Psihologia Educației

Seminar

Seminarist: Alexandra Angheluș Psihologie ș i Ș tiinț e ale Educaț iei)

(catedra

Facultăț ii

de

Adresa e-mail: alexandra.anghelus@gmail.com Telefon: 0743 563 575

 Pondere seminar: 50% din nota finală (pentru a promova trebuie să aveți

minim nota 5 atât la seminar cât și la curs)

 TEME (tematică și structură provizorie seminar):

1. Seminar organizatoric; 2. Dezbaterea necesității cunoaşterii psihologice a elevului; 3. Factorii dezvoltării psihice: ereditatea, mediul şi educaţia; 4. Caracterizarea etapelor de dezvoltare a copilului: dezvoltarea cognitivă (Piaget);dezvoltarea relaţiilor sociale;dezvoltarea moralităţii (Kolberg);
5. Aptitudine, tact și competență psihopedagogică; 6. Compararea socială şi efectele ei asupra performanţelor şcolare; 7. Limbajul nonverbal; 8. Dimensiunea persuasivă comunicării didactice; 9. Autoîndeplinirea profețiilor (sau Efectul Pygmalion); 10.Metode de cultivare a creativității în contextul școlar; 11.Motivare intrinsecă sau extrinsecă? 12.Bias-urile cognitive; 13.Conformismul în clasa de elevi; 14. Bullying sau „violență școlară”; 15.Metode de soluționare a conflictelor în școală; 16.Eșecul la învățătură și prevenirea lui; [ș.a.m.d.]

ș. fluență. corectitudinea gramaticală și de exprimare. .  Strategii moderne de abordare a orelor de curs pentru a capta atenția pe tot parcursul. contribuțiile personale. dar se va puncta contribuț ia activă la seminar . Criterii de evaluare: 1p .  Superioritatea excesivă a elevilor cu statut financiar ridicat în fața profesorilor și a sistemului de învșșșmânt în general.eseu (maxim 3 pagini) cu temă la alegere. Toate lucră rile vor fi evaluate din urmă toarele puncte de vedere: argumentarea solidă a părerilor. spaniolă. rusă+clasice. Mai jos vș ofer câteva titluri care pot fi folosite (dar nu e oligatoriu să fie acestea):  Impactul negativ al internetului asupra educației școlare (și a educației în general). franceză. etc. 7p . site-uri de socializare.a.răspunsuri oferite la întrebări.). din problematica psihologiei educației în general (probleme care vă preocupă i ă pe voi în momentul actual dacș ași fi puși în situașia de a fi profesori pentru o clasă de elevi).m.  Metode de aplanare a conflictelor apărute între profesorul de specialitate și elev. engleză. Argumentați-vă părerea PRO sau CONTRA modernizării tehnicilor de predare-învățare. ordinea prezentării ideilor.prezența la minim 7 + 1 seminarii (nu e obligatoriu. structura. literatură universală comparată) în școalș.d. educația on-line. Toate temele pe care le veți aborda. bibliografia utilizată (minim 3 cărți). italiană. vor trece prin filtrul argumentării solide pe baza personală i ădocumentată (bibliografie). Argumentași-vș părerea PRO sau CONTRA. participarea la jocuri. dezbateri.  Rolul profesorului de specialitate (română. din ceea ce vom discuta la seminar.

Editura Universitară.com/doc/52317202/Ursula-Schiopu-EVerza-Psihologia-varstelor-Ciclurile-vietii-1997 SUCCES ÎN NOUL AN! . ă discușie liberș timp de 15-20 de minute) din temele anterior menționate . 1983.s.  Şchiopu U... H. Schiopu U. I. (coord). Editura Polirom. Ed. Didactica modernă. O. 1990. Iaşi.com/doc/49166894/Ion-Neacsu-Instruire-Si-Invatare  Cucoş. Radu. Bucureşti. Academiei.a. 1997  Neacșu I. Stiințifică. Bucureşti. Ed. Editura Didactică şi Pedagogică . Instruire și învățare.. I. 2-3 persoane sau 4 persoane/ temă).  Negret-Dobridor.. De la teorie la practică.. 2005. (1999).prezentări (ppt. 2009. învățare. Bibliografie suplimentară ( de asemenea căutați la BCU și la Anticariate alte cărți legate de problematica didacticii. M. – Descifrarea comportamentului uman. Constantin. Teora. București.  Ionescu. Ştiinșa învșșșrii. Iași.(în funcție de numărul vostru/ grupă poate prezenta 1 persoană. Iaşi. Psihopedagogie pentru examene de definitivare si grade didactice. Golu P. Editura Polirom...  Radu I.  Eysenck. Elena – Psihologia educaţiei. Editura Dacia.):  Stănculescu. 2000. Psihologia educației și dezvoltării. (1997): Psihologia vârstelor. etc.) (1995). Cluj-Napoca. http://www. & Eysenck. & Pânișoara..scribd.http://www. Ion (coord. psihologia educației. Ed. fie.scribd.. Ed. Polirom. Verza E. Psihopedagogia succesului. Miron.  Crețu C.2p .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful