CALITATEA ŞI VALOAREA NUTRITIVĂ A MĂRFURILOR ALIMENTARE CUPRINS

ARGUMENT ……………………………………………………………………………1 CAPITOLUL I CALITATEA ŞI FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ MĂRFURILE ALIMENTARE ………………………………………………………………………….2 1.1. Calitatea mărfurilor alimentare ………………………………………………………2 1.2. Factorii care influenţează şi determină calitatea produselor………………………….3 CAPITOLUL II VALOAREA NUTRITIVĂ A PRODUSELOR ALIMENTARE…………………….7 2.1. Valoarea nutritivă……………………………………………………………..…….. 7 2.2. Valoarea calorică …………………………………………………………………...12 2.3. Gradul de asimilare a alimentelor …………………………………………………..12 CAPITOLUL III VERIFICAREA CALITĂŢII PRODUSELOR ALIMENTARE…………………...13 3.1. Verificarea calitativă………………………………………………………………...13 3.2 . Recepţia calitativă şi cantitativă ……………………………………………………15 3.3. Buletinul de analiză …………………………………………………………………16 CAPITOLUL IV CONTRIBUŢIA STANDARDIZĂRII LA ASIGURAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII PRODUSELOR ALIMENTARE…………….17 4.1. Cadrul legislativ privind calitatea produselor alimentare ………………………….17 4.2. Tipuri de standarde………………………………………………………………….20 CAPITOLUL V FRAUDE ŞI FALSIFICĂRI ÎN DOMENIUL STANDARDIZĂRII ……………22 CAPITOLUL VI NORME DE PROTECTIE A MUNCII ……………………………………………...26 BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………………….29

ARGUMENT

Produsele alimentare reprezintă furnizorul principal de elemente chimice simple şi complexe care participă la formarea ţesuturilor şi substanţelor bioactive necesare organismului . Având în vedere faptul că formarea , dezvoltarea , activitatea , sănătatea organismului depind de modul cum hrana zilnică îi satisface trebuinţele nutritive este important să cunoaştem compoziţia chimică a alimentelor , contribuţia acestora la asigurarea unui regim alimentar raţional. De aceea , studierea produselor alimentare urmăreşte cunoaşterea şi aprecierea alimentelor din punct de vedere nutritiv , dar şi din punct de vedere biologic . În acest fel putem explica ştiinţific anumite transformări pe care le suferă produsele în procesul prelucrării , păstrării şi transportului şi putem influenţa pozitiv aceste transformări . Prin cunoaşterea caracteristicilor de calitate ale produselor alimentare, putem să evaluăm în cunoştinţă de cauză mărfurile la primire şi putem recomanda la vânzare mărfurile tocmai prin aceste caracteristici şi importanţa lor pentru metabolismul organismului . Importanţa calităţii produselor alimentare este cu atât mai mare în perioada actuală cu cât clientul face din calitate principalul criteriu de cumpărare . Acesta are dreptul la alegere liberă , adică îşi poate alege din varietatea sortimentală existentă pe piaţă produsele care corespund mai bine nevoilor şi aşteptărilor sale .

2

CAPITOLUL I CALITATEA ŞI FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ MĂRFURILE ALIMENTARE 1.1. Calitatea mărfurilor alimentare
Principalele grupe de produse alimentare sunt conform clasificării merceologice următoarele : • Cereale şi derivate din cereale • Legume , fructe şi derivate • Zahărul şi produsele zaharoase • Produse gustative • Grăsimi alimentare ( vegetale , animale şi mixte ) • Lapte şi produse din lapte • Ouă şi produse din ouă • Carne şi produse din carne • Peşte şi produse din peşte • Concentrate alimentare Calitatea produselor este definită prin „totalitatea însuşirilor unui produs , care îi conferă acestuia aptitudinea de a satisface anumite cerinţe”. Standardul SR EN ISO 9000 /2000 „Sisteme de management al calităţii . Principii de bază şi vocabular” defineşte calitatea astfel : „ Aptitudinea unui ansamblu de caracteristici intrinseci de a satisface nevoile exprimate şi implicite .” Calitatea produselor nu este de sine stătătoare , ci există numai în relaţie cu cerinţele clienţilor . În ultimă instanţă , clientul , cumpărătorul , utilizatorul este cel care hotărăşte ce este calitatea . Componentele calităţii produselor sunt : - cerinţele calităţii - proprietăţile produselor - caracteristicile de calitate ale produselor

3

2. însuşiri ale unui produs . care au obligaţia să stabilească calitatea produselor la primire . 1. formulate ca urmare a cercetărilor de marketing . Factori care acţionează în producţie ( determină proprietăţile mărfurilor ) :  Cercetare şi proiectare  Materii prime şi materiale  Procesul tehnologic  Resursa umană  Asigurarea şi controlul calităţii  Standarde şi norme tehnice 4 . Acesta are dreptul la alegere liberă . Factorii care influenţează şi determină calitatea se grupează astfel : I. în toate etapele traiectoriei produsului . de la identificarea cerinţelor clienţilor . până la satisfacerea acestora şi evaluarea gradului de satisfacere a lor . apoi transpuse în documentaţia tehnică sub formă de proprietăţi . precum şi să urmărească modul în care produsele îşi menţin calitatea pe parcursul perioadei de păstrare garantată de producător . La nivelul comerţului s-au înfiinţat la nivelul întreprinderilor comerciale laboratoare de control al calităţii produselor .Cerinţele calităţii sunt expresii generale ale nevoilor clienţilor . Caracteristicile de calitate sunt proprietăţile cele mai importante proprietăţi ale unui produs cu ajutorul cărora se determină la un moment dat gradul de satisfacere a trebuinţelor clienţilor . Proprietăţile produselor sunt trăsături . Factorii care influenţează şi determină calitatea produselor Calitatea produselor este determinată de o serie de factori care acţionează atât în procesul producţiei . cât şi în procesul circulaţiei mărfurilor . care îl particularizează în raport cu alte produse şi care îi conferă capacitatea de a satisface anumite trebuinţe umane . servicii de calitate şi comisii de recepţie a pe grupe de mărfuri . Importanţa calităţii produselor este cu atât mai mare în perioada actuală cu cât clientul face din calitate principalul criteriu de cumpărare . adică îşi poate alege din varietatea sortimentală existentă pe piaţă produsele care corespund mai bine nevoilor şi aşteptărilor sale .

Specialiştii atribuie cercetării şi proiectării o pondere foarte mare în asigurarea unui nivel calitativ superior . o importanţă deosebită trebuie acordată definirii cerinţelor privind calitatea materiilor prime şi selectării furnizorilor de materii prime . deoarece proprietăţile lor se transferă în mare parte în valorile principalelor caracteristici de calitate ale produselor . igienico – sanitare . Testarea pieţei actuale şi potenţiale este realizată de compartimentul de marketing prin interviuri . Procesul tehnologic Procesul tehnologic este un ansamblu de operaţii logic succedate . pe baza unui proiect sau reţetă de fabricaţie .II. Verificarea exigentă a calităţii materiilor prime folosite în procesul de fabricaţie reprezintă esenţa acestui factor . proiectarea cu ajutorul calculatorului facilitează stabilirea caracteristicilor de calitate ale unui produs şi adaptarea lor la cerinţele clienţilor . Materiile prime şi materialele determină în mod hotărâtor calitatea mărfurilor . Factori care acţionează în sfera circulaţiei mărfurilor (postproducţie ) :  Ambalarea  Transportul  Depozitarea – păstrarea Cercetarea şi proiectarea În perioada actuală .calitatea utilajelor şi echipamentelor . 5 . anchete . De aceea . Compartimentul de marketing are următoarele atribuţii :  Identificarea cerinţelor clienţilor  Transpunerea cerinţelor în valori ale proprietăţilor produselor  Evaluarea gradului de satisfacere a cerinţelor clienţilor Materii prime şi materiale Reprezintă resursele materiale ale organizaţiei . economice . Are rol hotărâtor în determinarea calităţii prin : . observaţii directe . funcţionale .respectarea disciplinei tehnologice Calitatea utilajelor se exprimă prin caracteristicile tehnice .organizarea fluxului tehnologic . precum şi recepţiei calitative şi cantitative .

de a evalua eficacitatea instruirii .amplasarea corespunzătoare a produselor în mijloacele de transport pentru a se asigura stabilitatea pe perioada transportului . umiditate .condiţii de temperatură . Transportul mărfurilor Are rolul de a menţine calitatea în timpul efectuării lui .( producătorul are obligaţia de a despăgubi clientul pentru pierderile cauzate de un produs ) .funcţia de manipulare . Managerul organizaţiei are atribuţia de a asigura instruirea şi perfecţionarea lucrătorilor pentru satisfacerea cerinţelor clienţilor . compoziţia chimică a aerului şi circulaţia aerului . constituirea echipelor de lucru pentru desfăşurarea unei activităţi care să respecte disciplina tehnologică . O altă atribuţie a conducerii organizaţiei este motivarea personalului . Ambalarea mărfurilor Ambalajul trebuie să îndeplinească următoarele funcţii : . Nerespectarea acestor reguli duce la obţinerea unor produse neconforme sau defecte . în funcţie de caracteristicile grupei de produse .condiţii de igienă . perfecţionarea pregătirii profesionale . Pentru aceasta trebuie să se asigure următoarele condiţii : . menţinerea integrităţii produselor . ca tehnici de motivare a personalului se folosesc premiile . transport şi depozitare 6 .Organizarea fluxului tehnologic presupune amplasarea optimă a utilajelor . Resursele umane Resursa umană a organizaţiei economice prezintă importanţă pentru calitate prin calificarea profesională . Asigurarea şi controlul calităţii Asigurarea calităţii are ca obiectiv prevenirea defectelor . Aceasta presupune ca lucrurile să fie făcute bine de prima dată şi de fiecare dată .mijloace de transport corespunzătoare grupei de mărfuri şi modalităţi de transport corespunzătoare .funcţia de conservare şi protecţie a calităţii produselor ambalate . evidenţierile pentru propunerile de îmbunătăţire a calităţii . În cazul defectelor se pune problema răspunderii juridice pentru produsul respectiv .

evitându-se astfel pierderile cantitative sau modificările calitative ale produselor . Păstrarea mărfurilor Păstrarea mărfurilor se face în spaţii special amenajate numite depozite . Aceasta poate duce la modificări negative sau pozitive ale calităţii produsului . Păstrarea mărfurilor este una din etapele circuitului tehnic al produselor cu influenţe foarte mari asupra calităţii produselor .Pe parcursul manipulării . ca urmare a acţiunii unor factori . Ambalajul are rolul de a proteja produsul faţă de aceşti factori . chimici şi biologici . mărfurile sunt supuse unor factori fizici . 7 . transportului şi depozitării .

Produsele alimentare pot conţine pe lângă substanţele necesare organismului şi substanţe indiferente sau chiar antinutriţionale şi dăunătoare . transport . dar şi inapetenţă şi inocuitate . De aceea . valoarea nutritivă presupune nu numai un conţinut adecvat de substanţe nutritive . enzime . Valoarea nutritivă Valoarea nutritivă a produselor alimentare este dată de substanţele nutritive (organice şi anorganice ) pe care acestea le furnizează organismului uman .valoarea biologică ( aminoacizi esenţiali . Se poate spune că valoarea nutritivă a unui produs alimentar este dată de următoarele elemente : . a impurităţilor ) Proporţiile substanţelor componente ale alimentelor diferă pe grupe şi subgrupe de produse şi chiar uneori de la un produs la altul .CAPITOLUL II VALOAREA NUTRITIVĂ A PRODUSELOR ALIMENTARE 2. vitamine . Apa Prezenţa apei în produsele alimentare determină stabilitatea şi calitatea acestora . rezistenţe la manipulare .valoarea psiho-senzorială ( organoleptică şi estetică ) . lipide . elemente minerale ) . substanţele minerale . necesare pentru desfăşurarea proceselor metabolice fundamentale . glucide . vitamine . Aceste substanţe cu rol diferit în organism sunt : apa . absenţa substanţelor nocive . protide . Apa se regăseşte în produsele alimentare în două forme : 8 . durata de păstrare .valoare igienică ( raportul substanţe nutritive /substanţe indiferente .1.valoarea energetică . acizi graşi esenţiali .

deoarece apa este un important factor de creştere pentru acestea . Substanţele minerale au rol de trofine . substanţele minerale se clasifică în : . Substanţele minerale Elementele minerale sunt absolut indispensabile vieţii . Zn . Cu . K. de aceea trebuie procurate din alimente . Totalitatea elementelor minerale dintr-un produs poartă de numirea de cenuşă . Ba . Se .macroelemente ( grame la 100 g de produs ) : Ca. până se atinge umiditatea de echilibru . în micro şi macro capilare . Th – substanţe minerale cu radioactivitate naturală . Produsele alimentare cu un conţinut mare de apă se degradează uşor .4% . Conţinutul de apă din acestea se exprimă procentual şi este prevăzut în documente care prescriu calitatea produselor .microelemente ( miligrame la 100 g produs ) : Fe . în sucul celular . Apa absorbită din atmosferă datorită higroscopicităţii produselor şi apa introdusă prin procesul tehnologic sunt tot forme de apă liberă . În funcţie de proporţia în care se găsesc în alimente .ultamicroelemente ( micrograme la 100g produs ) : U .u. Mg . când nu se mai produce nici uscare şi nici umectarea produselor . Ele nu pot fi sintetizate de organismul uman . Diferenţa până la 100% este procentul de substanţă uscată (s. de aceea stabilitatea şi calitatea lor pot fi menţinute un timp îndelungat numai prin conservare . Cl . Mn . Dacă produsele sunt păstrate la o umiditate relativă a aerului ridicată sau la temperaturi variabile . Si . F .. eliminarea ei se face greu prin distrugerea structurilor formate . pierderea capacităţii de rehidratare . se pot activa microorganismele . Mo. Produsele alimentare conţin cantităţi variabile de apă . S.) . Ra . intracelular . Na . Dacă se elimină în proporţii mari afectează grav calitatea : denaturarea proteinelor .apă liberă – sub formă de soluţii ale componenţilor solubili . 9 . Poate fi eliminată prin apăsare sau presare .apa legată – intră în structura compuşilor organici . I .4-2. Între produs şi mediu poate avea loc un schimb permanent de apă . Ele se regăsesc în produsele alimentare în proporţii variate : 0. P.

gălbenuş de ou .se găseşte mai ales în produsele de origine animală : carne . cereale . cereale .se găseşte în cantităţi mari în lapte . carne Magneziul are următoarele funcţii principale : . creier .intervine în echilibrul vieţii la nivel celular . lapte . gălbenuş de ou . peşte şi alte produse Fosforul are următoarele funcţii principale : .este prezent şi în cereale . peşte .participă la formarea şi întreţinerea celulelor nervoase Surse de fosfor : .face parte din hemoglobina prezentă în celulele roşii . nuci . brânzeturi .se găseşte în frunzoase .deficitul de fier determină anemia Surse de fier : . soia . fructe .stimulează influxul nervos şi combate oboseala Surse de potasiu : . leguminoase 10 . fructe Potasiul are următoarele funcţii principale : . fiind cel mai important transportor de oxigen din organism .stimulează influxul nervos şi circulaţia sângelui . mere .măreşte rezistenţa la oboseală Surse de magneziu : .deficienţa moderată de calciu determină tetania ( crampe musculare .se găseşte în legume . iritabilitate neuromusculară ) .participă alături de calciu la formarea şi întreţinerea scheletului . iar deficienţele marcante duc la rahitism la copii şi osteoporoză la adulţi Surse de calciu : . peşte Fierul are următoarele funcţii principale : . peşte . icre . ficat . ouă . leguminoase .combate cardiopatia .formarea şi întreţinerea scheletului .participă la formarea scheletului .se găseşte în carne şi organe . leguminoase uscate .se găseşte în cantităţi mai mici în carne . produse lactate .Calciul are următoarele funcţii principale : . legume verzi .participă la buna funcţionare a creierului şi a muşchiului cardiac .

monoglucide :  hexozele . cele mai răspândite şi mai importante sunt : .măresc rezistenţa organismului faţă de substanţele toxice . apă . peşte . crustacee . Ele se formează prin asimilaţia clorofiliană în frunzele verzi .  glicogenul este un poliglucid de origine animală .fructoza se găseşte în stare liberă alături de glucoză în fructe . grâu .asigură buna funcţionare şi tonifiere a ficatului . Sursele de glucide sunt aproape exclusiv de origine vegetală . miere .porumb . poliglucide :  amidonul se găseşte în cartofi . miere şi flori .glucoza se găseşte în stare liberă în fructe .se găseşte în moluşte . Clasificarea glucidelor : 1. flori .este element indispensabil glandei tiroide pentru producerea hormonilor tiroidieni Surse de iod : .1kcal . Pe lângă rolul energetic . un gram de glucide prin ardere producând 4.„fibrele alimentare” asigură o acţiune detoxifiantă la nivelul intestinului .intră în structura celulelor şi ţesuturilor . glucidele mai au un rol plastic şi fiziologic .orz .secară . ci sub formă de combinaţii intrând în structura lactozei  pentozele 2. deoarece : . cu rol de substanţă de rezervă  celuloza este componentul principal al pereţilor celulari 11 . oligoglucide :  zaharoza se extrage din trestia de zahăr şi sfecla de zahăr  maltoza este prezentă în orzul încolţit  lactoza este zahărul din lapte 3. nuci verzi Glucidele Glucidele deţin ponderea cea mai importantă în nutriţie ( 50-60% in valoarea energetică a raţiei alimentare trebuie să se obţină pe seama glucidelor ) Rolul principal al glucidelor în organism este de a furniza energie .galactoza nu se găseşte în formă liberă .Iodul are următoarele funcţii principale : .

Ele îndeplinesc în organism un rol plastic . într-o pondere mai mică . Protidele au şi denumirea generică de proteine . Lipidele îndeplinesc şi un rol plastic . spanacul etc. untura de porc . laptele . asigură elasticitatea dermei . P. Enzimele 12 .F  vitamine hidrosolubile ( solubile în apă ) : complexul de vitamine B . uleiurile .3kcal şi reprezintă o formă de stocare a energiei . ouăle . cât şi în regnul vegetal . Lipidele îndeplinesc în organism un important rol energetic . în cazul în care raţia alimentară nu asigură necesarul de calorii . Clasificarea vitaminelor după solubilitate este :  vitamine liposolubile ( solubile în grăsimi ) : A. fasolea .E. Sunt constituenţi fundamentali ai celulei . salata . Se găsesc în natură în regnul animal unde sunt predominante .apără organismul de frig . fiind necesare organismului în cantităţi mici .carnea în special de porc . nucile etc. ouăle . Gliceridele depozitate sub formă de ţesut adipos asigură nevoile energetice . vitaminele C .1kcal /g . . mazărea . Ele se găsesc în majoritatea alimentelor . Sub forma lipidelor de rezervă . protidele sunt cele mai importante componente structurale şi funcţionale ale celulei vii .D. El le primeşte din alimente ca atare sau sub formă de substanţe care la nivelul organismului sunt transformate în vitamine . PP etc. Cele mai importante surse de lipide sunt : laptele integral . Ele au rol catalitic . Vitaminele Vitaminele sunt substanţe organice absolut indispensabile proceselor vitale . Protidele După cum arată şi denumirea lor . Organismul uman nu poate sintetiza vitaminele . untul . Surse importante de protide sunt : carnea . un gram de lipide eliberând prin ardere 9. participând la formarea şi reînnoirea permanentă a ţesuturilor din organism . deoarece sunt constituenţi structurali ai celulelor .K. Valoarea energetică a proteinelor este de 4.Lipidele Denumirea de lipide provine din grecescul „lipos” care înseamnă grăsime.

enzime monocomponente .1 kcal /g pentru glucide  4.3. de gradul de prelucrare tehnologică . Enzimele se clasifică după structură în : .Enzimele sunt biocatalizatori organici .1 kcal /g pentru protide Sursă de energie este şi alcoolul etilic care furnizează 7 kcal/g . glucide . Consumul mediu de calorii recomandat pentru ţările europene cu clima şi structura alimentaţiei apropiate celor din România oscilează în jur de 2650 kcal . Calcularea valorii energetice a unui produs alimentar se face pornind de la procentul de lipide . Gradul de asimilare a alimentelor Gradul de asimilare a alimentelor este determinat de calitatea substanţelor organice existente în acestea şi de capacitatea organismului de a asimila unele substanţe . produşi de celula vie . de proprietăţile fizico – chimice . Valorile coeficienţilor calorici sunt :  9. formate dintr-o substanţă proteică şi o componentă neproteică . 2. Prin ardere în organism . plantelor . constituite numai din proteine . 2. glucide şi protide din alimente . Substanţele nutritive din alimente nu sunt asimilate complet de organism .2.3 kcal /g pentru lipide  4. proteine . acestea eliberează energia necesară pentru desfăşurarea funcţiilor vitale . ci într-o proporţie ( grad de asimilare) care depind de natura alimentelor . Gradul de asimilare variază pe grupe de alimente . Valoarea calorică Valoarea energetică a unui produs alimentar este determinată de trofinele calorigene : lipide . 13 . între 70-98% .enzime bicomponente . Ele catalizează reacţiile de sinteză şi degradare din organismele animalelor . microorganismelor .

Proba medie reprezintă cantitatea de produs recoltată prin sondaj din diferite puncte ale produsului sau lotului . Verificarea ambalării . Organizarea şi amenajarea laboratoarelor se efectuează în funcţie de specificul grupelor de mărfuri .verificarea marcării .1. marcării . De asemenea . Verificarea calităţii se face pe un lot de marfă . Mărimea lotului este stabilită cantitativ de standard în capitolul „Reguli pentru verificarea calităţii „ . reţea electrică de forţă etc. sunt necesare ustensile şi aparate specifice de lucru . dar nu mai puţin de două ambalaje . Verificarea calităţii se face în spaţii special amenajate numite „laboratoare” care permit aplicarea diferitelor metode şi tehnici de analiză . Pentru examenul de laborator se formează proba medie din produsele examinate organoleptic . prezenţa instalaţiilor de apă . a luminozităţii .analiza organoleptică şi de laborator .verificarea ambalajului de transport şi de desfacere . examenul organoleptic se fac luând la întâmplare 5-10% din numărul de ambalaje de transport care constituie lotul .CAPITOLUL III VERIFICAREA CALITĂŢII PRODUSELOR ALIMENTARE 3. Acestea au în comun condiţii legate de asigurarea temperaturii optime . având aceeaşi formă de ambalaj şi aceeaşi dată de fabricaţie . gaz . şi anume : . Verificarea calitativă Aprecierea calităţii unui produs se face în scopul de a constata modul cum sunt respectate cerinţele prescrise de standarde şi în dorinţa de a găsi căi de perfecţionare a acestora .recoltarea probelor medii pentru analiză . Prin lot de marfă înţelegem cantitatea de produs de acelaşi fel . Aceste reguli precizează ordinea analizei unui lot . Mărimea 14 .

determinând împărţirea produselor în două categorii: . cu aparate specifice .probei . Sunt efectuate în condiţii de muncă corespunzătoare .metode de laborator Fiecare metodă are o tehnică proprie care cuprinde etape distincte care trebuie respectate pentru a se obţine rezultate corecte . O parte de probă se trimite la laboratorul de analiză al întreprinderii . În caz de litigiu . de cadre cu pregătire specială . Este o metodă rapidă . Metoda organoleptică stabileşte anumite proprietăţi ale produselor cu ajutorul organelor de simţ . Proba obţinută se împarte în părţi egale şi se ambalează în borcane de sticlă sau alte ambalaje impermeabile . fie în procente. Probele vor fi sigilate şi etichetate cu : denumirea fabricii producătoare . Metodele de laborator stabilesc proprietăţi fizico – chimice .metoda organoleptică . microbiologice . o parte din probă se trimite spre analiză unui laborator neutru . exprimată în grame . denumirea produsului . Această metodă prezintă următoarele avantaje: . Verificarea calităţii produselor se poate realiza astfel : a) Verificarea prin atribute . deci respinse. cea de-a doua parte se păstrează în acelaşi loc .este simplă. data fabricării şi luării probelor . . dar poate fi subiectivă depinzând de acurateţea simţurilor şi de pregătirea persoanelor implicate în efectuarea ei . între care se mai admit mici diferenţe . în funcţie de produsul analizat . în normele speciale se indică aparatele sau reactivii folosiţi la determinare . Trebuie să se desfăşoare în condiţii optime şi să respecte o anumită ordine în stabilirea proprietăţilor . este prevăzută în STAS . uşoară . De asemenea . Fiecare metodă de laborator este bine justificată printr-un scop bine precizat .se examinează unele caracteristici psihosenzoriale ale produselor. rezultatele obţinute reprezintă media aritmetică a două determinări de acelaşi fel efectuate în acelaşi timp . în aceleaşi condiţii ca lotul primit . corespunzător tipului de produs . numele şi semnătura persoanei care a luat proba . În urma verificării. Pentru verificarea calităţii produsului se folosesc diferite metode şi anume : .necorespunzătoare. precum şi modul de lucru şi de stabilire a rezultatului .corespunzătoare. deci acceptate. fără a implica o aparatură de măsură şi control 15 . se obţin rezultate exprimate fie în număr de defecte în întregul lot .

Metoda organoleptică stabileşte cu ajutorul organelor de simţ proprietăţile organoleptice ale produselor ( aspect . gust etc. miros. rezultatele transpunându-se asupra mediei şi dispersiei caracteristici măsurabile. Recepţia calitativă şi cantitativă Există o delimitare între verificarea calitativă şi recepţia calitativă . dar este mai complexă decât verificarea prin atribute. dar diferă provenienţa produsului a cărui calitate trebuie stabilită . deoarece rezultatele obţinute depind de acurateţea simţurilor persoanelor care fac verificarea calităţii şi de pregătirea profesională a acestora . 3. presupune stabilirea numărului de produse din eşantion care posedă sau nu caracteristica organoleptică respectivă şi împărţirea produselor în corespunzătoare şi necorespunzătoare . Presupune constatarea prezenţei sau absenţei caracteristicilor organoleptice la fiecare produs analizat.sofisticată. culoare . . dar prezintă dezavantajul că este subiectivă. pe etape de fabricaţie şi pe produse finite . Controlul tehnic de calitate confirmă calitatea prin ştampilarea etichetei ce însoţeşte produsul . permiţând calcularea unor indicatori statistici şi aplicarea unor coeficienţi de corecţie. Este o metodă rapidă . 16 .este economică în cazul produselor pentru care caracteristicile psihosenzoriale sunt determinate . Verificarea calitativă se efectuează la nivelul industriei . b) Verificarea calităţii prin intermediul caracteristicilor variabile se efectuează măsurători asupra unor caracteristici şi proprietăţi ale produselor. Este însă foarte des utilizată în industria chimică şi industria electrotehnică şi electronică.) . De asemenea . Scopul este acelaşi . necesitând personal calificat şi o aparatură de măsură şi control mai pretenţioasă şi mai scumpă. uşoară .2 . Avantajul metodei constă în exactitate .

Obiectivele recepţiei mărfurilor sunt următoarele : • Evitarea pătrunderii în reţeaua comercială a mărfurilor necorespunzătoare calitativ sau din punct de vedere al sortimentului.etc. Buletinul de analiză Buletinul de analiză se eliberează pentru produsele alimentare . care generează imobilizări de fonduri.Recepţia se efectuează atunci când verificăm produsele primite sau preluate de la producător . în scopul producerii de mărfuri în conformitate cu standardele şi normele tehnice • Stabilirea răspunderii materiale pentru pagubele înregistrate ca urmare a recepţionării mărfurilor care nu corespund calitativ şi cantitativ 3. garantându-l pentru o anumită perioadă de timp . ca şi condiţiile întrunite în momentul predării . cu efecte negative asupra eficienţei • Influenţarea directă a organizaţiilor producătoare . în ceea ce priveşte cantitatea. De aceea . a stocurilor supranormative. chimice şi cuprinde nivelul caracteristicilor de calitate . în conţinutul său sunt înscrise condiţiile tehnice stabilite de STAS pe baza căruia a fost fabricat produsul . numărare Scopul recepţiei mărfurilor este : • Verificarea modului în care furnizorii mărfurilor îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractul de furnizare. 17 . pe canale de distribuţie.3. ambalarea. Recepţia mărfurilor este de două feluri : • RECEPŢIE CALITATIVĂ – presupune verificarea proprietăţilor produselor prin metoda organoleptică şi prin metode de laborator • RECEPŢIE CANTITATIVĂ – presupune preluarea mărfurilor prin cântărire . sortimentul. La nivelul comerţului toate mărfurile provin de la întreprinderile producătoare . măsurare . Recepţia mărfurilor are loc o dată cu trecerea mărfurilor din proprietatea furnizorului ( întreprinderea producătoare )în proprietatea beneficiarului (întreprinderea comercială ) . calitatea. • Evitarea formării. Este un document important prin care fabrica certifică calitatea produsului . • Verificarea măsuri în care organele de transport şi-au respectat obligaţiile asumate cu privire la menţinerea cantităţii şi calităţii mărfurilor pe parcursul efectuării transportului.

