P. 1
Tehnologia Uleiului de Floarea Soarelui

Tehnologia Uleiului de Floarea Soarelui

|Views: 1,721|Likes:
Published by Loredana Roşca

More info:

Published by: Loredana Roşca on Mar 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2014

pdf

text

original

TEHNOLOGIA GENERALĂ DE FABRICARE A ULEIULUI DE FLOAREA SOARELUI 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Pregătirea materiilor prime pentru prelucrare (condiţionarea); Măcinarea seminţelor; Tratamentul hidrotermic şi presarea măcinăturii; Extracţia uleiurilor cu solvenţi; Rafinarea uleiurilor brute de presă şi a celor de extracţie.

Materiile prime din care se pot extrage uleiurile vegetale alcătuiesc o gamă largă de surse de origine vegetală. În funcţie de provenienţa lor, materiile prime se clasifică în: - seminţe ale plantelor oleaginoase cultivate; - seminţe ale plantelor textilo-oleaginoase cultivate; - fructe oleaginoase ale arborilor cultivaţi; - fructe oleaginoase ale arborilor de pădure; - subproduse şi deşeuri oleaginoase: seminţe şi sâmburi oleaginoşi; germeni oleaginoşi Astfel, se poate obţine ulei din seminţe de floarea soarelui, soia, rapiţă, in (exclusiv cu scopuri tehnice sau farmaceutice), arahide, susan, mac, măsline, palmier, cacao, migdale, germeni de porumb, tărâţe de orez, germeni de grâu, seminţe de dovleac, seminţe de tomate, sâmburi de struguri etc. În lucrarea de faţă, atenţia va fi axată pe tehnologia de fabricare a uleiului rafinat de floarea soarelui. Floarea soarelui (Helianthus annus) este o plantă anuală ierboasă şi meliferă, cu o dezvoltare puternică a sistemului radicular şi a organelor aeriene, originară din America de Nord-Vest. Coaja seminţelor de floarea-soarelui constituie un balast în tehnologia fabricării uleiurilor, fapt pentru care se îndepărtează în mare măsură la decorticare. Tegumentul are forma unei membrane este concrescut cu cotiledoanele, aderă de ele cât şi de coaja seminţelor. Raportul dintre conţinutul de coajă şi miez este foarte important în procesarea seminţelor de floarea soarelui în vederea obţinerii uleiului. Astfel, speciile de floarea soarelui cultivate în ţara noastră conţin 2027% coajă şi 73-80% miez. Cotiledoanele conţin substanţele de rezervă, precum şi organele viitoare aflate în stadiul embrionar: tigela, gemula şi radicula. Endospermul există numai scurt timp după fecundarea florii şi începerea formării seminţei, acesta având aspect gelatinos. Miezul este format dintr-un număr mare de celule. Celula constitutivă este formată din membrană, oleoplasmă, nucleu şi granule de proteine (aleuron). Oleoplasma este formată din protoplasmă propriu-zisă (citoplasmă) şi din ulei dispersat omogen în aceasta sub formă de incluziuni microscopice. Apa se găseşte în partea de gel a seminţelor, sub formă legată (coloizi) şi liberă. Seminţele cu conţinut mic de apă au toată apa legată sub forma unor pelicule de hidratare în jurul particulelor coloidale. Compoziţia chimică procentuală a cojilor şi miezului seminţelor de floarea soarelui este redată în tabelul 2.1. Compoziţia chimică (% s.u.) a seminţelor de floarea soarelui (Nedelcu, 1993) Componenta Lipide Parte anatomică Coajă Miez 0,5-1,8 51-65 Substanţe proteice 3,0-4,7 19-29 Fosfor total 0,05-0,007 1,26-1,57 Celuloză 52-60 1,8-3,8 Tabelul 2.1 Cenuşă 1,2-2,5 2,9-3,8

3) pot fi saturaţi sau nesaturaţi cu una sau mai multe duble legături. două sau trei grupări hidroxilice ale glicerinei pot fi esterificate cu acizi graşi cu formarea de mono-. Triacilglicerolii sunt. Astfel.şi diacilglicerolii se întâlnesc şi ei în natură şi joacă un rol important în metabolismul lipidelor. acizi monocarboxilici care conţin o grupare carboxilică ionizabilă şi un lanţ de atomi de carbon nepolar. cei mai răspândiţi sunt triacilglicerolii. Cei mai importanţi acizi graşi din punct de vedere biologic se caracterizează prin următoarele: 1) sunt. acilglicerolii sunt esteri ai glicerinei cu acizii graşi. în general.9). 2) conţin. două trei.2-32. În ţesuturile mamiferelor frecvent se întâlnesc acidul linoleic şi acidul arahidonic. Una. în grăsimile animale. în seminţele şi fructele multor plante şi au un important rol biochimic şi fiziologic. Sunt substanţe de rezervă care se acumulează în cantităţi mari în ţesutul adipos al animalelor. D 8. 22 sau 24 atomi de carbon şi una. din punct de vedere chimic. proteine insolubile (8. 14) CH=CH CH=CH CH=CH Triacilglicerolii sunt cele mai răspândite lipide în natură. esteri ai glicerinei cu acizii graşi. . alături de acidul oleic se întâlneşte şi acidul palmitoleic.8-19. conformaţia izomerului cis. 20. CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 (CH2)5 (CH2)7 (CH2)7 (CH2)4 CH2 CH=CH CH=CH CH=CH CH=CH CH=CH (CH2)7 (CH2)7 (CH2)11 CH2 CH2 COOH COOH COOH (CH2)7 CH2 COOH (CH2)7 COOH acid palmitoleic (16:1. aciclic neramificat. Sub aspect structural. În lipidele vegetale predomină acizii oleic şi linoleic. Datorită existenţei dublelor legături şi faţă de acestea. De cele mai multe ori. Principalii acizi nesaturaţi au 18. D 9.5% substanţe de însoţire. patru sau cinci duble legături. De asemenea. Acizi graşi constituie compuşi de bază ai lipidelor.1). 12) acid linolenic (18:3. CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 (CH2)12 (CH2)14 (CH2)16 (CH2)18 (CH2)20 (CH2)22 COOH COOH COOH COOH COOH COOH acid miristic (14:0) acid palmitic (16:0) acid stearic (18:0) acid arahic (20:0) acid behenic (22:0) acid lignoceric (24:0) Acizii graşi nesaturaţi se găsesc în lipide într-o cantitate mai mare decât cei saturaţi. D 9) acid oleic (18:1. Se numesc şi gliceride. Dintre aceştia.5-13.4%). adică din 3 în 3 atomi de carbon. Cel mai răspândit acid gras nesaturat este acidul oleic.7-47. dublele legături nu sunt niciodată conjugate sau la distanţe întâmplătoare una de cealaltă. de regulă. Cei mai importanţi acizi graşi nesaturaţi sunt prezentaţi mai jos.şi triacilgliceroli. toţi acizii graşi care au fost identificaţi în membranele celulare sunt izomerii cis. globuline (45. di. respectiv. El se găseşte atât în lipidele de origine vegetală cât şi în cele de origine animală. 11. D 13) acid linoleic (18:2. însă mono. gluteline (7. Lipidele conţinute de seminţele de floarea soarelui cuprind: triacilgliceroli (97.5-98%) şi 1-2. Acizii graşi nesaturaţi naturali. D 9) acid erucic (22:1. ci întotdeauna separate de o grupare metilen. au în majoritate. catena atomilor poate avea o configuraţie cis sau trans.Miezul seminţelor de floarea soarelui conţine următoarele substanţe proteice: albumine (15.5). un număr par de atomi de carbon.

2. Măcinarea seminţelor. 2. 2.1.1. 2. Toate aceste substanţe sunt îndepărtate din ulei în etapa de rafinare a acestuia. substanţe odorante etc. ceruri.5. .Pregătirea materiilor prime pentru prelucrare (condiţionarea). Tratamentul hidrotermic şi presarea măcinăturii. Fig. Rafinarea uleiurilor brute de presă şi a celor de extracţie. Extracţia uleiurilor cu solvenţi.3.CH2 CH CH2 O O O CO CO CO R R1 R2 CH2 CH CH2 O O OH CO CO R R1 CH2 CH CH2 O OH OH CO R trigliceridă digliceridă monogliceridă Substanţele de însoţire ale trigliceridelor sunt reprezentate de: fosfatide. 2. substanţe colorante (pigmenţi). 2.4. steride. Schema tehnologică generală de fabricare a uleiului de floarea-soarelui SEMINłE DE FLOAREASOARELUI RecepŃie calitativa si cantitativa Depozitare Curatire Uscare Decojire Măcinare Tratament hidrotermic COJI IMPURITATI BENZINA DE EXTRACłIE PRESARE ULEI BRUT DE PRESA Purificare BROCHEN Măcinare EXTRACłIE CU SOLVENłI MISCELA Distilare ŞROT Desolventizar e ŞROT FURAJER ULEI BRUT DE EXTRACłIE Desmucilaginare Neutralizare Spălare Uscare Decolorare Vinterizare Dezodorizare ULEI RAFINAT DE FLOAREASOARELUI Etapele principale ale procesului tehnologic de fabricare a uleiului rafinat de floarea-soarelui: 2.

Se execută înaintea tuturor celorlalte operaţii pentru evitarea defectării utilajelor. se consumă substanţele nutritive pentru acumularea de energie necesară dezvoltării noii plate. La umidităţi de până la 45%. precum şi râncezirea hidrolitică. Astfel.5% pot fi depozitate în condiţii optime. se depozitează seminţele pentru 5-12 zile. Condiţionarea seminţelor de floarea-soarelui Dep o z ita rea se realizează în silozuri datorită caracterului sezonier pe perioade lungi de timp.4% impurităţi. deci se formează apă. Dar plantele respiră.3 – 0. hidroliza grăsimilor din seminţe. deci prezintă o activitate metabolică şi în timpul depozitării.2. modifica proprietăţile şi compoziţia chimică a materiilor prime. apare oxidarea. C u ră ţi rea Este o operaţie tehnologică necesară deoarece impurităţile existente în seminţe măresc conţinutul în cenuşă şi uzează utilajele. Există mai multe principii care stau la baza separării impurităţilor: a) separarea impurităţilor metalice se bazează pe proprietăţile magnetice ale acestora şi se realizează cu ajutorul magneţilor sau al electromagneţilor. corpurile străine organice aduc o încărcătură microbiană mai mare. Odată cu depăşirea pragului uc se intensifică procesele degradative.5% Fig. Reprezentarea schematică a zonelor de depozitare în funcţie de umiditatea seminţelor de floareasoarelui zona I – seminţele cu umiditate mai mică decât uc = 7. procesele degradative ale seminţelor de floarea-soarelui se înteţesc. Seminţele sunt “vii”. există un schimb gazos între seminţe şi mediul ambiant. În fabricile de ulei. Umiditatea seminţelor de floarea-soarelui influenţează în mare măsură calitatea seminţelor la depozitare. iar respiraţia şi hidroliza conduc la deteriorări grave ale calităţii seminţelor. p o s t c u r ă ţ i r e a (curăţirea propriu-zisă) – înainte de prelucrare în urma căreia rămân în seminţe circa 0.1. o umiditate mai ridicată. zona II – zonă nefavorabilă depozitării. iar aceasta determină creşterea umidităţii şi a temperaturii. Îndepărtarea impurităţilor se face în două etape: înainte de depozitare (p r e c u r ă ţ i r e a ) când se elimină circa 50% din totalul impurităţilor iniţiale.2. zona III – umiditate mai mare de 45% seminţele încep să germineze (încolţire). În plus. 2. . iar seminţele se pot degrada pe perioada depozitării. Pentru a se preveni degradarea seminţelor în timpul depozitării trebuie cunoscute şi prevenite procesele biochimice şi microbiologice ce se pot desfăşura la depozitare. zona I zona II zona III 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ucritica=7.

procent care favorizează buna desfăşurare a proceselor de presare şi extracţie.5-3%) şi un conţinut ridicat de celuloză (52-60% raportat la substanţa uscată). în coajă există 52-60% celuloză). Utilaje de uscare: – cu tambur rotativ orizontal – coloane verticale cu mai multe zone – în strat fluidizat. Decojirea cuprinde 2 etape: a) spargerea şi detaşarea cojii de miez. c) separarea pe baza diferenţei de viteză de plutire – se face cu ajutorul unui curent de aer care trece prin amestecul de seminţe şi impurităţi antrenând impurităţile mai uşoare decât seminţele şi separându-le. ceea ce permite mărirea suprafeţei de impact cu sămânţa proiectată de palete. A v a n t a j e l e operaţiei de decojire: creşte capacitatea zilnică a instalaţiilor de presare şi extracţie. urmată de fisurarea. b) separarea cojii din amestecul rezultat. Temperatura la care se realizează uscarea este de 60°C. spargerea şi detaşarea cojii de miez. iar suprafaţa interioară a tobei de spargere este ondulată. Agenţi de uscare folosiţi: aer cald.aspirator (tarar). coaja constituie un material inert în procesul de prelucrare şi nedorit în compoziţia şroturilor. . care se îndepărtează greu la extracţie. Utilaje de curăţire: – separator . Această operaţie se execută în special în cazul seminţelor care conţin o cantitate mare de coajă care nu aderă la miez. se îmbunătăţeşte calitatea şroturilor prin scăderea conţinutului în celuloză (la floarea-soarelui. O temperatură mai mare poate denatura termic proteinele din seminţele de floarea-soarelui şi degradarea calităţii uleiului din seminţe. miezul trebuie să conţină circa 8% coajă. – postcurăţitor Miag Usca rea este procesul prin care se îndepărtează cel puţin 4% din umiditatea iniţială a seminţelor (de la 12-14% iniţial se ajunge la 8-10% final). După decojire. se reduc pierderile de ulei în şrot deoarece coaja absoarbe ulei.b) separarea pe baza diferenţelor de mărime – se bazează pe mişcarea (rectilinie. cu curenţi de aer de înaltă frecvenţă. Boabele de soia nu sunt decorticate decât în cazul obţinerii unui şrot destinat extragerii proteinelor pentru consum uman. amestec de aer cu gaze de ardere. Scopul uscării este de a evita fenomenele de autoîncingere şi autoaprindere prin încetinirea proceselor chimice şi biochimice. Utilajul în care se realizează operaţia se numeşte tobă de spargere şi este compus dintr-un tambur rotativ prevăzut cu palete. – vibroaspirator Sagenta. a) S p a r g er e a ş i de t a ş a r ea c o j i i d e m i e z Această operaţie se bazează pe principiul lovirii repetate a seminţelor de floarea soarelui. Din această cauză. se reduce uzura utilajelor de prelucrare. circulară sau vibratorie) unui strat de seminţe la suprafaţa unor site orizontale sau înclinate perforate. Deco j i rea (d eco rti ca rea ) Scopul decojirii: Coaja seminţelor oleaginoase are un conţinut de ulei foarte redus (0.

V a l ţ u r i l e sunt alcătuite din 2 tăvălugi metalici (din oţel) goi în interior. iar paletele fixate pe tamburul rotativ lovesc seminţele şi le proiectează pe suprafaţa interioară ondulată a tobei unde suferă o a doua lovire. La baze tobei de spargere se acumulează amestecul format din seminţe întregi. o măcinătură prea fină se aglomerează în timpul tratamentului hidrotermic.2. 2. cu suprafaţă netedă sau rifluită. U t i l a j e l e cu ajutorul cărora se realizează măcinarea sunt.85% din amestec şi 6-8% coajă păstrată din considerente tehnologice (facilitează formarea capilarelor de scurgere a uleiului la presare şi apoi la extracţie). b ) S e p a r ar e a c o j i i d i n a m e s t e c u l r e z u l t at s e f a c e p r i n d o u ă m e t od e : .după diferenţa de greutate – aspiraţia cu un curent de aer. mărunţirea se realizează sub acţiunea forţelor de compresiune. O cantitate de ulei rămâne în celulele nedeschise (20-30% din totalul celulelor). eliberarea lui fiind dificilă. mori cu ciocane.Viteza medie de lovirea acestora. mărind solicitarea braţelor amestecătoare ale toasterelor. cu viteze egale: măcinarea are loc sub acţiunea forţelor de frecare. aceasta a antrenat o cantitate mică de miez (0. Dimensiunile particulelor măcinăturii depind de distanţa dintre tăvălugi. care se separă ulterior. aflaţi în mişcare de rotaţie. U t i l a j e cu ajutorul cărora se realizează operaţia de decojire sunt reprezentate de toba de spargere şi separatorul de coji. ambii cilindri rifluiţi. Astfel. Măcinarea seminţelor de floarea-soarelui Măcinarea este operaţia prin care materia primă oleaginoasă este mărunţită sub acţiunea forţelor mecanice în particule de dimensiuni mici din care să se poată face separarea uleiului cu randament maxim. de tăiere sau frecare. coaja se fisurează. . se deschid circa 70-80% din totalul celulelor. în funcţie de tipul seminţelor supuse măcinării. o viteză unghiulară de 550-610 rot/min. Din procesul de separare rezultă două fracţiuni: i miez industrial 75 . concasoare. coji şi miez. printr-o bună măcinare. precum şi a particulelor ce trebuie obţinute: valţuri. cu viteze diferite: măcinarea are loc sub acţiunea forţelor de frecare şi forfecare. necesară spargerii seminţelor este de 18-25 m/s.25% din amestec. De asemenea.după diferenţa de mărime – cernere prin site. dimensiuni mici ale particulelor de măcinătură îngreunează presarea uleiului şi scăderea randamentului de recuperare a uleiului prin presare datorită colmatării capilarelor de scurgere a uleiului. Astfel. Astfel. se elimină din canalele oleoplasmei şi este reţinut sub forma unor pelicule la suprafaţa şi în capilarele măcinăturii. Astfel. fisurile se măresc şi determină desprinderea cojii de miez. cu viteze egale: măcinarea are loc sub acţiunea forţelor de compresiune. Gradul de măcinare este deosebit de important pentru desfăşurarea ulterioară a procesului tehnologic. există mai multe situaţii: ambii cilindri netezi.4 – 1%). i coajă eliminată 15 . În urma acestor loviri repetate. de tipul suprafeţei acestora. influenţând în special presarea şi extracţia uleiului. Măcinarea are ca efect deschiderea celulelor (oleoplastelor) în vederea îndepărtării mai uşoare a uleiului la presare şi extracţie. precum şi de viteza relativă (viteza cu care se rotesc unul în raport cu celălalt). ambii cilindri rifluiţi. . ceea ce înseamnă la un diametru al tamburului egal cu 800 mm. Structura lor intracelulară este distrusă prin acţiunea mecanică de măcinare iar uleiul se aglomerează în picături fine. masa de seminţe este alimentată în tobă.

înainte de aplatizarea materialului oleaginos. Tratamentul hidrotermic (prăjirea) Tratamentul hidrotermic este o operaţie realizată sub acţiunea combinată a căldurii şi a apei efectuat sub o amestecare continuă. scăderea vâscozităţii evoluează după un palier mai lent. care produce lângă obţinerea unui brochen cu granulaţia necesară. după concasare. Încălzirea se realizează treptat şi începe o dată cu umectarea măcinăturii şi progresează astfel încât la sfârşitul operaţiei se înregistrează temperatura cea mai ridicată iar apa se evaporă intens. Celulele rămase întregi după măcinare suferă şi ele transformări în timpul umectării.C o n c a s o a r e l e sunt utilaje folosite la mărunţirea brochenului (turtele care rezultă la presarea măcinăturii).u s c a r e a – măcinătura este încălzită în vederea modificării structurii şi a proprietăţilor acesteia precum şi a reducerii umidităţii. deci se favorizează eliberarea şi scurgerea acestuia la presare. înainte de extracţie. S c o p u r i l e acestei operaţii sunt următoarele: F a z e l e t r a t am e n t u l u i h i d r o t e r m i c : i U m e c t a r e a ş i î n c ă l z i r e a m ă c i n ă t u r i i . Umectarea şi încălzirea trebuie realizate simultan pentru a stopa activitatea enzimelor care ar putea mări aciditatea uleiului. i P r ă j i r e a . distrugerea structurii interioare secundare. M o r i l e c u c i o c a n e sunt folosite la măcinarea şrotului. La temperaturi de peste 60°C. Operaţia constă în îmbibarea cu apă a măcinăturii: apa are capacitatea de a anula tensiunea superficială care reţine uleiul în măcinătură în formă peliculară. Acest tip de tratament se poate aplica în patru situaţii diferite: înainte de presare. îşi măresc volumul presează asupra capilarelor. Modificarea fazei lichide. asupra paietelor aplatizate. Scăderea vâscozităţii uleiului este rapidă o dată cu creşterea temperaturii. Viteza de îmbibare depinde de condiţiile de umectare cât şi de conţinutul în ulei (este invers proporţională cu cantitatea de ulei din măcinătură). În acelaşi timp.3. iar la încălzirea ulterioară se sparg eliberând uleiul conţinut. reducerea vâscozităţii şi a tensiunii superficiale a uleiului. asupra măcinăturii obţinute la valţuri. . Modificările de natură fizică aduse fazei lichide a măcinăturii constau în scăderea vâscozităţii uleiului şi a tensiunii superficiale a acestuia. acestea se umflă. Principalul scop al umectării îl constituie separarea uleiului pelicular. 2. îmbunătăţirea condiţiilor de separare a uleiului din măcinătură. precum şi în evaporarea apei din măcinătură. în prezenţa apei. destinat alimentaţiei animalelor. De menţionat faptul că la început viteza de îmbibare a măcinăturii cu apă este mare. Încălzirea determină producerea unor modificări de natură fizico-chimică şi coloidală asupra celor două faze (lichidă şi solidă) ale măcinăturii. Astfel. ceea ce permite eliberarea uleiului din aglomerările formate şi uşurarea extracţiei. proteinele conţinute de aceasta se îmbibă. îmbunătăţirea condiţiilor de scurgere a uleiului la presare. apoi scade pe măsură ce măcinătura se saturează în apă. prin introducerea apei în măcinătură. Scăderea vâscozităţii uleiului şi a tensiunii superficiale a acestuia uşurează eliminarea lui din măcinătură şi scurgerea lui la presare. asupra brockenului de la presare. le micşorează secţiunea favorizând îndepărtarea uleiului. înainte de extracţie.

prăjitoare în pat fluidizat. Datorită scăderii umidităţii şi a denaturării proteinelor. Modificarea fazei de gel (coloidale). Factorul principal care defineşte modul de realizare al presării este presiunea. Prin presarea particulelor de măcinătură unele de altele. cu atât contactul între suprafeţele interioare şi exterioare ale măcinăturii creşte. restul uleiului fiind obţinut prin extracţie. În faza a doua a tratamentului hidrotermic (ridicarea temperaturii) are loc desfacerea agregatelor mai mari şi tasarea particulelor. plasticitatea măcinăturii scade atingând valori optime pentru presare. Creşterea presiunii asupra măcinăturii trebuie să fie însă aplicată treptat deoarece o presiune prea mare la începutul presării duce la colmatarea capilarelor. . Lungimea capilarelor trebuie să fie cât mai mică şi este influenţată de grosimea stratului de material. De asemenea. prin prăjire rezultă o modificare pronunţată a plasticităţii măcinăturii. .prăjitoare verticale cu corp cilindric (toastere) cu compartimente multietajate (Krupp). Aceste procese au loc însă cu viteze foarte reduse deoarece durata tratamentului este mică. proteinele se denaturează şi determină distrugerea structurii celulare. Când spaţiul dintre suprafeţele particulelor devine foarte mic. iar viteza de scurgere a uleiului este mai mare. P r es a r e a m ă c i n ă t u r i i Este operaţia tehnologică prin care se separă uleiul din măcinătură prin aplicarea unei forţe de presarea asupra măcinăturii prelucrate prin tratament hidrotermic. Denaturarea termică se produce în prezenţa apei şi este cu atât mai intensă cu cât umiditatea măcinăturii este mai ridicată. deoarece sub acţiunea temperaturii sunt inactivate enzimele. Presarea are ca produşi b r o c h e n u l (măcinătura epuizată în ulei) şi u l e i u l b r u t d e p r e s ă . Operaţia se face numai în cazul materiilor prime oleaginoase cu un conţinut de ulei mai mare de 30% deoarece randamentul presării este 80-85%. În timpul tratamentului hidrotermic. uleiul nu mai poate fi eliminat. Structura fazei solide devine elastică şi afânată. U t i l a j e l e care intră în alcătuirea instalaţiei de tratament hidrotermic sunt: . reducându-se randamentul la presare. sub acţiunea presiunii exercitate începe deformarea şi comprimarea puternică a particulelor. începe procesul de separare a uleiului de faza de gel: iniţial se separă uleiul de la suprafaţa particulelor. denaturarea termică a proteinelor şi separarea uleiului pe suprafaţa particulelor. De aceea. Pe lângă transformările chimice. ceea ce se explică prin scăderea umidităţii. . se recomandă ca umectarea materialului oleaginos să se realizeze în prima fază a tratamentului concomitent cu ridicarea rapidă a temperaturii până la 60-70°C când încetează activitatea enzimatică. Activitatea enzimatică scade în a doua etapă a tratamentului hidrotermic. Cu cât presiunea este mai mare. în prima etapă a tratamentului hidrotermic au loc în măcinătura umectată şi procese biochimice: creşterea activităţii lipazelor care are ca efect mărirea acidităţii uleiului prin hidroliza triacilglicerolilor. măcinare şi tratamentul hidrotermic corespunzătoare.prăjitoare orizontale cu mai multe corpuri. iar după un timp. Randamentul maxim în ulei se poate obţine prin îmbunătăţirea proprietăţilor structural-mecanice ale măcinăturii favorizate de decojire. ceea ce favorizează scurgerea uleiului sub acţiunea presiunii sau a dizolvantului.În timpul tratamentului hidrotermic pot avea loc şi modificări de natură chimică şi biochimică: oxidarea uleiului şi creşterea conţinutului în hidroxiacizi. cu atât se elimină mai bine uleiul din spaţiile care se crează între aceste suprafeţe.

în special.turaţia 2.Durata presării trebuie să permită scurgerea uleiului şi depinde de: caracteristicile fizico-chimice ale măcinăturii caracteristicile constructive şi funcţionale ale presei grosimea brochenului la ieşirea din presă. Factorul motor al difuziei este cu atât mai mare cu cât diferenţa de concentraţie este mai mare. de turaţie. . măcinătura suferă o serie de modificări fizico-chimice: - U t i l a j e l e necesare realizării presării măcinăturii se numesc prese şi pot fi de mai multe tipuri.4. schema de presare-extracţie asigurând o recuperare a uleiului de 98%. decantarea. Recuperarea solventului din şrot şi condensarea acestuia 2.4. Viteza de difuzie este dată de relaţia: . ea se aplică suplimentar după presarea materialului oleaginos tratat hidrotermic. Altfel. reducerea umidităţii materialului datorită încălzirii. putere şi. Extracţia cu solvenţi Extracţia cu solvenţi a uleiului de floarea-soarelui din măcinătură cuprinde mai multe operaţii: 2.4. ceea ce face să crească energia cinetică a moleculelor.4. prin convecţie sau prin membrane celulare. În timpul amestecării. Extracţia se utilizează ca metodă unică de separare a uleiului din materialele oleaginoase sărace în ulei (soia. Operaţiile principale de purificare a uleiului brut de presă sunt: separarea sedimentului cu site vibratoare. uscare sub vid. formarea de combinaţii melanoidinice la temperaturi mai mari de 100°C prin interacţiunea dintre grupările NH2 ale proteinelor şi grupările CHO ale glucidelor ducând la închiderea culori măcinăturii şi a uleiului. Extracţia uleiului este o operaţie tipică de transfer de substanţă care se realizează prin solubilizarea uleiului într-un dizolvant în care celelalte componente sunt insolubile. filtrarea uleiului. omogenizarea concentraţiilor se realizează sub acţiunea agitaţiei moleculare.5 rotaţii/min. 2. Distilarea miscelei 2.1. Extracţia propriu-zisă Extracţia este procesul tehnologic prin care.3.putere 20 kW . Rolul preponderent în extracţie îl joacă difuzia care poate fi de mai multe feluri: moleculară. presa Tehnofrig TPU: . germeni de porumb etc. pigmenţii naturali liposolubili se solubilizează în ulei. În timpul presării.1. Materialul solid degresat care rămâne după extracţie se numeşte ş r o t . trecerea unei părţi din fosfatide din faza de gel în cea de ulei.reduce uleiul din turte până la 18-20% - superpresa Goliat: ulei în turte 5% Uleiul brut obţinut după presare se purifică prin sedimentare şi se elimină excesul de umiditate. de randamentul dorit.). uleiul este solubilizat în benzina de extracţie cu care formează o soluţie denumită m i s c e l ă .productivitate 2 t/h măcinătură . răcirea. Extracţia propriu-zisă 2. materialul oleaginos (faza solidă) este amestecat cu solventul (faza lichidă). în funcţie de productivitate.4.2. D i f u z i a m o l e c u l a r ă . În acest caz. În vederea extracţiei uleiului. dintr-un amestec de substanţe se separă un anumit component pe baza solubilizării lui într-un solvent.

masa trecând dintr-o fază în alta prin mişcarea unei faze în raport cu cealaltă.prelucrarea materialului oleaginos adus la umiditatea optimă. ceea ce conduce la micşorarea “canalelor de drenaj”. kg/(m2·h). τ – timpul de difuzie.formă şi dimensiuni potrivite ale particulelor de măcinătură. D – coeficient de difuzie moleculară. Difuzia prin convecţie este însoţită de difuzia moleculară şi se exprimă prin relaţia: G conv = − β ⋅ S ⋅ dc ⋅ τ . kg. Sd – suprafaţa de difuzie. Este un proces fizic de omogenizare a concentraţiilor unui amestec prin deplasări ale unor porţiuni macroscopice de fluid în mişcare turbulentă. G – cantitatea de substanţă. . fapt care înrăutăţeşte circulaţia miscelei şi reduce gradul de extracţie a uleiului. Cantitatea de substanţă care difuzează în unitatea de timp. m2. . S – suprafaţa de difuziune.v= dG . Particulele se pot lipi între ele. kg/(m2·h). Transferul de substanţă în procesul de extracţie a uleiului este un proces de difuzie care implică numai primele două tipuri de difuzie. gradient de dx concentraţie. viteza şi gradul de extracţie a uleiului depind de grosimea stratului de material deoarece concentraţia miscelei în ulei creşte la traversarea stratului. . unde: Sd ⋅τ v – viteza de difuzie (cantitatea de substanţă ce difuzează în unitatea de timp.variaţia concentraţie pe unitatea de drum (distanţă parcursă de substanţa care difuzează). Reprezentarea matematică a acestui fapt este dată de legea lui Fick: G = −D ⋅ S ⋅ dc ⋅τ dx legea lui Fick. pe unitatea de suprafaţă corespunde unui vector proporţional cu gradientul de concentraţie.viteză mare de circulaţie a solventului care să asigure un gradient de concentraţie mare. C o n d i ţ i i l e o p t i m e pentru desfăşurarea procesului de extracţie sunt: . . limitată la 55°C. Coeficientul de difuzie moleculară este direct proporţional cu temperatura amestecului şi invers proporţional cu vâscozitatea dizolvantului şi cu dimensiunile moleculelor care difuzează. h. care în funcţie de metoda de extracţie variază între 6-9%.temperatură optimă de lucru. unde: dc . se preferă forma de paiete care se menţine nemodificată pe parcursul extracţiei. D i f u z i a p r i n c o n v e c ţ i e . τ – timpul de difuzie. unde: dx β – coeficient de difuzie prin convecţie. măcinătura prea fină colmatează instalaţia. în fiecare moment al extracţiei. din considerente de securitate. cu direcţia şi sensul în care are loc difuzia.un grad avansat de destrămare a structurii celulare: materialul supus extracţiei nu trebuie să conţină celule nesparte. .

2. în mişcare sau în strat imobil. prin percolare cu miscelă.să aibă compoziţie omogenă.la extracţie trec în ulei din materia primă în miscelă ceruri. un punct de fierbere constant. procesul de extracţie are loc simultan dintr-o mulţime de particule aflate în strat. Solvenţii de extracţie folosiţi trebuie să fie nepolari. După măcinare (realizată în concasoare) brochenul este condiţionat hidrotermic în toastere. Caracteristicile benzinei de extracţie sunt: .Extractorul Rotocel utilizează ca principiu de funcţionare extracţia mixtă . este mai grea decât aerul de 2.concentraţia periculoasă în aer: 47-270g/cm3 în amestec cu aerul se aprinde la 250°C. iar materialul proaspăt este stropit cu miscela cea mai concentrată.7 ori. Etapa de difuzie moleculară a uleiului prin stratul de la suprafaţa exterioară a particulelor la suprafaţa solventului care înconjoară particulele. apoi se degresează pe transportorul extractorului.2-0. 3.să fie ieftin. B.3 mm). . Metode de extracţie 1. iar miscela concentrată peste materialul proaspăt). pigmenţi. fosfatide. aplatizat şi paietat (paietele obţinute au grosimea de 0. fără să extragă şi alte substanţe. Utilaje şi instalaţii folosite la extracţie . Etapa de difuzie prin convecţie a uleiului de la stratul de separare către miscela în mişcare. 2. . Metoda scufundării (imersării). Etapa de difuzie moleculară a uleiului din interiorul particulei către exteriorul ei. . Înainte de extracţia propriu-zisă. . cu constanta dielectrică apropiată de cea a uleiului.să dizolve repede şi uşor uleiul. Metoda mixtă este metoda prin care materialul proaspăt se umectează bine cu miscela concentrată.să nu lase miros străin după distilarea miscelei. stabilă. Etapele procesului de extracţie 1. apoi cu dizolvant proaspăt. 3. C.să nu distrugă aparatura în procesul de extracţie.să nu-şi schimbe compoziţia şi proprietăţile la depozitare.temperatura de fierbere: 65-68°C. . D. Metoda stropirii repetate (percolare) cu dizolvant a materialului care se deplasează pe un transportor oarecare. Ideal. hidrofobi. Benzina de extracţie este solventul care îndeplineşte cea mai mare parte din condiţiile impuse unui solvent. Extracţia se desfăşoară prin metoda degresării succesive a materialului oleaginos în contracurent (solventul proaspăt se introduce peste materialul cel mai degresat. în continuare. un solvent trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: . motiv pentru care este utilizată în industria uleiului în etapa de extracţie. vaporii de benzină se aprind uşor.. În practica industrială. . când se recirculă numai solventul. . . Materialul cel mai degresat este stropit cu dizolvant proaspăt.să nu formeze amestec exploziv cu aerul.să nu fie miscibil cu apa. Extracţia de realizează în prezent în extractorul Bernardini cuplat cu un percolator şi extractorul orizontal EMI. materialul supus extracţiei (brochenul) trebuie măcinat astfel încât să aibă particule cu dimensiunea de 3-12 mm.

miscela trebuie purificată fizic de impurităţile antrenate în procesul de extracţie: prin decantare. În vederea micşorării timpului de distilare. Înainte de separarea uleiului. apoi într-un economizor (evaporator tubular sau pelicular) la un vacuum de 400 mmHg şi temperatura de 90-95°C.0-1. se realizează prin încălzirea miscelei la temperatura de fierbere a solventului (63-65°C). conţinutul de ulei în şrot = 1%.2. cu talere sau prin introducere de abur direct. Distilarea miscelei Miscela obţinută la extracţie reprezintă ulei solubilizat în solvent. . Caracteristici funcţionale: durata extracţiei = 95-135 minute.Extractorul DeSmet este un transportor orizontal cu sită care utilizează ca principiu de funcţionare metoda percolării. conţinutul de ulei în şrot = 1-1. concentraţia miscelei = 22-25%. Principiul pe care se bazează separarea solventului din miscelă este diferenţa de volatilitate a celor două faze ale amestecului. Caracteristici funcţionale: durata extracţiei = 135-150 minute. Acest lucru se poate realiza prin: pulverizarea miscelei în distilator. grosimea stratului de material = 1.7 m. când aceasta se evaporă şi este ulterior recuperată prin condensare.Extractorul Carusel utilizează ca principiu de funcţionare metoda percolării. centrifugare. Aceasta trebuie separată în cele două faze componente: uleiul şi benzina de extracţie (care se recirculă. grosimea stratului de material = 1. . concentraţia miscelei = 25%. Recuperarea solventului din miscelă decurge în două etape: P r e d i s t i l a r e – operaţie în care miscela este concentrată până la 35-45% ulei. debitul de miscelă recirculată = 12-18 m3/h. în strat subţire. în contact cu aerul cald. debitul de miscelă recirculată = 12-18 m3/h. filtrare.3-1. 2. conţinutul de ulei în şrot = 0. se poate mări suprafaţa de contact dintre benzină (miscelă) şi agentul de încălzire (aer cald).Caracteristici funcţionale: durata extracţiei = 100-300 minute. făcându-se astfel şi economie de solvent). debitul de miscelă recirculată = 10 m3/h. grosimea stratului de material = 1. barbotarea de aer cald în miscelă.4. capacitatea > 200 t/zi. distilarea în peliculă. capacitatea = 180 t/zi. capacitatea = 180 t/zi. În practică.7-0. caz în care miscela curge pe un perete vertical. într-un schimbător de căldură tubular.8-2 m.2%.5 m. . D i s t i l a r e a f i n a l ă realizată la temperaturi de 105-110°C şi un vacuum de 720-730 mmHg în coloane cu blază.8%. concentraţia miscelei = 18%.

Recuperarea solventului din şrot După extracţia uleiului.5. (T. procesul tehnologic de obţinere a uleiului brut: . şrotul conţine 25-50% solvent la suprafaţă şi în capilarele particulelor. Acid oxalic Acid tartric (L & D) Acid malic Acid fumaric (trans) Acid acetic Acid maleic Acid citric H3PO4 H2SO4 HCl Acid formic HNO3 Fosfatide Aminofosfatide Proteine Mucilagii Acizi graşi liberi Glucolipide - Ulei brut DESMUCILAGINARE Ioni metalici Na2CO3+ NaOH (+NaCl) CaO NEUTRALIZARE Ca(OH)2 NaOH KOH HIDROGENARE INTERESTERIFICARE Mono. compoziţia chimică. acizi graşi liberi. 2. substanţe colorante. aşa încât benzina se evaporă treptat şi este recuperată apoi condensată şi reintrodusă în extracţie.3. Schema tehnologică de rafinare a uleiului de floarea-soarelui . mucilagii. substanţele de însoţire se găsesc sub diferite forme: particule solide dispersate în ulei.D.3. presare urmată de extracţie. Dezbenzinarea şrotului şi toastarea lui se poate face în toastere cu 4-10 compartimente. Îndepărtarea solventului din şrot este asemănătoare ca principiu de separare cu cel al uscării. În uleiurile brute. pe lângă trigliceride naturale şi substanţe de însoţire: suspensii mecanice.procesul tehnologic de obţinere a uleiului brut: presare.2. numai că în acest caz lichidul care trebuie evaporat este solventul (benzina de extracţie) şi nu apa. Fiecare compartiment este încălzit la paliere diferite de temperatură. (Ulei uscat) DECOLORARE A. E) pierzându-se şi o anumită cantitate de ulei.E. o dată cu impurităţile menţionate se îndepărtează şi substanţele valoroase precum vitaminele liposolubile (A. substanţe odorante.4.E. D. antrenată cu substanţele de însoţire îndepărtate. 2.B. ceruri. Pentru obţinerea de şroturi destinate făinurilor alimentare se utilizează instalaţia “Flash” care lucrează în sistem HTST (High Temperature Short Time).A. extracţie. În timpul rafinării. soluţii sau suspensii de natură coloidală. condiţiile de depozitare şi păstrare.B. Conţinutul lor variază între 1-4% şi depinde de: materia primă: gradul de maturitate. substanţe solubile în ulei. Rafinarea uleiului brut de floarea-soarelui Uleiurile vegetale brute conţin.) Carbon activ HIDROGENARE INTERESTERIFICARE VINTERIZARE Pesticide Compuşi policiclici Hidrocarburi policiclice aromate (PAH) DEZODORIZARE Abur Azot CO2 VINTERIZARE FRACłIONARE PigmenŃi CLOROFILĂ XANTOFILĂ CAROTEN Compuşi de aromă şi miros ULEI RAFINAT Fig.şi digliceride Produse oxidate N.

2. fosfatidele se hidratează şi se depun la baza recipienţilor. prezenţa lor duce la inactivarea pământului decolorant prin blocarea centrilor activi şi reduce dimensiunile stratului filtrant. atunci când umiditatea uleiului depăşeşte 0. Cefalinele şi inozitolfosfolipidele necesită prezenţa acidului citric pentru hidratare. timp în care are loc hidratarea fosfatidelor.5. . 2.la dezodorizare. 2.5. metode fizice: tratamentul termic. raportată la cantitatea de ulei. 2. metode chimice: tratamentul cu acid sulfuric. citric. Aici este menţinut 22 minute.5. Prezenţa mucilagiilor în ulei şi în special a fosfatidelor are următoarele influenţe pe parcursul procesului de rafinare a uleiurilor vegetale: .5. Eficacitatea hidratării depinde de: natura şi cantitatea agentului de hidratare.la decolorare.15%.la neutralizare. metode enzimatice: procedeul Enzymax. uleiul este introdus în rezervorul de hidratare unde se adaugă apă cu temperatura de 50°C în proporţie de 2-3%. albumine) sub formă coloidală.1. prin urmare eliminarea lor se va face prin adăugarea peste uleiul brut a unei soluţii de acid citric 20% în proporţie de 1-2%. Desmucilaginarea / degumarea uleiului Uleiul brut conţine substanţe mucilaginoase (fosfatide. Desmucilaginarea / degumarea uleiului Neutralizarea şi spălarea uleiului Decolorarea uleiului Vinterizarea (deceruirea) uleiului Dezodorizarea 2.5. iar operaţia decurge la 90°C. fosfatidele. Uleiul brut purificat de impurităţile mecanice este omogenizat şi preîncălzit în schimbătorul de căldură la 50°C înainte de intrarea în instalaţie (desmucilaginarea decurge optim la temperaturi de 45-50°). . cu efect negativ asupra randamentului operaţiei.3. acid clorhidric.4. albuminele şi complecşii acestora (mucilagiile) îşi pierd solubilitatea în ulei şi precipită în flocoane care pot fi ulterior separate prin sedimentare sau centrifugare.Rafinarea uleiurilor vegetale brute presupune parcurgerea unei serii de etape: 2.la depozitarea şi transportul uleiului brut. Instalaţia de desmucilaginare Sharples cuprinde: schimbător de căldură pentru ulei rezervor de hidratare cu agitator separator centrifugal. mărind astfel pierderile. în suspensie sau dizolvate.5. În continuare.1. mărimea suprafeţei de contact şi modul de separare a mucilagiilor precipitate.2. fosforic sau tratamentul alcalin. . temperatura. datorită capacităţii lor de emulsionare acestea antrenează cantităţi importante de ulei. Eliminarea fosfatidelor din uleiul de floarea-soarelui trebuie să se facă rapid şi cât mai eficient prin una din metodele următoare: metode fizico-chimice: hidratarea şi tratamentul cu adsorbanţi. .5. produc închiderea la culoare a uleiului şi apariţia unui miros dezagreabil. la cald. Metoda prin hidratare se bazează pe faptul că în prezenţa apei.

2. la neutralizarea uleiului de floarea-soarelui şi soia de 10-30%. Apa trebuie dedurizată în cazul în care duritatea este mai mare de 5 grade germane de duritate. insolubil în apă. Tratamentul alcalin se realizează în amestecătoare cu agitator.02-0. I n s t a l a ţ i a d e n e u t r a l i z a r e Sharples cuprinde: . Menţinerea temperaturii la această valoare pe parcursul neutralizării se realizează prin reglarea automată a debitului de abur cu care are loc încălzirea uleiului. raportat la cantitatea de ulei. motiv pentru care trebuie îndepărtaţi. Neutralizarea alcalină constă în următoarele etape: Reacţia propriu-zisă R-COOH + NaOH = RCOONa + H2O soapstock (săpun) Reacţia de neutralizare necesită un exces de alcalii pentru a deplasa echilibrul reacţiei către dreapta şi pentru a neutraliza în totalitate acizii graşi liberi (până la o aciditate admisă de standarde de 0. neutralizare prin esterificare: la o aciditate liberă > 30%.preîncălzitor de ulei tip ţeavă-n ţeavă: temperatura la care are loc neutralizarea. prin urmare uleiul şi soluţia alcalină trebuie să aibă această temperatură.5. neutralizare prin distilare: la o aciditate liberă 7-30%. cu dispozitive de amestecare). . Separarea soapstock-ului Pentru un bun randament. Neutralizarea şi spălarea uleiului Scopul neutralizării este eliminarea acizilor graşi liberi din uleiurile comestibile. O aciditate ridicată a uleiului modifică atât caracteristicile senzoriale cât şi stabilitatea uleiului în timpul depozitării. Mucilagiile separate antrenează 30-35% ulei. .supercentrifugă pentru separarea soapstock-ului. Spălarea uleiului Uleiul se spală de 2 ori cu 10% apă cu temperatura de 90-95°C. Săpunul separat este dirijat către industria de cosmetice servind ca bază pentru diferite produse. în condiţii optime din punct de vedere tehnologic este de 60-70°C.05% acid oleic). În funcţie de aciditatea uleiului.Amestecul de ulei-fosfatide hidratate deversează prin preaplin şi este alimentat în separatoarele centrifugale unde are loc separarea uleiului desmucilaginat şi a mucilagiilor. se formează săpunul de calciu. iar separarea soapstock-ului se face în separatoare centrifugale. Excesul de alcalii trebuie să fie. .reactor de neutralizare cu agitator: în care se desfăşoară reacţia de neutralizare. 2. separarea soapstock-ului se face prin centrifugare.dozator de soluţie alcalină . Folosirea unei ape cu duritate mai mare (cantitate mare de Ca) conduce la pierderi în ulei. Explicaţia constă în faptul că ionii de calciu reacţionează cu acizii graşi. metoda prin care se neutralizează aceasta poate fi: neutralizare alcalină: la o aciditate liberă < 7%.reactor pentru prepararea soluţie alcaline (amestecătoare rotative. Uscarea uleiului .

5-5% în funcţie de natura uleiului şi de efectul decolorant dorit. Decolorarea se realizează prin adsorbţia pigmenţilor pe pământ sau cărbune decolorant. Durata de decolorare (de contact pământ-ulei) depinde de cantitatea de pământ decolorant: cu cât cantitatea este mai mare. După decolorare. Se menţine 2-3h în răcitor şi apoi este introdus în maturator unde are loc mărirea cristalelor prin recircularea uleiului prin traversarea unor şicane orizontale. Uleiul trebuie încălzit la 80°C. Vinterizarea constă în cristalizarea cerurilor şi a gliceridelor saturate urmată de separarea acestora prin filtrare sau centrifugare. Separarea este cu atât mai eficientă cu cât temperatura la care are loc este mai aproape de 0°C. Cantitatea de pământ decolorant folosită este de 0.4. Umiditatea în exces favorizează hidroliza triacilglicerolilor cu mărirea acidităţii libere a uleiurilor. Uleiul uscat conţine maximum 0. din materia primă: .dozator de pământ decolorant. se amestecă cu o cantitate de 0. uleiul cu umiditate ridicată se va tulbura la depozitare.5% care trebuie neapărat îndepărtată. urmele de umiditate din ulei inactivează materialele adsorbante folosite la decolorarea uleiurilor. Uleiul decolorat este răcit progresiv de la 40°C la 4-6°C. Decolorarea prin adsorbţie are loc prin introducerea sub agitare a pământului decolorant în uleiul neutralizat şi uscat. se asigură un timp de contact. uleiul intră într- . În plus. Din aparatul de maturare. formaţi prin reacţia Maillard. la t = 0-6°C vinterizarea durează 8 ore.Uleiul spălat conţine umiditate 0.reactoare de decolorare. se separă uleiul de pământul decolorant prin filtrare. Vinterizarea (deceruirea) uleiului Este operaţia prin care se elimină din ulei cantitatea cea mai mare de ceruri şi gliceride ale acizilor graşi saturaţi care solidifică la 15-20°C producând tulburarea uleiurilor. Nu este necesară încălzirea uleiului deoarece la 85-90°C. O instalaţie de decolorare cuprinde: .3. În acest caz. reacţie facilitată de prezenţa oxigenului atmosferic. temperatura cu care uleiul intră în uscător. sub vacuum. cu atât durata de decolorare este mai mică.5. Decolorarea se realizează obligatoriu sub vid pentru a se preveni oxidarea uleiului. Cristalizarea poate avea loc spontan (34-38 ore) sau prin amorsare (iniţiere) cu germeni de cristalizare (suport de Kieselgur) pe care se acumulează microcristalele de ceruri formând cristale mai mari. Pământul decolorant se introduce în ulei. compartimentate care lucrează sub vid (10-20 mmHg). .melanoidinici.2-0. temperatura optimă la care are loc adsorbţia pigmenţilor. deci aceasta se va evapora. Pigmenţii care colorează uleiul brut de floarea-soarelui sunt: naturali. Uscarea uleiului se realizează printr-un proces de autoevaporare în uscătoare verticale.malaxor pentru prepararea suspensiei de pământ. Decolorarea uleiului (albirea) Uleiul destinat consumului trebuie să fie puţin colorat şi să prezinte un aspect strălucitor şi limpede.4-0. De asemenea. 2.6% suspensie de Kieselgur.5. .clorofilieni. carotenoidici din prelucrările anterioare: . 2. Durata optimă decolorării este de 15-20 minute.05% umiditate.filtru pentru separarea pământului. presiunea de vapori a apei este mai mare decât cea din aparat. .

Practic. sosurilor şi.aparat de maturare a cristalelor. O bună dezodorizare se poate realiza dacă aburul de injecţie are temperatura cu 30°C peste cea a uleiului şi este distribuit în masa de ulei în cantităţi mici. transportului şi prelucrării: acizii graşi liberi formaţi prin hidroliza grăsimilor. De asemenea. . . Dezodorizatoarele pot fi: continue (DeSmet).substanţe naturale care trec din materiile prime în ulei în timpul procesului tehnologic şi imprimă uleiului gustul şi mirosul caracteristice.un schimbător de căldură unde se încălzeşte la 12-18°C şi apoi este trecut în filtrele aluvionare unde se filtrează.malaxor pentru prepararea suspensiei de Kieselgur. . a maionezelor. Uleiul rafinat este îmbuteliat şi prezintă o bună stabilitate în timp. V i n t e r i z a r e a c l a s i c ă D e S m e t (cea mai utilizată) necesită: . dezodorizarea se realizează la 240-275°C / 1-6 mmHg timp de 5-30 minute.schimbător de căldură cu plăci şi cu serpentină pentru răcirea uleiului. Cele mai multe substanţe odorante care iau naştere în ulei sunt considerate ca fiind produse finale sau secundare de oxidare a hidroperoxizilor acizilor graşi nesaturaţi.5-4%. Consumul de abur pentru antrenare este de 1.substanţe formate în timpul anumitor faze de prelucrare a seminţelor sau a uleiului. dar nu de alterare. aldehide şi cetone rezultate din degradarea oxidativă a grăsimilor. . Bernardini.5. . raportat la cantitatea de ulei. discontinue: Alfa Laval.substanţe formate prin alterarea materiilor prime sau a uleiului în timpul depozitării. Dezodorizarea uleiurilor Este ultima fază a procesului tehnologic de rafinare a uleiurilor brute şi urmăreşte îndepărtarea substanţelor care produc miros şi gust neplăcut. la temperatură ridicată. Acestea pot fi: . . 2.aparat de răcire progresivă. Dezodorizarea uleiurilor comestibile se realizează prin distilare sub vid. uleiul rafinat se poate hidrogena şi se utilizează la fabricarea shortening-urilor.filtru aluvionar pentru separarea cerurilor.5. . în special a margarinelor. dacă s-a respectat procesul tehnologic de fabricaţie cu parametrii corespunzători.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->