Sunteți pe pagina 1din 2

Atentie: Fata de 2008, variantele din 2009 au peste 80 de diferente.

Vezi variantele rezolvate de la www.rezolvari.net

Subiectul I

Varianta 22

1. b
Explicatie:
a/b%c<=b  20/3%5<=3  6%5<=3  1<=3  1
!(b==a)  !(3==20)  !0  1
1 || 1  1
2.
a) 15
Explicatie: Algoritmul afiseaza cel mai mare divizor propriu al lui n

b) Algoritm echivalent
citeste n
daca n<0 atunci
n -n
sfarsit daca
d1
i2
cat timp i<=[n/2] executa
daca i|n atunci
di
sfarsit daca
ii+1
sfarsit cat timp
scrie d

c) Programul
#include<iostream.h>
void main(){
unsigned int n,i,d;
cin>>n;
if(n<0) n=-n;
d=1;
for(i=2;i<=n/2;i++)
if(n%i==0)
d=i;
cout<<d;
}

d) 25 sau 17 (orice numar prim sau patrat perfect de numar prim)


Explicatie: Pentru orice numar prim, algoritmul va afisa 1 si intr-un caz, si in celalalt.
Pentru patratul oricarui numar prim, ambii algoritmi vor afisa radicalul numarului (5
pentru n=25, 11 pentru n=121 etc)

S-ar putea să vă placă și