Psihologia Educației

Seminar

Seminarist: Alexandra Angheluș Psihologie ș i Ș tiinț e ale Educaț iei)

(catedra

Facultăț ii

de

Adresa e-mail: alexandra.anghelus@gmail.com Telefon: 0743 563 575

 Pondere seminar: 50% din nota finală (pentru a promova trebuie să aveți

minim nota 5 atât la seminar cât și la curs)

 TEME (tematică și structură provizorie seminar):

1. Seminar organizatoric; 2. Dezbaterea necesității cunoaşterii psihologice a elevului; 3. Factorii dezvoltării psihice: ereditatea, mediul şi educaţia; 4. Caracterizarea etapelor de dezvoltare a copilului: dezvoltarea cognitivă (Piaget);dezvoltarea relaţiilor sociale;dezvoltarea moralităţii (Kolberg);
5. Aptitudine, tact și competență psihopedagogică; 6. Compararea socială şi efectele ei asupra performanţelor şcolare; 7. Limbajul nonverbal; 8. Dimensiunea persuasivă comunicării didactice; 9. Autoîndeplinirea profețiilor (sau Efectul Pygmalion); 10.Metode de cultivare a creativității în contextul școlar; 11.Motivare intrinsecă sau extrinsecă? 12.Bias-urile cognitive; 13.Conformismul în clasa de elevi; 14. Bullying sau „violență școlară”; 15.Metode de soluționare a conflictelor în școală; 16.Eșecul la învățătură și prevenirea lui; [ș.a.m.d.]

Toate lucră rile vor fi evaluate din urmă toarele puncte de vedere: argumentarea solidă a părerilor.m.  Strategii moderne de abordare a orelor de curs pentru a capta atenția pe tot parcursul. etc. spaniolă. engleză. fluență.). din problematica psihologiei educației în general (probleme care vă preocupă i ă pe voi în momentul actual dacș ași fi puși în situașia de a fi profesori pentru o clasă de elevi). educația on-line. 7p . rusă+clasice. literatură universală comparată) în școalș. din ceea ce vom discuta la seminar. . participarea la jocuri.răspunsuri oferite la întrebări. vor trece prin filtrul argumentării solide pe baza personală i ădocumentată (bibliografie). Mai jos vș ofer câteva titluri care pot fi folosite (dar nu e oligatoriu să fie acestea):  Impactul negativ al internetului asupra educației școlare (și a educației în general). dar se va puncta contribuț ia activă la seminar . Argumentași-vș părerea PRO sau CONTRA. bibliografia utilizată (minim 3 cărți). site-uri de socializare. ș.  Rolul profesorului de specialitate (română.d. dezbateri. italiană. structura. ordinea prezentării ideilor.eseu (maxim 3 pagini) cu temă la alegere. franceză. Criterii de evaluare: 1p . corectitudinea gramaticală și de exprimare. Toate temele pe care le veți aborda.  Metode de aplanare a conflictelor apărute între profesorul de specialitate și elev. contribuțiile personale.  Superioritatea excesivă a elevilor cu statut financiar ridicat în fața profesorilor și a sistemului de învșșșmânt în general.a.prezența la minim 7 + 1 seminarii (nu e obligatoriu. Argumentați-vă părerea PRO sau CONTRA modernizării tehnicilor de predare-învățare.

Psihopedagogie pentru examene de definitivare si grade didactice... Ştiinșa învșșșrii.  Radu I. De la teorie la practică. O. I. Editura Universitară. Editura Polirom. București.. Bucureşti. (1997): Psihologia vârstelor. Polirom. 2005. Golu P.):  Stănculescu. ă discușie liberș timp de 15-20 de minute) din temele anterior menționate . Didactica modernă.. 1997  Neacșu I.(în funcție de numărul vostru/ grupă poate prezenta 1 persoană. M. Stiințifică. Psihologia educației și dezvoltării. 1983. fie. psihologia educației.  Eysenck..scribd. Ed. I.com/doc/52317202/Ursula-Schiopu-EVerza-Psihologia-varstelor-Ciclurile-vietii-1997 SUCCES ÎN NOUL AN! . Academiei. 2000.s. 2009.prezentări (ppt. Miron. http://www.scribd.. H.a.  Crețu C.2p . & Pânișoara. Editura Didactică şi Pedagogică .. Editura Dacia.http://www. Constantin. Editura Polirom. Psihopedagogia succesului. 1990. Radu. Bucureşti.) (1995).. Schiopu U. învățare.. Iaşi. Teora. Elena – Psihologia educaţiei. Instruire și învățare. Ed.com/doc/49166894/Ion-Neacsu-Instruire-Si-Invatare  Cucoş. Ed. Iaşi. Bibliografie suplimentară ( de asemenea căutați la BCU și la Anticariate alte cărți legate de problematica didacticii.  Negret-Dobridor. etc. 2-3 persoane sau 4 persoane/ temă). Iași. – Descifrarea comportamentului uman. Verza E. Cluj-Napoca. & Eysenck.  Şchiopu U. Ed. Ion (coord. (coord).  Ionescu. (1999).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful