Sunteți pe pagina 1din 3

Instructiunidecompletareacereriidecazareonline U.M.F."Gr.T.

Popa"Iasi
cererea va fi completata, intre 6 30 august 2012, doar pe siteul oficial al UniversitatiideMedicinasiFarmacie"Gr.T.Popa",Iasiwww.umfiasi.ro: browserele acceptate pentru utilizarea acestei cereri sunt Internet Explorer, Mozilla Firefox. In cazul in care folositi alt browser exista posibilitatea sa intampinatidificultatiincompletareacererii. ATENIE!!! nu puteti salva 2 cereri in acelasi timp din acelasi browser de pe acelasi computer.Daca doriti completarea a 2 cereri in acelasi timp deschideti 2 browsere pentru a evita suprapunerea datelor(ex. : 2 browsere de mozilla deschise,2browseredeInternetExplorerdeschise,sau1browserdemozilla si1deInternetExplorer)! logarea invederea completariicereriidecazarea onlinesevarealizaconform instructiunilor(specificatesilangacasutadelogare): - atat studentii cu domiciliul stabil in Romania, cat si cei cu domiciliul stabil in afara Romaniei vor completa la utilizator codul sectiei de care apartin CU MAJUSCULE si numarul matricol (exemplu: MG12345) si la parolaCNPulpersonal. - studentii cu domiciliul stabil in afara Romaniei vor completa la utilizator codul sectiei de care apartin CU MAJUSCULE si numarul matricol (exemplu: MG12345) si la parola codul sectiei de care apartin CU MAJUSCULEsinumarulmatricol(exemplu:MG12345). - pentru studentii de anul I (studentii cu domiciliul stabil in Romania), se va completa la utilizator, CNPul persoanei care doreste cazare si la parolasevacompletaacelasiCNP. - pentru studentii de anul I (studentii cu domiciliul in afara Romaniei), se vacompletalautilizator,seriasinumaruldepasaportalpersoaneicare dorestecazaresilaparolasevacompletaseriasinumaruldepasaport. - Pentru masteranzii bugetati se va completa la utilizator MCNP ul persoaneicaredorestecazaresilaparolasevacompletaacelasiCNP. - Pentru doctoranzii cu frecventa se va completa la utilizator DCNP ul persoaneicaredorestecazaresilaparolasevacompletaacelasiCNP. - atentie!!Incazulincareunstudentcompleteazade5origresitdatele de logare contul va fi blocat cu posibilitatea deblocarii acestuia la numaruldetelefondemaijos.

pentru ca cererea sa poata fi inregistrata nu completati 2 sau mai multe cereri in acelasi timp de pe acelasi calculator. Dupa salvarea cererii si iesirea din contul personal se poate completa urmatoarea cerere de pe acelasi calculator. cererea va putea fi inregistrata o singura data, neexistand posibilitatea modificarariiulterioareaacesteiadupamomentultrimiteriicererii. studentii au obligatia de a verifica corectitudinea punctajului/media afisate pe cererea de cazare si de a sesiza eventualele erori la Secretariatele FacultatilordincadrulUMFIasi. cererea va contine date personale preluate din baza de date UMF Iasi. In cazul in care veti sesiza erori ale datelor personale, studentii vor putea contactaServiciulFacilitatiStudentila numarul 0232/276.287,intreorele9:00 14:00. in vederea exprimarii preferintelor pentru cazarea in camine, studentul va putea sa completeze casuta din dreptul fiecarui camin cu numere de la 17 in ordinea preferintelor (1 cel mai dorit, 7 cel mai putin dorit). Casutele care continxvoranulaoptiuneaalegeriicaminuluirespectiv. pentru ca cererea sa fie validata, studentii vor trebui sa opteze pentru cel putinuncamin(sacompletezeocasutacuunnumar). ATENIE!!! studentiicasatoriticaredorescsalocuiascaimpreunacusotulsausotia bifeazacaminulT22scaraA(pentrufamilisti); student(studenta)caredorescsalocuiascaimpreunacucopilul(mama sicopil,tatasicopil)bifeazacaminulT22scaraA(pentrufamilisti); studentii casatoriti care doresc sa locuiasca singuri in caminele universitatiibifeazaoricaredincelelaltecamine. pentru orice informatii sau dificultati in completarea cererii, studentii vor puteaapelaServiciulFacilitatiStudenti,lanumaruldetelefon0232/276.287.

Pentru studentii de anul I media pentru cazare va fi media de admitere iar pentru studentii de anii II VI va fi media(punctajul) de pe anul universitar 20112012 (fara practicadevara).

ATENIE!!! Codurilesectiilornecesarelogariisunt:
COD SECTIE MG MOASE MD TD F AF BFK AD AMG(IS) BIM MN NUME SECTIE MEDICIN GENERAL MOASE MEDICINA DENTARA TEHNIC DENTAR FARMACIE ASISTENTA FARMACIE BALNEO - FIZIOKINETOTERAPIE I RECUPERARE ASISTEN DENTAR ASISTENTA MEDICALA GENERALA 4 ani BIOINGINERIE MEDICAL NUTRITIE SI DIETETICA