P. 1
Valoarea Nutritiva a Alimentelor

Valoarea Nutritiva a Alimentelor

|Views: 88|Likes:
Published by geaninalumi

More info:

Published by: geaninalumi on Mar 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

CALITATEA ŞI VALOAREA NUTRITIVĂ A MĂRFURILOR ALIMENTARE CUPRINS

ARGUMENT ……………………………………………………………………………1 CAPITOLUL I CALITATEA ŞI FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ MĂRFURILE ALIMENTARE ………………………………………………………………………….2 1.1. Calitatea mărfurilor alimentare ………………………………………………………2 1.2. Factorii care influenţează şi determină calitatea produselor………………………….3 CAPITOLUL II VALOAREA NUTRITIVĂ A PRODUSELOR ALIMENTARE…………………….7 2.1. Valoarea nutritivă……………………………………………………………..…….. 7 2.2. Valoarea calorică …………………………………………………………………...12 2.3. Gradul de asimilare a alimentelor …………………………………………………..12 CAPITOLUL III VERIFICAREA CALITĂŢII PRODUSELOR ALIMENTARE…………………...13 3.1. Verificarea calitativă………………………………………………………………...13 3.2 . Recepţia calitativă şi cantitativă ……………………………………………………15 3.3. Buletinul de analiză …………………………………………………………………16 CAPITOLUL IV CONTRIBUŢIA STANDARDIZĂRII LA ASIGURAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII PRODUSELOR ALIMENTARE…………….17 4.1. Cadrul legislativ privind calitatea produselor alimentare ………………………….17 4.2. Tipuri de standarde………………………………………………………………….20 CAPITOLUL V FRAUDE ŞI FALSIFICĂRI ÎN DOMENIUL STANDARDIZĂRII ……………22 CAPITOLUL VI NORME DE PROTECTIE A MUNCII ……………………………………………...26 BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………………….29

ARGUMENT

Produsele alimentare reprezintă furnizorul principal de elemente chimice simple şi complexe care participă la formarea ţesuturilor şi substanţelor bioactive necesare organismului . Având în vedere faptul că formarea , dezvoltarea , activitatea , sănătatea organismului depind de modul cum hrana zilnică îi satisface trebuinţele nutritive este important să cunoaştem compoziţia chimică a alimentelor , contribuţia acestora la asigurarea unui regim alimentar raţional. De aceea , studierea produselor alimentare urmăreşte cunoaşterea şi aprecierea alimentelor din punct de vedere nutritiv , dar şi din punct de vedere biologic . În acest fel putem explica ştiinţific anumite transformări pe care le suferă produsele în procesul prelucrării , păstrării şi transportului şi putem influenţa pozitiv aceste transformări . Prin cunoaşterea caracteristicilor de calitate ale produselor alimentare, putem să evaluăm în cunoştinţă de cauză mărfurile la primire şi putem recomanda la vânzare mărfurile tocmai prin aceste caracteristici şi importanţa lor pentru metabolismul organismului . Importanţa calităţii produselor alimentare este cu atât mai mare în perioada actuală cu cât clientul face din calitate principalul criteriu de cumpărare . Acesta are dreptul la alegere liberă , adică îşi poate alege din varietatea sortimentală existentă pe piaţă produsele care corespund mai bine nevoilor şi aşteptărilor sale .

2

CAPITOLUL I CALITATEA ŞI FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ MĂRFURILE ALIMENTARE 1.1. Calitatea mărfurilor alimentare
Principalele grupe de produse alimentare sunt conform clasificării merceologice următoarele : • Cereale şi derivate din cereale • Legume , fructe şi derivate • Zahărul şi produsele zaharoase • Produse gustative • Grăsimi alimentare ( vegetale , animale şi mixte ) • Lapte şi produse din lapte • Ouă şi produse din ouă • Carne şi produse din carne • Peşte şi produse din peşte • Concentrate alimentare Calitatea produselor este definită prin „totalitatea însuşirilor unui produs , care îi conferă acestuia aptitudinea de a satisface anumite cerinţe”. Standardul SR EN ISO 9000 /2000 „Sisteme de management al calităţii . Principii de bază şi vocabular” defineşte calitatea astfel : „ Aptitudinea unui ansamblu de caracteristici intrinseci de a satisface nevoile exprimate şi implicite .” Calitatea produselor nu este de sine stătătoare , ci există numai în relaţie cu cerinţele clienţilor . În ultimă instanţă , clientul , cumpărătorul , utilizatorul este cel care hotărăşte ce este calitatea . Componentele calităţii produselor sunt : - cerinţele calităţii - proprietăţile produselor - caracteristicile de calitate ale produselor

3

până la satisfacerea acestora şi evaluarea gradului de satisfacere a lor . Proprietăţile produselor sunt trăsături . în toate etapele traiectoriei produsului .2. precum şi să urmărească modul în care produsele îşi menţin calitatea pe parcursul perioadei de păstrare garantată de producător . adică îşi poate alege din varietatea sortimentală existentă pe piaţă produsele care corespund mai bine nevoilor şi aşteptărilor sale . apoi transpuse în documentaţia tehnică sub formă de proprietăţi . formulate ca urmare a cercetărilor de marketing . de la identificarea cerinţelor clienţilor . Factorii care influenţează şi determină calitatea se grupează astfel : I. cât şi în procesul circulaţiei mărfurilor . Importanţa calităţii produselor este cu atât mai mare în perioada actuală cu cât clientul face din calitate principalul criteriu de cumpărare . Factori care acţionează în producţie ( determină proprietăţile mărfurilor ) :  Cercetare şi proiectare  Materii prime şi materiale  Procesul tehnologic  Resursa umană  Asigurarea şi controlul calităţii  Standarde şi norme tehnice 4 .Cerinţele calităţii sunt expresii generale ale nevoilor clienţilor . Caracteristicile de calitate sunt proprietăţile cele mai importante proprietăţi ale unui produs cu ajutorul cărora se determină la un moment dat gradul de satisfacere a trebuinţelor clienţilor . Acesta are dreptul la alegere liberă . însuşiri ale unui produs . La nivelul comerţului s-au înfiinţat la nivelul întreprinderilor comerciale laboratoare de control al calităţii produselor . care au obligaţia să stabilească calitatea produselor la primire . care îl particularizează în raport cu alte produse şi care îi conferă capacitatea de a satisface anumite trebuinţe umane . servicii de calitate şi comisii de recepţie a pe grupe de mărfuri . 1. Factorii care influenţează şi determină calitatea produselor Calitatea produselor este determinată de o serie de factori care acţionează atât în procesul producţiei .

5 . anchete . Materiile prime şi materialele determină în mod hotărâtor calitatea mărfurilor . Procesul tehnologic Procesul tehnologic este un ansamblu de operaţii logic succedate . precum şi recepţiei calitative şi cantitative . deoarece proprietăţile lor se transferă în mare parte în valorile principalelor caracteristici de calitate ale produselor . observaţii directe . De aceea . funcţionale . Are rol hotărâtor în determinarea calităţii prin : . pe baza unui proiect sau reţetă de fabricaţie . Verificarea exigentă a calităţii materiilor prime folosite în procesul de fabricaţie reprezintă esenţa acestui factor .organizarea fluxului tehnologic . o importanţă deosebită trebuie acordată definirii cerinţelor privind calitatea materiilor prime şi selectării furnizorilor de materii prime . Factori care acţionează în sfera circulaţiei mărfurilor (postproducţie ) :  Ambalarea  Transportul  Depozitarea – păstrarea Cercetarea şi proiectarea În perioada actuală .respectarea disciplinei tehnologice Calitatea utilajelor se exprimă prin caracteristicile tehnice . igienico – sanitare . Compartimentul de marketing are următoarele atribuţii :  Identificarea cerinţelor clienţilor  Transpunerea cerinţelor în valori ale proprietăţilor produselor  Evaluarea gradului de satisfacere a cerinţelor clienţilor Materii prime şi materiale Reprezintă resursele materiale ale organizaţiei . proiectarea cu ajutorul calculatorului facilitează stabilirea caracteristicilor de calitate ale unui produs şi adaptarea lor la cerinţele clienţilor . Specialiştii atribuie cercetării şi proiectării o pondere foarte mare în asigurarea unui nivel calitativ superior .calitatea utilajelor şi echipamentelor . Testarea pieţei actuale şi potenţiale este realizată de compartimentul de marketing prin interviuri .II. economice .

Asigurarea şi controlul calităţii Asigurarea calităţii are ca obiectiv prevenirea defectelor . Aceasta presupune ca lucrurile să fie făcute bine de prima dată şi de fiecare dată . compoziţia chimică a aerului şi circulaţia aerului . transport şi depozitare 6 .( producătorul are obligaţia de a despăgubi clientul pentru pierderile cauzate de un produs ) . Ambalarea mărfurilor Ambalajul trebuie să îndeplinească următoarele funcţii : . Nerespectarea acestor reguli duce la obţinerea unor produse neconforme sau defecte . umiditate .funcţia de conservare şi protecţie a calităţii produselor ambalate .condiţii de igienă . Managerul organizaţiei are atribuţia de a asigura instruirea şi perfecţionarea lucrătorilor pentru satisfacerea cerinţelor clienţilor . constituirea echipelor de lucru pentru desfăşurarea unei activităţi care să respecte disciplina tehnologică .amplasarea corespunzătoare a produselor în mijloacele de transport pentru a se asigura stabilitatea pe perioada transportului .Organizarea fluxului tehnologic presupune amplasarea optimă a utilajelor . În cazul defectelor se pune problema răspunderii juridice pentru produsul respectiv . de a evalua eficacitatea instruirii . Pentru aceasta trebuie să se asigure următoarele condiţii : .mijloace de transport corespunzătoare grupei de mărfuri şi modalităţi de transport corespunzătoare . Transportul mărfurilor Are rolul de a menţine calitatea în timpul efectuării lui . O altă atribuţie a conducerii organizaţiei este motivarea personalului . Resursele umane Resursa umană a organizaţiei economice prezintă importanţă pentru calitate prin calificarea profesională . în funcţie de caracteristicile grupei de produse . ca tehnici de motivare a personalului se folosesc premiile .condiţii de temperatură .funcţia de manipulare . menţinerea integrităţii produselor . perfecţionarea pregătirii profesionale . evidenţierile pentru propunerile de îmbunătăţire a calităţii .

evitându-se astfel pierderile cantitative sau modificările calitative ale produselor . Păstrarea mărfurilor este una din etapele circuitului tehnic al produselor cu influenţe foarte mari asupra calităţii produselor .Pe parcursul manipulării . Păstrarea mărfurilor Păstrarea mărfurilor se face în spaţii special amenajate numite depozite . Aceasta poate duce la modificări negative sau pozitive ale calităţii produsului . mărfurile sunt supuse unor factori fizici . ca urmare a acţiunii unor factori . 7 . chimici şi biologici . transportului şi depozitării . Ambalajul are rolul de a proteja produsul faţă de aceşti factori .

substanţele minerale . acizi graşi esenţiali . durata de păstrare . enzime . vitamine . absenţa substanţelor nocive .valoarea psiho-senzorială ( organoleptică şi estetică ) . lipide .valoarea biologică ( aminoacizi esenţiali . transport . a impurităţilor ) Proporţiile substanţelor componente ale alimentelor diferă pe grupe şi subgrupe de produse şi chiar uneori de la un produs la altul . Valoarea nutritivă Valoarea nutritivă a produselor alimentare este dată de substanţele nutritive (organice şi anorganice ) pe care acestea le furnizează organismului uman . dar şi inapetenţă şi inocuitate . rezistenţe la manipulare . glucide .1.valoare igienică ( raportul substanţe nutritive /substanţe indiferente . Apa se regăseşte în produsele alimentare în două forme : 8 . Aceste substanţe cu rol diferit în organism sunt : apa .CAPITOLUL II VALOAREA NUTRITIVĂ A PRODUSELOR ALIMENTARE 2. vitamine . Apa Prezenţa apei în produsele alimentare determină stabilitatea şi calitatea acestora . elemente minerale ) . Produsele alimentare pot conţine pe lângă substanţele necesare organismului şi substanţe indiferente sau chiar antinutriţionale şi dăunătoare . necesare pentru desfăşurarea proceselor metabolice fundamentale .valoarea energetică . Se poate spune că valoarea nutritivă a unui produs alimentar este dată de următoarele elemente : . De aceea . protide . valoarea nutritivă presupune nu numai un conţinut adecvat de substanţe nutritive .

Conţinutul de apă din acestea se exprimă procentual şi este prevăzut în documente care prescriu calitatea produselor . Totalitatea elementelor minerale dintr-un produs poartă de numirea de cenuşă . Produsele alimentare conţin cantităţi variabile de apă . Între produs şi mediu poate avea loc un schimb permanent de apă . Mn . se pot activa microorganismele . Diferenţa până la 100% este procentul de substanţă uscată (s. Cu .. intracelular .ultamicroelemente ( micrograme la 100g produs ) : U . până se atinge umiditatea de echilibru .u. Th – substanţe minerale cu radioactivitate naturală . Substanţele minerale au rol de trofine . Zn . Se . deoarece apa este un important factor de creştere pentru acestea . de aceea stabilitatea şi calitatea lor pot fi menţinute un timp îndelungat numai prin conservare . Dacă produsele sunt păstrate la o umiditate relativă a aerului ridicată sau la temperaturi variabile . eliminarea ei se face greu prin distrugerea structurilor formate . Poate fi eliminată prin apăsare sau presare . Na . Mg .4-2. Ra . Mo. Ele nu pot fi sintetizate de organismul uman . Substanţele minerale Elementele minerale sunt absolut indispensabile vieţii . Cl .) . F . În funcţie de proporţia în care se găsesc în alimente . K. Apa absorbită din atmosferă datorită higroscopicităţii produselor şi apa introdusă prin procesul tehnologic sunt tot forme de apă liberă . pierderea capacităţii de rehidratare . P. de aceea trebuie procurate din alimente .microelemente ( miligrame la 100 g produs ) : Fe . S. I . substanţele minerale se clasifică în : . Ba . Si . Produsele alimentare cu un conţinut mare de apă se degradează uşor . Dacă se elimină în proporţii mari afectează grav calitatea : denaturarea proteinelor .4% . în sucul celular .macroelemente ( grame la 100 g de produs ) : Ca. 9 .apă liberă – sub formă de soluţii ale componenţilor solubili . în micro şi macro capilare . Ele se regăsesc în produsele alimentare în proporţii variate : 0. când nu se mai produce nici uscare şi nici umectarea produselor .apa legată – intră în structura compuşilor organici .

participă la formarea şi întreţinerea celulelor nervoase Surse de fosfor : .măreşte rezistenţa la oboseală Surse de magneziu : . gălbenuş de ou .Calciul are următoarele funcţii principale : . peşte şi alte produse Fosforul are următoarele funcţii principale : .se găseşte în cantităţi mari în lapte . gălbenuş de ou . creier . cereale . cereale .se găseşte în carne şi organe .deficitul de fier determină anemia Surse de fier : . iar deficienţele marcante duc la rahitism la copii şi osteoporoză la adulţi Surse de calciu : .se găseşte în cantităţi mai mici în carne . fructe .se găseşte mai ales în produsele de origine animală : carne .formarea şi întreţinerea scheletului .se găseşte în frunzoase .se găseşte în legume .face parte din hemoglobina prezentă în celulele roşii .participă alături de calciu la formarea şi întreţinerea scheletului . peşte . ouă . fructe Potasiul are următoarele funcţii principale : . carne Magneziul are următoarele funcţii principale : .deficienţa moderată de calciu determină tetania ( crampe musculare . iritabilitate neuromusculară ) . soia . produse lactate . icre . brânzeturi .este prezent şi în cereale . lapte . peşte . ficat . leguminoase . peşte Fierul are următoarele funcţii principale : .combate cardiopatia .participă la buna funcţionare a creierului şi a muşchiului cardiac .participă la formarea scheletului .stimulează influxul nervos şi combate oboseala Surse de potasiu : .intervine în echilibrul vieţii la nivel celular . mere . nuci . leguminoase 10 . fiind cel mai important transportor de oxigen din organism . legume verzi . leguminoase uscate .stimulează influxul nervos şi circulaţia sângelui .

cele mai răspândite şi mai importante sunt : .este element indispensabil glandei tiroide pentru producerea hormonilor tiroidieni Surse de iod : .  glicogenul este un poliglucid de origine animală . deoarece : .secară . apă . oligoglucide :  zaharoza se extrage din trestia de zahăr şi sfecla de zahăr  maltoza este prezentă în orzul încolţit  lactoza este zahărul din lapte 3.orz . Clasificarea glucidelor : 1.intră în structura celulelor şi ţesuturilor . peşte . Ele se formează prin asimilaţia clorofiliană în frunzele verzi . crustacee .1kcal .fructoza se găseşte în stare liberă alături de glucoză în fructe .măresc rezistenţa organismului faţă de substanţele toxice .galactoza nu se găseşte în formă liberă . ci sub formă de combinaţii intrând în structura lactozei  pentozele 2. cu rol de substanţă de rezervă  celuloza este componentul principal al pereţilor celulari 11 . nuci verzi Glucidele Glucidele deţin ponderea cea mai importantă în nutriţie ( 50-60% in valoarea energetică a raţiei alimentare trebuie să se obţină pe seama glucidelor ) Rolul principal al glucidelor în organism este de a furniza energie . grâu .asigură buna funcţionare şi tonifiere a ficatului .Iodul are următoarele funcţii principale : . poliglucide :  amidonul se găseşte în cartofi . Pe lângă rolul energetic .glucoza se găseşte în stare liberă în fructe . miere şi flori . monoglucide :  hexozele . glucidele mai au un rol plastic şi fiziologic .se găseşte în moluşte . Sursele de glucide sunt aproape exclusiv de origine vegetală . un gram de glucide prin ardere producând 4.porumb . miere .„fibrele alimentare” asigură o acţiune detoxifiantă la nivelul intestinului . flori .

Surse importante de protide sunt : carnea . Vitaminele Vitaminele sunt substanţe organice absolut indispensabile proceselor vitale . Sub forma lipidelor de rezervă . un gram de lipide eliberând prin ardere 9. Ele îndeplinesc în organism un rol plastic . în cazul în care raţia alimentară nu asigură necesarul de calorii . nucile etc. vitaminele C . laptele . Valoarea energetică a proteinelor este de 4. Enzimele 12 . cât şi în regnul vegetal . uleiurile . protidele sunt cele mai importante componente structurale şi funcţionale ale celulei vii . PP etc.K.3kcal şi reprezintă o formă de stocare a energiei . Se găsesc în natură în regnul animal unde sunt predominante .D. untura de porc . Cele mai importante surse de lipide sunt : laptele integral . deoarece sunt constituenţi structurali ai celulelor . ouăle . Clasificarea vitaminelor după solubilitate este :  vitamine liposolubile ( solubile în grăsimi ) : A. Lipidele îndeplinesc şi un rol plastic . Ele se găsesc în majoritatea alimentelor . Gliceridele depozitate sub formă de ţesut adipos asigură nevoile energetice . Sunt constituenţi fundamentali ai celulei . Protidele au şi denumirea generică de proteine .E.Lipidele Denumirea de lipide provine din grecescul „lipos” care înseamnă grăsime. asigură elasticitatea dermei . Protidele După cum arată şi denumirea lor . fiind necesare organismului în cantităţi mici . fasolea . Ele au rol catalitic . mazărea . P. . Organismul uman nu poate sintetiza vitaminele .carnea în special de porc . participând la formarea şi reînnoirea permanentă a ţesuturilor din organism . untul . spanacul etc. El le primeşte din alimente ca atare sau sub formă de substanţe care la nivelul organismului sunt transformate în vitamine . Lipidele îndeplinesc în organism un important rol energetic .F  vitamine hidrosolubile ( solubile în apă ) : complexul de vitamine B .apără organismul de frig . ouăle .1kcal /g . într-o pondere mai mică . salata .

între 70-98% . Valorile coeficienţilor calorici sunt :  9. microorganismelor . de gradul de prelucrare tehnologică .2. formate dintr-o substanţă proteică şi o componentă neproteică . Valoarea calorică Valoarea energetică a unui produs alimentar este determinată de trofinele calorigene : lipide . de proprietăţile fizico – chimice .enzime bicomponente . Substanţele nutritive din alimente nu sunt asimilate complet de organism .3 kcal /g pentru lipide  4. produşi de celula vie . glucide . ci într-o proporţie ( grad de asimilare) care depind de natura alimentelor .Enzimele sunt biocatalizatori organici . acestea eliberează energia necesară pentru desfăşurarea funcţiilor vitale . 2. Prin ardere în organism . 2. constituite numai din proteine . 13 . plantelor . Enzimele se clasifică după structură în : .enzime monocomponente . Ele catalizează reacţiile de sinteză şi degradare din organismele animalelor . proteine . Gradul de asimilare a alimentelor Gradul de asimilare a alimentelor este determinat de calitatea substanţelor organice existente în acestea şi de capacitatea organismului de a asimila unele substanţe . Consumul mediu de calorii recomandat pentru ţările europene cu clima şi structura alimentaţiei apropiate celor din România oscilează în jur de 2650 kcal .1 kcal /g pentru glucide  4. glucide şi protide din alimente .3. Gradul de asimilare variază pe grupe de alimente . Calcularea valorii energetice a unui produs alimentar se face pornind de la procentul de lipide .1 kcal /g pentru protide Sursă de energie este şi alcoolul etilic care furnizează 7 kcal/g .

şi anume : . Organizarea şi amenajarea laboratoarelor se efectuează în funcţie de specificul grupelor de mărfuri . Verificarea calitativă Aprecierea calităţii unui produs se face în scopul de a constata modul cum sunt respectate cerinţele prescrise de standarde şi în dorinţa de a găsi căi de perfecţionare a acestora . examenul organoleptic se fac luând la întâmplare 5-10% din numărul de ambalaje de transport care constituie lotul . marcării . reţea electrică de forţă etc. Proba medie reprezintă cantitatea de produs recoltată prin sondaj din diferite puncte ale produsului sau lotului .verificarea marcării .analiza organoleptică şi de laborator . Aceste reguli precizează ordinea analizei unui lot . Pentru examenul de laborator se formează proba medie din produsele examinate organoleptic . Mărimea 14 . De asemenea . Verificarea ambalării . dar nu mai puţin de două ambalaje . având aceeaşi formă de ambalaj şi aceeaşi dată de fabricaţie . gaz . Acestea au în comun condiţii legate de asigurarea temperaturii optime .verificarea ambalajului de transport şi de desfacere . Verificarea calităţii se face pe un lot de marfă .recoltarea probelor medii pentru analiză .CAPITOLUL III VERIFICAREA CALITĂŢII PRODUSELOR ALIMENTARE 3. Verificarea calităţii se face în spaţii special amenajate numite „laboratoare” care permit aplicarea diferitelor metode şi tehnici de analiză .1. sunt necesare ustensile şi aparate specifice de lucru . Mărimea lotului este stabilită cantitativ de standard în capitolul „Reguli pentru verificarea calităţii „ . Prin lot de marfă înţelegem cantitatea de produs de acelaşi fel . prezenţa instalaţiilor de apă . a luminozităţii .

rezultatele obţinute reprezintă media aritmetică a două determinări de acelaşi fel efectuate în acelaşi timp . fie în procente. exprimată în grame . Este o metodă rapidă . În urma verificării. cea de-a doua parte se păstrează în acelaşi loc . Metodele de laborator stabilesc proprietăţi fizico – chimice . între care se mai admit mici diferenţe . În caz de litigiu . Verificarea calităţii produselor se poate realiza astfel : a) Verificarea prin atribute . determinând împărţirea produselor în două categorii: . Pentru verificarea calităţii produsului se folosesc diferite metode şi anume : . O parte de probă se trimite la laboratorul de analiză al întreprinderii . dar poate fi subiectivă depinzând de acurateţea simţurilor şi de pregătirea persoanelor implicate în efectuarea ei . Metoda organoleptică stabileşte anumite proprietăţi ale produselor cu ajutorul organelor de simţ . Proba obţinută se împarte în părţi egale şi se ambalează în borcane de sticlă sau alte ambalaje impermeabile . microbiologice . denumirea produsului . este prevăzută în STAS .se examinează unele caracteristici psihosenzoriale ale produselor.metoda organoleptică . corespunzător tipului de produs .metode de laborator Fiecare metodă are o tehnică proprie care cuprinde etape distincte care trebuie respectate pentru a se obţine rezultate corecte . data fabricării şi luării probelor .este simplă. De asemenea . se obţin rezultate exprimate fie în număr de defecte în întregul lot .necorespunzătoare. cu aparate specifice . în aceleaşi condiţii ca lotul primit . fără a implica o aparatură de măsură şi control 15 . uşoară .probei . în funcţie de produsul analizat . deci acceptate. . precum şi modul de lucru şi de stabilire a rezultatului . deci respinse. Această metodă prezintă următoarele avantaje: . numele şi semnătura persoanei care a luat proba . Probele vor fi sigilate şi etichetate cu : denumirea fabricii producătoare .corespunzătoare. în normele speciale se indică aparatele sau reactivii folosiţi la determinare . Sunt efectuate în condiţii de muncă corespunzătoare . o parte din probă se trimite spre analiză unui laborator neutru . Trebuie să se desfăşoare în condiţii optime şi să respecte o anumită ordine în stabilirea proprietăţilor . de cadre cu pregătire specială . Fiecare metodă de laborator este bine justificată printr-un scop bine precizat .

) . Avantajul metodei constă în exactitate . Este o metodă rapidă . Metoda organoleptică stabileşte cu ajutorul organelor de simţ proprietăţile organoleptice ale produselor ( aspect .sofisticată. Presupune constatarea prezenţei sau absenţei caracteristicilor organoleptice la fiecare produs analizat. culoare . gust etc.2 . permiţând calcularea unor indicatori statistici şi aplicarea unor coeficienţi de corecţie. Scopul este acelaşi .este economică în cazul produselor pentru care caracteristicile psihosenzoriale sunt determinate . Recepţia calitativă şi cantitativă Există o delimitare între verificarea calitativă şi recepţia calitativă . 16 . dar diferă provenienţa produsului a cărui calitate trebuie stabilită . miros. dar prezintă dezavantajul că este subiectivă. rezultatele transpunându-se asupra mediei şi dispersiei caracteristici măsurabile. Controlul tehnic de calitate confirmă calitatea prin ştampilarea etichetei ce însoţeşte produsul . b) Verificarea calităţii prin intermediul caracteristicilor variabile se efectuează măsurători asupra unor caracteristici şi proprietăţi ale produselor. 3. presupune stabilirea numărului de produse din eşantion care posedă sau nu caracteristica organoleptică respectivă şi împărţirea produselor în corespunzătoare şi necorespunzătoare . Este însă foarte des utilizată în industria chimică şi industria electrotehnică şi electronică. pe etape de fabricaţie şi pe produse finite . deoarece rezultatele obţinute depind de acurateţea simţurilor persoanelor care fac verificarea calităţii şi de pregătirea profesională a acestora . . De asemenea . necesitând personal calificat şi o aparatură de măsură şi control mai pretenţioasă şi mai scumpă. dar este mai complexă decât verificarea prin atribute. uşoară . Verificarea calitativă se efectuează la nivelul industriei .

numărare Scopul recepţiei mărfurilor este : • Verificarea modului în care furnizorii mărfurilor îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractul de furnizare. Este un document important prin care fabrica certifică calitatea produsului . Recepţia mărfurilor are loc o dată cu trecerea mărfurilor din proprietatea furnizorului ( întreprinderea producătoare )în proprietatea beneficiarului (întreprinderea comercială ) . 17 . Buletinul de analiză Buletinul de analiză se eliberează pentru produsele alimentare . măsurare . în scopul producerii de mărfuri în conformitate cu standardele şi normele tehnice • Stabilirea răspunderii materiale pentru pagubele înregistrate ca urmare a recepţionării mărfurilor care nu corespund calitativ şi cantitativ 3. calitatea. La nivelul comerţului toate mărfurile provin de la întreprinderile producătoare . Obiectivele recepţiei mărfurilor sunt următoarele : • Evitarea pătrunderii în reţeaua comercială a mărfurilor necorespunzătoare calitativ sau din punct de vedere al sortimentului. garantându-l pentru o anumită perioadă de timp . • Verificarea măsuri în care organele de transport şi-au respectat obligaţiile asumate cu privire la menţinerea cantităţii şi calităţii mărfurilor pe parcursul efectuării transportului. în conţinutul său sunt înscrise condiţiile tehnice stabilite de STAS pe baza căruia a fost fabricat produsul .etc.Recepţia se efectuează atunci când verificăm produsele primite sau preluate de la producător . pe canale de distribuţie. în ceea ce priveşte cantitatea. ambalarea. a stocurilor supranormative. Recepţia mărfurilor este de două feluri : • RECEPŢIE CALITATIVĂ – presupune verificarea proprietăţilor produselor prin metoda organoleptică şi prin metode de laborator • RECEPŢIE CANTITATIVĂ – presupune preluarea mărfurilor prin cântărire . De aceea .3. • Evitarea formării. care generează imobilizări de fonduri. sortimentul. ca şi condiţiile întrunite în momentul predării . chimice şi cuprinde nivelul caracteristicilor de calitate . cu efecte negative asupra eficienţei • Influenţarea directă a organizaţiilor producătoare .

cât şi faţă de cele din import. înţelegerea unui număr ridicat de probleme referitoare la protecţia consumatorului. un acord general realizat pe probleme tehnice permite. motiv pentru care.CAPITOLUL IV CONTRIBUŢIA STANDARDIZĂRII LA ASIGURAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII PRODUSELOR ALIMENTARE 4. treptat. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv. standardele au fost privite ca un instrument mai mult sau mai puţin de reglementare obligatorie a calităţii produselor. în cursul elaborării lui. Progresele realizate în acest domeniu ar putea fi caracterizate ca lente până la sfârşitul celui de-al doilea război mondial. a fost indispensabilă încercarea de a elabora standarde alimentare internaţionale care să răspundă şi cerinţelor ridicate de exportatori şi exigenţelor impuse de către importatori.1. atât faţă de produsele autohtone. În plus. Liberalizarea schimburilor dintre state prin înlăturarea barierelor vamale şi a celor tehnice din calea comerţului cu produse alimentare nu s-a putut realiza fără o armonizare prealabilă a normelor alimentare. O perioadă de timp. a apărut şi s-a accentuat o contradicţie între dinamica progresului tehnico-ştiinţific şi economic şi caracterul 18 . Cadrul legislativ privind calitatea produselor alimentare Dintotdeauna s-a dorit apărarea intereselor şi sănătăţii consumatorilor.

Activitatea de standardizare se desfăşoară în baza Ordonanţei Guvernului nr.  standardul este un document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut. urmărind obţinerea unui grad de ordine într-un context dat. protecţia vieţii. obţinerea unei economii globale de materiale. prescripţii sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatele lor. energii şi efort uman. 19 . obţinerea unui sistem unitar de cerinţe pentru certificarea conformităţii. în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. mediului înconjurător şi apărarea intereselor consumatorilor. sănătăţii şi securităţii persoanelor fizice. în principal. 39 / 1998 şi urmăreşte. recunoaşterea internaţională a produselor şi serviciilor româneşti. protecţia consumatorilor printr-un nivel de calitate al produselor şi serviciilor adaptat necesităţilor şi verificat corespunzător. care stabileşte pentru utilizări comune şi repetate reguli. conform standardului SR. pentru probleme reale sau profesionale. În România. prevederi destinate unei utilizări comune şi repetate. următoarele: îmbunătăţirea calităţii vieţii.stagnant al prescripţiilor de calitate mărginite uneori la indicatori nesemnificativi sau limitanţi.10000-1:  standardizarea este o activitate specifică prin care sunt stabilite. promovarea rezultatelor consolidate ale ştiinţei şi tehnologiei ţinând seama de gradul de dezvoltare al economiei. reprezentarea intereselor economiei naţionale în activităţile de standardizare internaţionale şi europene. înlăturarea barierelor tehnice din calea comerţului internaţional.

România este membră a I. în conformitate cu prevederile din legislaţia privind standardizarea naţională în România şi cu regulile standardizării europene şi internaţionale. apolitică.stabilirea principiilor şi metodologiei standardizării naţionale. ASRO este recunoscută ca organism naţional de standardizare de către statul român şi îşi desfăşoară activitatea la nivel naţional.reprezentarea României şi participarea în organismele internaţionale şi europene de standardizare. respectiv în 20 . Prin această reformă instituţională în standardizarea naţională se realizează alinierea la normele europene. sucursale în ţară.elaborarea şi implementarea programului de standardizare naţională pe baza solicitărilor primite din partea autorităţilor şi a altor părţi interesate în standardizarea naţională. a mediului înconjurător şi de apărare a intereselor consumatorilor fac necesară o astfel de măsură. . transferându-se responsabilităţile în domeniu către cei care sunt principalii beneficiari ai activităţii. de protecţie a vieţii. . reconfirmarea. a sănătăţii şi a securităţii persoanelor fizice.( Organizaţiei Internaţionale de Standardizare ) şi urmăreşte armonizarea standardelor naţionale (SR) cu cele internaţionale şi europene. regională şi internaţională. precum şi reprezentanţe în străinătate. fără scop lucrativ. de interes public. modificarea şi anularea standardelor naţionale. al cărei scop principal este acela de a dezvolta standardizarea naţională. europeană. precum şi dezvoltarea colaborării cu părţile interesate în standardizarea naţională.O.elaborarea şi aprobarea. s-a constituit Asociaţia de Standardizare din România. Asociaţia urmăreşte: .S. neguvernamentală. precum şi adoptarea standardelor internaţionale şi a standardelor europene ca standarde naţionale. Aplicarea standardelor are caracter voluntar şi poate deveni obligatorie în cazul în care considerente de ordin public. putându-se înfiinţa filiale. . persoană juridică de drept privat. Conform prevederilor ordonanţei menţionate.

în domeniul standardizării şi al asigurării calităţii.). . instruire.acordarea dreptului de utilizare a mărcilor naţionale în conformitate cu standardele naţionale. tipărirea.Organizaţia Internaţională de Standardizare (I.prestarea de servicii de consultanţă. . consumatori. distribuitori. publicarea şi difuzarea standardelor naţionale şi a altor publicaţii din domeniul standardizării. . de standarde europene şi internaţionale.export şi comercializarea de standarde.efectuarea de operaţiuni de import . de standarde naţionale din alte ţări. profesional şi de firmă. . la cerere.). precum şi în alte organisme internaţionale sau regionale de standardizare.S. transfer de cunoştinţe. . .N. . . . stocarea şi diseminarea informaţiilor în domeniul standardizării.O.crearea unui climat favorabil aplicării standardelor în economie şi dezvoltării standardizării la toate nivelurile: naţional. asistenţă tehnică etc.). . . Comitetul European de Standardizare (C.publicarea şi implementarea regulilor privind aplicarea mărcilor de conformitate cu standardele internaţionale şi europene.colaborarea în domeniul standardizării cu organisme similare din alte ţări. cât şi alte documente din domeniul standardizării.E. pentru produsele şi serviciile conforme cu standardele naţionale. autorităţi etc.asigurarea în cadrul comitetelor tehnice de standardizare a reprezentării echilibrate a părţilor interesate (producători.constituirea şi ordonarea sistematică a colecţiei de standarde naţionale (inclusiv sub formă de proiecte). prelucrarea. colectarea.elaborarea standardelor naţionale în cadrul comitetelor tehnice de standardizare constituite în diverse domenii de activitate.constituirea punctului de informare şi a bazei de date pentru standarde şi reglementări tehnice şi punerea la 21 . expertiză. documentaţii şi literatură de standardizare.editarea.

standarde române (SR) care se aplică la nivel naţional.stabilirea regulilor de procedură pentru participarea la standardizarea naţională şi desfăşurarea activităţilor de standardizare. . . care le-au elaborat. societăţilor comerciale şi al altor persoane juridice care le-au elaborat. Standardul de firmă conturează calitatea prescrisă oferită de un agent economic producător.participarea la elaborarea actelor normative care au legătură cu standardizarea naţională. în cadrul organizaţiilor profesionale legal constituite. tipuri sau clase de calitate. a normelor internaţionale de recomandare. domeniul de aplicare. Definirea produsului prin elementele esenţiale de identificare a obiectului.distribuitor sau comerciant. în special a celor prin care sunt transpuse în legislaţia română directivele europene. .2. a standardelor naţionale obligatorii şi profesionale. . . Tipuri de standarde În România se elaborează trei categorii de standarde: .standarde profesionale (SP) ce se aplică în anumite domenii de activitate. Structura standardelor de firmă pentru produsele alimentare este particularizată prin următoarele segmente specifice: 1.dispoziţia oricăror persoane interesate a materialelor de specialitate pe care acestea le deţin. particularităţi tehnologice.standarde de firmă (SF) care se aplică în cadrul regiilor autonome.publicarea de informaţii referitoare la standardele naţionale şi informarea periodică a autorităţilor despre stadiul lucrărilor de standardizare în cadrul programului de standardizare naţională şi în domeniile reglementate de acestea. Standardul de firmă pentru produsele alimentare se elaborează în spiritul şi accepţiunea limitantă a standardelor internaţionale. În funcţie de 22 . 4.

proprietăţile microbiologice. Condiţii pentru materii prime şi aditivi utilizaţi. sunt prezentate şi alte aspecte care întregesc sau completează o imagine virtuală a produsului respectiv. pentru parametrii care fac obiectul reglementărilor sanitare în vigoare pe plan naţional sau internaţional se fac trimiteri exprese la standardul sau documentul oficial care descrie metoda de analiză. Proporţia este dată în unităţi fizice sau convenţionale (de regulă în procente) numai în măsura obligativităţii legale pe plan naţional sau internaţional. în mod grupat în două sau mai multe categorii. Metodele de analiză prescrise pentru evaluarea sau determinarea calităţii prescrise sunt consemnate în standardul de firmă prin diferite elemente de identificare. iar în unele cazuri cu proprietăţi de utilizare sau de întrebuinţare. sunt consemnate în standard. De asemenea. Ordonarea se face începând cu caracteristicile sau proprietăţile organoleptice.interesul firmei. se face trimiterea standardului ce prescrie metoda de măsurare sau de determinare standardizată sau. În relaţiile contractuale şi mai ales în derularea contractelor . se prevăd verificări periodice. continuând cu proprietăţile fizice şi/sau chimice. după caz. Pentru fiecare caracteristică de calitate prescrisă. 2. ingredientele sunt enumerate în ordinea descrescătoare a calităţii lor. 23 . denumite uneori şi condiţii tehnice de calitate. condiţiile de eşantionare spre a reflecta fidel unitatea şi reprezentativitatea probelor. denumite uneori ingrediente. 3. Regulile pentru verificarea calităţii se referă în principal la verificările de lot. În mod curent. declarându-le tipul (identitatea) şi proporţia lor. se operează numai cu loturi de marfă. pe unitatea de produs. utilă pentru derularea contractelor. După caz. 4. 5. Caracteristicile de calitate prescrise. se prezintă metoda de verificare uzuală sau convenită. Lotul de marfă fiind definit ca o mulţime finită şi omogenă de produse de acelaşi fel. în standard trebuie precizate mărimea lotului şi cerinţele esenţiale pentru asigurarea omogenităţii.

coloranţii sintetici i-au substituit pe cei naturali. corespunzător cerinţelor şi evoluţiei pieţei actuale. dar şi pe piaţa internă a unui stat.6. Standardizarea are un puternic impact asupra comerţului internaţional. conţinând cele mai importante şi semnificative aspecte implicate în negocierea şi încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a loturilor de mărfuri alimentare. pot deveni la un moment dat o frână puternică în dezvoltarea economiei unei ţări. Neconcordanţa dintre standardele naţionale ale diferitelor ţări. pe de o parte şi neconcordanţa dintre standardul naţional şi standardele internaţionale. Ambalarea. poate constitui prima fază în procesul de substituire completă a fibrelor naturale şi a gumei. fenomenul general care se propagă este acela al creării de înlocuitori artificiali sau sintetici ai produselor naturale. garantarea şi documentele ce însoţesc lotul sunt prescrise în standardele de firmă. transportul. În consecinţă. depozitarea (şi respectiv păstrarea). creşterea continuă a producţiei de fibre textile şi elastomeri sintetici. 24 . este necesară alinierea şi armonizarea standardelor naţionale cu cele internaţionale. marcarea. fie separat. fie împreună sau grupat. CAPITOLUL V FRAUDE ŞI FALSIFICĂRI ÎN DOMENIUL STANDARDIZĂRII Un aspect caracteristic orientării actuale a merceologiei este determinat de rapiditatea transformărilor care caracterizează epoca în care trăim: procesele productive şi evoluţia tehnologiei fac posibilă crearea continuă de noi produse. iar fertilizanţii artificiali se extind la scara globală. reflectată şi în standardizarea de firmă. De multe decenii. Acest fapt determină limitarea ariei geografice a schimburilor comerciale internaţionale prin scăderea capacităţii concurenţiale şi competitivităţii produselor autohtone nu numai pe pieţele internaţionale. pe de altă parte. de exemplu. care asigură avantaje certe pe plan promoţional şi managerial. În ceea ce priveşte mărfurile.

cercetarea modalităţilor de falsificare şi alterare cauzate de prepararea. totodată. În fapt. Fraudele sunt rezultatul unei erori provocate. economică. economici. prin redirecţionarea lor către un alt sector de activitate specific. este determinat de independenţa producţiei lor de factorii climatici şi fenomenele meteorologice. Fraudele există din toate timpurile. În acest mod. cu precădere cele merceologice. în momentul lansării pe piaţă se face cunoscut ca având un nivel calitativ mai scăzut. care se perpetuează sistematic. este posibil să fie preferat produsului natural însuşi. ca urmare a lipsei de onestitate a oamenilor sau legislaţiei permisive. în special în cazul produselor de origine vegetală. ştiinţifică şi istorică a condus la creşterea şi diversificarea necontrolată a fraudelor comise asupra mărfurilor. care trebuie să 25 . Anomaliile voluntare ale mărfurilor. Dezvoltarea şi progresul ştiinţific au furnizat chiar şi mijloacele pentru mascarea fraudelor. dar şi economic şi social. cunoscute sub denumirea de fraude. Concurenţa dintre un produs nou şi un produs existent conduce. în mod inevitabil. se referă la acţiunea voită şi precisă de obţinere a unui profit comercial ilicit. aspectele tehnice. apoi. respectiv conferirea unei noi utilităţi. Efectul fraudelor. asupra cercetării şi proiectării. Acest lucru depinde de o serie de factori tehnici. conservarea şi păstrarea necorespunzătoare a acestora reprezintă unul dintre obiectivele cel mai des dezbătute ale merceologiei. un înlocuitor.De obicei. poate fi dezastruos pentru societate. că existenţa produselor sintetice şi artificiale. Chiar şi între fraudatori există discrepanţe mari. Acestea pot influenţa rămânerea pe piaţă a ambelor produse. cantitatea şi calitatea acestor produse pot fi programate foarte exact. au o importanţă crescută. politici. Un avantaj general al anumitor produse sintetice. Identificarea calităţii şi a originii mărfurilor. precum şi a substituenţilor celor naturale. fraudele obligă producătorii să ducă o luptă dură cu concurenţii neoneşti. dar. În limbajul curent. frauda este definită ca un complex de acte neoneste aplicate în raporturile comerciale. la dispariţia unuia dintre cele două (mai ales dacă utilitatea este aceeaşi). legislativi. prejudiciile negative destul de mari se repercutează în amonte de comerţ şi producţie. întrucât lipsa de onestitate şi de corectitudine nu atinge acelaşi nivel. Se poate reţine. Dintre aceştia. De multe ori. atât cu caracter tehnic. Dezvoltarea socială. aduce o serie de avantaje. Nu trebuie să uităm că opinia publică este crudă faţă de toţi producătorii şi comercianţii (dintre care numai unul poate să fie fraudator).

cunoscând ca sunt falsificate sau substituite” constituie activităţi comerciale ilicite. falsificarea unui aliment nu afectează valoarea igienică . Cunoaşterea gradului de nocivitate a mărfii este foarte importantă mai ales în ceea ce priveşte conţinutul în aditivi periculoşi care contravin dispoziţiilor legale. fiind pedepsite contravenţional sau penal după caz.elaboreze noi studii şi cercetări. ci modifică valoarea nutritivă şi în consecinţă afectează sau derutează colectivitatea.modificării sau conferirii unor proprietăţi pe care produsul nu le justifică prin compoziţia sa ”. frauduloase. Contrafacerea se constată când alimentul apare în comerţ cu o compoziţie şi valori diferite de cele declarate. În faţa unei concurente din ce în ce mai aspre. cât şi pentru satisfacerea cerinţelor tot mai mari ale consumatorilor. Legea nr. cu scopul de a realiza produse noi. Principalele forme de manopere. cu caracteristici capabile să atragă cumpărătorii. atât pentru creşterea eficienţei economice a activităţii. Astfel. întreprinderile sunt obligate să se preocupe permanent de creşterea performanţelor tehnicofuncţionale ale produselor lor. produsul oferit se bazează fie pe un nou 26 . ele trebuie să-şi perfecţioneze procedeele de fabricaţie. întreprinderile trebuie să lanseze periodic pe piaţă produse noi sau modernizate. Apare evident că. acest fapt poate conduce la creşterea nocivităţii asupra sănătăţii consumatorului sau la diminuarea valorii nutritive a alimentului. În lumea de azi. care pot fi comise asupra mărfurilor alimentare sunt următoarele: Falsificarea În România Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. respectiv pentru fabricarea produselor la un preţ de cost cât mai scăzut. De regulă. în aceste condiţii.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite stipulează în articolul 1 că „falsificarea sau substituirea de mărfuri sau orice alte produse. pentru a se putea menţine pe pieţele de desfacere şi a pătrunde pe noi pieţe. în faţa unor tendinţe accentuate de globalizare ca şi a unor progrese ştiinţifice şi tehnice spectaculoase. benefice pentru populaţie. Când fraudele comerciale privesc mărfurile alimentare. precum şi expunerea spre vânzare sau vânzarea de asemenea bunuri. Aceasta constă în modificarea raportului între componentele unui aliment fără să se efectueze vreo aditivare cu alte substanţe. 184 din 4 aprilie 1972 arată că: „se consideră falsificare adaosul oricărei substanţe naturale sau sintetice în scopul mascării unor defecte ale produselor sau băuturilor.

principiu constructiv ce-i oferă parametri funcţionali superiori. fie reprezintă un model mai atrăgător etc. în tehnologia de fabricaţie a diverselor produse de carne. cu altele. Substituirea constă în modificarea compoziţiei unui aliment. Contrafăcătorul obţine profit prin înşelarea consumatorilor. deşi adesea. de origine vegetală. control de calitate riguros. de regulă. acesta a devenit o problemă serioasă pentru societate şi pentru economia ei. 27 . contrafăcătorul îşi poate vinde produsele mult mai ieftin decât producătorul original. semifabricate şi produse finite se încadrează în prevederile normelor de igienă în măsura în care se practică în afara prevederilor prin care este considerată falsificare. astfel pot fi substituite: carnea. Tehnicile de falsificare a materiilor prime constau în substituirea unor produse şi utilizarea lor repetată. o data cu explozia informaţională şi cu globalizarea comerţului. obţinând profituri fabuloase. el existând ca fenomen încă din antichitate. Substituirile de materii prime. le desface la preţuri apropiate de cele originale. deja bine stabiliţi pe piaţă. de calitate şi valoare inferioară. iar nepedepsit introduce un element de incertitudine şi de neîncredere din partea creatorilor că autoritatea publică îi apară munca. în special. cu alte ingrediente protidice şi/sau glucidice. se pune problema protejării juridice a acestuia împotriva unor posibile contrafaceri. În acest fel. efectuarea de cercetare-dezvoltare şi realizarea unei publicităţi şi a studiilor de piaţă adecvate).biologică a produselor de carne este condiţionată de valoarea componenţilor acestora şi. peştele prin folosirea unor sorturi de calitate inferioară. de cantitatea şi valoarea substanţelor proteice. pentru a îndepărta riscul de detectare a falsurilor. asumându-şi deliberat identitatea unor producători reputaţi. Tentaţiile cele mai mari. înlocuind parţial o substanţă sau mai multe. astfel că acesta poate să evite investiţia de capital cerută de producerea unui produs de calitate autentic (materiale de bună calitate. Prin analizele fizico-chimice de laborator se urmăreşte determinarea în preparatele de carne a unor componenţi cu valoare nutritivă inferioară (ex. Din momentul realizării unui astfel de produs. sunt de substituire a cărnii de calitate superioară cu cărnuri inferioare calitativ sau. fie posedă greutăţi sau gabarite mai reduse. presupus superior celor oferite de concurenţi. Deşi conceptul de contrafacere nu este nou. Valoarea nutritiv . grăsimile în funcţie de preţ şi băuturile. Contrafăcătorul viciază produsul şi imaginea lui pe piaţă .

pentru preparatele din carne. dar se interzice categoric folosirea lor atunci când cantitatea propusă prezintă risc pentru sănătate . Protecţia muncii reprezintă un ansamblu de acţiuni şi măsuri ce au ca obiect cunoaşterea şi înlăturarea tuturor elementelor care pot apărea în 28 . un raport colagen-proteină de maximum 20% cu excepţia cârnaţilor. cu consecinţe favorabile asupra caracteristicilor psihosenzoriale ale acestora. O alta posibilitate de substituire a proteinelor din preparatele de carne o reprezintă făina de soia care.când se diminuează valoarea alimentara sau se urmăreşte mascarea defectelor. instituite la nivelul fiecărei unităţi comercile în parte . se apelează din ce în ce mai frecvent la soluţii tehnologice. în principal. pentru prevenirea acestor accidente care nu numai că afectează buna desfăşurare a activităţii comerciale . CAPITOLUL VI NORME DE PROTECTIE A MUNCII Activitatea de comerţ presupune desfăşurarea unor procese de muncă prin care personalul comercial este supus unui efort fizic şi psihic susţinut . carne congelată cu o capacitate redusă de hidratare şi reţinere a apei. dar este şi predispus la o serie de accidente care îi pot determina incapacitatea temporară sau permanentă de muncă . pentru a fi întrebuinţată. în aşa fel încât să se reţină. substanţele proteice. care să mărească puterea de reţinere a apei în produsul finit. este necesară respectarea unor norme de protecţie a muncii . De aceea. În Codex Alimentarius se prevede că aceşti adjuvanţi pot fi introduşi în produsele alimentare atunci când sporesc interesul consumatorului pentru produsul respectiv. conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. Proporţia adaosului de făină de soia în preparatele din carne este de maxim 3% din masa produsului. De aceea . care sunt aduse la cunoştinţa personalului comercial . 975 / 1998. 975/1998 prevede. se utilizează deseori la fabricarea preparatelor. În tehnologiile moderne. Ordinul Ministerului Sănătăţii din România nr. caltaboşilor şi a tobelor. este supusă unor procese de purificare.colagen şi decelarea unor substituenţi ai cărnii cu ingrediente nepermise sau în cantităţi mai mari decât cele permise). ci pot provoca şi o serie de neplăceri pentru persoanele accidentate . la care maximum admis este 30%.

Echipamentele tehnice utilizate pentru transportul loturilor la rampă de încărcare – descărcare . îmbrăcămintea şi încălţămintea trebuie să fie antistatice şi se interzice utilizarea îmbrăcămintei sintetice generatoare de sarcini electrice sau a încălţămintei cu accesorii metalice . ci trebuie să le considere parte integrantă a întregii activităţi . Studiul protecţiei muncii trebuie să înceapă prin cunoaşterea problemelor generale de bază care pot cauza accidente şi îmbolnăviri profesionale . trebuie respectate anumite reguli privind manipularea şi transportul mărfurilor : 1. Evaluarea greutăţii obiectului şi pregătirea pentru a-l ridica se realizează prin următoarele operaţii : 29 . Lucrătorii care desfăşoară activităţi în comerţ trebuie să cunoască toate informaţiile cu privire la :  Riscurile la care sunt expuşi  Părţile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate în funcţie de specificul activităţii  Dispozitivele de protecţie existente  Mijloacele de protecţie  Modul de intervenţie în caz de avarii sau accidente  Sistemele de avertizare Dotarea cu echipamentul individual de protecţie şi alegerea acestuia în funcţie de riscurile specifice fiecărui tip de activitate sau operaţie comercială se vor face conform Normativului – cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie. Orice activitate economică trebuie să aibă în vedere pe lângă cerinţele de productivitate şi pe cele de securitate a muncii . trebuie sa fie adecvate sarcinii de muncă sau adaptabile cu uşurinţă pentru îndeplinirea acesteia şi să poată fi utilizate de către angajaţi fără a prezenta riscuri pentru sănătatea şi siguranţa lor. pentru a putea în primul rând să le prevină . Conducătorii şi organizatorii proceselor comerciale nu trebuie să neglijeze măsurile de protecţie . La casele de marcat . susceptibile să provoace accidente şi îmbolnăviri profesionale .procesul muncii . la instalaţiile care sunt conectate la sursele de energie electrică existente în unităţile comerciale . În zonele cu pericol potenţial de apariţie a electricităţii statice în mediul de muncă . înaintea începerii programului de lucru va fi verificată legătura cu conductorul de nul şi integritatea cablurilor care le conectează . Pentru prevenirea accidentelor şi reducerea pagubelor provocate de deteriorarea mărfurilor sau ambalajelor .

2. Verificarea înălţimii şi lăţimii obiectului  Împingerea obiectului cu piciorul pentru a estima greutatea acestuia  Aranjarea obiectului astfel încât să fie uşor de manevrat  Îndepărtarea obstacolelor din drum Operaţiile se desfăşoară cu respectarea următoarelor reguli : .60 m .înălţimea maximă atinsă cu mâna este de 2 m . Prinderea obiectului :  Ţinerea obiectului aproape de corp când este ridicat  Prinderea obiectului de marginile de jos Alegerea poziţiei de ridicare :  Îndoirea genunchilor pentru a ridica obiectul  Ţinerea spatelui drept  Nu se îndoaie şi nu se răsuceşte mijlocul Ridicarea obiectului :  nu se fac mişcări bruşte  ridicarea treptată cu îndreptarea picioarelor  nu se răsuceşte corpul Evitarea accidentelor :  Se evită întinderile  Nu se folosesc cutii pe post de scară  Se folosesc mijloace de ridicare mecanizate 4. 6. Poziţionarea corpului se realizează prin următoarele operaţii :  Plasarea unui picior pe una din laturile obiectului  Poziţionarea celuilalt picior în spatele obiectului 3. 5.nu se ridică obiectul dacă podeaua este udă sau alunecoasă .înălţimea maximă de ridicare manuală a mărfurilor este de 1.dacă obiectele sunt prea grele se apelează la mijloace de transport . .40 m . 30 .înălţimea maximă până la care mărfurile pot fi preluate în condiţii de siguranţă este de 1.

BIBLIOGRAFIE : 1. Gabriela Simionescu . 2002 2. 2005 3. Editura Niculescu ABC . manual pentru clasa a X-a . Timişoara . Tănţica Petre . Marius Bizerea . Rodica Albu . Eugen Falniţă . Cristina Tanislav . Gabriela Iordache . Editura Economică Preuniversitaria. Studiul Calităţii Produselor şi Serviciilor . nivel I . Ştefania Mihai . Roxana Georgescu . Manual pentru şcoala de arte şi meserii .Elena Stan . Modulul Studiul Mărfurilor . 2005 31 . Vasile Bozgan ( coordonator ) . Comerţ şi Servicii – Manual pentru şcoala de arte şi meserii . Merceologie . Editura Oscar Print . Editura Mirton . 2001 4. Carmen Băbăiţă . Suzana Ilie .

Editura Didactică şi Pedagogică R.. Tănţica Petre . Studiul Calităţii Produselor şi Serviciilor . Bucureşti . manual pentru clasa a XII-a . manual pentru clasa a XI-a . 2002 7. Editura Niculescu ABC . Gabriela Iordache . 2004 6. Studiul Calităţii Produselor şi Serviciilor . Ştefan Silviu Mitrea . Tănţica Petre . Gabriela Iordache . Editura Niculescu ABC . Ştefan Pece . Protecţia muncii . 1998 32 .5.A. manual pentru Învăţământul preuniversitar .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->