ISSN 1977-0308

Raport
2011

general

privind activitatea Uniunii Europene

Raport general privind activitatea Uniunii Europene – 2011
Comisia Europeană Direcţia Generală Comunicare Publicaţii 1049 Bruxelles BELGIA Raportul general privind activitatea Uniunii Europene – 2011 a fost adoptat de Comisia Europeană la 26 ianuarie 2012 sub cota COM(2012) 18. http://europa.eu/generalreport/index_ro.htm Ilustraţia copertei: © iStockphoto.com/Giovanni Rinaldi 2012 — 180 p. — 21 × 29,7 cm ISBN 978-92-79-22271-9 doi:10.2775/2933 Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2012 © Uniunea Europeană, 2012 Reproducerea este autorizată cu condiţia menţionării sursei. Pentru orice utilizare sau reproducere a imaginilor, permisiunea trebuie solicitată direct de la deţinătorii drepturilor de autor. Printed in Belgium Tipărit pe hârtie înălbită fără clor elementar (ECF) Preţul în Luxemburg (fără TVA): 7 EUR

Raport
2011

general

privind activitatea Uniunii Europene

CUP R INS Cuvânt-înainte Capitolul 1 4 Consolidarea guvernanței economice în Uniunea Europeană Consolidarea agendei economice a Europei Asigurarea stabilită ț ii zonei euro Serviciile financiare – o nouă arhitectură de supraveghere în ac ț iune 6 8 13 21 Capitolul 2 O creștere mai puternică Politicile UE pentru creștere – Europa 2020 O piață internă deschisă și echitabilă Buget 28 30 45 56 Capitolul 3 O mai mare atenție acordată cetățenilor UE Drepturi fundamentale și cetățenie Justiție Afaceri interne Atenuarea preocupărilor cotidiene ale cetățenilor 68 70 79 84 90 .

gestionarea calității legislației pe parcursul ciclului de elaborare a politicilor. a eficienței și a transparenței în UE Activitatea instituțiilor europene și a altor organisme oficiale  Eficiență: reglementarea inteligentă. cel mai important donator mondial Solidaritatea în acțiune – reacția la crizele umanitare 106 108 109 117 123 128 132 135 140 147 Capitolul 5 Consolidarea răspunderii.Capitolul 4 O Uniune Europeană mai puternică în lume SEAE: primul an de activitate O politică europeană de vecinătate mai eficace – promovarea reformelor în vecinătatea sudică și estică Consolidarea alianțelor strategice Construirea guvernanței multilaterale și abordarea provocărilor globale Promovarea păcii. îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației UE 150 152 172 Cronologia reacției UE în fața crizei datoriilor 176 . a securității și a drepturilor omului în întreaga lume O politică comercială globală pentru creștere economică și locuri de muncă în Europa Extindere Investiții pentru dezvoltare – UE.

Ea a ridicat întrebări decisive cu privire la determinarea politică a zonei euro și cu privire la încrederea în aceasta. a stimula creșterea și a combate șomajul. Uniunea Europeană s-a confruntat cu o serie de probleme care au necesitat răspunsuri imediate și susținute – de la abordarea crizei economice și financiare actuale la răspunsul la revoltele din Africa de Nord și Orientul Mijlociu și la conducerea negocierilor mondiale privind schimbările climatice. astfel încât să evităm probleme similare în viitor. am consolidat lichiditățile și capacitatea de creditare a băncilor noastre pe termen scurt. În 2011. pe termen lung. Au fost instituite mecanisme ambițioase pentru convergență economică. . © Uniunea Europeană Uniunea Europeană a făcut pași importanți către o integrare mai profundă. Suntem mai interdependenți ca niciodată. și aceasta este o cale pe care nu o putem urma. Am continuat eforturile în vederea consolidării barierelor de siguranță și a capacității de acțiune pentru a ajuta orice țară din zona euro care se confruntă cu dificultăți. Cu toate acestea. Această abordare a fost însoțită de activitatea Comisiei în favoarea creării unor condiții structurale pentru creșterea viitoare. A fost creat un grup operativ special pentru a oferi asistență tehnică și administrativă acestei țări și pentru a se asigura că fondurile structurale sunt utilizate pe deplin pentru a spori competitivitatea. orientarea generală a discuțiilor și a deciziilor noastre a privilegiat legăturile puternice.4 Cuvâ nt -îna int e 2011 a fost un an în care voința europenilor de a face față crizelor a fost pusă încă o dată la încercare. comerțul și dezvoltarea internaționale. De aceea era necesar un răspuns cu adevărat global. Cheltuielile pentru ieșirea din criză ar duce la o nouă îndatorare. introducând în același timp cea mai puternică reglementare și supraveghere din lume a sectorului nostru financiar. ceea ce ne aduce avantaje importante. De asemenea. dar și responsabilități semnificative. Este nevoie de mult mai mult timp pentru a o recâștiga. Anul trecut. este și mai clar pentru noi toți în UE. control bugetar și sancțiuni și alte astfel de mecanisme sunt în curs de pregătire. în prezent. examinăm posibilitățile de emisiune comună de obligațiuni în zona euro ca o consecință naturală a unei mai mari convergențe și ca factor-cheie pentru menținerea încrederii în uniunea noastră monetară. De asemenea. Încrederea poate fi pierdută într-o zi. Comisia a prezentat propuneri de reforme structurale. combinate cu investiții bine orientate. care s-a propagat dincolo de sectorul financiar și economic. pentru a spori competitivitatea economiilor noastre și a promova creșterea pe o bază puternică și durabilă. Pentru a susține această abordare. în detrimentul celor slabe – pentru o Uniune Europeană mai unită și mai profund integrată. fapt care. Anul a fost dominat de criza financiară și economică. am asistat trei state membre ale zonei euro aflate în dificultate cu programe de ajustare și am luat măsuri speciale pentru a ajuta Grecia să își îndeplinească angajamentele. Criza a demonstrat că trebuie să facem mult mai mult pentru a ne asuma pe deplin aceste responsabilități. am continuat reforma fundamentală a politicilor economice ale Uniunii.

După ce a finalizat cu succes procesul de negociere. José Manuel Barroso . mobilizând rapid asistență în urma cutremurului. Uniunea Europeană a reacționat imediat – mai întâi cu o nouă strategie pentru zona sud-mediteraneeană. Uniunea Europeană a arătat că actuala criză nu ne afectează angajamentul față de țările care aspiră să se alăture Uniunii noastre. În ultimul an. Uniunea Europeană a reacționat imediat pentru a oferi ajutor peste tot în lume celor aflați în dificultate. Uniunea Europeană a intervenit pentru a-i ajuta pe toți cei care au luptat pentru libertate. Anul 2011 va rămâne în cărțile de istorie ca fiind anul în care oamenii au ieșit în stradă în Africa de Nord și în Orientul Mijlociu pentru a cere democrație și schimbare. În 2011. Uniunea Europeană a depus eforturi neobosite pentru a menține lupta împotriva schimbărilor climatice printre prioritățile agendei politice. în ciuda obstacolelor întâlnite – pentru o cauză pe care actualii lideri europeni au privilegiul de a o proteja și de a o consolida.5 De asemenea. un buget care va aduce reale beneficii cetățenilor și întreprinderilor din Europa. Sper ca Raportul general să ofere un punct de referință pentru măsurile pe care le-am adoptat pentru a readuce Europa pe calea prosperității și a solidarității. De asemenea. democrație și prosperitate. Uniunea Europeană a continuat să depună eforturi pentru încheierea unui acord comercial mondial. negociind în paralel acorduri comerciale bilaterale. De asemenea. Pachetul de măsuri convenit la Durban în luna decembrie oferă motive de optimism cu privire la elaborarea unei foi de parcurs clare către o decizie cu caracter obligatoriu. Croația urmează să devină acum cel de al 28-lea stat membru al Uniunii. iar apoi cu o revizuire considerabilă a modului de punere în aplicare a politicii europene de vecinătate. Comisia a privit dincolo de criza actuală și a prezentat o propunere de buget ambițios și responsabil pentru perioada 2014-2020. oferind cea mai grăitoare dovadă a faptului că o politică de extindere puternică și credibilă este în interesul fundamental al Europei. A fost un drum dificil – însă am avansat. a tsunamiului și a accidentului nuclear din Japonia și mobilizând ajutoare umanitare importante ca răspuns la seceta care a lovit Cornul Africii. Raportul general 2011 oferă o prezentare detaliată a activităților Uniunii Europene din ultimele douăsprezece luni.

Capitolul 1 Consolidarea guvernanței economice în Uniunea Europeană .

iar restructurarea sectorului bancar a continuat la rândul său în multe state membre. progrese semnificative în ameliorarea sistemului de guvernanță economică al Uniunii. Instituțiile Uniunii au depus eforturi susținute în direcția unei game largi de măsuri și idei menite să ajute la soluționarea crizei. pentru care Consiliul European a aprobat un al doilea program în octombrie 2011. Comisia Europeană a înaintat propuneri privind o taxă pe tranzacțiile financiare.Raport general 2011 De-a lungul anului 2011. Din cauza amplorii crizei. refacerea stabilității financiare și rezolvarea crizei datoriilor suverane. care nu fac parte din zona euro. de asemenea. S-au înregistrat. a fost implementat pentru Ungaria un cadru de supraveghere ulterioară programului. într-adevăr. cu misiuni de revizuire bianuale. Irlandei și Portugaliei. În urma expirării termenului asistenței din partea UE. Eforturile de consolidare a mecanismelor de asistență financiară pentru țările din zona euro au continuat și s-a lansat o dezbatere amplă privind fezabilitatea introducerii unor obligațiuni de stabilitate. Au continuat programele de asistență financiară destinate Greciei. consolidarea la nivel european a aspectelor legislative și ținând de supraveghere ale sectorului financiar. Cu probleme deosebite s-a confruntat Grecia. Un pachet legislativ major (așa-numitul „pachet de șase propuneri”) a fost adoptat în vederea consolidării Pactului de stabilitate și de creștere și a cadrelor bugetare naționale. © Tom Grill/Photographer’s Choice RF/Getty Images . A continuat. Comisia a propus în luna noiembrie măsuri legislative suplimentare privitoare la supravegherea bugetară. Tema dominantă pentru anul în cauză a fost modalitatea optimă de răspuns la provocările reprezentate de stimularea creșterii. precum și pentru prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice. Uniunea Europeană s-a confruntat cu provocări substanțiale și a făcut progrese majore în soluționarea dificultăților. precum și sprijinul destinat balanței de plăți din statele membre Letonia și România.

de la piața unică la schimburile comerciale și la o politică comună în domeniul energetic. Reformele structurale contribuie. Împreună cu măsuri de stabilizare credibile și eficace. stabilitatea macroeconomică. și în cele din urmă aprobate de Parlament și de Consiliu noi texte legislative pentru susținerea acestuia. 3. această nouă abordare a guvernanței economice este menită să ofere cadrul unei responsabilități macroeconomice mai accentuate la nivelul UE ca întreg.8 % între 2001 și 2010. Evoluția competitivității în raport cu restul zonei euro prezintă divergențe semnificative. 120120 119 118 117 115116 115 114 113 112 110111 110 109 108 107 105106 105 104 103 102 100101 100 99 98 97 9596 95 94 93 92 9091 90 89 88 87 8586 85 84 83 82 8081 80 2010 2012 Scădere relativă a competitivității NL PT IE ES IT SI FR FI EL BE LU 1998=100 DE AT Creștere relativă a competitivității 1998 2000 2002 2004 2006 2008 . În lipsa introducerii unor măsuri adecvate în aceste domenii. măsuri de stimulare a creșterii. susținând în același timp moneda comună. În vreme ce au fost discutate. bugetare și de reforme structurale ale statelor membre. la aproximativ 1.5 %. durabilă și favorabilă incluziunii (a se vedea capitolul  2). de asemenea. Comisia Europeană a adoptat prima Analiză anuală a creșterii (1). care urmau să fie supuse aprobării Consiliului European. 2. în special consolidarea bugetară și stabilitatea sectorului financiar. care va permite aplicarea de sancțiuni financiare oricărui stat membru din zona euro care nu respectă dispozițiile în cauză. la stimularea creșterii și la prevenirea sau corectarea dezechilibrelor.8 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 1 Consolidarea agendei economice a Europei Pe parcursul anului. în Uniunea Europeană a fost introdus un sistem de guvernanță economică mai puternic și mai sustenabil. Cele trei priorități sunt: 1. Competitivitatea prețurilor în zona euro Dezechilibrele interne constituie în continuare o problemă. În 2012. Corectarea dezechilibrelor macroeconomice este o condiție esențială pentru creștere și este deosebit de importantă pentru zona euro. La 12 ianuarie. Analiza a expus punctul de vedere al Comisiei în privința provocărilor și a priorităților pentru anul în curs și a marcat începutul primului semestru european – noul ciclu de șase luni pentru coordonarea ex ante a politicilor macroeconomice. Acesta reprezintă o inovație majoră în materie de guvernanță a economiilor interdependente din Uniune în ansamblul său. reformele pieței muncii. creșterea potențială va rămâne probabil redusă în următorii zece ani. acest proces va fi sprijinit de o legislație nouă și riguroasă. Analiza anuală a creșterii – Lansarea primului semestru european Măsuri-cheie din analiza anuală a creșterii pe anul 2011 Aceasta a definit trei priorități principale și a propus 10 acțiuni. comparativ cu 1. prin consolidarea dimensiunii europene a politicilor economice și bugetare naționale. Semestrul european este cadrul în care se pune în aplicare strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă. Comisia a lansat procesul de creștere a gradului de integrare al gestionării și al organizării la nivelul UE a politicilor macroeconomice și bugetare ale statelor membre. în special crearea de oportunități de angajare.

Reformarea pieței forței de muncă: 4. creșterea investițiilor în energie. parțial prin forme inovatoare de finanțare (inclusiv obligațiuni UE pentru proiecte). Către o guvernanță economică europeană mai puternică © Uniunea Europeană . 3. 10. transporturi și infrastructuri informatice. Măsuri de stimulare a creșterii: 8. redresarea finanțelor publice ale statelor membre. 9. eliminarea obstacolelor care încă împiedică buna funcționare a pieței unice. sprijinirea cetățenilor în vederea integrării sau a reintegrării în câmpul muncii prin creșterea atractivității financiare a locurilor de muncă. un echilibru mai bun între flexibilitate și securitate pe piața muncii. 2. 5. 6. asigurarea stabilității sectorului financiar. precum și cele 10 acțiuni propuse pentru 2011 și 2012 au fost aprobate de Consiliul European în martie. adoptarea unor măsuri de corectare a deficitelor sau a excedentelor de cont curent. facilitarea unui acces la energie eficace din punctul de vedere al costurilor.C onso l idarea gu v ernan ț ei economice în U niunea E uropean ă 9 Prioritățile identificate de Comisie. măsuri prin care să se asigure că ajutorul de șomaj stimulează reintegrarea pe piața muncii. Zece priorități concrete pentru 2011 Stabilitate macroeconomică: 1. 7. reforma sistemelor de pensii.

în cazul țărilor implicate. sunt avute în vedere patru domenii: competitivitate. măsuri pentru sprijinirea creării de locuri de muncă și pentru a ajuta șomerii să se reintegreze în câmpul muncii. Celelalte patru state membre sunt libere să adere dacă doresc acest lucru. Cine face parte din zona euro? Zona euro este constituită din statele membre ale Uniunii Europene care au adoptat moneda euro. Danemarca. Letonia. În prezent. precum și chestiuni legate de învățământ și inovare. locuri de muncă. al programelor de stabilitate și de convergență. șefii de stat sau de guvern și-au dat în luna martie acordul pentru Pactul Euro Plus (2). precum și al angajamentelor aferente Pactului Euro Plus. De la Analiza anuală a creșterii la recomandări specifice fiecărei ț ări În urma aprobării de către Consiliul European la sfârșitul lunii iunie. Acesta vizează consolidarea angajamentelor politice la nivel înalt. Acestea se bazează pe un proiect de recomandări și pe o evaluare tehnică aprofundată. Astfel. s-au alăturat Pactului. Șase state membre care nu fac parte din zona euro. Lituania. Toți cei 23 de semnatari se angajează să pună în aplicare reformele. Polonia și România. capacitatea sectorului bancar de a susține economia. răspund provocărilor specifice. Recomandările acoperă o gamă largă de aspecte. Această evaluare a . efectuată de Comisie. a următoarelor aspecte: (1) situația economică și bugetară din fiecare stat membru și (2)  gradul în care măsurile propuse de statele membre în cadrul programelor naționale de reformă.10 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 1 Pactul Euro Plus În urma propunerilor formulate în cadrul Analizei anuale a creșterii. TERITORIILE NECONTINENTALE ȘI DE PESTE MĂRI ALE STATELOR MEMBRE AZORE (PT) MADEIRA (PT) INSULELE CANARE (ES) GUADELUPA (FR) MARTINICA (FR) SURINAME GUYANA FRANCEZĂ (FR) BRAZILIA RÉUNION (FR) Statele membre din zona euro State membre care nu au adoptat încă euro (derogare) State membre care au opțiunea de a nu participa (opt-out) Sursa: Comisia Europeană. Statele membre ar trebui să pună în aplicare orientările specifice fiecărei țări în politicile și bugetele lor naționale. Pactul fiind complet integrat în semestrul european (3). aproximativ 330 de milioane de cetățeni din 17 țări trăiesc în zona euro. concentrându-se pe stimularea competitivității și a convergenței în zona euro. sustenabilitatea finanțelor publice și consolidarea stabilității financiare. reformele sistemelor de pensii. printre care situația finanțelor publice. și anume Bulgaria. prin adoptarea unui set de recomandări specifice fiecărei țări (4) pentru fiecare stat membru. Consiliul a finalizat cu succes primul semestru european.

Care a fost natura recomandărilor specifice fiecărei țări pentru anul 2011? Stabilitate macroeconomică Sunt necesare mai multe eforturi pentru: a reforma structura sistemelor fiscale și a proteja cheltuielile de natură să favorizeze creșterea. în special pentru IMM-uri. prin stimulente pentru investițiile private în cercetare și dezvoltare și printr-o mai bună corelare a cercetării și dezvoltării și a inovației cu nevoile întreprinderilor. prin punerea în aplicare integrală a directivei privind serviciile și prin extinderea cadrului concurențial și de reglementare în industriile de rețea. a promova cercetarea și dezvoltarea. facilitând astfel începerea unei afaceri și accesul la finanțare. asigurarea unei evoluții a salariilor corelată cu creșterea productivității. ci începutul unei Europe mai puternice și mai unite (5) © Uniunea Europeană . a încuraja concurența în sectorul serviciilor. Reforme structurale Sunt necesare mai multe eforturi pentru: a îmbunătăți mediul de afaceri prin reducerea reglementărilor excesive. precum și inovația. vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil de justiție. Piețele muncii Sunt necesare mai multe eforturi pentru: a stimula participarea forței de muncă prin creșterea vârstei de pensionare. Implementarea recomandărilor va fi atent monitorizată de Comisie. a consolida cadrul de reglementare privind ipotecile și a reduce îndatorarea excesivă a gospodăriilor. O evaluare oficială a rezultatelor fiecărui stat membru va avea loc în primăvara anului 2012. a combate șomajul structural și pentru a integra grupurile vulnerabile prin reducerea impozitelor pe salarii și printr-o mai bună orientare a politicilor active privind piața muncii. drepturi fundamentale și cetățenie. aprobate de Consiliul European în concluziile sale din martie 2011. iar în luna mai Comisia va prezenta din nou recomandările specifice fiecărei țări pentru anul 2012. alături de analiza aferentă. Viviane Reding. a insistat asupra faptului că actuala criză nu reprezintă sfârșitul Europei. reducerea sistemelor de pensionare anticipată și îmbunătățirea accesibilității serviciilor de îngrijire a copiilor. a preciza măsurile fiscale care vor conduce la reducerea deficitelor bugetare.C onso l idarea gu v ernan ț ei economice în U niunea E uropean ă 11 fost realizată în contextul priorităților identificate de Comisie în Analiza anuală a creșterii din ianuarie 2011. a reduce șomajul în rândul tinerilor și abandonul școlar timpuriu prin reformarea contractelor de muncă acolo unde este necesar și prin ameliorarea legăturilor dintre învățământ și ocuparea forței de muncă. Aceasta va ține la curent Consiliul cu privire la constatările sale.

cu un accent clar pe măsurile de stimulare a creșterii. utilizate în cadrul semestrului european. Pentru prima oară. pe care Comisia le va prezenta în mai ar trebui să fie consecvente cu prioritățile politice avansate în analiza pe 2012 și cu orientările stabilite în cadrul Consiliului European din primăvară. pe care statele membre le vor înainta în primăvară. reformele-cheie ale piețelor muncii din statele membre. de asemenea. noi sau actualizate. Măsuri-cheie din Analiza anuală a creșterii pe anul 2012 Analiza anuală a creșterii pe anul 2012 pune un accent deosebit pe nevoia implementării măsurilor deja convenite. Astfel. Analiza anuală a creșterii a identificat. care face parte din pachetul Comisiei destinat lansării semestrului european.12 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 1 Lansarea celui de al doilea semestru european pentru 2012 Pentru ca procesul să se desfășoare în continuare într-un ritm susținut. analiza pe 2012 este punctul de plecare pentru cel de al doilea semestru european de guvernanță economică. Analiza stabilește ceea ce Comisia consideră că trebuie să fie prioritățile UE pentru următoarele 12 luni în privința politicilor bugetare și a reformelor structurale. noile instrumente de supraveghere convenite ca parte a „pachetului de șase propuneri” vor fi. Comisia consideră că eforturile la nivel național și la nivelul UE ar trebui să se concentreze pe următoarele cinci priorități: Continuarea consolidării fiscale diferențiate favorabile creșterii Reluarea activității normale de creditare în economie Promovarea creșterii și a competitivității în prezent și în viitor Abordarea aspectelor legate de șomaj și de consecințele sociale ale crizei Modernizarea administrației publice . precum și recomandările specifice fiecărei țări. pe baza analizelor din Proiectul de raport comun privind ocuparea forței de muncă (7). Comisia a adoptat în luna noiembrie 2011 Analiza anuală a creșterii pe 2012 (6). Programele naționale de reformă (privind reformele structurale) și programele de stabilitate sau de convergență (privind politicile bugetare). de asemenea.

și alte reforme legislative. Noul sistem oferă o mai mare transparență. printr-un Pact de stabilitate și de creștere consolidat și printr-o coordonare bugetară aprofundată. cât și noua procedură privitoare la dezechilibre sunt susținute de posibilitatea de impunere a unor sancțiuni financiare progresive statelor membre din zona euro. mergând de la un depozit cu dobândă la amenzi. în cazul în care Comisia prezintă o recomandare sau o propunere Consiliului. Cu alte cuvinte. inclusiv prin utilizarea unui tablou de bord pe bază de indicatori. în timp ce celelalte două pun accentul pe prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice. alături de norme mai stricte și o mai bună aplicare a legislației. economice și politice dintre cele mai dificile – pentru a pune bazele temporare și permanente ale unei astfel de uniuni a stabilității. În pofida faptului că acest nou pachet legislativ va reprezenta baza unui sistem de guvernanță economică mai coerent în Europa. Euro a construit punți între cele 17 state membre ale zonei euro și este o monedă de interes mondial © Digital Vision/Getty Images . O supraveghere mai atentă a politicilor economice și fiscale de către UE Pentru a consolida guvernanța economică în Uniunea Europeană. S-au făcut pași importanți – adeseori în condiții financiare. În urma discuțiilor extinse în cadrul organelor legislative ale UE. cu excepția cazului în care votează împotrivă o majoritate calificată a statelor membre. Acest lucru se realizează printr-o mai bună supraveghere a bugetelor naționale. aplicarea legislației este consolidată prin utilizarea pe scară mai largă a votului cu majoritate calificată inversată. În special în ceea ce privește zona euro: în esență. precum și prin introducerea unor cerințe minime pentru cadrele bugetare naționale. Comisia a prezentat în 2010 șase propuneri legislative (8) (cunoscute sub numele de „pachetul de șase propuneri”) în vederea adoptării de către Parlamentul European și Consiliu. Al treilea obiectiv: consolidarea aplicării legislației. Primul obiectiv: acțiuni preventive și corective mai puternice. Al doilea obiectiv: prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice. intrând în vigoare la 13 decembrie 2011. în completarea unei uniuni a solidarității și a responsabilității. pentru a se identifica și corecta dezechilibrele mult mai devreme. printre altele. Atât Pactul de stabilitate și de creștere.C onso l idarea gu v ernan ț ei economice în U niunea E uropean ă 13 Asigurarea stabilită ț ii zonei euro Stabilitatea monedei comune a făcut obiectul unui efort semnificativ din partea tuturor instituțiilor pe parcursul anului. Pachetul are trei obiective principale. Se creează un nou mecanism de supraveghere. În plus. în ultima parte a anului 2011. amploarea și profunzimea crizei au determinat Comisia să propună. mult mai multă atenție reducerii datoriei. inclusiv pentru zona euro. pachetul a fost votat de Parlament la 28 septembrie și adoptat (9) de Consiliu la 8 noiembrie. este vorba despre crearea unei uniuni a stabilității. aceasta este considerată adoptată. acordându-se. Patru dintre acestea urmăresc consolidarea Pactului de stabilitate și de creștere și a cadrelor bugetare.

de asemenea. crescând nivelul deficitelor și al datoriei publice în toate statele membre. Prin regulamentul propus de consolidare a supravegherii economice și fiscale a țărilor din zona euro care se confruntă sau riscă să se confrunte cu instabilitate financiară gravă ar urma să se asigure faptul că supravegherea statelor membre supuse unui program de asistență financiară sau expuse unui risc grav de instabilitate financiară este solidă. Toate aceste etape vor fi realizate în mod public. evoluția datoriei suverane a devenit un motiv serios de îngrijorare începând din 2010 și a întrerupt accesul anumitor state membre din zona euro la finanțarea sustenabilă a datoriei suverane de pe piață. care trebuie aplicate constant pe parcursul întregului ciclu bugetar. În cursul anului. Men ț inerea FESF și a MESF Criza economică a exercitat o presiune importantă asupra finanțelor publice. a se vedea capitolul 5). Prin regulamentul propus de consolidare a supravegherii politicilor bugetare ale statelor membre din zona euro ar urma să se impună acestor țări să își prezinte proiectele de buget în același timp. în cazul în care consideră că acestea încalcă grav obligațiile politice stabilite în Pactul de stabilitate și de creștere. destinate să consolideze supravegherea zonei euro și să ducă mai departe elementele convenite deja în cadrul setului de măsuri legislative reprezentat de „pachetul de șase măsuri”. dacă este necesar. în special al celor cu deficite bugetare excesive. Comisia ar putea solicita ca proiectele să fie revizuite. Dată fiind interdependența mai mare a țărilor din zona euro. o monitorizare mai atentă și cerințe în materie de raportare pentru țările din zona euro supuse procedurii de deficit excesiv. Pentru a garanta stabilitatea zonei euro în ansamblu și pentru a sprijini în mod individual statele membre care se confruntă cu dificultăți financiare grave și/sau cu presiuni puternice din partea pieței. și să se acorde Comisiei dreptul de a le evalua și. Aceasta a fost o expresie lipsită de orice echivoc a interesului comun și a solidarității în cadrul zonei euro. În plus. în fiecare an. Proiectul de text legislativ propune. Comisia a înaintat propuneri privind două noi regulamente. cât și a supravegherii proceselor bugetare în cazul tuturor statelor membre din zona euro. urmează proceduri clare și este încorporată în legislația UE. Comisia ar urma să fie în măsură de a decide dacă un stat membru care se confruntă cu dificultăți majore cu privire la stabilitatea sa financiară ar trebui să facă obiectul unei supravegheri sporite. lucru demonstrat atât de clar de criza actuală. În cursul anului 2011. pentru a se asigura o transparență totală. Irlanda și Portugalia au beneficiat de asistență financiară prin intermediul acestor mecanisme. în 2010 au fost create două mecanisme temporare de soluționare a crizelor. cu o capacitate cumulată de creditare de 500 miliarde EUR. Banca Centrală Europeană a jucat un rol semnificativ în ceea ce privește asigurarea de lichiditate pe piață (pentru detalii. Pe lângă aceasta. Consiliul va putea să emită o recomandare prin care să invite sstatele membre respective să adopte măsuri corective. statele membre din zona euro ar urma să aibă obligația de a înființa consilii fiscale independente și de a-și baza bugetele pe previziuni independente. de a emite un aviz cu privire la acestea. Comisia a propus consolidarea atât a coordonării. . care se confruntă cu instabilitate financiară sau sunt expuse în mod serios riscului de instabilitate financiară ori al celor care fac obiectul unui program de asistență financiară. în timp ce Grecia a beneficiat de un acord bilateral de creditare creat special în acest scop.14 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 1 Consolidarea în continuare a supravegherii economice și bugetare în zona euro În noiembrie.

în plus. șefii de stat sau de guvern au decis. cu un an mai devreme decât fusese planificat inițial. În iulie 2011. la nivelul zonei euro. pentru a mări sustenabilitatea datoriei statelor membre și pentru prelungirea scadențelor. În fine. de asemenea. această abordare cuprinzătoare. creșterea flexibilității și a eficacității FESF prin scăderea ratelor de creditare.C onso l idarea gu v ernan ț ei economice în U niunea E uropean ă 15 În 2011. Termenii de referință ai FESF au fost stabiliți și aprobați pentru două opțiuni pentru maximizarea resurselor acestuia. Mai târziu în același an s-au convenit. capacitatea totală de creditare a măsurilor de protecție europene s-a ridicat astfel la 500 miliarde EUR. șefii de stat sau de guvern au fost de acord cu majoritatea modificărilor aduse tratatului MES revizuit și au stabilit un nou obiectiv – intrarea în vigoare a Mecanismului european de stabilitate (MES). Combinată cu suma maximă de 60 miliarde EUR disponibilă prin Mecanismul european de stabilizare financiară (MESF). Aceste opțiuni prevăd fie emiterea de certificate de protecție parțială la momentul unor noi emisiuni de obligațiuni. Aceste noi instrumente fac ca FESF să fie capabil de a participa la programe preventive (prin intermediul unor linii de credit preventive). fie punerea în comun a resurselor publice și private în cadrul unuia sau al mai multor fonduri de coinvestiție. orientări privind o serie de noi instrumente destinate FESF (care se vor aplica. viitorului mecanism permanent – MES). dar rămân de făcut eforturi suplimentare pentru ca acesta să devină pe deplin funcțional. mai specific. Semnarea Tratatului de instituire a Mecanismului european de stabilitate (MES) la 11 iulie 2011 © Uniunea Europeană . În acord cu Analiza anuală a creșterii din ianuarie 2011 a Comisiei. s-a convenit materializarea integrală a capacității de 440 miliarde EUR a Fondului european de stabilitate financiară (FESF). să acorde credite în vederea recapitalizării instituțiilor financiare și să întreprindă intervenții pe piața primară și pe cea secundară. iar o serie de proceduri tehnice și juridice nu au fost încă puse la punct. care va înlocui FESF. în luna iulie 2012. de asemenea. împreună cu toate măsurile suplimentare. vor asigura existența unor mijloace de protecție adecvate la nivelul Uniunii Europene și. pentru a face față crizei actuale și pentru a rămâne pregătiți în cazul unor crize viitoare.

0 9. Prezentare generală a sumelor plătite. precum și împrumuturi bilaterale din partea Regatului Unit. în valoare de 110 miliarde EUR.7 5. competitivitate și ocuparea forței de muncă. a trebuit să fie completat cu un al doilea program pentru Atena.0 9.0 12.2 20. care și-a început activitatea în septembrie. ’10/ian. Obiectivul este asigurarea unei reduceri a datoriei Greciei până în 2020 de la valoarea actuală de circa 160 % din PIB până la 120 % din PIB.1 Total 20.1 3. Irlanda Sprijinul financiar este pus la dispoziție prin intermediul unui program negociat în noiembrie 2010 de către Comisie și FMI.9 8.5  miliarde  EUR din partea Trezoreriei irlandeze și a Fondului național de rezervă pentru pensii. identificate în colaborare cu Grecia.8 52.5 6. La summitul UE din 26 octombrie. pe de o parte. ’11 martie 2011 iulie 2011 decembrie 2011 Total Zona euro 14. în miliarde EUR Plăți mai 2010 septembrie 2010 dec. statele membre din zona euro s-au angajat să pună la dispoziție o sumă de până la 100 miliarde EUR drept finanțare suplimentară pentru cel de al doilea program. incluzând o contribuție de 17.5 4. Pachetele de asistență pentru Irlanda și Portugalia Irlanda și Portugalia primesc sprijin financiar în cadrul pachetelor de asistență puse la dispoziție în comun de UE (prin MESF – Mecanismul european de stabilizare financiară).0 Grupul operativ pentru Grecia După cum s-a convenit cu autoritățile grecești. și se concentrează pe creștere economică.9 FMI 5.0 8. și autoritățile irlandeze. .5 2. Scopul acestuia este de a oferi Greciei asistența tehnică de care are nevoie pentru a pune în aplicare cu succes programul de ajustare UE/FMI și pentru a accelera absorbția fondurilor europene.0 73. FESF (Fondul european de stabilitate financiară) și FMI (Fondul Monetar Internațional). s-a convenit că investitorii privați vor contribui printr-un schimb benevol de obligațiuni.5 10. Programul de asistență din partea UE/FESF/FMI pentru Irlanda are o valoare de până la 85  miliarde  EUR pe o perioadă de trei ani. pe de altă parte.3 2.5 2. realizat de statele membre din zona euro și FMI. În plus. s-a creat un grup operativ la nivelul Comisiei. în strânsă legătură cu BCE.0 15.16 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 1 Grecia Programul de asistență pentru Grecia din 2010. cu o rată nominală de actualizare de 50 % aplicată la datoria Greciei deținută de aceștia. a Suediei și a Danemarcei.5 6. Grupul lucrează la proiecte specifice. Statele membre din zona euro ar urma să contribuie cu până la 30 miliarde EUR pentru reeșalonarea datoriilor. Acesta urmează să prezinte autorităților din Grecia și Comisiei Europene rapoarte trimestriale privind progresele înregistrate. implicând suplimentarea finanțării publice și o contribuție substanțială din partea deținătorilor de obligațiuni din sectorul privat.

48 UE (MESF) 5. Eforturile de actualizare a tratatului erau încă în curs de desfășurare în luna decembrie 2011.0 3. Prezentare generală a sumelor plătite. Echivalentul în EUR la cursul de schimb de la 15 decembrie 2011: 13.07 miliarde EUR.62 (*) Echivalentul în EUR al drepturilor speciale de tragere la data efectuării plății. Un mecanism permanent – Mecanismul european de stabilitate (MES) În 2011 s-a ajuns la un acord și cu privire la un cadru permanent de soluționare a crizelor.0 0. în miliarde EUR Plăți ianuarie 2011 februarie 2011 martie 2011 mai 2011 septembrie 2011 octombrie 2011 noiembrie 2011 decembrie 2011 Total 13.90 13.0 2.6 2.8 UE (MESF) 1. împreună cu decizia Consiliului European din decembrie de devansare a MES până la mijlocul anului 2012. MES va prelua sarcinile care le revin în prezent mecanismelor temporare – Fondul european de stabilitate financiară (FESF) și Mecanismul european de stabilizare financiară (MESF).91 12. a cărui intrare în vigoare este vizată pentru mijlocul anului 2013. Cu toate acestea.0 3.2 10. Un volum mai mare de creditare Mecanismul european de stabilitate va avea o capacitate efectivă de creditare de 500 miliarde EUR: un capital total subscris de 700 miliarde EUR.75 4. Portugalia Sprijinul financiar este pus la dispoziție prin intermediul unui program de ajustare economică negociat în mai 2011 de către Comisie și FMI.45 Total 8. din care 80 miliarde EUR sub formă de capital vărsat.6 miliarde EUR.3 FESF FMI (*) 5. în urma renegocierilor desfășurate în cursul anului s-a convenit devansarea mecanismului până la mijlocul anului 2012.59 (**) 1. Echivalentul în EUR la cursul de schimb de la 19 decembrie 2011: 13.98 FESF FMI (*) 6.23 (*) Echivalentul în EUR al drepturilor speciale de tragere la data efectuării plății.55 8. La 11 iulie 2011.33 (**) 5.5 3.6 2. iar 620 miliarde EUR sub formă de capital subscris nevărsat. pe de altă parte. și autoritățile portugheze. în strânsă legătură cu BCE. în miliarde EUR Plăți mai 2011 iunie 2011 septembrie 2011 septembrie 2011 octombrie 2011 decembrie 2011 Total 14.0 2.75 5.0 0. miniștrii de finanțe ai celor 17 țări din zona euro au semnat Tratatul de instituire a Mecanismului european de stabilitate (10) (MES). (**) Suma totală exprimată în drepturi speciale de tragere: 11 503 miliarde. . pentru a constitui un sistem de protecție mai solid și mai eficient. pe de o parte. Programul de asistență din partea UE/FESF/FMI pentru Portugalia are o valoare de până la 78 miliarde EUR pe o perioadă de trei ani.3 3.C onso l idarea gu v ernan ț ei economice în U niunea E uropean ă 17 Prezentare generală a sumelor plătite.8 3. (**) Echivalentul unor drepturi speciale de tragere de 11.0 0.9 6.4 3.1 5.05 miliarde. provenind în totalitate de la statele membre din zona euro.90 33.98 2.58 1.

18

R A P O R T

G E N E R A L

2 0 1 1

capi t o l u l

1

Accesul la sprijin financiar prin intermediul MES, inclusiv la acordarea de împrumuturi, va face obiectul unor condiții stricte de politică, în cadrul unui program de ajustare macroeconomică și pe baza unei analize riguroase a sustenabilității datoriei publice, efectuată de Comisie împreună cu Fondul Monetar Internațional, în colaborare cu Banca Centrală Europeană.

Eforturi concertate împotriva crizei
Liderii UE s-au întrunit în mod repetat în decursul anului, fie în cadrul Consiliului European, fie în cel al Eurogrupului, summituri majore având loc la 11 martie, 21 iulie, 23 și 26 octombrie, precum și la 8-9 decembrie. Aceștia și-au reafirmat angajamentul în favoarea monedei euro și în direcția oricăror acțiuni necesare pentru asigurarea stabilității financiare a zonei euro și a statelor membre care fac parte din aceasta. S-a convenit în privința dezvoltării unor noi instrumente de stabilizare pentru zona euro, pentru a îmbunătăți eficacitatea FESF și a MES și pentru a preveni riscurile de contagiune. Dată fiind continuarea turbulențelor pe piețele financiare, importanța consolidării bugetare și a reducerii datoriilor a rămas crucială, pentru a asigura sustenabilitatea finanțelor publice și a restabili încrederea. Liderii UE au convenit în privința unor domenii de acțiune urgente, care fuseseră propuse de Comisie în foaia de parcurs pentru stabilitate și creștere (11): dificultățile cu care se confruntă Grecia, consolidarea guvernanței la nivelul zonei euro, recapitalizarea în continuare a băncilor europene, politici de stimulare a creșterii. A existat, de asemenea, un angajament deplin din partea tuturor statelor membre în direcția punerii în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări din cadrul primului semestru european și a concentrării cheltuielilor publice pe domeniile susceptibile să genereze creștere economică. În luna octombrie, comisarul Olli Rehn a fost numit vicepreședinte al Comisiei cu responsabilități specifice privind afacerile economice și monetare și moneda euro, având un rol crescut în materie de coordonare, supraveghere și punere în aplicare a guvernanței economice în zona euro.

© Uniunea Europeană

Olli Rehn (dreapta) a fost numit vicepreședinte al Comisiei responsabil cu afacerile economice și monetare și moneda euro. Aici, alături de Jean-Claude Juncker, președintele Eurogrupului

C onso l idarea

gu v ernan ț ei

economice

în

U niunea

E uropean ă

19

În luna decembrie, Consiliul European a discutat consolidarea în continuare a coordonării politicilor fiscale, pe baza propunerilor prezentate de Herman Van Rompuy, președintele Consiliului European, și José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, împreună cu Jean-Claude Juncker, președintele Eurogrupului. Nu a existat un acord unanim, Regatul Unit având o opinie divergentă. Cu toate acestea, statele membre din zona euro și alte state membre au putut ajunge la un acord (12), sub rezerva consultării parlamentelor naționale, în privința unui „pact fiscal”, sub forma unui tratat interguvernamental care să stabilească reguli bugetare mai stricte și să consolideze coordonarea economică. Obiectivul este ajungerea la un acord final privitor la noul tratat până în luna martie 2012.

Prioritate acordată creșterii economice și locurilor de muncă
Toate cele 27 de guverne din UE au fost de acord cu accelerarea măsurilor prioritare din domeniul creșterii și din cel al forței de muncă. Printre acestea se numără finalizarea integrării piețelor energetice ale UE, dezvoltarea unei infrastructuri mai bine conectate și atingerea unei eficiențe energetice sporite. Pentru mai multe detalii privind măsurile de stimulare a creșterii, a se vedea capitolul 2.

Reuniune crucială a liderilor europeni în decembrie

Obligațiuni europene de stabilitate
Ca parte a efortului în direcția unei guvernanțe mai stabile în zona euro și ca răspuns la o solicitare din partea Parlamentului European, Comisia a contribuit la sfârșitul lunii noiembrie la structurarea dezbaterii privitoare la obligațiunile europene prin publicarea unei cărți verzi privind obligațiunile de stabilitate (13), pentru a suscita dezbateri și consultări publice de amploare în privința chestiunilor în cauză. Aceasta analizează beneficiile și provocările potențiale aferente celor trei abordări privind emiterea comună de datorii în zona euro. Cartea verde stabilește efectele probabile ale fiecăreia dintre aceste abordări asupra costurilor de finanțare ale statelor membre, a integrării financiare europene, a stabilității piețelor financiare și a atractivității globale a piețelor financiare ale UE. Aceasta analizează, de asemenea, riscurile de hazard moral aferente fiecărei abordări, precum și implicațiile acestor obligațiuni în ceea ce privește modificarea tratatului. Pe de o parte, obligațiunile de stabilitate sunt considerate un potențial răspuns pe termen lung extrem de eficace la criza datoriei suverane, pe de altă parte există preocupări în sensul că acestea ar elimina stimulentul de piață pentru disciplină fiscală și ar încuraja hazardul moral. Comisia precizează că acțiunile în direcția introducerii unor obligațiuni de stabilitate ar fi viabile și de dorit doar în cazul în care s-ar lua simultan măsuri de consolidare a disciplinei bugetare. Amploarea consolidării trebuie să fie proporțională cu ambiția abordării alese. Cartea verde a constatat că emiterea în comun de obligațiuni de stabilitate ar avea beneficii potențiale semnificative, și anume: perspectiva introducerii obligațiunilor de stabilitate ar putea ameliora rapid actuala criză a datoriilor suverane, deoarece statele membre ale căror titluri au un randament ridicat ar putea beneficia de bonitatea statelor membre ale căror titluri au un randament scăzut; obligațiunile de stabilitate ar spori reziliența sistemului financiar al zonei euro la viitoarele șocuri negative și ar consolida astfel stabilitatea financiară;

© Uniunea Europeană

20

R A P O R T

G E N E R A L

2 0 1 1

capi t o l u l

1 

acestea ar ameliora eficacitatea politicii monetare din zona euro; obligațiunile de stabilitate ar promova eficiența pieței obligațiunilor suverane din zona euro și, în general, a sistemului financiar al zonei euro; obligațiunile de stabilitate ar facilita investițiile de portofoliu în euro și ar contribui la un sistem financiar mondial mai echilibrat.

Utilizarea monedei euro
10 ani de când euro se află în buzunarele noastre
Andorra este pregătită să emită propriile monede euro Ca urmare a unui acord monetar încheiat la mijlocul anului 2011 între Uniunea Europeană și Andorra, principatul va putea să utilizeze euro ca monedă oficială și să își emită propriile monede. Principatul Andorra, care nu are monedă oficială, a utilizat până acum euro ca monedă de facto, fără statut juridic oficial.

Data de 1 ianuarie 2002 a marcat introducerea bancnotelor și a monedelor euro în Uniunea Europeană, generând o aliniere fără precedent a politicilor monetare, precum și o cooperare mai strânsă între țările din zona euro. Cele 332 de milioane de oameni care folosesc moneda euro nu mai trebuie să suporte costuri suplimentare pentru schimbul valutar, iar tranzacțiile transfrontaliere sunt mai transparente în prezent, ceea ce permite consumatorilor să compare prețurile între țările din zona euro.

Estonia – cel de al 17-lea stat din zona euro
La 1 ianuarie, Estonia a adoptat euro ca monedă oficială, iar trecerea la noua monedă s-a petrecut fără probleme, conform planului. Moneda națională anterioară – coroana – a fost retrasă progresiv pe parcursul unei perioade de dublă circulație de două săptămâni, în care ambele monede au avut statut de mijloace legale de plată în acest stat membru.

Cetățenii și rezidenții din zona euro au ales prin vot modelul câștigător pentru noua monedă euro care va fi emisă de toate țările din zona euro în ianuarie 2012 pentru a comemora 10 ani de existență a bancnotelor și monedelor euro. În mod normal, fiecare stat membru din zona euro emite monede euro cu un model național pe una dintre fețe. Este pentru a treia oară când toate țările din zona euro emit o monedă euro comemorativă cu un model comun. Acest lucru s-a produs pentru prima dată în 2007, pentru sărbătorirea celei de a 50-a aniversări a semnării Tratatului de la Roma, și a doua oară în 2009, pentru sărbătorirea celei de a 10-a aniversări a uniunii economice și monetare. În 2012, se preconizează punerea în circulație a unui număr de circa 90 de milioane de monede care marchează 10 ani de la introducerea monedei euro. Aproape 35 000 de persoane au votat în cadrul concursului online în urma căruia a fost ales modelul câștigător dintre cele cinci proiecte prezentate. Proiectele finaliste au fost selectate în prealabil de un juriu format din profesioniști, în urma unui concurs la care au participat cetățeni din întreaga zonă euro. Proiectul câștigător simbolizează modul în care euro a evoluat în ultimii zece ani, căpătând o amploare mondială, și importanța acestuia în viața cetățenilor (sugerată de siluetele care apar în desen), în domeniul comercial (nava), în cel industrial (fabrica) și în cel energetic (centralele eoliene).

© Sven Hoppe/Reporters/DPA

10 ani de când avem euro în buzunare! Pentru a sărbători acest moment, a fost emisă o nouă monedă comemorativă de 2 euro

. Comitetul european pentru riscuri sistemice monitorizează întregul sector financiar pentru a identifica eventualele probleme care ar putea da naștere unei crize în viitor. Acest nou cadru este punctul central al reformelor financiare aflate în curs de desfășurare. Testele de stres întreprinse de ABE peste tot în UE au fost mai riguroase decât cele realizate anterior. al pensiilor – și-au început activitatea în ianuarie 2011. cele care vizează agențiile de rating al creditelor. pentru a asigura o mai bună supraveghere la nivel mondial. Aceste măsuri au fost un răspuns la solicitările la care sunt supuse astfel de bănci în urma deținerii de datorii suverane europene. Trei noi autorități europene pentru supravegherea activităților financiare Autoritatea bancară europeană. El reprezintă fundamentul tuturor celorlalte reforme – de exemplu. Data de 1 ianuarie 2011 a marcat așadar un moment decisiv pentru sectorul financiar european. ABE a publicat o recomandare formală. Împreună. Acestea și-au început activitatea la 1 ianuarie 2011. adaptată caracterului transnațional al tranzacțiilor financiare. Acesta lucrează în strânsă colaborare cu noile autorități europene de supraveghere. definiția capitalului a fost mai strictă. respectiv. la câteva zile după lansarea Comitetului european pentru riscuri sistemice. ­ Cu toate acestea. pentru prima dată. să le ofere consumatorilor mai multă protecție și să restabilească încrederea în rândul cetățenilor europeni. fondurile speculative. Comisia a propus o serie întreagă de noi măsuri care au ca obiect agențiile de rating al creditelor. deficiențele sistemului de supraveghere din Europa. Pe lângă coordonarea și monitorizarea autorităților naționale. În plus. Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe și Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale au fost înființate pentru detectarea la timp a problemelor și pentru luarea de măsuri în timp util. în ciuda faptului că aceste instituții deveneau din ce în ce mai numeroase. capitalul băncilor și reforma sectorului de audit. al asigurărilor și. Supravegherea și controlul nu au intervenit la timp. Teste de stres pentru bănci Rezultatele primului test de stres realizat de noua Autoritate bancară europeană (ABE) în 90 de bănci din 21 de țări au fost comunicate la mijlocul lunii iulie. Mai precis. uneori. La începutul lunii decembrie. s-a realizat un exercițiu aprofundat de evaluare inter pares pentru a asigura coerența și consecvența ­ rezultatelor. Coordonarea dintre autoritățile naționale nu a fost nici pe departe optimă atunci când instituțiile financiare transnaționale s-au confruntat cu probleme.C onso l idarea gu v ernan ț ei economice în U niunea E uropean ă 21 Serviciile financiare – o nouă arhitectură de supraveghere în ac ț iune Criza financiară a evidențiat cât se poate de clar limitele și. Răspunsul Uniunii în fața acestor probleme grave a fost introducerea unei arhitecturi de supraveghere complet noi. la summitul zonei euro din octombrie s-a convenit recapitalizarea în continuare a băncilor participante la testele de stres din 2011 la nivelul întregii UE (cu excluderea unui mic subgrup de bănci transnaționale) și garanții pentru finanțarea pe termen mediu. Nu s-a putut detecta acumularea de riscuri excesive. aceste măsuri sunt destinate să stea la baza sistemului financiar. instrumentele derivate și testele de stres. iar cifrele finale privitoare la recapitalizarea băncilor trebuie să răspundă situației actuale din UE prin recâștigarea stabilității și a încrederii piețelor. aceste noi organisme vor colabora și cu alte autorități din întreaga lume. Noi autorită ț i de supraveghere Cele trei noi autorități europene de supraveghere a activităților financiare – în domeniul bancar. scenariile utilizate au fost mai grave și.

în noiembrie 2010. În general. care trebuie să fie adoptată de Consiliu. în același timp. atunci când cel puțin una dintre părțile tranzacției este situată în UE. Comisia a propus o nouă taxă pe tranzacțiile financiare din două motive.1 % în cazul tranzacționării de acțiuni și obligațiuni și o taxă de 0. Pierderile cauzate de criză băncilor europene între 2007 și 2010 sunt estimate la aproximativ 1 000 miliarde EUR sau 8 % din PIB-ul UE. În acest scop. Obiectivul primordial al pachetului legislativ (format din „Regulamentul privind cerințele de capital” și „Directiva privind cerințele de capital” – CRR/CRD IV) este consolidarea rezilienței sectorului bancar din UE. la care au ajuns organismele de reglementare internaționale în septembrie 2010. © John Foxx/Stockbyte/Getty Images Testele de rezistență riguroase pentru bănci au demonstrat necesitatea unei recapitalizări semnificative După adoptarea propunerilor de către Parlament și Consiliu. În urma crizei lumea a învățat lucruri importante. având în vedere faptul că se obține în schimb un sistem bancar mult mai sigur. cu care sectorul financiar să contribuie la finanțele publice. a așa-numitului acord „Basel III”.22 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 1 Bănci mai puternice și mai responsabile în Europa Băncile au fost în centrul crizei financiare cu care se confruntă economia mondială din 2007 încoace. finanțate din taxele plătite de contribuabili. În primul rând. fiind în același timp supravegheate prin raportare la standarde mult mai stricte și mai consecvente. Obiectivul este ca băncile să facă față mai bine șocurilor financiare și tensiunilor pe termen mai lung în materie de lichiditate. Taxa pe tranzac ț iile financiare În septembrie 2011. Acest preț care trebuie plătit este relativ mic. Sectorul financiar a jucat și el un rol în declanșarea crizei economice. . iar greșelile din trecut nu trebuie să se mai repete. pentru ca sectorul financiar să aibă o contribuție echitabilă într-un moment în care se impune ca statele membre să ia măsuri de consolidare bugetară și pentru a ajuta la soluționarea provocărilor comune. Guvernele și cetățenii europeni în general au suportat costul vastelor planuri de salvare vizând sectorul financiar. Ar urma să se aplice o taxă de 0. Comisia Europeană a inițiat în iulie 2011 propuneri (14) care vizează modificarea comportamentului celor peste 8 000 de bănci care funcționează în Europa. În plus. active mai lichide și să evite îndatorarea excesivă. Se propune ca taxa să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2014. sectorul financiar este actualmente subimpozitat în comparație cu alte sectoare. asigurându-se. ca urmare a aprobării de către G20. Prin această propunere s-ar genera importante venituri fiscale suplimentare. condițiile necesare pentru ca băncile să finanțeze în continuare activitatea și creșterea economică. în special în ceea ce privește reglementarea și supravegherea prudențială. se estimează că noile norme prudențiale le vor impune băncilor din Uniune să adune capital suplimentar de aproximativ 460 miliarde EUR până la sfârșitul acestui deceniu.01 % în cazul contractelor pe instrumente financiare derivate. Comisia a prezentat o propunere privind introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare (15) (FTT) pentru toate cele 27 de state membre ale UE. Taxa ar urma să se aplice tuturor tranzacțiilor cu instrumente financiare care au loc între instituții financiare. În acest mod s-ar putea strânge aproximativ 57 miliarde EUR în fiecare an. băncile vor trebui să dețină un capital mai mare și de calitate mai bună.

5 0. exprimate ca parte din întregul sector bancar Statele membre au utilizat peste 10 % din PIB-ul UE sub formă de ajutoare de stat pentru a reinstaura stabilitatea financiară și funcționarea normală a piețelor financiare. Introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare ar conduce la apariția anumitor riscuri. În octombrie.94 % — 1. printre altele. 0 1. Propunerea ar introduce noi cote minime de impozitare și ar armoniza diferite taxe existente aplicate tranzacțiilor financiare în UE. 1 58 117 40 282 36 295 98 < 0. În vederea atenuării acestor riscuri. (**) Doar date din 2008-2009. Ajutoare pentru sectorul bancar utilizate. propunerea Comisiei include rate scăzute de taxare (diferențiate în funcție de grupa de produse).8 octombrie 2008-decembrie 2010 % din activele totale 2009 ale sectorului financiar al statelor membre 8. 3 3. O parte din acestea ar putea fi utilizate ca o resursă proprie a UE. conducând la un sector financiar mai sănătos și mai transparent. 9 8 Media UE: 2. în 10 state membre se aplică o formă de taxă pe tranzacțiile financiare. 5 2.96 % pentru ajutor sub formă de garanții/lichidități — 0. Comisia s-a asigurat că acest lucru s-a petrecut cu respectarea unor condiții stricte și că a determinat restructurarea multor instituții financiare. Ajutor de stat pentru sectorul financiar Comisia are. inclusiv continuarea accesului la credit pentru întreprinderile din UE. 9 8. o bază de taxare foarte largă. la sustenabilitatea finanțelor publice. și un domeniu de aplicare armonizat. Problema a fost discutată la reuniunea G20 din noiembrie. 9 6 EL IE LV 2 SI 3 NL 95 AT DE DK UK ES BE 32 SE 23 HU 3 FR 141 CY 2 PT 5 LU 4 IT 4 FI 0 (*) Garanție pentru obligațiuni recent emise. de la Cannes. 3 3. în special prin intermediul G20. asigurându-se că acestea nu denaturează sau nu riscă să denatureze concurența prin favorizarea anumitor firme sau producerea anumitor bunuri.C onso l idarea gu v ernan ț ei economice în U niunea E uropean ă 23 În al doilea rând. 0 . distorsiuni economice și pierderea potențială a competitivității. 2. Aceasta ar contribui la reducerea denaturării concurenței în cadrul pieței unice. 2. Noi venituri pentru bugetul UE Veniturile provenite din taxa pe tranzacții financiare. 0 2. 11 . rolul de controla acordarea ajutoarelor de stat. Sursa: serviciile Comisiei. la descurajarea activităților comerciale cu grad mare de risc și la completarea măsurilor de reglementare destinate să asigure evitarea unor crize viitoare. transferul instituțiilor financiare în alte țări. În prezent. în cazul în care aceasta este adoptată. După cum s-a demonstrat din această analiză. precum incidența taxei (cu alte cuvinte cine suportă în ultimă instanță plata taxei). 0. 6 4. ar fi împărțite între UE și statele membre. de asemenea.98 % pentru ajutor sub formă de recapitalizare/ salvare a activelor Ajutor sub formă de garanții (*) sau lichidități (**) (%) Ajutor sub formă de recapitalizare sau salvare a activelor (%) Ajutor total per stat membru (în miliarde EUR) 5. O taxă pe tranzacțiile financiare la nivelul UE ar consolida poziția UE de promovare a unor reguli comune pentru introducerea unei astfel de taxe la nivel global. 0. 0 3. în măsura în care acest lucru afectează schimburile comerciale dintre statele membre. un cadru coordonat la nivelul UE ar contribui la consolidarea pieței unice. prin taxarea tuturor tranzacțiilor dintre instituții financiare în cazul în care una dintre instituțiile implicate își are sediul fiscal în UE. ceea ce ar permite reducerea contribuțiilor naționale. 8 3. 8 1 2. Statele membre au acordat sume imense de bani băncilor implicate în criza financiară și economică. Comisia a publicat o analiză (16) a efectelor normelor din domeniul ajutorului temporar de stat adoptate în contextul crizei între septembrie 2008 și sfârșitul lui 2010. BCE. controlul ajutoarelor de stat s-a dovedit a fi un instrument esențial de coordonare pentru a asigura eficacitatea pachetelor de măsuri de salvare ale statelor membre și a contribuit.

recapitalizări. Comisia a publicat. el a constituit o plasă de siguranță utilă. serviciile Comisiei.9 % din activele totale ale sectorului financiar din UE. care a permis un răspuns adaptat dificultăților create de turbulențele financiare. Normele privind ajutorul temporar de stat vizând sprijinirea sectorului financiar În perioada octombrie 2008-iulie 2009.5 % din PIB-ul UE și 2. Băncile trebuie să remunereze și. să ramburseze ajutorul primit. ajutorul acordat efectiv de statele membre de-a lungul perioadei în cauză (octombrie 2008-decembrie 2010) s-a ridicat la 1  240  miliarde  EUR. măsuri de salvare a activelor depreciate și ajutoare pentru restructurare. Cu toate că adoptarea sa a fost limitată. Comisia a impus măsuri severe băncilor care au primit sume mari de bani. în cele din urmă. reprezentând 10. cum ar fi dezinvestițiile și reducerea gradului de îndatorare. El este un indicator indirect al sănătății sistemului bancar. Evoluția spreadului Euribor-OIS și a sprijinului sub formă de ajutoare de stat pentru sectorul financiar pe care statele membre din zona euro s-au angajat să le acorde Ajutorul de stat a fost eficient pentru reducerea instabilității financiare miliarde EUR 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Ajutoare (referitoare la active și pasive) pe care statele membre din zona euro s-au angajat să le acorde Spread Euribor-OIS (*) Spreadul Euribor-OIS (*) măsoară încrederea instituțiilor bancare în omologii lor – un spread ridicat indică un nivel scăzut de încredere. controlul ajutoarelor de stat a determinat sectorul financiar să se restructureze și să împartă povara financiară a salvării sale cu contribuabilii. principiile care se vor aplica la garanțiile de stat pentru datoriile băncilor. Punct de bază 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Rezultatele testelor de rezistență 2009 2010 Anul criza Northern Rock 2007 falimentul Lehman Brothers 2008 Cadrul temporar de ajutor pentru economia reală a completat cadrul pentru o reacție rapidă și coordonată în timpul crizei. De asemenea. În total.24 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 1 Controlul ajutoarelor de stat a atenuat cu succes denaturările concurenței decurgând din ajutoarele ocazionate de criză. (*) Spread între Euribor (rata pe piața interbancară) și OIS (indicele swap pe rata dobânzii overnight – Overnight Index Swap) Sursa: Ecowin. pentru a le garanta sustenabilitatea pe termen lung fără ajutor de stat. în cadrul a patru comunicări. .

C onso l idarea

gu v ernan ț ei

economice

în

U niunea

E uropean ă

25

La 1 decembrie, Comisia a actualizat și a prelungit normele temporare privind ajutorul de stat temporar referitoare la instituțiile financiare pe timpul crizei. Principalele dispoziții explică maniera în care se poate garanta remunerarea corespunzătoare a statului în cazul în care statele membre decid să își recapitalizeze băncile utilizând instrumente, cum ar fi acțiunile ordinare, a căror remunerare nu este fixată în prealabil. Decizia privind această prelungire a fost luată din cauza tensiunilor de pe piețele datoriilor suverane, care au supus băncile din Uniune unor presiuni reînnoite. Normele vor ajuta la punerea în aplicare a pachetului în privința căruia Consiliul European și-a dat acordul în octombrie, în vederea restabilirii încrederii și a continuării restructurărilor necesare ale sectorului. Acestea se vor aplica atât timp cât va fi necesar, având în vedere condițiile pieței.

ProgramUl dE rEglEmEntări financiarE al comisiEi EUroPEnE în contExtUl crizEi financiarE și al angajamEntElor lUatE în cadrUl g20
rEformE ProPUsE dE comisia EUroPEană, adoPtatE și în cUrs dE adoPtarE dE ParlamEntUl EUroPEan și dE consiliU Bănci și întrEPrindEri dE asigUrarE iulie 2010 Directiva CRD III: norme noi privind remunerarea, cerințele prudențiale și guvernanța instituțiilor financiare PIEȚE FINANCIARE CONSUMATORI Revizuirea directivei privind sistemele de garantare a depozitelor (*) Revizuirea directivei privind sistemele de compensare a investitorilor septembrie 2010 Introducerea Comitetului european pentru riscuri sistemice și a autorităților europene de supraveghere pentru bănci, valori mobiliare și piețe și asigurări (*) Regulamentul privind instrumentele financiare derivate extrabursiere (*) Regulamentul privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit (**) Directiva privind fondurile speculative și fondurile de capital privat Reformele agențiilor de rating al creditelor (partea 2) (*) Revizuirea Directivei privind cerințele de capital (CRD IV) (*) Regulamentul SEPA (Zona unică de plăți în euro) Directiva privind creditul ipotecar Recomandarea privind accesul la un cont bancar de bază Revizuirea Directivei privind piețele instrumentelor financiare (Mifid) și noi măsuri privind abuzul de piață (*) Revizuirea directivelor contabile și a directivei privind transparența noiembrie 2011 Reformele agențiilor de rating al creditelor (partea 3) (*) Reforma sectorului auditului decembrie 2011 Propunere de sistem pentru operațiuni cu capital de risc

octombrie 2010 decembrie 2010 martie 2011 iulie 2011 octombrie 2011

Propuneri adoptate de Uniunea Europeană Propuneri ale Comisiei în curs de discutare în Parlament și Consiliu

(*) http://ec.europa.eu/internal_market/finances/policy/map_ reform_en.htm (**) Propuneri în cadrul G20.

Vânzarea în lipsă și swapurile pe riscul de credit
Acordul Parlamentului și al Consiliului a reprezentat un pas important spre o mai mare stabilitate, transparență și responsabilitate pe piețele tranzacțiilor de vânzare în lipsă și ale swapurilor pe riscul de credit suveran. De la data intrării în vigoare a acestui regulament (17), autoritățile de reglementare vor avea posibilitatea de a reacționa într-o manieră mai coordonată și mai eficace în cazul în care vânzarea în lipsă riscă să afecteze stabilitatea piețelor.

26

R A P O R T

G E N E R A L

2 0 1 1

capi t o l u l

1

© Stockbyte/Getty Images

O taxă pe tranzacțiile financiare ar însemna un impozit pe toate tranzacțiile dintre instituțiile financiare

Pie ț ele financiare și bursele
Comisia a prezentat propuneri (18) de revizuire a directivei privind piețele de instrumente financiare (Mifid), care vizează o mai mare eficiență și transparență a piețelor financiare, în special prin îmbunătățirea supravegherii piețelor mai puțin reglementate și prin abordarea problemei volatilității excesive a prețurilor pe piețele instrumentelor derivate pe mărfuri. Comisia a propus, de asemenea, un regulament (19) privind abuzul de piață și o directivă (20) care să asigure sancțiuni penale eficace la nivel european pentru utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței. Aceste propuneri au la bază concluziile desprinse în urma recentelor crize financiare și încurajează punerea în practică a acordului G20 din cadrul summitului de la Pittsburgh din 2009.

Agen ț iile de rating de credit
Comisia a adoptat, la mijlocul lunii noiembrie 2011, două propuneri (21) referitoare la reglementarea mai strictă a agențiilor de rating de credit (ARC). ARC sunt actori majori pe piețele financiare actuale, întrucât activitățile de rating au un impact direct asupra investitorilor, a debitorilor, a emitenților și a guvernelor. De exemplu, o scădere a ratingului unei companii poate avea consecințe privind capitalul pe care o bancă trebuie să îl dețină, iar o scădere a ratingului datoriei suverane crește costurile la care o țară se poate împrumuta. În pofida adoptării unei legislații europene privind agențiile de rating de credit în 2009 și 2010, evoluțiile recente în contextul crizei datoriilor din zona euro au arătat că actualul cadru de reglementare este insuficient. Proiectul de directivă și proiectul de regulament privind ARC vizează patru obiective principale: eliminarea posibilității ca instituțiile financiare să se bazeze exclusiv și în mod mecanic pe ratingurile creditelor atunci când realizează investiții; creșterea transparenței și a frecvenței ratingurilor datoriei suverane; creșterea diversității și a independenței agențiilor de rating de credit, pentru a elimina conflictele de interese;
Michel Barnier, comisarul pentru piața internă și servicii, a inițiat o serie de noi măsuri pentru a consolida reglementările din sectorul financiar

© Uniunea Europeană 

responsabilizarea agențiilor de rating de credit în raport cu ratingurile pe care le acordă.

C onso l idarea

gu v ernan ț ei

economice

în

U niunea

E uropean ă

27

Reforma auditului
La sfârșitul lunii noiembrie, Comisia a adoptat două propuneri (22) care vizează să amelioreze calitatea auditurilor legale din UE și să restabilească încrederea în situațiile financiare auditate, în special cele ale băncilor, ale societăților de asigurare și ale marilor companii cotate la bursă. Propunerile vor clarifica rolul auditorilor și vor introduce norme mai stricte pentru consolidarea independenței auditorilor, precum și pentru promovarea unei mai mari diversități pe piața de audit actuală, caracterizată de un grad ridicat de concentrare. Comisia propune totodată crearea unei piețe unice, ceea ce ar permite auditorilor ca, odată ce au fost autorizați într-un stat membru, să își poată exercita liber și fără impedimente profesia oriunde în Europa. Există, de asemenea, propuneri pentru o abordare mai consolidată și mai coordonată a supravegherii auditorilor în UE.

Note
(1) http://ec.europa.eu/europe2020/tools/monitoring/annual_growth_ survey_2011/index_ro.htm (2) http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/pact-for-thestability-of-the-euro-area.aspx?lang=ro (3) http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/euro_plus_pact_presentation_ december_2011_ro.pdf (4) http://ec.europa.eu/europe2020/tools/monitoring/recommendations_2011/ index_ro.htm (5) http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/566& format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en (6) Comunicarea Comisiei – Analiza anuală a creșterii pe 2012 [COM(2011) 815]. (7) Analiza anuală a creșterii  – Anexa  3  – Proiect de raport comun privind ocuparea forței de muncă [COM(2011) 11]. (8) http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/index_en.htm (9) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ ecofin/124882.pdf (10) Tratatul de instituire a Mecanismului european de stabilitate (MES), http:// www.european-council.europa.eu/media/582311/05-tesm2.en12.pdf (11) Comunicarea Comisiei  – O foaie de parcurs pentru stabilitate și creștere [COM(2011) 669]. (12) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/RO/ ec/126683.pdf (13) Carte verde privind fezabilitatea introducerii obligațiunilor de stabilitate [COM(2011) 818]. (14) Propunere de directivă cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a societăților de investiții [COM(2011) 453] și Propunere de regulament privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții [COM(2011) 452]. (15) Propunere de directivă a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe tranzacțiile financiare [COM(2011) 594]. (16) Document al Comisiei – Efectele normelor din domeniul ajutorului de stat temporar adoptate în contextul crizei economice și financiare [SEC(2011) 1126]. (17) Propunere de regulament privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit [COM(2010) 482]. (18) Propunere de directivă [COM(2011) 656]. privind piețele instrumentelor financiare

(19) Propunere de regulament privind utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței (abuzul de piață) [COM(2011) 651]. (20) Propunere de directivă privind sancțiunile penale pentru utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței [COM(2011) 654]. (21) Propunere de regulament privind agențiile de rating de credit [COM(2011)  747] și Propunere de directivă de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și privind administratorii fondurilor de investiții alternative în ceea ce privește încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit [COM(2011) 746]. (22) Propunere de regulament privind cerințele specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public [COM(2011)  779] și Propunere de directivă privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate [COM(2011) 778].

Capitolul 2 O creștere mai puternică .

va susține în continuare agenda pentru creștere. cât și necesitatea unor reforme structurale prin măsuri de stimulare a creșterii pentru a pregăti economia Europei pentru provocările viitoare. Strategia abordează atât problemele pe termen scurt legate de criză. Stimularea potențialului său va constitui motorul economiei europene. © Glowimages/Getty Images . va duce la eficientizarea serviciilor și a industriei. Piața unică este un element esențial al strategiei Europa 2020.RAPORT GENERAL 2011 Strategia Europa 2020 este agenda comună economică a UE pentru creștere pe parcursul următorilor 10 ani. Ea este monitorizată în contextul semestrului european descris la capitolul 1. va deschide noi oportunități pentru comerț internațional și va aduce oportunități noi și mai bune de ocupare a unui loc de muncă. Toate acțiunile Uniunii sunt susținute prin bugetul său – acum mai concentrat decât oricând asupra agendei pentru creștere – în timp ce noile propuneri pentru bugetul multianual pentru perioada 2014-2020 sunt calibrate în așa fel încât politicile europene să producă un maximum de valoare adăugată. Aceasta stabilește obiective și priorități clare la nivel european și național pentru a impulsiona creșterea Europei în următorul deceniu.

investiția în educație de calitate. O populație bine educată și formată este necesară și pentru rezolvarea problemelor provenite din schimbările demografice și pentru incluziunea socială în Europa. Pentru a se obține maximum din agenda pentru creștere. îmbunătățirea nivelului educațional și contribuția la reducerea sărăciei și a excluziunii sociale. îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor. climă/energie. educație și incluziune socială. „O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă”. având drept scop îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor de la naștere și până la începutul școlarizării obligatorii. după cum au fost expuse în comunicarea „Educația și îngrijirea copiilor preșcolari: să oferim tuturor copiilor noștri cea mai bună pregătire pentru lumea de mâine” (2). Comisia a stabilit aspectele esențiale pentru viitoarea cooperare europeană în educația și îngrijirea copiilor de vârstă mică. inovare. Educația preșcolară Sistemele de educație și îngrijire pentru copii mai mici decât vârsta obligatorie pentru școlarizare variază în diferite țări. În mai 2011. „O politică industrială integrată adaptată erei globalizării” și „Utilizarea eficientă a resurselor”. „Agenda digitală”. „Platforma de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale”. miniștrii educației din UE au aprobat aceste planuri și au lansat un proces de cooperare politică la nivel european. se utilizează întreaga gamă de politici sociale și economice. să își sporească eficiența energetică cu 20  % și să crească ponderea energiilor regenerabile în consumul total de energie la 20 % Ponderea abandonului școlar timpuriu ar trebui să fie sub 10 %. în învățare pe tot parcursul vieții și în formare este esențială pentru realizarea obiectivelor legate de creștere ale strategiei Europa 2020. Acestea variază de la îmbunătățirea funcționării pieței forței de muncă și până la potențialul UE de a inova mai mult. „O Uniune a inovării”. Europa 2020 – Educație și formare Promovarea inovării și creșterii necesită disponibilitatea unei forțe de muncă bine formate profesional și competente. Obiectivele sunt convenite pentru UE în ansamblu și au fost traduse în obiective naționale de către fiecare stat membru în cadrul programului său național de reformă. .30 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Politicile UE pentru creștere – Europa 2020 Strategia Europa 2020 (1) constă în cinci obiective pentru 2020 – pentru a acționa ca un catalizator al eforturilor depuse până la sfârșitul deceniului în domenii critice pentru viitorul UE: ocuparea forței de muncă. Din aceste motive. iar cel puțin 40  % din generația tânără ar trebui să aibă o licență sau o diplomă de învățământ superior Numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială ar trebui să scadă cu 20 de milioane Strategia Europa 2020 este completată prin șapte inițiative emblematice care combină acțiuni la nivelul UE și la nivelul statelor membre privind aspecte-cheie legate de prioritățile din strategia Europa 2020 și care vizează sprijinirea atingerii obiectivelor: „Tineretul în mișcare”. statele membre cooperează pentru dezvoltarea unei oferte „pre-primare” sau „preșcolare” în întreaga UE. În februarie 2011. 75 % din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă 3 % din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare și dezvoltare UE ar trebui să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20 % față de nivelurile din 1990 sau cu 30 % dacă există condiții favorabile în acest sens.

Consiliul a susținut planul de acțiune al Comisiei în acest domeniu pentru promovarea unor strategii eficiente pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii care abordează politici de învățământ. sprijin pentru îmbunătățirea instrumentelor de informare destinate tinerilor și implicarea mai puternică a sectorului întreprinderilor. Androulla Vassiliou. cultură.O creș t ere mai pu t ernic ă 31 Părăsirea timpurie a școlii Combaterea părăsirii timpurii a școlii reprezintă o problemă complexă care nu poate fi rezolvată doar prin politici de educație. îmbunătățirea calității activității de predare și valorificarea la maximum a posibilităților învățământului superior de a contribui la ieșirea economiei UE mai puternică din criză  (3). la WorldSkills Londra 2011. comisarul pentru educație. reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii în Europa cu doar 1 punct procentual ar produce aproape o jumătate de milion de tineri calificați în plus în fiecare an. cel mai mare concurs internațional de competențe Erasmus pentru toți Comisia a propus în luna noiembrie un nou program: „Erasmus pentru toți”. Cu toate acestea. aproape dublu față de situația din prezent. regionale și locale și integrându-le în programele lor naționale de reformă. O nouă strategie de reformă pentru învățământul superior Ca parte a inițiativei „Tineretul în mișcare”. ținând cont de circumstanțele naționale. Acesta ar permite ca până la 5 milioane de persoane să primească burse UE pentru a învăța. tineret și politici sociale. pentru a se forma sau pentru a participa la acțiuni de voluntariat în străinătate între 2014 și 2020. Statele membre s-au angajat să elaboreze strategii cuprinzătoare. „Tineretul în mișcare” are o agendă bogată care cuprinde recomandări concrete adresate statelor membre. Strategia identifică domeniile prioritare în care țările UE trebuie să facă mai mult pentru a atinge obiectivele comune de educație și stabilește modalitatea în care Uniunea Europeană poate să le sprijine politicile de modernizare. Acestea ar trebui să includă măsuri de prevenire. Tineretul în mișcare „Tineretul în mișcare”  (4) a stabilit modul în care UE poate atinge obiectivele Europa 2020 prin desfășurarea de acțiuni în trei domenii la nivel național și european: Îmbunătățirea sistemelor de educație și formare la toate nivelurile Consolidarea eforturilor politice pentru îmbunătățirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor Sporirea mobilității tinerilor în UE în scop educațional și pe piețele forței de muncă Pentru fiecare dintre aceste domenii. intervenție și compensare. Comisia Europeană a publicat în septembrie 2011 o strategie de reformă pentru sporirea numărului de absolvenți. noi inițiative legislative. © Uniunea Europeană . multilingvism și tineret. Inițiativele la nivelul UE vor include un clasament universitar multidimensional care va informa mai bine studenții cu privire la cursurile care sunt cele mai bune pentru ei și un sistem de tip „Erasmus pentru master” de garantare a împrumuturilor pentru studenți la master care urmează o diplomă completă de master într-o altă țară din UE.

lucrători. care stabilește contacte între tineri și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) pentru a favoriza recrutarea tinerilor de către IMM-uri. precum planul de acțiune privind forța de muncă în sectorul sănătății. întreprinderi și/sau instituții publice prin oferirea unei previziuni actualizate a ofertei de competențe și a necesităților pieței forței de muncă până în 2020. cu implicarea activă a autorităților naționale și regionale și a sectorului întreprinderilor și acțiunea de sensibilizare „Tineretul la lucru”. inclusiv acțiunea „Primul tău loc de muncă EURES”. Se fac progrese semnificative în elaborarea celor 13 măsuri esențiale. Comisia a prezentat propuneri de modificare a directivei până la sfârșitul anului. au fost elaborate mai multe inițiative specifice. piața unică ar beneficia de pe urma unei mai mari mobilități a acestor lucrători.32 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 În cursul anului. Pe baza consultării. Iată de ce. pentru susținerea tranziției din învățământ în câmpul muncii și pentru susținerea mobilității tinerilor pe piața forței de muncă. Suma de 30 miliarde EUR din Fondul social european nu a fost încă angajată pentru proiecte care ar putea ajuta statele membre să creeze mecanisme de sprijin pentru tineri pe scară mai largă. În plus. O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă Continuă să se elaboreze măsuri politice pentru abordarea problemelor pieței forței de muncă în temeiul inițiativei emblematice „O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă”. Această inițiativă se bazează pe două ramuri ale acțiunii UE: mobilizarea deplină a sprijinului financiar al UE și consolidarea revizuirii politicilor și performanțelor naționale. pentru a permite tinerilor să ocupe posturi vacante. Chiar dacă s-au făcut progrese. precum și în ceea ce privește inițiativele sectoriale prevăzute în temeiul inițiativei emblematice. © Uniunea Europeană Tineretul în mișcare – Parteneriatul dintre statele membre și Comisie în vederea intensificării utilizării Fondului social european pentru sprijinirea unor măsuri referitoare la locurile de muncă pentru tineri a fost adus în atenție de președintele Barroso și de dl László Andor. . campania de informare „Tineretul în mișcare”. Comisia a propus o inițiativă „Oportunități pentru tineret”  (5). Statele membre și UE își vor combina eforturile pentru utilizarea mai intensă a Fondului social european pentru măsuri de ocupare a forței de muncă pentru tineret. se vor asigura 1. precum panorama competențelor în UE. Problema tot mai mare a șomajului în rândul tinerilor necesită o abordare partenerială între statele membre și Comisie și între acestea și partenerii sociali. comisar pentru ocuparea forței de muncă. destinată să îmbunătățească transparența pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă.3 milioane EUR pentru sprijin tehnic prin Fondul social european pentru a spori numărul de programe de ucenicie. În acest sens. Comisia a realizat o consultare majoră cu privire la modalitățile de modernizare a directivei privind calificările profesionale  (6). Libera circulație a lucrătorilor Lucrătorii calificați profesional au nevoie de o mai mare capacitate de a profita de dreptul lor la liberă circulație și de a obține un loc de muncă. afaceri sociale și incluziune Comisia a subliniat că trebuie să se utilizeze mai bine fondurile existente care nu au fost încă angajate.

mai ales în ceea ce privește accesul la educație. Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale a stabilit acțiuni pentru atingerea obiectivului UE de reducere a sărăciei și a excluziunii sociale cu cel puțin 20 de milioane până în 2020. Sunt numeroase probleme de rezolvat: promovarea incluziunii active în societate și pe piața forței de muncă. noi parteneriate între sectorul public și cel privat. Ei sunt marginalizați și trăiesc în condiții socioeconomice foarte precare. se confruntă în viața lor de zi cu zi cu prejudecăți. precum și eliminarea discriminării și impulsionarea perspectivelor pentru persoanele cu handicap. imigranți și alte grupuri vulnerabile. Mulți dintre romii din Europa. a prezentat propunerile CE pentru politica de coeziune 2014-2020 Un proiect cofinanțat de UE care vorbește despre viața romilor câștigă un premiu al mass-mediei digitale Un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană care încearcă să combată stereotipurile legate de romi prin film a câștigat un premiu prestigios acordat de Society of Professional Journalists din SUA. Noul cadru va contribui la orientarea politicilor naționale pentru romi și va mobiliza fonduri disponibile la nivelul UE pentru susținerea eforturilor de incluziune. în special din partea FSE. o mai bună utilizare a fondurilor UE pentru susținerea incluziunii sociale și combaterea discriminării.) și educație. Obiectivul a fost acela de a încuraja o reflectare mai echilibrată a problemelor cu care se confruntă romii și o mai mare participare a ziariștilor romi la proiectele mediatice destinate publicului larg. securitate socială. minoritățile etnice. comisarul pentru ocuparea forței de muncă. . stabilirea unor norme valabile pentru întreaga UE și asigurarea finanțării. Liderii UE au promis să scoată din sărăcie și excluziune cel puțin 20 de milioane de persoane până în 2020. mai ales în ceea ce privește un sprijin social mai eficace și eficient. discriminare și excluziune socială. eradicarea sărăciei copiilor. locuință etc. locuri de muncă. servicii esențiale (asistență medicală.O creș t ere mai pu t ernic ă 33 Europa 2020 – Incluziune socială Strategia de creștere Europa 2020 a desemnat pentru prima dată reducerea sărăciei drept obiectiv. Integrarea cetățenilor UE romi Consiliul European (7) a aprobat propunerea Comisiei de elaborare a unui cadru al UE pentru strategiile naționale de integrare a cetățenilor romi  (8). asistență medicală și locuințe. asigurarea unei locuințe decente pentru fiecare. afaceri sociale și incluziune. László Andor. © Uniunea Europeană inovare socială pentru găsirea de soluții inteligente. Printre acțiunile esențiale realizării acestora se numără: îmbunătățirea accesului la muncă. ca parte a strategiei Europa 2020. Prima convenție anuală a Platformei europene de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale a fost organizată la 17-18 octombrie la Cracovia și a trecut în revistă progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor de reducere a sărăciei și a excluziunii sociale. Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale În condițiile în care peste 80 de milioane de persoane din UE se află în risc de sărăcie – inclusiv 20 de milioane de copii și 8 % din populația activă –. Deși combaterea sărăciei și a excluziunii sociale se află în principal în sarcina guvernelor naționale. al căror număr se estimează între 10 și 12 milioane. Strategia Europa 2020 pentru creștere nu lasă loc pentru marginalizarea economică și socială persistentă a ceea ce constituie cea mai mare minoritate a Europei. UE poate juca un rol de coordonare prin identificarea celor mai bune practici și promovarea învățării reciproce. Proiectul Colorful but Colorblind a reunit ziariști de etnie romă și nu numai în cadrul realizării unei serii de 25 de scurtmetraje care spun poveștile comunităților de romi care trăiesc în Europa Centrală și de Est. combaterea excluziunii financiare și a supraîndatorării.

pentru promovarea educației și învățării pe tot parcursul vieții. Fabrica de muncă (Suedia) Proiectul FSE pus în aplicare la Åmål. FSE este unul dintre fondurile structurale ale UE care funcționează ca pârghiile financiare care traduc politicile UE în elemente concrete la fața locului pentru milioane de cetățeni. Centrele pregătesc lucrători pentru locuri de muncă locale în industrii precum logistică. Suedia. 13 % au început să studieze și 8 % au primit formare profesională. șomajul era de 18 % în Åmål în segmentul de vârstă 20-24 de ani. QUALI-FORM-IDE (Belgia) Obiectivele ambițioase ale acestui proiect finanțat prin FSE includ îmbunătățirea calității formării. serviciul public de ocupare a forței de muncă Forem conduce o rețea care include nouă centre de competențe și trei centre de formare „deschise” în Valonia și părți din Bruxelles. O evaluare la jumătatea perioadei a constatat o rată de succes de 70 % în îndeplinirea obiectivelor. Dintre aceștia. femeile sau minoritățile (10). FSE sprijină în fiecare an în jur de 10 milioane de beneficiari finali. Acesta a vizat tineri între 16 și 25 de ani care trebuiau să fie beneficiari de ajutor social de stat sau sprijin municipal. sporindu-le șansele de găsire a unui loc de muncă sau de a-și păstra locul de muncă actual. creșterea ratei de ocupare a forței de muncă și promovarea coeziunii sociale în regiunea francofonă a Belgiei. a competențelor. Prioritatea acordată dimensiunii umane este o parte importantă a eforturilor Comisiei Europene de ieșire din criză. ceea ce face din „Fabrica de muncă” un proiect valoros și necesar. Numeroase proiecte FSE vizează grupuri care se confruntă cu probleme speciale. lucrătorii vârstnici. O sumă de peste 75 miliarde EUR este disponibilă pentru autoritățile naționale și regionale pe parcursul perioadei 2007-2013 pentru investiții în oameni. În mod specific. studii sau formare. s-a concentrat pe orientarea tinerilor șomeri către un loc de muncă.5 % din populație posibilitatea de a începe o formare. amenajări interioare. catering și întreținerea parcurilor. a fost ridicată. precum tinerii. El este un element esențial al strategiei Europa 2020 pentru creștere și locuri de muncă orientată către îmbunătățirea vieților cetățenilor UE printr-o ofertă de competențe mai bune și perspective mai bune de ocupare a unui loc de muncă. îmbunătățirea incluziunii sociale și combaterea sărăciei  (9). . 38 % au găsit un loc de muncă. în conformitate cu prioritățile politice aprobate la nivelul UE.34 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Fondul social european și dimensiunea socială a politicii de coeziune a UE – promovarea ocupării forței de muncă în UE Fondul social european (FSE) reprezintă principalul instrument financiar al Uniunii pentru îmbunătățirea oportunităților de ocupare a forței de muncă. Rata de succes. Proiectul face parte integrantă din eforturile de creștere a ocupării forței de muncă până la rata-țintă a UE de 70 % și oferă în fiecare an pentru 12. ajungând la aproximativ 60 %. măsurată prin numărul participanților care au ajuns să poată să se susțină financiar și să nu se mai bazeze pe ajutoare. În 2010. ajutându-i să își găsească un loc de muncă și contribuind la o redresare generatoare de locuri de muncă (11). două exemple fiind prezentate mai jos. în contextul acestui proiect. turism. între 2008 și 2010.

O creș t ere mai pu t ernic ă 35 Europa 2020 – Cercetare. Comisia a lansat „platforma de specializare inteligentă”. dezvoltare și inovare Uniunea inovării Uniunea inovării se află în centrul strategiei Europa 2020. pe de o parte. comisarul pentru cercetare. Comisia a a ­ doptat măsuri pentru a face participarea la actualul program-cadru de cercetare al UE (PC7) mai atractivă și mai accesibilă pentru cei mai buni cercetători și cele mai inovatoare societăți (13). marcând începutul noului tablou de bord al Uniunii cercetării și inovării. noul instrument va ajuta regiunile să își evalueze punctele forte și punctele slabe în materie de cercetare și inovare și să se bazeze pe avantajul lor concurențial. în timp ce 3 % din PIB-ul UE consacrat cercetării și dezvoltării până în 2020 ar putea crea 3. Uniunea inovării a parcurs câteva etape-cheie. condiție esențială pentru a permite Europei să se redreseze rapid de pe urma actualei crize economice. schimbările climatice. securitatea energetică și alimentară. pe de altă parte. în luna februarie. În iunie. În același timp. concentrându-se asupra provocărilor cele mai dure ale erei noastre. Deoarece nu există soluții politice „universale”. De asemenea. Consiliul European a plasat Uniunea inovării în ­ prim-planul agendei politice (12). și crearea de locuri de muncă. pentru a sprijini regiunile și statele membre în vederea unei mai bune definiri a strategiilor lor de cercetare și inovare  (15). a propus un nou fond pentru cercetare și inovare în valoare de 80 miliarde EUR – „Orizont 2020” – o componentă-cheie a pachetului CFM © Uniunea Europeană . În februarie 2011. Uniunea inovării vizează consolidarea legăturilor dintre cercetare și inovare. Máire Geoghegan-Quinn. precum și necesitatea unei utilizări mai eficiente a resurselor. inovare și știință. a fost publicată ediția 2010 a Tabloului de bord european privind inovarea (14). în special sănătatea și îmbătrânirea populației.7 milioane de locuri de muncă și ar putea crește PIB-ul anual cu aproape 800 miliarde EUR până în 2025. Fiecare euro investit în cercetarea europeană duce la o creștere a valorii adăugate în industrie între 7 și 14 euro. În cursul primului an de la lansarea sa. care oferă o mai bună imagine a situației generale a UE.

economiile majore de costuri fiind destinate să stimuleze capacitatea inovatoare a Europei. precum schimbările climatice. cu accent pe tehnologii esențiale. Orizont 2020 va asigura o simplificare majoră printr-un singur set de norme. inclusiv o creștere a finanțării de 77  % pentru Consiliul European pentru Cercetare (CEC). siguranței și securității și abordarea problemei unei populații în curs de îmbătrânire. Brevetul UE La 13 aprilie 2011. Principalul interes al apelurilor a fost integrarea cercetării cu inovarea pentru abordarea problemelor societale și creează locuri de muncă și creștere durabile prin oferirea unui loc de frunte Europei pe piețele tehnologice esențiale ale viitorului. O investiție de aproximativ 18 miliarde EUR va contribui la consolidarea poziției de lider industrial în inovare. Orizont 2020 va fi completat cu alte măsuri pentru finalizarea și dezvoltarea în continuare a spațiului european de cercetare cu scopul de a înlătura obstacolele și de a crea o piață unică reală pentru cunoaștere. Acesta va combina toată finanțarea pentru cercetare și inovare asigurată în prezent prin programe-cadru pentru cercetare și dezvoltare tehnică. Această abordare orientată spre necesitățile pieței va include crearea de parteneriate cu sectorul privat și statele membre pentru a întruni resursele necesare. care vor reduce radical. inclusiv până la 1. un acces mai mare la capital și sprijin pentru IMM-uri. La 5 și 6 decembrie. prin sprijinirea întreprinderilor inovatoare în transformarea avansurilor lor tehnologice importante în produse viabile cu potențial comercial real.2 miliarde EUR pentru IMM-uri și până la 300 milioane EUR pentru infrastructura de cercetare. Comisia a adoptat Orizont 2020 – programul-cadru pentru cercetare și inovare  (17) pentru perioada 2014-2020. asigurarea hranei.36 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 În iulie. costurile pentru brevete în Europa (16). Orizont 2020 va aborda problemele societale prin contribuția pe care o va aduce la reducerea decalajului dintre cercetare și piață. Se va acorda o atenție specială întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) printr-un pachet de aproape 1 miliard EUR. de exemplu. cu până la 80 %. un pachet de 80 miliarde EUR pentru finanțarea cercetării și inovării ca parte a strategiei de creare a unei creșteri durabile și a noi locuri de muncă în Europa. acestea se vor aplica în 25 de state membre. Comisia Europeană a anunțat aproape 7 miliarde EUR pentru declanșarea inovării prin cercetare odată cu noile cereri de oferte din cadrul celui de Al șaptelea program-cadru UE pentru cercetare (PC7). activitățile legate de inovare ale Programului-cadru pentru competitivitate și inovație (CIP) ale Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT). programul va oferi în jur de 31. Se preconizează ca acest fond să deblocheze încă 6 miliarde EUR în împrumuturi până la finalul anului 2013. care s-a bucurat de prezența unor vorbitori de nivel înalt și a întrunit peste 1 200 de participanți. În cadrul evenimentului. creșterea accesibilității energiilor regenerabile. dezvoltarea unui transport și a unei mobilități sustenabile. cu cooperare îmbunătățită. Comisia Europeană și Grupul Băncii Europene de Investiții au lansat un nou fond de garantare pentru IMM-uri inovatoare pentru a le ajuta să acceseze finanțări prin bănci.6 miliarde EUR pentru a impulsiona cercetarea de nivel înalt în Europa. De asemenea.7 miliarde EUR pentru a contribui la abordarea problemelor majore cu care se confruntă toți europenii. Comisia Europeană a prezentat un pachet de două propuneri legislative. După adoptare. . Sprijinul propus pentru cercetare și inovare în cadrul Orizont 2020 va consolida poziția UE în domeniul științific cu un buget dedicat de aproximativ 24. președintele Barroso a deschis prima ediție a Convenției inovării. cercetare și inovare. Acesta a fost cel mai mare pachet de finanțare al Comisiei Europene în cadrul PC7 și primul de la lansarea Uniunii inovării. Orizont 2020 La 30 noiembrie.

O

creș t ere

mai

pu t ernic ă

37

Agenda digitală
Agenda digitală abordează aspecte vitale ale economiei moderne, precum disponibilitatea internetului de mare viteză și a conținutului digital, securitatea informatică, servicii de guvernare electronică mai eficiente și noi servicii medicale care ușurează viața cetățenilor sau asigurarea pentru toți a competențelor necesare pentru a profita de revoluția tehnologică. Pentru a grăbi dezvoltarea rețelelor de internet mai rapide, care sunt coloana vertebrală a economiei digitale, Comisia a propus alocarea a 9,2 miliarde EUR (din 50 miliarde EUR) prin instrumentul „Conectarea Europei” (ICE) pentru rețele în bandă largă și infrastructuri de servicii digitale, împreună cu un pachet legislativ de orientări pentru astfel de proiecte. Obiectivul este de a completa mijloacele existente de finanțare a infrastructurii în bandă largă cu instrumente de finanțare inovatoare. Măsurile propuse în ceea ce privește standardele comune, soluționarea alternativă a litigiilor, legislația comună europeană în materie de vânzare sau cercetarea TIC (în cadrul Orizont 2020) vizate în alte secțiuni ale acestui document fac parte și ele din planul de punere în practică a Agendei digitale. O evaluare a performanței UE și a statelor membre în economia digitală și îndeplinirea obiectivelor aprobate a fost publicată în Tabloul de bord al Agendei digitale 2011. Fidelă angajamentului asumat de a promova o strategie în materie de date deschise, Comisia Europeană a publicat online, prin intermediul tabloului de bord, seturile de date și statisticile de care dispune, oferind astfel oricui posibilitatea de a efectua propria sa analiză (18). În iunie 2011, a avut loc la Bruxelles prima reuniune privind Agenda digitală. Peste 1 500 de părți interesate s-au reunit în cadrul atelierelor și al sesiunii plenare pentru a discuta progresele realizate cu privire la strategia Agenda digitală și pentru a stimula acțiuni vizând atingerea obiectivelor sale. Această abordare de guvernanță comună a fost urmată, în al doilea semestru, de activități „la nivel local” în care personalul Comisiei („ambasadori”) a vizitat toate statele membre și s-a întâlnit cu părți interesate la nivel local pentru a stimula în continuare procesul și pentru a primi feedback. Colaborarea electronică transfrontalieră între administrațiile publice europene reprezintă o condiție esențială pentru punerea în aplicare a pieței unice digitale. Astfel, definirea strategiei interoperabilității europene (SIE), inclusiv a cadrului european de interoperabilitate (CEI) și aplicarea celui din urmă la nivel național până în 2013 reprezintă acțiuni esențiale ale Agendei digitale. După adoptarea de către Comisie la finele anului 2010, SIE și CEI au făcut obiectul unei largi diseminări și s-au instituit mijloace de urmărire a implementării lor în cadrul programului „Soluții de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene” (ISA).

Peste 1 500 de părți interesate au participat în iunie la prima reuniune privind Agenda digitală

© Uniunea Europeană

38

R A P O R T

G E N E R A L

2 0 1 1

capi t o l u l

2

Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC)
Îmbunătățirea investiției europene în cercetarea și dezvoltarea TIC – printr-o mai bună finanțare și o mai bună coordonare – se află chiar în inima Agendei digitale. În 2011, s-au lansat noi proiecte TIC pentru o finanțare totală de aproximativ 850 milioane EUR și s-au publicat mai multe cereri de oferte pentru o finanțare suplimentară de 950 milioane EUR care să fie pusă la dispoziție în 2012.

© Uniunea Europeană

Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu Agenda digitală, a subliniat necesitatea de a gândi dincolo de prezent în cadrul ediției 2011 a manifestării „Tehnologii viitoare și emergente”

Comisia Europeană a lansat în luna mai o nouă acțiune emblematică în domeniul cercetării în materie de tehnologii viitoare și emergente (TVE). Obiectivul va fi de a se obține avansuri importante în tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), cu potențialul de a oferi soluții pentru unele dintre cele mai mari probleme ale societății. Șase concurenți se vor confrunta timp de un an, după care se vor selecta două propuneri pentru finanțare pe termen lung, peste 10 ani, fiecare cu un buget total general de până la 1 miliard EUR. S-a continuat susținerea pentru două inițiative tehnologice mixte (Artemis și ENIAC), precum și trei parteneriate public-privat (PPP) lansate în colaborare cu alte teme/direcții generale ca parte a planului european de redresare economică (2008). Aceste PPP-uri au drept obiectiv creșterea investițiilor în cercetarea și inovarea industrială și alinierea agendelor de cercetare în domeniul automobilelor ecologice, al clădirilor europene eficiente din punct de vedere energetic și în cel al fabricilor viitorului. Programul de cercetare și inovare Parteneriat public-privat pentru internetul viitorului (FI-PPP) (19) a fost lansat în mai 2011 pentru a ameliora competitivitatea Europei în domeniul tehnologiilor și sistemelor pentru internetul viitorului, sprijinind serviciile și aplicațiile inteligente. Parteneriatul va sprijini inovarea în Europa și va ajuta întreprinderile și guvernele să elaboreze noi soluții privind internetul bazate pe date online complexe pentru face mai inteligente infrastructura și procesele operaționale.

O

creș t ere

mai

pu t ernic ă

39

Europa 2020 – Eficiența utilizării resurselor
Inițiativa emblematică Europa 2020 pentru o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, lansată în ianuarie 2011 (20), a subliniat necesitatea, pentru consumatori și pentru producători, a unei tranziții urgente și semnificative în toate domeniile relevante, cum ar fi energia, transportul, clima, mediul, agricultura, pescuitul și politica regională. Ea a subliniat necesitatea de a efectua o analiză cuprinzătoare a sinergiilor și a compromisurilor pentru a identifica cele mai adecvate instrumente politice care să garanteze, în special, că prețurile reflectă costurile reale pentru societate și că consumatorii au acces la informații de o calitate mai bună pentru alegerile lor. Inițiativa emblematică asigură coerența politicilor pe termen lung prin patru foi de parcurs interconectate bazate pe o analiză comună care precizează tranziția necesară până în 2050, și anume Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050, Cartea albă privind viitorul transporturilor, Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și Foaia de parcurs în domeniul energiei până în 2050. Este esențial să se asigure că toate politicile susțin obiective legate de eficiența utilizării resurselor.

Foi de parcurs pentru utilizarea eficientă a resurselor 
Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050, publicată de Comisie în martie, împreună cu planul privind eficiența energetică, a stabilit un parcurs și obiective intermediare pentru a oferi Europei posibilitatea de a realiza tranziția la emisii reduse de carbon în cel mai eficace mod din punctul de vedere al costurilor. Acestea prevăd reduceri de emisii care să fie obținute numai prin măsuri interne de 40 % sub nivelurile din 1990 până în 2030, 60 % până în 2040 și 80 % până în 2050. Foaia de parcurs va permite UE să își mențină poziția de lider în tranziția mondială către un viitor cu emisii scăzute de carbon și să profite la maximum de beneficiile acesteia pentru economia europeană în ceea ce privește consolidarea securității noastre energetice și stimularea inovării tehnologice, a creșterii economice și a creării de locuri de muncă. Analiza Comisiei arată că investițiile suplimentare necesare se vor recupera în mare măsură sau pe deplin prin reduceri de energie importată.

Foaie de parcurs pentru o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon

Au fost stabilite obiective ambițioase pentru mijlocul secolului pentru activitățile economice și menajere cu emisii reduse de dioxid de carbon

100 %

80 %

Sectorul energetic

Politica actuală

60 %

Sectorul rezidențial și cel terțiar Industrie

40 %

20 %

Transport Agricultură fără emisii de CO2

0%

Alte sectoare fără emisii de CO2
Anul 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

© Uniunea Europeană

Aceasta prezintă o perspectivă a schimbărilor structurale și tehnologice necesare până în 2050. Comisia a publicat o foaie de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor (23) care descrie instrumentele și acțiunile pentru a spori eficiența economiei UE din punctul de vedere al utilizării resurselor naturale esențiale. conform celor stabilite de Comisie anterior. va înlătura principalele obstacole în domenii-cheie și va stimula creșterea și ocuparea forței de muncă. pe parcursul anului. de asemenea. cât și de conținutul energetic. Comisia Europeană a adoptat o carte albă (22) care stabilește foaia de parcurs către un spațiu european unic al transporturilor. este noul cadru pe termen lung care oferă orientări cu privire la modul în care se poate obține o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050. În septembrie 2011. Decarbonizarea economiei noastre se traduce printr-un sector al energiei electrice fără emisii de CO2. Prioritățile legate de infrastructurile energetice până în 2020 Prioritățile geografice au fost stabilite în funcție de diferitele surse energetice Rețeaua offshore din mările nordice Gaze naturale Energie electrică Energie electrică și gaze naturale Petrol și gaze naturale Rețele inteligente pentru energie electrică în UE Planul de interconectare a pieței energiei din zona baltică Interconectări electrice centrale/ sud-estice Coridorul gazelor Interconectări de naturale nord-sud în gaze naturale Europa Occidentală nord-sud și furnizare de petrol Interconectări electrice sud-vestice Coridorul sudic al gazelor naturale Sursa: Comisia Europeană.40 Susținerea utilizării eficiente a resurselor Comisia Europeană a prezentat în aprilie propunerea sa de revizuire a vechilor norme de impozitare a produselor energetice în Uniunea Europeană (21). Foaia de parcurs se sprijină pe alte programe din cadrul inițiativei emblematice privind utilizarea eficientă a resurselor și le completează. Aceasta conține 40 de inițiative concrete pentru următorul deceniu vizând instituirea unui sistem de transport competitiv și eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor care va spori mobilitatea. Foaia de parcurs prevede un cadru în care viitoarele acțiuni pot fi concepute și puse în aplicare în mod coerent. În același timp. propunerile vor reduce semnificativ dependența Europei de importurile de petrol și vor reduce emisiile de dioxid de carbon în sectorul transporturilor cu 60 % până în 2050. Ele sunt destinate. să promoveze eficiența energetică și consumul de produse mai ecologice și să evite denaturarea concurenței în piața unică. stabilind obiective intermediare care trebuie atinse până în 2020. R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 În martie 2011. avantaje importante. Foaia de parcurs în domeniul energiei până în 2050. de asemenea. . Electrificarea transportului rutier va prezenta. Noile norme propuse au drept obiectiv restructurarea modului în care sunt impozitate produsele energetice pentru înlăturarea dezechilibrelor actuale și pentru a ține cont atât de emisiile lor de CO2. publicată în decembrie (24).

Această inițiativă emblematică a strategiei Europa 2020 stabilește o strategie care are drept obiectiv impulsionarea dezvoltării și creării de locuri de muncă prin întreținerea și susținerea unei baze industriale puternice. ceea a condus la o mai bună implementare a obiectivelor globale ale UE în cadrul strategiei Europa 2020. în același timp. industria trebuie să aibă un rol important pentru ca Europa să rămână lider economic mondial. De asemenea. Fondul european pentru eficiență energetică (EEE-F) La 1 iulie 2011. Publicarea valorilor de referință permite transportatorilor aerieni să își calculeze cotele alocate gratuit de care vor beneficia până în 2020. la 26 septembrie. În mod special. Parlamentul și Consiliul au convenit cu privire la o nouă directivă privind taxele de utilizare a drumurilor pentru vehiculele grele de marfă („Eurovigneta”) (27). din ce în ce mai puțin carbon. Acesta a fost mesajul principal al comunicării privind „O politică industrială integrată pentru era globalizării”. cheia redresării economice Ca parte integrantă a strategiei de creștere a Uniunii. Comisia a publicat valorile de referință care urmează să fie utilizate pentru alocarea cu titlu gratuit de cote de emisii de gaze cu efect de seră de care vor beneficia peste 900 de operatori de aeronave. Cu toate acestea. aviația va participa la sistemul UE de comercializare a cotelor de emisii. Noua lege-cadru europeană. dar rămâne inferioară cu 9 % față de nivelul său cel mai ridicat de la începutul anului 2008 (a se vedea figura). a cărei punere în aplicare a început în 2011. Comisia a lansat EEE-F. Se preconizează că aproximativ 200 de acțiuni prioritare vor contribui la dezvoltarea potențialului economic al zonei și la îmbunătățirea condițiilor de mediu. Competitivitatea industrială. care se va alătura altor sectoare economice în lupta împotriva schimbărilor climatice. care reprezintă o revizuire a directivei „Eurovigneta” din 1999. Producția industrială a scăzut cu 23 % ca urmare a crizei financiare în 2008. care va aloca aproximativ 146 milioane EUR unui nou instrument financiar consacrat proiectelor din domeniul eficienței energetice și al energiilor regenerabile (26). care oferă locuri de muncă bine plătite și produce. diversificate și competitive în Europa. Strategiile macroregionale ale UE în favoarea unei utilizări mai eficiente a resurselor Primul raport privind progresele înregistrate în legătură cu Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice (care pune accentul pe patru aspecte: preocupările legate de mediu. adoptată de Comisia Europeană anul trecut  (28).O creș t ere mai pu t ernic ă 41 Sistemul de comercializare a cotelor de emisii Comisia a continuat pregătirile pentru implementarea promptă a sistemului revizuit de comercializare a cotelor de emisii. Începând cu anul 2012. „Industria europeană este în formă și gata de concurență. abordarea integrată a strategiei a încurajat îmbunătățirea elaborării politicilor și alinierea finanțării și a resurselor. are ca scop reducerea poluării generate de transportul rutier de marfă și fluidizarea traficului prin aplicarea de taxe care iau în calcul costurile poluării aerului și ale poluării fonice de către trafic și care ajută la evitarea congestionării traficului rutier.” Aceasta a fost principala concluzie la prezentarea raportului Comisiei privind competitivitatea industrială în octombrie 2011. s-a făcut un pas important pentru sectorul aviației. în condițiile în care cea de a treia perioadă de comercializare începe la 1 ianuarie 2013  (25). accesibilitatea și securitatea) a demonstrat că strategia a facilitat noi proiecte și a redinamizat proiectele deja existente. Rezultate similare sunt preconizate pentru Strategia UE pentru regiunea Dunării. . Producția manufacturieră este acum superioară cu aproximativ 14  % față de producția minimă de la începutul anului 2009. prosperitatea. iar locurile de muncă din industrie și serviciile aferente industriei sunt încă inferioare cu 11 % față de cel mai ridicat nivel din 2008. redresarea industriei prelucrătoare europene a depășit așteptările.

Ungaria. Țările de Jos. există diferențe de performanță semnificative între statele membre și între sectoarele industriale din UE. fiind scăzut în Ungaria. Belgia. Letonia și Lituania. UE are mai puține întreprinderi nou-create inovatoare: întreprinderile din UE au o performanță mai slabă în ceea ce privește aplicațiile și comercializarea cercetării și inovării față de SUA și Japonia. Luxemburg și Suedia. Lituania. Grecia. în timp ce este mai mică decât media în Slovacia. Cipru. Industria UE își îmbunătățește eficiența de utilizare a materiilor prime: aceasta utilizează din ce în ce mai mult materiale reciclate și materiale de substituție inovatoare. 2011 01 . reprezentând până la 9 % din exporturile UE-12 și 18 % din cele ale UE-15. Portugalia. Germania. Belgia și Portugalia.42 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Indicii de producție UE-27 pentru perioada 1993-2011 (tendință ajustată) Indicii de producție arată o tendință divergentă între industria manufacturieră și cea a construcțiilor în cursul ultimilor zece ani. dar accesibilitatea și prețurile abordabile ale materiilor prime neenergetice sunt esențiale pentru competitivitatea mai multor industrii prelucrătoare cu utilizare intensivă a materiilor prime din UE. Principalele rezultate ale rapoartelor privind competitivitatea Productivitatea muncii: rata productivității este peste media UE în Irlanda. Industria este din ce în ce mai interconectată cu serviciile: în special serviciile pentru întreprinderi cu grad ridicat de cunoștințe sunt din ce în ce mai utilizate de industrie ca intrări directe și indirecte. Austria. Procentul de întreprinderi inovatoare din numărul total al întreprinderilor este deosebit de ridicat în Luxemburg. Polonia. Eficiența industrială: UE își asumă rolul de pionier în multe cazuri. Slovenia. Cu toate acestea. Portugalia. Finlanda. Letonia și Bulgaria. Finlanda. Danemarca și Suedia. în timp ce întreprinderile se declară cel mai nemulțumite în Belgia. Polonia. Cipru. Estonia. Ungaria și Italia. depășind în general SUA și reducând decalajul față de Japonia. Republica Cehă. România. Estonia. Indice (2005 = 100) 115 110 105 100 95 90 85 Producția din industria manufacturieră Producția din industria de construcții 80 75 1993 01 07 1994 01 07 1995 01 07 1996 01 07 1997 01 07 1998 01 07 1999 01 07 2000 01 07 2001 01 07 2002 01 07 2003 01 07 2004 01 07 2005 01 07 2006 01 07 2007 01 07 2008 01 07 2009 01 07 Anul 01 2010 07 Sursa: Eurostat. Caracterul favorabil pentru întreprinderi al reglementării guvernamentale: grupul de țări unde reglementările sunt mai puțin împovărătoare pentru întreprinderi include Luxemburgul.

Comisia propune acțiuni menite să îmbunătățească reglementarea. Noul standard pentru un încărcător universal de telefon mobil care să se potrivească la toate modelele reprezintă un exemplu perfect al valorii semnificative a standardelor europene pentru viața noastră de zi cu zi (a se vedea capitolul 3). mici întreprinderi. ar trebui să se elaboreze mai multe standarde pentru servicii orientate spre piață. de la industria agricolă până la industria de automobile. în special. cu un model în miniatură al satelitului european Envisat © Uniunea Europeană . care sunt adesea rezultatul unor măsuri protecționiste. fundamentale pentru dezvoltarea tehnologiilor moderne ecologice. care să ofere întreprinderilor avantaje comerciale. să se propună o modalitate facilă și rapidă de recunoaștere a standardelor TIC. Comisia Europeană a prezentat în februarie 2011 o viziune strategică integrată pentru a face față provocărilor legate de materiile prime (29). Comisia își va îmbunătăți cooperarea cu principalele organizații de standardizare din Europa (respectiv CEN. vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu industria și antreprenoriatul. Comisia a propus o serie de măsuri legislative și nelegislative pentru elaborarea mai rapidă a mai multor standarde (30). precum automobilele electrice și energia fotovoltaică. Pașii cei mai importanți din propunerea Comisiei sunt următorii: Europa va milita pentru creșterea numărului de standarde internaționale în acele sectoare economice în care Europa este lider global. Antonio Tajani.O creș t ere mai pu t ernic ă 43 Industria europeană are nevoie de acces la materii prime esențiale Volatilitatea excesivă a prețurilor pe toate piețele principale ale produselor de bază intervine într-un moment în care competitivitatea industriei europene depinde în mod considerabil de un acces eficient și sigur la materii prime. La rândul său. Cenelec și ETSI). Standarde comune pentru stimularea competitivității Pentru competitivitatea Europei. este esențială dezvoltarea rapidă a standardelor industriale comune care vor aduce economii de costuri și beneficii. atât pentru întreprinderi. acest lucru are un efect negativ asupra unui mare număr de sectoare europene. Ca răspuns la aceste provocări. cât și pentru consumatori. organizații de mediu și sociale. Aceste fluctuații ale prețurilor. astfel încât standardele acestora să fie disponibile mai rapid. tot mai importante. funcționarea și transparența piețelor financiare și ale produselor de bază. Materiile prime sunt esențiale pentru economia UE și. Pentru atingerea acestui obiectiv. accentuează inflația și denaturează piețele mondiale ale materiilor prime. se vor elabora standarde europene cu ajutorul organizațiilor care îi reprezintă pe cei mai afectați sau cei mai interesați – consumatori.

pe care le ajută să recupereze handicapul. ceea ce reprezintă o precondiție pentru implementarea cu succes. Prin principiul său puternic de parteneriat și prin sistemul descentralizat de implementare. sunt semnificative. Contrar multor sugestii. în al treilea rând. Acest sistem va fi facultativ: întreprinderile vor putea decide dacă îl vor adopta sau nu. aceste costuri împovărează mai mult IMM-urile. În calitate de politică de investiții și solidaritate. în al doilea rând.44 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Baza fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) – reducerea costurilor – stimularea competitivității O reformă a TVA care ar trebui să contribuie la stimularea creșterii prin reducerea costurilor pentru întreprinderi Comisia a adoptat la 6 decembrie o comunicare (31) privind viitorul TVA care stabilește caracteristicile fundamentale care trebuie să se afle la baza noului regim al TVA și acțiunile prioritare necesare pentru a crea în UE un sistem al TVA mai simplu. comisarul european pentru politică regională. Comisia a prezentat propunerile sale. Johannes Hahn. Gävleborg și Värmland din Suedia de nord și centrală. Politica de coeziune reprezintă principala sursă de investiții UE pentru strategia Europa 2020 și contribuie în mod semnificativ la creștere și prosperitate. dar nu exclusiv. De asemenea. © Uniunea Europeană Politica regională/de coeziune a UE contribuie la o creștere mai mare și o solidaritate sporită în regiuni (REGIO) Câștigătorul premiului RegioStars 2011 la categoria „Competitivitate economică – anticiparea schimbărilor economice” Gestionare de sistem pentru platforme inovatoare – SLIM: Proiectul SLIM a promovat dezvoltarea clusterelor prin conectarea clusterelor. TVA trebuie să devină mai eficientă în susținerea eforturilor de consolidare fiscală ale statelor membre și a creșterii economice durabile. în Italia Costurile fiscale pe care le suportă întreprinderile atunci când își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier în Europa. Întreprinderile care decid să intre în sistem își vor calcula profiturile impozabile în conformitate cu aceste norme. propunerea nu are nimic de-a face cu armonizarea ratelor de impozitare – cotele de impozitare vor continua să fie stabilite de către statele membre. . mai eficient și mai robust. politica își aduce contribuția la mobilizarea actorilor regionali și locali. întreprinderilor transfrontaliere li se acordă astfel posibilitatea de a depune o declarație fiscală consolidată unică la o singură administrație pentru întreaga lor activitate desfășurată pe teritoriul UE. Cercetările cu privire la performanța întreprinderilor și comunicarea rezultatelor au reprezentat un element important al proiectului. aceasta îmbunătățește creșterea globală și perspectivele de ocupare a forței de muncă în întreaga Uniune. universităților și autorităților regionale pentru stimularea inovării în întreprinderile implicate. inclusiv cele rezultate dintr-o activitate comercială în care pot interveni până la 27 de sisteme fiscale diferite. Noul sistem vizează simplificarea sarcinilor întreprinderilor: reducerea costurilor de conformare și exploatarea economiilor de scară de pe piața internă a Europei pentru creștere și locuri de muncă. Conform datelor actuale. prin investirea mai ales. așteptate de multă vreme (32). Acesta a fost implementat în regiunile Dalarna. Trei obiective majore formează viziunea pentru noul sistem TVA: în primul rând. CCCTB propune primul set de norme comune la nivelul UE pentru calcularea bazei de impozitare a întreprinderilor care își desfășoară activitatea pe piața internă. în regiuni mai sărace. De asemenea. Politica de coeziune este o politică structurală de investiții pe termen mediu/lung pentru dezvoltarea economiilor regionale. În cursul anului 2011. cu o finanțare puternic concentrată asupra regiunilor mai sărace. creând prin aceasta o participare mai largă la realizarea obiectivelor generale și specifice ale priorităților UE. politica de coeziune prezintă un potențial important de promovare a integrării strategiei în decizii politice și de finanțare la nivel regional și local. TVA trebuie să devină mai funcțională pentru întreprinderi. pentru crearea unui ansamblu comun de norme în cadrul UE pentru a calcula baza de impozitare pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea pe piața internă. descurajându-le să se extindă dincolo de frontiere. trebuie să se pună capăt enormelor pierderi de venit care apar în prezent ca urmare a TVA necolectate și a fraudei. de reducere a disparităților dintre regiuni. Este evident că este nevoie de un sistem comun pentru a rezolva această problemă importantă. Prin implicarea tuturor regiunilor. Este vorba despre o politică de solidaritate. Politica regională este esențială pentru competitivitate și îmbunătățirea standardelor. Întreprinderile au fost încurajate să își intensifice și să își extindă rețeaua pentru elaborarea de noi produse și servicii și creșterea ocupării forței de muncă. costurile de conformare ar reprezenta între 2 % și 4 % din veniturile din impozitul pe profit.

pe de o parte. conține douăsprezece domenii esențiale de revitalizare și reînnoire a pieței unice. finanțarea IMM-urilor. Continuarea dezvoltării sale este esențială. Potențialul său de dezvoltare nu este încă pe deplin utilizat. iar Actul privind piața unică (33). Piața unică în acțiune © Simon Smith/Vetta/Getty Images . consumatori și lucrători. protecția consumatorilor. Cu toate acestea. impozitarea și rețelele transeuropene. mai ecologică și mai favorabilă incluziunii. pentru a genera în continuare creștere și ocupare a forței de muncă. activitatea Comisiei nu se va limita la aceste douăsprezece acțiuni-cheie prioritare. competitivitate și progres social includ mobilitatea lucrătorilor.O creș t ere mai pu t ernic ă 45 O pia ț ă internă deschisă și echitabilă Piața unică este principalul motor economic al Uniunii Europene. Aceste 12 pârghii pentru creștere. incluse și ele în Actul privind piața unică. cetățeni. Principala prioritate va fi însă prezentarea celor 12 acțiuni-cheie până la finele anului 2012. pentru a combate actuala criză economică și. în ciuda progreselor înregistrate de la înființarea sa. pe de altă parte. Comisia va prezenta și un grup de inițiative politice paralele. Ele au drept obiectiv să ușureze viața tuturor actorilor de pe piață: întreprinderi. Consiliul a aprobat explicit Actul privind piața unică și a adoptat concluzii (34) prin care își exprimă sprijinul pentru cele 12 acțiuni prioritare prezentate de Comisie și se angajează să le adopte până la finele anului 2012. adoptat de Comisie la mijlocul anului. în 1992. Actul privind piața unică Piața unică trebuie să meargă mai departe către punerea bazelor unei noi creșteri. precum și conținutul digital. Comisia a propus ca Uniunea să adopte o acțiune-cheie pentru fiecare pârghie până la finele anului 2012.

Comisia dorește să reducă sarcina administrativă pentru întreprinderile mici.7 miliarde EUR pe an. Comisia a prezentat o strategie de promovare a unui acces mai bun la finanțare pentru IMM-uri cu un plan de acțiune al UE care include un sprijin financiar sporit de la bugetul UE și de la Banca Europeană de Investiții și o propunere de regulament care stabilește norme uniforme pentru comercializarea fondurilor de capital de risc. Simplificarea pregătirii declarațiilor financiare le-ar face și pe acestea mai comparabile. Aceasta ar clarifica și cadrul pentru consumatori. Europa are nevoie de o legislație care să garanteze recunoașterea reciprocă a identificării și autentificării electronice pe teritoriul său și o revizuire a directivei privind semnătura electronică pentru a permite o interacțiune electronică sigură și lipsită de obstacole. Acest program include și o directivă privind concesiunile. 13 aprilie 2011 1 iunie 2011 19 octombrie 2011 Pachet de măsuri în sprijinul antreprenoriatului și al întreprinderilor responsabile 25 octombrie 2011 Planul de acțiune pentru inițiativa antreprenoriatului social va ajuta acest sector emergent să își valorifice potențialul neexploatat. mai larg. Simplificarea normelor pentru mobilitatea profesioniștilor în interiorul UE prin oferirea unui card profesional european tuturor profesiilor interesate. Comisia Europeană a adoptat propuneri legislative pentru a asigura tuturor consumatorilor din UE posibilitatea de a-și rezolva problemele simplu. Acțiuni-cheie Legislație de modificare a Directivei privind impozitarea energiei Legislație care stabilește o protecție unitară prin brevet în UE Revizuirea legislației privind un sistem european de standardizare Orientări TENS + legislație privind infrastructura energetică Data propunerii 13 aprilie 2011 Obiectiv Noile norme au drept obiectiv restructurarea modului în care sunt impozitate produsele energetice pentru înlăturarea dezechilibrelor actuale și pentru a ține cont atât de emisiile lor de CO2. titularii de brevete europene pot solicita la Oficiul European de Brevete protecția unitară prin brevet pe teritoriul a 25 de state membre. cu până la 80   %. Tabelul de mai jos oferă o privire generală asupra acțiunilor-cheie adoptate. Pentru consumatorii care fac cumpărături online dintr-o altă țară a UE. cât și de conținutul energetic. fără să ajungă la tribunal. Comisia dorește să creeze o platformă bazată pe internet pentru întreaga UE pentru a oferi consumatorilor și întreprinderilor un singur punct de intrare pentru soluționarea litigiilor contractuale. a noțiunii de serviciu public în dreptul UE. Aceasta va reduce radical costurile pentru brevete în Europa. rapid și ieftin. mai ales în sectorul sănătății. ceea ce ar permite o recunoaștere mai facilă și mai rapidă a calificărilor. Comisia a adoptat un pachet pentru o nouă politică în domeniul infrastructurii de transport. Odată cu adoptarea. Acesta cuprinde o propunere pentru revizuirea orientărilor TEN-T și o propunere pentru un instrument „Conectarea Europei”. Aceasta urmează să se realizeze prin clarificarea normelor pentru lucrătorii detașați într-un alt stat membru. mai clare și mai ușor de înțeles. invitând statele membre să revizuiască domeniul de aplicare al profesiilor lor reglementate și abordând preocupările publicului privind competențele lingvistice și lipsa alertelor efective privind malpraxisul profesional. Pentru consolidarea sistemului de elaborare de standarde în Europa și pentru punerea în aplicare a angajamentelor inițiativelor emblematice din cadrul strategiei Europa 2020 Comisia Europeană și-a prezentat propunerea de regulament privind „Orientări pentru infrastructuri energetice transeuropene”. Noi măsuri de stimulare a finanțării pentru întreprinderile sociale Simplificarea directivei privind standardele de contabilitate 7 decembrie 2011 25 octombrie 2011 Legislație privind soluționarea alternativă a litigiilor 29 noiembrie 2011 Inițiativă legislativă de facilitare a accesului la capital de risc în întreaga Europă 7 decembrie 2011 Modernizarea legislației privind recunoașterea calificărilor profesionale 19 decembrie 2011 Revizuirea cadrului legislativ în domeniul achizițiilor publice Legislație privind autentificarea electronică și revizuirea directivei privind semnătura electronică Legislație referitoare la directiva privind lucrătorii detașați + clarificare privind modul de exercitare a unor drepturi sociale fundamentale 20 decembrie 2011 2012 2012 . prin recunoașterea valorii serviciilor de interes economic general și. Acesta este completat printr-o strategie ambițioasă pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor pentru generarea unui nivel mai ridicat de încredere reciprocă și din partea consumatorilor și îmbunătățirea contribuției întreprinderilor la bunăstarea societății. Obiectivul îl reprezintă consolidarea coeziunii sociale prin asigurarea unei clarificări cu privire la felul în care se exercită drepturi sociale fundamentale și cadrul juridic pentru servicii de interes economic general. Potențialele economii de costuri pentru IMM-uri sunt estimate la 1. Revizuirea directivelor privind achizițiile publice face parte dintr-un program general de modernizare profundă a procesului de ofertare publică în Uniunea Europeană.46 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Propunerile esențiale ale Actului privind piața unică sunt descrise pe parcursul acestui capitol. Propunând modificarea directivelor privind contabilitatea. Această propunere vizează asigurarea finalizării unor rețele energetice strategice și a unor facilități de stocare până în 2020. Se va introduce o nouă etichetă „Fond de antreprenoriat social european” pentru ca investitorii să identifice cu ușurință fondurile care se concentrează asupra investițiilor în întreprinderile sociale europene.

eu/internal_market/top_layer/simfo_2011/index_en.7%). Informații suplimentare se găsesc la adresa: http:// ec. Toți participanții au fost invitați să își împărtășească experiențele și ideile privind funcționarea pieței unice. fără a se achiziționa de fapt acțiuni. Există mai multe exemple raportate ale acestui comportament. scăderea numărului de angajați. Aplicarea transparenței pe piața unică La 25 octombrie 2010. părți interesate. Louis Vuitton Moët Hennessy (denumit în continuare „LVMH”) a anunțat în octombrie 2010 că acumulase un control de 17. În februarie 2011. s-au propus schimbări la actuala Directivă privind transparența (35). Această directivă conține o lacună de notificare: deținătorii de anumite tipuri de instrumente financiare care pot fi utilizate pentru obținerea unui interes economic în întreprinderi cotate. Aceasta poate duce la acumularea secretă a controlului în întreprinderi cotate.9 %. Redresare economică susținută de întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) Raportul privind activitatea IMM-urilor pentru 2010.1 % în Hermès International cu o presupusă reducere de 50 % prin utilizarea de tranzacții de acțiuni plătite în lichid. selectate în cadrul competiției la nivelul UE „Spune-ne povestea ta”.4 % în 2010 (la care s-a adăugat o creștere estimată la 3.htm. fără nicio comunicare anterioară a faptului că deține astfel de instrumente. după o scădere de 6. parlamente naționale. care a început în 2009 (−2. trecând la −0. remarcă faptul că IMM-urile sunt în curs de redresare în urma recesiunii 2008/2009. exploatarea optimă a pieței unice și sprijinirea IMM-urilor pentru a face față provocărilor globalizării și schimbărilor climatice. . a încetinit în 2010.4 % în 2009. Acesta s-a bucurat de participarea a aproximativ 1 200 de cetățeni. reprezentanți ai statelor membre (inclusiv la nivel regional și local). întreprinderi.O creș t ere mai pu t ernic ă 47 Forumul pieței unice Primul forum al pieței unice a avut loc în luna octombrie la Cracovia. cu un total de 20.europa. Prin urmare. Aceste povești. nu sunt reglementați în prezent de normele directivei privind difuzarea informațiilor. Revizuirea a propus o acțiune suplimentară într-o serie de domenii prioritare: un acces mai bun la finanțare în favoarea investițiilor și a creșterii. a alinia SBA la prioritățile strategiei Europa 2020 și a îmbunătăți în mod continuu mediul de afaceri pentru IMM-uri. precum recentul caz „LVMH”/Hermès. consumatori.8 milioane. în Polonia. o reglementare inteligentă pentru a permite IMM-urilor să se concentreze pe activitățile lor principale. Aceasta a creat o asimetrie a informațiilor cu o posibilă valorizare incorectă pe piață a acțiuni­­ lor-suport ale Hermès. Ca urmare. jurnaliști și instituții europene. Comisia a prezentat o revizuire a „Small Business Act” (SBA) (36) pentru a reflecta ultimele evoluții economice. publicat în octombrie 2011. Forumul de la Cracovia s-a deschis luni 3 octombrie cu prezentarea a cinci povești de succes din viața reală ale unor cetățeni și întreprinderi. au avut rolul de a sublinia problemele cu care se confruntă cetățenii și întreprinderile pe piața unică a Uniunii Europene. Numărul IMM-urilor din UE a rămas la nivelul anului 2009. LMVH a acumulat un control semnificativ în Hermès fără cunoștința Hermès și a pieței.7 % în 2011). Valoarea adăugată brută însumată (VAB) a IMM-urilor a crescut cu 3.

În pofida beneficiilor de a aduce finanțare proprie pentru întreprinderi. pentru a impulsiona IMM-urile și a promova spiritul antreprenorial. care vor fi sprijinite mai bine în eforturile lor de a elabora și de a pune în aplicare o reformă politică eficace. . gestionarea transferului de tehnologie și protejarea drepturilor lor de proprietate intelectuală. iar activitatea transfrontalieră în acest sector este redusă. Acești reprezentanți vor verifica aplicarea corectă a legislației UE privind IMM-urile și se vor asigura că politicile la nivel național. Pentru a face față acestor provocări. toți managerii de fonduri de capital de risc pot obține capital sub denumirea de „Fond european de capital de risc” pe întreg teritoriul UE. Săptămâna IMM-urilor 2011 Comisia a coordonat Săptămâna IMM-urilor. de regimuri specifice de garanții de împrumut bancar și capital de risc pentru IMM-uri. Stimularea capitalului de risc pentru întreprinderile mici și mijlocii din Europa Capitalul de risc reprezintă o sursă importantă de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) inovatoare. obiectivul principal al propunerii Comisiei este de a simplifica pregătirea declarațiilor financiare pentru întreprinderile mici. fondurile de capital de risc au rămas exploatate la un nivel inferior. În această privință. Comisia a prezentat propuneri (39) la sfârșitul anului 2011 vizând crearea unui nou parteneriat între IMM-uri și întreprinderi din întreaga lume – „Întreprinderi mici într-o lume mare”. Comisia a propus un sprijin suplimentar pentru micile întreprinderi care utilizează fonduri structurale. Comisia a propus un regulament privind norme uniforme de reglementare a comercializării fondurilor de capital de risc. întreprinderile tinere și inovatoare continuă să depindă de împrumuturi bancare pe termen scurt. numai 13 % dintre IMM-urile din UE sunt active la nivel internațional în afara UE prin comerț. Prin introducerea unui cadru de reglementare unic. de la accesul la informații de bază privind piața până la detalii cum ar fi adaptarea la noi reglementări și standarde tehnice. investiții. Drept rezultat. mai ales IMM-urile. Această măsură are o importanță specială într-o perioadă în care creditul nu este disponibil cu ușurință pentru întreprinderi. Uniunea susține cultura antreprenorială și competitivitatea în IMM-uri Sprijinirea IMM-urilor până în 2020 Promovarea accesului la finanțare și încurajarea unei culturi antreprenoriale.5 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020. în contextul crizei actuale. Cu un buget de 2. Peste 1 250 de manifestări au fost organizate în întreaga Uniune. au reprezentat obiectivele principale ale noului program de sprijin financiar prezentat de Comisia Europeană la finele anului 2011 (38). Instrumentul european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială a permis oferirea de microcredite de către 14 organisme de microfinanțare. Dar. mai ales pentru cele care se află la începutul activității. până în 2012.48 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Alte progrese realizate în 2011: S-a asigurat finanțare în cadrul SBA pentru peste 110 000 de IMM-uri până în prezent și se preconizează că 200 000 de IMM-uri vor beneficia. La începutul lunii decembrie. Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-uri vizează în mod special antreprenorii. Întreprinderile din UE prezente pe piețele din afara UE se confruntă cu numeroase provocări. Se pot utiliza până la 5 miliarde EUR pentru a atrage fonduri private suplimentare (37). care a avut loc între 3 și 9 octombrie. În următorii opt ani. Pentru a remedia această situație. © iStockphoto. cetățenii care doresc să înceapă o activitate independentă și autoritățile statelor membre. Propunere privind sprijinirea IMM-urilor pe piețele din afara UE În prezent. O nouă rețea de reprezentanți ai IMM-urilor din statele membre a fost inaugurată în mai 2011. inclusiv crearea de noi întreprinderi.com/Kyu Oh În cursul primului an complet de funcționare. Simplificarea normelor de contabilitate pentru IMM-uri face parte și ea din agenda pentru reducerea sarcinii și costurilor administrative. regional și local sunt favorabile întreprinderilor. externalizare sau alte forme de cooperare cu parteneri străini. astfel de împrumuturi se dovedesc greu de obținut. se prevede generarea în Uniune a unui volum total de microcredite de 500 milioane EUR. Abordarea este simplă: imediat ce se îndeplinesc cerințele uniforme definite în propunere. în timp ce IMM-urile vor obține un avantaj competitiv pe piața mondială. fondurile de capital de risc ar urma să devină mai mari și mai diversificate.

împreună cu Henkel. Comisia Europeană a aplicat Procter & Gamble și Unilever o amendă totală de 315. Procedând astfel. Henkel a primit imunitate pentru că a dezvăluit cartelul Comisiei. aceștia au prejudiciat direct consumatorii din țări precum Italia. a susținut o politică riguroasă împotriva cartelurilor și a practicilor anticoncurențiale ale întreprinderilor de pe piața unică . doi dintre principalii importatori și vânzători de banane în UE. Ea a sancționat operatorul de telecomunicații Telekomunikacja Polska S. în sectoare esențiale ale economiei. Comisia a concluzionat că grupurile Chiquita și Pacific Fruit. Cartelul a vizat stabilizarea pozițiilor pe piață și coordonarea prețurilor. încălcând normele antitrust pentru UE și SEE (articolul 101 din Tratatul UE și articolul 53 din Acordul privind SEE).2 milioane EUR pentru că au organizat. În plus față de amenzile încasate – care ajung în cele din urmă în bugetul UE –. Cele trei întreprinderi sunt cei mai importanți producători de detergent pudră din Europa. Comisia estimează că acțiunea sa împotriva cartelurilor economisește miliarde de euro pentru clienți în fiecare an. prin comportament anticoncurențial. Comisia a amendat mai multe carteluri majore pe piețe apropiate de consumatori. Aceasta a fost cea de a doua decizie adoptată de Comisie împotriva unui cartel din sectorul bananelor. Comisia Europeană asigură salvgardarea concurenței corecte pe piața unică Cartelul detergenților La 13 aprilie. Amenda împotriva celor două întreprinderi a inclus o reducere de 10 % pentru că au recunoscut faptele și au permis încheierea rapidă a investigației. Comisia a reușit să își apere cu succes în fața instanțelor europene deciziile împotriva practicilor anticoncurențiale. Prima decizie se referea la Germania și la alte șapte țări din nordul UE. vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu politica în materie de concurență. în timp ce Chiquita a beneficiat de imunitate la amenzi deoarece a furnizat Comisiei informații utile privind cartelul. precum și a tuburilor catodice utilizate pentru ecranele televizoarelor și calculatoarelor. Curtea de Justiție a susținut că acordurile care păstrează diviziunile dintre piețele naționale sunt susceptibile să compromită obiectivul tratatului de a asigura integrarea pieței și trebuie să fie considerate drept restricții ale concurenței. aceștia au stabilit prețuri de vânzări săptămânale și au făcut schimb de informații privind prețurile mărcilor lor respective. Pacific Fruit a fost condamnată la plata unei amenzi de 8 919 000 EUR. încheiaseră o înțelegere ilegală privind stabilirea prețurilor în sudul Europei din iulie 2004 până în aprilie 2005.O creș t ere mai pu t ernic ă 49 Lupta împotriva cartelurilor și a altor practici anticoncurențiale în piața unică În 2011. pentru abuz de poziție dominantă în Polonia și a impus o amendă de 127 554 194 EUR. Cazul TelePolska Comisia a fost vigilentă în mod special pentru a asigura că nu se ridică obstacole în calea inovării și a creșterii. Portugalia și Grecia. a bananelor. a congelatoarelor. cum ar fi piața detergenților.A. În cazul intens mediatizat privind utilizarea într-un stat membru a decodoarelor pentru satelit dintr-un alt stat membru. În general. În cursul acestei perioade. Polonia are una dintre cele mai scăzute rate de penetrare a rețelelor în bandă largă din Europa. Cartelul de pe piața bananelor În octombrie. Comisia a continuat să combată comportamentul anticoncurențial pentru a garanta că nu există denaturări ale concurenței pe piața unică și că întreprinderile nu recurg la practici anticoncurențiale care ar aduce prejudicii consumatorilor prin creșterea prețurilor sau reducerea posibilităților de alegere în mod artificial. Lupta împotriva cartelurilor este și va rămâne o prioritate pentru Comisie. iar operatorul a abuzat în mod © Uniunea Europeană Joaquín Almunia. un cartel pe piața detergenților casnici pudră în opt țări din Uniunea Europeană. precum piețele telecomunicațiilor.

În mod asemănător. Curtea de Justiție a hotărât că statele membre nu pot rezerva accesul la profesia de notar propriilor cetățeni (44). Tribunalul a hotărât că un stat membru poate. În domeniul concurenței. . iar prețurile lunare pentru Mbit/s promise au fost mult mai mari decât cele din alte state membre. limitând concurența pe piața rețelelor de bandă largă și plasând obstacole în calea operatorilor alternativi între anii 2005 și 2009. Curtea de Justiție a considerat că lipsa unei plăți nu exclude natura ­ intențională a publicității mascate (43). Curtea a hotărât că legislația italiană care impune tarife maxime pentru avocați este conformă cu libertățile fundamentale ale pieței interne (45). că subvențiile italiene pentru achiziționarea de decodoare digitale terestre în 2004 și 2005 constituie ajutor de stat incompatibil cu piața comună (48). Curtea de Justiție consideră că un sistem de licențe pentru transmiterea de meciuri de fotbal care acordă operatorilor de transmisie exclusivitate teritorială pentru un stat membru și care interzice telespectatorilor să urmărească transmisiile cu un card decodor în alte state membre este contrar legislației UE (41). să interzică transmisia exclusivă a tuturor meciurilor de fotbal de la Cupa Mondială și de la EURO prin televiziune cu plată pentru a permite publicului larg să urmărească aceste evenimente la televiziunea gratuită (42). Cu toate acestea. © Uniunea Europeană/G. de asemenea. deoarece s-ar încălca Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne (46). În ceea ce privește profesiile liberale. Curtea a confirmat. Curtea a considerat că legislația franceză nu poate interzice total campania directă de publicitate și vânzare realizată de contabili calificați. Curtea a hotărât că numai Comisia este împuternicită să constate că nu s-a înregistrat un abuz pe piața internă a UE (47). în anumite condiții. consumatorii au suferit din cauza unor viteze de conectare mai scăzute. Drept consecință. Curtea de Justiție a Uniunii Europene veghează asupra corectitudinii pieței interne Curtea a hotărât că legislația spaniolă prin care se condiționează deschiderea unor noi mari unități de vânzare cu amănuntul din considerații economice precum impactul acestora asupra comerțului cu amănuntul existent sau cota de piață a întreprinderilor în cauză este contrară dispozițiilor tratatului care reglementează libertatea de stabilire (40).50 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 deliberat de poziția sa dominantă. Fessy Curtea de Justiție a Uniunii Europene supraveghează normele referitoare la piața internă În ceea ce privește transmisiile de radio și televiziune.

cumpărătorii vor avea posibilitatea de a alege un contract european. ceea ce ar permite un „efect de surpriză”. În cazul în care comercianții își oferă produsele în temeiul legislației europene comune în materie de vânzare. Creditorul ar avea la dispoziție aceste sume ca alternativă la ordinele naționale. © Christine Balderas/Photodisc/Getty Images . 500 de milioane de consumatori din Europa pierd o mai mare posibilitate de a alege și prețuri mai mici pentru că mai puține firme fac oferte transfrontaliere. Procedura europeană ar fi lansată fără audierea prealabilă a debitorului. Recuperarea transfrontalieră a creanțelor Aproximativ 1 milion de întreprinderi mici se confruntă cu probleme legate de creanțele transfrontaliere și în fiecare an se anulează în mod inutil datorii în valoare de până la 600 milioane EUR. va consolida piața unică și va stimula creșterea economică. Acest lucru ar permite creditorilor să păstreze sumele datorate în contul bancar al debitorului. mai ales pentru firmele mici. În plus.O creș t ere mai pu t ernic ă 51 Justiție pentru creștere în cadrul pieței unice Unul dintre obiectivele fundamentale ale Uniunii Europene este de a oferi cetățenilor săi un spațiu european de justiție fără frontiere interne. Comercianții descurajați de la tranzacții transfrontaliere din cauza obstacolelor de drept contractual reprezintă o pierdere anuală de cel puțin 26 miliarde EUR pentru comerțul din interiorul UE. Debitorii ar trebui să fie avertizați imediat după ce măsura intră în vigoare pentru a-și pregăti apărarea. Băncile ar fi obligate să execute ordinul imediat păstrând o anumită sumă. Comisia a propus o legislație europeană comună în materie de vânzare (49) care să contribuie la eliminarea barierelor din calea comerțului transfrontalier și care să ofere consumatorilor mai multe posibilități de alegere și un nivel ridicat de protecție. În același timp. Legislația comună europeană propusă în materie de vânzare vizează facilitarea comerțului. Regulamentul (50) propus de Comisie în iulie 2011 va stabili o nouă ordonanță asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare. care pot fi costisitoare și complicate. Legislația europeană comună în materie de vânzare În octombrie. ușor de încheiat. din cauză că este prea descurajator pentru întreprinderi să fie implicate în litigii judecate în străinătate. Comisia s-a implicat în monitorizarea reformelor judiciare din Grecia și Portugalia. care le oferă un nivel ridicat de protecție. Diferențele existente între regimurile contractelor de vânzări din statele membre fac ca vânzarea în străinătate să fie complicată și costisitoare. Un spațiu european de justiție va facilita afacerile transfrontaliere. Comisia depune eforturi pentru a clarifica cadrul juridic în care întreprinderile din UE își desfășoară activitatea. oferind un set unitar de norme pentru contractele transfrontaliere de vânzări în toate statele membre ale UE. mai ales pe piețele naționale mai mici.

Documentul ridică o serie de probleme pluridimensionale și invită toate părțile interesate – consumatori. pe plan economic. combinația instrumentelor PAC – atât instrumentele de sprijin la nivelul UE. și apoi la sprijinirea producătorilor. și sporește coeziunea zonelor rurale prin încurajarea unor inițiative care să favorizeze dezvoltarea lor economică și socială. menită să ducă la formularea unor propuneri legislative. cât și măsurile specifice ale politicii de dezvoltare rurală – contribuie în mod semnificativ la o mai mare coeziune și solidaritate între statele membre și în regiuni și ajută la eliberarea vitalității potențiale a sectorului agricol și a zonelor rurale pe întregul teritoriu al UE. Ea contribuie la dezvoltarea unei agriculturi europene competitive și echilibrate din punctul de vedere al mediului și din punct de vedere teritorial. Eliberarea vitalității Europei rurale În afara măsurilor excepționale luate în contextul crizei. O piatră de temelie a pieței interne PAC și-a demonstrat utilitatea în ceea ce privește funcționarea pieței unice în domeniul sectorului agroalimentar. Aproximativ 84  % din teritoriul Uniunii este consacrat agriculturii și silviculturii. Comisia Europeană a lansat o dezbatere pe tema viitorului sistemelor de promovare și informare pentru produsele agricole din UE. © Uniunea Europeană Dacian Cioloș. PAC este o politică în evoluție odată cu vremurile. care va informa mai bine consumatorii – atât din interiorul. La 14 iulie 2011. comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală. aplicând. la o fermă din apropierea localității Braine-l’Alleud. Odată cu publicarea Cărții verzi care abordează această temă. cum ar fi siguranța alimentelor și bunăstarea animală în contextul creșterii presiunii concurențiale. Comisia examinează modul în care poate să contureze o strategie mai orientată și mai ambițioasă pentru viitor. în același timp. Pe baza acestor răspunsuri. ci și sustenabilitatea acesteia pe termen lung. producători. distribuitori și autorități publice) să își prezinte observațiile și sugestiile. Mai multe reforme majore au fost realizate pentru a trece de la sprijinul acordat pieței la sprijinirea producției. tradițiilor și valorii adăugate a produselor agricole și alimentare din Europa. ceea ce contribuie în mod pozitiv la competitivitatea lanțului de aprovizionare cu alimente al Uniunii și a comerțului UE. Comisia va redacta o comunicare ce urmează a fi publicată în 2012. în Belgia .52 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Politica agricolă comună și politica comună în domeniul pescuitului Politica agricolă comună (PAC) în acțiune 2011 – Comisia Europeană propune un nou parteneriat între Europa și fermieri Agricultura joacă un rol esențial în economia europeană și diversitatea acesteia reflectă însăși Uniunea. cât și din afara UE – în privința calității. în prezent Uniunea Europeană având în curs de pregătire o nouă reformă pentru a spori nu numai competitivitatea economică a Europei agricole și rurale. standarde comune convenite la nivel european. cum ar fi ajutorul pentru depozitarea privată a cărnii de porc în ianuarie 2011 și ajutorul de urgență pentru producătorii de legume în iulie 2011. ecologic și social.

mediu. de la agricultori până la consumatori. Obiectivele principale ale acestei reforme sunt: asigurarea siguranței noastre alimentare prin intermediul competitivității sectorului agricol european. Viitoarea PAC ar trebui să recunoască efectele acestei politici asupra a peste jumătate din teritoriul UE și a tuturor consumatorilor din UE. Facilitarea instalării tinerilor agricultori 8. care oferă resurse financiare prin politici publice. O plată „verde” pentru menținerea productivității pe termen lung și conservarea ecosistemelor 4. protejând. împreună cu gestionarea durabilă a resurselor terestre naturale ale UE. O PAC mai simplă și mai eficientă Propuneri în domeniul agriculturii: un nou parteneriat între Europa și agricultori .O creș t ere mai pu t ernic ă 53 O nouă PAC pentru Europa 2020 La cincizeci de ani de la instituirea sa. totodată. și simplificarea PAC. © Digital Vision/Getty Images punerea bazelor unei competitivități pe termen lung. ecosistemele. PAC evoluează din nou. Cele 10 puncte principale ale reformei PAC propuse 1. care să fie durabilă atât din punct de vedere ecologic. De asemenea. Investiții suplimentare pentru cercetare și inovare 5. mențin zonele rurale în viață. cât și din punct de vedere economic. schimbările climatice și echilibrul teritorial. menținerea economiei rurale. Instrumente de gestionare a crizei mai reactive 3. Obiectivul primordial al viitoarei PAC ar trebui să fie competitivitatea sustenabilă. Un nou parteneriat între Europa și agricultorii săi Pe baza acestei abordări și a consultărilor ample cu toți actorii interesați. O mai bună direcționare a ajutoarelor pentru venituri în vederea stimulării creșterii și ocupării forței de muncă 2. precum și importanța sa strategică pentru securitatea și siguranța alimentară. Comisia Europeană a propus în octombrie 2011 ca politica agricolă comună să fie reformată pentru perioada de după 2013 (51). Natura reformei propuse implică un nou echilibru. și agricultori. Încurajarea măsurilor de agromediu 7. astfel încât sectorul producției de alimente să devină viabil din punct de vedere economic. durabilă și favorabilă incluziunii. O mai bună abordare a zonelor vulnerabile 10. care produc alimentele pe care le consumăm. Un lanț alimentar mai competitiv și mai echilibrat 6. stabilit printr-o asociere reală între societatea în ansamblul său. Stimularea ocupării forței de muncă și a antreprenoriatului în mediul rural 9. acest lucru ar permite PAC să își sporească contribuția la strategia Europa 2020 prin creștere inteligentă.

se va concentra asupra oamenilor. Se vor introduce obiective clare și termene pentru oprirea pescuitului excesiv. Cu alte cuvinte. de asemenea. Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF). precum și standarde de guvernanță mai bune în UE și la nivel internațional. În prezent. Ceea ce a început ca un set de instrumente de păstrare a modelelor tradiționale de pescuit și de diminuare a tensiunilor dintre câteva țări este acum un cadru complex juridic și științific prin care se încearcă protejarea unei resurse naturale esențiale. în cazul în care nu are loc nicio reformă. ceea ce este în concordanță cu angajamentele pe care și le-a asumat UE pe plan internațional. cauzate de aruncarea înapoi în mare a capturilor secundare. schimbând sensul de declin al sectorului pescuitului din ultima vreme. de la dezvoltarea zonelor costiere la crearea de locuri de muncă.54 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Politica europeană în domeniul pescuitului Politica comună în domeniul pescuitului a evoluat mult de la crearea sa în 1982. Politica comună în domeniul pescuitului – este nevoie de o reformă urgentă Politica europeană în domeniul pescuitului trebuie reformată urgent. ajutându-i să adopte reforma pescuitului. precum și pierderile economice viitoare care rezultă din aceasta. El se va concentra. doar 8 stocuri din 136 vor fi exploatate la niveluri sustenabile în 2022. Se va elimina treptat practica de irosire a resurselor de hrană. Aceasta a ajuns din nou la un moment în care trebuie să fie reformată. El se va concentra asupra comunităților de pescuit. stocurile de pește vor dispărea unul după altul. Reforma va introduce o abordare descentralizată a gestionării pescuitului pe baze științifice pentru fiecare regiune și bazin marin. În plus. Acest nou fond. cu planuri de gestionare pe termen lung bazate pe cele mai bune avize științifice disponibile. Conform exercițiilor de modelare. punând capăt în același timp pescuitului excesiv și epuizării stocurilor de pește. Comisia a propus un instrument financiar care să însoțească reforma PCP. de la controlul frontierelor la supraveghere. o nouă politică maritimă încearcă să răspundă într-o manieră integrată tuturor problemelor cu care se confruntă astăzi mările europene: de la poluare la protecția mediului. Prin urmare. Planurile vor asigura atât conservarea stocurilor de pește. dezvoltare durabilă a zonelor de pescuit și politică maritimă integrată. EMFF se structurează pe patru piloni principali: pescuit. Reforma politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) Propunerile Comisiei instituie o modificare fundamentală a gestionării pescuitului în Europa (52). îmbunătățirea colectării datelor și strategii de promovare a acvaculturii durabile în Europa. © Uniunea Europeană . în care va crea noi locuri de muncă și va stimula creșterea. Menținerea situației actuale nu constituie o opțiune realistă. Afișul pentru campania Comisiei de promovare a peștelui pescuit în mod sustenabil Sustenabilitatea și soluțiile pe termen lung reprezintă puncte esențiale ale propunerilor Comisiei adresate Parlamentului European și Consiliului care conțin următoarele elemente: Toate stocurile de pește vor trebui aduse la niveluri sustenabile (denumite în continuare „randament maxim sustenabil – RMS”) până în 2015. pe sustenabilitate. Pescarii vor fi obligați să debarce toți peștii din loturile vizate pe care îi capturează. Navele prind mai mulți pești decât se pot reproduce în condiții de siguranță și astfel sunt epuizate stocurile de pește și sunt amenințate ecosistemele marine. cât și menținerea în viitor a mijloacelor de subzistență ale pescarilor. în cazul în care nu se efectuează modificări structurale ale actualei proceduri. măsuri de sprijin pentru pescăriile de mici dimensiuni. În plus. sistemul actual nu permite o exploatare durabilă a resurselor. acvacultură. Se va adopta o abordare ecosistemică pentru toate pescăriile. un sistem de concesiuni individuale transferabile pentru traulere și toate navele cu o lungime mai mare de 12 m. prin acorduri privind pescuitul durabil. trei din patru stocuri sunt supraexploatate: 82 % din stocurile din Marea Mediterană și 63  % din stocurile din Oceanul Atlantic.

Acțiunile curente trebuie să fie raționalizate și consolidate prin utilizarea eficientă a fondurilor UE existente și viitoare. acea persoană riscă aceleași sancțiuni grave. Acvacultura offshore reprezintă un sector promițător și o treime din tot peștele prins de flota de pescuit a UE este adus la țărm în porturi atlantice. Un impuls pentru economia maritimă în regiunea atlantică O nouă strategie maritimă pentru creștere și locuri de muncă în zona Oceanului Atlantic (54) contribuie la strategia Europa 2020. Colectarea și controlul încrucișat al datelor se realizează electronic. Noua strategie se elaborează în cadrul politicii maritime integrate a UE și urmează unora similare pentru zonele baltică. Exploatarea minieră a fundului mării ar putea contribui la satisfacerea necesităților UE de materii prime. indiferent de locul unde se află și de naționalitate. Autoritățile statelor membre pot surprinde neregulile în orice punct al lanțului comercial și pot identifica persoanele care s-au făcut vinovate de aceste nereguli. în iulie 2011 © AFP Photo/Thierry Charlier . aproximativ 20  % din capacitatea eoliană offshore ar putea fi localizată în Atlantic. ca urmare a instituirii unui nou sistem de puncte. Regiunea beneficiază de un potențial ridicat pentru energie eoliană. din momentul capturării peștelui și până în momentul în care acesta ajunge la consumator. Prin urmare. consumatorul are garanția că peștele a fost pescuit în mod legal. Maria Damanaki. Noul sistem asigură trasabilitatea de-a lungul întregului lanț. a valurilor și maremotrică. Comisia face apel către părțile interesate să participe la o serie de ateliere și grupuri de discuție – „Forumul Atlantic”. arctică și mediteraneeană. după o conferință de presă privind politica în domeniul pescuitului pentru viitor.O creș t ere mai pu t ernic ă 55 Campania UE „zero toleranță” împotriva pescuitului ilicit se înăsprește Noul sistem al UE pentru controlul pescuitului a devenit complet operațional. Dacă persoana respectivă este prinsă în mod repetat pescuind ilicit. Până în 2020. Iar odată ce produsul a ajuns în magazine. Atunci când o persoană încalcă legea. pentru a contribui la schițarea de proiecte concrete pentru planul de acțiune. care ar urma să fie implementate în 2013. UE a adoptat norme detaliate  (53) privind modul de desfășurare a operațiunilor de control de-a lungul întregului lanț comercial „din plasă în farfurie”. ceea ce va face mult mai dificilă eludarea reglementărilor privind pescuitul ilegal. comisarul pentru afaceri maritime și pescuit. Inspecțiile vor fi efectuate în același mod pe întregul teritoriu european. aceasta va sfârși prin a-și pierde licența.

Pentru al patrulea an la rând. prin prezentarea noului plan multianual sub forma propunerii pentru cadrul financiar multianual 2014-2020. © Uniunea Europeană Janusz Lewandowski. au primit aviz favorabil și indicele general cel mai probabil de eroare în ceea ce privește plățile a rămas din nou sub 4 %. dar și bugetele 2010 și 2009 au trecut prin diferite stadii de analiză și evaluare. prezintă proiectul de buget 2012 Evaluarea bugetului UE 2010 și descărcarea bugetului UE 2009 În 2011. În plus. În afară de procedura bugetară anuală. Curtea de Conturi și-a publicat raportul anual privind execuția bugetului privind anul financiar 2010. o activitate esențială a fost pregătirea bugetului pentru 2012. în cursul anului. În același timp. Astfel s-a încheiat o perioadă în care ambele brațe ale autorității bugetare (Parlamentul European și Consiliul). La 10 mai 2011. încheindu-se astfel ciclul bugetar de gestionare financiară. bugetul 2011 a trebuit să fie modificat de șapte ori. adăugându-se aproximativ 200 milioane EUR la bugetul votat inițial. precum și Curtea de Conturi au analizat execuția bugetului 2009. Astfel. a avut loc o evaluare a exercițiilor bugetare precedente. comisarul pentru programare financiară și buget. Parlamentul European a acordat o descărcare Comisiei Europene pentru bugetul 2009.56 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Buget Programarea financiară și bugetul UE în 2011 În 2011. conturile anuale finale ale Uniunii Europene. Aceasta înseamnă că marea majoritate (cel puțin 96  %) din totalul plăților efectuate în 2010 au fost libere de erori cuantificabile. anul acesta a adus un eveniment semnificativ. . a trebuit să țină cont de constrângeri importante care reflectă situația economică ostilă în numeroase state membre. La 10 noiembrie 2011. Această abordare de compromis a pus probleme semnificative pentru gestionarea bugetului pe parcursul anului pentru asigurarea disponibilității unor niveluri adecvate de finanțare pentru a permite corectarea și punerea în aplicare efectivă a programelor Uniunii Europene. pregătite și consolidate de Comisie. nu numai că s-a pus în aplicare bugetul UE pentru 2011. Execuția bugetului UE pentru 2011 Bugetul 2011 a reflectat obiectivele orientate către creștere și inovare ale strategiei Europa 2020.

mediu și pescuit 10. Comisia a făcut un efort special și a optat pentru aproape o înghețare a cheltuielilor sale administrative. ca și în anii precedenți. Aceasta s-a realizat prin reducerea semnificativă a cheltuielilor legate de clădiri.4 % Resurse naturale: dezvoltare rurală.5 % față de anul precedent. iar agenda digitală pentru Europa la 2. publicații. Propunerea Comisiei este menită să răspundă preocupărilor de astăzi și necesităților de mâine și se axează pe necesitățile de finanțare la nivelul UE care pot oferi o valoare adăugată reală. acțiunile pentru tineret s-au ridicat la valoarea de 1. Bugetul 2012 a prevăzut o creștere de 10. dar poate avea un impact mare. cu acțiuni care se concentrează asupra intereselor și necesităților cetățenilor. studii. Și celelalte instituții au menținut costurile administrative sub control. Bugetul 2012 a încercat să fie în acord cu actualul climat de austeritate la nivel național.2 milioane EUR. Propunerea conține priorități și plafoane pentru viitoarele cheltuieli. bugetul 2012 prevede aproximativ 67. securitate și justiție 1.2  % în comparație cu bugetul 2011.1 miliarde EUR.9 % Creștere durabilă 45. o creștere de 1. securității și justiției. respectiv o creștere de 0.8 % (55).4 miliarde EUR. o creștere de 4.9 % Resurse naturale: cheltuieli agricole și ajutoare directe 29. libertății. pentru creștere și ocuparea locurilor de muncă Bugetul 2012 a fost aprobat la 1 decembrie 2011 și reprezintă un act de echilibru delicat care combină măsurile de austeritate cu cele de stimulare a creșterii pentru 500 de milioane de europeni. Comisia nu a solicitat niciun post nou în plus. Mai mult.6 % Bugetul 2012 – venituri Alte venituri 1% Taxe vamale și cotizații pentru sectorul zahărului 15 % Resursa bazată pe TVA 11 % Resursa provenită din VNB 73 % Propunerea de nou cadru financiar multianual (CFM) pentru perioada 2014-2020 Comisia și-a publicat în iunie propunerile pentru următorul cadru financiar multianual pentru perioada de șapte ani cuprinsă între 2014 și 2020  (56) cu prețuri exprimate la valorile din 2011. pentru a ajuta statele membre să își extindă investițiile. misiuni.O creș t ere mai pu t ernic ă 57 Bugetul UE 2012 pentru 500 de milioane de europeni. .9  % în domeniul cetățeniei. Totalul dispozițiilor de plată în 2012 ajunge la 129. în timp ce suma de aproximativ 62.5 miliarde EUR pentru creștere durabilă. Obiectivul său esențial este susținerea deplină a economiei europene și a cetățenilor UE într-o perioadă dificilă. dar termenul „buget” este utilizat aici pentru simplificare.8 Administrare 5.86 % față de anul anterior. precum și o modificare în ceea ce privește veniturile și o simplificare a mecanismelor de corecție. Bugetul UE este ambițios și în același timp realist și este proiectat să producă valoare pentru bani pentru cetățenii europeni. Bugetul european este relativ mic (o cincizecime din bugetul statelor membre). Cetățenii se află în centrul politicii europene și siguranța lor a reprezentat o prioritate ridicată pentru UE.4 miliarde EUR. Pentru a susține creșterea economică și coeziunea în Uniunea celor 27 prin eforturi și investiții concertate. conferințe și întâlniri. În plus. tehnologia informației și comunicațiilor. în timp ce dispozițiile pentru angajamente bugetare legale ajung la 147. în cadrul inițiativelor Europa 2020.2 miliarde EUR este dedicată priorităților de creștere Europa 2020. libertate.4 % UE ca actor global 6. Termenul tehnic este un „cadru financiar multianual”. Bugetul 2012 – cheltuieli Cetățenie. întreprinderi și administrații. o creștere de 3.

Acesta este suplimentat cu 10 miliarde EUR din Fondul de coeziune pentru a ajunge la 50 miliarde EUR (4. El va consolida piața internă prin conectarea Europei în rețele energetice. dar a și eliminat orice îndoială în legătură cu faptul că economiile Europei sunt în prezent mai interdependente decât au fost oricând până acum. El finanțează ceea ce nu ar fi finanțat sau ar fi mai costisitor pentru bugetele naționale. Propunerile de buget pentru perioada 2014-2020 se axează pe principalele probleme comune ale Europei și o selecție indicativă este prezentată mai jos. Bugetul nu intenționează să finanțeze ceea ce bugetele naționale ar putea finanța ele însele. ci se axează pe domeniile în care finanțarea europeană aduce valoare adăugată reală. Se va încerca. Iată de ce oricine este interesat în impulsionarea unei redresări bogate în locuri de muncă și în consolidarea fundamentelor economice în fiecare dintre statele membre. în beneficiul tuturor regiunilor. acestea sunt esențiale pentru dotarea pieței interne cu infrastructura necesară pentru conectarea centrului cu periferia. utilizarea de obligațiuni ca o modalitate de a avansa realizarea acestor proiecte . în special.9 % din buget). precum și rețele de tehnologii ale informației și comunicațiilor. Necesitatea și valoarea adăugată a finanțării UE sunt evidente: piața va furniza cea mai mare parte a investițiilor necesare. o Europă mai sigură și creșterea influenței Europei în lume. coridoare pentru transportul de mărfuri și pasageri. în colaborare cu BEI. Totuși. O listă indicativă a axelor strategice face parte din propunere. Impulsionarea creării de locuri de muncă și a creșterii economice în întreaga Uniune Europeană Criza poate să fi atins unele țări mai mult decât altele.88 % din buget). pentru proiecte UE importante. să se obțină de pârghie pentru generarea unor noi surse de finanțare Comisia va promova. intermediul fondurilor. dar continuă să existe lacune persistente pe care nu le va umple nici piața și nici nu vor fi finanțate de statele membre. prin un important efect din sectorul privat.58 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Bugetul este orientat spre investiții în cele 27 de state membre legate de probleme comune: stimularea creșterii economice și crearea de locuri de muncă în întreaga UE. © DC Productions/Getty Images Noi legături la nivelul infrastructurilor în Europa vor contribui la consolidarea pieței interne Conectarea Europei Noul buget va crea un fond de infrastructură (instrumentul „Conectarea Europei”) în valoare de 40 miliarde EUR (3.

incluziune socială. De asemenea. ―― o condiționalitate mai puternică și o concentrare asupra rezultatelor. a întreprinderilor și a antreprenorilor și capacitatea administrativă. Se propun următoarele: ―― o legătură clară între obiectivele Europei pentru 2020 și programele naționale de reformă ale statelor membre și recomandările specifice fiecărei țări (prin „contracte de parteneriat”). Fondul de coeziune.O creș t ere mai pu t ernic ă 59 Investiții în creștere și locuri de muncă în regiunile Europei Bugetul propune alocarea sumei de 376 miliarde EUR pentru instrumentele politicii de coeziune. ―― Fondul european pentru globalizare va interveni pentru a-i sprijini pe cei care cad victimă concedierilor semnificative legate de conjunctura economică mondială. incluzând instrumentul „Conectarea Europei” de 40 miliarde EUR (36. FSE. se revizuiește utilizarea fondurilor structurale. inclusiv prin crearea unei rezerve de performanță care să fie atribuită după o revizuire intermediară. ―― un Fond social european consolidat pentru susținerea măsurilor legate de politica pieței muncii. a cărei mărime furnizează piețe și economii de scară în întreaga UE. cum ar fi concurența mondială în economia bazată pe cunoaștere și trecerea la o economie cu emisii reduse de carbon. ―― o abordare care să asigure că „știe stânga ce face dreapta” prin intermediul unui cadru strategic comun care va acoperi FEDR. Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime. bogate și sărace. educație. Abordarea dezechilibrelor și slăbiciunilor care afectează anumite regiuni și populații va avea până la urmă un impact pozitiv pentru toate țările: această componentă a bugetului va continua să ajute statele membre și regiunile mai sărace să se dezvolte și va oferi oportunități pentru cei mai vulnerabili din întreaga UE. Uniunea Europeană răspunde crizei economice care afectează întreaga Europă. se va acorda un anumit sprijin pentru regiunile mai dezvoltate. Pentru a asigura obținerea mai frecventă decât înainte a acestor rezultate care favorizează creșterea. . mai mari sau mai mici. deoarece există probleme importante care privesc toate statele membre.7 % din buget). formare. capacitatea de adaptare a lucrătorilor. Toate acestea stimulează și piața internă.

sprijinul UE va spori pentru toate nivelurile de educație formală și formare (școală. aceasta se va simplifica prin reunirea tuturor finanțărilor pentru cercetare într-un cadru strategic comun. finanțarea se va concentra pe aspectele importante: excelență în baza științifică.2 miliarde EUR și cu aproximativ 45 % în cercetare și inovare până la 80 miliarde EUR. precum și pentru educația informală și nonformală și activități de formare și pentru capacitatea de adaptare a întreprinderilor. se va crea un puternic efect de pârghie asupra finanțării private. formării profesionale și tineretului. În cercetare și inovare: se va obține valoare adăugată prin încurajarea cercetătorilor să coopereze peste granițele naționale. toate programele existente vor fi reunite într-un program unic integrat în domeniul educației. superior. de exemplu. pentru adulți). Erasmus Mundus și programele pentru tineret. © Corbis Încurajarea cooperării internaționale și a excelenței în cercetare În educație: concentrare pe dezvoltarea competențelor și mobilitatea transnațională. urmând exemplul de succes al mecanismului de finanțare cu partajarea riscurilor. în conformitate cu principalele succese înregistrate de programul de învățare pe tot parcursul vieții (LLP).60 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Investirea în talentul și competențele Europei Bugetul propune o creștere a nivelurilor de finanțare cu aproximativ 70  % în educație până la 15. a unui program inovator pentru a furniza garanții pentru studenții care își efectuează studiile de masterat în altă țară. Comisia va propune elaborarea. prin dezvoltarea polilor europeni de excelență care promovează concurența în domeniul cercetării și prin stimularea marilor inițiative tehnologice. profesional. . abordarea problemelor societale și stimularea competitivității. prin intermediul Fondului social european. cu implicarea BEI.

Structura fondurilor va fi simplificată și redusă la două. precum fluxurile migratoare care au urmat Primăverii arabe.3 miliarde EUR. se va concentra pe fluxurile de oameni și pe gestionarea integrată a migrației și va sprijini acțiuni în ceea ce privește azilul și migrația. în care persoanele.1 miliarde EUR va sprijini punerea în aplicare a Strategiei de securitate internă și o abordare coerentă și amplă a cooperării în domeniul aplicării legii. Aceasta include crearea unui veritabil spațiu european de justiție și protecția drepturilor fundamentale. prin promovarea cooperării judiciare în aspecte civile și penale. În spațiul economic deschis.O creș t ere mai pu t ernic ă 61 O Europă mai sigură pentru cetățenii săi Mai multe probleme cu care se confruntă UE sunt transfrontaliere prin definiție. care este fundamentul puterii Europei. cu un buget global de 3. Un nou fond pentru azil și migrație. Comisia vizează majorarea finanțării disponibile pentru afaceri interne și propune un buget total pentru afaceri interne în valoare de 8. siguranța și securitatea se asigură prin stabilirea unor norme de bază comune și prin punerea în comun a finanțării pentru abordarea problemelor la nivelul UE. O UE mai sigură Evenimente recente. Un nou fond pentru securitate internă în valoare de 4. ilustrează cât de important este ca UE să poată reacționa rapid și eficace la situațiile de criză care evoluează rapid.4 miliarde EUR. Bugetul total propus se ridică la 803 milioane EUR. integrarea resortisanților din țări terțe și gestionarea returnărilor. promovarea accesului la justiție și sprijinirea și completarea inițiativelor statelor membre de a preveni cererea pentru droguri și de a reduce oferta. precum și prin promovarea și sprijinirea implementării efective a unei „Europe a drepturilor”. Obiectivul este de a adăuga valoare la crearea unui veritabil spațiu de justiție. serviciile și capitalul pot circula liber. Justiție. inclusiv gestionarea frontierelor externe ale Uniunii. bunurile. drepturi și cetățenie Două programe vor funcționa în perioada 2014-2020: programul „Justiție” și programul „Drepturi și cetățenie”. .

cu emisii scăzute de carbon și rezistente la schimbările climatice va stimula creșterea și va îmbunătăți competitivitatea Europei. . Un euro poate îmbunătăți eficiența energetică și combaterea schimbărilor climatice. La fel. în cazul în care statele membre au o capacitate scăzută pentru investiții sau în cazul în care banii UE sunt necesari pentru a atrage finanțarea privată. problemele ecologice nu se opresc la frontiere. Comisia intenționează să majoreze acest procent la cel puțin 20  %. poate consolida coeziunea. de asemenea. va crea locuri de muncă mai multe și mai ecologice. lupta împotriva schimbărilor climatice necesită acțiuni transfrontaliere. vor crește productivitatea globală și vor contribui la reducerea facturii energetice a UE. construirea unei economii eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor. Se va ține cont de necesitatea unui mediu sigur și de combaterea schimbărilor climatice în toate domeniile bugetului. © iStockphoto. cu contribuții din diferite domenii politice. cercetare și inovare. De exemplu. Obiectivele în aceste domenii politice se pot realiza numai în cazul în care alte politici se integrează pe deplin cu acestea. precum dezvoltarea de tehnologii cu emisii reduse de carbon. toate în același timp. poate promova obiectivele sociale. agricultură și cooperare externă. poate spori gradul de ocupare a forței de muncă și poate reduce sărăcia. va întări securitatea energetică și va aduce beneficii pentru sănătate. Investițiile în aceste domenii vor oferi Europei un avantaj de precursor la nivel mondial și.com/Andrew Johnson Protecția mediului este un element-cheie al politicilor UE La fel.62 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Un mediu înconjurător mai sigur După cum au demonstrat incidente recente. cu condiția ca datele concrete din evaluarea impactului să sprijine această măsură. Bugetul UE va facilita investițiile în proiecte de înaltă eficiență din punctul de vedere al costurilor și ecoinovatoare în domeniul energiei. acțiunea climatică și obiectivele de mediu trebuie să fie implementate prin acțiuni în cadrul fondurilor de coeziune. eficienței resurselor și reducerii efectelor schimbărilor climatice.

prin intermediul unei economii rurale dinamice. Produsele alimentare sigure și sănătoase reprezintă o prioritate-cheie © Phovoir .04 % din buget (455 milioane EUR). Costul ei este de aproximativ 30 de cenți pe zi per cetățean. Este o adevărată politică europeană comună de importanță strategică în care mai mult de 70 % din finanțare nu mai este națională. în general. Într-o lume în care cererea de alimente va continua să crească (cererea mondială de alimente este așteptată să crească cu 70 % până în 2050 în conformitate cu FAO). prin introducerea unui plafon maxim pentru exploatațiile agricole mari și prin ajustarea ajutorului direct pe hectar pentru a crește nivelurile plătite agricultorilor în noile state membre. securitatea alimentară și dezvoltarea rurală a Europei.O creș t ere mai pu t ernic ă 63 Dezvoltare durabilă și o hrană mai sigură Agricultura rămâne în inima bugetului UE. PAC va fi modernizată pentru a consolida aceste obiective: plățile directe (pilonul 1) vor deveni mai ecologice și mai echitabil distribuite prin condiționarea a 30 % din plățile directe de ecologizare. astfel încât cheltuielile la nivel european înlocuiesc cheltuielile naționale. Aceasta este o expresie a solidarității cu victimele și. a mijloacelor de protecție civilă ale statelor membre în vederea asigurării unui raport costuribeneficii îmbunătățit printr-o disponibilitate coordonată a mijloacelor de protecție civilă. ceea ce nu este cazul pentru alte politici și ceea ce explică de ce aceasta reprezintă o mare parte din bugetul UE. Dezvoltarea rurală (pilonul 2) se va concentra mai mult pe competitivitate și inovare și pe mediu prin includerea acestora în „contractele de parteneriat” pentru a se asigura că îndeplinește obiectivele Europa 2020. în mod voluntar. Ea include finanțarea pentru crearea unei Capacități europene de răspuns în situații de urgență. Europa are nevoie de un sector agricol care produce alimente sănătoase într-un mod respectuos pentru mediu și care sprijină o dezvoltare teritorială echilibrată. bazată pe punerea în comun. Protecție civilă Asistența pentru protecție civilă (prin care se răspunde la dezastrele naturale sau provocate de om în interiorul și în afara UE) va crește de la 0. Această politică sprijină siguranța alimentară.01 % la 0. primul răspuns concret din partea Uniunii la situațiile de criză.

ancorată în valorile noastre comune. Se va pune accentul asupra țărilor care se confruntă cu problemele cele mai grave printr-un singur instrument de cooperare pentru dezvoltare care vizează eradicarea sărăciei și îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM). Comportament strategic față de partenerii noștri importanți Vom întrerupe finanțarea programelor în țări emergente rapid și vom crea în schimb un nou instrument de parteneriat pentru a sprijini cooperarea ad-hoc cu toate țările terțe (nedezvoltate sau în curs de dezvoltare) în acele cazuri în care finanțarea poate contribui la consolidarea parteneriatelor UE în întreaga lume cu privire la probleme de interes mondial. Europa trebuie să își asume un rol activ pentru a orienta inițiativele care se iau la nivel mondial. în același timp.7 % din VNB până în 2015. migrația negestionată și instabilitățile regionale. precum schimbările climatice. Ajutorarea altor țări aflate în dificultate Europa se angajează să crească ajutorul pentru dezvoltare la 0. Europa trebuie să își cumuleze forțele și să acționeze într-un mod unitar. și va prevedea prin Instrumentul european de vecinătate stimulente pentru reforme politice și economice pe o bază „mai mult pentru mai mult”. la est și la sud. ajutorul umanitar al UE pentru a aborda numărul tot mai mare de dezastre la nivel mondial. India și Brazilia își afirmă influența. Bugetul UE pentru relații externe se va concentra pe vecinătatea sa. Punerea în comun a banilor la nivelul UE amplifică impactul pe teren.64 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Un rol mai important al Europei pe scena mondială Într-o perioadă în care situația din lume se schimbă rapid și economiile emergente precum China. alte urgențe umanitare și crize uitate. Pentru a-și folosi influența pe plan mondial și pentru a-și apăra interesele și valorile. Noul buget consolidează. Un buget de 70 miliarde EUR pentru întreaga perioadă – o creștere de aproximativ 20 % comparativ cu perioada precedentă – servește acestui scop. să promoveze valorile și interesele sale și să finanțeze activități de interes comun cu țări individuale. Aceasta va permite Europei să sprijine proiecția în străinătate a politicilor europene. coordonarea donatorilor și guvernanța. îmbunătățind. . Investiții în vecinătatea Europei Recentele evenimente din Africa de Nord au demonstrat încă o dată cât de interconectat este viitorul vecinătății cu cel al Europei și în ce fel evenimentele din vecinătate au un impact asupra întregii UE. de asemenea.

viitorul buget ar trebui să faciliteze procesul de luare a deciziilor. Experiența de lucru cu Grupul Băncii Europene de Investiții și instituțiile financiare internaționale a fost pozitivă și va fi folosită pe viitor. Viitoarele norme de executare a bugetului și diferitele programe vor pune accentul pe rezultate. care implică cheltuieli mari și unde statele membre și beneficiarii vor trebui să demonstreze că fondurile primite sunt folosite pentru a continua realizarea priorităților politicilor UE. cadrul financiar multianual prezentat pentru perioada 2014-2020 conține modificări inovatoare în privința veniturilor Sistemului de finanțare actual este prea complex. se va introduce o condiționalitate mai puternică în cadrul programelor și instrumentelor. această propunere urmărește să simplifice și să facă mai echitabilă componenta veniturilor. Comisia a propus simplificarea radicală a actualelor mecanisme de corectare pentru un număr limitat de state membre. normele actuale de finanțare trebuie să fie simplificate. Reducerea contribuțiilor statelor membre prin introducerea de noi resurse proprii ale UE: următorul buget al UE va reduce contribuțiile statelor membre. deoarece au atins un grad de complexitate care îngreunează punerea în aplicare și controlul. Nu este vorba despre mijloace. pe utilizarea crescută a condiționalității și pe simplificarea punerii în aplicare. Rezultatele vor depinde în mod clar de punerea în aplicare a strategiei de creștere Europa 2020 și de îndeplinirea obiectivelor acesteia. Principalele elemente definitorii ale următoarei serii de programe și instrumente financiare vor pune accent pe rezultate. Comisia propune un nou sistem de resurse proprii ale UE bazate pe o taxă pe tranzacțiile financiare (descrisă la capitolul 1) în cadrul UE și o nouă resursă TVA a UE care să o înlocuiască pe cea actuală. astfel încât sarcina națională globală ar rămâne aceeași. Statele membre primesc finanțare din partea UE pentru a le ajuta să îndeplinească obiectivele UE stabilite de comun acord. Simplificare: pentru a obține rezultate mai bune.O creș t ere mai pu t ernic ă 65 Împreună cu propunerile privind cheltuielile. Acest aspect este în special relevant în cazul politicii de coeziune și al politicii agricole. coeziunea) pentru a asigura o programare integrată și un set unic de mecanisme de implementare. Flexibilitate: pentru a fi capabil să reacționeze la evenimente neprevăzute sau la schimbări de priorități. Prin urmare. deoarece va fi finanțat printr-o nouă combinație de venituri cu noi resurse proprii. Se vor explora și alte externalizări către agențiile executive existente. Mobilizarea investițiilor: impactul finanțării UE poate fi amplificat dacă se utilizează pentru a mobiliza fonduri și finanțări din partea sectorului privat. strâns legate de problemele europene comune. ci despre rezultate. programele existente vor fuziona (afacerile interne. raportare și control. Condiționalitate: în vederea concentrării eforturilor asupra realizărilor și rezultatelor mai degrabă decât asupra mijloacelor sau a sumelor. mai ales pentru continuarea programelor mai mici. De asemenea. Cadrul financiar multianual 2014-2020 Administrare 6% Europa globală 7% Securitate și cetățenie 2% Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii 48 % Creștere durabilă: resurse naturale 37 % . prezenta propunere de buget a fost redefinită astfel încât să se asigure că finanțarea aduce rezultate în ceea ce privește principalele priorități politice. educația/cultura) și/sau vor fi regândite (cercetarea. Prin urmare. Fiecare euro colectat prin intermediul acestor noi resurse proprii se va reflecta într-o reducere a contribuțiilor naționale ale statelor membre. Acolo unde este posibil. Aceasta ar trebui să permită finanțarea unui număr mai mare de investiții strategice.

Europa globală 5.05 % 142 247 1. Aproximativ 94 % din bugetul european merge către cetățeni.06 % 135 516 0.01 % (în milioane EUR.00 % . Pentru detalii complete ale tuturor propunerilor Comisiei. agricultori.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financialframework-2014-2020/index_en. orașe și regiuni. Administrare din care: cheltuieli administrative ale instituțiilor TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT ca procent din VNB TOTAL CREDITE DE PLATĂ ca procent din VNB 2014 64 696 50 468 57 386 42 244 2 532 9 400 8 542 6 967 142 556 1. socială și teritorială 2.04 % 142 916 1.03 % 137 994 0.htm.06 % 138 396 1.00 % 2018 71 596 54 798 53 837 39 618 2 687 10 150 9 073 7 288 147 344 1. Tabelul de la finalul acestei secțiuni prezintă detaliile propunerilor.08 % 133 851 1.94 % Total 2014–2020 490 908 376 020 382 927 281 825 18 535 70 000 62 629 50 464 1 025 000 1. Comisia propune economii la nivelul tuturor instituțiilor și organelor UE.66 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 2 Obținerea unui mai bun raport calitate/preț din partea instituțiilor UE. a se vedea http://ec. Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii din care: coeziune economică.01 % 2015 66 580 51 543 56 527 41 623 2 571 9 645 8 679 7 039 144 002 1. întreprinderi.99 % 2017 69 956 53 609 54 861 40 420 2 648 9 960 8 943 7 191 146 368 1.07 % 141 278 1. prețuri din 2011) 2019 73 768 55 955 52 829 38 831 2 726 10 380 9 225 7 385 148 928 1.05 % 972 198 1. Creștere durabilă: resurse naturale din care: cheltuielile legate de piață și plăți directe 3. CAdRUl fINANCIAR mUlTIANUAl 2014-2020 CREDITE DE ANGAJAMENT 1. europa. Securitate și cetățenie 4. împreună cu o comparație între noua perioadă de programare și cea actuală.05 % 2016 68 133 52 542 55 702 41 029 2 609 9 845 8 796 7 108 145 085 1.00 % 2020 76 179 57 105 51 784 38 060 2 763 10 620 9 371 7 485 150 718 1.

2. FIFA/Comisia.2011 în cauza C-119/09. (40) Hotărârea Curții de Justiție din 24.eu/esf/main. (33) Comunicarea Comisiei – Actul privind piața unică – Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii [COM(2011) 206]. (47) Hotărârea Curții de Justiție din 3.ec. C-53/08. (46) Hotărârea Curții de Justiție din 5. industrie. (39) Comunicarea Comisiei – Întreprinderi mici într-o lume mare – un nou parteneriat pentru sprijinirea IMM-urilor în vederea valorificării oportunităților globale [COM(2011) 702].htm (53) Regulamentul (UE) nr.pdf (18) http://ec.3.europa. Comisia/ Germania.eu (20) Comunicarea Comisiei – O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor – inițiativă emblematică din cadrul strategiei Europa 2020 [COM(2011) 21]. Comisia/Austria. (25) Decizia 2011/278/UE a Comisiei de stabilire. Tele2 Polska. (9) http://ec. (42) Hotărârile Tribunalului din 17.2011 în cauza C-400/08.europa.jsp?catId=466&langId=ro (12) http://www. (4) http://ec.2011 în cauzele T-385/07. Football Association Premier League și alții. (28) Comunicarea Comisiei – O politică industrială integrată adaptată erei globalizării.jsp?langId=ro (10) http://ec. (3) Comunicarea Comisiei – Sprijinirea creșterii și a ocupării forței de muncă – un proiect pentru modernizarea sistemelor de învățământ superior din Europa [COM(2011) 567].eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_ en. (2) Comunicarea Comisiei – Educația și îngrijirea copiilor preșcolari: să oferim tuturor copiilor noștri cea mai bună pregătire pentru lumea de mâine [COM(2011) 66]. pentru întreaga Uniune.2011 în cauza C-565/08. Comunicarea Comisiei – Un buget pentru strategia Europa 2020.europa.htm (19) http://www. Comisia/Franța.5.O creș t ere mai pu t ernic ă 67 note (1) Comunicarea Comisiei – Europa 2020 – O strategie pentru creștere inteligentă.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ ec/119175.eu/esf/home. (49) Comunicarea Comisiei – O legislație europeană comună în materie de vânzare în vederea facilitării tranzacțiilor transfrontaliere în cadrul pieței unice [COM(2011) 636].europa. Partea II: fișe de politică [COM(2011) 500 partea II].europa. (17) http://ec. UEFA/Comisia.europa. Comisia/Grecia.2011 în cauzele conexate C-403/08 și C429/08. (37) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. .11.europa. parametrii de referință pentru inspecțiile în port și sistemele recunoscute de documentare a capturilor adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului (JO L 57.7.eu/rapid/pressReleasesAction.eu/research/csfri/pdf/com_2011_0048_csf_green_paper_ ro.cfm (16) Propunere de regulament de implementare a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet [COM(2011) 215] și Propunere de regulament de implementare a cooperării consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet în ceea ce privește dispozițiile aplicabile în materie de traducere [COM(2011) 216].europa.eu/energy/eepr/eeef/eeef_en.2011 în cauza C-52/10.htm (6) Carte verde – Modernizarea directivei privind calificările profesionale [COM(2011) 367].do?reference=IP/11/1238&form at=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en (36) Comunicarea Comisiei – Revizuire a „Small Business Act” pentru Europa [COM(2011) 78].pdf (13) http://ec.4.2011). 1236/2011 privind investițiile prin intermediul instrumentelor de inginerie financiară (JO L 317.htm (27) Directiva 2011/76/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri.2011 în cauza C-403/10 P. FIFA/Comisia. Comisia/Luxemburg. (54) Comunicarea Comisiei – Elaborarea unei strategii maritime pentru zona Oceanului Atlantic [COM(2011) 782].eu/activities/research-and-innovation/s3platform. Société fiduciaire nationale d’expertise comptable. Bruxelles. Atribuirea celui mai important rol competitivității și sustenabilității [COM(2010) 614].europa. (55) Toate cifrele legate de bugetul UE 2012 reflectă bugetul astfel cum a fost adoptat la 1 decembrie 2011. Propunere de regulament de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (2014-2020) [COM(2011) 834]. Eleftheri tileorasi și Giannikos. (34) Concluziile Consiliului privind prioritățile pentru relansarea pieței unice – 3094 Competitivitate (piață internă.jsp?catId=950&langId=ro (5) http://europa. (51) http://ec. (8) Comunicarea Comisiei – Un cadru UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020 [COM(2011) 173].eu/digital-agenda/scoreboard/index_en. a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisii (JO L 130.3.2.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/communication_ from_the_commission_-_horizon_2020_-_the_framework_programme_ for_research_and_innovation. (30) Comunicarea Comisiei – O viziune strategică pentru standardele europene: avansând în direcția îmbunătățirii și accelerării creșterii durabile a economiei europene până în 2020 [COM(2011) 311].pdf (15) http://ipts. (26) http://ec. (31) Comunicarea Comisiei – Spre un sistem de TVA mai simplu.europa. 30. și T-68/08. și C-61/08.6. Comisia/ Belgia. (48) Hotărârea Curții de Justiție din 28. (43) Hotărârea Curții de Justiție din 9. (32) Propunere de directivă privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) [COM(2011) 121].pdf (14) http://ec. (38) Propunere de regulament privind fondurile europene cu capital de risc [COM(2011) 860]. 17.fi-ppp. (56) Comunicarea Comisiei – Un buget pentru strategia Europa 2020 [COM(2011) 500 partea I].5. Comisia/Italia.10.europa. 202/2011 al Comisiei în ceea ce privește definiția produselor pescărești și modelele de notificare prealabilă. Mediaset/ Comisia.htm (52) http://ec. mai solid și mai eficient adaptat la piața unică [COM(2011) 851].consilium. (23) Comunicarea Comisiei – Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor [COM(2011) 571].3.2011). C-50/08.europa. (7) Concluziile Consiliului European din 23-24 iunie 2011. (22) Carte albă – Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punctul de vedere al resurselor [COM(2011) 144].jsp?catId=67&langId=ro&newsId=7889 (11) http://ec. cercetare și spațiu).eu/commission_2010-2014/president/news/speechesstatements/2011/12/20111220_speeches_1_en. (21) Propunere de directivă privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității [COM(2011) 169]. durabilă și favorabilă incluziunii [COM(2010) 2020]. (41) Hotărârea Curții de Justiție din 4.5. (35) http://europa. Comisia/ Spania. C-52/08. (44) Hotărârile Curții de Justiție din 24. (50) Propunere de regulament de instituire a ordonanței asiguratorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a debitelor în materie civilă și comercială [COM(2011) 445]. (29) Comunicarea Comisiei – Abordarea provocărilor de pe piețele de mărfuri și privind materiile prime [COM(2011) 25].2011). (24) Comunicarea Comisiei – Perspectiva energetică 2050 [COM(2011) 885]. 30-31 mai 2011. Comisia/Portugalia.europa.eu/rapid/pressReleasesAction. (45) Hotărârea Curții de Justiție din 29.eu/fisheries/reform/index_ro.do?reference=IP/11/1568&form at=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en http://ec. C-51/08.europa. T-55/08.eu/social/main.eu/research/innovation-union/pdf/iu-scoreboard-2010_ en.2011 în cauzele C-47/08.eu/esf/main. Propunere de regulament privind standardizarea europeană [COM(2011) 315].2011 în cauza C-375/09. C-54/08.jrc.

Capitolul 3 O mai mare atenție acordată cetățenilor UE .

să călătorească și să lucreze fără dificultăți în alt stat membru și să aibă încredere că drepturile pe care le au în calitate de cetățeni ai UE sunt protejate și aplicate oriunde s-ar afla pe teritoriul UE și pentru ca întreprinderile să beneficieze pe deplin de oportunitățile oferite de piața unică. libera circulație este din ce în ce mai importantă. în cazul în care aceștia sunt victime ale infracțiunilor – și de un tratament nediscriminatoriu oriunde în Europa. O serie de alte politici încearcă să simplifice viața cetățenilor pe întregul teritoriu al Uniunii. introducând un sistem european comun de azil mai eficient. pentru ca cetățenii să trăiască. o politică orientată spre viitor în materie de imigrație legală și de integrare este de o importanță crucială pentru îmbunătățirea competitivității UE și a coeziunii sociale. Tratatul prevede. al studiilor ori în calitate de consumatori. cât și pentru întreprinderi.RAPORT GENERAL 2011 În Europa de astăzi. îmbogățirea societății și crearea de oportunități. promovarea egalității dintre femei și bărbați și nediscriminarea bazată pe rasă sau origine etnică. de la siguranța alimentară la siguranța mediului și la implicarea cetățenilor în viața democratică a Uniunii. al muncii pe care o desfășoară. De asemenea. Uniunea are un program ambițios pentru stabilirea de standarde la nivelul UE astfel încât cetățenii să poată beneficia de un nivel de bază identic în materie de justiție – de exemplu. de asemenea. Uniunea Europeană încearcă să ofere soluții practice la problemele transfrontaliere atât pentru cetățeni. Migrația ilegală și traficul de persoane trebuie să fie abordate eficient și în mod cuprinzător. Tratatul de la Lisabona oferă noi posibilități de cooperare judiciară în materie penală și civilă și însărcinează UE să faciliteze accesul la justiție pe teritoriul său. handicap. religie sau convingeri. Milioane de cetățeni sunt implicați în activități care depășesc frontierele – în cadrul vieții lor private. © technotr/Vetta/Getty Images . În același timp. UE trebuie să continue să își demonstreze solidaritatea cu cei care au nevoie de protecție internațională. vârstă sau orientare sexuală în toate politicile și activitățile UE.

vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu justiția. inclusiv democrația. © Uniunea Europeană Viviane Reding. la Schengen. Raportul anual  (1) se înscrie în strategia Comisiei de a asigura că drepturile fundamentale sunt puse în aplicare efectiv. Consiliul  (2) a salutat acest raport ca fiind o ocazie pentru un schimb de opinii interinstituțional anual privind aplicarea Cartei. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene În 2011. nediscriminarea și statul de drept. Acest fapt reflectă neînțelegerea frecventă a scopului Cartei și a situațiilor în care aceasta se aplică sau nu. al drepturilor fundamentale.70 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Drepturi fundamentale și cetă ț enie Politicile UE în domeniul justiției. Carta a dobândit forță juridică obligatorie odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona al UE. Această idee este susținută de o anchetă realizată de Ombudsmanul European. al cetățeniei și al egalității se bazează pe valorile și principiile fundamentale ale UE. al drepturilor și al justiției. dar nu înlocuiește sistemele constituționale naționale sau sistemul de protecție a drepturilor fundamentale garantate de Convenția europeană privind drepturile omului și libertățile fundamentale. drepturile fundamentale și cetățenia. în urma căreia s-a constatat că 72 % din cetățenii UE nu se consideră bine informați cu privire la Carta drepturilor fundamentale. „Pentru a asigura funcționarea Cartei în practică. în beneficiul tuturor cetățenilor UE. libertatea. comisarul UE pentru justiție. Aproximativ trei sferturi din acestea se refereau la cazuri care nu intrau în sfera de competență a legislației UE. cetățenii trebuie să își cunoască drepturile și să știe cum să le aplice astfel încât să se poată face dreptate”. Comisia va continua să asigure punerea în aplicare efectivă a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și va rămâne vigilentă în ceea ce privește respectarea Cartei în toate propunerile legislative ale UE. toleranța. Comisia a publicat primul raport anual privind aplicarea Cartei. orașul care a împrumutat numele său dispozițiilor Uniunii privind libera circulație . Politicile sprijină crearea unui spațiu paneuropean al legii. a declarat vicepreședintele Viviane Reding. în toate amendamentele introduse de Parlamentul European și de Consiliu. Comisia a primit peste 4 000 de scrisori de la publicul larg privind drepturile fundamentale. precum și de statele membre atunci când pun în aplicare legislația UE. Raportul a subliniat faptul că majoritatea cetățenilor care depun plângeri către instituții nu înțeleg că această cartă completează. În 2010.

Carta se aplică (de exemplu. o autoritate națională aplică un regulament al UE). INSTANȚE NAȚIONALE CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI STRASBOURG ÎNCĂLCARE PRESUPUSĂ A DREPTURILOR FUNDAMENTALE DE CĂTRE UN STAT MEMBRU CARTA SE APLICĂ În cazul în care încălcarea presupusă a drepturilor fundamentale se referă la punerea în aplicare a legislației UE. această etapă fiind în curs de pregătire de către serviciile Consiliului. Un acord de aderare trebuie să fie încheiat între UE și părțile contractante la convenție existente. Carta nu se aplică. s-au realizat progrese semnificative în vederea aderării. accesul la justiție. Un proiect de acord de aderare a fost elaborat la nivel tehnic cu experții din statele membre ale Consiliului Europei care acționează în nume propriu. În cursul anului. integrarea romilor și egalitatea ca fiind principalele preocupări exprimate de public și de alte categorii în ultimul an. CARTA NU SE APLICĂ În cazul în care încălcarea presupusă a drepturilor fundamentale nu se referă la punerea în aplicare a legislației UE.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 71 Situațiile în care Carta se aplică și situațiile în care nu se aplică: CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE Unde se aplică și unde ne putem adresa în cazul încălcării acesteia? Drepturile fundamentale sunt garantate de sistemele constituționale naționale și de obligațiile în temeiul Convenției europene a drepturilor omului. care impune obligația ca instituțiile UE și statele membre să ia toate măsurile necesare în vederea atingerii acestui obiectiv. Hotărâre privind aplicarea Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale INSTANȚE NAȚIONALE Sesizare din partea unei instanțe naționale CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE LUXEMBURG COMISIA EUROPEANĂ Procedură în constatarea neîndeplinirii obligațiilor Care au fost cele mai importante probleme referitoare la drepturile fundamentale? Raportul identifică protecția datelor cu caracter personal. și anume cele 47 de state membre ale Consiliului Europei. Anumite aspecte din acest proiect de acord vor trebui ajustate în cadrul unor negocieri cu reprezentanții statelor. . Aderarea la Conven ț ia europeană a drepturilor omului (CEDO) Aderarea UE la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO) a devenit posibilă prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

dna Reding. ci un drept fundamental Access City Award Orașul austriac Salzburg a câștigat premiul european Access City Award 2012. va prezenta propuneri pentru dezvoltarea ulterioară a acquis-ului legislativ al UE și pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației UE de către statele membre. La 22 decembrie 2011. dezbaterea din cadrul PE a subliniat necesitatea urgentă de a utiliza potențialul neexploatat al unei forțe de muncă feminine cu un nivel de educație ridicat. o organizație nonprofit independentă. și va oferi un forum pentru ca juriștii  – cadre universitare. obținute cu participarea directă a persoanelor cu handicap. care facilitează vânzările și alte tranzacții comerciale în cele 50 de state ale SUA. Inițiativa înființării unui Institut European de Drept  – promovată de către Comisie în planul său de acțiune privind crearea unui spațiu de libertate. atât la nivelul UE. Acest premiu. avocați și alți practicieni în domeniul dreptului – cu diverse tradiții juridice să poată purta discuții. femeile câștigă. consiliile superioare ale magistraturii.5 % mai puțin decât bărbații și Comisia Europeană se angajează să reducă diferențele de salarizare dintre femei și bărbați. a se vedea capitolul 5). Totodată. Egalitatea nu este un supliment facultativ. Comisia a adoptat orientări pentru a ajuta sectorul asigurărilor să pună în aplicare prețuri unisex. Comisia Europeană a invitat guvernele naționale. Printre altele. Independent de problemele fundamentale implicate privind egalitatea. cât și la nivel național. va ajuta la îmbunătățirea coerenței juridice în Europa. să se angajeze să integreze dreptul UE în programele lor de formare și să crească numărul orelor de curs și al participanților. în medie. Obiectivul este de a-i pregăti pe practicienii în domeniul dreptului să aplice legislația UE în cadrul exercitării funcției lor în calitate de judecători și de avocați la nivel național. un organism neguvernamental care a jucat un rol decisiv în elaborarea Uniform Commercial Code. pe baza strategiei sale globale privind egalitatea de gen. a lansat un apel către societățile din UE cotate la bursă să semneze „Angajamentul pentru Europa privind reprezentarea femeilor în consiliile de conducere” până în martie 2012 și să se angajeze în mod voluntar să sporească participarea femeilor în consiliile de conducere la 30 % până în 2015 și la 40 % până în 2020. . oferind consiliere practică responsabililor politici și autorităților. Comisia Europeană a apreciat angajamentul de lungă durată al orașului Salzburg. are ca scop recunoașterea eforturilor de îmbunătățire a accesibilității în mediul urban și promovarea participării în condiții de egalitate a persoanelor cu handicap. prin care se urmărește ca orașele europene să devină mai accesibile persoanelor cu handicap. Vicepreședintele Comisiei. Institutul. securitate și justiție pentru cetățenii europeni – se inspiră din modelul American Law Institute. abordarea coerentă și rezultatele excelente în ceea ce privește îmbunătățirea accesibilității. acest lucru va contribui la consolidarea încrederii reciproce între diferitele sisteme juridice europene și la îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației europene. Institutul European de Drept va evalua și va stimula dezvoltarea dreptului UE. a politicilor și practicilor în domeniul juridic. © Uniunea Europeană Promovarea egalită ț ii Drepturile fundamentale includ drepturile la nediscriminare și la egalitatea de gen.72 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Institutul European de Drept și formarea judiciară Institutul European de Drept a fost stabilit la Viena la mijlocul anului 2011 ca o contribuție importantă la obiectivul mai amplu al UE de creare a unui spațiu european de justiție. judecători. după ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât  (3) că primele diferite pentru bărbați și femei constituie o discriminare pe bază de sex (pentru detalii suplimentare. Parlamentul European a sprijinit puternic necesitatea ca un număr mai mare de femei să dețină poziții de conducere în întreprinderi și în rândul factorilor de decizie în domeniul economic. cu 17. În paralel. În Uniunea Europeană. în conformitate cu poziția Comisiei. Prima Zi europeană a egalității salariale la nivelul UE a avut loc la 5 martie și a marcat numărul de zile suplimentare din anul 2011 pe care femeile trebuie să le muncească pentru ca suma de bani pe care o câștigă să fie echivalentă cu cea obținută de bărbați în anul precedent. organizațiile profesionale și instituțiile de formare în domeniul judiciar. decernat în fiecare an.

Raportul a propus 25 de măsuri concrete pentru a simplifica viața cetățenilor UE în ceea ce privește exercitarea drepturilor lor într-un alt stat membru al UE. la 20 decembrie 2010. propunând instrumente legislative în 2011. Comisia a propus două regulamente privind regimul matrimonial al cuplurilor internaționale. puse în aplicare și monitorizate ținând seama de principiul interesului superior al copiilor. o propunere de directivă de stabilire a unor norme minime privind drepturile. Instrumente legislative sunt prevăzute pentru ultimul trimestru al anului 2012. Comisia analizează contribuțiile și identifică cele mai bune opțiuni pentru activitatea viitoare. studiile. S-au înregistrat progrese considerabile până în prezent în diversele domenii vizate. Consultarea s-a încheiat în luna mai 2011. an pe care Comisia l-a propus să fie desemnat drept „Anul European al Cetățenilor”. >>> . va fi prezentată o evaluare globală. Va examina posibile soluții ale problemelor fiscale cu care se confruntă cetățenii UE în situații transfrontaliere. a certificatelor de naștere). Angajamente asumate în raportul din 2010 privind cetățenia UE Comisia Europeană: Va permite cuplurilor internaționale (căsătorite sau parteneri înregistrați) să știe mai ușor care sunt instanțele competente și legea aplicabilă drepturilor lor de proprietate (de exemplu. cum ar fi căsătoria. prin propunerea unor instrumente legislative în 2011. Pe viitor.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 73 Drepturile copilului Comisia Europeană a stabilit o agendă a UE (4) pentru drepturile copilului care cuprinde 11  domenii de acțiune pe termen scurt și pe termen lung. prin inițiativa „Eliminarea obstacolelor fiscale cu care se confruntă cetățenii UE”. Tabelul de mai jos rezumă situația la sfârșitul anului 2011. implicarea în politică. prin propunerea unor instrumente legislative în 2013. a unui pachet de măsuri. publicat în octombrie 2010. Va propune modalități de a facilita accesul la asistența medicală transfrontalieră. De asemenea. Această propunere este în curs de examinare. Va permite cetățenilor. politicile UE cu un impact direct sau indirect asupra copiilor ar trebui concepute. cumpărarea unei locuințe. Va facilita libera circulație a documentelor de stare civilă (de exemplu. În decembrie 2010. Inițiativa reafirmă angajamentul ferm al Uniunii Europene și al statelor membre pentru promovarea. Aceste propuneri sunt examinate în prezent de către Parlament și Consiliu. în Parlament și în Consiliu. sprijinirea și protecția victimelor criminalității obligatorie în mod direct și aplicabilă efectiv. Comisia intenționează să adopte o inițiativă cu eventuale recomandări pentru cele mai bune practici privind impozitarea autoturismelor în 2012. Comisia a adoptat. În 2013. în prezent. inclusiv garantând dreptul persoanelor suspecte la un avocat și la comunicarea cu exteriorul în timp ce se află în detenție. O propunere de directivă privind dreptul de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurilor penale și dreptul de a comunica după arestare a fost prezentată de Comisie în iunie 2011 și este în curs de examinare în cadrul Parlamentului și al Consiliului. Directiva privind drepturile pacienților în materie de asistență medicală transfrontalieră a intrat în vigoare la 24 aprilie 2011. o casă deținută în comun) și cum vor fi recunoscute și aplicate deciziile. Va simplifica formalitățile și condițiile de înmatriculare a autovehiculelor înmatriculate anterior în alt stat membru prin propunerea unui instrument legislativ în 2012. printre altele. incluzând. Situația actuală La 16 martie 2011. O propunere legislativă privind înmatricularea autovehiculelor înmatriculate anterior într-un alt stat membru este programată pentru primul trimestru al anului 2012. s-au continuat în ritm susținut acțiunile referitoare la punerea în aplicare a angajamentelor asumate de Comisie în raportul său privind cetățenia UE. care poate împiedica libera circulație a cetățenilor și a bunurilor. Ea ar trebui transpusă în dreptul național până la 25 octombrie 2013. mediului de afaceri și reprezentanților profesiilor juridice să găsească cu ușurință informații multilingve în materie de justiție prin intermediul portalului european e-justiție. va lua măsuri în cazurile în care impozitarea autovehiculelor este discriminatorie și va căuta soluții pentru a evita plata de două ori a taxei de înmatriculare a autovehiculelor. o comunicare intitulată „Îndepărtarea obstacolelor fiscale transnaționale din calea cetățenilor UE” și o comunicare privind dubla impunere pe piața unică la 11 noiembrie 2011. Unele detalii suplimentare sunt subliniate în prezentul capitol. Eliminarea obstacolelor pentru cetă ț eni În cursul anului 2011. protejarea și respectarea drepturilor copilului în cadrul tuturor politicilor relevante și materializarea acestui angajament în rezultate concrete. munca și accesul la asistență medicală. Va îmbunătăți protecția victimelor infracțiunilor prin propunerea. Comisia a prezentat în mai 2011 o propunere de pachet legislativ menit să consolideze cadrul legal. Portalul e-justiție a fost lansat în la 16 iulie 2010. Va îmbunătăți în continuare protecția persoanelor suspectate și învinuite în cadrul procedurilor penale. Comisia a lansat o Carte verde prin care solicita contribuții din partea cetățenilor și a organizațiilor societății civile. în 2011. inclusiv a unui instrument legislativ.

un premiu anual celor mai accesibile orașe europene. care să poată fi accesate electronic sau care să facă obiectul unui schimb electronic în statele membre până în 2012. Va intensifica aplicarea efectivă a dreptului cetățenilor europeni de a fi asistați în țările terțe. pe baza rezultatelor proiectului epSOS. Comisia va încerca. împreună cu adresa site-ului UE care oferă detalii despre locurile unde cetățenii pot obține ajutor pe durata concediului lor în afara UE. Se preconizează că noua rețea voluntară privind e-sănătatea. Pentru a face acest drept mai cunoscut. porturi) devin treptat locuri în care cetățenii pot avea acces cu ușurință la informații despre drepturile lor europene. va elabora în cursul anului viitor orientări care să definească un set minim de date privind pacienții accesibil în toate statele membre. în cazul în care este necesar. în special pe internet. Va propune modalități suplimentare pentru a se asigura că pasagerii cu mobilitate redusă pot avea acces mai ușor la toate mijloacele de transport și la infrastructura relevantă. În urma unor schimburi bilaterale cu Comisia. Va facilita soluționarea extrajudiciară rapidă și necostisitoare a problemelor consumatorilor din UE prin: • propunerea unui instrument legislativ privind mecanismele de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) în 2011. • examinarea unor propuneri pentru un sistem online de soluționare a litigiilor la nivelul UE. Comisia va prezenta o propunere în 2012 vizând revizuirea Directivei 90/314/ CEE a Consiliului privind pachetele de servicii pentru călătorii. inclusiv privind nediscriminarea. Propunerea de regulament privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum (SOL) urmărește să creeze o platformă online la nivelul UE care să ofere consumatorilor și întreprinderilor un punct de intrare unic pentru soluționarea online a litigiilor privind achizițiile efectuate online într-o altă țară a UE. Comisia a evaluat situația actuală [comunicarea din 23 martie 2011 (*)] și a prezentat o propunere de directivă. un set minim comun de date privind pacienții pentru interoperabilitatea fișelor medicale. Codul drepturilor online în UE urmează să fie lansat în 2012. vacanțe și circuite pentru a moderniza normele existente pentru protecția consumatorilor care cumpără pachete de servicii pentru călătorii. În ceea ce privește problemele nerezolvate. Raportul privind Regulamentul (CE) nr. pentru tranzacțiile de comerț electronic până în 2012. până în 2020. În 2012 sunt prevăzute activități de comunicare și sensibilizare. • prin promovarea de bune practici și cunoștințe îmbunătățite privind normele UE pe teren. va acorda. și • printr-o mai bună informare a cetățenilor prin intermediul unui site internet specializat și prin măsuri de comunicare bine orientate. astfel cum se prevede în directiva privind drepturile pacienților în materie de asistență medicală transfrontalieră. Va facilita libera circulație a cetățenilor UE și a membrilor familiilor lor resortisanți ai țărilor terțe: • prin aplicarea cu strictețe a normelor UE. urmărește să garanteze existența unor entități SAL de calitate pentru soluționarea extrajudiciară a oricărui litigiu contractual dintre un consumator și o întreprindere. primesc despăgubiri pentru toate tipurile de perturbări ale zborului și pentru pierderea/deteriorarea bagajelor. cazare. Comisia va revizui Regulamentul (CE) nr. O propunere pentru revizuirea normelor va fi prezentată în 2012. Va rezuma drepturile digitale existente în UE într-un mod clar și accesibil prin emiterea unui Cod al drepturilor online în UE până în 2012. transport.74 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 <<< Va lansa acțiuni-pilot în vederea asigurării accesului online al cetățenilor europeni în condiții de securitate la fișele lor medicale și în vederea implementării pe scară largă. călătorii etc. 1107/2006 privind pasagerii cu mobilitate redusă care călătoresc pe calea aerului. a serviciilor de telemedicină. adoptată în noiembrie 2011. Comisia a inclus în programul său de lucru pentru 2012 un Act european privind accesibilitatea. O consultare publică pe această temă a fost lansată la sfârșitul anului 2011. organizând campanii de sensibilizare pentru turiștii europeni și monitorizând satisfacția consumatorilor față de diferite servicii turistice (de exemplu. gări. în vederea consolidării drepturilor cetățenilor și a protecției consulare. în special pe internet. Va propune modalități de sporire a încrederii consumatorilor în produsele turistice. începând din 2010. Va recomanda. la care se preconizează că vor participa peste 20 de regiuni din diferite state membre. 16 state membre și-au modificat legislația sau au anunțat modificări pentru a asigura transpunerea integrală a directivei privind libertatea de circulație. la 14 decembrie 2011 (**). sprijiniți și. aeroporturi. Un studiu privind evaluarea aplicării politicii UE privind libera circulație va fi lansat în 2012. Comisia va publica un document de lucru privind aplicabilitatea legislației UE existente la serviciile de telemedicină în 2012. să se asigure că nodurile de transport (de exemplu. inclusiv în perioade de criză. o strategie a UE privind persoanele cu handicap pentru perioada 2010-2020. de asemenea. în cazurile în care acest lucru a fost necesar. Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap a fost adoptată în noiembrie 2010. şi • prin intensificarea difuzării de informații către cetățenii UE cu privire la drepturile lor de liberă circulație. Va moderniza normele actuale în materie de protecție a consumatorilor care cumpără pachete turistice. Site-ul internet dedicat protecției consulare (***) a fost lansat în luna martie 2011. Comisia a lansat acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. în special atunci când călătoresc în interiorul UE. de asemenea. și • promovarea unei utilizări mai ample a medierii până în 2013. De asemenea. Propunerea de directivă privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum (SAL). 261/2004 în materie de compensare și de asistență a pasagerilor pentru a se asigura că pasagerii sunt informați corespunzător. Un proces de standardizare a accesibilității la mediul construit este în curs de desfășurare. de către autoritățile diplomatice și consulare din toate statele membre: • propunând măsuri legislative în 2011.). În 2012. și va facilita achiziționarea de pachete turistice din alte state membre prin prezentarea unei propuneri legislative. >>> . Al doilea Access City Award a fost prezentat în decembrie 2011. Comisia negociază în prezent două proiecte-pilot în vederea asigurării accesului online al cetățenilor europeni în condiții de securitate la fișele lor medicale. Se așteaptă propuneri în 2012. Va depune eforturi pentru a finaliza cadrul legislativ în vederea asigurării unui set comun de drepturi pentru pasagerii care călătoresc cu orice mod de transport pe teritoriul UE și pentru a garanta punerea în aplicare adecvată a acestor drepturi. toate pașapoartele noi din UE vor include informații tipărite privind protecția consulară. va promova îmbunătățirea accesului la servicii cum ar fi asigurările de călătorie și va stimula utilizarea standardelor privind accesibilitatea mediului construit în întreaga UE propunând. A fost lansat un studiu care va fi utilizat ca bază pentru o evaluare a impactului eventualelor inițiative ale UE în domeniul liberei circulații a lucrătorilor și care se estimează că va fi finalizat până la începutul anului 2012. în 2010.

Comisia va monitoriza măsurile care au fost puse în aplicare în toate statele membre în acest scop. ușor de utilizat și accesibil pe internet și prin intermediul unui număr de telefon gratuit. a drepturilor lor și a semnificației acestora în viața lor de zi cu zi. Va propune simplificarea procedurii pentru cetățenii UE atunci când candidează în statul membru de reședință. Promovarea portalului Europa ta și a rețelei Europe Direct (2012 și 2013 în legătură cu Anul European al Cetățenilor). Va facilita utilizarea sprijinului financiar acordat de Comisie pentru cetățenia UE.eu/consularprotection . reprezentanțele Comisiei în statele membre. Vor fi pregătite orientări interpretative pentru o punere în aplicare mai eficientă a acestei directive în 2012. Propunerile vor fi discutate în Parlament și Consiliu. Comisia a adoptat propuneri privind simplificarea programului „Drepturi și cetățenie”. evenimente specifice pe tema cetățeniei UE și a politicilor UE care se referă la cetățeni. regional și local. Va susține o mai bună cunoaștere de către cetățeni a statutului de care beneficiază în temeiul cetățeniei UE. profesională și de înaltă calitate. Sunt în curs acțiuni în vederea introducerii unui sistem informatic complet funcțional pentru schimbul de date între instituțiile naționale de securitate socială din diferite state membre. că cetățenii UE pot deveni membri ai unor partide politice sau pot fonda partide politice în statul membru de reședință și că statele membre informează cetățenii UE în mod corespunzător cu privire la drepturile lor electorale. Dialogul cu statele membre a fost lansat. Solicită statelor membre să se asigure că drepturile de vot ale cetățenilor UE sunt pe deplin respectate în statul membru de reședință. în viitor. Va transforma portalul internet Europa ta într-un punct unic de informare privind drepturile cetățenilor și întreprinderilor din UE. Va lansa o dezbatere în vederea identificării opțiunilor politice menite să prevină pierderea drepturilor politice de către cetățenii UE. ca o consecință a faptului că și-au exercitat dreptul la liberă circulație. luând în considerare calendarul și rezultatele viitoarei reforme privind alegerile pentru Parlamentul European. Măsurile de punere în aplicare sunt în curs. (***) http://ec. (*) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Protecția consulară a cetățenilor UE în țările terțe: situația actuală și calea de urmat [COM(2011) 149]. de asemenea. rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European sunt publicate în același timp în toate statele membre. În primăvara anului 2011 au fost lansate noi programe privind afacerile UE și în iunie 2011 a fost deschis un studio Euronews la Bruxelles. Comisia analizează în prezent pozițiile statelor membre. Migrarea conținutului în 22 de limbi. Comisia a adoptat o propunere de simplificare a programului „Europa pentru cetățeni”. Va fi încurajată crearea unui studio pentru Euronews la Bruxelles. O propunere comună de decizie a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la Anul European al Cetățenilor (2013) este în prezent discutată în Parlament și Consiliu. care ar trebui să fie operațional cel târziu la 1 mai 2014. de asistență și de rezolvare a problemelor. va centraliza apelurile („ghișeu universal” – front office) și va direcționa solicitările către diferite servicii de asistență specializate. Relansarea discuțiilor privind propunerea Comisiei de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 93/109/CE de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege și de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru în care nu sunt resortisanți. Va îmbunătăți mecanismul actual pentru prevenirea votului dublu la alegerile pentru Parlamentul European. (**) Propunere de directivă a Consiliului privind protecția consulară a cetățenilor Uniunii în străinătate [COM(2011) 881]. Lansat în martie 2011. caracterizate printr-o prezentare independentă. precum și cele 500 de centre de informare Europe Direct vor ameliora promovarea drepturilor cetățenilor. propunând ca 2013 să fie desemnat drept Anul European al Cetățenilor și organizând. Comisia va analiza și opțiunile în vederea asigurării unei finanțări mai durabile a Euronews. Raționalizează rețelele sale de informare în statele membre astfel încât cetățenii să poată găsi ușor punctul de contact potrivit la nivel național. Pregătirile sunt în curs. La 15 noiembrie 2011. La 14 decembrie 2011.europa. Solicită statelor membre să se asigure că.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 75 <<< Ameliorează furnizarea de informații destinate cetățenilor și dezvoltă un nou sistem de schimb electronic de date pentru a reduce întârzierile și dificultățile întâmpinate în schimbul de informații privind securitatea socială. Până în 2012. Acesta va oferi informații clare și practice. Va analiza modalități de creștere a gradului de informare cu privire la afacerile europene. în cursul anului respectiv. prin exploatarea sinergiilor dintre instrumentele UE de finanțare disponibile și prin raționalizare. inclusiv prin îmbunătățirea cooperării și a interacțiunii cu serviciile existente la nivelul UE. Proiect-pilot în curs în cadrul căruia experți juridici oferă consultanță directă cetățenilor în reprezentanțele Comisiei.

de la începutul anului 2011. cetățenii pot dobândi noi aptitudini și competențe care le pot îmbunătăți. sportul. sănătatea. a fost prezentată o propunere legislativă menită să aducă mici modificări normelor de securitate socială. la manifestări pe parcursul anului. protecția consumatorilor. printre altele. tineretul. Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor au participat. voluntariatul oferă oportunități de învățare importante. asistența socială. Anul European al Voluntariatului 2011 În Uniunea Europeană. recunoașterea și recompensarea voluntarilor. elaborând orientări importante cu privire la drepturile de securitate socială ale lucrătorilor detașați și ale persoanelor care lucrează în mai mult de un stat membru. cum sunt educația. 2. clarificarea drepturilor la prestații de șomaj ale lucrătorilor frontalieri care desfășoară o activitate independentă. politica de dezvoltare. principalele caracteristici ale migranților din interiorul UE. De asemenea. Anul european a avut patru obiective principale: 1. care au intrat în vigoare la mijlocul anului 2010. sublinierea importanței voluntariatului și stimularea unei noi generații de voluntari. aproape 100 de milioane de cetățeni de toate vârstele își investesc timpul. de asemenea. de asemenea. cercetarea și egalitatea de șanse. EYV2011 Alliance a reprezentat vocea a peste 1 500 de organizații de voluntariat din întreaga Uniune în calitatea sa de partener-cheie. Comisia a continuat să își concentreze activitatea asupra aplicării eficiente a normelor. În plus. împreună cu vocea statelor membre. capacitatea de inserție profesională. îmbunătățirea calității voluntariatului. având drept scop. Voluntariatul este o expresie activă a participării civice care consolidează valorile europene comune cum ar fi solidaritatea și coeziunea socială. ajutorul umanitar. după cum se prevede în Actul de aderare din 2005. domeniul de aplicare al acestor norme a fost extins. Voluntariatul joacă un rol important în sectoare diverse. Comisia a prezentat la 11 noiembrie 2011 un nou raport privind funcționarea măsurilor tranzitorii referitoare la libera circulație a lucrătorilor din aceste două țări. 3. talentele și banii pentru a aduce o contribuție pozitivă la comunitatea lor participând la activități de voluntariat pentru societatea civilă. deoarece. 4. În plus. prin participarea la activități de voluntariat. precum și clarificarea locului unde personalul de bord ar trebui să plătească contribuțiile la asigurările sociale. mediul. Raportul analizează fluxurile de migrație ulterioare aderării. cultura. facilitarea participării cetățenilor la activități de voluntariat. ca răspuns la o cerere din partea Bulgariei și a României. Parlamentul European. precum și consecințele asupra economiei și a pieței forței de muncă.76 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Mobilitatea cetă ț enilor În urma introducerii unor noi norme îmbunătățite privind coordonarea sistemelor de securitate socială pentru resortisanții UE și membrii familiilor acestora. la resortisanții țărilor terțe care locuiesc legal pe teritoriul UE și se deplasează între statele membre ale UE. prin intermediul „organismelor naționale de coordonare” special desemnate. .

care a avut loc sâmbătă 15 octombrie 2011 în toate cele 27 de state membre ale UE. de a construi relații de prietenie solide între voluntarii pe termen lung și voluntarii pe termen scurt. În 2011. Proiectul „Serve the City Community Dinners” utilizează acest simbol și o abordare inovatoare. © iStockphoto. Proiectul „Serve the City Community Dinners” A participa împreună la o masă constituie un puternic simbol de integrare socială.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 77 Ediția 2011 a campaniei „Noaptea europeană fără accidente” „Noaptea europeană fără accidente” este un proiect de voluntariat dedicat tinerilor șoferi și organizat de aceștia. ea a inițiat o consultare publică și o evaluare a impactului și a lansat proiecte-pilot care vor contribui la definirea structurii și a rolului viitorului Corp. La sfârșitul serii. în centrul Lisabonei (Portugalia). Comisia a făcut un pas înainte în ceea ce privește crearea unui Corp voluntar european de ajutor umanitar. cum ar fi guvernele naționale și platforma AGE (o rețea de organizații ale persoanelor cu vârsta de peste 50 de ani). Obiectivul este de a intra în contact și de a dialoga cu persoane fără adăpost și cu membri marginalizați ai comunității și. au mers în 200 de cluburi de noapte și le-au solicitat tinerilor șoferi să accepte angajamentul de a nu consuma alcool și droguri atunci când trebuiau să conducă pentru a se întoarce acasă. În 2011. Comisia se angajează să garanteze că Anul European al Voluntariatului are consecințe pozitive pentru voluntariat după sfârșitul anului 2011. Aproximativ 1 000 de voluntari. astfel cum se solicită prin Tratatul de la Lisabona. voluntarii au oferit tuturor șoferilor participanți posibilitatea de a demonstra pasagerilor lor că erau tineri cetățeni europeni responsabili supunându-se în mod voluntar unui test de alcoolemie și/sau unui test de depistare a drogurilor. ocazia de a reflecta asupra faptului că europenii au o viață mai lungă și sunt mai sănătoși decât oricând.com/Jesper Wittorff . Anul European al Voluntariatului 2011 – tinerii promovează conducerea în condiții de siguranță Anul European al Îmbătrânirii Active 2012 Anul European 2012 al Îmbătrânirii Active și al Solidarității între Generații va încerca să crească gradul de sensibilizare cu privire la contribuția persoanelor în vârstă la societate. inclusiv factorilor de decizie politici și cetățenilor. cu vârste între 18 și 29 de ani. În acest scop. În domeniul ajutorului umanitar. în același timp. Proiectul organizează mese caritative și distribuie produse alimentare persoanelor fără adăpost: 200 de mese pe săptămână timp de un an sunt servite în aer liber în Campo das Cebolas. Comisia a adoptat în septembrie 2011 o comunicare privind voluntariatul (5) care plasează voluntariatul în contextul strategiei Europa 2020 pentru creștere și al inițiativelor emblematice aferente acesteia. oferind tuturor. în vederea pregătirii activităților care vor fi organizate pe teren în cursul anului 2012. au avut loc contacte preliminare cu părțile interesate.

municipalități. a pus la dispoziție în decembrie 2011 un software cu sursă deschisă care poate fi descărcat gratuit de către organizatori. care includ dreptul de a circula și de a locui liber pe teritoriul altor state membre decât cel al cărui cetățeni sunt. care va marca cea de a douăzecea aniversare a instituirii cetățeniei Uniunii prin Tratatul de la Maastricht. Programul „Europa pentru cetă ț eni” 2014-2020 Comisia a adoptat în decembrie o propunere de continuare a programului „Europa pentru cetățeni” (2007-2013)  (7). O inovație majoră prevăzută de regulament este posibilitatea oferită organizatorilor inițiativelor cetățenești de a colecta online declarații de susținere de la semnatari. este acordată în mod automat tuturor resortisanților statelor membre și le conferă acestora o serie de drepturi suplimentare. organizații ale societății civile și grupuri de reflecție. pentru a facilita colectarea online.78 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Anul European al Cetă ț enilor 2013 În august. Pentru a pune în practică acest nou drept. va oferi o oportunitate la timpul potrivit de a conferi vizibilitate cetățeniei Uniunii și beneficiilor sale concrete pentru cetățeni și va sublinia importanța contribuției cetățenilor în ceea ce privește concretizarea vizibilă a drepturilor lor. Propunerea vizează consolidarea memoriei istorice și a capacității de participare civică a cetățenilor și a asociațiilor lor. Prin urmare. Un An European al Cetățenilor în 2013. astfel cum se prevede în tratat. Cetățenia Uniunii. La acest program vor participa organizații care promovează memoria istorică europeană. Comisia a adoptat o propunere privind proclamarea anului 2013 ca Anul European al Cetățenilor  (6). la începutul anului 2011 Parlamentul și Consiliul au adoptat un regulament (8) care se va aplica de la 1 aprilie 2012. Comisia a adoptat standarde tehnice și de securitate pentru sistemele de colectare online la 17 noiembrie 2011 (9) și. și anume inițiativa cetățenilor europeni. organizații de interes general european. . care va permite unui milion de cetățeni ai UE provenind din cel puțin șapte state membre să invite Comisia să prezinte propuneri de acte juridice în domeniile care intră în sfera sa de competență. Ini ț iativa cetă ț enească Tratatul de la Lisabona a introdus o nouă formă de participare publică la modelarea politicii Uniunii Europene. Noul program va fi mai bine structurat și se bazează pe punctele forte ale actualului program. anul 2011 a fost consacrat pregătirii pentru punerea în aplicare a acestui nou instrument.

întreținerea familiei și aspecte legate de proprietate și de moștenire în situații transfrontaliere. drepturile victimelor fac obiectul principiilor referitoare la drepturile fundamentale și la nediscriminare. riscul de a deveni o victimă a infracționalității este la fel de mare ca acela întâmpinat în propria țară. dacă doresc aceasta. O nouă protecție în curs de pregătire pentru victimele infracțiunilor © Michaela Begsteiger/Getty Images . a prezentat două propuneri în acest domeniu. Tratatul de la Lisabona oferă în prezent un temei juridic (10) clar pentru instituirea de către UE a unor norme minime privind drepturile victimelor criminalității și pentru facilitarea recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare. indiferent unde se află în UE. pot participa la procedurile judiciare. iar poliția.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 79 Justi ț ie Cetățenii trebuie să beneficieze de libertățile care le sunt conferite de calitatea lor de cetățeni ai Uniunii și ar trebui să aibă dreptul de a avea acces la justiție în cazul unor dificultăți juridice oriunde în UE. în care Curtea de Justiție a hotărât că victimele au dreptul de a fi despăgubite. concepute pentru a consolida dispozițiile naționale existente cu standardele minime la nivelul UE. se estimează că 75 de milioane de persoane pot fi victime ale infracționalității în fiecare an. pot avea acces la sprijin în fiecare stat membru. Drepturile victimelor sunt în egală măsură drepturi fundamentale. indiferent unde se află în UE. astfel încât cetățenii să poată beneficia de aceleași drepturi fundamentale și să aibă încredere în sistemul de justiție. Aceste drepturi ar trebui protejate. viața privată și de familie și pentru proprietate. de a fi protejați și susținuți în cazul în care sunt victime ale unei infracțiuni. diferențele referitoare la cultură. sau cele cu handicap – sunt identificate și protejate în mod corespunzător. Deși respectă pe deplin drepturile fundamentale. victimele sunt tratate cu respect. la limbă și la legislație pot îngreuna accesul la protecție. procurorii și judecătorii beneficiază de pregătirea necesară pentru a aborda în mod optim aceste situații: primesc informații cu privire la drepturile de care beneficiază și la cazul acestora. recuperarea transfrontalieră a creanțelor și soluționarea alternativă a litigiilor. Comisia dorește să se asigure că necesitățile victimelor sunt mai bine satisfăcute și. inclusiv legislația europeană comună în materie de vânzare. astfel încât orice victimă să se poată baza pe același nivel de bază al drepturilor – indiferent de naționalitatea sa și indiferent unde are loc infracțiunea în UE. este necesară dezvoltarea pieței unice în domeniul justiției. De asemenea. Proiectul de directivă privind normele minime pentru victime (11) este concepută pentru a garanta că. atunci când călătorim în străinătate. precum și de o soluționare eficientă a unor probleme de natură civilă. sistemul judiciar din întreaga Uniune ar trebui ajustat astfel încât persoanele suspectate de comiterea unei infracțiuni să poată fi trase la răspundere pentru faptele lor. victimele violurilor. în acest scop. indiferent de naționalitatea lor. inclusiv respectul pentru demnitatea umană. În mod similar. Principiul nediscriminării a fost consacrat în cauza de referință Cowan/Trésor public din 1989. beneficiază de protecție pe durata investigațiilor desfășurate de poliție și în timpul procedurilor judiciare. pe întreg teritoriul Uniunii. și sunt sprijinite să participe la procese. într-o formă pe care o pot înțelege. În întreaga UE. Atunci când incidentul are loc în străinătate. De asemenea. respectiv cele ale persoanelor acuzate de comiterea unei infracțiuni. de a beneficia de un proces echitabil în cazul în care sunt acuzați de comiterea unei infracțiuni. Protec ț ia victimelor infrac ț iunilor Instituirea unui set minim de norme în sprijinul victimelor face parte din obiectivul mai larg de a construi un spațiu european de justiție. cum ar fi divorțul. astfel încât cetățenii să poată beneficia de aceleași drepturi fundamentale și să aibă încredere în sistemul de justiție. alături de cele ale celorlalți participanți la procedurile penale. astfel cum se arată în capitolul 2. iar victimele vulnerabile – precum copiii. Instituirea unui set minim de norme în sprijinul victimelor face parte din obiectivul mai larg de a construi un spațiu european de justiție.

Acestea au inclus o propunere de directivă privind dreptul de acces la un avocat pentru persoanele suspectate și persoanele învinuite și dreptul persoanelor aflate în detenție de a comunica cu o persoană aleasă de ei. adoptată în decembrie de Parlamentul European și de Consiliu. angajatorul sau autoritatea consulară (13). prin urmare. începute odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. o persoană suspectată de trafic de droguri din Malta. procesul de extrădare dura în medie un an. extrădată din Regatul Unit. Statele membre au emis aproximativ 55 000 de mandate europene de arestare. Mandatul european de arestare a devenit. Evaluarea utilizării mandatului european de arestare Raportul Comisiei (15) a evaluat modul în care statele membre au pus în aplicare mandatul european de arestare și a făcut bilanțul funcționării acestuia până în prezent. În prezent. Acest regulament va completa directiva privind ordinul european de protecție în materie penală. de asemenea. în funcție de sistemul statului membru. muncesc. Această inițiativă (16) se înscrie. negociată și adoptată de Parlament și Consiliu în cursul anului 2011. La fel de importantă este garantarea faptului că nu există lacune în ceea ce privește protecția victimelor. Pe baza acestui raport și a dezbaterilor ulterioare din cadrul Parlamentului European din luna iunie și din cadrul Consiliului din luna octombrie. Este important să se garanteze o dublă acoperire. participanții la un jaf armat căutați de Italia și arestați în șase țări diferite ale UE și. instituțiile UE și-au continuat acțiunile. Regimuri de proprietate matrimonială Legislația Uniunii a facilitat deja identificarea de către cuplurile internaționale a normelor care s-ar aplica în cazul unui eventual divorț. Persoane care au comis infracțiuni aduse în fața justiției Printre cei predați prin utilizarea unui mandat european de arestare s-au numărat o persoană care a organizat la Londra un atentat cu bombă eșuat. și cealaltă referitoare la dreptul la informare în cadrul procedurilor penale. mai recent. Protecția femeilor care călătoresc în străinătate este vizată fie de dreptul penal. cum ar fi o rudă. un instrument-cheie în lupta împotriva criminalității și un aspect important al securității interne în UE. un criminal în serie din Germania prins în Spania. Comisia își propune să abordeze problema conexă legată de modul în care acestea își împart bunurile comune după divorț. adoptată în 2010. una dintre ele. fie de dreptul civil pentru motive administrative. această perioadă reducându-se în prezent la 16 zile în cazul în care persoana suspectată este de acord să se predea și la 48 de zile în caz contrar. studiază și călătoresc în alte țări europene. între 2005 și 2009. Ea se bazează pe două inițiative anterioare. În aceeași perioadă. ducând la transferarea a aproape 12 000 de suspecți către alte state membre. Drepturile persoanelor suspectate la un proces echitabil Pe parcursul anului. vizând consolidarea drepturilor persoanelor suspecte și inculpate în cadrul procedurilor judiciare. o rețea care comitea furturi de mărfuri transportate pe autostradă a fost dizolvată în cinci țări în cadrul unei ample operațiuni internaționale. pentru ca atât femeile. în cazul în care călătoresc sau se mută în altă țară a UE. cu privire la dreptul la traducere și interpretare. De asemenea. în cadrul acțiunii UE de abordare a obstacolelor care există încă în viața de zi cu zi a cetățenilor care locuiesc. cât și bărbații să fie protejați.80 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Proiectul de regulament privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă  (12) este conceput pentru a contribui la protejarea victimelor actelor de violență împotriva oricărui viitor atac din partea agresorului acestora și pentru a garanta faptul că victimele actelor de violență (precum violența domestică) pot beneficia în continuare de ordinele de restricție sau de protecție adoptate împotriva făptuitorului. . Comisia a adoptat o carte verde privind aplicarea legislației UE referitoare la detenție în cadrul justiției penale (14). prinsă în Italia. se vor efectua ajustări și îmbunătățiri suplimentare ale sistemului. mandatul de arestare a avut un efect marcant în accelerarea transferului între țările UE al persoanelor suspectate de săvârșirea unei infracțiuni. Această propunere este în prezent discutată în cadrul Parlamentului European și al Consiliului. Înainte de utilizarea mandatului de arestare. prin stabilirea unor standarde minime la nivelul UE.

Strategia definește condițiile în care Uniunea și statele membre pot coopera pentru a institui o politică a UE în domeniul penal coerentă și consecventă. Intensificarea ac ț iunilor UE pentru rezolvarea problemei drogurilor în Europa Comisia a oferit un nou impuls politicii de luptă împotriva drogurilor. în special pentru a împiedica manipularea piețelor financiare. O politică a UE în domeniul penal clar definită poate contribui la asigurarea faptului că se aplică normele la nivelul UE. precum și propuneri destinate să îmbunătățească coerența și corectitudinea aplicării de sancțiuni penale legate de fraudă. inclusiv: dreptul penal trebuie să rămână întotdeauna o măsură de ultimă instanță. sau pentru a proteja mediul. în special a noilor substanțe psihoactive (18). UE va examina. de asemenea. în conformitate cu Tratatul de la Lisabona. Protejarea intereselor financiare ale UE și lupta împotriva fraudei În mai 2011. precum și noi acte legislative pentru a consolida controlul asupra substanțelor chimice utilizate la producerea drogurilor. anunțând o revizuire generală a normelor UE în materie de luptă împotriva drogurilor ilegale.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 81 Definirea unei politici a UE în materie penală pentru a proteja cetă ț enii Comisia a stabilit pentru prima dată strategia și principiile (17) pe care intenționează să le aplice atunci când se folosește dreptul penal al UE pentru a consolida aplicarea politicilor europene și a proteja interesele cetățenilor. fiecare decizie cu privire la tipul de măsură sau sancțiune de drept penal care urmează să fie adoptată trebuie să fie însoțită de elemente de probă clare și să respecte principiile subsidiarității și proporționalității. astfel cum sunt garantate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Aceasta va include o legislație mai dură cu privire la noile substanțe psihoactive. inclusiv prin utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale. Comisia a adoptat o serie de propuneri (19) privind modalitatea de a îmbunătăți protecția intereselor financiare ale UE prin consolidarea dreptului penal în statele membre. modul în care un Parchet European specializat ar putea aplica norme comune privind frauda și alte infracțiuni în care sunt implicate fonduri ale UE. măsurile de drept penal iau în considerare drepturile fundamentale: noua legislație impune respectarea strictă a drepturilor fundamentale. Lupta antifraudă este o politică europeană esențială © Uniunea Europeană . sancțiunile de drept penal sunt limitate la infracțiunile deosebit de grave. Un inspector OLAF și un agent vamal în acțiune împotriva contrabandei cu alcool. propunerile sunt concepute pentru a consolida capacitățile Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și ale Eurojust (organismul UE de cooperare judiciară). o nouă legislație menită să combată traficul de droguri transfrontalier prin intermediul dreptului penal. inclusiv posibilitatea unor interdicții temporare. astfel încât UE să poată reacționa mai rapid. Ele conțin măsuri vizând facilitarea cooperării dintre procurori și judecători în domeniul luptei împotriva fraudei pe întregul teritoriu al UE. De asemenea.

Obiectivul acestei reforme este ca OLAF să devină mai puternic și mai eficient și să își sporească capacitățile. pensii și proprietatea asupra bunurilor imobile și venituri din bunuri imobile. Negocierile cu Singapore se află în stadiul lor final. Coordonarea fiscală și vamală pentru a combate mai eficient frauda Coordonarea fiscală este un instrument important în lupta împotriva fraudei fiscale atât în interiorul. sporuri de conducere. Algirdas Šemeta. punând la dispoziția acestora expertiză și orientări pentru dezvoltarea strategiilor antifraudă. o etapă importantă a fost adoptarea de către Consiliu. a noii directive (21) privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal. a fost activ în lupta împotriva pirateriei și a contrafacerii – 103 milioane de produse suspectate de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală au fost oprite la frontierele Uniunii © Uniunea Europeană . În fiecare an. pentru a îmbunătăți capacitățile de audit și de control ale Comisiei. OLAF va avea un rol important și va sprijini serviciile Comisiei. în beneficiul tuturor cetățenilor europeni. Comisia negociază includerea dispozițiilor privind buna guvernanță în acordurile cu țările terțe. Au fost lansate negocieri cu 28 de regiuni sau țări terțe. directiva introduce. Un prim rezultat al acestei noi abordări este planul de acțiune al UE pentru combaterea contrabandei cu țigări și alcool de-a lungul frontierei estice a UE. în luna februarie. cel mai critic. reflectând astfel standardele internaționale privind transparența și schimbul de informații în domeniul fiscal.82 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 În iunie 2011. statele membre și UE pierd peste 10  miliarde  EUR din veniturile vamale și fiscale din cauza contrabandei cu țigări și alcool. OLAF a realizat circa 4 500 de investigații și a contribuit substanțial la protejarea bugetului UE împotriva activităților frauduloase. Scopul reformei este de a îmbunătăți eficiența. Reforma include măsuri privind sporirea eficienței modului de desfășurare și de continuare a investigațiilor OLAF. Aceasta prevede că statele membre nu mai pot invoca secretul bancar pentru a refuza să furnizeze informații. Uniunea își intensifică lupta împotriva fraudei și a evaziunii fiscale și continuă să desfășoare. menținându-i în același timp independența de investigare. eficacitatea și responsabilitatea OLAF. 11 negocieri fiind finalizate. cu privire la concurența fiscală loială. La nivelul UE. De la crearea sa în 1999. În martie 2011. audit și antifraudă. campania în favoarea bunei guvernanțe. bazată pe trei principii: o mai mare transparență a sistemelor fiscale. Va fi adoptată o abordare mai sistematică a combaterii fraudei împotriva bugetului UE. cât și în afara UE.comisarul pentru impozitare și uniune vamală. pentru a proteja drepturile persoanelor supuse unei investigații și pentru a consolida cooperarea dintre OLAF și partenerii săi strategici în lupta împotriva fraudei. De asemenea. un schimb automat de informații privind cinci categorii de venit și de capital: venituri profesionale. produse de asigurare de viață care nu intră în domeniul de aplicare al altor directive ale UE. începând cu 1 ianuarie 2014. Comisia Europeană a adoptat o propunere de reformă a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF). schimbul de informații fiscale între administrații și concurența fiscală loială. Comisia a adoptat noua sa strategie antifraudă  (20) în scopul actualizării și modernizării politicilor sale de combatere a fraudei. la nivel internațional.

Planul de acțiune cu China. La 24 mai 2011. China rămâne în continuare principala sursă de produse care încalcă DPI. Comisia a adoptat o propunere  (22) pentru un nou regulament privind asigurarea de către autoritățile vamale a respectării DPI. crescând de la 43 500 la aproape 80 000. ci și asupra vieții cotidiene a cetățenilor. autoritățile vamale din UE au confiscat la frontierele externe ale UE peste 103  milioane de produse suspectate de încălcarea DPI.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 83 O politică eficientă în domeniul vamal contribuie la lupta împotriva pirateriei și a contrafacerii. A venit timpul pentru un nou regulament. îmbrăcăminte (7 %) și jucării (7  %). Cadrul juridic în vigoare datează din 2003. ca parte a unui amplu pachet de măsuri în materie de drepturi de proprietate intelectuală. a fost extins până la sfârșitul anului 2012. însumând 85 % din totalul acestor articole. etichete și logouri (8 %). Numărul coletelor oprite în vamă aproape că s-a dublat față de anul precedent. propunerea vizează soluționarea diferendului cu India și Brazilia cu privire la medicamentele generice care tranzitează teritoriul UE. Totodată. Principalele categorii de articole oprite în vamă au fost: țigări (34 %). Cooperarea cu industria este. alte produse din tutun (8 %). De asemenea. Valoarea mărfurilor reținute este estimată la peste 1 miliard EUR. consumabile de birou (9 %). cum ar fi importanța tot mai mare a DPI pentru economia UE și explozia traficului poștal care rezultă din vânzările pe internet. Încălcările drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) au un impact economic negativ nu numai asupra afacerilor legale. În ceea ce privește țările de proveniență. Conform celui mai recent raport în domeniu. Comisia desfășoară o serie de acțiuni de consolidare a competențelor autorităților vamale. buna cooperare cu partenerii comerciali internaționali poate contribui în mod semnificativ la detectarea mărfurilor care încalcă DPI și la împiedicarea exportului acestora către UE. în vederea combaterii unor astfel de schimburi comerciale. care se concentrează în mod specific pe consolidarea cooperării în ceea ce privește asigurarea de către autoritățile vamale a respectării DPI. foarte importantă pentru garantarea detectării corespunzătoare a mărfurilor care încalcă DPI. care să țină seama de evoluția situației. de asemenea. .

comisar pentru afaceri interne. Ele ar trebui să ajute țările să valorifice mai bine potențialul lor de forță de muncă pe propriul lor teritoriu. precum și traficul de persoane. Această propunere preconizează parteneriate pentru mobilitate pentru a gestiona mai bine oportunitățile de mobilitate legală între UE și țările din Africa de Nord. Acestea ar trebui să includă toate aspectele legate de migrație ale relației viitoare a UE cu această regiune. legal și sigur. abordând. inclusiv consolidarea controlului la frontiere și a guvernanței Schengen. precum și o abordare strategică a relațiilor cu țările terțe în materie de migrație. În noiembrie. statele membre să își satisfacă necesitățile legate de piața muncii. directiva privind Cartea Albastră (25) a intrat pe deplin în vigoare în statele membre. În ceea ce privește migrația legală. elevii. ameliorarea sistemului european comun de azil. mobilitate și securitate cu țările Africii de Nord. în cooperare cu statele membre. © Uniunea Europeană Cecilia Malmström. Inițiativele au vizat diferite aspecte ale migrației. controlul frontierelor. În plus. mai cuprinzătoare și mai rapidă de către UE a provocărilor și a oportunităților legate de migrație. Având în vedere evoluțiile din zona sud-mediteraneeană. care oferă informații practice migranților și potențialilor migranți. culturale și sociale a UE se pot derula într-un mediu stabil. migrația. Comisia a adoptat. stagiarii neremunerați și voluntarii resortisanți ai unei țări terțe și directiva privind statutul de rezident pe termen lung pentru resortisanții țărilor terțe. Migra ț ie În urma unei reexaminări aprofundate a legislației actuale privind migrația și libera circulație a persoanelor. schimbul de bune practici în vederea integrării cu succes a migranților. a fost adoptată în decembrie directiva privind permisul unic. o migrație legală orientată mai precis. rapoarte (24) referitoare la directiva privind studenții. printre altele. în special în contextul evoluției situației actuale din regiunea mediteraneeană. facilitând migrația persoanelor cu înaltă calificare din afara UE. Curtea de Justiție a hotărât că directiva privind returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală se opune normelor naționale care impun o pedeapsă cu închisoarea pentru resortisanții țărilor terțe a căror ședere pe teritoriul unui stat membru este ilegală și care nu respectă un ordin de a părăsi teritoriul național (27). Comisia a lansat un portal al UE privind imigrația  (23). securitatea. a lansat o nouă etapă a „Abordării globale în materie de migrație și mobilitate” . de asemenea. Lupta împotriva migrației ilegale a fost intensificată prin intrarea în vigoare a directivei privind sancțiunile împotriva angajatorilor  (26). Comisia a prezentat viziunea sa la mijlocul anului – sub forma unei comunicări privind migrația – pentru o abordare mai structurată. Acest nou instrument legislativ simplifică procedurile în materie de migrație și garantează că lucrătorii din țările terțe care locuiesc legal într-un stat membru vor beneficia de un ansamblu comun de drepturi identice cu cele de care se bucură resortisanții respectivului stat membru al UE. Comisia a propus inițierea unor dialoguri în materie de migrație. politicile sunt concepute pentru a construi o Europă deschisă și mai sigură. precum și pentru cercetători. Astfel de parteneriate vor fi specifice pentru fiecare țară parteneră.84 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Afaceri interne Politicile în domeniul afacerilor interne au drept obiectiv garantarea faptului că toate activitățile necesare și benefice creșterii economice. Mai precis. vizând angajatorii lipsiți de scrupule ai migranților ilegali. de asemenea. ajutând. terorismul și criminalitatea organizată.

Spațiul Schengen în decembrie 2011 State membre ale UE care fac parte din spațiul Schengen IS AZORE (PT) MADEIRA (PT) INSULELE CANARE (ES) State membre ale UE care nu fac parte din spațiul Schengen State terțe care fac parte din spațiul Schengen FI NO SE EE LV LT PL CZ AT SI PT ES IT EL AZORE (PT) MADEIRA (PT) IE UK NL BE LU FR CH DK INSULELE CANARE (ES) DE LI SK HU RO BG AT: Austria BE: Belgia BG: Bulgaria CH: Elveția CY: Cipru CZ: Republica Cehă DE: Germania DK: Danemarca EE: Estonia EL: Grecia ES: Spania FI: Finlanda FR: Franța HU: Ungaria IE: Irlanda IS: Islanda Sursa: Comisia Europeană. ar putea fi introdusă o clauză de salvgardare pentru a permite reintroducerea excepțională a controalelor la frontierele interne într-o situație cu adevărat critică. În mai. cât și din cele externe. populare și de succes realizări ale Uniunii Europene. Libia. un număr de state membre și-au exprimat preocupările cu privire la funcționarea spațiului Schengen. fără a aduce prejudicii principiului liberei circulații a persoanelor. Trebuie remarcat. de asemenea. în cadrul acestui mecanism. Egipt. Solicitanții de viză sunt invitați să se prezinte personal pentru depunerea primei cereri pentru obținerea datelor biometrice: o fotografie digitală și amprentele digitale. Consiliul European. Comisia a propus un pachet de măsuri privind diferite aspecte ale migrației. a condițiilor de aderare la spațiul Schengen. fără controale la frontierele interne. Consiliul European a concluzionat. Aceste propuneri fac în prezent obiectul negocierilor în cadrul Parlamentului European și al Consiliului. Pe baza acestor concluzii. Din cauza deficiențelor identificate la anumite frontiere externe. Mauritania și Tunisia). Comisia a adoptat în septembrie propuneri care sunt concepute pentru a asigura un sistem mai eficient de guvernanță Schengen. La 11 octombrie 2011.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 85 Normele Schengen Spațiul Schengen. dotat cu instrumente mai bine adaptate pentru a consolida spațiul Schengen și pentru a face față crizelor care rezultă atât din presiunile interne. precum și pe baza poziției adoptate de Parlamentul European în iulie 2011 și în conformitate cu comunicarea sa privind migrația. permițând libera circulație a aproximativ 400 de milioane de cetățeni între 26 de țări (inclusiv patru țări asociate) este una dintre cele mai tangibile. inclusiv consolidarea guvernanței Schengen. de către Bulgaria și România. IT: Italia LI: Liechtenstein LT: Lituania LU: Luxemburg LV: Letonia MT: Malta NL: Țările de Jos NO: Norvegia PL: Polonia PT: Portugalia RO: România SE: Suedia SI: Slovenia SK: Slovacia UK: Regatul Unit MT CY . precum și punerea în aplicare a unei libertăți fundamentale. de asemenea. în ultimă instanță. Sistemul de Informații privind Vizele (VIS) și-a început operațiunile în toate consulatele care emit vize Schengen din Africa de Nord (Algeria. Maroc. în cadrul reuniunii sale din iunie  (28). a concluzionat că ar trebui introdus un mecanism pentru a răspunde circumstanțelor excepționale care periclitează funcționarea generală a cooperării Schengen. că. care sprijină schimbul de date privind vizele de scurtă ședere între statele Schengen. VIS este o bază centrală de date. faptul că Parlamentul a emis în iunie un aviz pozitiv privind îndeplinirea.

recurgând la toate mijloacele operaționale și financiare aflate la dispoziția sa. opera ț iuni comune mai bine coordonate Frontex este agenția responsabilă cu coordonarea controlului frontierelor externe ale UE. UE a reacționat rapid la provocările legate de migrație cu care s-a confruntat. pentru a clarifica și a consolida mandatul și rolul său  (29). Italia. Au fost mobilizate fonduri în valoare de peste 144 milioane EUR pentru gestionarea situației de urgență umanitară generată de afluxurile bruște de refugiați și persoane strămutate în țările vecine Libiei. Republica Cehă. pentru a le satisface nevoile de bază și pentru a sprijini întoarcerea multora dintre aceștia în țările lor de origine. Țările de Jos. mai ales prin organizarea de operațiuni comune. de asistență financiară de urgență în valoare de 13  milioane  EUR din suma de 28. pentru a sprijini rolul principal al statelor membre.1  milioane  EUR care a fost alocată de către Comisie în cadrul Fondului pentru frontierele externe. . a fost lansată la 20 februarie. Spania. Printre obiectivele misiunii se numără identificarea naționalităților migranților și adunarea de informații privind rețelele de trafic de persoane. O operațiune Frontex. © iStockphoto. inclusiv avioane. Obiectivele principale ale modificării erau asigurarea disponibilității echipamentelor tehnice și a unor polițiști de frontieră calificați pentru operațiunile comune. ea a continuat sprijinul operațional în anumite state membre și și-a consolidat statutul juridic.86 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Controlul frontierelor externe – cadru juridic consolidat. denumită „Hermes 2011”. acest sprijin a făcut posibilă oferirea unui adăpost temporar refugiaților și persoanelor strămutate. de asemenea. punerea în aplicare și evaluarea operațiunilor comune. asigurarea unei coordonări eficiente. asigurarea unei cooperări eficiente între Frontex și țările terțe privind gestionarea frontierelor. În cursul anului 2011. al Fondului european pentru refugiați și al Fondului european de returnare. Hermes 2011 a înființat o zonă operațională în sudul Lampedusei. îmbunătățirea eficienței operațiunilor comune de returnare și îmbunătățirea evaluării activității statelor membre în domeniul gestionării frontierelor. precum și în legătură cu operațiuni de căutare și salvare pe mare. România și Suedia) participă la operațiune cu experți și resurse tehnice. experții Europol au furnizat sprijin analitic operațional pe toată durata operațiunii. Zece state membre (Belgia. Italia a beneficiat.com/aprott Frontierele sigure și securizate reprezintă o temă fundamentală Opera ț iuni în sprijinul abordării provocărilor legate de migra ț ie Pe parcursul anului în cauză. de asemenea. Legislația modificată a pus accentul în special pe consolidarea respectării drepturilor fundamentale în cursul tuturor operațiunilor Frontex. pentru a ajuta Italia în legătură cu supravegherea frontierelor maritime. o zonă suplimentară în Sardinia. De asemenea. identificarea migranților și a refugiaților. Polonia. Franța. Împreună cu fondurile acordate pe bază bilaterală. Portugalia. Pe lângă finanțarea în valoare de aproape 130 milioane EUR în ultimii doi ani privind aspecte legate de migrație. iar la 15 martie 2011 a fost activată. Parlamentul și Consiliul au modificat legislația privind Frontex.

pentru a fi disponibil în situații de urgență.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 87 Echipele de intervenție rapidă la frontieră (RABIT) în Grecia: pe parcursul operațiunii. de asemenea. UE a continuat să ofere asistență Greciei în legătură cu punerea în aplicare a planului de acțiune privind reforma azilului și gestionarea migrației care identifică măsurile pe termen scurt și pe termen lung necesare pentru crearea unui sistem funcțional în domeniul azilului și al migrației. În aprilie a fost semnat un plan operațional pentru desfășurarea echipelor de sprijin pentru azil ale UE în Grecia. Republica Cehă. în scopul de a acorda asistență autorităților elene în înființarea unui sistem de azil și de primire modern și eficace. . Dacă UE dorește să atingă obiectivul de creștere a nivelului de ocupare a forței de muncă la 75  % până în anul 2020. Mai multe state membre au oferit serviciile experților lor pentru a sprijini operațiunea care a început în mai (Austria. Modificările vizau asigurarea unor norme mai rapide. Comisia a propus consolidarea solidarității UE în domeniul azilului  (33) printr-o mai bună interacțiune între legislația UE. Azilul În iunie. sprijinită de o agendă solidă pentru integrare. România. în ceea ce privește viitoarea cerere de personal pentru îngrijirea persoanelor în vârstă. Promovarea integrării migran ț ilor Comisia a propus o „Agendă europeană pentru integrarea resortisanților din țările terțe” în vederea consolidării beneficiilor economice. Forța de muncă a Uniunii Europene va scădea cu aproximativ 50 de milioane până în 2060. Suedia și Regatul Unit). precum și în legătură cu identificarea imigranților ilegali reținuți. Pe parcursul celor patru luni ale operațiunii. până în 2020. Recrutarea personalului fiind în curs de desfășurare. În noiembrie. diversitatea generată de migrație poate reprezenta un avantaj competitiv și o sursă de dinamism pentru societatea europeană. este esențial să se înlăture obstacolele din calea accesului migranților la locuri de muncă. se estimează că. Ungaria. ca urmare a procesului de îmbătrânire a populației. atât în beneficiul statelor membre. informații privind țările de origine și know-how privind gestionarea cazurilor de azil. mai echitabile și mai eficiente. au acordat asistență colegilor lor greci în legătură cu activitățile de control al zonelor de frontieră cu Turcia. Comisia a lansat o dezbatere publică referitoare la directiva privind dreptul la reîntregirea familiei pentru resortisanții țărilor terțe care locuiesc în UE (31). Agenda pune accentul pe participarea deplină a migranților în toate sectoarele vieții colective și subliniază rolul esențial al autorităților locale din statele membre. sectorul sănătății se va confrunta cu un deficit de aproximativ 1 milion de profesioniști și chiar până la 2 milioane. Belgia. Asistența financiară totală alocată în Grecia în perioada 2010-2012 se ridică la 223 milioane EUR. De exemplu. dacă se iau în considerare profesiile medicale auxiliare. Slovacia. detașarea echipelor de intervenție rapidă la frontieră a ajutat. Danemarca. Sub gestionarea Frontex. care s-a desfășurat între 2 noiembrie 2010 și 2 martie 2011. aproximativ 200 de reprezentanți ai forțelor de ordine bine pregătiți. Comisia a prezentat propuneri revizuite privind procedurile în materie de azil și condițiile de primire în vederea consolidării Sistemului european comun de azil (SECA) până în 2012  (32). au fost detectați peste 11 800 de migranți și numărul intrărilor ilegale a scăzut cu peste 70 %. Țările de Jos. Cipru. Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) a fost inaugurat în Malta în iunie 2011. cooperarea practică și utilizarea mecanismelor de finanțare ale UE. Finlanda. inclusiv finanțare de urgență. sociale și culturale ale migrației în Europa (30). cât și în beneficiul refugiaților. autoritățile elene să colecteze informații cu privire la rutele de migrație și rețelele de intermediari care exploatează situațiile disperate ale imigranților ilegali. cu atât mai mult cu cât forța de muncă europeană este în scădere. din 26 de state membre. Dacă este bine gestionată. Germania. În decembrie. Aceste echipe oferă servicii de interpretariat. Comisia a coordonat asistența prin experți din statele membre și a furnizat sprijin financiar specific din partea UE. Această constatare subliniază necesitatea unei politici bine gestionate în materie de migrație. agenția a constituit un grup de aproximativ 350 de experți din toate statele membre.

poliția a arestat 184 de persoane suspectate de săvârșirea unor infracțiuni de abuzuri sexuale asupra copiilor și a identificat peste 200 de victime ale abuzurilor asupra copiilor în cadrul unei operațiuni desfășurate împreună cu agențiile responsabile cu aplicarea legii din întreaga lume. cu sprijinul determinant al Europol. Site-ul internet funcționa pe un server aflat în Țările de Jos și. În total. cu o propunere de legislație a UE privind colectarea de date din registrele cu numele pasagerilor (PNR) pentru zborurile care intră sau ies de pe teritoriul UE și adoptarea a două pachete privind anticorupția și recuperarea activelor. în perioada sa de vârf. Parlamentul și Consiliul au adoptat noi acte legislative privind traficul de persoane  (35). © iStockphoto. Primul raport anual privind punerea în aplicare a SSI a fost adoptat în noiembrie 2011 (34). ciclul de politici ale UE pentru lupta împotriva criminalității organizate a oferit un cadru coerent pentru acțiunile statelor membre.88 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Terorismul și criminalitatea organizată Lupta împotriva terorismului și a criminalității organizate a continuat pe întregul continent. Persoanele suspectate de săvârșirea unor infracțiuni în materie de abuzuri sexuale asupra copiilor erau membre ale unui forum online care promova relațiile sexuale între adulți și băieți. Grecia. Comisia a început să pună în aplicare Strategia de securitate internă în acțiune. Noua Zeelandă. La nivel operațional. în numele Comisiei. Spania. Lupta împotriva abuzurilor și a infracțiunilor comise asupra copiilor La începutul anului 2011. Negocierile cu privire la noi acorduri bilaterale privind PNR cu SUA și Australia au fost finalizate. Islanda. printre alte inițiative. . Europol a emis peste 4  000 de rapoarte de informații către autoritățile polițienești din peste 30 de țări din Europa și din alte părți ale lumii pentru susținerea operațiunii.com/webphotographeer Registrele cu numele pasagerilor (PNR) – Noi acorduri în curs de pregătire Unele aspecte-cheie care evidențiază operațiunile de succes sunt descrise mai jos. iar negocierile cu Canada au înregistrat progrese importante. În 2011. asupra tuturor proiectelor privind traficul de persoane finanțate de Comisie și asupra multor publicații. alături de intensificarea cooperării judiciare și polițienești. Polonia. în Australia. primul coordonator al UE pentru combaterea traficului de persoane și-a început activitatea. susținută prin dispoziții juridice semnificative. 10 dintre acestea fiind deja încheiate. Autoritățile responsabile cu aplicarea legii din 13 țări au depistat infractori în întreaga lume. Regatul Unit și Statele Unite. Țările de Jos. au fost lansate 25 de acțiuni prevăzute în comunicarea privind Strategia de securitate internă (SSI) pentru 2011. România. Belgia. În 2011. care oferă o privire de ansamblu asupra politicii și legislației UE. pentru orientarea și coordonarea în ansamblu a strategiei de luptă împotriva traficului de persoane. pe baza evaluării de către UE a amenințărilor în domeniu. Canada. a avut până la 70 000 de membri la nivel mondial. care vizează armonizarea dreptului penal material și adoptă o abordare de toleranță zero față de traficanți. Comisia a continuat să dezvolte site-ul internet consacrat activităților UE în materie de luptă împotriva traficului de persoane. Italia.

Raportul va fi publicat o dată la doi ani. aproape o tonă de cocaină și 160 kg de hașiș au fost confiscate în cadrul unei operațiuni internaționale a poliției. inclusiv un raport anticorupție al UE. 22 de membri ai unei rețele internaționale de trafic de droguri. Spania și Eurojust. Raid împotriva falsificării de monede La mijlocul anului. corupția în statele membre costă economia europeană aproximativ 1 % din PIB-ul Uniunii. prin Anvers.com/Szocs Jozsef . au fost arestați în această operațiune. Comisia a adoptat un ansamblu de măsuri (36) vizând combaterea corupției. În total. Belgia. conform estimărilor. începând din 2013. Austria. înainte de a fi în cele din urmă confiscat în Albania. în cadrul unei operațiuni comune cu Europol. tehnic și financiar pentru anchetă. condusă de garda civilă din Spania și coordonată de Europol. Europol a fost în măsură să ofere sprijin analitic. inclusiv oferind lichidități pentru aplicarea unor măsuri tactice polițienești. pentru a monitoriza și a evalua eforturile statelor membre împotriva corupției și pentru a încuraja sprijinul politic și a consolida încrederea reciprocă în întreaga UE. ca una dintre măsurile vizând protejarea economiei legale. elemente cruciale pentru succesul final. Operațiunea a fost realizată de o echipă comună de anchetă între Europol. să îndeplinească pe deplin angajamentele internaționale pe care și le-au asumat și să consolideze coerența politicilor și acțiunilor pe care le întreprind pentru combaterea corupției. Italia. În iunie. Bulgaria. Această abordare va fi completată printr-o propunere de directivă privind confiscarea și recuperarea în Uniunea Europeană a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni. Au fost întreprinse acțiuni rapide împotriva falsificatorilor de bani © iStockphoto. Autoritățile spaniole împreună cu Europol au lucrat cu autorități responsabile cu aplicarea legii din șapte țări: Albania. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Serbia.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 89 Lupta împotriva drogurilor În mai 2011. Transportul enorm de cocaină a fost diluat în 13 tone de ulei de palmier care fusese expediat din Columbia. Lupta împotriva corup ț iei Nu există date exhaustive în acest domeniu însă. Poliția bulgară a arestat șase suspecți și a confiscat în imprimeriile din țară peste o jumătate de milion de euro de bancnote contrafăcute de înaltă calitate. unii dintre aceștia numărându-se printre „capii” rețelei. Acest mecanism va ajuta statele membre să îmbunătățească procesul de punere în aplicare a legislației. Germania. în Belgia. poliția bulgară a organizat un raid și a desființat o imprimerie sofisticată în care erau contrafăcute bancnote euro.

au fost adoptate măsuri pentru consolidarea securității sistemului de registre naționale până la intrarea în vigoare în 2012 a registrului unic al UE. Este vorba despre siguranța mediului. cuprinsă între 2013 și 2020. au fost finalizate în a doua jumătate a anului. sănătatea și siguranța. dacă există condiții favorabile în acest sens  – și o cotă de piață de 20  % pentru sursele regenerabile de energie. care stabilește obiective obligatorii pentru 2020: o reducere cu 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră. estimând că legislația UE este pe deplin compatibilă cu dreptul internațional. Instituțiile UE au continuat să pună în aplicare măsurile de monitorizare necesare pentru a pune în aplicare pachetul legislativ privind clima și energia. S-a adoptat o legislație (38) pentru includerea sectorului aviației în ETS începând cu 1 ianuarie 2012. Legislația este similară cu cea adoptată în 2009 pentru automobile.90 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Atenuarea preocupărilor cotidiene ale cetă ț enilor Uniunea se implică în multe domenii de acțiune pentru a facilita viața cotidiană a cetățenilor. Statele membre ale UE-15 sunt în continuare hotărâte să atingă sau chiar să își depășească angajamentul colectiv de reducere a emisiilor în perioada 20082012 cu 8 % sub nivelurile dintr-un an de referință ales (1990 în majoritatea cazurilor). în timp ce în perioada 2013-2020 proporția va fi de 82 %. culturii și turismului. Parlamentul și Consiliul au adoptat o legislație vizând reducerea emisiilor provenind de la vehiculele utilitare  (40). Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins recursul introdus de companiile aeriene din Statele Unite împotriva includerii în ETS. Pentru a îmbunătăți transparența pieței și pentru a asigura capacitatea autorităților de supraveghere a piețelor de a acționa rapid atunci când este necesar. . companiile aeriene vor primi 85 % din cotele lor gratuit. Siguran ț a mediului Politici climatice O anchetă Eurobarometru  (37) a arătat că schimbările climatice au rămas o preocupare majoră a cetățenilor europeni. Faptul că site-ul internet „Europa ta” este disponibil în toate limbile UE va facilita accesul cetățenilor europeni la informațiile practice referitoare la viața lor cotidiană. În urma cazurilor de criminalitate informatică de la sfârșitul anului 2010 și începutul anului 2011. în ciuda crizei economice. siguranța cetățenilor în cazul unor catastrofe naturale și industriale. În cadrul strategiei UE având drept obiectiv reducerea emisiilor de CO2 provenite de la vehicule utilitare ușoare. Comisia a propus aplicarea normelor UE pentru reglementarea piețelor financiare în cazul tuturor sectoarelor pieței carbonului. în luna mai. în octombrie. În septembrie. La 21 decembrie. Multe dintre aceste măsuri de punere în aplicare presupuneau introducerea unor norme comune pentru sistemul UE de comercializare a cotelor de emisii (ETS) în vederea pregătirii pentru cea de a treia perioadă de comercializare. inclusiv tranzacțiile spot. Comisia a publicat valorile de referință  (39) care vor fi utilizate pentru alocarea de cote de emisii gratuite companiilor aeriene care operează zboruri către și dinspre aeroporturile UE. față de nivelurile din 1990 – sau cu 30 %. Pregătirile pentru trecerea la registrul unic. precum și domeniile transportului și telecomunicațiilor. care au dus la suspendarea temporară a registrelor naționale ETS. inclusiv testarea software-ului. În 2012.

care se situează între 2.2 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020 în favoarea unui nou program pentru mediu și politici climatice. Aceasta va permite statelor membre să taxeze vehiculele rutiere grele nu doar pentru costul infrastructurii. Biodiversitate În mai. statelor membre li se va permite să diferențieze taxele în funcție de nivelul de congestionare. hidrocarburi și particule pentru ambarcațiunile de agrement noi. poluarea aerului rămâne una dintre principalele preocupări legate de mediu cu care se confruntă cetățenii. Ambarcațiunile de agrement vor deveni mai sigure și mai puțin poluante Comisia a propus noi acte legislative (42) care vor face utilizarea schi-jeturilor. va fi mai simplu și mai flexibil. Acest fapt va oferi stimulente operatorilor de transport de marfă pentru a utiliza vehicule mai puțin poluante și în perioade mai puțin aglomerate. promovează viața și dezvoltarea urbane durabile © Uniunea Europeană . Janez Potočnik. prin intermediul reformelor. a ambarcațiunilor cu motor și a ambarcațiunilor cu pânze mai puțin dăunătoare pentru apele europene. Beneficiile aduse sănătății publice se vor situa între 15 și 34 miliarde EUR. Un transport rutier mai puțin poluant Revizuirea așa-numitei directive „Eurovigneta” privind taxarea vehiculelor rutiere grele pentru utilizarea infrastructurii a fost adoptată în septembrie 2011.6 și 11 miliarde EUR. generând în același timp noi venituri pentru finanțarea unui transport mai puțin poluant. Această strategie este construită în jurul unui număr limitat de obiective secundare măsurabile. în special prin folosirea mai intensă a infrastructurii verzi. De asemenea. Strategia caută să îmbunătățească și să refacă ecosistemele și serviciile ecosistemice ori de câte ori este posibil. atenuând astfel congestionarea în perioadele de vârf. ci și pentru costurile externe ale poluării atmosferice și fonice pe care o produc. El va reduce poluarea atmosferică și fonică care afectează viața și sănătatea cetățenilor care locuiesc în vecinătatea unor drumuri și va contribui la o mai bună gestionare a congestionării din cauza căreia au de suferit șoferii. fiecare fiind însoțit de un set corespunzător de acțiuni.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 91 Combustibili pentru nave mai ecologici – reducerea conținutului de sulf din combustibilii pentru nave Comisia Europeană a propus la 12 iulie 2011 acte legislative (41) care vizează reducerea conținutului de sulf din combustibilii utilizați în transportul maritim. Există șase obiective care abordează diferitele aspecte ale provocărilor. va cuprinde un subprogram specific pentru politici climatice și. dar va beneficia de un buget semnificativ sporit. cu avantaje pentru mediu și pentru sănătatea consumatorilor. Programul LIFE propus se va baza pe succesul programului LIFE+ actual. va avea un impact mai mare. Programul LIFE În decembrie. În condițiile în care aproape jumătate din populația Europei locuiește în zone unde obiectivele UE privind calitatea aerului nu au fost încă îndeplinite. Rezultatul scontat al propunerilor este diminuarea emisiilor de dioxid de sulf cu până la 90 % și al emisiilor de pulberi în suspensie cu până la 80 %. Comisia a adoptat o nouă strategie pentru a proteja biodiversitatea în UE (43). Revizuirea directivei privind ambarcațiunile de agrement (DAA) propune limite mai stricte pentru oxizii de azot. Comisia a propus alocarea sumei de 3. depășind cu mult costurile estimate. ambițioase și realiste care se concentrează pe principalele cauze care conduc la pierderea biodiversității. comisarul pentru mediu.

Grimsvötn. precum și evacuarea cetățenilor UE și a resortisanților țărilor terțe în timpul crizei din Libia: în 2011. Noile proceduri au fost supuse unei examinări în timp real atunci când un alt vulcan islandez. Comisia Europeană și-a intensificat monitorizarea radiologică după accidentul de la Fukushima prin intermediul rețelei Platforma europeană de schimb de date radiologice (European Radiological Data Exchange Platform. Comisia a prezentat o propunere legislativă de consolidare a instrumentelor mecanismului. Uniunea Europeană și-a revizuit răspunsul în fața crizei provocate de norii de cenușă vulcanică după ce erupția vulcanului Eyjafjallajökull în 2010 a afectat în mod considerabil traficul aerian. a avut loc un exercițiu de simulare în cazul unei erupții vulcanice în vederea testării și verificării eficacității diverselor proceduri și instrumente dezvoltate ca răspuns la criza din 2010. incendii de pădure în Grecia. EURDEP). Aceasta a fost dezvoltată și este gestionată de serviciul științific intern al Comisiei Europene. . Se propune extinderea sistemului EURDEP la nivel mondial pe baza unui memorandum de înțelegere semnat între Comisie și Agenția Internațională a Energiei Atomice. a erupt la 21 mai 2011. Securitatea nucleară Ca urmare a evenimentelor dezastruoase care au avut loc la centrala nucleară de la Fukushima (Japonia). În aprilie 2011. Ea cuprinde 35 de țări europene și pune la dispoziție online date provenite de la aproximativ 4 400 de stații de supraveghere a dozelor gamma. În același timp. poluare marină în Golful Algeciras din Spania. A fost adoptată o măsură de salvgardare referitoare la controalele privind produsele alimentare și hrana pentru animale originare din Japonia pentru a garanta că astfel de produse nu conțin niveluri inacceptabile de radioactivitate. Prevenirea crizei provocate de cenușa vulcanică Anul trecut. securitatea nucleară a devenit din nou subiectul prioritar al agendei europene.92 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Siguran ț a cetă ț enilor în cazul unor catastrofe naturale și industriale Protecția civilă O explozie la o bază navală în Cipru. Comisia propune trecerea la un sistem planificat în prealabil și mai prompt. În prezent. Rezultatele ambelor cazuri au demonstrat că noile proceduri europene reprezintă un pas înainte extrem de important în ceea ce privește gestionarea riscurilor conexe și reducerea la minimum a perturbărilor. desfășurarea mijloacelor de protecție civilă ale UE se bazează pe oferte în mare parte voluntare și ad-hoc din partea celor 31 de state participante. datele fiind actualizate la fiecare oră. Centrul Comun de Cercetare. mecanismul european de protecție civilă a fost activat de 27 de ori pentru a răspunde dezastrelor din interiorul și din afara UE.

reafirmând în același timp responsabilitatea finală a acestor state pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. a propus o nouă legislație pentru a garanta siguranța platformelor offshore petroliere și de gaz © Uniunea Europeană . o rețea de autorități de reglementare a siguranței nucleare și organizații de sprijin tehnic ale acestora din cadrul UE. Testele de rezistență reprezintă reevaluări ale marjelor de siguranță ale celor 143 de centrale nucleare în cauză.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 93 Teste de rezisten ț ă în domeniul nuclear Statele membre au convenit că. iar lucrătorii din sectorul nuclear și publicul larg vor avea dreptul să obțină mai multe informații. În temeiul noilor dispoziții juridice. precum accidentele aviatice. coordonată de serviciul științific intern al Comisiei Europene. standardele de siguranță elaborate de Agenția Internațională a Energiei Atomice devin obligatorii din punct de vedere juridic. Günther Oettinger. Pe baza experienței dobândite ca urmare a evenimentelor de la Fukushima și pentru a garanta cele mai înalte standarde de siguranță din lume. industria europeană va trebui să evalueze și să îmbunătățească periodic standardele de siguranță aplicabile operațiunilor offshore. toate statele membre vor trebui să elaboreze programe detaliate de eliminare a deșeurilor radioactive. de la proiectare până la dezasamblarea finală a unei instalații petroliere sau de gaze. Comisia Europeană a propus un nou act legislativ (45) care va garanta că producția europeană offshore de petrol și gaze naturale va respecta cele mai ridicate standarde din lume în materie de siguranță. Centrul Comun de Cercetare. de la 1 iunie 2011. Aceasta creează un cadru european solid și impune obligații importante statelor membre. comisarul pentru energie. atacurile teroriste sau atacurile răuvoitoare de altă natură. testele se concentrează pe toate tipurile de catastrofe naturale și includ efecte ale accidentelor de origine umană. siguranța tuturor centralelor nucleare din cele 14 state membre va fi examinată utilizând criterii comune. Siguranța deșeurilor radioactive Directiva privind deșeurile nucleare radioactive a fost adoptată de Consiliu în temeiul Tratatului Euratom la jumătatea anului 2011  (44). sănătate și mediu peste tot în UE. Platforme maritime mai sigure La 27 octombrie 2011. Sub controlul autorităților naționale de reglementare. Noul proiect de regulament stabilește norme clare care vizează ciclul complet al tuturor activităților de explorare și producție. Datele sunt colectate prin intermediul Centrului european pentru schimburi de experiență operațională (European Clearinghouse for Operational Experience Feedback) pentru centralele nucleare.

vânzarea și controlul jucăriilor pe piața UE fiindu-le impuse mai multe responsabilități. care a devenit deplin operațională în mai 2011. al căror sistem de eliminare a substanței nu este încă pe deplin dezvoltat. reprezintă un important pas înainte pentru toți pacienții din UE. În al doilea rând. tuturor actorilor implicați în producția. are ca scop reducerea expunerii sugarilor cât mai mult posibil. pentru asigurarea unei mai bune protecții a copiilor. Interdicția la nivelul UE se bazează pe avizul științific al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și. permițând statelor membre să își îndeplinească sarcinile de supraveghere a pieței într-o manieră mai eficientă și furnizând tuturor centrelor toxicologice europene informațiile necesare în vederea unui tratament medical prompt în caz de otrăvire cu produse cosmetice. Sistemul de alertă rapidă pentru produsele nealimentare a îmbunătățit eficiența schimbului de informații dintre statele membre și Comisie cu privire la produsele periculoase depistate în Europa și și-a consolidat cooperarea cu China și Statele Unite. Siguranța jucăriilor La 20 iulie 2011 a intrat în vigoare noua directivă privind jucăriile (46). mai multe obligații. Expunerea la BPA  – o moleculă organică care stă la baza anumitor materiale plastice utilizate pentru biberoane  – ar putea avea efecte negative potențiale asupra sugarilor. în conformitate cu principiul precauției. eficacitatea și calitatea medicamentelor introduse pe piață. în conformitate cu noile norme ale UE la începutul anului. astfel cum se prevede într-o directivă a UE adoptată la sfârșitul lunii ianuarie (47). Siguranța produselor cosmetice Un nou sistem IT european a fost dezvoltat și testat în timpul anului cu obiectivul de a spori în mod semnificativ siguranța consumatorilor. © iStockphoto. Noul sistem va permite ECHA să realizeze primul inventar european al substanțelor periculoase și al clasificărilor armonizate. Sistemul de alertă rapidă pentru produsele nealimentare (RAPEX) În 2011. Siguranța pacienților este îmbunătățită grație Băncii europene de date referitoare la dispozitivele medicale numită „Eudamed”. producătorii. Acestea consolidează cadrul juridic pentru a asigura siguranța.94 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Sănătatea și siguran ț a cetă ț enilor și drepturile lor în calitate de consumatori Cu un pas mai aproape de o utilizare mai sigură a substanțelor chimice în UE Peste trei milioane de notificări de clasificare au fost depuse la Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) de către întreprinderile care produc sau importă substanțe periculoase. Printre măsurile suplimentare adoptate în 2011 pentru a spori siguranța produselor se numără: adoptarea unei serii de cerințe în materie de siguranță pentru o serie de produse de uz casnic și de agrement folosite de cetățeni în viața lor de zi cu zi. Acest lucru va permite utilizarea mai sigură a substanțelor chimice și va permite utilizatorilor din aval și consumatorilor să aleagă produse chimice mai puțin periculoase pentru nevoile lor. statele membre trebuie să se asigure că autoritățile de supraveghere a pieței efectuează controale adecvate în cadrul Uniunii. ajută pacienții care necesită tratament specializat și facilitează schimbul de informații privind standardele de calitate și de siguranță ale asistenței medicale. Ea prevede un set clar și coerent de norme privind rambursarea costurilor asistenței medicale transfrontaliere. facilitează recunoașterea prescripțiilor medicale dintr-un alt stat membru. Drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere Noua directivă privind drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere. pregătiri pentru supravegherea comună a pieței și activități multilaterale globale în domeniul siguranței produselor. Jucăriile sigure garantează siguranța copiilor și mulțumirea părinților Siguranța medicamentelor și a dispozitivelor medicale Noua legislație privind farmacovigilența adoptată la sfârșitul anului 2010 și noua directivă privind medicamentele falsificate adoptată în iunie 2011  (48) sunt importante evoluții legislative ale UE în domeniul produselor farmaceutice. . În primul rând. de asemenea. adoptată în mod oficial în martie 2011 (49). importatorii și distribuitorii de jucării au. Clasificarea este esențială pentru a se determina dacă un produs chimic este periculos pentru sănătate și mediul înconjurător și va determina informațiile de pe etichetele produselor chimice pe care le folosesc lucrătorii și consumatorii.com/ivanastar Interzicerea substanței bisfenol A în biberoane Biberoanele care conțin substanța bisfenol A (BPA) au fost interzise în Uniunea Europeană din iunie 2011.

Profesorii Hoffmann și Steinman au beneficiat. iar cealaltă jumătate lui Ralph M. transportul și vânzarea cu amănuntul. insistând mai puțin pe pericolele fumatului și mai mult pe beneficiile renunțării la fumat. punând accentul pe realizările foștilor fumători și oferind fumătorilor ajutor practic pentru a renunța la fumat. În ciuda faptului că UE se află în avangarda siguranței alimentare la nivel mondial. reprezentând peste 37  % din totalul populației UE. Alimente durabile și sigure pentru Europa și dincolo de granițele ei Obiectivul central al politicii europene pentru siguranța alimentară este de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a intereselor consumatorilor în legătură cu produsele alimentare. depozitarea. în iunie 2011. producția primară. inclusiv producția de hrană pentru animale. având uneori consecințe fatale. reprezentând 28 de milioane de europeni. În prezent. Principiul director. Steinman „pentru descoperirea celulelor dendritice și a rolului lor în imunitatea adaptativă”. Comisia și statele membre și-au continuat activitățile de informare pentru a crește gradul de sensibilizare cu privire la card și la modul de utilizare a acestuia. în cadrul activității lor. Steinman demonstrează că cercetătorii care beneficiază de finanțare din partea UE sunt lideri de nivel mondial în numeroase domenii. Prevenirea și controlul amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății Propunerea legislativă a Comisiei pentru consolidarea măsurilor UE de protecție a cetățenilor împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății a fost adoptată la 8 decembrie 2011 (50). peste 188 de milioane de persoane dețin un CEASS (sau un certificat de înlocuire). prevăzut în principal în Cartea albă a Comisiei privind siguranța alimentară  (51). de finanțare din partea Uniunii Europene. Steinman în cadrul celor trei proiecte diferite ale UE la care a participat s-a concentrat în principal asupra cercetărilor privind celulele dendritice. . jumătate fiind acordat lui Bruce A. Hoffmann „pentru descoperirile lor privind activarea imunității înnăscute”. Activitatea lui Ralph M. Comisia a lansat o campanie paneuropeană intitulată „Foștii fumători sunt de neoprit”. ținând cont de diversitatea produselor. Ea propune actualizarea legislației existente privind bolile transmisibile și consolidarea colaborării la nivelul Uniunii în materie de amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății din perspectiva sănătății publice la nivel global. pot apărea focare de bacterii cu transmitere prin alimente.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 95 Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) continuă să faciliteze accesul la servicii de asistență medicală pentru cetățeni din 31 de țări europene în cursul unor vizite temporare în străinătate. este aplicarea unei abordări integrate de la fermă la consumator care să acopere toate sectoarele lanțului alimentar. campania ar trebui să contribuie activ la o reducere a fumatului în întreaga Europă. asigurând în același timp funcționarea eficientă a pieței interne. Beutler și Jules A. prelucrarea produselor alimentare. Cercetările întreprinse de Jules A. inclusiv produsele tradiționale. Împreună cu măsurile de prevenire luate la nivel european și național. Această campanie antitutun se axează pe renunțarea la fumat. Premiul Nobel Premiul Nobel 2011 în fiziologie sau medicină a fost împărțit.  Hoffmann și Ralph M. Acordarea Premiului Nobel lui Jules A. Publicul-țintă sunt tinerii cu vârsta între 25 și 34 de ani. Acțiuni întreprinse împotriva fumatului În cadrul unei acțiuni mai ample a UE privind tutunul. Hoffmann în cadrul proiectului UE „Biologia și patologia parazitului malariei” în domeniul imunității înnăscute au dus la contribuția sa la descoperirea receptorilor și la descrierea mecanismelor de apărare antimicrobiene ale muștelor Drosophila.

cât și în țări terțe. coli au fost detectate ulterior în zona Bordeaux în Franța. Comisia a instituit un plan de urgență pentru a sprijini producătorii de legume. Alte focare cauzate de aceeași tulpină de E. Aproximativ 53 de persoane au decedat din cauza bacteriei E. în noiembrie. pentru a face față situației dificile de pe piață cu care se confrunta sectorul în urma crizei provocate de E. În urma investigațiilor. din care 17 milioane EUR reprezintă contribuția UE. coli în întreaga Europă. este de 34. s-a concluzionat că această situație a fost cauzată de o bacterie Escherichia coli producătoare de toxină Shiga. Această bacterie poate cauza boli care variază de la boli intestinale ușoare la complicații renale grave și moarte. Ca răspuns la impactul economic al epidemiei de E. Bugetul total pentru programe. Comisia s-a concentrat pe reducerea la minimum a risipei de alimente și optimizarea ambalajelor pentru alimente . comisarul pentru sănătate și protecția consumatorilor. Cu ocazia Zilei dedicate siguranței alimentare. Comisia a activat imediat toate rețelele relevante de îndată ce epidemia a fost confirmată. De asemenea. asigurând distribuirea rapidă a informațiilor în întreaga UE în legătură cu epidemia. acesta reprezentând una dintre cele mai grave amenințări cu transmitere prin alimente la adresa sănătății publice din ultimii ani. Printre acestea s-au numărat Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje (RASFF) și Sistemul de avertizare și reacție rapidă (EWRS).96 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Focarul epidemic cauzat de E.1 milioane EUR. un pachet bugetar în valoare de 210  milioane  EUR a fost pus la dispoziție pentru a permite un răspuns la cererile de despăgubire pentru perioada 26 mai-30 iunie. În total. coli. Comisia a aprobat 14 programe în 11 state membre vizând promovarea fructelor și a legumelor proaspete atât pe piața internă. © Uniunea Europeană John Dalli. S-a stabilit o legătură între focarele din nordul Germaniei și din Franța și semințele de schinduf din Egipt. coli În mai. Germania a informat Sistemul de avertizare și reacție rapidă (EWRS) al Comisiei cu privire la o creștere semnificativă a numărului de pacienți cu sindrom hemolitic-uremic (HUS) și diaree hemoragică cauzate de Escherichia coli enterohemoragică (EHEC). coli. determinând Comisia să ia măsuri pentru a retrage de pe piață anumite tipuri de semințe din Egipt și a interzice temporar importul acestora (52). care se desfășoară pe o perioadă de trei ani.

vor stimula responsabilizarea consumatorilor și vor contribui la lupta împotriva creșterii nivelului obezității și al bolilor cronice în UE. Aceste noi metode au facilitat activitatea laboratoarelor care testează băuturi energizante suspectate de a fi contaminate importate din Taiwan. noi cerințe pentru a furniza informații privind conținutul de nutrienți din produsele alimentare. numărul cererilor de înregistrare a crescut ca urmare a extinderii UE și a interesului tot mai mare al producătorilor din afara UE. Thailanda și Vietnam. o brânză de oaie originară din Italia. de exemplu privind substanțele care provoacă alergii. Crearea etichetelor de calitate. pentru a verifica dacă producătorii respectă normele de etichetare pentru toate produsele destinate alimentației umane sau animale care conțin OMG-uri. sistemele UE de acest tip au înregistrat produse agricole și alimentare de calitate provenind din întreaga UE și din țările terțe. a dus la furnizarea de produse sigure și de calitate în întreaga UE. produsul Piacentinu Ennese. Noile norme vor ajuta consumatorii să ia decizii în cunoștință de cauză atunci când cumpără produse alimentare. Informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare Un nou regulament privind furnizarea de informații consumatorilor referitoare la produsele alimentare a fost adoptat de către Parlamentul European și Consiliu (53). prin urmare. JRC a dezvoltat rapid trei metode de testare care au permis identificarea rapidă și precisă a substanțelor. Centrul Comun de Cercetare (JRC). identifica și cuantifica OMG-urile în alimentația umană și în hrana pentru animale. De la instituirea lor în 1992. În ultimii ani. De asemenea. autoritățile din Taiwan au descoperit că anumite băuturi energizante de pe piața lor fuseseră contaminate cu ftalați (substanțe chimice folosite în mod curent ca plastifianți în materialele plastice).O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 97 Siguranța alimentară – metode de testare pentru a proteja și a promova încrederea consumatorilor Serviciul științific intern al Comisiei Europene. printre care se numără cei din India. O etapă importantă – înregistrarea denumirii cu numărul 1 000 În februarie 2011. a devenit denumirea cu numărul 1 000 înregistrată în cadrul sistemului de etichetare a calității produselor agricole și alimentare al Comisiei. În mai 2011. și. Există. lista ingredientelor va trebui să conțină și nanomaterialele fabricate. De asemenea. precum și noi norme cu privire la etichetarea cărnii. Legislația stabilește principii generale privind etichetarea produselor alimentare și prevede noi norme referitoare la lizibilitatea informațiilor. Aceste metode sunt utilizate de laboratoarele din întreaga Europă. JRC a publicat un compendiu care enumeră toate cele 79 de metode care au fost validate până în prezent în scopul de a detecta. China. au contribuit la protecția sănătății consumatorilor din întreaga lume. cum sunt indicațiile geografice și logoul UE privind agricultura ecologică. În acest an s-a depășit un prag important atunci când Piacentinu Ennese  – o brânză de oaie originară din Italia  – a devenit denumirea înregistrată cu numărul 1 000 . de asemenea. În 2011. el consolidează normele destinate prevenirii practicilor înșelătoare și prevede informații suplimentare. desfășoară o amplă activitate în sprijinul siguranței alimentare și dezvoltă metode de testare care sunt utilizate de laboratoare din întreaga UE și din afara acesteia.

ținând cont de aceasta. odată adoptate. Comisia a adoptat la 29 noiembrie 2011 două propuneri legislative (54) care. oriunde și oricum achiziționează un produs sau un serviciu în UE. precum și furnizare fiabilă de energie electrică. Adoptarea directivei privind drepturile consumatorilor Noua directivă a UE privind drepturile consumatorilor a fost adoptată în cursul anului (55). Noul permis de conducere european va fi introdus de la 19 ianuarie 2013. vor oferi consumatorilor europeni modalități simple. pentru o funcționare eficientă. toate puternic dependente.98 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) La achiziționarea de bunuri și servicii pe piața unică. rapide și ieftine de rezolvare a problemelor lor. Corvaja O rachetă Soiuz lansează în spațiu primii sateliți Galileo pentru sistemul de navigație globală prin satelit de la noul centru spațial din Guyana Franceză Permisul de conducere Directiva privind permisele de conducere a fost modificată (56) pentru a se introduce un nou model de permis de conducere european în locul permiselor din hârtie și plastic emise în prezent de către statele membre. © ESA/S. sateliții vor oferi posibilitatea furnizării unor servicii îmbunătățite începând cu o navigație mai precisă pentru automobile. Aceasta afectează încrederea consumatorului și încetinește creșterea. Acesta va cuprinde elemente precum perioade de valabilitate armonizate și noi categorii de vehicule. iar cealaltă este o propunere de regulament privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum (Regulamentul privind SOL în materie de consum) care intenționează să stabilească o platformă la nivelul UE care să permită gestio­ narea în totalitate online a litigiilor legate de tranzacțiile comerciale electronice transfrontaliere. Acest act legislativ va consolida drepturile consumatorilor în toate cele 27 de state membre ale UE. de tehnologii de navigație prin satelit. Guyana Franceză. interzicerea opțiunilor predefinite pe site-urile internet și prelungirea termenului în care consumatorii pot rezilia un contract de la 7 la 14 zile. Transport și telecomunica ț ii Lansarea primilor doi sateliți operaționali Galileo În octombrie. o gestionare eficientă a transportului rutier. Europa a făcut un pas decisiv prin lansarea primilor doi sateliți operaționali Galileo din Kourou. . transparența prețurilor. Una dintre ele este o propunere de directivă privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum (Directiva privind SAL în materie de consum) care vizează îmbunătățirea disponibilității și a calității acestor mecanisme reparatorii. mai ales în cazul cumpărăturilor efectuate online. servicii de căutare și salvare. Din 2014. tranzacții bancare mai sigure. Impactul economic total este estimat la aproximativ 90 miliarde EUR pentru următorii 20 de ani. Statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru a pune în aplicare normele la nivel național. Soluționarea extrajudiciară a litigiilor reprezintă o alternativă la procedurile judiciare tradiționale și. Printre inovațiile cuprinse în directivă se numără eliminarea taxelor și a costurilor ascunse pentru achizițiile efectuate pe internet. litigiile dintre consumatori și comercianți rămân adesea nesoluționate.

Transportatorii aerieni care transportă mărfuri în UE vor trebui să se angajeze să aplice măsuri de securitate de bază. În conformitate cu noua legislație. a fost adoptată o directivă privind schimbul transfrontalier de informații privind infracțiunile rutiere (57). precum sistemele de localizare prin satelit. © Uniunea Europeană . Mărfurile care provin din locuri considerate ca prezentând un risc ridicat vor trebui să facă obiectul unor controale ­ suplimentare. Comisia a adoptat norme (60) care vor spori securitatea zborurilor cu destinația UE. Incidentele din octombrie 2010.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 99 Infracțiuni rutiere transfrontaliere În septembrie. un stat membru în care a fost comisă o infracțiune cu un vehicul înmatriculat într-un alt stat membru va putea să identifice deținătorul vehiculului și să efectueze cercetări pentru a stabili cine este personal răspunzător pentru infracțiune. Un document strategic  (59) intitulat „Politica aeroportuară în Uniunea Europeană: rezolvarea problemelor de capacitate și de calitate pentru a promova creșterea economică. Siim Kallas. Noile norme privind tahografele În iulie. vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu transporturile. Comisia a adoptat o propunere de revizuire a legislației privind tahografele pentru a exploata pe deplin noile posibilități tehnologice. oferindu-le statelor membre o perioadă de doi ani pentru transpunerea acesteia în legislația lor națională. astfel încât să poată fi aplicate sancțiuni. Până în prezent. care atribuie tuturor membrilor Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) sarcina de a controla zborurile de plecare conform standardelor internaționale în materie de securitate. când două colete-capcană cu destinația Statele Unite au fost transportate în UE la bordul unui avion cargo provenit din Yemen. Ea va contribui la reducerea fraudei și a sarcinilor administrative legate de utilizarea tahografelor și va permite realizarea de economii estimate la peste 500 milioane EUR pe an. statele membre s-au bazat pe așa-numitul principiu al „statului-gazdă”. adoptat pentru a explica contextul general și necesitatea ca aeroporturile să își îmbunătățească în continuare activitatea având în vedere integrarea sistemului de aviație în cadrul inițiativei privind cerul unic european și pentru a contribui la realizarea cu succes a obiectivelor inițiativei privind cerul unic european. de asemenea. Securitatea aviației Pentru prima dată. au necesitat o reacție rapidă. accesul la piața serviciilor de handling la sol și restricțiile de exploatare referitoare la zgomot pe aeroporturile din UE. conectivitatea și mobilitatea durabilă” a fost. Noile norme propuse sunt concepute pentru a îmbunătăți siguranța rutieră și condițiile de lucru ale șoferilor și asigură o concurență mai loială în sectorul transportului rutier de mărfuri. la bordul unui nou autobuz londonez cu hidrogen finanțat de UE Pachetul pentru îmbunătățirea aeroporturilor La sfârșitul anului. a fost propus un nou ansamblu de măsuri (58) pentru a modifica normele UE existente privind alocarea sloturilor.

Comisia a adoptat un regulament pentru a facilita informarea. completează ciclul de 10 ani de armonizare tehnică feroviară. ultima specificație tehnică europeană pentru interoperabilitatea căilor ferate.100 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Securitatea pasagerilor în aeroporturi O nouă legislație (61) permite statelor membre și aeroporturilor care doresc să utilizeze scanerele de securitate pentru controlul de securitate al pasagerilor să facă acest lucru în condiții tehnice și operaționale stricte. însă ulterior a fost nevoită. Transportul feroviar În mai 2011. iar pasagerul respectiv a fost transferat pe alt zbor (63). în același timp. transportul rutier va beneficia. în cazul anulării unui zbor. legislația respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Drepturile pasagerilor În februarie. se vor bucura de noi drepturi care îi vor proteja în călătoriile lor pe distanțe lungi (și anume. care. o acțiune din cadrul Agendei digitale pentru Europa și un instrument esențial pentru regulamentul privind drepturile călătorilor care utilizează transportul feroviar adoptat în 2007 (64). efectuându-se. peste 250 km) oriunde pe teritoriul Uniunii Europene. Aceasta înseamnă că. planificarea și emiterea de bilete la nivel paneuropean. de asemenea. Parlamentul și Consiliul au adoptat un regulament (62) privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și cu autocarul. în cursul anului au fost introduse ameliorări pentru pasagerii care utilizează transportul aerian. Îmbunătățirea transportului feroviar reprezintă o prioritate-cheie © Phovoir . împreună cu definirea registrelor de interoperabilitate feroviară din 2011. În special. feroviar și naval. un pasager poate solicita o compensație pentru anularea unui zbor în cazul în care aeronava cu care călătorea a decolat. îmbunătățindu-se astfel protecția juridică pentru utilizatorii tuturor tipurilor de transport la nivelul UE. de asemenea. o revizuire majoră a legislațiilor privind pasagerii care utilizează transportul aerian. acesta prevede răspunderea strictă a transportatorului și include o asigurare obligatorie cu drept de acțiune directă împotriva asigurătorilor până la atingerea unor limite stabilite. De asemenea. de un set specific de drepturi ale pasagerilor. Stabilind condiții operaționale specifice privind utilizarea scanerelor de securitate și oferind pasagerilor posibilitatea de a fi informați și de a refuza să se supună controlului efectuat cu un scaner de securitate. în anumite condiții. De asemenea. El reprezintă. pe lângă cea acordată pentru prejudiciul material suferit. Aceasta va facilita intrarea în vigoare internațională a acestui protocol. indiferent din ce motiv. în special pasagerii cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă. Pasagerii care călătoresc cu autobuzul și cu autocarul. Curtea de Justiție a hotărât că. Tehnologia scanerelor de securitate se dezvoltă rapid și are potențialul de a reduce semnificativ necesitatea efectuării unor percheziții fizice ale pasagerilor. Transportul maritim Consiliul a adoptat în decembrie 2011 o decizie privind aderarea Uniunii Europene la Protocolul din 2002 la Convenția de la Atena privind regimul răspunderii transportatorilor și al despăgubirii persoanelor care călătoresc pe mare. care reprezintă o îmbunătățire majoră a regimului aplicabil pasagerilor în cursul unei călătorii pe mare. o compensație pentru prejudiciul moral cauzat. după transportul aerian. pasagerii pot solicita. să revină la aeroportul de plecare.

în prezent. în afara țării de origine. Prin urmare. Se estimează că. Producătorii prezintă încărcătorul comun pentru telefoane mobile Neplăcerile personale și cantitățile enorme de deșeuri cu impact negativ asupra mediului generate de încărcătoarele diverse pentru telefoanele mobile au început să fie de domeniul trecutului în 2011. cât și de Consiliu. Pentru a soluționa această problemă.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 101 Tot în luna mai. în Uniunea Europeană sunt utilizate aproximativ 500 de milioane de telefoane mobile cu 30 de încărcătoare diferite. care urma să fie introdus în 2011. consumatorii europeni au putut să achiziționeze un încărcător standard pentru toate telefoanele informatizate – inclusiv telefoanele inteligente – vândute în statele membre. consecința fiind peste 51 000 de tone de deșeuri electrice generate pe an. în iunie 2009. modificând astfel legislația anterioară. faptul de a avea atât de multe tipuri diferite de încărcătoare are un impact negativ asupra mediului. Regulamentul a fost prevăzut în cadrul stabilit prin directiva privind siguranța feroviară. Pachetul feroviar Propunerea Comisiei de reformare a legislației în vigoare privind accesul pe piața feroviară („primul pachet feroviar”) a fost examinată atât de Parlament. Consumatorii care optează pentru „eurotariful” reglementat de UE nu vor plăti mai mult de 35 de cenți pe minut pentru apelurile efectuate și 11 cenți pe minut pentru apelurile primite. Reducerea prețurilor pentru serviciile de roaming De la 1 iulie 2011 și până la 30 iunie 2012. . ambele instituții exprimându-și acordul amplu în acest sens până la sfârșitul anului. Adoptarea finală a acestei propuneri în 2012 ar trebui să stimuleze finanțarea infrastructurii feroviare. În afară de inconvenientele cauzate utilizatorilor. atunci când se află în UE. Comisia Europeană a dat un ultimatum producătorilor de telefoane în martie 2009: să adopte în mod voluntar un încărcător comun sau să se supună legislației UE cu caracter obligatoriu. operatorii de telefonie mobilă din UE vor fi din nou obligați să reducă prețurile cu amănuntul pentru apelurile în roaming în conformitate cu normele UE introduse pentru prima oară în 2007 și modificate în 2009. principalii producători de telefoane mobile din Europa au convenit să adopte un încărcător comun pentru telefoanele mobile adaptate pentru transferuri de date vândute în UE. Comisia a adoptat un regulament (65) privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vagoanelor de marfă. Aceasta este ultima dintr-o serie de reduceri ale prețurilor reglementate în temeiul actualului regulament al UE privind serviciile de roaming. să faciliteze accesul întreprinderilor feroviare pe piață și să îmbunătățească supravegherea reglementară. care expiră la sfârșitul lunii iunie 2012. În cursul anului.

Câștigătorii Premiului pentru literatură al Uniunii Europene pentru anul 2011 au fost anunțați în cadrul Târgului de carte de la Frankfurt la 12 octombrie 2011: Kalin Terziyski (Bulgaria). Co Mayo (Irlanda). Uście Gorlickie (Polonia) și muzeul în aer liber Weald and Downland din Chichester/ West Sussex (Regatul Unit). Mecsek (Ungaria). Immanuel Mifsud (Malta). Ankara (Turcia). Parcul natural Faial (Portugalia). Iren Nigg (Liechtenstein). Premiile au fost decernate la 10 iunie în cursul unei ceremonii care a avut loc la Concertgebouw în Amsterdam. Marche-en-Famenne (Belgia). Conacul Rokiškis (Lituania). © Uniunea Europeană Tallinn. Andrej Nikolaidis (Muntenegru). Ófeigur Sigurðsson (Islanda). zona-tampon din orașul fortificat Nicosia (Cipru). astăzi destinații de top pentru turismul durabil Douăzeci și una de destinații din toată Europa au primit premiul Eden  2011 pentru regenerare exemplară și promovarea siturilor lor fizice aflate în declin. Pustara Višnjica (Croația). Idrija (Slovenia). Rodaan Al Galidi (Țările de Jos). Veenhuizen (Țările de Jos). Neues Museum din Berlin a fost câștigătorul Premiului Uniunii Europene pentru arhitectură contemporană/Premiului Mies van der Rohe pentru anul 2011. The Great Western Greenway. Clădirea este reconstruită. Roubaix (Franța). Cele 21 de destinații câștigătoare în 2011 au fost: orașul Gmund. Parcul forestier Hackfall Grewelthorpe/North Yorkshire (Regatul Unit). într-un amestec de vechi și nou. și anume: Gara centrală din Anvers (Belgia). municipalitatea Delphi (Grecia). fiind astfel recunoscute drept cele mai deosebite realizări în ceea ce privește patrimoniul în 2011. Conacele din Parcul Național Lahemaa (Estonia). . De asemenea. Inga Zolude (Letonia). Çiler İlhan (Turcia). clădirile preindustriale din Ademuz/ Valencia (Spania). Tomáš Zmeškal (Republica Cehă).102 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Cultură și turism Premiile Eden: Foste situri industriale. Premiile europene și Capitalele europene ale culturii Turku (Finlanda) și Tallinn (Estonia) au fost cele două Capitale europene ale culturii în anul 2011. Żyrardów (Polonia). Montevecchio. municipalitatea Stykkishólmur (Islanda). Jelena Lengold (Serbia). Ecoparcul Trasmiera (Spania). Estonia. Șase dintre cele 27 de proiecte câștigătoare au fost desemnate laureate ale „marelui premiu” în cadrul ceremoniei. satul Ligatne (Letonia). Għarb (Malta). Szymon Modrzejewski. Kalopanayiotis (Cipru). Kostas Hatziantoniou (Grecia). Consiliul a desemnat în mod oficial orașele Mons (Belgia) și Plzeň (Republica Cehă) drept Capitale europene ale culturii pentru 2015. Hamamönü-Altındağ. Capitală europeană a culturii 2011 Douăzeci și șapte de proiecte au câștigat în 2011 Premiul Uniunii Europene pentru conservarea patrimoniului cultural/Premiile Europa Nostra. Municipalitatea Guspini (Italia). Slovacko (Republica Cehă). Carinthia (Austria). Adam Foulds (Regatul Unit). de către arhitectul britanic Sir David Chipperfield.

Slumdog Millionaire (2009). la o reuniune cu reprezentanți ai religiilor creștină. Das weisse Band (2009)]. Europa creativă Europa trebuie să investească mai mult în cultură și creație. Caro Emerald (Țările de Jos). Donkeyboy (Norvegia). Miike Snow (Suedia). El este consacrat culturii și creației. The Pianist (2002). Barroso și Van Rompuy. Stromae (Belgia). Credin ț e și etică Dialogul cu bisericile. The Baseballs (Germania). inclusiv peste o duzină de filme care au primit premiul Oscar [La vita é bella (1999). Mumford & Sons (Regatul Unit). Inna (România). profesioniști din domeniul culturii. precum și cu asociații neconfesionale.” Acest aspect ocupă o poziție centrală în cadrul integrării europene și trebuie evidențiat drept o valoare importantă a politicilor UE și împărtășit prin consens de către toate comunitățile. Programul MEDIA: cea de a douăzecea aniversare Programul MEDIA și-a sărbătorit cea de a douăzecea aniversare în 2011. Das Leben der Anderen (2007). În noiembrie. comunitățile religioase și organizațiile filozofice neconfesionale. Comisia a propus un nou program  – „Europa creativă”  – pentru perioada 2014-2020. contribuind la aducerea pe ecran a multor filme superbe. Președinții Comisiei. comunitățile religioase și organizațiile filozofice neconfesionale Comisia a deschis dialogul cu bisericile. alături de vicepreședintele Comisiei Viviane Reding. În plus. ocuparea forței de muncă. The Wind That Shakes The Barley (2006). Aura Dione (Danemarca). Zaz (Franța). Parlamentului și Consiliului au organizat reuniuni cu liderii religioși. Discuțiile s-au axat pe „Un parteneriat pentru democrație și prosperitate împărtășită: o dorință comună de a promova drepturile și libertățile democratice. industria cinematografică europeană și cinematografele europene. deoarece acestea contribuie în mod semnificativ la creșterea economică.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 103 Câștigătorii ediției din 2011 a Premiului Uniunii Europene pentru muzică contemporană/European Border Breakers Awards (EBBA) sunt Saint Lu (Austria). unul cu bisericile privind integrarea romilor și celălalt cu asociațiile neconfesionale privind tineretul. De la lansarea sa în 1991. astfel cum se prevede în noile dispoziții din Tratatul de la Lisabona. au fost organizate două seminare. el a reprezentat un enorm succes. printre altele] sau Palme d’Or [Secrets and Lies (1996). educația și cultura. ebraică și musulmană și ai comunității budiste la Bruxelles în mai © Uniunea Europeană . inovare și coeziune socială. oferind posibilități de finanțare pentru artiști. Președinții Buzek.

11. Propunere de regulament al Consiliului privind competența. (13) Propunere de directivă privind dreptul de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurilor penale și dreptul de a comunica după arestare [COM(2011) 326].11. (10) Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene articolul 82 alineatul (2) litera (c). Association belge des consommateurs Test-Achats și alții. În martie. a Deciziei-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre [COM(2011) 175].pdf (2) Concluziile Consiliului privind acțiunile și inițiativele Consiliului pentru punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – a 3092-a reuniune a Consiliului Afaceri Generale – 23 mai 2011. (15) Raport al Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu privind punerea în aplicare.3. pentru perioada 20142020. (16) Propunere de regulament al Consiliului privind competența. Curtea de Justiție a decis că nu poate fi brevetat un procedeu care implică prelevarea de celule stem obținute din embrioni umani în stadiul de blastocist. (17) Comunicarea Comisiei – Către o politică a UE în materie penală: asigurarea punerii în aplicare eficace a politicilor UE prin intermediul dreptului penal [COM(2011) 573]. președintele Comisiei a numit cei 15 membri ai Grupului european pentru etică în domeniul științei și al noilor tehnologii (EGE) pentru perioada 2011-2016 (66).2011). sub auspiciile președințiilor poloneză și ungară ale Consiliului.3. Avizul va fi adoptat în februarie 2012 (67).2011 în cauza C-236/09. 211/2011 privind inițiativa cetățenească (JO L 301. (6) Propunere de decizie privind Anul European al Cetățenilor (2013) [COM(2011) 489]. 18. (5) Comunicarea Comisiei – Recunoașterea și promovarea activităților de voluntariat transfrontaliere în UE [COM(2011) 568]. Printre participanții la acest eveniment s-au numărat membrii EGE. Note (1) http://ec. președintele Comisiei a solicitat EGE să emită un aviz privind implicațiile etice ale tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC). Membrii EGE își exercită funcțiile în nume personal și li se solicită să furnizeze Comisiei un aviz independent.2011). președinții consiliilor naționale de etică din 15 țări terțe. . În septembrie. (4) Comunicarea Comisiei – O agendă a UE pentru drepturile copilului [COM(2011) 60]. (3) Hotărârea Curții de Justiție din 1. însă utilizarea lor în scopuri de cercetare științifică este exclusă de la brevetare (70). ducând la distrugerea embrionului respectiv. recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale [COM(2011) 126]. Utilizarea embrionilor umani în scopuri terapeutice sau de diagnosticare.eu/justice/fundamental-rights/files/annual_report_2010_ ro.europa. începând cu anul 2007. aplicabile embrionului uman și utile acestuia poate face obiectul unui brevet. (8) Regulamentul (UE) nr. președinții Consiliilor Naționale de Etică din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și reprezentanți ai unor organizații internaționale (69). (9) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. (14) Consolidarea încrederii reciproce în spațiul judiciar european – o Carte verde privind aplicarea legislației UE referitoare la detenție în cadrul justiției penale [COM(2011) 327]. (7) Propunere de regulament al Consiliului de instituire. 211/2011 privind inițiativa cetățenească (JO L 65.104 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 3 Etică La începutul anului. legea aplicabilă. sprijinirea și protecția victimelor criminalității [COM(2011) 275]. asigurate prin rotație (68). legea aplicabilă. recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia parteneriatelor înregistrate [COM(2011) 127]. (12) Propunere de regulament privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă [COM(2011) 276]. a avut loc cea de a treia reuniune a Dialogului internațional privind bioetica al Comisiei Europene. 1179/2011 de stabilire a unor specificații tehnice pentru sistemele de colectare online în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. (11) Propunere de directivă privind stabilirea unor norme minime privind drepturile. a programului „Europa pentru cetățeni” [COM(2011) 884].

4. (39) Decizia 2011/638/UE privind indicatorii pentru alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră operatorilor de aeronave (JO L 252.2011). (31) Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei (JO L 251. Sousa Rodríguez și alții. 510/2011 de stabilire a unor standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi.europa. 1147/2011 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației în ceea ce privește utilizarea scanerelor de securitate în aeroporturile UE (JO L 294.7.7.eu/bepa/european-group-ethics/bepa-ethics/ec-internationaldialogue-bioethics/members_en.2009).2011). 18. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul (JO L 300. 11. (54) Propunere de directivă privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum (Directiva privind SAL în materie de consum) [COM(2011) 793].2011). (20) Comunicarea Comisiei – Strategia antifraudă a Comisiei [COM(2011) 376].2011 în cauza C-34/10.11. Günter Virt. Laura Palazzani. (51) Cartea albă a Comisiei – Siguranța alimentară [COM(1999) 719]. (52) Decizia de punere în aplicare a Comisiei cu privire la măsurile de urgență aplicabile semințelor de schinduf și anumitor semințe și boabe importate din Egipt (JO L 285. (30) Comunicarea Comisiei – Agenda europeană pentru integrarea resortisanților țărilor terțe [COM(2011) 455].2011).2011). (35) Directiva 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia (JO L 101.2011).eu/immigration (24) Raport al Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu privind aplicarea Directivei 2003/109/CE privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung [COM(2011) 585]. Paula Martinho da Silva. în ceea ce privește mărfurile și poșta destinate transportului aerian (JO L 220.11. (46) Directiva 2009/48/CE privind siguranța jucăriilor (JO L 170. (37) http://europa. Herman Nys.9. 3. formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat [COM(2011) 587].2009). (53) Regulamentul (UE) nr. Propunere de regulament de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate [COM(2011) 828]. (60) Regulamentul (UE) nr.eu/bepa/european-group-ethics/bepa-ethics/ec-internationaldialogue-bioethics/meetings_en.6. Propunere de regulament privind serviciile de handling la sol în aeroporturile din Uniune [COM(2011) 824]. Marie-Jo Thiel. capitalul nostru natural: o strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2020 [COM(2011) 244]. 454/2011 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „aplicații telematice pentru serviciile de călători” al sistemului feroviar transeuropean (JO L 123. Propunere modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile comune de acordare și retragere a statutului de protecție internațională (Reformare) [COM(2011) 319]. 30.2009).2011 în cauza C-61/11 PPU. El Dridi.11. (61) Regulamentul (UE) nr. 15. (41) Propunere de directivă de modificare a Directivei 1999/32/CE privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi [COM(2011) 439]. (66) Membrii EGE 2011-2016: Emmanuel Agius. (44) Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive (JO L 199. (50) Propunere de decizie privind amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății [COM(2011) 866]. conectivitatea și mobilitatea durabilă [COM(2011) 823]. (62) Regulamentul (CE) nr.europa. (34) Comunicarea Comisiei – Primul raport anual privind punerea în aplicare a strategiei de securitate internă a UE [COM(2011) 790]. Brüstle.4. 1.11. 2.2011). 11. (33) Comunicarea Comisiei – Consolidarea solidarității în domeniul azilului pe teritoriul UE: Un program european pentru o mai bună partajare a responsabilităților și o mai mare încredere reciprocă [COM(2011) 835]. (36) Comunicarea Comisiei – Combaterea corupției în UE [COM(2011) 308].11. (45) Propunere de regulament privind siguranța activităților petroliere și gaziere offshore de prospectare.2011). Regulamentul (UE) nr. Pere Puigdomenech Rosell.8.2011). 14. (28) Concluziile Consiliului European din 23-24 iunie 2011.5. Inez de Beaufort. (65) Regulamentul (UE) nr. 22.htm (70) Hotărârea Curții de Justiție din 18. 2007/2004 de instituire a Frontex au fost publicate în JO L 304. ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele ușoare (JO L 145. 1.2011). (19) Comunicarea Comisiei – O politică integrată pentru a proteja banii contribuabililor [COM(2011) 293]. Ritva Halila. (40) Regulamentul (UE) nr.eu/rapid/pressReleasesAction. 22.10.2011 în cauza C-83/10.4.htm (69) http://ec. 1141/2011 de completare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației civile în ceea ce privește utilizarea scanerelor de securitate în aeroporturile UE (JO L 293. 31.6.europa.4. (26) Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 168. 1. (63) Hotărârea Curții de Justiție din 13. (21) Directiva 2011/16/UE a Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (JO L 64. Linda Nielsen.2001).2011). 4.do?reference=IP/11/1162 (38) Decizia 2011/389/UE privind cantitatea de cote valabile pentru întreaga UE menționată la articolul 3e alineatul (3) literele (a)-(d) din Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității (JO L 173.6. 5.8. (56) Directiva 2006/126/CE privind permisele de conducere (JO L 403. Propunere de regulament privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum (Regulament privind SOL în materie de consum) [COM(2011) 794]. (29) Modificările aduse Regulamentului (UE) nr. explorare și producție [COM(2011) 688]. 11.11. (48) Directiva 2011/62/UE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman în ceea ce privește prevenirea pătrunderii medicamentelor falsificate în lanțul legal de aprovizionare (JO L 174. 321/2011 al Comisiei privind restricționarea utilizării substanței bisfenol A în biberoanele din material plastic pentru sugari (JO L 87.europa.2011). p.1.10.5.11. (25) Directiva 2009/50/CE a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate (JO L 155. (57) Directiva 2011/82/UE privind facilitarea schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră (JO L 288. Julian Kinderlerer.2011).2011). (58) Propunere de regulament privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile Uniunii Europene [COM(2011) 827]. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare (JO L 304. 26. 12. 22. 12. 30. 859/2011 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației.2009).2006).12. (32) Propunere modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de azil (Reformare) [COM(2011) 320]. Hille Haker.11.2011. (42) Propunere de directivă privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice [COM(2011) 456]. (23) http://ec. (59) Comunicarea Comisiei – Politica aeroportuară în Uniunea Europeană: rezolvarea problemelor de capacitate și de calitate pentru a promova creșterea economică. 28. schimb de elevi. (64) Regulamentul (UE) nr. (47) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. Siobhán O’ Sullivan.2011). (22) Propunere de regulament privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale [COM(2011) 285].htm (68) http://ec. (55) Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor (JO L 304. 30.2003).5.2011). 1. 2. (43) Comunicarea Comisiei – Asigurarea noastră de viață.3. (67) http://ec. (27) Hotărârea Curții de Justiție din 28.2011). Raport al Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu referitor la aplicarea Directivei 2004/114/CE privind condițiile de admisie a resortisanților țărilor terțe pentru studii. 445/2011 privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vagoanelor de marfă (JO L 122.O mai mare a t en ț ie acorda t ă ce t ă ț eni l or U E 105 (18) Comunicarea Comisiei – Spre un răspuns european mai ferm la problema drogurilor [COM(2011) 689]. Peter Dabrock. Andrzej Gorski. .eu/bepa/european-group-ethics/welcome/activities/index_ en. (49) Directiva 2011/24/UE privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere (JO L 88.

Capitolul 4 O Uniune Europeană mai puternică în lume .

publicată la 25 mai și intitulată „Un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine”. Capacitatea Uniunii de a răspunde la dezastre și la crize a fost din nou pusă la încercare în cursul anului. O a doua comunicare. Documentul include o strategie globală. Comisia mobilizând rapid asistență umanitară și protecție civilă în urma cutremurului. a constituit o realizare semnificativă. cât și în cea estică. Pe lângă continuarea și adâncirea acordurilor multilaterale și bilaterale în mai multe domenii. activ în 140 de țări. construirea unei democrații solide și asigurarea unei dezvoltări economice durabile și favorabile incluziunii. Ca răspuns la revoltele populare importante și la procesul de tranziție la democrație din mai multe țări din Africa de Nord și din Orientul Mijlociu. o comunicare comună – a Înaltului Reprezentant și a Comisiei – intitulată „Un parteneriat pentru democrație și prosperitate împărtășită cu țările sud-mediteraneene”. însoțită de numeroase propuneri referitoare la toate țările aflate în vecinătatea UE (țările și teritoriile care se întind din Maroc până în Siria și din Azerbaidjan până în Belarus) menită să îi sprijine pe acești parteneri în realizarea reformelor. puternic afectate de secetă. care conferă UE o singură voce în cadrul ONU. noul serviciu diplomatic al UE. Uniunea Europeană a prezentat. Pe plan diplomatic și geopolitic. de exemplu în cadrul forumului G20 revizuit. Uniunea a fost deosebit de activă în adoptarea de măsuri pentru a face față situației economice și financiare mondiale. Acest rol a fost consolidat prin intrarea în vigoare a dispozițiilor Tratatului de la Lisabona referitoare la cine reprezintă UE pe scena internațională și prin instituirea Serviciului European de Acțiune Externă. unde UE a avut o contribuție tot mai puternică.RAPORT GENERAL 2011 Uniunea Europeană este un actor important în toate regiunile lumii. în prima jumătate a anului 2011. care este și ea o expresie a dispozițiilor Tratatului de la Lisabona. reprezintă o revizuire radicală a modului în care este pusă în aplicare politica europeană de vecinătate atât în vecinătatea sudică. la 8 martie. © iStockphoto. a tsunamiului și a accidentului nuclear din Japonia și mobilizând o intervenție umanitară importantă în țările din Cornul Africii.com/Nikada . adoptarea unei rezoluții a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

În prezent. Acestea au reprezentat 1 % din cele aproximativ 50 miliarde EUR din bugetul anual pentru dezvoltare al UE și mai puțin de 0. precum și al promovării drepturilor omului în întreaga lume. angajament politic. legate de armonizarea diferitelor surse de finanțare pentru operațiunile sale și de mobilizare a tuturor instrumentelor sale – diplomație. Primul obiectiv a fost – și rămâne – acela de a-i atrage pe cei mai talentați dintre membrii personalului și. pentru a asigura un cadru unitar pentru politica externă colectivă a UE și pentru personalul. numărul angajaților SEAE este de 3 611 persoane. Cele mai recente delegații ale UE sunt cele din Sudanul de Sud și din Libia. cât și politic. din care 184 milioane EUR pentru sediu și 280 milioane EUR pentru delegații. Provocarea de a reuni politica externă a UE în cadrul unei singure entități ridică unele obstacole de natură procedurală. SEAE a gestionat. atât din punct de vedere practic. posibilități de a avansa și de formare. în special în funcții de conducere la nivel înalt. La începutul anului 2011. Astfel. politicile și programele puse la dispoziția sa.5 % din bugetul total al Uniunii. . care formează ofițeri de poliție. Aceasta presupune cooptarea de personal din cadrul Consiliului de Miniștri și al Comisiei Europene. dintre care 1 551 lucrează la Bruxelles. Acestora li s-a adăugat un număr limitat de diplomați din statele membre. personalului SEAE i se adaugă aproximativ 7 000 de persoane aflate în cele trei misiuni militare și cele 17 misiuni civile ale UE din întreaga lume. asistență pentru dezvoltare. gestionarea crizelor civile și militare – în sprijinul prevenirii conflictelor și al reducerii sărăciei. SEAE a înregistrat progrese rapide în sensul îndeplinirii acestui obiectiv. de asemenea. al securității și stabilității. funcționari din închisori și funcționari vamali. Este nevoie de timp pentru ca un nou serviciu care își asumă atât de multe responsabilități noi să devină pe deplin operațional. 253 milioane EUR în numele Comisiei pentru cheltuielile administrative legate de personalul Comisiei din delegații. în Irak și în Afganistan.108 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Serviciul European de Acțiune Externă: primul an de activitate Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) a fost creat în temeiul Tratatului de la Lisabona și și-a început în mod oficial activitatea la 1 ianuarie 2011. S-au realizat rapid progrese importante – dar mai rămân multe lucruri de făcut. în schimb. iar 2 060 în cele 140 de delegații ale UE. În cursul anului 2011. precum și recrutarea de diplomați din statele membre. personalul administrativ al SEAE era constituit în proporție de o treime din personal al Consiliului și în proporție de două treimi din personal al Comisiei. dar și în Bosnia și Herțegovina și în Republica Democratică Congo. judecători. Se prevede că diplomații din statele membre care lucrează în cadrul SEAE vor reprezenta o treime din efective în 2013. Bugetul SEAE pentru 2011 este de 464 milioane EUR. de a le oferi perspective.

Noua PEV va presupune un grad mai ridicat de diferențiere. cât și în cea estică. în timp ce. Egipt. necesități și capacități. au continuat să se înregistreze progrese. Liban. inclusiv cu privire la inițiativele comune din forurile internaționale privind aspectele de interes comun. Israel. încurajăm stabilitatea și evităm instabilitatea”. Iordania. Țările din vecinătate au traversat perioade tumultuoase în 2011. Moldova. Ucraina Sursa: Comisia Europeană.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 109 O politică europeană de vecinătate mai eficace – promovarea reformelor în vecinătatea sudică și estică Provocarea cea mai importantă cu care se confruntă UE în prezent este sprijinirea proceselor de reformă și consolidarea democrației și a dezvoltării în 16 țări aflate la sudul și la estul său. Belarus. Siria și Tunisia. la securitate. permițând astfel fiecărei țări partenere să își dezvolte legăturile cu UE pe măsura propriilor sale aspirații. UE s-a implicat activ în sprijinirea progreselor și a schimbărilor atât în vecinătatea sudică. Maroc. Belarus. democrației și statului de drept. Armenia. Avem în față un viitor comun. a declarat José Manuel Barroso. Tunisia. această viziune include o integrare economică mai strânsă și o cooperare politică mai puternică cu privire la reformele din domeniul guvernanței. președintele Comisiei Europene. Maroc. O nouă politică europeană de vecinătate Noua politică europeană de vecinătate (PEV)  (1) se bazează pe răspundere reciprocă și pe un angajament comun față de valorile universale ale drepturilor omului. iar la est – Armenia. Promovând democrația și dezvoltarea. Egipt. Regiunile din vecinătatea UE Algeria. Azerbaidjan. în vecinătatea estică. Libia. teritoriul palestinian ocupat. cu apelul său concertat la demnitate și la deschiderea de oportunități. la soluționarea conflictelor. dar și regrese în ceea ce privește provocările în curs legate de consolidarea bazelor democrației și de acordarea de asistență în favoarea creșterii. Libia. Azerbaidjan. „Aceasta este în interesul nostru comun. Aceste țări partenere sunt: la sud – Algeria. care constituie cadrul pentru acțiunile sale. Siria. teritoriul palestinian ocupat. Iordania. Pentru țările vecine de la sudul și de la estul UE care sunt în măsură și doresc să participe. iar în mai 2011 a lansat o nouă politică europeană de vecinătate. Israel. Moldova și Ucraina. Georgia. . vecinătatea sudică fiind marcată de „Primăvara arabă”. Liban. Georgia.

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. interconectarea rețelelor de transport și eliminarea blocajelor din transportul de pasageri și de marfă.5 miliarde EUR puse la dispoziție prin intermediul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. a declarat Catherine Ashton. Acesta reunește rezultatele revizuirii PEV și obiectivele noului OEV în cadrul unui nou instrument financiar. ceea ce se va reflecta într-un grad mai ridicat de aliniere la politicile și normele UE și. va conduce la integrarea economică a acestor țări pe piața internă a UE. iar sprijinul UE va fi adaptat în mod corespunzător. UE nu încearcă să impună un model sau o rețetă unică pentru reformele politice. care va derula în curând operațiuni în țările sud-mediteraneene. menite să asigure o mai mare fluiditate.110 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Parteneriatul cu fiecare țară vecină se va dezvolta pe baza necesităților. Cele 5. Comitetul privind transporturile al Parteneriatului estic a fost instituit ca un cadru care să supervizeze cooperarea consolidată cu vecinii răsăriteni. Planul de acțiune în domeniul transporturilor către și dinspre țările vecine Comisia Europeană a publicat un nou plan de acțiune în domeniul transporturilor către și dinspre țările vecine (3) pentru a consolida legăturile de transport cu regiunile din vecinătatea estică și sudică a Uniunii. Este posibil ca unele țări partenere să dorească să facă progrese importante în eforturile de integrare. la aceste alocări de fonduri se adaugă 1 miliard EUR din împrumuturi acordate de BEI și 2. UE va acorda mai mult sprijin vecinilor săi dacă aceștia vor întruni anumite condiții: realizarea de progrese în punerea bazelor și consolidarea democrației și respectarea statului de drept. siguranță și fiabilitate a conexiunilor de transport. Noul Instrument european de vecinătate (2) (IEV) a fost adoptat de Comisie la 7 decembrie 2011. Planul propune peste 20 de măsuri concrete. În octombrie 2011. pentru țările din vecinătatea sudică.7 miliarde EUR deja disponibile pentru țările din vecinătate pentru perioada 2011-2013 în cadrul Instrumentului european de vecinătate și parteneriat (PEVI) vor fi suplimentate cu până la 1 miliard EUR. Printre acțiunile propuse se numără extinderea pieței interne a transportului aerian al UE către țările care fac obiectul politicii europene de vecinătate. În plus. Cu cât o țară realizează progrese mai notabile și mai rapide în ceea ce privește reformele sale interne. atât pe termen scurt. cât și pe termen lung. cu atât va obține un sprijin mai substanțial din partea UE. a capacităților și a obiectivelor de reformă ale acesteia. a fost parafat un acord cuprinzător între UE și Moldova privind transportul aerian. care va deschide treptat piețele și va integra Moldova în spațiul aerian comun european mai larg. cum ar fi diferențierea și principiul „mai mult pentru mai mult” începând din 2014. permițând UE să abordeze elemente esențiale ale revizurii PEV. treptat. însă va insista ca procesul de reformă din fiecare țară parteneră să reflecte un angajament clar față de valorile universale care stau la baza acestei noi abordări a UE. „Judecați-ne mai întâi din perspectiva rolului pe care îl jucăm în țările din vecinătate”. în cadrul unei propuneri generale a Comisiei Europene privind pachetul de instrumente externe pentru cadrul financiar multianual 2014-2020. © Uniunea Europeană . Țara parteneră este cea care preia inițiativa.

Din această sumă. UE a luat o serie de măsuri: a sprijinit alegerile din Tunisia.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 111 Vecinătatea sudică și Primăvara arabă Un cetățean tunisian. prin realocarea fondurilor alocate inițial sectorului transporturilor. a aprins scânteia revoluției tunisiene. Moartea acestuia. Egipt: A fost pregătit un nou program destinat să sprijine întreprinderile mici și mijlocii din zonele rurale (sprijin pentru IMM-urile agricole. incluzând embargouri comerciale. a 40 milioane EUR din bugetul 2012-2013 destinat programelor noi pentru a sprijini gestionarea finanțelor publice și modernizarea sectorului serviciilor. Astfel: Iordania: UE a programat acordarea.5 milioane EUR. în toată regiunea Africii de Nord și a Orientului Mijlociu. iar 10 milioane – reintegrarea migranților din Ciad care s-au reîntors în țară din cauza crizei. Yemen și mai ales din Siria și a hotărât să aplice sancțiuni economice împotriva Libiei și a Siriei. la revolta populației libiene împotriva regimului Gadhafi și. 60 de milioane au acoperit costul operațiunilor din Libia și din țările învecinate. în semn de protest pentru relele tratamente la care a fost supus de poliția locală. UE a pregătit un program (în valoare de 20 milioane EUR) în sprijinul regiunilor sărace. conducând și la evenimentele din Egipt de la 25 ianuarie. Maroc și Egipt. fiind prima care a recunoscut faptul că revoltele și rezultatul acestora trebuie să fie conduse și impulsionate de cetățenii țărilor respective. împreună cu țările partenere.5 milioane EUR). în urma arsurilor suferite. În urma celor două comunicări comune deja menționate [„Un parteneriat pentru democrație și prosperitate împărtășită cu țările sud-mediteraneene” (4) și „Un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine”].5 milioane EUR au fost destinate protecției civile. reforme și creștere favorabilă incluziunii) (5). cu un buget de 22 milioane EUR). înghețări de active și interdicția eliberării de vize. la începutul perioadei. la 5 ianuarie 2011. Serviciul umanitar și de protecție civilă din cadrul Comisiei Europene a furnizat imediat țărilor din regiune asistență în valoare. la așa-numita „Primăvară arabă”. Nimeni nu ar fi putut prevedea consecințele acestei tragedii personale. și-a dat foc la 17 decembrie 2010 în fața biroului guvernatorului din Sidi Bouazid. Mohamed Bouazizi. Tunisia: Dispunând de fonduri suplimentare în valoare de 70 milioane EUR alocate în 2011. Algeria: A fost elaborat un nou program pentru încadrarea în muncă a tinerilor (23. s-a realizat. UE și-a exprimat spijinul și a oferit toată asistența practică pe care a putut-o oferi. o analiză privind posibilitatea de a redirecționa 800 milioane EUR dinspre planurile naționale de acțiune către noile obiective ale comunicării. în Egipt © Uniunea Europeană . președintele Comisiei. a condamnat public represiunea protestelor pașnice din Bahrain. vizitează piața Tahrir. Alte 10. de 80. până în prezent. Fondurile pentru programul „Appui à la Relance” (care face parte din Programul anual de acțiune pentru 2011) pentru sprijinirea relansării economice din buget au fost majorate de la 60 milioane EUR la 100 milioane EUR. incluzând 10 milioane din cadrul programului inițiativei SPRING (sprijin pentru parteneriat. în centrul țării. José Manuel Barroso.

care vizează țările din vecinătatea sudică și estică. din luna septembrie. mandatele de negociere pentru încheierea unor acorduri de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Maroc. cu un buget total inițial de 22 milioane EUR pentru 2011. numărul de granturi pentru studenți și profesori a crescut. cât și cu partenerii internaționali. care înglobează o serie de acțiuni flexibile. În urma alegerilor. unul care contribuie la redresarea economică (programul „Appui à la Relance”). la care participă reprezentanți ai UE. valoarea fondurilor alocate fiind de 350 milioane EUR. Iordania și Liban. a acestui grup operativ a fost coprezidată de prim-ministrul tunisian și de ÎR/VP și a avut drept rezultat acordarea de asistență financiară Tunisiei în valoare totală de aproximativ 4 miliarde EUR pentru perioada 2011-2013. cum ar fi facilitarea relațiilor comerciale și barierele tehnice în calea comerțului. ulterior majorat la 26. În domeniul comercial. facilitatea regimului de acordare a vizelor și azilul. la 14 iulie 2011. Sunt în curs de pregătire grupuri operative cu alte țări. Au fost alocate 20 milioane EUR pentru două proiecte. Reuniunea de la Tunis. fiind gândit să funcționeze pe baza principiului „mai mult pentru mai mult”. . iar celălalt la sprijinirea tranziției democratice și a statului de drept în Tunisia. Același nivel de finanțare este prevăzut pentru 2012 și 2013. Comisia a adoptat Facilitatea pentru societatea civilă (6) la 20 septembrie 2011. pe teme precum migrația legală. Printre celelelalte țări potențial beneficiare ale programului se numără Egipt. © Uniunea Europeană Tunisienii stau la coadă pentru a vota în cadrul alegerilor din octombrie În ceea ce privește mobilitatea. Tunisia și Iordania au fost autorizate de Comisia Europeană la 14 decembrie 2011. Inițiativa este un program integrator. ai țărilor terțe și ai instituțiilor financiare internaționale. Programul Erasmus Mundus a fost susținut printr-o decizie din 23 septembrie de a aloca 66 milioane EUR politicii de vecinătate. aceste acorduri vor viza obiective mai ambițioase decât simpla eliminare a barierelor tarifare și vor face parte din Acordurile de asociere euro-mediteraneene existente. au fost organizate dialoguri de parteneriat cu privire la mobilitatea și securitatea migrației cu Maroc. Grupuri operative pentru consolidarea cooperării cu țările vizate de politica de vecinătate A fost creat un grup operativ internațional menit să asigure o mai mare coerență a sprijinului internațional acordat țărilor sud-mediteraneene aflate în tranziție.4 milioane. combaterea migrației ilegale și readmisia. atât în interiorul UE. Această abordare a fost susținută de Consiliul European din 24 iunie 2011. UE este dispusă să susțină integral organismul nou ales și să stabilească un dialog cuprinzător cu noul guvern. iar prima țară care a beneficiat de fondurile SPRING a fost Tunisia. R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Președintele Barroso a anunțat lansarea inițiativei SPRING la Cairo.112 Sprijinirea democrației în Tunisia UE urmărește îndeaproape tranziția democratică din Tunisia și a oferit un sprijin substanțial în acest sens din momentul izbucnirii revoluției până în prezent: a acordat asistență pentru pregătirea alegerilor la Adunarea constituantă din octombrie. Acordurile de liber schimb vor viza o serie de domenii de reglementare de interes comun. constituie un element esențial al mandatului noului Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru regiunea sud-mediteraneeană. Coordonarea. Primul dialog de acest fel – cu Tunisia și Maroc – a fost lansat în octombrie 2011. Destinate să susțină reformele economice. a desfășurat misiunea UE de observare a alegerilor și a sprijinit dezvoltarea societății civile. de reacție rapidă. Programul a fost adoptat de Comisia Europeană la 26 septembrie. Egipt. la cele 525 de granturi deja planificate pentru perioada 2011-2012 adăugându-se alte 559. în luna decembrie. Această facilitate urmărește consolidarea capacității societății civile de a promova reforma și de a spori nivelul de răspundere publică în țările respective. 30 milioane EUR fiind alocați pentru regiunea sudică. Maroc. Tunisia și Egipt.

Consiliul de Securitate al ONU a adoptat în unanimitate o rezoluție prin care îndeamnă toate părțile din Yemen să ia măsurile necesare pentru asigurarea tranziției politice. care a început. Siria. UE a exercitat o presiune constantă asupra tuturor părților yemenite pentru a facilita transferul pașnic al puterii. mass-media și comunicare și gestionarea frontierelor. ÎR/VP Ashton a vizitat Benghazi la 22 mai. pe educație și pe sprijinirea societății civile. Siria: UE a fost unul dintre primii donatori care au suspendat cooperarea bilaterală cu regimul sirian. în strânsă colaborare cu statele din zona Golfului. Yemen și Maroc beneficiază. În urma demersurilor făcute de UE în cadrul Consiliului Drepturilor Omului. Continuă. Liga Statelor Arabe. la 23 noiembrie 2011. În luna decembrie. la 25 mai. Maroc: Marocul a continuat să urmărească obiectivele agendei sale de reforme prin adoptarea unei noi constituții în luna iulie și prin organizarea de alegeri la 25 noiembrie. la deschidere fiind prezent ÎR/VP Ashton. Comisia Europeană a adoptat un plan anual de acțiune în valoare de 139 milioane EUR în favoarea Marocului. cu ocazia deschiderii primei reprezentanțe a UE în Libia. programele Tempus și Erasmus cu studenți și universități din Siria. Acest angajament politic susținut este numai un aspect al relațiilor UE cu Yemen: UE acordă în continuare ajutor umanitar și pentru dezvoltare celor care au cea mai mare nevoie de el: de la începutul anului 2011 a fost acordată asistență umanitară suplimentară din fondurile UE în valoare de 25 milioane EUR. a fost adoptat un pachet de asistență în valoare de 10 milioane EUR. În luna septembrie. iar ÎR/VP a contribuit la armonizarea pozițiilor divergente ale principalilor parteneri internaționali prin participarea la „Grupul de la Cairo” (alcătuit din Uniunea Arabă.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 113 Libia. precum și prin proiecte derulate în cadrul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO). Acesta a devenit ulterior delegație a UE la 12 noiembrie. contacte regulate cu membrii-cheie ai regimului și cu oponenții săi. Se prevede acordarea de asistență suplimentară prin intermediul programului tematic Actori nestatali. UE a furnizat sprijin pentru consolidarea capacităților Consiliului Național de Tranziție (CNT) și a organizațiilor societății civile locale. de asemenea. a societății civile siriene și a populației refugiate. cu SUA și cu alți actori internaționali. . cum ar fi cele ale Grupului de contact internațional privind Libia. Yemen: De la începutul mișcării protestatare. a fost deschis un birou al UE. UE este unul dintre principalii donatori pentru evaluarea necesităților postconflict în trei domenii: societatea civilă și drepturile femeii. care va beneficia și de fondurile acordate prin programul SPRING. 50 milioane EUR din fondurile destinate politicii europene de vecinătate pentru 2012-2013 sunt disponibile pentru Libia. ÎR/VP și-a exprimat punctul de vedere în mod public și prin apeluri punctuale. de asemenea. serviciile Comisiei au păstrat. în cele din urmă. UE. Între timp. la Tripoli. de sprijin în contextul răspunsului UE la Primăvara arabă: Libia: UE a participat la principalele reuniuni internaționale. Nu au fost însă sistate toate formele de cooperare: sunt în continuare în desfășurare mai multe proiecte de sprijinire a actorilor nestatali. Comisia Europeană a suspendat implicarea Siriei în programele sale regionale. Organizația de Cooperare Islamică și ONU). axat pe consolidarea capacităților sectorului public. de asemenea. În iulie 2011. Totodată. în februarie 2011. iar BEI și-a suspendat operațiunile de împrumut și asistența tehnică.

forțele de securitate siriene l-au bătut rău și i-au rupt ambele mâini ca „avertisment”. Ali Farzat. . a petrecut 31 de ani în închisorile libiene. În prezent. este membru al Consiliului Național de Tranziție. cunoscute în mod generic drept „Primăvara arabă”. Simpatia și mânia publicului pe care le-a inspirat gestul său au stârnit revolte și au antrenat transformări vitale în Tunisia și în alte țări arabe. Razan Zaitouneh trăiește ascunsă. un vânzător tunisian.114 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Primăvara arabă primește premiul Sakharov pentru 2011 Parlamentul European a acordat Premiul Sakharov pentru libertatea de gândire în 2011 unui număr de cinci reprezentanți arabi. Materialele sale video difuzate pe YouTube și postările sale pe Facebook și Twitter i-au motivat pe egipteni să își reclame drepturile în Piața Tahrir. © Uniunea Europeană Premiul Sakharov 2011 – Prezentarea premiului în numele Primăverii arabe – Asmaa Mahfouz Ahmed al-Sanusi. un satirist politic și un critic bine-cunoscut al regimului sirian. cum ar fi Egipt și Libia. care prezintă informații privind atrocitățile comise în prezent în Siria și care a devenit o sursă importantă de informații pentru presa internațională. În august 2011. în semn de recunoaștere și de sprijin al angajamentului acestora în apărarea libertății și a drepturilor omului: Asmaa Mahfouz a contribuit la organizarea de proteste și greve pentru apărarea drepturilor omului în Egipt. În prezent. Razan Zaitouneh a creat blogul „Syrian Human Rights Information Link” (linkul către informații cu privire la drepturile omului în Siria). Mohamed Bouazizi. și-a dat foc în semn de protest față de umilirea constantă din partea autorităților tunisiene. Caricaturile sale au contribuit la inspirarea revoltei din Siria. cel mai vechi prizonier politic.

Nagorno-Karabah și Abhazia. Alocarea unor resurse suplimentare (de până la 130 milioane EUR) pentru perioada 2012­ 2013 va aduce beneficii partenerilor care s-au angajat să realizeze reforme. energia din surse regenerabile și controlul frontierelor. Azerbaidjan. Au fost încheiate acorduri de facilitare a eliberării vizelor și de readmisie cu Georgia și se va urmări încheierea unor acorduri similare cu Armenia. cel de al treilea din regiune. de asemenea. comisarul pentru extindere și politica de vecinătate. de asemenea. bazată pe valori comune „care trebuie respectate pe deplin în orice moment”. chiar și atunci când atenția internațională era îndreptată preponderent spre Primăvara arabă. Summitul de la Varșovia a evidențiat. după cele semnate cu Moldova și cu Georgia. conflictele regionale din Transnistria.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 115 Parteneriatul estic UE a continuat să acorde o atenție deosebită partenerilor săi estici. În cadrul celui de al doilea summit al Parteneriatului estic de la Varșovia. prezintă propunerile de buget 2014-2020 pentru instrumentele externe ale Uniunii © Uniunea Europeană . UE și vecinii săi estici și-au reînnoit angajamentul față de obiectivele Parteneriatului estic și de continuarea punerii sale în aplicare. A fost semnat un parteneriat pentru mobilitate cu Armenia. de asemenea. în care UE are un rol de mediator în vederea ajungerii la un acord între părți. UE a participat. Summitul UE-Ucraina din decembrie 2011 a constatat existența unei interpretări comune a textului integral al Acordului de asociere. piețele regionale de energie electrică. Partenerii răsăriteni percep UE ca pe un magnet și un catalizator al reformelor – ca pe o oportunitate economică și un partener politic apropiat. prevede un angajament comun față de o relație apropiată. Azerbaidjan și Belarus. la conferința de la Varșovia în sprijinul poporului belarus și s-a angajat să acorde peste 17 milioane EUR ca asistență imediată și pe termen mediu. de exemplu pentru susținerea ONG-urilor și a actorilor nestatali în promovarea libertății de întrunire și în monitorizarea proceselor electorale. În cursul anului. în februarie 2011. Un alt subiect de discuție între UE și partenerii săi răsăriteni este mobilitatea sporită pe întregul continent. ceea ce deschide calea către consolidarea finală și parafarea acestuia. Georgia și Moldova privind reînnoirea și consolidarea relațiilor contractuale cu regiunea. Ca răspuns la violențele care au urmat după alegerile din decembrie 2010 din Belarus. Negocierile cu Georgia și Moldova privind stabilirea unor zone aprofundate și cuprinzătoare de liber schimb au fost lansate la sfârșitul anului 2011. inclusiv a prevederilor legate de zona sa cuprinzătoare și aprofundată de liber schimb. UE a făcut în repetate rânduri apel la eliberarea și reabilitarea prizonierilor politici din Belarus și la inițierea dialogului politic cu opoziția. Štefan Füle. discuții cu Armenia. Au fost lansate dialoguri privind eliminarea obligativității vizelor cu Ucraina și Moldova. Au loc. care va stabili viitoarea bază contractuală a relațiilor dintre UE și Ucraina. unul dintre subiectele de discuție în domenii precum eficiența energetică. din septembrie 2011. Textul Acordului de asociere. a declarat dl Barroso. Cooperarea consolidată este.

Au fost condamnate ferm atacurile împotriva populației civile. desfășurate în numele UE. a fost condamnată de UE. Înaltul Reprezentant a salutat înțelegerea dintre Israel și Hamas privind schimbul de prizonieri și a manifestat un optimism moderat față de propunerile de reconciliere dintre Fatah și Hamas. UE a reafirmat parametrii clari pentru derularea negocierilor și și-a exprimat sprijinul deplin pentru Înaltul Reprezentant în eforturile sale continue. În acest scop. În contextul cererii de aderare la ONU depuse de președintele Abbas în septembrie. sprijinind invitația lansată părților de a se abține de la acțiuni provocatoare și de a se conforma foii de parcurs.116 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Procesul de pace din Orientul Mijlociu UE și-a intensificat eforturile de impulsionare a realizării de progrese în cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu. Extinderea așezărilor israeliene. UE a consolidat rolul cvartetului. de a crea premise credibile pentru relansarea discuțiilor directe între părți. Ban Ki-moon. © Uniunea Europeană Cvartetul pentru Orientul Mijlociu: Hillary Clinton. vicepreședinte al Comisiei și Înalt Reprezentant al Uniunii pentru politica externă și de securitate (de la stânga la dreapta) . ÎR/VP a întreprins vizite în regiune de mai multe ori în cursul anului și a întreținut contacte strânse cu numeroase părți interesate. UE a continuat să acorde sprijin financiar direct Autorității Palestiniene și a contribuit la succesul eforturilor de construcție statală depuse în prezent de aceasta. în special în Ierusalimul de Est. Sergueï Lavrov și Catherine Ashton. UE și-a reînnoit eforturile de a găsi o modalitate prin care părțile să se întoarcă la masa negocierilor.

de asemenea. un dialog aprofundat și constant în domenii precum aprovizionarea cu energie (prin Consiliul pentru energie UE-SUA) și abordările coordonate în vederea combaterii terorismului – evidențiate de semnarea unui nou acord privind registrele cu numele pasagerilor –. cât și pentru întreprinderile europene. unde s-a ajuns la un acord cu privire la principiile comerciale comune pentru serviciile de tehnologia informației și telecomunicațiilor (TIC). UE și SUA au colaborat foarte strâns în calitate de comembri ai cvartetului care coordonează abordările internaționale ale procesului de pace din Orientul Mijlociu și cu privire la orchestrarea unei reacții internaționale la programul de dezvoltare nucleară al Iranului. președintele Statelor Unite. CET obține rezultate concrete în sectoare emergente precum automobilele electrice și rețelele inteligente. a criminalității transnaționale și a noilor amenințări. precum și cu sancțiunile aplicate Siriei și cu declarațiile simultane referitoare la această țară.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 117 Consolidarea alianțelor strategice Într-o lume din ce în ce mai integrată. care generează aproximativ 14 milioane de locuri de muncă de ambele părți ale Atlanticului. punând un accent special asupra cooperării timpurii în domenii de importanță economică strategică. dar și cu abordarea concertată cu privire la Balcani. În cele din urmă. CET a cunoscut un reviriment. ci și o oportunitate care prezintă avantaje atât pentru cetățeni. cu impunerea de sancțiuni și ridicarea sancțiunilor împotriva Libiei. însă este esențială pentru a apăra interesele UE și ale statelor sale membre prin dezvoltarea unor relații mai bune cu partenerii aflați într-o situație similară sau mai bună. care a fost o decizie coordonată. Așa s-a întâmplat. Barack Obama. José Manuel Barroso (de la stânga la dreapta) © Uniunea Europeană . cum ar fi criminalitatea informatică. în special cu privire la Bosnia și Herțegovina. precum și în domeniul economiei digitale. Relațiile cu principalii parteneri SUA Relația strânsă de colaborare dintre administrația SUA și UE a facilitat adoptarea unor abordări comune cu privire la multe chestiuni de politică externă. președintele Comisiei Europene. semnarea unui acord administrativ între Agenția federală de gestionare a situațiilor de urgență din cadrul Departamentului Președintele Consiliului European. alianțele strategice cu privire la chestiuni de interes comun cu parteneri internaționali cheie reprezintă nu numai o abordare recomandabilă. A continuat. Herman Van Rompuy. Între timp. Această abordare este în deplină complementaritate cu rolul dinamic al Uniunii în forurile internaționale. Consiliul Economic Transatlantic (CET) poartă un dialog periodic privind comerțul și investițiile. de exemplu. Uniunea Europeană consideră prioritară încheierea unor alianțe cu adevărat strategice cu ceilalți protagoniști ai scenei mondiale. cum ar fi Organizația Națiunilor Unite și Organizația Mondială a Comerțului.

părțile au solicitat CET să instituie un grup comun de lucru la nivel înalt privind locurile de muncă și creșterea. În acest scop. Părțile s-au angajat. Discuțiile au vizat economia mondială și chestiunile care țin de guvernanța globală. pe fundalul unor mari incertitudini legate de economia mondială și de sectorul financiar. care să fie coprezidat de comisarul european pentru comerț și de reprezentantul pentru comerț al SUA. care avut loc în iunie la Nijni-Novgorod Progresele înregistrate în ceea ce privește parteneriatul UE-Rusia pentru modernizare au fost salutate de ambele părți. care sunt deja cele mai importante și mai integrate din lume. Grupul de lucru urmează să comunice recomandările și concluziile sale liderilor celor două părți până la sfârșitul anului 2012 și să prezinte în iunie 2012 un raport intermediar privind stadiul acestor acțiuni. . de asemenea. în special în domeniul comerțului și al investițiilor.118 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 pentru Securitate Internă al SUA și Comisia Europeană va consolida coordonarea între UE și SUA în ceea ce privește răspunsul la dezastre naturale și provocate de om și va consolida gradul de pregătire pentru dezastre și de prevenire a acestora. Rusia Cel de al 27-lea Summit UE-Rusia a avut loc în luna iunie la Nijni-Novgorod. în special opțiunile care au cele mai mari șanse de a sprijini crearea de locuri de muncă și creșterea. Liderii de ambele părți ale Atlanticului și-au reînnoit angajamentul de a colabora pentru revigorarea creșterii economice. inclusiv perspectivele de aderare a Rusiei la OMC. în cadrul summitului. într-o atmosferă prietenoasă și constructivă. Grupul de lucru va identifica și va evalua opțiunile de consolidare a relațiilor economice dintre UE și SUA. Ei s-au angajat să facă acest lucru prin adoptarea de măsuri care să răspundă preocupărilor pe termen scurt legate de creștere. dar au inclus și chestiuni regionale europene. inclusiv parteneriatul UE-Rusia pentru modernizare și negocierile privind un nou acord și aspectele comerciale. © Uniunea Europeană Președinții Van Rompuy. precum și vulnerabilităților fiscale și financiare și care să consolideze bazele unei creșteri durabile și echilibrate. Uniunea a subliniat necesitatea realizării unor progrese mai echilibrate în negocierile privind un nou acord între UE și Rusia. Cu toate acestea. pentru crearea de locuri de muncă și asigurarea stabilității financiare. să întărească relațiile comerciale și de investiții dintre UE și SUA. Liderii UE l-au încurajat pe președintele Medvedev să acorde cât mai curând negociatorilor ruși un mandat care să le permită să poarte discuții privind aspectele de fond. Medvedev și Barroso la reuniunea la nivel înalt UE-Rusia. inclusiv al energiei. Summitul UE-SUA a întărit parteneriatul transatlantic Summitul UE-SUA a avut loc la Washington DC la 28 noiembrie. Schimburile privind problemele internaționale s-au axat pe evoluția situației din Africa de Nord și din Orientul Mijlociu. relațiile bilaterale.

Printre acestea se numără aspectele de securitate și provocări globale. În ultimii doi ani. ei au convenit să extindă dialogul privind inovarea științifică și tehnologică. formare lingvistică și tineret. Cu toate acestea. iar UE a subliniat importanța politică a aderării Rusiei la OMC. noul regim de investiții în sectorul automobilelor a fost identificat ca fiind un aspect esențial încă nerezolvat. cum ar fi schimbările climatice (subiectul unei conferințe comune desfășurate în februarie 2011) și redresarea economiei mondiale. UE și China au consolidat dialogul strategic la nivel înalt care. extrem de sensibil pentru ambele părți. discuțiile în acest sens urmând să continue. S-au remarcat progrese semnificative în domeniul mobilității. s-a înregistrat o intensificare puternică a cooperării dintre UE și China în materie de educație. formare. a permis intensificarea consultărilor dintre UE și China privind o serie de aspecte ale politicii externe. Negocierile privind modificările la acordul privind facilitarea vizelor au fost lansate și au ajuns în ultima etapă înainte de sfârșitul anului. care să promoveze și să faciliteze investițiile în ambele direcții. De asemenea. Summitul a găsit o soluție la interdicția impusă de Rusia la importul de legume din UE. care a avut loc cu ocazia celei de a 8-a Conferințe Ministeriale a OMC din decembrie. Ceremonia de deschidere a Anului Tineretului UE-China © Uniunea Europeană . China În 2011. La cel mai recent summit UE-China din 2011. concretizată prin organizarea Anului Tineretului UE-China în 2011. Aceste discuții au creat în ultimă instanță premisele pentru reușita aderării Rusiei la OMC. Punerea în aplicare a măsurilor incluse în această listă va contribui la atingerea obiectivului comun de a avea un regim de călătorie fără vize între Rusia și UE. un aspect important pentru ambele părți. În contextul dialogului UE-Rusia privind vizele. liderii au convenit să înceapă procesul în vederea lansării negocierilor pentru un acord global de investiții UE-China. părțile au convenit asupra unei liste de măsuri comune în vederea eliminării obligativității vizelor pentru călătoriile pe termen scurt pentru cetățenii ruși și cetățenii UE. pe lângă dialogul la nivel înalt existent în domeniul economic și comercial. UE și-a reiterat preocupările legate de punerea în aplicare a uniunii vamale și a invitat Rusia să furnizeze mai rapid informații mai fiabile privind modificările regimului comercial al Rusiei în acest context.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 119 Aspectele comerciale și aderarea la OMC au fost discutate în detaliu. cultură.

în mod constant. În discuțiile cu Japonia. la reuniunea la nivel înalt UE-Japonia Asia Reuniunea miniștrilor afacerilor externe din Asia și Europa este un forum unic.120 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Japonia Japonia și Uniunea Europeană sunt parteneri strategici care au în comun multe valori fundamentale. Pentru prima dată. măsurile netarifare. obiective strategice și o gamă largă de interese. continuă să fie elemente-cheie pentru părțile interesate din UE. Împreună. măsurile netarifare și eliminarea obstacolelor care împiedică accesul societăților din UE pe piața japoneză a achizițiilor publice. Aceste două aspecte. important prin faptul că a fost prima reuniune a liderilor ambelor părți după cutremurul devastator din estul Japoniei și după dezastrul nuclear de la Fukushima. S-a convenit să se înceapă procesul în vederea stabilirii: unui acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător (ALS)/Acord de parteneriat economic (APE). serviciile. și unui acord obligatoriu. investițiile. Herman Van Rompuy. care să vizeze într-o manieră cuprinzătoare cooperarea politică. UE a invocat. concurența și achizițiile publice. miniștrii au analizat provocările netradiționale la adresa securității ca temă principală a dialogului. securitatea alimentară și energetică și lupta împotriva pirateriei au figurat printre punctele importante de pe agendă. și președintele Consiliului European. Naoto Kan. cele două regiuni reprezintă mai mult de 60 % din populația lumii – 4 miliarde de oameni –. care să abordeze toate chestiunile de interes comun pentru ambele părți. În acest sens. să revigoreze cooperarea în domeniul energetic și să îmbunătățească coordonarea și să intensifice cooperarea în domeniul ajutoarelor umanitare și al operațiunilor de ajutor de urgență. Obiectivul global al relațiilor bilaterale este de a încuraja dialogul politic. jumătate din PIB-ul mondial și mai mult de 60 % din comerțul internațional. liderii au convenit să coopereze pentru a garanta nivelul cel mai înalt de siguranță nucleară în întreaga lume. împreună cu solicitările de realizare a unei liberalizări tarifare ambițioase și de ameliorare a mediului de investiții. disponibilitatea acesteia de a aborda. © Uniunea Europeană Prim-ministrul Japoniei. de asemenea. cel de al 20-lea summit organizat între cele două părți la sfârșitul lunii mai a marcat trecerea într-o nouă etapă a relațiilor bilaterale. inclusiv tarifele. printre altele. În acest context. Aspecte precum schimbările climatice. internațională și în alte sectoare și care să se fondeze pe angajamentul comun al părților față de valori și principii fundamentale. . precum și al pregătirii pentru dezastre și al prevenirii acestora. de a consolida cooperarea economică și de a promova cooperarea culturală dintre Asia și Europa. Cel de al 20-lea summit a fost. drepturile de proprietate intelectuală.

se vor continua demersurile privind negocierea unui acord ambițios de liber schimb cu India. Creșterea acestor țări reprezintă o oportunitate pentru UE de a dezvolta noi parteneriate cu privire la principalele aspecte multilaterale și de a aprofunda relațiile politice. la Sankt Petersburg.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 121 Africa de Sud. liniile aeriene din UE plătesc peste 300 milioane EUR pe an pentru aceste taxe. În prezent. Cele două părți au semnat. de asemenea. vor fi transparente și nediscriminatorii. Cel de al cincilea summit UE-Brazilia a avut loc la Bruxelles în octombrie 2011. care s-a bucurat de succes. În septembrie 2011. o declarație comună privind securitatea lanțului de aprovizionare pentru a îmbunătăți securitatea transportului aerian de marfă și pentru a reduce posibilitatea transportării de dispozitive explozive improvizate la bordul navelor. taxele pentru survolarea Rusiei vor fi corelate cu costurile. Pentru a se asigura că UE profită de această oportunitate. Brazilia și India Parteneriatele cu Africa de Sud. În acest scop. Rusia a fost de acord pentru prima oară cu principiul unei desemnări nediscriminatorii a UE. cât și în materie de guvernanță mondială (prin intermediul G20 și al altor foruri). De la 1 ianuarie 2014. iar în octombrie 2011 Rusia și UE au organizat un prim summit UE-Rusia în domeniul aviației. UE și SUA au convenit asupra unui memorandum de cooperare pentru promovarea cercetării și dezvoltării în domeniul aviației civile. de securitate și economice. Brazilia și India reflectă importanța crescândă a acestor țări atât în afacerile regionale. privind relansarea negocierii unui acord de asociere cu regiunea Mercosur (inclusiv cu Brazilia) și privind stimularea integrării regionale în sudul Africii prin încheierea negocierii unui acord de parteneriat economic între UE și Comunitatea de Dezvoltare a Africii Australe. a fost adoptat cel de al doilea plan de acțiune comun UE-Brazilia pentru perioada 2012-2014. Acesta a confirmat stadiul pozitiv al relației și dorința ambelor părți de a consolida în continuare parteneriatul strategic. Acorduri în domeniul transportului În cursul anului s-au încheiat mai multe acorduri strategice internaționale importante cu parteneri-cheie din domeniul aviației și s-au stabilit contacte bilaterale în domeniul transportului maritim: UE și Rusia au lăsat în urmă anii de relații dificile și au fost de acord să modernizeze sistemul actual de taxe percepute pentru survolarea Siberiei. În 2011 au fost încheiate acorduri importante în materie de transport în sectorul aerian și în sectorul maritim © Uniunea Europeană . precum și asupra unui acord de cooperare privind siguranța aviației civile.

al securității aeronautice. Brazilia și Ucraina și au fost lansate noi dialoguri privind politica regională cu țările din cadrul Parteneriatului estic. Au fost încheiate memorandumuri de înțelegere cu China. Comisia a semnat un memorandum de cooperare cu Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI). pe teme precum planificarea strategică și abordările integrate ale dezvoltării. dezvoltarea durabilă și cooperarea transfrontalieră și de a contribui la o mai bună înțelegere a valorilor. care va permite un schimb constant de idei și de bune practici privind potențialul transportului maritim pe distanțe scurte din perspectiva unui transport de marfă ecologic și eficient pe lanțurile logistice intermodale. inovării regionale. precum și cu Chile. de a împărtăși beneficiile experienței îndelungate a UE cu privire la modul în care politica regională promovează creșterea. a structurilor de execuție și a politicilor europene. a principiilor fundamentale. care instituie o colaborare mai strânsă în domeniul siguranței aviației. Rusia. care va crea noi oportunități de investiții și va îmbunătăți mediul comercial și operațional pentru transportatorii aerieni din UE care operează în Brazilia. guvernanței pe mai multe niveluri. cooperării transfrontaliere și sistemelor de informații.122 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Comisia Europeană și SUA au convenit asupra unui memorandum de cooperare privind promovarea și facilitarea transportului maritim pe distanțe scurte. Dialoguri privind politica regională cu țările terțe Sunt în curs dialoguri privind politica regională cu o serie de țări terțe interesate. al gestionării traficului aerian și al protecției mediului. Principalele obiective sunt de a contribui la parteneriatul strategic dintre UE și aceste țări terțe. Brazilia și UE au parafat un acord ambițios în domeniul aviației. . coeziunii teritoriale.

la 22 septembrie. UE menținându-și statutul de observator. al comitetelor și grupurilor sale de lucru și în cadrul reuniunilor și conferințelor internaționale ale ONU. a continuat să constituie o prioritate majoră pentru UE. care a fost adoptată cu un sprijin chiar mai puternic decât rezoluțiile cruciale ale ONU referitoare la acest subiect din 2007 și 2008. Pentru cea de a 65-a Adunare Generală a ONU (UNGA). În cele din urmă. Herman Van Rompuy. UE a pledat pentru sesiuni extraordinare ale Consiliului pentru drepturile omului care să aibă ca obiect situația din Siria și din Libia și a asigurat reușita unei rezoluții cu privire la situația drepturilor omului în Belarus. UE a făcut demersuri în sensul adoptării unei rezoluții a Adunării Generale a ONU privind participarea UE la lucrările ONU. UE a jucat un rol important în principalele foruri internaționale în domeniul drepturilor omului. s-a adresat Adunării Generale a ONU – UE se exprimă cu o singură voce pe plan mondial © Uniunea Europeană . după cum s-a reafirmat în Tratatul de la Lisabona. Înaltul Reprezentant. UE și-a menținut sprijinul neechivoc pentru multilateralism. Pe tot parcursul anului. UE a depus eforturi pentru a apăra rolul Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului și pentru a consolida mandatul Consiliului pentru drepturile omului astfel încât acesta să se poată ocupa de încălcările grave și sistematice ale drepturilor omului. UE a promovat rezoluții privind situația drepturilor omului în Birmania/Myanmar și. cu 180 de voturi pentru și doar două abțineri. Comisia Europeană și delegațiile UE) în cadrul Adunării Generale. UNGA a adoptat rezoluția istorică propusă (65/276). de asemenea. De la începutul anului 2010. la 3 mai 2011. În ceea ce privește promovarea păcii și a securității în cadrul ONU. Consolidarea ONU a rămas un element important al acțiunii externe a UE. Moment istoric: președintele Consiliului European. mediul și dezvoltarea durabilă. UE a considerat ca teme prioritare pacea și securitatea internațională. punerea în aplicare a conceptului de responsabilitate privind asigurarea protecției. În timpul celei de a 65-a Adunări Generale a ONU. respectiv. stabilind modalitățile de participare a reprezentanților Uniunii Europene (președintele Consiliului European. UE și-a continuat eforturile de promovare a punerii în aplicare a conceptului în cadrul ONU și. De exemplu. precum și privind rolul organizațiilor regionale.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 123 Construirea guvernanței multilaterale și abordarea provocărilor globale Uniunea Europeană a continuat să fie un susținător fervent al instituțiilor multilaterale. aprobat de Summitul mondial al ONU în 2005. O singură voce în cadrul ONU Pentru prima oară în istorie. președintele Consiliului European s-a adresat celei de a 66-a Adunări Generale a ONU în calitate de reprezentant al UE. drepturile omului și reforma sistemului ONU. UE a contribuit la adoptarea cu succes a unei noi rezoluții transregionale privind un moratoriu referitor la pedeapsa cu moartea. În cadrul aceluiași organism. cu scopul de a pune în aplicare dispoziția din Tratatul de la Lisabona privind reprezentarea externă în cadrul Organizației Națiunilor Unite. a continuat să poarte discuții privind punerea în aplicare la nivelul instrumentelor și politicilor UE și ale statelor membre. în vederea protejării binelui comun și a promovării păcii și prosperității în lume. Promovarea guvernanței multilaterale UE în cadrul ONU Recunoscând faptul că la problemele globale trebuie găsite soluții globale. în Coreea de Nord.

președintele Statelor Unite. În plus. reforma democratică în întreaga lume și să răspundă aspirațiilor de libertate. și de emancipare. UE a jucat un rol important în medierea unui angajament reînnoit și a revitalizării Comisiei pentru consolidarea păcii (CCP). voința de a desprinde învățăminte din accidentul nuclear din Japonia. a avut loc la Deauville un summit G8 (7) important. în special ale femeilor și tinerilor. acțiunile de sensibilizare și diplomația fermă ale UE având un rol crucial în acest sens. Summit-ul G8 de la Deauville În luna mai. Balcanii de Vest și Asia Centrală. liderii G8 au reînnoit un parteneriat puternic cu Africa. precum și din Africa Subsahariană. În ceea ce privește accelerarea redresării globale. inclusiv de libertate de religie. care a avut loc în luna mai la Deauville. în cadrul Adunării Generale. Naoto Kan. prin intermediul parteneriatului de la Deauville. educația și inovarea. UE a întreprins acțiuni ferme în vederea punerii în aplicare riguroase a recomandărilor analizei din 2010 a arhitecturii ONU pentru consolidarea păcii și primele încercări de a face mai relevantă activitatea CCP au fost încununate de succes. eforturi comune mai susținute pentru a asigura adoptarea. fac o plimbare în cursul reuniunii la nivel înalt a G8. Includerea acestui concept în mandatele operațiunilor de pace s-a conjugat cu o consolidare succesivă a protecției asigurate la fața locului. ale cărui concluzii au implicații profunde. © Konstantin Zavrazhin/Getty Images Președintele Comisiei. în special privind siguranța și securitatea lucrătorilor umanitari. a strategiei sale de vecinătate au creat noi perspective importante pentru cooperarea dintre cele două organizații în domeniile democrației. în conformitate cu memorandumul de înțelegere semnat în 2007. în special. în special în ceea ce privește politica europeană de vecinătate. să ajute țările cel mai puțin dezvoltate. Promovarea creșterii ecologice a fost subliniată ca fiind un aspect esențial în crearea de locuri de muncă. Liderii și-au manifestat. subliniind necesitatea de a promova cel mai înalt nivel de siguranță. UE a depus. în ceea ce privește vecinătatea sudică. . a unor rezoluții ferme și bazate pe principii în domeniul umanitar. Evenimentele recente din sudul Mediteranei și adoptarea de către Consiliul Europei. ONU a făcut pași hotărâți în direcția consacrării și aplicării efective a conceptului de protecție a populației civile. UE în alte foruri multilaterale UE și-a continuat cooperarea cu Consiliul Europei. statului de drept și drepturilor omului. de asemenea. pe baza angajamentelor asumate de peste un deceniu. Nicolas Sarkozy. președintele Franței.124 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Odată ce UE și-a asumat rolul de lider. Au fost discutate importanța internetului și oportunitățile oferite de acesta. José Manuel Barroso. de asemenea. cum ar fi cercetarea. dezvoltarea durabilă și contracararea încălzirii globale. în mai 2011. în conformitate cu principiile Convenției privind siguranța nucleară. G8 și-a reafirmat angajamentul de a lupta împotriva protecționismului și de a impulsiona negocierile comerciale globale într-un mod care să poată. și prim-ministrul Japoniei. liderii G8 s-au angajat pentru prima dată în mod colectiv să sprijine. G8 s-a angajat să acorde prioritate politicilor favorabile creșterii. Barack Obama. în Franța În lumina evenimentelor recente din Orientul Mijlociu și din Africa de Nord.

O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 125 Summit-ul G20 de la Cannes Summitul G20 (8) din luna noiembrie a fost dominat de criza datoriilor suverane din zona euro. atât pe termen scurt. A fost semnificativ faptul că Uniunea Europeană a primit un mesaj puternic de sprijin din partea liderilor G20 pentru concluziile Summitului Euro de la 26 octombrie. mai mult de 40 de milioane de persoane au fost nevoite să trăiască în condiții de sărăcie extremă din cauza creșterii prețurilor la alimente. cu Programul alimentar mondial (PAM) și cu Fondul internațional pentru dezvoltare agricolă (IFAD). În ultimul an. aproximativ 925 de milioane de persoane din întreaga lume sunt în continuare afectate de malnutriție. de asemenea. în cadrul căruia toți membrii G20 au propus măsuri coordonate pentru a susține și a reechilibra creșterea mondială și crearea de locuri de muncă. S-a ajuns la un consens privind suplimentarea resurselor FMI în caz de nevoie în beneficiul tuturor membrilor. prin acordul privind un set cuprinzător de măsuri care să abordeze problema legată de instituțiile financiare „prea mari pentru a da faliment”. în cazul unui șoc sistemic. Grupul G20 a făcut apel la punerea în aplicare rapidă a acestor acțiuni. G20 a subliniat. S-a ajuns. precum și privind o extindere a instrumentelor de împrumut pentru a putea furniza lichidități pe termen scurt într-un mod mai flexibil țărilor care pot justifica cu argumente solide necesitatea ajutorului. importanța consolidării suplimentare a supravegherii FMI. Prin conjugarea eforturilor acestor instituții. împreună cu Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). a lansat un nou cadru strategic de cooperare pentru a combate insecuritatea alimentară și malnutriția în lume. care vor trebui să satisfacă cerințe specifice mai stricte până la sfârșitul anului 2012. de importanță sistemică (IFIS).1 miliarde EUR în perioada 2007-2010. de asemenea. Rolul-cheie al FMI ca instituție centrală a guvernanței globale și a prevenirii și soluționării crizelor secolului 21 a fost reafirmat în cadrul summitului. de exemplu. cât și pe termen lung. Combaterea insecurității alimentare Comisia. În plus. Populația săracă este deosebit de vulnerabilă la situații de criză. liderii s-au angajat în mod ferm să continue să pună în aplicare reforma piețelor financiare și să consolideze în continuare reglementarea în domeniul financiar. în Swaziland © Uniunea Europeană/Stefano Perugini . În urma deliberărilor din cadrul summitului. respectiv peste 1. Italia a fost de acord ca Fondul Monetar Internațional (FMI) să monitorizeze periodic progresele pe care le realizează în punerea în aplicare a reformelor economice structurale. inclusiv prin publicarea unei liste de 29 de instituții financiare mondiale inițiale. În prezent. comunitatea internațională va fi mai bine pregătită pentru a asigura o securitate alimentară și o furnizarea de alimente la fața locului mai bune. la efectele negative ale schimbărilor climatice și la creșterea prețurilor la alimente. Dimensiunea socială și de ocupare a forței de muncă rămâne un aspect esențial. la un acord privind un plan de acțiune pentru creștere și crearea de locuri de muncă. Controale în vederea depistării malnutriției la copii în regiunea Lubombo. Asistența alimentară umanitară este sectorul de ajutor umanitar care reclamă cele mai multe resurse de la bugetul umanitar al UE.

care a avut loc la Durban. precum și pentru alte organisme și mecanisme instituite cu ocazia conferinței de la Cancún privind clima din 2010. Connie Hedegaard. Adoptarea acestui indice a avut loc în luna iulie 2011 și reprezintă un pas important înainte în sensul sporirii eficienței navelor noi începând cu 2015 și. cât și al Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC). în Africa de Sud. . Prin acțiuni eficace de sensibilizare desfășurate în timpul conferinței. în consecință. Planul de lucru a fost o inițiativă comună a UE și a Alianței statelor insulare mici (ASIS). care să fie ambițios și cuprinzător și să aibă forță juridică obligatorie. UE s-a implicat activ în demersurile de obținere a unei aprobări globale privind un indice de eficiență energetică a designului în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI). la Conferința privind schimbările climatice de la Durban. stabilirea unui nou mecanism bazat pe piață pentru a consolida eficiența din punctul de vedere al costurilor a acțiunilor de reducere a emisiilor. al reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim. începerea celei de a doua perioade de angajamente în cadrul Protocolului de la Kyoto la 1 ianuarie 2013 și derularea acesteia până în 2017 sau 2020. iar UE joacă un rol-cheie în impulsionarea discuțiilor. în perioada 28 noiembrie-11 decembrie. Cu toate acestea. UE a reușit să obțină sprijin pentru calendarul negocierilor din partea țărilor în curs de dezvoltare cele mai vulnerabile la schimbările climatice. a statelor insulare mici și a țărilor africane. atât în cadrul OMI. UE a declarat că va participa la cea de a doua perioadă de angajamente. vor trebui întreprinse măsuri suplimentare. a unui alt instrument juridic sau a unui rezultat convenit de comun acord și înzestrat cu forță juridică – care va viza toate țările dezvoltate și în curs de dezvoltare.5 °C în comparație cu temperatura din perioada preindustrială. comisarul pentru politici climatice. Printre principalele rezultate se numără acorduri privind: lansarea de negocieri privind un nou cadru juridic al ONU pentru acțiuni climatice mai ambițioase – sub forma unui protocol. întrucât au fost întrunite condițiile esențiale pe care le-a impus în acest sens – ajungerea la un acord pentru începerea negocierilor privind un regim juridic global și consolidarea integrității ecologice a protocolului. Data-limită și obiectivele privind emisiile ale țărilor dezvoltate care și-au asumat aceste angajamente vor fi fixate în cadrul conferinței ONU privind clima care urmează să aibă loc la sfârșitul anului 2012. respectiv a țărilor cel mai puțin dezvoltate. care vizează adaptarea la schimbările climatice și cooperarea și transferul tehnologic. Eforturile s-au concentrat asupra obținerii unui rezultat pozitiv decisiv în cadrul Conferinței anuale privind schimbările climatice a Organizației Națiunilor Unite. operaționalizarea noului Fond verde pentru climă pentru țările în curs de dezvoltare. în 2011 © Uniunea Europeană lansarea unui plan de lucru pentru a identifica opțiunile de eliminare a decalajului semnificativ dintre nivelul de ambiție al angajamentelor colective de reducere a emisiilor asumate de către țări pentru 2020 și obiectivul menținerii nivelului de încălzire globală sub 2 °C sau 1. Au fost convenite o serie de norme noi care îmbunătățesc integritatea ecologică a protocolului și a fost lansat un proces pentru a se adopta alte hotărâri în Qatar. În urma unor negocieri dificile. s-a convenit la Durban asupra unui pachet de măsuri care reprezintă un pas înainte important pentru politica internațională în domeniul climei și un succes notabil pentru eforturile diplomatice depuse de UE în acest sens. iar noul cadru juridic va fi adoptat în 2015 și va fi pus în aplicare începând cu 2020. în Qatar.126 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Schimbările climatice și energia UE a făcut demersuri în mai multe foruri pentru a realiza progrese suplimentare în timpul anului în vederea ajungerii la un acord global în domeniul schimbărilor climatice. având în vedere creșterea prevăzută a comerțului mondial și nevoile de transport maritime asociate. Negocierile vor începe în prima jumătate a anului 2012.

Această problemă ar putea anula progrese realizate în ani întregi de eforturi în domeniul dezvoltării. mii de oameni își pierd viața și milioane își pierd mijloacele de subzistență ca urmare a dezastrelor produse din cauze naturale. Schimbările climatice devin. Cu sprijinul Alianței mondiale împotriva schimbărilor climatice (GCCA). Alte 740 milioane EUR sunt necesare din partea comunității internaționale pentru a finaliza priectele majore de la fața locului până în 2015. Securitatea nucleară În luna aprilie. în cadrul misiunii UE în materie de siguranță nucleară. Prin intermediul GCCA. prin urmare. frecvența tot mai mare a fenomenelor meteorologice extreme. UE este vârful de lance al eforturilor depuse în vederea asigurării unei dezvoltări cu emisii reduse de carbon și rezistentă în fața schimbărilor climatice. uneori în doar câteva secunde. În perioada 2008-2011. AMSC a contribuit cu sprijin în valoare de peste 200 milioane EUR pentru peste 30 de țări și programe regionale din Zona Caraibilor. Din 2008 până în 2011. Asia și Pacific. În cadrul acțiunii sale umanitare. Între timp. Africa. de asemenea. martie 2011 © Uniunea Europeană . țările partenere pun în aplicare pe teren programe în domeniul schimbărilor climatice. În fiecare an. integrează schimbările climatice în strategiile naționale și sectoriale. de exemplu prin programe de ajutorare a populației locale și de asigurare a accesului familiilor afectate la servicii medicale de calitate. Stabilizarea peretelui vestic al structurii de protecție de la Cernobâl. care are un buget total de 524 milioane EUR. Din 2007 până în prezent. Comisia Europeană a angajat aproximativ 470 milioane EUR pentru proiectele la centrala de la Cernobâl și pentru alte proiecte conexe în vederea îmbunătățirii securității nucleare și a gestionării moștenirii dezastrului. populația cea mai vulnerabilă și mai săracă din întreaga lume se confruntă deja cu efectele schimbărilor climatice: creșterea temperaturilor. reduc defrișările și riscurile de dezastru și promovează o agricultură adaptabilă și energii nepoluante. Comisia a angajat 110 milioane EUR pentru a finaliza lucrările de securizare a centralei de la Cernobâl. doar o problemă de mediu. Comisia și-a extins asistența pentru securitatea nucleară și cooperarea cu țările terțe în cadrul Instrumentului pentru cooperare în materie de securitate nucleară. Un procent important din bugetele ambelor programe a fost alocat proiectelor de la centrala Cernobâl. atunci când dezastre induse de schimbările climatice afectează populațiile vulnerabile și nepregătite. ci și o problemă de dezvoltare care este extrem de apăsătoare pentru țările în curs de dezvoltare mai sărace și care amenință să împiedice atingerea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. În acest an s-au împlinit 25 de ani de la accidentul produs la centrala nucleară de la Cernobâl.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 127 Între timp. Schimbările climatice nu sunt. bugetul UE destinat asistenței umanitare a contribuit cu peste 210 milioane EUR la sprijinirea unor programe comunitare de reducere a riscului de dezastre în cele mai vulnerabile țări în curs de dezvoltare. împuținarea resurselor de apă și alimente. principala provocare umanitară a acestui secol. UE a investit tot mai multe resurse financiare în vederea reducerii riscului de dezastre.

la diferite niveluri. alături de instrumentele politice. Aspirația UE nu este doar să pună capăt conflictelor. UE investește în consolidarea suplimentară a capacității sale de dialog și de mediere ca instrument eficient și eficace din punctul de vedere al costurilor. care poate fi utilizat de diverși actori ai UE. Politica comună de securitate și apărare a UE Beneficiind de o mai mare flexibilitate în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. de misiunile PCSA și de delegații. concluziile Consiliului din 18  iulie 2011 privind activitatea diplomatică a UE în domeniul climei  (10) au confirmat faptul că schimbările climatice reprezintă o provocare globală pentru mediu și dezvoltare. Mai mult. UE a pledat în special pentru stabilirea unei legături consolidate între avertizarea timpurie și acțiunea rapidă. UE a facilitat un proces de dialog între părți. Având trei operațiuni militare și nouă misiuni civile PSAC în curs. există o presiune tot mai mare pentru ca UE să devină un actor global mai capabil. inclusiv de Reprezentanții Speciali ai UE (RSUE). cu importante implicații de securitate care pot accentua fragilitatea și instabilitatea. mai coerent și mai strategic. în orice segment al ciclului conflictelor. în Kosovo (11). În prezent. Uniunea Europeană a continuat să își consolideze cadrul de politică privind pacea și securitatea. ci și să abordeze cauzele care stau la baza acestora.128 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Promovarea păcii. Alte exemple recente în care Uniunea Europeană. . a stabilității și a statului de drept. a fost implicată într-un proces de dialog și de mediere sunt discuțiile de la Geneva privind Georgia și furnizarea de către UE de expertiză și sprijin financiar Grupului de punere în aplicare la nivel înalt al Uniunii Africane pentru Sudan. în care continuă să apară crize și provocări de securitate tot mai complexe. umanitare. asistența UE este tot mai căutată. Misiunile și operațiunile PSAC au contribuit în mod considerabil la promovarea păcii. de dezvoltare. la acordarea de asistență pentru tranziția la democrație. diplomatice. precum și la remedierea deficiențelor de guvernare. comerciale și economice. UE a recunoscut necesitatea de a stimula dezbaterea internațională privind schimbările climatice și securitatea internațională și a salutat atenția sporită acordată de Consiliul de Securitate al ONU aspectelor legate de securitate ale schimbărilor climatice. mai eficient. Strategia europeană de securitate: un cadru strategic În urma creării Serviciului European de Acțiune Externă în ianuarie 2011. politica de securitate și apărare comună (PSAC) rămâne o componentă esențială a instrumentelor de care dispune UE. Misiunile civile și operațiunile militare desfășurate în cadrul politicii de securitate și apărare comună (PSAC) includ operațiuni de consolidare a păcii post-tsunami în Aceh. operațiuni de protejare a refugiaților în Ciad. În concluziile Consiliului din 20 iunie 2011 referitoare la prevenirea conflictelor (9). Mai precis. ajutând la reconstruirea statelor fragile. acționând ca un „factor de multiplicare a amenințărilor”. a securității și a drepturilor omului în întreaga lume Într-o lume din ce în ce mai interconectată. De asemenea. inclusiv în vecinătatea imediată. în strânsă colaborare cu ONU și cu organizațiile regionale. contribuția la asigurarea stabilității în Georgia și în regiune sau combaterea actelor de piraterie în largul coastelor Somaliei. aflată într-o schimbare rapidă.

Efectivele misiunii: 86 EUBAM Rafah Teritoriile palestiniene. din 2007 EUPOL Afghanistan Efectivele 502 Misiune demisiunii: poliție. operațiunea EUNAVFOR – Atalanta. Efectivele misiunii: 258 EULEX Kosovo din 2008 EULEX Kosovo Efectivele din 2008 misiunii: 2 777 Efectivele misiunii: 2 777 EUBAM Moldova EUBAM și Ucraina Efectivele Moldova șimisiunii: Ucraina 200 Efectivele misiunii: 200 EUMM Georgia din 2008 EUMM Georgia Efectivele din 2008 misiunii: 410 Efectivele misiunii: 410 EUPOL COPPS Teritoriile palestiniene. Efectivele includ personal internațional și local. din 2003 Efectivele misiunii: 258din 2003 Bosnia și Herțegovina. Misiunea cuprinde aproximativ 1 650 de ofițeri de poliție. controlează și arestează pescari suspecți în largul Somaliei © Daniel © Daniel Rosenthal/Iaif/Reporters Rosenthal/Iaif/Reporters . EUJUST LEX din 2005 Efectivele misiunii: 55 Irak/Bruxelles. Efectivele misiunii: 22 EUPOL Afghanistan Misiune de poliție. Misiuni civile Operațiuni militare Sursa: Consiliul Uniunii Europene. din 2004 EUFOR și Althea Efective 1 289 Bosnia șimilitare: Herțegovina. din 2005 Efectivele misiunii: 55 EUSEC RD Congo din 2005 EUSEC RD Congo Efectivele din 2005 misiunii: 48 Efectivele misiunii: 48 EUPOL RD CONGO din 2007 EUPOL RD CONGO Efectivele din 2007 misiunii: 58 Efectivele misiunii: 58 EUNAVFOR – Atalanta din 2008 – Atalanta EUNAVFOR Efective militare: 1 458 din 2008 Efective militare: 1 458 EUTM Somalia din 2010 EUTM Somalia Efective militare: 74 din 2010 Efective militare: 74 Contribuția la pace și securitate În Balcanii de Vest – Kosovo Misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo (EULEX Kosovo) este cea mai mare misiune civilă lansată vreodată în cadrul politicii de securitate și apărare comună. care este prima operațiune maritimă a UE. din 2004 Efective militare: 1 289 EUPM Bosnia EUPM și Herțegovina. Operațiunea Atalanta – marina militară ține sub observație. În Africa Somalia – operațiunea EUNAVFOR – Atalanta Lansată în decembrie 2008. procurori și ofițeri vamali internaționali și aproximativ 1 250 de persoane angajate local desfășurate pe întreg teritoriul Kosovo. din 2006 EUPOL COPPS Efectivele misiunii: 86 din 2006 Teritoriile palestiniene. are un rol decisiv în ceea ce privește eforturile internaționale de combatere a actelor de piraterie în largul coastelor Somaliei. judecători. din 2005 EUBAM Rafah Efectivele misiunii: 22 din 2005 Teritoriile palestiniene. din 2007 Efectivele misiunii: 502 EUJUST LEX Irak/Bruxelles.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 129 Privire de ansamblu asupra misiunilor și opera ț iunilor Uniunii EUROPENE ÎN 2011 (NOIEMBRIE 2011) EUFOR Althea Bosnia Herțegovina.

care sunt esențiale pentru succesul operațiunilor în Somalia. Obiectivul misiunii este de a sprijini Autoritatea Palestiniană în dezvoltarea și consolidarea sistemului de justiție penală. și reforma în domeniul apărării. în consolidarea capacității profesionale în cadrul instituțiilor judiciare. Jerzy Buzek. R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 EUNAVFOR oferă protecție esențială navelor care transportă ajutoare alimentare din partea Programului alimentar mondial (PAM) către populația aflată în nevoie în Somalia și navelor Misiunii Uniunii Africane în Somalia (Amisom).3 milioane de oameni pe zi. în ultimă instanță. EUPOL COPPS promovează „supremația poliției civile”. în special. ceea ce înseamnă că poliția civilă este cea care ar trebui să fie. Numărul consilierilor internaționali ai misiunii a crescut. neutralității și serviciului pentru comunitate. președintele Parlamentului European. bazată pe principiile desfășurării de operațiuni polițienești democratice. în general. ajungând la 70. oferind hrană pentru peste 1. Misiunea EUSEC RD Congo a continuat să ofere consiliere și asistență pentru reforma sectorului securității. conforme cu standardele internaționale privind drepturile omului. În plus. de asemenea. responsabilă de desfășurarea de acțiuni polițienești și că ar trebui garantat controlul civil al forțelor de securitate. cu scopul de a contribui la eforturile RD Congo de a-și restructura și reforma armata. Obiectivul este de a transforma PCP într-o forță de securitate competentă a viitorului stat palestinian. Sprijinul UE vizează creșterea siguranței și securității populației palestiniene și punerea în aplicare a agendei interne a Autorității Palestiniene în ceea ce privește consolidarea statului de drept.130 Rute mai sigure în largul coastelor Somaliei De la lansarea sa. Republica Democratică Congo Restabilirea bunei guvernări. Misiunea acordă asistență Autorității Palestiniene în consolidarea instituțiilor viitorului stat Palestina în domeniile poliției și justiției penale. operațiunea EUNAVFOR a escortat cu succes peste 106 nave ale Programului alimentar mondial și peste 508 000 de tone de alimente au fost livrate până acum. vizitează șantierul pentru construcția unei școli în Gaza © Uniunea Europeană EUPOL COPPS susține. În Orientul Mijlociu — Teritoriul palestinian Misiunea de poliție a UE în teritoriul palestinian (EUPOL COPPS) și-a continuat în 2011 acțiunile de sprijinire a poliției civile palestiniene (PCP) în stabilirea unor acorduri polițienești durabile și eficace. . dezvoltarea unei justiții penale viabile. au rămas factorii principali în crearea condițiilor pentru o stabilitate durabilă în RDC. EUNAVFOR a oferit de asemenea protecție unui număr de 102 de transporturi ale Misiunii Uniunii Africane în Somalia (Amisom). Această misiune se înscrie în eforturile mai ample ale UE de a sprijini o soluție globală de pace cu Israelul și de coexistență a celor două state. în adoptarea unei legislații moderne și în facilitarea altor activități menite să asigure rezultate îmbunătățite în acest domeniu. Misiunea de poliție EUPOL RD Congo continuă să sprijine eforturile de reformare a Poliției Naționale a RD Congo (CNP).

Germania. Nigeria. negociată și valabilă pe termen lung pentru refacerea încrederii internaționale în caracterul exclusiv pașnic al programului nuclear al Iranului. UE a organizat zece misiuni de observare a alegerilor în următoarele țări: Sudanul de Sud. de-a lungul anului 2011. care se desfășoară în întreaga lume. Misiuni de observare a alegerilor Alegerile stau la baza schimbărilor democratice și a respectării drepturilor cetățenilor. Nicaragua și Republica Democratică Congo. o serie de măsuri restrictive. statului de drept și operațiunilor civile. Uganda. Misiunile Uniunii Europene de observare a alegerilor. împotriva a 32 de iranieni responsabili de grave încălcări ale drepturilor omului. În aceeași măsură. pentru a angaja Iranul într-un proces de negocieri menite să asigure o soluție cuprinzătoare. Din lipsă de cerneală. Zambia. UE și-a revizuit. în conformitate cu Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului. Iran Prin punerea în aplicare a rezoluțiilor ONU care vizează limitarea ambițiilor nucleare ale Iranului. UE a informat Iranul că este în continuare dispusă să poarte discuții pe tema drepturilor omului. numărul persoanelor incluse în aceasta ajungând la 61. Rusia. Regatul Unit și Statele Unite ale Americii. Niger. UE a adoptat. personalul a utilizat markere pentru alegătorii acreditați © Uniunea Europeană . Peru. În 2011. în aprilie 2011. Ciad.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 131 În Asia  Afganistan Misiunea de poliție a UE în Afganistan (EUPOL Afghanistan) are ca obiectiv să sprijine guvernul afgan să instituie o poliție civilă bazată pe statul de drept. Franța. sancțiunile împotriva Iranului și a adăugat pe listele sale de sancțiuni noi entități și persoane în cazul cărora s-a putut stabili o legătură cu programele nucleare și balistice ale Iranului. care au constat în înghețarea activelor și în interdicția de acordare a vizelor. reprezintă un instrument-cheie pentru promovarea democrației. Misiunea dispune de aproximativ 330 de experți în domeniile poliției. În același timp. ÎR/VP a continuat să depună eforturi în numele grupului E3+3 alcătuit din China. Ca răspuns la deteriorarea situației drepturilor omului în Iran. desfășurați în Kabul și în nouă provincii. Tunisia. Lista a fost modificată în septembrie.

până în 2015. este clar că activitatea comercială nu poate decât să câștige în importanță în ceea ce privește creșterea economică și crearea de locuri de muncă în UE. UE a suspendat. Într-un context economic global marcat de numeroase provocări. Astfel de acorduri ar putea oferi o șansă reală de integrare mai puternică cu Europa în cazul țărilor angajate într-un proces de reformă economică și politică pozitivă. Pe termen mediu și lung. rezultatele comerciale ale UE au reprezentat aproximativ un sfert din creșterea economică înregistrată în UE. crearea de locuri de muncă și prosperitate în regiune. Egipt și Tunisia.132 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 O politică comercială globală pentru creștere economică și locuri de muncă în Europa Comerțul este un motor pentru creșterea economică. numai din taxe vamale. discută noul acord de liber schimb Acordurile comerciale dintre UE și America Centrală și dintre UE și Columbia și Peru Comisia a finalizat negocierile pentru încheierea unui acord de asociere cu America Centrală și a unor acorduri comerciale cu Columbia și Peru în 2010 și a prezentat documentele Consiliului în vederea semnării. se preconizează dublarea comerțului bilateral. După ce vor fi puse pe deplin în aplicare. Acesta este cel mai important acord comercial al UE în momentul de față și primul semnat cu o țară asiatică. Activitatea comercială a UE se ridică în prezent la aproximativ 3. În 2010. Relațiile comerciale cu țările din sudul Mediteranei În urma evenimentelor din cadrul Primăverii arabe. și Kim Hwang-Sik. © Uniunea Europeană Karel De Gucht.5 miliarde EUR pe an. prim-ministrul sud-coreean (dreapta). . Întrucât se prevede că 90 % din creșterea economică mondială viitoare va fi generată. negocierile comerciale cu Libia. este foarte important să existe o politică comercială și de investiții deschisă. la începutul anului 2011. iar politica comercială pe următorii cinci ani își propune să adauge 150 miliarde EUR la economia Uniunii. Se estimează că noile oportunități de export create prin acest acord pentru întreprinderile din UE vor genera aproximativ 19 miliarde EUR. Acordul de liber schimb dintre UE și Coreea de Sud Acordul de liber schimb dintre UE și Coreea de Sud a intrat în vigoare la 1 iulie 2011. aceste acorduri vor genera pentru toate părțile economii de aproximativ 800 milioane EUR anual. însă a utilizat pe deplin instrumentele comerciale și de investiții pentru sprijinirea transformărilor democratice în țările vecine din sudul Mediteranei. UE a hotărât să deschidă negocierile pentru încheierea unor acorduri de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Maroc. în afara Europei. Iordania. comisarul pentru comerț (stânga).

AELS înseamnă Asociația Europeană a Liberului Schimb.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 133 Acordurile comerciale ale UE Euromed America Centrală AELS Turcia ASA Coreea de Sud Mexic Statele ACP din Zona Caraibilor Columbia și Peru Africa de Sud Chile ACP înseamnă grupul statelor din Africa. Euromed: Negocieri viitoare cu privire la acorduri de liber schimb aprofundate și complete. Acorduri aflate în vigoare Negocieri încheiate Rusia Canada Ucraina Euromed Parteneri estici Țările din Golf Japonia India Malaysia Singapore Alte țări din ASEAN APE în Pacific Mercosur APE în Africa APE: Acorduri de parteneriat economic cu țările ACP. Negocieri în curs În curs de examinare . Rusia: Angajament în vederea negocierii unui acord de liber schimb deja inclus în acordul de parteneriat și de cooperare din 1997. ASA înseamnă Acorduri de stabilizare și de asociere semnate cu țările din Balcanii de Vest. Zona Caraibilor și Pacific.

se intensifică măsurile de stimulare în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale ale omului și ale lucrătorilor. Zona Caraibilor și Pacific (ACP) beneficiază de acces liber pe piața UE fără impunerea de taxe vamale și contingente. țările vizate vor continua să se bucure de avantajele care decurg din acordurile interimare de parteneriat economic încheiate în 2007. Statele Unite ale Americii. regiunea Mercosur. UE a hotărât în mod autonom să extindă anumite preferințe comerciale existente la țările din Balcanii de Vest. Muntenegru. în urma încheierii. a negocierilor dintre UE. în noiembrie 2010. se pune accentul pe țările care se află în cea mai mare dificultate. acordul ar trebui să intre în vigoare după ratificarea sa de către Parlamentul European și de către parlamentele naționale. Prin această reformă a sistemului generalizat de preferințe (SGP) (12). UE și Ucraina au încheiat negocierile tehnice privind DCFTA. Pentru UE. Având în vedere și aderarea Republicii Vanuatu. În fine. care a avut loc mai devreme în acest an. . Uniunea Europeană și statele sale membre au convenit să semneze Acordul comercial de combatere a contrafacerii. și este gata să analizeze dacă sunt îndeplinite condițiile pentru o eventuală lansare a negocierilor comerciale și cu alte țări. de asemenea. pentru a contribui la integrarea acestora în sistemul comercial global. Canada. dacă asigură ratificarea acordurilor interimare înainte de 1 ianuarie 2014. care va fi parte a viitorului acord de asociere. numărul total al membrilor OMC a ajuns la 157. Conform acestei propuneri. acest lucru confirmând rolul central pe care sistemul comercial multilateral îl joacă în comerțul mondial. modificarea normelor existente pe baza cărora produsele provenite de la anumiți parteneri din Africa. Singapore și Malaysia. Comisia a propus. Propunerea se află în prezent pe masa de lucru a Parlamentului European și urmează să fie adoptată înainte de 1 ianua­ rie 2014. Japonia și alte opt țări dezvoltate.134 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 UE a înregistrat progrese solide în mai multe negocieri comerciale UE se află într-un stadiu avansat al negocierilor pentru încheierea unor acorduri comerciale bilaterale cu o serie de alți parteneri importanți. Obținerea condițiilor propice pentru schimburile comerciale În luna decembrie. printre care se numără India. a standardelor de mediu și de guvernanță (prin elementul SGP+ al sistemului) și se îmbunătățește predictabilitatea pentru agenții economici. Comerț și investiții pentru dezvoltare În 2011. Rusia și Samoa au aderat la OMC în cadrul celei de a 8-a Conferințe ministeriale a OMC din luna decembrie. Comisia a propus o revizuire a sistemului comercial preferențial de care beneficiază țările în curs de dezvoltare. Parafarea și semnarea acordului vor depinde de situația politică din Ucraina. La sfârșitul lunii decembrie. în vederea introducerii unei norme de referință în ceea ce privește asigurarea respectării DPI. cum ar fi Japonia și alți parteneri ASEAN și răsăriteni.

.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 135 Extindere Procesul de extindere – de la o Comunitate inițială alcătuită din șase țări la o Uniune de 27 de state membre în prezent – a adus Europei și cetățenilor săi beneficii în sensul cel mai larg. reformele au continuat în toate țările implicate în procesul de aderare. cum ar fi. reforma economică și alinierea legislației naționale la standardele și legislația UE. Islanda 2. Acestea au avut loc în domenii precum democrația și drepturile omului. Turcia Sursa: Comisia Europeană. Țări candidate și potențial candidate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Croația 3. a respectării drepturilor fundamentale și a eficienței sistemelor judiciare în țările candidate. în special. statul de drept și libertatea de exprimare. Albania 8. Comisia își continuă eforturile de promovare a statului de drept. buna guvernanță. Serbia 5. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 9. precum și un impuls pentru reformă în țările aspirante la statutul de membru al UE. dar și cooperarea regională și reconcilierea. Deși într-un ritm inegal. Alte domenii. Muntenegru 6. rămân sub semnul provocărilor. Kosovo 7. printre acestea numărându-se mai multă securitate și prosperitate pentru Uniune. Bosnia și Herțegovina 4.

dintre care opt au fost închise cu titlu provizoriu în cadrul conferințelor interguvernamentale din iunie. În ceea ce privește estul și sud-estul țării. controlul financiar și uniunea vamală vor fi marcate de dificultăți. După ce Croația a îndeplinit criteriile rămase pentru închiderea capitolelor privind reformele în sistemul judiciar. siguranța alimentelor. numărul de acțiuni în justiție împotriva scriitorilor și a jurnaliștilor. Parlamentul European a aprobat această decizie la 1 decembrie. în care niciun nou capitol nu a putut fi deschis în 2011. Comisia a emis un aviz favorabil privind aderarea Croației la Uniunea Europeană. Respectarea legislației UE de către Islanda a fost supusă unui proces de verificare care a fost finalizat în iunie și în urma căruia s-a confirmat faptul că negocierile privind pescuitul. Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape modul în care Croația își va îndeplini toate angajamentele și va continua pregătirile pentru a-și asuma responsabilitățile care îi revin în calitate de membru în momentul aderării. drepturile fundamentale și politica în domeniul concurenței. 11 capitole au fost deschise. Croația va deveni cel de al 28-lea stat membru al UE la 1 iulie 2013. în special în ceea ce privește îndeplinirea obligației de punere în aplicare integrală și nediscriminatorie a Protocolului adițional la Acordul de asociere în raport cu toate statele membre ale UE. Consiliul European din decembrie s-a declarat foarte preocupat de declarațiile și amenințările Turciei privind relațiile tensionate dintre Turcia și Cipru. în special a libertății de exprimare. inclusiv cu Republica Cipru. Dacă Tratatul de aderare semnat la 9 decembrie va fi ratificat. În urma acordului unanim al statelor membre. precum și restricțiile privind accesul la internet ridicând probleme serioase. negocierile au fost închise la 30 iunie 2011 în cadrul unei conferințe pentru aderare. . Comisia a recomandat închiderea negocierilor de aderare cu Croația. Eforturi importante sunt necesare în continuare pentru garantarea drepturilor fundamentale. Turcia În stadiul actual al negocierilor de aderare. serviciile financiare. deschiderea democratică din 2009 a rămas fără urmare. în Croația Islanda Negocierile de aderare cu Islanda evoluează în mod corespunzător. Turcia a continuat să înregistreze progrese în ceea ce privește alinierea cu acquis-ul UE în majoritatea domeniilor. agricultura și dezvoltarea rurală. este necesar ca Turcia să își intensifice eforturile. Consiliul din decembrie a salutat propunerea Comisiei privind elaborarea unei noi agende pozitive în relațiile dintre UE și Turcia în cadrul procesului de aderare.136 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Croația Croația pe calea aderării la UE În octombrie 2011. octombrie și decembrie. mediul. la Dubrovnik. © Marianna Sulic/Getty Images Podul Franjo Tuđman. fiscalitatea.

Bosnia și Herțegovina Bosnia și Herțegovina trebuie să își modifice constituția națională. este în continuare esențial să se găsească o soluție. progresele înregistrate de Albania sunt limitate. De asemenea. Podul Mehmed Paša Sokolović peste râul Drina în Bosnia și Herțegovina © Uniunea Europeană . în vederea deschiderii negocierilor în iunie 2012. anumite domenii. Libertatea de exprimare reprezintă în continuare un motiv serios de îngrijorare. în vederea eliminării incompatibilităților cu Convenția europeană a drepturilor omului. Consiliul din decembrie a salutat recentele evoluții pozitive înregistrate în ceea ce privește cooperarea dintre guvern și opoziție. însă cooperarea regională a continuat să se îmbunătățească. În ceea ce privește reforma în sistemul judiciar și în administrația publică și combaterea corupției. înainte de a se putea recomanda statutul de țară candidată și deschiderea negocierilor de aderare. Albania În ceea ce privește îndeplinirea criteriilor politice pentru aderare. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei Consiliul din decembrie a declarat că este dispus să revină asupra recomandării reafirmate a Comisiei privind deschiderea negocierilor de aderare în cursul viitoarei președinții. În ciuda câtorva progrese înregistrate anul trecut în domeniul reformei. UE a lansat un dialog structurat pe tema justiției în cadrul procesului de stabilizare și de asociere și și-a consolidat poziția numind și un nou Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) și șef de delegație. ceea ce ar trebui să contribuie la depășirea impasului politic care a dominat scena politică internă. care de altfel este așteptată de mult timp. fiind necesar ca această țară să depună eforturi susținute pentru a demonstra realizarea unor progrese concrete în toate domeniile identificate anul trecut. Consiliul European a invitat Comisia să prezinte o propunere privind un cadru de negociere. De asemenea. rămân sub semnul unor provocări importante.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 137 Muntenegru Consiliul European din decembrie a primit cu interes evaluarea Comisiei (13) conform căreia Muntenegru a abordat cu succes cele șapte priorități-cheie identificate în 2010. în special punerea în aplicare a celor douăsprezece priorități-cheie. Consiliul a încurajat autoritățile albaneze să își intensifice eforturile în ceea ce privește agenda reformei. s-au înregistrat unele progrese limitate. în special independența sistemului judiciar. În ceea ce privește diferendul cu Grecia cu privire la numele țării. reforma administrației publice și combaterea corupției. Anumite progrese au fost realizate în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor rămase pentru închiderea Biroului Înaltului Reprezentant.

Consiliul invitând Comisia să prezinte un raport atunci când se vor înregistra suficiente progrese în acest domeniu. a atins un nivel satisfăcător de cooperare cu Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie.138 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Serbia Serbia a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor politice și. . Consiliul European din decembrie a însărcinat Consiliul să examineze și să confirme angajamentul continuu și credibil al Serbiei cu privire la dialogul dintre Belgrad și Priština. Cooperare regională în Europa de Sud-Est În ceea ce privește cooperarea regională în Europa de Sud-Est au fost înregistrate progrese semnificative și au fost întreprinse măsuri care au contribuit la reconcilierea regională. În urma dialogului dintre Belgrad și Priština au rezultat câteva acorduri și au fost întreprinse primele măsuri pentru punerea în aplicare a acestora. Este încă nevoie să se asigure participarea tuturor actorilor la cooperarea regională. lansarea unui dialog structurat privind statul de drept. menite să îmbunătățească condițiile de trai ale populației din această regiune. precum și la progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare cu bună-credință a acordurilor la care s-a ajuns în cadrul dialogului privind cooperarea regională favorabilă incluziunii și cooperarea cu EULEX și KFOR. precum și a altor inițiative ale Comisiei. precum și în sectorul economic. aprobarea de către statele membre a unui acord-cadru privind programele UE. S-a convenit asupra unui nou mandat al Reprezentantului Special al Uniunii Europene (RSUE) în Kosovo. Comisia a anunțat lansarea unui dialog privind vizele. Comisia a recomandat acordarea statutului de țară candidată acestei țări. de asemenea. Multe dintre principalele dificultăți persistă. iar pentru Comisie. Sunt necesare progrese suplimentare semnificative în ceea ce privește îmbunătățirea relațiilor cu Kosovo și introducerea unor soluții pragmatice și durabile. S-au realizat progrese și în ceea ce privește cooperarea în anumite sectoare. în special participarea Kosovo la inițiativele regionale. Serbia joacă un rol tot mai important în consolidarea procesului de reconciliere din regiune. Pentru deschiderea negocierilor de aderare. care au fost elaborate cu ajutorul UE. pentru Priština. menite să sprijine progresele obținute de Kosovo pe calea integrării în UE. al sistemului judiciar și al luptei împotriva criminalității organizate și a corupției. Kosovo Kosovo a continuat să înregistreze progrese în ceea ce privește integrarea europeană. în vederea acordării statutului de țară candidată în martie 2012. În avizul său din octombrie privind cererea de aderare prezentată de Serbia. printre care se numără Comunitatea Energiei și Acordul central european de comerț liber (CEFTA). susținut de Consiliul din decembrie. este necesară luarea de măsuri în vederea unei îmbunătățiri vizibile și durabile a relațiilor cu Kosovo. cum ar fi: realizarea de progrese în vederea semnării unui acord comercial. Consiliul de Cooperare Regională (CCR) a început punerea în aplicare a strategiei sale și a programului său de lucru pentru perioada 2011-2013. revizuirea comunicării sale din 2009 privind Kosovo. Ca urmare a progreselor înregistrate în domeniul readmisiei și al reintegrării. propunerea unui program pentru partea de nord. în special în domeniile administrației publice.

sumele alocate acestor țări în cadrul asistenței pentru preaderare începând din 2007 s-au ridicat la un total de 7. .43 156. inclusiv în cadrul programelor de cooperare naționale și transfrontaliere: Alocări IPA 2011 (în prețuri curente. La sfârșitul anului 2011.74 miliarde EUR. Asistența acordată țărilor candidate și potențial candidate în 2011.539 miliarde EUR în 2010 și cu 1.70 34. suma totală alocată țărilor implicate în procesul de aderare (inclusiv Islandei.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 139 Asistență de preaderare În 2011.43 107. în această sumă fiind cuprinsă și asistența pentru beneficiari multipli. comparativ cu 1.27 1 739. În 2011. asistența acordată comunității cipriote turce pentru dezvoltare socială și economică s-a ridicat la 28 milioane EUR.15 201. pentru prima dată) și acordată pe baza Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) s-a ridicat la 1.494 miliarde EUR în 2009. milioane EUR) Albania Bosnia și Herțegovina Croația Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei Islanda Kosovo Muntenegru Serbia Turcia Program cu beneficiari multipli (*) Total 94.461 miliarde EUR.03 12.53 98.88 779.00 68.90 186. cu excepția cooperării transfrontaliere.32 Țară (*) Alocare destinată asistenței pentru tranziție și consolidarea instituțiilor.

UE acordă ajutor persoanelor celor mai sărace de pe planetă din peste 150 de țări din toată lumea și s-a angajat să sprijine realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM) până în 2015. UE și statele membre asigură mai mult de jumătate (56 %) din ajutorul mondial destinat țărilor în curs de dezvoltare. la inaugurarea unui centru de formare profesională cofinanțat de UE în Sudanul de Sud . comisarul pentru dezvoltare (al treilea din stânga). În mod evident. De asemenea. cel mai important donator mondial Constituind cel mai important donator la nivel mondial. Comisia a propus. în special. Comisia își va adapta portofoliul geografic. ci trebuie să aleagă cu atenție sectoarele în care vrea să se angajeze și să se limiteze la programe în care poate aduce o valoare adăugată. Ajutorul oficial pentru dezvoltare gestionat de Comisia Europeană reprezintă numai el aproximativ 20 % din totalul ajutorului acordat de UE. cât și din partea țărilor partenere. concentrarea ajutorului UE în anumite sectoare. astfel încât resursele limitate alocate ajutoarelor să fie direcționate în sectoarele în care pot avea cele mai mari efecte. Comisia a emis un document strategic privind sprijinul bugetar. Rol de deschizător de drumuri în domeniul politicii pentru dezvoltare Noul cadru al politicii UE în domeniul dezvoltării se bazează pe rezultatele unei consultări publice organizate în 2010 și ține seama de evenimentele din cadrul Primăverii arabe. precum și de cererea crescândă de rezultate concrete atât din partea politicienilor și a cetățenilor europeni. Acest nou cadru va defini. activitatea Comisiei în domeniul dezvoltării. © Uniunea Europeană Andris Piebalgs.140 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Investiții pentru dezvoltare – UE. care propune îmbunătățirea modului în care UE acordă fonduri guvernelor din țările în curs de dezvoltare pentru a le sprijini în procesul de punere în aplicare a politicilor de dezvoltare proprii. cu precădere în cele care contribuie la buna guvernanță și la creșterea durabilă și favorabilă incluziunii. Comisia nu poate fi peste tot și nu poate face tot. Axarea crescândă asupra țărilor din Africa Subsahariană și a țărilor partenere din vecinătate și acordarea unei atenții speciale țărilor aflate într-o situație de fragilitate implică acceptarea faptului că această diferențiere va determina reducerea sau eliminarea granturilor pentru importante părți din Asia și America Latină. De asemenea. în următorii ani. prin punerea în aplicare a cadrului UE pentru dezvoltare adoptat de curând și prevăzut în comunicarea (14) „Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării”.

că ele produc cele mai bune rezultate posibile și că stimulează și alte finanțări pentru dezvoltare. În acest scop.7 miliarde de persoane utilizează biomasa tradițională pentru gătit. Comisia continuă să acorde diferite granturi pentru sprijinirea societății civile și a autorităților locale. În cadrul politicii pentru dezvoltare a UE. la întărirea sprijinului pe care UE îl acordă țărilor în curs de dezvoltare în eforturile lor de a atinge ODM în materie de apă potabilă și salubritate. Principalele instrumente de finanțare introduse de UE sunt Facilitatea pentru acces la energie. Finanțarea proiectelor de inovare În martie. este esențial să se asigure că fiecare euro alocat în cadrul ajutorului UE pentru dezvoltare generează cel mai mare impact posibil asupra sărăciei în țările în curs de dezvoltare. Comisia a anunțat lansarea unui mecanism de punere în comun (16). . Zona Caraibilor și Pacific. Din acest document a reieșit că performanța UE (Comisia și 14 state membre) în ceea ce privește angajamentele asumate pentru asigurarea eficacității ajutorului se situează deasupra mediei globale în rândul donatorilor și că ajutorul UE este mai eficace și mai transparent decât oricând.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 141 Energie durabilă Energia durabilă ca motor al creșterii economice a devenit o prioritate a politicii pentru dezvoltare. Fondul fiduciar pentru infrastructură privind securitatea energetică și Fondul mondial pentru eficiență energetică și energii regenerabile (GEEREF). care s-a desfășurat la Busan între 29 noiembrie și 1 decembrie 2011. Dialogul politic se desfășoară prin intermediul inițiativei UE în domeniul energiei pentru dezvoltare durabilă și reducerea sărăciei și al parteneriatului energetic al UE cu Africa. de asemenea. Zona Caraibilor și Pacific (ACP). În septembrie 2011. Mecanismul pune la dispoziție suma de 40 milioane EUR. în cadrul acestuia sunt combinate granturi din Fondul european de dezvoltare (FED) și împrumuturi de la instituțiile de finanțare ale UE active la nivel multilateral sau bilateral. care face parte din Facilitatea pentru apă ACP-UE. societatea civilă și autoritățile locale constituie parteneri esențiali în procesul de dezvoltare.4 miliarde de oameni de pe glob nu au încă acces la electricitate și 2. Comisia a adoptat un document strategic (15) pentru Forumul la nivel înalt privind eficacitatea ajutorului. în scopul de a îmbunătăți accesul la apă în Africa. este cu atât mai important să se asigure faptul că ajutoarele sunt cheltuite în mod eficace.6 miliarde EUR pentru perioada 2007-2013. Sporirea eficacității ajutorului În perioadele dificile din punct de vedere economic și bugetar. Dispunând de un buget total de 1. în scopul finanțării unor proiecte menite să asigure accesul la apă și la servicii sanitare în țările din Africa. Acesta va contribui. Acest instrument financiar va intensifica efectul de pârghie al asistenței financiare și va încuraja participarea sectorului privat. Această evoluție intervine în contextul în care 1.

precum și la combaterea HIV/SIDA și a tuberculozei. 4. Protejarea mediului 8. În acest scop. Îmbunătățirea sănătății materne 6. de această facilitate au beneficiat 50 de milioane de persoane din 50 de țări în curs de dezvoltare. Combaterea SIDA. Reducerea la jumătate a sărăciei extreme și a foametei 2. Facilitatea pentru alimente a UE Înființată ca reacție la problemele legate de creșterea prețurilor la produsele alimentare în 2007-2008.142 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului Există motive de îngrijorare deosebite în ceea ce privește lipsa de progrese în anumite țări și regiuni (în special în Africa Subsahariană) și în legătură cu anumite ODM (în special sănătatea mamei și a copilului). până la sfârșitul anului 2011. în special. Facilitatea pentru alimente a UE dispune de suma de 1 miliard EUR și are drept obiectiv să sprijine beneficiarii să reinvestească în producția agricolă și să răspundă nevoilor persoanelor aflate în cea mai gravă situație de insecuritate alimentară. Se estimează că. Promovarea egalității de gen Africa de Sud: noul program de asistență medicală pentru combaterea HIV și a tuberculozei Programul de sprijinire a politicilor din sectorul asistenței medicale primare finanțat de UE dispune de suma de 126 milioane EUR și are drept obiectiv să contribuie la creșterea speranței de viață. Uniunea Europeană va trebui să continue acțiunile de sprijinire a efortului mondial de combatere a sărăciei. la reducerea mortalității materne și infantile. ministerul sănătății din această țară să îmbunătățească accesul pacienților la serviciile de asistență medicală și să asigure un nivel mai ridicat de calitate și gestionare a sistemului de sănătate la nivel districtual. . UE trebuie să sporească rapid impactul ajutorului acordat pentru reducerea sărăciei. Obiectivele de dezvoltare ale mileniului: un exemplu de angajament european 1. a tuberculozei și a malariei 7. programul va sprijini guvernul sud-african și. Având în vedere eforturile care sunt necesare în continuare pentru realizarea ODM până în 2015. După anul 2015. Instituirea unui parteneriat mondial pentru dezvoltare Sursa: Comisia Europeană. Reducerea mortalității infantile 5. Asigurarea accesului tuturor la învățământ primar 3.

Combaterea subnutriției Pentru a contribui la combaterea subnutriției. în special femei și copii. Etiopia și Djibouti se confruntă deja cu o situație de urgență alimentară. Kenya și Somalia). Începând din 2008. În timp ce anumite părți din Somalia sunt afectate de foamete. Djibouti.4 milioane EUR pentru perioada 2008-2013. Datorită ajutorului european. În plus față de ajutorul umanitar acordat regiunii. contribuind la moartea a peste 3 milioane de copii în fiecare an.95 milioane EUR către UNICEF. Uniunea Europeană a alocat peste 440 milioane EUR pentru agricultură și siguranță alimentară în Cornul Africii (Eritreea. menite să creeze condiții de securitate. în urma referendumului care a avut loc în ianuarie 2011. Etiopia. astfel cum era prevăzut în acordul global de pace din 2005. În cazul Somaliei. suma de 200 milioane EUR a fost alocată Sudanului de Sud: aceste fonduri vor sprijini punerea în aplicare a viitorului „Plan de dezvoltare 2011-2013” al guvernului din Sudanul de Sud. UE a reacționat cu generozitate în fața efectelor devastatoare cauzate de două sezoane de secetă în Cornul Africii © Uniunea Europeană . Se estimează că 25 de milioane de copii și 5. populațiile vecine (în special din zonele rurale) din Kenya. UE este în prezent cel mai important donator. au beneficiat de sprijin direct care le-a permis accesul la alimente. sănătate. securitate alimentară și guvernanță democratică.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 143 Africa Subnutriția este cauza principală a mortalității infantile. În ultimii zece ani.5 milioane de femei însărcinate vor beneficia de acest program. subnutriția este responsabilă pentru 20 % din cazurile de mortalitate maternă. contribuind astfel la asigurarea hranei pentru persoanele cele mai vulnerabile. Ele ar putea fi utilizate pentru proiecte legate de educație. Uniunea Europeană a anunțat acordarea unui grant în valoare de 14. agricultură. În vaste regiuni din Sudanul de Sud și în regiunile de graniță cu Sudanul de Nord. la îmbunătățirea alimentației și la promovarea agriculturii durabile. care urmează a fi utilizat pentru a face față subnutriției în regiune. care prevede intervenții pe termen lung în favoarea dezvoltării. UE a introdus treptat o abordare cuprinzătoare privind Cornul Africii. de asemenea. Sudanul de Sud și-a declarat oficial independența la 9 iulie 2011. fiind marcată de persistența conflictelor violente și de frecvența înfruntărilor grave. Ea este în același timp o cauză a sărăciei și un efect al acesteia: milioane de copii din Africa Subsahariană nu primesc hrana de care au nevoie pentru a se dezvolta fizic și intelectual în mod corespunzător la vârsta copilăriei sau pentru a-și utiliza pe deplin capacitatea productivă la vârsta adultă. să consolideze pacea și să îmbunătățească guvernanța democratică în regiune. situația rămâne problematică. UE a alocat 215. peste 70 de milioane de persoane.

acest instrument a servit la finanțarea operațiunilor de sprijinire a păcii coordonate de Africa (607 milioane EUR). Cu aceste fonduri guvernul va fi în măsură să își intensifice lupta împotriva sărăciei. Comisia Europeană sprijină ferm programul de integrare regională al Comunității Caraibilor (Caricom) și angajamentul Forumului Caraibilor (Cariforum) în ceea ce privește acordul de parteneriat economic (APE) cu Uniunea Europeană. pe sectoarele sociale (educație și sănătate). au contribuit la prevenirea conflictelor și la promovarea stabilității. R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 UE și-a suspendat cooperarea cu Niger în 2009. acesta a contribuit în mod semnificativ la consolidarea capacităților instituționale africane în materie de pace și securitate la nivel continental și regional (100 milioane EUR) și a susținut o serie de activități de mediere (15 milioane EUR). combustibil și echipamente de comunicații. Instituit inițial de UE în 2003. care. însărcinată să faciliteze acordarea ajutorului umanitar și să creeze condițiile necesare pentru reconstrucție. Învestirea noului președinte.144 Împreună în lupta împotriva SIDA. Instrumentul financiar pentru pace în Africa (APF) este un instrument prin care UE sprijină programul pentru pace și securitate în Africa. Instrumentul financiar pentru pace în Africa finanțează operațiunea Uniunii Africane de sprijinire a păcii (Amisom). a tuberculozei și a malariei Parteneriatul dintre țările europene și cele în curs de dezvoltare privind studiile clinice (EDCTP) accelerează dezvoltarea de noi tratamente pentru combaterea celor trei boli principale asociate sărăciei: HIV/SIDA. tuberculoza și malaria. cum ar fi alocații. în aprilie 2011. să promoveze cooperarea dintre cele două continente și să abordeze provocările și oportunitățile globale. a marcat desăvârșirea tranziției către democrație a acestei țări. Din acest motiv. Acest parteneriat reunește 14 state membre ale UE. El este finanțat în comun de Comisia Europeană (132 milioane EUR). Uniunea Europeană a confirmat reluarea deplină a cooperării pentru dezvoltare cu Niger la 20 iunie 2011 și a pus la dispoziție 25 milioane EUR cu titlu de sprijin bugetar pentru această țară. Aceasta a dat un nou avânt politic parteneriatului strâns și bazat pe încredere dintre cele două instituții. de asemenea. precum și pentru trasarea căilor de urmat în vederea celei de a 17-a Conferințe privind schimbările climatice de la Durban. Amisom este. își propune să extindă relațiile dintre UE și Africa dincolo de domeniul dezvoltării. Fondurile globale alocate misiunii în baza APF se ridică la 208. De asemenea. două țări asociate și 29 de țări din Africa Subsahariană cu statut de colaboratori. Zona Caraibilor Uniunea Europeană este de multă vreme un partener al populației și al guvernelor din această regiune. Sprijinirea reconcilierii în Somalia În Somalia. Mahamadou Issoufou. Parteneriatul strategic dintre Africa și UE. în urma încercării anticonstituționale a fostului președinte de a rămâne în funcție după expirarea celui de al doilea mandat al său. asistență medicală. odată desfășurate. locuințe. Fondurile sunt puse la dispoziția Uniunii Africane și a organizațiilor regionale africane pentru perioada 2011-2013 și vor putea fi utilizate pentru a sprijini anumite inițiative relevante la nivel continental și regional în materie de prevenire. instituit cu ocazia istoricei întâlniri la nivel înalt de la Lisabona din decembrie 2007. în special. În august 2011. de țările europene participante (116 milioane EUR) și de părți terțe (63 milioane EUR) din sectorul privat și organizații de caritate. ca răspuns la o solicitare din partea Uniunii Africane. Cea de a cincea reuniune a Comisiei Europene și a Comisiei Uniunii Africane a avut loc la 31 mai și 1 iunie 2011. urmând a se axa. De-a lungul anilor. inclusiv față de situația din Africa de Nord. reconciliere și dezvoltare durabilă în Somalia. Comisia Europeană a hotărât să alimenteze Instrumentul financiar pentru pace în Africa (APF) cu 300 milioane EUR. . care reglementează modul în care cele două regiuni vor coopera în numeroase domenii comerciale. este dificil să se obțină avantajele care decurg din liberul schimb și din integrarea regională. gestionare și soluționare a conflictelor și de consolidare a păcii. care sprijină instituțiile federale somaleze de tranziție în eforturile lor de stabilizare și în căutarea unui dialog politic și a reconcilierii. În condițiile actualei crize economice. Reuniunea a constituit un prilej pentru discutarea și stabilirea abordărilor comune față de evenimentele internaționale din momentul respectiv.4 milioane EUR și acoperă costuri în diferite domenii.

aceasta va contribui la mobilizarea resurselor puse la dispoziție de instituțiile financiare. problema globală a drogurilor. Cooperarea pentru dezvoltare în regiune s-a ameliorat în mod semnificativ. în scopul promovării integrării și coeziunii sociale. UE a convenit cu Agenția franceză de dezvoltare (AFD) și ONU-Habitat să introducă un proiect suplimentar în valoare de 23 milioane EUR pentru refacerea și renovarea clădirilor deteriorate în două cartiere din Port-au-Prince. energiei. ajutorul programabil al UE în Haiti pentru perioada 2008-2013 ajunge astfel la un total de 391 milioane EUR.4 milioane EUR și au fost anunțate noi proiecte în valoare de 39 milioane EUR. au fost lansate proiecte în valoare de 50. în 2011. cu scopul de a promova investițiile în proiecte din domeniile infrastructurii. dezvoltarea durabilă: mediu. Comisia a propus o creștere a sprijinului internațional acordat insulelor mici. cu participarea activă a comunităților locale © Uniunea Europeană .4 milioane EUR pentru perioada 2008-2011. Totodată. În vederea adaptării la efectele schimbărilor climatice și ale sărăciei. în special celor din Pacific. fonduri suplimentare în valoare de 169 milioane EUR pentru sprijinirea operațiunilor de reconstrucție în Haiti. de asemenea. dispunând de un buget de 40 milioane EUR. inovare și tehnologie. se plantează arbori pentru combaterea degradării solului și a deșertificării. Comisia a anunțat că accentul pus pe reducerea sărăciei nu mai este suficient și că noul parteneriat ar trebui să stimuleze dezvoltarea economică și socială a TTPM. UE a organizat primul atelier al Alianței mondiale împotriva schimbărilor climatice pe tema includerii măsurilor de adaptare la schimbările climatice în agenda de dezvoltare națională și în bugetul național. schimbări climatice. Țările și teritoriile de peste mări (TTPM) În cadrul Forumului UE-TTPM din februarie. UE acordă. în scopul promovării integrării și coeziunii sociale. cercetare. În cadrul programului ONU-UE. integrare regională și interconectivitate. transporturilor durabile și dezvoltării sociale. asigurând o creștere favorabilă incluziunii și o dezvoltare durabilă. Facilitatea de investiții pentru Zona Caraibilor (CIF) se află în curs de lansare. menită să pună bazele unei relații mai mature. inclusiv pentru asigurarea instalațiilor edilitare de bază. Acordul de parteneriat economic Cariforum-UE este în curs de punere în aplicare și ambele părți colaborează pentru crearea unei strategii comune a Zonei Caraibilor și a UE. desfășurată la Madrid în mai 2010: știință. UE și partenerii din America Latină și din Zona Caraibilor au continuat să respecte o agendă comună pentru abordarea priorităților în funcție de următoarele domenii identificate în cadrul întâlnirii la nivel înalt dintre UE și ALC. în cadrul FED speciale pentru măsuri urgente și neplanificate. zona Pacificului a primit în total 28. În martie 2011. în baza unei variante revizuite a strategiei și a programului indicativ pentru perioada 2011-2013. lansarea unor noi programe menite să consolideze integrarea economică în Pacific prin intermediul comerțului (30 milioane EUR) și să sprijine dezvoltarea capacităților populației din insulele Pacificului de a combate schimbările climatice. Urmând modelul Facilității de investiții pentru America Latină (LAIF). care va cuprinde un dialog politic consolidat și măsuri de cooperare pentru dezvoltare. migrație. Pacific În 2011. biodiversitate și energie. Comisia a anunțat. America Latină În 2011. În cursul unei vizite organizate în martie în Vanuatu.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 145 Reconstrucție postdezastru În urma cutremurului care a afectat Haiti în 2010. educație și ocuparea forței de muncă. În cadrul Alianței mondiale împotriva schimbărilor climatice. UE și-a continuat angajamentul în favoarea inițiativei comune Paci­ fic-UE privind schimbările climatice și a punerii în aplicare a acesteia.

Fondurile de cooperare pentru dezvoltare alocate regiunii vor fi utilizate în principal pentru sprijinirea unor domenii precum coeziunea socială și reducerea sărăciei. în Uruguay. În Paraguay. înregistrarea de progrese în realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. La nivel global. UE sprijină reforma sistemului penitenciar și respectarea drepturilor omului în centrele de detenție. Fonduri importante au fost alocate regiunii prin intermediul Facilității de investiții pentru America Latină. O inițiativă similară pentru Zona Caraibilor se află în stadiul final al procedurii de adoptare. fiind necesar ca în centrul preocupărilor să fie plasate țările cu cel mai ridicat nivel de sărăcie din regiune. în vederea promovării investițiilor în infrastructura esențială pentru o dezvoltare socioeconomică echitabilă și durabilă. Programele de ajutor vor continua să se concentreze pe dezvoltarea rurală.146 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 Un total de 454 milioane EUR urma să fie disponibil pentru această regiune până la sfârșitul anului 2011.458 miliarde EUR. UE și Pakistan au discutat de asemenea următoarele etape ale dezvoltării unui dialog strategic UE-Pakistan. În cursul unei vizite în Pakistan. De asemenea. Aceste facilități au un important efect de pârghie în ceea ce privește mobilizarea resurselor suplimentare din partea instituțiilor financiare. Uniunea Europeană sprijină acțiunile întreprinse în favoarea coeziunii sociale (reducerea sărăciei și combaterea inegalităților și a excluderii). energia. UE a alocat 200 milioane EUR sectoarelor menționate. justiție. care a avut loc în iunie. în El Salvador. De asemenea. În cadrul reuniunii informale a miniștrilor pentru dezvoltare. . sprijinul vizează protecția socială și integrarea economică a celor mai vulnerabile și mai sărace părți ale populației. adică Tadjikistan și Kârgâzstan. de la 50 la 75 milioane EUR pe an pentru perioada 2011-2013. a unei legi aprobate recent privind „victimele și retrocedarea terenurilor”. Această lege vizează să consolideze dreptul victimelor conflictului la despăgubiri și retrocedarea terenurilor însușite ilegal. a bunei guvernanțe și a respectării drepturilor omului. În Afganistan. care a avut loc în iulie 2011 la Sopot. sprijinirea educației și a unei guvernanțe mai solide. De exemplu. toate având un rol esențial pentru creșterea economică și dezvoltarea țării pe termen lung. Asia și Asia Centrală Sprijinul acordat de UE Pakistanului Asistența acordată Pakistanului de către UE și statele membre ale acesteia pentru perioada 2009-2013 se ridică la un total de 2. De exemplu. precum și aspecte legate de drepturile omului și consolidarea păcii. cum ar fi dezvoltarea și accesul pe piață. o parte importantă din aceste fonduri va fi investită în dezvoltarea rurală. inclusiv reforma poliției civile. În 2011. O altă realizare a fost sprijinirea. administrație publică și necesitatea de îmbunătățire a modului în care sunt gestionate finanțele publice. care cuprinde aspecte economice importante. Comisia și-a reafirmat intențiile de a mări cu 50 % asistența pentru dezvoltare acordată Pakistanului. s-a luat în considerare o abordare diversificată a țărilor partenere din Asia Centrală. ceea ce reprezintă aproximativ 30 % din sprijinul total anual acordat acestei țări pentru dezvoltare. discuțiile s-au axat pe teme precum buna guvernanță. Uniunea Europeană sprijină punerea în aplicare a noii strategii de securitate din America Centrală de combatere a criminalității organizate și a traficului de droguri în regiune. necesare pentru promovarea investițiilor în domenii precum infrastructura legată de climă și mediu. transporturile durabile și dezvoltarea socială. în Columbia. precum și ocuparea forței de muncă. Uniunea Europeană a fost deosebit de activă în promovarea statului de drept și a bunei guvernanțe în regiune.

Pregătirile pentru crearea acestuia. de a preveni și a ușura suferința umană și de a garanta integritatea și demnitatea umană a persoanelor afectate de catastrofe naturale sau provocate de om. cele două instrumente principale de care dispune Uniunea Europeană pentru a asigura acordarea rapidă și eficace de ajutor umanitar persoanelor care se confruntă cu consecințele imediate ale dezastrelor și conflictelor. cât și în afara UE. se bazează pe principiile umanității. ea se află astfel într-o poziție ideală. Corpul voluntar european de ajutor umanitar Tratatul de la Lisabona a introdus o inovație majoră în domeniul asistenței umanitare. Dacă se iau în considerare bugetul Comisiei și bugetele statelor membre. Uniunea Europeană a acționat prompt pentru siguranța cetățenilor europeni. Răspunsul la catastrofa din Japonia Imediat după cutremurul. încurajând investițiile în acțiunile de prevenire și de pregătire înainte de producerea catastrofelor. Uniunea s-a mobilizat pentru a acorda urgent asistența necesară. au continuat pe parcursul anului. pe o rețea de experți cu sediul permanent în zonele fierbinți de criză din întreaga lume. ajutor umanitar și reacție la situații de criză. pentru ca aceasta să poată fi acordată mai simplu. un ajutor în natură de 400 de tone și o finanțare în valoare de 10 milioane EUR. imparțialității. tsunamiul și accidentul nuclear care au devastat Japonia la 11 martie. Comisia se sprijină. De asemenea. centralele nucleare din UE au fost supuse unor teste de siguranță și evaluări ale riscurilor. au fost adoptate rapid măsuri de protecție împotriva radiațiilor. care este o componentă diferită de ajutorul pentru dezvoltare pe termen lung sau de instrumentele de politică externă. Asistența umanitară a UE. De asemenea. Obiectivul acestei manifestări concrete a solidarității cu populațiile cele mai vulnerabile este de a salva și a proteja vieți. UE integrează reducerea riscurilor asociate dezastrelor naturale în politicile și acțiunile desfășurate în cadrul UE și în relațiile cu țările în curs de dezvoltare. inclusiv pentru lansarea unor proiecte-pilot. după dezastrul de la Fukushima © Uniunea Europeană . în calitate de donator în domeniul ajutorului umanitar. În același timp. Kristalina Georgieva. comisarul pentru cooperare internațională. independenței și neutralității. UE lucrează în mod continuu la îmbunătățirea calității asistenței umanitare. Corpul voluntar european de ajutor umanitar. Uniunea Europeană rămâne cel mai mare furnizor de asistență umanitară din lume. mai rapid și mai bine. Comisia Europeană a perfecționat instrumentele umanitare de care dispune și care au fost concepute pentru a accelera și pentru a simplifica acordarea ajutoarelor. care îi permite să evalueze nevoile la fața locului și să monitorizeze operațiunile pe care le finanțează. Pentru a garanta sănătatea publică. atât în interiorul. și anume. Sprijinul umanitar de urgență a cuprins. printre altele. În 2011. Instrumente de solidaritate Mandatul Comisiei cuprinde asistența umanitară și protecția civilă.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 147 Solidaritatea în acțiune – reacția la crizele umanitare Nevoile umanitare sunt în creștere peste tot în lume.

cea mai gravă din ultimii peste 60 de ani. instalează un sistem de comunicații prin satelit pentru a permite libienilor refugiați să își contacteze familiile Răspunsul Europei la criza din Libia Uniunea s-a aflat în prim-planul răspunsului umanitar internațional la criza din Libia. În cursul anului. Orientul Mijlociu și Sahel.148 R A P O R T G E N E R A L 2 0 1 1 — capi t o l u l 4 © Uniunea Europeană Télécoms sans frontières. în februarie. totalul ajutoarelor umanitare și al fondurilor destinate protecției civile acordate de UE în cadrul crizei din Libia s-a ridicat la aproape 155 milioane EUR. a declanșat o criză alimentară în anumite părți din regiune. în principal ușurarea suferinței populației civile din interiorul Libiei. Côte d’Ivoire. partener al Comisiei Europene. În 2011 au fost alocate fonduri în zone de criză bine stabilite. Activarea. UE și-a concentrat eforturile pentru a face față exodului de refugiați în țările învecinate cu Libia. În martie. La 20 iulie. UE și-a reorientat sprijinul umanitar. cea a civililor afectați de conflicte armate interne din Columbia și din Republica Centrafricană și cea a conflictelor interetnice din Birmania/Myanmar. foști susținători. cum ar fi Cornul Africii. mecanismul a fost din nou activat pentru a sprijini evacuarea unui număr mare de resortisanți ai țărilor terțe care erau blocați pe partea tunisiană a frontierei cu Libia. inclusiv 80. Criza alimentară în Cornul Africii (septembrie 2011) Referință: Drought news – septembrie 2011 African Drought Observatory (ADO) Zone afectate în prezent Zone afectate în iunie 2011 Zone amenințate în iunie 2011 Sudan Yemen Etiopia Somalia Sursa: Comisia Europeană. Acoperire mondială a asistenței Acordarea de sprijin și alocarea de fonduri sunt dictate în continuare exclusiv de nevoile umanitare. În prima fază a crizei. dar și pentru așa-numitele „crize uitate”. Sudanul de Sud Kenya Tanzania . a mecanismului de protecție civilă al UE a sprijinit evacuarea cetățenilor UE din Libia. persoane strămutate în interiorul țării) și s-au întreprins acțiuni de deminare în scop umanitar. Seceta și criza alimentară din Cornul Africii Seceta recurentă din Cornul Africii. în cadrul ajutorului s-a acordat asistență medicală. După încheierea acestei etape. Sudan. s-a asigurat protecția persoanelor celor mai vulnerabile (persoane din Africa Subsahariană. din acel moment.5 milioane din partea Comisiei. Organizația Națiunilor Unite a declarat starea de foamete în anumite regiuni din Somalia. ai regimului Gadhafi. acesta vizând. acum minoritari. precum cea a refugiaților din Bangladesh care aparțin minorității Rohingya.

într-o foarte scurtă perioadă de timp. un ajutor umanitar în valoare de 984 milioane EUR pentru Cornul Africii. (2) Propunere de regulament de instituire a unui instrument european de vecinătate [COM(2011) 839]. Cu 450 000 de persoane înregistrate. Într-un efort comun al statelor membre și al Comisiei. (3) Comunicarea Comisiei – UE și regiunile sale învecinate: o abordare reînnoită în privința cooperării în domeniul transporturilor [COM(2011) 415]. De asemenea. reforme și creștere favorabilă incluziunii (SPRING) 2011-2012 în favoarea regiunii din vecinătatea sudică [C(2011) 6828]. Australia. (15) Propunere pentru poziția comună a UE la cel de al patrulea forum la nivel înalt privind eficacitatea ajutorului de la Busan [COM(2011) 541].europa.pdf (11) În temeiul Rezoluției 1244/99 a Consiliului de Securitate al ONU. Arabia Saudită.O U niune E uropean ă mai pu t ernic ă în l ume 149 unde situația de conflict a agravat efectele secetei.pdf .europa. Regatul Unit. Rusia.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/ foraff/122911. Franța. China. (6) Decizia de punere în aplicare a Comisiei privind măsura specială: Facilitatea de sprijinire a societății civile în cadrul politicii de vecinătate 2011 [C(2011) 6471].6 milioane de persoane în total. Etiopia.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/ foraff/123923. Refugiații somalezi. Germania. (4) Comunicarea comună – Un parteneriat pentru democrație și prosperitate împărtășită cu țările sud-mediteraneene [COM(2011) 200]. precum și persoanele cele mai vulnerabile din zonele afectate de secetă.europa. Peste 950 000 de somalezi s-au refugiat peste hotare. Coreea de Sud.consilium. Italia. UE a acordat ajutoare umanitare suplimentare pentru programele de prevenire și reducere a riscurilor asociate dezastrelor naturale. (7) Grupul celor Opt (G8) este un for la care participă liderii a opt dintre statele cele mai industrializate din lume și ai cărui membri sunt: Canada. Regatul Unit și Statele Unite. Până în luna octombrie. Statele Unite ale Americii). Turcia. Rusia. Africa de Sud. Franța.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/water/ documents/acp_eu_water_facility_pooling_mechanism_guidelines_en. majoritatea găsind adăpost în taberele de refugiați din Dadaab. (9) http://www. Canada. 13. NOTE (1) Comunicare comună – Un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine [COM(2011) 303].pdf (10) http://www. plus Uniunea Europeană (Argentina. Indonezia. Germania. (16) http://ec. Kenya.consilium. (8) Grupul celor Douăzeci (G20) este alcătuit din miniștrii de finanțe și guvernatorii băncilor centrale ale unui număr de 19 țări. Scopul este de a pregăti comunitățile să facă față mai bine impactului secetei recurente. Japonia. Contribuția UE reprezintă mai mult de o treime din asistența globală acordată acestei regiuni. Dadaab a devenit cel mai mare grup de tabere de refugiați din lume. Japonia. (5) Decizia de punere în aplicare a Comisiei – Sprijin pentru parteneriat. Uniunea Europeană. (13) Comunicarea Comisiei – Strategia de extindere și principalele provocări 2011-2012 [COM(2011) 666]. Mexic. desfășurate în Cornul Africii. (12) Propunere de regulament de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate [COM(2011) 241]. începând cu anul 2006. adică peste 5. Italia.3 milioane de persoane din Somalia. India. Kenya și Djibouti au avut nevoie de asistență de urgență. (14) Comunicarea Comisiei – Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării [COM(2011) 637]. Brazilia. au beneficiat de ajutor umanitar din partea UE. UE a mobilizat.

a eficienței și a transparenței în UE .Capitolul 5 Consolidarea răspunderii.

© iStockphoto. la abordarea a numeroase subiecte. Fie că e vorba despre Ombudsman. a fost clar că instituțiile au depus eforturi constante pentru ca Uniunea Europeană să fie mai puternică pentru cetățenii săi și pentru lumea întreagă.com/Sami Suni . Parlamentul European. Toate părțile interesate au susținut metoda comunitară stabilită de tratate.RAPORT GENERAL 2011 În contextul situației speciale cu care s-a confruntat Uniunea Europeană în 2011. cei trei președinți și Președinția asigurată prin rotație coordonându-și activitatea pentru a asigura obținerea celor mai eficiente rezultate. toate instituțiile și organismele au fost stimulate să își joace pe deplin rolul. cât și între instituții. inclusiv la formularea unui răspuns la criza economică și a unor propuneri pentru un nou cadru bugetar pentru 2020. Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor au contribuit. instituțiile au avut o activitate extrem de intensă. de simplificarea legislativă sau de introducerea unei mai mari transparențe. de Curtea de Conturi. Având în vedere ritmul rapid de desfășurare a evenimentelor și de evoluție a scenariilor. în vreme ce presa vorbea de reacția la criza economică. A existat o interacțiune majoră atât în cadrul instituțiilor. Banca Centrală Europeană a avut o prezență activă pentru a răspunde provocărilor care țin de competența sa. Ca întotdeauna. în ciuda a numeroase voci care susțineau o abordare interguvernamentală. instituțiile au fost puse la încercare și au răspuns provocării. Consiliul și Comisia au colaborat îndeaproape și în mod eficient. care a gestionat plângerile referitoare la administrație. care a supravegheat cheltuielile Uniunii. într-un an în care dl Jean-Claude Trichet și-a încheiat cu succes cei opt ani de activitate excepțională în fruntea acestei instituții. furnizând soluții rapide. Instituțiile au reacționat ferm și energic având în vedere condițiile extrem de solicitante. De asemenea. ceea ce a permis o examinare judicioasă a tuturor eventualelor opțiuni și soluții propuse. cu experiența și expertiza considerabilă de care dispun în numeroase domenii.

de asemenea. Consiliu și Comisie a fost o caracteristică a anului. au avut loc și alte dezbateri importante: în noiembrie. în acest al doilea an. o atenție specială fiind acordată ultimelor evoluții privind guvernanța economică. crearea unui Program comun de relocare. iar subiectele înscrise pe ordinea de zi au fost extrem de variate. Banca Centrală Europeană a avut din nou un rol crucial în gestionarea crizei. aspecte referitoare la libertatea de exprimare și discriminarea pe motive de orientare sexuală în Lituania. celulele stem din cordonul ombilical. au avut loc mai multe dezbateri aprinse pe tema energiei nucleare (situația din Japonia. de importanță europeană și mondială. În consecință. în iunie. au invitat Comisia să adopte măsuri mai ambițioase și să prezinte „idei noi”. rezistența la antibiotice. inclusiv din cele mai mari grupuri politice. În ansamblu. numeroase discuții pe teme de sănătate (infecțiile cu E. în special în ceea ce privește aspectele economice și financiare. în special ca urmare a dezastrului de la Fukushima. criza deșeurilor din Campania). Parlamentul a dezbătut multe subiecte de actualitate. Trebuie notat. coli. președintele Barroso a prezentat în plen Programul de lucru al Comisiei 2012 (PLC 2012). inițiativa privind vaccinarea împotriva tuberculozei. propuneri de modificare a guvernanței Schengen. având în vedere amploarea și profunzimea acesteia. și privind activitatea președințiilor Consiliului) și la alte dezbateri pe teme de actualitate. de la acte legislative la dezbaterile tradiționale privind ultimele evoluții înregistrate în ceea ce privește subiectele de interes major pentru cetățeni (de exemplu. sistemul de azil al UE). strategia privind boala Alzheimer. dezbateri privind reuniunile Consiliului European. de către Bulgaria și România. o serie de deputați. securitatea nucleară la 25 de ani de la accidentul de la Cernobâl. reflectând astfel starea critică cu care se confruntă Europa în prezent. În acest an. Parlamentul a emis un aviz pozitiv privind îndeplinirea. răspunsul global al UE la HIV/SIDA). activitatea Parlamentului s-a consolidat. pe lângă activitatea sa principală de colegislator. a condițiilor de aderare la spațiul Schengen. acordând o atenție specială guvernanței economice și crizei financiare. Fără acest nivel de angajament comun nu ar fi fost posibilă introducerea schimbărilor legislative majore pe parcursul întregului an. Parlamentul European 2011 a fost cel de al doilea an din mandatul de cinci ani al Parlamentului European. Parlamentul manifestându-și astfel dorința de a se exprima în legătură cu evenimente majore. deficitul de proteine din UE.152 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 Activitatea instituțiilor europene și a altor organisme oficiale Strânsa cooperare dintre Parlament. dezbateri periodice pe tema migrației (fluxurile de migrație și impactul lor asupra spațiului Schengen. învățămintele care trebuie trase în urma evenimentelor din Japonia. măsuri imediate de susținere a Italiei și a altor state membre care se confruntă cu fluxuri de migrație excepționale. În cursul dezbaterilor. teste de rezistență pentru centralele nucleare din UE). Pe lângă cele de mai sus. . o serie de dezbateri pe marginea unor situații controversate din statele membre (legea privind mass-media și noua constituție în Ungaria. printre punctele importante de pe ordinea de zi s-au numărat și aspectele legate de energie. că.

prioritățile de infrastructură energetică pentru 2020 și după această dată) sau cu „dezbateri limitate” (așa-numita procedură a prezentării succinte – gestionarea epidemiei de gripă H1N1. Printre aceste discuții s-au numărat și cele legate de „Tineretul în mișcare”. viitorul sistemelor de pensii. politica de coeziune și politica comercială a UE. În plus. raportul anual privind politica externă și de securitate comună. au avut loc o serie de dezbateri „sectoriale”. de asemenea. situația în diferite „zone fierbinți” (Rusia. banda largă europeană – o investiție într-o creștere impulsionată de progresele din domeniul digital. rolul agențiilor de rating. guvernanța corporativă în instituțiile financiare. răspunsul UE în caz de dezastre – protecția civilă și asistența umanitară. În luna noiembrie. Iran. raportul anual privind drepturile omului. modernizarea procedurilor de achiziții publice. Parlamentul a adoptat o poziție cu privire la astfel de chestiuni fără dezbateri (protecția datelor cu caracter personal în UE. cadrul UE de combatere a violenței împotriva femeilor. revizuirea politicii europene de vecinătate). strategia UE privind materiile prime și politica industrială a UE în epoca globalizării. „Agenda pentru noi competențe și noi locuri de muncă”. cât și cea privind următorul cadru financiar multianual – și-au încheiat activitatea și au prezentat în plen contribuții foarte importante. agricultura ca sector strategic în contextul securității alimentare. Strategia pentru regiunea Dunării. procesul de pace din Orientul Mijlociu. testele de rezistență a sectorului bancar din UE. cât și la diverse inițiative emblematice și sectoare strategice legate de strategia Europa 2020. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 153 un număr foarte semnificativ de dezbateri referitoare la aspecte legate de politica externă. Conferința de la Durban privind schimbările climatice. Belarus. atât cea privind criza financiară. „Cooperarea în domeniul educației și formării profesionale”. dezbateri pe teme legate de strategia Europa 2020 pentru creștere și locuri de muncă și dezbateri separate referitoare la strategia și orientările privind ocuparea forței de muncă (în februarie). strategia UE de combatere a terorismului. la piața unică (în aprilie) și la învățămintele ce trebuie trase din primul semestru european (în octombrie). punerea în aplicare a directivei privind serviciile. 11 mai 2011 © Uniunea Europeană . referitoare atât la viitorul principalelor domenii politice. regiunea Sahel). cum ar fi politica agricolă comună. „Învățarea în primii ani de viață”. jocurile de noroc online). pentru a exprima poziția Parlamentului în ceea ce privește anumite aspecte de actualitate orientate spre viitor. au avut loc și discuții – bazate pe rapoartele din proprie inițiativă sau pe întrebări cu solicitare de răspuns oral – privind „aspecte strategice” de interes major: strategia UE privind incluziunea romilor. dezvoltarea politicii de securitate și de apărare comune în conformitate cu Tratatul de la Lisabona. lupta împotriva corupției. viitorul Fondului european de ajustare la globalizare. finanțarea cercetării și a inovării de către UE. Parlamentul European a aprobat aderarea Croației la Uniunea Europeană.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . funcționarea mandatului european de arestare. reducerea inegalităților în materie de sănătate. guvernanța economică mondială. precum și abordarea unor probleme structurale pe termen mai lung (UE ca actor mondial în organizațiile multilaterale. au avut loc. Sudan. mobilitatea lucrătorilor în cadrul UE. „Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale” și „Uniunea inovării”. securitatea aeronautică și scanerele de securitate. În ceea ce privește comisiile parlamentare. un spațiu european unic al transporturilor. Conferința extraordinară a președinților grupurilor politice din Parlamentul European. mecanismele alternative de soluționare a litigiilor. În unele cazuri. serviciile sociale de interes general. cum ar fi: „Primăvara arabă”.

În cele din urmă. președintele Comisiei Europene. președintele Comisiei Europene. asigurarea unei exprimări eficiente a poziției UE pe scena mondială. Parlamentul a ales. 28 septembrie 2011 © Uniunea Europeană . care a demisionat din funcție. în special prin: construirea unei Uniuni a stabilității și a responsabilității. José Manuel Barroso. doi noi vicepreședinți în luna iulie. și anume dl Chichester (ECR/UK) și dna Podimata (S & D/EL). indiferent de culoarea politică. A avut loc. De asemenea. și pe dna Koch-Mehrin (ALDE/DE). s-au organizat mai multe dezbateri privind bugetul 2012. întrucât procesul de ratificare referitor la modificarea compoziției Parlamentului conform Tratatului de la Lisabona s-a încheiat. cât și în sesiune plenară propunerile Comisiei privind viitorul cadru financiar multianual 2014-2020. o discuție separată privind procedura de selecție a directorului general al Fondului Monetar Internațional. Toți cei care împărtășesc viziunea președintelui i-au transmis acestuia un mesaj prin care îl încurajau să adopte rapid acțiuni și să transforme angajamentele în fapte. Parlamentul European a emis un aviz pozitiv privind numirea noului președinte al Băncii Centrale Europene. José Manuel Barroso.154 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 În ceea ce privește chestiunile organizaționale. întrucât criza politico-economică este inerent legată și de faptul că asistăm la o scădere a sprijinului public și a înțelegerii principiilor de bază ale Uniunii Europene. se adresează sesiunii plenare a Parlamentului European în cursul dezbaterii cu privire la situația Uniunii. președintele Comisiei a prezentat atât Conferinței președinților. În ceea ce privește personalul. Președintele a afirmat că Europa se confruntă cu cea mai mare provocare din istoria Uniunii și a precizat cum putem depăși această situație. care i-au înlocuit pe dl Lambrinidis (S & D/EL). numit în funcția de ministru al afacerilor externe al Greciei. Mai mult. În numeroase intervenții s-a pus un accent deosebit pe faptul că este foarte important să se recâștige încrederea cetățenilor. Strasbourg. Acest discurs și dezbaterile care au urmat au stârnit un viu interes în rândul deputaților. cât și conținutul efectiv al acestuia. la sesiunea din decembrie au participat 17 (din cei 18) noi deputați în Parlamentul European. bugetul a fost declarat aprobat în a doua perioadă de sesiune din luna noiembrie. construirea unei Uniuni a creșterii și a solidarității. au apreciat tonul extrem de hotărât al discursului președintelui. în care s-a pus accentul în special pe modalitatea de garantare a celei mai bune reprezentări externe a zonei euro. Marea majoritate a deputaților. în cursul anului. a aprobat numirea celor trei candidați în funcțiile de președinți ai autorităților europene de supraveghere financiară și a celor opt noi membri ai Curții de Conturi. și-a prezentat în fața Parlamentului European cel de al doilea discurs privind starea Uniunii (1). de asemenea. În ceea ce privește aspectele bugetare. iar în decembrie a fost aprobat un acord adițional privind nevoile de finanțare suplimentare pentru proiectul ITER. Reînnoirea europeană – Discursul privind starea Uniunii în 2011 În luna septembrie. ale căror intervenții au fost interesante și animate. în special a tinerilor. Cu această ocazie. Parlamentul a precizat că va accepta și va asigura finanțarea suplimentară (pentru 2013) doar în cazul în care Consiliul va respecta condițiile acordului încheiat. atât în ceea ce privește principiile de bază. În plus.

dialogul permanent cu Înaltul Reprezentant/vicepreședinte al Comisiei și cu președintele Consiliului European). își ține discursul de bun-rămas în decembrie în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg © Uniunea Europeană . care. îmbunătățirea rezultatelor obținute în ceea ce privește „pachetul de șase” sau „acordul Swift”) și a fost încântat să constate că relațiile interinstituționale s-au îmbunătățit și s-au consolidat (subliniind îmbunătățirea acordului-cadru cu Comisia. Parlamentul și-a amânat votul în privința conturilor Consiliului. Parlamentul a reacționat prompt și a fost redactat un nou cod de conduită pentru deputați. Președintele a vorbit cu mândrie despre modul în care Parlamentul și-a valorificat noile prerogative (de exemplu. În ceea ce privește controlul bugetar. intensificarea interacțiunii cu președintele Comisiei. adică un colegislator cu puteri depline într-un sistem bicameral”. dar acordată ulterior. care a fost în cele din urmă respinsă în luna octombrie. declarând că „astăzi suntem Parlamentul ce ne-am dorit mereu să fim. Prin urmare. Parlamentul a acordat Comisiei. audierile ambasadorilor UE. În domeniul instituțional. amânată.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . Parlamentul s-a confruntat cu acuzații de lobby necorespunzător în privința depunerii amendamentelor. Cu toate acestea. după ce a fost aprobat de către Comisia pentru afaceri constituționale și în plen. Descărcarea de gestiune în ceea ce privește Agenția Europeană pentru Medicamente și Colegiul European de Poliție a fost. Președintele aflat la sfârșit de mandat a reamintit intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și și-a exprimat bucuria față de progresele pe care le-a generat acesta la nivelul democrației europene și al competențelor Parlamentului European. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 155 Președintele Buzek și-a încheiat mandatul la 31 decembrie 2011 (noul președinte va fi ales la 17 ianuarie 2012). acesta a ținut un discurs de bun-rămas în care le reamintește deputaților că nicio instituție nu a existat dintotdeauna și că o consolidare a UE reprezintă o investiție zilnică în viitorul nostru comun. spre deosebire de descărcarea de gestiune în cazul Consiliului. Jerzy Buzek. cu o mare majoritate de voturi. descărcarea de gestiune pentru conturile din 2009. președintele Parlamentului European. a fost anexat la Regulamentul de procedură al Parlamentului. de asemenea. unii deputați punând chiar sub semnul întrebării aplicarea acordului (privind condițiile de lucru) dintre cele două instituții. la sesiunea din luna decembrie.

de asemenea. Consiliul a decis să înceapă negocieri bilaterale cu Parlamentul cu privire la un număr limitat de probleme instituționale. și anume solicitarea. a arătat. examinate raportul anual al Ombudsmanului și raportul privind deliberările Comisiei pentru petiții. În consecință. că există divergențe puternice atât între grupurile politice. liderii principalelor grupuri politice din Parlament au solicitat în mod repetat asigurarea unei „dimensiuni parlamentare” a controlului democratic pentru noile structuri și soluții avute în vedere și au prezentat argumente în favoarea întemeierii oricărei noi măsuri pe dispozițiile tratatelor actuale. de asemenea. după lungi negocieri atât la nivel tehnic. asigurând. În același context. printre care tabelele de corespondență legislative. Merită menționat faptul că Parlamentul a adoptat un calendar al ședințelor pentru 2012 și 2013 încă din luna martie 2011. în timp ce discuțiile privind accesul la documentele confidențiale au rămas nefinalizate în 2011. Au avut loc. proiectul de raport a fost retrimis spre analiză comisiei responsabile. În plus. Situația a cunoscut o evoluție interesantă. în același timp. totuși. părăsind tribuna după ce s-a adresat Camerei © Uniunea Europeană . de asemenea. un accent puternic fiind pus pe punerea în aplicare a legislației de mediu. prin care se opun sugestiei de împărțire a săptămânii corespunzătoare celei de a doua perioade de sesiune din luna octombrie în două sesiuni separate. care a avut loc în luna iulie. Jerzy Buzek. Cu toate acestea. în care Parlamentul European a solicitat Comisiei să adopte un veritabil statut al partidelor politice la nivel european și al fundațiilor afiliate acestora. În plus. au fost. Parlamentul European a discutat și despre aplicarea principiului subsidiarității după Tratatul de la Lisabona. Dezbaterea în plen. Ultimele două chestiuni s-au dovedit a fi destul de dificil de rezolvat: tabelele de corespondență au făcut obiectul unui acord aprobat în luna octombrie. în care s-a înregistrat o tendință generală. Tot în domeniul instituțional. precum și pe Carta drepturilor fundamentale. acordând o atenție specială avizelor prezentate de parlamentele naționale și implicării Comitetului Regiunilor. Consiliul declarând. în Parlament au avut loc dezbateri periodice în care se evalua situația. autoritățile franceze au prezentat o acțiune la Curtea de Justiție. se încerca identificarea unor soluții și adesea se criticau cu fermitate șefii de stat sau de guvern pentru presupusa incapacitate de a stabili un acord global și de durată. președintele Parlamentului European. cea mai eficientă participare la activitatea Parlamentului. De-a lungul acestor dezbateri. cu privire la principala propunere de instituire a unei „liste transnaționale” pentru unele locuri. a unei mai mari transparențe. pentru a identifica cu mult timp înainte activitățile pe care urmează să le desfășoare. astfel încât celelalte instituții să își poată programa propriile activități în consecință. cât și în cadrul aceluiași grup.156 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 În același context. în special sesiunile plenare. cât și politic. participarea Parlamentului la negocierile internaționale și accesul Parlamentului la documentele confidențiale. a fost creat și lansat în luna iunie un nou Registru comun de transparență Parlament-Comisie pentru grupurile de interese. în cadrul ultimei dezbateri. Criza economică Pe măsură ce criza datoriei suverane devenea tot mai prezentă. că este dispus să examineze modalitățile de înscriere în registru (a se vedea secțiunea privind transparența de la sfârșitul prezentului capitol). a câte două zile fiecare. mai multe „dezbateri instituționale anuale”. Parlamentul a început să ia în calcul modificarea Actului privind alegerea deputaților în Parlamentul European. dintre care una axată în special pe o mai bună legiferare. de către deputați. a fost adoptat un raport privind normele referitoare la partidele politice existente la nivel european și la finanțarea acestora. În ceea ce privește relațiile interinstituționale.

pentru o perioadă de probă de șase luni. „Comisia răspunde oral sau în scris la întrebările pe care i le adresează Parlamentul European sau membrii acestuia. În mod similar. permisul unic de ședere și de muncă. . de asemenea. în anumite cazuri. Trebuie notat. Legislație Au fost aprobate mai multe propuneri legislative importante care reflectă și consfințesc compromisurile la care s-a ajuns cu Consiliul (de exemplu: „pachetul de șase” privind guvernanța economică. În conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 230 din TFUE. cât și în relațiile cu Consiliul. că. „Eurovigneta”. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 157 Parlamentul European a adoptat o poziție similară privind semestrul european. Mai mult. ordinul european de protecție. În limitele acestui subiect. Cu toate acestea. Parlamentul a votat împotriva prelungirii temporare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între UE și Maroc. informațiile referitoare la produsele alimentare pentru consumatori. în timp ce în privința unui alt subiect controversat – „drepturile călătorilor în transportul cu autobuzul și cu autocarul” – s-a ajuns la un acord. prin care se formează „grupuri” de comisari ale căror portofolii sunt legate de tema predefinită a fiecărei sesiuni. în luna septembrie a fost introdus. care a prilejuit o interacțiune politică reală. Parlamentul a adoptat. Parlamentul a finalizat lucrările grupului său de lucru privind atractivitatea ședinței plenare. deputații sunt liberi să adreseze întrebări în mod spontan („procedura de intervenție la cerere” – catch-the-eye procedure). în decembrie. punerea în aplicare a Actului privind piața unică și reforma politicii de coeziune și a politicii agricole comune. Parlamentul a solicitat ca Analiza anuală a creșterii să fie transformată în „Orientări anuale privind creșterea durabilă” și a invitat Comisia să își prezinte recomandările în fața Parlamentului European la momentul potrivit. Întrebări parlamentare Întrebările parlamentare sunt un element fundamental al puterii de control a Parlamentului. un nou format pentru timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei. Nu au fost încă efectuate modificări semnificative. dar neacordând votul său final pentru rezoluțiile legislative. De la un an la altul s-a observat o creștere semnificativă a numărului de întrebări scrise și această tendință a continuat și în 2011 (numărul total al întrebărilor fiind de 12 067 în acest an). Parlamentul a aprobat lansarea unei cooperări consolidate în domeniul brevetelor UE. adoptând o poziție privind substanța unei propuneri a Comisiei. În cadrul codeciziei. Printre subiectele discutate în acest an se numără: noi „forme de muncă”. asistența medicală transfrontalieră. în februarie. în raport se solicita. care a însemnat o nouă încercare de a raționaliza activitatea sesiunilor plenare și a comisiilor și de a o face mai atractivă atât pentru deputați. introdus recent. modificarea mandatului Frontex. acesta fiind un mijloc de a solicita Comisiei să prezinte o propunere revizuită. o „nouă abordare”. de asemenea. cât și pentru public. Extrem de important este faptul că. într-un mod cât mai complet și mai exact posibil. în luna februarie. astfel încât să permită continuarea negocierilor cu Consiliul în vederea încheierii de acorduri în primă lectură. aprobat de către Parlament în „a treia lectură”. procedura de conciliere dintre Parlament și Consiliu privind subiectul sensibil al „alimentelor noi” s-a soldat cu un eșec (fapt recunoscut în cadrul unei dezbateri recapitulative care avut loc în plen în luna mai). acordul final la care s-a ajuns în cadrul procedurii de conciliere cu privire la „instrumentele de finanțare externă” a fost aprobat de Parlament în luna noiembrie. pachetul privind guvernanța economică („pachetul de șase”). În raportul său pe această temă. marca patrimoniului european). drepturile consumatorilor. comisarilor responsabili cu semestrul european să dezbată Orientările anuale privind creșterea durabilă cu comisiile relevante ale Parlamentului și se solicita Consiliului European să îl invite pe președintele Parlamentului European la discuții pe tema semestrului european. atât în cadrul Parlamentului. Așa s-a întâmplat în cazul celui mai important pachet legislativ din prima jumătate a anului. după lungi negocieri.” Comisia răspunde tuturor întrebărilor trimise de Parlament. comerțul și relațiile cu țările terțe.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i .

Consiliul European a fost extrem de activ. a fost semnat Tratatul de aderare cu Croația. În urma reuniunii Consiliului European din 9 decembrie. Reuniunile Consiliului European au fost pregătite de către președintele acestuia. prezidate de dl Van Rompuy. Sub președinția dlui Herman Van Rompuy. Consiliul European s-a reunit de șapte ori pe parcursul anului 2011. s-a adresat Consiliului European de mai multe ori. Consolidarea guvernanței economice a UE și abordarea crizei datoriilor suverane au ocupat o poziție foarte importantă pe ordinea de zi a Consiliului European în 2011. Cu condiția încheierii procedurilor de ratificare. Croația va deveni cel de al 28-lea membru al Uniunii la 1 iulie 2013. Cei 27 de șefi de stat sau de guvern au încheiat prima fază a semestrului european și au convenit asupra priorităților legate de reformele structurale și de consolidarea fiscală. în sesiuni oficiale și extraordinare. alături de președinții Van Rompuy și Barroso. în cooperare cu Consiliul Afaceri Generale și cu președintele Comisiei.158 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 Consiliul European În cel de al doilea an de existență ca instituție de sine stătătoare. Mai mult. Prim-ministrul Poloniei Tusk. care este în curs de ratificare de către statele membre. cei 27 de șefi de stat sau de guvern l-au numit pe dl Mario Draghi în funcția de președinte al Băncii Centrale Europene. când Consiliul European va alege un președinte al „summiturilor euro”. Schimburi de opinii cu Parlamentul European au fost asigurate prin vizite regulate efectuate de președintele Van Rompuy. au avut loc trei reuniuni ale celor 17 șefi de stat sau de guvern ai statelor membre din zona euro. Consiliul European a adoptat o decizie de modificare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. În plus. se adresează presei după Consiliul European din decembrie © Uniunea Europeană . care va prezida aceste reuniuni până în mai 2012. care a prezentat discuțiile și deciziile Consiliului European. Aceste „summituri euro” au fost. Jerzy Buzek. președintele Parlamentului European. Pentru a transforma Fondul european de stabilitate financiară într-un instrument permanent. În plus. de asemenea. cu decizii îndrăznețe ca răspuns la evoluția rapidă a evenimentelor europene și internaționale.

într-o mare măsură. Telecomunicații și Energie. consolidarea politicii externe și de securitate comune. Consiliul Justiție și Afaceri Interne. Politică Socială. Consiliul Transporturi. securitatea energetică și accidentul nuclear din Japonia. Consiliul Agricultură și Pescuit. Consiliul Afaceri Economice și Financiare. cu o dimensiune umană”. Pál Schmitt. migrația și spațiul Schengen). în special în materie de guvernanță economică. Consiliul Competitivitate (piața internă. Consiliul s-a concentrat. În 2011. Punctele importante de pe ordinea de zi au vizat. Consiliul s-a reunit în nouă din cele zece formațiuni ale sale (Consiliul Afaceri Generale. Consiliul s-a reunit în altă formațiune: Consiliul Afaceri Externe. evenimentele marcante care au avut loc în Europa și în întreaga lume și în privința cărora UE trebuia să formuleze un răspuns (încetinirea economică globală. Primăvara arabă. Deviza președinției ungare a fost „O Europă puternică. se adresează unei sesiuni plenare în cursul unei vizite oficiale la Parlamentul European la Strasbourg Ordinea de zi a diverselor formațiuni ale Consiliului a reflectat o mare varietate de propuneri și dezbateri legislative. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 159 Consiliul Pe lângă adoptarea de acte legislative. Donald Tusk. industrie. Tineret.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . pe coordonarea politicilor economice ale statelor membre. președintele Ungariei. participăla o conferință cu privire la bugetul UE la 20 octombrie 2011 © © Uniunea Uniunea Europeană Europeană © © Uniunea Uniunea Europeană Europeană . Consiliul Ocuparea Forței de Muncă. Sănătate și Consumatori. Sub președinția Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Pe parcursul acestor două președinții. președinția prin rotație a Consiliului a fost asigurată de Ungaria în primul semestru și de Polonia în cel de al doilea semestru. și Consiliul Educație. Cultură și Sport). încheierea de acorduri internaționale și discutarea bugetului UE. cercetare și spațiu). Cele trei priorități ale președinției poloneze au fost: „Integrarea europeană ca sursă de creștere”. prim-ministrul Poloniei. criza datoriilor în zona euro. „O Europă sigură” și „O Europă care beneficiază de pe urma deschiderii”. în 2011. Consiliul Mediu.

Datorită îmbunătățirilor decise de către Comisie (în domenii cum ar fi activitățile politice ale comisarilor. Codul de conduită al comisarilor îndeplinește acum cele mai înalte standarde la nivel internațional.160 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 Comisia În cursul acestui an. Comisia a avut un rol central în ceea ce privește primul semestru european. care vizează consolidarea și clarificarea multora dintre dispozițiile acestuia. În ceea ce privește relațiile interinstituționale. întrucât a coordonat politicile naționale de reformă macroeconomică. În luna octombrie. noul acord-cadru dintre Comisie și Parlament a fost pus în aplicare fără probleme în cursul anului. Comisia și-a concentrat o mare parte din eforturi asupra găsirii unor soluții la criza economică și financiară care afectează Uniunea Europeană. Pe lângă o întreagă serie de inițiative politice. Comisia a valorificat la maximum libertatea de acțiune oferită de actualul tratat și a propus măsuri puternice pentru sprijinirea uniunii economice și monetare. cadourile și ospitalitatea etc. instituția și-a concentrat activitatea pe asigurarea coerenței între zona euro și cele 27 de state membre. activitățile desfășurate după încheierea mandatului. Pe lângă alte inițiative pe tot parcursul anului. la Ziua porților deschise a instituțiilor europene. în special cele 17 state membre din zona euro. vicepreședinte al Comisiei responsabil cu relațiile interinstituționale și administrația. În conformitate cu obiectivul anunțat de președintele Barroso în „Orientările politice pentru viitoarea Comisie”. © Uniunea Europeană Maroš Šefčovič. bugetară și structurală. . cât și cu Conferința președinților. domeniul de aplicare al declarațiilor de interese ale comisarilor. în special pentru a menține condiții de concurență echitabile pe piața unică. Acest lucru s-a dovedit a fi cu atât mai important în condițiile creșterii tot mai evidente a presiunilor interne și externe în ceea ce privește perspectivele de creștere. Comisia stabilește un echilibru între necesitatea abordării imediate a crizei și necesitatea continuării reformei pe termen lung. Comisia a adoptat o versiune revizuită a Codului de conduită al comisarilor. supravegherea și aplicarea în domeniul guvernanței economice din UE și din zona euro în mod special. președintele Barroso l-a numit pe comisarul Rehn vicepreședinte al Comisiei responsabil cu afacerile economice și monetare și cu moneda euro. asigură îmbunătățirea metodelor de lucru și a transparenței între cele două instituții. Prin intermediul programului său anual de lucru. Comisia a prezentat obiectivele strategiei Europa 2020 pentru creștere economică. Cu toate acestea. Scopul acestei numiri a fost asigurarea independenței. Comisia a propus și două noi regulamente – ambițioase – care vizează consolidarea supravegherii economice și bugetare în zona euro. Comisia și-a folosit dreptul de inițiativă pentru a stabili cadrul dezbaterilor și pentru a propune soluții legislative și de altă natură cu privire la problemele abordate. Dialogul permanent cu Parlamentul cu privire la programul de lucru al Comisiei.). în mai 2011 Comisia a depus în continuare toate eforturile în vederea unei adevărate uniuni economice. a obiectivității și a eficienței în exercitarea responsabilității Comisiei în ceea ce privește coordonarea. Documentul strategic al Comisiei privind obligațiunile de stabilitate – o inițiativă extrem de contestată – analizează potențialele beneficii ale obligațiunilor emise în comun asupra stabilității financiare și condițiile prealabile ale eventualei introduceri a acestora. inclusiv un schimb de opinii special atât cu Conferința președinților de comisii. printr-o convergență sporită.

dar nu și în cazul autovehiculelor de mâna a doua de pe piața națională. Curtea a hotărât. că luarea în calcul a sexului persoanei asigurate ca factor de risc în contractele de asigurare constituie discriminare (3). a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 161 Curtea de Justiție a Uniunii Europene Curtea de Justiție și Tribunalul au emis hotărâri importante și au tratat cazuri importante. Iată câteva hotărâri istorice în diferite domenii de politică: Politica socială: Curtea de Justiție a considerat că acordarea unei pensii suplimentare mai mici în cazul unui parteneriat civil decât în cazul unei căsătorii poate constitui o discriminare pe motive de orientare sexuală (2). Curtea a stabilit că remunerația care trebuie plătită autorilor în cazul împrumuturilor publice nu poate fi calculată exclusiv în funcție de numărul de persoane care beneficiază de împrumut (7). ―― Libertatea de a presta servicii: de asemenea. Proprietatea intelectuală și comercială: ―― Apropierea legislațiilor: Curtea de Justiție a hotărât că dreptul UE se opune adoptării unei injoncțiuni de către instanțele naționale. care au repercusiuni asupra multor drepturi și activități ale UE. De asemenea. dreptul de proprietate intelectuală. pe de altă parte.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . Audiere la Curtea de Justiție – camera de cinci judecători © Uniunea Europeană . pe de o parte. Curtea a stabilit că statele membre care au introdus o excepție privind copia privată sunt obligate să asigure perceperea efectivă a compensației echitabile în vederea despăgubirii autorilor (6). Curtea de Justiție a oferit o clarificare privind răspunderea societăților care își desfășoară activitatea online în ceea ce privește încălcările comise de către utilizatori în privința anumitor mărci (8). dreptul la protecția datelor cu caracter personal și libertatea de a primi sau de a comunica informații (5). este contrară dreptului UE (4). și. Fiscalitate: Curtea de Justiție a hotărât că introducerea în legislația românească a taxei de poluare percepute pentru prima înmatriculare în România a autovehiculelor de mâna a doua importate. libertatea de a desfășura o activitate comercială. de asemenea. O astfel de injoncțiune nu respectă interdicția de a impune unui astfel de furnizor o obligație de monitorizare generală și nici cerința de a găsi un echilibru între. prin care acestea impun unui furnizor de servicii de internet să instaleze un sistem de filtrare pentru a preveni descărcarea ilegală de fișiere.

Cu toate acestea. pentru cetățeanul Uniunii în cauză. Ruiz Zambrano (15). se extinde. condițiile în care. în acel stat. cât timp se vor aplica dispozițiile Tratatului CECO după expirarea acestui tratat (14). în cadrul Regulamentului (CE) nr. ―― Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție. Curtea a stabilit. prevăzută la articolul 62 din Regulamentul său de procedură (11). . unor cerințe mai stricte decât cele prevăzute de legislația statului membru în care acesta este stabilit (17). la anularea posibilității de a beneficia în mod real de drepturile confe­ rite de statutul său de cetățean al Uniunii. Această hotărâre a clarificat domeniul de aplicare al hotărârii Curții în cauza C-34/09. operatorul unui site internet care face obiectul directivei privind comerțul electronic nu poate fi supus. la întreg teritoriul Uniunii Europene (10). Curtea de Justiție a anulat parțial hotărârea Tribunalului și deciziile Comisiei prin care se refuza accesul la unele dintre documentele sale interne privind o procedură de concentrare încheiată (12). domeniul de aplicare al noțiunii de „risc serios pentru unitatea sau coerența dreptului Uniunii”. Curtea a susținut. trebuie interpretate în sensul că aceasta nu împiedică un stat membru să refuze unui resortisant al unei țări terțe să își stabilească reședința pe teritoriul său în cazul în care resortisantul țării terțe care dorește să locuiască împreună cu un membru al familiei sale care este cetățean al Uniunii cu reședința în statul membru a cărui naționalitate o are și care nu și-a exercitat niciodată dreptul la liberă circulație. Curtea de Justiție a clarificat. că o interdicție împotriva contrafacerii. în general. În ceea ce privește normele aplicate instituțiilor. 1049/2001. Franța) au cerut Curții de Justiție să clarifice în ce măsură principiile Regulamentului de la Bruxelles  (16) se aplică și în cazul încălcării drepturilor referi­ toare la personalitate prin conținutul postat online pe un site internet.162 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 Aspecte instituționale: Curtea de Justiție a hotărât că proiectul de acord privind crearea unui tribunal pentru brevete europene și comunitare nu este compatibil cu legislația Uniunii Europene  (9). Germania) și Tribunal de grande instance de Paris (Tribunalul regional Paris. în special dispozițiile privind cetățenia Uniunii. de asemenea. cu condiția ca un astfel de refuz să nu conducă. se poate refuza accesul părților terțe la documente emise de statele membre și care se află în posesia Comisiei (13). emisă de o instanță națională sesizată numai în calitate de instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare. de asemenea. Curtea a stabilit. Tribunalul a stabilit condițiile în care se poate refuza accesul la documente emise de un stat membru și care se află în posesia Comisiei. aspect pe care trebuie să îl verifice instanța de trimitere. Persoanele ale căror drepturi legate de personalitate au fost încălcate prin intermediul internetului pot sesiza instanțele din statul membru în care locuiesc pentru orice prejudiciu suferit. de asemenea. Drepturi fundamentale: ―― Curtea de Justiție a considerat că legislația Uniunii Europene. de asemenea.

iar prețul va reflecta în continuare riscul. asigurări de viață/ anuități și asigurări private de sănătate. până la mai puțin de 2 %. Mediu: Curtea de Justiție a hotărât că are competența de a interpreta dispozițiile Convenției de la Aarhus. Concurență: Tribunalul a hotărât că finanțarea publică a infrastructurii aeroportuare în scopul dezvoltării unei activități economice poate fi considerată ajutor de stat în sensul articolului 107 din TFUE (19). La 22 decembrie. cu toate că articolul 9 alineatul (3) din această convenție nu are efect direct (20). În ceea ce privește măsurile atipice de politică monetară menite să restabilească buna funcționare a mecanismului de transmitere a politicii monetare.25 %.25 % la 7 aprilie și cu 0. însoțit de Vítor Constâncio.25 % la 7 iulie 2011. cu privire la modul de alocare a operațiunilor sale: ―― a continuat să furnizeze numeroase lichidități sectorului bancar. Mario Draghi. în timp ce previziunile pentru 2012 arătau o tendință de continuare a scăderii ratei inflației. Comisia a adoptat orientări pentru a ajuta sectorul asigurărilor să pună în aplicare prețuri unisex. La 3 noiembrie 2011 și apoi la 8 decembrie 2011. În prezent. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 163 ―― În hotărârea sa în cauza Test-Achats din 1 martie 2011 (18). până la 21 decembrie 2012. noul președinte al Băncii Centrale Europene. prin procedurile fixed rate full allotment (FRFA) (furnizarea tuturor lichidităților solicitate de bănci) pentru toate operațiunile de refinanțare (cel puțin) până în vara anului 2012. la prima sa conferință de presă după reuniunea Consiliului director al BCE în luna noiembrie la Frankfurt © Uniunea Europeană . Consiliul guvernatorilor a redus ratele dobânzii cu 0. vicepreședinte. întrucât riscurile de evoluție economică negativă a zonei euro au început să se materializeze. BCE. Banca Centrală Europeană Pe fondul unor riscuri tot mai mari în ceea ce privește stabilitatea prețurilor. asigurătorii nu vor mai putea utiliza sexul ca un factor de risc determinant pentru a justifica diferențele în ceea ce privește primele individuale. după ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât că primele diferite pentru bărbați și femei constituie o discriminare pe bază de sex.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . În temeiul acestei hotărâri. deși hotărârea nu afectează utilizarea altor factori de risc. companiile de asigurare trebuie să trateze clienții individuali de sex masculin și feminin în condiții egale în ceea ce privește primele de asigurare și beneficiile. Sexul este un factor determinant de evaluare a riscului pentru cel puțin trei mari categorii de produse: asigurări auto. un conducător auto vigilent de sex masculin plătește mai mult pentru asigurarea auto doar pentru că este bărbat. Consiliul guvernatorilor BCE a mărit ratele dobânzilor de referință cu 0. Curtea de Justiție a stabilit că.

care a crescut de la 73. ―― să reducă prețul operațiunilor de furnizare de lichidități cu 50 de puncte de bază (ajungând astfel la nivelul swapului pe rata dobânzii overnight + 50 de puncte de bază). și a decis: ―― să suspende. cu o scadență de aproximativ șase luni în august 2011. ―― ca măsură de urgență. ca o soluție temporară. prin: (i) reducerea pragului de rating pentru anumite titluri garantate cu active (ABS).5 miliarde EUR la sfârșitul anului 2010 la 211 miliarde EUR la 19 decembrie 2011.164 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 cu privire la scadența operațiunilor sale. menite de asemenea să furnizeze lichidități. să creeze linii temporare de schimb bilateral reciproc între BCE și cinci alte bănci centrale (din Canada. . respectiv februarie 2012. ―― să desfășoare o nouă operațiune de refinanțare pe termen mai lung (LTRO) care să furnizeze lichidități (FRFA). Regatul Unit și SUA). în mod activ. cu scadență de aproximativ o săptămână și trei luni. efectuată în octombrie 2011. Japonia. printr-o prelungire coordonată până la 1 februarie 2013 a acordurilor swap privind lichiditățile încheiate cu Federal Reserve. cu o scadență de o perioadă de aplicare (cel puțin) până în vara anului 2012. operațiunile de reglaj efectuate în ultima zi a fiecărei perioade de aplicare. una cu o scadență de aproximativ 12 luni. și ―― să mărească disponibilitatea garanțiilor. ―― să reducă rata rezervelor minime obligatorii de la 2 % la 1 %. ―― să își prelungească swapul cu Bank of England. prevăzute pentru decembrie 2011. iar celelalte două cu scadență de 36 de luni și cu opțiune de rambursare anticipată după un an. Elveția. a decis: ―― să își continue operațiunile de furnizare de lichidități în USD. a decis să pună în aplicare. ―― să efectueze trei operațiuni de refinanțare pe termen mai lung. și (ii) prin autorizarea băncilor centrale naționale (BCN). cu privire la furnizarea de lichidități în valută. programul său privind piețele titlurilor de valoare (SMP). a decis: ―― să își continue operațiunile de refinanțare cu termen special (FRFA). pentru moment. cu o valoare prevăzută la 40 miliarde EUR. care ar urma să fie lansat în noiembrie 2011 și finalizat până la sfârșitul lunii octombrie 2012. să accepte ca garanție suplimentară creanțe private performante (adică împrumuturi bancare) care îndeplinesc criteriile de eligibilitate specifice. a hotărât să lanseze un nou program de achiziționare de obligațiuni garantate (CBPP2).

în completarea integrării depline a serviciilor financiare și. care au căpătat atât de multă importanță în ultimii ani. În cursul mandatului domnului Trichet. precum și asumarea responsabilităților directe menționate mai sus în ceea ce privește țările aflate în „cea de a doua etapă” a procesului de aderare la zona euro. în plină desfășurare în momentul plecării sale de la BCE. printre care Omul anului (2007). în octombrie 2011. Bancherul anului (2008) și Premiul Charlemagne (2011). și pentru contribuția sa generală la integrarea europeană. Cu ocazia decernării premiului Charlemagne. prin care BCE a devenit pentru prima dată una dintre instituțiile europene. supravegherea politicilor fiscale și a politicilor de concurență. la Aachen. pe plan economic. toate responsabilitățile tipice ale puterii executive în ceea ce privește sectorul financiar integrat al Uniunii. definită ca „o rată a inflației mai mică. consolidate în permanență sub președinția dlui Trichet. În urma instituirii noului cadru UE pentru supravegherea financiară. dl Trichet a declarat: „În această Uniune din viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat ar fi oare prea îndrăzneț. dlui Trichet i s-au acordat premii prestigioase. printre care: (i) extinderea UE de la 15 la 27 de țări și a zonei euro de la 12 la 17 state membre participante. dl Trichet a fost numit primul președinte al Comitetului european pentru risc sistemic. în condițiile în care există o piață unică. reprezentarea confederației Uniunii în cadrul instituțiilor financiare internaționale (21). Pentru rolul decisiv asumat pe parcursul crizei financiare. au jucat un rol important în efectuarea acestei alegeri. în ciuda fluctuațiilor importante ale inflației din cauza unor fluctuații macroeconomice semnificative în perioada respectivă. BCE și-a îndeplinit în continuare misiunea de a asigura stabilitatea prețurilor. responsabil cu monitorizarea macroprudențială a sistemului financiar al UE. dar aproape de 2 %”. să ne gândim la un minister de finanțe al Uniunii? Nu neapărat un minister de finanțe care să administreze un mare buget federal. De asemenea. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 165 Mandatul dlui Trichet s-a încheiat În timpul mandatului domnului Trichet (1 noiembrie 2003-31 octombrie 2011). o monedă unică și o singură bancă centrală. (iii) crearea unui nou cadru financiar de supraveghere în UE. rata medie anuală a inflației situându-se foarte aproape de 2 % în primii 12 ani de existență a monedei euro. au avut loc schimbări instituționale importante. printre care se numără o serie de măsuri de politică monetară atipice.” Jean-Claude Trichet. de exemplu creșterea puternică a prețurilor la petrol și la produsele de bază sau recenta criză financiară. ci un minister de finanțe care să aibă responsabilități directe în cel puțin trei domenii. în al doilea rând.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . puse în aplicare începând din august 2007. Capacitatea de gestionare a dlui Trichet în această perioadă de criză s-a dovedit a fi esențială în orientarea pozițiilor și a deciziilor Consiliului guvernatorilor. care acționează ca un organism al UE independent. în primul rând. în al treilea rând. înființat în decembrie 2010. (ii) intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în 2009. și (iv) consolidarea guvernanței UE și a zonei euro. dl Trichet a contribuit activ la formularea de reflecții globale privind mecanismele de gestionare a crizei din zona euro. președintele BCE până la 31 octombrie 2011 © BCE/Andreas Böttcher . Credibilitatea și autoritatea BCE.

Curtea a prezentat rezultatele evaluării performanțelor înregistrate de trei direcții generale responsabile pentru o mare parte a cheltuielilor UE. Curtea concluzionează că conturile 2010 prezintă în mod corect poziția financiară a Uniunii Europene. În opinia Curții. la fiabilitatea conturilor UE din 2010 și la regularitatea operațiunilor efectuate. Anul acesta. În schimb. precum și rezultatele operațiunilor și fluxurile de numerar pentru exercițiul financiar respectiv. rata de eroare marginală fiind estimată la 3. Curtea a recomandat Comisiei să pună mai mult accent pe performanță în rapoartele anuale de activitate – inclusiv pe economie și eficiență – și să își fixeze obiective corespunzătoare pentru evaluarea progreselor înregistrate către atingerea obiectivelor multianuale. 20 octombrie 2011 Ca și în anii precedenți. În ceea ce privește fiabilitatea conturilor UE. și Consiliului Uniunii Europene. raportul include și un capitol privind rezultatele acțiunilor întreprinse din fonduri UE. în acest an. În ceea ce privește regularitatea veniturilor și cheltuielilor. Pentru prima dată. plățile subiacente conturilor au înregistrat o ușoară eroare. la 15 noiembrie 2011. în principal. Luxemburg. declarația de asigurare a Curții privind exercițiul financiar 2010 face distincție între venituri. Cu toate acestea.166 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 Curtea de Conturi Curtea de Conturi a prezentat raportul anual privind executarea bugetului pe 2010 Parlamentului European. la 30 noiembrie. veniturile și angajamentele subiacente conturilor Uniunii pentru anul 2010 sunt legale și corecte. raportul anual al Curții se referă.7 % pentru totalul cheltuielilor UE. angajamente și plăți. sub toate aspectele importante. . © Uniunea Europeană Reuniunea anuală a Curții de Conturi cu comisia pentru control bugetar a Parlamentului European. calitatea raportării financiare și sistemele de informații subiacente pot fi îmbunătățite.

au fost dezbătute proiectele politice majore ale Uniunii. CESE s-a implicat activ în punerea în aplicare a strategiei Europa 2020 prin intermediul Grupului de coordonare Europa 2020. care urmează să aibă loc în 2012]. Sesiunea plenară din octombrie a Comitetului Economic și Social European. din care 29 de avize din proprie inițiativă și nouă avize exploratorii. Aceasta se numără printre prioritățile președintelui Nilsson. vicepreședintele Šefčovič a avut o întâlnire bilaterală cu președintele Nilsson și un schimb de opinii cu membrii Biroului. de asemenea. un element crucial al semestrului european. în cadrul celor nouă sesiuni plenare ale sale. CESE a jucat un rol activ în pregătirea Conferinței Rio+20 [Conferința Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă (UNCSD). S-a pus accentul în special pe participarea la pregătirea programelor naționale de reformă. cum ar fi modernizarea politicii agricole comune după 2013 și viitoarea politică de coeziune. un rol activ în dezbaterile privind cadrul financiar multianual (CFM) după 2013. președintele Barroso a participat la sesiunea plenară a CESE. CESE a emis 199 de avize. iar în luna decembrie. Președintele și membrii Comisiei Europene au jucat un rol activ în activitatea CESE. La fiecare sesiune plenară a participat cel puțin un comisar. Printre inițiativele din cursul anului se numără avizele adoptate de CESE cu privire la fiecare dintre cele șapte inițiative emblematice din cadrul strategiei Europa 2020. Președintele Nilsson a făcut numeroase vizite în capitalele statelor membre cu scopul de a convinge comitetele economice și sociale naționale și diferitele rețele existente la nivel național să participe mai intens la procesul Europa 2020. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 167 Comitetul Economic și Social European În 2011. Dezbaterile privind revizuirea protocolului de cooperare cu Comisia au continuat pe parcursul anului.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . la Bruxelles © Uniunea Europeană . De asemenea. CESE a avut. În martie.

Ideea a fost sprijinită de președintele Barroso și de președintele Van Rompuy și a fost dezvoltată în continuare în cursul anului. cu respectarea corespunzătoare a organizării instituționale a statelor membre. Ca și în cazul CESE. precum și prin adoptarea unor măsuri concrete. a fost puternic încurajată încheierea voluntară a unor pacte teritoriale. © Uniunea Europeană Sesiunea plenară din iunie a Comitetului Regiunilor. la Bruxelles CoR a avut un rol proactiv și a contribuit la reușita Convenției primarilor – un angajament formal al consiliilor municipale din localitățile semnatare de a depăși obiectivele UE în ceea ce privește reducerea emisiilor de CO2 prin punerea în aplicare a unor planuri de acțiune privind energia durabilă. al politicii în domeniul pescuitului.168 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 Comitetul Regiunilor În cadrul celor șase sesiuni plenare care au avut loc în 2011. CoR a adoptat un Raport privind subsidiaritatea pe 2010. CoR a continuat să evalueze Strategia pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă din punctul de vedere al regiunilor și al orașelor din UE. pe plan internațional. Pentru prima dată. din care patru avize din proprie inițiativă și trei avize exploratorii. Pentru punerea în aplicare cu succes a strategiei Europa 2020. al politicii de coeziune și privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020. CoR și-a consolidat Rețeaua de monitorizare a subsidiarității. creată pentru a facilita schimbul de informații între autoritățile locale și regionale din Uniunea Europeană în ceea ce privește diferitele documente și propuneri de politică formulate de Comisie. Prin intermediul platformei de monitorizare a strategiei Europa 2020. au continuat pe parcursul anului dezbaterile privind revizuirea protocolului de cooperare dintre Comisie și CoR. CoR a jucat un rol major în dezbaterile privind viitorul politicii agricole comune. fără însă a adăuga etape suplimentare parcursului administrativ al acestui proces. Această idee s-a concretizat prin propunerile Comisiei privind CFM. . CoR a prezentat 58 de avize. Cel de al doilea raport de monitorizare privind Europa 2020 a fost publicat în decembrie 2011.

Plângerile depuse de Ombudsman se referă la mai multe domenii de activitate. și Viviane Reding. la 15 februarie 2011 a avut loc o reuniune între Colegiu și Ombudsman. organele și agențiile UE. în Franța. Ombudsmanul European. aspectele legate de personal.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . precum și respectarea normelor de protecție a datelor. P. © Uniunea Europeană . Consiliu și Comisie privind modalitățile de îmbunătățire a activității agențiilor. În 2011. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 169 Ombudsmanul European Comisia este instituția cea mai vizată de plângerile primite de Ombudsman. Printre celelalte responsabilități se numără adoptarea măsurilor de securitate necesare și asigurarea securității și integrității datelor. S-au înregistrat progrese remarcabile în ceea ce privește aspectele legate de guvernanță. În aceeași ordine de idei. Ombudsmanul a început punerea în aplicare a noii sale strategii concepute pentru îmbunătățirea în continuare a acțiunilor sale. Ombudsmanul manifestă un interes deosebit față de aspecte legate de transparență. la conferința Is the Lisbon Treaty delivering for citizens? („Este Tratatul de la Lisabona în serviciul cetățenilor?”). de accesul la documente și de cazurile de neîndeplinire a obligațiilor care decurg din legislația Uniunii. securitate și justiție [Sistemul de Informații Schengen (SIS II). răspundere și supravegherea agențiilor descentralizate. finanțare. vicepreședinte al Comisiei. resurse umane. În 2011. Principala sa sarcină operațională va fi aceea de a asigura funcționarea acestor sisteme 24 de ore din 24. cazuri de presupusă încălcare. în martie 2011 Agenții descentralizate În 2010 a fost creată Agenția pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă. Sistemului de Informații privind Vizele (VIS) și Eurodac]. În 2010. cu Diana Wallis. În 2011. În acest sens. Au fost consolidate legăturile politice și administrative. în Estonia. a înregistrat progrese importante în 2011. Comisia a gestionat un număr de 372 de anchete noi de la Ombudsmanul European și a răspuns la 362 din anchetele acestuia. instituit în 2009 pentru găsirea unei poziții comune între Parlamentul European. în spațiul de libertate. având în vedere rolul pe care îl deține în temeiul tratatelor. de subvenții sau de contracte de servicii. Grupul de lucru interinstituțional privind agențiile descentralizate. șapte zile pe săptămână. 65 % din plângerile prezentate Ombudsmanului au fost transmise Comisiei. relațiile dintre Ombudsmanul European și Comisie au înregistrat o evoluție extrem de pozitivă. Nikiforos Diamandouros. pentru a servi mai bine interesele cetățenilor europeni și pentru a dezvolta în continuare o adevărată cultură organizațională în toate instituțiile. și va avea o antenă operațională la Strasbourg. deputat în Parlamentul European. Agenția va avea sediul la Tallinn. printre care: accesul la documente.

precum și în cadrul mecanismului de control al subsidiarității este în continuă creștere. alte camere au considerat că propunerea respectă principiul subsidiarității. fie modificarea. Ca și în anii precedenți. dacă aceste praguri ar fi atinse. marea majoritate a avizelor parlamentelor naționale continuă să se concentreze mai degrabă pe substanța propunerilor Comisiei și a documentelor nelegislative decât pe aspectele de subsidiaritate. Cu toate acestea. Este al doilea an în care Comisia a aplicat noile dispoziții ale Tratatului de la Lisabona privind parlamentele naționale (22). . parlamentele naționale au trimis 618 avize în contextul dialogului politic și al mecanismului de control al subsidiarității. care au emis 13 avize motivate.170 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 Parlamentele naționale Și în 2011 parlamentele naționale au constituit o prioritate pe agenda interinstituțională a Comisiei. În același timp. În total. în special mecanismul de control al subsidiarității. trebuie remarcat faptul că propunerea privind o bază de impozitare comună pentru întreprinderi a beneficiat de o atenție deosebită din partea parlamentelor naționale. Comisia ar trebui să decidă fie menținerea. Cu toate acestea. în 2011. numărul de avize motivate – prin care un parlament național expune motivele pentru care consideră că proiectul de act legislativ în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității – este în continuare relativ scăzut în raport cu numărul total de avize primite. ceea ce reprezintă o creștere de aproape 60 % comparativ cu anul precedent. fie retragerea propunerii. care și-a dovedit angajamentul în ceea ce privește consolidarea dialogului și a cooperării cu parlamentele naționale. Numărul avizelor primite în contextul dialogului politic. Pragurile pentru așa-numitul „cartonaș galben și portocaliu” nu au fost încă atinse pentru nicio propunere. Experiența acumulată până în prezent a demonstrat în mod clar că parlamentele naționale sunt pregătite să își asume noul rol și noile competențe. Numai 53 din aceste avize au fost avize motivate (23).

1.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i .2011-30. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 171 Parlament național Camera Numărul total de avize (primite în perioada 1.11.2011) 149 64 48 33 29 28 28 26 17 11 10 10 10 7 6 5 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 521 Portugalia Italia Republica Cehă Suedia Italia România România Germania Regatul Unit Bulgaria Danemarca Luxemburg Regatul Unit Polonia Țările de Jos Germania Austria Polonia Republica Cehă Grecia Franța Austria Lituania Spania Franța Țările de Jos Letonia Slovacia Finlanda Belgia Țările de Jos Irlanda Cipru Belgia Malta Estonia Ungaria Slovenia Slovenia   Assembleia da Republica Senato della Repubblica Senát Riksdagen Camera dei Deputati Senatul Camera Deputaţilor Bundesrat House of Lords Narodno sabranie Folketinget Chambre des députés House of Commons Sejm Eerste Kamer Staten-Generaal Bundestag Nationalrat Senat Poslanecká sněmovna Voulí ton Ellínon Assemblée nationale Bundesrat Seimas Congreso de los Diputados și Senado (ambele camere) Sénat ambele camere Saeima Národná rada Eduskunta Chambre des représentants/Kamer van Volksvertegenwoordigers Tweede Kamer Staten-Generaal Oireachtas (ambele camere) Voulí ton Antiprosópon Sénat/Senaat Kamra tad-Deputati Riigikogu Országgyűlés Državni svet Državni zbor Total .

dintre care 35 referitoare la rapoarte prezentate din nou. care analizează atât beneficiile. transporturi. Comisia a făcut progrese pentru a se asigura că propunerile importante de acte legislative noi sau revizuite se bazează pe evaluarea măsurilor deja existente. planificarea multianuală a evaluărilor Comisiei poate fi consultată pe un site internet specific (25). gestionarea calității legislației pe parcursul ciclului de elaborare a politicilor. la sfârșitul anului 2012. Pentru a asigura continuitatea unui control de înaltă calitate și pentru a acorda membrilor Comitetului o mai mare flexibilitate în îndeplinirea sarcinilor ce le revin.172 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 Eficiență: reglementarea inteligentă. președintele Barroso a decis. . sprijinind propuneri privind cheltuieli sectoriale pentru următorul cadru financiar multianual și a emis 37 de avize cu privire la calitatea acestor evaluări (26). în luna noiembrie. elaborând propuneri care depășesc cu mult obiectivul de 25 % stabilit în planul de acțiune pentru reducerea sarcinii administrative. ținând seama de toate impacturile economice. sociale și ecologice importante. Comisia a examinat. verificările calității – lansate în 2010 pentru domeniile de politică mediu. au fost întreprinse următoarele acțiuni: Comisia a continuat activitatea de simplificare a legislației. ocuparea forței de muncă/politica socială și politica industrială – au fost extinse la noi domenii de politică în 2011. Evaluarea impactului Comitetul de evaluare a impactului – organismul care asigură conformitatea evaluărilor impactului efectuate de Comisie cu standardele privind calitatea și de procedură – a examinat 104 evaluări ale impactului și a emis 138 de avize privind calitatea acestora. Aceste măsuri includ o examinare a acquis-ului existent pentru a scuti întreprinderile de foarte mici dimensiuni de sarcina normativă sau pentru a adapta dispozițiile la nevoile acestora. Reglementarea inteligentă Ca o continuare a politicii sale de orientare către o reglementare inteligentă. cât și costurile. Acest lucru a avut drept efect creșterea transparenței și a răspunderii și a favorizat elaborarea politicilor pe baza unor elemente concrete. pentru a permite statelor membre și părților interesate să își pregătească contribuțiile într-un stadiu incipient. noile propuneri de politică au fost susținute de evaluări ale impactului. Comisia a prezentat acțiuni concrete privind modul de reducere la minimum a sarcinii normative pentru întreprinderile de foarte mici dimensiuni (24). să mărească numărul de membri ai Comitetului și să mărească numărul departamentelor din care trebuie să provină membrii Comitetului. precum și introducerea unui tablou de bord prin care să se verifice dacă obiectivele au un impact real asupra întreprinderilor de foarte mici dimensiuni. Comisia a continuat să își îmbunătățească modul de elaborare a politicilor și a proiectelor legislative. 43 de evaluări ale impactului. îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației UE În cadrul agendei sale pentru o reglementare inteligentă. inclusiv sănătatea și protecția consumatorilor. Parlamentul și Consiliul având la dispoziție suficient timp pentru atingerea acestui obiectiv până la încheierea programului. În 2011. pentru o consultare îmbunătățită cu întreprinderile de foarte mici dimensiuni pentru a identifica sarcinile normative excesive și pentru a găsi cele mai bune soluții de înlăturare a acestora. de asemenea.

Nouă astfel de proceduri au fost lansate în 2011 împotriva a cinci state membre. ceea ce a permis închiderea dosarului fără a fi necesară inițierea unei proceduri privind încălcarea dreptului în temeiul articolului 258 din TFUE. întreprinderilor și reprezentanților societății civile și soluționarea mai rapidă a problemelor acestora. În cursul anului 2011. Aceste domenii de politici reprezintă 64. Aplicarea legislației UE A continuat activitatea de îmbunătățire a modului în care statele membre aplică legislația UE: Proiectul EU Pilot este funcțional din aprilie 2008 și vizează oferirea unor răspunsuri mai rapide și mai bune la întrebările formulate de cetățeni sau de mediul de afaceri.5 % la impozitare. În 2008. . piața internă și serviciile. Din 2011. Articolul 260 alineatul (3) din TFUE permite impunerea de sancțiuni financiare statelor membre care nu transpun directivele la timp. Comisia a lansat primele proceduri în temeiul articolului 260 alineatul (3) din TFUE. aproximativ 80 % din răspunsurile oferite de statele membre au fost evaluate ca fiind acceptabile (în conformitate cu dreptul UE). Proiectul a contribuit și contribuie în continuare în mod pozitiv la relațiile de cooperare dintre Comisie și statele membre participante în ceea ce privește furnizarea de răspunsuri întrebărilor venite din partea cetățenilor. Domeniile de politică în care s-a înregistrat un număr mai mare de anchete deschise sunt transporturile. reprezentând peste 50 % din total. precum și oferirea unor soluții la problemele apărute în aplicarea legislației UE. Comisia a decis să invite celelalte 12 state membre să participe la acest proiect. numărul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor lansate împotriva statelor membre pentru o presupusă încălcare a punerii în aplicare a dreptului UE a fost de 1 351 (această cifră corespunde primului stadiu al procedurii.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i . 10. 25 de state membre participă la mecanismul de soluționare a problemelor EU Pilot. după prima sesizare a Curții de către Comisie. a finalizat în noiembrie un raport privind bunele practici din statele membre menite să asigure punerea în aplicare a legislației UE cu o sarcină administrativă minimă. 8 % la mobilitate și transporturi și 6 % la sănătate și protecția consumatorilor. De la punerea sa în aplicare. 15 state membre s-au oferit în mod voluntar să participe la proiectul EU Pilot. Problemele evocate în dosarele transmise prin intermediul EU Pilot corespund. acest articol reprezintă o excepție de la regula generală conform căreia statelor membre li s-ar putea impune sancțiuni financiare numai în cazul în care o a doua hotărâre a Curții stabilește nerespectarea unei hotărâri anterioare. precum și sănătatea și protecția consumatorului. 15 % la piața internă. Introdus prin Tratatul de la Lisabona. în linii mari. în care se trimite o scrisoare oficială de punere în întârziere în conformitate cu articolul 258 din TFUE). situației existente în ceea ce privește volumul de întrebări și probleme care apar în diferite sectoare ale legislației UE: aproximativ 33 % din dosare se referă la probleme de mediu. Având în vedere succesul de care s-a bucurat. prezidat de dl Edmund Stoiber. Acest proiect vizează și îmbunătățirea comunicării și a cooperării dintre serviciile Comisiei și autoritățile statelor membre privind aplicarea și punerea în aplicare a legislației UE. În 2011. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 173 Grupul la nivel înalt al părților interesate independente privind sarcina administrativă.5 % din numărul total de dosare gestionate prin intermediul EU Pilot.

Transparența instituțiilor În ceea ce privește accesul la documentele instituțiilor UE în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. În luna martie. Campania „Redactare clară” a continuat. faptul că recomandările emise de IAS și IAC în fiecare an sunt puse în aplicare de conducere. care este deja cuprinzător. în mai 2011. Comisia a adoptat o propunere legislativă pentru a pune efectiv în practică această extindere. care oferă celor care doresc să influențeze politicile europene mai multe informații ca oricând. în luna iunie. Un alt subiect important pe agenda Comisiei a fost redactarea clară a documentelor. Comisia și Parlamentul au încheiat un acord interinstituțional privind instituirea unui registru comun de transparență. astfel încât controlul intern. oferind servicii de traducere și alte servicii lingvistice de înaltă calitate. articolul 255 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a fost înlocuit cu articolul 15 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. oficiilor și agențiilor acesteia. Grupul operativ interservicii „Redactare clară” a formulat o serie de recomandări pentru îmbunătățirea calității procesului de redactare în cadrul Comisiei – dintre care unele sunt acum în curs de aplicare. Consiliu și Comisie. repartizate între Serviciul de audit intern (IAS) și structurile de audit intern (IAC). În ceea de privește grupurile de interese și pentru a da un nou suflu transparenței procesului decizional al UE. Acesta constituie un alt nivel de echilibru și control în cadrul procesului de audit al Comisiei. Noua dispoziție din tratat extinde la toate organismele. în special a propunerilor legislative legate de cadrul financiar multianual. de asemenea. Acest aviz își propune să ofere Comisiei o asigurare suplimentară. auditorul intern al Comisiei a emis pentru prima dată un aviz general care se concentra pe situația gestiunii financiare a Comisiei pentru anul 2010. guvernanța și gestionarea riscurilor se îmbunătățesc permanent. oficiile și agențiile. Avizul pe 2010 confirmă gradul de maturitate la care a ajuns cadrul de control intern al Comisiei și confirmă faptul că recomandările de audit formulate au fost luate în considerare și au fost puse în aplicare de către serviciile Comisiei. ci și la documentele organelor. Confirmă.174 RAPORT GENERAL 2 0 1 1 — C api t o l u l   5 Gestionarea eficientă Structura de audit intern al Comisiei efectuează anual aproximativ 300 de misiuni de audit. pe lângă Parlament. Noua dispoziție din tratat prevede că orice cetățean al Uniunii are drept de acces nu numai la documentele celor trei instituții ale Uniunii. în toate limbile oficiale. Direcția Generală Traduceri a Comisiei Europene contribuie în mod substanțial la formularea unor propuneri legislative și de politică clare. pentru al doilea an consecutiv. Ca urmare a acestor activități. . dreptul de care se bucură fiecare cetățean al Uniunii de a avea acces la documentele aflate în posesia lor. oferind confirmarea solidității cadrului de control al instituției în ansamblu.

2011 în cauza C-352/09 P. (4) Hotărârea Curții de Justiție din 7.2011. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară.2011în cauza C-17/11 RX. (21) http://www. Parlamentul European a modificat propunerea de bază. Parlamentul European a modificat poziția comună a Consiliului. 1). (7) Hotărârea Curții de Justiție din 30. Dereci și alții. Suedia/ MyTravel și Comisia.do?uri=COM:2011:0803: FIN:RO:PDF (25) http://ec.6. Tatu.6.2011 în cauza C-256/11. Parlamentul European a modificat propunerea de bază. (5) Hotărârea Curții de Justiție din 24.7. Römer.5.1. (10) Hotărârea Curții de Justiție din 12. (24) http://eur-lex.2011 în cauza T-362/08.2011 în cauzele conexate T-443/08 și T-455/08.2.2011 în cauzele conexate C-509/09 și C-161/10. (3) Hotărârea Curții de Justiție din 1. (16) Regulamentul (CE) nr.10. p.12. recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 12.eu/commission_2010-2014/president/state-union-2011/ index_en.htm (2) Hotărârea Curții de Justiție din 10.ecb.3.2011 în cauza C-402/09. (11) Hotărârea Curții de Justiție din 8. 16.11. (14) Hotărârea Curții de Justiție din 29.europa.2011 în cauza C-236/09.2011 în cauza C-324/09.int/press/key/date/2011/html/sp110602. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană. (18) Hotărârea Curții de Justiție din 1.eu/dgs/secretariat_general/evaluation/evaluation_ planning_ro.3.eu/governance/impact/iab/iab_en. 1/09 din 8.en. IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Comisia. (17) Hotărârea Curții de Justiție din 25. (8) Hotărârea Curții de Justiție din 12. Scarlet Extended. Note (1) http://ec.4.2011 în cauza C-235/09. Freistaat Sachsen și alții/Comisia.2011 în cauza C-147/08. care pot fi consultate la adresa: http://ec.3.3. Stichting de Thuiskopie.htm . (9) Avizul Curții de Justiție nr. Într-un caz. eDate Advertising și alții. Lesoochranárske zoskupenie. (15) Hotărârea Curții de Justiție din 15.2011.html (22) Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Protocolul nr.11. DHL Express France.2011 în cauza C-240/09. (13) Hotărârea Tribunalului din 13. a e f i c i e n ț e i ș i a t r a n s p a r e n ț e i î n UE 175 ProCEduri ParlamEntarE În 2011 Legislație Codecizie Alte proceduri Rezoluții (Articolele 103 și 108) Buget și descărcare Total Drepturile omului A doua lectură (***) Aviz conform (****) Prima lectură (**) Inițiativă proprie A treia lectură Consultare (*) 36 (*) (**) (***) (****) 92 16 5 58 82 140 110 32 22 Diverse 593 În 10 cazuri.europa. ThyssenKrupp Nirosta/Comisia.7.2011 în cauza C-271/10.2011 în cauza C-506/08 P.2011 în cauza C-462/09.europa. Parlamentul European a respins propunerea Comisiei.C o n s o l i d a r e a r ă s p u n d e r i i .04.eu/LexUriServ/LexUriServ.2011 în cauza C-70/10. VEWA. (19) Hotărârea Tribunalului din 24.europa. (23) Tabelul prezintă datele disponibile la 31. (12) Hotărârea Curții de Justiție din 21. Association Belge des Consommateurs Test-Achats și alții.2001.1.3. În 11 cazuri.htm (26) Detalii suplimentare privind rolul și activitățile Comitetului de evaluare a impactului pot fi găsite în rapoartele sale anuale. Association Belge des Consommateurs Test-Achats și alții. (20) Hotărârea Curții de Justiție din 8. L’Oréal și alții. (6) Hotărârea Curții de Justiție din 16.3.2011 în cauza C-236/09. În 61 de cazuri.

R A P O R T

G E N E R A L

2 0 1 1

C R O N O L O G ie

C ronologia reacț iei UE î n fa ț a cri z ei d atoriilor
Unele dintre principalele evenimente ale anului 2011 în sectoarele financiar și economic sunt enumerate. Această cronologie nu se dorește a fi exhaustivă – alte evenimente marcante sunt prezentate în detaliu în cadrul raportului.

176

R A P O R T

G E N E R A L

2 0 1 1

C R O N O L O G ie

Ianuarie

1

Trei noi autorități europene își încep activitatea: Autoritatea bancară europeană (ABE), Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) și Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO), pentru a supraveghea activitățile financiare legate de bănci, piețe și asigurări, respectiv pensii.

12 15

Comisia adoptă prima analiză anuală a creșterii, care stabilește prioritățile politicii economice și lansează primul semestru european pentru o mai strânsă coordonare a politicii economice.

Comisia exprimă un aviz favorabil cu privire la modificarea limitată a articolului 136 din TFUE, pentru a permite crearea Mecanismului european de stabilitate (MES).

Martie

11

Consiliul European: liderii europeni ai țărilor din zona euro adoptă Pactul Euro Plus.

Mai

17 18 19

Miniștrii de finanțe încheie un acord privind asistența financiară pentru Portugalia.

În cadrul Forumului economic Bruxelles 2011, principalul eveniment economic din UE, se discută noul cadru de guvernanță economică a UE.

Asistență pentru Portugalia și Irlanda: pachetul financiar va acoperi necesitățile de finanțare ale Portugaliei până la 78 miliarde EUR. MESF și Fondul european de stabilitate financiară (FESF) vor furniza până la 26 miliarde EUR fiecare, sumă care urmează a fi plătită pe parcursul a trei ani. Un sprijin suplimentar în valoare de până la 26 miliarde EUR va fi pus la dispoziție prin intermediul Fondului Monetar Internațional (FMI).

26-27

Liderii G8 convin cu privire la măsurile menite să sprijine redresarea economică mondială. Remarcând faptul că UE a adoptat un amplu pachet de măsuri pentru a face față crizei datoriei suverane, continuarea unei consolidări fiscale riguroase, însoțită de reforme structurale în sprijinul creșterii, rămâne una dintre cele mai importante priorități.

Iunie

24

Consiliul European adoptă recomandări specifice fiecărei țări, pe baza propunerilor Comisiei în cadrul semestrului european. În momentul elaborării bugetelor lor pentru anul următor, statele membre vor ține cont acum de orientările primite de la Consiliu.

Iulie

11 21

Miniștrii de finanțe din zona euro semnează Tratatul de instituire a MES deschizând drumul către ratificarea de către țările semnatare.

Liderii europeni convin cu privire la un program suplimentar de sprijin financiar pentru Grecia, care include o contribuție voluntară din partea sectorului privat. De asemenea, se ajunge la un acord pentru creșterea flexibilității și eficienței FESF și MES, scăderea ratelor împrumuturilor din FESF și creșterea scadențelor. Atât FESF, cât și MES vor primi noi instrumente, care le vor permite să participe la programe de precauție, pentru recapitalizarea unor instituții financiare, precum și la intervenții pe piața primară și secundară.

Septembrie

28

Guvernanța economică a UE: Parlamentul European își exprimă acordul final și votează în favoarea adoptării pachetului format din șase noi propuneri legislative (așa-numitul „pachet de șase”). Pe baza propunerii Comisiei din 29 septembrie 2010, aceste măsuri consolidează Pactul de stabilitate și de creștere, aprofundează coordonarea fiscală, îmbunătățesc și armonizează cadrele financiare naționale și abordează prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și de competitivitate.

Octombrie

4

Guvernanța economică a UE: miniștrii de finanțe ai UE aprobă pachetul de propuneri legislative în vederea intrării sale în vigoare până la sfârșitul anului 2011.

23 și 26

Consiliul European și reuniunea la nivel înalt a zonei euro: liderii din zona euro convin să crească resursele pentru FESF și să consolideze sectorul bancar prin intermediul unor garanții, pentru a-l ajuta să aibă acces la finanțare pe termen mediu. De asemenea, băncile vor trebui să își crească rata capitalului la 9 % până în iunie 2012. Pe baza foii de parcurs a Comisiei pentru stabilitate și creștere, se ajunge la un acord cu privire la 10 măsuri pentru îmbunătățirea coordonării economice și fiscale și a supravegherii zonei euro. Liderii europeni convin cu privire la noul program de asistență financiară UE-FMI de până la 100 miliarde EUR pentru Grecia, care include o contribuție voluntară din partea sectorului privat mai ridicată în comparație cu acordul încheiat la 21 iulie. Obiectivul acestui program este de a garanta că rata datoriei Greciei scade la 120 % din PIB până în 2020. Van Rompuy, Barroso și Juncker primesc mandatul de a propune măsuri în vederea consolidării uniunii economice. Un raport va fi prezentat în cadrul Consiliului European din martie 2012.

Comisia propune două regulamente în temeiul articolului 136 din TFUE pentru a continua consolidarea supravegherii și coordonării economice și bugetare. UE intenționează să accelereze adoptarea propunerilor Comisiei vizând stimularea creșterii și a ocupării forței de muncă și să pună în aplicare măsuri. 11 23 Conform previziunilor economice ale UE. De asemenea. Au loc discuții privind o taxă pe tranzacțiile financiare și se prezintă propunerea Comisiei pentru UE. Alte state membre. Acesta constituie baza noului mecanism de alertă care este în curs de instituire de către Comisie. sunt prevăzute resurse suplimentare pentru FMI. În plus. În cadrul pachetului adoptat. după consultarea parlamentelor lor.Noiembrie 3-4 Liderii G20 își coordonează politicile pentru a stimula creșterea. și-au semnalat disponibilitatea de a participa. pentru a remedia lacunele și a asigura o supraveghere suplimentară adecvată a entităților financiare din cadrul unui conglomerat. printre care nu se numără Regatul Unit. 9 13 Guvernanța economică a UE: pachetul de măsuri legislative intră în vigoare. cum ar fi tinerii șomeri. Decembrie Consiliul European convine cu privire la continuarea consolidării uniunii economice prin intermediul unui „pact fiscal” între statele membre ale zonei euro pentru a integra norme fiscale și un mecanism de corecție automată în sistemele lor juridice naționale. creșterea economică a Uniunii se află în stagnare. miniștrii adoptă o directivă de modificare a directivei privind conglomeratele financiare. pentru a sprijini ocuparea forței de muncă. se ajunge la un acord privind prelungirea MES până la jumătatea anului 2012. De asemenea. atât la nivel național. în special pentru grupurile cele mai vulnerabile. președintele Barroso prezintă prioritățile politicii economice în analiza anuală a creșterii 2012 și într-un document de consultare privind obligațiunile pentru stabilitatea euro. 8 Guvernanța economică a UE: Consiliul adoptă pachetul de propuneri legislative. cât și la nivel european. miniștrii de finanțe ai UE convin asupra listei indicatorilor interni și externi care va fi utilizată pentru supravegherea dezechilibrelor macroeconomice. a crea locuri de muncă și a asigura stabilitatea financiară. În scopul creșterii stabilității și a rezistenței sistemului monetar internațional. De asemenea. .

. Vasile Lascăr nr.eu http://ec. 31 Sector 2 020492 București ROMÂNIA Telefon: +40 212035400 Fax: +40 213168808 E-mail: comm-rep-ro@ec. la: http://ec. delegaţii în alte ţări din lume.europa. Puteți accesa acest serviciu apelând la numărul gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (puteți apela.eu/europedirect CITIȚI DESPRE EUROPA  Puteți găsi publicații despre UE accesând printr-un simplu clic site-ul internet al EU Bookshop: http://bookshop.europa. la: +32 22999696).Cum să intraţi în legătură cu UE INTRAȚI ONLINE Informații în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene sunt disponibile pe pagina de internet Europa: http://europa.eu/youreurope VIZITAȚI-NE Peste tot în Europa sunt sute de centre de informare locale despre UE.europa.eu Puteţi obţine informaţii și broșuri în limba română despre Uniunea Europeană de la: Reprezentanţa Comisiei Europene în România Str. Comisia Europeană are. 31 Sector 2 020492 București ROMÂNIA Telefon: +40 213057986 Fax: +40 213157929 E-mail: epbucarest@europarl.eu În toate ţările Uniunii Europene există reprezentanţe ale Comisiei Europene și birouri ale Parlamentului European.eu Biroul de Informare al Parlamentului European în România Str.europa.europa. din afara granițelor UE. de asemenea. Puteți afla adresa centrului celui mai apropiat de dumneavoastră consultând pagina de internet: http://ec. sau prin poșta electronică. de asemenea. Vasile Lascăr nr.eu/europedirect SUNAȚI-NE SAU SCRIEȚI-NE Europe Direct este un serviciu care vă oferă răspunsuri la întrebările privind Uniunea Europeană.europa.

Ελλάδα Ellada Alger Rabat Tunis Αθήναι Athinai Türkiye El Maghreb El Djazâir Tounis Malta Valletta Κύπρος Kypros Kibris Λευκωσία Lefkosia Lefkosa Souriya Dimashq Iraq Beyrouth Libnan Statele membre ale Uniunii Europene Ţări candidate .Uniunea Europeană 0 500 km Açores (PT) Reykjavík Ísland Madeira (PT) Canarias (ES) Guadeloupe (FR) Martinique (FR) Norge Suomi Finland Helsinki Helsingfors Tallinn Paramaribo Suriname Guyane (FR) Brasil Réunion (FR) Oslo Sverige Stockholm Eesti United Kingdom Baile Átha Cliath Dublin Rīga Rossija Moskva Éire Ireland Danmark Latvija København Lietuva R.) Iran Ankara Portugal Lisboa Madrid Andorra Monaco San Marino Srbija España Italia Città del Vaticano Roma Podgorica Crna Priština Gora Kosovo * UNSCR 1244 България София Sofia Bulgaria Yerevan Shqipëria Tiranë Skopje P.J. Vilnius Minsk London Nederland Amsterdam Berlin Warszawa Belarus' Qazaqstan België Belgique Paris Brussel Bruxelles Deutschland Česká republika Wien Praha Polska Kyïv Luxembourg Luxembourg Ukraїna France Bratislava Slovensko Budapest Schweiz Liechtenstein Bern Suisse Österreich Svizzera Moldova Chişinău Slovenija Ljubljana Magyarország Hrvatska Bosna i Beograd Hercegovina Sarajevo Zagreb România București Sakartvelo Tbilisi Azərbaycan Haїastan (Azər.M.R.

2775/2933 NA-AD-12-001-RO-C .Preţul în Luxemburg (fără TVA): 7 EUR doi:10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful