ISSN 1977-0308

Raport
2011

general

privind activitatea Uniunii Europene

Raport general privind activitatea Uniunii Europene – 2011
Comisia Europeană Direcţia Generală Comunicare Publicaţii 1049 Bruxelles BELGIA Raportul general privind activitatea Uniunii Europene – 2011 a fost adoptat de Comisia Europeană la 26 ianuarie 2012 sub cota COM(2012) 18. http://europa.eu/generalreport/index_ro.htm Ilustraţia copertei: © iStockphoto.com/Giovanni Rinaldi 2012 — 180 p. — 21 × 29,7 cm ISBN 978-92-79-22271-9 doi:10.2775/2933 Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2012 © Uniunea Europeană, 2012 Reproducerea este autorizată cu condiţia menţionării sursei. Pentru orice utilizare sau reproducere a imaginilor, permisiunea trebuie solicitată direct de la deţinătorii drepturilor de autor. Printed in Belgium Tipărit pe hârtie înălbită fără clor elementar (ECF) Preţul în Luxemburg (fără TVA): 7 EUR

Raport
2011

general

privind activitatea Uniunii Europene

CUP R INS Cuvânt-înainte Capitolul 1 4 Consolidarea guvernanței economice în Uniunea Europeană Consolidarea agendei economice a Europei Asigurarea stabilită ț ii zonei euro Serviciile financiare – o nouă arhitectură de supraveghere în ac ț iune 6 8 13 21 Capitolul 2 O creștere mai puternică Politicile UE pentru creștere – Europa 2020 O piață internă deschisă și echitabilă Buget 28 30 45 56 Capitolul 3 O mai mare atenție acordată cetățenilor UE Drepturi fundamentale și cetățenie Justiție Afaceri interne Atenuarea preocupărilor cotidiene ale cetățenilor 68 70 79 84 90 .

gestionarea calității legislației pe parcursul ciclului de elaborare a politicilor. a securității și a drepturilor omului în întreaga lume O politică comercială globală pentru creștere economică și locuri de muncă în Europa Extindere Investiții pentru dezvoltare – UE. îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației UE 150 152 172 Cronologia reacției UE în fața crizei datoriilor 176 . a eficienței și a transparenței în UE Activitatea instituțiilor europene și a altor organisme oficiale  Eficiență: reglementarea inteligentă. cel mai important donator mondial Solidaritatea în acțiune – reacția la crizele umanitare 106 108 109 117 123 128 132 135 140 147 Capitolul 5 Consolidarea răspunderii.Capitolul 4 O Uniune Europeană mai puternică în lume SEAE: primul an de activitate O politică europeană de vecinătate mai eficace – promovarea reformelor în vecinătatea sudică și estică Consolidarea alianțelor strategice Construirea guvernanței multilaterale și abordarea provocărilor globale Promovarea păcii.

am consolidat lichiditățile și capacitatea de creditare a băncilor noastre pe termen scurt. în prezent. De aceea era necesar un răspuns cu adevărat global. Pentru a susține această abordare. combinate cu investiții bine orientate. orientarea generală a discuțiilor și a deciziilor noastre a privilegiat legăturile puternice. ceea ce ne aduce avantaje importante. a stimula creșterea și a combate șomajul. Comisia a prezentat propuneri de reforme structurale. Ea a ridicat întrebări decisive cu privire la determinarea politică a zonei euro și cu privire la încrederea în aceasta. Anul trecut. Anul a fost dominat de criza financiară și economică. am asistat trei state membre ale zonei euro aflate în dificultate cu programe de ajustare și am luat măsuri speciale pentru a ajuta Grecia să își îndeplinească angajamentele. pe termen lung. și aceasta este o cale pe care nu o putem urma. dar și responsabilități semnificative. De asemenea. © Uniunea Europeană Uniunea Europeană a făcut pași importanți către o integrare mai profundă. A fost creat un grup operativ special pentru a oferi asistență tehnică și administrativă acestei țări și pentru a se asigura că fondurile structurale sunt utilizate pe deplin pentru a spori competitivitatea. care s-a propagat dincolo de sectorul financiar și economic.4 Cuvâ nt -îna int e 2011 a fost un an în care voința europenilor de a face față crizelor a fost pusă încă o dată la încercare. pentru a spori competitivitatea economiilor noastre și a promova creșterea pe o bază puternică și durabilă. este și mai clar pentru noi toți în UE. comerțul și dezvoltarea internaționale. Această abordare a fost însoțită de activitatea Comisiei în favoarea creării unor condiții structurale pentru creșterea viitoare. . în detrimentul celor slabe – pentru o Uniune Europeană mai unită și mai profund integrată. fapt care. am continuat reforma fundamentală a politicilor economice ale Uniunii. Este nevoie de mult mai mult timp pentru a o recâștiga. Criza a demonstrat că trebuie să facem mult mai mult pentru a ne asuma pe deplin aceste responsabilități. Cu toate acestea. În 2011. Suntem mai interdependenți ca niciodată. introducând în același timp cea mai puternică reglementare și supraveghere din lume a sectorului nostru financiar. Cheltuielile pentru ieșirea din criză ar duce la o nouă îndatorare. Am continuat eforturile în vederea consolidării barierelor de siguranță și a capacității de acțiune pentru a ajuta orice țară din zona euro care se confruntă cu dificultăți. De asemenea. Au fost instituite mecanisme ambițioase pentru convergență economică. Încrederea poate fi pierdută într-o zi. control bugetar și sancțiuni și alte astfel de mecanisme sunt în curs de pregătire. Uniunea Europeană s-a confruntat cu o serie de probleme care au necesitat răspunsuri imediate și susținute – de la abordarea crizei economice și financiare actuale la răspunsul la revoltele din Africa de Nord și Orientul Mijlociu și la conducerea negocierilor mondiale privind schimbările climatice. astfel încât să evităm probleme similare în viitor. examinăm posibilitățile de emisiune comună de obligațiuni în zona euro ca o consecință naturală a unei mai mari convergențe și ca factor-cheie pentru menținerea încrederii în uniunea noastră monetară.

negociind în paralel acorduri comerciale bilaterale. Croația urmează să devină acum cel de al 28-lea stat membru al Uniunii. un buget care va aduce reale beneficii cetățenilor și întreprinderilor din Europa. în ciuda obstacolelor întâlnite – pentru o cauză pe care actualii lideri europeni au privilegiul de a o proteja și de a o consolida.5 De asemenea. De asemenea. Raportul general 2011 oferă o prezentare detaliată a activităților Uniunii Europene din ultimele douăsprezece luni. Uniunea Europeană a continuat să depună eforturi pentru încheierea unui acord comercial mondial. Uniunea Europeană a arătat că actuala criză nu ne afectează angajamentul față de țările care aspiră să se alăture Uniunii noastre. iar apoi cu o revizuire considerabilă a modului de punere în aplicare a politicii europene de vecinătate. Comisia a privit dincolo de criza actuală și a prezentat o propunere de buget ambițios și responsabil pentru perioada 2014-2020. Sper ca Raportul general să ofere un punct de referință pentru măsurile pe care le-am adoptat pentru a readuce Europa pe calea prosperității și a solidarității. A fost un drum dificil – însă am avansat. democrație și prosperitate. În 2011. În ultimul an. Anul 2011 va rămâne în cărțile de istorie ca fiind anul în care oamenii au ieșit în stradă în Africa de Nord și în Orientul Mijlociu pentru a cere democrație și schimbare. mobilizând rapid asistență în urma cutremurului. Uniunea Europeană a reacționat imediat – mai întâi cu o nouă strategie pentru zona sud-mediteraneeană. Uniunea Europeană a intervenit pentru a-i ajuta pe toți cei care au luptat pentru libertate. Pachetul de măsuri convenit la Durban în luna decembrie oferă motive de optimism cu privire la elaborarea unei foi de parcurs clare către o decizie cu caracter obligatoriu. Uniunea Europeană a reacționat imediat pentru a oferi ajutor peste tot în lume celor aflați în dificultate. După ce a finalizat cu succes procesul de negociere. oferind cea mai grăitoare dovadă a faptului că o politică de extindere puternică și credibilă este în interesul fundamental al Europei. José Manuel Barroso . Uniunea Europeană a depus eforturi neobosite pentru a menține lupta împotriva schimbărilor climatice printre prioritățile agendei politice. De asemenea. a tsunamiului și a accidentului nuclear din Japonia și mobilizând ajutoare umanitare importante ca răspuns la seceta care a lovit Cornul Africii.

Capitolul 1 Consolidarea guvernanței economice în Uniunea Europeană .

pentru care Consiliul European a aprobat un al doilea program în octombrie 2011. În urma expirării termenului asistenței din partea UE. a fost implementat pentru Ungaria un cadru de supraveghere ulterioară programului. precum și sprijinul destinat balanței de plăți din statele membre Letonia și România. Un pachet legislativ major (așa-numitul „pachet de șase propuneri”) a fost adoptat în vederea consolidării Pactului de stabilitate și de creștere și a cadrelor bugetare naționale. progrese semnificative în ameliorarea sistemului de guvernanță economică al Uniunii. Din cauza amplorii crizei. © Tom Grill/Photographer’s Choice RF/Getty Images . Comisia a propus în luna noiembrie măsuri legislative suplimentare privitoare la supravegherea bugetară. Eforturile de consolidare a mecanismelor de asistență financiară pentru țările din zona euro au continuat și s-a lansat o dezbatere amplă privind fezabilitatea introducerii unor obligațiuni de stabilitate. cu misiuni de revizuire bianuale. Irlandei și Portugaliei. de asemenea. Uniunea Europeană s-a confruntat cu provocări substanțiale și a făcut progrese majore în soluționarea dificultăților. Cu probleme deosebite s-a confruntat Grecia. precum și pentru prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice. Tema dominantă pentru anul în cauză a fost modalitatea optimă de răspuns la provocările reprezentate de stimularea creșterii. iar restructurarea sectorului bancar a continuat la rândul său în multe state membre. refacerea stabilității financiare și rezolvarea crizei datoriilor suverane. Comisia Europeană a înaintat propuneri privind o taxă pe tranzacțiile financiare. consolidarea la nivel european a aspectelor legislative și ținând de supraveghere ale sectorului financiar.Raport general 2011 De-a lungul anului 2011. A continuat. S-au înregistrat. într-adevăr. care nu fac parte din zona euro. Instituțiile Uniunii au depus eforturi susținute în direcția unei game largi de măsuri și idei menite să ajute la soluționarea crizei. Au continuat programele de asistență financiară destinate Greciei.

stabilitatea macroeconomică. Analiza a expus punctul de vedere al Comisiei în privința provocărilor și a priorităților pentru anul în curs și a marcat începutul primului semestru european – noul ciclu de șase luni pentru coordonarea ex ante a politicilor macroeconomice. la aproximativ 1. și în cele din urmă aprobate de Parlament și de Consiliu noi texte legislative pentru susținerea acestuia. în special crearea de oportunități de angajare. În 2012. Corectarea dezechilibrelor macroeconomice este o condiție esențială pentru creștere și este deosebit de importantă pentru zona euro. 120120 119 118 117 115116 115 114 113 112 110111 110 109 108 107 105106 105 104 103 102 100101 100 99 98 97 9596 95 94 93 92 9091 90 89 88 87 8586 85 84 83 82 8081 80 2010 2012 Scădere relativă a competitivității NL PT IE ES IT SI FR FI EL BE LU 1998=100 DE AT Creștere relativă a competitivității 1998 2000 2002 2004 2006 2008 . în special consolidarea bugetară și stabilitatea sectorului financiar. comparativ cu 1. Analiza anuală a creșterii – Lansarea primului semestru european Măsuri-cheie din analiza anuală a creșterii pe anul 2011 Aceasta a definit trei priorități principale și a propus 10 acțiuni. Comisia a lansat procesul de creștere a gradului de integrare al gestionării și al organizării la nivelul UE a politicilor macroeconomice și bugetare ale statelor membre. Cele trei priorități sunt: 1.5 %. măsuri de stimulare a creșterii. prin consolidarea dimensiunii europene a politicilor economice și bugetare naționale. Împreună cu măsuri de stabilizare credibile și eficace. creșterea potențială va rămâne probabil redusă în următorii zece ani. susținând în același timp moneda comună. 2. La 12 ianuarie. 3.8 % între 2001 și 2010.8 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 1 Consolidarea agendei economice a Europei Pe parcursul anului. În lipsa introducerii unor măsuri adecvate în aceste domenii. Evoluția competitivității în raport cu restul zonei euro prezintă divergențe semnificative. bugetare și de reforme structurale ale statelor membre. care urmau să fie supuse aprobării Consiliului European. În vreme ce au fost discutate. Competitivitatea prețurilor în zona euro Dezechilibrele interne constituie în continuare o problemă. reformele pieței muncii. durabilă și favorabilă incluziunii (a se vedea capitolul  2). de la piața unică la schimburile comerciale și la o politică comună în domeniul energetic. Acesta reprezintă o inovație majoră în materie de guvernanță a economiilor interdependente din Uniune în ansamblul său. această nouă abordare a guvernanței economice este menită să ofere cadrul unei responsabilități macroeconomice mai accentuate la nivelul UE ca întreg. care va permite aplicarea de sancțiuni financiare oricărui stat membru din zona euro care nu respectă dispozițiile în cauză. de asemenea. acest proces va fi sprijinit de o legislație nouă și riguroasă. în Uniunea Europeană a fost introdus un sistem de guvernanță economică mai puternic și mai sustenabil. Semestrul european este cadrul în care se pune în aplicare strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă. Reformele structurale contribuie. la stimularea creșterii și la prevenirea sau corectarea dezechilibrelor. Comisia Europeană a adoptat prima Analiză anuală a creșterii (1).

2. creșterea investițiilor în energie. precum și cele 10 acțiuni propuse pentru 2011 și 2012 au fost aprobate de Consiliul European în martie. asigurarea stabilității sectorului financiar. parțial prin forme inovatoare de finanțare (inclusiv obligațiuni UE pentru proiecte). 9. sprijinirea cetățenilor în vederea integrării sau a reintegrării în câmpul muncii prin creșterea atractivității financiare a locurilor de muncă. măsuri prin care să se asigure că ajutorul de șomaj stimulează reintegrarea pe piața muncii. 7. eliminarea obstacolelor care încă împiedică buna funcționare a pieței unice. Măsuri de stimulare a creșterii: 8. Zece priorități concrete pentru 2011 Stabilitate macroeconomică: 1. 6. un echilibru mai bun între flexibilitate și securitate pe piața muncii. reforma sistemelor de pensii. adoptarea unor măsuri de corectare a deficitelor sau a excedentelor de cont curent. facilitarea unui acces la energie eficace din punctul de vedere al costurilor.C onso l idarea gu v ernan ț ei economice în U niunea E uropean ă 9 Prioritățile identificate de Comisie. Către o guvernanță economică europeană mai puternică © Uniunea Europeană . 10. redresarea finanțelor publice ale statelor membre. 3. Reformarea pieței forței de muncă: 4. 5. transporturi și infrastructuri informatice.

În prezent. Acestea se bazează pe un proiect de recomandări și pe o evaluare tehnică aprofundată. Acesta vizează consolidarea angajamentelor politice la nivel înalt. măsuri pentru sprijinirea creării de locuri de muncă și pentru a ajuta șomerii să se reintegreze în câmpul muncii. Șase state membre care nu fac parte din zona euro. printre care situația finanțelor publice. al programelor de stabilitate și de convergență. Consiliul a finalizat cu succes primul semestru european. reformele sistemelor de pensii. Letonia. Lituania. sustenabilitatea finanțelor publice și consolidarea stabilității financiare. Cine face parte din zona euro? Zona euro este constituită din statele membre ale Uniunii Europene care au adoptat moneda euro. Statele membre ar trebui să pună în aplicare orientările specifice fiecărei țări în politicile și bugetele lor naționale. Toți cei 23 de semnatari se angajează să pună în aplicare reformele. sunt avute în vedere patru domenii: competitivitate. s-au alăturat Pactului. precum și chestiuni legate de învățământ și inovare. răspund provocărilor specifice. Polonia și România. De la Analiza anuală a creșterii la recomandări specifice fiecărei ț ări În urma aprobării de către Consiliul European la sfârșitul lunii iunie. a următoarelor aspecte: (1) situația economică și bugetară din fiecare stat membru și (2)  gradul în care măsurile propuse de statele membre în cadrul programelor naționale de reformă. Astfel. în cazul țărilor implicate. Celelalte patru state membre sunt libere să adere dacă doresc acest lucru. șefii de stat sau de guvern și-au dat în luna martie acordul pentru Pactul Euro Plus (2). concentrându-se pe stimularea competitivității și a convergenței în zona euro. Danemarca. capacitatea sectorului bancar de a susține economia. TERITORIILE NECONTINENTALE ȘI DE PESTE MĂRI ALE STATELOR MEMBRE AZORE (PT) MADEIRA (PT) INSULELE CANARE (ES) GUADELUPA (FR) MARTINICA (FR) SURINAME GUYANA FRANCEZĂ (FR) BRAZILIA RÉUNION (FR) Statele membre din zona euro State membre care nu au adoptat încă euro (derogare) State membre care au opțiunea de a nu participa (opt-out) Sursa: Comisia Europeană.10 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 1 Pactul Euro Plus În urma propunerilor formulate în cadrul Analizei anuale a creșterii. și anume Bulgaria. Această evaluare a . aproximativ 330 de milioane de cetățeni din 17 țări trăiesc în zona euro. Pactul fiind complet integrat în semestrul european (3). locuri de muncă. precum și al angajamentelor aferente Pactului Euro Plus. prin adoptarea unui set de recomandări specifice fiecărei țări (4) pentru fiecare stat membru. Recomandările acoperă o gamă largă de aspecte. efectuată de Comisie.

vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil de justiție. aprobate de Consiliul European în concluziile sale din martie 2011. Viviane Reding. drepturi fundamentale și cetățenie. a promova cercetarea și dezvoltarea. Piețele muncii Sunt necesare mai multe eforturi pentru: a stimula participarea forței de muncă prin creșterea vârstei de pensionare. a preciza măsurile fiscale care vor conduce la reducerea deficitelor bugetare. iar în luna mai Comisia va prezenta din nou recomandările specifice fiecărei țări pentru anul 2012. a insistat asupra faptului că actuala criză nu reprezintă sfârșitul Europei. în special pentru IMM-uri. prin stimulente pentru investițiile private în cercetare și dezvoltare și printr-o mai bună corelare a cercetării și dezvoltării și a inovației cu nevoile întreprinderilor. prin punerea în aplicare integrală a directivei privind serviciile și prin extinderea cadrului concurențial și de reglementare în industriile de rețea. reducerea sistemelor de pensionare anticipată și îmbunătățirea accesibilității serviciilor de îngrijire a copiilor.C onso l idarea gu v ernan ț ei economice în U niunea E uropean ă 11 fost realizată în contextul priorităților identificate de Comisie în Analiza anuală a creșterii din ianuarie 2011. O evaluare oficială a rezultatelor fiecărui stat membru va avea loc în primăvara anului 2012. asigurarea unei evoluții a salariilor corelată cu creșterea productivității. Reforme structurale Sunt necesare mai multe eforturi pentru: a îmbunătăți mediul de afaceri prin reducerea reglementărilor excesive. precum și inovația. a consolida cadrul de reglementare privind ipotecile și a reduce îndatorarea excesivă a gospodăriilor. Implementarea recomandărilor va fi atent monitorizată de Comisie. ci începutul unei Europe mai puternice și mai unite (5) © Uniunea Europeană . a combate șomajul structural și pentru a integra grupurile vulnerabile prin reducerea impozitelor pe salarii și printr-o mai bună orientare a politicilor active privind piața muncii. facilitând astfel începerea unei afaceri și accesul la finanțare. Care a fost natura recomandărilor specifice fiecărei țări pentru anul 2011? Stabilitate macroeconomică Sunt necesare mai multe eforturi pentru: a reforma structura sistemelor fiscale și a proteja cheltuielile de natură să favorizeze creșterea. a reduce șomajul în rândul tinerilor și abandonul școlar timpuriu prin reformarea contractelor de muncă acolo unde este necesar și prin ameliorarea legăturilor dintre învățământ și ocuparea forței de muncă. a încuraja concurența în sectorul serviciilor. alături de analiza aferentă. Aceasta va ține la curent Consiliul cu privire la constatările sale.

Pentru prima oară. Măsuri-cheie din Analiza anuală a creșterii pe anul 2012 Analiza anuală a creșterii pe anul 2012 pune un accent deosebit pe nevoia implementării măsurilor deja convenite. Analiza stabilește ceea ce Comisia consideră că trebuie să fie prioritățile UE pentru următoarele 12 luni în privința politicilor bugetare și a reformelor structurale. utilizate în cadrul semestrului european.12 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 1 Lansarea celui de al doilea semestru european pentru 2012 Pentru ca procesul să se desfășoare în continuare într-un ritm susținut. noi sau actualizate. de asemenea. analiza pe 2012 este punctul de plecare pentru cel de al doilea semestru european de guvernanță economică. care face parte din pachetul Comisiei destinat lansării semestrului european. Analiza anuală a creșterii a identificat. Comisia a adoptat în luna noiembrie 2011 Analiza anuală a creșterii pe 2012 (6). cu un accent clar pe măsurile de stimulare a creșterii. reformele-cheie ale piețelor muncii din statele membre. noile instrumente de supraveghere convenite ca parte a „pachetului de șase propuneri” vor fi. Astfel. Comisia consideră că eforturile la nivel național și la nivelul UE ar trebui să se concentreze pe următoarele cinci priorități: Continuarea consolidării fiscale diferențiate favorabile creșterii Reluarea activității normale de creditare în economie Promovarea creșterii și a competitivității în prezent și în viitor Abordarea aspectelor legate de șomaj și de consecințele sociale ale crizei Modernizarea administrației publice . pe baza analizelor din Proiectul de raport comun privind ocuparea forței de muncă (7). precum și recomandările specifice fiecărei țări. Programele naționale de reformă (privind reformele structurale) și programele de stabilitate sau de convergență (privind politicile bugetare). pe care Comisia le va prezenta în mai ar trebui să fie consecvente cu prioritățile politice avansate în analiza pe 2012 și cu orientările stabilite în cadrul Consiliului European din primăvară. pe care statele membre le vor înainta în primăvară. de asemenea.

amploarea și profunzimea crizei au determinat Comisia să propună. alături de norme mai stricte și o mai bună aplicare a legislației. economice și politice dintre cele mai dificile – pentru a pune bazele temporare și permanente ale unei astfel de uniuni a stabilității. este vorba despre crearea unei uniuni a stabilității. Atât Pactul de stabilitate și de creștere. Euro a construit punți între cele 17 state membre ale zonei euro și este o monedă de interes mondial © Digital Vision/Getty Images . cu excepția cazului în care votează împotrivă o majoritate calificată a statelor membre. mergând de la un depozit cu dobândă la amenzi. în cazul în care Comisia prezintă o recomandare sau o propunere Consiliului. Pachetul are trei obiective principale. aceasta este considerată adoptată. Se creează un nou mecanism de supraveghere. Patru dintre acestea urmăresc consolidarea Pactului de stabilitate și de creștere și a cadrelor bugetare. O supraveghere mai atentă a politicilor economice și fiscale de către UE Pentru a consolida guvernanța economică în Uniunea Europeană. Al treilea obiectiv: consolidarea aplicării legislației. în timp ce celelalte două pun accentul pe prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice. Noul sistem oferă o mai mare transparență. pachetul a fost votat de Parlament la 28 septembrie și adoptat (9) de Consiliu la 8 noiembrie. Al doilea obiectiv: prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice. inclusiv prin utilizarea unui tablou de bord pe bază de indicatori. aplicarea legislației este consolidată prin utilizarea pe scară mai largă a votului cu majoritate calificată inversată. Acest lucru se realizează printr-o mai bună supraveghere a bugetelor naționale. printr-un Pact de stabilitate și de creștere consolidat și printr-o coordonare bugetară aprofundată. și alte reforme legislative. intrând în vigoare la 13 decembrie 2011. printre altele. În urma discuțiilor extinse în cadrul organelor legislative ale UE. S-au făcut pași importanți – adeseori în condiții financiare.C onso l idarea gu v ernan ț ei economice în U niunea E uropean ă 13 Asigurarea stabilită ț ii zonei euro Stabilitatea monedei comune a făcut obiectul unui efort semnificativ din partea tuturor instituțiilor pe parcursul anului. cât și noua procedură privitoare la dezechilibre sunt susținute de posibilitatea de impunere a unor sancțiuni financiare progresive statelor membre din zona euro. În pofida faptului că acest nou pachet legislativ va reprezenta baza unui sistem de guvernanță economică mai coerent în Europa. inclusiv pentru zona euro. Cu alte cuvinte. Comisia a prezentat în 2010 șase propuneri legislative (8) (cunoscute sub numele de „pachetul de șase propuneri”) în vederea adoptării de către Parlamentul European și Consiliu. în completarea unei uniuni a solidarității și a responsabilității. precum și prin introducerea unor cerințe minime pentru cadrele bugetare naționale. Primul obiectiv: acțiuni preventive și corective mai puternice. în ultima parte a anului 2011. În special în ceea ce privește zona euro: în esență. mult mai multă atenție reducerii datoriei. acordându-se. pentru a se identifica și corecta dezechilibrele mult mai devreme. În plus.

a se vedea capitolul 5). de asemenea. Toate aceste etape vor fi realizate în mod public. . dacă este necesar. cu o capacitate cumulată de creditare de 500 miliarde EUR. în cazul în care consideră că acestea încalcă grav obligațiile politice stabilite în Pactul de stabilitate și de creștere. Aceasta a fost o expresie lipsită de orice echivoc a interesului comun și a solidarității în cadrul zonei euro. în 2010 au fost create două mecanisme temporare de soluționare a crizelor. care se confruntă cu instabilitate financiară sau sunt expuse în mod serios riscului de instabilitate financiară ori al celor care fac obiectul unui program de asistență financiară. Prin regulamentul propus de consolidare a supravegherii economice și fiscale a țărilor din zona euro care se confruntă sau riscă să se confrunte cu instabilitate financiară gravă ar urma să se asigure faptul că supravegherea statelor membre supuse unui program de asistență financiară sau expuse unui risc grav de instabilitate financiară este solidă. destinate să consolideze supravegherea zonei euro și să ducă mai departe elementele convenite deja în cadrul setului de măsuri legislative reprezentat de „pachetul de șase măsuri”. crescând nivelul deficitelor și al datoriei publice în toate statele membre. Comisia a înaintat propuneri privind două noi regulamente. o monitorizare mai atentă și cerințe în materie de raportare pentru țările din zona euro supuse procedurii de deficit excesiv. de a emite un aviz cu privire la acestea. în special al celor cu deficite bugetare excesive. Comisia ar putea solicita ca proiectele să fie revizuite. Pentru a garanta stabilitatea zonei euro în ansamblu și pentru a sprijini în mod individual statele membre care se confruntă cu dificultăți financiare grave și/sau cu presiuni puternice din partea pieței. urmează proceduri clare și este încorporată în legislația UE. Irlanda și Portugalia au beneficiat de asistență financiară prin intermediul acestor mecanisme. Banca Centrală Europeană a jucat un rol semnificativ în ceea ce privește asigurarea de lichiditate pe piață (pentru detalii. Comisia ar urma să fie în măsură de a decide dacă un stat membru care se confruntă cu dificultăți majore cu privire la stabilitatea sa financiară ar trebui să facă obiectul unei supravegheri sporite. lucru demonstrat atât de clar de criza actuală. în fiecare an. în timp ce Grecia a beneficiat de un acord bilateral de creditare creat special în acest scop. Prin regulamentul propus de consolidare a supravegherii politicilor bugetare ale statelor membre din zona euro ar urma să se impună acestor țări să își prezinte proiectele de buget în același timp.14 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 1 Consolidarea în continuare a supravegherii economice și bugetare în zona euro În noiembrie. Dată fiind interdependența mai mare a țărilor din zona euro. În plus. În cursul anului 2011. Proiectul de text legislativ propune. statele membre din zona euro ar urma să aibă obligația de a înființa consilii fiscale independente și de a-și baza bugetele pe previziuni independente. Men ț inerea FESF și a MESF Criza economică a exercitat o presiune importantă asupra finanțelor publice. evoluția datoriei suverane a devenit un motiv serios de îngrijorare începând din 2010 și a întrerupt accesul anumitor state membre din zona euro la finanțarea sustenabilă a datoriei suverane de pe piață. care trebuie aplicate constant pe parcursul întregului ciclu bugetar. pentru a se asigura o transparență totală. Consiliul va putea să emită o recomandare prin care să invite sstatele membre respective să adopte măsuri corective. Comisia a propus consolidarea atât a coordonării. În cursul anului. Pe lângă aceasta. și să se acorde Comisiei dreptul de a le evalua și. cât și a supravegherii proceselor bugetare în cazul tuturor statelor membre din zona euro.

pentru a mări sustenabilitatea datoriei statelor membre și pentru prelungirea scadențelor. viitorului mecanism permanent – MES). pentru a face față crizei actuale și pentru a rămâne pregătiți în cazul unor crize viitoare. creșterea flexibilității și a eficacității FESF prin scăderea ratelor de creditare. Semnarea Tratatului de instituire a Mecanismului european de stabilitate (MES) la 11 iulie 2011 © Uniunea Europeană . în luna iulie 2012. vor asigura existența unor mijloace de protecție adecvate la nivelul Uniunii Europene și. Termenii de referință ai FESF au fost stabiliți și aprobați pentru două opțiuni pentru maximizarea resurselor acestuia. dar rămân de făcut eforturi suplimentare pentru ca acesta să devină pe deplin funcțional.C onso l idarea gu v ernan ț ei economice în U niunea E uropean ă 15 În 2011. șefii de stat sau de guvern au decis. de asemenea. Aceste noi instrumente fac ca FESF să fie capabil de a participa la programe preventive (prin intermediul unor linii de credit preventive). În fine. de asemenea. șefii de stat sau de guvern au fost de acord cu majoritatea modificărilor aduse tratatului MES revizuit și au stabilit un nou obiectiv – intrarea în vigoare a Mecanismului european de stabilitate (MES). la nivelul zonei euro. În acord cu Analiza anuală a creșterii din ianuarie 2011 a Comisiei. Aceste opțiuni prevăd fie emiterea de certificate de protecție parțială la momentul unor noi emisiuni de obligațiuni. în plus. această abordare cuprinzătoare. Combinată cu suma maximă de 60 miliarde EUR disponibilă prin Mecanismul european de stabilizare financiară (MESF). cu un an mai devreme decât fusese planificat inițial. iar o serie de proceduri tehnice și juridice nu au fost încă puse la punct. În iulie 2011. Mai târziu în același an s-au convenit. care va înlocui FESF. fie punerea în comun a resurselor publice și private în cadrul unuia sau al mai multor fonduri de coinvestiție. împreună cu toate măsurile suplimentare. mai specific. să acorde credite în vederea recapitalizării instituțiilor financiare și să întreprindă intervenții pe piața primară și pe cea secundară. orientări privind o serie de noi instrumente destinate FESF (care se vor aplica. capacitatea totală de creditare a măsurilor de protecție europene s-a ridicat astfel la 500 miliarde EUR. s-a convenit materializarea integrală a capacității de 440 miliarde EUR a Fondului european de stabilitate financiară (FESF).

5 2. a Suediei și a Danemarcei. FESF (Fondul european de stabilitate financiară) și FMI (Fondul Monetar Internațional). . realizat de statele membre din zona euro și FMI. în miliarde EUR Plăți mai 2010 septembrie 2010 dec. Statele membre din zona euro ar urma să contribuie cu până la 30 miliarde EUR pentru reeșalonarea datoriilor. și autoritățile irlandeze. Irlanda Sprijinul financiar este pus la dispoziție prin intermediul unui program negociat în noiembrie 2010 de către Comisie și FMI. în strânsă legătură cu BCE.3 2. pe de o parte.0 9. incluzând o contribuție de 17.0 15.5 10. Programul de asistență din partea UE/FESF/FMI pentru Irlanda are o valoare de până la 85  miliarde  EUR pe o perioadă de trei ani.2 20.0 73. În plus. statele membre din zona euro s-au angajat să pună la dispoziție o sumă de până la 100 miliarde EUR drept finanțare suplimentară pentru cel de al doilea program.0 12.8 52. La summitul UE din 26 octombrie.5 2. Grupul lucrează la proiecte specifice. implicând suplimentarea finanțării publice și o contribuție substanțială din partea deținătorilor de obligațiuni din sectorul privat. identificate în colaborare cu Grecia. ’10/ian.0 Grupul operativ pentru Grecia După cum s-a convenit cu autoritățile grecești. care și-a început activitatea în septembrie. a trebuit să fie completat cu un al doilea program pentru Atena. Pachetele de asistență pentru Irlanda și Portugalia Irlanda și Portugalia primesc sprijin financiar în cadrul pachetelor de asistență puse la dispoziție în comun de UE (prin MESF – Mecanismul european de stabilizare financiară).5 4.1 Total 20.5 6.9 FMI 5.1 3. în valoare de 110 miliarde EUR. pe de altă parte.0 9. Acesta urmează să prezinte autorităților din Grecia și Comisiei Europene rapoarte trimestriale privind progresele înregistrate.16 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 1 Grecia Programul de asistență pentru Grecia din 2010. Obiectivul este asigurarea unei reduceri a datoriei Greciei până în 2020 de la valoarea actuală de circa 160 % din PIB până la 120 % din PIB. s-a creat un grup operativ la nivelul Comisiei.5  miliarde  EUR din partea Trezoreriei irlandeze și a Fondului național de rezervă pentru pensii. ’11 martie 2011 iulie 2011 decembrie 2011 Total Zona euro 14.9 8. precum și împrumuturi bilaterale din partea Regatului Unit.7 5. cu o rată nominală de actualizare de 50 % aplicată la datoria Greciei deținută de aceștia.0 8. s-a convenit că investitorii privați vor contribui printr-un schimb benevol de obligațiuni. și se concentrează pe creștere economică.5 6. Prezentare generală a sumelor plătite. competitivitate și ocuparea forței de muncă. Scopul acestuia este de a oferi Greciei asistența tehnică de care are nevoie pentru a pune în aplicare cu succes programul de ajustare UE/FMI și pentru a accelera absorbția fondurilor europene.

Echivalentul în EUR la cursul de schimb de la 15 decembrie 2011: 13. Un volum mai mare de creditare Mecanismul european de stabilitate va avea o capacitate efectivă de creditare de 500 miliarde EUR: un capital total subscris de 700 miliarde EUR.75 5. . Programul de asistență din partea UE/FESF/FMI pentru Portugalia are o valoare de până la 78 miliarde EUR pe o perioadă de trei ani. miniștrii de finanțe ai celor 17 țări din zona euro au semnat Tratatul de instituire a Mecanismului european de stabilitate (10) (MES).C onso l idarea gu v ernan ț ei economice în U niunea E uropean ă 17 Prezentare generală a sumelor plătite.8 3. în miliarde EUR Plăți ianuarie 2011 februarie 2011 martie 2011 mai 2011 septembrie 2011 octombrie 2011 noiembrie 2011 decembrie 2011 Total 13.5 3.3 3. pentru a constitui un sistem de protecție mai solid și mai eficient.98 2.91 12. în miliarde EUR Plăți mai 2011 iunie 2011 septembrie 2011 septembrie 2011 octombrie 2011 decembrie 2011 Total 14. provenind în totalitate de la statele membre din zona euro.07 miliarde EUR. Eforturile de actualizare a tratatului erau încă în curs de desfășurare în luna decembrie 2011.0 3.45 Total 8. din care 80 miliarde EUR sub formă de capital vărsat.8 UE (MESF) 1.0 2.48 UE (MESF) 5. Prezentare generală a sumelor plătite.9 6.0 0. în urma renegocierilor desfășurate în cursul anului s-a convenit devansarea mecanismului până la mijlocul anului 2012.75 4. (**) Suma totală exprimată în drepturi speciale de tragere: 11 503 miliarde. pe de altă parte.90 13. pe de o parte.6 2. a cărui intrare în vigoare este vizată pentru mijlocul anului 2013. Echivalentul în EUR la cursul de schimb de la 19 decembrie 2011: 13.33 (**) 5.05 miliarde. La 11 iulie 2011.6 2. și autoritățile portugheze.6 miliarde EUR. Cu toate acestea. Portugalia Sprijinul financiar este pus la dispoziție prin intermediul unui program de ajustare economică negociat în mai 2011 de către Comisie și FMI.4 3.55 8. Un mecanism permanent – Mecanismul european de stabilitate (MES) În 2011 s-a ajuns la un acord și cu privire la un cadru permanent de soluționare a crizelor.58 1.59 (**) 1.90 33. (**) Echivalentul unor drepturi speciale de tragere de 11.1 5. împreună cu decizia Consiliului European din decembrie de devansare a MES până la mijlocul anului 2012.23 (*) Echivalentul în EUR al drepturilor speciale de tragere la data efectuării plății.2 10.98 FESF FMI (*) 6. iar 620 miliarde EUR sub formă de capital subscris nevărsat.0 0.3 FESF FMI (*) 5. în strânsă legătură cu BCE.0 2.0 3.0 0. MES va prelua sarcinile care le revin în prezent mecanismelor temporare – Fondul european de stabilitate financiară (FESF) și Mecanismul european de stabilizare financiară (MESF).62 (*) Echivalentul în EUR al drepturilor speciale de tragere la data efectuării plății.

18

R A P O R T

G E N E R A L

2 0 1 1

capi t o l u l

1

Accesul la sprijin financiar prin intermediul MES, inclusiv la acordarea de împrumuturi, va face obiectul unor condiții stricte de politică, în cadrul unui program de ajustare macroeconomică și pe baza unei analize riguroase a sustenabilității datoriei publice, efectuată de Comisie împreună cu Fondul Monetar Internațional, în colaborare cu Banca Centrală Europeană.

Eforturi concertate împotriva crizei
Liderii UE s-au întrunit în mod repetat în decursul anului, fie în cadrul Consiliului European, fie în cel al Eurogrupului, summituri majore având loc la 11 martie, 21 iulie, 23 și 26 octombrie, precum și la 8-9 decembrie. Aceștia și-au reafirmat angajamentul în favoarea monedei euro și în direcția oricăror acțiuni necesare pentru asigurarea stabilității financiare a zonei euro și a statelor membre care fac parte din aceasta. S-a convenit în privința dezvoltării unor noi instrumente de stabilizare pentru zona euro, pentru a îmbunătăți eficacitatea FESF și a MES și pentru a preveni riscurile de contagiune. Dată fiind continuarea turbulențelor pe piețele financiare, importanța consolidării bugetare și a reducerii datoriilor a rămas crucială, pentru a asigura sustenabilitatea finanțelor publice și a restabili încrederea. Liderii UE au convenit în privința unor domenii de acțiune urgente, care fuseseră propuse de Comisie în foaia de parcurs pentru stabilitate și creștere (11): dificultățile cu care se confruntă Grecia, consolidarea guvernanței la nivelul zonei euro, recapitalizarea în continuare a băncilor europene, politici de stimulare a creșterii. A existat, de asemenea, un angajament deplin din partea tuturor statelor membre în direcția punerii în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări din cadrul primului semestru european și a concentrării cheltuielilor publice pe domeniile susceptibile să genereze creștere economică. În luna octombrie, comisarul Olli Rehn a fost numit vicepreședinte al Comisiei cu responsabilități specifice privind afacerile economice și monetare și moneda euro, având un rol crescut în materie de coordonare, supraveghere și punere în aplicare a guvernanței economice în zona euro.

© Uniunea Europeană

Olli Rehn (dreapta) a fost numit vicepreședinte al Comisiei responsabil cu afacerile economice și monetare și moneda euro. Aici, alături de Jean-Claude Juncker, președintele Eurogrupului

C onso l idarea

gu v ernan ț ei

economice

în

U niunea

E uropean ă

19

În luna decembrie, Consiliul European a discutat consolidarea în continuare a coordonării politicilor fiscale, pe baza propunerilor prezentate de Herman Van Rompuy, președintele Consiliului European, și José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, împreună cu Jean-Claude Juncker, președintele Eurogrupului. Nu a existat un acord unanim, Regatul Unit având o opinie divergentă. Cu toate acestea, statele membre din zona euro și alte state membre au putut ajunge la un acord (12), sub rezerva consultării parlamentelor naționale, în privința unui „pact fiscal”, sub forma unui tratat interguvernamental care să stabilească reguli bugetare mai stricte și să consolideze coordonarea economică. Obiectivul este ajungerea la un acord final privitor la noul tratat până în luna martie 2012.

Prioritate acordată creșterii economice și locurilor de muncă
Toate cele 27 de guverne din UE au fost de acord cu accelerarea măsurilor prioritare din domeniul creșterii și din cel al forței de muncă. Printre acestea se numără finalizarea integrării piețelor energetice ale UE, dezvoltarea unei infrastructuri mai bine conectate și atingerea unei eficiențe energetice sporite. Pentru mai multe detalii privind măsurile de stimulare a creșterii, a se vedea capitolul 2.

Reuniune crucială a liderilor europeni în decembrie

Obligațiuni europene de stabilitate
Ca parte a efortului în direcția unei guvernanțe mai stabile în zona euro și ca răspuns la o solicitare din partea Parlamentului European, Comisia a contribuit la sfârșitul lunii noiembrie la structurarea dezbaterii privitoare la obligațiunile europene prin publicarea unei cărți verzi privind obligațiunile de stabilitate (13), pentru a suscita dezbateri și consultări publice de amploare în privința chestiunilor în cauză. Aceasta analizează beneficiile și provocările potențiale aferente celor trei abordări privind emiterea comună de datorii în zona euro. Cartea verde stabilește efectele probabile ale fiecăreia dintre aceste abordări asupra costurilor de finanțare ale statelor membre, a integrării financiare europene, a stabilității piețelor financiare și a atractivității globale a piețelor financiare ale UE. Aceasta analizează, de asemenea, riscurile de hazard moral aferente fiecărei abordări, precum și implicațiile acestor obligațiuni în ceea ce privește modificarea tratatului. Pe de o parte, obligațiunile de stabilitate sunt considerate un potențial răspuns pe termen lung extrem de eficace la criza datoriei suverane, pe de altă parte există preocupări în sensul că acestea ar elimina stimulentul de piață pentru disciplină fiscală și ar încuraja hazardul moral. Comisia precizează că acțiunile în direcția introducerii unor obligațiuni de stabilitate ar fi viabile și de dorit doar în cazul în care s-ar lua simultan măsuri de consolidare a disciplinei bugetare. Amploarea consolidării trebuie să fie proporțională cu ambiția abordării alese. Cartea verde a constatat că emiterea în comun de obligațiuni de stabilitate ar avea beneficii potențiale semnificative, și anume: perspectiva introducerii obligațiunilor de stabilitate ar putea ameliora rapid actuala criză a datoriilor suverane, deoarece statele membre ale căror titluri au un randament ridicat ar putea beneficia de bonitatea statelor membre ale căror titluri au un randament scăzut; obligațiunile de stabilitate ar spori reziliența sistemului financiar al zonei euro la viitoarele șocuri negative și ar consolida astfel stabilitatea financiară;

© Uniunea Europeană

20

R A P O R T

G E N E R A L

2 0 1 1

capi t o l u l

1 

acestea ar ameliora eficacitatea politicii monetare din zona euro; obligațiunile de stabilitate ar promova eficiența pieței obligațiunilor suverane din zona euro și, în general, a sistemului financiar al zonei euro; obligațiunile de stabilitate ar facilita investițiile de portofoliu în euro și ar contribui la un sistem financiar mondial mai echilibrat.

Utilizarea monedei euro
10 ani de când euro se află în buzunarele noastre
Andorra este pregătită să emită propriile monede euro Ca urmare a unui acord monetar încheiat la mijlocul anului 2011 între Uniunea Europeană și Andorra, principatul va putea să utilizeze euro ca monedă oficială și să își emită propriile monede. Principatul Andorra, care nu are monedă oficială, a utilizat până acum euro ca monedă de facto, fără statut juridic oficial.

Data de 1 ianuarie 2002 a marcat introducerea bancnotelor și a monedelor euro în Uniunea Europeană, generând o aliniere fără precedent a politicilor monetare, precum și o cooperare mai strânsă între țările din zona euro. Cele 332 de milioane de oameni care folosesc moneda euro nu mai trebuie să suporte costuri suplimentare pentru schimbul valutar, iar tranzacțiile transfrontaliere sunt mai transparente în prezent, ceea ce permite consumatorilor să compare prețurile între țările din zona euro.

Estonia – cel de al 17-lea stat din zona euro
La 1 ianuarie, Estonia a adoptat euro ca monedă oficială, iar trecerea la noua monedă s-a petrecut fără probleme, conform planului. Moneda națională anterioară – coroana – a fost retrasă progresiv pe parcursul unei perioade de dublă circulație de două săptămâni, în care ambele monede au avut statut de mijloace legale de plată în acest stat membru.

Cetățenii și rezidenții din zona euro au ales prin vot modelul câștigător pentru noua monedă euro care va fi emisă de toate țările din zona euro în ianuarie 2012 pentru a comemora 10 ani de existență a bancnotelor și monedelor euro. În mod normal, fiecare stat membru din zona euro emite monede euro cu un model național pe una dintre fețe. Este pentru a treia oară când toate țările din zona euro emit o monedă euro comemorativă cu un model comun. Acest lucru s-a produs pentru prima dată în 2007, pentru sărbătorirea celei de a 50-a aniversări a semnării Tratatului de la Roma, și a doua oară în 2009, pentru sărbătorirea celei de a 10-a aniversări a uniunii economice și monetare. În 2012, se preconizează punerea în circulație a unui număr de circa 90 de milioane de monede care marchează 10 ani de la introducerea monedei euro. Aproape 35 000 de persoane au votat în cadrul concursului online în urma căruia a fost ales modelul câștigător dintre cele cinci proiecte prezentate. Proiectele finaliste au fost selectate în prealabil de un juriu format din profesioniști, în urma unui concurs la care au participat cetățeni din întreaga zonă euro. Proiectul câștigător simbolizează modul în care euro a evoluat în ultimii zece ani, căpătând o amploare mondială, și importanța acestuia în viața cetățenilor (sugerată de siluetele care apar în desen), în domeniul comercial (nava), în cel industrial (fabrica) și în cel energetic (centralele eoliene).

© Sven Hoppe/Reporters/DPA

10 ani de când avem euro în buzunare! Pentru a sărbători acest moment, a fost emisă o nouă monedă comemorativă de 2 euro

uneori. La începutul lunii decembrie. Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe și Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale au fost înființate pentru detectarea la timp a problemelor și pentru luarea de măsuri în timp util. Teste de stres pentru bănci Rezultatele primului test de stres realizat de noua Autoritate bancară europeană (ABE) în 90 de bănci din 21 de țări au fost comunicate la mijlocul lunii iulie. În plus. Testele de stres întreprinse de ABE peste tot în UE au fost mai riguroase decât cele realizate anterior. pentru a asigura o mai bună supraveghere la nivel mondial. Supravegherea și controlul nu au intervenit la timp. Acesta lucrează în strânsă colaborare cu noile autorități europene de supraveghere. El reprezintă fundamentul tuturor celorlalte reforme – de exemplu. Aceste măsuri au fost un răspuns la solicitările la care sunt supuse astfel de bănci în urma deținerii de datorii suverane europene. fondurile speculative. iar cifrele finale privitoare la recapitalizarea băncilor trebuie să răspundă situației actuale din UE prin recâștigarea stabilității și a încrederii piețelor. respectiv. adaptată caracterului transnațional al tranzacțiilor financiare. ABE a publicat o recomandare formală. instrumentele derivate și testele de stres. Răspunsul Uniunii în fața acestor probleme grave a fost introducerea unei arhitecturi de supraveghere complet noi. în ciuda faptului că aceste instituții deveneau din ce în ce mai numeroase. Mai precis. Pe lângă coordonarea și monitorizarea autorităților naționale. Acest nou cadru este punctul central al reformelor financiare aflate în curs de desfășurare. la câteva zile după lansarea Comitetului european pentru riscuri sistemice. definiția capitalului a fost mai strictă. Comisia a propus o serie întreagă de noi măsuri care au ca obiect agențiile de rating al creditelor. s-a realizat un exercițiu aprofundat de evaluare inter pares pentru a asigura coerența și consecvența ­ rezultatelor. capitalul băncilor și reforma sectorului de audit. al pensiilor – și-au început activitatea în ianuarie 2011.C onso l idarea gu v ernan ț ei economice în U niunea E uropean ă 21 Serviciile financiare – o nouă arhitectură de supraveghere în ac ț iune Criza financiară a evidențiat cât se poate de clar limitele și. Noi autorită ț i de supraveghere Cele trei noi autorități europene de supraveghere a activităților financiare – în domeniul bancar. . cele care vizează agențiile de rating al creditelor. al asigurărilor și. Nu s-a putut detecta acumularea de riscuri excesive. Comitetul european pentru riscuri sistemice monitorizează întregul sector financiar pentru a identifica eventualele probleme care ar putea da naștere unei crize în viitor. să le ofere consumatorilor mai multă protecție și să restabilească încrederea în rândul cetățenilor europeni. Trei noi autorități europene pentru supravegherea activităților financiare Autoritatea bancară europeană. Acestea și-au început activitatea la 1 ianuarie 2011. la summitul zonei euro din octombrie s-a convenit recapitalizarea în continuare a băncilor participante la testele de stres din 2011 la nivelul întregii UE (cu excluderea unui mic subgrup de bănci transnaționale) și garanții pentru finanțarea pe termen mediu. ­ Cu toate acestea. aceste noi organisme vor colabora și cu alte autorități din întreaga lume. deficiențele sistemului de supraveghere din Europa. scenariile utilizate au fost mai grave și. aceste măsuri sunt destinate să stea la baza sistemului financiar. Data de 1 ianuarie 2011 a marcat așadar un moment decisiv pentru sectorul financiar european. Împreună. pentru prima dată. Coordonarea dintre autoritățile naționale nu a fost nici pe departe optimă atunci când instituțiile financiare transnaționale s-au confruntat cu probleme.

finanțate din taxele plătite de contribuabili. Se propune ca taxa să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2014. cu care sectorul financiar să contribuie la finanțele publice. Guvernele și cetățenii europeni în general au suportat costul vastelor planuri de salvare vizând sectorul financiar. asigurându-se. ca urmare a aprobării de către G20. în noiembrie 2010. condițiile necesare pentru ca băncile să finanțeze în continuare activitatea și creșterea economică. În acest scop. Ar urma să se aplice o taxă de 0. Comisia a prezentat o propunere privind introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare (15) (FTT) pentru toate cele 27 de state membre ale UE. care trebuie să fie adoptată de Consiliu. © John Foxx/Stockbyte/Getty Images Testele de rezistență riguroase pentru bănci au demonstrat necesitatea unei recapitalizări semnificative După adoptarea propunerilor de către Parlament și Consiliu. având în vedere faptul că se obține în schimb un sistem bancar mult mai sigur. Comisia a propus o nouă taxă pe tranzacțiile financiare din două motive. se estimează că noile norme prudențiale le vor impune băncilor din Uniune să adune capital suplimentar de aproximativ 460 miliarde EUR până la sfârșitul acestui deceniu. În acest mod s-ar putea strânge aproximativ 57 miliarde EUR în fiecare an.01 % în cazul contractelor pe instrumente financiare derivate. Obiectivul este ca băncile să facă față mai bine șocurilor financiare și tensiunilor pe termen mai lung în materie de lichiditate. Prin această propunere s-ar genera importante venituri fiscale suplimentare. Obiectivul primordial al pachetului legislativ (format din „Regulamentul privind cerințele de capital” și „Directiva privind cerințele de capital” – CRR/CRD IV) este consolidarea rezilienței sectorului bancar din UE. fiind în același timp supravegheate prin raportare la standarde mult mai stricte și mai consecvente. atunci când cel puțin una dintre părțile tranzacției este situată în UE. Acest preț care trebuie plătit este relativ mic. Sectorul financiar a jucat și el un rol în declanșarea crizei economice. la care au ajuns organismele de reglementare internaționale în septembrie 2010. băncile vor trebui să dețină un capital mai mare și de calitate mai bună.1 % în cazul tranzacționării de acțiuni și obligațiuni și o taxă de 0. În general. active mai lichide și să evite îndatorarea excesivă. Pierderile cauzate de criză băncilor europene între 2007 și 2010 sunt estimate la aproximativ 1 000 miliarde EUR sau 8 % din PIB-ul UE. În urma crizei lumea a învățat lucruri importante. În primul rând. Comisia Europeană a inițiat în iulie 2011 propuneri (14) care vizează modificarea comportamentului celor peste 8 000 de bănci care funcționează în Europa. sectorul financiar este actualmente subimpozitat în comparație cu alte sectoare. Taxa ar urma să se aplice tuturor tranzacțiilor cu instrumente financiare care au loc între instituții financiare.22 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 1 Bănci mai puternice și mai responsabile în Europa Băncile au fost în centrul crizei financiare cu care se confruntă economia mondială din 2007 încoace. în special în ceea ce privește reglementarea și supravegherea prudențială. În plus. a așa-numitului acord „Basel III”. . în același timp. pentru ca sectorul financiar să aibă o contribuție echitabilă într-un moment în care se impune ca statele membre să ia măsuri de consolidare bugetară și pentru a ajuta la soluționarea provocărilor comune. iar greșelile din trecut nu trebuie să se mai repete. Taxa pe tranzac ț iile financiare În septembrie 2011.

9 8 Media UE: 2. 2. Introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare ar conduce la apariția anumitor riscuri. 11 . BCE. În vederea atenuării acestor riscuri. ceea ce ar permite reducerea contribuțiilor naționale. printre altele. 0 . Sursa: serviciile Comisiei. 3 3. În octombrie. de asemenea. distorsiuni economice și pierderea potențială a competitivității. în măsura în care acest lucru afectează schimburile comerciale dintre statele membre. la sustenabilitatea finanțelor publice. Noi venituri pentru bugetul UE Veniturile provenite din taxa pe tranzacții financiare. prin taxarea tuturor tranzacțiilor dintre instituții financiare în cazul în care una dintre instituțiile implicate își are sediul fiscal în UE. Propunerea ar introduce noi cote minime de impozitare și ar armoniza diferite taxe existente aplicate tranzacțiilor financiare în UE. asigurându-se că acestea nu denaturează sau nu riscă să denatureze concurența prin favorizarea anumitor firme sau producerea anumitor bunuri. rolul de controla acordarea ajutoarelor de stat. 9 6 EL IE LV 2 SI 3 NL 95 AT DE DK UK ES BE 32 SE 23 HU 3 FR 141 CY 2 PT 5 LU 4 IT 4 FI 0 (*) Garanție pentru obligațiuni recent emise. O parte din acestea ar putea fi utilizate ca o resursă proprie a UE. 5 0. 6 4. 0 3. 8 1 2.94 % — 1. 8 3. în cazul în care aceasta este adoptată. un cadru coordonat la nivelul UE ar contribui la consolidarea pieței unice. controlul ajutoarelor de stat s-a dovedit a fi un instrument esențial de coordonare pentru a asigura eficacitatea pachetelor de măsuri de salvare ale statelor membre și a contribuit. precum incidența taxei (cu alte cuvinte cine suportă în ultimă instanță plata taxei). de la Cannes. Aceasta ar contribui la reducerea denaturării concurenței în cadrul pieței unice. 9 8. 0 1.98 % pentru ajutor sub formă de recapitalizare/ salvare a activelor Ajutor sub formă de garanții (*) sau lichidități (**) (%) Ajutor sub formă de recapitalizare sau salvare a activelor (%) Ajutor total per stat membru (în miliarde EUR) 5. propunerea Comisiei include rate scăzute de taxare (diferențiate în funcție de grupa de produse). Problema a fost discutată la reuniunea G20 din noiembrie.8 octombrie 2008-decembrie 2010 % din activele totale 2009 ale sectorului financiar al statelor membre 8. O taxă pe tranzacțiile financiare la nivelul UE ar consolida poziția UE de promovare a unor reguli comune pentru introducerea unei astfel de taxe la nivel global. Comisia a publicat o analiză (16) a efectelor normelor din domeniul ajutorului temporar de stat adoptate în contextul crizei între septembrie 2008 și sfârșitul lui 2010. În prezent. 2. și un domeniu de aplicare armonizat. Ajutor de stat pentru sectorul financiar Comisia are. inclusiv continuarea accesului la credit pentru întreprinderile din UE. 0 2. o bază de taxare foarte largă. exprimate ca parte din întregul sector bancar Statele membre au utilizat peste 10 % din PIB-ul UE sub formă de ajutoare de stat pentru a reinstaura stabilitatea financiară și funcționarea normală a piețelor financiare. 3 3. în special prin intermediul G20. 0. 5 2. ar fi împărțite între UE și statele membre. conducând la un sector financiar mai sănătos și mai transparent. în 10 state membre se aplică o formă de taxă pe tranzacțiile financiare. transferul instituțiilor financiare în alte țări.C onso l idarea gu v ernan ț ei economice în U niunea E uropean ă 23 În al doilea rând. 1 58 117 40 282 36 295 98 < 0. la descurajarea activităților comerciale cu grad mare de risc și la completarea măsurilor de reglementare destinate să asigure evitarea unor crize viitoare. 0. (**) Doar date din 2008-2009. Comisia s-a asigurat că acest lucru s-a petrecut cu respectarea unor condiții stricte și că a determinat restructurarea multor instituții financiare. Statele membre au acordat sume imense de bani băncilor implicate în criza financiară și economică. Ajutoare pentru sectorul bancar utilizate.96 % pentru ajutor sub formă de garanții/lichidități — 0. După cum s-a demonstrat din această analiză.

(*) Spread între Euribor (rata pe piața interbancară) și OIS (indicele swap pe rata dobânzii overnight – Overnight Index Swap) Sursa: Ecowin. ajutorul acordat efectiv de statele membre de-a lungul perioadei în cauză (octombrie 2008-decembrie 2010) s-a ridicat la 1  240  miliarde  EUR. În total. recapitalizări. Punct de bază 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Rezultatele testelor de rezistență 2009 2010 Anul criza Northern Rock 2007 falimentul Lehman Brothers 2008 Cadrul temporar de ajutor pentru economia reală a completat cadrul pentru o reacție rapidă și coordonată în timpul crizei. controlul ajutoarelor de stat a determinat sectorul financiar să se restructureze și să împartă povara financiară a salvării sale cu contribuabilii. Cu toate că adoptarea sa a fost limitată. pentru a le garanta sustenabilitatea pe termen lung fără ajutor de stat. serviciile Comisiei.24 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 1 Controlul ajutoarelor de stat a atenuat cu succes denaturările concurenței decurgând din ajutoarele ocazionate de criză. în cele din urmă. măsuri de salvare a activelor depreciate și ajutoare pentru restructurare. Normele privind ajutorul temporar de stat vizând sprijinirea sectorului financiar În perioada octombrie 2008-iulie 2009.9 % din activele totale ale sectorului financiar din UE. Comisia a publicat. El este un indicator indirect al sănătății sistemului bancar. Băncile trebuie să remunereze și. De asemenea. principiile care se vor aplica la garanțiile de stat pentru datoriile băncilor. să ramburseze ajutorul primit. Comisia a impus măsuri severe băncilor care au primit sume mari de bani. cum ar fi dezinvestițiile și reducerea gradului de îndatorare. . Evoluția spreadului Euribor-OIS și a sprijinului sub formă de ajutoare de stat pentru sectorul financiar pe care statele membre din zona euro s-au angajat să le acorde Ajutorul de stat a fost eficient pentru reducerea instabilității financiare miliarde EUR 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Ajutoare (referitoare la active și pasive) pe care statele membre din zona euro s-au angajat să le acorde Spread Euribor-OIS (*) Spreadul Euribor-OIS (*) măsoară încrederea instituțiilor bancare în omologii lor – un spread ridicat indică un nivel scăzut de încredere. reprezentând 10.5 % din PIB-ul UE și 2. el a constituit o plasă de siguranță utilă. în cadrul a patru comunicări. care a permis un răspuns adaptat dificultăților create de turbulențele financiare.

C onso l idarea

gu v ernan ț ei

economice

în

U niunea

E uropean ă

25

La 1 decembrie, Comisia a actualizat și a prelungit normele temporare privind ajutorul de stat temporar referitoare la instituțiile financiare pe timpul crizei. Principalele dispoziții explică maniera în care se poate garanta remunerarea corespunzătoare a statului în cazul în care statele membre decid să își recapitalizeze băncile utilizând instrumente, cum ar fi acțiunile ordinare, a căror remunerare nu este fixată în prealabil. Decizia privind această prelungire a fost luată din cauza tensiunilor de pe piețele datoriilor suverane, care au supus băncile din Uniune unor presiuni reînnoite. Normele vor ajuta la punerea în aplicare a pachetului în privința căruia Consiliul European și-a dat acordul în octombrie, în vederea restabilirii încrederii și a continuării restructurărilor necesare ale sectorului. Acestea se vor aplica atât timp cât va fi necesar, având în vedere condițiile pieței.

ProgramUl dE rEglEmEntări financiarE al comisiEi EUroPEnE în contExtUl crizEi financiarE și al angajamEntElor lUatE în cadrUl g20
rEformE ProPUsE dE comisia EUroPEană, adoPtatE și în cUrs dE adoPtarE dE ParlamEntUl EUroPEan și dE consiliU Bănci și întrEPrindEri dE asigUrarE iulie 2010 Directiva CRD III: norme noi privind remunerarea, cerințele prudențiale și guvernanța instituțiilor financiare PIEȚE FINANCIARE CONSUMATORI Revizuirea directivei privind sistemele de garantare a depozitelor (*) Revizuirea directivei privind sistemele de compensare a investitorilor septembrie 2010 Introducerea Comitetului european pentru riscuri sistemice și a autorităților europene de supraveghere pentru bănci, valori mobiliare și piețe și asigurări (*) Regulamentul privind instrumentele financiare derivate extrabursiere (*) Regulamentul privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit (**) Directiva privind fondurile speculative și fondurile de capital privat Reformele agențiilor de rating al creditelor (partea 2) (*) Revizuirea Directivei privind cerințele de capital (CRD IV) (*) Regulamentul SEPA (Zona unică de plăți în euro) Directiva privind creditul ipotecar Recomandarea privind accesul la un cont bancar de bază Revizuirea Directivei privind piețele instrumentelor financiare (Mifid) și noi măsuri privind abuzul de piață (*) Revizuirea directivelor contabile și a directivei privind transparența noiembrie 2011 Reformele agențiilor de rating al creditelor (partea 3) (*) Reforma sectorului auditului decembrie 2011 Propunere de sistem pentru operațiuni cu capital de risc

octombrie 2010 decembrie 2010 martie 2011 iulie 2011 octombrie 2011

Propuneri adoptate de Uniunea Europeană Propuneri ale Comisiei în curs de discutare în Parlament și Consiliu

(*) http://ec.europa.eu/internal_market/finances/policy/map_ reform_en.htm (**) Propuneri în cadrul G20.

Vânzarea în lipsă și swapurile pe riscul de credit
Acordul Parlamentului și al Consiliului a reprezentat un pas important spre o mai mare stabilitate, transparență și responsabilitate pe piețele tranzacțiilor de vânzare în lipsă și ale swapurilor pe riscul de credit suveran. De la data intrării în vigoare a acestui regulament (17), autoritățile de reglementare vor avea posibilitatea de a reacționa într-o manieră mai coordonată și mai eficace în cazul în care vânzarea în lipsă riscă să afecteze stabilitatea piețelor.

26

R A P O R T

G E N E R A L

2 0 1 1

capi t o l u l

1

© Stockbyte/Getty Images

O taxă pe tranzacțiile financiare ar însemna un impozit pe toate tranzacțiile dintre instituțiile financiare

Pie ț ele financiare și bursele
Comisia a prezentat propuneri (18) de revizuire a directivei privind piețele de instrumente financiare (Mifid), care vizează o mai mare eficiență și transparență a piețelor financiare, în special prin îmbunătățirea supravegherii piețelor mai puțin reglementate și prin abordarea problemei volatilității excesive a prețurilor pe piețele instrumentelor derivate pe mărfuri. Comisia a propus, de asemenea, un regulament (19) privind abuzul de piață și o directivă (20) care să asigure sancțiuni penale eficace la nivel european pentru utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței. Aceste propuneri au la bază concluziile desprinse în urma recentelor crize financiare și încurajează punerea în practică a acordului G20 din cadrul summitului de la Pittsburgh din 2009.

Agen ț iile de rating de credit
Comisia a adoptat, la mijlocul lunii noiembrie 2011, două propuneri (21) referitoare la reglementarea mai strictă a agențiilor de rating de credit (ARC). ARC sunt actori majori pe piețele financiare actuale, întrucât activitățile de rating au un impact direct asupra investitorilor, a debitorilor, a emitenților și a guvernelor. De exemplu, o scădere a ratingului unei companii poate avea consecințe privind capitalul pe care o bancă trebuie să îl dețină, iar o scădere a ratingului datoriei suverane crește costurile la care o țară se poate împrumuta. În pofida adoptării unei legislații europene privind agențiile de rating de credit în 2009 și 2010, evoluțiile recente în contextul crizei datoriilor din zona euro au arătat că actualul cadru de reglementare este insuficient. Proiectul de directivă și proiectul de regulament privind ARC vizează patru obiective principale: eliminarea posibilității ca instituțiile financiare să se bazeze exclusiv și în mod mecanic pe ratingurile creditelor atunci când realizează investiții; creșterea transparenței și a frecvenței ratingurilor datoriei suverane; creșterea diversității și a independenței agențiilor de rating de credit, pentru a elimina conflictele de interese;
Michel Barnier, comisarul pentru piața internă și servicii, a inițiat o serie de noi măsuri pentru a consolida reglementările din sectorul financiar

© Uniunea Europeană 

responsabilizarea agențiilor de rating de credit în raport cu ratingurile pe care le acordă.

C onso l idarea

gu v ernan ț ei

economice

în

U niunea

E uropean ă

27

Reforma auditului
La sfârșitul lunii noiembrie, Comisia a adoptat două propuneri (22) care vizează să amelioreze calitatea auditurilor legale din UE și să restabilească încrederea în situațiile financiare auditate, în special cele ale băncilor, ale societăților de asigurare și ale marilor companii cotate la bursă. Propunerile vor clarifica rolul auditorilor și vor introduce norme mai stricte pentru consolidarea independenței auditorilor, precum și pentru promovarea unei mai mari diversități pe piața de audit actuală, caracterizată de un grad ridicat de concentrare. Comisia propune totodată crearea unei piețe unice, ceea ce ar permite auditorilor ca, odată ce au fost autorizați într-un stat membru, să își poată exercita liber și fără impedimente profesia oriunde în Europa. Există, de asemenea, propuneri pentru o abordare mai consolidată și mai coordonată a supravegherii auditorilor în UE.

Note
(1) http://ec.europa.eu/europe2020/tools/monitoring/annual_growth_ survey_2011/index_ro.htm (2) http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/pact-for-thestability-of-the-euro-area.aspx?lang=ro (3) http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/euro_plus_pact_presentation_ december_2011_ro.pdf (4) http://ec.europa.eu/europe2020/tools/monitoring/recommendations_2011/ index_ro.htm (5) http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/566& format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en (6) Comunicarea Comisiei – Analiza anuală a creșterii pe 2012 [COM(2011) 815]. (7) Analiza anuală a creșterii  – Anexa  3  – Proiect de raport comun privind ocuparea forței de muncă [COM(2011) 11]. (8) http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/index_en.htm (9) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ ecofin/124882.pdf (10) Tratatul de instituire a Mecanismului european de stabilitate (MES), http:// www.european-council.europa.eu/media/582311/05-tesm2.en12.pdf (11) Comunicarea Comisiei  – O foaie de parcurs pentru stabilitate și creștere [COM(2011) 669]. (12) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/RO/ ec/126683.pdf (13) Carte verde privind fezabilitatea introducerii obligațiunilor de stabilitate [COM(2011) 818]. (14) Propunere de directivă cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a societăților de investiții [COM(2011) 453] și Propunere de regulament privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții [COM(2011) 452]. (15) Propunere de directivă a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe tranzacțiile financiare [COM(2011) 594]. (16) Document al Comisiei – Efectele normelor din domeniul ajutorului de stat temporar adoptate în contextul crizei economice și financiare [SEC(2011) 1126]. (17) Propunere de regulament privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit [COM(2010) 482]. (18) Propunere de directivă [COM(2011) 656]. privind piețele instrumentelor financiare

(19) Propunere de regulament privind utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței (abuzul de piață) [COM(2011) 651]. (20) Propunere de directivă privind sancțiunile penale pentru utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței [COM(2011) 654]. (21) Propunere de regulament privind agențiile de rating de credit [COM(2011)  747] și Propunere de directivă de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și privind administratorii fondurilor de investiții alternative în ceea ce privește încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit [COM(2011) 746]. (22) Propunere de regulament privind cerințele specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public [COM(2011)  779] și Propunere de directivă privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate [COM(2011) 778].

Capitolul 2 O creștere mai puternică .

Aceasta stabilește obiective și priorități clare la nivel european și național pentru a impulsiona creșterea Europei în următorul deceniu. Piața unică este un element esențial al strategiei Europa 2020. Ea este monitorizată în contextul semestrului european descris la capitolul 1. © Glowimages/Getty Images . va deschide noi oportunități pentru comerț internațional și va aduce oportunități noi și mai bune de ocupare a unui loc de muncă.RAPORT GENERAL 2011 Strategia Europa 2020 este agenda comună economică a UE pentru creștere pe parcursul următorilor 10 ani. va susține în continuare agenda pentru creștere. Stimularea potențialului său va constitui motorul economiei europene. va duce la eficientizarea serviciilor și a industriei. Strategia abordează atât problemele pe termen scurt legate de criză. Toate acțiunile Uniunii sunt susținute prin bugetul său – acum mai concentrat decât oricând asupra agendei pentru creștere – în timp ce noile propuneri pentru bugetul multianual pentru perioada 2014-2020 sunt calibrate în așa fel încât politicile europene să producă un maximum de valoare adăugată. cât și necesitatea unor reforme structurale prin măsuri de stimulare a creșterii pentru a pregăti economia Europei pentru provocările viitoare.

miniștrii educației din UE au aprobat aceste planuri și au lansat un proces de cooperare politică la nivel european. Educația preșcolară Sistemele de educație și îngrijire pentru copii mai mici decât vârsta obligatorie pentru școlarizare variază în diferite țări. „O politică industrială integrată adaptată erei globalizării” și „Utilizarea eficientă a resurselor”.30 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Politicile UE pentru creștere – Europa 2020 Strategia Europa 2020 (1) constă în cinci obiective pentru 2020 – pentru a acționa ca un catalizator al eforturilor depuse până la sfârșitul deceniului în domenii critice pentru viitorul UE: ocuparea forței de muncă. Europa 2020 – Educație și formare Promovarea inovării și creșterii necesită disponibilitatea unei forțe de muncă bine formate profesional și competente. climă/energie. inovare. Pentru a se obține maximum din agenda pentru creștere. după cum au fost expuse în comunicarea „Educația și îngrijirea copiilor preșcolari: să oferim tuturor copiilor noștri cea mai bună pregătire pentru lumea de mâine” (2). Din aceste motive. iar cel puțin 40  % din generația tânără ar trebui să aibă o licență sau o diplomă de învățământ superior Numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială ar trebui să scadă cu 20 de milioane Strategia Europa 2020 este completată prin șapte inițiative emblematice care combină acțiuni la nivelul UE și la nivelul statelor membre privind aspecte-cheie legate de prioritățile din strategia Europa 2020 și care vizează sprijinirea atingerii obiectivelor: „Tineretul în mișcare”. „O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă”. se utilizează întreaga gamă de politici sociale și economice. Acestea variază de la îmbunătățirea funcționării pieței forței de muncă și până la potențialul UE de a inova mai mult. să își sporească eficiența energetică cu 20  % și să crească ponderea energiilor regenerabile în consumul total de energie la 20 % Ponderea abandonului școlar timpuriu ar trebui să fie sub 10 %. „Agenda digitală”. în învățare pe tot parcursul vieții și în formare este esențială pentru realizarea obiectivelor legate de creștere ale strategiei Europa 2020. „Platforma de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale”. îmbunătățirea nivelului educațional și contribuția la reducerea sărăciei și a excluziunii sociale. Comisia a stabilit aspectele esențiale pentru viitoarea cooperare europeană în educația și îngrijirea copiilor de vârstă mică. O populație bine educată și formată este necesară și pentru rezolvarea problemelor provenite din schimbările demografice și pentru incluziunea socială în Europa. având drept scop îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor de la naștere și până la începutul școlarizării obligatorii. Obiectivele sunt convenite pentru UE în ansamblu și au fost traduse în obiective naționale de către fiecare stat membru în cadrul programului său național de reformă. îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor. În februarie 2011. statele membre cooperează pentru dezvoltarea unei oferte „pre-primare” sau „preșcolare” în întreaga UE. investiția în educație de calitate. 75 % din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă 3 % din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare și dezvoltare UE ar trebui să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20 % față de nivelurile din 1990 sau cu 30 % dacă există condiții favorabile în acest sens. În mai 2011. . educație și incluziune socială. „O Uniune a inovării”.

Cu toate acestea. Comisia Europeană a publicat în septembrie 2011 o strategie de reformă pentru sporirea numărului de absolvenți. reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii în Europa cu doar 1 punct procentual ar produce aproape o jumătate de milion de tineri calificați în plus în fiecare an. cel mai mare concurs internațional de competențe Erasmus pentru toți Comisia a propus în luna noiembrie un nou program: „Erasmus pentru toți”. tineret și politici sociale. ținând cont de circumstanțele naționale. aproape dublu față de situația din prezent. Statele membre s-au angajat să elaboreze strategii cuprinzătoare. O nouă strategie de reformă pentru învățământul superior Ca parte a inițiativei „Tineretul în mișcare”. Acesta ar permite ca până la 5 milioane de persoane să primească burse UE pentru a învăța. Consiliul a susținut planul de acțiune al Comisiei în acest domeniu pentru promovarea unor strategii eficiente pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii care abordează politici de învățământ. „Tineretul în mișcare” are o agendă bogată care cuprinde recomandări concrete adresate statelor membre. sprijin pentru îmbunătățirea instrumentelor de informare destinate tinerilor și implicarea mai puternică a sectorului întreprinderilor. pentru a se forma sau pentru a participa la acțiuni de voluntariat în străinătate între 2014 și 2020. Androulla Vassiliou.O creș t ere mai pu t ernic ă 31 Părăsirea timpurie a școlii Combaterea părăsirii timpurii a școlii reprezintă o problemă complexă care nu poate fi rezolvată doar prin politici de educație. intervenție și compensare. comisarul pentru educație. Acestea ar trebui să includă măsuri de prevenire. Strategia identifică domeniile prioritare în care țările UE trebuie să facă mai mult pentru a atinge obiectivele comune de educație și stabilește modalitatea în care Uniunea Europeană poate să le sprijine politicile de modernizare. la WorldSkills Londra 2011. cultură. îmbunătățirea calității activității de predare și valorificarea la maximum a posibilităților învățământului superior de a contribui la ieșirea economiei UE mai puternică din criză  (3). © Uniunea Europeană . noi inițiative legislative. Tineretul în mișcare „Tineretul în mișcare”  (4) a stabilit modul în care UE poate atinge obiectivele Europa 2020 prin desfășurarea de acțiuni în trei domenii la nivel național și european: Îmbunătățirea sistemelor de educație și formare la toate nivelurile Consolidarea eforturilor politice pentru îmbunătățirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor Sporirea mobilității tinerilor în UE în scop educațional și pe piețele forței de muncă Pentru fiecare dintre aceste domenii. multilingvism și tineret. Inițiativele la nivelul UE vor include un clasament universitar multidimensional care va informa mai bine studenții cu privire la cursurile care sunt cele mai bune pentru ei și un sistem de tip „Erasmus pentru master” de garantare a împrumuturilor pentru studenți la master care urmează o diplomă completă de master într-o altă țară din UE. regionale și locale și integrându-le în programele lor naționale de reformă.

destinată să îmbunătățească transparența pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă. . inclusiv acțiunea „Primul tău loc de muncă EURES”. Această inițiativă se bazează pe două ramuri ale acțiunii UE: mobilizarea deplină a sprijinului financiar al UE și consolidarea revizuirii politicilor și performanțelor naționale.3 milioane EUR pentru sprijin tehnic prin Fondul social european pentru a spori numărul de programe de ucenicie. Suma de 30 miliarde EUR din Fondul social european nu a fost încă angajată pentru proiecte care ar putea ajuta statele membre să creeze mecanisme de sprijin pentru tineri pe scară mai largă. În acest sens. se vor asigura 1. precum planul de acțiune privind forța de muncă în sectorul sănătății. În plus. afaceri sociale și incluziune Comisia a subliniat că trebuie să se utilizeze mai bine fondurile existente care nu au fost încă angajate. precum și în ceea ce privește inițiativele sectoriale prevăzute în temeiul inițiativei emblematice. Comisia a prezentat propuneri de modificare a directivei până la sfârșitul anului. Comisia a realizat o consultare majoră cu privire la modalitățile de modernizare a directivei privind calificările profesionale  (6). Libera circulație a lucrătorilor Lucrătorii calificați profesional au nevoie de o mai mare capacitate de a profita de dreptul lor la liberă circulație și de a obține un loc de muncă. Chiar dacă s-au făcut progrese. Se fac progrese semnificative în elaborarea celor 13 măsuri esențiale. lucrători. piața unică ar beneficia de pe urma unei mai mari mobilități a acestor lucrători. Statele membre și UE își vor combina eforturile pentru utilizarea mai intensă a Fondului social european pentru măsuri de ocupare a forței de muncă pentru tineret. Iată de ce. comisar pentru ocuparea forței de muncă. întreprinderi și/sau instituții publice prin oferirea unei previziuni actualizate a ofertei de competențe și a necesităților pieței forței de muncă până în 2020. O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă Continuă să se elaboreze măsuri politice pentru abordarea problemelor pieței forței de muncă în temeiul inițiativei emblematice „O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă”. pentru a permite tinerilor să ocupe posturi vacante. campania de informare „Tineretul în mișcare”. Problema tot mai mare a șomajului în rândul tinerilor necesită o abordare partenerială între statele membre și Comisie și între acestea și partenerii sociali. pentru susținerea tranziției din învățământ în câmpul muncii și pentru susținerea mobilității tinerilor pe piața forței de muncă.32 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 În cursul anului. precum panorama competențelor în UE. au fost elaborate mai multe inițiative specifice. care stabilește contacte între tineri și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) pentru a favoriza recrutarea tinerilor de către IMM-uri. Pe baza consultării. cu implicarea activă a autorităților naționale și regionale și a sectorului întreprinderilor și acțiunea de sensibilizare „Tineretul la lucru”. © Uniunea Europeană Tineretul în mișcare – Parteneriatul dintre statele membre și Comisie în vederea intensificării utilizării Fondului social european pentru sprijinirea unor măsuri referitoare la locurile de muncă pentru tineri a fost adus în atenție de președintele Barroso și de dl László Andor. Comisia a propus o inițiativă „Oportunități pentru tineret”  (5).

UE poate juca un rol de coordonare prin identificarea celor mai bune practici și promovarea învățării reciproce. Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale În condițiile în care peste 80 de milioane de persoane din UE se află în risc de sărăcie – inclusiv 20 de milioane de copii și 8 % din populația activă –. minoritățile etnice. noi parteneriate între sectorul public și cel privat. imigranți și alte grupuri vulnerabile. Proiectul Colorful but Colorblind a reunit ziariști de etnie romă și nu numai în cadrul realizării unei serii de 25 de scurtmetraje care spun poveștile comunităților de romi care trăiesc în Europa Centrală și de Est. Prima convenție anuală a Platformei europene de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale a fost organizată la 17-18 octombrie la Cracovia și a trecut în revistă progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor de reducere a sărăciei și a excluziunii sociale. . asistență medicală și locuințe. locuri de muncă. Integrarea cetățenilor UE romi Consiliul European (7) a aprobat propunerea Comisiei de elaborare a unui cadru al UE pentru strategiile naționale de integrare a cetățenilor romi  (8). Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale a stabilit acțiuni pentru atingerea obiectivului UE de reducere a sărăciei și a excluziunii sociale cu cel puțin 20 de milioane până în 2020. afaceri sociale și incluziune. © Uniunea Europeană inovare socială pentru găsirea de soluții inteligente. o mai bună utilizare a fondurilor UE pentru susținerea incluziunii sociale și combaterea discriminării. eradicarea sărăciei copiilor. Mulți dintre romii din Europa. Strategia Europa 2020 pentru creștere nu lasă loc pentru marginalizarea economică și socială persistentă a ceea ce constituie cea mai mare minoritate a Europei. ca parte a strategiei Europa 2020. combaterea excluziunii financiare și a supraîndatorării. servicii esențiale (asistență medicală. Noul cadru va contribui la orientarea politicilor naționale pentru romi și va mobiliza fonduri disponibile la nivelul UE pentru susținerea eforturilor de incluziune.) și educație. Liderii UE au promis să scoată din sărăcie și excluziune cel puțin 20 de milioane de persoane până în 2020. mai ales în ceea ce privește un sprijin social mai eficace și eficient. locuință etc. a prezentat propunerile CE pentru politica de coeziune 2014-2020 Un proiect cofinanțat de UE care vorbește despre viața romilor câștigă un premiu al mass-mediei digitale Un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană care încearcă să combată stereotipurile legate de romi prin film a câștigat un premiu prestigios acordat de Society of Professional Journalists din SUA. asigurarea unei locuințe decente pentru fiecare. Obiectivul a fost acela de a încuraja o reflectare mai echilibrată a problemelor cu care se confruntă romii și o mai mare participare a ziariștilor romi la proiectele mediatice destinate publicului larg. discriminare și excluziune socială. în special din partea FSE. Ei sunt marginalizați și trăiesc în condiții socioeconomice foarte precare. stabilirea unor norme valabile pentru întreaga UE și asigurarea finanțării. comisarul pentru ocuparea forței de muncă. al căror număr se estimează între 10 și 12 milioane. se confruntă în viața lor de zi cu zi cu prejudecăți. Deși combaterea sărăciei și a excluziunii sociale se află în principal în sarcina guvernelor naționale. precum și eliminarea discriminării și impulsionarea perspectivelor pentru persoanele cu handicap.O creș t ere mai pu t ernic ă 33 Europa 2020 – Incluziune socială Strategia de creștere Europa 2020 a desemnat pentru prima dată reducerea sărăciei drept obiectiv. László Andor. securitate socială. mai ales în ceea ce privește accesul la educație. Sunt numeroase probleme de rezolvat: promovarea incluziunii active în societate și pe piața forței de muncă. Printre acțiunile esențiale realizării acestora se numără: îmbunătățirea accesului la muncă.

38 % au găsit un loc de muncă. serviciul public de ocupare a forței de muncă Forem conduce o rețea care include nouă centre de competențe și trei centre de formare „deschise” în Valonia și părți din Bruxelles. studii sau formare. femeile sau minoritățile (10). ajungând la aproximativ 60 %. sporindu-le șansele de găsire a unui loc de muncă sau de a-și păstra locul de muncă actual. precum tinerii. în contextul acestui proiect. Proiectul face parte integrantă din eforturile de creștere a ocupării forței de muncă până la rata-țintă a UE de 70 % și oferă în fiecare an pentru 12. șomajul era de 18 % în Åmål în segmentul de vârstă 20-24 de ani. O evaluare la jumătatea perioadei a constatat o rată de succes de 70 % în îndeplinirea obiectivelor. FSE este unul dintre fondurile structurale ale UE care funcționează ca pârghiile financiare care traduc politicile UE în elemente concrete la fața locului pentru milioane de cetățeni. Suedia. două exemple fiind prezentate mai jos. a fost ridicată. El este un element esențial al strategiei Europa 2020 pentru creștere și locuri de muncă orientată către îmbunătățirea vieților cetățenilor UE printr-o ofertă de competențe mai bune și perspective mai bune de ocupare a unui loc de muncă. În 2010. îmbunătățirea incluziunii sociale și combaterea sărăciei  (9). a competențelor. amenajări interioare. Prioritatea acordată dimensiunii umane este o parte importantă a eforturilor Comisiei Europene de ieșire din criză. ajutându-i să își găsească un loc de muncă și contribuind la o redresare generatoare de locuri de muncă (11). catering și întreținerea parcurilor. s-a concentrat pe orientarea tinerilor șomeri către un loc de muncă. în conformitate cu prioritățile politice aprobate la nivelul UE. Numeroase proiecte FSE vizează grupuri care se confruntă cu probleme speciale. creșterea ratei de ocupare a forței de muncă și promovarea coeziunii sociale în regiunea francofonă a Belgiei. măsurată prin numărul participanților care au ajuns să poată să se susțină financiar și să nu se mai bazeze pe ajutoare. 13 % au început să studieze și 8 % au primit formare profesională. turism. pentru promovarea educației și învățării pe tot parcursul vieții. ceea ce face din „Fabrica de muncă” un proiect valoros și necesar. Dintre aceștia. FSE sprijină în fiecare an în jur de 10 milioane de beneficiari finali. Fabrica de muncă (Suedia) Proiectul FSE pus în aplicare la Åmål. O sumă de peste 75 miliarde EUR este disponibilă pentru autoritățile naționale și regionale pe parcursul perioadei 2007-2013 pentru investiții în oameni. între 2008 și 2010. QUALI-FORM-IDE (Belgia) Obiectivele ambițioase ale acestui proiect finanțat prin FSE includ îmbunătățirea calității formării. Acesta a vizat tineri între 16 și 25 de ani care trebuiau să fie beneficiari de ajutor social de stat sau sprijin municipal. lucrătorii vârstnici. .34 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Fondul social european și dimensiunea socială a politicii de coeziune a UE – promovarea ocupării forței de muncă în UE Fondul social european (FSE) reprezintă principalul instrument financiar al Uniunii pentru îmbunătățirea oportunităților de ocupare a forței de muncă. Rata de succes. În mod specific.5 % din populație posibilitatea de a începe o formare. Centrele pregătesc lucrători pentru locuri de muncă locale în industrii precum logistică.

De asemenea. pentru a sprijini regiunile și statele membre în vederea unei mai bune definiri a strategiilor lor de cercetare și inovare  (15).7 milioane de locuri de muncă și ar putea crește PIB-ul anual cu aproape 800 miliarde EUR până în 2025. inovare și știință. Uniunea inovării vizează consolidarea legăturilor dintre cercetare și inovare. În februarie 2011. În același timp.O creș t ere mai pu t ernic ă 35 Europa 2020 – Cercetare. în timp ce 3 % din PIB-ul UE consacrat cercetării și dezvoltării până în 2020 ar putea crea 3. Comisia a a ­ doptat măsuri pentru a face participarea la actualul program-cadru de cercetare al UE (PC7) mai atractivă și mai accesibilă pentru cei mai buni cercetători și cele mai inovatoare societăți (13). Consiliul European a plasat Uniunea inovării în ­ prim-planul agendei politice (12). în luna februarie. dezvoltare și inovare Uniunea inovării Uniunea inovării se află în centrul strategiei Europa 2020. a fost publicată ediția 2010 a Tabloului de bord european privind inovarea (14). Uniunea inovării a parcurs câteva etape-cheie. precum și necesitatea unei utilizări mai eficiente a resurselor. a propus un nou fond pentru cercetare și inovare în valoare de 80 miliarde EUR – „Orizont 2020” – o componentă-cheie a pachetului CFM © Uniunea Europeană . Deoarece nu există soluții politice „universale”. noul instrument va ajuta regiunile să își evalueze punctele forte și punctele slabe în materie de cercetare și inovare și să se bazeze pe avantajul lor concurențial. comisarul pentru cercetare. pe de altă parte. condiție esențială pentru a permite Europei să se redreseze rapid de pe urma actualei crize economice. pe de o parte. în special sănătatea și îmbătrânirea populației. care oferă o mai bună imagine a situației generale a UE. schimbările climatice. Máire Geoghegan-Quinn. În cursul primului an de la lansarea sa. securitatea energetică și alimentară. În iunie. Comisia a lansat „platforma de specializare inteligentă”. concentrându-se asupra provocărilor cele mai dure ale erei noastre. Fiecare euro investit în cercetarea europeană duce la o creștere a valorii adăugate în industrie între 7 și 14 euro. și crearea de locuri de muncă. marcând începutul noului tablou de bord al Uniunii cercetării și inovării.

costurile pentru brevete în Europa (16). dezvoltarea unui transport și a unei mobilități sustenabile. Orizont 2020 La 30 noiembrie. Comisia Europeană și Grupul Băncii Europene de Investiții au lansat un nou fond de garantare pentru IMM-uri inovatoare pentru a le ajuta să acceseze finanțări prin bănci. De asemenea. economiile majore de costuri fiind destinate să stimuleze capacitatea inovatoare a Europei. Brevetul UE La 13 aprilie 2011. O investiție de aproximativ 18 miliarde EUR va contribui la consolidarea poziției de lider industrial în inovare. La 5 și 6 decembrie. precum schimbările climatice. cu accent pe tehnologii esențiale. Acesta a fost cel mai mare pachet de finanțare al Comisiei Europene în cadrul PC7 și primul de la lansarea Uniunii inovării. cu până la 80 %. Principalul interes al apelurilor a fost integrarea cercetării cu inovarea pentru abordarea problemelor societale și creează locuri de muncă și creștere durabile prin oferirea unui loc de frunte Europei pe piețele tehnologice esențiale ale viitorului.2 miliarde EUR pentru IMM-uri și până la 300 milioane EUR pentru infrastructura de cercetare. Se preconizează ca acest fond să deblocheze încă 6 miliarde EUR în împrumuturi până la finalul anului 2013. asigurarea hranei. Acesta va combina toată finanțarea pentru cercetare și inovare asigurată în prezent prin programe-cadru pentru cercetare și dezvoltare tehnică. un acces mai mare la capital și sprijin pentru IMM-uri. un pachet de 80 miliarde EUR pentru finanțarea cercetării și inovării ca parte a strategiei de creare a unei creșteri durabile și a noi locuri de muncă în Europa.7 miliarde EUR pentru a contribui la abordarea problemelor majore cu care se confruntă toți europenii. Comisia Europeană a anunțat aproape 7 miliarde EUR pentru declanșarea inovării prin cercetare odată cu noile cereri de oferte din cadrul celui de Al șaptelea program-cadru UE pentru cercetare (PC7). de exemplu. cu cooperare îmbunătățită. creșterea accesibilității energiilor regenerabile. activitățile legate de inovare ale Programului-cadru pentru competitivitate și inovație (CIP) ale Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT). În cadrul evenimentului. După adoptare. inclusiv până la 1. președintele Barroso a deschis prima ediție a Convenției inovării. Orizont 2020 va aborda problemele societale prin contribuția pe care o va aduce la reducerea decalajului dintre cercetare și piață. inclusiv o creștere a finanțării de 77  % pentru Consiliul European pentru Cercetare (CEC). Sprijinul propus pentru cercetare și inovare în cadrul Orizont 2020 va consolida poziția UE în domeniul științific cu un buget dedicat de aproximativ 24. cercetare și inovare.36 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 În iulie. Orizont 2020 va asigura o simplificare majoră printr-un singur set de norme. Orizont 2020 va fi completat cu alte măsuri pentru finalizarea și dezvoltarea în continuare a spațiului european de cercetare cu scopul de a înlătura obstacolele și de a crea o piață unică reală pentru cunoaștere. prin sprijinirea întreprinderilor inovatoare în transformarea avansurilor lor tehnologice importante în produse viabile cu potențial comercial real. . care vor reduce radical. siguranței și securității și abordarea problemei unei populații în curs de îmbătrânire. Comisia Europeană a prezentat un pachet de două propuneri legislative. programul va oferi în jur de 31. Se va acorda o atenție specială întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) printr-un pachet de aproape 1 miliard EUR. Această abordare orientată spre necesitățile pieței va include crearea de parteneriate cu sectorul privat și statele membre pentru a întruni resursele necesare. Comisia a adoptat Orizont 2020 – programul-cadru pentru cercetare și inovare  (17) pentru perioada 2014-2020.6 miliarde EUR pentru a impulsiona cercetarea de nivel înalt în Europa. care s-a bucurat de prezența unor vorbitori de nivel înalt și a întrunit peste 1 200 de participanți. acestea se vor aplica în 25 de state membre.

O

creș t ere

mai

pu t ernic ă

37

Agenda digitală
Agenda digitală abordează aspecte vitale ale economiei moderne, precum disponibilitatea internetului de mare viteză și a conținutului digital, securitatea informatică, servicii de guvernare electronică mai eficiente și noi servicii medicale care ușurează viața cetățenilor sau asigurarea pentru toți a competențelor necesare pentru a profita de revoluția tehnologică. Pentru a grăbi dezvoltarea rețelelor de internet mai rapide, care sunt coloana vertebrală a economiei digitale, Comisia a propus alocarea a 9,2 miliarde EUR (din 50 miliarde EUR) prin instrumentul „Conectarea Europei” (ICE) pentru rețele în bandă largă și infrastructuri de servicii digitale, împreună cu un pachet legislativ de orientări pentru astfel de proiecte. Obiectivul este de a completa mijloacele existente de finanțare a infrastructurii în bandă largă cu instrumente de finanțare inovatoare. Măsurile propuse în ceea ce privește standardele comune, soluționarea alternativă a litigiilor, legislația comună europeană în materie de vânzare sau cercetarea TIC (în cadrul Orizont 2020) vizate în alte secțiuni ale acestui document fac parte și ele din planul de punere în practică a Agendei digitale. O evaluare a performanței UE și a statelor membre în economia digitală și îndeplinirea obiectivelor aprobate a fost publicată în Tabloul de bord al Agendei digitale 2011. Fidelă angajamentului asumat de a promova o strategie în materie de date deschise, Comisia Europeană a publicat online, prin intermediul tabloului de bord, seturile de date și statisticile de care dispune, oferind astfel oricui posibilitatea de a efectua propria sa analiză (18). În iunie 2011, a avut loc la Bruxelles prima reuniune privind Agenda digitală. Peste 1 500 de părți interesate s-au reunit în cadrul atelierelor și al sesiunii plenare pentru a discuta progresele realizate cu privire la strategia Agenda digitală și pentru a stimula acțiuni vizând atingerea obiectivelor sale. Această abordare de guvernanță comună a fost urmată, în al doilea semestru, de activități „la nivel local” în care personalul Comisiei („ambasadori”) a vizitat toate statele membre și s-a întâlnit cu părți interesate la nivel local pentru a stimula în continuare procesul și pentru a primi feedback. Colaborarea electronică transfrontalieră între administrațiile publice europene reprezintă o condiție esențială pentru punerea în aplicare a pieței unice digitale. Astfel, definirea strategiei interoperabilității europene (SIE), inclusiv a cadrului european de interoperabilitate (CEI) și aplicarea celui din urmă la nivel național până în 2013 reprezintă acțiuni esențiale ale Agendei digitale. După adoptarea de către Comisie la finele anului 2010, SIE și CEI au făcut obiectul unei largi diseminări și s-au instituit mijloace de urmărire a implementării lor în cadrul programului „Soluții de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene” (ISA).

Peste 1 500 de părți interesate au participat în iunie la prima reuniune privind Agenda digitală

© Uniunea Europeană

38

R A P O R T

G E N E R A L

2 0 1 1

capi t o l u l

2

Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC)
Îmbunătățirea investiției europene în cercetarea și dezvoltarea TIC – printr-o mai bună finanțare și o mai bună coordonare – se află chiar în inima Agendei digitale. În 2011, s-au lansat noi proiecte TIC pentru o finanțare totală de aproximativ 850 milioane EUR și s-au publicat mai multe cereri de oferte pentru o finanțare suplimentară de 950 milioane EUR care să fie pusă la dispoziție în 2012.

© Uniunea Europeană

Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu Agenda digitală, a subliniat necesitatea de a gândi dincolo de prezent în cadrul ediției 2011 a manifestării „Tehnologii viitoare și emergente”

Comisia Europeană a lansat în luna mai o nouă acțiune emblematică în domeniul cercetării în materie de tehnologii viitoare și emergente (TVE). Obiectivul va fi de a se obține avansuri importante în tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), cu potențialul de a oferi soluții pentru unele dintre cele mai mari probleme ale societății. Șase concurenți se vor confrunta timp de un an, după care se vor selecta două propuneri pentru finanțare pe termen lung, peste 10 ani, fiecare cu un buget total general de până la 1 miliard EUR. S-a continuat susținerea pentru două inițiative tehnologice mixte (Artemis și ENIAC), precum și trei parteneriate public-privat (PPP) lansate în colaborare cu alte teme/direcții generale ca parte a planului european de redresare economică (2008). Aceste PPP-uri au drept obiectiv creșterea investițiilor în cercetarea și inovarea industrială și alinierea agendelor de cercetare în domeniul automobilelor ecologice, al clădirilor europene eficiente din punct de vedere energetic și în cel al fabricilor viitorului. Programul de cercetare și inovare Parteneriat public-privat pentru internetul viitorului (FI-PPP) (19) a fost lansat în mai 2011 pentru a ameliora competitivitatea Europei în domeniul tehnologiilor și sistemelor pentru internetul viitorului, sprijinind serviciile și aplicațiile inteligente. Parteneriatul va sprijini inovarea în Europa și va ajuta întreprinderile și guvernele să elaboreze noi soluții privind internetul bazate pe date online complexe pentru face mai inteligente infrastructura și procesele operaționale.

O

creș t ere

mai

pu t ernic ă

39

Europa 2020 – Eficiența utilizării resurselor
Inițiativa emblematică Europa 2020 pentru o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, lansată în ianuarie 2011 (20), a subliniat necesitatea, pentru consumatori și pentru producători, a unei tranziții urgente și semnificative în toate domeniile relevante, cum ar fi energia, transportul, clima, mediul, agricultura, pescuitul și politica regională. Ea a subliniat necesitatea de a efectua o analiză cuprinzătoare a sinergiilor și a compromisurilor pentru a identifica cele mai adecvate instrumente politice care să garanteze, în special, că prețurile reflectă costurile reale pentru societate și că consumatorii au acces la informații de o calitate mai bună pentru alegerile lor. Inițiativa emblematică asigură coerența politicilor pe termen lung prin patru foi de parcurs interconectate bazate pe o analiză comună care precizează tranziția necesară până în 2050, și anume Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050, Cartea albă privind viitorul transporturilor, Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și Foaia de parcurs în domeniul energiei până în 2050. Este esențial să se asigure că toate politicile susțin obiective legate de eficiența utilizării resurselor.

Foi de parcurs pentru utilizarea eficientă a resurselor 
Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050, publicată de Comisie în martie, împreună cu planul privind eficiența energetică, a stabilit un parcurs și obiective intermediare pentru a oferi Europei posibilitatea de a realiza tranziția la emisii reduse de carbon în cel mai eficace mod din punctul de vedere al costurilor. Acestea prevăd reduceri de emisii care să fie obținute numai prin măsuri interne de 40 % sub nivelurile din 1990 până în 2030, 60 % până în 2040 și 80 % până în 2050. Foaia de parcurs va permite UE să își mențină poziția de lider în tranziția mondială către un viitor cu emisii scăzute de carbon și să profite la maximum de beneficiile acesteia pentru economia europeană în ceea ce privește consolidarea securității noastre energetice și stimularea inovării tehnologice, a creșterii economice și a creării de locuri de muncă. Analiza Comisiei arată că investițiile suplimentare necesare se vor recupera în mare măsură sau pe deplin prin reduceri de energie importată.

Foaie de parcurs pentru o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon

Au fost stabilite obiective ambițioase pentru mijlocul secolului pentru activitățile economice și menajere cu emisii reduse de dioxid de carbon

100 %

80 %

Sectorul energetic

Politica actuală

60 %

Sectorul rezidențial și cel terțiar Industrie

40 %

20 %

Transport Agricultură fără emisii de CO2

0%

Alte sectoare fără emisii de CO2
Anul 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

© Uniunea Europeană

publicată în decembrie (24). În septembrie 2011. Ele sunt destinate. de asemenea. Noile norme propuse au drept obiectiv restructurarea modului în care sunt impozitate produsele energetice pentru înlăturarea dezechilibrelor actuale și pentru a ține cont atât de emisiile lor de CO2.40 Susținerea utilizării eficiente a resurselor Comisia Europeană a prezentat în aprilie propunerea sa de revizuire a vechilor norme de impozitare a produselor energetice în Uniunea Europeană (21). Electrificarea transportului rutier va prezenta. va înlătura principalele obstacole în domenii-cheie și va stimula creșterea și ocuparea forței de muncă. Foaia de parcurs în domeniul energiei până în 2050. de asemenea. pe parcursul anului. conform celor stabilite de Comisie anterior. cât și de conținutul energetic. Aceasta prezintă o perspectivă a schimbărilor structurale și tehnologice necesare până în 2050. Foaia de parcurs prevede un cadru în care viitoarele acțiuni pot fi concepute și puse în aplicare în mod coerent. Comisia Europeană a adoptat o carte albă (22) care stabilește foaia de parcurs către un spațiu european unic al transporturilor. Aceasta conține 40 de inițiative concrete pentru următorul deceniu vizând instituirea unui sistem de transport competitiv și eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor care va spori mobilitatea. Foaia de parcurs se sprijină pe alte programe din cadrul inițiativei emblematice privind utilizarea eficientă a resurselor și le completează. stabilind obiective intermediare care trebuie atinse până în 2020. În același timp. R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 În martie 2011. Comisia a publicat o foaie de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor (23) care descrie instrumentele și acțiunile pentru a spori eficiența economiei UE din punctul de vedere al utilizării resurselor naturale esențiale. este noul cadru pe termen lung care oferă orientări cu privire la modul în care se poate obține o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050. . avantaje importante. Prioritățile legate de infrastructurile energetice până în 2020 Prioritățile geografice au fost stabilite în funcție de diferitele surse energetice Rețeaua offshore din mările nordice Gaze naturale Energie electrică Energie electrică și gaze naturale Petrol și gaze naturale Rețele inteligente pentru energie electrică în UE Planul de interconectare a pieței energiei din zona baltică Interconectări electrice centrale/ sud-estice Coridorul gazelor Interconectări de naturale nord-sud în gaze naturale Europa Occidentală nord-sud și furnizare de petrol Interconectări electrice sud-vestice Coridorul sudic al gazelor naturale Sursa: Comisia Europeană. să promoveze eficiența energetică și consumul de produse mai ecologice și să evite denaturarea concurenței în piața unică. propunerile vor reduce semnificativ dependența Europei de importurile de petrol și vor reduce emisiile de dioxid de carbon în sectorul transporturilor cu 60 % până în 2050. Decarbonizarea economiei noastre se traduce printr-un sector al energiei electrice fără emisii de CO2.

cheia redresării economice Ca parte integrantă a strategiei de creștere a Uniunii. Producția industrială a scăzut cu 23 % ca urmare a crizei financiare în 2008. s-a făcut un pas important pentru sectorul aviației. Comisia a lansat EEE-F.O creș t ere mai pu t ernic ă 41 Sistemul de comercializare a cotelor de emisii Comisia a continuat pregătirile pentru implementarea promptă a sistemului revizuit de comercializare a cotelor de emisii. Publicarea valorilor de referință permite transportatorilor aerieni să își calculeze cotele alocate gratuit de care vor beneficia până în 2020. Acesta a fost mesajul principal al comunicării privind „O politică industrială integrată pentru era globalizării”. De asemenea. care se va alătura altor sectoare economice în lupta împotriva schimbărilor climatice. redresarea industriei prelucrătoare europene a depășit așteptările. abordarea integrată a strategiei a încurajat îmbunătățirea elaborării politicilor și alinierea finanțării și a resurselor. iar locurile de muncă din industrie și serviciile aferente industriei sunt încă inferioare cu 11 % față de cel mai ridicat nivel din 2008. diversificate și competitive în Europa. ceea a condus la o mai bună implementare a obiectivelor globale ale UE în cadrul strategiei Europa 2020. adoptată de Comisia Europeană anul trecut  (28). dar rămâne inferioară cu 9 % față de nivelul său cel mai ridicat de la începutul anului 2008 (a se vedea figura). Fondul european pentru eficiență energetică (EEE-F) La 1 iulie 2011. care oferă locuri de muncă bine plătite și produce. Noua lege-cadru europeană. Producția manufacturieră este acum superioară cu aproximativ 14  % față de producția minimă de la începutul anului 2009. În mod special. Începând cu anul 2012. accesibilitatea și securitatea) a demonstrat că strategia a facilitat noi proiecte și a redinamizat proiectele deja existente. în condițiile în care cea de a treia perioadă de comercializare începe la 1 ianuarie 2013  (25). a cărei punere în aplicare a început în 2011. Se preconizează că aproximativ 200 de acțiuni prioritare vor contribui la dezvoltarea potențialului economic al zonei și la îmbunătățirea condițiilor de mediu. în același timp. din ce în ce mai puțin carbon. „Industria europeană este în formă și gata de concurență. Rezultate similare sunt preconizate pentru Strategia UE pentru regiunea Dunării. Această inițiativă emblematică a strategiei Europa 2020 stabilește o strategie care are drept obiectiv impulsionarea dezvoltării și creării de locuri de muncă prin întreținerea și susținerea unei baze industriale puternice. Parlamentul și Consiliul au convenit cu privire la o nouă directivă privind taxele de utilizare a drumurilor pentru vehiculele grele de marfă („Eurovigneta”) (27). aviația va participa la sistemul UE de comercializare a cotelor de emisii.” Aceasta a fost principala concluzie la prezentarea raportului Comisiei privind competitivitatea industrială în octombrie 2011. Comisia a publicat valorile de referință care urmează să fie utilizate pentru alocarea cu titlu gratuit de cote de emisii de gaze cu efect de seră de care vor beneficia peste 900 de operatori de aeronave. . Competitivitatea industrială. prosperitatea. Cu toate acestea. la 26 septembrie. are ca scop reducerea poluării generate de transportul rutier de marfă și fluidizarea traficului prin aplicarea de taxe care iau în calcul costurile poluării aerului și ale poluării fonice de către trafic și care ajută la evitarea congestionării traficului rutier. care reprezintă o revizuire a directivei „Eurovigneta” din 1999. care va aloca aproximativ 146 milioane EUR unui nou instrument financiar consacrat proiectelor din domeniul eficienței energetice și al energiilor regenerabile (26). industria trebuie să aibă un rol important pentru ca Europa să rămână lider economic mondial. Strategiile macroregionale ale UE în favoarea unei utilizări mai eficiente a resurselor Primul raport privind progresele înregistrate în legătură cu Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice (care pune accentul pe patru aspecte: preocupările legate de mediu.

în timp ce întreprinderile se declară cel mai nemulțumite în Belgia. Letonia și Lituania. Indice (2005 = 100) 115 110 105 100 95 90 85 Producția din industria manufacturieră Producția din industria de construcții 80 75 1993 01 07 1994 01 07 1995 01 07 1996 01 07 1997 01 07 1998 01 07 1999 01 07 2000 01 07 2001 01 07 2002 01 07 2003 01 07 2004 01 07 2005 01 07 2006 01 07 2007 01 07 2008 01 07 2009 01 07 Anul 01 2010 07 Sursa: Eurostat. fiind scăzut în Ungaria. Caracterul favorabil pentru întreprinderi al reglementării guvernamentale: grupul de țări unde reglementările sunt mai puțin împovărătoare pentru întreprinderi include Luxemburgul. Slovenia. Polonia. Luxemburg și Suedia. Austria. Letonia și Bulgaria. Eficiența industrială: UE își asumă rolul de pionier în multe cazuri. Belgia. în timp ce este mai mică decât media în Slovacia. Cipru. Ungaria și Italia. Portugalia. Procentul de întreprinderi inovatoare din numărul total al întreprinderilor este deosebit de ridicat în Luxemburg. Cu toate acestea. Țările de Jos. Finlanda. reprezentând până la 9 % din exporturile UE-12 și 18 % din cele ale UE-15. Finlanda. Principalele rezultate ale rapoartelor privind competitivitatea Productivitatea muncii: rata productivității este peste media UE în Irlanda. există diferențe de performanță semnificative între statele membre și între sectoarele industriale din UE. Lituania. Germania. Portugalia. Polonia. depășind în general SUA și reducând decalajul față de Japonia. Estonia. Belgia și Portugalia. Republica Cehă. Estonia. UE are mai puține întreprinderi nou-create inovatoare: întreprinderile din UE au o performanță mai slabă în ceea ce privește aplicațiile și comercializarea cercetării și inovării față de SUA și Japonia. dar accesibilitatea și prețurile abordabile ale materiilor prime neenergetice sunt esențiale pentru competitivitatea mai multor industrii prelucrătoare cu utilizare intensivă a materiilor prime din UE. Danemarca și Suedia.42 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Indicii de producție UE-27 pentru perioada 1993-2011 (tendință ajustată) Indicii de producție arată o tendință divergentă între industria manufacturieră și cea a construcțiilor în cursul ultimilor zece ani. Ungaria. Grecia. 2011 01 . România. Industria este din ce în ce mai interconectată cu serviciile: în special serviciile pentru întreprinderi cu grad ridicat de cunoștințe sunt din ce în ce mai utilizate de industrie ca intrări directe și indirecte. Industria UE își îmbunătățește eficiența de utilizare a materiilor prime: aceasta utilizează din ce în ce mai mult materiale reciclate și materiale de substituție inovatoare. Cipru.

se vor elabora standarde europene cu ajutorul organizațiilor care îi reprezintă pe cei mai afectați sau cei mai interesați – consumatori. Noul standard pentru un încărcător universal de telefon mobil care să se potrivească la toate modelele reprezintă un exemplu perfect al valorii semnificative a standardelor europene pentru viața noastră de zi cu zi (a se vedea capitolul 3). în special. Standarde comune pentru stimularea competitivității Pentru competitivitatea Europei. vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu industria și antreprenoriatul. Comisia Europeană a prezentat în februarie 2011 o viziune strategică integrată pentru a face față provocărilor legate de materiile prime (29). ar trebui să se elaboreze mai multe standarde pentru servicii orientate spre piață. Comisia propune acțiuni menite să îmbunătățească reglementarea. mici întreprinderi. Ca răspuns la aceste provocări. care să ofere întreprinderilor avantaje comerciale. Materiile prime sunt esențiale pentru economia UE și. Aceste fluctuații ale prețurilor. Comisia a propus o serie de măsuri legislative și nelegislative pentru elaborarea mai rapidă a mai multor standarde (30). La rândul său. organizații de mediu și sociale. Cenelec și ETSI). Pentru atingerea acestui obiectiv. accentuează inflația și denaturează piețele mondiale ale materiilor prime. acest lucru are un efect negativ asupra unui mare număr de sectoare europene. care sunt adesea rezultatul unor măsuri protecționiste. de la industria agricolă până la industria de automobile. funcționarea și transparența piețelor financiare și ale produselor de bază. tot mai importante. este esențială dezvoltarea rapidă a standardelor industriale comune care vor aduce economii de costuri și beneficii. cu un model în miniatură al satelitului european Envisat © Uniunea Europeană . să se propună o modalitate facilă și rapidă de recunoaștere a standardelor TIC. astfel încât standardele acestora să fie disponibile mai rapid. fundamentale pentru dezvoltarea tehnologiilor moderne ecologice. Antonio Tajani. precum automobilele electrice și energia fotovoltaică.O creș t ere mai pu t ernic ă 43 Industria europeană are nevoie de acces la materii prime esențiale Volatilitatea excesivă a prețurilor pe toate piețele principale ale produselor de bază intervine într-un moment în care competitivitatea industriei europene depinde în mod considerabil de un acces eficient și sigur la materii prime. atât pentru întreprinderi. Comisia își va îmbunătăți cooperarea cu principalele organizații de standardizare din Europa (respectiv CEN. Pașii cei mai importanți din propunerea Comisiei sunt următorii: Europa va milita pentru creșterea numărului de standarde internaționale în acele sectoare economice în care Europa este lider global. cât și pentru consumatori.

Cercetările cu privire la performanța întreprinderilor și comunicarea rezultatelor au reprezentat un element important al proiectului. pentru crearea unui ansamblu comun de norme în cadrul UE pentru a calcula baza de impozitare pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea pe piața internă. propunerea nu are nimic de-a face cu armonizarea ratelor de impozitare – cotele de impozitare vor continua să fie stabilite de către statele membre. în al treilea rând. În calitate de politică de investiții și solidaritate. creând prin aceasta o participare mai largă la realizarea obiectivelor generale și specifice ale priorităților UE. întreprinderilor transfrontaliere li se acordă astfel posibilitatea de a depune o declarație fiscală consolidată unică la o singură administrație pentru întreaga lor activitate desfășurată pe teritoriul UE. Întreprinderile care decid să intre în sistem își vor calcula profiturile impozabile în conformitate cu aceste norme. Gävleborg și Värmland din Suedia de nord și centrală. TVA trebuie să devină mai funcțională pentru întreprinderi. aceste costuri împovărează mai mult IMM-urile. Este evident că este nevoie de un sistem comun pentru a rezolva această problemă importantă. politica de coeziune prezintă un potențial important de promovare a integrării strategiei în decizii politice și de finanțare la nivel regional și local. Conform datelor actuale. aceasta îmbunătățește creșterea globală și perspectivele de ocupare a forței de muncă în întreaga Uniune. ceea ce reprezintă o precondiție pentru implementarea cu succes. așteptate de multă vreme (32). Este vorba despre o politică de solidaritate. pe care le ajută să recupereze handicapul. politica își aduce contribuția la mobilizarea actorilor regionali și locali. Contrar multor sugestii. Politica de coeziune reprezintă principala sursă de investiții UE pentru strategia Europa 2020 și contribuie în mod semnificativ la creștere și prosperitate. Politica de coeziune este o politică structurală de investiții pe termen mediu/lung pentru dezvoltarea economiilor regionale. cu o finanțare puternic concentrată asupra regiunilor mai sărace. descurajându-le să se extindă dincolo de frontiere. Noul sistem vizează simplificarea sarcinilor întreprinderilor: reducerea costurilor de conformare și exploatarea economiilor de scară de pe piața internă a Europei pentru creștere și locuri de muncă. Acesta a fost implementat în regiunile Dalarna. comisarul european pentru politică regională.44 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Baza fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) – reducerea costurilor – stimularea competitivității O reformă a TVA care ar trebui să contribuie la stimularea creșterii prin reducerea costurilor pentru întreprinderi Comisia a adoptat la 6 decembrie o comunicare (31) privind viitorul TVA care stabilește caracteristicile fundamentale care trebuie să se afle la baza noului regim al TVA și acțiunile prioritare necesare pentru a crea în UE un sistem al TVA mai simplu. În cursul anului 2011. trebuie să se pună capăt enormelor pierderi de venit care apar în prezent ca urmare a TVA necolectate și a fraudei. de reducere a disparităților dintre regiuni. prin investirea mai ales. universităților și autorităților regionale pentru stimularea inovării în întreprinderile implicate. în regiuni mai sărace. CCCTB propune primul set de norme comune la nivelul UE pentru calcularea bazei de impozitare a întreprinderilor care își desfășoară activitatea pe piața internă. sunt semnificative. Politica regională este esențială pentru competitivitate și îmbunătățirea standardelor. Prin implicarea tuturor regiunilor. dar nu exclusiv. Comisia a prezentat propunerile sale. De asemenea. inclusiv cele rezultate dintr-o activitate comercială în care pot interveni până la 27 de sisteme fiscale diferite. Acest sistem va fi facultativ: întreprinderile vor putea decide dacă îl vor adopta sau nu. în Italia Costurile fiscale pe care le suportă întreprinderile atunci când își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier în Europa. © Uniunea Europeană Politica regională/de coeziune a UE contribuie la o creștere mai mare și o solidaritate sporită în regiuni (REGIO) Câștigătorul premiului RegioStars 2011 la categoria „Competitivitate economică – anticiparea schimbărilor economice” Gestionare de sistem pentru platforme inovatoare – SLIM: Proiectul SLIM a promovat dezvoltarea clusterelor prin conectarea clusterelor. Prin principiul său puternic de parteneriat și prin sistemul descentralizat de implementare. De asemenea. mai eficient și mai robust. Trei obiective majore formează viziunea pentru noul sistem TVA: în primul rând. Johannes Hahn. costurile de conformare ar reprezenta între 2 % și 4 % din veniturile din impozitul pe profit. TVA trebuie să devină mai eficientă în susținerea eforturilor de consolidare fiscală ale statelor membre și a creșterii economice durabile. în al doilea rând. . Întreprinderile au fost încurajate să își intensifice și să își extindă rețeaua pentru elaborarea de noi produse și servicii și creșterea ocupării forței de muncă.

Potențialul său de dezvoltare nu este încă pe deplin utilizat. Principala prioritate va fi însă prezentarea celor 12 acțiuni-cheie până la finele anului 2012.O creș t ere mai pu t ernic ă 45 O pia ț ă internă deschisă și echitabilă Piața unică este principalul motor economic al Uniunii Europene. protecția consumatorilor. Actul privind piața unică Piața unică trebuie să meargă mai departe către punerea bazelor unei noi creșteri. Continuarea dezvoltării sale este esențială. adoptat de Comisie la mijlocul anului. Piața unică în acțiune © Simon Smith/Vetta/Getty Images . pe de altă parte. finanțarea IMM-urilor. Consiliul a aprobat explicit Actul privind piața unică și a adoptat concluzii (34) prin care își exprimă sprijinul pentru cele 12 acțiuni prioritare prezentate de Comisie și se angajează să le adopte până la finele anului 2012. Ele au drept obiectiv să ușureze viața tuturor actorilor de pe piață: întreprinderi. cetățeni. Comisia va prezenta și un grup de inițiative politice paralele. activitatea Comisiei nu se va limita la aceste douăsprezece acțiuni-cheie prioritare. conține douăsprezece domenii esențiale de revitalizare și reînnoire a pieței unice. mai ecologică și mai favorabilă incluziunii. Aceste 12 pârghii pentru creștere. pe de o parte. competitivitate și progres social includ mobilitatea lucrătorilor. incluse și ele în Actul privind piața unică. Cu toate acestea. pentru a genera în continuare creștere și ocupare a forței de muncă. iar Actul privind piața unică (33). pentru a combate actuala criză economică și. impozitarea și rețelele transeuropene. Comisia a propus ca Uniunea să adopte o acțiune-cheie pentru fiecare pârghie până la finele anului 2012. precum și conținutul digital. în 1992. consumatori și lucrători. în ciuda progreselor înregistrate de la înființarea sa.

rapid și ieftin. Odată cu adoptarea.7 miliarde EUR pe an. cu până la 80   %. prin recunoașterea valorii serviciilor de interes economic general și. Simplificarea pregătirii declarațiilor financiare le-ar face și pe acestea mai comparabile. Acțiuni-cheie Legislație de modificare a Directivei privind impozitarea energiei Legislație care stabilește o protecție unitară prin brevet în UE Revizuirea legislației privind un sistem european de standardizare Orientări TENS + legislație privind infrastructura energetică Data propunerii 13 aprilie 2011 Obiectiv Noile norme au drept obiectiv restructurarea modului în care sunt impozitate produsele energetice pentru înlăturarea dezechilibrelor actuale și pentru a ține cont atât de emisiile lor de CO2. Se va introduce o nouă etichetă „Fond de antreprenoriat social european” pentru ca investitorii să identifice cu ușurință fondurile care se concentrează asupra investițiilor în întreprinderile sociale europene. Aceasta ar clarifica și cadrul pentru consumatori. invitând statele membre să revizuiască domeniul de aplicare al profesiilor lor reglementate și abordând preocupările publicului privind competențele lingvistice și lipsa alertelor efective privind malpraxisul profesional. Comisia Europeană a adoptat propuneri legislative pentru a asigura tuturor consumatorilor din UE posibilitatea de a-și rezolva problemele simplu. cât și de conținutul energetic. Comisia a prezentat o strategie de promovare a unui acces mai bun la finanțare pentru IMM-uri cu un plan de acțiune al UE care include un sprijin financiar sporit de la bugetul UE și de la Banca Europeană de Investiții și o propunere de regulament care stabilește norme uniforme pentru comercializarea fondurilor de capital de risc. mai larg. Aceasta va reduce radical costurile pentru brevete în Europa. Comisia dorește să creeze o platformă bazată pe internet pentru întreaga UE pentru a oferi consumatorilor și întreprinderilor un singur punct de intrare pentru soluționarea litigiilor contractuale. Europa are nevoie de o legislație care să garanteze recunoașterea reciprocă a identificării și autentificării electronice pe teritoriul său și o revizuire a directivei privind semnătura electronică pentru a permite o interacțiune electronică sigură și lipsită de obstacole.46 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Propunerile esențiale ale Actului privind piața unică sunt descrise pe parcursul acestui capitol. fără să ajungă la tribunal. Noi măsuri de stimulare a finanțării pentru întreprinderile sociale Simplificarea directivei privind standardele de contabilitate 7 decembrie 2011 25 octombrie 2011 Legislație privind soluționarea alternativă a litigiilor 29 noiembrie 2011 Inițiativă legislativă de facilitare a accesului la capital de risc în întreaga Europă 7 decembrie 2011 Modernizarea legislației privind recunoașterea calificărilor profesionale 19 decembrie 2011 Revizuirea cadrului legislativ în domeniul achizițiilor publice Legislație privind autentificarea electronică și revizuirea directivei privind semnătura electronică Legislație referitoare la directiva privind lucrătorii detașați + clarificare privind modul de exercitare a unor drepturi sociale fundamentale 20 decembrie 2011 2012 2012 . Acesta este completat printr-o strategie ambițioasă pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor pentru generarea unui nivel mai ridicat de încredere reciprocă și din partea consumatorilor și îmbunătățirea contribuției întreprinderilor la bunăstarea societății. Comisia dorește să reducă sarcina administrativă pentru întreprinderile mici. Obiectivul îl reprezintă consolidarea coeziunii sociale prin asigurarea unei clarificări cu privire la felul în care se exercită drepturi sociale fundamentale și cadrul juridic pentru servicii de interes economic general. Această propunere vizează asigurarea finalizării unor rețele energetice strategice și a unor facilități de stocare până în 2020. 13 aprilie 2011 1 iunie 2011 19 octombrie 2011 Pachet de măsuri în sprijinul antreprenoriatului și al întreprinderilor responsabile 25 octombrie 2011 Planul de acțiune pentru inițiativa antreprenoriatului social va ajuta acest sector emergent să își valorifice potențialul neexploatat. Pentru consolidarea sistemului de elaborare de standarde în Europa și pentru punerea în aplicare a angajamentelor inițiativelor emblematice din cadrul strategiei Europa 2020 Comisia Europeană și-a prezentat propunerea de regulament privind „Orientări pentru infrastructuri energetice transeuropene”. Potențialele economii de costuri pentru IMM-uri sunt estimate la 1. Acest program include și o directivă privind concesiunile. Comisia a adoptat un pachet pentru o nouă politică în domeniul infrastructurii de transport. Propunând modificarea directivelor privind contabilitatea. mai ales în sectorul sănătății. Revizuirea directivelor privind achizițiile publice face parte dintr-un program general de modernizare profundă a procesului de ofertare publică în Uniunea Europeană. Tabelul de mai jos oferă o privire generală asupra acțiunilor-cheie adoptate. Simplificarea normelor pentru mobilitatea profesioniștilor în interiorul UE prin oferirea unui card profesional european tuturor profesiilor interesate. Aceasta urmează să se realizeze prin clarificarea normelor pentru lucrătorii detașați într-un alt stat membru. titularii de brevete europene pot solicita la Oficiul European de Brevete protecția unitară prin brevet pe teritoriul a 25 de state membre. ceea ce ar permite o recunoaștere mai facilă și mai rapidă a calificărilor. Acesta cuprinde o propunere pentru revizuirea orientărilor TEN-T și o propunere pentru un instrument „Conectarea Europei”. Pentru consumatorii care fac cumpărături online dintr-o altă țară a UE. mai clare și mai ușor de înțeles. a noțiunii de serviciu public în dreptul UE.

7%).8 milioane. LMVH a acumulat un control semnificativ în Hermès fără cunoștința Hermès și a pieței. Există mai multe exemple raportate ale acestui comportament. Aceasta a creat o asimetrie a informațiilor cu o posibilă valorizare incorectă pe piață a acțiuni­­ lor-suport ale Hermès.1 % în Hermès International cu o presupusă reducere de 50 % prin utilizarea de tranzacții de acțiuni plătite în lichid. precum recentul caz „LVMH”/Hermès. exploatarea optimă a pieței unice și sprijinirea IMM-urilor pentru a face față provocărilor globalizării și schimbărilor climatice. s-au propus schimbări la actuala Directivă privind transparența (35). remarcă faptul că IMM-urile sunt în curs de redresare în urma recesiunii 2008/2009. Informații suplimentare se găsesc la adresa: http:// ec. care a început în 2009 (−2. . Louis Vuitton Moët Hennessy (denumit în continuare „LVMH”) a anunțat în octombrie 2010 că acumulase un control de 17. părți interesate. după o scădere de 6. parlamente naționale. fără a se achiziționa de fapt acțiuni. Revizuirea a propus o acțiune suplimentară într-o serie de domenii prioritare: un acces mai bun la finanțare în favoarea investițiilor și a creșterii. publicat în octombrie 2011. reprezentanți ai statelor membre (inclusiv la nivel regional și local). Valoarea adăugată brută însumată (VAB) a IMM-urilor a crescut cu 3. Prin urmare.eu/internal_market/top_layer/simfo_2011/index_en. Aceste povești. a alinia SBA la prioritățile strategiei Europa 2020 și a îmbunătăți în mod continuu mediul de afaceri pentru IMM-uri. Redresare economică susținută de întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) Raportul privind activitatea IMM-urilor pentru 2010. Această directivă conține o lacună de notificare: deținătorii de anumite tipuri de instrumente financiare care pot fi utilizate pentru obținerea unui interes economic în întreprinderi cotate. selectate în cadrul competiției la nivelul UE „Spune-ne povestea ta”.htm. Acesta s-a bucurat de participarea a aproximativ 1 200 de cetățeni. fără nicio comunicare anterioară a faptului că deține astfel de instrumente. în Polonia. În februarie 2011.4 % în 2010 (la care s-a adăugat o creștere estimată la 3. Aplicarea transparenței pe piața unică La 25 octombrie 2010. trecând la −0. au avut rolul de a sublinia problemele cu care se confruntă cetățenii și întreprinderile pe piața unică a Uniunii Europene.europa. cu un total de 20.7 % în 2011). Aceasta poate duce la acumularea secretă a controlului în întreprinderi cotate. Toți participanții au fost invitați să își împărtășească experiențele și ideile privind funcționarea pieței unice. a încetinit în 2010.9 %. Comisia a prezentat o revizuire a „Small Business Act” (SBA) (36) pentru a reflecta ultimele evoluții economice. jurnaliști și instituții europene.O creș t ere mai pu t ernic ă 47 Forumul pieței unice Primul forum al pieței unice a avut loc în luna octombrie la Cracovia.4 % în 2009. nu sunt reglementați în prezent de normele directivei privind difuzarea informațiilor. Ca urmare. Numărul IMM-urilor din UE a rămas la nivelul anului 2009. o reglementare inteligentă pentru a permite IMM-urilor să se concentreze pe activitățile lor principale. Forumul de la Cracovia s-a deschis luni 3 octombrie cu prezentarea a cinci povești de succes din viața reală ale unor cetățeni și întreprinderi. întreprinderi. scăderea numărului de angajați. consumatori.

Dar. Comisia a prezentat propuneri (39) la sfârșitul anului 2011 vizând crearea unui nou parteneriat între IMM-uri și întreprinderi din întreaga lume – „Întreprinderi mici într-o lume mare”. Săptămâna IMM-urilor 2011 Comisia a coordonat Săptămâna IMM-urilor. inclusiv crearea de noi întreprinderi.5 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020. Comisia a propus un sprijin suplimentar pentru micile întreprinderi care utilizează fonduri structurale. Întreprinderile din UE prezente pe piețele din afara UE se confruntă cu numeroase provocări. numai 13 % dintre IMM-urile din UE sunt active la nivel internațional în afara UE prin comerț. © iStockphoto. În această privință. Comisia a propus un regulament privind norme uniforme de reglementare a comercializării fondurilor de capital de risc. Propunere privind sprijinirea IMM-urilor pe piețele din afara UE În prezent. Pentru a face față acestor provocări. Abordarea este simplă: imediat ce se îndeplinesc cerințele uniforme definite în propunere. pentru a impulsiona IMM-urile și a promova spiritul antreprenorial. Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-uri vizează în mod special antreprenorii. obiectivul principal al propunerii Comisiei este de a simplifica pregătirea declarațiilor financiare pentru întreprinderile mici. Se pot utiliza până la 5 miliarde EUR pentru a atrage fonduri private suplimentare (37). de regimuri specifice de garanții de împrumut bancar și capital de risc pentru IMM-uri. Simplificarea normelor de contabilitate pentru IMM-uri face parte și ea din agenda pentru reducerea sarcinii și costurilor administrative. Această măsură are o importanță specială într-o perioadă în care creditul nu este disponibil cu ușurință pentru întreprinderi. Acești reprezentanți vor verifica aplicarea corectă a legislației UE privind IMM-urile și se vor asigura că politicile la nivel național. Instrumentul european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială a permis oferirea de microcredite de către 14 organisme de microfinanțare. externalizare sau alte forme de cooperare cu parteneri străini. până în 2012. de la accesul la informații de bază privind piața până la detalii cum ar fi adaptarea la noi reglementări și standarde tehnice. regional și local sunt favorabile întreprinderilor. în timp ce IMM-urile vor obține un avantaj competitiv pe piața mondială. au reprezentat obiectivele principale ale noului program de sprijin financiar prezentat de Comisia Europeană la finele anului 2011 (38). se prevede generarea în Uniune a unui volum total de microcredite de 500 milioane EUR. Peste 1 250 de manifestări au fost organizate în întreaga Uniune.48 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Alte progrese realizate în 2011: S-a asigurat finanțare în cadrul SBA pentru peste 110 000 de IMM-uri până în prezent și se preconizează că 200 000 de IMM-uri vor beneficia. La începutul lunii decembrie. astfel de împrumuturi se dovedesc greu de obținut. mai ales pentru cele care se află la începutul activității. Uniunea susține cultura antreprenorială și competitivitatea în IMM-uri Sprijinirea IMM-urilor până în 2020 Promovarea accesului la finanțare și încurajarea unei culturi antreprenoriale. iar activitatea transfrontalieră în acest sector este redusă. Prin introducerea unui cadru de reglementare unic. mai ales IMM-urile. investiții. în contextul crizei actuale. În următorii opt ani. Cu un buget de 2. gestionarea transferului de tehnologie și protejarea drepturilor lor de proprietate intelectuală.com/Kyu Oh În cursul primului an complet de funcționare. care a avut loc între 3 și 9 octombrie. care vor fi sprijinite mai bine în eforturile lor de a elabora și de a pune în aplicare o reformă politică eficace. toți managerii de fonduri de capital de risc pot obține capital sub denumirea de „Fond european de capital de risc” pe întreg teritoriul UE. . O nouă rețea de reprezentanți ai IMM-urilor din statele membre a fost inaugurată în mai 2011. întreprinderile tinere și inovatoare continuă să depindă de împrumuturi bancare pe termen scurt. Drept rezultat. fondurile de capital de risc au rămas exploatate la un nivel inferior. Stimularea capitalului de risc pentru întreprinderile mici și mijlocii din Europa Capitalul de risc reprezintă o sursă importantă de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) inovatoare. Pentru a remedia această situație. În pofida beneficiilor de a aduce finanțare proprie pentru întreprinderi. cetățenii care doresc să înceapă o activitate independentă și autoritățile statelor membre. fondurile de capital de risc ar urma să devină mai mari și mai diversificate.

aceștia au prejudiciat direct consumatorii din țări precum Italia. vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu politica în materie de concurență. În cursul acestei perioade. împreună cu Henkel. În plus față de amenzile încasate – care ajung în cele din urmă în bugetul UE –. Curtea de Justiție a susținut că acordurile care păstrează diviziunile dintre piețele naționale sunt susceptibile să compromită obiectivul tratatului de a asigura integrarea pieței și trebuie să fie considerate drept restricții ale concurenței. Comisia a continuat să combată comportamentul anticoncurențial pentru a garanta că nu există denaturări ale concurenței pe piața unică și că întreprinderile nu recurg la practici anticoncurențiale care ar aduce prejudicii consumatorilor prin creșterea prețurilor sau reducerea posibilităților de alegere în mod artificial. iar operatorul a abuzat în mod © Uniunea Europeană Joaquín Almunia. în sectoare esențiale ale economiei. aceștia au stabilit prețuri de vânzări săptămânale și au făcut schimb de informații privind prețurile mărcilor lor respective.A. Portugalia și Grecia. cum ar fi piața detergenților. doi dintre principalii importatori și vânzători de banane în UE. Comisia estimează că acțiunea sa împotriva cartelurilor economisește miliarde de euro pentru clienți în fiecare an. Prima decizie se referea la Germania și la alte șapte țări din nordul UE. Comisia Europeană asigură salvgardarea concurenței corecte pe piața unică Cartelul detergenților La 13 aprilie. În general. Comisia a amendat mai multe carteluri majore pe piețe apropiate de consumatori. Procedând astfel. a bananelor. Cazul TelePolska Comisia a fost vigilentă în mod special pentru a asigura că nu se ridică obstacole în calea inovării și a creșterii. un cartel pe piața detergenților casnici pudră în opt țări din Uniunea Europeană. Cartelul a vizat stabilizarea pozițiilor pe piață și coordonarea prețurilor. Pacific Fruit a fost condamnată la plata unei amenzi de 8 919 000 EUR. a congelatoarelor. Polonia are una dintre cele mai scăzute rate de penetrare a rețelelor în bandă largă din Europa. Comisia a concluzionat că grupurile Chiquita și Pacific Fruit. Henkel a primit imunitate pentru că a dezvăluit cartelul Comisiei. Cele trei întreprinderi sunt cei mai importanți producători de detergent pudră din Europa.O creș t ere mai pu t ernic ă 49 Lupta împotriva cartelurilor și a altor practici anticoncurențiale în piața unică În 2011. prin comportament anticoncurențial. Comisia Europeană a aplicat Procter & Gamble și Unilever o amendă totală de 315. În cazul intens mediatizat privind utilizarea într-un stat membru a decodoarelor pentru satelit dintr-un alt stat membru.2 milioane EUR pentru că au organizat. Cartelul de pe piața bananelor În octombrie. a susținut o politică riguroasă împotriva cartelurilor și a practicilor anticoncurențiale ale întreprinderilor de pe piața unică . Aceasta a fost cea de a doua decizie adoptată de Comisie împotriva unui cartel din sectorul bananelor. Lupta împotriva cartelurilor este și va rămâne o prioritate pentru Comisie. precum piețele telecomunicațiilor. Amenda împotriva celor două întreprinderi a inclus o reducere de 10 % pentru că au recunoscut faptele și au permis încheierea rapidă a investigației. în timp ce Chiquita a beneficiat de imunitate la amenzi deoarece a furnizat Comisiei informații utile privind cartelul. încălcând normele antitrust pentru UE și SEE (articolul 101 din Tratatul UE și articolul 53 din Acordul privind SEE). încheiaseră o înțelegere ilegală privind stabilirea prețurilor în sudul Europei din iulie 2004 până în aprilie 2005. precum și a tuburilor catodice utilizate pentru ecranele televizoarelor și calculatoarelor. Comisia a reușit să își apere cu succes în fața instanțelor europene deciziile împotriva practicilor anticoncurențiale. pentru abuz de poziție dominantă în Polonia și a impus o amendă de 127 554 194 EUR. Ea a sancționat operatorul de telecomunicații Telekomunikacja Polska S.

Curtea de Justiție consideră că un sistem de licențe pentru transmiterea de meciuri de fotbal care acordă operatorilor de transmisie exclusivitate teritorială pentru un stat membru și care interzice telespectatorilor să urmărească transmisiile cu un card decodor în alte state membre este contrar legislației UE (41). © Uniunea Europeană/G. că subvențiile italiene pentru achiziționarea de decodoare digitale terestre în 2004 și 2005 constituie ajutor de stat incompatibil cu piața comună (48). În domeniul concurenței. iar prețurile lunare pentru Mbit/s promise au fost mult mai mari decât cele din alte state membre. Curtea de Justiție a considerat că lipsa unei plăți nu exclude natura ­ intențională a publicității mascate (43). Cu toate acestea. de asemenea. Curtea de Justiție a hotărât că statele membre nu pot rezerva accesul la profesia de notar propriilor cetățeni (44). Drept consecință. consumatorii au suferit din cauza unor viteze de conectare mai scăzute. Tribunalul a hotărât că un stat membru poate. Fessy Curtea de Justiție a Uniunii Europene supraveghează normele referitoare la piața internă În ceea ce privește transmisiile de radio și televiziune. deoarece s-ar încălca Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne (46). în anumite condiții. Curtea de Justiție a Uniunii Europene veghează asupra corectitudinii pieței interne Curtea a hotărât că legislația spaniolă prin care se condiționează deschiderea unor noi mari unități de vânzare cu amănuntul din considerații economice precum impactul acestora asupra comerțului cu amănuntul existent sau cota de piață a întreprinderilor în cauză este contrară dispozițiilor tratatului care reglementează libertatea de stabilire (40). Curtea a hotărât că numai Comisia este împuternicită să constate că nu s-a înregistrat un abuz pe piața internă a UE (47). Curtea a considerat că legislația franceză nu poate interzice total campania directă de publicitate și vânzare realizată de contabili calificați. să interzică transmisia exclusivă a tuturor meciurilor de fotbal de la Cupa Mondială și de la EURO prin televiziune cu plată pentru a permite publicului larg să urmărească aceste evenimente la televiziunea gratuită (42). În mod asemănător. limitând concurența pe piața rețelelor de bandă largă și plasând obstacole în calea operatorilor alternativi între anii 2005 și 2009.50 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 deliberat de poziția sa dominantă. Curtea a hotărât că legislația italiană care impune tarife maxime pentru avocați este conformă cu libertățile fundamentale ale pieței interne (45). Curtea a confirmat. . În ceea ce privește profesiile liberale.

Regulamentul (50) propus de Comisie în iulie 2011 va stabili o nouă ordonanță asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare. Băncile ar fi obligate să execute ordinul imediat păstrând o anumită sumă. 500 de milioane de consumatori din Europa pierd o mai mare posibilitate de a alege și prețuri mai mici pentru că mai puține firme fac oferte transfrontaliere. care le oferă un nivel ridicat de protecție. Recuperarea transfrontalieră a creanțelor Aproximativ 1 milion de întreprinderi mici se confruntă cu probleme legate de creanțele transfrontaliere și în fiecare an se anulează în mod inutil datorii în valoare de până la 600 milioane EUR. Comisia a propus o legislație europeană comună în materie de vânzare (49) care să contribuie la eliminarea barierelor din calea comerțului transfrontalier și care să ofere consumatorilor mai multe posibilități de alegere și un nivel ridicat de protecție. din cauză că este prea descurajator pentru întreprinderi să fie implicate în litigii judecate în străinătate. Legislația comună europeană propusă în materie de vânzare vizează facilitarea comerțului.O creș t ere mai pu t ernic ă 51 Justiție pentru creștere în cadrul pieței unice Unul dintre obiectivele fundamentale ale Uniunii Europene este de a oferi cetățenilor săi un spațiu european de justiție fără frontiere interne. Procedura europeană ar fi lansată fără audierea prealabilă a debitorului. oferind un set unitar de norme pentru contractele transfrontaliere de vânzări în toate statele membre ale UE. În cazul în care comercianții își oferă produsele în temeiul legislației europene comune în materie de vânzare. cumpărătorii vor avea posibilitatea de a alege un contract european. În același timp. care pot fi costisitoare și complicate. Creditorul ar avea la dispoziție aceste sume ca alternativă la ordinele naționale. În plus. © Christine Balderas/Photodisc/Getty Images . Comisia s-a implicat în monitorizarea reformelor judiciare din Grecia și Portugalia. Un spațiu european de justiție va facilita afacerile transfrontaliere. va consolida piața unică și va stimula creșterea economică. mai ales pe piețele naționale mai mici. mai ales pentru firmele mici. Comercianții descurajați de la tranzacții transfrontaliere din cauza obstacolelor de drept contractual reprezintă o pierdere anuală de cel puțin 26 miliarde EUR pentru comerțul din interiorul UE. ceea ce ar permite un „efect de surpriză”. Legislația europeană comună în materie de vânzare În octombrie. ușor de încheiat. Acest lucru ar permite creditorilor să păstreze sumele datorate în contul bancar al debitorului. Debitorii ar trebui să fie avertizați imediat după ce măsura intră în vigoare pentru a-și pregăti apărarea. Diferențele existente între regimurile contractelor de vânzări din statele membre fac ca vânzarea în străinătate să fie complicată și costisitoare. Comisia depune eforturi pentru a clarifica cadrul juridic în care întreprinderile din UE își desfășoară activitatea.

ecologic și social. Odată cu publicarea Cărții verzi care abordează această temă. în Belgia . cum ar fi ajutorul pentru depozitarea privată a cărnii de porc în ianuarie 2011 și ajutorul de urgență pentru producătorii de legume în iulie 2011. ceea ce contribuie în mod pozitiv la competitivitatea lanțului de aprovizionare cu alimente al Uniunii și a comerțului UE. Ea contribuie la dezvoltarea unei agriculturi europene competitive și echilibrate din punctul de vedere al mediului și din punct de vedere teritorial.52 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Politica agricolă comună și politica comună în domeniul pescuitului Politica agricolă comună (PAC) în acțiune 2011 – Comisia Europeană propune un nou parteneriat între Europa și fermieri Agricultura joacă un rol esențial în economia europeană și diversitatea acesteia reflectă însăși Uniunea. © Uniunea Europeană Dacian Cioloș. cât și măsurile specifice ale politicii de dezvoltare rurală – contribuie în mod semnificativ la o mai mare coeziune și solidaritate între statele membre și în regiuni și ajută la eliberarea vitalității potențiale a sectorului agricol și a zonelor rurale pe întregul teritoriu al UE. distribuitori și autorități publice) să își prezinte observațiile și sugestiile. la o fermă din apropierea localității Braine-l’Alleud. La 14 iulie 2011. Aproximativ 84  % din teritoriul Uniunii este consacrat agriculturii și silviculturii. producători. O piatră de temelie a pieței interne PAC și-a demonstrat utilitatea în ceea ce privește funcționarea pieței unice în domeniul sectorului agroalimentar. aplicând. Eliberarea vitalității Europei rurale În afara măsurilor excepționale luate în contextul crizei. care va informa mai bine consumatorii – atât din interiorul. Comisia Europeană a lansat o dezbatere pe tema viitorului sistemelor de promovare și informare pentru produsele agricole din UE. standarde comune convenite la nivel european. și sporește coeziunea zonelor rurale prin încurajarea unor inițiative care să favorizeze dezvoltarea lor economică și socială. Comisia va redacta o comunicare ce urmează a fi publicată în 2012. în același timp. combinația instrumentelor PAC – atât instrumentele de sprijin la nivelul UE. Comisia examinează modul în care poate să contureze o strategie mai orientată și mai ambițioasă pentru viitor. pe plan economic. comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală. tradițiilor și valorii adăugate a produselor agricole și alimentare din Europa. menită să ducă la formularea unor propuneri legislative. ci și sustenabilitatea acesteia pe termen lung. Mai multe reforme majore au fost realizate pentru a trece de la sprijinul acordat pieței la sprijinirea producției. Documentul ridică o serie de probleme pluridimensionale și invită toate părțile interesate – consumatori. PAC este o politică în evoluție odată cu vremurile. cât și din afara UE – în privința calității. Pe baza acestor răspunsuri. cum ar fi siguranța alimentelor și bunăstarea animală în contextul creșterii presiunii concurențiale. în prezent Uniunea Europeană având în curs de pregătire o nouă reformă pentru a spori nu numai competitivitatea economică a Europei agricole și rurale. și apoi la sprijinirea producătorilor.

schimbările climatice și echilibrul teritorial. Obiectivul primordial al viitoarei PAC ar trebui să fie competitivitatea sustenabilă. De asemenea. Un nou parteneriat între Europa și agricultorii săi Pe baza acestei abordări și a consultărilor ample cu toți actorii interesați. Instrumente de gestionare a crizei mai reactive 3. astfel încât sectorul producției de alimente să devină viabil din punct de vedere economic. PAC evoluează din nou. care oferă resurse financiare prin politici publice. Natura reformei propuse implică un nou echilibru. stabilit printr-o asociere reală între societatea în ansamblul său. menținerea economiei rurale. ecosistemele. totodată. O PAC mai simplă și mai eficientă Propuneri în domeniul agriculturii: un nou parteneriat între Europa și agricultori . Stimularea ocupării forței de muncă și a antreprenoriatului în mediul rural 9. O plată „verde” pentru menținerea productivității pe termen lung și conservarea ecosistemelor 4. durabilă și favorabilă incluziunii.O creș t ere mai pu t ernic ă 53 O nouă PAC pentru Europa 2020 La cincizeci de ani de la instituirea sa. O mai bună direcționare a ajutoarelor pentru venituri în vederea stimulării creșterii și ocupării forței de muncă 2. Cele 10 puncte principale ale reformei PAC propuse 1. mențin zonele rurale în viață. acest lucru ar permite PAC să își sporească contribuția la strategia Europa 2020 prin creștere inteligentă. Viitoarea PAC ar trebui să recunoască efectele acestei politici asupra a peste jumătate din teritoriul UE și a tuturor consumatorilor din UE. și simplificarea PAC. cât și din punct de vedere economic. împreună cu gestionarea durabilă a resurselor terestre naturale ale UE. mediu. Obiectivele principale ale acestei reforme sunt: asigurarea siguranței noastre alimentare prin intermediul competitivității sectorului agricol european. care produc alimentele pe care le consumăm. Comisia Europeană a propus în octombrie 2011 ca politica agricolă comună să fie reformată pentru perioada de după 2013 (51). Facilitarea instalării tinerilor agricultori 8. O mai bună abordare a zonelor vulnerabile 10. © Digital Vision/Getty Images punerea bazelor unei competitivități pe termen lung. de la agricultori până la consumatori. Un lanț alimentar mai competitiv și mai echilibrat 6. precum și importanța sa strategică pentru securitatea și siguranța alimentară. protejând. Investiții suplimentare pentru cercetare și inovare 5. și agricultori. care să fie durabilă atât din punct de vedere ecologic. Încurajarea măsurilor de agromediu 7.

trei din patru stocuri sunt supraexploatate: 82 % din stocurile din Marea Mediterană și 63  % din stocurile din Oceanul Atlantic. Conform exercițiilor de modelare. prin acorduri privind pescuitul durabil. cât și menținerea în viitor a mijloacelor de subzistență ale pescarilor. de asemenea. În plus. Reforma va introduce o abordare descentralizată a gestionării pescuitului pe baze științifice pentru fiecare regiune și bazin marin. în care va crea noi locuri de muncă și va stimula creșterea. Afișul pentru campania Comisiei de promovare a peștelui pescuit în mod sustenabil Sustenabilitatea și soluțiile pe termen lung reprezintă puncte esențiale ale propunerilor Comisiei adresate Parlamentului European și Consiliului care conțin următoarele elemente: Toate stocurile de pește vor trebui aduse la niveluri sustenabile (denumite în continuare „randament maxim sustenabil – RMS”) până în 2015.54 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Politica europeană în domeniul pescuitului Politica comună în domeniul pescuitului a evoluat mult de la crearea sa în 1982. în cazul în care nu are loc nicio reformă. Acest nou fond. în cazul în care nu se efectuează modificări structurale ale actualei proceduri. cauzate de aruncarea înapoi în mare a capturilor secundare. stocurile de pește vor dispărea unul după altul. de la controlul frontierelor la supraveghere. Navele prind mai mulți pești decât se pot reproduce în condiții de siguranță și astfel sunt epuizate stocurile de pește și sunt amenințate ecosistemele marine. El se va concentra asupra comunităților de pescuit. sistemul actual nu permite o exploatare durabilă a resurselor. Planurile vor asigura atât conservarea stocurilor de pește. Se vor introduce obiective clare și termene pentru oprirea pescuitului excesiv. El se va concentra. Menținerea situației actuale nu constituie o opțiune realistă. În prezent. pe sustenabilitate. Se va elimina treptat practica de irosire a resurselor de hrană. măsuri de sprijin pentru pescăriile de mici dimensiuni. precum și pierderile economice viitoare care rezultă din aceasta. doar 8 stocuri din 136 vor fi exploatate la niveluri sustenabile în 2022. Politica comună în domeniul pescuitului – este nevoie de o reformă urgentă Politica europeană în domeniul pescuitului trebuie reformată urgent. Cu alte cuvinte. Comisia a propus un instrument financiar care să însoțească reforma PCP. © Uniunea Europeană . precum și standarde de guvernanță mai bune în UE și la nivel internațional. În plus. Prin urmare. punând capăt în același timp pescuitului excesiv și epuizării stocurilor de pește. se va concentra asupra oamenilor. Reforma politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) Propunerile Comisiei instituie o modificare fundamentală a gestionării pescuitului în Europa (52). ajutându-i să adopte reforma pescuitului. Aceasta a ajuns din nou la un moment în care trebuie să fie reformată. ceea ce este în concordanță cu angajamentele pe care și le-a asumat UE pe plan internațional. Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF). îmbunătățirea colectării datelor și strategii de promovare a acvaculturii durabile în Europa. un sistem de concesiuni individuale transferabile pentru traulere și toate navele cu o lungime mai mare de 12 m. Pescarii vor fi obligați să debarce toți peștii din loturile vizate pe care îi capturează. EMFF se structurează pe patru piloni principali: pescuit. Se va adopta o abordare ecosistemică pentru toate pescăriile. de la dezvoltarea zonelor costiere la crearea de locuri de muncă. Ceea ce a început ca un set de instrumente de păstrare a modelelor tradiționale de pescuit și de diminuare a tensiunilor dintre câteva țări este acum un cadru complex juridic și științific prin care se încearcă protejarea unei resurse naturale esențiale. o nouă politică maritimă încearcă să răspundă într-o manieră integrată tuturor problemelor cu care se confruntă astăzi mările europene: de la poluare la protecția mediului. acvacultură. dezvoltare durabilă a zonelor de pescuit și politică maritimă integrată. schimbând sensul de declin al sectorului pescuitului din ultima vreme. cu planuri de gestionare pe termen lung bazate pe cele mai bune avize științifice disponibile.

Inspecțiile vor fi efectuate în același mod pe întregul teritoriu european. Colectarea și controlul încrucișat al datelor se realizează electronic. după o conferință de presă privind politica în domeniul pescuitului pentru viitor. Până în 2020. pentru a contribui la schițarea de proiecte concrete pentru planul de acțiune. Atunci când o persoană încalcă legea. Regiunea beneficiază de un potențial ridicat pentru energie eoliană. Iar odată ce produsul a ajuns în magazine. indiferent de locul unde se află și de naționalitate. Noua strategie se elaborează în cadrul politicii maritime integrate a UE și urmează unora similare pentru zonele baltică. acea persoană riscă aceleași sancțiuni grave. Maria Damanaki. Comisia face apel către părțile interesate să participe la o serie de ateliere și grupuri de discuție – „Forumul Atlantic”. consumatorul are garanția că peștele a fost pescuit în mod legal. ca urmare a instituirii unui nou sistem de puncte. ceea ce va face mult mai dificilă eludarea reglementărilor privind pescuitul ilegal. Autoritățile statelor membre pot surprinde neregulile în orice punct al lanțului comercial și pot identifica persoanele care s-au făcut vinovate de aceste nereguli. Noul sistem asigură trasabilitatea de-a lungul întregului lanț. în iulie 2011 © AFP Photo/Thierry Charlier . Acțiunile curente trebuie să fie raționalizate și consolidate prin utilizarea eficientă a fondurilor UE existente și viitoare. Un impuls pentru economia maritimă în regiunea atlantică O nouă strategie maritimă pentru creștere și locuri de muncă în zona Oceanului Atlantic (54) contribuie la strategia Europa 2020. Exploatarea minieră a fundului mării ar putea contribui la satisfacerea necesităților UE de materii prime. care ar urma să fie implementate în 2013. aceasta va sfârși prin a-și pierde licența. Prin urmare.O creș t ere mai pu t ernic ă 55 Campania UE „zero toleranță” împotriva pescuitului ilicit se înăsprește Noul sistem al UE pentru controlul pescuitului a devenit complet operațional. aproximativ 20  % din capacitatea eoliană offshore ar putea fi localizată în Atlantic. Acvacultura offshore reprezintă un sector promițător și o treime din tot peștele prins de flota de pescuit a UE este adus la țărm în porturi atlantice. comisarul pentru afaceri maritime și pescuit. arctică și mediteraneeană. UE a adoptat norme detaliate  (53) privind modul de desfășurare a operațiunilor de control de-a lungul întregului lanț comercial „din plasă în farfurie”. Dacă persoana respectivă este prinsă în mod repetat pescuind ilicit. a valurilor și maremotrică. din momentul capturării peștelui și până în momentul în care acesta ajunge la consumator.

au primit aviz favorabil și indicele general cel mai probabil de eroare în ceea ce privește plățile a rămas din nou sub 4 %. în cursul anului. a avut loc o evaluare a exercițiilor bugetare precedente. prezintă proiectul de buget 2012 Evaluarea bugetului UE 2010 și descărcarea bugetului UE 2009 În 2011. © Uniunea Europeană Janusz Lewandowski. bugetul 2011 a trebuit să fie modificat de șapte ori. În plus. . Pentru al patrulea an la rând. adăugându-se aproximativ 200 milioane EUR la bugetul votat inițial. Execuția bugetului UE pentru 2011 Bugetul 2011 a reflectat obiectivele orientate către creștere și inovare ale strategiei Europa 2020. Curtea de Conturi și-a publicat raportul anual privind execuția bugetului privind anul financiar 2010. anul acesta a adus un eveniment semnificativ. În același timp. Această abordare de compromis a pus probleme semnificative pentru gestionarea bugetului pe parcursul anului pentru asigurarea disponibilității unor niveluri adecvate de finanțare pentru a permite corectarea și punerea în aplicare efectivă a programelor Uniunii Europene. precum și Curtea de Conturi au analizat execuția bugetului 2009. La 10 noiembrie 2011. Aceasta înseamnă că marea majoritate (cel puțin 96  %) din totalul plăților efectuate în 2010 au fost libere de erori cuantificabile. pregătite și consolidate de Comisie. Astfel s-a încheiat o perioadă în care ambele brațe ale autorității bugetare (Parlamentul European și Consiliul). încheindu-se astfel ciclul bugetar de gestionare financiară. În afară de procedura bugetară anuală. comisarul pentru programare financiară și buget. a trebuit să țină cont de constrângeri importante care reflectă situația economică ostilă în numeroase state membre. conturile anuale finale ale Uniunii Europene. prin prezentarea noului plan multianual sub forma propunerii pentru cadrul financiar multianual 2014-2020. nu numai că s-a pus în aplicare bugetul UE pentru 2011. La 10 mai 2011. dar și bugetele 2010 și 2009 au trecut prin diferite stadii de analiză și evaluare. Astfel.56 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Buget Programarea financiară și bugetul UE în 2011 În 2011. o activitate esențială a fost pregătirea bugetului pentru 2012. Parlamentul European a acordat o descărcare Comisiei Europene pentru bugetul 2009.

întreprinderi și administrații. o creștere de 1. precum și o modificare în ceea ce privește veniturile și o simplificare a mecanismelor de corecție. Bugetul european este relativ mic (o cincizecime din bugetul statelor membre). respectiv o creștere de 0. dar termenul „buget” este utilizat aici pentru simplificare.2 miliarde EUR este dedicată priorităților de creștere Europa 2020. Propunerea Comisiei este menită să răspundă preocupărilor de astăzi și necesităților de mâine și se axează pe necesitățile de finanțare la nivelul UE care pot oferi o valoare adăugată reală. securitate și justiție 1.2 milioane EUR.4 miliarde EUR. securității și justiției. o creștere de 3. în timp ce dispozițiile pentru angajamente bugetare legale ajung la 147. Mai mult. libertate. bugetul 2012 prevede aproximativ 67. pentru a ajuta statele membre să își extindă investițiile. Bugetul 2012 a încercat să fie în acord cu actualul climat de austeritate la nivel național. ca și în anii precedenți.5 % față de anul precedent.5 miliarde EUR pentru creștere durabilă. tehnologia informației și comunicațiilor. Bugetul 2012 – cheltuieli Cetățenie. Totalul dispozițiilor de plată în 2012 ajunge la 129.4 miliarde EUR. Aceasta s-a realizat prin reducerea semnificativă a cheltuielilor legate de clădiri. acțiunile pentru tineret s-au ridicat la valoarea de 1. mediu și pescuit 10.4 % Resurse naturale: dezvoltare rurală. iar agenda digitală pentru Europa la 2. studii. misiuni. în timp ce suma de aproximativ 62. pentru creștere și ocuparea locurilor de muncă Bugetul 2012 a fost aprobat la 1 decembrie 2011 și reprezintă un act de echilibru delicat care combină măsurile de austeritate cu cele de stimulare a creșterii pentru 500 de milioane de europeni. Bugetul 2012 a prevăzut o creștere de 10. cu acțiuni care se concentrează asupra intereselor și necesităților cetățenilor. Propunerea conține priorități și plafoane pentru viitoarele cheltuieli.1 miliarde EUR.4 % UE ca actor global 6. Pentru a susține creșterea economică și coeziunea în Uniunea celor 27 prin eforturi și investiții concertate. libertății. Bugetul UE este ambițios și în același timp realist și este proiectat să producă valoare pentru bani pentru cetățenii europeni.86 % față de anul anterior. Obiectivul său esențial este susținerea deplină a economiei europene și a cetățenilor UE într-o perioadă dificilă. dar poate avea un impact mare.6 % Bugetul 2012 – venituri Alte venituri 1% Taxe vamale și cotizații pentru sectorul zahărului 15 % Resursa bazată pe TVA 11 % Resursa provenită din VNB 73 % Propunerea de nou cadru financiar multianual (CFM) pentru perioada 2014-2020 Comisia și-a publicat în iunie propunerile pentru următorul cadru financiar multianual pentru perioada de șapte ani cuprinsă între 2014 și 2020  (56) cu prețuri exprimate la valorile din 2011. în cadrul inițiativelor Europa 2020.9 % Creștere durabilă 45. Termenul tehnic este un „cadru financiar multianual”.O creș t ere mai pu t ernic ă 57 Bugetul UE 2012 pentru 500 de milioane de europeni.8 Administrare 5. publicații. În plus.8 % (55). Și celelalte instituții au menținut costurile administrative sub control. Comisia a făcut un efort special și a optat pentru aproape o înghețare a cheltuielilor sale administrative. conferințe și întâlniri.2  % în comparație cu bugetul 2011. o creștere de 4.9 % Resurse naturale: cheltuieli agricole și ajutoare directe 29. Comisia nu a solicitat niciun post nou în plus.9  % în domeniul cetățeniei. Cetățenii se află în centrul politicii europene și siguranța lor a reprezentat o prioritate ridicată pentru UE. .

precum și rețele de tehnologii ale informației și comunicațiilor. în colaborare cu BEI. dar continuă să existe lacune persistente pe care nu le va umple nici piața și nici nu vor fi finanțate de statele membre.88 % din buget). © DC Productions/Getty Images Noi legături la nivelul infrastructurilor în Europa vor contribui la consolidarea pieței interne Conectarea Europei Noul buget va crea un fond de infrastructură (instrumentul „Conectarea Europei”) în valoare de 40 miliarde EUR (3. Totuși. El va consolida piața internă prin conectarea Europei în rețele energetice. Acesta este suplimentat cu 10 miliarde EUR din Fondul de coeziune pentru a ajunge la 50 miliarde EUR (4. pentru proiecte UE importante. prin un important efect din sectorul privat. O listă indicativă a axelor strategice face parte din propunere. utilizarea de obligațiuni ca o modalitate de a avansa realizarea acestor proiecte . Iată de ce oricine este interesat în impulsionarea unei redresări bogate în locuri de muncă și în consolidarea fundamentelor economice în fiecare dintre statele membre. dar a și eliminat orice îndoială în legătură cu faptul că economiile Europei sunt în prezent mai interdependente decât au fost oricând până acum. în beneficiul tuturor regiunilor. coridoare pentru transportul de mărfuri și pasageri.58 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Bugetul este orientat spre investiții în cele 27 de state membre legate de probleme comune: stimularea creșterii economice și crearea de locuri de muncă în întreaga UE. acestea sunt esențiale pentru dotarea pieței interne cu infrastructura necesară pentru conectarea centrului cu periferia. Se va încerca. în special. El finanțează ceea ce nu ar fi finanțat sau ar fi mai costisitor pentru bugetele naționale. o Europă mai sigură și creșterea influenței Europei în lume. ci se axează pe domeniile în care finanțarea europeană aduce valoare adăugată reală. Bugetul nu intenționează să finanțeze ceea ce bugetele naționale ar putea finanța ele însele. Necesitatea și valoarea adăugată a finanțării UE sunt evidente: piața va furniza cea mai mare parte a investițiilor necesare. Propunerile de buget pentru perioada 2014-2020 se axează pe principalele probleme comune ale Europei și o selecție indicativă este prezentată mai jos.9 % din buget). Impulsionarea creării de locuri de muncă și a creșterii economice în întreaga Uniune Europeană Criza poate să fi atins unele țări mai mult decât altele. intermediul fondurilor. să se obțină de pârghie pentru generarea unor noi surse de finanțare Comisia va promova.

se va acorda un anumit sprijin pentru regiunile mai dezvoltate. Toate acestea stimulează și piața internă. a cărei mărime furnizează piețe și economii de scară în întreaga UE. ―― Fondul european pentru globalizare va interveni pentru a-i sprijini pe cei care cad victimă concedierilor semnificative legate de conjunctura economică mondială. ―― o condiționalitate mai puternică și o concentrare asupra rezultatelor. . Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime. incluzând instrumentul „Conectarea Europei” de 40 miliarde EUR (36. inclusiv prin crearea unei rezerve de performanță care să fie atribuită după o revizuire intermediară. educație. se revizuiește utilizarea fondurilor structurale. capacitatea de adaptare a lucrătorilor. ―― un Fond social european consolidat pentru susținerea măsurilor legate de politica pieței muncii. incluziune socială. mai mari sau mai mici. ―― o abordare care să asigure că „știe stânga ce face dreapta” prin intermediul unui cadru strategic comun care va acoperi FEDR. Abordarea dezechilibrelor și slăbiciunilor care afectează anumite regiuni și populații va avea până la urmă un impact pozitiv pentru toate țările: această componentă a bugetului va continua să ajute statele membre și regiunile mai sărace să se dezvolte și va oferi oportunități pentru cei mai vulnerabili din întreaga UE. De asemenea. cum ar fi concurența mondială în economia bazată pe cunoaștere și trecerea la o economie cu emisii reduse de carbon. deoarece există probleme importante care privesc toate statele membre. bogate și sărace. a întreprinderilor și a antreprenorilor și capacitatea administrativă. Uniunea Europeană răspunde crizei economice care afectează întreaga Europă. Se propun următoarele: ―― o legătură clară între obiectivele Europei pentru 2020 și programele naționale de reformă ale statelor membre și recomandările specifice fiecărei țări (prin „contracte de parteneriat”).O creș t ere mai pu t ernic ă 59 Investiții în creștere și locuri de muncă în regiunile Europei Bugetul propune alocarea sumei de 376 miliarde EUR pentru instrumentele politicii de coeziune.7 % din buget). Pentru a asigura obținerea mai frecventă decât înainte a acestor rezultate care favorizează creșterea. FSE. Fondul de coeziune. formare.

formării profesionale și tineretului. aceasta se va simplifica prin reunirea tuturor finanțărilor pentru cercetare într-un cadru strategic comun. profesional.60 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Investirea în talentul și competențele Europei Bugetul propune o creștere a nivelurilor de finanțare cu aproximativ 70  % în educație până la 15. cu implicarea BEI. a unui program inovator pentru a furniza garanții pentru studenții care își efectuează studiile de masterat în altă țară. în conformitate cu principalele succese înregistrate de programul de învățare pe tot parcursul vieții (LLP). se va crea un puternic efect de pârghie asupra finanțării private. prin intermediul Fondului social european. pentru adulți). precum și pentru educația informală și nonformală și activități de formare și pentru capacitatea de adaptare a întreprinderilor. toate programele existente vor fi reunite într-un program unic integrat în domeniul educației. sprijinul UE va spori pentru toate nivelurile de educație formală și formare (școală. Erasmus Mundus și programele pentru tineret. urmând exemplul de succes al mecanismului de finanțare cu partajarea riscurilor. Comisia va propune elaborarea.2 miliarde EUR și cu aproximativ 45 % în cercetare și inovare până la 80 miliarde EUR. © Corbis Încurajarea cooperării internaționale și a excelenței în cercetare În educație: concentrare pe dezvoltarea competențelor și mobilitatea transnațională. finanțarea se va concentra pe aspectele importante: excelență în baza științifică. În cercetare și inovare: se va obține valoare adăugată prin încurajarea cercetătorilor să coopereze peste granițele naționale. de exemplu. prin dezvoltarea polilor europeni de excelență care promovează concurența în domeniul cercetării și prin stimularea marilor inițiative tehnologice. abordarea problemelor societale și stimularea competitivității. . superior.

bunurile. drepturi și cetățenie Două programe vor funcționa în perioada 2014-2020: programul „Justiție” și programul „Drepturi și cetățenie”. se va concentra pe fluxurile de oameni și pe gestionarea integrată a migrației și va sprijini acțiuni în ceea ce privește azilul și migrația. O UE mai sigură Evenimente recente. precum fluxurile migratoare care au urmat Primăverii arabe. Structura fondurilor va fi simplificată și redusă la două. cu un buget global de 3.O creș t ere mai pu t ernic ă 61 O Europă mai sigură pentru cetățenii săi Mai multe probleme cu care se confruntă UE sunt transfrontaliere prin definiție.3 miliarde EUR. inclusiv gestionarea frontierelor externe ale Uniunii. serviciile și capitalul pot circula liber. Bugetul total propus se ridică la 803 milioane EUR. promovarea accesului la justiție și sprijinirea și completarea inițiativelor statelor membre de a preveni cererea pentru droguri și de a reduce oferta. Un nou fond pentru securitate internă în valoare de 4.4 miliarde EUR. În spațiul economic deschis. siguranța și securitatea se asigură prin stabilirea unor norme de bază comune și prin punerea în comun a finanțării pentru abordarea problemelor la nivelul UE. Comisia vizează majorarea finanțării disponibile pentru afaceri interne și propune un buget total pentru afaceri interne în valoare de 8. care este fundamentul puterii Europei. Obiectivul este de a adăuga valoare la crearea unui veritabil spațiu de justiție. integrarea resortisanților din țări terțe și gestionarea returnărilor. ilustrează cât de important este ca UE să poată reacționa rapid și eficace la situațiile de criză care evoluează rapid.1 miliarde EUR va sprijini punerea în aplicare a Strategiei de securitate internă și o abordare coerentă și amplă a cooperării în domeniul aplicării legii. Aceasta include crearea unui veritabil spațiu european de justiție și protecția drepturilor fundamentale. în care persoanele. . Un nou fond pentru azil și migrație. precum și prin promovarea și sprijinirea implementării efective a unei „Europe a drepturilor”. prin promovarea cooperării judiciare în aspecte civile și penale. Justiție.

. De exemplu. Un euro poate îmbunătăți eficiența energetică și combaterea schimbărilor climatice. poate spori gradul de ocupare a forței de muncă și poate reduce sărăcia. cu contribuții din diferite domenii politice. construirea unei economii eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor. va crea locuri de muncă mai multe și mai ecologice. acțiunea climatică și obiectivele de mediu trebuie să fie implementate prin acțiuni în cadrul fondurilor de coeziune. Comisia intenționează să majoreze acest procent la cel puțin 20  %. agricultură și cooperare externă. Investițiile în aceste domenii vor oferi Europei un avantaj de precursor la nivel mondial și. problemele ecologice nu se opresc la frontiere. cu emisii scăzute de carbon și rezistente la schimbările climatice va stimula creșterea și va îmbunătăți competitivitatea Europei. Se va ține cont de necesitatea unui mediu sigur și de combaterea schimbărilor climatice în toate domeniile bugetului. cu condiția ca datele concrete din evaluarea impactului să sprijine această măsură. poate promova obiectivele sociale. toate în același timp. poate consolida coeziunea. vor crește productivitatea globală și vor contribui la reducerea facturii energetice a UE.com/Andrew Johnson Protecția mediului este un element-cheie al politicilor UE La fel. de asemenea. va întări securitatea energetică și va aduce beneficii pentru sănătate. © iStockphoto. Obiectivele în aceste domenii politice se pot realiza numai în cazul în care alte politici se integrează pe deplin cu acestea. Bugetul UE va facilita investițiile în proiecte de înaltă eficiență din punctul de vedere al costurilor și ecoinovatoare în domeniul energiei. lupta împotriva schimbărilor climatice necesită acțiuni transfrontaliere. precum dezvoltarea de tehnologii cu emisii reduse de carbon. în cazul în care statele membre au o capacitate scăzută pentru investiții sau în cazul în care banii UE sunt necesari pentru a atrage finanțarea privată.62 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Un mediu înconjurător mai sigur După cum au demonstrat incidente recente. La fel. cercetare și inovare. eficienței resurselor și reducerii efectelor schimbărilor climatice.

Aceasta este o expresie a solidarității cu victimele și. securitatea alimentară și dezvoltarea rurală a Europei. Europa are nevoie de un sector agricol care produce alimente sănătoase într-un mod respectuos pentru mediu și care sprijină o dezvoltare teritorială echilibrată. Dezvoltarea rurală (pilonul 2) se va concentra mai mult pe competitivitate și inovare și pe mediu prin includerea acestora în „contractele de parteneriat” pentru a se asigura că îndeplinește obiectivele Europa 2020. Ea include finanțarea pentru crearea unei Capacități europene de răspuns în situații de urgență. Această politică sprijină siguranța alimentară. astfel încât cheltuielile la nivel european înlocuiesc cheltuielile naționale. a mijloacelor de protecție civilă ale statelor membre în vederea asigurării unui raport costuribeneficii îmbunătățit printr-o disponibilitate coordonată a mijloacelor de protecție civilă. prin introducerea unui plafon maxim pentru exploatațiile agricole mari și prin ajustarea ajutorului direct pe hectar pentru a crește nivelurile plătite agricultorilor în noile state membre. PAC va fi modernizată pentru a consolida aceste obiective: plățile directe (pilonul 1) vor deveni mai ecologice și mai echitabil distribuite prin condiționarea a 30 % din plățile directe de ecologizare. în mod voluntar.04 % din buget (455 milioane EUR). prin intermediul unei economii rurale dinamice. primul răspuns concret din partea Uniunii la situațiile de criză.O creș t ere mai pu t ernic ă 63 Dezvoltare durabilă și o hrană mai sigură Agricultura rămâne în inima bugetului UE. Costul ei este de aproximativ 30 de cenți pe zi per cetățean. Produsele alimentare sigure și sănătoase reprezintă o prioritate-cheie © Phovoir .01 % la 0. în general. Protecție civilă Asistența pentru protecție civilă (prin care se răspunde la dezastrele naturale sau provocate de om în interiorul și în afara UE) va crește de la 0. bazată pe punerea în comun. ceea ce nu este cazul pentru alte politici și ceea ce explică de ce aceasta reprezintă o mare parte din bugetul UE. Este o adevărată politică europeană comună de importanță strategică în care mai mult de 70 % din finanțare nu mai este națională. Într-o lume în care cererea de alimente va continua să crească (cererea mondială de alimente este așteptată să crească cu 70 % până în 2050 în conformitate cu FAO).

Se va pune accentul asupra țărilor care se confruntă cu problemele cele mai grave printr-un singur instrument de cooperare pentru dezvoltare care vizează eradicarea sărăciei și îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM). și va prevedea prin Instrumentul european de vecinătate stimulente pentru reforme politice și economice pe o bază „mai mult pentru mai mult”. . alte urgențe umanitare și crize uitate. Punerea în comun a banilor la nivelul UE amplifică impactul pe teren. Pentru a-și folosi influența pe plan mondial și pentru a-și apăra interesele și valorile. să promoveze valorile și interesele sale și să finanțeze activități de interes comun cu țări individuale. Europa trebuie să își cumuleze forțele și să acționeze într-un mod unitar. Bugetul UE pentru relații externe se va concentra pe vecinătatea sa. ancorată în valorile noastre comune.64 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Un rol mai important al Europei pe scena mondială Într-o perioadă în care situația din lume se schimbă rapid și economiile emergente precum China. India și Brazilia își afirmă influența. migrația negestionată și instabilitățile regionale. Europa trebuie să își asume un rol activ pentru a orienta inițiativele care se iau la nivel mondial.7 % din VNB până în 2015. în același timp. Aceasta va permite Europei să sprijine proiecția în străinătate a politicilor europene. coordonarea donatorilor și guvernanța. Un buget de 70 miliarde EUR pentru întreaga perioadă – o creștere de aproximativ 20 % comparativ cu perioada precedentă – servește acestui scop. Ajutorarea altor țări aflate în dificultate Europa se angajează să crească ajutorul pentru dezvoltare la 0. Investiții în vecinătatea Europei Recentele evenimente din Africa de Nord au demonstrat încă o dată cât de interconectat este viitorul vecinătății cu cel al Europei și în ce fel evenimentele din vecinătate au un impact asupra întregii UE. Comportament strategic față de partenerii noștri importanți Vom întrerupe finanțarea programelor în țări emergente rapid și vom crea în schimb un nou instrument de parteneriat pentru a sprijini cooperarea ad-hoc cu toate țările terțe (nedezvoltate sau în curs de dezvoltare) în acele cazuri în care finanțarea poate contribui la consolidarea parteneriatelor UE în întreaga lume cu privire la probleme de interes mondial. Noul buget consolidează. ajutorul umanitar al UE pentru a aborda numărul tot mai mare de dezastre la nivel mondial. îmbunătățind. de asemenea. la est și la sud. precum schimbările climatice.

Simplificare: pentru a obține rezultate mai bune. Comisia propune un nou sistem de resurse proprii ale UE bazate pe o taxă pe tranzacțiile financiare (descrisă la capitolul 1) în cadrul UE și o nouă resursă TVA a UE care să o înlocuiască pe cea actuală. programele existente vor fuziona (afacerile interne. Principalele elemente definitorii ale următoarei serii de programe și instrumente financiare vor pune accent pe rezultate. Fiecare euro colectat prin intermediul acestor noi resurse proprii se va reflecta într-o reducere a contribuțiilor naționale ale statelor membre. mai ales pentru continuarea programelor mai mici. se va introduce o condiționalitate mai puternică în cadrul programelor și instrumentelor. Cadrul financiar multianual 2014-2020 Administrare 6% Europa globală 7% Securitate și cetățenie 2% Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii 48 % Creștere durabilă: resurse naturale 37 % . deoarece va fi finanțat printr-o nouă combinație de venituri cu noi resurse proprii. Mobilizarea investițiilor: impactul finanțării UE poate fi amplificat dacă se utilizează pentru a mobiliza fonduri și finanțări din partea sectorului privat. De asemenea. Comisia a propus simplificarea radicală a actualelor mecanisme de corectare pentru un număr limitat de state membre. această propunere urmărește să simplifice și să facă mai echitabilă componenta veniturilor. Rezultatele vor depinde în mod clar de punerea în aplicare a strategiei de creștere Europa 2020 și de îndeplinirea obiectivelor acesteia. deoarece au atins un grad de complexitate care îngreunează punerea în aplicare și controlul. care implică cheltuieli mari și unde statele membre și beneficiarii vor trebui să demonstreze că fondurile primite sunt folosite pentru a continua realizarea priorităților politicilor UE. strâns legate de problemele europene comune. normele actuale de finanțare trebuie să fie simplificate. raportare și control. educația/cultura) și/sau vor fi regândite (cercetarea. viitorul buget ar trebui să faciliteze procesul de luare a deciziilor. prezenta propunere de buget a fost redefinită astfel încât să se asigure că finanțarea aduce rezultate în ceea ce privește principalele priorități politice. Experiența de lucru cu Grupul Băncii Europene de Investiții și instituțiile financiare internaționale a fost pozitivă și va fi folosită pe viitor. Aceasta ar trebui să permită finanțarea unui număr mai mare de investiții strategice. Condiționalitate: în vederea concentrării eforturilor asupra realizărilor și rezultatelor mai degrabă decât asupra mijloacelor sau a sumelor. Se vor explora și alte externalizări către agențiile executive existente. coeziunea) pentru a asigura o programare integrată și un set unic de mecanisme de implementare. Reducerea contribuțiilor statelor membre prin introducerea de noi resurse proprii ale UE: următorul buget al UE va reduce contribuțiile statelor membre. Prin urmare. Viitoarele norme de executare a bugetului și diferitele programe vor pune accentul pe rezultate. pe utilizarea crescută a condiționalității și pe simplificarea punerii în aplicare. Acest aspect este în special relevant în cazul politicii de coeziune și al politicii agricole. Nu este vorba despre mijloace. ci despre rezultate. astfel încât sarcina națională globală ar rămâne aceeași.O creș t ere mai pu t ernic ă 65 Împreună cu propunerile privind cheltuielile. Statele membre primesc finanțare din partea UE pentru a le ajuta să îndeplinească obiectivele UE stabilite de comun acord. cadrul financiar multianual prezentat pentru perioada 2014-2020 conține modificări inovatoare în privința veniturilor Sistemului de finanțare actual este prea complex. Acolo unde este posibil. Prin urmare. Flexibilitate: pentru a fi capabil să reacționeze la evenimente neprevăzute sau la schimbări de priorități.

Comisia propune economii la nivelul tuturor instituțiilor și organelor UE. agricultori. Creștere durabilă: resurse naturale din care: cheltuielile legate de piață și plăți directe 3.04 % 142 916 1.00 % . CAdRUl fINANCIAR mUlTIANUAl 2014-2020 CREDITE DE ANGAJAMENT 1.05 % 972 198 1.htm. Pentru detalii complete ale tuturor propunerilor Comisiei.05 % 2016 68 133 52 542 55 702 41 029 2 609 9 845 8 796 7 108 145 085 1. Administrare din care: cheltuieli administrative ale instituțiilor TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT ca procent din VNB TOTAL CREDITE DE PLATĂ ca procent din VNB 2014 64 696 50 468 57 386 42 244 2 532 9 400 8 542 6 967 142 556 1.00 % 2018 71 596 54 798 53 837 39 618 2 687 10 150 9 073 7 288 147 344 1.06 % 135 516 0.00 % 2020 76 179 57 105 51 784 38 060 2 763 10 620 9 371 7 485 150 718 1. împreună cu o comparație între noua perioadă de programare și cea actuală. orașe și regiuni. Tabelul de la finalul acestei secțiuni prezintă detaliile propunerilor. întreprinderi.01 % (în milioane EUR.07 % 141 278 1. a se vedea http://ec.01 % 2015 66 580 51 543 56 527 41 623 2 571 9 645 8 679 7 039 144 002 1.66 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Obținerea unui mai bun raport calitate/preț din partea instituțiilor UE.03 % 137 994 0.06 % 138 396 1. prețuri din 2011) 2019 73 768 55 955 52 829 38 831 2 726 10 380 9 225 7 385 148 928 1. europa.08 % 133 851 1. socială și teritorială 2.99 % 2017 69 956 53 609 54 861 40 420 2 648 9 960 8 943 7 191 146 368 1. Aproximativ 94 % din bugetul european merge către cetățeni. Europa globală 5.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financialframework-2014-2020/index_en. Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii din care: coeziune economică.05 % 142 247 1.94 % Total 2014–2020 490 908 376 020 382 927 281 825 18 535 70 000 62 629 50 464 1 025 000 1. Securitate și cetățenie 4.

Eleftheri tileorasi și Giannikos. (41) Hotărârea Curții de Justiție din 4. (4) http://ec. C-53/08. FIFA/Comisia. parametrii de referință pentru inspecțiile în port și sistemele recunoscute de documentare a capturilor adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului (JO L 57. cercetare și spațiu). Partea II: fișe de politică [COM(2011) 500 partea II]. 2.7. (28) Comunicarea Comisiei – O politică industrială integrată adaptată erei globalizării.europa.htm (27) Directiva 2011/76/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri.5. T-55/08. industrie. (9) http://ec. . (8) Comunicarea Comisiei – Un cadru UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020 [COM(2011) 173].do?reference=IP/11/1568&form at=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en http://ec.11.2011 în cauza C-565/08. (43) Hotărârea Curții de Justiție din 9. (42) Hotărârile Tribunalului din 17.europa.europa. Propunere de regulament de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (2014-2020) [COM(2011) 834]. (25) Decizia 2011/278/UE a Comisiei de stabilire.europa.eu/esf/main. (2) Comunicarea Comisiei – Educația și îngrijirea copiilor preșcolari: să oferim tuturor copiilor noștri cea mai bună pregătire pentru lumea de mâine [COM(2011) 66].eu/digital-agenda/scoreboard/index_en. C-54/08.europa.3.jrc.2011 în cauza C-375/09. durabilă și favorabilă incluziunii [COM(2010) 2020].2011 în cauza C-400/08. (54) Comunicarea Comisiei – Elaborarea unei strategii maritime pentru zona Oceanului Atlantic [COM(2011) 782].2011 în cauzele conexate C-403/08 și C429/08.10.cfm (16) Propunere de regulament de implementare a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet [COM(2011) 215] și Propunere de regulament de implementare a cooperării consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet în ceea ce privește dispozițiile aplicabile în materie de traducere [COM(2011) 216]. (37) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.jsp?catId=466&langId=ro (12) http://www.jsp?catId=950&langId=ro (5) http://europa.ec. Comisia/Grecia. (34) Concluziile Consiliului privind prioritățile pentru relansarea pieței unice – 3094 Competitivitate (piață internă. Football Association Premier League și alții. Comisia/ Belgia. (31) Comunicarea Comisiei – Spre un sistem de TVA mai simplu. Comisia/ Spania.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_ en. (38) Propunere de regulament privind fondurile europene cu capital de risc [COM(2011) 860].3. Atribuirea celui mai important rol competitivității și sustenabilității [COM(2010) 614]. (40) Hotărârea Curții de Justiție din 24.2011). (23) Comunicarea Comisiei – Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor [COM(2011) 571].2. (32) Propunere de directivă privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) [COM(2011) 121]. (39) Comunicarea Comisiei – Întreprinderi mici într-o lume mare – un nou parteneriat pentru sprijinirea IMM-urilor în vederea valorificării oportunităților globale [COM(2011) 702]. Comisia/Portugalia.eu/esf/main.europa.eu/esf/home. și T-68/08.htm (53) Regulamentul (UE) nr.eu/energy/eepr/eeef/eeef_en. C-51/08. Bruxelles.europa. (50) Propunere de regulament de instituire a ordonanței asiguratorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a debitelor în materie civilă și comercială [COM(2011) 445]. (26) http://ec.fi-ppp. UEFA/Comisia.eu/research/innovation-union/pdf/iu-scoreboard-2010_ en.europa. pentru întreaga Uniune. (45) Hotărârea Curții de Justiție din 29.jsp?langId=ro (10) http://ec. (51) http://ec.eu/rapid/pressReleasesAction. Comisia/Franța. (30) Comunicarea Comisiei – O viziune strategică pentru standardele europene: avansând în direcția îmbunătățirii și accelerării creșterii durabile a economiei europene până în 2020 [COM(2011) 311]. 202/2011 al Comisiei în ceea ce privește definiția produselor pescărești și modelele de notificare prealabilă. Tele2 Polska. (33) Comunicarea Comisiei – Actul privind piața unică – Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii [COM(2011) 206]. (55) Toate cifrele legate de bugetul UE 2012 reflectă bugetul astfel cum a fost adoptat la 1 decembrie 2011. (56) Comunicarea Comisiei – Un buget pentru strategia Europa 2020 [COM(2011) 500 partea I].eu (20) Comunicarea Comisiei – O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor – inițiativă emblematică din cadrul strategiei Europa 2020 [COM(2011) 21]. Comisia/ Germania. a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisii (JO L 130. 1236/2011 privind investițiile prin intermediul instrumentelor de inginerie financiară (JO L 317.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ ec/119175.europa. C-52/08. (49) Comunicarea Comisiei – O legislație europeană comună în materie de vânzare în vederea facilitării tranzacțiilor transfrontaliere în cadrul pieței unice [COM(2011) 636].eu/research/horizon2020/pdf/proposals/communication_ from_the_commission_-_horizon_2020_-_the_framework_programme_ for_research_and_innovation. (17) http://ec.htm (19) http://www.europa.europa. (21) Propunere de directivă privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității [COM(2011) 169]. 30.htm (6) Carte verde – Modernizarea directivei privind calificările profesionale [COM(2011) 367].2011 în cauzele C-47/08.3.2011).europa. Mediaset/ Comisia.jsp?catId=67&langId=ro&newsId=7889 (11) http://ec.2011 în cauza C-52/10. Comisia/Luxemburg.pdf (15) http://ipts. mai solid și mai eficient adaptat la piața unică [COM(2011) 851]. (47) Hotărârea Curții de Justiție din 3.htm (52) http://ec. (29) Comunicarea Comisiei – Abordarea provocărilor de pe piețele de mărfuri și privind materiile prime [COM(2011) 25]. Propunere de regulament privind standardizarea europeană [COM(2011) 315].europa.eu/social/main. (46) Hotărârea Curții de Justiție din 5.5. Société fiduciaire nationale d’expertise comptable.6. (48) Hotărârea Curții de Justiție din 28.eu/commission_2010-2014/president/news/speechesstatements/2011/12/20111220_speeches_1_en.eu/activities/research-and-innovation/s3platform. (22) Carte albă – Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punctul de vedere al resurselor [COM(2011) 144].pdf (13) http://ec.2011). FIFA/Comisia. (7) Concluziile Consiliului European din 23-24 iunie 2011.O creș t ere mai pu t ernic ă 67 note (1) Comunicarea Comisiei – Europa 2020 – O strategie pentru creștere inteligentă. (3) Comunicarea Comisiei – Sprijinirea creșterii și a ocupării forței de muncă – un proiect pentru modernizarea sistemelor de învățământ superior din Europa [COM(2011) 567].eu/rapid/pressReleasesAction.europa. Comisia/Austria. C-50/08.2011 în cauza C-403/10 P.5. 30-31 mai 2011. și C-61/08.2011 în cauza C-119/09. Comunicarea Comisiei – Un buget pentru strategia Europa 2020. (35) http://europa.4.eu/research/csfri/pdf/com_2011_0048_csf_green_paper_ ro.2011 în cauzele T-385/07.pdf (18) http://ec.consilium.pdf (14) http://ec.eu/fisheries/reform/index_ro. (24) Comunicarea Comisiei – Perspectiva energetică 2050 [COM(2011) 885]. 17. (44) Hotărârile Curții de Justiție din 24.do?reference=IP/11/1238&form at=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en (36) Comunicarea Comisiei – Revizuire a „Small Business Act” pentru Europa [COM(2011) 78]. Comisia/Italia.

Capitolul 3 O mai mare atenție acordată cetățenilor UE .

De asemenea. pentru ca cetățenii să trăiască. vârstă sau orientare sexuală în toate politicile și activitățile UE. o politică orientată spre viitor în materie de imigrație legală și de integrare este de o importanță crucială pentru îmbunătățirea competitivității UE și a coeziunii sociale. al muncii pe care o desfășoară. să călătorească și să lucreze fără dificultăți în alt stat membru și să aibă încredere că drepturile pe care le au în calitate de cetățeni ai UE sunt protejate și aplicate oriunde s-ar afla pe teritoriul UE și pentru ca întreprinderile să beneficieze pe deplin de oportunitățile oferite de piața unică. religie sau convingeri. Tratatul prevede. Uniunea are un program ambițios pentru stabilirea de standarde la nivelul UE astfel încât cetățenii să poată beneficia de un nivel de bază identic în materie de justiție – de exemplu. handicap. îmbogățirea societății și crearea de oportunități. de asemenea. al studiilor ori în calitate de consumatori. în cazul în care aceștia sunt victime ale infracțiunilor – și de un tratament nediscriminatoriu oriunde în Europa. introducând un sistem european comun de azil mai eficient.RAPORT GENERAL 2011 În Europa de astăzi. O serie de alte politici încearcă să simplifice viața cetățenilor pe întregul teritoriu al Uniunii. libera circulație este din ce în ce mai importantă. de la siguranța alimentară la siguranța mediului și la implicarea cetățenilor în viața democratică a Uniunii. În același timp. Milioane de cetățeni sunt implicați în activități care depășesc frontierele – în cadrul vieții lor private. UE trebuie să continue să își demonstreze solidaritatea cu cei care au nevoie de protecție internațională. © technotr/Vetta/Getty Images . promovarea egalității dintre femei și bărbați și nediscriminarea bazată pe rasă sau origine etnică. Migrația ilegală și traficul de persoane trebuie să fie abordate eficient și în mod cuprinzător. cât și pentru întreprinderi. Uniunea Europeană încearcă să ofere soluții practice la problemele transfrontaliere atât pentru cetățeni. Tratatul de la Lisabona oferă noi posibilități de cooperare judiciară în materie penală și civilă și însărcinează UE să faciliteze accesul la justiție pe teritoriul său.

În 2010. Comisia a primit peste 4 000 de scrisori de la publicul larg privind drepturile fundamentale. „Pentru a asigura funcționarea Cartei în practică. dar nu înlocuiește sistemele constituționale naționale sau sistemul de protecție a drepturilor fundamentale garantate de Convenția europeană privind drepturile omului și libertățile fundamentale. Comisia a publicat primul raport anual privind aplicarea Cartei. al drepturilor fundamentale. la Schengen. drepturile fundamentale și cetățenia. inclusiv democrația. nediscriminarea și statul de drept. Această idee este susținută de o anchetă realizată de Ombudsmanul European. a declarat vicepreședintele Viviane Reding. cetățenii trebuie să își cunoască drepturile și să știe cum să le aplice astfel încât să se poată face dreptate”. Politicile sprijină crearea unui spațiu paneuropean al legii. precum și de statele membre atunci când pun în aplicare legislația UE. vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu justiția. în beneficiul tuturor cetățenilor UE. al cetățeniei și al egalității se bazează pe valorile și principiile fundamentale ale UE. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene În 2011.70 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Drepturi fundamentale și cetă ț enie Politicile UE în domeniul justiției. Carta a dobândit forță juridică obligatorie odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona al UE. Consiliul  (2) a salutat acest raport ca fiind o ocazie pentru un schimb de opinii interinstituțional anual privind aplicarea Cartei. al drepturilor și al justiției. în toate amendamentele introduse de Parlamentul European și de Consiliu. © Uniunea Europeană Viviane Reding. în urma căreia s-a constatat că 72 % din cetățenii UE nu se consideră bine informați cu privire la Carta drepturilor fundamentale. toleranța. Aproximativ trei sferturi din acestea se refereau la cazuri care nu intrau în sfera de competență a legislației UE. orașul care a împrumutat numele său dispozițiilor Uniunii privind libera circulație . comisarul UE pentru justiție. Acest fapt reflectă neînțelegerea frecventă a scopului Cartei și a situațiilor în care aceasta se aplică sau nu. Comisia va continua să asigure punerea în aplicare efectivă a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și va rămâne vigilentă în ceea ce privește respectarea Cartei în toate propunerile legislative ale UE. libertatea. Raportul a subliniat faptul că majoritatea cetățenilor care depun plângeri către instituții nu înțeleg că această cartă completează. Raportul anual  (1) se înscrie în strategia Comisiei de a asigura că drepturile fundamentale sunt puse în aplicare efectiv.

Hotărâre privind aplicarea Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale INSTANȚE NAȚIONALE Sesizare din partea unei instanțe naționale CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE LUXEMBURG COMISIA EUROPEANĂ Procedură în constatarea neîndeplinirii obligațiilor Care au fost cele mai importante probleme referitoare la drepturile fundamentale? Raportul identifică protecția datelor cu caracter personal. integrarea romilor și egalitatea ca fiind principalele preocupări exprimate de public și de alte categorii în ultimul an.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 71 Situațiile în care Carta se aplică și situațiile în care nu se aplică: CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE Unde se aplică și unde ne putem adresa în cazul încălcării acesteia? Drepturile fundamentale sunt garantate de sistemele constituționale naționale și de obligațiile în temeiul Convenției europene a drepturilor omului. această etapă fiind în curs de pregătire de către serviciile Consiliului. În cursul anului. s-au realizat progrese semnificative în vederea aderării. care impune obligația ca instituțiile UE și statele membre să ia toate măsurile necesare în vederea atingerii acestui obiectiv. Un proiect de acord de aderare a fost elaborat la nivel tehnic cu experții din statele membre ale Consiliului Europei care acționează în nume propriu. . Carta se aplică (de exemplu. CARTA NU SE APLICĂ În cazul în care încălcarea presupusă a drepturilor fundamentale nu se referă la punerea în aplicare a legislației UE. Aderarea la Conven ț ia europeană a drepturilor omului (CEDO) Aderarea UE la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO) a devenit posibilă prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. o autoritate națională aplică un regulament al UE). Un acord de aderare trebuie să fie încheiat între UE și părțile contractante la convenție existente. Carta nu se aplică. accesul la justiție. INSTANȚE NAȚIONALE CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI STRASBOURG ÎNCĂLCARE PRESUPUSĂ A DREPTURILOR FUNDAMENTALE DE CĂTRE UN STAT MEMBRU CARTA SE APLICĂ În cazul în care încălcarea presupusă a drepturilor fundamentale se referă la punerea în aplicare a legislației UE. și anume cele 47 de state membre ale Consiliului Europei. Anumite aspecte din acest proiect de acord vor trebui ajustate în cadrul unor negocieri cu reprezentanții statelor.

Prima Zi europeană a egalității salariale la nivelul UE a avut loc la 5 martie și a marcat numărul de zile suplimentare din anul 2011 pe care femeile trebuie să le muncească pentru ca suma de bani pe care o câștigă să fie echivalentă cu cea obținută de bărbați în anul precedent. un organism neguvernamental care a jucat un rol decisiv în elaborarea Uniform Commercial Code. a politicilor și practicilor în domeniul juridic. judecători. Acest premiu. și va oferi un forum pentru ca juriștii  – cadre universitare. după ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât  (3) că primele diferite pentru bărbați și femei constituie o discriminare pe bază de sex (pentru detalii suplimentare. va ajuta la îmbunătățirea coerenței juridice în Europa. prin care se urmărește ca orașele europene să devină mai accesibile persoanelor cu handicap. să se angajeze să integreze dreptul UE în programele lor de formare și să crească numărul orelor de curs și al participanților. va prezenta propuneri pentru dezvoltarea ulterioară a acquis-ului legislativ al UE și pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației UE de către statele membre. atât la nivelul UE. pe baza strategiei sale globale privind egalitatea de gen. femeile câștigă. Comisia Europeană a invitat guvernele naționale. . decernat în fiecare an. Printre altele. consiliile superioare ale magistraturii. Parlamentul European a sprijinit puternic necesitatea ca un număr mai mare de femei să dețină poziții de conducere în întreprinderi și în rândul factorilor de decizie în domeniul economic. La 22 decembrie 2011. securitate și justiție pentru cetățenii europeni – se inspiră din modelul American Law Institute.5 % mai puțin decât bărbații și Comisia Europeană se angajează să reducă diferențele de salarizare dintre femei și bărbați. dna Reding. a se vedea capitolul 5). obținute cu participarea directă a persoanelor cu handicap. Vicepreședintele Comisiei. ci un drept fundamental Access City Award Orașul austriac Salzburg a câștigat premiul european Access City Award 2012. avocați și alți practicieni în domeniul dreptului – cu diverse tradiții juridice să poată purta discuții. Comisia Europeană a apreciat angajamentul de lungă durată al orașului Salzburg. Totodată. organizațiile profesionale și instituțiile de formare în domeniul judiciar. abordarea coerentă și rezultatele excelente în ceea ce privește îmbunătățirea accesibilității. o organizație nonprofit independentă. cât și la nivel național. în medie. Institutul European de Drept va evalua și va stimula dezvoltarea dreptului UE.72 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Institutul European de Drept și formarea judiciară Institutul European de Drept a fost stabilit la Viena la mijlocul anului 2011 ca o contribuție importantă la obiectivul mai amplu al UE de creare a unui spațiu european de justiție. Comisia a adoptat orientări pentru a ajuta sectorul asigurărilor să pună în aplicare prețuri unisex. În Uniunea Europeană. Institutul. Inițiativa înființării unui Institut European de Drept  – promovată de către Comisie în planul său de acțiune privind crearea unui spațiu de libertate. a lansat un apel către societățile din UE cotate la bursă să semneze „Angajamentul pentru Europa privind reprezentarea femeilor în consiliile de conducere” până în martie 2012 și să se angajeze în mod voluntar să sporească participarea femeilor în consiliile de conducere la 30 % până în 2015 și la 40 % până în 2020. în conformitate cu poziția Comisiei. oferind consiliere practică responsabililor politici și autorităților. Obiectivul este de a-i pregăti pe practicienii în domeniul dreptului să aplice legislația UE în cadrul exercitării funcției lor în calitate de judecători și de avocați la nivel național. care facilitează vânzările și alte tranzacții comerciale în cele 50 de state ale SUA. acest lucru va contribui la consolidarea încrederii reciproce între diferitele sisteme juridice europene și la îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației europene. dezbaterea din cadrul PE a subliniat necesitatea urgentă de a utiliza potențialul neexploatat al unei forțe de muncă feminine cu un nivel de educație ridicat. are ca scop recunoașterea eforturilor de îmbunătățire a accesibilității în mediul urban și promovarea participării în condiții de egalitate a persoanelor cu handicap. cu 17. Independent de problemele fundamentale implicate privind egalitatea. © Uniunea Europeană Promovarea egalită ț ii Drepturile fundamentale includ drepturile la nediscriminare și la egalitatea de gen. Egalitatea nu este un supliment facultativ. În paralel.

implicarea în politică. Inițiativa reafirmă angajamentul ferm al Uniunii Europene și al statelor membre pentru promovarea. la 20 decembrie 2010. an pe care Comisia l-a propus să fie desemnat drept „Anul European al Cetățenilor”. s-au continuat în ritm susținut acțiunile referitoare la punerea în aplicare a angajamentelor asumate de Comisie în raportul său privind cetățenia UE. a unui pachet de măsuri. Comisia a lansat o Carte verde prin care solicita contribuții din partea cetățenilor și a organizațiilor societății civile. Comisia a propus două regulamente privind regimul matrimonial al cuplurilor internaționale. Portalul e-justiție a fost lansat în la 16 iulie 2010. Va facilita libera circulație a documentelor de stare civilă (de exemplu. inclusiv a unui instrument legislativ. în Parlament și în Consiliu. va lua măsuri în cazurile în care impozitarea autovehiculelor este discriminatorie și va căuta soluții pentru a evita plata de două ori a taxei de înmatriculare a autovehiculelor. Eliminarea obstacolelor pentru cetă ț eni În cursul anului 2011. >>> . Consultarea s-a încheiat în luna mai 2011. cumpărarea unei locuințe. puse în aplicare și monitorizate ținând seama de principiul interesului superior al copiilor. o casă deținută în comun) și cum vor fi recunoscute și aplicate deciziile. Ea ar trebui transpusă în dreptul național până la 25 octombrie 2013. Situația actuală La 16 martie 2011. Pe viitor. protejarea și respectarea drepturilor copilului în cadrul tuturor politicilor relevante și materializarea acestui angajament în rezultate concrete. în prezent. Unele detalii suplimentare sunt subliniate în prezentul capitol. munca și accesul la asistență medicală. inclusiv garantând dreptul persoanelor suspecte la un avocat și la comunicarea cu exteriorul în timp ce se află în detenție. În 2013. studiile. Comisia analizează contribuțiile și identifică cele mai bune opțiuni pentru activitatea viitoare. Tabelul de mai jos rezumă situația la sfârșitul anului 2011. prin inițiativa „Eliminarea obstacolelor fiscale cu care se confruntă cetățenii UE”. mediului de afaceri și reprezentanților profesiilor juridice să găsească cu ușurință informații multilingve în materie de justiție prin intermediul portalului european e-justiție. care poate împiedica libera circulație a cetățenilor și a bunurilor. o propunere de directivă de stabilire a unor norme minime privind drepturile. O propunere legislativă privind înmatricularea autovehiculelor înmatriculate anterior într-un alt stat membru este programată pentru primul trimestru al anului 2012. prin propunerea unor instrumente legislative în 2013. propunând instrumente legislative în 2011. cum ar fi căsătoria. sprijinirea și protecția victimelor criminalității obligatorie în mod direct și aplicabilă efectiv. S-au înregistrat progrese considerabile până în prezent în diversele domenii vizate. incluzând. Instrumente legislative sunt prevăzute pentru ultimul trimestru al anului 2012. Va examina posibile soluții ale problemelor fiscale cu care se confruntă cetățenii UE în situații transfrontaliere. De asemenea. Va îmbunătăți protecția victimelor infracțiunilor prin propunerea. În decembrie 2010. O propunere de directivă privind dreptul de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurilor penale și dreptul de a comunica după arestare a fost prezentată de Comisie în iunie 2011 și este în curs de examinare în cadrul Parlamentului și al Consiliului. va fi prezentată o evaluare globală. politicile UE cu un impact direct sau indirect asupra copiilor ar trebui concepute. Raportul a propus 25 de măsuri concrete pentru a simplifica viața cetățenilor UE în ceea ce privește exercitarea drepturilor lor într-un alt stat membru al UE. Comisia a adoptat. Va propune modalități de a facilita accesul la asistența medicală transfrontalieră. Comisia a prezentat în mai 2011 o propunere de pachet legislativ menit să consolideze cadrul legal. o comunicare intitulată „Îndepărtarea obstacolelor fiscale transnaționale din calea cetățenilor UE” și o comunicare privind dubla impunere pe piața unică la 11 noiembrie 2011. Va permite cetățenilor. publicat în octombrie 2010. Va îmbunătăți în continuare protecția persoanelor suspectate și învinuite în cadrul procedurilor penale. Va simplifica formalitățile și condițiile de înmatriculare a autovehiculelor înmatriculate anterior în alt stat membru prin propunerea unui instrument legislativ în 2012.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 73 Drepturile copilului Comisia Europeană a stabilit o agendă a UE (4) pentru drepturile copilului care cuprinde 11  domenii de acțiune pe termen scurt și pe termen lung. a certificatelor de naștere). Comisia intenționează să adopte o inițiativă cu eventuale recomandări pentru cele mai bune practici privind impozitarea autoturismelor în 2012. printre altele. Directiva privind drepturile pacienților în materie de asistență medicală transfrontalieră a intrat în vigoare la 24 aprilie 2011. Această propunere este în curs de examinare. Aceste propuneri sunt examinate în prezent de către Parlament și Consiliu. Angajamente asumate în raportul din 2010 privind cetățenia UE Comisia Europeană: Va permite cuplurilor internaționale (căsătorite sau parteneri înregistrați) să știe mai ușor care sunt instanțele competente și legea aplicabilă drepturilor lor de proprietate (de exemplu. în 2011. prin propunerea unor instrumente legislative în 2011.

Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap a fost adoptată în noiembrie 2010. Comisia a lansat acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. inclusiv în perioade de criză. În 2012 sunt prevăzute activități de comunicare și sensibilizare. va elabora în cursul anului viitor orientări care să definească un set minim de date privind pacienții accesibil în toate statele membre. de către autoritățile diplomatice și consulare din toate statele membre: • propunând măsuri legislative în 2011. Va moderniza normele actuale în materie de protecție a consumatorilor care cumpără pachete turistice. de asemenea. Va propune modalități de sporire a încrederii consumatorilor în produsele turistice. Va propune modalități suplimentare pentru a se asigura că pasagerii cu mobilitate redusă pot avea acces mai ușor la toate mijloacele de transport și la infrastructura relevantă. Propunerea de regulament privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum (SOL) urmărește să creeze o platformă online la nivelul UE care să ofere consumatorilor și întreprinderilor un punct de intrare unic pentru soluționarea online a litigiilor privind achizițiile efectuate online într-o altă țară a UE. și • printr-o mai bună informare a cetățenilor prin intermediul unui site internet specializat și prin măsuri de comunicare bine orientate. împreună cu adresa site-ului UE care oferă detalii despre locurile unde cetățenii pot obține ajutor pe durata concediului lor în afara UE. >>> . în cazul în care este necesar. urmărește să garanteze existența unor entități SAL de calitate pentru soluționarea extrajudiciară a oricărui litigiu contractual dintre un consumator și o întreprindere. o strategie a UE privind persoanele cu handicap pentru perioada 2010-2020. şi • prin intensificarea difuzării de informații către cetățenii UE cu privire la drepturile lor de liberă circulație. care să poată fi accesate electronic sau care să facă obiectul unui schimb electronic în statele membre până în 2012. Va recomanda. un set minim comun de date privind pacienții pentru interoperabilitatea fișelor medicale. inclusiv privind nediscriminarea. începând din 2010. vacanțe și circuite pentru a moderniza normele existente pentru protecția consumatorilor care cumpără pachete de servicii pentru călătorii. 261/2004 în materie de compensare și de asistență a pasagerilor pentru a se asigura că pasagerii sunt informați corespunzător. la 14 decembrie 2011 (**). pentru tranzacțiile de comerț electronic până în 2012. În 2012. în special pe internet. va promova îmbunătățirea accesului la servicii cum ar fi asigurările de călătorie și va stimula utilizarea standardelor privind accesibilitatea mediului construit în întreaga UE propunând. pe baza rezultatelor proiectului epSOS. în vederea consolidării drepturilor cetățenilor și a protecției consulare. Se așteaptă propuneri în 2012. Site-ul internet dedicat protecției consulare (***) a fost lansat în luna martie 2011. Comisia a inclus în programul său de lucru pentru 2012 un Act european privind accesibilitatea. Se preconizează că noua rețea voluntară privind e-sănătatea. Va depune eforturi pentru a finaliza cadrul legislativ în vederea asigurării unui set comun de drepturi pentru pasagerii care călătoresc cu orice mod de transport pe teritoriul UE și pentru a garanta punerea în aplicare adecvată a acestor drepturi. În urma unor schimburi bilaterale cu Comisia. sprijiniți și. gări.74 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 <<< Va lansa acțiuni-pilot în vederea asigurării accesului online al cetățenilor europeni în condiții de securitate la fișele lor medicale și în vederea implementării pe scară largă. a serviciilor de telemedicină. în special pe internet. Codul drepturilor online în UE urmează să fie lansat în 2012. Al doilea Access City Award a fost prezentat în decembrie 2011. Comisia va prezenta o propunere în 2012 vizând revizuirea Directivei 90/314/ CEE a Consiliului privind pachetele de servicii pentru călătorii. Raportul privind Regulamentul (CE) nr. Va rezuma drepturile digitale existente în UE într-un mod clar și accesibil prin emiterea unui Cod al drepturilor online în UE până în 2012. A fost lansat un studiu care va fi utilizat ca bază pentru o evaluare a impactului eventualelor inițiative ale UE în domeniul liberei circulații a lucrătorilor și care se estimează că va fi finalizat până la începutul anului 2012. Va facilita libera circulație a cetățenilor UE și a membrilor familiilor lor resortisanți ai țărilor terțe: • prin aplicarea cu strictețe a normelor UE. Comisia a evaluat situația actuală [comunicarea din 23 martie 2011 (*)] și a prezentat o propunere de directivă. în special atunci când călătoresc în interiorul UE. Va intensifica aplicarea efectivă a dreptului cetățenilor europeni de a fi asistați în țările terțe. toate pașapoartele noi din UE vor include informații tipărite privind protecția consulară. organizând campanii de sensibilizare pentru turiștii europeni și monitorizând satisfacția consumatorilor față de diferite servicii turistice (de exemplu. Comisia negociază în prezent două proiecte-pilot în vederea asigurării accesului online al cetățenilor europeni în condiții de securitate la fișele lor medicale. la care se preconizează că vor participa peste 20 de regiuni din diferite state membre. • prin promovarea de bune practici și cunoștințe îmbunătățite privind normele UE pe teren. și • promovarea unei utilizări mai ample a medierii până în 2013. va acorda. Comisia va încerca. O propunere pentru revizuirea normelor va fi prezentată în 2012. și va facilita achiziționarea de pachete turistice din alte state membre prin prezentarea unei propuneri legislative. în 2010. porturi) devin treptat locuri în care cetățenii pot avea acces cu ușurință la informații despre drepturile lor europene. Un proces de standardizare a accesibilității la mediul construit este în curs de desfășurare. călătorii etc. O consultare publică pe această temă a fost lansată la sfârșitul anului 2011. Comisia va revizui Regulamentul (CE) nr. De asemenea. adoptată în noiembrie 2011. 1107/2006 privind pasagerii cu mobilitate redusă care călătoresc pe calea aerului. până în 2020. primesc despăgubiri pentru toate tipurile de perturbări ale zborului și pentru pierderea/deteriorarea bagajelor. în cazurile în care acest lucru a fost necesar. transport. Un studiu privind evaluarea aplicării politicii UE privind libera circulație va fi lansat în 2012. aeroporturi. un premiu anual celor mai accesibile orașe europene. Propunerea de directivă privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum (SAL). 16 state membre și-au modificat legislația sau au anunțat modificări pentru a asigura transpunerea integrală a directivei privind libertatea de circulație. astfel cum se prevede în directiva privind drepturile pacienților în materie de asistență medicală transfrontalieră. Va facilita soluționarea extrajudiciară rapidă și necostisitoare a problemelor consumatorilor din UE prin: • propunerea unui instrument legislativ privind mecanismele de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) în 2011. În ceea ce privește problemele nerezolvate. Comisia va publica un document de lucru privind aplicabilitatea legislației UE existente la serviciile de telemedicină în 2012. de asemenea.). cazare. să se asigure că nodurile de transport (de exemplu. Pentru a face acest drept mai cunoscut. • examinarea unor propuneri pentru un sistem online de soluționare a litigiilor la nivelul UE.

rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European sunt publicate în același timp în toate statele membre. Măsurile de punere în aplicare sunt în curs.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 75 <<< Ameliorează furnizarea de informații destinate cetățenilor și dezvoltă un nou sistem de schimb electronic de date pentru a reduce întârzierile și dificultățile întâmpinate în schimbul de informații privind securitatea socială. Va analiza modalități de creștere a gradului de informare cu privire la afacerile europene.eu/consularprotection . Migrarea conținutului în 22 de limbi. Proiect-pilot în curs în cadrul căruia experți juridici oferă consultanță directă cetățenilor în reprezentanțele Comisiei. Solicită statelor membre să se asigure că drepturile de vot ale cetățenilor UE sunt pe deplin respectate în statul membru de reședință. La 15 noiembrie 2011. Solicită statelor membre să se asigure că. Va facilita utilizarea sprijinului financiar acordat de Comisie pentru cetățenia UE. Raționalizează rețelele sale de informare în statele membre astfel încât cetățenii să poată găsi ușor punctul de contact potrivit la nivel național. Va fi încurajată crearea unui studio pentru Euronews la Bruxelles. Comisia a adoptat propuneri privind simplificarea programului „Drepturi și cetățenie”. prin exploatarea sinergiilor dintre instrumentele UE de finanțare disponibile și prin raționalizare. profesională și de înaltă calitate. Comisia analizează în prezent pozițiile statelor membre. propunând ca 2013 să fie desemnat drept Anul European al Cetățenilor și organizând. (*) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Protecția consulară a cetățenilor UE în țările terțe: situația actuală și calea de urmat [COM(2011) 149]. a drepturilor lor și a semnificației acestora în viața lor de zi cu zi. O propunere comună de decizie a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la Anul European al Cetățenilor (2013) este în prezent discutată în Parlament și Consiliu. Vor fi pregătite orientări interpretative pentru o punere în aplicare mai eficientă a acestei directive în 2012. Promovarea portalului Europa ta și a rețelei Europe Direct (2012 și 2013 în legătură cu Anul European al Cetățenilor). în cursul anului respectiv. Dialogul cu statele membre a fost lansat. Va transforma portalul internet Europa ta într-un punct unic de informare privind drepturile cetățenilor și întreprinderilor din UE. de asemenea. că cetățenii UE pot deveni membri ai unor partide politice sau pot fonda partide politice în statul membru de reședință și că statele membre informează cetățenii UE în mod corespunzător cu privire la drepturile lor electorale. (**) Propunere de directivă a Consiliului privind protecția consulară a cetățenilor Uniunii în străinătate [COM(2011) 881]. care ar trebui să fie operațional cel târziu la 1 mai 2014. Pregătirile sunt în curs. Propunerile vor fi discutate în Parlament și Consiliu. Va lansa o dezbatere în vederea identificării opțiunilor politice menite să prevină pierderea drepturilor politice de către cetățenii UE. precum și cele 500 de centre de informare Europe Direct vor ameliora promovarea drepturilor cetățenilor. Până în 2012. Comisia a adoptat o propunere de simplificare a programului „Europa pentru cetățeni”. ușor de utilizat și accesibil pe internet și prin intermediul unui număr de telefon gratuit. luând în considerare calendarul și rezultatele viitoarei reforme privind alegerile pentru Parlamentul European. Lansat în martie 2011. reprezentanțele Comisiei în statele membre. Va îmbunătăți mecanismul actual pentru prevenirea votului dublu la alegerile pentru Parlamentul European. Relansarea discuțiilor privind propunerea Comisiei de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 93/109/CE de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege și de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru în care nu sunt resortisanți. caracterizate printr-o prezentare independentă. de asistență și de rezolvare a problemelor. În primăvara anului 2011 au fost lansate noi programe privind afacerile UE și în iunie 2011 a fost deschis un studio Euronews la Bruxelles. ca o consecință a faptului că și-au exercitat dreptul la liberă circulație. Va propune simplificarea procedurii pentru cetățenii UE atunci când candidează în statul membru de reședință. La 14 decembrie 2011.europa. (***) http://ec. inclusiv prin îmbunătățirea cooperării și a interacțiunii cu serviciile existente la nivelul UE. în viitor. va centraliza apelurile („ghișeu universal” – front office) și va direcționa solicitările către diferite servicii de asistență specializate. Va susține o mai bună cunoaștere de către cetățeni a statutului de care beneficiază în temeiul cetățeniei UE. evenimente specifice pe tema cetățeniei UE și a politicilor UE care se referă la cetățeni. Acesta va oferi informații clare și practice. Comisia va analiza și opțiunile în vederea asigurării unei finanțări mai durabile a Euronews. Comisia va monitoriza măsurile care au fost puse în aplicare în toate statele membre în acest scop. Sunt în curs acțiuni în vederea introducerii unui sistem informatic complet funcțional pentru schimbul de date între instituțiile naționale de securitate socială din diferite state membre. regional și local.

recunoașterea și recompensarea voluntarilor. 4. a fost prezentată o propunere legislativă menită să aducă mici modificări normelor de securitate socială. cultura. de asemenea. precum și clarificarea locului unde personalul de bord ar trebui să plătească contribuțiile la asigurările sociale. precum și consecințele asupra economiei și a pieței forței de muncă. prin participarea la activități de voluntariat. Voluntariatul este o expresie activă a participării civice care consolidează valorile europene comune cum ar fi solidaritatea și coeziunea socială. cetățenii pot dobândi noi aptitudini și competențe care le pot îmbunătăți. cercetarea și egalitatea de șanse. Parlamentul European. În plus. clarificarea drepturilor la prestații de șomaj ale lucrătorilor frontalieri care desfășoară o activitate independentă. având drept scop. sănătatea. elaborând orientări importante cu privire la drepturile de securitate socială ale lucrătorilor detașați și ale persoanelor care lucrează în mai mult de un stat membru. îmbunătățirea calității voluntariatului. la resortisanții țărilor terțe care locuiesc legal pe teritoriul UE și se deplasează între statele membre ale UE. Anul European al Voluntariatului 2011 În Uniunea Europeană. În plus. protecția consumatorilor. de la începutul anului 2011. sublinierea importanței voluntariatului și stimularea unei noi generații de voluntari. sportul. care au intrat în vigoare la mijlocul anului 2010. împreună cu vocea statelor membre.76 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Mobilitatea cetă ț enilor În urma introducerii unor noi norme îmbunătățite privind coordonarea sistemelor de securitate socială pentru resortisanții UE și membrii familiilor acestora. de asemenea. Comisia a prezentat la 11 noiembrie 2011 un nou raport privind funcționarea măsurilor tranzitorii referitoare la libera circulație a lucrătorilor din aceste două țări. Raportul analizează fluxurile de migrație ulterioare aderării. principalele caracteristici ale migranților din interiorul UE. cum sunt educația. deoarece. Anul european a avut patru obiective principale: 1. mediul. ajutorul umanitar. voluntariatul oferă oportunități de învățare importante. 3. prin intermediul „organismelor naționale de coordonare” special desemnate. . De asemenea. asistența socială. Voluntariatul joacă un rol important în sectoare diverse. capacitatea de inserție profesională. aproape 100 de milioane de cetățeni de toate vârstele își investesc timpul. după cum se prevede în Actul de aderare din 2005. ca răspuns la o cerere din partea Bulgariei și a României. talentele și banii pentru a aduce o contribuție pozitivă la comunitatea lor participând la activități de voluntariat pentru societatea civilă. Comisia a continuat să își concentreze activitatea asupra aplicării eficiente a normelor. Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor au participat. 2. printre altele. tineretul. domeniul de aplicare al acestor norme a fost extins. EYV2011 Alliance a reprezentat vocea a peste 1 500 de organizații de voluntariat din întreaga Uniune în calitatea sa de partener-cheie. la manifestări pe parcursul anului. politica de dezvoltare. facilitarea participării cetățenilor la activități de voluntariat.

În 2011. Obiectivul este de a intra în contact și de a dialoga cu persoane fără adăpost și cu membri marginalizați ai comunității și. Comisia a adoptat în septembrie 2011 o comunicare privind voluntariatul (5) care plasează voluntariatul în contextul strategiei Europa 2020 pentru creștere și al inițiativelor emblematice aferente acesteia. În acest scop. La sfârșitul serii. © iStockphoto.com/Jesper Wittorff . în centrul Lisabonei (Portugalia). cum ar fi guvernele naționale și platforma AGE (o rețea de organizații ale persoanelor cu vârsta de peste 50 de ani). În 2011.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 77 Ediția 2011 a campaniei „Noaptea europeană fără accidente” „Noaptea europeană fără accidente” este un proiect de voluntariat dedicat tinerilor șoferi și organizat de aceștia. ea a inițiat o consultare publică și o evaluare a impactului și a lansat proiecte-pilot care vor contribui la definirea structurii și a rolului viitorului Corp. au mers în 200 de cluburi de noapte și le-au solicitat tinerilor șoferi să accepte angajamentul de a nu consuma alcool și droguri atunci când trebuiau să conducă pentru a se întoarce acasă. oferind tuturor. cu vârste între 18 și 29 de ani. Aproximativ 1 000 de voluntari. astfel cum se solicită prin Tratatul de la Lisabona. Anul European al Voluntariatului 2011 – tinerii promovează conducerea în condiții de siguranță Anul European al Îmbătrânirii Active 2012 Anul European 2012 al Îmbătrânirii Active și al Solidarității între Generații va încerca să crească gradul de sensibilizare cu privire la contribuția persoanelor în vârstă la societate. în vederea pregătirii activităților care vor fi organizate pe teren în cursul anului 2012. Comisia se angajează să garanteze că Anul European al Voluntariatului are consecințe pozitive pentru voluntariat după sfârșitul anului 2011. voluntarii au oferit tuturor șoferilor participanți posibilitatea de a demonstra pasagerilor lor că erau tineri cetățeni europeni responsabili supunându-se în mod voluntar unui test de alcoolemie și/sau unui test de depistare a drogurilor. au avut loc contacte preliminare cu părțile interesate. Comisia a făcut un pas înainte în ceea ce privește crearea unui Corp voluntar european de ajutor umanitar. Proiectul „Serve the City Community Dinners” utilizează acest simbol și o abordare inovatoare. În domeniul ajutorului umanitar. care a avut loc sâmbătă 15 octombrie 2011 în toate cele 27 de state membre ale UE. Proiectul organizează mese caritative și distribuie produse alimentare persoanelor fără adăpost: 200 de mese pe săptămână timp de un an sunt servite în aer liber în Campo das Cebolas. Proiectul „Serve the City Community Dinners” A participa împreună la o masă constituie un puternic simbol de integrare socială. ocazia de a reflecta asupra faptului că europenii au o viață mai lungă și sunt mai sănătoși decât oricând. inclusiv factorilor de decizie politici și cetățenilor. de a construi relații de prietenie solide între voluntarii pe termen lung și voluntarii pe termen scurt. în același timp.

va oferi o oportunitate la timpul potrivit de a conferi vizibilitate cetățeniei Uniunii și beneficiilor sale concrete pentru cetățeni și va sublinia importanța contribuției cetățenilor în ceea ce privește concretizarea vizibilă a drepturilor lor. organizații ale societății civile și grupuri de reflecție. Comisia a adoptat o propunere privind proclamarea anului 2013 ca Anul European al Cetățenilor  (6). este acordată în mod automat tuturor resortisanților statelor membre și le conferă acestora o serie de drepturi suplimentare. Propunerea vizează consolidarea memoriei istorice și a capacității de participare civică a cetățenilor și a asociațiilor lor. Programul „Europa pentru cetă ț eni” 2014-2020 Comisia a adoptat în decembrie o propunere de continuare a programului „Europa pentru cetățeni” (2007-2013)  (7). pentru a facilita colectarea online. Pentru a pune în practică acest nou drept. organizații de interes general european. care va marca cea de a douăzecea aniversare a instituirii cetățeniei Uniunii prin Tratatul de la Maastricht. Noul program va fi mai bine structurat și se bazează pe punctele forte ale actualului program. care va permite unui milion de cetățeni ai UE provenind din cel puțin șapte state membre să invite Comisia să prezinte propuneri de acte juridice în domeniile care intră în sfera sa de competență. Cetățenia Uniunii. Comisia a adoptat standarde tehnice și de securitate pentru sistemele de colectare online la 17 noiembrie 2011 (9) și. Prin urmare. municipalități. și anume inițiativa cetățenilor europeni.78 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Anul European al Cetă ț enilor 2013 În august. O inovație majoră prevăzută de regulament este posibilitatea oferită organizatorilor inițiativelor cetățenești de a colecta online declarații de susținere de la semnatari. anul 2011 a fost consacrat pregătirii pentru punerea în aplicare a acestui nou instrument. a pus la dispoziție în decembrie 2011 un software cu sursă deschisă care poate fi descărcat gratuit de către organizatori. astfel cum se prevede în tratat. . la începutul anului 2011 Parlamentul și Consiliul au adoptat un regulament (8) care se va aplica de la 1 aprilie 2012. care includ dreptul de a circula și de a locui liber pe teritoriul altor state membre decât cel al cărui cetățeni sunt. La acest program vor participa organizații care promovează memoria istorică europeană. Ini ț iativa cetă ț enească Tratatul de la Lisabona a introdus o nouă formă de participare publică la modelarea politicii Uniunii Europene. Un An European al Cetățenilor în 2013.

de a beneficia de un proces echitabil în cazul în care sunt acuzați de comiterea unei infracțiuni. dacă doresc aceasta. Atunci când incidentul are loc în străinătate. drepturile victimelor fac obiectul principiilor referitoare la drepturile fundamentale și la nediscriminare. Principiul nediscriminării a fost consacrat în cauza de referință Cowan/Trésor public din 1989. atunci când călătorim în străinătate. întreținerea familiei și aspecte legate de proprietate și de moștenire în situații transfrontaliere. concepute pentru a consolida dispozițiile naționale existente cu standardele minime la nivelul UE. În mod similar. și sunt sprijinite să participe la procese. diferențele referitoare la cultură. victimele violurilor. indiferent unde se află în UE. indiferent de naționalitatea lor. astfel încât cetățenii să poată beneficia de aceleași drepturi fundamentale și să aibă încredere în sistemul de justiție. În întreaga UE. inclusiv legislația europeană comună în materie de vânzare. sistemul judiciar din întreaga Uniune ar trebui ajustat astfel încât persoanele suspectate de comiterea unei infracțiuni să poată fi trase la răspundere pentru faptele lor. iar victimele vulnerabile – precum copiii. precum și de o soluționare eficientă a unor probleme de natură civilă. sau cele cu handicap – sunt identificate și protejate în mod corespunzător. a prezentat două propuneri în acest domeniu. indiferent unde se află în UE. alături de cele ale celorlalți participanți la procedurile penale.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 79 Justi ț ie Cetățenii trebuie să beneficieze de libertățile care le sunt conferite de calitatea lor de cetățeni ai Uniunii și ar trebui să aibă dreptul de a avea acces la justiție în cazul unor dificultăți juridice oriunde în UE. la limbă și la legislație pot îngreuna accesul la protecție. Tratatul de la Lisabona oferă în prezent un temei juridic (10) clar pentru instituirea de către UE a unor norme minime privind drepturile victimelor criminalității și pentru facilitarea recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare. Drepturile victimelor sunt în egală măsură drepturi fundamentale. Protec ț ia victimelor infrac ț iunilor Instituirea unui set minim de norme în sprijinul victimelor face parte din obiectivul mai larg de a construi un spațiu european de justiție. în acest scop. O nouă protecție în curs de pregătire pentru victimele infracțiunilor © Michaela Begsteiger/Getty Images . respectiv cele ale persoanelor acuzate de comiterea unei infracțiuni. iar poliția. Comisia dorește să se asigure că necesitățile victimelor sunt mai bine satisfăcute și. astfel încât orice victimă să se poată baza pe același nivel de bază al drepturilor – indiferent de naționalitatea sa și indiferent unde are loc infracțiunea în UE. este necesară dezvoltarea pieței unice în domeniul justiției. beneficiază de protecție pe durata investigațiilor desfășurate de poliție și în timpul procedurilor judiciare. recuperarea transfrontalieră a creanțelor și soluționarea alternativă a litigiilor. în care Curtea de Justiție a hotărât că victimele au dreptul de a fi despăgubite. procurorii și judecătorii beneficiază de pregătirea necesară pentru a aborda în mod optim aceste situații: primesc informații cu privire la drepturile de care beneficiază și la cazul acestora. se estimează că 75 de milioane de persoane pot fi victime ale infracționalității în fiecare an. pe întreg teritoriul Uniunii. astfel cum se arată în capitolul 2. de a fi protejați și susținuți în cazul în care sunt victime ale unei infracțiuni. inclusiv respectul pentru demnitatea umană. Proiectul de directivă privind normele minime pentru victime (11) este concepută pentru a garanta că. astfel încât cetățenii să poată beneficia de aceleași drepturi fundamentale și să aibă încredere în sistemul de justiție. Deși respectă pe deplin drepturile fundamentale. Instituirea unui set minim de norme în sprijinul victimelor face parte din obiectivul mai larg de a construi un spațiu european de justiție. într-o formă pe care o pot înțelege. victimele sunt tratate cu respect. De asemenea. Aceste drepturi ar trebui protejate. pot participa la procedurile judiciare. pot avea acces la sprijin în fiecare stat membru. viața privată și de familie și pentru proprietate. cum ar fi divorțul. riscul de a deveni o victimă a infracționalității este la fel de mare ca acela întâmpinat în propria țară. De asemenea.

În aceeași perioadă. între 2005 și 2009.80 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Proiectul de regulament privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă  (12) este conceput pentru a contribui la protejarea victimelor actelor de violență împotriva oricărui viitor atac din partea agresorului acestora și pentru a garanta faptul că victimele actelor de violență (precum violența domestică) pot beneficia în continuare de ordinele de restricție sau de protecție adoptate împotriva făptuitorului. Evaluarea utilizării mandatului european de arestare Raportul Comisiei (15) a evaluat modul în care statele membre au pus în aplicare mandatul european de arestare și a făcut bilanțul funcționării acestuia până în prezent. Mandatul european de arestare a devenit. De asemenea. adoptată în decembrie de Parlamentul European și de Consiliu. Drepturile persoanelor suspectate la un proces echitabil Pe parcursul anului. Acestea au inclus o propunere de directivă privind dreptul de acces la un avocat pentru persoanele suspectate și persoanele învinuite și dreptul persoanelor aflate în detenție de a comunica cu o persoană aleasă de ei. muncesc. una dintre ele. un instrument-cheie în lupta împotriva criminalității și un aspect important al securității interne în UE. extrădată din Regatul Unit. . mandatul de arestare a avut un efect marcant în accelerarea transferului între țările UE al persoanelor suspectate de săvârșirea unei infracțiuni. ducând la transferarea a aproape 12 000 de suspecți către alte state membre. instituțiile UE și-au continuat acțiunile. prin urmare. Protecția femeilor care călătoresc în străinătate este vizată fie de dreptul penal. vizând consolidarea drepturilor persoanelor suspecte și inculpate în cadrul procedurilor judiciare. prinsă în Italia. o rețea care comitea furturi de mărfuri transportate pe autostradă a fost dizolvată în cinci țări în cadrul unei ample operațiuni internaționale. această perioadă reducându-se în prezent la 16 zile în cazul în care persoana suspectată este de acord să se predea și la 48 de zile în caz contrar. o persoană suspectată de trafic de droguri din Malta. participanții la un jaf armat căutați de Italia și arestați în șase țări diferite ale UE și. prin stabilirea unor standarde minime la nivelul UE. de asemenea. adoptată în 2010. La fel de importantă este garantarea faptului că nu există lacune în ceea ce privește protecția victimelor. Pe baza acestui raport și a dezbaterilor ulterioare din cadrul Parlamentului European din luna iunie și din cadrul Consiliului din luna octombrie. cât și bărbații să fie protejați. începute odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. și cealaltă referitoare la dreptul la informare în cadrul procedurilor penale. cum ar fi o rudă. în cadrul acțiunii UE de abordare a obstacolelor care există încă în viața de zi cu zi a cetățenilor care locuiesc. cu privire la dreptul la traducere și interpretare. Este important să se garanteze o dublă acoperire. pentru ca atât femeile. procesul de extrădare dura în medie un an. Ea se bazează pe două inițiative anterioare. în funcție de sistemul statului membru. Regimuri de proprietate matrimonială Legislația Uniunii a facilitat deja identificarea de către cuplurile internaționale a normelor care s-ar aplica în cazul unui eventual divorț. Înainte de utilizarea mandatului de arestare. Această inițiativă (16) se înscrie. În prezent. un criminal în serie din Germania prins în Spania. mai recent. Comisia a adoptat o carte verde privind aplicarea legislației UE referitoare la detenție în cadrul justiției penale (14). angajatorul sau autoritatea consulară (13). în cazul în care călătoresc sau se mută în altă țară a UE. Acest regulament va completa directiva privind ordinul european de protecție în materie penală. Comisia își propune să abordeze problema conexă legată de modul în care acestea își împart bunurile comune după divorț. negociată și adoptată de Parlament și Consiliu în cursul anului 2011. fie de dreptul civil pentru motive administrative. studiază și călătoresc în alte țări europene. se vor efectua ajustări și îmbunătățiri suplimentare ale sistemului. Această propunere este în prezent discutată în cadrul Parlamentului European și al Consiliului. Statele membre au emis aproximativ 55 000 de mandate europene de arestare. Persoane care au comis infracțiuni aduse în fața justiției Printre cei predați prin utilizarea unui mandat european de arestare s-au numărat o persoană care a organizat la Londra un atentat cu bombă eșuat.

Strategia definește condițiile în care Uniunea și statele membre pot coopera pentru a institui o politică a UE în domeniul penal coerentă și consecventă. Protejarea intereselor financiare ale UE și lupta împotriva fraudei În mai 2011. De asemenea. inclusiv posibilitatea unor interdicții temporare. O politică a UE în domeniul penal clar definită poate contribui la asigurarea faptului că se aplică normele la nivelul UE. o nouă legislație menită să combată traficul de droguri transfrontalier prin intermediul dreptului penal. în conformitate cu Tratatul de la Lisabona. propunerile sunt concepute pentru a consolida capacitățile Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și ale Eurojust (organismul UE de cooperare judiciară). Intensificarea ac ț iunilor UE pentru rezolvarea problemei drogurilor în Europa Comisia a oferit un nou impuls politicii de luptă împotriva drogurilor. de asemenea. Aceasta va include o legislație mai dură cu privire la noile substanțe psihoactive. inclusiv: dreptul penal trebuie să rămână întotdeauna o măsură de ultimă instanță. în special pentru a împiedica manipularea piețelor financiare. sau pentru a proteja mediul. inclusiv prin utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale. astfel încât UE să poată reacționa mai rapid. precum și noi acte legislative pentru a consolida controlul asupra substanțelor chimice utilizate la producerea drogurilor. anunțând o revizuire generală a normelor UE în materie de luptă împotriva drogurilor ilegale. modul în care un Parchet European specializat ar putea aplica norme comune privind frauda și alte infracțiuni în care sunt implicate fonduri ale UE. măsurile de drept penal iau în considerare drepturile fundamentale: noua legislație impune respectarea strictă a drepturilor fundamentale. precum și propuneri destinate să îmbunătățească coerența și corectitudinea aplicării de sancțiuni penale legate de fraudă. Ele conțin măsuri vizând facilitarea cooperării dintre procurori și judecători în domeniul luptei împotriva fraudei pe întregul teritoriu al UE. în special a noilor substanțe psihoactive (18). UE va examina. Comisia a adoptat o serie de propuneri (19) privind modalitatea de a îmbunătăți protecția intereselor financiare ale UE prin consolidarea dreptului penal în statele membre. sancțiunile de drept penal sunt limitate la infracțiunile deosebit de grave. Un inspector OLAF și un agent vamal în acțiune împotriva contrabandei cu alcool. astfel cum sunt garantate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 81 Definirea unei politici a UE în materie penală pentru a proteja cetă ț enii Comisia a stabilit pentru prima dată strategia și principiile (17) pe care intenționează să le aplice atunci când se folosește dreptul penal al UE pentru a consolida aplicarea politicilor europene și a proteja interesele cetățenilor. Lupta antifraudă este o politică europeană esențială © Uniunea Europeană . fiecare decizie cu privire la tipul de măsură sau sancțiune de drept penal care urmează să fie adoptată trebuie să fie însoțită de elemente de probă clare și să respecte principiile subsidiarității și proporționalității.

în luna februarie. pentru a proteja drepturile persoanelor supuse unei investigații și pentru a consolida cooperarea dintre OLAF și partenerii săi strategici în lupta împotriva fraudei. OLAF va avea un rol important și va sprijini serviciile Comisiei. audit și antifraudă. Coordonarea fiscală și vamală pentru a combate mai eficient frauda Coordonarea fiscală este un instrument important în lupta împotriva fraudei fiscale atât în interiorul.comisarul pentru impozitare și uniune vamală. în beneficiul tuturor cetățenilor europeni. În fiecare an. Negocierile cu Singapore se află în stadiul lor final. Obiectivul acestei reforme este ca OLAF să devină mai puternic și mai eficient și să își sporească capacitățile. cel mai critic. punând la dispoziția acestora expertiză și orientări pentru dezvoltarea strategiilor antifraudă. eficacitatea și responsabilitatea OLAF.82 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 În iunie 2011. campania în favoarea bunei guvernanțe. la nivel internațional. pensii și proprietatea asupra bunurilor imobile și venituri din bunuri imobile. sporuri de conducere. produse de asigurare de viață care nu intră în domeniul de aplicare al altor directive ale UE. La nivelul UE. a fost activ în lupta împotriva pirateriei și a contrafacerii – 103 milioane de produse suspectate de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală au fost oprite la frontierele Uniunii © Uniunea Europeană . Aceasta prevede că statele membre nu mai pot invoca secretul bancar pentru a refuza să furnizeze informații. Comisia Europeană a adoptat o propunere de reformă a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF). reflectând astfel standardele internaționale privind transparența și schimbul de informații în domeniul fiscal. bazată pe trei principii: o mai mare transparență a sistemelor fiscale. pentru a îmbunătăți capacitățile de audit și de control ale Comisiei. Comisia a adoptat noua sa strategie antifraudă  (20) în scopul actualizării și modernizării politicilor sale de combatere a fraudei. Uniunea își intensifică lupta împotriva fraudei și a evaziunii fiscale și continuă să desfășoare. De la crearea sa în 1999. un schimb automat de informații privind cinci categorii de venit și de capital: venituri profesionale. Va fi adoptată o abordare mai sistematică a combaterii fraudei împotriva bugetului UE. Comisia negociază includerea dispozițiilor privind buna guvernanță în acordurile cu țările terțe. statele membre și UE pierd peste 10  miliarde  EUR din veniturile vamale și fiscale din cauza contrabandei cu țigări și alcool. De asemenea. OLAF a realizat circa 4 500 de investigații și a contribuit substanțial la protejarea bugetului UE împotriva activităților frauduloase. directiva introduce. începând cu 1 ianuarie 2014. Reforma include măsuri privind sporirea eficienței modului de desfășurare și de continuare a investigațiilor OLAF. cât și în afara UE. Scopul reformei este de a îmbunătăți eficiența. Au fost lansate negocieri cu 28 de regiuni sau țări terțe. În martie 2011. schimbul de informații fiscale între administrații și concurența fiscală loială. 11 negocieri fiind finalizate. Un prim rezultat al acestei noi abordări este planul de acțiune al UE pentru combaterea contrabandei cu țigări și alcool de-a lungul frontierei estice a UE. o etapă importantă a fost adoptarea de către Consiliu. cu privire la concurența fiscală loială. a noii directive (21) privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal. menținându-i în același timp independența de investigare. Algirdas Šemeta.

de asemenea. buna cooperare cu partenerii comerciali internaționali poate contribui în mod semnificativ la detectarea mărfurilor care încalcă DPI și la împiedicarea exportului acestora către UE. Planul de acțiune cu China. propunerea vizează soluționarea diferendului cu India și Brazilia cu privire la medicamentele generice care tranzitează teritoriul UE. Comisia a adoptat o propunere  (22) pentru un nou regulament privind asigurarea de către autoritățile vamale a respectării DPI. Cooperarea cu industria este. A venit timpul pentru un nou regulament. însumând 85 % din totalul acestor articole. Valoarea mărfurilor reținute este estimată la peste 1 miliard EUR. . Cadrul juridic în vigoare datează din 2003. Numărul coletelor oprite în vamă aproape că s-a dublat față de anul precedent. consumabile de birou (9 %). China rămâne în continuare principala sursă de produse care încalcă DPI. Totodată. ci și asupra vieții cotidiene a cetățenilor. etichete și logouri (8 %). alte produse din tutun (8 %). crescând de la 43 500 la aproape 80 000. care să țină seama de evoluția situației. Încălcările drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) au un impact economic negativ nu numai asupra afacerilor legale. îmbrăcăminte (7 %) și jucării (7  %). Principalele categorii de articole oprite în vamă au fost: țigări (34 %). De asemenea. cum ar fi importanța tot mai mare a DPI pentru economia UE și explozia traficului poștal care rezultă din vânzările pe internet. La 24 mai 2011. În ceea ce privește țările de proveniență. autoritățile vamale din UE au confiscat la frontierele externe ale UE peste 103  milioane de produse suspectate de încălcarea DPI. Comisia desfășoară o serie de acțiuni de consolidare a competențelor autorităților vamale. Conform celui mai recent raport în domeniu. foarte importantă pentru garantarea detectării corespunzătoare a mărfurilor care încalcă DPI. în vederea combaterii unor astfel de schimburi comerciale. care se concentrează în mod specific pe consolidarea cooperării în ceea ce privește asigurarea de către autoritățile vamale a respectării DPI.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 83 O politică eficientă în domeniul vamal contribuie la lupta împotriva pirateriei și a contrafacerii. ca parte a unui amplu pachet de măsuri în materie de drepturi de proprietate intelectuală. a fost extins până la sfârșitul anului 2012.

statele membre să își satisfacă necesitățile legate de piața muncii. Comisia a prezentat viziunea sa la mijlocul anului – sub forma unei comunicări privind migrația – pentru o abordare mai structurată. precum și o abordare strategică a relațiilor cu țările terțe în materie de migrație. a fost adoptată în decembrie directiva privind permisul unic. Comisia a lansat un portal al UE privind imigrația  (23). stagiarii neremunerați și voluntarii resortisanți ai unei țări terțe și directiva privind statutul de rezident pe termen lung pentru resortisanții țărilor terțe. Comisia a adoptat. politicile sunt concepute pentru a construi o Europă deschisă și mai sigură. mai cuprinzătoare și mai rapidă de către UE a provocărilor și a oportunităților legate de migrație. © Uniunea Europeană Cecilia Malmström. controlul frontierelor. Mai precis. rapoarte (24) referitoare la directiva privind studenții. Comisia a propus inițierea unor dialoguri în materie de migrație. Această propunere preconizează parteneriate pentru mobilitate pentru a gestiona mai bine oportunitățile de mobilitate legală între UE și țările din Africa de Nord. Ele ar trebui să ajute țările să valorifice mai bine potențialul lor de forță de muncă pe propriul lor teritoriu. de asemenea. care oferă informații practice migranților și potențialilor migranți. în special în contextul evoluției situației actuale din regiunea mediteraneeană. abordând.84 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Afaceri interne Politicile în domeniul afacerilor interne au drept obiectiv garantarea faptului că toate activitățile necesare și benefice creșterii economice. În noiembrie. de asemenea. precum și traficul de persoane. directiva privind Cartea Albastră (25) a intrat pe deplin în vigoare în statele membre. schimbul de bune practici în vederea integrării cu succes a migranților. În ceea ce privește migrația legală. o migrație legală orientată mai precis. ajutând. În plus. facilitând migrația persoanelor cu înaltă calificare din afara UE. printre altele. legal și sigur. inclusiv consolidarea controlului la frontiere și a guvernanței Schengen. Acest nou instrument legislativ simplifică procedurile în materie de migrație și garantează că lucrătorii din țările terțe care locuiesc legal într-un stat membru vor beneficia de un ansamblu comun de drepturi identice cu cele de care se bucură resortisanții respectivului stat membru al UE. elevii. securitatea. ameliorarea sistemului european comun de azil. comisar pentru afaceri interne. precum și pentru cercetători. Inițiativele au vizat diferite aspecte ale migrației. în cooperare cu statele membre. Acestea ar trebui să includă toate aspectele legate de migrație ale relației viitoare a UE cu această regiune. terorismul și criminalitatea organizată. Având în vedere evoluțiile din zona sud-mediteraneeană. Lupta împotriva migrației ilegale a fost intensificată prin intrarea în vigoare a directivei privind sancțiunile împotriva angajatorilor  (26). migrația. Migra ț ie În urma unei reexaminări aprofundate a legislației actuale privind migrația și libera circulație a persoanelor. a lansat o nouă etapă a „Abordării globale în materie de migrație și mobilitate” . mobilitate și securitate cu țările Africii de Nord. vizând angajatorii lipsiți de scrupule ai migranților ilegali. culturale și sociale a UE se pot derula într-un mediu stabil. Curtea de Justiție a hotărât că directiva privind returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală se opune normelor naționale care impun o pedeapsă cu închisoarea pentru resortisanții țărilor terțe a căror ședere pe teritoriul unui stat membru este ilegală și care nu respectă un ordin de a părăsi teritoriul național (27). Astfel de parteneriate vor fi specifice pentru fiecare țară parteneră.

Trebuie remarcat. Sistemul de Informații privind Vizele (VIS) și-a început operațiunile în toate consulatele care emit vize Schengen din Africa de Nord (Algeria. VIS este o bază centrală de date. de asemenea. în ultimă instanță. IT: Italia LI: Liechtenstein LT: Lituania LU: Luxemburg LV: Letonia MT: Malta NL: Țările de Jos NO: Norvegia PL: Polonia PT: Portugalia RO: România SE: Suedia SI: Slovenia SK: Slovacia UK: Regatul Unit MT CY . permițând libera circulație a aproximativ 400 de milioane de cetățeni între 26 de țări (inclusiv patru țări asociate) este una dintre cele mai tangibile.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 85 Normele Schengen Spațiul Schengen. dotat cu instrumente mai bine adaptate pentru a consolida spațiul Schengen și pentru a face față crizelor care rezultă atât din presiunile interne. În mai. fără a aduce prejudicii principiului liberei circulații a persoanelor. ar putea fi introdusă o clauză de salvgardare pentru a permite reintroducerea excepțională a controalelor la frontierele interne într-o situație cu adevărat critică. precum și punerea în aplicare a unei libertăți fundamentale. faptul că Parlamentul a emis în iunie un aviz pozitiv privind îndeplinirea. în cadrul reuniunii sale din iunie  (28). Egipt. că. Consiliul European a concluzionat. Spațiul Schengen în decembrie 2011 State membre ale UE care fac parte din spațiul Schengen IS AZORE (PT) MADEIRA (PT) INSULELE CANARE (ES) State membre ale UE care nu fac parte din spațiul Schengen State terțe care fac parte din spațiul Schengen FI NO SE EE LV LT PL CZ AT SI PT ES IT EL AZORE (PT) MADEIRA (PT) IE UK NL BE LU FR CH DK INSULELE CANARE (ES) DE LI SK HU RO BG AT: Austria BE: Belgia BG: Bulgaria CH: Elveția CY: Cipru CZ: Republica Cehă DE: Germania DK: Danemarca EE: Estonia EL: Grecia ES: Spania FI: Finlanda FR: Franța HU: Ungaria IE: Irlanda IS: Islanda Sursa: Comisia Europeană. Solicitanții de viză sunt invitați să se prezinte personal pentru depunerea primei cereri pentru obținerea datelor biometrice: o fotografie digitală și amprentele digitale. a condițiilor de aderare la spațiul Schengen. Comisia a adoptat în septembrie propuneri care sunt concepute pentru a asigura un sistem mai eficient de guvernanță Schengen. inclusiv consolidarea guvernanței Schengen. un număr de state membre și-au exprimat preocupările cu privire la funcționarea spațiului Schengen. Aceste propuneri fac în prezent obiectul negocierilor în cadrul Parlamentului European și al Consiliului. fără controale la frontierele interne. cât și din cele externe. în cadrul acestui mecanism. precum și pe baza poziției adoptate de Parlamentul European în iulie 2011 și în conformitate cu comunicarea sa privind migrația. populare și de succes realizări ale Uniunii Europene. Libia. Din cauza deficiențelor identificate la anumite frontiere externe. de asemenea. La 11 octombrie 2011. Pe baza acestor concluzii. care sprijină schimbul de date privind vizele de scurtă ședere între statele Schengen. Mauritania și Tunisia). Maroc. de către Bulgaria și România. Comisia a propus un pachet de măsuri privind diferite aspecte ale migrației. a concluzionat că ar trebui introdus un mecanism pentru a răspunde circumstanțelor excepționale care periclitează funcționarea generală a cooperării Schengen. Consiliul European.

Portugalia. Legislația modificată a pus accentul în special pe consolidarea respectării drepturilor fundamentale în cursul tuturor operațiunilor Frontex. opera ț iuni comune mai bine coordonate Frontex este agenția responsabilă cu coordonarea controlului frontierelor externe ale UE. România și Suedia) participă la operațiune cu experți și resurse tehnice. Obiectivele principale ale modificării erau asigurarea disponibilității echipamentelor tehnice și a unor polițiști de frontieră calificați pentru operațiunile comune.86 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Controlul frontierelor externe – cadru juridic consolidat. Republica Cehă. experții Europol au furnizat sprijin analitic operațional pe toată durata operațiunii. De asemenea. pentru a clarifica și a consolida mandatul și rolul său  (29). . Printre obiectivele misiunii se numără identificarea naționalităților migranților și adunarea de informații privind rețelele de trafic de persoane. al Fondului european pentru refugiați și al Fondului european de returnare. Împreună cu fondurile acordate pe bază bilaterală. punerea în aplicare și evaluarea operațiunilor comune. iar la 15 martie 2011 a fost activată. a fost lansată la 20 februarie. Polonia. Zece state membre (Belgia. pentru a sprijini rolul principal al statelor membre. Pe lângă finanțarea în valoare de aproape 130 milioane EUR în ultimii doi ani privind aspecte legate de migrație. UE a reacționat rapid la provocările legate de migrație cu care s-a confruntat. Au fost mobilizate fonduri în valoare de peste 144 milioane EUR pentru gestionarea situației de urgență umanitară generată de afluxurile bruște de refugiați și persoane strămutate în țările vecine Libiei. mai ales prin organizarea de operațiuni comune. Italia. O operațiune Frontex. În cursul anului 2011. acest sprijin a făcut posibilă oferirea unui adăpost temporar refugiaților și persoanelor strămutate. Hermes 2011 a înființat o zonă operațională în sudul Lampedusei. de asistență financiară de urgență în valoare de 13  milioane  EUR din suma de 28. Franța. asigurarea unei cooperări eficiente între Frontex și țările terțe privind gestionarea frontierelor. o zonă suplimentară în Sardinia. ea a continuat sprijinul operațional în anumite state membre și și-a consolidat statutul juridic. Spania. identificarea migranților și a refugiaților. denumită „Hermes 2011”. Parlamentul și Consiliul au modificat legislația privind Frontex. recurgând la toate mijloacele operaționale și financiare aflate la dispoziția sa. © iStockphoto. pentru a le satisface nevoile de bază și pentru a sprijini întoarcerea multora dintre aceștia în țările lor de origine. asigurarea unei coordonări eficiente. Țările de Jos.com/aprott Frontierele sigure și securizate reprezintă o temă fundamentală Opera ț iuni în sprijinul abordării provocărilor legate de migra ț ie Pe parcursul anului în cauză. de asemenea. inclusiv avioane.1  milioane  EUR care a fost alocată de către Comisie în cadrul Fondului pentru frontierele externe. îmbunătățirea eficienței operațiunilor comune de returnare și îmbunătățirea evaluării activității statelor membre în domeniul gestionării frontierelor. Italia a beneficiat. de asemenea. precum și în legătură cu operațiuni de căutare și salvare pe mare. pentru a ajuta Italia în legătură cu supravegherea frontierelor maritime.

Azilul În iunie. Comisia a propus consolidarea solidarității UE în domeniul azilului  (33) printr-o mai bună interacțiune între legislația UE. sociale și culturale ale migrației în Europa (30). care s-a desfășurat între 2 noiembrie 2010 și 2 martie 2011. România.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 87 Echipele de intervenție rapidă la frontieră (RABIT) în Grecia: pe parcursul operațiunii. Finlanda. Belgia. mai echitabile și mai eficiente. cooperarea practică și utilizarea mecanismelor de finanțare ale UE. Recrutarea personalului fiind în curs de desfășurare. Modificările vizau asigurarea unor norme mai rapide. Danemarca. sprijinită de o agendă solidă pentru integrare. diversitatea generată de migrație poate reprezenta un avantaj competitiv și o sursă de dinamism pentru societatea europeană. Suedia și Regatul Unit). Dacă UE dorește să atingă obiectivul de creștere a nivelului de ocupare a forței de muncă la 75  % până în anul 2020. ca urmare a procesului de îmbătrânire a populației. Agenda pune accentul pe participarea deplină a migranților în toate sectoarele vieții colective și subliniază rolul esențial al autorităților locale din statele membre. dacă se iau în considerare profesiile medicale auxiliare. Germania. în scopul de a acorda asistență autorităților elene în înființarea unui sistem de azil și de primire modern și eficace. Forța de muncă a Uniunii Europene va scădea cu aproximativ 50 de milioane până în 2060. din 26 de state membre. Comisia a prezentat propuneri revizuite privind procedurile în materie de azil și condițiile de primire în vederea consolidării Sistemului european comun de azil (SECA) până în 2012  (32). sectorul sănătății se va confrunta cu un deficit de aproximativ 1 milion de profesioniști și chiar până la 2 milioane. inclusiv finanțare de urgență. De exemplu. cu atât mai mult cu cât forța de muncă europeană este în scădere. Cipru. Promovarea integrării migran ț ilor Comisia a propus o „Agendă europeană pentru integrarea resortisanților din țările terțe” în vederea consolidării beneficiilor economice. Mai multe state membre au oferit serviciile experților lor pentru a sprijini operațiunea care a început în mai (Austria. În aprilie a fost semnat un plan operațional pentru desfășurarea echipelor de sprijin pentru azil ale UE în Grecia. au acordat asistență colegilor lor greci în legătură cu activitățile de control al zonelor de frontieră cu Turcia. autoritățile elene să colecteze informații cu privire la rutele de migrație și rețelele de intermediari care exploatează situațiile disperate ale imigranților ilegali. În noiembrie. în ceea ce privește viitoarea cerere de personal pentru îngrijirea persoanelor în vârstă. atât în beneficiul statelor membre. În decembrie. detașarea echipelor de intervenție rapidă la frontieră a ajutat. se estimează că. până în 2020. Această constatare subliniază necesitatea unei politici bine gestionate în materie de migrație. Ungaria. Pe parcursul celor patru luni ale operațiunii. precum și în legătură cu identificarea imigranților ilegali reținuți. au fost detectați peste 11 800 de migranți și numărul intrărilor ilegale a scăzut cu peste 70 %. Dacă este bine gestionată. Țările de Jos. . este esențial să se înlăture obstacolele din calea accesului migranților la locuri de muncă. informații privind țările de origine și know-how privind gestionarea cazurilor de azil. Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) a fost inaugurat în Malta în iunie 2011. pentru a fi disponibil în situații de urgență. de asemenea. Asistența financiară totală alocată în Grecia în perioada 2010-2012 se ridică la 223 milioane EUR. agenția a constituit un grup de aproximativ 350 de experți din toate statele membre. Comisia a coordonat asistența prin experți din statele membre și a furnizat sprijin financiar specific din partea UE. Republica Cehă. Sub gestionarea Frontex. aproximativ 200 de reprezentanți ai forțelor de ordine bine pregătiți. UE a continuat să ofere asistență Greciei în legătură cu punerea în aplicare a planului de acțiune privind reforma azilului și gestionarea migrației care identifică măsurile pe termen scurt și pe termen lung necesare pentru crearea unui sistem funcțional în domeniul azilului și al migrației. Slovacia. Comisia a lansat o dezbatere publică referitoare la directiva privind dreptul la reîntregirea familiei pentru resortisanții țărilor terțe care locuiesc în UE (31). cât și în beneficiul refugiaților. Aceste echipe oferă servicii de interpretariat.

primul coordonator al UE pentru combaterea traficului de persoane și-a început activitatea. Noua Zeelandă. asupra tuturor proiectelor privind traficul de persoane finanțate de Comisie și asupra multor publicații. Polonia. În 2011. Lupta împotriva abuzurilor și a infracțiunilor comise asupra copiilor La începutul anului 2011. pentru orientarea și coordonarea în ansamblu a strategiei de luptă împotriva traficului de persoane. Canada. care oferă o privire de ansamblu asupra politicii și legislației UE. © iStockphoto. Grecia. Regatul Unit și Statele Unite. La nivel operațional. alături de intensificarea cooperării judiciare și polițienești.88 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Terorismul și criminalitatea organizată Lupta împotriva terorismului și a criminalității organizate a continuat pe întregul continent. printre alte inițiative. cu sprijinul determinant al Europol. România. Parlamentul și Consiliul au adoptat noi acte legislative privind traficul de persoane  (35). în numele Comisiei. În 2011. cu o propunere de legislație a UE privind colectarea de date din registrele cu numele pasagerilor (PNR) pentru zborurile care intră sau ies de pe teritoriul UE și adoptarea a două pachete privind anticorupția și recuperarea activelor. Islanda. iar negocierile cu Canada au înregistrat progrese importante. . în Australia. care vizează armonizarea dreptului penal material și adoptă o abordare de toleranță zero față de traficanți. Negocierile cu privire la noi acorduri bilaterale privind PNR cu SUA și Australia au fost finalizate. 10 dintre acestea fiind deja încheiate. Comisia a început să pună în aplicare Strategia de securitate internă în acțiune. poliția a arestat 184 de persoane suspectate de săvârșirea unor infracțiuni de abuzuri sexuale asupra copiilor și a identificat peste 200 de victime ale abuzurilor asupra copiilor în cadrul unei operațiuni desfășurate împreună cu agențiile responsabile cu aplicarea legii din întreaga lume. Belgia. Primul raport anual privind punerea în aplicare a SSI a fost adoptat în noiembrie 2011 (34). Autoritățile responsabile cu aplicarea legii din 13 țări au depistat infractori în întreaga lume. În total. Persoanele suspectate de săvârșirea unor infracțiuni în materie de abuzuri sexuale asupra copiilor erau membre ale unui forum online care promova relațiile sexuale între adulți și băieți. susținută prin dispoziții juridice semnificative. a avut până la 70 000 de membri la nivel mondial. Comisia a continuat să dezvolte site-ul internet consacrat activităților UE în materie de luptă împotriva traficului de persoane.com/webphotographeer Registrele cu numele pasagerilor (PNR) – Noi acorduri în curs de pregătire Unele aspecte-cheie care evidențiază operațiunile de succes sunt descrise mai jos. în perioada sa de vârf. Europol a emis peste 4  000 de rapoarte de informații către autoritățile polițienești din peste 30 de țări din Europa și din alte părți ale lumii pentru susținerea operațiunii. Țările de Jos. Italia. au fost lansate 25 de acțiuni prevăzute în comunicarea privind Strategia de securitate internă (SSI) pentru 2011. ciclul de politici ale UE pentru lupta împotriva criminalității organizate a oferit un cadru coerent pentru acțiunile statelor membre. Spania. Site-ul internet funcționa pe un server aflat în Țările de Jos și. pe baza evaluării de către UE a amenințărilor în domeniu.

elemente cruciale pentru succesul final. au fost arestați în această operațiune. Europol a fost în măsură să ofere sprijin analitic. tehnic și financiar pentru anchetă.com/Szocs Jozsef . să îndeplinească pe deplin angajamentele internaționale pe care și le-au asumat și să consolideze coerența politicilor și acțiunilor pe care le întreprind pentru combaterea corupției. În iunie. Au fost întreprinse acțiuni rapide împotriva falsificatorilor de bani © iStockphoto. Autoritățile spaniole împreună cu Europol au lucrat cu autorități responsabile cu aplicarea legii din șapte țări: Albania. Italia. Belgia. începând din 2013. Această abordare va fi completată printr-o propunere de directivă privind confiscarea și recuperarea în Uniunea Europeană a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni. inclusiv un raport anticorupție al UE.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 89 Lupta împotriva drogurilor În mai 2011. prin Anvers. în Belgia. inclusiv oferind lichidități pentru aplicarea unor măsuri tactice polițienești. poliția bulgară a organizat un raid și a desființat o imprimerie sofisticată în care erau contrafăcute bancnote euro. Poliția bulgară a arestat șase suspecți și a confiscat în imprimeriile din țară peste o jumătate de milion de euro de bancnote contrafăcute de înaltă calitate. unii dintre aceștia numărându-se printre „capii” rețelei. Austria. Spania și Eurojust. Comisia a adoptat un ansamblu de măsuri (36) vizând combaterea corupției. Acest mecanism va ajuta statele membre să îmbunătățească procesul de punere în aplicare a legislației. înainte de a fi în cele din urmă confiscat în Albania. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Serbia. ca una dintre măsurile vizând protejarea economiei legale. Operațiunea a fost realizată de o echipă comună de anchetă între Europol. în cadrul unei operațiuni comune cu Europol. pentru a monitoriza și a evalua eforturile statelor membre împotriva corupției și pentru a încuraja sprijinul politic și a consolida încrederea reciprocă în întreaga UE. 22 de membri ai unei rețele internaționale de trafic de droguri. aproape o tonă de cocaină și 160 kg de hașiș au fost confiscate în cadrul unei operațiuni internaționale a poliției. corupția în statele membre costă economia europeană aproximativ 1 % din PIB-ul Uniunii. În total. Lupta împotriva corup ț iei Nu există date exhaustive în acest domeniu însă. condusă de garda civilă din Spania și coordonată de Europol. Raid împotriva falsificării de monede La mijlocul anului. Germania. Raportul va fi publicat o dată la doi ani. Transportul enorm de cocaină a fost diluat în 13 tone de ulei de palmier care fusese expediat din Columbia. conform estimărilor. Bulgaria.

Comisia a publicat valorile de referință  (39) care vor fi utilizate pentru alocarea de cote de emisii gratuite companiilor aeriene care operează zboruri către și dinspre aeroporturile UE. sănătatea și siguranța. estimând că legislația UE este pe deplin compatibilă cu dreptul internațional. Siguran ț a mediului Politici climatice O anchetă Eurobarometru  (37) a arătat că schimbările climatice au rămas o preocupare majoră a cetățenilor europeni. Instituțiile UE au continuat să pună în aplicare măsurile de monitorizare necesare pentru a pune în aplicare pachetul legislativ privind clima și energia. S-a adoptat o legislație (38) pentru includerea sectorului aviației în ETS începând cu 1 ianuarie 2012. culturii și turismului. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins recursul introdus de companiile aeriene din Statele Unite împotriva includerii în ETS. companiile aeriene vor primi 85 % din cotele lor gratuit. În urma cazurilor de criminalitate informatică de la sfârșitul anului 2010 și începutul anului 2011. inclusiv testarea software-ului. La 21 decembrie. În cadrul strategiei UE având drept obiectiv reducerea emisiilor de CO2 provenite de la vehicule utilitare ușoare. Pentru a îmbunătăți transparența pieței și pentru a asigura capacitatea autorităților de supraveghere a piețelor de a acționa rapid atunci când este necesar. Comisia a propus aplicarea normelor UE pentru reglementarea piețelor financiare în cazul tuturor sectoarelor pieței carbonului. . în timp ce în perioada 2013-2020 proporția va fi de 82 %. în octombrie. Faptul că site-ul internet „Europa ta” este disponibil în toate limbile UE va facilita accesul cetățenilor europeni la informațiile practice referitoare la viața lor cotidiană. inclusiv tranzacțiile spot. cuprinsă între 2013 și 2020. în luna mai. Pregătirile pentru trecerea la registrul unic. Statele membre ale UE-15 sunt în continuare hotărâte să atingă sau chiar să își depășească angajamentul colectiv de reducere a emisiilor în perioada 20082012 cu 8 % sub nivelurile dintr-un an de referință ales (1990 în majoritatea cazurilor). În 2012. precum și domeniile transportului și telecomunicațiilor. față de nivelurile din 1990 – sau cu 30 %. au fost finalizate în a doua jumătate a anului.90 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Atenuarea preocupărilor cotidiene ale cetă ț enilor Uniunea se implică în multe domenii de acțiune pentru a facilita viața cotidiană a cetățenilor. care stabilește obiective obligatorii pentru 2020: o reducere cu 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră. Parlamentul și Consiliul au adoptat o legislație vizând reducerea emisiilor provenind de la vehiculele utilitare  (40). care au dus la suspendarea temporară a registrelor naționale ETS. au fost adoptate măsuri pentru consolidarea securității sistemului de registre naționale până la intrarea în vigoare în 2012 a registrului unic al UE. Multe dintre aceste măsuri de punere în aplicare presupuneau introducerea unor norme comune pentru sistemul UE de comercializare a cotelor de emisii (ETS) în vederea pregătirii pentru cea de a treia perioadă de comercializare. Este vorba despre siguranța mediului. siguranța cetățenilor în cazul unor catastrofe naturale și industriale. În septembrie. dacă există condiții favorabile în acest sens  – și o cotă de piață de 20  % pentru sursele regenerabile de energie. în ciuda crizei economice. Legislația este similară cu cea adoptată în 2009 pentru automobile.

Există șase obiective care abordează diferitele aspecte ale provocărilor. Acest fapt va oferi stimulente operatorilor de transport de marfă pentru a utiliza vehicule mai puțin poluante și în perioade mai puțin aglomerate. Programul LIFE propus se va baza pe succesul programului LIFE+ actual. Comisia a propus alocarea sumei de 3. cu avantaje pentru mediu și pentru sănătatea consumatorilor. promovează viața și dezvoltarea urbane durabile © Uniunea Europeană . comisarul pentru mediu. Aceasta va permite statelor membre să taxeze vehiculele rutiere grele nu doar pentru costul infrastructurii. atenuând astfel congestionarea în perioadele de vârf. în special prin folosirea mai intensă a infrastructurii verzi. Programul LIFE În decembrie.2 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020 în favoarea unui nou program pentru mediu și politici climatice. În condițiile în care aproape jumătate din populația Europei locuiește în zone unde obiectivele UE privind calitatea aerului nu au fost încă îndeplinite. care se situează între 2. va avea un impact mai mare. fiecare fiind însoțit de un set corespunzător de acțiuni. dar va beneficia de un buget semnificativ sporit. hidrocarburi și particule pentru ambarcațiunile de agrement noi. a ambarcațiunilor cu motor și a ambarcațiunilor cu pânze mai puțin dăunătoare pentru apele europene. Strategia caută să îmbunătățească și să refacă ecosistemele și serviciile ecosistemice ori de câte ori este posibil. Revizuirea directivei privind ambarcațiunile de agrement (DAA) propune limite mai stricte pentru oxizii de azot. Ambarcațiunile de agrement vor deveni mai sigure și mai puțin poluante Comisia a propus noi acte legislative (42) care vor face utilizarea schi-jeturilor. Biodiversitate În mai. De asemenea. poluarea aerului rămâne una dintre principalele preocupări legate de mediu cu care se confruntă cetățenii. va cuprinde un subprogram specific pentru politici climatice și.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 91 Combustibili pentru nave mai ecologici – reducerea conținutului de sulf din combustibilii pentru nave Comisia Europeană a propus la 12 iulie 2011 acte legislative (41) care vizează reducerea conținutului de sulf din combustibilii utilizați în transportul maritim. ci și pentru costurile externe ale poluării atmosferice și fonice pe care o produc. Comisia a adoptat o nouă strategie pentru a proteja biodiversitatea în UE (43). depășind cu mult costurile estimate.6 și 11 miliarde EUR. Un transport rutier mai puțin poluant Revizuirea așa-numitei directive „Eurovigneta” privind taxarea vehiculelor rutiere grele pentru utilizarea infrastructurii a fost adoptată în septembrie 2011. ambițioase și realiste care se concentrează pe principalele cauze care conduc la pierderea biodiversității. prin intermediul reformelor. Rezultatul scontat al propunerilor este diminuarea emisiilor de dioxid de sulf cu până la 90 % și al emisiilor de pulberi în suspensie cu până la 80 %. El va reduce poluarea atmosferică și fonică care afectează viața și sănătatea cetățenilor care locuiesc în vecinătatea unor drumuri și va contribui la o mai bună gestionare a congestionării din cauza căreia au de suferit șoferii. statelor membre li se va permite să diferențieze taxele în funcție de nivelul de congestionare. va fi mai simplu și mai flexibil. Beneficiile aduse sănătății publice se vor situa între 15 și 34 miliarde EUR. Această strategie este construită în jurul unui număr limitat de obiective secundare măsurabile. Janez Potočnik. generând în același timp noi venituri pentru finanțarea unui transport mai puțin poluant.

În aprilie 2011. Comisia propune trecerea la un sistem planificat în prealabil și mai prompt. Aceasta a fost dezvoltată și este gestionată de serviciul științific intern al Comisiei Europene. În prezent. Securitatea nucleară Ca urmare a evenimentelor dezastruoase care au avut loc la centrala nucleară de la Fukushima (Japonia). Ea cuprinde 35 de țări europene și pune la dispoziție online date provenite de la aproximativ 4 400 de stații de supraveghere a dozelor gamma. Noile proceduri au fost supuse unei examinări în timp real atunci când un alt vulcan islandez. securitatea nucleară a devenit din nou subiectul prioritar al agendei europene. A fost adoptată o măsură de salvgardare referitoare la controalele privind produsele alimentare și hrana pentru animale originare din Japonia pentru a garanta că astfel de produse nu conțin niveluri inacceptabile de radioactivitate. a erupt la 21 mai 2011. Uniunea Europeană și-a revizuit răspunsul în fața crizei provocate de norii de cenușă vulcanică după ce erupția vulcanului Eyjafjallajökull în 2010 a afectat în mod considerabil traficul aerian. Centrul Comun de Cercetare. Comisia a prezentat o propunere legislativă de consolidare a instrumentelor mecanismului. EURDEP). Rezultatele ambelor cazuri au demonstrat că noile proceduri europene reprezintă un pas înainte extrem de important în ceea ce privește gestionarea riscurilor conexe și reducerea la minimum a perturbărilor. Comisia Europeană și-a intensificat monitorizarea radiologică după accidentul de la Fukushima prin intermediul rețelei Platforma europeană de schimb de date radiologice (European Radiological Data Exchange Platform. . desfășurarea mijloacelor de protecție civilă ale UE se bazează pe oferte în mare parte voluntare și ad-hoc din partea celor 31 de state participante. datele fiind actualizate la fiecare oră.92 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Siguran ț a cetă ț enilor în cazul unor catastrofe naturale și industriale Protecția civilă O explozie la o bază navală în Cipru. incendii de pădure în Grecia. a avut loc un exercițiu de simulare în cazul unei erupții vulcanice în vederea testării și verificării eficacității diverselor proceduri și instrumente dezvoltate ca răspuns la criza din 2010. Prevenirea crizei provocate de cenușa vulcanică Anul trecut. Se propune extinderea sistemului EURDEP la nivel mondial pe baza unui memorandum de înțelegere semnat între Comisie și Agenția Internațională a Energiei Atomice. În același timp. precum și evacuarea cetățenilor UE și a resortisanților țărilor terțe în timpul crizei din Libia: în 2011. mecanismul european de protecție civilă a fost activat de 27 de ori pentru a răspunde dezastrelor din interiorul și din afara UE. poluare marină în Golful Algeciras din Spania. Grimsvötn.

precum accidentele aviatice. sănătate și mediu peste tot în UE. Siguranța deșeurilor radioactive Directiva privind deșeurile nucleare radioactive a fost adoptată de Consiliu în temeiul Tratatului Euratom la jumătatea anului 2011  (44). Datele sunt colectate prin intermediul Centrului european pentru schimburi de experiență operațională (European Clearinghouse for Operational Experience Feedback) pentru centralele nucleare. Sub controlul autorităților naționale de reglementare. Centrul Comun de Cercetare. standardele de siguranță elaborate de Agenția Internațională a Energiei Atomice devin obligatorii din punct de vedere juridic. În temeiul noilor dispoziții juridice. testele se concentrează pe toate tipurile de catastrofe naturale și includ efecte ale accidentelor de origine umană.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 93 Teste de rezisten ț ă în domeniul nuclear Statele membre au convenit că. Günther Oettinger. comisarul pentru energie. siguranța tuturor centralelor nucleare din cele 14 state membre va fi examinată utilizând criterii comune. Noul proiect de regulament stabilește norme clare care vizează ciclul complet al tuturor activităților de explorare și producție. Comisia Europeană a propus un nou act legislativ (45) care va garanta că producția europeană offshore de petrol și gaze naturale va respecta cele mai ridicate standarde din lume în materie de siguranță. atacurile teroriste sau atacurile răuvoitoare de altă natură. de la 1 iunie 2011. Aceasta creează un cadru european solid și impune obligații importante statelor membre. coordonată de serviciul științific intern al Comisiei Europene. Platforme maritime mai sigure La 27 octombrie 2011. iar lucrătorii din sectorul nuclear și publicul larg vor avea dreptul să obțină mai multe informații. o rețea de autorități de reglementare a siguranței nucleare și organizații de sprijin tehnic ale acestora din cadrul UE. a propus o nouă legislație pentru a garanta siguranța platformelor offshore petroliere și de gaz © Uniunea Europeană . reafirmând în același timp responsabilitatea finală a acestor state pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. toate statele membre vor trebui să elaboreze programe detaliate de eliminare a deșeurilor radioactive. Testele de rezistență reprezintă reevaluări ale marjelor de siguranță ale celor 143 de centrale nucleare în cauză. de la proiectare până la dezasamblarea finală a unei instalații petroliere sau de gaze. Pe baza experienței dobândite ca urmare a evenimentelor de la Fukushima și pentru a garanta cele mai înalte standarde de siguranță din lume. industria europeană va trebui să evalueze și să îmbunătățească periodic standardele de siguranță aplicabile operațiunilor offshore.

are ca scop reducerea expunerii sugarilor cât mai mult posibil. adoptată în mod oficial în martie 2011 (49). al căror sistem de eliminare a substanței nu este încă pe deplin dezvoltat. statele membre trebuie să se asigure că autoritățile de supraveghere a pieței efectuează controale adecvate în cadrul Uniunii. Ea prevede un set clar și coerent de norme privind rambursarea costurilor asistenței medicale transfrontaliere.com/ivanastar Interzicerea substanței bisfenol A în biberoane Biberoanele care conțin substanța bisfenol A (BPA) au fost interzise în Uniunea Europeană din iunie 2011. în conformitate cu principiul precauției. permițând statelor membre să își îndeplinească sarcinile de supraveghere a pieței într-o manieră mai eficientă și furnizând tuturor centrelor toxicologice europene informațiile necesare în vederea unui tratament medical prompt în caz de otrăvire cu produse cosmetice. Jucăriile sigure garantează siguranța copiilor și mulțumirea părinților Siguranța medicamentelor și a dispozitivelor medicale Noua legislație privind farmacovigilența adoptată la sfârșitul anului 2010 și noua directivă privind medicamentele falsificate adoptată în iunie 2011  (48) sunt importante evoluții legislative ale UE în domeniul produselor farmaceutice. Siguranța produselor cosmetice Un nou sistem IT european a fost dezvoltat și testat în timpul anului cu obiectivul de a spori în mod semnificativ siguranța consumatorilor. de asemenea. ajută pacienții care necesită tratament specializat și facilitează schimbul de informații privind standardele de calitate și de siguranță ale asistenței medicale. tuturor actorilor implicați în producția. În primul rând. facilitează recunoașterea prescripțiilor medicale dintr-un alt stat membru. producătorii. Printre măsurile suplimentare adoptate în 2011 pentru a spori siguranța produselor se numără: adoptarea unei serii de cerințe în materie de siguranță pentru o serie de produse de uz casnic și de agrement folosite de cetățeni în viața lor de zi cu zi. Acestea consolidează cadrul juridic pentru a asigura siguranța. Sistemul de alertă rapidă pentru produsele nealimentare (RAPEX) În 2011. În al doilea rând. Clasificarea este esențială pentru a se determina dacă un produs chimic este periculos pentru sănătate și mediul înconjurător și va determina informațiile de pe etichetele produselor chimice pe care le folosesc lucrătorii și consumatorii. eficacitatea și calitatea medicamentelor introduse pe piață. reprezintă un important pas înainte pentru toți pacienții din UE. astfel cum se prevede într-o directivă a UE adoptată la sfârșitul lunii ianuarie (47). importatorii și distribuitorii de jucării au. Interdicția la nivelul UE se bazează pe avizul științific al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și.94 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Sănătatea și siguran ț a cetă ț enilor și drepturile lor în calitate de consumatori Cu un pas mai aproape de o utilizare mai sigură a substanțelor chimice în UE Peste trei milioane de notificări de clasificare au fost depuse la Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) de către întreprinderile care produc sau importă substanțe periculoase. vânzarea și controlul jucăriilor pe piața UE fiindu-le impuse mai multe responsabilități. Noul sistem va permite ECHA să realizeze primul inventar european al substanțelor periculoase și al clasificărilor armonizate. Acest lucru va permite utilizarea mai sigură a substanțelor chimice și va permite utilizatorilor din aval și consumatorilor să aleagă produse chimice mai puțin periculoase pentru nevoile lor. mai multe obligații. . © iStockphoto. Siguranța jucăriilor La 20 iulie 2011 a intrat în vigoare noua directivă privind jucăriile (46). în conformitate cu noile norme ale UE la începutul anului. Siguranța pacienților este îmbunătățită grație Băncii europene de date referitoare la dispozitivele medicale numită „Eudamed”. pentru asigurarea unei mai bune protecții a copiilor. Sistemul de alertă rapidă pentru produsele nealimentare a îmbunătățit eficiența schimbului de informații dintre statele membre și Comisie cu privire la produsele periculoase depistate în Europa și și-a consolidat cooperarea cu China și Statele Unite. care a devenit deplin operațională în mai 2011. Expunerea la BPA  – o moleculă organică care stă la baza anumitor materiale plastice utilizate pentru biberoane  – ar putea avea efecte negative potențiale asupra sugarilor. Drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere Noua directivă privind drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere. pregătiri pentru supravegherea comună a pieței și activități multilaterale globale în domeniul siguranței produselor.

inclusiv producția de hrană pentru animale. peste 188 de milioane de persoane dețin un CEASS (sau un certificat de înlocuire). Profesorii Hoffmann și Steinman au beneficiat. Acțiuni întreprinse împotriva fumatului În cadrul unei acțiuni mai ample a UE privind tutunul. Steinman demonstrează că cercetătorii care beneficiază de finanțare din partea UE sunt lideri de nivel mondial în numeroase domenii. reprezentând peste 37  % din totalul populației UE. depozitarea.  Hoffmann și Ralph M. . Această campanie antitutun se axează pe renunțarea la fumat. jumătate fiind acordat lui Bruce A. transportul și vânzarea cu amănuntul. Premiul Nobel Premiul Nobel 2011 în fiziologie sau medicină a fost împărțit. În prezent. Steinman „pentru descoperirea celulelor dendritice și a rolului lor în imunitatea adaptativă”. Beutler și Jules A. Activitatea lui Ralph M. în cadrul activității lor. având uneori consecințe fatale. Alimente durabile și sigure pentru Europa și dincolo de granițele ei Obiectivul central al politicii europene pentru siguranța alimentară este de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a intereselor consumatorilor în legătură cu produsele alimentare. În ciuda faptului că UE se află în avangarda siguranței alimentare la nivel mondial. Ea propune actualizarea legislației existente privind bolile transmisibile și consolidarea colaborării la nivelul Uniunii în materie de amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății din perspectiva sănătății publice la nivel global.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 95 Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) continuă să faciliteze accesul la servicii de asistență medicală pentru cetățeni din 31 de țări europene în cursul unor vizite temporare în străinătate. Comisia și statele membre și-au continuat activitățile de informare pentru a crește gradul de sensibilizare cu privire la card și la modul de utilizare a acestuia. insistând mai puțin pe pericolele fumatului și mai mult pe beneficiile renunțării la fumat. reprezentând 28 de milioane de europeni. prelucrarea produselor alimentare. Hoffmann în cadrul proiectului UE „Biologia și patologia parazitului malariei” în domeniul imunității înnăscute au dus la contribuția sa la descoperirea receptorilor și la descrierea mecanismelor de apărare antimicrobiene ale muștelor Drosophila. pot apărea focare de bacterii cu transmitere prin alimente. prevăzut în principal în Cartea albă a Comisiei privind siguranța alimentară  (51). Prevenirea și controlul amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății Propunerea legislativă a Comisiei pentru consolidarea măsurilor UE de protecție a cetățenilor împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății a fost adoptată la 8 decembrie 2011 (50). Steinman în cadrul celor trei proiecte diferite ale UE la care a participat s-a concentrat în principal asupra cercetărilor privind celulele dendritice. de finanțare din partea Uniunii Europene. asigurând în același timp funcționarea eficientă a pieței interne. în iunie 2011. campania ar trebui să contribuie activ la o reducere a fumatului în întreaga Europă. Cercetările întreprinse de Jules A. Acordarea Premiului Nobel lui Jules A. punând accentul pe realizările foștilor fumători și oferind fumătorilor ajutor practic pentru a renunța la fumat. Publicul-țintă sunt tinerii cu vârsta între 25 și 34 de ani. inclusiv produsele tradiționale. este aplicarea unei abordări integrate de la fermă la consumator care să acopere toate sectoarele lanțului alimentar. producția primară. iar cealaltă jumătate lui Ralph M. ținând cont de diversitatea produselor. Împreună cu măsurile de prevenire luate la nivel european și național. Principiul director. Hoffmann „pentru descoperirile lor privind activarea imunității înnăscute”. Comisia a lansat o campanie paneuropeană intitulată „Foștii fumători sunt de neoprit”.

este de 34. De asemenea. Cu ocazia Zilei dedicate siguranței alimentare. coli. Bugetul total pentru programe. Comisia s-a concentrat pe reducerea la minimum a risipei de alimente și optimizarea ambalajelor pentru alimente . În urma investigațiilor. Comisia a aprobat 14 programe în 11 state membre vizând promovarea fructelor și a legumelor proaspete atât pe piața internă.1 milioane EUR. determinând Comisia să ia măsuri pentru a retrage de pe piață anumite tipuri de semințe din Egipt și a interzice temporar importul acestora (52). coli în întreaga Europă. Comisia a instituit un plan de urgență pentru a sprijini producătorii de legume. Această bacterie poate cauza boli care variază de la boli intestinale ușoare la complicații renale grave și moarte. În total. acesta reprezentând una dintre cele mai grave amenințări cu transmitere prin alimente la adresa sănătății publice din ultimii ani. în noiembrie. Ca răspuns la impactul economic al epidemiei de E. coli. Aproximativ 53 de persoane au decedat din cauza bacteriei E. coli au fost detectate ulterior în zona Bordeaux în Franța. © Uniunea Europeană John Dalli. S-a stabilit o legătură între focarele din nordul Germaniei și din Franța și semințele de schinduf din Egipt. comisarul pentru sănătate și protecția consumatorilor. cât și în țări terțe. un pachet bugetar în valoare de 210  milioane  EUR a fost pus la dispoziție pentru a permite un răspuns la cererile de despăgubire pentru perioada 26 mai-30 iunie. pentru a face față situației dificile de pe piață cu care se confrunta sectorul în urma crizei provocate de E. din care 17 milioane EUR reprezintă contribuția UE. coli În mai. Alte focare cauzate de aceeași tulpină de E.96 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Focarul epidemic cauzat de E. Comisia a activat imediat toate rețelele relevante de îndată ce epidemia a fost confirmată. asigurând distribuirea rapidă a informațiilor în întreaga UE în legătură cu epidemia. s-a concluzionat că această situație a fost cauzată de o bacterie Escherichia coli producătoare de toxină Shiga. Printre acestea s-au numărat Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje (RASFF) și Sistemul de avertizare și reacție rapidă (EWRS). care se desfășoară pe o perioadă de trei ani. Germania a informat Sistemul de avertizare și reacție rapidă (EWRS) al Comisiei cu privire la o creștere semnificativă a numărului de pacienți cu sindrom hemolitic-uremic (HUS) și diaree hemoragică cauzate de Escherichia coli enterohemoragică (EHEC).

Crearea etichetelor de calitate. o brânză de oaie originară din Italia. De asemenea. De la instituirea lor în 1992. identifica și cuantifica OMG-urile în alimentația umană și în hrana pentru animale. desfășoară o amplă activitate în sprijinul siguranței alimentare și dezvoltă metode de testare care sunt utilizate de laboratoare din întreaga UE și din afara acesteia. el consolidează normele destinate prevenirii practicilor înșelătoare și prevede informații suplimentare. de exemplu privind substanțele care provoacă alergii. China. Informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare Un nou regulament privind furnizarea de informații consumatorilor referitoare la produsele alimentare a fost adoptat de către Parlamentul European și Consiliu (53). precum și noi norme cu privire la etichetarea cărnii. Aceste metode sunt utilizate de laboratoarele din întreaga Europă. de asemenea. Centrul Comun de Cercetare (JRC). noi cerințe pentru a furniza informații privind conținutul de nutrienți din produsele alimentare. printre care se numără cei din India. JRC a publicat un compendiu care enumeră toate cele 79 de metode care au fost validate până în prezent în scopul de a detecta. O etapă importantă – înregistrarea denumirii cu numărul 1 000 În februarie 2011. În ultimii ani. autoritățile din Taiwan au descoperit că anumite băuturi energizante de pe piața lor fuseseră contaminate cu ftalați (substanțe chimice folosite în mod curent ca plastifianți în materialele plastice). numărul cererilor de înregistrare a crescut ca urmare a extinderii UE și a interesului tot mai mare al producătorilor din afara UE. prin urmare. lista ingredientelor va trebui să conțină și nanomaterialele fabricate. a dus la furnizarea de produse sigure și de calitate în întreaga UE. cum sunt indicațiile geografice și logoul UE privind agricultura ecologică. Există. și. În 2011. JRC a dezvoltat rapid trei metode de testare care au permis identificarea rapidă și precisă a substanțelor. Legislația stabilește principii generale privind etichetarea produselor alimentare și prevede noi norme referitoare la lizibilitatea informațiilor. sistemele UE de acest tip au înregistrat produse agricole și alimentare de calitate provenind din întreaga UE și din țările terțe. Thailanda și Vietnam. a devenit denumirea cu numărul 1 000 înregistrată în cadrul sistemului de etichetare a calității produselor agricole și alimentare al Comisiei. Aceste noi metode au facilitat activitatea laboratoarelor care testează băuturi energizante suspectate de a fi contaminate importate din Taiwan. În acest an s-a depășit un prag important atunci când Piacentinu Ennese  – o brânză de oaie originară din Italia  – a devenit denumirea înregistrată cu numărul 1 000 . pentru a verifica dacă producătorii respectă normele de etichetare pentru toate produsele destinate alimentației umane sau animale care conțin OMG-uri. au contribuit la protecția sănătății consumatorilor din întreaga lume. vor stimula responsabilizarea consumatorilor și vor contribui la lupta împotriva creșterii nivelului obezității și al bolilor cronice în UE. De asemenea. produsul Piacentinu Ennese. În mai 2011.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 97 Siguranța alimentară – metode de testare pentru a proteja și a promova încrederea consumatorilor Serviciul științific intern al Comisiei Europene. Noile norme vor ajuta consumatorii să ia decizii în cunoștință de cauză atunci când cumpără produse alimentare.

servicii de căutare și salvare. Adoptarea directivei privind drepturile consumatorilor Noua directivă a UE privind drepturile consumatorilor a fost adoptată în cursul anului (55). precum și furnizare fiabilă de energie electrică. rapide și ieftine de rezolvare a problemelor lor. Comisia a adoptat la 29 noiembrie 2011 două propuneri legislative (54) care. Aceasta afectează încrederea consumatorului și încetinește creșterea. Acesta va cuprinde elemente precum perioade de valabilitate armonizate și noi categorii de vehicule. tranzacții bancare mai sigure. o gestionare eficientă a transportului rutier. Din 2014. pentru o funcționare eficientă. Impactul economic total este estimat la aproximativ 90 miliarde EUR pentru următorii 20 de ani. Corvaja O rachetă Soiuz lansează în spațiu primii sateliți Galileo pentru sistemul de navigație globală prin satelit de la noul centru spațial din Guyana Franceză Permisul de conducere Directiva privind permisele de conducere a fost modificată (56) pentru a se introduce un nou model de permis de conducere european în locul permiselor din hârtie și plastic emise în prezent de către statele membre. Una dintre ele este o propunere de directivă privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum (Directiva privind SAL în materie de consum) care vizează îmbunătățirea disponibilității și a calității acestor mecanisme reparatorii. Guyana Franceză. . mai ales în cazul cumpărăturilor efectuate online. © ESA/S. oriunde și oricum achiziționează un produs sau un serviciu în UE. litigiile dintre consumatori și comercianți rămân adesea nesoluționate. toate puternic dependente. Acest act legislativ va consolida drepturile consumatorilor în toate cele 27 de state membre ale UE. sateliții vor oferi posibilitatea furnizării unor servicii îmbunătățite începând cu o navigație mai precisă pentru automobile. de tehnologii de navigație prin satelit. Soluționarea extrajudiciară a litigiilor reprezintă o alternativă la procedurile judiciare tradiționale și. ținând cont de aceasta. transparența prețurilor. Statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru a pune în aplicare normele la nivel național. Printre inovațiile cuprinse în directivă se numără eliminarea taxelor și a costurilor ascunse pentru achizițiile efectuate pe internet. Europa a făcut un pas decisiv prin lansarea primilor doi sateliți operaționali Galileo din Kourou. odată adoptate. Transport și telecomunica ț ii Lansarea primilor doi sateliți operaționali Galileo În octombrie. interzicerea opțiunilor predefinite pe site-urile internet și prelungirea termenului în care consumatorii pot rezilia un contract de la 7 la 14 zile. vor oferi consumatorilor europeni modalități simple. iar cealaltă este o propunere de regulament privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum (Regulamentul privind SOL în materie de consum) care intenționează să stabilească o platformă la nivelul UE care să permită gestio­ narea în totalitate online a litigiilor legate de tranzacțiile comerciale electronice transfrontaliere. Noul permis de conducere european va fi introdus de la 19 ianuarie 2013.98 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) La achiziționarea de bunuri și servicii pe piața unică.

Noile norme privind tahografele În iulie. precum sistemele de localizare prin satelit. un stat membru în care a fost comisă o infracțiune cu un vehicul înmatriculat într-un alt stat membru va putea să identifice deținătorul vehiculului și să efectueze cercetări pentru a stabili cine este personal răspunzător pentru infracțiune. Noile norme propuse sunt concepute pentru a îmbunătăți siguranța rutieră și condițiile de lucru ale șoferilor și asigură o concurență mai loială în sectorul transportului rutier de mărfuri. Comisia a adoptat norme (60) care vor spori securitatea zborurilor cu destinația UE. care atribuie tuturor membrilor Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) sarcina de a controla zborurile de plecare conform standardelor internaționale în materie de securitate. adoptat pentru a explica contextul general și necesitatea ca aeroporturile să își îmbunătățească în continuare activitatea având în vedere integrarea sistemului de aviație în cadrul inițiativei privind cerul unic european și pentru a contribui la realizarea cu succes a obiectivelor inițiativei privind cerul unic european. când două colete-capcană cu destinația Statele Unite au fost transportate în UE la bordul unui avion cargo provenit din Yemen. Incidentele din octombrie 2010. oferindu-le statelor membre o perioadă de doi ani pentru transpunerea acesteia în legislația lor națională. vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu transporturile. accesul la piața serviciilor de handling la sol și restricțiile de exploatare referitoare la zgomot pe aeroporturile din UE. Până în prezent. la bordul unui nou autobuz londonez cu hidrogen finanțat de UE Pachetul pentru îmbunătățirea aeroporturilor La sfârșitul anului. de asemenea. a fost propus un nou ansamblu de măsuri (58) pentru a modifica normele UE existente privind alocarea sloturilor. au necesitat o reacție rapidă. statele membre s-au bazat pe așa-numitul principiu al „statului-gazdă”. Transportatorii aerieni care transportă mărfuri în UE vor trebui să se angajeze să aplice măsuri de securitate de bază. © Uniunea Europeană . Securitatea aviației Pentru prima dată. Siim Kallas. Ea va contribui la reducerea fraudei și a sarcinilor administrative legate de utilizarea tahografelor și va permite realizarea de economii estimate la peste 500 milioane EUR pe an. Mărfurile care provin din locuri considerate ca prezentând un risc ridicat vor trebui să facă obiectul unor controale ­ suplimentare. Comisia a adoptat o propunere de revizuire a legislației privind tahografele pentru a exploata pe deplin noile posibilități tehnologice. Un document strategic  (59) intitulat „Politica aeroportuară în Uniunea Europeană: rezolvarea problemelor de capacitate și de calitate pentru a promova creșterea economică.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 99 Infracțiuni rutiere transfrontaliere În septembrie. În conformitate cu noua legislație. conectivitatea și mobilitatea durabilă” a fost. astfel încât să poată fi aplicate sancțiuni. a fost adoptată o directivă privind schimbul transfrontalier de informații privind infracțiunile rutiere (57).

în anumite condiții. feroviar și naval.100 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Securitatea pasagerilor în aeroporturi O nouă legislație (61) permite statelor membre și aeroporturilor care doresc să utilizeze scanerele de securitate pentru controlul de securitate al pasagerilor să facă acest lucru în condiții tehnice și operaționale stricte. pasagerii pot solicita. se vor bucura de noi drepturi care îi vor proteja în călătoriile lor pe distanțe lungi (și anume. îmbunătățindu-se astfel protecția juridică pentru utilizatorii tuturor tipurilor de transport la nivelul UE. după transportul aerian. Tehnologia scanerelor de securitate se dezvoltă rapid și are potențialul de a reduce semnificativ necesitatea efectuării unor percheziții fizice ale pasagerilor. în cazul anulării unui zbor. iar pasagerul respectiv a fost transferat pe alt zbor (63). Aceasta înseamnă că. De asemenea. în același timp. Transportul feroviar În mai 2011. Curtea de Justiție a hotărât că. legislația respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. o acțiune din cadrul Agendei digitale pentru Europa și un instrument esențial pentru regulamentul privind drepturile călătorilor care utilizează transportul feroviar adoptat în 2007 (64). să revină la aeroportul de plecare. Îmbunătățirea transportului feroviar reprezintă o prioritate-cheie © Phovoir . de asemenea. împreună cu definirea registrelor de interoperabilitate feroviară din 2011. Pasagerii care călătoresc cu autobuzul și cu autocarul. În special. care. completează ciclul de 10 ani de armonizare tehnică feroviară. Drepturile pasagerilor În februarie. Transportul maritim Consiliul a adoptat în decembrie 2011 o decizie privind aderarea Uniunii Europene la Protocolul din 2002 la Convenția de la Atena privind regimul răspunderii transportatorilor și al despăgubirii persoanelor care călătoresc pe mare. în cursul anului au fost introduse ameliorări pentru pasagerii care utilizează transportul aerian. De asemenea. Aceasta va facilita intrarea în vigoare internațională a acestui protocol. în special pasagerii cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă. El reprezintă. acesta prevede răspunderea strictă a transportatorului și include o asigurare obligatorie cu drept de acțiune directă împotriva asigurătorilor până la atingerea unor limite stabilite. peste 250 km) oriunde pe teritoriul Uniunii Europene. planificarea și emiterea de bilete la nivel paneuropean. pe lângă cea acordată pentru prejudiciul material suferit. transportul rutier va beneficia. indiferent din ce motiv. de asemenea. ultima specificație tehnică europeană pentru interoperabilitatea căilor ferate. însă ulterior a fost nevoită. de un set specific de drepturi ale pasagerilor. Parlamentul și Consiliul au adoptat un regulament (62) privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și cu autocarul. o revizuire majoră a legislațiilor privind pasagerii care utilizează transportul aerian. efectuându-se. Comisia a adoptat un regulament pentru a facilita informarea. un pasager poate solicita o compensație pentru anularea unui zbor în cazul în care aeronava cu care călătorea a decolat. care reprezintă o îmbunătățire majoră a regimului aplicabil pasagerilor în cursul unei călătorii pe mare. Stabilind condiții operaționale specifice privind utilizarea scanerelor de securitate și oferind pasagerilor posibilitatea de a fi informați și de a refuza să se supună controlului efectuat cu un scaner de securitate. o compensație pentru prejudiciul moral cauzat.

Pachetul feroviar Propunerea Comisiei de reformare a legislației în vigoare privind accesul pe piața feroviară („primul pachet feroviar”) a fost examinată atât de Parlament. Pentru a soluționa această problemă. Producătorii prezintă încărcătorul comun pentru telefoane mobile Neplăcerile personale și cantitățile enorme de deșeuri cu impact negativ asupra mediului generate de încărcătoarele diverse pentru telefoanele mobile au început să fie de domeniul trecutului în 2011. Comisia a adoptat un regulament (65) privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vagoanelor de marfă. modificând astfel legislația anterioară. consecința fiind peste 51 000 de tone de deșeuri electrice generate pe an. atunci când se află în UE. Consumatorii care optează pentru „eurotariful” reglementat de UE nu vor plăti mai mult de 35 de cenți pe minut pentru apelurile efectuate și 11 cenți pe minut pentru apelurile primite. care expiră la sfârșitul lunii iunie 2012. care urma să fie introdus în 2011. ambele instituții exprimându-și acordul amplu în acest sens până la sfârșitul anului.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 101 Tot în luna mai. Reducerea prețurilor pentru serviciile de roaming De la 1 iulie 2011 și până la 30 iunie 2012. Se estimează că. Comisia Europeană a dat un ultimatum producătorilor de telefoane în martie 2009: să adopte în mod voluntar un încărcător comun sau să se supună legislației UE cu caracter obligatoriu. . În afară de inconvenientele cauzate utilizatorilor. cât și de Consiliu. în Uniunea Europeană sunt utilizate aproximativ 500 de milioane de telefoane mobile cu 30 de încărcătoare diferite. Aceasta este ultima dintr-o serie de reduceri ale prețurilor reglementate în temeiul actualului regulament al UE privind serviciile de roaming. în iunie 2009. faptul de a avea atât de multe tipuri diferite de încărcătoare are un impact negativ asupra mediului. consumatorii europeni au putut să achiziționeze un încărcător standard pentru toate telefoanele informatizate – inclusiv telefoanele inteligente – vândute în statele membre. în afara țării de origine. operatorii de telefonie mobilă din UE vor fi din nou obligați să reducă prețurile cu amănuntul pentru apelurile în roaming în conformitate cu normele UE introduse pentru prima oară în 2007 și modificate în 2009. Prin urmare. să faciliteze accesul întreprinderilor feroviare pe piață și să îmbunătățească supravegherea reglementară. Adoptarea finală a acestei propuneri în 2012 ar trebui să stimuleze finanțarea infrastructurii feroviare. În cursul anului. în prezent. Regulamentul a fost prevăzut în cadrul stabilit prin directiva privind siguranța feroviară. principalii producători de telefoane mobile din Europa au convenit să adopte un încărcător comun pentru telefoanele mobile adaptate pentru transferuri de date vândute în UE.

Mecsek (Ungaria). satul Ligatne (Letonia). The Great Western Greenway. De asemenea. Rodaan Al Galidi (Țările de Jos). Iren Nigg (Liechtenstein). Veenhuizen (Țările de Jos). Slovacko (Republica Cehă). Għarb (Malta). Carinthia (Austria). Adam Foulds (Regatul Unit). Tomáš Zmeškal (Republica Cehă). Roubaix (Franța). Cele 21 de destinații câștigătoare în 2011 au fost: orașul Gmund. municipalitatea Delphi (Grecia). fiind astfel recunoscute drept cele mai deosebite realizări în ceea ce privește patrimoniul în 2011. Kalopanayiotis (Cipru). Parcul natural Faial (Portugalia).102 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Cultură și turism Premiile Eden: Foste situri industriale. Conacele din Parcul Național Lahemaa (Estonia). Żyrardów (Polonia). Szymon Modrzejewski. Premiile europene și Capitalele europene ale culturii Turku (Finlanda) și Tallinn (Estonia) au fost cele două Capitale europene ale culturii în anul 2011. Ankara (Turcia). astăzi destinații de top pentru turismul durabil Douăzeci și una de destinații din toată Europa au primit premiul Eden  2011 pentru regenerare exemplară și promovarea siturilor lor fizice aflate în declin. Conacul Rokiškis (Lituania). . Jelena Lengold (Serbia). Co Mayo (Irlanda). Ecoparcul Trasmiera (Spania). Idrija (Slovenia). Capitală europeană a culturii 2011 Douăzeci și șapte de proiecte au câștigat în 2011 Premiul Uniunii Europene pentru conservarea patrimoniului cultural/Premiile Europa Nostra. Parcul forestier Hackfall Grewelthorpe/North Yorkshire (Regatul Unit). Montevecchio. clădirile preindustriale din Ademuz/ Valencia (Spania). Neues Museum din Berlin a fost câștigătorul Premiului Uniunii Europene pentru arhitectură contemporană/Premiului Mies van der Rohe pentru anul 2011. © Uniunea Europeană Tallinn. Ófeigur Sigurðsson (Islanda). Pustara Višnjica (Croația). Kostas Hatziantoniou (Grecia). Municipalitatea Guspini (Italia). municipalitatea Stykkishólmur (Islanda). Marche-en-Famenne (Belgia). Andrej Nikolaidis (Muntenegru). Consiliul a desemnat în mod oficial orașele Mons (Belgia) și Plzeň (Republica Cehă) drept Capitale europene ale culturii pentru 2015. zona-tampon din orașul fortificat Nicosia (Cipru). Premiile au fost decernate la 10 iunie în cursul unei ceremonii care a avut loc la Concertgebouw în Amsterdam. Immanuel Mifsud (Malta). de către arhitectul britanic Sir David Chipperfield. Çiler İlhan (Turcia). Hamamönü-Altındağ. și anume: Gara centrală din Anvers (Belgia). Clădirea este reconstruită. Estonia. într-un amestec de vechi și nou. Câștigătorii Premiului pentru literatură al Uniunii Europene pentru anul 2011 au fost anunțați în cadrul Târgului de carte de la Frankfurt la 12 octombrie 2011: Kalin Terziyski (Bulgaria). Inga Zolude (Letonia). Șase dintre cele 27 de proiecte câștigătoare au fost desemnate laureate ale „marelui premiu” în cadrul ceremoniei. Uście Gorlickie (Polonia) și muzeul în aer liber Weald and Downland din Chichester/ West Sussex (Regatul Unit).

au fost organizate două seminare. precum și cu asociații neconfesionale. educația și cultura. Credin ț e și etică Dialogul cu bisericile. Inna (România). comunitățile religioase și organizațiile filozofice neconfesionale Comisia a deschis dialogul cu bisericile. la o reuniune cu reprezentanți ai religiilor creștină. În plus. În noiembrie. Președinții Comisiei. Președinții Buzek. industria cinematografică europeană și cinematografele europene. inclusiv peste o duzină de filme care au primit premiul Oscar [La vita é bella (1999). el a reprezentat un enorm succes. contribuind la aducerea pe ecran a multor filme superbe. The Baseballs (Germania). Donkeyboy (Norvegia). The Wind That Shakes The Barley (2006). Slumdog Millionaire (2009). astfel cum se prevede în noile dispoziții din Tratatul de la Lisabona. Comisia a propus un nou program  – „Europa creativă”  – pentru perioada 2014-2020. Zaz (Franța). profesioniști din domeniul culturii. deoarece acestea contribuie în mod semnificativ la creșterea economică. unul cu bisericile privind integrarea romilor și celălalt cu asociațiile neconfesionale privind tineretul.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 103 Câștigătorii ediției din 2011 a Premiului Uniunii Europene pentru muzică contemporană/European Border Breakers Awards (EBBA) sunt Saint Lu (Austria). Parlamentului și Consiliului au organizat reuniuni cu liderii religioși. comunitățile religioase și organizațiile filozofice neconfesionale. Miike Snow (Suedia). The Pianist (2002). El este consacrat culturii și creației. Stromae (Belgia). Das Leben der Anderen (2007). Caro Emerald (Țările de Jos). printre altele] sau Palme d’Or [Secrets and Lies (1996). De la lansarea sa în 1991. Barroso și Van Rompuy. Aura Dione (Danemarca). Discuțiile s-au axat pe „Un parteneriat pentru democrație și prosperitate împărtășită: o dorință comună de a promova drepturile și libertățile democratice. Europa creativă Europa trebuie să investească mai mult în cultură și creație. inovare și coeziune socială. Programul MEDIA: cea de a douăzecea aniversare Programul MEDIA și-a sărbătorit cea de a douăzecea aniversare în 2011. Mumford & Sons (Regatul Unit). ebraică și musulmană și ai comunității budiste la Bruxelles în mai © Uniunea Europeană . oferind posibilități de finanțare pentru artiști. alături de vicepreședintele Comisiei Viviane Reding.” Acest aspect ocupă o poziție centrală în cadrul integrării europene și trebuie evidențiat drept o valoare importantă a politicilor UE și împărtășit prin consens de către toate comunitățile. Das weisse Band (2009)]. ocuparea forței de muncă.

(9) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. (10) Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene articolul 82 alineatul (2) litera (c). (16) Propunere de regulament al Consiliului privind competența. (8) Regulamentul (UE) nr. Note (1) http://ec. ducând la distrugerea embrionului respectiv. a Deciziei-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre [COM(2011) 175]. Membrii EGE își exercită funcțiile în nume personal și li se solicită să furnizeze Comisiei un aviz independent.2011 în cauza C-236/09.104 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Etică La începutul anului. recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale [COM(2011) 126]. președinții Consiliilor Naționale de Etică din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și reprezentanți ai unor organizații internaționale (69). 211/2011 privind inițiativa cetățenească (JO L 301. 18.pdf (2) Concluziile Consiliului privind acțiunile și inițiativele Consiliului pentru punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – a 3092-a reuniune a Consiliului Afaceri Generale – 23 mai 2011. recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia parteneriatelor înregistrate [COM(2011) 127]. Curtea de Justiție a decis că nu poate fi brevetat un procedeu care implică prelevarea de celule stem obținute din embrioni umani în stadiul de blastocist. 11. legea aplicabilă. aplicabile embrionului uman și utile acestuia poate face obiectul unui brevet. (4) Comunicarea Comisiei – O agendă a UE pentru drepturile copilului [COM(2011) 60]. (7) Propunere de regulament al Consiliului de instituire. (5) Comunicarea Comisiei – Recunoașterea și promovarea activităților de voluntariat transfrontaliere în UE [COM(2011) 568]. 211/2011 privind inițiativa cetățenească (JO L 65. a programului „Europa pentru cetățeni” [COM(2011) 884]. În septembrie. legea aplicabilă.2011). Avizul va fi adoptat în februarie 2012 (67). Utilizarea embrionilor umani în scopuri terapeutice sau de diagnosticare.2011). Propunere de regulament al Consiliului privind competența. președintele Comisiei a solicitat EGE să emită un aviz privind implicațiile etice ale tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC). Printre participanții la acest eveniment s-au numărat membrii EGE. pentru perioada 20142020. (3) Hotărârea Curții de Justiție din 1. președintele Comisiei a numit cei 15 membri ai Grupului european pentru etică în domeniul științei și al noilor tehnologii (EGE) pentru perioada 2011-2016 (66). (14) Consolidarea încrederii reciproce în spațiul judiciar european – o Carte verde privind aplicarea legislației UE referitoare la detenție în cadrul justiției penale [COM(2011) 327].3.3. însă utilizarea lor în scopuri de cercetare științifică este exclusă de la brevetare (70). sub auspiciile președințiilor poloneză și ungară ale Consiliului. (15) Raport al Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu privind punerea în aplicare. (17) Comunicarea Comisiei – Către o politică a UE în materie penală: asigurarea punerii în aplicare eficace a politicilor UE prin intermediul dreptului penal [COM(2011) 573].11. a avut loc cea de a treia reuniune a Dialogului internațional privind bioetica al Comisiei Europene. (6) Propunere de decizie privind Anul European al Cetățenilor (2013) [COM(2011) 489]. (13) Propunere de directivă privind dreptul de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurilor penale și dreptul de a comunica după arestare [COM(2011) 326]. sprijinirea și protecția victimelor criminalității [COM(2011) 275]. 1179/2011 de stabilire a unor specificații tehnice pentru sistemele de colectare online în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. . președinții consiliilor naționale de etică din 15 țări terțe. În martie. Association belge des consommateurs Test-Achats și alții.europa. (12) Propunere de regulament privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă [COM(2011) 276].eu/justice/fundamental-rights/files/annual_report_2010_ ro. începând cu anul 2007. (11) Propunere de directivă privind stabilirea unor norme minime privind drepturile. asigurate prin rotație (68).

(32) Propunere modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de azil (Reformare) [COM(2011) 320].2011). 1147/2011 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației în ceea ce privește utilizarea scanerelor de securitate în aeroporturile UE (JO L 294. (43) Comunicarea Comisiei – Asigurarea noastră de viață. p. (20) Comunicarea Comisiei – Strategia antifraudă a Comisiei [COM(2011) 376]. Andrzej Gorski.2011). 30.2011). (45) Propunere de regulament privind siguranța activităților petroliere și gaziere offshore de prospectare. 5. (31) Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei (JO L 251.eu/bepa/european-group-ethics/bepa-ethics/ec-internationaldialogue-bioethics/meetings_en. 22.2009). 859/2011 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației. 3. formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat [COM(2011) 587]. (56) Directiva 2006/126/CE privind permisele de conducere (JO L 403. (48) Directiva 2011/62/UE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman în ceea ce privește prevenirea pătrunderii medicamentelor falsificate în lanțul legal de aprovizionare (JO L 174. schimb de elevi.11. (46) Directiva 2009/48/CE privind siguranța jucăriilor (JO L 170.6.2011 în cauza C-34/10.4. 30. 22. Günter Virt. (29) Modificările aduse Regulamentului (UE) nr.11. ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele ușoare (JO L 145. (40) Regulamentul (UE) nr. 1. (58) Propunere de regulament privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile Uniunii Europene [COM(2011) 827].2011).2011). (52) Decizia de punere în aplicare a Comisiei cu privire la măsurile de urgență aplicabile semințelor de schinduf și anumitor semințe și boabe importate din Egipt (JO L 285.10. 12. 12. (39) Decizia 2011/638/UE privind indicatorii pentru alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră operatorilor de aeronave (JO L 252. (57) Directiva 2011/82/UE privind facilitarea schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră (JO L 288. (23) http://ec. 2.11. capitalul nostru natural: o strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2020 [COM(2011) 244]. 31.eu/bepa/european-group-ethics/welcome/activities/index_ en. (35) Directiva 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia (JO L 101. Regulamentul (UE) nr. El Dridi.7.2011 în cauza C-61/11 PPU.2011.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 105 (18) Comunicarea Comisiei – Spre un răspuns european mai ferm la problema drogurilor [COM(2011) 689]. 11. Laura Palazzani.htm (68) http://ec.8.4. 30.7. Inez de Beaufort. (33) Comunicarea Comisiei – Consolidarea solidarității în domeniul azilului pe teritoriul UE: Un program european pentru o mai bună partajare a responsabilităților și o mai mare încredere reciprocă [COM(2011) 835]. 18. (28) Concluziile Consiliului European din 23-24 iunie 2011. (37) http://europa. (26) Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 168.europa. (30) Comunicarea Comisiei – Agenda europeană pentru integrarea resortisanților țărilor terțe [COM(2011) 455].europa.9. (47) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1. 15.htm (70) Hotărârea Curții de Justiție din 18.11. 26. (59) Comunicarea Comisiei – Politica aeroportuară în Uniunea Europeană: rezolvarea problemelor de capacitate și de calitate pentru a promova creșterea economică.2011). (44) Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive (JO L 199. Sousa Rodríguez și alții.2009). Propunere de regulament privind serviciile de handling la sol în aeroporturile din Uniune [COM(2011) 824]. Peter Dabrock.2011). Propunere de regulament privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum (Regulament privind SOL în materie de consum) [COM(2011) 794]. 1. 321/2011 al Comisiei privind restricționarea utilizării substanței bisfenol A în biberoanele din material plastic pentru sugari (JO L 87. 22. (51) Cartea albă a Comisiei – Siguranța alimentară [COM(1999) 719]. Propunere de regulament de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate [COM(2011) 828]. (63) Hotărârea Curții de Justiție din 13. (19) Comunicarea Comisiei – O politică integrată pentru a proteja banii contribuabililor [COM(2011) 293].11. 11. (36) Comunicarea Comisiei – Combaterea corupției în UE [COM(2011) 308]. (50) Propunere de decizie privind amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății [COM(2011) 866]. conectivitatea și mobilitatea durabilă [COM(2011) 823]. Julian Kinderlerer.10.europa. (62) Regulamentul (CE) nr.3.2011).2011). (42) Propunere de directivă privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice [COM(2011) 456].8. .eu/rapid/pressReleasesAction. (22) Propunere de regulament privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale [COM(2011) 285]. explorare și producție [COM(2011) 688]. 1. 14.4.5. Linda Nielsen.6. 4. (54) Propunere de directivă privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum (Directiva privind SAL în materie de consum) [COM(2011) 793]. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul (JO L 300. Hille Haker.6.1.2009).eu/immigration (24) Raport al Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu privind aplicarea Directivei 2003/109/CE privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung [COM(2011) 585]. 28. Paula Martinho da Silva.5. (53) Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare (JO L 304.2011). (41) Propunere de directivă de modificare a Directivei 1999/32/CE privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi [COM(2011) 439]. (34) Comunicarea Comisiei – Primul raport anual privind punerea în aplicare a strategiei de securitate internă a UE [COM(2011) 790].12.europa. (61) Regulamentul (UE) nr.eu/bepa/european-group-ethics/bepa-ethics/ec-internationaldialogue-bioethics/members_en. Siobhán O’ Sullivan. (27) Hotărârea Curții de Justiție din 28.2011). 11. (64) Regulamentul (UE) nr. 445/2011 privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vagoanelor de marfă (JO L 122. Marie-Jo Thiel. Raport al Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu referitor la aplicarea Directivei 2004/114/CE privind condițiile de admisie a resortisanților țărilor terțe pentru studii. 1141/2011 de completare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației civile în ceea ce privește utilizarea scanerelor de securitate în aeroporturile UE (JO L 293.2011). Herman Nys.2011 în cauza C-83/10. (49) Directiva 2011/24/UE privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere (JO L 88.2011).2011).2001).htm (69) http://ec.do?reference=IP/11/1162 (38) Decizia 2011/389/UE privind cantitatea de cote valabile pentru întreaga UE menționată la articolul 3e alineatul (3) literele (a)-(d) din Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității (JO L 173. 454/2011 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „aplicații telematice pentru serviciile de călători” al sistemului feroviar transeuropean (JO L 123. (21) Directiva 2011/16/UE a Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (JO L 64. Propunere modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile comune de acordare și retragere a statutului de protecție internațională (Reformare) [COM(2011) 319]. (60) Regulamentul (UE) nr.5. în ceea ce privește mărfurile și poșta destinate transportului aerian (JO L 220.2009). Brüstle. (66) Membrii EGE 2011-2016: Emmanuel Agius.2011).11. (67) http://ec. (65) Regulamentul (UE) nr.2011). (55) Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor (JO L 304. Pere Puigdomenech Rosell.2006).2011). 2. (25) Directiva 2009/50/CE a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate (JO L 155. 510/2011 de stabilire a unor standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi. 2007/2004 de instituire a Frontex au fost publicate în JO L 304.4.2003). Ritva Halila.11.11.

Capitolul 4 O Uniune Europeană mai puternică în lume .

Capacitatea Uniunii de a răspunde la dezastre și la crize a fost din nou pusă la încercare în cursul anului. care este și ea o expresie a dispozițiilor Tratatului de la Lisabona. de exemplu în cadrul forumului G20 revizuit. activ în 140 de țări. Pe plan diplomatic și geopolitic. Comisia mobilizând rapid asistență umanitară și protecție civilă în urma cutremurului. Documentul include o strategie globală.com/Nikada . Acest rol a fost consolidat prin intrarea în vigoare a dispozițiilor Tratatului de la Lisabona referitoare la cine reprezintă UE pe scena internațională și prin instituirea Serviciului European de Acțiune Externă. construirea unei democrații solide și asigurarea unei dezvoltări economice durabile și favorabile incluziunii. puternic afectate de secetă.RAPORT GENERAL 2011 Uniunea Europeană este un actor important în toate regiunile lumii. cât și în cea estică. Ca răspuns la revoltele populare importante și la procesul de tranziție la democrație din mai multe țări din Africa de Nord și din Orientul Mijlociu. însoțită de numeroase propuneri referitoare la toate țările aflate în vecinătatea UE (țările și teritoriile care se întind din Maroc până în Siria și din Azerbaidjan până în Belarus) menită să îi sprijine pe acești parteneri în realizarea reformelor. a constituit o realizare semnificativă. în prima jumătate a anului 2011. © iStockphoto. a tsunamiului și a accidentului nuclear din Japonia și mobilizând o intervenție umanitară importantă în țările din Cornul Africii. unde UE a avut o contribuție tot mai puternică. care conferă UE o singură voce în cadrul ONU. Uniunea a fost deosebit de activă în adoptarea de măsuri pentru a face față situației economice și financiare mondiale. reprezintă o revizuire radicală a modului în care este pusă în aplicare politica europeană de vecinătate atât în vecinătatea sudică. adoptarea unei rezoluții a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. publicată la 25 mai și intitulată „Un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine”. noul serviciu diplomatic al UE. Pe lângă continuarea și adâncirea acordurilor multilaterale și bilaterale în mai multe domenii. O a doua comunicare. la 8 martie. o comunicare comună – a Înaltului Reprezentant și a Comisiei – intitulată „Un parteneriat pentru democrație și prosperitate împărtășită cu țările sud-mediteraneene”. Uniunea Europeană a prezentat.

dintre care 1 551 lucrează la Bruxelles. iar 2 060 în cele 140 de delegații ale UE. judecători. angajament politic. Primul obiectiv a fost – și rămâne – acela de a-i atrage pe cei mai talentați dintre membrii personalului și. La începutul anului 2011. legate de armonizarea diferitelor surse de finanțare pentru operațiunile sale și de mobilizare a tuturor instrumentelor sale – diplomație. Cele mai recente delegații ale UE sunt cele din Sudanul de Sud și din Libia. În prezent. Se prevede că diplomații din statele membre care lucrează în cadrul SEAE vor reprezenta o treime din efective în 2013. precum și al promovării drepturilor omului în întreaga lume. gestionarea crizelor civile și militare – în sprijinul prevenirii conflictelor și al reducerii sărăciei. dar și în Bosnia și Herțegovina și în Republica Democratică Congo. . Acestora li s-a adăugat un număr limitat de diplomați din statele membre. în schimb.5 % din bugetul total al Uniunii. în special în funcții de conducere la nivel înalt. Aceasta presupune cooptarea de personal din cadrul Consiliului de Miniștri și al Comisiei Europene. atât din punct de vedere practic. Acestea au reprezentat 1 % din cele aproximativ 50 miliarde EUR din bugetul anual pentru dezvoltare al UE și mai puțin de 0.108 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Serviciul European de Acțiune Externă: primul an de activitate Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) a fost creat în temeiul Tratatului de la Lisabona și și-a început în mod oficial activitatea la 1 ianuarie 2011. cât și politic. asistență pentru dezvoltare. personalului SEAE i se adaugă aproximativ 7 000 de persoane aflate în cele trei misiuni militare și cele 17 misiuni civile ale UE din întreaga lume. pentru a asigura un cadru unitar pentru politica externă colectivă a UE și pentru personalul. din care 184 milioane EUR pentru sediu și 280 milioane EUR pentru delegații. SEAE a înregistrat progrese rapide în sensul îndeplinirii acestui obiectiv. al securității și stabilității. în Irak și în Afganistan. care formează ofițeri de poliție. Provocarea de a reuni politica externă a UE în cadrul unei singure entități ridică unele obstacole de natură procedurală. 253 milioane EUR în numele Comisiei pentru cheltuielile administrative legate de personalul Comisiei din delegații. posibilități de a avansa și de formare. funcționari din închisori și funcționari vamali. de a le oferi perspective. Bugetul SEAE pentru 2011 este de 464 milioane EUR. de asemenea. precum și recrutarea de diplomați din statele membre. S-au realizat rapid progrese importante – dar mai rămân multe lucruri de făcut. Astfel. Este nevoie de timp pentru ca un nou serviciu care își asumă atât de multe responsabilități noi să devină pe deplin operațional. În cursul anului 2011. SEAE a gestionat. numărul angajaților SEAE este de 3 611 persoane. politicile și programele puse la dispoziția sa. personalul administrativ al SEAE era constituit în proporție de o treime din personal al Consiliului și în proporție de două treimi din personal al Comisiei.

Iordania. Noua PEV va presupune un grad mai ridicat de diferențiere. iar în mai 2011 a lansat o nouă politică europeană de vecinătate. Avem în față un viitor comun. președintele Comisiei Europene. necesități și capacități. Regiunile din vecinătatea UE Algeria. la securitate. a declarat José Manuel Barroso. încurajăm stabilitatea și evităm instabilitatea”. Belarus. Egipt. Ucraina Sursa: Comisia Europeană. cu apelul său concertat la demnitate și la deschiderea de oportunități. care constituie cadrul pentru acțiunile sale. în vecinătatea estică. Promovând democrația și dezvoltarea. iar la est – Armenia. Siria. democrației și statului de drept. această viziune include o integrare economică mai strânsă și o cooperare politică mai puternică cu privire la reformele din domeniul guvernanței. Liban. teritoriul palestinian ocupat. cât și în cea estică. Tunisia. Aceste țări partenere sunt: la sud – Algeria. Georgia. . Maroc. dar și regrese în ceea ce privește provocările în curs legate de consolidarea bazelor democrației și de acordarea de asistență în favoarea creșterii. Israel. Iordania. în timp ce. inclusiv cu privire la inițiativele comune din forurile internaționale privind aspectele de interes comun. Maroc. Liban. Azerbaidjan. Moldova și Ucraina. Țările din vecinătate au traversat perioade tumultuoase în 2011. Pentru țările vecine de la sudul și de la estul UE care sunt în măsură și doresc să participe. permițând astfel fiecărei țări partenere să își dezvolte legăturile cu UE pe măsura propriilor sale aspirații. Israel. Egipt. la soluționarea conflictelor. Libia. au continuat să se înregistreze progrese. vecinătatea sudică fiind marcată de „Primăvara arabă”. Libia. Belarus. „Aceasta este în interesul nostru comun.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 109 O politică europeană de vecinătate mai eficace – promovarea reformelor în vecinătatea sudică și estică Provocarea cea mai importantă cu care se confruntă UE în prezent este sprijinirea proceselor de reformă și consolidarea democrației și a dezvoltării în 16 țări aflate la sudul și la estul său. Armenia. Georgia. O nouă politică europeană de vecinătate Noua politică europeană de vecinătate (PEV)  (1) se bazează pe răspundere reciprocă și pe un angajament comun față de valorile universale ale drepturilor omului. Moldova. Siria și Tunisia. teritoriul palestinian ocupat. UE s-a implicat activ în sprijinirea progreselor și a schimbărilor atât în vecinătatea sudică. Azerbaidjan.

la aceste alocări de fonduri se adaugă 1 miliard EUR din împrumuturi acordate de BEI și 2. UE nu încearcă să impună un model sau o rețetă unică pentru reformele politice. Cu cât o țară realizează progrese mai notabile și mai rapide în ceea ce privește reformele sale interne. iar sprijinul UE va fi adaptat în mod corespunzător. În plus. a declarat Catherine Ashton.7 miliarde EUR deja disponibile pentru țările din vecinătate pentru perioada 2011-2013 în cadrul Instrumentului european de vecinătate și parteneriat (PEVI) vor fi suplimentate cu până la 1 miliard EUR. cum ar fi diferențierea și principiul „mai mult pentru mai mult” începând din 2014. Planul propune peste 20 de măsuri concrete. Printre acțiunile propuse se numără extinderea pieței interne a transportului aerian al UE către țările care fac obiectul politicii europene de vecinătate. siguranță și fiabilitate a conexiunilor de transport. care va derula în curând operațiuni în țările sud-mediteraneene. pentru țările din vecinătatea sudică. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Este posibil ca unele țări partenere să dorească să facă progrese importante în eforturile de integrare. a fost parafat un acord cuprinzător între UE și Moldova privind transportul aerian. în cadrul unei propuneri generale a Comisiei Europene privind pachetul de instrumente externe pentru cadrul financiar multianual 2014-2020. Noul Instrument european de vecinătate (2) (IEV) a fost adoptat de Comisie la 7 decembrie 2011. Țara parteneră este cea care preia inițiativa. atât pe termen scurt. ceea ce se va reflecta într-un grad mai ridicat de aliniere la politicile și normele UE și.5 miliarde EUR puse la dispoziție prin intermediul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Planul de acțiune în domeniul transporturilor către și dinspre țările vecine Comisia Europeană a publicat un nou plan de acțiune în domeniul transporturilor către și dinspre țările vecine (3) pentru a consolida legăturile de transport cu regiunile din vecinătatea estică și sudică a Uniunii. Comitetul privind transporturile al Parteneriatului estic a fost instituit ca un cadru care să supervizeze cooperarea consolidată cu vecinii răsăriteni. însă va insista ca procesul de reformă din fiecare țară parteneră să reflecte un angajament clar față de valorile universale care stau la baza acestei noi abordări a UE. va conduce la integrarea economică a acestor țări pe piața internă a UE. cât și pe termen lung. Cele 5. Acesta reunește rezultatele revizuirii PEV și obiectivele noului OEV în cadrul unui nou instrument financiar. În octombrie 2011. interconectarea rețelelor de transport și eliminarea blocajelor din transportul de pasageri și de marfă.110 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Parteneriatul cu fiecare țară vecină se va dezvolta pe baza necesităților. „Judecați-ne mai întâi din perspectiva rolului pe care îl jucăm în țările din vecinătate”. menite să asigure o mai mare fluiditate. treptat. permițând UE să abordeze elemente esențiale ale revizurii PEV. care va deschide treptat piețele și va integra Moldova în spațiul aerian comun european mai larg. UE va acorda mai mult sprijin vecinilor săi dacă aceștia vor întruni anumite condiții: realizarea de progrese în punerea bazelor și consolidarea democrației și respectarea statului de drept. a capacităților și a obiectivelor de reformă ale acesteia. cu atât va obține un sprijin mai substanțial din partea UE. © Uniunea Europeană .

5 milioane EUR. vizitează piața Tahrir. fiind prima care a recunoscut faptul că revoltele și rezultatul acestora trebuie să fie conduse și impulsionate de cetățenii țărilor respective. Alte 10. 60 de milioane au acoperit costul operațiunilor din Libia și din țările învecinate. Din această sumă. la așa-numita „Primăvară arabă”. în semn de protest pentru relele tratamente la care a fost supus de poliția locală. UE a pregătit un program (în valoare de 20 milioane EUR) în sprijinul regiunilor sărace. Maroc și Egipt. Moartea acestuia. incluzând embargouri comerciale. Nimeni nu ar fi putut prevedea consecințele acestei tragedii personale. José Manuel Barroso. a aprins scânteia revoluției tunisiene. și-a dat foc la 17 decembrie 2010 în fața biroului guvernatorului din Sidi Bouazid. la începutul perioadei. împreună cu țările partenere. conducând și la evenimentele din Egipt de la 25 ianuarie. o analiză privind posibilitatea de a redirecționa 800 milioane EUR dinspre planurile naționale de acțiune către noile obiective ale comunicării. Fondurile pentru programul „Appui à la Relance” (care face parte din Programul anual de acțiune pentru 2011) pentru sprijinirea relansării economice din buget au fost majorate de la 60 milioane EUR la 100 milioane EUR. în centrul țării. prin realocarea fondurilor alocate inițial sectorului transporturilor. înghețări de active și interdicția eliberării de vize. președintele Comisiei. Tunisia: Dispunând de fonduri suplimentare în valoare de 70 milioane EUR alocate în 2011. în Egipt © Uniunea Europeană . în urma arsurilor suferite. la revolta populației libiene împotriva regimului Gadhafi și. În urma celor două comunicări comune deja menționate [„Un parteneriat pentru democrație și prosperitate împărtășită cu țările sud-mediteraneene” (4) și „Un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine”].5 milioane EUR au fost destinate protecției civile. de 80. a condamnat public represiunea protestelor pașnice din Bahrain. reforme și creștere favorabilă incluziunii) (5). Algeria: A fost elaborat un nou program pentru încadrarea în muncă a tinerilor (23.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 111 Vecinătatea sudică și Primăvara arabă Un cetățean tunisian. Egipt: A fost pregătit un nou program destinat să sprijine întreprinderile mici și mijlocii din zonele rurale (sprijin pentru IMM-urile agricole. la 5 ianuarie 2011. Astfel: Iordania: UE a programat acordarea.5 milioane EUR). Mohamed Bouazizi. până în prezent. cu un buget de 22 milioane EUR). iar 10 milioane – reintegrarea migranților din Ciad care s-au reîntors în țară din cauza crizei. a 40 milioane EUR din bugetul 2012-2013 destinat programelor noi pentru a sprijini gestionarea finanțelor publice și modernizarea sectorului serviciilor. UE și-a exprimat spijinul și a oferit toată asistența practică pe care a putut-o oferi. incluzând 10 milioane din cadrul programului inițiativei SPRING (sprijin pentru parteneriat. Yemen și mai ales din Siria și a hotărât să aplice sancțiuni economice împotriva Libiei și a Siriei. s-a realizat. UE a luat o serie de măsuri: a sprijinit alegerile din Tunisia. în toată regiunea Africii de Nord și a Orientului Mijlociu. Serviciul umanitar și de protecție civilă din cadrul Comisiei Europene a furnizat imediat țărilor din regiune asistență în valoare.

30 milioane EUR fiind alocați pentru regiunea sudică. Același nivel de finanțare este prevăzut pentru 2012 și 2013. unul care contribuie la redresarea economică (programul „Appui à la Relance”). Tunisia și Egipt. Au fost alocate 20 milioane EUR pentru două proiecte. în luna decembrie. mandatele de negociere pentru încheierea unor acorduri de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Maroc. care înglobează o serie de acțiuni flexibile. Destinate să susțină reformele economice. Tunisia și Iordania au fost autorizate de Comisia Europeană la 14 decembrie 2011. cum ar fi facilitarea relațiilor comerciale și barierele tehnice în calea comerțului. care vizează țările din vecinătatea sudică și estică. R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Președintele Barroso a anunțat lansarea inițiativei SPRING la Cairo. pe teme precum migrația legală. În urma alegerilor. combaterea migrației ilegale și readmisia. Această abordare a fost susținută de Consiliul European din 24 iunie 2011. Iordania și Liban. fiind gândit să funcționeze pe baza principiului „mai mult pentru mai mult”. Comisia a adoptat Facilitatea pentru societatea civilă (6) la 20 septembrie 2011. Grupuri operative pentru consolidarea cooperării cu țările vizate de politica de vecinătate A fost creat un grup operativ internațional menit să asigure o mai mare coerență a sprijinului internațional acordat țărilor sud-mediteraneene aflate în tranziție. a acestui grup operativ a fost coprezidată de prim-ministrul tunisian și de ÎR/VP și a avut drept rezultat acordarea de asistență financiară Tunisiei în valoare totală de aproximativ 4 miliarde EUR pentru perioada 2011-2013. Inițiativa este un program integrator. Reuniunea de la Tunis. cu un buget total inițial de 22 milioane EUR pentru 2011. la care participă reprezentanți ai UE. din luna septembrie. ulterior majorat la 26. Egipt. Sunt în curs de pregătire grupuri operative cu alte țări. . de reacție rapidă. iar prima țară care a beneficiat de fondurile SPRING a fost Tunisia. În domeniul comercial. iar celălalt la sprijinirea tranziției democratice și a statului de drept în Tunisia. numărul de granturi pentru studenți și profesori a crescut. © Uniunea Europeană Tunisienii stau la coadă pentru a vota în cadrul alegerilor din octombrie În ceea ce privește mobilitatea. UE este dispusă să susțină integral organismul nou ales și să stabilească un dialog cuprinzător cu noul guvern. atât în interiorul UE. Programul a fost adoptat de Comisia Europeană la 26 septembrie. Acordurile de liber schimb vor viza o serie de domenii de reglementare de interes comun. a desfășurat misiunea UE de observare a alegerilor și a sprijinit dezvoltarea societății civile. Această facilitate urmărește consolidarea capacității societății civile de a promova reforma și de a spori nivelul de răspundere publică în țările respective. valoarea fondurilor alocate fiind de 350 milioane EUR. ai țărilor terțe și ai instituțiilor financiare internaționale. la cele 525 de granturi deja planificate pentru perioada 2011-2012 adăugându-se alte 559. Printre celelelalte țări potențial beneficiare ale programului se numără Egipt. constituie un element esențial al mandatului noului Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru regiunea sud-mediteraneeană. Coordonarea. la 14 iulie 2011.4 milioane. Primul dialog de acest fel – cu Tunisia și Maroc – a fost lansat în octombrie 2011. aceste acorduri vor viza obiective mai ambițioase decât simpla eliminare a barierelor tarifare și vor face parte din Acordurile de asociere euro-mediteraneene existente. au fost organizate dialoguri de parteneriat cu privire la mobilitatea și securitatea migrației cu Maroc. cât și cu partenerii internaționali. Programul Erasmus Mundus a fost susținut printr-o decizie din 23 septembrie de a aloca 66 milioane EUR politicii de vecinătate. facilitatea regimului de acordare a vizelor și azilul.112 Sprijinirea democrației în Tunisia UE urmărește îndeaproape tranziția democratică din Tunisia și a oferit un sprijin substanțial în acest sens din momentul izbucnirii revoluției până în prezent: a acordat asistență pentru pregătirea alegerilor la Adunarea constituantă din octombrie. Maroc.

Yemen și Maroc beneficiază. Între timp. cum ar fi cele ale Grupului de contact internațional privind Libia.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 113 Libia. Acesta a devenit ulterior delegație a UE la 12 noiembrie. de asemenea. contacte regulate cu membrii-cheie ai regimului și cu oponenții săi. la deschidere fiind prezent ÎR/VP Ashton. pe educație și pe sprijinirea societății civile. Siria: UE a fost unul dintre primii donatori care au suspendat cooperarea bilaterală cu regimul sirian. UE a furnizat sprijin pentru consolidarea capacităților Consiliului Național de Tranziție (CNT) și a organizațiilor societății civile locale. serviciile Comisiei au păstrat. în februarie 2011. de asemenea. Continuă. în strânsă colaborare cu statele din zona Golfului. Se prevede acordarea de asistență suplimentară prin intermediul programului tematic Actori nestatali. ÎR/VP și-a exprimat punctul de vedere în mod public și prin apeluri punctuale. la 23 noiembrie 2011. iar BEI și-a suspendat operațiunile de împrumut și asistența tehnică. Nu au fost însă sistate toate formele de cooperare: sunt în continuare în desfășurare mai multe proiecte de sprijinire a actorilor nestatali. Siria. UE. UE este unul dintre principalii donatori pentru evaluarea necesităților postconflict în trei domenii: societatea civilă și drepturile femeii. a fost deschis un birou al UE. la Tripoli. Comisia Europeană a suspendat implicarea Siriei în programele sale regionale. cu SUA și cu alți actori internaționali. Yemen: De la începutul mișcării protestatare. În iulie 2011. care a început. . cu ocazia deschiderii primei reprezentanțe a UE în Libia. în cele din urmă. În luna septembrie. Consiliul de Securitate al ONU a adoptat în unanimitate o rezoluție prin care îndeamnă toate părțile din Yemen să ia măsurile necesare pentru asigurarea tranziției politice. a societății civile siriene și a populației refugiate. Acest angajament politic susținut este numai un aspect al relațiilor UE cu Yemen: UE acordă în continuare ajutor umanitar și pentru dezvoltare celor care au cea mai mare nevoie de el: de la începutul anului 2011 a fost acordată asistență umanitară suplimentară din fondurile UE în valoare de 25 milioane EUR. care va beneficia și de fondurile acordate prin programul SPRING. la 25 mai. iar ÎR/VP a contribuit la armonizarea pozițiilor divergente ale principalilor parteneri internaționali prin participarea la „Grupul de la Cairo” (alcătuit din Uniunea Arabă. de sprijin în contextul răspunsului UE la Primăvara arabă: Libia: UE a participat la principalele reuniuni internaționale. de asemenea. precum și prin proiecte derulate în cadrul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO). În luna decembrie. programele Tempus și Erasmus cu studenți și universități din Siria. mass-media și comunicare și gestionarea frontierelor. În urma demersurilor făcute de UE în cadrul Consiliului Drepturilor Omului. 50 milioane EUR din fondurile destinate politicii europene de vecinătate pentru 2012-2013 sunt disponibile pentru Libia. Organizația de Cooperare Islamică și ONU). UE a exercitat o presiune constantă asupra tuturor părților yemenite pentru a facilita transferul pașnic al puterii. a fost adoptat un pachet de asistență în valoare de 10 milioane EUR. axat pe consolidarea capacităților sectorului public. Liga Statelor Arabe. Comisia Europeană a adoptat un plan anual de acțiune în valoare de 139 milioane EUR în favoarea Marocului. ÎR/VP Ashton a vizitat Benghazi la 22 mai. Totodată. Maroc: Marocul a continuat să urmărească obiectivele agendei sale de reforme prin adoptarea unei noi constituții în luna iulie și prin organizarea de alegeri la 25 noiembrie.

În prezent. Caricaturile sale au contribuit la inspirarea revoltei din Siria. © Uniunea Europeană Premiul Sakharov 2011 – Prezentarea premiului în numele Primăverii arabe – Asmaa Mahfouz Ahmed al-Sanusi. cunoscute în mod generic drept „Primăvara arabă”. Ali Farzat. .114 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Primăvara arabă primește premiul Sakharov pentru 2011 Parlamentul European a acordat Premiul Sakharov pentru libertatea de gândire în 2011 unui număr de cinci reprezentanți arabi. este membru al Consiliului Național de Tranziție. Razan Zaitouneh a creat blogul „Syrian Human Rights Information Link” (linkul către informații cu privire la drepturile omului în Siria). Razan Zaitouneh trăiește ascunsă. un satirist politic și un critic bine-cunoscut al regimului sirian. Mohamed Bouazizi. a petrecut 31 de ani în închisorile libiene. Simpatia și mânia publicului pe care le-a inspirat gestul său au stârnit revolte și au antrenat transformări vitale în Tunisia și în alte țări arabe. În august 2011. forțele de securitate siriene l-au bătut rău și i-au rupt ambele mâini ca „avertisment”. Materialele sale video difuzate pe YouTube și postările sale pe Facebook și Twitter i-au motivat pe egipteni să își reclame drepturile în Piața Tahrir. care prezintă informații privind atrocitățile comise în prezent în Siria și care a devenit o sursă importantă de informații pentru presa internațională. un vânzător tunisian. cum ar fi Egipt și Libia. în semn de recunoaștere și de sprijin al angajamentului acestora în apărarea libertății și a drepturilor omului: Asmaa Mahfouz a contribuit la organizarea de proteste și greve pentru apărarea drepturilor omului în Egipt. cel mai vechi prizonier politic. și-a dat foc în semn de protest față de umilirea constantă din partea autorităților tunisiene. În prezent.

Textul Acordului de asociere. Au fost lansate dialoguri privind eliminarea obligativității vizelor cu Ucraina și Moldova. discuții cu Armenia. Summitul de la Varșovia a evidențiat. a declarat dl Barroso. UE a participat. după cele semnate cu Moldova și cu Georgia. piețele regionale de energie electrică. Negocierile cu Georgia și Moldova privind stabilirea unor zone aprofundate și cuprinzătoare de liber schimb au fost lansate la sfârșitul anului 2011. comisarul pentru extindere și politica de vecinătate. din septembrie 2011. Azerbaidjan. prezintă propunerile de buget 2014-2020 pentru instrumentele externe ale Uniunii © Uniunea Europeană . UE și vecinii săi estici și-au reînnoit angajamentul față de obiectivele Parteneriatului estic și de continuarea punerii sale în aplicare. Georgia și Moldova privind reînnoirea și consolidarea relațiilor contractuale cu regiunea. Un alt subiect de discuție între UE și partenerii săi răsăriteni este mobilitatea sporită pe întregul continent. Ca răspuns la violențele care au urmat după alegerile din decembrie 2010 din Belarus. ceea ce deschide calea către consolidarea finală și parafarea acestuia. Nagorno-Karabah și Abhazia. în februarie 2011. în care UE are un rol de mediator în vederea ajungerii la un acord între părți. Partenerii răsăriteni percep UE ca pe un magnet și un catalizator al reformelor – ca pe o oportunitate economică și un partener politic apropiat. de exemplu pentru susținerea ONG-urilor și a actorilor nestatali în promovarea libertății de întrunire și în monitorizarea proceselor electorale. Summitul UE-Ucraina din decembrie 2011 a constatat existența unei interpretări comune a textului integral al Acordului de asociere. Štefan Füle. A fost semnat un parteneriat pentru mobilitate cu Armenia. energia din surse regenerabile și controlul frontierelor. prevede un angajament comun față de o relație apropiată. Au fost încheiate acorduri de facilitare a eliberării vizelor și de readmisie cu Georgia și se va urmări încheierea unor acorduri similare cu Armenia. de asemenea. cel de al treilea din regiune. chiar și atunci când atenția internațională era îndreptată preponderent spre Primăvara arabă. Au loc. unul dintre subiectele de discuție în domenii precum eficiența energetică. În cursul anului. la conferința de la Varșovia în sprijinul poporului belarus și s-a angajat să acorde peste 17 milioane EUR ca asistență imediată și pe termen mediu. bazată pe valori comune „care trebuie respectate pe deplin în orice moment”. UE a făcut în repetate rânduri apel la eliberarea și reabilitarea prizonierilor politici din Belarus și la inițierea dialogului politic cu opoziția. conflictele regionale din Transnistria.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 115 Parteneriatul estic UE a continuat să acorde o atenție deosebită partenerilor săi estici. inclusiv a prevederilor legate de zona sa cuprinzătoare și aprofundată de liber schimb. de asemenea. Alocarea unor resurse suplimentare (de până la 130 milioane EUR) pentru perioada 2012­ 2013 va aduce beneficii partenerilor care s-au angajat să realizeze reforme. de asemenea. care va stabili viitoarea bază contractuală a relațiilor dintre UE și Ucraina. Cooperarea consolidată este. În cadrul celui de al doilea summit al Parteneriatului estic de la Varșovia. Azerbaidjan și Belarus.

UE și-a reînnoit eforturile de a găsi o modalitate prin care părțile să se întoarcă la masa negocierilor. desfășurate în numele UE. vicepreședinte al Comisiei și Înalt Reprezentant al Uniunii pentru politica externă și de securitate (de la stânga la dreapta) . Sergueï Lavrov și Catherine Ashton. a fost condamnată de UE. UE a consolidat rolul cvartetului.116 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Procesul de pace din Orientul Mijlociu UE și-a intensificat eforturile de impulsionare a realizării de progrese în cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu. UE a continuat să acorde sprijin financiar direct Autorității Palestiniene și a contribuit la succesul eforturilor de construcție statală depuse în prezent de aceasta. sprijinind invitația lansată părților de a se abține de la acțiuni provocatoare și de a se conforma foii de parcurs. UE a reafirmat parametrii clari pentru derularea negocierilor și și-a exprimat sprijinul deplin pentru Înaltul Reprezentant în eforturile sale continue. de a crea premise credibile pentru relansarea discuțiilor directe între părți. ÎR/VP a întreprins vizite în regiune de mai multe ori în cursul anului și a întreținut contacte strânse cu numeroase părți interesate. În contextul cererii de aderare la ONU depuse de președintele Abbas în septembrie. Înaltul Reprezentant a salutat înțelegerea dintre Israel și Hamas privind schimbul de prizonieri și a manifestat un optimism moderat față de propunerile de reconciliere dintre Fatah și Hamas. Ban Ki-moon. în special în Ierusalimul de Est. În acest scop. Au fost condamnate ferm atacurile împotriva populației civile. Extinderea așezărilor israeliene. © Uniunea Europeană Cvartetul pentru Orientul Mijlociu: Hillary Clinton.

semnarea unui acord administrativ între Agenția federală de gestionare a situațiilor de urgență din cadrul Departamentului Președintele Consiliului European. de asemenea. de exemplu. unde s-a ajuns la un acord cu privire la principiile comerciale comune pentru serviciile de tehnologia informației și telecomunicațiilor (TIC). Herman Van Rompuy. un dialog aprofundat și constant în domenii precum aprovizionarea cu energie (prin Consiliul pentru energie UE-SUA) și abordările coordonate în vederea combaterii terorismului – evidențiate de semnarea unui nou acord privind registrele cu numele pasagerilor –. Consiliul Economic Transatlantic (CET) poartă un dialog periodic privind comerțul și investițiile. Barack Obama. În cele din urmă. însă este esențială pentru a apăra interesele UE și ale statelor sale membre prin dezvoltarea unor relații mai bune cu partenerii aflați într-o situație similară sau mai bună. UE și SUA au colaborat foarte strâns în calitate de comembri ai cvartetului care coordonează abordările internaționale ale procesului de pace din Orientul Mijlociu și cu privire la orchestrarea unei reacții internaționale la programul de dezvoltare nucleară al Iranului. Așa s-a întâmplat. președintele Statelor Unite. cum ar fi criminalitatea informatică. CET a cunoscut un reviriment. care generează aproximativ 14 milioane de locuri de muncă de ambele părți ale Atlanticului. ci și o oportunitate care prezintă avantaje atât pentru cetățeni. în special cu privire la Bosnia și Herțegovina. Relațiile cu principalii parteneri SUA Relația strânsă de colaborare dintre administrația SUA și UE a facilitat adoptarea unor abordări comune cu privire la multe chestiuni de politică externă. a criminalității transnaționale și a noilor amenințări. cum ar fi Organizația Națiunilor Unite și Organizația Mondială a Comerțului. Uniunea Europeană consideră prioritară încheierea unor alianțe cu adevărat strategice cu ceilalți protagoniști ai scenei mondiale. precum și cu sancțiunile aplicate Siriei și cu declarațiile simultane referitoare la această țară. alianțele strategice cu privire la chestiuni de interes comun cu parteneri internaționali cheie reprezintă nu numai o abordare recomandabilă. Această abordare este în deplină complementaritate cu rolul dinamic al Uniunii în forurile internaționale. Între timp. cu impunerea de sancțiuni și ridicarea sancțiunilor împotriva Libiei. dar și cu abordarea concertată cu privire la Balcani. A continuat.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 117 Consolidarea alianțelor strategice Într-o lume din ce în ce mai integrată. José Manuel Barroso (de la stânga la dreapta) © Uniunea Europeană . precum și în domeniul economiei digitale. cât și pentru întreprinderile europene. care a fost o decizie coordonată. punând un accent special asupra cooperării timpurii în domenii de importanță economică strategică. președintele Comisiei Europene. CET obține rezultate concrete în sectoare emergente precum automobilele electrice și rețelele inteligente.

Grupul de lucru va identifica și va evalua opțiunile de consolidare a relațiilor economice dintre UE și SUA. Discuțiile au vizat economia mondială și chestiunile care țin de guvernanța globală. inclusiv perspectivele de aderare a Rusiei la OMC. în cadrul summitului. în special în domeniul comerțului și al investițiilor. de asemenea. în special opțiunile care au cele mai mari șanse de a sprijini crearea de locuri de muncă și creșterea. Cu toate acestea. Schimburile privind problemele internaționale s-au axat pe evoluția situației din Africa de Nord și din Orientul Mijlociu. pentru crearea de locuri de muncă și asigurarea stabilității financiare. Medvedev și Barroso la reuniunea la nivel înalt UE-Rusia. dar au inclus și chestiuni regionale europene. care să fie coprezidat de comisarul european pentru comerț și de reprezentantul pentru comerț al SUA. Liderii UE l-au încurajat pe președintele Medvedev să acorde cât mai curând negociatorilor ruși un mandat care să le permită să poarte discuții privind aspectele de fond. © Uniunea Europeană Președinții Van Rompuy. într-o atmosferă prietenoasă și constructivă.118 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 pentru Securitate Internă al SUA și Comisia Europeană va consolida coordonarea între UE și SUA în ceea ce privește răspunsul la dezastre naturale și provocate de om și va consolida gradul de pregătire pentru dezastre și de prevenire a acestora. Liderii de ambele părți ale Atlanticului și-au reînnoit angajamentul de a colabora pentru revigorarea creșterii economice. În acest scop. Grupul de lucru urmează să comunice recomandările și concluziile sale liderilor celor două părți până la sfârșitul anului 2012 și să prezinte în iunie 2012 un raport intermediar privind stadiul acestor acțiuni. precum și vulnerabilităților fiscale și financiare și care să consolideze bazele unei creșteri durabile și echilibrate. inclusiv parteneriatul UE-Rusia pentru modernizare și negocierile privind un nou acord și aspectele comerciale. relațiile bilaterale. care sunt deja cele mai importante și mai integrate din lume. Părțile s-au angajat. să întărească relațiile comerciale și de investiții dintre UE și SUA. părțile au solicitat CET să instituie un grup comun de lucru la nivel înalt privind locurile de muncă și creșterea. Uniunea a subliniat necesitatea realizării unor progrese mai echilibrate în negocierile privind un nou acord între UE și Rusia. care avut loc în iunie la Nijni-Novgorod Progresele înregistrate în ceea ce privește parteneriatul UE-Rusia pentru modernizare au fost salutate de ambele părți. inclusiv al energiei. . pe fundalul unor mari incertitudini legate de economia mondială și de sectorul financiar. Summitul UE-SUA a întărit parteneriatul transatlantic Summitul UE-SUA a avut loc la Washington DC la 28 noiembrie. Ei s-au angajat să facă acest lucru prin adoptarea de măsuri care să răspundă preocupărilor pe termen scurt legate de creștere. Rusia Cel de al 27-lea Summit UE-Rusia a avut loc în luna iunie la Nijni-Novgorod.

În ultimii doi ani. UE și China au consolidat dialogul strategic la nivel înalt care. formare. China În 2011. cum ar fi schimbările climatice (subiectul unei conferințe comune desfășurate în februarie 2011) și redresarea economiei mondiale. Summitul a găsit o soluție la interdicția impusă de Rusia la importul de legume din UE. un aspect important pentru ambele părți. ei au convenit să extindă dialogul privind inovarea științifică și tehnologică. De asemenea. Punerea în aplicare a măsurilor incluse în această listă va contribui la atingerea obiectivului comun de a avea un regim de călătorie fără vize între Rusia și UE. extrem de sensibil pentru ambele părți. pe lângă dialogul la nivel înalt existent în domeniul economic și comercial. S-au remarcat progrese semnificative în domeniul mobilității. Cu toate acestea. care a avut loc cu ocazia celei de a 8-a Conferințe Ministeriale a OMC din decembrie. La cel mai recent summit UE-China din 2011. iar UE a subliniat importanța politică a aderării Rusiei la OMC. discuțiile în acest sens urmând să continue. a permis intensificarea consultărilor dintre UE și China privind o serie de aspecte ale politicii externe. formare lingvistică și tineret. UE și-a reiterat preocupările legate de punerea în aplicare a uniunii vamale și a invitat Rusia să furnizeze mai rapid informații mai fiabile privind modificările regimului comercial al Rusiei în acest context. Printre acestea se numără aspectele de securitate și provocări globale. care să promoveze și să faciliteze investițiile în ambele direcții. concretizată prin organizarea Anului Tineretului UE-China în 2011. noul regim de investiții în sectorul automobilelor a fost identificat ca fiind un aspect esențial încă nerezolvat. părțile au convenit asupra unei liste de măsuri comune în vederea eliminării obligativității vizelor pentru călătoriile pe termen scurt pentru cetățenii ruși și cetățenii UE. cultură. s-a înregistrat o intensificare puternică a cooperării dintre UE și China în materie de educație.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 119 Aspectele comerciale și aderarea la OMC au fost discutate în detaliu. Negocierile privind modificările la acordul privind facilitarea vizelor au fost lansate și au ajuns în ultima etapă înainte de sfârșitul anului. Ceremonia de deschidere a Anului Tineretului UE-China © Uniunea Europeană . Aceste discuții au creat în ultimă instanță premisele pentru reușita aderării Rusiei la OMC. În contextul dialogului UE-Rusia privind vizele. liderii au convenit să înceapă procesul în vederea lansării negocierilor pentru un acord global de investiții UE-China.

care să vizeze într-o manieră cuprinzătoare cooperarea politică.120 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Japonia Japonia și Uniunea Europeană sunt parteneri strategici care au în comun multe valori fundamentale. obiective strategice și o gamă largă de interese. și președintele Consiliului European. inclusiv tarifele. Cel de al 20-lea summit a fost. internațională și în alte sectoare și care să se fondeze pe angajamentul comun al părților față de valori și principii fundamentale. continuă să fie elemente-cheie pentru părțile interesate din UE. © Uniunea Europeană Prim-ministrul Japoniei. important prin faptul că a fost prima reuniune a liderilor ambelor părți după cutremurul devastator din estul Japoniei și după dezastrul nuclear de la Fukushima. Herman Van Rompuy. serviciile. jumătate din PIB-ul mondial și mai mult de 60 % din comerțul internațional. concurența și achizițiile publice. drepturile de proprietate intelectuală. să revigoreze cooperarea în domeniul energetic și să îmbunătățească coordonarea și să intensifice cooperarea în domeniul ajutoarelor umanitare și al operațiunilor de ajutor de urgență. miniștrii au analizat provocările netradiționale la adresa securității ca temă principală a dialogului. în mod constant. investițiile. Obiectivul global al relațiilor bilaterale este de a încuraja dialogul politic. În discuțiile cu Japonia. cel de al 20-lea summit organizat între cele două părți la sfârșitul lunii mai a marcat trecerea într-o nouă etapă a relațiilor bilaterale. . Împreună. Aceste două aspecte. printre altele. cele două regiuni reprezintă mai mult de 60 % din populația lumii – 4 miliarde de oameni –. precum și al pregătirii pentru dezastre și al prevenirii acestora. În acest context. și unui acord obligatoriu. S-a convenit să se înceapă procesul în vederea stabilirii: unui acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător (ALS)/Acord de parteneriat economic (APE). securitatea alimentară și energetică și lupta împotriva pirateriei au figurat printre punctele importante de pe agendă. Aspecte precum schimbările climatice. UE a invocat. de a consolida cooperarea economică și de a promova cooperarea culturală dintre Asia și Europa. În acest sens. care să abordeze toate chestiunile de interes comun pentru ambele părți. liderii au convenit să coopereze pentru a garanta nivelul cel mai înalt de siguranță nucleară în întreaga lume. la reuniunea la nivel înalt UE-Japonia Asia Reuniunea miniștrilor afacerilor externe din Asia și Europa este un forum unic. măsurile netarifare și eliminarea obstacolelor care împiedică accesul societăților din UE pe piața japoneză a achizițiilor publice. împreună cu solicitările de realizare a unei liberalizări tarifare ambițioase și de ameliorare a mediului de investiții. Pentru prima dată. de asemenea. măsurile netarifare. Naoto Kan. disponibilitatea acesteia de a aborda.

O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 121 Africa de Sud. o declarație comună privind securitatea lanțului de aprovizionare pentru a îmbunătăți securitatea transportului aerian de marfă și pentru a reduce posibilitatea transportării de dispozitive explozive improvizate la bordul navelor. Acesta a confirmat stadiul pozitiv al relației și dorința ambelor părți de a consolida în continuare parteneriatul strategic. vor fi transparente și nediscriminatorii. taxele pentru survolarea Rusiei vor fi corelate cu costurile. a fost adoptat cel de al doilea plan de acțiune comun UE-Brazilia pentru perioada 2012-2014. Pentru a se asigura că UE profită de această oportunitate. Brazilia și India reflectă importanța crescândă a acestor țări atât în afacerile regionale. Creșterea acestor țări reprezintă o oportunitate pentru UE de a dezvolta noi parteneriate cu privire la principalele aspecte multilaterale și de a aprofunda relațiile politice. privind relansarea negocierii unui acord de asociere cu regiunea Mercosur (inclusiv cu Brazilia) și privind stimularea integrării regionale în sudul Africii prin încheierea negocierii unui acord de parteneriat economic între UE și Comunitatea de Dezvoltare a Africii Australe. care s-a bucurat de succes. de securitate și economice. Cel de al cincilea summit UE-Brazilia a avut loc la Bruxelles în octombrie 2011. Brazilia și India Parteneriatele cu Africa de Sud. UE și SUA au convenit asupra unui memorandum de cooperare pentru promovarea cercetării și dezvoltării în domeniul aviației civile. cât și în materie de guvernanță mondială (prin intermediul G20 și al altor foruri). În prezent. Cele două părți au semnat. se vor continua demersurile privind negocierea unui acord ambițios de liber schimb cu India. În 2011 au fost încheiate acorduri importante în materie de transport în sectorul aerian și în sectorul maritim © Uniunea Europeană . la Sankt Petersburg. De la 1 ianuarie 2014. În acest scop. de asemenea. Acorduri în domeniul transportului În cursul anului s-au încheiat mai multe acorduri strategice internaționale importante cu parteneri-cheie din domeniul aviației și s-au stabilit contacte bilaterale în domeniul transportului maritim: UE și Rusia au lăsat în urmă anii de relații dificile și au fost de acord să modernizeze sistemul actual de taxe percepute pentru survolarea Siberiei. iar în octombrie 2011 Rusia și UE au organizat un prim summit UE-Rusia în domeniul aviației. liniile aeriene din UE plătesc peste 300 milioane EUR pe an pentru aceste taxe. În septembrie 2011. precum și asupra unui acord de cooperare privind siguranța aviației civile. Rusia a fost de acord pentru prima oară cu principiul unei desemnări nediscriminatorii a UE.

Brazilia și UE au parafat un acord ambițios în domeniul aviației. care va crea noi oportunități de investiții și va îmbunătăți mediul comercial și operațional pentru transportatorii aerieni din UE care operează în Brazilia. al securității aeronautice. a structurilor de execuție și a politicilor europene. precum și cu Chile. cooperării transfrontaliere și sistemelor de informații. Au fost încheiate memorandumuri de înțelegere cu China. Brazilia și Ucraina și au fost lansate noi dialoguri privind politica regională cu țările din cadrul Parteneriatului estic. Rusia. dezvoltarea durabilă și cooperarea transfrontalieră și de a contribui la o mai bună înțelegere a valorilor.122 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Comisia Europeană și SUA au convenit asupra unui memorandum de cooperare privind promovarea și facilitarea transportului maritim pe distanțe scurte. care va permite un schimb constant de idei și de bune practici privind potențialul transportului maritim pe distanțe scurte din perspectiva unui transport de marfă ecologic și eficient pe lanțurile logistice intermodale. de a împărtăși beneficiile experienței îndelungate a UE cu privire la modul în care politica regională promovează creșterea. . al gestionării traficului aerian și al protecției mediului. inovării regionale. Principalele obiective sunt de a contribui la parteneriatul strategic dintre UE și aceste țări terțe. Comisia a semnat un memorandum de cooperare cu Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI). a principiilor fundamentale. guvernanței pe mai multe niveluri. coeziunii teritoriale. pe teme precum planificarea strategică și abordările integrate ale dezvoltării. care instituie o colaborare mai strânsă în domeniul siguranței aviației. Dialoguri privind politica regională cu țările terțe Sunt în curs dialoguri privind politica regională cu o serie de țări terțe interesate.

după cum s-a reafirmat în Tratatul de la Lisabona. În timpul celei de a 65-a Adunări Generale a ONU. UE menținându-și statutul de observator. Consolidarea ONU a rămas un element important al acțiunii externe a UE. UE a jucat un rol important în principalele foruri internaționale în domeniul drepturilor omului. cu scopul de a pune în aplicare dispoziția din Tratatul de la Lisabona privind reprezentarea externă în cadrul Organizației Națiunilor Unite. UE a considerat ca teme prioritare pacea și securitatea internațională. În ceea ce privește promovarea păcii și a securității în cadrul ONU. drepturile omului și reforma sistemului ONU. președintele Consiliului European s-a adresat celei de a 66-a Adunări Generale a ONU în calitate de reprezentant al UE. al comitetelor și grupurilor sale de lucru și în cadrul reuniunilor și conferințelor internaționale ale ONU. De la începutul anului 2010. UE a contribuit la adoptarea cu succes a unei noi rezoluții transregionale privind un moratoriu referitor la pedeapsa cu moartea. mediul și dezvoltarea durabilă. s-a adresat Adunării Generale a ONU – UE se exprimă cu o singură voce pe plan mondial © Uniunea Europeană . UE a promovat rezoluții privind situația drepturilor omului în Birmania/Myanmar și. la 22 septembrie. UE a pledat pentru sesiuni extraordinare ale Consiliului pentru drepturile omului care să aibă ca obiect situația din Siria și din Libia și a asigurat reușita unei rezoluții cu privire la situația drepturilor omului în Belarus. stabilind modalitățile de participare a reprezentanților Uniunii Europene (președintele Consiliului European. a continuat să poarte discuții privind punerea în aplicare la nivelul instrumentelor și politicilor UE și ale statelor membre. a continuat să constituie o prioritate majoră pentru UE.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 123 Construirea guvernanței multilaterale și abordarea provocărilor globale Uniunea Europeană a continuat să fie un susținător fervent al instituțiilor multilaterale. Herman Van Rompuy. În cele din urmă. în vederea protejării binelui comun și a promovării păcii și prosperității în lume. Comisia Europeană și delegațiile UE) în cadrul Adunării Generale. respectiv. Înaltul Reprezentant. În cadrul aceluiași organism. De exemplu. la 3 mai 2011. precum și privind rolul organizațiilor regionale. punerea în aplicare a conceptului de responsabilitate privind asigurarea protecției. aprobat de Summitul mondial al ONU în 2005. UE și-a menținut sprijinul neechivoc pentru multilateralism. O singură voce în cadrul ONU Pentru prima oară în istorie. Pe tot parcursul anului. UE și-a continuat eforturile de promovare a punerii în aplicare a conceptului în cadrul ONU și. de asemenea. Moment istoric: președintele Consiliului European. în Coreea de Nord. care a fost adoptată cu un sprijin chiar mai puternic decât rezoluțiile cruciale ale ONU referitoare la acest subiect din 2007 și 2008. UNGA a adoptat rezoluția istorică propusă (65/276). Pentru cea de a 65-a Adunare Generală a ONU (UNGA). Promovarea guvernanței multilaterale UE în cadrul ONU Recunoscând faptul că la problemele globale trebuie găsite soluții globale. cu 180 de voturi pentru și doar două abțineri. UE a făcut demersuri în sensul adoptării unei rezoluții a Adunării Generale a ONU privind participarea UE la lucrările ONU. UE a depus eforturi pentru a apăra rolul Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului și pentru a consolida mandatul Consiliului pentru drepturile omului astfel încât acesta să se poată ocupa de încălcările grave și sistematice ale drepturilor omului.

cum ar fi cercetarea. președintele Franței. statului de drept și drepturilor omului. Includerea acestui concept în mandatele operațiunilor de pace s-a conjugat cu o consolidare succesivă a protecției asigurate la fața locului. © Konstantin Zavrazhin/Getty Images Președintele Comisiei. Barack Obama. UE a întreprins acțiuni ferme în vederea punerii în aplicare riguroase a recomandărilor analizei din 2010 a arhitecturii ONU pentru consolidarea păcii și primele încercări de a face mai relevantă activitatea CCP au fost încununate de succes. . în ceea ce privește vecinătatea sudică. în conformitate cu principiile Convenției privind siguranța nucleară. reforma democratică în întreaga lume și să răspundă aspirațiilor de libertate. în conformitate cu memorandumul de înțelegere semnat în 2007. și de emancipare. liderii G8 s-au angajat pentru prima dată în mod colectiv să sprijine. G8 și-a reafirmat angajamentul de a lupta împotriva protecționismului și de a impulsiona negocierile comerciale globale într-un mod care să poată. ONU a făcut pași hotărâți în direcția consacrării și aplicării efective a conceptului de protecție a populației civile. G8 s-a angajat să acorde prioritate politicilor favorabile creșterii. ale cărui concluzii au implicații profunde. UE a jucat un rol important în medierea unui angajament reînnoit și a revitalizării Comisiei pentru consolidarea păcii (CCP). Naoto Kan. în Franța În lumina evenimentelor recente din Orientul Mijlociu și din Africa de Nord. a strategiei sale de vecinătate au creat noi perspective importante pentru cooperarea dintre cele două organizații în domeniile democrației. care a avut loc în luna mai la Deauville. dezvoltarea durabilă și contracararea încălzirii globale. Balcanii de Vest și Asia Centrală.124 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Odată ce UE și-a asumat rolul de lider. în special privind siguranța și securitatea lucrătorilor umanitari. Nicolas Sarkozy. și prim-ministrul Japoniei. educația și inovarea. voința de a desprinde învățăminte din accidentul nuclear din Japonia. în special în ceea ce privește politica europeană de vecinătate. în cadrul Adunării Generale. prin intermediul parteneriatului de la Deauville. Liderii și-au manifestat. a unor rezoluții ferme și bazate pe principii în domeniul umanitar. inclusiv de libertate de religie. subliniind necesitatea de a promova cel mai înalt nivel de siguranță. Au fost discutate importanța internetului și oportunitățile oferite de acesta. José Manuel Barroso. în special. președintele Statelor Unite. a avut loc la Deauville un summit G8 (7) important. pe baza angajamentelor asumate de peste un deceniu. precum și din Africa Subsahariană. să ajute țările cel mai puțin dezvoltate. Evenimentele recente din sudul Mediteranei și adoptarea de către Consiliul Europei. în mai 2011. în special ale femeilor și tinerilor. UE în alte foruri multilaterale UE și-a continuat cooperarea cu Consiliul Europei. de asemenea. fac o plimbare în cursul reuniunii la nivel înalt a G8. eforturi comune mai susținute pentru a asigura adoptarea. acțiunile de sensibilizare și diplomația fermă ale UE având un rol crucial în acest sens. UE a depus. Summit-ul G8 de la Deauville În luna mai. liderii G8 au reînnoit un parteneriat puternic cu Africa. de asemenea. Promovarea creșterii ecologice a fost subliniată ca fiind un aspect esențial în crearea de locuri de muncă. În plus. În ceea ce privește accelerarea redresării globale.

precum și privind o extindere a instrumentelor de împrumut pentru a putea furniza lichidități pe termen scurt într-un mod mai flexibil țărilor care pot justifica cu argumente solide necesitatea ajutorului. atât pe termen scurt. care vor trebui să satisfacă cerințe specifice mai stricte până la sfârșitul anului 2012. În urma deliberărilor din cadrul summitului. Dimensiunea socială și de ocupare a forței de muncă rămâne un aspect esențial. Populația săracă este deosebit de vulnerabilă la situații de criză. Rolul-cheie al FMI ca instituție centrală a guvernanței globale și a prevenirii și soluționării crizelor secolului 21 a fost reafirmat în cadrul summitului. aproximativ 925 de milioane de persoane din întreaga lume sunt în continuare afectate de malnutriție. împreună cu Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). Italia a fost de acord ca Fondul Monetar Internațional (FMI) să monitorizeze periodic progresele pe care le realizează în punerea în aplicare a reformelor economice structurale. cu Programul alimentar mondial (PAM) și cu Fondul internațional pentru dezvoltare agricolă (IFAD). comunitatea internațională va fi mai bine pregătită pentru a asigura o securitate alimentară și o furnizarea de alimente la fața locului mai bune. cât și pe termen lung. Prin conjugarea eforturilor acestor instituții. la efectele negative ale schimbărilor climatice și la creșterea prețurilor la alimente. Combaterea insecurității alimentare Comisia. În ultimul an. prin acordul privind un set cuprinzător de măsuri care să abordeze problema legată de instituțiile financiare „prea mari pentru a da faliment”. la un acord privind un plan de acțiune pentru creștere și crearea de locuri de muncă. de exemplu. S-a ajuns. de importanță sistemică (IFIS).O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 125 Summit-ul G20 de la Cannes Summitul G20 (8) din luna noiembrie a fost dominat de criza datoriilor suverane din zona euro. respectiv peste 1. S-a ajuns la un consens privind suplimentarea resurselor FMI în caz de nevoie în beneficiul tuturor membrilor. în cazul unui șoc sistemic. de asemenea. importanța consolidării suplimentare a supravegherii FMI. Grupul G20 a făcut apel la punerea în aplicare rapidă a acestor acțiuni. a lansat un nou cadru strategic de cooperare pentru a combate insecuritatea alimentară și malnutriția în lume. de asemenea. mai mult de 40 de milioane de persoane au fost nevoite să trăiască în condiții de sărăcie extremă din cauza creșterii prețurilor la alimente. În plus. inclusiv prin publicarea unei liste de 29 de instituții financiare mondiale inițiale. în cadrul căruia toți membrii G20 au propus măsuri coordonate pentru a susține și a reechilibra creșterea mondială și crearea de locuri de muncă. în Swaziland © Uniunea Europeană/Stefano Perugini . G20 a subliniat. Asistența alimentară umanitară este sectorul de ajutor umanitar care reclamă cele mai multe resurse de la bugetul umanitar al UE. liderii s-au angajat în mod ferm să continue să pună în aplicare reforma piețelor financiare și să consolideze în continuare reglementarea în domeniul financiar. În prezent.1 miliarde EUR în perioada 2007-2010. Controale în vederea depistării malnutriției la copii în regiunea Lubombo. A fost semnificativ faptul că Uniunea Europeană a primit un mesaj puternic de sprijin din partea liderilor G20 pentru concluziile Summitului Euro de la 26 octombrie.

s-a convenit la Durban asupra unui pachet de măsuri care reprezintă un pas înainte important pentru politica internațională în domeniul climei și un succes notabil pentru eforturile diplomatice depuse de UE în acest sens. iar noul cadru juridic va fi adoptat în 2015 și va fi pus în aplicare începând cu 2020. Printre principalele rezultate se numără acorduri privind: lansarea de negocieri privind un nou cadru juridic al ONU pentru acțiuni climatice mai ambițioase – sub forma unui protocol. Au fost convenite o serie de norme noi care îmbunătățesc integritatea ecologică a protocolului și a fost lansat un proces pentru a se adopta alte hotărâri în Qatar. Eforturile s-au concentrat asupra obținerii unui rezultat pozitiv decisiv în cadrul Conferinței anuale privind schimbările climatice a Organizației Națiunilor Unite. cât și al Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC). respectiv a țărilor cel mai puțin dezvoltate. a unui alt instrument juridic sau a unui rezultat convenit de comun acord și înzestrat cu forță juridică – care va viza toate țările dezvoltate și în curs de dezvoltare. la Conferința privind schimbările climatice de la Durban.5 °C în comparație cu temperatura din perioada preindustrială. având în vedere creșterea prevăzută a comerțului mondial și nevoile de transport maritime asociate. care a avut loc la Durban. în consecință. comisarul pentru politici climatice. al reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim. începerea celei de a doua perioade de angajamente în cadrul Protocolului de la Kyoto la 1 ianuarie 2013 și derularea acesteia până în 2017 sau 2020. Negocierile vor începe în prima jumătate a anului 2012. în Africa de Sud. Planul de lucru a fost o inițiativă comună a UE și a Alianței statelor insulare mici (ASIS). vor trebui întreprinse măsuri suplimentare. precum și pentru alte organisme și mecanisme instituite cu ocazia conferinței de la Cancún privind clima din 2010. Prin acțiuni eficace de sensibilizare desfășurate în timpul conferinței. în perioada 28 noiembrie-11 decembrie. în 2011 © Uniunea Europeană lansarea unui plan de lucru pentru a identifica opțiunile de eliminare a decalajului semnificativ dintre nivelul de ambiție al angajamentelor colective de reducere a emisiilor asumate de către țări pentru 2020 și obiectivul menținerii nivelului de încălzire globală sub 2 °C sau 1. Connie Hedegaard. Data-limită și obiectivele privind emisiile ale țărilor dezvoltate care și-au asumat aceste angajamente vor fi fixate în cadrul conferinței ONU privind clima care urmează să aibă loc la sfârșitul anului 2012. . care să fie ambițios și cuprinzător și să aibă forță juridică obligatorie. UE a declarat că va participa la cea de a doua perioadă de angajamente. În urma unor negocieri dificile. operaționalizarea noului Fond verde pentru climă pentru țările în curs de dezvoltare. întrucât au fost întrunite condițiile esențiale pe care le-a impus în acest sens – ajungerea la un acord pentru începerea negocierilor privind un regim juridic global și consolidarea integrității ecologice a protocolului. UE s-a implicat activ în demersurile de obținere a unei aprobări globale privind un indice de eficiență energetică a designului în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI). UE a reușit să obțină sprijin pentru calendarul negocierilor din partea țărilor în curs de dezvoltare cele mai vulnerabile la schimbările climatice. Adoptarea acestui indice a avut loc în luna iulie 2011 și reprezintă un pas important înainte în sensul sporirii eficienței navelor noi începând cu 2015 și. iar UE joacă un rol-cheie în impulsionarea discuțiilor. care vizează adaptarea la schimbările climatice și cooperarea și transferul tehnologic. stabilirea unui nou mecanism bazat pe piață pentru a consolida eficiența din punctul de vedere al costurilor a acțiunilor de reducere a emisiilor.126 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Schimbările climatice și energia UE a făcut demersuri în mai multe foruri pentru a realiza progrese suplimentare în timpul anului în vederea ajungerii la un acord global în domeniul schimbărilor climatice. în Qatar. atât în cadrul OMI. Cu toate acestea. a statelor insulare mici și a țărilor africane.

doar o problemă de mediu. Această problemă ar putea anula progrese realizate în ani întregi de eforturi în domeniul dezvoltării. reduc defrișările și riscurile de dezastru și promovează o agricultură adaptabilă și energii nepoluante. În cadrul acțiunii sale umanitare. populația cea mai vulnerabilă și mai săracă din întreaga lume se confruntă deja cu efectele schimbărilor climatice: creșterea temperaturilor. bugetul UE destinat asistenței umanitare a contribuit cu peste 210 milioane EUR la sprijinirea unor programe comunitare de reducere a riscului de dezastre în cele mai vulnerabile țări în curs de dezvoltare. Prin intermediul GCCA. Un procent important din bugetele ambelor programe a fost alocat proiectelor de la centrala Cernobâl. Schimbările climatice nu sunt. Între timp. ci și o problemă de dezvoltare care este extrem de apăsătoare pentru țările în curs de dezvoltare mai sărace și care amenință să împiedice atingerea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. principala provocare umanitară a acestui secol. Schimbările climatice devin. împuținarea resurselor de apă și alimente. atunci când dezastre induse de schimbările climatice afectează populațiile vulnerabile și nepregătite. mii de oameni își pierd viața și milioane își pierd mijloacele de subzistență ca urmare a dezastrelor produse din cauze naturale. Din 2008 până în 2011. care are un buget total de 524 milioane EUR. În acest an s-au împlinit 25 de ani de la accidentul produs la centrala nucleară de la Cernobâl. Din 2007 până în prezent. Alte 740 milioane EUR sunt necesare din partea comunității internaționale pentru a finaliza priectele majore de la fața locului până în 2015. AMSC a contribuit cu sprijin în valoare de peste 200 milioane EUR pentru peste 30 de țări și programe regionale din Zona Caraibilor. martie 2011 © Uniunea Europeană . în cadrul misiunii UE în materie de siguranță nucleară. UE este vârful de lance al eforturilor depuse în vederea asigurării unei dezvoltări cu emisii reduse de carbon și rezistentă în fața schimbărilor climatice. uneori în doar câteva secunde. Comisia Europeană a angajat aproximativ 470 milioane EUR pentru proiectele la centrala de la Cernobâl și pentru alte proiecte conexe în vederea îmbunătățirii securității nucleare și a gestionării moștenirii dezastrului. prin urmare. Asia și Pacific. țările partenere pun în aplicare pe teren programe în domeniul schimbărilor climatice.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 127 Între timp. Cu sprijinul Alianței mondiale împotriva schimbărilor climatice (GCCA). Comisia și-a extins asistența pentru securitatea nucleară și cooperarea cu țările terțe în cadrul Instrumentului pentru cooperare în materie de securitate nucleară. frecvența tot mai mare a fenomenelor meteorologice extreme. integrează schimbările climatice în strategiile naționale și sectoriale. Stabilizarea peretelui vestic al structurii de protecție de la Cernobâl. În fiecare an. Securitatea nucleară În luna aprilie. UE a investit tot mai multe resurse financiare în vederea reducerii riscului de dezastre. Comisia a angajat 110 milioane EUR pentru a finaliza lucrările de securizare a centralei de la Cernobâl. În perioada 2008-2011. de asemenea. de exemplu prin programe de ajutorare a populației locale și de asigurare a accesului familiilor afectate la servicii medicale de calitate. Africa.

de dezvoltare. precum și la remedierea deficiențelor de guvernare. politica de securitate și apărare comună (PSAC) rămâne o componentă esențială a instrumentelor de care dispune UE. Uniunea Europeană a continuat să își consolideze cadrul de politică privind pacea și securitatea. umanitare. inclusiv în vecinătatea imediată. acționând ca un „factor de multiplicare a amenințărilor”. operațiuni de protejare a refugiaților în Ciad. la acordarea de asistență pentru tranziția la democrație. ci și să abordeze cauzele care stau la baza acestora. mai coerent și mai strategic. aflată într-o schimbare rapidă. Strategia europeană de securitate: un cadru strategic În urma creării Serviciului European de Acțiune Externă în ianuarie 2011. În prezent. Mai precis. există o presiune tot mai mare pentru ca UE să devină un actor global mai capabil. . a securității și a drepturilor omului în întreaga lume Într-o lume din ce în ce mai interconectată. Aspirația UE nu este doar să pună capăt conflictelor. De asemenea. ajutând la reconstruirea statelor fragile. UE a pledat în special pentru stabilirea unei legături consolidate între avertizarea timpurie și acțiunea rapidă. contribuția la asigurarea stabilității în Georgia și în regiune sau combaterea actelor de piraterie în largul coastelor Somaliei. UE a facilitat un proces de dialog între părți. Având trei operațiuni militare și nouă misiuni civile PSAC în curs. asistența UE este tot mai căutată. cu importante implicații de securitate care pot accentua fragilitatea și instabilitatea. concluziile Consiliului din 18  iulie 2011 privind activitatea diplomatică a UE în domeniul climei  (10) au confirmat faptul că schimbările climatice reprezintă o provocare globală pentru mediu și dezvoltare. comerciale și economice. în orice segment al ciclului conflictelor. Misiunile civile și operațiunile militare desfășurate în cadrul politicii de securitate și apărare comună (PSAC) includ operațiuni de consolidare a păcii post-tsunami în Aceh. Mai mult. a fost implicată într-un proces de dialog și de mediere sunt discuțiile de la Geneva privind Georgia și furnizarea de către UE de expertiză și sprijin financiar Grupului de punere în aplicare la nivel înalt al Uniunii Africane pentru Sudan. care poate fi utilizat de diverși actori ai UE. în Kosovo (11). la diferite niveluri. În concluziile Consiliului din 20 iunie 2011 referitoare la prevenirea conflictelor (9). diplomatice. în strânsă colaborare cu ONU și cu organizațiile regionale. Misiunile și operațiunile PSAC au contribuit în mod considerabil la promovarea păcii. mai eficient. Politica comună de securitate și apărare a UE Beneficiind de o mai mare flexibilitate în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. UE investește în consolidarea suplimentară a capacității sale de dialog și de mediere ca instrument eficient și eficace din punctul de vedere al costurilor. Alte exemple recente în care Uniunea Europeană. inclusiv de Reprezentanții Speciali ai UE (RSUE). în care continuă să apară crize și provocări de securitate tot mai complexe. de misiunile PCSA și de delegații. alături de instrumentele politice. UE a recunoscut necesitatea de a stimula dezbaterea internațională privind schimbările climatice și securitatea internațională și a salutat atenția sporită acordată de Consiliul de Securitate al ONU aspectelor legate de securitate ale schimbărilor climatice. a stabilității și a statului de drept.128 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Promovarea păcii.

Misiuni civile Operațiuni militare Sursa: Consiliul Uniunii Europene. Efectivele misiunii: 86 EUBAM Rafah Teritoriile palestiniene. care este prima operațiune maritimă a UE. Efectivele includ personal internațional și local. În Africa Somalia – operațiunea EUNAVFOR – Atalanta Lansată în decembrie 2008. Misiunea cuprinde aproximativ 1 650 de ofițeri de poliție. Efectivele misiunii: 22 EUPOL Afghanistan Misiune de poliție. Efectivele misiunii: 258 EULEX Kosovo din 2008 EULEX Kosovo Efectivele din 2008 misiunii: 2 777 Efectivele misiunii: 2 777 EUBAM Moldova EUBAM și Ucraina Efectivele Moldova șimisiunii: Ucraina 200 Efectivele misiunii: 200 EUMM Georgia din 2008 EUMM Georgia Efectivele din 2008 misiunii: 410 Efectivele misiunii: 410 EUPOL COPPS Teritoriile palestiniene. EUJUST LEX din 2005 Efectivele misiunii: 55 Irak/Bruxelles. operațiunea EUNAVFOR – Atalanta. din 2004 EUFOR și Althea Efective 1 289 Bosnia șimilitare: Herțegovina. din 2005 EUBAM Rafah Efectivele misiunii: 22 din 2005 Teritoriile palestiniene. controlează și arestează pescari suspecți în largul Somaliei © Daniel © Daniel Rosenthal/Iaif/Reporters Rosenthal/Iaif/Reporters . din 2007 Efectivele misiunii: 502 EUJUST LEX Irak/Bruxelles. procurori și ofițeri vamali internaționali și aproximativ 1 250 de persoane angajate local desfășurate pe întreg teritoriul Kosovo.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 129 Privire de ansamblu asupra misiunilor și opera ț iunilor Uniunii EUROPENE ÎN 2011 (NOIEMBRIE 2011) EUFOR Althea Bosnia Herțegovina. din 2004 Efective militare: 1 289 EUPM Bosnia EUPM și Herțegovina. are un rol decisiv în ceea ce privește eforturile internaționale de combatere a actelor de piraterie în largul coastelor Somaliei. judecători. Operațiunea Atalanta – marina militară ține sub observație. din 2007 EUPOL Afghanistan Efectivele 502 Misiune demisiunii: poliție. din 2006 EUPOL COPPS Efectivele misiunii: 86 din 2006 Teritoriile palestiniene. din 2003 Efectivele misiunii: 258din 2003 Bosnia și Herțegovina. din 2005 Efectivele misiunii: 55 EUSEC RD Congo din 2005 EUSEC RD Congo Efectivele din 2005 misiunii: 48 Efectivele misiunii: 48 EUPOL RD CONGO din 2007 EUPOL RD CONGO Efectivele din 2007 misiunii: 58 Efectivele misiunii: 58 EUNAVFOR – Atalanta din 2008 – Atalanta EUNAVFOR Efective militare: 1 458 din 2008 Efective militare: 1 458 EUTM Somalia din 2010 EUTM Somalia Efective militare: 74 din 2010 Efective militare: 74 Contribuția la pace și securitate În Balcanii de Vest – Kosovo Misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo (EULEX Kosovo) este cea mai mare misiune civilă lansată vreodată în cadrul politicii de securitate și apărare comună.

Obiectivul misiunii este de a sprijini Autoritatea Palestiniană în dezvoltarea și consolidarea sistemului de justiție penală. EUPOL COPPS promovează „supremația poliției civile”. oferind hrană pentru peste 1. în special. Republica Democratică Congo Restabilirea bunei guvernări. Misiunea EUSEC RD Congo a continuat să ofere consiliere și asistență pentru reforma sectorului securității. Obiectivul este de a transforma PCP într-o forță de securitate competentă a viitorului stat palestinian. Sprijinul UE vizează creșterea siguranței și securității populației palestiniene și punerea în aplicare a agendei interne a Autorității Palestiniene în ceea ce privește consolidarea statului de drept.130 Rute mai sigure în largul coastelor Somaliei De la lansarea sa. în ultimă instanță. în adoptarea unei legislații moderne și în facilitarea altor activități menite să asigure rezultate îmbunătățite în acest domeniu. dezvoltarea unei justiții penale viabile. cu scopul de a contribui la eforturile RD Congo de a-și restructura și reforma armata. conforme cu standardele internaționale privind drepturile omului. bazată pe principiile desfășurării de operațiuni polițienești democratice. . Misiunea acordă asistență Autorității Palestiniene în consolidarea instituțiilor viitorului stat Palestina în domeniile poliției și justiției penale. ceea ce înseamnă că poliția civilă este cea care ar trebui să fie. operațiunea EUNAVFOR a escortat cu succes peste 106 nave ale Programului alimentar mondial și peste 508 000 de tone de alimente au fost livrate până acum. ajungând la 70. și reforma în domeniul apărării. Jerzy Buzek. care sunt esențiale pentru succesul operațiunilor în Somalia.3 milioane de oameni pe zi. președintele Parlamentului European. EUNAVFOR a oferit de asemenea protecție unui număr de 102 de transporturi ale Misiunii Uniunii Africane în Somalia (Amisom). În plus. În Orientul Mijlociu — Teritoriul palestinian Misiunea de poliție a UE în teritoriul palestinian (EUPOL COPPS) și-a continuat în 2011 acțiunile de sprijinire a poliției civile palestiniene (PCP) în stabilirea unor acorduri polițienești durabile și eficace. Misiunea de poliție EUPOL RD Congo continuă să sprijine eforturile de reformare a Poliției Naționale a RD Congo (CNP). în consolidarea capacității profesionale în cadrul instituțiilor judiciare. responsabilă de desfășurarea de acțiuni polițienești și că ar trebui garantat controlul civil al forțelor de securitate. neutralității și serviciului pentru comunitate. au rămas factorii principali în crearea condițiilor pentru o stabilitate durabilă în RDC. în general. Această misiune se înscrie în eforturile mai ample ale UE de a sprijini o soluție globală de pace cu Israelul și de coexistență a celor două state. vizitează șantierul pentru construcția unei școli în Gaza © Uniunea Europeană EUPOL COPPS susține. de asemenea. R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 EUNAVFOR oferă protecție esențială navelor care transportă ajutoare alimentare din partea Programului alimentar mondial (PAM) către populația aflată în nevoie în Somalia și navelor Misiunii Uniunii Africane în Somalia (Amisom). Numărul consilierilor internaționali ai misiunii a crescut.

În 2011. ÎR/VP a continuat să depună eforturi în numele grupului E3+3 alcătuit din China. Iran Prin punerea în aplicare a rezoluțiilor ONU care vizează limitarea ambițiilor nucleare ale Iranului. negociată și valabilă pe termen lung pentru refacerea încrederii internaționale în caracterul exclusiv pașnic al programului nuclear al Iranului. Ciad. Rusia. numărul persoanelor incluse în aceasta ajungând la 61. Zambia. UE a informat Iranul că este în continuare dispusă să poarte discuții pe tema drepturilor omului. În aceeași măsură. Misiunea dispune de aproximativ 330 de experți în domeniile poliției. Niger. UE a organizat zece misiuni de observare a alegerilor în următoarele țări: Sudanul de Sud. În același timp. sancțiunile împotriva Iranului și a adăugat pe listele sale de sancțiuni noi entități și persoane în cazul cărora s-a putut stabili o legătură cu programele nucleare și balistice ale Iranului. desfășurați în Kabul și în nouă provincii. de-a lungul anului 2011. UE și-a revizuit. Germania.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 131 În Asia  Afganistan Misiunea de poliție a UE în Afganistan (EUPOL Afghanistan) are ca obiectiv să sprijine guvernul afgan să instituie o poliție civilă bazată pe statul de drept. personalul a utilizat markere pentru alegătorii acreditați © Uniunea Europeană . Lista a fost modificată în septembrie. Uganda. reprezintă un instrument-cheie pentru promovarea democrației. o serie de măsuri restrictive. UE a adoptat. Nicaragua și Republica Democratică Congo. Franța. Peru. Din lipsă de cerneală. Tunisia. care se desfășoară în întreaga lume. împotriva a 32 de iranieni responsabili de grave încălcări ale drepturilor omului. Misiuni de observare a alegerilor Alegerile stau la baza schimbărilor democratice și a respectării drepturilor cetățenilor. Nigeria. în aprilie 2011. Ca răspuns la deteriorarea situației drepturilor omului în Iran. Misiunile Uniunii Europene de observare a alegerilor. în conformitate cu Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului. care au constat în înghețarea activelor și în interdicția de acordare a vizelor. pentru a angaja Iranul într-un proces de negocieri menite să asigure o soluție cuprinzătoare. statului de drept și operațiunilor civile. Regatul Unit și Statele Unite ale Americii.

în afara Europei. până în 2015.132 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 O politică comercială globală pentru creștere economică și locuri de muncă în Europa Comerțul este un motor pentru creșterea economică. UE a hotărât să deschidă negocierile pentru încheierea unor acorduri de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Maroc. Egipt și Tunisia. discută noul acord de liber schimb Acordurile comerciale dintre UE și America Centrală și dintre UE și Columbia și Peru Comisia a finalizat negocierile pentru încheierea unui acord de asociere cu America Centrală și a unor acorduri comerciale cu Columbia și Peru în 2010 și a prezentat documentele Consiliului în vederea semnării. Activitatea comercială a UE se ridică în prezent la aproximativ 3. Acesta este cel mai important acord comercial al UE în momentul de față și primul semnat cu o țară asiatică. aceste acorduri vor genera pentru toate părțile economii de aproximativ 800 milioane EUR anual. însă a utilizat pe deplin instrumentele comerciale și de investiții pentru sprijinirea transformărilor democratice în țările vecine din sudul Mediteranei. Astfel de acorduri ar putea oferi o șansă reală de integrare mai puternică cu Europa în cazul țărilor angajate într-un proces de reformă economică și politică pozitivă. În 2010. Acordul de liber schimb dintre UE și Coreea de Sud Acordul de liber schimb dintre UE și Coreea de Sud a intrat în vigoare la 1 iulie 2011. comisarul pentru comerț (stânga). Relațiile comerciale cu țările din sudul Mediteranei În urma evenimentelor din cadrul Primăverii arabe. numai din taxe vamale. UE a suspendat. Iordania. © Uniunea Europeană Karel De Gucht. la începutul anului 2011. Într-un context economic global marcat de numeroase provocări. și Kim Hwang-Sik. este clar că activitatea comercială nu poate decât să câștige în importanță în ceea ce privește creșterea economică și crearea de locuri de muncă în UE. Pe termen mediu și lung. negocierile comerciale cu Libia. este foarte important să existe o politică comercială și de investiții deschisă. iar politica comercială pe următorii cinci ani își propune să adauge 150 miliarde EUR la economia Uniunii. se preconizează dublarea comerțului bilateral. prim-ministrul sud-coreean (dreapta). . Se estimează că noile oportunități de export create prin acest acord pentru întreprinderile din UE vor genera aproximativ 19 miliarde EUR. rezultatele comerciale ale UE au reprezentat aproximativ un sfert din creșterea economică înregistrată în UE. crearea de locuri de muncă și prosperitate în regiune. După ce vor fi puse pe deplin în aplicare.5 miliarde EUR pe an. Întrucât se prevede că 90 % din creșterea economică mondială viitoare va fi generată.

Zona Caraibilor și Pacific. Negocieri în curs În curs de examinare . Rusia: Angajament în vederea negocierii unui acord de liber schimb deja inclus în acordul de parteneriat și de cooperare din 1997.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 133 Acordurile comerciale ale UE Euromed America Centrală AELS Turcia ASA Coreea de Sud Mexic Statele ACP din Zona Caraibilor Columbia și Peru Africa de Sud Chile ACP înseamnă grupul statelor din Africa. Euromed: Negocieri viitoare cu privire la acorduri de liber schimb aprofundate și complete. AELS înseamnă Asociația Europeană a Liberului Schimb. ASA înseamnă Acorduri de stabilizare și de asociere semnate cu țările din Balcanii de Vest. Acorduri aflate în vigoare Negocieri încheiate Rusia Canada Ucraina Euromed Parteneri estici Țările din Golf Japonia India Malaysia Singapore Alte țări din ASEAN APE în Pacific Mercosur APE în Africa APE: Acorduri de parteneriat economic cu țările ACP.

. Parafarea și semnarea acordului vor depinde de situația politică din Ucraina. Canada. Singapore și Malaysia. acordul ar trebui să intre în vigoare după ratificarea sa de către Parlamentul European și de către parlamentele naționale. Comisia a propus o revizuire a sistemului comercial preferențial de care beneficiază țările în curs de dezvoltare. regiunea Mercosur. se intensifică măsurile de stimulare în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale ale omului și ale lucrătorilor. în urma încheierii. în noiembrie 2010.134 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 UE a înregistrat progrese solide în mai multe negocieri comerciale UE se află într-un stadiu avansat al negocierilor pentru încheierea unor acorduri comerciale bilaterale cu o serie de alți parteneri importanți. care va fi parte a viitorului acord de asociere. de asemenea. a negocierilor dintre UE. țările vizate vor continua să se bucure de avantajele care decurg din acordurile interimare de parteneriat economic încheiate în 2007. UE și Ucraina au încheiat negocierile tehnice privind DCFTA. pentru a contribui la integrarea acestora în sistemul comercial global. Obținerea condițiilor propice pentru schimburile comerciale În luna decembrie. printre care se numără India. Comerț și investiții pentru dezvoltare În 2011. Zona Caraibilor și Pacific (ACP) beneficiază de acces liber pe piața UE fără impunerea de taxe vamale și contingente. în vederea introducerii unei norme de referință în ceea ce privește asigurarea respectării DPI. cum ar fi Japonia și alți parteneri ASEAN și răsăriteni. Japonia și alte opt țări dezvoltate. Conform acestei propuneri. În fine. și este gata să analizeze dacă sunt îndeplinite condițiile pentru o eventuală lansare a negocierilor comerciale și cu alte țări. acest lucru confirmând rolul central pe care sistemul comercial multilateral îl joacă în comerțul mondial. La sfârșitul lunii decembrie. Rusia și Samoa au aderat la OMC în cadrul celei de a 8-a Conferințe ministeriale a OMC din luna decembrie. UE a hotărât în mod autonom să extindă anumite preferințe comerciale existente la țările din Balcanii de Vest. Propunerea se află în prezent pe masa de lucru a Parlamentului European și urmează să fie adoptată înainte de 1 ianua­ rie 2014. Muntenegru. modificarea normelor existente pe baza cărora produsele provenite de la anumiți parteneri din Africa. Pentru UE. care a avut loc mai devreme în acest an. Uniunea Europeană și statele sale membre au convenit să semneze Acordul comercial de combatere a contrafacerii. Comisia a propus. dacă asigură ratificarea acordurilor interimare înainte de 1 ianuarie 2014. numărul total al membrilor OMC a ajuns la 157. Prin această reformă a sistemului generalizat de preferințe (SGP) (12). a standardelor de mediu și de guvernanță (prin elementul SGP+ al sistemului) și se îmbunătățește predictabilitatea pentru agenții economici. Statele Unite ale Americii. se pune accentul pe țările care se află în cea mai mare dificultate. Având în vedere și aderarea Republicii Vanuatu.

Bosnia și Herțegovina 4.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 135 Extindere Procesul de extindere – de la o Comunitate inițială alcătuită din șase țări la o Uniune de 27 de state membre în prezent – a adus Europei și cetățenilor săi beneficii în sensul cel mai larg. buna guvernanță. printre acestea numărându-se mai multă securitate și prosperitate pentru Uniune. Muntenegru 6. Serbia 5. Islanda 2. Kosovo 7. în special. Croația 3. Țări candidate și potențial candidate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. reformele au continuat în toate țările implicate în procesul de aderare. Deși într-un ritm inegal. rămân sub semnul provocărilor. reforma economică și alinierea legislației naționale la standardele și legislația UE. . Turcia Sursa: Comisia Europeană. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 9. dar și cooperarea regională și reconcilierea. Comisia își continuă eforturile de promovare a statului de drept. precum și un impuls pentru reformă în țările aspirante la statutul de membru al UE. Alte domenii. statul de drept și libertatea de exprimare. cum ar fi. a respectării drepturilor fundamentale și a eficienței sistemelor judiciare în țările candidate. Acestea au avut loc în domenii precum democrația și drepturile omului. Albania 8.

negocierile au fost închise la 30 iunie 2011 în cadrul unei conferințe pentru aderare. deschiderea democratică din 2009 a rămas fără urmare. . siguranța alimentelor. dintre care opt au fost închise cu titlu provizoriu în cadrul conferințelor interguvernamentale din iunie. numărul de acțiuni în justiție împotriva scriitorilor și a jurnaliștilor. inclusiv cu Republica Cipru. În ceea ce privește estul și sud-estul țării. Turcia a continuat să înregistreze progrese în ceea ce privește alinierea cu acquis-ul UE în majoritatea domeniilor. fiscalitatea. Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape modul în care Croația își va îndeplini toate angajamentele și va continua pregătirile pentru a-și asuma responsabilitățile care îi revin în calitate de membru în momentul aderării. la Dubrovnik. Respectarea legislației UE de către Islanda a fost supusă unui proces de verificare care a fost finalizat în iunie și în urma căruia s-a confirmat faptul că negocierile privind pescuitul. în care niciun nou capitol nu a putut fi deschis în 2011. Eforturi importante sunt necesare în continuare pentru garantarea drepturilor fundamentale. controlul financiar și uniunea vamală vor fi marcate de dificultăți. în Croația Islanda Negocierile de aderare cu Islanda evoluează în mod corespunzător. drepturile fundamentale și politica în domeniul concurenței. în special a libertății de exprimare. serviciile financiare. este necesar ca Turcia să își intensifice eforturile. © Marianna Sulic/Getty Images Podul Franjo Tuđman. Comisia a recomandat închiderea negocierilor de aderare cu Croația. Parlamentul European a aprobat această decizie la 1 decembrie. octombrie și decembrie. 11 capitole au fost deschise. în special în ceea ce privește îndeplinirea obligației de punere în aplicare integrală și nediscriminatorie a Protocolului adițional la Acordul de asociere în raport cu toate statele membre ale UE. După ce Croația a îndeplinit criteriile rămase pentru închiderea capitolelor privind reformele în sistemul judiciar. Turcia În stadiul actual al negocierilor de aderare. agricultura și dezvoltarea rurală. Consiliul din decembrie a salutat propunerea Comisiei privind elaborarea unei noi agende pozitive în relațiile dintre UE și Turcia în cadrul procesului de aderare. În urma acordului unanim al statelor membre. Croația va deveni cel de al 28-lea stat membru al UE la 1 iulie 2013. Comisia a emis un aviz favorabil privind aderarea Croației la Uniunea Europeană. Consiliul European din decembrie s-a declarat foarte preocupat de declarațiile și amenințările Turciei privind relațiile tensionate dintre Turcia și Cipru.136 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Croația Croația pe calea aderării la UE În octombrie 2011. precum și restricțiile privind accesul la internet ridicând probleme serioase. mediul. Dacă Tratatul de aderare semnat la 9 decembrie va fi ratificat.

însă cooperarea regională a continuat să se îmbunătățească. Libertatea de exprimare reprezintă în continuare un motiv serios de îngrijorare. În ceea ce privește reforma în sistemul judiciar și în administrația publică și combaterea corupției. fiind necesar ca această țară să depună eforturi susținute pentru a demonstra realizarea unor progrese concrete în toate domeniile identificate anul trecut. în vederea deschiderii negocierilor în iunie 2012. În ceea ce privește diferendul cu Grecia cu privire la numele țării. anumite domenii. ceea ce ar trebui să contribuie la depășirea impasului politic care a dominat scena politică internă. Podul Mehmed Paša Sokolović peste râul Drina în Bosnia și Herțegovina © Uniunea Europeană . Albania În ceea ce privește îndeplinirea criteriilor politice pentru aderare. Consiliul din decembrie a salutat recentele evoluții pozitive înregistrate în ceea ce privește cooperarea dintre guvern și opoziție. De asemenea. reforma administrației publice și combaterea corupției. care de altfel este așteptată de mult timp.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 137 Muntenegru Consiliul European din decembrie a primit cu interes evaluarea Comisiei (13) conform căreia Muntenegru a abordat cu succes cele șapte priorități-cheie identificate în 2010. În ciuda câtorva progrese înregistrate anul trecut în domeniul reformei. în special independența sistemului judiciar. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei Consiliul din decembrie a declarat că este dispus să revină asupra recomandării reafirmate a Comisiei privind deschiderea negocierilor de aderare în cursul viitoarei președinții. rămân sub semnul unor provocări importante. Consiliul a încurajat autoritățile albaneze să își intensifice eforturile în ceea ce privește agenda reformei. De asemenea. UE a lansat un dialog structurat pe tema justiției în cadrul procesului de stabilizare și de asociere și și-a consolidat poziția numind și un nou Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) și șef de delegație. în special punerea în aplicare a celor douăsprezece priorități-cheie. s-au înregistrat unele progrese limitate. Anumite progrese au fost realizate în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor rămase pentru închiderea Biroului Înaltului Reprezentant. Consiliul European a invitat Comisia să prezinte o propunere privind un cadru de negociere. înainte de a se putea recomanda statutul de țară candidată și deschiderea negocierilor de aderare. progresele înregistrate de Albania sunt limitate. Bosnia și Herțegovina Bosnia și Herțegovina trebuie să își modifice constituția națională. este în continuare esențial să se găsească o soluție. în vederea eliminării incompatibilităților cu Convenția europeană a drepturilor omului.

este necesară luarea de măsuri în vederea unei îmbunătățiri vizibile și durabile a relațiilor cu Kosovo. Multe dintre principalele dificultăți persistă. Pentru deschiderea negocierilor de aderare. Este încă nevoie să se asigure participarea tuturor actorilor la cooperarea regională. în special în domeniile administrației publice. Comisia a anunțat lansarea unui dialog privind vizele. a atins un nivel satisfăcător de cooperare cu Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie. pentru Priština. propunerea unui program pentru partea de nord. În avizul său din octombrie privind cererea de aderare prezentată de Serbia. precum și a altor inițiative ale Comisiei. Comisia a recomandat acordarea statutului de țară candidată acestei țări. în vederea acordării statutului de țară candidată în martie 2012. În urma dialogului dintre Belgrad și Priština au rezultat câteva acorduri și au fost întreprinse primele măsuri pentru punerea în aplicare a acestora. menite să îmbunătățească condițiile de trai ale populației din această regiune. al sistemului judiciar și al luptei împotriva criminalității organizate și a corupției. precum și în sectorul economic. iar pentru Comisie. Consiliul European din decembrie a însărcinat Consiliul să examineze și să confirme angajamentul continuu și credibil al Serbiei cu privire la dialogul dintre Belgrad și Priština. de asemenea. aprobarea de către statele membre a unui acord-cadru privind programele UE. S-au realizat progrese și în ceea ce privește cooperarea în anumite sectoare. în special participarea Kosovo la inițiativele regionale. Serbia joacă un rol tot mai important în consolidarea procesului de reconciliere din regiune. Cooperare regională în Europa de Sud-Est În ceea ce privește cooperarea regională în Europa de Sud-Est au fost înregistrate progrese semnificative și au fost întreprinse măsuri care au contribuit la reconcilierea regională. Consiliul de Cooperare Regională (CCR) a început punerea în aplicare a strategiei sale și a programului său de lucru pentru perioada 2011-2013. precum și la progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare cu bună-credință a acordurilor la care s-a ajuns în cadrul dialogului privind cooperarea regională favorabilă incluziunii și cooperarea cu EULEX și KFOR. menite să sprijine progresele obținute de Kosovo pe calea integrării în UE. Consiliul invitând Comisia să prezinte un raport atunci când se vor înregistra suficiente progrese în acest domeniu. . Kosovo Kosovo a continuat să înregistreze progrese în ceea ce privește integrarea europeană. lansarea unui dialog structurat privind statul de drept. care au fost elaborate cu ajutorul UE. revizuirea comunicării sale din 2009 privind Kosovo. cum ar fi: realizarea de progrese în vederea semnării unui acord comercial. Ca urmare a progreselor înregistrate în domeniul readmisiei și al reintegrării.138 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Serbia Serbia a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor politice și. S-a convenit asupra unui nou mandat al Reprezentantului Special al Uniunii Europene (RSUE) în Kosovo. susținut de Consiliul din decembrie. printre care se numără Comunitatea Energiei și Acordul central european de comerț liber (CEFTA). Sunt necesare progrese suplimentare semnificative în ceea ce privește îmbunătățirea relațiilor cu Kosovo și introducerea unor soluții pragmatice și durabile.

Asistența acordată țărilor candidate și potențial candidate în 2011.53 98.15 201. suma totală alocată țărilor implicate în procesul de aderare (inclusiv Islandei.461 miliarde EUR.74 miliarde EUR. în această sumă fiind cuprinsă și asistența pentru beneficiari multipli.27 1 739. comparativ cu 1. cu excepția cooperării transfrontaliere.494 miliarde EUR în 2009.539 miliarde EUR în 2010 și cu 1. În 2011. La sfârșitul anului 2011.70 34. milioane EUR) Albania Bosnia și Herțegovina Croația Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei Islanda Kosovo Muntenegru Serbia Turcia Program cu beneficiari multipli (*) Total 94.03 12.88 779.32 Țară (*) Alocare destinată asistenței pentru tranziție și consolidarea instituțiilor.43 156. inclusiv în cadrul programelor de cooperare naționale și transfrontaliere: Alocări IPA 2011 (în prețuri curente.43 107.00 68.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 139 Asistență de preaderare În 2011. sumele alocate acestor țări în cadrul asistenței pentru preaderare începând din 2007 s-au ridicat la un total de 7. asistența acordată comunității cipriote turce pentru dezvoltare socială și economică s-a ridicat la 28 milioane EUR. pentru prima dată) și acordată pe baza Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) s-a ridicat la 1. .90 186.

De asemenea. în următorii ani. Comisia a propus. cât și din partea țărilor partenere.140 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Investiții pentru dezvoltare – UE. concentrarea ajutorului UE în anumite sectoare. Rol de deschizător de drumuri în domeniul politicii pentru dezvoltare Noul cadru al politicii UE în domeniul dezvoltării se bazează pe rezultatele unei consultări publice organizate în 2010 și ține seama de evenimentele din cadrul Primăverii arabe. care propune îmbunătățirea modului în care UE acordă fonduri guvernelor din țările în curs de dezvoltare pentru a le sprijini în procesul de punere în aplicare a politicilor de dezvoltare proprii. UE și statele membre asigură mai mult de jumătate (56 %) din ajutorul mondial destinat țărilor în curs de dezvoltare. Acest nou cadru va defini. la inaugurarea unui centru de formare profesională cofinanțat de UE în Sudanul de Sud . Comisia își va adapta portofoliul geografic. activitatea Comisiei în domeniul dezvoltării. cel mai important donator mondial Constituind cel mai important donator la nivel mondial. precum și de cererea crescândă de rezultate concrete atât din partea politicienilor și a cetățenilor europeni. © Uniunea Europeană Andris Piebalgs. Comisia a emis un document strategic privind sprijinul bugetar. astfel încât resursele limitate alocate ajutoarelor să fie direcționate în sectoarele în care pot avea cele mai mari efecte. ci trebuie să aleagă cu atenție sectoarele în care vrea să se angajeze și să se limiteze la programe în care poate aduce o valoare adăugată. Axarea crescândă asupra țărilor din Africa Subsahariană și a țărilor partenere din vecinătate și acordarea unei atenții speciale țărilor aflate într-o situație de fragilitate implică acceptarea faptului că această diferențiere va determina reducerea sau eliminarea granturilor pentru importante părți din Asia și America Latină. Comisia nu poate fi peste tot și nu poate face tot. UE acordă ajutor persoanelor celor mai sărace de pe planetă din peste 150 de țări din toată lumea și s-a angajat să sprijine realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM) până în 2015. Ajutorul oficial pentru dezvoltare gestionat de Comisia Europeană reprezintă numai el aproximativ 20 % din totalul ajutorului acordat de UE. în special. În mod evident. De asemenea. cu precădere în cele care contribuie la buna guvernanță și la creșterea durabilă și favorabilă incluziunii. prin punerea în aplicare a cadrului UE pentru dezvoltare adoptat de curând și prevăzut în comunicarea (14) „Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării”. comisarul pentru dezvoltare (al treilea din stânga).

la întărirea sprijinului pe care UE îl acordă țărilor în curs de dezvoltare în eforturile lor de a atinge ODM în materie de apă potabilă și salubritate.4 miliarde de oameni de pe glob nu au încă acces la electricitate și 2. Comisia a adoptat un document strategic (15) pentru Forumul la nivel înalt privind eficacitatea ajutorului. Principalele instrumente de finanțare introduse de UE sunt Facilitatea pentru acces la energie. în scopul de a îmbunătăți accesul la apă în Africa. Dialogul politic se desfășoară prin intermediul inițiativei UE în domeniul energiei pentru dezvoltare durabilă și reducerea sărăciei și al parteneriatului energetic al UE cu Africa. Zona Caraibilor și Pacific. Sporirea eficacității ajutorului În perioadele dificile din punct de vedere economic și bugetar. Finanțarea proiectelor de inovare În martie.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 141 Energie durabilă Energia durabilă ca motor al creșterii economice a devenit o prioritate a politicii pentru dezvoltare. care s-a desfășurat la Busan între 29 noiembrie și 1 decembrie 2011. Zona Caraibilor și Pacific (ACP). în scopul finanțării unor proiecte menite să asigure accesul la apă și la servicii sanitare în țările din Africa. Mecanismul pune la dispoziție suma de 40 milioane EUR. Acest instrument financiar va intensifica efectul de pârghie al asistenței financiare și va încuraja participarea sectorului privat. de asemenea. Comisia a anunțat lansarea unui mecanism de punere în comun (16). Comisia continuă să acorde diferite granturi pentru sprijinirea societății civile și a autorităților locale. Dispunând de un buget total de 1.7 miliarde de persoane utilizează biomasa tradițională pentru gătit. În cadrul politicii pentru dezvoltare a UE. societatea civilă și autoritățile locale constituie parteneri esențiali în procesul de dezvoltare. În septembrie 2011. Acesta va contribui.6 miliarde EUR pentru perioada 2007-2013. . este esențial să se asigure că fiecare euro alocat în cadrul ajutorului UE pentru dezvoltare generează cel mai mare impact posibil asupra sărăciei în țările în curs de dezvoltare. care face parte din Facilitatea pentru apă ACP-UE. În acest scop. Fondul fiduciar pentru infrastructură privind securitatea energetică și Fondul mondial pentru eficiență energetică și energii regenerabile (GEEREF). este cu atât mai important să se asigure faptul că ajutoarele sunt cheltuite în mod eficace. în cadrul acestuia sunt combinate granturi din Fondul european de dezvoltare (FED) și împrumuturi de la instituțiile de finanțare ale UE active la nivel multilateral sau bilateral. că ele produc cele mai bune rezultate posibile și că stimulează și alte finanțări pentru dezvoltare. Această evoluție intervine în contextul în care 1. Din acest document a reieșit că performanța UE (Comisia și 14 state membre) în ceea ce privește angajamentele asumate pentru asigurarea eficacității ajutorului se situează deasupra mediei globale în rândul donatorilor și că ajutorul UE este mai eficace și mai transparent decât oricând.

Îmbunătățirea sănătății materne 6. Promovarea egalității de gen Africa de Sud: noul program de asistență medicală pentru combaterea HIV și a tuberculozei Programul de sprijinire a politicilor din sectorul asistenței medicale primare finanțat de UE dispune de suma de 126 milioane EUR și are drept obiectiv să contribuie la creșterea speranței de viață. Uniunea Europeană va trebui să continue acțiunile de sprijinire a efortului mondial de combatere a sărăciei. După anul 2015. Având în vedere eforturile care sunt necesare în continuare pentru realizarea ODM până în 2015. . Reducerea la jumătate a sărăciei extreme și a foametei 2. Protejarea mediului 8.142 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului Există motive de îngrijorare deosebite în ceea ce privește lipsa de progrese în anumite țări și regiuni (în special în Africa Subsahariană) și în legătură cu anumite ODM (în special sănătatea mamei și a copilului). Combaterea SIDA. până la sfârșitul anului 2011. Asigurarea accesului tuturor la învățământ primar 3. 4. Reducerea mortalității infantile 5. precum și la combaterea HIV/SIDA și a tuberculozei. de această facilitate au beneficiat 50 de milioane de persoane din 50 de țări în curs de dezvoltare. Facilitatea pentru alimente a UE Înființată ca reacție la problemele legate de creșterea prețurilor la produsele alimentare în 2007-2008. programul va sprijini guvernul sud-african și. Instituirea unui parteneriat mondial pentru dezvoltare Sursa: Comisia Europeană. ministerul sănătății din această țară să îmbunătățească accesul pacienților la serviciile de asistență medicală și să asigure un nivel mai ridicat de calitate și gestionare a sistemului de sănătate la nivel districtual. Obiectivele de dezvoltare ale mileniului: un exemplu de angajament european 1. la reducerea mortalității materne și infantile. în special. Se estimează că. a tuberculozei și a malariei 7. UE trebuie să sporească rapid impactul ajutorului acordat pentru reducerea sărăciei. În acest scop. Facilitatea pentru alimente a UE dispune de suma de 1 miliard EUR și are drept obiectiv să sprijine beneficiarii să reinvestească în producția agricolă și să răspundă nevoilor persoanelor aflate în cea mai gravă situație de insecuritate alimentară.

Se estimează că 25 de milioane de copii și 5. În cazul Somaliei.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 143 Africa Subnutriția este cauza principală a mortalității infantile. fiind marcată de persistența conflictelor violente și de frecvența înfruntărilor grave. care prevede intervenții pe termen lung în favoarea dezvoltării.5 milioane de femei însărcinate vor beneficia de acest program. Uniunea Europeană a anunțat acordarea unui grant în valoare de 14. Uniunea Europeană a alocat peste 440 milioane EUR pentru agricultură și siguranță alimentară în Cornul Africii (Eritreea. În vaste regiuni din Sudanul de Sud și în regiunile de graniță cu Sudanul de Nord. UE a reacționat cu generozitate în fața efectelor devastatoare cauzate de două sezoane de secetă în Cornul Africii © Uniunea Europeană . care urmează a fi utilizat pentru a face față subnutriției în regiune. agricultură. în special femei și copii.95 milioane EUR către UNICEF. securitate alimentară și guvernanță democratică. Ea este în același timp o cauză a sărăciei și un efect al acesteia: milioane de copii din Africa Subsahariană nu primesc hrana de care au nevoie pentru a se dezvolta fizic și intelectual în mod corespunzător la vârsta copilăriei sau pentru a-și utiliza pe deplin capacitatea productivă la vârsta adultă. astfel cum era prevăzut în acordul global de pace din 2005. Începând din 2008. sănătate. de asemenea. UE a introdus treptat o abordare cuprinzătoare privind Cornul Africii. să consolideze pacea și să îmbunătățească guvernanța democratică în regiune. peste 70 de milioane de persoane. Etiopia și Djibouti se confruntă deja cu o situație de urgență alimentară. contribuind astfel la asigurarea hranei pentru persoanele cele mai vulnerabile. UE este în prezent cel mai important donator.4 milioane EUR pentru perioada 2008-2013. Ele ar putea fi utilizate pentru proiecte legate de educație. Datorită ajutorului european. au beneficiat de sprijin direct care le-a permis accesul la alimente. Combaterea subnutriției Pentru a contribui la combaterea subnutriției. contribuind la moartea a peste 3 milioane de copii în fiecare an. populațiile vecine (în special din zonele rurale) din Kenya. situația rămâne problematică. În plus față de ajutorul umanitar acordat regiunii. menite să creeze condiții de securitate. Djibouti. Sudanul de Sud și-a declarat oficial independența la 9 iulie 2011. UE a alocat 215. În timp ce anumite părți din Somalia sunt afectate de foamete. subnutriția este responsabilă pentru 20 % din cazurile de mortalitate maternă. suma de 200 milioane EUR a fost alocată Sudanului de Sud: aceste fonduri vor sprijini punerea în aplicare a viitorului „Plan de dezvoltare 2011-2013” al guvernului din Sudanul de Sud. Kenya și Somalia). în urma referendumului care a avut loc în ianuarie 2011. la îmbunătățirea alimentației și la promovarea agriculturii durabile. În ultimii zece ani. Etiopia.

odată desfășurate. acest instrument a servit la finanțarea operațiunilor de sprijinire a păcii coordonate de Africa (607 milioane EUR). Amisom este. cum ar fi alocații. inclusiv față de situația din Africa de Nord. El este finanțat în comun de Comisia Europeană (132 milioane EUR). În august 2011. urmând a se axa. Fondurile globale alocate misiunii în baza APF se ridică la 208. Cea de a cincea reuniune a Comisiei Europene și a Comisiei Uniunii Africane a avut loc la 31 mai și 1 iunie 2011. combustibil și echipamente de comunicații. este dificil să se obțină avantajele care decurg din liberul schimb și din integrarea regională. Instrumentul financiar pentru pace în Africa (APF) este un instrument prin care UE sprijină programul pentru pace și securitate în Africa. a marcat desăvârșirea tranziției către democrație a acestei țări. pe sectoarele sociale (educație și sănătate). Comisia Europeană a hotărât să alimenteze Instrumentul financiar pentru pace în Africa (APF) cu 300 milioane EUR. Învestirea noului președinte. asistență medicală. . Instrumentul financiar pentru pace în Africa finanțează operațiunea Uniunii Africane de sprijinire a păcii (Amisom). a tuberculozei și a malariei Parteneriatul dintre țările europene și cele în curs de dezvoltare privind studiile clinice (EDCTP) accelerează dezvoltarea de noi tratamente pentru combaterea celor trei boli principale asociate sărăciei: HIV/SIDA. de asemenea. gestionare și soluționare a conflictelor și de consolidare a păcii. au contribuit la prevenirea conflictelor și la promovarea stabilității. Aceasta a dat un nou avânt politic parteneriatului strâns și bazat pe încredere dintre cele două instituții. De asemenea. Comisia Europeană sprijină ferm programul de integrare regională al Comunității Caraibilor (Caricom) și angajamentul Forumului Caraibilor (Cariforum) în ceea ce privește acordul de parteneriat economic (APE) cu Uniunea Europeană. Cu aceste fonduri guvernul va fi în măsură să își intensifice lupta împotriva sărăciei. Zona Caraibilor Uniunea Europeană este de multă vreme un partener al populației și al guvernelor din această regiune. reconciliere și dezvoltare durabilă în Somalia. care sprijină instituțiile federale somaleze de tranziție în eforturile lor de stabilizare și în căutarea unui dialog politic și a reconcilierii. Sprijinirea reconcilierii în Somalia În Somalia. de țările europene participante (116 milioane EUR) și de părți terțe (63 milioane EUR) din sectorul privat și organizații de caritate.4 milioane EUR și acoperă costuri în diferite domenii. Mahamadou Issoufou. Fondurile sunt puse la dispoziția Uniunii Africane și a organizațiilor regionale africane pentru perioada 2011-2013 și vor putea fi utilizate pentru a sprijini anumite inițiative relevante la nivel continental și regional în materie de prevenire. în aprilie 2011. care reglementează modul în care cele două regiuni vor coopera în numeroase domenii comerciale. în urma încercării anticonstituționale a fostului președinte de a rămâne în funcție după expirarea celui de al doilea mandat al său. care. Din acest motiv. însărcinată să faciliteze acordarea ajutorului umanitar și să creeze condițiile necesare pentru reconstrucție. Reuniunea a constituit un prilej pentru discutarea și stabilirea abordărilor comune față de evenimentele internaționale din momentul respectiv. își propune să extindă relațiile dintre UE și Africa dincolo de domeniul dezvoltării. precum și pentru trasarea căilor de urmat în vederea celei de a 17-a Conferințe privind schimbările climatice de la Durban. În condițiile actualei crize economice. locuințe. Instituit inițial de UE în 2003. să promoveze cooperarea dintre cele două continente și să abordeze provocările și oportunitățile globale. două țări asociate și 29 de țări din Africa Subsahariană cu statut de colaboratori. De-a lungul anilor. Parteneriatul strategic dintre Africa și UE. R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 UE și-a suspendat cooperarea cu Niger în 2009. acesta a contribuit în mod semnificativ la consolidarea capacităților instituționale africane în materie de pace și securitate la nivel continental și regional (100 milioane EUR) și a susținut o serie de activități de mediere (15 milioane EUR). ca răspuns la o solicitare din partea Uniunii Africane. tuberculoza și malaria. Uniunea Europeană a confirmat reluarea deplină a cooperării pentru dezvoltare cu Niger la 20 iunie 2011 și a pus la dispoziție 25 milioane EUR cu titlu de sprijin bugetar pentru această țară. Acest parteneriat reunește 14 state membre ale UE. în special. instituit cu ocazia istoricei întâlniri la nivel înalt de la Lisabona din decembrie 2007.144 Împreună în lupta împotriva SIDA.

Țările și teritoriile de peste mări (TTPM) În cadrul Forumului UE-TTPM din februarie. Comisia a anunțat. în baza unei variante revizuite a strategiei și a programului indicativ pentru perioada 2011-2013. UE acordă. UE și-a continuat angajamentul în favoarea inițiativei comune Paci­ fic-UE privind schimbările climatice și a punerii în aplicare a acesteia. cu participarea activă a comunităților locale © Uniunea Europeană . transporturilor durabile și dezvoltării sociale. în 2011. în special celor din Pacific. Facilitatea de investiții pentru Zona Caraibilor (CIF) se află în curs de lansare. educație și ocuparea forței de muncă. În cursul unei vizite organizate în martie în Vanuatu. Acordul de parteneriat economic Cariforum-UE este în curs de punere în aplicare și ambele părți colaborează pentru crearea unei strategii comune a Zonei Caraibilor și a UE. lansarea unor noi programe menite să consolideze integrarea economică în Pacific prin intermediul comerțului (30 milioane EUR) și să sprijine dezvoltarea capacităților populației din insulele Pacificului de a combate schimbările climatice.4 milioane EUR pentru perioada 2008-2011. migrație. Urmând modelul Facilității de investiții pentru America Latină (LAIF). în scopul promovării integrării și coeziunii sociale. energiei.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 145 Reconstrucție postdezastru În urma cutremurului care a afectat Haiti în 2010. fonduri suplimentare în valoare de 169 milioane EUR pentru sprijinirea operațiunilor de reconstrucție în Haiti. au fost lansate proiecte în valoare de 50. America Latină În 2011. desfășurată la Madrid în mai 2010: știință. se plantează arbori pentru combaterea degradării solului și a deșertificării. În cadrul Alianței mondiale împotriva schimbărilor climatice. Comisia a anunțat că accentul pus pe reducerea sărăciei nu mai este suficient și că noul parteneriat ar trebui să stimuleze dezvoltarea economică și socială a TTPM.4 milioane EUR și au fost anunțate noi proiecte în valoare de 39 milioane EUR. zona Pacificului a primit în total 28. În cadrul programului ONU-UE. În vederea adaptării la efectele schimbărilor climatice și ale sărăciei. schimbări climatice. problema globală a drogurilor. dispunând de un buget de 40 milioane EUR. inovare și tehnologie. UE a convenit cu Agenția franceză de dezvoltare (AFD) și ONU-Habitat să introducă un proiect suplimentar în valoare de 23 milioane EUR pentru refacerea și renovarea clădirilor deteriorate în două cartiere din Port-au-Prince. care va cuprinde un dialog politic consolidat și măsuri de cooperare pentru dezvoltare. integrare regională și interconectivitate. UE a organizat primul atelier al Alianței mondiale împotriva schimbărilor climatice pe tema includerii măsurilor de adaptare la schimbările climatice în agenda de dezvoltare națională și în bugetul național. ajutorul programabil al UE în Haiti pentru perioada 2008-2013 ajunge astfel la un total de 391 milioane EUR. în cadrul FED speciale pentru măsuri urgente și neplanificate. cercetare. de asemenea. Pacific În 2011. aceasta va contribui la mobilizarea resurselor puse la dispoziție de instituțiile financiare. Comisia a propus o creștere a sprijinului internațional acordat insulelor mici. În martie 2011. în scopul promovării integrării și coeziunii sociale. Cooperarea pentru dezvoltare în regiune s-a ameliorat în mod semnificativ. biodiversitate și energie. asigurând o creștere favorabilă incluziunii și o dezvoltare durabilă. UE și partenerii din America Latină și din Zona Caraibilor au continuat să respecte o agendă comună pentru abordarea priorităților în funcție de următoarele domenii identificate în cadrul întâlnirii la nivel înalt dintre UE și ALC. menită să pună bazele unei relații mai mature. dezvoltarea durabilă: mediu. inclusiv pentru asigurarea instalațiilor edilitare de bază. cu scopul de a promova investițiile în proiecte din domeniile infrastructurii. Totodată.

precum și ocuparea forței de muncă. sprijinirea educației și a unei guvernanțe mai solide. O altă realizare a fost sprijinirea. În cadrul reuniunii informale a miniștrilor pentru dezvoltare. Uniunea Europeană sprijină punerea în aplicare a noii strategii de securitate din America Centrală de combatere a criminalității organizate și a traficului de droguri în regiune. în El Salvador. . În 2011. cum ar fi dezvoltarea și accesul pe piață. administrație publică și necesitatea de îmbunătățire a modului în care sunt gestionate finanțele publice.458 miliarde EUR. precum și aspecte legate de drepturile omului și consolidarea păcii. în Columbia. De exemplu. a unei legi aprobate recent privind „victimele și retrocedarea terenurilor”. Fondurile de cooperare pentru dezvoltare alocate regiunii vor fi utilizate în principal pentru sprijinirea unor domenii precum coeziunea socială și reducerea sărăciei. s-a luat în considerare o abordare diversificată a țărilor partenere din Asia Centrală. UE a alocat 200 milioane EUR sectoarelor menționate. a bunei guvernanțe și a respectării drepturilor omului. De exemplu. În cursul unei vizite în Pakistan. energia. ceea ce reprezintă aproximativ 30 % din sprijinul total anual acordat acestei țări pentru dezvoltare. Aceste facilități au un important efect de pârghie în ceea ce privește mobilizarea resurselor suplimentare din partea instituțiilor financiare. În Afganistan. Comisia și-a reafirmat intențiile de a mări cu 50 % asistența pentru dezvoltare acordată Pakistanului. de la 50 la 75 milioane EUR pe an pentru perioada 2011-2013. care a avut loc în iulie 2011 la Sopot. fiind necesar ca în centrul preocupărilor să fie plasate țările cu cel mai ridicat nivel de sărăcie din regiune. În Paraguay. Uniunea Europeană a fost deosebit de activă în promovarea statului de drept și a bunei guvernanțe în regiune. în Uruguay. înregistrarea de progrese în realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. O inițiativă similară pentru Zona Caraibilor se află în stadiul final al procedurii de adoptare. La nivel global. care cuprinde aspecte economice importante. Asia și Asia Centrală Sprijinul acordat de UE Pakistanului Asistența acordată Pakistanului de către UE și statele membre ale acesteia pentru perioada 2009-2013 se ridică la un total de 2. discuțiile s-au axat pe teme precum buna guvernanță. De asemenea. Această lege vizează să consolideze dreptul victimelor conflictului la despăgubiri și retrocedarea terenurilor însușite ilegal. UE sprijină reforma sistemului penitenciar și respectarea drepturilor omului în centrele de detenție. în vederea promovării investițiilor în infrastructura esențială pentru o dezvoltare socioeconomică echitabilă și durabilă. Fonduri importante au fost alocate regiunii prin intermediul Facilității de investiții pentru America Latină. inclusiv reforma poliției civile. o parte importantă din aceste fonduri va fi investită în dezvoltarea rurală. justiție.146 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Un total de 454 milioane EUR urma să fie disponibil pentru această regiune până la sfârșitul anului 2011. UE și Pakistan au discutat de asemenea următoarele etape ale dezvoltării unui dialog strategic UE-Pakistan. sprijinul vizează protecția socială și integrarea economică a celor mai vulnerabile și mai sărace părți ale populației. De asemenea. Uniunea Europeană sprijină acțiunile întreprinse în favoarea coeziunii sociale (reducerea sărăciei și combaterea inegalităților și a excluderii). transporturile durabile și dezvoltarea socială. Programele de ajutor vor continua să se concentreze pe dezvoltarea rurală. toate având un rol esențial pentru creșterea economică și dezvoltarea țării pe termen lung. adică Tadjikistan și Kârgâzstan. necesare pentru promovarea investițiilor în domenii precum infrastructura legată de climă și mediu. care a avut loc în iunie.

imparțialității. Pregătirile pentru crearea acestuia. cele două instrumente principale de care dispune Uniunea Europeană pentru a asigura acordarea rapidă și eficace de ajutor umanitar persoanelor care se confruntă cu consecințele imediate ale dezastrelor și conflictelor. încurajând investițiile în acțiunile de prevenire și de pregătire înainte de producerea catastrofelor. care este o componentă diferită de ajutorul pentru dezvoltare pe termen lung sau de instrumentele de politică externă. UE integrează reducerea riscurilor asociate dezastrelor naturale în politicile și acțiunile desfășurate în cadrul UE și în relațiile cu țările în curs de dezvoltare. Corpul voluntar european de ajutor umanitar. se bazează pe principiile umanității. comisarul pentru cooperare internațională. de a preveni și a ușura suferința umană și de a garanta integritatea și demnitatea umană a persoanelor afectate de catastrofe naturale sau provocate de om. De asemenea. Asistența umanitară a UE. au continuat pe parcursul anului. pentru ca aceasta să poată fi acordată mai simplu. și anume. Uniunea s-a mobilizat pentru a acorda urgent asistența necesară. În același timp. care îi permite să evalueze nevoile la fața locului și să monitorizeze operațiunile pe care le finanțează. Obiectivul acestei manifestări concrete a solidarității cu populațiile cele mai vulnerabile este de a salva și a proteja vieți. UE lucrează în mod continuu la îmbunătățirea calității asistenței umanitare. după dezastrul de la Fukushima © Uniunea Europeană . Instrumente de solidaritate Mandatul Comisiei cuprinde asistența umanitară și protecția civilă. Uniunea Europeană rămâne cel mai mare furnizor de asistență umanitară din lume. Kristalina Georgieva. tsunamiul și accidentul nuclear care au devastat Japonia la 11 martie. Dacă se iau în considerare bugetul Comisiei și bugetele statelor membre. Pentru a garanta sănătatea publică. Răspunsul la catastrofa din Japonia Imediat după cutremurul.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 147 Solidaritatea în acțiune – reacția la crizele umanitare Nevoile umanitare sunt în creștere peste tot în lume. centralele nucleare din UE au fost supuse unor teste de siguranță și evaluări ale riscurilor. în calitate de donator în domeniul ajutorului umanitar. Uniunea Europeană a acționat prompt pentru siguranța cetățenilor europeni. Comisia se sprijină. inclusiv pentru lansarea unor proiecte-pilot. au fost adoptate rapid măsuri de protecție împotriva radiațiilor. un ajutor în natură de 400 de tone și o finanțare în valoare de 10 milioane EUR. ea se află astfel într-o poziție ideală. ajutor umanitar și reacție la situații de criză. printre altele. mai rapid și mai bine. Sprijinul umanitar de urgență a cuprins. De asemenea. În 2011. independenței și neutralității. Corpul voluntar european de ajutor umanitar Tratatul de la Lisabona a introdus o inovație majoră în domeniul asistenței umanitare. pe o rețea de experți cu sediul permanent în zonele fierbinți de criză din întreaga lume. Comisia Europeană a perfecționat instrumentele umanitare de care dispune și care au fost concepute pentru a accelera și pentru a simplifica acordarea ajutoarelor. cât și în afara UE. atât în interiorul.

precum cea a refugiaților din Bangladesh care aparțin minorității Rohingya.148 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 © Uniunea Europeană Télécoms sans frontières. Organizația Națiunilor Unite a declarat starea de foamete în anumite regiuni din Somalia. Criza alimentară în Cornul Africii (septembrie 2011) Referință: Drought news – septembrie 2011 African Drought Observatory (ADO) Zone afectate în prezent Zone afectate în iunie 2011 Zone amenințate în iunie 2011 Sudan Yemen Etiopia Somalia Sursa: Comisia Europeană. Seceta și criza alimentară din Cornul Africii Seceta recurentă din Cornul Africii. Côte d’Ivoire. acesta vizând. cum ar fi Cornul Africii. În 2011 au fost alocate fonduri în zone de criză bine stabilite. Sudanul de Sud Kenya Tanzania . dar și pentru așa-numitele „crize uitate”. În cursul anului. în cadrul ajutorului s-a acordat asistență medicală. Activarea. Orientul Mijlociu și Sahel. UE și-a concentrat eforturile pentru a face față exodului de refugiați în țările învecinate cu Libia. Acoperire mondială a asistenței Acordarea de sprijin și alocarea de fonduri sunt dictate în continuare exclusiv de nevoile umanitare. partener al Comisiei Europene. acum minoritari. În prima fază a crizei. UE și-a reorientat sprijinul umanitar. Sudan. a declanșat o criză alimentară în anumite părți din regiune. După încheierea acestei etape.5 milioane din partea Comisiei. cea mai gravă din ultimii peste 60 de ani. cea a civililor afectați de conflicte armate interne din Columbia și din Republica Centrafricană și cea a conflictelor interetnice din Birmania/Myanmar. foști susținători. din acel moment. În martie. persoane strămutate în interiorul țării) și s-au întreprins acțiuni de deminare în scop umanitar. s-a asigurat protecția persoanelor celor mai vulnerabile (persoane din Africa Subsahariană. mecanismul a fost din nou activat pentru a sprijini evacuarea unui număr mare de resortisanți ai țărilor terțe care erau blocați pe partea tunisiană a frontierei cu Libia. totalul ajutoarelor umanitare și al fondurilor destinate protecției civile acordate de UE în cadrul crizei din Libia s-a ridicat la aproape 155 milioane EUR. La 20 iulie. a mecanismului de protecție civilă al UE a sprijinit evacuarea cetățenilor UE din Libia. în februarie. instalează un sistem de comunicații prin satelit pentru a permite libienilor refugiați să își contacteze familiile Răspunsul Europei la criza din Libia Uniunea s-a aflat în prim-planul răspunsului umanitar internațional la criza din Libia. ai regimului Gadhafi. inclusiv 80. în principal ușurarea suferinței populației civile din interiorul Libiei.

Refugiații somalezi.6 milioane de persoane în total. majoritatea găsind adăpost în taberele de refugiați din Dadaab. Mexic. un ajutor umanitar în valoare de 984 milioane EUR pentru Cornul Africii. Dadaab a devenit cel mai mare grup de tabere de refugiați din lume. Arabia Saudită.pdf . (15) Propunere pentru poziția comună a UE la cel de al patrulea forum la nivel înalt privind eficacitatea ajutorului de la Busan [COM(2011) 541]. (6) Decizia de punere în aplicare a Comisiei privind măsura specială: Facilitatea de sprijinire a societății civile în cadrul politicii de vecinătate 2011 [C(2011) 6471]. Franța.europa. (3) Comunicarea Comisiei – UE și regiunile sale învecinate: o abordare reînnoită în privința cooperării în domeniul transporturilor [COM(2011) 415]. (9) http://www. reforme și creștere favorabilă incluziunii (SPRING) 2011-2012 în favoarea regiunii din vecinătatea sudică [C(2011) 6828]. (16) http://ec. Etiopia. Japonia. începând cu anul 2006. (5) Decizia de punere în aplicare a Comisiei – Sprijin pentru parteneriat. Până în luna octombrie. (12) Propunere de regulament de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate [COM(2011) 241]. Peste 950 000 de somalezi s-au refugiat peste hotare. plus Uniunea Europeană (Argentina. Germania. desfășurate în Cornul Africii. Brazilia. Uniunea Europeană. De asemenea.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/water/ documents/acp_eu_water_facility_pooling_mechanism_guidelines_en. Australia. Contribuția UE reprezintă mai mult de o treime din asistența globală acordată acestei regiuni. Regatul Unit. Italia.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/ foraff/122911.consilium. Rusia. (8) Grupul celor Douăzeci (G20) este alcătuit din miniștrii de finanțe și guvernatorii băncilor centrale ale unui număr de 19 țări. (2) Propunere de regulament de instituire a unui instrument european de vecinătate [COM(2011) 839]. UE a mobilizat.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/ foraff/123923. 13.consilium. Coreea de Sud. Statele Unite ale Americii). China. Kenya.europa. Indonezia. Italia. (4) Comunicarea comună – Un parteneriat pentru democrație și prosperitate împărtășită cu țările sud-mediteraneene [COM(2011) 200]. UE a acordat ajutoare umanitare suplimentare pentru programele de prevenire și reducere a riscurilor asociate dezastrelor naturale. Kenya și Djibouti au avut nevoie de asistență de urgență. Germania. Scopul este de a pregăti comunitățile să facă față mai bine impactului secetei recurente. Japonia.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 149 unde situația de conflict a agravat efectele secetei.europa. Turcia. Într-un efort comun al statelor membre și al Comisiei.pdf (11) În temeiul Rezoluției 1244/99 a Consiliului de Securitate al ONU. (7) Grupul celor Opt (G8) este un for la care participă liderii a opt dintre statele cele mai industrializate din lume și ai cărui membri sunt: Canada. adică peste 5. (13) Comunicarea Comisiei – Strategia de extindere și principalele provocări 2011-2012 [COM(2011) 666]. India. Franța. precum și persoanele cele mai vulnerabile din zonele afectate de secetă.3 milioane de persoane din Somalia. NOTE (1) Comunicare comună – Un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine [COM(2011) 303]. Canada.pdf (10) http://www. Rusia. (14) Comunicarea Comisiei – Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării [COM(2011) 637]. într-o foarte scurtă perioadă de timp. Cu 450 000 de persoane înregistrate. au beneficiat de ajutor umanitar din partea UE. Africa de Sud. Regatul Unit și Statele Unite.

Capitolul 5 Consolidarea răspunderii. a eficienței și a transparenței în UE .

la abordarea a numeroase subiecte. toate instituțiile și organismele au fost stimulate să își joace pe deplin rolul. Toate părțile interesate au susținut metoda comunitară stabilită de tratate. Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor au contribuit. De asemenea. instituțiile au fost puse la încercare și au răspuns provocării. instituțiile au avut o activitate extrem de intensă. cât și între instituții. în ciuda a numeroase voci care susțineau o abordare interguvernamentală. inclusiv la formularea unui răspuns la criza economică și a unor propuneri pentru un nou cadru bugetar pentru 2020. de simplificarea legislativă sau de introducerea unei mai mari transparențe. Ca întotdeauna. Fie că e vorba despre Ombudsman. Având în vedere ritmul rapid de desfășurare a evenimentelor și de evoluție a scenariilor. A existat o interacțiune majoră atât în cadrul instituțiilor. © iStockphoto. într-un an în care dl Jean-Claude Trichet și-a încheiat cu succes cei opt ani de activitate excepțională în fruntea acestei instituții. care a supravegheat cheltuielile Uniunii.com/Sami Suni . cei trei președinți și Președinția asigurată prin rotație coordonându-și activitatea pentru a asigura obținerea celor mai eficiente rezultate. Instituțiile au reacționat ferm și energic având în vedere condițiile extrem de solicitante. Parlamentul European. Consiliul și Comisia au colaborat îndeaproape și în mod eficient. a fost clar că instituțiile au depus eforturi constante pentru ca Uniunea Europeană să fie mai puternică pentru cetățenii săi și pentru lumea întreagă. furnizând soluții rapide. în vreme ce presa vorbea de reacția la criza economică. cu experiența și expertiza considerabilă de care dispun în numeroase domenii.RAPORT GENERAL 2011 În contextul situației speciale cu care s-a confruntat Uniunea Europeană în 2011. de Curtea de Conturi. ceea ce a permis o examinare judicioasă a tuturor eventualelor opțiuni și soluții propuse. Banca Centrală Europeană a avut o prezență activă pentru a răspunde provocărilor care țin de competența sa. care a gestionat plângerile referitoare la administrație.

iar subiectele înscrise pe ordinea de zi au fost extrem de variate. au avut loc și alte dezbateri importante: în noiembrie. criza deșeurilor din Campania). În cursul dezbaterilor. crearea unui Program comun de relocare. Fără acest nivel de angajament comun nu ar fi fost posibilă introducerea schimbărilor legislative majore pe parcursul întregului an. Parlamentul manifestându-și astfel dorința de a se exprima în legătură cu evenimente majore. celulele stem din cordonul ombilical. În consecință. de la acte legislative la dezbaterile tradiționale privind ultimele evoluții înregistrate în ceea ce privește subiectele de interes major pentru cetățeni (de exemplu. coli. numeroase discuții pe teme de sănătate (infecțiile cu E. strategia privind boala Alzheimer. măsuri imediate de susținere a Italiei și a altor state membre care se confruntă cu fluxuri de migrație excepționale. dezbateri privind reuniunile Consiliului European. având în vedere amploarea și profunzimea acesteia. inclusiv din cele mai mari grupuri politice. a condițiilor de aderare la spațiul Schengen. În ansamblu. în iunie. Parlamentul a dezbătut multe subiecte de actualitate. de importanță europeană și mondială. Banca Centrală Europeană a avut din nou un rol crucial în gestionarea crizei. În acest an. Parlamentul a emis un aviz pozitiv privind îndeplinirea. dezbateri periodice pe tema migrației (fluxurile de migrație și impactul lor asupra spațiului Schengen. de asemenea. teste de rezistență pentru centralele nucleare din UE). au invitat Comisia să adopte măsuri mai ambițioase și să prezinte „idei noi”. securitatea nucleară la 25 de ani de la accidentul de la Cernobâl. pe lângă activitatea sa principală de colegislator. Trebuie notat. reflectând astfel starea critică cu care se confruntă Europa în prezent. . în special în ceea ce privește aspectele economice și financiare. Parlamentul European 2011 a fost cel de al doilea an din mandatul de cinci ani al Parlamentului European. Consiliu și Comisie a fost o caracteristică a anului. sistemul de azil al UE). deficitul de proteine din UE. de către Bulgaria și România. o serie de dezbateri pe marginea unor situații controversate din statele membre (legea privind mass-media și noua constituție în Ungaria. activitatea Parlamentului s-a consolidat. aspecte referitoare la libertatea de exprimare și discriminarea pe motive de orientare sexuală în Lituania. printre punctele importante de pe ordinea de zi s-au numărat și aspectele legate de energie. inițiativa privind vaccinarea împotriva tuberculozei. președintele Barroso a prezentat în plen Programul de lucru al Comisiei 2012 (PLC 2012). o atenție specială fiind acordată ultimelor evoluții privind guvernanța economică. în acest al doilea an. Pe lângă cele de mai sus. că. o serie de deputați. învățămintele care trebuie trase în urma evenimentelor din Japonia. răspunsul global al UE la HIV/SIDA).152 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 Activitatea instituțiilor europene și a altor organisme oficiale Strânsa cooperare dintre Parlament. au avut loc mai multe dezbateri aprinse pe tema energiei nucleare (situația din Japonia. în special ca urmare a dezastrului de la Fukushima. și privind activitatea președințiilor Consiliului) și la alte dezbateri pe teme de actualitate. rezistența la antibiotice. acordând o atenție specială guvernanței economice și crizei financiare. propuneri de modificare a guvernanței Schengen.

guvernanța corporativă în instituțiile financiare. situația în diferite „zone fierbinți” (Rusia. Belarus. mecanismele alternative de soluționare a litigiilor. procesul de pace din Orientul Mijlociu. guvernanța economică mondială. referitoare atât la viitorul principalelor domenii politice. modernizarea procedurilor de achiziții publice. pentru a exprima poziția Parlamentului în ceea ce privește anumite aspecte de actualitate orientate spre viitor. „Agenda pentru noi competențe și noi locuri de muncă”. securitatea aeronautică și scanerele de securitate. Iran. „Cooperarea în domeniul educației și formării profesionale”. precum și abordarea unor probleme structurale pe termen mai lung (UE ca actor mondial în organizațiile multilaterale. rolul agențiilor de rating. Conferința de la Durban privind schimbările climatice. dezbateri pe teme legate de strategia Europa 2020 pentru creștere și locuri de muncă și dezbateri separate referitoare la strategia și orientările privind ocuparea forței de muncă (în februarie). cât și la diverse inițiative emblematice și sectoare strategice legate de strategia Europa 2020. finanțarea cercetării și a inovării de către UE. cum ar fi: „Primăvara arabă”. punerea în aplicare a directivei privind serviciile. funcționarea mandatului european de arestare. În ceea ce privește comisiile parlamentare. cât și cea privind următorul cadru financiar multianual – și-au încheiat activitatea și au prezentat în plen contribuții foarte importante. „Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale” și „Uniunea inovării”. jocurile de noroc online). testele de rezistență a sectorului bancar din UE. de asemenea. Parlamentul a adoptat o poziție cu privire la astfel de chestiuni fără dezbateri (protecția datelor cu caracter personal în UE. raportul anual privind politica externă și de securitate comună. un spațiu european unic al transporturilor. mobilitatea lucrătorilor în cadrul UE. agricultura ca sector strategic în contextul securității alimentare.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . au avut loc. la piața unică (în aprilie) și la învățămintele ce trebuie trase din primul semestru european (în octombrie). „Învățarea în primii ani de viață”. răspunsul UE în caz de dezastre – protecția civilă și asistența umanitară. politica de coeziune și politica comercială a UE. dezvoltarea politicii de securitate și de apărare comune în conformitate cu Tratatul de la Lisabona. banda largă europeană – o investiție într-o creștere impulsionată de progresele din domeniul digital. prioritățile de infrastructură energetică pentru 2020 și după această dată) sau cu „dezbateri limitate” (așa-numita procedură a prezentării succinte – gestionarea epidemiei de gripă H1N1. regiunea Sahel). serviciile sociale de interes general. Strategia pentru regiunea Dunării. 11 mai 2011 © Uniunea Europeană . Parlamentul European a aprobat aderarea Croației la Uniunea Europeană. cum ar fi politica agricolă comună. strategia UE de combatere a terorismului. Conferința extraordinară a președinților grupurilor politice din Parlamentul European. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 153 un număr foarte semnificativ de dezbateri referitoare la aspecte legate de politica externă. În plus. reducerea inegalităților în materie de sănătate. lupta împotriva corupției. cadrul UE de combatere a violenței împotriva femeilor. au avut loc și discuții – bazate pe rapoartele din proprie inițiativă sau pe întrebări cu solicitare de răspuns oral – privind „aspecte strategice” de interes major: strategia UE privind incluziunea romilor. strategia UE privind materiile prime și politica industrială a UE în epoca globalizării. raportul anual privind drepturile omului. viitorul Fondului european de ajustare la globalizare. În unele cazuri. Sudan. În luna noiembrie. au avut loc o serie de dezbateri „sectoriale”. Printre aceste discuții s-au numărat și cele legate de „Tineretul în mișcare”. viitorul sistemelor de pensii. atât cea privind criza financiară. revizuirea politicii europene de vecinătate).

Strasbourg. Reînnoirea europeană – Discursul privind starea Uniunii în 2011 În luna septembrie. numit în funcția de ministru al afacerilor externe al Greciei. se adresează sesiunii plenare a Parlamentului European în cursul dezbaterii cu privire la situația Uniunii. s-au organizat mai multe dezbateri privind bugetul 2012. și pe dna Koch-Mehrin (ALDE/DE). cât și în sesiune plenară propunerile Comisiei privind viitorul cadru financiar multianual 2014-2020. construirea unei Uniuni a creșterii și a solidarității. și anume dl Chichester (ECR/UK) și dna Podimata (S & D/EL). În ceea ce privește personalul. Cu această ocazie. au apreciat tonul extrem de hotărât al discursului președintelui. În plus. în special a tinerilor. Mai mult. și-a prezentat în fața Parlamentului European cel de al doilea discurs privind starea Uniunii (1). președintele Comisiei Europene. o discuție separată privind procedura de selecție a directorului general al Fondului Monetar Internațional. de asemenea. Președintele a afirmat că Europa se confruntă cu cea mai mare provocare din istoria Uniunii și a precizat cum putem depăși această situație. În ceea ce privește aspectele bugetare. atât în ceea ce privește principiile de bază. întrucât criza politico-economică este inerent legată și de faptul că asistăm la o scădere a sprijinului public și a înțelegerii principiilor de bază ale Uniunii Europene. Parlamentul European a emis un aviz pozitiv privind numirea noului președinte al Băncii Centrale Europene. De asemenea. Marea majoritate a deputaților. doi noi vicepreședinți în luna iulie. Acest discurs și dezbaterile care au urmat au stârnit un viu interes în rândul deputaților. președintele Comisiei Europene. 28 septembrie 2011 © Uniunea Europeană . Parlamentul a precizat că va accepta și va asigura finanțarea suplimentară (pentru 2013) doar în cazul în care Consiliul va respecta condițiile acordului încheiat. José Manuel Barroso. care i-au înlocuit pe dl Lambrinidis (S & D/EL). a aprobat numirea celor trei candidați în funcțiile de președinți ai autorităților europene de supraveghere financiară și a celor opt noi membri ai Curții de Conturi. bugetul a fost declarat aprobat în a doua perioadă de sesiune din luna noiembrie. Parlamentul a ales. în cursul anului. ale căror intervenții au fost interesante și animate. În numeroase intervenții s-a pus un accent deosebit pe faptul că este foarte important să se recâștige încrederea cetățenilor. A avut loc. indiferent de culoarea politică. care a demisionat din funcție. asigurarea unei exprimări eficiente a poziției UE pe scena mondială. întrucât procesul de ratificare referitor la modificarea compoziției Parlamentului conform Tratatului de la Lisabona s-a încheiat. În cele din urmă. președintele Comisiei a prezentat atât Conferinței președinților. Toți cei care împărtășesc viziunea președintelui i-au transmis acestuia un mesaj prin care îl încurajau să adopte rapid acțiuni și să transforme angajamentele în fapte. José Manuel Barroso. iar în decembrie a fost aprobat un acord adițional privind nevoile de finanțare suplimentare pentru proiectul ITER.154 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 În ceea ce privește chestiunile organizaționale. la sesiunea din decembrie au participat 17 (din cei 18) noi deputați în Parlamentul European. în care s-a pus accentul în special pe modalitatea de garantare a celei mai bune reprezentări externe a zonei euro. cât și conținutul efectiv al acestuia. în special prin: construirea unei Uniuni a stabilității și a responsabilității.

Parlamentul a acordat Comisiei. Parlamentul a reacționat prompt și a fost redactat un nou cod de conduită pentru deputați. unii deputați punând chiar sub semnul întrebării aplicarea acordului (privind condițiile de lucru) dintre cele două instituții. Președintele aflat la sfârșit de mandat a reamintit intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și și-a exprimat bucuria față de progresele pe care le-a generat acesta la nivelul democrației europene și al competențelor Parlamentului European. descărcarea de gestiune pentru conturile din 2009. declarând că „astăzi suntem Parlamentul ce ne-am dorit mereu să fim. acesta a ținut un discurs de bun-rămas în care le reamintește deputaților că nicio instituție nu a existat dintotdeauna și că o consolidare a UE reprezintă o investiție zilnică în viitorul nostru comun. amânată. Parlamentul s-a confruntat cu acuzații de lobby necorespunzător în privința depunerii amendamentelor. după ce a fost aprobat de către Comisia pentru afaceri constituționale și în plen. a fost anexat la Regulamentul de procedură al Parlamentului. Jerzy Buzek. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 155 Președintele Buzek și-a încheiat mandatul la 31 decembrie 2011 (noul președinte va fi ales la 17 ianuarie 2012). Parlamentul și-a amânat votul în privința conturilor Consiliului. spre deosebire de descărcarea de gestiune în cazul Consiliului. În ceea ce privește controlul bugetar. adică un colegislator cu puteri depline într-un sistem bicameral”. președintele Parlamentului European. dialogul permanent cu Înaltul Reprezentant/vicepreședinte al Comisiei și cu președintele Consiliului European). îmbunătățirea rezultatelor obținute în ceea ce privește „pachetul de șase” sau „acordul Swift”) și a fost încântat să constate că relațiile interinstituționale s-au îmbunătățit și s-au consolidat (subliniind îmbunătățirea acordului-cadru cu Comisia. În domeniul instituțional. intensificarea interacțiunii cu președintele Comisiei. Prin urmare. care. audierile ambasadorilor UE. Președintele a vorbit cu mândrie despre modul în care Parlamentul și-a valorificat noile prerogative (de exemplu. care a fost în cele din urmă respinsă în luna octombrie. își ține discursul de bun-rămas în decembrie în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg © Uniunea Europeană . Descărcarea de gestiune în ceea ce privește Agenția Europeană pentru Medicamente și Colegiul European de Poliție a fost. Cu toate acestea.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . la sesiunea din luna decembrie. cu o mare majoritate de voturi. dar acordată ulterior. de asemenea.

în cadrul ultimei dezbateri. după lungi negocieri atât la nivel tehnic. astfel încât celelalte instituții să își poată programa propriile activități în consecință. participarea Parlamentului la negocierile internaționale și accesul Parlamentului la documentele confidențiale. în timp ce discuțiile privind accesul la documentele confidențiale au rămas nefinalizate în 2011. examinate raportul anual al Ombudsmanului și raportul privind deliberările Comisiei pentru petiții. Parlamentul European a discutat și despre aplicarea principiului subsidiarității după Tratatul de la Lisabona. cât și în cadrul aceluiași grup. că există divergențe puternice atât între grupurile politice. De-a lungul acestor dezbateri. pentru a identifica cu mult timp înainte activitățile pe care urmează să le desfășoare. în care s-a înregistrat o tendință generală. cât și politic. și anume solicitarea. Situația a cunoscut o evoluție interesantă. în Parlament au avut loc dezbateri periodice în care se evalua situația. totuși. Parlamentul a început să ia în calcul modificarea Actului privind alegerea deputaților în Parlamentul European. un accent puternic fiind pus pe punerea în aplicare a legislației de mediu. În plus. Consiliul declarând. În același context. a câte două zile fiecare. se încerca identificarea unor soluții și adesea se criticau cu fermitate șefii de stat sau de guvern pentru presupusa incapacitate de a stabili un acord global și de durată. a unei mai mari transparențe. Cu toate acestea. Criza economică Pe măsură ce criza datoriei suverane devenea tot mai prezentă. precum și pe Carta drepturilor fundamentale. În plus. au fost. a arătat. a fost adoptat un raport privind normele referitoare la partidele politice existente la nivel european și la finanțarea acestora. de către deputați. liderii principalelor grupuri politice din Parlament au solicitat în mod repetat asigurarea unei „dimensiuni parlamentare” a controlului democratic pentru noile structuri și soluții avute în vedere și au prezentat argumente în favoarea întemeierii oricărei noi măsuri pe dispozițiile tratatelor actuale. de asemenea. printre care tabelele de corespondență legislative. mai multe „dezbateri instituționale anuale”. asigurând. în care Parlamentul European a solicitat Comisiei să adopte un veritabil statut al partidelor politice la nivel european și al fundațiilor afiliate acestora. care a avut loc în luna iulie. Tot în domeniul instituțional. cu privire la principala propunere de instituire a unei „liste transnaționale” pentru unele locuri. acordând o atenție specială avizelor prezentate de parlamentele naționale și implicării Comitetului Regiunilor.156 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 În același context. de asemenea. că este dispus să examineze modalitățile de înscriere în registru (a se vedea secțiunea privind transparența de la sfârșitul prezentului capitol). În ceea ce privește relațiile interinstituționale. Jerzy Buzek. în special sesiunile plenare. Dezbaterea în plen. cea mai eficientă participare la activitatea Parlamentului. de asemenea. În consecință. autoritățile franceze au prezentat o acțiune la Curtea de Justiție. Au avut loc. părăsind tribuna după ce s-a adresat Camerei © Uniunea Europeană . prin care se opun sugestiei de împărțire a săptămânii corespunzătoare celei de a doua perioade de sesiune din luna octombrie în două sesiuni separate. a fost creat și lansat în luna iunie un nou Registru comun de transparență Parlament-Comisie pentru grupurile de interese. proiectul de raport a fost retrimis spre analiză comisiei responsabile. președintele Parlamentului European. Merită menționat faptul că Parlamentul a adoptat un calendar al ședințelor pentru 2012 și 2013 încă din luna martie 2011. dintre care una axată în special pe o mai bună legiferare. în același timp. Ultimele două chestiuni s-au dovedit a fi destul de dificil de rezolvat: tabelele de corespondență au făcut obiectul unui acord aprobat în luna octombrie. Consiliul a decis să înceapă negocieri bilaterale cu Parlamentul cu privire la un număr limitat de probleme instituționale.

atât în cadrul Parlamentului. Nu au fost încă efectuate modificări semnificative. în februarie. de asemenea. prin care se formează „grupuri” de comisari ale căror portofolii sunt legate de tema predefinită a fiecărei sesiuni. că. care a prilejuit o interacțiune politică reală. în anumite cazuri. Întrebări parlamentare Întrebările parlamentare sunt un element fundamental al puterii de control a Parlamentului. cât și pentru public. deputații sunt liberi să adreseze întrebări în mod spontan („procedura de intervenție la cerere” – catch-the-eye procedure).” Comisia răspunde tuturor întrebărilor trimise de Parlament. care a însemnat o nouă încercare de a raționaliza activitatea sesiunilor plenare și a comisiilor și de a o face mai atractivă atât pentru deputați. . aprobat de către Parlament în „a treia lectură”. comerțul și relațiile cu țările terțe. În mod similar. În limitele acestui subiect. asistența medicală transfrontalieră. În conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 230 din TFUE. Cu toate acestea. astfel încât să permită continuarea negocierilor cu Consiliul în vederea încheierii de acorduri în primă lectură. permisul unic de ședere și de muncă. Extrem de important este faptul că. în luna septembrie a fost introdus. Parlamentul a votat împotriva prelungirii temporare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între UE și Maroc. informațiile referitoare la produsele alimentare pentru consumatori. cât și în relațiile cu Consiliul. Parlamentul a solicitat ca Analiza anuală a creșterii să fie transformată în „Orientări anuale privind creșterea durabilă” și a invitat Comisia să își prezinte recomandările în fața Parlamentului European la momentul potrivit. acesta fiind un mijloc de a solicita Comisiei să prezinte o propunere revizuită. În raportul său pe această temă. introdus recent. comisarilor responsabili cu semestrul european să dezbată Orientările anuale privind creșterea durabilă cu comisiile relevante ale Parlamentului și se solicita Consiliului European să îl invite pe președintele Parlamentului European la discuții pe tema semestrului european. drepturile consumatorilor. de asemenea. în luna februarie. „Eurovigneta”. în timp ce în privința unui alt subiect controversat – „drepturile călătorilor în transportul cu autobuzul și cu autocarul” – s-a ajuns la un acord. în decembrie. „Comisia răspunde oral sau în scris la întrebările pe care i le adresează Parlamentul European sau membrii acestuia. în raport se solicita. Parlamentul a finalizat lucrările grupului său de lucru privind atractivitatea ședinței plenare. Parlamentul a aprobat lansarea unei cooperări consolidate în domeniul brevetelor UE. De la un an la altul s-a observat o creștere semnificativă a numărului de întrebări scrise și această tendință a continuat și în 2011 (numărul total al întrebărilor fiind de 12 067 în acest an). o „nouă abordare”. modificarea mandatului Frontex. într-un mod cât mai complet și mai exact posibil. Trebuie notat. dar neacordând votul său final pentru rezoluțiile legislative. Legislație Au fost aprobate mai multe propuneri legislative importante care reflectă și consfințesc compromisurile la care s-a ajuns cu Consiliul (de exemplu: „pachetul de șase” privind guvernanța economică. În cadrul codeciziei. adoptând o poziție privind substanța unei propuneri a Comisiei. Așa s-a întâmplat în cazul celui mai important pachet legislativ din prima jumătate a anului.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . după lungi negocieri. ordinul european de protecție. marca patrimoniului european). pentru o perioadă de probă de șase luni. pachetul privind guvernanța economică („pachetul de șase”). un nou format pentru timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 157 Parlamentul European a adoptat o poziție similară privind semestrul european. procedura de conciliere dintre Parlament și Consiliu privind subiectul sensibil al „alimentelor noi” s-a soldat cu un eșec (fapt recunoscut în cadrul unei dezbateri recapitulative care avut loc în plen în luna mai). Parlamentul a adoptat. punerea în aplicare a Actului privind piața unică și reforma politicii de coeziune și a politicii agricole comune. Mai mult. Printre subiectele discutate în acest an se numără: noi „forme de muncă”. acordul final la care s-a ajuns în cadrul procedurii de conciliere cu privire la „instrumentele de finanțare externă” a fost aprobat de Parlament în luna noiembrie.

Schimburi de opinii cu Parlamentul European au fost asigurate prin vizite regulate efectuate de președintele Van Rompuy. Prim-ministrul Poloniei Tusk. Consiliul European s-a reunit de șapte ori pe parcursul anului 2011.158 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 Consiliul European În cel de al doilea an de existență ca instituție de sine stătătoare. Consiliul European a fost extrem de activ. Aceste „summituri euro” au fost. care va prezida aceste reuniuni până în mai 2012. când Consiliul European va alege un președinte al „summiturilor euro”. se adresează presei după Consiliul European din decembrie © Uniunea Europeană . Cu condiția încheierii procedurilor de ratificare. alături de președinții Van Rompuy și Barroso. În urma reuniunii Consiliului European din 9 decembrie. prezidate de dl Van Rompuy. cei 27 de șefi de stat sau de guvern l-au numit pe dl Mario Draghi în funcția de președinte al Băncii Centrale Europene. În plus. a fost semnat Tratatul de aderare cu Croația. Consiliul European a adoptat o decizie de modificare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Jerzy Buzek. s-a adresat Consiliului European de mai multe ori. Reuniunile Consiliului European au fost pregătite de către președintele acestuia. În plus. care a prezentat discuțiile și deciziile Consiliului European. în cooperare cu Consiliul Afaceri Generale și cu președintele Comisiei. Consolidarea guvernanței economice a UE și abordarea crizei datoriilor suverane au ocupat o poziție foarte importantă pe ordinea de zi a Consiliului European în 2011. au avut loc trei reuniuni ale celor 17 șefi de stat sau de guvern ai statelor membre din zona euro. Croația va deveni cel de al 28-lea membru al Uniunii la 1 iulie 2013. Sub președinția dlui Herman Van Rompuy. în sesiuni oficiale și extraordinare. cu decizii îndrăznețe ca răspuns la evoluția rapidă a evenimentelor europene și internaționale. care este în curs de ratificare de către statele membre. Mai mult. președintele Parlamentului European. de asemenea. Cei 27 de șefi de stat sau de guvern au încheiat prima fază a semestrului european și au convenit asupra priorităților legate de reformele structurale și de consolidarea fiscală. Pentru a transforma Fondul european de stabilitate financiară într-un instrument permanent.

încheierea de acorduri internaționale și discutarea bugetului UE. migrația și spațiul Schengen). Deviza președinției ungare a fost „O Europă puternică. securitatea energetică și accidentul nuclear din Japonia. Consiliul Justiție și Afaceri Interne. consolidarea politicii externe și de securitate comune. Sănătate și Consumatori. Consiliul s-a reunit în altă formațiune: Consiliul Afaceri Externe. se adresează unei sesiuni plenare în cursul unei vizite oficiale la Parlamentul European la Strasbourg Ordinea de zi a diverselor formațiuni ale Consiliului a reflectat o mare varietate de propuneri și dezbateri legislative. Tineret. președintele Ungariei. industrie.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . evenimentele marcante care au avut loc în Europa și în întreaga lume și în privința cărora UE trebuia să formuleze un răspuns (încetinirea economică globală. cu o dimensiune umană”. Donald Tusk. Consiliul s-a concentrat. Consiliul Mediu. Pe parcursul acestor două președinții. Cultură și Sport). Consiliul Transporturi. participăla o conferință cu privire la bugetul UE la 20 octombrie 2011 © © Uniunea Uniunea Europeană Europeană © © Uniunea Uniunea Europeană Europeană . Cele trei priorități ale președinției poloneze au fost: „Integrarea europeană ca sursă de creștere”. Consiliul Ocuparea Forței de Muncă. și Consiliul Educație. Sub președinția Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. într-o mare măsură. președinția prin rotație a Consiliului a fost asigurată de Ungaria în primul semestru și de Polonia în cel de al doilea semestru. Consiliul Competitivitate (piața internă. Pál Schmitt. în 2011. În 2011. Consiliul s-a reunit în nouă din cele zece formațiuni ale sale (Consiliul Afaceri Generale. Consiliul Agricultură și Pescuit. „O Europă sigură” și „O Europă care beneficiază de pe urma deschiderii”. Primăvara arabă. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 159 Consiliul Pe lângă adoptarea de acte legislative. prim-ministrul Poloniei. pe coordonarea politicilor economice ale statelor membre. Punctele importante de pe ordinea de zi au vizat. Politică Socială. cercetare și spațiu). criza datoriilor în zona euro. în special în materie de guvernanță economică. Consiliul Afaceri Economice și Financiare. Telecomunicații și Energie.

Acest lucru s-a dovedit a fi cu atât mai important în condițiile creșterii tot mai evidente a presiunilor interne și externe în ceea ce privește perspectivele de creștere. Documentul strategic al Comisiei privind obligațiunile de stabilitate – o inițiativă extrem de contestată – analizează potențialele beneficii ale obligațiunilor emise în comun asupra stabilității financiare și condițiile prealabile ale eventualei introduceri a acestora. întrucât a coordonat politicile naționale de reformă macroeconomică. Comisia a valorificat la maximum libertatea de acțiune oferită de actualul tratat și a propus măsuri puternice pentru sprijinirea uniunii economice și monetare. Comisia și-a concentrat o mare parte din eforturi asupra găsirii unor soluții la criza economică și financiară care afectează Uniunea Europeană. Pe lângă o întreagă serie de inițiative politice. la Ziua porților deschise a instituțiilor europene. Comisia a adoptat o versiune revizuită a Codului de conduită al comisarilor. printr-o convergență sporită. © Uniunea Europeană Maroš Šefčovič. a obiectivității și a eficienței în exercitarea responsabilității Comisiei în ceea ce privește coordonarea. bugetară și structurală. președintele Barroso l-a numit pe comisarul Rehn vicepreședinte al Comisiei responsabil cu afacerile economice și monetare și cu moneda euro. în special pentru a menține condiții de concurență echitabile pe piața unică. . asigură îmbunătățirea metodelor de lucru și a transparenței între cele două instituții. domeniul de aplicare al declarațiilor de interese ale comisarilor. Prin intermediul programului său anual de lucru. Cu toate acestea. În conformitate cu obiectivul anunțat de președintele Barroso în „Orientările politice pentru viitoarea Comisie”. vicepreședinte al Comisiei responsabil cu relațiile interinstituționale și administrația. instituția și-a concentrat activitatea pe asigurarea coerenței între zona euro și cele 27 de state membre. Comisia a avut un rol central în ceea ce privește primul semestru european. Comisia și-a folosit dreptul de inițiativă pentru a stabili cadrul dezbaterilor și pentru a propune soluții legislative și de altă natură cu privire la problemele abordate. Comisia a prezentat obiectivele strategiei Europa 2020 pentru creștere economică.). cadourile și ospitalitatea etc. Codul de conduită al comisarilor îndeplinește acum cele mai înalte standarde la nivel internațional. cât și cu Conferința președinților.160 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 Comisia În cursul acestui an. Scopul acestei numiri a fost asigurarea independenței. Comisia a propus și două noi regulamente – ambițioase – care vizează consolidarea supravegherii economice și bugetare în zona euro. noul acord-cadru dintre Comisie și Parlament a fost pus în aplicare fără probleme în cursul anului. În luna octombrie. inclusiv un schimb de opinii special atât cu Conferința președinților de comisii. Dialogul permanent cu Parlamentul cu privire la programul de lucru al Comisiei. în special cele 17 state membre din zona euro. activitățile desfășurate după încheierea mandatului. care vizează consolidarea și clarificarea multora dintre dispozițiile acestuia. Datorită îmbunătățirilor decise de către Comisie (în domenii cum ar fi activitățile politice ale comisarilor. în mai 2011 Comisia a depus în continuare toate eforturile în vederea unei adevărate uniuni economice. Pe lângă alte inițiative pe tot parcursul anului. În ceea ce privește relațiile interinstituționale. Comisia stabilește un echilibru între necesitatea abordării imediate a crizei și necesitatea continuării reformei pe termen lung. supravegherea și aplicarea în domeniul guvernanței economice din UE și din zona euro în mod special.

dar nu și în cazul autovehiculelor de mâna a doua de pe piața națională. este contrară dreptului UE (4). și. Curtea a stabilit că remunerația care trebuie plătită autorilor în cazul împrumuturilor publice nu poate fi calculată exclusiv în funcție de numărul de persoane care beneficiază de împrumut (7). a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 161 Curtea de Justiție a Uniunii Europene Curtea de Justiție și Tribunalul au emis hotărâri importante și au tratat cazuri importante. Curtea a stabilit că statele membre care au introdus o excepție privind copia privată sunt obligate să asigure perceperea efectivă a compensației echitabile în vederea despăgubirii autorilor (6). libertatea de a desfășura o activitate comercială. Curtea de Justiție a oferit o clarificare privind răspunderea societăților care își desfășoară activitatea online în ceea ce privește încălcările comise de către utilizatori în privința anumitor mărci (8). dreptul de proprietate intelectuală. Proprietatea intelectuală și comercială: ―― Apropierea legislațiilor: Curtea de Justiție a hotărât că dreptul UE se opune adoptării unei injoncțiuni de către instanțele naționale. Fiscalitate: Curtea de Justiție a hotărât că introducerea în legislația românească a taxei de poluare percepute pentru prima înmatriculare în România a autovehiculelor de mâna a doua importate. ―― Libertatea de a presta servicii: de asemenea. că luarea în calcul a sexului persoanei asigurate ca factor de risc în contractele de asigurare constituie discriminare (3). De asemenea. Audiere la Curtea de Justiție – camera de cinci judecători © Uniunea Europeană . de asemenea. Curtea a hotărât. Iată câteva hotărâri istorice în diferite domenii de politică: Politica socială: Curtea de Justiție a considerat că acordarea unei pensii suplimentare mai mici în cazul unui parteneriat civil decât în cazul unei căsătorii poate constitui o discriminare pe motive de orientare sexuală (2). prin care acestea impun unui furnizor de servicii de internet să instaleze un sistem de filtrare pentru a preveni descărcarea ilegală de fișiere. pe de o parte. O astfel de injoncțiune nu respectă interdicția de a impune unui astfel de furnizor o obligație de monitorizare generală și nici cerința de a găsi un echilibru între.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . care au repercusiuni asupra multor drepturi și activități ale UE. dreptul la protecția datelor cu caracter personal și libertatea de a primi sau de a comunica informații (5). pe de altă parte.

În ceea ce privește normele aplicate instituțiilor. la anularea posibilității de a beneficia în mod real de drepturile confe­ rite de statutul său de cetățean al Uniunii. în acel stat. cu condiția ca un astfel de refuz să nu conducă. aspect pe care trebuie să îl verifice instanța de trimitere. Cu toate acestea. Persoanele ale căror drepturi legate de personalitate au fost încălcate prin intermediul internetului pot sesiza instanțele din statul membru în care locuiesc pentru orice prejudiciu suferit. Germania) și Tribunal de grande instance de Paris (Tribunalul regional Paris. trebuie interpretate în sensul că aceasta nu împiedică un stat membru să refuze unui resortisant al unei țări terțe să își stabilească reședința pe teritoriul său în cazul în care resortisantul țării terțe care dorește să locuiască împreună cu un membru al familiei sale care este cetățean al Uniunii cu reședința în statul membru a cărui naționalitate o are și care nu și-a exercitat niciodată dreptul la liberă circulație. pentru cetățeanul Uniunii în cauză. emisă de o instanță națională sesizată numai în calitate de instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare. în special dispozițiile privind cetățenia Uniunii. Drepturi fundamentale: ―― Curtea de Justiție a considerat că legislația Uniunii Europene. Curtea de Justiție a clarificat. în cadrul Regulamentului (CE) nr. la întreg teritoriul Uniunii Europene (10). Ruiz Zambrano (15). de asemenea. se poate refuza accesul părților terțe la documente emise de statele membre și care se află în posesia Comisiei (13). 1049/2001. prevăzută la articolul 62 din Regulamentul său de procedură (11). că o interdicție împotriva contrafacerii. în general. condițiile în care. Curtea a stabilit.162 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 Aspecte instituționale: Curtea de Justiție a hotărât că proiectul de acord privind crearea unui tribunal pentru brevete europene și comunitare nu este compatibil cu legislația Uniunii Europene  (9). cât timp se vor aplica dispozițiile Tratatului CECO după expirarea acestui tratat (14). ―― Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție. domeniul de aplicare al noțiunii de „risc serios pentru unitatea sau coerența dreptului Uniunii”. . unor cerințe mai stricte decât cele prevăzute de legislația statului membru în care acesta este stabilit (17). Franța) au cerut Curții de Justiție să clarifice în ce măsură principiile Regulamentului de la Bruxelles  (16) se aplică și în cazul încălcării drepturilor referi­ toare la personalitate prin conținutul postat online pe un site internet. de asemenea. Curtea a susținut. operatorul unui site internet care face obiectul directivei privind comerțul electronic nu poate fi supus. Curtea a stabilit. Această hotărâre a clarificat domeniul de aplicare al hotărârii Curții în cauza C-34/09. de asemenea. Curtea de Justiție a anulat parțial hotărârea Tribunalului și deciziile Comisiei prin care se refuza accesul la unele dintre documentele sale interne privind o procedură de concentrare încheiată (12). Tribunalul a stabilit condițiile în care se poate refuza accesul la documente emise de un stat membru și care se află în posesia Comisiei. de asemenea. se extinde.

un conducător auto vigilent de sex masculin plătește mai mult pentru asigurarea auto doar pentru că este bărbat. întrucât riscurile de evoluție economică negativă a zonei euro au început să se materializeze. Mario Draghi. Consiliul guvernatorilor BCE a mărit ratele dobânzilor de referință cu 0. la prima sa conferință de presă după reuniunea Consiliului director al BCE în luna noiembrie la Frankfurt © Uniunea Europeană . iar prețul va reflecta în continuare riscul. La 22 decembrie. Mediu: Curtea de Justiție a hotărât că are competența de a interpreta dispozițiile Convenției de la Aarhus. noul președinte al Băncii Centrale Europene. În temeiul acestei hotărâri. până la mai puțin de 2 %.25 % la 7 aprilie și cu 0. deși hotărârea nu afectează utilizarea altor factori de risc. asigurări de viață/ anuități și asigurări private de sănătate. Comisia a adoptat orientări pentru a ajuta sectorul asigurărilor să pună în aplicare prețuri unisex. însoțit de Vítor Constâncio. Consiliul guvernatorilor a redus ratele dobânzii cu 0.25 %.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . Sexul este un factor determinant de evaluare a riscului pentru cel puțin trei mari categorii de produse: asigurări auto. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 163 ―― În hotărârea sa în cauza Test-Achats din 1 martie 2011 (18). cu toate că articolul 9 alineatul (3) din această convenție nu are efect direct (20). până la 21 decembrie 2012. BCE. În prezent.25 % la 7 iulie 2011. asigurătorii nu vor mai putea utiliza sexul ca un factor de risc determinant pentru a justifica diferențele în ceea ce privește primele individuale. Banca Centrală Europeană Pe fondul unor riscuri tot mai mari în ceea ce privește stabilitatea prețurilor. cu privire la modul de alocare a operațiunilor sale: ―― a continuat să furnizeze numeroase lichidități sectorului bancar. după ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât că primele diferite pentru bărbați și femei constituie o discriminare pe bază de sex. Curtea de Justiție a stabilit că. La 3 noiembrie 2011 și apoi la 8 decembrie 2011. În ceea ce privește măsurile atipice de politică monetară menite să restabilească buna funcționare a mecanismului de transmitere a politicii monetare. prin procedurile fixed rate full allotment (FRFA) (furnizarea tuturor lichidităților solicitate de bănci) pentru toate operațiunile de refinanțare (cel puțin) până în vara anului 2012. vicepreședinte. în timp ce previziunile pentru 2012 arătau o tendință de continuare a scăderii ratei inflației. companiile de asigurare trebuie să trateze clienții individuali de sex masculin și feminin în condiții egale în ceea ce privește primele de asigurare și beneficiile. Concurență: Tribunalul a hotărât că finanțarea publică a infrastructurii aeroportuare în scopul dezvoltării unei activități economice poate fi considerată ajutor de stat în sensul articolului 107 din TFUE (19).

a decis: ―― să își continue operațiunile de refinanțare cu termen special (FRFA). . ―― să își prelungească swapul cu Bank of England. ―― să reducă rata rezervelor minime obligatorii de la 2 % la 1 %. care a crescut de la 73. cu scadență de aproximativ o săptămână și trei luni. prin: (i) reducerea pragului de rating pentru anumite titluri garantate cu active (ABS). cu o valoare prevăzută la 40 miliarde EUR. prevăzute pentru decembrie 2011. ―― ca măsură de urgență. să creeze linii temporare de schimb bilateral reciproc între BCE și cinci alte bănci centrale (din Canada. efectuată în octombrie 2011. Regatul Unit și SUA).164 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 cu privire la scadența operațiunilor sale. a decis: ―― să își continue operațiunile de furnizare de lichidități în USD. în mod activ. ―― să efectueze trei operațiuni de refinanțare pe termen mai lung. pentru moment. ―― să reducă prețul operațiunilor de furnizare de lichidități cu 50 de puncte de bază (ajungând astfel la nivelul swapului pe rata dobânzii overnight + 50 de puncte de bază). a hotărât să lanseze un nou program de achiziționare de obligațiuni garantate (CBPP2). Japonia. cu privire la furnizarea de lichidități în valută. menite de asemenea să furnizeze lichidități. care ar urma să fie lansat în noiembrie 2011 și finalizat până la sfârșitul lunii octombrie 2012. una cu o scadență de aproximativ 12 luni. cu o scadență de aproximativ șase luni în august 2011. cu o scadență de o perioadă de aplicare (cel puțin) până în vara anului 2012. operațiunile de reglaj efectuate în ultima zi a fiecărei perioade de aplicare. Elveția. a decis să pună în aplicare. și ―― să mărească disponibilitatea garanțiilor.5 miliarde EUR la sfârșitul anului 2010 la 211 miliarde EUR la 19 decembrie 2011. iar celelalte două cu scadență de 36 de luni și cu opțiune de rambursare anticipată după un an. ―― să desfășoare o nouă operațiune de refinanțare pe termen mai lung (LTRO) care să furnizeze lichidități (FRFA). printr-o prelungire coordonată până la 1 februarie 2013 a acordurilor swap privind lichiditățile încheiate cu Federal Reserve. și (ii) prin autorizarea băncilor centrale naționale (BCN). respectiv februarie 2012. programul său privind piețele titlurilor de valoare (SMP). să accepte ca garanție suplimentară creanțe private performante (adică împrumuturi bancare) care îndeplinesc criteriile de eligibilitate specifice. și a decis: ―― să suspende. ca o soluție temporară.

dl Trichet a contribuit activ la formularea de reflecții globale privind mecanismele de gestionare a crizei din zona euro. dar aproape de 2 %”. înființat în decembrie 2010. Capacitatea de gestionare a dlui Trichet în această perioadă de criză s-a dovedit a fi esențială în orientarea pozițiilor și a deciziilor Consiliului guvernatorilor. (iii) crearea unui nou cadru financiar de supraveghere în UE. în primul rând. definită ca „o rată a inflației mai mică. de exemplu creșterea puternică a prețurilor la petrol și la produsele de bază sau recenta criză financiară. în octombrie 2011. în plină desfășurare în momentul plecării sale de la BCE. dl Trichet a declarat: „În această Uniune din viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat ar fi oare prea îndrăzneț. dl Trichet a fost numit primul președinte al Comitetului european pentru risc sistemic. în completarea integrării depline a serviciilor financiare și. toate responsabilitățile tipice ale puterii executive în ceea ce privește sectorul financiar integrat al Uniunii. care acționează ca un organism al UE independent. ci un minister de finanțe care să aibă responsabilități directe în cel puțin trei domenii. printre care se numără o serie de măsuri de politică monetară atipice. printre care: (i) extinderea UE de la 15 la 27 de țări și a zonei euro de la 12 la 17 state membre participante. în al treilea rând. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 165 Mandatul dlui Trichet s-a încheiat În timpul mandatului domnului Trichet (1 noiembrie 2003-31 octombrie 2011). Cu ocazia decernării premiului Charlemagne. puse în aplicare începând din august 2007. la Aachen. pe plan economic. În cursul mandatului domnului Trichet. reprezentarea confederației Uniunii în cadrul instituțiilor financiare internaționale (21). BCE și-a îndeplinit în continuare misiunea de a asigura stabilitatea prețurilor. În urma instituirii noului cadru UE pentru supravegherea financiară. o monedă unică și o singură bancă centrală. responsabil cu monitorizarea macroprudențială a sistemului financiar al UE. să ne gândim la un minister de finanțe al Uniunii? Nu neapărat un minister de finanțe care să administreze un mare buget federal. care au căpătat atât de multă importanță în ultimii ani. în condițiile în care există o piață unică. în ciuda fluctuațiilor importante ale inflației din cauza unor fluctuații macroeconomice semnificative în perioada respectivă. (ii) intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în 2009. președintele BCE până la 31 octombrie 2011 © BCE/Andreas Böttcher . dlui Trichet i s-au acordat premii prestigioase. Pentru rolul decisiv asumat pe parcursul crizei financiare.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . supravegherea politicilor fiscale și a politicilor de concurență. rata medie anuală a inflației situându-se foarte aproape de 2 % în primii 12 ani de existență a monedei euro. printre care Omul anului (2007). Bancherul anului (2008) și Premiul Charlemagne (2011). și pentru contribuția sa generală la integrarea europeană. consolidate în permanență sub președinția dlui Trichet. au jucat un rol important în efectuarea acestei alegeri. și (iv) consolidarea guvernanței UE și a zonei euro. Credibilitatea și autoritatea BCE.” Jean-Claude Trichet. precum și asumarea responsabilităților directe menționate mai sus în ceea ce privește țările aflate în „cea de a doua etapă” a procesului de aderare la zona euro. în al doilea rând. De asemenea. au avut loc schimbări instituționale importante. prin care BCE a devenit pentru prima dată una dintre instituțiile europene.

© Uniunea Europeană Reuniunea anuală a Curții de Conturi cu comisia pentru control bugetar a Parlamentului European. Pentru prima dată. Curtea a recomandat Comisiei să pună mai mult accent pe performanță în rapoartele anuale de activitate – inclusiv pe economie și eficiență – și să își fixeze obiective corespunzătoare pentru evaluarea progreselor înregistrate către atingerea obiectivelor multianuale. la 30 noiembrie. raportul include și un capitol privind rezultatele acțiunilor întreprinse din fonduri UE.7 % pentru totalul cheltuielilor UE. rata de eroare marginală fiind estimată la 3. calitatea raportării financiare și sistemele de informații subiacente pot fi îmbunătățite. la fiabilitatea conturilor UE din 2010 și la regularitatea operațiunilor efectuate. raportul anual al Curții se referă. la 15 noiembrie 2011. sub toate aspectele importante. veniturile și angajamentele subiacente conturilor Uniunii pentru anul 2010 sunt legale și corecte. Curtea concluzionează că conturile 2010 prezintă în mod corect poziția financiară a Uniunii Europene. în principal. În schimb. În ceea ce privește regularitatea veniturilor și cheltuielilor. și Consiliului Uniunii Europene. angajamente și plăți. Cu toate acestea. în acest an. declarația de asigurare a Curții privind exercițiul financiar 2010 face distincție între venituri. În opinia Curții. . În ceea ce privește fiabilitatea conturilor UE. plățile subiacente conturilor au înregistrat o ușoară eroare. Anul acesta. 20 octombrie 2011 Ca și în anii precedenți. Luxemburg. precum și rezultatele operațiunilor și fluxurile de numerar pentru exercițiul financiar respectiv.166 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 Curtea de Conturi Curtea de Conturi a prezentat raportul anual privind executarea bugetului pe 2010 Parlamentului European. Curtea a prezentat rezultatele evaluării performanțelor înregistrate de trei direcții generale responsabile pentru o mare parte a cheltuielilor UE.

În martie. CESE a avut. S-a pus accentul în special pe participarea la pregătirea programelor naționale de reformă. au fost dezbătute proiectele politice majore ale Uniunii. De asemenea. Sesiunea plenară din octombrie a Comitetului Economic și Social European. CESE a jucat un rol activ în pregătirea Conferinței Rio+20 [Conferința Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă (UNCSD). Printre inițiativele din cursul anului se numără avizele adoptate de CESE cu privire la fiecare dintre cele șapte inițiative emblematice din cadrul strategiei Europa 2020. cum ar fi modernizarea politicii agricole comune după 2013 și viitoarea politică de coeziune. de asemenea. vicepreședintele Šefčovič a avut o întâlnire bilaterală cu președintele Nilsson și un schimb de opinii cu membrii Biroului.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . din care 29 de avize din proprie inițiativă și nouă avize exploratorii. Aceasta se numără printre prioritățile președintelui Nilsson. CESE s-a implicat activ în punerea în aplicare a strategiei Europa 2020 prin intermediul Grupului de coordonare Europa 2020. Președintele și membrii Comisiei Europene au jucat un rol activ în activitatea CESE. un element crucial al semestrului european. care urmează să aibă loc în 2012]. în cadrul celor nouă sesiuni plenare ale sale. CESE a emis 199 de avize. Președintele Nilsson a făcut numeroase vizite în capitalele statelor membre cu scopul de a convinge comitetele economice și sociale naționale și diferitele rețele existente la nivel național să participe mai intens la procesul Europa 2020. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 167 Comitetul Economic și Social European În 2011. președintele Barroso a participat la sesiunea plenară a CESE. Dezbaterile privind revizuirea protocolului de cooperare cu Comisia au continuat pe parcursul anului. la Bruxelles © Uniunea Europeană . iar în luna decembrie. un rol activ în dezbaterile privind cadrul financiar multianual (CFM) după 2013. La fiecare sesiune plenară a participat cel puțin un comisar.

la Bruxelles CoR a avut un rol proactiv și a contribuit la reușita Convenției primarilor – un angajament formal al consiliilor municipale din localitățile semnatare de a depăși obiectivele UE în ceea ce privește reducerea emisiilor de CO2 prin punerea în aplicare a unor planuri de acțiune privind energia durabilă. Prin intermediul platformei de monitorizare a strategiei Europa 2020. creată pentru a facilita schimbul de informații între autoritățile locale și regionale din Uniunea Europeană în ceea ce privește diferitele documente și propuneri de politică formulate de Comisie. CoR a continuat să evalueze Strategia pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă din punctul de vedere al regiunilor și al orașelor din UE. Ideea a fost sprijinită de președintele Barroso și de președintele Van Rompuy și a fost dezvoltată în continuare în cursul anului. CoR a adoptat un Raport privind subsidiaritatea pe 2010. © Uniunea Europeană Sesiunea plenară din iunie a Comitetului Regiunilor. CoR a prezentat 58 de avize. cu respectarea corespunzătoare a organizării instituționale a statelor membre.168 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 Comitetul Regiunilor În cadrul celor șase sesiuni plenare care au avut loc în 2011. pe plan internațional. CoR a jucat un rol major în dezbaterile privind viitorul politicii agricole comune. a fost puternic încurajată încheierea voluntară a unor pacte teritoriale. CoR și-a consolidat Rețeaua de monitorizare a subsidiarității. din care patru avize din proprie inițiativă și trei avize exploratorii. au continuat pe parcursul anului dezbaterile privind revizuirea protocolului de cooperare dintre Comisie și CoR. Cel de al doilea raport de monitorizare privind Europa 2020 a fost publicat în decembrie 2011. al politicii de coeziune și privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020. al politicii în domeniul pescuitului. fără însă a adăuga etape suplimentare parcursului administrativ al acestui proces. . precum și prin adoptarea unor măsuri concrete. Această idee s-a concretizat prin propunerile Comisiei privind CFM. Pentru prima dată. Pentru punerea în aplicare cu succes a strategiei Europa 2020. Ca și în cazul CESE.

securitate și justiție [Sistemul de Informații Schengen (SIS II). șapte zile pe săptămână. răspundere și supravegherea agențiilor descentralizate. relațiile dintre Ombudsmanul European și Comisie au înregistrat o evoluție extrem de pozitivă. În 2011. Sistemului de Informații privind Vizele (VIS) și Eurodac]. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 169 Ombudsmanul European Comisia este instituția cea mai vizată de plângerile primite de Ombudsman. În acest sens. instituit în 2009 pentru găsirea unei poziții comune între Parlamentul European. Ombudsmanul European. la conferința Is the Lisbon Treaty delivering for citizens? („Este Tratatul de la Lisabona în serviciul cetățenilor?”). Principala sa sarcină operațională va fi aceea de a asigura funcționarea acestor sisteme 24 de ore din 24. printre care: accesul la documente. deputat în Parlamentul European. precum și respectarea normelor de protecție a datelor. a înregistrat progrese importante în 2011. 65 % din plângerile prezentate Ombudsmanului au fost transmise Comisiei. și Viviane Reding. finanțare. Ombudsmanul manifestă un interes deosebit față de aspecte legate de transparență. În 2010. Au fost consolidate legăturile politice și administrative. aspectele legate de personal. În 2011. Comisia a gestionat un număr de 372 de anchete noi de la Ombudsmanul European și a răspuns la 362 din anchetele acestuia. Plângerile depuse de Ombudsman se referă la mai multe domenii de activitate. organele și agențiile UE. Grupul de lucru interinstituțional privind agențiile descentralizate. P. Nikiforos Diamandouros. de accesul la documente și de cazurile de neîndeplinire a obligațiilor care decurg din legislația Uniunii. în martie 2011 Agenții descentralizate În 2010 a fost creată Agenția pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . Ombudsmanul a început punerea în aplicare a noii sale strategii concepute pentru îmbunătățirea în continuare a acțiunilor sale. de subvenții sau de contracte de servicii. având în vedere rolul pe care îl deține în temeiul tratatelor. resurse umane. în spațiul de libertate. și va avea o antenă operațională la Strasbourg. la 15 februarie 2011 a avut loc o reuniune între Colegiu și Ombudsman. în Franța. Agenția va avea sediul la Tallinn. Consiliu și Comisie privind modalitățile de îmbunătățire a activității agențiilor. © Uniunea Europeană . cu Diana Wallis. În 2011. În aceeași ordine de idei. pentru a servi mai bine interesele cetățenilor europeni și pentru a dezvolta în continuare o adevărată cultură organizațională în toate instituțiile. în Estonia. vicepreședinte al Comisiei. cazuri de presupusă încălcare. S-au înregistrat progrese remarcabile în ceea ce privește aspectele legate de guvernanță. Printre celelalte responsabilități se numără adoptarea măsurilor de securitate necesare și asigurarea securității și integrității datelor.

Numărul avizelor primite în contextul dialogului politic. Este al doilea an în care Comisia a aplicat noile dispoziții ale Tratatului de la Lisabona privind parlamentele naționale (22). Ca și în anii precedenți. Numai 53 din aceste avize au fost avize motivate (23). alte camere au considerat că propunerea respectă principiul subsidiarității. Experiența acumulată până în prezent a demonstrat în mod clar că parlamentele naționale sunt pregătite să își asume noul rol și noile competențe. fie modificarea.170 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 Parlamentele naționale Și în 2011 parlamentele naționale au constituit o prioritate pe agenda interinstituțională a Comisiei. Comisia ar trebui să decidă fie menținerea. în 2011. în special mecanismul de control al subsidiarității. dacă aceste praguri ar fi atinse. trebuie remarcat faptul că propunerea privind o bază de impozitare comună pentru întreprinderi a beneficiat de o atenție deosebită din partea parlamentelor naționale. numărul de avize motivate – prin care un parlament național expune motivele pentru care consideră că proiectul de act legislativ în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității – este în continuare relativ scăzut în raport cu numărul total de avize primite. În același timp. marea majoritate a avizelor parlamentelor naționale continuă să se concentreze mai degrabă pe substanța propunerilor Comisiei și a documentelor nelegislative decât pe aspectele de subsidiaritate. parlamentele naționale au trimis 618 avize în contextul dialogului politic și al mecanismului de control al subsidiarității. care și-a dovedit angajamentul în ceea ce privește consolidarea dialogului și a cooperării cu parlamentele naționale. Cu toate acestea. Pragurile pentru așa-numitul „cartonaș galben și portocaliu” nu au fost încă atinse pentru nicio propunere. Cu toate acestea. precum și în cadrul mecanismului de control al subsidiarității este în continuă creștere. În total. . fie retragerea propunerii. ceea ce reprezintă o creștere de aproape 60 % comparativ cu anul precedent. care au emis 13 avize motivate.

2011) 149 64 48 33 29 28 28 26 17 11 10 10 10 7 6 5 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 521 Portugalia Italia Republica Cehă Suedia Italia România România Germania Regatul Unit Bulgaria Danemarca Luxemburg Regatul Unit Polonia Țările de Jos Germania Austria Polonia Republica Cehă Grecia Franța Austria Lituania Spania Franța Țările de Jos Letonia Slovacia Finlanda Belgia Țările de Jos Irlanda Cipru Belgia Malta Estonia Ungaria Slovenia Slovenia   Assembleia da Republica Senato della Repubblica Senát Riksdagen Camera dei Deputati Senatul Camera Deputaţilor Bundesrat House of Lords Narodno sabranie Folketinget Chambre des députés House of Commons Sejm Eerste Kamer Staten-Generaal Bundestag Nationalrat Senat Poslanecká sněmovna Voulí ton Ellínon Assemblée nationale Bundesrat Seimas Congreso de los Diputados și Senado (ambele camere) Sénat ambele camere Saeima Národná rada Eduskunta Chambre des représentants/Kamer van Volksvertegenwoordigers Tweede Kamer Staten-Generaal Oireachtas (ambele camere) Voulí ton Antiprosópon Sénat/Senaat Kamra tad-Deputati Riigikogu Országgyűlés Državni svet Državni zbor Total .1.2011-30.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i .11. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 171 Parlament național Camera Numărul total de avize (primite în perioada 1.

Pentru a asigura continuitatea unui control de înaltă calitate și pentru a acorda membrilor Comitetului o mai mare flexibilitate în îndeplinirea sarcinilor ce le revin. Reglementarea inteligentă Ca o continuare a politicii sale de orientare către o reglementare inteligentă. Comisia a făcut progrese pentru a se asigura că propunerile importante de acte legislative noi sau revizuite se bazează pe evaluarea măsurilor deja existente. Evaluarea impactului Comitetul de evaluare a impactului – organismul care asigură conformitatea evaluărilor impactului efectuate de Comisie cu standardele privind calitatea și de procedură – a examinat 104 evaluări ale impactului și a emis 138 de avize privind calitatea acestora. Parlamentul și Consiliul având la dispoziție suficient timp pentru atingerea acestui obiectiv până la încheierea programului. au fost întreprinse următoarele acțiuni: Comisia a continuat activitatea de simplificare a legislației. Comisia a examinat. verificările calității – lansate în 2010 pentru domeniile de politică mediu. elaborând propuneri care depășesc cu mult obiectivul de 25 % stabilit în planul de acțiune pentru reducerea sarcinii administrative.172 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 Eficiență: reglementarea inteligentă. să mărească numărul de membri ai Comitetului și să mărească numărul departamentelor din care trebuie să provină membrii Comitetului. dintre care 35 referitoare la rapoarte prezentate din nou. pentru o consultare îmbunătățită cu întreprinderile de foarte mici dimensiuni pentru a identifica sarcinile normative excesive și pentru a găsi cele mai bune soluții de înlăturare a acestora. în luna noiembrie. 43 de evaluări ale impactului. ținând seama de toate impacturile economice. ocuparea forței de muncă/politica socială și politica industrială – au fost extinse la noi domenii de politică în 2011. planificarea multianuală a evaluărilor Comisiei poate fi consultată pe un site internet specific (25). la sfârșitul anului 2012. . cât și costurile. precum și introducerea unui tablou de bord prin care să se verifice dacă obiectivele au un impact real asupra întreprinderilor de foarte mici dimensiuni. Comisia a prezentat acțiuni concrete privind modul de reducere la minimum a sarcinii normative pentru întreprinderile de foarte mici dimensiuni (24). În 2011. președintele Barroso a decis. inclusiv sănătatea și protecția consumatorilor. transporturi. îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației UE În cadrul agendei sale pentru o reglementare inteligentă. Aceste măsuri includ o examinare a acquis-ului existent pentru a scuti întreprinderile de foarte mici dimensiuni de sarcina normativă sau pentru a adapta dispozițiile la nevoile acestora. Acest lucru a avut drept efect creșterea transparenței și a răspunderii și a favorizat elaborarea politicilor pe baza unor elemente concrete. noile propuneri de politică au fost susținute de evaluări ale impactului. sprijinind propuneri privind cheltuieli sectoriale pentru următorul cadru financiar multianual și a emis 37 de avize cu privire la calitatea acestor evaluări (26). care analizează atât beneficiile. sociale și ecologice importante. pentru a permite statelor membre și părților interesate să își pregătească contribuțiile într-un stadiu incipient. Comisia a continuat să își îmbunătățească modul de elaborare a politicilor și a proiectelor legislative. de asemenea. gestionarea calității legislației pe parcursul ciclului de elaborare a politicilor.

după prima sesizare a Curții de către Comisie. situației existente în ceea ce privește volumul de întrebări și probleme care apar în diferite sectoare ale legislației UE: aproximativ 33 % din dosare se referă la probleme de mediu.5 % din numărul total de dosare gestionate prin intermediul EU Pilot. Introdus prin Tratatul de la Lisabona. În cursul anului 2011. piața internă și serviciile. Comisia a lansat primele proceduri în temeiul articolului 260 alineatul (3) din TFUE. în care se trimite o scrisoare oficială de punere în întârziere în conformitate cu articolul 258 din TFUE). în linii mari. aproximativ 80 % din răspunsurile oferite de statele membre au fost evaluate ca fiind acceptabile (în conformitate cu dreptul UE). De la punerea sa în aplicare. Aceste domenii de politici reprezintă 64. 8 % la mobilitate și transporturi și 6 % la sănătate și protecția consumatorilor. Având în vedere succesul de care s-a bucurat. 15 % la piața internă. În 2008. Proiectul a contribuit și contribuie în continuare în mod pozitiv la relațiile de cooperare dintre Comisie și statele membre participante în ceea ce privește furnizarea de răspunsuri întrebărilor venite din partea cetățenilor. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 173 Grupul la nivel înalt al părților interesate independente privind sarcina administrativă. 15 state membre s-au oferit în mod voluntar să participe la proiectul EU Pilot. reprezentând peste 50 % din total. întreprinderilor și reprezentanților societății civile și soluționarea mai rapidă a problemelor acestora. Comisia a decis să invite celelalte 12 state membre să participe la acest proiect. Nouă astfel de proceduri au fost lansate în 2011 împotriva a cinci state membre.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . a finalizat în noiembrie un raport privind bunele practici din statele membre menite să asigure punerea în aplicare a legislației UE cu o sarcină administrativă minimă. precum și oferirea unor soluții la problemele apărute în aplicarea legislației UE. precum și sănătatea și protecția consumatorului. prezidat de dl Edmund Stoiber. 25 de state membre participă la mecanismul de soluționare a problemelor EU Pilot. Din 2011. Aplicarea legislației UE A continuat activitatea de îmbunătățire a modului în care statele membre aplică legislația UE: Proiectul EU Pilot este funcțional din aprilie 2008 și vizează oferirea unor răspunsuri mai rapide și mai bune la întrebările formulate de cetățeni sau de mediul de afaceri. ceea ce a permis închiderea dosarului fără a fi necesară inițierea unei proceduri privind încălcarea dreptului în temeiul articolului 258 din TFUE. În 2011. 10. numărul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor lansate împotriva statelor membre pentru o presupusă încălcare a punerii în aplicare a dreptului UE a fost de 1 351 (această cifră corespunde primului stadiu al procedurii. Acest proiect vizează și îmbunătățirea comunicării și a cooperării dintre serviciile Comisiei și autoritățile statelor membre privind aplicarea și punerea în aplicare a legislației UE.5 % la impozitare. . Problemele evocate în dosarele transmise prin intermediul EU Pilot corespund. acest articol reprezintă o excepție de la regula generală conform căreia statelor membre li s-ar putea impune sancțiuni financiare numai în cazul în care o a doua hotărâre a Curții stabilește nerespectarea unei hotărâri anterioare. Domeniile de politică în care s-a înregistrat un număr mai mare de anchete deschise sunt transporturile. Articolul 260 alineatul (3) din TFUE permite impunerea de sancțiuni financiare statelor membre care nu transpun directivele la timp.

Direcția Generală Traduceri a Comisiei Europene contribuie în mod substanțial la formularea unor propuneri legislative și de politică clare. ci și la documentele organelor.174 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 Gestionarea eficientă Structura de audit intern al Comisiei efectuează anual aproximativ 300 de misiuni de audit. . pentru al doilea an consecutiv. Noua dispoziție din tratat extinde la toate organismele. Comisia a adoptat o propunere legislativă pentru a pune efectiv în practică această extindere. oferind servicii de traducere și alte servicii lingvistice de înaltă calitate. dreptul de care se bucură fiecare cetățean al Uniunii de a avea acces la documentele aflate în posesia lor. guvernanța și gestionarea riscurilor se îmbunătățesc permanent. Consiliu și Comisie. articolul 255 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a fost înlocuit cu articolul 15 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Ca urmare a acestor activități. în special a propunerilor legislative legate de cadrul financiar multianual. Noua dispoziție din tratat prevede că orice cetățean al Uniunii are drept de acces nu numai la documentele celor trei instituții ale Uniunii. oficiile și agențiile. oferind confirmarea solidității cadrului de control al instituției în ansamblu. în mai 2011. faptul că recomandările emise de IAS și IAC în fiecare an sunt puse în aplicare de conducere. Comisia și Parlamentul au încheiat un acord interinstituțional privind instituirea unui registru comun de transparență. Campania „Redactare clară” a continuat. pe lângă Parlament. Transparența instituțiilor În ceea ce privește accesul la documentele instituțiilor UE în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. În luna martie. în toate limbile oficiale. repartizate între Serviciul de audit intern (IAS) și structurile de audit intern (IAC). care este deja cuprinzător. În ceea de privește grupurile de interese și pentru a da un nou suflu transparenței procesului decizional al UE. Acest aviz își propune să ofere Comisiei o asigurare suplimentară. Grupul operativ interservicii „Redactare clară” a formulat o serie de recomandări pentru îmbunătățirea calității procesului de redactare în cadrul Comisiei – dintre care unele sunt acum în curs de aplicare. Un alt subiect important pe agenda Comisiei a fost redactarea clară a documentelor. Acesta constituie un alt nivel de echilibru și control în cadrul procesului de audit al Comisiei. auditorul intern al Comisiei a emis pentru prima dată un aviz general care se concentra pe situația gestiunii financiare a Comisiei pentru anul 2010. oficiilor și agențiilor acesteia. Avizul pe 2010 confirmă gradul de maturitate la care a ajuns cadrul de control intern al Comisiei și confirmă faptul că recomandările de audit formulate au fost luate în considerare și au fost puse în aplicare de către serviciile Comisiei. în luna iunie. de asemenea. astfel încât controlul intern. care oferă celor care doresc să influențeze politicile europene mai multe informații ca oricând. Confirmă.

(13) Hotărârea Tribunalului din 13. Parlamentul European a modificat propunerea de bază.2.2011.1. Association Belge des Consommateurs Test-Achats și alții. Stichting de Thuiskopie.3.2011 în cauzele conexate T-443/08 și T-455/08.2011 în cauza C-352/09 P. (17) Hotărârea Curții de Justiție din 25.htm . În 11 cazuri. (4) Hotărârea Curții de Justiție din 7.2011 în cauza C-70/10.2011 în cauza T-362/08.ecb.2011 în cauza C-236/09. (10) Hotărârea Curții de Justiție din 12. recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 12. (12) Hotărârea Curții de Justiție din 21. Parlamentul European a modificat propunerea de bază. (6) Hotărârea Curții de Justiție din 16. (11) Hotărârea Curții de Justiție din 8.2011. (20) Hotărârea Curții de Justiție din 8.7.htm (2) Hotărârea Curții de Justiție din 10.europa.2011 în cauza C-462/09. (15) Hotărârea Curții de Justiție din 15. (14) Hotărârea Curții de Justiție din 29.2011 în cauza C-402/09. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană.3. (5) Hotărârea Curții de Justiție din 24.eu/commission_2010-2014/president/state-union-2011/ index_en.1. În 61 de cazuri.3.2011în cauza C-17/11 RX. 16.2011 în cauza C-506/08 P. IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Comisia. 1). eDate Advertising și alții.html (22) Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Protocolul nr.2001. Freistaat Sachsen și alții/Comisia.int/press/key/date/2011/html/sp110602. (23) Tabelul prezintă datele disponibile la 31. p.europa.en.europa.do?uri=COM:2011:0803: FIN:RO:PDF (25) http://ec.3. Note (1) http://ec. Într-un caz. (9) Avizul Curții de Justiție nr. Lesoochranárske zoskupenie.2011 în cauza C-147/08. (21) http://www.10.3. ThyssenKrupp Nirosta/Comisia. Suedia/ MyTravel și Comisia. DHL Express France.2011 în cauza C-324/09. Dereci și alții.3.eu/dgs/secretariat_general/evaluation/evaluation_ planning_ro. care pot fi consultate la adresa: http://ec. Scarlet Extended.6.htm (26) Detalii suplimentare privind rolul și activitățile Comitetului de evaluare a impactului pot fi găsite în rapoartele sale anuale.12.2011 în cauza C-236/09.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . Tatu. (24) http://eur-lex.europa. VEWA. Parlamentul European a respins propunerea Comisiei.2011 în cauza C-256/11. (18) Hotărârea Curții de Justiție din 1.2011 în cauza C-235/09. (3) Hotărârea Curții de Justiție din 1.04. L’Oréal și alții. (7) Hotărârea Curții de Justiție din 30.2011 în cauza C-271/10.eu/governance/impact/iab/iab_en. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 175 ProCEduri ParlamEntarE În 2011 Legislație Codecizie Alte proceduri Rezoluții (Articolele 103 și 108) Buget și descărcare Total Drepturile omului A doua lectură (***) Aviz conform (****) Prima lectură (**) Inițiativă proprie A treia lectură Consultare (*) 36 (*) (**) (***) (****) 92 16 5 58 82 140 110 32 22 Diverse 593 În 10 cazuri. Association Belge des Consommateurs Test-Achats și alții. (16) Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară. 1/09 din 8.11.2011 în cauza C-240/09.7.4.2011 în cauzele conexate C-509/09 și C-161/10. Römer.eu/LexUriServ/LexUriServ.5.6. (19) Hotărârea Tribunalului din 24.11. (8) Hotărârea Curții de Justiție din 12. Parlamentul European a modificat poziția comună a Consiliului.

R A P O R T

G E N E R A L

2 0 1 1

C R O N O L O G ie

C ronologia reacț iei UE î n fa ț a cri z ei d atoriilor
Unele dintre principalele evenimente ale anului 2011 în sectoarele financiar și economic sunt enumerate. Această cronologie nu se dorește a fi exhaustivă – alte evenimente marcante sunt prezentate în detaliu în cadrul raportului.

176

R A P O R T

G E N E R A L

2 0 1 1

C R O N O L O G ie

Ianuarie

1

Trei noi autorități europene își încep activitatea: Autoritatea bancară europeană (ABE), Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) și Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO), pentru a supraveghea activitățile financiare legate de bănci, piețe și asigurări, respectiv pensii.

12 15

Comisia adoptă prima analiză anuală a creșterii, care stabilește prioritățile politicii economice și lansează primul semestru european pentru o mai strânsă coordonare a politicii economice.

Comisia exprimă un aviz favorabil cu privire la modificarea limitată a articolului 136 din TFUE, pentru a permite crearea Mecanismului european de stabilitate (MES).

Martie

11

Consiliul European: liderii europeni ai țărilor din zona euro adoptă Pactul Euro Plus.

Mai

17 18 19

Miniștrii de finanțe încheie un acord privind asistența financiară pentru Portugalia.

În cadrul Forumului economic Bruxelles 2011, principalul eveniment economic din UE, se discută noul cadru de guvernanță economică a UE.

Asistență pentru Portugalia și Irlanda: pachetul financiar va acoperi necesitățile de finanțare ale Portugaliei până la 78 miliarde EUR. MESF și Fondul european de stabilitate financiară (FESF) vor furniza până la 26 miliarde EUR fiecare, sumă care urmează a fi plătită pe parcursul a trei ani. Un sprijin suplimentar în valoare de până la 26 miliarde EUR va fi pus la dispoziție prin intermediul Fondului Monetar Internațional (FMI).

26-27

Liderii G8 convin cu privire la măsurile menite să sprijine redresarea economică mondială. Remarcând faptul că UE a adoptat un amplu pachet de măsuri pentru a face față crizei datoriei suverane, continuarea unei consolidări fiscale riguroase, însoțită de reforme structurale în sprijinul creșterii, rămâne una dintre cele mai importante priorități.

Iunie

24

Consiliul European adoptă recomandări specifice fiecărei țări, pe baza propunerilor Comisiei în cadrul semestrului european. În momentul elaborării bugetelor lor pentru anul următor, statele membre vor ține cont acum de orientările primite de la Consiliu.

Iulie

11 21

Miniștrii de finanțe din zona euro semnează Tratatul de instituire a MES deschizând drumul către ratificarea de către țările semnatare.

Liderii europeni convin cu privire la un program suplimentar de sprijin financiar pentru Grecia, care include o contribuție voluntară din partea sectorului privat. De asemenea, se ajunge la un acord pentru creșterea flexibilității și eficienței FESF și MES, scăderea ratelor împrumuturilor din FESF și creșterea scadențelor. Atât FESF, cât și MES vor primi noi instrumente, care le vor permite să participe la programe de precauție, pentru recapitalizarea unor instituții financiare, precum și la intervenții pe piața primară și secundară.

Septembrie

28

Guvernanța economică a UE: Parlamentul European își exprimă acordul final și votează în favoarea adoptării pachetului format din șase noi propuneri legislative (așa-numitul „pachet de șase”). Pe baza propunerii Comisiei din 29 septembrie 2010, aceste măsuri consolidează Pactul de stabilitate și de creștere, aprofundează coordonarea fiscală, îmbunătățesc și armonizează cadrele financiare naționale și abordează prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și de competitivitate.

Octombrie

4

Guvernanța economică a UE: miniștrii de finanțe ai UE aprobă pachetul de propuneri legislative în vederea intrării sale în vigoare până la sfârșitul anului 2011.

23 și 26

Consiliul European și reuniunea la nivel înalt a zonei euro: liderii din zona euro convin să crească resursele pentru FESF și să consolideze sectorul bancar prin intermediul unor garanții, pentru a-l ajuta să aibă acces la finanțare pe termen mediu. De asemenea, băncile vor trebui să își crească rata capitalului la 9 % până în iunie 2012. Pe baza foii de parcurs a Comisiei pentru stabilitate și creștere, se ajunge la un acord cu privire la 10 măsuri pentru îmbunătățirea coordonării economice și fiscale și a supravegherii zonei euro. Liderii europeni convin cu privire la noul program de asistență financiară UE-FMI de până la 100 miliarde EUR pentru Grecia, care include o contribuție voluntară din partea sectorului privat mai ridicată în comparație cu acordul încheiat la 21 iulie. Obiectivul acestui program este de a garanta că rata datoriei Greciei scade la 120 % din PIB până în 2020. Van Rompuy, Barroso și Juncker primesc mandatul de a propune măsuri în vederea consolidării uniunii economice. Un raport va fi prezentat în cadrul Consiliului European din martie 2012.

În scopul creșterii stabilității și a rezistenței sistemului monetar internațional. În plus. De asemenea. Alte state membre. De asemenea. în special pentru grupurile cele mai vulnerabile. pentru a sprijini ocuparea forței de muncă. și-au semnalat disponibilitatea de a participa. pentru a remedia lacunele și a asigura o supraveghere suplimentară adecvată a entităților financiare din cadrul unui conglomerat. Comisia propune două regulamente în temeiul articolului 136 din TFUE pentru a continua consolidarea supravegherii și coordonării economice și bugetare. creșterea economică a Uniunii se află în stagnare. președintele Barroso prezintă prioritățile politicii economice în analiza anuală a creșterii 2012 și într-un document de consultare privind obligațiunile pentru stabilitatea euro. a crea locuri de muncă și a asigura stabilitatea financiară. 11 23 Conform previziunilor economice ale UE. De asemenea. 9 13 Guvernanța economică a UE: pachetul de măsuri legislative intră în vigoare. miniștrii de finanțe ai UE convin asupra listei indicatorilor interni și externi care va fi utilizată pentru supravegherea dezechilibrelor macroeconomice. Acesta constituie baza noului mecanism de alertă care este în curs de instituire de către Comisie. cum ar fi tinerii șomeri. sunt prevăzute resurse suplimentare pentru FMI. 8 Guvernanța economică a UE: Consiliul adoptă pachetul de propuneri legislative. UE intenționează să accelereze adoptarea propunerilor Comisiei vizând stimularea creșterii și a ocupării forței de muncă și să pună în aplicare măsuri. după consultarea parlamentelor lor. . Decembrie Consiliul European convine cu privire la continuarea consolidării uniunii economice prin intermediul unui „pact fiscal” între statele membre ale zonei euro pentru a integra norme fiscale și un mecanism de corecție automată în sistemele lor juridice naționale. cât și la nivel european. miniștrii adoptă o directivă de modificare a directivei privind conglomeratele financiare. printre care nu se numără Regatul Unit. Au loc discuții privind o taxă pe tranzacțiile financiare și se prezintă propunerea Comisiei pentru UE.Noiembrie 3-4 Liderii G20 își coordonează politicile pentru a stimula creșterea. În cadrul pachetului adoptat. se ajunge la un acord privind prelungirea MES până la jumătatea anului 2012. atât la nivel național.

la: http://ec. delegaţii în alte ţări din lume.eu http://ec.eu Puteţi obţine informaţii și broșuri în limba română despre Uniunea Europeană de la: Reprezentanţa Comisiei Europene în România Str. Puteți afla adresa centrului celui mai apropiat de dumneavoastră consultând pagina de internet: http://ec.eu Biroul de Informare al Parlamentului European în România Str. la: +32 22999696). Vasile Lascăr nr.eu/europedirect CITIȚI DESPRE EUROPA  Puteți găsi publicații despre UE accesând printr-un simplu clic site-ul internet al EU Bookshop: http://bookshop.eu În toate ţările Uniunii Europene există reprezentanţe ale Comisiei Europene și birouri ale Parlamentului European. Puteți accesa acest serviciu apelând la numărul gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (puteți apela. de asemenea. Vasile Lascăr nr.europa.europa.europa.europa. sau prin poșta electronică. din afara granițelor UE. de asemenea. Comisia Europeană are. .europa. 31 Sector 2 020492 București ROMÂNIA Telefon: +40 213057986 Fax: +40 213157929 E-mail: epbucarest@europarl. 31 Sector 2 020492 București ROMÂNIA Telefon: +40 212035400 Fax: +40 213168808 E-mail: comm-rep-ro@ec.europa.eu/europedirect SUNAȚI-NE SAU SCRIEȚI-NE Europe Direct este un serviciu care vă oferă răspunsuri la întrebările privind Uniunea Europeană.Cum să intraţi în legătură cu UE INTRAȚI ONLINE Informații în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene sunt disponibile pe pagina de internet Europa: http://europa.eu/youreurope VIZITAȚI-NE Peste tot în Europa sunt sute de centre de informare locale despre UE.

R. Vilnius Minsk London Nederland Amsterdam Berlin Warszawa Belarus' Qazaqstan België Belgique Paris Brussel Bruxelles Deutschland Česká republika Wien Praha Polska Kyïv Luxembourg Luxembourg Ukraїna France Bratislava Slovensko Budapest Schweiz Liechtenstein Bern Suisse Österreich Svizzera Moldova Chişinău Slovenija Ljubljana Magyarország Hrvatska Bosna i Beograd Hercegovina Sarajevo Zagreb România București Sakartvelo Tbilisi Azərbaycan Haїastan (Azər.Uniunea Europeană 0 500 km Açores (PT) Reykjavík Ísland Madeira (PT) Canarias (ES) Guadeloupe (FR) Martinique (FR) Norge Suomi Finland Helsinki Helsingfors Tallinn Paramaribo Suriname Guyane (FR) Brasil Réunion (FR) Oslo Sverige Stockholm Eesti United Kingdom Baile Átha Cliath Dublin Rīga Rossija Moskva Éire Ireland Danmark Latvija København Lietuva R.J.) Iran Ankara Portugal Lisboa Madrid Andorra Monaco San Marino Srbija España Italia Città del Vaticano Roma Podgorica Crna Priština Gora Kosovo * UNSCR 1244 България София Sofia Bulgaria Yerevan Shqipëria Tiranë Skopje P. Ελλάδα Ellada Alger Rabat Tunis Αθήναι Athinai Türkiye El Maghreb El Djazâir Tounis Malta Valletta Κύπρος Kypros Kibris Λευκωσία Lefkosia Lefkosa Souriya Dimashq Iraq Beyrouth Libnan Statele membre ale Uniunii Europene Ţări candidate .M.

Preţul în Luxemburg (fără TVA): 7 EUR doi:10.2775/2933 NA-AD-12-001-RO-C .