Sunteți pe pagina 1din 18

EVALUAREA RISCURILOR DE IMBOLNAVIRE SI ACCIDENTARE PROFESIONALA LA LOCUL DE MUNC A: Coafeza SOCIETATEA: S.C.

_______________________

DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA LOCUL DE MUNCA: coafeza PROCESUL DE MUNCA: Efectueaz a operatii specifice de coafura, spalat, vopsit, tuns, permanent, tratamente cap ilare, ingrijiri faciale si capilare etc. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT MIJLOACE DE PRODUCTIE: Feo n, casca uscat, sterilizator cu UV (instrumental) Placa de intins parul Ustensil e specifice foarfece, perii, pieptene, masina de tuns electrica, brici, clame, e tc. sprayuri, vopsele, oxidanti, solutii permanent, creme etc. mobilier specific

MEDIUL DE MUNCA: Executantul isi desfasoara activitatea in program de ____ ore/z i. Pe durata programului poate fi expus la: Curenti de aer usi, geamuri deschise Efort vizual prelungit datorita lucrului in fata monitorului Radiatii UV steril izator Efort fizic pozitie preponderent ortaostatica Agenti biologici ciuperci, virusi, paraziti contact direct cu clientii Agresiuni fizice sau verbale, insult e ale clientilor nemultumiti Contact cu substante iritante sprayuri, substante p entru decolorat, permanent, vopseluri de par etc. Particole fine de par in aer a fectiuni respiratorii

FACTORII DE RISC IDENTIFICATI: A. Factori de risc EXECUTANT Actiuni gresite Cade re la acelasi nivel prin impiedicare, dezechilibrare, alunecare Interventii la e chipamentul electric, in cazul aparitiei defectiunilor sau blocajelor Utilizarea unor cabluri si prelungitoare in dezordine, care traverseaza caile de acces sau care sunt intinse in apropierea acestora Prezentarea la program in stare de obo seala, ebrietate, sub influenta substantelor halucinogene Neatentie in manipular ea foarfecelor, acelor, masinii de tuns, brici etc Depozitarea obiectelor pe tra seul de deplasare pedestra Omisiuni Nerespectarea regimului depozitarii deseurilor containere speciale inci nerarea lor

Ridicarea manuala a unor sarcini grele, in pozitii necorespunzatoare ale corpulu i Neutilizarea echipamentului individual de protectie manusi de unica folosinta, tuns, masca de unica folosinta pentru evitarea contaminarii cu virusi sau micro organisme din aerul respirabil al clientilor B. Factori de risc SARCINA DE MUNCA Continut necoresp. in raport cu cerintele de securitate Nerespectarea pauzei necesare dupa o anumita perioada de stat cu bra tele la nivelul umerilor la tuns sau coafat Sarcina sub/supradimensionala in rap ort executantul Stres psihic datorita lucrului cu regim strict de atentiei pentr u imbunatatirea aspectului clientilor Stres psihic datorita lucrului in mediul c u risc de contact cu virusi si microorganisme infectioase

Miscari repetitive Agresare fizica si verbala a angajatului de catre clienti A. Factori de risc MEDIUL DE MUNCA Factori de risc Fizic Impiedicarea sau alunec area pe suprafete umede sau inghetate la deplasari in exterior Efort vizual dato rita iluminarii slabe si artificiale Calamitati naturale: seisme, trasnete Peric ol de lezare fizica sau psihica amenintari, violente, insulte din partea clienti lor Zgomot continuu in cazul unui numar mare de clienti adulti si copii dupa caz alearga, tipa, striga, discuta Curenti de aer aer conditionat usi geamuri desch ise Radiatii UV la sterilizator Particule fine de par in atmosfera

Factori de risc Chimic Depozitarea substantelor chimice toxice in recipiente nem arcate fixatori, oxidanti, dezinfectanti etc.) Ingerarea acidentala de substante otravire Factori de risc Biologic Contact cu microorganisme (virusi, bacterii) in suspens ie in aer sau contact direct cu clientii, pe diferite materiale ( vata, deseuri contaminate, sange etc.) Factori de risc Termic Variatii de temperatura mai mari de 15 grade, la deplasari interior-exterior pe timp de iarna Contact direct cu suprafete fierbinti placa de intins parul, casac de uscare, feon.

C. Factori de risc MIJLOACE DE PRODUCTIE Factori de risc Mecanic Alunecare, rost ogolire, rasturnare, cadere libera a obiectelor in timpul manipularii lor Taiere , intepare la contactul cu suprafete periculoase - taietoare, intepatoare - cuti te, ace de par, cioburi, etc. Caderea accidentala a obiectelor manipulate (echip amente, instrumental etc.) datorita impiedicarii sau alunecarii Zgomot generat n umarul de clienti Proiectare de particule, jet de substante prin pulverizare aer osoli, etc. in ochi. Factori de risc Chimic Alergii manifestate la diferite substante aflate in compo nenta, substantelor utilizate ca dezinfectanti etc. Factori de risc Termic

Contact direct cu suprafete si produse fierbinti la manipularea echipamentelor, casca de uscare. Varsarea accidentala de produse fierbinti arsuri termice Factori de risc Electric Electrocutare prin atingere directa, in cazul deteriora rii izolatiei cablurilor aferente aparaturii electrice Curgere sau varsarea lich idelor pe aparatura electrica Actionarea intrerupatoarelor/stecherelor cu mainil e ude Folosirea unor surse de alimentare electrica ce nu au impamantare, sau car e au impamantare necorespunzatoare

Unitatea: S.C. COOPERATIVA MESTESUGAREASCA Loc de munca: coafeza Componenta sistemului de munca Factori de risc identificati FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Nr. persoane expuse: Durata expunerii: Echipa de evaluare: : Consecinta maxima previzibila Clasa de gravitate Clasa de probabilitate Nivel pa rtial de risc EXECUTANT Actiuni gresite 1 Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, dezechilibrare, alunecare 2 Interven tii la echipamentul electric, in cazul aparitiei defectiunilor sau blocajelor 3 Utilizarea unor cabluri si prelungitoare in dezordine, care traverseaza caile de acces sau care sunt intinse in apropierea acestora 4 Prezentarea la program in stare de oboseala, ebrietate, sub influenta substantelor halucinogene 5 Neatenti e in manipularea foarfecelor, acelor, masinii de tuns, brici etc 6 Depozitarea o biectelor pe traseul de deplasare pedestra 7 Nerespectarea regimului depozitarii deseurilor containere speciale incinerarea lor 8 Ridicarea manuala a unor sarci ni grele, in pozitii necorespunzatoare ale corpului 9 Neutilizarea echipamentulu i individual de protectie manusi de unica folosinta, tuns, pedichiura, manichiur a etc. masca de unica folosinta pentru evitarea contaminarii cu virusi sau micro organisme din aerul respirabil al clientilor 1 Nerespectarea pauzei necesare dup a o anumita perioada de stat cu bratele la nivelul umerilor la tuns sau coafat ITM 3-45 zile DECES ITM 3-45 zile INV. Gr. III INV. Gr. III ITM 3-45 zile ITM 345 zile ITM 3-45 zile ITM 45-180 zile 2 7 2 3 1 3 2 3 2 4 4 2 2 2 3 1 2 2 2 1 3 2 3 2 2 1 3 Omisiuni SARCINA MUNCA DE Continut necoresp. raport cerintele securitate in cu de ITM 3-45 zile 2

3 2

Componenta sistemului de munca Factori de risc identificati Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta maxima previzibila Clasa de gravitate Clasa de probabilitate Nivel partial de risc Sarcina sub/supradime nsionala in raport executantul 2 Stres psihic datorita lucrului cu regim strict de atentiei pentru imbunatatire a aspectului clientilor ITM 3-45 zile 2 3 2 3 Stres psihic datorita lucrului in mediul cu risc de contact cu virusi si micro organisme infectioase 4 Agresare fizica si verbala a angajatului de catre client i 5 Miscari repetitive MEDIUL MUNCA DE Factori de risc Fizic 1 Impiedicarea sau alunecarea pe suprafete umede sau inghetate la deplasari in exterior 2 Efort viz ual datorita iluminarii slabe si artificiale 3 Calamitati naturale: seisme, tras nete 4 Pericol de lezare fizica sau psihica amenintari, violente, insulte din pa rtea clientilor 5 Zgomot continuu in cazul unui numar mare de clienti adulti si copii dupa caz alearga, tipa, striga, discuta 6 Curenti de aer aer conditionat u si geamuri deschise 7 Radiatii UV la sterilizator 8 Particule fine de par in atm osfera Factori de risc Chimic Factori de risc Biologic 9 Depozitarea substantelo r chimice toxice in recipiente nemarcate fixatori, oxidanti, dezinfectanti etc.) 10 Ingerarea acidentala de substante otravire 11 Contact cu microorganisme (vir usi, bacterii) in suspensie in aer sau contact direct cu clientii, pe diferite m ateriale ( vata, deseuri contaminate, sange etc.) ITM 3-45 zile ITM 45-180 zile ITM 3-45 zile ITM 45-180 zile ITM 3-45 zile DECES ITM 45-180 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 45-180 zile ITM 45 -180 zile DECES ITM 45-180 zile 2 3 2 3 2 7 3 2 2 2 3 3 7 3 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 2 1 3 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 3 2 3 3

Componenta sistemului de munca Factori de risc identificati Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta maxima previzibila Clasa de gravitate Clasa de probabilitate Nivel partial de risc Factori de risc Termic MIJLOACE DE PRODUCTIE Factori de risc Mecanic 12 Variatii de temperatura mai mari de 15 grade, la deplasari interior-exterior pe timp de iarna 13 Contact direct cu suprafete fierbinti placa de intins parul, casac de uscare, feon. 1 Alunecare, rostogolire, rasturnare, cadere libera a ob iectelor in timpul manipularii lor 2 Taiere, intepare la contactul cu suprafete periculoase taietoare, intepatoare - cutite, ace de par, cioburi, etc. 3 Caderea accidentala a obiectelor manipulate (echipamente, instrumental etc.) datorita i mpiedicarii sau alunecarii 4 Zgomot generat numarul de clienti 5 Proiectare de p articule (par), jet de substante prin pulverizare aerosoli, etc. in ochi. 6 Aler gii manifestate la diferite substante aflate in componenta, substantelor utiliza te ca dezinfectanti etc. 7 Contact direct cu suprafete si produse fierbinti la m anipularea echipamentelor, casca de uscare. 8 Varsarea accidentala de produse fi erbinti, arsuri termice 9 Electrocutare prin atingere directa, in cazul deterior arii izolatiei cablurilor aferente aparaturii electrice 10 Curgere sau varsarea lichidelor pe aparatura electrica 11 Actionarea intrerupatoarelor/stecherelor cu mainile ude 12 Folosirea unor surse de alimentare electrica ce nu au impamantar e, sau care au impamantare necorespunzatoare ITM 45-180 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 45-180 zile ITM 3-45 zile ITM 345 zile INV. Gr. III ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile DECES DECES DECES DECES 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 7 7 7 7 2 2 3 3 3 1 1 1 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 Factori de risc Chimic Factori de risc Termic Factori de risc Electric

REPREZENTAREA GRAFICA A PONDERII COMPONENTELOR SISTEMULUI DE MUNCA Loc de munca: Salon de coafura si cosmetica 23.07 % -- EXECUTANT 12.82 % -- SARCINA DE MUNCA 33.33 % -- MEDIUL DE MUNCA 30.76 % -- MIJLOACE DE PRODUCTIE Nivel global de risc : 2.56 % executant sarcina de munca mediul de munca mijloace de productie

INTERPRETAREA REZULTATELOR SI CONCLUZIILE EVALUARII PENTRU LOCUL DE MUNCA: coafe za Nivelul de risc global calculat pentru locul " coafeza " este 2.56 %, valoare ce il incadreaza in categoria locurilor de munca cu nivel de risc mic. Rezultatul este sustinut de "Fisa de evaluare a locului de munca", din care se observa ca d in totalul de 39 factori de risc identificati, 00.00 % ( 0 ) depasesc ca nivel p artial de risc valoarea 3, incadrandu-se in categoria nivelelor de risc mari, pu tand avea consecinte ireversibile asupra executantului. In ceea ce priveste repa rtitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa cum urmeaza: -- 23.07 % sunt factori proprii EXECUTANT -- 12.82 % sunt factori propr ii SARCINA DE MUNCA -- 33.33 % sunt factori proprii MEDIUL DE MUNCA -- 30.76 % s unt factori proprii MIJLOACE DE PRODUCTIE Din analiza "Fisei de evaluare a locul ui de munca" se constata ca gravitatea maxima a 25.64 % ( 10 ) dintre factorii d e risc identificati prezinta un nivel de gravitate maxima ce poate avea consecin te ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).

FISA DE MASURI CU CARACTER GENERAL PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA : coafeza Respe ctarea starii de curatenie Sterilizarea instrumentarului utilizat dupa fiecare p ersoana Personalul trebuie sa-si desinfecteze mainile prin spalare cu sapun sub jet de apa Pielea clientului care urmeaza a fi supusa unor operatii posibil sang erande, trebuie desinfectata prin spalare cu apa si sapun, urmata de aplicarea d e clorhexidina sau alta substanta desinfectanta Col ;ectarea parului se face in saci de polietilena, separat de alte deseuri Produsele cosmetice sa corespunda p revederilor Legii 178/2000 si sa fie in termen Aparatele folosite sa asigure sig uranta in functionare si electrosecuritate Existenta si dotarea trusei medicale Respectarea prevederilor HG 1092 privind protecia lucrtorilor mpotriva riscurilor l egate de expunerea la ageni biologici n munc Control medical periodic functie de ex puneri

Insusirea si respectarea masurilor de securitate a muncii si masurile de aplicar e a acestora; Desfasurarea activitatilor in asa fel incat sa nu expuna la perico l de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si pe c elelalte persoane participante la procesul de munca; Aducerea la cunostiinta a c onducatorului locului de munca despre orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala; Instiin tarea conducatorului locului de munca despre accidentele de munca suferite de pr opria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca; Oprirea lu crului la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si informar ea de indata a conducatorul locului de munca; Utilizarea echipamentului individu al de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat;