Este un ceai „foarte elaborat1 '. fără rădăcină) IOO g Măghiran (planta întreagă. fără să „tâmpească". puneţi o lingură cu vârf la o cană de apă clocotită. clocotiţi-o un minut — doar un minut. creţuşca îşi pierde toate 91 . E timpul să trecem la partea a doua a tratamentului. te­ iul. fără să moleşească. e drept. 1 9 7 » DE-ALIJNGUL ZILEI. fără rădăcină) IOO g Lămâiţă (planta întreagă.lOOg Frag (frunze) 50 g Roiniţă (frunze) Portocal amar (muguri florali) 50g Amestecaţi-le bine. mai puţin tensionată. îndulciţi ceaiul cu o linguriţă de granule de complex-tei. Se bea cald. lăsaţi totul la infuzat zece minute. deoarece compoziţia are numai ingrediente dulci: portocalul. dar vă veţi simţi mult mai bine.minimum un litru din acest ceai Rozmarin (frunze) IOO g Isop (frunze) IOO g Creţuşcă (planta întreagă.puţin. Veţi începe „să daţi jos“ din greutate. fără rădăcină) IOO g După ce aţi amestecat plantele.

calităţile dacă e Cartă.. Excelent depurativ. diuretică. totdeauna necesare într-o cură de slăbire. calmantă. la infuzat). dimineaţa. foarte importante în această formă de îngrăşare. pe o durată apreciabilă. fără oboseală. Poate că nu atât de repede precum aţi dori. 92 . înainte de ceaiul recomandat: — mâncaţi o bucată de ananas proaspăt. Recomandată pentru acţiunea ei relaxantă. ÎN TIMPUL MESELOR DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ'- 2 capsule de sulfină. fără riscul apariţiei unei slărj de depresie. dar în mod armonios. adoptaţi câteva reguli de dietă. pentru că vă ajută să fiţi în permanenţă destinse! Tot ceea ce v-am indicat până acum vă va ajuta să slăbiţi. — cu o oră înainte de masa de prânz. — cu o oră înainte de masa de scară. 9 ' DUPĂ PRÂNZ ŞI DUPĂ CINĂ-. Dacă vreţi să scăpaţi şi mai rapid de kilogramele în plus. pentru ca să nu reapară oboseala şi pierderile de calciu. Efectul diuretic al licorii va fi maxim dacă prizele de ceai vor fi repartizate astfel: — pe nemâncate. nu numai că face pielea foarte frumoasă şi elimină toxinele. DIMINEAŢA. lăsaţi ceaiul să se „linişteas­ că" (să infuzeze. strecuraţi-1.. antispasmodică şi. simple. stingeţi focul. Sulfină mai conţine nenumărate săruri minerale. PE NEMÂNCATE-. 2 capsule de brustur. dar conţine sărur/ de calciu şi de magneziu.

deodată. luaţi două lighenaşe (sau orice alte recipiente). iar fiecare masaj să fie pre­ cedat de o fricţie cu uleiuri esenţiale. mâinile. 9 9 CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — . la mâini şi la picioare. 93 . deoarece vă veţi recăpăta nu numai silueta ci vă veţi simţi şi în formă. sub orice formă ar fi ele: vin. E simplu-. prăjituri etc. stati zece minute. bomboane. cu uleiuri esenţiale de salvie si cimbru. 3 I 7 dar rezultatul va fi mai mult decât mulţumitor. făcută cu o mănuşă aspră (de păr de cal).— suprimaţi alcoolul şi zahărul. Uleiul este un amestec de: Ulei de coada şoricelului IOO mi 20 picături Ulei esenţial de măghiran Ulei esenţial de ienupăr 20 picături Preparatul este ideal pentru activarea circulaţiei sangvine în vasele capilare locale. înti-unul picioarele. în plus. înmuiaţi-vă. E preferabil să faceţi băile seara. apă gazoasă. adăugaţi câte două linguri de ulei de baie făcut pe bază de uleiuri esenţiale de cimbru şi salvie. — Faceţi o baie simultană. CU PRECĂDERE DIN ANU­ MITE REGIUNI ALE CORPULUI DE TREI ORI PE SĂPTĂMÂNĂ-. puneţi în ele apă caldă.. dă o senzaţie de bine. în celălalt. — evitat! carnea roşie. de relaxare. Bineînţeles că totul vă solicită un oarecare efort de voinţă. ciocolată. după cum vi se potriveşte mai bine. înainte de culcare 3 * ZILNIC Utilizaţi o cremă cu extracte de plante sau pe bază de alge.

genunchii. cea suferindă este coloana lombară. un osteopat. în terminologia medicală) vii la nivelul vertebrelor cervicale. să aibă îndemânarea de a debloca „cu inteligenţă4 4 articulaţiile. sufocat" de celulită. Deseori ele sunt dureri (algii.. în câteva secunde! Recunoaştem. Dacă ar fi rinichii de vină. Trebuie să consultaţi un chiropractor. capabili să scoa­ tă un os din articulaţie ISră să provoace nici o durere şi să „repună4 4osul.CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI DURERI ARTICULARE Vă tot îngrăşaţi şi vă dor „saiele'4 . un medic naturist. că n-am întâlnit încă un chirurg sau un ortoped diplomat capabil de o asemenea per­ formantă. un vindecător empiric. la locul lui. ar trebui să vă doară şi genunchii. Dar cum nu e vorba de ei. Ele ţin de o disfuncţie mecanică şi doar manipulările osteoarticulare şi scăderea drastică în greutate le pot rezolva. un etiopat. dar. tot aşa cum ştim şi neînvăţaţi. fără studii medicale de specialitate. oricare i-ar fi titulatura. cu părere de rău.. Trebuie să slăbiţi. ce se plâng în permanenţă de du­ reri articulare fugace. să se priceapă. Există şi medici diplomaţi ce au acest h ar! Cunoaştem şi specialişti titraţi. dar care pot „călători4 4 de-a 5 94 . Este vorba de acele femei al căror corp este pur şi simplu „invadat. foarte dotaţi. asupra altor articulaţii. însă. Cauza e simplă: fiecare kilogram în plus apasă asupra discu­ rilor intervertebrale. e necesar să ştie. Ne vom referi la o cu totul altă situaţie. a căror localizare trece de la o articulaţie la alta. vă strivesc sub greu­ tatea lor umerii. Dar nu dorim să abordăm aici durerile articulare generate de kilogramele pe care le avem în plus. de preferinţă un individ „cu har" pentru atare manevre. cerbicea.

să le ajutăm să-şi facă treaba cât mai bine. iată deviza noastră. Pe primul loc se situează ceaiul de drenaj. remediu de care nu ne putem lipsi: Măduvă albă de tei 50 g Trifoişte de babă (frunze) 50 g 95 . ansamblul acesta de tul­ burări „sindrom" în nomenclatura medicală) îl întâlnim la fe­ meile nervoase. picioare etc. Tratamentul prescris. dar caracterul. într-o permanentă stare de deprimare. durerile peregrinează de la o zonă la alta a corpului în permanenţă. va calma fără să vindece. de nivel me­ diu ca eficacitate. de cele mai multe ori. com­ portamentul lor. am putea spu­ ne. şolduri. constant. încât ele se pot instala pe o anume articulaţie şi nu se mai mişcă de acolo cu nici un chip! în general. Iar noi dispunem de plantele „calmante" De ele şi nu de altele deoarece. mai exact. în primul rând să nu suprasolicităm. Să calmăm. In majoritatea cazurilor. Reumatism sau celulită. dar va risca din plin să agraveze celulita. de neprăvăzut. să supraîncărcăm organele de eliminare cu tot felul de remedii chimice ci. cauza e aceeaşi. diagnosticul medical este: reumatism. din contră.lungul întregii coloane vertebrale. Din punctul nostru de vedere e vorba de un organism inca­ pabil să mai elimine toxinele. după care va fi reluată şi continuată cu aceeaşi ritmicitate până la însănătoşirea deplină. să eliminăm. pot dispărea brusc pentru a apărea la umeri. coate. este atât de bizar. CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ea va fi urmată de o pauză de o săptămână. aspirină şi antiinflamatorii.

precum şi tulburările hepatice. şi mulţi alţii de-atunci încoace. cum este guta. înlesnind activitatea ficatu­ lui. J. îşi pierd calităţile terapeutice! Strecuraţi ceaiul şi beţi toată cantitatea dc-a lungul unei zile. furunculoză). apoi să infuzeze 45 minute. Sub nici un motiv nu le lîerbeţi. fără rădăcină) 50 g Iarbă neagră (flori) 50 g Alegeţi plante mărunţite bine. fără rădăcină) 50 g Cozi de cireşe 50 g Lămâiţă (planta întreagă. Vindecă formele cele mai acerbe de reumatisme. Şi pentru ca toate toxinele să fie „aruncate la gunoi": ÎNAINTE DE MASA DE PRÂNZ ŞI CEA DE SEARĂ: 2 capsule de brustur. Faceţi tratamentul zilnic. El curăţă organismul în profunzime. Dioscoride. ameliorează majoritatea dermatozelor (acnec. La un litru de apă se pun cinci linguri de amestec. se lasă să clocotească preţ de câteva secunde. Noi apreciem în mod deosebit rizomul de pir. Proprietăţile lui depurative sunt extraordinare şi au fost descrisc şi apreciate încă din antichitate.Creţuşcă [planta întreagă. între mese. a vezicii biliare. putând chiar combate hidropizia. timp de trei săptămâni. au ridicat în slăvi puternica acţiune antitoxică a brusturelui. Este un me­ dicament ce acţionează deopotrivă asupra rinichilor şi a ficatului. în celebra lui lucrare. Arction. Platon în Personala. biata celulită n-are sorţi de izbândă în faţa acestui drenator de soc! » ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE PRINCIPALE: 2 capsule de pir. eczeme. a rinichilor şi a intestinelor.Hill în 1758. de exemplu. De aceea pare 96 . deci. ca să le puteţi amesteca uşor. E limpede.

Deşi de origine umilă. Pe de altă parte. Remarcabil complement alimentar. folosind urm ătorul p re p a ra t: Ulei de amică Ulei esenţial de lămâie Ulei esenţial de lavandă IOO mi 20 picături 20 picături A gitaţi bine preparatul înainte de fiecare utilizare. planta neapărând în farmacologie decât după sec. CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRUA CÂŞTIGA TIMP ŞI A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — CU PRECĂDERE DIN ANUMITE REGIUNI A LE CORPULUI Şi în acest caz este vorba de crem ele speciale pentru slăbit p e bază de extracte din plante diuretice. chiar şi în cele mai precare condiţii. masajul fiind precedai d e o fricţie uşoară. deoarece a fost utilizat în medicina empirică cu mult timp înain­ te! încredeţi-vă în atributele lui. revent) şi completarea cantităţii de săruri mi­ nerale atât de necesare sistemului articular si nervos: în compoziţia lui există alge marine.. 17.. o recuperare tardivă. 2 pastile de complcx-alge + coacăz negrii. făcută cu o mănuşă tot de burete natural. se află întotdeauna la îndemâna celor ce-1 apreciază: creşte oriunde în jurui dumneavoastră. gata oricând să vă ajute! DUPĂ MESELE PRINCIPALA. datorită plantelor diuretice şi laxalive conţinu­ te (coacăz negru. s-ar putea afirma mai degrabă că e. 97 .ciudat faptul că interesul medicinii faţă de el este de dată recentă. el permite deopotrivă creşterea excreţiei.

picioare de plumb). — hemoroizi. deseori iritate în caz de celulită.verbinămirositoare. 98 .verbină mirositoare. lămâie. reduce inflamarea capilarelor. — zece picături de ulei esenţial de măghiran. ţesuturile. dar primele tulburări certe pot îmbrăca diverse aspecte: — picioare îngreuiate (picioare grele. » CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI VARICE Poate că e prea mult spus! Să formulăm sintagme: un exces ponderallegat de o proastă circulaţie venoasă. 3 — se pun în cadă. ca să slăbiţi şi mai repede: I — de trei ori pesăptămână.înainte de a da drumul la apa caldă. gata preparat. intensi­ fică eliminarea toxinelor şi destinde. cu ulei de măghiran. având 12% concentraţia de uleiuri esenţiale. — cinci picături de ulei esenţial de verbină mirositoare.prelungită. douălinguride ulei de baiedinmăghiran. o baie caldă. în final tot la varice se ajunge.Amestecul respectiv îmbunătăţeşte circulaţia locală. Există trei reţete de preparare a amestecului de uleiuri: 1 — cinci linguri de lapte praf. — cinci picături de ulei esenţial de lămâie. Oricum am de­ numi însă starea respectivă. — cinci picături de ulei esenţial de lămâie. — cinci picături de ulei esenţial de verbină mirositoare. lămâie. H Ca să vă simţiţi şi mai bine. — zece picături de ulei esenţial de măghiran. — picioare umQate. în general. 2 — două linguri dintr-o bază hidrodispersantă.

Consideraţi prea mare efortul. considerând că este vorba de o fatalitate insurmontabilă. fiind vorbă. va fi prezentă şi în ultimele dumneavoastră clipe! Dar dacă ştim cine e duşmanul. Ca simptome asociate mai apar: migrene. E întotdeauna un avantaj să-ţi cunoşti adversarul. — apoi. pentru a ajunge din nou la greutatea normală şi a vă reactiva circulaţia venoasă. dureri de cap. E de ajuns să ne urmaţi sfaturile ce vi le vom da. Toate aceste tulburări semnifică o circulaţie de reîntoarcere greoaie (fluxul venos de la periferie spre inimă deficitar). de două ori pe an. de cele mai multe ori. ei bine. doar ca să fiţi într-o formă excelentă tot anul. repetaţi toate recomandările timp de trei săptămâni. cu regularitate. exact aşa cum vă indicăm noi** — timp de două săptămâni consecutiv.Deseori. 99 . extremităţile (mâinile şi labele picioarelor) sunt cal­ de. puterile şi slăbiciunile lui nefiind un secret pentru tine. în intervalul rămas. pacienţii au pielea membrelor inferioare foarte fină. la începutul verii şi al iernii. flux menstrual puţin abundent. pentru sănătatea dumneavoastră! CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ea va fi urmată de o pauză de o săptămână. până la obţinerea rezultatelor scontate. iată un atu. de multe ori venele sunt foarte vizibile. să vă simţiţi într-adevăr bine ? Merită să încer­ caţi. Dimpotrivă 1 Slăbiciunea există încă de când v-aţi născut şi. Nu ridicaţi din umeri a neputinţă. respectaţi cu stricteţe şi curele de primăvară şi toamnă. ştim şi împotriva cui trebuie să ne luptăm. în mod sigur. de o tară congenitală şi ereditară. au senzaţia de oboseală în picioare. înainte de fiecare reluare. varicozităţi.

Măduva conţine. un nou inel) şi nu praf de floare de tei. de varicozităţi şi hemoroizi. un nou strat. mult mai puţin umflaţi. agresivitate. mangan. IO O . sodiu. drenante şi fluidifiante ale măduvei. Numai aşa veţi putea scăpa de celulita ce vă aduce la disperare. 2 păştile de complex-viiă de vie.ÎNAINTE DE CELE TREI MESE PRINCIPALE*. DUPĂ CELE TREI MESE PRINCIPALE-. toate având o pondere deo sebită. a vieţii celulelor şi evitarea instalării carenţelor. Nimic nu se poate compara cu el. şi numeroase săruri minerale: potasiu. iar circulaţia sangvină se va restabili. cum se mai numeşte (şi care formează. în reechilibrarea metabo­ lismului. în aceeaşi măsură trebuie semnalată prezenţa. Florile sunt foarte bune în tratamentul nervozităţii. magneziu. fiind cal­ mante. în plante. El vă va permite în curând să uitaţi de picioarele îngreuiate. acea parte a lemnului aflată între scoarţă şi lemnul tare al tulpinii. pe când dumneavoastră aveţi nevoie de proprietăţile diu­ retice. Efectul sinergic al plantelor care îl alcătuiesc este excepţional. de multe ori instabil în caz de celulită. lemnul moale. 2 capsule de măduvă albă de tei Dar verificaţi bine produsul: să fie pulbere din albul lemnului de tei. Vă veţi simţi mult mai uşori. 5 9 9 ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE-. 2 capsule de coacăz. în fiecare an. deopotrivă. nervozitate. ameliorându-vă eficient circulaţia venoasă. în timpul curelor de slăbire. care generează deseori oboseală. a unui hormon vegetal ce poate favoriza echilibrul endocrin.

Totodată au un efect dinamizam. ca să nu se piardă calităţile terapeutice ale creţuştii. capsulele accelerează eliminarea toxinelor si deşeurilor. fără rădăcină) lOOg Cimbru (frunze) IOO g Amestecaţi bine plantele mărunţite şi puneţi un pumn din ele la un litru de apă. rapidă şi eficace. părerea noastră este că. nu l-am uitat. Ceaiul este gata. înlesnesc diureză.Preparate pe bază de pulbere obţinută din frunzele de coacăz uscate. astfel ca menta şi cozile de cireşe să-şi lase toate principiile active în apă. într-adevăr. » 101 . în acelaşi timp. şi lăsaţi-le să stea să infuzeze 15 minute. în fine. operaţie ce va deveni curând o necesitate. nu ne putem lipsi de ceai. dar în scurt timp nu vă veţi mai putea lipsi de el. în acest secol al „poluării". fără plăcere. zilnic. Obişnuiţi-vă să beţi cu regularitate un litru de infuzie. să ţinem o cură de slăbire. Coada şoricelului (planta întreagă. în cazul dumneavoastră. dacă vrem. el poate avea o mai mică im­ portanţă. revigoram general. probabil că şi dumneavoastră îl veţi bea. Ca mai toţi pacienţii noştri. L-am lăsat ca ultim remediu deoarece. ceaiul. iar acţiunea lui va fi salutară. ameliorează circulaţia sangvină. Daţi-le într-un clocot (câteva secunde). cu toţii avem nevoie de un ase­ menea tratament „de curăţire1 4permanentă. deosebit de benefic în caz de oboseală sau stări depresive. iniţial. fără rădăcină) lOOg Cozi de cireşe 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Creţuşcă (planta întreagă.

— chiparosul nu are egal în stimularea circulaţiei venoase. el fiind. de fapt. pentru că este mai moale. dar va acţiona mai lent decât. în totalitate vegetal. probabil. şi îl veţi găsi în farmacii sau în magazinele dietetice. în general. cu ea scăpaţi de crampe şi contracturi (cârcei).CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE. ţesutul intern al unei lufe — castraveţi speciali pentru bureţi de baie —. O atare fricţie zilnică vă va menţine în permanenţă pielea catifelată fără să fie nevoie de un masaj brutal. PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME — CU PRECĂDERE DIN ANUMI­ TE REGIUNI ALE CORPULUI în acest caz. proprietăţile celor trei componente fiind ieşite din co­ mun: — coada şoricelului e suverană în caz de varice. Trebuie făcută ne­ apărat o fricţie energică cu următorul ulei: Ulei de coada şoricelului Ulei esenţial de rozmarin Ulei esenţial de chiparos IOO mi 20 picături 20 picături Circulaţia ni se va ameliora ca prin miracol — sau aproa­ pe — . cremă de slăbit vă va fi într-adevăr de folos. şi nu cu o mănuşă din păr de cal. acţiunea lui vasoconstrictoare este recunoscută şi de oamenii de stiintă! Vă sfătuim să vă fricţionaţi cu un burete natural. aţi dori. 9 > 102 . — rozmarinul acţionează. uscat. asupra întregului sistem circulator. hemoroizi şi în toate tulburările circulatorii.

să te simţi bine „în pielea ta“. şi mult timp după cincizeci de ani: — nu se poate fără sfatul unui dietetician. învăţaţi să le apreciaţi la adevărata lor valoare şi schimbaţi-vă complet regimul dumneavoastră alimen­ tar. trebuie să se re­ nunţe la alimentele prea grele. Să fii femeie în plenitudinea atributelor tale. foarte sănătoasă. fără să renunţaţi la nimic din feminitatea dumneavoastră. o raritate. E vorba de o întreagă perio­ adă de maturitate. Şi totuşi.' o alimentaţie sănătoasă. Ele vă vor fi doar un aliat preţios în încercarea de a vă recăpăta i > j 103 . trebuie să ieşiţi învingătoare.. e adevărat. mai dificilă. în care trebuie să te lupţi pentru a-ţi păstra echilibrul psihic şi biologic. nici la plăceri.. Claudia Cardinale. nu e o minune. cerealele. Oricât de grea vi se va părea bătălia. să se suprime alcoolul. Menopauza este şi ea o perioadă din viaţa dumneavoastră.CREŞTERE ÎN GREUTATE ŞI MENOPAUZĂ Toate femeile ajunse la vârsta menopauzei ştiu cât de greu le este să-şi mai păstreze aceeaşi siluetă ca în tinereţe. chiar folosind reţetele noastre. este obligatorie. vor fi pe primul loc: fruc­ tele. legumele. de care veţi profita din plin. benefice pentru sănătate. alte produse. Catherine Deneuve: femei splendide. Ursula Andress. n-aveti nici un motiv să renunţaţi în a încerca! Nu trebuie să consideraţi îngrăşarea ca pe o fatalitate. de-acum. Să fim cinstiţi-* este imposibil să vă păstraţi greutatea ideală fără această condiţie expresă. Jumătate din existenţa dum­ neavoastră depinde de acest lucru. nici la seducţie. mai de dorit ca niciodată \ Pentru a vă păstra silueta. chiar dacă ai „o vârstă"! Priviţi-le pe Jane Fonda. nici la activităţile zilnice.

numai aşa veţi ajunge la greutatea dorită. înainte de a reîncepe o nouă cură. dim ineaţa şi seara. luaţi ibricul de pe foc. în plus. mai aşteptaţi zece minute să infuzeze. Pentru o jumătate de litru de apă luaţi două linguri din ames­ tec. şi-aveţi nevoie de ele un an întreg. amestecaţi-le şi puneţi-le la păstrare în­ tr-un recipient foarte bine închis. apoi strecuraţi-1. Iată şi plantele ce vă vor ajuta. tot spre binele dumneavoastră: 104 .. Apoi.silueta. pentru că plan­ tele se pot mucegăi. faceţi câte o cură de trei săptămâni.. din acest delicios ceai. beţi o cană m are.. să vă simţiţi uşoară şi în plină formă. ajutându-vă să depăşiţi momen­ tele dificile. Şi aşa veţi proceda şi în continuare. lăsaţi totul să fiarbă două minute. de-a o păstra mai uşor. până veţi ajunge să daţi jos toate kilogramele în plus. Nu există nimic mai bun pentru a deveni iar surâzătoare şi suplă. Toată viaţa. de 250 g. CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ea va fi urmată de o pauză de o săptămână. Respectaţi cu scrupulozitate această cură timp de două-trei luni. fără rădăcină) IOO g Mărunţiţi-le bine. pentru sănătatea dum neavoastră! Salvie (frunze) IOO g Anason (seminţe) 50 g Genţiană (rădăcină) IOO g Măguran (frunze) 50 g Măslin (frunze) 50 g Lămâiţă (planta întreagă. ÎN fie c a r e zi. dar nu ermetic. primăvara şi toamna.

deseori. antispasmodic şi calmant. vă veţi da curând seama de acţiunea reechilibrantă a oligoelementelor pe care le conţine. d u p ă m e se . echilibrarea sistemului endocrin. păducelul este şi diuretic. endocrină şi metabo­ lismul calciului. laxative şi drenante. ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE: 105 . ameliorarea circulaţiei. El înlătură palpitaţiile.ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de urzică moartă albă. urzica moartă este de neînlocuit în această perioadă a vieţii dumnea­ voastră. Iar pentru a vă recăpăta greutatea dorită aveţi nevoie de efectele lui diuretice. tulburările endocrine din menopauză favorizează decalcifierile şi reumatismele. E un complement alimentar indispensabil atâta timp cât du­ rează menopauza. Este planta echilibrului biologic. hipertensiunea arterială. Ideală pentru descongestionarea organelor genitale feminine. * 2 pastile de complex-alge + coacăz. bufeurile (valuri de căldură). păstrând doza neschimbată. la prânz şi seara: 2 capsule de păducel Fluidifiant sangvin. Dacă îl veţi folosi cu regularitate. Cred că ştiţi. două pastile zilnic. Complexul-alge + coacăz negru este ideal pentru a vă com­ pleta alimentaţia. Ele sunt cele ce ameliorează starea dumneavoastră generală: nervoasă.

De ce ? 106 . produse integral naturale. Acum câţiva ani ni se întâmpla foarte rar să ne vină Ia consult persoane tinere cărora le cădea părul.. preparat cu ulei de Osiris sau o loţiune hidrataniă şi nutritivă cu avogado (produs Bonfanti).. existentă în ultimul capitol al lucrării).. Este inegalabil pentru regenera­ rea. oxigenarea şi tinereţea epidermei. a vieţii dumneavoastră. (consultaţi lista de produse Bonfanti şi Perla.CÂTEVA ÎNGRIJIRI EXTERNE PENTRU A CÂŞTIGA TIMP ŞI PENTRU A ELIMINA DEPUNERILE DE GRĂSIME —. iar pielea dumneavoastră va rămâne netedă şi perfect hidratată.. Este un fapt îngrijorător. chiar şi foarte tineri. bărbaţii. mai ales datorită acestor noi aspecte pe care le relevă. iederă etc. se plâng că le cade părul. Obişnuiţi-vă să utilizaţi zilnic un ulei de corp pentru slăbit făcut din aceleaşi plante. iod. CU PRECĂDERE DIN ANUMI­ TE REGIUNI ALE CORPULUI Masaţi-vă zilnic cu o cremă de slăbit pe bază de alge. coada calului. atât de neplăcută altfel... plăcerea de-a vă putea privi fără ruşine în oglindă. în prezent pare a fi ceva obişnuit. iar în ultimul timp chiar şi femeile. De-a lungul anului. Câteva îngrijiri. în Secare seară fricţionaţi-vă întreg trupul cu un ulei regene­ rator. iată secretul de-a trece fericită prin această perioadă. el vă va uşura pier­ derea în greutate. CĂDEREA PĂRULUI Din ce în ce mai des.

fără acestcontrol.mijloacelenecesareredobândirii vitalităţii. Trebuie să vă deprindeţi. Există şi tot felul de metodologii: sofrologia. eficiente. este să ne deprindem rapid a ne relaxa. anxiolitice. j CURA DE TREI SĂPTĂMÂNI Ea va fi urmată de o pauză de o săptămână înainte de a fi reluată. A te destinde să devină o obligaţie. vă vor transforma în indivizi apatici.bineînţeles. 107 . să vă educaţi. Primul lucru ce trebuie făcut. Fără această cunoaştere. Toate urmăresc un acelaşi lucru: să îţi cunoşti cor­ pul. Ele sunt naturale şi îşi vor arăta eficienţa numai dacă sunt aplicate ca la carte.a. somnifere. iar dumneavoastră veţi da dovadă de răbdare. numai aplicate de un practician competent. creşterea frecvenţei alopecie! la per­ soane din ce în ce mai tinere este legată de stressul cotidian din viata actuală. lipsiţi de voinţă şi vă vor agrava căderea părului. părului. autoeducaţi. să-ţi iei în grijă! Nu vă bazaţi pe calmante. şi ritmul acesta va fi respectat până când veţi ajunge la rezultatul dorit. trainingul autogen. toate aceste chimicale vă vor intoxica. o sarcină! Insistăm asupra înţelegerii exacte a termenilor: să te înveţi.să vină de la sine.să vă puteţi folosi de ea ori de câte ori aveţi nevoie. astfel încât relaxarea să devină un reflex. foarte scurt. metoda Jacobsonş. cel mai important. re­ zultatele obţinute dispărând rapid după încetarea lui. tonusului. să-i percepipotenţialulenergeticşi să tedeprinzisă le con­ trolezi pe amândouă. Există.După părerea noastră. orice tratament va avea un efect scurt în timp. Ele sunt remarcabile.

în ambianţa stressantă ce vă înconjoară. fiţi gala să vă asumaţi riscurile! DUPĂ * m e s e . im­ pulsionând creşterea foliculului pilos.ÎNAINTE DE FIECARE DINTRE MESELE PRINCIPALE: 2 pastile de complex-ADN+muldaminoacizi. vitaminele (în special cele din grupul B). ele stimu­ lează creşterea părului şi. cel mai nou ? Uleiul de ienupăr. de fapt.. Este o cură de reîntinerire excepţională care. la ÎNGRIJIRILE EXTERNE Cel mai eficient produs.. 9 J m eselo r princ ipa le . Micile comprimate din germeni de grâu sunt foarte uşor de luat. Temeţi-vă însă de acţiunea afrodiziacă a vitaminei F (deci nu luaţi pastile mai multe) sau. dacă nu. 108 . cunoscuL. ÎN t im p u l prânz şi seara: 2 pastile de complex-ADN^vitaminele E şi F Vitamine indispensabile în cazul dumneavoastră. oligoelementele. gelule. Tot atât de bine puteţi lua germeni de grâu sub formă de pulbere. acidul deoxiribonucleic (ADN) permite regenerarea stratului inferior al epidermei. de când lumea! Utilizările lui tradiţionale sunt cunoscute de foarte mult timp. în plus. vă vor readuce vigoarea de care aveţi atâta nevoie. Stimulator celular de prim rang. Este. Ele conţin toţi acizii aminaţi.. Nu are nici o importanţă. capsule.. dimineaţa şi seara: 2 pastile de complex-gemteni de grâu. ate­ nuează carenţele datorate alimentaţiei modeme. Eficienţa lor este aceeaşi dacă au fost bine fabricate.

— şampon cu ienupăr. ei bine. — utilizaţi complementele alimentare. Vă mai indicăm câteva produse ale firmelor Bonfanti şi Perla. ritmul dumneavoastră de viaţă va fi mult mai echilibrat. pentru a deveni mai des. niciodată n-o să vă cadă părul! . — balsam cu ienupăr. ponderea principală având-o cetina de negi (Junniperus sabina). — şampon fiziologic cu cimbru împotriva mătreţii. în perioada de creştere a Lunii. — ulei de ienupăr pur. Şi dacă. mai „degajat". — fiole active refortifiante din hamei pentru prex’enirea căderii părului. care au în formula lor ienupăr — loţiune stimulativă cu urzică şi cimbru pentru prevenirea căderii părului. dincolo de toate acestea.un amestec de mai multe vegetale. — întrebuinţaţi uleiul de ienupăr. — şampon fiziologic cu urzică şi hamei pentru prevenirea căde­ rii părului. fricţionaţi-vă în fiecare dimineaţă cu o fiolă de ienupăr hiperactiv. în fricţii înainte de spălarea pe cap. Nu veţi găsi nimic mai bun pentru a vă creste părul repede. decât*. Dacă părul cade în cantităţi mari * . — timp de şase zile.

lăsaţi-1 să stea zece minute şi apoi strecuraţi-1. Puneţi cinci linguri din amestec la un litru de apă. ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE: 2 capsule de frasin.BOLI CRONICE ABCES în t r e m ese . acoperiţi ceaiul. Fierbeţi-le cinci minute. 110 . DIMINEAŢA PE NEMÂNCATE. fără rădăcină) 50 g Anason (seminţe) 25 g Pir (rădăcină) 50 g Eucalipt (frunze) 50 g Lămâie (coajă) 50 g Ienupăr (fructe) 50 g Mărunţiţi plantele şi amestecaţi-le. beţi un litru de ceai d in : Brustur (rădăcină) 50 g Fumăriţă (planta întreagă. ŞI ÎNAINTE DE MASA DE PRÂNZ luaţi: » 3 capsule de brustur.

vezi ARSURI LA STOMAC ACNEE DUPĂ d in : m a sa DE s e a r a . castravete. z il n ic . dar anual. fără rădăcină) 50 g Ienupăr (fructe) 25 g Cimbru (frunze) 50 g Rozmarin (frunze) 50 g D upă ce aţi mărunţit şi amestecat plantele. Şi cât mai puţin brânză fermentată. Aciditate gastrica. 2 păştile de complex-fier. Iarbă neagră (flori) 50 g Coada şoricelului (planta întreagă. alcool.DUPĂ MESELE PRINCIPALE • . trebuie să mai faceţi o curăţire a sângelui. Cura de drenaj intensiv va fi de o lună. toamna. cafea. ceapă. morcov. III . b e ţi o c a n ă m a re d e c e a i.anghi­ nare. 2 capsule de urzică moartă aibă. pere. 2 capsule de trei fraţi pătaţi E obligatoriu să le luaţi toate odată.puncţi o lingură Ia un bol de apă clocotită. lăsaţi ceaiul să infuzezecinci minute şi strecurati-V DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ luaţi: 2 capsule de brustur.păpădie. Vă sfătuim să cosumaţi cât mai mult creson. sparanghel. grăsimi animale.

ÎNAINTE DE MASA DE PRÂNZ ŞI DE CEA DE SEARĂ: 2 capsule de angelică. Se lasă să infuzeze 15 minute. astfel încât să vă curăţaţi pielea şi să scăpaţi de punctele negre. mască Bardana. Şi pentru a duce treaba Ia bun sfârşit. loţiune tonică Bardana.a. preparat d in : Anason (seminţe) 25 g Busuioc (frunze) 50 g Fenicul (seminţe) 25 g Genţiană (rădăcină) 25 g Rozmarin (frunze) 50 g Se pune o lingură de plante la o cană de apă. apoi se strecoară. E vorba deci de un tratament de 'întreţinere ce va dura unadouă luni.U m iia ţi ţigările. vezi CUPEROZĂ AEROFAGIE (balonare) în a in te DE masă . nu uitaţi să vă masaţi zilnic faţa cu ulei de alune. Acnee rozacee. înainte de-a începe nu ştiu ce tratamente complicate. LA p r â n z şi sea r a beţi o cană mare de ceai. 112 . puteţi utiliza cu succes câteva creme şi loţiuni Bonfanti şi Perla: cremă Bardana (cu brustur). ÎN TIMPUL PRÂNZULUI ŞI CINEI: 2 păştile de complex-drojdie vitaminizată. Deseori. cremă normalkantă Azelaico ş. De asemenea. balonările sunt legate de o stare de stress sau de nervozitate.

Fierbeţi totul cinci până la şapte minute. şi arsurile gastrice. trebuie să vă trataţi. ALBUMINURIE în t r e m e se beţi un litru de ceai zilnic. Aftele sunt provocate. AFTE Faceţi gargară de p a t r u o r i p e z i cu decoctul de mai jo s : Brustur (rădăcină) 50 g Lămâie (coajă) 50 g Ienupăr (fructe) 50 g Nalba mare(rădăcină) 50 g Sovârv (planta întreagă) 50 g Salvie (frunze) 50 g La un bol de apă se pune o lingură cu vârf din amestecul de plante. Şi iată un „truc“ foarte simplu: înainte de fiecare masă. Ca să nu vă mai apară niciodată. făcut din: 50 g Tei (măduvă albă) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Coacăz (frunze) 50 g Păpădie (rădăcină) 25 g Trifoişte de baltă (frunze) 50 g Cozi de cireşe 50 g Brustur (rădăcină) Iteir. de o hiperaciditate stomacală. Apoi strecuraţi. Faceţi gargară cu decoctul foarte cald. aproape fierbinte.St 113 . Adăugaţi o lingură de oţet de cidru. în mare măsură. paralel. respiraţi adânc de zece ori.încercaţi pur şi simplu să mâncaţi la ore fixe şi ceva mai uşor.

5 ' ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de ienupăr. tot grupul de organe emonctoare va fi stimulat să-şi intensifice activitatea. toamna. este obligatorie marea cură depurativa pentru a vă curăţa „filtrul renal * . Dacă veţi urma cele de mai sus timp de trei săptămâni.Dm amestecul de plante bine mărunţire puneţi patru linguri ia un litru de apa. Albuminuria este întotdeauna legată d: o proastă eliminare a toxinelor. Strecurati-1. se lasă să infuzeze zece minute şi-apoi se strecoară. 114 . ALERGIE Beţi. Acoperiţi vasul si lăsaţi ceaiul să infuzeze zece minute. un litru de ceai din: Brustur (rădăcină) 50 g Frag (frunze) 50 g Ienupăr (fructe) 50 g Frasin (frunze) 50 g Totul se mărunţeşte şi se amestecă bine. se fierbe ceaiul două minute. Stingeţi focul şi mai adăugaţi în apă şi o lingură de coada calului. DUPĂ FIECARE MASĂ: 2 păştile de complex-alge+coacăz negru. La un litru de apă se pun cinci linguri din compoziţie. ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE: 2 capsule de frasin. Dar nu trebuie să uitaţi că. z il n ic . 1 i 1 ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de pir. pe care o fierbeţi două minute.

ÎNAINTE DE CUL­ CARE. beţi o cană de ceai făcut din: Muşeţel mare (flori) 50 g Levănţică (flori) IOO g Măghiran (frunze) IOO g Mentă dulce (frunze) 50 g Din amestec. atunci numai plantele vă mai pot ajuta. dacă reumatologul consideră că ver­ tebrele cervicale sunt „în perfectă stare de sănătate". îndulciţi-o cu o linguriţă de miere de levănţică.L. Amenoree. anual. vezi MENSTRE INSUFICIENTE CANTITATIV SAU ABSENŢA LOR AMEŢELI (vertije) Dacă v-aţi făcut un control O.R. riguros. şi totuşi suferiţi de ameţeli. cura se poate face de douătrei ori pe an. Iar dacă aveţi guturai de fân (febră de fân). în funcţie de gravitatea alergiei. ÎNAINTE DE CELE TREI MESE PRINCIPALE: 1 capsulă de păducel 115 . în luna mai. timp de o lună. faceţi tot ceea ce v-am indicat aici. Deci. nu uitaţi să adăugaţi şi câteva picături de ulei esenţial de tarhon. puneţi o lingură la o cană de apă clocotită. DIMINEAŢA. ŞI SEARA. dacă nu sunteţi nici hipertensivi. lăsaţi-o să „tragă" preţ de zece minute. PE NEMÂNCATE. iar medicul şi examenele de specialitate confirmă că nu suferiţi de nici o afecţiune a urechii interne.ÎN SALATE: Oricare ar fi compoziţia lor. nici hipotensivi. iar dacă simţiţi nevoia.

sau sofrologie. prea crispaţi. pe scurt. încercaţi să fiţi mereu destinsi. Dar tot atât de bine această boală gravă poate avea multe alte cauze. fără rădăcină) 50 g Rotungioară (planta întreagă. Este posibil ca anemia să se datoreze unei stări de nervozitate crescută şi unui dezechilibru al sistemului nervos vegetativ sim­ patic. Mai mult ca sigur. ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE: 2 pastile de complex-fier. 116 . din ele. Lăsaţi totul să fiarbă un minut. un curs de relaxare ? Credem că vă este indispensabil. fără grabă. fără rădăcină) 50 g Verbină mirositoare (frunze) 25 g Plantele se mărunţesc. într-un cuvânt. Medicul dumneavoastră curant vă va lămuri exact. faceţi totul în linişte. învăţaţi să „respiraţi". se amestecă bine şi. V-aţi gândit să practicaţi yoga. 2 capsule de angelică. delectaţi-vă bând o cană m are de ccai: Genţiană (rădăcină) 25 g Frag (frunze) 50 g Fumăriţă (planta întreagă. ANEMIE înain te d e f ie c a r e m asă . consultul lui fiind obligatoriu. 2 capsule de sulfină. ori training autogen.DUPĂ MASA DE SEARĂ ŞI CEA DE PRÂNZ-. să stea încă zece minute şi-apoi strecuraţi ceaiul. Deprindeţi-vă să vă autorelaxaţi. sunteţi prea nervoşi. se pun două linguri la o jumătate de litru de apă. ÎNAINTEA FIECĂREI MESE’ .

Când vă beţi ceaiul. rămâne baia fierbinte la picioare. făcută cu doi-trei pumni plini de rozraarin-frunze sau două Unguri de ulei de baie cu rozmarin. ARSURI Aplicaţi pe locurile arse comprese cu: — ulei de iarba Sf. z il n ic . patru căni mari de ceai făcut din: Lumânărică albă (flori) 50 g Portocal amar (muguri florali) 50 g Măceş (fructe) 50 g Rotungioară (planta întreagă. înainte de-a o înghiţi uşor. fără rădăcină) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Din amestecul bine fărâmiţat se pun cinci linguri la un litru de apă fiartă. Se strecoară şi se îndulceşte cu puţină miere de cimbru sau de eucalipt. pentru descongestionarea bronhiilor şi amigdalelor. pentru a calma du­ rerea din gât. Ioan. LA CULCARE: 2 capsule de pin. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ.- 2 capsule de frag.ANGINĂ (infecţie în gât) Beţi. pe care le schimbaţi la o jumătate de oră sau 117 . SEARA. puţină gargară. fără rădăcină) 50 g Creţuşcă (planta întreagă. cu fiecare gură de lichid luată faceţi. Vă reamintim că unul dintre cele mai bune reme­ dii.

— apă argiloasă, pe care le schimbaţi din zece în zece mi­ nute ori — fîerbeţi flori de nalbă de pădure, de trei fraţi pătaţi şi de limba mielului, timp de zece minute, punând cât luaţi între două degete la o cană mare de apă, aruncaţi apa şi aplicaţi florile direct pe arsură. Toate aceste reţete sunt, bineînţeles, destinate să vă liniş­ tească durerile şi să stopeze usturimile, până când vă va consulta un medic. Dacă arsurile sunt mici sau uşoare, tratamentele noas­ tre sunt suficiente. Iar dacă puteţi apela urgent la unul din acei vindecători în stare „să oprească focul“, prin rugăciuni sau mag­ netism (nu râdeţi, am fost martori la astfel de cazuri de-a dreptul extraordinare), atunci totul se va rezolva pe loc. ARSURI LA STOMAC (aciditate gastrică)
DUPĂ FIECARE d in t r e
m e sel e

PRINCIPALE beţi o cană m are

cu ceai de: Fenicul (seminţe) 25 g Nalbă mare (rădăcină) 50 g Nalbă de pădure (flori) 25 g Roiniţă (frunze) 25 g Coada şoricelului (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Violetă (flori) 25 g Amestecaţi bine toate plantele şi, la o cană de apă fiartă, puneţi o lingură din ele.' Lăsaţi ceaiul să infuzeze 15 minute înainte de-al strecura.
ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE PRINCIPALE:

2 capsule de fenicul.

118

DUPÂ FIECARE MASĂ:

2 capsule de complex-magneziu + vitamina D. Poate că mâncaţi prea repede. Şi-atunci, precis aveţi şi balonări. Dar mai curând sunteţi prea nervoşi. De-aceea, e bine să vă „faceţi plinul" de calciu şi magneziu, încercând totodată să vă mai destindeţi. Complexul pe care vi-î recomandăm vă va fi de un real ajutor. ARTERIOSCLEROZĂ
DIMINEAŢA, PE NEMÂNCATE'.

1 fiolă de suc de mesteacăn alb în jumătate de pahar cu apă. beţi i o cană de ceai de: Iarbă neagră (flori) 50 g Frasin (frunze) 50 g Măslin (frunze) 50 g Asmăţui (frunze) 25 g Pir (rădăcină) 50 g Cozi de cireşe 50 g Amestecaţi plantele, mărunţiţi-le bine. Luaţi cinci linguri din amestec şi turnaţi peste ele un litru de apă fierbinte. Lăsaţi ceaiul să infuzeze 15 minute, apoi strecuraţi-1.
în t r e m e s e

ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ:

2 capsule de măduvă albă de tei
ÎN TIMPUL MESELOR.

2 capsule de pir-

119

DUPĂ MASA DE PRÂNZ ŞI CEA DE SEARĂ:

2 capsule de complex-pătrunjeL Urmaţi această cură timp de o lună, repetaţi-o de două-trei ori pe an, dar nu uitaţi că, în caz de arterioscleroză şi proastă circulaţie arterială, un minimum de exerciţii fizice este obligato­ riu pentru sănătate. Vă mai puteţi ameliora circulaţia făcând băi totale, calde, cu ulei esenţial de rozmarin, dar trebuie să vă con­ sultaţi medicul pentru că sunt contraindicate în caz de hiperten­ siune arterială. Artrită, vezi REUMATISM, Reumatisme „calde" Artroză, vezi REUMATISM, Reumatisme „reci*5 ASTM Plantele noastre vă pot fi de mare ajutor. Dar dacă luaţi deja cortizon, în nici un caz nu-1 puteţi suprima brusc, de la o zi la alta. Deci, consultaţi-vă medicul, care vă va spune cum se dimi­ nuează treptat doza, şi de-abia după ce aţi terminat terapia corlizonică puteţi începe tratamentul nostru.
sea r a , d u p ă

MASĂ beţi un bol din acest ceai:

Cimbru (frunze) 50 g Eucalipt (frunze) 25 g Mentă dulce (frunze) 50 g Roiniţă (frunze) 50 g Cimbru de grădină (frunze) 50 g Cereţi neapărat mentă cultivată sau mentă creaţă, mentă dul­ ce şi nu mentă piperată, spontană, care este excitantă.

120

Amestecaţi plantele şi puneţi din ele o lingură în bolul cu apă fierbinte, pe care îl lăsaţi să stea zece minute ca să infuzeze bine ceaiul, apoi îl strecuraţi.
DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ, ÎNAINTE DE-A MÂNCA:

1 capsulă de nalbă, 1 capsulă de levănţică, 1 capsulă de isop. Vă recomandăm să mâncaţi mult sparanghel, anghinare, lămâie, conopidă, usturoi, castravete, lăptucă, pătrunjel, creson, andive, ceapă, asmăţui, păpădie, cicoare sălbatică, busuioc, mor­ cov, portocale, coacăze, căpşuni, fragi, mure, grapefruit, tarhon, barba caprei (salată de iarnă). Balonare, vezi AEROFAGIE BĂTĂTURI (la picioare) Puteţi, mult şi bine, să vă faceţi pedichiura cu regularitate, sau să vă frecaţi zilnic bătăturile cu o piatră ponce, tot nu veţi scăpa definitiv de ele. Important este să le scoateţi rădăcina, care este foarte adâncă şi nu ştim cum ar putea fi extirpată. Dacă e localizată pe un deget, goliţi o roşie mică de conţinut şi băgaţi degetul Înăuntru. Bandajaţi-vă bine şi ţineţi cataplasma toată noaptea. A doua zi începe delicata operaţie: bătătura „a ieşit" şi mai e prinsă de deget printr-un mic filament subţire, filiform — ni­ mic altceva decât rădăcina! Prindeţi bine firul cu o pensetă bună şi, uşor, încet, trageţi de el până îl scoateţi complet. Dacă aţi reuşit, bătătura nu se va mai reface niciodată.

121

Iar pentru ca pielea de pe tălpi să fie catifelată, fără calozităţi sau descuamat», masati-vă zilnic cu: — ulei vegetal de coada şoricelului sau — cremă de picioare (Perla), cremă cu iod pentru călcâie (Bonfanti). în cazul în care, orice aţi face, tot vi se îngroaşă pielea de pe tălpi, e bine să consultaţi şi un specialist, pentru că poate fi vorba de o statică plantară proastă, iar atunci numai o talonetă ortopedică, discretă dar savant modelată, vă va remedia un atare necaz.
3 3

BUFEURI (valori de căldură, călduri specifice menopauzei) înainte de-a începe să luaţi cu pumnul hormonii oferiţi de industria farmaceutică, încercaţi ceaiul pe care vi-1 oferim. Noi suntem siguri că va fi mult mai eficient: Măghiran (frunze) 50 g Muşeţel mare (flori) 25 g Portocal amar (muguri florali) 25g Măslin (frunze) 25g Coada şoricelului (planta întreagă, fără rădăcină) 20 g Puneţi o lingură plină, din amestecul de plante, la un bol de apă clocotită, şi lăsaţi-1 să infuzeze zece minute înainte de a-1 bea. Infuzia este şi mai completă, mai benefică, dacă îi adăugaţi miere de măceşe. Puteţi să beţi un ceai d im in ea ţa şi un al doilea sea r a , înain­ te de culcare. (Vezi şi indicaţiile de la MENOPAUZĂ.)

122

CALCUL! BILIARI (litiază biliara, pietre la vedea biliară)
ÎNTRE m e se beţi un litru din acest c e a i:

Trifoişte de baltă (frunze) 25 g 50 g Pir (rădăcină) 50 g Brustur (rădăcină) 50 g Frasin (frunze) 50 g Tei (măduvă albă) Verbină mirositoare (frunze) 25 g Mărunţiţi şi amestecaţi plantele. Puneţi, într-un litru de apă, cinci linguri din amestec şi lăsaţi totul să stea două-trei ore sau o noapte întreagă. Clocotiţi apoi ceaiul fără să-l fierberi în continuare. Acoperiţi vasul, luaţi-1 de pe foc, aşteptaţi zece mi­ nute să infuzeze şi strccuraţi-1.
DIMINEAŢA, PE NEMÂNCATE:

1 fiolă de suc de ridiche neagră sau 3 capsule de ridiche neagră.
ÎNAINTE DE MASA DE PRÂNZ ŞI CEA DE SEARĂ:

2 capsule de pir.
DUPĂ FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ:

2 capsule de păpădie. N-avem pretenţia că astfel'se vor dizolva pietrele din vezică biliară. Alţii afirmă contrariul, dar, de-a lungul anilor în care am experimentat tot felul de remedii simple, bazate pe plante, cu lot regretul trebuie să recunoaştem că n-am obţinut niciodată un atare rezultat.

Î23

Ceri este că recomandările de mai sus, stimulând fluxul biliar şi ameliorând eliminarea bilei, vă vor ajuta să „scoateţi" pietrele mici sau nisipul. Dacă e vorba însă de calculi mari, ce nu trec prin canalele biliare, trebuie să vă consultaţi medicul curant, tratamentul nos­ tru putând li chiar contraindicat. Călduri specifice menopauzei, vezi BUFEUR1, MENOPAUZA Cârcei, vezi CRAMPE MUSCULARE Cefalee, vezi MIGRENE CIRCULAŢIE ARTERIALĂ DEFECTUOASĂ Beli zilnic un litru de ceai, de preferinţă ÎNTRE m e s e , făcut din: Rozmarin (frunze) IOO g Pir (rădăcină) 50 g Creţuşcă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Cimbru (frunze) IOO g Salvie (frunze) 50 După ce le-aţi mărunţit şi amestecat bine, luaţi patru lin­ guri vârfuite şi turnaţi peste ele un litru de apă. Puneţi totul la fiert două minute, lăsaţi apoi ceaiul să stea zece minute şi strecurati-1. »
ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ'.

2 păştile de complex-pătrunjel.

124

ÎN TIMPUL MESELOR D E PRÂNZ ŞI SEARĂ.-

2 capsule de usturoi.
DE TREI ORI PE SĂPTĂMÂNĂ’ .

Faceţi o baie fierbinte (38°-42°C) la picioare, adăugând în apă o lingură de ulei de baie cu rozmarin. CIRCULAŢIE VASCULARĂ DEFECTUOASĂ
9

O ric are a r fi n a tu ra tu lb u rărilo r d e circulaţie, fie e le a r te ­ riale sau v enoase, o r / că aveţi picioarele reci sau calde, to a te se v o r am elio ra cu u n trata m e n t foarte sim plu, d ar d eo seb it d e e fic ie n t: DIMINEAŢA ŞI L A PRÂNZ, ÎNAINTE DE MASĂ, lu aţi Cele tre i rem edii în bloc: .

1 capsulă de viţă de vie, l capsulă de coacăz negru, 1 capsulă de afin.
s e a r a în a in te

DE MASĂ, b e ţ i u n b o l p lin d e c e a i fă c u t

d in :

Coada şoricelului (planta întreagă, fără rădăcină) Cimbru (frunze) Tei (flori) Salvie (flori) Măslin (frunze)

50 g 50g 50 g 50 g 50 g

A m estecaţi b in e p lan tele, puneţi o lingură din ele la bolul cu apă fierbinte, lăsaţi-le să infuzeze cinci m inute şi-apoi strecu­ raţi ceaiul. 9

125

Evitaţi alcoolul şi tutunul. Preferaţi sucul de lămâie în locul otctului. > Mâncaţi mai ales: usturoi, anghinare, castravete, sfeclă, fasole verde, napi, praz, morcov, salată, păpădie, fetică, cicoare sălba­ tică, ceapă, andive, ridichi, asmăţui, conopidă, ananas, struguri, fragi, căpşuni, zmeură, afine, portocale, grapefruit, mere, piersici, pere, salată de iarnă (barba caprei). CISTITĂ (colibaciloză)
z il n ic

b eţi m inimum u n litru d e ceai făcut d in :

Iarba neagră (flori) 50 g levănţică (florţ) * > 0g Frasin (frunze) * > 0g Naiba de pădure (flori) 50 g Cimbru (frunze) IOO g Amestecali-le, mărunţiţi-Ie, luaţi din ele cinci linguri, opăriri­ le cu un litru de apă fiartă. Lăsaţi totul să stea zece minute, să infuzeze, apoi strecuraţi ceaiul.
ÎNAINTE DE EIECARE MASĂ luaţi:

2 capsule de urzică moartă albă. Dacă aveţi frecvent crize de cistită, e bine să consultaţi un practician, specializat în tratamentele pe bază de uleiuri esenţiale (de esenţe aromatice). Ca să vă poată face o schemă terapeutică este nevoie de o aromatogramă, adică o analiză ce permite stabilirea esenţelor de plante cele mai eficiente pentru distrugerea germenilor patogeni care au generat cistită. Numai ele singure vor fi în stare să vindece, rezultatul obţinut fiind rapid şi durabil, spre deosebire de antibiotice, a căror eficacitate este pasageră.
j

1

s

126

Apoi. Dacă tratamentul nu vă scade colesterolul destul de repede. ele nu vă vor ajuta decăt parţial şi temporar. Obisnuiti-vă să beli zilnic o cană din ceaiul de mai sus an de an. Lăsaţi-le să infuzeze 15 minute. în t r e Frasin (frunze) 50 g Iarbă neagră (flori) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Frag (frunze) JOOg Măslin (frunze) ÎOOg Amestecaţi plantele şi puneţi o lingură din ele la un litru de apă fierbinte. oricât de benefice ar fi plantele. MESE: z il n ic . care se va potrivi mai bine celor cu „prea mult sânge". ÎNAINTF DE FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ: 2 capsule de pir. nu are nici un rost să urmaţi tratamentul nostru deoarece. apoi strecuraţi ceaiul. dacă nivelul colesterolului este în mod cronic crescut. ) 3 J SEARA. beţi un bol din ceaiul de mai jo s: Tei (măduvă albă) Frag (frunze) Rozmarin (frunze) Măslin (frunze) 30 g 20 g 20 g 20 g 1 2 7 . m in im u m o jumătate de litru de ceai. 2 capsule de cozi de cireşe.COLESTEROL Beţi. vă mai dăm unul. Iar dacă e într-adevăr aşa. şi nu puteţi renunţa la tabieturile dumneavoastră culinare. DUPĂ MASĂ. rcamintiţi-vă că un regim alimentar prea bogat în carne şi zahăr poate sta la baza acestui dezechilibru în metabolizarea grăsimilor.

lăsaţi-1 să stea zece minute şi apoi strecuraţi ceaiul. lăsati-1 > să infuzeze cinci minute si * strecurati-1. alcoolul. acoperiţi vasul. > DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ.Din amestec. La aceste mese evitaţi: grăsimile animale. dulciurile şi. 128 . ÎN TIMPUL MESELOR: / capsulă de usturoi. Puneţi cinci linguri din ele într-un vas. fără rădăcină) IOO g Cimbru (frunze) 50 g Amestecaţi plantele. turnaţi apă fiartă. pe care o tineti » * două o rc . 1 capsulă de pir. ţigările. Pentru ca să vă calmaţi durerile cât mai rapid: — fie vă puneţi pe regiunea rinichilor şi pe partea de jos a abdomenului o cataplasmă cu argilă verde bine sfărâmată. Colibaciloză. mătasea) 25 g Nalbă de pădure (flori) 50 g Măceş (fructe-măceşele) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Creţuşcă (planta întreagă. puneţi o lingură la un bol cu apă clocotită. vezi CISTITĂ COLICĂ RENALA (criză de rinichi) ZILNIC beţi m inim un litru din infuzia de mai j o s : Porumb (stigmate. fără rădăcină) IOO g Lămâiţă (planta întreagă. 1 capsulă de păpădie. 7 — fie faceţi o baie fierbinte la picioare cu un ulei de baie c a re are în ci esenţă uleioasă de rozmarin..

Dacă nu e cazul să luaţi medicamente. 2 pastile de drojdie vitaminizată. benefică. 7dacă durează mai mult de 48 de ore. repartizată în cantităţi mici. implică însă riscul unei deshidratări masive. În a in te d e f ie c a r e masă . să vă focă toate analizele necesare şi să vă stabilească tratamentul. trebuie să vă vadă un urolog. DUPĂ FIECARE MASĂ: 2 capsule de trei fraţi pătaţi Colica diareică este întotdeauna o manifestare violentă a or­ ganismului concretizată prin eliminarea promptă a „ceva“ străin şi nociv lui. 129 . B eţi toată cantitatea de-a lungul unei zile. tot anul. apoi strecuraţi ceaiul. Si > mai ales la copii. Categoric salutară. COLICI DIAREICE z il n ic beţi o ju m ătate d e litru d e ceai făcut d i n : Muşeţel mare (flori) Isop (planta întreagă) Trei fraţi pătaţi (frunze) Salvie (frunze) Cimbru (frunze) * > 0g IOO g 50 g IOO g IOO g M ărunţiţi plantele. Lăsaţi-le să infuzeze 15 m inute. Urmare. peste care turnaţi u n litru d e apă fiartă. vă sfătuim să beţi măcar o cană din ceaiul de mai sus.Indiferent de situaţie. cât să încapă într-o ceşcuţă de cafea. am estecaţi-le şi luaţi din ele cinci linguri. consultaţi un specialist pentru stabilirea diagnosticului şi a tratamentului. zilnic. astfel ca să evitaţi o a doua criză. în atare situaţii.

CONJUNCTIVITĂ (inflamarea ochilor) DE MAI MULTE ORI PE ZI feceti: 9 — pulverizări cu apă de albăstrele. 2 capsule de angelică. 7 e bine să vedeţi > dacă nu este vorba de o infecţie cu colibacili. Strecuraţi apoi ceaiul.COLITĂ (inflamaţi» intestinelor) z il n ic b eţi un litru de ceai R eut d in : Iarbă neagră (flori) IOO g Măghiran (frunze) IOO g Trandafir (muguriflorali) IOO g Cimbru (frunze) IOO g Roiniţă (frunze) IOO g Amestecaţi plantele. într-un vas acoperit. sunteţi într-o stare de stress. DUPĂ ACESTE DOUĂ MESE: 2 pastile de complex-drojdie vitaminizată. Indiferent de natura colitei. şi peste ele turnaţi un litru de apă fiartă. ÎN TIMPUL MICULUI DEJUN ŞI AL PRÂNZULUI: 2 capsule de urzică moartă albă. 130 . ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ-. cu nervii „la pământ" Şi nu există altă soluţie decât să deprindeţi a vă relaxa singuri cu exerciţii de yoga. din care luaţi cinci linguri. de autodestindere. Lăsaţi-le să infuzeze zece minute. Iar dacă faceţi în mod repetat crize de colită atunci. de sofrologie. mai mult ca sigur.

Dacă inflamaţiile sunt întâmplătoare. Dar dacă ele sunt frecvente sau cronice trebuie să consuliati un oftalmolog şi. înainte DE m asă se bea o cană mare de ceai făcut din: Fenicul (seminţe) 20 g Nalbă de pădure (flori) 20 g Trandafir (muguri florali) 20 g Cimbrişor (planta întreagă) 20 g . cu regularitate. ceea ce v-am recoman­ dat e suficient. deoarece. Aplicaţi pe ochi comprese cu: nalbă de pădure. fie că suferiţi de constipaţe cro­ nică. anual. proasta funcţionare a ficatului şi supraîncărcarea lui cu toxine sunt ccle cc generează atare suferinţe oculare. 2 capsule de pir. Lăsaţi-o să fiarbă un minut şi să infuzeze zece. Aruncaţi apa şi puneţi direct pe ochi florile umede şi caldc. seara . Luaţi cele trei capsule odată. să faceţi marc. ÎNAINTE DE A MÂNCA: 2 capsule de cruşin. 2 capsule de păpădie. » CONSTIPAŢIE Fie că este de dată recentă.! cură depurativa de primăvară. apa florală este soluţia cca mai eficientă şi mai puţin nocivă pentru calmarea tuturor inflamatiilor oculare. starea dumneavoastră se va ameliora dacă urmaţi acest tra­ tament : DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. mai mult ca sigur.Obţinută prin distilarea florilor proaspete de albăstrele. Sc pune o lingură de flori la un bol de apă fierbinte.

1 * Î S un pahar cu apă de prune uscate sau două linguri de ulei de măsline. terapia se începe printr-o „reeducare*1a intestinelor. d im in ea ţa . grapefruit. PE n e m â n c a te . du tonus. Evitati tutunul. alegeţi unul din tra­ tamentele recomandate în situatiile descrise în continuare. praz. ci­ reşe. varză. în cazul de faţă e nevoie de întărirea musculaturii intestinale. Iăsati-o să infuzeze cinci minute si strecurau ceaiul. DUPĂ FIECARE DIN MESELE PRINCIPALE: Fenicul (seminţe) Genţiană (rădăcină) Mentă dulce (frunze) Rozmarin (frunze) Anason (seminţe) lOOg lOOg 50 g 50 g lOOg 132 . căpşuni. lipsit de vigoa­ re. piersici. bând zilnic un pahar mare de apă simplă. struguri. sfeclă. smeură. sparanghel. Vă recomandăm în mod special câteva legume şi fructe: vi­ nete. prune (proaspete şi uscate). păpădie. Dacă suferinţa dumneavoastră e rebelă. Mestecati bine si încet. Fără ea nu se poate. şi are nevoie să fie stimulat. ciocolata si băuturile gazoase. dovleac. pe stomacul gol. morcov. indiferent de ce formă de constipaţie suferiţi.nultă supă de legume. portocale. „atonic". cicoare sălbatică.Din amestecul de plante puneţi o lingură la un bol de aoă fiartă. beţi 3 3 s * • t CONSTIPAŢIE PRIN ATONIE Intestinul dumneavoastră este leneş. pepene. ceapă. alcoolul. Consumaţi . dimineaţa. Reţineţi — lucru valabil în toate cazurile de constipaţie — .

2 păştile de complex-revent. „sugându-l“ pe cât e posibil în expiraţie. este o plantă calmantă şi. LA CULCARE. Dacă doar infuzia nu este în stare să-i vină de hac leneşului intestin. ceea ce este total neadevărat. să vă autorelaxaţi. paralel. în plus. completaţi cura cu: ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ'. CONSTIPAŢIE ŞI NERVOZITATE Sunteţi constipaţi şi. tras de pe foc. > L A PRÂNZ ŞI SEARA. În TIMP CE MÂNCAŢI: 2 capsule de ridiche neagră. E de la sine înţeles că nu veţi scăpa niciodată de prima fără să vă trataţi. ceaiul să infuzeze alte zece minute. nervoşi. Inegalabile în ceea ce priveşte stimularea ficatului. învăţaţi să vă destindeţi singuri. umflând la maximum abdomenul în inspiraţie. beţi O cană m are d e ceai: Portocal amar (muguri florali) Muşeţel mare (flori) 50 g 50 g 133 . în plus. După fiecare masă respiraţi profund de 20 de ori. Crusinul se bucură de o proastă reputaţie. şi starea de nervi. puneţi-o într-un bol cu apă. favorizează si evacuarea bilei. luaţi din ele o lingură. PE NEMÂNCATE ŞI SEARA. 2 capsule de cruşin.Amestecaţi plantele. Nu e deloc iritant. DUPĂ CELE TREI MESE PRINCIPALE-. şi lăsaţi totul să clocotească două minute şi apoi. DIMINEAŢA.

din amestec. totodată. pe care o lăsaţi să infuzeze zece minute. DUPĂ m esele principale beţi o cană mare de ceai lăcui din: Busuioc (frunze) IOO g Verbină mirositoare (frunze) 50 g Portocal amar (muguri florali) 50g Isop (planta întreagă. DUPĂ MESELE DE PRÂNZ ŞI CINĂ: 2 păştile de complex-revent vă vor uşura tranzitul intesti­ nal. ea trebuie redusă treptat. la o cană clocotită.Nalbă de pădure (flori) Trandafir (muguri florali) Lămâiţă (planta întreagă. fără rădăcină) IOO g Mentă dulce (frunze) 50 g . CONSTIPAŢIE ŞI SPASMOFILIE Dacă sunteţi constipaţi şi faceţi crize spasmofilice e bine să trataţi cele două afecţiuni simultan: trebuie să vă reglaţi tranzitul intestinal aducând. Dacă simţiţi că e nevoie puteţi foarte bine să măriţi cantitatea de revent. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 50 g IOO g 50 g mare cu apă 2 capsule de pir. Apoi. păstrând doar ceaiul şi capsulele de pir. fără rădăcină) Puneţi o lingură cu vârf. pentru stimularea fluxului biliar şi înles­ nirea digestiei. mai ales la începutul tratamentului. până când tranzitul intestinal s-a reechilibrat perfect. organismului acele oligoelemente (calciu şi magneziu) de care are nevoie.

Asta ori de câte ori vă loviţi. culegeţi un braţ de urzici proas­ pete. scăpând astfel si dumneavoastră si intestinul dumneavoastră de contracturi. dar mai ales pentru fixarea calciului. vânătăi. luaţi din ele câte vă încap bine în căuşul palmelor alipite. — ulei de Osiris sau regenerator. aruncaţi apa şi aplicaţi urzicile direct pe contuzie. Acţiunea lui asupraintestinului este uşoară. puneţi ghemotocul într-o jumătate de litru de apă. spasme şi crampe! > i DUPĂ f ie c a r e m a să . Lăsaţi-o să infuzeze 10-15 minute şi-apoi strecuraţi ceaiul. dar nu trebuie abuzat de el. fierbeţi-le două minute. echimoze) Faceţi un masaj uşor cu-* — ulei vegetal de amică. Dacă nu le aveţi la îndemână. LA PRÂNZ ŞI SEARA. vezi CRAMPE MUSCULARE CONTUZII (lovituri. Contractări musculare. 135 . ÎN TIMP CE MÂNCAŢI: 2 păştile de complex-structurai de care aveţi nevoie pentru aportul în oligoelemente. efectele asupra ficatuluii sunt benefice. în caz că este ab so lu t necesar.* 2 capsule de revent. ÎNAINTE DE FIECARE MASA: 2 capsule de coada calului Indispensabilă nu numai pentru evacuarea intestinului.Trebuie să puneţi o lingură cu vârf la o cană cu apă clocoiilă de 250 g.

CONVULSII Fie că e vorba de un adult. ÎN TIMPUL MESELOR: 2 păştile de complex-magneziu 4. de-a lungul unei zile. 136 . DUPĂ FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ: 2 capsule de complex-ADN + vitaminele E şi F. bine mărunţite şi amestecate. fără rădăcină) 50 g Coada şoricelului (planta întreagă. şi mai tot timpul. fără rădăcină) 50 g Fărâmiţaţi şi amestecaţi bine plantele. întreaga cantitate. se aruncă apa şi se aplică plantele direct pe frunte. La un litru de apă fiartă se pun cinci linguri din amestec. se fierb trei minute. se strecoară şi se bea.Dacă însă „vă învineţiţi4 4din te miri cc.vitamina D. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de viţă de vie. fie de un copil. DE douăt r e i ORI PE an faceţi o cură cu acest ceai: Viţă de vie (frunze) 50 g Măceş (fructe) 50 g Coada calului (planta întreagă. puneţi-le imediat o cataplasmă pe frunte cu: Portocal amar (flori) 50 g Busuioc (frunze) 50 g Muşeţel mare (flori) 50 g La o jumătate de litru de apă rece se pun doi pumni de plante. se lasă să stea 13 minute.

care ne-a dat. orice am zice. se opăresc cu un litru de apă fiartă. încercaţi însă şi ceaiul de mai jos. Experienţa noastră personală ne-a dovedit că el este.Dacă apariţia convulsiilor este destul de frecventă e bine să consultaţi un medic. de departe cea mai eficientă terapie. luaţi şi: 2 capsule de fenicul DUPĂ CE a ţi 137 . Tratamentul medical de specialitate se impune deseori. deseori. câteodată. odată cu ceaiul. fără rădăcină) 50 g Nalbă de pădure (flori) 50 g Isop (planta întreagă. se lasă să stea zece minute şi se strecoară. CRAMPE LA STOMAC m â n ca t . primordială este aflarea cauzelor ce gene­ rează convulsiile şi numai nişte analize detaliate permit acest lucru. apoi se strecoară. Ceaiul se bea d im in e a ţa şi seara . iar odată cu el se ia u : 2 capsule de sidfînă. rezultate neaşteptate: Muşeţel mare (flori) 50 g Genţiană (rădăcină) 50 g Măguran (frunze) IOO g Verbină mirositoare (frunze) 50 g Amestecaţi-le bine şi puneţi o lingură din ele la o cană de apă fiartă. Dar vă reamintim că există o metodă foarte veche ce poate vindeca anumite tipuri de convulsii: magnetismul. Se lasă la infuzat cam zece minute. Vă veţi simţi mult mai bine dacă. fără rădăcină) IOO g Se iau patru linguri din amestecul de plante. pen­ tru că. beţi o cană de ceai făcut din : Busuioc (frunze) IOO g Muşeţel mare (flori) 50 g Lămâiţă (planta întreagă.

profund. Nu uitaţi însă niciodată că durerile de stomac tip crampe nu sunt decât rareori rezultatul unei proaste digestii.Dacă durerile sunt întâmplătoare. diluat într-o jumătate de pahar cu apă caldă. scăpaţi imediat de ele bând: 1 linguriţă de oţet de cidru. vă veţi calma şi veţi putea dormi adânc şi liniştit! CRAMPE MUSCULARE (contracturi musculare. faceţi o baie generală caldă cu uleiuri esenţiale de muşeţel şi pin. fără rădăcină) IOO g Puneţi un litru de apă fiartă peste cinci linguri din amestecul de plante. Spas­ mele gastrice vor dispărea simultan cu enervarea. fără rădăcină) IOO g Viţă de vie (frunze) 50g Mentă dulce (frunze) 50 g Măghiran (planta întreagă. în majoritatea cazurilor datorându-se unei stări de stress şi de permanentă ener­ vare. Crampele sunt foarte dese? Faceţi sport de performanţă şi apariţia lor vă dă de lucru în timpul competiţiilor? Dacă aşa stau lucrurile. obişnuiţi-vă să respiraţi de zece ori. faceţi cu regularitate cure de O LUNĂ cu acest ceai*.ori alt sport. lăsaţi-le să infuzeze 15 minute. în fiecare dimineaţă. la sculare. cârcei) Dacă sunt frecvente. Portocal amar (muguri florali) 50 g Coada şoricelului (planta întreagă. strecuraţi ceaiul şi beţi toată cantitatea între mese. dar cu regularitate. Şi vă veţi da seama că toate valorează mai mult decât orice alt tratament. cu fe­ reastra larg deschisă. Trebuie să vă destindeţi făcând exerciţii de relaxare sau de gimnastică. Dacă sunteţi enervaţi şi-aveţi şi crampe la stomac. adăugaţi ceaiului şi: 138 .

Contracturile s-au localizat la gambe ? O baie la picioare fierbinte. generală. timp de ÎS minute. DUPĂ CE AŢI MÂNCAT. vă calmează imediat. Se bea o cană de ceai făcut din: Rozmarin (frunze) Salvie (frunze) Nalbă de pădure (flori) JOO g 50 g 25 g 139 . Ce e de făcut ? Fricţionaţi-vă zdravăn cu următorul amestec: Ulei de Osiris IOO mi. LA PRÂNZ ŞI SEARA. cu trei pumni de frunze de roz­ marin — fierte. Crampele s-au generalizat ? Vă doare tot corpul ? O baie caldă. trei minute. DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ: 2 păştile de complex-structuraL D ar. iată. nu aţi avut timp să vă faceţi tratamentul şi-au apărut cârceii. cu ulei de Osiris. Criză de rinichi. Ulei esenţial de chiparos 10 picături. ÎNAINTE DE A MÂNCA.ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ: 2 păştile de complex-magneziu + vitamina D. ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE: 2 capsule de cochilii de stridii. Agitaţi bine flaconul înainte de fricţie. în prealabil. în doi litri de apă — este salutară. vezi COLICĂ RENALA CUPEROZĂ (acnee rozacee) DIMINEAŢA.

fără rădăcină) IOO g Rozmarin (frunze) lOOg Măceş (fructe) 50 g 140 . produse Bonlanti. dar cu regularitate zilnic. se strecoară şi se îndulceşlc cu puţină miere de păducel. fără rădăcină) 50 g Se pune o lingură din amestec la o cană de 250 g de apă fiartă. pe zonele cuperozate.Portocal amar (muguri florali) 50 g Urzică moartă albă (planta întreagă. cremă anticuperoză Perla. ÎN FIECARE SEARĂ. anticuperozicc. ambele cu alin. tonic calmant Mirdllo. DUPĂ DEMACH1AJ: Pulverizaţi-vă pe faţă cu apă de flori de tei. vezi DEMINERALIZARE DEGERATURI Trebuie să b e ţ i z il n ic un litru de ceai făcut din: Viţă de vie (frunze) 50 g Salvie (frunze) lOOg Coada şoricelului (planta întreagă. lapte demachiant Mirtillo. LA PRÂNZ ŞI SEARA. se lasă să infuzeze 15 minute. Faceţi un masaj uşor. Decalcifiere. cu ulei vegetal de amică. 2 capsule de păducel. ÎN TIMP CE MÂNCAŢI: 3 păştile de complex-viţă de vie. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ-.

putem zice cele mai bune Predispoziţia de-a face degerături se datoreşte întotdeauna unei lipse masive de vitamine. LA PRÂNZ ŞI SEARA.- 2 capsule de viţă de vie. ce conţine în el şi ceară de albine neprelucrată. Este un complement alimentar cu acţiune prelungită în timp. făcută pe bază de extract de muşcată şi multe vitamine. în cazul în care serviciul pe care îl aveţi. ca să nu fiarbă apa deloc. apoi se dau într-un clocot. ) * 341 . se acoperă. utilizaţi în permanenţă o cremă de mâini şi de picioare. se trage vasul repede de pe foc. Dacă degeraturile sunt foarte „urâte“ şi vă simţiţi tare obosiţi adăugaţi-. Iar dacă sunteţi şi obosiţi — consecinţă firească a unei atare carenţe — încercaţi să vă odihniţi cât mai mult. > ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ. băile regulate cu rădăcină de ţelină vă vor fi de un real foios. iar degerăturile vechi devin dureroase. DUPĂ MICUL DEJUN 6 capsule de complex-multivitamine. Iar dacă degerăturile sunt profunde. La un litru de apă rece se pun cinci linguri. Vă sfătuim să-l preferaţi altor tipuri de complexe pentru că rezultatele obţinute cu ajutorul lui sunt infinit mai eficiente. Deci luaţi cât mai multe. ori munca dumnea­ voastră zilnică se desfăşoară în cea mai mare parte în aer liber. ÎN TIMP CE MÂNCAŢI = 2 capsule de complex-ADN + vitaminele E şi F. DIMINEAŢA.Se amestecă plantele bine mărunţite. se lasă să stea zece minute si se strecoară.

beţi zilnic o cană mare cu ceai. fără întrerupere. iar ele trebuie făcute cu regularitate. să nu fixaţi sau să reţineţi prost calciul. Iar dacă lendinta » de demineralizare este cronică. într-o atare situaţie. se fierb un sfert de oră bun. apoi se pune toată cantitatea în apa de baie. 7 suferiţi 9 categoric de o asimilare deficitară pe care doar plantele o vor putea reechilibra.Se rad cam 300 g de ţelină. e foarte posibil ca să aveţi şi extremităţile în per­ manenţă reci. să vă fie mai întotdeauna . în sfârşit. se pun în doi litri de apă rece. de trei ori pe an — în caz că aveţi tendinţa să pierdeţi. reumatisme şi artroze. deci dacă e vorbă de spasmofilie. DUPĂ FIECARE MASĂ: 2 pastile de complex-structural. ÎN TIMPUL MESELOR- 2 'capsule de cochilie de stridie. preparat din : Genţiană (rădăcină) 50 g Busuioc (frunze) 100 g Maghiran (frunze) 100 g Cimbru (frunze) IOO g Mentă dulce (frunze) 50 g 142 .fng“. şi staţi cu mâinile sau picioarele cufundate în accastă mixtură timp de 20 de minute. DEMINERALIZARE (decalcifiere) ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ luaţi: 2 capsule de coada calului. Băile generale caldc cu ulei esenţial de rozmarin sunt singurele ce vă vor face să vă simţiţi „încăldurit“. Este o cură intensivă caro poate fi urmată timp de o lună. înainte d e m ese .

sistemul nervosvegetativsimpatic. atenţie. în caz contrar singura so­ luţie pentru calmarea durerilor de stomac.care sunt lăsate să infuzeze 15 minute într-un litru de apă fiartă. preferaţi plantele pe care creatorul ni le-a dăruit. beţi un bol cu ceai. carerecchilibrează. sea r a .constituie. A tin­ gerile nazale. dar. făcut d in : Levănţică (frunze) Rozmarin (frunze) Muşeţel mare (flori) Portocal amar (muguri florali) Cimbrişor (planta întreagă. ea fiind aproapeindispensabilă omului modern. Şi dacă e aşa. băi generale calde cu uleiuri esenţiale de muşeţel şi de pin. toate acele medicamen­ te care nu fac altceva decât să vă intoxice. sofrologie. autorelaxare. poate. căutaţi să vă destindeţi utilizând orice metodă: yoga. Vă reamintim că. să vă otrăvească. a proastei digestii şi.fără îndoială. > s DEPRESIE (stare depresivă) Ca să evitaţi toate remediile chimice. Apoi ceaiul se strecoară.cea mairapidă şi mai eficientă terapie paramedicală. chiar pentru remineralizare este: simpaticoterapia. tulburările de asi­ milare sunt consecinţă unei stări de tensiune si de stress nervos.doar încătevaşedinte. fără rădăcină) 50 g 50 g 25g 50 g 50 g . Dacă nu sunteţi în criză de timp. dacă sunteţi deja „abonaţi“ la tranchilizantele anxiolitice sau alte „otrăvuri4 4 . gimnastică. de cele mai multe ori. nu e posibil să renunţaţi dintr-o dată la ele. DUPĂ c in ă .Se amestecă bine planteleşi se iau din ele cinci linguri.

pepene. aşa cum re­ fuzaţi florile de portocal şi solicitaţi muguri florali de portocal amar. nap. agrişe.Dar aveţi grijă să cereţi specia Chamaemelum nobile (Anthemis nobilis) şi să refuzaţi spccia Matricaria chamomille. 1 capsulă de lucernă. căpşuni. luaţi-le pe toate împreună: 1 capsulă de spirulina. vinete. salată. PE n em â nc ate . varză. 1 capsulă de măghiran. spanac. zmeură. piersici. coacăze. pere. fetică. caise. ceapă. Mâncaţi cât mai mult usturoi. creson. prune. DERMATOZE In t r e m ese (l a d ista nţă m a r e d e el e ) beţi zilnic un litru 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g din ceaiul de mai jos: Ienupăr (fructe) Brustur (rădăcină) Mesteacăn alb (frunze) Păpădie (rădăcină) Frasin (frunze) Urzică moartă albă (planta întreagă. luaţi din ele o lingură pe care o puneţi în bolul cu apă fiartă şi lăsaţi totul la infuzat preţ de cinci minute înainte de a strecura ceaiul. praz. fără rădăcină) Verbină mirositoare (frunze) 144 . Amestecaţi plantele. mere. beţi un pahar cu suc de portocale natural. t d im in ea ţa . LA p r â n z şi sea r a . în a in te DE MASĂ. lămâie. păpădie. grapefruite. anghinare.

fără adaosuri: ulei de Osiris. fiecarc cu o durată de trei săptămâni. 2 păştile de complex-magneziu + vitamina D. în funcţie de tipul de ten pe care îl aveţi. Oricc altă cremă. tratamentul trebuie făcut timp de o lună. colagen. nu uitaţi de curelc depurative. brustur. avo­ cado.• IO 145 . muşeţel. ÎN TIMP CE MÂNCAŢI DE PRÂNZ ŞI DE CINĂ. DEZECHILIBRU GLANDULAR LUNAR. tot are un conservant chimic la care puteţi avea alergic. într-un litru de apă. anual şi rinichii. onagră. pe care îl lăsaţi să fiarbă un minut şi să infuzeze încă zece. cremele cu nalbă. de două ori pe an. apoi strecurati ceaiul.După cc aţi mărunţit şi aţi amestecat plantele. De asemenea. o cană din ceaiul de mai jos (perioada pe care o alegeţi să corespundă cu cea de creştere a Lunei) . jojoba. oricât de pură ar fi ea. Trebuie neapărat să vă „curăţaţi". toamna şi primăvara. din toată cantitatea. de gălbenele. 2 păştile de complex-ADN + multiaminoacizi. şi ficatul. TIMP DE 12 ZILE. Ca produse cosmetice nu alegeţi dccâi pe cele făcute din uleiuri vegetale pure. beţi. dimineaţa şi seara. Dacă dermatozele sunt cronice şi rebele. coada şoricelului. şi sângele. produse de Bonfanti şi Perla. t ÎNAINTE DE CELE TREI MESE PRINCIPALE: 2 capsule cu rădăcină de brustur. DUPĂ ACESTE DOUĂ MESf. puneţi palm linguri.

în aceleaşi zile în care beţi infuzia luaţi. ca o consecinţă a suferinţei sistemului endocrin. Dar dacă dereglările hormonale se exteriorizează printr-o per­ manentă stare de nervozitate. în a in te d e pr â n z ŞI Dl' CINĂ: 2 pastile de complex-algă + coacăz. 146 . Când tulburările se manifestă prin apatie şi oboseală. tratamentul de mai sus va fi benefic. zilnic. j i DIABET Paralel cu tratamentul medicamentos. Nu numai că vă veţi regăsi forma ideală. DUPĂ ACELEAŞI MESF:- 2 capsule de salvie. a cclulitei masive şi dizgraţioase. dar şi silueta ideală. vă sfătuim să faceţi cu regularitate. verbină mirositoare şi lămâie. Oricare ar fi originea şi manifestările acestui dezechilibru. luaţi clin ele o lingură plină pe care o puneţi într-o cană cu apă fiartă şi o lăsaţi să stea să infuzeze 15 minute înainte de a strecura ceaiul. este bine să faceţi băile cu uleiuri esenţiale de măghiran. cele mai eficiente sunt uleiurile esemiale de salvie si de cimbru. vă recomandăm câteva remedii vegetale.Salvie (frunze) 50 g Eucalipt (frunze) IOO g Rozmarin (frunze) IOO g Măghiran (frunze) IOO g Fenicul (seminţe) IOO g Amestecaţi plantele. băi generale calde cu uleiuri esenţiale de muşeţel şi pin. Iar în cazul apariţiei.

un litru pe zi) făcut d i n : înainte lOOg Măslin (fmnze) Salvie (frunze) IOO g Eucalipt (frunze) lOOg Muşeţel mare (flori) 50 S Din amestecul de plante se pun patru linguri la un litru de apă. care este strict de domeniul medicinii clasice.DE p r â n z şi DE CINĂ. ci de bol­ navii a căror suferinţă a apărut brusc. ÎN TIMPUL FIECĂREI MESE: 2 păştile de complex-pătrunjel. destinderea psihică este cel mai bun tratament într-o atare maladie. Vă reamintim că diabetul este declanşat de o stare de stress. Nu intră în discuţie diabetul infantil. După părerea noastră. training autogen etc. beli o cană m are de ceai (sau. mai bine. 9 9 > 147 . Dacă nu au început încă tratamentul cu insulină. apoi se strecoară ceaiul. recomandările noastre fitoterapeutice vor fi benefice. înlesnind restabilirea nivelului gli­ cemiei. dar condiţia este ca diabeticii să fie conştienţi de starea lor de stress şi să facă sport sau să practice o metodă de relaxare: sofrologie. se acoperă vasul iăsându-le să infuzeze zece minute. ÎNAINTE DE MESELE PRINCIPALE: 2 capsule de eucalipt. un soc emoţional sau unul afectiv. la vârsta adultă. Atenţie: suprimaţi toate dulciurile. DUPĂ PRÂNZ ŞI DUPĂ CINĂ: 2 capsule de brustur. se dă în clocot un minut.

se purifica". DIGESTIE LENTA DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. d u pă cin ă beţi un bol din accst ceai: Lămâiţă (planta întreagă. care vă va rehidrata si > 1 t calma. dacă drumul pe care a apucat-o este bun. fără rădăcină) Anason (seminţe) Roiniţă (frunze) Muşeţel mare (flori) Rozmarin (frunze) 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 1 4 8 . care este total contraindicată persoanelor nervoase. Numai că. ÎNAINTE DE A MÂNCA.DIAREE Ceaiul din cinci flori este cel mai bun pe care îl slim pentru calmarea mucoaselor şi stoparea diareii. de a „se curăţa". 1 capsulă de mentă dulce. Cereţi Ia farmacie mentă dulce sau hibridă şi niciodată mentă piperată. înseamnă că aveţi o capacitate deosebită de rezistentă şi reactivitate. apariţia unui atare simptom semnifică nevoia organismului de a . Dacă trupul dumneavoastră se poate dezintoxica ca regularitate graţie accstor diarei „eliberatoare1 ' — pe care noi încercăm să le provocăm de multe ori prin tratamentele noastre de drenaj — . 1 capsulă de verbină mirositoare. luaţi-le pe toate odată: 1 capsulă de fenicul. de multe ori. în acest caz vă sfătuim să beţi doar acest ceai. Natura trebuie lăsată să-şi urmeze calea.

mai la îndemână. ananas. pătrunjel. usturoi. Iar pentru întărirea gingiilor: Mesticaţi. mestecaţi bine. pepene. pe îndelete. creson. praz. sau să luaţi şase capsule cu aceeaşi plantă. bi­ neînţeles că trebuie să vă vadă un stomatolog. Beţi-1 dintr-o înghiţitură. după părerea noastră. ceapă. lăsaţi totul să infuzeze preţ de cinci minute şi strecuraţi ceaiul. Dismenoree. o linguriţă de lapte praf.. ca urmare a unei mese copioase. în fiecare dimineaţă. Dacă o atare digestie este întâmplătoare. salată. şi digestia este sigură! DINŢII Dacă vi se cariază mereu dinţii. varză.într-un bol cu apă fiartă puneţi o lingură din amestecul de plante. ridichi. barba caprei. pere. sparanghel. mai întotdeauna. pătlăgele vinete. portocale. grapefruit. asmăţui. în fie­ care zi. vezi MENSTRE DUREROASE . zilnic. Iar cel mai simplu. este să amestecaţi în mâncăruri. morcovi. preparaţi-vă o apă oţetită: — 1 linguriţă de oţet din cidru natural (ecologic) la o jumăta­ te de pahar cu apă călduţa. suferinţele dentare se datorează unei proaste fixări a calciului. sfeclă roşie. păpădie. pe nemâncate. o linguriţa de pulbere de coada calului.. castraveţi. pru­ nc uscate. Deci e bine să faceţi un tratament de remineralizare. mere. condimentată şi cu multe mâncăruri grele şi băuturi diverse. Numai că. fenicul. Starea dumneavoastră se va ameliora dacă veţi consuma cu regularitate legumele şi fructele de mai jo s: napi. Mâncaţi încet. dacă vă dor deseori.

în conductul auditiv. DURERI ÎN GÂT Beţi un litru de ceai. bac­ tericida şi calmantă. încercaţi o reţetă foarte simplă: — 30 mi ulei de Osiris. Uleiul de Osiris are acţiune regeneratoare. Apoi astupaţi-vă urechile cu un tampon mic de vată. fără rădăcină) 50 g 50 g 25 g 50 g 50 g 50 g 150 . Amestecaţi-le bine. deopotrivă. z i l n i c . Dacă nu aveţi posibilitatea să consultaţi un practician specia­ list în aroma-fumigare. este insultarea. dacă orelistul nu reuşeşte să descopere cauza acestor dureri.Dureri de cap. agitaţi flaconul energic înainte de utiliza­ re şi puneţi două picături. oricare ar fi natura lor. — 10 picături de ulei esenţial de cajeput (gomenol). a vaporilor de răşini vegetale şi uleiuri esenţiale. ele având. în fiecare seară. făcut din: Cimbru (frunze) Limba mielului (planta întreabă. Ambele vă vor scăpa de dureri rapid şi pen­ tru mult timp. cel de cajeput. efect bacteri­ cid şi calmant. în fiecare ureche. fără rădăcină) Lumânărică albă (flori) Măceşe (fructe) Mentă dulce (frunze) Creţuşcă (planta întreagă. vezi MIGRENE DURERI DE URECIII Una dintre cele mai eficiente practici de medicină naturistă utilizată pentru tratarea durerilor de urechi.

ÎNAINTE DE MASĂ. apoi lăsaţi-le să infuzeze zece mi­ nute si strecurati licoarea. Dacă amigdalele sunt foarte roşii şi foarte umflate. în cazul în care răul persistă. în care puneţi: — doi pumni (sau şi mai mult) plini de rozmarin .Amestecaţi bine plantele. timp de zece minute. deodată: 151 . Faceţi de două-trei ori pe zi gargară. luaţi-le împreună. Puteţi pune o linguriţă cu miere de cimbru la ceaşca de ceai. fi lăsaţi să infuzeze zece minute. mai mult decât neplăcută. apoi îl strecuraţi. consultaţi un orelist. fierbinte (40°C). — două linguri de ulei esenţial de rozmarin. vezi CONTUZII ECZEMĂ Ca să scăpaţi de o atare dermatoză. Pentru ca tratamentul să aibă efect adăugaţi şi următorul de­ coct : Salvie şi lavandă. în părţi egale. care vă va vin­ deca definitiv. Iar dacă nu aveţi rozmarin. aşa cum nici toate medicamentele cortizonice din lume — dacă le veţi încerca — nu vor fi în stare! LA MICUL DEJUN ŞI LA PRÂNZ. E bine să-l beţi cât mai cald. două linguri la un litru de apă. cel mai eficient remediu rămâne o baie la picioare. Echimoze. Fierbeţi-Ie cinci minute. aveţi nevoie de un tratament depurativ eficient. ceaiul având un gust tare plăcut. La un litru de apă proaspăt-fiartă puteţi pune cinci linguri pline. adăugaţi în apă un pumn mare de sare grunjoasă sau două linguri de săpun negru.

1 Capsulă de trei fraţi pătaţi, 1 capsulă de brustur, 1 capsulă de unică moartă albă.
LA CINĂ, DUPĂ CE AŢ/ MÂNCAT, beţi u n bol d e c e a i fă c u t

d in : Coada şoricelului (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Cimbru (frunze) 50 g Ienupăr (fructe) 25 g Portocal amar (muguri florali) 50 g Salvie (frunze) 25g Din toată cantitatea, la un bol cu apă fiartă puneţi o lingură plină cu plante, lăsaţi-lc să infuzeze cinci minute şi-apoi strecu­ raţi » ceaiul. în acelaşi timp, mâncaţi cât mai mult sparanghel, morcovi, creson, napi, ceapă, portocale, grapefruit, păpădie,cicoare sălba­ tică, salată, pătlăgele vinete, anghinare, ananas, struguri, pepene, piersici, ridichi, cireşe. EDEME De obicei localizate la glezne sau pe gambe şi la genunchi, edemele sunt nişte umflături anormale care, dacă persistă, ori apar cu regularitate, pot fi semnul unei boli grave. Nu trebuie să vă faceţi griji înainte de a şti diagnosticul, dar pentru a utiliza plantele medicinale ca tratament este obligatoriu un consult me­ dical de specialitate. Dacă edemele nu au o cauză anume, înseamnă că eliminarea toxinelor, deşeurilor, reziduurilor este defectuoasă şi tratamentul cu plante va avea efect.

152

în t r e m e s e

b eţi un litru d e ceai d i n :

Paracherniţă (planta întreagă, fără rădăcină) 5 0 g Trifoişte de baltă (frunzej 25 g 50 g Coacăz negru (frunze) Mesteacăn alb (frunze) 50 g Urzică moartă aibă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g 50 g. Cozi de cireşe Creţuşcă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Din amestec luaţi şase linguri cu vârf, puneţi-le într-un litru de apă, fierbeţi-le un minut şi lăsaţi-le să infuzeze alte zece mi­ nute înainte de a le strecura.
ÎNAINTE DE MASĂ, DIMINEAŢA, LA PRÂNZ ŞI SEARA-

2capsulede pir, luatecu puţinăapă, vă vorînlesni un tranzit intestinal complet şi o diureză crescută, astfel încât excreţia să fie cât maiintensă.Plantastimuleazăputemiefuncţiileficatului si ale rinichilor.
LA O ORĂ DUPĂ FIECARE MASĂ.

2 capsule de coada calului echilibrează acţiunea diuretică a pirului, în aşa fel încât să nu se piardă oligoelementele atât de necesare organismului. Planta înlesneşte fixarea acestora în sânge. în afară de tratamentul recomandat este bine să faceţi un consult reumatologicasupra coloanei lombare. Deseori, o tasare, o deviere, un blocaj al vertebrelor generează reţinerea apei şi apariţia edemelor. Dacă aveţi una din suferinţele menţionate, trebuie să vă consulte ori un osteopat, ori un chiropractician. Dacă nu sunteţi de acord cu efectuarea de manevre mecanice

1 5 3

asupra vertebrelor, puneţi, în fiecare seară, pe şale, un săculeţ umplut cu flori de iarbă neagră: — florile să fie intens colorate si foarte bine uscate; — săculeţul să fie din bumbac; — totul se încălzeşte pe sobă de teracotă fierbinte sau în­ tr-un cuptor, timp de zece minute; — se aplică direct pe şale, pe pielea goală şi se leagă cu un brâu de flanelă; — se lasă să acţioneze cel puţin o oră. Reţeta este eficace numai dacă aveţi răbdare să o faceţi seri de-a rândul, până când edemele nu mai apar. Dacă vreţi însă să vă faceţi repede bine, dar nu sunteţi de acord cu presopunctura sau tracţionările vertebrale, vă mai re­ comandăm un tratament, dar trebuie să aveţi pe cineva care să vi-1 facă. E vorbă de un masaj în regiunea lombară, făcut seară de seară, cu ulei de muşeţel sau de Osiris. Ar fi de dorit să vă adresaţi unei maseuze, care să ştie să mobilizeze profund toată musculatura lombară, fără să vă provoace vreun alt neajuns sau să se înduioşeze de „gemetele" dumneavoastră. Trebuie insistat în special asupra fesierilor superiori, mai ales în zona crestei iliace. Iar ca totul să fie făcut „ca la carte“, masajul să nu dureze mai puţin de un sfert de oră. ENTORSĂ Nu există decât un singur tratament, rapid şi eficace, în caz de entorsă. Aplicaţi pe zona dureroasă, în cel mai scurt timp posibil, o pungă cu gheaţă. Lăsaţi-o acolo măcar două ore. Pentru ca gheaţa să nu vă „ardă“ pielea, puneţi punga peste o bucată de pânză. Dacă fixaţi cum trebuie punga şi o răbdaţi cele două ceasuri, efectul va fi total: durerile se vor atenua treptat, articulaţia nu

154

se va mai umfla, pentru că lichidul sinovial nu se va mai acumula în exces în cavitatea articulară, nu se va mai produce nici o hemartroză (acumularea sângelui în vasele din jurul articulaţiei cu umflarea şi ruperea capilarelor). în caz că aţi făcut entorsa pe pista de schi, nu staţi pe gânduri: înccrcaţi să ieşiţi de pe pârtie, scoateţi-vă schiurile, descălţaţi-vă şi băgaţi piciorul în zăpadă. Şi când e vorba de mână, în situaţia că aveţi o fractură uşoară, acest „prim ajutor*1 este foarte indicat. Dacă au trecut 24 de ore şi încă n-aţi putut face nici un tratament, atunci trebuie schimbai remediul. Acum este necesară o cataplasmă cu argilă. Se amcstecă o cantitate suficienţă de argilă cu apă rece până când se obţine o pastă perfect omogenă şi se aplică, într-un strat de un centimetru grosime, pe toată articulaţia. Cataplasma se lasă o noapte întreagă, chiar dacă s-a uscat mult mai repede. Aplicaţiile se repetă până când dispar complet şi durerile şi umOătura. în cazul în care, cu toate îngrijirile, articulaţia rămâne um­ flată, beţi şi acest ceai: Coacăz negru (frunze) 50 g Mesteacăn alb (frunze) 50 g Cozi de cireşe 50 g Coada şoricelului (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Mătase de porumb 25 g Paracherniţă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Trifoişte de baltă (frunze) 25 g Se amestecă totul bine. Apoi, într-un litru şi jumătate de apă se pun cinci linguri pline cu plante, se dau într-un clocot, fără

155

să fiarbă, se lasă să infuzeze 15 minute şi se strecoară. Toată cantitatea se bea într-o zi. ENUREZIS NOCTURN (Pipi în pat) Preparaţi următorul ceai: Frasin (frunze) 50 g Roiniţă (frunze) 50 g Cimbru de grădină (frunze) 50 g Anason (seminţe) 25 g Amestecaţi-le şi luaţi din ele două linguri pe care le puneţi în 500 g de apă clocotită. Lăsaţi-le să infuzeze zece minute şi apoi strecuraţi ccaiul. Se beau trei căni pe zi, una dim ineaţa , pe nemânutie, una îna inte d e masa d e p r â n z şi a treia înainte
DE ORELE 17. ÎN
fie c a r e d im in ea ţă , p e sto m a cu l g o l ,

se mestecă pe

îndelete: 1 linguriţă cu granule de polen.
ÎNAINTE DE MICUL DEJUN ŞI DE PRÂNZ:

1 capsulă de sulfină.
ÎN TIMPUL MESEI DE PRÂNZ:

Puneţi în mâncare o lingură de drojdie de bere vitaminizată pulbere. Tratamentul se face cel puţin două luni. Ameliorarea va fi progresivă şi înceată, dar nu trebuie uitat că, deseori, enurezisul se datorează unei stări de mare nervozitate sau unei instabilităţi psihice. E de dorit, în atare cazuri, să se colaboreze cu un psiho­ terapeut sau, şi mai bine, cu un sofrolog.

156

Dacă este vorbă de un enurezis întâmplător, la un copil mărişor, verificaţi să nu aibă viermi intestinali. Existenţa lor poa­ te trece neobservată — nu prea mai sunt „la modă“ — şi poate fi, de multe ori, cauza enurezisului. Epistaxis, vezi SÂNGERARE NAZALĂ Febra fânului, vezi GUTURAI DE FÂN FEBRĂ Beţi minimum un litru de ceai z il n ic , făcut d i n : Fructe de măceş 50 g Lămâie fără coajă 50 g Roiniţă (frunze) 50 g Verbină mirositoare (frunze) 50 g Lămâiţă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Se iau cinci linguri, plinc-ochi, din amestecul de plante, se pun într-un litru de apă clocotită şi se lasă să infuzeze 15 minute. Infuzia se bea, de preferinţă, între mese. E bine să ţineţi puţin „post“ când aveţi febră. Trebuie să-i permiteţi organismului să-şi poată mobiliza şi concentra toate forţele în vederea combaterii agresiunii a cărei manifestare prin­ cipală este întotdeauna febra. Iar dacă vă veţi încărca stomacul, o parte din energia dumneavoastră va fi pierdută în timpul di­ gerării alimentelor. Orice creştere a temperaturii este o reacţie naturală de apăra­ re, ea este absolut obligatorie, de pildă, în cazul unei afecţiuni microbiene. Deci lăsaţi „serviciul'*, » febra să-si * facă ” 7 nu încercaţi > s-o combateţi, mai ales în primele două-trei zile. Numai aşa vă veţi putea apăra eficient împotriva bolii.

Dacă febra e însoţită de dureri articulare, luaţi si: » 1 6 capsule de creţuşcă, ZILNIC. Dacă tusiti, dacă bronhiile sunt încărcate de secreţii: > 6 capsule de pin, ZILNIC. Iar organismul dumneavoastră se va putea apăra cu mai multă uşurinţă, dacă îl ajutaţi luând6 pastile de complex-fier. Complementul alimentar va favoriza eliminarea toxinelor şi va stimula sistemul imunitar.
9 9 9 7 9

FICATUL ŞI SUFERINŢELE LUI (hepatism, suferinţe hepatice) Vă „supără“ ficatul, îl simţiţi mare şi umflat, aveţi greţuri, gaze, râgâieli, aveţi senzaţia de „gură încleiată4 '? Nu mai staţi pe gânduri: trebuie să faceţi urgent o cură de curăţare, de dezintoxicare a organismului.
DIMINEAŢA, PE NEMÂNCATE, beţi:

1 fiolă de suc de ridichi negre (sau 3 capsule) cu o jumătate de pahar de apă caldă.
ÎN t im pu l ZILEI, un litru de ceai făcut din:

Rozmarin (frunze) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Roiniţă (frunze) 50 g Păpădie (rădăcină) 50 g Lămâiţă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Amestecaţi bine toate plantele şi puneţi cinci linguri din amestec într-un litru de apă. Fierbeli apa două minute şi lăsaţi apoi ceaiul „să tragă“ zece minute. Strecuraţi-1,

158

Beţi-1 între mese, fără zahăr. Guslul nu prea e plăcut, dar o infuzie depurativă este întotdeauna amăruie.
ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ luaţi •’

2 capsule de rozmarin. Cura de drenaj poate fi urmată fără întrerupere timp de treipatru săptămâni, dacă vreţi să aibă rezultate durabile. O puteţi repeta de două-trei ori pe an. în orice caz, nu uitaţi să urmaţi marea cură de purificare a sângelui şi a ficatului din fiecare primăvară. Dacă aveţi ficatul mărit si vă doare: Obişnuiţi-vă să vă culcaţi pe partea dreaptă şi să vă puneţi o pungă (sau o sticlă) cu apă caldă (chiar fierbinte). (Când am spus „pungă“ am înţeles buiota, termoforul medicinal!) E bine s-o tineti cam 20 de minute, 7 dar nu e nici o nenorocire dacă adormiţi cu ea lângă dumneavoastră. Reechilibraţi-vă regimul alimentar suprimând grăsimile ani­ male, zahărul şi mezelurile. Mâncaţi cât mai multe fructe şi legume: mere, pere, struguri, portocale, napi, praz, varză, ceapă, arpagic, arpacaş. Si dacă vă simţiţi în stare — ceea ce ar fi de dorit — o zi > » pe săptămână ajunaţi. în ziua respectivă nu beţi decât ceaiul pe care vi l-am dat. Dacă aveţi un ficat leneş:
j

»

»

»

3

DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ, ÎNAINTE DE MASĂ-.

1 capsulă de ridichi negre, 1 capsulă de păpădie, 1 capsulă de măduvă albă de tei

159

sea r a , d u pă cin ă ,

beli o cană m are de ceai făcut d i n :

Rozmarin (frunze) 50 g Lămâiţă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Melisă (frunze) 50 g Muşeţel mare (frunze) 50 g Tei (flori) 50 g Amestecaţi bine plantele şi luaţi din ele o lingură vârfuita, pe care lăsaţi-o să infuzeze cinci minute în 250 g de apă cloco­ tită, înainte de a strecura ceaiul. Cu infuzia înghiţiţi şi 1 capsulă de mentă dulce. Evitaţi grăsimile prăjite, alimentele grase şi alcoolul. FLEBITĂ Neapărat să vă consulte un medic. beţi un litru de ceai, făcut din: Frag (frunze) 100 g Fructe de ienupăr lOOg Salvie (frunze) 50 g Iarbă neagră (flori) 50 g Creţuşcă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Amestecaţi totul bine. Apoi puneţi din amestec cinci linguri Ia un litru de apă, lăsaţi-le să Oarbă două minute, să infuzeze zece şi-apoi strecuraţi ceaiul. Pentru ca durerile să fie mai uşoare: — masaţi-vă zilnic, uşor, cu ulei de Osiris pur.
z il n ic

FURUNCULOZĂ Beţi un litru de ceai,
zil n ic ,

în care puneţi:

160

Strecuraţi ceaiul. a căror acţiune antitoxică este remarcabilă. marea cură de toamnă.lOOg Cimbru (frunze) Trei fraţi pătaţi (frunze) 50 g Măslin (frunze) 50 g Fumăriţă (planta întreagă. di­ minuând cantitatea de carne (de trei ori pe săptămână va fi arhisuficient) şi mâncând multe legume proaspete cu usturoi (salate). fără rădăcină) 50 g Brustur (rădăcină) 50 g Amestecaţi bine plantele. Nu uitati să faceţi. ÎN TIMPUL FIECĂREI MESE: 2 capsule de pir. din infuzia pe care v-am recomandat-o mai sus. Această cură depurativa va fi foarte eficientă dacă vă veţi hotărî să vă modificaţi total regimul alimentar. mâncaţi un măr crud ras. băuturile gazoase. mai ales roşii. Beţi-1. înainte de micul dejun. pe care îl fierbeţi două minute. în schimb. anual. şi-apoi îl lăsaţi să infuzeze altele 15. Dacă aţi făcut şi numai o dată o criză > t 7 ' 161 . Dimineaţa. ciocolata. produsele de patiserie. ÎN TIMPUL MESELOR DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ: 2 capsule de complex-ADN + vitaminele E şi F. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ : 2 capsule de salce. între mese. pe stomacul gol. împărţit în porţii egale. iar după aceea nu cumva să beţi un ceai de „ceai“ (adică nu de plante medicinale) şi nici cafea! Beţi. Nu lăsaţi 9 totul la voia întâmplării. suprimând zahărul. Puneţi cinci linguri la un litru şi jumătate de apă.

162 . încet. Pentru a mări vitalitatea dinţilor şi gingiilor-. cu următoarea infuzie: Salvie. în cantităţi egale (câte 50 g de fie­ care). Deseori gingivitele sunt provocate de oboseală. Ar fi de dorit să practicaţi şi un sport în aer liber. MICULUI DEJUN ŞI PRÂNZULUI: 3 capsule de complex-polivitamine. o mâncare proastă înghiţită în fugă. un regim alimentar dezechili­ brat. în mod regulat. stress. la care aţi adăuga ceapă. astfel încât să fiţi obligaţi să vă mişcaţi şi să vă oxigenaţi plămânii. fără grabă. prea bogat în dulceţuri şi grăsimi. nalbă şi ienupăr. în f ie c a r e d im in ea ţă . Luaţi două linguri din amestec. Mestecaţi. puneţi-le în 500 g de apă clocotită şi lăsaţi-le să infuzeze 15-20 de minute.de furunculoză. Spălaţi-vă în gură dimineaţa şi seara după ce. usturoi şi ulei de măsline! GINGIVITĂ Clătiţi-vă gura de două-trei ori pe zi. ÎNAINTE DE MESELE PRINCIPALE luaţi : 2 pastile de complex-ADN + mulmminoacizi. o lingu­ riţă de lapte praf. în fine. ştiţi care e cea mai bună reţetă pentru ca să scăpaţi de coşuri (care pot genera oricând o furunculoză) şi să aveţi o piele „ca de piersică4 '? — Mâncaţi zilnic o salată mare de roşii. înseamnă că rinichii dumneavoastră funcţionează prost. ÎN TIMPUL. Trebuie ajutaţi. în prealabil. v-aţi frecat dinţii cu pulbere de argilă.

urmate de un somn la căldură. Indiferent de situaţie. făcut d in : Lămâiţă (planta întreagă. DIMINEAŢA LA PRÂNZ ŞI SEARA: 2 picături de ulei esenţial de cajeput (gomenol) puse într-o linguriţă cu miere de cimbru sau de levănţică. fără rădăcină) IOO g Salvie (frunze) IOO g Roiniţă (frunze) 50 g Iarbă neagră (flori) 50 g După ce aţi amestecat bine toate plantele. începând din luna OCTOMBRIE. 6 pastile de complex-fier. Deci pentru a trata o gripă aveţi de ales: i63 « . pe care îl mai lăsaţi să fiarbă un minut şi-apoi să infuzeze încă zece minute. Zece minute de stat în apă caldă.în astfel de situaţii tratamentul de mai sus va avea un efect de scurtă durată. mai luaţi. în fiecare zi: 6 capsule de cimbrişor. ÎN FIECARE z i . pe lângă ceai. faceţi o baie generală caldă cu uleiuri esenţiale de salvie şi de cimbru. fără rădăcină) 50 g Creţuşcă (planta întreagă. oricât de „grozave‘: ar fi medicamentele. o cană de ceai cald. Iar dacă aţi făcut gripă şi vreţi să scăpaţi de ea. puneţi patru lin­ guri pline într-un litru de apă fierbinte. valorează mai mult decât orice tratament. Trebuie să vă schimbaţi modul de viaţă. Dacă aveţi timp şi aveţi şi unde şi cu ce. pentru că poate fi vorba de o infecţie dentară a cărei existenţă nici nu o bănuiţi măcar! GRIPĂ Boala poate fi evitată dacă. trebuie însă să vă consultaţi dentistul. veţi bea.

Ele trebuie luate doar în cazuri grave. fără rădăcină) 50 g Lumânărică albă (flori) 50 g Luaţi cinci linguri pline din amestec. dar vă vor lăsa storşi de puteri şi obosiţi. orice microb „aflat prin preajmă" găseşte un teren propice pentru dez­ voltarea lui în organismul dumneavoastră. şi vă va face să vă simţiţi într-o asemenea „formă“. Mai mult. strecuraţi ceaiul. z il n ic . încât singuri veţi întreba dacă aţi fost gripaţi sau vi s-a părut. nu mai reacţionează prompt sau chiar nu mai reacţionează deloc. care va dura cam tot atât. lăsaţi-le să infuzeze încă zece. posibilităţile lui de a vă apăra de infecţii fiind aproape nule. 164 . când veţi * avea într-adevăr nevoie de ele. vor crea o senzaţie de obo­ seală. — fie să alegeţi tratamentul nostru cu plante. în majoritatea cazurilor. Organismul este deja obişnuit cu ele. care vor veni de hac bolii în circa şapte-opt zile. flora intestinală este de obicei distrusă.— fie să luaţi antibiotice. Antibioticele nu sunt absolut necesare în orice fel de răceală. Dacă le veţi utiliza fără nici un discernământ. Consecinţa. infecţii ale căilor respiratorii superioare) Nu apelaţi imediat la antibiotice. Beţi. GUTURAI (răceală. fierbeţi-le două minute într-un litru de apă. dar vă va da un tonus general de zile mari. nu vor mai mai face fată » bolii. un litru de ceai făcut din: Ienupăr (fructe) 50 g Eucalipt (frunze) 50 g Cimbru (frunze) lOOg Cimbrişor (planta întreagă. într-atât sistemul imu­ nitar v-a fost pus la grele încercări.

Cu ajutorul plantelor veţi obţine rezultate infinit mai spec­ taculoase. 2 capsule de levănţică. DIMINEAŢA ŞI SEARA: 2 picături de ulei esenţial de cajeput (gomenol). adăugaţi. vă va arde pielea şi nici nu se va dizolva ca să aibă efectul dorit. pe lângă ceai: 6 păştile de complex-fier. la fiecare cană adăugând o lingură de miere de cimbrişor. 165 . se pun în două linguri de bază hidrodispersantă (un alcool) sau — 2 linguri cu ulei de baie din uleiuri esenţiale. încetaţi să mai faceţi orice fel de desensibilizări. într-o linguriţă cu miere. seara. Bineînţeles.Beţi-1. Iar dacă puteţi să nu ieşiţi din casă vă recomandăm o baie generală cu ulei esenţial de muşeţel mare şi de pin. fără nici un risc asupra echilibrului dumneavoastră biologic. De asemenea. şi nu se recomandă mai mult de trei prize pe zi (deci şase picături maximum). Nu puneţi niciodată. esenţa pură. la cul­ care. direct în apa de baie. sunt inutile şi. Iată ce vă recomandăm. go­ menolul este total interzis copiilor sub 12 ani. ca să fiţi siguri că veţi transpira bine. Cum se pregăteşte baia ? — 5 picături de ulei esenţial de muşeţel mare + 15 picături de ulei esenţial de pin. Vă atragem atenţia că nu puteţi depăşi respectiva cantitate. Dacă răceala este „zdravănă". GUTURAI DE FÂN (febra fânului. pe priză. rinită alergică) în primul rând. repartizat în patru prize. aveţi grijă să l'iţi bine (gros) îmbrăcaţi. considerăm noi. chiar nocive pentru organism. foarte caldă.

Tarhonul are proprietăţi antihistaminice (antialergice) recu­ noscute. Este cel mai bun mijloc de stopare naturală a crizei. ÎNAINTE DE A MÂNCA. 1-2 frunze de tarhon. O lăsaţi să infuzeze zece minute. 1 capsulă de mentă dulce. semn ce anunţă declanşarea crizei de guturai alergic. pregătiţi-vă urm ătoarea infuzie: Cimbru (frunze) 50 g Măghiran (frunze) 50 g Levănţică (flori) 50 g Portocal amar (muguri florali) 50 g Cimbru de grădină (frunze) 50 g Este de ajuns o lingură plină-ochi. De câteva ori la rând. din amestecul de plante. El „va şti cum să vă descnsibilizeze“ lără să vă perturbe alte funcţii ale organismului. în luna mai. Tot în luna mai trebuie să luaţi şi alte remedii. 1 lingură de oţet de cidru. apoi o strecuraţi şi beţi ceaiul călduţ. DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. luaţi-le pe toate d e o d a tă : 1 capsulă de eucalipt. pentru o cană mare cu apă clocotită. De aceea este bine să aveţi mereu la dumneavoastră un flacon cu ulei esenţial (esenţă pură) de tar­ hon. la c u l c a r e . inspiraţi efluviile de tarhon. mâncaţi zilnic o salată făcută astfel: 1-2 lăptuci.în fiecare an. 166 . 2 linguri de ulei de şofrănaş. Profund. Cum simţiţi că „a început să vă mănânce nasul“.

hasmăţuchi. coacăze negre. busuioc. apoi întrerupeţi-1. dar frecvcnte şi repetate. an­ dive. coada calului vă va ajuta să vă puneţi pe picioare. tarhon. bineînţeles. lămâie. anghinare. ca să vedeţi dacă a avut efect. permite fixarea mai bună a calciului. cum se spune în farmacologie! Urmaţi tratamentul nostru timp de trei ani. castraveţi. Nu există nici un efect negativ. Obişnuiţi-vă să amestecaţi în mâncarea dumneavoastră de PRÂNZ ŞI DE SEARĂ: 1 lingură cu pulbere de coada calului în afară de faptul că înlesneşte coagularea normală a sângelui. Deseori. cum sunt cele din nas sau ale gingiilor. păpădie. planta dinamizează şi întreg organismul. varză. deseori nici acolo.Puteţi prelungi cura şi în luna iulie. lăptuci. Dacă este vorba de hemoragii interne. „ad­ vers". morcovi. numai la sângerări mici. fetică. cicoare sălbatică. ori grave. pentru că. grapefruit ’ Halenă urâtă. datorită siliciului pe care îl conţine. hemoragiile mici. trădează o stare de oboseală. în toate cazurile. Este bine să interveniţi şi în regimul dumneavoastră alimentar! Consumaţi cât mai multe fructe şi legume proaspete: asparagus. astfel ca acţiunea plan­ telor să fie mai profundă. portocale. ceapă. de hipernervozitate sau de anemie. barba caprei. 167 . din păcate. vezi RESPIRAŢIE URÂT MIROSITOARE HEMORAGn Sfaturile pe care vi le putem da se referă. usturoi. mure. acestea nu pot fi tratate decât în spital şi.

Puneţi patru linguri într-un litru de apă clocotită. Are o acţiune locală anticongestivă puternică.Lăsaţi-lesă infuzeze 15 minute. un pumn de flori. strecuraţi florile.împăturiţi-o în patru. un litru de ceai făcut din: Nalbă de pădure (flori) 50 g Coada şoricelului (planta întreagă. z il n i c .Reumeziţi-ocând se usucă. 100 g fără rădăcină) Măghiran (frunze) 50 g Iarbă neagră (flori) 50 g Amestecaţi plantele. ÎNAINTEA MESELOR DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ- 2 capsule de vită de vie. întindeli-le pe o bucată de pânză (sau tifon) curată. stoarceţi-o şi aplicaţi cataplasma pe hemoroizi. Ilepatism. Faceţi o cata­ plasmă*. Cereţi avizul medicului dumneavoastră curant. vezi FICATUL ŞI SUFERINŢELE LUI 168 . ÎN CAZ DE DURERI- Cataplasmecu flori de lumânărică albă.Dar curele neîntrerupte de coada calului sunt interzise car­ diacilor şi celor ce sunt ţinuţi sub tratament cu anlicoagulante. în 250 g de apă. Puneţi deasupra o bucată de pânză uscată şi apoi un plastic. HEMOROIZI Beţi. Strecuraţi ceaiul. înmuiaţicataplasma în apa în care au fiert plantele. Fierbeţi.

fără rădăcină) 50 g Coada calului (planta întreagă. pe care le fierbeţi maximum două minute într-un litru de apă (rece.indiferentundeeste localizat. înainte de a o strecura. e bine ca timp de doi ani să urmaţi câte trei cure de câte 30 de zile anual. Beţi un litru de ceai p e z i . 50 g fără rădăcină) 50 g Sovârv (planta întreagă. beţi: pahar mare a i apă. PE NEMÂNCATE. fără rădăcină) Luaţi din amesteccinciJinguri pline sau un pumn de plante. Dacă faceţi deseori herpes. numai aşa veţi putea lupta împotriva acestei infecţii de origine virală. Infuzia nu este pentru înlăturarea sau omorâreavirusului. iniţial). Deseori infecţia dispare şi numai în 24 de ore. 169 . HIPERTENSIUNE DIMINEAŢA.HERPES Nu renunţaţi fără să încercaţi măcar. Ceaiul se bea numai între mese. plantele vă pot ajuta cu adevărat să vă ridicaţi pragul imunitar-. ceea ce nu înseamnă că puteţi renunţa şi la ceai. Acoperiţi vasul şi lăsaţi infuzia „să tragă“ preţ de zece minute. făcut din: Salvie (frunze) 50 g 50 g Pir (frunze) Fumăriţă (planta întreagă. Iar dacăherpesulaapărutdeja. pentru ca să-i opriţi evoluţia şi să-i grăbiţi vindecarea Aplicaţi ulei de Osiris pur de două ori pe zi. ci pentru creşterea capacităţii dumneavoastră imunitare.

s e a r a . beţi o cană din această infuzie deli­ IOO g IOO g 50 g cioasă : Rozmarin (frunze) Salvie (frunze) Mentă dulce (frunze) 170 . cireşe. o cană m are de ceai făcut d in : Creţuşcă (planta întreagă. luaţi (toate o d ată): 2 capsule de usturoi. praz. anghinare. zmeură.DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. fără rădăcină) IOO g Măslin (frunze) 50 g Levănţică (flori) 50 g Mentă di'. portocale. păpădie. coacăze. cămătăria. grapefruit. 2 capsule de păducel. în schimb. salată. HIPOTENSIUNE d im in ea ţa şi sea r a . vinete. evitaţi alcoolul şi tutu­ nul. Suprimaţi sarea. lăsaţi-o să stea cinci minute şi beţi ceaiul călduţ. cicoare de grădină. struguri. în a in t e DE culcare. 1 capsulă de creţuşcă. mâncaţi cât mai multe fructe şi legume: usturoi. afine. căpşuni. napi. ciocolata.h (frunze) 50 g Portocal amar (muguri florali) 50 g După ce aţi amestecat bine plantele puneţi o lingură la o cană de apă clocotită. ÎN TIMP CE MÂNCAŢI.

trebuie să faceţi un consult medical de speciali­ tate cu regularitate. Ceaiul se bea îndulcit cu o linguriţă de miere de rozmarin. hipotensiunea se datoreşte lipsei de exerciţii fizice şi unei proaste reoxigenări a celulelor. De cele mai multe ori. 2 păştile de complex-structural vă vor asigura oligoelementele de care aveţi nevoie pentru a vă fortifia. DUPĂ MESE. alergarea uşoară etc. SEARĂ luaţi : 2 păştile de compiex-germeni de grâu sau 1 linguriţă de pulbere din germeni de grâu. mersul pe jos. Bineînţeles. chiar dacă vă simţiţi foarte obosiţi. ceea ce va duce la un tonus nervos perfcct şi o sănătate de invidiat. în special caldul şi magneziul. ÎN TIMPUL ACELORAŞI MESE: 2 păştile de complex-drojdie de bere vitaminizată sau 1 linguriţă cu drojdie de bere proaspătă. tensiunea arterială se ve reechilibra. Nu există nici o contraindicaţie pentru mişcarea în aer liber. DIMINEAŢA ŞI SEARA. 1 7 1 . ÎNAINTEA MESELOR DE DIMINEAŢĂ ŞI DF. Se stre­ coară. Veţi arăta din ce în ce mai bine. » » * Alegeţi sporturi în aer liber care să solicite un efort mic dar prelungit în timp: mersul pe bicicletă. veţi avea „o mină bună“.Se ia o lingură din amestec pentru un bol cu apă rece Se fierbe un minut si se lasă să infuzeze alte zece minute.

luaţi din ele patru lin­ guri. nalbă sau ulei de Osiris. amestecaţi-le bine. Apoi strecuraţi ceaiul şi beţi toată cantitatea într-o zi.IMPETIGO ANUAL. fără rădăcină) IOO g Mărmuri plantele. opărui-le cu un litru de apă fiartă şi lăsaţi-le să infuzeze 15 minute. în fine. ÎNAINTE DE A MÂNCA: 2 capsule de complex-ADN + multiaminoacizL LA ACELEAŞI MESE. FACEŢI TREI CURE DE CÂTE O LUNĂ DE ZILE. dacă leziunile de impetigo sunt doar pe faţă. dacă trebuie să daţi pe tot corpul. masaţi -v Ă pielea Inapetenţă. CU in­ fuzia de mai jo s: Urzică moartă albă (planta întreagă. ÎN TIMP CE MÂNCAŢI: 2 capsule de complex-ADN + vitaminele A şi D. z il n ic . nu utilizaţi decât creme pe bază de extracte vegetale din muşeţel. — onagru sau jojoba. ÎNGRIJIRI EXTERNE: cu uleiuri vegetale de: — târâte de orez. cu vasul acoperit. LA PRÂNZ ŞI SEARA. vezi PIERDEREA (SAU IJPSA) POFTEI DE MÂNCARE 172 . fără rădăcină) 50 g Trei fraţi pătaţi (flori) 25 g Rozmarin (frunze) IOO g Mentă dulce (frunze) 50 g Salvie (frunze) IOO g Lămâiţă (planta întreagă. între mese.

Pentru ca aqiunea infuziei să fie mai rapidă şi mai completă. de tristeţe sau de melancolie. Nimic nu e mai bun pentru a veni de hac unei indigestii provocată de o masă prea copioasă şi cu prea multă băutură. timp de trei-patru săptămâni beţi următorul ceai: Busuioc (frunze) 50 g Muşeţel mare (flori) 50 g Măghiran (planta întreagă. Iar rezultatele vor fi cu atât mai eficiente dacă: ÎNAINTE DE MICUL DEJUN ŞI DE MASA DE PRÂNZ veţi bea : 1 fiolă de suc de ridichi negre. diluat într-o jumătate de pahar cu apă caldă. vă va fortifia nervii şi. fără rădăcină) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Verbină mirositoare (frunze) 25 g Amestecaţi plantele.INDIGESTIE DUPĂ MASĂ. Puneţi din ele două linguriţe pline-ochi la o cană de apă clocotită. E foarte gustos şi în curând nu vă veţi mai putea lipsi de el. 1 capsulă de angelică. ‘Adaptarea aparţine traducătorului. dacă este cazul. odată cu ea înghiţiţi şi • . beţi 1 pahar mare de apă minerală acruţa : Borsec sau Domă ori Harghita cu o linguriţă de oţet de cidru natural. Beţi ceaiul neîndulcit. cam după orice masă. fără motiv. 173 t . pe care o lăsaţi să infuzeze zece minute. Angelica vă va ajuta la digestie. vă va ajuta să scăpaţi de stările depresive. Dar dacă senzaţia respectivă se repetă.

se strecoară şi se bea între mese. fără grabă. PE NEMÂNCATE . urmaţi cele de mai sus timp de trei săptămâni. Adresa ţi-vă unui practician specializat în simpaticoterapie. de oboseală. se lasă să infuzeze cam 15 minute (acope­ rite). o linguriţă cu polen po­ liflore ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE: 2 capsule de complex-drojdie de bere vitaminizată. fără nici o îndoială. Dar dacă faceţi cu regularitate infecţii intestinale. DIMINEAŢA.' va trebui să urmaţi 3 un alt tratament. tot ceea ce v-am recom andat aici nu va avea decât un efect pasager. Dacă infecţia este întâmplătoare. pentru că este vorba. fără rădăcină) IOO g Iarbă neagră (flori) 50 g Ienupăr (fructe) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g în 500 g de apă clocotită se pun două linguri vârfuite din amestecul de plante. de o stare de stress. E foarte bine dacă reuşiţi să beţi un litru sau chiar mai mult de ceai. Mestecaţi. de hipernervozitate. Această metodă de reflexoterapie endonazala dă rezultate ex- 174 . z il n ic : Cimbru (frunze) IOO g Cimbru de grădină (frunze) IOO g Creţuşcă (planta întreagă. într-un cuvânt de o stare de depresie. după un consult cu medicul dumneavoastră curant. încet-încet. Ea va dispărea şi nu vă veţi mai îmbolnăvi niciodată. în acest caz.INFECŢIE INTESTINALĂ Beţi 500 g de ceai.

vezi ANGINĂ Infecţie urinară. vezi CONJUNCTIVITĂ Inflamaţia intestinelor. s » DIMINEAŢA şi odată: la p r â n z . 1 capsulă de tei.cepţionale în toate cazurile de oboseală nervoasă. nu vor rezolva nimic. iar a doua zi veţi fi mai buimaci si mai obosiţi ca niciodată. vezi CISTITĂ Infecţii ale căilor aeriene superioare. beţi un bol cu această infuzie: Portocal amar (muguri florali sau chiar flori) 50 g Levănţică (flori) 50 g 175 . dar sunt şi foarte durabile pentru că. Iar ele se văd nu num ai în scurt timp de la începerea tratam entului. 1 capsulă de sulfină. a fost scurtcircuitată starea de stress. de fapt. vezi COLITĂ INSOMNIE înainte de to ate evitaţi som niferele chimice. DUPĂ m a sa . Infecţie în gât. seara DUPĂ CINĂ. lu a ţi-le p e to a te 1 capsulă de muşeţel mare. ele vă vor otrăvi pur şi simplu. vezi GUTURAI Inflamarea ochilor.

se lasă să infuzeze cinci minute. 7 » 176 . din amestecul de plante. mor­ covi. PE NEMÂNCATE: 1 fiolă de suc de anghinare. tutunul. fără rădăcină) 50 g Sovârv (planta întreagă. se lasă la macerat două ore minim. totul diluat într-o jumătate de pahar de apă caldă. mere. se pun într-un litru de apă. ÎNTRE MESE. cel mai bine fiind să le lăsăm să stea toată noaptea. Pir (rădăcină) 50 g Lumânărică albă (flori) 50 g Iarbă neagră (flori) 50 g Măceş (fructe) 50 g Fumăriţă (planta întreagă. sfeclă. Seara e de preferat să mâncaţi mai uşor: salată. Se dau în clocot a doua zi fără să fiarbă deloc. la un bol de apă clocotită. se strecoară şi se bea. se strecoară si se bea ceaiul între mese. caise. 1 fiolă de suc de mesteacăn. fără rădăcină) 50 g Coada calului (planta întreagă. fără rădăcină) 50 g Aveţi grijă cum preparaţi ceaiul! Se iau cinci linguri plineochi din amestecul de plante. Evitaţi alcoolul. INTOXICAŢIE DIMINEAŢA. cafeaua.Sulfină (frunze) 50 g Măghiran (frunze) 50 g Rozmarin (frunze) 50 g Se pune o lingură plină.

fără chef. un medicament sau altceva ! NU! Noi ne referim la starea de intoxicare cronică a organismului datorată exceselor. alimentaţiei deficitare. în cazul de faţă ? Nu e vorba de o intoxicaţie acută cu ciuperci. Ce înţelegem noi prin termenul de intoxicaţie. lehămeţiţi de totul şi de toate. poate că digestia dumneavoastră este leneşă sau sunteţi într-o permanentă stare de surescitare. 177 . Senzaţia de „mi-e silă de mine ce neputincios sunt“ va dispărea ca prin farmec. Tratarea şi vindecarea lor nu poate fi nici măcar începută fără o cură de purificare. să reechilibrezi fără a trata intoxicarea. Apoi vedeţi ce trebuie să mai faceţi: poate că sunteţi prea graşi. 2 capsule de brusturÎN TIMPUL MESELOR. dar cea mai bună cură de purificare. Cura pe care v-o recomandăm permite această curăţire a tuturor emonctoarelor: rinichi-ficat-plămâni-intestine-pieic. cu cele mai bune rezultate. Toate bolile cronice se instalează pe un astfel de organism. de dezintoxicare! Este o iluzie să încerci să calmezi. De câte ori vă veţi simţi obosiţi. se poate face în perioadele de descreştere ale Lunii. Trebuie să clarificăm câteva lucruri. Să nu râdeţi. peşte alterat. Veţi vedea că am avut dreptate. urmaţi cele de mai sus timp de trei săptămâni. să stimulezi. DUPĂ MESE: 2 capsule de levănţicii.ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ. 2 păştile de complex-fier. poale că trebuie să vă fortifiaţi memoria. nefuncţionării normale a organelor de eliminare (organe emonctoare). capul vă va fi lim­ pede. totul vi se va părea uşor de făcut.

deoarece numai un doctor poate stabili ce analize trebuie să faceţi pentru aflarea diagnosticului exact al bolii.ÎNTĂRIREA MUSCULATURII SÂNILOR Există o singură soluţie. adică numărul de hematii şi leucocitc fluctuează mereu 178 . Genţiană este o plantă extraordinară. ÎN TIMPUL. naturală şi eficientă : bănuţeii (Bellis perennis). pe toată suprafaţa sânului. fără nici o îndoială. la culcare. Utilizaţi-1 în masaje circulare. Paralel. în general. Dacă formula dumneavoastră sangvină este. Indiferent de natura scăderii numărului de leucocite. 2 păştile de complex-drojdie vitaminizată. luaţi: 2 capsule de genţiană. MESELOR 2 păştile de complex-pătivnjel. deoarece. Iar masajul trebuie făcut în flecare scară. insta­ bilă. inclusiv şi ma­ melonul. făcute cu toată palma. s-a dovedit că stimulează în cea mai mare măsură for­ marea globulelor albe. cu regularitate. vezi TĂIETURI LEUCOPENIE (scăderea numărului de globule albe din sânge) ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ. este obligatoriu să fiţi în permanenţă sub supraveghere medicală. LA MASA DE DIMINEAŢĂ ŞI DE PRÂNZ-. Uleiul obţinut prin macerarea florilor este de ncînlocuit pen­ tru tonifierea şi întărirea sânilor. ca va avea întotdeauna o acţiune benefică. Julituri.

Nu există decât o singură metodă de tratament eficientă: simpaticoterapia. pe care le beţi între mese (de preferinţă. vezi POALA ALBĂ Litiază biliara. le lăsaţi să infuzeze zece şi apoi strecuraţi ceaiul.(când se normalizează. două-trei cure cu acest ceai: lOOg Rozmarin (frunze) IOO g Cimbru (frunze) 50 g Măslin (frunze) 50 g Mesteacăn alb (frunze) 50 g Trifoişte de baltă (frunze) Amestecaţi-le bine şi luaţi din ele patru linguri. mult după ce aţi mâncat). vezi CALCULI BILIARI Lovituri. Ideal este să beţi toată cantitatea într-o zi. Dacă nu se poate. Numai câteva şedinţe de atingeri nazale şi formula hemoleucocitară se stabilizează. dispărând simultan şi oboseala şi nervo­ zitatea. Faceţi. a n u a l . vezi CONTUZII MĂTREAŢĂ Şi în acest caz rezultatele nu sunt definitive fără un tratament intern. în înghiţituri mici. împărţiţi-o în trei prize. pe care le fierbeţi un minut într-un litru de apă. Leucoree. atunci cu sigu­ ranţă vă aflaţi în stare de strcss. 179 . când scade). când creşte.

linia Terme Tabiano. MÂNCĂRIMI ziln ic . şampon şi loţiune cu sulf. astfel încât să profitaţi de toate esenţele. eficientă şi trebuie să o faceţi cu regularitate. fricţionaţi-vă energic pielea capului cu unul din maceratele de mai jos. puneţi un pumn în 500 g de alcool rafinat 70°. cetină de negi sau argilă verde. linia Solfo. 2 capsule de păpădie. urzică. ’ strecurati » esenţă » si » adăugaţi-i 20 de picături de ulei esenţial de cimbru. Este o cură simplă. în fieca r e dim in ea ţă . ’ lăsati-le » să macereze zece zile. pe care le veţi găsi gata preparate în comcrţ. fără rădăcină) Frag (frunze) Ienupăr (fructe) Iarbă neagră (flori) 50 g 50 g 50 g 50 g 100 g 180 . şampon fiziologic cu cimbru contra mătreţii. Ele vă stimulează funcţiile ficatului.ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ. lăsând plantele să macereze zece zile în alcool rafinat. tăiaţi-le mărunt. Obişnuiti-vă să vă spălaţi pe cap cu şampon făcut cu esenţe de păducel. Cel mai bine este să alternaţi şampoanele. — fie cu un macerat de merişor: culegeţi frunze verzi de merişor. beţi un litru din următorul decoct: Pir (rădăcină) Urzică moartă albă (planta întreagă. — fie rozmarin. Vă recomandăm câteva produse Bonfanti şi Perla: şampon contra mătreţii. ajutăndu-1 să elimine mai bine toxicele. muşeţel mare. sau le puteţi face şi singuri.

sunt foarte multe femeile cc trec cu greu prin această perioadă a vieţii lor „endocrinolo- 181 . mâncărimile ce apar frecvent şi cu anume regularitate. toate cu extract de nalbă. Meno-metroragii. Puneţi-le într-un vas cu un litru de apă şi lăsaţi-le să se macereze două-trei ore sau.Fumăriţă (planta întreagă. DIMINEAŢA. gălbenele. mult mai indicat. Cura de mai sus trebuie făcută timp de trei săptămâni. 2 capsule de păpădie. LA PRÂNZ ŞI SEARA. luaţi: 1 fiolă sau 2 capsule de ridiche neagră. loţiunea tonică echilibrată. ÎNGRIJIRI EXTERNE : Alegeţi-vă o cremă sau un lapte ori o emulsie de corp cu cxtracie de crin. toată noaptea. Trageţi vasul de pe foc şi lăsaţi-le să infuzeze încă zece minute. nalbă de pădure sau trandafir (de ex. laptele demachiant. ÎNAINTE DE A MÂNCA. Strecuraţi ceaiul. Luaţi cinci linguri din amestec.. produse Bonfanti). o boală. de multe ori. crema hidratantă. reprezintă unul din semnele spasmofiliei. PE NEMÂNCATE. A doua zi clocotiţi-le la foc puternic fără să fiarbă. fără rădăcină) 50 g Trifoişte de baltă (frunze) 50 g Brustur (rădăcină) 50 g Amestecaţi plantele. vezi MENSTRE PREA ABUNDENTE MENOPAUZĂ Deşi nu este. masca de faţă. bineînţeles. Deci va trebui să faceţi o cură completă de remineralizare şi relaxare. Numai că.

cu puţină apă călduţă. în această perioadă n-ar trebui să apară nici bufeuri (valuri de căldură). nici artroză.gice“. de preferinţă în perioada de creşte­ re a Lunii. un pumn (sau patru linguri pline). Ei bine. ce c de făcut ? în mod normal. fără rădăcină) 50 g Coada şoricelului (planta întreagă. din amestecul de plante. d im in e a ţa şi seara. de fiecare dată când beţi ceaiul luaţi si: 1 linguriţă cu granule de complex-tei. recomandăndu-vă o cură ce trebuie (ăcută 14 zile pe lună. decalcifieri sau creştcri in greutate. acoperind vasul şi apoi se strecoară ceaiul. se lasă să infuzeze zece minute. Ele nu sunt manifestări normale ale menopauzei şi noi vă putem dovedi acest lucru. beţi o cană m are de ceai făcut d i n : Salvie (frunze) 50 g Busuioc (frunze) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Urzică moartă albă (planta întreagă. 2 capsule de viţă de vie + urzică moartă albă. fără rădăcină) 50 g Fenicul (seminţe) 25 g Mentă dulce (frunze) 50 g Se ia. » ÎNAINTE DE MICUL DEJUN ŞI DE PRÂNZ.. Ca să aibă gust mai bun şi să fie mai eficient. 2 capsule de păducel. se pune la fiert un minut într-un litru de apă. 1 8 2 . Efectele ei sunt deosebit de benefice. menopauza fiind pentru ele o „inevitabilă calamitate”..

vezi MENSTRE PREA ABUNDENTE MENSTRE DUREROASE (dismenoree) Nu acceptaţi acest lucru ca pe o fatalitate: probabil că aţi încercat deja tot felul de tratamente pe bază de hormoni sintetici şi.) Menoragll. beţi următorul ceai: Muşeţel mare (flori) 50 g Ienupăr (fructe) 50 g Fumăriţă (planta întreagă. fără rădăcină) 50 g Trifoişte de baltă (frunze) 25 g Coada şoricelului (planta întreagă. dar numai naturale. 183 . lăsaţi-le să infuzeze zece minute. ci o perioadă fericită.DUPĂ MESELE DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ: 2 capsule de sulfină. dim ineaţa şi sea r a . Fierbeţi. remedii există. înainte de data începerii ciclului menstrual. Dacă veţi avea răbdare şi veţi urma recomandările noastre. Iată ce vă recomandăm. de calm şi repaus. două minute. vă veţi convinge singure că menopauza nu este „un dezastru". apoi strecuraţi ceaiul. v-aţi resemnat! Ei bine. fizic şi spiritual. tim p d e 14 z il e p e l u nă . (Vezi şi BUFEURI. disperată de nereuşită. patru linguri din amestec. fără rădăcină) 50 g Viţă de vie (frunze) 50 g Veţi bea două boluri mari de ceai.

vă „decontractaţi"! Numai aşa veţi scăpa de spasmele de la ni­ velul micului bazin. Este o metodă prin care declanşarea ciclului menstrual se face fără perturbarea echilibrului dumneavoastră biologic. faceţi în fiecare seară o baie la picioare fierbinte. Nu vă fie teamă. în f ie c a r e z i . iar apa trebuie să fie în permanenţă fierbinte. mai destinsă. în apă puneţi două linguri cu ulei de baie făcut pe bază de esenţă de rozmarin. Iar DUPĂ ACELEAŞI MESE. 2 capsule de sulfină. lunar!). care vă vor desconge tiona organele genitale.ÎNAINTEA MESELOR DE DIMINEAŢĂ ŞI SEARA-. Timp de DOUĂ LUNI. ce vă vor ajuta să vă destindeţi. trebuie făcut şi un alt tratament. Poate că va trebui s-o faceţi de două ori pe an. Baia trebuie să dureze 10-15 minute. sângele şi rinichii vor fi curăţaţi de toxine şi reziduuri. Cura trebuie făcută trei luni la rând (dar numai cele 14 zile de care am amintit. veţi fi mult mai calmă. Din contră. apoi întrerupeţi-o ca să vă puteţi da scama dacă a dat sau nu rezultate. 3 MENSTRE INSUFICIENTE CANTITATIV SAU ABSENŢA LOR (oligomenoree şi amenoree) Ca soluţie de urgenţă. 2 capsule de urzică moartă albă. ficatul va lucra mai uşor. nu implică nici un risc. circulaţia sangvină generală va fi şi ea stimulată. timp de trei zile înaintea datei la care ar trebui să „vă vină" menstruaţia. Dar e o soluţie de urgenţă! Paralel. beţi un ceai făcut din: 184 .

Mâncaţi foarte mult pătrunjel verde. timp de 15 minute. fără rădăcină) 50 g Salvie (frunze) 50 g Se iau patru linguri pline pentru un litru de apă. 185 . fără rădăcină) 50 g Rozmarin (frunze) IOO g Puneţi să infuzeze.* Urzică moartă albă (planta întreagă. nu prafuri chimice cu arome ţ). ceaiul. fără rădăcină) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Creţuşcă (planta întreagă. la culcare. poa­ te apărea o senzaţie de oboseală. luaţi: 2 capsule de muşeţel mare. întotdeauna. şofran natural (adică pistile de brânduşă pulverizate. este necesară descongestionarea organelor genitale şi reechilibrarea sistemului endocrin. patru linguri plineochi din amestec. dar vă e foarte necesarMENSTRE NEREGULATE Fără nici un dubiu. pe nemâncate şi o alta seara. Cura este foarte uşor de urmat. Poate că este cam scump. se lasă să infuzeze zece minute.Fenicul (sentinţe) 50 g Trifoişte de baltă (frunze) 50 g Coada şoricelului (planta întreagă. într-un litru de apă clocotită. De asemenea. Trebuie s-o completaţi şi cu un regim alimentar adecvat. se strecoară şi întreaga cantitate se bea de-a lungul a două zile. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ. Strecuraţi ceaiul şi beţi o cană dimineaţa. se fierb circa 30 de secunde la foc puternic. în p r im u l r â n d . adăugaţi la mâncare. care şi ca trebuie tratată.

pe sistemul nervos vegetativ.. strecuraţi ceaiul şi beţi toată cantitatea în două-trei reprize. beţi următorul ceai: Urzică moartă albă (planta întreagă. „risculu de a vă simţi din ce în ce mai bine! » MENSTRE PREA ABUNDENTE (meno-metrorăgii. * 186 . ÎN prim ele 14 z il e ale ciclului. S-ar putea ca ele să reuşească acolo unde totul a eşuat. fără nici un risc. săptămânal. Această fitobabieoterapie (tratament prin hidroterapie şi plan­ te medicinale) dă rezultate remarcabile în toate tulburările en­ docrine. Numai dacă toate examenele sunt negative pu­ teţi apela la ajutorul plantelor. fără rădăcină) lOOg lOOg Iarbă neagră (flori) 50 g Hamei (conuri) Nalbă de pădure (flori) 50 g Luaţi din amestec trei linguri pline şi puneţi-le în 500 g de apă clocotită. din contră. S-ar putea să fie vorba de o tulburare gravă a sistemului endocrin sau/şi a aparatului genital. O puteţi face la nesfârşit. în plus. m enora­ gic metroragii) în primul rând.ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de fenicul Cura trebuie urmată în ultimele două săptămâni ale ciclului menstrual. cu rigurozitate. cu.. calde. cu ulei de baie pe bază de esenţe din salvie şi cimbru. în fiecare zi. de nervi. în acelaşi timp trebuie făcute trei băi generale. este deosebit de plăcută şi liniştitoare. trebuie să consultaţi un ginecolog. ori un dezechilibru general ce interesează toa­ te cele de mai sus plus o boală de sânge. lăsaţi-le să infuzeze 15 minute.

în paginile cărţii —. Metroratfii.ÎN ACEEAŞI PERIOADĂ. Iar aceste ele mente există în complexul-structural. însă. corespunzătoare tulburărilor de care suferiţi. să consultaţi un terapeut care va şti să se descurce în hăţişul acesta de cauze şi care să vă recomande nu doar un tratament ci o terapie com­ plexă. Este deci obligatoriu. ea bazându-se pe reechilibrarea funcţiilor sistemului nervos vegataliv simpatic. deoarece există tratamente comune pentru cele două forme de cefalee. nu numai când e vorbă de migrenă. adevăratele migrene. stress. cauzele lor fiind multiple şi asociate: — tulburări hepatice + tulburări circulatorii + artroză cer­ vicală + nervozitate + etc. luaţi : 2 capsule de coada calului plus 2 pastile de complex-structural. vezi MENSTRE PREA ABUNDENTE MIGRENE Am preferat să vorbim aici şi despre durerea de cap obişnuită. spasmofilie. insomnie. în caz de migrenă tipică. Singura pe care noi o ştim a fi eficientă este simpaticoterapia — am descris-o pe larg de mai multe ori. până aici. Coada calului reglează fluxul sangvin şi ajută la fixarea m organism a oligoelementelor de care aveţi nevoie. se vindecă foarte greu cu un tra­ tament pe bază de plante. Am mai spus că este deosebit de benefică în caz de nervozitate. totul în timpul aceleiaşi mese. Pe de altă parte. ţinem să atragem atenţia că mi­ grenele. 187 .

Aceasta din urmă se poate deosebi uşor de oricc alt tip de cefalee pentru că se localizează numai pe o jumătate de cap, putând alterna, în cazul crizei migrenoase, când pe partea stângă, când pe cea dreaptă, neapărând niciodată pe tot capul. în foarte rare cazuri, în timpul desfăşurării crizei, se poate generaliza, cu­ prinzând întreg craniul. Dacă vă doare fruntea, sau ceafa, ori durerea iradiază din creştet pe toată calota craniană, câteodată de deasupra ochilor până în partea din spate a capului..., sunteţi un „fericit1 1 , este doar o cefalee banală. Tratamentul de mai jos ar trebui să dea rezultate.
DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. ÎNAINTE DE A MÂNCA luaţi toate

capsulele dr mai jos împreună: 1 capsulă de muşeţel mare, 1 capsulă de creţuşcă, 1 capsulă de lucernă. beţi un bol de ceai făcut din : Portocal amar (muguri florali) 25 g Levănţică (flori) 25 g Măghiran (frunze) 25 g Tei (flori) 25 g Mentă dulce (frunze) 25 g La un bol de ceai puneţi o lingură din amestecul de plante, pe care le lăsaţi să infuzeze în apa clocotită timp de cinci minute. Cura de mai sus e bine să o urmaţi de două ori pe an, timp de o lună, în caz că aveţi în mod frecvent dureri de cap. Fie că este vorba de migrenă, fie de o cefalee banală, dar durerea e insuportabilă, faceţi imediat o baie foarte-foarte fier­ binte la picioare (zece minute) cu:
s e a r a d u pă cin ă ,

188

2 linguri de săpun negru, sau 1 pumn de sare grunjoasă, ori 2 linguri de ulei de baie cu esenţă de rozmarin. Este o retetă excelentă si total inofensivă. Are un rezultat imediat şi total. Poate fi făcută ori de câte ori vă doare capul. Doar dacă aveţi varice mari este contraindicată. în acest caz, puneţi cataplasme cu rondele de cartofi pe tâmple şi pe frunte. Regimul alimentar trebuie şi el ajustat. Mâncaţi mai ales sa­ lată, păpădie, vinete, fetică, cicoare sălbatică, pătrunjel, lămâi, portocale, mere, grapefruit, morcovi, varză, andive, praz, napi, fasole verde şi reduceţi alcoolul.
J s

Miros a ră t al gării, vezi RESPIRAŢIE URÂT MIRO­ SITOARE Negi, vezi VERUCI

NEVRALGII FACIALE Atare dureri, de-a dreptul insuportabile, nu pot fi vindecate fără a le cunoaşte exact cauzele, iar acestea sunt multiple. Poate fi vorbă de probleme dentare ce au trccut neobservate. Deci, un consult stomatologic complet, cu efectuarea de radiografii den­ tare, ar putea descoperi granuloame închistate care, atunci când s-au format, nu au fost dureroase. Sau există o tasare a verte­ brelor cervicale, ori un blocaj la nivelul articulaţiei temporo-

189

mandibulara, pe care doar un practician — osteopat, etiopat, vindecător empiric de scrântituri — priceput şi îndemânatic îl poate rezolva. Şi blocajele energetice sunt o cauză, în această situaţie fiind necesar consultul unui acupuncturist. Pe scurt, nu este vorba de o suferinţă uşoară, iar ceea ce vă putem recomanda noi sunt soluţii cu rezultate imediate dar puţin durabile în timp. Căutaţi sub ochi, de fiecare parte a feţei, două mici puncte foarte dureroase, ce formează o mică depresiune. Ele trebuie masate cu o picătură de ulei esenţial de maghiran. Trebuie ca degetul să exercite o presiune din ce în ce mai puternică asupra aşa-numitelor puncte suborbital, respectând mici pauze de re­ laxare, rotind degetul în sens contrar mersului acelor de ceasor­ nic. Un astfel de masaj, numit „punctiform" (este un tip de presopunctură), calmează rapid durerea. El poate fi repetat de câte ori este necesarŞi vă mai recomandăm un tratament foarte simplu.
ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ:

1 capsulă de măghiran, 1 capsulă de muşeţel mare, 1 cană cu ceai de busuioc. încercaţi, atât pentru eficienţa ei, cât şi pentru plăcerea dum­ neavoastră, o baie generală, zilnic, cu uleiuri esenţiale de salvie şi cimbru. Poate că nu va mai fi nevoie să consultaţi atâţia practicieni ca să scăpaţi — de ce nu ? — definitiv de nevralgii.

OCHI OBOSIŢI înainte de orice, consultaţi un medic oftalmolog. Oboseala oculară este de cele mai multe ori generală fie de o vedere proastă, fie de nişte ochelari prost calibraţi. Dacă totul este normal, trebuie să vă gândiţi la o lipsă de oligoelemente şi la cum poate fi rezolvată carenţa respectivă.
ÎNAINTE DE MBSILC PRINCIPALE-.

2 pastile de complex-magneziu + vitamina D.
ÎN TIMPUI MESELOR.

2 pastile de complex-structural. Astfel veţi asigura sărurile necesare organismului, nu numai calciul şi magneziul. Iar pentru a calma senzaţia de oboseală, mai ales dacă ochii au si tendinta să se înroşească: — De mai multe ori pe zi stropiţi-vă ochii cu apă de albăstrele. — Sau, mai bine, puneţi-vă cataplasme cu flori de muşeţel mare. Luaţi un pumn de flori, lăsaţi-le la macerat şapte minute într-o cană cu apă clocotită, stoarceţi-le uşor, puneţi-le într-o pânză curată şi aplicaţi-le pe ochi (bineînţeles, după ce s-au răcit puţin). Puteţi face lucrul acesta de mai multe ori într-o zi, o cataplasmă fiind lăsată minimum zece minute pe ochi.
>
j

»

Oligomenoree, vezi MENSTRE INSUFICIENTE CANTITA­ TIV SAU ABSENŢA LOR

191

PALPITAŢII Dacă sunteţi sâcâiţi de apariţia frecventă a palpitaţiilor, dacă medicul dumneavoastră curant n-a descoperit, n-a diagnosticat nimic catastrofic în ceea ce priveşte sănătatea dumneavoastră, dacă ele persistă în ciuda tuturor tratamentelor şi recomandărilor de specialitate, plantele vă vor ajuta. După părearea noastră, ele constituie cel mai bun şi mai neagresiv remediu.
d u p ă fie c a r e d in t r e m esele p r in c ip a le

beţi o cană mare

cu ceai făcut d i n :

Portocal amar (nrnguri florali) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g IOO g Măghiran (frunze) Coada şoricelului (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Busuioc (frunze) 50 g După ce amestecaţi plantele, puneţi două linguri pline în 500 g de apă clocotită şi lăsaţi-le să infuzeze minimum zece mi­ nute înainte de a strecura ceaiul.
ÎNAINTE DE PRÂNZ ŞI DE CINĂ luaţi :

1 capsulă de păducel.
DUPĂ ACELEAŞI MESE:

1 capsulă de sulfină va readuce calmul şi destinderea cesare sistemului nervos vegetativ simpatic. Există şi o altă cauză ce generează palpitaţii cardiace, care de multe ori nu este luată în considerare: tasarea vertebrelor cervicale, în special a Vl-a şi a Vil-a. Deci este bine să faceîi un control radiologic. Şi să urmaţi şi un tratament fizioterapic, elongaţii, de pildă, ce ar permite decompresarea acelor rădăcini

192

nervoase simpatice ce pot perturba buna funcţionare a unor or­ gane. Bolnavii se gândesc întotdeauna la o atare posibilitate, mai ales când este prezentă şi o durere strict localizată pe coloana vertebrală. Nu este adevărat. Compresiunea unui trunchi nervos se traduce şi prin oboseală generală, o proastă funcţionare a ficatului, o lipsă de putere inexplicabilă, tulburări circulatorii la membrele superioare sau inferioare. Şi acestea nu sunt decât câteva exemple dintre multele posi­ bile. Reţineţi: când nu reuşiţi să daţi de capăt cauzei ce vă pro­ voacă atâtea suferinţe, consultaţi un specialist care să vă verificc starea coloanei vertebrale.

PĂR GRAS Beţi, z il n ic , ceaiul de mai jo s: 50 g Brustur (rădăcină) lOOg Cimbru (frunze) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Mesteacăn alb (frunze) 50 g Fumăriţă (planta întreagă, fără rădăcină) lOOg Rozmarin (frunze) Amestecaţi plantele. Puneţi patru linguri la un litru de apă. Clocotiţi-o un minut. Acoperiţi vasul şi trageţi-1 de pe foc. Lăsaţi ceaiul să infuzeze zece minute. Strecurati-1. Se bea toată cantitatea într-o zi.
t

ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ:

2 capsule de complex-ADN + vitaminele E şi F.

ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE PRINCIPALE.

2 capsule de eucalipt. Cura va dura o lună şi este bine să o repetaţi de trei-patru ori pe an,
ÎNGRIJIRI EXTERNE

Utilizaţi numai şampoane pe bază de extracte vegetale natu­ rale, cele mai bune fiind de păducel, podbal, urzică, mesteacăn şi genţiană (de ex., şampon sebonormalizant cu sulf, şampon fiziolo­ gic cu mesteacăn pentru păr gras, şampon cu sulf, loţiune cu sulf, din gama produselor Bonfanti şi Perla — vezi ultimul capitol). Este obligatoriu să faceţi şi curele depurative de primăvară şi toamnă, îngrăşarea părului fiind legată, în majoritatea cazuri­ lor, de un dezechilibru hepatic şi de o proastă eliminare a toxi­ nelor. Probabil că aveţi un regim alimentar prea bogat în grăsimi animale şi în produse de carne. Lăsaţi organele de digestie „să se odihnească*1 cu regularitate, respectând cu stricteţe o zi pe săptămână de regim vegetarian.

PĂR USCAT
ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ luaţi: »

3 capsule de complex-ADN + multiaminoacizi
ÎN TIMPUL FIECĂREI MESE

3 capsule de complex-multivitamine. Urmaţi această cură regulat, o lună, de trei ori pe an, dar nu uitaţi ca primăvara să faceţi şi marea cură depurativă pentru curăţarea ficatului şi a sângelui: este obligatorie!

194

ÎNGRIJIRI EXTERNE

Utilizaţi numai şampoane făcute din plante, cele mai bune fiind pe bază de extract de rozmarin, muşeţel, ienupăr (de ex., şampon restructurant pentru spălări frecvente, şampon fiziologic cu colagen pentru spălări frecvente, şampon fiziologic din muşeţel şi tei, toate produse Bonfanti şi Perla). în fine, dacă situaţia pare a fi disperată, dacă părul pare a fi total devitalizat, folosiţi fiole de cetină de negi ultraactivâ, în cure de câte 12 zile, de trei-patru ori anual. Veţi obţine rezultate mult mai bune dacă veţi urma acest tratament în perioadele de creştere ale lunii. Produsul de ienupăr are la bază o reţetă din medicina populară antileză şi este cel mai bun stimulent capilar cunoscut în prezent.
5 » ’

Pete de bătrâneţe, vezi PETE SENILE PETE SENILE (pete de bătrâneţe) în acest caz, fără nici o ezitare, o cură de şoc pentru revitalizarea pielii pornind de ia stratul bazal ai dermului. Vă sunt necesare cantităţi mari de acid deoxiribonucleic, acizi aminaţi, vitamine. Deci — complexele alimentare!
. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ:

2 capsule de complex-ADN + multiaminoacizi.
ÎN TIMPUL FIECĂREI MESE-,

2 capsule de complex-ADN + vitaminele E şi F.
DUPĂ FIECARE MASĂ:

2 capsule de complex-ADN + vitaminele A şi D.

195

Cura este de o lună şi trebuie făcută de trei ori pe an. Ea nu va acţiona doar asupra pielii ci şi asupra stării dumneavoastră generale. Vă veţi simţi mult mai dinamici, mai vioi, mai în formă. Iar pentru ca petele să nu mai apară, utilizaţi zilnic, pentru corp şi pentru faţă, fie un ulei de maceraţie din crin şi pătrunjel, fie un ulei de tinereţe, din brâncuţă şi limba mielului, fie produse Bonfanti şi Perla (cremă împotriva petelor Schiarente). PIERDEREA (SAU LIPSA) POFTEI DE MÂNCARE (inape­ tenţă)
În a in t e DE d in :
prâ nz

şi DE CINĂ beţi o cană de ceai, făcut

Fumăriţă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Genţiană (rădăcină) 25 g Trifoişte de baltă (frunze) 25 g Busuioc (frunze) 50 g Chimen (seminţe) 25 g Fenicul (seminţe) 25 g Cimbru (frunze) 25 g Din amestec se pun două linguriţe la o cană mare apă fiartă. Se lasă la infuzat zece minute, apoi se strecoară.
ÎN TIMPUL FIECĂREI MESE PRINCIPALE:

2 capsule de angelică.
DUPĂ FIECARE MASĂ PRINCIPALĂ:

2 păştile de complex-proride. Tot ceea ce v-am recomandat are în vedere o fortifiere ge­ nerală şi o impulsionare a metabolismului. Dar poate că nu mai aveţi poftă de mâncare pentru că organismul vă este prea încărcat de toxine. De aceea, pentru o purificare fiziologică, ţineţi două-

196

Urmaţi tratamentul nostru timp de trei săptămâni şi. vezi ENUREZIS NOCTURN POALĂ ALBĂ (leucoree) Iată o afecţiune foarte neplăcută care. dacă e necesar. şi definitiv. 50 g fără rădăcină) 50 g Iarba neagră (flori) Limba mielului (planta întreagă. zil n ic . Fierbeţi. o jumătate de litru din următoarea infuzie: lOOg Cimbru (frunze) Urzică moartă albă (planta întreagă. din păcate. timp în care nu mâncaţi şi nu beţi decât supă de legume. lăsaţi totul să infuzeze zece minute.trei zile un post uşor. vezi CALCULI BILIARI Pipi în pat. cinci linguri pline din amestecul de plante cu un litru de apă. fără rădăcină) 50 g 50 g Ienupăr (fructe) lOOg Rozmarin (frunze) Amestecaţi bine plantele. e destul de frecventă. Beţi. repetaţi-1 de trei-patru ori în primul an de terapie. Părerea noastră este că numai plantele o pot vin­ deca. astfel încât să vă asiguraţi necesarul de oligo­ elemente si de vitamine. strecuraţi ceaiul şi beţi toată can­ titatea pe parcursul a două zile (nu e necesar să-l reîncălziţi!) 197 . * Pietre la vezica biliară. timp de un minat.

odată începută. fără să mai stea pe gânduri. într-adevăr. măcar să împingem cât mai departe data începerii tratamentului. Căutaţi un specialist competent.. Căci. Iar dacă totuşi s-a recurs la el. cortizonul. făcând o echipă cu el. Noi nu putem să vă spunem. strecuraţi fiertura şi. tratamen­ tul clasic. Şi asta veţi reuşi numai discutând în permanenţă cu medicul. cumplite. POLIARTRITĂ Este o boală foarte păcătoasă. să vă sfătuim. ca tratament local: fierbeţi un pumn de fructe de ienupăr şi unul de frunze de rozmarin într-un litru de apă. Dacă nu definitiv. în caz de poliartrită reumatoida recunoscută. Din păcate. corticoterapia cu greu poale fi întreruptă.ÎNAINTE DE PRÂNZ ŞI DE CINĂ: 2 capsule de genţiană vor impulsiona schimburile meta­ bolice. Dar trebuie să vă atra­ gem atenţia că se poate şi fără el. să aplice ideile dumneavoastră dacă sunt perti­ nente ! Nu să vă prescrie. să renunţaţi la el. care să vă asculte. să vă îndrume. de cele mai multe ori. timp de şapte-zece minute. ÎN TIMPUL MICULUI DEJUN ŞI AL PRÂNZULUI: 2 păştile de complex-grâu încolţit sau o linguriţă de grâu încolţit pulbere vă vor aduce vitaminele şi aminoacizii esenţiali necesari sistemului imunitar. cu decoctul călduţ. faceţi zilnic spălături vaginale sau utilizaţi spumant intim iodobromic (linia salsojod) şi săpun lichid pentru igiena intimă (linia Termo Tabiano). doar cortizonul vă rezolvi suferinţele. diagnosticată cu certitudine. trebuie să 198 . aveţi încredere în recomandările medicului dumnea­ voastră. în fine..

DIMINEAŢA. care se fierbe trei minute şi se lasă apoi să stea altele 15. fără să vă ştergeţi cu un prosop — îndepărtaţi apa cu muchia palmei — . încălţaţi-vă cu nişte şosete de lână şi puneţi pe dumneavoastră o bluză groasă. luate cu 3 capsule de brustur. astfel încât să vi se reducă doza imediat ce este posibil. un litru de ceai făcut din: lOOg Măduvă albă de tei lOOg Iarbă neagră (flori) 50 g Lămâiţă (planta întreagă. să fie mărită. caldă. 1 fiolă de suc de anghinare + 1 fiolă cu suc de mesteacăn alb. cu mâneci lungi. rămâne doar un litru de ceai. ea vă va fi de un real folos. în care puneţi o lingură de ulei de baie salvie-cimbru şi una de ulei Osiris. z il e i . Apoi.vă faceţi controale hematologice repetate. Apa să aibă maximum 38°C. iar baia să dureze 10-12 minute. fără rădăcină) 50 g Ienupăr (fructe) lOOg Levănţică (flori) IOO g Creţuşcă (flori) Din amestecul de plante se pun cinci linguri la un litru şi jumătate de apă. Atenţie: după fierbere. Se strecoară. încercaţi însă şi metoda noastră. dizolvate într-o jumătate de pahar cu apă. PE NEMÂNCATE. ÎN t im pu l Zilnic trebuie să beţi un litru! . fără să faceţi un duş rece. sau. ÎN FIECARE DIMINEAŢĂ-. din păcate. 0 baie la picioare şi la mâini.

faceţi băi generale calde cu uleiuri esenţiale de muşeţel mare şi pin. suferinţe prostatice) fncepând cu vârsta de 50 de ani trebuie să faceţi un consult urologic an de an. nu sunt un dat al sorţii! Trebuie să şti cum pot fi evitate. In cazul în care aveţi dureri foarte mari. timp de o lună pe an. Şi e foarte bine să faci un tratament pre­ ventiv. Frictionaţi-vă cât mai des cu putinţă cu balsamuri medicinale vegetale. ori de Osiris. Vă vor alina mult durerile. fără rădăcină) Iarbă neagră (flori) Fumăriţă (planta întreagă.sabie cu două tăişuri": te a ută. Luptaţi pentru a nu deveni sclavii cortizonului. dar e o . Este un medicament salutar. dar te face şi să nu te mai poţi lipsi de el! Aveţi încredere în medicul dumneavoastră şi explicaţi-vpe larg tratamentul pe care îl faceţi j ţ PROSTATĂ ŞI SUFERINŢELE EI (prostatism. recomandările de mai jos. sau de portocallevănţică. 1 capsulă de muşeţei mare. fără rădăcină) 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g . Stricturile. * i z il n ic se bea un litru de ceai B cut din-* Ienupăr (fructe) Urzică moartă albă (planta întreagă. fără rădăcină) Paracherniţă (plantaîntreagă. urmând. adenoamele. Nu consideraţi că apariţia afecţiunilor prostatei este inevita­ bilă pentru toţi bărbaţii.ÎNAINTEA FIECĂREI MEŞI 2 capsule de creţuşcă. începând de la 40 de ani..

Se pun cinci linguri. ori acele prurituri nocturne ce nu vă lasă să dormiţi. cura de mai jos. tot anul. Beţi. un litru de ceai lâcut din: Limba mielului (planta întreagă. beţi ceaiul timp de două-trei luni. PE NEMÂNCATE 1 linguriţă cu polen poli/lor. Nu-i de mirare. Nu numai că acţiunca lui asupra prostatei este remarcabilă. se lasă să fiarbă un minut. ZILNIC. Nu speraţi într-o cremămiracol. PRURIT NOCTURN Nimic nu este mai sâcâitor decât mâncărimile permanente. la un litru de apă. timp de una-două luni. 50 g fără rădăcină i 50 g Brustur (rădăcină) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Frasin (frunze) 7 20 i . din amestecul de plante. dacă urinaţi greu şi des. ÎN FIECARE DIMINEAŢA. iar polenul luaţi-1 zilnic. Prostatism. > Iar dacă suferiţi deja de prostată. pe care să-l mestecaţi încet. sali­ vând din abundenţă. cauzele fiind interne. de la o vârstă încolo. care vă vor reda tonusul şi vigoarea necesare. apoi să stea altele zece şi se strecoară. vezi PROSTATA ŞI SUFERINŢELE EI PRURIT SENIL. dar vă aduce în organism mulţi acizi aminaţi şi multe vitamine. ea nu există! Trebuie să vă resemnaţi 9 să visaţi 9 si 9 să urmaţi. şi pe care nici o cremă nu reuşeşte să le înlăture definitiv.

Fierbeţi trei fire mari de ţelină verde. Nici o afecţiune nu este mai rebelă la remediile chimice decât psoriazisul. Ulei vegetal. în funcţie de tipul mâncărimii: — Apă de ţelină. pentru ca să reapară când nici nu te aştepţi. există două soluţii. — Ulei de Osiris. fără rădăcină) 50 g Cimbru (frunze) IOO g La un litru de apă puneţi patru linguri pline din amestecul de plante. el părând că dispare fără mari eforturi şi numai la simpla aplicaţie a unei creme cu cortizon. să cuprindă » 202 . apoi strecuraţi-1. ţineţi-le toată noaptea. el vă va regenera mucoasele fără să le irite. într-o jumătate de litru de apă. fierbeţi-le două minute. Puneţi comprese cu apa respectivă pe zonele mai sensibile. timp de zece minute. ÎNAINTE DE FIECARE MASA luaţi: » 2 capsule de iarbă neagră. luaţi timp de trei săptămâni (pentru ca acţiunea acestei cure să fie completă): 1 fiolă de suc sau patru capsule de ridichi negre. să se amplifice. să se întindă. acoperiţi vasul şi lăsaţi ceaiul să infuzeze încă zece minute. Iar ca pruritul să cedeze mai repede.Trifoişte de baltă (frunze) 25 g Paracherniţă (planta întreagă. d im in e a ţ a PE sto m a cu l g o l . PSORIAZIS Cel mai eficient tratament şi cel mai bun îl reprezintă apa de mare si băile de soare. îmbogăţit în atomi de oxigen prin peroxidare. ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE: 2 capsule de păpădie.

depurativa. ar trebui să găsiţi un produs extern atât de activ încât să-l „şteargă1 4 de pe suprafaţa pielii în minimum de timp posibil. noi vă dăm o schemă de tratament ce răspunde tuturor acestor cerinţe: 7 * Beţi. Dar ceea ce vă poate ajuta cu adevărat este o terapie com­ plexă. Ca să dispară. calmantă. 2 capsule de brustur. » 7 ZILNIC. Iar cor­ tizonul. revitalizantă în ceea ce priveşte pie­ lea. înainte de a strecura ceaiul. nu are nici un rost să-l foloseşti dacă nu este de nici un folos. şi când este eficient. Utilizaţi mai bine ulei de Osiris. este mult mai activ decât acest drog nefast.zonă după zonă a pielii. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ-. Beţi toată cantitatea într-o zi şi nu neglijaţi să faceţi zilnic acest ceai. într-un litru de apă. timp de un minut. patru linguri pline din amestecul de plante. dimineaţa şi scara. în final. si de reechilibrare a sistemului endocrin. lăsaţi-1 zece minute să infuzeze. care şi aşa face ravagii când ai nevoie de ci. 203 . pe toate zonele afectate. ÎNTRE MESE-. Deşi pare imposibil de realizat. Aşa ceva nu există. leziunile pe lot corpul! Nu credeţi în minuni. etalându-şi. Muşeţel mare (flori) 50 g Levănţică (flori) 50 g Cimbru (frunze) IOO g Salvie (frunze) IOO g Păpădie (rădăcină) 50 g Fierbeţi. şi e total inofensiv! Aplicaţi-1 prin ma­ saje uşoare.

204 . O ameliorare parţială este fără valoare. fără rădăcină) 50 g Anghinare (frunze) 50 g Verbină mirositoare (frunze) 50 g Portocal amar (muguri florali) 50 g Vă trebuie patru linguri pline din amestec la un litru de apă clocotită. într-un vas acoperit. vezi TĂIETURI RĂU DE CĂLĂTORIE în ain te de-a p o m i în tr-o călătorie cu m aşina. 1 capsulă de complex-muhivitamine. ceea ce este obligatoriu în cazul psoriazisului. cu o zi înainte . ori cu vaporul.-ADN + vitaminele E şi F. un litru de ceai făcut d in : Fumăriţă (planta întreagă. Urmaţi tratamentul până la vindecarea deplină. Acţiunea lor conjugată va permite regenerarea pielii din interior spre exterior. sau cu avio­ nul. Verificaţi dacă ambele complemente alimentare sunt îngloba­ te în ceară de albine. Răceală.ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE: 1 capsulă de complex. astfel ca efectul lor să aibă o acţiune pre­ lungită în timp. repartizată în porţii mici. beţi. vezi GUTURAI Răni. Apoi strecuraţi ceaiul şi beţi toată cantitatea de-a lungul zilei. timp de zece minute. pe care le lăsaţi să infuzeze. Nu-1 întrerupeţi decât atunci când pe piele nu mai există nici cea mai mică urmă de roşeaţă şi când dispare orice mâncărime. fără rădăcină) 50 g Măghiran (planta întreagă.

CU O ORĂ ÎNAINTh DE PLECARE: Sugeţi o bucată de zahăr cubic pe care aţi pus o picătură de ulei esenţial de măghiran şi una de ulei esenţial de mentă. În a in t e de PLECARE. dar este cea mai bună metodă pe care o ştim şi nu este nici neplăcută. miros urât al gurii) Sunteţi balonaţi ? Aveţi o digestie proastă ? Citiţi cu atenţie paragraful AEROFAGIE. răului în general. Agitaţi bine flaconul şi faceţi-vă t> masaj circular. în dreptul stomacului). Dacă vi se face greaţă sau aveţi senzaţie de vomă în timpul călătoriei. Aveţi arsuri. sub stern. pe plexul solar (adică deasupra ombilicului. RESPIRAŢIE URÂT MIROSITOARE (balenă urâtă. 205 . ameţelilor. în cazul în care durata călătoriei cu avionul sau vaporul este foarte mare. în sens invers rotirii acelor de ceasornic. Ulei de migdale dulci IOO mi. mai puteţi lua încă două-trei bucăţele do zahăr cu uleiuri esenţiale. sau vă simţiţi gura încleiată ? în paragraful FICATUL ŞI SUFERINŢELE SA­ LE veţi găsi remediile necesare. » 7 dar nu mai multe. Soluţia obţinută are efecte calmante excepţionale şi foarte rapide. preparaţi următorul amestec: Ulei esenţial de măghiran 25 picături. Vă supără ficatul ? Aveţi un gust amar în gură. există o soluţie radicală pentru suprimarea greţuri­ lor. vă doare stomacul ? Cele recomandate în cadrul paragrafului ARSURI LA STOMAC vă vor fi de folos. Poate că nu este foarte simplă.

carii sau granuloame dentare. Puteţi utiliza şi un antiseptic bucal cu iod.Digestia dumneavoastră este prea înceată ? Intestinele sunt cam „leneşe* ? Citiţi cele recomandate în paragraful DIGESTIE LENTĂ. în porţii mici. * 7 » » j 206 . fără o cauză aparentă ? Atunci beţi un litru de ceai z il n ic . Iar dacă vreţi să scăpaţi şi mai repede de această halenă urâtă. nişte soluţii de urgenţă. tulburări hepatice. Mirosul urât ce exală din gura dumneavoastră este întâmplător. z il n ic luaţi : 4 capsule de lămâiţă. inflamaţii ale bronhiilor. Ar fi bine dacă o zi-două aţi line post. fără rădăcină) 50 g Rozmarin (j'runze) 50 g Badian (fructe) 50 g Fenicul (seminţe) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Trandafir de dulceaţă (boboci) 50 g Ca să aibă cfecl rapid. strecurat! ceaiul si beţi toată cantila tea. Lăsaţi-le să in­ fuzeze preţ de zece minute. repartizate de-a lungul unei zile. disfuncţii renale etc. 4 capsule de verbină mirositoare. din gama Bonfanti. Dar toate cele de mai sus nu sunt altceva decât un început de tratament. O respiraţie urât mirosi­ toare are întotdeauna o cauză anume şi nu de puţine ori se­ rioasă : inflamaţii ale mucoasei intestinale. într-un litru de apă clocotită puneţi cinci linguri pLinc-ochi din amestecul de plante. făcut din • Lămâiţă (planta întreagă.

ZILNIC beţi un litru din infuzia de mai jos-. pentru a fi într-adevăr eficient. dcci trebuie tratat cu foarte multă seriozitate. există un remediu natural foarte eficient: cataplasme cu ceapă verde pe tălpi. cu multiple consecinţe. fără rădăcină) 50 g La un litru de apă se pun cinci linguri pline din amestec. în caz de urgenţă. deoarece siliciul pe care îl conţin ajută la fixarea acestora în organism. 207 . fără rădăcină) 50 g Coacăz negru (frunze) 50 g Mesteacăn alb (frunze) 50 g Lămâiţă (planta întreagă. edeme. ÎN TIMPUL FIECĂREI MESE PRINCIPALE- 2 capsule de coada calului vor completa acţiunea diuretică a infuziei.RETENŢIE URINARĂ Este un simptom foarte neplăcut. hipertensiune. a cărei acţiune diuretică şi colagogă este foarte puternică. se fierb un minut. când este necesară o eliminare rapidă de lichid. Urzică moartă albă (planta întreagă. permit o remediere rapidă şi durabilă a respectivei tulburări. fără rădăcină) 50 g Paracherniţă (planta întreagă. ÎNAINTE DE MESEI E PRINCIPALE. prin acţiunea lor diuretică neagresivă. evitând pierderea masivă de săruri minerale. fără rădăcină) 50 g Creţuşcă (planta întreagă. Plantele. putând genera celulita. 2 capsule de păpădie. foarte frecvent. se lasă să stea încă zece şi se strecoară infuzia. Să nu pierdem din vedere faptul că orice tra­ tament diuretic trebuie să uşureze ficatul.

— reumatisme „calde“. altfel articulaţia va deveni în curând de neutilizat. Cataplasmele se ţin ţoală noaptea. durerea e cronică. indiferent 1 3 * 208 . fără supleţe. REUMATISM Suferinţă a articulaţiilor. manifestată prin dureri. Este vorba de un reumatism degenerativ. iar mişcariic se fac cu greutate. REUMATISME „RECi “ Ele corespund tuturor tipurilor de artroză.reci“. masarea articulaţiilor cu asa-numilul balsam al vindecătorului sau crema revitalizaniă pe bază de cxtracte din ie­ nupăr şi coada şoricelului. Are o acţiune deosebit de eficicnlă. Trebuie calmate durerile. nişte şosele. astfel ca toată talpa să stea pe ele. Aceste două categorii de tratamente le detaliem mai jo s: TRATAMENT PENTRU CALMAREA DURERILOR ÎN REUMATISME­ LE „REC!” — Zilnic. umflături..Se tapisează. pe dinăuntru. anchilozc. La nivelul articu­ laţiei în cauză pielea este rece. împărţite în două mari grupe: — reumatisme . în opinia noastră. carliiajeie fiind uzate progresiv. dar mai ales este necesară localiza­ rea şi stoparea procesului distructiv. articulaţia fiind anchilozată (deci blocată). fiind un remediu miraculos împotriva oricăror dureri. cu rondele de ceapă şi se trag cu grijă pe picioare. reumatismele sunt.

umpleţiA cu flori uscate de iarbă neagră. — Sunt şi mai bune cataplasmele din amestec: Pulbere de argilă verde IOO g Pulbere de creţuşcă IOO g Pulbere de iarbă neagră 50 g Pulbere de frasin 50 g Amestecati-le bine si luaţi o cantitate care. dat numai la cald. — Cu un uscător banal. încălziţ:-vă articulaţia din toate părţile. ulei esenţial de pin. şi de păr. — Faceţi băi foarte fierbinţi cu uleiuri esenţiale de muşeţel mare şi de pin 2 linguri de bază hidrodispersantă. Aco­ periţi „învelişul” de pulberi cu o pânză curată şi lăsaţi cataplasma toată noaptea. ulei esenţial de muşeţel mare. să vă poată acoperi complet articulaţia. Faceţi un săculeţ mai mare din bumbac. până ce argila se usucă perfect. băgaţi-1 în cuptorul încins timp de zece minute (cu focul stins. până se înfierbântă. amestecată cu apă caldă. * > s 7 1 4 209 . Se pun zilnic şi se lasă minimum două ore. 10 picături. 20 de picături. în comerţ veţi găsi uleiuri de baie făcute cu uleiuri vegetale esenţiale. Baia trebuie să aibă 38°-42° şi să dureze 15-20 minute. bineînţeles). — Pernă cu iarbă neagră. reducând inBamaţia şi regenerând ţesuturile edemaţiate.de natura lor. când s-a încălzit bine puneţi-lpe articulaţia dureroasă şi legaţi-l cu un fular lung şi gros. suficient umidibeată cu apă caldă. Numai că trebuie să verificaţi dacă procentul de esenţă este 12% şi nu mai puţin. — Cotaplasme cu argilă verde bine frământată. Extractele vegetale pătrund rapid în profunzime.

se strecoară. o spălătură intestinală cu acest amestec: Apă rece 2 litri Ienupăr (fructe) 25 g Salvie (frunze) 25 g Totul se fierbe zece_minute. din amestec. Deseori la originea reumatismelor este tocmai putrefacţia intestinală datorată constipaţiei şi proastei alimentaţii. o dată la 15 zile. care se lasă să infuzeze şi ele preţ de cinci minute: Muşeţel mare (flori) 25 g Creţuşcă (planta întreagă. degeaba vă apucaţi de tratament. se fierbe cinci minute. Nu vă alarmaţi.TRATAMENT PENTRU STOPAREA ŞI VINDECAREA REUMATISME­ L O R „RECI’1 Este obligatoriu să beţi zilnic un ceai. fără rădăcină) 25 g Frag (frunze) 25 g în primele zile decoctul poate provoca o diaree benefică. aveţi nevoie să eliminaţi toxinele. z il n ic . în 500 mi de apă rece. de curăţare si uşurare. să vă curăţaţi intestinele. > * 3 J 7 7 5 210 . tim p de trei săptăm âni repetând cura de patru ori pe an . din contră. Aşteptaţi ca sarea să se dizolve complet. Fără el. Toţi reumaticii trebuie să facă. se adaugă două linguri de sare grunjoasă de mare. beţi trei căni mari de ceai d in : Măduvă albă de tei 50 g Ienupăr (fructe) 25 g Se pune o lingură plină. fără rădăcină) 25 g Cimbrişor (planta întreagă. Apoi se adaugă în apa fierbinte încă o lingură plină din ames­ tecul plantelor de mai jos.

indispensabil în caz de artroză. Ceara permite o „activitate întârziată" (retard — în ter­ I J 211 . germeni de grâu. Medicamente ale anului 2000. nu aţi făcut decât să eliminaţi surplusurile! Dacă artroza este foarte dureroasă. vă puteţi completa trata­ mentul luând. acidul deoxiribonucleic şi vita­ minele E si F sunt totuşi naturale în totalitate. DUPĂ MICUL DRIUN ŞI DUPĂ MASA DE PRÂNZ: 2 capsule de complex-ADN + vitaminele E şi F. colibaciloză. multe maladii s-ar fi putut vindeca astfel. complexul acesta elementar trebuie să fie înglobat în ceară pură de albine. eczemele. DE m icu l sule îm p re u n ă : în a in te d e ju n şi DE PRÂNZ. Multe boli (astmul. 1 capsulă de urzică moartă. numai astfel având acţiune prelungită în timp. reumatismul etc. Pentru ca să fie şi eficient.Din păcate. Probabil că veţi mai şi slăbi puţin: nu vă îngrijoraţi. Intestinele constituie o zonă-cheie a organismului nostru. Este un complement alimentar preparat din alge marine. în multe cazuri. revent şi magneziu. fiind deosebit de activ în drenarea şi eliminarea toxinelor şi în fixarea puternică a calciului. luaţi urm ătoarele cap­ 1 capsulă de gheara dracului. 1 capsulă de coada calului.) îşi au originea aici. ÎN TIMPUL CINEI lu a ţi: 2 pastile de complex-alge + coacăz negru. era cel mai eficient tratament. acest obicei de „spălare intestinală" s-a pierdut Şi. coa­ căz negru.

meni medicali). zmeură. praz. » şi. morcovi. Se face un macerat de rozmarin — cât luăm. Vreţi să vă faceţi şi mai repede bine: dim in ea ţa DIMINEAŢA. lămâi. ţelină. pere. iar ţesuturile conjunctive (cartilajele articulare sunt alcătuite din aceste ţesu­ turi) se vor putea regenera. Mâncaţi cantităţi mari de usturoi. barba caprei. de cinci ori. o tendinţă de a o face. îmbogăţit cu atomi de oxigen. fetică. mure. între degete — pus într-un bol cu ulei de măsline. PE NEMÂNCATE: Beţi un suc de struguri şi faceţi cure regulate de fragi. ci deoarece permite regenerarea cartilajelor în profunzime. napi. varză. dacă este posibil. cu ajutorul căreia durerile reumatismale sunt imediat calmate. efectul lui este lent. pe care îl fierbem la bain-marie timp de o oră. vor revigora şi stimula viaţa celulelor. Fiţi foarte scrupuloşi în urmarea tratamentului. suprimaţi măcrişul. ceapă. uleiul nu este ales pentru acţiunea lui antinevralgică. Deci există o predispoziţie. pepene galben. dispărând în câteva minute. struguri. cireşe. progresiv. un punct slab al sănătăţii dumneavoastră. 212 . !£xistă o reţetă provenită din sudul Franţei. agrişe. păpădie. cicoare sălba­ tică . sea r a : Masaţi-vă articulaţiile dureroase cu ulei de Osiris pur. fragi. zmeură şi coacăz negru. dar realmente fan­ tastic. ADN şi vitaminele se vor răspândi progresiv în organism. dar nu e o fata­ litate. Artroza este deseori creditară.

El a avut deseori efecte dezastruoase în atare cazuri. Apoi înfăşuraţi articulaţia cu o pânză din bumbac. Dacă viteza de sedimentare nu e prea mare. Plantele din balsam activează circulaţia sangvină şi reduc infiamaţia. este mai întotdeauna umflată. Ele trebuie tratate cu precauţie. iar umflătura a cedat. TRATAMENTE PENTRU CALMAREA DURERILOR ÎN REUMATIS­ MELE „CALDE" Balsamul vindecătorului sau crema revitalizantă cu extract de ienupăr şi coada şoricelului se utilizează pentru fricţii uşoare dar insistente. ca să o feriţi de rece şi lovi­ turi. Apoi: peste învelitoarea din bumbac puneţi o pungă cu gheaţă şi ţineţi-o preţ de două ore. în situaţii-limită. mult mai atent decât artrozele. a salvat multe vieţi. vă puteţi însănătoşi cu tratamentele noastre. astfel ca să pătrundă bine în piele. în primul rând sunt necesare câteva analize ale sângelui. Natura este destul de eficienta în cazul artri­ telor. până când durerea dispare definitiv. doare. până când durerile s-au mai calmat. Iar viteza de sedimentare verificaţi-o cu regularitate. pe care o întindeţi. ZILNIC aplicaţi o cataplasmă cu ar­ gilă verde rece. umedă. Amestecaţi argila cu apă rece până obţineţi o pastă moale. Dacă aveţi timp şi curaj. Atâta timp cât nu indică „furtună“.REUMATISME „CALDE' Articulaţia are pielea din zona ei caldă sau chiar fierbinte. Continuaţi aplicarea balsamului zilnic (chiar şi de două ori pe zi). Este un parametru ce trebuie urmărit. dar e bine ca tratamentele cortizonice să fie rezervate doar afecţiunilor grave. în grosime de un cen­ 213 . Este vorba de artrite. nu începeţi să luaţi sub nici un motiv cortizon. Nu putem nega că.

febrifug. sea ra . nici o inflamaţie nu poate rezista acestora trei! TRATAMENTE PENTRU STOPAREA ŞI VINDECAREA REUMATIS­ MELOR „CALDE". Păcat Ea este. pe care le lăsaţi să infuzeze cinci minute înainte de a strecura ceaiul. In caz de dureri insuportabile. d u pă c in ă : Măduvă albă de tei 25 g Frag (frunze) 25 g Iarbă neagră (flori) 25 g Cimbru (frunze) 25 g La bolul de apă clocotită se pune o lingură plină din ames­ tecul de plante. ameliorează digestia. din care trebuie să beţi un bol mare. Argilă verde. zi de zi: Balsam. Probabil că o utilizaţi doar pentru a vă destinde. calmează durerile. Şi în acest caz nu se poate fără un ceai.timetru. Nici o durere. 214 . ideal este să utilizaţi toate trei remediile. în acelaşi timp. ÎNAINTEA CELOR TREI MESE PRINCIPALE: 2 capsule de muşeţel mare. Staţi cu ca o noapte întreagă. calmant. Gheaţă. muşeţelul mare este o plantă prea puţin cunoscută în ceea ce priveşte calităţile ei te­ rapeutice. un minunat depurativ intestinal. pe o bucată de pânză din bumbac şi o aplicaţi în jurui articulaţiei bolnave. ridică pra­ gul sistemului imunitar. Antireumatismal. Face să scadă febra.

Iar peşte toate. ciocolata. anghinare. luaţi-le pe toate deodată 1 capsulă de gheara draculuij 1 capsulă de coada. care frânează elimi­ narea toxinelor. agrişe. pe când muşeţelul mare o favorizează. organele. Apariţia lor se datorează deteriorării fibrelor de co­ lagen ce menţin elasticitatea pielii. calului. lămâi. andive. coacăze negre. zmeură. coacăze negre. îl consideră mai eficient decât chinina pentru scăderea febrei. Consumaţi. pentru a-şi putea face efectul. struguri.Anumiţi savanţi. chiar şi în caz de malarie. napi. în cazul reumatismelor calde este de neînlocuit. pepene galben. pere. vă este necesară şi o „hrănire" internă. în special acid gammalinoleic şi oxigen. Iar celebrul fitoterapeut Leclerc ne învaţă că muşeţelul mare. RIBCRI Nu trebuie să Ie consideraţi ca pe un apanaj inevitabil al bătrâneţii. lăptuci. trebuie luat înainte de masă. 1 capsulă de creţuşcă. precum doctorul Lecointe. Faceţi cu regularitate cure de fragi (căpşuni). Suprimaţi măcrişul. praz. DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. păpădie. cicoare sălbatică. Ceea ce bunicile noastre o ştiau foarte bine! Şi tot el ne spune că e bine să-l preferăm oricărui calmant chimic. morcov. zmeură. în cantitate mare. barba caprei. fragi. Deci vă trebuie un aport de elemente capabilc să regenereze aceste fibre. deci nişte cure regulate cu acid deoxiribonu- av5 . varză proaspătă. spanacul. ÎN TIMPUL MESELOR. cireşe. usturoi. struguri. fetică. mezelăria. mure.

o lună pe an. Cu ulei de Osiris. tot pe bază de extracte vegetale: Sunătoare + coada calului + salvie. începând de la vârsta de 30 de ani. dacă tenul este gras. — ulei de opaiţă (luminiţă). obţinute fie prin macerare.a. doar produsele naturale constituie o so­ luţie ! întrebuinţaţi zilnic un ulei vegetal pur care se potriveşte cel mai bine cu tipul de ten. Apoi puteţi utiliza o cremă de zi. creşteţi numărul curelor la trei pe an. DUPĂ ACELEAŞI MESE: 2 capsule de cochilii de stridii. Astfel aveţi siguranţa unui aport suficient de elemente nutri­ tive şi de reconstrucţie. iar dacă v-au apărut deja ridurile. LA PRÂNZ ŞI SEARA: 2 capsule de complex-ADN + vitaminele E şi F. Ca îngrijiri externe. de piele. Sau pot fi înglobate în emulsii de corp cum este laptele demachiant cu ulei natural pur Perla. Hamei + vitamine. vitamine si oligoelement^. — ulei de tărâţe de orez. Aceste uleiuri pure. j 216 . dacă lenul e foarte uscat. loţiunea Tonic vegetal Perla ş. fie prin ex­ tracţie. Cu ceruri florale. 2 capsule de complex-ADN + vitaminele A şi D. sunt suverane pentru hrănirea pielii în profunzime. de care pielea are absolută nevoie. dacă aveţi un ten mixt. Iată un tratament simplu şi deo­ sebit de eficient: ÎNAINTE DE MASĂ. pe care îl aveţi: — ulei de trandafir. în mod preventiv.cleic. Efec­ tuaţi aceste cure.

d u p ă cin ă . Iată şi câteva produse Bonfanti şi Perla: cremă anlirid de zi pentru piele uscată Collagene. Pentru întârzierea apariţiei ridurilor vă sfătuim să utilizaţi uleiul de tinereţe pe bază de limba mielului şi brâncuţă. lăsaţi-o să infuzeze zece minute. iar gustul lui va fi şi mai plăcut. vome. emulsie tonifiantă pentru corp Perla ş.a. Sau de ce să nu le alternaţi pe toate ? Rinită alergica. o mare varietate de principii active. Ele vă vor aduce.încercaţi-le şi alegeţi-o pe cea care vă convine cel mai mult. mască de nămol. Veţi scăpa de greţuri. strecuraţi ceaiul şi adăugaţi-i o linguriţă de complex-tei granule. relaxant. cremă antirid Terme Tabiano. al ceaiului se va dubla. e bine ca seara . pentru ca sarcina. Efectul binefăcător. puneţi-o într-o cană mare cu apă clocotită. preparat din: Busuioc (frunze) 50 g Muşeţel mare (flori) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Roiniţă (frunze) 50 g Luaţi o lingură plină din amestecul de plante. iar tranzitul intestinal se va normaliza. vezi GUTURAI DE FÂN SARCINĂ Pentru ca să vă simţiţi cât mai bine dispusă în perioada cât sunteţi gravidă. cremă antirid de noapte Elastina. să beţi o cană de ceai. stare de nervozitate. toate. 217 .Sî evolueze fără „pro­ bleme". cremă Retinolo.

şolduri. rebelă la orice tratament. eu ulei vegetal. amintiţi-vă că există o plantă recomandată în mod special gravidelor ce suferă de o atare afecţiune: Trepădăioarea. Veţi găsi tinctură numai în farmacii si nu trebuie utilizată decât cu avizul medicului. profund. Cel mai eficient s-a dovedit ames­ tecul de ulei din limba mielului cu ulei din brâncuţă. fără a provoca nici un alt neajuns. vă putem da câteva sfaturi. inclus în miere. fese. SÂNGERARE NAZALĂ (epistaxis) Dacă aveţi deseori sângerări nazale. pe pântec. coapse. plantă ce are un efect hemostatic remarcabil. Dacă nu există nici o cauză obiectivă. Ori puneţi pulberea în căuşul palmei şi inspiraţi. pe piept. o baie la picioare foarte rece opreşte aproape instantaneu mica hemoragie. şi aspiraţi brusc. De asemenea. fină. pur. şi după naştere. puteţi trage pe nas pulbere de coada calului. dar nu există nici un alt produs mai b u n ! Dacă vă veţi zbate să-\ obţineţi. E greu de găsit. veţi fi pe deplin recompensate: pielea dumneavoastră va rămâne. o duceţi în dreptul nării sângerânde. trebuie să vă consultaţi medicul curant. Trebuie să fiţi alente: planta este toxică şi în stare proaspătă şi în stare uscată.Dacă în timpul sarcinii apare o constipaţie tenace. d im in e a ţa şi s e a r a . O puteţi utiliza sub formă de suc proaspăt din plantă (linctură-mamă). 218 . Dacă va curge sânge din nas. Pentru a preveni apariţia vergeturilor este bine să vă masaţi z il n ic . catifelată şi perfect netedă. din care se ia o linguriţă pe zi. ori desfaceţi o capsulă de coada calului. adânc.

dacă sunteţi grăbiţi sau nu aveţi timp. nu puteţi dormi ca lumea. pe care o pregătiţi fierbând un litru de apă. ÎNAINTE DE MESELE PRINCIPALE ur­ maţi o cură cu: 2 capsule de coada calului Cura se poate repeta de câteva ori pe an. cu un pumn de rozmarin. şi-adăugaţi în vasul de baie atâta apă încât să vă acopere picioarele până la glezne. vă oferim două soluţii: — o baie fierbinte la picioare cu rozmarin. la culcare. stând întinşi în pat. timp de zece minute. fără rădăcină) 50 g 50 g Eucalipt (frunze) 50 g Levănţică (flori) Se opăreşte o lingură plină cu plante cu o cană de apă fiartă. — în fiecare seară. vă sufocaţi. TIMP DE TREI SĂPTĂMÂNI. Ceaiul se bea până când se observă o ameliorare majoră în starea bolii. Trebuie să vă atragem atenţia asupra unui lucru: mai mult de 99% din cazurile de sinuzită cronică pe care le-am tratat erau însoţite de o stare de mare nervozitate sau de oboseală. dacă faceţi des epistaxis. puneţi-vă în fiecare nară trei picături de ulei de Osiris. până nu mai apar săngerări deloc. şi nu există o cauză anume. Iar dacă aveţi şi nasul înfundat şi respiraţi greu. se strecoară. se lasă să infuzeze preţ de zece minute.în fine. Si » » nu era vorbă de o sinuzită clasică — deci de o infecţie în regiunea 219 . în apa caldă adăugaţi două linguri de ulei de baie cu rozmarin. 5 SINUZITĂ z il n ic . sforăiţi. două căni m ari din ceaiul d e mai j o s : Cimbru (frunze) lOOg Ienupăr (fructe) 50 g Lămâiţă (planta întreagă.

fără rădăcină) 50 g Genţiană (rădăcină) 100 g Rozmarin (frunze) 220 . ei sunt. într-o stare avansată de stress. doar câteva şedinţe de simpaticoterapie sunt efi­ ciente. Iar mucoasa nazală este o zonă reflexogena ce reacţionează la orice dezechilibru biologic. oboseală. rezină sau ulei esenţial vegatal. Deci. SLĂBICIUNE Şi pentru o greutate corporală subnormala există tratamente cu ajutorul plantelor. deşi avem mulţi pacienţi care se plâng de sinuzită.sinusurilor nazale — . de fapt. Atingerile la nivelul mucoasei nazale duc la sedarea (li­ niştirea) sistemului nervos vegetativ simpatic. d u pă masă . Dacă însă e vorba de existenţa unui proces infecţios la nivelul sinusurilor. nervozitate. ele au o acţiune antiseptică foarte puternică asupra căilor respiratorii superioare şi nu produc nici una din reacţiile adverse pe care le generează antibioticele. nu vă repeziţi la anibiotice! încercaţi aroma-fumigafiile: puneţi seara. care. Beţi o cană de ceai. pe care le lăsaţi peste noapte. în acest caz. în mod special în caz de stress. tampoane impregnate cu câteva picături de balsam. în urechi. l a p r â n z şi seara . stimulează descongestionarea mucoasei şi dispariţia aşazisei sinuzite nevindecabile. pe cale reflexă. amestecând următoarele plante: Busuioc (frunze) 50 g 50 g Portocal amar (muguri florali) IOO g Fenicul (seminţe) 50 g Fumăriţă (planta întreagă. cî de o congestie permanentă a mucoasei nazale.

este foarte important să faceţi sport. mai ritmic. . se fierbe cam două minute. Kilogramele câştigate în acest mod nu vor fi decât depuneri nesănătoase de grăsime. Dar cel mai bun tratament pentru îngrăşare este. puneţi-i o linguriţă de miere. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de genţiană. de oboseală sau de proastă funcţionare a ficatului. Indiferent de situaţie.. ceea ce urmează este tratarea afecţiunilor ce le-au generat. le veţi pierde cu prima ocazie. mai în largul dumnea­ voastră. să faceţi sport şi să vă destindeţi. pe care. de purificare (vezi paragraful INTOXICAŢIE) şi de-abia după aceea să urmaţi recomandările de mai sus. SPASME MUSCULARE (cârcei) în primul rând trebuie să se stabilească din ce cauză apar.. nu mâncaţi prea mult. înseamnă că tratamentul trebuie început printr-o cură de dezintoxicare. de exemplu. din fericire însă. ÎN TIMPUL MESELOR: 2 păştile de complex-germeni de grâu. Cu cât efortul fizic va fi mai regulat.Se pune o lingură vârfuită din amestec la o cană cu apă. 2 capsule de complex-ADN + multiaminoacizi. cu atât veţi începe să vă simţiţi mai puţin obosiţi. Ar fi de dorit să-l beţi neîndulcit. dar dacă nu puteţi. aveţi grijă. Dacă ele sunt manifestări în cadrul unei stări de spasmofilie. se lasă să infuzeze alte zece şi apoi se strecoară. Apoi. Dacă nu reuşiţi să ajungeţi la o greutate normală orice aţi face.

un somnifer major. În a in t e d e CULCARE. ÎN FIECARE sea r ă .Din contră. Îna inte DE CULCARE. veţi dormi bine si nu vă veţi scula 1 „bui7 maci“ ! s ’ 5 » j 222 . să vă destindeţi. de nervoşi. fiind generat de un efort muscular excesiv. se strecoară şi se îndulceşte cu puţină miere de tei. timp de un minut.. se lasă totul să infuzeze încă zece minute. Ele vă vor ajuta să vă relaxaţi. dacă răul este trecător. d u pă m ese . faceţi o baie gene­ rală caldă cu esenţe de muşeţel mare şi de pin. J s » 7 s 7 2 capside de sulfină. şi mai bine. Nu uitaţi că esenţele nu pot fi puse direct în apa de baie. o cană de ceai făcut din: Măghiran (planta întreagă. cu patru linguri din amcstecul de plante. Vă veţi destinde. în mod sigur. mult mai bine. fără rădăcină) IOO g Portocal amar (muguri florali) 50 g Busuioc (frunze) IOO g Muşeţel mare (flori) 50 g Genţiană (rădăcină) 50 g Se fierbe un litru de apă. luaţi. folosiţi un ulei de baie gata preparat cu esenţele de mai sus. de tensionaţi. dar total inofensiv. Dacă vă simţiţi deosebit de surescitau.. să aveţi o noapte liniştită şi odih­ nitoare. Beţi. ori survenit după o perioadă de oboseală sau de nervozitate. ele trebuie amestecate în prealabil cu o bază hidrodispersantă sau. în acest caz încercaţi tratamentul de mai jos şi veţi putea dormi.

strângeţi-vă nasul între degete. zgârieturi. probabil. Dar eforturile dumneavoastră vor fi răsplătite: vă veţi simţi mai puţin obosiţi. o adevărată şcoală de relaxare. Ioan. înnăscute. Stare depresiva. Să nu vă închipuiţi că este vorbă de nu ştiu ce talente ascunse. TĂIETURI (julitun. A poi: inspiraţi profund. dacă spasmele musculare devin o stare de fapt. Vă vor trebui. pe care le schimbaţi din oră în o ră. ele permanentizându-se. vezi DEPRESIE Suferinţe hepatice. sau 223 . mai puţin tensionaţi. şi beţi cana până la fund.în fine. nu mai expiraţi. râni) Pentru grăbirea cicatrizării: — comprese impregnate în ulei vegetal din iarba Sf. vezi PROSTATA ŞI SUFERINŢELE EI SUGHIŢ Puneţi într-o cană mare de apă fierbinte o lingură de seminţe de fenicul. vezi FICATUL ŞI SUFERINŢELE LUI Suferinţe prostatice. se pare că nu sunteţi în stare să vă destin­ deţi sau nu ştiţi cum. 10-15 şedinţe până să reuşiţi să vă stăpâniţi perfect musculatura. Va trebui să vă deprindeţi! Cea mai bună metodă este sofrologia. Lăsaţi-o să infuzeze zece minute şi-apoi să se răcească puţin.

Cataplasmele vor opri şi sângerarea. fără rădăcină) 50 g Trifoişte de baltă (frunze) 25 g Soc (flori) 50 g Se fierbe. » dimineaţa şi seara . TENDINITE Dacă sunt întâmplătoare. într-o atare situaţie este necesară o cură de eliminare-remineralizare. fără rădăcină) 50 g Rozmarin (frunze) 50 g Creţuşcă (planta întreagă. beţi o cană mare de ccai (Scut din ' Genţiană (rădăcină) 50 g Frag (frunze) 50 g Urzică moartă albă (planta întreagă. Iar dacă rana e mică şi nu aveţi la îndemână o cantitate mai mare de pulbere. care va reduce inflamatia. Mai puteţi pune pulbere de coada calului. în lunile iunie sau iulie. culegeţi flori galbene de sunătoare. vor grăbi şi cicatrizarea. Zdrobiţi-le într-un mojar şi aplicaţi-le di­ rect pe rană. fie desfaceţi o capsulă de coada calului. cu ulei de Osiris.— dacă sunteţi la ţară. există o singură soluţie: un masaj uşor. se Iasă să infuzeze circa zece minute şi se strecoară. 224 . » Este posibil însă să faceţi pusee frecvente de lendinite ori de câte ori faceţi o partidă de sport sau altfel de exerciţii fizice. timp de un minut. fie râşniţi un pumn de plante uscate. un litru de apă cu cinci linguri de plante. dimineaţa şi seara. care este emina­ mente hemostatică.

» ’ i i TEN GRAS Dacă. pe care toată lumea o cunoaşte sub numele de tenis-elbow. ÎN TIMPUL MESEI: 2 păştile de complex-gemteni de grâu.ÎNAINTE DE FIECARE MASA-. dacă este vorba de o faimoasă tendinită a colului. într-adevăr. dar nici una din­ tre ele nu va da un rezultat de durată. anual. DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ. naturale şi eficace. dacă nu vreţi să vă su­ puneţi acestei cure de „curăţire”. 50 g 50 g 50 g lOOg 50 g 50 g tăcut din : Pir (rădăcină) Brustur (rădăcină) Păpădie (planta întreagă. dcmachiante. trebuie să faceţi o cură de dezintoxicare. Apoi. degeaba le utilizaţi. înain­ te de a începe sezonul sportiv de vară. 2 capsule de coada calului. loţiuni. pot să-i pună capăt. fără rădăcină) Fumăriţă (planta întreagă. Noi vă putem da o listă întreagă de creme. în line. reţineţi că ea este deseori legată de o tasare a vertebrelor cervicale şi doar manipulările mecanice. Urmaţi cura de mai sus timp de două luni. fără rădăcină) Lămâiţă (planta întreagă. Alt­ fel. tenul este gras. fără rădăcină) Coada şoricelului (planta întreagă. încă o lună. tim p DE t r e i z il e beţi câte un litru de ceai în 24 de ore. fără rădăcină) 225 . înainte de utilizarea unor produse cosmetice. practicatc de un terapeut compe­ tent.

a căror acţiune este la fel de astringenta. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de pir. câteva sfaturi cosmetice. rinichilor. dar asiguraţi-vă că au în ele suficiente vitamine. în general. care vor ajuta la epurarea ficatului. la un litru de apă. Acum. sângelui. altfel nu dă rezultatele scontate. Decoctul se bea neîndulcit. se acoperă vasul. ÎN FIECARE sea r ă aplicaţi o mască doar din căpşuni zdrobite. Dacă nu aveţi timpul necesar. pe care o ţineţi zece minute.Se amestecă bine plantele şî. veţi observa în curând cum porii încep să 226 . cele mai bune sunt produsele pe bază de plante. mult mai comod de utilizat. pe toată faţa. de multe ori — de prea multe o r i! — absente din alimentaţia dumneavoastră şi absolut indis­ pensabile frumuseţii tenului şi pielii. există fiole de căpşuni. E o eroare! Dacă le alegeţi cu grijă. se lasă să fiarbă două minute. în fiecare dimineaţă. Să nu vă închipuiţi că dacă aveţi tenul gras nu trebuie să utilizaţi nici o cremă. Iar cel mai bun dintre produsele cosmetice este ulei vegatal pur de alune. ca să infuzeze bine plantele timp de zece minute şi-apoi se strecoară. ÎN TIMPUL MESELOR DE PRÂNZ ŞI DE SEARĂ: 2 păştile de complex-ADN + multiaminoacizi vă vor aduce complementele alimentare. în privinţa cremelor. se pun patru linguri rase din amestcc. Dacă veţi face un masaj uşor cu el. depurativa. de curăţire a pielii este indispen­ sabilă tenului dumneavoastră. acţiu­ nea lor astringenta.

timp de trei săptămâni.se închidă. înseamnă că asimilaţia dumneavoastră este proastă. îna in te DE fie c a r e m a să luaţi. Este o can­ titate suficientă pentru a vă stimula digestia. Beţi. cremă cu nalbă şi tei pentru ten gras cu impurităţi. iar pielea îşi recapătă strălu­ cirea si luminozitatea. Şi vă mai recomandăm câteva produse Bonfanti şi Perla: loţiune tonică şi crema pe bază de sulf. că punctele negre dispar. 227 . » TEN USCAT Dacă pielea este uscată în ciuda tuturor tratamentelor externe pe care le-aţi încercat. Aşa că tot cu un tra­ tament intern trebuie început. re­ petând cura de trei-patru ori pe an: 2 pastile de complex-ADN + vitaminele E şi F. pentru că aspectul pielii reflectă buna funcţionare a organelor interne. iar ficatul leneş sau prea obosit. se strecoară şi se bea. se lasă să „tragă“ zece minute. îna in te d e f ie c a r e Rozmarin (frunze) Cimbru (frunze) Fenicul (seminţe) Mentă dulce (frunze) Măghiran (frunze) Genţiană (rădăcină) masa . o cană de ceai făcut din : 50 g 50 g 50 g 50 g 25 g 50 g Se pune o lingură din amestec la o cană cu apă clocotită. gama Bardana (pe bază de brustur).

dintre produsele Bonfanti şi Perla). Şi este bine să preferaţi produsele cosmetice pe bază de extracte de muşeţel mare. astfel încât pielea să nu fie „agresată** de efectele uleiului. — de jojoba — trebuie utilizat în permanenţă.ÎN TIMPUL MICULUI DEJUN $1 AL PRÂNZULUI: 2 pastile de compla-structural. Şi-acum. nalbă de pădure. ulei de Osiris şi care sunt întotdeauna îmbogăţite cu vitamine. Bineînţeles că sunt net mai bune cele din extracte naturale vegetale. compus din produse na rale bogate în oligoelemente. care trebuie tratat cu foarte multă grijă. crema de zi cu jojoba. încât vă puteţi machia imediat după ce l-aţi dat pe faţă (de ex. pentru tenul obosit. vă vor aduce sărurile minerale de care are nevoie pielea dumneavoastră.. TUSE O tuse cronică vă obligă să consultaţi un specialist. — de trandafir. fără rădăcină) 50 g Lumânărică albă (flori) 50 g Limba mielului (planta întreagă. fără rădăcină) 50 g Cimbru (frunze) IOO g Rotungioară (planta întreagă. uleiurile vegetale: — de opaiţă (luminiţă). ziln ic . sau un ulei de tinereţe. cosmeticele. ci de o ceară lichidă pe care pielea o absoarbe atât de rapid. dacă pielea este foarte uscată şi devitalizată. nu e vorba de un ulei. Toate aceste uleiuri trebuie utilizate pe lângă cremele dum­ neavoastră obişnuite. un litru de ceai fierbinte: Cimbrişor (planta întreagă. o tuse întâmplătoare poate fi înlăturată şi cu ajutorul plantelor. din limba mielului şi brâncuţă. fără rădăcină) 50 g 228 . în primul rând.

care curăţă bron­ hiile de secreţii şi le fortifică. Mucoasa gastrică trebuie protejată pentru ca durerea şi arsurile să nu vă 229 . boala ulceroasă se datorează stressului. într-un litru de apă. Este un tratament excelent. LA PRÂNZ ŞI SEARA. Dacă nu vă plac fricţiile. Şi ca şi după tratamentul precedent. îmbrăcaţi-vă cu o flanelă de corp sau cu o jachetă de lână. la căldură! Ulcer gastric. pe care le Gerbeţi un minut. îndulcind fiecare cană cu o lingură de miere de cimbru sau de levănţică. apoi strecuraţi-1. Dacă aveţi senzaţia că „tuşiţi din piept". Ulei esenţial de pin 5 mi. rapid şi eficient. Lăsaţi ceaiul să infuzeze în jur de zece minute. iată o altă soluţie: Faceţi o baie generală fierbinte cu ulei de baie care conţine ulei de Osiris.Amestecaţi bine plantele şi luaţi din ele cinci linguri pline. fricţionaţi-vă tora­ cele. băgaţi-vă în pat. Culcaţi-vă şi nu mai ieşiţi din casă până când nu vă însănătoşiţi. Beţi toată cantitatea repartizată în cinci porţii. dar preferaţi o baie. cu putere. vezi ULCER STOMACAL * ULCER STOMACAL (ulcer gastric) în general. utilizând un amestec de: Ulei de Osiris 30 mi. ÎNAINTE DE MASĂ lu aţi: 3 capsule de fenicul DUPĂ ACELEAŞI MESE: 2 capsule de cimbru.

denumit şi ceaiul celor trei flori. timp de trei luni. cel mai dificil lucru într-o boală ulceroasă. pe am­ bele planuri: în a in te d e FIECARE m asa b eţi o cană m are d e ceai făcut din: Nalbă de pădure (flori) 50 g Muşeţel mare (flori) 50 g Urzică moartă albă (flori) 20 g Din amestecul de mai sus. cu f ie c a r e c a n ă d e ceai înghiţiţi ş i: 2 capsule de coada calului. lăsaţi-le să tragă zece minute şi apoi strecuraţi infuzia. iar coada calului le va fixa pe acestea din urmă în organism. 230 . ULCER VARICOS Şi în acest caz plantele s-au dovedit deosebit de benefice. Numai că trebuie să aveţi răbdare atât pentru a le da timp să acţioneze.chinuie în permanenţă. Dar pentru a avea un rezultat durabil primul obiectiv este eliminarea factorului nociv principal: stressul! Vă recomandăm un tratament ce acţionează. Ele vă vor face plinul de oligoelemente. opăriţi-le cu 500 mi de apă clocotită. ÎN TIMPUL MESELOR: 2 capsule de cochilii de stridii. în special calciu şi magneziu. Tratamentul trebuie urmat cu regularitate 15 zile lunar. luaţi două linguri pline. simultan. cât şi pentru a lăsa organismul să reacţioneze.

Daţi în clocot un litru din apa respectivă. Opăriţi în apă clocotită o foaie de varză timp de cinci secunde. rolul lor preponderent este însă acela de a con­ tribui la regenerarea ţesuturilor şi de a lupta împotriva tuturor infecţiilor. stingeţi focul. într-un litru de apă. ames­ tecate în părţi egale. Spălarea zonelor ulcerate se face cu o apă minerală negazoasă. faceţi cataplasme cu foi de varză şi aplicaţi-le pe rană de două ori pe săptămână. aruncaţi în vas un pumn de salvie şi de verbină mirositoare. patru linguri din amestec. lu aţi: 2 capsule de ridiche neagră. Daţi-le într-un clocot fără să le fierbeţi.MESELOR PRINCIPALE'- 2 capsule de viţă de vie pentru activarea circulaţiei sangvine. z il n ic LA PRÂNZ ŞI SEARA. ÎNAINTE DE MASĂ. fără rădăcină) 50 g Viţă de vie (frunze) 50 g Cimbru (frunze) 50 g Brustur (rădăcină) 50 g Pir (rădăcină) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Lăsaţi la macerat.b eţi un litru de ceai făcut d in : Coada şoricelului (planta întreagă. care vor stimula activitatea ve­ zicii biliare. ÎN TIMPUI. lăsaţi-le să infuzeze preţ de zece minute şi strecuraţi ceaiul. zdrobiţi-o 231 . timp de două ore. lăsaţi-le să infuzeze cam zece minute şi strecuraţi totul printr-o pânză deasă. Dacă ulceraţia este profundă.

apoi se dă uşor în clocot preţ de un minut. E bine să beţi toată cantitatea de-a lungul unei zile. de câte ori vă vine la îndemână. aplicaţi-o direct pe rană şi legaţi-o cu o faşă. strecuraţi. ţelină. salată). fenicul. înainte de-a strecura ceaiul. câte o înghiţitură. mărar. luând. iar apa caldă amestecaţi-o cu o cantitate suficientă de argilă verde sfărâmată.cu un sucitor pe o planşetă de bucătărie foarte curată. Consumaţi. Se acoperă vasul şi se lasă să stea. astfel încât să vă 232 . UMFLAREA SÂNILOR Beţi. Aveţi grijă ce mâncaţi. mai ales o cantitate foarte mare de asmăţui. Sunt reţete foarte vechi. z il n ic . un litru de ceai din: Fenicul (seminţe) IOO g Frag (frunze) IOO g Pir (rădăcină) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Se pun cinci linguri din amestec la un litru de apă. timp de 15 minute. de preferinţă. a căror eficienţă a fost în perma­ nenţă probată de-a lungul timpului. multe fructe şi legume (morcovi. Iar dacă sânii sunt şi d'ureroşi. Lăsaţi-o acolo minimum două ore. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de fenicul. aplicând cataplasma de mai jos vă veţi calma : — fierbeţi un litru de apă în care aţi pus doi pumni de frunz de frag sau căpşuni. napi.

5 cm grosime. Ea poate fi păstrată la frigider. Deci nu veţi avea nevoie de toată apa pe care aţi preparat-o. ci de un strat de vitamine E şi PP. Iar ca acţiunea tratamentului să Qe şi mai rapidă. de o demineralizare acută. DUPĂ MICUL DEJUN. PRÂNZ ŞI CINĂ: 2 capsule de cochilii de stiidii.iasă o cataplasmă de 0. Veţi vedea că după tratamentul de 233 . ungeţi-vă unghiile seara. iată ce vă recomandăm noi. ca îngrijiri locale utilizaţi uleiul pur de germeni de grâu. reîncălzită şi folosită de şapte-opt ori. Cu o pensulă mică. Unghiile friabile. care se rup din te miri ce. de magneziu şi calciu. friabile. care vor pătrunde în structura lor şi le vor „hrăni". Ele vor fi astfel „învelite" nu de ojă. Dimensiunile calaplasmei trebuie să fie atât de mari încât ea să vă acopere complet doar sânii. la culcare. se-ndoaie. ÎN TIMPUL MESELOR PRINCIPALE'- 2 pastile de complex-structural. denotă faptul că organismul dumneavoastră suferă. în mod cert. crăpă. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de coada calului. UNGHII CARE SE RUP UŞOR (casante. moi) Dacă orice aţi făcut sau încercat până acum n-a dat nici un rezultat. aplicaţi-o pe sâni şi lăsaţi-o să stea preţ de două-trei ore.

mai sus veţi scăpa şi de alie tulburări sau suferinţe., cum sunt starea de nervozitate, reumatismul, spasmofilia. Dacă simţiţi nevoia, dacă resimţiţi efectele-i benefice, nu ezitaţi să urmaţi acest tratament timp de două luni consecutiv. Pu­ teţi face trei cure pe an de câte doua luni, şi astfel alimentaţia dumneavoastră carenţiala va fi reechilibrată în principii nutritive esenţiale.
1 * 7 9 9 7

UREE Dacă nivelul ureei în sânge are tendinţa să fie prea ridicat, trebuie să consultaţi neapărat medicul, deoarecc afecţiunea im­ plică o drenare, o purificare, o curăţare a întregului organism — sânge, rinichi, ficat, intestine. Indiferent dacă sunteti sau nu în situatia de fată, nu uitati marea cură depurativă de toamnă. Ea trebuie făcută toată viaţa. Dacă vreţi să fiţi în formă, dacă vreţi să fiţi feriţi de atacul microbilor iarna, este obligatoriu s-o faceţi!
i » a 7 9 » * ' 9 9 i

z il n ic , în t r e m e s e , beţi trei căni mari de ceai, preparat din plantele de mai jos. „Marea curăţenie" împotriva ureei începe cu această infuzie de drenaj: Pir (rădăcină) 50 g Păpădie (rădăcină) 50 g Rozmarin (frunze) ■ 50 g Salvie (frunze) 50 g Se fierb patru linguri pline din amestec într-un litru de apă timp de două minute, se lasă să tragă încă şapte minute şi apoi se strecoară.

234

DIMINEAŢA, PF NEMÂNCATE-.

3 capsule sau o fiolă cu suc de ridichi negre.
L A PRÂNZ ŞI SEARA. ÎNAINTE DE MASA-.

2 capsule de brustur.
ÎN TIMPUL ACELORAŞI MESE--

2 capsule de salce. Cura poate fi repetată de două-trei ori anual, dar trebuie să vă verificaţi mereu nivelul ureei.
»

URTICARIE Este o boală extrem de dificil de diagnosticat, de stabilit căror cauze se datoreşte, de tratat! Este o afecţiune de origine neu­ rologică ? Sau este legată de o intoxicare ? Ori evoluează pe un teren reumatic? Crizele urticariene sunt de-a dreptul handicapante, ucigătoare! D ar plantele şi reţetele de veche sorginte, bazate pe ele, se pare că sunt în stare să le suprime.
ZILNIC, un litru de ceai făcut din:

50 g Nalbă de pădure (flori) IOO g Salvie (frunze) 50 g Violetă (flori) Urzică moartă albă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g 50 g Brustur (rădăcină) Se pun patru linguri din amestec să macereze timp de două ore într-un litru de apă. Totul se dă în clocot fără să fiarbă, se

235

Iasă ceaiul să tragă timp de zece minute şi de-abia apoi se stre­ coară. Se bea toată cantitatea într-o singură zi. Dacă urticaria se manifestă în valuri-valuri, de fiecare dată pulverizaţi-vă cu apă din flori de portocal. Calmează mâncărimea şi atenuează uscăciunea epidermei. Dacă puseul urticarian este foarte intens, aplicaţi uşor ulei de Osiris. Iar când zonele cu leziuni sunt şi dureroase puteţi pune pe ele comprese cu ulei de Osiris timp de una-două ore.

Valuri de căldură, vezi BUFEURI, MENOPAUZĂ

VARICE Nu vor dispărea cu ajutorul plantelor, dar poate fi ameliorată circulaţia venoasă, de întoarcere.
ZILNIC beţi un litru de ceai Scut din:

Coada şoricelului (planta întreagă, fără rădăcină) Cimbru (frunze) Salvie (frunze) Frag (frunze) Rozmarin (frunze) Se opăresc cinci linguri pline de plante cu un clocotită, se lasă să tragă 15 minute, se strecoară:
ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ:

50 g 50 g 50 g 50 g 50 g litru de apă

2 capsule de viţă de vie.

236

ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE:

2 pastile de complex-viţă de vie.
LA PRÂNZ ŞI SEARA, DUPĂ MESE:

2 păştile de complex-pătrunjeL Săptămânal, două băi generale calde cu uleiuri esenţiale de chiparos, cimbrişor şi ienupăr, urmate de un duş rece pe picioare.

VÂJÂITURI (ZGOMOTE) ÎN URECHI
DIMINEAŢA, PE NEMÂNCATE, ŞI SEARA, LA CULCARE, beţi O

cană marc de infuzie preparată din: Viţă de vie (frunze) 50 g Muşeţel mare (flori) 25 g Busuioc (frunze) 50 g Creţuşcă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Mentă dulce (frunze) 25 g Salvie (frunze) 50 g Lămâiţă (planta întreagă) 25 g La o cană cu apă fierbinte se pune o lingură din amestecul de plante. Lăsaţi ceaiul să infuzeze, apoi strecuraţi-1. Puteţi să-l îndulciţi cu puţină miere de rozmarin.
ÎNAINTE DE FIECARE DIN MESELE PRINCIPALE:

2 capsule de angfunare.
ÎN TIMPUL MESELOR DE PRÂNZ ŞI SEARĂ.

2 păştile de complex-pătrunjeL
DUPĂ PRÂNZ ŞI DUPĂ CINĂ:

2 capsule de portocal amar.

Suferinţa dumneavoastră na se poate înlătura cât a-i bate din palme deoarece, de multe ori, ea se datorează existenţei a trei tulburări asociate: artroza vertebrelor cervicale, proastă circu­ laţie, hipemervozitate. Trebuie acţionat simultan asupra lor, ceea ce nu e o treabă uşoară! Indiferent care este situaţia, vă sfătuiesc să vă adresaţi unui kinesiterapeut care va şti cum să amelioreze artroza şi poate chiar vă va învăţa cum să vă relaxaţi cu ajutorul unor exerciţii de yoga sau de sofrologie. Aţi încercat să faceţi o baie generală, caldă, cu ulei esenţial de pin şi de muşeţel, atunci când vâjâială devine insuportabilă ? Noi am obţinut rezultate neaşteptate la pacienţii cărora le-am recomandat-o. Tot ceea cc v-am oferit aici este o terapie de stabilizare, de ameliorare a stării dumneavoastră; nu avem pretenţia că, pro­ cedând astfel, s-a terminat cu zgomotele din urechi! Vânătăi, vezi CONTUZII Vertije, vezi AMEŢELI VERUCI (negi) Experienţa personală ne-a dovedit că persoanele care au (sau fac) vcruci sunt indivizi în general foarte nervoşi, ce au o lipsă marcată de calciu şi magneziu. Ei trebuie calmaţi, liniştiţi şi remineralizaţi.
ÎNAINTEA FIECĂREI MESE. vom lua :

2 capsule de coada calului

238

ÎN TIMPUL CELOR TREI MESE-.

2 capsule de cochilii de stridii.
DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ, DUPĂ MESE-,

2 păştile de complex-structuraL Cura va da rezultate numai dacă este urmată cel puţin şase luni consecutiv. Local, pentru dispariţia lor rapidă, există două soluţii: — fie se pun minicataplasme cu usturoi sau cu rostopască verde; se râde usturoiul, se zdrobeşte rostopască, se pun pe un mic leucoplast, dar strict local, încât să nu dcpăşească marginile negului (altfel se „arde“ pielea sănătoasă); se schimbă cataplasma zilnic-, — fie se pensulează negul cu tinctură-mamă de tuia (există gata pregătită în farmacii). în fine, dacă vreţi ca starea dumneavoastră de spirit să se liniştească definitiv, trebuie să vă reorganizaţi viaţa: alternaţi sportul cu destinderea. De asemenea, mâncaţi mai bine, mai echilibrat, mai relaxat. Nu uitaţi de calciu, magneziu, aminoacizi şi vitamine. Iar toate cele de mai sus le puteţi rezolva simplu: la fiecare prânz, puneţi pe alimente o linguriţă de pulbere de coada calului, iar seara, la cină, o linguriţă de pulbere de germeni de grâu.

VIERMI INTESTINALI Cu ani în urmă, medicii urmăreau cu o deosebită atenţie apariţia viermilor intestinali la copii. în prezent sunt aproape total ignoraţi. Nu este o atitudine judicioasă, mai ales că posibilitatea in­ festării există, tulburările create de ei în organismul celor mici

239

sunt nedorite şi neplăcute, iar tratamentul nu se face cât ai bate din palme. Ce vă recomandăm ? Se fierb trei căţei de usturoi, tăiaţi mărunt, în 500 g de apă, timp de un sfert de oră. Dimineaţa, pe stomacul gol, se bea o jumătate de pahar de decoct. Dacă gustul pare foarte rău se poate îndulci cu miere de cimbru. Se bea timp de patru zile şi se scăpă în mod sigur de paraziţi. Dar ca să nu mai apară niciodată, pentru ca „terenul“ să fie tratat, vă recomandăm, timp de două luni anual, de preferinţă la începutul verii şi iernii:
LA PRÂNZ ŞI SEARA, ÎN TIMPUL MESEI-

2 capsule de muşeţel mare.
DUPĂ ACELEAŞI MESE-.

2 capsule de coada calului.

VOMĂ Bineînţeles că ne referim numai la întâmplătoare, apărute din cauze minore.
LA PRÂNZ ŞI SEARA, ÎNAINTE DE MESE-.

cele pasagere,

Busuioc (frunze) 50 g Muşeţel mare (flori) 50 g Mentă dulce (frunze) 50 g Fenicul (seminţe) 50 g Portocal amar (muguri florali) 50 g La un bol apă fierbinte se pune o lingură plină de plante, se lasă să tragă zcce minute, se strecoară şi se bea cu înghiţituri mici.

240

DUPĂ PRÂNZ ŞI DUPĂ CINA

2 capsule de angelică.
SEARA, LA CULCARE-.

2 capsule de sulfină. Este bine să mâncaţi „mai uşor“ : fructe, legume, supe. Evitaţi carnea şi grăsimile câteva zile. Iar dacă obişnuiţi să vomaţi uşor din te miri ce, iar medicul spune că nu e vorba de nici o boală ci de o predispoziţie, luaţi: 2 capsule de muşeţel mare, ZILNIC, ÎN t im p u l MICULUI DEJUN, până când vomele nu mai aparZgârieturi, vezi TĂIETURI ZONA ZOSTER Noi afirmăm că singura metodă de vindecare a bolii esie mag­ netismul. Iar cum practicieni ai acestei metode aproape nu mai există, iată câteva recomandări pentru atenuarea durerilor. Aplicaţi local o pudră alcătuită din pulbere de pedicuţă (80%) şi pulbere de rădăcină de angelică (20%). Faceţi acest lucru de mai multe ori pe zi. După fiecare pudraj, faceţi o pulverizare cu apă de trandafiri. Ea înmoaie, hidratează, descongestionează şi calmează. Pentru eliminarea ♦oxinelor, pentru stimularea imunităţii: Cimbru (frunze) IOO g Salvie (frunze) IOO g Creţuşcă (planta întreagă, fără rădăcină) 50 g Muşeţel mare (flori) 50 g

16 Corn. nr.279

24\

Sc fierb patru linguri pline din nmcstec într-un lilra de apH, timp de două minute. Sc lasă ceaiul să tragă alte zece minute, se strecoară şi se beau, zilnic, două-patru căni, până la vindecarea definitivă.
DIMINEAŢA ŞI LA PRÂNZ, DUPĂ MESE:

3 capsule de complex-multivitamirie. Veţi avea nevoie de ele şi pe toată durata bolii şi după, pentru forlifierea organismului.

în ceea ce priveşte capsulele cu pulbere de plante. de la marginea drumurilor. tincturi. Prima întrebare ce transpare este: sunt. e bine să nu le luaţi din zone poluate. luată ca atare. mai eficient ? Categoric. spre deosebire de infuzii. o pulbere.PLANTELE MEDICINALE ÎN CEAIURI SI » CAPSULE FOARTE IMPORTANT. iată ce vă putem spune. macerate. obţinută din planta uscată. oare. să nu utilizaţi îngrăşăminte şi erbicide pentru cultivarea lor. Avantajul utilizării plantelor medicinale în tratarea bolilor constă în faptul că ele permit alcătuirea unor reţete strict dozate. ori le culegeţi singuri. în sensul că ar acţiona mai rapid. când cumpăraţi ceaiuri sau capsule. Iar dacă le cultivaţi singuri. după explozia centralei de la Cemobâl trebuie întotdeauna să întrebaţi. de unde au fost culese. în funcţie de pacient şi de afecţiune. cât şi adaptarea unor scheme terapeutice „terenului" acelor bolnavi cu predispoziţie faţă de anumite maladii. NU! Deşi. Aşa cum am mai precizat. unde au fost cultivate. decocturi. capsulele mai bune. are toate principiile active ce le conţine planta verde şi nu numai 243 . esenţe. din ce regiune provin plantele medicinale res­ pective.

Descrierea fiecărei plante în parte urmează o schemă gene­ rală — familia botanică. în cadrul paragrafului referitor la utilizarea infuziilor. de la plafaruri sau farmacii particulare. ce boli se pot trata cu ajutorul ei. ca să vă daţi seama sub ce formă vă poate ajuta mai mult. în fine. iar dacă faceţi un efort — şi îl veţi face doar o singură dată. capsula de mentă piperată va avea acţiune stimu­ latoare.pe cele dizolvate în apa de ceai. caracterizarea terapeutică. care. numele latin. De exemplu. Repetăm. în caz că nu aţi citit cu atenţie primele pagini ale cărţii. ele fiind înşiruite în ordinea des­ crescătoare a efectului terapeutic pe care îl au plantele asupra lor. Ceea ce deosebeşte infuzia de capsulă este efectul terapeutic. cum se administrează sub formă de ceai şi cum sub formă de pulbere. bolile ce se pot trata cu ajutorul lor sunt defalcate pe două categorii — indicaţii majore şi indicaţii minore. acolo unde este cazul. le puteţi cumpăra. toate plantele pe care vi le prezentăm aici le puteţi găsi singuri (cu excepţia câtorva exemplare exotice). Ia rândul lui. dar nu va fi recomandată persoa­ nelor nervoase. uscarea şi păstrarea plantelor. recol­ tarea. în paragraful re­ feritor la pulberi. veţi găsi toate remediile 244 . maladiile ce beneficiază din plin de o atare formă de prezentare a plantelor medicinale sunt subsumate la o singură rubrică — indicaţii —. apoi veţi şti cum să vă orientaţi —. altele sub formă de pulbere. Şi exem­ plele sunt multe! Este bine să citiţi cu atenţie informaţiile prezentate Ia fiecare plantă în parte. Capsula de trifoişte de baltă va fi mult mai eficientă decât ceaiul pentru „curăţarea*1 vezicii biliare. infuzia va fi calmantă. ce parte a plantei se utilizează. pe majoritatea. anumite plante sunt mai active sub formă de ceai. numirile populare utiliza­ te în România. va avea un efect inegalabil în caz de celulită.

apa să şi dea în clocot cât număraţi până la 9 245 . Fitoterapia nu obligă la nişte dozări stricte. Plantele medici­ nale nu fac nici un rău ! Dar.naturale propuse de noi — plante uscate. care nu „se dizolvă" în apă. Iar o capsulă conţine. Deci. fie în unele farmacii particulare ce au un sector pro­ filat numai în comercializarea de produse naturale şi preparate obţinute din ele! Dacă vi le culegeţi singuri. Sau. plantele pierd multe din principiile active. ci „se distrug". pentru că s-ar putea să găsiţi un culegător foarte priceput. ci şi pe cele ştiinţifice. umpleţi-o cu pulbere şi vedeţi apoi cât a încăput în ea. Şi v-am sfătui să adăugaţi şi câteva din denumirile populare — ele sunt cele ce se utilizează pe întreg cuprinsul ţării noastre —. luaţi o capsulă goală de ampicilină. prin fierbere. fie la piaţă. bi­ neînţeles după ce le-aţi uscat conform recomandărilor noastre. totul trebuie să aibă o măsură: nimic nu e mai rău decât alunecarea spre extreme! Şi încă un lucru: e bine să aveţi cu dumneavoastră. îşi pierd calităţile lor terapeutice. pulberea o puteţi realiza prin măcinarea fină a părţilor plantelor ce se utilizează ca remediu — aşa cum specificăm în cadrul descrierii fiecărei plante — . fie în farmaciile „verzi". Şi farmaciştii şi culegătorii le ştiu. nu numai numele populare ale plantelor. gelule sau tablete —. aproximativ. latineşti. ori trec în apa de ceai. pe o listă. înseamnă că focul trebuie să fie foarte „tare“. la culegătorii specializaţi. când se spune „fierbeţi un minut". să nu uităm. plante proaspete. atunci când aţi pornit să vă cumpăraţi plantele medicinale. un vârf de cuţit din pulbere. Mai trebuie să reţineţi că. dar care să denu­ mească cutare sau cutare plantă cu alt nume decât acela utilizat de dumneavoastră. sub formă de capsulc. când anotimpul în care le căutaţi corespunde cu perioada de vegetaţie şi înflorire a plantei.

noi reco­ mandăm combinaţii. „să tragă". drajeuri. iar dumneavoastră trebuie să luaţi. înseamnă că trebuie să permiteţi plante­ lor. pe lângă infuzie — noi o numim „tisană“ —. numai acolo unde a fost cazul. de asemenea verificate. dar ne-am gândit că poate vă este greu să vă procuraţi atâtea plante medicinale. vasul de pe foc. în cadrul pa­ ragrafului Caracteristici terapeutice. ceea ce nu înseamnă că doar ele sunt bune şi doar acestea sunt toate plantele medicinale existente. „la infuzat". dar noi recomandăm mai ales infuzia. tablete şi pulbere. să zicem aşa. — în ceea ce priveşte. 3 7 246 . mai menţionăm câteva lucruri. imediat. decocturi. dar există şi gelule. apoi. am inserat informaţiile ce le-am avut la dispoziţie. pentru a înlătura orice posibilă nelămurire din partea dumneavoastră: — plantele descrise sunt cele pe care noi le-am verificat că au într-adevăr efecte benefice asupra bolilor detaliate aici. în încheierea acestei succinte informări privind plantele me­ dicinale descrise. — de-a lungul descrierii bolilor şi a tratamentelor adecvate. cum şi când trebuie să-l beţi. de aceea v-am descris în ce fel se prepară şi ceaiul din fiecare plantă în parte. macerate. nu veţi găsi nicăieri un ceai dintr-o singură plantă .şaizeci. noi preferăm capsulele. un mic istoric al plantei. »* — în ceea ce priveşte pulberea. în cadrul tratamentelor re­ comandate de noi veţi găsi numai capsule. timp de zece minute. tincturi. — când spunem că lăsăm „fiertura să stea“. — în funcţie de datele. să-şi dizolve toate substanţele active în apă. — am adăugat. am introdus sau nu compo­ ziţia chimică. „să infuzeze".

ale uneia şi aceleiaşi plante. sunt suficiente. verzi. nu neapărat medicinale. şase-şapte capsule (gelule. când şi cum trebuie să le luaţi există menţionate la toate bolile prezentate în lucrare.— la plantele la care n-am dat tratamentul sub formă de ceai. tablete. verbina mirositoare. dacă există şi dacă pot fi traduse. dacă nu vreţi să utilizaţi decât pul­ bere şi nu doriţi să vă mai „osteniţi" cu ceaiurile. iar numărul de capsule. drajeuri) ori şase-şapte vârfuri de cuţit de pulbere. aşa că dacă nu găsiţi o plantă-două. noi recomandăm doar una dintre formele de tratament. — acolo unde veţi întâlni două nume de familii sau două ori mai multe nume latineşti. — combinaţiile de ceaiuri conţin întotdeauna plante asemănătoare din punct de vedere al proprietăţilor terapeutice. numele date între paranteze sunt după nomenclatura botanică de până în 1982 — pe care unii botanişti o utilizează încă — dar care nu mai este de actualitate. prelucrat şi tradus numele lor din alte limbi. fie sunt utilizate numai proaspete. — în ceea ce priveşte dozajul capsulelor. sau n-am indicat recomandările pulberii. acerola. ca urmare am preluat. dar şi cu utilizări medicinale. şi ele nu au un anume fel de cules. nu înseamnă că nu se fac ceaiuri sau nu există pulberi. la fiecare afecţiune e un alt dozaj. considerând-o ca fiind de cea mai mare eficienţă. uscat şi păstrat-. nu am inserat nici un fel de scheme în cadrul paragrafului respectiv din descrierea plantelor. şi asta se spune pe parcursul prezentării plantei. fie e vorba de seminţe sau de plante exotice. — există deseori câteva plante exotice şi rare pentru noi — spirulina. — la plantele unde n-am descris cum se recoltează. puteţi renunţa la ea (ele) » 247 . zilnic. lămâiţă — carc nu au denumire românească.

de aceea este de preferat o aso­ ciere de mai multe plante. Remarcabil stimulent pentru funcţiile pancreasului. Caracteristici terapeutice Totul este folositor de la această plantă: rădăcina.şi măriţi gramajul în totalitate. consecinţa fiind ameliorarea diabetului. Este de la sine înţeles că dacă sus-numitul organ este „leneş". Indicaţii majore: diaree. Nume latin: Vaccinium myrtillus. nici un regim nu vă va ajuta să slăbiţi într-adevăr şi să rămâneţi în continuare la greutatea dorită. asine. coacăză. cataplasme. decoct. a leziunilor dermatologice ce apar în respectiva afecţiune. fructele. tinctură. gargară. macerat. Noi îl recomandăm în completarea anumitor tratamente de slăbit prescrise acelor persoane al căror pancreas funcţionează prost. reumatism. AFIN Familia: Ericacee. afte. presbiţie. frunzele. fructele. infecţii urinare. Indicaţii minore: gută. afine negre. enterită. eczeme. afinghi. Mod de preparare: infuzie. cucuzie. oxiurază. faringite. stomatite. he­ moroizi. băi de şezut: 248 . decât infuzii unice şi monocolore. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. diabet. Numiri: afin de munte. pomuşoare. a oboselii. el favorizează reglarea nivelului glucozei în sânge. fructe proaspete sau uscate.

sau la 35°-40°C şi se păstrează în săculeţi de pânză. se beau două-trei căni zilnic. oboseală oculară. în strat subţire. puse în 200 mi de apă clocotită. — cataplasme: se face un decoct dintr-o linguriţă de fructe uscate cu 200 mi de apă clocotită. se lasă 10-14 zile într-o sticlă. se face gargară din trei în trei ore. se usucă la umbră. două săptămâni la rând. se lasă să stea 20-30 minute. închise la culoare. — băi de şezut: se utilizează decoctul sau maceratul la rece. 249 . care se fierbe cinci minute şi se lasă să stea 15-20 minute. oboseală. în încăperi aerisite. diaree. păstrare Frunzele se culeg la sfârşitul lunii iulie-începutul lunii sep­ tembrie. se lasă să stea 20-30 minute. la o cană de apă clocotită. pusă la un loc călduros. totul se pune pe un pansament steril. colită. se strecoară. se bea un păhăruţ înainte de masă. Fructele se strâng în iulieaugust. Recoltare. se strecoară în sticluţe mici. sfârşeală. Indicaţii: diabet. — tinctură: peste o cană de afine zdrobite se toarnă patru căni de alcool diluat. — macerat: o linguriţă de fructe zdrobite se lasă opt ore în 200 mi de apă rece şi se beau în trei prize. se usucă pe rame cu plasă de sârmă. — fructe: 300-500 g de fructe proaspete sau 100 g fructe uscate se mănâncă zilnic. uscare. se strecoară si se beau două căni pe zi. dermato­ ze. zdro­ bite. se strecoară. — gargară: infuzie din două linguriţe de afine uscate.— infuzie: o linguriţă de frunze. — decoct: aceeaşi cantitate se fierbe cinci minute la foc mic si se lasă să stea 15 minute. 3 y 7 a * Sub formă de pulbere (capsule) Parlea utilizată: frunzele.

de fructe — fie sub formă de pliculeţe (deci pulbere). medicală. Se păstrează în săculeţi de pânză sau pungi de hârtie. aerofagie. Sub formă de ceai Nu este folosit ca plantă medicinală. în care ananasul poate exista singur sau împreună cu multe alte plante. uscare.dar bine încălzite. în tija fructului. nu cu o indicaţie anume. fie sub formă de fructe uscate. Indicaţii: creştere în greutate excesivă. Recoltare. se usucă la 60°-70°C. Dar există ceaiuri obişnuite. Prezenţa ei permite ameliorarea arderii grăsimilor. ANANAS Familia: Bromeliacee. Numiri populare: nu există altele în limba română. păstrare Tijele se recoltează înainte de coacerea fructelor. urmarea fiind pierderea kilogramelor în plus. Ceaiul respectiv este parfumat. revigoram şi se bea oricând. deci o digestie mai completă. întregi ori mărunţite — . o amilază ce ac­ celerează asimilarea proteinelor. se macină şi se păstrează în borcane er­ metic închise. de­ ficienţă pancreatica. sau la 60°-70°C. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: tija verde (tânără) ce susţine fructul. „în verde“. Caracteristici terapeutice Cerectătorii au descoperit. suferinţe hepatice. gustos. Nume latin: Ananas comosus. 250 . digestie lentă. dispepsie.

Anasonul este utilizat de foarte mult timp în medicina tra­ diţională chineză. Nume latin: Pimpinella anisum. fiind recomandat chiar şi femeilor însărci­ nate. palpitaţii cardiace. bădean. Sub formă de ceai Partea utilizată: sămânţa. » Indicaţii minore: menstre dureroase. oniş. molură. nervozitate. chimin dulce. Nu are nici o contraindicaţie. anasonul este de neegalat în caz de obo­ seală a sistemului nervos asociată cu aerofagie şi digestie lentă. chimion de grădină. tarhon.ANASON Familia: Apiacee (UmbeUfere). bronşită. Caracteristici terapeutice Originar din Orient. gastralgii (dureri de stomac). hanos. iar în cea indiană este prezent ca remediu fitoterapeutic în lucrări ce datează încă din secolul 5. tuse. radicală am putea spune. Mod de preparare: se pun patru linguri într-un litru de apă clocotită. hanus. cărora le stimulează secreţia laptelui. a cărei acţiune. anos. oboseală. nu este benefică. se strecoară şi se bea o cană înainte de mese. secărea. anis. se lasă la infuzat zece minute. 251 . molotru. Aveţi grijă să nu îl confundaţi cu cucuta (Conium maculatum). insomnie. edeme ale gleznelor. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: sămânţa. mult prea puternică. Indicaţii majore: aerofagie. Numiri populare: anason românesc.

în săculeţi de pânză sau în borcane bine închise. constipaţie. reglează circulaţia sangvină. Seminţele trebuie să fie curate. de-a lungul secolelor. anemie. Se pot usca în aer liber. ANGELICĂ Familia: Apiacee (Umbelifere). anghelică.Jegumă“. Revitalizează întreg orga­ nismul. astm. combate spasmele. 252 . Se pare că ei i se datorează excepţionala rezistenţă a eschimoşilor. oboseală a vederii. permiţăndu-vă să faceţi faţă tulburărilor nervoase şi digestive asociate. buciniş. oboseala. fără amestec cu alte seminţe sau fructe.40°C. ajutându-vă să vă apăraţi de bolile microbiene şi virotice specifice anotimpului rece. previne stările depresive. Se păstrează în pungi sau cutii de hârtie. menstre în cantităţi mici. La menopauză. păstrare Se taie plantele şi se treieră pentru obţinerea seminţelor. Recoltare. Este cea mai preţioasă plantă în tratamentul oboselii şi de­ presiei. dureri de stomac. Caracteristici terapeutice Creşte rezistenţa fizică şi psihică. oboseală nervoasă. Este foarte utilă iarna.Indicaţii: digestie lentă. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă. în încăperi aerisite sau la 30°. uscare. Nume latin: Angelica archangelica. cucută mare. antonică. angelica fiind. singura lor . Numiri populare: aglică.

oboseală. se fierb încă cinci minute şi se bea o jumătate de cană înainte de mese (stimularea apetitului). în părţi egale. la tempe­ ratura camerei. — macerat: se lasă 50-70 g (rădăcină şi rizomi) să stea. a poftei de mâncare. se strecoară şi se bea ceaiul cu înghiţituri rare (în astenie. două săptămâni. combaterea colicilor gastrointestinale. bronşită. digestie lentă. în primul an de vege­ taţie. nevralgii).Indicaţii majore: stimularea digestiei. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcina şi rizomul. menstre neregulate. menstre dureroase. ameno­ ree. reumatism. macerat. aerofagie. vertij. migrenă. Mod de preparare: infuzie. b) două linguriţe din amestec. spasmofilie. uscare. se filtrează şi se beau două păhărele înainte de prânz şi de cină (stimularea apetitului şi a digestiei). Recoltare. înainte de masă (în nevralgii. erupţii tegumentare). astm. Indicaţii: depresie. ori cazmaua (în stare sălba­ tică). vomă. Se scutură de pământ. — infuzie: 2-5 g de rădăcină puse în 200 mi de apă cloco­ tită. a vomismentelor. utilizând maşina de recoltat cartofi sau sfeclă (în culturi). colici. decoct. se usucă la soare. a asteniei. — decoct: a) 10-15 g de plantă întreagă se fierb 10-15 mi­ nute în 500 mi de apă şi se beau trei căni pe zi. se zvântă repede. 253 . de pulbere (rădăcină şi fructe) se fierb 5-10 minute în 500 mi de apă. se agită sticla zilnic. într-un litru de vin de la producător. în cel de-al doilea an. sau primăvara. păstrare Rizomii şi rădăcinile se culeg toamna.

ori în borcane (fructele). hipertensiune. de trei-patru ori. în pungi de hârtie. Mod de preparare: se pune o lingură de frunze la un litru de apă fiartă. migrene digestive. sau la 35°-40°C. deoarece frunzele de anghinare sunt foarte amare. Numiri populare: nu are altele în limba română. ci doar o formă masculinizată. Caracteristici terapeutice Recomandată pentru toate tulburările legate de o încetinire a funcţiilor hepatice şi renale. Folosirea capsulelor este preferată celei a infuziilor. retenţia apei. creştere supraponderală. artrite. celulită. ea s-a dovedit deosebit de activă si în afecţiunile datorate tocmai încărcării cu reziduuri si toxine a organismului. etc. Indicaţii majore: suferinţe hepatice. intoxicaţii. Fructele se recoltează în stadiul de pârgă (aproape coapte). se usucă în camere bine aerisite sau afară. la soare. hemoroizi. migrene. ANGHINARE Familia: Asteracee (Compozite). der­ matoze. şi se dau. J 5 * Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. 254 . se strecoară şi se bea toată cantitatea de-a lungul unei zile. anghinar. prin vânturătoare sau selector. Indicaţii minore: varice. urmare firească a lenevirii ficatului şi rinichilor: artrite. Nume latin : Cynara scofymus. se lasă la infuzat zece minute.ori în poduri bine aerisite. între mese. Se păstrează în săculeţi de pânză.

Indicaţii: insuficienţă hepatică. Recoltare. la noi în iară mai este cunoscut si sub numele de acerola. astenie. dureri de cap. la umbră. Nu cumva să luaţi capsulele după cină. vertij (ameţeli). pentru că veţi avea în mod sigur insomnie. vitamina A. Se usucă întinse pe hârtii în strat subţire. uscare. reumatism. arte­ rioscleroză. zgomote în urechi. Sub formă de ceai Nu se administrează. gută. fier şi fosfor. având 4. oboseală. deci până în iunie-iulie. Este deosebit de activ în bolile de piele. în încăperi bine aerisite. Se păstrează în pungi de hârtie impermeabile. nişte bace mări. fructele sale. fiind un arbore tropical. ) » Caracteristici terapeutice Originar de la tropice. colesterolcmie crescută.5 g la un fruct de IOO g. preluate din franceză şi engleză. Numiri populare: nu are. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: fructul (bacele). calciu. Nume latin: Malpighia glabra. sunt extraordinar de bogate în vitamina C. dar există câteva neologisme. 255 . păstrare Frunzele se culeg până când planta începe să înflorească. ARBORELE SĂNĂTĂŢII » Familia: Malpighiacee.Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele.

infecţii repetate (sensibilitate la boli). bronşită. lemnoase. pe coli de hârtie. ale cărui frunze au un puternic miros aromatic. surmenaj. creştere. Nume latin: Ilicium anisatum. originar din Tonkin şi sudul Chinei. ele fiind incriminate a avea rol prepon­ derent în „otrăvirile" lente cu absint. vomă nervoasă. Indicaţii majore: aerofagie. sau afară. pieloase. boli osoase. mai ales în cele datorate unei digestii leneşe. digestie lentă. Sub formă de ceaiuri Partea utilizată: fructele proaspete. uscare. strcss. Fructele au fost uti­ lizate — şi sunt încă — la prepararea absintului (împreună cu cele de anason şi isop). ilicium. Se păstrează în săculeţi de pânză sau borcane ermetic închise. balonări. ori la 60-70°C. în poduri aerisite şi bătute de soare. la soare mult. dispep­ sie. păstrare Se culeg fructele bine coapte şi se usucă repede. boli alergicc. în ceaiuri. BADIAN Familia: Magnoliacee. tuse. ce pot duce la accese de delirium tremens. iar fructele. Indicaţii minore: oboseală. Dar. Recoltare. 256 . au în interior o sămânţă roşiatică. boli hemoragice. Caracteristici terapeutice Arbust mic. gastralgie. Numiri populare: anason stelat. badianul este deosebit de activ în tulburările gastrointestinale.Indicaţii: oboseală.

se lasă zece minute la infuzat. furunculoză). captalan. Nume latin: Arctium lappa. Recoltare. 257 . ori în cazurile de creştere a acidului uric în sânge. Sub formă de pulbere (capsule) Nu se utilizează. bruscălău. nădai. în aceeaşi măsură. iarba boierului. se strecoară şi se bea o cană după fiecare masă. cârcei. capul călugărului. planta arc şi proprietăţi hipoglicemiante remarcabile. de aceea se utilizează cu acelaşi succes şi împotriva der­ matozelor (acnee. brustan. scai mărunt. Caracteristici terapeutice Rădăcina brusturelui este unul din cei mai buni depurativi vegetali. clococean. capitalei. principiile active ale plantei fiind mult mai bine exploatate sub formă de ceai. impetigo. păstrare Se culeg fructele când sunt perfect coapte şi se folosesc imediat sau se congelează şi se utilizează doar timp de trei săptămâni de la decongelare. BRUSTUR Familia: Asteracee (Compozite). eczemă.Mod de preparare: se pun patru linguri într-un litru de apă clocotită. lapuc. calcoceni. Numiri populare: blustur. sgae. Nu sunt bune decât cele ce nu au depăşit trei luni de congelare. ciulin. ţinându-le la frigider. scaiul oii. ghimpoasă. cât şi pentru tratarea reumatismului. caftalan. lipan.

Snb formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcina. Toate proprietăţile plantei se păstrează mult mai bine sub formă de pulbere. Nu se smulg. Mod de preparare: se pun trei linguri la un litru de apă fierbinte. dermatoze. calculi re­ nali. Frunzele 258 . poală albă. uscare. Sub formă de ceai Partea utilizată: rădăcina. constipaţie. gută. se scot cu o cazma. acnee.El conţine un antibiotic natural (de fapt. dacă sunt seci sau lemnoase se aruncă. Indicaţii minore: bronşite. Recoltare. furuncule. transpiraţii abundente. la plantele de doi ani. eczeme. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai. păstrare Rădăcinile se scot în lunile martie-apnlie. decât în ceaiuri. în capsule. între mese. comparabil cu penicilina. constipaţie. intoxicaţie. de-a lungul unei zile. celulită. existente în frunze. şi în octombrie-noiembrie. diabet. mai multe substanţe antibiotice. Indicaţii: dermatoze. boli hepatice. dacă sunt prea groase se despică în trei-patru felii şi se usucă la soare. reu­ matism. puse în strat subţire sau la 35°-50°C. insuficient studiate). se lasă să fiarbă trei minute şi să infuzeze încă zece. la cele de un an. frunzele) a plantei. obezitate. abcese. Indicaţii majore: intoxicaţii. se rupe partea aeriană (tulpina. se spală sub jet de apă. reumatism. cistită. acid uric.

insomnie. angoasă. bizttioc. mătăcină. se lasă la infuzat zece minute. borjolică. substanţe ce-i conferă busuiocului calităţi terapeutice deosebite în tratarea. mi­ grene. suc. mătăcină. palpitaţii. dureri de stomac. în raai-iunie. bosioace. busioc de grădină. Mod de preparare: se pun patru linguri la un litru de apă clocotită. Indicaţii majore: aerofagie. întreaga plantă conţine ulei volatil. alifie. Nume latin: Ocimum basilicum. menstre dureroase. busâioc. puse pe un singur rând. iar seminţele au mucilagii. Indicaţii minore: vertij. Este. oboseală a sistemului nervos. Numiri populare: basic. se strecoară şi se bea câte o cană de ceai după fiecare masă. 259 . bosiog. în aceeaşi măsură. în tratamente externe pentru vindecarea unor leziuni ale pielii. bosioc roşu. în general. văsileac. se usucă la umbră. în poduri. bosoioc. utilizat cu succes sub formă de pulbere. înainte de înflo­ rire.se recoltează fără codiţe (peţiol). sau la 40°C şi se întorc zilnic. biesnioc. a tulburărilor gastro-intestinale şi renale. Caracteristici terapeutice Cultivată pe tot globul. s 7 j 7 Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. băsileac. a bronşitelor si a febrei. Se păstrează în saci de pânză la loc uscat. mejioran. BUSUIOC Familia: Lamiacee (Labiate). digestie lentă. pretenţioasă faţă de lumină.

por. hajmă. cepuşoară de vară. cabă. în special. uscare. încât este imposibil să-i citezi toate utilizările. cebulă. cu sau fără flori.Sub formă de pulbere (capsule) Nu se utilizează capsule în tratamentele de uz intern. CEAPĂ-PRAZ Familia: Liliacee. ceapă de apă. ciaclama. păstrare Tulpinile şi ramurile tinere pline de frunze. ceapă rusească. ceapă haşmă. Allium porum. Cele două plante sunt deosebit de active (împreună !) în toate cazurile de creştere a greutăţii corporale asociate cu reţinerea 260 . la fel precum urmările acestora. ceapă moldove­ nească. ceapă lunguiuşe. că este de neînlocuit pentru curăţarea organismului (în special filtrul renal) şi tratarea dez­ echilibrelor glandulare. hagjimă. Trebuie reţinut. coada vacii. dar pulberea de ftunze este foarte activă împotriva guturaiului. ţepoi. ceapă de arpagic. ceapă de grădină. dacă este trasă pe nas. teapă. parpangică. hocegi. se usucă la umbră. Numiri populare: — ceapa: arbagic. Se păstrează în pungi de hârtie. ceapă bulgărească. pur. Nume latine: Allium cepa. Cepoi. ceapă măruntă. în prin­ cipal obezitatea. hagimă. Caracteristici terapeutice Asocierea ceapă-praz este atât de benefică şi de complexă pe plan terapeutic. — prazul: ai sârbe ceapă blândă. în straturi subţiri sau la 35°C. orceag. Recoltare.

reumatism. aerocolie. cicatrizante. cresc capacitatea de apărare a or­ ganismului împotriva infecţiilor. pentru că l-a scăpat de o afecţiune urinară. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: bulbii. Indicaţii: celulită. curăţă rinichii. atunci când se bănuieşte că sunt provocate de o tulburare hormonală. diabet. Şi. în Iudeea era foarte apreciat pentru calităţile lui terapeutice şi menţionat în Cartea Numerelor. sângele. 261 . cunoscut ca plantă de cultură cu mii de ani înaintea erei noastre. plămânii. reţinerea apel. în Renaştere fiind considerată ca unul dintre cele mai eficace remedii fitoterapeutice. multe dintre ele valabile şi în prezent: emoliente. impo­ tenţă. este amintită de Herodot şi Pliniu în lucrările lor. aşa că se mănâncă şi o bucăţică de tulpină). cultivată încă din antichitate. ca să ne referim la amândouă. obezitate. Ceapa. este menţionat într-un papirus egiptean. Hipocrate le stabileşte numeroase atribute curative. Sunt revigoranţi. dezechilibru endocrin. edeme. pe scară întinsă în Evul Mediu. obosea­ lă. Prazul. motiv ce i-a adus porecla de „porofagul“. bronhiile. în stare proaspătă Se recomandă consumul zilnic de unul-doi bulbi de ceapă şi de praz (e mic. calmanţi. depurative. expectorante pectorale. Nero îl utiliza pentru „a-şi curăţa corzile vocale“. în Gre­ cia antică şi în Imperiul Roman. era consumată.apei. ca recompensă regească acordată de faraonul Kheops unui medic — „IOO de legături de praz" —. proaspătă. pe valea Nilului.

CIMBRIŞOR Familia: Lamiacee (Labiate). 3 Caracteristici terapeutice Este o specie de cimbru sălbatic deosebit de eficientă în ceea ce priveşte tratarea tuturor afecţiunilor datorate frigului: bronşită. simbru. timian. tuse. cimbrul ciobanuluicimbru păsăresc. uscare. se fierb un minut. are o mare influenţă în stările de angoasă. Indicaţii minore: palpitaţii cardiace. Prin acţiu­ nea lui antispasmodică este un excelent remediu şi în cazurile de astm nevrotic.Recoltare. oboseală. cimbru târlit. tuse. se 262 . Numiri populare: bălsămă. cimbrişor sălbatic. varice. cim­ bru sălbatic. tămâiţă. schinduf. astm. aero­ fagie. pentru dinamizare şi alungarea ideilor negre. dureri generale musculare (aşa-numita senzaţie de „curbatură". impotenţă. serpunel. Nume latin: Thymus serpyllum. în stare verde şi uscată. buruiană de balsam. sărpun. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). de „om bătut"). constipaţie. păstrare Fiind ambele plante legumicole prezente. cimbrişor de câmp. ţimbrisoare. deprimare. angină. reumatism. De asemenea. guturai. nu au nişte indicaţii speciale în această privinţă. tot timpul anului pe piaţă. frisoane. iarba cucului. sumuduc. se lasă să infuzeze zece minute. pimau. şerpunel. Mod de preparare: se pun patru linguri de plante la un litru de apă. lămâiţă. oboseală. Indicaţii majore: bronşite.

iarbă de lămâioară. de puternic. cimbru de cultură. cimbru adevărat. Un panaceu ? Dacă ar fi să dăm crezare înaintaşilor noştri. Indicaţii: oboseală. Numiri populare: cimbrişor. plămânii şi ameliorează funcţionarea rinichilor. Nume latin-* Thymus vulgaris. înviorează organismul. dinamizează aparatul digestiv. lămâioară. cimbru bun. între mese si la distantă de ele. cimbrul este atât de tonic. mai cu seamă celor afirmate de Sfânta stareţă Hildegarde şi Sfântul Albert cel Mare. CIMBRU Familia: Lamiacee (Labiate). colită. îi stimulează funcţiile.strecoară şi se bea toată cantitatea de-a lungul unei zile. cimbrişor grecesc. uscare. Recoltare. Uscarea artificială la 35°C. cimbru mirositor. angoasă. bronşită. lămâiţă. numai în zilele însorite şi numai între orele 11-13. Se usucă la umbră. în strat subţire. când princi­ piile active din plantă şi uleiurile oleo-eterice sunt în plină efer­ vescenţă. având efect crescut. încât poate vindeca şi paraliziile 1 263 . Se păstrează în pungi de hârtie. constipaţie (prin atonie intestinală). > > Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). stress. Caracteristici terapeutice Este una dintre plantele medicinale ale cărei efecte sunt cu­ noscute de mii de ani. în locuri bine aerisite. păstrare Părţile aeriene se recoltează din luna mai până în septembrie. oboseală nervoasă. iarba cucului. reumatism. de revigoram.

astm. Indicaţii: oboseală.Să nu ne hrănim doar cu vise. patru linguri de frunze. constipaţie (prin iritarea colonului). colită. în încăperi bine aerisite şi se păstrează în pungi de hârtie. CIMBRU DE GRĂDINĂ Familia: Lamiacee (Labiate). aşa că se va căuta ca plantele să fie cât mai tinere. colite. angoasă. la umbră. inerent se vor rupe şi cu porţiuni din rămurele. nelignifiate. cistită. uscare. nervozitate. Indicaţii majore: oboseală. Se usucă la soare. într-un litru de apă. păstrare Părţile aeriene ale plantei (frunzele) se culeg înainte de înflo­ rire. celulită. constipaţie. Mod de preparare: se lasă să fiarbă. bronşită. menstre dureroase. digestie lentă (le­ neşă). Nume latin: Satureja hortensis (Satureja montana). Indicaţii minore: aerofagie. de-a lungul unei zile. inapetenţă (lipsa poftei de mâncare). tuse. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. ori la 33°-35°C. doar un minut. impotenţă. Deoarece sunt foarte mici. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. răceli. 264 . se strecoară şi se bea toată cantitatea. apoi ceaiul se lasă să tragă timp de zece minute. mult după mese. ci să reţinem faptul că cimbrul este una dintre cele mai eficiente plante împotriva oboselii. Recoltare. bronşită. deci înainte de luna mai.

sporii de ciuperci cum este. Indicaţii minore: diaree cronică. vita­ minele Bi şi Ci. nervozitate. timp de un minut. tanin. sunt categorice în ceea ce priveşte calităţile plantei: este un stimulent pentru întreg organismul! Practica de zi cu zi a fitoterapeuţilor contemporani confirmă cele de mai sus prin însăşi rezultatele obţinute: pacienţii trataţi cu cimbru sunt. febră. faceţi o cură scurtă de cimbru de grădină şi veţi fi în stare nu numai s-o suportaţi dar şi să scăpaţi de ea.. Dacă v-a „cotropit** o gripă. de străbunii noştri. mucilagii. rezine. Mod de preparare: se fierb. cimbrul de grădină este un an­ tibiotic natural extraordinar: poate distruge stafilococ^. cimbru miro­ sitor. digestie lentă. Caracteristici terapeutice Toate cele afirmate. în afară de acţiunea sa tonică. lămâioară. oral sau în scris. substanţe extractive neazotate. se bea toată cantitatea de-a lungul unei zile. gastralgii (dureri de stomac). zahăr. cimbru bun. 265 . „ca nou-născuţi“. streptococii. Indicaţii majore: bronşilă. de pildă. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. celuloză. mult după ce aţi mâncat (şi cu mult timp înainte de a mânca din nou). se lasă la infuzat zece mi­ nute . patru linguri pline de plante într-un litru de apă.. ca „renăscuţi**! Studiile de specialitate au demonstrat şi explicat această eficienţă prin compoziţia chimică a plantei: substanţe azotoase. se strecoară. lămâiţă. Candida albicans.Numiri populare: cimbru adevărat. impotenţă. acizii ursolic şi oleanolic. uleiuri eterice. căderea părului. viermi intestinali. aerofagie.

mălin păsăresc. Recoltare. destinate să vă scape de acele toxine ce tind să se acumuleze în organism ca răspuns la vicisitudinile vieţii moderne. şi apoi. CIREŞ 9 Familia: RosaceaeNume latin • • Cerasus avium. calculilor renali. mălin. oboseală. în antichitate. digestie lentă. cireşe. vascuşoară.Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. a atoniei hepatice. viermi intestinali.cerăş pădureţ. Indicaţii-* impotenţă. ce nu au decât o uşoară acţiune diuretică. cu frunze.. cireş păsăresc. gastroenteritelor. păstrare Se culeg rămurele nelignifiate. ori Ia 35°C. aerofagie. bronşitei şi diareelor! Nu este imposibil — nu iese fum fără foc! — . cozile de cireşe se situea­ ză pe primul loc. diaree. cireş sălbatic. bronşită. la fel de eficace în tratarea diabetului. de-a lungul secolelor. Numiri populare. se pun apoi în pungi de hârtie. până în zorii secolului 20. planta era considerată un panaceu universal. verzi. 9 7 » > 266 . fructe deosebit de răcoritoare. si oarecum laxative. dar şi în vindecarea constipaţiei. în poduri sau camere bine aerisite. ciureş. mocni. dar noi nu considerăm că în toate tratamentele de drenaj. tinere. se usucă la umbră. cerăş păsăresc. Caracteristici terapeutice Este vorbă de cozile de cireşe. uscare. celulită. astm. vişin.

retenţie urinară. coacăză neagră. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: cozile de cireşe. febră. Indicaţii minore: constipaţie. cistită. Recoltare. între mese. struguri negri. * COACĂZ NEGRU Familia: Grosulariacee. 267 . pomişoară nea­ gră. degeaba vă mai chinuiţi. edeme. Indicaţii: celulită. nu veţi obţine nici o ameliorare! * 7 » » Sub formă de ceai Partea utilizată: cozile. sau Ia 50°C si se întorc zilnic.Şi de câte ori „nu vă simţiţi în apele dumneavoastră". în strat subţire. Indicaţii majore: celulită. Dar. smordină neagră. lăsaţi totul să infuzeze zece minute. Nume latin: Ribes nigrurn. retenţie urinară. cistită. febră. nefrită. edem. atenţie: dacă nu beţi un litru şi jumătate de ceai zilnic. păstrare Se aleg cozile de fructe şi se usucă la soare. strugurei negri. artrită. faceţi o cură de capsule cu pulbere din cozi de cireşe. dar mult după ce aţi mâncat. un minut. smordin. patru linguri de cozi de cireşe într-un litru de apă. strecuraţi ceaiul şi beli toată cantitatea de-a lungul unei zile. calculi renali. reumatism. Mod de preparare: fierbeţi. obezitate. uscare. Numiri populare: agriş negru.

Fructele se recol­ tează numai când sunt bine coapte. oboseală de origine nervoasă.Caracteristici terapeutice Coacăzul este una dintre cele mai utilizate plante de către fitoterapia modernă. celulită. arterioscleroză. varice. Mod de preparare: se pun patru linguri la un litru de apă. cistită. menopauză. intoxicaţii. 268 . Recoltare. la loc uscat. se fierb un minut şi se lasă să tragă încă zece. migrene. Indicaţii: reumatism. oboseală generală. astm. artrită. hipertensiune. Se usucă la umbră. edeme. în luna iulie. acid uric. uscare. ori la 40°-50°C şi se păstrează în saci de pânză. Indicaţii majore: reumatism. suferinţe hepatice. între mese. atât ca remediu antireumatismal. se usucă la 40°-50°C şi se păstrează în saci de hârtie. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai de-a lungul unei zile. Asociat cu frasinul şi creţuşca. la mult timp după ce aţi mâncat Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. mi­ grene. în strat subţire. păstrare Frunzele se culeg concomitent sau imediat după recoltarea fructelor. Indicaţii minore: diaree. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. gută. cât şi ca reglator al tulburărilor circulatorii manifestate la menopauză. el constituie un minunat mij­ loc de eliminare a toxinelor pentru toţi cei ce suferă de dureri articulare şi de o tendinţă de îngrăşare tenace.

barba ursului. 269 . edeme. vitamină C. Indicaţii majore: reumatism. Nume latin: Equisetum arvense. Asia şi America de Nord. ulcer stomacal. am putea spune. Numiri populare: barba sasului. mânzoaică. creşte în Europa. Indicaţii minore: celulită. se lasă să infuzeze zece minute. coadă goală. codate. în locuri umede. săruri de potasiu etc. artroză. alcaloizi. opintici. reumatism. coada mânzului. siruşliţă. Caracteristici terapeutice Planta. părul porcului. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). Permite eliminarea toxinelor.a. nervozitate. decalcifiere. iarbă de cositor. cosmopolită. între mese. spasmofilie. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). peria ursului. coada iepei. bota cucului. oboseală. fiind răspândită de la câmpie până în re­ giunea montană. nodăţică. diabet. demi­ neralizare. bota calului. Indicaţii: oboseală asociată cu şoc emoţional. curăţă rinichii. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai. constipaţie asociată cu spasmofilie. Are o compoziţie chimică de excepţie. este cel mai bun fixator al calciului. amenoree. conţinând mult siliciu. coada şopârlă. brădişor. face plinul la sărurile minerale ş. spasmofilie. retenţie de apă. negi. Mod de preparare: se opăresc patru linguri de plante într-un litru de apă clocotită.COADA CALULUI Familia: Ecvisetacee. hemoragii. pierdere de memorie.

zaharuri. în iulie-septembrie. enterite. Indicaţii majore: menopauză. supurate. şi se întorc zilnic. sorecie. dischinezie biliară. rotăţele albe. ori la 40°C. iarbă strănutătoare. balonări. a digestiei şi rezolvarea multor afecţiuni gastro-intestinale (colici. purulente. bronşite. Indicaţii minore: gastralgii. în general. COADA ŞORICELULUI Familia: Asteracee (Compozite). meteorisme. viermi intestinali etc. dermatoze zemuinde. oligoelemente. crestăţea. păstrare Se culeg tulpinile sterile. rinite. se usucă la umbră. ulcerate. Numiri populare: alunele. concentrate în special în flori şi frunze. iarba oilor. coada şoarecii. coada harţului. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). după ce s-a ridicat roua. Caracteristici terapeutice Răspândită în Europa şi în Asia. brădăţel. Se păstrează în saci de hârtie sau de pânză. Datorită prin­ cipiilor active deosebit de puternice şi variate ca acţiune. mai puţin în rădăcină şi tulpină. ciureşică. oboseală. bronşite. se taie la 5-6 cm de la sol. dureri menstruale. o serie de acizi. în tratamente externe. cricalic. 270 . se uti­ lizează: în tratamente interne.Recoltare. în locuri aerisite. ulcer. pentru uşurarea. prisnel. sorocină. poală albă (leucoree). uscare. ţâţa forcotecii.). gastrite. planta conţine ulei eteric. hemoragii. nervozitate. constipaţie. în caz de astm. pe o vreme fru­ moasă. Nume latin: Achillea millefolium. în afecţiuni vasculare. iarba şoarecelui.

între orele 12-14. uscare. Se lasă ceaiul să tragă zece minute. buiurenişuri. Nume latin: Filipendula ulmaria. Florile să fie albe. mai ales în zona forestieră a fa­ gului. fiind întâlnită prin zăvoaie. păstrare 'Tulpina. pajişti umede cu vegetaţie înaltă. teişor. caprifoaie. Planta este răspândită în Europa şi Asia. se strecoară şi se bea toată cantitatea de-a lungul unei zile. nu este utilizată. albe-roze. luaţi zilnic patru-şase capsule de creţuşcă. marginea râurilor. taulă. taninuri. ori la 33°-35°C. între mese.Mod de preparare: se fierb patru linguri de plante. muit după ce aţi mâncat. Sc păstrează în pungi de hârtie sau în saci de pânză. într-un litru de apă. bine mărunţite. la loc uscat. Recoltare. pepenică. CREŢUŞCĂ * * Familia: Rosacee. timp de un minut. Se usucă la umbră. nu brunificate. Caracteristici terapeutice în toate schemele de tratament pentru combaterea reumatis­ mului şi celulitei trebuie să existe şi creţuşca! Dacă planta nu face parte dintre ceaiurile recomandate. barba caprei. frtfnzele şi florile se culeg în zilele însorite. în frunze şi în flori există ulei volatil. borş. Sub formă de pulbere (capsule) Fiind mai puţin activă decât în infuzii. Numiri populare: aglică. răcuşor. substanţe minerale. în strat subţire. izosalcină etc. când substanţele volatile şi principiile active sunt prezente în cea mai mare cantitate în frunze şi flori. Are efecte deosebite asupra rcumatismu- . sâmânică.

se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai de-a lungul unei zile. celulită. ascitei. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă. se lasă să infuzeze altele zece şi se strecoară. Indicaţii minore: bronşită. Partea utilizată :planta întreagă. Indicaţii minore-. se Iasă să infuzeze zece minute.. totul se fierbe un minut. alături de creţuşcă.lui. ceaiul se bea tot într-o zi. menopauză. disfuncţii hepatice. între mese. uscare. artrită. Mod de preparare: într-un litru de apă se pun patru linguri de plante bine mărunţite. să faceţi două cure profilactice anual. ede­ me. Indicaţii majore . Indicaţii majore: diaree. oboseală. Panea utilizată: florile. Recoltare. dureri musculare.celulită.. reumatism.Vă sfătuim ca. Indicaţii: reumatism. vezică biliară leneşă. nevralgii. între mese. nevralgiilor. nervozitate. Mod de preparare. intoxicaţii. B. erupţiilor şi accelerează vindecarea răni lor. de preferinţă primăvara şi toamna. edeme.gută. febră. retenţie de apă. 7 » n 9 Sub formă de ceai A. febră. hipertensiune. se usucă la soare.se opăresc patru linguri într-un litru de apă clocotită. de câte trei săptămâni. în caz că sunteti un reumatic. dermatoze. păstrare Florile şi rămurelclc cu frunze se culeg în iunie-august. în strat subţire. sau la temperaturi de pesle 35°C. artrită. enterită. mult după ce aţi mâncat. Şi este foarte bine dacă. 272 . mai utilizaţi şi alte plante detoxifiante.

care ridică în slăvi „meritele" cruşinului. ori nu are o acţiune agresivă. 18 273 . Indicaţii: constipaţie. Ce laxativ modem se poate lăuda că era utilizat cu atâtea sute de ani în urmă ? Fie că e vorba de ceaiuri sau capsule. CRUŞIN Familia: Ramnacee. se spală la apă curentă. proasta funcţionare a splinei. Totul se păstrează în pungi de hârtie impermeabilă. se taie în bucăţele mici. sălbis. Există texte ce datează din 1305. viermi intestinali. le­ nevire a vezicii biliare.Rădăcina se scoate în septembrie-octombrie. Spre deosebire de alte laxative. pentru sau asupra peretelui intes­ tinal. cu cazmaua. varice. cruşinul nu este periculos. pasachină. cruşei. Numiri populare: crasici. deoarece se prelungeşte în timp şi nu creează obişnuinţă. 9 Caracteristici terapeutice Contrar celor afirmate despre el. Nume latin: Frangula alnus (Rfiamnus frangula). scoarţa de cruşin nu perturbă echilibrul biologic al organismului. hemoroizi. afecţiuni hepatice. Mai mult. de sarcină sau de colite. efectul plantei fiind mai activSub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: scoarţa (coaja). chiar în caz de hemoroizi. pulberea este mai bine absorbită. semnalat în ele sub numele de avemus. efectul lui este în mod deosebit benefic. lemn câinesc. se usucă în poduri.

Ex­ tractul din rădăcină de eleuterococus are o capacitate uluitoare de-a stimula. este o plantă medicinală. Se detaşează ramurile şi se fac inelări de 25-30 cm. Nume latin: Eleutherococcus senticosus. lignină. Dacă e uscată la umbră. când încep să apară frunzele. Se consideră că proprietăţile sale ca tonic general sunt mult superioare celor ale ginsengului.Recoltare. poate fi folosită de-abia după un an. trăieşte şi în Siberia şi Coreea. fiind utilizată doar în fitoterapia de specialitate. aerisit. uscare. creşte şi favoriza randamentul fizic şi psihic al or­ ganismului . el are posibilitatea de-a mări. Dacă e utilizat şocul termic. păstrare Se recoltează scoarţa după planta de doi-patru ani. înmulţi şi întări forţele 274 . mai ales în pădurile de brad şi cedru montane. obţinându-se fragmente inelare. Conţine eleuterosid — o glicozidă de acid oleic — . ELEUTEROCOCUS Familia: Araliacee. prin lunile martie-aprilie. proteine şi coloranţi. unde mai e denumită rădăcina taigalei Caracteristici terapeutice Originară din China şi Manciuria. cumarină. ori e uscată la 40°C. nouă. umbros. pectină. şi persistă integral şi când rădăcină va fi uscată. Altfel produce colici. Principiile active sunt depozitate în rădăcină. Ea trebuie să fie netedă. Pulberea se obţine prin măcinarea fină a scoarţei. Numiri populare: nu are. de până la 800 m înălţime. Uscarea se face în loc caid. foarte puţin cunoscută. pretându-se mai bine plantele uscate artificial. asemănătoare întrucâtva ginsengului. la 100°C. sau la 40°C. fără crăpături. ori prin şoc termic. atunci se poate folosi imediat.

impulsiona întregul me­ canism al imunitătii naturale. în fine. Imediat după culegere trebuie preparat cxtractul. eucaliptul e un remediu împotriva astmului. impotenţă. Nu are nici o contraindicaţie. lasă să se vadă un inel subţire şi o măduvă brun-gălbuie-deschis sau brun-cenuşie-deschis. Numiri populare: arborele febrei. Asocierea lui cu isopul şi cimbrişorul este binefăcătoare în terapia răcelilor. Doar hiperten­ sivii nu trebuie să utilizeze extractul. Nu se prepară ceaiuri.organismului. nici o reacţie adversă. e brună-brună-gălbuie la exterior iar în interior. nervo­ zitate. Indicaţii: oboseală. 275 . uscare. Caracteristici terapeutice Frunzele de eucalipt conţin o cantitate mare de ulei esenţial ce are o mare putere bactericidă. bronşitelor şi a tusei rebele. având acţiune deopotrivă şi asupra mucoaselor căilor respiratorii şi acelor urinare. cel mult în al doilea an de viaţă. EUCALIPT Familia: Mirtacee. Recoltare. arborele de cauciuc albastru. pierdere de memorie. păstrare Rădăcina se scoate tânără. De ase­ menea are şi proprietăţi hipoglicemiante. pe secţiune. când are circa 1 cm grosime. Nume latin: Eucafyptus globulos. 5 9 1 Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcina. stress. nici un efect toxic sau nedorit. dc-a-i consolida. stabiliza.

toaie. oboseală. diabet. accu perite cu cât mai multe proeminenţe glandulare. finchil. dulce. migrenă. păstrare Se culeg frunzele groase. se strecoară şi se bea tot ceaiul. diabet. basamac. baden. febră. migrenă.Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. de-a lungul unei zile. parte în nervura principală. anason dulce. din frunzele verzi se obţin tincturi. creme uleiuri şi alte preparate farmaceutice. chi­ mir. se mărunţesc şi se păstrează în cutii ermetic închise Sau. între mese şi la distanţă de ele. viermi intestinali. reumatism. viermi intestinali. Se usucă. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. astm. se lasă să stea încă zece minute ca să infuzeze. Indicaţii minore: tuse. marariu de casă. astm. 276 . se fierb un minut. tuse. Numiri populare: anason. FENICUL Familia. Indicaţii majore: bronşită. gută. hanos. hanus. molotră. secărea.bronşită. Recoltare. uscare. chimion. Indicaţii. pline cu uleiul etenc Ele sunt situate parte în grosimea frunzei. amin. tari. fenhiel. cistită. reumatism. Mod de preparare: se pun patru linguri pline cu frunze mărunţite într-un litru de apă. hipertensiune.Apiacee (Umbelifere). Nume latin: Foemculum vulgare. mălură. verzi sau verzi-albăstrui.

poate înlocui cu succes orice altă plantă exotică la modă. depresie. fiind un stimulent foarte puternic pentru organism. celulită. Nume latin: Fragaria veşca. într-un litru de apă clocotită. constipaţie. astm. menstre reduse cantitativ. digestie lentă.Caracteristici terapeutice Considerat ca un fortifiant ideal încă de pe vremea Greciei antice. oboseală. aerofagie. timp de zece minute. Sub formă de ceai Partea utilizată: seminţele. când orice alt remediu a dat greş. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: seminţele. între mese. Mod de preparare: se lasă la infuzat. de hârtie sau carton. Recoltare. patru linguri pline cu seminţe. migrenă. se strecoară şi se bea toată infuzia. bronşită. Indicaţii: oboseală. Mai poate fi asociat cu capsule de prune (pulbere) ca laxativ. amenoree. Indicaţii majore: aerofagie. de-a lungul unei zile. FRAG Familia: Rosacee. celulită. păstrare Se culeg seminţele bine coapte (uscate) şi se păstrează în pungi sau cutii. digestie lentă. viermi intestinali. Indicaţii minore: gastralgie (dureri de stomac). 277 .

oboseală. colită. aşa cum o atestă seminţele de frag găsite în vestigii arheologice de oraşae lacustre. perniţă. ajută splina!“ în prezent. Indicaţii majore: reumatism. celulită. cistită. favorizează urinarea. astm. a cărui acţiune este benefică. Indicaţii: reumatism. gută. constipaţie şi diaree (prin dezintoxicarea tubului digestiv). dermatoze. consti­ paţie. Mod de preparare: se dă într-un clocot (un minut) un litru de apă cu patru linguri de frunze mărunţite. astm. opreşte dizenteria şi scurgerile uterine. căpşuni. Indicaţii minore: diaree. leucoree (poală albă). poală albă (leucoree). chiar de nelipsit. se strecoară şi se bea tot ceaiul. până în secolul 16 nu s-a ştiut nimic despre calităţile lui ca plantă medicinală. frăguţă sălbatică. gută. 278 . franză. la distanţă de mesele principale. de-a lungul unei zile întregi. Primele indicii privind folosirea rădăci­ nii şi frunzelor de frag ca remedii fîtoterapeutice sunt semnalate de medicul şi naturalistul italian Matthiola: „vindecă ulcerele. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. vărăgufe* Caracteristici terapeutice Deşi se pare că era utilizat din timpuri imemoriale. buruiană de fragi. se lasă să tragă zece minute. s-a verificat faptul că fragul este un excelent de­ purativ.Numiri populare: afrange. în vederea curăţării organismului de toate „miasmele" vieţii moderne.

când trebuie să vă purificaţi rinichii şi sângele. se lasă la infuzat încă zece. el a reprezentat. frapsin. Numiri populare: fracşăn. se strecoară şi se bea toată cantitatea pe parcursul zilei. FRASIN Familia: Oleacee. 279 . Mod de preparare: la un litru de apă se pun patru linguri de frunze. Indicaţii minore: arterioscleroză. derma­ toze. frasinul sacru al înţelepciunii pe care a sorbit-o zeul suprem Odhinn în nouă nopţi. Nume latin: Fraxinus excelsior. iasig. Indicaţii majore: reumatism. se fierbe totul un minut. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. uscare. hiper­ tensiune. se usucă la umbră în strat subţire. arborele cosmic sapienţial. Sub Formă de ceai Partea utilizată: frunzele. iesic. Arborele îşi pune în valoare maximă principiile active toamna. în mitologia scandinavă.Recoltare. frasen. suferinţe hepatice. Este una dintre cele mai remarcabile plante depurative. şi se păstrează în saci de pânză. celulită. febră. păstrare Frunzele se culeg din luna iunie până la sfârşitul lui septem­ brie. intoxicaţie. Caracteristici terapeutice Deosebit de apreciat de popoarele nordice. între mese. crampe musculare. constipaţie. ori la 40°-50°C.

oboselii. în poduri. dermatozelor. se usucă la umbră. oboseală. arteriosclerozei. Utilizarea prelungită a plantei va avea însă un efect calmant. hi­ pertensiune. » 9 Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). fierea pământului. intoxicaţii. FUMĂRIŢĂ Familia: Papaveracee.Indicaţii: reumatism. păstrare Frunzele se culeg în mai-iulie prin strujirea foliolelor de pe peţiolul (codiţa) principal. Indicaţii majore: intoxicaţie. gută. Numiri populare: corcodan. şoproane. una din­ tre cele mai bune plante pentru drenarea toxinelor. 7 somnifer si vă va face să slăbiţi. derma­ toze. fumatul pământului. guşa porumbelului. E bine să fie pusă în toate amestecurile de ceaiuri recomandate în trata­ mentul ficatului. reumatismu­ lui. celulită. obezităţii. bronşită. bine aerisite. iarbă de curcă. uscare. săftărea. diabet. iarba fumului. Nume latin: Fumaria offkinalis. Este necesară însă şi o precizare: în primele 15 zile de cură. Recoltare. efectul va fi tonic. arterioscle­ roză. ori la 40°-50°C şi se păstrează în saci de pânză sau de hârtie. eczemă. eczemă. dermatoze. Caracteristici terapeutice Orice cură depurativa trebuie să conţină şi fumăriţă. mâncărime (prurit). 280 . impetigo. constipaţie.

într-un litru de apă. uscare. păstrare Părţile aeriene ale plantei (frunze. tulpini. ghinţură galbenă. strigoaie. se mai aşteaptă zece minute pentru ca infuzia să tragă. reumatism. obezitate. suferinţe hepatice. hinţură. se strecoară cea­ iul şi se bea toată cantitatea. Indicaţii: oboseală. engere. arterioscle­ roză.Indicaţii minore: suferinţe hepatice. Mod de preparare: se lasă să fiarbă doar un minut. Recoltare. Numiri populare: obrântească. ghimbere de munte. flori) se culeg în lunile mai-septembrie. hipertensiune. . migrene. reumatism. viermi intestinali. stegeră. arterioscleroză. intoxicaţie. Caracteristici terapeutice Planta are proprietatea de a întări capacitatea de apărare a organismului faţă de tot felul de infecţii. fie­ rea pământului. GENŢIANĂ Familia: Genţianacee. între mese şi la distanţă de ele. prin creşterea numărului de globule albe (leucocite) din sânge. se usucă la umbră în strat subţire sau la 40°-50°C şi se păstrează în pungi de hârtie. Nume latin: Gentiana Iuţea. ăunţură. 281 . patru linguri pline cu plante bine mărunţite. ochincea. ianţură. cahincea. de-a lungul unei zile. ţintură. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). microbi. viermi intestinali.

la noi în ţară nu va fi culeasă din flora spontană (în stare sălbatică). spasmofilie. aerofagie. anemie. bătrâni. păstrare Având în vedere că este plantă ocrotită prin lege ca monu­ ment al naturii. între mese şi la o distanţă apre­ ciabilă de ele. febră. Indicaţii minore: suferinţe hepatice. fa­ vorizează digestia şi reduce aerofagia. 282 . inapetenţă (lipsă de poftă de mâncare). ci numai din culturi. se usucă la soare sau la 45°-60°C şi se păstrează în pungi de hârtie. Rădăcinile se scot cu sapa sau cu plugul. Indicaţii majore: oboseală. Se strecoară şi se bea toată cantitatea de mai sus (dar nu mai mult!) de-a lungul întregii zile. stimulează pofta de mâncare (la copii. scăderea numărului de globule albe (leucopenie). gută.).Luată înainte de masă. viermi intestinali. se spală în jet de apă. tuse cronică.. intoxicaţii. Mod de preparare: se pun patru linguri pline de rădăcini mărunţite într-un litru de apă. Indicaţii: oboseală. dacă este administrată după masă. digestie lentă. reumatism.. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcina. Sub formă de ceai Partea utilizată: rădăcina. convalescenţi. uscare. Recoltare. se taie în bucăţele de 10-15 cm. insomnie. se lasă să dea în clocot trei minute şi apoi să infuzeze încă zece minute (se trage vasul de pe foc!).

având doar utilizare fitoterapeutică. nu s-a pus această problemă. Nu se poate cultiva la noi în ţară — dar fiind şi strict medicinală. dacă le intră oilor în partea moale a copitelor. Numiri populare: nu are. Bineînţeles. psoriazis. dar mai ales asupra celor de la nivelul coloanei vertebrale. Acţionează asupra tu­ turor articulaţiilor.GHEARA DIAVOLULUI Familia: Asteracee (Compozite). unde e prezentă în păşuni şi fâneţe. 283 . tofolean. dermatoze. himei. mulugă. viţă de hamei. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcina. curpăn. Nume latin: Harpagophytum procumbens. hamei sălbatic. o buruiană. HAMEI Familia: Canabacee. încât nu mai pot merge şi mor de sete — . peste pădure. vână de hamei. gheara diavolului poate genera colite şi diaree. mălugă. o vom găsi numai sub formă de pulbere. Nume latin: Humutus lupulus. deblocându-le. e specie exotică. gută. este utilizată de farmacia naturistă ca un excelent remediu împotriva reumatismului. „spălându-le“ de reziduuri. considerată ca buruiană târâtoare deosebit de dăunătoa­ re — are spini ca nişte gheare care. intoxicaţii. măiugă. Numiri populare: antei. cumulău. Caracteristici terapeutice Originară din Africa de Sud. mei. le răneşte atât de rău. constipaţie. Indicaţii: artrită. în caz că aveţi un intestin sensibil. ec­ zemă. „curăţându-le de rugină". aveţi grijă.

Recoltare. fie de la cele cultivate. caroten. acizi. Indicaţii minore: gastralgii (dureri de stomac). într-un singur strat. păstrare Fie că se culeg de la plantele sălbatice. uscare. între mese. sau la 40°-50°C. curăţă sângele. nervozitate. se lasă să stea zece minute. Sub formă de ceai Partea utilizată: conurile femele (nepolenizate. Mod de preparare: se opăresc patru Unguri pline de conuleţe cu un litru de apă clocotită. vitamina C. Trebuie să aibă culoarea verde. Se păstrează în baloţi presaţi. substanţe de natură flavomcă. nalbă de Sabdariff.Caracteristici terapeutice Mult timp colectat doar din flora spontană. clorofilă. palpitaţii cardiace. glucide etc. se strecoară şi se bea tot ceaiul. 284 . gută. tran­ dafir de China. Numiri populare: nalbă de Sudan. este calmant. pe vre­ me frumoasă. Pulberea nu are acţiune puternică. aerofagie. de-a lungul unei zile întregi. tanin. HIBISCUS Familia: Malvacee. grăsimi. Indicaţii majore: oboseală. substanţe estrogene. începe să fie cultivat doar din secolul 7. adenită. aminoacizi. Sub­ stanţele respective îi conferă proprietăţi deosebite: revigorează organismul. săruri minerale. Are un conţinut chimic deosebit de bogat şi variat: ulei eteric. răşini. nefecundate). insomnie. Se usucă la umbră. după ora 10. linişteşte stările de excitaţie sexuală. trandafir japonez. conurile femele se recoltează în lunile august-septembrie. su­ ferinţe hepatice. Nume latin: Hibiscus sabdariffa. alcooli. inapetenţă (lipsa pof­ tei de mâncare).

> Indicaţii minore: inapetenţă (lipsa poftei de mâncare). 285 . după eforturi mari însoţite de supraîncălzirea cor­ pului. păstrare Se recoltează caliciul cu flori cu tot (caliciul e partea verde. antociani. Nume latin: Fucus vesiculosus. se stre­ coară şi se bea câte o cană de ceai înainte de flecare masă prin­ cipală. IARBĂ DE MARE Familia: Fucacee. celulită. dermatoze.50°C. Indicaţii majore: oboseală. di­ gestie lentă. se lasă zece minute la infuzat. uscare. Numiri populare: algă băşicată.Caracteristici terapeutice Originar din Angola. vitamina C. Sub formă de ceai Partea utilizată: florile. Principiile active sunt concen­ trate în caliciul dublu al florii şi conţin acizi vegetali. intoxicaţii. algă porcească. în locuri foarte bine aerisite. în care sunt prinse petalele oricărei flori) în lunile iunie-iulie. Planta se recomandă în special sportivilor şi bărbaţilor. flavonoide. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline cu flori cu un litru de apă clocotită. Recoltare. se cultivă în prezent în toate ţările tro­ picale şi creşte sălbatic în savane. sau la 40°. se întorc periodic straturile de flori şi se păstrează în pungi de hârtie. vareh. fiicus. se usucă la umbră. mică. Se utilizează mai ales ceaiul.

reumatism. biologic şi psihic. adenită. oboseală. se culege uşor şi se usucă 286 .Caracteristici terapeutice Singurele contraindicaţii sunt hipertiroidismul şi alergia la iod. care mai întotdeauna sunt eliminate în cantitate mare în timpul regimurilor de slăbire. apoi se trage vasul de pe foc şi se lasă încă vreo zece minute. pentru că veţi putea pierde din kilograme fără să simţiţi nici cea mai mică urmă de oboseală. în oceanele liniştite. Indicaţii minore: gută. Elimină din corp toxinele şi deşeurile. celulită. dermatoze. Re­ echilibrează organismul. se strecoară şi se bea toată cantitatea pe parcursul unei zile. anemie. Sub formă de ceai Partea utilizată: alga în întregime. este răspândită şi în Marea Baltică şi în mările nordice. oboseală. Conţinutul ei foarte bogat în oligoelemente vă scapă de coşmarul pierderii calciului şi magneziului. altfel alga poate fi utilizată de absolut orice persoană. Fiind de mal şi de suprafaţă. în general. patru linguri pline de alge bine uscate şi mărunţite. Mod de preparare: se lasă să fiarbă doar un minut. reumatism. în profunzime. într-un litru de apă. astm. celulită. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: toată alga. De aceea este de neînlocuit în curele de slăbire. între mese şi la o distanţă apreciabilă de ele. Indicaţii: obezitate. uscare. Indicaţii majore: obezitate. Dina­ mizează tonusul general. intoxicaţii. dermatoze. Recoltare. păstrare Deşi este întâlnită pe coastele Atlanticului şi.

Se pă­ strează balotată sau mărunţită. colibaciloză pielonefrite etc De multe ori este recomandată ca fiind superioară. direct pe mal. între mese. Numiri populare: coacăze. reumatism. de preferat în camere bine aerisite 287 . Nume latin: CaUuna vulgaris. leucoree 'poală albă). Caracteristici terapeutice Este planta la care trebuie să apelăm în primul rând în ca­ zurile de infecţii urinare: cistite. febră. s » Sub formă de ceai Partea utilizată: mugurii florali. păstrare Mugurii florali se culeg unul câte unul. Mod de preparare: se opăresc patru linguri vârfuite de plante mărunţite cu un litru de apă clocotită. Ea creşte diureză şi favorizează elimi­ narea calculilor renali mici. sau în locuri special amenajate. constipaţie. în ceea ce priveşte eficienţa.la soare. în strat subţire. mai ales în prostatită (inflamaţii ale prostatei). tăulă. celulită. Recoltare. se lasă să infuzeze zece minute. chiar şi ghimpelui. perna]. uscare. mărtăloagă. în saci de hârtie impermeabilă. Indicaţii majore: cistită. IARBĂ NEAGRĂ Familia : Ericacee. se strecoară şi se bea toată cantitatea de-a lungul întregii zile. Indicaţii minore: diaree nervoasă. ne­ vralgii. intoxicaţii. edeme ale gleznelor. Si acţiunea ei antireumatismală este unanim recunoscută. se usucă la umbră. troscoţel.

opt-. Numiri populare: anaperi. în a doua zi. în a douăsprezecea zi. bradul ciumei. şapte etc. inibahar. ghimpăr. globurău. butimoacă. boabe de brad. ceatină. molete. jip mic. 288 . eficienţa lor fiind verificată în toate cazurile: şase kilograme de fructe se fierb (se pune apă în vas cât să le acopere) până când rămân numai trei kilograme de soluţie. în a treisprezecea. două-. IENUPĂR Familia*. şinap. feniar. este un antiseptic depurativ care dă rezultate extraordinare. în următorul ritm : în prima zi. s 7 crescând cu câte o galbulă. Se păstrează în pungi de hârtie. până în cea de-a zecea zi . turtei.ori în poduri acoperite cu tablă. jneapăn. o galbulă.-din a unsprezecea zi se începe scăderea numărului de gălbuie pe care le mâncaţi. brazi pitici. timp de 20 de zile. ienuper.Cupresacee. ca reme­ diu împotriva reumatismului. jinept. este un brevet de viaţă lungă. Nume latin : Juniperus communis. în cea de-a treia -zi trei fructe si s tot aşa. O altă cură de toamnă foarte simplă şi foarte benefică constă în „ronţăirea“. şolovăţ. O reţetă cunoscută din bătrâni în Boemia utilizează galbulele (fructele). brădişor. boabele de ienupăr. deci nouă. înţelep­ ciunea populară afirmă că respectiva cură. a fructelor de ienupăr. ialovăţ. fructele). Caracteristici terapeutice Utilizat încă din antichitate. Sub formă de ceai Partea utilizată • •galbulele (boabele. helimoacă. urmată o dată pe an.

289 . Caracteristici terapeutice Este. obezitate. Se păstrează în pungi de hârtie. Se pot usca şi artificial. de-a lungul zilei. boabele). păstrare Galbulele (boabele. remediul vegetal pentru bronşite şi astm cronic. oboseală. fructele) sunt culese din octombrie până peste iarnă. la 35°C.). Nume latin: Hyssopus ojficinalis. aerofagie. Recoltare.. arterioscle­ roză. se dau un minut în clocot. se strecoară şi se bea toată can­ titatea de ceai. suferinţe hepatice. reumatism. uscare. Se îndepărtează toate murdăriile (crenguţe. cimbru de grădină. Şi are maximum de eficacitate dacă este asociat cu fenicul şi brustur. pietre la rinichi).Indicaţii majore: intoxicaţie. gastralgie (dureri de stomac). prin scuturarea uşoară a ramurilor. se amestecă bine la două-trei zile. diabet. viermi intestinali. bucăţele de frunze etc. Indicaţii minore: celulită. între mese. se împrăştie în strat de 10-20 cm. Sub ramuri se pune o hârtie mare. prin excelenţă. menstre dureroase. intoxicare. o prelată. Indicaţii: oboseală. hipertensiune. calculi renali (litiază renală. ISOP Familia: Lamiacee (Labiate). se trag de pe foc şi se lasă să infuzeze zece minute. reumatism. Numiri populare: cimbru cel bun. Snb formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: fructele (galbulele. culecel bun. o pânză. Mod de preparare: într-un litru de apă se fierb patru linguri pline cu fructe. dermatoze.

măr de ţitron. Mod de preparare: se opăresc patru linguri vârfuite cu plante mărunţite într-un litru de apă clocotită. gastralgii (dureri de stomac). aerofagie. în încăperi aerisite sau la 30°-35°C. sinuzită.Este. între orele 10 şi 17. Se usucă la umbră. oboseală nervoasă. insomnie. insomnie. Nume latin: Citrus limon. ori în pungi pergamentoase închise ermetic. astm. Se pun în pungi de hârtie sau săculeţe din pânză. pe vreme frumoasă. reumatism. obo­ seală. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai. poală albă (leucoree). de asemenea. recomandat în caz de oboseală cu pierederea poftei de mâncare. Pentru pulbere se macină fin produsul uscat şi se păstrează în borcane de porţelan. 290 . nervozitate. sau împotriva scăderii tensiunii arteriale. lemonie. reumatism. uscare. Recoltare. de-a lungul unei zile. între mese. Numiri populare: alămâi. păstrare Părţile superioare cu inflorescenţe cu tot se recoltează când plantele au înflorit pe jumătate. Indicaţii: nervozitate. cfutră. în strat subţire. viermi intestinali. bronşită. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). digestie lentă. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: toată planta (fără rădăcină). bronşită. Indicaţii minore: enterită. LĂMÂI Familia: Rutacee. se lasă să infuzeze zece minute. Indicaţii majore: astm.

E. fier în proporţii mari. potasiu. o bacă. se curăţă coaja. dureri în gât (angineV Indicaţii minore: reumatism. oligominerale.Caracteristici terapeutice Fructul. creste rezistenţa generală a organismului. se usucă la umbră şi se păstrează în borcane. Indicaţii majore: febră. conţine proteine. celulită. Dar e foarte costisitor. uscare. fixează calciul în oase interve­ nind cu succes în vindecarea fracturilor. Sub formă de ceai Partea utilizată: coaja. se fac meldşori. Având multe utilizări în stare proaspătă. B3. PP. săruri minerale de sodiu. zaharuri. vitamină C foarte multă şi în cantităţi mai mici vitaminele A. între mese. Mod de preparare: se pun patru linguri pline de coji mărunţite într-un litru de apă. oboseală. se înşiră pe aţă. se pare că rezultate mai bune se obţin cu ajutorul ceaiurilor decât cu al pulberilor. bronşită. acid citric în suc (şi alţii în pulpa fructului şi în coajă). varice. se fierb un minut. având o coajă bogată în uleiuri aromatice. după caz). cistită. pentru că lămâile „golaşe" nu prea ţin la 291 . Bi. păstrare în ţara noastră greu de spus „recoltare"! Se cumpără unuldouă kilograme de lămâi. fosfor. de-a lungul unei zile întregi. calciu. B2. aerofa­ gie. Recoltare. se lasă să in'zeze zece minute şi ceaiul se bea călduţ (sau fierbinte. Este un revigoram infailibil. D. arterioscleroză.

mai ales în dificultăţi de digestie şi aerofagie. cosmetic (rădăci­ na. Recoltare. Aşa încât ar trebui şi ele mâncate. Caracteristici terapeutice Graminee originară din Asia tropicală. nu uitaţi s-o puneţi în orice ceai veţi bea i 9 Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). cultivată mai ales în India şi Indonezia. Nume latin: Cymbopogon citratus. Dar dacă vreţi să slăbiţi. lămâioară. iarbă de lămâi. Dar regulile sunt cam aceleaşi: se taie partea superioară a plantei în zilele însorite. uscare. aerofagie. Indicaţii: digestie lentă. este utilizată în dublu scop. răcoritor. iarbă acrişoară. dar nu cu tulpina păioasă 292 . Numiri populare: iarba lămâii. tăiate felii şi acoperite cu miere. sudaţie. Singură se pare că e mult mai eficientă sub formă de capsule. nervozitate. migrenă. în miez de zi. în sensul că nu este în mod deosebit cultivată în culturile de plante medicinale din Europa şi în flora spontană (în stare sălbatică) nu există. păstrare Avem iar de-a face cu un caz mai special. lăsându-le să stea să se pătrundă o noapte întreagă. ce sunt puse în mai toate ceaiurile pentru că au un gust foarte bun.frigider. care dă esenţa de Lemon-Grass pentru parfum) şi părţile aeriene ale plantei. LĂMÂIŢĂ Familia: Poacee (Graminee). oboseală nervoasă. ţăpoşică acră.

ulcere — . răspândit în sudul Europei. afecţiunile traheobronşice şi pietrele la ficat şi la rinichi pot fi vindecate cu ajutorul acestei plante. este cunoscut încă din antichi­ tate ca Jeac“. Indicaţii majore: alergii. infuzia iiind cea mai indicată. Bolile digestive — gastrite. Teofrast îl recomandă contra bolilor de piept. Originar de pe coasta Asiei Mici. traducerea fiind aceeaşi. se pune în recipiente de porţelan ori în pungi pergamentoase închise ermetic.ci când este verde. Nume latin: Gfycyrrhiza glabra. dar numai contra constipaţiei. Sub formă de ceai Partea utilizată: rădăcinile şi rizomul. fiind folosit şi în medicina umană şi în cea veterinară. bronşite. la umbră. Franţa. „lemn dulce". rădăcină dulce. obţinută prin măcinarea plantei uscate. zaharuri de bază. iarbă dulce. Italia. colite. Caracteristici terapeutice Puţin răspândit în flora spontană (în stare sălbatică). este cultivat în sudul ţării ca plantă medicinală. se usucă in strat subţire. Pulberea. oligominerale. aerofagie. 293 . mulţi aminoacizi. cultivat şi în Siria. iar în Evul Mediu era cunoscut sub numele de Liquirita. LEMN DULCE Familia: Fabacee (Leguminoase). reglisă. Asia şi Africa de Nord. care înseamnă „lemn dulce1 1 . în încăperi aerisite sau la 40°C şi se păstrează în pungi de hârtie. Este foarte bine studiat din punct de vedere al compoziţiei chimice — multe flavonide. toate vitaminele din grupul B. colite. grăsimi. gastralgii (dureri de stomac). Dioscoride i-a dat numele de Gfycyrrhiza. Se utilizează şi pulberea. Numiri populare: dulcişor.

între mese. se vântură bine cu furca pentru ca să nu mucegăiască şi se acoperă din nou.tie. Prin fermentare se măreşte cantitatea de zaharuri şi se accentuează culoarea galbenă a rădăcinilor. După cele 15 zile se taie şi rizomii şi rădăcinile în bucăţi de 10-15 cm. în straturi subţiri. Se lasă aşa în jur de două săptămâni. spichinel. Nu numai că des­ 294 . ca să nu se dizolve substanţele active. se spală repede într-un jet de apă. gingivite. Se usucă la soare. iar cele groase se despică. La două-trei zile. Caracteristici terapeutice Levănţica este un calmant perfect. dotată. Se păstrează în pungi de hâ. înainte de înflorire şi toamna. ori la 35°-40°C. ca să fermenteze. digestie lentă. Recoltare. en­ terită Mod de preparare: se pun patru linguri pline de rădăcini tăiate mărunt la un litru de apă. cu deose­ bite calităţi bactericide (omoară bacteriile). levand. în plus. se fierb un minut şi se lasă să tragă încă zece. se scutură de pământ. se pun la zvântat şi-apoi se aşază în grămezi ce se acoperă cu paie. livant. grămada se dezveleşte. păstrare Rădăcinile şi rizomul se recoltează primăvara. numai de la plantele în vârstă de la trei ani în sus. Nume latin: Lavandula angustifolia. pe tot parcursul zilei. LEVĂNŢICĂ Familia : Lamiacee (Labiate). Scoase. coceni ori stuf. uscare.Indicaţii minore: dureri în gât. pe rame. Numiri populare: aspic. Se sapă şanţuri în jurul tufei. după căderea frunzelor. se strecoară şi se bea tot ceaiul.

Este recomandată mai cu seamă iarna. esenţă) şi. oboseală. stress. colită. cistită. dar şi dezinfectează organismul. respectiv. tuse. Indicaţii majore: nervozitate. de linişte interioară. celulită. angoasă. leucoree (poală albă). ori la 30°C Se păstrează în săculeţi de pânză. insomnie. de minte clară. Sub formă de ceai Partea utilizată: florile (mai exact.tinde. celulită. ceea ce vă va ajuta să treceţi mai uşor prin inevitabile şi multiple situaţii de stress. în strat subţire. uscare. Pulberea obţinută prin 295 . mi­ grenă. inflorescenţele — toată partea tulpinii acoperită de flori). deoarece vă tonifică ajutându-vă să scăpaţi neatinşi de gripele şi bronşitele anotim­ pului rece. Nu se îndeasă în coşuri. Indicaţii: insomnie. reumatism. se stre­ coară şi se bea tot ceaiul între mese. se pun afânat. păstrare Inflorescenţele se strâng în prima jumătate a zilei. la umbră. când conţin cea mai mare cantitate de ulei volatil (ulei esenţial. nervozitate. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de flori cu un litru de apă clocotită. carac­ teristice vieţii de zi cu zi. dă o senzaţie de relaxare profundă. mi­ grene. linişteşte starea de spirit. Indicaţii minore: astm. Recoltare. bronşită. se lasă la infuzat zece minute. Paralel. febră. limpede. Se transportă imediat la punctele de extragere a uleiului sau se pun la uscat. poală albă (leucoree). de principii active. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată : florile (inflorescenţele). pe parcursul întregii zile.

patru linguri pline de limba mielului bine mărunţită. de câte ori este vorba de o boală infecto-contagioasă. astm. otrăţel. vărsat) şi să luptăm împo­ triva febrei. în primul rând. Indicaţii majore: bronşită. febră. arăriel. mierea ursului. Indicaţii minore: răceli. se strecoară. planta ajută la reglarea funcţiilor urinare şi favorizează eliminarea clorurilor. se lasă la infuzat zece minute. LIMBA MIELULUI Familia: Boraginacee. limba mielului va fi preferată lumânăricii cu flori albe. se bea toată cantitatea de ceai în timpul unei singure zile. într-un litru de apă. să grăbim apariţia erupţiei cutanate (rujeolă. 7 t * Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). Nume latin: Borago offkinalis. dar la care este nevoie. timp de un minut. între mese si la distantă de ele. Efectul ei calmant. protector. caracterizată de o stare de răcea­ lă. dureri în gât. cram­ pe musculare (cârcei). boranţă roşie. scarlatină. în fine. j i 296 . intoxicaţii. constipaţie. laptele câinelui. închi­ se ermetic.măcinarea produsului uscat se ţine în borcane de porţelan. Caracteristici terapeutice . tuse. care are cam aceleaşi indicaţii în ceea ce priveşte tratarea afecţiunilor respiratorii. Mod de preparare: se pun la fiert. Puternic depuralivă şi diuretică. Numiri populare: alior. celulită. emolient se exercită şi la nivelul intestinului în caz de constipaţie sau colită.

Indicaţii: bronşită. materii azotate. tuse. ori doar frunzele se culeg în timpul înfloritului.Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). vitaminele A. sâcâială. cistită. dar alte specii). de nutreţ verde şi însilozat. C. hidraţi de carbon (zaharuri). Oboseala. constipaţie. dermatoze. celulită. febră. Pulberea se va pune în pungi pergamen­ toase închise ermetic. „stressul siluetei". datorită compoziţiei chimice. Nume latin: Medicago sativa. cultivată (există şi în stare sălbatică. colită. E. acizi aminaţi (aminoacizii: arginină. Numiri populare: pe tot cuprinsul ţării i se spune doar „lucernă“ ! Caracteristici terapeutice Este o plantă furajeră. bo­ gată în proteine. histidină). Dar este utilizată. transpiraţii abundente. lizină. caroten. angină. magneziu. Recoltare. de preferat în poduri acoperite cu tablă. Se păstrea­ ză în pungi de hârtie. uscare. ec­ zemă. în strat subţire. LUCERNĂ Familia : Fabacee (Leguminoase). toate prezente când te-apuci de „înfometare" de dragul frumu­ seţii sunt inexistente dacă schema de „tratament" are şi lu­ cernă ! . în chip de complement ajutător în regimurile de slăbire. deci nu este o plantă medicinală. astm. reumatism. se usucă la umbră. păstrare Planta întreagă (fără rădăcină) sau numai florile.

Caracteristici terapeutice Emolienta. lemnul Domnului. bronşite. Se macină foarte fin şi se păstrează în pungi impermeabile sau merge în farmaciile verzi pentru pregătirea capsulelor sau gelulelor. 298 . cantitatea repartizată măcinării. Numiri populare: ciucurică. coada lupului. Calmantă si uşor narcotică. corovatică. febră. coada vacii. păstrare Din recolta cosită se usucă la umbră. uscare. oboseală. lumânarea Domnului. ori în caz de suferinţe respiratorii cronice. edeme. Sub formă de ceai Partea utilizată: florile. ori la 35°-40°C. LUMÂNĂRICĂ ALBĂ Familia: Scrofulariacee. Stratul subţire se întoarce de două ori pe zi. pur. căderea părului. tuse. corovatic. celulită. lumânărica albă este utili­ zată în lupta contra inflamaţiilor bronhiale şi a durerilor în gât. diuretică şi sudorifica. Nume latin: Verbascum thapsus. Indicaţii majore: astm. corobatică. uşurează foarte mult suferinţele celor astmatici. în încăperi aerisite. răceală. pentru ca să se usuce perfect şi re­ pede. reumatism.Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). lipan. Recoltare. Indicaţii: obezitate.

toată cantitatea de ceai. între mese. Nume latin: Rosa canina. Culegerea se face prin ciupirea şi desprinderea florii de pe axul tulpinii. gripă. călcădăriu. măsieş. celulită. pe timp frumos. pe măsură ce se deschid. uscare. răsură. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: florile. între orele 11-12. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline-ochi de flori cu un litru de apă clocotită. Produsul pentru pulbere se macină fin şi se păstrează în borcane de porţelan închise er­ metic. mărăcinele ciorii. Se usucă la soare. cistită. într-un singur strat. cocaşder. Numiri populare: cacadâr. Recoltare. pe parcursul unei zile întregi. rug sălbatic. mărăcine. febră. mărăcinele coţofenei. Indicaţii: bronşită. rugul vacii. laba mâţei. 299 .Indicaţii minore: dermatoze. păstrare Florile se recoltează eşalonat. edeme ale gleznelor. pe rame sau pe coli de hârtie. se lasă la infuzat zece minute. angine. guturai. intoxi­ caţii. Caliciul (învelişul de frunzişoare verzi) plantei se înlătură. rug de măceş. ori la 50°-60°C. ciucuri de mărăcine. MĂCEŞ Familia: Rosacee. din luna iunie până la începutul lunii septembrie. diaree însoţită de dureri. astm. se strecoară şi se bea. giogheje. Se păstrează în pungi de hârtie sau în săculeţi de pânză.

tufă de rug. Indicaţii minore: suferinţe hepatice.rujă. Nu este cultivat în mod special. palpitaţii cardiace. de fapt. pe litoral. pe lângă garduri. Recoltare. păstrare Se culeg fructele cu mâna şi se usucă artificial. între mese şi la distanţă de ele. Dar este răspândit şi în restul Europei. la noi în ţară. calculi renali (pietre la ve­ zică). provitamină A (600-1000 mg %) — . ele constituie cel mai eficient. edeme ale gleznelor. care sunt ca nişte seminţe de ardei gras. Asia de Vest şi Africa de Nord. trandafir sălbatic. K. scoruş nemţesc. se mai clocotesc un minut. Se păstrează în săculeţi de pânză. şi anume. uscare. în margini şi rărituri de pădure. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de măceşe cu un litru de apă clocotită. mai bombate şi păroase — . drumuri. cât şi a celorlalte vitamine — Bz. viermi intestinali. sigur şi rapid remediu împotriva avitaminozelor. febrei. oboselii. la 100°-105°C. a sărurilor minerale. scoabe. tran­ dafir de câmp. sipică. 500-1000 mg %. nişte receptacule ce închid în interiorul lor fructele propriu-zise. Datorită procentului uluitor de vitamină C pe care îl conţin fructele — măceşele cărnoase sunt. trandafir. se lasă să infuzeze altele zece. suieş. intoxicaţii. febră. Sub formă de ceai Partea utilizată: măceşele. Indicaţii majore: oboseală. 300 . diaree nervoasă. zgornim. numite achene. Caracteristici terapeutice Este întâlnit în stare sălbatică. se strecoară şi se bea tot ceaiul de-a lungul unei zile. scochin. PP. migrene.

acid ascorbic. impotenţă. cistită. Indicaţii minore: menstre dureroase. insomnie. de-a lungul unei zile. spasmo­ filie. mederean. megerean. aerofagie. digestie lentă. era venerat de egipteni. Caracteristici terapeutice Răspândit din Africa de Nord până în Indiile Orientale. mighiran. având un conţinut bogat în uleiuri eterice.MĂGHIRAN Familia: Lamiacee (Labiate). angoasă. maderan. maioran. Numiri populare: iederă. Su b formă de ceai Partea utilizată frunzele. palpitaţii cardiace. menopauză. între mese si la distantă de ele. pupi. mărgăran. gastralgii (du­ reri de stomac). care 1 1 numeau „planta lui Osiris" Ei utilizau această plantă divină ca revitalizant şi calmant al nervilor. > S Su b formă de pulbere (capsule) Parlea utilizată: florile. se lasă să tragă încă altele zece. migrenă. Pomădă preparată cu ulei esenţial de măghiran era leacul suveran pentru vindecarea unor paralizii. bronşită. se fierb un minut. Nume latin: Majoram hortensis. se strecoară şi se bea tot ceaiul. nervozitate. Indicaţii majore nervozitate. Mod de preparare: se pun patru linguri pline de frunze într-un litru de apă. oboseală nervoasă. celulită. 301 . Indicaţii: insomnie. oboseală. bronşită. oligo­ elemente. şovârf.

măslin. patru linguri de frunze. îngrăşare. Este şi un ajutor preţios în caz de diabet. diabet. într-un litru de apă. făcute pentru scăderea hipertensiunii. neprovocând simptome cardiodepresoare. Pulbe­ rea din flori se pune în pungi pergamentoase. MĂSLIN Familia: Oleacee. celu­ lită. în strat subţire. nervozitate. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. arterioscleroză. Numiri populare: masin. 302 . calculi renali. deoarece ameliorează funcţionarea pan­ creasului şi permite scăderea glicemiei. Nume latin: Olea europea. Indicaţii minore: insomnie. păstrare Frunzele se culeg înainte de înflorire. oboseală. Indicaţii majore: hipertensiune. Sc păstrează în pungi de hârtie. Are avantajul că poate fi utilizat pe durate nelimitate. uree. uscare. Mod de preparare: se lasă să fiarbă. prin tăierea tulpinilor la 5-6 cm deasupra solului.Recoltare. apoi se aşteaptă încă zece minute. Totul se usucă la umbră. acţiunea lui poate fi mult mai puternică dacă este asociat cu capsule de sulfină. sau la 30°-35°C. Florile se culeg din iulie până în septembrie. un minut. complet înflorite. Caracteristici terapeutice Este o plantă utilizată prin excelenţă pentru tratarea tul­ burărilor de circulaţie arterială şi a efectelor secundare ale aces­ tora. în curele prelungite. închise ermetic.

mentă verde. menta creaţă. dar bine păroase pe partea inferioară. vesnită. izma broaştei. * » » Caracteristici terapeutice In fitoterapia românească. între mese şi la distanţă de ele. se bea toată cantitatea de ceai într-o zi. sunt preţuite menta piperată. Deşi e mai puţin bogată în uleiuri esenţiale şi principii active. Indicaţii: hipertensiune. uscare. hemoroizi. intoxicaţie. în verde. suferinţe hepatice. şi se păstrează în săculeţi de pânză. Ea este de neînlocuit în caz de aciditate gastrică (arsuri la stomac) şi chiar de ulcere. poleai. menta dulce pare a fi preferată de homeopaţi. 303 . dumă.pentru ca să infuzeze bine. Numiri populare: borşniţă. diabet. Nume latin: Mentha viridis. trandehir. se usucă în strat subţire. se strecoară. Dar autorii in­ dică în mod deosebit această specie: Mentha viridis. la umbră. în încăperi aerisite. izmă verde. îngrăşare. nu este o specie considerată medicinală. varice. mintă de camfor. M EN TĂ D U LCE Familia: Lamiacee (Labiate). Este un tovarăş ideal dacă vreţi să aveţi o digestie uşoară. păstrare Sc recoltează frunzele tinere. uremie. camfor. izmă dulce. gnintă dul­ ce. şi în multe alte ţări. Su b formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. ghiazmă. busuiocul cerbilor. Recoltare.

ferent. Indicaţii minore: celulită. iarbă neagră. Numiri populare: borşnifă. păstrare Se culeg frunzele înainte de înflorirea plantei. crampe musculare (cârcei). izmă bună. aerofagie. febră. dureri în gât. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de frunze mărunţite cu un litru de apă clocotită. ghiazmă. Pentru pulbere se macină produsul uscat şi se pune în pungi pergamentoase. se lasă să infuzeze încă zece minute. se usucă la soare ori la umbră. iasmă. dumă. se strecoară şi se bea tot ceaiul de-a lungul zilei. aerofagie. între mese si la distantă de ele. goana broaştei. nintă de chicătură. angoasă. ner­ vozitate. 304 . nintă de picuşuri. impermeabile. Recoltare. mintă nea­ gră. Indicaţii majore: gastralgu (dureri de stomac). giazmă. digestie lentă. gnintă. insomnie. nintă rece. ulcer gastric. uscare." Mentha piperita. nintă de camfor. nintă broştească. sau la 35°C şi se păstrează în pungi de hârtie.Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. 9 9 Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată : frunzele. camfor. oboseală. MENTA PIPERATĂ Familia: Lamiacee (Labiate). Nume latin. giugiumă. nintă. nervozitate. mintă de chicuşuri. mintă moldovenească. Indicaţii: gastralgii (dureri de stomac).

Conţinutul chimic al frunzelor. digestie leneşă. prea stimulentă. Caracteristici terapeutice Arbore foios răspândit în Europa. Recoltare.frunzele. aerocolie. nordul şi estul Asiei. în strat subţire. având optimul de dezvoltare în Carpaţii Orientali şi Nordici. este foarte potrivită pentru tratarea tuturor cazurilor de oboseală le­ gate de o digestie proastă. impotenţă. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată. închise ermetic. Accelerează evacuarea bilei. ori la 35°C. Nume latin: Betula alba (Betula pendula). Indicaţii-’ oboseală generală. păstrare Frunzele se culeg când ajung la lungimea de 6 cm. dar pergamentoase. aero­ fagie. pe ro­ gojini. Menta piperată. saponine. vertij. formează păduri întinse şi în teritoriile cuprinse între câmpiile baltice şi centru euro-asiatic. nu este o alegere bună pentru persoanele foarte nervoase.Caracteristici terapeutice Stimulent puternic. mestecan. indigestie. Numiri populare: mastacân. Pulberea se ţine tot în pungi. mesteacăn. Se rupe frunză cu frunză. foarte bogată în uleiuri esenţiale. Uscarea se face la soare sau la umbră. Se păstrează în pungi de hârtie duble. suferinţe hepatice. uscare. ta­ 20 305 . MESTEACĂN ALB Familia: Betulacee. înlesneşte buna funcţionare a ficatului si „curăţă > i " > intestinele “ în caz de nervozitate accentuată este bine să alegeţi menta dulce.

un minut. dar şi tanin. mur negru. viermi intestinali. rezine. mur pădu­ reţ sălbatic. păstrare Frunzele tinere. 306 . dermatoze. substanţe minerale. prin strujirea ramurilor. se strecoară şi se bea tot ceaiul într-o zi. migrene. foarte bogate în substanţe minerale (calciu.nin. au un efect curativ re­ marcabil în afecţiunile gastrice şi tulburările circulatorii. acizi organici. Mod de preparare: se fierb. Se usucă la umbră. Numiri populare: mură. Frunzele. ii reco­ mandă în tratarea reumatismelor. edeme. mur de pădure. în strat subţire. ulei volatil. se culeg din mai până în iulie. ce au în special vitamina C. rug de mure. MUR Familia: Rosacee. vitamina A şi C. tanin. patru linguri de frunze mărunţite cu ţin litru de apă. lipicioase. Nume latin: Rubus fruticosus. sodiu. digestie lentă. rug. flavonoide şi acizi organici. sunt extraordinar de nutritive şi depurative. uscare. arterioscleroză. se lasă la infuzat încă zece. intoxicaţii. Sub formă de ceaiuri Partea utilizată: frunzele. Indicaţii minore: aerofagie. Caracteristici terapeutice Fructele. Recoltare. mur tufos. potasiu). ori la maximum 35°C şi se păstrează în săculeţi de pânză. febră. Indicaţii majore: reumatism. vitamina C.

între mese. romaniţă. muşăţea. ori la 40°-50°C şi se păstrează în săcu­ leţe de pânză. în încăperi bine aerisite. varice. 307 . moşiţel. muşeţel nobil. diabet. edeme ale gleznelor. poa­ la Sf. de-a lungul unei zile. Mării. muscăţel. M U ŞEŢ EL M A R E Familia: Asteracee (Composite). morună. matricea. mărariul câinelui.Su b formă de ceai Partea utilizată: frunzele. se usucă la umbră. patru linguri pline de frunze. febră. cistită. Caracteristici terapeutice Remarcabil echilibram. în astfel de situaţii este asociat cu angelica şi administrat între mese. timp de un minut. Nume latin: Chamaenielum nobile (Anthemis nobilis). în caz de migrene are maximum de eficienţă asociat cu salcia şi coacăzul negru. romoniţ. uscare. ochiul boului. romaşcă. se lasă alte zece minute la infuzat. muşeţelul acţionează asupra tuturor simptomelor datorate sau legate de tulburările nervoase. păstrare Foliolele frunzelor se recoltează prin strujirea lor de pe rămurele. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai. poală albă (scurgeri vaginale). înaintea şi în timpul înfloritului. Indicaţii majore: gastralgii (dureri de stomac). Numiri populare: mamoriţă. roman. Mod de preparare: într-un litru de apă rece se fierb. romaniţă nobilă. Recoltare. hemoroizi. flebită. Indicaţii minore: gingivite.

Sub formă de ceai Parlea utilizată: florile. colăcei. mălagă. nalbă albă. nalbă mică. gastralgie (dureri de sto­ mac). Indicaţii minore: digestie lentă. caşul popii. uscare. ner­ vozitate. un capitul format din zeci de flori). floricele negrâi. de-a lungul zilei. N ALBĂ D E PĂ D U R E Familia: Malvacee. menstre neregulate. Numiri populare: bănufei. diaree nervoasă. vărsat. pe vreme însorită. nalba calului cea măruntă. migrene. depresie. Morile uscate se macină şi pul­ berea se ţine în borcane de porţelan ermetic închise. menopauză. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: florile. inapetenţă (lipsa poftei de mâncare). constipaţie. viermi intestinali. Indicaţii: insomnie. nalbă sălbatică. o inflorescenţă. Nume latin: Malva sylvestris. se lasă zece minute la infuzat. Recoltare. de fapt. nervozitate. menstre dure­ roase (dismenoree). nalbă de câmp. rupând flecare inflorescenţă („floarea** de muşeţel este. Mod de preparare: se opăresc patru linguri vârfuite de flori cu un litru de apă clocotită. depresie. păstrare Florile se culeg înainte de maturitate. 308 . Indicaţii majore: migrene. oboseală. insomnie. viermi intestinali. se strecoară şi se bea tot ceaiul. nevralgii. febră. se usucă pe un singur rând şi se păstrează în pungi de hârtie sau în săculeţi de pânză. creaţă. între mese. la orele de amiază.

pe măsură ce se deschid bobocii. celulită. că începe să „vă usture în piept". permite curăţirea bronhiilor fără să le irite. Su b formă de ceai Partea utilizată: florile. enterite. catifelează şi protejează mucoasele. leucoree (poală aibă). Su b formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: florile.Caracteristici terapeutice Cunoscută din antichitate ca „legumă" nalba de pădure este o plantă deosebit de apreciată în fitoterapie deoarece ea înmoaie. păstrare Florile se culeg în timpul înfloririi. imediat ce simţiţi că „vă ia cu frig". astm. uscare. la in­ tervale de una-două zile. Indicaţii minore: hemoroizi. Romanii consumau mlădiţele tinere în ziua ce urma după un ospăţ copios. între mese. Mod de preparare: opăriţi patru linguri pline de flori cu un litru de apă clocotită. enterite. Faceţi provizii de nalbă pentru iarnă şi. Carol cel Mare şi Lu­ dovic cel Blajin au decretat cultivarea ei în toate grădinile imperiale. Indicaţii: colite. gastralgii (dureri de stomac). bronşite. lăsaţi ceaiul să tragă zece minute. Recoltare. dureri în gât. nervozitate. hemoroizi. poală albă (scurgeri vaginale). Indicaţii majore: inflamaţii ale mucoaselor. metrite. bronşite. nefrite. Se 309 . beţi ceai de nalbă şi luaţi şi capsule. ca să-şi liniştească stomacul şi intes­ tinele iritate de-atâta mâncare şi băutură. cistite. strecuraţi-1 şi beţi toată cantitatea de-a lungul unei zile. pe vreme însorită. suferinţe ale prostatei. considerând-o indispensabilă pentru sănătatea lor.

tuse. în strat subţire. într-un litru de apă. nalbă de pădure. 310 . într-un singur rând. pe rogojini sau hârtie. Rusia. rujă. P A R A C H E R N IŢ Ă Familia: Urticacee. N ALBĂ M A R E Familia: Malvacee. cultivată de multă vreme în Germania. Asia. dar pergamentoase. cistită. Indicaţii minore: enterite. Nume latin: Parietaria officinalis.usucă la umbră. antiinflamatorie. Are acţiune emolientă. în podul caselor. Pulberea se pune tot în pungi. metrită. Africa de Nord. Numiri populare: nalbă albă. Franţa. a devenit spontană şi s-a răspândit în Eu­ ropa. Se strecoară şi se bea tot ceaiul într-o zi. dureri în gât. închise ermetic. Caracteristici terapeutice Originară din regiunea estică a Mării Mediterane. timp de trei minute şi se lasă să infuzeze încă zece minute. nalbă de luncă. Sub formă de ceai Partea utilizată: rădăcina. diaree nervoasă. antitusiva. Nume latin: Althaea officinalis. ţările baltice. Scăpată din cultură. Italia. nalbă bună. Mod de preparare: se fierb patru linguri pline de rădăcini mărunţite. bronşită. Indicaţii majore: inflamaţii ale mucoaselor. între mese. gastralgie (dureri de stomac). antidiareică. nalbă de câmp. în şoproane şi se păstrează în pungi de hârtie.

Caracteristici terapeutice La fel de eficientă şi sub formă de ceai şi ca pulbere (condiţia fiind să se bea multă apă dacă luaţi capsule). ur­ zică moartă. se usucă la umbră.Numiri populare: grâul potârnichii. cistită. gută. edeme. oboseală. pergamentoase. în strat subţire. se lasă la infuzat zece minute. timp de un minut. patru linguri pline cu planta mărunţită. lenevire a vezicii urinare. 311 . politriche. ea este de neînlocuit în lupta împotriva reţinerii de apă în ţesuturi. se strecoară şi se bea tot ceaiul într-o zi. retenţie de apă. calculi renali. prin tăiere la 2-3 cm de la nivelul solului. închise ermetic. cistită. între mese dar la distanţă de ele. ner­ vozitate. obezitate. reumatism. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcini). Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). paracherniţă este o plantă „anticelulită" prin excelenţă. şi se păstrează în pungi de hârtie. Mod de preparare: se fierb. edeme. într-un litru de apă. Deosebit de benefică pen­ tru sănătatea aparatului genito-urinar al femeii. suferinţe hepatice. matrice. Recoltare. colită. Indicaţii: celulită. uscare. Plantele se macină fin şi pulberea se pune în pungi de hârtie. pir. Indicaţii minore: reumatism. păstrare Se culege planta pe timp însorit. Indicaţii majore: celulită. dermatoze.

proprietăţile lui păstrându-se astfel integral. mălai nesărat. dar noi vi-1 reco­ mandăm sub formă de pulbere. Pietro Crescenzi îi lăuda proprietăţile inegalabile în lupta împotriva oricărei intoxi­ caţii organice. Caracteristici terapeutice Floarea de păducel este cu precădere benefică în condiţiile de stress permanent. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: florile. calculi renali (pietre la rinichi). gherghin. mălăet. direct. Numiri populare: căcădară. în secolul 11. menopauză. 312 . Indicaţii: palpitaţii cardiace. decoct. Anticii numeau arbustul „nobilul spin“. hipertensiune arte­ rială. l-au confirmat. cea de reglare a sistemului nervos ve­ getativ („marele simpatic**) trebuie în prunul rând evidenţiată. arătându-şi astfel deschis. mărăcin. edeme. Toa­ te experimentele ştiinţifice ce au urmat. arterioscleroză. nervozitate.PĂDUCEL Familia: Rosacee. insomnie. veneraţia fată de el. Doica Măriei de Medicis — Louise Bourgeois — convinsese întreaga Curte regală să bea ceai de păducel. Dintre toate calităţile ei. distonie neurovegetativă. tinctură. caracteristice vieţii noastre în acest secol. mălai moale. în special efectul lui terapeutic asupra gutei. Iar acţiunea lui asupra inimii a fost pusă în evidenţă de cercetătorii americani la începutul secolului 20. pentru verificarea acestui lucru. afirmând că dizolvă pietrele la rinichi şi vezică. măceş. oboseală. mălaiul cucului. Se utilizează ca infuzie. bufeuri (valuri de căldură în menopauză). angoasă. diaree nervoasă. Nume latine: Crataegus monogyna (Crataegus oxycantha).

ea curăţă or­ ganismul în profunzime. pergamentoase şi ermetizate. floarea găinii. cicoare. lăptucă. Indicaţii majore: suferinţe hepatice. nu există remediu fitoterapeutic împotriva oboselii fără ajutorul ei. Pulberea se va ţine tot în pungi. into­ xicaţii. floarea turcului. lilicea. se lasă să clocotească trei minute şi apoi să tragă. arterioscleroză. hemoroizi. ochiul boului. Nume latin: Taraxacum officinale. PĂPĂDIE Familia: Asteracee (Composite). păstrare Florile se recoltează pe timp uscat. celulită. floarea mălaiului. floarea broaştei. crestăţea. pui de gâscă.Recoltare. uşurează activitatea rinichilor. turci. se usucă la umbră. frunzele. Indicaţii minore: diabet. flori galbene. guşa găinii. gălbinele grase. pana vâzgoiului. ori la 35°C şi se păstrează în pungi de hârtie. ouăle găinilor. papa găinii. Nu există tratament de slăbire fără păpădie. Caracteristici terapeutice Considerată „marea drenatoare“ prin excelenţă. din aprilie până în mai. » 7 reumatism. 313 . Mod de preparare: se fierb cinci linguri pline cu plante într-un litru de apă. obligă vezica biliară să se golească. Sub formă de ceai Partea utilizată : rădăcina. papalungă. digestie lentă. sti­ mulează funcţia antitoxică a ficatului. în strat subţire. floarea sorului. Numiri populare: buhă. varice. uscare. la începutul deschiderii bobocilor. obezitate.

Recoltare. pin de munte. acnee. Numiri populare: brad. toamna. între mese. zadă. molete. chifăr. diabet. în septembrie-noiembrie sau primăvara. schin. câţuni. în strat subţire. Indicaţii: suferinţe hepatice. mugurii de pin sunt utilizaţi. Uscarea se face la umbră. în locuri foarte bine aerate ori la 40°-50°C. silhă. dezechilibru endocrin. digestie lentă. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcina şi frunzele. chin. Caracteristici terapeutice Deoarece au o puternică acţiune antiseptică asupra căilor res­ piratorii. obezitate. ţin. Nume latin: Pinus sylvestris.luând vasul de pe foc. în pre­ venirea gripelor. intoxicaţie. se strecoară şi se bea toată cantitatea într-o zi. pulbere — o capsulă fiim» egală cantitativ cu un vârf de cuţit — sau ceaiuri). pin roşu. luciu. molid. zilnic). iar rădăcina. în martie-aprilie. constipaţie. în caz de gripă sau de bronşită se pot lua şi şase capsule. pinel. încă zece minute. pe timp de iarnă. de timpuriu. răcelilor (două-trei capsule. derma­ toză. lenevire a vezicii biliare. Se păstrează în săculeţi de pânză. 314 . celulită. asociate cu încă şase de limba mielului (ori. jolcă. prin lunile aprilie-mai. P IN Familia: Pinacee. brad de munte. Pulberea obţinută din măcinarea frunzelor şi a rădăcinii se păstrează în borcane de porţelan. sosenca. uscare. pin silves­ tru. pur şi simplu. păstrare Rozetă de frunze se culege primăvara.

De asemenea. pir mic. tirău. doar cei de pe ramurile laterale. Nume latin: Agropyron (Etymus) repens. răgălie. 315 . se strecoară şi se bea tot ceaiul de-a lungul unei zile. Sub formă de ceai Partea utilizată: mugurii. iarba câinelui. cei terminali fiind lăsaţi pentru asigurarea creşterii arborelui. între mese şi la distantă de ele. PIR Familia: Poacee (Graminee). Indicaţii minore: gastralgii (dureri de stomac). păstrare Se culeg în februarie. Se păstrează în pungi de hârtie. sinuzită. ori la 30°C. obo­ seală. Indicaţii majore: bronşită. chir. în strat subţire. în caz de constipaţie. intoxicare. grâul mâţei. pir gros. ori când îi doare burta. uscare. mugurii de pin cresc întotdeauna viteza de reacţie a organismului faţă de boli. Se usucă la umbră. cistită. impotenţă. trebuie totdeauna să nu uităm de el când este vorbă de inflamaţii urinare sau hepatice şi să-l asociem cu plan­ tele specifice afecţiunilor (iarba neagra sau anghinaria). Numiri populare: albei. se lasă să infuzeze zece minute. gripă. tuse. Caracteristici terapeutice Unul dintre numele date în popor — iarba câinelui — se datoreşte faptului că. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de muguri cu un litru de apă clocotită. răceală. Pe de altă parte. * Recoltare.

Se păstrează în pungi de hârtie.. bronşită. celulită. intoxicare. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcină. pergamentoase.. în general. ede­ me ale gleznelor. Pulberea se pune în pungi duble. pir! Instinctul nu-i înşală. Indicaţii majore: reumatism. între mese şi la distanţă de ele. păstrare Rizomii cu rădăcini se scot din pământ primăvara şi toamna. 316 . Mod de preparare: se fierb. se usucă Ia soare. colică renală. aerofagie. dermatoze. Recoltare. făcute primăvara ori toamna. în asociere cu alte plante medicinale depurative. în cure de trei săptămâni. uscare. sinensis. pentru dezintoxicarea organismului. calculi biliari. Nume latin: Citrus aurantium subsp. timp de trei minute. planta fiind. digestie proastă. artrită. acid uric în sânge. ori în încăperi bine aerisite sau la 35°-40°C. Sub formS de ceai Partea utilizată: rădăcina. suferinţe hepatice. se spală în curent de apă rece. retenţie uri­ nară. Se lasă la infuzat zece minute. gută. Indicaţii: reumatism. închise ermetic. Indicaţii minore: circulaţie venoasă proastă. se înlătură partea aeriană a plan­ tei. El este utilizat. PORTOCAL Familia: Rutacee.câinii mănâncă. celulită. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai de-a lungul unei zile. edem. patru linguri pline cu rădăcini mărunţite într-un litru de apă. prin excelenţă. depurativă.

amara. palpitaţii cardiace. când sunt complet înflorite. migrene. Nume latin: Citrus aurantium. se lasă la infuzat zece minute. viermi intestinali. nărozmă dulce. Este un revigoram de excepţie. digestie lentă. vitamine şi săruri minerale. în convalescenţe şi în stările de oboseală. 317 . PORTOCAL AMAR Familia: Rutacee. pomoroancă. tuse. Mod de preparare: se opăresc patru linguri de flori cu un litru de apă clocotită. adus în Europa în timpul cru­ ciadelor. aero­ fagie. Se păstrează în pungi de hârtie impermeabilă sau celofanată. Indicaţii minore: gastralgii. păstrare Florile se culeg una câte una sau bucheţele florale. subsp. insomnie. neramce. var. Are o valoare energetică mare. în strat unic. uscare. ori la 30°C. se îndepărtează caliciul şi se usucă la umbră.Numiri populare: naranză. noroanţă. Recoltare. Caracteristici terapeutice Originar din China şi India. purducalie. în lunile aprilie-mai. bigaradia. Sub formă de ceai Partea utilizată: florile. fiind deosebit de benefic în perioada de creştere. Indicaţii majore: nervozitate. pomicol. s-a răspândit în zona mediteraneeană. fiind deosebit de bogat în zaharuri. se strecoară şi se bea doar câte o cană înainte de mesele principale. bronşită.

febră. pomoroancă. în sudul Europei fiind cultivat. aerofagie. proprietăţile lui fitoterapeutice fiind mult mai puternice decât ale acestuia. se strecoară şi se bea tot ceaiul pe parcursul unei zile. uscare. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. portocal amar. Se îndepărtează frunzişoarele.Numiri populare: bigaradier. diaree nervoasă. palpitaţii. Indicaţii majore: aerofagie. Indicaţii minore: oboseală. nărozmă. s-a aclimatizat în Florida şi în alte ţinuturi subtropicale şi tropicale. neramce. pomeranţă. A apărut. pierdere de memorie. stare depresivă. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de boboci neînfloriţi cu un litru de apă clocotită. Recoltare. oboseală. Caracteristici terapeutice Originar de pe coastele sudice ale Himalaiei şi din regiunea Mării Mediterane. se lasă să infuzeze zece minute. noroanţă. oboseală intelectuală. digestie lentă. insomnie. digestie lentă. an­ goasă. între mese. naranză. balonări. suferinţe hepatice. înaintea portocalului dulce. ca varietate. când sunt com­ plet acoperiţi de cele cinci sepale verzi ale caliciului şi li se vede doar vârful. Indicaţii: nervozitate. spasme cardiace. păstrare Bobocii se culeg în stadiul de mugure floral. se rupe bobocul din 318 . purdacalie amăruie. Sub formă de ceai Partea utilizată: mugurii florali.

penche. între mese. edeme. toată cantitatea se bea într-o singură zi. patru linguri pline cu mătase. tengheri. Ambele se păstrează în pungi de hârtie impermeabilă ori celofanată. într-un litru de apă. porâmb. artrită. Indicaţii minore: suferinţe hepatice. Indicaţii majore: celulită. păpuşe. albuminu­ rie. în totalitate. gută. când sunt în faza de lapte. obezitate. calculi renali. păstrare Mătasea se culege înainte de coacerea boabelor. pen­ tru eliminarea apei din ţesuturi şi reglarea funcţiilor aparatului renal. reumatism. Recoltare. Se usucă la umbră. Nume latin: Zea mays. fiind utilizat. 319 . 3 PORUMB Familia: Poacee (Graminee). uscare. alcătuiesc mătasea porumbului. Frunzele se culeg înainte de înflorire şi se usucă la fel. cistită. tenchiii. apoi se mai aşteaptă zece minute să infuzeze ceaiul şi se strecoară. ca şi pulberea obţinută prin măcinarea lor. Caracteristici terapeutice Este un diuretic prin excelenţă. Mod de preparare: se lasă să fiarbă un minut. numai uscarea artificială este la 40°C. Sub formă de ceai Partea utilizată: stigmatele (mătasea).caliciu si se usucă la umbră. în general. în fitoterapie sunt utilizate florile femele. mălai. gâmişor. 7 în strat subţire 9 ori la 3Q°-35°C. în strat suoiire şi se păstrează în pungi de hârtie. Numiri populare: cucuruz. ale căror stig­ mate.

In curele de primăvară şi toamnă. Pulberea se păstrează în borcane de porţelan ori se fac capsule. ca atare. scăpând astfel organismul de toxinele acumulate din cauza stressului şi a oboselii.RIDICHE NEAGRĂ Familia: Brasicacee. greaţă. Favorizează. bronşită. ridiche de bere. sau se rad. Numiri populare. ridiche tomnatică. funcţionarea rinichilor. convar. Recoltare. aripane. ROINIŢĂ Familia: Lamiacee (Labiate). Indicaţii: suferinţe hepatice. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: rădăcina tuberozitată (ridichea propriu-zisă). dermatoze. de asemenea. ridichea neagră este unul dintre principalii componenţi ai tratamentului cu plante. ridiche neagră de iarnă. rădiche de grădină. necesare curăţării sângelui şi ficatului. uscare. sau se trec prin storcător şi se prepară suc. niger. Nume latin >Raphanus satîvus. iar concen­ tratul de suc se îmbuteliază în fiole buvabile. atonie veziculară.* Melissa officinalis. se usucă şi se obţine pulbere. 320 . constipaţie.* arape. ridiche de toamnă. astm. rădiche. digestie lentă. răghiţi. redichi. Nume latin. păstrare Se consumă crude. ridiche de iarnă. Caracteristici terapeutice Este ideală pentru stimularea ficatului şi degajarea vezicii bi­ liare.

uscare. nervozitate. crampe musculare. în general. febră. iama roilor. Caracteristici terapeutice Are acţiune benefică remarcabilă în caz de angoase. sarcină sau insatisfacţii sexuale. busuiocul stu­ pului. la femei si tinerele fete. poala Sf. celulită. digestie lentă. stupelniţă. palpitaţii. mintă. cătuşnică. vertij. răstupească. * Recoltare. se strecoară şi se bea tot ceaiul într-o singură zi. menopauză. Indicaţii majore: migrenă. floarea stupilor. migrene.Numiri populare: alămăiţă. melisă. Se pare că are şi marele merit de-a evita crizele de indispo­ ziţie create de menstră. se usucă la umbră. aerofagie. iarba albinelor. motoacă. greţuri. in­ somnie. greţuri. buruiana stupilor. în strat subţire. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de frunze cu un litru de apă clocotită. vertije şi. ori la 30°C şi se 321 . păstrare Frunzele se culeg în timpul înfloririi plantelor (în lunile iunie-august). când starea de nervozitate devine o perma­ nenţă şi se reflectă asupra bunei funcţionări a sistemului digestiv. aerofagie. mătăciune. nervozitate. între mese. Indicaţii: oboseală de ordin nervos. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. voioşniţă de albini. roişte. * Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. emotivitate. izma stupilor. Mării. menstre dureroase (dismenoree). lămâiţă. angoase. se lasă să infuzeze preţ de zece minute. Indicaţii minore: celulită.

Dar compoziţia ei chimică. pentru cicatrizarea. obţinută după măcinarea produsului uscat. dezinfecta­ rea si vindecarea rănilor de tot felul. se strecoară şi se bea toată cantitatea de-a lungul unei zile. timp de un minut. tuse. rănunchioară. colina. la fel ca şi pulberea.păstrează în pungi de hârtie. piperul apelor. ROTUNGIOARĂ Familia: Lamiacee (Labiate). Indicaţii minore: litiază urinară. substanţele amare. buruiana zgăibii. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). silnică. Indicaţii majore: bronşită. Nume latin: Glechoma hederacea. frunză de zgaibă. aşa cum arată si multe din numele ce i s-au dat. iarba mătrililor. creasta văilor. orbalţ. cistită. indică proprietăţile ei terapeutice în vindecarea suferinţelor hepatice şi renale. supărare. pelungoasă. pristinioară. Caracteristici terapeutice Este planta utilizată. rotundioară. inflamaţii ale mucoaselor. în care preva­ lează taninul. gastralgii (dureri de stomac). empiric. 322 . Mod de preparare: se fierb. buruiană rotundă de bube. mărul lupului. poală albă (leucoree). Numiri populare: brâncă. nejălnică. cătuşnica copiilor. patru linguri de plante mărunţite într-un litru de apă. prelungioasă. obo­ seală. astm. se lasă la infuzat zece minute. iedera zânelor. buruiana leacului. uleiul volatil contribuind la calmarea tusei şi a inflamaţiilor bronhice. iarba cârtiţelor. între mese. coada ielelor. buruiană de orbalţ.

Caracteristici terapeutice Este o plantă tonică prin excelenţă. uscare. rusmarin. pe vreme frumoasă. se usucă la umbră. Indicaţii minore: migrene. Nume latin: Rosmarinus officinalis. im­ potenţă. se lasă să infuzeze încă zece minute. acţiunea lui este prelungită în timp. accelerând circulaţia arte­ rială. oboseală. regenerând starea ţesuturilor. deoarece favorizează asimilarea alimen­ telor. păstrare Se culeg plantele în timpul înfloritului. rojmalin. se strecoară şi se bea tot ceaiul într-o zi. ROZMARIN Familia: Lamiacee (Labiate). stimulând funcţionarea ficatului. uscarea artificială se face la 50°C. Mod de preparare: se pun să fiarbă doar un minut. vertije. bronşită. între mese. aerofagie. într-un litru de apă. celulită. patru linguri vârfuite cu frunze. aducând un aflux de sânge nou în celule. în strat subţire. mirtin. digestie lentă. Deosebit de eficientă în ceea ce priveşte revigorarea generală a organismului. Numiri populare: dendrului. Indicaţii majore: suferinţe hepatice. se întoarce stratul din timp în timp şi se pun apoi în pungi de hârtie. 323 . hipo­ tensiune.Recoltare. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele.

sub formă de pulbere. dar e mult mai activă în aplicaţii lo­ cale. arterită. Recoltare. hipotensiune. atonie ve­ ziculara. suferinţe hepatice. reumatism. doar în Dobrogea există o „soră“ de-a ei. Nume latin: Smilax salsaparilla. se păstrează în pungi de hârtie. astm. astm. herpes. 324 . Caracteristici terapeutice Drenând toxinele ce se elimină prin piele. grăbind cicatrizarea.Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. Indicaţii: oboseală. nefrită. toţi arbuştii ornamentali din genul Smilax sunt cunoscuţi sub acest nume (al genului) sau sub cel de „salce". Numiri populare: nu are. frigiditate. digestie lentă. Smilax aspera. migrene. menstre dureroase. păstrare Se culeg frunzele ce au 2-3 mm lungime şi lăţime. închise ermetic. intoxi­ caţie. duble. Sub formă de pulbere Partea utilizată: rădăcina. vertije. pe timpul înfloritului (lunile aprilie-mai). salcea este eficientă în tratamentul herpesului. uscare. externe. gută. pe care l-am adoptat şi noi. ce nu creşte la noi în ţară. în floricultură. Indicaţii: dermatoze. fiind o specie mediteraneană. SALCE Familia: Liliacee. impotenţă. pentru pulbere pungile vor fi per­ gamentoase. se usucă în încăperi aerisite.

Şi. joaie. Recoltare. salbie. jal­ nică. păstrare Frunzele se culeg în iunie-iulie. şerlai. jaleş. SALVIE Familia: Lamiacee (Labiate). în special. Pulberea se ţine în borcane de porţelan. răchită de luncă. Numiri populare: cilvie. Indicaţii: migrene. selghie. răchită. Caracteristici terapeutice Este o plantă medicinală a cărei acţiune constă în reechili­ brarea sistemului neuroendocrin. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. în strat subţire şi se păstrează în săculeţi de pânză. indiferent de prove­ nienţa ei. anxietate. Nume latin: Sabia ofiicinalis. bun. salşi. răchită mare. \ Numiri populare: lozie. salcă. sălcuţă. nervozitate. şalet. Nume latin: Salix alba. a marelui simpa­ 325 . dureri musculare. jaleş de grădină. Dă maximum de eficienţă în asociere cu muşeţelul în tratarea migrenelor. febră. Caracteristici terapeutice Supranumită de strămoşii noştri „copacul durerii". reumatism. jale.SALCIE Familia: Salicacee. uscare. răchită aibă. îşi merită din plin „poreclă": calmează orice durere. se usucă la umbră. nevralgii. dismenoree (menstre dureroase). angoase.

impotenţă.tic. celulită. păstrare Frunzele se culeg de două-trei ori pe vară. între mese şi la distanţă de ele. ca şi pulberea. Indicaţii minore: aerofagie. menstre nere­ gulate. ori la 30°-40°C. sterilitate. adenită. 326 . numai că ambalajele trebuie să fie impermeabile şi ermetizate per­ fect. Se păstrează în săculeţi de pânză sau în pungi de hârtie. Indicaţii: impotenţă. nervozitate. se lasă să infuzeze încă zece minute. numai pe timp frumos şi după ce se ridică roua. planta are principii active ale căror proprietăţi terapeutice sunt deosebit de benefice în stress. transpiraţii excesive. celulită. menstre neregulate. menopauză. oboseală. La mare cinste încă din Evul Mediu. oboseală. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. la umbră. Se usucă puse în strat subţire. obezitate. bronşită. Mod de preparare: se pun patru linguri de frunze într-un litru de apă. transpiraţii ex­ cesive. febră. oboseală. tonus sexual scăzut. în încăperi aerisite. stare de nervozitate. Indicaţii majore: obezitate. uscare. / Recoltare. Orice femeie ce are probleme legate de ciclul menstrual şi le poate rezolva integral făcând un tratament pe bază de salvie. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. diabet. se strecoară şi se bea tot ceaiul într-o zi. se dau într-un clocot (un minut).

atunci când cel ce o prepară este „un specialist". Indicaţii: impotenţă. digestie lentă. 327 . Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: seminţele. dar se cultivă şi în Sri-Lanka. în plus. uscare. Nume latin: Elettaria cardanwmum. şi câteva mici semincioare negricioase. oboseală. Recoltare. se macină bine uscate şi se păstrează în borcane de porţelan ermetic închise. păstrare Se culeg la maturitatea deplină.SĂMÂNŢA DRAGOSTEI Familia: Zingiberacee. Caracteristici terapeutice Arabii — mari cunoscători ai „puterilor" plantei — sunt cei ce au numit-o „sămânţa dragostei" ! în majoritatea ţărilor Orien­ tului. frigiditate. în cafea se amestecă. de-a lungul coastei acestuia crescând din abundenţă. America Centrală şi Africa de Răsărit. Numiri populare: originară din sudul Indiei. nu creşte la noi. mai ales dacă e vorba de nişte novici într-ale orientalilor! Iar dacă a trebuit să rămâneţi timp mai îndelungat în aceste ţinuturi v-aţi dat sea­ ma cu siguranţă că tonusul dumneavoastră sexual a ajuns cu o rapiditate uluitoare la zenitul posibilităţilor sale! Planta îşi me­ rită numele: este unul dintre cei mai puternici afrodiziaci exis­ tenţi şi cunoscuţi. ameliorează digestia şi tranzitul intestinal. în fitoterapie i se mai spune Cardamom ori Cardamom de Malabar. aerofagie.

are acţiune antireumatică. edeme. scorpat. iboz. Recoltare. inflorescenţele se freacă între mâini ca să rămână doar florile. păstrare Florile se culeg cu mâna. bine ventilate. se strecoară şi se bea tot ceaiul. Nume latin: Sambucus nigra. se lasă să tragă zece minute. după ce s-a ridicat roua. Pe vreme rea se usucă în poduri acoperite cu tablă. sog usuclu. Se usucă la soare puternic. pe timp frumos. cistită. de la care se utilizează doar florile în fitoterapie — deşi atât ele cât şi fructele au o deosebit de mare valoare ali­ mentară şi alimentar-medicală —. depurativă. într-un strat. calculi renali. 328 . Indicaţii majore: celulită. ori la 35°-40°C. tăind întreaga inflorescenţă cu un cuţit. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline-ochi de flori cu un litru de apă clocotită. pe parcursul unei zile întregi. Se pun apoi în pungi de hârtie sau în săculeţi de pânză. reumatism. emolienta. hoz. diuretică. nefrită. între mese. soace. bronşită. intoxicare. dermatoze. Caracteristici terapeutice Planta. Numiri populare: haler. uscare. Sub formă de ceai Partea utilizată: florile. Când s-au uscat. punând florile în sus. pe rame acoperite cu hârtie.soc Familia: Caprifoliacee. Indicaţii minore: gută. sudorifica.

oboseală. sufidf. poala Sf. forostău. febră. are substanţe amare şi oligoelemente. Indicaţii majore: bronşită. Numiri populare: arigan. 329 . uscare. între mese şi la distanţă de ele. busuioc de pădure. busuiocul fecioarelor. răceli. se lasă să stea zece minute. măgeran sălbatic. într-un litru de apă. solovârv. tuse. după ce roua s-a ridicat. Se usucă la umbră. digestie lentă. Mod de preparare: se pun la fiert un minut. rigan. Plantele trebuie să aibă minimum 20 cm. trifoişte. budeană. amenoree (menstre insuficiente cantitativ sau rare).SOVÂRV Familia: Lamiacee (Labiate). antiseptică şi stomahică (uşurează activitatea gastrică). păstrare Părţile aeriene ale plantelor se culeg în timpul înfloritului. astm. uşurând respiraţia. în iulie-august. milet. produce o uşoară relaxare cu di­ latarea alveolelor şi arborelui bronhic. Nume latin: Origanum vulgare. cistită. ori la 35°C şi se pun apoi în pungi de hârtie. sedativă asupra sistemului nervos central — mai ales în ceea ce priveşte centrii respiratori — . patru linguri de plante bine mărunţite. broască. Părţile ligni­ ficate se taie de la ramificări. Recoltare. Sub formă de ceai Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). dimineaţa. Caracteristici terapeutice Este o plantă ce conţine un ulei volatil deosebit de bogat în timol şi carvacrol. Mării. se strecoară şi se bea toată cantitatea într-o zi. Indicaţii minore: aerofagie. Datorită uleiului volatil are acţiune antispastică asupra musculaturii ne­ tede.

proteine. Nume latin: Melilotus officinalis. astenie sexuală. ermetic închise. SULFINĂ Familia: Fabacee (Leguminoase). uscare.SPIRULINA Familia: Cianoficee. Recomandată în toate formele de oboseală. 330 . Nume latin: Spirulina. vi­ tamine şi oligoelemente. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: toată alga. păstrare Se culege manual sau mecanic. Indicaţii: obezitate. ajutând efec­ tiv în regimurile de slăbire. se pulverizează fin şi se păstrează în bor­ cane de porţelan. în strat subţire. verde-albăstruie cu irizaţii aurii. se usucă la soare sau la 40°45°C. are o culoare foarte frumoasă. celulită. şi este extraordinar de bogată în aminoacizi esenţiali. Caracteristici terapeutice Trăieşte în lacurile de pe platourile înalte ale Mexicului. Numiri populare: nu are. fiind numită. algă de Mexic. nu există pericolul să genereze o hi­ perfuncţie a glandei tiroide. Deoarece are un procent mult mai mic de iod decât cele marine. ea este deosebit de benefică pentru persoanele nervoase şi stressate. în ţara de origine. Recoltare.

salcină. închise ermetic. Indicaţii: insomnie. după ce plantele au fost transformate în pulbere. senzaţie de saţietate. Recoltare. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (Oră rădăcină). de „lipsă de chef'. deoarece are proprietăţi anticoagulante. surcină. pe vreme însorită. în strat subţire. spasme ale plexului solar. molotru galben. sufutf. atenţie. nu o utilizaţi înainte de o intervenţie chirurgi­ cală. Şi mai este un excelent calmant al sistemului nervos vegetativ simpatic.Numiri populare: iarbă de piatră. ce însoţeşte frecvent instalarea menopauzei. Se usucă la umbră. păstrare Părţile aeriene ale sulfinei se culeg în timpul înfloritului. ori la 30°-35°C şi se păstrează în pungi de hârtie impermeabile. Dar. după ce se ridică roua. hipertensiune. flebită. angoasă. menopauză. prin tăierea pe o distanţă de circa 30 cm de la vârful plantei în jos. 331 . palpitaţii cardiace. Este un remediu ideal pentru rezolvarea tulburărilor circula­ torii şi înlăturarea stării de melancolie. al persoanelor în vârstă. uscare. al pacienţilor ce suferă de angoasă ori depresie. Caracteristici terapeutice Este planta cea mai indicată pentru ameliorarea somnului celor mici. melancolie. pergamentoase.

se pare că nu dau rezultate. tei bun. Măduva albă de tei este un drenator al organismului prin excelenţă. tei roşu pădureţ. 3-Iilia cordata (T. tei argintiu. Deose­ birea dintre ele se face prin numele latin. tei pădureţ. agitaţii nocturne. Dar. europea. 1 ale micilor nervoşi! Acţionează uşor. neputându-i sta alături. iar împreună cu bracteile numai sub formă de pulbere. nici o altă plantă. Singurul lucru ce le deosebeşte este utilizarea diferită a măduvii albe (inima lemnului) şi a florilor cu sau fără bracteea pergamentoasă. tei verde. pe nesimţite. chiar exotică. tei mare. fără să le deterioreze intestinele. Indiferent despre care dintre ele am vorbi. tei bălan. alba. 2-Tilia platyphyllos (T. sylvestris). ea nu are nici o con­ traindicaţie şi a făcut bine generaţii întregi de reumatici şi graşi. fiecare este totuşi „botezată" cu un nume anume. toate au ace­ leaşi utilizări fitoterapeutice. T. tei jJuturesc. în lumea întreagă. T. Florile sunt preferate doar ele în ceaiuri. Nume latin: 1-Tilia tomentosa (T. argentea). tei de vară. insomnii rebele. grandifolia). Caracteristici terapeutice Cele trei specii pe care le-am numit mai sus sunt toate cu­ noscute. tensiune nervoasă în stadiu de debut. 332 . 3 — tei căpresc. 2 — tei alb. tei de toamnă. Bunicii noştri îi cunoşteau binefacerile. cum ar fî depresiuni puternice. T. tei roşu. şi elimină tot ceea ce este oboseală nervoasă. tei de mijloc. parvifolia. în popor. sub numele comun de „tei". în cazurile grave. tei de pădure. în frontispiciu am inserat cele mai cunoscute şi răspândite denumiri ale celor trei specii.TEI Familia: liliacee. tei câinesc. Ele sunt ajutoarele nr. tei de deal. tei pucios. Numiri populare: 1 — tei alb.

moale. palpitaţii cardiace. se obţine din lăstari tineri. se macină fin pentru pulbere şi 333 . nervozitate. Mod de preparare: se pun cinci linguri de măduvă albă de tei într-un litru de apă rece. artrită. prin cojire. dismenoree (menstre dureroase). între mese. angoase. se stre­ coară şi se bea câte o cană de ceai după mesele principale. Indicaţii majore*. varice. B. păstrare Măduva albă. se lasă la infuzat zece minute. hipertensiune. Partea utilizată. diabet. 7 se strecoară si se bea toată cantitatea de-a lungul unei zile. se lasă la macerat trei-patru ore (sau chiar o noapte întreagă). Recoltare. indigestie. migrenă. valuri de călduri (bufeuri de menopauză). B. uscare.Sub formă de ceai A. intoxicare. Indicaţii minore: obezitate. se dau într-un clocot. Partea utilizată: măduva aibă. ori la 4S°C. constipaţie. arterioscle­ roză. hemoroizi. insomnie. suferinţe hepa­ tice. spasme cardiace. angoasă. gută. florile fără bractei. intoxicaţie. Se usucă la soare. migrene. apoi se lasă zcce minute să infuzeze. s Sub formă de pulbere (capsule) A Partea utilizată: măduva albă. hipertensiune. moale. insomnie. Indicaţii minore: migrene. moale. Indicaţii: reumatism. Indicaţii majore: reumatism. artrită. Partea utilizată: florile cu bractei. Indicaţii: nervozitate. insomnie. suferinţe hepatice. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de flori cu un litru de apă clocotită.

iar dacă plouă. şi se păstrează în pungi de hârtie impermeabilizata. în strat subţire. Caracteristici terapeutice Zaharurile. Indicaţii minore: leucoree (poală albă). colite. trandachir. depurativa. în iunie. Numiri populare: diul. pentru ceai. când o parte dintre ele mai sunt încă în faza de boboc. în strat subţire. intoxicaţie. PP şi substanţele minerale. Se usucă la umbră. la una-două zile după ce a stat ploaia. flori de rug. Se păstrează în săculeţi de pânză. Sub formă de ceai Partea utilizată: bobocii. se culeg la începutul înfloririi (în iulie. TRANDAFIR DE DULCEAŢĂ Familia: Rosacee. calciu. acidul citric. ori la 35°C. ghiol. oboseală. trandasir. inflamaţii ale mucoa­ selor. fier şi magne­ ziu. pentru ceai. roză. iar pentru pulbere se macină şi se pun în borcane de porţelan. bronşită. K.se pune în borcane de porţelan sau. la teiul argintiu. vitaminele A. dermatoze. recomandă planta ca laxativă. în încăperi sau poduri bine aerisite. Indicaţii majore: constipaţie. trandafU. B2. existente în petale. sodiu. 334 . pectinele. Nume latin: Rosa centifolia. se taie în bucăţele mici. se usucă la soare. Florile. numai pe timp însorit. potasiu. C. emolienta. saghis. la cel cu frunza mare şi la teiul pucios). cu sau fără bractei.

călţunaşi de câmp. tămâioară. uscare. aşa cum se întâmplă de obicei în constipaţiile asociate cu colite. Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. viorea. în lădiţe. se scot bobocii.Mod de preparare: se opăresc patru linguri de petale cu un litru de apă fiartă. buruiană de spurcăciune. varice. mălcez. hemo­ roizi. prin smulgere din caliciu. cârligei. care nu dă dependenţă şi poate da rezultate neaşteptate în cazuri unde orice altă încercare a eşuat. TREI FRAŢI PĂTAŢI Familia: Violacee. se strecoară şi se bea toată cantitatea într-o zi. In plus. toporaşi. Recoltare. ghizd. 335 . împreună cu receptaculul. este un laxativ uşor. Caracteristici terapeutice Nu există tratament contra acneii din care să lipsească trei fraţi pătaţi. măschioane sălbatice. flori domneşti. Ea are acţiune favorabilă în orice dermatoză. eczeme. lămâioară. în faza de deschidere a bobo­ cilor Se taie floarea. neiritant. soră cu frate. Indicaţii majore: dermatoze. coroskă. se lasă la infuzat zece minute. şi se pun apoi în săculeţi de pânză. frăţiori. indi­ ferent de originea ei. păstrare Petalele se recoltează manual. psoriazis. se usucă la umbră. între mese. catifeluţe. în strat subţire. Numiri populare: barba împăratului. Nume latin: Viola tricolor. buruiană de nouă daturi.

crampe musculare. colite.Indicaţii minore: reumatism. digestie lentă. Nume latin: Menyanthes trifoliata. hemoroizi. phimânare. trifoiştea de baltă poate să dea rezultate nesperate în cazurile în care toate încercările de a slăbi au eşuat. trifoi de lac. Numiri populare: bobul broaştei. se strecoară şi se bea toată cantitatea de ceai într-o zi. Indicaţii: dermatoze. trifoi amar. uscare. * 336 . reumatism. Mod de preparare: se opăresc patru linguri de frunze cu un litru de apă clocotită. cistită. se lasă la infuzat zece minute. Caracteristici terapeutice Remarcabilă ca depurativ al sângelui şi vezicii biliare. iar pulberea (după măcinarea plantelor uscate). păstrare Frunzele se culeg în perioada înfloririi (mai-august). Ea este tot atât de neînlocuit şi când avem de-a face cu migrene şi stare de oboseală provocate de o proastă funcţionare hepatică. oboseală. Recoltare. nervozitate. în borcane de porţelan ori în pungi ermetice pergamentoase. flebită. psoriazis. trifoi de baltă. tăindu-se de la bază. în strat subţire. acnee. phunânea. Meniantacee. in­ toxicaţie. Se păstrează în pungi de hârtie. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. eczemă. între mese. se usucă la umbră. constipaţie. TRIFOIŞTE OE BALTĂ Familia. ulcere varicoase. trei fraţi. ori la 45° 50°C.

ori la 60°-70°C şi dacă sunt pentru ceaiuri. urzică aibă. Nume latin: Lamium album. Numiri populare: faţa mâţei. mai ales în caz de menstruaţii 22 Corn. dacă sunt pentru pulbere. febră. urzică surdă. Indicaţii: celulită. 279 337 . amenoree. păstrare Frunzele se culeg în perioada de înflorire a plantei (aprilieiuhe). Recoltare. nr. intoxicaţii. urzici mortăreţe. într-un litru de apă.\ Sub formă de ceai Partea utiliza tă : frunzele. se macină fin şi se păstrează tot în pungi. uscare. reumatism. se lasă apoi să stea zece minute şi se strecoară. mierea ursului cu păr bălai. men­ stre dureroase. urzica moartă albă este o plantă ce acţionează selectiv asupra uterului. dermatoze. dar duble. suferinţe hepatice. enterite. constipaţie. suferinţe hepatice. se pun în pungi de hârtie. oboseală. viermi intestinali. Indicaţii majore: celulită. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. sugel alb. urzică creaţă. pergamentate şi închise ermetic. se bea toată cantitatea de ceai de-f lungul unei zile. reumatism. obo­ seală. URZICA MOARTA ALBA Familia: Lamiacee (Labiate). Indicaţii minore: dermatoze. migrene. aerofagie. Mod de preparare: se pun la fiert doar un minut. se usucă la umbră. prin tăierea lor. Caracteristici terapeutice Tonică şi astringenta. între mese şi la distanţă de ele. patru linguri de frunze mărunţite.

derma­ toze. se strecoară şi se bea tot ceaiul pe parcursul unei zile. nervozitate. Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). iar părţile aeriene ale plantei (frunze. menstre dureroase. Indicaţii: cistită. Recoltare. Indicaţii majore: reumatism. » 7 Sub formS de pulbere (capsule) Partea utilizată: planta întreagă (fără rădăcină). Dar influenţa ei benefică se ex. varice. colite. într-un litru de apă. febră. păstrare Florile se culeg fără caliciu (învelişul verde de sepale). nervozitate. între mese. între mese. B. leucoree (poală albă). apărute si la femei si la bărbaţi.1 tinde. timp de un minut şi se lasă să infuzeze altele zece.dureroase sau prea abundente.. Poate fi utilizată cu succes si r ? > » în caz de afecţiuni urinare la bărbaţii > * în vârstă. Indicaţii minore: arterită. oboseală. Indicaţii minore: diaree. intoxicaţie. he­ moroizi. se stre­ coară si se bea tot ceaiul într-o zi. tulpini) se recoltează în timpul 338 . ciclu neregulat. enterită. suferinţe hepatice. se lasă să tragă zece minute. implicit. Indicaţii majore: leucoree (poală albă). endometrită (inflamaţii ale mucoasei uterine). congestia organelor genitale. î Sub formă de ceai A Partea utilizată: florile. cistită. asupra tuturor tulburărilor circulaţiei venoase. afecţiuni ale prostatei. uscare. Mod de preparare: se opăresc patru linguri pline de flori cu un litru de apă clocotită. varice. suferinţe ale prostatei. mărunţită. Mod de preparare: se fierb patru linguri pline cu planta . enterită.

o bacă. împiedică trecerea grăsimilor nedigerate di­ rect în sânge. Această calitate remarcabilă dublată de o acţiune diuretică face din vânătă una dintre cele mai utilizate plante în combaterea obezităţii. şi se păstrează în borcane de porţelan închise er­ metic. Uscarea artificială se face la 35°-40°C.înfloritului (aprilie-septembrie). VÂNĂTĂ Familia: Solanacee. pe rame. colesterol. pătlăgică vânătă. suferinţe hepatice. Pentru pulbere se madnă fir. celulită. pe vreme însorită. a doua oară. Nume latin: Solanum melongena. celuii tei şi excesului de colesterol. Ceaiul se păstrează în săculeţi de pânză. Nume latin: Lippia cimodora. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată : fructul. Indicaţii: obezitate. diabet. tornadele. Ea favorizează de două ori digestia grăsimilor: o dată. pătlăgea. Numiri populare: godină. 339 . prin stimularea funcţiei hepatice şi a formării bilei înlesneşte o mai bună degradare a lipidelor. Se usucă la soare. Caracteristici terapeutice în regimurile de slăbit este nelipsită pulberea obţinută din vinete. iar noaptea se trec în camere sau poduri bine aerisite. VERBINĂ MIROSITOARE Familia: Verbenacee. protejând peretele in­ testinal (mucoasa).

340 . insomnie. utilizate pentru obţinerea de parfumuri). mai ales ca plantă cu uleiuri esenţiale. Indicaţii majore-. menstre neregulate. farmacopeea română. celulită. oboseală. de altfel. migrene. Mod de preparare: se opăresc patru linguri de frunze cu un litru de apă clocotită. oboseală. deoarece o numeau „iarbă de toate relele*1! Principiile ei active sunt atât de numeroase încât ea acţionează simultan asupra or­ ganelor de excreţie. a aparatului digestiv şi a sistemului circula­ tor. dar francezii şi italienii o cultivă în mod special. atonie veziculara. Indicaţii minore: angoasă. migrene. gastralgii (dureri de stomac). intoxicare şi tulburări digestive. se strecoară şi se bea câte o cană de ceai după mesele principale. Caracteristici terapeutice Se pare că vechii „spiţeri" îi cunoşteau foarte bine calităţile. nesemnalănd-o. nervozitate. aerofagie. frunzele. insomnie. Indicaţii: nervozitate. şi în ţările unde este cultivată-.Numiri populare: citronela. iarbă de toate relele. verbină acrişoară (aceste denumiri sunt preluări şi adaptări în limba română ale numelor ce i se dau plantei în America. Se poate utiliza cu deosebit succes în caz de febră. suferinţe he­ patice. digestie lentă. palpitaţii. în Europa este puţin cunoscută ca plantă medicinală. hipertensiune. de unde este originară. Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. ca şi cea germană. se lasă zece minute să infuzeze. Sub formă de ceai Partea utilizată-.

cistită. VIOLETĂ Familia: Violacee. tigoare. Nume latin: Viola odorata. garoafe. vioară. nemţoaice. viorică. dar are şi o acţiune calmantă asupra mucoasei gastrice. floare domnească. cele de la baza tulpinii sunt uscate dacă planta este complet înflorită. Numiri populare: călţunaşi. gastralgii. prin rupere. Mod de preparare: se opăresc patru linguri vârfuite de flori cu un litru de apă clocotită. una câte una. flori mărunte. micşunele. se lasă să stea zece minute. se stre­ coară şi se bea tot ceaiul într-o singură zi. toporaşi. în strat foarte subţire şi se păstrează în pungi de hârtie duble. calitate conferită de mucilagiile prezente în compoziţia chimică a florilor. cârligel. cocoşă. se pune în borcane de porţelan. Pulberea. ghiorele. Caracteristici terapeutice Se pare că este îndeosebi antitusivă datorită uleiului esenţial. căutând să nu fie uscate şi să fie cât mai parfumate (miros a lămâie). zambile de câmp. tămâioare. răceală. pe vreme însorită. De multe ori. palpitaţii. Indicaţii majore: bronşită. Indicaţii minore: insomnie. uscare. Sub formă de ceai Partea utilizată: florile. simboie. colită. tuse. micsandre. între mese. închise ermetic. obţinută din măcinarea frunzelor uscate artificial (50°C). hioară. dermatoze.Recoltare. hobridrag. Se usucă la umbră. păstrare Frunzele se culeg cu mâna. impermeabile şi închise ermetic. fiache. mereoare. febră. după ce s-a ridicat roua. lemoaie. 341 .

halângar.Recoltare. Poate fi asociată cu spirulina. hemoroizi. se usucă la umbră. aguridariu. coada calului şi coacăzul negru. celulită. uscare. se strecoară si i se bea toată cantitatea de ceai într-o zi. diaree. i > 342 . VIŢĂ DE VIE Familia: Vitacee. răţuşcă. flebită. în trata­ mentele obezitătii si celulitei. stimulează puternic cir­ culaţia sangvină de reîntoarcere. vie sălbatică. gie. în perioada de meno­ pauză. i i Sub formă de ceai Partea utilizată: frunzele. a hemoroizilor şi varicelor. leoruş. razachie. înlătură. Nume latin: Vitis vinifera. în strat subţire. Caracteristici terapeutice Tonifică pereţii venelor şi capilarelor. menopauză. apariţia bufeurilor. păstrare Florile se culeg în timpul înfloritului (martie-aprilie). cu­ peroză. enterită. se lasă la infuzat zece minute. pe rame sau ziare. aguridă. 7între mese si la distantă de ele. congestie a or­ ganelor genitale. ori la 40°C. Indicaţii minore: menstre dureroase. heghi. Indicaţii majore: varice. Numiri populare: acrid. se pun în pungi de hârtie şi se ţin la întuneric să nu se decolo­ reze. coamă. patru linguri de frunze. vinie. ouă. labruscă. Mod de preparare: se fierb preţ de un minut. într-un litru de apă. poamă.

înainte de înflorire şi se usucă la umbră. edeme. uscare. Indicaţii: varice. ori la 45°C. hemoroizi.Sub formă de pulbere (capsule) Partea utilizată: frunzele. Recoltare. menopauză. obezitate. . bufeuri de căldură. păstrare Se culeg cu mâna. pe rame. cuperoză. celulită. Pulberea se obţine prin măcinarea produsului uscat şi punerea ei apoi în borcane de porţelan. Ceaiul se păstrează în pungi de hârtie. în plin soare.

COMPLEMENTELE ALIMENTARE Dumneavoastră nu vă puteţi lipsi de ele. aminoacizi esenţiali. Fără ele hrana nu are nici un dram de „substanţă vie“ ! Nu este o „hrană vie“. cu atât mai mult. Noi. cu creşterea vitelor şi păsărilor în baterii intensive. mai presus de toate. Noi am lansat de nenumărate ori semnale de alarmă în legătură cu utilizarea abuzivă a îngrăşămintelor şi a ierbicidelor chimice. dacă vrem să fim sănătoşi. me­ tode prin care se obţin cantităţi crescute de alimente din ce în ce mai depreciate calitativ. Americanii sunt printre primii care şi-au dat seama de această catastrofă a „chimizării". fără să vă confere şi vitali­ tatea necesară. în prezent. nu le putem trece cu vederea. oligoelemente. fără toate acele substanţe atât de necesare pe care plantele şi animalele nu le pot „fabrica" decât încetul cu încetul: vitamine. ne obligă. să ne reechilibrăm în permanenţă regimul alimentar. Ritmul de viaţă. Ele sunt în stare doar/să vă îngraşe. calitatea din ce în ce mai proastă a alimentelor noastre. Şi pentru că nu au cum să se întoarcă 344 . este o „hrană moartă". săruri minerale. Substanţele pe care le conţine sunt nişte substanţe moarte. stressul şi.

reumatism. ce ameliorează regimul alimentar şi contribuie la menţinerea sănătăţii. preparau o pudră magică din care pacientul trebuia să ia „trei până la patru vârfuri de cuţit“ zilnic. crampe musculare. ori un bolnav grav de nervi. în Evul Mediu. Am regăsit această reţetă într-o carte din 1610: — se ia cochilia mai scobită a stridiei. nervozitate. 345 .la sistemele vechi de cultivare a plantelor şi creştere a animale­ lor. dacă nu găsiţi decât pulbere ca atare. într-un mojar de porţelan. farmaciştii acelor vremuri. — se usucă în cuptorul fierbinte. gelule. stress. Cu mult timp în urmă. „spiţerii". — se spală bine şi se freacă. COCHILII DE STRIDII (capsule) Compoziţie: pulbere foarte fină din cochilii de stridii. au creat primele serii de complexe alimentare. angoasă. artroză. Nu este neapărat nevoie să căutaţi complemente sub formă de capsule. când trebuiau să îngrijească un reumatic. o linguriţă pe zi sau treipatru vârfuri de cuţit). — se pisează bine de tot încât să devină fină precum făina. Mod de administrare: patru până la şase capsule zilnic (ori. dar sunt conştienţi că este nevoie de „hrană vie". Trebuie doar să indicaţi farmaciştilor exact produsul pe care îl doriţi. drajeuri. Indicaţii: spasmofilie. Altele le puteţi prepara singuri. mai ales în cadrul medicamentelor din firma LARGO. Ele pot fi prezentate şi sub formă de tablete. Majoritatea complexelor alimentare descrise le veţi găsi în toate farmaciile.

piele ofilită (îmbătrânită). arginina. prolina. » 346 . în ceea ce priveşte aminoacizii. omitina. stress. este vorba de substanţe ce sunt prezente în organism în doze infinitezimale. aminoacizi de ori­ gine naturală (din proteine vii) (nu preparaţi industrial). trebuie să existe în cantităţi stricte. glicina. Mod de administrare: două-lrei capsule în timpul meselor principale. atât de necesare în remineralizarea organismului. COMPLEX . valina. stabilite în biochimia şi ge­ netica speciei noastre. slăbirea memoriei. acidul glutamic.ADN + MULTIAMINOACIZI Compoziţie: acid deoxiribonucleic (ADN). dar de care depinde viaţa nor­ mală a celulelor umane. piele uscată.în prezent există şi explicaţia ştiinţifică a motivului utilizării respectivei pudre: cochiliile de stridii conţin toate oligoelementele de care are nevoie corpul nostru. ulei din germeni de grâu. Cercetătorii au reuşit să extragă un ADN pur din laplii de peşte. metionină. izoleucină. următorii acizi aminaţi acidul aspartic. treonina. alanina. Cei aşa-numiţi acizi aminaţi esenţiali. tirosina. Respectivul complex alimentar conţine. Fiecare celulă are nevoie de un amestec specific de amino­ acizi esenţiali. riduri. Diminuarea ori lipsa unuia sau a unora dintre ei aduc după sine slăbirea. cisteină. atât de bencfice în spasmofilie. căderea părului. îmbolnăvirea şi moartea indi­ vidului respectiv. ceară de albine. fenilalanină. Indicaţii. oboseală. Mai ales calciu şi magne­ ziu. pe lângă ADN. leucină. lisina. histidina. ADN este indispensabil regenerării celulelor.

Iar bronzul va fi deosebit de durabil în timp. dacă veţi urma o cură de capsule înainte de a merge la mare sau la munte. reumatism. spasmofilie. cojiri. în permanenţă.înglobat în ceară de albine. Nu uitaţi că vitamina D este indipensabilă pentru fixarea calciului. 347 . vă va ajuta să luptaţi împotriva ridurilor şi a deshidratării (pierderea apei. care îi conferă o acţiune prelun­ gită în timp. riduri. Complement alimentar ideal pentru întreţinerea frumuseţii pielii. ceară de albine. fizică şi intelectuală. vitamina A. Iar dacă aveţi tendinţa să faceţi crize de spasmofilie nu trebuie să uitaţi niciodată acest lucru. Dacă părul dumneavoastră nu are luciu. aveţi grijă ca alimentaţia dumneavoastră să fie bogată în vitaminele A şi D. stress. fie iarna. Orice persoană ce are o predispoziţie pentru eczeme sau mătreaţă va trebui să-şi reechilibreze regimul alimentar printr-un adaos de ADN şi vitaminele A şi D. Dacă vreţi să aveţi. este complementul alimentar ideal pentru persoa­ nele ce au o activitate intensă. arsuri. uscarea) epidermei. complementul pe care vi-1 descriem vă va regenera şi stimula bulbii capilari (rădăcina firului de păr). un păr des şi mătăsos. se rupe uş6r şi cade (chiar din abundenţă). COMPLEX . fie vara. stimulând refacerea (reînnoi­ rea. ulei din fic?t de peşte. vitamina D. Şi bronzarea pielii va fi mai uniformă şi fără înroşeli.ADN + VITAMINELE A ŞI D Compoziţie: acid deoxiribonucleic (ADN). Mod de administrare: două-trei capsule în timpul sau după mesele principale. este tocit. piele uscată. căderea părului. oboseală. mâncărimi. Indicaţii-. înnoirea) stratului bazal al dermului.

căderea părului. gingi­ vită. al cărui aport de aminoacizi esenţiali va fi deosebit de bine venit în caz de scădere a vitalităţii sexuale.COMPLEX . hemoroizi. şi hi­ dratarea pielii.ADN + VITAMINA C Compoziţie: acid deoxiribonucleic (ADN). ceară de albine. ulei din cereale încolţite. concentrat de măceşe. răceală. varice. Indicaţii: frigiditate. a tonusului vaselor capilare. impotenţă. Indicaţii: oboseală. strălucirea şi ca­ ii telarea pielii — degeaba vă „acoperiţi1 1 cu creme hidratante: în acest caz ele sunt neputincioase! Pielea dumneavoastră este 3 48 . ulei din cereale încolţite. scădere a vederii. ulei din germeni de grâu. COMPLEX . sinuzită. în aceeaşi măsură. Dacă nu aveţi suficientă vitamină F — factor de creştere. Acidul deoxiribonucleic extras din lapţii de peşte este com­ pletat în această asociere de un concentrat din fructe de măceş. anemie. vitamina E reglează. în perioadele de examene ori în cazurile în care organismul este supus la efor­ turi intense. vitamina E. ce reglează metabolismul colesterolului. măreşte funcţia antitoxică a ficatului. vitamina C Mod de întrebuinţare: două până la trei capsule înainte de masa de dimineaţă şi de prânz. a rezistenţei nervoase. cuperoză.ADN + VITAMINELE E ŞI F Compoziţie: acid deoxiribonucleic (ADN). vitamina F. enu­ rezis. Mod de administrare: două-trei pastile în timpul meselor principale. cistită. impotenţă. favorizează prospeţimea. stress. ceară de albine. foarte bogate în vitamina C naturală şi de uleiul din cereale încolţite. Vitamină a fecundităţii. piele îmbătrânită.

ALGE + COACĂZ NEGRU Compoziţie: alge marine. digestie lentă. Nu trebuie să vă îngrijoreze. Mod de administrare : două-trei pastile înainte de mesele prin­ cipale. celulită. Indicaţii.. nu este pericu­ loasă şi nici nu va persista mai mult timp. oboseală. COMPLEX .obezitate. Utilizaţi-1 pe post de complement alimentar când ţineţi regim de slăbit. cicoa­ re. ce are loc în primele trei zile ale curei. magneziu. magneziu. nu aveţi nici un dram de apetit sexual ? Reechilibraţi-vă rapid regimul alimentar făcând o cură de trei săptămâni cu acest complex ADN + vitaminele E şi F şi vă veţi regăsi şi pofta de viaţă şi surâsul! COMPIJîX . dezechili­ bru endocrin.„ofilită”. deshidratată. reumatism. aerofagie. diabet. El vă va înlesni o mai bună eliminare a toxinelor. pulbere de germeni de grâu. constipaţie. constipaţie. Mod de administrare: trei pastile în timpul a două dintre principalele mese. revent. Doar în caz de hi­ pertensiune şi hipertiroidism este contraindicat tratamentul. Eliminarea provocată de respectivul complex se poate mani­ festa printr-o diaree. coacăz negru. fitoplancton. aerocolie. Amestecul din pulbere de ananas şi de papaia conferă acestui complement alimentar capacitatea de a provoca slăbirea la acele 349 . malţ. aşa-zisă eliberatoare. extract de papaia. Indicaţii: obezitate. oboseală. favorizând totodată şi schimburile metabolice. pulbere de germeni de grâu.ANANAS Compoziţie: extract de ananas.

n-are nici un rost să încercaţi să slăbiţi. COMPLEX . dacă ele se depozi­ tează. Complementul alimentar cu ananas este cel mai potrivit în atare situaţii. Tenul dumneavoastră va deveni curat. vă veţi îngrăşa. că „aveţi gaze“. Iată. tranzitul intestinal va fi mult ameliorat. vi se va subţia talia şi nu veţi mai avea „burtă" ori „stomac^1 . constipaţie. nu veţi mai fi ba­ lonaţi. creşte cantitatea de bilă elaborată. „mai transparent". mai complet. insomnie. dar vă veţi simţi şi obosiţi. lumânărică albă. prezente toate semnele unei digestii perfecte! COMPLEX . Mod de administrare: două pastile înainte de fiecare masă. abdomenul va fi plat. Stimulează celula hepatică. anghinare. Dacă arderea lipidelor este insuficientă. De câte ori vă veţi simţi balonaţi. prin înfometare l Trebuie reechilibrat metabolismul grăsimilor şi.DROJDIE VITAMINIZATĂ Compoziţie: drojdie vitaminizată. păpădie. Este un ajutor preţios al ficatului şi vezicii biliare. lucru cert.persoane a căror creştere în greutate s-a datorat unei proaste asimilaţii a grăsimilor. trifoişte de baltă. corpul are nevoie de aminoacizi. ori veţi simţi că „vă bolborosesc intestinele". „prea plini". extract îmbogăţit cu protei­ ne lactoser. cum se spune..CIMBRU Compoziţie: cimbru. balonări. deci. digestie lentă. rozmarin. tot­ odată. oligoelemente şi vitami­ ne. greaţă. 350 .. Substanţele grase sunt indispensabile menţinerii vitalităţii orga­ nismului. magneziu. arterioscleroză. Indicaţii: suferinţe hepatice. luminos. Deci. uşurează şi evacuarea ei din vezică. faceţi o cură de complex-cimbru. aerofagie. colite. Digestia se va face mult mai bine.

el va ajuta la formarea de noi globule roşii şi înlocuirea. colite.FIER Compoziţie: pătrunjel. constipaţie.B. anemie. Când simţiţi că sunteţi cuprinşi de lehamite. nervozitate. spanac. Alcătuit din plante bogate în fier. mai presus de toate. Bogăţia mare de proteine. schinduf. pulbere de germeni de grâu. oboseală nervoasă. vitaminele. febră. vărsături (în sarcină). intoxicaţie. oligoelemente. va înlesni eliminarea cât mai rapidă şi completă a toxinelor din organism. a celor îmbătrânite dar. aminoacizi esenţiali. dia­ bet. PP şi D. în fluxul sangvin. dermatoze. oboseală. decât să fiţi lăsaţi în pace“. face din acest complex un remediu de neînlocuit pentru recăpătarea strălucirii tenului şi a supleţii pie­ lii. El previne formarea ridurilorUtilizarea lui în timpul curelor de slăbire asigură înlăturarea instalării oboselii şi eventualele degradări ale tonusului şi aspec­ tului epidermei. când aveţi senzaţia că nu mai „doriţi nimic. ajutaţi-vă singuri or­ ganismul stors de puteri cu o cură de drenaj şi tonifiere! . Indicaţii: piele uscată. magneziu. Drojdia vitaminizată permite ameliorarea reînnoirii florei in­ testinale şi stimularea digestiei. O cură de drojdie este obligatorie în timpul oricărui tratament cu antibiotice. COMPLEX . Mai ales după „excesele^ din timpul verii sau de la finele anului. Este ideal în perioadele de oboseală sau în cazurile de anemie. inapetenţă (lipsa poftei de mâncare). riduri.Mod de administrare: trei-patru pastile în timpul meselor principale. Mod de administrare: două pastile înainte de principalele meIndicaţii: oboseală.

ce formează masa substanţei cenuşii a creierului. 352 . reumatism. dificultăti de concentrare. » COMPLEX . Mod de administrare: trei-patru pastile în timpul meselor principale. pulbere de germeni de grâu. decalcifiere. y 7 7 > COMPLEX . magneziu. Şi dacă totuşi v-aţi îmbolnăvit. aerofagie. măriţi doza la şase-opt pastile imediat ce febra. iată un cocteil fantastic pe care celulele nervoase. cât sunteţi sănătoşi. ori durerea în gât s-a declanşat.FOSFOR Compoziţie: drojdie alimentară. sau indigestia. spasmofilie. concentrat din lapţi de peşte. Indicaţii: scădere a memoriei. Este un complement alimentar ideal pentru perioadele de examene. angine. îl vor „bea“ cu nesaţ în caz de oboseală intelectuală sau de slăbire a capacităţii de memorare. stress. Dacă iarna faceţi deseori gripă.GRÂU ÎNCOLŢIT Compoziţe: grâu încolţit liofilizat.Complexul-fier vă poate ajuta să pierdeţi două-trei kilograme dinamizându-vă forţele. patru pastile zilnic. El creşte puterea de concentrare în stările de mare tensiune nervoasă sau de stress. Indicaţii: artroză. magneziu. oboseală cerebrală. Ulei de soia + lapţi de peşte + drojdie alimentară + germeni de grâu. lecitină de soia. oboseală. Mod de administrare: două-trei pastile în timpul celor trei mese principale. luaţi preventiv.

dar veţi digera totul mult mai bine. 353 . celulită.MAGNEZIU + VITAMINA D Compoziţie: laminaria (pulbere de algă). stress. E. magneziu. COMPLEX . în oligoelemente. schinduf. mai complet. constipaţie. Indicaţii: spasmofilie. fermentaţii intestinale. în ceea ce priveşte pulberea de cochilii de stridii. în fermenţi. Mod de administrare: trei-patru pastile la principalele mese. Puternic energizant. de convalescenţă.. de eforturi sportive (antrenamente în forţă). El este indispensabil îmbunătăţirii regimului alimentar actual. oboseală. este contraindicat persoanelor hiperten­ sive. complexul-grâu încolţit este complementul alimentar cel mai indicat în perioadele de creştere. pulbere de germeni de grâu. B. Iar concentratul de germeni de grâu conţine şi alte oligoele­ mente ce completează şi întăresc fixarea respectivă. în vitaminele C. foarte con­ centrată în calciu şi magneziu.Bogat în aminoacizi esenţiali. PP. care participă la metabolismul calcic.. Nu există un mijloc mai eficient de reţinere în celule a acestui oligoelement preţios decât respectivul complement alimentar. reumatism. nu puteţi găsi altceva mai bun în caz de spasmofilie. Vă veţi simţi nu numai „în formă". Este bine să faceţi mai multe cure pe an cu acest complex. artroză. scăderca memoriei. diastaze. conţine toate cele 69 de oligo­ elemente de care are nevoie organismul pentru a funcţiona la nivelul celor mai buni parametri fiziologici. decalcifiere. Calciu + magneziu + vitamina D + siliciu + oligoelemente. care este deosebit de carenţial. pulbere de cochilii de stridii. Veţi scăpa de aerofagie. câte trei-patru săptămâni la rând. Fixarea calciului în organism este realizată cu ajutorul vita­ minei D şi a magneziului.

pulbere de măceşe. Să reţinem ceea ce ne interesează în special pe noi. pulbere de germeni de grâu. piele grasă (ten gras).PĂTRUNJEL Compoziţie: concentrat de usturoi. pul­ bere de cimbru. anemie. Vă simţiţi prost. ceară de albine. Proprietăţile usturoiului sunt aşa de numeroase încât ar fi necesară o carte întreagă numai pentru enumerarea lor. vă îmbolnăviţi din te miri ce. spasme cardiace. în general. vertij (ameţeli). piele uscată (ten uscat). Este bine însă să vă uitaţi cu atenţie şi pe flacon şi în pros­ pect : aveţi grijă ca formula acestuia să nu conţină decât produse naturale şi nu chimice. gripă. Vitaminele sintetice excită şi dau o stare de nervi fără să confere o creştere a tonusului general evident. de-abia „vă mai târâţi". Mod de administrare: două-patru pastile înainte de principa­ lele mese. intoxicaţie.COMPLEX . usturoiul înlesneşte eliminarea 354 . ulei de cereale germinate.MULTIVITAMINE Compoziţie: extract natural de morcov. oamenii „mo­ derni" ! Depurativ de excepţie. Indicaţii: oboseală. sunteţi storşi de puteri. dar nu aveţi nici o suferinţă anume? Nici un examen medical nu precizează că ar fi vorba de lipsa vreunui element nutritiv anume ? Atunci faceţi un plin de vitamine în bloc! Luaţi un complex-multivitamine. răceală. Indicaţii: oboseală. COMPLEX . Mod de administrare: trei capsule înainte de micul dejun şi de prânz. scădere a memoriei. concentrat de drojdie de bere. magneziu. pulbere de pătrunjel. viermi intestinali. vâjâieli (zgomote) în urechi.

COMPLEX . Indicaţii: oboseală. Toate persoanele ce trăiesc într-o permanentă încordare. sau oricare ar fi originea efor­ tului : schi nautic. cei suprasolicitaţi. La sporturile de iarnă. pentru că nu veţi fi tot timpul „epuizaţi" şi nici nu veţi pierde săruri minerale. Mirosul neplăcut şi digerarea greoaie a usturoiului sunt. veţi suferi rareori de tendinite sau întin­ deri musculare..PROTIDE Compoziţie: grâu încolţit. Este foarte bine să-l asociaţi şi în cadrul regimurilor de slăbit. ceea ce explică acţiunea lui asupra tensiunii arteriale crescute. cursă de veliere. drojdie alimentară. Mod de administrare: două-patru pastile în timpul principa­ lelor mese. încât merită să încercaţi curele de complex-protide. inexisten­ te. ciclism. dar mai ales rolul lui în prevenirea maladiilor cardio­ vasculare. a depozitelor de grăsime şi reziduuri. vă veţi simţi atât de în putere şi atât de puţin „ex­ tenuaţi". lactoser. trebuie să facă regulat cure de complex-pătrunjel. Veţi simţi cu mai puţină intensitate oboseala şi crampele musculare. într-o asemenea formulă şi prezentare farmaceutică. impotenţă. în timpul reprizelor de gimnastică aerobică. polen. la turneele de tenis. trebuie să vă completaţi raţia alimentară zilnică printr-un aport de protide naturale. 355 .. marii colerici. ale cărui componente asociate. eforturi sportive. le asigură efectuarea unor activităţi extenuante. patine cu roţile. usturoi + pătrun­ jel..tuturor toxinelor fluidificând sângele. soia. în fine.

dar nu e departe de adevăr. artroză.REVENT Compoziţie: revent. anghinare. suferinţe hepatice. colite. oboseală. magneziu. magneziu. să scăpaţi de spasmofilie. Mod de administrare-. schinduf. Conţine toate oligoelementele de care aveţi nevoie pentru a rezista ritmului infernal impus de societatea modernă. concentrat de lapţi de peşte. Remediu foarte uşor. complexul-revent este un complement alimentar indis­ pensabil reechilibrării tranzitului intestinal. polen. COMPLEX . nalbă mare. decalcifiere. trandafir. faceţi cure regulate de complex-structural. nervozitate. Amintiţi-vă că un regim sărac în cereale. El vă va permite să vă reechilibraţi hrana înainte ca lipsa „alimentelor vii" din ea să nu vă omoare şi pe dumneavoastră! E un eufemism. El este capabil să-l înlesnească fără să irite intestinele. spasmofilie. alge marine. pulbere de germeni de grâu. angoasă. Indicaţii-. mai mult.STRUCTURAL Compoziţie: grâu încolţit. spasme musculare. dar prea bogat în came şi zahăr (ori dulciuri) nu se poate reechilibra la nesfârşit. pătrunjel. Mod de administrare: trei-şase pastile după mesele principale. Complementele alimentare ajută la acoperirea unei 356 . Indicaţii: constipaţie. lecitină de soia. plante eminamente emoliente şi sedative. protejează mucoasele şi ameliorează colitele. cu acţiune progresiv manifestată. lemn dulce. are chiar o acţiune calmantă asupra mucoasei intestinale.COMPLEX . oboseală. stress. droj­ die alimentară. deprimare. Pulberea de trandafir şi de nalbă mare. trei-patru pastile în timpul meselor. Dacă vreţi să evitaţi stressul. dar de durată. legume. fructe.

organismul nu-i va mai putea face faţă. palpitaţii nocturne. frunze şi fructe (bace) de afin. neagresivă. hemoroizi.carenţe pasagere. anxietate. planta întreagă (fără rădăcină) de hrişcă. Are gust foarte plăcut. magneziu. Indicaţii: varice. şi se găseşte comercia­ lizat sub formă de granule ce se dizolvă instantaneu într-o infuzie calmantă. după masă. acest complement alimentar cu acţiune uşoară.VIŢĂ DE VIE Compoziţie: frunze de viţă de vie. Ideal pentru liniştirea copiilor şi a persoanelor în vârstă. vertije. Poate fi luat în mod regulat fără ca să existe risc de obişnuinţă ori de intoxicare. cuperoză. orice aju­ tor îi veţi da. frunze de hamei. trei pastile dimineaţa şi seara. concentrat de ghizdei. varicozităţi. Indicaţii: nervozitate. Mod de administrare-. pulbere de germeni de grâu. dar dacă o atare lipsă se per­ manentizează. insomnie la copii. COMPLEX . picioare grele. în puţin ceai calmant. 357 . uşor dulceag. Mod de administrare: două-patru linguriţe zilnic în puţină apă caldă sau. edeme ale gleznelor. flori de portocal. întâmplătoare. angoasă. COMPLEX . şi mai bine. ajutându-i să se simtă mai bine „în propria lor piele" ! Nu este vorba nicidecum de un somnifer. permite destinderea anxioşilor cronici.TEI Compoziţie: concentrat de tei. ci de un reechilibram al marelui sistem nervos vegetativ simpatic. bufeuri de căldură.

PP. Indicaţii: dermatoze. Mod de administrare : două-şase capsule. ci pereţii venelor şi capilare­ lor venoase sunt consolidaţi. ori o linguriţă plină. mai ales gambele. strălucire. colibaciloză.Asocierea viţă de vie + hamei + afin + hrişcă oferă cea mai puternică sinergie naturală pentru stimularea circulaţiei venoase. Ea permite şi reechilibrarea regimului alimen­ tar în perioada curelor de slăbire. ea va fi totdeauna asociată tratamentului fitoterapeutic. în oligoelemente. regim de slăbire. în caz de dermatoze. 358 . evitând apariţia oboselii şi deshidratarea pielii. Aceasta nu este doar îmbunătăţită. C. GERMENI DE GRÂU (pulbere) Compoziţie: grâu încolţit liofilizat. cistită. DROJDIE DE BERE (capsule şi pulbere) Compoziţie: drojdie de bere. aminoacizi esenţiali. furunculoză. ori dacă membrele inferioare. infecţie intestinală. sunt „îngreuiate". drojdia de bere este indispensabilă reînsămân ţării florei intestinale în timpul şi după un tratament cu antibiotice (care o distruge). căruia îi dă luciu. catifelare. furunculoză. antibioterapie. piele (ten) uscată. zilnic. Este foarte utilă pentru frumuseţea tenului. în special). oboseală. D. sunt refăcuţi structural (musculatura şi valvele de întoarcere a sângelui. Bogată în vitaminele B. dureroase şi gleznele sunt totdeauna umflate spre sfârşitul zilei. Complementul trebuie să nu lipsească celor ce stau mult timp în picioare.

germenii de grâu constituie un formidabil dinamizam şi stimulent digestiv. Curăţă exemplar rinichii şi sângele. Excelent drenator hepatic. vitaminele B. la fiecare masă. artrită. dermatoze. în storcător. Indicaţii: reumatism. anemie. Bogaţi în săruri minerale. Indicaţii: suferinţe hepatice. în fermenţi. digestie lentă. E. hipertensiune. SUC DE ANGHINARE Compoziţie: macerat din frunze de anghinare. aerofagie. zilnic. Mod de administrare: o fiolă dimineaţa. varice. SUC DE LUMÂNĂRICĂ ALBĂ Compoziţie: macerat fermentat din frunze de lumânărică. aerofagie. diastaze. convalescenţă. Indicaţii: oboseală. Trebuie să-i luaţi ori de câte ori traversaţi o perioadă mai dificilă: convalescenţă. intoxicare. sucul de anghinare este indicat cu precădere în caz de constipaţie. stress. între mese. constipaţie. Este de neînlocuit în cadrul curei de toamnă si ori de câte ori doriţi să vă „dezanchilozati“ articulaţiile. perioada de creştere. di­ gestie lentă. Mod de administrare: una-două fiole zilnic. 359 . oligoelemente.Mod de administrare trei-patru pastile sau capsule ori o lin­ guriţă plină. stress etc. i j SUC DE RIDICHI NEGRE Compoziţie: suc pur. obţinut prin presare la rece din leguma crudă. pe nemâncate. obezitate. alăptare. varice. PP. sarcină. transpiraţii abundente. Este unul dintre cei mai buni drenatori generali ai organis­ mului.

intoxicaţie. pe nemâncate. constipaţie. Crescând volumul bolului fecal. Indicaţii: suferinţe hepatice.învelişul (pericarpul) bobului de grâu. tapisând pe­ retele colonului. dar cel mai sigur. acţiunea lui asupra bronşitelor cronice şi a astmului sunt surprinzătoare. Orice criză de ficat se vin­ decă doar cu două-trei fiole zilnic dizolvate în puţin ceai cald. Şi este remediul cel mai puţin agresiv. creşte cantitatea de bilă secretată. nu este toxică. prin care se vine de hac şi celei mai rebele constipaşi. colesterol. reumatism. Stimulează celula hepatică. Prelungirea curei nu are nici o contraindicaţie: nu dă obişnuinţă. în plus. astm. fie ea acută sau cronică. Mod de administrare : două linguriţe zilnic. Este un remediu deosebit de puternic pentru ficat şi vezicula biliară.. bronşite. . nu irită. In fine. câteodată. El va face parte în mod obligatoriu din marea cură de primăvară. uşurează golirea veziculei. tărâţele de grâu ameliorează tranzitul intestinal. fără să irite intestinul. favorizând reglarea nivelului colesterolului. migre­ ne.Mod de administrare: o fiolă dimineaţa. criză de ficat. Indicaţii: constipaţie. TĂRÂŢE DE GRÂU Compoziţie. Şi. diminuează trecerea lipidelor direct în sânge.

BĂILE MEDICINALE Practicarea băilor de plante sau de uleiuri esenţiale. ori cu săruri. în toate 361 . rece. în toate mitologiile. ori baia simplă. a băii de întinerire. nu-i aşa. îşi are originea undeva în negura timpurilor. sau de ape gazoase. toaleta zilnică. de ţările ce le-au dat naştere. Staţiunile termale există încă din zorii antichităţii în întreaga lume. Este o realitate certă si > benefică. există staţiuni balneoclimaterice şi spitale de balneologie în care procedurile de hidroterapie au făcut şi fac minuni nu numai în cazuri uşoare de boală. Nimic mai simplu deoarece cele zece minute. regăsindu-se ideea apei ce regenerează. sulfuroase. indiferent de originea lor. Nu e vorba de o terapie marginală sau empirică. ori cu re­ zonante i folclorice. doar făcând o cură de băi medicinale! Nimic mai simplu şi mai eficient. ci au vindecat maladii şi suferinzi gravi sau foarte gravi. Şi totuşi. mai bine spus a băilor medicinale. Nimic mai eficient pentru că în lume. caldă ori alternantă. acasă. pe care ar tre­ bui să le „pierdeţi" tratându-vă astfel. şi nu mai puţin la noi. puţini sunt aceia cărora le trece prin cap gândul că s-ar putea îngriji singuri. le-aţi consuma oricum făcându-vă.

pregătirea plantelor este exactă în ceea ce priveşte com­ poziţia. Toate aceste tehnici sunt deosebit de interesante dar necesită. abluţiuni. ale căror rezultate se fac rapid sinţite. fie ele din sccolele trecute ori de la începutul acestui veac. nivelul apei în cadă varizaă în funcţie de specificul băii (generală. 362 . afuziuni. băi de mâini. etc. Deşi tot ceea ce v-am prezentat în cartea de faţă s-a supus principiului nostru de bază. argilă etc. de picioare. acela de a prescrie (sau recomanda) tratamente perfect adaptate fiecărui caz. remedii ce acţionau uşor. naturistă. Procedurile pot fi continuate — ele nu vor perturba întru nimic biologia şi fizio­ logia organismului. din aproape în aproape. de membre) etc. treptat. solicită o procedură completă: temperatura apei pentru băile de şezut trebuie reglată şi supravegheată strict. rece. cu grijă. turbă. asistate de personal profesionist. fără a fi însă violentă. cantitatea şi forma utilizată (infuzie. fără să „zguduie1 * organismul. macerat). de şezut. de şezut. în privinţa băilor le-am ales pe acelea forte. veţi găsi lămuriri refe­ ritoare la băi. Reechilibrarea sănătăţii e cvasiimediată. decoct. E foarte bine să puteţi face măcar o dată pe an astfel de cure în instituţii specializate. a căror eficacitate este deo­ sebit de marcată. şi mai bine să le faceţi mai puţin „perfect1 * decât să nu profitaţi deloc de bine­ facerile lor. Dar le puteţi face şi acasă. Noi vă vom descrie băile de plante — deci un tratament fitobalneoterapeutic — pe care le-am indicat în nenumărate cazuri şi au dat totdeauna rezultate spectaculoase. la fracţiune de se­ cundă . împachetări în apă caldă. cataplasme de plante. duşuri. spălări.. dar efectul lor se tăcea ulterior simţit în profunzime. duşurile alternative au un traseu şi un ritm precis.lucrările de medicină tradiţională. fiecărui individ în parte.

la nivelul capi­ larelor. şi nu. insesizabilă. Iar dacă aveţi timp şi răbdare. Explicaţia ? Salmanoff a arătat că. putând renunţa definitiv la acesta din urmă. să faceţi timp de trei zile la rând câte o baie. în cursul tratamentelor naturale. corect făcută. vii. circulaţia sângelui este per­ turbată. fie ele arteriale sau venoase. părintele capilaroterapiei — utilizarea de remedii naturale ce acţionează asupra fluxului sangvin din vasele capilare — . Reţeaua de capilare a organismului uman are un rol 363 . ele vor fi starter» de care aveţi nevoie pentru a putea demara. dacă vă dă prin o p să le lăsaţi baltă. înlocuieşte orice alt re­ mediu natural. faceţi băile de-a lungul unui an întreg. măcar şi numai „pe două nopţi”. şi urmată cu regularitate. să opriţi hrana vie a sănătăţii dumneavoastră! De aceea vă sfătuim ca. fiindcă ameliorarea e prea lentă. cercetător renumit în medicina tradiţională. de cele mai multe ori. la primele semne de ameliorare. angrenajul îmbâcsit al organismului dumneavoastră năclăit de toxine. Nu exagerăm afirmând că o balneofitoterapie bine gândită. CELE MAI EFICIENTE BĂI BĂILE CU ULEIURI ESENŢIALE Doctorul Salmanoff.Băile sunt un excelent mijloc de a vă pune pe picioare. Imediat vă veţi simţi mult mai bine. Ele vă vor convinge să continuaţi tratamentele naturale. a dovedit că metoda cea mai bună prin care te poţi însănătoşi rapid este să faci o baie fierbinte cu adaos de uleiuri esenţiale.

fixându-se. o electivitate particulară pentru plămâni. se vor difuza în organism şi se vor îndrepta. printre care se remarcă în mod deosebit cele ale Facultăţii de Farmacie din Montpellier. permiţând să fie reirigate şi rehrănite. Fiecare având o afinitate par­ ticulară pentru unul sau mai multe organe. cu ulei esenţial de eucalipt. în plămâni. timp de câteva minute. o vasodilataţie. circulaţia vi se va accelera aproape cu violenţă. ele vor traversa re­ pede dermul şi se vor îndrepta exact spre aceste organe pentru a le regenera.extrem de important. apoi boala. Dacă însă veţi face o baie caldă. acţiunea iatroliptică a esenţelor din plante. se vor epuiza. ele se vor „sufoca**. fiecare având o acţiune terapeutică de mare specificitate. or­ ganele formate din respectivele ţesuturi vor obosi. instalându-se definitiv. Iar dacă Quxul acesta este de­ ficitar. răsuflarea) dum­ neavoastră se va impregna de mirosul specific plantei. De pildă. au dovedit că uleiurile esenţiale au puterea de a pătrunde prin piele şi de a se răspândi în întreg organismul. ţesuturile alcătuite din ele vor îmbătrâni. Baia caldă provoacă. ameliorând sănătatea. într-adevăr. Este ceea ce se numeşte. medical. dacă vă veţi freca. la nivelul ei fiind prezente două treimi din totalul masei sangvine circulantc. halena (respiraţia. pe tălpi. iar uleiurile esenţiale vor pătrunde în to­ rentul sangvin şi vor „îmbăia**. vor „scălda** celulele pentru care s 1 > 364 . vor muri. Dar este şi mai benefică dacă adăgăm uleiuri esenţiale. în cele din urmă. funcţiile lor se vor deregla şi vor apărea. ea singură. Esenţa are. iniţial oboseala. Moleculele de eucalipt vor pătrunde. Lucrările ştiinţifice. cu alte cu­ vinte o stimulare la nivelul capilarelor. celulele vor fi prost aprovizionate cu oxigen.

vă va arde şi nu va avea nici un efect benefic. aşa cum reiese şi din denumirea lor. Utilizate ca atare. Cu condiţia să ştiţi s-o utilizaţi perfect. deşi termenul este impropriu) în apa din cadă vă poate fi de ajutor. Luate pe cale internă — sub formă de perle sau picături — uleiurile nu au. fără de greşeală. sunt produse grase. — vă preparaţi singuri uleiul. Doar perfect difuzată (dizolvată. nu se vor dizolva în apă. nu pot avea. calea regală a aromaterapiei. o acţiune nici atât de rapidă nici atât de masivă. folosind o bază hidrodispersantă. O esenţă vegetală. De ce ? Uleiurile esenţiale. » 365 . pluteşte la suprafaţa apei. Aroma-balneoterapia (băi cu uleiuri esenţiale) este. de de­ parte.au un anume „tropism'4 („simt" o atracţie particulară) în toate principiile active binefăcătoare pe care le conţin. turnată într-un pahar cu apă. Dacă o turnaţi direct în baie va forma o peliculă acoperitoare care se va lipi de porţiunea de piele cu care vine în contact. CUM SE FACE O BAIE CU ULEIURI ESENŢIALE? Puteti să: — utilizaţi uleiuri de baie gata preparate (verificaţi dacă au o concentraţie de 12% uleiuri esenţiale. ceea ce reprezintă pro­ centajul optim). Utilizaţi deci un agent natural dispersam (un dizolvant) care va obliga toate moleculele active să rămână în suspensie şi să vină în contact cu toată suprafaţa corpului dumneavoastră. uleioase.

CIMBRU DE GRĂDINĂ . anumite celuiite. Durata: 10-15 minute maximum. Obligatoriu : Baia va fi urmată de un duş rece. de obicei.IENUPĂR Indicaţii • tulburări ale circulaţiei venoase. Temperatura apei: Atât de ridicată pe cât puteţi suporta sau sunteţi obişnuiţi să faceţi. varicozităţi. * » 366 . MARILE BĂI CU ESENŢE BAIE CU CHIPAROS . la picioare. varice. După ce veţi deveni adepţi convinşi ai acestor proceduri şi după o perioadă de antrenament. edeme ale gleznelor. de adaptare. Pentru orice eventualitate discutaţi însă şi cu medicul dum­ neavoastră curant. Nu cumva să uitati dusul rece. Contraindicaţii: în caz de hipertensiune. picioare grele (îngreuiate).7 altfel efectul va fi contrar aşteptărilor. ţiuituri) în urechi. baia. sângele riscând să stagneze Ia nivelul extremităţilor. vâjâituri (zgomote.Modul de pregătire a băii: — două linguri cu ulei de baie gata preparat. — sau două linguri din baza hidrodispersantă. ca să evitaţi instalarea stazelor sangvine. în care puneţi maximum 30 de picături dintr-unul sau din mai multe uleiuri esenţiale amestecate. rapid. c bine ca apa să aibă 40°-42°C.

Va fi un moment de perfcctă destindere care se va perma­ nentiza în timp. Nu uitaţi duşul rece la picioare şi insistaţi pe glezne. natural. în caz că o veţi face cu regularitate. Fricţionaţi-vă. cu ulei de baie pur. retenţie de apă.. îmbrăcaţi-vă cu o pijama groasă. spasme mus­ culare. to­ nifică pereţii venelor Ameliorarea este de durată. schimbaţi somniferul cu acest remediu viu.... şi băgaţi-vă în p a t! Dacă dormiţi prost. indiferent de natura ei. Ştergeli-vă superficial (sau deloc). BAIE CU MĂGHIRAN-VERBINĂ MIROSITOARE-LĂMÂI Indicaţii celulită. Vă veţi simţi rapid mult mai bine. încercaţi o cură regulată cu atare băi. chiar după a doua baie. stress. fiind deosebit de reconfortantă! Dacă aveţi celulită. edeme ale gambelor. înainte de a face un „stripping“ (scoaterea venei safene) sau mici sclerozări. reumatice. dureri articulare la persoanele ner­ voase.Baia ameliorează circulaţia de întoarcere dar. neagresiv şi atât de eficient. zilnic. baia vă va scăpa de ea. în special. de trei ori pe săptămână (cât timp vreţi). contracturi după efort. angoasă. 367 . sau din pură plăcere. rezultatul va fi şi mai rapid! BAIE CU MUŞEŢEL MARE-PIN Indicaţii: nervozitate. insomnie.

ciclu neregulat (menstre neregulate). tulburări digestive. Se face în perioadele de scădere evidentă a tonusului general.BAIE CI! PORTOCAL-LEVĂNŢICĂ Indicaţii: destindere. de „impulsionare" prin excelenţă. » 9 » BAIE CU SALVIE-CIMBRU Indicaţii: obezitate. ori înainte de o scară ce se anunţă tensionată. cădere de tensiune. ca­ tegoric. să faceţi faţă! Faceţi-o regulat în cazul în care circulaţia arterială este per­ turbată : extremităţi reci şi senzaţie de frig mai tot timpul. Atenţie: doamnele trebuie să ştie că o baie la picioare cu rozmarin declanşează ciclul menstrual întârziat si este un remediu perfect împotriva durerilor şi balonărilor ce apar în atare cazuri. stare de bine! Nu este o glumă. Este baia de „şfichiuire'1 . anemie. dezechilibru endocrin. de ce să nu o faceţi zilnic ? * 7 * BAIE CI! ROZMARIN Indicaţii: oboseală. odihnitoare şi rela­ xantă. baia e atât de plăcută. are un parfum atât de îmbătător că merită s-o încercaţi numai şi pentru a afla cum este! Si dacă vă satisface. oboseală permanentă. ficat leneş. scăderea tonusului sexual. 368 . tulburări de circulaţie arterială. Dacă întârzierile sunt frecvente este bine să faceţi zilnic o baie la picioare cu o săptămână înainte de data la care ar trebui să vă vină menstra. creştere în greutate. depozite de grăsime. Vă va ajuta.

încercaţi băile cu esenţe de salvie şi cimbru. După fiecare dintre ele veţi fi mai plini de viaţă. folosind o mănuşă de bu­ rete aspră.Dacă depozitele de grăsime sunt dispuse pe şolduri. BAIE CU ULEI DE OSIRIS Indicaţii: reumatism. în curând veţi vedea că dispar. Osirisul este un ulei îmbogăţit în atomi de oxigen. contuzii). coapse şi în partea de sus a fesierilor e vorba de un dezechilibru ovarian. să uitaţi durerile inerente vârstei. supli. De câte ori puteţi. de putere. Dacă vreţi să vă simţiţi „uşori ca fulgui". dinamici. nr. El trebuie amestecat cu ulei de terebentină. piele uscată (deshidratată).. care re­ generează ţesuturile. iar în fiecare dimineaţă fricţionaţi-vă. oboseală musculară. faceţi această baie. riduri. care favorizează penetrarea principiilor active în piele.. eczemă. mai tineri! 24 Corn. artroză.. insistând viguros asupra zonelor de mai sus. echimoze (vânătăi. Sau regulat. făceţi-le zilnic. Salvia este una dintre cele mai bune plante pentru reechili­ brarea tulburărilor endocrine. oboseală. 279 . cu ulei de baie pur.

să ştiţi a vă regăsi acele ritmuri an­ cestrale de viaţă. Pentru a păstra echili­ brul metabolic. Orice aţi crede.. Ra­ reori „scăpaţi" de ele fără nici un ajutor. să ne consolidăm rezistenţa naturală. nu este imposibil! E de ajuns să învăţaţi. Maladia este o anomalie. Acelaşi lucru trebuie să facem şi noi. Numai că e mult mai simplu să le preveniţi decât să le „învingeţi" după ce „s-au in­ stalat". cu tot cortegiul lor de neplăceri. o situaţie anormală. Există două perioade din an ce sunt asa-numitele sezoane de eliminare. Asta face natura primăvara si toamna. sistemele * > 370 . De aceea e mult mai bine — si infinit mai uşor — să fecem în aşa fel încât să ne apărăm sănătatea. în organismul dumnea­ voastră. de curăţare. care se de­ clanşează când organismul este slăbit. imunitatea. pentru ca fiecare funqie să acţioneze în acord cu toate celelalte.MARILE TRATAMENTE" DEPIIRATFVE ANUALE Orice boală. aparatele. funcţiile lui fiziologice sunt dezechilibrate. de purificare. orice suferinţă trebuie tratată şi vindecată. pentru ca toate organele. în care propriul ritm biologic — bioritmul — este în deplin acord cu ritmul de viaţă al naturii. să prevenim instalarea bolii.

îl spălaţi. — toamna: să ne curăţăm rinichii şi sângele. după o zi tracasantă: „maşina umană“ are şi ea limitele ei. îi încălziţi mocorul în zilele reci şi îi asiguraţi răcirea în zilele fierbinţi. îl conduceţi cu grijă. sinuzită ori gripă. obişnuiţi-vă să i le respectaţi! V-aţi gândit vreodată că sunteţi infinit mai grijulii faţă de automobilul ce-1 aveţi decât faţă de sănătatea dumneavoastră ? îi faceţi rodajul. Bineînţeles că este necesară o doză de răbdare. în fiecare cămin. în fond. să vă regăsiţi calmul. capacitatea naturală de apărare. de preocupare faţă de dumneavoastră înşivă. 371 . Nu veţi avea nevoie. de grijă. veţi trece prin iarnă fără răceală. vara. de nici un „remediu1 1 pentru a putea face faţă obligaţiilor de dinainte de "oncediu. activitatea fiecăruia fiind indisolubil legată de a tuturor celorlalte. se face curăţenie generală. de două ori pe an. ruinându-vă. de toate resursele dumneavoastră biologice: „ascultaţi-vă“ în permanenţă organismul! Trebuie să vă învăţaţi să mâncaţi mai puţin după o perioadă de exces. este obligatoriu: — primăvara: să ne curăţăm ficatul şi sângele. îi schimbaţi uleiul bateria. îl curăţaţi. în fiecare familie. Dar nu există nici o altă posibilitate pentru a putea profita. Şi totuşi. ca să urmaţi sfaturile noastre primele trei săptămâni din luna aprilie şi din luna oc­ tombrie. nu va trebui ca iama să vă vaccinaţi împotriva a nu ştiu câtor viruşi. sută la sută.din corpul nostru să „cânte" la ur. îi faceţi regulat o revizie completă. îl vindeţi ca să vă cumpăraţi altul nou. nu ?! — veţi fi toată vara în cea mai bună formă a dumneavoastră.ison. învăţându-vă să respectaţi aceste două ritmuri capitale — nu vă spunem o aberaţie. la un moment dat.

cel mai târziu în prima săptămână a lunii aprilie. o viaţă! Respectaţi-le şi vă vor respecta şi ele: ca să trăieşti mult. ca să fii sănătos. luaţi un pumn din ele. „eliminaţi" reziduurile din sânge. să vă purificaţi organismul: veţi fi mai puţin obosiţi. amestecaţi-le. „eliberaţi-vă“ ficatul. mai „în putere"! Aţi observat că unele persoane se bronzează foarte uşor ? Că bronzul lor ţine până iarna târziu ? Ştiţi de ce ? Sunt mai sănătoase decât mulţi alţii dintre noi! încercaţi şi dumnea­ voastră să dezintoxicaţi. n-aţi prea făcut mişcare. o sănătate. ca să-ţi fie mereu bine şi să fii fericit trebuie să ai grijă singur de tine! MAREA CURĂ DE PRIMĂVARĂ în ultima săptămână a lunii martie. „curăţaţi-vă“ vezicula biliară. Vă veţi simţi mai uşori. lăsaţi-le să fiarbă două minute 372 . este timpul să vă treziţi „organele“ din hibernare! Rapid. este timpul să scăpaţi de miasmele iernii. nu veţi avea tot felul de dureri. vitalitatea dum­ neavoastră va fi mult mai crescută. tim i d e TREI săptăm ân i beţi z il n ic un litru din acest de­ coct : Pir (rădăcină) 50 g Frasin (frunze) 50 g Coada şoricelului (frunze) 25 g Rozmarin (frunze) 50 g Lămâiţă (planta întreagă. metabolismul vi s-a lenevit. fără rădăcină) 50 g Mărunţiţi bine plantele.Dar nu aveţi decât un corp. puneţi-1 într-un litru de apă rece. Aţi mâncat mult şi prost.

acest extract este fără rival în stimularea ficatului şi evacuarea fluxului biliar. Preparat din frunzuliţele mici de pe tulpina plantei. PE NEMÂNCATE: într-o jumătate de pahar cu apă caldă diluaţi o fiolă de suc de anghinare. aerofagia. deoarece animalele îl mănâncă pentru purgaţie. vă veţi simţi uşori. vraci. babele satului îl numeau salata câinelui. pentru a accelera funcţiile ficatului. se va elimina apa din celule. între mese. ca diuretic ori sub formă de pulbere. DIMINEAŢA. Pe această din urmă acţiune o vizăm când recomandăm capsulele. Rădăcina de pir poate fi utilizată în infuzii. hepatită). dând jos numai kilogramele ce le aveţi în plus. migrenele şi limba încărcată. plini de viaţă. Veţi şi slăbi. Pe ele nu le înşală instinctul! Acţiunea lui asupra ficatului este atât de evidentă. ÎNAINTE DE FIECARE MASĂ: 2 capsule de pir. veţi înlesni funcţionarea mai eficientă a ficatului (el fiind scăpat de „suprasarcina” unei permanente detoxifieri). tonici. Strecurati > ceaiul si » beţi » toată cantitatea într-o zi. dar este foarte eficient în drenarea toxinelor. Vindecătorii empirici. Poate că nu are un gust grozav. Vă veţi ameliora digestia.si » să infuzeze altele zece. E şi un prim remediu în caz de celulită. Nu veţi mai fi lipsiţi de chef şi rău dispuşi. vor dispărea constipata. 373 9 . de puter­ nică încât până la începutul secolului 20 a fost utilizat în com­ baterea icterelor (gălbinare. Vechile popoare „prizau" planta ca pe tabac şi-o includeau printre ofrandele cele mai preţioase ce le puteau dărui faraonilor.

având în vedere că alimentaţia noastră este din ce în ce mai bogată în grăsimi animale şi că stressul vieţii actuale. ca şi supraconsumul de zahăr (ori dulciuri) favorizează fixarea. lumânărică albă. 374 . trifoişte de baltă. a lipidelor şi creşte pericolul instalării bolilor cardiovasculare. Studii recente au permis punerea în evidenţă a proprietăţilor hipocolesterolemiante ale pulberii de pătlăgică vânătă. înlesnind eliminarea grăsimilor. Utilizată conform recomandărilor. Cu o acţiune foarte uşoară laxativă şi depurativă. DUPĂ MESELE DE PRÂNZ ŞI SEARĂ: 2 păştile de complex-cimbru. este vorba doar de kilogramele în plus peste greutatea normală. germeni de grâu. ea împiedică amestecarea moleculelor de grăsimi în fluxul sangvin şi favorizează şi evacuarea lor prin săruri. Căptuşind peretele intestinal. Este o pro­ prietate deosebit de benefică în ceea ce ne priveşte. Este absolut necesar ca organismul să primească şi un medi­ cament astfel dozat încât să-i permită accelerarea eliminării bilei şi favorizarea digestiei. vânăta are deci avantajul că face să scadă nivelul colesterolului. pudra de vânătă ameliorea­ ză tranzitul intestinal şi ajută uriaşa muncă a ficatului. la nivelul arterelor. Pirul uşurează eliminarea grăsi­ milor şi a apei. dar să-i şi crească forţa de reacţie. ÎN TIMPUL MESELOR DE PRÂNZ ŞI SEARĂ: 2 capsule de vânătă. dina­ mizându-! şi revigorându-1. în orice caz. rozma­ rin păpădie. Compoziţia complexului-cimbru: cimbru.Să nu vă speriaţi că slăbiţi. anghinare.

a lupta împotriva lor şi a-i distruge. care să nu fie nici prea rece. zilnic . fără pierderi de calau (spasmofilie). dacă sunt utilizate oricând. următorul ceai: Creţuşcă (planta întreagă. O iarnă prea lungă. Nu făcând provizii de antibiotice. la finele unei ierni blânde. curăţindu-vă filtrul renal. nici prea timpurie. prea grea. ce vă vor „obosi1 4 mai puţin! MAREA CURĂ DE TOAMNĂ De la finele lunii septembrie trebuie să vă gândiţi la cum să vă pregătiţi pentru iarnă. oricum. beţi. Veţi putea depăşi vicisitudinile iernii fără dureri articulare. viroze. Iată o cură completă ce este potrivită unui început normal de primăvară. o primăvară caldă va necesita asocierea unor remedii mai puţin „dure“. tim p DE trei săptămâni. Marea cură depurativă de toamnă este primordială pentru sănătatea dumneavoastră. mai intens depura­ tivă. răceli. în orice doze şi pentru orice guturai. fără rădăcină) 50 g Cimbru (frunze) 50 g Ienupăr (fructe) 50 g Cireşe (codiţe) 50 g 375 . Din contră. Numai aşa organismul va fi pregătit cum se cuvine pentru a se apăra de microbi. care nu fac decât să vă distrugă sănătatea.clorură de magneziu. Pentru că orice cură depurativă are maximum de eficientă în funcţie de condiţiile climatice. oboseală. fără gripe. prea rece. este perfert adaptată realizării celor de mai sus. va duce la alcătuirea unei scheme de tratament mult mai drastice. crize de reumatism. astfel încât să eliminaţi mai bine toxinele. ci purificându-vă sângele.

acest simptom de eliminare este. adăugaţi-i puţină miere de cimbru. Articulaţiile vă vor deveni mai suple şi vor fi mai puţin dureroase.Amestccaţi bine plantele m ărunţite. lăsaţi-le să infuzeze alte zece m inute. dar şi a pielii. între mese. El înlesneşte nu numai purificarea rinichilor. Toate persoanele ce au pielea sau doar tenul grase. din contră. pe tot parcursul iernii. ÎNAINTE DE FIECARE DINTRE MESELE PRINCIPALE. strecuraţi ceaiul şi beţi toată cantitatea de-a lungul unei zile. Dacă vi se pare prea amar. dintre toate care există. vor observa curând că pielea li se va curăţa. PE NEMÂNCATE: 1 fiolă de suc de mesteacăn. favorizează fixarea calciului. de bun augur. dar. luaţi patru linguri pline (sau un pumn).7 si » totuşi încarcă ficatul. 2 capsule de coada calului. > DIMINEAŢA. clocotiţi-le două m inute. de câte o săptămână. puneţi-le într-un litru de apă. paralel. anunţând viitoarea eficienţă a curei. în primele zile. un vârf de cutit » doar. Dacă sunteţi un reumatic. infuzia vă va reîmprospăta sângele şi s-ar putea ca. să vă provoace o mică diaree libera­ toare. dar nu abuzaţi: > mierea e foarte bună. Fabricat prin macerarea frunzelor uşor fermentate este. Coada calului are două proprietăţi aparent contradictorii: diuretică. puteţi face nişte mici cure. Are un gust delicios. de departe. cel mai extraordinar drenator al ri­ nichilor. va căpăta limpezime şi strălucire. cu tendinţă spre acnee. 376 . Foarte depurativa. Nu trebuie să vă îngrijoraţi.

El înlesneşte peristaltismul (contractarea şi dilatarea segmen­ telor tubului digestiv. Acţiunea lui este atât de completă. coada calului înlesneşte oprirea si fixarea calciului. Cu ajutorul lor veţi elimina acid uric. pentru a se evacua bolul fecaloid) şi digestia substanţelor alimentare în condiţii op- . în acest caz. Bineînţeles. mai „intoxicat”. luaţi opt capsule zilnic. germeni de grâu. toxine. coacăz. dar odată cu ele se pierd şi sărurile minerale. El este alcătuit din fucus. faceţi o cură de brustur. nu uitaţi acest lucru: coada calului este mai mult decât benefică pentru forma­ rea calusului şi consolidarea oaselor rupte. laminaria. > » ÎN TIMPUI MESELOR DE PRÂNZ ŞI SEARĂ 2 capsule de brustur. până la nivelul anusului. revent. dar şi pregăteşte organismul să facă faţă stressului si oboselii din iarnă. în cazurile de reumatism. Acţiunea lui se exercită. aduce totdeauna o uşurare. DUPĂ CEI. Dacă. numai ceea ce este în plus! Nu există plantă care să aibă o acţiune depurativă mai completă decât rădăcina de brustur. din păcate. chiar şi cele mai grave. în principal. în exces... încât va fi oricum binefăcătoare. asupra rinichilor şi intestinelor. Şi dacă nu ştiţi ce organ este mai afectat. Deci purifică. colesterol.E TREI MESE PRINCIPALE- 2 pastile de complex-algfi + coacăz. pentru a face alimentele să înainteze de-a lungul acestora. veţi avea vreo fractură.în timp ce majoritatea diureticelor chimice favorizează elimi­ narea apei şi a toxinelor ce sunt în plus.377 .

în ceai. » j * . vă vor fi de un real ajutor. aşa cum vă sunt descrise aici. Faceţi aceste cure. El vă permite să eliminaţi fără să resimţiţi nici urmă de oboseală. cele două mari cure. Prezent > uşor i » coacăzului negru stimulează diureză. fortifiant. Acţiunea sa diuretică si laxativă este de neînlocuit.7 nu strică să vă adresaţi %si * unui fitoterapeut — sau fitoterapeutului dumneavoastră obişnuit pentru eventualele rectificări ale schemei de tratament. întârziate. schema pe care o oferim este potrivită unor condiţii climatice medii. depurativ. fără a le irita sau perturba. ca la fiecare început de anotimp să luaţi. timp de 21 de zile. pentru un tratament preventiv complet. ajutând şi ameliorând „munca“ intestinelor leneşe. rădăcini de păpădie şi pir Indiferent de care cură este vorba. Şi în acest caz. stimulator. multe din tratamentele cu plante vor avea rezultate înjumătăţite. Adăugăm. poate chiar vor fi ineficiente. Fără ele. Dar şi fără sfaturi de specialitate. Este complementul ideal în curele de slăbire. în iernile foarte friguroase trebuie adăugate. crescându-vă vitalitatea.timc. câte o tabletă de complex-polen.

vă oferim. efectuate fără întrerupere. cantitatea de principii active nu este aceeaşi în toate organele unei plante medicinale. iu­ bitorii plantelor vii. ce vă vor ajuta să vă descurcaţi fără a greşi în „filele** de început ale fitoterapiei. 379 * . De aici rezultă că trebuie să se cunoască cu suficientă precizie organul sau organele cele mai bogate în principii active. într-un organ acumulându-se cele mai multe dintre ele. în special în secolul nostru. dacă vreţi să „faceţi câţiva paşi“ în universul nostru. au stabilit că : — în imensa majoritate a cazurilor. ai „hranei vii a sănătăţii*1 . câteva noţiuni. s-ar putea crede că aceste operaţiuni sunt simple. CUM NE FACEM UN MIC DEPOZIT DE PLANTE MEDI­ CINALE La prima vedere. câteva date. în cele ce urmează.DACĂ VREŢI SĂ VĂ FACEŢI SINGURI O CĂMARĂ PENTRU „HRANA VIE A SĂNĂTĂŢII4 4 în cazul în care veţi dori să vă culegeţi singuri plantele ne­ cesare. Cercetările de laborator. în altul mai puţin şi în altul chiar pot lipsi sau exista în cantitate negli­ jabilă. în realitate însă lucrurile stau altfel. câteva informaţii.

se­ minţele (semen). pe de o parte. Plecând de la aceste precizări vom prezenta. tulpinile subterane care pot fi rizomii (rhizoma). cantitativă şi calitativă. părţile aeriene sau supraterestre denumite în mod curent „iarba“ (herba). se recoltează organele notate mai jos. ca persoana care co­ lectează o specie vegetală medicinală s-o cunoască suficient de 380 . iar pe de altă parte. mugurii foliari (gemmae sau turiones). CUM ŞI CÂND Această operaţie cere. alegerea momentului optim de recoltare fiind deosebit de importantă pen­ tru obţinerea de produse de calitate superioară. Făcând o privire de ansamblu asu­ pra organelor de plantă utilizate în scopuri terapeutice. în paranteză menţionându-se şi denumirea lor ştiinţifică: • Rădăcinile (radix). a principiilor active într-un organ de plantă recoltat la timpul potrivit depinde. uscare şi conser­ vare ale produselor vegetale. — stabilitatea în timp. găsindu-se în concentraţie maximă numai într-o anumită perioadă a anului. CE CULEGEM. — cantitatea de principii active din organul de plantă cel mai bogat în ele nu este aceeaşi în tot timpul anului. dar şi constantă. florile (flores). în funcţie de specie. de condiţiile în care este păstrat.deoarece numai aşa se va obţine un produs vegetal cu eficienţa terapeutică nu numai certă. bulbii (bulbus) şi tuberculii (tubera). şi cunos­ cute sub denumirea de materie primă sau produs vegetal. în primul rând. fructele (fructus) şi scoarţa sau coaja (cortex). ci variază în funcţie de etapele sezoniere de vegetaţie ale plantei. frunzele (folium). de modul de uscare a lui. în linii mari. se constată că. aspec­ tele principale privind operaţiile de recoltare. care trebuie să fie şi timpul de recoltare al acestui organ.

De asemenea. iar recoltarea lor se face primăvara timpuriu. fie un specialist fitoterapeut. adică a rădăcinilor. poate avea urmări destul de serioase pentru cel care o va folosi. atunci când au ajuns la o dezvoltare normală. a florilor — elemente care uşurează simţitor recunoaşterea plantei respective. când planta îşi inten­ sifică activitatea ei de vegetaţie. în general. Muguri foliari După cum se ştie. fie un profesor de ştiinţe naturale. care. se face primăvara timpuriu sau toam­ na târziu. mai trebuie amintit că frunzele ce conţin uleiuri volatile trebuie cu­ lese pe timp noros. Frunze Recoltarea frunzelor. este sfătuită să consulte fie farmacistul. ea variază însă de la specie la specie. Organe subterane Recoltarea organelor subterane. are loc primăvara. în cazul în care persoana ce intenţionează să recolteze o plantă medicinală are îndoieli asupra identităţii ei. în cazul plantelor erbacee. iar celelalte. de­ oarece acum pot interveni cele mai frecvente confuzii din cauza absenţei părţilor aeriene şi. de cele mai multe ori. deşi. perioada cea mai adecvată corespunde epocii lor de înflorire. pentru a evita o eventuală confuzie.bine. 381 . rizomilor. bulbilor şi tuberculilor. pe vreme cu soare. în special. înainte de a se trece efectiv la scoaterea acestora din pământ. trebuie să fiţi siguri că aţi identificat specia dorită. fie persoane care trăiesc în regiunea respectivă. aceste organe se formează toamna.

Seminţe Recoltarea seminţelor în scopuri terapeutice trebuie făcută când ele au ajuns la maturitate. iar cele uscate. Fructe Strângerea fructelor variază în funcţie de natura lor. în cazul celor cărnoase. maturizarea şi deschiderea lor având loc în timpul uscării. fructele de afin. ad. iar culesul lor se face când sunt înflorite. recoltarea lor se recomandă să se facă atunci când sunt complet dezvoltate (de ex.). de mac etc. numai scoarţa.că după ce floarea s-a trecut.Fiori Recoltarea florilor are loc atât cu puţin timp înainte de înflo­ rire. Epoca cea mai corespunzătoare acestei 382 . când seminţele sunt deplin dezvoltate. recoltată fie de pe tulpini.. fie de pe ramuri şi chiar de pe rădăcini. Scoarţa De la unele-specii de plante se foloseşte. cât şi în timpul înfloririi. Perioada propice este toamna până la căderea brumei. însă în nici un caz mai târziu. în aşa fel ca produsul rezultat să conţină cât mai multe flori. de ienupăr etc. adică în boboc. Parlea aeriană (planta fără rădăcină) Plantele sunt destul de frecvent folosite sub această formă. de in. astfel.). înainte de deschiderea lor spontană (seminţele de muştar. înainte de deschiderea lor. iar în cazul când fructele ce le „adăpostesc1 1 sunt dehiscente (se deschid singure la „coacere"). în scopuri medici­ nale.

şi anume. acum scoarţa conţine o cantitate suficientă de principii active. seminţele au 5-10%. după cum am precizat mai sus. plantele conţin o can­ titate importantă de apă.) folosit se recomandă ca recoltarea să se facă pe vreme uscaifi. care. iar florile până la 90%.operaţii este primăvara. care variază de la organ la organ. USC'VREA Este un factor important de care depinde calitatea viitoarelor remedii. fără umiditate şi cu soare. pe de o parte. fie fa­ vorizează mucegăirea părţilor plantei culese. care se foloseşte de unităţile speciali­ zate. până în momentul formării primelor frunze. organele ce conţin uleiuri volatile. rădăcini etc. exceptând. iar procedeele folosite în acest scop au fost şi sunt în permanentă perfecţionare. iar pe de altă parte. în momentul recoltării. fie distrug sau alterează principiile active. ea se poate desprinde uşor de partea lemnoasă a arborelui. deoarece. frunze. Trebuie amintit că uscarea produselor vegetale s-a practicat de oameni din timpurile cele mai îndepărtate. organele subterane 75-85%. Această cantitate ridicată de apă poate determina fie declanşarea unor procese enzimatice. deoarece. — pe cale naturală — cea mai la îndemână — şi — pe cale artificială. astfel. frunzele 60-90%. Această operaţie se poate efectua pe două căi. ce are aceleaşi efec­ te asupra componentelor tămăduitoare ale plantelor medicinale recoltate. 383 . Indiferent de anotimp şi de organul (flori. în final.

să nu se usuce plantele netoxice alături de cele toxice. după uscare. a unor fructe. când rămâne întreg. se vor acoperi cu hârtie. dar se mai pot utiliza şi unele încăperi ale casei. rizomilor. Experienţa a mai arătat că un produs vegetal poate fi socotit de bună calitate când îşi păstrează. culoarea. fie în aer liber şi la soare. ceea ce ar determina şi o pierdere a cantităţii de principii active. Uscarea în aer liber şi la soare se foloseşte cu predilecţie în cazul rădăcinilor. podurile caselor. în acelaşi timp şi în acelaşi loc (încăpere sau pod). nefărâmiţat şi este neamestecat cu alte specii sau cu impurităţi şi corpuri străine. Indiferent de modul de uscare practicat. în cazul când le punem direct la soare. exceptând frunzele şi florile. ramurile şi scoarţele. magaziilor şi şoproanelor acoperite cu tablă sau cu ţiglă şi bine aerisite corespunzând cel mai bine acestui scop. Practica a demonstrat că frunzele şi florile pot fi socotite suficient de uscate când foşnesc la atingere. plante sau organe de plante me­ dicinale puternic mirositoare cu altele lipsite de miros. 384 . El poate fi utilizat cu succes în regiunile calde şi mai secetoase ale ţării.). când se rup cu zgomot la îndoire. în regiunile de munte şi de deal. operaţia trebuie făcută imediat după recoltare şi întinzând plantele în strat subţire. mirosul natural. în funcţie de organul respectiv. evitându-se încingerea şi înnegrirea lui. deoarece acestea din urmă vor lua mirosul celor dintâi. şi la umbră. Materialul pus la uscat. seminţe şi chiar a unor flori (lumânărică albă. pe rame de lemn prevăzute cu site de sârmă sau tifon. uscarea la umbră este cea mai recomandabilă. Vârfurile florale si » florile trebuie uscate cu mai multă atentie. » 7 pentru a-şi păstra culoarea. soc etc. iar părţile subterane. de asemenea.Uscarea pe calc naturală se poate face. Trebuie atras atenţia să nu se usuce. se întoarce zilnic.

uscate şi la adăpost de alte mirosuri. plantele medicinale îşi da­ torează activitatea terapeutică unor substanţe chimice denumite principii active. în cutii de lemn sau de carton. în sensul că. în general se recomandă ca „rezerva4 * de plante medicinale uscate să fie reînnoite după unu-trei ani. să nu se altereze în timpul extragerii. pergamentate. ceea ce explică şi acţiunile lor medicamentoase multiple. scoarţele. fie din cauza temperaturii la care se lucrează. se va da prioritate florilor şi frunzelor. principiile active prezintă o serie de proprietăţi fizice si chimice de care trebuie să ţinem seama atunci când preparăm un medicament dintr-o plantă medicinală. am mai precizat că principiile active au o structură chimică foarte variată. Am socotit util să facem toate aceste consideraţii de ordin general. CUM SE ADMINISTREAZĂ „HRANA VIE A SĂNĂTĂŢII" ? După cum am precizat anterior. pe de o parte. alterare ce produce scăderea şi chiar dispariţia puterii tămăduitoare. în majoritatea lor de natură organică. toate biosintetizate de celula vegetaă.ÎN CE LE PĂSTRĂM După uscare plantele (sau organele plantelor) trebuie păstra­ te în pungi de hârtie dublă. să se asigure extragerea totală a lor din plantă. deoarece este absolut necesar să se ţină seama de ele atunci când plantele se folosesc ca „medicamente vii4 4 . în special acelora care conţin uleiuri eterice. se etichetează şi se depozitează în încăperi curate. fie din cauza lichidului folosit. rădăcinile şi tulpinile dovedindu-se a avea o durată de conservare mai îndelungată. iar pe de altă parte. De asemenea. » i 385 . Tot datorită acestor structuri.

cu ajutorul. fie în amestec. mace­ ratul. în gos­ podărie.destinate uzului intern sunt: infuzia. sunt destinate atât „uzului intem“. Amestecurile de plante me­ dicinale sau organe de plante medicinale alcătuiesc ceaiurile me­ dicinale. mai mult sau mai puţin selec­ tivă. băile medicinale. după caz. Sigur că nu este lipsit de importanţă faptul dacă se vor face unele indicaţii generale privind prepararea în casă a acestor for­ me medicamentoase. Cele mai întrebuinţate forme. mai precis. la fel ca şi cele pe bază de substanţe chimice pure. de sinteză şi naturale. mai multe specii ori diverse părţi de plante fiind combinate în diferite proporţii pentru a obţine un efect terapeutic complex. iar pentru uzul extern : oţelu­ rile medicinale. Cu excepţia pulberilor. Medicamentele obţinute din produse vegetale. a unor organe de plante medicinale. adică administrate pe calc bucală. inhalaţiile. vinului. vinurile medicinale. preparate în casă. pulberea. oţetului şi. în general. a apei. decoctul. uneori. cât şi „uzului e x te r n adică aplicate pe părţile externe ale corpului uman.în general. alcoolului. PREPARAREA HRANEI VII INFUZIA Infuzia este forma cea mai frecventă de preparare. ea este folosită ori de câte ori trebuie obţinute principiile active din 386 . a uleiului de floarea-soarelui sau al altui ulei vegetal. plantele medicinale sau. toate celelalte forme precizate mai sus constituie forme de extracţie. organele lor se folosesc fie singure. din plante medicinale. a principiilor active din materia primă vegetală.

ţinerea în contact timpul necesar şi apoi separarea soluţiei extractive — maceratul — de resturile plantelor. frunzele şi părţile aeriene. scoarţelor şi rizomilor. este recomandabil să se folosească apa proaspăt fiartă şi răcită şi menţinerea amestecului un timp determinat la temperatura camerei (15°-20°C). MACERATUL Macerarea constă în amestecarea produsului vegetal mărunţit cu o anume cantitate de apă. popular. vin. în cazul părţilor aeriene şi a organelor de plantă ce conţin mucilagii. Soluţia se strecoară fierbinte. Se pune cantitatea necesară de plante. în mod obişnuit. la rece sau la cald. prin filtrare. şi de până la 30 de minute în cazul rădăcinilor. obişnuit apa. fiertură. bine mărunţite. DECOCTUL Decocţia este operaţia de extracţie ce se realizează prin fier­ berea produsului vegetal mărunţit cu solventul necesa. este operaţia cea mai frecvent utilizată în condiţiile casnice şi constă din tratarea produsului vegetal cu cantitatea de apă prescrisă. preparate în casă.. sau oţet. într-un vas. lichidul obţinut fiind denumit decoct sau. numită şi plămădeala. atât infuzia cât şi decoctul. se adaugă apă clocotită. Decocţia constă în fierberea plantelor timp de 15 minute.produse vegetale mai gingaşe cum sunt florile. Macerarea la rece cu ajutorul apei. după care se strecoară. Deşi de multe ori se recomandă ca timpul 387 . alcool. apoi se acoperă vasul cu un capac şi se lasă să stea astfel până când infuzia „frige" (are tem­ peratura de 40°C). mai sunt cunoscute şi sub denumirea comună de ceaiuri.

se realizează cu un lichid încălzit la 40°-60°C. denumită atât digerare cât şi digestie. apoi se strecoară printr-o pânză. Deşi aceste forme medicamentoase nu mai sunt folosite în terapeutica ştiinţifică. amestecul rezultat menţinându-se trei-patru ore pe baia de apă fierbinte. de regulă aceste forme preparându-se în farmacie şi de către industria chimico-farmaceutică. produsul rezultat putându-se acum folosi în scopul j 7 » 388 . mai precis spus. şi într-un caz şi în altul. resturile de plante se spală tot cu apă proaspăt fiartă şi răcilă şi se completează la volumul indicat. lichidul obţinut se lasă în repaus 24 de ore şi. totuşi se 1consideră » după trei-şase ore principiul activ s-a dizolvat în totalitate -. cum sunt frunzele si rădăcinile de nalbă. Macerarea la rece se utilizează în cazul plantelor medicinale ale căror principii active se dizolvă în apă la temperatura camerei (15°-25°C) şi se alterează la temperaturi mai ridicate-.de extracţie că numai > să fie de 30-60 minute. se aplică de predilecţie organelor speciilor vegetale ce conţin mucilagii. Soluţia extractivă se filtrează. Se lasă totul în repaus douătrei zile. iar după 12 ore se adaugă 200 mi de ulei de floarea soarelui. dar folo­ sind ca solvent alcoolul de diferite concentraţii sunt denumite fineturi. Tehnica folosită este următoarea: circa 20-30 g de produs vegetal mărunţit se amestecă cu aceeaşi cantitate de alcool concentrat. în general la o tem­ peratură inferioară aceleia la care el fierbe. uleiul de muşeţel şi uleiul de sunătoare. Maceraţia la cald este o operaţie folosită din timpurile îndepărtate de către strămoşii noştri pentru preparat maceratul sau. în final. Solvenţii folosiţi în acest caz sunt apa. se filtrează prin tifon. totuşi poporul le prepară şi le utilizează pe scară mai mult sau mai puţin largă. agitând din când în când. seminţele de in etc. storcându-se reziduul-. vasul se agită din când în când. alcoolul pur şi uleiul. Soluţiile extractive efectuate prin macerare la rece. Maceram la cald.

unele hidrosolubile. care. în cazul în care vor fi folosite pentru uz intern. aceste soluţii extractive alterate pot provoca deranjamente stomacale serioase. în „casă“ ele se prepară prin macerarea la rece. scoarţele 389 . inactivează principiile active. eu vin de calitate supe­ rioară. în special frunzele. pentru a îndepărta pământul. în sticle colorate şi de capacitate mică. Se recomandă ca atât infuzia. apoi se refiltrează şi se completează cu vin până la un litru. numeroase produse vegetale şi. timp de şapte-opt zile. a materiei prime vegetale mărunţită convenabil. PULBERILE După cum s-a precizat în capitolele anterioare. nisipul şi alte impurităţi. părţile aeriene.dorit. cât şi maceratul la rece să se prepare numai în cantitatea necesară pentru 24 de ore şi să fie conservate la rece. decoctul. prin sistemele lor enzimatice. iar pe de altă parte. deoarece o păstrare mai îndelungată favorizează dezvoltarea microorganismelor. utilizând cam un litru de vin pentru 30-50 g de produs şi agitând din când în când. iar lichidul rezultat se lasă să sedimenteze 24 de ore. Este bine ca uleiurile medicinale să fie conservate la rece. VINURILE MEDICINALE Vinurile medicinale sunt forme medicamentoase mult folosite în trecut cât şi în prezent de poporul nostru. deci. se filtrează. se storc resturile de plante. degradează şi. De asemenea se mai recomandă ca părţile de plante sau pro­ dusele vegetale să fie în prealabil bine spălate cu apă — operaţie care trebuie efectuată repede — . Uneori se îndulceşte.

sunt pre­ parate de consistenţă moale ce se obţin din plante şi organe de 390 . timp de două sau trei săptămâni. Se utilizează diluată în puţină apă călduţă sau ceai. cinci-zece picături. TINCTURILE Se prepară prin macerarea Ia rece a plantelor. în alcool rafinat de 38-40%. CATAPLASMELE Cataplasmele. Dacă operaţia de pulverizare este oarecum realizabilă în casă în cazul frunzelor şi părţilor aeriene. închise la culoare. Manevra se poate repeta de două ori la rând. lăsând de fiecare dată amestecul să macereze timp de 14 zile. După două săptămâni se strecoară. şi se adaugă iar alcool peste plantele rămase în sticlă. tehnica de lucru fiind aceeaşi ca şi în cazul vinurilor medicinale. părţile subterane se administrează sub formă de pul­ bere. de două până la patru ori zilnic. Se umple o sticlă pe două treimi din volum cu planta (plantele) care ne interesează şi se acoperă cu alcool până la gură. uneori. Se iau cinci-zece grame de plante mărunţite şi IOO mi de oţet de vin. în schimb este mai greu de efectuat în cazul părţilor subterane. de aceea se recomandă ca pulberile respective să fie procurate din farmaciile publice. OŢETIRILE MEDICINALE Oţeturile medicinale se prepară la fel ca şi vinurile medicinale folosind ca solvent de extracţie oţetul din vin. se pune tinctură în sticluţe mici. denumite popular prişniţe şi oblojeli.şi.

utilizând în acest scop unele specii de plante ce conţin uleiuri volatile. şi cataplasma de făină de muştar. sub formă de picături . Cataplasma nu trebuie să fie nici prea consistentă. BĂILE MEDICINALE Băile medicinale constituie altă formă de folosire pentru uz extern a plantelor şi se obţin prin introducerea lor în apă fier­ binte. Inhalaţiile se pregătesc astfel: plantele mărunţite grosier se pun într-un vas smălţuit peste care apoi se toarnă apă fierbinte. vaporii de apă. venind în contact cu planta aromatică. Dintre cataplasmele mai des folosite amintim cataplasma de făină de in. se recomandă să se prepare mai întâi noua cataplasmă. nici prea fluidă şi nici să depşească suprafaţa locului bolnavCând se reînnoieşte. apoi să se ridice cea veche. cunoscută şi sub denumirea de cataplasmă emolientă. INHALAŢIILE Inhalaţiile sunt destul de frecvent folosite atât în terapia tra­ diţională cât şi în cea ştiinţifică. ca să nu se răcească locul pe care a fost aplicată.plante medicinale pulverizate şi amestecate cu apă până ce re­ zultă o pastă. Această pastă se pune între două bucăţi de pânză fină pentru a putea fi aplicată şi ridicată uşor de pe partea bol­ navă. antrenează. se poate folosi direct infuzia sau decoctul care se toarnă în apa de baie adusă la tem­ peratura ce o poate suporta corpul omenesc. în prealabil mărunţite (cca 500 g pentru o baie) şi puse într-un sac de pânză fină. De asemenea.

curat. o linguriţă şi vo­ lumul de solvent dintr-o cană (pahar şi ceaşcă) de apă. Pentru a veni în ajutorul celor care prepară în casă diverse forme medicamentoase pe baze de plante medicinale şi care nu dispun de un cântar sau de un cilindru gradat. 4-5 g de iarbă (partea aeriană). tuberi şi rizomi. redăm mai jos cantităţile aproximative de produs vegetal uscat şi mărunţit pe care le poate conţine o lingură de supă râsă.fine. uleiul volatil. 2-3 g de frunze. CUM LE CÂNTĂRIM Indiferent de forma de administrare si de modul de folosire este necesar să se respccte cantităţile indicate şi de produs ve­ getal şi de solvent. » 392 . utilizându-se în special cel de măsline presat la rece. 5-6 g de fructe . vaporii inhalaţi de bolnav pătrund în căile respiratorii exercitându-şi activitatea lor medicamentoasă. 3-4 g de flori. 4 ULEIURILE Se prepară prin macerarea la rece a plantelor în ulei foarte bun. Se utilizează ex­ tern. în fricţii şi comprese. 8-10 g de seminţe. Cantitatea de produs vegetal şi mărunţit dintr-o lingură de supă: 5-7 g de rădăcini. fin. Sticla se umple tot pe două treimi din volum cu material vegetal şi se completează până la gură cu ulei.

Mijlocul cel mai la îndemână pentru apreciat volumul de sol­ vent (apă.în general. . paharul sau ceaşca.5 g de pul­ bere de diverse organe luate pe un vârf de cuţit. vin şi oţet) îl constituie cana. Atragem atenţia că se poate face uz de aceste determinări aproximative numai în cazul plantelor medicinale care nu sunt toxice. într-o linguriţă încap aproximativ 3 g de produs vegetal adus într-un grad de mărunţire înaintată şi 0. al căror conţinut corespunde la 200-250 mi de lichid. alcool.

vitamine — . în cele ce urmează suntem în măsură să vă prezentăm. iodate. lapte. co­ lagen.PRODUSE COSMETICE NATURALE în lucrare v-am recomandat utilizarea unor preparate cosme­ tice obţinute din plante. ceruri. colagen. câteva linii de produse cosmetice integral naturale. pe larg. nămol. cu liniile Dermocosmesi naturale — care are doar produse fi­ ziologice.Jtevilalia“. fructe cu foarte multe vitamine — . Este vorbă de FARMACIA BONFANTI. oferite de două firme italiene ce au reprezentanţă în România. ecologice. cu acţiune biologică multiplă. „verzi". ceară. şi PERLA cu liniile Cosmetici Peria — produse pe bază de plante. îmbogăţite cu vitamine. propolis. cu ajutorul cărora se pot intensifica şi grăbi rezultatele unor tratamente în diferite boli ce afectează pielea sau părul. Solfo — produse pe bază de sulf — şi Salsojod — produse pe bază de iod şi săruri de iod şi brom. » 394 . ape sulfuroase. nămoluri. din plante. în această linie existând renumita gamă . şi Terme Tabiano — produse pe bază de apă sulfuroasă si nămol termal din Tabiano. şi care şi-au deschis de curând şi magazine pentru comercializarea lor. ori făcute pe bază de extracte naturale.

eficienţă./Fax: 01/2224525. DIAMANT IMPEX SRL LL-Colonel Paul Ionescu. vitamine naturale (nu chimice). esenţe. atât ca adjuvante la „hrana vie a sănătăţii".Vi le vom prezenta pe absolut toate. Le recomandăm. cât şi utilizate de sine-stătător. propolis. 3 9 5 . astfel încât să vă puteţi orienta şi singuri asupra celor ce v-ar fi utile. compoziţie. aşa cum îl veţi găsi pe ambalajul produselor. ele contribuind într-adevăr la hrănirea şi sănătatea pielii. prezentare.______ Reprezentanţa în România este asigurată de firma T. 12. sulf. fineţuri. 6211440 P R O D U S E „ F A R M A C IA B O N F A N T I" Salsom aggiore Terme Linia „Dermocosmesi naturale" Vă atragem atenţia că pentru a vă putea orienta mai uşor am menţionat şi titulatura integrală a produsului în limba ita­ liană. neiritante. iod. Bucureşti Tel. uleiuri. ape termale. detaliat descrise : modul de utilizare. concentrate active naturale. unghiilor şi dinţilor. nu au nici o substanţă obţinută industrial (prin imitarea substanţelor naturale). nr. sect 1. nămoluri. părului. proteine din lapte crud. sunt făcute pe bază sau numai din extrase vegetale. miere. biologică.C. brom din ape minerale sau nămoluri cu aceste minerale. ceară. SUBLINIEM: Aceste produse sunt neagresive. ecologic. compoziţia lor e naturală.

înainte de aplicarea machia­ jului. CREME DE ZI 1. printr-un masaj uşor al feţei. Urmare a proprietăţilor ingredientelor ce o alcătuiesc este îndeosebi recomandată persoanelor cu o piele uscată şi de­ licată. era oferit în chip de ofrandă zeului Apollo-Hellios. unul din­ tre cele mai vechi şi mai cunoscute remedii. drept recu­ noştinţă pentru efectele lui miraculoase. Muşeţelul este.De asemenea. extract de miere. MOD DE UTILIZARE. Florile de muşeţel au un conţinut de principii active de natură terapeutică şi flavonoidică ce exercită asupra pielii o acţiune calmantă. atât ca medicament cât şi în calitate de cosmetic. supleţea) normal. CAMOMILLA — crema idratante per pelli secche-delicate MUŞEŢEL — cremU mdratantă pentru o piele uscată şi deli­ cată Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. 396 . de durată. am încercat să le grupăm în funcţie de tipul produsului şi utilizarea lor. zeul Soarelui. în antichitate. Cre­ ma cu muşeţel este o emulsie ce conţine un amestec echilibrat de principii active capabile să hidrateze şi să protejeze tenul. restabilindu-i turgorul (tonicitatea. fără doar şi poate. până este complet absorbită în piele. CONŢINE: extract de muşeţel. elasticitatea. Zilnic. uleiuri esenţiale de susan şi jojoba etc.

2. acneic. dar pătrunde şi în profunzime. CONŢINE. mătreaţă. Masca de brustur şi Loţiunea tonică de brustur (vezi paragrafele MĂŞTI şi LOŢIUNI). masând uşor până se ab­ soarbe complet în piele. Zilnic.a. acţionând asupra glandelor se­ bacee. 397 . Ea hidratează. care se aplică săptămânal. BARDAN A — crema idratante per pelli grassi BRUSTUR — cremă hidratanta pentru o piele grasă Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. curăţă şi purifică stratul extern al epidermei faciale.Pentru un tratament complet e bine să fie asociată cu crema şi Masca hidratanta de muşeţel (vezi paragraful MĂŞTI). alte două produse tot pe bază de brustur. au sau fac uşor coşuri. extract de brustur. MOD DE UTILIZARE. deo­ sebit de interesante pentru cosmetică fiind acizii palmitic şi stearic. Acţiunea acestora este deosebit de eficientă în reglarea funcţionării glandelor se­ bacee şi în traiarea tuturor neajunsurilor ce derivă dintr-o hiperseboree. Brusturele sau captalanul este o plantă me­ dicinală a cărei rădăcină conţine importante principii active. puncte negre ş.ten gras. este bine să fie asociată cu. vitaminele din complexul B. vita­ mina E naturală etc. şi dat fiind faptul că un ten gras este întotdeauna un „ten pro­ blemă4 * . căderea părului. inulină. acid glicolic (vegetal). Pentru ca tratamentul să fie mai eficient. Crema cu brustur este indicată persoanelor hiperseboreice a căror faţă luceşte tot timpul.

vitamina E. pentru a-i reda po­ tenţialul real de hidratare. uleiul gras. flavonoizii au făcut din ea un component de bază pentru multe produse. echilibrând pierderea apei prin transpiraţie. 4. pentru a menţine aciditatea nor­ mală (ph-ul) a pielii. sau ceea ce se instalează odată cu vârsta. MIRTILLO — crema idratante per pelli cuperosica sensibile AFIN — cremă hidratantă pentru o piele cuperozică sensibilă Flacoane de 30 mi PROPRIETĂŢI. puţin exploatat de industria cosme­ tică. Nalba mare este foarte bine cunoscută pen­ tru proprietăţile ei emoliente. MALVA — crema idratarue per pelli mişti e normale NALBĂ MARE — cremă hidratantă pentru o piele mixtă şi normală Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. antiinQamatoare şi de­ zinfectante. Zilnic. aproape necunoscut de medicina empirică în calitate de 398 . extract de miere. amidonul. Afinul. Crema hidratantă din nalbă de pădure este special gândită. cu Masca din nalbă de nădure (vezi paragraful MĂŞTI). sub influenţa condiţiilor climatice. uleiuri vegetale etc. CONŢINE: extract de nalbă. iar pe de altă parte. până se absoarbe complet E bine să fie asociată.3. calmante. în cosmetică. pe de o parte. prin masaj uşor. MOD DE UTILIZARE. pentru un tratament complet. mucilagiile. taninurile. înainte de machiaj.

înainte. Colagenul este o proteină derivată din car­ tilaje şi ţesuturile conjunctive. hemo­ roizilor. Bi. de machiaj. asupra pielii. COLLAGENE — crema nutriente e antirughe per pelli secche COLAGEN — cremă nutritivă şi antirid pentru ten uscat Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. făcându-le astfel impermeabile. în special. un excelent remediu împotriva aftelor. Cantitatea mare de glucozizi antocianici l-a introdus în cosmetică : datorită lor exercită o acţiune calmantă. descongestionantă şi vasoprotectoare. Dar utilizarea lui este de dată recentă.extract de afine. exemelor. care îşi manifestă acţiunea ei „pro­ teică". mărindu-le permeabilitatea şi să apere tenul de efectele neplăcute ale razelor ultraviolete şi a altor variaţii termice intempestive. 5. circular. a vitaminelor PP. 399 . s-a dovedit. MOD DE UTILIZARE. substanţelor pcctice şi. a sărurilor mmerale (mai ales fier şi calciu) şi a vita­ minei C. bineînţeles. taninurilor. prin masaj uşor. ulei de măsline etc. CONŢINE. E. B2.. din cauza acizilor organici. doar de la începutul secolului. deşi popoarele nordice îl utilizau pentru vop­ situl hainelor de piele. de destindere. Crema de afin este o emulsie ce conţine un amestec echi­ librat de substanţe capabile să crească rezistenţa capilarelor. extract de castan de India. formând o reţea superficială în ochiurile căreia este menţinută o cantitate apreciabilă de apă şi de substanţe nutritive. până la intrarea completă în piele. Zilnic.„aducător de frumuseţe".

pe toată faţa. destinată să atenueze ridurile şi să „întindă" epidermă. numit „unt de karit6“.Crema cu colagen este o emulsie fină ce conţine. din care. MOD DE UTILIZARE. pe lângă această proteină. are o capacitate nutritivă deosebit de puternică. în mod implicit. ulei esenţial de susan. CONŢINE: vitamina B5 . miere. aminoacizi vegetali etc. se obţine un unt. 400 . în funcţie de necesitate. unt de karite. VITAMINICA — crema nutriente con avocado VITAMINICA — cremă nutritivă cu extract de avocado Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. zilnic. MOD DE UTILIZARE. vitamina E. vitamina F. elastină. un amestec echilibrat de alte substanţe proteice şi lipidice în a căror constituţie există substanţe hrănitoare ce au un efect marcat de revitalizare şi tonifiere asupra pielii. De aceea este. caracteristică şi abundentă în zona sudaneză a Africii. F — foarte bine echili­ brat. iar numele ei latin este Butyrospermum par/di. 6. Datorită unui complex vitaminic special întreţinerii pielii — vitaminele B5. vitamina E etc. prin masaj uşor. sub temperatura de 37°C. Zilnic. Se aplică prin masaj viguros. E. ulei esenţial de avocado. CONŢINE: colagen. ulei de susan. conferind tenului posibilitatea de a fi protejat faţă de schimbările bruşte climatice şi o rezistenţă deosebită la intemperii extreme. ulei esenţial de jojoba. Karite este o plantă originară. o dată sau de două ori. înainte de ma­ chiaj. Planta face parte din fa­ milia Sapotacee.

aducând substanţe nutritive în protoplasma celulară. De reţinut că această substanţă — ce nu este altceva decât un pal­ mitat de vitamină A — nu irită şi nu înroşeşte epiderma. la nivelul epidermei. dintre care. tinere. CONŢINE: retinol. ulei esenţial de susan. MOD DE UTILIZARE. ce se aplică înainte de machiaj. Retinolo previne şi întârzie apariţia semnelor de îmbătrânire ale pielii. 8. întârziind acţiunea nocivă a radica­ lilor liberi. zilnic. Şi mai benefic decât re-epitalizarea pielii este echili­ brul hidrolipoidic asigurat de retinol. Crema e un preparat bogat în principii active. RETTNOLO — crema anti-etă RET1NOL — cremă împotriva îmbătrânirii Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. LIPOSOMI — crema ristrutturante anti-etă LIPOSOMI — cremă reparatorie a pielii îmbătrânite Flacoane de 30 mi . unt de karite. echilibru ce intervine în prevenirea îmbătrânirii întregului nostru înveliş cutanat. vitamina E şi fosfolipidele. o acţiune si­ nergica. asigurând menţinerea elasticităţii tenului. vitamina E. Retinolul este o substanţă capabilă să im­ pulsioneze accelerarea formării de celule noi.7. înainte de machiaj. conţinute în uleiurile esenţiale vege­ tale existente în formula cremei au. ulei esenţial de morcov. ulei esenţial de jojoba etc. Zilnic. cu regularitate. E un tratament regulat. cu retinolul. reînnoind celulele.

vitamina E etc. CONŢINE: liposomi fosfolipidici. Asigură un tratament eutrofie al pielii. în strat foarte subţire. Se aplică doar seara. masând faţa până ce crema se absoarbe complet în piele.PROPRIETĂŢI. ELASTINA — crema none antirughe ELASTINĂ — cremă de noapte împotriva ridurilor Flacoane de 30 mi PROPRIETĂŢI. prin masaj. Apoi se dă cu o cremă obişnuită. dând tenului elasticitate şi catifelare. MOD DE UTILIZARE. Reface şi regenerează epiderma. 10. Previne şi repară „ravagiile“ vârstei. deoarece asigură pătrunderea lentă în piele a substanţelor hrănitoare şi oxigenarea ţesuturilor. vitamina E etc. ulei esenţial de susan. ulei esenţial de migdale. GERMENE GR ANO — crema notte nutriente et restitutiva GERMENI DE GRÂU — cremă de noapte nutritivă şi rege­ neratoare Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. 9 CREME DE NOAPTE 9. MOD DE UTILIZARE. CONŢINE: elastină. zilnic. ulei esenţial de vizon. pe zonele de pe faţă unde există multe riduri. 402 . Se întinde.

ulei esenţial de susan. Tratamentul trebuie continuat câteva luni la rând. vitamina E ele. glicerină şi circa 12-18 acizi graşi etc. MOD DE UTILIZARE. 11. CO NŢINE: acid azelaic. miere. MOD DE UTILIZARE. ALGHE — crema con alghe anticellulite ALGE — cremă cu extract de alge pentru înlăturarea celulitei Flacoane de IOO mi. Datorită principiilor active vegetale conţinu­ te duce la diminuarea progresivă a aspectului caracteristic ţesu­ turilor celulitice. Trebuie folosită cu multă grijă. AZELAICO — crema notte normalizzanta per pelli acneica AZELAIC — cremă de noapte pentru normalizarea tenului acneic Flacoane de 30 mi PROPRIETĂŢI. CREME PENTRU TRATAMENTUL CELULITEI 12. ma­ sajul (3cându-se uşor şi cât mai circumscris la regiunile de piele cu coşuri sau puncte negre. 250 mi PROPRIETĂŢI. Este utilizată pentru tratament de noapte. Sc aplică pe toată faţa.CO NŢINE: ulei esenţial din germeni de grâu. aplicându-se exclusiv pe zonele cele mai afectate de leziuni acneice. vitamina E. ulei esenţial de migdale. 403 . prin masaj uşor.

C O N Ţ IN E : extract de glicerină. E D E R A — crema anticellulita termoactiva IEDERĂ — cremă termoacrivă pentru stoparea celulită Flacoane de IO O mi. acid etil-nicotinic etc. temporar. provocând. EQUISETQ — crema anticellulita COADA CALULUI — cremă cu acţiune restructuranta asu­ pra epidermei infiltrată cu depozite celulitice Flacoane de IOO mî. uleiuri vegetale esenţiale. şi accelerează procesele de vasodilataţie. 250 mi PROPRIETĂŢI. 250 mi PROPRIETĂŢI. Stimulează circulaţia sangvină periferică. uleiuri vegetale esenţiale etc. Utilizată cu regularitate duce la dis­ pariţia aspectului inestetic al corpului şi stopează procesul de formare a depozitelor de infiltrare celulitică. la nivelul capilarelor arteriale şi venoase. ex­ tract de Iederă. Crema conţine principii active vegetale ce au o acţiune sinergică biostimulatoare asupra depozitelor de ce­ lulită. MOD DE UTILIZARE. extract de iederă. înroşirea pielii şi apariţia senzaţiei de căldură pe zonele unde a fost aplicată. 14 . 13. masând până ia pătrunderea ei completă în piele. cofeină. zilnic.C O N Ţ IN E : extract de alge marine. Coada calului este o plantă al cărei nume se datoreşte 404 . MOD DE UTILIZARE. Se aplică cu regularitate. cofeină. extract de portocale.

. SCHIARENTE — crema trattamento macchie LUMINARE (decolorare. OCHI. masând până la absorbţia ei completă în piele. MOD DE UTILIZARE. ulei esenţial de susan etc. dis­ pariţia oricărei pete de pe faţă în circa o lună de zile. 405 .aspectului său exterior. ulei esenţial de migdale. cu .o coadă de cal! Răspândită mai ales în locuri băltite. dacă este utilizată cu regularitate. MÂINI 15. asemănător. pe marginea apelor. CO NŢINE: extract de coada calului. Deci crema de coada calului poate fi eficientă în tratamen­ tul celulitei. Se aplică zilnic.. derivaţi ai siliciului şi substanţe nutritive de tipul fitosterolilor: este vorba deci de nişte principii active care. biostimulare şi elasticizare asupra pielii. fosfaţi. efectul ei fiind de restructurare şi refacere celulară. CREME PENTRU PETE. elas­ tină. albire. asigură. magneziu. au o acţiune de remineralizare. Bazată pe un conţinut bogat de vitamină E. Vârfurile plantei sunt bogate în săruri de potasiu. extract de hamei. proprietăţile ei cicatrizante şi remineralizante erau cunoscute încă de pe vremea romanilor. curăţire — „scoaterea pete­ lor" — cremă pentru înlăturarea petelor de pe faţă Flacoane de 30 mi PROPRIETĂŢI. spun cei ce-au botezat-o astfel. Aceasta deoarece aduce un plus de ioni de hidrogen şi are efect anti­ oxidant. după părerea dermatologilor.

CENTELLA — trattamento contomo occhi CENTELLA — cremă pentru tratarea ridurilor şi a pungilor de sub ochi Flacoane de 30 mi PROPRIETĂŢI. CONŢINE: extract de Centella asiatica (falsa violetă. mica rubiacee parfumată. „se tratează1 1cu această plantă. Crema Centella este un produs cosmetic cu acţiune neagre­ sivă. de o intensitate extraordinară : reparatorie şi antiinflamatoare! Iar acţiunea lor se desfăşoară într-un loc precis. 406 . iarba tigrilor). Frunzele falsei violete au un conţinut bogat în principii active specifice — asiaticozide — capabile să exercite asupra celulelor o dublă activitate. „falsa violetă"! Legendele malaysiene afirmă că tigrii. extract de jojoba. asemănătoare ca aspect violetei. atunci când sunt bolnavi. extract de susan. fiind răspândită în ţările calde ale Asiei. specifică pentru înlăturarea ridurilor din jurui ochilor şi a pungilor sau inflamaţiilor inestetice perioculare. pornind de la baza de implantare a sprâncenelor spre coada ochilor şi întorcându-se pe pleoapa inferioară până la unghiul intern al acesteia. prin mişcări circu­ lare. MOD DE UTILIZARE. vitamina E etc. este originară din Malaysia. a fost botezată. când această funcţie este deteriorată. plantă medicinală de curând intrată în nomenclatura fitoterapeutică pentru tratamen­ tul leziunilor provocate de lepră. şi de americani şi de europeni. în care stimulează producerea colagenului. ţesutul conjun­ ctiv. Numită de locuitorii Malaysiei „iarba tigrilor“. Centella asiatica.16. Se aplică zilnic. progresivă. extract de frasin.

ori îmbătrânită. căldurii. aspră. MOD DE UTILIZARE. derivaţi siliconici etc. hrănitoare şi proiectivă. acid jaluric etc. se cojeşte. pe bază de ceară de albine Flacoane de 75 mi PROPRIETĂŢI. frigului. crăpată. CONŢINE: glicerină. CONŢINE: glicerină. cu muşeţel Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. se înroşeşte din cauza vântului.a. MIELE — crema mani. utilizaţi acest produs: are un efect „aproape instantaneu" (după două-trei ore). MĂŞTI DE FAŢĂ 1& CAMOMILLA — maschera con camomilla per pelle secca-delicata MUŞEŢEL — mască de faţă pentru piele uscată şi sensibilă (delicată). Are un efect calmant. catifelează. vindecă crăpăturile. Este o mască recomandată în special per­ soanelor al căror ten se irită. Se poate aplica de câteva ori. înlătură ridurile (încreţiturile pielii de pe mâini şi braţe). ceară de albine. protettiva e nutriente alia cera d'api MIERE — cremă de mâini. MOD DE UTILIZARE.17. Se aplică săptămânal. în strat subţire. ulei esenţial de susan. umezelii. pe pielea foarte bine curăţată (de- 407 . iar rezultatele sunt de durată. zilnic. Dacă aveţi pielea de pe mâini uscată. soarelui. prafului ş. extract de muşeţel.

se lasă 10-15 minute şi se scoate cu un tampon de vată îmbibat în apă rece sau cu o loţiune demachiantă tot pe bază de nalbă.machiată. Se aplică în strat subţire. CONŢINE: glicerină. EMULSII DEMACHIANTE (LAPTE DEMACHIANT) 20. pe zone mici. circulare. Este o mască de întreţinere. vârful nasului. MALVA — maschera con Malva per pelit mişti e normale NALBĂ — mască pe bază de nalbă pentru ten normal şi mixt Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. MALVA — latte detergente con Malva per pelli mişti e nor­ male MALVA — lapte demachiant pe bază de nalbă pentru ten mixt şi normal Flacoane de 200 mi 408 . sau cu un tampon îmbibat în aoă rece. MOD DE UTILIZARE. iar în restul feţei pielea este normală). care ajută şi la echilibrarea ph-ului între cele două tipuri de piele. obrazul. la o aceeaşi persoană (de ex.. şi se lasă 10-15 minule. extract de nalbă etc. de preferinţă tot de muşeţel. 19. bărbia. Se curăţă apoi cu o loţiune demachiantă. emolientă. sunt grase. pe laturile nasului. spălată). atunci când ele coexistă în acelaşi ten. săptămânal. ce se aplică săptămânal.

după o zi întreagă. ulei esenţial de susan etc. la fel se procedează cu orice lapte demachiant. Chiar clacă nu vă machiaţi zilnic. Se poate utiliza zilnic.lăile detergente con Camomilla per pelle secca-delicata MUŞEŢEL — lapte demachiant pe bază de muşeţel pentru o piele uscată şi sensibilă Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. Se şterge apoi cu un tampon de vată.Se aplică pe toată faţa şi pe gât. CONŢINE: extract de muşeţel. ca să vă curăţaţi faţa. Se poate folosi zilnic şi poate fi întrebuinţat şi la demachierea ochilor. tenul „se murdăreşte". care se cojeşte şi este deshidratat. realizând curăţarea perfectă a tenului uscat. înainte de culcare. pe toată faţa şi pe gât. Şi această recomandare este valabilă pentru orice tip de ten. pentru orice tip de demachiant în cazul de faţă. 7 t . MOD DE UTILIZARE. CONŢINE: extract de nalbă. 409 .PROPRIETĂŢI. puteţi uti­ liza o atare emulsie seara. prin mişcări circulare. Se aplică prin mişcări circulare făcu­ te cu vârfurile degetelor. fără să apăsăm. demachiantul pe bază de nalbă este indicat pentru curăţarea tenurilor mixte şi normale. MOD DE UTILIZARE. De reţinut. fiind în contact direct cu toate particulele existente în aerul atmosferic sau din încăperi.s 21. cu vârfurile degetelor. pentru că. şi-apoi se curăţă cu un tampon de vată. tot prin mişcări circulare. şi pentru faţă şi pen­ tru ochi. CAMOMILLA . ulei esenţial de susan etc.

Se şterge cu un tampon de vată. MIRTTLLO — Urne detergente con MinUlo per pelle cuperosica AFIN — lapte demachiant pe bază de afin pentru o piele cu­ rată cuperozică Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. MOD DE UTILIZARE. LOŢIUNI TONICE 23. extract de castan de India. 410 . prin mişcări circulare. iritabile. acid jaluronic etc. cu vârfurile degetelor. Este o loţiune special adaptată împrospătării şi revigorării tenului mâine de aplicarea cremelor sau a machiajului. CONŢINE: extract de afine. deseori alergice.22. aplicându-se pe faţă. CONŢINE: extract de nalbă. MALVA — tonico equilibrante alia Malve per pelli mişti e normale NALBĂ — loţiune tonică pe bază de nalbă. pentru echilibrarea ph-ului tenurilor mixte şi normale Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. Are o compoziţie special adaptată tenurilor cuperozice. ori celor sensibile. Se utilizează zilnic. ulei esenţial de susan etc. gât şi pleoape. Dar poate fi utilizată şi ca demachiant. Nu are alcool.

MOD DE UTILIZARE. cu im tampon de vată îmbibat în loţiune. ştergând urmele laptelui demachiant. după demachiare. pantenol etc. cu acţiune calmantă asupra tenurilor cuperozice Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. 25. 411 . calmantă Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. Este o loţiune tonică nealcoolică adaptată tenurilor uscate şi sensibile. extract de castan de India. MIRTILLO — tonico calmante alia Mirtuio per pelle cuperosica AFIN — loţiune tonică pe bază de afin. Cu ajutorul ei se poate curăţa şi laptele demachiant. Zilnic. CONŢINE: extract de muşeţel. înainte de orice cremă sau pudră. MOD DE UTILIZARE. pan­ tenol etc. Zilnic. Este o loţiune nealcoolică. Se foloseşte după aplicarea demachiantului. MOD DE UTILIZARE. adaptată tenurilor cu o vascularizaţie superficială. 24. capilară. CAMOMILLA tonico adolcitivo alia camomille MUŞEŢEL loţiune tonică pe bază de muşeţel. foarte vizibilă. CONŢINE: extract de afin. produsul redăndu-i cuantumul de hidratare naturală.

MOD DE UTILIZARE. înaintea folosirii oricărei alte creme. 27. foarte încărcate şi cu coşuri. CONŢINE: extract de brustur. punctelor negre. uscare. Se aplică pe zonele ce au impurităţi sau coşuri zilnic sau de două ori pe zi. un efect puternic de curăţare. BARDANA — trattamento con Arctium lappa per pelli grasse ed acneica BRUSTUR — tratament cu brustur pentru tenurile gjrase. acneice Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. ulei de susan etc. BARDANA — latte detergente con Arctium lappa per pelli grasse ed acneica BRUSTUR — lapte demachiant pe bază de brustur pentru te­ nuri grase. extract de ienupăr. 412 .GAMĂ DE PRODUSE PENTRU TRATAMENTUL ACNEEI 26. un­ suroase la pipăit. eliminare. Exercită asupra coşurilor. Emulsie recomandată tenurilor lucioase. propolis etc. impurităţilor din ten. purificare. CONŢINE: extract de brustur. acneice Flacoane de 30 mi PROPRIETĂŢI. Se poate utiliza şi la demachierea ochilor.

9 28. realizând astfel normalizarea secreţiei seboreice. Se şterge crema sau demachiantul cu un tampon de vată îmbibat în loţiune. 29. Este tot un tratament de purificare a tenului aplicată de două ori pe săptămână. iar după câteva minute se clăteşte faţa cu apă sau se şterge demachiantul cu lotiunea tonică Bardana. pe faţă şi pe gât. BARDANA — maschera con Arctium lappa per pelli grassi ed acneica BRUSTUR — mască de faţă cu brustur pentru ten gras şi acneic Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. BARDANA — tonico purijicativo per pelli grasse ed acneica BRUSTUR — loţiune tonică purificatoare pentru tenurile gra­ se şi acneice Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI.MOD DE UTILIZARE. Loţiune tonică ce conţine substanţe dermo purificatoare specifice tenurilor grase şi acneice. care altfel împiedică orice alte produse cosmetice utilizate să catifeleze şi să hidrateze pielea. extract de cimbru etc. MOD DE UTILIZARE. Se aplică seara. masca scoate comedoanele (punctele negre) şi elimină excesul de grăsime (seboree). 413 . CONŢINE: extract de brustur.

CO NŢINE: proteine lactice. SĂPUNURI 30.CO NŢINE: extract de glicerină şi extract de brustur în ra­ port de unu ia unu. argilă filtrată. MOD DE UTILIZARE. 31. Sapone liquido delicato con proteini di latte Săpun lichid delicat pe bază de proteine extrase din lapte Flacon de 250 mi PROPRIETĂŢI. anioni şi cationi cu ph neutru etc. Utilizat pentru igiena intimă a bărbatului şi femeii. împreună cu principiile active 414 . curăţă faţa. Se întinde înlr-un strat subţire pe toată faţa. în afară de faptul că „spală“. Are un ph neutru care. se lasă 10-15 minute şi se îndepărtează cu un tampon de vată înmuiat în apă rcce. aduce un cuantum important de lipide şi proteine ce au acţiune benefică asupra ridurilor. ulei esenţial de migdale etc. extract de cimbru. este o emulsie al cărei conţinut bogat în aminoacizi esenţiali o apropie mult de structura biochimică a pielii. MOD DE UTILIZARE. Utilizat în acecaşi măsură şi pentru faţă şi pentru corp. extras de nalbă. Sapone liquido intimo con licheni Săpun lichid intim cu licheni Flacoane de 250 mi PROPRIETĂŢI. Zilnic.

MOD DE UTILIZARE. Latte Latte Flacoane de 250 mi PROPRIETĂŢI.vegetale. Actionează delicat. j 7 > * » » C O NŢINE: extras de poliglucide din cocos şi grâu. asigură protejarea mucoaselor genitale şi distrugerea microbilor. prin produşii naturali ce îi conţine şi echilibrează ph-ul epidermei. realizăndu-se si curăţirea tenului si tonifierea lui. Este un produs foarte modem de spălare a fetei. Zilnic. lavagi frequenti Şampon fiziologic cu colagen pentru spălări frecvente Flacoane de 200 mi 415 . se pun în palmă câteva picături de fluid. Indicat pentru spălături zilnice. MOD DE UTILIZARE. 32. LOŢIUNI ŞI ALTE PRODUSE PENTRU ÎNGRIJIREA PĂRULUI 33. extras de salvie etc. apoi se clăteşte bine cu apă. Shampoo fisiologico al collagene. C O N Ţ IN E : extras de licheni. ŞAMPOANE. se masează energic faţa uscată. Este biodegradabil în proporţie de 90%. glicerină etc.

Se aplică de două ori. CO NŢINE: extract de muşeţel. balsam 2 in 1 Şampon fiziologic pe bază de muşeţel şi tei. alfa-hidroxiacizi din fructe. ca formulă. Shampoo fisiologico con thymos antiforfora Şampon fiziologic cu cimbru împotriva mătreţii Flacoane de 200 mi 416 . alfa-hidroxiacizi din fructe etc. Nu inter­ vine deloc asupra structurii părului. 34. MOD DE UTILIZARE. MOD DE UTILIZARE. lucios şi uşor de pieptănat. 35. extract de tei. recondiţionându-1. proteine hi­ drolizate din grâu. Are şi efect de balsam. fiind special adaptat. Se spală părul de două ori cu şam­ pon. proteine din grâu hidrolizate. apoi se clăteşte. Redă integritatea fiziologică a firului de păr. C O N Ţ IN E : extract de hamei.PROPRIETĂŢI. curăţindu-1 în profunzime. Substanţele din formula lui acţionează asupra părului tocit. părul devenind moale. apoi se clăteşte abundent cu apă. tip Balsam 2 în 1 Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. Este un şampon complet neagresiv. colagen etc. extract de miere. Shampoo fisiologico alia camomilla-tiglio. dar fără să modifice ph-ul pielii ca­ pului. conferindu-i moliciune şi luciu. utilizării zilnice.

se mai aplică o dată. echilibrează ph-ul. ce are tendinţă să se rupă şi să cadă. E bine să fie asociat cu utilizarea loţiunii stimulente împotriva căderii părului. Se aplică de două ori. Indicat pentru părul fragil.PROPRIETĂŢI. se face spumă şi se stă aşa trei minute. se clăteşte. Fie că este vorba de o piele a capului grasă (biperseboreică). şamponul curăţă pielea capului perfect. extract de hamei. alfa-hidroxiacizi din fructe etc. extract de lavandă. extract de tei. diminuă mâncărimea. C O N Ţ IN E : extract de urzică. se clăteşte bine-bine. MOD DE UTILIZARE. Se clăteşte în câteva ape. alfa-hidroxiacizi din fructe etc. curăţă uşor dar în profunzime. aderentă. 36. în câteva ape. Se spală părul prin masaj general al pielii capului. Shampoo fisiologico ortica-luppolo — previnzione codata Şampon fiziologic cu urzică şi hamei pentru prevenirea căderii părului Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. MOD DE UTILIZARE. Este bine să asociaţi şi loţiunea cu urzică. ce generează mătreaţă la baza firului de păr. a doua oară lăsând şamponul să stea trei minute pe păr. intensificând activitatea bulbului pilos şi întărind rădăcina. proteine hidrolizate din grâu. ce se descuamează după orice spălat. 417 . descrisă mai jos. făcut cu vârfurile degetelor şi nu cu unghiile. proteine hidrolizate din grâu. mătreaţa scuturându-se de pe cap pe orice haină. fie de una uscată (hiposeboreică). CO NŢINE: extract de muşeţel. echilibrează secreţia seboreică.

stimulează circulaţia capilară în pielea capului. înlătură mătreaţa şi stopează formarea ei. extract de cimbru. 418 . proteine hidrolizate din grâu. pantenol etc. Lozione stimolante ortica-thymos — prevenzione codina e forfora Loţiune stimulantă pe bază de urzică şi cimbru împotriva căde­ rii părului şi formării mătreţii Flacoane de 125 mi PROPRIETĂTl. a 7 s 38. urzica protejează structura firului de păr. Utilizată constant. portocala com­ bate fragilitatea rădăcinii. aminoacizii reînnoiesc stratul de celule cheratinizate. inozitolul participă la biochimia funcţiilor rădăcinii. hameiul activează şi menţine ritmul natural de creştere fiziologcă a părului. întăreşte rădăcina. catalizându-le. Ampolline attive reinfortante con luppolo — prevenzione codata Fiole active întăritoare din hamei pentru prevenirea căderii părului 12 fiole a câte 10 mi PROPRIETĂŢI. După fiecare spălare a părului. sti­ mulează activitatea bulbului pilos. CONŢINE: extract glicerinat de urzică. MOD DE UTILIZARE. asociată celor două şampoane de mai sus. are o acţiune rapidă şi evidentă asupra creşterii părului şi refacerii structurii normale a pielii capului. întăreşte rădăcina.37. Este un tratament complet ce stimulează creşterea părului: ajută părul să crească.

vegeta­ le. Datorită principiilor active naturale. câte o fiolă săptămânal. Fiecare fiolă are un dispozitiv pro­ priu de dozare. extract de salcie. MOD DE UTILIZARE. în întregime. utilizarea lui asigură o igienă riguroasă a părului şi deloc agresivă. Cantitatea necesară se distribuie direct la rădăcina firelor de păr cu ajutorul pipetei. Dacă zonele pe care am aplicat conţinutul fiolei se înroşesc. timp de una-două luni. 419 . Apoi se masează lent pentru a se absoarbe totul. Tratamentul poate fi repetat de câteva ori pe an.vitamina B5 hrăneşte rădăcina — bulbul. metil-nicotinatul stimulează activitatea rădăcinii de a favoriza creşterea în lungime a părului. alfa-hidroxiacizi din fnicte etc. mai exact — cu ele­ mente nutritive esenţiale. » 39. MOD DE UTILIZARE. asigurând aplicarea corectă şi în cantităţi exacte a produsului. MOD DE ADMINISTRARE. iar după a doua spălare se clăteşte părul în câteva ape. CONŢINE: extract de mesteacăn. este semn că produsul a început să acţioneze. proteine hidrolizate din grâu. Se aplică prin masaj uşor. Shampoo fisiologico con betulla per capelli grassi Şampon fiziologic cu mesteacăn pentru păr gras Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. Pentru un tratament de şoc se aplică trei fiole pe săptămână timp de o lună (patru săptămâni) . pentru un tratament de întreţinere sau de prevenire (profilaxie) se utilizează.

Balsam nutriente alie proteine della seta Balsam cu proteine extrase din mătasea de porumb Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. Crema deodorante pelle sensibile Cremă deodorantă pentru piele sensibilă Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. CONŢINE: proteine hidrolizate din mătasea de porumb. ulei esenţial de susan. Este o emulsie fără alcool. ce previne formarea (şi le neutralizează când apar) mirosurilor neplăcute. pantenol etc. vitamina F. DEODORANTE 41. Zilnic. MOD DE UTILIZARE. Conferă părului moliciune şi strălucire. vitamina E. şi se întinde prin pieptănare. ulei esenţial de jojoba. MOD DE UTILIZARE. proaspăt spălat. Se lasă trei-cinci minute şi apoi se clăteşte. clorhidrat de aluminiu etc. neparfumată. Pro­ teinele au acţiune protectivă şi emolientă. Se aplică pe părul umed. Are efect 24 de ore din 24 şi reglează debitul trans­ piraţiei. 420 . vitamina E. CONŢINE: extras de tei.40.

vitamina E. PRODUSE UTILIZATE DUPĂ RAS 44. CONŢINE: extract de tei.42. clorhidrat de aluminiu etc. ce previne şi neutralizează mirosurile neplăcute. Deodorante tiglio Vit. Zilnic. vitamina E — deo fără parfum Flacoane de IOO mi PROPRIETĂŢI. Zilnic. şi reducând riscurile de alergie. MOD DE UTILIZARE. CONŢINE: extract de tei. Soluţie fără parfum bazată pe gradul de al­ cooli. E — senza profumo Spray cu tei. vitamina E. fiind efi­ cient pe toată durata zilei. Este o soluţie hidroalcoolică cu un parfum delicat. 43. Hammamelis — gel idratante dopo raso Hamei — gel hidratant după ras Flacoane de 50 mi 421 . vitamina E — deo ecologic Flacoane de IOO mi PROPRIETĂŢI. Deodorante tiglio Vit. clorhidrat de aluminiu etc. fiind efi­ cientă o zi întreagă. previne şi neutralizează mirosurile neplăcute. MOD DE UTILIZARE. E — spray ecologico Spray cu tei.

pe bază de principii vegetale.PROPRIETĂŢI. SPUMANTE DE BAIE 46. de înviorare. compensând insuficienţa componentelor hidrolipidice. Face ca pielea să devină moale şi elastică. după bărbierit. Hidratează pielea. MOD DE UTILIZARE. ce reechilibrează ph-ul epidermei. Crema nutriente dopo raso con aloe Cremă nutritivă după ras cu aloe Flacoane de 125 mi PROPRIETĂŢI. mentol. ulei esenţial de susan. Amestec echilibrat de săpunuri lichide. vitamina E. ce duc la îmbătrânirea pielii. Zilnic. pantenol etc. MOD DE UTILIZARE. CONŢINE: gel din Aloe vera. 422 . CONŢINE-* extract de nalbă. formează o peliculă protectoare. Bagno di schiuma tonico con pino Spumant de baie tonifiant cu pin Flacoane de 250 mi PROPRIETĂŢI. extract de sunătoare. calmează iritarea inevita­ bilă după ras. extract de sunătoare. ce dau o senzaţie plăcută de revigo­ rare. 45. Protejează pielea de acţiunea factorilor externi. Se aplică zilnic. pantenol etc.

colagen hidrolizat. acizi graşi con* densaţi etc. 47. MOD DE UTILIZARE. Bagno di schiuma nutriente con latte Spumant de baie nutritiv cu lapte Flacoane de 250 mi PROPRIETĂŢI. CONŢINE: proteine lactice. MOD DE UTILIZARE. CONŢINE: extract de iederă. 423 . extract de alge marine. Bagno de schiuma con Edera per attivare di microcirculatione Spumant de baie cu iederă pentru activarea circulaţiei periferice Flacoane de 250 mi PROPRIETĂŢI. colagen hidrolizat etc.CO NŢINE: extract de pin. 48. Utilizat în special pentru copii. conferindu-i un aspect moale şi catifelat. O combinaţie de săpunuri fluide ce respectă componenta hidrolipidă a pielii. Principiile vegetale din care sunt făcute săpunurile fluide componente au rolul de a crea vasodilataţia periferică necesară aplicării în bune condiţii a tratamentelor împotriva celulitei. extract de arnică. proteine cationice etc. Se pun 20 mi în cadă sau câte puţin pe burete. miere de salcâm. Aidoma spumantului anterior. pentru duş.

pentru piele sen­ sibilă Flacoane de 250 mi PROPRIETĂŢI. CONŢINE: extract de castan de India. Acelaşi mod de folosire ca si la spumantele de mai sus. » 9 49. cum sunt ienupărul. Componentele naturale curăţă pielea. colagen hidrolizat. Combinarea extractelor vegetale cu caracteristici calmante. Bagno di schiuma con Castagrio d'India per pelle delicata Spumant de baie pe bază de castan de India. calmează iritatiile si dau o senzaţie de relaxare. a cojilor. Acţiunile antiinflamatoare. acidifiantă ale sulfului îşi găsesc aplicarea în spumantul de baie cu sulf. MOD DE UTILIZARE. a descuamaţiilor). reducere. Acelaşi mod de întrebuinţare ca si la cele de mai sus. dermobalsamile. înlăturare a cicatricilor urâte. extract de trandafir. de înviorare a întregului corp.MOD DE UTILIZARE. Bagno di schiuma allo zolfo Spumant de baie cu sulf Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. roi- 424 . cheroplastică (refacere. proteine cationice etc. 7 9 9 9 ~ 9 9 9 Linia „Solfo“ 50. o catifelează. vitamina E.

Tamponaţi tenul cu o bucăţică de vată îmbibată în laptele demachiant. prima dată caldă şi apoi rece.niţa. baia repetându-se de câteva ori pe săptămână. înainte de aplicarea cremei cu sulf spălaţi-vă cu apă. Este indicată pentru curăţarea pielii acneice foarte încărcată de impurităţi (asfixiantă) şi seboreică (grasă). MOD DE UTILIZARE. la o temperatură de 37°C 51Latte detergente alto zolfo Lapte (demachiant) cu sulf Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. La acţiunea de curăţare puternică. se asociază şi cea de descongestionare şi calmare pe care o exercită substanţele fitodermice din emulsie. Este indicat. în particular. Emulsia anlialergică pe bază de sulf îşi ma­ nifestă acţiunea sa directă asupra tenului. în profunzime. pentru cei cu pielea grasă. 52. conferă pielii moliciune şi o senzaţie de bine general întregului organism. prevenind o secreţie sebacee excesivă. Lozione tonica alto zolfo Loţiune tonică cu sulf Flacoane de 150 mi 425 . muşeţelul. Vărsaţi conţinutul a două dopuri capace) de flacon în apă. şi ştergeţi-vă faţa cu loţiune tonică de sulf. MOD DE UTILIZARE.

MOD DE UTILIZARE. menţinând vigoarea şi prospeţimea variatelor părţi ale corpului. 54. Transformarea sulfului. MOD DE UTILIZARE. Se aplică pe faţă cu un tampon de vată. Produsul este recomandat în special pentru pielea grasă.PROPRIETĂŢI. Crema allo zolfo Cremă cu sulf Flacoane de 80 mi PROPRIETĂŢI. în mică parte. 53. Exercită o acţiune deodorizantă. după curăţarea tenului cu lapte demachiant cu sulf. Talco alto zolfo Talc cu sulf Flacoane de 80 mi PROPRIETĂŢI. pe bază de substanţe astringent na­ turale. parfumată. care nu irită loţiunca elimină excesul de secrcţii sebacee superficiale. în sulfură alcalină favorizează aducerea la suprafaţă a punctelor ne­ gre. produsul comple­ tează igiena noastră cotidiană. Soluţie apoasă. scoaterea lor şi evită formarea altora. Prin compoziţia specifică. Se foloseşte ca o pudră de talc nor­ mală. Nu atacă ţesuturile cutanate şi este utilă în prevenirea acneei polimorfe a tenului. 426 .

cu extractele sale vegetale sedative. MOD DE UTILIZARE. aplicaţi crema printr-un masaj lejer. MOD DE UTILIZARE. coada şoricelului. înmoaie şi to­ nifică pielea. având în compoziţia ei substanţe fitodermice. Shampo allo zolfo Şampon cu sulf Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. După o curăţare cu lapte dema­ chiant cu sulf a tenului si tonificare cu loţiune tonică cu sulf. Lozione dopo barba atto zolfo After shave cu sulf Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. ciupind uşor pielea (sau „pălmuind-o“ uşor) pentru o mai bună penetrare. Produsul. dă o senzaţie agreabilă (plăcută) de proaspăt. are o acţiu­ ne calmantă. are acţiune împo­ triva formării mătreţii şi a seboreei. pregătind-o pentru următoarea bărbierire. 427 . redându-i moliciunea şi splendoarea. extrase din castan de India. dermobalsamică şi decongestionează zonele cuperozice. 56. amică. Se aplică pe faţă. permiţând folosirea şamponului pentru orice fel de păr. Asocierea de substanţe fitodermice echilibrează funcţia pielii capului şi a rădăcinii părului.Crema. * * 55. cimbru. Indicat pentru părul gras.

Diferitele forme de manifestare ale celulitei. Clătiţi şi repetaţi apli­ caţia.MOD DE UTILIZARE. Rezultatul se evidenţiază printr-o constantă protecţie a părului şi normalizarea aspectului său. Este necesară completării spălării cu şam­ pon cu sulf. Lozione allo zolfo Loţiune cu sulf pentru păr Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. Vărsaţi conţinutul pe părul ud. se aplică loţiunea şi se va fricţiona energic pielea capului. precum şi diversele ei localizări se combat eficient cu produsele cosmetice sub formă de cremă. Fricţionaţi părul cu şampon până se formează spuma ce favori­ zează aqiunea componenţilor fitodermici. astfel ca să se absoarbă complet. ■ MOD DE UTILIZARE. în general. * 57. Crema jodica riducente Cremă cu iod anticelulită Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. pentru îngrijirea cotidiană a părului. echilibrul lor chimic şi fizic (prac­ 428 . după spălarea cu şampon cu sulf. Pe părul umed. LINIA „Salsojod" 58.

Se foloseşte înainte de a vă pune ciorapii sau pantofii. prin formula sa particulară. exercită o acţiune deodorantă şi menţine pielea tălpilor uscată şi curată. toţi având o mare capacitate de penetrare şi difuziune şi dintr-un alt amestec de emulsionanţi derivaţi din ceara de albine şi lanolină. Faza grasă este constituită dintr-un amestec specific de acizi graşi şi poliglicoli. proporţia substanţelor conţinute şi forma în care se află) favorizând penetrarea în profunzime a iodului. Ungeţi părţile interesate cu puţină cremă şi apoi masaţi fin până ce crema va fi complet absorbită. în variate combinaţii. 59. 60 Liquido antitranspirante per piedi Soluţie lichidă antitranspiranta pentru picioare Flacoane de 175 mi 429 .tic. fie în faza grasă. fie apoasă. Produsul. Presăraţi praful pe toată laba picioarului şi fricţionaţi uşor. iod ce constituie ingredientul principal al acestui produs. CONŢINE: iod organic. MOD DE UTILIZARE. normalizând transpiraţia excesivă. MOD DE UTILIZARE. Este analergică şi nu conţine coloranţi. Polverc aspersoria per piedi Praf deodorant pentru picioare Flacoane de 80 g PROPRIETĂŢI. com­ pletează igiena cotidiană a picioarelor.

Adaosul de extracte vegetale sedative are acţiune forti­ fianta si deodorizantă. > a 7 9 » 62. Dacă este nevoie. Produsul este indicat pentru o igienă raţio­ nală cotidiană a dinţilor. dând o senzaţie de „uşurare" a picioarelor „grele“ şi o ameliorare a durerilor de călcâie. Jododent — dentifricio salino alto jodio Pastă de dinţi cu sare şi iod Flacoane de 30 g PROPRIETĂŢI. 430 . ştergeţi-vă pe tălpi şi între degete cu un tampon de vată înmuiat în soluţie.MOD DE U TILIZARE. Ungeţi cu cremă părţile dureroase. După ce v-aţi spălat pe picioare sau aţi lăcui baie. Crema jodica riposante per piedi e caviglie Cremă cu iod „odihnitoare“ pentru picioare şi călcâie Flacoane de 85 mi PROPRIETĂTI. Se repetă două-trei sori consecutive. 61. pentru tratamentul curent al hipersensibilităţii gingivale. masând de jos în sus. Produsul este liniştitor. fin. în special. Prin prezenţa substanţelor vegetale bo­ gate în săruri de iod este indicată. A nu se folosi pe alte părţi ale corpului. MOD DE UTILIZARE. puteţi repeta tratamentul de două-trei ori pe zi. până ce produsul este absorbit.

Produsul conţine principii active din sub­ stanţe vegetale ce au. Bagno di schiuma jodobromico Spumant de baie todobromic Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. MOD DE UTILIZARE. Conţinutul spumantului — complexe vege­ tale — favorizează reducerea straturilor adipoase. Substanţele emoliente specifice. Intimjod saponc per ligiene intima (ph 5. Vărsaţi conţinutul a două capace (ale flaconului) în cada cu apă. agitând. păstrează nealterat stratul natural de grăsime ce protejează pielea. cantităţi mari de săruri iodobromice. ce stau la baza compoziţiei produsului. 65.5) Săpun pentru igiena intimă (ph 5. Jodocollutorio Antiseptic bucal cu iod Flacoane de 175 mi PROPRIETĂŢI. MOD DE UTILIZARE: clătiţi gura cu o lingură de lichid de două-trei ori pe zi. Reîmprospătează gura şi purifică respiraţia. favorizând formarea de spumă. sub formă de reziduuri uscate.63. 64.5) Flacoane de 80 mi 431 . sau sub jetul dusului.

PROPRIETĂŢI. infecţii. MOD DE UTILIZARE Se foloseşte ca orice alt săpun. de „bine" şi e şi deodorizant. Varietatea componentelor ce le conţine face suficientă spumă pentru ca spălarea să Ge perfectă. Săpunul curăţă. Intimjod bagnd intimo jodobromico Spumam intim iodobromic (ph 5. ph-ul lui fiind de 5. zonă deosebit de sensibilă. normal. infla­ maţii. deci fiziologic. Pentru o spălare este suficientă can­ titatea conţinută în adâncitura superioară a dopului. Acţiunea de curăţare (spălare) se asociază cu fap­ tul că dă senzaţia de proaspăt. Nu conţine sodă. 66. se dizolvă într-un vas cu apă prin agitare cu mâna.5. mai ales la eroziuni. . sensibile la alcaliile conţinute de săpunurile normale. MOD DE UTILIZARE. reîmprospătând şi deodorizând părţile „intime".5) Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. Produsul a fost conceput pentru a oferi fe­ meilor posibilitatea de prevenire a fenomenelor iritante din zonă vaginala.

După ştergerea (ungerea) şi tonifi­ carea cu lapte demachiant Perla şi tonic vegetal Perla. ambien­ tale şi atmosferice. care dezvoltă o acţiune echilibrată fiziologică. 28 433 . Produsul conţine. hidroreparatorie şi emolientă. CONŢINE: colagen animal hidrolizat 2%. în concentraţie optimă. prin aportul perfect dozat al elementelor intens hidrofile. Este indicată pentru toate tipurile-de piele care cer un tratament hidratant. factor hidratant (PCA) 0. dând din nou pielii prospeţime.1%. luminozitate şi tonicitate (turgor). rehidratarea naturală a ţesuturilor cutanate. colagen natural bo­ gat în aminoacizi esenţiali. Crema idratante Cremă hidratantă Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI.PRODUSE PERLA Salsomaggione Terme Linia „Cosmetici Perlau CREME 1. Factorul hidratant (PCA) favorizează. fiind specifică pentru cazurile de deshidratare tranzitorie legate de condiţii particulare. aplicaţi o doză generoasă de cremă pentru tratament şi un strat subţire. MOD DE UTILIZARE. ca bază pentru machiaj.

crema atenuează formarea ridurilor şi semnele de îmbătrânire ale pielii (ale ţesutului epitelial). printr-un masaj uşor. Preparat original. în special împotriva pungilor de sub ochi. Indicată în special pentru piele „lăsată”. crema are capacitate de ameliorare şi hrănire intensă a pielii deshidratate şi îmbătrânite. CONŢINE: ceară de albine 2%. ca un tratament revigoram şi de redare a elasticităţii pielii. 3. Crema giomo dermoriparatrice Cremă de zi dermoreparatorie Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. extract glicolic de propolis (2 :1) 1* . Crema nutritiva alia cera d ’ api e propolis Cremă nutritivă cu ceară de albine şi propolis Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. aplicaţi crema întinzând-o.2. „căzută*' şi îmbătrânită. pe piele. până ce este complet absorbită. dar îndelung. conţine preţioase substanţe naturale cu o mare capacitate nutritivă şi dermoreparatorie. După curăţarea (ungerea) cu lapte demachiant Perla. Prin efectul benefic al vitaminei A şi cu aportul eutrofie al ule­ iului de karitâ. 434 . permite reîntinerirea tenului. pielea căpătând strălucire. E un produs de concepţie nouă. Folosită în mod constant.’ MOD DE UTILIZARE.

Soarele. iar numele ei latin este Butyrospemium Parka). I 0 . Crema couperose Cremă împotriva cuperoză Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. 5 9 f c . caracteristică şi abundentă în zona sudaneză a Africii. având şi acţiuni emoliente şi antiinflamatoare. dar constituie o bază optimă pentru machiaj.1%. în fiecare dimi­ neaţă. 0. delicate. 4. M OD D E U TILIZAR E Se aplică regulat. extract moale de muşeţel E/D. Conţinutul de extracte de muşeţel şi castan de India are proprietatea de a îmbunătăţi permeabilitatea capi­ lară. pe toată faţa (obrazul. să aducă ameliorări semnificative şi evidente asupra pielii cuperozice. aerul rece. ulei de germeni de grâu 2 % Filtra UV-B. 1 4 0.C O N Ţ IN E : palmitat de vitamina A 0. Activitatea sinergică a efectelor de mai sus va putea. unt de karitg 1% (karite este o plantă originară. impurităţile atmosferice au o acţiune foarte dăunătoare asupra pielii sensibile. cum este cea cuperozică. făcându-i să fie mai luminos şi să dureze mai mult. numit „unt de karit6“. făcută pe bază de ulei din germeni de grâu şi filtranţi solari. Această cremă. are rol de protejare şi refacere a pielii de-a lungul întregii zile. tenul) şi se masează uşor până 435 . Este specifică tratamentului cotidian dermoreparator. C O N Ţ IN E : extract moale de castan de India EVD. prin folosirea constantă a cremei. M OD D E UTILIZARE.5%. ce dă un ulei solid sub temperatura de 37°C. şi face parte din familia Sapotacee.5%.

Revitalia Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. Este suficientă şi-o „bobiţă" de cremă pentru ca pielea să-şi re­ capete turgorul (elasticitatea.când va fi complet absorbită. este în realitate un uimitor organ ale cărui funcţii sunt de o extremă importanţă pentru sănătatea corpului nostru. A se reface tratamentul şi în timpul zilei dacă vă expuneţi soarelui sau aerului rece. apreciată de cele mai multe ori doar din punct de vedere estetic. CONŢINUT. Revitalia nu e un produs unic de uz multiplu. tonicitatea. supleţea) tipic al epi­ dermei tinere. Soluţia biologică pentru dimineaţa e făcută din extracte tisulare a căror funcţie prevalentă este aceea de a fumiza o hidratare durabilă pentru toată ziua. Pielea. fiind astfel necesară folosirea unor produse care să conţină principii active capabile să-i redea acesteia patrimoniul de substanţe naturale originale. Revitalia programma antirughe Cremă revitalizantă antirid. Rolul fundamental al pielii este de termoreglare şi protecţie faţă de factorii atmosferici şi de eliminare a sub­ stanţelor „rebut“ în mod continuu. 5. Stressul cotidian şi prezenţa depunerilor de impurităţi micşorează capacitatea de autoapărare a epidermei. ci are două soluţii biologice cu funcţii specifice pentru tratamen­ tul de dimineaţă şi de seară al pielii. Revitalia a fost studiată ştiinţific pentru a readuce epidermei. pentru a-i recrea condiţii pentru a o aduce la stadiul de a-şi putea îndeplini rolul ei fiziologic şi a evita o distrugere irever­ sibilă. o netezime şi un tonus ce vor face faţa să arate 436 .

Seara: se repetă tratamentul cu Revitalia de noapte şi se com ­ pletează cu o cremă de noapte Perla. Utilizarea re­ gulată va reda tenului luminozitate. Aportul nutritiv 437 . Este indicată pentru piele uscată şi pre­ dispusă la o îmbătrânire precoce. experienţele confirmând că acestea produc o creştere a activităţii celulare. Crema antimghe Cremă antirid Flacoane de 5 0 mi PROPRIETĂŢI. Rezultatul definitiv > ) 3 şi ireversibil se va obţine după multe zile şi nopţi de tratament. Nu e mai puţin adevărat că se obţine o mult mai bună ame­ liorare a fiziologiei cutanate dacă veţi putea utiliza Revitalia ori de câte ori veţi simţi sau veţi avea nevoie. Revitalia este un tratament studiat ştiinţific şi experimentat. funcţia sa putând fi definită ca regeneratoare. apoi aplicaţi o cremă de zi Perla. 6. gata să infrunte vicisitudinile unei zile întregi cu mult mai multă „uşurinţă”. n e­ tezind până la dispariţie ridurile deja existente. M O D D E UTILIZARE Dimineaţa: se întinde puţină cremă Revitalia de zi printr-un masaj uşor. Ajută la întârzierea formării ridurilor. elasticitatea ţesutului se va reface. Soluţiile biologice tre­ buie utilizate în cantitate foarte mică dar cu regularitate. iar rezultatele cercetărilor au fost verificate în practică. dar cfectele vizibile vor apărea după primele zile. favorizând turgorul (elasticitatea) fiziologic al pielii. ridurile se vor atenua. Soluţia biologică a tratamentului de seară este constituită din extracte biologice de origine ani­ mală.destinsă şi relaxată. curăţenie.

Faceţi un masaj uşor şi prelugit până ce crema intră perfect în piele. frig. E ste indicată pentru toate tipurile d e piele. în special pentru epiderma sensibilă.oferit epidermei duce la refacerea naturală a stratului protector hidrolipidic. întinderi cremă. pe faţă şi gât. vânt. După curăţarea şi tonifierea pielii cu lapte demachiant Perla şi tonic vegetal Perla. fin» pinfl ce crema este absorbită. 7. întinzând-o printr-un masaj prelungit. Tonifică pielea. Previne şi atenuează „căderea" musculaturii subcutanate. conferindu-i vitalitate. pros­ peţim e şi luminozitate. * Cremă Idratante-colonmte Mdmtantă colorată Flacoane de 50 mi 438 . M O D D E UTILIZAR E După curăţarea şi tonifierea pielii cu ktpte demachiant Peria şi tonic vegetal Perta. Crema da gfomo alia jojoba Cremă de zi cu planta exotică jojoba Flacoane d e 50 mi PROPRIETĂŢI. M OD D E UTILIZARE. smog). Menţine elasticitatea fiziologică a pielii. Optimă ca bază de machiaj. aplicaţi puţină c r e a i p e Caţă şi p e gât. Consolidează capacitatea de apărare a epidermei şi o protejează faţă d e acţiunea iritantă şi deshidratanta a factorilor externi (soa­ re. în doze mici.

R ezultatul: o piele hidratată. Este un complex regenerator în totalitate natural. acid malic. şi Beige. papaia. bazat numai pe extracte de alfa-hidroxiacizi existenţi în fructe. Este indicată pentru toate tipurile de piele. 9. curat şi com­ pact. acid citric. Crema hidratantă colorată Perla hidratează pielea şi o protejează împotriva agenţilor atmosferici. pe faţă şi pe gât. salvie.PROPRIETĂŢI. după demacbiere. pentru accentuarea culorii. gălbenele. C O N Ţ IN E : extract de kiwi. pentru o luminozitate naturală. Există în două cu lori: Bronza. ananas. M O D D E UTILIZARE. după ce v-aţi curăţat şi tonifiat tenul cu lapte demachiant Perla şi tonic vegetal Peria. 439 . şi se masează până la absorbirea completă. dar care impulsionează fonnarea de celule noi şi mai hidratate. Aplicaţi-o uniform. acid glicolic. cu aspect mult întinerit. în special acelea cu probleme de deshidratare. Gel rinnovatore alia finita alfa-idrossiacidi 10 Gel regenerator cu 10 alfa-hidroxiacizi din fructe Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. în fiecare seară. Stratul cornos deshidratat diminuă în grosime. mai tânăr. conferind tenului luminozitate şi estompând micile imperfecţiuni. Se întinde com plet p e toată faţa. M O D D E UTILIZARE. Amestecul de acizi are o acţiune microexfoliantă con­ stantă şi uşoară. luminoasă. lăsând să apară un strat mult mai nou.

Aplicaţi produsul o dată pe săptămână. Această curăţare. pe faţă şi gât. Preparatul este apt să refacă gradul optim de aciditate 440 . Impurităţile superficiale ale tenului pot întuneca chiar şi pielea curată. revigorând epiderma. M OD D E UTILIZARE. Dispersiile (împrăştierile) hidrocoloidale pe bază de nămol termal explică efectul eutrofie dermoregenerator general. evitaţi ungerea pielii rănite. şi efec­ tuaţi un masaj fin de jos în sus. C O N Ţ IN E : m icrograniile de politen 3%. făcând-o să-şi piardă luminozita­ tea naturală. 10. Crema elimină straturile superficiale de celule moarte.A te n ţie : evitaţi zona din jurui ochilor şi buzele. evitând zona din jurul ochilor. MĂŞTI 11. Gomage alie microsferule Cremă de curăţare cu microsferule Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. D e asem e­ nea. Maschera restitutiva al fango Mască regeneratoare cu nămol Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. realizată prin îndepărtarea celulelor moarte. permite pielii să respire şi să-şi recapete aspectul tânăr. de ţesut hidratat. apoi clătiţi cu apă călduţă.

păstrând. până ce este complet absorbită. MOD D E UTILIZARE. Specific pentru piele deshi­ dratată. fiind utilizată drept bază de machiaj. redă tonusul şi hrăneşte epiderma. Emulsie delicată. întinzând-o cu un masaj prelungit. impură şi îmbătrânită precoce. Se întinde pe toată faţa. în timp. MOD D E UTILIZARE. într-un strat subţire. 441 . fin. evitând zona ochilor. în particular indicată ca o cremă de zi pentru piele uscată. Apoi se clăteştc cu săpun şi apă călduţă. în dozaj echilibrat. După curăţarea şi tonifiarea pielii cu lapte demachiant Perla şi tonic vegetal Perla. fi­ ziologică. Crema are o acţiune intens nutritivă. aplicaţi cremă pe faţă şi pe gât. a acesteia. elasticitatea normală. La fel şi pe corp. Datorită calităţilor ei este optimă pentru îngrijirea cor­ pului. PRODUSE COSMETICE PENTRU CORP 12. hidratantă şi dermoreparatoare. Graţie prezenţei vitaminei E şi a pantenolului (vitamină din grupul B). Cremalatte fluida nutriente Cremă fluidă nutritivă cu lapte Flacoane 150 mi PROPRIETĂŢI. lăsându-110-15 minute.al stratului hidrolipidic epitelial şi să atenueze micile riduri şi diversele efecte inestetice ale pielii.

Folosiţi produsul cu regularitate de una-două ori pe zi. întinerit. Emulsie foarte eficace în a reda pielii elas­ ticitatea. M O D D E UTILIZARE. Conţinutul în alge bogate în iod are o acţiune solubilizaută. atenuând „încreţirea" ei inestetică şi prevenind distensiile ex­ cesive din perioada de sarcină. Crema massagio anticellulue Perla SNEL Cremă pentru masaj anticehilită Flacoane ISO mi PROPRIETĂŢI. Crema rassodante Cremă întăritoare Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. insistând asupra abdomenului. Produsul este un preparat. dar prelungit. Aplicaţi-1 cu un masaj lejer. ce sunt cauza formării celulitei. Revigorarea (întărirea mus­ culaturii) previne lăsarea ei. Foarte bună pentru ameliorarea rezistenţei şi elasticităţii pie­ lii. care. Etilnicotina 442 . castanul d e India şi mesteacănul atenuează edemele celulitice. 14.13. luminozitatea şi hidratarea. prin carac­ teristicile sale chimice. „căderea" ei şi formarea de piei care atârnă sau de piele „în coajă d e portocală". bine întreţinut. reprezintă un mod nou de tratare a ce­ lulitei. Iedera. Aspectul general al corpului va fi progresiv. Principiul activ de origine vegetală combate acumularea grăsimilor şi a apei.

Acest gel-duş acţionează „atacând" celulita pe patru fronturi simultan. cu un masaj delicat. favorizând afluxul de sânge în zonă respectivă. MOD D E UTILIZARE. ruscogenină. cremă. Clătiţi şi aplicaţi. abdomenul. de jos în sus şi invers.provoacă o creştere de temperatură a părţii tratate. faţa. guarana şi flavonoizi din lămâie. Astfel el reduce rotunjimile. Senzaţia d e căldură şi înroşirea pielii sunt naturale şi dovedesc accelerearea circulaţiei sangvine periferice. fenomen ce ajută la „dizol­ varea” (dispariţia) perniţelor adipoase inestetice. ame­ liorează metabolismul epidermei prin guarana. Aplicaţi produsul înainte de duş. 443 . întinde. întăreşte şi tonifică epiderma prin flavonoizi. masând peste tot părţile cu celulită. accelerează eliminarea lichidelor din ţesuturi cu ajutorul ruscogeninei. Acţiunea este completată cu masajul cu cremă cu microsferule. după un timp de uscare. în care există: estenzină iodată. 15. Gel doccia anticellulite Gel anticelulită pentru duş Flacoane de 250 mi PROPRIETĂŢI. favorizând revigorarea pielii. ce elimină celulele moarte. graţie unui complex anticelulitic noucreat. Aplicaţi produsul zilnic. denaturând armonia întregii înfăţişări. Celulita este o problemă comună majorităţii femeilor şi atacă braţele. MOD D E UTILIZARE.

Aplicaţi pe picioare. O baie într-o apă în care este dizolvată această sare termală are efecte benefice asupra întregului orga­ nism. p e timpul îmbăierii. COSMETICE PENTRU BAIE 17. Latte tonificante pe i piedi Lapte tonifiant pentru picioare Flacoane de 150 mi PROPRIETĂŢI. THERMAL SALT — săli termali anticelulite THERMAL SALT — sare termală de baie anticelulită Flacoane de 1 0 0 0 mi PROPRIETĂŢI. clor şi brom produce. sodiu. Insistaţi între degete. Previne şi elimină toate inconvenientele provocate d e transpiraţie excesivă. Faceţi tratamentul dimineaţa şi seara. Dar băile sunt tot aşa d e bune ş i pentru o 444 . M O D D E UTILIZARE. Nu întinează şi nu murdăreşte. reuşind astfel să contribuie la ameliorarea aspectului şi constituţiei straturilor cutanate din zonele deforma­ te de celulită. un efect osm otic asupra ţesuturilor. produce o uşurare durabilă în cazuri d e oboseală (muncă). după ce în prealabil v-aţi spălat pe ele.16. redând picioarelor aspectul de tinereţe. Concentraţia naturală în săruri d e magneziu. apoi masaţi fin până ce va fi absorbit. Răcoritor şi liniştitor. potasiu. Elimină pielea dură şi superfluă.

Pentru toate tipurile de piele. Se pun cinci-şase linguri de sare in apa caldă la 35°. dar să nu vă intre apă cu săruri în ochi. până la gât. A poi. odihniţi-vă încă 15 minute. 18. mai ales pentru cele delicate şi sensibile. MOD D E UTILIZARE.relaxare şi uşurare a întregii musculaturi. deosebit de uşoare şi neagresive. rosa. Se recomandă două băi săptămânal. cum este cea a copiilor. Saponette finissime alie profumazioni di mughetto.40°C. la­ vandă. lavan­ da e violetta Săpunuri ultraftne ai parfum de• lăcrămioare. Se stă 15 minute în cadă. Una-două linguri de sare sunt suficiente pentru o baie fierbinte la picioare dacă sunteţi foarte obosită sau vă simţiţi picioarele grele. 445 . Saponetta aii latte Săpun cu lapte lOOg Săpun neutru cu proteine din lapte. 19. timp de minimum o lună. după o zi foarte obo­ sitoare. trandafir. Conţine proteine din lapte în proporţie de 5%. când ieşiţi din baie. violete lOOg Pe bază de esenţe naturale.

care curăţă uşor epiderma de impurităţi. concepută să cureţe ta profunzime. proaspătă şi elastică. glicerină. delicat. îmbunătăţindu-se şi elasticitatea p ielii. în mod partfcu'iarpentru piele uscată şi sensibilă. proteina fundamen­ tală a pielii. realizat după indicaţiile cosmeticii moderne de tratament. graţie aportului integral de uleiuri natu­ rale. Bagnoschiuma al collagene Spumant de baie cu colagen 250 mi. Latte detergente agii oii naturali Lapte demachiant cu ulei natural Flacoane de 50. după aplicare. o piele moale. apă deionizată. uleiuri esenţiale (ulei de m ăsline 0 £% . toate tipurile de epiderme. aceasta datorându-se colagenului. C O N Ţ IN E : colagen hidrolizat 1%. Emulsie fluidă pe bază de uleiuri pure na­ turale. lăsând. ulei de avocado 0 £ % ). 446 .20. antideshidratantă. CO NŢINE: emulgator! non-ionici. Laptele demachiant Perla. 500 mi Produsul emană un iz plăcut de parfum şi face o spumă de­ licată şi cremoasă. împiedicând deshidratarea. DEMACHIANTE ŞI LOŢIUNI TONICE 21. are o acţiune emolienta. 150 mi PROPRIETĂŢI.

PUDRĂ 23. Mai are. tamponând lejer (masând) cu degetele. Cipria compatta Perla Pudră compactă Perla Există în cinci nuanţe. dermoreparatorie şi echilibrantă. 22. înlăturaţi excesul de lapte cu o bucăţică de vată sau cu un şerveţel de hârtie. produce hidratarea cutanată con­ ferind pielii tonus şi elasticitate. Completaţi tratamentul cu tonic vegetal Perla. cu principii funcţionale din extracte vegetale cu acţiune de reîmprospătare şi tonifiere a feţei. Soluţie delicată. 150 mi PROPRIETĂŢI. MOD D E UTILIZARE. 30 g 447 . dar îndeosebi pentru cea sensibilă. Produsul este bun pentru toate tipurile de apidermă.MOD D E UTILIZARE. Dimineaţa şi seara aplicaţi laptele de ten. printre altele. o acţiune uşor astringenţă. După curăţirea cu lapte demachiant Perla. Tonico vegetale Tonic vegetal Flacoane de 50. analcoolică. îmbibaţi în tonic o bucăţică de vată şi tamponaţi repetat tenul şi gâtul.

cu aromă de lămâie şi bergamotă. de 25 şi 50 mi. cu esenţă naturală. After shave Loţiune de după ras Răcoritoare. 26.PARFUM URI 24. Eau de toilette Apă de colonie Miros de tip oriental. 25 şi 50 mi. Profumo alia violetta Parfum de violete D e o delicateţe extraordinară. aromatic şi uşor condimentat. este pre­ zentat în două formate. 448 . Profumo al mughetto Parfum de lăcrămioare D e o delicateţe deosebită. 27. conţine esenţe naturale. Două for­ mate. 25.

atunci când e strânsă uşor între două degete — astfel încât să facă o cută. datorită conţinutului lor bogat în sulf şi în alte săruri minerale pure. la care se adaugă acţiunea calmantă. turgorul (pielea a cărei stare de tonus este normală.Linia „Peria . un pliu — şi i se dă imediat drumul. Adaptată oricărui tip de piele sau de ten ce necesită un tratament de hidratare şi tonifiere. îmbătrânită. redau epidermei corporale şi faciale tine­ reţe şi strălucire. slăbită. de reglare a producerii sebumului şi de restabilire a ph-ului pielii datorită apei termale — efectele ei dermoreparatorii fiind evidente —. îmbogăţită cu sub­ stanţe naturale deosebit de necesare.Termo Tabiano" Apele sulfuroase şi nămolul. CREME DE ZI 28. cuta dispare imediat. existente în localitatea balneară Terme di Tabiano. dar dacă pielea este uscată. Componenţa echilibrată a formulelor de preparare ale pro­ duselor cosmetice din linia Terme Tabiano. înmoaie ţesuturile cutanate redându-le prospeţimea. Crema idratante Cremă hidratantă Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. deshi­ dratată. au proprietăţi terapeutice şi dermocosmetice multiple şi verificate. pliul persistă şi după ce i se dă 449 .

toate leziuni inestetice caracteristice epidermei gra­ se şi încărcate. catifelare şi redare a elasticităţii pielii o fac să fie ideală pentru tra­ tamentul zilnic al acesteia. comedoane cu grăsime — . eficientă şi vizibilă. are o acţiune. compoziţia ei. MOD DE UTILIZARE. asupra tenului. în primul caz se spune că turgorul este prezent sau normal. Crema per pelli grasse ed impure Cremă pentru ten gras şi plin de impurităţi Flacoane de 75 mi PROPRIETĂŢI. că turgorul este ab­ sent. oferindu-i condiţii optime pentru a-şi menţine integritatea anatomo-fiziologică. puncte negre. Utilizarea ei re­ prezintă o modalitate de tratare igienică a tuturor afecţiunilor ce ură ţese aspectul feţei — coşuri. de refacere şi ameliorare. deosebită. 10%. elasticitatea. putând fi dată înainte de orice fardare.drumul dintre degete. Faptul că se absoarbe imediat după aplicare o recomandă ca bază de machiaj. Datorită apei sulfuroase din izvoarele de la Terme di Tabiano. Proprietăţile de rehid ratare. am putea spune. în cel de-al doilea caz. Preparată tot pe bază de apă sulfuroasă de la Terme di Tabiano. Planctonul termal (animale şi plante mici din masa apei) şi sulful natural conţinut în izvoarele din Tabiano 450 . 29. deci turgorul — pliul ce-şi revine ime­ diat la loc sau persistă — este o probă medicală ce confirmă sau inGrmă tonusul ţesutului cutanat). pe care o conţine. C O N Ţ IN E : apă de izvor de la Terme di Tabiano. „delicată". redus. conţine extracte naturale vegetale. insesizabil.

10%. M OD D E UTILIZARE. tonifierea. MOD D E UTILIZARE. Foarte hrănitoare. 10%. ace­ ea că aderă. paralel.sunt clemente dermopurificatoarc proprii şi sigure pentru ate­ nuarea tendinţei de apariţie a fenomenelor acneice şi stabilizarea secreţiei excesive a glandelor scbacee. crema atenuează şi previne „căderea" pielii şi apariţia ridurilor pe Caţă. 15%. fapt ce creşte şi intensifică efectele benefice ale preparatului cosmetic. ex­ tract de nalbă ( 2 :1). CO NŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. procesele naturale de îmbătrânire a epidermei. împotriva îmbătrânirii pielii Flacoane de 50 mi PROPRIETĂŢI. reîmprospătarea pielii. extract de tei ( 2 :1). deoarece numai aplicarea constantă a cremei asigură curăţarea. Apa sulfuroasă conţinută în cremă are o caracteristică specifică. se absoarbe. a elasticităţii şi a compactităţii ţesu­ tului cutanat. » * 7 7 * 30. evitând astfel toate deteriorările produse de agenţii atmosferici şi combătând. antietă Cremă antirid. Trebuie să se facă un tratament susţinut. Aduce te­ nului o cantitate apreciabilă de elemente necesare menţinerii tro­ ficităţii (metabolismului fiziologic). particulară. dând totodată şi o senzaţie de uşurare. Crema antirugfie. pătrunde în piele imediat. C O NŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. de bine. de nou si curat. Se aplică zilnic pentru ameliorarea stării generale a turgorului. cu posibilităţi mari de refacere şi protejare a ţesuturilor cutanate. 80%. 451 .

32. radiaţii solare). protejează epider­ ma de agenţii externi nocivi (vânt. de cu­ loare deschisă. sensibil faţă de razele solare. smog. uşor iritabil.31. este 452 . principii active şi filtru solar de natură fizică. urmare a activităţii sale eutrofizante şi sanitare. iar datorită concentraţiei optime de apă termală sulfuroasă. CONŢINE'. datorită acţiunii ei cheratoplastice şi de restructurare a ţesuturilor cutanate. un factor armonios de echilibrare a funcţiilor cutanate. Apa sulfuroasă din Terme di Tabiano. Apa sulfuroasă poate fi considerată. Este în mod special recomandată pentru tratamentele cosmetice necesare unui ten delicat. Efectele ei emoliente. MOD DE UTILIZARE. Crema protettiva anticuperosica Cremă protectoare anticuperozică Flacoane de 75 mi PROPRIETĂŢI. cu ten­ dinţa de a face cuperoză şi acnee rozacee.apă de izvor de la Terme di Tabiano. re­ aduce substanţe asemănătoare celor secretate de glandele seba­ cee. Având un dozaj corect. alcătuită din substanţe biogene superioare calitativ. 30%. dermoreparatorii şi astringente se explică prin faptul că reface pelicula de hidrolipide de la suprafaţa pielii. Crema mani Cremă de mâini Flacoane de 75 mi PROPRIETĂŢI.

datorită pro­ prietăţilor deodorante şi igienico-sanitare. apă de izvor de la Terme di Tabiano. Acţionează rapid. După pedichiură. Proprietăţile ei emoliente şi dermoreparatorii sunt deosebit de puternice. picioarele se masează cu cremă până când aceasta se ab­ soarbe. MOD DE UTILIZARE. CONŢINE. 33. Crema per piedi Cremă pentru picioare Flacoane de 75 mi PROPRIETĂŢI. elimină mirosul neplăcut. Crema maschera Cremă-mască Flacoane de 125 mi 453 . 34. 60%. dacă este aplicată regulat. înroşite. însănătoşirii şi protejării pielii mâinilor. aducând ameliorări estetice şi reechilibrări fiziologice. MOD DE UTILIZARE.conţinută în cremă într-un dozaj necesar ameliorării. intră în compoziţia cremei într-un dozaj necesar asigurării protecţiei pielii împotriva ciupercilor şi fungilor. Apa sulfuroasă a termelor. CONŢINE-. apă de izvor de ia Terme di Tabiano. Este recomandată pentru persoanele care au mâinile crăpate. ea stabilizează transpiraţia excesivă. tonifică şi „uşurează" picioa­ rele umflate sau obosite. cu pielea aspră. sau după fiecare baie. 80%. •. De asemenea. Trebuie aplicată zilnic.

plină de impurităţi). aşanumita „bioglee“. Este şi o cremă seboreglatoare. nămol termal. Acţiunea activatoare şi purificatoare a unui atare principiu bio­ gen garantează un tratament igieno-cosmetic cu efect dermoreparator general. este substanţa de origine naturală cea mai de preţ care intră în compoziţia dispersiei hidrocoloidale proprii nămolurilor. micro­ scopice. bogat în plancton termal. Aduce ţesuturilor cutanate o multitudine de factori energizanţi naturali care reglează troficitatea fiziologică a epidermei. dat fiind făptui că are în compoziţia sa un amestec armonios îmbinat de săruri minerale naturale şi de oligoelemen­ te. CONŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. 50%. existent în nămolul format în apele sulfuroase ale Termelor Ta­ biano. Se lasă 10-15 minute şi se spală cu apă călduţă. Pe faţa bine curăţată se aplică un strat subţire de cremă-mască.PROPRIETĂŢI. aşa-numita „bioglee". Emulsie hrănitoare-purificatoare pentru o piele deosebit de delicată. 35. realizată din nămol format în apele sulfuroase din Terme di Tabiano. MOD DE UTILIZARE. Specifică pentru pielea deshidratată. evitând zonă din jurul ochilor. Maschera fango Mască de nămol Flacoane de 125 mi PROPRIETĂŢI. plutitoare în masa apei) termal. cu proprietăţi eutrofizante şi restructurante. Planctonul (animale şi plante mici. uniform. 10%. murdară (încărcată. ameliorându-i aspectul estetic. asfixiată (care nu mai poate res­ 454 . Se fo­ loseşte de două-trei ori pe săptămână.

nealergic. MOD DE UTILIZARE. DEMACHIANTA 36. CONŢINF: nămol termal. 40% MOD DE UTILIZARE. atenuează ridurile mici şi diferite alte formaţiuni inestetice ale pielii. Este igienic. 15%. înroşiri. usturimi). uşor şi sigur. pentru demachierea sau simpla curăţare a pielii feţei. Se întinde într-un strat uniform. dar uşor călduţă. arsuri. curăţă bine. apă de izvor de la Terme di Tabiano. neiritant. gâtului şi din zona ochilor. 37. pe bază de apă sulfuroasă din Terme di Tabiano. CONŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. Se lasă să acţioneze 10-15 minute şi apoi se îndepărtează cu un burete înmuiat în apă sulfuroasă sau simplă. Poate fi folosită. destul de gros.pira. evitând zonele din jurul ochilor. Latte detergente Lapte demachiant Flacoane de 200 mi 455 . E un preparat special. Gel detergente viso Gel demachiant de faţă Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. nu dă reacţii adverse (iritaţii. pe faţă şi pe gât. 50%. de două ori pe săptămână. Pentru că nu strică echilibrul fizio­ logic delicat al pielii este în mod special recomandat când pielea nu suportă utilizarea săpunurilor. atât este de încărcată). cu regularitate.

datorită gradului lor mare de tolerabilitate. este fragil şi sensibil. conţinută în preparat. Apa sulfuroasă din Terme di Tabiano. lăsând o piele catifelată. 10%. MOD DE UTILIZARE. Este alcătuit dintr-un amestec de demachiant total aseptici. dar neagre­ sivă. cu proprietăţi tonifiante şi intens astringente-dermopurificatoare. datorită proprietăţii sale igienizantă-restructurantă. este integrat? cu hidrolizanţi vegetali şi principii active vegetale 456 . ajută. E indicat pentru curăţarea zilnică a tenului ce are tendinţă să se usuce (să se deshidrateze). LOŢIUNI TONICE 38. evitând iritaţiile provocate de spălatul feţei cu săpun obişnuit sau cu âpă calcaroasă sau clorinată. luminoasă.PROPRIETĂŢI. Este o emulsie fluidă ce răspunde celor mai modeme cerinţe pentru curăţarea completă a feţei. Tonico Tonic (loţiune tonică) Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. Are o mare capacitate de reîmprospătare şi înviorare a pielii. menţine bariera lipidică protectivă a stratului cornos. conţinută în formulă. la menţinerea tenului la un nivel optim de hidratare. CONŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. Apa termală de Tabiano. Este o loţiune fără alcool. neutralizând iritaţiile şi înroşirile întâmplătoare ale tenului. aducând şi oligoelemente esenţia­ le cu efecte eudermice. Fiind îmbogăţit cu agenţi supergraşi. îndepărtează uşor impurităţile şi fardurile.

10%.5%. 70%. Recomandat oricărui tip de ten. CONŢINE: apă sulfuroasă de la Terme di Tabiano. 457 . „căderii") pielii. EMULSII PENTRU CORP 39.ce dau pielii senzaţia de „bine" pe o perioadă marc de timp. Proprietăţile eudermice şi emoliente îl recomandă pentru atenuarea „ofilirii" şi „slăbirii" („lăsării". 0. datorită unui principiu funcţional natural (colagen) şi a unui dozaj apropriat de apă sulfuroasă. menţinându-i gradul necesar de hidratare şi tonicitate. Se aplică zilnic. CONŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. MOD DE UTILIZARE. 9 9 colagen. după demachiere. Emulsie cu o formulă de preparare realizată conform celor mai avansate cunostinte în domeniul dermocosmeticii. Este cel mai bun lapte după baie şi după plajă. Latte elasticizzante Lapte pentru refacerea elasticităţii pielii Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. MOD DE UTILIZARE. Capacitatea laptelui de a „repune în drepturi" toate ţesu­ turile elastice din organism este deosebit de puternică datorită compoziţiei particulare şi modeme. în care. se obţine o norma­ lizare a stării fiziologice a ţesuturilor epiteliale ale întregului corp.

Shampoo nstrutturante lavaggi frequenti Şampon restructurant (regeneram) pentru spălări frecvente Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. 41. Formula de preparare bine echilibrată asi­ gură menţinerea proprietăţilor apei sulfuroase nealterate pe o perioadă lungă de timp. deosebit de eficace. Soluţie coloidală intens spumantă. Poate fi folosit şi zilnic. total nea­ gresiv. cu luciu natural. vop­ sire. Shampoo sebonormalizzante allo zolfo termale Şampon sebonomializant cu sulf termal Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. tapare. CO NŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. părul. care curăţă.). părul de­ venind mătăsos. menţinând la parametri optimali echilibrul hidrosebaceu al podoabei capilare. 10%. 458 . friabil şi degradat. fiziologică) a firelor de păr. MOD DE UTILIZARE. asociată cu apă sulfuroasă din Termele Tabiano. uşor de pieptănat. Are o acţiune rapidă şi intensă dermopurificatoare. ŞAMPON ŞI BALSAM 40. protejând totodată pelicula hidrolipidică (grăsimea naturală.ÎNGRIJIREA PĂRULUI. ca şi pentru tratarea igienică a pielii capului iritată de proceduri cosmetice agresive (decolorare. permanent etc. Este un remediu ideal pentru părul fragil.

Podoaba dumneavoastră capilară va fi uşor de pieptănat. Conţinutul procentual ridicat de apă sulfu­ roasă completat. protejând echilibrul hidrolipidic natural. 50%. Cantitatea mare de apă sulfuroasă din el face să fie un şampon special pentru părul gras şi pentru pielea capului seboreică.5%. de substanţe active cu acţiune de eliminare a mătreţii şi stopare a formării ei. fiziologic. moale şi cu un luciu plin de luminozitate. C O NŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano. 42. MOD DE UTILIZARE. Se poate folosi de două-trei ori săptămânal 43. neagresiv. face din şampon un produs cosmetic capabil să „ţină în frâu" şi să atenueze descuamarea pielii capului Spală părul uşor. MOD DE UTILIZARE. 1. Shampoo antifvrfora Şampon împotriva mătreţii Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. CONŢINE : apă de izvor de la Terme di Tabiano. Este specific pentru curăţarea păru­ lui cu mătreaţă sau dacă pielea capului este grasă şi face coji. sulfat de zinc. pentru păr Flacoane de 200 mi 459 . Crema balsamo per capelli ed fango termale Gemă-balsam cu nămol termal. într-o proporţie echilibrată. al acestuia. 50%.

cheratolitica şi antistatică protejează şi menţine părul în cele mai bune condiţii fiziologice. însoţită deseori de prurit (mâncărime). genunchii. cum sunt coatele. Conţinutul ridicat de apă termală sulfu­ roasă. După şamponare şi clătire. 10%. nămol termal. Parfumul discret pe care 460 . concură la restabilirea şi normalizarea echilibrului seboreic al pielii capului. Produce o spumă abun­ dentă şi persistentă. Are capacitate mare de curăţare. Bagnodoccia Spumant de baie Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI.PROPRIETĂŢI. se lasă să acţioneze câteva minute şi-apoi se clăteşte bine părul cu apă caldă. îmbogăţit cu un agent descuamativ şi fungistatic (opreşte dezvoltarea ciupercilor). MOD D E UTILIZARE. eliminând uşor toată murdăria acumulată pe piele. cum este sulfatul de zinc (zincul piritionic). asociat cu nămol termal natural. PRODUSE COSMETICE PENTRU IGIENA GENERALĂ A CORPULUI 44. călcâiele. Acţiunea efi­ cientă de igienizare. Apa sulfuroasă termală pe care o conţine permite şi înmuierea epidermei din anumite zone ale corpului. crema se aplică direct pe pielea capului umedă. CONŢINE apă de izvor de la Terme di Tabiano. Concepută special pentru reducerea descuamării paracheratozice excesive. sebonormalizare. 50%. apărută în cazuri de dermatită seboreică a pielii capului. psoriazis şi unele forme mai rar întâlnite de pitiriazis uscat (mătreaţă uscată).

ca să facă spumă. Se dispersează perfect în apă. Indicat în special pentru igiena generală a pielii grase sau uleioase. ce au acţiune emolientă. apă de izvor de ia Terme di Tabiano. a acelor zone mai delicate. întregului corp. cum sunt sânii. persistă şi dă o senzaţie de bine. astfel că asi­ gură curăţarea eficientă a pielii. Favorizează păstrarea şi reface­ rea peliculei hidrolipidice normale existente la suprafaţa epidermei. şi-apoi îndepărtând totul cu jet de apă caldă. fie în cadrul procedurilor fizioterapeutice de hidromasaj — se pune un căpăcel în vana de hidromasaj. ihtiozei. sub jet puternic de apă. a cotului. CONŢINE-. de aceea. Poate fi întrebuinţat fie la baie — se pun două-trei căpăcele cu ulei sub jet puternic de apă — . CONŢINE-. plica genunchiu­ lui. gâtul. eczemelor. fie ca emulsie. câteva minute. dacă epiderma este uscată. aşa cum se întâmplă în cazurile dermopatiilor de tipul psoriazisului. pruritului senil (mâncărime de bătrâneţe). 45. aducând şi un surplus de substanţe asemănătoare se­ bumului. calmantă şi dermoprotectivă. MOD DE UTILIZARE. Este. de proaspăt. uşor iritantă. 461 . 4%. apă de izvor de ia Terme di Tabiano. Olio detergente dermoprotetâvo bagno doccia Ulei de corp demioprotectiv pentru baie şi duş Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. recomandat pentru curăţarea pielii sensibile.îl are se impregnează în piele. mai ales. deshidratată. In cadă se pun două-trei căpăcele de spumant. MOD DE UTILIZARE. masând corpul direct cu ulei. pentru copii şi. 20%.

Dat fiind că substantele detergente sunt amestecate în proporţii echilibrate cu apă sulfuroa­ să rmală. cu ph 5. mai ales. deci fiziologic. Pelicula fiziologică hidrolipidică acidă epidermală îşi păstrează integritatea. cu proprietăţi calmante şi protectoare. pielea deve­ nind mai catifelată. să cureţe pielea.46. conţine numai uleiuri vegetale. astfel încât să spele. 10%. pentru o piele sensibilă şi delicată. CONŢINE-. un „săpun" lichid. Se poate folosi zilnic.5. fără să o irite si să o deshidrateze. 5 * 47. şi poate fi întrebuinţat ori de câte ori apa are prea mult calcar sau clor. total eudermic (cu aceleaşi caracteristici biochimice precum le are pie­ lea). „săpunul" acesta lichid nu sărăceşte posibilităţile de apărare naturală ale ţesutului cutanat. Este.5.5. de fapt. MOD DE UTILIZARE. care nu are în el nici urmă de grăsimi animale existente într-un săpun obişnuit. deci neutru. Arc o formulă cu ph 5.apă de izvor de Ia Terme di Tabiano. util când este vorba de dermatite pruriginoase. Indicat. foarte bine suportat de copii. care nu suportă săpunurile de toaletă obişnuite. în schimb. Saponetta alto zolfo Săpun de toaletă cu sulf IOO g 462 . Detergente liquido. săpun-non-săpun Lichid pentru spălat. tip săpun-non-săpun Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. ph 5.

încărcată. Are acţiune igieno-cosmetică delicată şi asigură atenuarea diverselor aspecte inestetice ale pielii. Asigură şi înlăturarea mirosurilor neplăcute. 10%. 5%. Aspectul epidermei devine plăcut. Se poate folosi zilnic. 48. CONŢINE: apă de Izvor de Ia Terme di Tabiano. neplăcută la pipăit. este „biogleea“ — fitoplanctonul termal — din nămolul matur al apelor termale sulfuroase din Tabiano. Principiul natural din acest săpun. Pentru pielea grasă. încărcată. netulburând însă cu nimic activitatea fiziologică normală de la nivelul epidermei. fără să sensibilizeze tegumentul. MOD DE UTILIZARE. să o curele eficient. luminos. 463 . MOD DE UTILIZARE. Cantitatea de apă sulfuroasă termală. Zilnic. face ca săpunul. la parametri optimi. iritată etc. sulf. acneică. 10%. CONŢINE: nămol matur din apa sulfuroasă a izvoarelor de la Terme di Tabiano. care asi­ gură curăţarea pielii. atunci când vine în contact cu o piele grasă şi plină de impurităţi. dacă pielea este aspră. aso­ ciată într-un raport echilibrat cu sulful.PROPRIETĂŢI. Saponetta al fango Săpun de toaletă cu nămol lOOg PROPRIETĂŢI.

CONŢINE* apă de Izvor de la Terme di Tabiano. MOD DE UTILIZARE. prin apa sulfuroasă termală din Tabinao. se şterg. în care se îmbină. o acţiune deodorantă şi de înviorare optimă. Este o soluţie intens spumogenă. Se pune conţinutul unui dop cu soluţia spumogenă într-unul-doi litri de apă caldă. apa sulfuroasă termală cu substanţe tensioactive delirate. Crema deodorante Cremă deodorantă Flacoane de 75 mi 464 . scrupulos selecţionate. se clătesc apoi cu apă limpede caldă. în zilele noastre. Produsul cosmetic ce vi-1 oferim are asi­ gurată. Astfel se explică „curăţarea" sigură a „părţilor intime*4! Este notoriu faptul că. perfect dozate. toa­ leta intimă urmăreşte respectarea unor norme igienico-sanitare pentru prevenirea afecţiunilor inflamatorii şi pruriginoase din aria organelor genitale. organele genitale externe. cu soluţia obţinută. 60%. concepută pe baza unei formule foarte moderne.IGIENĂ INTIMĂ 49. Detergente per l’ igjtene intima Soluţie spumogenă pentru igienă intimă Flacoane de 200 mi PROPRIETĂŢI. DEODORANTE 50. Se spală.

iar acţiu­ nea ei este eficientă 24 de ore. se întin­ de uşor. 20%. Realizată cu apă sulfuroasă termală din iz­ voarele din Tabiano. Este un adjuvant în prevenirea formării cariilor şi asigură sănătatea atât a gurii cât şi a gingiilor. hidroxiclorat de aluminiu.PROPRIETĂŢI. prin masaj uşor. Zilnic. împiedică şi secreţia în exces a glandelor sudoripare. stopează şi degradarea bacteriană a sudorii. pentru a curăţa bine spaţiile 3 0 4 6 5 . cât şi prin­ cipii funcţionale specifice. CONŢINE: apă de izvor de ia Terme di Tabiano. Este sigură şi eficientă. favorizează menţinerea igienei cavităţii orofaringiene şi curăţă fără să atace smalţul dentar. 40%. CONŢINE: apă de izvor d e Ia Terme di Tabiano. nu unge. Are proprietăţi deodorante puternice. se absoarbe în totalitate. de curăţenie. de la subsuori. deoarece conţine atât apă sulfuroasă ter­ mală — care are proprietăţi dermopurificatoare — . MOD DE UTILIZARE. MOD DE UTILIZARE. dă senzaţia de prospeţime. Nu pătează. astfel că previne apariţia mirosului neplăcut de transpiraţie. DINŢII 51. pe pielea spălată şi bine ştearsă. păstrându-le dezinfectate multe ore la rând. ambele echilibrat dozate. Dentifricio Pastă de dinţi Flacon de 75 g PROPRIETĂŢI. Poate fi folosită şi de persoa­ nele cu pielea extrem de sensibilă. Dimineaţa şi seara se spală dinţii prin mişcări active de sus în jos. 20%. Are un parfum discret.

pistruii — efelidele. Crema decolorantă de noapte conţine hidrochinonă 2%. rezultatul fiind apariţia unor „pete brune" (lentigo senil şi actinic. hiperpigmentarea după produse cosmetice sau postinflamatorie). de-a dreptul urât. ÎNLĂTURAREA PETELOR 52. Le Schiarenti — Trattamento cosmetico integrato contro le „macchie brune" „Luminare" — Tratament cosmetic integrat împotriva „petelor brune" Două flacoane de câte 50 mi PROPRIETĂŢI. inestetic. ce tind să se accentueze odată cu vârsta. Sistemul de pigmentare cutanată poate să se dezechilibreze. „masca de sarcină. pe gingii până la baza dinţilor.interdentare şi apoi se fac aceleaşi mişcări. Tratamentul integrat de „decolorare* împotriva acestor pete prevede utilizarea combinată a două produse sinergice şi complementare deopotrivă. sub­ stanţă ce reprezintă principiul funcţional selecţionat pentru co­ rectarea estetică a petelor intens colorate de pe faţă şi de pe corp. în anumite situaţii. un aspect jenant. petele de sarcină — . de multe ori. Crema decolorantă de zi este preparată pe baza unei concen­ traţii mari de vitamina C — aceasta având proprietăţi naturale de decolorare — şi îmbogăţită cu principii nutritive ce intervin favorabil asupra ţesuturilor elastice. mai uşoare de astădată. în termeni dermatologici — . creând. în plus mai conţine antira- 466 . melasma — cloasma.

care favo­ rizează un schimb celular optim. . Se protejează faţa şi ziua şi noaptea. indispensabilă menţinerii rezul­ tatelor obţinute prin tratament Cele două produse conţin apă termală sulfuroasă. se masează uşor până la absorbţia completă. CONŢINE: apă de izvor de la Terme di Tabiano^ 10%. refăcând echilibrul hidrolipidic cutanat. Se aplică în strat subţire. MOD DE UTILIZARE. ce asigură o fotoprotecţie adecvată.dicali liberi şi u d filtru solar pentru ultraviolete şi infraroşu. Trebuie folosită până la decolorarea completă a petelor.

.

129 Colită. I I I Acnee rozacee. vezi Menstre insuficiente cantitativ sau absenţa lor. 116 Anemie. 106 Călduri specifice menopauzei. SIMPTOME ŞI SINDROAME DESCRISE ÎN LUCRARE A Abces. 128 Colici diareice. vezi Oboseală + anemie. 184 Ameţeli. 122 Cârcel. 122 c Calculi biliari. 112 Bătături. 124 Circulaţie vasculară defectuoasă. vezi Reumatisme „reci“ 208 Astm. vezi Aerofagie. vezi Arsuri la sto­ mac. 126 Colică renală. 120 B Balonare. 112 Afte. 117 Arsuri la stomac. 44 Angină. 110 Aciditate gastrică. 121 Bolile de nervi. 113 Albuminurie.INDICE DE BOLI. 130 469 . AFECŢIUNI. vezi Creştere tn greutate + colesterol. 114 Amenoree. 34 Bufeuri. vezi Bufeuri. vezi Migrene. 56 Arsuri. 119 Artrită. 87 Circulaţie arterială defectuoasă. 123 Căderea părului. 69 Colibaciloză. 118 Acnee. 139 Aerofagie. 113 Alergie. 117 Anxietate. vezi Reumatisme „calde“ -213 Artroză. 123 Cistită. 127 Colesterol. 126 Colesterol. 118 Arterioscleroză. vezi Crampe musculare. vezi Cuperoză. 221 Cefalee. 115 Anemie. vezi Cistită.

131 Constipaţie. 144 Dezechilibru glandular. 169 Hipertensiune. vezi Oboseală + excitaţie permanentă. 183 Dureri articulare. 139 E Echimoze. 152 Entorsă. ISO Dureri ta gât. vezi Respiraţie urât mi­ rositoare. 218 Excitaţie permanentă. 148 Digestie lentă. 146 Diaree. 168 Hepatism. 133 Constipaţie şi spasmofilie. ÎŞI Edeme. 164 Guturai de fân. 132 Constipaţie şi nervozitate.. 138 Creştere ta greutate. 157 Ficatul şi suferinţele lui. 14S Diabet. 142 Depresie. 63 Creştere ta greutate. 128 Cuperoză. 16S H Halenă urâtă. 134 Contuzii. 49 F Febra fânului. 156 Epistaxis. 169 470 . 167 Hemoroizi. 72 Constipaţie prin atonie. 160 Furunculoză. 136 Crampe la stomac. vezi Ficatul şi suferinţele lui. 135 Convulsii. 205 Hemoragii. vezi Migrene. vezi Guturai de £9n. 143 Dermatoze. ISO G Gingivită. vezi Menstre dureroase. 67 Criză de rinichi. 163 Guturai. vezi Săngerări nazale. vezi Colică renală. 130 Constipaţie. 165 Febră. 148 Dinţii. vezi Contuzii. 94 Dureri de cap.Conjunctivită. 162 Gripă. 138 Flebită. 158 Herpes. 140 Demineralizare. 137 Crampe musculare. 154 Enurezis nocturn. vezi Creştere în greutate şi constipaţie. vezi Demineralizare. 187 Dureri de urechi. 135 Eczemă. 160 D Decalcifiere.. 149 Dismenoree. 142 Degeraturi. Şiră motiv. vezi Creştere în greutate şi dureri articulare.

184 M Mătreaţă. vezi Bolile de nervi. 189 L Leucopenie. 117 Infecţii ale căilor respiratorii supe­ rioare. 172 Inapetenţă. vezi Tăieturi. 191 Oligomenoree. 181 Menopauză. 178 Leucoree. 196 Indigestie. vezi Menstre prea abundente. vezi Creştere tn greutate şi menopauză. vezi Calculi biliari. 184 Menstre neregulate. 238 Nervozitate. î J Impetigo. 184 Menoragii. 197 Litiază biliară. 178 Julituri. 192 471 . 80 Ochi obosiţi. 223 Menopauză. vezi Guturai. 186 Metroragii. 170 I. 130 InQamaţia intestinului. vezi Veniri. 135 O Oboseală. 176 întărirea musculaturii sânilor. 187 Miros urât al gurii. 185 Menstre prea abundente. vezi Menstre prea abun­ dente. Creştere tn greutate şi oboseală. 173 Infecţie intestinală. vezi Oboseală 4. 174 Infecţie în gât. vezi Respiraţie urât mirositoare. vezi Colită. 123 Lovituri. vezi Angină. 130 Impotenţă. vezi Creştere tn greutate şi nervozitate. 186 P Palpitaţii. vezi Oboseală + impo­ tenţă. 38 Insomnie. vezi Pierderea (sau lipsa) poftei de mâncare. vezi Poală albă. 205 N Negi. 186 Menstre dureroase. 175 Intoxicaţie.nervozi­ tate. 186 Migrene. vezi Contuzii. 164 Inflamarea ochilor. 35. 180 Meno-metroragii. 34.Hipotensiune. vezi Menstre prea abun­ dente. 89 Nevralgii faciale. vezi Conjunctivită. 183 Menstre insuficiente cantitativ sau ab­ senţa lor. 179 Mâncărimi. vezi Menstre insufi­ ciente cantitativ sau absenţa lor.

221 Spasmofilie. vezi Leucopenie. 217 472 . 178 Sinuzită. 208 Riduri. 229 Ulcer stomacal. 50 Stare depresivă. vezi Ficatul şi su­ ferinţele lui. vezi Guturai. 165 u Ulcer gastric. 200 Prostatism. 196 Pierderi de memorie. 158 Suferinţe prostatice. vezi Enurezis nocturn. 223 Şoc einoţional. 225 Ten uscat. 205 Retenţie urinară. 198 Prostata şi suferinţele ei. vezi Prostata şi suferinţele ei. 200 Sughiţ. vezi Calculi bi liari. vezi Oboseală -I. 223 Tendinite. 75 Tulburări hepatice. 213 Reumatisme „reci“. 41 T Tăieturi. 195 Pierderea (sau lipsa) poftei de mânca­ re. vezi Oboseală -I. 197 Pipi în pat. 156 Poliartrită.şoc emoţional. 219 Sinuzită. 164 Răni. 143 Suferinţe hepatice. 123 Poală aibă. vezi Prostata şi suferinţele ei. 195 Pete senile.Păr gras. vezi Depresie. 46 Slăbiciune.Ş Sarcină. 227 Tulburări de ciclu menstrual. 204 Respiraţie urât mirositoare. 218 Scăderea numărului de globule albe din sânge. 201 Prurit senil. 84 Tuse. 233 S . 200 Prurit nocturn. 194 Pete de bătrâneţe. 58 Pietre la vezica biliară. vezi Ulcer stomacal. vezi Pete senile. 230 VJmflarea sânilor.sinuzită. 223 Rău de călătorie. vezi Creştere în greutate şi tulburări de ciclu menstrual. 201 Psoriazis. vezi Tăieturi. 224 Ten gras. 208 Reumatisme „calde". 228 R Răceala. 215 Rinită alergică. vezi Guturai de fân. 202 Sângerare nazală. 229 U lcer varicos. 207 Reumatism. vezi Creştere în greutate şi tulburări hepatice. 220 Spasme musculare. 232 VJnghii care se rup uşor. 193 Păr uscat.

98 Vâjâituri zgomote) tn urechi. 237 VânAtii. 122 Varice.Uree. vezi Contuzii. 115 Vcruci. vezi Tăieturi. 236 Varice. 241 . 240 Zgârieturi. 223 Zona zoster. 234 Urticarie. vezi Creştere în greutate ţi va­ rice. vezi Ameţeli. 235 V. 239 Vomă. 135 Vertije.Z Valuri de căldură. 238 Viermi intestinali. vezi Bufeuri.

vezi vi(ă de vie. vezi ceapă-praz. vezi anason. 270 amei. 296 alunele. vezi ienupăr. vezi roiniţă. 276 anason dulce. vezi viţă de vie. creţuşcă. vezi arborele sănătăţii. 260 ajimă. 251 anos. 290 alămâi{ă. vezi hamei. vezi limba mielului. denumirile plantelor date cu litere mari in­ dică numele românesc uzual al acestora — fiind şi articolul-titlu la care se găseşte descrierea lor —. 254 ANGHINARE. vezi anason. vezi fenicul. 248 afin de munte. 271 agriş negru. 342 ai sârbesc. vezi genţiană. vezi lămâi. vezi viţă de vie. 285 alior. 283 ANANAS. 342 AFIN. 252 angbinar. 251 anason. 315 algă băşicată. 254 anis. vezi pir. 251 474 . vezi frag. vezi badian. vezi coada şoricelului. 252 anghelică. A abrămească. vezi spirulina. vezi afin. 2S2. 248 afinghi.INDICE CU DENUMIRI POPULARE ALE PLANTELOR în cadrul indicelui. 285 algă de M âie. vezi ceapă-praz. 277 aglică. 251 anason stelat. 320 albei. celelalte fiind denumirile regionale sub care mai sunt ele cunoscute pe teritoriul ţării noastre. vezi afin. 267 aguridariu. vezi angelică. 248 afine negre. 260 alămâi. 342 aguridă. 276 anason românesc. vezi angelică. vezi iarbă de mare. 256 ANGELICĂ. 281 ace rola. 2SS acrid. vezi anghinare. vezi fenicul. 288 ANASON. vezi coacăz negru. 248 afrange. 250 anaperi. 330 algă porcească. vezi afin. vezi anason. vezi iarbă de mare.

vezi cimbrişor. vezi creţuşcă. 288 brâncă. vezi viţă de vie. vezi ienupăr. vezi busuioc. 259 bota calului. 252 arape. vezi ienupăr. 257 BRUSTUR. 277 buruiană de nouă daturi. 296 borş. vezi ridiche neagră. 269 basamac. vezi coada şoricelului. vezi păpădie. vezi fenicul. vezi rotungioară.antonică. 328 buhă. 335 barba sasului. 257 brustan. vezi afin. 276 BADIAN. 322 buruiană de lwlmm. vezi trifoişte de baltă. 259 blustur. vezi sovârv. 259 bigaradier. vezi trei fraţi pătaţi. vezi eu­ calipt. 269 bota cucului. vezi pin. vezi busuioc. 259 bosioc roşu. vezi pin. vezi brustur. 255 arigan. 256 bălsămă. vezi sovârv. 304 bosioace. 335 475 . 248 aspic. vezi ridiche neagră. vezi roiniţă. vezi busuioc. vezi limba mielului. 271 barba împăratului. 308 băsileac. vezi coada calului. 259 boranţâ roşie. vezi brustur. vezi angelică. vezi fenicul. vezi brustur. 260 arborele de cauciuc albastru. 257 buciniş. 322 buruiană de spurcăciune. 329 aripane. vezi coada cucului 269 brad. 269 barba ursului. 257 boabe de brad. 335 buruiană de orbalţ. vezi busuioc. vezi levănţică. vezi busuioc. 288 bobul broaştei. ie­ nupăr. 314 brad de munte. vezi busuioc. 320 buruiana zgăibii. 262 buruiană de fragi. vezi rotungioară. vezi ienupăr. 288 toazi pitici. vezi rotungioară. vezi busuioc. vezi c o u a calului. 275 arborele febrei. vezi nalbă de pădure. vezi limba mielului. 259 bădean. vezi angelică. 259 bosoioc. vezi busuioc. vezi rotungioară. vezi mentă dolce. 320 asine. 2S2 budeană. 275 ARBORELE SĂNĂTĂŢII. vezi coada calului. 336 borjolică. vezi coada calului. vezi eucalipt. 342 B baden. vezi anason. vezi ceapă-praz. 296 arbagic. mentă piperată. 322 buruiana stupilor. vezi trei fraţi pătaţi. 320 arăriel. vezi creţuşcă. 313 buruiana leacului. 329 bruscălău. 259 biesnioc. vezi busuioc. vezi cimbrişor. 294 auă. vezi portocal amar. 288 brădăţel. 322 broască. vezi trei Eraţi pătaţi. 317 bizilioc. 259 boeiog. 303. 314 bradul dumei. 251 bănuţei. 271 boişniţă. 276 basic. vezi bag. 262 barba caprei. vezi sovârv. 269. 270 brădişor.

257 camfor. 335 căcădară. 315 chitrS. vezi sămânţa dragostei. vezi brustur. vezi nalbă de pădure. 260 ceapă blândă. vezi ceapă-praz. 259 BUSUIOC. vezi rotungioară. vezi mentă dulce. vezi ceapă-praz. vezi fenicul. vezi pir. 266 cerăş păsăresc. 260 ceapă de arpagic. 327 caşul popii. vezi pin. vezi ceapă-praz. vezi lămâi. 257 cardamom. vezi ceapă-praz. 257 capul călugărului. 299 călţunaşi. 299 caftalan. vezi ceapă-praz. vezi frag. vezi ceapă-praz. 257 cahincea. vezi anason. vezi ceapă-praz. 308 catifeluţe. vezi busuioc. 335 căpşuni. vezi violetă. vezi ceapă-praz. 276 chimion de grădină. 314 cârcei. vezi nalbă de pădure. 260 cerăş pădureţ. 304 capitalei. 260 ceapă rusească. 260 ceasul popii. vezi roiniţă. vezi brustur. vezi creţuşcă. vio­ letă. vezi sovârv. 257 cârligel. vezi ceapă-praz. 329 busuiocul stupului. vezi trei fraţi pătaţi. 314 chimin dulce. vezi cireş. 322 busâioc. 251 chin. 257 caprifoaie. 341 ceapă albă. vezi brustur. vezi păducel. 288 cebulă. 312 călcădăriu. 325 476 . vezi pin. 260 cepoi. 260 ceapă moldovenească. vezi ceapă-praz. vezi brustur. 322 cătuşnica. vezi cireş. vezi brustur. 288 c cabă. vezi ceapă-praz. 260 cepuşoară de vară. vezi anason. vezi trei fraţi pătaţi. vezi busuioc. 303. 314 chir. 260 ceapă bulgărească. mentă piperată. vezi ceapă-praz. 341 călţunaşi de câmp. 260 cacadâr. 260 ceapă lunguiuşe. vezi sămânţa dragostei. vezi ienupăr. 259 busuioc de pădure. vezi roiniţă. vezi brustur. 251. 260 ceapă de apă. vezi rotun­ gioară. vezi ceapă-praz. 320 butimoacă. vezi păpădie. 260 CEAPĂ-PRAZ. 271 captalan. vezi măceş. 276 chimion. 281 calcoceni. vezi ceapă-praz. 259 busuioc de grădină. vezi genţiană. 313 cilvie. 335. 260 ceapă haşmă. vezi măceş. 320 căţuni. vezi sovârv.buruiană rotundă de bube. feni­ cul. 277 cătuşnica copiilor. 29C ciaclama. 260 cicoare. 329 busuiocul fecioarelor. 266 chifăr. vezi salvie. vezi pin. vezi trei fraţi pătaţi. 308 ceatină. 327 cardamom de Malabar. vezi ienupăr.

vezi fumăriţă. 298 coroşică. 308 crestăţea. vezi cireş. vezi cimbru. vezi coada şoricelului. vezi nalbă de pădure. vezi vi(ă de vie. 26? cimbru adevărat. 298 coadă goală. vezi isop. 264 cimbru cel bun. vezi violetă. 260. vezi cimbru. vezi cimbru. 322 creaţă. vezi coada şoricelului. 266 cireş sălbatic. 319 cucută mare. lumânărică albă. 267 COADA CALULUI. vezi cimbru. vezi cimbrişor. 299 ciulin. 270 coada şopâriei. 252 477 . vezi coacăz negru. 322 coada iepei. vezi angelică. 262 CIREŞ. 262 cimbru târlit. 287 coacăză neagră. 263 CIM BRL/DE GRĂDINĂ. vezi coada calului. vezi cimbru 263. vezi lumânărică albă. 335 corovatic. cimbru de grădină. 263. 269 coada hărtului. vezi cireş. 273 CRUŞIN. 308 corcodan. cimbru de grădină. 299 cocoşei. 342 cocaşder. vezi coada şoricelului. vezi verbină mirositoare. 263 cimbrişor grecesc. 263. 270 clococean. 273 cucuruz. vezi isop. vezi coada calului. cimbru de grădină. 269 COADA ŞORICELULUI. 269 coada şoarecii. vezi nalbă de pădure. 262 cimbru sălbatic. 264 cimbru păsăresc. vezi cimbrişor. 313 CREŢUŞCĂ. 264 cimbru bun. vezi iarbă neagră. 266 ciureşică. vezi brustur. 280 corobatkă. 262 cimbrişor. 262 CIMBRU. vezi coada calului. vezi afin. vezi măceş. vezi ceapă-praz. 269 coamă. vezi lumânărică albă. 262 cimbru mirositor. 270 cnişei. 289 cimbru de cultură. 257 ciureş. vezi coada calului. 263 cimbrişor sălbatic. vezi cruşin. vezi trei Etăţi pătaţi. vezi lumânărică albă. 273 creasta văilor. 296 corovatică. vezi cireş. vezi lumânărică albă. 270 coada ielelor. 270. păpădie. 269 coada lupului. vezi porumb. vezi lumânărică albă. vezi cimbrişor. vezi cimbrişor. vezi coada şoricelului. 269 cdăcei. vezi cimbrişor. vezi măceş.CIMBRIŞOR. vezi rotungioară. 339 ciucurică. 248 coacăze. 296 crasici. 270 coada vacii. 271 cricalic. 266 cireş păsăresc. vezi brustur. 341 codaie. 267 COACĂZ NEGRU. 264 cimbru de grădină. vezi coadă calului. vezi cimbru. 289 cimbrul ciobanului. 266 citronela. vezi cireş. vezi rotungioară. 266 cireşe. vezi coada şoricelului. 298 coada mânzului. 298 ciucuri de mărăcine. vezi cruşin. 257 coacăză.

genţiană. vezi nalbă de pădure. vezi mentă piperată. 341 forostău. vezi păpădie. vezi păpădie. vezi păpădie. 313 floare domnească. 319 GENŢIANĂ. vezi păpădie. 308 flori de rug. mentă piperată. 277 frapsin. vezi sovârv. 322 fucus. 282 floarea broaştei. 341 floricele negrâi. 313 floarea mălaiului. 283 D dendrului. 303. 279 FRASIN. vezi rozmarin. vezi fenicul. 275 engere. 281 Cinchii. 313 gâinişor. vezi violetă. 304 fiache. 274 EUCALIPT. 248 culecel bun. 288 FENICUL. vezi păpădie. 276 ferent. vezi trandafir de dulceaţă. vezi trei fraţi pătaţi. vezi genţiană. 276 feniar. 279 frasen. vezi fumăriţă. vezi păpădie. 281 GHEARA DIAVOLULUI. 279 FRAG. 281 E ELEUTEROCOCUS. 313 floarea stupilor. 277 Eranză. vezi trandafir de dulceaţă. 320 floarea turcului. 304 diul. 285 fumatul pământului. 279 frăguţă sălbatică. 277 frăţiori. 323 (liană. vezi fenicul. vezi frasin. vezi urzici moartă albi. 283 gherghin. vezi genţiană. 337 feohiel. vezi fumăriţă. vezi hamei. 281 F faţa mâţei. vezi rotungioară. 280 G garoafe. 280. vezi fenicul.cucuzie. vezi violetă. 329 fracsfn. 313 floarea găinii. vezi păpădie. 341 gălbinele grase. vezi trei fraţi pătaţi. vezi mentă dulce. vezi violeta. 334 dulcişor. vezi ienupăr. vezi isop. vezi frasin. vezi frag. vezi violetă. 293 dunţură. vezi roiniţă. 335 flori galbene. 334 flori domneşti. 335 frunză de zgaibă. 341 fierea pământului. 312 478 . 276 cumulau. vezi păducel. vezi frasin. 313 floarea sorului. vezi afin. 313 flori mărunte. vezi lemn dulce. 289 cumin. vezi iarbă de mare. 280 FUMĂRIŢĂ. vezi hamei. vezi porumb. 283 cnrpăn. vezi frag.

vezi violetă. vezi coada şoricelului. vezi fumăriţă. vezi pir. vezi ienupăr. 303. 330 iarbă de toate relele. vezi brustur. 315 iarba cârtiţelor. 283 hamei sălbatec. vezi hamei. vezi ceapă-praz. fenicul. vezi genţiană. vezi U d fraţi pătaţi. vezi cimbrişor. vezi brustur. 257 ghinţură galbenă. mentă piperată. vezi hamei. vezi roiniţă. 292 iarbă de cositor. 288 ianţură. vezi cimbru. vezi sulfină. vezi vânătă. vezi violetă. vezi genţiană. 292 iarba mătrililor. vezi măceş. vezi coada calului. 304 gnintă dulce. 335 giamm broaştei. 281 ghimpăr. 342 haler. 276 heghi. 280 HIBISCUS. 341 hocegi. 281 ghiol. 310 guşa găinii. vezi violetă. 328 HAMEI. vezi pir. vezi anason. vezi mentă piperată. 334 ghiorele. 280 iarba lămâii. 313 guşa porumbelului. vezi viţă de vie. 285 iarbă de piatră. 287 479 . vezi ienupăr. vezi fumăriţă. vezi mentă piperată. vezi roiniţă. 283 hinţură. 288 glogheje. 270 iarbă acrişoară. 304 gie. vezi păpădie. vezi mentă dulce. 260 halângar. vezi fumăriţă. 280 iarbă de lămâi. 262. 303 godimă. vezi genţiană. 270 iarba roilor. 260 hoz. 281 iarba albinelor.ghiazmă. 288 ialovă). vezi paracherniţă. fenicul. 260 hajmă. 251. vezi mentă dulce. 263 iarba fumului. vezi ienupăr. vezi lămâiţă. 281 hioară. vezi soc. vezi anason. 341 hobridrag. vezi mentă piperat». vezi lămâiţă. 293 IARBĂ NEAGRĂ. 304 ghimbere de munte. vezi lemn dulce. 299 gnintă.339 iarbă dulce. 276 hanus. 269 iarbă de curcă. 342 giugiumă. cimbru. 251. 263 IARBĂ DE MARE. 328 H hagimă. 339 griul mâţei. vezi trandafir de dulceaţă. vezi lămâiţă. 322 iarba oilor. vezi rotungioară. vezi verbină mi­ rositoare. 341 ghizd. 320 iarba boierului. 342 helimoacă. vezi viţă de vie. vezi soc. 304 giazmă. 283 hanos. 257 iarba câinelui. vezi coada şoricelu­ lui. vezi genţiană. vezi vită de vie. 292 iarbă de lămâioară. 284 himei. 288 ghimpoasă. vezi ceapă-praz. 322 iarba cucului. 304 globurău. vezi ienupăr. vezi ceapă-praz. vezi mentă piperată. 320 iarba şoarecelui. 315 grâul potârnichii. vezi rotungioară.

vezi badian. 288 jneapăn. 341 lemonie. vezi roiniţă. 303 izmă verde. lămâiţă. 279 iasmă. 322 iederă. 294 tigoare. 257. vezi limba mielului. 263. 290 leoruş. vezi ienupăr. vezi soc. 298 lemoaie. 279 ilicium. 304 iboz. 342 M maderan. 298 livant. vezi cruşin. vezi păpădie. 314 lumânarea Domnului. 264. trei fraţi pătaţi. 290 lipan. vezi ienupăr. 292 lămâi(ă. vezi cimbrişor. 288 jip mic. 297 luciu. 263. roi­ niţă. vezi mentă piperată. 313 lemn câinesc. 325 LUCERNĂ. vezi pin. 325 jinept. vezi mentă dulce. cimbru. vezi mentă piperată. 304 iarbă strănutătoare. 296 lapuc. vezi rotungioară. vezi salvie. vezi levănţică. 270 iasig. 325 jalnică. 301 IENUPĂR. vezi măghiran. vezi salvie. 298 LUMÂNĂRICĂ ALBĂ 298 L laba mâţei. lumânărică albă. 325 jolcă. 264. vezi măghiran. vezi levănţică. vezi frasin. vezi pin.iarbă neagtă. 320 lăptucă. 314 laptele câinelui. 313 LIMBA MIELULUI. vezi ienupăr. vezi păpădie. 299 labruşcă. 342 levand. 335 LĂMÂIŢĂ. vezi măghiran. 293 lemnul Domnului. 320 izmă bună. 273 LEMN DULCE. 2S6 inibahar. 294 lozie. vezi violetă. vezi ienupăr. vezi brustur. vezi frasin. vezi ienupăr. 325 jaleş bun. vezi salcie. vezi lumânărică aibă. vezi măceş. 325 jaleş de grădină. 294 LEVĂNŢICĂ. 341 (Hicea. 288 iesic. 288 ISOP. 288 joaie. 257 LĂMÂI. vezi brustur. vezi coada şorice­ lului. 262.303 J jale. cimbru de grădină. 301 480 . 289 izma stupilor. vezi lumânărică albă. vezi violetă. 288 ienuper. vezi viţă de vie. vezi salvie. 328 iedera zânelor. vezi lămâi. 301 maioran. vezi salvie. vezi mentă dulce. 290 lămâioară. vezi cimbru. vezi salvie. vezi viţă de vie. 292. 304 izmă dulce. cimbru de grădină. vezi mentă piperată.

302 mătăcină. vezi păducel. 259 mătăciune. vezi roiniţă. 287 mărul lupului. vezi rotungioară. vezi mesteacăn. 303 mereoare. vezi hamei. 312 mătăcină. vezi busuioc. 303 MENTĂ PIPERATĂ 304 mentă verde. vezi paracherniţă. 314 481 . vezi mesteacăn alb. vezi limba mielului. 341 micşunele. vezi păducel. 305 matrice. 299 măceş. 259 melisă. vezi cireş. vezi roiniţă. vezi mentă pipe­ rată. 320 mintă de camfor. vezi busuioc. 305 micsandre. 288 molid. vezi ur­ zică moartă albă. 266 molete.malete. vezi trei Craţi pătaţi. 320 mânzoaică. vezi coada calului. 283 mejioran. vezi pin. 303 mintă de chicuşuri. vezi păducel. vezi rozmarin. vezi iarbă de mare. vezi măslin 302 măslin. 299 mărăcinele ciorii. 301 megerean. vezi cireş. 312 mărăcine. 283 malaga. vezi sovârv. 276 masin. 322 măschioane sălbatice. 301 mei. vezi roiniţă. 341 mesteacăn. 312 mălcez. 304 mintă moldovenească. vezi ienupăr. 299 mărăcinele coţofenei. 329 MĂGHIRAN. 308 mălai moale. 337 mighiran. vezi cireş. vezi măslin. 266 malin păsăresc. 304 mintă neagră. vezi măceş. vezi măghiran. vezi măceş. 329 mintă. vezi muşeţel mare. 320 MENTĂ DULCE. vezi mentă dulce. vezi mentă pi­ perată. 312 mălaiul cucului. 259 mălăeţ. vezi violetă. vezi maghiran. vezi violetă. 323 mocni. 305 mestecan. vezi măceş. 307 mărăcin. vezi păducel. vezi sovârv. 266 măiugă. vezi măceş. 290 mărgăran. vezi nalbă de pădure. 299 MĂSLIN. 310 matricea. vezi măghiran. vezi hamei. 341 mierea ursului. 269 mederean. vezi mentă piperată. 296 mierea ursului cu păr bălai. 335 mălin. vezi mesteacăn alb. vezi busuioc. 307 MĂCEŞ. 305 MESTEACĂN ALB. 299 măr de ţitron. 312 măgeran sălbatic. vezi mentă dulce. 312 mălai nesărat. vezi pin. 301 milet. vezi violetă. 323 mirtin. vezi muşeţel mare. vezi fenicul. 276 mărariul câinelui. vezi lămâi. 301 măiugă. 301 mărtăloagă. 335 măsieş. 314 mamoriţă. 283 mălură. vezi păducel. 302 mastacân. vezi trei Eraţi păta(i. vezi hamei. 307 marariu de casi vezi fenicul. vezi muşeţel mare. vezi păducel. vezi măghiran.

vezi violetă. 310 nalbă de Sabdariff. vezi limba mielului. 304 nintă rece. 316. 316. 283 MUR. 307 motoacă. 322 orceag. 306 mură. 257 naranză. 251 molotru galben. vezi mentă piperata. vezi mentă piperată. vezi muşeţel mare. vezi hibiscus. 317 nărozmă dulce. nalbă mare. 320 mulugă. 307 moşiţel. 308 nalbă de pădure. 296 ouăle găinilor. vezi nalbă de pădure. 281 ochiul boului. vezi muşeţel mare. portocal amar. vezi mur. vezi coada calului. 304 nintă broştească. 284 nalbă de Sudan. vezi roiniţă.molotră. vezi brustur. vezi nalbă de pădure. vezi muşeţel mare. vezi mentă piperată. vezi mur. 260 otrăţel. 322 nemţoaice. vezi coada calului. vezi muşeţel mare. 330 molură. 284 NALBA MARE. vezi păpădie. 308 nădai. nalbă mare. portocal amar. 308. vezi ceapă-praz. 304 O ochincea. 310 nalbă mică. vezi hibiscus. 308 nalbă albă. 251 moruni. vezi portocal amar. păpădie. vezi portocal. 304 nintă de picuşuri. vezi rotungioară. vezi nalbă mare. 317 nejălnică. 306 mur negru. vezi mur. 306 mur tufos. 304 nintă de camfor. 307 muşeţel nobil. portocal amar. 316 nărozmă. 313 oniş. vezi nalbă mare. 304 nintă de chicătură. 308 nalbă sălbatică. 310 nalbă bună. vezi hamei. 310 nalbă de câmp. vezi portocal. vezi nalbă de pădure. vezi anason. vezi portocal. vezi anason. 276 molotru. 313 482 . vezi mentă piperată. vezi rotungioară. vezi nalbă de pădure. 307 muşăţea. vezi muşeţel mare. 341 neramce. vezi nalbă de pădure. vezi mur. 310 nalbă de luncă. 306 mur de pădure. 306 mur pădureţ sălbatic. vezi nalbă mare. vezi anason. vezi genţiană. vezi portocal. 306 muscăţel. 308. 307 N naiba calului cea măruntă. 307 MUŞEŢEL MARE. vezi muşeţel mare. vezi mur. 269 noroanţă. vezi mentă piperată. vezi mentă pipe­ rată. vezi sulfină. 317 nintă. 310 NALBĂ DE PĂDURE. 307. vezi fenicul. 269 orbalţ. 317 nodăţică. 316. 251 opintid.

roiniţă. vezi afin. vezi muşeţel mare. 313 pătlăgea. vezi porumb. 342 răchită. 342 poieai. 260 pasachină. 314 piperul apelor. vezi vânătă. 319 pepenică. 329 poamă. vezi pin. 313 pupi. 274 rădăcină dulce. sovârv. vezi portocal amar. 317 portucai. vezi pin. vezi mentă dulce. 316 PORTOCAL AMAR. vezi vânătă. 317 pomuşoară. vezi măghiran. 313 papalungă. 301 pur. 317 PORUMB. 262 PIN. vezi vită de vie. vezi ceapă-praz. vezi portocal. 314 pinel. 319 prelungioasă. vezi eleuterococus. 287 peste pădure. 307. vezi salcie. 316 puidacalie amăruie. vezi păpădie. 325 răchită albă. 314 pin silvestru. vezi coada calului. vezi creţuşcă. 325 răcuşor. 260 porâmb. 298 purducalie. vezi pir.p pana văzgoiului. vezi rotungioară. 314 pin roşu. vezi rotungioară. 248 por. vezi salcie. vezi paracherniţă. vezi portocal amar. vezi coada şoricelului. vezi rotungioară. 320. vezi lemn dulce. vezi portocal. vezi cimbrişor. 293 rădiche. 31S pir mic. vezi pin. 277 pomişoară neagră. vezi salcie. 313 păpuse. 312 PĂPĂDIE. 271 peria ursului. 303 politriche. 271 rădăcina taigalei. 339 PARACHERNIŢĂ. 315 poala Sf.-Mării. 322 penche. vezi iarbă neagră. 316. 339 pelungoasă. vezi hamei. vezi pir. vezi păpădie. 310 pir gros. 269 peisaj. vezi portocal. 322 pui de gâscă. vezi ceapă-praz. 317 R razachie. vezi ridiche neagră. lumânărică albă. 267 pomoroancă. vezi ceapă-praz. 313 papa găinii. vezi portocal amar. vezi salcie. vezi porumb. 317 pomiţă. 320 . 319 părul porcului. vezi frag. 314 pin de munte. vezi păpădie. vezi coacăz negru. 269 pătlăgică vânătă. 322 pritaei. 310 parpangică. 270 pristmioară. vezi porumb 319 PORTOCAL. 283 pimau. vezi cruşin. vezi creţuşcă. vezi coada calului. 310 pomeranţă. vezi pin. 325 răchită de luncă. 315 pir. vezi păpădie. vezi paracherniţă. 260. 316 portucal amar. vezi rotungioară. 325 răchită mare. vezi vi(ă de vie. por­ tocal amar. 273 PĂDUCEL. 322 PIR.

320 ridiche de toamnă. 307 romoniţ. 320 RIDICHE NEAGRĂ. 262 sgae. vezi lemn dulce. 330 salşi.rădiche de grădină. 334 ROZMARIN. vezi măceş. 270 rotundioară. vezi brustur. vezi ridiche neagră. 299. vezi roiniţă. 293 ridiche de bere. 306 rug de măceş. vezi salcie. vezi sulfină. vezi rozmarin. vezi ridiche neagră. 271 scai mărunt. vezi salcie. 325 SALCE. 342 rănunchioară. vezi brustur. 257 schin. 307 romaniţă. 273 sălcuţă. vezi cimbrişor. vezi măceş. vezi anason. vezi cruşin. 320 ridiche de iarnă. vezi rotungioară. vezi salvie. 325 serpunel. 325 salcinâ. 299 rujă. 323 ROINIŢĂ. vezi ridiche nea­ gră. vezi muşeţel mare. 314 schinduf. 299 rugul vacii. 314 silnică. nalbă mare. 328 scoruş nemţesc. vezi muşeţel mare. vezi soc. vezi ridiche neagră. fenicul. vezi măceş. vezi rozmarin. vezi trandafir de dulceaţă. 325 săftărea. 320 răsură. vezi muşeţel mare. 323 rug. 329 rojmalin. 320 rigan. 299 scorpat. 307 rotăţele albe. vezi măceş. vezi creţuşcă. 334 salbie. vezi cimbrişor. 251. vezi ridiche neagră. 322 484 . vezi muşeţel mare. 280 sălbiş. 320 răgălie. vezi ridiche neagră. 325 SALVIE. 299 secărea. vezi ridiche neagră. vezi pin. 299 rug de mure. 324 SALCIE. vezi pin. vezi măceş. 307 romaniţă nobilă. 257 scaiul oii. 322 ROTUNGIOARĂ. vezi rotungioară. vezi sovârv. 320 ridiche tomnatica. vezi coada şoricelului. vezi salvie. 325 SĂMÂNŢA DRAGOSTEI. 322 roză. 327 sărpun. 276 selghic. 320 ridiche neagră de iarnă. vezi măceş. 262 sântânică. 299 scochin. vezi măceş. 310 nismarin. 320 răţuşcă. vezi pir. vezi cimbrişor. vezi roiniţă. vezi viţă de vie. vezi măceş. 315 râghiţi. vezi fumăriţă. 320 roman. 307 romaşcă. vezi muşeţel marc. vezi trandafir de dulceaţă. 322 răstupească. vezi mur. 306 rug sălbatic. vezi ridiche neagră. vezi brustur. 320 roişte. 262 scoabe. 257 silhă. 323 S saghis. vezi mur. vezi rotungioară. 320 reglisă. 299 redichi.

vezi cimbrişor. 332 lei alb. vezi coacăz negru. 251 taulă. 288 485 . 283 ş şalet. 301 T tarhon. 267 stupelniţă. 287 TEI. vezi trei fraţi pătaţi. vezi tei (1). 332 tei de toamnă. 2). 267 struguri negri. vezi măceş. vezi tei (1). 332 tei roşu pădureţ. vezi hamei. sulfină. 267 smordină neagră. vezi tei (1). vezi genţiană. 330 suieş. 314 SOVÂRV. vezi tei (2). vezi tei (2). vezi salvie. vezi pir. 262 supărare. vezi tei (3). 269 smordin. vezi tei (1). vezi fenicul. vezi soc. 322 sulcină. vezi sovârv. 332 tei câinesc. vezi genţiană. 281 strigoaie. vezi levănţică. 335. vezi tei (1). 332 tei pucios. 329 soră cu frate. vezi pin. 319 timian. 281 strugurei negri. 330 sumuduc. 332 tei de vară. vezi tei (3). vezi cimbrişor. 288 şolovăt. vezi soc. 341 tămâiţă. vezi roiniţă. 262 ţin. vezi tei (3). 267 soace. 299 siruşliţă. violetă. vezi coacăz negru. 328 SOC. 332 tei de mijloc. vezi pin. vezi coacăz negru. 329 . 276 tofolean. 262 taulă. vezi cimbrişor. vezi tei (2). 271 tămâioară. vezi coada şoricelului. 328 solovârv.simboie. vezi tei (1. vezi trei fraţi pătaţi. 319 tengeri. 262 sipică. 332 tei fiuturesc. 325 şerlai. 262 şinap. vezi tei (3). vezi tei (3). 270 sorecie. 332 tenchiu. vezi coada şoricelului. vezi cimbrişor. 299 SULFINĂ. vezi ienupăr. vezi cimbrişor. 332 tei bun. vezi salvie. vezi creţuşcă. 315 toaie. 332 tei de deal. vezi sulfină. 330 sovârf. vezi tei (3). vezi tei (3). 332 teişor. vezi creţuşcă. 332 tei roşu. 330 stegeră. 332 tei bălan. vezi tei (3). 332 tei căpresc. vezi coada calului. vezi măceş. 325 şerpunel. vezi sovârv. vezi porumb. 271 lei mare. 328 sog usuclu. 294 SPIRULINA. 270 sosenca. 320 sufulf. vezi rotungioară.335 sorocină. 332 tei pădureţ. vezi tei (2). 332 tei verde. vezi violetă. vezi porumb. 332 tei argintiu. vezi iarbă neagră. vezi măghiran. 329 spichinel. 341 simbru. vezi ienupăr. vezi coacăz negru. 314 tirău. vezi anason. 332 tei de pădure.

324 trandehir. 288 ţeapă. vezi vânătă. 284 trandafir sălbatic. vezi busuioc. vezi trandafir de dulceaţă. 277 vărsat. violetă. 341 T ţăpoşică acră. vezi urzică moartă aibă. 336 TREI FRAŢI PĂTAŢI. vezi paracherniţă. 287 tufă de rug. 336 trifoi de lac. 342 vinie. 337 urzică creaţă. 292 ţâţă forcotedi. 336 trifoişte. vezi mentă dulce. vezi trandafir de dulceaţă. 299 trandasir. vezi urzică moartă albă. vezi iarbă de mare. 285 vascuşoară. 284 TRANDAFIR DE DULCEAŢĂ. vezi trandafir de dulceaţă. vezi sovârv. 266 vărăguţe. vezi urzică moartă albă. vezi iarbă neagră. vezi măceş. 335 trifoi amar. vezi nalbă de pădure.r tornadele. vezi hibiscus. 270 486 . vezi trifoişte de baltă. 303 vie sălbatică. 339 VERBINĂ MIROSITOARE. 324 trandafir japonez. vezi hamei. vezi ceapă-praz. 336 trifoi de baltă. vezi trifoişte de baltă. vezi coada şoricelului. vezi mentă dulce. 339 verbină acrişoară. vezi frag. vezi viţă de vie. 342 vioară. 335. 341 trandachir. vezi trei fraţi pătaţi. vezi violetă. vezi ceapă-praz. 299 trandafir de câmp. 329 TRIFOIŞTE DE BALTĂ 336 troscoţel. 337 urzică moartă. 259 vână de hamei. 337 V vareh. vezi ienupăr. 281 U urzici aibă. vezi măceş. vezi viţă de vie. vezi măceş. 313 turtei. 303 trei fraţi. 260 ţepoi. 306 văsileac. vezi cireş. vezi păpădie. v a i trifoişte de baltă. vezi genţiană. 283 VÂNĂTĂ. 337 urzici mortăreţe. 310 URZICĂ MOARTĂ ALBĂ 337 urzică surdă. 324 trandafi]. 260 ţimbrişoare. vezi urzică moartă aibă. 341 VIOLETĂ. 339 toporaşi. vezi lămâiţă. vezi cimbrişor 262 ţintură. 339 veşnită. vezi trifoişe de baltă. vezi verbină rmcontoare. 324 trandafir. 299 trandafir de China. 299 tună. vezi măceş. vezi hibiscus.

314 zambile de câmp. vezi violeta. 299 . 283 VIŢĂ DE VIE. 341 zgorghin. vezi roiniţă. vezi cireş.viorea. vezi măceş. 266 viţă de hamei. 342 voioşniţă de albini. 333 viorică. vezi violetă. 320 Z zadă. vezi hamei. 341 viţiu. vezi pin. vezi trei baţi pătaţi.

vezi nalbă mare. vezi angelică. 250 Angelica archangelica. var. ceapă-praz. vezi praz. vezi păducel. vezi ceapă. vezi cireş. 292 Cynara scolymus. vezi portocal amar. vezi sămânţa dragostei. 254 B Betula alba. ceapă-praz. vezi pir. 296 E Elettaria cardamomum. 305 Borango officinalis. vezi lămâiţă. vezi păducel.INDICELE DENUMIRILOR LATINEŞTI ALE PLANTELOR A Achillea millefolium. vezi mesteacăn alb. 307 Arctium lappa. vezi ananas. 290 Cymbopogon citratus. vezi coada şori­ celului. 305 Betula pendula. sinensis. 260 Althaea officinalis. 317 Citrus aurantium. 287 Cerasus avium. amara. 310 Ananas cornosus. 307 Crataegus monogyna. subsp. 327 488 . 316 Citrus limon. 257 c Calluna vulgara. vezi muşeţel mare. 260 Allium porum. 266 Cbamaemelum nobile. bigaradia. vezi iarbă neagră. vezi mesteacăn alb. vezi anghinare. vezi lămâi. subsp. vezi muşeţel mare. vezi limba mielu­ lui. 312 Crataegus oxycantha. 270 Agropyron rcpens. vezi portocal. 315 ADium cepa. 312 Citrus aurantiacum. 252 Anthemis nobilis. vezi brustur.

L Ilicium anisatum. 288 Lamium album. 280 M Majorana hortensis. 294 YJppia citriodora. 336 G Gentiana Iuţea. gheara diavolului. vezi trifoişte de baltă. 273 Fraxinus excelsior. vezi eucalipt. vezi arborele sănătăţii. 274 Elymus repens. 255 Medicago saliva. vezi iarbă de mare. vezi sovârv. 339 F Filipendula ulraaria. vezi mentă piperată. vezi hibiscus. 269 Eucaliplus globulus. 275 I. vezi ienupăr. vezi genţiană. vezi cruşin. vezi eleu terococus. vezi măghiran. 284 Humulus lupulus. vezi hamei. vezi verbină mirosi­ toare. 271 Foemculum vulgare. 315 Lquisetum arvense. 277 Frangula alnus. vezi frasin. 322 Glycyrrhiza glabra. 303 Menyanthes trifoliata. vezi levănţică. vezi badian. vezi fenicul. 302 Origanum vulgare. 279 Fucus vesiculosus. 293 H Harpagophytum procumbens. 285 Fumaria officinalis. vezi nalbă de pădure. vezi coada calului. vezi măslin. 297 Melilotus officinalis. vezi urzică moartă albă. vezi fumări(ă. J . vezi sulfină.Eleutherococcus scnticosus. 281 Glechoma hederacea. 276 Fragaria veşca. 304 Mentha viridis. vezi lucernă. 320 Mentha piperi ta. 283 Hyssopus officinalis. 308 Malpighia glabra. vezi roiniţă. vezi rotun­ gioară. vezi creţuşcă. vezi pir. 283 vezi O Ocimum basilicum. 256 Juniperus communis. vezi mentă dulce. 329 Hibiscus sabdariffa. vezi lemn dulce. vezi isop. 301 Malva sylvestris. 337 \-avandula angustifolia. 330 Melissa officinalis. vezi frag. 289 489 . 259 Olea europea. vezi busuioc.

325 Sahna officinalis. 264 Smilax salsapanlla. vezi afin. 341 Viola tricolor. 314 R Raphanus sativus. 273 Ribes nigrum. vezi cimbru de grădină. 310 Pimpinella anisum. 337 Spirulina. 330 T Taiazacum officinale. vezi tei (3). vezi viţă de vie. 332 Tilia tomentosa. vezi spirulina. 332 Tîlia argentea. vezi tei (1). 335 Vitis vinifera. vezi mur. 324 Solanum melongena. vezi cruşin. vezi cimbru. vezi tei (1). 332 Tilia europea. 332 Tilia cordata. 264 Satureja montana. vezi tei (3). 313 . 306 Tbymus serpyllum. vezi salvie. 332 Tilia grandifolia.p Parietaria officinalis. vezi tei (3). 325 Sambucus mgra. 299 Rosa centifolia. vezi cimbrişor. 267 Rosa canina. vezi tei (2). 323 Rubus fruticosus. colivar niger. vezi coacăz negru. 334 Rosmarinus officinalis. vezi pin. vezi soc. vezi măceş. vezi porumb. 332 V . 332 Tilia parvifolia. 332 Tilia platyphyllos. vezi anason. 328 Saturqa hortensis. vezi salae. vezi tei (3). vezi tei (1). 263 H lia alba. vezi paracher­ niţă. vezi trandafir de dul ceaţă.z Vaccinium myrtilus. 248 Verbascum thapsus. 332 Tilia sylvestris. vezi păpădie. vezi vânătă. 298 Viola odorata. vezi violetă. vezi cimbru de grădină. vezi salce. vezi rozmarin. 342 Zea mays. 319 S Salix alba. vezi ridiche neagră. vezi lumânărică albă. 320 Rhamnus frangula. 251 Pinus sylvestris. vezi tei (1). vezi trei fraţi pătaţi. 262 Thymus vulgaris.

283. 257. 274 Asteraceer vezi anghinare. angelici. 254. 281 Graminee. vezi etenterococns. coada şoricelului. 257. 296 Brasicacee. 307. 250 F Fabacee. 283 Caprifoliacee. 320 Bromeliacee. 292. 319 Grosulariacee. vezi limba mielului. porumb. 297. vezi lămâiţă. 285 c Canabacee. vezi spirulina. 267 491 . brus­ tur. 251. 315. 287 B Betulacee. 283. muşeţel mare. 330 Fucacee. vezi anghinare. vezi afin. 288 E Ecvisetacee. vezi anason. iarbă neagră. fenicul. 307. sulfină. vezi hamei. 254. 305 Boraginacee. lu­ cernă. 270. 313 gheara diavolului. vezi iarbă de mare. 313 Cupresacee. vezi ienupăr. păpădie. 276 Araliacee. vezi genţiană. 269 Ericacee. gheara diavolului. 330 Composite. păpădie. pir. vezi coacăz negru. 248. 252. 328 Cianoficee. coada şoricelului. vezi coada calului. vezi soc. vezi ananas. 293. 270. brus­ tur. vezi mesteacăn alb. muşeţel mare. vezi ridiche neagră. vezi lemn dulce.INDICELE FAMILIILOR DE PLANTE CUPRINSE ÎN LUCRARE A Apiacee. G Genţianacee.

isop. 255 Malvacee. 304 . vezi ceapă-praz. urzică moartă albă. 303 . 332 M Magnoliacee. 259. 303 . vezi cruşin. 271. vezi frasin. 292 -. isop. 263 . 304 . rotun­ gioară. rotungioară. măghiran. vezi busuioc. 310 492 . vezi arborele sănătăţii. 322 . 315. vezi lămâiţă. 337 Leguminoase. 329. 322 . mentă dulce. vezi badian. 260. 298 Solanacee. 290. 306. trandafir de dulceaţă. 259. vezi fumăriţă. 264 . sulfină. 323 .L Labiale. mentă piperată. 323 . 280 Pinacee. 289. lucerna. 337 Lamiacee. roiniţă. vezi tei. porumb. 329/ urzică moartă albă. nalbă mare. vezi anason. mentă dulce. vezi lemn dulce. 314 Poacee. 276 Urticacee. roiniţă. 294. 277. 320 . 334 Rutacee. 319 R Ramnacee. 256 Malpighiacee. vezi vânătă. vezi lumânărică albă. 302 Papaveracee.P Oleacee. măslin. cim ­ brişor. 336 Mirtacee. 320 . creţuşcă. salvie. 262 . frag. 297. ange­ lică. vezi pin. 251 . vezi busuioc.cimbru de grădină. cimbru de grădină. portocal amar. 301. vezi paracherniţă. T Salicacee. nalbă de pădure. vezi salcie. 324 0. 330 Liliacee. 252. salce. vezi hibiscus. 325 sovârv. levănţică. 275 U Umbelifere. vezi trifoişte de baltă. rozmarin. măghiran. pir. 293. cimbrişor. salvie. 301. 273 Rosacee.cimbru. 316. 299/m u r. 262. 266.măceş. 339 Tiliacee. vezi lămâi. 325 . 317 S. sovârv. 279. 325 Scofulariacee. 312 . vezi cireş. fenicul. 29 4 . vezi eucalipt. 264. 289 levănţică. mentă pi­ perată. 284. rozmarin. 310 Meniantacee. 308.portocal.păducel.

341 Vitacee. vezi viţă de vie. 339 Violacee.v. vezi trei Eraţi pătaţi.z Verbenacce. vezi sămânţa dragostei. violetă. 342 Zingiberacee. 335. vezi verbină mirositoare. 327 .

.

..............................................................243 COMPLEMENTELE ALIMENTARE...........................................CUPRINS INTRODUCERE....................... 110 PLANTELE MEDICINALE ÎN CEAIURI ŞI CAPSULE........................................................................... CE PCTEP AŞTEPTA DE LA PLANTE ? ......................................................................... SIMPTOME ŞI SINDROAME DESCRISE ÎN LUCRARE.......................................................3«1 „MARILE TRATAMENTE" DEPURATIVE ANUALE.........488 INDICELE FAMILIILOR DE PLANTE CUPRINSE ÎN LUCRARE.......................................... 394 INDICE DE BOU................................................................................................................................491 ...469 INDICE CU DENUMIRI POPULARE ALE PLANTELOR.............. 474 INDICELE DENUMIRILOR LATINEŞTI ALE PLANTELOR .......................... ........................... 344 BĂILE MEDICINALE.... 24 MARILE MALADII ACTUALE ........................ 31 BOLI CRONICE........................................................... 7 9 CE PUTEM AŞTEPTA DE LA CAPSULELE CU PULBERE DE PLANTE ? .............. AFECŢIUNI.............................................................. 18 CE NE POT OFERI COMPLEMENTELE ALIMENTARE?..................................................................................... 370 DACĂ VREŢI SĂ VĂ FACEŢI SINGURI O CĂMARĂ PENTRU „HRANA VIE A SĂNĂTĂŢII"................................................................................................................................................................................................................................................... 379 PRODUSE COSMETICE NATURALE...............................................................................................................................................................

.

în stări de şoc. în alergii. convulsii. ale sângelui. afecţiuni digestive. în diabet.. frigidita­ tea.ă u i r ă vie VENUS . ^ % spasmofilie. excitaţia perma­ nentă. etc. în multe alte sufe<f rinţe generate de stress cum sunt astenia. reumatism. obezi­ tate. de nervi.MAURICE MESSEGUE MICHEL BONTE MPS 132 boli • 210 reţete Vindecări m iraculoase în boli cardiovasculare. căderea părului etc. de piele. ■ « « . rini­ chilor §1 organelor genitale.ŞTIINŢA HRANAI . im potenţa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful