Sunteți pe pagina 1din 1

1

Capitolul 4
Principiile managementului

Principiile managementului modern sunt:
1. Orgaviatia e.te vv .i.tev covte;
Realizarea scopurilor unei organizaii umane implica o gama larga de actiitai care sunt
interconectate, ormand un sistem, astel incat modiicari ale modelului de actiitate intr-o parte a
sistemului pot declansa modiicari conexe in alte pari ale sale.
2. Orgaviatia e.te covv.a aiv .vb.i.teve tebvice ,i .ociate;
n proiectarea organizaiilor, trebuie inut seama atat de neoia de a adapta structura la subsistemul
tehnic, cat si de a asigura o structura care sa duca la un model satisacator al relaiei umane.
3. Orgaviatia e.te vv .i.tev ae.cbi.;
Managementul este procesul de realizare a unui echilibru delicat intre asteptarile si necesitaile unor
grupuri interne de interes: acionari, salariai etc. si cerinele si restriciile impuse organizaiei de catre
pieele sale, clieni, urnizori, sindicate, departamente guernamentale, grupuri externe de presiune.
4. Re.vr.a cbeie a vvei .ocietati coverciate e.te C|^O.1R.;
Cvvoa,terea poate insemna cunoasterea produsului, know-how-ului tehnologic sau cunoasterea
pieei. Managementului ii reine sarcina de a se asigura ca nielul inestiiilor organizaiei in
achiziionarea de cunostine noi este suicient pentru a-i coneri competitiitatea necesara in scopul
realizarii cresterii economice. Angajaii cei mai importani pentru o societate comerciala sunt cei care au
,,cunostine`.
5. arciva cbeie a vavagevevtvtvi e.te ae a a.igvra .vrarietvirea riitoare a .ocietatii coverciate riv ivvoiri
aaecrate ta vovevtvt otririt;
Managementul eicace implica aptitudinea de a realiza un climat noator, creati, de a stabili un
sistem eicient de inormare asupra pieei pentru a descoperi oportunitatea unor produse, sericii noi si de
a genera ondurile necesare pentru cercetare -dezoltare si inestiii noi.
6. Mavagevevtvt ca roce. .e reatieaa riv ivterveaivt attora;
Realizarile unei societai comerciale relecta gradul de motiare si angajare a salariailor.
. Mavagevevtvt e.te vvirer.at, aar vv are aceea,i forva iv toate .itvatiite;
8. ^v ei.ta vv .ivgvr voa otiv ae a orgavia o actiritate;
9. trvctvrite eficace ae vavagevevt ivtica cevtre avtovove ae rofit, vai aegraba ae.errite aect covav.e ae vici
ecbie ae ta cevtrv;
10. Mavagevevtvt e.te vv roce. care ivtica vv ave.tec ae etaborae ratiovata a aeciiitor togice ,i ae actiritati ae
reotrare a robtevetor cv actiritati ivtvitire ae ;vaecata ;vavagevevt ca ,tiivta ,i arta).