Psihologia Educației

Seminar

Seminarist: Alexandra Angheluș Psihologie ș i Ș tiinț e ale Educaț iei)

(catedra

Facultăț ii

de

Adresa e-mail: alexandra.anghelus@gmail.com Telefon: 0743 563 575

 Pondere seminar: 50% din nota finală (pentru a promova trebuie să aveți

minim nota 5 atât la seminar cât și la curs)

 TEME (tematică și structură provizorie seminar):

1. Seminar organizatoric; 2. Dezbaterea necesității cunoaşterii psihologice a elevului; 3. Factorii dezvoltării psihice: ereditatea, mediul şi educaţia; 4. Caracterizarea etapelor de dezvoltare a copilului: dezvoltarea cognitivă (Piaget);dezvoltarea relaţiilor sociale;dezvoltarea moralităţii (Kolberg);
5. Aptitudine, tact și competență psihopedagogică; 6. Compararea socială şi efectele ei asupra performanţelor şcolare; 7. Limbajul nonverbal; 8. Dimensiunea persuasivă comunicării didactice; 9. Autoîndeplinirea profețiilor (sau Efectul Pygmalion); 10.Metode de cultivare a creativității în contextul școlar; 11.Motivare intrinsecă sau extrinsecă? 12.Bias-urile cognitive; 13.Conformismul în clasa de elevi; 14. Bullying sau „violență școlară”; 15.Metode de soluționare a conflictelor în școală; 16.Eșecul la învățătură și prevenirea lui; [ș.a.m.d.]

Toate temele pe care le veți aborda. Toate lucră rile vor fi evaluate din urmă toarele puncte de vedere: argumentarea solidă a părerilor. educația on-line.d. engleză. contribuțiile personale. participarea la jocuri. bibliografia utilizată (minim 3 cărți). dezbateri. etc.  Metode de aplanare a conflictelor apărute între profesorul de specialitate și elev.  Superioritatea excesivă a elevilor cu statut financiar ridicat în fața profesorilor și a sistemului de învșșșmânt în general. ordinea prezentării ideilor. dar se va puncta contribuț ia activă la seminar . ș. rusă+clasice. spaniolă. din ceea ce vom discuta la seminar. Argumentați-vă părerea PRO sau CONTRA modernizării tehnicilor de predare-învățare. Criterii de evaluare: 1p . . corectitudinea gramaticală și de exprimare. Mai jos vș ofer câteva titluri care pot fi folosite (dar nu e oligatoriu să fie acestea):  Impactul negativ al internetului asupra educației școlare (și a educației în general).  Rolul profesorului de specialitate (română. din problematica psihologiei educației în general (probleme care vă preocupă i ă pe voi în momentul actual dacș ași fi puși în situașia de a fi profesori pentru o clasă de elevi).a. Argumentași-vș părerea PRO sau CONTRA. site-uri de socializare.răspunsuri oferite la întrebări. italiană.eseu (maxim 3 pagini) cu temă la alegere.m. 7p . vor trece prin filtrul argumentării solide pe baza personală i ădocumentată (bibliografie).). franceză.  Strategii moderne de abordare a orelor de curs pentru a capta atenția pe tot parcursul. fluență. literatură universală comparată) în școalș. structura.prezența la minim 7 + 1 seminarii (nu e obligatoriu.

Editura Polirom...):  Stănculescu. Ştiinșa învșșșrii. 2000. Cluj-Napoca..  Crețu C. Psihopedagogie pentru examene de definitivare si grade didactice. Ion (coord.s. Miron. Iași. Elena – Psihologia educaţiei.com/doc/49166894/Ion-Neacsu-Instruire-Si-Invatare  Cucoş. Schiopu U. psihologia educației. Editura Dacia.http://www. 1983. (coord).  Şchiopu U. Verza E. Psihopedagogia succesului. 1990. De la teorie la practică.) (1995).com/doc/52317202/Ursula-Schiopu-EVerza-Psihologia-varstelor-Ciclurile-vietii-1997 SUCCES ÎN NOUL AN! . învățare.. Stiințifică. 1997  Neacșu I. http://www. Editura Polirom. Radu. ă discușie liberș timp de 15-20 de minute) din temele anterior menționate .. Teora. București. 2009. Bucureşti. (1997): Psihologia vârstelor. Ed. Didactica modernă.. Editura Didactică şi Pedagogică . Bucureşti. & Pânișoara.a. Editura Universitară.(în funcție de numărul vostru/ grupă poate prezenta 1 persoană. & Eysenck. etc.. 2-3 persoane sau 4 persoane/ temă).2p . (1999). Constantin. Bibliografie suplimentară ( de asemenea căutați la BCU și la Anticariate alte cărți legate de problematica didacticii.scribd. I. Ed. Golu P. M. fie.  Negret-Dobridor.. H. Ed. Psihologia educației și dezvoltării.  Ionescu.scribd. 2005. Academiei. Polirom.prezentări (ppt. Iaşi. Iaşi. – Descifrarea comportamentului uman. I..  Eysenck. O.  Radu I. Ed. Instruire și învățare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful