Sunteți pe pagina 1din 7

ANEXA NR. 2 ANEXA NR.

19 la Metodologie CALENDARUL mobilitii personalului didactic din nvmntul preuniversitar pentru anul colar 2013 - 2014 I. Ordinea desfurrii etapelor mobilitii personalului didactic din nvmntul preuniversitar pentru anul colar 2013-2014 este urmtoarea: 1) ntocmirea listelor cuprinznd personalul didactic titular care ndeplinete condiiile legale de pensionare la 1 septembrie 2013 de ctre unitile de nvmnt i comunicarea acestora la inspectoratul colar: a) pentru limit de vrst; b) la cerere, pentru pensionare anticipat sau pensionare anticipat parial. Termen: 4 februarie 2013 2) Constituirea posturilor didactice/catedrelor, ncadrarea personalului didactic titular, soluionarea cererilor de ntregire/completare a normei didactice de predare-nvare-evaluare la nivelul unitilor de nvmnt a personalului didactic titular i soluionarea cererilor cadrelor didactice titulare prevzute la art. 48 alin. (2)-(3) pentru anul colar 2013-2014: a) depunerea cererilor de ctre cadrele didactice titulare prevzute la art. 48 alin. (2) la secretariatele unitilor de nvmnt; Termen: 4 februarie 2013 b) comunicarea, la inspectoratele colare, a acordului/refuzului pentru transfer a cadrelor didactice titulare prevzute la art. 48 alin. (2); Termen: 6 februarie 2013 c) stabilirea de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar, a listei finale a cadrelor didactice prevzute la art. 48 alin. (2) pentru care se acord transferul; Termen: 11 februarie 2013 d) constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unitilor de nvmnt/consoriilor colare; Perioada: 4-15 februarie 2013 e) analiza, corectarea i avizarea proiectului de ncadrare i a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de ctre inspectoratul colar. Perioada: 18-25 februarie 2013 3) Completarea normei didactice de predare-nvare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul inspectoratului colar: a) afiarea la inspectoratele colare a listei orelor/catedrelor vacante/rezervate, pentru soluionarea completrilor de norm didactic; Termen: 26 februarie 2013 b) nregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul colar; Perioada: 26-27 februarie 2013 c) edin public organizat de comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, constituit la nivelul inspectoratului colar, pentru completarea normei; Termen: 28 februarie 2013 d) emiterea i comunicarea deciziilor de completare de norm/transfer. Termen: 4 martie 2013 4) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrngere de activitate sau prin restructurarea reelei colare ori prin desfiinarea unor uniti de nvmnt: a) afiarea la inspectoratul colar a listei cuprinznd posturile didactice/catedrele vacante/rezervate; Termen: 4 martie 2013 b) afiarea, la inspectoratele colare, a listei cadrelor didactice care intr n restrngere de activitate, ncepnd cu 1 septembrie 2013; Termen: 4 martie 2013 c) depunerea solicitrilor la unitile de nvmnt, de ctre cadrele didactice aflate n restrngere de activitate, pentru obinerea acordurilor n vederea soluionrii restrngerii de activitate; Perioada: 5-8 martie 2013
18

d) analiza n consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt a solicitrilor i comunicarea hotrrii cu privire la acordarea/neacordarea acordurilor pentru transfer; Termen: 11 martie 2013 e) nregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicit soluionarea restrngerii de activitate la comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar; verificarea i avizarea dosarelor depuse de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar i consilierul juridic al inspectoratului colar; Perioada: 11-18 martie 2013 f) desfurarea probelor practice/orale de profil; Termen: 19 martie 2013 g) afiarea la inspectoratul colar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicit soluionarea restrngerii de activitate; Termen: 20 martie 2013 h) nregistrarea contestaiilor la punctajele acordate; Perioada: 20-21 martie 2013 i) soluionarea contestaiilor n consiliul de administraie al inspectoratului colar i afiarea punctajelor finale; Termen: 22 martie 2013 j) soluionarea cererilor de restrngere de activitate n edin public; Termen: 26 martie 2013 k) nregistrarea contestaiilor la inspectoratul colar cu privire la modul de soluionare a restrngerilor; Perioada: 26-27 martie 2013 l) soluionarea contestaiilor n consiliul de administraie al inspectoratului colar; Termen: 28 martie 2013 m) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare. Termen: 1 aprilie 2013 5) Pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular: a) afiarea la inspectoratul colar a listei cuprinznd posturile didactice/catedrele vacante/rezervate; Termen: 29 martie 2013 b) depunerea cererilor, nsoite de documentele cerute n acestea, de ctre cadrele didactice care solicit pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt la inspectoratele colare, precum i la unitile de nvmnt pentru obinerea acordului pentru pretransfer; verificarea i avizarea dosarelor depuse de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar i consilierul juridic al inspectoratului colar; Perioada: 1-4 aprilie 2013 c) analiza, n consiliile de administraie al unitilor de nvmnt, a solicitrilor depuse de cadrele didactice titulare i comunicarea hotrrii cu privire la acordarea/neacordarea acordului pentru pretransfer; Termen: 5 aprilie 2013 d) depunerea acordurilor emise de unitile de nvmnt, de ctre personalul didactic titular care solicit pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, la comisia de mobil itate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar; Perioada: 5-10 aprilie 2013 e) desfurarea probelor practice/orale; Termen: 11 aprilie 2013 f) soluionarea cererilor de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt n edin public; Termen: 12 aprilie 2013 g) nregistrarea contestaiilor la inspectoratul colar cu privire la modul de soluionare a cererilor de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt; Zilele de: 12 i 15 aprilie 2013 h) soluionarea contestaiilor n consiliul de administraie al inspectoratului colar; Termen: 16 aprilie 2013 i) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare. Termen: 19 aprilie 2013

19

6) Stabilirea personalului didactic care ndeplinete condiiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2013 i se menine n activitate ca titular n anul colar 2013 -2014, n funcia didactic, pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2013, precum i a personalului didactic care a avut calitatea de titular i care nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2013, cruia i se recunoate calitatea de titular, n anul colar 2013-2014: a) depunerea i nregistrarea cererilor la secretariatele unitilor de nvmnt: Perioada: 15-17 aprilie 2013 b) afiarea la avizierele i pe site-urile inspectoratelor colare a listei unitilor de nvmnt i a posturilor didactice/catedrelor la care sunt ncadrai suplinitori fr studii corespunztoare postului, respectiv a listei unitilor de nvmnt i a posturilor didactice/catedrelor la care au rmas restrngeri de activitate nesoluionate; Termen: 17 aprilie 2013 c) discutarea i analizarea de ctre consiliile profesorale ale unitilor de nvmnt, a cererilor depuse, n funcie de datele comunicate de inspectoratele colare, de evoluia demografic la nivel local, de planurile de colarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal i de evoluia planurilor-cadru de nvmnt i supunerea aprobrii cererilor consiliilor de administraie ale unitilor de nvmnt; Perioada: 18-19 aprilie d) comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i cadrelor didactice, a acordului/refuzului privind meninerea n activitate ca titular, a personalului didactic care ndeplinete condiiile legale de pensionare, n funcia didactic pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2013, n anul colar 2013-2014, respectiv recunoaterea calitii de titular, n anul colar 2013-2014, a personalului didactic care a avut calitatea de titular i care nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2013; Termen: 22 aprilie 2013 e) validarea de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar a listelor finale cuprinznd cadrele didactice care ndeplinesc condiiile legale de pensionare i care solicit meninerea n activitate ca titular, n funcia didactic pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2013, n anul colar 2013-2014, respectiv cadrele didactice care au avut calitatea de titular i care nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2013, care solicit recunoaterea calitii de titular, n anul colar 2013-2014; Termen: 24 aprilie 2013 f) depunerea i nregistrarea contestaiilor la sediile inspectoratelor colare; Perioada: 24-25 aprilie 2013 g) soluionarea contestaiilor de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar. Termen: 26 aprilie 2013 7) Modificarea duratei contractelor individuale de munc ale cadrelor didactice netitulare din perioad determinat n perioad nedeterminat n baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare: a) depunerea i nregistrarea cererilor la secretariatele unitilor de nvmnt: Perioada: 15-17 aprilie 2013 b) comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i cadrelor didactice, a acordului/refuzului privind titularizarea n baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare: Termen: 22 aprilie 2013 c) verificarea situaiilor transmise de unitile de nvmnt, de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, constituit la nivelul inspectoratului colar: Perioada: 22-25 aprilie 2013 d) validarea de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar a listelor finale cuprinznd cadrele didactice netitulare propuse pentru a deveni titulare ncepnd cu 1 septembrie 2013, conform art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare; Termen: 26 aprilie 2013 e) depunerea i nregistrarea contestaiilor la sediile inspectoratelor colare; Perioada: 26-29 aprilie 2013 h) soluionarea contestaiilor de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar. Termen: 30 aprilie 2013
20

8) Ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n unitile de nvmnt preuniversitar: a) afiarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluionrii restrngerilor de activitate, a soluionrii cererilor de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, cererilor personalului didactic care a solicitat meninerea n activitate ca titular, n funcia didactic pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2013, n anul colar 2013-2014, a cererilor personalului didactic care a avut calitatea de titular i care nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2013, cruia i s-a recunoscut calitatea de titular, n anul colar 2013-2014, precum i a cererilor cadrelor didactice care au solicitat titularizarea n baza art. 253din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare; Termen: 30 aprilie 2013 b) afiarea listei reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs la unitile de nvmnt i la inspectoratele colare; Termen: 2 mai 2013 c) verificarea i publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs, a centrelor de concurs i a graficului de desfurare a probelor la unitile de nvmnt i la inspectoratele colare; Termen: 7 mai 2013 d) nregistrarea cererilor de nscriere a candidailor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenii promoiei 2013, la secretariatul unitii de nvmnt/centrului care organizeaz concurs; Perioada: 8-17 mai 2013 e) verificarea i avizarea dosarelor candidailor de ctre comisia de organizare i desfurare a concursului i consilierul juridic al inspectoratului colar; Perioada: 20-22 mai 2013 f) validarea nscrierii, prin semntur, de ctre candidai sau mputerniciii acestora prin procur notarial n original, conform graficului stabilit de comisia de organizare i desfurare a concursului; neprezentarea la validare atrage dup sine anularea nscrierii la concurs; Perioadele: 22-24 mai 2013; 22-25 iulie pentru absolvenii promoiei 2013 g) afiarea listei candidailor nscrii i a graficului privind susinerea probelor practice/orale i a inspeciilor la clas; Termen: 27 mai 2013 h) organizarea i desfurarea probelor practice/orale i a inspeciilor speciale la clas; Perioada: 27 mai-28 iunie 2013 i) desfurarea probei scrise; Termen: 30 iulie 2013 j) afiarea rezultatelor; Termen: 5 august 2013 k) nregistrarea contestaiilor la inspectoratele colare i transmiterea acestora la centrele de evaluare; Perioada: 5-6 august 2013 l) rezolvarea contestaiilor; Termen: 7 august 2013 m) afiarea rezultatelor finale. Termen: 8 august 2013 8.1) Etapa I de repartizare - repartizarea n edin public, la nivel de centru de concurs/unitate de nvmnt, a candidailor care au obinut cel puin media de repartizare 7,00 (apte) la concursul din sesiunea 2013, conform art. 56 alin. (8), n ordinea descresctoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate n vederea angajrii pe perioada nedeterminat: a) repartizarea n edin public, la nivelul centrului de concurs/unitate de nvmnt, a candidailor care au obinut cel puin media 7,00 (apte), conform art. 56 alin. (8), n ordinea descresctoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioad nedeterminat; Termen: 9 august 2013 b) repartizarea, n edin public, a candidailor cu media de repartizare minimum 7 (apte), conform art. 56 alin. (8), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de munc pe perioad nedeterminat, la nivelul centrelor de concurs n care au susinut att proba practic sau inspecia special la clas n profilul postului, ct i proba scris sau n alte centre de concurs n care au susinut proba practic sau inspecia special la clas n profilul postului, n ordinea descresctoare a mediilor; Termen: 12 august 2013
21

c) transformarea posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioad nedeterminat rmase neocupate, n posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioad determinat; Termen: 13 august 2013 d) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr. Termen: 30 august 2013 8.2) Etapa a II-a de repartizare - repartizarea n edin public, la nivel de centru de concurs/unitate de nvmnt, a candidailor care au obinut cel puin media de repartizare 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2013, conform art. 56 alin. (9), n ordinea descresctoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru angajare pe perioad determinat: a) repartizarea n edin public, la nivelul centrului de concurs/unitate de nvmnt, a candidailor care au obinut cel puin media 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2013, conf orm art. 56 alin. (9), n ordinea descresctoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate n vederea angajrii pe perioad determinat; Termen: 14 august 2013 b) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr; Termen: 30 august 2013 c) transmiterea, la inspectoratele colare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete reactualizate, a listei candidailor repartizai i a listei candidailor rmai nerepartizai; Termen: 16 august 2013 d) publicarea, la inspectoratele colare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete rmase neocupate, a listei candidailor repartizai i a listei candidailor rmai nerepartizai. Termen: 16 august 2013 9) Detaarea n interesul nvmntului: a) numirea, prin detaare n interesul nvmntului, n funciile de conducere, ndrumare i control neocupate prin concurs; Termen: 16 august 2013 b) nregistrarea acordurilor la unitile de nvmnt; nregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a cror restrngere de activitate nu a fost soluionat prin transfer sau detaare n interesul nvmntului, la inspectoratele colare; Perioada: 16-20 august 2013 c) organizarea i desfurarea probelor practice/orale n profilul postului; Perioada: 21-22 august 2013 d) discutarea i soluionarea propunerilor pentru detaare n interesul nvmntului n consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt i transmiterea listei cadrelor didactice detaate n interesul nvmntului la inspectoratele colare; Termen: 23 august 2013 e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a aprobrii detarilor n interesul nvmntului; Termen: 26 august 2013 f) soluionarea cererilor cadrelor didactice titulare, a cror restrngere de activitate nu a fost soluionat prin transfer sau repartizare, n edin public, prin detaare n interesul nvmntului pentru nesoluionarea restrngerii de activitate, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate; Termen: 27august 2013 g) emiterea i comunicarea deciziilor de detaare n interesul nvmntului. Termen: 30 august 2013 10) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului colar, cadrelor didactice titulare care solicit detaare la cerere, candidailor rmai nerepartizai dup concursul din sesiunea 2013, precum i candidailor care solicit angajare pe perioad determinat n baza mediilor/notelor de la concursul din sesiunea 2012, de la concursul din iulie 2011 sau de la concursul din iulie 2010: a) depunerea i nregistrarea cererilor, la secretariatele unitilor de nvmnt, de ctre cadrele didactice angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat, care solicit prelungirea duratei contractelor individuale de munc pe perioad determinat n anul colar 2013-2014; Perioada: 15-17 aprilie 2013

22

b) comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i cadrelor didactice, a acordului/refuzului privind prelungirea duratei contractelor individuale de munc pe perioad determinat n anul colar 2013-2014; Termen: 22 aprilie 2013 c) nregistrarea, la inspectoratele colare, a cererilor de nscriere, nsoite de documentele solicitate n acestea, pentru cadrele didactice care solicit completarea normei didactice, detaare n interesul nvmntului pentru restrngere nesoluionat, continuitate pentru detaare la cerere, respectiv detaare la cerere pr in concurs sau concurs specific, precum i a candidailor care beneficiaz de prelungirea contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2013-2014 i a celor care solicit angajare pe perioad determinat n baza mediilor/notelor de la concursul din sesiunea 2012, de la concursul din iulie 2011 sau de la de la concursul din iulie 2010; verificarea i avizarea dosarelor de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar i consilierul juridic al inspectoratului colar; Perioada: 16-20 august 2013 d) organizarea i desfurarea probelor practice/orale n profilul postului; Termen: 21 august 2013 e) afiarea punctajelor la inspectoratele colare; Termen: 21 august 2013 f) depunerea contestaiilor la punctaje la inspectoratele colare; Perioada: 21-22 august 2013 g) soluionarea contestaiilor, afiarea listelor finale la inspectoratele colare i validarea i revalidarea fielor de nscriere; Perioada: 23-26 august 2013 h) soluionarea n edin public, a cererilor de completare a normei didactice i de detaare n interesul nvmntului pentru restrngere nesoluionat; i) soluionarea, n edin public, a cererilor de continuitate pentru detaare la cerere; j) repartizarea, n edin public, a cadrelor didactice titulare prin detaare la cerere, care au obinut cel puin media 5,00 (cinci), n ordinea descresctoare a mediilor obinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante n unitile de nvmnt preuniversitar, sesiunea 2013; k) repartizarea, n edin public, a cadrelor didactice titulare prin detaare la cerere, n ordinea descresctoare a punctajelor; l) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluionrii detarilor la cerere i ca urmare a acordrii prelungirii contractelor pe perioad determinat pentru anul colar urmtor; Termen: 27 august 2013 m) repartizarea candidailor care au obinut cel puin media 5,00 (cinci) rmai nerepartizai dup concursul din sesiunea 2013, precum i a candidailor care au obinut cel puin media/nota 5,00 (cinci) i care solicit angajare pe perioad determinat n baza mediilor/notelor de la concursul din sesiunea 2012 i/sau la concursul din iulie 2011, n ordinea descresctoare a notelor; Perioada: 28-29 august 2013 n) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr. Termen: 30 august 2013 11) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate n regim de plata cu ora: a) depunerea dosarelor pentru ncadrare n regim de plat cu ora la unitile de nvmnt i la inspectoratele colare; Perioada: 30 august - 2 septembrie 2013 b) atribuirea orelor vacante/rezervate n regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unitilor de nvmnt, prin decizie a directorilor unitilor de nvmnt i acordarea avizului pentru ncadrare n regim de plata personalului didactic titular din alte uniti de nvmnt, personalului didactic asociat i personalului didactic pensionat; Termen: 3 septembrie 2013 c) transmiterea, la inspectoratele colare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete rmase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate n regim de plata cu ora i a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete ramase neocupate datorit neprezentrii la post a candidailor repartizai n etapele anterioare; Termen: 4 septembrie 2013
23

d) afiarea listei posturilor didactice vacante/rezervate, reactualizat, la inspectoratele colare; Termen: 5 septembrie 2013 e) repartizarea candidailor conform art. 94 alin. (4); Termen: 6 septembrie 2013 f) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr; Termen: 9 septembrie 2013 g) atribuirea orelor vacante/rezervate n regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de munc pe perioad determinat la nivelul unitilor de nvmnt, prin decizie a directorilor unitilor de nvmnt i transmiterea situaiei la inspectoratele colare. Perioada: 10-11 septembrie 2013 12) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului colar, candidailor repartizai dup concursul din sesiunea 2013, care nu s -au prezentat la posturi didactice/catedre i care solicit o nou repartizare, precum i a candidailor care au obinut cel puin nota 5,00 i care solicit angajare pe perioad determinat n baza notelor de la concursul din iulie 2010, n ordinea descresctoare a notelor: a) afiarea listei posturilor didactice vacante/rezervate, reactualizat, la inspectoratele colare; Termen: 12 septembrie 2013 b) repartizarea, n edin public, la nivelul inspectoratului colar, a candidailor repartizai dup concursul din sesiunea 2013, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre, n ordinea descresctoare a mediilor; c) repartizarea, n edin public, la nivelul inspectoratului colar, a candidailor care au obinut cel puin nota 5,00 i care solicit angajare pe perioad determinat n baza notelor de la concursul din iulie 2010, n ordinea descresctoare a notelor; Termen: 13 septembrie 2013 d) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr. Termen: 16 septembrie 2013 II. Transmiterea la Ministerul Educaiei Naionale a situaiei statistice globale privind repartizarea candidailor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate. Termen: 20 septembrie 2013

24