Sunteți pe pagina 1din 20

S.C. ERBASU GENERAL CONSTRUCT S.A.

Bd.Uverturii nr.194-200, sector 6 Bucuresti Tel: 4.34.37.12; Fax: 4.34.24.02 CIF: RO 14090429 Reg. Com.: J40/6834/2001

INSTRUCTIUNI Cod IPSSM PROPRII DE nr. 13 Pag 1 Din 21 SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

SCHELE SI ESAFODAJE
1. SCOP Prezentele instructiuni au ca scop instituirea de masuri pentru prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si accidentare, in munca desfasurata la inaltime cu schele si esafodaje . Prezentele instructiuni stabilesc si cerintele de securitate pe care trebuie sa le indeplineasca schelele si esafodajele pentru asigurarea desfasurarii activitatii in conditii de siguranta. 2. DOMENIU Prezentele instructiuni se aplica in cadrul SC ERBASU GENERAL CONSTRUCT SA pentru meseriile si activitatile care preuspun exploatarea si utilizarea schelelor si esafodajelor. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA - Legea 319/2006 Securitatii si sanatatii in munca. - Hotararea de Guvern nr.1425/30.oct.2006 Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si santatii in munca nr.319/2006. - Hotararea de Guvern nr.1146/30.sept.2006 Hotararea privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca. - Hotararea de Guvern nr.300/2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile. - Legea 307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor. - Hotararea de Guvern nr.1048/9 aug.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. - C300 /1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei lucrarilor de schele si esafodaje. 4. RESPONSABILITATI : Rspunderea pentru asigurarea securittii n munc revine atat conductorilor de lucrri cat si lucratorilor care isi desfasoara activitatea cu ajutorul schelelor si esafodajelor. Toate prtile implicate n planificarea si executarea lucrrilor trebuie s-si coordoneze activittile pentru evaluarea si prevenirea riscurilor, identificarea corect a riscurilor si implementarea unor solutii eficiente. 4.1. Angajatorul Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea i sntatea lucrtorilor n toate aspectele legate de munc. 4.1.1. Trebuie sa ia msuri pentru: a) asigurarea securitii i protecia sntii lucrtorilor; b) prevenirea riscurilor profesionale; c) informarea i instruirea lucrtorilor; d) asigurarea cadrului organizatoric i a mijloacelor necesare securitii i sntii n munc (compartiment, comitet, cabinet ssm, dotri, investiii).

S.C. ERBASU GENERAL CONSTRUCT S.A.


Bd.Uverturii nr.194-200, sector 6 Bucuresti Tel: 4.34.37.12; Fax: 4.34.24.02 CIF: RO 14090429 Reg. Com.: J40/6834/2001

INSTRUCTIUNI Cod IPSSM PROPRII DE nr. 13 Pag 2 Din 21 SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

SCHELE SI ESAFODAJE
Angajatorul are obligaia s implementeze msurile enumerate pe baza principiilor generale de prevenire: a) evitarea riscurilor; b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; c) combaterea riscurilor la surs; d) adaptarea muncii la om: proiectarea posturilor de munc alegerea echipamentelor de munc alegerea a metodelor de munc i de producie reducerea monotoniei muncii reducerea muncii cu ritm predeterminat i a diminurii efectelor acestora asupra sntii; e) adaptarea la progresul tehnic; f) nlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puin periculos; g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente; h) adoptarea, n mod prioritar, a msurilor de protecie colectiv fa de msurile de protecie individual; i) furnizarea de instruciuni corespunztoare lucrtorilor. 4.1.2. Fara a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi (319/2006), tinand seama de natura activitatilor din intreprindere si/sau unitate, angajatorul are obligatia: S evalueze riscurile pentru securitatea i sntatea lucrtorilor; S implementeze msurile puse n eviden de evaluare i s le integreze la toate nivelele ierarhice, n toat organizaia; S coreleze sarcina de munc cu capacitile (competenele) lucrtorului; Asigurarea funcionrii permanente a: Sistemelor i dispozitivelor de protecie AMC Instalaii ventilaie Asigurare echipamente de munc conforme cu cerinele ssm Asigurare EIP chiar dac acesta se degradeaz, i pierde calitile 4.2. Sef punct de lucru Sefii punctului de lucru ( ingineri, tehnicieni, maistri, care prin decizie au in subordine lucratorii de la un loc de munca ) au obligatia: a) Sa se asigurare ca echipamentele tehnice sunt sigure, functioneaza la parametrii proiectati si sa nu admita nici un fel de improvizatii la acestea. b) Sa supravegheze functionarea echipamentele tehnice, urmarind sa nu produca accidentarea muncitorilor din cauza lor si sa nu permita interventia muncitorilor neautorizati sa execute reparatii la ele. c) Sa organizeze desfasurarea activitatilor in deplina siguranta pentru muncitorii pe care ii conduc, fiind raspunzatori pentru efectuarea instructajului periodic si aplicarea regulilor de protectie a muncii d) Sa verifice, dupa fiecare instruire, daca muncitorii si-au insusit regulile de protectie si de igiena a muncii predate la instructajul periodic, consemnad acest fapt in fisa de instructaj. e) Inainte de inceperea programului de lucru, conducatorul locului de munca va discuta cu

S.C. ERBASU GENERAL CONSTRUCT S.A.


Bd.Uverturii nr.194-200, sector 6 Bucuresti Tel: 4.34.37.12; Fax: 4.34.24.02 CIF: RO 14090429 Reg. Com.: J40/6834/2001

INSTRUCTIUNI Cod IPSSM PROPRII DE nr. 13 Pag 3 Din 21 SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

SCHELE SI ESAFODAJE
formatiile de muncitori pe care le coordoneaza, procesul pe faze de executie, stabiland masurile pentru evitarea accidentelor de munca f) Sa respecte prevederile proiectelor de executie, prescriptiile tehnice, fisele tehnologice sau instructiunile de folosire si intretienre a utilajelor, instalatiilor si masinilor de la punctul de lucru, precum si regulile de protectie si igiena a muncii in vederea prevenirii accidentelor de munca. g) Sa organizeze locurile de munca si sa pregateasca conditiile de lucru pentru fiecare echipa, sa supravegheze si sa indrume muncitorii din subordine pentru formarea deprinderilor de munca corecte si aplicarea corecta a regulilor de protectie a muncii h) Sa nu primeasca spre executie proiecte care nu au prevazute detaliile de executie, masurile si dispozitivele de protectie a muncii. i) Sa urmareasca mentinerea disciplinei, a ordinii si curateniei la locul de munca, precum si mentinerea cailor de acces libere. j) Sa nu modifice solutiile tehnice si prevederile de protectia muncii din proiectele de executie fara acordul proiectantului si al investitorului. k) Sa solicite proiectantul pentru acordarea de asistenta tehnica in executilucrarilor cu grad ridicat de dificultate, pentru solutionarea problemelor de protectie a muncii si evitarea accidentelor. l) Sa instruiasca, conform prevederilor regulamentului, muncitorii pentru lucrarile pe care acestia urmeaza sa le execute. m) Sa verifice zilnic, inainte de inceperea lucrului, daca sunt asigurate dispozitivele de protectie a muncii, daca ele sunt in buna stare, daca sunt amenajate corespunzator caile de acces, daca sunt afisate la locul de munca instructiunile de lucru si de protectie a muncii si daca sunt avertizate locurile periculoase. n) Sa nu primeasca la lucru muncitorii fara instructaj efectuat la zi, fara echipament de protectie si de lucru corespunzator meseriei, muncitori bolnavi, in stare avansata de oboseala sau in stare de ebrietate. o) Sa nu dea dispozitii muncitorilor pe care ii conduc sa execute lucrari pentru care acestia nu au calificare si experienta necesara, nu sunt instruitit sau care depasesc capacitatea lor fizica p) Sa instruieasca personalul muncitor asupra modului de folosire a echipamentului de protectie si a dispozitivelor de protectie a muncii. q) Sa nu trimita sa lucreze la inaltime muncitori care nu au aviz medical care sa certifice aptitudinea lor pentru astfel de lucrari, tineri fara experienta de cel putin doi ani in constructii, sau oameni care au depasit varsta de 50 de ani. r) Sa controleze in permanenta daca se respecta tehnologiile de lucru si regulile de protectie a muncii prevazute in proiect. s) Cand lucreaza in incinta lucrarilor in functiune ale unui investitor, sa ceara acestuia sa faca

S.C. ERBASU GENERAL CONSTRUCT S.A.


Bd.Uverturii nr.194-200, sector 6 Bucuresti Tel: 4.34.37.12; Fax: 4.34.24.02 CIF: RO 14090429 Reg. Com.: J40/6834/2001

INSTRUCTIUNI Cod IPSSM PROPRII DE nr. 13 Pag 4 Din 21 SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

SCHELE SI ESAFODAJE
instructajul de protectie a muncii pentru personalul muncitor si sa respecte regulile de protectie stabilite prin conventie intre parti. t) Sa raspunda de propaganda de protectie a muncii la lucrarile pe care le conduc. u) In cazul producerii unui accident de munca, sa organizeze imediat primul ajutor si sa anunte administratia, luand masuri sa nu fie modificata starea de fapt pana la cercetarea competenta. 4.3. Muncitor (executant) Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. La locul de munca lucratorii au urmatoarele obligatii: a). sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie; b). sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; c). sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive. d). sa comunice imediat angajtorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie. e). sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana. f). sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor. g). sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate. h). sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora. i). sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. j). sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de administrator, conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator, dupa caz. k). sa intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate dotarile pentru apararea impotriva incendiilor, puse la dispozitie de administrator, conducatorul institutiei, proprietar producator sau importator. l). sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizeaza sau le desfasoara. m). sa nu afecteze modificari neautorizate si fara acordul scris al proprietarului, al proiectantului initial al constructiei, instalatiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislatiei in vigoare. n). sa aduca la cunostinta administratorului, conducatorului institutiei sau proprietarului, dupa caz, orice defectiune tehnica ori alta situatie care constituie pericol de incendiu. o). sa respecte regulile si masurile de aprare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz.

S.C. ERBASU GENERAL CONSTRUCT S.A.


Bd.Uverturii nr.194-200, sector 6 Bucuresti Tel: 4.34.37.12; Fax: 4.34.24.02 CIF: RO 14090429 Reg. Com.: J40/6834/2001

INSTRUCTIUNI Cod IPSSM PROPRII DE nr. 13 Pag 5 Din 21 SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

SCHELE SI ESAFODAJE
p). sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz. r). sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor. s). sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor. t). sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor. u). sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu. v). sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor. 5. GENERALITATI 5.1. Incadrarea si repartizarea personalului la locul de munca 5.1.1. Lucrarile cu ajutorul schelelor si esafodajelor pot fi executate numai de persoane care cunosc instalatiile, aparatura si procedeele de lucru si care au fost instruite din punct de vedere al securitatii muncii si au calificarea necesara. Lucratorii care lucreaza pe schele si esafodaje vor fi supusi unui examen medical pentru a se constata daca suporta lucrul la inaltime. Cei care nu sunt apti pentru lucrul la inaltime, sau care sufera afectiuni ce pot provoca accidentarea lor sau a altor personae, nu vor fi admisi la lucru la inaltime. 5.2. Instruirea personalului Instruirea lucratorilor se face conform Normei metodologice de aplicare a legii 319/2006 si presupune 3 faze: - instruirea la angajare - instruirea la locul de munca - instruirea periodica Instruirea periodica de securitate a muncii se va face de catre seful locului de munca numit prin decizie in acest sens, in conformitate cu prevederile instructiunilor proprii specifice activitatii desfasurate, dupa tematica aprobata de angajator si se va consemna in fisa de instruire individuala. Intervalul dintre doua instruiri periodice nu va fi mai mare de 30 de zile, iar durata instructajului va fi de minim 1 ora. Zilnic, la inceperea programului de lucru, seful locului de munca va instrui lucratorii cu privire la sarcina de munca si-i va atentiona cu privire la eventualele riscuri de accidentare. Celelalte tipuri de instructaj se vor desfasura cf. prevederilor legii 319/2006 si Normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006. 5.3. Dotarea cu echipament individual de protectie

S.C. ERBASU GENERAL CONSTRUCT S.A.


Bd.Uverturii nr.194-200, sector 6 Bucuresti Tel: 4.34.37.12; Fax: 4.34.24.02 CIF: RO 14090429 Reg. Com.: J40/6834/2001

INSTRUCTIUNI Cod IPSSM PROPRII DE nr. 13 Pag 6 Din 21 SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

SCHELE SI ESAFODAJE
Lucratorii care lucreaza cu ajutorul schelelor si esafodajelor sunt obligati sa utilizeze echipamentul individual de protectie adecvat conform Normativului cadrul de acordare a echipamentului de protectie, si specific lucrului la inaltime. Pe santier este obligatoriu a se purta casca de protectie. In cazul executarii lucrarilor la inaltime, se vor purta centuri de siguranta , legate cu franghii solide de elementele solide ale constructiei. Seful locului de munca are obligatia de a verifica, inainte de inceperea activitatii, dotarea lucratorilor din subordine cu echipament individual de protectie adecvat. 6. CONDITII GENERALE 6.1. Schelele exterioare si interioare din orice material, folosite la lucrarile de constructiimontaj vor fi standardizate. Daca la unele constructii, prin natura lucrarilor, se utilizeaza schele si esafodaje nestandardizate, acestea se vor executa pe baza unor proiecte aprobate si insusite de conducerea santierului si aprobate de conducerea unitatii respective. 6.2. Calitatea materialului intrebuintat, verificarea partilor componente, precum si numarul de refolosiri, vor fi controlate de conducatorul punctului de lucru pentru a corespunde prescripriilor tehnice in vigoare. 6.3. Montarea si demontarea schelelor si esafodajelor vor fi executate conform cartii tehnice a schelei sau esafodului, sub supravegherea si conducerea sefului punctului de lucru sau a maistrului, respectandu-se ordinea indicata in proiect. 6.4. Schelele si esafodajele se dau in exploatare numai dupa receptia lor tehnica, intocmindu-se un proces-verbal intre persoanele desemnate , prin decizie. 6.5. Schemele de incarcare, cu indicatii la sarcinile admisibile si repartizarea acestora, numarul si capacitatea containerelor, lazi pentru mortare etc, vor fi afisate la locuri vizibile si ferite de intemperii. 6.6. Aglomerarea muncitorilor si depozitarea materialelor pe schele sau poduri auxiliare, in limite care depasesc sarcinile calculate, sunt oprite. Se interzice chiar aglomerarea temporara cu materiale de constructii, a schelelor si esafodajelor. 6.7. In timpul exploatarii se va organiza un control sistematic al starii schelelor si esafodajelor. Zilnic, inainte de inceperea lucrului, seful locului de munca va verifica starea schelelor si esafodajelor. 6.8. Suprafata de teren pe care se monteaza schelele trebuie nivelata, iar pamantul egalizat si compactat. De asemenea, se va asigura scurgerea apelor superficiale. 6.9. La montarea schelelor se vor pune dulapi din lemn, perpendicular pe fata zidului, cu grosimea de minimum 5 cm, aceasta pentru a asigura o repartizare uniforma a presiunii asupra terenului. Se interzice asezarea schelelor pe caramizi, pietre, capete de scanduri (materiale rezultate din demolari). 6.10. Pentru lucrarile de zidarie si tencuieli, latimea podinei schelelor vor fi de cel putin 2 m; iar pentru lucrarile de finisaj (zugraveli, vopsitorii) de cel putin 1 m. 6.11. Inaltimea libera (de trecere) dintre doua podine succesive, va fi de cel putin 1,9 m. 6.12. Suprafata podinelor schelelor si esafodajelor va fi neteda. Rosturile dintre dulapii podinelor sau ale panourilor nu vor fi mai mari de 10 mm. Imbinarea prin suprapunere este admisa numai in lungul panourilor sau dulapilor, intr-un singur sens si se vor consolida prin cuie. Imbinarea stalpilor prin suprapunere se va face numai cu ajutorul jugurilor cu buloane, iar lungimea imbinarii va fi de cel putin 50 cm.

S.C. ERBASU GENERAL CONSTRUCT S.A.


Bd.Uverturii nr.194-200, sector 6 Bucuresti Tel: 4.34.37.12; Fax: 4.34.24.02 CIF: RO 14090429 Reg. Com.: J40/6834/2001

INSTRUCTIUNI Cod IPSSM PROPRII DE nr. 13 Pag 7 Din 21 SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

SCHELE SI ESAFODAJE
6.13. La schelele cu o inaltime mai mare de 8 m se vor construi obligatoriu cel putin doua podine: una pentru lucru (cea superioara) si una pentru protectie (cea inferioara). 6.14. Executarea concomitenta a lucrarilor pe aceeasi verticala este interzisa fara luarea de masuri speciale de protectie a muncii prin paravane sau viziere. 6.15. La lucrarile de zidarie, podina schelei va avea o distanta de cel mult 50 mm de zid si la lucrarile de finisaj de cel mult 150 mm. Intervalul dintre peretele si podinele schelei pe care se lucreaza va fi acoperit cu scanduri demontabile. 6.16. Podina (dulapi, panouri) va fi asezata pe reazeme (grinzi lojeroane, suporti in consola), incat sa fie exclusa posibilitatea alunecarii sau deplasarii ei. 6.17. Pentru executarea lucrarilor de zidarie si de tencuieli prin metode avansate, in care materialele sunt aduse in containere, schela va avea latimea de 2,50 m si va fi executata conform proiectului, calculata la toate sarcinile, tinandu-se seama de impactul pe care-l dau carucioarele containerelor. 6.18. Cand alimentarea cu mortar se face dintr-un buncar amplasat pe schela, elementele care compun schela vor fi calculate in ipoteza buncarului incarcat cu mortar. 6.19. Pentru circulatia pe podine in curba sau in panta se vor fixa pe suprafata podinelor sipci impotriva alunecarii. 6.20. Se interzice rezemarea sau fixarea schelelor de elementele nestabile ale constructiilor (parapete, cornise). Schelele vor fi bine ancorate in partile rezistente ale constructiilor lor, pe toata inaltimea. Locurile si modul de fixare vor fi indicate in proiect. 6.21. In cazul schelelor independente, stabilitatea schelelor va fi asigurata prin proptele si tiranti, conform prevederilor din proiect. 6.22. Popii schelelor, stalpii proptelelor si toate elementele vor fi aparate de eventualele loviri, de catre diferite mijloace de transport in trecere sau de materialele transportate. 6.23. Sunt interzise urcarea si coborarea muncitorilor direct pe podinele schelei, prin agatare de stalpi sau de legaturile diagonalei. Urcarea si coborarea vor fi facute pe scari, prin golul special rezervat pentru acestea, fixandu-se bine la partea superioara. 6.24. Se interzice accesul muncitorilor pe schela direct din cladire sau golul usilor, ferestrelor sau din logii si invers. In acest scop, toate golurile care dau spre schela vor fi barate. 6.25. La constructii, cu inaltime mai mare de 12 m, pentru comunicarea intre nivelurile podinelor se vor construi scari speciale, cu podine de odihna (paliere). 6.26. Inclinarea scarilor nu va fi mai mare de 600, acestea fiind prevazute cu parapete. Scarile fixe cu inclinare mai mare de 800 vor fi prevazute cu aparatori tip colivie si cu intreruperi pentru odihna, la maximum 4 m. 6.27. Atat scarile de lemn fixe, cat si la cele portative, treptele se vor incastra, cu prag de minimum 2 cm, in ramele longitudinale. 6.28. Se interzice utilizarea scarilor si rampelor de acces ale schelelor pentru transortul si depozitarea materialelor. 6.29. Podinele schelelor si rampele de acces situate mai sus de 1,1 m de la nivelul solului sau al planseului vor fi imprejmuite pe cele trei laturi cu parapete rezistente, pentru a preveni caderea oamenilor, sculelor sau a materialelor. Parapetele vor avea o inaltime de 1 m si vor fi compuse din mana curenta geluita si rigle intermediare orizontale prinse solid de stalpii schelei. Prinderea balustradelor se va face pe partea interioara a schelelor. Podinele vor fi prevazute cu scanduri de bord pe margine de 7 cm latime, asezate la 10 cm de podina, iar acolo unde exista pericolul caderii de materiale de pe podina, latimea scandurii de bord va fi de 20 cm, asezata cu muchia pe podina schelei si fixata de stalpi.

S.C. ERBASU GENERAL CONSTRUCT S.A.


Bd.Uverturii nr.194-200, sector 6 Bucuresti Tel: 4.34.37.12; Fax: 4.34.24.02 CIF: RO 14090429 Reg. Com.: J40/6834/2001

INSTRUCTIUNI Cod IPSSM PROPRII DE nr. 13 Pag 8 Din 21 SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

SCHELE SI ESAFODAJE
6.30. La schelele de fatada, la cladirile situate in lungul drumurilor publice, se vor respecta masurile prevazute in norme. 6.31. Podinele, scarile si rampele de acces vor fi curatate zilnic de moloz si deseuri de materiale de constructie, iar iarna de zapada sau gheata. Iarna se vor presara cu nisip sau cenusa, pentru a se evita alunecarea muncitorilor. 6.32. Podinele schemelor si esafodajelor vor fi curatate inainte de demontarea sau demontarea lor la un nivel superior. In timpul montarii si demontarii; precum si in perioada de exploatare, zona in care se lucreaza va fi ingradita si inchisa, pentru a nu permite accesul persoanelor straine. 6.33. La montarea schelariei la inaltime, pana la executarea definitiva a podinei, precum si la executarea procesului de productie la inaltime, lucratorii vor fi echipati cu centuri de siguranta, legate cu franghii solide de partile fixe si rezistente ale constructiei. 6.34. Este interzisa incarcarea cu sarcini suplimentare a schelelor cu alte utilaje pentru ridicarea materialelor sau cu platforme pentru primirea materialelor, altele decat cele care au fost luate in calcul. 6.35. In timpul rotirii bratului macaralei care deserveste schela, incarcatura va fi cel putin 1 m deasupra capetelor superioare ale stalpilor schelelor sau de balustradele acestora. 6.36. Pentru a nu se produce socuri puternice, care ar putea deteriora schela sau esafodajul, coborarea incarcaturii pe podina se va face numai cu viteza minima a macaralei si numai la semnalele semnalizatorului, atunci cand macaragiul nu are o vizibilitate directa pe schela. 6.37. Se interzice asezarea schelelor interioare direct pe grinzile tavanului (planseului), stalpii schelelor vor fi asezati prin intermediul unor dulapi de 5 cm grosime. 6.38. Se interzice asezarea schelelor interioare pe partile de sus sau de jos ale cofrajelor ce servesc la turnarea betoanelor, precum si pe alte elemente de constructii, care nu sunt calculate pentru prelucrarea acestor sarcini (armaturi, corpuri de umplutura, elemente de izolatii etc). 6.39. Se interzice cu desavarsire ca in loc de podine executate reglementar sa se foloseasca podine amenajate pe suporturi improvizate (lazi, butoaie, corpuri radiator sau instalatii sanitare). 6.40. Se interzice folosirea schelelor pe capre, suprapuse pe maimult de doua randuri 6.41. Se interzice folosirea schelelor pe capre in interior la constructii cu mai mult de doua niveluri. 6.42. Demontarea schelelor si esafodajelor se va face numai in baza ordinului scris de conducerea brigazii. 6.43. In vederea demontarii se vor lua toate masurile de tehnica securitatii muncii, demontarea facandu-se numai sub supravegherea unui organ tehnic (maistru sau tehnician insarcinat cu aceasta operatiune in baza ordinului sefului de brigada). 6.44. Se interzice accesul muncitorilor care nu fac parte din echipa de schelari, care lucreaza la demontarea schelei in zona demontarii schelei. 6.45. Demontarea schelelor se va executa de sus in jos. Se interzice demontarea prin daramare. De asemenea, se interzice aruncarea la sol de la inaltime a materialelor (parti componente) rezultate din demontare. Coborarea materialelor se va face numai cu ajutorul macaralelor, scriptetilor si franghiilor. 6.46. Zona de demontare a schelariei va fi imprejmuita la o distanta de 10 m de baza cladirii si vor exista obligatoriu placarde avertizoare. In cazurile speciale, unde nu se poate pastra aceasta distanta, se va asigura paza stricta a locului de demontare pe tot timpul demontarii. 6.47. In timpul demontarii schelelor, golurile usilor de la parter, golurile in ziduri pentru ferestre si usi, care se gasesc la nivelul podinelor de schela sau pana la 0,6 m mai sus de ea, iesirile pe balcoane si orice acces din interiorul cladirii spre schela vor fi inchise (barate).

S.C. ERBASU GENERAL CONSTRUCT S.A.


Bd.Uverturii nr.194-200, sector 6 Bucuresti Tel: 4.34.37.12; Fax: 4.34.24.02 CIF: RO 14090429 Reg. Com.: J40/6834/2001

INSTRUCTIUNI Cod IPSSM PROPRII DE nr. 13 Pag 9 Din 21 SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

SCHELE SI ESAFODAJE
6.48. La demontarea schelelor, muncitorii vor fi dotati cu: centuri de siguranta, sfori, scripeti si carlige tip, scari sigure si unelte de mana corespunzatoare. 6.49. Se interzice cu desavarsire folosirea materialelor improvizate. Elementele schelariei demontate se vor depozita in ordine pe locuri special destinate acestui scop. Este obligatoriu scoaterea cuielor, piroanelor, scoabelor etc din piesele ce au compus schelaria, inainte de depozitare. 6.50. In cazul cand schelele raman un timp nefolosite (la constructii unde lucrarile se opresc provizoriu) ele vor fi intretinute in buna stare. In caz cand o parte a podinei la o asemenea schela este demontata, accesul pe schela este interzis, blocandu-se cu balustrade si punandu-se placarde avertizare. La reluarea lucrului, schela sau esafodajul se va da din nou in primire prin intocmirea unui proces-verbal. Lucrul pe schele se va intrerupe obligatoriu in urmatoarele cazuri: - la montarea si demontarea schelelor, - in timpul furtunilor sau vantului cu intensitate mai mare de 6 grade (11 m / s) - timpul noptii (intunericului) in cazul cand nu exista iluminat artificial, - in cazul cand se constata defectiuni care ar periclita starea de securitate a muncii pentru muncitorii care lucreaza pe schele. 6.52. Toti muncitorii care lucreaza pe schele la inaltime vor face vizita medicala periodica, avand avizul medicului pentru lucrul la inaltime. 6.53. Se interzice folosirea muncitorilor sub 18 ani pentru lucrul la inaltime. 6.54. Muncitorii care lucreaza la montare-demontare, precum si muncitorii care lucreaza pe schele, sunt obligati sa poarte casca de protectie si echipamentul de protectie si de lucru, prevazut in normativele in vigoare. A. SCHELE DIN LEMN SI PODINE AUXILIARE 1.A. Calitatea materialului lemnos intrebuintat va corespunde prescriptiilor legale in vigoare. In acest scop, elementele vor fi verificate, inainte de montarea schelelor, de catre conducatorul tehnic al lucrarilor, care va consemna in procesul-verbal intocmit constatarile facute cu acest prilej. 2.A. Este obligatoriu a se verifica daca materialul lemnos care intra in compunerea elementelor nu prezinta vicii ascunse, noduri mari, sparturi, putregaiuri, crapaturi mari etc. 3.A. Solidaritatea schelelor va fi controlata de conducatorul tehnic al lucrarilor, atat daca dimensiunile elementelor corespund proiectului, cat si daca executia a fost facuta in bune conditii. 4.A. La schelele, esafodajele si podinele auxiliare din lemn, care nu sunt in inventar, se va face o incarcare statica, inainte de darea in folosinta, consemnandu-se in procesul verbal. B. SCHELE DIN TUBURI METALICE 1.B. La montarea schelelor metalice, se vor verifica cu atentie tuburile metalice, inlocuinduse cu tuburi bune cele indoite, turtite sau cu crapaturi. 2.B. Stalpii tubulari ai schelelor metalice se vor monta perfect vertical, in saboti metalici de sprijin. Sabotii vor fi asezati pe dulapi de 5 cm.

6.51.

S.C. ERBASU GENERAL CONSTRUCT S.A.


Bd.Uverturii nr.194-200, sector 6 Bucuresti Tel: 4.34.37.12; Fax: 4.34.24.02 CIF: RO 14090429 Reg. Com.: J40/6834/2001

INSTRUCTIUNI Cod IPSSM PROPRII DE nr. 13 Pag 10 Din 21 SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

SCHELE SI ESAFODAJE
3.B. Imbinarile si nodurile schelelor tubulare vor fi solide si sigure, iar elementele respective se vor monta in asa fel incat sa nu prezinte denivelari fata de pozitia normala si nici deplasari. 4.B. Schelele metalice vor fi insotite de o fisa intocmita de fabrica sau atelierul care le-a confectionat. In fisa se va indica: calitatea si caracteristicile de folosire (lucrarile la care pot fi folosite, sarcini, admisibile, inaltimea, lungimea dupa fatada). 5.B. La sosirea pe santier, schelele metalice vor fi receptionate in prezenta mecanicului sef de santier. 6.B. Este obligatoriu legarea la pamant a schelelor metalice. Acolo unde este cazul, se vor instala paratrasnete. In timpul montarii sau demontarii, precum si in timpul exploatarii schelelor metalice, toate firele electrice din apropierea lor vor fi indepartate sau scoase de sub tensiune. 7.B. Schelele metalice tubulare vor fi ancorate prin cabluri intinse si fixate rigid de peretii cladirii. 8.B. Montarea si demontarea se vor face intr-o succesiune stricta pe nivele. 9.B. Pe santierele unde nu exista macarale turn, piesele montate si demontate vor fi ridicate sau coborate cu ajutorul scripetelui si al cablului. Nu sunt admise greutati mai mari de 50 kg la ridicare sau coborare. 10.B. Piesele marunte, necesare pentru rigidizarea nodurilor vor fi ridicate si coborate in lazi speciale. Greutatea lazilor incarcate nu va depasi 20 kg. Se interzice aruncarea pieselor direct de la inaltime. C. SCHELE AGATATE TIP LANT 1.C. Pentru folosirea schelei lant la executarea lucrarilor de fatada este necesar sa se prevada la turnarea betonului in ultima grinda de beton armat, pe tot conturul cladirii, o serie de ancore de otel beton 16. La colturile cladirii se va aseza cate o ancora pe fiecare fatada la 30 cm distanta fata de muchia celor doua fatade. 2.C. Prinderea lanturilor schelei in ancore se va face cu ajutorul unui bulon prevazut cu doua piulite (a 2-a pentru siguranta). Fiecare din cele doua lanturi din aceeasi sectiune transversala se va prinde prin bulon separat de aceeasi ancora. 3.C. Montarea traversei de distanta a lanturilor, care este prima traversa de la partea superioara a schelei, se face de la fereastra, balcon sau logie. Traversa de distanta este o piesa din lemn rotund 15-18 cm, lunga de 1,70-1,80 m, care se introduce prin ochiurile superioare a celor doua lanturi. Fixarea traverselor de lanturi se va face cu ajutoul unor scoabe metalice care se bat in traversa de lemn, imbratisand lantul sau bucla. Se folosesc cate doua scoabe pentru fiecare bucla de lant. Dupa montarea traverselor de distanta, cate una din fiecare pereche de lanturi, se monteaza traversele cuvenite (pe care se aseaza podinele) din otel beton 25 mm. 4.C. Podina schelei lant poate fi din dulapi sau panouri de podina din scandura cu rama metalica si armate, special construite pentru schela lant. Dulapii se prind intre ei cu cuie, iar podinele din scandura se prind cu cele patru carlige ale lor in cele doua traverse corespunzatoare. 5.C. Podinele schelelor lant se monteaza de sus in jos, cand schela serveste la executarea tencuielilor sau de jos in sus cand schela serveste la montarea placajelor de fatada. 6.C. Numarul podinelor ce se pot instala simultan pe aceeasi verticala a schelei este de maximum 5, pentru a evita supraincarcarea lanturilor. 7.C. Schela va fi prevazuta cu balustrade resitente. Ele se introduc prin inele anume prevazute si sudate de lanturi.

S.C. ERBASU GENERAL CONSTRUCT S.A.


Bd.Uverturii nr.194-200, sector 6 Bucuresti Tel: 4.34.37.12; Fax: 4.34.24.02 CIF: RO 14090429 Reg. Com.: J40/6834/2001

INSTRUCTIUNI Cod IPSSM PROPRII DE nr. 13 Pag 11 Din 21 SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

SCHELE SI ESAFODAJE
8.C. Scandurile de bord vor fi montate pe cele trei margini exterioare ale podinei, rezemand cu muchia pe podina si fiind fixate de tiranti cu cuie sau scoabe. 9.C. Scara de circulatie intre doua nivele ale schelei se monteaza pe jumatate dinspre perete a schelei bine fixata, avand grija ca parapetul sau sa fie spre fata exterioara a schelei. 10.C. Pentru a evita leganarea schelei lant din cauza vantului sau a circulatiei oamenilor pe schela, aceasta va fi fixata cu ajutorul unor tiranti de sarma, prinsi de partile fixe ale cladirii. 11.C. Dupa montarea schelei si inainte de inceperea lucrarilor pe schela, este obligatoriu ca seful si maistrul care supravegheaza executarea lucrarilor sa verifice modul cum a fost executata schela. Se va verifica in mod special cum s-a realizat prinderea tirantilor de ancorele de otel beton. Nu se admite nici un bulon fara piulita si contrapiulita. 12.C. In cazul cand constructia ultimului nivel se prezinta in alt mod decat cel obisnuit, se poate adopta sistemul de ancorare la situatia locala, pe baza unui proiect insusit de conducerea santierului si sub supravegherea directa a unui inginer. Acest lucru va fi consemnat in procesul verbal. 13.C. Demontarea sau montarea la un nivel al podinei se va face numai dupa ce aceasta va fi curatita complet de materiale si deseuri. 14.C. Demontarea schelei lant se executa prin acelasi operatii ca si montarea, efectuarea operatiunilor facandu-se in ordine inversa. 15.C. Demontarea schelei lant se face numai pe baza ordinului dat de seful de brigada sau seful punctului de lucru. Dupa coborarea la sol a lanturilor, acestea se curata bine de mortar, se pliaza fiecare lant, alcatuind un pachet de 4 m lungime, adica atat cat este lungimea unui tronson. Fiecare pachet se leaga la capete cu sarma neagra, pentru a se evita incurcarea tronsoanelor si pentru a se da posibilitatea manipularii de catre doi oameni. 16.C. Depozitarea pachetelor de lanturi se face la sol, asezand pachetele unul langa altul si unul deasupra altuia, dupa ce s-au asezat pe teren 3 bile de lemn, la distante de circa 1,50 m fetele superioare ale celor trei bile se vor gasi in acelasi plan orizontal. Depozitarea panourilor, dupa ce au fost curatate de mortar, se face asezandu-se de asemenea, pe 2 bile. 17.C. Depozitarea elementelor schelei lant se face la locuri retrase, ferite de circulatie si ferite de intemperii. 18.C. Transportul elementelor schelei se va face prin purtare de catre muncitori pe distante mici si prin mijloace auto pe distante mari. Datorita sistemului de pliere, se poate incarca in auto 50 pachete lanturi (4 t), asigurandu-se incarcarea vehiculului la capacitatea lui. 19.C. Muncitorii schelari, care lucreaza la montarea si demontarea schelei, precum si muncitorii care lucreaza pe schela, vor fi instruiti special asupra modului de lucru pe schela lant. 20.C. Montarea si demontarea schelei lant se face numai in conditiile asigurarii asistentei tehnice de catre mecanicul sef al brigazii, care va semna in procesul verbal. 21.C. Se va verifica zilnic, inainte de inceperea lucrului de catre maistrul respectiv sau conducatorul punctului de lucru, starea tehnica a schelei. 22.C. In timpul montarii si demontarii, precum si in timpul exploatarii, zona respectiva va fi ingradita, conform prezentelor Norme. 23.C. Inainte de inceperea lucrului pe schela se vor afisa placarde indicatoare privind sarcinile admisibile. 24.C. In timpul lucrului pe schela lant, la inaltime, atat montorii cat si zidarii vor purta centuri de siguranta, care vor fi prinse intr-un punct fix rezistent al cladirii. 25.C. In timpul prinderii sarcinii, muncitorii nu se vor apleca peste balustrada. Sarcina va fi ridicata la nivelul balustradei, iar muncitorii vor prinde sarcina dupa ce aceasta s-a oprit si nu mai

S.C. ERBASU GENERAL CONSTRUCT S.A.


Bd.Uverturii nr.194-200, sector 6 Bucuresti Tel: 4.34.37.12; Fax: 4.34.24.02 CIF: RO 14090429 Reg. Com.: J40/6834/2001

INSTRUCTIUNI Cod IPSSM PROPRII DE nr. 13 Pag 12 Din 21 SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

SCHELE SI ESAFODAJE
balanseaza, semnaland macaragiului sa deruleze cablul de tractiune, pentru a o putea trage peste balustrada. D. SCHELE AGATATE SISTEM LEAGAN, SCHELE NACELA 1.D. Schelele nacela se compun din caruciorul cu contragreutati si nacela suspendata. 2.D. Caruciorul cu contragreutati are prevazut 2 scripeti montati in consola, in afara zidului exterior al cladirii. Scripetii folosesc la prinderea nacelei suspendate. Cadrul caruciorului va avea prevazut un postament pe care se asaza greutati (dale de beton, corpuri de fonta etc), asigurat contra caderii greutatilor (eventual o cutie metalica). Greutatile vor fi calculate pentru a contrabalansa greutatea proprie a nacelei si a sarcinii utile maxime existenta pe nacela. Calculul se va face cu un coeficient egal cu 4. Pentru evitarea deplasarii contragreutatii, aceasta va fi fixata solid pe cadrul pe care este asezata. 3.D. Legatura dintre carucior si nacela este din cablu de otel flexibil. Coeficientul de siguranta al cablului va fi cuprins intre 6 si 10. Schelele nacela se executa dupa proiecte avizate de conducerile unitatilor. Orice modificare la aceste schele se va face numai cu avizul conducerii unitatii. 4.D. Schelele nacela vor avea marcat pe carucior valoarea contragreutatilor si pe nacela suspendata sarcina maxima de incarcare. Marcarea se va face pe bucati de tabla de 20 x 10 cm sudate la loc vizibil, atat pe carucior cat si pe nacela suspendata. Nu vor fi admise in exploatare schele care nu indeplinesc conditiile prezentului articol. 5.D. Schelele nacela vor fi admise in exploatare numai dupa ce s-au facut incercari: a). incercarea statica; aceasta se face ridicand o sarcina de 2 ori mai mare decat sarcina maxima inscrisa pe placuta. b). incercarea dinamica; se face incarcandu-se nacela cu o sarcina cu 25% mai mare decat sarcina maxima inscrisa pe placuta, executandu-se doua manevre de ridicare la 1 m si coborare la sol. 6.D. Incercarile se vor face de catre o comisie tehnica din care vor face parte: conducatorul tehnic al brigazii si maistrul obiectivului. 7.D. Incercarile statice si dinamice se vor incepe numai dupa ce comisia va constata ca nacela este corect montata si are contragreutatile asezate pe postament, fara pericol de rasturnare. Dupa terminarea incarcaturilor si verificarea starii cablurilor, scripetilor, legaturilor etc se va incheia procesul verbal pentru dare in exploatare a schelei nacela. 8.D. Incercarile statice si dinamice, precum si verificarea schelei nacela de catre comisia tehnica si a brigazii, sunt obligatorii la fiecare mutare de la un obiectiv la altul, precum si la un interval de cel tarziu 30 zile de la verificarea anterioara. 9.D. Brigazile vor numi prin decizie un mecanic de exploatare, care va verifica zilnic starea elementelor componente (cabluri, trolii, legaturi, podine, scripeti, greutati etc) ale schelei nacela existente in cadrul santierului. In cazul cand se constata defectiuni, acesta va anunta imediat muncitorii care lucreaza pe schela nacela si maistrul obiectivului respectiv, luand impreuna masuri de remediere a defectiunilor. In cazul unor defectiuni grave (cabluri cu fire rupte, trolii defecte, greutati incomplete etc) va opri lucrul si va anunta mecanicul sef. Mecanicul de exploatare va raporta zilnic mecanicului sef rezultatul verificarilor din ziua precedenta, ramand raspunzator de eventualele acidente tehnice care s-ar putea produce, datorita neverificarii zilnice sau a unei verificari sumare.

S.C. ERBASU GENERAL CONSTRUCT S.A.


Bd.Uverturii nr.194-200, sector 6 Bucuresti Tel: 4.34.37.12; Fax: 4.34.24.02 CIF: RO 14090429 Reg. Com.: J40/6834/2001

INSTRUCTIUNI Cod IPSSM PROPRII DE nr. 13 Pag 13 Din 21 SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

SCHELE SI ESAFODAJE
In mod special se vor verifica legaturile dintre cablu si nacela, care vor fi duble (una normala plus una de siguranta). 10.D. Mutarea schelei nacela in cadrul aceluiasi obiectiv se va face prin impingerea caruciorului, fara descarcarea contragreutatilor. In timpul mutarii, nacela suspendata se va afla la sol, cu cablurile slabite, pentru a permite deplasarea caruciorului. Montarea schelei nacela se face de alti muncitori, in prezenta mecanicului sef sau a mecanicului de exploatare. Este interzisa mutarea nacelei fara prezenta mecanicului sef sau a mecanicului de exploatare si a maistrului lucrarii, care vor asigura supravegherea tehnica necesara. 11.D.In fiecare zi, inainte de inceperea lucrului, seful echipei, care executa lucrari pe schela nacela, va verifica existenta si stabilitatea contragreutatilor, precum si starea platformei de lucru si a troliilor. 12.D.Ridicarea si coborarea nacelei se face cu ajutorul troliilor ce sunt instalate pe ea. Troliile vor trebui sa corespunda incarcarilor calculate si sa aiba dispozitive duble de franare cu manete de siguranta, prin care nacela se opreste in momentul cand muncitorul a ridicat mainile de pe manerul troliului. 13.D.Miscarea cablurilor de otel la ridicarea si coborarea nacelei va fi libera. Nu este admisa frecarea cablurilor de zidurile cladirii sau de alte elemente aferente constructiei, in curs de executie. 14.D.In timpul manevrei nacelei (ridicare, coborare), precum si in timpul lucrului, este interzisa prezenta altor muncitori in nacela. De asemenea, este interzisa prezenta oamenilor sub nacela in timpul manevrarii, precum si lasarea materialelor, lazilor sau molozului pe podina nacelei. 15.D.Nacele vor fi prevazute pe toate cele 4 laturi cu balustrade de 1 m inaltime, captusite cu plasa de sarma sau cu trei scanduri de margine, bine fixate pe podina nacelei. 16.D.Este interzisa legarea intre doua podine vecine prin instalarea de podine auxiliare. 17.D.Pentru a evita leganarea nacelelor, din cauza vantului acestea se vor fixa cu ajutorul unor tiranti de sarma sau al unor franghii prinse de partile fixe ale cladirii. Nu se va lucra fara a se asigura mentinerea distantei de 10 cm intre nacela si perete. 18.D. Cablurile de otel, care leaga nacela, vor avea o pozitie perfect verticala, neadmitandu-se la acestea ochiuri de incolacire sau fire lipsa, rupte, mustati sau alte semne de uzura. Cabluile care prezinta asemenea defectiuni vor fi imediat inlocuite. 19.D.Muncitorii care lucreaza pe schele nacela vor fi instruiti in mod special. 20.D.Portul castii de protectie si al centurii de siguranta, legata de un element rezistente al nacelei, este obligatorie. 21.D.Este obligatoriu coborarea nacelei la pamant dupa terminarea lucrului. E. SCHELE SUSPENDATE ACTIONATE ELECTRIC
1.E. La montarea, demontarea si exploatarea schelelor suspendate actionate electric sunt obligatorii normele din acest subcapitol. Personalul de deservire a schelei va fi instruit asupra componentei, modului de functionare si exploatare a schelei si examinat periodic pentru verificarea cunostintelor. 2.E. Intretinerea si verificarea echipamentului electric si mecanic vor fi facute de mecanicul de exploatare, care va fi numit prin ordin. 3.E. Schelele suspendate actionate electric vor fi obligatoriu legate la pamant.

S.C. ERBASU GENERAL CONSTRUCT S.A.


Bd.Uverturii nr.194-200, sector 6 Bucuresti Tel: 4.34.37.12; Fax: 4.34.24.02 CIF: RO 14090429 Reg. Com.: J40/6834/2001

INSTRUCTIUNI Cod IPSSM PROPRII DE nr. 13 Pag 14 Din 21 SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

SCHELE SI ESAFODAJE
4.E. Se vor respecta cu strictete, pe langa prezentele Norme si toate instructiunile tehnice metodologice impuse de Inspectia de stat pentru cazane sau recipiente sub presiune si instalatii de ridicat (I.S.C.I.R.). F. SCHELE AUTORIDICATOARE I.C.O.M. 1.F. Schelele autoridicatoare I.C.O.M. se intrebuinteaza in constructii la lucrari de finisare a zidurilor din exterior (tencuieli, zugraveli, vopsit). 2.F. Pentru realizarea unui montaj perfect, inainte de montare, conducatorul lucrarii va amenaja, pentru fiecare castel (pereche de stalpi) in parte, baze de asezare din platforme de scanduri, perfect orizontale, asezate pe nisip sau pietris, cu respectarea prezentelor norme. Bazele de asezare se vor executa conform proiectelor intocmite, pentru fiecare lucrare in parte, insusite de conducerea unitatii. 3.F. Montarea schelei se va face numai de echipe specializate si sub directa supraveghere a unui responsabil numit de unitatea detinatoare si care va urmari respectarea cu strictete a instructiunilor de montare-demontare specificate in cartea tehnica a schelei, cat si luarea altor masuri menite sa inlature eventualele accidente sau avarii. 4.F. Darea in exploatare a schelei autoridicatoare se va face, dupa controlul si autorizarea sa, de catre comisia interna a unitatii detinatoare, conform normativelor in vigoare, care va intocmi un proces verbal.In procesul verbal se va trece in mod obligatoriu numele responsabilului pentru manevrarea si intretinerea schelei. 5.F. Fiecare schela autoridicatoare va avea un responsabil pentru manevrarea si intretinerea schelei, numit prin ordin scris de catre unitatea detinatoare. 6.F. Responsabilul schelei va fi scolarizat si autorizat special in acest scop de catre comisia interna a unitatii detinatoare a schelei. 7.F. Schelele autoridicatoare vor fi legate la pamant. 8.F. Fiecare schela autoridicatoare va avea un sistem de asigurare a tabloului de comanda care va fi incuiat. 9.F. Manevrarea schelei se face numai de catre responsabilul schelei. Manevrarea schelei de muncitorii neautorizati, care lucreaza pe schela sau oricare alta persoana, este strict interzisa. 10.F. Responsabilul schelei nu are voie sa parasesca schela decat atunci cand aceasta se afla la sol si numai dupa scoaterea motoarelor de sub tensiune si dupa ce a incuiat tabloul de comanda. 11.F. Pe tot perimetrul schelei, terenul va fi imprejmuit cu ingradire rezistenta de protectia muncii, pentru a impiedica accesul persoanelor sau al mijloacelor de transport, in apropierea schelei si evitarea accidentelorImprejmuirea va fi asezata la o distanta de baza schelei egala cu 1/10 din inaltimea maxima la care se va lucra. 12.F. Se interzice depozitarea materialelor sau a altor obiecte in perimetrul de lucru al schelei sau sub podul schelei. 13.F. Unitatile vor afisa placarde avertizoare, cu normele de tehnica securitatii, specifice locului de munca. 14.F. Se interzice lucrul pe schela in timpul montarii si demontarii ei, precum si lucrul la cladire in perimetrul schelei. 15.F. Echipa de montare si demontare va fi echipata cu centuri desiguranta pentru astfel delucrari. 16.F. Echipa de montare si demontare, va fi echipata cu toate sculele, dispozitivele si utilajele necesare transportului si montajului.

S.C. ERBASU GENERAL CONSTRUCT S.A.


Bd.Uverturii nr.194-200, sector 6 Bucuresti Tel: 4.34.37.12; Fax: 4.34.24.02 CIF: RO 14090429 Reg. Com.: J40/6834/2001

INSTRUCTIUNI Cod IPSSM PROPRII DE nr. 13 Pag 15 Din 21 SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

SCHELE SI ESAFODAJE
17.F. Dupa terminarea montarii, capatul fiecarui castel se va inchide printr-un cap terminal, special prevazut in acest scop. 18.F. Schelele autoridicatoare vor fi bine ancorate. Ancorarea structurii verticale la peretele constructiei se va face la fiecare 9 m, astfel incat sa nu permita rasturnarea spre exterior si rotirea sau deplasarea castelului fata de planul peretelui. Ancorajul se realizeaza fixand de perete ambele tevi ale tronsonului vertical intern, cu ajutorul barelor de teava trasa 48 mm, asamblate cu bratari. 19.F. Distanta maxima admisa intre podetul puntii si peretele constructiei este de 20 cm. 20.F. Scandurile care formeaza podina de circulatie a platformei vor avea grosimea minima de 4cm. 21.F. Platforma va fi prevazuta cu un parapet solid pe cele 3 laturi exterioare, format din doua balustrade paralele. Prima balustrada va fi montata la inaltimea de 1,00 m de podina. Barele vor fi montate in suporti speciali ai platformei. Tot in suporti speciali se va monta in mod obligatoriu scandura de bord, lipita de podet, inalta de cel putin 20 cm.Atat balustradele, cat si scandura de bord, se vor fixa cu cuie care se vor bate in gurile special prevazute in suporti. 22.F. Inainte de inceperea lucrului, zilnic se va face controlul starii tehnice a intregii schele, de catre responsabilul schelei, in prezenta maistrului punctului de lucru. Se va controla in mod deosebi: starea constructiei metalice (stalpii si grinzile) a sudurilor si suruburilor de fixare a grupurilor electromotoarelor (franele, roata stelata, cureaua trapezoidala, strangerea piulitelor de la axa rolelor de ghidare, a ancorajelor, a instalatiei electrice, a legaturilor la pamant, a aparatelor de protectie si dispozitivele lor de siguranta etc, neadmitandu-se punerea in functiune a schelei, daca se constata vreo defectiune. De asemenea, se va controla cu mare atentie daca legaturile electrice la fiecare motor sunt corect executate si daca motoarele au acelasi sens de ridicare. La instalatia electrica se va constata starea izolatiei cablurilor, a echipamentului, a electromotarelor, a legaturilor. Se va masura rezistenta electrica a instalatiei de legare la pamant, care trebuie sa fie de 4 ohmi. 23.F. Este interzisa pornirea electromotoarelor daca nu au legaturi la pamant. 24.F. Dupa controlul starii tehnice se va face mai intai o proba de functionare in gol, facandu-se cateva ridicaturi si coborari, pentru incercarea franelor si a restului mecanismelor. 25.F. Se interzice folosirea schelei pentru transportarea diferitelor materiale (caramida, mortar, parchet, corpuri radiator etc). 26.F. Schela autoridicatoare va ridica numai muncitorii care lucreaza pe ea, cu sculele lor, fara materiale necesare executarii lucrarilor. 27.F. Aprovizionarea cu materiale a muncitorilor care lucreaza pe schela autoridicatoare se va face de macarale sau boburi. 28.F. Macaralele si mijloacele de ridicat pentru deservirea schelelor autoridicatoare vor fi montate conform proiectului de organizare. In orice situatie se va evita ca elementele de sustinere a utilajului de ridicat sarcina sa fie plasata deasupra muncitorilor de pe schela. 29.F. In mod obligatoriu pe fiecare schela va fi fixata vizibil o placa pe care vor fi inscrise: limitele maxime de incarcare, limitele maxime dintre axele castelelor si ale consolelor. 30.F. Greutatea si repartizarea pe punte a materialelor sau a persoanelor vor fi inferioare sau cel mult egale cu cele indicate pe placa de la articolul precedent. 31.F. Greutatea utila maxima ce se poate ridica pe punte este de 1500 kg, uniform distribuita pe intreaga suprafata a podului si se va aseza numai pe grinzi, nu si pe console. Incarcatura stricta maxima pe grinzile platformei este de 150 kg / ml., iar pe console este de 50 kg / ml.

S.C. ERBASU GENERAL CONSTRUCT S.A.


Bd.Uverturii nr.194-200, sector 6 Bucuresti Tel: 4.34.37.12; Fax: 4.34.24.02 CIF: RO 14090429 Reg. Com.: J40/6834/2001

INSTRUCTIUNI Cod IPSSM PROPRII DE nr. 13 Pag 16 Din 21 SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

SCHELE SI ESAFODAJE
32.F. Incarcatura utila pe punte va fi calculata (stabilita) tinand seama de greutatea totala a muncitorilor care lucreaza pe schela (inclusiv responsabilul schelei). Echipa nu va depasi numarul de 8 oameni dotati cu scule manuale. 33.F. Muncitorii vor putea sta pe consola numai cand schela este in repaus, pastrand intre ei obligatoriu un interval de 2 m. 34.F. Spatiul ocupat de materiale pe puntea schelei va fi dimensionat astfel incat sa permita miscarile si manevrele necesare unei bune functionari. 35.F. In mod obligatoriu, in timpul ridicarii si coborarii podului, muncitorii de pe console vor trece deasupra grizilor platformei. 36.F. La deplasarea platformei muncitorii de pe ea vor pastra fata de castele o distanta maxima de 1 m, pentru a nu fi loviti de semiautomatele de ancorare a stalpilor exteriori. 37.F. Motoarele schelei autoridicatoarelor vor fi actionate simultan, astfel incat sa nu determine o inclinare a puntii mai mare decat cea prevazuta in cartea tehnica a acesteia. 38.F. In cazurile cand bratele dispozitivelor semiautomate de ancorare nu revin in pozitie de ancorare completa, aceasta va fi realizata de responsabilul schelei, de pe platforma de lucru, care va avea grija sa le aduca manual in pozitia corecta de ancorare (in cazul coborarii platformei) sau o bara de fier (in cazul urcarii). In timpul acestor operatii schela va fi oprita. 39.F. Inainte de ridicarea si coborarea puntii se va controla daca nu exista obstacole in calea ridicarii sau coborarii ei. 40.F. Platforma va fi ridicata la inceputul lucrarii si coborata la terminarea lucrului. 41.F. In timpul lucrarii platformei, cat si in timpul stationarii, clichetii de siguranta de pe blocurile motoare vor fi pusi obligatoriu in pozitia de functionare. 42.F. Coborarea puntii se va face cu clichetii de siguranta de pe blocurile motoare ridicate in pozitia de repaus. In mod obligatoriu, inainte de a se face comanda de coborare a puntii, se va executa ridicarea tuturor clichetilor de siguranta de pe blocurile motoare. Se va da o atentie deosebita acestei operatii, deoarece se pot provoca accidente. 43.F. Muncitorii de pe schele vor lucra numai pe podul schelei. Se interzice categoric urcarea lor pe lazi, capre, scaune etc. 44.F. La sfarsitul programului, dupa coborarea podului la sol, acesta va fi curatat, neadmitandu-se sa ramana pe el lazi de materiale, deseuri, scule etc. 45.F. Se interzice muncitorilor de pe schela sa umble la tabloul electric al schelei, sa porneasca electromotoarele pentru ridicarea sau coborarea platformei sau sa umble la alte mecanisme ale schelei. Manevrarea schelei se va face numai de responsabilul ei. 46.F. Este strict interzisa parasirea schelei de catre responsabil cat timp se afla oameni pe ea sau sa incredinteze manevrarea altor persoane. 47.F. Este interzis muncitorilor sa alerge pe puntea schelei stationarea lor pe acelasi loc in grup -, rezemarea sau urcarea pe parapet. Pe punte se merge numai la pas. 48.F. Se interzice lucrul pe schela pe timp friguros sau pe vant cu intensitate mai mare de 11 m / s. 49.F. Se interzice lucrul pe schela in timpul noptii, daca locul de munca nu este bine iluminat. 50.F. La lucrul in schimburi, responsabilul care pleaca nu va parasi schela inainte de venirea schimbului, informandu-l de starea schelei. In cazul lucrului in schimburi, cand responabilii nu se intalnesc, cel care pleaca va lasa in registrul de supraveghere al schelei observatiile lui asupra schelei, pentru ca schimbul urmator sa cunoasca starea ei. 51.F. Este interzis responsabilului sa umble la echipamentul electric si la instalatia electrica a schelei. Inlocuirea sigurantelor sau orice alte mici reparatii la instalatia electrica a schelei se vor executa numai de catre electricienii calificati ai intreprinderii detinatoare.

S.C. ERBASU GENERAL CONSTRUCT S.A.


Bd.Uverturii nr.194-200, sector 6 Bucuresti Tel: 4.34.37.12; Fax: 4.34.24.02 CIF: RO 14090429 Reg. Com.: J40/6834/2001

INSTRUCTIUNI Cod IPSSM PROPRII DE nr. 13 Pag 17 Din 21 SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

SCHELE SI ESAFODAJE
52.F. In cazul aparitiei unor defectiuni la partile componente ale schelei, responsabilul va opri imediat functionatea schelei si va anunta maistrul unitatii detinatoare, care va lua masurile necesare de remediere. Este interzis responsabilului sa remedieze defectiunile ce eventual ar aparea la schela. 53.F. Este interzis personalului muncitor de a interveni in cazul aparitiei unor defectiuni la schela. 54.F. Transportarea, montarea, manevrarea, intretinerea si demontarea schelei se fac de catre personalul unitatii detinatoare. 55.F. Exploatarea propriu-zisa a schelei, adica functionarea ei la lucrari, se face de catre unitatile de constructii beneficiare. 56.F. Brigazile sunt oblgiate sa ia toate masurile necesare asigurarii montarii, manevrarii si exploatarii schelei, fara pericolul de accidente. Toti muncitorii care lucreaza la schela autoridicatoare vor fi instruiti in mod special de catre sefii de brigada (sau maistrii respectivi) asupra modului de lucru pe schele cu prevederile din prezentul capitol, cat si din capitolul Generalitati al prezentelor Norme. 57.F. Seful echipei care lucreaza pe schela va avea un tabel de muncitori instruiti sa lucreze pe schele autoridicatoare. Vor fi admisi la lucru numai muncitorii trecuti in tabel. 58.F. Este interzis personalului brigazii de a forta personalul unitatii detinatoare, ce manevreaza schela, sa ridice materiale cu schela sau sa lucreze cand nu s-au luat masuri de tehnica securitatii muncii la locul de munca. 59.F. La ridicarea materialelor necesare pe puntea schelei, cu ajutorul macaralelor, sarcina se va ridica cu cea mai mare atentie, spre a inlatura lovirea schelei. 60.F. Inainte de pornire si la perioada aratata in instructiunile de intretinere a schelei, se va efectua gresarea locurilor de ungere, conform schemei de ungere din cartea tehnica a schelei, intrebuintandu-se uleiurile indicate. 61.F. Instructajul de tehnica securitatii privind spatiile de montare-demontare si manevrare a schelei autoridicatoare, priveste intreprinderea detinatoare. 62.F. Masurile de protectia muncii specifice locurilor de munca, unde se monteaza schela autoridicatoare, vor fi luate de catre unitatea care intrebuinteaza schele autoridicatoare, care va instrui atat personalul care o foloseste, cat si personalul unitatii detinatoare care executa operatiunile de montare-demontare, intretinere si manevrare. G. SCHELA S - 200
1.G. Predarea se va face prin proces verbal sefului de echipa ce o va folosi. Acesta, dupa terminarea lucrului, va verifica sa nu ramana pe schela scule neasigurate. 2.G. Schela va fi prevazuta cu balustrada, iar la podina de circulatie se va monta bordura, in scopul evitarii caderii sculelor. 3.G. Elementele pe care reazama schela nu vor avea fata de planul orizontal, denivelari mai mari de 10-12 cm. 4.G. Nu se va admite lucrul decat pe cel mult doua nivele succesive. 5.G. Partea componenta metalica a schelei va fi legata la pamant. 6.G. Montarea, demontarea si intretinerea schelei va fi facuta numai de catre echipe de monitori sau schelari instruiti special in acest scop, cu respectarea stricta a cartii tehnice difuzata de furnizorul schelei.

H. SCHELE SI ESAFODAJE MOBILE

S.C. ERBASU GENERAL CONSTRUCT S.A.


Bd.Uverturii nr.194-200, sector 6 Bucuresti Tel: 4.34.37.12; Fax: 4.34.24.02 CIF: RO 14090429 Reg. Com.: J40/6834/2001

INSTRUCTIUNI Cod IPSSM PROPRII DE nr. 13 Pag 18 Din 21 SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

SCHELE SI ESAFODAJE
1.H. Montarea schelelor si esafodajelor mobile se vor face pe baza proiectelor aprobate de conducerea unitatii. Executia schelelor si esafodajelor mobile, precum si caile de deplasare (rulare) pe care se face montarea, vor fi verificate si receptionate de seful brigazii si mecanicul sef al brigazii si predate cu proces verbal. 2.H. Platformele mobile pe care se monteaza schela si esafodajele compuse dintr-un cadrul de lemn sau metalic vor fi bine fixate pe roti. 3.H. Terenul pe care ruleaza aceste platforme va avea o suprafata bine nivelata, atat in directia transversala, cat si logitudinala. 4.H. Mutarea schelei sau esafodajului se va face cu ajutorul dispozitivelor speciale (trolii, snecuri etc) sub supravegherea maistrului. Mutarea se va face lent, fara miscari bruste sau cu smucituri. In timpul mutarii, nu se admite prezenta muncitorilor sau a materialelor pe schela. 5.H. Dupa mutarea schelei sau esafodajului, rotile vor fi bine fixate cu saboti, iar schela va fi ancorata cu ajutorul cablurilor si bine fixata de elemente rezistente. 6.H. Locul unde se lucreaza va fi ingradit, pentru a opri circulatia oamenilor in apropierea schelei mobile. 7.H. Nu se admite executarea schelelor mobile pe doua sau mai multe platforme cu roti (remorci, carucioare etc) independente. I. SCHELE IN CONSOLA (PODINE DE LUCRU) Construirea si montarea schelelor in consola se vor face pe baza proiectelor aprobate de conducerea intreprinderii. Materialele din care se face constructia schelelor in consola vor fi de cea mai buna calitate. 2.I. Receptia schelelor in consola se va face in prezenta sefului de brigada si a maistrului punctului de lucru si predate cu proces verbal. 3.I. Schelele in consola vor avea afisate la loc vizibil sarcina maxima de incarcare. 4.I. Capatul interior al consolelor va fi bine fixat de partile rezistente ale constructiilor, cu bride si buloane, astfel incat sa fie exclusa orice posibilitate de deplasare sau rasturnare a schelelor. 5.I. Consolelele vor putea fi scoase in afara, cel mult 1/3 din lungimea grinzilor. 6.I. Proptelele schelei in consola vor fi bine prinse de elementele de sprijin, capetele superioare ale parapetelor vor fi imbinate cu grinzile in consola nu numai in prag, dar si cu buloane si scoabe. 7.I. Schela in consola va avea parapete continue, de 1 m inaltime, fixate bine pe podina si console. Parapetii vor fi captusiti cu plasa de sarma sau cu trei scanduri si scandura de bord 8.I. In timpul prinderii sarcinii, muncitorii nu se vor apleca peste balustrada. Sarcina va fi ridicata la nivelul balustradei, iar muncitorii vor prinde sarcina dupa ce aceasta s-a oprit din balansare, semnalizand macaragiului sa deruleze cablul de tractiune pentru a putea trage peste balustrada. Este itnerzisa ramanerea muncitorilor pe podul de lucru in timpul manevrarii sarcinii, aceasta revenind legatorului de sarcina. 9.I. In timpul lucrului la inaltime pe schele in consola, muncitorii vor purta obligatoriu casti de protectie si centuri de siguranta, prinse intr-un punct rezistent al cladirii. 10.I. Montarea si demontarea schelei in consola vor fi executate de dulgheri cu experienta, care vor purta centuri de siguranta prinse de un element rezistent al cladirii.
1.I.

S.C. ERBASU GENERAL CONSTRUCT S.A.


Bd.Uverturii nr.194-200, sector 6 Bucuresti Tel: 4.34.37.12; Fax: 4.34.24.02 CIF: RO 14090429 Reg. Com.: J40/6834/2001

INSTRUCTIUNI Cod IPSSM PROPRII DE nr. 13 Pag 19 Din 21 SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

SCHELE SI ESAFODAJE
J. SCHELE INTERIOARE 1.J. Caprele pe care se monteaza schelele interioare vor fi bine contravantuite, pentru a fi cat mai rigide si legate prin diagonale in sensul longitudinal al podinei. 2.J. Schelele interioare confectionate pe popi telescopici de inventar vor avea grinzile transversale, pe care se aseaza podina, bine rezemate si fixate, pentru a exclude posibilitatea alunecarii lor de pe reazem. 3.J. Tijele culisante ale popilor vor avea dispozitive de blocare la partea inferioara, pentru a li se impiedica coborarea necomandata. 4.J. La confectionarea podinei schelelor inerioare se va tine seama de prevederile Normelor specifice. 5.J. Urcarea si coborarea muncitorilor pe schelele interioare se vor face numai pe rampe de acces sau scari bine fixate. 6.J. Montarea si demontarea schelelor interioare se vor face conform prevederilor referitoare la aceste operatiuni din sub-capitolul A al prezentului capitol. K. RAMPE DE ACCES SI SCARI REZEMATE (PORTATIVE) 1.K. Rampele de acces pentru circulatia muncitorilor vor fi confectionate din panouri bine legate intre ele, cu o latime de cel putin 1 m, daca se circula intr-o singura directie si de cel putin 1,5 m, daca se circula concomitent in ambele directii. 2.K. Grosimea dulapurilor din care se confectioneaza podina va fi de cel putin 5 cm, iar in cazul in care transportul este de materiale grele, grosimea se va determina prin calcul. 3.K. Rampele de urcare vor fi montate cu o inclinatie de cel mult 1:3. Pe toata lungimea lor, la fiecare 30-40 cm vor fi batute sipci transversale, cu o sectiune de 4 x 6 cm, toata latimea rampei. 4.K. Pentru evitarea deplasarilor longitudinale si transversale, rampele de acces vor fi bine fixate pe razemele respective. 5.K. In cazul in care rampele de acces trec peste goluri, vor avea obligatoriu balustrade solide, bine fixate pe podina, pe ambele parti ale rampei. 6.K. Rampele de acces, pentru executarea lucrarilor pe acoperisuri, luminatoare etc, vor avea o latime maxima de 0,60m. Se vor lua masuri speciale impotriva posibilitatii alunecarii lor. 7.K. Este interzisa blocarea rampelor de acces cu materiale de constructii sau alte obiecte. Ele vor fi intretinute si curate in permanenta. 8.K. Scarile mobile de perete vor avea latimea de cel putin 50 cm, pentru realizarea unei bune stabilitati. 9.K. Scarile mobile vor fi rezistente si usoare. Ele vor fi executate din lemn uscat, cu fibre drepte si fara defete. 10.K. La scarile rezemate (portative) rampele longitudinale vor fi astfel dimensionate, incat sa excluda balansarea sau indoirea scarii in timpul urcarii muncitorului. 11.K. Treptele scarilor vor fi incastrate in rampele longitudinale cu prag, pe o adancime minima de 20 mm. Se interzice baterea numai in cuie a treptelor. Distanta intre trepte va fi de 35-40 cm una de alta. 12.K. Este interzisa innadirea intre ele a mai mult de doua scari. Innadirea se face in lung cu ajutorul unor platbande rezistente fixate cu bride si buloane. Nu se admite innadirea cu ajutorul cuielor.

S.C. ERBASU GENERAL CONSTRUCT S.A.


Bd.Uverturii nr.194-200, sector 6 Bucuresti Tel: 4.34.37.12; Fax: 4.34.24.02 CIF: RO 14090429 Reg. Com.: J40/6834/2001

INSTRUCTIUNI Cod IPSSM PROPRII DE nr. 13 Pag 20 Din 21 SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

SCHELE SI ESAFODAJE
13.K. Picioarele scarilor vor fi bine fixate, pentru a evita caderea scarilor si muncitorului care lucreaza pe ele. 14.K. In cazul cand conditiile de lucru permit fixarea scarii sus, la capetele superioare ale ramelor longitudinale se fixeaza carlige. 15.K. Pentru ca scara sa nu alunece, capetele inferioare ale ramelor longitudinale vor avea, de la caz la caz, saboti metalici, cu capete ascutite sau saboti de cauciuc. 16.K. Scarile duble care se desfac vor avea prevazute dispozitive cu lant, care sa nu permita desfacerea lor singura in timpul lucrului. 17.K. Cand se lucreaza la o inaltime mai mare de 2,50 m, in locurile cu circulatie intensa sau pardoseli alunecoase, la baza scarii va sta un muncitor de paza. 7. DOCUMENTE SI INREGISTRARI - fise de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca. - fise individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta. - note de constatare.