Psihologia Educației

Seminar

Seminarist: Alexandra Angheluș Psihologie ș i Ș tiinț e ale Educaț iei)

(catedra

Facultăț ii

de

Adresa e-mail: alexandra.anghelus@gmail.com Telefon: 0743 563 575

 Pondere seminar: 50% din nota finală (pentru a promova trebuie să aveți

minim nota 5 atât la seminar cât și la curs)

 TEME (tematică și structură provizorie seminar):

1. Seminar organizatoric; 2. Dezbaterea necesității cunoaşterii psihologice a elevului; 3. Factorii dezvoltării psihice: ereditatea, mediul şi educaţia; 4. Caracterizarea etapelor de dezvoltare a copilului: dezvoltarea cognitivă (Piaget);dezvoltarea relaţiilor sociale;dezvoltarea moralităţii (Kolberg);
5. Aptitudine, tact și competență psihopedagogică; 6. Compararea socială şi efectele ei asupra performanţelor şcolare; 7. Limbajul nonverbal; 8. Dimensiunea persuasivă comunicării didactice; 9. Autoîndeplinirea profețiilor (sau Efectul Pygmalion); 10.Metode de cultivare a creativității în contextul școlar; 11.Motivare intrinsecă sau extrinsecă? 12.Bias-urile cognitive; 13.Conformismul în clasa de elevi; 14. Bullying sau „violență școlară”; 15.Metode de soluționare a conflictelor în școală; 16.Eșecul la învățătură și prevenirea lui; [ș.a.m.d.]

spaniolă.  Metode de aplanare a conflictelor apărute între profesorul de specialitate și elev. italiană. Toate temele pe care le veți aborda.m. dar se va puncta contribuț ia activă la seminar . Criterii de evaluare: 1p . din problematica psihologiei educației în general (probleme care vă preocupă i ă pe voi în momentul actual dacș ași fi puși în situașia de a fi profesori pentru o clasă de elevi). din ceea ce vom discuta la seminar. 7p .prezența la minim 7 + 1 seminarii (nu e obligatoriu. ș. literatură universală comparată) în școalș. franceză. site-uri de socializare. etc. rusă+clasice.eseu (maxim 3 pagini) cu temă la alegere. engleză.răspunsuri oferite la întrebări. participarea la jocuri.). vor trece prin filtrul argumentării solide pe baza personală i ădocumentată (bibliografie). Argumentași-vș părerea PRO sau CONTRA. structura. ordinea prezentării ideilor. Argumentați-vă părerea PRO sau CONTRA modernizării tehnicilor de predare-învățare.  Rolul profesorului de specialitate (română. corectitudinea gramaticală și de exprimare. bibliografia utilizată (minim 3 cărți). Toate lucră rile vor fi evaluate din urmă toarele puncte de vedere: argumentarea solidă a părerilor. fluență.  Superioritatea excesivă a elevilor cu statut financiar ridicat în fața profesorilor și a sistemului de învșșșmânt în general. . dezbateri.  Strategii moderne de abordare a orelor de curs pentru a capta atenția pe tot parcursul. contribuțiile personale. educația on-line.a. Mai jos vș ofer câteva titluri care pot fi folosite (dar nu e oligatoriu să fie acestea):  Impactul negativ al internetului asupra educației școlare (și a educației în general).d.

http://www.  Crețu C. Editura Dacia.scribd. Miron. Polirom....  Radu I.  Negret-Dobridor. Didactica modernă. & Pânișoara. Ion (coord. 1997  Neacșu I.. De la teorie la practică. 2-3 persoane sau 4 persoane/ temă).2p . 2005. Schiopu U. (1999). ă discușie liberș timp de 15-20 de minute) din temele anterior menționate . – Descifrarea comportamentului uman. București. Bucureşti.) (1995). & Eysenck. Stiințifică. Ed. 1990. 2009..com/doc/49166894/Ion-Neacsu-Instruire-Si-Invatare  Cucoş. Teora. Editura Polirom. I. psihologia educației.scribd. Psihopedagogie pentru examene de definitivare si grade didactice.s. Constantin.. Verza E. Cluj-Napoca.  Şchiopu U. Editura Didactică şi Pedagogică .. Ed. Ed. H. Editura Polirom.a. Golu P. Ştiinșa învșșșrii. Radu. M. Editura Universitară... (1997): Psihologia vârstelor. Psihopedagogia succesului. Ed. fie. Academiei.http://www. Instruire și învățare. Bucureşti.  Ionescu. Iaşi. Iaşi.prezentări (ppt. Iași.  Eysenck.):  Stănculescu.(în funcție de numărul vostru/ grupă poate prezenta 1 persoană. I.com/doc/52317202/Ursula-Schiopu-EVerza-Psihologia-varstelor-Ciclurile-vietii-1997 SUCCES ÎN NOUL AN! . Psihologia educației și dezvoltării. 2000. (coord). Elena – Psihologia educaţiei. O. învățare. etc. Bibliografie suplimentară ( de asemenea căutați la BCU și la Anticariate alte cărți legate de problematica didacticii. 1983.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful