Sunteți pe pagina 1din 8

IN

de a sau la de sau de ale un i i nu se i i de de o

DE
la

de la

de In

ele

2.2.
se la a a ACV-

lui,
de i gaz in de C02/ SOx, H?S, NH3/ C12/ HC1, HF, Pb, Hg, in g; in de NOs, Cl, F, in g; in in kg. ca la In nu
2,2.

fac In MJ; i in kg; CO, Pb, Fe, cat i se

In
in de in

(S.U.A., 1975) se
i se in a

de de

2.1.
nu

24^

2.1.
de in

de
Kg Kg m3 Kg Kg J L

2.3

in aer i se energetic. aer i se la a 1 a de ale i din Pe

I/I

-^ = - - - - L_.Qi_-0/_ .

de din

al

(2.2)
f ia in de de al

de la de un
2.4.
CML - 1

lor

a a

din in

in

din

de de aer de m3 Kg MJ

critice;

de aer i

in lor de

ca a fi in de i a

al in de de 1 an i de al in de de

2.5.

a il i ale i de Un de al o

in

la o ce se a

(2.3)
in FKI sa o fi i; i, pe in

mg/an; FI
in

C=

de

de in (C = 1012).

i,

in

(1/Fk) sa fie in (F/Fk)


de in

la ne an un la

ca se de
1 se i - X k x mi / i ca

ft mi

a
din

i, in i, in de BUWAL, pe

de

ia in

de

ale

de de in CO2, HC i i

aer: P, Cl,
economici; -

fara CCO

HC1,
in

sa la sa de de sa de la

in a de

o de

San pot fi

de noi

i de considerata; in in a a a de a la

in

cu

tari in in

ACV.
de ACV.

2,6,
de

EPS
de a cu de de pe in sa le la un i de a doi de din doi i se de a pe din o de in

a la

pe pe a

ELU Z(F 1 xF ? xF 3 xF4xF5) i xF 6


I

(2.5)
i al

ELU Fi p2 _ Fa i gj de de al i; de a a

i; sau al

F*4 -

i;

Fs din Fe un i

la i la i, un

ia

al se cu sau un din de o a aa de de se

fluxului. In
un In -

de (de din de In 2.1

pe an; sau i de ale

2.1.
de

de

ale in pe al

pe

a trei
de

de i a

de la

trei
pe

pe

sa-1

2.7.

(VNCI) a
ca a fi in de 1 in de la sa sc sa a In de a un de i in de de de

VNCI
a

trei in
de pot fi de

de al cu sau cu al

de In de a a de an a i i ale i a a de a de de pe i al in in i in a

de

la o de din de din de ce in in ale de de a de a ce a de in

ce in ale

de

de

in in

i In a

in al cu de a de

la cu un

de de

de

a de fi de de de de fie din al a a i a de i sau in ale de il de de in a a

fie din

etc. in la o de

(XOY).

al

2.8.
la la in de se la de de da In in In 2.3 un cu o de a de de in de noi sa ia in In i de se for de ACV, ca ACV un sau de de de de