Sunteți pe pagina 1din 10

4.

DETERMINAREA PARAMETRILOR DE MISCARE A UNEI TINTE NAVALE

4.1 GENERALITATI DEFINITIA 4.1 Problemele de diagnoza sunt acele probleme de cinematica navala, prin care, pe baza observatiilor directe n timp, se determina parametrii de miscare pe mare ai unei tinte mobile. n rezolvarea acestui tip de probleme se utilizeaza un set de elemente cunoscute (masurate) pentru a se putea determina modul n care se deplaseaza tinta. 4.2 PROBLEMA DE DIAGNOZA - CAZUL GENERAL Cazul general al problemei de diagnoza n cinematica navala este definit de urmatoarele elemente: a) elemente cunoscute: - drumul navei DN; - viteza navei VN; - relevmentele masurate R0, , Rn; - distantele masurate d0, , dn; - momentele efectuarii masuratorilor t 0,,t n; - scopul problemei: determinarea parametrilor de miscare ai tintei. b) elemente determinate: - parametrii de miscare ai tintei: - drumul tintei DT; - viteza tintei VT. 4.3 CLASIFICAREA PROBLEMELOR DE DIAGNOZA Metodele de rezolvare al problemele de diagnoza se clasifica astfel: - determinarea parametrilor de miscare ai unei nave, cu relevmente si distante; - determinarea parametrilor de miscare ai unei nave, cu relevmente. 4.3.1 Determinarea parametrilor de miscare ai unei tinte navale cu relevmente si distante Determinarea parametrilor de miscare ai unei tinte navale cu relevmente si distante se poate face prin urmatoarele procedee: cu trei relevmente si trei distante. cu trei relevmente si o distanta, n mars si n stationare. 4.3.1.1 Determinarea parametrilor de miscare a unei tinte navale cu trei relevmente si trei distante Procedeul prin care se determina drumul si viteza unei tinte navale cu trei relevmente si trei distante se aplica n multe situatii si sta la baza folosirii radarului n navigatie.

78

Cinematica navala

Procedeul consta n masurarea la intervale egale de timp a trei perechi de relevmente si distante, pe baza carora se obtin trei pozitii succesive ale tintei ce determina drumul si viteza acesteia, considerndu-se viteza tintei constanta. Solutiile grafice de determinare a parametrilor de miscare ai unei tinte navale sunt: - solutia cu estima; - solutia cinematica. Algoritm - solutia grafica (v. fig.4.1): - se masoara la momentele alese t 0, t 1, t 2, trei perechi de relevmente si distante, (R0, d0), (R1, d1), si (R2, d2) ; - se traseaza din pozitiile succesive estimate N0, N1, N2 aceste relevmente si pe ele se masoara cele trei distante, obtinndu-se pozitiile corespondente finale T0, T1, T2; - se determina viteza tintei prin raportarea spatiului parcurs de tinta SpT (T0T2) la timpul de manevra unde: t man = t 2 t 0 = t [min] (4.1)

VT =

S T T0 T2 = [cab/min] t t

(4.2)

Fig.4.1

Algoritm - solutia cinematica (v.fig.4.2): - se masoara la momentele alese t 0, t 1, t 2, trei perechi de relevmente si distante, (R0, d0), (R1, d1), si (R2, d2); - se traseaza, din pozitiile N0, cele trei relevmente si pe ele se masoara cele trei distante obtinndu-se pozitia initiala T0 si pozitiile relative T1, T2 ale tintei si DMRT; - se construieste n punctul T0 triunghiul spatiilor obtinndu-se DT;

Determinarea parametrilor de miscare -

79

se determina viteza tintei prin raportarea SpT la timpul de manevra cu relatiile 4.1 si 4.2.

Concluzia 3.1 Solutia cu estima se aplica la navele antisubmarin pentru determinarea drumului si vitezei unei tinte submarine, cu intervalul de timp t = t 2 - t 0 de circa 30 secunde; solutia cinematica este de tip radar relativ; cu intervalul de timp t = t 2 - t 0 de circa 6 minute.

Fig.4.2

Algoritm de rezolvare pe planseta de manevra (v.fig.4.3): - se traseaza din N0 perechile de relevmente si distante R0, d0; R1, d1; R2, d2 masurate n momentele t 0, t 1, t 2 (? = t 0t 2) si se obtin pozitiile succesive ale tintei T0, T1, T2; - se masoara spatiul relativ T0T2 si se determina viteza relativa: SRT T0T2' VRT = = (4.3) t t se construieste triunghiul vitezelor cu V N si VR T si se obtine viteza tintei V T si orientarea drumului tintei.

80

Cinematica navala

Fig.4.3

4.3.1.2 Determinarea parametrilor de miscare a unei tinte navale cu trei relevme nte si o distanta Acest procedeu consta n determinarea drumului si vitezei unei tinte navale prin masurarea a trei relevmente si o distanta simultan cu un relevment, ntr-un interval de timp determinat t , cunoscndu-se viteza proprie n t (se considera viteza tintei constanta n acelasi interval de timp). Rezolvarea grafica a procedeului se face pe harta. Procedeul se aplica cu nava proprie n stationare si n mars. Determinarea parametrilor de miscare ai unei tinte navale cu trei relevmente si o distanta, cu nava n stationare Cunoscnd parametrii de miscare proprii (DN, VN = 0) se masoara n intervalul de timp t la momentele succesive t 0, t 1, t 2 relevmentele R0, R1, R2 si distanta d0, dupa care se determina pozitiile succesive T0, T1, T2, drumul si viteza tintei (v.fig.4.4). Algoritm: - se traseaza n pozitia initiala N0 cele trei relevmente R0, R1, R2 si distanta d0 pe R0, obtinndu-se pozitia initiala T0; - se traseaza o dreapta arbitrara care intersecteaza cele trei relevmente n punctele a0, a1, a2 si pe aceasta dreapta se marcheaza segmentul a1a1 = a0a1; - se duce o paralela la relevmentul R1 prin punctul a1 pna la intersectia relevmentului R2, n punctul b; - se determina DT avnd aceeasi orientare cu segmentul a0b; - se duce DT prin punctul T0; - se determina viteza tintei VT prin raportarea spatiului parcurs de tinta T0T2, la timpul de manevra cu relatiile 4.1 si 4.2.

Determinarea parametrilor de miscare

81

DT R2 b a '1 a2 R1 VT N0

a1

T0

d0

a0 R0
Fig.4.4

Algoritm de rezolvare pe planseta de manevra (v.fig.4.5): - se masoara trei relevmente T0, T1, T2 n intervalul ?t si o distanta d0 la tinta; - se reprezinta pozitia initiala T0 n R0, d0 fata de pozitia N0, aflata n centrul plansetei; - se traseaza relevmentele R1 si R2, paralele cu R1 si R2, din N0; - se intersecteaza cele trei relevmente cu o dreapta arbitrara ce intersecteza R1 n punctul a; - se construieste pe aceasta dreapta segmentul ab = T0a; - se traseaza din b o paralela la R1 pna la intersectia cu R2 n punctul T2 si se determina DMRT (T0 T0); - se calculeaza viteza relativa: VRT = SRT T0T2' = t t (4.4)

se construieste triunghiul vitezelor cu V N si VR T si se obtine viteza tintei si V T orientarea DT.

82

Cinematica navala

Fig.4.5

Determinarea parametrilor de miscare ai unei tinte navale cu trei relevmente si o distanta, cu nava n mars Cunoscnd parametrii de miscare proprii (DN, VN) se masoara n intervalul de timp t la momentele succesive t 0, t1, t2, relevmentele R0, R1, R2 si o distanta simultan unuia dintre relevmente si se determina pozitiile succesive ale tintei, drumul si viteza acesteia (v.fig.4.6). Algoritm: - se traseaza, n pozitiile N0, N1, N2, relevmentele R0, R1, R2; - se traseaza, n pozitia initiala N0, cele trei relevmente R0, R1 si R 2 unde (R1R1 R2R2) si d0, obtinndu-se pozitia initiala T0; - se traseaza, prin pozitia initiala T0, o dreapta arbitrara aa care intersecteaza relevmentul R1 n punctul a1; pe aceasta dreapta se marcheaza segmentul a1b = a0a1 iar prin punctul b se duce o paralela la relevmentul R1 pna la intersectia cu R2 n punctul T2, obtinndu-se orientarea DMRT (T0T2); - se duce o paralela la DN prin punctul T2 pna la intersectia relevmentutului R2 n punctul T2; - se unesc punctele T0 si T2, obtinndu-se drumul tintei DT si spatiul parcurs de aceasta (T0T2) n t ; - se determina viteza tintei, VT, prin raportarea spatiului parcurs de tinta T0T2, la timpul de manevra cu relatiile 4.1 si 4.2.

Determinarea parametrilor de miscare

83

Fig.4.6 4.3.2 Determinarea parametrilor de miscare ai unei tinte navale cu relevmente Determinarea parametrilor de miscare ai unei tinte navale cu relevmente se poate face prin urmatoarele procedee: cu trei relevmente si intersectarea drumului tintei; cu sase relevmente. 4.3.2.1 Determinarea parametrilor de miscare ai unei tinte navale cu trei relevme nte si intersectarea drumului tintei Cunoscnd parametrii de miscare proprii (DN, VN) se masoara la nava tinta o serie de relevmente din care unul la intersectarea drumului tintei (v.fig.4.7); problema se rezolva pe harta unde viteza tintei VT este : VT[nd] = iar drumul tintei DT este: ToT[cb] 6 t[min] (4.5)

DT = R ( 1800 )

(4.6)

Observatia 4.1 Procedeul se adopta la navele rapide; folosirea procedeului presupune vizibilitate buna, drumul navei proprii trebuie sa fie aproximativ perpendicular pe drumul tintei; intervalul de timp necesar observatiilor sa permita o diferenta de relevment de valoare R300; nu conteaza ordinea de masurare a relevmentelor; nava se afla n DN DT.

84 Algoritm: -

Cinematica navala la momentul initial t 0 se masoara R0 la nava tinta si se traseaza pe harta; la momentul t 1 de intersectare a drumului tintei se masoara relevmentul R1 care se traseaza pe harta; se traseaza pe harta drumul tintei ca fiind inversul relevmentului R1; se masoara R2 la tinta la momentul t 2 si se traseaza pe harta; se determina viteza tintei VN, prin raportarea spatiului parcurs de tinta T0T2 la intervalul de timp t = t 2 - t 0 cu relatia 4.2.

DN Na DT R0 R1 T0 VT T2 R1 Na

N2

N1

DT

VN R2 N0

Fig.4.7

4.3.2.2 Determinarea parametrilor de miscare a unei tinte navale cu sase relevme nte Cunoscnd parametrii de miscare proprii (DN, VN) se masoara la nava tinta o serie de relevmente, ntre relevmentul trei si relevmentul patru se executa o schimbare de drum de aproximativ 1800, aplicndu-se astfel de doua ori procedeul determinarii parametrilor de miscare cu trei relevmente si o distanta. Observatia 4.2 Procedeul se adopta la nave cu libertate de manevra; se rezolva grafic pe harta; n procesul determinarii parametrilor de miscare a unei tinte navale cu relevmente se folosesc proprietatile liniei - determinant . DEFINITIA 4.2 Linia - determinant este locul geometric (segmentul de dreapta) al tuturor punctelor care definesc pozitiile posibile ale navei tinta, la un moment dat. Constructia grafica a liniei - determinant n fig.4.8 este prezentata linia determinant (DT ?) ce contine pozitiile sucesive viitoare, posibile ale tintei, prin aplicarea repetata a procedeului de determinare aparametrilor de miscare a tintei cu trei relevmente si o distanta (n acest caz fictiva). Algoritm: se determina orientarea liniei determinant prin aplicarea procedeului anterior (procedeul trei relevmente si o distanta), folosind trei distante fictive,

Determinarea parametrilor de miscare

85

obtinndu-se trei pozitii fictive (posibil viitoare), care se gasesc pe acelasi segment de dreapta (linia determinant), drumul tintei probabil (DT?); se estimeaza pozitiile viitoare ale tintei T3, T4, iar pe DN, pozitiile viitoare N3 si N4; linia determinant LD3 se obtine unind punctul N3 cu T3 posibil viitor; linia determinant LD4 se obtine unind punctul N4 cu T4 posibil viitor.

Fig.4.8

Rezolvarea grafica a procedeului de determinare a parametrilor de miscare a unei tinte navale cu sase relevmente

Algoritm: se masoara la momentele t 0, t1, t2 relevmentele R0, R1, R2 si se traseaza pe harta din pozitiile succesive N0, N1, N2; la momentul t 3 se schimba de drum si se masoara R4; pozitia reala a tintei se afla la intersectia relevmentului cu linia determinant, distanta N3T3 este distanta reala (d3); se traseaza linia determinant; se masoara relevmentul 5 si relevmentul 6 si cu distanta reala, d3 se aplica nca o data procedeul cu trei relevmente si o distanta, obtinndu-se parametrii de miscare a tintei (DT, VT) (v.fig 4.9).

86

Cinematica navala

Fig.4.9