TEHNOLOGIA GENERALĂ DE FABRICARE A ULEIULUI DE FLOAREA SOARELUI 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Pregătirea materiilor prime pentru prelucrare (condiţionarea); Măcinarea seminţelor; Tratamentul hidrotermic şi presarea măcinăturii; Extracţia uleiurilor cu solvenţi; Rafinarea uleiurilor brute de presă şi a celor de extracţie.

Materiile prime din care se pot extrage uleiurile vegetale alcătuiesc o gamă largă de surse de origine vegetală. În funcţie de provenienţa lor, materiile prime se clasifică în: - seminţe ale plantelor oleaginoase cultivate; - seminţe ale plantelor textilo-oleaginoase cultivate; - fructe oleaginoase ale arborilor cultivaţi; - fructe oleaginoase ale arborilor de pădure; - subproduse şi deşeuri oleaginoase: seminţe şi sâmburi oleaginoşi; germeni oleaginoşi Astfel, se poate obţine ulei din seminţe de floarea soarelui, soia, rapiţă, in (exclusiv cu scopuri tehnice sau farmaceutice), arahide, susan, mac, măsline, palmier, cacao, migdale, germeni de porumb, tărâţe de orez, germeni de grâu, seminţe de dovleac, seminţe de tomate, sâmburi de struguri etc. În lucrarea de faţă, atenţia va fi axată pe tehnologia de fabricare a uleiului rafinat de floarea soarelui. Floarea soarelui (Helianthus annus) este o plantă anuală ierboasă şi meliferă, cu o dezvoltare puternică a sistemului radicular şi a organelor aeriene, originară din America de Nord-Vest. Coaja seminţelor de floarea-soarelui constituie un balast în tehnologia fabricării uleiurilor, fapt pentru care se îndepărtează în mare măsură la decorticare. Tegumentul are forma unei membrane este concrescut cu cotiledoanele, aderă de ele cât şi de coaja seminţelor. Raportul dintre conţinutul de coajă şi miez este foarte important în procesarea seminţelor de floarea soarelui în vederea obţinerii uleiului. Astfel, speciile de floarea soarelui cultivate în ţara noastră conţin 2027% coajă şi 73-80% miez. Cotiledoanele conţin substanţele de rezervă, precum şi organele viitoare aflate în stadiul embrionar: tigela, gemula şi radicula. Endospermul există numai scurt timp după fecundarea florii şi începerea formării seminţei, acesta având aspect gelatinos. Miezul este format dintr-un număr mare de celule. Celula constitutivă este formată din membrană, oleoplasmă, nucleu şi granule de proteine (aleuron). Oleoplasma este formată din protoplasmă propriu-zisă (citoplasmă) şi din ulei dispersat omogen în aceasta sub formă de incluziuni microscopice. Apa se găseşte în partea de gel a seminţelor, sub formă legată (coloizi) şi liberă. Seminţele cu conţinut mic de apă au toată apa legată sub forma unor pelicule de hidratare în jurul particulelor coloidale. Compoziţia chimică procentuală a cojilor şi miezului seminţelor de floarea soarelui este redată în tabelul 2.1. Compoziţia chimică (% s.u.) a seminţelor de floarea soarelui (Nedelcu, 1993) Componenta Lipide Parte anatomică Coajă Miez 0,5-1,8 51-65 Substanţe proteice 3,0-4,7 19-29 Fosfor total 0,05-0,007 1,26-1,57 Celuloză 52-60 1,8-3,8 Tabelul 2.1 Cenuşă 1,2-2,5 2,9-3,8

esteri ai glicerinei cu acizii graşi. toţi acizii graşi care au fost identificaţi în membranele celulare sunt izomerii cis. acizi monocarboxilici care conţin o grupare carboxilică ionizabilă şi un lanţ de atomi de carbon nepolar. gluteline (7. aciclic neramificat. de regulă. di. D 8. patru sau cinci duble legături. Sunt substanţe de rezervă care se acumulează în cantităţi mari în ţesutul adipos al animalelor.8-19. catena atomilor poate avea o configuraţie cis sau trans. CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 (CH2)5 (CH2)7 (CH2)7 (CH2)4 CH2 CH=CH CH=CH CH=CH CH=CH CH=CH (CH2)7 (CH2)7 (CH2)11 CH2 CH2 COOH COOH COOH (CH2)7 CH2 COOH (CH2)7 COOH acid palmitoleic (16:1. două trei. De cele mai multe ori. în grăsimile animale. El se găseşte atât în lipidele de origine vegetală cât şi în cele de origine animală. Cel mai răspândit acid gras nesaturat este acidul oleic. Acizii graşi nesaturaţi naturali. Lipidele conţinute de seminţele de floarea soarelui cuprind: triacilgliceroli (97. De asemenea.9). Cei mai importanţi acizi graşi nesaturaţi sunt prezentaţi mai jos. ci întotdeauna separate de o grupare metilen.5-13. cei mai răspândiţi sunt triacilglicerolii. alături de acidul oleic se întâlneşte şi acidul palmitoleic. respectiv. În ţesuturile mamiferelor frecvent se întâlnesc acidul linoleic şi acidul arahidonic. însă mono. Cei mai importanţi acizi graşi din punct de vedere biologic se caracterizează prin următoarele: 1) sunt. D 13) acid linoleic (18:2.5). în general. D 9. Una. un număr par de atomi de carbon. Acizi graşi constituie compuşi de bază ai lipidelor. . adică din 3 în 3 atomi de carbon.7-47. globuline (45. Astfel.2-32. în seminţele şi fructele multor plante şi au un important rol biochimic şi fiziologic. din punct de vedere chimic. 2) conţin. 20.1).4%). Se numesc şi gliceride. proteine insolubile (8. În lipidele vegetale predomină acizii oleic şi linoleic.5% substanţe de însoţire. 14) CH=CH CH=CH CH=CH Triacilglicerolii sunt cele mai răspândite lipide în natură. 12) acid linolenic (18:3. Principalii acizi nesaturaţi au 18. au în majoritate. 3) pot fi saturaţi sau nesaturaţi cu una sau mai multe duble legături. două sau trei grupări hidroxilice ale glicerinei pot fi esterificate cu acizi graşi cu formarea de mono-. 22 sau 24 atomi de carbon şi una.şi triacilgliceroli. 11. dublele legături nu sunt niciodată conjugate sau la distanţe întâmplătoare una de cealaltă. D 9) acid oleic (18:1. CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 (CH2)12 (CH2)14 (CH2)16 (CH2)18 (CH2)20 (CH2)22 COOH COOH COOH COOH COOH COOH acid miristic (14:0) acid palmitic (16:0) acid stearic (18:0) acid arahic (20:0) acid behenic (22:0) acid lignoceric (24:0) Acizii graşi nesaturaţi se găsesc în lipide într-o cantitate mai mare decât cei saturaţi. conformaţia izomerului cis. Dintre aceştia. D 9) acid erucic (22:1. acilglicerolii sunt esteri ai glicerinei cu acizii graşi. Triacilglicerolii sunt. Sub aspect structural. Datorită existenţei dublelor legături şi faţă de acestea.5-98%) şi 1-2.Miezul seminţelor de floarea soarelui conţine următoarele substanţe proteice: albumine (15.şi diacilglicerolii se întâlnesc şi ei în natură şi joacă un rol important în metabolismul lipidelor.

ceruri.5. Extracţia uleiurilor cu solvenţi. Toate aceste substanţe sunt îndepărtate din ulei în etapa de rafinare a acestuia.4. substanţe odorante etc. 2. 2. 2. Tratamentul hidrotermic şi presarea măcinăturii. 2.1.Pregătirea materiilor prime pentru prelucrare (condiţionarea). steride. Schema tehnologică generală de fabricare a uleiului de floarea-soarelui SEMINłE DE FLOAREASOARELUI RecepŃie calitativa si cantitativa Depozitare Curatire Uscare Decojire Măcinare Tratament hidrotermic COJI IMPURITATI BENZINA DE EXTRACłIE PRESARE ULEI BRUT DE PRESA Purificare BROCHEN Măcinare EXTRACłIE CU SOLVENłI MISCELA Distilare ŞROT Desolventizar e ŞROT FURAJER ULEI BRUT DE EXTRACłIE Desmucilaginare Neutralizare Spălare Uscare Decolorare Vinterizare Dezodorizare ULEI RAFINAT DE FLOAREASOARELUI Etapele principale ale procesului tehnologic de fabricare a uleiului rafinat de floarea-soarelui: 2.1.2. substanţe colorante (pigmenţi). 2.3. Rafinarea uleiurilor brute de presă şi a celor de extracţie. Măcinarea seminţelor. . Fig.CH2 CH CH2 O O O CO CO CO R R1 R2 CH2 CH CH2 O O OH CO CO R R1 CH2 CH CH2 O OH OH CO R trigliceridă digliceridă monogliceridă Substanţele de însoţire ale trigliceridelor sunt reprezentate de: fosfatide.

zona III – umiditate mai mare de 45% seminţele încep să germineze (încolţire).1. deci se formează apă. o umiditate mai ridicată. Îndepărtarea impurităţilor se face în două etape: înainte de depozitare (p r e c u r ă ţ i r e a ) când se elimină circa 50% din totalul impurităţilor iniţiale. procesele degradative ale seminţelor de floarea-soarelui se înteţesc. deci prezintă o activitate metabolică şi în timpul depozitării. iar aceasta determină creşterea umidităţii şi a temperaturii. În fabricile de ulei. Astfel. p o s t c u r ă ţ i r e a (curăţirea propriu-zisă) – înainte de prelucrare în urma căreia rămân în seminţe circa 0. apare oxidarea. 2. iar respiraţia şi hidroliza conduc la deteriorări grave ale calităţii seminţelor. La umidităţi de până la 45%. În plus.5% pot fi depozitate în condiţii optime. modifica proprietăţile şi compoziţia chimică a materiilor prime. . Dar plantele respiră.2. Se execută înaintea tuturor celorlalte operaţii pentru evitarea defectării utilajelor. iar seminţele se pot degrada pe perioada depozitării. se depozitează seminţele pentru 5-12 zile. Seminţele sunt “vii”. precum şi râncezirea hidrolitică. Există mai multe principii care stau la baza separării impurităţilor: a) separarea impurităţilor metalice se bazează pe proprietăţile magnetice ale acestora şi se realizează cu ajutorul magneţilor sau al electromagneţilor. hidroliza grăsimilor din seminţe. zona I zona II zona III 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ucritica=7. se consumă substanţele nutritive pentru acumularea de energie necesară dezvoltării noii plate. Umiditatea seminţelor de floarea-soarelui influenţează în mare măsură calitatea seminţelor la depozitare. zona II – zonă nefavorabilă depozitării. Pentru a se preveni degradarea seminţelor în timpul depozitării trebuie cunoscute şi prevenite procesele biochimice şi microbiologice ce se pot desfăşura la depozitare.5% Fig. Reprezentarea schematică a zonelor de depozitare în funcţie de umiditatea seminţelor de floareasoarelui zona I – seminţele cu umiditate mai mică decât uc = 7.2. Odată cu depăşirea pragului uc se intensifică procesele degradative. Condiţionarea seminţelor de floarea-soarelui Dep o z ita rea se realizează în silozuri datorită caracterului sezonier pe perioade lungi de timp. există un schimb gazos între seminţe şi mediul ambiant.4% impurităţi. C u ră ţi rea Este o operaţie tehnologică necesară deoarece impurităţile existente în seminţe măresc conţinutul în cenuşă şi uzează utilajele. corpurile străine organice aduc o încărcătură microbiană mai mare.3 – 0.

Agenţi de uscare folosiţi: aer cald. – vibroaspirator Sagenta. b) separarea cojii din amestecul rezultat. ceea ce permite mărirea suprafeţei de impact cu sămânţa proiectată de palete. Boabele de soia nu sunt decorticate decât în cazul obţinerii unui şrot destinat extragerii proteinelor pentru consum uman. Decojirea cuprinde 2 etape: a) spargerea şi detaşarea cojii de miez. amestec de aer cu gaze de ardere. Temperatura la care se realizează uscarea este de 60°C. iar suprafaţa interioară a tobei de spargere este ondulată. se reduce uzura utilajelor de prelucrare. în coajă există 52-60% celuloză). Deco j i rea (d eco rti ca rea ) Scopul decojirii: Coaja seminţelor oleaginoase are un conţinut de ulei foarte redus (0. Utilajul în care se realizează operaţia se numeşte tobă de spargere şi este compus dintr-un tambur rotativ prevăzut cu palete.5-3%) şi un conţinut ridicat de celuloză (52-60% raportat la substanţa uscată). . se îmbunătăţeşte calitatea şroturilor prin scăderea conţinutului în celuloză (la floarea-soarelui.b) separarea pe baza diferenţelor de mărime – se bazează pe mişcarea (rectilinie. circulară sau vibratorie) unui strat de seminţe la suprafaţa unor site orizontale sau înclinate perforate. După decojire. A v a n t a j e l e operaţiei de decojire: creşte capacitatea zilnică a instalaţiilor de presare şi extracţie. coaja constituie un material inert în procesul de prelucrare şi nedorit în compoziţia şroturilor. O temperatură mai mare poate denatura termic proteinele din seminţele de floarea-soarelui şi degradarea calităţii uleiului din seminţe. miezul trebuie să conţină circa 8% coajă. spargerea şi detaşarea cojii de miez. se reduc pierderile de ulei în şrot deoarece coaja absoarbe ulei.aspirator (tarar). – postcurăţitor Miag Usca rea este procesul prin care se îndepărtează cel puţin 4% din umiditatea iniţială a seminţelor (de la 12-14% iniţial se ajunge la 8-10% final). Utilaje de uscare: – cu tambur rotativ orizontal – coloane verticale cu mai multe zone – în strat fluidizat. Din această cauză. care se îndepărtează greu la extracţie. Această operaţie se execută în special în cazul seminţelor care conţin o cantitate mare de coajă care nu aderă la miez. procent care favorizează buna desfăşurare a proceselor de presare şi extracţie. urmată de fisurarea. c) separarea pe baza diferenţei de viteză de plutire – se face cu ajutorul unui curent de aer care trece prin amestecul de seminţe şi impurităţi antrenând impurităţile mai uşoare decât seminţele şi separându-le. Scopul uscării este de a evita fenomenele de autoîncingere şi autoaprindere prin încetinirea proceselor chimice şi biochimice. cu curenţi de aer de înaltă frecvenţă. a) S p a r g er e a ş i de t a ş a r ea c o j i i d e m i e z Această operaţie se bazează pe principiul lovirii repetate a seminţelor de floarea soarelui. Utilaje de curăţire: – separator .

cu viteze egale: măcinarea are loc sub acţiunea forţelor de compresiune. b ) S e p a r ar e a c o j i i d i n a m e s t e c u l r e z u l t at s e f a c e p r i n d o u ă m e t od e : .2. fisurile se măresc şi determină desprinderea cojii de miez. Măcinarea seminţelor de floarea-soarelui Măcinarea este operaţia prin care materia primă oleaginoasă este mărunţită sub acţiunea forţelor mecanice în particule de dimensiuni mici din care să se poată face separarea uleiului cu randament maxim. care se separă ulterior.Viteza medie de lovirea acestora. există mai multe situaţii: ambii cilindri netezi.după diferenţa de greutate – aspiraţia cu un curent de aer.4 – 1%). coji şi miez. Astfel. Structura lor intracelulară este distrusă prin acţiunea mecanică de măcinare iar uleiul se aglomerează în picături fine.85% din amestec şi 6-8% coajă păstrată din considerente tehnologice (facilitează formarea capilarelor de scurgere a uleiului la presare şi apoi la extracţie). Dimensiunile particulelor măcinăturii depind de distanţa dintre tăvălugi. precum şi a particulelor ce trebuie obţinute: valţuri. de tipul suprafeţei acestora. iar paletele fixate pe tamburul rotativ lovesc seminţele şi le proiectează pe suprafaţa interioară ondulată a tobei unde suferă o a doua lovire. U t i l a j e l e cu ajutorul cărora se realizează măcinarea sunt. i coajă eliminată 15 . ambii cilindri rifluiţi.după diferenţa de mărime – cernere prin site. mori cu ciocane. O cantitate de ulei rămâne în celulele nedeschise (20-30% din totalul celulelor). . Gradul de măcinare este deosebit de important pentru desfăşurarea ulterioară a procesului tehnologic. în funcţie de tipul seminţelor supuse măcinării. cu suprafaţă netedă sau rifluită. V a l ţ u r i l e sunt alcătuite din 2 tăvălugi metalici (din oţel) goi în interior. ceea ce înseamnă la un diametru al tamburului egal cu 800 mm. Din procesul de separare rezultă două fracţiuni: i miez industrial 75 . eliberarea lui fiind dificilă. cu viteze egale: măcinarea are loc sub acţiunea forţelor de frecare. La baze tobei de spargere se acumulează amestecul format din seminţe întregi. o măcinătură prea fină se aglomerează în timpul tratamentului hidrotermic. influenţând în special presarea şi extracţia uleiului. mărind solicitarea braţelor amestecătoare ale toasterelor. de tăiere sau frecare. 2. . cu viteze diferite: măcinarea are loc sub acţiunea forţelor de frecare şi forfecare. mărunţirea se realizează sub acţiunea forţelor de compresiune. se elimină din canalele oleoplasmei şi este reţinut sub forma unor pelicule la suprafaţa şi în capilarele măcinăturii. Astfel. o viteză unghiulară de 550-610 rot/min. aflaţi în mişcare de rotaţie. Măcinarea are ca efect deschiderea celulelor (oleoplastelor) în vederea îndepărtării mai uşoare a uleiului la presare şi extracţie. se deschid circa 70-80% din totalul celulelor.25% din amestec. coaja se fisurează. De asemenea. concasoare. dimensiuni mici ale particulelor de măcinătură îngreunează presarea uleiului şi scăderea randamentului de recuperare a uleiului prin presare datorită colmatării capilarelor de scurgere a uleiului. În urma acestor loviri repetate. masa de seminţe este alimentată în tobă. ambii cilindri rifluiţi. U t i l a j e cu ajutorul cărora se realizează operaţia de decojire sunt reprezentate de toba de spargere şi separatorul de coji. Astfel. Astfel. necesară spargerii seminţelor este de 18-25 m/s. aceasta a antrenat o cantitate mică de miez (0. printr-o bună măcinare. precum şi de viteza relativă (viteza cu care se rotesc unul în raport cu celălalt).

reducerea vâscozităţii şi a tensiunii superficiale a uleiului. Operaţia constă în îmbibarea cu apă a măcinăturii: apa are capacitatea de a anula tensiunea superficială care reţine uleiul în măcinătură în formă peliculară. înainte de extracţie. 2. De menţionat faptul că la început viteza de îmbibare a măcinăturii cu apă este mare. La temperaturi de peste 60°C. Modificarea fazei lichide. asupra paietelor aplatizate. scăderea vâscozităţii evoluează după un palier mai lent. care produce lângă obţinerea unui brochen cu granulaţia necesară. asupra măcinăturii obţinute la valţuri. Încălzirea se realizează treptat şi începe o dată cu umectarea măcinăturii şi progresează astfel încât la sfârşitul operaţiei se înregistrează temperatura cea mai ridicată iar apa se evaporă intens. îmbunătăţirea condiţiilor de separare a uleiului din măcinătură. Principalul scop al umectării îl constituie separarea uleiului pelicular. Astfel. îmbunătăţirea condiţiilor de scurgere a uleiului la presare. prin introducerea apei în măcinătură. Scăderea vâscozităţii uleiului şi a tensiunii superficiale a acestuia uşurează eliminarea lui din măcinătură şi scurgerea lui la presare. iar la încălzirea ulterioară se sparg eliberând uleiul conţinut. Tratamentul hidrotermic (prăjirea) Tratamentul hidrotermic este o operaţie realizată sub acţiunea combinată a căldurii şi a apei efectuat sub o amestecare continuă. proteinele conţinute de aceasta se îmbibă. în prezenţa apei. . În acelaşi timp.u s c a r e a – măcinătura este încălzită în vederea modificării structurii şi a proprietăţilor acesteia precum şi a reducerii umidităţii. distrugerea structurii interioare secundare. precum şi în evaporarea apei din măcinătură.3. Umectarea şi încălzirea trebuie realizate simultan pentru a stopa activitatea enzimelor care ar putea mări aciditatea uleiului. deci se favorizează eliberarea şi scurgerea acestuia la presare. înainte de extracţie. Acest tip de tratament se poate aplica în patru situaţii diferite: înainte de presare. Scăderea vâscozităţii uleiului este rapidă o dată cu creşterea temperaturii. acestea se umflă. Viteza de îmbibare depinde de condiţiile de umectare cât şi de conţinutul în ulei (este invers proporţională cu cantitatea de ulei din măcinătură). S c o p u r i l e acestei operaţii sunt următoarele: F a z e l e t r a t am e n t u l u i h i d r o t e r m i c : i U m e c t a r e a ş i î n c ă l z i r e a m ă c i n ă t u r i i . asupra brockenului de la presare. Modificările de natură fizică aduse fazei lichide a măcinăturii constau în scăderea vâscozităţii uleiului şi a tensiunii superficiale a acestuia. destinat alimentaţiei animalelor. ceea ce permite eliberarea uleiului din aglomerările formate şi uşurarea extracţiei. înainte de aplatizarea materialului oleaginos.C o n c a s o a r e l e sunt utilaje folosite la mărunţirea brochenului (turtele care rezultă la presarea măcinăturii). le micşorează secţiunea favorizând îndepărtarea uleiului. Celulele rămase întregi după măcinare suferă şi ele transformări în timpul umectării. după concasare. apoi scade pe măsură ce măcinătura se saturează în apă. M o r i l e c u c i o c a n e sunt folosite la măcinarea şrotului. îşi măresc volumul presează asupra capilarelor. Încălzirea determină producerea unor modificări de natură fizico-chimică şi coloidală asupra celor două faze (lichidă şi solidă) ale măcinăturii. i P r ă j i r e a .

Pe lângă transformările chimice. proteinele se denaturează şi determină distrugerea structurii celulare. cu atât contactul între suprafeţele interioare şi exterioare ale măcinăturii creşte. Când spaţiul dintre suprafeţele particulelor devine foarte mic. măcinare şi tratamentul hidrotermic corespunzătoare. uleiul nu mai poate fi eliminat. Structura fazei solide devine elastică şi afânată. În faza a doua a tratamentului hidrotermic (ridicarea temperaturii) are loc desfacerea agregatelor mai mari şi tasarea particulelor. plasticitatea măcinăturii scade atingând valori optime pentru presare. cu atât se elimină mai bine uleiul din spaţiile care se crează între aceste suprafeţe. Lungimea capilarelor trebuie să fie cât mai mică şi este influenţată de grosimea stratului de material.În timpul tratamentului hidrotermic pot avea loc şi modificări de natură chimică şi biochimică: oxidarea uleiului şi creşterea conţinutului în hidroxiacizi.prăjitoare în pat fluidizat.prăjitoare verticale cu corp cilindric (toastere) cu compartimente multietajate (Krupp). ceea ce se explică prin scăderea umidităţii.prăjitoare orizontale cu mai multe corpuri. prin prăjire rezultă o modificare pronunţată a plasticităţii măcinăturii. . . denaturarea termică a proteinelor şi separarea uleiului pe suprafaţa particulelor. Cu cât presiunea este mai mare. în prima etapă a tratamentului hidrotermic au loc în măcinătura umectată şi procese biochimice: creşterea activităţii lipazelor care are ca efect mărirea acidităţii uleiului prin hidroliza triacilglicerolilor. De asemenea. Denaturarea termică se produce în prezenţa apei şi este cu atât mai intensă cu cât umiditatea măcinăturii este mai ridicată. Creşterea presiunii asupra măcinăturii trebuie să fie însă aplicată treptat deoarece o presiune prea mare la începutul presării duce la colmatarea capilarelor. sub acţiunea presiunii exercitate începe deformarea şi comprimarea puternică a particulelor. Datorită scăderii umidităţii şi a denaturării proteinelor. Factorul principal care defineşte modul de realizare al presării este presiunea. reducându-se randamentul la presare. începe procesul de separare a uleiului de faza de gel: iniţial se separă uleiul de la suprafaţa particulelor. se recomandă ca umectarea materialului oleaginos să se realizeze în prima fază a tratamentului concomitent cu ridicarea rapidă a temperaturii până la 60-70°C când încetează activitatea enzimatică. U t i l a j e l e care intră în alcătuirea instalaţiei de tratament hidrotermic sunt: . Randamentul maxim în ulei se poate obţine prin îmbunătăţirea proprietăţilor structural-mecanice ale măcinăturii favorizate de decojire. iar viteza de scurgere a uleiului este mai mare. În timpul tratamentului hidrotermic. . P r es a r e a m ă c i n ă t u r i i Este operaţia tehnologică prin care se separă uleiul din măcinătură prin aplicarea unei forţe de presarea asupra măcinăturii prelucrate prin tratament hidrotermic. restul uleiului fiind obţinut prin extracţie. Modificarea fazei de gel (coloidale). De aceea. iar după un timp. Presarea are ca produşi b r o c h e n u l (măcinătura epuizată în ulei) şi u l e i u l b r u t d e p r e s ă . Aceste procese au loc însă cu viteze foarte reduse deoarece durata tratamentului este mică. deoarece sub acţiunea temperaturii sunt inactivate enzimele. ceea ce favorizează scurgerea uleiului sub acţiunea presiunii sau a dizolvantului. Activitatea enzimatică scade în a doua etapă a tratamentului hidrotermic. Prin presarea particulelor de măcinătură unele de altele. Operaţia se face numai în cazul materiilor prime oleaginoase cu un conţinut de ulei mai mare de 30% deoarece randamentul presării este 80-85%.

1. măcinătura suferă o serie de modificări fizico-chimice: - U t i l a j e l e necesare realizării presării măcinăturii se numesc prese şi pot fi de mai multe tipuri. Extracţia cu solvenţi Extracţia cu solvenţi a uleiului de floarea-soarelui din măcinătură cuprinde mai multe operaţii: 2. omogenizarea concentraţiilor se realizează sub acţiunea agitaţiei moleculare. Viteza de difuzie este dată de relaţia: . filtrarea uleiului. Rolul preponderent în extracţie îl joacă difuzia care poate fi de mai multe feluri: moleculară. .Durata presării trebuie să permită scurgerea uleiului şi depinde de: caracteristicile fizico-chimice ale măcinăturii caracteristicile constructive şi funcţionale ale presei grosimea brochenului la ieşirea din presă. în special. Extracţia se utilizează ca metodă unică de separare a uleiului din materialele oleaginoase sărace în ulei (soia.1. Factorul motor al difuziei este cu atât mai mare cu cât diferenţa de concentraţie este mai mare.turaţia 2. germeni de porumb etc.reduce uleiul din turte până la 18-20% - superpresa Goliat: ulei în turte 5% Uleiul brut obţinut după presare se purifică prin sedimentare şi se elimină excesul de umiditate. de turaţie. În timpul presării.4. prin convecţie sau prin membrane celulare. D i f u z i a m o l e c u l a r ă . ea se aplică suplimentar după presarea materialului oleaginos tratat hidrotermic.4.4. Extracţia uleiului este o operaţie tipică de transfer de substanţă care se realizează prin solubilizarea uleiului într-un dizolvant în care celelalte componente sunt insolubile. trecerea unei părţi din fosfatide din faza de gel în cea de ulei. în funcţie de productivitate.). schema de presare-extracţie asigurând o recuperare a uleiului de 98%. presa Tehnofrig TPU: . decantarea. răcirea. Extracţia propriu-zisă 2.2.4. uscare sub vid.3. uleiul este solubilizat în benzina de extracţie cu care formează o soluţie denumită m i s c e l ă . reducerea umidităţii materialului datorită încălzirii. În acest caz. dintr-un amestec de substanţe se separă un anumit component pe baza solubilizării lui într-un solvent.productivitate 2 t/h măcinătură .putere 20 kW . În timpul amestecării. Operaţiile principale de purificare a uleiului brut de presă sunt: separarea sedimentului cu site vibratoare.5 rotaţii/min. Extracţia propriu-zisă Extracţia este procesul tehnologic prin care. formarea de combinaţii melanoidinice la temperaturi mai mari de 100°C prin interacţiunea dintre grupările NH2 ale proteinelor şi grupările CHO ale glucidelor ducând la închiderea culori măcinăturii şi a uleiului. 2. ceea ce face să crească energia cinetică a moleculelor. putere şi. Altfel. În vederea extracţiei uleiului.4. de randamentul dorit. pigmenţii naturali liposolubili se solubilizează în ulei. Recuperarea solventului din şrot şi condensarea acestuia 2. Materialul solid degresat care rămâne după extracţie se numeşte ş r o t . Distilarea miscelei 2. materialul oleaginos (faza solidă) este amestecat cu solventul (faza lichidă).

se preferă forma de paiete care se menţine nemodificată pe parcursul extracţiei. τ – timpul de difuzie.temperatură optimă de lucru. cu direcţia şi sensul în care are loc difuzia. unde: dc . masa trecând dintr-o fază în alta prin mişcarea unei faze în raport cu cealaltă. Reprezentarea matematică a acestui fapt este dată de legea lui Fick: G = −D ⋅ S ⋅ dc ⋅τ dx legea lui Fick. ceea ce conduce la micşorarea “canalelor de drenaj”. care în funcţie de metoda de extracţie variază între 6-9%. .viteză mare de circulaţie a solventului care să asigure un gradient de concentraţie mare. τ – timpul de difuzie. unde: Sd ⋅τ v – viteza de difuzie (cantitatea de substanţă ce difuzează în unitatea de timp. viteza şi gradul de extracţie a uleiului depind de grosimea stratului de material deoarece concentraţia miscelei în ulei creşte la traversarea stratului. unde: dx β – coeficient de difuzie prin convecţie.un grad avansat de destrămare a structurii celulare: materialul supus extracţiei nu trebuie să conţină celule nesparte. . Coeficientul de difuzie moleculară este direct proporţional cu temperatura amestecului şi invers proporţional cu vâscozitatea dizolvantului şi cu dimensiunile moleculelor care difuzează.prelucrarea materialului oleaginos adus la umiditatea optimă. . D i f u z i a p r i n c o n v e c ţ i e . m2. Particulele se pot lipi între ele. kg/(m2·h). kg/(m2·h). kg. limitată la 55°C. fapt care înrăutăţeşte circulaţia miscelei şi reduce gradul de extracţie a uleiului.v= dG . G – cantitatea de substanţă. gradient de dx concentraţie. Difuzia prin convecţie este însoţită de difuzia moleculară şi se exprimă prin relaţia: G conv = − β ⋅ S ⋅ dc ⋅ τ . măcinătura prea fină colmatează instalaţia. pe unitatea de suprafaţă corespunde unui vector proporţional cu gradientul de concentraţie. Transferul de substanţă în procesul de extracţie a uleiului este un proces de difuzie care implică numai primele două tipuri de difuzie. C o n d i ţ i i l e o p t i m e pentru desfăşurarea procesului de extracţie sunt: . h. . în fiecare moment al extracţiei. Sd – suprafaţa de difuzie. Este un proces fizic de omogenizare a concentraţiilor unui amestec prin deplasări ale unor porţiuni macroscopice de fluid în mişcare turbulentă. Cantitatea de substanţă care difuzează în unitatea de timp. S – suprafaţa de difuziune. D – coeficient de difuzie moleculară. din considerente de securitate.variaţia concentraţie pe unitatea de drum (distanţă parcursă de substanţa care difuzează). .formă şi dimensiuni potrivite ale particulelor de măcinătură.

apoi cu dizolvant proaspăt. fosfatide.. Extracţia de realizează în prezent în extractorul Bernardini cuplat cu un percolator şi extractorul orizontal EMI.să fie ieftin. După măcinare (realizată în concasoare) brochenul este condiţionat hidrotermic în toastere.la extracţie trec în ulei din materia primă în miscelă ceruri. Metoda stropirii repetate (percolare) cu dizolvant a materialului care se deplasează pe un transportor oarecare. Etapa de difuzie moleculară a uleiului prin stratul de la suprafaţa exterioară a particulelor la suprafaţa solventului care înconjoară particulele.2-0. . Utilaje şi instalaţii folosite la extracţie . Solvenţii de extracţie folosiţi trebuie să fie nepolari. C. Etapa de difuzie prin convecţie a uleiului de la stratul de separare către miscela în mişcare. Etapele procesului de extracţie 1. stabilă. motiv pentru care este utilizată în industria uleiului în etapa de extracţie.să nu formeze amestec exploziv cu aerul.să nu fie miscibil cu apa. 3. Caracteristicile benzinei de extracţie sunt: .Extractorul Rotocel utilizează ca principiu de funcţionare extracţia mixtă . 2. Ideal.să nu-şi schimbe compoziţia şi proprietăţile la depozitare. când se recirculă numai solventul. fără să extragă şi alte substanţe. .să nu distrugă aparatura în procesul de extracţie. Extracţia se desfăşoară prin metoda degresării succesive a materialului oleaginos în contracurent (solventul proaspăt se introduce peste materialul cel mai degresat. pigmenţi. un punct de fierbere constant. în continuare. B. . Metode de extracţie 1. cu constanta dielectrică apropiată de cea a uleiului. este mai grea decât aerul de 2.3 mm). materialul supus extracţiei (brochenul) trebuie măcinat astfel încât să aibă particule cu dimensiunea de 3-12 mm.să nu lase miros străin după distilarea miscelei. D. . vaporii de benzină se aprind uşor. . Benzina de extracţie este solventul care îndeplineşte cea mai mare parte din condiţiile impuse unui solvent. iar miscela concentrată peste materialul proaspăt). Metoda mixtă este metoda prin care materialul proaspăt se umectează bine cu miscela concentrată. Etapa de difuzie moleculară a uleiului din interiorul particulei către exteriorul ei. . prin percolare cu miscelă. 2.temperatura de fierbere: 65-68°C. aplatizat şi paietat (paietele obţinute au grosimea de 0. Metoda scufundării (imersării). iar materialul proaspăt este stropit cu miscela cea mai concentrată. procesul de extracţie are loc simultan dintr-o mulţime de particule aflate în strat.7 ori. . hidrofobi. Materialul cel mai degresat este stropit cu dizolvant proaspăt. . apoi se degresează pe transportorul extractorului. un solvent trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: .să aibă compoziţie omogenă.concentraţia periculoasă în aer: 47-270g/cm3 în amestec cu aerul se aprinde la 250°C. Înainte de extracţia propriu-zisă. în mişcare sau în strat imobil.să dizolve repede şi uşor uleiul. În practica industrială. 3.

8-2 m. . când aceasta se evaporă şi este ulterior recuperată prin condensare. capacitatea = 180 t/zi. Distilarea miscelei Miscela obţinută la extracţie reprezintă ulei solubilizat în solvent. concentraţia miscelei = 25%. miscela trebuie purificată fizic de impurităţile antrenate în procesul de extracţie: prin decantare. distilarea în peliculă. în strat subţire.Extractorul Carusel utilizează ca principiu de funcţionare metoda percolării.0-1. 2. făcându-se astfel şi economie de solvent). grosimea stratului de material = 1. filtrare. centrifugare. debitul de miscelă recirculată = 12-18 m3/h. D i s t i l a r e a f i n a l ă realizată la temperaturi de 105-110°C şi un vacuum de 720-730 mmHg în coloane cu blază. Principiul pe care se bazează separarea solventului din miscelă este diferenţa de volatilitate a celor două faze ale amestecului. cu talere sau prin introducere de abur direct. În practică.8%. În vederea micşorării timpului de distilare. Înainte de separarea uleiului.2%. barbotarea de aer cald în miscelă. . capacitatea = 180 t/zi.4. în contact cu aerul cald. Acest lucru se poate realiza prin: pulverizarea miscelei în distilator. grosimea stratului de material = 1.2. debitul de miscelă recirculată = 10 m3/h.7 m. caz în care miscela curge pe un perete vertical. debitul de miscelă recirculată = 12-18 m3/h. capacitatea > 200 t/zi.5 m. se realizează prin încălzirea miscelei la temperatura de fierbere a solventului (63-65°C). conţinutul de ulei în şrot = 1%. se poate mări suprafaţa de contact dintre benzină (miscelă) şi agentul de încălzire (aer cald). Caracteristici funcţionale: durata extracţiei = 135-150 minute. într-un schimbător de căldură tubular. conţinutul de ulei în şrot = 0.Extractorul DeSmet este un transportor orizontal cu sită care utilizează ca principiu de funcţionare metoda percolării. Aceasta trebuie separată în cele două faze componente: uleiul şi benzina de extracţie (care se recirculă.7-0. Recuperarea solventului din miscelă decurge în două etape: P r e d i s t i l a r e – operaţie în care miscela este concentrată până la 35-45% ulei. apoi într-un economizor (evaporator tubular sau pelicular) la un vacuum de 400 mmHg şi temperatura de 90-95°C. concentraţia miscelei = 22-25%.3-1. Caracteristici funcţionale: durata extracţiei = 95-135 minute. concentraţia miscelei = 18%. . conţinutul de ulei în şrot = 1-1.Caracteristici funcţionale: durata extracţiei = 100-300 minute. grosimea stratului de material = 1.

soluţii sau suspensii de natură coloidală.E. pe lângă trigliceride naturale şi substanţe de însoţire: suspensii mecanice.procesul tehnologic de obţinere a uleiului brut: presare. o dată cu impurităţile menţionate se îndepărtează şi substanţele valoroase precum vitaminele liposolubile (A. 2. presare urmată de extracţie. condiţiile de depozitare şi păstrare.4. substanţe colorante. substanţe solubile în ulei.şi digliceride Produse oxidate N. mucilagii.3. Recuperarea solventului din şrot După extracţia uleiului. numai că în acest caz lichidul care trebuie evaporat este solventul (benzina de extracţie) şi nu apa. E) pierzându-se şi o anumită cantitate de ulei. Schema tehnologică de rafinare a uleiului de floarea-soarelui . acizi graşi liberi.E. (Ulei uscat) DECOLORARE A. În timpul rafinării. Conţinutul lor variază între 1-4% şi depinde de: materia primă: gradul de maturitate. ceruri.B. Dezbenzinarea şrotului şi toastarea lui se poate face în toastere cu 4-10 compartimente.B. extracţie. Pentru obţinerea de şroturi destinate făinurilor alimentare se utilizează instalaţia “Flash” care lucrează în sistem HTST (High Temperature Short Time). Rafinarea uleiului brut de floarea-soarelui Uleiurile vegetale brute conţin. antrenată cu substanţele de însoţire îndepărtate. În uleiurile brute.) Carbon activ HIDROGENARE INTERESTERIFICARE VINTERIZARE Pesticide Compuşi policiclici Hidrocarburi policiclice aromate (PAH) DEZODORIZARE Abur Azot CO2 VINTERIZARE FRACłIONARE PigmenŃi CLOROFILĂ XANTOFILĂ CAROTEN Compuşi de aromă şi miros ULEI RAFINAT Fig.A. compoziţia chimică.D. Fiecare compartiment este încălzit la paliere diferite de temperatură. Acid oxalic Acid tartric (L & D) Acid malic Acid fumaric (trans) Acid acetic Acid maleic Acid citric H3PO4 H2SO4 HCl Acid formic HNO3 Fosfatide Aminofosfatide Proteine Mucilagii Acizi graşi liberi Glucolipide - Ulei brut DESMUCILAGINARE Ioni metalici Na2CO3+ NaOH (+NaCl) CaO NEUTRALIZARE Ca(OH)2 NaOH KOH HIDROGENARE INTERESTERIFICARE Mono.2. aşa încât benzina se evaporă treptat şi este recuperată apoi condensată şi reintrodusă în extracţie. 2. substanţele de însoţire se găsesc sub diferite forme: particule solide dispersate în ulei. procesul tehnologic de obţinere a uleiului brut: . (T. Îndepărtarea solventului din şrot este asemănătoare ca principiu de separare cu cel al uscării. substanţe odorante. D. şrotul conţine 25-50% solvent la suprafaţă şi în capilarele particulelor.5.3.

metode enzimatice: procedeul Enzymax. Instalaţia de desmucilaginare Sharples cuprinde: schimbător de căldură pentru ulei rezervor de hidratare cu agitator separator centrifugal. În continuare. prezenţa lor duce la inactivarea pământului decolorant prin blocarea centrilor activi şi reduce dimensiunile stratului filtrant. metode chimice: tratamentul cu acid sulfuric. raportată la cantitatea de ulei. produc închiderea la culoare a uleiului şi apariţia unui miros dezagreabil. .3. acid clorhidric.5. Metoda prin hidratare se bazează pe faptul că în prezenţa apei. Eliminarea fosfatidelor din uleiul de floarea-soarelui trebuie să se facă rapid şi cât mai eficient prin una din metodele următoare: metode fizico-chimice: hidratarea şi tratamentul cu adsorbanţi. mărind astfel pierderile.Rafinarea uleiurilor vegetale brute presupune parcurgerea unei serii de etape: 2.la dezodorizare. fosforic sau tratamentul alcalin. .5.la decolorare. 2. prin urmare eliminarea lor se va face prin adăugarea peste uleiul brut a unei soluţii de acid citric 20% în proporţie de 1-2%.5.15%. Desmucilaginarea / degumarea uleiului Uleiul brut conţine substanţe mucilaginoase (fosfatide. Desmucilaginarea / degumarea uleiului Neutralizarea şi spălarea uleiului Decolorarea uleiului Vinterizarea (deceruirea) uleiului Dezodorizarea 2. Aici este menţinut 22 minute.la neutralizare.la depozitarea şi transportul uleiului brut. . iar operaţia decurge la 90°C. timp în care are loc hidratarea fosfatidelor. uleiul este introdus în rezervorul de hidratare unde se adaugă apă cu temperatura de 50°C în proporţie de 2-3%. 2.5.2.5.1. Prezenţa mucilagiilor în ulei şi în special a fosfatidelor are următoarele influenţe pe parcursul procesului de rafinare a uleiurilor vegetale: .1. Cefalinele şi inozitolfosfolipidele necesită prezenţa acidului citric pentru hidratare. fosfatidele.4. albumine) sub formă coloidală. albuminele şi complecşii acestora (mucilagiile) îşi pierd solubilitatea în ulei şi precipită în flocoane care pot fi ulterior separate prin sedimentare sau centrifugare. metode fizice: tratamentul termic. citric. fosfatidele se hidratează şi se depun la baza recipienţilor. temperatura. în suspensie sau dizolvate. Eficacitatea hidratării depinde de: natura şi cantitatea agentului de hidratare. cu efect negativ asupra randamentului operaţiei.5. 2. . datorită capacităţii lor de emulsionare acestea antrenează cantităţi importante de ulei. 2. la cald.5. atunci când umiditatea uleiului depăşeşte 0. Uleiul brut purificat de impurităţile mecanice este omogenizat şi preîncălzit în schimbătorul de căldură la 50°C înainte de intrarea în instalaţie (desmucilaginarea decurge optim la temperaturi de 45-50°). mărimea suprafeţei de contact şi modul de separare a mucilagiilor precipitate.

motiv pentru care trebuie îndepărtaţi. iar separarea soapstock-ului se face în separatoare centrifugale. I n s t a l a ţ i a d e n e u t r a l i z a r e Sharples cuprinde: . Explicaţia constă în faptul că ionii de calciu reacţionează cu acizii graşi. Excesul de alcalii trebuie să fie. se formează săpunul de calciu. cu dispozitive de amestecare). neutralizare prin distilare: la o aciditate liberă 7-30%. insolubil în apă. Săpunul separat este dirijat către industria de cosmetice servind ca bază pentru diferite produse. separarea soapstock-ului se face prin centrifugare. prin urmare uleiul şi soluţia alcalină trebuie să aibă această temperatură. Neutralizarea alcalină constă în următoarele etape: Reacţia propriu-zisă R-COOH + NaOH = RCOONa + H2O soapstock (săpun) Reacţia de neutralizare necesită un exces de alcalii pentru a deplasa echilibrul reacţiei către dreapta şi pentru a neutraliza în totalitate acizii graşi liberi (până la o aciditate admisă de standarde de 0.2.Amestecul de ulei-fosfatide hidratate deversează prin preaplin şi este alimentat în separatoarele centrifugale unde are loc separarea uleiului desmucilaginat şi a mucilagiilor. Mucilagiile separate antrenează 30-35% ulei. metoda prin care se neutralizează aceasta poate fi: neutralizare alcalină: la o aciditate liberă < 7%.reactor pentru prepararea soluţie alcaline (amestecătoare rotative. Menţinerea temperaturii la această valoare pe parcursul neutralizării se realizează prin reglarea automată a debitului de abur cu care are loc încălzirea uleiului.5. Uscarea uleiului . Neutralizarea şi spălarea uleiului Scopul neutralizării este eliminarea acizilor graşi liberi din uleiurile comestibile.preîncălzitor de ulei tip ţeavă-n ţeavă: temperatura la care are loc neutralizarea.05% acid oleic). În funcţie de aciditatea uleiului. neutralizare prin esterificare: la o aciditate liberă > 30%.dozator de soluţie alcalină . Folosirea unei ape cu duritate mai mare (cantitate mare de Ca) conduce la pierderi în ulei. O aciditate ridicată a uleiului modifică atât caracteristicile senzoriale cât şi stabilitatea uleiului în timpul depozitării. Apa trebuie dedurizată în cazul în care duritatea este mai mare de 5 grade germane de duritate. 2. Tratamentul alcalin se realizează în amestecătoare cu agitator. în condiţii optime din punct de vedere tehnologic este de 60-70°C. .reactor de neutralizare cu agitator: în care se desfăşoară reacţia de neutralizare. la neutralizarea uleiului de floarea-soarelui şi soia de 10-30%.02-0.supercentrifugă pentru separarea soapstock-ului. Separarea soapstock-ului Pentru un bun randament. . Spălarea uleiului Uleiul se spală de 2 ori cu 10% apă cu temperatura de 90-95°C. raportat la cantitatea de ulei. .

Decolorarea prin adsorbţie are loc prin introducerea sub agitare a pământului decolorant în uleiul neutralizat şi uscat. din materia primă: .dozator de pământ decolorant. În acest caz.5. sub vacuum. temperatura optimă la care are loc adsorbţia pigmenţilor. Pigmenţii care colorează uleiul brut de floarea-soarelui sunt: naturali. Decolorarea uleiului (albirea) Uleiul destinat consumului trebuie să fie puţin colorat şi să prezinte un aspect strălucitor şi limpede. 2. se separă uleiul de pământul decolorant prin filtrare.melanoidinici.6% suspensie de Kieselgur.clorofilieni. uleiul intră într- . Uleiul decolorat este răcit progresiv de la 40°C la 4-6°C. cu atât durata de decolorare este mai mică. Din aparatul de maturare.4-0. Uleiul trebuie încălzit la 80°C.4. Uleiul uscat conţine maximum 0.05% umiditate. carotenoidici din prelucrările anterioare: . urmele de umiditate din ulei inactivează materialele adsorbante folosite la decolorarea uleiurilor. la t = 0-6°C vinterizarea durează 8 ore. Vinterizarea (deceruirea) uleiului Este operaţia prin care se elimină din ulei cantitatea cea mai mare de ceruri şi gliceride ale acizilor graşi saturaţi care solidifică la 15-20°C producând tulburarea uleiurilor.filtru pentru separarea pământului. Decolorarea se realizează prin adsorbţia pigmenţilor pe pământ sau cărbune decolorant. formaţi prin reacţia Maillard. Umiditatea în exces favorizează hidroliza triacilglicerolilor cu mărirea acidităţii libere a uleiurilor. Cristalizarea poate avea loc spontan (34-38 ore) sau prin amorsare (iniţiere) cu germeni de cristalizare (suport de Kieselgur) pe care se acumulează microcristalele de ceruri formând cristale mai mari. Decolorarea se realizează obligatoriu sub vid pentru a se preveni oxidarea uleiului. . Cantitatea de pământ decolorant folosită este de 0. . presiunea de vapori a apei este mai mare decât cea din aparat.reactoare de decolorare. Pământul decolorant se introduce în ulei.3. uleiul cu umiditate ridicată se va tulbura la depozitare. Separarea este cu atât mai eficientă cu cât temperatura la care are loc este mai aproape de 0°C. . În plus. reacţie facilitată de prezenţa oxigenului atmosferic. Vinterizarea constă în cristalizarea cerurilor şi a gliceridelor saturate urmată de separarea acestora prin filtrare sau centrifugare.5% care trebuie neapărat îndepărtată. O instalaţie de decolorare cuprinde: . Durata optimă decolorării este de 15-20 minute. Uscarea uleiului se realizează printr-un proces de autoevaporare în uscătoare verticale. Durata de decolorare (de contact pământ-ulei) depinde de cantitatea de pământ decolorant: cu cât cantitatea este mai mare. compartimentate care lucrează sub vid (10-20 mmHg). deci aceasta se va evapora.Uleiul spălat conţine umiditate 0. se amestecă cu o cantitate de 0. se asigură un timp de contact.2-0. temperatura cu care uleiul intră în uscător. Se menţine 2-3h în răcitor şi apoi este introdus în maturator unde are loc mărirea cristalelor prin recircularea uleiului prin traversarea unor şicane orizontale.5-5% în funcţie de natura uleiului şi de efectul decolorant dorit.malaxor pentru prepararea suspensiei de pământ.5. Nu este necesară încălzirea uleiului deoarece la 85-90°C. De asemenea. 2. După decolorare.

filtru aluvionar pentru separarea cerurilor. uleiul rafinat se poate hidrogena şi se utilizează la fabricarea shortening-urilor. dezodorizarea se realizează la 240-275°C / 1-6 mmHg timp de 5-30 minute. Uleiul rafinat este îmbuteliat şi prezintă o bună stabilitate în timp. .5-4%. în special a margarinelor.substanţe formate în timpul anumitor faze de prelucrare a seminţelor sau a uleiului. . Acestea pot fi: . Dezodorizarea uleiurilor Este ultima fază a procesului tehnologic de rafinare a uleiurilor brute şi urmăreşte îndepărtarea substanţelor care produc miros şi gust neplăcut. . Dezodorizatoarele pot fi: continue (DeSmet).aparat de răcire progresivă. dacă s-a respectat procesul tehnologic de fabricaţie cu parametrii corespunzători. la temperatură ridicată. . .5. dar nu de alterare.substanţe naturale care trec din materiile prime în ulei în timpul procesului tehnologic şi imprimă uleiului gustul şi mirosul caracteristice. transportului şi prelucrării: acizii graşi liberi formaţi prin hidroliza grăsimilor. Consumul de abur pentru antrenare este de 1. discontinue: Alfa Laval. raportat la cantitatea de ulei.aparat de maturare a cristalelor. .substanţe formate prin alterarea materiilor prime sau a uleiului în timpul depozitării. V i n t e r i z a r e a c l a s i c ă D e S m e t (cea mai utilizată) necesită: . sosurilor şi.un schimbător de căldură unde se încălzeşte la 12-18°C şi apoi este trecut în filtrele aluvionare unde se filtrează. Cele mai multe substanţe odorante care iau naştere în ulei sunt considerate ca fiind produse finale sau secundare de oxidare a hidroperoxizilor acizilor graşi nesaturaţi. a maionezelor.malaxor pentru prepararea suspensiei de Kieselgur.5. 2. Dezodorizarea uleiurilor comestibile se realizează prin distilare sub vid. . aldehide şi cetone rezultate din degradarea oxidativă a grăsimilor. De asemenea. O bună dezodorizare se poate realiza dacă aburul de injecţie are temperatura cu 30°C peste cea a uleiului şi este distribuit în masa de ulei în cantităţi mici. Practic.schimbător de căldură cu plăci şi cu serpentină pentru răcirea uleiului. Bernardini.