Psihologia Educației

Seminar

Seminarist: Alexandra Angheluș Psihologie ș i Ș tiinț e ale Educaț iei)

(catedra

Facultăț ii

de

Adresa e-mail: alexandra.anghelus@gmail.com Telefon: 0743 563 575

 Pondere seminar: 50% din nota finală (pentru a promova trebuie să aveți

minim nota 5 atât la seminar cât și la curs)

 TEME (tematică și structură provizorie seminar):

1. Seminar organizatoric; 2. Dezbaterea necesității cunoaşterii psihologice a elevului; 3. Factorii dezvoltării psihice: ereditatea, mediul şi educaţia; 4. Caracterizarea etapelor de dezvoltare a copilului: dezvoltarea cognitivă (Piaget);dezvoltarea relaţiilor sociale;dezvoltarea moralităţii (Kolberg);
5. Aptitudine, tact și competență psihopedagogică; 6. Compararea socială şi efectele ei asupra performanţelor şcolare; 7. Limbajul nonverbal; 8. Dimensiunea persuasivă comunicării didactice; 9. Autoîndeplinirea profețiilor (sau Efectul Pygmalion); 10.Metode de cultivare a creativității în contextul școlar; 11.Motivare intrinsecă sau extrinsecă? 12.Bias-urile cognitive; 13.Conformismul în clasa de elevi; 14. Bullying sau „violență școlară”; 15.Metode de soluționare a conflictelor în școală; 16.Eșecul la învățătură și prevenirea lui; [ș.a.m.d.]

engleză.m. spaniolă. 7p . Mai jos vș ofer câteva titluri care pot fi folosite (dar nu e oligatoriu să fie acestea):  Impactul negativ al internetului asupra educației școlare (și a educației în general). fluență. Toate temele pe care le veți aborda.a. rusă+clasice.).eseu (maxim 3 pagini) cu temă la alegere.  Strategii moderne de abordare a orelor de curs pentru a capta atenția pe tot parcursul. etc. din ceea ce vom discuta la seminar. bibliografia utilizată (minim 3 cărți).prezența la minim 7 + 1 seminarii (nu e obligatoriu.răspunsuri oferite la întrebări. . literatură universală comparată) în școalș.  Rolul profesorului de specialitate (română. ș. dezbateri. din problematica psihologiei educației în general (probleme care vă preocupă i ă pe voi în momentul actual dacș ași fi puși în situașia de a fi profesori pentru o clasă de elevi).d. Argumentași-vș părerea PRO sau CONTRA. educația on-line. Toate lucră rile vor fi evaluate din urmă toarele puncte de vedere: argumentarea solidă a părerilor. italiană. Criterii de evaluare: 1p . participarea la jocuri. vor trece prin filtrul argumentării solide pe baza personală i ădocumentată (bibliografie).  Superioritatea excesivă a elevilor cu statut financiar ridicat în fața profesorilor și a sistemului de învșșșmânt în general. site-uri de socializare. Argumentați-vă părerea PRO sau CONTRA modernizării tehnicilor de predare-învățare. ordinea prezentării ideilor. franceză.  Metode de aplanare a conflictelor apărute între profesorul de specialitate și elev. dar se va puncta contribuț ia activă la seminar . corectitudinea gramaticală și de exprimare. contribuțiile personale. structura.

Verza E.http://www.prezentări (ppt. fie. (1997): Psihologia vârstelor.com/doc/49166894/Ion-Neacsu-Instruire-Si-Invatare  Cucoş... Golu P. Ed.  Ionescu.. 2009. Psihologia educației și dezvoltării..  Şchiopu U. Ion (coord.. Psihopedagogia succesului. 2000. Editura Didactică şi Pedagogică . (coord). Editura Dacia. Ştiinșa învșșșrii. București. Academiei. Editura Universitară. Polirom. etc. Ed. I.):  Stănculescu. psihologia educației. Psihopedagogie pentru examene de definitivare si grade didactice.scribd.. Iași. H. Editura Polirom.. Radu. 1997  Neacșu I. ă discușie liberș timp de 15-20 de minute) din temele anterior menționate .. Ed. 2-3 persoane sau 4 persoane/ temă). Instruire și învățare.  Crețu C.2p .  Eysenck. http://www. 2005. Iaşi. Miron.com/doc/52317202/Ursula-Schiopu-EVerza-Psihologia-varstelor-Ciclurile-vietii-1997 SUCCES ÎN NOUL AN! .(în funcție de numărul vostru/ grupă poate prezenta 1 persoană. & Pânișoara.  Radu I. Editura Polirom. 1990. De la teorie la practică. învățare. Teora. Cluj-Napoca. – Descifrarea comportamentului uman.scribd.s. O. Bucureşti.) (1995). Didactica modernă. Constantin.. Iaşi. Bucureşti. (1999). & Eysenck.a. Schiopu U. I. Ed. Elena – Psihologia educaţiei. Bibliografie suplimentară ( de asemenea căutați la BCU și la Anticariate alte cărți legate de problematica didacticii.  Negret-Dobridor. 1983. Stiințifică. M.