Sunteți pe pagina 1din 256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fundamentale ObiectiveProbleme
fundamentale
ObiectiveProbleme

Poziþia geograficã a Câmpiilor României faþã de Carpaþi, Balcani ºi Dunãre 14

Poziþia geograficã a Câmpiilor României faþã de Carpaþi, Balcani ºi Dunãre

14

o

o

o

o

o

Obiective
Obiective