Cadrul legislativ privind calitatea produselor alimentare Dintotdeauna s-a dorit apărarea intereselor şi sănătăţii consumatorilor.1. în cursul elaborării lui. standardele au fost privite ca un instrument mai mult sau mai puţin de reglementare obligatorie a calităţii produselor. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv. În plus. treptat. un acord general realizat pe probleme tehnice permite. a fost indispensabilă încercarea de a elabora standarde alimentare internaţionale care să răspundă şi cerinţelor ridicate de exportatori şi exigenţelor impuse de către importatori. cât şi faţă de cele din import. Progresele realizate în acest domeniu ar putea fi caracterizate ca lente până la sfârşitul celui de-al doilea război mondial. a apărut şi s-a accentuat o contradicţie între dinamica progresului tehnico-ştiinţific şi economic şi caracterul 18 . Liberalizarea schimburilor dintre state prin înlăturarea barierelor vamale şi a celor tehnice din calea comerţului cu produse alimentare nu s-a putut realiza fără o armonizare prealabilă a normelor alimentare. înţelegerea unui număr ridicat de probleme referitoare la protecţia consumatorului. motiv pentru care. O perioadă de timp.CAPITOLUL IV CONTRIBUŢIA STANDARDIZĂRII LA ASIGURAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII PRODUSELOR ALIMENTARE 4. atât faţă de produsele autohtone.

care stabileşte pentru utilizări comune şi repetate reguli.stagnant al prescripţiilor de calitate mărginite uneori la indicatori nesemnificativi sau limitanţi. urmărind obţinerea unui grad de ordine într-un context dat. În România. 19 . energii şi efort uman. 39 / 1998 şi urmăreşte. prevederi destinate unei utilizări comune şi repetate. prescripţii sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatele lor.10000-1:  standardizarea este o activitate specifică prin care sunt stabilite. conform standardului SR. următoarele: îmbunătăţirea calităţii vieţii. înlăturarea barierelor tehnice din calea comerţului internaţional. promovarea rezultatelor consolidate ale ştiinţei şi tehnologiei ţinând seama de gradul de dezvoltare al economiei. mediului înconjurător şi apărarea intereselor consumatorilor. în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. Activitatea de standardizare se desfăşoară în baza Ordonanţei Guvernului nr. recunoaşterea internaţională a produselor şi serviciilor româneşti.  standardul este un document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut. pentru probleme reale sau profesionale. în principal. protecţia consumatorilor printr-un nivel de calitate al produselor şi serviciilor adaptat necesităţilor şi verificat corespunzător. sănătăţii şi securităţii persoanelor fizice. protecţia vieţii. obţinerea unei economii globale de materiale. reprezentarea intereselor economiei naţionale în activităţile de standardizare internaţionale şi europene. obţinerea unui sistem unitar de cerinţe pentru certificarea conformităţii.

al cărei scop principal este acela de a dezvolta standardizarea naţională. . ASRO este recunoscută ca organism naţional de standardizare de către statul român şi îşi desfăşoară activitatea la nivel naţional. regională şi internaţională. respectiv în 20 . putându-se înfiinţa filiale.( Organizaţiei Internaţionale de Standardizare ) şi urmăreşte armonizarea standardelor naţionale (SR) cu cele internaţionale şi europene. precum şi adoptarea standardelor internaţionale şi a standardelor europene ca standarde naţionale. a mediului înconjurător şi de apărare a intereselor consumatorilor fac necesară o astfel de măsură. transferându-se responsabilităţile în domeniu către cei care sunt principalii beneficiari ai activităţii. apolitică.reprezentarea României şi participarea în organismele internaţionale şi europene de standardizare. europeană. precum şi dezvoltarea colaborării cu părţile interesate în standardizarea naţională. Asociaţia urmăreşte: . precum şi reprezentanţe în străinătate.stabilirea principiilor şi metodologiei standardizării naţionale. s-a constituit Asociaţia de Standardizare din România.S.elaborarea şi aprobarea. persoană juridică de drept privat. Aplicarea standardelor are caracter voluntar şi poate deveni obligatorie în cazul în care considerente de ordin public. fără scop lucrativ. sucursale în ţară. modificarea şi anularea standardelor naţionale. reconfirmarea. în conformitate cu prevederile din legislaţia privind standardizarea naţională în România şi cu regulile standardizării europene şi internaţionale. Prin această reformă instituţională în standardizarea naţională se realizează alinierea la normele europene. . de interes public. de protecţie a vieţii.elaborarea şi implementarea programului de standardizare naţională pe baza solicitărilor primite din partea autorităţilor şi a altor părţi interesate în standardizarea naţională.România este membră a I. neguvernamentală.O. Conform prevederilor ordonanţei menţionate. a sănătăţii şi a securităţii persoanelor fizice. .

publicarea şi difuzarea standardelor naţionale şi a altor publicaţii din domeniul standardizării.). Comitetul European de Standardizare (C. . .).S. . precum şi în alte organisme internaţionale sau regionale de standardizare. autorităţi etc. cât şi alte documente din domeniul standardizării. instruire.acordarea dreptului de utilizare a mărcilor naţionale în conformitate cu standardele naţionale. . .O. . prelucrarea.N. . .export şi comercializarea de standarde. pentru produsele şi serviciile conforme cu standardele naţionale.asigurarea în cadrul comitetelor tehnice de standardizare a reprezentării echilibrate a părţilor interesate (producători. expertiză.E. de standarde europene şi internaţionale.prestarea de servicii de consultanţă.editarea. . documentaţii şi literatură de standardizare. în domeniul standardizării şi al asigurării calităţii. . consumatori.efectuarea de operaţiuni de import . colectarea. de standarde naţionale din alte ţări.). distribuitori.crearea unui climat favorabil aplicării standardelor în economie şi dezvoltării standardizării la toate nivelurile: naţional.publicarea şi implementarea regulilor privind aplicarea mărcilor de conformitate cu standardele internaţionale şi europene. tipărirea. transfer de cunoştinţe. .colaborarea în domeniul standardizării cu organisme similare din alte ţări. stocarea şi diseminarea informaţiilor în domeniul standardizării. la cerere. profesional şi de firmă.Organizaţia Internaţională de Standardizare (I.constituirea punctului de informare şi a bazei de date pentru standarde şi reglementări tehnice şi punerea la 21 .elaborarea standardelor naţionale în cadrul comitetelor tehnice de standardizare constituite în diverse domenii de activitate.constituirea şi ordonarea sistematică a colecţiei de standarde naţionale (inclusiv sub formă de proiecte). asistenţă tehnică etc.

care le-au elaborat.publicarea de informaţii referitoare la standardele naţionale şi informarea periodică a autorităţilor despre stadiul lucrărilor de standardizare în cadrul programului de standardizare naţională şi în domeniile reglementate de acestea.standarde profesionale (SP) ce se aplică în anumite domenii de activitate. .standarde de firmă (SF) care se aplică în cadrul regiilor autonome. 4. Definirea produsului prin elementele esenţiale de identificare a obiectului.standarde române (SR) care se aplică la nivel naţional. . societăţilor comerciale şi al altor persoane juridice care le-au elaborat. Tipuri de standarde În România se elaborează trei categorii de standarde: . a normelor internaţionale de recomandare.participarea la elaborarea actelor normative care au legătură cu standardizarea naţională.stabilirea regulilor de procedură pentru participarea la standardizarea naţională şi desfăşurarea activităţilor de standardizare. particularităţi tehnologice. în cadrul organizaţiilor profesionale legal constituite. În funcţie de 22 .2. Standardul de firmă pentru produsele alimentare se elaborează în spiritul şi accepţiunea limitantă a standardelor internaţionale. în special a celor prin care sunt transpuse în legislaţia română directivele europene. a standardelor naţionale obligatorii şi profesionale. domeniul de aplicare. Standardul de firmă conturează calitatea prescrisă oferită de un agent economic producător. . . .dispoziţia oricăror persoane interesate a materialelor de specialitate pe care acestea le deţin.distribuitor sau comerciant. Structura standardelor de firmă pentru produsele alimentare este particularizată prin următoarele segmente specifice: 1. tipuri sau clase de calitate.

continuând cu proprietăţile fizice şi/sau chimice. se face trimiterea standardului ce prescrie metoda de măsurare sau de determinare standardizată sau. după caz. utilă pentru derularea contractelor. proprietăţile microbiologice. iar în unele cazuri cu proprietăţi de utilizare sau de întrebuinţare. În mod curent. declarându-le tipul (identitatea) şi proporţia lor. Lotul de marfă fiind definit ca o mulţime finită şi omogenă de produse de acelaşi fel. Proporţia este dată în unităţi fizice sau convenţionale (de regulă în procente) numai în măsura obligativităţii legale pe plan naţional sau internaţional. denumite uneori ingrediente. se operează numai cu loturi de marfă. Condiţii pentru materii prime şi aditivi utilizaţi. După caz. De asemenea. Pentru fiecare caracteristică de calitate prescrisă. în standard trebuie precizate mărimea lotului şi cerinţele esenţiale pentru asigurarea omogenităţii. pe unitatea de produs. Ordonarea se face începând cu caracteristicile sau proprietăţile organoleptice. În relaţiile contractuale şi mai ales în derularea contractelor . se prezintă metoda de verificare uzuală sau convenită. sunt prezentate şi alte aspecte care întregesc sau completează o imagine virtuală a produsului respectiv. se prevăd verificări periodice. pentru parametrii care fac obiectul reglementărilor sanitare în vigoare pe plan naţional sau internaţional se fac trimiteri exprese la standardul sau documentul oficial care descrie metoda de analiză. 3. denumite uneori şi condiţii tehnice de calitate. Caracteristicile de calitate prescrise. condiţiile de eşantionare spre a reflecta fidel unitatea şi reprezentativitatea probelor. 2. 5. Regulile pentru verificarea calităţii se referă în principal la verificările de lot. în mod grupat în două sau mai multe categorii. 4. ingredientele sunt enumerate în ordinea descrescătoare a calităţii lor. 23 .interesul firmei. Metodele de analiză prescrise pentru evaluarea sau determinarea calităţii prescrise sunt consemnate în standardul de firmă prin diferite elemente de identificare. sunt consemnate în standard.

depozitarea (şi respectiv păstrarea). creşterea continuă a producţiei de fibre textile şi elastomeri sintetici. marcarea. Standardizarea are un puternic impact asupra comerţului internaţional. iar fertilizanţii artificiali se extind la scara globală. fenomenul general care se propagă este acela al creării de înlocuitori artificiali sau sintetici ai produselor naturale. Neconcordanţa dintre standardele naţionale ale diferitelor ţări. fie separat. corespunzător cerinţelor şi evoluţiei pieţei actuale. Ambalarea. care asigură avantaje certe pe plan promoţional şi managerial. 24 . reflectată şi în standardizarea de firmă. dar şi pe piaţa internă a unui stat. garantarea şi documentele ce însoţesc lotul sunt prescrise în standardele de firmă. coloranţii sintetici i-au substituit pe cei naturali. conţinând cele mai importante şi semnificative aspecte implicate în negocierea şi încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a loturilor de mărfuri alimentare. transportul. CAPITOLUL V FRAUDE ŞI FALSIFICĂRI ÎN DOMENIUL STANDARDIZĂRII Un aspect caracteristic orientării actuale a merceologiei este determinat de rapiditatea transformărilor care caracterizează epoca în care trăim: procesele productive şi evoluţia tehnologiei fac posibilă crearea continuă de noi produse. este necesară alinierea şi armonizarea standardelor naţionale cu cele internaţionale.6. Acest fapt determină limitarea ariei geografice a schimburilor comerciale internaţionale prin scăderea capacităţii concurenţiale şi competitivităţii produselor autohtone nu numai pe pieţele internaţionale. fie împreună sau grupat. poate constitui prima fază în procesul de substituire completă a fibrelor naturale şi a gumei. pot deveni la un moment dat o frână puternică în dezvoltarea economiei unei ţări. de exemplu. De multe decenii. pe de o parte şi neconcordanţa dintre standardul naţional şi standardele internaţionale. pe de altă parte. În ceea ce priveşte mărfurile. În consecinţă.

la dispariţia unuia dintre cele două (mai ales dacă utilitatea este aceeaşi). atât cu caracter tehnic. Chiar şi între fraudatori există discrepanţe mari. aduce o serie de avantaje. Dintre aceştia. că existenţa produselor sintetice şi artificiale. cantitatea şi calitatea acestor produse pot fi programate foarte exact. Un avantaj general al anumitor produse sintetice. economică. Anomaliile voluntare ale mărfurilor. respectiv conferirea unei noi utilităţi. Efectul fraudelor. legislativi. Identificarea calităţii şi a originii mărfurilor.De obicei. întrucât lipsa de onestitate şi de corectitudine nu atinge acelaşi nivel. Nu trebuie să uităm că opinia publică este crudă faţă de toţi producătorii şi comercianţii (dintre care numai unul poate să fie fraudator). în special în cazul produselor de origine vegetală. dar. prin redirecţionarea lor către un alt sector de activitate specific. Fraudele există din toate timpurile. Fraudele sunt rezultatul unei erori provocate. aspectele tehnice. un înlocuitor. apoi. frauda este definită ca un complex de acte neoneste aplicate în raporturile comerciale. În acest mod. ştiinţifică şi istorică a condus la creşterea şi diversificarea necontrolată a fraudelor comise asupra mărfurilor. Acestea pot influenţa rămânerea pe piaţă a ambelor produse. poate fi dezastruos pentru societate. în mod inevitabil. cunoscute sub denumirea de fraude. Concurenţa dintre un produs nou şi un produs existent conduce. ca urmare a lipsei de onestitate a oamenilor sau legislaţiei permisive. precum şi a substituenţilor celor naturale. prejudiciile negative destul de mari se repercutează în amonte de comerţ şi producţie. asupra cercetării şi proiectării. care se perpetuează sistematic. Dezvoltarea şi progresul ştiinţific au furnizat chiar şi mijloacele pentru mascarea fraudelor. Acest lucru depinde de o serie de factori tehnici. dar şi economic şi social. cercetarea modalităţilor de falsificare şi alterare cauzate de prepararea. fraudele obligă producătorii să ducă o luptă dură cu concurenţii neoneşti. este posibil să fie preferat produsului natural însuşi. De multe ori. totodată. în momentul lansării pe piaţă se face cunoscut ca având un nivel calitativ mai scăzut. Dezvoltarea socială. În fapt. conservarea şi păstrarea necorespunzătoare a acestora reprezintă unul dintre obiectivele cel mai des dezbătute ale merceologiei. este determinat de independenţa producţiei lor de factorii climatici şi fenomenele meteorologice. care trebuie să 25 . În limbajul curent. se referă la acţiunea voită şi precisă de obţinere a unui profit comercial ilicit. economici. au o importanţă crescută. cu precădere cele merceologice. politici. Se poate reţine.

184 din 4 aprilie 1972 arată că: „se consideră falsificare adaosul oricărei substanţe naturale sau sintetice în scopul mascării unor defecte ale produselor sau băuturilor. ele trebuie să-şi perfecţioneze procedeele de fabricaţie. întreprinderile sunt obligate să se preocupe permanent de creşterea performanţelor tehnicofuncţionale ale produselor lor. falsificarea unui aliment nu afectează valoarea igienică . În lumea de azi. întreprinderile trebuie să lanseze periodic pe piaţă produse noi sau modernizate. cu scopul de a realiza produse noi. frauduloase. Cunoaşterea gradului de nocivitate a mărfii este foarte importantă mai ales în ceea ce priveşte conţinutul în aditivi periculoşi care contravin dispoziţiilor legale. pentru a se putea menţine pe pieţele de desfacere şi a pătrunde pe noi pieţe. fiind pedepsite contravenţional sau penal după caz.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite stipulează în articolul 1 că „falsificarea sau substituirea de mărfuri sau orice alte produse. cu caracteristici capabile să atragă cumpărătorii. Aceasta constă în modificarea raportului între componentele unui aliment fără să se efectueze vreo aditivare cu alte substanţe. ci modifică valoarea nutritivă şi în consecinţă afectează sau derutează colectivitatea. Astfel. care pot fi comise asupra mărfurilor alimentare sunt următoarele: Falsificarea În România Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. Când fraudele comerciale privesc mărfurile alimentare. De regulă.modificării sau conferirii unor proprietăţi pe care produsul nu le justifică prin compoziţia sa ”. cât şi pentru satisfacerea cerinţelor tot mai mari ale consumatorilor. precum şi expunerea spre vânzare sau vânzarea de asemenea bunuri. respectiv pentru fabricarea produselor la un preţ de cost cât mai scăzut. produsul oferit se bazează fie pe un nou 26 .elaboreze noi studii şi cercetări. acest fapt poate conduce la creşterea nocivităţii asupra sănătăţii consumatorului sau la diminuarea valorii nutritive a alimentului. Legea nr. Contrafacerea se constată când alimentul apare în comerţ cu o compoziţie şi valori diferite de cele declarate. Principalele forme de manopere. cunoscând ca sunt falsificate sau substituite” constituie activităţi comerciale ilicite. Apare evident că. atât pentru creşterea eficienţei economice a activităţii. În faţa unei concurente din ce în ce mai aspre. în aceste condiţii. în faţa unor tendinţe accentuate de globalizare ca şi a unor progrese ştiinţifice şi tehnice spectaculoase. benefice pentru populaţie.

înlocuind parţial o substanţă sau mai multe. fie reprezintă un model mai atrăgător etc. Substituirile de materii prime. cu altele. Substituirea constă în modificarea compoziţiei unui aliment. contrafăcătorul îşi poate vinde produsele mult mai ieftin decât producătorul original. În acest fel. pentru a îndepărta riscul de detectare a falsurilor. fie posedă greutăţi sau gabarite mai reduse. deja bine stabiliţi pe piaţă.principiu constructiv ce-i oferă parametri funcţionali superiori. control de calitate riguros. grăsimile în funcţie de preţ şi băuturile. Din momentul realizării unui astfel de produs.biologică a produselor de carne este condiţionată de valoarea componenţilor acestora şi. de regulă. 27 . astfel că acesta poate să evite investiţia de capital cerută de producerea unui produs de calitate autentic (materiale de bună calitate. o data cu explozia informaţională şi cu globalizarea comerţului. Tentaţiile cele mai mari. efectuarea de cercetare-dezvoltare şi realizarea unei publicităţi şi a studiilor de piaţă adecvate). Tehnicile de falsificare a materiilor prime constau în substituirea unor produse şi utilizarea lor repetată. asumându-şi deliberat identitatea unor producători reputaţi. de calitate şi valoare inferioară. se pune problema protejării juridice a acestuia împotriva unor posibile contrafaceri. Contrafăcătorul obţine profit prin înşelarea consumatorilor. el existând ca fenomen încă din antichitate. astfel pot fi substituite: carnea. sunt de substituire a cărnii de calitate superioară cu cărnuri inferioare calitativ sau. iar nepedepsit introduce un element de incertitudine şi de neîncredere din partea creatorilor că autoritatea publică îi apară munca. deşi adesea. le desface la preţuri apropiate de cele originale. presupus superior celor oferite de concurenţi. de cantitatea şi valoarea substanţelor proteice. în tehnologia de fabricaţie a diverselor produse de carne. în special. obţinând profituri fabuloase. Deşi conceptul de contrafacere nu este nou. cu alte ingrediente protidice şi/sau glucidice. Valoarea nutritiv . Prin analizele fizico-chimice de laborator se urmăreşte determinarea în preparatele de carne a unor componenţi cu valoare nutritivă inferioară (ex. Contrafăcătorul viciază produsul şi imaginea lui pe piaţă . acesta a devenit o problemă serioasă pentru societate şi pentru economia ei. de origine vegetală. semifabricate şi produse finite se încadrează în prevederile normelor de igienă în măsura în care se practică în afara prevederilor prin care este considerată falsificare. peştele prin folosirea unor sorturi de calitate inferioară.

care sunt aduse la cunoştinţa personalului comercial . În Codex Alimentarius se prevede că aceşti adjuvanţi pot fi introduşi în produsele alimentare atunci când sporesc interesul consumatorului pentru produsul respectiv. instituite la nivelul fiecărei unităţi comercile în parte . CAPITOLUL VI NORME DE PROTECTIE A MUNCII Activitatea de comerţ presupune desfăşurarea unor procese de muncă prin care personalul comercial este supus unui efort fizic şi psihic susţinut . cu consecinţe favorabile asupra caracteristicilor psihosenzoriale ale acestora. în principal. Proporţia adaosului de făină de soia în preparatele din carne este de maxim 3% din masa produsului. carne congelată cu o capacitate redusă de hidratare şi reţinere a apei. pentru prevenirea acestor accidente care nu numai că afectează buna desfăşurare a activităţii comerciale . pentru a fi întrebuinţată. se utilizează deseori la fabricarea preparatelor. 975/1998 prevede. care să mărească puterea de reţinere a apei în produsul finit. În tehnologiile moderne. 975 / 1998. De aceea . ci pot provoca şi o serie de neplăceri pentru persoanele accidentate . O alta posibilitate de substituire a proteinelor din preparatele de carne o reprezintă făina de soia care. un raport colagen-proteină de maximum 20% cu excepţia cârnaţilor. substanţele proteice. la care maximum admis este 30%. Protecţia muncii reprezintă un ansamblu de acţiuni şi măsuri ce au ca obiect cunoaşterea şi înlăturarea tuturor elementelor care pot apărea în 28 . dar este şi predispus la o serie de accidente care îi pot determina incapacitatea temporară sau permanentă de muncă . Ordinul Ministerului Sănătăţii din România nr. pentru preparatele din carne. este necesară respectarea unor norme de protecţie a muncii .când se diminuează valoarea alimentara sau se urmăreşte mascarea defectelor. conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. De aceea. dar se interzice categoric folosirea lor atunci când cantitatea propusă prezintă risc pentru sănătate . este supusă unor procese de purificare.colagen şi decelarea unor substituenţi ai cărnii cu ingrediente nepermise sau în cantităţi mai mari decât cele permise). caltaboşilor şi a tobelor. se apelează din ce în ce mai frecvent la soluţii tehnologice. în aşa fel încât să se reţină.

trebuie respectate anumite reguli privind manipularea şi transportul mărfurilor : 1. la instalaţiile care sunt conectate la sursele de energie electrică existente în unităţile comerciale . trebuie sa fie adecvate sarcinii de muncă sau adaptabile cu uşurinţă pentru îndeplinirea acesteia şi să poată fi utilizate de către angajaţi fără a prezenta riscuri pentru sănătatea şi siguranţa lor. îmbrăcămintea şi încălţămintea trebuie să fie antistatice şi se interzice utilizarea îmbrăcămintei sintetice generatoare de sarcini electrice sau a încălţămintei cu accesorii metalice . Echipamentele tehnice utilizate pentru transportul loturilor la rampă de încărcare – descărcare . La casele de marcat . susceptibile să provoace accidente şi îmbolnăviri profesionale . ci trebuie să le considere parte integrantă a întregii activităţi . Evaluarea greutăţii obiectului şi pregătirea pentru a-l ridica se realizează prin următoarele operaţii : 29 . În zonele cu pericol potenţial de apariţie a electricităţii statice în mediul de muncă . pentru a putea în primul rând să le prevină . Conducătorii şi organizatorii proceselor comerciale nu trebuie să neglijeze măsurile de protecţie . Orice activitate economică trebuie să aibă în vedere pe lângă cerinţele de productivitate şi pe cele de securitate a muncii . înaintea începerii programului de lucru va fi verificată legătura cu conductorul de nul şi integritatea cablurilor care le conectează . Pentru prevenirea accidentelor şi reducerea pagubelor provocate de deteriorarea mărfurilor sau ambalajelor .procesul muncii . Lucrătorii care desfăşoară activităţi în comerţ trebuie să cunoască toate informaţiile cu privire la :  Riscurile la care sunt expuşi  Părţile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate în funcţie de specificul activităţii  Dispozitivele de protecţie existente  Mijloacele de protecţie  Modul de intervenţie în caz de avarii sau accidente  Sistemele de avertizare Dotarea cu echipamentul individual de protecţie şi alegerea acestuia în funcţie de riscurile specifice fiecărui tip de activitate sau operaţie comercială se vor face conform Normativului – cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie. Studiul protecţiei muncii trebuie să înceapă prin cunoaşterea problemelor generale de bază care pot cauza accidente şi îmbolnăviri profesionale .

înălţimea maximă până la care mărfurile pot fi preluate în condiţii de siguranţă este de 1. 6. 2. 30 . Prinderea obiectului :  Ţinerea obiectului aproape de corp când este ridicat  Prinderea obiectului de marginile de jos Alegerea poziţiei de ridicare :  Îndoirea genunchilor pentru a ridica obiectul  Ţinerea spatelui drept  Nu se îndoaie şi nu se răsuceşte mijlocul Ridicarea obiectului :  nu se fac mişcări bruşte  ridicarea treptată cu îndreptarea picioarelor  nu se răsuceşte corpul Evitarea accidentelor :  Se evită întinderile  Nu se folosesc cutii pe post de scară  Se folosesc mijloace de ridicare mecanizate 4. Poziţionarea corpului se realizează prin următoarele operaţii :  Plasarea unui picior pe una din laturile obiectului  Poziţionarea celuilalt picior în spatele obiectului 3. 5.dacă obiectele sunt prea grele se apelează la mijloace de transport .40 m .înălţimea maximă atinsă cu mâna este de 2 m . . Verificarea înălţimii şi lăţimii obiectului  Împingerea obiectului cu piciorul pentru a estima greutatea acestuia  Aranjarea obiectului astfel încât să fie uşor de manevrat  Îndepărtarea obstacolelor din drum Operaţiile se desfăşoară cu respectarea următoarelor reguli : .înălţimea maximă de ridicare manuală a mărfurilor este de 1.60 m .nu se ridică obiectul dacă podeaua este udă sau alunecoasă .

Suzana Ilie . Ştefania Mihai . Carmen Băbăiţă .BIBLIOGRAFIE : 1. Modulul Studiul Mărfurilor . Manual pentru şcoala de arte şi meserii . 2002 2. Tănţica Petre . Rodica Albu . Timişoara . Marius Bizerea . Studiul Calităţii Produselor şi Serviciilor . 2005 31 . Roxana Georgescu . 2001 4. Editura Mirton .Elena Stan . Merceologie . Eugen Falniţă . manual pentru clasa a X-a . 2005 3. Cristina Tanislav . Editura Niculescu ABC . Vasile Bozgan ( coordonator ) . Editura Economică Preuniversitaria. Gabriela Simionescu . Comerţ şi Servicii – Manual pentru şcoala de arte şi meserii . nivel I . Editura Oscar Print . Gabriela Iordache .

Editura Niculescu ABC . 2002 7. Gabriela Iordache . Ştefan Silviu Mitrea . 1998 32 . Editura Niculescu ABC . Tănţica Petre . manual pentru clasa a XI-a . Studiul Calităţii Produselor şi Serviciilor . Tănţica Petre .5. Gabriela Iordache . Ştefan Pece . manual pentru Învăţământul preuniversitar .A. Bucureşti . manual pentru clasa a XII-a . Editura Didactică şi Pedagogică R. 2004 6. Protecţia muncii . Studiul Calităţii Produselor şi Serviciilor ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful