PROIECT DIDACTIC

SCOALA CU CLASELE I-VIII Nr. 111 George Bacovia; CLASA a VI a B;. DATA: 05.06.2012; EFECTIV: 20 elevi; LOC DE DESFĂŞURARE: teren de sport; MATERIALE DIDACTICE: 20 mingi de baschet, 4 mese, 4 cercuri, mingi de tenis, mingi de burete, mingi de plastic, mingi de oina, jaloane. TEME ŞI OBIECTIVE 1. ARUNCARE LA COȘ DIN DRIBLING; 2. ARUNCAREA MINGIEI DE OINĂ DE PE LOC LA DISTANȚ Ă; OBIECTIVE OPERAŢIONALE 1.OBIECTIVE MOTRICE O.1:- să îndeplinească sarcinile stabilite pentru fiecare grupă valorică; O.2:- să arunce mingea de oină de pe loc pe o traiectorie optimă; 2.OBIECTIVE COGNITIVE O.3:- să enunț e două din regulile de bază ale jocului de baschet; O.4:- să denumească mecanismul de execuț ie al aruncării mingiei de oină de pe loc; O.5:- să reproducă regulile de desfăș urare a exerciț iilor propuse; 3.OBIECTIVE AFECTIVE O.6:- să colaboreze cu colegii în vederea realizării scopului propus; O.7:- să îşi încurajeze colegii; O.8:- să accepte înfrângerea cu sportivitate;

Verigi şi durată

Conţinut

Dozare

Formaţii de lucru şi indicaţii metodice În linie pe un rând În linie pe un rând rând Cinci linii a câte patru elevi

Metode de evaluare

Obs.

-adunarea, alinierea; 1.Organizarea -verificarea echipamentului şi a stării de sănătate; colectivului de -prezenţa; elevi -anunţarea temelor de lecţie; 2 min. -întoarceri pe loc; -mers pe vârfuri cu trecerea mingiei de baschet dintr-o mână în cealaltă, deasupra capului ; -mers pe călcâie cu rotirea unei mingii de baschet în jurul trunchiului; -alergare cu joc de glezne cu dribling; -mers cu dribling ; 2.Pregătirea -alergare cu genunchii sus cu dribling; organismului -mers cu dribling; pentu efort -alergare cu pendularea gambelor înapoi cu 7 min dribling; -mers cu dribling; -pas săltat cu dribling ; -mers cu dribling; -deplasare cu pas adăugat cu dribling; -mers cu dribling ;

30” 30” 1' 30’’ 30” 1L 1L 1L 1L 1L 1L 1L 1L 1L 1L 1L 1L

Joc de mișcare Colectivul de elevii este împărțit în patru echipe , așezate în cele 4 colșuri ale terenului cu

2 min

Patru echipe a câte cinci

Verigi şi durată

câte o minge de baschet în mâini. În fața fiecărei Conţinut

Dozare

elevi Formaţii de lucru şi indicaţii metodice

Metode de Obs evaluare

2.Pregătirea organismului pentu efort 7 min.

3. Influenţarea selectivă a aparatului locomotor 6 min

echipe se află câte un cerc de gimnastică. În centru terenului se află mingii de diverse dimensiuni. Sarcina fiecarei echipe este să strângă cât mai multe puncte colectând cât mai multe mingii. Deplasarea se face cu dribling. Fiecare jucător nu are voie să aducă decât o singură minge. Se pornește la semnal sonor iar următorii elevi au dreptul să plece numai după ce coechipierul din față aașezat mingea în cercul propriu. Mingiile au valori diferite în funție de dimensiuni. Stând depărtat mâinile pe şolduri: -îndoire capului lateral dreapta menținere; -îndoire capului lateral stânga menținere; Stând depărtat mâinile pe şolduri: 1-2 aplecarea capului,; 3-4 extensia capului, Stând depărtat mâinile pe şolduri: 1-8- rotirea capului spre dreapata; 1-8- rotirea capului spre stânga;

2 min

Patru echipe a câte cinci elevi

2x8

În cerc

2x8

2x8

Verigi şi durată 3. Influenţarea selectivă a aparatului locomotor 6 min.

Conţinut

Dozare

Stând depărtat: 1-8 rotirea braţelor înainte; 1-8 rotirea braţelor înapoi; Stând depărtat cu braţul drept întins înainte,palma stângă susţine şi împinge braţul drept la nivelul cotului mentinere 10 secunde; Idem cu braţul stâng; Stând cu braţul stâng îndoit în spatele cefei, cu mâna dreaptă se trage de cotul stâng spre partea dreaptă -meţinere 10 secunde; Idem cu braţul drept Din stând depărtat: - îndoirea laterală a trunchiului spre dreapta menţinere 10 sec. - îndoirea laterală a trunchiului spre stânga menţinere 10 sec. Stând depărtat braţele sus: 1-4-rotirea trunchiului spre dreapta; 1-4- rotirea trunchiului spre stânga; Stând depărtat bratele lateral: 1-2 răsucirea trunchiului spre dreapta cu arcuire; 3-4 idem partea stângă;

Formaţii de lucru şi indicaţii metodice În cerc

Metode de evaluare

Obs.

2x8

2x8

2x8

2x8

2x8

Verigi şi durată

Conţinut

Dozare

Formaţii de lucru şi indicaţii metodice

Metode de evaluare

Obs.

Stând depărtat braţele sus -aplecarea trunchiului înainte secunde; -revenire;

menţinere

10

2x8

Din stând depărtat picioarele încrucişate(dreptul peste stângul); - aplecarea trunchiului înainte menţinere 10 secunde; -revenire; 3. Influenţarea selectivă a aparatului locomotor 6 min. Din stând depărtat picioarele încrucişate ( stângul peste dreptul); - aplecarea trunchiului înainte menţinere 10 sec; -revenire; Din stând depărtat; -fandare laterală pe piciorul drept cu mâna stânga se prinde vârful piciorului stâng-mentinere 10 sec. -idem pe piciorul drept . Din stând depărtat; 1-8-fandare înainte pe piciorul drept cu sprijin pe palme,schimbare prin săritură; Din stând depărtat braţele înainte; - 10 genuflexiuni; Verigi şi durată Conţinut

2x8

2x8

În cerc

2x8

2x8

1x Formaţii de lucru şi indicaţii metodice Metode de evaluare

Dozare

Obs.

4. Aruncare la coș din dribling 15 min.

-aruncare la coș din dribling pe partea dreaptă Se lucrează pe 2 grupe valorice stabilite în lecțiile anterioare. Fiecare grupă valorică are sarcini diferite -grupa 1 – 10 coșuri marcate; -grupa 2- 8 coșuri marcate; -pe perechi pase în doi aruncare la coș din dribling. . Se lucrează pe 2 grupe valorice stabilite în lecțiile anterioare. Fiecare grupă valorică are sarcini diferite -grupa 1 – 10 coșuri marcate; -grupa 2- 8 coșuri marcate -Joc 5x5 cu temă : Aruncarea la coș din dribling valorează 4 puncte - concurs -utilizând aruncarea de tip azvârlire, elevii trebuie sa lovească cu mingea de tenis o minge de baschet aflată pe sol la 15 m distanță; Pentru fiecare atingere a mingiei de baschet cu mingea de tenis echipa acumulează un punct. - același lucru dar crește distanșa 25 m, iar mingea de baschet este așezată pe o masă (suprafașă înălțată) ;

3 min

-grupe de câte 5 elevi la fiecare panou

-elevii vor îndeplini sarcinile stabilite pentru fiecare grupă valorică -echipele învinse vor aplauda echipa câștigătoare

5 min

-perechi de câte doi elevi

7 min

-echipe de câte cinci

2 min -echipele învinse vor aplauda echipa câștigătoare

5. Aruncarea mingiei de oină de pe loc la distanț ă 10 min.

-echipe de câte cinci 2 min

Verigi şi durată

Conţinut

Dozare

Formaţii de lucru şi indicaţii metodice

Metode de evaluare

Obs.

5. Aruncarea mingiei de oină de pe loc la distanț ă 10 min. 6. Revenirea organismului după efort 3 min. 7. Concluzii, aprecieri 2 min.

Concurs - aruncarea mingiei de oină în interiorul unui cerc atârnat, aflat la o distanță de 25 m;

2 min

-echipe de câte cinci

-echipele învinse vor aplauda echipa câștigătoare

- alergare uşoară; - mers cu mişcări de respiraţie;

1 tur 1L+1l

În coloană câte unul

- reorganizarea colectivului de elevi; - aprecieri şi recomandări.

30” 1’30

În linie pe un rând