Sunteți pe pagina 1din 39

Drept Diplomatic si Consular

MULTIPLE CHOICE 1. Dreptul diplomatic si consular reprezinta a. Un capitol al dreptului international b.

c.

public O ramura aparte a dreptului international

Un sistem mixt, de drept intern si drept international

2. Care sunt izvoarele dreptului diplomatic si consular a.

A__ Uzantele locale

c.

C__Rezolutiile organizatiilor internationale

b.

B__ Tratatele internationale, cutuma si dreptul intern al statelor in cauza

3. Care este tratatul multilateral cel mai important ca izvor al dreptului diplomatic a.

A__Conventia privind relatiile consulare din 1963 B__Carta ONU din 1945

c.

C__Conventia privind relatiile diplomatice din 1961

b.

4. Care este tratatul multilateral cel mai important ca izvor al dreptului consular a.

A__Conventia de la Viena privind relatiile consulare din 1963 B__Conventia privind relatiile diplomatice din 1961

c.

C__Conventia europeana privind functiile consulare din 1967

b.

5. Ce inseamna aplicarea reciprocitatii in domeniul dreptului diplomatic si consular a. c.

A__Posibilitatea de a aplica un regim restrictiv numai fata de misiunile unor state, chiar daca acestea nu aplica restrictii misiunii sale
b.

C__Posibilitatea de a reduce la minimum privilegiile si imunitatile misiunilor unor state, pe criterii politice

B__Posibilitatea ca doua state sa-si acorde un regim mai favorabil decat cel general, aplicat celorlalte state

6. Care sunt organele centrale de stat competente sa reprezinte statul roman in relatiile

externe
a. b.

A__Seful statului B__Curtea Constitutionala

c.

C__ Parlamentul

7. .Care este temeiul acordarii de privilegii si imunitati diplomatice sefului statului, sefului

guvernului si ministrului afacerilor externe


a.

A__Vointa statului primitor

c.

C__Imunitatile de care se bucura in tara lor


b.

B__Calitatea de organ de stat care actioneaza pe teritoriul si in domeniul suveranitatii altui stat

8.

Seful statului roman are competenta de :


a.

A__A incheia tratate cu aplicare imediata privind situatia cetatenilor emigrati in alte state B__ A angaja statul prin incheierea unui tratat, afara de cazul cand Constitutia impune si alte conditii

c.

C__A dispune acordarea cetateniei romane

b.

9. Ce tratate sunt in mod obligatoriu supuse ratificarii Parlamentului Romaniei a.

A__Cele cu privire la prevenirea poluarii apelor de granita B__ Cele cu privire la teritoriu si frontierele tarii

c.

C__Cele privind lupta impotriva criminalitatii

b.

10. Ce atributii revin Guvernului Romaniei privind incheierea de tratate internationale a.

A__Aproba acordurile internationale c. semnate la nivel de guverne, care nu necesita ratificarea de catre Parlament

C__Incheie acorduri cu unitati teritoriale din alte state

b.

B__Avizeaza proiecte de acorduri

11. Ce obligatii are un stat fata de seful altui stat aflat in vizita oficiala a.

A__Sa protejeze persoana sa impotriva oricarei violente B__Sa-i ofere emisiuni la televiziunile locale

c.

C__ Sa interzica orice critici la adresa lui

b.

12. Seful guvernului si ministrul de externe se bucura pe teritoriul altui stat de a.

A__Imunitate de jurisdictie pentru o succesiune pe care o primeste in statul strain B__Scutirea de plata cheltuielilor de transport

c.

C__Imunitate de jursdictie penala completa

b.

13. Care sunt conditiile pentru deschiderea unei misiuni diplomatice in alt stat a.

A__Sa existe relatii diplomatice intre c. cele doua state B__Sa deschida si celalalt stat o misiune

C__Sa existe si un consulat

b.

14. Una din cauzele de incetare a unei misiuni diplomatice este a. c.

C__Razboiul intre cele doua state

A__Participarea statului trimitator la o organizatie din care statul de resedinta nu face parte
b.

B__Cererea unui stat tert

15.

Una din cauzele de incetare a unei misiuni diplomatice este


a.

A__Decizia statului trimitator

c.

C__Retragerea misiunii celuilalt stat


b.

B__Cererea unui stat tert

16. Misiunile diplomatice pot fi conduse de a. c.

C__Atasati militari

A__Insarcinati cu afaceri
b.

B__Diplomati ai altor state

17. Personalul diplomatic este format din a. c.

C__Personal de secretariat

A__Administratori si tehnicieni
b.

B__Consilieri, atasati

18. Personalul nediplomatic al misiunii este format din a. c.

C__Secretari I, II, III si atasati

A__Personalul tehnic administrativ


b.

B__Atasati comerciali

19. Cum poate actiona un stat pentru a limita efectivul misiunii diplomatice a altui stat a.

A__Sa recheme un numar de membri c. ai misiunii sale in celalalt stat

C__Sa ceara statului trimitator mentinerea efectivului misiunii in anumite limite

b.

B__Sa ceara inchiderea misiunii diplomatice

20. Cum poate actiona un stat pentru a limita efectivul misiunii altui stat a.

A__Sa declare persona non grata unii c. diplomati ai statului trimitator B__Sa limiteze efectivul misiunii sale in celalat stat

C__Sa ceara inchiderea misiunii diplomatice

b.

21. Cum poate actiona un stat pentru a limita personalul tehnic si administrativ al misiunii

altui stat
a.

A__Declarand inacceptabili unii membri ai acestui personal B__Retragand personalul tehnic al misiunii sale

c.

C__Arestand unii membri ai personalului misiunii altui stat

b.

22. Care din urmatoarele acte este obligatoriu pentru acreditarea unui ambasador in alt stat a.

A__Solicitarea agrementului statului primitor B__Avizul favorabil al comisiilor Parlamentului

c.

C__Promovarea unui examen de limba straina

b.

23. Pentru care din ceilalti membri ai personalului diplomatic se poate pretinde acordul

prealabil al statului primitor


a. b.

A__Pentru atasatii comerciali B__Pentru ministrii consilieri

c.

C__Pentru atasatii militari

24. Cum inceteaza functiile unui membru al personalului diplomatic a.

A__Prin arestarea de catre statul de resedinta B__Prin rechemare de catre statul trimitator

c.

C__Prin exercitarea de functii consulare in cadrul misiunii

b.

25. n ce consta functia de reprezentare de catre ambasador a statului trimitator a. c.

A__Participarea la sedinte ale guvernului local


b.

C__Discursuri in adunari publice si la televiziune

B__Transmiterea de mesaje si efectarea de demersuri, orale sau scrise catre autoritatile statului de resedinta

26. Care este rolul misiunii cu privire la negocierea de tratate a.

A__Sa asigure conducerea delegatiei c.

C__Sa identifice elementele care pot face obiectul acordului, s pregteasc si s ia parte la negocieri

b.

B__Sa semneze acordul convenit

27. Care sunt sursele admise de informare a misiunii diplomatice a.

A__Contactele oficiale si oficioase cu autoritatile locale

c.

C__Ascultarea convorbirilor telefonice

b.

B__Documente obtinute pe cai ilicite

28. Ce intreprinde o misiune diplomatica pentru dezvoltarea relatiilor cu statul primitor a. c.

A__.Organizeaza examinarea unor propuneri in adunari populare


b.

C__Studiaza situatia relatiilor dintre cele doua state si prezinta propuneri

B__Protesteaza daca nu i se accepta propunerile

29. Ce conditie trebuie indeplinita pentru exercitarea protectiei diplomatice a.

A__Persoana protejata sa aba cetatenia statului trimitator B__Persoana protejata sa aba drept de sedere in statul primitor

c.

C__Sa nu existe o plangere la organisme internationale

b.

30. Ce conditie trebuie indeplinita pentru exercitarea protectiei diplomatice in favoarea

unei persoane juridice


a.

A__Statul trimitator sa aba capital majoritar B__Sa existe participanti sau actionari din acel stat

c.

C__Sa aiba nationalitatea efectiva a statului care exercita protectia

b.

31. In ce constau obligatiile statului primitor privind inviolabilitatea localurilor misiunii a.

A__Sa asigure paza localurilor impotriva incendiilor

c.

C__Sa ia masuri ca agentii sai sa nu intre in aceste localuri decat cu consimtamantul expres al sefului misiunii

b.

B__Sa puna la dispozitia misiunii localuri corespunzatoare

32. In ce constau obligatiile statului primitor privind inviolabilitatea localurilor misiunii a.

A__Sa puna la dispozitia misiunii localuri bine dotate B__Sa ia masuri de protectie impotriva persoanelor care ar incerca sa intre cu forta in localuri

c.

C__Sa asigure paza localurilor impotriva catastrofelor

b.

33. Imunitatea de jurisdictie a ambasadei in statul primitor se refera la a.

A__Contracte incheiate pe plan local

c.

C__Acte privind organizarea interna a misiunii

b.

B__Demersurile diplomatice efectuate in statul primitor

34. Ce inseamna inviolabilitatea arhivei si a corespondentei diplomatice a.

A__Arhiva si corespondenta au caracter secret

c.

C__Inviolabilitatea bibliotecii

b.

B__Autoritatile nu pot avea acces la arhiva si documentele ambasadei oriunde s-ar afla

35. Ce inseamna libertatea de comunicare a misiunii a. c.

A__Comunicarea libera cu alte misiuni si consulate ale statului trimitator


b.

C__Dreptul de a se adresa oricarei adunari publice in statul de resedinta

B__Dreptul de a instala un post de televiziune pentru a emite in statul primitor

36. Pentru ce motive poate statul primitor sa limiteze libertatea de deplasare a agentilor

diplomatici
a.

A__ In perioade de campanie electorala B__Pentru protectia securitatii nationale

c.

C__In zone locuite de minoritati

b.

37.

Cand este statul primitor obligat sa limiteze circulatia diplomatilor unui stat trimitator
a.

A__La cererea statelor vecine

c.

C__In cazul sanctiunilor aplicate de Consiliul de Securitate al ONU statului trimitator in cauza, in acest domeniu

b.

B__La cererea unor localnici

38. De ce scutiri de taxe beneficiaza misiunea diplomatica a.

A__Taxe pe drepturile percepute pentru actele oficiale eliberate de misiune

c.

C__Taxe pentru servicii prestate la cerere sau pe baza de contracte

b.

B__Impozitul pe circulatia marfurilor, inclus in pret

39. Ce masuri poate lua statul primitor cu privire la bunurile importate pentru folosinta

misiunii diplomatice
a.

A__Sa impuna cedarea bunurilor de o anumita valoare

c.

C__Sa limiteze cantitatea bunurilor importate cu scutire de taxe, pe baza de reciprocitate

b.

B__Sa interzica importul de autoturisme cu scutire de taxe vamale

40. Ce obligatii are statul primitor pentru a asigura inviolabilitatea personala a agentilor

diplomatici
a.

A__Sa stabileasca trasee sigure pentru deplasarea agentilor diplomatici B__Sa se abtina de la orice masura de constrangere asupra persoanei agentului diplomatic

c.

C__Sa puna la dispozitie agenti personali care sa-i insoteasca pe teritoriul sau

b.

41. Daca poate fi arestat sau retinut un diplomat si pentru ce fapte a. c.

A__Pentru o crima grava

C__Nu poate fi arestat sau detinut de statul primitor, indiferent de fapta comisa

b.

B__Pentru amestec in treburile interne ale statului primitor

42. Cum poate statul primitor sa obtina rechemarea unui diplomat de catre statul trimitator a. b.

A__Il conduce cu forta la frontiera B__Il declara persoana non grata

c.

C__In cheama in justitie

43. Cum poate statul primitor sa obtina rechemarea unui membru al personalului tehnic

si administrativ de catre statul trimitator


a. b.

A__Il declara persoana inacceptabila B__Il conduce cu forta la frontiera

c.

C__Il cheama in justitie

44. Daca un diplomat poate fi judecat intr-un proces penal in statul de resedinta si

pentru ce fapte
a. c.

A__Poate fi judecat pentru crime grave


b.

C__Nu poate fi judecat intr-un proces penal in statul primitor indiferent de faptele comise

B__Poate fi judecat pentru un accident grav de circulatie

45. Care bunuri ale agentului diplomatic se bucura de inviolabilitate a. c.

A__Salariul primit, contul in banca si autoturismul personal

C__Bunurile primite ca mostenitor de la alte persoane decat membrii familiei sale

b.

B__Bunurile provenite din activitati care nu au legatura cu functia oficiala

10

46. Agentul diplomatic se bucura de imunitate de jurisdictie penala a.

A__In statul trimitator

c.

C__Fata de tribunale penale internationale, chiar pentru fapte penale grave(genocid, crime de razboi, crime contra umanitatii)
b.

B__In statul primitor, indiferent de fapta comisa

47. In ce caz agentul diplomatic beneficiaza de imunitate de jurisdictie civila a.

A__O actiune reala, privind un imobil c. proprietate privata, pe care il foloseste in interes propriu

C__O actiune privind activitatea lucrativa desfasurata in afara misiunii oficiale

b.

B__Pretentii ale unei autoritati locale pentru nerespectarea legii

48. In care din cazurile de ma jos se bucura agentul diplomatic de imunitate de

jurisdictie civila in statul primitor


a. c.

A__Intr-o actiune privind o succesiune in care este mostenitor sau executor testamentar
b.

C__Intr-o actiune privind un accident de circulatie

B__Intr-o actiune privind un imobil detinut in statul de resedinta pe cont propriu

49. In ce caz diplomatul care poseda un imobil propriu in statul primitor este scutit de taxe

pentru acest imobil


a. c.

A__Daca a dobandit imobilul inante de venirea la post


b.

C__Daca imobilul este folosit in interesul ambasadei

B__Daca a dobandit imobilul dupa venirea la post

11

50. De ce prestatii, taxe si impozite este scutit agentul diplomatic a.

A__De orice prestatii personale si de c. orice serviciu public

C__De contributia la asigurari sociale pentru persoane angajate in serviciul sau personal, care sunt cetateni ai statului primitor sau au resedinta pe teritoriul acestuia

b.

B__De impozitul inclus in pretul marfurilor

51. In ce caz agentul diplomatic plateste impozite in statul primitor a. c.

A__Impozitele indirecte incorporate in pretul marfurilor sau serviciilor


b.

C__Impozite locale pentru protectia mediului

B__Impozite asupra salariului si altor indemnizatii

52. Ce scutiri acorda statul primitor agentilor diplomatici in materie de taxe vamale a. c.

A__Scutire de taxe pentru obiectele destinate uzului personal al diplomatului si membrilor familiei sale
b.

C__Scutire de cheltuieli de depozitare si de transport pentru bunurile sale

B__Scutire de taxe pentru bunurile instrainate cu ocazia plecarii de la post

53. In ce cazuri se prevede posibilitatea controlului bagajului personal al agentului

diplomatic, daca exista motive serioase sa se creada ca ar contine


a. c.

A__Obiecte de unica folosinta

C__Documente de propaganda contra statului primitor

b.

B__Obiecte supuse regulamentelor de carantina in statul primitor

12

54. De ce privilegii si imunitati se bucura membrii familiei agentului diplomatic a. c.

A__De imunitati de jurisdictie reduse

C__De scutiri de taxe vamale numai pentru bunurile aduse la sosire

b.

B__De aceleasi imunitati si privilegii ca si agentul diplomatic

55. De ce privilegii si imunitati se bucura membrii personalului tehnic si administrativ al

misiunii diplomatice
a.

A__De imunitate de jurisdictie c. penala si civila pentru actele indeplinite in exercitarea functiilor lor B__De scutire de taxe vamale pentru orice obiecte primite

C__De scutire de taxe pe activitati particulare

b.

56. De ce imunitati si privilegii se bucura personalul tehnic si administrativ al misiunii

diplomatice
a. c.

A__De scutire de taxe pentru activitati particulare


b.

C__De imunitate de jurisdictie deplina

B__De scutire de taxe vamale pentru obiecte importate cu ocazia primei instalari

57. De ce imunitati si privilegii beneficiaza membrii personalului de serviciu al ambasadei a. A__ c.

De scutirea de taxe vamale


b.

C__De inviolabilitatea corespondentei

B__De scutirea de taxe si impozite pe salariile pe care le primesc de la statul trimitator

13

58. Ce indatoriri revin persoanelor care se bucura de privilegii si imunitati diplomatice a. c.

A__Sa nu aduca prejudicii morale statului primitor

C__Sa raspunda la chemarile organelor de justitie ale statului primitor

b.

B__Sa nu se amestece in treburile interne ale acelui stat

59. Care sunt deosebirile intre misiunile diplomatice in alte state si misiunile permanente

pe langa organizatii internationale


a. c.

A__Privilegiile si imunitatile misiunilor pe langa organizatii au caracter functional si trebuie respectate de statul de sediu
b.

C__Misiunile pe langa organizatii nu se ocupa de relatiile dintre state

B__Misiunile pe langa organizatii nu sunt organe de relatii externe ale statului

60. Ce functii suplimentare exercita misiunile permanente pe langa organizatii

internationale, spre deosebire de ambasade


a. c.

A__Incheierea de tratate intre statele membre


b.

C__Observarea evolutiei situatiei in statul de sediu

B__Participarea la viata insasi a organizatiei, la lucrarile organelor sale

14

61. In ce constau privilegiile si imunitatile personalului misiunilor permanente pe

langa organizatii internationale


a. c.

A__Reprezentantii statelor membre sunt asimilati cu statutul diplomatilor


b.

C__Misiunile permanente nu se bucura de inviolabilitate

B__Membrii misiunii nu se bucura de imunitate de jurisdictie pentru acte savarsite in calitate oficiala

62. Prin ce se caracterizeaza misiunile speciale a. c.

A__Pot sa trateze orice probleme din relatiile dintre statele in cauza


b.

C__Pot fi trimise oricand de un stat pe teritoriul celuilalt

B__Au caracter temporar

63. Prin ce se caracterizeaza misiunile speciale a. c.

A__Pot fi trimise oricand pe teritoriul altui stat


b.

C__Trebuie sa fie conduse de un ministru

B__Au obiect de activitate limitat

64. Cum se stabilesc trimiterea unei misiuni speciale in alt stat si functiile acestei misiuni a. c.

A__De catre statul trimitator


b.

C__Prin acordul celor doua state

B__De catre statul primitor

15

65. Membrii unei misiuni speciale se bucura a. c.

A__De privilegii si imunitati in mare masura similare cu ale misiunilor permanente si ale agentilor diplomatici din misiunile permanente
b.

C__Scutire de taxe vamale numa pentru documente

B__Numa seful misiunii se bucura de imunitate de jurisdictie

66. Membrii unei misiuni speciale se bucura a.

A__De libertatea de deplasare oriunde in statul primitor B__De scutire de taxe vamale pentru bunurile importate in legatura cu activitatea misiunii

c.

C__De scutire de taxe de aeroport

b.

67. Care sunt oficiile consulare a. c.

A__Sectiile consulare ale ambasadelor


b.

C__Reprezentantele comerciale sau culturale

B__ Consulate generale, consulate, vice-consulate, agentii consulare

68. Ce presupune deschiderea unui oficiu consular pe teritoriul altui stat a. c.

A__Detinerea unui local cu titlu de proprietate


b.

C__Acordul expres al statului primitor

B__Existena ambasadei statului trimitor

16

69. In ce localitate se poate stabili sediul unui oficiu consular a. c.

A__In capitala statului primitor

C__In localitatea convenita de cele doua state

b.

B__ In orice oras in care doreste statul trimitator

70. Pe ce teritoriu se exercita functiile consulare de catre un oficiu consular a. c.

A__Pe tot teritoriul statului primitor


b.

C__In zona in care exista cetateni a statului trimitator

B__In zona convenita de cele doua state(circumscriptia consulara)

71. In ce conditii poate un oficiu consular sa exercite functii consulare pentru un stat tert a. c.

A__Daca s-a incheiat un acord in acest sens intre cele trei state
b.

C__Daca statul primitor este de acord

B__Daca dispune de personalul calificat necesar

72. Cum se numeste documentul eliberat de statul trimitator sefului oficiului consular, la

trimiterea la post
a. c.

A__Exequatur
b.

C__Scrisoare de acreditare

B__Patenta consulara

73. Cum se numeste documentul eliberat de statul primitor persoanei numita sef al oficiului

consular
a. c.

A__Patenta consulara
b.

C__Exequatur

B__Scrisoare de acreditare

17

74. Ce obligatie are statul trimitator cand numeste un functionar consular, altul decat seful

oficiului consular
a. c.

A__Sa notifice statului trimiterea persoanei respective la oficiul consular


b.

C__Sa numeasca o persoana care vorbeste limba statului primitor

B__Sa ceara acordul statului primitor cu privire la numire

75. Cum poate statul primitor sa obtina rechemarea unui functionar consular declarat persoana

non grata, daca acesta nu este rechemat intr-un termen rezonabil


a.

A__Sa il aresteze

c.

C__Sa-i interzica intrarea in localul oficiului consular


b.

B__Sa notifice statului trimitator ca nu mai considera functionar consular persoana respectiva

76. Ce se intampla in cazul in care statul primitor dispare, prin unirea cu un alt stat a. c.

A__Oficiul consular isi inceteaza automat activitatea

C__Atat noul stat, cat si statul trimitator pot decide incetarea activitatii oficiului consular

b.

B__Oficiul consular isi continua activitatea

77.

Ce se intampla in cazul in care statul trimitator dispare prin unirea cu un alt stat
a. c.

A__Oficiul consular isi continua activitatea


b.

C__Cele doua state pot conveni mentinerea oficiului consular

B__Oficiul consular isi inceteaza activitatea

18

78. Ce se intampla daca statul trimitator dispare prin unirea cu un alt stat a. c.

A__Oficiul consular isi continua activitatea

C__Pentru mentinerea oficiului consular trebuie sa intervina un nou acord intre cele doua state

b.

B__Oficiul consular isi inceteaza automat activitatea

79. In ce ordine juridica produc efecte actele eliberate de un oficiu consular cetatenilor sai a. c.

A__Numai in statul trimitator


b.

C__In orice stat in care se deplaseaza cetatenii in cauza

B__Numai in statul primitor

80.

In ce raporturi produc efecte demersurile misiunii diplomatice catre statul primitor


a. b.

A__In relatiile cu statul primitor

c.

C__In sfera dreptului international

B__Numai in raporturile misiunii cu statul sau

81. Caror autoritati are dreptul sa se adreseze consulul in exercitarea functiilor sale a. c.

A__Ministerului de externe al statului primitor


b.

C__Oricaror organe din statul primitor

B__Organelor locale din circumscriptia sa consulara

19

82.

In ce conditii se poate adresa consulul Ministerului Afacerilor Externe al statului primitor


a. c.

A__Daca statul trimitator nu are ambasada in acel stat


b.

C__Daca statul primitor permite acest lucru

B__Daca primeste instructiuni de la statul sau

83. Ce conditie trebuie sa indeplineasca o persoana fizica pentru a face obiectul protectiei

consulare de catre un oficiu consular


a.

A__Sa aiba cetatenia statului trimitator B__Sa se afle in mod legal pe teritoriul statului primitor

c.

C__Sa desfasoare activitate permanenta in acel stat

b.

84. Ce conditie trebuie sa indeplineasca o persoana juridica pentru a beneficia de protectia

consulara a unui oficiu consular


a.

A__Sa aiba o filiala in statul primitor c.

C__Sa desfasoare activitate numa in statul primitor

b.

B__Sa aiba nationalitatea efectiva a statului trimitator

85. Fata de ce stat are diplomatul imunitate de jurisdictie a. b.

A__Fata de statul trimitator B__Fata de alte state

c.

C__Fata de statul primitor

86. In ce calitate actioneaza consulul atunci cand exercita protectia consulara a cetatenilor sau

persoanelor juridice din statul sau


a.

A__De mandatar al persoanelor respective B__De organ al statului trimitator

c.

C__De avocat al persoanelor respective

b.

20

87. Ce poate sa faca consulul cand este informat ca un cetatean al statului trimitator este

arestat in statul primitor


a.

A__Sa ceara eliberarea lui imediata

c.

C__Sa ceara explicatii privind motivele arestarii

b.

B__Sa ceara sa comunice cu cetateanul arestat

88. Ce obligatii are statul primitor fata de statul trimitator in cazul arestarii unui cetatean al

acestuia
a.

A__Sa informeze pe consulul statului trimitator in cel mai scurt timp despre arestare B__Sa permita trimiterea unui avocat din celalalt stat pentru apararea drepturilor arestatului

c.

C__Sa informeze despre legea aplicabila

b.

89. Ce masuri poate lua consulul in favoarea cetatenilor statului sau, cand acestia nu isi pot

apara in timp util drepturile si interesele


a.

A__Sa angajeze el insusi un avocat care sa apere interesele cetatenilor in cauza B__Sa ceara organelor locale adoptarea de masuri provizorii in vederea apararii drepturilor lor

c.

C__Sa intenteze actiuni in justitie in acest scop

b.

90. Ce masuri poate lua consulul pentru protectia cetatenilor statului sau minori sau incapabili a.

A__Sa-i incredinteze unor institutii de caritate din statul primitor

c.

C__Sa propuna autoritatilor locale instituirea tutelei sau curatelei pentru aceste persoane, ori sa o instituie el insusi daca legislatia statului primitor permite acest lucru

b.

B__Sa inscrie aceste persoane in sistemul local de educatie

21

91. Ce obligatii au autoritatile statului primitor in cazul cetatenilor statului trimitator minori

sau incapabili
a.

A__ Sa notifice oficiului consular cazurile in care numirea unui tutore sau curator poate fi in interesul unor asemenea persoane B__Sa ceara acordul pentru numirea unui tutore sau curator

c.

C__Sa aplice legea statului de reedin persoanei in cauza

b.

92. In ce conditii poate consulul sa asigure protectia intereselor cetatenilor statului trimitator in

succesiuni deschise in statul primitor


a. c.

A__Succesiunea sa aiba ca obiect bunuri importante


b.

C__Consulul sa primeasca mandat in acest sens

B__Succesiunea sa se deschida in circumscriptia consulara a oficiului consular respectiv

93. Ce obligatie au autoritatile locale fata de oficiul consular cand are loc decesul unui

cetatean al altui stat pe teritoriul lor


a.

A__Sa cerceteze cauzele decesului

c.

C__Sa informeze consulul despre decesul unui cetatean al sau

b.

B__Sa informeze pe mostenitorii potentiali

94. Ce masuri poate lua consulul pentru a proteja interesele mostenitorilor cetateni a statului

trimitator, in cazul deschiderii unei succesiuni in statul primitor


a.

A__Sa ia masuri de conservare a c. bunurilor, sau sa ceara autoritatilor adoptarea unor asemenea masuri si sa asiste la adoptarea lor B__Sa intenteze actiuni in justitie in numele lor

C__Sa valorifice pe piata locala bunurile in cauza

b.

22

95. Ce functii indeplineste consulul in materie de stare civila a persoanelor a.

A__Functii de ofiter de stare civila fata de cetatenii statului trimitator, conform legilor statului sau

c.

C__Intocmirea de acte de stare civila pentru orice persoane conform legilor lor nationale

b.

B__Functii de stare civila fata de orice persoane, conform legilor statului primitor

96. Ce functie de ofiser de stare civila poate indeplini consulul fata de cetatenii statului sau a. c.

A__Eliberarea cartii de identitate


b.

C__Emiterea unui act de studii

B__Oficierea casatoriei

97. Ce functie de ofiter de stare civila poate indeplini consulul fata de cetatenii statului sau a. c.

A__Inregistrarea nasterii si eliberarea cerificatului de nastere


b.

C__Eliberarea cartii de identitate

B__Eliberarea unui act de studii

98. Ce activitati notariale poate sa desfasoare consulul a. c.

A__Primirea si intocmirea de documente privind dispozitii testamentare asupra unor imobile aflate in statul primitor
b.

C__Intocmirea de acte juridice care sa produca efecte pe teritoriul statului primitor

B__Legalizarea de semnaturi pe documente, copii, traduceri

23

99.

Ce activiti notariale poate s desfoare consulul


a. c.

A__Primirea si intocmirea de documente privind dispozitii testamentare asupra unor bunuri aflate in statul trimitator
b.

C__Eliberarea de acte de studii

B__Intocmirea de acte de vanzare privind imobile din statul primitor

100. Ce activitate notariala poate sa desfasoare consulul a. c.

A__Eliberarea de acte de studii

C__Eliberarea de certificate privind originea marfurilor

b.

B__Legalizarea de semnaturi pe documente, traduceri si copii

101. Unde pot fi indeplinite activitatile notariale de catre consul a. c.

A__Numai in localul consulatului

C__Si la locuinta consulului, a persoanelor solicitante, ca si pe nave, aeronave, in inchisori, in spitale

b.

B__Oriunde, in prezenta autoritatilor locale

102. Ce atributii revin consulului in materie de cooperare judiciara a.

A__Sa transmita acte judiciare sau extrajudiciare primite de la organele statului trimitator B__Sa efectueze acte de constrangere legate de proceduri deschise in statul trimitator

c.

C__Sa efectueze acte de ancheta pe teritoriul statului primitor

b.

24

103. Ce atributii are consulul in legatura cu cetatenii straini a.

A__Poate sa le acorde pasapoarte

c.

C__Poate sa le elibereze documente de studii

b.

B__Poate sa le acorde vize de intrare in statul trimitator sau de tranzit

104. Ce atributii are consulul in materie de navigatie maritima si aeriana a.

A__Sa certifice originea marfurilor transportate de orice nave catre teritoriul statului trimitator

c.

C__Sa comunice in mod liber cu navele sub pavilionul statului trimitator, sa intocmeasca si sa vizeze documente privind nava, dreptul de inspectie si control, ca si privind asigurarea ordinii si disciplinei la bord

b.

B__Sa organizeze judecarea si pedepsirea infractiunilor pe navele sub pavilionul statului trimitator

105. Ce atributii revin consulului in cazuri de avarie sau accident ale navelor sau aeronavelor

sub pavilionul statului trimitator


a. c.

A__Sa ceara armatorului sa ia masurile necesare

C__Sa conduca operatiunile de salvare si de protectie, ori sa fie asociat la ele, sa asigure conservarea bunurilor

b.

B__Sa intenteze actiuni judiciare impotriva celor vinovati

106.

Ce obligatii au autoritatile locale fata de statul trimitator in caz de avarie sau accident al unei nave ori aeronave sub pavilionul acestui stat
a.

A__Sa informeze fara intarziere pe consul despre naufragiu sau accident si sa ia masuri pentru salvarea navei, incarcaturii si echipajului B__Sa informeze organizatiile internationale despre eveniment

c.

C__Sa asigure transportul echipajului si pasagerilor la destinatie

b.

25

107. Ce obligatie au autoritatile locale fata de statul trimitator in caz de avarie sau accident al

unei nave ori aeronave sub pavilionul acestui stat


a. c.

A__Sa ia masuri pentru salvarea navei, echipajului si incarcaturii


b.

C__Sa efectueze o ancheta privind accidentul sau avaria

B__Sa informeze organizatiile internationale despre accident

108. Ce obligatie au autoritatile locale fata de statul trimitator in caz de avarie sau de accident al

unei nave ori aeronave sub pavilionul acestui stat


a. c.

A__Sa informeze fara intarziere pe consul despre naufragiu, avarie sau accident
b.

C__Sa informeze organizatiile internationale de resort

B__Sa efectueze o ancheta privind acest eveniment

109. Ce atributii poate sa desfasoare consulul in legatura cu exercitarea dreptului de vot de catre

cetatenii statului trimitator aflati in statul primitor, daca acesta nu se opune


a.

A__Sa organizeze campania c. electorala a partidelor politice din tara sa B__Sa organizeze desfasurarea alegerilor, primirea si expedierea buletinelor de vot

C__Sa ia masuri pentru exercitarea obligatorie a dreptului de vot

b.

26

110. Prin ce se deosebesc prevederile Conventiei privind relatiile consulare de cele ale

Conventiei privind relatiile diplomatice in privinta inviolabilitatii localurilor consulare si a celor diplomatice
a. c.

A__Ambele conventii prevad inviolabilitatea localurilor

C__In ce priveste localurile consulare, inviolabilitatea nu priveste decat spatiile folosite pentru activitatea consulara deci nu se aplica si la resedinta sefului oficiului consular

b.

B__Ambele prevad obligatia statului primitor de a lua masuri pentru a impiedica violarea sau deteriorarea localurilor

111. Prin ce se deosebesc prevederile Conventiei privind relatiile consulare de cele ale

Conventiei privind relatiile diplomatice in privinta inviolabilitatii localurilor


a. c.

A__Ambele Conventii prevad inviolabilitatea localurilor

C__In ce priveste localurile consulare, se prevede consimtamantul prezumat al sefului oficiului consular de a patrunde in localurile consulare, in caz de incendiu sau alt sinistru

b.

B__Ambele prevad obligatia statului primitor de a lua masuri pentru a impiedica violarea sau deteriorarea localurilor

112. In ce cazuri autoritatile locale pot patrunde in localurile consulare a. c.

A__Oricand, daca apreciaza ca s-a comis o infractiune

C__In caz de incendiu sau alt sinistru, se prezuma consimtamantul sefului oficiului consular de a permite patrunderea in localuri

b.

B__La solicitarea unei persoane care are pretentii fata de consulat

27

113. In ce consta inviolabilitatea bunurilor oficiului consular a. c.

A__Bunurile oficiului(localuri, mobilier, mijloace de transport) nu pot face obiectul rechizitiilor


b.

C__Ele nu pot fi expropriate nici pentru utlilitate publica

B__Ele nu pot face obiectul perchezitiilor

114. Daca autoritatile statului primitor solicita deschiderea valizei consulare, iar cele ale statului

trimitator refuza
a.

A__Valiza consulara este totusi deschisa si controlata B__Valiza consulara este distrusa

c.

C__Valiza consulara este returnata la locul de origine

b.

115. Cu cine pot comunica oficial functionarii consulari in statul primitor a.

A__Cu ministerul de externe al acestui stat B__Cu autoritatile din circumscriptia consulara, cu cetatenii statului trimitator, cu ambasada acestui stat

c.

C__Cu cetatenii altor state

b.

116. De ce scutiri de taxe se bucura oficiul consular a.

A__Pe drepturile incasate pentru actele consulare B__Pe venituri realizate din vanzarea unor bunuri

c.

C__De impozitul pe circulatia marfurilor, inclus in pret

b.

117. In ce conditii beneficiaza oficiul consular de scutire de taxe vamale a. c.

A__Pentru orice fel de bunuri importate in statul primitor


b.

C__Pentru bunurile importate destinate folosintei oficiale

B__Pentru bunuri importate din tara trimitatoare

28

118.

Cine poate renunta la imunitatea de jurisdictie a unui diplomat


a.

A__El insusi

c.

C__Statul trimitator
b.

B__Seful misiunii

119. Daca un diplomat este judecat intr-un proces civil in cazul unui imobil detinut in statul de

resesinta, poate sa fie executata o hotarare asupra bunurilor sale si pe ce baza


a. c.

A__Poate fi executata, deoarece nu are imunitate de jurisdictie in acest caz


b.

C__Poate fi executata cu acordul diplomatului

B__Nu poate fi executata, deoarece este necesara o renuntare expresa, pe care nu o poate face decat statul trimitator

120. In ce consta imunitatea de jurisdictie a functionarilor consulari a.

A__Ca si diplomatii, nu pot fi chemati in judecata la instantele statului primitor pentru nici un fel de acte B__Nu pot fi chemati in judecata pentru actele savarsite in exercitarea functiilor consulare

c.

C__Nu pot fi judecati pentru acte de comert in interes personal

b.

121. In ce caz nu se aplica imunitatea de jurisdictie civila a functionarului consular a. c.

A__Daca actiunea este intentata de un tert pentru o paguba suferita datorita unui accident de circulatie
b.

C__Daca a avut un comportament incorect fata de un cetatean al statului sau

B__Daca a emis in mod gresit o viza de intrare

29

122. Ce poate sa faca un membru al personalului tehnic si administrativ al unui oficiu consular

daca este chemat ca martor intr-un proces


a. b.

A__Sa refuze sa depuna marturie B__Sa refuze sa depuna marturie asupra faptelor legate de exercitarea functiilor sale la consulat

c.

C__Sa nu se prezinte in instanta

123. Ce poate sa faca un functionar consular daca este chemat ca martor intr-un proces a. c.

A__Poate refuza sa depuna marturie, indiferent despre ce s-ar cere

C__Poate refuza sa depuna marturie numai asupra documentelor oficiului consular

b.

B__Poate refuza sa depuna marturie numai asupra unor fapte legate de activitatea lor oficiala

124. In ce caz nu se bucura de inviolabilitate personala functionarii consulari a. c.

A__Pentru actele savarsite in exercitarea functiilor consulare


b.

C__Pentru orice infractiune

B__In caz de crima grava, in urma unei hotarari a unei autoritati competente sau pe baza unei hotarari judecatoresti definitive

125.

In ce caz un functionar consular poate fi lipsit de libertate in statul primitor


a. c.

A__In baza unei hotarari judecatoresti definitive


b.

C__La cererea unui stat tert

B__In baza unui denunt privind comiterea unei infractiuni

30

126. In ce caz un functionar consular poate fi lipsit de libertate in statul primitor a. c.

A__In baza unui denunt privind comiterea unei infractiuni

C__In caz de crima grava, in urma unei decizii a organului judiciar competent

b.

B__La cererea unui stat vecin

127. De ce imunitati si privilegii se bucura membrii familiilor functionarilor si angajatilor

consulari
a. c.

A__De inviolabilitate personala si imunitate de jurisdictie


b.

C__De obligatia de a depune marturie in procese

B__De scutire de la inregistrarea strainilor si permis de sedere, ca si de scutiri fiscale si taxe vamale

128. Ce conditie trebuie sa indeplineasca un functionar consular pentru a se bucura de scutirea

de obligatia de inregistrare si de permis de sedere in statul primitor


a. c.

A__Sa nu fi comis o infractiune in acest stat


b.

C__Sa nu fi fost declarat persona non grata

B__Sa fie cetatean al statului trimitator

129. Ce conditie trebuie sa indeplineasca un functionar consular pentru a se bucura de scutirea

de obligatia de inregistrare si de a avea permis de sedere in statul primitor


a. c.

A__Sa nu exercite o activitate particulara lucrativa statul primitor


b.

C__Sa nu fi comis o infractiune in acest stat

B__Sa nu fi fost declarat persona non grata

31

130. De ce scutire se bucura functionarii consulari in statul primitor a. c.

A__Scutire de taxe si impozite locale

C__Scutire de impozit pentru o activitate lucrativa

b.

B__Scutire de asigurare pentru autovehicule

131. Ce obligatii fata de statul primitor prevede in plus Conventia privind relatiile consulare in

raport cu Conventia asupra relatiilor diplomatice


a. c.

A__Obligatia de a respecta legile statului primitor


b.

C__Asigurarea obligatorie pentru autovehicule

B__Obligatia de a nu se amesteca in treburile interne

132. In ce domeniu exista deosebiri substantiale intre consulatele de cariera si cele onorifice a. c.

A__In ce priveste conditiile de infiintare a lor


b.

C__In ce priveste imunitatile si privilegiile acordate

B__In ce priveste procedura de infiintare a lor

133. De ce imunitati se bucura localurile consulatului onorific a. c.

A__De inviolabilitate

C__De scutire de taxe vamale numai pentru bunurile destinate exclusiv folosirii oficiale la consulat

b.

B__De scutiri de orice taxe si impozite

32

134. De ce imunitati si privilegii beneficiaza functionarul consular onorific a. c.

A__De inviolabilitate personala

C__De scutire de taxe si impozite asupra onorariilor si indemnizatiilor primite de la statul trimitator

b.

B__De scutire de taxe vamale

135. Cum poate fi considerata intentarea de catre un membru al unei misiuni ad-hoc a unei

proceduri judiciare
a.

A__Ca o renuntare la imunitate fata de o actiune reconventionala B__Ca reiterare a unei imunitati

c.

C__Ca o consolidare a imunitatii sale

b.

136. Ce fel de drept de legatie are o organizatie interguvernamentala a. c.

A__Drept de legatie activ


b.

C__Drept de legatie activ si pasiv

B__Drept de legatie pasiv

137. Prin ce act accepta statul primitor desemnarea unei persoane ca ambasador a. c.

A__Prin agrement
b.

C__Printr-o conventie bilaterala

B__Printr-o declaratie unilaterala

33

138.

Ce sugereaza statul primitor atunci cand amana sau intarzie raspunsul la o solicitare de agrement
a. c.

A__Ca nu-l cunoaste pe cel desemnat

C__Ca ambasada respectiva ar trebui inchisa

b.

B__Ca statul trimitator trebuie sa desemneze o alta persoana ca ambasador

139. Cum incepe de drept (de jure) misiunea diplomatica a unui ambasador a. c.

A__Prin desemnarea ca viitor ambasador


b.

C__Prin prezentarea scrisorilor de acreditare

B__Prin primirea agrementului

140. Cind incepe de fapt(de facto) misiunea diplomatica a unui ambasador a. c.

A__Prin prezentarea copiei scrisorilor de acreditare la ministerul de externe al statului primitor


b.

C__La primirea agrementului

B__La sosirea ambasadorului pe teritoriul statului primitor

141. Ce eveniment poate determina desfiintarea unei ambasade a.

A__O calamitate naturala

c.

C__Desfiintarea ambasadei statului primitor in statul trimitator


b.

B__Ruperea relatiilor diplomatice

34

142. Ce eveniment poate determina incetarea unei ambasade a. c.

A__Izbucnirea razboiului intre cele doua state


b.

C__Desfiintarea unei organizatii internationale

B__Desfiintarea ambasadei celuilalt stat

143. Agentii diplomatici trebuie sa fie in principiu cetateni ai carui stat a. c.

A__Ai statului trimitator

C__Ai statului trimitator si ai statului primitor

b.

B__Ai oricarui stat

144. Cine trebuie sa consimta la deschiderea unui nou sediu al unei ambasade a. c.

A__Statul trimitator
b.

C__Ambasadorul

B__Statul primitor

145. Cum se poate realiza mutarea sediului unei ambasade intr-un alt oras a. c.

A__Prin mutarea capitalei statului primitor


b.

C__Prin decizia statului trimitator

B__Prin acordul intre cele doua state

35

146. Cat timp dureaza inviolabilitatea localurilor si bunurilor ambasadei a. c.

A__Permanent

C__Atata timp cat sunt afectate realizarii functiilor diplomatice

b.

B__Cat timp diplomatii beneficiaza de imunitati

147. Care sunt taxele de care nu este scutit agentul diplomatic a. c.

A__Taxele pe o succesiune primita de el


b.

C__Taxele pentru salariul primit

B__Taxele vamale pentru bunuri de folosinta personala

148. Care este cel mai inalt rang in ierarhia claselor de posturi consulare a. c.

A__Agentia consulara
b.

C__Viceconsulatul

B__Consulatul general

149. Cand inceteaza de drept relatiile consulare intre doua state a. c.

A__Intotdeauna cand are loc ruperea relatiilor diplomatice intre cele doua state
b.

C__Cand relatiile dintre cele doua state sunt grav deteriorate

B__Cand unul din cele doua state dispare

36

150. Cine poate infiinta oficii consulare a. c.

A__Statele

C__Persoanele juridice, mai ales societatile transnationale

b.

B__Organizatiile internationale

151. Prin ce act este numit, in cazul Romaniei, consulul general, sef al unui oficiu consular a. c.

A__Prin Decret al Presedintelui

C__Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului

b.

B__Prin Hotarare de Guvern

152. Cui se elibereaza, de regula, exequatur a. c.

A__Numai sefului oficiului consular


b.

B__Tuturor functionarilor consulari

B__Tuturor functionarilor consulari

153. In ce constau privilegiile diplomatice si consulare in legatura cu veniturile realizate din

activitati consulare
a. c.

A__Statul trimitator stabileste nivelul taxelor percepute pentru aceste activitati


b.

C__Ambasadele si oficiile consulare sunt scutite de impozite asupra acestor venituri

B__Statul primitor stabileste nivelul maxim al acestor taxe

37

154. Cine poate indeplini functii consulare in cadrul unei ambasade a. c.

A__Numai ambasadorul
b.

C__Un membru al personalului tehnic

B__Orice diplomat, desemnat de ambasador

155. Ce conditie trebuie indeplinita pentru ca un diplomat sa exercite in cadrul ambasadei

functii consulare
a. c.

A__Sa aiba pregatirea specifica muncii consulare

C__Sa fie notificat MAE al statului primitor si sa se transmita specimenul de semnatura

b.

B__Sa fie acceptat de statul primitor in acest scop

156.

Pe ce teritoriu se exercita functiile consulare de catre o ambasada, daca exista si un consulat


a. c.

A__Pe tot teritoriul statului primitor

C__Numai in capitala statului primitor

b.

B__Pe teritoriul care nu este acoperit de circumscriptia consulara a consulatului

157.

Ce privilegii se acorda membrilor familiei unui functionar consular onorific


a. c.

A__Niciun fel de privilegii

C__Privilegii consulare limitate la bunurile personale

b.

B__Privilegii consulare complete

38

158. Cind nu este admisa invocarea imunitatii de jurisdictie penala de catre un diplomat a. c.

A__In cazul savarsirii unei contraventii


b.

C__In cazul savarsirii unei infractiuni impotriva patrimoniului

B__In cazul savarsirii unei crime de razboi

159. Ce act normativ stabileste competentele Presedintelui Romaniei in domeniul relatiilor

internationale
a. c.

A__Constitutia Romaniei
b.

B__Legea organica

B__Legea organica

160. Care este principala atributie a sefului statului in domeniul relatiilor externe a. c.

A__De reprezentare generala a statului


b.

C__De aparare a intereselor cetatenilor

B__De negociere cu alte state

39