Conventie Civila - Inregistrarile Contabile si Lista contributiilor datorate

Cuvinte cheie: conventie civila, contributii sociale, inregistrari contabile Incheierea unui contract civil de prestari servicii cu o persoana fizica, conform Codului Civil , se preteaza numai in cazul activitatilor accidentale, ocazionale, fara a fi repetitive si fara sa aiba caracterul unei activitati dependente, permanente conform art 7 alin.2.1 din Codul fiscal . Contractul incheiat astfel nu se declara, nu se inregistreaza nicaieri, este un contract incheiat intre parti. Pentru veniturile platite urmare unei activitati desfasurate de o persoana fizica in baza unei conventii civile/contract civil incheiate potrivit Codului civil , platitorul de venit va avea obligatii privind retinerea impozitului pe venit in conformitate cu art. 52 de 10%, respectiv art. 521 din Codul fiscal impozit final de 16%, in functie de optiunea persoanei fizice. In cazul retinerii impozitului de 10% ca plati anticipate in contul impozitului pe venit, persoana fizica beneficiara de venit va avea obligatia depunerii Declaratiei 200 privind venitul realizat pana la data de 15 mai a anului urmator realizarii venitului si sa achite la bugetul de stat diferenta de impozit de 6%, in termen de 60 de zile de la data emiterii Deciziei de impunere finala de catre fisc. Totodata, platitorului de venit ii revin si obligatiile privind retinerea, virarea si declararea contributiilor individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj, in cote de 10,5% si 0,5% aplicate la venitul brut, potrivit prevederilor art. III din OUG 58/2010, indiferent daca persoana realizeaza si venituri de natura salariala. Daca aceste persoane fizice cu care se doreste incheierea unui contract civil au calitatea de pensionari sau sunt asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, nu vor intra sub incidenta prevederilor art. III din OUG 58/2010 nedatorandu-se contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj. Potrivit alin. (11) al OUG 58/2010 astfel cum a fost modificata de OUG 82/2010 coroborat cu prevederile art. 29618 si 29619 din Codul fiscal , obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj, corespunzatoare veniturilor rezultate din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil , revine platitorului de venit. Astfel, in temeiul alin. (17) lit. b) din OUG 58/2010 coroborat cu art. 29614 din Codul fiscal , baza lunara de calcul la care se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj este venitul brut, pentru veniturile din activitatea desfasurata in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil.

Baza lunara de calcul la care se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj nu poate depasi in cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, in conformitate cu alin. (18) al aceleiasi prevederi legale. Intrucat venitul din conventii civile este tratat incepand cu 1 ianuarie 2011 drept venit din activitati independente, potrivit art. 52 si 521 din Codul fiscal , indiferent de tratamentul fiscal aplicat, aceasta noua abordare va produce efecte in ceea ce priveste obligatia ce revine persoanei fizice privind contributia asiguratului la asigurarile sociale de sanatate potrivit art. 257 alin. 2 lit. b) din Legea 95/2006. Inregistrarile contabile sunt urmatoarele:

respectiv pana la data de 30 iunie in cazul retinerii impozitului final de 16%. note.628 = 401 Cheltuieli cu prestari servicii Furnizori Retinerea la sursa a impozitului pe venit si a contributiilor individuale de asigurari sociale si somaj: 401 = % 446 Alte impozite si taxe datorate bugetului de stat 4312 Contributia individuala de asigurari sociale 4372 Contributia individuala de asigurari pentru somaj Plata venitului: 401 = 5311/ 5121 Furnizori Casa /Conturi in lei la banci Plata obligatiilor la bugetul de stat si asigurari sociale pana la data de 25 a lunii urmatoare retinerii: % = 5121 446 Conturi in lei la banci Alte impozite si taxe datorate bugetului de stat 4312 Contributia individuala de asigurari sociale 4372 Contributia individuala de asigurari pentru somaj Platitorul de venit are obligatia declararii impozitului pe venit in Declaratia 100 pana la data de 25 a lunii urmatoare retinerii.m din Codul fiscal . rapoarte. Retinem in acest sens. Contributiile individuale de asigurari sociale si somaj vor fi declarate de societate in Declaratia 112 � tot pana la data de 25 a lunii urmatoare retinerii. studii de piata. daca este efectuata in scopul realziarii obiectului de activitate. procese verbale de receptii. sau alte materiale. Totodata contribuabilul trebuie sa dovedeasca necesitatea efectuarii cheltuielilor prin specificul activitatilor desfasurate. . aceasta este deductibila daca este aferenta obtinerii de venituri impozabile. In ceea ce priveste deductibilitatea cheltuielii la calculul impozitului pe profit. prestarea serviciilor trebuie justificata cu documente: situatii de lucrari. Societatea va mai avea obligatia depunerii Declaratiei 205 � pana la data de 28 februarie a anului urmator platii venitului � in cazul retinerii unui impozit de 10%. ca in conformitate cu pct 48 din normele metodologice de aplicare a art 21 alin 4 lit.