Sunteți pe pagina 1din 3

PROTOCOL DE COLABORARE

Nr.......... Data: .......................

1. PARTILE
Prezentul protocol se incheie intre: 1.1. [Denumirea organizatiei.......], cu sediul in Bucuresti, Str ...................................., nr. ............., sector ... , ., nr de inregistrare Registrul Comertului ../ reprezentata de ............................ (functia), tel./fax ..................... 1.2. FACULTATEA DE LIMBI SI LITERATURI STRAINE a UNIVERSITATII DIN BUCURESTI prin DEPARTAMENTUL ................................, numita in continuare FLLS, cu sediul n 010451 Bucureti, Str. Pitar Mos nr. 7-13, sector 1, reprezentat de Prof.dr. Liviu Franga, decan al FLLS, tel./fax. ..................... se incheie prezentul protocol de colaborare, in urmatoarele conditii:

2. OBIECTUL PROTOCOLULUI
Obiectul prezentului protocol il consituie obligatiile partilor de a asigura un parteneriat in vederea satisfacerii practicii profesionale a studentilor FLLS in cadrul departamentelor ...................................... ale [Denumirea organizatiei.......], prin activitati specifice profilului si specializarii de la care provin studentii, cum ar fi activiti de traducere, de recenzare, de documentare si analiza, de arhivare si fisare, de comunicare i relaii cu publicul, de protocol, de secretariat i organizare sau orice alte activiti ce vor implica un nivel minim de specializare i de pregtire de profil.

3. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. [Denumirea organizatiei.......], se obliga: - Sa ofere locuri de practica pentru un numar de minim de .................. studenti fara sa prejudicieze participarea studentilor la activitatile didactice din cadrul FLLS. - Sa asigure supervizarea studentilor pe perioada practicii si sa ii instruiasca cu privire la siguranta muncii, protectia informatiilor si regulamentul de ordine interioara al [Denumirea organizatiei.......]. FLLS nu este raspunzatoare pentru orice fel de daune ori incidente produse [Denumirea organizatiei.......] din vina studentilor si nici pentru chestiuni legate de incalcarea de catre acestia a prevederilor legate de protectia informatiilor si de ordinea interioara.

- Sa evalueze studentii la sfarsitul perioadei de practica privind numarul de ore/zile efectuate si calitatea muncii depuse si sa elibereze adeverintele corespunzatoare in termen de 30 zile de la incheierea stagiului. 3.2. FACULTATEA DE LIMBI SI LITERATURI STRAINE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI prin DEPARTAMENTUL................................... se obliga:

Sa anunte din timp studentii asupra ofertelor de practica ale [Denumirea organizatiei.......]. - Sa puna la dispozitia [Denumirea organizatiei.......] in timp util lista nominala a studentilor care vor efectua practica in companie, precum si a documentelor doveditoare necesare. - Sa puna din timp la dispozitia [Denumirea organizatiei.......] agenda evenimentelor FLLS. - Sa permita participarea [Denumirea organizatiei.......] la acele evenimente care pot include si prezentari privind activitatile companiilor partenere ale FLLS si UB. - Sa permita distribuirea de brosuri si materiale promotionale ale [Denumirea organizatiei.......] la evenimentele FLLS.

4. DURATA PROTOCOLULUI
Prezentul protocol va fi incheiat intre [data.....] si [data.........] si intra in vigoare la data semnarii.

5. REZILIEREA PROTOCOLULUI
Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul protocol de ctre una dintre pri d dreptul celeilalte pri de a rezilia protocolul.

6. NCETAREA PROTOCOLULUI
ncetarea prezentului protocol intervine n urmtoarele situaii:

a) La expirarea duratei pentru care a fost ncheiat. b) La o dat anterioar celei pentru care a fost ncheiat, cu acordul prilor. Oricare din partile
protocolului are dreptul sa inceteze indeplinirea obligatiilor stabilite in protocol in termen de 15 zile calendaristice dupa expedierea unei notificari scrise. Incetarea protocolului in aceste conditii nu va atrage raspunderi pentru nici una din parti. c) n cazul n care opereaz rezilierea.

7. LITIGIILE
Orice litigiu se va rezolva pe cale amiabila intre cele doua parti. n cazul nesoluionrii lor n acest mod, litigiile vor fi supuse instanelor judectoreti competente.

8. DISPOZITII FINALE

Orice modificare sau completare a protocolului se face in scris, prin acordul partilor. Prile semnatare sunt datoare s-i comunice una alteia orice modificare intervenit pe perioada derulrii protocolului, cu privire la datele de identificare. Prezentul protocol de colaborare s-a incheiat in patru exemplare, unul pentru [Denumirea organizatiei.......], unul pentru Decanatul FLLS, unul pentru Departamentul ......................... al FLLS si unul pentru student.

FACULTATEA DE LIMBI SI LITERATURI STRAINE Decan, Prof. dr. Liviu Franga

[DENUMIREA ORGANIZATIEI.......]

[Functia de conducere....],

DEPARTAMENTUL [Denumirea dept. FLLS.............] Director Departament,

.................................................