Sunteți pe pagina 1din 27

Paraclisul

Sfinilor Trei Ierarhi


Vasile cel Mare, Grigorie Teologul i Ioan
Gur de Aur
a cror pomenire o facem la 30 ianuarie
PARACLISUL SFINILOR TREI IERARHI
VASILE,GRIGORIE I IOAN
Preotul: Binecuvntat este Dumnezeul nostru totdeauna acum i pururea i
n veci vecilor.
Strana:Amin. Slav ie Dumnezeul nostru slav ie. mprate ceresc, Sfinte
Dumezeule, Preasfnt Treime, Tatl nostru;
Preotul:C a Ta este mpria;
Strana: Doamne miluiete. (de 12 ori),Slav, i acum,
Venii s ne nchinm. (de 3 ori), apoi
Psalmul 142
Doamne, auzi rugciunea mea, ascult cererea mea, ntru credincioia Ta;
auzi-ma, ntru dreptatea Ta. S nu intri la judecat cu robul Tau, c nimeni
din cei vii nu-i drept naintea Ta. Vrjmaul prigonete sufletul meu i viaa
mea o calc n picioare; facutu-m-a s locuiesc n ntuneric ca morii cei din
veacuri. Mhnit e duhul n mine i inima mea ncremenit nluntrul meu.
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale,
la faptele minilor Tale m-am gndit. Tins-am ctre Tine minile mele, sufletul
meu ca un pmnt nsetoat. Degrab auzi-m, Doamne, c a slbit duhul meu.
Nu-i ntoarce faa Ta de la mine, ca s nu m asemn celor ce se pogoar n
mormnt. F s aud dimineaa mila Ta , c la Tine mi-e ndejdea. Arat-mi
calea pe care vom merge, c la Tine am ridicat sufletul meu. Scap-m de vrj-
mai mei c la Tine alerg, Doamne. nva-m s fac voia Ta, c Tu eti
Dumnezeul meu. Duhul Tu cel bun s m povuiasc la pmntul drep-
tii. Pentru numele Tu, Doamne, druiete-mi via. ntru dreptatea Ta
scoate din necaz sufletul meu. F buntate de strpete pe vrjmaii mei i
pierde pe toi cei necjesc sufletul meu, c eu sunt robul Tu.
i iari
Auzi-m, Doamne, ntru dreptatea Ta. S nu intri la judecat cu robul Tu.
Auzi-m, Doamne, ntru dreptatea Ta. S nu intri la judecat cu robul Tu.
Duhul Tu Cel bun s m povuiasc la pmntul dreptii.
Slav, i acum,
Aliluia, Aliluia, Aliluia. Slav ie, Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia. Slav ie, Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia. Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.
Dumnezeu este Domnul. Glas 4
`

D
um ne ze e e eu es te Domnul i Sa a r ta at no

u bi ne es te cu vn tat Cel ce vi nentru nu mele Domnu

lui. (de 3 ori)
Troparele, asemenea
.(Cel ce Te-ai nlat pe cruce)
2
C
a cei ce su un te ei i co no omi a a ai Bi se ri

cii i co ri fe ei ai dumne ze ie e ti i i lor da


ruri Va si li e Gri go ri e i I oa anHri sos to o mul
2
PARACLISUL
+
stin gei, I e ra ar hi lor fo cul di in a a al meu su flet


i n de pr tai tul bu ra a rea n tre i te lor pa a a a timi

i n drep ta i m la vie u i i rea cea du p vir tu

u te spre da ru ri le Du hu u lu ui.
Slav. Acelai sau troparul hramului bisericii.
i acum. Al Maicii Domnului.N
i cio da a a t nu vom t cea de Dumne ze eu N

s c toa re a ves ti i noi ne vre ed ni i i cii pu te


1 1
e ri i i le ta le c de nu ai fi st tut na i

i in te ru gndu te pen tru noi ci ne ne-a a ar fi i iz bvit din tru a t tea a a pri mej dii sau ci ne ne-ar


fi i i p zit p n a cum slo o o o o o o bozi de

la ti ne St p n nu ne vomde pr ta c pe ro bii ti pu

u ruu rea i iz b veti dintoa te ne vo o o i i le e e.


SFINILOR TREI IERARHI
3
Psalmul 50
Miluiete-m, Dumnezeule, dup mare mila Ta, i dup mulimea ndurrilor
tale terge frdelegea mea. Mai vrtos m spal de frdelegea mea, i de p-
catul meu m curete, c frdelegea mea eu o cunosc, i pcatul meu naintea
mea este pururea. ie unuia am greit, i ru naintea Ta am fcut, aa nct
drept eti Tu ntru cuvintele Tale i biruitor cnd vei judeca tu. C iat ntru
frdelegi m-am zmislit, i ntru pcate m-a nscut maica mea. C iat ade-
vrul ai iubit, cele neartate i cele ascunse ale nelepciunii Tale mi-ai artat
mie. Stropi-m-vei cu isop, i m voi curi; spla-m-vei, i mai vrtos dect
zpada m voi albi. Auzului meu vei da bucurie i veselie, bucura-se-vor oasele
mele cele smerite. ntoarce faa Ta de ctre pcatele mele, i toate frdelegile
mele tergele. Inim curat zidete ntru mine, Dumnezeule, i Duh drept n-
noiete ntru cele dinluntru ale mele. Nu m lepda dela faa Ta, i Duhul tu
cel Sfnt nu-L lua dela mine. Da-mi mie bucuria mntuirii Tale, i cu duh
stpnitor m ntrete. nva-voi pe cei fr de lege cile Tale, i cei necred-
incioi la Tine se vor ntoarce. Izbvete-m de vrsarea de snge, Dumnezeule,
Dumnezeul mntuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne,
buzele mele vei deschide, i gura mea va vesti lauda Ta. C de-ai fi voit jertf,
i-a fi dat: arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit;
inima nfrnt i smerit Dumnezeu nu o va urgisi. F bine, Doamne, ntru
bunavoirea Ta, Sionului, i s se zideasc zidurile Ierusalimului. Atunci vei
binevoi jertfa dreptii, prinosul i arderile de tot; atunci vor pune pe altarul
Tu vieii.
PARACLISUL 4
Canonul
Cntarea I. Irmos Glas 8

+ 1
A
a pa tre c d-o ca pe us cat i din r u ta a tea
+
e gip te ni lor iz b vit is ra e li tea nul stri ga
+
Iz b vi to ru lui i Dumne ze e u lui nos tru s-I cn tm.
+
Sfin i lor I e rarhi ru ga a i v pen tru noi.
+ 1
A
a se me nea Dom nu lui a-i a juns pe toi iz b vin in
+ 3
du-i, n e lep i lor I e rarhi Va si le, Gri go ri e i

I oan pe noi a cum o cro tin du ne pu ru rea.
+
Sfin i lor I e rarhi ru ga a i v pen tru noi.
+ 1
V
i a a as cun s nDum ne zeu a-i m pr t i i

+
t-o n bi se rici ne n ce tat i ne-ai ri di cat pe noi la

via a dum ne ze ias c sur pnd pe di a vo lul.
31 +
S
la v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lui Duh.
+ 1
F
i ind i co nomi ai lui Dumne zeu din cur sa vr ma u
+ 3
lui, n e lep i lor I e rarhi Va si le, Gri go ri e I

oa ne pe noi pe toi iz b vi i ne Sfin i lor.
+
S
i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor. A min.
+ 1
D
e chi nuri cum pli te sunt n cer cat, o Mai c a Domnu

3
lui eu ne treb ni cul ro bul tu de grab m n tm pi n, Fe

cioa r i u u rea z-mi du re rea cu mi la ta.
PARACLISUL 6
Cntarea a III-a . Irmos

+
D
oa mne Ce la ce-ai nl at bol ta cea a ce reas c i ai

zi dit Bi se ri ca Tu n t re te m n tru dra gos tea Ta
1 3
mar gi nea do ri ri lor i cre din cio i lor n t ri i re U

nu le de oa meni iu bi to ru le.
+
Sfin i lor I e rarhi ru ga a i v pen tru noi.

I
n e lep i lor do oc tori ai lui Hris to os Dumnezeu

vin de cai du re ri le noa as tre c l u zin du ne spre vie

u i rea nDuh ca s pri mimi cu nu u na cea ne ve

te ji t din m na St p nu lui.

+
Sfin i lor I e rarhi ru ga a i v pen tru noi.


I
n e lep i lor no o tri ar hi e re ei re vr sai

a pa vi e ii ve ni ce ce lor ce v la u d i pe
SFINILOR TREI IERARHI
7

po po rul a les c l u zii la li ma a nul cel de mn

tu i re ca rod nes tri cat n veac.
31 +
S
la v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lui Duh.

P
e voi sfn t tre i i me de I e ra arhi v sl vim

cci din n cer cri i din re e le mul te ne iz b vii pe

noi pe toi ce venim s nen chi nmcucl du u r a co

pe r m tu lui vos tru m ri i lor.
+
S
i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor. A min.

P
rea cu ra t Ma ri i e ce ea ce eti sfe ni cul mult

lu mi n tor ca re str lu ce te ca a u rul n de pr

tea z de grab no rul p ca telor me e le i m lu mi nea

z cu ra ze le ha ru lui.
PARACLISUL 8
Apoi aceste stihiri

Iz b vi i ne de tot ne ca zul i v t ma a rea

pe noi ca re vo u ne ru gm de Dum ne zeu pur t to ri

lor Sfin i lor P rini ai Bi se ri cii.

Ca u t cu mi los ti vi i re de Dum ne zeu Ns c toa

re prea l u da t spre ne ca zul meu cel cum plit al trupu lui

i vin de c du re rea su fle tu lui me e e eu.
Preotul: Ectenia Miluiete-ne pe noi, Doamnezeule,
Sedealna Glas 2


1
P
s tori n v ai i calzi o cro ti to ori fi ind pe voi v
1
a vem,Va si li e, Gri go ri e i I oan Hri sos to mul iz
+
b vi re din truis pi i te le ce le cum pli te, di intrune voi
1

i tu ur nuri n t ri te de Du u hul Sfnt.


SFINILOR TREI IERARHI
9
Cantarea a IV-a Irmos


Aa u zi t-amSt p ne tai na i co no mi i ei

Ta le n e le s-am lu cru ri le Ta le i am sl vit Dum

ne ze i rea Ta.
+
Sfin i lor I e rarhi ru ga a i v pen tru noi.

Oo, ce re ti lor I e rarhi su fle te le noa stre c l

u zi i le spre cu vn tul a de v ru lui pe tru n e

le ge rea Scrip tu ri lor.
+
Sfin i lor I e rarhi ru ga a i v pen tru noi.

Oo, P rini ai Bi se ri cii roa de le drep t ii i a

le ha ru lui le lu crai s dindn tru pul meu bu ne le se

min e a le Du hu lui.
PARACLISUL 10
31 +
S
la v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lui Duh.

V m rim pe voi,sfin i lor pen tru mntu i rea noa str

ru gn du v I o a ne i Gri go ri e i cu n e

le ep tul Va si li e.
+
S
i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor. A min.

Prea cu ra t Fe cioa a r ce ea ce eti sla va lu mii

ri di c m din a dn cul r u t i lor sla vei cei ce

reti nvredni cin du m.
SFINILOR TREI IERARHI
11
Cntarea a V-a Irmos


L
u mi ne-a z ne pe noi cu po run ci le ta le Doa am

ne i cu bra ul Tu cel nalt pa cea Ta d ne o no o u

de oa meni iu bi to ru le.
+
Sfin i lor I e rarhi ru ga a i v pen tru noi.
1
S
fin i lor Ie rarhi co lo sus n cer v zn du ne cu p

rin tea sc dra gos te rn du ii ca n tru ci i ins te s tr

im noi ne vred ni cii.
+
Sfin i lor I e rarhi ru ga a i v pen tru noi.
1
O
o, prea fe ri ci te Va si le i Gri go ri e i cu

I oa anHri sos to mulngrdii gu ri le re e e le ce gr

iesc cu po triv nic duh.
PARACLISUL 12
31 +
S
la v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lui Duh.
1
I
z vo or n e lept es te gra iul vos trusfin i lor cci

lu mi nea z cu a r ta rea lui min i le noa a as tre i

sfine te Bi se ri ca.
+
S
i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor. A min.
1
V
in de c de grab,Prea cu ra t ne pu tin e le din tral

meu su flet i tul bu r ri le ce le cum pli i i te le a

lun g cu pa cea ta.
SFINILOR TREI IERARHI
13
Cntarea a VI-a Irmos


R
u g ciu u u nevoi vr sa c tre Domnul i Lui voi spu

ne scr be le me le c s-a umplut de re le su fle tul meu i vi

a a mea de ia ad s-a a pro pi at i ca I o na m rog

din stri c ciu ne Dumne ze u le scoa te m.
+
Sfin i lor I e rarhi ru ga a i v pen tru noi.


L
ca a a uri cu vn t toa re suntei voi o, Gri go

ri e i sfi in te Va si le i I o an cel cu Gu ra de A

a ur cci slu ji tori ai Tre i mii f cn du v ne sun tei a co

pe r mnt, d ru ind vin de ca re bol na vi lor.
+
Sfin i lor I e rarhi ru ga a i v pen tru noi.

C
u ha a a rul dum ne ze iesc ie rar hi lor i cu a

Mn g ie to o ru lui hra n n de pr tai sl bi ciu ni le
PARACLISUL 14

mi in ii i ne pu tin e le fi rii le u u rai ca ce ei ce v-aia r tat lu cr tori ai vir tu i lor Dom nu lui
31 +
S
la v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lui Duh.

U
ni i i i rea ce lor de jos cu cei desus ne v zut

li tur ghi sin du o n tai n v-ai a r tat slu ji tori ai Tre i

i mii; pen tru a ceas ta ru ga i v Dom nu lui sl vi i lor ar

hi e reii s ne ier te pe noi ca un Mi los tiv.
+
S
i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor. A min.

M
i rea a a s dum ne ze ias cndreptea a z spre a

ta li ni ti re a mea vi a i iz b ve te din toa t

is pi i ta de strm to ra re i boa l pe ro bii ti n su fle

tul meu a prinznd ne gr i ta lu mi n a Du hu lui.
SFINILOR TREI IERARHI
15
Apoi aceste stihiri

Iz b vi i ne de tot ne ca zul i v t ma a rea

pe noi ca re vo u ne ru gm de Dum ne zeu pur t to ri

lor Sfin i lor P rini ai Bi se ri cii.

Ca u t cu mi los ti vi i re de Dum ne zeu Ns c toa

re prea l u da t spre ne ca zul meu cel cum plit al trupu lui

i vin de c du re rea su fle tu lui me e e eu.
Preotul: Ectenia Miluiete-ne pe noi, Doamnezeule,
Condacul Glas 2


(
Pzitoarea cretinilor
)

I
n e lep i lor ar hi e rei ai bi se e ri cii i sl

vi i lo or lu mi n tori ai cre ti i ni lor, nu u n ce taia v ru ga n ce ruri pen tru noi Va si li e de Dumne zeu i

in su fla te i tu I oa ne Hri i sos to me m pre e u n cu
PARACLISUL 16

Gri i go ri e cel nuumit Te o lo gul ca pa cea a ce co vr e

te toa t mi intea s-o pri mi im noi o cro tii fi indde-a pu


u ru rea a a.
Prochimen Glas 4


I
n tot p mn tul a ie it ves ti rea lor i la mar gi

ni i le lu u mii cu vi in te le lor.
Stih: Cerurile spun slava lui Dumnezeu, i facerea minilor Lui o vestete
tria.

I
n tot p mn tul a ie it ves ti rea lor i la mar gi


ni i le lu u mii cu vin te e le lo o or.
Dup Evanghelie. Glas 2


S
la v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lui Duh.

P
en tru ru g ciu ni le I e rar hi lor Ti Mi los ti ve


cu r e e te mul i mea gre a a le lor noa stre.
1
S
i a cum i pu ru rea i n ve ci ve ci lor.A min.
SFINILOR TREI IERARHI
17

P
en tru ru g ciu ni le Ns c toa rei de Dum ne zeu Mi los


ti ve cu r e e te mul i mea gre a a le lor noa stre.
Stihira de dup Evanghelie Glas 6


(
Toat ndejdea noastr
)
Stih: Miluiete-m Dumnezeule dup mare mila Ta i dup mulimea n-
durrilor Tale terge frdelegea mea.

O
o, stlpi ai Bi se ri cii, cu vn t toa re e l ca uri i

guri a le Dom nu lui v ru gm cu sfin ii toi iz b vi i i ne


din ne voi i de boli pe noi ro bii vo o tri, i e ra a ar

he Va si li e i cu Gri go ri e cel prea n e le e ept m
K
pre u u n cu I o an Hri sos to mul pen tru noi ce rnd de la
2
Dumne zeu s ne d ru ia a as c ier ta rede p ca a te

ca un bun deDum ne ze e eu iubi to ri lor i i n v


to ri lo o or.
Preotul : Rugciunea Mntuiete Dumnezeule poporul tu....
Strana: Doamne miluiete (de 12 ori).
PARACLISUL 18
Cntarea a VII-a Irmos

F
e cio ri lui is ra il str mu tai din Iu de a n ba bi lo

on oa recnd v pa ia aucl ca t-o cu cre din a Tre i mii i-n

cup tor au cn tat r co rindu se. Bi ne e eti cu vn tat

Dum ne ze ul p rin i lor.
+
Sfin i lor I e rarhi ru ga a i v pen tru noi.

R
a za dum ne ze i i rii v-a str puns i e rar hi lor cu iu

bi reaSa i i ni mi le voas tre bi se rici prea cu ra a te ale Do om nu lui s-au f cut m pr t in du ne pe noi

de hra na cea a ce reas c.
+
Sfin i lor I e rarhi ru ga a i v pen tru noi.

T
ru pul min tea i su fle tul lu mi na i le sfi i lor cei

prea n elepi cu scri e ri le voa stre prin vor be n e le

ep te n su fla a te de Dum ne zeu ca s pe tre cemnen ce
19
SFINILOR TREI IERARHI

tat cu i ni m cu ra t.
31 +
S
la v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lui Duh.

R
i si pii dez n de ej dea i fur tu na is pi te lor ce

mncon ju r ca Dom nul sn no ias c fp tu ra cea zi

di i t du p chi pul Su ne mu ri tor O, n e lep i lor

ie rarhi fii mi e n t ri re.
+
S
i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor. A min.

C
u r e te,Cu ra a t cu pu te rea ta su fle tul meu

cel n ti nat mai alb de ct z pa da f cn du m pe mi i

ne Ns c toa a re de Dum ne zeu ca s i strig ne n ce

tat cn ta rea n ge reas c.
PARACLISUL
20
Cntarea a VIII-a

+
Sfin i lor I e rarhi ru ga a i v pen tru noi.

V
oi ca re su u un tei n v tori n fr n rii i

sl vii i co no omi ai Tre i mii pe noi m br ca i ne cu

hai na cea a de nun t.
+
Sfin i lor I e rarhi ru ga a i v pen tru noi.

D
a i-mi o di i ih n, n v tori ai cre di inei, mi

e ce lui lup ta at de p ca te i du re rea din su u flet

de grab t m du i i-o.
Binecuvntm pe Tatl, pe Fiul i pe Sfntul Duh Dumnezeu.

L
i tur ghi si i i re n tru Hris tos a iu bi i rii pen

tru oa meni a v nd n vi a sfin e te ne mi in tea i

tru pul vi in de ca i-l.
SFINILOR TREI IERARHI
21
+
S
i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor. A min.

S
-mi cu r e e e eti de Dum ne zeu Ns c toa a re a

mea min te stri ca a t de pa timi i fii ln g mi ne

n zi ua ju u de c ii.
Stih:S ludam bine s cuvntm i s ne nchimm Domnului cntndui
i preanlndu-L ntru toi veci.
Irmos

P
e m p ra a a tul ce resc pe ca re l la u d n

ge re ti le ce e te cn ta ti-L i prea n nl a i-Lno roa

de to ot dea u na.
Preotul: Pe Nsctoarea de Dumnezeu i Maica Luminii ntru cntri
cinstindu-o s o slvim.
PARACLISUL
22
Cntarea a IX-a Irmos


F
e cioa r prea cu ra t cei mn tu ii prin ti i ne deDum
- 1
ne zeu Ns c toa re te mr tu ri sim cu ne tru pe ti le

ce e te pe ti ne m rin du te.
+
Sfin i lor I e rarhi ru ga a i v pen tru noi.

A
i Mi re lui pri e teni i slugi cre din cioa a se n bu cu
+ 1
ri a St p nu lui ai in trat de ne pu tin e i boa a

l pe noi sc pn du ne.
+
Sfin i lor I e rarhi ru ga a i v pen tru noi.

O
o, ri tori ai Tre i mii cu ra za cre di i ei ne lu mi
1
nai pe noi Sfi ini lor I e rarhi spre ce ruri mi ni le voa a

stre pu ru rea ri di cnd.
SFINILOR TREI IERARHI 23
31 +
S
la v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lui Duh.

O
o, cande le a prinse de fo cul iu bi i rii dum ne ze
1
ieti, I e ra ar hi lor n e lepi, cu stropi din a pa cea vi i

e n ro u ra i-ne.
+
S
i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor. A min.

I
n chipvi clean vr ma ul a mar nic m lu up t s dind
1
n min tea mea po of te le tru pu lui ci tu, Fe cioa r, a

ju u t-mi ca s-l n frng pe el.
Cuvine-se cu adevarat
+
C
u vi ne se cu u a de v rat s te fe ri cim Ns

c toa re de Dum ne zeu cea pu ru rea fe ri ci t i cu

to o tul f r pri ha a n i Ma a ai ca Dum ne ze e u

lui nos tru Pre Cea mai cin sti t de ct He ru vi mii i mai
PARACLISUL 24

prea sl vi i t fr de-a se m na re de ct Se ra fi mii ca

re f r stri c ciu u ne pre Dum ne zeuCuvn tul ai ns cut

pre ti ne Cea cu a de v rat Ns c toa a a re de Dumne ze

eu te m rim.
Megalinariile

O
o chiul ve ghe tor pe Va si li e gu ra in su fla t
+
pe Gri go o ri e cel sl vit i pe fe ri ci i tul cu Gu ra de

A a ur ca re a du ce pa a cea toi s-i cin stim a cum.
+
V
red nici sun tei voi s v bu cu rai tre i me de I erarhi
+
n e lep te Va si li e dum ne ze ias ca li r Gri go ri

e P ri in te cu I oan Hri sos to o mul gu ra Cu vntului
+
P
e das c li mari ai Bi se ri cii ri to ri cre di in ei
+
cu o sr di e s-i cinstim pe ma re le Va si i le Gri go ri e

sl vi i tul i cu m ri tul ri i tor I oanHri sos to o mul.
SFINILOR TREI IERARHI
25
+
V
red nici sun tei voi s v bu cu rai P rin i lor no o tri
+
fe ri ci i lor slu ji tori ai dum ne ze ie e ti lor dog me

i ca noa a ne ai lu mii lu mi na a re i guri a le Dom nu lui.
+
O
o, Sfini lor, Prea cu vi oi P rini la sca u nul sla a vei
+
mij lo cii pen tru noi a cum ca vi a a noa str n pa ce

s-o pe tre e cem n dra gos te fr ea as c i bu nne le

ge re.
Strana:Sfinte Dumezeule, Preasfnt Treime, Tatl nostru;
Preotul:C a Ta este mpria;
Strana: Troparele, glasul al 6-lea: Miluiete-ne pe noi... , Doamne miluiete-
ne pe noi..., Ua milostivirii...;
Preotul: Ectenia: Miluiete-ne pe noi, Dumnezeule, i Otpustul cel mic.
Pentru rugciunile glas 1

P
en tru ru g ciu ni le tu tu ror sfin i lor Ti Doa am

ne i a le Ns c toa a rei de Dumnezeu pa cea Ta d ne

o no o u i ne mi lu ie e te pe noi ca un sin gur ndura


a at.
PARACLISUL 26