P. 1
Dictionar Biobibliografic Oameni de Stiinta Mureseni [PDF]

Dictionar Biobibliografic Oameni de Stiinta Mureseni [PDF]

|Views: 272|Likes:
Published by Radu Șopu

More info:

Published by: Radu Șopu on Mar 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2015

pdf

text

original

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ

ANA TODEA FÜLÖP MÁRIA MONICA AVRAM

OAMENI DE ŞTIINŢĂ MUREŞENI
DICŢIONAR BIOBIBLIOGRAFIC

MEDICINĂ * FARMACIE * BIOLOGIE * BOTANICĂ * ZOOLOGIE * ECONOMIE * MATEMATICĂ * FIZICĂ * CHIMIE * GEOLOGIE * ASTRONOMIE * TEHNICĂ * AGRICULTURĂ

Coordonator şi Cuvânt înainte Dimitrie Poptămaş Târgu-Mureş 2004

Coperta : Design Brăduţ Crişan Suciu * ACUB Advertising Grafică Bogdana Maria Poptămaş Coordonator: Dimitrie Poptămaş Lucrare întocmită în cadrul compartimentului de informare bibliografică a Bibliotecii Judeţene Mureş Lectură şi corectură: Mariana Ciurca Anna Vintilă Colecţia : Biobibliografii mureşene, 2.

ISBN 973 – 0 – 03762 - 0 Culegerea textului: Monica Avram, Fülöp Mária Tehnoredactare: Monica Avram Scanări fotografii: Alexandru Tcaciuc Selecţie electronică: Melania Suciu

Tipografia MEDIAPRINT SRL 4300 Târgu-Mureş, str. Livezeni, nr. 6 Tel. / Fax 0265 – 255382, e-mail: mediaprint@fx.ro

CUVÂNT ÎNAINTE Al ă tur ă m publicaţiilor de referinţă o nouă lucrare, Oameni de ş tiinţă mureşeni. Un dicţionar biobibliografic al personalităţilor care s-au remarcat în domeniul medicinii, al ştiinţelor exacte şi aplicate şi în alte domenii apropiate acestora care sunt supuse cercetării. Cartea mai poate fi numită a ingeniozităţii mure ş ene. Volumul se înscrie în amplul program de dezvă luire a colecţiilor instituţiei cărţii, principala în judeţ şi una dintre cele notabile din ţară, Biblioteca Judeţeană Mureş. Ca şi altele, lucrarea face parte dintre acelea, care se înscriu în bibliografia locală, domeniu supus atenţiei şi cercetării celor care au ca principală preocupare constituirea colecţiilor şi organizarea lor pe criterii accesibile publicului, de orientare în fluxul şi printre informaţiile acumulate în decursul timpului, prin emiterea de cataloage, bibliografii şi biobibliografii. Exemplificăm aceste preocupări âle noastre cu câteva lucră ri pe care le consider ă m esenţ iale: Bibliografia publicaţiilor periddice şi Bibliografia cărţilor albumelor şi hărţilor apărute în judeţul Mureş între anii 1989-2000 (4 volume), Publicaţiile periodice mureşene apărute între anii 1795-1972, Judeţul Mureş în cărţi (1990-1999), Scriitori români mureşeni şi Catalogul cărţilor tipărite în secolul al 16-lea din Biblioteca TelekiBolyai, Tg.-Mureş. Volumul Oameni de ştiinţă mureşeni face parte din seria de Biobibliografii mureşene, a doua de acest fel, mult mai extinsă în timp şi cuprindere. Am avut în vedere preocupările intelectuale ale mureşenilor din actualele graniţe ale judeţului care au contribuit la progresul societăţ ii. Cei care predomină sunt medicii reprezentaţi în proporţie de aproape jumătate din articolele cuprinse. Este o veche îndeletnicire a unor oameni formaţi în marile universităţi europene, dar şi în cadrul Institutului de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş cu activitate de peste o jumătate de veac, devenind în zilele noastre o universitate de prim rang în domeniu. Lor le urmează farmaciştii şi, în număr apţoape egal, reprezentanţi ai altor discipline care ţin de domeniile: biologie, botanică, zoologie, economie, matematică, fizică, chimie, geologie, astronomie, tehnică, agricultură etc. în timp, fără limite, am apelat la acele personalităţi cărora le aparţin începuturile, Petru Maior şi Gheorghe Şincai, promotori ai luminismului, continuând cu cei care s-au consacrat ştiinţelor medicale în special Matyus Istvân, Iosif Viola, Vasile Popp, Pop D. Popa Ioan, descoperitorilor geometriei neeuclidiene Bolyai Farkas şi Jânos, descoperitorul telefoniei multiple Augustin Maior, reputatul botanist Nyârâdy Erasmus Gyula, precursorul astronauticii, Hermann Obert, şi mulţi alţii.

Acestea sunt câteva nume, o selecţie de vârf care justifică o lucrare de referinţă despre acei oameni care şi-au consacrat viaţa binelui omenirii şi care în mod diferenţiat şi inegal, rămân într-o lucrare alcătuită nu numai pe baza colecţiilor noastre, ci şi prin bunăvoinţa unor persoane care au răspuns solicitărilor noastre. Pentru noi, elaborarea dicţionarului a însemnat şi un fericit prilej de completare a colecţiilor prin generozitatea unor persoane inserate în lucrare. Se cuvine să aducem mulţumiri autorilor, Ana Todea, care a avut iniţiativa unei lucrări de o asemenea anvergură în limitele nepărtinirii care ne caracterizează, Fiilop Mâria, bibliotecară cu experienţă, harnică şi pricepută în colecţionarea şi prelucrarea datelor şi Monicăi Avram, pentru siguranţa cu care a îmbrăţişat profesia de bibliotecar, celorlalte colege şi colegi, care au sprijinit această iniţiativă, precum şi celor care ne-au furnizat date pentru întregirea fişelor biobibliografice.

Dimitrie POPTĂMAŞ
Directorul Bibliotecii Judeţene Mureş

Lămuriri LĂMURIRI Am conceput şi elaborat acest dicţionar biobibliografic cu intenţia de a realiza un instrument de informare, care să faciliteze o cunoaştere şi o mai bună valorificare a potenţialului creaţiei ştiinţifice şi tehnice, reflectate prin oameni de ştiinţă mureşeni, mai mult sau mai puţin consacraţi, din domeniile: medicină, farmacie, biologie, botanică, zoologie, economie, matematică, astronomie, fizică, chimie, geologie, tehnică şi agricultură. Ne vine foarte greu să facem distincţia între personalitate şi specialist, fapt pentru care folosim drept criteriu de selecţie publicarea cel puţin a unei cărţi (lucrări) din domeniile amintite. Oricum, selecţia nu a fost uşoară şi nu ne amăgim că ar fi perfectă. Considerăm oameni de ştiinţă mureşeni pe toţi cei născuţi în judeţul Mureş, cei care şi-au desfăşurat aici viaţa şi activitatea, pe cei care, o perioadă a vieţii lor, au învăţat sau au lucrat aici, considerând trecerea lor prin viaţa mureşeană onorantă şi demnă de a fi menţionată. Pentru perioada medievală şi modernă cuprindem şi personalităţi din alte domenii (preoţi, jurişti, istorici) care, prin funcţiile şi atribuţiile lor, au contribuţii importante în domeniul ştiinţei şi tehnicii, publicând lucrări în aceea vreme, astfel încât, îşi au locul binemeritat în această biobibliografie. Sub aspectul cuprinderii în timp ne-am limitat la acele personalităţi cu preocupări cât mai apropiate de rigorile ştiinţei, apărute în formă tipărită. Selecţia nu face deosebire de naţionalitate, religie, sex, vârstă, incluzând, alături de personalităţi şi de specialişti consacraţi, persoane mai puţin cunoscute, iar viitorul va decide evoluţia lor valorică. Prezentăm date pe care le credem esenţiale, fără a emite judecăţi de valoare. Ne-am rezervat dreptul de a selecta şi a interveni în materialele primite în ideea încadrării, sistematizării şi prezentării datelor, conform obiectivelor şi spaţiului de publicare disponibil. Nu folosim fraze elogioase de apreciere impersonală, nepersonalizată, marcate de subiectivitate şi de o prea largă valabilitate; optăm pentru tonul concis, informativ, lăsând opera să vorbească de la sine prin simpla înşiruire. Fişa de autor are mărimea datelor la care am avut acces, dimensiunile sale nu exprimă nicidecum o judecată de valoare. Prezentarea subiectelor este inegală, întrucât perioadele în care au trăit sunt diferite, iar informaţiile sunt şi ele diferite. Ne-am aflat în faţa unei dileme între a da cât mai multe informaţii şi a ne restrânge la cele esenţiale; este adevărat că selecţia îngustează circulaţia informaţiilor. Bibliograful, neputând abdica de la menirea sa de mediator de informaţii utile, nu poate totuşi realiza o selecţie decât atunci când cunoaşte domeniul respectiv. Am optat, din aceste motive, pentru o soluţie de compromis: să oferim o cât mai bogată informaţie atunci când există din abundenţă, renunţând uneori la principiul unităţii de redactare pentru a furniza utilizatorilor, ori de câte ori este la îndemână, o informaţie semnificativă, absentă în cazul altor autori, incluşi în dicţionar. Recunoaştem că lucrările de referinţă se elaborează cu dicţionarele pe masă (şi nu doar cu ele), nu prin compilarea datelor acestor surse, ci prin topirea informaţiilor într-o

Biblioteca Judeţeană Mureş nouă viziune, potrivit proiectului amănunţit pe care ni l-am propus. Pentru informaţii despre viaţa şi activitatea subiecţilor am consultat lucrări de referinţă, enciclopedii, dicţionare, monografii, tratate, studii, bibliografii ascunse, cataloage de bibliotecă şi alte surse. În culegerea informaţiilor, pentru cei în viaţă, ne-am folosit de fişe biobibliografice tip chestionar sau de CV-uri, apelând direct la persoana vizată sau, pentru o parte din cei plecaţi în eternitate, la familiile lor. Precizăm că nu în toate cazurile am reuşit să obţinem informaţiile solicitate, revenind de nenumărate ori cu adrese însoţite de chestionare; uneori, am recurs la telefoane, vizite, reveniri prin corespondenţă şi alte forme considerate de noi cele mai potrivite. Am apelat la colaboratori, cunoscători ai domeniilor în care şi-au desfăşurat activitatea pentru a obţine documente, informaţii care să ne ajute la reconstituirea vieţii şi activităţii celor vizaţi. Tuturor le mulţumim pentru bunăvoinţa de a ne pune la dispoziţie surse de informare pentru dicţionar. Intenţia noastră a fost să-i cuprindem pe toţi, absenţa unora fiind regretabilă. Iniţial s-a întocmit o bază de date, având drept punct de plecate fişierul Personalia, existent la serviciul bibliografic al Bibliotecii Judeţene Mureş, graţie muncii depuse de colegele Fülóp Mária, Anna Vintilă şi Elena Hodoş. În acest fel am reuşit să punem în lumină personalităţile de mult dispărute. În redactarea fişelor de autori se respectă, în general, ordinea întrebărilor din chestionar; acestea cuprind două părţi: una biografică şi cealaltă bibliografică, cu două secţiuni care includ cărţile publicate şi referinţele bibliografice. În descrierea biografică se menţionează: numele şi prenumele, profesia; data şi locul naşterii şi al morţii (nu menţionăm judeţul Mureş, doar numele localităţii; iar pentru alte judeţe trecem abrevierile convenţionale); studiile, titlurile ştiinţifice şi academice; activitatea profesională: ocupaţiile principale: instituţia, oraşul, funcţiile deţinute, perioada; activitatea ştiinţifică: domeniile de cercetare sau de interes; specializările; ţară, an; distincţii obţinute; societăţiile şi asociaţiile în care a făcut sau face parte; hobby-uri. Acolo unde ne-au parvenit titlurile tezelor de doctorat le menţionăm, întrucât constituie un punct de reper în activitatea celui descris. Din motive obiective (necesitatea unui spaţiu tipografic mult mai mare) renunţăm la citarea titlurilor de studii publicate, menţionând titlurile revistelor, numărul de articole (când există informaţia). Secţiunea a doua a fişei de autor o consacrăm bibliografiei ce cuprinde următoarele părţi: bibliografia cărţilor publicate ca singur autor sau în colaborare (cărţi, monografii, tratate, cursuri). Cărţile publicate ca autor singur se separă de cele în colaborare, ambele părţi respectând ordinea cronologică a apariţiilor. Până la trei autori, se face descrierea bibliografică completă la numele autorului; la peste trei autori, având intenţia de a nu omite nici un autor mureşean, indiferent de gradul său de implicare în elaborarea lucrării (menţionaţi în descriere la locurile patru, cinci etc.) descrierea bibliografică va fi prescurtată (titlul, anul), iar descrierea completă o dăm în Bibliografia de la sfârşitul lucrării. Referinţele sunt variate: monografii, părţi ale unor lucrări, articole, dicţionare, lexicoane, bibliografii etc., aşezate în ordine cronologică.

Lămuriri Bibliografia generală de la sfârşitul lucrării indică sursele la care am apelat pentru redactare, precum şi bibliografia cărţilor cu mai mult de trei autori, a căror descriere apare prescurtată în cadrul fişei de autor. Descrierea este făcută la titlu / autori şi este aranjată în ordine alfabetică. Neputând consulta tot ce au scris şi tot ce s-a scris despre fiecare autor, inevitabil s-au strecurat unele erori, sperăm cât mai puţine. Utilizarea a cât mai multe surse ne-a dat posibilitatea de a le corecta pe altele (de exemplu: trei date de naştere diferite, neconcordanţă între anii de studii, apariţia unor cărţi). Ni s-ar putea reproşa, mai ales la persoanele în viaţă, că ne-a ocupat de unii prea mult, iar de alţii prea puţin; s-ar putea, de asemenea, sublinia absenţa unor personalităţi. N-au fost introduşi autori mureşeni care au cărţi publicate, dar despre care nu avem date biografice. Ne cerem scuze pentru unele lacune sau omisiuni în informaţii. Vom aprecia orice informaţie suplimentară şi toate consideraţiile critice din partea celor care vor dori să le facă. Fişele de autor din dicţionar sunt semnate cu iniţialele numelor bibliotecarelorredactori F. M. (Fülóp Mária), M. A. (Monica Avram) şi A. T. (Ana Todea); semnătura dublă apare la acei autori unde, în partea a doua a lucrului s-au adus precizări şi completări. Anexăm o listă de abrevieri, folosind ca sursă lexicală, cât şi pentru forma cuvintelor Dicţionarul explicativ al limbii române. Ed. a 2-a. – Bucureşti : Editura Univers Enciclopedic, 1996. Abrevierile numelor se fac cu punct după iniţiale; abrevierea denumirilor de instituţii, societăţi, asociaţii, ministere se va face fără punct; titlurile lucrărilor şi numele autorilor sunt scrise cu caractere diferite. Se optează pentru exprimarea „membru în …” în locul celei uzuale de „membru al …” din raţiuni impuse de spaţiu, acuzativul permiţând prescurtarea cuvintelor. Adresez cele mai alese cuvinte de mulţumire conducerii Bibliotecii Judeţene Mureş, domnului director Dimitrie Poptămaş pentru interesul şi implicarea în fiecare etapă de elaborare a dicţionarului. Calde mulţumiri colegelor Mariana Ciurca şi Anna Vintilă, care au depus un efort deosebit în corectarea întregului material; Melaniei Suciu, care a realizat selecţia electronică prin trierea bazei de date a bibliotecii; colegului Alexandru Tcaciuc care a scanat materialul fotografic pe care l-a avut la dispoziţie. Mulţumiri adresate, de asemenea, tuturor colegilor de la sălile de lectură şi de la relaţii cu publicul, colegei Demeter Iudit de la Reghin şi Lucia Ţarălungă de la Sighişoara pentru ajutorul acordat în culegerea informaţiilor. Această biobibliografie a oamenilor de ştiinţă încearcă să eternizeze pe cei cuprinşi în ea, „căci o viaţă care poate fi trăită oricât, nu merită să fie trăită oricum”, spunea undeva Montaigne.

Târgu-Mureş, decembrie 2004

Ana Todea

AB – Alba ABI – American Biographical Institute adj. – adjunct AEP – Asociaţia Europeană a Psihiatrilor AFRODA – Asociaţia Franco-Română de Dezvoltare a Agriculturii AFT – Academia Forţelor Terestre AG – Argeş AGER – Asociaţia Generală a Economiştilor din România AGIR – Asociaţia Generală a Inginerilor din România agr. – Asociaţie / Association AŞR – Academia de Ştiinţe din România ATI – Anestezie-Terapie Intensivă ATM – Academia Tehnică Militară ATU – Academia Trupelor de Uscat „Nicolae Bălcescu” Sibiu Aufg. – Aufgabe (ediţie) aug. – august BC – Bacău . – aprilie AR – Arad ARPIA – Asociaţia Română pentru Propagarea Istoriei Aviaţiei ARSD – Asociaţia Română de Studiu a Durerii ART – Asociaţia Română de Tribologie ASAIO – Asociaţia Americană de Organe Interne Artificiale AŞAS – Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ASE – Academia de Studii Economice asist. – asistent ASIT – Asociaţia Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor din România ASM – Academia de Ştiinţe Maghiară AŞMR – Academia de Ştiinţe Medicale din România Asoc. – agronom AGVPSR – Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România AIAA – American Institute of Aeronautics and Astronautics AMRPR – Asociaţia Medicilor Rezidenţi în Psihiatrie din România AMVR – Asociaţia Medicilor Veterinari din România ANCA – Asociaţia Naţională de Consultanţă în Agricultură ANEP – Asociaţia Noilor Psihiatrii Europeni ANEVAR – Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România ANIP – Asociaţia Naţională de Îngrijire Paleativă ANRO – Asociaţia Naţională Română de Ortodonţie ANTO – Asociaţia Naţională de Terapie a Obezităţii AOŞR – Academia Oamenilor de Ştiinţă Români APLR – Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România APR – Asociaţia Psihiatrilor din România apr.Biblioteca Judeţeană Mureş ABREVIERI AAAS – American Association for Advencement in Science AAO – Asociaţia Americană de Ortodonţie AAP – Asociaţia Artiştilor Plastici.

Abrevieri BCU – Biblioteca Centrală Universitară BH – Bihor BJM – Biblioteca Judeţeană Mureş BN – Bistriţa . – colegiu col. – coloana com. – Direcţia .Severin CTS – Centrul de Transfuzie Sanguină CV – Covasna DB – Dâmboviţa DEAN – Dean European Association Network dec. – Consiliu CPUN – Comitetul Provizoriu de Uniune Naţională CS – Caraş . – consilier Cons. Ministerul Industriei Uşoare CDR – Convenţia Democratică Română CDTEF – Centrul de Documentare Tehnică pentru Economia Forestieră CECCAR – Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies CFR – Căile Ferate Române CJ – Cluj CL – Călăraşi Cls. – conferenţiar cons.TS – Comisia de Transfuzie Sanguină conf. – decembrie DGFP – Direcţia Generală a Finanţelor Publice DIFRD – Departamentul de Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă Dir.Năsăud BRO – International Brolin Research Organization BT – Botoşani BV – Braşov BZ – Buzău CAM – Casa Autonomă a Monopolurilor CAP – Cooperativă Agricolă de Producţie CC al PMR – Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român CCD – Casa Corpului Didactic CCPÎTS – Centrul de Cercetări pentru Problemele Învăţământului Tehnic Superior CCSITMUIU – Centrul de Cercetări Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică. – comuna Com. – clasa / clase CN – Colegiu Naţional CNAM – Comisia Naţională de Aprobare a Manualelor CNAS – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate CNCS – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice CNCSIS – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior CNCSU – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare CNFIS – Consiliul Naţional al Finanţării Învăţământului Superior CNOG – Consiliul Naţional de Obstetrică şi Ginecologie Col.

– doctorand DSP – Direcţia de Sănătate Publică EACD – European Academy of Child Disability EACR – European Association for Cancer Research Ed.Biblioteca Judeţeană Mureş dir. traducător. fordította. – facsimil farm. – ediţia EDP – Editura Didactică şi Pedagogică EFES – European Federation of Endocrine Societies EFPT – Federaţia Europeană a Rezidenţilor în Psihiatrie EHA – Asociaţia Europeană de Hematologie EME – Erdélyi Múzeum-Egyesület (Societatea Muzeului Ardelean) EMKE – Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania) EMT – Erdélyi Műszaki és Természettudományos Társaság (Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania) EOSAO – European Ortodontic Society EPNS – European Paedriatic Neurology Society EUREPA – European Academy of Epilepsy EUROTOX – Societatea Europeană de Toxicologie ev. – farmacist febr. – fordítás. – Institutul Pedagogic ian. – ianuarie IAS – Intreprinderea Agricolă de Stat IASP – International Association for the Study of Pain IASTED – Asociaţia Internaţională de Educaţie în Domeniul Tehnic IBRO – International Brain Research Organization . evangélikus f. – docent dr. – doctor drd. – grafice h – hartă HD – Hunedoara HR – Harghita I Ped. fordították (traducere. – Facultate facs. – figuri Ford. – februarie FESS – Functional Endoscopic Sinus Surgery fig. a tradus / au tradus) FSN – Frontul Salvării Naţionale GAS – Gospodăria Agricolă de Stat GJ – Gorj GL – Galaţi gr. – grad graf. – evanghelic. – foaie / foi Fac. fordító. – director DJ – Dolj DMC – Dispensar Medical Comunal doc.

– ilustraţii. – iulie IUMS – International Union of Microbiological Societies iun. – kötet (volum) lb. Studii şi Proiectări Silvice IDT – Institutul de Documentare Tehnică IGSC – International Gastro-Surgical Club IIS – Institutul de Învăţământ Superior il. – limbă Lic.Abrevieri ICAS – Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice ICB – Institutul de Cercetări Biologice ICCP – Institutul de Cercetare şi Producţie Pomicolă ICCT – Institutul de Cercetare şi Creştere a Taurinelor ICECHIM – Institutului Central de Chimie ICECOM – Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii ICF – Institutul Căi Ferate ICNA – International Child Neurology Association ICPCB – Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor ICPE – Institutul de Cercetări şi Proiectări Electrotehnice ICSIT – TCI – Institutul de Cercetare pentru Tehnica de Calcul şi Informatică ICSPS – Institutul de Cercetări. – moare . – liceu m. – királyi (crăiesc. illusztráció IL – Ialomiţa ILAE – International League Against Epilepsy IMF – Institutul de Medicină şi Farmacie IML – Institutul de Medicină Legală INCDTIM – Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCEF – Institutul de Cercetări şi Experimentări Forestiere INCERC – Institutul Naţional de Cercetări pentru Construcţii şi Economia Construcţiilor ing. – kiadás (ediţie) kir. regal) köt. judeţean kiad. – iunie IUPAB – International Union for Pure and Applied Biophisics IUPS – Intreprinderea de Utilaje şi Piese de Schimb jud. – judeţ. – inginer IP – Institutul Politehnic IPEG – Institutul de Proiectare şi Exploatare Geologică IRE – Institutul Naţional Român pentru Studiul Amenajării şi Folosirii Surselor de Energie IRMA – Asocciaţia Internaţională de Reabilitare Medicală IS – Iaşi IS End. – International Society of Endocrinology ISACA – Information Systems Audit and Control Association ISE – Institutul de Studii Economice IŞJM – Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş ISSPD – Asociaţia Internaţională de Studiu a Personalităţii ISSPD – Societatea Internaţională a Studiului Tulburărilor de Personalitate iul.

– municipiu Mv. – martie MEC – Ministerul Educaţiei şi Cercetării MEÎ – Ministerul Educaţiei şi Învăţământului MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale MET – Magyar Egészségügyi Társaság (Societatea Medicală Maghiară) MFP – Ministerul Finanţelor Publice MI – Ministerul de Interne MÎ – Ministerul Învăţământului MÎŞ – Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei MIU – Ministerul Industriei Uşoare MJ – Ministerul Justiţiei MM – Maramureş MM – Ministerul Mediului MMDSZ – Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (Uniunea Studenţilor Maghiari din Târgu-Mureş) MMSOS – Ministerul Muncii. – pedagogic Phd – Philosophiae Doctor . – multigrafiat mun. – Marosvásárhely n.Biblioteca Judeţeană Mureş mag. Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale OGYE – Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem OGYI – Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet MRT – Magyar Repüléstörténeti Tarsaság MS – Ministerul Sănătăţii MŞ – Mureş MSF – Ministerul Sănătăţii şi Familiei MTA – Magyar Tudományos Akadémia (Academia de Ştiinţe Maghiară) multigr. – magister farmacist MAI – Ministerul Afacerilor Interne MAIA – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare MAN – Marea Adunare Naţională MApN – Ministerul Apărării Naţionale MAPPM – Ministerul Apelor. Pădurilor şi Protecţiei Mediului mart. – noiembrie NSF – National Science Foundation NT – Neamţ oct. pharm. – octombrie OJSPA – Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice OMIKK – Országos Müszaki Információs Központ és Könyvtár OMS – Organizaţia Mondială a Sănătăţii ONU – Organizaţia Naţiunilor Unite ONUDI – Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială ORL – Otorinolaringologie OTT – Orvostörténeti Társaság (Societatea de Istorie a Medicinii) PC – Personal Computer PCR – Partidul Comunist Român PD – Partidul Democrat Ped. – se naşte nov.

– Şcoala Generală Şc. – reprezentant RFG – Republica Federală Germania RPR – Republica Populară România RPU – Republica Populară Ungaria RSR – Republica Socialistă România sa – sine anno SAR – Societatea Academică Română SB – Sibiu Şc. Reanimare şi Descarcerare sn – sine nomine SNBC – Societatea Naţională de Biologie Celulară SNOMR – Societatea Naţională de Oncologie Medicală Română SNPCAR – Societatea de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România soc. – republica reprez.Abrevieri PH – Prahova PIM – Petőfi Irodalmi Múzeum pl – planşă PNR – Partidul Naţional Român PNŢCD – Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat postlic. Telegraf PUNR – Partidul Unităţii Naţionale Române RDG – Republica Democrată Germania red. – Societate / Society / Societé / Societas . Prim. – redactor ref. – preşedinte PRM – Partidul România Mare prof. – profesor PTT – Poştă. – reformat. – subinginer SIU – Societatea Internaţională de Urologie SJ – Sălaj sl – sine loco SM – Satu-Mare SMT – Secţia de Maşini şi Tractoare SMURD – Serviciul Mobil de Urgenţă. – scheme SCPCB – Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor SCZ – Staţiunea de Cercetare Zootehnică sept. – postuniversitar preş. református Reg. – septembrie SIAR – Societatea Inginerilor de Automobile din România SIL – Societas Internationalis Limnologiae sing. – postliceal postuniv. – Regală rep. Gen. Telefon. – Şcoala Primară SCCPM – Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Mureş SCDA – Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă sch.

– tabel TCM – Tehnologia Construcţiilor de Maşini Tg – târg. – universitar Univ. Târgu TgM – Târgu-Mureş TL – Teleorman TM – Timiş TV – Televiziune UAP – Uniunea Artiştilor Plastici UAT – Universitatea de Artă Teatrală UBB – Universitatea Babeş – Bolyai UCDMR – Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România UDC – Universitatea Dimitrie Cantemir UDMR – Uniunea Democratică a Maghiarilor din România UEDC – Universitatea Ecologică Dimitrie Cantemir UMF – Universitatea de Medicină şi Farmacie UNAS – Uniunea Naţională a Asociaţiilor Stomatologice univ. – vicepreşedinte VL – Vâlcea vol.Biblioteca Judeţeană Mureş SOCER – Societatea pentru Optimizarea Consumurilor Energetice SRBBM – Societatea Română de Biochimie şi Biologie Moleculară SRRO – Societatea Română de Radioterapie-Oncologie SV – Suceava tab. – volum WAYPT – World Association of Young Psichiatrists WHMA – Worldwide Hungarian Medical Academy WPA – World Psichiatric Association . – Universitate UP – Universitatea Politehnică UPE – Universitatea Politehnică şi Economică UPM – Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş URSS – Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste USAB – Universitatea de Ştiinţe Agricole Bucureşti USAMV – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară USSM – Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale UT – Universitatea Tehnică UTM – Universitatea Tehnică a Moldovei vicepreş.

Oameni de ştiinţă mureşeni

A
ÁBRÁM Zoltán, medic; n. 9 dec. 1963,
Seini (MM); Şc. prim. şi gen. la Seini; Lic. Industrial nr. 5 Satu Mare (1978-82); IMF TgM (1989); şcoala de ziaristică la Budapesta (1990-91). A lucrat ca medic stagiar la Spitalul Clinic Municipal TgM (1989-91); preparator univ. (1989-91); asist. univ. (1993-97); şef de lucrări la Disciplina Igienă şi Medicina Muncii, UMF TgM (1997-). Dr. în medicină cu teza: Studii experimentale privind efectele craniului hexavalent şi observaţii clinicoparaclinice la muncitorii expuşi la această noxă, într-o unitate industrială (1998). Membru în Cons. Prof. şi în Senatul UMF TgM. Domenii de cercetare: indicatorii apei râului Mureş, calitatea apei izvoarelor, efectele poluării atmosferice asupra aparatului respirator, studii experimentale privind unele metale (crom, mercur, zinc), poluarea sonoră, teme de educaţie pentru sănătate (obiceiuri de viaţă şi alimentaţie, consum de droguri). A participat la sesiuni şi simpozioane ştiinţifice cu peste 30 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1993, 1998); Neurochemical Research (1994); Orvostudományi Értesítő (1994-2000); Erdélyi Múzeum (1995); Egészségtudomány (1996-99); Revista Română de Medicina Muncii (1996, 1998); Életmód-egészség (2000); Revista Română de Cardiologie (2000); colaborator la ziare: 24 Ore mureşene, Cuvântul liber, Ecomed, Informaţii ecologice, Krónika, Látlelet, Népújság. Peste 100 lucrări apărute în rezumate în ţară şi străinătate. Specializări: Ungaria (1992, 1995, 1998, 2000); Anglia (1994). Distincţii obţinute: Premiul „Pro Hygiene”, Budapesta (1999) şi Premiul „Dr. Aszalós János”, TgM (2000). Membru în EME, Secţia de Ştiinţe Medicale (1991-); Soc. de

Igienă şi Sănătate Publică (1991-); The New York Academy of Sciences (1995); Magyar Egészségügyi Társaság (1996-); Corporaţia doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000). Hobby-uri: artă fotografică şi jurnalistică. Lucrări publicate: • Magyarok a nagyvilágban: beszélgetések a megmaradásról. – Székelyudvarhely : Ablak Kiadó, 1995. – 154 p. • Zavaros a Nyárád: Nyárádszereda község múltja és jelene. – Mv : Juventus Kiadó, 1996. – 265 p. • Műemlékvédelem és környezetvédelem. – Mv. : Rhododendron, 1997. • Szentegyháza – Mv. : Juventus, 1998. – 352 p. • Dietetika. – TgM : Lyra, 1999. – 140 p. (Ed. a 2-a în 2000). • Táplálkozás és élelmezés. – Mv.: Juventus, 2001. – 232 p. • Egyesült Királyság : (A szigetország vonzásában). – Mv. : Juventus Kiadó, 2002. – 208 p. • A Maros folyó szennyeződése Marosvásárhely Környékén. – Mv. : Juventus, 2002. – 127 p. - în colaborare: • Népfőiskola Erdélyben. – Tg. Secuiesc, sa. • Tápértéktáblázatok a táplálkozástudomány dietétika ismeretéhez / Bedő K., Ábrám Z. – TgM, 1994. • Igiena mediului ambiant : curs litografiat / Ábrám Z., R. Ureche, I. Domahidi. – TgM : UMF, 1995. • Communitas Emlékkönyv. – Mv., 1996. • Igiena alimentaţiei : curs litografiat. – 1996. • Bársonyszékek és hangulatok / Zonda Attila; sajtó alá rendezte Ábrám Z. – Csíkszereda, 1997. • In Vivo Orvoskongresszus közleményei. – 1999. • Életmód - egészség. – Mv., 2000. • Misszesek voltunk. – Mv., 2000. • Táplálkozás– és élelmezés–egészségtan : egyetemi jegyzet / Ábrám Zoltán, Domahidi A. – Mv. : OGYE, 2000. – 130 p.
Referinţe: • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, 1996.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Biographical Center Cambridge, First Edition, 1999. • Who’s Who in the World, Marquis, 16th Edition, 1999. • Outstanding People of the 20th Century. • Biographical Center Cambridge, Second Edition, 2000. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000. • Who’s Who in the World, Marquis, 17th Edition, 2000. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002. • Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2002. – 2. köt. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (A. T.)

ACKNER, Michael Johann, arheolog, istoric, epigrafist, preot evanghelic; n. 25 ian. 1782, Sighişoara – m. 13 aug. 1862, Guşteriţa. Studii: Gimnaziul la Sighişoara şi Sibiu; studii univ. la Wittenberg (1805) şi Göttingen (1806). După terminarea studiilor, împreună cu concetăţeanul şi colegul său, Severinus, au plecat pe jos la Berlin, Hamburg, Paris, apoi în Elveţia şi Italia. Cunoştinţele acumulate pe parcursul călătoriei de studiu din domeniul arheologiei şi al ştiinţelor naturii, le-a folosit în lucrările sale de mai târziu. A fost prof. de lingvistică şi arheologie timp de 13 ani la Gimnaziul Ev. din Sibiu. A fost numit preot la Guşteriţa (1821) şi la Biertan (1823). Autor al mai multor vol. de geologie, mineralogie şi arheologie, specialist de renume în istoria antică a Transilvaniei; a avut preocupări de matematică, astronomie şi fizică. Activitatea lui ştiinţifică s-a bucurat de o largă apreciere în ţară şi străinătate. A fost membru în numeroase soc. ştiinţifice din Viena, Roma, Cracovia, Jena. A publicat studii şi articole în revistele din Transilvania, Viena, Bonn. Biblioteca lui şi bogata colecţie de minerologie a ajuns în posesia soc. săseşti Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften. Lucrări publicate: • Antiqua musei Parisiorum monumenta. – Cibinii, 1809. • Beitrag zur Geognosie und Petrefaktenkunde, vorzüglich der Schichten aus dem Bereich der Hermannstädter Bassins. – Bonn : Akademie der Wissenschaften, 1854. – 40 p. • Mineralogie Siebebürgens, mit geognostischen Andeutungen : Eine vom Vereine zur Beförderung der siebenbürgischen

Landeskunde gekrönte Preisschrift, mit einer geognostisch-oryktognostischer Karte Siebenbürgens. – Hermannstadt : Druck und Verlag von Theodor Steinhausen, 1855. – XV, 391 p., 8 f. il., h. • Die Römischen Alterthümer und deutschen Burgen in Siebenbürgen. – Wien, 1856. • Die Römischen Alterthümer und deutschen Burgen in Siebenbürgen. – 2. Aufl. – Wien, 1857. • Die Colonien und militärischen Stand-Lager der Römer in Dacien, im heutigen Siebenbürgen. – Wien, 1857. • Dacien in den antiken Münzen, eine Quelle der ältern Geschichte Siebenbürgens 101-275. nach Ch. – Wien, 1862. - în colaborare: • Die römischen Inschriften in Dacien / Ackner, Michael Johann; Müller, Fr. – Wien, 1865.
Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József, dr. – Budapest, 1878. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1.köt. : Aach – Bzenszki. – 1891. • Enciclopedia Cugetarea. – Bucureşti, 1940. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. – 1. köt. : A-K. – 1967. • Profiluri mureşene. – TgM, 1973. – Vol. 2. – p. 95. • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti / I. M. Ştefan, Edmond Nicolau. – Bucureşti : Albatros, 1981. – p. 49-50. • Johann Michael Ackner (1782-1862). Leben und Werk / Volker Wollmann. – Cluj-Napoca : Dacia, 1982. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. – Thaur bei Innsbruck, 1993. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken, 1701-1849 / Szabó Miklós, Szögi László. – Mv., 1998. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1. köt. : A-Cs. – 2001. (F. M.)

ÁCS János, medic; n. 13 dec. 1959, TgM. Studii: de medicină la IMF TgM (1985). Stagiar la TgM (1985-87); medic de circumscipţie la Suceava (1987-90); rezident la Spitalul Clinic Jud. TgM (1990-91) şi tot aici, medic specialist în neurochirurgie (1995-). Domenii de cercetare: bolile arterelor cerebrale, tumorile creierului, epilepsiile etc. Lucrări publicate:

Oameni de ştiinţă mureşeni
- în colaborare: • Az epilepsziás betegségek sebészeti kezelésének összefoglalója. – Szombathely, 1995.
Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – Nagyvárad , 2000. (F. M.)

• Gyógyszer-technológia / Ádám Lajos, Szánthó Éva. – 1982. – 203 p.; 3. köt. – 1983. – 242 p.; 4. köt. / Papp József, Ádám Lajos, Popovici Adriana. – 1984. – 239 p. • Farmacopeea Română. – Ed. a 10-a. – 1993.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt.: A-K. – 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 1999. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. (A. T.; F.M.)

ÁDÁM Ludovic; Lajos, farmacist, prof.
univ.; n. 30 aug. 1926, TgM – m. 6 ian. 2000, TgM. Obţine diploma de farmacist la IMF TgM (1951). Dr. în farmacognozie cu teza: Contribuţii la studiul farmacognostic al plantei Rumex alpinus (1965) (1974). Preparator la disciplina Botanică farmaceutică (1949-52); asist. univ.; şef de lucrări; conf., respectiv prof. (1980-88); farm. principal la disciplina Tehnologie farmaceutică (1949-88), pe care a condus-o (1970-88); a fost şi decanul Fac. de Farmacie (1976-84). A luat parte la redactarea revistei de farmacie Értesítő respectiv Gyógyszerészeti Értesítő (1956-57); a publicat şi în Orvosi Szemle – Revista Medicală. Lucrări publicate: • Curs de tehnică farmaceutică. – 2 vol.; facs. 1-2. – TgM : IMF, 1978. – Facs. 1. – VI , 269 p. - în colaborare: • Farmacopeea Română. – Ed. a 8-a. – 1965. • Tehnică farmaceutică. – Bucureşti : EDP, 1969. – 556 p. • Tehnică farmaceutică : Manual / Ádám Ludovic, Stoian Ionescu, V. Ciocănela. – Ed. a 2-a revizuită. – Bucureşti : EDP, 1974. – 744 p. • Farmacopeea Română. – Ed. a 9-a. – 1976. • Curs de tehnică farmaceutică. – Vol. 2; facs. 1-2. – TgM : IMF, 1978. – Facs. 1. / Ádám Ludovic, Adriana Popovici, Szántó Eva. – XI, 270 p. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică / Ádám Ludovic, Csath Stîncel Zamfira, Mihai Giurgiu. – Vol. 2. – TgM : IMF, 1979. – 120 p.

ÁDÁM Sára, farmacist; n. 6 apr. 1930, Şoimuş. Studii: IMF, Fac. de Farmacie (1956). Dr. în farmacognozie cu teza: Studiul farmacodinamic şi chimic al unui extract hepatoprotector obţinut din planta Chelidonium majus (1979). A fost cecrcetător în domeniul plantelor medicinale la Institutul de Cercetări din TgM al Academiei Române de Ştiinţe (195659); cercetător în biochimie la Catedra de Farmacognozie sub conducerea prof. Kopp Elemér (1959-62). Fondatorul şi şeful Laboratorului de Meteorologie al IMF (196265); asist. univ., cercetător până la pensionare (1965-87). Publică în Revista Medicală. Autoare al mai multor brevete. Lucrări publicate: - în colaborare: • Farmacopeea Română. – Ed. a 7-a. – 1965. • Cercetări medicale. – Bucureşti, 1968.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – Nagyvárad, 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. (F. M.)

ÁDÁM-MÁTYÁS Sarolta Vezi: ÁDÁM Sára

Biblioteca Judeţeană Mureş

AGYAGÁSI Károly, medic; n. 19 oct.
1853, Band – m. 7 febr. 1933, TgM. Studii la TgM şi Cluj, unde a obţinut titlul de dr. în medicină (1877). Medic în Miercurea Nirajului, apoi medic prim în TgM (1883-1921). A fost şi scriitor, poet, traducător. Membru în Soc. „Kemény Zsigmond”. A scris lucrări de specialitate şi de beletristică: poezii, drame, povestiri: [Galamb és sas : Elbeszélő költemény (1918); A néma (prezentat în ian. 1924 la TgM); Tündér Ilona és leánya; Hervadt lombok : Kisebb költemények (1932).] A publicat în periodicele: Egészség; Ellenzék; Közegészségügy; Marosvidék; Székelyföld etc. Lucrări publicate: • Orvos és közönség. Etika. – Mv., 1905. • Szováta : Fürdői ismertetés és gyógyító javallatok. – Mv., 1908. – 54 p., 2 tab.
Referinţe: • Magyar könyvészet, 1901-1910 / Petrik Géza. – Budapest : Magyar könyvkereskedők Egyesülete, 1917. – 1. köt. : AK. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei +József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – Budapest, 1939-1944. – 1. köt. – 1939. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. köt. : A-F. • Irodalmi bölcsőink Romániában azaz Neves literátoraink születési helye, emlékmúzeuma, emléktáblája, sírhelye vármegyék szerint számbavéve / Málnási Ferenc. – Szeged, 1997. (F. M.)

• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 1. köt. : Aachs- Bálint Rezső. – 1939. (F. M.)

AJTAI Katalin Vezi: AJTAI PUSKÁS Katalin AJTAI Sándor, medic pediatru; n. 4 oct. 1929, TgM. Studii: IMF TgM, Fac. de Medicină Generală (1954). Medic pediatru la Cristuru Secuiesc (1954-71); Policlinica din Luduş (1972-73); medic primar la Clinica de Pediatrie din TgM (1973-83); medic primar la Clinica de Pediatrie nr.1 TgM până la pensionare (19831992). Lucrări publicate: - în colaborare: • Diagnostic diferenţial pediatric : ghid clinic / Muntean Ioan, Ajtai Sándor, Kiss Éva. – Bucureşti : Editura Medicală, 1987. – 140 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. orvos– és (F. M.)

AJTAI PUSKÁS Katalin, medic pediatru;
n. 29 ian. 1940, Cluj. Studii: de medicină la IMF TgM (1963). Dr. în ştiinţe medicale cu teza: „Citogenetica leucemiilor infantile” (1975). A fost medic internist la Clinica de Pediatrie TgM (196365); asist. univ. IMF (1967-82); medic primar pediatru la Clinica de Pediatrie nr. 2 TgM (1982-). Publică studii şi articole din domeniul pediatriei în reviste: Revista Medicală –Orvosi Szemle. Lucrări publicate: - în colaborare: • Curs de pediatrie / Ioan Muntean, Ecaterina Ajtay. – TgM : IMF, 1977. – Vol. 3. – 185 p.

AJTAI András, medic; n. 1672, Aita Medie
– m. 1733, Nadeş. Studii: de medicină la Odorhei şi Aiud, obţinând titlul de dr. la Halle (1713). A făcut o călătorie de studii în Franţa, Germania şi Anglia. După întoarcerea în ţară a practicat medicina în Transilvania. Lucrări publicate: • Dissertatio medicina theoretica de medicinae et doctrinae moralis nexu. – Halae : typis Christ. Henckelii, 1714. – 2, 54 p.
Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József, dr. – Budapest, 1878. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1. köt. : Aach – Bzenszki. – 1891. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. – Budapest: Az Athenaeum Irod. és Nyomdai R.T. Könyvnyomdája, 1900.

Oameni de ştiinţă mureşeni
• Gyermekgyógyászat. – 1980. – 1. köt. – 387 p.; 3. köt. – 155 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Magyar kutatók külföldön. – Budapest, 1998. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. (F.M.; A. T.)

• Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly, Horváth Tibor, Ajtay Mihály. – 2. kiad. – Mv. : OGYI, 1978. – 165 p. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1979. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1982. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1986.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1. köt. : A-K, 1996. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. (F. M.)

AJTAY Ecaterina Vezi: AJTAI PUSKÁS Katalin AJTAY Mihály, farmacist; n. 23 iul. 1907, Zlatna (AB). Studii: în oraşul natal; lic. la Col. Ref. din Cluj (1925); Univ. „Ferdinand I.” Cluj, Fac. de Farmacie (1931). Dr. în ştiinţe farmaceutice „summa cum laude“ cu teza: Az anyarozs értékmeghatározása (1935). A fost practicant farmacist la Cluj (1925-27); farmacist la Cluj (193137) şi la Zlatna (193839). Se stabileşte la TgM, unde a lucrat la farmacia „Crucea Albă” (1940-47), apoi la farmacia proprietate personală (1947-49); a fost farmacist principal la Farmacia de Stat nr. 1 până la pensionare (1949-80). A predat la Col. Farmaceutic (1956-59) şi la Lic. Agricol (195659). Domenii de cercetare: tehnica farmaceutică, plantele medicinale. A colaborat la revista Értesítő – Gyógyszerészeti Értesítő, Farmacia, Gyógyszerészet, Orvosi Szemle. Lucrări publicate: - în colaborare: • Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol Csedő, Horváth Tibor, Ajtay Mihai. – TgM : IMF, 1974. – 111 p. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly, Horváth Tibor, Ajtay Mihály. – Mv. : OGYI, 1975. – 133 p. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1978. – 348 p.

AJTAY KINCSES Mária Vezi : KINCSES AJTAY Mária ALBERT István, medic cardiolog; n. 6 ian. 1952, TgM. Studii: IMF TgM, Fac. de Medicină Generală (1977). Medic de circumscripţie la Topliţa (1977-80); medic secundar la Bucureşti şi TgM (1980-83); medic specialist boli interne (1983-90); cardiolog (1991-92); medic primar şef la Covasna (1993-). Cadru didactic la UMF TgM; drd. la Budapesta (1993-). A colaborat la revista Orvostudományi Értesítő (1997, 1999). Membru în Soc. Română de Cardiologie, EME, Secţia de Ştiinţe Medicale; reprezentant al Forumului Vascular din Europa-Centrală. Lucrări publicate: • A kovásznai mofetta hatása a vérnyomásra, kezelt vérnyomásoknál. – Tg. Jiu, 1984. • A kovásznai fürdőkúra hatása a kockázati tényezőkre iszkémiás szívbetegeknél. – Bukarest, 1987. • A kovásznai kezelés hatékony módszer infarktus utáni rehabilitációban. – Brassó, 1987. • Szívinfarktusos betegek követése. – Buenos Aires, 1996.
Referinţe: • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. • Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt.: [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (F. M.; A. T.)

Biblioteca Judeţeană Mureş

ALBERT Levente, chimist, prof. univ.; n. 9 sept. 1943, TgM. Studii: Lic. „Unirea” TgM (1956-61); UBB Cluj (1966); dr. doc. în ştiinţe chimice cu teza Polarografia esterilor nitrici ai hidroxisteroidelor (1990). Dr. habilitat: Chimia formării duramenului roşu la fag (Fagus sylvatica L) (1999). Preparator (1967-68); asist. univ. stagiar (1968-71); şef de lucrări (1978-87) la IMF TgM. Se mută în Ungaria în 1988. Cercetător, apoi cercetător principal la Institutul de Cercetări al Industriei Chimice Grele (198992); cercetător principal MTA (ASM); Institutul de chimie industrială Veszprém (1989-92); doc. univ., Univ. de Silvicultură şi Ştiinţe Forestiere Sopron (1992-99); prof. univ., Univ. „VestUngaria”, Sopron (1999-). Domenii de cercetare: chimia organică preparativă (compuşi heterociclici, steroizi, peptide); studiul corelaţiilor între structura, parametrii chimici şi activitatea biologică a compuşilor heterociclici; chimia şi biochimia proceselor fiziologice ale copacilor; compuşi de extracţie din ţesuturi lignocelulozice. Specializări: Franţa (1997-98, 2002-03); Italia (1997-98); Elveţia (2002); Germania (2004). Bursa „Széchenyi” pentru prof. (2000). Premiul: „Apáczai Csere János” (2004). Membru în Comisia Academică de Silvicultură din cadrul ASM; Comisia Academică de Pulp şi Fibre Naturale din cadrul ASM; Comisia Academică de Inginerie Chimică din cadrul ASM; Soc. „Georg August” Göttingen; Soc. „Claude Bernard” Lyon; Soc. „Consorzio Catania Ricerche” Catania; Soc. „Byophy Research SA” Marseille; École Superieure du Bois, Nantes. Participă la congrese, consfătuiri, simpozioane naţionale şi internaţionale: Arad, Cluj-Napoca, TgM, Amsterdam, Bratislava, Dinard, France, Turku / Abo, Finnland, Riga, Latvia, Viena, Budapest, Sopron, Visegrád etc. A avut o invenţie (1979) şi 2 inovaţii (1967, 1968). Publică în revistele: Liebigs. Ann. Chem (1968); Revista medicală (1970, 1973, 1976-79, 1984); Revista de fizică şi chimie (1977); Rev. Roum. Chim. (1980); Farmacia (1984); Erdő-, vad- és fagazdálkodás (1997); Soproni Műhely (1997, 2000); Acta Biologica Hungarica (1998); Faipar (1998); Phytochemical Analysis (1998); Biomedical Chromatography (1999-00);

Wood, Holz als Roh- und Werkstoff (1999, 2003); Erdőgazda (2000); Acta Horticulturae (2001); Biochemical Systematics and Ecology (2001); Lila zongora (2001); J. Planar Chromatogr. (2002); Vivat Academia (2003-04); Journal of Planar Chromatography- Modern TLC (2004); Journal of Theoretical Biology (2004); Hobby-uri: scrierea poeziilor, turism. Lucrări publicate: • Általános és szervetlen kémia : Egyetemi jegyzet – Sopron : Erdészeti és Faipari Egyetem, Kémia Tanszék, 1992. – 111 p. • Aminosavak kromatográfiás elválasztása és azonosítása : Biokémia gyakorlatok. – Sopron : Erdészeti és Faipari Egyetem, Kémia Tanszék, 1993. – 34 p. • Szervetlen és szerves kémia : Egyetemi jegyzet. – Sopron : Lővér Print Nyomda, 1994. – 188 p. (reeditări : 1996, 2000, 2002, 2004). • Bencze Gergely (1854 – 1925) élete és munkássága / Albert Levente. – Sopron : Lővérprint Nyomda, 2001. – 35 p. - în colaborare: • Lucrări practice de chimie organică. – Bucureşti, TgM : IMF, 1983. – 169 p. • Erdő-, vad- és fagazdálkodás / A. Bondor, R. Solymos (szerk.). – Budapest : MTA Agrártudományok Osztálya, 1997. • Szerves kémia gyakorlatok / Németh, Zs. I., Albert, L. – Sopron : Soproni Egyetem, 1997. – 132 p.
Referinţe: • Romániai magyar nemzetiség. – Bukarest, 1981. • Genersich Antal emlékkönyv . / 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt. : A-K. – 1996. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 1999. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. • Who is who Magyarországon, 2003. • Vivat Academia, nr. 1, 2004. (F.M.)

ALBON Tibor, medic; n. 2 mart. 1927, Cluj
– m. 18 apr. 1992, TgM. Studii: bacalaureat la Col. Ref. Cluj (1946); IMF TgM, Fac. de Medicină Generală (1952); preparator (1949-

Oameni de ştiinţă mureşeni
52); asist. univ. la Catedra de Anatomie din cadrul IMF TgM; medic de circumscripţie la Bogata de Mureş; revine ca asist. la Catedra de Anatomie (195259). Medic de întreprindere la Fabrica de Mobilă „23 August“, până când se retrage din motive de sănătate (1959-75). Lucrări publicate: - în colaborare: • Sebészeti műtéttan. – Mv. : OGYI, 1958. – 473 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. orvos– és

(F. M.)

ANDER Zoltán, medic, prof. univ.; n. 21 sept. 1917, Deva – m. 28 nov. 1994, TgM. Studii: Fac. de Medicină, Cluj (1940). Dr. în ştiinţe medicale (1964); a susţinut examenul de medicină legală la Budapesta (1944). Activitate profesională: la începutul carierei a lucrat la Catedra de Anatomie Patologică şi Medicină Legală din cadrul Fac. de Medicină din Cluj ca preparator, apoi asist. univ. şi şef de lucrări (1941-48); medic şef al Spitalului Confesional Cluj; conf. univ. (1949-66); prorector (195256); prof. univ. la IMF TgM (1966-); şeful disciplinei şi al Laboratoului de Medicină Legală, IMF TgM; conducător de doctorat (1969-); dr. doc. (1971). A fost rectorul Univ. Populare din TgM (1963-83). Domenii de cercetare: răspunderea juridică şi morală a medicului, traumatologie şi tanatogeneză, toxicologie, psihiatrie legală, istoria, învăţământul şi organizarea medicinei legale. A participat la peste 150 de reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate. A publicat peste 100 de articole în reviste de specialitate, româneşti şi străine. A colaborat la Orvosi Szemle ca şef de

rubrică, la Előre, Korunk, Művelődés, TETT etc. Membru în Comitetul Suprem de Medicină Legală (1957-83); Academia Internaţională de Medicină Legală din Liège (1966-79); EME, Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-); vicepreş., Crucea Roşie din România (1978-83). Lucrări publicate: • Törvényszéki orvostani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1952. • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 2. kiad. – Mv. : OGYI, 1954. – 366 p. • Elemente de deontologie medicală. – Bucureşti : Editura Medicală, 1965. – 203 p. • Törvényszéki orvostan (tankönyv). – Mv. : OGYI, 1968. • Anteproiect de cod de deontologie medicală. – TgM : Intreprinderea Poligrafică, 1968. • Amit az alkoholról tudni kell. – Bucureşti : Editura Medicală, 1973. – 31 p. • Az ember és a sebesség : (A közlekedés orvostudománya). – Mv. : OGYI, 1973. – 20 p. • Az alkoholról - őszintén. – Mv. : OGYI, 1975. – 16 p. • A dohány...méreg. – Mv., 1976. – 8 p. • Orvosi deontológia : Főiskolai jegyzet. – Mv. : OGYI, 1977. – 130 p. • A szocialista orvosi deontológia kérdései. – Mv. : OGYI, 1978. – 76 p. • Amit az alkoholról tudni kell. – Miercurea Ciuc, [1978]. – 29 p. • Ember és egészség. – Kolozsvár-Napoca : Dacia, 1986. – 204 p. • Elemente de sexologie umană. – TgM : Tipomur SA, 1992. – 52 p. • Vademecum sexuális : Kalauz a szexuális életre. – Mv. : Impress, 1994. – 160 p. - în colaborare: • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 1951. • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 2. kiad. – 1954. • Toxikológia. Méregtan : Jegyzet / Ander Zoltán, Balogh Éva. – Mv. : OGYI, 1959. – 320 p. • Törvényszéki orvostan / Ander Zoltán, Molnár Vince, Balogh Éva. – 3. kiad. – Mv. : OGYI, 1959. – 1960. – 3 vol. – 1. köt. : 1959. – 303 p.; 2. köt. – 1959. – 372 p.; 3. köt. – 1960. – 279 p.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Medicină legală / Ander Z., I. Beligan, V. Molnar. – Bucureşti : EDP, 1966. – 229 p. • Istoria medicinei universale. – 1970. • Curs de medicină legală. – 1977. • Sexualitatea umană. – 1996.
Referinţe: • Tett, 2. sz., 1979. • Dialog despre sănătate. – 1981. – vol. 2. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. 1.köt. : A-F. • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. • Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1994. – Budapest, 1994. • Viharban. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt. : A-K. – 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1. köt. : A-Cs. – 2001. (F. M.; A. T.)

Lucrări publicate - în colaborare: • Idegkórtan. – 1958. • Neurologia : manual pentru învăţământul medical superior. – 1962.
Referinţe: • Revista medicală, nr. 1-2, 1979, p. 190. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. köt. : A-F. – • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). – 1994. • Viharban. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Istoria neurochirurgiei române / Alexandru Vl. Ciurea. – Bucureşti, 1995. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1.köt. : A-Cs. – 2001. (F. M.; A. T.)

ANDRÁSOFSZKY Tibor; Tiberiu,
medic, prof. univ.; n. 31 iul. 1914, Cluj – m. 27 mai 1978, TgM (a fost înmormântat la Cluj). Frecventează cursurile Fac. de Medicină din Bucureşti, apoi din Cluj (-1942). Este numit preparator, apoi asist. univ. (1945) la Clinica de Neurologie din Cluj; şef de lucrări; conf. univ., IMF TgM; şeful Clinicii de Neurologie din TgM (1949-74). În anii 1951-52 îşi desfăşoară activitatea în cadrul Spitalului de Cruce Roşie a României din Coreea. În 1954 este numit prof. univ. cu titlul de dr. doc.; conduce Serviciul şi disciplina Neurochirurgie până la pensionare (1974); dir. de spital; rector al IMF TgM (195364); deputat în MAN; director în MS. Activitate de cercetare privind tratamentul operatoriu al chistului hidatic cerebral, aspectele diagnostice şi terapeutice ale discopatiilor lombare, problema proceselor expansive intracraniene, traumatismele cranio-cerebrale, tratamentul chirurgical al unor sindromuri vasculare. A fost redactorul şef al Revistei Medicale – Orvosi Szemle (1955-64). A organizat învăţământul postuniv. în cadrul disciplinei neurochirurgie; o serie de specialişti din ţară au obţinut sub îndrumarea sa titlul de dr. în medicină. A fost decorat cu diferite ordine şi medalii; medic emerit.

ANDREICUŢ, Silvia, medic, prof. univ.; n. 27 dec. 1934, Beclean (BV). Studii: lic. la Făgăraş: Fac. de Medicină la Iaşi. Dr. în ştiinţe medicale. Activitate profesională: medic de circumscripţie, Bălcaciu, com. Jidvei (AB), apoi la Târnăveni; activitate didactică univ. disciplina Biologie celulară şi moleculară, apoi disciplina Histologie din cadrul UMF TgM, parcurgând toate treptele ierarhiei univ. de la asist. la prof. univ. Domenii de cercetare: biologie celulară şi moleculară, histologia. Distinsă cu titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). Membră şi vicepreş. în Soc. Naţională de Biologie Celulară. Lucrări publicate: • Curs de biologie celulară (pentru uzul studenţilor). – TgM : IMF, 1981. – 240 p. • Biologie celulară şi moleculară : curs pentru uzul studenţilor. – TgM : UMF, 1992. – 269 p. - în colaborare: • Cercetări medicale. – Bucureşti, 1968. • Bolile vasculare ale creierului şi măduvei spinării. – 1982. • Bolile vasculare ischemice / Partea 1. – Anatomie şi fiziopatologie / S. Andreicuţ, C. Arseni, B. Aşgian. – sl : sn, 1984. – 519 p.

Oameni de ştiinţă mureşeni
• Biologie celulară : îndrumător de lucrări practice şi demonstraţii. – 1985. • Biologie celulară. – 1992. • Biologie celulară şi moleculară : curs pentru uzul studenţilor, fac. de stomatologie / S. Andreicuţ, Anca Sin, Daniela Borda. – TgM : UMF, 1999. – 165 p.
(A. T.) • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken, 1701-1849 / Szabó Miklós, Szögi László. – Mv. : Mentor, 1998. (F. M.)

ANTALFFY András, medic; n. 1928,
TgM. Studii: lic. la TgM (1946), apoi de medicină la IMF TgM (1952). A lucrat la Catedra de Anatomie patologică (1947-76); şef de lucrări (1965-70); conf. univ. (1970-76) la IMF TgM. S-a stabilit în Germania (1976). Lucrări publicate: - în colaborare: • Részletes kórbonctani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – 2. köt. : Az idegrendszer kórbonctana. – 1954. – 501 p. • Általános kórbonctan. – Mv., 1956. • Részletes kórbonctan. – Mv., 1957. • Általános kórbonctan (Morfopathologia generalis). – Mv., 1959. • Anatomie patologică : Manual pentru învăţământul medical superior. – 1962. • Anatomie patologică. – 1964.
Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. • Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (F. M.)

ANTAL József, ing. agronom; n. 18 mart. 1919, Bogata de Mureş. Studii: Col. Ref. din TgM (1929-37); Institutul de Agronomie din Cluj (1937-41); tot aici a fost practicant şi lector (1944-48). A fost prizonier de război (1944-48). Candidat în ştiinţe agricole (1957) la Budapesta, dr. (1973). Domenii de cercetare: cultura plantelor de câmp în nisip, prelucrarea solului, pedologie etc. Lucrări publicate: • Olajnövények termesztése. – 1978. • Növénytermesztők zsebkönyve. – 1983. - în colaborare: • Növénytermesztés homokon / Antal József, Egerszegi. – 1966.
Referinţe: • Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1994. – 1994. (F. M.)

ANTAL László, medic; n. 27 iun. 1808,
TgM – m. 28 dec. 1884, TgM. Studii: lic., de drept şi teologice la TgM; Fac. de Medicină la Viena. Dr. în medicină (1836). A continuat studiile specializându-se în chirurgie şi obstetrică. A lucrat la Aiud (-1849), la TgM, unde devine prim-medic al oraşului (1867); medic şef al spitalului de stat (1875). A fost ales curator al Col. Ref. (1876); cons. regal (1881). A fost membru fondator, protector al unor soc. ştiinţifice şi de cultură. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. medicină Pharmacologica de digitali purpurea. – Vindobonae, 1836.
Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1. köt. : Aachs – Bzenszki. – 1891. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. – Budapest, 1913.

APOR Károly, baron, jurist, fotograf; n. 11 dec. 1815, Turia de Jos – 31 oct. 1885, TgM. Studii: la Baia Mare; Univ. de Drept la Bratislava (1835) şi Viena (1835-36). A fost practicant la Cancelaria Regească din Transilvania (1837) şi din 1838 la Tabla Regească din TgM. A lucrat la Tribunalele din Făgăraş şi Sibiu. Membru în Dieta din Transilvania (1842-48). A lucrat la Făgăraş (1853); referent la tribunalul din TgM (1854). A fost numit preş. al Tribunalului din TgM (1860); preş. al Tablei Regeşti (1861) şi preş. al Curţii de Apel (1869) până la moarte. S-a ocupat cu economia agrară, mai ales cu cultura pomilor şi viilor. Era printre primii fotografi cu atelier din Ungaria (1842-48, 1853 la Făgăraş). A luat parte activă la organizarea Soc. „Kemény Zsigmond”, devenind primul preş. al acesteia (1879). A avut

000 vol. redactor la publicaţia Ambasador. n. : Aachs – Bzenszki. 1963. Dir. Grupul Şc. – Székelyudvarhely. ICECHIM Bucureşti (1952-54). preş. I. TgM (1991-). Liberă. chimist.. din 2003 la UMF Cluj-Napoca. cercetător principal. gr. Azomureş. Brigada de Pompieri din Paris. Marea Britanie. medic. – Bucureşti : IDT. 1965. Drd. Studii: primare şi lic. Siria.) ARAFAT. West Bank. Univ. cercetător ştiinţific principal.Biblioteca Judeţeană Mureş o colecţie bogată de rarităţi referitoare la revoluţia din 1848-49. cercetător ştiinţific Uzinele de Sodă Ocna-Mureş (196265). – 1940. • Enciclopedia cugetarea. Ploieşti (1940-44). – Combinatul Chimic Victoria. Raed.în colaborare: • Sinteza şi utilizarea ioniţilor. şef birou. (A. Clinica de Chirurgie nr. protecţia mediului (1967). TgM. 1883. TgM (1965-91). rezident la Spitalul Clinic Jud. secţia ATI. „Sf. de Sănătate Publică Mureş. electronică. a donat-o Muzeului Transilvan din Cluj. M. şef serviciu. pensionar (1991-). Departamentul de Urgenţă şi Unitatea de Terapie Intensivă Mobilă. A publicat lucrări ştiinţifice în diferite reviste de specialitate: Revista de Chimie (1953-79). Hobby-uri: sport. Iorga”. Dr. 1839-1916 / Miklósi-Sikes Csaba. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. Lucrări publicate: • A zöld takarmány elvermeléséről és eltartásáról. Studii: gimnaziul la Lic. gr. colaborator la Cuvântul liber. 1. : A-Cs. 1929. în chimie cu teza: Contribuţii asupra studiului coroziunii oţelurilor inoxidabile austenitice de tip 18 / 8 Cr – Ni în absenţa şi în prezenţa de Desfăşoară activitate inhibitori (1977).köt. autor a 24 inovaţii şi 10 . köt. coordonator extern al Dispeceratului Integrat 112 din MS. Referinţe: • Careul cu prieteni.) invenţii. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. – 1969. Cluj. Uzinele de Sodă Ocna-Mureş (1954-60). Ploieşti (194447). T. 19 ian. – p. şi coordonator al SMURD bazat pe voluntariat din cadrul Grupului de Pompieri Mureş şi al Spitalului Clinic Jud. profesională ca cercetător chimist. Bruxelles. Damasc. • Manualul laborantului chimist. Fac. 2001. I. şef instalaţie. din Creitel. – 1891. – 1967. Sebastian Vasile. Departamentul de Urgenţă. (F. 24 mai 1964. de Chimie Industrială. publicistică. expert tehnic al MS pentru Programul Băncii Mondiale pentru Implementarea şi Integrarea Serviciilor Medicale de Urgenţă. informatică. serviciul de Ambulanţă Aeriană din Norvegia. de Chimie. –1. Activitate profesională: Spitalul Regional Fribourg. medic şef al Departamentului de Urgenţă. Buletin de informare CIA TgM (1972). • Sinteza. „N. Petru şi Pavel”. analiza şi utilizarea schimbătorilor de ioni. • Fényképészek és műtermek Erdélyben. Univ. fondator. Serviciul Medical al APOSTOLACHE. – 1996. • Új magyar életrajzi lexikon. Prof. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Mv. 2002. Lucrări publicate: . Lic. Arrow Park Hospital. 85-86 : foto. turism. Univ. UMF Cluj-Napoca (1982-88). köt. Ploieşti (PH). în Nablus. cu ajutorul Royal Infirmery of Edinburgh. – 1. Bucureşti. student în programul european de masterat în medicină de catastrofă. – 2001. prof. Specializări: cursuri internaţionale în colaborare cu: Chicago Memorial Hospital. Revista de Coroziune (1970-72). n. Biblioteca personală cu peste 12. – TgM. lector în specialitatea medicină de urgenţă la UMF TgM. : A-K. Elveţia. ape reziduale (1963). Buletinul Apărării Locale Antiaeriene (1972). – 1. (194852). Specializări în domeniile: coroziune (1962). şef serviciu Uzinele de Sodă Govora (1960-62). Corpul Medical al Armatei Franceze. al Biroului de Asigurare a Calităţii în Medicina de Urgenţă.

1947. a redactat peste 200 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate din ţară.în colaborare: • Sexualitatea umană. Brigada de Pompieri Strathclyde. Teme de cercetare: electroencefalografie. T. Nireştean. şi ale învăţământului univ. univ. 2001. Cluj. prin concurs de la extern la medic primar şef de secţie. Distins cu premiul „Gh. radiografice şi EEG în sprijinul interpretării sindromului Barré – Liéou ca o formă de insuficienţă circulatorie vertebro-bazilară prin cervicartroză (1979). 1999.. Vama (1974-76). Cluj-Napoca (1943-49). Specializări: bursă de perfecţionare în electromiografie la Montpellier – Franţa (1968). curs de medic-şef de urgenţă la Copenhaga. Constanţa. medic psihiatru. „Ioan Slavici” Arad (1958-65). la Cluj-Napoca (194864) şi TgM (1964-). 2001. T. Publică 33 de articole în diferite reviste de specialitate: Neurologie. Geneva). an XVI. prof. ambele din Oslo. (A. Dr. • Personalitate şi profesie / A. Cluj-Napoca (1965-72). Buletin de psihiatrie integrativă (1996-97). Berdj . 8 sept. Ardelean. 2001. – TgM : Prisma. Neurochirurgie (1988). electromiografie. de Medicină. Activitate ştiinţifică desfăşurată în Clinicile de Neurologie. p. univ. 27 nov. • Cuvântul liber. n. Română de Neurofiziologie (1997). Lyon. Membru titular în AŞMR (1994-). Referinţe: • Cuvântul liber. (A. 2000. 1999).Oameni de ştiinţă mureşeni Armatei Norvegiene. 2004. – 1996. instalarea morţii cerebrale etc. 1. Nireştean. p. Revista de Medicină şi Farmacie (1998). 177. Vatra (2001-02). 5. 5 febr. Fac. Mihai. – 184 p. Membru în APLR (1991-). biochimice. Psihiatrie. • Cuvântul liber. Studii: Lic. Schimb de experienţă cu Spitalul Regal şi Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă a Spitalului Ullevat. patologia coloanei cervicale.Şant. – mai 1995). medic psihiatru. A parcurs toate etapele activităţii spitaliceşti. Specializări: Centre Hospitalier Saint – Joseph et Saint – Luc (mart. specialitatea neurologie. rector al Univ. Domenii de cercetare şi interes: psihiatria transculturală şi etnopsihiatria. secundariat la Bucureşti (1976-79). International Soc. M. nr. cu teza: Cercetări clinice. Fac. „Cetăţean de ARDELEAN. apoi în com. – TgM : University Press. Laboratorul de Sănătate Mintală TgM (1980-). Marinescu” al Academiei Române (1974). Medic medicină generală în comuna Straja (197274). Franţa. Populare TgM. . p. 6. 22 sept.) AŞGIAN. for the Study of Personality Disorders (1997-). n. Atena.. de la preparator la prof. • Personalitate normală şi patologică : tulburări anxioase şi de dispoziţie / Sub redacţia conf. Psihiatrie (2002). A participat şi a condus peste 150 de reuniuni ştiinţifice din ţară şi străinătate. în medicină cu teza: Unele aspecte etnopsihiatrice şi transculturale în psihopatologie (2000). Revista Medicală Orădeană (1999). Dr. 2000. – Geneva. A. Medical Update (2002). „Mircea cel Bătrân”. Hobby-uri: istoria mentalităţilor. 1924. dintre care 45 de lucrări în reviste din străinătate. – TgM : Academos. „Doctor honoris causa” în Soc. Paris (2000). (1992-96) şi Municipal (1996-00). Studii: Lic. de Medicină.) • International Congress on the Disorders of Personality (6. Participă la reuniuni internaţionale la Geneva (Elveţia. 15 mart. patologia sistemului arterial vertebro-bazilar. Lucrări publicate: • Ghidul pentru acordarea primului ajutor. Lucrări publicate: . Psihologie şi Neuropsihiatrie Infantilă într-o perioadă de peste 50 de ani. 1999. Constanţa (1935-43). medic. în ştiinţe medicale. Jud. Membru în Cons. Graz. Scoţia.

– 304 p. – 274-489 p. Draşoveanu. • Cuvântul liber. I. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. 1984. – 167 p. B. 1979. I. Aşgian. Lucrări publicate: • Coma apoplectică. 2002. Soc. of Study of Sleep (1971-). Soc. • Neuropatii periferice / B. Referinţe: • Dicţionar de anatomişti / Ionescu M. • Sleep „78” / B. – 1. Arseni. • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. Aşgian. 2002. – TgM : Academprint. – 468 p. Aşgian. (A. p. Română de Boli Musculare (1991-). Diploma de Excelenţă „Pro Libro Senator” (1999). – Bucureşti : Editura Medicală. Popoviciu. 1984. 1984. • Bolile vasculare ischemice / Partea 1. – Bucureşti : Editura Medicală. • Bolile vasculare cerebrale ale sistemului arterial vertebro-bazilar / B. . Popoviciu. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Pedagogică. – Bucureşti : Editura Medicală. – Bucureşti : Aldomar Parasenzorial. 2002. Psycho-neurological Study of Sleep (1973-). • Arhitectura bisericească armeană din antichitate şi Evul Mediu şi unele similitudini cu cea românească. extrinseci şi a celei velopalatine. Aşgian. – 274 p. Vasilescu. G. – Bucureşti : EDP. Popoviciu. Aşgian. 1982. Română de Neuropsihiatrie Infantilă (1991-). • Despre vise şi fenomene paranormale.în colaborare: • Somnul normal şi patologic. – 406 p. Soc. – Bucureşti : Editura Medicală. – p. 1980. membru fondator în European Soc. Stamatoiu. köt. • Electromiografia musculaturii oculare. 2000. – Bucureşti : Metropol. Aşgian. 8 mai. 1974. – Bucureşti : Editura Medicală. 32. O. 6. 1996. – 95 p. – 128 p. C. C. – 330 p. – Bucureşti : Editura Academiei Române. Popoviciu. 1999. • Cuvântul liber. L. 13 ian.. – Bucureşti : Ararat. – Bucureşti : Editura Medicală. Stamatoiu. • Neurologia / B. I. faringiene şi laringiene / B. 82-83. éves hallgatói részére. Soc. – Vol 1. Aşgian. Popoviciu. 1981. 1972. Aşgian. L. – 413 p. Membru în Uniunea Medicală Balcanică (1971-). 2001. Aşgian. F. 1995. • Metode de neurofiziologie clinică. • Epilepsia şi convulsiile la copii / B. Andreicuţ. – Iaşi : Junimea. p. – Mv. – 1984. – 240 p. Aşgian. – 273 p. – p. L. titlul de „Profesor Emeritus” al UMF TgM (2004). • TU şi cu MINE. Aşgian. – TgM : Ardealul. • Epilepsiile / B. • Despre STRES pe înţelesul tuturor. • Enurezia nocturnă / B. L. C. – 192 p. – 172 p. 1985. L. – TgM. – 1996. Popoviciu. 2. – Cluj-Napoca : Dacia. Hobby-uri: muzica preclasică şi pictura. Badiu. • Volumul bibliografic al Soc. 1993. 1993. – 794 p. 2002. 1984. – Vol. • Dicţionarul specialiştilor în ştiinţa şi tehnica românească. – Anatomie şi fiziopatologie / S. • Bazele semiologice ale practicii neurologice şi neurochirurgicale / B. – 80 p. Dificultăţi şi succese în comunicarea interumană. – 2 vol. – Bucureşti : Editura Medicală. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. Popoviciu. – TgM : Ardealul. köt. : OGYI. Române de Psiho-NeuroEndocrinologie : 60 de ani de contribuţii româneşti. – 643 p. – Basel : Editura S. C Arseni.Biblioteca Judeţeană Mureş onoare” al municipiului TgM (1997-). Română de Epilepsie (1991-). Karger.) . Română de Neurologie (1991-). • Electromiografia clinică / I. nominalizat „Omul internaţional al anului 2000” de International Biographical Center din Cambridge – Anglia. Hăulică. 2002. Aşgian. Fodor. – 1991. 27-28. 1980. L. Corfariu. – 519 p. C Arseni. Aşgian. I. • Tratat de neurologie în 5 volume / B. – Bucureşti : Editura Medicală. – sl : sn. „Senior” al municipiului TgM (2001). B. – 259 p. L. T. • Bolile sistemului nervos vegetativ / B. Hăulică. 1991. • Despre dezvoltarea sănătoasă şi armonioasă a copiilor noştri. – 716 p.

–1 köt. carbonilici. – TgM : UMF. IP Timişoara. Fabrica de Zahăr TgM. Revista Medicală (1982.în colaborare: • Îndrumător tehnic pentru lucrătorii din fabricile de zahăr / Ávéd E. Soc. – Vol. Cercetări şi studii în domeniul industriei zahărului. Univ. Japanese Heart Journal (1982). în chimie cu teza Tereftaldiamide (1998). – Bucureşti : Editura Tehnică. – TgM : UMF. Soc. 1992. Ávéd E. Medicina internă (1984). – Vol. „Andrei Şaguna”. secţia Biochimie (1967-72). – 195 p. Dr. Lucian Stroia. • Compuşi cu funcţiuni mixte : curs de chimie organică. • Lucrări practice de chimie organică: analiza organică calitativă. Revista de Medicină şi Farmacie (1994-97. de Chimie Industrială (1952-57). Lucrări publicate: • Lucrări practice de chimie organică: metode de separare şi purificare a substanţelor organice. 1994. Ávéd E. 2001. Al. 1999. 2. – 240 p. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1996. com. tehnic (1967-98). publică articole de specialitate în revista Industria alimentară (1960-85). • Compuşi halogenaţi. – Bucureşti : Editura Tehnică.. Contribuţii ştiinţifice: cercetarea mecanismelor patogene ale insuficienţei cardiace prin hipertrofie ventriculară şi posibilitatea influenţării acestora prin mijloace farmacologice. Naţională de Biologie Celulară (1990-). – 200 p. Membru în Soc.: AK. Curs postuniv. 2000. 1983). Studii: Şc. Lucian Stroia. T. – 150 p. n. D. • Curs de chimie organică: hidrocarburi. Revue Roumaine de Biochemie. Analiza elementară şi funcţională calitativă organică. carboxilici şi derivaţi ai acidului corbinic : curs de chimie organică. Lic. TgM. 14. 1987). Lucian Stroia. ing. Braşov (1956-63). Buletinul Soc. – TgM : UMF. disciplina Chimie organică (1990-94). Electrocardiology (1981. • Tehnologii moderne pentru creşterea producţiei şi a valorii de industrializare a sfeclei de zahăr / V.Catolic. 1987-88). 1984. şef serviciu producţie (1962-67). – TgM : UMF. asist. metoda autohistosodiagrafică cu Ca – 45. biochimist. 1949. sinteza de noi tereftaldiamide cu acţiune analgezică etc. rolul calciului în mecanismele adoptive ale hipertrofiei cardiace experimentale. 28 oct. 2001. – 200 p. hidroxilici.) AVRIGEANU. 2. tehnolog (1957-62). Acta Phytoterapica Romanica (2000). Braşov (1963-67). 1988. M. Veronica. Română de Ştiinţe Farmaceutice (1998-). nr. Naţionale de Biologie Celulară (1985. Revue Roumaine de Morphologie et Pathologie. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Embriologie (1978. 1992.Oameni de ştiinţă mureşeni ÁVÉD Ervin. – TgM : UMF. Popescu. 198384). 2. – TgM : UMF. Al. 1986. şef de lucrări la UMF TgM (1994-). – 127 p. TgM (1945-48). 1. – Vol. • Biochimia şi calitatea tehnologică a sfeclei de zahăr / Al. – 204 p. . 1935. TgM (1948-51). – TgM : UMF. Fac. Studii: Gimnaziul Romano . 1981. – 100 p. chimist. de Chimie. Activitate profesională: ing. Activitate ca biochimist la Laboratorul de Izotopi Activi al disciplinei de Fiziologie (1972-90). de băieţi nr. 1999). Hobby-uri: turismul. Bucureşti. Lucrări publicate: . 1998. – Vol. • Curs de chimie organică: structura şi reacţiile compuşilor organici. Lic. univ. 1. 26 ian. participă la numeroase conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate. Pârscov (BZ). de utilizare a izotopilor radioactivi la IFA Bucureşti. n. Reacţii chimice ale compuşilor organici. Română de Biochimie şi Biologie moleculară (2001-). (A. Fac. dir.. Angelescu. – 120 p. – Bucureşti : Editura Ceres. • Lucrări practice de chimie organică.

• Chirurgia icterului mecanic: cercetări clinice şi experimentale / L. 2. – 1998. Lucrări publicate: • Start nou. – TgM : Mentor. 1999. D. – 1985. Sanitar Botoşani (1981-85). Europeană de Anestezie (2001-). • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. 1999. TgM (1992-). – Bucureşti : All. . – 1999. medic. Chirurgia (1995). 1997). • Teste de chimie anorganică / Ediţia a 3-a. 1988.) . Comunicări la congrese în SUA. Dr. – Vol. – p. – 200 p. – Vol. 1998. carboxilici şi derivaţi ai acidului carbonic. Avrigeanu. Spania. Distins cu Premiul Senatului UMF TgM (1992). Austria etc. – 360 p. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din TgM 1948 – 1998. Membru în Soc. Eleonora Mircia. – TgM : UMF. (A.Vol. T. – 108 p. hidroxilici. – Bucureşti : Editura „Viaţă şi sănătate”. Leonard. Bancu. – 3 vol. Jurnalul Societăţii Române de ATI (1997-01). Olanda. Azamfirei. • Viaţă din belşug / Valentin Nădăşan. Române de Anestezie-Terapie Intensivă (1999). – 1987. 2001. Studii: Şc. sport. – 128 p.– 130 p. • Anestezie clinică. A. literatură. . Autor a 86 de lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista de Medicină şi Farmacie (1994. L. 3. Specializări în Olanda (1995-96). – TgM. – 64 p. Soc. UMF TgM (1986-92). Franţa. Suedia. Cercetări experimentale & Medicină Chirurgicală (199697). unde publică peste 20 de articole de educaţie sanitară. SUA (1998). Gen. Hobby-uri: computere. 1995. Activitate profesională: medic. redactor al revistei Viaţă + Sănătate (2000-). Azamfirei.Biblioteca Judeţeană Mureş • Curs de chimie organică: compuşi cu funcţiuni mixte. – Cluj-Napoca : Idea. L. 1996. Botoşani (1973-81). – TgM : IMF. World Anesthesia (1998). 79 – 84. 2002. medicină preventivă. T. 3. • Medicină intensivă. • Curs de fiziologie. Turcia. (A. 4. – Cluj-Napoca : Clusium. Botoéani (BT). 1967. New York Academy of Sciences (2001-). nr. – TgM : UMF. Japonia. terapie intensivă. – TgM : Prisma. Ungaria (1997). – TgM : UMF. 2001. 22 iun. • Curs de chimie organică: compuşi halogenaţi. – Vol. Activitate ştiinţifică în domeniile: anestezie. Ungaria. Azamfirei. Revista Brasiliera de Coloproctologia (2000).în colaborare: • Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic : Diagnostic şi tratament în pediatrie. 2001. Lic. – Vol. medic specialist anestezieterapie intensivă (1998-). • Teste de chimie organică / Ediţia a 4-a. Medalia „Berlin-Chemie Menarini Group” (2000). Marian. • Dietoterapie – Dietoprofilaxie / V. Egipt. • Lucrări practice de chimie organică / V. Premiul Soc. 2001.în colaborare: • Biologie celulară : îndrumător de lucrări practice şi demonstraţii. 2000). Nădăşan. – 1995. – 1995. Spitalul Clinic Jud. în ştiinţe medicale cu teza: Raţiunea rejecţiilor multiviscerale în tratamentul cancerelor supramezocolice(1995). . n. Brazilia. Română de Anestezie-Terapie Intensivă (1997-). 2. Ş. 5. Ars Medica Tomitana (1997.) AZAMFIREI.

– TgM : UMF. (A. 1981. n. – 1989. Referinţe: Baza de date BJM. • Curs de pediatrie. 2 de băieţi TgM (1952). 1947. 1994. Horváth Gabriella. – Bucureşti : EDP. 2004. – 1994. Budapesta (1996). (F. Fac.) BAJKÓ Barnabás. medic. dr.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de puericultură. 3 mart. 13 apr. şef de lucrări (1990). – Vol. Lic. specialitatea pediatrie (1984). 1916. 2004. Dr. 1. Asoc. • Gyermekgyógyászat. – TgM : IMF. Oslo (2003). . Ion Muntean. – Vol. • Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic : Diagnostic şi tratament în pediatrie. UMF TgM (2000). • Szerves kémiai feladatok / Bába Zoltán. – Csíkszereda. din Cluj (1942). • Lecţiuni de pediatrie. T. Ion Muntean. Studii: Lic. 1935. Română de Hematologie (1990). tratamentul durerii la copil. „Bolyai” Cluj.. Hanovra (1992). excursii montane. de Chimie (1956). • Curs de pediatrie. univ. şef compartiment de oncohematologie pediatrică la Clinica Pediatrie nr. a participat. Membru în EMT. Salzburg (2001). 2. Studii: obţine diploma de medic la Univ.köt. Horváth Gabriella. • Pediatrie / Sub redacţia prof. Activitate profesională: medic specialist în pediatrie (1977). – 232 p. 2. Membră în Soc. Naţională de Îngrijire Paliativă (2001). 1948. 1989. és átdolgozta Bajkó Barnabás.Oameni de ştiinţă mureşeni B BÁBA Zoltán. de Pediatrie (1965-71). Sydney (2003). studiul uterului. – TgM : IMF. . dr. Vol. organizat şi coordonat diferite cursuri de îngrijiri paliative la copii. • Pediatrie / Sub redacţia prof. Referinţe: • Baza de date BJM. de chimie la Lic. – 15 p. Română de Hematooncologie Pediatrică (2000). Gheorghe. Hobby-uri: fotografia artistică. – 1988. n. 1997. – Mv. nr. Mircea Geormăneanu. – Mv. Lucrări publicate: . – 1987. apoi medic şef la Spitalul din Miercurea Ciuc(1947-). până la pensionare (1957-93). – Mv. Specializări: România (1985-03). n. în medicină. chimist. Maria Despina.) BAGHIU. conferinţelor la care a participat şi în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate. „Bolyai Farkas” TgM (1956-57). autor şi coautor a 127 de lucrări ştiinţifice publicate în volumele congreselor. Hobby-uri: grădinărit. Univ. – Csíkszereda. Mircea Geormăneanu. Ford.. 1996. – 112 p. A fost prof. – Bucureşti : EDP. Lucrări publicate: • Îngrijiri paliative la copil. Mediaş (SB).. dr. „Unirea” TgM. • Terapia suportivă în cancer la copil. – 238 p. : OGYI. la Mediaş (SB) (1954-65).în colaborare: • Szerves kémiai feladatok / Bába Z. – TgM : University Press. medic pediatru. prof. Varşovia (2001). Fac. Viena (1996). 1981. Domenii de cercetare: prevenirea naşterilor premature. dr. Studii elementare şi lic. UMF TgM. : Mentor. Sf. la Clinica Obstetrică din TgM (1945-47). – 1984. muzica clasică. 28 dec. 1 a Spitalului Clinic de Urgenţă Mureş. Oradea. – 2 vol. M. – TgM : University Press. conf.în colaborare: • Mi a vetélés és hogyan következik be? / Vlad Vlasiliu. –1. Domenii de cercetare: hematologie pediatrică. . prof. Soc. 1993. 2004. medic. Lucrări publicate: • Néhány tanács asszonyoknak. Asist. : Mentor. 2. Debreţin (2001). köt. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv.

Membru în Soc. 1990. Budapesta. Atena. • Bazele chirurgiei endourologice. univ. – Budapest. Omul şi mediul înconjurător. Cluj. volei). • Erdélyi magyar ki kicsoda. 2 febr. fejlesztők. „Prof.) • Romániai magyar ki kicsoda. Pănet (1959-98). – Mv. – Bucureşti: EDP.238 p. 1996. – 181 p. – 344 p. Gen. Lucrări publicate: . • Caiet de lucru. Internaţională de Urologie. participă la simpozioane la Debreţin. A participat la congrese naţionale şi internaţionale (Paris. – 204 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Külföldi magyar kutatók. Lic. IMF TgM. 1994. la IMF TgM. n. Lic. Secţia de Ştiinţe Medicale. emerit” (1997). Este autorul a peste 100 studii şi articole. –140 p. • Urológiai jegyzet / Nicolescu Dorin. BALÁS Árpád.Geologie (1954-58). – 2000. Soc. medic urolog.în colaborare: • Urologie. distincţie oferită de Uniunea Pedagogilor Maghiari din România. – 216 p. Sibiu. – TgM. – Mv. • Urológiai jegyzet egyetemi hallgatók részére. – 1994. 1976. cu teza Limfografia în tumorile urogenitale (1976). Miercurea Ciuc. Mediaş (SB). 1990-1999 / Fülöp Mária. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. A Hét. Soc. 1990. Ped. UBB Cluj-Napoca. Hobby-uri: călătoriile. – 172 p. • Cunoştinţe despre mediu : pentru elevii din învăţământul preuniversitar / Balás Árpád. Fac. • Maros megye : Útikönyv. – Budapest : Teleki László Alapítvány. 1996. T. evidenţiat” (1976). M. : Impress.. medic specialist urolog (1967). sportul (tenis. Studii: Şc. • Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor S. asist.Biblioteca Judeţeană Mureş • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 18 (1998-01). – Mv. Fac. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Distincţii: gradul I (1976). 1937. 16. – TgM : Lyra. – 1997. Adatok emlékezések. köt. – [1995]. • Curs de urologie. Dr. Madarász A. Bucureşti. Activitate ştiinţifică în domeniul toponimiei maghiare. de geografie la Şc. 1938. Lucrări publicate: . – TgM. Oradea. : OGYI. • Îndreptar de stagiu clinic. Gen. Buenos Aires). Magdeburg. Membru în Soc. Népújság. în ştiinţe medicale. – 2000. 1981. n. – 1989. medic primar urolog şi şef de lucrări (1991-). Balás Á. Şc. – 452 p. Tulogdi J. Şc. M. (F.) BAKOS János. Studii: elementare la Miercurea Nirajului şi la TgM (1942-47). EME. 1999. nr. (F. Păsăreni (195859). 1997. Lic. – 1985. Preparator la IMF TgM (1959-67). – 1. 2000. Şincai” TgM. Hajdu Erzsébet. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Premiat cu medalia „Genersich” (2001). – 1980.în colaborare: • Földrajzi Kislexikon / Balás Á. de geografie. Incze Árpád. 13 aug. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. 1994. „Gh. Română de Urologie. – [1995]. Maghiară de Urologie. 2002. de Geografie . oktatók. : A-K. A. Naţională de Geografie (1960-). Bakos János. – Bucureşti : Kriterion. Publică 26 de articole din domeniul geografiei (1967-98) în reviste de specialitate: Vörös Zászló. 1996. . TgM (2001-). „Iosif Rangheţ” respectiv „Bolyai Farkas” TgM (1947-54). prof. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. de Medicină la (1961). • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. – 1999. Gen. 1996.. • Urologie. : OGYI. Catedra de Urologie (1967-72) şi la Catedra de Anatomie (1972-74). „Prof. – 473 p. – Csíkszereda. Prof. Timişoara. Medie Tehnică Sanitară (1955). TgM.

– 1999. în: Orvosi Szemle. 45. la Odorheiu Secuiesc. Medic secundar la Spitalul Clinic Orăşenesc TgM (1981-84). medic pediatru. 1970. T.) BALÁZSI József. A publicat 15 articole şi 35-40 studii în colaborare cu Hadnagy Csaba. Studii: Lic. în ştiinţe medicale. (A. ClujNapoca (2002-). Domenii de cercetare: guşa endemică la copii. medic. BÁLINT Ernő. 1999. : A-F. de Farmacie. Fac. –Mv. Şeful Laboratorului de Bioechivalenţă la Fabrica de Medicamente Terapia. – Mv. – 1980. T. – [1995].Oameni de ştiinţă mureşeni • Marosvásárhelyi útikalauz . A lucrat la Policlinica cu plată (1984-91). 1969. 17 ian. medic. (199497). Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – TgM. Ocupă prin concurs postul de preparator univ. – 1. – 1997. Revista de pediatrie (Bucureşti). asist. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. Preparator la Catedra de MarxismLeninism. köt. de stat de fete de lb. bővített kiad. • Romániai magyar ki kicsoda. Dr. – 1997. Policlinica de copii TgM (1955-57). de Medicină (1952). Lucrări publicate: . Budapesta. 2002. – Bukarest. Gheogheni. Kiskunhalas etc. la Catedra de Anatomie IMF TgM (1961-). 1955. (1997-2000). Parhon” din Bucureşti (1988-89). 1927. 3 oct. (A. n. farmacist. n. A participat la sesiuni şi conferinţe ştiinţifice în Bucureşti. Medic pediatru în raionul TgM (1952-55). n.2. Dr. – 224 p. Este autorul a peste 100 studii. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. Dr. 1938. –2 köt. M. şef de lucrări (2000-02) la disciplina Toxicologie generală şi industrială în cadrul UMF TgM. Children BT. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. orvos– és (F. maghiară (1946). Iaşi. în ştiinţe farmaceutice (2001). n. Cluj.în colaborare: . – TgM. Studii: de medicină la IMF TgM (1981). medic primar (1996) la Spitalul Clinic Jud. unde şi în prezent lucrează ca medic pediatru. etc. – p. Revista Medicală. Este membră în Camera Medicilor din Ungaria. S-a stabilit în Ungaria (sept.) BALÁZS József. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • Gyermekgyógyászat. Lucrări publicate: . în ştiinţe medicale cu teza: Legături patogenice între toxicoză şi pielonefrită sugarilor (1970). medic specialist intern (1991). I. 2000. rezident la Institutul „C.M. în ştiinţe medicale în domeniul regenerării ficatului (1976). – 2000. A participat cu prelegeri la mai multe consfătuiri ştiinţifice din ţară şi străinătate. mai ales legate de cercetarea bolilor ficatului.în colaborare: • Megelőző gyermekgyógyászat. – TgM. 1. Lucrări publicate: . 1997. – 2000. Studii: UMF TgM. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.) BALÁZS Gizella. Braşov. (F. A fost preparator. : OGYI. Studii: lic. practică medicina generală la Sighişoara (198488).în colaborare: • A gyógyszertervezés alapjai. apoi la Catedra de Istoria Medicinii (194952).) Dr. a colaborat la revista Orvostudományi Értesítő. S-a stabilit în Ungaria. • Erdélyi magyar ki kicsoda. : Impress. univ. Lucrări publicate: • Pajzsmirigyfundia vizsgálata endémiás golyvában : Tanulmány. la Clinica de Pediatrie până la pensionare (1957-84). TgM. rezident endocrinolog la TgM (1989-91). TgM. asist. 1981. Specializări: Praga şi Bratislava (1967). Ander Zoltán. 1995. Fac. Fac. univ. 1991). IMF TgM. apoi la Clinica de Chirurgie nr. Seghedin. . medicină la IMF TgM (1961). de Farmacie (1994). asist.

Budapesta (1995-98). 5 TgM (1965-72). al BÁLINT cercului metodic al prof. de biologie din TgM. Medic primar la Spitalul din Sf. Univ. kiad. 1983. n. nr. conducător adj. Medic specialist chirurg. Sfântu Gheorghe (CV). Műszaki tudományok]. îndrumător de lucrări ştiinţifice pentru elevi (1996). sz. Lucrări publicate: . urolog (1957-68). (F. – [1995]. Odorheiu Secuiesc. 3 iun. – Bucureşti : EDP. – Budapest – Mv. (F. – 2000. 2001. „Diploma de Onoare” acordată de revista Természet Világa. – 105 p. • Tett. – Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. – 592 p. 2002. István. 23 dec. Miercurea Ciuc. Preş. Univ. Ligure (Italia). 2001. 1997. Budapesta. 1997. Participă la sesiunile ştiinţifice organizate de EME (1994). bursa Phd. pedagogie aplicată. sistematică şi fiziologia plantelor. – 658 p. A fost autor sau coautor al mai multor studii de specialitate. Budapesta (1995-01). • Romániai magyar ki kicsoda. faunistica. Lic. M. Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” (1998-). prof. – 1958. dir. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. de Horticultură şi Industrie Alimentară. 1926 – m. (F. medic. Domenii de cercetare: sociobiologie. drd. – 105 p. / Bálint István. E. Gheorghe până la pensionare (1968-89).în colaborare: • Sebészeti műtéttan. Gheorghe etc. Cluj Napoca (1999-). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Fac. Preparator (1950). Studii: Şc.. • Tizenkét év. – 3. Fac. Magyar Alkotók és Gondolkodók Szövetsége (2002-). 2000. adj. de Horticultură. Bancu. (1952-57) la IMF TgM.Biblioteca Judeţeană Mureş • Patologie chirurgicală / V. • Patologie chirurgicală / V. de Horticultură şi Industrie Alimentară. Géniusz (1999). pentru cel mai bun prof.. dir. • Növényrendszertan : Jegyzet / Bálint István. Bancu.. köt: [Természettudomány.) BÁLINT Jenő. de biologie. – 2002. / Bálint István. metodist delegat al IŞJ Mureş pentru inspecţii de grad (1986-). membru în col. de BiologieGeografie-Geologie (1975-79). – Budapest. – TgM. Gen. 13 (1964-68). de redacţie al revistei Géniusz. – 2000. – 1997. Studii de medicină la IMF TgM (1953). 1945-1967. entomologie. n. – 1997. E. prof. programul Comenius (2000). Lic. – 2. Fundaţia „Bolyai Collegium” TgM (1999-01). Teoretic nr. asist. Höhn Mária.) Ştefan. Népújság. Sf.în colaborare: • Növényrendszertan : Jegyzet. – Kolozsvár. combaterea integrată a dăunătorilor vegetali. Cluj-Napoca. „Sapientia” (2004-). 1996. TgM (2001). UBB Cluj-Napoca. 1994. 2000. A fost membru în echipa de scrimă a IMF. de biologie. Höhn Mária. M. prof. 1953. 1977. – 2. M. • Növényrendszertan : Jegyzet. univ. Prof. Budapesta (1993-). TgM. dir. – Budapest. membru în Cons. Publică în Múzeumi Füzetek (1995).) . • Erdélyi magyar ki kicsoda. 9 nov. Univ. • Erdélyi magyar ki kicsoda. şef de lucrări. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş. consultant la secţia din Miercurea Niraj. Specializări: Ungaria (1990. – [1995]. kiad. „Szent István”. • Genersich Antal emlékkönyv. curs de perfecţionare pentru profesori consultanţi la Univ. de biologie (1979-91). 1967. Kertészeti Kar Távoktatási Tagozat. IŞJ MS (1998-). UBB Cluj-Napoca ( 2003-). Lucrări publicate: .. Agricol TgM (1990-92). S-a preocupat de sculptura în lemn. 2001. 1999. şef de catedră (1993-98). 1. Învăţământul la Distanţă. 2003). Höhn Mária. 1979. Növénytani tanszék. Budapesta (1995-00). a participat cu lucrările proprii la mai multe expoziţii din TgM. – Bucureşti : EDP. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda.

Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. pesticide etc. telur.. şef de lucrări la disciplina Toxicologie până la pensionare (1957-79). – 320 p. – 1891. Vol. – 1960. Pécs. (F. 1737. ing. – 162 p. Satu-Mare (1986-92). – Cassovioe : Typis academics S. la IMF din TgM (1947-50). – Mv. – 305 p. ziarist. kiad. 10 mart. redactor. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója alkalmából. la Catedra de Toxicologie (1950-57). • Toxikológiai gyakorlatok / Balogh Éva. – 1997. – 2. : OGYI. n. – Mv. : 1959.în colaborare: • Törvényszéki orvostani jegyzet. 1 ian. 2. – Mv. (F. dr. – 1940. Cluj – m. Deva (1992-99). Fac. Balogh Éva. 1999. redactor-şef la Editura Corvin Magazin SNC. • Enciclopedia cugetarea. . • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és gyógyszerészképzés 50 éve. 17 ian. călugăr iezuit. köt. Întreprinderea Materialelor de Construcţii. 130 p.) Lucrări publicate: • Toxikológia. a scris mai multe lucrări de ex. 2001. prof. 1924. arsenic. de ex. Univ. a intrat în ordinul iezuiţilor (1723). Studii: Lic. de Medicină (1944).. Molnár Vince. Gázalakú és illó mérgek. Nem illó szerves mérgek. – Budapest. Fac. de Matematică şi Ştiinţe Naturale (1942-44). Studii: de filozofie la Cluj. asist.Oameni de ştiinţă mureşeni BÁLINT Zsombor. la TgM (1946-47). – Kolozsvár. A reluat studiile univ. de fete din Cluj (1942).. – 1954. apoi a devenit stareţul seminarului teologic iezuit din TgM. mecanic.köt. Iernut – m. A fost prof. „Pázmány Péter” din Budapesta. – Vol. : OGYI. 1. a redactat volumul 1848 Képekben-Jubileumi kiadás (1998-2002). nicotină. – 1999. Univ. 1737). redactor. şeful filialei din TgM a Laboratorului de Toxicologie a IML „Mina Minovici“ din Bucureşti (195765). 31 iul. – Budapest. – 1951. Speculum praesulum Hungarie de re literaria bene meritorum (Cassovioe. 2002. 1701.J. M. substanţe psihotrope. – 3. Fac.) BALOGH Éva. Domeniul de cercetare: analize de laborator ale diferitelor elemente toxice. „Ferenc József” din Cluj. . n. „Bolyai Farkas” TgM (1968-80). de matematică. Ungvár. : Ásványi mérgek. T. a fost şeful misiunii. 1977. 1999. • Törvényszéki orvostani jegyzet. – Deva : Editura Corvin. – 208 p. • În căutarea stelelor : astronomia pentru toţi / Redactor Bálint Zsombor. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Activitate profesională: ing. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. 3. – [1995]. 1878. Univ. 1997. 1994. A fost preparator la Catedra de Chimie a IMF (1949). Farmacist principal (1961). Lucrări publicate: • Gombáskönyv. TgM. îşi întrerupe studiile din cauza războiului şi devine farmacist la Cluj (1946). – XII.) BALOGH József. TgM. la Cluj (1724-27). Méregtan : Jegyzet / Ander Zoltán. n. Studii: Gimnaziul Ref.. 1961.. – 279 p. Lucrări publicate: • Praerogativa philosophiae. M. : OGYI. Braşov. univ. Mv. TCM (1981-86). 1959-1960. – 1959. TgM. 13 mai 1961. – Mv. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. : Általános toxikológia. 2. Szinnyei József. 2000. Impress SRL (Népújság) TgM (1999). Vol. Balogh Éva. – Vol. – Deva : Corvin Kiadó. 1756. – 372 p. calmante. medic. OGYI. 1959. 1. . Kosice. . Szőcs Józefa. ex naturae et artis testimonio probata et nunc denuo in lucem edita.1. kiad. – 303 p. – 208 p. – 2000.în colaborare: • Csillagok újtán : Csillagászat alapfokon / Redactor Bálint Zsombor. (A. : Aachs – Bzenszki. – 258 p. Mária. • Toxikológia. • Törvényszéki orvostan / Ander Zoltán.

în medicină la Leiden (1779). Lucrări publicate: • Fizika orvostanhallgatók részére. – Kolozsvár. • Elektromosságtan orvostanhallgatók részére / Balogh László. 1990-1999 / Fülöp Mária. decanul Fac. 2. köt. Cluj. – Budapest. M. – 1967. – 98 p. 1998. – Mv. Kolloidika. – 115 p. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1. chimist-fizician. Josephus. – 102 p. Studii: Univ. • Fizika orvostanhallgatók részére. . de farmacie (1950-53). • Blätter für Geist. – 259 p. dr. univ. • Új magyar életrajzi lexikon. – Mv. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. • Genersich Antal emlékkönyv. • Magyar utazók lexikona. – Mv. 1954. BALOGH László. – [1995]. – TgM. Barabás Béla. • Nova Memoria Hungarorum et Provincialium / scriptis editis notorum qvam excitat Alexius Horányi. Pozsony. atque ibidem usu receptas. 1951. 1779. la . 13. Barabás Béla. Conf. de Chimie-Fizică. – Mv. dar n-a reuşit să ocupe acest post. A testek három halmazállapota. n. Principatu Transylvaniae sponte et sine cultura provenientes. – Mv.köt. Guyana. 1981. • Fizika. / Balogh László. Rott Lajos. : A-K. – Budapest. a condus Catedra de fizică (1948-62). în Rio de Berbice a desfăşurat cercetări botanice. – p. : A-Cs. – 1931. – Ludguni Batavorum. rész : Mechanika. • Bibliografia româno-ungară / Andrei Veress. –1. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes.Biblioteca Judeţeană Mureş BALOGH József (Szentimrei). 1750 (?). : OGYI. medic. Studii: de medicină şi botanică la Viena. a predat fizica în limba maghiară la Catedra de farmacie (195261) şi biofizica medicală (1948-62). 1948-1998. 1. 2002. univ. 1781. 1792. – 1994. Domenii de cercetare: studiul şi analiza radioactivităţii apelor minerale şi a mofetelor. Hangtan / Balogh László. Hangtan. 1898. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása.) catedra de fiziologie. A fost invitat de regina Maria Tereza la Catedra de Botanică a Academiei din Cluj.Berényi János. dr. sz. Barabás Béla. Fénytan. –119 p. 1838. : A-F. a obţinut diploma de dr. : Bálint Sándor. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Mv. – 2. Cluj. – Pars 1. la IMF TgM (1947-). Cu o bursă olandeză a plecat în Guyana. Molekuláris fizika. 1878. Mária. Rott Lajos. (F. Kolloidika. – 1940. – Bukarest. TgM. – Pestini : typis Matthiae Trattner. Fac. • Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. – 37 p. – Budapest: Panoráma. : A – C. Lucrări publicate: • Specimen inaugurale botanico-medicum sistens praecipuas plantas in M. 13 mai 1914. Szabó Endre. n. – 1792.1. 26 sept. 97-111. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. . – 2001. Eremieni – m. : OGYI. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 128 p. : Românii în literatura ungară şi ungurii în literatura română (1473-1780).sz. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – TgM. – 1891. – 268 p. : OGYI. asist. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. – Új sorozat. : OGYI. Brateş (CV) – m. 73. în ştiinţe chimice (1944). Szinnyei József. Barabás Béla. Hőtan. • Mechanika. 1954.în colaborare: • Fizikai gyakorlati jegyzet : Orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók részére / Balogh László.. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.. 1931. –1. 1954. 1780. – Vol. köt. köt.. : Aachs – Bzenszki. apoi biochimie la Univ. 1976. – Mv. rész : Elektromosságtan. : OGYI. 61. 1993. Gulyás Pál. – Vol. – 1. Gemüth und Vaterlandsliebe. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. biofizică). – Bucureşti : Cartea românească. 1958. 1954. şef de catedră la Catedra de fizică (mai târziu Catedra de fizică medicală. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. 1781. 2002. Szabó Endre. 17. 1900. Szabó Endre. – Kronstadt. • Hőtan. 1954. Referinţe: • Magyar Hírmondó.

Balcanic Soc. prof. Şerban Bancu. n. medic. (1997) UMF TgM. – [1995]. dr. of Medicine. având ca maeştri pe prof. 2000. Mátyás Mátyás şi Pápai Zoltán. International Soc. din Iowa.) BANCU. Spitalul din Reghin (195154).. Soc. Română de Hepatologie. – 1999. Studii: IMF TgM. Activitate profesională: medic. Soc. Membru în col. medic specialist (1957-). – 1989. M. Şerban Bancu. New York . Şerban. Română de Chirurgie. în chirurgie (1987). în ştiinţe medicale cu teza: Derivaţiile porto-cave în tratamentul chirurgical al hipertensiunii portale (1969). univ. Specializări: Bucureşti (1968). de Medicină absolvită „summa cum laude” (197278). III (1978). • Chirurgia modernă a splinei / Cristian Borz. „Carol Davila”. – TgM : Image. secţia Ştiinţe Medicale (1993-). evidenţiat” (1980). Műszaki tudományok]. Spitalul Univ. Română de Gastroenterologie. • Chirurgia icterului mecanic : cercetări clinice şi experimentale. şef de secţie (1990). „Cetăţean de Onoare al Mun. E. Soc. A prezentat 250 de lucrări de specialitate la diverse simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale în Germania. 2002. Proca.. • Chirurgia ficatului / Sub redacţia Irinel Popescu. Fac. rector al IMF TgM (1984-89). redacţional al publicaţiei Journal of Hepatology. Studii: Lic. docent (1975). 2003. Franţa. medic. univ. of Surgeons & Gastroenterologists. în primul Departament de Chirurgie (1983). Dr. univ. dr. of Stoma Care. . Magyar Sebészet. Sărmaş (HR) – m. medic. univ. Militar „Mihai Viteazul” TgM şi Timişoara (1937-45). şeful Clinicii de Chirurgie III în cadrul Spitalului Clinic Jud. Distincţii: medalia „Meritul ştiinţific” (1966). Membru în Soc. 1994. Cluj (1945-51). – TgM : Veritas. medic specialist în chirurgie (1983). Departamentul de Transplanturi (2000). Română de Chirurgie Laparoscopică. Şerban Bancu. şef serviciu. Dr. – TgM : Sedcom Librării Mureş. 2003. Victor Emilian.2. : [Természettudomány. – 174 p. Bancu. „Carol Davila”. TgM (2002-). de Medicină. 1953. Lyon Chirurgicale. „Prof. TgM. medic secundar la Clinica Chirurgicală TgM (1954-57).în colaborare: • Patologie chirurgicală / Sub redacţia V. A scris şi publicat 7 tratate şi manuale de chirurgie. Rusia. (A. Moscova (1969). în cadrul celui de al 2-lea Departament de Chirurgie ( 1996). (1980-83). • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia E. „Ordinul muncii” cls. 28 apr. 19 nov. asist. – Bucureşti : Univ. – 2002. Fac. • Urgenţe medico – chirurgicale în patologia esofagului / Dorin Zamfir. • Tizenkét év. – 1983. Paris (1978). 1996. prof. a îndrumat numeroşi doctoranzi în chirurgie. International Soc. T. 1925. şef de lucrări. n. Revista medicală TgM.Oameni de ştiinţă mureşeni (F. univ. univ. – Kolozsvár. 135 de articole publicate în presa de specialitate română şi străină: Chirurgia română. Referinţe: • Baza de date BJM • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Lucrări publicate: • Tratamentul chirurgical al hipertensiunii portale. TgM” (2003). • Chirurgia cancerului de esofag / Dorin Zamfir. Spitalul „Saint Antoine” Paris (1984). membru în Academia Română. (1954-) până la gradul de prof. Ungaria. prof. prorector (1974-84). medic. köt. Reghin. .) BANCU. 14 apr. 2004. „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (de 2 ori). medic primar (1963-). Activitate profesională: medic rezident (1977-80). parcurge toate treptele carierei univ. – Bucureşti : Univ.

• Bár a kertem nagyobb volna! : Néhány szó a tagosításról. 2. nr.. Franţa. V. 17 sept.köt. Budapesta (1996). nr. Studiile de specialitate au fost publicate în reviste şi prezentate la conferinţe din ţară şi Ungaria: Revista Medicală (1985. deputat în parlament. asist. kiad. Soc. Prof. – Ed. – Budapest – Mv.. vicepreş. • Bár a kertem nagyobb volna! : Néhány szó a tagosításról. 3 (1996).Biblioteca Judeţeană Mureş (1983). 144 (23 iul. V. univ. Medical Update (1999). baron. Alături de soţul meu. conf. Studii: Fac. Dr. asist. 1979. Magyar SebészetAbstracts (1992). 8 dec. – 592 p.2. 7 mai 1954. Csizér Zoltán. la Clinica Chirurgicală nr. (2002). 2001-03). 1994. Orvostudományi Értesítő (1999. 2001). n. 2003). Csizér Zoltán. – TgM : Tipografia. Chirurgilor din România. – Kolozsvár. Bancu. prefectul jud. Bancu. • Tizenkét év. 5. Georgescu. – 2002. – An 15. 1874. 1989.) publicat articole de economie agrară în periodice transilvănene. 2002). 2. Internaţională a Chirurgilor din România. – Kolozsvárott: Az ev. Germania. Târnava. Domenii de cercetare: tratamentul chirurgical al tumorilor stromale gastrointestinele. Georgescu. 1873. 2002. – Bucureşti : Editura Medicală. Chirurgia (1988.în colaborare: • Curs de semiologie chirurgicală / Csizér Zoltán. 1867. A luat parte la activitatea Soc.) BÁNFFY János. 2004. Membru în Soc. univ. (F. 1996. Magyar Sebészet (1994. specialist în chirurgie generală (1986). T. 1987-88). főtanoda betűivel. Csiki Nicolae. Revista de Med.principale (1976. E. – 48 p. A BARA Tivadar. : Aachs – Bzenszki. Lucrări publicate: . 1859. Specializări: Pécs (1993). Lucrări publicate: • Rövid utasítás egy húsz hold területű váltógazdaság rendezésére kis birtokosok számára. Victor Emilian Bancu. Eugen Proca. Referinţe: • Vasárnapi Újság 4. • Chirurgia căilor biliare . agronom. • Cuvântul Liber. turismul. dr. Acta . – 1973. şi Farm (1994. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója alkalmából. – 1972. – 252 p. de medicină la IMF TgM (1980). : [Természettudomány. – 1891. A fost medic stagiar la Spitalul Jud. T. Hobby-uri: muzica. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Strassbourg (1998). Breaza. 1994). . medic chirurg. A luat parte la lucrările parlamentului transilvănean (1834. • Patologia sistemului cav inferior. al pancreatitei cronice. 1983. kiad. şef de lucrări (1997-2002). a 2-a. medic primar (1992). şahul. – Kolozsvár. Sibiul Medical (2000-02). asist. 1983. 2 (1996-). Bancu. – TgM : Tipomur. 1976. A fost numit prefect al jud. – p. 2004). la IMF (1982-97) şi la Clinica de Chirurgie nr. – 860 p. – Vol. – 2. Proca. – 185 p. – Bucureşti : EDP. – An 6. a trăit şi a muncit pe moşia sa din Breaza. 1810. Szász Károly a studiat dreptul şi a făcut o călătorie de studii în Elveţia. Economice Naţionale. – Bucureşti : Editura Medicală. Digestive Surgery (1999. 2002). 2000. • Cuvântul Liber. din Miercurea Ciuc (198082). Surgical and Radiological Anatomy (1999). Târnava. Műszaki tudományok]. ref. – p. T. • Patologie chirurgicală : curs / E. în ştiinţe medicale (1997). TgM). V. Ciuguzel (AB) – m. Mărtiniş (HR). la Clinica Chirurgicală nr. 1998. sz. operaţii multiviscerale pentru cancerul gastric etc. 1 TgM (1982-96). • Tratat de patologie chirurgicală / Vol. n. 75 (16 apr. – 1. 1848). Indrumat de prof. • Magia chirurgiei: Memorii. (A. – Bucureşti : EDP. • Patologie chirurgicală : curs / E. 1. – 695 p. : Semiologie şi propedeutică chirurgicală / Sub redacţia prof. S-a retras din activitatea publică. – Kolozsvár. M. • Actualităţi chirurgicale / Sub redacţia E. 1866.

sz. – 1965. Ioan Chivu. Barbu. şeful secţiei tehnice a Institutului de Cercetări în Construcţii. 1958. 1-2. până la pensionare (195173). – 1996. 2. 1981-. prof. – Nagyvárad. Rott Lajos. A fost prof. TETT. Barbu. Vol.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1958. 1954.în colaborare: • Fizikai gyakorlati jegyzet : Orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók részére / Balogh László. – 2 vol. Teodor Petra. M. – Bukarest : Technikai Kiadó. Szabó Endre. Korunk (1971). 1. Kolloidika. a 2-a. • Cartea strungarului. – Mv. – 264 p. 2002. – 2. 1997. : A-K. Hőtan. • Fizika. 1969. 2002. – Mv. cărţi în limba română şi maghiară.) BARABÁS Béla. A publicat articole şi studii în A Jövő Társadalma (1925-27). mecanic. şef de proiectare la Institutul de Proiectare din Industria Chimică Bucureşti (1948-). – Csíkszereda.. 1996. Univ. – 119 p. : [Természettudomány. A testek három halmazállapota. A lucrat ca lăcătuş. la IMF TgM. Revista Medico-Chirurgicală. • Cartea strungarului. – Mv. • Korunk. conf. – 259 p. • Hőtan. Constantin Pesteşi. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 199 p. Referinţe: • Tett. de lic. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 368 p. 28 mart. Mária. a 2-a. Barbu. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. : OGYI. apoi devine şef de lucrări (1965-). Studii: gimnaziale la Col. köt. Luduş – m. A Hét. : OGYI. 24 oct. 1954. Műszaki tudományok]. 1997. – 98 p. de chimie şi fizică. • Tizenkét év. turnător. proiectant la Fabrica Dermata din Cluj. 2. TgM. TgM. • Romániai magyar ki kicsoda. Munkásélet. köt. Barabás Béla. Fac. Lucrări publicate: • Calculele strungarului. „Ferdinand I” din Cluj. 1996. – Bukarest. – Bucureşti : Editura Tehnică. Molekuláris fizika. n. ing. Barabás Béla. a 8-a. de Fizică-Chimie (1935). – Csíkszereda. A fost ing. – TgM. (F. 1. 1983. strungar. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. Iaşi. • A karbantartó géplakatos könyve / V. – 299 p. • Elektromosságtan orvostanhallgatók részére. – 176 p. : OGYI. Kolloidika. rész : Mechanika. – Mv. Timişoara (2000). la TgM. : A-K. Studii: Şcoala Industrială Superioară la Budapesta (1919).în colaborare: • Confecţii şi construcţii metalice uşoare / V. 1997. – Budapest – Mv. – Vol. 1980. – 1. • Mechanika. Referinţe: • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. : OGYI. Cornel Moldovan. rész : Elektromosságtan. – 268 p.. • Az esztergályos kézikönyve. univ. – 115 p. (2003-04). folosirea apelor minerale radioactive autohtone în terapie. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. 1965. – 256 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. Szabó Endre. Catedra de Farmacie. – 1. 1959. 1999. – [1995]. – 268 p. – Ed. Lucrări publicate: . M. 1897. 2002. 2000. Lucrări publicate: • Kis sebészet. Hangtan / Balogh László. medico . BARBU Vasile. Membru în Soc.köt. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Cornel Moldovan. 1960. . – Kolozsvár: Scientia Kiadó. • Îndrumător pentru ridicarea calificării lăcătuşurilor mecanici de întreţinere şi reparaţii universale / V. – Mv. / Balogh László. 1994. . – 128 p. Hangtan. – 1. 1960. 1954. – Kolozsvár. – Mv. de Chirurgie Româno-Maghiară.. • Romániai magyar ki kicsoda. Stânceni – m. • Genersich Antal emlékkönyv. – Bucureşti : Editura Tehnică. Bucureşti. 1911. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1962. 1990-1999 / Fülöp Mária. 1971. – Vol. : A-F. la Institutul de Proiectare Industrială din Bucureşti. Ref.Oameni de ştiinţă mureşeni Medica Transilvanica (2000). : OGYI. Barabás Béla. n. proprietăţile fizico-chimice ale lipidelor. 1981. Fénytan. Cercetări experimentale. – 288 p. Krausz László. : OGYI. Teodor Petra. • Farmacopeea Română. Domenii de cercetare: oxidarea lecitinei. (F. mecanic agricol. – Ed.chirurgicale. 1979. – Ed. – 1997. – 2002. A publicat studii.

1963. – Bukarest. – 2000. a introdus tehnicile de determinare a anticorpilor antitiroidieni. 1975. UBB Cluj-Napoca. metodist. • Ftiziologie clinică / Redactor C. Studii lic. de Medicină (-1943). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. la Oradea.) BARBU Zeno. medic. printre care şi „Ordinul Muncii” cls. – 1983. : Kh-M. A publicat articole în revista Tribuna învăţământului. – Vol. n. sz. • Phtysiológiai jegyzet / Barbu Zeno. (F. M. – 1965.. Membru corespondent în Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti. . 1994. – Bucureşti : EDP. de Psihologie şi Ştiinţa Educaţiei. 1915. Lucrări publicate: • Az endémiás golyváról. ca şef al Disciplinei endocrinologie îl preocupă transplantul de hipofiză. Manual pentru învăţământul medical superior. Sub conducerea lui s-a format disciplina şi Clinica de Endocrinologie din TgM. • Manual de ftiziologie. univ. .: OGYI. n. 1977. Lucrări publicate: • Tratat de algologie. – Budapest – Mv. Absolvent al Fac. A. Genersich Antal emlékkönyv. TgM. Dr. I s-au acordat numeroase distincţii. „G. 1985. – 1952. Lucrări publicate: • Medicină internă. Referinţe: TETT. algolog. – 1963. 1. a 2-a revăzută şi adăugită.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek. Irina Pop. Cluj – m. • Cercetări medicale. Premiu de inovaţie pentru Instalaţia de cultivare intensivă şi masivă cu circuit închis a algelor (1986). 1979. • Medicină internă : Manual pentru învăţămîntul medical superior. Bucureşti : EDP. 1981-. la IMF TgM şi şeful Clinicii de Ftiziologie TgM (1951-85). – Mv.în colaborare: • Predarea biologiei în învăţământul gimnazial / Agaftea Moldovan. Adriana Barna. – 1966. în medicină. 2. – 301 p. A lucrat la IMF TgM. – 1969. – Cluj-Napoca : sn. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – 7 p. • Ftiziologia. ocupând numeroase funcţii pe linie profesională: medic şef al cabinetului medical PCR Mureş (1945-79). 1976. prof. R. Dr. – Mv. Distinsă cu Premiul ICB (1977). Activitate didactică din 1993 la Catedra de Metodică a Fac. (A. Adriana Gabriela. Filialei Academiei RSR TgM. 18 dec. obezitatea şi diabetul zaharat. Sighişoara. Activitate profesională: cercetător ştiinţific. Studii: Lic. 1955. – 1994. Activitate profesională: dir. – 119 p. dr. a III-a. Cluj-Napoca (-1965). dir. • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. 5 mart. Stânceni. – Bucureşti : sn. a studiat la Viena cu bursă Humboldt. : OGYI. epidemiologia distrofiei endemice tireopate în MS cu un interes dominant faţă de factorii etiologici. 1917. univ. Domenii de cercetare: histologie.) BARNA. 1. Catedra de Fiziologia plantelor. Coşbuc”. în biologie (1978). Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. n. Păun. medic. 1. 2 ian. T. 1942. UBB ClujNapoca. ICB Cluj-Napoca (1965-93). Fac. biolog principal la Grădina Botanică (1986-87). botanist. – Vol. – 3. hematologie. Tinca (BH) – m. 2. A elaborat peste 120 de lucrări ştiinţifice care au fost prezentate în şedinţe şi congrese. 1998. unele au fost publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate.köt. (F. – Vol. prof. 1977. UMF Cluj. Dicţionar esenţial. – [1995]. • Ftiziologia. de Biologie- BARTEL György. – 135 p.Biblioteca Judeţeană Mureş • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1983. T. – 1962. • Ftiziologia / Ed. Jozefovics Ferenc. Anastasatu. . Sanatoriului din Geoagiu (HD). – 1968.) Geografie. M.. cercetător. • Tratat de ftiziologie. – Vol.

– 48 p. – Mv. – VIII. – IV. (F. • Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek.Oameni de ştiinţă mureşeni • Curs de endocrinologie clinică : pentru studenţii Fac. Johann Christian Gottlob. • Endokrinológiai jegyzetek / Bartel György. unde a stat doi ani şi cunoaşte pe Samuel şi Michael Bruckenthal. 1790. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1829-41). din zona Harghitei. 191. viribus usuque medico. . Medicilor din Pesta. 1846. – Budapest – Mv. Szabó István. – 1951. 1. – Lipsiae. 1976. com. 1765. – 49 p. • Sertum Lipsicum seu stirpes omnes praeprimis exoticas circa urbem olim maximeque nuperrime plantas digessit atque descripsit secundum methodum Linneanam. : OGYI. – VIII. 1791. 348 p. Între anii 1708-28 s-a dedicat activităţii ştiinţifice. 1-2. de arte decoratoria. A fost invitat la Sighişoara unde a practicat medicina până la moarte (180107. sistens plantas circul. devine dr. – TgM : IMF. – Vindobonae. – 105 p. . • Dissertatio politico-phys. în filozofie (1790) şi în medicină (1791). 1979. 29 dec. brevis trepani coronati historia. format din două secţiuni: Herbarium patrium. Tom. nr. 4 a fost publicat postmortem de Michael Fuss (1846). Publică în trei vol. secundum Systema sexuale revisum emendatumque distributas cum synonymis perpaucis etc. Tom. 1878. în oraşul natal (1784). 1846. Referinţe: • Revista medicală. A compus prima lucrare descriptivă referitoare la flora Transilvaniei. Ierbarul alcătuit de el. format din 2000 specii în 5422 coli şi cel cu plante din străinătate. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. gospodar în satul Cinta. 393 p. Gheorghe Doja. F. 428 p. – 66 p. – Vol. – 741 p. Tom. T. – Tom. Szinnyei József. observaţiile sale asupra florei din Transilvania. . – Cibinii : typis haeredum nob. – [1995]. • Dissertatio inaug. M. – 27 p. 2. botanist.în colaborare: • Belgyógyászati előadások.. : Aachs – Bzenszki. • Enumeratio Stirpium Magno Transsilvaniae Principatui praeprimis indigenarum in usum nostrorum botanophilorum conscripta inque ordinem sexuali-naturalem concinnata. Devine medic la Nocrich (1 oct. dr.. – Budapest. n. – 132 p. 1794-00). 236 p. gratul. Boér László. Lucrări publicate: • Epist. S-a mutat la Viena. 1843. 1954.. 1789.în colaborare: • Enumeratio Stirpium Transsilvanie indigenarum mantissa / Johann Christian Gottlob Baumgarten. de Stomatologie. – Lipsiae. 1994. Linné din Leipzig şi Soc. – Lipsiae. Gheorghe. – Lipsiae. 2. de unde trimitea ştiri şi articole la revista clujeană Erdélyi Gazda (1873). spont. Excursiile lui ştiinţifice se desfăşoară în Munţii Făgăraşului şi Bârsei. medic. Studii: lic. • Flora Lipsiensis.. vol. 236 p. – 36 p. Sf. – XXVII. Herbarium universale se află azi în posesia Grădinii Botanice din Cluj. 7 apr. 1816-1846.. Leipzig. 1793). • Genersich Antal emlékkönyv. 1791.) BAUMGARTEN. – Vol. Michaele Fuss. Cercetează flora din împrejurimile Sighişoarei. 1978. 4. Lucrări publicate: • Koronás szőlőművelés : 11 kőmetszetű ábrával. zona Miercurea Ciuc. – 11 p. Lips. – 1891. de corticis ulmi campestris natura. a Munţilor Gurghiului. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Steinhausen. filosof.) BÁTHI Gábor. (A. cercetărilor de botanică. operă monumentală.M. p. de Hochmeister. – Cibinii : typis Theod. A fost membru în Soc. Câmpia Transilvaniei etc. În urma unei invitaţii făcute de botanistul J. Lerchenfeld se mută la Sibiu (1 oct. 3. 1790. 1. medicina la Dresda. – Mv. – Kolozsvár : Stein J. • Enumerationem Stirpium Transilvanicarum curante / Johann Christian Gottlob Baumgarten.. 1861. Cercetează flora din jurul localităţilor Agnita şi Rupea. – Lipsiae. – X. Luckau (Germania) – m. Sighişoara.

– 1991. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Membru în: Soc. – Vol. metabolismul energetic. – 304 p. – 1891. Fac. Mic dicţionar. Emil. Disciplina igiena alimentaţiei (1959-71). – 1940. Catedra de igienă (1976-91) în cadrul UMF TgM. conf. – 2001. medic. – Vol. – Mv. EME. (A. Distincţii: premiul „V. Şaguna” (-1943). Studii: Lic. 1991-1993. Dr. – Cibinii : s. E. 1. nob.în colaborare: • Lucrări practice de igienă. • Curs de igienă specială. Ştiinţifică Medicală Sommelweis Budapest (1992-). Lic. de Medicină Cluj. Activitate profesională: Clinica de Dermatologie. – 1985. membru titular în AŞMR (1992-). 1959. 1996. 1974. asist. Specializări în igiena alimentaţiei (1959). • La vie scientifique en Roumanie. „A. • Igiena copilului şi adolescentului : curs.. starea de nutriţie. 2 febr. 1937. Romano-Catolic Braşov (1935-43). . : A-K. – 1. de Hochmeister. – Mv. Fac de Medicină TgM (1946-49). – TgM : IMF. • Profiluri mureşene. 1938. . : OGYI. 1. – Bucarest. – Bucureşti : Editura Academiei RPR.) BEDŐ Carol. Univ. – Vol. – 1952. a. Fizică / S. – 2 vol. lucrează la IIS din 1960. – 193 p. • Pentru sănătatea sistemului osos.în colaborare: • Lucrări de laborator. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. Ştiinţifică de Igienă (1955-91). – 679 p. 2. Hobby-uri: laboratorul şi grădina. – Budapest. – 148 p. – 1973. • Új magyar életrajzi lexikon. (1971-76). • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. Băţagă. – 1982. extracte şi izolări de fracţiuni din timusul bovin cu precădere a inhibitorului. 1998. 69. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. : Aachs – Bzenszki. • Általános és település-közegészségtan / Horváth Miklós. – TgM : Mentor. prof. n. Domenii de cercetare: alimentaţia populaţiei. – TgM : IMF. Germania (1972). : OGYI. Szinnyei József. – 40 p. în ştiinţe medicale cu teza: Reducerea duratei determinării indicelui colimetriei în alimente cu ajutorul unui biostimulator chimic (1968). – Vol. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. 1924. • Csontbarát étrend. • Istoria biologiei în date – Bucureşti. – p. • Bibliografia română-ungară.Biblioteca Judeţeană Mureş Michaele Fuss. – 289 p.. univ. – 1977. Gîju. – 2 vol. 1976. M. „Ferdinand I”. – Vol. 117.) BĂŢAGĂ. M. – Thaur bei Innsbruck : Wort und Welt Verlag. 1967. – 1.. – 1. Lucrări publicate: • Élelmiszeregészségtan : Jegyzet. – 112 p. – 185 p. meniuri. • Az ember táplálkozása – Mv. Bedő Károly. dezvoltarea organismului tânăr. univ.köt. • Îndreptar de lucrări practice de igiena alimentaţiei / Losonczi V. – 1967. – 1937. • Personalităţi ale ştiinţei. dr. – 1991. titlul de „Profesor Emeritus” al UMF TgM (2004). – p. lector UT TgM. 14 iul. Steinmetz József. univ. typis haered. Soc. Braşov. köt. Sibiu (1943-45). 1976. 1878. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : Date cronologice. preparator principal (1947). – 191 p. : Sciences pures. Lucrări publicate: . n. UBB Cluj. – TgM : IMF.. • Guşa endemică / Redactor Ştefan Milcu. nutriţie. metabolismul gazos celular. dietetică. Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-). T. Babeş” al Academiei Române (1990). – 1953. 1957. 26. – p. • Alimentaţia omului : curs. : Mentor. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – 1931. – 167 p. – TgM : UT. 1957. 1993. cercetător la Institutul de Igienă TgM. 2. 1998. : A-Cs.igienă (1949-). Catedra de microbiologie . Bedő C. 1. şef lucrări. • Enciclopedia cugetarea. Alimente. (F. – Mv. – Vol. Károly.

Mera. 1896. fizică. Univ. Colaborator al Centrului Român de Ornitologie. Studii: Col. – 1996. Şc. Ghiorac. de chimie şi ştiinţe naturale (1881). A fost ales deputat în parlament (190110). Domenii de cercetare: ornitologie. 1994. Vişa. din Cluj (1870). de 8 ani. se pensionează în 1985. március 15. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Ref. Salonta. la Col. 1906. – 1.. : Benkő László kollegiumi könyvnyomdája. Beszéd a marosvásárhelyi Kossuth. Col. (F. A publicat . 1972. Suceag. köt. Şc. Ref. Studii: lic. 9 apr. inelarea păsărilor. Táplálkozás-tudomány – Dietétika Ismeretéhez / Bedő C. – 1. biolog. [1916]. publică articole în ziare şi reviste de specialitate: Aquila (1956. • Igiena generală şi comunală : curs. 1925. 1981. 1917. ştiinţe naturale. – 1891. de chimie. – Mv. de 7 ani. TgM. – TgM : IMF. 1984. prof. Viştea (195557). – Vol. de Chimie la Budapesta (1870-73). Sztupjár István a ref. Szász Károly. – [1995]. TgM (1936-40). com. – Budapest : Magyar könyvkereskedők Egyesülete. Şc. • Magyar életrajzi lexikon. A redactat ziarul Marosvásárhely (1892-93). Erdélyi Gyopár. • Igiena alimentaţiei : curs litografiat. com.) BÉLDI Miklós. – 2000. • Manual de igienă. • Magyar könyvészet. – 1983. 1990-1999 / Fülöp Mária. – 3. poezii în periodicele locale şi naţionale. Târnăveni. –1. Igazság. obţinând diploma de prof. : OGYI. prof.Oameni de ştiinţă mureşeni • Altalános és településegészségtan / Horváth M. M. II (1970) şi gr. köt. : Ny. Şc. Költemények (1895). Előre. – 1986. – 2001. 23 iun. • Bedőházi János emlékezete / Írta és felolvasta az „Erdélyi Irodalmi Társaság“ Kolozsvárott 1916. – 454 p. 1897. de 7 ani. (A. – 1980. Distincţii obţinute: premiul I pentru expediţia în Munţii BEDŐHÁZI János. Lăzărea (1953-55). Activitate profesională: prof. Lucrări publicate: • A két Bolyai : Élet és jellemrajz. • A gyermek. köt. ref.) articole de zoologie în Természettudományi Közlöny. A fost dir. – 1967. n. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. Kollegium előljárósága. 1960-68. : A-K. Baciu (1957-59). • Genersich Antal emlékkönyv. – Mv. com. Veseuş (AB) – m. 1. 1. a înfiinţat internatul (convictus) în 1900. – Bucureşti : Editura Medicală. – 1. de Biologie (1946-50). – Bukarest. Ünnepi beszéd (1906). 1914). • Tratat de igienă / Coordonator Bedő C. – 128 p. Ábrám Z. kiad. – 2 vol. com. – 785 p.: Kiadja a mv. n. T. (1950-53). 2002. 1915. Mixtă. – p. – Mv. • Romániai magyar ki kicsoda. – 22 p. 1853. Univ. Ki a vallásos ember ? (1903). muncitor (1959-64). – 151 p. • Közegészségtan : Jegyzet fogorvostanhallgatók számára.. prof. şi-a continuat studiile de chimie. A Madártani Intézet Évkönyve. 1994. 1973). 1901-1910 / Petrik Géza. : Aachs – Bzenszki. Lic. din 1969 cercetător la Centrul Român de Ornitologie. 21 júl. (1887-90). – 1981. köt. : OGYI. május 5-én tartott gyülésén dr. la Col. Kerékvágások életem útján (autobiografie în 2 vol. – TgM.. Jóbarát. azi „Bolyai Farkas”. kollegium betűivel. kollegium története / Írta Koncz József tanár.szobor leleplezése alkalmával. : A-K. I (1978). Bedő C. Suceag. – Budapest – Mv. – vol.-i ev.. com. – TgM. Participă la numeroase conferinţe în ţară şi străinătate. • Dialog despre sănătate. • Tápértéktáblázatok. A tradus şi a scris poezii Anakreoni dalok (1886). reform. • Népújság Évkönyv. 2. 2000. Piarist Cluj (1940-44). 1997. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.és serdülőkor egészségtana / Bedő K. – Mv. • A marosvásárhelyi evang. Şc. de 8 ani. Ref. 486-487. 27 iul. A fost numit locţiitor (1879-81) şi apoi prof. • Általános közegészségtan. de 7 ani. 1994. gr. proză Tréfás történetek (1896). Şc. Steinmetz J. Baciu (1965-85). : A-F. com. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Mv. • Új magyar életrajzi lexikon. 1977. ornitolog. 1985.. : A-Cs. Losonczy Ibolya. – 1997 • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Népújság. Gădălin (1964-65).. Bolyai Cluj. literatură maghiară şi ped.köt. Fac. la Cluj (1875-77). din TgM. 2004.

– 265 p. – 1.) BÉLTEKI NAGY Zsigmond. – Nagyenyed : „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. la UMF TgM (2001-). dr. 469 p. Lőrincz Magor. – 1988. 1950.. IMF TgM. medic specialist cardiolog (1982). – 1997. – Budapest. TgM. A publicat articole de ştiinţe naturale în Vasárnapi Újság (1857-58) şi vol. 4. • Egy esztendő a madarak világában. – 1996. cons. 1962.Cluj-Napoca : Dacia. • Ismerjük meg a madarakat. Sanitară Jud. şef lucrări la Catedra de Medicină internă. medic primar cardiolog (1996-97) la Dir. 1980-1988. de Medicină Generală (1969-74). Stefan Kohl. sorozat. medic specialist în medicină internă (1981).) – Vindobonae : apud Franc. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. 1997. : Aachs – Bzenszki. – Kolozsvár . dir. Wimmer.köt. – X. – 2000. UMF TgM (1999-00). medic cardiolog. . 1878. n. Dr. medic intern la Oficiul Farmaceutic TgM (1975-77). • Madárhatározó : Románia Szocialista Köztársáság madarai. vice curator al Col. 1981. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. membru în Comisia de specialitate cardiologie din cadrul MS (2000). 1. 1859. Domenii de cercetare: înlocuirea valvelor cardiace cu proteze şi valve biologice. BENEDEK Imre Sándor. 88 p. TgM. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Premiul „Ezüstgyopár” (2001). dir. Spitalul Clinic Jud. Studii: Lic. – 48 p. Mureş. 1980. Erdély Historiájának rövid átnézete (1837). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 292 p. A fost medic la TgM. general. – Bukarest : Ifjúsági Könivkiadó. Papiu Ilarian” TgM (1965-69). 1999. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. – Pest. (A. şef de unitate nucleară (1982). Wien: Böhlau Verlag. strategie şi management. medic primar interne (1991-96). Studii: medicina la Viena (1818). Kolozsvár : Kriterion. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. 1959. : A-F. conf. köt. – Köln. cons. – Bukarest : Ifjúsági Könivkiadó. M. : A-K. – 2 kiadás. Odorheiu Secuiesc. 1857. – Kolozsvár : Studium. 29 apr. 455-956 p. „Unirea” şi Lic. medic principal specialitatea interne (1984-91). Emerit” (1999). şeful Laboratorului Cateterism Cardiac al Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară (1997-99). 1900. 1786 – m. 1989. Spitalul Clinic Jud. • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. Lucrări publicate: • Ismerjük meg a madarakat. – 291 p. general. Membru în Soc. Szinnyei József. în cardiologie cu teza: Contribuţii personale în diagnosticul şi tratamentul cardiomiopatiilor dilatative (1993). – 1982. T. – Bucureşti : Kriterion. medic primar cardiolog (1996). – XLVII. 26 iun. medic cercetător ştiinţific (1982-84). • Erdélyi magyar ki kicsoda. „Prof. DSP Mureş şi dir. CAS Mureş (1999). medic de medicină generală la Spitalul din Sighetul Marmaţiei (1977-78). Band 3. Fac. • Romániai magyar ki kicsoda. medica sistens conspectum systematico-practicum aquarum mineralium Magni Principatus Transylvaniae indigenarum. • Vetést pusztító rovarok.. • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. Activitatea profesională: student intern (197475). Institutul Clinic Medical TgM (2001). „Al. şeful Clinicii de Cardiologie. medic primar de medicină internă (1991). • Európa vízimadarai. 12 oct. 1818. – 316 p. – Band 2. 1834 – 29 apr. medic secundar de medicină internă (1978-82). 1970. 1995. – XVIII. Ornitologică din România (1970-). medic.Biblioteca Judeţeană Mureş Ciucului (1981). Ref. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. – 196 p. 1859). • Krónikás Füzetek / Fodor István. 2003. n. – Kolozsvár : Dacia.köt. de Urgenţă Mureş (1999). – Bukarest. – Bukarest. • Élet az erdőben. (F. medic principal specialitatea interne (1982). – Budapest. din TgM (24 aug. – 1891. univ. sz. • Madarász szemmel a Kárpátokban.

. 1981). Internaţionallă de Angiologie. Unirea TgM (1966). Hobby-uri: vânătoare. • Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul arteropatiilor obliturante / Sub redacţia prof. – 152 p. Română de Angiologie. Soc. Romanian Journal of Internal Medicine (1998-99). şef de lucrări (1999-2004). exploatarea valvei tricupse prin metode neinvazive. medic. • Aportul tehnicilor imagistice în diagnosticul şi tratamentul bolilor arteriale obstructive periferice. – 187 p. Fac. Electrofiziologie şi stimulatoare cardiace (2000). A obţinut un brevet de inventator (1988). Premiu acordat de Euro Heart Survey şi de Soc. TgM (2000-01. 1997. Journal of European Congress of Radiology (2001). – Mv. 2001. 3. ClujNapoca (1981-82). München (1984. Lucrări publicate: • Actualităţi în bolile arteriale obstructive periferice.Revue Roumaine de Medicine Interne (1977.év. Română de Cardiologie. 1992). biologic şi de tratament al neoplasmelor plasmocitare (1998). Balcanică de Angiologie. 1999. European Heart Journal (1999. . Medicală Cardio Med. – Bologna : Editura Monduzzi. – Bologna: Editura Monduzzi. 2001). • Belgyógyászati jegyzet : Fogorvosi kar. Soc.Oameni de ştiinţă mureşeni monitorizarea debitului cardiac.. (2004 –) la disciplina de medicină internă UMF TgM. 2000. dr. Studii: Lic. 2002. 1990-04). informare profesională şi ştiinţifică (2001). 1988. hematolog. 2003-04). • Advences in Coronary Artery Disease. polo. „European Cardiologist” (2000). Maastricht (2000). (1984–99). administrator Policlinica CARITSAN TgM (1996–). Odorheiu Secuiesc. – Cluj-Napoca : Editura Gloria. Monte-Carlo (2001). Revista română de aritmii. n. 2000-02). – Cluj-Napoca : Editura Interval. Membru în Soc. 1998. – 2000. – Cluj-Napoca : Editura Interval. elaborarea unor metodologii de diagnostic şi tratament precoce în cardiomiopatia dilatativă. • Biopsia endomiocardică. Budapesta (1978. cercetări privind producerea şi dezvoltarea unor tipuri de valvă tisulară. Soc.în colaborare: • Coronary Artery Disease. Soc. (F. univ. univ. International Angiology (1997). Studiile au apărut în: Revista Medicală . : OGYE. M. ameliorarea morbidităţii şi mortalităţii infantile prin tratamentul medicochirurgical al cardiopatiilor congenitale la sugar şi copil mic. şef secţie Clinica Hematologie şi Transplant Medular TgM (1998–). 2001). istoria artei. Dr în ştiinţe medicale cu teza: – Studiu clinic. – Mv. • Belgyógyászati jegyzet. Română de Cardiologie. conf. Revista Ligii Studenţilor (1999). la peste 40 congrese naţionale şi locale. Comisia de Cardiologie a MS. TgM (1988. EME. 2000. Cardiologia Hungarica (2001-03). – 218 p. 1986. înot. 1997-98. 1999. Cardiologie invazivă şi intervenţională (2000). 1995-96.) BENEDEK István. Revista de medicină şi Farmacie = Orvosi és gyógyszerészeti szemle (1994-95. Europeană de Cardiologie. . Maghiară de Cardiologie. Mihai Datcu. 2001). Paris (2001-03). 1991). Specializări: Bucureşti (1977-82). Revista de economie şi administraţie sanitară. Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. Certificat de competenţă în: Echocardiografie (2000). A participat la peste 30 congrese internaţionale. 20 oct. Luxor (Egipt. Revista română de cardiologie (1995-01). Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség Szemléje = Revista sesiunii anuale ştiinţifice a studenţilor maghiari. Consilier municipal TgM. Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery (1999. filmări. 2000. 2001-03). – 57 p. Leipzig (2002). Orvostudományi Értesítő (1992-93. de medicină IMF TgM (1973). Revista UMF Timişoara (1999). şef al grupului UDMR din consiliul local . – Iaşi. electrofiziologie cardiacă şi pacing (2001). 1948. Echipa Europeană de Cercetare Euro Heart Survey. Revista Clinică (2001). Disticţii obţinute: „Fellow of the European Society of Cardiology” (2000). Viena (2003). The Journal of Coronary Artery Diseases (2000-01). Soc. Asist. puncţia biopsie pulmunară transvasculară. 2001. Soc.

) BENEDEK Zoltán. membru în echipa naţională de înot (1970-73). Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. în ştiinţe medicale. (1983). • Activitatea ştiinţifică a Institutului de Igienă. Filiala Mureş între anii 1949 şi 1957. redactor al revistei Orvostudományi Értesítő (1995 – 96). Membru în Consiliul Profesoral al UMF TgM (1995 – 99). év orvostanhallgatók számára. „Bolyai” din Cluj (1950). Miheşu de Câmpie. 23 mart. Lyon (2003). geolog. gr. 1999. • Általános bakteriológia. • Belgyógyászati diagnosztika kézikönyve . 1927. la Institutul Naţional de Hematologie Budapesta (1994). de popularizarea ştiinţei în reviste de specialitate din ţară şi din Ungaria: Földrajzi Közlemények. Documenta Hematologica (1999.) BENEDEK József. – TgM : Juventus Kiadó. curs de hematologie clinica – Clinica de Hematologie Fundeni Bucureşti. 11 sept. TgM. 1998.. Orvostudományi Értesítő (1991. 2003). premiul „Berde Áron” (1975). Prof. : OGYE. A. n. (F. 1957. – 135 p. I (1970). M. Căpeni (CV) – m. Barcelona (2004).Biblioteca Judeţeană Mureş (1996 – ). : Közegészségügyi Intézet. simpozioane în ţară şi stăinătate: Montreux (2002). 1948. conducător a peste 30 lucrări de diplomă (1991 – 2004). – Mv. – [1995]. – Bucureşti : Editura Medicală. Institutului de Igienă. 1996. T. Innsbruck (2001). Publică studii. 1998. Florida (1998). – Budapest – Mv. San Francisco (2000). conferinţe. 1982. Soc. Ref. New Orleans (1999). conf. – Székelyudvarhely : Közegészségügyi Laboratórium. 2001. dir.în colaborare: • Belgyógyászati tünettan : 3. Membru în Soc. Lucrări publicate: • Laboratóriumi vizsgálati anyag beküldése : Gyakorló orvosok részére. primul transplant de măduvă osoasă în România la un adult (2001). – 80 p. 1995. – 16 p. filiala TgM. – Mv. de lic. Prof. • Belgyógyászati tünettan : Egyetemi jegyzet. 20 de transplante autologe de măduvă osoasă din care 6 transplante autologe în leucemii acute (primele efectuate în Romania) (2001-). medic specialist interne TgM (1982). Korunk Évkönyv. Specializări : medic secundar interne (1973). n. Gerontol. sculptura Lucrări publicate: • Plasmocitomák. Korunk. Membru în: Soc. 1992). Florenta (2002). schimb de experienţă : Universitatea de Medicină Debreţin (1985. (F. A obţinut premiul I la concursul Soc. şeful Institutului Bacteriologic (1953-54). – 2000. de Hematologie şi Transfuziologie din Ungaria. Domenii de cercetare: studiu clinicoparaclinic privind etiologia hipoplaziilor medulare pentru aplicarea unor măsuri profilactice şi tratamente diferenţiate (1994 – 96). 2002. la clinica de Transplant de Măduvă Osoasă Spitalul Clinic Szent László Budapesta (1997). Asociaţia Medicală Romtransplant (2002). 1994. 2000. medic primar hematolog – Bucuresti. de Geografie din România (1955) şi din SUA (1975). medic. Művelődés. Studii şi comunicări etc. 11 apr. Hobby-uri: sport. curs intensiv de hematologie clinica şi transplant de celule Stem Miami. 1956. Fundeni (1991). Dr. Lucrări publicate: . –3. articole de pedagogie. 2002). univ. 2000. köt. . IMF TgM. Studii: Lic. Natura. de geografie la Univ. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. de Geografie din Ungaria (1960). 2002 Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. : OGYI. de Hematologie şi Transfuziologie din România. univ. din Cluj (1946). • Plasmocitoame. 1904. A participat la o serie de congrese. 1999. – Mv. Istanbul (2003). Revista de Medicină şi Farmacie (2001. 2002). Europeană de Transplant de Măduvă Osoasă (2002). – 365 p. – 1996. Soc.. la Carei (1950-). A publicat articolele în : Z. – 176 p. M. Revista Română de Medicina Muncii (1998).

1981. Oradea. – Bukarest. Referinţe: • Farmacologi şi toxicologi din România. – TgM : UMF. 1 aug. Târnăveni. • Chimioterapie în stomatologie. (F. Studii: Şc. – 1996. 1916. Toxicologie şi Terapeutică. 1. 1977. – Kolozsvár : Dacia. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1982. de Medicină (1997). – Bucureşti : Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó. Univ. : A-F. 14 iul. Activitatea de cercetare este focalizată în domeniul enzimologiei.) BENGEA. – 2003. Simona Nicoleta. n. – 216 p. 1980. 1988. Fac. medic. prof. n. Fac. – Cluj-Napoca : Dacia. – 1997. licenţiat şi în informatică. Lucrări publicate: Gheorghe Marius. orvos– és (F. – 1.în colaborare: • Idegkórtan. Gen. medic rezident în specialitatea Radiodiagnostic (1999-). • Korunk Évkönyv. (A.) • Curs de farmacologie pentru studenţii anului III de medicină. – 152 p. în genetică şi ameliorarea animalelor. II (2000). în genetică şi ameliorarea animalelor cu teza: Contribuţii la ameliorarea şi consolidarea liniei Marele Alb de Gorneşti (1998). administrator unic SC Testsuin SA Gorneşti (1999-). 1973. Soc. Activitate profesională: şef fermă CTSP Gorneşti (1978-90). T. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1958. Câmpina (PH). • Az időjárás és előrejelzése. Bahnea (-1968). 1997. köt. asist. „Bolyai” din Cluj (1951). • Vándorló kontinensek. A participat la peste 20 de simpozioane şi 10 congrese internaţionale. 1997. • A szilágyságtól ÚjGuineáig : Bíró Lajos természettudós életútja (1856-1931). n. Română de Farmacologie. gr. 1953. SCPCP Gorneşti (1990-99). A fost pastor secundar la Timişoara (1939-42). – Cluj-Napoca : Dacia. M. . „E. – Bucureşti : Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó. III (1990). Lic. – 83 p. – Vol. változó tengerek. : A-K. medic specialist la Clinica de Neurologie din TgM (1951-60). publică în reviste de specialitate: Sinteze ICPCP BEREŞ. Preocupări speciale: muzica populară. dir. medic. köt. Racoviţă” Bahnea (1968-72). – 1997. Lucrări publicate: . • Növény – és állatföldrajz. 1-2. zootehnist. – [1995]. de Zootehnie şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (1974-78). – Bukarest : Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó. (2001-) la disciplina Farmacologie a UMF TgM.Oameni de ştiinţă mureşeni • A szőke Szamos földjén. Domeniul de cercetare: hipnoza. univ. folclorist. specializări în domeniul enzimologiei: Japonia (2001-2002). • Romániai magyar ki kicsoda. neurolog la Policlinica din Şimleu Silvaniei (SJ) (1960-86). preot. Dr. – 112 p. – Bucureşti : Kriterion. Studii: de teologie protestantă la Cluj (1939). 1972. – 95 p. – TgM : University Press. Membră în Soc. ing.. 1979. 2000. Europeană de Farmacologie Clinică. de religie la Aiud (1942-43). M. 1977.) BERECZKI Sándor. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1979. Activitate profesională: preparator (1998-2001). • A Föld élete [Szakkönyv]. – 150 p. 9 ian. – 231 p. gr. Studii: UMF TgM. • Az élet fejlődése a Földön. cercetător ştiinţific principal. sa. • Romániai magyar ki kicsoda.

Ştiinţifică Agrară. 2. 1998. 1999. informatică (1988). – TgM : Transilvania. M. nr. Specializări: engleză intensivă (1986). Bereş. Bereş. Bereş. Podar. • Manualul fermierului : aspecte privind tehnologia de creştere. Zeneci. Lucrări ştiinţifice Romsuintest Periş (1996-98). Revista de Zootehnie şi Medicină. Activitate ştiinţifică în genetică şi ameliorarea animalelor. Bereş. Lucrări ştiinţifice Romsuintest Periş (1993. 1989). – Vol. • Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice a USAB : [studii]. Ileana. Bereş. 1993. informatică (1998). gr. Bereş. Yorkshire Club USA. Gh. / Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită. Participă la peste 25 de simpozioane şi 5 congrese internaţionale. M. • Manualul fermierului / I. Hobby-uri: Internetul. principalele boli ale porcinelor şi măsurile generale pentru prevenirea lor. – TgM : Tipomur. 116 (18 iun. Magazin ilustrat (1994). Dr. Fac. Siret (1969). Buletinul AMV (1996). 1994.în colaborare: • Promovarea şi afirmarea progresului genetic în creşterea porcinelor / I. M. Asoc. Transilvane a Crescătorilor de Porcine. II (2000) în cadrul SC Testsuin SA. M. • Cuvântul liber. cercetător ştiinţific (1982-). – 1996. 1997. • Manualul fermierului / I. ing. 1996-98. – Periş Romsuintest. – TgM : Tipografia TgM. 1997). T. 30 iul. 3. zootehnist. – Vol. Revista de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1987-88). 1994. Specializări: geneticăameliorare (1985-86). Zootehnic Superior din România. an 2. Bereş. Membru în Soc. Medicină Veterinară (1987. Bereş. – TgM : Tipomur. 1989. Studii: Şc. – Cluj-Napoca : Univ. 1994). – Vol. Lup. de Zootehnie şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (1974-78). preş. Bereş. – TgM : Tipomur. C. 1996. I. 1996-98). în genetică şi ameliorarea animalelor cu teza: Consideraţii privind eficacitatea diferitelor metode de estimare a valorii de ameliorare a reproducătorilor la porcine (1998). Lucrări publicate: . Gh. Bereş. şef fermă (1980-81). Bereş. exploatare sanitar veterinară în microfermele de porcine din . – TgM : sn. – Cluj-Napoca : Univ. n. • Lucrări ştiinţifice : [studii]. Gh. engleză intensivă (1986). cercetător ştiinţific principal gr. M. – TgM : Tipomur. Gh. nr. Hobby-uri: Internet. 1990.Biblioteca Judeţeană Mureş Periş (1985-89. Lup. Activitate profesională: ferma CSTP Gorneşti (1978-80). exploatare sanitar veterinară în microfermele de porcine din sectorul privat. M. Bereş. Ştiinţifică Agrară. Referinţe: • Magazin ilustrat. I. M. Lucrări publicate: • Linia zootehnică specializată „Marele Alb de Gorneşti” de la creaţia biologică la producţia industrială. (A. • Manualul fermierului: aspecte privind tehnologia de creştere. Bereş. Cons. Românească de Zootehnie. 1. Lic. C. Brăieşti (BT). Gh. Publică în reviste de specialitate din ţară: Sinteze ICPCP Periş (198589. 1996. Gh. 1994). 1990. Gh. M. III (1990). • Manualul fermierului / I. Gen. 1989. 3. • Influenţa selecţiei după însuşirile de reproducţie asupra transmiterii în generaţii succesive a însuşirilor de reproducţie superioare şi a performanţelor de testare la rasa Marele Alb / I. . N. Man. Bereş. • Influenţa selecţiei după însuşirile de reproducţie asupra transmiterii în generaţii succesive a însuşirilor de reproducţie superioare şi a performanţelor de testare la rasa Marele Alb / I. p. Bereş. Gh.în colaborare: • Promovarea şi afirmarea progresului genetic în creşterea porcinelor / I. 3. N. – TgM : Casa de Editură Mureş. • Manualul fermierului / I.) BEREŞ. – 1993. an 9. Zeneci. 1954. Bereş. Agricol Rădăuţi (1969-73).

1. Braşov (198388). bibliotecar. M. Activitate profesională: prof. ing. 1918 – m. TgM. Lucrări publicate: . nr. univ. din Odorheiul-Secuiesc (1953-58). – TgM : Tipomur. 2. n. – TgM : Tipomur. Canada (1994-04). – Vol. 2003. 2. Texas. Zeneci. 1954. de matematicăfizică (1950-53). A fost asist. 1996. Activitate profesională: redactor la OMIKK. Cluj (1942-50). „Bolyai Farkas” TgM (1978-82). 2. n. ClujNapoca (1975-79). Bereş. Budapesta. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. medic primar. rész. Légicsaták a Keleti Fronton / Bernád Dénes. füzet. Cluj-Napoca). • Szülészeti jegyzet. Toronto. redactor la EDP. 1997.: OGYI. . Dr. n. • Rumanian Aces of World War 2. – Mv. – Cluj-Napoca. Bolyai. C.în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. Militaria. – Budapest : OMIKK. – TgM : Transilvania. • Bűvös négyzetek.. • Manualul fermierului / I. 11 iun.) Lucrări publicate: • Fejtörő játékok. Aeronautica. M. Referinţe: Baza de date BJM (A. Texas. Agroindustrial. Membru fondator în ARPIA. – 50 p. USA : Squadron / Signal Publications. M. 1992. – Oxford. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Studii: Lic. Zeneci. / Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită. 1996. Fac. Gh. – 1. 3. USA : Squadron / Signal Publications. – 136 p. Studii: Lic. • Rumanian Air Force. – 172 p. redacţia Cluj-Napoca (1958-75). – Carrollton. Gh. Industrial Electromureş. Lic. Distins cu Premiul II al Muzeului Aviaţiei din Bucureşti (1997). de matematică. – 50 p. – 3. . Man. Podar. – 80 p.. AIR International. AIR Enthusiast. – Cluj-Napoca: Dacia. 1996. prof. – 211 p.. • Manualul fermierului / I. Bereş. The Prime Decade. . Lic. • Szülészeti jegyzet. FlyPast. 1998.. • Heinkel Hs 129 In Action. – Carrollton. publică studii şi articole în reviste de specialitate din mai multe ţări: Aero História. M. 2001.Mv. Lic. Texas. Új Szárnyak. Hangya János. Gheorghe – Alois. – 232 p.1. rész: 1954.) BERGER. C. în ştiinţe medicale. proiectant. – Budapest – Mv. Bereş. 1959. 3. • Manualul fermierului / I. füzet. 1938-1947. 1999. Omaha (SUA). • Junkers Ju 87 Stuka – Monograph / Miroslav Bíly. Bereş. Dénes Bernád. 1932. (F. – 1. USA : Squadron / Signal Publications. – Prague: . 1 iul. maghiar de băieţi nr. TgM (1985-86). BERNÁD Dénes. Cluj-Napoca. 1994. ing. M. Lugoj (TM). N. 1964.) BERGER Béla. T. Univ. játékos fejtörők. • Simpozionul naţional USAUM Cluj-Napoca (1998. – TgM : Tipomur. (A. – [1995]. 2. – Kolozsvár : Dacia. Lic. Stefan Androvic. – 152 p.: OGYI. kiad. – Vol. – 1996. Lucrări publicate: • Heinkel He 112 In Action – Carrollton. de Chimie. N. – Vol. Bereş. Univ. TgM. medic ginecolog.Oameni de ştiinţă mureşeni sectorul privat. Budapesta (1989-92). principalele boli ale porcinelor şi măsurile generale pentru prevenirea lor. Gh. rész: 1955.1986. Lic. participă la numeroase simpozioane la Bucureşti. TgM (1979-85). 1975. Mujzer Péter. 21 ian. United Kingdom : Osprey Publishing. György. IMF TgM. – 215 p. 1992. Hoby-uri: probleme de matematică.în colaborare: • Horrido. Bereş. 1999. MRT. mecanic. – 480 p. Cercetări în domeniul istoriei aviaţiei Europei Centrale şi de Est. T. rebus şi pătrate magice. – 96 p. Bereş. Aero Magazin. Budapesta. Bereş. Avions. • Manualul fermierului / I. Gh.

3 TgM (1993-99). A fost primar al oraşului TgM (1900-12. metodele Reiki şi Prananadi. Nyugati Jelen (1998-). Ökonetvilág (2003). ed. teatru.) Baza de date BJM (A. M. Dan Haladej – Prague: MBI Publ. Székely Hírmondó (2001-). • Avia B-35 / 135 – Monograph / Miroslav Bíly. referent la Fundaţia Oasis TgM (2003). – 251 p. Mureş-Turda (1912-17). • Balkan Battles Stuka / Editor Bernád Dénes. soră medicală. Distinsă cu premii la Conferinţa Naţională a Moaşelor din Ungaria (2003). – Sf. 1926-29). • Henschel Hs 129 – Monograph. 6 nov. etnografie. Dénes Bernád. energoterapie. 1993. Sanitar TgM (1978-82). Etnografică „Kriza János”. Dénes Bernád. Asoc. 2.. autor Ronald Tarnstrom. fotografie. 1963. Activitate profesională: asist. filmări. Intelmek (1916). Dénes Bernád. – Prague: Republic : MBI Publication. . obţinând titlul de dr. Ziariştilor Maghiari din România (2001). Dénes Bernád. în limba engleză. A colaborat la volumele: Kőrösi Csoma Sándor és magyar mitoszaink. 2003. – Ed. • Le Potez 25 – Monograph. autor Peter C. Domenii de BERNÁDY György. TgM. Lucrări publicate: • Egészségünkért. n. 1992. autori Charles Kliment. Dan Haladej – Prague : MBI Publ. muzică. 1996. – 60 p. medicină naturală. (1889). n. Magyar Egészségügyi Társaság. (A. • Focke-Wulf Fw 189 – Monograph / Pavel Kucera. (2002). Pavel Kucera. în limba cehă. 1998. Cluj-Napoca (2001). Hobby-uri: drumeţii în natură.Biblioteca Judeţeană Mureş Republic : MBI Publication. univ. • Junkers Ju 87 Stuka – Monograph / Miroslav Bíly. Bretislav Nakládal. 1938. Culturală „Körösi Csoma Sándor”. F. – Outreau (France) : Edition Avions. Népújság (1998-). A fost ales deputat al oraşului TgM în parlament (18961900). ziarist. Beclean (BN) – m.. 1991-92). prefect. 1998. obţine diploma de farmacist (1886) cu titlul de dr. Asoc. • Ju 87 Stuka / Editor Bernád Dénes. Smith. – 256 p. Specializări în masaj. T. etnografie. a terminat şi dreptul. Ghindari (2000). Stefan Androvic. primar. Aerial Battles over the Eastern Front / Ed. – 40 p. obstetricăginecologie la Crăciuneşti (1982-92). Reflexiók Gyárfás Elemér szenátor úrnak „Az első kisérlet“ című. deputat. Stefan Androvic – Prague : MBI Publ. • Germany’ s First Ally – Armed Forces of Slovakia / Editor Bernád Dénes. Studii: Lic. – 56 p.. Nyílt levél (1920). Studii: elementare la Bistriţa şi TgM (1882). A fost prefect al jud. Membră în Asoc.88 p. – 2. 1998. în drept (1896). referent. farmacist. 10 apr. specializare în obstetrică-ginecologie (1982-83.. – Prague : MBI Publications. Dénes Bernád. Referinţe: cercetare: etnomedicină. 1864. publică articole în Háromszék (2001-). T. 22 oct. kinetoterapie. • Potez Types 62 et 65. Sîngeorgiu de Pădure. – Ed. Asoc. a „Magyar Kisebbség“ 1937. dans popular. France : Avia Editions. Budapesta (2003). Kőrösi Csoma Sándor és magyar nyelv (2002). – Budapest : OMIKK. 1996. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 10./ Peter Stachura. – US : Trogen Books. számaiban megjelent . Policlinica CFR TgM (1992-93). 2003. Dispensarul Medical nr. Culturală „Wesselényi Miklós”. – UK : Crowood. • Henschel Hs 129 – Monograph / Peter Stachura. – Rochemaure.) BERNÁD Ilona. la Cluj şi Budapesta. – 60 p. 1993. 1996. metode de păstrare a sănătăţii. medicină tradiţională din Tibet. 2003. évi 2-3. – US : Schiffer. • Horrido.. 1992. radiestezie. deputat în Parlamentul României (1922-26). – 40 p. Gheorghe : Urania. Covasna (2001). – 136 p. A scris studii şi articole ca Kötelességeink (1914).

1994.de ex. • Erdély vallatása: A magyar egység. 1813. – 1. În timpul activităţii sale au fost deschise 117 străzi (toate pavate). – 1. agregat (1894) şi prof. Târnava. : Berényi János – Bredeczky Sámuel. 111 p. Gulyás Pál. M. • Verzeichnis der Meteoriten im k. k. : Aachs – Bzenszki. – Bukarest. 1903. 1911. 16 nov. – Új sorozat. • Das Meteoreisen von Quesa. – Mv. • Ein natürliches System der Eisenmeteoriten. din jud. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Mv.” A publicat articole de specialitate în Gyógyszerészeti Közlöny.. deputat în dieta din Transilvania. n. • Bernády György emlékezete / Nagy Miklós Kund. 1999. – Mv. 1993.) Friedrich Martin. De numele lui se leagă organizarea centrului modern al oraşului. (F. egyetemi tanár előszavával. apoi la Col. 1913. • Népújság Évkönyv. prof. din TgM. Publică multe studii şi articole în presa de specialitate a vremii. – TgM : Kiadja a Marosvásárhelyi Ref. Winkler Lajos dr. – Wien. Kollegium. unde a obţinut diploma de farmacist. • Der meteorische Eukrit von Peramiho. • Pesti Napló 18. – 1. Studii: acasă la bunicul său. 1994.sz. Lucrări publicate: • Mikroskopische Strukturbilder der Massengesteine.Oameni de ştiinţă mureşeni közleményére (1937). biblioteca orăşenească şi pinacoteca. – Stuttgart. Ref. finanţe şi statistică. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. mineralog. În semn de recunoştinţă urmaşii i-au ridicat o statuie în TgM. Referinţe: • A marosvásárhelyi községi polgári fiúiskola története / Írta Nemes Ödön. 1994. După căsătoria cu contesa Teleki Roza s-a stabilit pe moşia din Bahnea. Sighişoara – m. 1870. 2002. – TgM. Naturhist. – Wien. • Genersich Antal emlékkönyv.. 1913. – 2001.. apoi cea din Graz. 1922.petrografie al BERWERT. a intrat în funcţiune uzina electrică. • Könyv. Sibiu – m. – 1941. au fost construite o serie de şcoli . Viena. din Viena. 1909.. – 1967. fabrica de gaz şi de cărămizi. Lucrări publicate: • Szőlőművelés és borászat körüli tapasztalások. sz. 1850. 1912. din Viena (1869-71). • Fortschritte der Meteoritenkunde seit 1900.és irodalmi gyüjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. : A-Cs.. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – 3. Lucrări publicate: • Az erdélyrészi földgáz kérdésről. 1870. „Kemény Zsigmond. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.köt. – Cluj-Kolozsvár : Lapkiadó rt. titular (1907) la Univ. 1990-1999 / Fülöp Mária. viticultor. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Keresztes Gyula. A fost membru al Soc. 1910. – Wien. şi studii de drept (1836). conte. köt. – Budapest – Mv. clădirea UMF-ului de azi. a primăriei (azi Prefectura Mureş). 1868.: A-K. 1902. – Wien. 1895. köt. O perioadă a fost copist la Tabla Reg. 1916. 22 ian. unde se ocupă de gospodărie şi devine cel mai cunoscut pomolog al vremii. 1896. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. Bernády György. Studii: Univ. • Új magyar életrajzi lexikon. az Athenaeum. : Nyomtatta Adi Árpád.köt. – 1. M. 1903. (F.) Muzeului de Ştiinţe Naturale din Viena (1897). • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. köt. 1918. a Camerei de comerţ şi industrie. BETHLEN Farkas. – IV. 1870. n. : Impress. 1981-.. – Pest : nyomt. precum şi canalizarea şi electrificarea oraşului. construirea Palatului Culturii. a continuat studiile în domeniul ştiinţelor naturii laHeidelberg şi obţine titlul de dr. – 1891. 1914. – Budapest. A scris studii de economie. Referinţe: • Vasárnapi Újság 5. Pesta. • Bernády : Emléksorok 70-ik születésnapjára. : A-F. – Göttingen. 22 sept. în filosofie (1872). . a luat fiinţă şcoala de muzică orăşenească. – Thaur bei Innsbruck : Wort und Welt Verlag. Hofmuseum Ende okt. 1934. Tipografia Benkő. din Cluj. 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. politician. care a fost dezvelită la 29 oct. A fost şeful cabinetului de mineralogie .. – 46 p. / Ligeti Ernő. Dózsa Endre.

? O perioadă a lucrat la Institutul pedologic din Budapesta. IP Cluj. A fost ales „Dr. „Al. Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor (1965).fizică (1984-88). – Bucureşti : Editura Tehnică. cu teza:Contribuţii la optimizarea regimu-rilor de funcţionare şi stabilitatea de tensiune a sistemelor lectroenergetice (2003). 2000. Bucureşti (1990-93). moşier. Fac. honoris causa” al Univ. 1878. echipamente electrice. scriind articole de geografie şi istorie în publicaţiile periodice ale vremii. Împreună cu dr. prof. Lucrări publicate: . paroh. preot la Vulcan (1844-50). A fost prof.în colaborare: • Rezistenţa materialelor şi teoria elasticităţii curs / C. Gulyás Pál. IRE. de Construcţii (1958). – TgM : UPM TgM. După 1958 devine ing. Autor şi coautor a 3 cursuri şi lucrări didactice în domeniul sistemelor şi echipamentelor electrice. 13 febr. n. Dicţionar esenţial. 37 de articole şi lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate în ţară şi străinătate. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Bia. Ille. după care sa reîntors la moşia din Bahnea. : A-Cs.. – 2000. constructor. – Târgu-Mureş. de Electrotehnică (1989-94). n. Cluj şi de teologie la Berlin (1835-38). energetice.T. IASTED. köt. 1984. Activitate profesională: şef lucrări. din Jena (1858). Lucrări publicate: • Rezistenţa materialelor în aplicaţii. tehnici moderne în transportul energiei electrice. 1935. n. Szinnyei József. – 1. – 1941.) BEYER MURÁDIN Katalin Vezi: MURÁDIN Katalin BIA. staţii şi posturi de transformare. univ. 31 iul. Academia Română de Management. – 1989. ing. V.) BICĂ. Studii: la Sighişoara. UT ClujNapoca. – 3. conf. Lucrări publicate: • A biharszilágyi Rézhegység északi peremének földtani és őslénytani viszonyai. 1888. bazele electrotehnicii. Papiu Ilarian” TgM. 3 contracte de cercetare în domeniul ing. Probleme. : Aachs – Bzenszki. V. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. (1975). – Budapest. A devenit cunoscut prin realizările sale în domeniul ştiinţelor naturii. univ. Saschiz. K. (A. – 2001. 9 mai 1815. Catedra de Mecanica Construcţiilor (-1982). 1910. 1989. Georgius. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. UPM TgM. – Bucureşti : EDP. 1990-1999 / Fülöp Mária. titular de curs la disciplinele sisteme electroenergetice. Ing. prof. – 936 p. dr.köt. TgM. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Lucrări publicate: • Echipamente electrice. asist. la Sighişoara (1840-44). dr. (F. n. – 84 p. Studii: lic. • Rezistenţa materialelor. (-1990).. Proiectanţi de Structuri.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. profil matematică . T. Comisia Naţională de Atestare a Experţilor Tehnici. Membru în Asoc. 22 mart. • Új magyar életrajzi lexikon. (F. Soare. la Brădeni (1850-55) şi la Saschiz (1855-76). 2002. M. 4 apr. univ.öt. Kreil a făcut o călătorie de studii în Turcia şi Grecia.. Romeo Dorin. – Budapest. Domenii de cercetare: analiza regimurilor de funcţionare a sistemelor electroenergetice. – 1891. stabilirea sistemelor electroenergetice. ing. episcop. Gogan – m. M.: Berényi János – Bredeczky Sámuel. sisteme informatice în electroenergetică. – Új sorozat. Dr.) BETHLEN Gábor. – 384 p. Studii: Lic. 1970. Membru în AGIR. Catedra de Beton Armat. Sighişoara – m.) BINDER. de şantier şi în proiectare.. Fac. (A. Cornel Traian. . T. 1933.köt. – 1. M. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Lunca Bradului. la Turda şi Cluj.

9 p. – Bucureşti : Editura pentru turism. muzicolog. • Belgyógyászati jegyzetek. rész : 6. – Kronstadt.. – Kronstadt. : OGYI. 1797. şeful Catedrei de Balneologie la IMF TgM. Szögi László. la Clinica de psihiatrie. • Sovata / Birek L. dr. 1767. – 1941. şeful Clinicii de Balneo. Utunk. A publicat în: Orvosi Szemle. – TgM : IMF. – 1891. n. Lucrări publicate: . Studii la Odorhei şi Sibiu. – Wien: Gerold. 1972. 25 febr. – 1951.köt. ford.) BINDER Péter. A fost ales membru corespondent al Soc. dr. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. • Die Höhenverhältnisse Sieben-bürgens. conf. – 1.) • Nemzeti Pszichiátriai Tanácskozás (Temesvár.) BIREK László. 1878. M. n. dr. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.köt. TETT. – 1891. • Uebersicht der gesammten Erdkunde für Schule und Haus. la Cluj (1942). – 1. Mozgásszervek betegségei / Dóczy Pál. Lucrări publicate : • De politia veteris urbis Romae. (F. 2. – Mv. Referinţe: • Baza de date BJM • Romániai magyar ki kicsoda. • Balneofizioterápiai és orvosi rehabilitációs jegyzet orvostanhallgatók részére. : OGYI. univ.. în ştiinţe medicale (1966). 1918. – 132 p... TgM. M. BINDER. Beiuş (BH) – m. superioare la Göttingen (1793). Rákosfalvy Zoltán. medic. – 368 p. – Mv. Johann.1953. 1998. • Romániai magyar irodalmi lexikon. : Aachs – Bzenszki. seu fractum significante. 1805. Birek László. – Bukarest : Turisztikai Könyvkiadó. n numerum seu integrum. prof. (F. medic primar la Ineu şi Chişineu-Criş (Arad). 1951-59. 1844. – 2. – 1. – Bukarest. medic psihiatru. Gulyás Pál. Új Élet. 1978.Oameni de ştiinţă mureşeni • Leitfaden beim Unterrichte in der Erdbeschreibung in den siebenbürgerdeutschen Stadt. –3. • Az anaemiák / Eskenasy Alexandru. 1791. n. – 133 p. köt. 17 mai 1936. 2. – 32.şi Fizioterapie la TgM. în Sibiu şi rector din 1804. 1701-1849 / Szabó Miklós. Lugoj şi în TgM. 1878. Birek László.. 3. A fost prof. Lucrări publicate: . • Belgyógyászat : Jegyzet. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. 1852.. 1. – Göttingae. TgM. 1951. – Mv. Stejărenii – 12 nov. • Methodus inveniendi sinus arcuum n plicium. Szinnyei József. 1981. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – Új sorozat. 1842.. Vörös Zászló etc. Sibiu. 9 p. – 2.und Landschulen. 1977. Deleanu. Szinnyei József. ştiinţifice din Göttingen (1801). köt. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 32. 1986. – 2000. A fost medic de circumscripţie. 1997. 1977). – Mv.. köt.: Aachs – Bzenszki.köt. – 55 p. I. – 316 p. Studii: medicină la IMF Iaşi. Rákosfalvy Zoltán. – Cibinii : Typis Martini Hochmeister. 16 p. köt. sz. Dóczy Pál. •A balneo-fizioterápia és az orvosi rehabilitáció elemei / Birek László.: Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. (A. A fost dr. – Budapest. T.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. 1972. Braşov – m. : A-F. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. Deleanu. 1 mai 1998.– 478 p. – Budapest. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – 158 p. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Mv. I. 12 febr. – 478 p. • Elemente de balneofizioterapie şi recuperare funcţională / Birek László. 1979. – 179 p.. : OGYI. – 1997. Studii: univ. • Szováta / Birek L. Referinţe: • Tett. 1994. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó.

• Aparatură biomedicală. Referinţe: • Cuvântul liber. – TgM : UT. – 80 p.) şi la Catedra de Electotechnică a Univ. Phys. • Bazele cercetării experimentale. • Cuvântul liber. – 120 p. sesiuni ştiinţifice. • Dicţionar tehnic poliglot de maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară: român. 1997). 2002. 22 oct. Română de Tribologie (ART) (2002-). obţinerea şi investigarea materialelor metaloceramice realizate în structuri nanocompozite prin procedeul fizic al depunerii în plasmă din fază de vapori (metoda PVD). univ. cu calificativul „Magna cum laudae”. fizician. • Materiale electronice. 8 mai 2002. • Cuvântul liber. (1998. – Bucureşti : Printech. 2001). 24 ian. Asist. „Al. A fost asist. de 3 ani TgM (1971-75). Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1992). 2003. – Brussels. specializare în spectroscopie (1971). – TgM : UPM. 1999. and Coat. univ.) BÍRÓ Ferenc. englez. Lucrări publicate: . ing. n. maghiar. com. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. VTT Manufacturing Technology VTT Finland. fizician cercetător (1975-82). – [1995]. – TgM : UT. Felicieni (HR). UP Bucureşti. – 1958. Batoş. Uila. Referinţe: Baza de date BJM (F. T. 2004). (1994). Fac. Dr. UP Bucureşti. Finlanda (1998. 1995. 1968. – TgM : UT. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Ungaria (1993.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. 1977. 2000. 2000. de Fizică. cercetător principal la IIS (1983-97). sol. la Cat de Anatomie IMF TgM (1952-63). 1948. Directorate-General for Research ERA. Belgia (1999). .) BIRIŞ. • Optică tehnică. Membru în EMT (1990-). – [1995]. 1999. Asoc. german. Domenii de cercetare: fizica plasmei descărcărilor electrice în gaze rarefiate. – Budapest – Mv. 1998). orvos– és . USA (2003). m. Japonia (1997).. francez. (A. Topliţa. MEI. (2002. (F. 1997. EU Management Committee Action 516. 1998. Univ. Sorin Ştefan. – TgM : UT. • Volume of Scientific Final Report. – TgM : UT. absolvită cu media 10. – 100 p. Műszaki Szemle (2000-01). • Elemente privind calculul şi proiectarea trupiţelor de plug. 26 dec. Aparate optice. Lucrări publicate: • Optică-spectroscopie şi fizică atomică. medic. la I Ped. Espoo 2000. în fizică. Studii: Lic. – TgM : UT. „Magna cum Laude” (2001). Şef de lucrări compartiment integrare la UT TgM. Surf. The Annals of „Dunărea de Jos” University of Galaţi (2003). – 140 p. Cluj (1992). Dr. obţinerea şi caracterizarea tribologică a straturilor subţiri superdure autolubrefiante.Biblioteca Judeţeană Mureş • Genersich Antal emlékkönyv. univ. 1999. stat. Tribology Scientific Report (1999). 1994. Studii: bacalaureat la Odorheiu Secuiesc (1966). cercetarea microstructurii prin microscopie electronică de transmisie TEM şi XTEM a straturilor subţiri dure obţinute prin procedeul pulverării reactive tip magnetron. Technol. Franţa (2003). simpozioane cu lucrări la Bucureşti-Măgurele (1987). 2001. Lucrări publicate: • Metoda elementelor finite. EU Management Committee Action 516. Bruxelles (1997-2001). 8 aug. A participat la conferinţe. n. –150 p. 1997. Applied Surface Science (1995. – TgM: IP 3 ani. Electromureş TgM.) BIRÓ Domokos. Asist. M. ing. • Raport de cercetare. 8 iun. M. Ioan Cuza” Iaşi. – 200 p. – Bucureşti : Printech. Bruxelles (2002-). • Metrologie aplicată. 1992. 2001. Sapientia.în colaborare: • Electrotehnologii : Lucrări de laborator. – Bucureşti : Editura Matrix Rom.

– 543 p. • Erdélyi magyar népi építészet. Coordonator program Socrates la Fac. A lucrat la secţia de arhitectură a Sfatului popular TgM (1948-53).köt. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Analele Univ. gr. Belgia. cu teza: Cupole din elemente prefabricate de beton armat pentru acoperişuri cu deschideri mari (1997). • Tizenkét év. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója alkalmából. 2000. Cluj. de Ştiinţe şi Litere (200002). 10 sept. secţia Construcţii Civile. la Catedra de . – Szentendre : Magyar Népi Építészet Archívumai. Membru AGIR (1997-). respectiv UMF TgM (1945-95). 1966. : [Természettudomány. • Romániai magyar ki kicsoda. 35 simpozioane cu lucrări şi comunicări din domeniile: studiul învelitorilor subţiri de rotaţie. – Kolozsvár : Stúdium Könyvkiadó. – 198 p. IPJ până la pensionare (1979). 1997. – Kolozsvár. Művelődes.Oameni de ştiinţă mureşeni (F. –3. A fost conf. de Fizică-Chimie (1974). 1951. 16 TgM (1980-85). Hărănglab. 2000. n. (F. a fost dir. 26 mart. (F. gen. membru în Cons. sport. – 2. 2002. Bíró József. de Construcţii. dir. Dr. Publică studii şi articole în: Erdélyi Figyelő. medic. BIRÓ Ilona. şi Biroul Cons. Fac. átdolgozta Boér László. Népújság etc. de fizică-chimie. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula. M. muzică. congrese. de Construcţii. ing. n. • Középkori templomok. TgM (1972-84). 1995. Hobby-uri: natură. Lucrări publicate: • Economia ramurilor. IP 3 ani TgM.în colaborare: • Fizika : munkafüzet VIII osztály / Biró Ilona. 2001. 1954. I (1995). Prizonier de război în Franţa (1945-47). 2001. Lucrări publicate: • Sóvidék népi építészete. Studii: Lic. – [1995]. Szász Mária. Participă la 7 conferinţe. M. Studii: bacalaureat la Lic. 2002. – 144 p. 2 sept.în colaborare: • Inframicrobiologiai jegyzet / Bíró József. 5 iul. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. IP Cluj-Napoca. Lucrări publicate: . Brâncuşi” Tg. Lucrări publicate: .) BIRÓ Gábor. la Şc. – 2002. Şc. Luduş. 1919. M. Kerestély János. constructor. UPM TgM (2000-). n. prof. Industriale şi Agricole (1984-89). : OGYI. a predat la Lic. – Mv. Kerestély János. 1998. – Budapest – Mv. 2003. managementul în construcţii. nr. Fac. n. univ. – 272 p. managementul general şi managementul industrial. – 1996. : A-K. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. UBB Cluj (1980). : Impress. 1999. medic la Policlinica nr.) BLAGA. în DIFRD. (F. Prof. Papiu Ilarian”. 1999. Teoretic nr. Senatul şi Biroul Senatului UPM TgM. köt. – 1997. 2 Târnăveni (1970). 1915 – m. Fac. 2 TgM. TgM. 1999. – TgM : UPM. la Politehnica din Budapesta (1943). Gimnaziul de Stat „Mihai Viteazul” TgM (1985-). constructor. – Mv. Sălcud (1974-77). – Mv. 1992. Studii: univ. : Impress. – Mv. • Managementul unităţilor de construcţii : curs. de Ştiinţe şi Litere a UPM TgM (1999-).) BÍRÓ József. Magyar Építőipar (1988). M. gen. Caloi Teréz. „C. Jiu – Ştiinţe Economice (2000). Műszaki tudományok]. ing. Petruţa. „Al. prof. ing.) Microbiologie a IMF. Referinţe: Baza de date BJM. : OGYI. 1952. 2002. 1994. Specializări în Ungaria. köt. – TgM : UPM.

1 mai 1929. – 1991. – 3. Studii şi Cercetări de Inframicrobiologie (1967). • Managementul sistemelor informaţionale. – 101 p. T. 2. n. (F. • Genersich Antal emlékkönyv. de Vest. biologia moleculară a nucleoproteinelor (nucleozomi) din celule animale. Management Marketing. Membru în European Cell Biology Organisation (1972-). – ClujNapoca. Revue Roumaine de Biochemie (1972). şef laborator de virusologie IMF TgM (1953-55).) .Contabilitate. P. M. • Finanţe . • Studii de Economie. Bucureşti (1965-66. biotehnologia enzimelor proteolitice microbiene. Aplicaţii. – TgM : UPM. köt. „Bolyai” Cluj. 2003. 1992. 1986). Sci. • Management în construcţii. 1972). :Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – TgM. László Hermanovski. – Vol 3. (1975). 2001. Boloş. de Chimie (1949-53). manipularea genetică a microbilor. Lucrări publicate: . International Bio-Syntetics. Studii: Univ. 2003. – Budapest – Mv. Biuleten naucinoi informatii (1962). Studii şi cercetări de neurologie (1963). Bruges (1991).în colaborare: BLATT Miklós. n. 2001. Gulyás Pál. – Új sorozat. Experientia (1964. – 185 p. biochimist. Analytical Biochemistry (1967). Revue Roumaine D’Embriologie et de Cytologie (1971).în colaborare: • Geometrie descriptivă. 1994. apoi s-a stabilit la TgM. • Reprezentări grafice 2D asistate de calculator / C. – 118 p. 1966). Aryneimittel Forschung (1973). • Manual de Inginerie Economică. Specializări: Institutul Cantacuzino. – ClujNapoca. Petruţa Blaga. 1999. 1961-63. – TgM : UPM. IMF TgM (1988). Distincţii obţinute: Premiul MÎŞ (1968). Experimental Cell Research (1965). a făcut studii în clinici de oftalmologie din străinătate. 1998. Activitate profesională: preparator principal. – TgM : UPM. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. American Assoc. 1959. medic. 1997.Biblioteca Judeţeană Mureş • Managementul unităţilor de transporturi. Hobby-uri: pescuitul. Lucrări de laborator / C. • Managementul firmelor de construcţii. – TgM : UPM. şeful Laboratorului de Biologie Moleculară. 1975. 2000. Fac. 2002. – Vol. for the Advancement of Science (2001-). Blaga – TgM : UPM. Revista Medico-Chirurgicală (1963). Domenii de cercetare: biologia moleculară a virusurilor umane. P. Biochimica and Biophysica Acta (1962). – Cluj-Napoca : Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă”. Boloş. Farmacie (1958). Experimental Pathology (1975). – Bucarest: Le Moment. Blaga – TgM : UPM. Morphologie et embriologie (1975). studiul histonelor izolate din eucariozi. Lucrări publicate: • La prophilaxie de la cécitéen Roumanie. – Timişoara : Univ. Acta Morphologica Acad. animale şi ale plantelor. Pintic (Cluj). După obţinerea diplomei de medic. Institutul Pasteur. diplomă de merit. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. cercetător ştiinţific principal. • Grafica pe calculator. 1970-73. 2002. – 1941. 1892. 1981-84. – 234 p. Die Naturwissenscaften (1958). 2001. Paris (1990). Medicina Experimentalis (1963). (A. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.) BLAZSEK Vladimir Sándor. Hung. 1937. • Management operaţional : optimizarea metodelor de lucru / Liviu Marian. Cluj. . – 62 p. 2001. Publică lucrări în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista Medicală (1957. Lucrările ştiinţifice ale cadrelor didactice. Fiziologiia i Eksperimentalnaja Terapia (1966). 1970.

(A.consultant. – Timişoara. de Stomatologie (1948-51). Membru onorific în Soc. Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1998). • Comunicările Academiei RPR. – 217 p. Műszaki tudományok]. : A-K. • Fogbetegségek. : [Természettudomány. • In Vivo Orvoskongresszus. decan. – 1963. Studii: Lic. maghiar din Sighetu Marmaţiei (1940-48). – Budapest. Prezintă comunicări din domeniul patologiei orale la congrese în ţară şi străinătate. Referinţe: Baza de date BJM. Műszaki tudományok]. Fac. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. 1920 – m.köt. 1997. n. • Romániai magyar ki kicsoda. • Székelyföld 1. (1978-99). lector ing. 1997. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. / Vol. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok. ?. : VET. • Conferinţa republicană de chimie. – 1996. 2000. Cornel. Fogorvosi Szemle (1999).Oameni de ştiinţă mureşeni • Biokémiai laboratóriumi vizsgálatok / Kovács Endre. fogápolás. Revista Naţională de Stomatologie (1999).. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. – 1996. 1956. Kerekes Medárd. [1995]. – Budapest – Mv. köt. UMF TgM (1986-90).) . 1966. Fac. : Az egyszerű caries patológiája és klinikuma. şef de catedră. IMF TgM. – 2. OGYSZ. • Romániai magyar ki kicsoda. – Bukarest. – 2000.) BOCSKAY István. Blazsek Vladimir. Stomatologia Mureşeană (2001). 17 sept. 1981. – Cluj-Napoca : Dacia. 2 aug. : A-K. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. 1979. – KolozsvárNapoca : Dacia Könyvkiadó. univ. prof. 1986. prof. 1999. – 136 p.köt. (A. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. 1999. A primit placheta memorială „Páriz Pápai Ferenc” (2002). medic stomatolog. (F. • Tizenkét év. 1994. Fac. 1. : [Természettudomány.köt. [1995].és szájbetegségek megelőzése / Bocskay István. – Mv. . 2001. Maghiară de Stomatologie (1996-).în colaborare: • Odontológia és paradontológia / Bocskay István. Ioan Lapohos. 1984-86. 2002. – Mv.köt. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). köt. M. . de stomatologie. UT TgM (?) Lucrări publicate: . – Kolozsvár. – 110 p.angol fogorvosi szótár. : OGYI. – 142 p.) BLAZSEK . 2002. – Mv. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – TgM. 1994. în medicină cu teza: Contribuţii la studiul histochimiei inflamaţiilor pulpare (1973). de Stomatologie Cluj (1951-54).sz. 1990-1999 / Fülöp Mária. Pest Megye Önkormányzata. 1987. Matekovits György. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Dr. fogápolás. Boariu. – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. – 1997. de medicină generală. T. 1989-90). n. conducător de doctorat (1999-). Hobby-uri: muzica. Fog. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.în colaborare: • Electricitate / C. 3. Activitate profesională: prof.BODÓ Ágnes Vezi: BODÓ Ágnes BOARIU. EME. Lucrări publicate: • Fogbetegségek.1. Monea Alexandru. univ. T. • Tizenkét év. – 2002. A colaborat la revistele Orvostudományi Értesítő (1992-00). prodecan. – 2002. – 2000. 2002. 1929. Fac. – Kolozsvár : Scientia Könyvkiadó. (1972-73. : OGYI. • Genersich Antal emlékkönyv. –2. din 1961 lucrează la IIS. • Magyar – román . : A-F. – Budapest – Mv. emlékezések. 2003.. Sighetu Marmaţiei (MM). – 1997. – Budapest.

Biblioteca Judeţeană Mureş

BOD Sándor, medic ortoped şi traumatolog;
n. 29 mart. 1926, Voivodeni – m. 24 nov. 2000, TgM. Studii: lic. la Col. Ref. din TgM (1945); a obţinut diploma de medic la IMF TgM (1951). A fost preparator, asist. univ. la Catedra de Anatomie a IMF TgM (1950-57); medic ortoped şi traumatolog la Clinica de Ortopedie TgM (195771); medic şef până la pensionare (1971-92). Membru în Soc. Austriacă de Traumatologie (1968-). Lucrări publicate: - în colaborare: • Embriológia. – 1951. • Sebészeti műtéttan. – Mv. : OGYI, 1958. – 473 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1.köt. : A-K. - 1996. (F. M.)

BÓDI Adorján, medic. Studii: IMF TgM Fac. de Medicină la (1957). A fost medic în Valea Jiului, asist. univ. la Clinica de Neurologie, la Clinica de Boli Interne nr. 1 (1959-), la Clinica de Endocrinologie TgM. S-a stabilit în Ungaria (la începutul anilor 1980). Lucrări publicate: - în colaborare: • Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek. – Mv. : OGYI, 1976. – 132 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben, 1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002. (F. M.)

BODÓ Ágnes, chimist; n. 19 dec. 1929, Gheorgheni (HR). Studii: Lic. Comercial TgM (1945-48); Univ. Bolyai Cluj, Fac. de Chimie (1949-53). Dr. în chimie cu teza: Utilizarea efectului salin în titrarea potenţiometrică acidobazică în soluţii metanolice (1972). Activitate

profesională: asist. univ. (1953-69); şef lucrări IMF TgM, Fac. de Farmacie (1969-87). Domenii de cercetare: controlul medicamentelor. Participă la peste 40 de simpozioane, conferinţe, congrese în ţară şi străinătate; publică 38 de lucrări în reviste de specialitate: Farmacia (1961-62, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1985); Revista Medicală (196869, 1978); Analytical Chemistry. Anual Reviews (1971-72); Revue Roumaine Chimie (197173); Studia UBB (1973); Revista de chimie (1977); Igiena (1981); Practica Farmaceutică. Specializări: Institutul de Stat pentru Cercetări Farmaceutice şi Controlul Medicamentelor Bucureşti (1966). Lucrări publicate: • Lucrări practice de chimie analitică cantitativă : curs. – TgM : IMF, 1966. – 130 p. cantitative de controlul • Metode medicamentelor : curs. – TgM : IMF, 1980. – 238 p. • A gyógyszerellenőrzés mennyiségi módszerei. – Mv. : OGYI, 1986. – 205 p. - în colaborare: • Bevezetés a kémiai analízisbe / Soós Pál, Blazsek. A, Liviu Vârf. – Mv. : OGYI, 19551958. – 1.rész. –1955. – 492 p.; 2.rész. – 1958. – 358 p. • Chimie analitică cantitativă : curs / Soós P, Blazsek. A, L. Vârf. – TgM : IMF, 1956. • Chimie analitică cantitativă : curs / Ed. a 2-a. / Soós P, Blazsek. A, L. Vârf. – TgM : IMF, 1958. – 250 p. • Farmacopeea Română / Ed. a 8 - a. – 1965. • Proceedings of the 2nd Conference Applied Physical Chemistry. (2; 1971; Budapesta). – Vol. 1. – Budapest : Akademiai Kiadó, 1971. • Farmacopeea Română. - Ed. a 9-a. – 1976. • Controlul formelor farmaceutice : curs / Blazsek-Bodó A, Kis I, Józsa J. – TgM : IMF, 1977. – 266 p.
Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994.

Oameni de ştiinţă mureşeni
• A marosvásárhelyi magyar gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. nyelvű orvos– és

(F. M., T. A.)

BODO, Victor, medic, publicist; n. 14 iul. 1967, TgM. Studii: IMF Cluj-Napoca (1991). Colaborări pe teme de optimizare a funcţionalităţii corpului uman şi medicină alternativă la Actualitatea clujeană şi la Radio Cluj. Cursuri de anatomie funcţională la Academia de Muzică. Lucrări publicate: • Curs teoretic şi practic de autocontrol. Sl : sn, 1995. • Ecuaţia umană, ecuaţia divină. – 1995. Tehnici de călătorie astrală. – Cluj-Napoca : Dacia, 1999. – 104 p. • Teste de personalitate. – Cluj-Napoca : Dacia, 1999. – 107 p. • Prevenirea cancerului pe înţelesul tuturor. – Cluj-Napoca : Dacia, 2000. – 99 p. • Profeţii despre Era Vărsătorului. – ClujNapoca : Dacia, 2000. – 128 p. • Teste de inteligenţă. – Cluj-Napoca : Dacia, 2001. – 98 p. - în colaborare: • Ghid practic de educaţie a copilului / Bodo Victor, Sorina Bodo. – Cluj-Napoca : Dacia, 2000. – 142 p. • Educaţia armoniei sexuale / Bodo Victor, Sorina Bodo. – Cluj-Napoca : Dacia, 2002. – 208 p.
Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial. – 2000. (A. T.)

BOÉR László, medic bacteriolog; n. 28 mart. 1907, Suatu (CJ) – m. 17 sept. 1972, TgM. Studii: Univ. de Medicină la Cluj (1931); studii de bacteriologie, serologie la Budapesta. A lucrat la Satu-Mare ca medic şef (1939-48). A pus bazele şi a condus Catedra de Epidemiologie din cadrul IMF TgM (1949-72), apoi cea de Microbiologie şi Virusologie (195460); dr. doc. (1972). A publicat diferite studii şi articole în: Acta Microbiologica; Microbiologie – Epidemologie – Igienă; Revista Medicală –

Orvosi Szemle; Revista medico-chirurgicală din Iaşi etc. Lucrări publicate: • Orvosi mikrobiológia. – Bukarest, 1951. • Általános járványtani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1953. – 93 p. • Részletes járványtani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – 221 p. • Általános járványtani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1958. – 126 p. • Epidemiologie : manual. – Bucureşti : EDP, 1966. – 179 p. - în colaborare: • Általános járványtani jegyzet és gyakorlati kompendium / Boér László, Tamás Gizella, Papp Károly. – Mv. : OGYI, 1951. – 296 p. • Mikrobiológia és parazitológia / Boér László, Haranghy László. – Bukarest, 1952. • Endokrinológiai jegyzetek / Bartel György, Szabó István, Boér László. – Mv. : OGYI, 1954. – 105 p. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula, Bíró József, Kerestély János; átdolgozta Boér László. – Mv., 1954. –3. köt.- 543 p. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula; az új kiad. átdolgozta Boér László – 2., átdolgozott kiad. – Mv.: OGYI, 1957. – 1. köt.: Általános bakteriológia és immunitástan. – 300 p. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula; az új kiad. átdolgozta Boér László – 3., átdolgozott kiad. – Mv.: OGYI, 1957. – 2. köt. : Részletes bakteriológia. – 1957. - 350 p. • Guşa endemică / Redactor Ştefan Milcu. – Bucureşti: Editura Academiei RPR, 1957. – vol. - Vol. 1. – 1957. – 679 p. • Bacteriologie medicală / Redactor N. Nestorescu. – Bucureşti: Editura Medicală, 1961. – 842 p. • Epidemiologie / Sub redacţia I. M. Ivan. – Bucureşti : EDP, 1966. – 179 p.
Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1 köt. : A-F. – 1981. • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Új magyar életrajzi lexikon. –1. köt. : A-Cs. – 2001. • Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2002. – 2.köt. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (F. M.)

BOGA Kálmán, medic, prof. univ.; n. 31
mart. 1923, Deva (HD) – m. 16 nov. 1999, TgM. Dr. în ştiinţe medicale. Preparator univ. (1946-), specializat în ginecologie, şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologică (1977-83); prof. dr. la IMF TgM pînă la pensionare (1990). Lucrări publicate: • Nőgyógyászat. – Mv. : OGYI, 1986. – 112 p. - în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. – Mv. : OGYI, 19541955. –1. köt. – 1955. – 211 p.; 2. köt. – 1954. – 215 p. • Szülészeti jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – 1.füzet. – 172 p.; 2.füzet. – 232 p. • Szülészeti jegyzet. - 3. kiad. – Mv. : OGYI, 1959. –1. rész. – 480 p. • Obstetrică şi ginecologie / Redactor E. Aburel. – Bucureşti EDP, 1971. – 547 p. • Szülészet. – Mv. : OGYI, 1980. – 414 p. • Tratat de patologie chirurgicală / Redactor E. Proca. – Bucureşti : Editura Medicală, 1983. – Vol. 7. – 1983. – 720 p.
Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt.: A-K. – 1996. • Romániai magyar ki kicsoda 2000. – 2000. – p. 105. (F. M.; A. T.)

prof. univ. la Catedra de Zoologie a Univ.Bolyai din Cluj (1945-48). Lucrări publicate: • Természetrajz. Növénytan : A magyar tannyelvű középiskolák 2. osztálya számára. – Kolozsvár, 1926. • Az ember bonctana és élettana : A magyar tannyelvű középiskolák felső osztályai számára. – Kolozsvár, 1933. - în colaborare: • Általános állattan : Apáthy István az 1908-09. tanév I. felében tartott előadásai után. – Kolozsvár, 1908. • Általános fejlődéstan : Apáthy István az 190607. tanév 2. felében tartott előadásai után. – Kolozsvár, 1912.
Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. köt.: Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. köt.: A-F. – 1981. (F. M.)

BOGA Lajos, prof. de ştiinţe naturale, zoologie; n. 30 nov. 1885, TgM – m. 21 febr. 1956, TgM. Studii: şcoala elementară ev. germană din Reghin; Gimnaziul RomanoCatolic din TgM (1904-08); univ. (1914) şi doctorat la Cluj (1918). A fost prof. la Cluj (1920-25); Miercurea Ciuc (1925-35); Odorheiu Secuiesc; dir. Gimnaziul Romano-Catolic (1936-40); dir. custode al secţiei de zoologie a Muzeului Ardelean din Cluj (1945-48). A fost

BOGDAN, Florea, ing.; n. 19 mart. 1876, Fărăgău – m. 9 nov. 1965. Îşi începe studiile la Fărăgău, apoi continuă la Şc. Confesională Greco-Catolică din Reghin; Gimnaziul GrecoCatolic din TgM; Gimnaziul Greco-Catolic din Blaj, Năsăud şi la UP Regală din Budapesta, primind titlul de „ing. universal” (1899). A obţinut diplome în matematică, mecanică, geodezie, construcţii de case, poduri, şosele, căi ferate, arhitectură şi etnografie. Lucrează la Serviciul hidrotehnic al oraşului Debreţin, la amenajarea lacului Balaton, la canalizarea râului Lajó. În mart. 1902 îşi deschide un birou tehnic la Reghin, iar în 1903 se stabileşte în oraş. Este primul voluntar ardelean în armata română în anii războiului, făcând parte din Regimentul 22 Honvezi TgM şi participă la campania de eliberare a teritoriului Transilvaniei; îndeplineşte numeroase misiuni de informaţii şi contraspionaj. După război, se implică în viaţa politică, fiind ales în 1919 deputat de Reghin în primul Parlament al României reîntregite; în 1912 a înfiinţat Banca „Cerbul”; în 1920 pune bazele Partidului Poporului, iar în 1926 devine

Oameni de ştiinţă mureşeni
prefect al jud. MS. Publică diverse articole în Glasul poporului. Din 1912 devine membru pe viaţă al Astrei; membru fondator al Reuniunii Învăţătorilor Români (1912); activează şi în Comitetul Naţional al Românilor Emigranţi din Austro-Ungaria. Lucrări publicate: • Planul oraşului Bucureşti. – Sl : sn, 1915. • Harta românilor de pretutindeni. – Sl : sn, sa.
Referinţe: • Gazeta Reghinului, an 4, nr. 6-7 (29-30), 1993. • Gazeta Reghinului, an 5, nr. 12 (46), dec. 1994. • Gazeta Reghinului, an 6, nr. 11 (58), nov. 1995. • Gazeta Reghinului, an. 7, nr. 3, 1996. • Reghinul cultural: Studii şi articole. – Vol. 2. – 1990. • Fărăgău la 647 de ani de atestare documentară a localităţii : monografie / Corneliu Anca, Vasile T. Suciu. – TgM : Aurora, 2004. (Grigore Ploeşteanu). (A. T.)

- în colaborare: • Természettan / Bogdánffy István, Simoncsics Alajos. – Budapest, 1928. • Természettan : A kereskedelmi középiskolák II. Osztálya számára / Bogdánffy István, Strobel Ernő. – Budapest: Athenaeum, 1941. – 142 p.
Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. köt. : Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941. (F. M.)

BOGDAN, Marcel, matematician; n. 7 nov. 1972, Reghin. Studii: Şc. Gen. nr. 6 Reghin (1979-83); Lic. Industrial nr. 2 Reghin (1987-91); UBB Cluj-Napoca, Fac. de Matematică (1991-96). Drd. în domeniul inegalităţilor variaţionale. Activitate profesională: prof. Grup Şc. Economic TgM (1996-99); asist. univ. UPM TgM (2000-). Specializări: Olanda (2000); Italia (2002). Hobby-uri: minifotbal, baschet, filatelie. Lucrări publicate: - în colaborare: • Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice ale UPM TgM (2000; TgM). – TgM, 2000. – Vol. 8. • Teste grilă de matematică : culegere de probleme. – 2002.
Referinţe: Baza de date BJM. (A. T.)

BOITAN, Ion, ing. chimist; n. 26 aug. 1931, Călăraşi (CL) – m. 17 mart. 2003, TgM. Studii: Lic. Teoretic „Ştirbei-Vodă” Călăraşi; IP „Traian Vuia”, Timişoara (1953-56); IP Bucureşti (1956-58). Dr. în ştiinţe chimice anorganice cu teza: Studii în carbura de calciu cu accent pe valorificarea materialelor pulverulente (1981). Activitate profesională: ing. stagiar; ing. şef secţie; ing. şef uzină, Uzinele de produse sodice Govora (1958-69); ing. specialist, Uzinele de sodă Elmex din Alexandria, Egipt (1969-71); dir. dezvoltare; dir. general, Combinatul Chimic Târnăveni (1971-85); dir. general SC Armedica SA TgM (1985-98). Ca preş. al Cons. Tehnico-Economic din Combinatul Chimic Târnăveni a condus şi avizat proiectarea, realizarea şi funcţionarea instalaţiilor. Cercetări în domeniile: săruri de bariu, săruri de sulf, bicromat de sodiu – 2, cuptor 6 carbid, acid formic şi oxalic, acid fluorhidric. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Revista de chimie (1968, 1970). Este autorul mai multor invenţii pentru care este medaliat în perioada 1964-85; primeşte „Ordinul Muncii” cls. a III-a 149 / 1974. Hobby-uri: pictura.
Lucrări publicate: - în colaborare:

BOGDÁNFFY István, prof. de ştiinţe
naturale; n. 1897, TgM - ? A fost prof. la Budapesta (1920-). Lucrări publicate:

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Buletinul ştiinţific şi tehnic al IP „Traian Vuia” Timişoara. Seria Chimie. – 1977, 1978, 1980.
Referinţe: • 24 Ore mureşene. – An 3, 25 nov. 1995. • Cuvântul liber, 18 mart. 2003. (A. T.)

• Casa română : (disertaţie). – 1874. • Despre elementul naţional în educaţiune. – 1884.
Referinţe: • Enciclopedia cugetarea. – 1940. • Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic / Ana Cosma. – 2002. (A. T.)

BOIU, Zaharia, pedagog, preot, poet, publicist; n. 1 mart, 1834, Sighişoara – m. 6 nov. 1903, Sibiu. Studii: Şc. primară românească şi Gimnaziul ev. lutheran din Sighişoara (1854); Seminarul Teologic din Sibiu (1855-57); studii de filozofie şi pedagogie la Univ. din Leipzig (1859-61). Învăţător la Săcele (BV) (1854-55). După absolvirea seminarului teologic, lucrează ca prof. suplinitor în secţia pedagogică a Institutului teologic din Sibiu (1857-59). La întoarcerea din Leipzig devine prof. titular la secţia pedagogică a Institutului Diecezan din Sibiu (1861-70); redactor al ziarului Telegraful Român (186365); catihet la Lic. de Stat din Sibiu (1865-75); preot-paroh în Sibiu-Cetate (1863); protopresbiter (1867); „assesor consistorial” (cons. eparhial) al Arhiepiscopiei Sibiului (1870-02); secretar I şi redactor al revistei Transilvania (1892-95). A publicat mai multe manuale didactice pentru învăţământul „poporal” românesc, volume de predici, studii de pedagogie, dizertaţii la adunările generale ale Astrei, cuvântări, schiţe biografice, dări de seamă. Distins cu premiul Academiei Române pentru cuvântările bisericeşti (1900). Membru onorariu al Reuniunii Învăţătorilor Români din dieceza Caransebeşului (1871); membru corespondent în Academia Română (18771903), Sinodul Eparhial al Sibiului şi în Congresul Naţional Bisericesc al Mitropoliei Ardealului; Comitetul Central al Astrei Partidul Naţional Român; Soc. „Petru Maior” din Pesta; „Carmen Sylva” din Graz; „Andrei Şaguna” din Sibiu. Lucrări publicate: • Elemente de geografie pentru şcoalele populari. – 1868. • Elemente de istorie. – 1868. • Elemente de istoria naturii. – 1868.

BOJA, Mihail Radu, medic, prof. univ.; n. 29 oct. 1946, Arad. Studii: Lic. nr. 2 Arad (1953-64); UMF Cluj, Fac. de Medicină Generală (1965-71). Dr. în medicină cu teza: Chirurgia percutanată a litiazei renale şi ureterale superioare (1996). Activitate profesională: medic la circumscripţia sanitară rurală Dorna Codrenilor (SV) (1971-73); rezident urologie, Spitalul „T. Burghele”, Bucureşti (1974-76); medic specialist urolog, Spitalul Jud. Galaţi (1978-91); parcurge toate treptele carierei univ. până la gradul de prof. univ. (2003-) în cadrul UMF TgM; şeful Clinicii Urologice TgM (2001-); mentorul său în formarea profesională şi univ. este prof. Dorin Nicolescu. A efectuat peste 5.000 de intervenţii endoscopice pe rinichi şi ureter; a efectuat prima nefrolitotomie percutanată din ţară, ureteroscopia anterogradă pentru dezvoltarea calculilor ureterali superiori, endopielotomia, tratamentul percutanat al chistelor renale, fenestraţia percutanată a chistelor renale solitare, endoureterotomia, uretrotomia otis, uretromie internă optică, TUR pentru cancere vezicale, litotriţia vezicală, sfincterotomie etc. Participă cu 164 de lucrări ştiinţifice la diverse simpozioane, congrese şi conferinţe. Publică în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Viaţa medicală (1975-76, 1981, 1991); Revista medicală (1982, 1984, 1986-87); Revista de Medicină şi Farmacie (1987, 1989-92, 1995, 1999, 2001); Morphologie et embriologie (1988); Revista Română de Urologie (1994-96, 1999, 2002);

Oameni de ştiinţă mureşeni
Endoscopia (2000); Quo Vadis (2000, 2003); Orvostudományi Értesítő (2001); Sibiul medical (2001); Noutăţi medicale (2002). Este autor şi coautor la 15 filme ştiinţifice din domeniul chirurgiei endoscopice. Specializări: cursuri postuniv. în urologie (1974), endourologie (1993/1994); Bucureşti (1974-1976); Ungaria (1981); Germania (1985, 1987, 1991); Oradea (1987); Timişoara (1993); competenţă în ecografie (2001). Distincţii: premiul I la Simpozionul de Endourologie, Oradea-Băile Felix (1996) pentru lucrarea „Endoureterotomia”. Membru în Soc. Română de Urologie; Soc. Europeană de Urologie; Soc. Central Europeană de Urologie; Soc. Internaţională de Urologie; membru fondator şi vicepreş., Asoc. Română de Endourologie (1994-); membru de onoare, Soc. de Chirurgie Pediatrică din România (1997-); membru de onoare, Soc. Moldoveană de Urologie (2002-). Hobby-uri: pescuit. Lucrări publicate: • Chirurgia percutanată reno-uretrală. – Constanţa : Leda and Muntenia, 2000. – 414 p. • Curs de urologie. – TgM : University Press, 2000. – 213 p. - în colaborare: • Îndreptar de stagiu clinic. 1985. • Curs de urologie. – 1989 • Urologiai jegyzet egyetemi hallgatók részére. – Mv. : OGYI, 1990. - 238 p. • Urologie. – 1990. • Sexualitatea umană. – 1996. • Bazele chirurgiei endourologice. – 2000.
(A. T.)

BOJOR, Ovidiu, farmacist, cercetător
ştiinţific; n. 1 nov. 1924, Reghin. Studii: Lic „Al. Papiu Ilarian” TgM (-1940); Lic. „C-tin Diaconovici Loga” Timişoara şi Lic. „Traian Doda” Caransebeş (1941-44); IMF Bucureşti, Fac. de Medicină şi Farmacie (-1952). Dr. în farmacie cu teza: Contribuţii la studiul ciupercii claviceps purpurea (1968). Activitate profesională: cercetător ştiinţific la Institutul pentru Controlul Medicamentelor şi Cercetării Farmaceutice Bucureşti (1952-54); secretar

ştiinţific; expert al ONUDI (1978-); consilier ştiinţific la Centrul de Biotehnologie Bucureşti. Domenii de cercetare: botanică farmaceutică, farmacognozie, fitochimie şi medicină tradiţională; rezultate deosebite în activitatea ştiinţifică: explorarea timp de 25 de ani a florei medicinale din Carpaţi; explorarea, în patru misiuni succesive ONU (1978-85) a florei din Himalaya şi stabilirea limitei superioare de existenţă a vieţii vegetale la 5500 m altitudine în această zonă; integrarea medicinei tradiţionale din ţară şi străinătate în măsurile generale de ocrotire a sănătăţii elaborate de OMS. Rezultatele activităţii ştiinţifice au fost citate în numeroase lucrări străine de specialitate. Ca expert internaţional, a desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică şi tehnică în numeroase ţări din Africa şi Asia. A publicat sau comunicat în ţară şi străinătate peste 1000 de studii şi articole. Autor a peste 40 de brevete de invenţie, peste 25 de lucrări ştiinţifice sub formă de tratate, cărţi de informare generală şi lucrări în 6 reviste de informare în domeniul medicinei şi terapiei naturiste. Distins cu medalia de aur pentru produsul INSUVEG. Specializări: Sofia şi Kazanlîc (1965); Budapesta; Viena (1978-85). Decorat „Pentru merite în munca medicosanitară” (de 2 ori) „Evidenţiat în munca de Cruce Roşie”; Diploma de onoare a AŞMR (1976). Membru în: Soc. de Ştiinţe Medicale din România; Soc. de Geografie din USA; Soc. Balcanică de Medicină; Soc. de Biologie; Soc. de Medicină Islamică. Hobby-uri: natura şi soţia. Lucrări publicate: • Produse farmaceutice româneşti. – Bucureşti : Editura Medicală, 1964, 1970. – • Pledoarie pentru viaţă lungă. – Bucureşti : Paco, 1989. – 250 p. • Medicinal Plant Industry. – CRC Press Inc., 1991. • Plantele în elixirele dragostei. – Bucureşti : Ceres, 1993. – 120 p.

Biblioteca Judeţeană Mureş
- în colaborare: • Farmacopeea română / Ed. 8 şi 9. – 1965, 1976. • Plante medicinale / O. Bojor, D. Gr. Constantinescu. – Bucureşti : Editura Medicală, 1969. – 184 p. • Farmacia naturii / O. Bojor, M. Alexan, F. Crăciun. – Bucureşti : Ceres, 1976. - Vol. 1. – 1976. – 368 p.; Vol. 2. – 1977. – 335 p. • Plantele medicinale - izvor de sănătate / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ceres, 1981. – 228 p. • Fructele şi legumele – factori de terapie naturală / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ceres, 1983. – 196 p. • Plantele medicinale şi aromatice de la A la Z / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Recoop, 1983. – 192 p. • Medicina pentru familie / A. Aslan, G. Bungeţianu, O. Bojor. – Bucureşti : Editura Medicală, 1986. – 768 p. • Flora medicinală a României / O. Bojor, M. Alexan, F. Crăciun. – Bucureşti : Ceres, 1988 Vol. 1. - 1988. – 224 p. • Plantele medicinale şi aromatice de la A la Z / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ulpia Traiana, 1994, 1995, 1997. – 255 p.
Referinţe: • Dialog despre natură şi sănătate. – 1981. – p. 63-64. • Gazeta Reghinului. – An 3, nr. 4, ian. 1992. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 52-53. • 24 Ore Mureşene, an 5, nr. 962, 12 aug. 1997, p. 3. • Gazeta Reghinului, an 9, 1997, p. 5. • Cuvântul liber, an 13, nr. 92, 12 mai. 2001. • Cuvântul liber, an 13, nr. 114, 13 iun. 2001. • Formula AS, an 11, nr. 471, iul. 2001. (A. T.)

BOJORU, Ioan, prof. de geografie şi ştiinţe naturale; n. 20 mart. 1885, Ardan (Năsăud) – m. 4 iul. 1967, TgM. Studii: Gimnaziul la Năsăud (1904); Fac. de Litere la Cluj, profil Ştiinţe Naturale şi Geografie (1904-08); obţine diploma de prof. de geografie şi istorie naturală (1910). A fost prof. la Oradea (1910), Năsăud (1911-); primul dir. al Lic. „Florea Bogdan“ (înfiinţat la 6 nov. 1920 şi desfiinţat în 1924) din Reghin, azi Lic. „Petru Maior“; în lic. întreţine un

viguros contact cu lumea satelor, prin organizarea a numeroase şezători şi festivaluri culturale; impulsionează promovarea dansurilor populare vechi, în special căluşarii, şi purtarea costumelor populare. Activează şi în cadrul „Soc. de lectură” care stimulează elevii să culeagă creaţii populare. A fost prof. de geografie şi ştiinţe naturale la Lic. „Al. Papiu Ilarian“ din TgM (1924-40, 1945-55). A înfiinţat o fundaţie pentru ajutorarea elevilor săraci. Autor a peste 35 de lucrări din domeniul geografiei, ştiinţelor naturale, agricole, istorice, precum şi manuale şcolare ca Amintiri din revoluţie (1918) sau Fondurile grăniciereşti năsăudene; a publicat studii în Anuarul Liceului „Al. Papiu Ilarian” (1930-31). Lucrări publicate: • Centenarul naşterii, semicentenarul morţii neobositului istoriograf Al. Papiu-Ilarian. – TgM, 1930. • Contribuţiuni geografice referitoare la judeţul Mureş. – TgM, 1931. • Amintirea directorului Ioan Boca (18811935). – TgM : Librăria „Ardeleana“, 1937. – 52 p. • Planeta Venus. – Sl : sn, sa. • Cărbunele. – Sl : sn, sa. • Învăţământul agricol. – Sl : sn, sa. • Orografia şi vegetaţia judeţului Mureş. – Sl : sn, sa. • Sovata. – Sl : sn, sa. • Referinţele geografice – geologice asupra Călimanilor. – Sl : sn, sa.
Referinţe: • Anuarul Liceului Papiu-Ilarian, 1930-1931. – TgM, 1931. • Enciclopedia cugetarea. – Bucureşti, 1940. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. köt. : Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941. • Anuarul Liceului Papiu-Ilarian Târgu-Mureş. Semicentenar: 1919-1969. – TgM, 1969. • Liceul „Al. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. – 1994. (A. T.)

Oameni de ştiinţă mureşeni

BÖLÖNI Ferenc, tehnician constructor,
modelist de avioane; n. 15 mart. 1940, TgM – m. 19 mart. 1998, TgM. Studii: lic. la TgM (1958). A fost modelor (1960), antrenor şi instructor (1969-88) la Clubul Voinţa din TgM; modelor la IPJ TgM (1963-). Lucrări publicate: • Építsünk repülő- és hajó- maketteket. – Bukarest.
Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. (F. M.)

BOLOŞ, Codruţa Maria Tereza, ing. mecanic, prof. univ.; n. 3 nov. 1947, Topliţa (HR). Studii: Şc. Gen. nr. 1, Reghin (1954-61); Lic. nr. 2, Reghin (1961-65); IP Cluj-Napoca, Fac. de Mecanică, specialitatea TCM (1965-70); cursuri postuniv. la Bucureşti (1986, 1989, 1993). Dr. cu teza Contribuţii privind tehnologia de danturare a roţilor melcate spiroide conice (1995). Activitate profesională: ing. stagiar; ing. documentarist; ing. tehnolog (1970-73); ing. proiectant la Intreprinderea IMATEX TgM (1973-78); asist. univ. (1978-79); şef lucrări (1979-92); conf. univ. (1992-98); şef catedră Inginerie Tehnologică şi Managerială, Fac. de Inginerie din cadrul UT TgM (1995-99); prof. univ. (1998-). Domenii de cercetare: geometrie descriptivă, grafică asistată de calculator, organe de maşini, cinematica şi tehnologia angrenajelor spiroide concretizată prin 2 cărţi de specialitate, 2 cursuri, 8 îndrumătoare, 58 de lucrări ştiinţifice publicate, 2 brevete, 20 contracte de cercetare, 1 grant, 3 recenzii de lucrări monografice; publică studii în reviste de specialitate: Buletinul ştiinţific al UPM TgM (1994-95). Stagii de pregătire şi documentare în Franţa, Marea Britanie, Germania, Ungaria, Belgia, Austria. Distincţii: „Lector universitar evidenţiat” acordat de MÎŞ (1988); diploma pentru locul II la „18th Symposium on experimental mechanics of solid

jachranka near Warsaw”, Polonia (1998). Membru în ART (1985-); AGIR (1997-); Asoc. Română de Transmisii Mecanice (2001-). Hobby-uri: grafică asistată, poezie, şah. Lucrări publicate: • Geometrie descriptivă şi desen tehnic. – Vol. 1. – TgM : UT, 1992. – 100 p. • Geometrie descriptivă. – TgM : UPM, 1998. – 187 p. • Contribuţii privind tehnologia de danturare a roţilor melcate spiroide conice. – Cluj-Napoca : UT Cluj-Napoca, 1995. (1995). - în colaborare: • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1979. – 107 p. • Organe de maşini şi mecanisme / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1980. – 504 p. • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1990, 1992. – 133 p. • Angrenaje melcate spiroide-Metodica de calcul : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, C. Boloş – IIS, 1991. – 26 p. • Organe de maşini şi mecanisme. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1991. – 177 p. • Geometrie descriptivă. Aplicaţii. – 1992. • Mecanisme şi organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – UT, 1992. – 131 p. • Organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş, E. Nuţiu – TgM : UPM, 1995. – 137 p. • Grafica pe calculator. Lucrări de laborator / C. Boloş, P. Blaga – TgM : UPM, 1997. – 101 p. • Reprezentări grafice 2D asistate de calculator / C. Boloş, P. Blaga – TgM : UPM, 1998. – 185 p. • Calitatea : norme şi legislaţie / Codruţa Boloş, Leana Crenguţa. – TgM : UPM, 2002. – 220 p.
Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – 1991. • Who’s Who în ştiinţa şi tehnica românească. – 1996. – p. 54. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 54.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Who’s Who în România. – 2002. – p. 68. (A. T.)

BOLOŞ, Vasile - Grigore, ing. mecanic,
prof. univ.; n. 16 nov. 1947, Turda (CJ). Studii: Şc. Gen. nr. 3, Turda (1954-61); Lic. „M. Viteazul” Turda (1961-65); IP Cluj-Napoca, Fac. de Mecanică, specializarea TCM, (196570); curs postuniv. la IP Cluj-Napoca (197980). Dr. cu teza Cercetări privind cinematica şi tehnologia de realizare a angrenajelor melcate spiroide (1985). Membru titular în AOŞR. Carieră: ing. tehnolog (1970-71); ing. proiectant (1971-75); adjunct şef atelier de proiectare-cercetare la Intreprinderea IMATEX TgM (1975-76); asist. univ. (1976-79); şef de lucrări (1979-90); şef colectiv TCM (1984-90); şeful catedrei de ştiinţe fundamentale şi tehnologice la IIS TgM (1990); conf. univ. (1990-92); rector (1990-04); prof. univ. (1992-) UPM TgM; redactor responsabil al Buletinului ştiinţific al UPM TgM; dir. al Editurii UPM; dir. Centrul de cercetare tip C „Tehnologii avansare de proiectare şi fabricare a angrenajelor TAPFA”. Domenii de cercetare: organe de maşini, cinematica şi tehnologia angrenajelor melcate, tribologia angrenajelor şi a proceselor de aşchiere, crează bazele teoretice şi experimentale pentru introducerea în România a angrenajelor melcate spiroide. Activitatea ştiinţifică se concretizează prin elaborarea unei monografii de specialitate, 14 manuale şi cursuri univ., 8 vol. de lucrări de natură tehnică şi managerială, 53 de studii şi articole (din care 20 la manifestări internaţionale), 13 comunicări ştiinţifice, 7 granturi de cercetare, 2 brevete de invenţii, 2 recenzii de lucrări monografice. Specializări: Franţa, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania, Ungaria, Belgia, SUA. Distincţii: „Lector univ. evidenţiat” acordat de MÎŞ (1983); „Om al anului 1998” distincţie oferită de ABI şi International Biographical Centre Cambridge (Anglia) pentru calităţile de

dascăl şi contribuţiile ştiinţifice realizate în ramura ingineriei mecanice; membru (1985-) şi preş. în Asoc. Română de Tribologie; membru AGIR (1997-); Comisia Naţională pentru Educaţie Mecatronică din România (1999-), Asoc. Română de Transmisii Mecanice (2001). Hobby-uri: fotografia, literatura memorialistică. Lucrări publicate: • Angrenaje melcate spiroide-Generarea danturii. – TgM : UT, 1992. – 92 p. • Angrenaje melcate spiroide. Danturarea roţilor plane. – TgM : UPM, 1999. – 264 p. • De Universitas. – TgM : UPM, 2001. – 200 p. • Merceologie. – TgM : UPM, 2001. – 130 p. - în colaborare: • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1979. – 107 p. • Organe de maşini şi mecanisme / V. Boloş, C. Boloş. – TgM : IIS, 1980. – 504 p. • Angrenaje melcate spiroide-Metodica de calcul : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1991. – 26 p. • Organe de maşini şi mecanisme. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1991. – 177 p. • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. – 1991. • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1990, 1992. – 133 p. • Mecanisme şi organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : UT, 1992. – 131 p. : fig., tab. • Tehnologii. Calitate. Maşini. Materiale : [studii]. – Bucureşti : Editura Tehnică, 1996. – Vol. 17. • Organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş, E. Nuţiu. – TgM : UT, 1995. • Merceologie. Lucrări de laborator : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, N. Chirilă. – TgM : UPM, 2001. – 44 p.
Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – 1991. – p- 38, 40-43. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 53-54. • Who’s Who în ştiinţa şi tehnica românească / Vol. I. – Bucureşti, 1996.

ref. Secţia Matematică (1832). Seiffer (1796-99). Ref. 162 p. . din Cluj (1790-95). n. – 156 p. 1775. : Typis Collegii Reformatorum per Josephum. Kästner. 90 p. 502. cu Somorjai Nagy Teréz (1797-33). 1802 se naşte fiul lor. Vásárhelyi Kollégyombéli alsóbb tanulók számára a` helybeli professor által. 9 febr. 1832-1833.Oameni de ştiinţă mureşeni • The International Biographical Center of Cambridge : International Man of the Year. A fost invitat prof. • A párizsi per : érzékeny játék öt felvonásban. renumitul matematician. 1999. apoi împreună cu fiul baronului Kemény Simon la Col.. geometrie. predă cunoştinţe de agricultură şi elemente de medicină veterinară. care era şi el student la Göttingen. geometriának és physikának eleje a` M. instrumente muzicale. XVI p. prin grădina experimentală a şcolii. ţinea lecţii şi prelegeri. – 132 p. evidentiaque huic propria. germana. Eight Edition. la 15 dec. face legătura între teorie şi practică în învăţământ prin înfiinţarea cabinetului de fizică şi chimie. româna. 26th Edition. poezii. 1998. részint bővített. bővített kiad. În 1824 s-a recăsătorit. introducendi : Cum appendice triplici. Studii: secundare la Aiud (1781-90). elementaris ac sublimioris. – Mv. fizică şi chimie până la pensionare (1851). USA. – Mv. 1843. Más poétákkal való toldással. published by American Biographical Institute. methodo intuitiva. Avea preocupări lingvistice. traducea (din Pope. Jena şi Göttingen cu prof. la Viena. – XLII. Ref. necroloage în versuri. : Nyomtatott a` Maros Vásárhelyi N. greaca. scriea piese de teatru.A apărut anonim. : Nyomúlt az ev. autobiografie. – XVI. – LII. scriitor. de desen şi de teoria muzicii. The International Biographical Center of Cambridge. Kollégyom betűivel Felső-Visti Kali Simeon által. • Tentamen juventutem studiosam in elementa matheseos purae. Pe lângă limba maternă. Fr. de matematică şi fizică. prof. – Mv. England. – A apărut anonim. cunoştea latina. USA. 1817.2. 1998. 26. 1818. fizică. et Simeonem Kali de felső Vist. com. Ref. Buia (SB) – m. chimie. • American Biographical Institute: Man of the Year 1998. – Tom. Gauss.) BOLYAI Farkas. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. – Mv. • Az aritmethica eleje. franceza. 1830. – 1832. Membru corespondent în Academia de Ştiinţe Maghiară. În „epocă“ Bolyai are preocupări de modernizare a instruirii şi educaţiei. din TgM (22 ian. Se căsătoreşte cu Árkosi Benkő Zsuzsanna.1. unde predă matematică. Milton. 362 p. – Mv. USA. 20 nov. – 1833. 1819. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. 4 tab. 1804). T. la Col. lucrări de aritmetică. Avea preocupări multiple şi diverse: a construit sobe de teracotă. până la sfârşitul vieţii. • Az aritmethica eleje. TgM. au continuat studiile univ. . 1998. Nineth Edition.. de matematică. England. published by American Biographical Institute. Schiller). • Dictionary of International Biography. Lucrări publicate: • Öt szomorú játék. fizică şi chiar de etnografie. • International Directory of Distinguished Leadership. • International Directory of Distinguished Leadership. matematician. 10 tab. A apărut anonim. • A Marosvásárhelyt 1829-be nyomtatott arithmetika elejének részint rövidített. (A. 1997-1998. A devenit prof. – XX. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. engleza. 1834. János.. Gergely (1826-90). – Mv. Tom. – Szeben. 1856. Gray. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. – 2. cu care a purtat corespondenţă şi în anii următori. • Pope próbatétele az emberről : angolból fordítta. Thomson. 402 p. se naşte fiul lor. • Az arithmetikának. – X. – Mv. általán jobbitott `s tisztálttabb kiadása / a szerző által. . S-a împrietenit cu K.

• Drámák / Bolyai Farkas. (1795-1799) / Közzéteszi Oláh Anna. 1904. • Kurzer Grundriss eines Versuches die Arithmetik:darzustellen nach einem lateinischen Werk von 1829. Mauritius Réthy. Bierbrunner Gusztáv. Szinnyei József. – 88 p.. Kollegium előljárósága. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Bolyai Farkas drámái / a szöveget gondozta és szerkesztette Kuti Márta. – LXIII. 176-201. : Ny. Pest. ref. • Tentamen iuventutem studiosum in elementa matheseos introducendi. – Mv. – Mv. – Ed. egybefűzte. – p. kollegium betűivel. 1897. köt. / Mandato Academiae scientiarum Hungaricae suis adnotationibus adiectis ediderunt Josephus Kürschák. – Budapest : Aigner Lajos. 1850]. 271-338. (B. magyarra fordította Rados Ignác. a kisérő tanulmányt és a jegyzeteket írta Borbély Szilárd. – [Mv. – Budapest. cum appendice triplici. 1887. – Kiadta Heinrich Gusztáv. 1865.) • Bolyai-levelek / Válogatta.Biblioteca Judeţeană Mureş Kollégyom betűivel Felső-Visti Kali Simeon által. • Bolyai Farkashoz. Kálmán Farkas. – Budapest. – Budapest.) • II.] / Réthi Lajos = = Ország Tükre. • [Bolyai Farkasról : Egy ismeretlen magyar íróról.. dr. 2. jegyzetekkel és életrajzzal ellátta Schmidt Ferenc és Stäckel Pál. 1897. sz. : Mentor. • Adatok Bolyai Farkas életrajzához / Szily Kálmán. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. – II. Kiss Károly. ref. Sajtó alá rendezte. • Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Károly levelezése / A Magyar Tudományos Akadémia megbizásából . • Testamentum. apja levele / Réthi Lajos = = Vasárnapi Újság 28. 21-én. – Budapest. • Jelentés (búcsú és végrendelet). – 1-14. Mauritius Réthy. • Ürtan elemei kezdőknek. Béla Tömössy. – 288 p. VII tab. 505-508. – Tomus 2. : Textus. • Arithmetika eleje kezdőknek. 12. • A két Bolyai : Élet és jellemrajz / Bedőházi János – Mv. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz. • Erdészeti csonka munkája 1820-ból : Jegyzetekkel ellátta Kintses József. apostoli Felségének. : Elementa geometriae et appendices. – 316 p. • „Tanár Bolyai Farkas emlékkönyvi levélkéi“ . : Mentor. 1856. – Budapest. Mohammed : Szomorújáték. jul. 1998. – Bukarest: Kriterion. 2 köt. sz. – 1891.. Sztupjár István a ref. – A apărut anonim. – Pars 1. k. 386 p. 1852. 1896. 1856.185556. kollegium története / Írta Koncz József tanár. 1870. 1887. 1999. 1884. – Mv. szemelgette. Béla Tőtössy de Zepethnek – Budapest: Magyar Tudományos Akadémia. 1898. Pars 2. nov. • Tentamen iuventutemstudiosam in elementa matheseos purae elementaris ac sublimioris methodo intuitiva evidentiaque huic propria introducendi. – Mv. – 1. – Pest. Referinţe: • Bolyai Farkas (+1865.] / Réthi Lajos = = Új Korszak. 1996. – Karcag. – Mv. – Budapest. 1852. 1878. sz. – XLIV. 3 felv. LXXXV. – 40 p. Imreh Sándor az ev. – 343 p.) / Kőváry László = = Pesti Napló 495. Jellemrajz.. – p. 1850. 1914. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. lollegium betűivel.. – 904 p.. 27. 1851.: Kiadja a mv. • [Bolyai Farkas. – Mv. Jánossal. – 48 p. • Adatok Bolyai Farkas életrajzához = = Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. • Szívhangok üdvözletül Ferencz József ő cs.. reform. 1863. 2. – 1856. Ediderunt Josephus Kürschák. : Ny. 1994. életrajzzal és magyarázattal ellátta Stäckel Pál. 1843. reform. sz. 1898. : Figurae. – 279 p. • A marosvásárhelyi evang. 1975. a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Kozma Béla. – Mv. (B..-i ev. a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Benkő Samu. – Mv. – 232 p.. – Ed. – A apărut anonim. 1899. • Geometriai vizsgálatai : Kiadta. – 454 p. • Füzetlen orientál gyöngyök / Bolyai Farkas aforizmái. Pest. –1. – Mv.. • A marosvásárhelyi evang. 20. : Aachs – Bzenszki. Jánossal. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – Debrecen: Kossuth Egyetemi Könyvkiadó. 2 köt. 1996. köt. – Karcag: Cumania. cum appendice triplici. • Magyar írók : Életrajz-gyűjtemény / Gyűjté Ferenczy Jakab és Danielik József. köt. 1. 427 p. 1911. • Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Károly levelezése / Szerkesztette..

• Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. 1993. kiad. • Dicţionar de inventatori şi invenţii : Larousse. – Mv. • A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Bolyai Farkas Tentamene és Bolyai János Appendixe megjelenésének centenáriuma alaklmából. • A két Bolyai alakja a szépirodalomban / Kristóf György. bővített kiadás. Püski. • Kegyelet – szemfedőt / Járay Fekete Katalin = = Népújság Évkönyv. – Debrecen. – Új sorozat. MMEV. – Mv. p. • Bolyai Farkas a matematikus / Weszely Tibor. 61. • A Bolyai utódokról / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 38-51. a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Kozma Béla. • A Bolyaiak zeneelmélete. – p. • Bolyai Farkas. – Mv. – 79 p. a matematika modern didaktikájának előfutára / Könyves Tóth Kálmán – Budapest. 51. – Kolozsvár: Minerva irodalmi és Nyomdai múintézet R. 1975.: A-F. 1993. 1999. Bolyai Farkas zenészeti dolgozata. 64-68. 1937. 2001. század elejének magyar drámáiról) / Pándi Pál. – Budapest. • Apa és fiú : Bolyai tanulmányok / Benkő Samu. – 2. – 32 p. 1957.Oameni de ştiinţă mureşeni szerkesztették. 1994. Weszely Tibor. • Új magyar életrajzi lexikon. • A semmiből egy új világot teremtettem / Neumann Mária.1. • Bolyai Farkas infinitézimális gondolatai / Szénássy Barna. köt. Ladislau Kocziány. • Bolyai Farkas világnézete és irodalmi munkái / Némethy Endre. / Budapest. 1992. 1974. • A Bolyai családfa / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. . – p. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. • A két Bolyai élete és munkássága / David Lajos. • A matematika didaktikája Bolyai Farkasnál / Bujdosó Ernő. köt. 1995. 1936. – 58 p. • Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkeszti Nagy Ferenc. Câmpan. Vizi E. 1932. • Erdély „visszatérő planétái“ : a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Élet és Tudomány. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. 1971-1973. 1917. • Átöröklés a Bolyaiaknál / Hints Elek – Budapest : Stephaneum. – Budapest. – 1971. – 1981. 6. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1959. – Budapest : A szerző kiadása. 1971. 1940. . 1967 – . • Erős várunk: Kollégiumi emlékkönyv. 9. – Bukarest.. 1899. : Custos kiadó. • Magyar könyvészet. 288. – p. Füzetlen orientál gyöngyök / Bolyai Farkas aforizmái: szemelgette. – Bucureşti : sn. . 1975. • Bolyai levelek. – Vol 1. 1994. – 104 p. Salló Ervin. Szilveszter. – Mv. – 426 p. – 2001. – 1941. köt.: Berényi János – Bredeczky Sámuel. • Három sors / Livanova Anna. 1979. • Kisfaludy Károly és Bolyai Farkas / Írta Stefanie József. Gulyás Pál. 1937. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1901-1910 / Petrik Géza. 784.. 1913. Felelős szerkesztő : Gazda István . 1943. • Personalităţi ale ştiinţei.. 104-111.. : A-K. • A két Bolyai élete és munkássága / Dávid Lajos. – 124 p. • Bolyai Farkas és Bolyai János matematikai tárgyú levelei / Kiss Elemér = = Korunk. • Profiluri mureşene / Ioan Chiorean. 1981. – Debrecen. jegyzetekkel és életrajzzal ellátták Schmidt Ferencz és Stäckel Pál. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. sz. . • Bolyai sau aventura geometriilor neeuclidiene / Florica T. – Budapest : BME. 1996.. MTESZ. – Bukarest : Tudományos Könyvkiadó. MTA. jan. – Budapest : A szerző saját kiadásában. 1925. . – 1. évfordulója alkalmával.-T. 188. Országos Műszaki Informaciós Központ és Könyvtár. 1998. foto. – 2001. 183-184. 1923.. 1960. 1989. – Budapest : Akadémiai Kiadó. • Bolyai Farkas és Bolyai János = = Magyar feltalálók / Vajda Pál R. • Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai / Stäckel Pál. – 232 p. Grigore Ploeşteanu. – p. – Budapest.1 köt. – 408 p. • Istoria matematicii. – 1985. 1947. – Budapest. 1934. • Úton Bolyai Farkas drámáihoz (Az ember és a dráma jegyzetek a 19. : Mentor Kiadó.TgM. – Celldömölk. – Bukarest. – Budapest. – Budapest. – Bukarest. • Bolyai Farkas. : A-K. 2000. • A két Bolyai és a kollégium / Weszely Tibor = = Erős várunk : Kollégiumi emlékkönyv . jan. 2. – Budapest: Better. – Budapest. – 104 p. 1939-1944. • Domáldi jegenyék [Regény a Bolyaiakról] / Barabás Gyula. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. 43-44. Az előszót írta : prof. – 6 köt. • A magyar orvostörténeti irodalom. – Budapest: Gondolat. • Farkas Bolyai. – Budapest. 1990 dec. – p. 1974. jún. – 232 p. 67-70. – Bucureşti : Albatros. – Vol. • A két Bolyai : dráma / Németh László. 1982. borítóterv Haller József. Mic dicţionar. Toró Tibor. 1974. 1961. • Szarvasbika: [regény] / Tabéry Géza. XVIII p. – 1977.3. – Temesvár. • Emlékkönyv Bolyai Farkas halálának 100. – 25 p. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. 2002. • „Kebel x“ – A Bolyaiak szelleme kísért / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Népe. : Custos Kiadó. Budapest. – Budapest. – 2. Bolyai János muszikatona / Benkő András. – Budapest. – p. évi bélyegsorozat keletkezésénak ismertetése / Írta Szalay Gábor. köt. 6. 1908. – Budapest. 1933. Valeriu Niţu. : il.. MUSZ. • Bolyai Farkas = = Az új magyar bélyegsorozat nagyjainak életrtajzai : Az 1932. egybefűzte.. – Piliscsaba – Budapest. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. 1977. 1914. Az életrajzok szerzője Sebestyén Erzsébet. – Budapest : Országos Közművelődési Szövetség. – Bucureşti. • Magyarok a természettudomány és a technika történeteben: Életrajzi lexikon A-tól Z-ig / Nagy Ferenc. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. – 1. – p. : A-Cs. Omul şi matematicianul / Weszely Tiberiu.sz.

ing. scrisă în limba latină. 1852. Oradea. de la 12 ani (1814) a urmat Col. preocupat de bolile de care suferea. Fiul matematicianului Bolyai Farkas. 71-79. .) BOLYAI János.. – 1. 298. a fost publicată de tatăl său şi anexată la scrierea Tentamen. unde.. Din cauza bolii a cerut pensionarea (16 iun. în TgM. 110-112. p. – Budapest : Bolyai Kiadó – Better. – TgM. 6. Ref. 20. A fost ofiţer la Timişoara (1823-25). Lucrarea lui. unde a fost promovat căpitan de geniu. 1860. În 1846 a construit o casă în TgM şi s-a stabilit definitiv aici. în care a rezolvat definitiv polemica existentă de 2000 de ani. un sistem general filosofic. de problema paralelelor. – 767 p. dar n-a mai avut timp şi putere să le elaboreze. M. la Arad. cum ar fi teoria numerelor. a avut multe idei premergătoare timpului său. TgM. luând bacalaureatul la 15 ani (1817). unul dintre creatorii geometriei neeuclidiene. • Adalékok Bolyai Farkas temetésének történetéhez / OláhGál Róbert = = Népújság 2003 aug. 2004. 2002.. o lume nouă“. – 2003. despre postulatul cinci al geometriei euclidiene. – 103 p.. un bun scrimer. A fost un matematician deosebit. de tatăl său. din relaţia cu Kibédi Orbán Rozalia. – Mv. Tehnică Militară din Viena. un violonist virtuoz. T. şi a divorţat în sept. s-a înscris direct în anul 4 (1818-22). dec.. 2 cu titlul: Appendix (1832). 2002 nov. • Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkesztette Nagy Ferenc. • Egy halhatatlan erdélyi tudós. – Mv. A kisérőszöveget írta = Written by Weszely Tibor. Püski. cu cei mai buni elevi aleşi din col. 14. Köteles Sámuel. 3. p. n. • Képzőművészek a Bolyaiakról / Nagy Miklós Kund = = Népújság. La academie s-a distins prin talentul său în domeniul matematicii şi al muzicii. 4. În Appendix a fost elaborat sistemul lui de geometrie. Toldi és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Székelyföld. foly.. la început locotenent. apoi locotenentmajor (1827). 1 tab. În manuscrisele lui se remarcă multiple preocupări în domeniul geometriei. 2003. • Arany János.. 1823 a trimis o scrisoare tatălui său în care scria că a rezolvat problema axiomei paralelelor euclidiene: „din nimic am creat o altă lume. – Budapest. A elaborat şi teoria numerelor complexe.. Cluj – m.. 11. Datorită rezultatului examenului de admitere la Acad. numită geometria absolută. Makkai. Bolyai János betegségei / Vofkori József ] / Oláh Anna. 10. În ultima perioadă a vieţii a trăit izolat de lume. matematician. Încă din Timişoara s-a ocupat de studiul geometriei neeuclidiene. gânditor original din domeniul matematicii. köt. 2002. S-a stabilit la mica lor moşie din Domald (1834). 2. 5. : Mentor. – Budapest: Válasz Könyvkiadó. – Anexă la Tentamen …/ Bolyai Farkas. : A-H. care a avut o grijă deosebită pentru educaţia lui. • „Bólya“ az idők tengerén / Bodolai Gyöngyi = = Korunk. (F.. Şi-a terminat studiile cu rezultate deosebite (1823). febr. scientiam spatii absolute veram exhibens : A veritate aut falsitate Axiomatis XI. 1802. Lucrări publicate: • Appendix. 2002 okt. quadratura circuli geometrica.sz. – Budapest: Akadémiai Kiadó. din TgM. • Apa és fia küzdelmei a kórokkal : [Bolyai Farkas gyógyászati munkássága / Oláh Anna. sz. p. a fost mutat la Lemberg (1830) şi apoi la Olmütz (1832). • Apa-fiú kapcsolat a Bolyaiaknál / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. O influenţă deosebită asupra lui a avut profesorul său de filozofie. ápr. 2003. p.. A. 2003. 27 ian. – Tom. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. Bolyai Farkas : Emlékkötet / Összeállította Gazda István. 2003. – 26 p. 27. 1832.sz. 91. talentul lui s-a manifestat încă din copilărie. Moştenirea manuscriselor celor doi Bolyai este o avere de nepreţuit a Bibliotecii TelekiBolyai.. Vofkori József. 2002. 15 dec. respectiv a oraşului TgM. 13. Euclidei (a priori haud unquam decidenda) independentem. 21. (sub tipar). Studii: învaţă matematica acasă. • Fiú és apa = Son and Father : Bolyai János és Bolyai Farkas életéből fába metszette = From the lives of János Bolyai and Farkas Bolyai Woodcuts by Piroska M.. • A Bolyaiak tárgyi emlékei / Vakarcs Szilárd = = Népújság. La 3 nov.Biblioteca Judeţeană Mureş • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. 1833) şi s-a reîntors la tatăl său. s-au născut copiii: Dénes (1837-13) şi Amália (184093). la vol. Un crater de pe Lună şi un asteroid au primit numele lui. a topologiei. S-a căsătorit cu Orbán Rozalia doar în 18 mai 1849. adjecta ad casum falsitatis. s-a îmbolnăvit de malarie şi artrită. Recunoaşterea operei sale epocale a început numai în ultimul sfert al veacului al XIX-lea. 2002. p. sz.

. vol. – 1891. – Paris : Gauthier-Villars. an der Universität Graz. magyar fordítással és magyarázattal Sulák Józseftől. 1944. – Budapest. – Budapest: Németh József Könyvkiadó Vállalata. bevezetéssel. évi kiad.: Typis A. köt. • Bolyai János emlékezete : Az 1903. – XII. 505-508. Albert. suivie de la Quadrature geometrique du Cercle dans le Cas de la Fausseté de l’axiome XI. ref. 1954. Sztupjár István a ref. – 1912 . • Bolyai Farkas és Bolyai János = = Magyar feltalálók / Vajda Pál R. Fr. . • A két Bolyai alakja a szépirodalomban / Kristóf György. – (Conţine biografia celor doi Bolyai. 2 p. – Bukarest: Kriterion. culis geometrica.-i ev.) nyomása. Gulyás Pál. 1907. Euclidei (a priori haud unquam decidenda) independentem. – 1910. : Aachs – Bzenszki. • A marosvásárhelyi evang. – Budapest: Librovendejo kaj eldonejo de Ludoviko Kókai.. . • Bolyai János születésének századik évfordulója alkalmából a kolozsvári m. – Budapest: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. • Bolyai-levelek / Válogatta. – Mv. hasonmás kiadása. • Bolyai-geometria az Appendix alapján / Dávid Lajos.3. 1878. – Fascimile editio prima. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – p. – Budapest. – Budapest. – Budapest. – Budapest : Országos Közművelődési Szövetség. – Budapest. • Appendix a tér tudománya. • A két Bolyai élete és munkássága / Dávid Lajos. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. • Appendix / Kárteszi Ferenc bevezetésével. kir. megjegyzéseivel és kiegészítéseivel. – 199 p. 196-201. : Ev. – 1941. megjegyzéseivel és kiegészítéseivel. – 134 p. – Budapest. 1933. 1978. Szinnyei József. – 1.. Imreh Sándor az ev. 1943. 1898. • A két Bolyai : Élet és jellemrajz / Bedőházi János – Mv. Collegiumi nyomda (Benkő L.) • Scientia spatii absolute vera = A tér abszolut igaz elmélete / Előszóval. – Budapest : Akadémiai kiadó. Adi de Szilágyfőkeresztúr.. magyarázatokkal. ref. – 212 p. 1917 . 1914. köt.: Berényi János – Bredeczky Sámuel. 1 facs. 1947. – 192 p. : Ny. – 1. : fig. évi január hó 25-én Marosvásárhelyt tartott jubileumi ünnep alkalmából. – Bucureşti : Editura Academiei RPR. : A-K. 1868. : Ny. • Appendix : Scientiam spatii absolute vera exhibens: A veritate autorităţilor militare falsitate axiomatis XI. A bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket üsszeállította Benkő Samu. 1896. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. kollegium előljárósága.T. 38-51. – 32 p. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. 1952. – Budapest : Stephaneum nyomda R. 26. J. D’Euclide. – Mv. Imprimeur Libraire. – 64 p. kiegészetésekkel ellátta Kárteszi Ferenc. – 167 p. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. : La spaco Bolyai-a. 1903. • Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai / Stäckel Pál. Frischauf Prof. – 454 p. – Mv. • A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Bolyai Farkas Tentamene és Bolyai János Appendixe megjelenésének centenáriuma alaklmából. 1975. – Mv. reform.-T. – Budapest. • Analitika geometrio absoluta / Cyrillo Vörös. – Budapest. – Budapest. : La ebeno Bolyai-a. 1940. (que l’on ne pourra jamais etablir a priori). 288. lollegium betűivel. – p. – Új sorozat. 1897. 1910-1912. Schmidt. • Bolyai János / Alexits György . • Konstans görbületű forgási felületek a Bolyai. • A marosvásárhelyi evang. 2. – 32 p. 1903. – 234 p. – p. : 1904. Et de J. • Magyar könyvészet. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. – [80] p • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Kolozsvár: Minerva irodalmi és Nyomdai múintézet R. 1923. 1901-1910 / Petrik Géza. 1913.. 1952. – 1 vol. – 214 p. – Kolozsvár. 96 p. / Précédé d’une notice sur la vu et les traveaux de W. 1936. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása.. • Appendix. Szerkesztette.Oameni de ştiinţă mureşeni • La science absolue de l’espace independente de la verité ou la fausseté de l’axiome XI. – Leipzig : Gedr. – 4. – 25 p. Ref. • Appendix / Kárteszi Ferenc bevezetésével. 1887. • Adatok Bolyai Farkas életrajzához [ Függelék: Bolyai János életrajza] = = Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. Bolyai par M. – Az 1832. kollegium betűivel.: Kiadja a mv. 1897. kollegium története / Írta Koncz József tanár. reform. 1 tab. • Domáldi jegenyék [Regény a Bolyaiakról] / Barabás Gyula. 1952. Ferenc József tudományegyetem által 1903. – Kolozsvár : Ny. • Átöröklés a Bolyaiaknál / Hints Elek – Budapest : Stephaneum. Ajtai K. 1917. Teubner. • Appendix : Scientiam spatii absolute veram exhibens – Budapest. dr. 1872. január 15-ikén rendezett emlékünnep. Bolyai János életrajzával Schmidt Ferenctől.B. – Budapest: Akadémiai Kiadó.féle geometriában / Vörös Cyrill. 1939-1944. köt. 5 anexa. • Absolute Geometrie nach…/ Bearbeitet von Dr. – 25 p. von G.

1996. jún. – 312 p. MTA. – Bukarest : Kriterion. – p. szerkesztette Staar Gyula. Grigore Ploeşteanu. Bolyai János estéje. • János Bolyai: Viaţa şi opera marelui geometru / Tóth Emeric. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. • János Bolyai : Der Mozart der Mathematik : Leben und Werk / Annemarie Maeger. • Bolyai János estélye : Monodráma / Kocsis István. 62. . 1979. Bolyai János muzsikatona / Benkő András.sz. 1972. . • A Bolyaiak zeneelmélete. • Nemeuklideszi geometriák elemei : A BolyaiLobacsevszkij-féle geometria és a Riemann. 67-70. . • Profiluri mureşene / Ioan Chiorean. – 2. 9. 1975. – 1981. 1972. • A két Bolyai élete és munkássága / David Lajos. • Bolyai János jegyzeteiből. – 1982. 59. • Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából / Kiss Elemér. – Bukarest. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. 5. – Mv. 125. – 96 p. 1992. 124-126. = = Népújság. nov. Typotex Kft. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. • A két Bolyai : Dráma / Németh László. – 279 p. – {Reprint]. : Custos Kiadó. 1999. Megszámláltatott fák [Drámák] / Kocsis István. 335. 1990 dec. 1996. – 124 p. – p. – 96 p. köt. 104-111. 1988.. Attila = = TETT. 1. – Bucureşti.. 1998. • A Bolyai – Lobacsevszky geometria modelljei / Weszely Tibor. – 95 p. – 450 p. 1960. 1953. sz. p. • Bolyai János jel. • Három sors / Livanova Anna. 1971. 1999. gondolatai / Összeállította Mandics György. 1961. – 200 p. : A-K. p. • A semmiből egy új világot teremtettem / Neumann Mária. – 147 p. 410. • Cerbul : roman / Tabery Géza. 673. – 383 p. 113. évfordulóján / Összeállította. Valeriu Niţu. – Bukarest : Kriterion. – Budapest : BME. 299. – 1997. 1971-1973. – 279 p. matematikai munkássága / Weszely Tibor. • 175 éves Bolyai János temesvári levele / Kiss Elemér. 1992. MUSZ. • Bolyai János világa / Alexits György. – p. 40. – Bukarest. 1968. 1977. 1970..TgM. • Bolyai János kézirati hagyatékának legújabb titkai / Kiss Elemér = = Népújság Évkönyv. – Budapest. – Budapest. • Johann Bolyai. MMEV. 1979. 1978.. Mic dicţionar. MTESZ.. Câmpan. • Mathematical gems from the Bolyai chests: János Bolyai` s discoverie in Number Theory and Algebra as recently deciphered from his manuscripts / by Elemér Kiss.. – p. • Sorsformáló értelem / Benkő Samu. • Apa és fiú : Bolyai tanulmányok / Benkő Samu. – Budapest: Akadémiai Kiadó.Biblioteca Judeţeană Mureş • Bolyai János élete és műve. – 1.. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 1977. köt. • Istoria Academiei Române în date (1866-1996). • A Bolyai-Lobacsevszkij.: A-F. – Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó. – 2. Országos Muszaki Informacios Központ és Könyvtar. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. Salló Ervin. 50. 1994. – 1985. 1985. Typotex Kft. . – Bukarest. Ladislau Kocziány. – 192 p. • „Az igazságot …határtalanul szeretem“ : Annotált ajánló bibliográfia Bolyai Jánosról. • Bolyai-geometria az Appendix alapján / Dávid Lajos. – Hamburg. 1979. – p. – p. kiad. 3. jan.. 1981. sz. – 1988. 1998. 1998. – 1971. – 36 p. 1968. 1975. – Budapest. Leben und Werk des grossen Mathematikers / Tóth Imre. – 171 p. – 192 p.féle (egyszeres és kétszeres) elliptikus geometria vázlatos ismertetése. – 279 p. 1955. – Bucureşti : Albatros. – p. 677. • Istoria matematicii. • Bolyai levelek. • Bolyai János jegyzeteiből / Mandics György. • Personalităţi ale ştiinţei. • Bolyai sau aventura geometriilor neeuclidiene / Florica T. • Magyarok a természettudomány és a technika történeteben: eletrajzi lexikon A-tól Z-ig / Nagy Ferenc. Weszely Tibor. Bukarest: Kriterion. bőv1tett kiadás. Bolyai Farkas zenészeti dolgozata. 1954. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. – Bukarest : Technikai Könyvkiadó. – Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó. 1995. Veress Zsuzsánna M. • Bolyai Jánosra emlékezünk! Születésénel 175. • A két Bolyai és a kollégium / Weszely Tibor = = Erős várunk : Kollégiumi emlékkönyv . – 96 p. – p. • Bolyai János / Szénássy Barna. – p. – 1967. – 140 p. • Bolyai János / Tóth Imre. – Vol 1. p. 1993. 1981. Toró Tibor.és közléstana / Balogh G. • A Bolyai családfa / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. Mandics Veress Zsuzsa. – Bucureşti .. 1979. 64-68. – Cluj-Napoca : Dacia. – Budapest. 1977. 751.În româneşte de Aurora Eugenia Moga – Bucureşti . • Kegyelet – szemfedőt / Járay Fekete Katalin = = Népújság Évkönyv. – 1981. 1974. 1989. 1971. 1974. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. – Budapest. • Istoria descoperirilor ştiinţifice. • A korona aranyból van. – Budapest. – 1981. – Temesvár. • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti. 326. 309. • Bolyai Farkas és Bolyai János matematikai tárgyú levelei / Kiss Elemér = = Korunk. – Bukarest. • A Bolyai utódokról / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. – Bukarest: Kriterion. • Confesiunile lui Bolyai János. – Budapest: Tankönyvkiadó. 1999. – Bukarest. 273. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Budapest. 6. 1976. 1955. • Bolyai János. – 214 p. 1975. Monografie / Benkő Samu. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. • Erdély „visszatérő planétái“ : a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Élet és Tudomány 51. – Budapest: Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola.Kolozsvár. – Budapest: Akadémiai Kiadó.féle geometria modellezhetősége / Oláh-Gál Róbert = = Fizikai Szemle 4. – Bukarest. Bolyai János versei.

23. • A szellemi tőke újratermelése / Vizi E. 13. köt. küzdelméről és szerelmeiről / Kocsis István = = Korunk. p. • Bolyai János győzelme / Kolumbán József = = Korunk. 15.. 13. Toldi és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Székelyföld 6. 13.. 2000. • Nem lehet abbahagyni a Bolyai-kutatást : Beszélgetés Kiss Elemérrel / Bodolai Gyöngyi = = Korunk. 3. 27.. p. • Arany János. p. máj.. p. Szilveszter. • A matézis fáklyája : Történelmi játék 7 képben a Bolyaiakról = = Történelmi színjátékok. 2002. 258.aug.. márc. • Egy halhatatlan erdélyi tudós. p. az abszolút geometria . márc. 2002. • Bolyai János : Az első 200 év / Weszely Tibor. 3. 2002. • „Bólya“ az idők tengerén / Bodolai Gyöngyi = = Korunk. – Csíkszereda : Magister Kiadó. nov. – Piliscsaba – Budapest. 5. sz. 26... 28. márc. • Dicţionar de inventatori şi invenţii : Larousse.. Bolyai Farkas. foly. 71-79.. p. • Bolyai Jánosék szomszédjai / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. sz. Az előszót írta : prof. foly... – Budapest: Better. 20.. • Lyukas óra. 55-77. • Elméleti és gyakorlati forradalom : A Bolyai János az 1848-as forradalom cikk margójára / Bolyai Gáspár = = Népújság 2002. 37-38. 5. 5. febr. 3.. p. sz.sz. Püski. – Budapest: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Kiadó. szept. 3. 5. ápr. 2002 nov. • 200 éve született Bolyai János = 200 de ani de la naşterea lui János Bolyai =200 Years Since thr Birth of János Bolyai : Emlékkötet. 110-112. • Új magyar életrajzi lexikon. 2002 nov. 5. 2002.féle (egyszeres és kétszeres) elliptikus geometria vázlatos ismertetése.. históriák / Buksa Éva-Mária. 13. 39-45. 11. • Bolyai János ismeretlen munkája / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. p. 24. p.. – p. jan. • A Bolyai testvérek / Oláh-Gál Róbert = = Népújság 2001. 6. • A temesvári és a nemzetközi Bolyai-kultusz genezistörténetéből / Toró Tibor = = Korunk. 2002. 4. 3.. Csíkszereda) • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária.. 2002 nov. • Apa-fiú kapcsolat a Bolyaiaknál / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 6. Vizi E. 3.. p. 10-15. • Bolyai János ismeretlen arca / Kiss Elemér. 11. – 2. 11. – 60 p. kiad. nov. 2002. 25. • Gondolatok a Bolyai-emlékév ürügyén / Oláh-Gál Róbert = = Népújság.. 2002. – 4..Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. p. – 2001. 2001. 2002. 11.. • Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkeszti Nagy Ferenc.. 2.. sz. júl. Felelős szerkesztő : Gazda István . • Az első „pénz-ápoló“ intézet Erdélyben és az első marosvásárhelyi ügynök : (Bolyai János egy eredeti kézirata ) / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. – 136 p. – Székelyudvarhely: Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. 2002. 11.sz. TgM).. • A Bolyaiak tárgyi emlékei / Vakarcs Szilárd = = Népújság. p. 10. . – 320 p. Tibád Zoltán.. foly. 5.. 11. 18-27. foly. 91. 2002.. 2001 okt. p. • „Vitézlő“ Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. – TgM.. 2002. 6-47. A Hét.. júl. – 408 p. 2001. márc. • Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice ale Universităţii „Petru Maior“ (2001. 1999. – 280 p. • Nemeuklideszi geometriák elemei : A BolyaiLobacsevszkij-féle geometria és a Riemann. 2001. 3. 2001.sz.Oameni de ştiinţă mureşeni • „Kebel x“ – A Bolyaiak szelleme kísért / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Népe. Szász Károly és Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. • A tudomány évezredében: Az MTA Magyar Tudomány Külföldön. 2002. 2002. – Budapest: Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. 2002. 8. 2002. p. – Budapest: Vince Kiadó.. • A magyar orvostörténeti irodalom. 11. – Kolozsvár-Cluj: Babeş-Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Kar. Kolozsvár : Kriterion. sz. 13. 16-17.. 2002 nov. 2002. 18. • Bolyai János és az 1848-as forradalom / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 172 .. p.. Szilveszter = = Korunk. 2000.. • Gondolatok Bolyai Jánostól és Bolyai Jánosról / OláhGál Róbert. sz. – Kolozsvár: Polis Kiadó. p. foly. 2002 nov. 3. – 1. 2002 nov. 5. • Hol halt meg Bolyai János? / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. – 2001.. – Budapest. • Csillag a magyar tudomány egén / Benkő Samu = = Korunk. – Budapest: Akadémiai Kiadó. p. 28-36. Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. 2001. : A-Cs.. p.. (2002. 2002 nov. nov... – 308 p.. – Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság. 7. – 187 p. 2001. foly.. 3.. 13. 2000. 11. 5. 26. 6. sz. foly. 2000. p.. 5. • A Tér : Drámai monológ két részben Bolyai János hitéről. p. 2002 nov. p. p. 2002. – 232 p. • Új világot alkotott. 8.. 5. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. 19. 6. 184. – Bécs: „Europa“ – Club. 5. avagy Orbán Rozália háza / Oláh-Gál Róbert = = Népújság.. 2002. sz. p. sz. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. 13. 1. p. nov. Elnöki Bizottsága csíkszeredai kihelyezett ülése. 2. foly. 25. kora mégsem ismerte fel a nagyságát: Kétszáz éve született Bolyai János.sz. 2002. • Péterffy doktor és Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. • Bolyai János háza / Oláh-Gál Róbert = = Népújság.sz. • Az emlékezés éve. 13. • Bolyai János. • Bolyai János gyermekei / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. – p. 2002. 20.. Apáczay Csere János Pedagógusok Háza. • Bolyai-Emlékkönyv/ Szerkesztette: Puskás Ferenc. – 176... • Bolyai János a bécsi Hadmérnöki Akadémián / Ács Tibor.. 2002. 2002 okt. júl. 27 p. • 200 éve született Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Kalendárium. jún. 2002. • Bolyai : Versantológia.. 13. • A kétszázadik Bolyai-év / Kása Zoltán = = Korunk. márc. febr. 2002. bővített kiad.. jan. 2002.

• Gondolatok a Bolyai János születése utáni 201. – 480 p. • Nemzetközi magyar matematikai versenyek. • Nőgyógyászat. and the Nature of Space / Jeremy J.sz. • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. = = Krónika 2002. sz. p.Biblioteca Judeţeană Mureş felfedezője / Ágoston Hugó = = Krónika 2002.) BORBÁTH Andor. 2003. Constantin. : OGYI. – p. – Mv. 3. – 307 p. füzet. • Szülészeti jegyzet. Bolyai János betegségei / Vofkori József ] / Oláh Anna.sz. – 1. Gray. – 211 p. – Bukarest : Állami Könyvkiadó. – 3. 19541955. – Mv. şef catedră (1970). – Budapest: Akadémiai Kiadó. évben / Gál István = = A Hét. 19.. 9-10. küzdelméről és szerelmeiről / Kocsis István = = Új Horizont. – 2.215 p. füzet. Cluj – m. • Bolyai – emlékkönyv: Bolyai János születésének 200. • Apa és fia küzdelmei a kórokkal : [Bolyai Farkas gyógyászati munkássága / Oláh Anna. 1912. – 103 p. – 217 p. 4. 1. 85-87. 14-15. aug. 2004. Budapesta. 58 p. ) emlékére. • Bolyai János..232 p. 18. illetőleg az Üdvtanhoz / Ambrus Hedvig Mária. : OGYI. aug. consultant la pens. Vofkori József. júl. • Fiú és apa = Son and Father : Bolyai János és Bolyai Farkas életéből fába metszette = From the lives of János Bolyai and Farkas Bolyai Woodcuts by Piroska M. – Budapest: Válasz Könyvkiadó. dr. 2003. • Nőgyógyászati jegyzet.. • A tér úttörője : Bolyai János emlékév (Marosvásárhely. 1949.. • Ginecologia. – 927 p. 1992-2003. Sîrbu. Bolyai különszám. 2004.. Non-Euclidean Geometry. • Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai. • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. 2004. – Debrecen: Stúdium Kiadó... • Emléket állítottak a tudósnak : Szoboravatás Bólyán [ Ion Cândea képzőművész Bolyai János szobra] / Vajda = = Népújság 2003. – Mv. • Képzőművészek a Bolyaiakról / Nagy Miklós Kund = = Népújság. Referinţe: • Korunk.. 9-10. • A pszeudoszféra emlékmű / Oláh-Gál Róbert = = Múzsa. 6 iun. 2003. – Camridge. (F. – Budapest: Vince Kiadó... szegény lángeszű Bolyai János / Ágoston Hugó = = A Hét. : OGYI. – Bucureşti : Editura Medicală. 2003. dr. – 1955.. A megfiatalítás problémája / Parhon I. Vakarcs Szilárd közreműködésével szerkesztette és bevezetéssel ellátta Benkő Samu.sz.1. 2003. – 1. • Bolyai János egy kamatszámítási feladata / Oláh-Gál Róbert = = Matlap 3. 6. kiad.1954. 14. p. Makkai. 19. 2004. 1959.. 29. 2002. (1977). – 215. 1. – 172 p. • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. P. 29-70. Fogalmazványok a Tanhoz. p. A kisérőszöveget írta = Written by Weszely Tibor. füzet. 23. – 186. A obţinut diploma de medic la Cluj şi tot acolo şi-a început activitatea la maternitate. • A Tér : Drámai monológ két részben Bolyai János hitéről..az idők sodrában / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27. 21 apr. • Szülészeti jegyzet. Massachusetts: Burndy Library. (sub tipar)... más világa“ : (1823. sz. jan.. – 1983.388 p. (1973). • Szegény. • Bolyai János kolozsvári nagyszüleinek testamentuma / Oláh-Gál Róbert = = Szabadság 2003. a hadmérnök / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Népe.: Mentor. 4. univ. 2002. 1954. 2003. jún. dec. 2004. conferenţiar (1965).. M.. – 2. – 210 p. 2004. 2000. 2003.. 1. medic. 1969-76). p. • Bolyai János új arca – a hadi mérnök / Írta Ács Tibor. p. kiad. • Bolyai János a családapa / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. cadru didactic la IMF (1945-).în colaborare: • Az öregség és kezelése. febr. 21. 2122.2. Ford. 7. 2004. dec. 298. . szept. füzet. S-a mutat la TgM. 2004. • Közösek a Bolyaiak iránti tiszteletben és rajongásban : A legutóbbi évtizedek kutatásai árnyaltabb Bolyai-képet erdményeztek / Ágoston Hugó. 4. – Csíkszereda: Pedagógusok Háza Magiszter Kiadója. univ. márc. • Bolyai-évzáró / Bolyai Gáspár = = Népújság 2003. dec. Borbáth Andor. 2003. 1960. 14. prof. rész. nov. prof.. • János Bolyai. : Ginecologie.sz. . 5. 20 p. 2004. 2003. n. 2002). 47. – Mv. 9. 2004. prof. • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia prof.. – Mv. Deé Nagy Anikó. p. • Séta a marosvásárhelyi Református temetőben / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. • Bolya. Lucrări publicate: . – Kolozsvár : Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. 8. rész. – Mv. A fost şeful Clinicii de Ginecologie şi Obstetrică (1963-65. 2. dec. : Mentor. 2003. sz. 19. 1968. – 633 p. : OGYI. • Nem Bolyait ábrázolja a szobor?: Eltérően vélekednek a bólyai alkotásról / Szucher Ervin = = Krónika 2003. évfordulójára. p. – 720 p. • Bolyai János temesvári „új. 1959.. – Vol. p. . • Bólya és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Szabadság. 2003..

28 ian. Studii: Lic. de Medicină Generală (1973-75). conf. Hobby-uri: muzica clasică. Naţională de Biologie Celulară (1992). fotbal. 2003. antrenor al echipelor CSU Medicina şi Comerţul. Târnăveni – m. medic. Membră în Soc. A fost prezent în activitatea spotivă pe plan judeţean. Diviziunea Română a Academiei Internaţionale de Citologie (1993). – 103 p. Spitalul Mun. Internationale Francophone d’ Education Médicale (2003). membru în Comisia jud. Soc.T. Lyon (1995). Archives D’ Anatomie et de Cytologie Patologique (1996. A fost component al echipei de baschet Dinamo. tir. Dr. Histopathology (2002). A organizat la TgM o serie de manifestări sportive cu caracter naţional şi 63 întâlniri internaţionale. Soc. Spitalul Clinic TgM. Médicin Nucléaire (2003). medic stagiar. la disciplina Histologie din cadrul UMF TgM.în colaborare: • A Marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos. 26 ian. (1962-74).) BORDA. Jurnalul Român de Patologie (1998-02). Annales de Pathologie (2004). – 84 p. – TgM : Litografia UMF. medic medicină generală adulţi. Soc. – [1995]. Revue Française des Laboratoires (1997). maestru al sportului..: A-F. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.Oameni de ştiinţă mureşeni • Romániai magyar irodalmi lexikon. n. 7 mai 1933. TgM. Lucrări publicate: • Curs de histologie (pentru stomatologie). Sibiul Medical (1998). Fac. (A. 17. 1997. köt. 1996. (1991-97). Spitalul Clinic Jud. Medicina Internă (1980). 1954. univ. – Budapest – Mv. Laboratorul de Anatomie patologică TgM (1988-91).. 1981. Distincţii obţinute: „Médicine stagiaire étranger”. • Îndrumător de lucrări practice. – TgM : Litografia UMF. – 246 p. – France : Ed. Referinţe: • A Marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. orvosés (A. şef de lucrări (1997-00). (2003-). conf. Noutatea medicală (2002. obţinând rezultate de prestigiu. • Îndrumător de lucrări practice. 2002. autor şi coautor a 50 de lucrări publicate în reviste de specialitate: Revue Roumaine de Medicine Interne (1978). univ. European Urology Update Series (1996). • Genersich Antal emlékkönyv. • Cuvântul Liber. apoi la CSU TgM. Dispensarul Sânpaul şi Sântana de Mureş (1983-88). – TgM : Litografia UMF. şeful disciplinei (1976-95) la Catedra de Educaţie Fizică IMF TgM. Sighişoara. Franceză de Citometrie în Flux. n. univ. – 1995. . • Curs de histologie (pentru medicină). – 277 p. – 1995. lector univ. Franţa (199398). Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1993. „Unirea” TgM (1965-73). univ. 1. 16 noi. (2000-03).1. 2. prof. Naţională de Hematologie (1999). Franţa (1993).în colaborare: • Mieux connaître le cancer de la prostate. fiind membru al CJEFS. Academia Internaţională de Patologie (1997). Obţine rezultate meritorii şi în polo. Naţională de Anatomie Patologică din România (1992). 1998). şah. nr. „Assistent universitaire étranger”.és gyógyszerészképzés 50 éve. Connaught. T. Preocupată de cercetarea ştiinţifică a factorilor implicaţi în invazia tumorală. 2000. prof. Activitate profesională: stagiar la Spitalul Orăşenesc Târnăveni (1979-83). conf. în medicină cu teza: Valoarea imunohistochimiei şi a citometriei în flux în aprecierea malignităţii carcinoamelor cu celule tranziţionale ale vezicii urinar. 2004). – Vol. IMF TgM. – Bukarest. univ. 1994. Română de Citologie (1992). . Angela. – Vol. . asist. Dispensarul Medical Daneş. Soc. – TgM : Litografia UMF. A devenit asist. TgM. de arbitru de baschet. 1998-00). 1997. Lucrări publicate: . univ..) BORBÉLY Attila. absolvent al ICF Bucureşti (1956). 1995. Specializări: Austria (1990. Soc. univ. repartizat la TgM. (1992-95). 2003. – 195 p. a factorilor prognostici predictivi ai evoluţiei în tumorile maligne. (1974-92). Studii : elementare şi medii la Liceul Bolyai Farkas (1940-52). 1992). precum şi de patologia endocrină.

) • A marosvásárhelyi evang. 1981-. • Májusi bokréta. szakasz: a szopó állatokról – 1836. • Rövid természeti história. szakasz : a halakról.în colaborare: • Lucrări practice de chimie medico-sanitară / Mathé J. Szögi László. TgM. • Genersich Antal emlékkönyv. 15. (A. 1887.: Kh-M. V.. botanică şi geografie. Bierbrunner Gusztáv. 1980. kollegium betűivel. kollegium betűivel. 1828. Dr. • Lucrări practice de chimie sanitară / Mathé J. – 1. 18361837. medic.Mv. oct. 3. – 50 p. de ştiinţe naturale. BOTA.. n. (A. • Egészségügyi kémia / Mathé János. TgM – m. (F. – 2004.1900. : OGYI. 1998.. – 434 p : fig. n.. univ.. Sztupjár István a ref. 1998. vagyis Maros-Vásárhely leirása versekben hozzátett világosító és magyarázó jegyzetekkel. şcolii ev. – 15 p. – 1837. – 2 füz. reform. ref. Mv. : Aachs – Bzenszki.. – 1836. -3. de geografie şi matematică. – 3 rész. Bota. 6. – 40 p. – 1837.. 1992.Biblioteca Judeţeană Mureş • Tumeurs superficielles de la vessie et BCG – therapie.. – 15 p. dir. 1797-44). A fost prof.. – 56 p. Berna (1792) şi Göttingen (1793).. univ. : Ny. 2. Imreh Sándor az ev. 1887. 2. – Budapest. : Ny. T. Mv. – 413 p. V. – 1994. köt. A elaborat lucrări de ştiinţe naturale. – TgM : IMF.şi para-amimobenzhidrazidelor în comparaţie cu orto-. – 1839. dr. – [80] p. Lucrări publicate: • Curs de chimie sanitară. – France : Ed. – 1. 1878. 1836-1839.) BOROSNYAI Lukács János. 1896. 1837 – 157 p. prof. din TgM (9 sept. Referinţe: • Who’ s who medical. Kiss Károly. univ. Kálmán Farkas. – Budapest. T. . A publicat cronica oraşului TgM. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyűjteménye / Gyűjtötték s írták Sz. – Budapest. Lucrări publicate: • Lehr-und Lesebuch für Gewebw-Lehrlingssch. 1 mai 1929. meta.. Prof. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. 1767. 1994..) BOTH Sámuel. – 1837. Bota. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József.. Studii: Col. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. V. [1995]. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1848. – 1891. din TgM (1786). studiază prezenţa noxelor în apele reziduale cu elaborarea unei metode spectrofotometrice de dozare a pentaclorfenolatului de sodiu utilizat la dezinfecţia apelor circulante industriale şi la stabilirea gradului de poluare a apelor de suprafaţă. – Mv. meta. Ref. – Budapest : Aigner Lajos. – TgM : IMF. – 24 p.. köt. szakasz : a bogarakról. – Vindobonae : ex typographia viduae Stöckholzer de Hirschfeld. naturalist. de limba franceză / germană la Col. – TgM : IMF. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. istorie. – Mv. chimist. – 44 p. melyet a tanuló gyermekek számára készített és elméjekhez alkalmaztatva rövid kérdésekben és versekbeli feleletekben foglalva kiadott. 4. – 1. szakasz: a madarakról.şi paraanimobenzsulfanamidelor (1966). coordonează activitatea disciplinei Chimie Sanitară (1970-79) şi Biochimie farmaceutică. . Lucrări publicate: • Dissertatio inauguralis medica de febri puerperali. – 1839. 1896. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. 5. vagyis fűvésztudomány. Bota. szakasz : a nyüvekről. – Hermannstadt. Virgil. • A marosvásárhelyi evang. 1701-1849 / Szabó Miklós. – Mv. prof. kollegium története / Írta Koncz József tanár. – Mv. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. geografie. – 1839. – Budapest. reform. M.. szakasz: a kétéltűekről. 1983. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. Ref. în chimie cu teza: Studiul asupra orto. Connaught. – 56 p. IMF TgM (1970-89). – Mv. prof. – 64 p. – Bukarest. Szinnyei József. . köt. de fete din Sighişoara. köt. din Geneva. 1974. • Régi és új Vásárhely.

– 328 p. • D. de sol şi vegetală (193637). • Apele în viaţa poporului român. – 2. Dr. ştiinţific la Institutul de Studii şi Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Gospodărirea Apelor. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. Rechnungsarten. 1914. – Schässburg. dtschn. – Hermannstadt. Bürgerschulkl. – Új sorozat. • Bilder aus d. Premiat de Academia Română cu premiul „Gh.aufgabe. de Istorie Agrară „Terra Nostra”. 1907. Membru în Soc. 1902. Literaturgesch. de construcţii „Omnia”. • Bilanţul apei în solurile irigate. – 3. Einfache od. Hohen Tatra.în colaborare: • Lehrund Lesebuch für GewebwLehrlingssch. 30 mart. Bürgerschulkl. Brüchen. • Culturi irigate. 1913. Rechnen m. iar între 1971-73 la Institutul de Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare. gemeinen Brüchen. 1913. Absolvent al Academiei de Înalte Studii Agronomice Bucureşti (1936). 1984. Soc. – Schässburg. Bazele teoretice şi tehnica irigării culturilor / Ediţia a 3-a. Schässbur. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Aufg. – 1941. a condus acest Institut până în 1969. Rechnen m. – 340 p. asist. – Schässburg. cercetător ştiinţific. gemeinen Brüchen : Aufgabeheft f. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. 1962. gemeinen Brüchen : Aufgabeheft f. pentru studiul regimului de irigaţie a culturilor de câmp şi furajere la staţiunile Mărculeşti şi Studina. şi şef de lucrări la Staţiunea Sângeorgiu de Mureş (1947-49). Gem. bürgerl. 1911-12. köt.Aufg. a fundamentat şcoala românească de cercetare ştiinţifică şi de concepţie în domeniul îmbunătăţirilor funciare şi pedologice. 2. agronom. – Bucureşti : Editura Tehnică.Aufg. 1959. – Schässburg. Rechnen m. – Schässbur. – 208 p. – Hermannstadt. asist. Culturală „Getica. 1966. unde a realizat o reţea de 8 câmpuri experimentale irigate zonale. la Şcoala Medie de Agricultură Armăseşti (IL) a CAM. Activitate în producţie şi cercetare: asist. urmând în paralel doi ani la Fac. 1915. Craiova. adj.) BOTZAN. kiad. • Culturi irigate / Ediţia a 2-a. în cadrul Colectivului Agronomic al Academiei a organizat studiul privind irigarea Bărăganului. Doja” şi premiul „Ion Ionescu de la Brad”. elaborând o metodologie de cercetare originală privind tehnica de irigaţie. Soc. la o secţie de fitotehnie. Gheorghe Marcu. 1909. – 2. – Bucureşti : Ceres. 1989. – Schässburg. a deţinut funcţia de dir. Buchfürhrung. . d. Soc. univ. – 275 p. – 411 p. 1918. în agronomie cu o prezentare a teoriei bilanţului apei solubile irigate şi a modelelor în care se pot încadra tipurile de bilanţ. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. de Construcţii a Politehnicii din Bucureşti (1938-40). executând lucrări de chimie analitică. 1916.” Lucrări publicate: • Culturi irigate. • D. n. Comitetul Naţional Român pentru Irigaţii şi Drenaje. • D. 1906. Română de Ştiinţa Solului. ing. . Comisia de Hidrologie a Academiei. 1972. 1909. Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice. în 1966 organizează Institutul de Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Pedologice. membru titular (1993). • D. M. • Începuturile hidrotehnicii pe teritoriul României. a publicat 122 de lucrări ştiinţifice cu contribuţii la modernizarea şi folosirea raţională a amenajărilor pentru irigaţii. • D. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – 2. – 2. Dezimalzahlen u. prof. Gulyás Pál. Internaţională de Ştiinţa Solului. 1.Oameni de ştiinţă mureşeni • Wege zur Kunst. d. • Reiseerinnerungen aus d. • Naturkundliches Beobachtungsheft. întocmirea de modele în domeniul consumului de apă al culturilor irigate. Soc. şef de atelier în cadrul soc. Gwerbl. amenajând primele două câmpuri experimentale irigate din ţară. Membru corespondent în Academia Română (1991). Rechnen m. – Schässbur. • D. – Schässburg. – 2.: Berényi János – Bredeczky Sámuel. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Internaţională de Biometrie. (F. la Secţia de Geniu Rural din cadrul ICAR.

Fac. Dispensarul „Relan” CFS Săvineşti (NT) (1977-81). înot. – A-M. medic principal specialist chirurgie generală (1980-81). – Vol. călătorii. vânătoare. Bucureşti (1972-78). • Măsuri pentru evitarea sărăturilor şi înmlăştinării terenurilor agricole / R. conducător de doctorat (2000-). 1949. 46 Bucureşti (1960-68). Petrescu. Alexandru . Spitalul Clinic TgM. şef al Clinicii de Chirurgie II. UMF TgM (2001-). Activitate profesională: medic medicină generală. Referinţe: • Baza de date BJM. 30 aug. Membru al Soc. conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate cu lucrări din domeniile: chirurgia mâinii. univ. univ.. „M. 1964. medic primar de specialitate chirurgie toraco-pulmonară (1984). Cluj-Napoca (1967). „Horea. de Medicină Gen. prof. asist. prof. – 1979.Mihail. univ. chirurgie plastică. Botzan. • Mezőgazdaságy teriileteiuk szikesedésenek és elmacs a rasodásánok megakadályozása / R. Asiatică de Chirurgie Plastică (1999-). conf. – 136 p. n. M. în ştiinţe medicale cu teza: „Contribuţii la tratamentul medico-chirurgical al supuraţiilor toracice” (1994). – Vol. Europeană de Chirurgia Mâinii (1998-). Pagini Medicale Bârlădene (20002002). membru fondator al Soc. preş. univ. – 1999. – p. Viteazul” Bucureşti (196872). Paul Antoniu Adrian. – 2000. Răuceşti. nr. Activitate profesională: medic primar chirurgie plastică şi reparatorie. – Bukarest : Mezögazdasági és Erdészeti Könyvkiadó. şeful secţiei de Chirurgie Plastică şi Reparatorie. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. Soc. Gen. drd. M. – 1959. T. Participă la peste 24 de congrese. 57. 1965. A publicat articole în reviste de specialitate: Buletinul Soc. medic primar. Studii: şcoala elementară şi gimnaziul la Abrud (195663). Dr. medic primar chirurgie generală (1991).Biblioteca Judeţeană Mureş • Drumuri de apă. şef de lucrări (1991-96). – N-Z. Academia Europeană de Chirurgie Cosmetică (1997-). N. N. Române de Medicină . expert CNFIS. microchirurgie reconstructivă. Soc. Botzan. studii postuniv.în colaborare: • Probleme de irigaţii şi desecări ale Câmpiei Bărăganului. Lic. – 2000. n. – 1078 p. – 107 p. medic primar chirurgie toraco-pulmonară (1995). – Bucureşti : Editura Sport-Turism. Lucrări publicate: . 1990. Sighişoara. – 1987. locţiitor şef secţie (1994-2001). (A. • Dicţionar de îmbunătăţiri funciare. arsuri. Cloşca şi Crişan” Alba Iulia (1963-64).) BOŢIANU. Studii: Şc. comisiei teritoriale de specialitate chirurgie BOŢAN. Petrescu. . Mîndru. Fac. Mîndru. primul chirurg plastician din TgM. • Consideraţii practice privind utilizarea bureţilor poliuretanici în chirurgia plastică. (2001-). medic. Lic.în colaborare: • Principiul urgenţei amânate active în tratamentul chirurgical al traumatismelor mâinii. 1. – 1987. expert evaluator CNCSIS. Bariţiu”. • Membrii Academiei Române 1866 – 1999 : Dicţionar / Dorina N. Neamţ (1973-74). Rusu. de Medicină Generală (-1973). Bucureşti. de chirurgie plastică Bucureşti (198285). International Journal of Cosmetic Surgery and Aesthetic Dermatology (2000. asist. Scurt istoric. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1953. UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca. Dispensarul „Oglinzi”. (1999-). Române de Chirurgie Plastică (1987-). secţie pe care a fondat-o (1985). Lic. univ. chirurgie cosmetică. Hobby-uri: pescuit. titular (1981-91).2001). 2. . 1. (A. T. 10 iun. medic secundar de specialitate chirurgie generală. stagiar (1977-81). de Chirurgia Mâinii. „Gh. Referinţe: • Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. – Vol. expert CNCSU. • Dicţionar de îmbunătăţiri funciare. (1996-99). 1996.) Estetică (2001).

radiologie. contribuţii originale în domeniul supuraţiilor toracice. Comisia Naţională de Chirurgie ToracoPulmonară a CNAS din România (2000-). 1999. Ioan” TgM. al programului TEMPUS al UMF TgM. Jurnalul de Chirurgie Toracică. Revista de Medicină şi Farmacie-Orvosi és gyógyszerészeti Szemle (1994.. UMF TgM. Distins cu „Diploma jubiliară a Crucii Roşii Române” (1976). red. Română de Chirurgie Toracică „Thorav”. . – 288 p. în condiţiile în care pe plan naţional se înregistrează doar 11 astfel de intervenţii. UMF TgM (2000-). • Cursul de Patologie Chirurgicală. Ştiinţific al UMF TgM (1997-). „Diplomă de excelenţă” pentru activitatea depusă în domeniul Oncologiei (2002). ftiziologie. şef adj. – 1978. 1996. Hobby-uri: artă. şi postuniv. Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1992. dir. sa. Specializări: Bucureşti (anual). Comisia de Invenţii şi Inovaţii. – 329 p. – TgM : UMF. Comisia Naţională de Chirurgie Toraco-Pulmonară a Colegiului Medicilor din România (2000-). Asoc. 1995. 1986-90). pneumologie. peste 80 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite volume şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista Chirurgia (1978). Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe Chirurgie. Română de Chirurgie Laparoscopică şi Suturi Mecanice. homeopatie. Revista Oncologia (1986). – 154 p. Fundaţia Chirurgicală „Sf. membru fondator. Diploma jubiliară „Crucea Roşie Română” (1976). – TgM : UMF. red. Sibiu. Cluj-Napoca. – Vol. membru fondator. Revista Medicală (1978. fotografie. Jurnalul de Chirurgie Toracică – Jounal of Thoracic Surgery (2002). : fig. Jurnalul de Chirurgie toracică (1996-2000). Spania (2004). – TgM : UMF. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszérészeti Szemle. – Bucureşti : Editura Medicală. chirurgie laparoscopică. dir. 1998.. dir. Chirurgilor din Moscova. Serviciul de Ajutor Maltez din România. 2004). 1983-84. multigr. Germania (1995. Lucrări publicate: • Chistul hidatic toracic. Este autorul a peste 164 de filme video de tehnologie chirurgicală. – Cluj-Napoca : Tipografia UMF. 1981. 4 brevete de invenţii. AOŞR. Soc. Soc. La 40 de ani de la premiera naţională. Cons. tot în TgM. • Curs de chirurgie toracică : curs univ. -în colaborare: • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia Nicolae Angelescu. Română de Chirurgie. Franţa (2004). şef. Soc. Distincţii: premiul III „A XIX-a Sesiune a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti” (1973). chirurgie toracică. Membru în Soc. de redacţie al revistei Chirurgia. chirurgie de graniţă toracoabdominală. „Diplomă de excelenţă” pentru contribuţia adusă la dezvoltarea chirurgie toracice din România (2004). Austria (2003).. preş. International Gastro-Surgical Club. Română de Chirurgie Constanţa.. Română de Chirurgie Oncologică. vânătoare. 11600 diapozitive color. Soc. Timişoara Medicală (1989-). 1996). col. dir. vicepreş.Oameni de ştiinţă mureşeni toracică pentru trimitere la tratament în străinătate. American College of Chest Phisicians. Domenii de cercetare: chirurgie generală. realizează cu succes o operaţie de trahee. Comisia Profesională de Chirurgie Toracică din MSF.. 1. Soc. Română de Gastroenterologie. chirurgia diafragmului şi a glandei suprarenale. • Urgenţe chirurgicale : pentru studenţii anului V stomatologie. reprezentantul UMF TgM în programul ERASMUS. „Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe Chirurgie” (2000). vicepreş. Soc. Română de Chirurgie Hepato-BilioPancreatică. Editura Fundaţiei Chirurgicale „Sf. Centrul de Educaţie Medicală TgM. Editura Medicală Univ. UMF TgM (1990-). Scoţia (1997). Ioan” TgM. chirurgie oncologică. • Elemente de chirurgie toraco-pulmonară : curs facultativ anul V medicină generală. 1997-01). peste 6000 de filme radiologice. Revista Chirurgia (1990). – 170 p.

1977. Köln. 2002. Hobby-uri: chinologie. – TgM. şeful Clinicii Medicale nr. univ. de Farmacologie din România. Petre Boţianu. IMF TgM. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. BBC.. de Medicină Generală IMF TgM (1995-00). • Curierul de Mureş. Fac. IMF TgM (1952-58). – 324 p. T. 1962. 1990. Teoretic „Bolyai Farkas”. – Vol. dr. . 2000. – Bucureşti : Editura Celsius. 1999. 2000. n. TgM (1941-52). dr. Eşianu. Vol. angiologie.M. 24 iul. C. şef de lucrări. de Medicină Generală (1987). Dr. – TgM : UMF. „Bolyai Farkas” şi „Unirea” TgM (1980). Boţianu. Petre Boţianu. – 2001. Referinţe: • Tizenkét év. – TgM : Editura Fundaţiei Chirurgicale „Sfântul Ioan” din TgM. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. Nicolae Angelescu. – TgM : IMF. Worldwide Hungarian Medical Academy (Boston). TgM. 4. T. A. – 181 p. – 2. BRASSAI Zoltán Béla.. Anton Spânu. dr. specialitate farmacologie (2000). conf. (A. „Iuliu Haţieganu”. • Cursul de patologie chirurgicală / Conf. n. (F. • Referinţe: • Who’s Who în România. medic. • Romániai magyar ki kicsoda. 1999. Membru în EME. – 1997. medic specialist boli interne (1966). şef de catedră. – Bucureşti. Hypertension Summer School. Cercetător la National Institut of Health Washington USA (2001). • Chirurgie / Sub redacţia prof. 1. A publicat cca. – Ed. Paris (1992). A participat la congrese internaţionale: Berlin. în ştiinţe medicale. 1997. 22 ian. medic. p. Brithish Journal of Clinical Pharmacology. München. univ. IMF TgM (196683). 1. Lucrări publicate: • Studiul acţiunilor unor farmaconi vasoactivi asupra hemodinamicii periferice în condiţii experimentale şi clinice : Teză de doctorat. 27 mart. A fost preparator la mai multe clinici din TgM şi Cluj-Napoca (1987-91). univ. schi.în colaborare: • Curs de farmacologie. – TgM : IMF. 1989. TgM. concursuri de cultură generală (Vicecampion european Londra. dr. Budapest.. 2. Soc. dr. köt. 1999. 2003. Műszaki tudományok]. – An 2. – TgM : Editura Fundaţiei Chirurgicale „Sfântul Ioan”. M. de Algeziologie din România etc. prodecan al Fac. 1. – 2002. 1992). • Patologie chirurgicală pentru admitere în rezidenţiat / Sub redacţia prof. 1935. Brain Research Bulletin. – Chişinău : Tipografia Centrală. univ. 1999. Petre Boţianu. – 2000. Dubrovnik. şef lucrări. asist. Florenza. – ClujNapoca : Editura Medicală Univ. Georgescu. . 2001. UMF TgM (1993-). disciplina Farmacologie. asist. Activitate profesională: dir.. : [Természettudomány.) BRASSAI Attila Miklós. Spitalul Raional Reghin. • ARDS – Sindromul de detresă respiratorie / Alexandru-Mihail Boţianu. univ. 2002. Cercetător la Oxford University Department of Pharmacology (1991-92). Studii: Lic. conf. prof. Teofil Muntean. Soc. – 1997. univ. A. univ. conf.) Domenii de cercetare: farmacologia neurovasculară. prof. în ştiinţe medicale cu teza: Terapia carbogazoasă naturală în arteriopatiile cronice obliterante periferice (1979). Pană. 50 lucrări ştiinţifice în: Neurochemistry International. Boţianu. Teofil Muntean. • Radiologia chirurgicală a chistului hidatic toracic / Alexandru-Mihail Boţianu. – 185 p. Studii: Lic.Biblioteca Judeţeană Mureş • Cursul de propedeutică chirurgicală / Conf. – 264 p. • Sutura chirurgicală / Alexandru-Mihail Boţianu. Orvostudományi Értesítő. Portorose etc. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. Spitalului Raional Fântânele (1959).

1994. • Népújság. Franceză de Angiologie (1997-). • Human farmakológia / Editor Vizi E. : OGYI. 1980. Ferencz László. Kovalszky Péter. Man of Archievement (1997). • 1000 éves a magyar iskola : „Az edélyi magyar felsőoktatás évszázadai“ : Emlékkönyv. membru fondator Muzeului Ardelean. 1997. 2000.. 1999. 2001. Membru în Soc. Brassai Y. – 1997. 1969). S. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. 1985. – 2. • Az urológia válogatott fejezetei / Brassai Z. köt. • Semiologia medicală : curs. 1999. – 1996. 1981. éves orvostanhallgatók számára. – 1981. 1992. • Belgyógyászati tünettan : 3 év. köt – 365 p. – Budapest. átdolgozott kiad. – TgM. – TgM.în colaborare: • Adaptability of vascular Wall / Brassai Z. Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară (1994-). Brassai Z. . 2001. Cotoi. 2002. – Mv. 2002. • Elemente de Policlinică Medicală : curs / C. investigaţiile invazive şi non invazive ale circulaţiei periferice. Revista medicală (1963. • Belgyógyászati tünettan : III. EME. • Man of achievement. 7. 1998.. orvostanhallgatók számára / Olosz Egon. 1994-01).: A-K. A participat la peste 60 de congrese naţionale şi internaţionale. – 204 p. Viaţa medicală (1965). Lucrări publicate: • A vérkeringési zavarok új kezelési lehetőségei Akadémiai Mühely. • Az Erdélyi Múzeum Egyesület bemutatkozás. Acta Angiologica (2000). – Budapest: Springer. Secţia de Ştiinţe Medicale. pictură. Academia Maghiară de Ştiinţe (1998-). • Greger Biograf. Revue Roumaine de Médicine Interne (1969. – Berlin-Heidelberg-New York : Springer Verlag. literatură beletristică. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. : [Természettudomány. 1997. 1994. Roma (1997-). • Genresich Antal emlékkönyv. . – 1996. New York Academy of Sciences (2001-). • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1996.. – 133 p. – 2. köt. 1968-70. – Budapest – Mv. júl.. • Orvostudományi Értesítő. – 1981. Medicală Maghiară (1992-). • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. • Tizenkét év. – Budapest : Akadémiai Kiadó. Dudea. şi alţii. Revista de medicină şi farmacie (1992-01). 28 sept. 1996. • Belgyógyászat. 1976-79. – 117 p. . • Curs de medicină internă : curs / Sub red. Brassai Zoltán. • Az alkoholizmus közös gondja / Sub red. 1972. – TgM : IMF. – Mv. köt. Este decorat cu „Ordinul Naţional de Merit” în grad de Comandor al Guvernului României pentru Cercetare (2000). – Budapest : Tudomány kiadó. . Studii şi cercetări de Balneologie şi Fizioterapie (1967. 1981. – Budapest. – Cambridge. • Nephrologia. Székfoglalók 1995-1998. – Budapest : OAI Kiadó. . WHMA Boston (1992-).Oameni de ştiinţă mureşeni Activitate ştiinţifică în domeniul patologiei cardio-vasculare: etiopatologia bolii Buerger. Természet Világa (2000). Asoc. Europeană de Angiologie. 1997-00). – Budapest: Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete Bolyai Egyetemért Alapítvány. . – 374 p.. Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery (1999-01). Revista medico-chirurgicală (1974). 1980. Hobby-uri: turism. Brassai E. köt. • Romániai magyar ki kicsoda. • Cuvântul liber. – 2. – TgM : OGYE. Műszaki tudományok]. tratamentul hemorheologic în arteriopatii. 2000. 1995.2. Asoc. 1986). 1994. – 2002. 1982. 2002. • Kardiológia és angiológia. Soc. Kardiológia / Szerkesztő dr. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. : OGYI. Orvostudományi Értesitő (1991. Brassai Zoltán. mecanismul de acţiune a mofetelor şi băilor carbogazoase din Covasna asupra microcirculaţiei etc. 1999. A publicat peste 260 articole în reviste de specialitate: Studii şi cercetări de neurologie (1961). – 297 p. Szilvester. – 385 p. American Journal of Geriatrics Society (1970). 3. Membru al colegiului de redacţie al revistelor: Journal of Angiology (1999). – Budapest : Akadémiai Kiadó. Feszt Gy. – 1996. – TgM : IMF. Levendel L.Budapest : Medicina Kiadó Rt. Horváth E.

Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. 1993. – Budapest. 1995. medic. 1. univ. – TgM : UPM. Sprechende Pharmazeut. Japonia. a publicat articole în reviste de specialitate: Medicina Internă (1987). – 2002. Dan Constantin. diagnoza ultrasonică. Specializări: Austria. gr. primele examinări ecocardiografice în flux color din ţară (1990). Gulyás Pál. 2003. stagiar.. şef secţie (1990-).. (F. univ. vicepreş. vicepreş. – 4. TgM. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai.. „L. Lucrări publicate: • • • • • D. asist. Referinţe: • Baza de date BJM • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. Clinica de Chirurgie Cardiovasculară (197378). 12.. Reisebilder a. Duran. farmacist. (A.M. – TgM : Litografia UMF. 1984. tab. (A. în medicină cu teza: Pregătirea preoperatorie şi urmărirea postoperatorie a bolnavilor valvulari • Archives de L’Union Medicale Balkanique. medicină gen. • Recent progress in mitral valve disease / C. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Vol. (1991-94). Clinica Medicală II. Dana Paşcanu. muzica simfonică.Czeglédy Rózsika. univ. M. A activat la Viena.. köt. : Brediceanu Kajusz. Pharm. – 110 p. • Rezistenţa materialelor : îndrumar de laborator / Ligia Brezeanu. D. – 329 p. 1990. – TgM : UT. în 1891. primele examinări transesofagiene în flux color din color (1990). Soc. univ. n. – Londra : Butterwort. 1939. 14 nov. – 1942. köt.. Műszaki tudományok]. Română de Medicină Internă. • Curs de Semiologie Medicală / Olosz E. • Bazele calculului cu elemente finite. univ. 2000. Rebreanu” Bistriţa (1947-56). IBC Sovata (1972-73). D. – 243 p. Handwörterbuch d. Lucrări publicate: . asist. Danemarca.) BRATU. obţinând diploma de farmacist în 1887. Pharmacie. a realizat 8 filme ştiinţifice. Hobbyuri: automobilism. Iernut – m.) . franz. 1995. Studii: Lic. congrese. prof. şef lucrări UT TgM. – 2. : [Természettudomány. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. – Új sorozat. • Rezistenţa materialelor : solicitări fundamentale. Iaşi. tab. d. – 1991. – TgM : Univ. Germania. Dana Paşcanu. 1912 ? Studii: gimnaziale şi universitare în Viena. : A-H.Biblioteca Judeţeană Mureş • Tizenkét év. Bratu. 23 sept. – 1993. 2002. TgM. prof. T. – 1. – 76 p. şef lucrări (1990-91). köt. ing. – 1975. . – 475 p. Revista de Medicină şi Farmacie (1992. – vol.. – 370 p. Comisia de Examinare şi Atestare pentru Obţinerea Competenţei în Ecocardiografie (1990-). (A.. T. expert evaluator pentru proiectele finanţate de CNCSIS (1999-).în colaborare: BREZEANU. Lucrări publicate: • Rezistenţa materialelor : îndrumar de laborator. Română de Cardiologie (1984-). Revista de Cardiologie (1994). Bratu şi alţii. Ligia. – p. titular (1978-986). 1998. Orient. : fig. D. UMF TgM (1994-). A introdus în ţară BRESTOWSKI Ágost.) (1981). 1861.în colaborare: • Rezistenţa materialelor : culegere de probleme rezolvate / Ligia Brezeanu. F. asist. Română de Ateroscleroză şi Lipidologie (1997-). Presse. – TgM : UPM.. Activitate profesională: medic. schi.) diagnosticul bidimensional (2D) în ecocardiografie (1980). : fig. T. Dr. UMF TgM (1964-70). A înfiinţat revista Pharm. conf. neueren und neuesten Arzneimittel. n. simpozioane în ţară şi străinătate cu lucrări din domeniile: medicină internă şi cardiologie. – TgM : Univ. Naţionale de Cardiologie (1990-). Soc. Membru în Soc. Flores sulfuris. Secţia de Ecocardiografie a Soc. A participat la numeroase conferinţe. 1995-98). 40-43.

de Chimie (1945-49). Revue Roumaine de Médicine Interne. – 276 p. Biochem J. Biochim. EME. • Általanos kémia. Deutsche Gesundheitswesen (1964).Kassa. TgM (1937-45). – 1956. – Mv. univ. univ.. 1878. Hobby-uri: pescuitul. Archiv für Kinderheilkunde. Participă la mai multe simpozioane. conf. şef lucrări (1953-77). Ann. javított. prof. Analitycal Biochemistry. Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-). Domenii de cercetare: studiul polarografic al proteinelor. unde a fost asist. TgM. A 3-a Conferinţă republicană de chimie (Timişoara. • Biokémiai jegyzet. IP din Budapesta şi cel economic din Debreţin. köt. Ref. n. – Mv. din TgM. Pediatria. – 1. Zeitschrift für innere Medizin und ihre Grenzgebiete. Revue Roumaine d’Embriologie et de Cytologie. în chimie cu teza: Cercetări privind rolul ficatului în biosinteza glicoproteinelor serice acidosolubile (1972). med. 1952. Bolyai Cluj. A redactat revista institutului Értesítő (1878) şi revista lunară din Kosice. – Budapest. 18 feb. M. : OGYI. (1949-53). (1977-90). precum şi rolul lor în unele faze ale hemostazei. Gazdasági Közlöny (1881-). – 229 p. TgM . cercetarea gradului de poluare a Mureşului Superior. febr. 1952.. Zeitschrift für Alternsforschung. 1960). germ. consultant (1997-99) la discilina Biochimie IMF. Congresul Naţional de medicină (Bucureşti. 1927. – Kassa. Biophys.) BUKARESTI László. chimist. 1955. BUKARESTI (BOKOR) János. 1887. Studii şi cercetări de biochimie. şeful disciplinei (1983-97). (1969).? Studii: la Col. Al 3-lea Congres naţional de chimie (1988. Univ.. univ. studiul rolului . kiad. (F. 1884. • A kassai aratógéppróba... Publică articole în reviste de specialitate: Acta Hepato . pînă la pensionare (1990-97). Revista medicală. biochimist. A fost numit prof. congrese de ex. n. de matematică la institutul economic din Kosice. 1957). – Kassa. prof. Acta (1966). al valorii diagnostice a metodei polarografice. prof. • Számtan. – 1953. Excerpta Medica. Ref. Stomatologia. : Aachs – Bzenszki. Naturwissenschaften.: OGYI. matematician. Studii şi cercetări ştiinţifice. Acta biol.Oameni de ştiinţă mureşeni unor enzime şi altor componente salivare în apariţia cariei dentare şi a paradontitei marginale cronice. Referatîvnâi Jurnal. Experientia. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 187 p.. köt. localizarea biosintezei unor glicoproteine serice. köt. cercetător principal cu o jumătate de normă la Baza de Cercetări Ştiinţifice TgM a Academiei (195559). – 273 p. Sinaia. Bucureşti). Biochimica Biophysica Acta. – Kassa. Zeitschrift für Ärztliche Vorbildung. – Kassa. 1953-1956. •A parasztbirtok állapota AbaujTornamegyében. 1885. – Mv. • Biokémia gyakorlatok. univ. Conferinţele interregionale de hepatită epidemică (Tuşnad. Orvosi Hetilap. 2. Activitate profesională: asist. – 76 p. – 1891. – 2. respectiv UMF TgM. – 1. Unele studii au fost recenzate sau citate în: Chemical Abstr. membru în corporaţia doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2003). punerea în evidenţă a grupărilor tiolice din histone. 1957. (1872). 1885. Lucrări publicate: • Számtan. 1954. Română de Biochimie (1990-). Lucrări publicate: . Col. Fac. Muzeului Ardelean. Biochem. Medicina internă. „Evidenţiat în munca medico-sanitară” de către MS (1954). conferinţe.Splenologica. Soc. Orvosi Szemle. : OGYI. prof. (1965). – Mv : OGYI. Membru în USSM (1951-89). (1960). 1849. • A kassai gazdasági eszköz és gépkisérleti állomás kisérletei. Dr. Rev. – Mv: OGYI. • Gazdasági számoló tanuló gyakorló gazdák számára.în colaborare: • Szerves kémiai jegzzet. 1879. Studii: Lic. – 191 p. 1. 1966). • Szerves kémiai.

Lucrări publicate: • Izotopi radioactivi. Lucrări publicate: • Spectrum. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. Are numeroase lucrări publicate în ţară şi străinătate. medic. I. A folosit pseudonimul B. 2000. 1944. de Medicină (1967-73). (A. Budapesta. Tot la TgM a iniţiat o revistă ştiinţifică cu titlul BURUIAN. – 1997. – 2000. Crăieşti. • Erdélyi magyar ki kicsoda. libere sau la şezătorile Societăţii „Kemény Zsigmond. – m. a făcut vizite cu caracter ştiinţific la Moscova. T. . A participat la congrese ştiinţifice la Oxford şi Viena. E. 2 mart. – Budapest: Unió. 1977. TgM. – 367 p.. (A. Referinţe: • Liceul „Al. • Romániai magyar irodalmi lexikon. publică studii şi lucrări ştiinţifice în numeroase . Analiza biologică. IMF TgM. de Biologie (1980). Neamţ (1973-79). T. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie. – 256 p. • Biokémiai jegyzet / Kovács Endre. – 435 p. Goina. jud. Bucureşti (1981). ultrasonografie. 1968. Referinţe: • Publicaţiile periodice mureşene = Maros megyei időszaki kiadványok bibliográfiája. în deportare. Petru Vasile. 1994. 1949. în ştiinţe medicale cu teza: Studiul corelativ CT şi angiografic al malformaţiilor anevrismale arteriale supratentoriale (1995). Studii: Univ.[1995]. Paris. 1795-1972 / Dimitrie Poptămaş. Papiu Ilarian” TgM (1947). Clinica Radiologică TgM (1991-). ing. 13 sept. „Al. • Caiet de lucrări practice de chimie biologică. 1976. T. B. univ. medic primar radiolog gr. titlu echivalent cu drd. A infiinţat la TgM un laborator de cercetare. Kiss István. M. prof. „Al. – Budapest – Mv. 1940. Mircea Marian. – 1996. Dr. – Mv.. Domenii de cercetare: radiologie. Bukaresti László. n. prof. – 209 p. – Budapest. Teaca. Bruxelles şi Londra. univ.-400 p. 1945-1967. • Chimie nucleară.) Tudomány és Haladás (Ştiinţă şi progres) (192526). (A. Desider. Florin. – 254 p. • A gyógyüzlet. Univ. Lucrări publicate: • Lacul de acumulare. Mózes Júlia. n. medic specialist radiolog (1982-91). – 92 p. – TgM. – Mv. – Mv.) BUNUŞ. Studii: Absolvent al Lic. – TgM. – TgM. – 1 köt. Bucureşti. chimist. specialitatea ecologie şi protecţia mediului (1999). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. în ştiinţe tehnice al IP Bucureşti şi Master of Science (în ştiinţe pure-radiochimie). Dr. : A-F. n. – TgM : IMF. devine ing. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. – Bucureşti : Editura Tehnică.Biblioteca Judeţeană Mureş • Kémiai gyakorlatok / Bukaresti László. 1960.. 2002. : OGYI. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Participă la numeroase conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale. 1970. Vânători-Neamţ. – 440 p. obţinut la Univ. medicină gen. Goina Eugenia. 1976. n. – 120 p. – TgM : IMF. : OGYI. L. IMF TgM. Referinţe: Baza de date BJM. în biologie. com. Studii: Lic. – 1981. 1994. dr. 1 feb. • Actinidele şi aplicaţiile lor. TgM.) BURIAN. Fac. • Romániai magyar ki kicsoda. 1953. Fac. Domenii de cercetare: monitorizarea biologică şi ecologică a calităţii mediului în ecosistemele acvatice din cadrul bazinului hidrografic Mureş. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. (F. • Genersich Antal emlékkönyv. medic secundar radiolog (1979-82). . biolog. 9 iun.1981. 1983. Membru SIL (1994). – TgM: IMF. Durham (Anglia). ecografie. Studii: de specialitate în Budapesta şi Charlottenburg.) BÜRGER Dezső. Masterat în ecologie şi protecţia mediului. 1928.. • Curs de biochimie / Kovács A. 1967. Activitate profesională: medic. – TgM : UMF. 1891..” A publicat peste 200 studii şi articole în presa vremii. a ţinut prelegeri ştiinţifice la univ. Biolog expert în nomenclatorul MM (1992). Papiu Ilarian” TgM (1963-67). 1932. Bukaresti. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş.

Lucrări publicate: • Radiologie stomatologică. 3 (Necrolog). Industrial nr. 2002. Gen. în paralel a desfăşurat activitate didactică univ. Jurnalul de Chirurgie Toracică (1999). în ţară şi străinătate. Membru în Soc. Spitalul Zalău (1952-54). 1989. (A. medic. 2002. Soc. ediopatogenetice şi terapeutice asupra diferitelor forme de distrofie la sugari. Europeană de Rezonanţă Magnetică în Medicină şi Biologie. depistarea fenilcetonuriei la nou-născuţi. – 26 iul. Fac. Gheorghe. • Tizenkét év. medic secundar (1992). înmormântat la TgM. Europeană de Radiologie. T4) la copii. 2002. infecţiile urinare. – 2002. Revista de Medicină şi Farmacie (1994. medic pediatru. medic primar pediatru (1970-). Florin Marius. peste 60 de lucrări ştiinţifice. medic. bolile genetice. 1966. Sf. Lucrări publicate: . Enciulescu. Activitate profesională: medic consultant. Membru fondator în Asoc. • Cuvântul liber. T. Műszaki tudományok]. din 1978 fiind prof. 1986). Sibiul Medical (1995. univ. studii clinice. Gheorghe (1980-84). membru în Soc. din care 19 au fost publicate. a cărei temă BUTNARU. • Radiologie – manual practic. în cadrul IMF Cluj-Napoca. Cluj-Napoca (1971-91). Română de Chirurgie Toracică. 1992). Cluj (1954-59). Valea Prahovei. Română de Radiologie şi Imagistică Medicală. diabetul zaharat infantil. medic specialist (1996). – 169 p. hepatitele cronice. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. – Bucureşti : EDP. medic primar în chirurgie generală (2002). – 2. Alexandru Jianu.. de Sănătate Publică Mureş (2000-02).. 1999-01). univ. 12 mart. Activitate profesională: medic stagiar. Română de Chirurgie (1996). – TgM : Litografia UMF. Asoc. Referinţe: • Eminent People of Today. – TgM : UMF. 2. T. care s-au finalizat prin comunicări. – Bucureşti : EDP.. 2. (1992-96). Domenii de cercetarte: era în faza finală a elaborării tezei de doctorat. Spitalul Clinic Municipal TgM. şeful Clinicii Pediatrie III. (A. 1996. cu diplomă de merit (1952). Domenii de cercetare: studii epidemiologice asupra reumatismului articular acut la copii. Anatomiştilor din România (1994). Soc.) abordează vascularizaţia zonei de tranziţie duodeno-pancreatică în corelaţie cu patologia benignă pancreatică. Acta Medica Transilvanica Sibiu (2000). A colaborat la principalele teme de cercetare ale catedrei. medic specialist pediatru (1959-70). Florin Butilcă. • Radiologie stomatologică. Participă la peste 15 cursuri de pregătire postuniv. Dr. prof. Referinţe: • Cuvântul liber. Iernut. Vol. de Medicină Generală (1984-91). Catedra de Anatomie şi Embriologie.) BUTILCĂ. absolvită ca şef de promoţie cu nota 10. 1996. nr. Spitalul de Copii. dir. Lic. de Pediatrie. cercetări în domeniul biologiei osoase. preparator univ. Dir. 1998-99). 2002. Târgu-Secuiesc (CV)– m.Oameni de ştiinţă mureşeni reviste de specialitate: Revista medicală (1983. : [Természettudomány. 25 oct. Studii: IMF Cluj. – 29 oct. Fac. Radiologia (1984-1985). köt. studii clinice şi endocrinologice (T3. foto. n. (1996-2000). 1998.în colaborare: • Anatomia topografică şi descriptivă a trunchiului : curs pentru învăţământul stomatologic. Hobby-uri: automobilism. – 2002. tulburările hidroelectrolitice şi acidobazice la copii. Anglia (1991). asist. Sf. prorector al IMF ClujNapoca (1972-73). • Anatomie : generalităţi-membre / C. Brânzaniuc Klara. în medicină cu teza: Contribuţii la studiul unor aspecte clinice şi patogenetice ale bolii Bouilland (reumatism cardio-articular). urmările traumatismelor . sport. patologia imunobiologică şi tumorile la vârsta copilăriei. UMF TgM. n. 2002. Specializări: România (1985. 1. 18 sept. 1926. şef de lucrări (2000-02). embriologiei şi malformaţiilor congenitale. Studii: Şc. p.

TgM Studii: Lic „Al. Comisia pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului a MS (1987). Publică articole în reviste de specialitate: Revista DermatoVenerologia. 15 feb. orvos– és BUŢIU. Ş.în colaborare: • Patologia sistemului cav inferior. (A. 2. dintre care peste 50 legate de rezistenţa materialelor. Activitate profesională: medic şef al oraşului Timişoara (1963). Patogenie şi tratament / O. ing. – 239 p. • „Men of Achivement”. la Soc. 1989.în colaborare: Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Buţiu. Autor şi coautor a 104 volume de tratate. 1982). Participă la peste 70 de congrese. • Cuvântul liber. D. 1916. conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate. – 159 p. la IP Bucureşti parcurgând toate gradele didactice. Papiu Ilarian” TgM (-1946). titlul „Prof. 1. Referinţe: • Cuvântul liber. şef de catedră (1943-87).. • Totul despre sănătate / Dr. activitate în cercetare. Membru corespondent în Academia Română (1963). 2000. Nüszl L. : OGYI. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). T. 1998. a III-a (1972). acad. B. • Cuvântul liber. (1968). preş.. Fac de Medicină Cluj (1947-53). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Activitate didactică univ. Lucrări publicate: • Patologia feţei în bolile gambiere. Union Medicale Balcanique (1972-). n. prof. Bucureşti. Română de Dermatologie (1954-). Gheorghe M.) BUZDUGAN. susţine peste 260 de comunicări ştiinţifice. Sighişoara. doc. 32 . în ştiinţe (1969). – TgM : IMF. 11 dec. 1968). univ. Lucrări publicate: . de Medicină Cluj” (1984). „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (1974). la CNCS (1969-70). 3 feb. Specializări în ţară şi schimb de experienţă în Cehoslovacia (1966. – Vol. – Bucureşti : Editura Academiei Române. dr. evidenţiat” (1989). activitate în producţie ca ing. prof. • Istoria bisericii greco-catolice române: Unirea spirituală cu Roma.. – 1988.. – TgM : Casa de Editură Mureş. secţia Electromecanică (1940). Buţiu. a participat la peste 130 de conferinţe. Ed. – 279 p. Secretar şi membru în Biroul USSM. Fac. de Medicină TgM. medalia comemorativă „75 de ani de la înfiinţarea Fac. Ovidiu. 2003. univ. medic. 1981. îndrumare. 19 mart. în ştiinţe medicale cu teza: Dermatita de bază (1965). • Curs de dermato-venerologie / O. • Dialog despre sănătate. al Secţiei de Pediatrie Cluj (1988-91). – 342 p. Nüszl L. . prof. şeful Clinicii Dermatologie TgM (1974). dr. până la cel de prof. congrese. • Bőr. Dr. D. European Academy of Dermatology and Venerology (2000-). – TgM : Casa de Editură Mureş. a 8-a. Munteanu. CNOG (1968-72). – Vol. despre organe de maşini. IMS (1948). • Dermatozele condiţionate de insuficienţa vaselor gambiere – 1973. • Istoria medicinei universale. 1995. consultant ICF (1948-52) apoi la Şcoala de Subing. 2003. Buţiu. 1.. – Vol. Gheorghe. 1980. Gheorghe. Cambridge. Tudor. membru titular în Academia Română (1990). Studii: UP Bucureşti. Distins cu „Ordinul Muncii” cls. • Insuficienţa nervoasă periferică. – Mv. simpozioane. 2002. n. Hobbyuri: literatura. calcul de rezistenţă la solicitări variabile. fiind colaborator ştiinţific la Institutul de Mecanică Aplicată al Academiei.Biblioteca Judeţeană Mureş obstreticale. (A. manuale. 1984. T. Membru în Soc. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. activitate în administraţia învăţământului şi ştiinţei.) • Monografia dermatologică din istoria medicinii româneşti. . – 160 p. în conducerea IP Bucureşti (1953-54). univ. RDG (1969). A publicat peste 160 de articole şi studii în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. nr. Bucureşti (1941-49). 1979. 8 apr. culegeri de probleme.. Astra-Vagoane (194046). Munteanu. – [1995]. filiala Cluj-Napoca. – 1973. 1929. Specializat în dermatologie (Halle.és nemigyogyászat / O. în MÎ (1963-69). monografii. 1988.

1958. 3. în volume ale unor reuniuni ştinţifice interne şi internaţionale. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Coordonator Gh. Măsurători. – 734 p. Calculul peste limita de elasticitate. 1993. – Bucureşti : Editura Tehnică. vicepreş. – 191 p. 1970. Mitescu. Săveanu. • Teoria vibraţiilor şi aplicaţiile ei în construcţia maşinilor / L. • Rezistenţa materialelor / Ed. S. . a organizat în 1973-85 două simpozioane cu participare internaţională „Dynamics of Machine Foundations”. organizarea şi conducerea CCPÎTS în cadrul IP Bucureşti. a 12-a. – Bucureşti. – Bucureşti : Editura Academiei Române. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – Bucureşti. Vol. Hamburger. – Bucureşti : EDP. 1. . Buzdugan. 1960. • Dinamica fundaţiilor de maşini. Lucrări publicate: • Maşini pentru încercările mecanice ale materialelor. – Bucureşti. a 4-a. Cons. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor. – Vol. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Naţional de Atestare a Titlurilor. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. – Bukarest. Diplomelor şi Certificatelor Univ. – Bucureşti. – Ed. • Manualul ing. Calculul la fluaj. A. – Matematică-Fizică. a 9-a. 2. – Vol. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1986. 1.. – Bucureşti : EDP. – 377 p. 1974. • Gépelemek. 2. 1. 1958. • Şocuri şi vibraţii / Vol. – Coordonator Gh. • Calculul de rezistenţă la solicitări variabile. 1969. Buzdugan. Buzdugan. 1993. – 432 p. – Bucureşti. Lipschutz. C. – 1955. – 444 p. • Culegere de probleme de mecanică teoretică. a 2-a.Oameni de ştiinţă mureşeni vibraţii. 1953. C. Buzdugan. 1954. Gh. – Bucureşti. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1964. – 575 p. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. 1. 2. – 712 p. al Secţiei de Ştiinţe Tehnice a Academiei Române. desfăşoară activităţi în comisii de specialitate – Comisia Superioară de Diplome. 1968. Beleş. – 368 p. a condus doctorate. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – 424 p. – 174 p. – 452 p. – Bucureşti : EDP. 1962. – Bucureşti : EDP. – Vol. • Rezistenţa materialelor / Ed. – Vol. – 492 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1963. • Organe de maşini. 1956. • Calculul de rezistenţă în construcţia de maşini / Volum îngrijit de Gh. 1962. – Probleme de bază în legătură cu proiectarea şi construcţia organelor de maşini / L. – Bucureşti : Editura Tehnică. R. Buzdugan. a 10-a. – Vol. 1963. • Izolarea antivibratorie a maşinilor. 2. Buzdugan. 1964. : Teoria aplicată a elasticităţii. Buzdugan. Îndrumător pentru proiectanţi. a publicat numeroase studii şi articole în reviste din ţară şi străinătate. Mitescu.. 1955. 1957. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Rezistenţa materialelor / Ed. 1980. • Rezistenţa materialelor. Buzdugan. a efectuat în scop ştiinţific numeroase vizite la univ. a 11-a. – Vol. 1. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. – Bazele teoretice. • Probleme dinamice ale mecanicii solidelor deformabile prezente în şcoala românească. din ţară şi străinătate. – Ed. • Izolarea antivibratorie. • Şocuri şi vibraţii / Vol. – 359 p. – 535 p. – Bucureşti. • Rezistenţa materialelor : curs aprobat de MÎC pentru uzul studenţilor institutelor tehnice superioare / Ed. 1. • Lucrări de laborator de rezistenţa materialelor / Gh. – 599 p. a 2-a. preş. – Bucureşti. • Rezistenţa materialelor / Ed. – Vol. Blumenfeld M. a 2-a. : fig. 1965. – 256 p. Voinea. – 376 p. • Rezistenţa materialelor / Ed. 1968. – Vol. Gh. 1958.în colaborare: • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor. – 27 p. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – 503 p. 1958. – 732 p. 1980. • Măsurarea vibraţiilor mecanice.

1975. Vol. 1968. a 6-a. – 360 p. – Bucureşti : EDP. – 1997. Buzdugan. Radeş. Buzdugan. – Bucureşti. 538. Lucia Fetcu. – 592 p. Buzdugan. Rusu. 504. 1. – p. Mitescu. C.. 1972. 1967. C. mecanic : tehnologia construcţiilor de maşini / Coordonator Gh. Beleş. Boston. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. 1974. – 1981. Blumenfeld M. 1979. – Dordrecht. • Vibraţii mecanice : curs / Ed. – 158 p. Buzdugan. Buzdugan. Ştefan. Blumenfeld M. M. Mircea Rades. • Vibration measurement / Gh. R. • Istoria Academiei Române în date (1866-1996) / Dorina N. 1972. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Ed. Elena Mihăilescu. Buzdugan. a 7-a. Beleş. 4. – p. Beleş. Blumenfeld M. • Măsurarea vibraţiilor / Gh. – Bucureşti : EDP. 528. Blumenfeld M.T. – 572 p. Mitescu. – 336 p. – Bucureşti : EDP. – 275 p. a 2-a. – 1985. Buzdugan. L. – Bucureşti : EDP. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Mircea Radeş. – 324 p. 468-470. 347 p. 1979. – Bucureşti : EDP. Radeş. 43. Mircea Radeş. – 1072 p. • Manualul ing. – Ed. Buzdugan. – Gh. 518. Fetcu. 1994. – Bucureşti : EDP. L. Beleş. 14. 557. 1996. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. A.Biblioteca Judeţeană Mureş • Tensometria electrică rezistivă / Gh. Elena Mihăilescu. Buzdugan. Lancaster. M. Voinea. nr. Buzdugan. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. – 599 p. Fetcu. – 584 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Calculul de rezistenţă a pieselor de maşini / Gh. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. M. p. • Literatorul. a 4-a. A. Buzdugan. Edmond Nicolau. 1966. – Bucureşti : EDP. 1979. • Rezistenţa materialelor : culegere de probleme / Gh. (A. – 352 p. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. • Vibraţiile sistemelor mecanice / Gh. A. Buzdugan. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1982. 1986.) . Buzdugan. – Ed. 75. – XIV. – 696 p. Referinţe: • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti / I. • Vibraţii mecanice : curs / Gh. • Rezistenţa materialelor / Gh. A. 1979.

) specialist cardiologie (1982). Referinţe: Baza de date BJM. membru în col. • Actualităţi în dispepsia funcţională / Emilian Caraşca. – Mv. –122 p. Vlaicu” Orăştie (1962-66). I Ped. Română de Cardiologie (1985). – Kolozsvár : Stúdium Könyvkiadó. : Lyra Kiadó. – 148 p. asist. Fac. 2 aug. 2000. 1996. 2 brevete de invenţie. economist. prof. 96 de lucrări publicate în rezumate. de 3 ani TgM (1960-63). 2003. medic secundar medicină internă (1977-80). medic specialist Bucureşti (1980). asist.. de redacţie al Revistei de Farmacie şi Medicină din TgM (2000-). Gen. – Reumatologie : curs / Emilian Caraşca. Soc. 2002. Dobru. Membru în Soc. univ. Şc. Armăşeni (HR). de fizică-chimie Şc. univ. univ. 1943. în economie cu teza: Eficienţa folosirii fondurilor fixe – pe exemplul industriei uşoare (1984). 1950. köt. stagiar (1977-81). (A. Emilian Caraşca. prof. – TgM : UMF. – 146 p. UBB Cluj-Napoca. 1. – 148 p. Studii: Şc. C. Teréz. Lic. Activitate profesională: prof. n. (A. de Stomatologie / G. – 1. Lic. 1 (1974-78). la Clinicile Medicale nr. köt. medic CATANĂ.. Fac. : Mentor Kiadó. univ. • Fizika feladatgyűjtemény gimnáziumi osztályok részére.) CARAŞCA. autor şi coautor a 60 de lucrări ştiinţifice. Fac. 1999. Daniela E. – Mv. n. de Medicină Generală (1972). titularizată în TgM la Şc. Duşa. nr. (1981-90) în domeniul cardiologiei. Întreprinderea „Tehnofrig” Cluj-Napoca (1973-78). Dr. Dobreanu. Glodeni (1963-74). – Vol. de Ştiinţe Economice. univ. lector univ. D. • Fizika feladatgyűjtemény.în colaborare: • Medicină internă. Doina. Dogaru. (1996). Referinţe: Baza de date BJM. n. Domenii de interes: cardiologie..Oameni de ştiinţă mureşeni C CALOI. Lucrări publicate: . prof. Gen. . Armăşeni (1949-56). nr. 2000. şef de lucrări (1990-96). Emilian. – 144 p. conf. Europene de Cardiologie pentru participarea la studiul Euro Heart Survey on Valvular Heart Disease. – Mv. în medicină cu teza: Contribuţii privind calea esofagiană în diagnosticul şi tratamentul tulburărilor de ritm (1993). T. Distincţie primită din partea Soc. Activitate profesională: medic Dispensar Medical Beriu (HD). „A. Hobbyuri: grădinărit şi excursii. IMF Timişoara. univ. medic primar medicină internă (1992). Dispensar Medical Orăştie. Gen. prof. (1996-). Sâncraiu de Mureş. catedra . – 2. – TgM : UMF. 15. Studii: Lic. medic. Română de Medicină Internă (2003). : Mentor Kiadó.. Caloi Teréz. Studii: gimnaziul la Orăştie (HD) (1955-62). asist. medic secundar de cardiologie. Gen. Activitate profesională: economist. univ. „Unirea” TgM (1956-60). Bucureşti. Clinica Cardiologică Cluj-Napoca (1981-82). 4 feb. – 229 p. Szász Mária. aritmologia şi electrofiziologia. 1 şi 3 TgM. – 1. – TgM : University Press. T.în colaborare: • Fizika munkafüzet : VIII osztály / Biró Ilona. de Studii Economice (1969-73). Economic TgM (1969). Lucrări publicate: • Fizika feladatgyűjtemény gimnáziumi osztályok részére. • Curs de patologie medicală pentru studenţii Fac. – 109 p. 2002. köt. 17 mai 1948. activitate didactică în cadrul UMF TgM. Dr..

1995. 1997. – Cluj-Napoca : UT. 1997. 6. European Directory. European Directory. 25 oct. managementul tranziţiei. European Directory. 1940. • Perfecţionarea mecanismului economicofinanciar. Western Illinois University (1996). 1998. (1994). conf. • Harvard Business School. de Medicină (1957-63). Studii şi cercetări economice Cluj (1980-81. . – 127 p • Management general. gen. 1987-88. – Sl : Editura UTPRES. univ. Edition. 1976. visiting professor. Aplicaţii / D. – 324 p. Fundaţia GLOBE – SUA (2001). 1994. Catană. • Politici de preţ / D. Austria. medic. Economistul (199394. 5. • Management : curs lito. Fac. Cluj-Napoca (1990-95). • Management. cultura organizaţiei. 1997. specialitatea oftalmologie cu teza: Corelaţii patogenetice între glaucomul primar şi cel secundar (uveitic şi prin obstrucţie venoasă retiniană). Analele UEDC TgM (199597). • Who’s Who in Romania. Catană. Edition. parcurgând toate treptele univ. European Directory. factor al creşterii eficienţei economice : [studii]. Fundamente teoretice : curs lito. UT Cluj-Napoca (1995-98). operă. Rainer Hampp Verlag. – 2002. la Sighişoara (1947-57). Instituţii şi Specialişti în Management din România. 1979. ABI.) CĂLUGĂRU. Sighişoara. – TgM : UDC. Edition. Catană. în medicină. Edition. univ. 3. Domenii de cercetare: comportament organizaţional şi managerial. – TgM : Tipomur. 1992. Probleme decizionale. European Directory. Catană. 1997. Membră în AGER (1990). Journal for East European Management Studies (1999-02). 1996). visiting professor. – Zalău : Editura GIL. • Harvard Business School. Tribuna economică (1990. 1999. • Harvard Business School. 1994). I. 1983-89). FIMAN. – 316 p. T. – Cluj-Napoca : UBB. Note de curs. prof. în cadrul UMF Cluj-Napoca. A. Referinţe: • Harvard Business School. Southern Connecticut State University (1998). rezidenţă în oftalmologie la Spitalul de Oftalmologie Oradea (1964-68) Dr. şi lic. Membru corespondent al bordului editorial al revistei Journal for Eastern European Management Studies (JEEMS). Franţa. • International Who’s Who of Professional & Business Women. 1984. până la cel de prof. – TgM : UDC. • Cercetări de marketing / D. şef . congrese în ţară şi străinătate. simpozioane. L. 2002. Studii de economie industrială (1987-88). European Directory. • Pregătirea şi folosirea raţională a forţei de muncă : [studii]. – 173 p. de Electrotehnică. 10. 1998). • Economie politică. – Timişoara : UT. de Ştiinţe Economice. 9. Activitate didactică univ. A. – Galaţi : UT. Specializări: USA. Hobby-uri: lectură. Sixth edition.. prof. UT Cluj-Napoca (1998). (A. Woman of the Year (1999). univ. 1999. Distincţii obţinute: American Biographical Institute.. European Directory. European Directory. Catană. 1994.Biblioteca Judeţeană Mureş de economie politică. • Management general. Germania. 4. • Harvard Business School. – ClujNapoca : Fac. – TgM : UDC. • Harvard Business School. Mihai. Edition. • Harvard Business School. Revista economică (1979. teatru. 1999. – 65 p. • Management general. – 125 p. • Harvard Business School. • Şapte decenii de învăţământ superior economic clujean / Doina Catană şi alţii. 1993.în colaborare: • Folosirea pârghiilor financiare şi de credit în conducerea organizaţiei : [studii]. 2000. Fac. Edition. – 264 p. IMF Cluj-Napoca. Edition. Lucrări publicate: • Economie. n. 1979. Publică numeroase studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al IP ClujNapoca (1978). 1997. marketing. medic primar oftalmolog. 1997. 7. Studii: şc.. 1996. • Anuar Who is Who What is What. – 170 p. Anglia. – ClujNapoca : UBB. Edition. – 1992. Participă la 34 conferinţe. 1996. – 184 p. 8. Răhău. 2001.

Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde (1985. Certificat de expert evaluator (2001). 1998. • Ophtalmology / M. Distincţii obţinute: diploma „75 de ani de Învăţământ Medical şi Farmaceutic Românesc în Transilvania” (1994). – Vol. 2. 2002. – Cluj-Napoca : Dacia. • Oftalmologie / Editor R. • International Who’s Who of Twentieth Century Achievement 1998-1999. Dr. (A. Română de Oftalmologie. „Al. • Tratat de oftalmologie / Editor P. – 700 p. – ABI. • Curs de ginecologie. Hobby-uri: muzică. T.Ed.) CĂTĂRIG. şeful catedrei de mecanica . de Construcţii. 1993. a participat la numeroase simpozioane naţionale şi internaţionale. 17 sept. „Individual Achievement Award” (1998). preş. adj. – Ed. insigna „Evidenţiat în munca medico-sanitară”. – 485 p. Cernea. Dicţionar esenţial. – 119 p. 1995. T. . 1999-03). Călugăru. – 2000.în colaborare: • Glaucoamele primitive / Editor P.Oameni de ştiinţă mureşeni al catedrei şi al Clinicii Univ. – Bucureşti : Editura Medicală. – TgM : UMF. diploma „80 de ani de Învăţământ Medical şi Farmaceutic Românesc în Transilvania” (1999). – Cluj-Napoca : Todesco. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. n. • Tratat clinic de melanom malign uveal şi diagnostic diferenţial al leziunilor de masă ale globului ocular / M. Autor şi coautor a peste 200 de lucrări ştiinţifice de ginecologie comunicate sau publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. – 185 p. – 185 p. Clujul Medical (1974-76. Fac. Distins cu „Meritul sanitar”. . Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophtalmology (1992). Călugăru. Papiu Ilarian” TgM. la Catedra de Mecanică a Construcţiilor. 1991). Mera. 2000 TgM.) CĂPÂLNĂ. • Tratat de oftalmologie / Editor P. – Cluj-Napoca : Litografia UMF. şef de serviciu la Clinica de Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Jud. 1988. din anul 1971. Călugăru. 2003. – Bucureşti : Editura Medicală. Membru în Soc. D. IP Cluj-Napoca. 1996). în medicină. 1998. Pop. • Oftalmologie. 2001. • Clujeni ai secolului 20. European Journal Of Ophtalmology (1995). Lucrări publicate: • Tratat clinic de glaucom. Studii: IMF Cluj. medic. Domenii de cercetare: glaucom. Specializări: Germania (1972-73. Activitate profesională: medic la Clinica Ginecologie I. al Comisiei de Oftalmologie a MS. obstrucţie venoasă retiniană. – TgM : Tipomur. diploma Uniunii Medicale Balcanice. – Cluj-Napoca : Fundaţia Academică Civică. n. Emil. 2002. a 2-a. Studii: Lic. ing. – Cluj-Napoca : Fundaţia Academică Civică. Dr. 13 apr. seria The Digests. TgM. Lucrări publicate: • Urgenţe obstetricale şi ginecologice: diagnostic şi tratament. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. parcurge treptele ierarhice devenind medic primar. 1996. D. Alexandru Teofil. – Cluj-Napoca : Fundaţia Academică Civică. Orvostudományi Értesitő (2000-02). • Oftalmologie. 2004. 1987). 1989. a 2-a. (2000-). M. 1984. constructor. literatură. 1997. Referinţe: Baza de date BJM. de Medicină (1961). Mureş. 1995. (A.venerologia (1972. Fac. 1997. Vancea – Iaşi : Litografia IMF. Die Medizinische Welt (1979). Archives de l’Union Medicale Balcanique (1976). Din 1978 prof. 24 apr. 1971-92. Oancea. 1978. prorector (1975-85). Călugăru. Dermato . 1939 Bîrsăul Mare (SJ) – m. A publicat peste 102 lucrări ştiinţifice în ţară şi străinătate în reviste de specialitate: Oftalmologia (1968. conducător de drd. 1977). Journal Français d’Ophtalmologie (1986-87). 1939. Hodac. 1998-1999. Cernea. • Oftalmologie pentru studenţi / Editor I. de Oftalmologie (1996-).

A studiat teologia şi concomitent a urmat şi cursurile univ. vol. 1902. 1863.Biblioteca Judeţeană Mureş construcţiilor. – Arad. 1911). 1902. expuse în 1906 la Bucureşti şi la Blaj în 1911. Romano-Catolic din TgM şi cls. studii de matematică şi fizică la Univ. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Este primul român numit asist. 1847. 1902-1903. • Enciclopedia cugetarea. stabilitatea şi dinamica construcţiilor : calculul practic. – America şi Australia. – 1985. M. din Arad (1878). Gulyás Pál. 66. – Új sorozat. – 1939-1944. şcolii (1910-1918). Eminescu. • Bureţii comuni. • Aritmetica generală şi specială. – Reghin. superioare la Blaj (-1884). • Geografie pentru clasa a II-a gimnazială şi reală / Vol. Transilvania (1905. 1905. köt. – 3. A adunat sute de specii de plante. – p. 1902. – Ed. 1899. – 1942. 1880. . Unirea (1902). (1891 / 1893). Fac.. – Blaj. Lucrări publicate: • Adatok a Ruppia Transylvanica ismeretéhez. numeroase altele au stat la baza creşterii şi sistematizării celor trei colecţii ale ierbarului lic. : Brediceanu Kajusz. a fost sfinţit preot în 1892.. i se încredinţează custodia Muzeului de Ştiinţe Naturale şi Grădina Botanică de pe lîngă lic. Lucrări publicate: • Creaţiunea şi desvoltarea spirituală primitivă a omenimei. – Vol. în ştiinţe cu teza Adatok a Ruppia Transilvanica ismeretéhez (Date pentru cunoaşterea plantei Ruppia Transilvanica) (1891). 1878. • Aritmetica generală şi specială. din Graz şi Viena. – Bucureşti. • Istoria naturală şi Muzeul de la şcoalele din Blaj. • Compendiu de geografie universală. – Arad. la Catedra de Ştiinţe Naturale şi Geografie la Gimnaziul din Blaj (1891). 1902. Geografia fizică şi matematică. (A. – 6 köt. Studii: primare în com. apoi a optat pentru a fi prof. – 1984. 7 apr. 1884. • Reghinul cultural. obţine titlul de dr. – 2 vol. 1940. • Compendiu de geografie universală. phil. n. – Cluj-Napoca : Dacia. Ercea – m. – Ungaria. 1934. Teodor. . a 2-a. 1891. : Caban-Exner. Studii: şcoala românească din Reghin. • Geografie pentru clasa a III-a gimnazială şi reală / Vol. – Blaj. 1906. 2001. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. natală. univ. Despărţământul Blaj. 1. dar studiază şi filozofia. Vol. A fost prof. – Kolozsvár.Czeglédy Rózsika. • Geografia: pentru clasele gimnaziale şi reale. 22 apr. 1902. 5. Dicţionar esenţial. Tribuna (1900). – 340 p. de geografie şi ştiinţele naturii. Asia şi Africa. Lucrări publicate: • Statica. – 2. prof. Teologică Catolică. 1895. – 1887. Membru al Comisiei Naţionale de Automatizare a Calculului Construcţiilor. Ambroziu.) CEONTEA. – 1893. Blaj. 1884. 10 aug.. • Pluralitatea lumilor locuite.4. 3. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. la Univ. • Compendiu de geografie universală. canonic mitropolitan. – 324 p. 3) plantele pe care femeile le întrebuinţează la colorat. al I Ped. Vicar general arhiepiscopal (1929-). din Cluj (1890). Arad. Autor a numeroase lucrări ştiinţifice şi de popularizare apărute în diferite publicaţii periodice ale vremii: Anuarul lic. – Arad. Din 1930 devine canonic. la Univ. a 2-a. ca bursier la Univ.. • Geografie pentru clasa a I-a gimnazială şi reală / Vol. – Arad. – Vol. 2) plantele medicinale. . 2. gimnaziul greco-catolic din Blaj. (F. a 3-a. – Arad. Budapesti Hírlap (1902). În timpul studiilor a fost unul din prietenii lui M. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Blaj. – Blaj.) CHEŢIANU. T. – Ed. din Budapesta. este numit dir. – Blaj. – Ed. köt. • Botanica pentru clasa a V-a gimnazială. – Blaj. A fost membru în Secţia de Ştiinţe din cadrul Astrei. Deda – 29 dec. 1. 2. – Arad. în 1918 intră în administraţia bisericească fiind inspector şcolar arhidiecezan până la moarte. botanist. n.Blaj. din Cluj aprofundează cunoştiinţele despre natură. – 2000. studii secundare la Col.: 1) plantele în poezia populară. – Europa.

tenis. Mircea.4. Specializări: Bucureşti (1979. 1908. : Brediceanu Kajusz Czeglédy Rózsika. univ. Referinţe: • Who’s Who in the World. Chiorean. – XIV. Referinţe: • Foaie scolastică. A publicat articole în reviste de specialitate: Medicina et pharmacologia experimentalis (1967). I. Fac. Nicolae. 1 mai 1909.. Seiceanu. 1907. 1909. prof. 1991. 3...în colaborare: • Genetică medicală. E. în medicină. Fundaţia „O. Lucrări publicate: • Imunobiologie pentru chirurgi şi anesteziologi. Activitate ştiinţifică în domeniile: citogenetică. conf. Distincţii: „Omul anului 2001. – 1942.) CHIOREAN. okt. 1984. – Blaj. 11-12. nr. Studii: Lic. – Bucureşti. – Bucureşti. 2001. Specializări: Bucureşti (1968. Soc. 1. Studii şi cercetări de embriologie şi citologie. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Lucrări publicate: • Chimie : curs. Hobby-uri: muzica de operă. nr. 4. medic primar (1969-90). prof. • Medicina intensivă / M. medic. – Vol. Viteazul” Turda (1944-52). chimist. – Bucureşti. • Anestezie clinică / Sub redacţia I. clasică. – 6 köt. – Cluj-Napoca : Clusium.. IMF Cluj.. . 1908. • Stăpânirea pământului prin muncă şi carte. Lucrări practice / L. 2.în colaborare: • Cercetări medicale. • Enciclopedia cugetarea / Lucian Predescu. Cluj (1944-52). Bruxelles (1973). conf. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). • Îngrijirea sănătăţii. univ. A. Activitate profesională: preparator. genetică clinică. Europeană de Anestezie. (O. Cardan. 4 oct. asist. univ. 1983. cu teza: Modificări citogenetice induse prin unele medicamente psihotrope (1977). M. 1990. Seria Citologie (1969). – TgM : Prisma. n. 1907. Revista de medicină şi farmacie (1995). – 1907. T. Sebe B. – 372 p. 1982). Referinţe: • Népújság. – Vol. 1998. – p. UMF TgM (1964-94). prof. Cluj – m. 1968. – Új sorozat. de Biologie (1952-57). • Foaie scolastică. – 1997. medic. univ. • Cuvântare funebră. – 114 p. Iernut (1964-69). köt. Fac. 1939-1944.) CHIRILĂ. UMF TgM. specializare biologie. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. electrofiziologie. Babeş. Dr. univ. în medicină (1982). 6 mai 1933. T. Babeş. 2004.) • Genetică medicală : curs pentru uzul studenţilor. Fac. (A.” Membru în WFSA. 120-121. Cluj-Napoca. Dr. Membru în Soc.. – 1909. – Reghin. Chiorean. UPM TgM. • Istoria naturală: pentru clasele gimnaziale şi reale. – Blaj. 9-10. 1940.. conf. 2004. (F. – TgM : UMF. . Vol. Univ. (Al. – 2001. • Reghinul cultural. Hobby-uri: muzica populară. oct. univ. – Blaj. – Vol. Activitate profesională: medic de circumscripţie. automobilism. Teoretic de Fete. de Medicină Generală (1958-64). – Cluj-Napoca : Dacia. de Medicină Generală (1957-1963). 1995-1996). Univ. T. Tăslăuanu) • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. Acatovski. Vol. prof. medic specialist secundar. Cristea. univ. . Colaborator la Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1991. 310 p. • Din botanica poporală. Cluj-Napoca (1976). Lucrări publicate: CHIOREAN. 1 iun. dr. Română de Anestezie. 1996). Domenii de cercetare: imunologie aplicată şi anestezie terapie intensivă. 1934. – TgM : IMF. Studii: Lic. Teoretic „M.Oameni de ştiinţă mureşeni • Igena şcolarului. fotbal. . 1988. – 1998. – 1907. Naţională de Biologie Celulară. Livia – Sabina. 1999. de Biologie (1952-57). (1993-). Fodor”. – 1999. T. parapsihologie. – 1911. 7. – Budapest. Soc. Gulyás Pál. Fac. Ceanul-Mic (CJ). şef lucrări. (A. IMF Cluj. n. – Blaj. Ciurea) • Luceafărul.. univ. 1940. 4 [A-C]. – TgM : UPM. • Florian Porcius Cato ca botanist.

Cluj (1948). Română pentru Studiul şi Combaterea Buruienilor. Studii: lic. Studii: Lic. : pl. fertilizarea culturilor pe solul brun luvic. stagiar (1972-78). 1996. Bogata de Mureş. • Lucrări practice de chirurgie / Traian Chirileanu. 1. Gh. T. – 1991. Analele Univ. Lucrări publicate: .în colaborare: • Merceologie. din Oradea (1994. cercetător ştiinţific principal gr. univ. • Tehnologia culturii grâului în nord-vestul României. 9 ian. (A. – 1987. Dr. pe care o conduce până la pensionare (1989). A. – ClujNapoca. şef de lucrări la disciplina Agricultura generală Fac. I (2001-). Dicţionar esenţial. . 1998. medic. cereale şi plante tehnice (1985-87). – 2003. este autoare a 97 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Analele ICCPT (1980. 2003. 1948. – sl : sn. Cornel Domuţa. prof. Produse vegetale. gr. prof. 1989. – 261 p.) CHIRILEANU. – Vol. Traian. III (1991-98) şi gr. n. Cluj-Napoca. Referinţe: Baza de date BJM. 2. Activitate profesională: lucrează în clinicile chirurgicale din Cluj (1944-49). 19621987. anatomist din şcoala prof. • Anatomie topografică / Traian Chirileanu. • Tehnologia culturii porumbului în nord-vestul României. de Zootehnie Cluj (1969-78). (A. de Agronomie şi Medicină Veterinară Iaşi (1996). 1978. Cornelia Ciobanu. Scos din funcţie pe motive politice. Kaufmann. Domenii de cercetare: eficacitatea aplicării noilor erbicide în combaterea buruienilor. Teoretic Luduş. –2. – Cluj. Probleme de agrofitotehnie teoretică şi aplicativă (1985-86). dăunătorilor şi buruienilor principalelor plante de cultură. Papilian. ing. – 47 p. com. Fac. – 1988. Activitate profesională: ing. sa. II (1998-2001). Nyiregyhaza (2000-01). univ. germană) TgM. vol. reîncadrat în 1953 la IMF Cluj.în colaborare: • Cancerul gastric / Sub redacţia I Chiricuţa. Bucureşti (perioada refugiului). Lucrări de laborator. de Protecţia Mediului Oradea (2001). 71. Lucrări publicate: . 1996-02). • Cercetări agricole în Crişana / Gheorghe Ciobanu. T. T. Vol. Soils Newsletter (1999). Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Cosma. E. de Medicină la Sibiu. absolvă ca şef de promoţie. Aiud (1942).Biblioteca Judeţeană Mureş • Lucrări de laborator. 16 oct. Fac. cercetător ştiinţific. • Prognoza apariţiei bolilor. – Oradea : Editura Univ. p. Referinţe: • UT din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. cercetător ştiinţific (1981-90).în colaborare: • Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la dezvoltarea agriculturii din zona centrală a Câmpiei de Vest – 25 de ani de activitate. Cornelia. • Patologie chirurgicală / Traian Chirileanu şi alţii. TgM – m. Analele Univ. la Clinica Chirurgie III (1977-). . Debrecen (2002). 2001). – TgM : UPM. 1984-86. 1991. • Gastroenterologie preventivă.) CIOBANU. 1950. Cluj. agronom. Sâniacob. – sl : sn. cercetător (1979-81). – 1980. 2000. la Reghin (lb. 3 noi. Journal of Agricultural Sciences. A colaborat la diferite reviste de specialitate. (A. în agronomie cu teza: Contribuţii la studiul biologiei şi combaterii speciei Apera spica-venti (L) PB din cultura de grău de toamnă. Corodan. 1923. • Litiaza biliară / Traian Chirileanu şi alţii. – 1981. – 2003. n. – 2003. Oradea. – 2001. – Bucureşti : Academiei RSR. Membră în Soc.) . agronom la SCDA Oradea ocupând diferite funcţii: ing.

Cluj. ing. Journal of Agricultural Sciences. 1910. univ. 4 aug. Institutul Agronomic Cluj. autor a 86 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Buletin Ştiinţific Studenţesc (1972). 1984. • Agrochimie. Fac. Domuţa. 1992. 2001). 8 tehnologii originale. I (1992-98) în cadrul SCDA Oradea. în biologie (1948-). – Oradea : Editura Univ. doc. Cornelia Ciobanu. 19621987. cercetător ştiinţific (1978-84). Îşi sfătuieşte elevii să dovedească pasiune pentru ramura de . 1996-97). Fac. cu aluminiu a solurilor acide din nord-vestul ţării. Analele Univ. 1995-96. optimizarea aplicării fertilizatorilor organici şi minerali în vederea ecologizării nutriţiei plantelor. Cornel Domuţa.în colaborare: • 20 de ani de activitate ştiinţifică a Staţiunii de Cercetare pentru Combaterea Eroziunii solului Perieni. secretar ştiinţific (1987-92). şef de laborator. • Cercetări agricole în Crişana / Gheorghe Ciobanu. 1998. Studii: Lic. de 3 ani (1960-1974). 1949. dir. Cerghizel. – Oradea : Univ. Debrecen (2002). Oradea. • Tehnologia culturii grâului în nord-vestul României. de 3 ani (1942-1974). • Tehnologia culturii porumbului în nord-vestul României. rector la I Ped. • Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la dezvoltarea agriculturii din zona centrală a Câmpiei de Vest – 25 de ani de activitate. de Biologie-Geografie şi la I Ped. (1995-03). Lucrări publicate: • Metode agrochimice de analiză. n. botanist. Tirimia – m. • Eroziunea solurilor din Bihor în contextul sistemului de agricultură durabilă / Gheorghe Ciobanu. univ.Oameni de ştiinţă mureşeni CIOBANU. • Agricultura durabilă pe terenurile arabile în pantă din Bihor. prof. în agronomie. • Testarea mijloacelor de protecţie a plantelor. potasiu şi fosfor asupra culturilor în condiţiile solurilor brun luvic. „Al. Dr. Papiu Ilarian” (-1928). de Economie Agrară (1976). conf. de Ştiinţe Agricole. n. Buletin informativ pentru cadrele de conducere din agricultură (1988). cereale şi plante tehnice (1979-80. cercetător ştiinţific principal gr. Primul discipol al savantului Emil Pop. Fac. univ. Studii: Lic. Gheorghe. bursier la Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică Viena (1992-93).. – 2003. Analele Univ. 4. 1974. interpretare şi îmbunătăţire a fertilităţii solului. Dr. „V. 14 iul. SCDA Oradea (1998-).) CIOBANU. Teoretic Luduş. agronom. – 2003. Oradea. T. Analele SCCP Dăbuleni (1984). Babeş“ Cluj. – 1988. 2002. (A.. 1989. Asoc. din Oradea (1994-01). Activitate didactică la Univ. – Oradea : Univ. dir. – Oradea. – 1975. III (198487). Cluj. Produse vegetale. Analele ICDA (2003). Domenii de cercetare: influenţa îngrăşămintelor chimice cu azot. 2003. – 2003. Referinţe: Baza de date BJM. 1995). 1970-1973). a 3 proiecte de contract. Analele Univ. Nyiregyhaza (2000-01). 12 apr. Comitetul Internaţional pentru Îngrăşăminte.. Ioan. Oradea. Soils Newsletter (1994. II. . utilizarea izotopilor marcaţi în agricultură. Univ. C. prof. Redacţia de Propagandă Agricolă Bihor – Oradea (1985-86. cercetător ştiinţific principal gr. • Proceeding CIEC Romanian Academy. prorector (19521956. disciplina Agrochimie. 2002. Membru asociat în Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice. 1984-86). – 2001. UBB. Colaborează la Dicţionarul enciclopedic român. 2003. – 1993. Activitate profesională: cercetător (1972-78). creatorul şcolii palinologice române la Cluj. Naţională de Ştiinţa Solului. de Protecţia Mediului Oradea (2004-). de Agronomie şi Medicină Veterinară Iaşi (1996). vol. Analele ICCPT (1978-81. Timişoara (1995).

Fac. Referinţe: • Who’s Who în România. din Iaşi. Anuar 19951996. – Bucureşti : Ceres. 1924. – Focşani : Neuron. • Botanica pentru clasa a VIII-a. 1998. management comparat şi teoria economică a inovaţiei. (A. agronom. • Studia Universitatis Babeş Bolyai : Index alphabeticus. Studii: Gimnaziul Lic. Industria uşoară. • Probleme ale dezvoltării economice intensive. de Ştiinţe Economice. – p 87. lector univ. agronom. 101-102. Asoc. „Al. Catedra Management-Marketing. 80. Ioan. Tribuna CIORLĂUŞ. Naţională de Contabilitate din Franţa. „Petre Andrei” Iaşi. 22 iul. 1977. Premiul Oskar al revistei Capitol pentru volumul Management strategic (1998). Univ. . Referinţe: Baza de date BJM. Activitate profesională: asist. (1998-). 1960-65 (1986). Atanasie. Revista Română de Statistică. – p. – p. „Al. – 1966. univ. 1956-1963. – 186 p. a obţinut trei diplome de inovator. – 328 p. 1975. în ştiinţe agricole. Lucrări publicate: • Erbicidele. Dr. – Iaşi : Polirom. n. ing. : fig. Lic. • Morfologia plantelor. Principiile şi practica combaterii buruienilor. Lucrări publicate: • Botanica farmaceutică. Distincţii: menţionat în volumul Univ. – Bucureşti : EDP. – 1995. 73. muzica simfonică. . 134. 2003. Specializări: Univ.în colaborare: • Planificarea şi prognoza dezvoltării economicosociale. 1964. Ionică. – 263 p.în colaborare: • Compendiu de botanică / I. Dicţionar esenţial. .. – p. în economia industriei cu teza: Eficienţa economică a introducerii progresului tehnic în industria textilă (1987). 1994. A. – 327 p. prof. • Managementul firmei. Ciobanu. – 2000. 1971. Lucrări publicate: • Strategii de management. – Cluj : BCU Cluj. Activitate profesională: ing. I. Univ. – Ediţia a 2-a. 1995.) CIOBANU. – Cluj : BCU Cluj. cu perseverenţă şi cu efort ştiinţific planificat încă din prima zi de şcoală. 2002. – Bucureşti : EDP. „Al. n. 122. Dr. iar pentru reuşită să muncească cu dragoste. • Clujeni ai secolului 20. Instituţii şi specialişti în management din România. cu seriozitate. Ca o recunoaştere a competenţei profesionale a fost ales în funcţia de conducere a Filialei Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Cluj-Napoca. – 1979. Publică peste 70 de articole şi studii în reviste de specialitate: Analele Univ. T. – p. Domenii de cercetare: management strategic. Referinţe: • Studia Universitatis Babeş Bolyai : Index alphabeticus.Biblioteca Judeţeană Mureş activitate pe care şi-o aleg. Ioan Cuza” Iaşi. economist. – 1967. – 1989. 1950. • Management. Dauphine (1991-92). 1964-1970. 1965. univ. Paris. • Management strategic. Cuza” Iaşi. a participat la simpozioane naţionale şi internaţionale. p. Anuarul Ştiinţific al Fundaţiei Academice „Petre Andrei” Iaşi. – Bucureşti. 15 iul. – 471 p. lectură. – Bucureşti : Editura Medicală. Teoretic „Unirea” TgM (1965). „Al. Univ. Studii de caz. (A. – 480 p. Hobbyuri: sport. Membru în AGER. – 1994. – Iaşi : Univ. a extins producţia unor specii valoroase de plante furajere (Lalium italicum). 1972. • Morfologia plantelor. 210. Almaşu (SJ). Cuza” Iaşi. T. Domenii de cercetare: a extins hibrizii de porumb în Transilvania. Premiul Univ. Căpuşu de Câmpie. „Al. – 1994. 119. • Fundaţia Internaţională de Management. • Liceul „Al. 90. conf. 153-154. – 1948. cercetător principal. – p. prof. (1979-). univ. (1973-). univ. (1993).) economică. I. TgM (1969). • Botanica pentru liceele agricole. Papiu Ilarian”. elaborează noi tehnologii privind utilizarea erbicidelor în combaterea buruienilor din diferite culturi. Staţiunea de Cercetări Zootehnice din TgM. Fac. de Ştiinţe Economice. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. Ioan Cuza”.

F. Asoc. n. • Managementul resurselor umane : curs. Lucrări publicate: • Ideea de la concept la implementare. • Combaterea crizei agricole. Sânger – m. „Cipăianu 714“ şi porumb „Dinte de cal de Ţigăneşti“. – 120 p. Bucureşti. Specializare postuniv. sat. Vatra. Are contribuţii la ameliorarea unor plante agricole: soiurile de grâu „Cipăianu 184“. Membru în Asoc. cercetător ştiinţific. Real. Viitorul social. psihologia inovării. secretar general la Ministerul Agriculturii (1918-19). Hobby-uri: grădinărit. Gen. lectură. – 1927. Florin. şi Domenii (1934-). prefect de Piatra Neamţ (1917). Săldăbagiul-Mic (BH). Univ. dir. sociolog. Centrul de Sociologie Bucureşti (1970-74). Chimitelnic. de Filosofie (1966-70). Gimnaziul Căpâlna (1959-62). preş. Centrul de Inventică TgM (1993-99). A publicat peste 300 de articole ştiinţifice în reviste de specialitate: Contemporanul. 1940. dir. (A. senator (1922-28). – TgM : UPM. Gulyás Pál. A. – 1929. ing. – 1996. 1957. 1921. (1909). Revista de filozofie. 10 aug. general al Cooperativelor. 2000. . – TgM : UPM. Participă la peste 1500 de conferinţe. 2000. UDC TgM. agronom. unde a obţinut diploma de dr. Decurs. – 2001. subsecretar de Stat la Agr.. Referinţe: • Dicţionar de sociologie. Agenţia de Resurse Umane a Centrului de Management şi Dezvoltare TgM (2000-). – Bucureşti : Institutul Naţional de Sociologie. – 1931. • Etica şi responsabilitatea managerială.. 8 mart. managementul resurselor umane.) CIPĂIANU. 1999. – 180 p. acţiuni civice. – 1921. Centrul de Ştiinţe Sociale TgM (1974-80). Tribuna.4. • Marketingul şi piaţa ideilor. general al reformei agrare (1920-22). – 368 p. – 2002. UAT TgM (1993-). – TgM : Multimedia CNI. 1933-34) şi ministru plin la Agr. plimbare. n. Domenii de cercetare: sociologia dezvoltării sociale. – 6 köt. • Inovarea şi sfidările schimbării. cercetător ştiinţific principal. psihologia massmedia. – 1930. Săldăbagiul-Mic (1955-59).Oameni de ştiinţă mureşeni CIOTEA. II. Fac. managementul organizaţiilor. • Înrâurirea reformei agrare. • Metode de cercetare sociologică. 1939-1944. – 1942. – Budapest. Studii: Şc. – TgM : Multimedia CNI. – 242 p. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Creţu. 1948. Studii: a urmat Şcoala Superioară de Agricultură Herăstrău (1898-99) şi Institutul Agronomic din Leipzig (1906-09). Sociologilor din România (1995-). în sociologia comunicării: Bucureşti (1982-83). al Casei Rurale (1936-1938) şi al Casei centrale a cooperaţiei şi împroprietăririi (1925-40). • Organizarea şi încurajarea agriculturii. – 210 p. • Managementul performant al resurselor umane. – Bucureşti. gr. – 2001. Tripon. Centrul Militar Judeţean (1990). Bucureşti. 4 nov. Referinţe: • Enciclopedia Cugetarea / Lucian Predescu. Gheorghe I. . psihologie militară. sociologia politicii. 2002. Lic. Ciotea. 1993. a fost dir. congrese şi simpozioane. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. psiholog principal. – Új sorozat. . sociologia comunicării. • Desvoltarea agriculturii. şi Domenii (1923-30. 1878. Activitate profesională: cercetător ştiinţific. asociat. – Bucureşti. T. 1993. • Bazele ştiinţei politicii : curs. com. lector univ. – TgM : EFI-ROM. UPM TgM. Psihologilor Militari (1999-). – 170 p. Tinca (1962-66). : Brediceanu Kajusz Czeglédy Rózsika. deputat de Turda (1931 şi 1933). • Viaţa economică a satelor.în colaborare: • Viitorul ne preocupă / Coordonatori: S. köt. Lucrări publicate: • Exploataţiunile agricole. A lucrat la Ministerul Agriculturii (1911-).

univ. Industrial „Unirea”. prof. Rădulescu. şef de catedră.Biblioteca Judeţeană Mureş • Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. Studii: primare la Zetea.. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. – Sl : sn. a numeroase tehnici originale şi a unor produse proprii. köt. • Asigurări. de şef de secţie (1959-74)..în colaborare: • Sebészeti jegyzet. (F. Referinţe: • Cuvântul liber. „Al. : Az áltlános sebészet alapvonalai. an XV. în medicină (1972). şi conducător de doctorate. 1996. (1990-92). „Al. – 1985. sa. – 1979. economist. Studii: Lic. univ. Membru în AOŞR şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi. 5 sept. Fac. sa. CIUGUDEAN.) CISTELECAN. – p. Cuza” Iaşi.– Budapesta. 256. 2003. 1994. Brăteni (BN). conf. 176. – Sl : sn. autor a numeroase studii şi lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate şi în volumele sesiunilor ştiinţifice. prof. început la Odorhei şi terminat la Alba Iulia.) CISTELECAN. eficienţa şi finanţarea investiţiilor. I. Gh. Lic. nr. • Orvostudományi Értesítő. n. prof.. – 1982. Dr. economist. – Sl : sn. Zetea (CV) – m.. Banca Naţională din Cluj-Napoca. apoi a primit titlul de dr. M. sa.T. Dr. Ciugudeanu. (1994-2000). Lucrări publicate: • Asigurări comerciale. Westfalia din Münster (1974-90). C. 230. Centrul Şcolar MIU. univ. : OGYI. de Ştiinţe Economice din Cluj şi TgM. Univ. Lazăr.. Publică 7 cărţi. p. 2. 6. 4. Între anii 1946-1948 lucrează la Clinica de Ginecologie. a fost timp de 20 de ani şeful Clinicii de Ortopedie. 2004. prof. Univ. 9 ani dir. Specializare în asigurări la Orleans (1999) ca bursier al guvernului francez. TgM. 29 dec. de Ştiinţe Economice. sa. – 240-365 p. p. 10 manuale şi culegeri de probleme în scop didactic. – Sl : sn. 76. rész : Sebészeti propedeutika. (A. până la prof. • Transplantări şi grefe osoase şi cartilaginoase / Al. prof. univ. Rodica. „Al. absolvită la TgM (1949). – 348 p.) • Contabilitate financiară. T. 103. (A. Institutul de Ştiinţe Economice Bucureşti.) . T. p. autor de cursuri univ. – p. (1974). (1951-). medic ortoped. 1942. al Serviciului de Urgenţă. specialitatea finanţe (1974). – 1. n. T. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 21 mai 1938. • Buget şi fiscalitate. (1990) în cadrul Fac. (A. Autor a sute de lucrări ştiinţifice. Membru în numeroase soc. al Policlinicii Speciale cu plată. n. – Sl : sn. – Sl : sn. – Mv. 3 mart. „Unirea” TgM (1955-59). Fac. medic primar şi adj. Lic. Papiu Ilarian” TgM (1955). asist. • Management investiţional. 1924. 7 sept. Şcoala Tehnică Postlic. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. A străbătut toate treptele carierei univ. consultant (1992-94). 20 iun. Studii: Lic. – Bucureşti: Editura Academiei RSR.. Referinţe: • Cuvântul liber. TgM (1957). în economie. 1994. catedra de finanţe-contabilitate (2000-). Economic. 1994. Ioan Cuza” Iaşi. (necrolog) • Genersich Antal emlékkönyv. – [1995]. sa. Chirurgie şi Urologie TgM preparator la Clinica Chirurgicală IMF TgM (1949-51). de Medicină Generală. F. prof. univ. UPM TgM. M. • Economia. sa. ştiinţifice din ţară şi străinătate. an 7. univ. fiind numit şef de lucrări la secţia de ortopedie. sa. de specialitate. 1953. 6 ani dir. Lucrări publicate: . Lucrări publicate: • Bazele contabilităţii. Dr. doc. Cornel. univ. cu teza: „Eficienţa utilizării fondurilor” (1984): Activitate profesională: inspector. 18 apr. lic. revine la UMF TgM ca prof. nr. Niculescu. 2. Domenii de cercetare: studierea pieţelor interne şi externe şi bazele marketingului. Referinţe: • Cuvântul liber. univ. – 305 p. – TgM : UPM. lucrează în cadrul Clinicii de Ortopedie-Traumatologie a Univ. 1975. A. univ.

nr. Viena. – 109 p. şef lucrări. T. 2 brevete de invenţie. UPM TgM (2001). 1972. Domenii de cercetare: dispozitive electronice pentru comanda motoarelor „pas cu pas”. – 61 p. Iaşi (2001). al Sindicatelor. • Electrotehnică : curs. electromecanic. – TgM : IIS. respectiv dimensional . Naţională de Biologie Celulară. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul ştiinţific al Univ. UT TgM (1978-00). • Tehnologie farmaceutică pentru asistenţi de farmacie / Sipos Emese. 2003. farmacist.Oameni de ştiinţă mureşeni CIURBA. 1993-95. univ.) Gheorghe Remus. Buletin Tehn. TgM (1953-60). 1984. sport. • Noţiuni fundamentale de electrotehnică. Adriana Ciurba. Dr. în farmacie cu teza: Contribuţii la tehnologia formelor farmaceutice cu cedare controlată (2001). liniar sau rotativ oscilante. – [1995]. Revue Roumaine des Sciences Tehniques (1977). Studii: Şc. TgM. Specializări: TgM (1993. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – TgM : IISM. 15 TgM (1974-82). Gen.. conf. Lucrări publicate: . univ. – TgM : Tipomur. de Farmacie (1986-91). 1982). nr. IP Braşov (1970-74). în ştiinţe inginereşti . 1981. Lic.inginerie electrică . orvos– és (A. 15 contracte de cercetare ştiinţifică. 1997). – 66 p. Soc. – TgM : UMF. Membră în Soc. oscilatoare electrice cu mişcare rectilinie (2000). 2001). 6. Dr. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-95. F. Lic. Gen. aplicarea industrială a acestora. – 26 p. n. şef de lucrări (1997-03).intensivă a sistemelor de acţionare electrică neconvenţionale. Soc. Şc. şi Tehn. 8 TgM. (1995-97). 4 mai 1946. n. conf. (1977). de Etnomedicină. Munca de cercetare ştiinţifică concretizată prin 27 de lucrări publicate. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1977. Fac.în colaborare: • Formular cosmetic / Adriana Popovici. Membru AGIR. Reghin. autor şi coautor a 45 de lucrări ştiinţifice din care 15 publicate în reviste de specialitate. Lucrări publicate: • Integrarea numerică a modelului matematic al unui oscilomotor reactiv bistatoric în contratimp cu diode. farmacist primar (2002). matematică şi mecanică aplicate la studiul maşinilor şi acţionărilor electrice : curs. 1998-99). Specializări: Bucureşti (1972. – TgM : University Press. – Bucureşti : ICSCMA. 12 mai 1968. Adriana Daniela. din Braşov. – 342 p. referent la Revista de Medicină şi Farmecie TgM. 1978). Soc. Comisia Ing. Adriana Ciurba. 1997. maşini electrice neconvenţionale. Adriana Ciurba. coordonator a 22 de lucrări de diplomă. Teoretic „Bolyai Farkas” TgM (1960-64). Studii: Şcoala Generală nr. Activitate profesională: asist. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnologie farmaceutică / Mihai Giurgiu. Fac.J. Braşov (1975-78). şef lucrări. 1997. IP Braşov. Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale TgM (1991-93). de Mecanică (1964-69). Univ. modelarea matematică şi optimizarea constructiv funcţională. activitate didactică la disciplina Tehnologie farmaceutică în cadrul UMF TgM: preparator (1993-95). de Ştiinţe Farmaceutice din România. Distincţii obţinute: „Şef de lucrări evidenţiat” acordat prin ordin MEÎ (1987). – 137 p. medic specialist (1996). Studii şi cercetări de energetică şi electrotehnică (1972). (2003-). univ. 30 prototipuri şi modele de laborator originale. membră în comisii de specialitate. . univ. Ştiinţific al C.M. Activitate profesională: farmacist. Cluj-Napoca (1995). Hobby-uri: grădinărit. Spania (1996).. Română de Cosmetologie. UMF Cluj-Napoca. Sanitar TgM (198286). studiul acţionărilor electrice cu motoare electrice speciale.cu teza: Cercetări cu privire la acţionările cu CODOIU. ing. asist. seria A (1973..

1929. Medicale. de Medicină din Cluj (1948-54). efectul Levofalanului asupra sintezei splenice de hemolizine. 1998. 2000. • Maşini electrice : curs. Sturdza” Tecuci. membru în Cons. Darie. T. (1952). • Maşini şi sisteme electromagnetice de acţionare oscilantă : Sinteză. Dr. de lic. Parcurge primele trepte ale ierarhiei univ. Buletin ştiinţific. Studii şi cercetări de medicină (1959). teorie. – TgM : IIS TgM. • Sisteme de reglare automană a acţionărilor electrice cu motoare de curent continuu. 1994. Studii şi cercetări ştiinţifice (1955). şef de lucrări (1962-66). Revista de Medicină şi Farmacie / Orvosi. Revue des Sciences Médicales (1962). Sisteme de reglare automată a acţionărilor electrice cu motoare de curent continuu : curs. – Partea 2-a. – 46 p. Studii şi cercetări de fiziologie (1959). al Medicilor şi Farmaciştilor din TgM. Domenii de cercetare: a demonstrat efectul antianafilactic al clorpromazinei şi influenţa acestui derivat de 10fenotiazină asupra dinamicii formării anticorpilor. 1993. – TgM : UPM. • Automatizarea acţionărilor electrice.42-43. • Maşini şi acţionări electrice. – TgM : UT.în colaborare: • Acţionări electrice: Îndrumător de laborator. III Ing. – TgM : UT. Medicina internă (1974). N1benzoil-N2 – cloracetil-hidrazina. 1998. univ. în penultima cl. Îndrumător de proiectare. (1972-2004). Studii: primare la Tecuci. • Maşini electrice : curs. – Bucureşti : Editura Tehnică. „Aurel Vlaicu” Orăştie. N1-pmetoxi-benzoil-N2 –cloracetil-hidrazina. a fost secretar (1967-68) şi membru în Cons. – Partea 2. univ. preparator univ. Acad.120p. medic. Acta biologica et medica germanica (1961). la Catedra de istoria medicinei (1990-2004).. şef de secţie.Biblioteca Judeţeană Mureş • Contribuţie la cartea “Vibratoare electrice” de dr. 1991. – TgM : UT. Col. Culegere de probleme. la catedra de fiziologie a IMF Cluj. decan (1972-81). (A. de Lucian Blaga şi Istoria filozofiei. – TgM : UPM. din Cluj: Filozofia culturii. Bariţiu” Cluj. medic specialist de explorări funcţionale (1961-70). „G. . S. ing. – 60 p. (1953). optimizări. 1983. – Partea 1. • Maşini electrice : curs. – 210 p. Revista Medicală (1966-87). Ştiinţific al IMF TgM. continuă la disciplina fiziopatologie a IMF TgM conf.benzoil-hidrazina. Fac. . • Maşini electrice convenţionale : probleme de regim staţionar. Seria de şt. – 238 p. ca şef de promoţie cu media generală 10. – 1982. asist. – TgM : UT. • Maşini şi acţionări electrice (pentru subingineri). 1987. : Automatizări industriale şi electroenergetice. Tecuci (GL). N1-benzoil-N2 – iodacetil-hidrazina şi N1-p-metoxi-benzoil-N2 – iodacetil-hidrazina. – 50 p. prof. Allergologia et Immunopathologia (1976). 1999. Serviciul de explorări funcţionale. 10 oct. Sanitar Jud. Îndrumar de laborator / R. (1946-47) frecventează şi cursuri ale Univ. „D. – 1991. Jud.és Gyógyszerészeti Szemle (1991-01). Lic. – 250 p. – 92 p. 1991.. – TgM : UPM. „Radu Negru” Făgăraş (1948). (1969). • Maşini şi acţionări electrice. • Electrotehnică şi maşini electrice : curs. Clujul medical (1960). • Îndrumar de proiectare la maşini şi acţionări electrice: An. 1993. – 198 p. – p. Allergie und immunologie (1971). p-metoxi. prof. S. Lic. Lic. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări experimentale asupra fracţiunilor cromatografice ale globulinelor serice în cursul reacţiei de adaptare la stimuli nespecifici şi antigenici (1967). TgM : UT. – TgM : UPM. medic primar (1970). – 338 p. proprietăţile imunobiologice ale unor derivaţi sintetici ai hidrazinei: benzoilhidrazina. Referinţe: Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. Pop. – 169 p. a redactat cursuri şi lucrări practice de fiziologie şi . univ. univ. Rezultatele cercetărilor – cca 150 lucrări – sunt publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Curierul medical. 1996. Roşca. RPR (1952). Lic.) COJOCARU Aurel. – 60 p. – TgM : UPM. Archives de l’Union Médicale Balkanique (1976). D. n. de D. Codoiu. – 1979.

participă la numeroase conferinţe. – 288 p. conf. A.. – TgM : IMF. – 2000. natală. – 278 p. – TgM. univ. 1969). 2: 1979. univ. . Fac. (1998-).) • Managementul cercetării. AOŞR. – TgM : UDC. univ. Dicţionar esenţial. de Medicină Generală (1973).Oameni de ştiinţă mureşeni fiziopatologie. vicepreş.– Partea 2. 1999. – TgM : UDC. – 215 p. pancreasului. COMAN. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20.) COPOTOIU. activitate didactică în cadrul IMF TgM. de Fiziologie a USSM (1960).432 p. – 317 p. – TgM : UMF. univ. 1977. • Economia mediului. IMF TgM. (1994-98). (1972-73). univ. matematician. Spitalul Clinic Teritorial nr. Generală nr. Americană de Matematică. Sanitară Jud. – 271 p. Medicilor şi Farmaciştilor Mureş. la Fac. • Tehnologia fabricaţiei produselor industriale : curs / Gheorghe Coman. de Imunologie (1972). Lucrări publicate: • Analiza valorii. TgM (2002-04). de Imunologie (1972). Jiu. din Cluj. 1978. Al. chirurgia cancerului calorectal şi gastric. 1936. 2. Clinica de Chirurgie I. de Matematică şi Informatică. Activitate didactică univ. Fondează filiala din TgM a Soc. n. catedra de calcul numeric şi statistic. Roth. şef de lucrări (1990-94). Spitalul Clinic Jud. 2000. 1: 1977. T. de Ştiinţe Medicale (1954). 3 Tg. – Vol. • Introducere în informatică / Gheorghe Coman. Gheorghe. Uniunea Medicală Balcanică (1971). univ.-Bogdan Murgu. a III-a.. Lucrări publicate: • Curs de fiziopatologie şi lucrări practice. „Steaua RSR” cls. 24 ian. Membru în Soc. de Matematică. (A. 1968). 2000. Partea 1. prorector ştiinţific la UMF TgM (1997). în matematică (1970). Bucureşti (1965. Comisia Naţională de Imunologie a Academiei de Ştiinţe Medicale. . vicepreş. Cons. a III-a. prof. Oficiul farmaceutic TgM (1974-75). Vol. Dir. rector UMF TgM (2004-). „Prof. n. evidenţiat”. Mureş (1973-74). Grindeni. Distincţii: „Ordinul Muncii” cls. Italia-Florenţa (1970). asist. 3. • Istoria medicinei : pentru uzul studenţilor. din 1961. • Istoria farmaciei. – 214 p. T. abdominală. de Fiziologie a USSM TgM (1967). în medicină cu teza: Studiul comparativ al complicaţiilor postoperatorii precoce între rezecţiile anterioare şi rezecţiile abdominoperinealepentru cancer rectal (1992). – TgM : UDC. – p. 107. Berlinul de Vest. 80. Activitate profesională: medic intern. membru în Uniunea Soc. Lic. Studii: Univ. Domenii de cercetare: chirurgia experimentală oncologică. Cojocaru şi alţii. – Vol. 1999. medic medicină generală. Col. Dr. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). Uniunea Internaţională a Soc. asist. medic. com. . Studii primare în com. Partea 1. stagiar (1976-80). – p. Frenţiu. – sl : sn.. titular (1980-90). Jiu (1966). Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999.în colaborare: • Allergy in the World / Al. Băleşti (GJ). prodecan al Fac. Specializări: Cluj (1958. chirurgia de urgenţă şi vasculară (varice). decan al Fac. Dancs (1975-76). 2000. – 1976. 1998. a introdus în 1994 la Clinica Chirurgicală I TgM chirurgia laparoscopică. – 340 p. Vol. simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale. prof. prof. – Cluj-Napoca : Dacia. chirurgia splinei. dir. „Tudor Vladimirescu” Tg. Dr. – Vol. 1982. 3: 1980. 1 TgM). Şc. – TgM : UDC. de Matematică şi Fizică (1987-1989). 29 mai 1948. Constantin. M.în colaborare: • Introducere în teoria ecuaţiilor operaţionale. Soc. (A. com. Fac. Soc. .. de Matematică şi Informatică.

Scoţia. Membru în Soc. Activitate profesională: medic specialist neurolog (1961-71). autor şi coautor a peste 130 de lucrări publicate în ţară şi străinătate. TgM. cercetări în domeniul somnului normal şi patologic. Lucrări publicate: • Patologie chirurgicală. . E. Elveţia (1996). Franţa.în colaborare: • Patologie chirurgicală / Sub redacţia V. Şaguna” Braşov (1941-49). – 1976. Studii: Lic. 1 iun. A publicat în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista medicală (1965). Clin. 17 aug. acreditat pe lângă Comisia de Transplant a Centrului de Transplant TgM. – TgM : IMF. 1998. Olanda (1993).în colaborare: • Epilepsiile. Chirurgilor din Moldova. „A. epilepsiile copilului şi adultului. Electroenceph. – 1991. Neurologie. Sleep (1973. Proca. Revue Roumaine de Medicine. Bulgaria. Liga Internaţională a Medicilor de Pretutindeni. Urologie. ClujNapoca. Onoriu. IMF TgM (1971-84). 1975). Jurnalul Soc. Specializări în neurofiziologie clinică. T. Distins cu titlul „Asist. Psychologie (1981). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50. orvos– és (A. • Visul: Probleme de fiziologie. 1978. Oamenilor de Ştiinţă din România. Piatra Neamţ (1999). Specializări: Bucureşti (1989). – 1984. Nicolae Angelescu. evidenţiat în activitatea profesională”. – 1997. 8. n. Soc. Neurologie. • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia prof. Turcia. • Patologie chirurgicală pentru admiterea la rezidenţiat / Sub redacţia prof. de redacţie al Revistei de Medicină şi Farmacie TgM. dr. A participat la peste 50 de simpozioane şi congrese în ţară şi străinătate (Germania. 1930. premiul II la Simpozionul Naţional de Chirurgie. Proca. diagnosticul bioelectric al morţii creierului. éve.Biblioteca Judeţeană Mureş efectuând peste 1500 de intervenţii. medic primar neurolog expert în electroneurofiziologie clinică. . – Cluj-Napoca : Dacia. electroencefalografic şi poligrafic al unor manifestări paroxistice diurne neepileptice (1971). E. Română de Neurologie (1964-). EEG şi poligrafie. medic neurolog. Ungaria. activări medicamentoase în EEG. Română de Chirurgie Laparoscopică şi Suturi Mecanice. – TgM : UMF. Neurophysiol (1966). Grecia. for Research of Sleep (1972-). Soc. univ. Asoc. Neurochirurgie (1966). Psihiatrie. 1997. Bancu. Franceză de Chirurgie. – [1995]. • Cancerul rectal – actualităţi şi perspective. Română de Urgenţă şi Catastrofă. medic primar neurolog (1984-92) Spitalul Clinic Jud. – 1983. – Partea 1. – Vol. – Bucureşti : EDP. Asoc. Distincţii obţinute: „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (1969). psihologie şi patologie. • Patologie chirurgicală / Sub redacţia E. Archives Medicale Balkaniques (1971-73). European Soc. cercetător ştiinţific principal. SUA. – Vol. Dr. al revistei Chirurgia Bucureşti şi al revistei Cercetări experimentale medico-chirurgicale Timişoara. Săcele (BV). Română de Chirurgie. Domenii de cercetare: manifestări paroxistice diurne şi nocturne neepileptice la copii şi adulţi. Face parte din col. Urgenţe majore : curs. • Cuvântul liber. Membru şi vicepreş în Soc. 5. de Chirurgie Hepato-bilio-pancreatică. 2004. 1972. Uniunea Medicală Balcanică (1972-). Anglia.) CORFARIU. Italia). cercetări EEG şi poligrafice în bolile vasculare cerebrale. în medicină cu teza: Studiul clinic. membru fondator în Soc. . Soc. Lucrări publicate: • Curs de electroencefalografie. dr. analiza matematică a activităţii bioelectrice a creierului în epilepsii şi tumori cerebrale. Spania. IMF Cluj (194955). Române de Anestezie Terapie Intensivă (2001).

• Visul: de la medicină psihanaliză. Basel (1972). European Journal of Clinical Investigation (1972). 1998). metoda de apreciare a conducerii intraatriale. Basel (1975). – 503 p. la Clinica I Timişoara (1966-69). Dr. G. V. – Bucureşti : Universul. autor sau coautor a 232 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: British Heart Journal. 1977. prorector al UMF TgM. Brain Information Service.. Fiziologia Normală şi Patologică (1973). 1995-96. 1986. expert evaluator al MEN şi CNCSIS (1999-). 1990). 1968-75. 1971-72. cateterism stâng la patul bolnavului. 1984. 1984-89). L. 1979-80. univ. Cor et Experientia. Journal of Electrocardiology (1978). medic. News Letter (1985. Clinica Medicală I (1974-81). Domenii de cercetare: măsurarea presiunii venoase centrale. cultură şi filozofie / O. 1967). 1972. 1977-93. Giornale Italiano di Cardiologia (197172.) COTOI. L. Spitalul Regional Deva (1959-62). potenţial nod). Badiu. Revista MedicoChirurgicală Iaşi (1985). IMF Cluj. Studii şi Cercetări de Medicină Internă (1972). perfuzia arterială pe sondă. 1990). – 167 p. univ. Şimleul Silvaniei (SJ). Basel (1969. com. T. Referinţe: • International Directory of Sleep Researchers and Clinicians. conducător de doctorate. Corfariu. 1984. • Epilepsiile. 1988-89). 1982-86. sa. Foişoreanu. Policlinica Deva (1963-66). (1984-90). 1999-00). medic primar interne şi cardiologie (1968). cartografia precordială. 1982-86. 1973. conf. la Făgăraş. de la gradul de asist. Medicina Internă (1965. Aşgian. 1992-95. prof. recoltarea potenţialului Hiss şi studiul conducerii sino-atriale şi atrio-ventriculare. Corfariu. 1969-70. Activitate profesională: medic de circumscripţie. Acta Cardiologica (1976-77). microcateterismul flotant al inimii drepte. de Medicină şi Pediatrie (1984-89). Experientia.Oameni de ştiinţă mureşeni • Manifestări paroxistice cerebrale neepileptice / On. decanul Fac. (1990-). 1931. „Ovidius” Constanţa (1990). univ. 9 mart. 1994. – Bucureşti : Editura Medicală. Popovici. şef de lucrări (1972-74). Orvostudomány . Revue Roumaine de Medicine Interne (1967. Acta Medica Scandinavica (1973). studiul refractorităţii miocardului atrial şi ventricular. • Epilepsia şi convulsiile la copii / B. Spitalul (1969). Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1976. 1982. şef de catedră la Clinica Medicală (1982-84. Corfariu. Spitalul Raional Brad (HD) (1955-59). American Heart Journal (1974-75. Arad (1949). – 408 p. CERMA. Deva. • Patologia stărilor de veghe şi somn. Produse farmaceutice (1970. 1978-80). n. 1974). 1978. • Metode de neurofizilogie clinică. Romanian Journal of Gerontology and Geriatrics (1981-82. medic cardiolog. British Heart Journal (1972-73). Studii: lic. New York (1972. 1983-88. Popoviciu. Infomedica (1995). 1974-77). pericardiocenteza pe sondă. de Medicină (1955). arteriografie. Cardiologia. Simion. Timişoara Medicală (1965-66. Cardiology. Japan Heart Journal (1978). prof. 1983. 1968-69. electrostimulare cardiacă endocavitară tranzitorie şi permanentă. 1986). Berghiu (AB). Cor Vasa (1972-74). – Los Angeles SUA : University of California. Revista Medicală (1977-82. Revista del Seminario de la Catedra de Patologia Medica de Barcelona (1973-74). Analele Univ. Muncitorul sanitar (1982). 1988). – 1984. Physiology (1980-81. 1985). defibrilare electrică externă şi intracavitară. Anesthesiology (1974). Viaţa Medicală (1966. O. Sibiul Medical (1991-92). – Bucureşti : Editura Medicală. Fiziologia Normală şi Patologică. (A. în medicină cu teza: Presiunea nervoasă centrală în reanimarea medicală (1968). – 1984. 1980. 1994). activitate didactică univ. şef de lucrări în cadrul UMF TgM. Fac. univ. exploarea nodului sinusal (electrostimulare. 1998). – Bucureşti : Editura Medicală.

Domenii de cercetare: semiologie medicală. 1999). 1931. M. Română de Cardiologie.) COZLEA. Medie Tehnică de Comerţ TgM (1948-52). de Medicină. economist. Bichiş. . 26 nov. Grupul de lucru „Cardiopatie Ischemică” al Soc. membru în lotul naţional de atletism (1949-53). 23 iun. 1997. R. „Al. 2002. Spitalul Orăşenesc Motru (1978-79). – TgM : UMF. – TgM. SC Azomureş SA TgM (1963-94). 1967. în medicină cu teza: Evoluţia aritmiilor la bolnavii cu stări critice coronariene. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar gyógyszerészképzés 50 éve. Revista de Medicină şi Farmacie TgM. Cerma Italia. Europeană de Cardiologie. asist. com. jucător legitimat la volei. – 1971. ales cu ocazia „Zilelor mureşene”. Dr. – 307. Autor a 6 certificate de inventator şi 12 de inovator. nyelvű orvosés inter. Fabrica de Zahăr. autor şi coautor a 130 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1992. şef de secţie (2000-). 199702). – 1988. – Vol. 1968). Suction Electrode method in Clinical Investigation. Corneliu Dudea. Activitate profesională: revizor construcţii. şef de lucrări. 1978. Rolul tratamentului cu xilină (1993). Lucrări publicate: • Curs de semiologie medicală. • Fiziologia şi fiziopatologia hemodinamicii. . Laurenţiu.în colaborare: • Elemente de patologie medicală pentru anul 4 medicină generală şi pediatrie / Simion Cotoi. Lucrări publicate: • Elemente de policlinică medicală / Sub redacţia Simion Cotoi. Activitate profesională: medic COZOŞ. Clubul Corvinul Deva (1958-68). • Semiologie medicală : curs pentru studenţii Col. – TgM : IMF. – Bucureşti : Editura Medicală. medic.Biblioteca Judeţeană Mureş Értesito (1995-97. sat Nima. ISE Bucureşti. AOŞR. Deva (1959-61). Moronescu. de Finanţe şi Credit. Râciu. Membru în Soc.) (A. T. dr. Trustul 7 Construcţii Petroşani (1956-59). Hobbyuri: campion naţional la săritura în înălţime (1949). Studii: Lic. univ. S. – TgM : UMF. Referinţe: Baza de date BJM. Clinica Medicală II (actuală Clinica II): asist. • Monophasic Action Potentials of the Right Heart. Specializări: Bucureşti (1960. IMF TgM. stagiar (1979-83). Întreprinderea de Construcţii şi Drumuri nr. Activitate . Păun. Cotoi. şef serviciu contabilitate. Române de Cardiologie. cetăţean de onoare al oraşului TgM. Distins cu „Diploma de Excelenţă” acordată de UMF TgM (2001). 1980. economic. Luduş (1961-63). 1951. Rona Ladislau. Fac. (A. Nefrologia (1996). Şc. n. univ. Teodorescu-Exarcu. de Medicină (1976). disciplina Medicină internă II şi Terapie intensivă (1994-). Suedia (1969-70). Membru în Soc. 1997-00). expert în Cons. 2. 1983-94). nr. Fac. – 1995. 5 TgM (1966-70). Univ. Naţional al Cercetării Ştiinţifice. TgM. 1994. 2000. Ordinul Naţional „Serviciul credincios” în grad de cavaler (2002). • Insuficienţa cardiacă / M. Secţia Contabilitate (1952-56). Papiu-Ilarian” TgM (1945-48). de redacţie al revistelor de specialitate: Revue Roumaine de Medicine Interne. contabil şef şi dir. n. Jurnalul de Chirurgie Toracică (1996). • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. Revista Română de Cardiologie (1994. – 1985. face parte din col. activitate didactică în cadrul IMF TgM. Oficiul Farmaceutic TgM (1976-78). Studii: Lic. – Partea 1. medic de medicină generală. T. Andrei. 2 / Sub redacţia I. ediţia din 2001. medic primar adj.

– 184 p. . 1969-70. publică 126 de articole de specialitate: Analele UEDC TgM (1995-97). – Vol. ofiţer de pompieri. Bejan. • Protecţia la foc a obiectivelor nucleare. • Pompierii români în pragul mileniului trei / I. Vătava (1956-59). com. SUA (2000). – TgM : UDC. de Medicină de Urgenţă şi Catastrofe din România. – Bucureşti : Editura Tehnică. sat Râpa de Jos. 1946. – 2000. Gen. inspector de prevenire a incendiilor. Crăciun. – 1998. . 1996-00). 1996. Soc. – 100 p. – Cluj-Napoca : Dacia. n. Bucureşti (1991- 00). IP Cluj. – Ediţia 1. V. Ionel. – Editată de Ministerul Industriei Chimice. 1984. – 250 p. – p. A participat la 12 simpozioane şi reuniuni interne şi internaţionale. de Construcţii (1967-70). gestiunea calităţii. Revista generală de contabilitate şi expertiză (1965-67. audit financiar (1998). Şc. III şi medaliile clasele I. – Ediţia 2. 1941. Lucrări publicate: • Gestiunea calităţii produselor. com. Vol. • Economia mediului : curs. 1991. 1996. Studii: Şc.) CREŢU. constructor. A publicat articole în reviste de specialitate: Buletinul pompierilor sau Buletinul apărării împotriva incendiilor.Oameni de ştiinţă mureşeni ştiinţifică în domeniile: contabilitate. Grebenişu de Câmpie. Bucureşti (1970-90). Papiu Ilarian” TgM (1954-57). ing. II. Specializări în conducerea întreprinderilor (1970). com. Domenii de cercetare: prevenirea şi stingerea incendiilor. Sencu. n. – 408 p. (A. comandant de subunitate la grupul de pompieri al mun. Specializări: Franţa (1977). Roaită”. Participă cu lucrări la 12 congrese şi simpozioane. Primară Valea Sânpetrului. Institutul de Construcţii Bucureşti. Bălcescu” Sibiu (1963-67). T. şef secţie şi prim locţiitor al comandantului. Calotă. protecţia civilă. Bucureşti (1967-69). prof. – Vol. P. Crăciun. 29 mart. 1993. 2. S. Română de Protecţie Împotriva Incendiilor. Fire International. Primară Râpa de Jos (1952-56). ing. – 145 p. Bărbulescu. Grad militar: general de corp de armată (oct. Şc. cons. Fac. mecanic. ing. Grebeniş (1947-51). Membru în Soc. Studii: Şc. Augustin. 18 dec. Dr.. Vătava. • Cenzorii societăţilor comerciale. Paza contra incendiilor sau Pompierii Români.în colaborare: • Metodologia cercetării cauzelor de incendii. – TgM : UDC. 2000. 96. Lic. – Bucureşti : Chimimform Data.. 1993. Fac. II. • Agenda pompierului / I. • Monitorizarea şi mecanizarea armatei române. T. Elementară Grebenişu de Câmpie (1951-54). • Economia mediului : curs.) CRĂCIUN. • Stabilirea şi prevenirea cauzelor de incendiu / I. Militară Superioară de Ofiţeri „N. Hobby-uri: drumeţii. – Bucureşti : Tipoart. Şc. (A. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Referinţe: Baza de date BJM. Topliţa (1959-63). – 50 p.265 p. Comandamentul Pompierilor. Crăciun. 1. Activitate profesională: ofiţer de pompieri. 1980-83. Reeditată în 1999. de băieţi „Al. economia mediului. 1. univ. de Mecanică (1957-62). al ministrului de interne (2001-). – Bucureşti : Editura Tehnică. comandant al Corpului Pompierilor Militari. – 150 p. Distins cu „Ordinul muncii clasa III-a” (1972). Lucrări publicate: • Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în industria chimică. Distincţii: Ordinul „Meritul militar” clasele I. evaluare (1995). 1977. Obţine doctoratul cu teza: Protecţia împotriva incendiilor la centralele atomo-electrice (1999). Ş. cu teza: . 98. expertiză contabilă. Şc. 1986. 1992. Medie „V. – 1987. 2000-).

– 2000. – Cluj-Napoca : Litografia IP. Referinţe: • Who’s Who in the Balkans. – 36 p. (A. – American Biographical Institute. 99. 1983. – 85 p. • Rigla de calcul. – 1999. MEC (1989). – Cluj-Napoca : Litografia IP. Prelucrări la cald (1997). Analele Univ. Jiu (1994). 2001. conf. – 375 p. – 1986. 1982. • Perfecţionarea cadrelor. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. detaşat la Univ. – 1985. Domenii de cercetare: rezistenţa materialelor. (1966-90). univ. Tg. Participă la numeroase sesiuni. Essais mécaniques (Travaux practiques-TP) UST Oran. 1 inovaţie. Soc. are peste 100 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Buletinul ştiinţific al IP ClujNapoca (1967. Portugalia (1993). Univers ingineresc (1992). Activitate profesională: preparator (1962-66). de Ştiinţe şi Tehnologie din Oran. Metalurgia (1999). – 13 p. • Probleme de rezistenţa materialelor. – Cluj-Napoca : Litografia UT. Analele Univ. – Cluj-Napoca : Litografia IP. – 1968. • Resistance des matériaux. • Rigla de calcul. • Studiu privind monitorizarea calităţii învăţământului tehnic universitar. 1986). Română de Mecanică Teoretică şi Aplicată. Germania (1998). Buletinul ştiinţific al Univ. 1977-79. din Baia Mare (1991). • International Directory of Distinguished Leadership. I. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Cluj-Napoca : Litografia UT. 1969. – 64 p. – p. conducător ştiinţific de doctorate în specialitatea ştiinţe tehnice (2001-). – 96. consfătuiri. • Rezistenţa materialelor. numeroase protocoale ale unor contracte de cercetare ştiinţifică. – 1999. • Introducere în ingineria suprafeţelor. • Resistance des matériaux. din Oradea (1992-93). 1993. • Probleme alese din rezistenţa metalelor. – 1986. analiza numerică şi experimentală a stărilor de tensiune. turism. T. Algeria (1983-85). • Who’s Who în România. 1971. • Rezistenţa materialelor cu elemente de elasticitate şi plasticitate. • Resistance des matériaux RDM-6 Oran. • Lucrări de laborator de rezistenţa materialelor. (1992) UT Cluj-Napoca.în colaborare: de laborator de rezistenţa • Lucrări materialelor. 1972. Specializări: Algeria (1983-85). – 1985. – 382 p. Problèmes (Travaux dirigés-TD) UST Oran. – Cluj-Napoca : Litografia IP. şef de lucrări. – 2002. – 1985. Revista Căilor Ferate Române (1992). Română de Tensometrie. – 386 p. simpozioane. îndrumătoare de lucrări de laborator). Standardizarea (1969). Revista de tratamente termice şi ingineria suprafeţelor (1993-95). Acta Universitas Cibiensis (1999). Spania (2000). 1973. – Vol. 1993. 1995. culegeri de probleme. asist. – 1996. grădinărit. Hobby-uri: şah. • Îndrumător pentru perfecţionarea pregătirii cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (ingineri şi subingineri). (1990-92). Asoc. Franţa (1998-00). – 1967. teoria aplicată a elasticităţii şi a plasticităţii. 1974. congrese în ţară şi străinătate. • Probleme de rezistenţa materialelor.Biblioteca Judeţeană Mureş Contribuţii la studiul repartiţiei tensiunilor tangenţiale în elemente solicitate şi a influenţei lor asupra ruperii materialelor. . –1991. – 30 p. – 1985. – Atena : Metron Publications. Puncte de reper. • L’analise des contraintes UST Oran. 1975. 1 invenţie. prof. autor şi coautor a 21 de lucrări didactice (cursuri.) . univ. Este membru în AGIR. • Rezistenţa materialelor. Lucrări publicate: • Iniţiere în tensometria electrică rezistivă. 1996. Buletinul ştiinţific al UPM TgM (2000). • Formarea continuă a personalului didactic. conferinţe. 1998. Distincţii: „Şef de lucrări evidenţiat”. – 18 p. – 68 p. univ. 1971. – 222 p.

bursă Humboldt. .. • Farmacopeea Română. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H.. – Vol. Lucrări publicate: . farmacişti.. – Budapest. farmacist. la UBB Cluj-Napoca. – 556 p. univ. Topliţa (HR). [1995]. (F. • Biologia paraziţilor vegetali : manual / Aurelia Crişan. decan al Fac. 1956. Autor şi coautor la mai multe volume.) • Gyógyszer-technológia / Csegedi Júlia Jolán. Mihai Giurgiu. Cluj (1953). – 1965. histopatolog la Spitalul din Reghin până la moarte (1960-92). mikrotechnika. IMF (1953). a susţinut cursuri postuniv. Germania (1970-72. [1995]. Dr. biologi. – Budapest. Dicţionar esenţial. Eugenia Tatiana Şesan. Aurelia. 19 ian. Lucrări publicate: . köt. 1991. 18 nov. n.în colaborare: • Farmacopeea Română. Studii: Lic. Activitate ştiinţifică în domeniile: . şef de lucrări la Catedra galenică a IMF TgM până la pensionare (195387). 1998. n. diploma de farmacist la IMF TgM (1953). 1969. Dr.. – 193 p. Zamfira.m. – 2000. 2002. 1997 TgM. 1992. conducător de doctorat. Lucrări publicate: .” Prevenire şi combatere / Aurelia Crişan. catedra de BiologieGeografie-Geologie (1953-90). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Bucureşti : EDP. (A. 6 mai 1930. pentru medici. 1998. : OGYI. Publică lucrări ştiinţifice în periodice de specialitate. Turda – m. 1993). „Unirea” TgM (1949). în ştiinţe farmaceutice (1973) preparator. „Unirea” TgM. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Adrian Voicinschi. Domenii de cercetare: rolul factorilor care influenţează prepararea medicamentelor. Dr. – Bucureşti : EDP. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Activitate didactică univ. Mária. prof.) CSATH STÎNCEL. a sejtek vizsgálata / Gündisch Mihály. a 8-a. Activitate didactică univ. parcurgând toate gradele. – 264 p.în colaborare: • Szövettani gyakorlatok. îmbunătăţierea calităţii emulsiilor. (1965-82). de Farmacie. de Farmacie. – Ed. 8 martie 1930.în colaborare: • Flora şi vegetaţia munţilor Zarand / Aurelia Crişan şi alţii. n. CSEDŐ Károly. – 211 p. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. : OGYI. 1923 . – Mv. TgM. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică / Ádám Ludovic. farmacist. – 1978.Oameni de ştiinţă mureşeni CRIŞAN. M. Primeşte Premiul „E. • Tehnică farmaceutică. – 120 p. a lucrat şi în Secţia de Patologie a Spitalului Clinic TgM. asist. Carol. – Ed. Fac. Csath Stîncel Zamfira. în biologie (1962). 19 ian. –TgM : IMF. obţinut în 1991. de Ştiinţe Naturale. Fac. (F. 1930. • Putregaiul alb al plantelor de cultură „Scleratinia sclerotiarum. – Bucureşti : Ceres. interacţiunea între medicamente şi excipienţi. Participă la seria de Conferinţe Naţionale pentru Protecţia Plantelor (1979-81). (1990-96). şef de lucrări la catedra de histologie a IMF TgM (1946-60). fitopatolog.) CSATHÓ Gyula. medic. M. Teodorescu” al Academiei Române (1987). 2. a 9-a. Studii: Fac. Mikroszkópizálás. în ştiinţe farmaceutice cu teza: Studiul principiilor active din ardeiul iute (Capsici fructus) indigen. – 288 p. de Farmacie. Csató Gyula. T. – Mv. Kemény György. chimişti. Eugenia Eliade. n. (1948). – TgM : Mentor. catedra farmacognozie şi fitoterapie. univ. 1979.1. – 1976. din 1953 în cadrul IMF TgM. până la cel de prof. 1983. 1948-1998. 1980. Asist. Csath-Stîncel Zamfira. – Kolozsvár. Studii: bacalaureat la Lic.

[1995]. Capsicum annuum (ardei iute).în colaborare: • Farmakognózia : Általános rész. 1973. 1999. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Mv. Ruta graveolens (virnanţ).Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság. Ajtay Mihai. de Ştiinţe Farmaceutice din România. 1980.és fűszernövényei. –– Mv.1. 1. – 228 p.Biblioteca Judeţeană Mureş urmărirea conţinutului de principii active al plantelor medicinale: Popaver somniferum (mac). – Vol. • Farmakognózia / Rácz Gábor. . – TgM. 1958. : OGYI. R. 1967. Csedő K. Sepsiszentgyörgy: Mezőgazdasági. a colaborat la revistele: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica (1999-00). • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească.. a 9-a. Csedő Károly.1. – 2. Atropa belladonna (mătrăgună).. Distins cu premiul „Emil Racoviţă” al Academiei Române (1981). Face parte din colegiul de redacţie al revistelor: Acta phytoterapeutica romanica. Note botanice. – 2. Kovászna megye.. – 174 p. – TgM : IMF. / Kopp Elemér. 2. Kotilla Erzsébet. – Csíkszereda. Olaj . – 132 p. • Hargita megye gyógy. : OGYI. Note Botanice (1997-00). – 2 vol. Vol. M. . • Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol Csedő. . Acta Phytotherapica Romanica (1994. a localizat acridonukul în ţesuturile de Ruta graveolens (virnanţ). – Mv. • Plantele medicinale din judeţul Harghita. • Farmacopeea Română. Horváth Tibor. – 1970. Csedő Károly. 1974. Membru în Soc. • Genersich Antal emlékkönyv. • Kovászna megye gyógynövényei.. 1996). köt. Horváth Tibor. Monea Maria. – Bucureşti. – 80 p. 1973. a 8-a. köt. a izolat principiile active din Humulus lupulus (hamei). Gyógyszerészet (1996). : OGYI. AOŞR (1991). 1978. diploma internaţională „I. Ptelea trifoliata. / Kopp Elemér. – TgM : IMF. kiad. Soc. Morus alba et nigra (dud). – 111 p. 199699). produse cosmetice pentru revitalizarea pielii cu acţiune tonică. – 1965. – Vol. 2. a realizat spray-uri deodorante în colaborare cu „Farmec” Cluj-Napoca. – Budapest – Mv. . • Farmakognóziai vizsgálatok / Rácz-Kotilla E.. • Plantele medicinale din flora spontană a Bazinului Ciuc. Agronomusok Háza. Polygonum aviculare (troscot). Orvostudományi Értesítő (1999). • Farmacognozie – îndrumător de lucrări practice / Csedő C. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. • Curs de farmacognozie / Eşianu Sigrid. – 183 p. • Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita = Hargita megye gyógy. obţinerea produselor fitoterapeutice din: Corylus avellanea (alun). • Farmakognózia : Részletes rész.: A-F. – 220 p. – 133 p. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992. –TgM. Farmacia.és fűszernövényei. – Budapest. – 2.. 1957. Ajtay Mihály. 1981-. Kabay”. Juniperus communis (ienupăr). – 1976. Csedő Károly – Mv. Ptelea trifoliata. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. Soc. – Csíkszereda. Kotilla Erzsébet.. Horváth Tibor. Farmaciştilor din Ungaria (1984). 1968. – Bukarest : Kriterion. Comisia de Cercetare a Plantelor Medicinale a Academiei Române (1987). Péter H. Filipendula ulmaria (reţuşca). köt. Lucrări publicate: • Farmacognozie : curs de plante medicinale şi aromatice. deţine 11 brevete de invenţie. – 165 p. astringentă sau emolientă. de Fitoterapie din România şi din Ungaria. – 251 p. – TgM : UMF. átdolgozott és bővített kiad. : OGYI. 1975. Internaţională pentru Cercetarea Plantelor Medicinale (1977). Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. Hobby-uri: excursii şi recoltarea plantelor medicinale din flora montană. Ajtay Mihály. . – 2. átdolgozott és bővített kiad.. 2.. R. : OGYI.Szappan – Kozmetika (1996). 1970. Soc. – 407 p. – Ed.Árkos. a publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1966. – Mv. – 1998. – 711 p. – 2. 1970. Csedő Carol. 1956. de Etnomedicină din Austria (1981). • Farmacopeea Română. Lavandula hydryda angustifalia (levănţică). – Mv. – 157 p. Soc. köt. – Ed. – Miercurea Ciuc: Consiliul Popular al Judeţului Harghita. 1980. köt. – 157 p. – 239 p. 1994.

. 1930. CSEH Zoltán. 1969-70). • Îndrumător pentru lucrări practice de tehncă farmaceutică. Gyógyszerészeti és Gyógyszerterápiás Dokumentációs Szemle. TgM. „Unirea” TgM (1988). – Kolozsvár. . Csath-Stîncel Zamfira. [1995]. M. asist. • Farmacopeea Română. specializări: medic stomatolog. – 1976. de Stomatologie IMF TgM (1963-76). a 8-a. IMF TgM. : [Természettudomány. köt. Műszaki tudományok]. 1996.) • Gyógyszer-technológia / Csegedi Júlia Jolán. (A. T. – 2002. – Budapest. 1997. bacalaureatul la Lic. 27 mart. n.1996. köt. n. – Ed. 1979-1981. Studii: elementare în satul natal (1939). UMF TgM. medic. 1979. – 250 p. technica farmaceutică etc.1998. 4. 1927. ( F. Magyar Onkológia (1957. la disciplina genetică UMF TgM (1997-). a fost cercetător principal la Baza Academiei RPR din TgM. 1997. Geréd-Cseged Jolán. 1. Lucrări publicate: . • Tehnici dentare speciale de protejare totală / Ieremia. köt. a 9-a. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la confecţionarea şi aplicarea protezelor totale cu bază metalică (proteza cu bază de aluminiu) (1973). Die Naturwissenschaften (1958). – Bucureşti : Editura Medicală. : A-K. • Romániai magyar ki kicsoda. Preparator la catedra de chimie organică IMF TgM (1950-52). 1958). • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Z. 1980. a obţinut diploma de farmacist la IMF TgM (1951). A fost medic la Aiton (Turda) (1954-58). farmacist. Lucrări publicate: . 1981. .în colaborare: • Farmacopeea Română. M. – Ed. 2002. – Nagyvárad. – Budapest. – TgM: IMF. : OGYI. – 1981. şef de catedră la catedra de chimie anorganică (1952-62). Cseh. : OGYI. / Papp József. Vol. medic stomatolog. 1970. secţia de morfologie normală şi patologică (1952-57). Cluj. Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Thérapie (1958-59). n. A participat cu comunicări la conferinţe. [1995]. – 2. şef de lucrări până la pensionare (1976-90). Studii: Lic. univ. – 193 p. Maria Rogoşcă. şef de lucrări la Catedra tehnică farmaceu-tică până la pensionare (1962-83). – 1. Fordította Cseh Zoltán. 1971. – Vol.Oameni de ştiinţă mureşeni • Székelyföld 1. – 1965. Fac. 15 nov. – Mv. Farmacia (1963. la Fac. univ. Păingeni. Venera Mocanu-Bardac. 9 ian. Studii: Col.) CSÉP Katalin.. Are cinci inovaţii. – 1. Ref. Wiener Medizinische Wochenschrift (1956). Lucrări publicate: . univ. asist. 1974). Studii şi cercetări de chimie. de Medicină la (1994). Domenii de cercetare: studiul lipoproteidelor. köt. Academia RPR (1956). sesiuni ştiinţifice şi a publicat studii şi articole de specialitate în : Orvosi Szemle Revista Medicală (1955-62. Fac. (F. Medic rezident în medicina internă. la Cluj (1959). – Mv. medic stomatolog la Ciuc (1959-63). Teoretic de fete maghiar de stat din TgM (1947). • Tizenkét év. asist. – Csíkszereda.în colaborare: • Protetikai fogászati propedeutika / Ieremia Lucian. şi doctoratul în ştiinţe farmaceutice (1972) cu teza: Studiul farmacognostic comparativ al unor specii indigene de Thymus. de medicină (1954). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Dr. – 188 p. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig.) CSEGEDI Júlia Jolán. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.sz. din Cluj (1948). – 1.

: A-F. – Budapest: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. köt. köt. medic pediatru. ? Studii: gimnaziale în TgM. – 63 p. 1955. • Genetică medicală : note de curs / Dragoş T. preparator. în cadrul IMF TgM. 9 mart. – Mv. – 1981. – Budapest. – Kolozsvár: Dacia. 1896. 20 iul. – 1. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1. 1889. Studii: bacalureat la Dej (1938). Műszaki tudományok]. • Tett 1982. – 2.) CSIDEY József. (F. a lucrat la Clinica de Psihiatrie (1969). • Kolozsvár részletes leírása. : Brediceanu Kajusz. : Procardia. medic. 1902. 2002. pedagogice la Aiud (1886). – 4. Ionela Paşcanu. – 2002. F. medic consultant cardiolog pediatru la Clinica de Chirurgie CardioVasculară. n. köt. Csíky Csaba. „Ferenc Ferdinand” din Cluj.2. • Kolozsvár részletes leírása. – TgM : UMF 2001. 17 iul. Cluj. . 1994. Referinţe: • Tett. Kolozsmegye és az erdélyi részek rövid földrajza.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. 16 febr. sz. Revista de Medicină.) • Kolozsvár részletes leírása. – 2. – Budapest. Csép Katalin. medic primar la Spitalul Clinic TgM până la pensionare (1957-92). : [Természettudomány. – Új sorozat. TgM. 1999. • Cuvântul liber. A fost numit învăţător la Cluj. • A lelki jelenségek kórfolyamatai / Csíky Kálmán. – 1955. n. Referinţe: • Tizenkét év. de Medicină la (1944). Domenii de cercetare: metode de tratare a bolilor psihice. – Budapest – Mv. átdolgozott kiad. IMF TgM (1965). n. Studii: Lic. : Caban-Exner. 1981-.1. (A. nr. 17 nov. Ştefănescu.Czeglédy Rózsika. – 2002. 142. M. átdolgozott kiad:– Kolozsvár: Stein János.sz.) CSIKY Béla. köt.. Dej (CJ) – m. – 400 p. • Magyar könyvészet. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate şi de ştiinţă popularizată: Neurologie-Psihiatrie. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1917. (F. Fac. – Kolozsvár. • Kolozsvár részletes leírása. 1982. [1995].. – Bukarest.) CSÍKY Csaba. Gulyás Pál. köt. 1978. • Genersich Antal emlékkönyv. – 1893. 1901-1910 / Petrik Géza. – 2. 2000. Univ. : OGYI. kiad: Átdolgozta László Ferenc. Csép Katalin. dr.în colaborare: • Gyógyszeripari biotechnológia és génterápia az ezredfordulón / Dudutz Gyöngyi. (necrolog) • Tizenkét év. köt. : AK. 3. TETT etc. 10. A Hét. apoi la Miskolc până la pensionare (1927). Distins cu „Ordinul Muncii” cls. învăţător. – 63 p. [1995]. M. lector la Clinica de Pediatrie TgM (1947-55). 1942. – 156 p. – Kolozsvár. – 3. 1920. specializat în neurologie (1967). Şi-a început activitatea de medic la Clinica medicală din Cluj (1944-47). între 1955-56 este şeful Secţiei de Pediatrie a Spitalului Român din RD Coreea. – Mv. – 1942. 1864. – 4. Lucrări publicate: . rész. 3. köt.Biblioteca Judeţeană Mureş . – Kolozsvár: Scientia Kiadó. TgM” Hobby-uri: muzica clasică. • Tett 1983. 1981 – 274. (F. 2002. 2000. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Lucrări publicate: . – 278 p. 1905. „Bolyai” TgM (1969). – Kolozsvár. Lucrări publicate: . A fost asist univ. – Mv. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. T. Műszaki tudományok]. : IMF. în ştiinţe medicale (1977). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.în colaborare: • Pszihiátria. – 1-14. : [Természettudomány. a III-a şi titlul de „Medic Emerit”. 1. M. p. . „Cetăţean de Onoare al Mun. geograf. sz. Foifalău – m. – Kolozsvár : Stein János. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. M.

6 vol. Berlin şi Budapesta (1904). Îşi publică rezultatele ştiinţifice în revistele de specialitate din ţară şi străinătate. 13 mai 1867. – 114. • Belorvosi diagnosztika.Oameni de ştiinţă mureşeni CSIKY Ferenc. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.. 1923-24. 1990. .4. CSIKY János József. (F. Niculescu. conf. n. TgM – m. M. prof. Lucrări publicate: . – Budapest.. farmacist. A fost cel care a descris prima dată în Europa boala răspândită de ţânţari. – 1. – Pest: nyomt.1926. univ. 1921. TgM. rész : Elmekórtan. medic. 1841. univ. 1914. 26 ian. Conduce Clinica de Psihiatrie din TgM (194881). medic. – 1. M. köt. – Mv. : OGYI. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1942. – Mv. 1878. 1929. – 114. univ. – Budapest. M. Lucrări publicate: • A belorvostan tankönyve. – 383 p. la Cluj. (F. 1957. – Budapest. Landerer és Heckenast. – 2001.. – 1893. • Morfologia sistemului nervos / red.Budapest. javított és bővített kiad. Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. dr. 9 nov. • Probleme de psihiatrie. 1953. 1878. füzet. . – 460 p. – 6. (1966). medica sistens functionem organico animalium repentinam suspensionem. 27 iul. – 2. 1958. Studii: lic. köt. . la Debreţin (1921-). – 194 p. TgM Lucrări publicate: • Rövid vegytan-gyógyszerészi értekezés az ibolóról (Jodium) és a büzanyról (Bromium). [1939]. Miskolczy Dezső la Cluj şi apoi la TgM. – Bucureşti : Editura Medicală. : OGYI. 2. javított. 1900. în Viena.Budapest. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. .) CSÍKY Kálmán. la Budapesta (1916-) şi prof. Ca medic pe vapor a fost în America (190608).A fost asist.Budapest. (F. n. 1957. 1819 – m. • Belorvosi diagnosztika. apoi prof. la IMF TgM. Gulyás Pál. 13 nov.) CSIKY József. : Brediceanu KajuszCzeglédy Rózsika. 1939-1944. Debreţin.în colaborare: • Ideg. – 310 p. 1914. virusul encefalitis. füzet. univ. Albiş (CV) – m. – Vindobonae: typis Ant. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – 175 p.és elmekortani előadások. : Caban-Exner. Szinnyei József. –2. A lucrat la catedra de neurologie şi psihiatrie (1940) sub conducerea prof. köt. – 42 p. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1900. kiad. a obţinut o bursă şi a învăţat la Breslau şi Paris (1908-09). – 787 p. 1826. – Új sorozat. n. prof. . . Referinţe: • A magyar sebészirodalom bibliográfiája / Összeállította Novák Ernő. –2.. • Ideg. .) • A belorvostan tankönyve. 1849. dr. 2. rész : Elmekortan. la Târgu Secuiesc şi Braşov. – Bucureşti: Editura Medicală. – Budapest. n. köt. – Budapest. rész: Ideggyógyászat. 2001-. – Budapest. – Budapest. – 2. TgM. Budapest. Szinnyei József. – 2. vol. – 1893. Csíky Kálmán. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. dr. medic. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1881. univ. – 16 p.és elmekórtani előadások / Miskolczy Dezső. : Caban-Exner. univ. Studii univ. – 1. : A-Cs. Ion T. köt. Pichler. 1800 – m. köt.

medic primar la Prien SalzgitterBad. – Kolozsvár : Dacia. Gulyás Pál. : OGYI. în Ungaria a fost iniţiatorul cercetărilor şi studiilor de fiziologie sportivă. univ. 1937. (F.) Seghedin (1946-69). – 6.Biblioteca Judeţeană Mureş • Idegkórtan / Szerkesztők : Miskolczy Dezső. : Brediceanu Kajusz. M. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 6. din TgM. 1902. Sanitară Bogdand (1954-55). . köt. [1995]. Ref. 14 apr. – Szeged. – Mv. S-a stabilit în RFG (1971). la Col.. – Mv. köt. 1978. 1 sz.. – Szeged. geograf. [1934]. dr. • Magyar utazók lexikona. Gulyás Pál. • Viharban. Univ. 1976.în colaborare: • Időszerű sportorvosi kérdések. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Karcag. la catedra de histologie. Aiud – m. 1970. : Brediceanu KajuszCzeglédy Rózsika. la Aiud (1948). – Budapest – Mv. Debrecen. 1939-1944. • Új magyar életrajzi lexikon. n. Studii: lic. preparator la catedra de anatomie (195556). M. anatomie (1956-57). 1939. phil. – 1981. (F. univ. – Új sorozat. la Mezőtúr. prof.) CSINÁDY Jenő. – 2 vol. Medic de circumscripţie la Circ. – Szeged. – Mv. 30 apr. 17 mart.: A-F. – Bukarest : Orvosi Kiadó. • Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – Csikszereda. doc. – 278 p.4.4. 6 mart.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. 1958. – 1942. • Az iskolai testnevelés orvosi vonatkozásai. – 2001. univ. 1981. – 1. – Bukarest. Institutului de Medicină Sportivă (1940-44). medic.. • A m. apoi a lucrat la . 1994.Budapest.) CSIPKÉS Tibor. 1994. Miercurea Nirajului – m. 1930. Baden-Baden (1972-76). n. (F. din Cluj şi Seghedin. – 535 p. Baden-Baden (RFG). – Új sorozat. – Karcag. . dr. M. la Col. în medicină (1925). – Budapest. Univ. M. – 1996. 1938. köt. la Budapesta. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. din TgM. Ferenc József Tudományegyetem élettani intézetének sportorvosi vizsgálati állomásán folytatott munkáról beszámoló. 1993. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • A magyar orvostörténeti irodalom. medic specialist intern. – Budapest : Kiadja a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. ? Studii: lic. din Budapesta (1926). A devenit prof. 1939-1944. köt. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. . la Seghedin. köt.1. . (F. univ. 2001-. .: A-K.. 1938. 1927. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. Budapesta. • A lelki jelenségek kórfolyamatai / Csíky Kálmán. • Fejezetek a biológia történetéből. specialitatea geografie – ştiinţe naturale. – 1942. 1981-. Miercurea Nirajului – m. medic fiziolog. medic primar de întreprindere la Fabrica „23 August” şi TCM (1957-71). de biomecanică-sportivă. köt. A fost prof. 1982. 17 apr. 1958. 1940 [1941]. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Csíky Csaba. – Szeged. asist. Ref. • Genersich Antal emlékkönyv. de medicină la IMF TgM (1955). Referinţe: • Tett. – Budapest. Lucrări publicate: • Az emberi izom fáradságának elemzése orgometográf segítségével. 1936. 1899. Csíky Kálmán. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1. 2002. – Piliscsaba – Budapest. : A-Cs. [1995]. 1996. Studii: lic. : OGYI. – Budapest. • Pszihiátria.) CSINÁDY Gerő. • Pedagógiai törekvések és tanulságok. Lucrări publicate: • Adatok a Plumbaginecae család rendszertani értékeléséhez. k. • Álatlános földrajz : [tankönyv].6 vol. – Budapest. köt. dir... – Debrecen. – Budapest. Lucrări publicate: . – 274 p.Czeglédy Rózsika. – Budapest. n.

• Árkartelek és Románia közgazdasága. – p. clădirea azilului de copii. Sibiu Medical. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Elekes Ella Mária. gimnaziul ref.Oameni de ştiinţă mureşeni medic oftalmolog. spitalul militar. participă la congrese. 1932. După primul război mondial şi-a pierdut averea şi a devenit curator al şcolii de ucenici (1928-44). 1991.4. etc. univ. univ. • Tizenkét év. 1941. dr. • Tizenkét év. 1994. . TgM. nr. • Romániai magyar irodalmi lexikon. A proiectat multe clădiri civile în stil secession. – Mv. univ. Budapesta (1996). „Kemény Zsigmond. köt. 2 la TgM (1959). n. la École des Beaux-Arts din Paris (1897). • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). • Szemészet : egyetemi hallgatok számára. Gulyás Pál. Medic de circumscripţie la Topliţa şi Subcetate (HR) (1969-70). • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. medic specialist (1979). Studii: de specialitate la Budapesta. 1981-. Popa.. 1998-99. diploma la Şcoala tehnică sanitară (1962). 2002. Műszaki tudományok]. Műszaki tudományok]. köt. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. magh. – 2002. Lucrări publicate: • Szemészet. (1999-). – 1942.. 1913. 190-337. Erdélyi Iparosok Lapja etc. Studii: Lic.2. : OGYE. – TgM : Mentor. – Új sorozat. arhitect.) CSISZÁR Lajos. conf. Germania şi Belgia se stabileşte la TgM. şi sala de gimnastică. : OGYE. – 189 p. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări dectopoligrafice de somn la noi născuţi normali şi în hipoxie (1978). • Oftalmopatia endocrină : actualităţi / Csiszár Anna Adrienn. . 2004). A fost întreprizătorul la construcţia unor clădiri importante din oraş: primăria. – Bucureşti : EDP. Orvostudományi Értesítő (1994. constructor.. : [Természettudomány. . şcoala şi căminul pentru ucenici (1911) la contrucţia cărora a contribuit cu sume importante.în colaborare: • Oftalmologia / Francisc Fodor.2. asist. • Tratat de oftalmologie / Editor Paul Cernea. – Bucureşti : EDP. – Bukarest. A fost preşedintele Soc. 22 nov. univ. unde are un birou de proiectare şi execuţie din 1902.: A-K. – Mv. – Mv. (1979-91). Publică articole în Oftalmologia. 5 febr. Franţa. 1876. – Budapest. köt. • Romániai magyar ki kicsoda. 2002. M. 2004. : [Természettudomány. publicist. köt. – Mv. – 2000. de oftalmologie din România. 1997. köt.” Lucrări publicate: • Az ipar és kereskedelem megerősödésének akadályai Magyarországon: A Székelyföld iparosítása. . 2. – 1981. Membru în soc. (F. köt. – Nagyvárad. Soc. clădirile uzinei de apă. gimnaziul romano-catolic. (F. stagiar la catedra de oftalmologie IMF TgM (1976-79). • Szemészet : egyetemi hallgatok számára. köt. – 1997. Franţa. n. Pop D. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. CSISZÁR Anna Adrienne. 1963. 1997. köt. de fete de lb. conf. la Râciu şi Şardul Nirajului (MS) (1971-76). : OGYE. a colaborat la ziarul Vásárhelyi Napló. – 1. asist.1. Italia. diploma de medic la IMF TgM (1969). 1997. 2004. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. TgM – m. abatorul comunal. medic primar (1992). – 147 p. TgM.: A-F. – 344 p. o parte a castelului Teleki din Dumbrăvioara. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. 1996. – Budapest. 1939-1944. După o călătorie de studii în Anglia. . şef de lucrări la Clinica de Oftalmologie TgM (1991-99). – 1996. Hipocrate (Budapesta). Specializări: Debreţin (1995). – 2002.) . conferinţe de specialitate în domeniul oftalmologiei. M. 20 oct. – 6. de Construcţii. : Brediceanu KajuszCzeglédy Rózsika. A fost redactorul periodicului mureşan Székely Iparos (1906-08). Ungaria.

Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. (1960). a fost redactorul şef al revistei Orvosi Szemle / Revista medicală (196467). n. membru în Academia Medicală (1969). primul rector al Univ.) CSŐGÖR Lajos. „Erou al muncii socialiste” (1971). • Patologie chirurgicală / V. Cluj – m. univ. A fost medic stomatolog şcolar la Col. – Bukarest. • Patologia sistemului cav inferior. 9 febr. a condus secţia de chirurgie a spitalului din Odorheiu Secuiesc (1945-50). 18 mart. de medicină la Cluj (1940). Studii: Col. – 1972. A publicat peste 90 de studii în ţară şi străinătate în: Orvosi Szemle.. Revista Medicală. la Cluj şi Paris. doc. Budapesta. E. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1981. 4 nov. preş. • Probleme de psihiatrie. – Bucureşti : Editura Medicală. din Cluj. 1949. ? Studii: univ. medic şef chirurg până la pensionare la Clinica de Chirurgie nr. diploma de medic stomatolog la Univ. Asist.1. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. köt. köt. – 460 p. M. Târgu Lăpuş (MM) – 23 oct. Centrului de Cruce Roşie – Bucureşti (1953-56). de Stomatologie a IMF TgM până la pensionare (194978) şi primul rector (1945-49. Condamnat politic (1949). 1974. TgM. Dolgozó Nő etc. 1904. 1997. profilaxia oro-dentară. 1978. „Bethlen Gábor” Aiud. . 1948. (F.1996. 1994. Chirurgia etc. A fost decanul Fac. – Bucureşti : EDP. E. – Budapest. Fogorvosi Szemle. Bancu. în ştiinţe medicale (1970). univ. prof. „Bethlen Gábor” Aiud (1935-40)... • Patologie chirurgicală / V. – Bukarest : Állami Könyvkiadó. Studii: univ. Domenii de cercetare: etica medicală. univ. : OGYI. la catedra de stomatologie a Univ. 1967. – 1. univ. – Bucureşti : EDP. köt. A fost unul dintre promotorii înfiinţării Univ. şef de catedră la Fac. 1911.în colaborare: • Curs de semiologie chirurgicală / Csizér Zoltán. Dr. 1 din TgM (1957-80). univ. TgM până la pensionare (1961-73). – Mv. – Mv. CSŐGÖR Erzsébet. (F. medic şef chirurg voluntar în Corea de Nord (1951-52). [1995]. Ellenzéki Közlöny. : OGYI. din Cluj (1940-44). Orvosi Szemle etc. – Budapest – Mv. Falvak Népe. – Csíkszereda. 1964-67). . • Sebészeti propedeutika és tünettana. „Bolyai” din Cluj şi a IMF din TgM. „Bolyai” din Cluj (194549). A publicat în reviste de specialitate : Stomatologie. : A-F. • Genersich Antal emlékkönyv. la Univ. 1996. medic stomatolog. A fost prof. Lucrări publicate: • Transplantarea organelor şi ţesuturilor. V. Dr. 8 iul. 1981-. 1979. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. (194449). • Romániai magyar ki kicsoda. n. [1995]. reabilitat (1959). Ref. A colaborat la periodicele Erdélyi Fiatalok. 1957. Asist. la Univ. A fost prof. a realizat prima dată în ţară fluorizarea apei potabile în oraşul TgM. „Ferenc József” din Cluj (1940-44).Biblioteca Judeţeană Mureş CSIZÉR Zoltán.: A-F. 2003. – 1973. de Medicină Generală (19501953). Publică articole şi . Bancu. – 32 p. : A-K. prof. la IMF TgM (1949-53). – TgM: IMF. • Sebészeti tünettan. 1996. – Bukarest. E. Csiki Nicolae. 1. 1981-. . • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Revista de pedagogie. – Kolozsvár. medic emerit (1972). M. Ref. – 1997. Lucrări publicate: • Vigyázz a fogadra! A helyes szájápolás. Sărmaşu – m. n. la I Ped. – 1981. „Bolyai” (1945-48). 1983. psiholog. medic chirurg. Bancu. – 658 p. Lucrări publicate: • Gyermeklélektan. – Budapest. – 592 p.) studii în: Orvosi Szemle. 1917.

– Kolozsvár. – Csíkszereda. : OGYI. Soc. (F. Lucrări publicate: . şef de lucrări. din Budapesta (1892). 5. – [1995]. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Guzner Miklós. 1998)..1996. chimist. T. Soc. 8 dec. n. T. 1965. 1978. ICRR Cluj-Napoca (199198). 1865. n. Augustin Curticăpean.. A fost farmacist la Deda. medic. Lic. UBB Cluj-Napoca. cu teza: Criptanzi anorganici din clasa poliohexametaţilor (1997). Referinţe: • A Hét Évkönyve. A publicat 4 articole în Revista de Medicină şi Farmacie TgM. 2003. évi fönnállására. Specializări: Germania (1994.) analize cromatografice şi electroforetice. 1981-. Revista de Medicină şi Farmacie (2004).és önképző-egyesületének 25.în colaborare: • Emlékkönyv a budapesti királyi magyar tudomány egyetem gyógyszerész-hallgatóinak segély. júl. 1958. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. asist. Domenii de cercetare: combinaţii complexe anorganice. 2000. univ.în colaborare: • Îndrumător de lucrări practice de chimie generală şi anorganică / Marioara Olariu. n. 1. de Chimie (1985-90). Gen. ing. Fac. Română de Farmacologie. Gyógyszerészi Hetilap. – 95 p. . M. 11. – p.: preparator (1995-98).és irodalmi gyűjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. – Budapest. sa.în colaborare: • Fogászat : egyetemi jegyzet / Csögör Lajos. – Mv. chimist. M. Satu Mare – m. 1888. 19 dec. – TgM : UMF. Referinţe: • Who’s Who în România (medical) (în curs de apariţie). Revue Roumaine de Chimie (1996). nr. A publicat articole de specialitate în: Gyógyszerészi Értesítő. 2001. UMF TgM (2001-). computere. Referinţe: • Farmacologi şi toxicologi din România. Chemia (1994). Membru în Soc. Miercurea Nirajului. • Chimioterapie în stomatologie. 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. 1969. köt. Hobby-uri: sport. 1910. Europeană de Farmacologie Clinică. Studii: UMF TgM. – 1. SC Carbochim SA ClujNapoca (1990-91). Toxicologie şi Terapeutică. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. Referinţe: • Könyv.) . magister farmacist.) CUCUIET. • Népújság. egyetemi tanár előszavával. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Dr. köt.Oameni de ştiinţă mureşeni . 16 TgM (1972-80). activitate de cercetare în domeniul algeziologiei. CS MOBILMET DAS Cluj-Napoca (200001). CURTICĂPEAN. SC Azomureş SA (1990). Mária. – Vol. Lucrări publicate: . medic specialist medicină generală adulţi. autor şi coautor a 14 articole publicate în reviste de specialitate: Studia UBB. – 152 p. TgM. apoi medicină de familie (1999-). Simona. Mészáros Géza. Industrial TgM (1980-84). de Chimie din România (1991). Activitate profesională: ing. Winkler Lajos dr. Activitate didactică univ. : A-F. 9 lucrări comunicate. – Budapest. 1996. 2002. 1-2. – 1981. Membră în Soc. Fac. Revista de Chimie (1996-97). (F.) CZAICH Todor Gyula. 1996. – 2003. (1998-) la disciplina Farmacologie din cadrul UMF TgM. Augustin – Vasile. – TgM : Litografia UMF. Studii: Şc. 1 brevet de invenţie şi 5 tehnologii omologate. (A. Lucrări publicate: • Curs de farmacologie pentru studenţii anului III medicină. Gyógyszerészi Közlöny. : A-K. (A. de Ştiinţe Farmaceutice din România (2001). ? Studii: diploma de farmacist la Univ. Polonia (2003-04). de Medicină (1994). – TgM : University Press. – Bukarest.

Studii: diploma de medic la Univ. – Ed. [1995]. chimist.1. 1933 Cluj – m.medic şef fondator al Sanatoriului (azi Spitalul ginecologie-obstetrică) din TgM şi dir. 2002. 1965. medic. 1977. – TgM : IMF. Referinţe: • Tett 3. la catedra de chimie organică (!959-80). . – Bukarest. „Bolyai” Cluj. – Bucureşti : IMF. Budapesta (1926). – 331 p. 1895. A fost dir. 1967. A participat la sesiuni ştiinţifice din Cluj.) . Fac. Kopp Elemér (1958-59). sz. 1975. . n. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 23 dec. 1939.: A-F. . . S-a preocupat de popularizarea ştiinţei prin conferinţe în aceste domenii. – Budapest. köt. vol. Medic specialist chirurg la TgM (1926-). n. Revista de fizică şi chimie. – Kolozsvár. • Farmacopeea Română. TgM. (F. TgM. – Kolozsvár. a luat parte cu prelegere la al IVlea Congres de medicină (1939.în colaborare: • Curs de chimie organică.chirurg primar al Spitalului de Stat. Congresul Naţional de Farmacie. univ. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. 1981-. Cucuieţ – m. Bucureşti (1973). Cluj). EME. 1978).Biblioteca Judeţeană Mureş CZAKÓ József. preparator la catedra de farmacognozie sub conducerea prof. A primit repartiţia la IMF TgM. Studiile lui au apărut în: Orvosi Szemle.) CZÉGENI József. Mária. Medic de întreprindere la Fabrica de zahăr TgM (194951). (F. 1989. – 1981. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Studii: Univ.. 4 iun. Revista Medicală (1970. Lucrări publicate: • Îndrumător de lucrări practice de chimie organică. de Chimie Organică (1958). M. M. – 1965. A avut colaborare activă cu secţia medicală a Soc. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. asist. Lucrări publicate: • Szívből eltávolított varrótű esete. TgM. Medic primar chirurg pînă la moarte (195175). Tett (1977). a 8-a.

efectuează o serie de munci neînsemnate prin diferite oraşe din ţară. obţine un mandat în Camera Deputaţilor (1926-30). geometria şi cinematica angrenajelor.Realizări: sfinţirea celor două catedrale româneşti. Activitate didactică univ. – ClujNapoca : Risoprint. reductoare şi variatoare dinţate. – Vol. avocat. revine la Cluj unde îşi continuă studiile şi desfăşoară activitate politică. Emil Aurel. – 1997. îmbunătăţirea performanţelor la angrenaje ciclindrice. ing. 1934. 1997. • Romániai magyar ki kicsoda. 1996. de Robotică din România. (necrolog) (A. 18 febr. „Tinerimea Română”. domiciliu forţat la Taşlău (1953-55). Naţional Român din Cluj. specialitatea TCM (-1960). de Filologie Bucureşti (1956). Lucrări publicate: • Organe de maşini. angrenaje cu profile cicloidale şi angrenaje canico-evolventice. 23 apr. Cluj. Jud. an XVI. 23 ian. primar. se ataşează de PNR. al organizaţiei jud. Studii: Fac. participă la constituirea Senatului Naţional Român din Ardeal. T. prof. Practică avocatura. 2004. Este numit secretar şi cons. Chemat sub arme de armata imperială. parcurgând toate treptele la IP Cluj. Endre. mecanic. Studii: IP Cluj. După 1940 duce o viaţă de refugiu. 1918. denumit din 1990 „Elena din Ardeal”. om politic. alături de alţi intelectuali. În 1922 este numit primar al oraşului TgM (1922-26). Dr. 2004 Târnăveni. deţinător a 3 brevete de invenţie. Lucrări publicate: • Spitalul din Târnăveni la a 75-a aniversare. Univ. Studii: Fac. stabilirea uzurilor. T. este rănit. înmormântat la TgM.. 1. În anul 1956. Aluniş. a construit o capelă greco-catolică în curtea casei sale cu DANDEA. Mecanisme. 1969 Bucureşti. 18 aug. este arestat (1952-53). de istorie. de Mecanică. – p. sa. de Drept din Cluj şi Academia Comercială din Viena. p. n. Fac. de Istorie şi Filozofie (1962). din 1946 devine victima hărţuielilor politice. Fac. Fac. avocat la Bucureşti. Participă ca voluntar în campania din Ungaria contra regimului comunist al lui Kun Béla. n. Domenii de cercetare: angrenaje armonice. 1 oct. al Bibliotecii Raionale din Târnăveni. n. Membru IFTOMM. – Sl : sn. Colaborează la ziarul Steaua Roşie. fiind decorat pentru merite pe câmpul de luptă cu „Coroana României” în grad de cavaler. – 1973 • Monografia oraşului Târnăveni. în calitate de dir. îndeplineşte funcţii în Cons. Devine preşedinte al Soc. cu teza: Construcţii la geometria. – 2000. 1996. univ. Asoc. cinematica şi calculul de rezistenţă a angrenajelor cu elemente dinţate deformabile (1982). Autor a peste 50 de articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. 1893 – m. la catedra mecanisme şi mecanică fină (19712001). Referinţe: • Cuvântul liber. (A. 18 apr. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. 79. a pusbazele Cenaclului literar „Tudor Arghezi”. de Mecanică.) banii câştigaţi din vânzarea cărţii Monografia oraşului Târnăveni. 154. Participă ca delegat oficial din partea studenţimii la MAN de la 1 dec.Oameni de ştiinţă mureşeni D DALI Andrei. Ioan. 1933 Boziaş – Târnăveni – m. 8. darea în . unde susţine discursul „Nemulţumirile Ardealului şi chestiunea minoritară” (1928). a PNL obţine un nou mandat de primar al TgM (1934-37). la catedra de organe de maşini (1960-71). este ales membru în Comitetul Executiv al Cons. apoi şef de lucrări. a preş. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. şi secretar al Primăriei din Cluj. conf.) DAMIAN.

osztály számára. a acesteia. 1934. – 1926. Pinacoteca oraşului. inspector şcolar.220 p. – Cluj : Societatea de Mâine. • Politică şi administraţie : culegere de texte. . 1999. participă cu lucrări ştiinţifice la peste 15 conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale. osztály számára. VI. • Matematika : Kisérleti tankönyv a X. – Craiova : Radical Kiadó.. Viitorul Mureşului. • Politică şi administraţie : culegere de texte. • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 : Gimnaziu. – 150 p. Administraţia Română (Cluj). osztály számára / Dáné Károly. clasa a V-a. – TgM. considerând în special oraşul Târgu-Mureş. istoria matematicii. (199802). matematician. Drd. Membru în Soc. „Bolyai Farkas” (1980-97). – Zalău : Editura GIL. – Zalău : Editura GIL.. 2000. A Matematika Tanítása (Szeged). • Legile care trebuesc ştiute de toţi. • Studiul asupra rezolvării prin edificare a crizei de locuinţe şi asupra împroprietăririi cu case a funcţionarilor şi muncitorilor. lector univ. • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 : Gimnaziu. Kacsó Ferenc. clasa a VII-a. • Mineritul în Munţii Apuseni. – Zalău : Editura GIL. „Sapientia” (2002-). – TgM : Tipografia comunală. – TgM : Casa de Editură Mureş. 6 feb. Középiskolai Matematikai Lapok (Budapesta). Lucrări publicate: • Matematika : Tankönyv a VI. • Istoricul oraşului Târgu-Mureş. Lucrări publicate: • Gazul metan. • Kisérettségi – nagy siker : Matematika feladatsorok nyolcadikosoknak. • Matematika : Tankönyv a VII. 1999. – 1925. • Probleme şi realizări edilitare – program şi realizări. clasa a VIII-a. Monitorul Uniunii Oraşelor Române (Bucureşti). UBB Cluj-Napoca. 2001. de Matematică (1975-80). – 1937. Matlap (Cluj). 1924. Domenii de cercetare: pedagogie şi didactica matematicii. Publică studii şi articole cu orivire la reforma administrativă în Mureşul. la Univ. Înfrăţirea.) DÁNÉ Károly. 3 aug. köt. Kacsó Ferenc. Dandea. Teoretic „Bolyai Farkas” TgM (1967-75). 1996. „Al. Dandea. fiind vicepreş. inaugurează Muzeul de Istorie şi Arheologie. • Cuvântul liber. Univ. • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 : Gimnaziu. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. – 220 p. 2. – 160 p. Octogon (Braşov). Monumentul latinităţii. Inspectoratul Şcolar Jud. de matematică Lic. „Unirea”. 4. Studii: Lic. Lic. – 1926. – 1933. colaborează la reviste de specialitate: Gazeta matematică (Bucureşti). 1999. 2002. de Ştiinţe Matematice din România (1980). (A. 1956. Glasul Mureşului. – 231 p. 1996. köt. – TgM. 1999. 1926. 1999. Patria (Cluj). – 301 p. 1995. TgM. Papiu Ilarian”. Mátéfi István. • Prin Cehoslovacia. Ostaşul român. – TgM : Fundaţia Culturală „Vasile Netea”. p. – 32 p. 1994. • Pădurile moţilor. 1924. la împlinirea unui sfert de veac de la moartea lui Emil A. • Chestiunea moţilor. nr. • Philobiblon mureşean / Dimitrie Poptămaş. clasa a VI-a. – 98 p. .în colaborare: • Olimpiadele de matematică 1990 -1998: Gimnaziu. • Matematika : Tankönyv a X. Comunicări prezentatela sesiunea comemorativă desfăşurată la TgM în data de 18 aug. 2003. – 231 p. . – TgM : Casa de Editură Mureş. Credinţa (Reghin). – Craiova : Radical Kiadó. 1998. Lic. Specializări: România. ridicarea monumentelor martirilor Vasile Pop şi Constantin Romanu Vivu. – 168 p. – 81 p. – TgM : Studio. – 160 p. Ungaria. – 1934. – 1. T. – Zalău : Editura GIL. Fac. filialei jud. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. 151. • Un om pentru Târgu-Mureş: Emil A. Erdélyi Tankönyvtanács. – 63 p. – 160 p. osztály számára : M1 / Dáné Károly. 1994.Biblioteca Judeţeană Mureş folosinţă a Căminului de ucenici. Referinţe: • Un mare român – Emil Dandea / Maximilian Costin. – Székelyudvarhely : Infoprint Kiadó. Revista Administrativă. Mátéfi István. n. Debreţin. Activitate profesională: prof.

– Mv. Lic. – 2000.) DARVAS István. – 132 p. – Mv. „Bolyai Farkas” TgM (1953-57). Cercetările ştiinţifice sunt prezentate la conferinţe. 2002. : Appendix Kiadó. – 120 p. prof. univ. univ. – TgM : Tipomur. • Matematika : Tankönyv a X. n. MŞ. – 636 p. Premiul MEÎ pentru cercetare (1973). Univ. – 294 p. • Népújság 2004. H. osztály számára : M1 / Dáné Károly. – Vol. Fac. • Succes la matematică : teste de matematică / Dáné Károly. – Timişoara : Litografia IP. 2. certificat de „Expert evaluator” al MEC (2001). Este preş. Gen. medic radiolog. – Timişoara : Litografia IP. şef lucrări (-1980). for Boundary Elements (1994-). UT Darmstadt. • Hidraulică. – 219 p. (F. Timişoara. – 180 p.Oameni de ştiinţă mureşeni • Találd ki! / Dáné Károly. asist. 1990. Culpiu. : Appendix Kiadó. – 123 p. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. univ. Simon József. 1994. Participă la peste 60 de conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate. n. 2000. precum şi a Secţiei de Judo a jud. de Construcţii (1957-63). • A marosvásárhelyi Röntgenklinika története. T. de Ştiinţe Matematice din România. Közreműködtek: Kertész Endre. Szecsei Zoltán. de Matematică (1967-72). Activitate profesională: asist. Dr. Fac. Asoc. Germania (1993). 1940. – Timişoara : Litografia IP. Asoc. univ. – 439 p. • Erdélyi magyar ki kicsoda. precum în reviste de specialitate. modelarea matematică a mişcării apei şi transportul poluanţilor în acvifere. – Mv. 2002. – 301 p. 1924. Studii: Şc. – Vol. constructor. – Mv. 1. Cozmeni (HR). – 365 p. A. şef de secţie la oncologie. în specialitatea hidraulică teoretică şi aplicată. Darvas István. (A. T.. Kacsó Ferenc. (1964-). • Hidraulică. – 1997. Lucrări publicate: • Grundwasserfassungsanlagen mit Filterrohren. – Budapest. Hidrotehniştilor din România. 1976. 6 nov. conf. : OGYI. congrese din ţară şi străinătate. (1990-). : Appendix Kiadó. Studii: de medicină la IMF TgM (1951). din com. visiting profesor la UT Darmstadt. Şincai şi com. • Grundwasserhydraulik. (2000-). – T. Lucrări publicate: • Radiológiai jegyzet / Szerkesztette Krepsz Iván. [1995]. Ioan. – Budapest. Specializări: Germania (1976). IP Timişoara.. • Kenguru : játékos verseny – szórakoztató matematika a 2-8. – 3. Soc. (1980-89). : Appendix Kiadó. javított kiad. medic radiolog. 2003. Oamenilor de Ştiinţă din România. Săbed (1950-52). Referinţe: DAVID. – 162 p. Soc. Matei Dumitru. la UMF (1989-93). osztályosok zámára. Referinţe: • Liceul „Al. : Appendix Kiadó. • Kisérettségi – nagy siker: Matematika feladatsorok nyolcadikosoknak / Dáné Károly. for Hydraulik Research (1976-). M. univ. medic primar la Clinica de Radiologie TgM. International Soc. – Mv. 1997..) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Mv. prof. Darmstadt. IP Timişoara. 8 sept. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. Germania (1999-). Dr. univ. Domenii de cercetare: hidraulica şi mecanica fluidelor (conducător ştiinţific de doctoranzi în acest domeniu). cu teza: Modelarea matematică a mişcării fluidelor prin medii poroase (1974). 1984. 1977. – 2. prof. . Mátéfi István. de Judo a Clinicilor. 1998. 1982. autor a peste 125 de lucrări ştiinţifice. • Romániai magyar ki kicsoda. Bukarest: Sigma Kiadó. 1996. metode numerice în hidrotehnică. Mátéfi István. în ştiinţe medicale (1972). 2003. 2002. univ. – 200 p. Bukarest : Sigma Kiadó. júl. A lucrat ca preparator la IMF TgM (1949-51). conf. European Geographical Soc. Membru în International Assoc. – Wiesbaden : Verlag Vieweg. 2003. (1951-). • Kenguru : játékos verseny – szórakoztató matematika a 2-8. 6. kiad. • Hidraulică. osztályosok számára. ing. – 198 p.

prof. (2004-). Membru în AGIR. „Lucian Blaga” Sibiu (2001). studii postuniversitare: FORTRAN 77 (1987).Biblioteca Judeţeană Mureş . univ.4 (2000). • Reţele neuronale artificiale. • Transportul poluanţilor inacviferi. şef Filială ICPE TgM (1992-93). 1998. • Cercetări operaţionale în electroenergetică. Surface and Coatings Technology (2002). I. şi cercetător ştiinţific principal CP III. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – 80 p. – TgM : UPM. prof. • Cercetări operaţionale în electroenergetică : îndrumar de lucrări / Dorin Sarchiz. diploma (1981). ing. Dávid L. la ICPE-Bucureşti Filiala TgM (1988-92). T. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. IP „Traian Vuia” din Timişoara. Gheorghe (1981-86). Man. – 85 p. A magyar professzorok világtanácsa. 2001. Fac. MPV. • Electrotehnologii : Lucrări de laborator TgM : UPM. în cadrul UPM TgM (2002-). Boeriu. Technologic Systems and Materials in the Machines Bulding Field . – TgM : UT. : Juventus. Univ. Sapientia-EMTE. Lucrări publicate: • Tehnici de optimizare în automatizări : curs. 1995. – 1996. – 2000. M. (1998-2001). conf. Univ. prodecan Fac. E. Filiala TgM (1986-87). Buletinul Ştiinţific UPM TgM (1996-97. – Timişoara : Facla. – TgM : UPM. – TgM : UPM. Studii: Liceul „Márton Áron” din Miercurea-Ciuc (1971-75). (F. – TgM : UPM. Dr. SapientiaEMTE. David. Miercurea-Ciuc (HR). Revista TMCM (2000). Wehry. 1997. • Probleme actuale în tehnica drenajelor / I.. A. asociat. dir. Centrul Cercetare acreditat CNCSIS. P. ing. Îndrumător de laborator / Sarchiz D. Univ.szakmai érem. coordonator colectiv cercetare „Aplicaţii fascicul de electroni”. • Reţele neuronale artificiale şi logica fuzzy în automatizări / Dávid L. Fac. Cluj-Napoca (2004-). David. Acta Universitatis Cibiniensis" Scientifical Review. 2000. T. 18. calculatoare de proces.. Germania (1989-90). stagiar.TSTM . – 82 p. univ. EME. 2000.. IHM-2004). Specializări: la Institutul de cercetare „Manfred von Ardenne” Dresda. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária . Referinţe: • Baza de date BJM. Optimum Technologies. iul. (student an IV şi V) catedra de fizică IPTV Timişoara (1979-81). Dávid László. – Timişoara : Litografia IP. • Identificarea sistemelor: Notiţe de curs. – TgM : UPM. cercetător ştiinţific la ICPE Bucureşti. Distincţii: Premiul pentru Informatică. – 188 p..) . Specialitatea de bază: informatică industrială. cu teza: Contribuţii la optimizarea procesului de încălzire cu fascicul de electroni acceleraţi (1997). 1998. univ. – Mv. . – 81 p. prof. ing. şef catedră.în colaborare: • Teoria sistemelor şi tehnici de optimizări: Îndrumar de laborator / Dávid L. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. prorector. Márton L. – Mirton : Mirton. – 1996. László. 1998.în colaborare: • Hidraulică teoretică şi aplicată / I. 2000. de Electrotehnică. n. respectiv la „Tokyo Institute of Technology” (1999). – 243 p. (2001-04) la UPM TgM. Activitate profesională: preparator univ. secţia de Automatizări şi Calculatoare. prof. univ. 1977. şef lucrări (1993-98). Buletinul Ştiinţific Universitatea Tehnică din TgM (1993). (2001-02). de Ing. 1996. 1956. David. Studii şi articole publicate în: Electrotehnică Electronică Automatică-EAA (1989). • Tehnici de optimizare. – TgM : UPM. • Metode numerice în hidrotehnică / I. EMT. de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste TgM (2001-). 199899). – TgM : UPM. • Millenniumi megemlékezés.) DÁVID J. proiectant la IMASA Sf. univ. 1982. – 1997. Márton L. 1997. Cluj-Napoca. 2004 (A Magyar Informatikáért . Sumalan. ing. (A. A. – 2002.

Hobby-uri: înot. 2000. sa. 1940. – Bucureşti. univ. – Cluj-Napoca : Dacia. 2. Specializări: expert contabil (1993). 14 mart.. 2001) şi Univ. Tatiana. medic. iar din 1881 până la pensionare. 1986. timp în care scrie un studiu istoric asupra domniei lui „Carol Marele” publicat în anuarul lic. şef serviciu financiar. sa. DGFP Mureş. Activitate ştiinţifică în cadrul sesiunilor de comunicări organizate de UPM TgM (1997. univ. Referinţe: • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. şef serviciu control fiscal. stagiar în Clinica Chirurgie I. sa. – 250 p. Camera Auditorilor Financiari din România (2000-). • Antichităţi romane. formator audit financiar (2002). 1854. n. • Fundaţia de dezvoltare locală PAEM (TgM). geografie şi limba latină la gimnaziu. 1960. formator în contabilitate (1993). Agenţia Naţională de Privatizare. Ibăneşti. 2002. Cluj. Lucrări publicate: • Geografia politică (pentru cls. • Metode şi tehnici de comerţ exterior : curs. evaluator (1993).. 2002. • Conturile anuale. – 253 p. Harvard. în economie cu teza: Contribuţii anuale – documente de sinteză şi raportare contabilă (1999). UMF. Naţională a Cenzorilor Externi Independenţi (1999-). prof. lichidator (2001). Univ. şef de catedră Chirurgie M8. IMF Cluj (195862). 1940. • Gestionarea financiară a afacerilor. coordonatorul activităţii de control fiscal. • Raportul de gestiune. (1967-72). – TgM : SC Chescomp. clinic onorific la Departamentul de Chirurgie Cardio-Toracică. Referinţe: • Baza de date BJM. UPM TgM. în medicină (1977). Aron. Membră în Corpul Experţilor Contabili (1993-). – 202 p. din Oradea (2000). Tăureni. Cluj-Napoca (1979-83). din Budapesta (1878). n.. de geografie. Radu. (198791). Activitate profesională: economist. n. Activitate profesională: preparator onorific. Univ. economist. Administraţia Financiară Mureş.. T. • Viitorul ne preocupă. prof. – 262 p. – Blaj. DCF Mureş. IPL TgM şi ILEFOR TgM. – ClujNapoca : Dacia. – Blaj. Studii: primare la Turda. univ. – Sl : sn. T. de istorie. activează ca prof. Revista contabilitatea.) DEAC. . 2003). anul şcolar 1886-1887. asist. univ. asist. Vol. – Cluj-Napoca : Dacia.Oameni de ştiinţă mureşeni DĂNESCU. Fac. intern IMF TgM (1962-65). teologice la Univ. audit intern (2000). – 151 p. de Medicină Cluj (1962). Dr. Vine la Blaj şi obţine un post în cancelaria mitropolitană (1879-1881). Dr. şef de lucrări IMF TgM. şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară TgM (1991-). – Cluj-Napoca : Dacia. 28 feb. – TgM : Efirom. univ. – Vol. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). conf. 2000. 1. şef serviciu bilanţuri agenţi economici. Studii: Fac. Uniunea Naţională a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare (2001-). Zalău (SJ). SUA (1986. Asoc. visiting professor la Univ. 1891. lic. expertiza şi auditul afacerii (2002).) DEAC. A publicat articole în reviste de specialitate: Analele Univ. – Vol. VII). (A. Clinica de Chirurgie II şi Clinica de Chirurgie Cardiovasculară (1972-87). (A. – 242 p. prof.. . 2 [D-K]. DGFP TgM. de Ştiinţe Economice. dir. Lucrări publicate: • Conducerea afacerilor.în colaborare: • Etica şi responsabilitatea managerială. Economic TgM (1974-79). conf. la TgM şi Cluj. Anglia. adj. medic secundar chirurg. – 2001. Leeds. din Oradea (2000). – TgM : UPM. gen. Clinica Chirurgie II TgM (1965-67). Studii: Lic.

– Partea 3. Soc. Medicilor din Bucureşti (1999). secretar de stat la MSF (2001-03). SUA (1990-92). p. 246. • Progress in Mitral Valve Diseases. R. – 1988. al Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant TgM (1995). vicepreş. Diplomelor şi Certificatelor Univ. C. 12. Popa. Comisia de Chirurgie Cardiovasculară a MS (1993). Internaţională de Implante Cardiace Biologice (1986). • I Trapianti Valvolari Cardiaci Contemporanul Tessuti Biologici. • Cardiovascular Surgery. autor a 8 invenţii. – 1971. Soc. – Vol. • Cuvântul liber. 4. Asoc. • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. Soc. medic şef principal de specialităţi (1975-). Membru în editorial Board al revistei Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery. nr. Soc. (1997).în colaborare: • Transplantarea ţesuturilor şi organelor / Sub redacţia Pop D. 2000. Soc. de Cardiologie (1985-91). (A. realizează prima operaţie de anevrrism ventricula stâng din ţară. Naţională de Cardiologie 1990). Internaţională de Chirurgie Cardiovasculară (1973). – 1984. Internaţionale de Transplantare a Inimii şi Plămânului (1997). medic primar (1978-). Internaţională a Chirurgilor Cardiotoracici – reprez. vicepreş. Popa. an 12.) . – 402 p. Philadelphia. Fellow of the European Board of Cardiothoracic Surgery (2003). TgM” (2000). Ştiinţific de Transplantare Cardiacă Pediatrică al Soc. a publicat peste 180 de lucrări în reviste din ţară şi străinătate. 15 dec. Comisia Naţională de Cardiologie (1985). Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară (1999). – 1973. grad de comandor (2000). Efectuează numeroase operaţii pe cord la TgM. Membru titular în Academia de Ştiinţe Medicale din România. (1995-97). Cons. Referinţe: • Cuvântul liber. nr. nr. 53 transplante experimentale de cord. Lucrări publicate: . al Comitetului de Bioetică în Cercetare al Col.. – 1994. • Biological Tissue in Heart Valve Replacement. dr. ROMTRANSPLANT. – 1978. „Cetăţean de Onoare al mun. Academia de Ştiinţe din New York (1992). a inventat şi utilizat prima valvă cardiacă biologică din ţară. • Biomecanica. Internaţională de Chirurgie (1968). Soc. doc. a prezentat 115 comunicări la diferite manifestări naţionale şi internaţionale. 2.. Comisia de Transplantare a MS (preş. 2004. • Adeziunea celulară şi matricea extracelulară. 11 transplante de cord la TgM. 2000-01). medic specialist (1968-77). Soc. 50 cardiomioplastii experimentale. Naţional de Atestare a Titlurilor. – 1980. Cons. Americană de Chirurgie Toracică (1990).. 247. medic primar chirurgie cardiovasculară. an 16. 3.000 operaţii pe cord deschis. Belaşcu. Jud. Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară (1992). preş. SUA (1992).Biblioteca Judeţeană Mureş Pensylvania. Pană. • Cuvântul liber. • Patologia şi tratamentul afecţiunilor sistemului cav inferior / Sub redacţia Pop D. dr. organizator şi dir. Asoc. Păun. T. Cambridge. organizează Staţia de Cercetări experimentale de transplantare ortotopică a inimii artificiale de largă utilizare. „Diploma de Excelenţă” a Senatului UMF TgM (2000). – 1989. Minneapolis Heart Institute. 16 dec. ASAIO (1990). „Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe-Chirurgie” (2000). premiul „Emil Racoviţă” al Academiei Române. „Man of Achievement”. a efectuat 7. 2004. medic practician înregistrat în Marea Britanie. Europeană de Chirurgie Cardiotoracică (1987). „Diploma de Excelenţă” a Spitalului de Urgenţă Bucureşti (2000). Ordinul „Steaua României”. • Patologie chirurgicală : curs didactic litografiat / Sub redacţia conf. Asoc. Distincţii: „Diploma de Excelenţă” a Col. MS. – 1997. • Tratamentul bolilor cronice în medicina internă / Sub redacţia M. „Evidenţiat în munca medico-sanitară”. – 1967. Comisia Jud. p. an 16. – 1972. Internaţională de Transplantare a Inimii (1983). Journal of Cardiovascular Diseases. preş. 72. al Medicilor. 25 transplante clinice de cord USA. regional Europa (1988).000 operaţii pe cord închis şi vase.

– Kolozsvár. Segesvár. 12 mart. T. din Cluj (1881). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Kolozsvár. 1981. Banatul. silvic. Hobby-uri: ocrotirea naturii. Întreprinderea de producţie şi prestări TgM (1981-92). ing. vânătoare. arhitect. – Mv. respectiv al Institului de Artă „Ion Andreescu” Cluj.: A-F. prof. Şc. histologia etc. – 2001. 1940. a fost invitat la catedra de ştiinţe naturale şi chimie la Col. : D-GY. de botanică. Il. • Új magyar életrajzi lexikon. şef sector. din Viena (1873-75). Studiază şi DEBRECZENI László. 1934. A fost colaboratorul revistei Erdélyi Fiatalok. . n. Erdélyi Múzeum (1942). Debreczeni László. 1852. köt. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – Bucureşti : Editura Tehnică.) fost dir. Întreprinderea de Industrie Locală TgM (1972-76). 1999 – ). TgM – 20 sept. – 1996. tehnic al Institutului Maghiar de Artă. ing. HR. gen. Secuiesc (1948-52). Tehnică Silvică. 1973..) DEMETER Károly. . Distincţii: „Ordinul Muncii”. Deák I. Crişana. köt. Studii: Şcoala Tehnică Cluj (1923). – 304 p. (1870-75). – 1997. şef. a proiectat diverse clădiri bisericeşti (1928-44). A obţinut titlul de dr. Cluj – m. 1929. 18 dec. • Ergonómiai ismeretek / Kádár Zs. la Univ. A fost preparator la Univ. Kádár Zsombor. a predat arta populară. „Medalia Muncii”. gen. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?.Oameni de ştiinţă mureşeni DEÁK István.1. din Transilvania a inventariat. din Viena studiază ştiinţele naturale. 1929. – 244 p. (F. – Bukarest. Secţia economică TgM (196772). cu teza: Ergonomia în exploatarea şi transportul forestier (1981). Studiile lui au apărut în: Ifjú Erdély (1924). 1986. TgM (1992-96). Comitetul regional PCR. şase medalii aniversare.M. comercial. Lucrări publicate: • A vágásvezető kézikönyve. Studii: la Col. dir. az építész és iparművész / Balogh Ferenc. Activitate profesională: şef Ocol Silvic Brădeşti. 1972. – 231 p. . geometria descriptiva şi perspectivă până la pensionare (195563). • A magyar művészet problémái. • A mi művészetünk. – Kolozsvár. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1975. TgM. A fost numit şef de lucrări. – 2000. din TgM (1877-1890). Debreczeni László. chimia. n. n. – Kolozsvár.în colaborare: • Leselkedő magány / Dsida Jenő. A fost prizonier de război (1944-48). 2000. Maramureş.2. iar apoi a studiat arta populară şi istoria arhitecturii. – Bukarest : Kriterion. Ref. 1997. Lucrări publicate: • Erdélyi református templomok és tornyok. 26 dec. Ref. 1932. dir. – Kolozsvár. Elementară Baraolt (1941-48). din Cluj (1870). Igaz Szó (1968). Din 1949 a . Il. Szilágysági Reformtus Naptár (1933-39). Cluj. raion Odorhei (1962-67). (A.în colaborare: • Munkavédelem / Deák István. 1932. • Kelemen-emlékkönyv. – Kolozsvár. Tg. • Romániai magyar ki kicsoda. 1983. Korunk (1967). Dr. 1918-1928. a îngrijit monumentele bisericeşti. 1928. SC Murexim SRL. Baraolt (BV). dir. 1903. în filozofie la Univ. Prodcomplex TgM (1976-81). • Debreczeni László. • Tengerszem / Vajda István. – Harghita : Editat de Inspectoratul de Protecţia Muncii jud. Studii: Şc. • Új arcvonal : Antológia. 1890. Din însărcinarea Eparhiei Ref. Membru în colectivul de redacţie al revistei Erdélyi Nimrod (Odorheiul Secuiesc. • Transilvania.. . anatomia. 1957. IP Braşov (1957-62)...

n. Revista ATM (199293). Szilády Zoltán. 26 inovaţii. – 1984.. Buletinul Apărării Antiaeriene (1993). különös tekintettel a Boehmeria bilobá-ra : Tanulmány. A publicat studii şi articole în reviste din Viena. Informaţii Ştiinţifice. • Filtre numerice în radiolocaţie. Academia Forţelor Terestre „N.l. – 2. – 220 p. köt. 1881. – 2001. köt.] – Budapest. TgM. Armed Forces Communications and Electronics Association (1994-). – Bucureşti : ATM. 1913. . Sibiu (2000-01). – Kolozsvárt. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. univ. Strâmbu. – Bucureşti : ATM. – s. Domenii de cercetare: DEMETER. Membru AGIR (1992-). Dr. 1992. ATM Bucureşti. Lucrări publicate: • Az Urticaceák szövettanához. catedra de radiolocaţie (-1990). • Analiza şi sinteza circuitelor electronice. • Descrierea tehnică a IPIBAR M-3 / Şt. A participat la peste 150 de conferinţe. lector univ. köt. Digital Signal Processing. decan.l. schi. Gh. Medie de Energie Electrică. radiolocaţie. de ofiţeri de radiolocaţie. Bălcescu”. Demeter. prof. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. 1986.. – 43 p. – 1206 p. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Activitate profesională: ofiţer tehnic de radiolocaţie. a publicat numeroase articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Buletinul Academiei Militare (1975. sa. – 1891. – sl : Editura . univ. Academia de Ştiinţe din New York (1995-). Univ. 4 / Şt. 1974. ATM Bucureşti (196369). – Budapest. MApN (1957-63). István. Cluj. şah. prof. Hobby-uri: tenis de masă. 1981-82). sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. ofiţer student (1963-69). univ. conf. Studii: Şc. Strâmbu. : Editura Academiei Militare. conducător de doctorat (1990-). Tehnologie şi Inventică. – 114. . Revista Tehnică Militară (1984. Braşov (1950-54). prof. (F.a. Revista de Informaţii Ştiinţifice a Institutului „Traian Vuia” Timişoara (1973). Cucu. – Kolozsvár : sn. Hyperion Bucureşti (1999-). 1996). I. – 50 p. Distins cu numeroase premii la concursurile de creaţie ştiinţifică... . M. Consiliul Cercetării Univ. – 280 p.2. sisteme de prelucrare numerică a semnalelor de radiolocaţie. Şc. Agenţia Naţională de Ştiinţă. – 390 p. Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (1997-). 2001. : D-GY. – 145 p. – 14 p. electronist. de Electronică şi Informatică. – Kolozsvár. Institute of Electrical and Electronics Engineers (1993-). • Analiza şi sinteza semnalelor de radiolocaţie. de Ştiinţe Tehnice. Cons. Referinţe: • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. 1986. expert în Cons. 1981. • Descrierea tehnică a IPIBAR M-1. – 1-6 vol. – Budapest. Daday Jenő. 1991. Târnăveni. – 2. Ştiinţă şi Tehnică (1991). – 1984. : Editura Academiei Militare.Biblioteca Judeţeană Mureş colecţionează în special flora de muşchi din Transilvania. Fac. Daday Jenő. Autor şi coautor a 5 brevete de invenţie.. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. – 1893. : Caban-Exner.în colaborare: • Grimmieae Tatrenses. ing. univ. 5 granturi. 2. Revista Şcolii de Aplicaţie şi Radiolocaţie (2000). • Descrierea tehnică a INSTM-14. Cucu. – s. univ. Lucrări publicate: • Îndrumar de proiectare a sistemelor de urmărire automată. I. Şc. 1988. 1986. Gh. Demeter. köt. 31 aug. Szerkesztette dr. – sl : Editura Întreprinderii de Electronică Industrială.. • Puccinia Helianthi Schvein.) Ştefan. în inginerie radioelectronică şi radiocomunicaţii cu teza: Contribuţii la utilizarea prelucrării numerice primare a semnalelor de radiolocaţii (1982). 1936. (1994-96). . 1994. s.3 vol. prorector. tehnice şi tehnologice ICPA (1991-93). Elementară Târnăveni (1943-50). asist. Bucureşti (1955-57). 1891-1903.. ATM Bucureşti (1990-96).în colaborare: • Descrierea tehnică a INSTM-12. Haditechnika (2000).

• Növény-gyűjtő : Mappa a növények gyűjtésére. 2. – 1903. 1879. 1948-1998. Központi idegrendszer élettana.] – Budapest. de ştiinţe naturale. Anton. 1903. köt. • Élettan / Szabó István. biolog. 3. etnografie. Szerkesztette dr. – 221 p. Daday Jenő. – 2000. – TgM. – Kolozsvár. köt. – Kolozsvár. prof. : OGYI. – Budapest. Vezi: BÜRGER Dezső DÉZSI Zoltán. la Sanepid din Miercurea Ciuc până la moarte. Az idegrost élettana. – Bonn. 3. – 1955. 1880. 2003. A vérkeringés. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.în colaborare: • Jelentés az Oncsásza csontbarlang megvizsgálásáról és összehasonlító tanulmány az ottan gyűjtött Ursus speleus Blumb csontvázáról / Dezső Béla. [1995]. köt. köt. – Mv. – 1891. – 284 p. 1947. A fost numit asist. 1998. . • Több állatországvándorlási vonalairól. Nagykikinda. 3. de ştiinţe naturale la Univ. 1879. – 118 p. DEZSŐ Béla. – Kolozsvár. Szilády Zoltán. • Descrierea tehnică a INSTM-18. 1880. la Univ. – Mv. din Cluj (1876). . Érzékszervek (analysatorok) élettana. • A rovarok hátedényéről : Doktori értekezés. – 1989. – 1903. A făcut o călătorie de studii în Germania. T. Magyar Természettudományi Társulat. 89-100. 1986. 1891-1903.) Studii: diploma de prof.în colaborare: • Az általános kórtan vázlata / Obál Ferenc. – 2. köt. • A Hét. rész : Izomélettan. – Budapest.. Budapesta. Szilády Zoltán. 1957. A légzés. : OGYI. 26 oct. • The Europe 500 Leaders of the New Century Baron ’s Who’s. . Dézsi Zoltán. Szilágyi Domokos. – 462 p. Demeter. rész : A vér élettana. – 480 p. 1890.. : 1891-1900 / Szerkesztette dr.. • A magyar tengerpart szivacsfaunája – Budapest. L. Dir. Kiválasztás / Szabó István. • Élettani jegyzet. : MOGYI. (A. • Who’s Who in the World. – 1998. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. – 2. – 1955. Lucrări publicate: .sz. – 1893. după care a devenit prof. dr. 1896. A publicat articole de zoologie. – 233 p. preparator (1946-). Dézsi Zoltán.vol. geografie în periodicele din Cluj. Bonn. univ.Oameni de ştiinţă mureşeni Întreprinderii de Electronică Industrială.) DESIDER B. la Kosice (1894). : Caban-Exner. A studiat mai ales buretele. köt. újrakiad. 1954-1955. 1912. 17. – Budapest: Kiadja a Kir. –2.] – Mv. – 260 p. asist. Leipzig. n. Ionescu. la Budapesta (1882). .3 vol. 2000. 1877. Táplálkozás. – 1. Abaúj-Tornavármegye és Kassa. – Kolozsvár. – Budapest. Daday Jenő. – p.. rész : Emésztés. 1851. Szilágyi Domokos. – [2. – Budapest. M. Franţa. máj. Vass Jolán. – 1954. 1877. – sl : Matrix Rom. köt. Szilády Zoltán. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. în filozofie (1877).. Koch Antal.. • Spongiologiai tanulmány. DESEŐ. – 3. • A magyar állattani irodalom ismertetése / Szerkesztette dr. şef lucrări la catedra de fiziologie IMF TgM. Dézsi Zoltán. 8. – 1-14. Lucrări publicate: • Columbus Kristóf vagy Amerika felfedezése. la Nagykikinda (1902-11). 1873. L. (F. Referinţe: • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. – 335 p. • Die Histologie und Sprossenentwicklung der Thetyen . • Radiolocaţia de înaltă rezoluţie / Ş. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. • Magyarország vármegyéi és városai : 1.. TgM – 25 febr. – 1996. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Anyagcsere. din Cluj (1876-82). – Kolozsvár. B. Mózes Magda. 1880. • A fiumei tengeröböl állatvilágából.

Sarchiz. – Bucureşti : Editura Academiei. – TgM : UPM. – 44 p. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (199199). TgM (-1953). Diaconescu. Lucrări publicate: • Iparos tanulók ismerettára. • Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice. prof. • Probleme de automatizare. 1981. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Culegere de probleme de radioelectronică / I. 9. D.) DIACONESCU. Fl. sa – Vol. Sarchiz. de Electronişti Bucureşti (1969-78). – TgM : UT. Şc. – TgM : Institutul de Subing.. . I. Studii: Lic. – Debrecen : Buchdruckerei Joseph Kertész. 1992. 1986. Haller Piroska. – Vol 1. – 443 p. Diaconescu. 1844. ing. I. TIAB Bucureşti (1978-80). Postlic. 2003. A fost educator la o familie. în ştiinţe tehnice cu teza: Răspunsul circuitelor cu p. – TgM : Litografia UPM. de geografie. UPM TgM (1980-). Constantinescu. n. • Bazele radiotehnicii. Diaconescu. principal. 1987. Lucrări publicate: .. – 1982. la o şcoală de ucenici în Miskolc (Ungaria) (1878-). Szilády. – 78 p. 1970. şef promoţie. Telecomunicaţii (1967-69). Fac. T. – Rimaszombat. Rodica Mihaela Cistelecan. din TgM. : D-GY. Circuite logice combinaţionale / A. Dr. Diaconescu. Diaconescu. ing. • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. Poştă şi telecomunicaţii (1973). Ioan. – 439 p. M. 1878. Constantin. 2003. – Bucureşti : Editura Tehnică. – TgM : IIS. (F. Seria D. – Bucureşti : EDP. 1935. I. 1983-86). cercetător ştiinţific principal. – 2001. dir. Activitate profesională: şef tură emisie. I. Gîju. univ.Biblioteca Judeţeană Mureş • Die Geschichte der Zoologie in Ungarn / von Z. Ref. prof. – 1927. – TgM : Institutul de Subing. Papiu Ilarian”. „Al. Gîju. Reghin . – Vol 1. • Curente digitale. – 1991. (A. – 93 p. D. v. Diaconescu. I. R Boconcios.? Studii: la Col. n. electronist. Hobby-uri: tenis de masă (campion naţional de juniori. Institutul de Cercetări Electronice Bucureşti (1967-69). Diaconescu. istoria şi lingvistica la Budapesta (1873). köt. Circuite logice combinaţionale / A. Institutul Naţional de Metrologie Bucureşti (1964-67). Membru corespondent în AOŞR (1992-). ing. D. – 132 p.. Diaconescu. proiectant principal. Centrul Radio Bucureşti (1958-64).) DIENES Péter. • Lucrări ştiinţifice. I. • Analiza şi sinteza circuitelor logice : aplicaţii şi probleme pentru uzul studenţilor / Ioan Diaconescu.în colaborare: • Voltmetre electronice / I. • Aplicaţii şi probleme de radio şi televiziune. • Culegere de probleme de electrotehnică / S. – 187 p. A publicat articole şi studii în reviste de specialitate: Metrologia aplicată (1967-68. Karcag. 1993.. – 1977. Sarchiz. IP Bucureşti. Rodica Mihaela Cistelecan.. Gîju. iar teologia. • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. 1987. – TgM : UT. – Vol 2. conf. de Electronică şi Telecomunicaţii (-1958). . I. TgM. 1953. • Bazele radiotehnicii / St. – Vol. dreptul şi filozofia la Cluj.. • Analiza şi sinteza circuitelor logice : îndrumător de laborator pentru uzul studenţilor / Ioan Diaconescu. 21 nov. Morar. – Budapest. – 62 p. la semnale modulate (1975). Diaconescu. Activitate de cercetare în domeniul generatoarelor de ultrasunete. Morar. 1967. 21 sept.). • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. 3. EEA-Electrotehnica (1989). – 1-6 vol. t. 2001. Revista transporturilor şi telecomunicaţiilor (1974). 1969. A publicat articole cu conţinut pedagogic şi social. – TgM : Institutul de Subing. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate.2. – 44 p.

univ. – Miskolcz. 1883. • Általános közegészségtan. – TgM : IMF. kiad. Apostolescu. sportiv de categoria I cu participări internaţionale. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Közegészségtan : Jegyzet fogorvostanhallgatók számára. – Bucureşti : Editura Medicală. şef lucrări (1958-). : OGYI. 1925. (1950-). 1884. • Ipar. 1896. prof. • Medicina muncii. 1892. – Budapest : Franklin. : OGYI. IMF TgM. • Manual de patologie profesională / R. Dr. – Miskolcz. univ. 1907. (F. – Mv. M. • A magyar-osztrák monarchia földrajza. – Budapest : Lampel Róbert. 1884. – 5. . – Budapest : Lampel Róbert. conf. kiad. – Budapest. Specializări: Academia de Medicina Muncii Berlin. crom. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. 1902. 1890. Activitate profesională: asist. n. – Budapest : Lampel. • Igiena generală şi comunală : curs. : Mentor Kiadó. – 1888-1889. 1986. Maghiară de Igiena Muncii (1995-). Iniţiator al secţiei de boli profesionale (1960). kiad. Dienes S. – vol. – 66 p. köt. A participat la reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate. (1981). kiad. • Az öt világrész földrajza. IMF TgM (1945-51). prof.Oameni de ştiinţă mureşeni • Teendőink a hazai ipar védelme és emelése érdekében. 1977. 1883. • Magyar könyvészet. 1961. – 3. – Mv. – Miskolcz. – Mv. 1890. . Dumitru. Fac. kiad. Hobby-uri: scrimă. – 664 p.Mv. – 1893. – 443 p. 1880. Cercetări privind intoxicaţiile cu plumb. – Miskolcz. kiad. Schack Béla.: OGYI. – Miskolcz. – 3. – 2. • Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női kereskedelmi tanfolyamok számára. – 281 p. Foglalkozás. • Altalános közegészségtan. 1894. : Caban-Exner. univ. – 6. – Miskolcz. . kiad. solvenţi organici. – Vol. Univ. – Miskolcz. : OGYI. modificările patologice imunologice şi enzimatice în intoxicaţii profesionale. Membru onorific în Soc. – 287 p. 1910.în colaborare: • Munkaegészségtan / Horváth Miklós. – Mv. • Munkaorvostan. – 66 p. 1984. . – Budapest. • Magyar olvasókönyv alsófokú ipariskolák számára. – 128 p. – 6. – Miskolcz. 1983. – 2. Este autor a numeroase lucrări în domeniul patologiei profesionale. 1917. Lucrări publicate: • Munkaegészségtan.Mv. kiad. köt. univ. M. • Az ipari és kereskedelmi szakoktatás szervezése. (1970-73). 3 iul. Cluj (1936-1944). – 3 köt. Tett. 1981. – 2. 1. 1984.. medic. • Földrajz kereskedelmi tanoncz iskoláknak. – Budapest : Lampel Róbert. 1888. • Egyetemes földrajz: polgári iskolák és más hasonminőségű tanintézetek számára. – 2. egészég kórtünetek. Cluj.és kereskedelmi oktatásunk szakszerű fejlesztése. kiad.. • Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női kereskedelmi tanfolyamok számára. – Mv. 1961. • Kereskedelmi iskoláink és tanáraik a millennium esztendejében / Írta dr. • Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női kereskedelmi tanfolyamok számára. 1882. Bolyai Cluj. – Miskolcz. • Magyar olvasókönyv alsófokú kereskedelmi iskolák számára. – 128 p. • Az öt világrész földrajza. – TgM : IMF. • Egyetemes földrajz: polgári iskolák és más hasonminőségű tanintézetek számára. în ştiinţe medicale cu teza: Studii experimentale privind efectele cromului hexavalent şi observaţii clinico-paraclinice la muncitorii expuşi la această noxă într-o unitate industrială (1970). (1970-). 2001. – 256 p. Studii: Lic. : A-K. 1885. fiind şef de clinică. Romano-catolic. – Argus álnéven. : OGYI. a publicat studii şi articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Orvostudományi Értesìtő. • A magyar-osztrák monarchia földrajza. Dienes Sándor. – 1. – 66 p. de Ştiinţe Naturale (1945-48). • Munkaorvostan. • A magyar-osztrák monarchia földrajza. – 4.) DIENES Sándor Lajos. 1985. 1901-1910 / Petrik Géza.

2. 1979). 1966. Membră în Uniunea Internaţională a Institutelor de Cercetări Forestiere (1960-85). – Braşov : Fac. cu teza: Cercetări asupra biologiei principalelor omizi defo-liatoare ale stejarului. Fac. şeful Colectivului de Protecţia Plantelor (1970-84). şef de laborator (1964-). ing. (A. Studii şi Cercetări ICAS (1979). 1954. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 1988. – 1997. grafică animalieră. entomologie forestieră. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. fundamentarea lucrărilor de depistare şi prognoză a defoliatorilor în funcţie de caracteristicile populaţionale. – Vol. A publicat peste 120 de lucrări în reviste de specialitate: ICES (1954). 95-96.Biblioteca Judeţeană Mureş • A marosvásárhelyi magyar nyelvűorvos– és gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok. • Cercetări asupra biologiei principalelor omizi defoliatoare ale stejarului : autoreferat asupra lucrării de disertaţie pentru obţinerea titlului de candidat în ştiinţe agricole. cercetător ştiinţific principal. de Silvicultură. Studii şi Cercetări (1955.) DISSESCU (LANGOŞ). Eliescu. Bulletin of the Academy of Agricultural and Forestry Sciences (1991). – 60 p. Revista pădurilor (1961-66). 2002. cercetător principal (1956-). Buletinul informativ ASAS (1985. Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor (1955-85).: A-K. • Estimarea cantitativă a biomasei foliare în arborele de quercinee. 2000. köt. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. estimarea mărimii aparatului foliar la quercinee ca sursă de hrană a defoliatorilor şi utilizarea feromonilor sexuali sintetici în protecţia pădurilor. Thaumatopoea processionea (1967-68). n. 1962. 1997. . Instruc. 1971. Distinsă cu Medalia Meritul Ştiinţific. Bulletin de l’ Academie des Sciences Agricoles et Forestieres (1980). a elaborat recomandări şi instrucţiuni pentru producţie. 2000. Negru. – 55 p. – 28 p. 1998. – Budapest. (1964). Asoc. • Romániai magyar ki kicsoda. „Unirea”. – Vol. Gheorghe. Silvic (1985). – Bucureşti : ICAS. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică. elaborarea unor procedee rapide de determinare a fecundităţii medii la defoliatori. – Vol. Zool. 1977. Fac. 1. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Gheorghe M. • Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – 1. 1952. Min. de Silvicultură.: A-F. 1974. – Bucureşti : Editura de Stat. Hobbyuri: pictură. • Dienes professzor játékai. Bucureşti. [1995]. – Bucureşti : Editura de Stat. – 2000.1. – 1967. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – 1997. cercetător ştiinţific. • Gândaci de frunză şi combaterea lor. – 1981. Serie Zoologie (1968). 1963. T. • Cercetări prind stabilirea unor metode noi de determinare a elementelor de prognoză la cotarii stejarului. Amenajări Silvice Bucureşti. A prezentat 23 de lucrări ştiinţifice în ţară şi străinătate. – 1. deţine 5 certificate de inovator şi 3 brevete de invenţii. 24 ian. Studii: Lic. – 1981. – 1996. TgM – m. ICSPS (1971). Gabriela Dissescu. emlékezések. Dr. 1952.în colaborare: • Determinatorul ipidelor şi buprestidelor după felul vătămării / Gh. – p. Domenii de cercetare: protecţia pădurilor. – 20 p. köt. • Totul despre sănătate / Dr. de Biologie. Cluj (1945-46). Cercetări de ecologie animală (1969). – Bucureşti : ICAS. silvic. Jurnal (1964). (1950-). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Variaţia mărimii aparatului foliar la quercinee în raport cu principalele caracteristici dimensionale ale arborilor. TgM (1937-45). – 1989. Revue Roumaine de Biologie. 1990-1999 / Fülöp Mária – Târgu-Mureş. Şt. 18 mai 1926. 1988). Lucrări publicate: • Determinatorul ipidelor şi buprestidelor după felul vătămării. Activitate profe-sională: asist. – 1995. • Cercetări asupra bioecologiei omizii procesionare a stejarului (Thaumetopea . Gabriela. Institutul de Cercetări. Bucureşti (1946-50). • Dialog despre sănătate.

TETT. prof. Fac.) DOBAI Sándor. (F. consultant (1976) la IMF TgM. Dr. Studii: Univ. Autor şi coautor a 14 articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Magnesium Research (1989).) (1996. Ungaria (1997). chimist. de Chimie (1989). 1967. 1910. (A. Revue Roumaine de Medicine Interne (1997). prof. T. prof. Soc. Germania (1998). bolile sângelui. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. şef de catedră (1949). Asist. de Medicină Gen. muzică. Lucrări publicate: . Buletinul Informativ al Fundaţiei de Laborator Clinic „Marcela Zamfirescu Gheorghiu” (2001). – Bucureşti : Institutul de Cercetări Forestiere. 2002. de Chimie Industrială TgM (1981-85). Revista de Medicină şi Farmacie TgM DÓCZY Pál István. : [F]. köt. 1998. chimist în Combinatul Chimic Valea Călugărească Ploieşti (1989-91). Română de Laborator Clinic (1993-). Lic. medic primar de medicină de laborator. 2000). – 1995. – Deva : Editura Corvin. ing. 1963 TgM. 1994 . Fac. n. Lucrări publicate: • Compendiu de lucrări practice : ghid de valori normale de laborator. – 1975. Belgia (2000). univ. Română de Hematologie (2001-). Fac. Activitate profesională: preparator univ. Hobbyuri: lectură. 1995. (1985-91). turism. Igaz Szó. T. – 3. Laboratorium Medicina (1996). • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. UMF TgM. Münchener Medizinische Wochenschrift. 1968. Specializări: SUA (1994-95). • Rejtvényfejtők lexikona. locţiitor la TgM (1991-94). Laborator Clinic – Tehnică Medicală (1997). 3 sept. le publică în: Revista Medicală – Orvosi Szemle.în colaborare: . univ. Sănătate pentru toţi (1996). Medicina Internă. – Deva : Editura Corvin.) DOBREANU. Naţională de Biologie Celulară (1991-). 1997. Medic emerit. medic internist.. – 128 p. Igor Ceianu.în colaborare: • Gombáskönyv. köt. Referinţe: • Istoria Ştiinţelor în România. Sibiul Medical (1997). şef lucrări (1992). medic. în ştiinţe medicale (1957). • Biochimie clinică (Patochimie). Biologie. Minodora. Soc. din Cluj. „Ferdinand I” din Cluj... – 2.) / Gabriela Dissescu. Acta Anatomica (1996). . – Vol. E. Voiniceni. – 1997. – 120 p. Dr. Română de Ateroscleroză şi Lipidologie (1998-). 14 ian. Articole despre educaţia medicală. Dobreanu. Studii: IP Iaşi.Oameni de ştiinţă mureşeni processionea L. redactor la Editura Corvin din Deva (1994-).. 4. – TgM : UMF. Mody. n. International Federation of Clinical Chemistry (1997-). UMF TgM. Asoc. 21 apr. n. Membră în Soc. A primit premiul Academiei de Ştiinţe Maghiare (2002). (A. – 2000. : [DE]. Gen. TgM. Lucrări publicate: . la Univ. Membru titular în AŞMR. A fost ing. etica medicală apar în Korunk.în colaborare: • Curs de biochimie clinică / M. Fundaţia de Laborator Clinic „Marcela Zamfirescu Gheorghiu” (1999). Baia de Criş (HD). A Hét. – 1996. – 154 p. Forum. în medicină cu teza: Modificări ale lipidelor plasmatice corelate cu alţi factori de risc cardiovascular în boala coronariană aterosclerotică (1998). Domenii de cercetare: studiul disciplinelor şi al factorilor de risc cardiovascular. – 1996. de Medicină. – TgM : UMF. Şef de lucrări (1945). M. 1999. – 1997. Studiile din domeniul medicinei interne. – 214 p. asist. köt. Studii: Şc.

Domenii de cercetare: diarea la sugari.. [1995]. Hermann Jenő. (F. jún. – 133 p.: A-F. n. az endokrin betegségek diagnózisai. • Klinik und Pathologische Anatomie der Erythromyelosis Leukaemica. în ştiinţe medicale (1971). .) DOMJÁNSCHITZ László. conf. 1953. Horváth Endre. Birek László. preparator la catedra de fiziologie (2000-02). Vesebetegségek. până la pensionare (1980-2000) la Catedra de microbiologie farmaceutică a IMF TgM. • Az anaemiák / Eskenasy Alexandru. – 2. – Kolozsvár. Maghiară de Chirurgia Mâinii. .. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. EME. – 368 p. Studii: elementare şi Lic. • Belgyógyászati diagnosztika. 1998. A szív és érrendszer betegségei. : OGYI. – Vol. . • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 847 p. Bornemissza Pál. Fac. – Bukarest. M. 1981-. Dóczy Pál. 29 oct. . köt. – Bucureşti : Editura Medicală. – 416 p.. • Genersich Antal emlékkönyv.. – 473 p. Lucrări publicate: . efectul antimicrobic al extractelor de plante medicinale. – 2. 1997. • Belgyógyászati jegyzet / Dóczy Pál.: OGYI. : OGYI. • Székelyföld 5. a vesebetegségek diagnosztikája. medic. medic. A fost preparator şi asist. a continuat la Institutul de Pediatrie din Leningrad (1957). 2. Málnási Géza. 1973. Nicolau. – 2000. A mérgezések. TgM – m. – Budapest. köt. 12. Worldwide Hungarian Medical Academy. Koczka György. 1950. • Népújság. : Általános diagnosztika. Hematológia : A vérképző szervek és a vér betegségei / Dóczy Pál. de Medicină (1951-53). intoxikációk. Belgyógyászati vénygyűjtemény / Bornemissza Pál. 2003. – 2002. 19 mart. : A vérképzőrendszer betegségei. (195762). • Belgyógyászati jegyzetek. Dr. 1959. lector (1962-72). köt. a légzőszervi betegségek. Birek László.. Birek László. – 96 p. – Mv. Membru în Soc. şef de lucrări şi şef de catedră (1972-80). (F. A szív betegségei / Dóczy Pál. – Bucureşti : Editura Medicală. Műszaki tudományok]. Birek László.. n. köt. • Hematologie / Redactor C. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.. – 783. : A mozgásszervek betegségei a belgyógyászati gyakorlatban / Dóczy Pál. • Viharban.1. de Medicină Generală (1992-98). : [Természettudomány. Horváth Endre. • Medicină internă : Manual pentru învăţămîntul medical superior. 2002. Horváth Endre. Horváth Endre. – Mv. Horváth Endre. köt. köt.: OGYI.. – 478 p. – 223 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1963. Ford. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. – 334 p. – 1997. Birek László. la TgM (1992). – 214 p. T. sanitar la Sovata (1951). univ. 1963. M) DOMOKOS Lajos. – 264 p. • Belgyógyászati előadások. 2. A mozgásszervek betegségei.. 1950. : A légzőszervek betegségei. kiad. – 88 p. század végén. 1951. – 1. – 1994.sz. 27 mart. – 478 p. • Orvoslás a XX. • Romániai magyar ki kicsoda. a vérképzőrendszer. – Mv. a szív és érrendszeri betegségek. köt. Dóczy Pál. – Mv. – Budapest: Akadémiai Kiadó. köt. : A tüdőbetegségei / Dóczy Pál. 2002. : Gyomor.. Studii: lic. Membru în . – 331 p. UMF TgM. átdolg. – Mv. Referinţe: • Tizenkét év. univ.Mv. Bornemissza Pál. – 1994. Mozgásszervek betegségei / Dóczy Pál. : Emésztőszervek és hashártya betegségei. A. – 316 p. 1983. 3. köt. Specializări la Budapesta. – 1. köt. 1957. 1951. – 2. IMF TgM. : OGYI. 2. – KolozsvárNapoca : Korunk.Biblioteca Judeţeană Mureş • Belgyógyászati diagnosztika / Dóczy Pál. 2. 1958. rész : 6. 1930. belek és hashártya betegségei. Fac. • Belgyógyászati diagnosztika: Általános diagnosztikai ismeretek / Dóczy Pál. TgM. – 313 p. Medic rezident de ortopedie (1998-99). – 2. – 1. kiad.T. Mérgezések. Sovata. 3.. 1998. studiul şi analiza bacterială a poluării apelor curgătoare. 1959. : Az emésztőrendszer..în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila.

1997. – 1988. M. 19761977. Secţia de Ştiinţe Medicale. Sf. EME. átdolgozott kiad. Specializări: Academia de vară. – Mv. – 2. Mureş. Gheorghe (1993-94).. Academia de vară Bolyai. – 203 p.2000. – 163 p. TgM (1963-66). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. : Microbiologie specială. • Az első magyar nyelvű művek / Sebestyén J. – 162 p. – 1976. • Lucrări practice de microbiologie / Péter M. Studii: preuniv. Domokos L. – Cluj-Napoca : Tinivár. • Romániai magyar ki kicsoda. 1990.: Részletes bakteriológia. 1995. Matematikai Lapok (1994). Miercurea Niraj. köt. 2000. : [Természettudomány. Gen. pipa.. – 1993. • Összefoglaló aritmetikából és algebrából líceumba felvételizők számára / Sebestyén J. 1995. Fac. – TgM : IMF. 2. acordat de Soc. : Általános bakteriológia. 2002. – Cluj-Napoca : Tinivár. – 1. Română de Microbiologie. : OGYE. : Bacteriologie specială şi micologie. – 88 p. – 265 p. 1945.. köt. – 91 p. Donáth Á. : OGYI. „Bolyai. . – TgM : Impress. – Cluj-Napoca : Tinivár. UCDMR.. Activitate profesională: prof. la Şc. Műszaki tudományok]. – 92 p. Hobby-uri: calculatoare. – 1994. – Cluj-Napoca : Tinivár. : Impress.Oameni de ştiinţă mureşeni Soc. Germania (1998. (F. nr. Sebestyén J. • Erdélyi magyar ki kicsoda. : OGYI. • Intézmények a magyar tudományos nyelvért / Sebestyén J. . • Összefoglaló mértanból líceumba felvételizők számára / Sebestyén J.. • Microbiologie medicală.în colaborare: • Microbiologie medicală. • Aritmetică – Algebră / A. • Összefoglaló aritmetikából és algebrából Liceumba Felvételizők zsámára / Sebestyén J. 1997. Fac. • Az első magyar nyelvű írásos emlékek / Sebestyén J. Ungaria (2000).” Lucrări publicate: • Orvosi mikrobiológia. – TgM : Impress. – 1. – Budapest. Academia de Perfecţionare. – Kolozsvár. 1997. de Medicină. köt. 1977. – 252 p.în colaborare: • Gyakorló feladatok matematkából. matematician. – Mv.) DONÁTH Árpád. 2. .. köt. • Mikrobiológia gyógyszerészhallgatók részére.. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Diákévkönyv (1997). Distins cu „Premiul Bardócz Lajos”.. • Vályi Gyula matematika feladatlap – gyűjtemény – 1. • Orvosi mikrobiológia. – 2. Prof. Soc.205 p. Şeulean Poliac.. de Matematică. Activitate de cercetare în istoria matematicii. 1988-1990. TgM (1995-). : Általános bakteriológia és immunitástan. „Diploma de Merit. Lucrări publicate: . Donáth Á. – 165 p. Inspectoratul Şcolar Jud. Piros Sanda. Donáth Á. – 88 p.” acordată de UCDMR (1997). 2. Donáth Á. : Microbiologie generală. al Soc. I Ped.. – 1977. . Maghiară Tehnico . UBB ClujNapoca. 1993.Ştiinţifică din Transilvania (1995). – 2002.. Membru fondator şi copreş. 1. n. Dillingen.. – Mv.. – 222 p. • Mikrobiológia gyógyszerészhallgatók részére.. • Îndreptar de lucrări practice de microbiologie : pentru studenţii Fac. 19 apr. Miercurea Nirajului (1952-63). 1977. kiad. – 1990. [1995]. Donáth Á. Donáth Á. Seghedin (1990-92). 6. • Műveltségünk kezdetei / Sebestyén J. . Olanda (1999). – Vol. – Mv. Donáth Á. – 96 p.: Részletes bakteriológia. 1995. – 1976. – Mv. • Tizenkét év. de Matematică (1967-72). – TgM: IMF. 1994. TgM. Donáth Á. . din care 14 ani în funcţii de conducere. köt. Vol. – TgM : Impress. – 2. – Ediţia 2.Vol 2.. : OGYI. de matematică cu o vechime de 35 de ani. grija pentru animale. de Matematică din Gimnaziul „Vályi Gyula”. inspector şcolar general adj. 1997. köt. 1996.

1913. • Electromiografia musculaturii oculare extrinseci şi a celei velopalatine. – 367 p. F. – Ed. – 1944. 2000.. de Medicină. Draşoveanu C. Elaborat de Fundaţia „Octavian Fodor”. agricultor licenţiat. : OGYI. Cluj (-1961). C. 3. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Lucrări publicate: • Marostordavármegyei Gazdasági Egyesület monographiája. 1988. – 2001. 1993.în colaborare: • Otorinolaringologie / V. 1938. • Otorinolaringologie în limba maghiară / V. Bucureşti. 1896. orr-. – 360 p. – 240 p. 2000. din Ghindari. – Mv. – Új sorozat. orr-. – 340 p. Draşoveanu. Mulfay. • Fül-. 2. – 370 p. Mülfay. Gulyás Pál. Română de ORL. Activitate profesională: medic în mediul rural (1961-64). 1988. Constantin. . 1980. : OGYI. – Iaşi : Litografia. 1990. – Ed. 2.6. köt. – TgM : IMF. Dr. UMF TgM. – 2000. – TgM : IMF. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Draşoveanu. 1879-1895. – 358 p. Lucrări publicate: • Patologie ORL – TgM : University Press. Mülfay. T. Mülfay. Mülfay. . – Budapest . în ştiinţe medicale cu teza: Probleme de etiopatogenie şi imunologie în bronşita obstructivă recidivantă la sugar şi copilul mic (1984). în medicină cu teza: Cercetări de lectromiografie în afecţiuni ale nervului recurent şi ale faringelui (1972). – Budapest. Participă la congrese naţionale şi internaţionale în Ungaria (1987). gégegyógyászat / V. Draşoveanu Constantin. 3. – 2002. TgM. (A. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. Draşoveanu. medic. • Erdélyi magyar ki kicsoda.) DÓSA Sándor. C. – 1997. 1979. n. univ. 1975. – Mv. col. kiad. : Doctor Sándor – Dzurányi László. Este membru în Soc. prof. (F. Clinica ORL TgM (1964-). gégegyógyászat / Mülfay L. 4 apr. şeful Clinicii ORL TgM. Austria (1988). C. . – TgM : Litografia IMF. medic. – Budapest.:OGYI. – 6.. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1946. . Draşoveanu. C. • Curs de otorinolaringologie / V. de redacţie al revistei de specialitate ORL. Lazăr” Sibiu (-1955).. – Ed. – Mv. n. A publicat 62 de articole ştiinţifice ca autor şi coautor în reviste de specialitate: Clujul Medical (1978).gégegyógyászat egyetemi hallgatók számára / Mülfay László. 1850 – m. • Curs de otorinolaringologie / V. 4. Fodor. Activitate ştiinţifică în domeniile: chirurgia estetică a nasului şi microchirurgia auriculară. univ.) DRAŞOVEANU. Braşov (1960-64). – Iaşi : Litografia. – TgM : Litografia IMF. – 374 p. prof. M. 19. Mülfay. – 2. univ. 3. faringiene şi laringiene / B. 1980. (1991-). • Otorinolaringologie / V. • Medici şi farmacişti ai începutului de mileniu. Secţia Pediatrie (1965-71). 1979. Clinica Pediatrie II (1972-). – TgM : Litografia IMF.. Braşov. Draşoveanu.– 360 p. 1974. asist.) DRAŞOVEANU. – Ed. univ. 1. Aşgian. şef lucrări. Draşoveanu. 2000). Dr. medic. • Fül-. – Mv. 1978. Studii: Lic. n. Sibiu. Mülfay. T. Draşoveanu. • Who’s Who în România. „Gh. (A. [1995]. Otorinolaringologia (1985-86. IMF TgM. C. köt. C. C. sa – Ed. C. – 370 p. – Ed. orr. C. – Bucureşti : Editura Academiei Române. 1939-1944. Fac. conf.Biblioteca Judeţeană Mureş Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. • Fül-. • Otorinolaringologie / V. 8 nov. • Otorinolaringologie / V. Referinţe: • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. Draşoveanu. Doina. Activitate profesională: medic primar pediatru. Studii: Lic.. Mülfay. Draşoveanu.– Ed.

V.. 1998. : Caban – Exner. – Wien : gedruckt bei B. 1878. – TgM : UPM. Studii: Lic. – ClujNapoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. Dub. n.. dr.119 p. n. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Lucrări publicate: • Bronşita obstructivă recidivantă la copil. • Tehnica tensiunilor înalte : Îndrumător de laborator. Dub şi alţii. Activitate profesională: ing. Hobbyuri: caricatura. – TgM : UPM. Fac. – Mv. – 70 p • Transportul şi distribuţia energiei electrice : Îndrumător de laborator / I. Johann Ferdinand. 1999. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 23 aug. ing. medic chirurg. Lic „Bolyai Farkas” TgM (1960-61). • Reţele de distribuţie electrică: îndrumător de laborator / I. János Ferdinand. V.. orvos– és (A. – 238 p. V. 1947. – TgM : sn. köt. (F. A fost medic la Viena. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. – TgM : UPM. – TgM : University Press. 2. –2. Membru în Soc. Domenii de cercetare: pneumologie pediatrică. 1800.. 2000. – 232 p. Lucrări publicate: • Fiabilitatea sistemelor. Dub. şef lucrări UMF TgM (1990-).1835. 24 dec. Vulcu. köt. T. Studii: de medicină la Viena. Română de Pediatrie. Papiu Ilarian” (1958-60).) DRAUT. : OGYI.în colaborare: • Materiale electrotehnice şi electronice: Îndrumător de laborator / Ágoston K. – 1. Viena. Lucrări publicate: • Die Geschichte der Blattern-Impfung mit dem Impfstoffe von der arabischen Pocke chronologisch-synchronisch und ethnographisch dargestellt. „Al. Ph. 2000) prezintă comunicări la diferite sesiuni ştiinţifice. Pediatria.. – X. 1995. Szilveszter.Oameni de ştiinţă mureşeni asist. – [1995]. Vizi E. de Electrotehnică (1970). Sighişoara – 15 sau 18 dec. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. AGIR (1997-). V. Bauer. în inginerie electrică cu teza: Contribuţii privind diagnoza predictivă a defectelor în sisteme electromecanice prin metode neuro-fuzzy. 1999. 1701-1849 / Szabó Miklós. . – TgM : UPM.) DUB. Mediaş (1970-74). M. ing. Az előszót írta : prof. Medie nr. electronist. Membră în Soc.. – 114.. Şc. Publică articole în Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1996-97. Medicina Modernă. 2000. diagnoza sistemelor electrice. Revista UMF TgM. Szinnyei József. . 1995. Participă la 75 de simpozioane şi congrese naţionale. de Electrostatică (1996-). Distins cu premiul II la Salonul de grafică satirică TgM (1985). . – TgM : UPM. – Piliscsaba – Budapest. – TgM : UPM. Publică 18 lucrări în reviste de specialitate: Info-Medica. [11]. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. 1994. Szögi László. şef lucrări UPM TgM (1993-). – 70 p. • Măsurări electrice şi electronice : îndrumar de laborator / V.în colaborare: • Gyermekgyógyászat. Oradea. 2002. – Budapest. Domenii de cercetare: fiabilitatea sistemelor. köt. UT Cluj-Napoca. • A magyar orvostörténeti irodalom. 1829. 1715-1944 / Dörnyei Sándor.1900. 78 p. Felelős szerkesztő : Gazda István . Dub. • Pneumologie clinică pediatrică. . – Mv. – 1893. 2000. – 78 p. • Maşini electrice şi electronice: Îndrumător de laborator / Agoston K. – 133 p. – Budapest. asist. – 91 p. Vasile. 1989. 4 (1961-65). Fabrica de Geamuri. Dub. köt. 2001. Vulcu. nutriţie. stagiar. univ. Electromureş (1974-93). Dr.

– Bucureşti : Ceres. Internaţional pentru Protecţia Animalelor (1970-). IMF Cluj. – 240 p. medic. . Reghin (1942-44). şef lucrări. hematologie. de Silvicultură. IMF TgM (1981-84). Ordinul Muncii II (1982). Timişoara (1940-45). Sighetu-Marmaţiei (MM). • Népújság. Lic. – Bucureşti: Editura AGVPS. • Atlas de electrocardiografie clinică. simpozioane şi consfătuiri din ţară şi din străinătate. asist. 1996. 1967. • Manual de medicină internă. 1967. Bucureşti (1966-89). – Braşov : Fac. Vladimirescu” (1974). de Medicină Generală. Clinica Medicală I. dir. Activitate profesională: medic consultant. Dub. Membru titular în AŞMR.1983). Contribuţii la studiul unor aspecte ale cardiopatiei din CPC (1967). Lucrări publicate: • Salmonicultură – prelegeri dactilografiate. – Bucureşti : Editura Medicală. Clinica Balneologică Cluj (1952-53).. silvic. – 942 p. Lucrări publicate: • Electrocardiografie teoretică şi practică. 1931. Reghin (1944-48). univ. Braşov (1961-66). asist. Sighet (1937-40). univ. A publicat peste 20 de articole în reviste de specialitate: Vânătorul şi Pescarul (1968). Fac.în special cardiologie. IMF TgM (1970-97). – 630 p. Ocolul Silvic Sovata (195657). 1964. „Dragoş Vodă”.fizioterapie. – 210 p. Vânătorul şi Pescarul Sportiv (1978. biochimie clinică – din care 72 publicate. Specializări: Cluj-Napoca (1962). Fac. Hobby-uri: vânătoare. de Medicină Generală (1945-51). T. 2002. – Bucureşti : Editura Medicală. Distins cu Ordinul Muncii (1969). Ordinul „T. Vulcu. Fac. 1969. • Atlas de electrocardiografie clinică / Ed. IMF Cluj (1964-67). de Silvicultură. Franţa (1977). Dr. 25 iul. – 718 p. Spital Haţeg (1951-52). absolvent cu diplomă de merit. prof. – 1963. – 1991. TgM (1948-50). nr. Praga (1965. Budapesta (196869). 1996. prof.. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. • Ghidul examenului de vânător. Activitate ştiinţifică în silvicultură şi gospodărirea vânatului. – 290 . Activitatea ştiinţifică cuprinde peste 330 lucrări din domeniul medicinei interne . 2. univ. n. „Diaconovici Loga”.) DUDA. gastroenterologie.în colaborare: • Ateroscleroza.. ing. 1. (1968-70). Medalia jubiliară „60 ani LAT” (1983). AGVPS. V. Clinica Medicală I. márc. Studii: Gimnaziul Romano-catolic. (1957-61). 1981. Fac. T. – 270 p. – TgM : Editura Ambasador. n. • Călăuza vânătorului. Gimnaziul „P. (A. absolvent cu diplomă de merit. 1999. Grif. 1988. – 160 p. univ. Hobby-uri: istoria picturii. decan. 21 mart. • Careul cu prieteni / Romeo Soare. Lic. H. Gurghiu. 1993. 1999. 1969). 1981. filatelie. în medicină cu teza: Cordul pulmonar cronic. şef de lucrări. dar şi reumatologie . (1953-64). Corneliu. 1927. • Atlas de electrocardiografie clinică / Ed. A participat la peste 40 de congrese. . – Bucureşti : Editura Medicală. Alexandru-Nicolae. Internaţional de Vânătoare (1968-). Activitate profesională: ing. conf. Membru în Cons. Italia (1971). Studii: Lic.Biblioteca Judeţeană Mureş • Identificarea şi afişarea defectului monofazat / I. – 1971.) • Vânat şi vânător. – 678 p. Braşov (195156). – TgM : UPM. 31. 3. Maior”. – 1963. DUDEA. Cons. de Silvicultură Braşov. A participat la diferite simpozioane şi congrese pe teme de vânătoare în ţară şi străinătate: Sopron (1961).. univ. – TgM : Tipomur. Varşovia (1983). – Bucureşti : Editura Medicală. • Practica consultaţiilor în ambulatoriu. (A.

– 1989. – 1983. consultant la Univ. 1976. – p. – 2. 1943. asist. – Vol. Rona Ladislau. Oltean Galafteon. Csép Katalin. • Diagnosticul bolilor cardio-vasculare / C. 3. dr. – 1995. Brassai Z. A gyógyszervegyészetben használatos kémiai alapeljárások. Europeană de Toxicologie. – 1994. Farmaciştilor din România. Rădulescu. Dudea. Studii: IMF TgM. • Biokémia / Stefanovitsné Bányai Éva. Corneliu Dudea. köt. : Procardia. 1996. Soc. – 3. TgM. 1981-1982. univ. Corneliu Dudea şi conf. dr. T. 1995. – Boli digestive şi bolile hematologice / Sub redacţia prof.în colaborare: • Gyógyszeripari technológia / Ristea Jan. – 1973. – 707 p. – 152 p.) DUDUTZ Gyöngyi. – Bucureşti : Editura Medicală. secţia învăţământ la distanţă Miercurea-Niraj. – 1981. univ. • Curs de patologie medicală. – Bolile hematologice / Sub redacţia prof. • Propedeutica bolilor cardio-vasculare / C. Vlaicu. prof. : OGYE.Oameni de ştiinţă mureşeni • Patologia sistemului cav inferior. • Curs de patologie medicală. Fehér Illés. Dudea. Farmacist intern (1965-67). Fac. • Sexualitatea umană. • Gyógyszeripari biotechnológia és génterápia az ezredfordulón / Dudutz Gyöngyi. Orvostudományi Értesítő. 1983. Vlaicu. de Horticultură. 1979. Europeană de Toxicologie. – Mv. köt. Corneliu Dudea şi prof. (2000-) şi cancelar la catedra de industria medicamentului şi biotehnologiei farmaceutice IMF TgM. de Farmacie (1966). – TgM : IMF. conf. • Îndreptar de diagnostic şi tratament al bolilor cardio-vasculare. • Patologia sistemului nervos vegetativ. – 587 p. Dudea. – TgM : UMF. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998 – TgM : Mentor. – 1. şef de disciplină (1983-). átdolgozott kiad. Lucrări publicate: • Gyógyszeripari technológia. Dudea. Referinţe: • A Marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos. dr Fehér Illés. Publică în revistele: Farmacia. 1994. 1999. Membră în Soc. farmacist: prof. Dudea. : Néhány gyógyszeralapanyag gyártási technológiájának vázlatos ismertetése : Egyetemi hallgatók számára – 1994. Revista Medicală şi Farmacia – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle. S. dr. : OGYI. • Tratat de medicină internă. . Dudutz Gy. – 1989. • Tratat de medicină internă. – Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. Dudutz Gyöngyi. preparator (1968-74). : Alapfogalmak és alapműveletek. Corvinus. univ. 1999. – Bucureşti : Editura Medicală. (1994-00). AOŞR. de Ştiinţe Farmaceutice din România.. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. – 2002. Farmacist principal (1991). n. Prof. Rona Ladislau. (A. • Miocardiopatia obstructivă. – Mv. Are 135 de lucrări publicate şi comunicate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.. – Vol. . 237-243. EME. – 307. –181 p. Dudutz Gyöngyi.és gyógyszerészképzés 50 éve. farmacist OFR Târnăveni (1967-68). –181 p. – 1996. – 145 p. Clujul Medical. Dr în ştiinţe farmaceutice cu teza: Studiul fizico-chimic al interacţiunilor acidului boric cu substanţe polihidroxilate sau tioderivaţi (1991). – 1988. • Biokémiai alapismeretek: Egyetemi jegyzet / Stefanovitsné dr Bányai Éva. R. D. 1999. S. • Elemente de patologie medicală pentru anul 4 medicină generală şi pediatrie / Simion Cotoi. Cotoi. • Tratat de medicină internă. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. • Cardiopatiile valvulare / C. şef de lucrări (1980-94). Soc. dr. de Ştiinţe Farmaceutice din România. 1994. univ. – 1982. 1980. (1974-80). – TgM : UMF. Fac. – 397 p. Col. R. • Elemente de Policlinică Medicală : curs / C. 2. – Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. 2. Practica farmaceutică. – 1982. Soc. – TgM : IMF. dr. köt. 1978. 25 nov. – Mv.

M. Dulău. n. UT TgM (199095). [1995]. – 1998. 1-2. 1998-99). Revista TMCM (2000). 1964. Dr. • Automatizarea proceselor termice şi chimice / Mircea Dulău. Urmeniş (BN). p. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 2. com. Lic. • Technologic Systems and Materials in the Machines Building. A. • Neurologie. prof. univ. 2000. – Romanian Academy. 1939. 2002. – TgM : UPM. : OGYI. Industrial nr. în special al prelucrărilor cu fascicul de electroni.2.) DUMBRAVĂ. – 1993. univ. Mircea. – 1999. – 1. com. nr. Ulieş. • Sisteme cu control distribuit / M. n. – 1997. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. Drd. Mircea Chindriş. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări clinice. T. şef lucrări UPM TgM (2000-). – sa. 1. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1994-95. E. köt. – Kolozsvár. Dulău. (A.în colaborare: • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. 1991. (A. – 80 p.. • Tizenkét év. 1979. (1995-97). (1997-00). Éves hallgatói részére.. – Budapest. 1997. a elaborat 85 de lucrări ştiinţifice. tehnician. : [Természettudomány. n. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Metode moderne de neuro-fiziologie clinică. specializarea Automatică şi Informatică Industrială (1990-95). – 2000. . de Inginerie. • CAD şi Automatică: Lucrări de laborator / M. Geampănă. Azomureş (1983-90). în economie. T. – sa.Biblioteca Judeţeană Mureş • A gyógyszertervezés alapjai. Gen. – TgM : UPM. TgM (1979-83). – 2002. Branch Office of Iaşi. com. köt.) DULĂU. Activitate de cercetare în domeniul electromiografiei. – 273 p. colocvii. (F.) DULĂU. • Electrotehnologii : lucrări de laborator. 7 apărute în străinătate. – 2001. simpozioane. Sânpetru de Câmpie. Lucrări publicate: . Lucrări publicate: • Semiologie neurologică. biochimice şi electromiografice în bolile musculare de diverse etiologii (1977). Abrudean. 37 comunicate la diverse manifestări ştiinţifice. Emil. Fac. Studii: Lic. 11 sept. asist. Activitate profesională: medic în circumscripţiile sanitare rurale Matei şi Sintereag (BN) şi Ghindari (MŞ). 1998. IMF Cluj (1962). – 145 p. 1990 TgM. 1940. köt. – TgM : UPM. (1969-90). rebusul. 37. Studii: Şc. univ. Din 1966 până în 1975 a fost cadru didactic la Institutul Agronomic din Cluj. Filea de Sus (CJ) – m. – TgM : UPM. Membru AGIR (1997-). 1985. Abrudean. 18 noi. Studii: Şc. – TgM : IMF. . medic specialist (1969-). Participă la peste 10 conferinţe. 101-102. M. . apoi la catedra de . Dr. medic. „Ady-Şincai” din Cluj (1956). din 1967 ocupă postul de preparator la disciplina de neurologie a IMF TgM. – 138 p. T. 2000. • Romániai magyar ki kicsoda.146 p. M. – Mv. Cercetări în domeniul electrotehnologiilor. • Sisteme de control : curs / M. – 274-489 p. TgM (1986-90). Activitate profesională: electrician. Referinţe: • Revista de Medicină şi Farmacie = Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle. 2002. preparator univ.. Fac. ing. din care. la UT Cluj-Napoca cu teza: Contribuţii la optimizarea procesării cu fascicul de electroni (teză în pregătire). de Ştiinţe Economice Cluj. asist. 1998. 2002. şef de lucrări (1991-). 6 dec.în colaborare: • Ingineria reglării automate : Îndrumător de laborator. Műszaki tudományok]. IIS. 41 publicate în ţară. economist. Vol. medic primar neurolog (1990). Dulău. Râciu (MŞ) (1971-79). Tehnică Comercială TgM. • Neuropatii periferice. Partenie. UT TgM. Hobby-uri: calculatorul.

nr. Studii: lic. 1998. Lucrări publicate: . Participă la reuniuni ştiinţifice internaţionale: CAER (1971). – 2000. 2000. – TgM : UDC. – p. 1940. – 303 p. Specializări: Bucureşti. 1998) p. DUNĂREANU. univ. • Elemente de antropologia şi sociologia familiei. 1911. • Antropologia şi sociologia familiei. • Moartea albă : studiu interdisciplinar asupra drogurilor.l. Activitate profesională: cadru didactic univ. 2000. Studii: Lic. Ştefan. 1930 Dudescu-Călmăţui (GL) – m. la UMF TgM (1969-) şi UDC TgM. • Contabilitatea financiară a agenţilor economici din România. – 1889. – TgM : UDC. • Fondul Monetar Internaţional : curs. civilizaţia japoneză. • Antropologie : curs. – 1997. (A. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. T. publică în reviste de specialitate: Anuarul UEDC TgM (1997). 6 iul. Vladimirescu” Tg. 2000. – TgM : UMF. dir. 1938. în final. A fost prof. (A. Bistreţ (-1952). 2000. • Contabilitatea de gestiune în comerţ.. Vasile. 11 iul.) Lucrări publicate: • Vânători de pomină. Mureş (1972-91). Prof. . • Psihologie judiciară : note de curs.” cls. 108. Cercetări în domeniul socio-uman. – 194 p. de gimnastică. Studii: Şc. ing. Szterényi / Traducători V.Oameni de ştiinţă mureşeni contabilitate a Fac. Distins cu „Ordinul Muncii. UBB. „T. sa. – s. . – 172 p. suplinitor (1884) şi definitiv (1887) şi dir. TgM. n. în filozofie cu teza: Dialectica raportului spontan-conştient (1987). colaborator la Radio TgM. (A. şef DREF TgM (1967). n. Vânătorilor şi Pescarilor. – TgM : UDC. Membru în Asoc. antropolog. Şaguna” Braşov (1942-50). – 1997. a II-a (1969).. – TgM : UDC. Lucrări publicate: • Psihologie : note de curs. Ocolul Silvic Breţcu. – TgM : UDC. – TgM : UDC. Lucrări publicate: • Istoria naturală. (1907) al lic. scriind 60 de lucrări susţinute la simpozioane. „A. teologia la Oradea şi Strigon şi ştiinţele naturale la Univ. Dumbravă şi V. sa.a. com.) DUMBRAVĂ. Lic. Ion – Dumitru. T. Hobby-uri: tenis. . • Elemente de antropologie : curs. 2000. – TgM : Tipomur. IP Braşov. din Beiuş. graiul dac. şi publicist.n. Jiu (-1963). 132 (9 iul. Reghinul Săsesc – m. Dicţionar esenţial. A publicat 23 de articole din domeniul protecţiei mediului şi 83 pe teme de silvicultură în reviste de specialitate: Vânătorul şi pescarul sportiv (1998). din Cluj. de ştiinţe naturale. pescuit. : s. prof. de Folozofie (-1969). Activitate profesională: Ocolul Silvic Lunca Bradului (1955). 2000. 1995. Inspectoratul Silvic jud. – s. – 101 p. de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca. • Vânătoarea între pasiune şi decepţii. A colaborat la Familia. – 1993. 2. 24 ian.în colaborare: • Statutul deontologic al inginerului silvic. – 103 p. • Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic. – 2002. Fac.în colaborare: • Contabilitatea de gestiune. Hobby-uri: ideograme chinezeşti. • Familia şi legea : curs. filozof. ing. silvic. – 113 p. 2000.236 p. 1859. – 168 p. – Bucureşti. 2000. – TgM : UDC. T. prof. elementară. de Silvicultură (1950-55). vânătoare. 1999..) DUMITRESCU. Fac. Referinţe: • Cuvântul liber. Dr. şi inspector şef. 1996. • Omul şi familia : curs. – TgM UDC. geografie şi. 22 feb. arhidiacon onorofoc. Referinţe: • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. Bistreţ (DJ). la Beiuş. – TgM : UDC. expert contabil din 1984. n. după H. Braşov. – TgM : Academprint. Borlan. schi. • Familia şi societatea. 6 iun.

Soc. 1969). Foris I. • Chimie analitică calitativă : bazele practice / S. Duşa. Prof. Lucrări publicate: . Dunăreanu şi alţii. Revista de medicină şi farmacie / Orvosi és. TgM (1954-57). Brânduşa Mitroi. 1978). Referinţe: • Baza de date BJM. Studia Universitatis Babes-Bolyai. Duşa. – TgM : IMF. Bratislava (1973). a 2a. – TgM : UDC. Ferencz L. de Etnomedicină din Austria. 2001).. (1990-). • Teste de chimie anorganică / Ed. D. (A. 2001. de Ştiinţe Farmaceutice din România. 1980. educaţie.. 3-a. UBB ClujNapoca. 2001. devianţă. – 1995. – 84 p. Series Chemia (1973. 10 congrese în ţară şi străinătate.Biblioteca Judeţeană Mureş • Omul. 2001. (A. Dr. D. frăţie. 1982. ape reziduale. Prof. – TgM : UPM. – 185 p. • Psihologie socială: studii. Membră în AOŞR. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Revista medicală (1965.) DUŞA.) numeroase conferinţe. 2000. Silvia. 1998. 31 mart. – TgM : Tipomur. – TgM : UMF. – TgM : Tipomur. – TgM : UDC. 1994. mediul şi economia : curs. Domenii de cercetare: studii privind îmbunătăţirea metodelor fizico-chimice aplicate în controlul medicamentelor. 2001. D.în colaborare: • Dezvoltarea conştiinţei sociale în rândurile studenţilor / I. membru în Cons. • Antropologia şi sociologia familiei / Ed. • Studii despre om : om. I. • Violenţa în familie. – TgM : UDC. de Chimie (1957-62). Activitate profesională: conf. 2001. chimist. secretar ştiinţific al Cons. – 116 p. Farmacia (1995). n. Referinţe: • Baza de date BJM. Revista de chimie (1977). 2001. • Integrarea absolvenţilor institutelor de medicină în activitatea profesională şi viaţa socială / I. – TgM : UPM. Gyógyszerészeti Szemle (1996. Fac. . Sântana de Mureş. T. – 1995.în colaborare: • Analize instrumentale. 1939. • Psihologie socială : note de curs. 2003. – 67 p. precum şi a gradului de poluare a râului Mureş. 2000. univ. 1986. şeful disciplinei chimie (1962-). Specializări: Praga. Foris. – 74 p. – TgM : IMF. – TgM : Academprint. • Corupţia : studiu de psihologie juridică. – TgM : Litografia UMF. comunicare : curs. T. Soc. membru în Senatul UMF TgM (1990-). • Îndreptar de lucrări practice de chimie analitică cantitativă : curs / Silvia Duşa. • Egalitate. • Familia românească : curs. limbă. „Al. – TgM : Tipomur. 1999. univ. Distincţii: Premiul „Congresul Naţional de Farmacie). prof. Papiu Ilarian”. de Farmacie (1990-00). 2001. unitate / I. Dunăreanu şi alţii. – TgM : IMF. analiza unor ape minerale. 1998. al Fac. Participă la . Studii: Lic. • Teste de chimie organică / Ed. valorificarea plantelor medicinale din flora spontană. – TgM : Tipomur. 4-a. Lucrări practice / S. Dunăreanu şi alţii. (1962-). • Om. – 243 p. în chimie cu teza: Utilizarea de electrozi de PT – pretraţi la indicarea punctului de echivalenţă în volumetrie (1979).

Studii: Facultatea de medicină la UMF TgM (1992). – Kolozsvár: Scientia Kiadó. (F. – 147 p. 2004.2. Dr. I. cercetător principal (199091). TgM. – Kolozsvár. a légző-. 2000. Membră în Soci. – 285 p. 1. – 2002. 2000. Imre. Lucrări publicate: . • Erdélyi magyar ki kicsoda. Medic intern la Clinica de Chirurgie nr. medic ortoped. 2002. 1828. – 1990. – 2000. (F. : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. Lucrări publicate: • Modern bútortervek. : Mentor. 1994. Dr. – Budapest. EME. 1 TgM (1992-94). 2000. 1990. Egyed Zs. 1991. – 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – Mv. Magyar Implantológiai és Refraktiv Sebészeti Társaság. – 1997. Ormos Jenő. n. medic militar (1950-52). specialist în mobilier artistic. 1997. Studii: Facultatea de medicină la IMF TgM (1977). Elekes Ella Mária. – 2. – Mv. – TgM : Procardia. la catedra de anatomie (1946-48). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Optica Optofarm TgM (1997-) şi Optolens TgM (2004-). 1998-99). –2. – 240-365 p. – [1995]. 1968. medic secundar patolog la Centrul de cercetare sanitară (1981-85). . univ. • Viharban. • Általános pathologia / J. – 108 p. medic oftalmolog. – 107 p. – Mv. rész : Sebészeti propedeutika.Oameni de ştiinţă mureşeni E ÉGETŐ Árpád Béla. rezident la Clinica de Oftalmologie (1994-99). – Szeged. cercetător (1985-90). 1923. 6 iul. : Procardia Kiadó. Braşov. (F. A fost medic la Clinica Chirurgicală din TgM (1948-50). în ştiinţe medicale cu teza: Actualităţi în oftalmopatia endocrină (2004). : [Természettudomány. I.) • Millenniumi megemlékezés. Műszaki tudományok]. Lueta (HR). : [Természettudomány. – Mv.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. Magyar Szemorvostársaság..în colaborare: • Tizenkét év. (1992). . medic. Egyed Zs. Jung şi Egyed Zs. n. tot aici. Medic specialist oftalmolog (1999). Medic de circumscripţie în jud.) EGYED-ZSIGMOND Imre. a vese és a húgyutak pathológiája. Lucrări publicate: .în colaborare: • Részletes korbonctan / Jung János.) ELEK János. şef de lucrări (1997-) la UMF TgM. 1953. Asist. : Juventus.7. medic primar la Sovata (199904). Lucrări publicate: . NT (1977-81). az emésztőszervek. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál . A colaborat la revista Orvostudományi Értesítő (1994-96. Oftalmologilor din România. Asist. • Oftalmopatia endocrină : actualităţi / Csiszár Anna Adrienn. 1997. rész. • Compendiu de patologie mamară. – 2002. Műszaki tudományok]. în ştiinţe medicale (1993). köt. M. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda.: OGYI. Sajtó alá rendezte Viczián János. Jung. – 2000. 3 ian. ELEKES Ella Mária. univ. medic specialist ortoped până la pensionare la Clinica de Ortopedie (1952-83). – TgM : Mureşul. 12 mai 1951. – TgM: Mentor. 2000. 1998. – Mv. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Asoc. . M. köt. • Tizenkét év. – Új sorozat. • Romániai magyar ki kicsoda. tâmplar la TgM. • Studii de istoria medicinii / Sub redacţia I. n. köt. – 288 p. M.: A szív-érrendszer. Studii: Facultatea de medicină la IMF Cluj (1948). 1994.

) ELEKES István. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 1952. 1958. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Internet RoEdu Net. köt. – [1995].în colaborare: • Sebészeti jegyzet. [1925]. prodecan (1998-).în colaborare: • Általános kórbonctani jegyzet. (F. – Budapest. 2004. – 501 p. – ClujNapoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.Biblioteca Judeţeană Mureş Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. – 1990. Referinţe: ELEKES Magda. Studii: Lic. – 1990. Sárvár. 1997. – 358 p. részben módosított kiadás. 1957. – Mv. : OGYI.) ENĂCHESCU. informatician. • Részletes kórbonctani jegyzet / Elekes Magda. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv.. : [Természettudomány. Reghin. – Mv. Palics. medic ginecolog. de Matematică (1997). Studii: Facultatea de medicină la univ. 2002. la TgM. . – TgM : UT Cluj-Napoca. de Ştiinţe şi Litere (1999-). – Mv. – 573-1100 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1. n. 1999. m. 1998. köt. : OGYI. A fost prof. decan. 2. : Az álatlános sebészet alapvonalai. Academia de Ştiinţe Economice la Cluj. UBB. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1994). n. – [1995]. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.. asist. (F. 3. : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. Cluj-Napoca. köt. 1997. Fac.analist stagiar. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1990. Activitate profesională: programator . Lucrări publicate: • Sajt. Hobby-uri: excursiile. Comitetul Naţional de Coordonare al Romanian Education Network. New York Academy of Sciences (1997). Sándor István. UPM TgM. 1932. Lucrări publicate: . 1885. M. Budapesta. din Cluj (1938). medic specialist ginecolog la Clinica de Ginecologie şi Obstetrică TgM. aici şi dir. – 1954. – Cluj. (F. TgM – m. 1953. köt.) . – 239 p. medic chirurg. • Probleme de morfopatologie. Aplicaţii în educaţie. köt.) ÉLTETŐ József.és vajgyártás. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 1. 1952. – 247 p. Róna László. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Călin. conf. pescuitul.. – 2000. – 1. prof de economie. . • Tehnologii avansate. : OGYI. 2000. Fac. köt. köt. Română de Reţele Neuronale (1994-). de şcoală (1925-32). Întreprinderea Mecanică Bistriţa (1983-84). Sajtó alá rendezte Viczián János. Lucrări publicate: • Elemente de inteligenţă artificială. Medic la catedra de anatomie patologică IMF TgM (1950-55). . titular (199092). 1990. – 2002. Membru în European Neural Network Soc. Studii: lic. – 1997. : Az idegrendszer kórbonctana. baschetul. – 487 p. 30 apr. 1938. • Tizenkét év.. köt. n. univ. univ. 1926 – m. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 25 mai 2004. 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 24 sept. – Mv. Industrial nr. Reghin (1978). Lucrări publicate: • Contribuţiuni la studiul radiologic al rahitismului. – 1. Kehida. secretar ştiinţific(1996-). şeful colectivului de informatică (1992-). – TgM : UPM. : OGYI.. economice din Kecskemet. 1953. (F. Soc.7. – 199 p. M. – Budapest. (1907-25) la lic. 2. • Részletes kórbonctan. – 7.. – 2. (1993-). – 572 p. programator. rész : Általános sebészet pathologia. – Új sorozat. : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. sucursala TgM. köt.2. – Új sorozat. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică. – Budapest. 1953-1954. • Fundamentele reţelelor neuronale. dir. M. M. Műszaki tudományok]. Intreprinderea Electromureş TgM (1984-90). – 1. A fost medic secundar la spitalul din TgM. – Budapest. Calcul neuronal. UPM TgM.

Studii: Univ. M. Şi-a continuat studiile. M. acum de farmacie şi medicină. : D-GY. univ. 1852. de Medicină în cadrul IMF TgM (1983). dir.1900. 220. – p. (A. univ. 1906. – 1893. – 1-14. Özv. – 1991. – Pestini: typis Lud. A fost dr. 2002. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.Budapest. – TgM : Casa de Editură „Mureş”. Brânzaniuc Klara. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. – 78 p. – p. – Kolozsvár. Asist. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. köt. A fost ales membru corespondent în Academia de Ştiinţe Maghiară (16 dec. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. 2001. köt. Landerer. – Piliscsaba – Budapest. n. : A-K. 1839. 1990. Lucrări publicate: . köt.. köt. . – Pest: nyomt. : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. medic. Felelős szerkesztő : Gazda István . • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Patzkó Jozefa. Viena – m. 1870. . 1715-1944 / Dörnyei Sándor. • A magyar orvostörténeti irodalom. n. – Kolozsvár. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Budapest. Enciulescu. 1914.) Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Budapest.Budapest.. • Magyar könyvészet. A absolvit Fac. medic. 16-30.Oameni de ştiinţă mureşeni • Who’s Who în România. A lucrat la spitalul univ. S-a mutat la Cluj continuând practica medicală până la moarte (1857-70). 1859).kérdésére előterjeszté. 1836. • Anatomia topografică şi descriptivă a trunchiului : curs pentru învăţământul stomatologic. 1829.) ENGEL József. • A Ferenc József Tudomány egyetem klinikák és Karolina országos kórház évi kimutatása : 1914. 1996.2. – 169 p. din Budapesta (187581). spitalului de stat din Cluj (1887-18). Az előszót írta : prof. – p. – Budapest. 54. köt. • A Ferenc József Tudomány egyetem klinikák és Karolina országos kórház évi kimutatása : 1913.) ENGEL Gábor. 10 aug. • A havi vérzés rendellenességei. 2001. de filozofie la Budapesta (182325). – Kolozsvár. Florin Butilcă. medic secundar obstetrică-ginecologie. Szinnyei József. anatomist. 1914. la Cluj (1881-). köt.2. (F. 1917.. T. doc. . . köt. univ. după care s-a reîntors la TgM. agregat (1893-).) ENCIULESCU. unde a fost medic practicant (1836-57). – Budapest. (A. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Első rangú pályamunka. Vizi E. . medica. prof. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. – 23 p.în colaborare: • Sexualitatea umană. la catedra de anatomie la IMF TgM(1985). T. – 2001. • A magyar nyelv gyökérszavai: A magyar tudományos társaság jutalom. dr.în colaborare: • A belorvostan tankönyve. 1878. Studii: la Lőcse. 1. : Caban-Exner. Constantin. – Budapest. la Budapesta (1830-36). Vol. 2 mai 1807. cu studii şi articole de obstetrică. univ. Cluj. Rozsnyó (1823). şef de lucrări (1996-). 1915. –2. – TgM : UMF. – Új sorozat. 1935. –2. TgM – 10 iul. Lucrări publicate: • Az érzéstelenítés szülészeti műtéteknél. Cluj. – 1893. • Anatomie : generalităţi-membre / C. (F. – 1990. – 2001. • UT din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. 460-463.. . 10 mai 1956. – 1. Mocin (CJ). – 1-14. : D-GY. Sajtó alá rendezte Viczián János. – Budapest: Pesti Lloyd-Társulat könyvnyomdája. 1901-1910 / Petrik Géza. – 2002. : Caban – Exner. chirurg (1875). A colaborat la revista Orvosi Hetilap şi alte periodice de specialitate din ţară şi străinătate. 2 iun. – 7 p. Lucrări publicate: • Gyógyszeres értekezés a langról (Alcohol) és az égető hamagról (Lixiva pura). 2002. obţinând diploma de medic obstetrician. n. Din motive materiale şi-a întrerupt studiile şi a fost 3 ani practicant într-o farmacie din TgM (1825-28). köt. • De morbilis: Dissertatio inaug. – 2002. de Medicină în Leipzig şi Budapesta.7. Szilveszter. . 1918.

„Mihăileana” Iaşi. chimist. n.. Lucrări publicate: . 20 sept. – Ed. Studii şi Cercetări de Neurologie. şef de catedră la catedra de biochimie până la pensionare (1952-67). de fizică-chimie (1937). • Cercetări medicale. • Farmacopeea Română. TgM. – 1965. – 767 p. – Bukarest. Prof. bacalureat la Marianem din Cluj (1927). • Biokémia / Eperjessy Anna. respectiv la Univ.” Cluj. Studii: lic.) . chimist în fabrica de medicamente VI-HOR Cluj. köt.. Nemes László. (A. 30 sept. 3. în ştiinţe chimice (1944). 1981-. : OGYI. – Ed. diplomă de prof. 1959. M. şef al Secţiei de biochimie la Baza de Cercetări a Academiei (1967-77). asist. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. F. dr. 1965. 1968. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Fac. – 1994. Univ. – Bucureşti : EDP. Eme Orvostudományi Szakosztályának Éertesítője. După pensionare. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. la Dej. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.: Kh-M. 1990. Dej – m. la Dej. – Mv. – 1. şef de lucrări la catedra de chimie medicală la Univ. de Chimie la şi Univ. – Bucureşti. Revista Medicală. Die Naturwissenschaften. Studiile au apărut publicate în : Hoppe-Seyler`s Zeitschrift für Physologische Chemie (1942). • Biochimie medicală / Redactor I Manta. la catedra de chimie IMF TgM (1948-52). 1906. – 151 p. „Bolyai”.în colaborare: • Farmacopeea Română. a 7-a. Orvosi Szemle. „Ferdinand I. – [1995]. univ. – 1956. T. conf.Biblioteca Judeţeană Mureş EPERJESSY Anna. köt. Magyar Onkológia. „Ferenc József” Cluj (1941). a 8-a.

şef laborator IMF TgM. – 1894. medic şef.) . medic. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Soc. – Budapest. – 8. – TgM : IMF. Josef. A fost medic primar la Braşov până la pensionare (în dec.. M. 5 feb. – Wien : Gerold. Sf.. 1973. Internationalis Medicinae Generalis (1968-). Pănet (1951-53). – Mv. biostatistică.. Sajtó alá rendezte Viczián János. devenind dr. – 1978. medic. Studii: Lic. • Ist Kronstadt eine ungesund Stadt? – Kronstadt. 1990). Gheorghe (1940-43). – Piliscsaba – Budapest. – 1992. American Public Health Assoc. Dr. Distins cu Diploma de Onoare „50 Diploma Aureum” (1998). (1914). 1. Ion Meşota” Braşov (1935-40). A fost medic de circumscripţie. – 8. MiercureaCiuc (1954-56). conf. Studii în oraşul natal (1837). – 30 p. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1998. A lucrat la Institutul de Chimie din Budapesta. Specializări: Germania (1971. Hobby-uri: automobilism. din Budapesta (1909-12). (1957-65). n. 1993. : Fa Imre-Ferényi Antal. ? Studii: gimnaziul unitarian din Cluj (1909).. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. Lucrări publicate: • A radiumemanatio quantitativ meghatározásáról.Biblioteca Judeţeană Mureş F FABRITIUS. International de Defense Sociale. – Budapest. spitalului oftalmologic (1872-95). M. – Budapest. IMF TgM (1980-91). köt. . Operations Research Soc. (1970-). asist. – 348 p. Biometric Soc. Szinnyei József. Az előszót írta : prof. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. şef de disciplină – Medicină Socială (1965-80). Emeric-Ioan. Szilveszter. 10.. 1845. Imre János. disciplina Organizare Sanitară (1956-57). dr. Emlékek (1984). 18 nov.. 1701-1849 / Szabó Miklós. Sighişoara – 25 febr. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. köt. Szögi László. A publicat peste 300 de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate în ţară şi străinătate: Igaz Szó (1982). dr. Union International Pour Education Sanitaire. univ. • A magyar orvostörténeti irodalom. informatică medicală. 1889 – m. Sajtó alá rendezte Viczián János. „Székely Mikó”.) FARKAS.1900. – 1992. Lucrări publicate: • Medicină socială : curs. Korunk füzetek (1983). medic de circumscripţie. „Dr. – TgM : IMF. IMF TgM (1945-51). F. T. FARCZÁDI Gerő. • Statistica medicală : lucrări practice. 1818. raion Ciuc. univ. 13 nov. – 1993. cu teza: Metode pentru studierea eficienţei asistenţei medicale ambulatorii de specialitate şi căile experimentale de utilizare raţională a acestor instituţii (1967). 2. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. (A. 1978. TgM. – TgM : IMF. – 294 p. 1898) şi dir. 1975 – Vol. Orvostudomány Értesítő (1982. 1878. Felelős szerkesztő : Gazda István .Quellen zu Zajzon in Siebenbürgen : Naturhistorisch und medizinisch dargestellt. Revista medicală (1990). 1914. – 384 p. – 3. n. şef de lucrări. Vol. chirurg şi oftalmolog. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Budapesta – m. Lucrări publicate: • Die Mineral. Soc. Col. : Fa – Gwóth. 2002. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. Membru în International Hospital Federation (1966-). 1901. de medicină la Viena (1840-47). Vizi E. chimist. Domenii de cercetare: medicină socială. 1924. – Új sorozat. – Új sorozat. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Univ. mart. köt. Ref. : Fa Imre-Ferényi Antal. 1887. 1991). 1715-1944 / Dörnyei Sándor. n. Braşov. Viaţa medicală (1982). (F.în colaborare: • Formulae magistralis: / Farkas Imre János. Racoş (1953-54). Ajtay Mihály.

század végén. • Vademecum Medici Generalis / Farkas Imre János. şef de lucrări UMF TgM (1994-). Farkas E. 1988. Farkas E. Clujul Medical – Revista de Medicină şi Farmacie (1997). în medicină cu teza: Adaptarea şi aplicarea diferitelor metode şi modele ale cercetării ştiinţifice (operaţionale) şi sisteme informaţionale în sănătatea publică şi medicina muncii (1993). Farkas E. Ajtay Mihály. medicina muncii. Legislaţie sanitară / Farkas E. (198094). • Teste de licenţă. • Îndreptar de lucrări practice în sănătatea publică. Specializări: Germania (1974). – 88 p • Formulae magistralis : reţele medicale / Farkas Imre János. 1952. – 1995. M. Activitatea profesională: medic intern TgM (197780). UMF TgM (1971-77). medic primar (1996-). • Curs de sănătate publică şi management sanitar / Farkas E. – TgM : UMF. – és (A. – TgM : IMF. Autoare a numeroase studii publicate în reviste de specialitate: Revista „Viaţa Medicală” (1982). – 2000. – • Vademecum Medici Generalis / Farkas E. Korunk Füzetek (1983). 18 apr. T.în colaborare: • Formulae magistralis. Medicus Universalis (1992). Română de Medicina Muncii (1983-). 1983. 1987. turismul citadin internaţional. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1990). • Formulae magistralis. „Unirea” TgM (1963-71). Orvostudomány Értesítő • Orvoslás a XX. Asoc.Oameni de ştiinţă mureşeni • Formulae magistralis / Farkas Imre János. 1989. 1978. psihosomatică. – 372 p. 1997. – TgM : IMF. • Îndreptar de lucrări practice în medicina socială / Farkas E. 2001 – 136 p. Igiena. 1987. • Orvoslás a XX. 1979. Farkas Evelyn. univ. – TgM : IMF. – 1997. – TgM : IMF. • Formulae magistralis. – 348 p. 1989. • Curs de medicină socială / Farkas E. – KolozsvárNapoca : Korunk. Domenii de cercetare: sănătate publică şi managementul sanitar.. Dr. I. – [TgM] : USSM. A. – TgM : IMF. muzica. – TgM : IMF. C. Roşu A.. medic principal de specialitate (1983-96). század végén. Janovics E. Lucrări publicate: . Medicina Muncii şi Medicina Socială (1989). EME (1999-). – 701 p. I. 1986. – TgM : USSM. „Balint” din România (1996-). – TgM. • Simpozionul „Zoonoze” (1994. I. – TgM : IMF. n.) . şef disciplină Sănătate Publică şi management sanitar (1991-). Farkas E. • Curs de medicină socială / Farkas E. 1983. 2000.. –1997.. 2000. 1988. Română de Sănătate Publică şi Management Sanitar (1991-). – TgM : UMF. Filiala Mureş. Soc.. asist. • Îndreptar de lucrări practice în medicina socială / Farkas E. – KolozsvárNapoca : Korunk.. 1999). Buletinul informativ al Asoc. Ajtay Mihály. 1984. Revista de Medicină şi Farmacie (1991. – TgM : IMF. – 370 p. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. • Romániai magyar ki kicsoda. TgM). Asoc. – [1995]. I. – 2000. 1996.) FARKAS Evelyn. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok.. – 701 p. – 230 p. – 370 p. T. 1979. Ajtay Mihály. I.. – TgM : IMF. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos gyógyszerészképzés 50 éve. – TgM : IMF. Oamenilor de Ştiinţă din România (1992-99). 2000. Studii: Lic. Hobby-uri: literatura. medic. 1982. 1994. – 88 p • Formulae magistralis. – 1999. TgM. 1982. – Vol. – 372 p. – TgM : IMF. – [1995]. (F. „Balint” din România (1999-2001). Farkas E. 1993. orvos– és (1991). Membră în Soc. informatică medicală. emlékezések. • Formulae magistralis / Farkas Imre János. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Revista Medicală (1983. Ungaria (1991. 1986. C. 1994).

n. . (195257). şef lucrări. – 2000.: A-F. MS. Lic. (1991-98). • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – 2. Dr. 1968. Cluj. – 2000.în colaborare: • Liposomi fosfolipidici – Caracteristici şi interacţiuni cu săruri biliare.) FAZAKAS Béla. –1. Lucrări publicate: . Studii: Lic. Şc. – 2001. Parazitologilor din Ungaria. prof. F. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie. Abrud (AB). • Parazitologie medicală. 1962. – Mv. Studii: Lic.) FAZEKAS András. Şc. 1926.. köt. Păingeni. – 1981. Lic. Gen. Soc. 1999. Activitate profesională: preparator univ. : OGYI. univ. A fost preparator la Institutul de . şef de lucrări (1957-71). Fac. 26 oct. T. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. köt. CV. medic parazitolog. • Fertőző betegségek. Asoc. – 2002. M. Implicaţii biomedicale / Ş. EME Orvostudomány Értesitő (2001). Lucrări publicate: • Orvosi parazitológia. A publicat studii în: Revista Medicală – Orvosi Szemle. Ungheni (1992-93). Calafat (DJ) (1985-89). 1977. – 307 p. Activitate profesională: prof. A publicat articole în studii şi reviste de specialitate: Materiale plastice (1984). – 1994. Annales de parasitologie humaine. de Parazitologie din Budapesta. 1. în Asoc. – 1996. – 213 p. Cellular & Molecular Biology Letters (2002). Corneşti (CJ). Ref. – 2000. 22 iul. – 153 p. Distincţie obţinută: „Comembrum Honoris Causa”. TgM (1989-90). • Orvosi parazitológia. UMF TgM (1993-). – 493 p. Gen. univ. A organizat 10 simpozioane de specialitate la TgM. a publicat peste 150 de studii şi lucrări în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. Műszaki tudományok]. 2000. „Unirea” TgM (1969-77). de Chimie. Unitarian. – 1. chimist. – 143 p. Lic. : [Természettudomány. – TgM : University Press. Glodeni (1990-92). – [1995]. prorector UMF TgM (1991-96). 1963. 2001). prof.Biblioteca Judeţeană Mureş • Marosvásárhelyi egyetemi tájékoztató. univ. – 2. Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1981. Hobby-uri: aerobic. • Romániai magyar irodalmi lexikon. TgM (1977-81). medic. Microbiologie-Parazitologie. – Bucureşti: Editura Medicală. Studii: a terminat la Col. HR. • Erdélyi magyar ki kicsoda. asist. 1981-. – Bucureşti. – Bucureşti : Editura Medicală. – 1997. EME. 2000. (197191). „Bethlen”. Aiud. 16 febr. Hobai.în colaborare: • Parazitologie : manual pentru învăţămîntul medical superior. • Genersich Antal emlékkönyv. de Chimie nr. Membru de onoare în AOŞR. Medicinskaia Parazitologhiia. • Biochimie medicală. Fazakas Z.Epidemiologie. Membră în Soc. „Bolyai Farkas”. kiad. (A. 1920. • Cercetări medicale. Revista medicală (1999). Română de Biochimie şi Biologie Moleculară. conf. „Avram Iancu” Abrud. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?. • Tizenkét év.Bukarest. : OGYI. Naţională de Biologie Celulară. Referinţe: • Index bibliografic al lucrărilor ştiinţifice medicale şi farmaceutice 1970-1977. în ştiinţe medicale cu teza: Studiul clinic şi experimental în ascaridioză (1962). – 191 p. köt. (1950-52). (A.. – Mv. – Mv. Parazitologilor din România. Triton X-10. Dr. 1958. cu teza: Influenţa surfactanţilor asupra proprietăţilor termodinamice şi cinetice ale emulsiilor cu lipozomi (2000). T. IMF TgM. . a făcut harta îmbolnăvirilor cu paraziţi din jud. : OGYI. – 1996. UBB ClujNapoca. vicepreş. de Medicină la Budapesta (1945). univ. Soc. 1999.. Lic. Stomatologia Mureşeană (2002). din Cluj (1939). de Chimie-Fizică (1981-85). Revista de Medicină şi Farmacie (1996-97. n. com. disciplina Biochimie medicală. Viaţa Medicală. 1975. Lic. prof. Specializări în parazitologie clinică la Bucureşti şi Budapesta. A efectuat cercetări privind prepararea liposomilor fosfolipidici. Univ. Cercetări în domeniul parazitologiei medicale. interacţiunea acestor liposomi fosfolipidici cu detergenţi ca deoxicolatul de sodiu. FAZAKAS Zita. TgM. n.

în colaborare: • Matematici superioare pentru subingineri. 1985-03). Defineşte pentru prima dată 12 cls. köt. Referinţe: • Viharban. – 196 p.) FĂRCAŞ. – 358 p. în special în domeniul teoriei reticulelor necomutative.. prof. univ.. Studii: Şcoala Normală din Gherla (1946-52). – TgM : UPM. rector al IIS TgM (1976-85). köt. Membru în AOŞR. – TgM: UPM.. n. Studii: Lic. Gheorghe. 31. 1997. 1979. – 554 p. – Bucureşti : EDP. • Lucrări publicate: • Algebră. medic specialist patolog. Domenii de cercetare: didactică. Lic. – 337 p. – 1991. • Romániai magyar ki kicsoda. – 197 p. – TgM : UT. prof. kineoterapie. conf. : OGYI. köt. „Al. – 196 p. UPM TgM (1990-).. IPed. 1981. : [Természettudomány. (1974-90). 1964. tehnic. – 1980. – 379 p. • Probleme de morfopatologie.T. Papiu Ilarian” TgM (1949-55). apoi la UPM TgM (1964-76. TgM. (1951-52). 1938. (A. Clubul Sportiv „Mureşul” TgM (1971-72). cât şi în lucrările publicate în diferite periodice aduce contribuţii originale la dezvoltarea algebrei abstracte. – 1994. nr. Dr. – 2. prof. 1981. 2000. TgM (1962-64). Chend (SJ). medic secundar la Clinica de interne TgM (1955-57). Forestier TgM (1984-99). 2003. IIS TgM. medic de circumscripţie (1957-59). – Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică. adj. respectiv medic primar până la pensionare la Spitalul Clinic Judeţean (19591989). – 2002. – TgM : UPM. – 1991. Univ. – 2. conf. asist. – 341 p... • Matematika almérnököknek. de Educaţie Fizică şi Sport (1973-83) dir. Fac. 1997. din Cluj. Valeriu. 26 mart. • Cuvântul liber. sociologie şi psihologie . Publică numeroase studii în domeniul algebrei abstracte. univ. 258 p. an 15. Lic. Studia Universitatis Iaşi. – Mv. – Mv. Lucrări publicate: . : OGYI. lector la IIS TgM (1961-74).) Matematică (1972).. n. • Tizenkét év. 1953. – TgM : UPM. • Fundamentele matematicii / Fărcaş Gheorghe. – 247 p. Activitate profesională: vicepreş. univ. Szilágyi Miklós. – Mv. „Al. – 2. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. Matematică (1986). (F. 1. Műszaki tudományok]. – Mv. M. prof. şeful Catedrei de Matematică.. 1952. Fazakas András.. – 131 p. în ştiinţe matematice cu teza: Contribuţii la dezvoltarea teoriei reticulelor (1972). Atât în teza de dr. 2001. Lic. Medic de laborator la Spitalul Orăşenesc din Reghin (1952-55). univ. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate.. • Profesor Gheorghe Fărcaş la vârsta de 70 de ani / Coordonator Finta Béla.. 1956. részben módosított kiad.. 1997. – 176 p. (Szervpathologia): Egyetemi jegyzet / Hecser László..în colaborare: • Általános kórbonctani jegyzet. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 2. Activitate profesională: prof. köt. TgM. Numeroase participări în comisii de doctorat. – 1. – [1995]. de Matematică-Fizică (1952-56). • Latici necomutative. • Részletes kórbonctan. 10 mai 1933. • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. 2004. nr. Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti (1957-61). lucrări care au fost recenzate şi în reviste de mare prestigiu şi circulaţie mondială: Studii şi Cercetări de FĂRCAŞ. de 3 ani. • Teoria laticilor : curs pentru uzul studenţilor. matematician. • Anatomie patologică – Bucureşti : EDP. . Reghin (195661). speciale de reticule necomutative şi studiază proprietăţile acestora în comparaţie cu teoria clasică a reticulelor. • Általános kórbonctan. • Algebră şi geometrie analitică : pentru uzul studenţilor. univ. dir. köt. . 1991. : A-K. lector univ. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Fac. 14 febr. Clubul Sportiv „Mureşul”.Oameni de ştiinţă mureşeni Anatomie Patologică.1996. Jung János. – – 1. Papiu Ilarian” TgM (1965-70). adj. IMF TgM (1946-49).

– 250 p. univ. conf. Specializări: Bucureşti (1997). – 244 p. 1981. Lucrări publicate: • A karikás szőlőmivelés legajánlatosabb rendszere. viticultor. – TgM : I Ped. 1973. 1933. 2002.) viticultură au apărut în revistele Erdélyi Gazda (1870-). publică studii şi lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Röplabda (1976). de Medicină Generală (1952-58). Referinţe: • L’ enseignement et la pedagogie en Roumaine. Ärztliche Praxis (1969). • Educaţie fizică în aer liber. Borászati Füzetek (1872-74). – 535 p. – Új sorozat. 1981. Didactique et Pedagogique. Ştiinţa sportului (1997. – 1894. 1970. 1877. 2 din Cluj (1948-52). – TgM : I Ped. educaţie fizică şi sport. Rezultatele cercetărilor au fost concretizate în peste 130 lucrări comunicate şi 62 lucrări publicate: Revista Medicală (1965. Dr. Şeful Clinicii de boli cronice. • Didactica educaţiei fizice. Prof.univ. : Fa – Gwóth. Domenii de cercetare: efectul mofetoterapiei şi a băilor carbogazoase asupra circulaţiei periferice. (1944-48). Ref. 1973. IMF TgM. 2003. inspector de viticultură şi vinificaţie la Târnăveni (1893-97). – 298 p. 2 din TgM (1967-70). – TgM : sn. 1999. Făget (TM).Biblioteca Judeţeană Mureş sportivă. Ärtzeblatt FEKETE Pál. Medic specialist de med. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Educaţia fizică şi sportul de masă. – TgM : CCD. M. 2003. Membru al corporaţiei doctorilor al Acad. (1992-98). Dtsch. Hobby-uri: studiul şi cercetarea ştiinţifică. defectologie. univ. prof. a fost prof. univ. posibilităţile de tratament şi evoluţia hipertensiunii arteriale la vârstnici. sa. – Vol. asist. 28 iun. până la pensionare (1 oct. Wchsr. în ştiinţe medicale cu teza Studiul mecanismelor de adaptare cardiovasculară la vârstnici (1978). morbiditatea vârstei a III-a. Educaţie specială (1993). Membru în Soc. n. • Didactica educaţiei fizice : curs. – TgM : UPM. 1980. Educaţie fizică şi sport (198990). – 3. (1967). köt. – 8. • Bibliografia educaţiei fizice şi a sportului. (1998-2003).. Medic principal de circumscripţie la Lisnău. investigaţii cardiovasculare. Lucrări publicate: • Cultură fizică medicală : curs. • Lucrări ştiinţifice publicate: 1996-1999. Naţional (1995-). • Caietul profesorului de educaţie fizică. 2001).) la IMF respectiv UMF TgM. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Articolele lui de economie şi mai ales de . Participă la peste 280 de conferinţe şi simpozioane. 1983. • Didactica educaţiei fizice şcolare. 1996).) FERENCZ László. Micfalău (Covasna) (195867). – Kolozsvár. (F. Maghiare de Ştiinţă. Malnaş Băi. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Educaţia fizică şi sportul de masă. Preparator la Clinica medicală nr. Studii: la Col. (1970-90). probleme de geriatrie: adaptare cardiovasculară a vârstnicilor. Filiala MS şi membru în Cons. 1995. medic primar (1990). – TgM : I Ped. medic. – 1992. – 170 p. 1978. – 304 p. : Fa Imre-Ferényi Antal. 1-2. internă (1970). Sajtó alá rendezte Viczián János. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. (A. prof. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. preş. Fac. – Paris. – 377 p. – 39 p. T. – 168 p. de Educaţie Fizică şi Sport. Revista română de kinetoterapie (1995). Wiener Med. 1978. maghiar de băieţi nr. 1980. respectiv Clinica de reabilitare cardiovasculară (19932003). Lic. şef de lucrări (1990-92). – Bucureşti : Editura Sport-Turism. köt. Revista de pedagogie (1990). ambulant de viticultură în Seuca. studii epidemiologice în colectivităţi. – TgM : Editura UPM. Edit.

– 1983. în chimie cu teza: Noi sulfamide cu nucleu acridinic. metode termice. – 2. 199698. 1981. şeful Laboratorului de analize şi încercări de materiale. 2000. (1993. Plasmaterm (1990-94). köt. 1987. – 133 p.. 2000-01). Lic. Füz. 19. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. Membru în Corporaţia Doctorilor din cadrul Academiei Maghiare de Ştiinţe. éves orvostanhallgatók számára. 1982. Forschr. (1978). köt. Combinatul Chimic Târnăveni (198690). Romániai magyar ki kicsoda. 3. (F. – TgM : IMF.sz. Die Pharmazie (2000). • Általános tünettan. nr. Autor şi coautor a 17 articole publicate în reviste de specialitate: Revista de Medicină şi Farmacie (1992. Activitate profesională: ing. Immunhaematol. • A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve. Studii: Şc. farmacocinetică. Gen. (1979). 1999. Ferencz L. biofarmacie. Népújság 2002. 1997. – 2. – 1087 p. electronică. Z. köt. Specializări: Ungaria (1996. • Belgyógyászat. nov. – Mv. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 2002. – 1997. – 374 p. 2003).. 1977). 3 TgM. Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. – 1981. construcţia de telescoape. EME. • Szempontok az általános orvos belgyógyászati tevékenységéhez / Monoki I. Medicina Internă (1973. . 3..în colaborare: • Belgyógyászati tünettan : 3. simpozione naţionale şi internaţionale de cardiologie. Physioother. 1999. astronomie. • Belgyógyászati tünettan : jegyzet III. Kardiológia / Szerkesztő dr. Lucrări publicate: • Belgyógyászati diagnosztika. A participat la multe congrese. : OGYI. köt. pictură..Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. chimist. éves orvostanhallgatók számára. Hobby-uri: calculatoare. 2004). Orvostudományi Értesítő (1993-96.Oameni de ştiinţă mureşeni (1969). 2002-03). Cercetări în domeniul fluoroboraţilor. : OGYE. : OGYI. – 1. poligrafie. 2000. Székelyföld 2. 1996. „Bolyai Farkas” TgM (1976-80). Analele Univ. – 927 p. instrumente. potenţiometrie. – 365 p. – 493 p. Brassai Zoltán. – 2003. Intern (1971). Erdélyi magyar ki kicsoda. Ferencz L. • A mozgásszervi betegségek diagnosztikája. Transfus. complecşii de incluziune ai citrodextrinelor. Farmacia (1997. : OGYI. n. febr. 1999. M. 1999. maşini. : OGYI. Kovalszky P. Eremitu. – 983 p. EME Múz. – Mv. köt. 1998.. de Chimie şi Inginerie Chimică (1981-86). – 2003. 1978. • Szempontok az általános orvos belgyógyászati tevékenységéhez / Monoki I. 1996. medicină internă. köt. 2004. – Mv. Nutrition Rep. Kovalszky P.) FERENCZ László. Horváth Endre. volumetrie. Revue Roumaine de Chimie (2003).. analize chimice instrumentale şi încercări de materiale referitoare la oţeluri. Ioan Cuza” Iaşi (2003). 1961. • A légzőszervi betegségek diagnosztikája. – Mv. 2. chimist. proiectarea medicamentelor asistată pe calculator (CADD). – 277 p. retrometabolism. Soc. sculptură.. orvos– és • • • • • Orvostudományi Értesítő. • Kardiológia és angiológia. gerontologie din ţară şi străinătate. UBB ClujNapoca. Dr. • Belgyógyászat. lector univ. Lucrări publicate: .. – TgM : OGYE. Revue Roumaine de Chimie. • Curs de medicină internă / sub red. Fac. 1995-99). Relaţii cantitative structurăactivitate în clasa sulfamidelor (2002). gravimetrie. . ing. • Belgyógyászat. köt. 14 sept. sinteza medicamentelor.. implementarea şi utilizarea metodelor ISO şi EN în spectroscopie. Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. – 2000. 2002. – [1995]. UMF TgM (1994-). „Al. – Budapest : Springer. – 2. 1983. – Mv.

13 apr. – 1997. Peşteana (HD) – m. medic specialist radiolog la Cluj (1919-41). – 8. 2000.) FESZT György. „Ferenc József” din Cluj (1941-45). Lucrări publicate: • Amit a tuberkulózisról mindenkinek tudnia kell. . 1917. M.Biblioteca Judeţeană Mureş • Sistemul FoxPro pentru farmacişti. . – 519 p. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. • Vasuti földrajz. [1962]. TgM. 15 sept. la Cluj (1935). prof. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. feroviar. illetékek és százalék-kiszámításához. Keszthely (Ungaria). Sajtó alá rendezte Viczián János.. • Sertéstenyésztés. prof. – Budapest. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – Új sorozat. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. 1952. A publicat articole de specialitate de cale ferată.) FERENCZY Ferenc. 1903. kiad. 1892. : OGYI. funcţionar. – 2000. „Ferenc József” din Cluj (1913-19). n. 1920. – 1999. univ. conf. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Bolyai din Cluj FERENCZI NAGY Gabriella. Tüdőgyógyászat. – 2002. – 1992. de radiologie. univ. – Mv. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997.) (F. A publicat în Orvosi Szemle . n. Foris I. la Univ. 1901-1910 / Petrik Géza. M. la Univ. – TgM : Litografia UMF. Cluj (1885) şi apoi în diferite alte oraşe. : Fa Imre-Ferényi Antal. Morăşti – m. – Keszthely. – TgM : Litografia UMF. Studii: obţine diploma de medic la Cluj (1912)..Revista Medicală. Cluj – m. – 8. 1952. 1918. 26 iul 2002.) lic. 1917. Şi-a început activitatea la Mănăştur. – TgM : Litografia UMF. 1997. – [1995].de zootehnie. – TgM : Litografia UMF. (F. Medic la Cluj (1940-46). : Fa Imre-Ferényi Antal. • Vasuti földrajz. – Budapest : Pesti könyvnyomda.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek – Mv.és arányszámolási műveletek végrehajtásához. 2003. Fac. Lucrări publicate: • Magyarországi parlagi juhok. prof. 1994. – 326 p. : Tartományi Egészségügyi Nevelési Ház. 1860. • Analize instrumentale. 1885. Lucrări practice / S. stabilindu-se la Keszthely. 2 iul 1842. • Utilaj chimic în industria medicamentelor. univ. ?. köt. – 13 p. – 1. pneumoftiziolog.în colaborare: • A gyógyszertervezés alapjai. – 1. Referinţe: • Magyar könyvészet. : Fa – Gwóth. medic internist. UMF Cluj. orvos– és FERENCZI Benő. köt. medic şef la (1957). – 2. • Who’s Who în România. Duşa. 1889. A fost asist. medic primar până la pensionare (1959-79) la Clinica de Ftiziologie TgM. Ferencz L. : A-K. • Magyar könyvészet. – 1992. köt. n. Studii: . 1902. a devenit controlor general de mişcare la căile ferate de stat (1870-). univ. • Erdélyi magyar ki kicsoda. köt. de Medicină (1942). a fost ales pretor (1867). asist univ. medic radiolog. – Budapest. Lucrări practice pentru studenţi. – 3. 1901-1910 / Petrik Géza. köt. T. • Prelucrarea datelor experimentale. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Új sorozat. TgM. M. – Budapest: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. 7 ian. valamint díjak. Sajtó alá rendezte Viczián János. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.? Studii: la Şumuleu şi TgM. 1996. Lucrări publicate: • Calculator : Segédtáblázatok általában szorzási-. Caşinu Nou (HR) . – 16 p. de radiologie medicală la Univ. n. 28 oct. – Budapest : Légrády Testvérek könyvnyomdája. : A-K. (1946). osztási. (A. (F. – 1894. A fost practicant de administraţie (din 1864 la TgM).

. Ungaria (1963. de onoare” (2002). Munkacevo (1995). – Mv. Farmacia (1958-67). 1981. preş. 1952. – Mv. univ. Neurologie. 2002. şef de lucrări. Cluj.Oameni de ştiinţă mureşeni (1945-48). Studii şi Cercetări de Endocrinologie (1960-80). Ardealul Medical. Domenii de cercetare: radiodiagnosticul tubului gastro-intestinal. Participă cu lucrări la 18 congrese internaţionale: Praga (1963. univ. de Medicină. reglarea metabolismului gazos şi electrolitic. de Medicină IMF TgM (1972-95). prof. univ. Bucureşti (1981). Kaposvár (1996). Viaţa medicală (1980). 1991. köt: A-F. Cluj (1936-44). – 31 p. Basel (1969). EME Orvostudományi Értesítő. 1925. – 1. Distins cu „Medalia Muncii” (1965). univ. asist. 48. Weimar. (1950-53). univ. 1999). rector al IMF (1949-52). n. ca decan al Fac. – 251 p. • Az orvosi röntgentan elméleti alapismeretei. 1. apoi la IMF TgM (1948-52). Referinţe: • Revista Ştiinţelor Medicale – Medicina Internă. conducător de doctorate. Endokrinologie (1977). A avut un rol deosebit în organizarea învăţământului univ. medic. „Evidenţiat în Munca Medico-Sanitară” (1961). : OGYI. „Prof. • Romániai magyar irodalmi lexikon. la disciplina de farmacologie a Fac. Fundamental and Clinical Pharmacology (1999). evidenţiat” (1983). 4. de băieţi. Membru în USSM din România (1950-). Neuropsychopharmacologia Hungarica (2003). durerii şi analgeziei. Activitate profesională: extern la catedra de anatomie patologică. psihiatrie. – 1. Gheorghe. 1979. – Mv. conf. Studiile apar în: Erdélyi Orvosi Lap. „Prof. M. premiu „Pápai Páriz Ferenc” (2002). Paris (1978). Experientia (1965). „Bolyai” Cluj.. • Orvosi Röntgentan. consultant (1995-). şeful Clinicii de Radiologie. p. prof.) FESZT György. Fiziologia normală şi patologică (1961-72). Biulleten Eksperimentalnoi Biologhii i Mediţinî (1960). Specializări: URSS (1959). (1953-64). de medicină la TgM. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Acta Physiologica (195567). [1947]. Drezda (1967). München (1998). Dr. 1998). 2002. Revista de Medicină şi Farmacie Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992-). Experimental and Clinical Endocrinology (1985). Studii: Lic. Revue des Sciences Médicales (1960-63). EME Orvostudományi Értesítő (19922004). Orvosi Szemle (Kolozsvár). Biochemical Pharmacology (1963). 1974). Activitate ştiinţifică în farmacologia experimentală a sistemului nervos şi cardiovascular. Revue Roumaine de Physiologie (1964). Pécs (1967). IMF TgM (1945-49). : OGYI. • Orvostudományi Értesítő 75. – Bukarest. 1965). preparator univ. Medalii comemorative (1972. nr. de Medicină (1944-46). Pharmacology (1977). 1948. Tihany (2003) şi la peste 60 de reuniuni ştiinţifice în ţară. lector univ. Magyar Röntgen Közlöny. IMF TgM (194650). p. Studii şi Cercetări de Fiziologie (1959-71). Magyar Nőgyógyászat. 1970). 163-164. 60. – p. (1964-72). neurochirurgie (1983). Clinica medicală TgM (1946-49). Lucrări publicate: • A röntgensugár. căilor biliare şi urinare. Buletinul Academiei de Ştiinţe Medicale (1987). Durerea acută şi cronică (1996. 1985. Medicina et Pharmacologia Experimentalis (1965). (F. : OGYI. Revista Medicală – Orvosi Szemle (195592). farmacologia termoreglării. an. rész : Elméleti alapismeretek. 280-285. Comunicările Academiei RPR (1959-60). 1946. Seghedin (1965). Univ. • Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle nr. . Ref. radioterapia antiimflamatoare şi antitumorală.. 15 sept. (1949-50). prof. Leipzig (1990). Budapesta (1974. Fac. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la problema participării sistemului nervos în acţiunea unor substanţe medicamentoase şi toxice (1963).

: [Természettudomány. „Certificat of Merit”. • Tizenkét év. 1997. • Tizenkét év. Specializări: URSS (1961). morfopatologie. 23 sept. pe ţară a Soc. Feszt György. rusă. Műszaki tudományok]. Bucureşti (196076). jún. Kelemn Attiláné. 2001-). metabolico-tisulară şi antiinfecţioasă. membru (1990-) şi preş. Dr. • Viharban. Soc. köt. – 1996. de Algeziologie din România (2004). : OGYI. 1964. – 1994. Sofia. 2. Sistemul nervos. Naţională de Biologie Celulară (1984-). • Farmacologi şi toxicologi din România. New York Academy of Sciences (1999-). Secţiei Medicale a EME (199802). franceză şi (1954-2000). • Erdélyi magyar ki kicsoda.. 1929. • Genersich Antal emlékkönyv. . – 446 p. Lucrări publicate: • Gyógyszertan. 1968. • Farmacologie experimentală / sub redacţia Maria T. 1979. – 1. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. –264 p. 2000. köt. 2. Hobby: bibliofilie. • Aspecte normale şi patologice ale reglărilor neuroendocrine. 1983. Studii: Lic. 1981. cercetător ştiinţific. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1979. • Îndrumător de lucrări practice de farmacologie. – Bukarest. – 228 p. – 133 p. – 2000. Academia Română Baza de Cercetări TgM (1958-64). – 1983. : [Természettudomány. 1979. 1952. (A. – 1997. Centrul de Cercetări Medicale TgM până la pensionare (1970-90). köt. histochimie. köt. Idegrendszerre ható gyógyszerek. 1998. cercetător ştiinţific principal. szövetekre és anyagcserére ható gyógyszerek. Filiala Mureş (1991-97. Asoc. Cluj (1940-48). histochimie. – Arad : Vasile Goldiş University Press. köt. – Bucureşti. T. Maghiară de Bioetică (2001-). 2. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la studiul modificărilor histometabolice în encefalomielita alergică experimentală (1971).: A-K. International Soc. Ref. „Evidenţiat în munca medicosanitară” (1978). • Gyógyszertan.. IMF TgM (1954-58). • Transparent de farmacologie şi toxicologie. – 232 p. – 236 p. – 2002. • Gyógyszertani jegyzet. : Az effektor szervekre. al corporaţiei doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000-). – 2002. – 1988. cercetător ştiinţific. Műszaki tudományok]. Vol. – 1998. : Általános rész. • Székelyföld 5. Terapeutică şi Toxicologie Clinică. germană. – Bucureşti : EDP. – 1985. Domenii de cercetare: morfopatologia experimentală a encefalomielitelor. Mureş a secţiei de farmacologie şi terapeutică a USSM (1969-96). Soc. – 1954. Române de Farmacologie. • Népújság. – 2. 1999. – 1955. – Mv.. – 1994. Activitate profesională: şef de laborator la Catedra de histologie. – [1995]. engleză. • Farmacologie : curs. • Romániai magyar ki kicsoda. • Farmacologie. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. şef de sector. köt. hepatopatiilor şi aterosclerozei. – 1983. – 1.. : OGYI. of Biochemical Pharmacology (1973-). Cluj. a publicat peste 300 de articole ştiinţifice de specialitate apărute în limbile română. F. studiul extractelor vegetale cu acţiune asupra metabolismului lipidic.în colaborare: • Gyógyszertani jegyzet / Obál Ferenc. köt. – 351 p. Vol. – 1979. Bruxelles. Budapesta. 2004.Biblioteca Judeţeană Mureş Filiala Jud. – 1. M. Az élő kórokozókra ható szerek.: Medicaţia organelor efectoare. medic. rész. n. 12. – Mv. Participă cu lucrări la congrese internaţionale de histologie. Membru în USSM din . köt. : OGYI. – Mv. – 1. Worldwide Hungarian Medical Academy (1998-).) FESZT Tibor. – TgM : IMF.sz. neurochimie din Paris Varşovia. köt: A-F. 3.306 p. – Mv. – 1954.. : OGYI. 1: Partea generală. – 306 p.. – 2003. London (1971). maghiară. Ungaria (1964). Are patru inovaţii. • Cercetări medicale. de Băieţi. 1961. . IMF TgM (1948-54). – 1961. 19541955. Dogaru. AŞMR. vicepreş. – 2. Distins cu „Medalia Muncii” (1965).

) la peste 40 conferinţe. fizician. TgM. n. • Mechanika / Filep Emőd. (1956-60). Iaşi. • A Hét 47.. 1977.Kolozsvár Napoca : Abel.. – Cluj-Napoca : Studium. Lucrări publicate: . univ. – Bucureşti : Editura Medicală. – Bucureşti. Néda Árpád. Metalotehnica TgM (1967-95). simpozioane. • Tizenkét év..Optika. W WEAR (1972). prof.240 p. al corporaţiei doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare. – 1997. – Bucureşti : Editura Medicală. • Ép testben ép erek. de fizică la Lic. şef de lucrări la catedra de biofizică (1958-65) şi la fizică farmaceutică (1962-65). Feszt T.2002. conf. după 1990. 1993. nov. Dr. univ. 1976.în colaborare: • Mechanikai hullámok / Filep Emőd. • Ateroscleroza / Feszt T. 1968. köt. autor şi coautor a peste 50 studii şi articole publicate în: Revista de fizică şi chimie (1960-67). Fundaţia Sapientia (2002-). de Fizică. de Medicină şi la Fac. – 2002.70 p. . Referinţe: • World Who’s Who. Referinţe: • Tizenkét év. • Romániai magyar ki kicsoda. . köt. Lucrări publicate: • Biofizika. Prof. Kerekes M. 1997. ASM. Kerekes M. 1985. fizician principal. • Vörös Zászló 1971. Kerekes M. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. cerectător principal. Eng. . 2000. • Az érelmeszesedés kutatása és leküzdése / Feszt T. Industria uşoară (1967-72). 1979.în colaborare: • Cercetări medicale. lector UBB Cluj-Napoca (1996-02). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. în fizică (1984-89). . 14.. : [Természettudomány. 2002. – Mv. 1. Soc. – 1994. 8 iul. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 93 p. (A. (1984). Sighişoara (1966-67). • Man of Achievement (Cambridge). . cercetător principal III. de Matematică şi Fizică. 1996. T. Néda Árpád. UBB Cluj. 1999. fizician. Distincţii obţinute: medalie de aur la Târgul Internaţional din Leipzig (1982) pentru Instalaţia de nitrurare în plasmă. 1997. Az érelmeszesedés megelőzése / Feszt T.” TgM. Műszaki tudományok]. 2002. – [1995]. • Hőtan / Filep Emöd. – [1995]. – 1968. – 1999. – 2002. – 109 p.. (F. Cuza”. • Ateroscleroza pe înţelesul tuturor / Kerekes M. – 220 p. • Genersich Antal emlékkönyv. – 1997. la Centrul de Cercetare şi Inginerie Technologică. (1960-65). 1942. Membru în EMT (1993). TgM). de Pathologie Comparée din Paris (1968-). Műszaki tudományok]. de fizică la Lic. • Metalls Handbook. : OGYI. „Al. – 1971..în colaborare: • Sesiunea anuală de valorificare a cercetării ştiinţifice (19. de Stomatologie (1974-85) şi la toate trei fac. – 2. Domenii de cercetare: tratamentul termochimic al suprafeţelor de oţel în plasma descărcării luminiscente. – 128 p. • Romániai magyar ki kicsoda. – TgM : Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale. Teoretic nr. 1979. Fac. n. 1993. denumirea centrului s-a transformat în PLASMATERMSA (1993). Fac.. – Kolozsvár. Néda Árpád.Oameni de ştiinţă mureşeni România (1954-). nov. – 1994. : [Természettudomány. . 2000. secţia Electro-radiofizică. Studii: Lic. fizician. Univ. A predat cursul de biofizică în limba maghiară la Fac. – Bucureşti : Editura Medicală. Surf. TgM. – Kolozsvár. 27. 1983. I. • România pitorească. EME (1990-). – 2. ( 1990-). – 1971. 1978. M) FILEP Emőd. A participat FILEP Győző. Victor. oct. Lucrări publicate: • Fizika : Példatár. sz. 1934. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. Hobby-uri: pescuit la muscă udă şi la năluci artificiale. ţine cercuri de biofizică farmaceutică la UMF TgM. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. 23 dec. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. cercetător (1961). – 106 p. Fizician asist. – 162 p. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. Teoretic „Bolyai Farkas. . • Dictionary of International Biographic. Teoretic „Bolyai Farkas” TgM (1995-96).

– 212 p. – 208 p. medic. • Teste grilă de matematică : culegere de probleme. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. a ref. 16 sept. univ. cu teza: Contribuţii la metodele de rezolvare şi de rezolvare aproximativă a unor probleme de analiză şi ecuaţii diferenţiale (1999).contabil. 1997). : nyomt. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1996-99). 2002. Buletinul Ştiinţific al Univ. matematician programator ICPE.. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la studiul morfopatologic al tumorilor intraoculare la copil (1967). Hobby: călătorii. (F. – Mv. Dr. M. . 1998). UBB Cluj-Napoca. köt. – TgM : UT. TgM. Soc. – 1894. Műszaki tudományok]. Lic. Felső Visti Kali Simeon. Activitate ştiinţifică în domeniile: oncologie. – 2000.. . • Tizenkét év.? Studii: la Col.conf. (F. lector univ. – 2002. – 3. köt. – 200 p. – Kolozsvár. Domenii de cercetare: analiză.. 18 oct. Pedagogic „Benedek Elek”. • Analiza numerică. de Ştiinţe Matematice „Bolyai János” Ungaria (1990). : [Természettudomány. Odorheiu-Secuiesc (1985-87). Studii: Gimnaziul „Tompa László”. Unitarian din Cluj. deţine două brevete de invenţie. – Budapest. T. Referinţe: Baza de date BJM (A.) FODOR Ferenc Vezi: FODOR S. Lucrări publicate: • Tapasztaláson alapult radnóthi utmutatás a szopó bárányok hasmenése ellen.. 2000. asist.Biblioteca Judeţeană Mureş • Erdélyi magyar ki kicsoda. melyet tulajdon tapasztalásai után öszve szedett és a juhok baráttyainak kiadott. – 197 p. • Profesor Gheorghe Fărcaş la vârsta de 70 de ani / Coordonator Finta Béla. • Erdélyi gyógyszerészet magyar vonátkozásai / Péter H. 2000. T. analiză funcţională. parcurgând toate gradele până la cel de prof univ. UPM TgM. Mathematica (1995. Mária.. . Francisc. Studii: IMF TgM. a publicat peste 50 de lucrări şi articole ştiinţifice în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-95). 1960. 1926. teoria operatorilor neliniari. congrese şi simpozioane în ţară şi străinătate. – 2. de Matematică (1984-85). de Matematică (198084). Odorheiu-Secuiesc (1967-75). – 2002. 2000). Odorheiu-Secuiesc (1975-79). fiind contabil de domenii. Studia Universitas Babeş-Bolyai. • Teoria probabilităţilor. n. 1802. Lucrări publicate: • Capitole speciale de analiză numerică. metode numerice. Activitate didactică univ. Fac. Activitate profesională: prof. anomalii congenitale. Univ. „Tamasi Áron”. Fac. prof. A intrat în serviciul contelui Bethlen Leopold din Iernut. n. – TgM: UPM.în colaborare: • Algebra : culegere de probleme / Finta B. A participat la peste 25 de conferinţe. filiala TgM (1987-90). univ. M. de Medicină (-1953). 13 sept. Lic. 2002. Fac. Membru în Soc..) FINTA Béla. 2004. Dr. Chileni (HR) – m. – TgM : UPM. Kiss E. de Ştiinţe Matematice din România (1985). Szinnyei József. 1878. 2004. Odorheiu-Secuiesc. matematician. 1998. n. univ. – TgM : UPM. Francisc FODOR József. 1992. – Kolozsvár. Kollégyom bet. din 1953 în cadrul IMF TgM la Clinica de Oftalmologie. 2004. – TgM : UPM. diferite aspecte ale patologiei oculare. A colaborat la revistele Orvostudományi Értesítő ( 1996. 1839. Ferenc. Mathematics (1998). Revue d’Analise Numérique et de Théorie de L’Approximation (1996. : Fa – Gwóth. Bucureşti. dr. (1976-). la Georgiconul din Keszthely (1834).) FODOR S. – 30 p. A. 2002. Octogon (1996-98). • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Baia Mare (1993).

1998. 1997. – 232 p. : Mentor. részben módosított kiad. • A szemgyógyászat évszázadai Erdélyben. Veress Éva. 1956. – 1994. 1976. : Mentor. 1979. • Morfopatologia generală. Lucrări publicate: • Általános kórbonctan. • Morfopatologia ochiului. – Mv. – Bucureşti : Editura Academiei Române. Fugulyán Gergely. köt. musculaturii oculare • Electromiografia extrinseci şi a celei velopalatine. – Bukarest. • Oftalmologie / F. – Mv. Şc. Crăciuneşti (1936-41). Mártha Papp Ilona. • Electromiografie clinică. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos. • Gyermekünk szeme / Fodor Ferenc.Oameni de ştiinţă mureşeni Jurnalul Român de Patologie (1999). Ref.1. 1929. – 360 p. membru în Soc. 1995. – Mv. • Morfopatologia ochiului şi anexelor sale / Fodor F. – TgM : Litografia IMF. • Tizenkét év. • Îndreptar de lucrări practice de oftalmologie / Ferenc Fodor. – 1. : Mentor. – 233 p. – 573-1100 p. 1999. – Bucureşti : Editura Medicală. – Bukarest : Editura Medicală. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1978. 1991.. 2000. • Ultrasunetele în biologie şi medicină. 1986. • Kilyénfalva. – Bucureşti : Editura Medicală. – 240 p. Fugulyán G. Fodor. F. 1973). – Mv. – Bucureşti : EDP. . Doina Pop D. gen. Lic. Dinulescu Areti. – Mv. faringiene şi laringiene / B. – 366 p. • Részletes kórbonctan. – 330 p. – 316 p. • Oftalmologia / Francisc Fodor.és gyógyszerészképzés 50 éve. Stolnicu Simona. (A. • Ultrahangok a biológiában és az orvostudományban / Fodor Ferenc. – Bucureşti : Editura Medicală. • Romániai magyar ki kicsoda. – 554 p. n. Fodor. Fodor Ferenc. Soc. . : [Természettudomány. • Általános kórbonctan (Morfopathologia generalis). 2000. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1985. 12 iun.în colaborare: • Curs de oftalmologie / Fodor F. : Lyra. köt. – 1998. – 1995. Distins cu premiul Academiei Române (1985).) FODOR Sándor. – 2. Pedagogică TgM. – 225 p. – 210 p. T. Popa – Ed.. 1983. • Az artéria temporális strukturális elváltozásai dyslipoproteinemiákban / Albert Ildikó. Studii: Şc. Medicală Balcanică. 1980. : OGYI. • Üzenet a látóknak. 1989. Péterffy Pál. köt. 1988. 2. – Bucureşti : EDP. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. • Oftalmologia infantilă / Francisc Fodor. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. • Ultrahangok a biológiaban és medicinabán. – 335 p. Műszaki tudományok]. 1959. 1986. Soc. – 240 p.. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. : OGYI. – 144 p. Popa – Bucureşti : EDP. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. 2002. 1996. – Mv. 1983. . – Mv. • Szemészet. • Îmbătrânirea ochilor / Fodor F. 1981. Română de Oftalmologie. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. • Oftalmologie. Popa – Bucureşti : EDP. C. – Kolozsvár.: A-F. • Szemészet egyetemi hallgatók számára.. 1993. SIDUO. 1980. – Bucureşti : Editura Medicală. TgM (1941-45). Specializări în RFG (1972. Aşgian. – 530 p. Liana Sireteanu. • Az öregedő szem / Fodor Ferenc. – 2002. : OGYI..2. a 2-a. Dogan Denislam. : OGYI. részben módosított kiad. • Genersich Antal emlékkönyv. – Kolozsvár : EME. – Bucureşti : Editura Medicală. F. – TgM : IMF. – 2000.. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. Liana Sireteanu. – 1997. 1989. • Szemészeti funkcionális viszgálatok / Fodor F. 1959. Draşoveanu. Stejăriş. – 2. 1990. – 572 p. . – 370 p. – Budapest : Medicina Kiadó. 1991. 1981.. prof. köt. • Examinarea bolnavului glaucomatos / Fodor Francisc. Doina Pop D. 1989. Doina Pop D. – 204 p. – Mv. 1957.. – 297 p. Maghiară de Oftalmologie. M.

din TgM (27 nov. – 1997.17 dec. – Mv. et duratione rerum successiva initium necessario habente. • Maros megye : Útikönyv / Szerkesztette Balás Árpád.) • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. Gen. 1878. 1773. A fost preot la Orăştie (1774-79). 1784). : Impress. Junii 1774. (F. : Impress. Prof. • Dissertatio inaug. – Franequerae. Balás Árpád. A fost invitat la Col. 26 aug. – Mv. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – 1894. Prof. filozof. istorie. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. Orăştie – m. la Univ. a fost hirotonit preot. (F. unde a şi murit. • Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor Sándor. TgM. A participat cu succes. arheologie.. În Utrecht a început activitatea literară.T. 1703. 1724. • Sepsimagyarós. medica de scorbuto. 17 dec. a continuat studiile în Frankfurt pe Oder (1770). 1766. matematică. 4 TgM (1963-80) şi prof. geografie şi mai ales ştiinţe naturale. ? – m. 1774. : Impress. dar multe au rămas şi în manuscris. Gröningen (1771). • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. – 2. 1999. Lucrările lui premiate au fost tipărite. cu recomandarea contelui Teleki Samuel a studiat filozofia la Basel (1769). – sl. Könyvnyomdája. 1900. Ref. în filozofie (1774). dir. és Nyomdai R. pro gradu doctoratus. Balás Árpád. – 139 p. köt. 1996. gr.. dar s-a stins din viaţă la TgM. I (1977).în colaborare: • Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor Sándor. prof. [Szerzők: Balás Árpád. Jakab Sámuel]. • Sitne sensus aliquis homini innatus. 1700. Şc.) FOGARASI Sámuel. A fost prof. die XX. II şi gr. 1997. Studii: la Col. Reghin (1945-50). . prin el col. Lucrări publicate: • Disputatio medica de mania. n. 1779 . prof. • Maros megye : Útikönyv. prin acuzare falsă a fost închis la Cluj. unde a predat filozofie şi matematică. a devenit dr. Incze Árpád. – dir.. de cantori ref. – 1999.. până la pensionare (1980-92). a câştigat laude şi bani în aur.Biblioteca Judeţeană Mureş Cristuru Secuiesc. – Trajecti ad Rhenum. Cluj.. din Buda (1784). 10 TgM (1954-59). TgM (1992-). – 3. bővített kiadás.. – Mv. – Franekerae. – 344 p. învăţând medicina la Franeker. Studii: făcute la Aiud. Szinnyei József. 2003. Lucrări publicate: • Novae Martis et Veneris Syzygiae ac auspicatissimum perihelium. A fost invitat ca prof. : Fa – Gwóth. – 221 p. Franeker (1772) şi Utrecht. – Mv. FOGARASI PAP József. Fac. de şcoală în TgM (din 18 mai 1696). filozofie (1760-69). 1774. quo dirigatur ad dignoscendum et impellatur ad faciendum bonum morale? – Lugduni Batavorum. dr. Univ. cu lucrări la multe concursuri din Olanda. Berlin. : Difprescar. la Şc. întră în circuitul ştiinţific european. – Lugduni. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. 2000. A fost medic la Făgăraş.. summisque in philosophia et artibus liberalibus honoribus et privilegiis rite ac egitime consequendis publico examini submittit Josephus Pap de Fogaras. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. la Şc. Lucrări publicate: • Marosvásárhelyi kis útikalauz. teologie. din Aiud a învăţat ebraică. mai ales limba latină. şef de secţie învăţământ TgM (1959-62). originar din Făgăraş. 2003. • Potestne naturae scrutator ex cognitis jam observationibus experimentis consectaria ad disquisitionem causarum hactenus incognitarum . n. nr. greacă şi latină. M. de Filologie (1950-54). – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. „Bolyai” Cluj. – Budapest: Az Athenaeum Irod. 1744. M. – 344 p. filozofie şi teologie. 1999. quam . preot ref. • Dissertatio nova de sensumorali. 1784. Gen. – Budapest. • Dissertatio philosophica inauguralis de natura aeternitatis successionis experte. nr. greacă. medic. Fodor Sándor. A continuat studiile.

. sz. Szinnyei József.) . • Disputatio. • Minden asszonyi nemet megékesítő keresztényi igaz virtusoknak egy tökéletes példánya . qui a remporté le prix proposé par l’Académie Royale des sciences et belles-lettres pour l’anné 1779. • Potestne demonstrari. : (Dissertation sur la Force primitive. – 10. XCIII. 1785. Kolozsvár. – Kolozsvár. • A székely vértanuk és a marosvásárhelyi ref.. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz. quorum ope effecta specialis providentiae ab illis generalis providentiae effectibus distingui queant? – Harlem. 1887.. • A marosvásárhelyi evang. : D-GY.1780. 57. (F. vagy Fogarasi Pap József élete / Benkő József. Referinţe: • Magyar Hírmondó. pap szerkesztette és adott ki]. reform. – p. distinctam? Si ita.. dr. – 2001. qui ad ejus cognitionem absque ullo revelationis alicujus auxilio pervenerunt? – Leyden. . • Korunk Tárczája. – 3. Kiss Károly. – Berlin. Tiszteletes Bruz László úr az orvosi tudományoknak érdemes doktora csudálatos bágyadásának és abból egy nemes Liliomszál. qua deus secundum leges generales hunc mundum administrat. 1898. dari providentiam specialem a generali. nullum esse in Ethica Christiana praeceptum. Nemes Száraz Mária leányasszony által lett kivánatos meggyógyulásának rövid historiája : melyet együgyűen leirt az említett doctor urnak egy tisztelője és barátja. kollegium története / Írta Koncz József tanár. – 1894. sz. 1913. 1782. Sztupjár István a ref. • Possitre unitas dei ex sola ratione demonstrari? Fueruntne populi vel philosophi. kollegium betűivel. – Budapest : Aigner Lajos. 1785. – 2. : Ny. kinek kegyességéhez szabott életét és ahhoz hasonló halálát együgyűen. 1782. 1878.sz. M. nos esse entia moralia libere agentia? – Harlem. – Budapest. 1787. • Magyar Hirmondó 2. En conséquence on demande: Quelle est la notion distincte de cette force primitive et substantielle. p. • Olcsó érczeket aranynyá változtató magyar alchimista. 1896. Bécs. 5. qui lorsqu’elle est déterminée produit l’effet? ou en d’autres termes: quel est le fundamentum virium? . köt. : Fa – Gwóth. ugymint Tekintetes. écrit en latin par …). qua ratione hoc fiat. . • Qua ratione optime demonstrari possit. 1778. • Dans toute la nature on observ des effets : il y a des forces. effecisse mundum. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Bierbrunner Gusztáv. 50. 97-111.. 1780. qua remonstratur. • Dissertatio de vi substantiali. : Ótócska – Popea. széki Teleki Eszter. non esse contra naturam Dei perfectissimam. 1783. 1782. – Vlissingae. köt. 1784.29. praemium legati Stolpiani reportavit. ref.sz. 1865. ugymint Tekintetes. natura et determinationis legibus. Octobr. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József.. 1783. sz. – Budapest. quo vel singuli cives in commodis suis sequendis et principes in republica secundum verae politicae leges administranda impediantur / – Harlem Leyden. 1782. • Egy tanult orvos doktor. • Pressburger Zeitung 89. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László.sz. in quo mala insunt: quae die 14.. Kálmán Farkas. 1778. jan. 1775.. 1783. • Charta funebrist / [Gombási István mező-madarasi ev. 73. – Berolini : chez George Jacques Decker. – 1905. • Magyar Hirmondó 8. köt.Oameni de ştiinţă mureşeni phenomenorum colligere? Si possit.. – Mv. • Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. 1785. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. • Demonstretur. 61-62. 1782. • Quae est natura moralis libertatis? Et quomodo omnium optime demonstrari possit. • Quaenam analogiae sint fundamenta et signa? – Quomodo philosophum ad explorandas physicas et morales veritas ea ut operteat? – Harlem. . de igazán leirta .. – Kolozsvár. ejus ratione. • Magyar Musa. 1779. non esse contra naturam dei perfectissimum effeciasse mundum in quo mala insunt ? – Harlem.. sz. – Lugduni Batavorum. possuntne certi proferri characteres. – 60 p.Kolozsvár. gróf Toroczkai Zsigmond életepárja. Pozsony. 1784. – Szeben.

neuroprotecţia. „Unirea” TgM (1959).Biblioteca Judeţeană Mureş • Manual de neurologie : curs / Sub redacţia L. a editat Caietele Fundaţiei Culturale „Romulus Guga”: 44 pe teme de cultură. turism cultural. Neurology. 1941. • Tehnici de creativitate. 1934. şef de lucrări.. 2003. Psichiatric neurochir. UMF TgM. n. Policlinica cu plată „NEURON” (-2004). – 1984. – TgM. cultură şi filozofie / O. vicepreş. A prezentat 20 comunicări. Secţia Pediatrie. 1994. până la pensionare. V. • Metode de neurofiziologie clinică / Sub redacţia L. 12 dec. Popovici. 14 pe teme medicale. Popovici. Hobby: excursii. 1975. EACD (2003). Foişoreanu. Arseni. n. ILAE (1994). Revista SNPCAR. Soc. Lucrări publicate: . Română Contra Epilepsiei (1988). 23 ian. Popoviciu. – 274-489 p.în colaborare: . şef de laborator. – 1976. Bilbor (HR) – m. Cluj-Napoca (1966). – 408 p. univ la catedra de farmacologie IMF TgM (1960-85). Autor şi coautor a numeroase lucrări ştiinţifice comunicate sau publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Neurochirurgie. visul. – Bucureşti : Universul. de Medicină. prof. Corfariu. Domenii de cercetare: somnul. Medic primar de explorări funcţionale. Fac. • Epilepsia de lob temporal (Diagnostic – Tratament). (1952) şi medicina la IMF TgM (1958).în colaborare: (A. 18 contracte de cercetare. – ClujNapoca : Dacia. la Dispensarul Policlinicii Sportive TgM (1985-89). asist. Dr. muzică. Membru în EME. medic şef. Săvădisla (CJ). medic primar. Spitalul Clinic Jud. TgM. medic specialist. Hobby-uri: sculptură în lemn. – 1. neurologia şi psihiatria developmentală. A fost medic pediatru de circumscripţie la Breţcu (CV) (1958-60). 1985. Soc. orvos– és FOIŞOREANU. Neurologie psihiatrică. Activitate profesională: medic de circumscripţie şi spital (-1972). Română de Studiu a Personalităţii (2003). titular al cursului de neuro-psihiatrie pediatrică UMF TgM (1998-01). cercetare pe introducerea medicamentelor în terapeutica infantilă. ICNA (1996). Popoviciu. a publicat ca autor şi coautor 53 de studii şi articole în Newol. 11 aug. medic. univ. • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. Clinica de Neurologie (1972-85). Revue Medicale. asociat (2002-). în neurologie cu teza: Cercetări de psihofiziologie şi neurofiziologie la subiecţi sănătoşi şi bolnavi cu epilepsie temporali – cu referire specială asupra relaţiilor dintre memorie şi electrogeneza cerebrală (1983). • Visul – probleme de fiziologie. Popoviciu şi C. köt. în ştiinţe medicale. Specializări: Bucureşti (1975). éves hallgatói részére. medic. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • Semiologie neurologică : curs / Sub redacţia L. psihologie şi patologie / Sub redacţia L. Baden Baden (2001). 1979. : OGYI. Sleep.. köt. 1 invenţie (1979). conf. T. EEG computerizat şi clasic. – 1998... specialitatea neurofarmacologie (1979). Florenţa (2000). Voica Ileana. lectură. univ. Studii: Lic. univ. 2. preparator la catedra de anatomie (1960-63). Dr. univ. • Epilepsiile. prof. asist. 1980. EPNS (1998). • Visul: de la medicină la psihanaliză. ca şef de contract. Clinica de Neuro-Psihiatrie Infantilă TgM (1984-85). asociat (2001-02). epilepsia. – Mv. Studii: lic. Lucrări publicate: . Viaţa medicală. L. encefalopatiile sechelare infantile. – TgM. Liga Română de Sănătate Mintală (1980-). Membră în SNPCAR (1975-). Clinica de NeuroPsihiatrie Pediatrică (1994-04).– [1995]. Domenii de cercetare: acţiunile cardiovasculare ale psihofarmaconilor şi ale substanţelor antineoplazice. – 1984. SNPCAR (1996-). EUREPA (1996).) FÓRIKA MUSULIN Margit. Buenos Aires (2001). Distinsă cu „Diploma de Excelenţă pentru promovarea calităţii intelectuale” (1999). lectură. 1978. (1985-94). – 273 p. éves és a gyermekgyógyászati kar VI..

Oameni de ştiinţă mureşeni • Îndrumător de lucrări farmacologie. : A-K. Dr. ca doc.) FRIGY Attila. Oradea (1986). farmacist şef la Sanislău (SM) (1956-59). „Ady Endre” din Zalău (1950). Soc. Romanian Journal of Internal Medicine (2004). – 215 p. Soc. (1996. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Lucrări publicate: • Organizarea farmaceutică. rezident medicină internă (1995-99). medic primar medicină internă (2004-) la Clinica Medicală IV. Istanbul. (F. – Kolozsvár. n. 29 oct. . Miskolc. Membru în Soc.99): Clinica. Hobby-uri: medicină. – 2002. Medicină Internă (2004). • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. TgM. • Farmacologi şi toxicologi din România. practice de (2000-02) la Clinica Medicală III. 2002. familia.Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1995. • Tizenkét év. : [Természettudomány. Sf. diploma de farmacist la IMF TgM (1955). 1931.în colaborare: • Dicţionar explicativ de cardiologie românmaghiar = Román – magyar kardiológiai szótár / Incze Alexandru. în ştiinţe medicale (2002). n. Gen. Balatonfüred. (F. – 1996. Valea lui Mihai (BH).. 1998). – 1988. – 2001. Timişoara. Medic stagiar (1994-95). – 96 p. köt. köt. A. 2000). – [1995]. M. – Ed. 2000. tenis de masă). Industrial nr. – 2000. M. Distincţii: Medalia „Incze Sándor”. acreditat (1962). A fost asist. T. Română de Medicină Internă. – TgM : IMF. A publicat 50 studii şi articole ştiinţifice în Orvosi Szemle. • Romániai magyar ki kicsoda. – 1999. – 2000. – 1965. Română de Cardiologie. Studii: Şc. Zalău. : Impress. Specializări: aritmologie neinvazivă (Anglia. lectură. Maghiară de Cardiologie. a 8-a. în ştiinţe medicale (1972). la catedra de chimie farmaceutică la IMF TgM (1959-). 194. • Erdélyi magyar ki kicsoda. schi. köt. – 2002. Med.) Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. A prezentat comunicări la simpozioane. farmacist. Sinaia. 2002. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. . Budapesta. conferinţe. T. Int. Neuropahien im Dialog (2000). 219.) FORMANEK Gyula. ecocardiografie (Ungaria. A lucrat în Laboratorul zonal de control al medicamentelor din Satu Mare (1955-56). Referinţe: • Tizenkét év. : [Természettudomány.: A-K. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Quelle. Gheorghe. Dr. Revista de Medicină şi Farmacie . – 1. Europeană de Cardiologie. 5 „Ady Endre”. Jurnalul Român de Diabet şi Boli Metabolice (2000). Satu Mare. Studii: bacalaureat la Lic. 1977. – 1997. – p. univ. Lucrări publicate: . Rev. EME. Frigy Attila. Revista Medicală Naţională (1998). a condus catedra Organizarea farmaciilor. Odorheiu Secuiesc. medic internist şi cardiolog. muzică. – 2.în colaborare: • Farmacopeea Română. 2000. Roum. conf. Gheorgheni. Soc. TgM. UMF TgM (19939. 2000. Publică studii şi articole în Orvostudományi értesítő (1995-2004). 2002-03). – Mv. emerit” (1989). congrese naţinale şi internaţionale: TgM. köt. Valea lui Mihai. Lic. Şimleu Silvaniei (SJ). univ. (1972). • Nephrologia. 21 mai 1968. – p. – Kolozsvár. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. 1998 . – 1996. Bucureşti. – 2003. 1997. 1997.2. (A. – 1994. „Conf. medic specialist medicină internă . univ. • Romániai magyar ki kicsoda. medic specialist cardiologie (2002-04). Műszaki tudományok]. Műszaki tudományok]. 199899. Braşov. locul II (2000). sport (înot.

– Köln. 1871. Lucrări publicate: • Die Flora von Schäessburg. univ. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. FRONIUS Károly. gehaltan bei der Jahresversammlung des siebenbürgischen Hauptvereins der evang. und 5.în colaborare: • Kereskedők szava a közönséghez / Fronius Károly. : Ferenczy Tibor-Füzy Zoltán. – Text în lb. köt. Studii: de medicină la Viena (1844). Sighişoara. 1829. – Hermannstadt. – 1992. Lucrări publicate: • Normaler Blüthen-Kalender von OesterreichUngarn. köt.) • Festrede. Sajtó alá rendezte Viczián János. .-sächsischen Gemeide Arkeden : Festgabe zur Erinnerung an die vierte JahresVersammlung des Schässburger Zweigvereins der Gustav-Adolph-Stiftung für Siebenbürgen. (F. 1996. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. Agnita (SB). şi germ. abgehalten in Grossschenk am 4. Wagner Ede. – 3 vol. – 1992. – 82 p. Asist.Kronstadt. Szilády Zoltán.[2. 1866. köt. (1951-). – 1894. Reghin. reducirt auf Wien. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr.[3. dr. 7 ian. am Feste Pauli und Petri 1866. • Beiträge zur Entwicklungs-Geschichte der evang. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Die Fliegen (Diptera). Kosch K. – Budapest. la Viena. 1873. – Új sorozat. 1863. – Wien. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. 1874. latină şi ştiinţele naturale (1850-59).] – 2. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. August 1863: Im Auftrage des Hauptvorstandes zusammengestelt. 455-956 p.M. der Gustav-AdolphStiftung in Hermannstadt am 13. – Budapest.] – Wien. botanist. – XVIII. Lucrări publicate: . • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. • D. : Fa – Gwóth. 1886. preot. Dr. (F. Traugot. : Ferenczy Tibor-Füzy Zoltán. Fanz Friedrich. la gimnaziul din Sighişoara unde a predat religie. 1980-1988. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Mátyásföld – m. TgM. medic. M. – 3. limbile germană. : Fa – Gwóth. – 1894.Biblioteca Judeţeană Mureş FRITSCH. Carl. August 1871. A publicat articole în reviste de specialitate din Sibiu.Aufg. – Kronstadt.) FUGULYÁN Gergely. medic specialist oftalmolog.] – Wien. Wien. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. greacă. – Új sorozat. n. n. 20 ian. • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. Daday Jenő. – 9. M. Lucrări publicate: . univ. – Kronstadt. 1858. Sajtó alá rendezte Viczián János. • Jährliche Periode der Insectenfauna von Oesterreich-Ungarn: I. medic primar oftalmolog la Clinica de oftalmologie TgM (1948-60). n. Daday Jenő.Aufg. 1883. – Kronstadt. 1906. Haupt-Versammlung des evang. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. A fost prof. Hauptvereins der Gustav-AdolphStiftung für Siebenbürgen. Wien: Böhlau Verlag. – 1891. Szinnyei József. comerciant în Reghin. – 44 p. A publicat articole de specialitate în reviste din Viena. 1824 – m. (F. Skize. 1920. 1875. Braşov. . • Bericht über die 2. . 14 febr. – sächsischer Bauer : Eine sozial-hist. folclorist. 1885. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. köt. 9 ian. în ştiinţe medicale (1967).) FRONIUS. – Band 2. Studii: gimnaziale la Sighişoara (1838-47). 1879. Szerkesztette dr. Nadeş – m. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1889. – 1982. Szinnyei József. A devenit preot la Archita (1859-68) şi la Agnita (SB) (1868-86). köt. in Arkeden. 1878. 1878. – 9. – Szászrégen. 27 mart. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. magh. dr. Siebenbürg. – Wien. – 3.

Studii: Lic. 1996.. Cluj. 1957. Theoretical Physics (1990-95). – 3. : Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság. Domenii de cercetare: teoria informaţiei.. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. átdolgozott és bővített kiad. Bolyai Cluj. 1973. 1983-85). „Bolyai Farkas” TgM (197882). • Szemészet. Oradea (1953-55). – Mv. – 176 p. 1999. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. Fugulyán Gergely. • Az öregedő szem / Fodor Ferenc. – 384 p. • Ember és információ. Specializări: curs postuniv. ştiinţa informaţiei. de Fizică (1983-87). 1989. 2001. Univ. : OGYI. M. 1961. Inst. Univ. • Műanyagok ma és 2000-ben. Szabó Lajos. Ref. 1973. 1981. – Bukarest. A Magyar Olvasástársaság. obţinând titlul de „Philosophiae doctor” (1995). – 2. . Cluj (194149). • Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban. Vajdasági Könyvtári Hírlevél (2003-4). – 2000. 2000. – 148 p. 1999. documentarist informatician Azomureş (1965-80). informatician. – 148 p. 30 de articole publicate în: Könyvtári Szemle (196667. Distins cu premiul „Monoki István” al EMKE (1996). Könyvtári Figyelő (199299). Bibliotecarilor Maghiari. Fac. Fundaţia Calepinus (1990-). – Mv. – Bukarest : Kriterion. – 92 p. – 1997. – Bukarest : Kriterion Könyvkiadó. orvos– és (F. redactor. simpozioane. Activitate profesională: prof. n. „Tineretului” Cluj (1956-61). • Az információ nyomában. 23 nov.: A-F. – 233 p. • Az információ. – 63 p. – 243 p.) FÜLÖP Géza. – 173 p. 2000. 1991-2001. dir. Ed. május 28-30. – 180 p. átdolgozott kiad. congrese. 1990. – Mv. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – Bukarest : Kriterion. Sárospatak.) FUGULYÁN Magda Vezi: MÓZES Magda FÜLÖP Géza. T. Institute of Mathematical .Oameni de ştiinţă mureşeni . 27 mai 1964. de Chimie (194953). medalia Asoc. – Budapest: ELTE. Művelődés (1982. Népújság Évkönyv (1995). kiadás. 1978. (A. Göteborg (Suedia). – KolozsárNapoca: Dacia. – 232 p. Lucrări publicate: • Munkában az enzimek. Activitate profesională: Post-doc. 1975. – Budapest : Múzsák Kiadó. • Az információ. şef de laborator.Sárospatak: Városi Könyvtár. de chimie. Korunk (1968. 1930. a Sárospataki Városi Könyvtár és az MKE Zempléni Könyvtárosok Szervezetének konfaranciája. – 188 p. Tudományos Műszaki Tájékoztatás (1991). de informatică Cluj (1975-76). 1997. Fugulyán G. • Kemény Zsigmond Társaság: az újraalakulás tíz éve. 1954. chimist. – 281 p. Research Scientist. – 375 p. -1. átdolgozott kiadás. – 144 p. 1985). : OGYI. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 3. • Îmbătrânirea ochilor / Fodor F. Întreprinderea „Metalo-tehnica” TgM (1961-65). • Ember és információ. – [1995]. Membru în EME. CCSITMUIU (1980-90). – Kolozsár : Dacia. 1984.în colaborare: • Az ezerarcú műanyag / Fülöp Géza. köt. – 2. kiad. a participat la peste 20 de conferinţe. TgM. . – 2. – Bukarest: Ifjúsági Kiadó. 1989.. Studii: Lic.. – Kolozsár: EME. • Romániai magyar ki kicsoda.în colaborare: • Szemészet. UBB Cluj. n. fizician. Godisniak Biblioteke Matice crpske (2004). • Az információ. Fac. 1971-73).

Brăteni (BN). Studii: diploma de medic la UMF TgM. la USAMV Cluj-Napoca. Mária. asist. köt. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Lucrări publicate: • Bursa de mărfuri. „Avram Iancu” din România. Naţională de Consultanţă în Agricultură. Soc. Membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. – 2002. József. (1994). Este autoarea a numeroase lucrări ştiinţifice. de São Paolo. Lucrări publicate: FUNAR. Fac. 4. univ. farmacist. a 9-a. Domenii de cercetare: angiologia clinică. [Természettudomány. 1998. Preparator (1953-54). – 81 p. 1 ian. a 8-a. Hobby-uri: go. Referinţe: • Tizenkét év. Domeniul de cercetare: determinarea sulfului elementar. – 138 p. 27 dec. – Kolozsvár. M. Műszaki (F.) FÜZI Iosif. medic. – Cluj-Napoca : Ceres. studii postuniv. – Ed. prof. n. A publicat numeroase studii în reviste de specialitate din România.în colaborare: • Farmacopeea Română. Studii: Univ.) . • Gyógyszerészeti kémia : IV. biolog. 16 oct. Veréph József. şef de lucrări (1958-88) la chimie farmaceutică. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. (A. T. Dr. Lucrări publicate: • BRST. Uniunea „Vatra Românească”. – Ed. 1931. Research Engineer. A publicat în: Modern Physics Letters A (1992). (1954-58). Referinţe: Baza de date BJM. Română Angiologică şi de Chirurgie Vasculară. Lucrări publicate: . Soc. n. univ. Éves gyógyszerészhallgatók számára. cărţi şi manuale univ. (F. de Agricultură Ecologică din România.. Studii: lic. T. Cercetător (1988-92). M.) FÜLÖP Lajos. / Fülöp Lajos. Class. 2003. Fac. • Marketing agroalimentar. – 1976. – 1965. Suedia (1997-99). – Kolozsvár: Scientia Kiadó. – 1980. : A központi idegrendszerre ható szerek.1928. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. apoi la Clinica V de Boli Interne (1995). Braşov – m.. Quantum Grav. 1985). Ericsson. Studii: bacalaureat la Col. de Prietenie Româno-Chineză. 19 aug. – 264 p. 1995. – 3. T. – 1994. univ. 1980-1984. A. • Farmacopeea Română. Univ. – Mv. Conf. Chalmers University of Technology. . diploma de farmacist la IMF TgM (1953). – Göteborg : Institute of Theoretical Physics Göteborg University. Asoc. determinarea complexometrică a hipofosfiţilor etc. – 2000. UBB Cluj-Napoca. în management şi marketing în agricultură (1998). 1998. baschet. köt.) FÜLÖP Jenő. : OGYI. Fac. în biologie cu teza: Studiul morfologic şi fito-chimic al speciilor indigene de Heracleum L.1965. Cadru didactic la catedra de anatomie (1991-95). economistă. la TgM.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. Ref. – 167 p. 2002.. : A környéki idegekre és az izmokra ható szerek. Dicţionar esenţial. : tudományok]. TgM. Suedia. – 1984. n. TgM (1948). – 210 p. manager Radio Design (W-CDMA). de Biologie (1954). 1996. Dr. la IMF Bucureşti (1964. de Ştiinţe Economice. determinarea alcaloizilor în extractum Belladonnae. Membru în Soc. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999.Biblioteca Judeţeană Mureş Physics. 27 mai 1951. (A. de Medicină Generală (1991). medic specialist de boli interne (1998). Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 1998. Reghin. – [1995].în colaborare: • Bazele contabilităţii. n. Asoc. – 1998. Brazil (1996-97). TgM – m. Gauge-fixing and Gravity : Doctoral Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy. Szánthó Klaudia. studii. Activitate . Central European Vascular Forum. Bolyai. determinarea cerimetrică a ceriului. Fundaţia „Renaşterea”. Sabina.

1981-. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. Lucrări publicate: • Gyógyszerészeti növénytan. – 2000. – Ed. Kovászna megye. Harghita. • Botanică farmaceutică / Radu Avram. studiul histo-anatomic. – 75 p. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Membru în Soc. . – Bucureşti. köt. • Plantele medicinale din judeţul Harghita. Fűzi József. din 1954 în cadrul IMF TgM.Oameni de ştiinţă mureşeni didactică univ. Specializare în fitoterapie: România (1991). 1971. 2000. – 711 p. (1991-97). • Erdélyi magyar ki kicsoda.) .în colaborare: • Ghidul cursului de botanică farmaceutică / Kisgyörgy Z. – p. 2. 1966. 1981. • Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita = Hargita megye gyógy. 1973. 1973. – 239 p.és fűszernövényei / Sub redacţia C. – TgM. Alchemilla. • Farmacopeea Română. – 945 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Sanguisorba. de Etnomedicină din Austria. parcurgând toate gradele până la cel de prof. – Csíkszereda. – 80 p. – Bucureşti: EDP. – 1999. Iosif Füzi. Organizaţia Europeană de Biologie Celulară. – Bucureşti.. köt. – TgM : UMF. de Biologie Celulară. – Miercurea Ciuc: Consiliul Popular al Jud. – Bukarest. Sepsiszentgyörgy : Mezőgazdasági. – 1.1. Csedő. Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság. Rácz Gábor. dir. – Árkos. (A. . Vol. 1956. – Bucureşti : Editura Medicală. Agronomusok Háza. congrese şi reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate. Füzi J. • Sistematica plantelor : Ghidul cursului de botanică farmaceutică (Taxonomie) / Füzi J. 39-49 + foto p. – Ed. • Plantele medicinale din flora spontană a Bazinului Ciuc. a 2-a revizuită. Sphagnum). – TgM : UMF. a publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice. 1965. – Mv.: A-F. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – 477 p. Activitate de cercetare în domeniile: studiul experimental al plantelor medicinale folosite în folclorul medical românesc. fitochimic şi antibacterian al unor gene de plante medicinale (Urticaria Lysimachia Heracleum. 1970. Ecaterina Andronescu. a prezentat numeroase comunicări la diferite simpozioane. 1980. şeful disciplinelor botanică farmaceutică şi biologia celulară vegetală.. 266. • Kovászna megye gyógynövényei / Szerk. Kisgyörgy Z. de Farmacie. – [1995]. Soc. a 8-a. 1968. T. 1998. – 183 p. : Sejttan és szövettan. : OGYI. Pencedanum. Grădinii Botanice din TgM. Soc.

înmormântat la TgM. • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. • Epilepsiile. dar studiul lui a rămas în manuscris.. Gheorghe (1949-). Franţa şi Germania (1920-30). A ţinut cursuri practice pt. A fost primul care a elaborat principiul de funcţionare a acceleratorilor în cascadă (1929). 2001. 1928. invenţii tehnice. Aiud şi la Lic. – Bucureşti : EDP. • Sebészeti műtéttan. – Bucureşti. pentru care primit premiul Nobel E. studenţii IMF şi cursuri la Lic. medic specialist de chirurgie plastică şi reparatorie. 1958. a trăit la Cernat (CV) (194549). 1883. – Bucureşti: Editura Medicală. 29 apr. • Neurologie. Lawrence (1939). O. simpozioane şi a publicat peste 40 studii şi articole în Chirurgia din domeniul chirurgiei plastice şi reparatorii a arsurilor. la catedra de anatomie IMF TgM (1955-57). – 1-6 vol. – 1962. : OGYI. sanitar TgM. şef de secţie la Clinica Chirurgicală nr. (F. – 1. 1958.. 7 iun. A avut preocupări în studiul aşa-numitelor transformări ale lui Lorentz şi independenţa acestora faţă de pricipiul relativităţii. n. – Mv. – [1995]. medic secundar. 2. azi Livada (AR) – m. – Mv. 1968. 4 oct. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. medic primar. – 473 p. – 273 p. Fac. Studi: Lic. TgM. M. identic cu principiul de funcţionare a ciclotronului. – 643 p. a făcut călătorii de studii în Marea Britanie. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. la Academia Militară din Viena (1908). . A fost ofiţer (190818). • Manifestări paroxistice cerebrale neepileptice. M. Gogan-Varolea – 28 iul 1972. 30 dec. : D-GY. înmormântat la Cheia. – 274-489 p. • Cercetări medicale. Referinţe: . 1993. – 1958.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. de Medicină la (1954). GÁSPÁR István. – Berlin. medic.) GÁLFY József. a fost prof. 1928. – Budapest. Fac. • Epilepsiile.în colaborare: • Idegkórtan. coproprietarul unei întreprinderi tehnice la Deva (1920-40). 1984. Hobby-uri: arte plastice. Cheia (CJ) – m.Biblioteca Judeţeană Mureş G GAÁL Sándor. 1915. A participat şi la conferinţe ştiinţifice. călătorii. turism. 1985. rom. şi ing.) 1 TgM (1957-84). n. köt. köt. – Bucureşti : EDP. Studii: diploma de ing. fizician.. unitarian de băieţi Cluj (1948). Lucrări publicate: . 2 dec. A participat la consfătuiri. Membru în OTT. la întreprinderea de industrie locală Sf. asist. Fachert. 1978. unde a cunoscut cele mai moderne cercetări din domeniul fizicii. Sfântu Gheorghe (CV). medic. de medicină la IMF TgM (1953). Lucrări publicate: • Gerät zur Aufklärung unsichtbarer Geschütze. preparator univ. A fost primul care a elaborat principiul teoriei acceleratorii protonului. ing. 1984. • Neurologie : manual pentru învăţământul medical superior.. – 468 p. – Mv.2. pictură. 2003.: OGYI. éves hallgatói részére. univ. – 1976. n. Studii: bacalaureat la Lic. A avut şi alte preocupări. – 2001. Dr. Lucrări publicate: . cat. : OGYI. A fost medic la Clinica de Neurologie TgM până la pensionare (1953-98). Studiile lui au apărut în Orvosi Szemle. A fost medic la Bogata de Mureş (1954-55). orvos– és (F. în ştiinţe medicale (1975). köt. Debreţin. din Arad (1947). IMF TgM. Referinţe: • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. – 502 p.

javított és bővített kiad. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. 1892-09). A fost organizatorul (1891) şi dir. 1910. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Vezérfonál. – 56 p. • A lucerna termesztése. kiad. • A legelők és rétek ápolásáról. 1899. institutul economic din Cluj-Mănăştur (1876-79). – Szászváros. • A rétek felújítása. – Kolozsvár. 1911. földmíves iskola gazdaságának leírása és üzemtervei. – 1-2. • Baromfitenyésztés. (F. – Kolozsvár. – 1. 19051906. 1918. • A legelők és rétek ápolásáról. – 5. 1911. – Kolozsvár. • Útmutató a méhészet köréből. – Mv. – 5. Lucrări publicate: • Baromfitenyésztés. – Kolozsvár. Pănet – m. kiad. • Baromfitenyésztés. – Mv. – Mv. takarmányozása és nemesítése. – Kolozsvár. köt. – Mv.. – Kolozsvár. – Kolozsvár. – Budapest. – 2000. kiad. – 7. • Magyar könyvészet. – Kolozsvár. • A legelők és rétek ápolásáról. – 1. • A takarmánynövények szárítása és eltartása.. kiad. kiad. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. ? 1925. – Kolozsvár.Kolozsvár. 1910. 1925. kiad. 2000. – 1906. – 2. – Kolozsvár. –Budapest : Patria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvény-Társaság bizománya.. – Mv. – 6. bővített kiad. în reviste din Budapesta. 1912.: Különleges növénytermelés. köt. 1901. • A tyúkok elhelyezése. – Kolozsvár. •A nyári vetésű takarmánynövények termesztése. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1897. 1912. A publicat articole de economie agrară în anuarul institutului din Mănăştur. • Romániai magyar ki kicsoda. – 7. 1912. – 1898. 2. • A paszuly (bab) termesztése. 1901-1910 / Petrik Géza. kiad. javított kiad. – Mv. – 5. • Baromfitenyésztés. – 9. – Kolozsvár. 1910. • Rövid útmutató a cukorrépa termesztésére.. • A búza nemesítése. – 2. • Az algyógyi. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. 1908. unde a fost reţinut ca asist. – 6. 206 p. • A legelők és rétek ápolásáról. • Gazdasági vezérfonal kezdő és haladó gazdák számára. kiad. – Kolozsvár. – 3. ing. kiad. 17 dec. köt. • Rövid útmutató a burgonya termesztésére. 1901. 1909. – 1900. – 3. 1912. 1997. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. politehnica din Budapesta (1875-76). – Kolozsvár. n. – 4.. – 8. 1914. 236. – Budapest. 1910. 2 köt. . • Baromfitenyésztés. . 1926. – Kolozsvár. 1901. kiad. 1905/6. 1899. – VII. • A legelők és rétek ápolásáról. – 46 p. köt. – Kolozsvár. – Kolozsvár. : Különleges növénytermelés. – 1894. köt. 1912. – 1997. 260 p. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. • Baromfitenyésztés. . javított és bővített kiad. 1907. : A-K. • Baromfitenyésztés. – Kolozsvár. A redactat şi a scris anuarul şcolii din Geoagiu (1893-). 1910.. – VII. • A tengeri nemesítése. agronom.. jav. Ref. : Fa – Gwóth. 1854.. 1912. [1995]. • A kisbirtokos gazdálkodása. 1894. Studii: a urmat Col. 1908.) GÁSPÁR József. • A takarmányrépa termesztése. bőv. – VII. – 8. 305 p. – 51 p. 1917.Oameni de ştiinţă mureşeni • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. din TgM (1864-75). 1906. • Általános és különleges növénytermelés : Gazd. – 1 köt. – Kolozsvár. – VII. – Mv. – 4. • Általános és különleges növénytermelés : Gazd.. al Şcolii Agricole (Kuun Kocsárd Székely Földművesiskola) nou înfiinţate din Geoagiu (HD) (4 apr. : Általános növénytermelés.. – Kolozsvár. – Kolozsvár. kiad.: Általánós növénytermelés. 1914. 1891. 307 p. vezérfonál. – Kolosvár. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. M. – p. TgM. • Hunyadvármegye mezőgazdasága.

– 1997. 2. – p. • Plante medicinale în prezent. Hobby: turism. 1999. 1993. • Termotehnică şi maşini termice. Sajtó alá rendezte Viczián János. IP Cluj-Napoca. Hunedoara. – 200. – 1996. univ. 1998. . – 108 p. : AK. de Energetică (1970-72). • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. ing. IP Bucureşti. . – 160 p. C. Dr. – Kolozsvár-Napoca : Korunk. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Activitate profesională: asist. cercetător farmacist până la pensionare (1967-91). – TgM : UPM. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László.) GEAMPĂNĂ. – 1.. IP Bucureşti. – TgM : UPM. 236. 1985. Institutul Jud. congrese.) GĂTINA. 29 apr. Satu-Mare (1961-65). Revista medicală. Lic. de Instalaţii din România (2000). AGIR (1997-). proiectant. – TgM : UT. Studii: Şc. cercetător. • Partea termo şi hidro a centralelor electrice.) GÁSPÁR Mária. 1997. Lucrări publicate: . 2000. A fost farmacist la Gorneşti (1959-61). – 80 p. Note de curs. – Kolozsvár-Napoca : Korunk. 131-154. Studii: bacalaureat la Lic. – TgM : Editura UPM. T. . Emil. • Plante medicinale în prezent. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Anale sau Buletine Ştiinţifice ale unor univ. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – Budapest. Saxon. termoenergetician. termoenergetică. n. Gen.în colaborare: • Partea termo şi hidro a centralelor electrice. Teoretic nr. • Korszerű gyógynövényhasználat. – 225 p. de Energetică (1965-70). 1983. Eminescu”. Vasile. 1938. – 2. • Energetică generală.în colaborare: • Korszerű gyógynövényhasználat. Domenii de cercetare: termotehnică. Uricari (HD). n. Racoviţă”. – 39 p. Gen. simpozioane. Distincţii obţinute: „Medalia muncii” (1983). – TgM : UPM. Note de curs. 1982. Fac. bővített kiad. – 116 p. Referinţe: Baza de date BJM (A. Ing. şef de lucrări. (F.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. n. . M.68 p. Fac. Membru în OTT şi în Col. Gătina. – p. farmacist. 2001. Îndrumător pentru lucrări de laborator / V. SatuMare (1954-61). M. 1985. Utilizarea eficientă a energiei (1995. TgM. – 2000. – 10. Cluj-Napoca: Korunk. – 103 p. 1999). Română a Termoenergeticienilor (1992-). Participă la peste 25 de conferinţe. 16 iul. Asoc. köt. a 2-a. Lic.. A participat la sesiuni ştiinţifice. – 1994. Îndrumător pentru lucrări de laborator pentru uzul studenţilor. Lic. – 1999. electronist. köt. consfătuiri. – Új sorozat. • Romániai magyar ki kicsoda. Farmaciştilor (1990). 1959. – 108 p. (F. ing. UPM TgM (1991-). : Gaál AdorjánGokler Gyula. „E. Studii: Şc. Hunedoara. • Partea termo şi hidro a centralelor electrice. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Membru în Soc. în ştiinţe medicale (1974). – 1992. – TgM : UT. köt. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. : D-GY. nr. gestiunea şi conservarea energiei termice. Lucrări publicate: • Termodinamica tehnică. A publicat studii şi articole în Farmacia. instalaţii de încălzire. 1995. ing. Cluj-Napoca. diploma de farmacist la IMF TgM (1959).2. 2000. 1947 Doba (SM). Îndrumător de proiectare. Instalatorul (1999). [1995]. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 1996. – Cluj-Napoca : Korunk. 7 sept. – Ed. Specializări: Franţa (1997). „M. 4. de fete TgM (1954). Preparator la catedra de tehnică farmaceutică şi la catedra de farmacognozie IMF (1961-67). de Proiectare Mureş (1972-91).

/ Összeálította dr.000 forinţi (1870) în beneficiul bolnavilor mureşeni. Hobby-uri: redarea audio de înaltă calitate. 1874. – Budapest. 97 p. • Orvostörténeti adatok: Getse Dániel Emberszereteti Intézete / Pataki Jenő. cu teza în pregătire Optimizări în controlul instalaţiilor de electroeroziune. n. 2-4. în 1820. şi a decis înfiinţarea unei fundaţii de binefacere în folosul public. 1818) a făcut o donaţie importantă acestuia. şef de lucrări. 1994. . TgM. 1996. 1925. 1919-1924. Sztupjár István a ref. Bucureşti. de Electronică şi Telecomunicaţii. • CAD şi Automatică : Lucrări de laborator / M. sz. Activitate profesională: ing. Combinatul Siderurgic Hunedoara (1984-87). kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. emberszereteti intézetének alapszabályai. Îndrumător de laborator. ember szereteti intézete és annak rövid felvilágosítása / [Antal János]. • Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. György Lajos.în colaborare: • Echipament de supravaghere a consumurilor de energie electrică (1988. napján tartotta naggyülésről vezetett jegyzőkönyv / Bihari Sándor. Franţa (1999). – Mv. Imreh S. • Vasárnapi Újság 1. – TgM : UPM. • A marosvásárhelyi evang. Referinţe: Baza de date BJM (A. a publicat în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (2000-01). Ref. reform. din TgM (28 iun. – 71 p. – 1923. 1887. : Fa – Gwóth. GECSE Dániel. ref.. – 2001. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref.sz. köt. A participat la sesiunile ştiinţifice organizate de UPM TgM. La sărbătorirea a 100 de ani de la înfiinţarea Col. – 4 p. – 80 p. ping-pong. • Néhai orvos Gecse Dániel életrajza. • Utilizarea interferenţei PCL 812 pentru achiziţionarea de date cu calculatoare personale de la un echipament numeron 303 (1994. • Electrotehnologii : Lucrări de laborator. 1823). 1768. Ref. după reîntoarcere. • Erdélyi Protestáns Közlöny.: Ny. studii de medicină la Pesta (1792-98). Dulău. : Ny. a fost medic şef al armatei care a luptat contra lui Napoleon . • Magyarország és a Nagyvilág. HD pentru stoparea bolii (1807). ICPE. În scopul adâncirii cunoştinţelor de specialitate a făcut o călătorie în Italia. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. E. unde a fost ales medic al oraşului şi medic şef al spitalului naţional. Studiile lui au apărut în Tudományos Gyűjtemény (1821. 7 mart. Domenii de cercetare: sistemele de comandă a maşinilor de prelucrare prin electroeroziune. s-a stabilit la TgM (1798). 1871. 1871. – Mv. – Timişoara : UT. 1872. kollegium betűivel. – TgM : UPM. Lucrări publicate: • Azállati mágnességnek négy históriái. 677-678. 1921. év deczember hava 29. 23 mai 1824. – XXII. După moarte toată averea lui a fost donată acestei fundaţii în beneficiul oraşului TgM. – Budapest. sz.. kollegium betűivel. Institutum Philantropicum. TgM). 1900.. – TgM : UPM. a fost trimis la stoparea ciumei în părţile Braşovului şi Făgăraşului (1813-14). medic.. Geampană. – 1821. stagiar. – Cluj-Kolozsvár: Minerva. Specializări: Programul Tempus.Oameni de ştiinţă mureşeni Fac. Studii: Col. filiala TgM (1987-93). ing.. – Kolozsvár. – 1894. főtanoda gyorssajtóján. Capitalul institutului a fost 10. ref. – Mv. Imreh Sándor az ev. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. 1988. : Ny.. 2002. • A marosvásárhelyi evang. 1896.) (1809). Referinţe: • Néhai orvos Gecse Dániel életrajza. Az ev. utilizarea DSP-urilor la implementarea echipamentelor de automatizare. Timişoara).233 forinţi (1828) şi averea a crescut la peste 78. – p. 1840. din TgM (1791). kollegium története / Írta Koncz József tanár. és az 1870. – 3. 1913. Membru SOCER. – Kolozsvár: Minerva rt. • A magyar vezetéknévről. – Mv. – [80] p • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Drd. 4. Crişeni (SJ) – m. T. reform. UPM TgM (1993-). Lucrări publicate: • Echipamente periferice şi interfeţe. – 56 p. În timpul epidemiei de holeră a fost trimis în jud.

1935. 1942.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. în ştiinţe medicale (1952). „Bolyai Farkas” TgM. Kiss Ferenc. tankönyv. medic. 2 . – 2. în medicină cu teza: Componenta fibromialgică în bolile reumatologice (1992). : D-GY. în Soc. UBB Cluj-Napoca. UMF TgM (1971-77). – TgM : University Press.. 1999. • A könnymirigy beidegzése. medic. – Szeged. prof. 1934. 1932. – Szeged. Bacsich Pál. Studii: de medicină la Cluj şi Seghedin (1921). n. des Anatomistes (1932).. (A. de Medicină. – Szeged. Lucrări publicate: • Actualităţi terapeutice în reumatologie. A fost membru în Assoc. Kiss Ferenc. – Budapest. Seghedin. • Rendszeres bonctan / Szerk. Română de Reumatologie (1999). • A ganglion cavernosum praeganglionaris rostjai. Hobby-uri: schi. – Szeged. Şef al Clinicii de Reumatologie (1992). (2001-).în colaborare: • Vizsgálatok a madárszem fésűszervén / Gellért Albert. tankönyv. XII. : Gaál Adorján-Gokler Gyula.. La Seghedin şi-a continuat activitatea ca anatomist (1921-67). dr. Kiss Ferenc. Fac.Szeged. „Unirea” TgM (1971-75). – Szeged.. köt. T. • Rendszeres bonctan : Egyet. Europeană de Reumatologie.) • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Anwendung der Paraffintechnik bei der Herstellung anatomoscher Präparate. Activitate didactică univ. dr. • A sympathicus viszonya a szemgödör ideghez. – 1992. M. 1960. (F. sociolog. : Gaál AdorjánGokler Gyula. 1934. nr. etc. dr. 1967. Szentágothai János. / Szerk. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. . Specializări în reumatologie şi imunoterapie. Referinţe: GEORGESCU. – Szeged. Szentágothai János. . Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. Lic. Pedagogic TgM (1975-79). / Szerk. Profesională Agroindustrială. Şuţianu Ştefan. Şc. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. kiad. de Filosofie-Istorie (1979-83). – Sl : sn. 1934. şef de disciplină (1993-). – Szeged. Publică articole în Revista de Reumatologie. Păun. stagiar. agyideghez. Lia.. – 10. 1934. Franţa. TgM. – Budapest. Referinţe: • Şcoala română de reumatologie / prof. – Új sorozat. – Budapest. 1951. urcând toate treptele ierarhice. – 10. A publicat multe articole de specialitate în reviste din Ungaria. decan al Fac. 1933. până la gradul de prof. Bistriţa. 1971. IX. Kiss Ferenc. (F. Activitate profesională: prof. VII. n. M. kiad. Domenii de cercetare: reumatologie şi imunopatologie clinică. 1952. – Szeged. – 1992. – 2. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. XI. univ. R. Studii: Lic. sa. • Rendszeres bonctan / Szerk. • Rendszeres bonctan : Egyet. . Soc. 13 nov. în cadrul UMF TgM. • Parafinozott anatómiai készítmények előállítása.. dr. 24 mart.4.în colaborare: • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. . • A fésűszerv vérkeringése/ Gellért Albert. n. köt. Dr. 1941.) GELLÉRT Albert. köt. Maria-Ana. univ. – Új sorozat. Reghin (1983-86). 6 oct. köt. Col. Lucrări publicate: • A sympathicus viszonya az V. 5 febr. – 2. Bacsich Pál. 1967. • Az agyideg szerkezete eredésüknél. 1932. Dr.) GEORGESCU. American al Reumatologilor (2003). kiad. prof. – sa.. . – 2001.. Viena. Lic. Membru şi vicepreş. Sajtó alá rendezte Viczián János. anatomist. Sajtó alá rendezte Viczián János. Szentágothai János. – 2001. participă la numeroase conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale. 1894.Szeged. Szentágothai János. : D-GY.9. Păingeni – m. Graz. Studii de specializare la Paris. Studii: Lic. în sociologie cu teza: Educaţie şi mobilitate socială (1998).

Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1996-99). Revista de medicină şi farmacie (1998). Revista de Cercetări Sociale (1998). Membră în Asoc. Nagy. Seria Psihologie. filozofie. TgM (1845-55). se cunoaşte că a fost medic specialist bacteriolog la Inst. év. după care devine învăţător la Teaca.) GERGELY Lajos. Univ. Studii: la Col. îşi continuă studiile la teologia ref. A fost învăţător la Dej (1858). Iniţiativă şi Cultură Studenţească (1995). – TgM : UPM. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1992-95). A népiskolák magyar nyelvtan.). – 171 p. 1934. – Cluj : Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. • Educaţie şi mobilitate socială. Participă cu peste 40 de comunicări ştiinţifice la congrese şi reuniuni de specialitate. 1986. medic bacteriolog. n. dir. . Iernuţeni. Domenii de cercetare: sociologie. Lucrări publicate: • A nemi betegségek és a házasság. – TgM : Tip.. 1995.. – 216 p. de sănătate publică din TgM (1942). Brâncuşi” (1997). Ref. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Forum. univ. • Új mértékek ismertetése : tekintettel az erdélyi viszonyokra. 30 mart. SUA (1999). de învăţare a gramaticii şi ortografiei maghiare [A magyar nyelvtan. – 112 p.. Franţa (1999). A activat ca medic la TgM. 2000. Jolán Vezi : CSEGEDI Júlia Jolán GERGELY József. Referinţe: . Seria Paedagogica-Psychologica (2001). • Sociologie : manual. – TgM : Tipomur. A magyar nyelvtan kézikönyve (1868). Seria Ştiinţe Socio-Umane (1998). 1871. 2001. din Oradea. Kolozsvár. (1993-99). la Reghin (1860). Studii: univ. Lic. 1889)]. adj. 1995. AOŞR (2001). Analele Univ. Cantemir”. Târnava. devine preot (1864) şi învăţător la TgM (1864). Analea Universitatis Apulensis. Analele Univ. „D. • Economie. A magyar nyelvtan elemei (1867). 1997. 1998.) GERÉD CS. Studia Universitatis BabeşBolyai (1993-94). – 90 p. Introducere în macroeconomie : manual. Specializări: Anglia (1994). – TgM : UPM. • Economie. ? febr. UPM TgM (1999-). învăţător. 1834. Pedagogic TgM (1987-93). Lucrări publicate: • Probleme de sociologie : curs. 2001). „C. – TgM : UPM. îşi continuă studiile la şcoala normală din Cluj (1856-57). (A. Revista învăţământului superior (1985-86. Păsăreni – m.Oameni de ştiinţă mureşeni TgM (1986-87). T.Pedagogie-Metodică (1997. 1991-92). 1918. – 97 p. Română de Sociologie (2000). Referinţe: Baza de date BJM.în colaborare: • Volumul Catedrei de Ştiinţe Sociale al IMF TgM – TgM : IMF. A scris mai multe vol. călătorii în ţări şi spaţii culturale diverse. ştiinţa educaţiei şi managementul educaţional./ Összeállította Valentiny Antal. din Aiud. lector univ. de medicină la Budapesta (1913).. Referinţe: • Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. Nyomása. – TgM : UPM. 1934. Introducere în microeconomie : manual. • Economie politică şi politici economice : curs. Analele Univ. Revistă de filosofie de literatură (2001). 1935. (F. Lucrări publicate: • Maros-Tordamegye földrajza : A marostordamegyei tanítótestület által 100 forinttal jutalmazott pályamunka. M. dir. preot. Hobby-uri: educarea şi formarea adolescenţilor. Col. Magyar helyesírástan (1871. az elemi tanodák használatára (1866). conf. – Mv. S.. – 62 p. – TgM : UPM. A fost ales preot la Iernuţeni (1868. • Studii şi cercetări de psihologie. 1875. – TgM : UDC. 2000.

1980. Oradea (1994). congrese. univ. istorie. Buksa Árpád. Hobby-uri: orientare sportivă. Cluj. Specialitatea veterinară / S.. Membru titular în AŞAS (1991). Studii: bacalaureat la Lic. A participat la peste 10 conferinţe. 1984. dispozitive şi circuite electronice. a publicat peste 200 de articole în ţară şi străinătate. Specializări în Franţa. : fig. asist. muzica clasică. dismineraloze la animale. • Teoria semnalelor : curs. Sabin Ioachim. 19 ian. – 107 p. ing. – 3. 2002.) GERMÁN-SALLÓ Zoltán. Studii: Fac. de Electrotehnică. din 1963.) GERGELY Zsolt. 1970. n. Studii: Lic. premiul „Alexandru Locusteanu”. 2000. secţia Electronică şi teleco-municaţii (1981-86). [Természettudomány. – TgM : UPM. • Bolile alergice şi autoimunopatiile la animale : monografie. la UT din Cluj (1997-). : Fa – Gwóth.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. Sighişoara – m. Bordeaux (1998). Lucrări publicate: . Drd. cardiologie comparată. köt.în colaborare: • Electronică medicală : curs / Germán-Salló Zoltán. n. • Patologie şi clinică medicală veterinară. de Medicină Veterinară Arad (-1957). – TgM : UPM. – 408 p. de Medicină Generală UMF TgM (2002). electronist. M. oncologia nutriţională şi metabolică. – 125 p. „Al. în medicină veterinară cu teza: Cuproze la animale (1972). Tinca (BH). • Dispozitive şi circuite electronice :curs. – 2002. Műszaki (F. Activitate ştiinţifică în domeniile: boli interne. – TgM : UPM.. • Circuite integrate analogice : curs. – TgM : UPM. diploma de medic la Fac. – 264 p. (1993-95). I cu medalie de aur (1993). – Bucureşti : Ceres. . în cadrul Fac. stagiar Întreprinderea „Electromureş” (1986-89). 2002. univ. cls.în colaborare: • Bolile interne ale animalelor domestice : manual pentru licee agricole. : D-GY. medic. GHERGARIU. – 191 p. de Medicină Veterinară Cluj. şef lucrări la UPM TgM (1995-). prof. Activitate profesională: medic veterinar la Sf. 2 iunie 1976. Fac. 1995. 1999. – 1894. – 2001. köt. Lucrări publicate: • Dispozitive şi circuite electronice : îndrumător de laborator. : tudományok]. arte vizuale (impresionismul). Ing. Membru în EME. Olimpia Ghergariu. – Bucureşti : Ceres. 2003. medic veterinar. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Ghergariu. neonatale la animale. 1934. Lucrări publicate: • Toxicologie şi toxicoză. 1 iul. Univ. 1981. – 436 p. • Oligominerale şi oligomineraloze. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. I. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. • Bazele patologiei medicale a animalelor / Vol. parcurgând toate gradele până la cel de prof.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Bucureşti : sn. Papiu Ilarian” TgM (1972-80). Teoretic „Mihai Eminescu”. „Doctor Honoris Causa” al USAMV din Timişoara. 1999. 1-2. Domenii de cercetare: prelucrarea numerică a semnalelor. Membru în AMVR (1971). – Bucureşti : ALL. activitate didactică univ. a participat la numeroase congrese şi simpozioane. . • Manual de laborator clinic veterinar. Distins cu premiul „Traian Săvulescu” al Academiei Române (1981). univ. – 2. – Bucureşti : sn. – 140 p. – Bucureşti : ALL. IP Cluj. a publicat volumul de poezii În vraf de foi cuvântul meu adună (1997).) . Hobby-uri: beletristică. Referinţe: • Tizenkét év. 1961. TgM. n. – TgM : UPM. (F. Gheorghe (1957-63). – 179 p. 1977. 1994. Dr. M. Referinţe: Baza de date BJM (F. obţinut în 1990. M. ca poet.

ing. Voiniceni. Al. • Ghid de laborator clinic veterinar / S. 1. Lucrări publicate: GHIRA.. Dicţionar esenţial. Grup Şc. dir. la Târnăveni (-1973). Activitate didactică în cadrul Univ. Specializări: Program Phare-Vet. 1995. n. Suedia (1996. Ghergariu. de Biologie la Cluj (-1978). Ghergariu. I. Braşov şi Fac. de Biologie (-1994). Cincu (1952-55). Anglia. Activitate didactică la UBB ClujNapoca. în biologie (1999). – 200 p. Congresul Silvicultorilor din Scandinavia.) GHERGHEL. 1988. Şc. 9 nov.) GHIRCOIAŞIU. Căpăţână. Ioan Valeriu. • Clujeni ai secolului 20. (A. Fac.) • Dăunători ai pădurilor : album. de Biologie (1956-79). Şaguna”. International Bibliographical Center. Dr.. – 2000. T. – Bucureşti : Ceres. . A publicat studii în reviste de specialitate: Revista pădurilor (1994). 19 mai 1919. 2. n. I. A. Activitate ştiinţifică în domeniul silviculturii şi protecţiei mediului. – TgM : Tipomur. Suedia. 1973. – 2000. Dr. – TgM : Tipomur. dismetaboliile glucidice şi lipidice. „A. de Silvicultură Braşov (1965-69). 1998. (A. Maria. publicate în reviste de specialitate din ţară. Bogdan Ingeborg. • Organizare şi legislaţie silvică. – Cadrul general. 1999). – 247 p. Baba. de Silvicultură şi Exploatări Forestiere. Autor şi coautor a numeroase lucrări ştiinţifice în domeniul fiziologiei animale. Toarcla (194852). de Biologie Bucureşti. Fac. Fac. – TgM : Tipomur. Hidrobiology and Ecology of the River System and its Environment.în colaborare: • Tiscia – Monograph Series – The Criş / Körös Rivers Valleys. – Bucureşti : Ceres. I. Referinţe: • Men of Achievement / Ed. 2. de Ştiinţe. Publică lucrări ştiinţifice în periodice din ţară şi străinătate.: A study of the Geography. 1941. 1989. – Cluj-Napoca : UBB. I. I. – Bucureşti : Ceres. – p. Pop. (1969). conf univ. Ghergariu. – Bucureşti : Ceres. Dr. Mihai. – 1974. A 16-a. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. biolog. Europeană de Herpetologie (1991-). Ghergariu. Dicţionar esenţial. – 98 p. Fac. catedra de biologie animală a Fac. T. Silvic Ungheni (1976-). Activitate profesională: prof. V. 1995. – 168 p. – Vol. 129. silvic. Lucrări publicate: . I. Kádár László. Toarcla (BV). Referinţe: Baza de date BJM (A. • Dăunători ai pădurilor / Ed. Lucrări publicate: • Anatomia şi fiziologia omului cu elemente de igienă şcolară. – 1990. Participă cu lucrări ştiinţifice la simpozioane în cadrul Fac. T. 1. Enache. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Studii: lic. Studii: Şc. – Vol. – 130 p. • Patologia nutriţională şi metabolică a animalelor / S. – Vol. – Urgenţe medicale / S. din Cluj. 1954. Ghergariu. 1984. Braşov (1955-59).Oameni de ştiinţă mureşeni • Reţete de uz veterinar / S. – Cambridge. – Urgenţe chirurgicale / S. implicaţiile stresului. V. Lic. în pedologie forestieră cu teza în pregătire: Studiul solurilor şi staţiunilor forestiere din pădurea Mocior. – 1982. 1993. 1992. • Urgenţe medico-chirurgicale veterinare. a 2. 1985. n. Căpăţână. în biologie (1957). T. Dâmbău. Membru în Soc. zoofiziolog.în colaborare: • Stabilirea direcţiilor de evoluţie a principalelor tipuri de staţiuni din regiunea de câmpie şi deal şi a măsurilor silvotehnice de sporire a productivităţii acestora. Vol. – 1999. 2 dec. • The Someş / Szamos Rivers Valleys. – 1997. : tab. • Curs de fiziologie şi biochimie cu aplicaţii la exerciţii fizice. .

Biblioteca Judeţeană Mureş • Anatomia comparată a vertebratelor. (F. – 1999. Studii: Fac. M. Şc. – 109 p. Hobbyuri: istoria căilor ferate şi a locomotivelor cu aburi. Dr. Domenii de cercetare: explorarea plantelor medicinale. de limba şi literatura română la lic. Activitate profesională: din 1947 prof. – Bucureşti : Editura Sport-Turism.) (1987-92). 1997. 1939. n. – Bucureşti : Meridiane. farmacist principal Laboratorul galenic TgM GÎJU. între 1962-73. Teoretic „Al. – Csíkszereda.) GIURGIU. – 216 p.és fűszernövényei. Bălcescu” Brăila (1957) şi la Lic. ian. 1965. herpetologia. Fac. univ. Fac. Şc. asist... Adriana Ciurba. Cluj. • Sighişoara. T. Studii: Gimnaziul Glăvile. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Orvosi Szemle. – 711 p. Bucureşti. Vâlcea (1952-56). prof. Emil. Şc. Asoc. V. Lucrări publicate: . 24 ian. şef de lucrări (1992-96). (A. – 60 p. A colaborat la revistele: Farmacia. a 2-a. Giurgiu. de Teologie Blaj (1943). – 2000. T. conf. Ghircoiaşu. UBB Cluj. – Suceava : SC Velini. – p. 2. – Ed. 1980. până la pensionare (1996-04) la catedra de tehnologie farmaceutică UMF TgM. • Sighişoara. Lucrări publicate: • Sighişoara. Band (1967-68). – 391 p. Pedagogică Rm. Mihai Giurgiu. • Hargita megye gyógy. Mic îndreptar turistic / Ed. 1-2. Gălăuţaş (HR) (1961-62). 12 nov. Univ. 3. 1912 Luna (CJ) – m. de Geografie (1956-61). dirl al lic. Mic îndreptar turistic. 1983. 1979. de Farmacie (1965). Activitate profesională: prof. 1995. com. studiul reptilelor. metode de optimizare a obţinerii formelor farmaceutice. – TgM : IMF. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică / Ádám Ludovic. – Vol. Glăvile (VL). 131-154. IMF TgM. – 1979. : fig. a 9-a. farmacist. aug. n. Dicţionar esenţial. – Bucureşti : Stadion. – Vol. 129. Csath Stîncel Zamfira.în colaborare: • Tehnica de lucrări practice de fiziologie animală şi a omului. prof. Fac. (A. – 228 p. – [1995]. – 1999. – 54 p.. . – p.în colaborare: • Farmacopeea Română. 1983. n. Gen. 1979. studii referitoare la perfecţionarea metodologiilor de control al calităţii medicamentului. Membru în USSM (1965-89). Necesităţi nutritive în anumite stări fiziologice şi patologice / M. „Mircea Eliade” din Sighişoara. – Cluj-Napoca : Dacia. Oamenilor de Ştiinţă din cadrul UMF TgM (1992-). 1989 Sighişoara. Studii: elementare şi gimnaziul la Brăila (1955): Lic. Gen. Farmacist în Tulgheş (1965-67). Şc. IMF TgM (1968-87). Teoretic „N. Medie de Băieţi Rm. – TgM : UMF.. Vâlcea (1949-51). Şardul Nirajului (MS) . • Alimentaţia raţională. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998. Ion. – Bucureşti : Editura SportTurism. Mihai. – 120 p. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. în ştiinţe farmaceutice (1981). Pogăceanu. Revista Medicală. 1961. • Fiziologia şi biochimia educaţiei fizice şi sportului. – 1976. Papiu Ilarian” TgM (1959).) GIURGIU. 1970. – 1958. 1942. 1982. – 124 p. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnologie farmaceutică / M. • Farul căminului : alimentaţia ştiinţifică normală şi dietetică. de Estetică (1949).

1999. 1993. – 154 p. 1980. – TgM : Edipress Tipo. UBB. • Curs de electrotehnică şi maşini electrice. Colaborează la Steaua roşie (1972). – TgM : UT. medalia „100 de ani de la înfiinţarea Soc. – 195 p. • Lucrări de laborator. filosofia ştiinţei educaţiei. Hobby-uri: jocuri la calculator. 1982. Naţional „Al Papiu Ilarian” TgM (199801). – 191 p.I. – 222 p. – TgM : UT.în colaborare: • Geografia pe scurt / Gîju I. • Curs de fizică. – Vol. Lic. 1994. 1999. UPM TgM. teorie şi probleme.Oameni de ştiinţă mureşeni (1962-64). Carei (SM). Teiuş.. Voicu. . 1996. n. Alba (1947-57). 177 redresoare în cadrul microproducţiei cu studenţii. 24 de ore mureşene (1998). cu teza: Studiul distribuţiei temporare şi spaţiale a descărcărilor electrice atmosferice (1978). 2. 2001. – Vol. Domenii de cercetare: studiul dielectricilor. 1996-1997). • Electricitate. dir. Şincai” (1978-79). – Vol. secţia Fizică (195762). Grup Şc. Revista de Fizică (1994). Stela Maria. – 450 p. • Fizică : culegere de probleme . de Fizică-Matematică. electricitatea atmosferei. Col. Română de Geografie (1964-). 1976. – 162 p. – 336 p. 1988. – TgM : I Ped de 3 ani. a participat la numeroase conferinţe. – Vol. Buletinul ştiinţific al UPM TgM (1991-93.. • Curs de fizică. „Gh. 1. Cluj. – TgM : IIS. Fizică / S. – TgM : I Ped de 3 ani. – TgM : UPM.. – 152 p. „Avram Iancu” (1979-90). şef de lucrări. – 223 p. Lucrări publicate: • Optică şi spectroscopie.. – Vol. Activitate profesională: preparator univ. 2. A realizat 10 contracte de cercetare ştiinţifică. • Culegere de probleme de fizică. Lucrări publicate: • Geografi români. univ. – 706 p.. Grup Şc. A publicat lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate: Revista de Fizică şi Chimie (1965.. 1996-2000). – TgM : Institutul de Subing. 1993. fizician. • Judeţul Mureş – dicţionar geografic / Gîju I. 1940. Soc. asist. univ. 1. Lucrări Ştiinţifice (1970. Fac. Române de Geografie” (1975). – TgM : IIS. A participat la numeroase sesiuni şi simpozioane ştiinţifice. 1984. D. Comitetul de Cultură Mureş (196478). 1997. Ordinul Naţional pentru Merit în grad de Cavaler (2000). . prof. a condus 30 de lucrări ştiinţifice studenţeşti. Etnografică Mureşeană (1990-). – TgM : UPM. • Curs de optică – Spectroscopie. • Curs de fizică. univ. Distins cu medalia „30 de ani de la 23 August 1944” (1974). 1976-77). – Vol. inspector şcolar. prof. 16 iul. Inspectoratul Şcolar Mureş (1990-01). – 225 p. Activitate ştiinţifică în domeniul geografiei didactice. Dr. – 154 p. Gîju. 1. 2001. conf. – TgM : Edipress Tipo. – TgM : Casa de Editură „P. Specializări: Polonia (1975). Membru în Soc. Voicu.1971). – TgM : sn. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Gen. – 110 p. Studia Universitatis Babeş-Bolyai (1973. jud. Electro-tehnica (1970). • Fizica: teorie şi probleme.) GÎJU. . . • Optică tehnică. – 159 p. Membră în AOŞR. Maior”. 1996. 1991. Cuvântul liber (1991. D. – 160 p. 1978. (1962-). – TgM : UPM. – TgM : UT. univ. Studii: Şc. • Electricitatea atmosferei. 1978. Fizică. – TgM : UPM. Referinţe: Baza de date BJM (A. – TgM : UT. Toth A. Teiuş. 2. – 72 p. • Curs de optică – Spectroscopie.în colaborare: • Caiet de lucrări . 1981). T. – 89 p.

I. I. revistei Annuaire Roumaine D’ Anthropologie (2000). Maroc (1970-73). – 110 p. cercetător ştiinţific principal gr. medic. 6 sept. – Vol. Soc. Europeană de Antropologie. Univ. antropologia genetică. Gîju. E. n. – 120 p. Fizică / S. Emilia Elena Iancu. coorganizator al expoziţiilor „Rainer – colecţii”. – 78 p. 2002. posibilităţile de informatizare a cercetărilor biologice. – TgM : Institutul de Subing. MŞ (1967-69).. Gîju. conducător de doctorate în antropologie. „Kenitra”. 19 dec. interrelaţia psihic / biologic. – Bucureşti : Ars Docendi. prof. cercetător ştiinţific principal gr. – Vol 2. Sarchiz. în ştiinţe medicale (1979). D. Ecologică Bucureşti (1993-95).Biblioteca Judeţeană Mureş • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. an XV. 1996. T. Membru corespondent în AŞMR. D. Diaconescu. Liviu Dragomirescu. antropologia ergonomică. şi Colecţii de antropologie – Rainer. – p. 2002. Fac. Centrul de Cercetări Demografice (1996-98). de biologie. col. de redacţie al revistei Studii şi cercetări antropologice. Nonguvernamentală „Adolescentul”. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – TgM : Institutul de Subing. T. „I. 1987. membru fondator în Asoc. 1987. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Bucureşti. 2003. Ulm (1992-94). medic de med.. – Vol. Univ. Fac.. Internaţională de Biometrie (1992). Domenii de interes: intercondiţionarea factorilor genetici şi mezologici în procesul ontogenetic. Laboratorul de analize clinice. Asoc. D. Muzeul de Ştiinţe ale Naturii (PH) (2001). • Caiet de lucrări EME / S. 14 mai 1939. de Medicină (1967). 1986. Cristina-Suzana. secretar ştiinţific al Centrului (1990-97). Asoc. – 148 p. Studii: IMF TgM. – 44 p. – 2 vol. Autor şi coautor a peste 100 de articole de specialitate apărute în ţară şi străinătate.) GLAVCE. în ştiinţe biologice. generală la Spitalul unificat teritorial Sighişoara (1969-74). – TgM : UT. de Biologie. – 84 p. • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. – 1993. Centrul de Cercetări Antropologice (1968-). Sarchiz. Mozambic (1980-83). cercetător ştiinţific (1970-89). cu teza: Studiul mixt-longitudinal al copiilor preşcolari şi şcolari provenind din localităţi cu grade diferite de urbanizare şi de altitudine (1979). Diaconescu. Spitalul provincial Pemba. de Antropologie şi Ecologie Umană.. 1991-1993. antropologia populaţiilor actuale de pe teritoriul României. • Ghid practic de antropologie : curs / Cristina Glavce. 155. Gîju. Germania (1992-97). Creangă” Bucureşti. Medic de circumscripţie rurală şi urbană în jud. 6. Diaconescu. Col. specialitatea antropologie.) GOGOLÁK-HRUBECZ Edit. 1996-97). – Vol 1.. Domenii de cercetare: antropologia auxologică. Internaţională a Demografiilor de Limbă Franceză (1996). (A. dir. – TgM : Institutul de Subing. cadru didactic asociat. Franţa (1999). Sarchiz. Băţagă. 1. 249. – 1991. prof. n. – Vol 1. II (1992). Activitate profesională: cercetător ştiinţific stagiar (1969-70). D. cercetător ştiinţific principal. • Lucrări de laborator. . Asoc. Sarchiz. invitat. (A. AOŞR (1990). Specializări: România (1968-69.în colaborare: • Elemente de tipologie constituţională / Cristina Glavce. biologantropolog. 1. Vol. 2002. peste 200 de comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 1986. III (1990). : Iniţiere în antropologie. – Vol. cercetător ştiinţific. p. – 62 p. Grupul Francofon de Antropologie (1997). • Who’s Who în România. nr. – TgM : Institutul de Subing. I (1994-) în cadrul Centrului de Cercetări Antropologice al Academiei Române. – Piteşti : Bioedit. I. dir. Uniunea Medicală Balcanică (1993). „Catacomba” (2000). Membră în Comisia de Antropologie a Academiei Române (1972). Gîju. muzica clasică. Studii: Lic. Gîju. – 1991. „Galeria”. Hamburg (1993) şi Univ. Gurghiu. Oradea. • Culegere de probleme de electrotehnică / S. Referinţe: • Cuvântul liber.. Dr. dir. specialitatea Zoologie (1968). 1. 1943. flori. Hobby-uri: drumeţii. Dr. Lucrări publicate: .. 2. gr. literatură. Elena Radu.

Membră în Soc. – 2002. Studii: Şc. • Tizenkét év. • Who’s Who în România. de Chimie Cluj (-1962). – Mv. cu teza: Studiul compuşilor chelatici ai aluminiului (1961). – Mv. univ. 1998. – TgM : IMF. Şc. şi Clinica de Chirurgie Pediatrică. – 1956. köt. – 1968. – Cluj : UBB. licenţa la Fac. univ.. Gogolák Edit. Dr. n. Normală de Învăţători (1937-40). • Curs de biochimie / Kovács A. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. Distincţii: Gradaţie de merit (1994. de Morfologie şi Morfopatologie din România. 2002. • Embriologie specială. – 1998. conf. – 1997. Studii: Şc. • Biokémiai jegyzet / Kovács Endre. pictură.. Ocna Sibiului (SB) – m. Clinica de Chirurgie bucofacială TgM (1974-86). de Chimie. • Caiet de lucrări practice de biochimie. Primară Daneş (MS). „Regele Ferdinand”. 1974). – 435 p. conf. Gogolák Edit. 1961. (1994-) la UMF TgM. cu teza: Contribuţii la studiul interacţiunii ionului Zn2+ cu unii liganzi cu conţinut de azot şi sulf de . • Részletes embriológia. Organogenesis / Seres-Sturm Lajos. orvos– és (A. Bukaresti. „Samuil Vulcan”.. asist. excursii.. prof. T. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. de Chimie (1945-49). Lic. – [1995]. de Anesteziologie şi Terapie Intensivă din România. 2002.în colaborare: • Chimie generală. 2. L. Fac. Univ. Studii şi Cercetări de Biochimie (1967-1968. Teodor. Activitate profesională: prof. Bucu-reşti.. chimist. 2001). poezii. . lector univ. specialist anestezie şi terapie intensivă (1990). 1995. . Anatomiştilor Maghiari. : [Természettudomány. IMF TgM (-1988). Susţine comunicări şi publică articole în reviste de specialitate: Revista medicală (1967). univ. – Kolozsvár. 1994. Fac de Farmacie (în paralel). 1993. univ. Beiuş (194045). A. com. n. şef de lucrări (1991-93). Hobby-uri: muzica simfonică. Palatul Pionierilor Bucureşti (1950-51). Clinica de Ortopedie-Traumatologie nr. prof. Budureasa (BH).) GOINA. – TgM: UMF. – 122 p. Autor şi coautor a peste 90 de lucrări de specialitate în domeniul morfologiei şi al medicinei experimentale publicate în reviste naţionale şi internaţionale. – Bucureşti.. 28 oct. (1972-91). Distinsă cu „Medalia Muncii” (1965). IMF TgM (1963-86). Clinica de Obstetrică şi Ginecologie nr.„Regele Ferdinand” Cluj. Soc. Fac. – TgM : UMF. – [1995].Oameni de ştiinţă mureşeni Medic primar. de Fete. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Lic. Fac.Univ. Anatomiştilor Români.. 1948-1998. Soc. : OGYI. univ. Univ. 1977. • Általános embriológia : Embryogenesis / Seres-Sturm Lajos. – 70 p. Eugenia. Fac. de Chimie. 22 sept. Műszaki tudományok].) interes biochimic (1976). (1952-53). T. E. conf. univ. 1925. asist. univ.TgM: UMF. Cluj (1954-62). : OGYI. univ. 1976.. chimist. Primară Budureasa. EME. (1962-). Lucrări publicate: • Curs de metodica predării chimiei. Soc. Lucrări publicate: . asist. din Cluj (194950). Bukaresti László. univ. Goina. – 2. Dr. Sighişoara (1938-45). (F. conf. Sub îndrumarea sa au fost elaborate mai multe lucrări de diplomă. de Chimie (1945-49). de urgenţă în serviciile ambulatorii şi în sălile operatorii. Goina Eugenia.. – 2000.în colaborare: • Embriologie generală. 1926. lic. Activitate ştiinţifică: cercetări GOINA. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. 1996. 1. Activitate profesională: preparator univ. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. . asist.M. Cluj (1951).

unde a obţinut doctoratul (1929). Grecu. Distins cu „Steaua RSR”. . 10 ian. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. studii univ. de limba germană la Gimnaziul Ref. 1878. A obţinut diploma de magister la Univ. Franţa (1975). Sartorius von Waltershausen után németből fordította Göldner Nándor. – 1-2. – 1894. Lucrări publicate: • Studiul compuşilor chelatici ai aluminiului : teza de doctorat. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. – Bucureşti : EDP. bacalaureatul la Budapesta (1923). din Budapesta (1836). Hobby: şah. „Steaua RSR”. 1987. 1967.) GÖLDNER Károly. 1961. polioli. • Gyakorlati német nyelvtan. A condus farmacia Brandecker din TgM. T. dr. Chemia (1965. 1978). 1911. Specializări: Cehoslovacia (1965). 1982. aminoacizi. 1846.) GOLDFINGER Pál. Coautor a 4 contracte de cercetare şi o invenţie. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Prof. – Mv. prof. tioacizi. (F. cls. 2002. Mária. TgM. Germania (1978).în colaborare: • Farmacognozie. M. – 448 p. Revista medicală TgM (1977). chimist. Bucureşti (1970). köt. • Chimie anorganică / I. Lucrări publicate: • Gyógyszeres értekezés a horgagról (flores zinci) és a jegesedett eczetsavas rézagról (acetas cupricus crystallisatus). 1910. – Breznóbánya. [1815]. 19 iul. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. (1855-69). – Pest : nyomt. ? Studii: lic. – Új sorozat. – 2. – Mv. la Aiud a studiat dreptul (1846-48). cls.în colaborare: • Gauss emlékezete / W. Ungaria (1996).és irodalmi gyüjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. – Kolozsvár. – 1994.Breznóbánya. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. köt. 1905. Ref. Revista medicală (1966. Studii şi Cercetări de Chimie (1965). Autor şi coautor a 35 de studii şi articole publicate în diferite reviste de specialitate: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Cluj. a fost casier la Banca Comercială şi de Credit. M. – 2. iul. 1982-89). • Gauss emlékezete / W. Farmacia (1976. – Cluj: UBB. (A. – Budapest. – Bucureşti: EDP. TgM. .1900.. până la pensionare (1878-92).15 p. . TrattnerKárolyi. Revista de Chimie (1974). Referinţe: . n. • Chimie anorganică. köt. n. Goina. Sajtó alá rendezte Kintses József. A trăit în Nowytarg (Polonia). Sartorius von Waltershausen után németből fordította Göldner Nándor. – 3. – 1-2. Reghin – m.) GÖLDNER Nándor. 1884. • Orientarea în cercetarea ştiinţifică : curs. TgM – m. Studii: la Col. (F.. 1859-1860. – 1968. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 11 köt. 1968). 11 nov. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – Budapest. dar a reluat activitatea la col. IV. 1836. 1970-71). – Budapest. kiad. – 1970. 1903. kiad. Lucrări publicate: • Versuch einer Verallgemeinerung der Stereochimie. Partea 3: Metale. Revue Roumaine de Chimie (1967. 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. A lucrat la perceptoratul din TgM. : Fa – Gwóth. Lucrări publicate: • Gyakorlati német nyelvtan. Sajtó alá rendezte Kintses József.1897. – TgM : IMF. 1968-79. V. farmacist. 1965 – Partea 1. TgM – m.. 1826. – Budapest. – TgM : IMF. din oraşul natal (1838-46). 1929. • Könyv.Biblioteca Judeţeană Mureş fizico-chimice asupra compuşilor chelatici ai unor cationi metalici cu hidroxiacizi. új és bőv. Szinnyei József. n. în Elveţia (1923-27). . – 443 p. : Golarski MiciGyürky Vidor. jav. Partea 2: Nemetale. la Budapesta şi Elveţia. T.. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv.

– 480 p. – 1992. – SzékelyUdvarhely.) GÖNCZI Lajos. kiad. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. asociat. 1929.în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet.. Univ. reform. – 3. ICECOM Bucureşti (1995-). Şc. – 215 p. şef lucrări. 1927.) (F. Lucrări publicate: • Emlékbeszéd Kis Gergely felett. – 2. ştiinţific. cercetător ştiinţific principal. de ştiinţe naturale şi chimie. – 1954. M. Daday Jenő. – 3. ATM Bucureşti (1948-53). rész. – 3. 1887. preparator la Clinica de ObstetricăGinecologie (1946-). : Fa – Gwóth. – Budapest. univ. – Mv. – 1955. 1951. kiad. UT Bucureşti (1992-). – Új sorozat. 18 apr. prof. Lucrări publicate: • Géprajz. – p. köt. – 2. – 2. şef de lucrări.: OGYI. Sajtó alá rendezte Viczián János. Studii: gimnaziale la TgM. 18 mart. – Kolozsvár. din Odorhei şi din 1888 devine dir. Referinţe: • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. „Dunărea de Jos” Galaţi. ing. managementul şi marketingul construcţiilor. – 1896. n. Redactează anuarul şcolii din Odorhei (1888-). 2 TgM.. 1959. dir. mecanic.în colaborare: • Ábrázoló mértan és műszaki rajz : A gazdasági és műszaki akadémia építőipari tagozatának hallgatói számára / Gombás Tibor. la col. Odorhei. mecanic. n. Szilády Zoltán. – Budapest. ing. köt. nr. füzet. Lic. Militar „M. Viteazul” TgM (1937-40). • A marosvásárhelyi evang. 1898. prof. univ.. Odorheiu Secuiesc (HR). la Budapesta (1922). (F. köt. 1890. – 232 p. A publicat articole de zoologie şi botanică în publicaţiile vremii din Cluj. devenind prof. • Szülészeti jegyzet.) GOMBÁS Tibor. conf. . elasticitate experimentală. • Szülészeti jegyzet. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál . A publicat peste 150 de studii şi articole în reviste . – Mv. – 1894. – 211 p. TgM. ing. kollegium története / Írta Koncz József tanár.] – Budapest. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Dr. Bucureşti (195995). • Udvarhelymegye flórájának föbb vonásai. Viteazul” Timişoara (1940-45). – 1. UT de Construcţii Bucureşti (1960-92).3 vol. univ. Valeriu Sterie. Városy Pál.) GÖNCZY Kornél. cu teza: Contribuţii la creşterea fiabilităţii maşinilor de construcţii (1979). Din 1875 a fost prof. Piteşti (1945-47). 1950. M. – 1891. 1960. Studii: Lic. ATM.. 1954. – 11 köt. – 11 köt. Chendu. – 1. • Nőgyógyászat. ştiinţific INCERC. – 210 p.. al şcolii. Daday Jenő. füzet. – 2. Activitate profesională: asist. 1994. Szerkesztette dr. medic ginecolog la TgM. füzet. prognoza dezvoltării ştiinţei construcţilor. dir. – [1995]. la Cluj. şef secţie. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Makk Károly.489-492. M. botanist. şef laborator. UT de Construcţii (197479). 1891-1903. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. Domenii de cercetare: conceperea şi realizarea de noi maşini de construcţii noi tehnologii cu înalt grad de mecanizare şi robotizare pentru execuţia şi realizarea construcţiilor afectate de dezastre naturale. 1852. (F. Lucrări publicate: . – Mv. . : Golarski MiciGyürky Vidor. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. : OGYI. Studii: univ. cons. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. : OGYI. Sajtó alá rendezte Viczián János. M. – Székely-Udvarhely. n. GORAN. dir. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest. – Mv. – 1. – 1894. – 1992. de ofiţeri de artilerie. Bucureşti (-1959). : Fa – Gwóth. univ.Oameni de ştiinţă mureşeni • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. : OGYI. : Golarski MiciGyürky Vidor. füzet. medic primar la Pol. (F. – 2 vol. 1887. fiabilitatea maşinilor. – 172 p. • Vázlat Székely-Udvarhely környékének flórájából. 2. – Új sorozat.. 19541955. rész. Călimăneşti – 23 nov. Militar „M.

1974. • Utilaje de construcţii. 1. Maşini specializate pentru transportul betonului şi al elementelor componente. . 1973. – Bucureşti : Impuls. Goran. – 510 p. – 432 p. 1984. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1986. 1992. Centrul Internaţional pentru Cercetare în Construcţii. 1985. – Bucureşti : Impuls. – Bucureşti : Editura Tehnică. Sympomeh (1971. • Marketing : manual univ. • Managementul deşeurilor : manual universitar. 1986. – 95 p. – 285 p.Biblioteca Judeţeană Mureş de specialitate în ţară şi străinătate: Revista Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii (1968). Brezoescu / Ediţia 2. – 431 p. Stroitelstvo (1968). Goran. – 380 p. – Vol. – 332 p. – 432 p. • Prepararea şi livrarea centralizată a betoanelor. Sora. Asoc. Hobby: filatelie. • Cartea mecanicului de utilaje grele pentru construcţii. Membru în Comisia de Acustică a Academiei Române (1980). 1980. • Cartea mecanicului conducător de utilaje grele de construcţii / V. • Drăgi refulante. 1986. – 181 p. 1984. a 2-a. – 332 p. – 255 p. 1990. Bucureşti).în colaborare: • Cartea mecanicului conducător de utilaje grele de construcţii / V. Echipamente şi Mecanizare în Construcţii (1994). Studii şi Cercetări INCERC (1971. • Siguranţa în funcţionare a maşinilor de construcţii. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti : Uniteh. Franţa (1970). – 33 p. • Fiabilitatea maşinilor. Goran. – 86 p. • Mecanizarea proceselor tehnologice de punere în operă a betoanelor. 1983. – Bucureşti : Editura Tehnică. Încercarea maşinilor pentru lucrări de beton şi mortar. • Utilaje grele pentru construcţii. . • Utilaje grele de construcţii / V. 1988. 1987. – 38 p. Antreprenorul (1992. – Bucureşti : Editura Tehnică. Brezoescu / Ediţia 1. • Managementul construcţiilor. Goran. 3. Departamentul Mecanizare (1985). Constantin Brezoescu. Buletinul ARACO (1994). – Bucureşti : Editura Tehnică. 1992. • Vibratoare pentru compactarea betonului. – 154 p. Încercarea maşinilor pentru lucrări de pământ. – 95 p. • Utilaje grele de construcţii / V. Buletinul AROTEM (1998-00). 1994. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Excavatoare / V. Mecanizarea construcţiilor (1988). 1966. de Mecanizare în Construcţii (1986). Goran. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. Stabilirea performanţelor necesare la concepţia maşinilor de construcţii. – 390 p. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. • Noul în construcţii civile şi industriale (1986. – Bucureşti : Centrul de publicaţii tehnice al Ministerului Transporturilor. • Maşini de construcţii. C. Ecobescu. – 1984. 1998. – Bucureşti : Uniteh. Constantin Brezoescu. – Bucureşti : CDCAS. Lucrări publicate: • Îndrumător pentru mecanici de utilaje de construcţii. 1987). 1986. • Management : manual univ. – 440 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. C. C. Specializări: Germania (1965). 1969. 1997. – Bucureşti. Soc. C. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 392 p. 1995). Vol. Comitetul Naţional de Protecţia Mediului Urban ( 1998). 1966. – 95 p. • Mecanizarea lucrărilor de pământ. • Îndrumătorul excavatoristului / V. – 255 p. Constantin Brezoescu. Este posesorul a 6 brevete de invenţie. – Bucureşti : Uniteh. Goran. 1986. Română pentru Tehnologii. 1996. • Centrale pentru prepararea betonului şi mortarului. – Ed. 1998. – 118 p. – 160 p. 1992-93). – Bucureşti : Editura Tehnică. • Vagonul special pentru transportul cimentului / V. Tehnologii pentru executarea lucrărilor cu maşinile pentru pământ. 2000. Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. Goran. Internaţională a Ing. – Bucureşti : Editura Tehnică.. – 1986.

prof. • Tehnologii de fabricare în construcţia de maşini. T. dir. sa – 180 p. 2000. prof. Activitate profesională: ing..Oameni de ştiinţă mureşeni • Mecanizarea lucrărilor de finisaj / V. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – TgM : Editura Transilvania. 1999/2000. – Vol. 1985. Domenii de cercetare: inginerie tehnologică. ing.) Lucian-Corneliu. prof. Gen. univ. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. TgM (197278). Industria Sârmei Câmpia Turzii (1961-64). univ. (A. 1994-95). – TgM : Editura Veritas. Membru în Soc. 17 mart. Diploma şi Medalia de bronz la al 3-lea Salon Internaţional al Invenţiilor. Industrial de Construcţii de Maşini. Studii: IMF Cluj. mecanic. Budapesta. asist. M. • Dicţionarul constructorilor români. – TgM : IIS. – 2000. cercetător ştiinţific ICPAT Braşov (1968-72). – 110 p. – 225 p. – TgM : UPM. Inventatorilor „Genius” (1996-). ing. şeful . • Tehnologia fabricării maşinilor : curs. – 267 p. – TgM : UPM. – TgM : IIS. . sa – 108 p. conf. Specializări: Bucureşti (1981. – TgM : Editura UPM. 1996. IMF TgM (1978-). Dr. • Procedeul HoMach. (A. Salonul Internaţional de Inventică. Odorhei (1952-59).în colaborare: • Electrotehnologii: Lucrări de laborator. în medicină cu teza: Unele aspecte ale stărilor depresive (1972). univ. şef de lucrări (1971-). – 180 p. Activitate profesională: medic de întreprindere. muzică. – 2001. 1982).. (1977-).. Iaşi. Fac. AGIR (1997-). – 183 p. Lucrări publicate: • Bazele tehnologiilor de fabricare în construcţia de maşini. studii postuniv. 1946. 1999. – 215 p. n. Româno-Americană de Arte şi Ştiinţe. – 105 p. filiala Mureş (1999-). Distins cu Diploma şi Medalia „Genices’ 96”. 1998. Aldea. 2. – Institutul de Subing. Lic. AOŞR. – 1991. univ. 1998. (1964-). prof. – Bucureşti : Impuls. de Medicină Generală (-1961). (1967-). – 186 p. (1978-). (1996). 1984. • Tehnologia fabricării maşinilor : îndrumar de laborator. • Curs general de maşini : îndrumar pentru lucrări de laborator. Goran. Publică peste 90 de studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-92. Gh. Buletinul IP Iaşi (1998). univ. univ. tehnologii neconvenţionale. Referinţe: • American Biographical Institute. . TgM. cu teza: Cercetări privind utilizarea plasmei la prelucrarea prin strunjire a oţelurilor înalt aliate (1997). Acta Universitas Cibiniensis (1996). la clinicile de psihiatrie ale IMF Cluj (1964) şi Bucureşti (1965). lector univ. Gheorghe. rectorul Univ. • Programarea experimentelor în construcţia de maşini. G. – TgM : Editura Veritas. Autor şi coautor a 10 contracte de cercetare ştiinţifică. Ionescu. Cultural Ştiinţifice (1982-86). N. I. preparator univ. activitate didactică clinică şi ştiinţifică în Clinica de Psihiatrie. conf. Dr.) GRECU. Velea. • Comentarii şi recomandări de utilizare privind reglementările tehnice pentru mecanizarea construcţiilor / V. Hobbyuri: istorie. 1. Fac. 1929. • Tehnologia fabricării maşinilor : curs. Goran. literatură... T. – 331 p. UP Bucureşti. . – TgM : IIS. Bogdan. 1998. Odorhei (HR). n. – Vol. medic. asist. UPM TgM (2000-). 20 iul. 1983. membru corespondent în Academia GRAMA. – 230 p. univ. • Bazele tehnologiilor de fabricare în construcţia de maşini. TCM (1963-68). al Centrului de Informare şi Consiliere Profesională a UPM TgM (1998-). Studii: Şc. Lic. univ. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. 1992. 1981. „Unirea” TgM (195963). Brebi (SJ). prof. – Vol. • Tehnologia construcţiei de maşini – Tehnologii de fabricare : curs.

psiho-igienă. alcolismul şi drogdependenţele. I. – TgM : Litografia IMF. . – Vol. an 15. Autor a peste 400 de lucrări ştiinţifice. 2000. suicidologie. 1991. – Iaşi : UMF. – TgM : Editura Ardealul. I. A participat la numeroase conferinţe şi congrese din ţară şi străinătate. şeful Clinicii de Psihiatrie. Grecu. Grecu. Grecu Gabos. de Medicină Generală (1974-80). Membru în Soc. . psihoterapie.Biblioteca Judeţeană Mureş Clinicii de Psihiatrie TgM (1978-). Mondială Psihiatrică. TgM (1971-73). Activitate profesională: medic stagiar. epidemiologice. Psihiatrie. „Bolyai Farkas” TgM (1967-71). drogodependenţă. – TgM : Litografia IMF. Dr. n. I. (1990-). Iosif. – TgM : Intreprinderea Poligrafică. Spitalul Municipal Sighişoara. TgM (1999-). I. • Aspecte epidemiologice. • Conştiinţa : aspecte psihologice şi psihopatologice. membru corespondent al American Psichiatric Assoc. I. 2003. 2002. • Actualităţi şi perspective în cunoaşterea şi asistenţa stprilor depresive. suicidologie. clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. – TgM : Editura Ardealul. Grecu Gabos. 2000-01). Grecu Gabos.) GRECU GABOS. membru titular în AOŞR. asistenţă psihiatrică. schizofrenie. a publicat studii şi articole în diferite reviste de specialitate. şef Dispensar Urban nr. 2000. Studii: Gimnaziul „Bolyai Farkas” TgM (1959-67). 1984. efectele secundare ale terapiei cu neuroleptice. Lucrări publicate: • Alcoolismul : implicaţii bio-psiho-sociale. Neurochirurgie (1988). Domenii de cercetare: tulburări de dispoziţie de tip depresiv şi interferenţele factorilor depresogeni: endogeni. Membru în APR. 1982. Grecu. p. Lic. 11 sept. Şc. APR. terapia maladiilor psihice. Domenii de cercetare: tulburări de dispoziţie de tip depresiv. reabilitarea bolnavului psihic. 1993. de Specializare Postlic. Grecu Gabos. Médico-Psychologique de France (1979-). Psihiatrică Maghiară. „Balint” din România. TgM. • Depresia : aspecte istorice. – TgM : Intreprinderea Poligrafică. muzică. medic. • Depresia în corelaţie cu evenimentele de viaţă stresante / Gh. lectură. medic stagiar psihiatru. Specializări: Bale (1969). Spitalul Clinic TgM. • Coordonate actuale ale psihoterapiei. 1977. M. Asoc. Spitalul Orăşenesc Moineşti. Olanda (1991). (A. IMF TgM. – 1996. : OGYI. 6. – Mv. T. arte culinare. • Cuvântul liber. 2 Luduş. Revista Medicală TgM (1989). 13 feb. Grecu Gabos. Specializări: Bucureşti. Grecu Gabos. grădinărit. 1995. M. Asoc. psihoprofilaxie. Comisia de Psihiatrie din MS. 1987. clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh. muzică. 1981.în colaborare: • Pszihiátria. M.în colaborare: • Aspectele clinico-statistice şi terapeuticoprofilactice în tulburările depresive de tip reactiv : teza de drd. medic specialist psihiatru. – TgM : Litografia IMF. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Neurologie. – 274 p. TgM (1988. IBRO. • Aspecte epidemiologice. Hobby-uri: grădinărit. 1977. clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh. şef lucrări UMF TgM. medic primar psihiatru. în medicină cu teza: Aspectele clinicostatistice şi terapeuticoprofilactice în tulburările depresive de tip reactiv (1996). medic generalist. din care 300 au fost publicate în reviste şi volume de specialitate din ţară şi străinătate: Coordonate actuale ale psihoterapiei (1977). psihogeni şi somatogeni. tulburări de personalitate. Asoc. Distins cu titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). turism. Grecu. Hobby-uri: sport. • Probleme actuale ale reabilitării bolnavilor psihici. – TgM : Casa de Editură Mureş. Fac. Lucrări publicate: . 1952.

Asoc. internist (1946-49). – 326 p. Grecu. epidemiologice. 2000. Fiziologia normală şi patologică. Immunitars und Allergieforschungen. Referinţe: • Cuvântul liber. M. • Depresia : aspecte istorice. muzică. turism. „Bolyai” din Cluj (1945-46).) .Oameni de ştiinţă mureşeni Grecu Gabos. – TgM : Editura Ardealul. M. Fac.în colaborare: • Aspecte epidemiologice. Activează în Sanatoriul TBC „Szent László” din Oradea (1937-40). Budaörs (Ungaria). I. Olanda (1991). – 1150 p. Dr. Grecu Gabos. • Depresia : aspecte istorice. : OGYI. Grecu Gabos. Domenii de cercetare: tuberculoza din copilărie. 95 în calitate de coautor. – TgM : Prisma. schizofrenie. Domenii de cercetare: tulburări de dispoziţie de tip depresiv. lectură. M. Membră în APR. • Pediatria : Manual pentru învăţămîntul medical superior. : OGYI. 1952. Grecu Gabos. la Clinica de Tuberculoză a Univ. 4. Grecu Gabos.. Grecu. – TgM : Casa de Editură Mureş. 1962. nr. – Mv. Grecu. – TgM : Editura Ardealul. 1950. – 174 p. . Grecu Gabos. medic pediatru. de Medicină Generală (1977-83). I. n. Grecu Gabos. A participat la numeroase simpozioane. Grecu Gabos. 1993. – TgM : Editura Ardealul. I. Asoc. M. Grecu Gabos. – TgM : Casa de Editură Mureş. Gen. 2000.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek – Mv. M. Orvosi Szemle. Psihiatrică Maghiară. 4 apr. T. 29 iul. Studii: bacalaureat la Sibiu (1930). 2002. 1954. Spitalul Clinic TgM. Bariţiu” ClujNapoca (1969-73). şef al Clinicii de Pneumoftiziologie TgM (1949-51). „Ferdinand I” din Cluj (1937). medic specialist psihiatru (1994-). 27 dec. Lucrări publicate: • Tüdőgyógyászati jegyzetek. TgM). an 15. şeful Secţiei de Tuberculoză a Clinicii de copii până la pensionare (1952-72). 2001. – Mv. 2003. : OGYI. 2000-01). Brebi (SJ). Aspecte istorice. Grecu Gabos.) GRECU GABOS. A fost membru în EME (1940-49) şi OTT (1949-99). şef lucrări UMF TgM. Aspecte istorice. clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. a fost asist. epidemiologice şi clinico-terapeutice / I. BRO. Marieta. epidemiologice. Referinţe: Baza de date BJM (A. M. „Balint” din România. Hălmeag (BV) – m. 1912. Dir. p. clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. 2002. • Drogurile. • Drogurile. Comisia Etică Deontologie şi Drepturile Bolnavului Psihic în cadrul WPA. clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh. A publicat în: Magyar Sebészet. Grecu Gabos. • Simpozionul Naţional de Psihiatrie (2001. – TgM : Editura Ardealul. Asoc. epidemiologice şi clinico-terapeutice / I. Grecu. Cluj-Napoca (1961-69). în ştiinţe medicale (1967). conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate. Cercetări de fiziologie. Grecu Gabos. asist. Activitate profesională: medic. a publicat peste 22 de lucrări ca prim autor. UMF TgM. Studii: Şc. n. Lic. asistenţă psihiatrică. 6. – Bucureşti : Editura Medicală. drogodependenţa. I. univ. medic de ftiziologie la Clinica din Cluj (1940-44). TgM (1988. univ. • Tüdőgyógyászati jegyzetek. 2000. Grecu Gabos. Hobby-uri: sport. Mondială Psihiatrică. „Gh. • Depresia în corelaţie cu evenimentele de viaţă stresante / Gh. 2002. suicidologie. (A. 2000. T. Spitalul Orăşenesc Reghin. Specializări: Bucureşti. 13 feb. Lucrări publicate: GRÉPÁLY András. 1952. medic. medic medicină generală adulţi. Univ. obţine titlul de dr. M. tulburări de personalitate. în medicină cu teza: Aspecte epidemiologice clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid (1998). 1990. 1991. Grecu Gabos. Sanitară Mureş. – TgM : Editura Ardealul. .

1868. hasüreg. ? – m. – Korond : Firtos Művelődési Egylet. – s. – 11 köt.: G-Ke. 1901-1910 / Petrik Géza. .) (F. medic specialist de chirurgie.2. s-a pensionat în 1983. – 1.l. Sovata. Premiul Soc. Fac.. a trecut în reţeaua sanitară ca medic chirurg.în colaborare: • Tájanatómia. – Mv. prof. mezők termesztett növényei a Sóvidéken. – Új sorozat. Domenii de cercetare: etnobotanică. prof. mellüreg. orvos– és GREXA Gusztáv.) GUB Jenő. – 1. de şcoală la Săcăreni (1955-56). 1 febr. : Golarski MiciGyürky Vidor. köt. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. „Kriza János” (1991. etnografie. EMKE. Puskás György. – TgM : IMF. köt. 1981. (F.Biblioteca Judeţeană Mureş • Curs de pediatrie / Grépály András.. – 490 p. : OGYI. prof. – 102 p. A. Pompeius. în oraşul natal. se pensionează în 1989. Membru în: Kriza János Néprajzi Társaság. Referinţe: • Magyar könyvészet. köt. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál . • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.în colaborare: • Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve. 2001. prof. Publică în reviste din ţară. – 11 köt. – 2003. – vol. : A-K. obţinând diploma de prof. I. A fost prof. Răstoliţa. – [1995]. • Kertek. – 1992. rész. şef de lucrări la catedra de anatomie (1946-49). • Erdő-mező állatai a Sóvidéken. Lucrări publicate: • Huszonöt év a marosvásárhelyi Önkéntes Tűzoltóegylet életéből. suplinitor (1951-55). 1902. . – Új sorozat. : Koponyaüreg. etnozoologie. – Bukarest. 1993). 1960. Studii: lic. átdolgozott kiad. Sajtó alá rendezte Viczián János. n. Sovata (1964-89). • Természetismeret és néphagyomány a székely Sóvidéken. etnometeorologie. n.Mv. de Biologie-Geografie (1960). – 1992. : Golarski MiciGyürky Vidor. cu gr. 7 febr. Ceuaş. – 265 p. Învăţător suplinitor (1950-51). univ. 1999. şi dir. – Kolozsvár.. 1917. [1948]. Magyar Néprajzi Társaság. – Mv. medence-gát / Maros Tibor. prof. : Benkő L.: A-K. Zakariás Zoltán. – 1991. 1992. T. – [1995]. (F. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. könyvnyomda. 1956-57). 1980... • Sebészet. • Gyermekgyógyászati jegyzetek. : OGYI. Ezüstgyopár-díj (2003). Lucrări publicate: . – 1994. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. şef lucrări la urologie (1963-). 1981. Gross Frigyes.. Năsăud – m. • Gyermekgyógyászat. : Az általános sebészet alapvonalai. n. Studii: UBB Cluj. – 156 p. de biologie-geografie. központi idegrendszer. la Eremitu (1956-64). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. A fost prodecan IMF TgM (195455. de ştiinţe naturale şi geografie la Cluj (1892). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. : OGYI. Sajtó alá rendezte Viczián János. pompier adjutant voluntar la TgM. – Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. M. M. (F. 26 ian. la Cluj şi Budapesta. medic. Lucrări publicate: • Geografia : Pentru cl. • Viharban. – 2 köt. – 1992. – 1994.) GROSS Frigyes. 1976. . – 16 p. . 5 martie 1929. I (1983). M. 1898. Prof. : OGYI. – 2. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. M. köt.) GRIGORIŢA. köt. gimn. la gimnaziul din Năsăud (1890-1900). – Mv. etc. Lucrări publicate: • Erdő-mező növényei a Sóvidéken: (Fűbenfában orvosság). 1901. 1996. reală şi pentru preparandii. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. – 1. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1996. 2. – 234 p. – 1996. – Mv.

• Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. prof. Belső elválasztású mirigyek. – [1995]. . diploma de medic la Univ. • Genersich Antal emlékkönyv. M. n. : [Természettudomány. • Viharban. A vérképző szervek és szövetek. Mészáros Géza. – 1994. 1954. doc. • Tizenkét év. köt. apoi medic de întreprindere. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. dr. Carieră univ.. – 2001. (F. Kemény György. 1956. 1947. – Mv. medic şef la secţia de sănătate a Sfatului popular din Cluj (1945). s-a pensionat în 1971. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Mv. 43. univ. Stomatologia. – 16 p. Lucrări publicate: • Fogászati anyagok : Egyetemi jegyzet. – Bukarest. Emésztőrendszer. univ. a sejtek vizsgálata / Gündisch Mihály. de stomatologie (1950-51). – [1995]. – 2000. Érzékszervek. Cluj – m. : OGYI. 1951. 1997. – 2002. A publicat multe studii în Revista Dietetica Română. rész.. „Bolyai Farkas” TgM (1955-59). • Histologie. : D-GY. 1958. nr.. n. Guzner Miklós. 1972. – Mv. din Cluj (1930). : OGYI. köt. 1955. TgM (1948-55). (196871). – 1955. Studii: Şc. 1972. Dr. : OGYI. füzet: A vér szövettana.. • Revista Medicală. 1981-. 4. al Centrului de Cercetare al Academiei (1964-68).în colaborare: • Szövettani jegyzet. A mandulák..Revista Medicală. : Vér és vérképző szervek. ediţia a VIII-a. 1954. TgM. – Mv. – 1.: G-Ke. la IMF TgM: şeful catedrei de stomatologie (1949). – Bucureşti. Mészáros Géza. 9 iul. M. • Cercetări medicale. – 1. 2. medic stomatolog. IMF TgM. prof. 18 oct. 2002. . – 2. – 516 p. – Mv.) GYÉRESI Árpád.. – 1997. Lucrări publicate: • Szövettani jegyzet. Keringés. – Vol. – 1991. – Bukarest. medic. . prof. – 2. IMF TgM (1959-64). Activitate profesională: farmacist intern IMF TgM (1964-66). Unitarian din Cluj (1922). Kültakaró. prep. 7 mart. – Kolozsvár.) GUZNER Miklós. 1984. 1906 – m. – Mv. prof. 1941. T. univ. 1997. decan al Fac. 26 iul. şef de catedră (1945-). nr. a fost şeful Clinicii de Stomatologie Infantilă. T. A. (1967-). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Genersich Antal emlékkönyv. – 142 p. – Mv. 2. köt. asist. 2000. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. univ. 1968. • Fogászat: egyetemi jegyzet / Csőgör Lajos. (F. – 98 p. n. – 1991. 1905. Lic. . Mikroszkópizálás. Cluj (1940-44).. 20 mart. – Bucureşti : Editura Medicală.. 1972. • Szövettani gyakorlatok. univ. dir. – 555 p. Studii: la Col. Csató Gyula. : OGYI. conf. A fost dentist (1930). A. (F.: G-Ke. : OGYI. • Erdélyi magyar ki kicsoda. sz. 1956. Referinţe: • A Hét. – 85 p. -2 köt. – 2. prof. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. farmacist.) GÜNDISCH Mihály. – 1954..în colaborare: • Stomatológiai jegyzet / Guzner Miklós. – 1994. univ. chinolinic şi izochinolinic din drogurile şi preparatele galenice oficinale în Farmacopeea Română.Oameni de ştiinţă mureşeni • Műemlékvédelem és környezetvédelem. M. mikrotechnika. 1981. • Szövettan. Orvosi Szemle . univ. – Mv. A vérsejtek fejlődése. Gen. – 264 p. – 96 p. : OGYI. 2. farmacist cu teza: Identificarea cromatografică a alcaloizilor cu nucleu tropanic. Műszaki tudományok]. – 1994. TgM. A lép. Şef lucrări la catedra de histologie la Univ. köt. univ.

• Lucrări practice de chimie farmaceutică : curs pentru anul IV / Gyéresi Á. Soc. – 249 p. 2000). – TgM : IMF. şi alţii. – TgM : IMF.. 2000. – TgM : Litografia UMF. 1998-2000). – TgM : UMF. Ştiinţelor Farmaceutice din România (1992-). 1995-97. Marcu. • Culegere de tehnici cromatografice FR X / Gyéresi Á. şi alţii. : Mentor. – 1. J. – 1993. Soc.. • Chimioterapice: sulfonamide şi antibiotice. Farmaciştilor din România (1991-). Kelemen H. 1996. istoria artelor. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici cromatografice / Gyéresi Á. X / Gyéresi Á. 1997-98. köt. Acta Pharmaceutica Hungarica (2000). – 1999. Sci. A colaborat la revistele: Orvostudományi Értesítő (199200). Gyógyszerészet (1991. Orvostudomány Értesítő (1993-96. EME (1992-). 1985. Catalană de Istoria Farmaciei (1994-). (1994-). – 234 p. • Tehnici cromatografice pe strat subţire pentru analiza calităţii substanţelor medicamentoase / . 2. – TgM : UMF. 2000). – 185 p. 1996. – Ed. Română de Istoria Farmaciei (1993-). şi alţii. • Teste de chimie pentru admitere / Gyéresi Á. Pharm. sportul.în colaborare: • Lucrări practice de chimie farmaceutică : curs pentru anul III / Gyéresi Á. Membru în Col. • Gyógyszerészeti kémia. I. Olanda (2000). – Budapest : Kontraposzt. 1996. Journal of Planar Chromatography (1997. UMF TgM (1998-). din Seghedin. Farmacia (1997. Journal of Cromatograraphy (2001). 1999-00).Biblioteca Judeţeană Mureş (1971-). a 9-a. univ. Revista medicală (1969. şi alţii. şi alţii. prof. • Culegere de analize monografice F. – 1976. Gyógyszerészet (1996-97. 1983. 1996. köt. • Gyógyszervegyületek vékonyrétegkromatográfiás minőségvizsgálata / Gyéresi Árpád. a 10-a.. conf. metode cromatografice (pe hârtie. a publicat peste 50 de studii şi articole în reviste de specialitate româneşti şi străine: Farmacopeea română. 1997. Studii şi Cercetări de Biochimie (1982). Lucrări publicate: • Antiseptice şi dezinfectante. : OGYI. Eur. Hobby-uri: istoria farmaciei. 2000). pe strat subţire de lichide sub presiune). Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992. Acta Pharmateutica Hungarica (2000). 1975. – 1980. separări chirale. 1999. 197375. – 131 p. – TgM : UMF. „Rozsnyay Mátyás” (1995). Specializări: Ungaria. Soc. – 222 p. Participă la congrese în ţară şi străinătate: Ungaria (1992. Soc. şi alţii. 1981. 1997. – 131 p. pe coloană. Kata Mihály. • Analiza spectrală în infraroşu a substanţelor medicamentoase : lucrări practice de chimie farmaceutică / Gyéresi Á.1983 – 222 p. – 234 p. Kelemen H. Internaţională de Separări Planare (1998-). 1989). – TgM : Litografia UMF. – TgM : UMF. • Travaux de la Station „Stejarul” ecologie terrestre et génetique.R. – Mv. . – 382 p. – TgM : IMF. (2000). • Vademecum cromatografic. Journal of Planar Chromatography-Modern TLC (1996). 2000-01)... 1996).. 199798. 1996. Revista de Medicină şi Farmacie Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992. – 185 p. Medalia de Argint (2000). –TgM. şef de lucrări (1977-). – 232 p. 1978. I. Kelemen H. • Farmacopeea Română. – TgM : IMF. • Facultatea de Medicină din Târgu-Mureş. Farmacia (1986-87. Internaţională de Istoria Farmaciei (2000-). – TgM : Litografia UMF. univ. 19811983. Die Pharmazie (1973). – Ed. Distins cu medalii comemorative „Schulek Elemér” (1993). 1999-2000). 1992. Domenii de cercetare: analiza substanţelor medicamentoase. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici monografice / Gyéresi Á. cadru didactic invitat la Univ. • Farmacopeea Română. – 1981. 2000). Marcu. ediţii anuale. 1973. Soc. • Teste pentru examenul de licenţă (Chimie farmaceutică) / Gyéresi Á.

– 1996. Kata M. Gyéresi Árpád. művelődés. 1981. közirás. – Mv. – 296 p. patolog. . 381-405. – Mv. 2002. Budapesta. – 1997. medic şef al Secţiei de Anatomie patologică a clinicii. n. Europeană de Patologie. • A kórboncolás módszere. – 1991. Milano.. 2003. Studiile de specialitate au apărut în publicaţiile din ţară şi în cele internaţionale. Fac. : OGYI. . S-a stabiblit în Köln. Miskolczy Dezső). Asist. – Substanţe medicamentoase anorganice. Műszaki tudományok]. şef de lucrări la IMF TgM (1945-56). univ. • Romániai magyar irodalmi lexikon.. köt. Univ. . átdolg. • Catalogul experţilor. kiad. 32 lucrări din domeniul regenerării tisulare normale şi patologice. : OGYI. köt. Soc. în special privind encefalomielita experimentală (în cadrul Centrului de cercetări al Academiei de Medicină. – 3. Deutsche Gesellschaft für Patologie (1977). Paris (1974). – 1.. – Bukarest. köt. köt. Műszaki tudományok]. 41 lucrări din domeniul neuropatologiei. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. részben módosított kiadás. dr. 25 oct. s-a pensionat în 1995. 2002. – 2002. – 146 p. acad. 3. • Részletes kórbonctani jegyzet. : OGYI. – 554 p. kiad. • A neuro-endocrin rendszer szerepe a daganatos betegségekben. Kelemen H. 2001. – 2. Europeană de Patologie la Varşovia.) GYERGYAY Ferenc Pál.. – 1954. Societatea Academică din România. • Genersich Antal emlékkönyv. Naţională de Morfologie. Sofia. – Mv. köt. – 1997. 1954. cercetarea tumorilor. 1. : Az idegrendszer kórbonctana. – Budapesta : Formulae Libres. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. – 2000.. – Mv. Schuller László. • Dictionary of International Biography. la Congresul Internaţional de oncologie în Houston (1970). – 2. • Általános kórbonctan. T.Oameni de ştiinţă mureşeni Gyéresi Á. Unitarian din Cluj (1940). – 2. Membru în Soc. la cele organizate de Soc. köt. 1951. : OGYI. 1957.p. – 116 p. International Academy of Pathology (1970). (1972). condus de prof. – 358 p. – 168 p. : [Természettudomány. Mannheim (1974). – 2. „Ferenc József” din Cluj. – 185 p. : OGYI. medic. conf. 2. 1961. Romániai magyar irodalmi lexikon : szépirodalom. – Mv. – 1953. Referinţe: patologia ficatului. : [Természettudomány. Ediţia X. : OGYI. – Vol. doc. – 1991. – 2002. 44 lucrări din domeniul morfopatologiei. Studii: bacalaureat la Col. – Bucureşti : Editura Medicală. – 133 p. la catedra de anatomie patologică (1956-71). Cluj. – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület. şi alţii.. Specializări: USA (1970). RFG (1977-). 2002. univ. – 137 p. prof. – 501 p. univ. 1952. 2. univ. (A.: A-K.. – Kolozsvár. • Tizenkét év. A publicat 35 lucrări din domeniul oncologiei clinice şi experimentale. Lucrări publicate: • Kórboncolási technika. • Probleme de morfopatologie. şi conducător de doctorate (1971-77). – 2. 1953. prof. • Szervetlen gyógyszerészeti kémia / Kelemen Hajnal.. – TgM : Litografia UMF. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică. 2 köt. • Farmacopeea Română / Gyéresi Á. Domenii de cercetare: neuropatologia. – 1994. Monoki István. 1953-1954. – 247 p. / Gyergyay Ferenc. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. • Romániai magyar ki kicsoda 2000. Magyar Pathológus Társaság. 1956.. tudományos irodalom. Vol. – 341 p. • Kórboncolási technika.. • Chimie farmaceutică / Gyéresi Á. – Kolozsvár.: G-Ke.. 2002. 7 lucrări de metodologie. köt. – Mv. Premiat cu medalia „Pápai Páriz Ferenc” (2004). • Tizenkét év. 1922.în colaborare: • Általános kórbonctani jegyzet. Dani T. de Medicină (1945). – 1997. în ştiinţe medicale (1957). – Bucureşti : Editura Medicală.. átdolg. A participat la toate conferinţele anuale de morfologie-patologie din ţară. dr.

1986. Dolgozó Nő. Műszaki tudományok]. – Bukarest. „Ady-Şincai” Cluj (1957-74). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • Az idült hepatitis. Studii: Univ. M. A desfăşurat activitate didactică univ. prof. Univ. – 1994. . – 1991. Györfi Jenő Eugen. – Bukarest. de Matematică-Fizică (1957). medic. ATM Bucureşti secţia Electronică. 2000. T. A. orvos– és (F. : OGYI. prof. „Bolyai” din Cluj. – Bukarest : Editura Medicală. asociat. – 1966.. 1957. . 1925 – m. : [Természettudomány. – 1991. de Biologie la (1953). Măgherani. (1961-94). 1981-. – 694 p. univ. T. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1968. • Cercetări medicale.2. 9 ian. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig.2 köt.) la cel de prof. – Kolozsvár.. 1996. – 2 köt.2000. Dr. univ. – 368 p. univ. – Vol. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Natura. – 2. 2002. 2. în inginerie cu teza: Contribuţii la studiul şi realizarea codurilor sincronizatoare (1976). a publicat lucrări ştiinţifice în reviste din ţară şi străinătate. – 379 p.. • Romániai magyar ki kicsoda.sz. n. Jóbarát. • Anatomie patologică.în colaborare: • Szülészet.... până GYŐRFI Sándor. köt. prof. M. 1997. Preparator la catedra de farmacie (1950-?). – 2002. Sighişoara.. 1980. Asist. köt.Biblioteca Judeţeană Mureş • Morfologia sistemului nervos / Sub redacţia Ion T. köt. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. • Általános kórbonctan (Morfopathologia generalis). – Mv. 1959. 1962. – Bucureşti : Editura Medicală. – [1995].în colaborare: • Securitatea şi protecţia informaţiei în sistemele electronice de calcul / Ion Angheloiu.: G-Ke. • Székelyföld 7. • Anatomie patologică. Nagykanizsa (Ungaria). . – Bukarest : Editura Medicală. – Bucureşti. la Zalka Máté Kollégium din Budapesta (1974-).) GYÖRFFY Gábor. Igazság. 1981-. részben módosított kiadás.în colaborare: • A mi élősarkunk / Györfi Sándor. – Bucureşti : Editura Militară. 2002.. – Bukarest : Ifjúsági Könyvkiadó. – 308 p. Lucrări publicate: . – 1. : A-K. (F.) . • Genersich Antal emlékkönyv. Membru în Asoc. Victor Patriciu. 1957. – 235 p. – Bucureşti : Editura Militară. n. – 572 p. júl. 1933. Niculescu.1996.. 1980. la Academia Militară şi la Şcoala Superioară de Informatică „Gábor Dénes” Odorheiu Secuiesc. • Viharban. 1929. köt. Lucrări publicate: • Növénygyűjtés – Állatpreparálás. – Bucureşti : Editura Medicală. – 232 p. Ştiinţă şi Responsabilitate. – 370 p. -. M.: G-Ke. . • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – [1995]. Fac. – Bucureşti : EDP. la catedra de zoologie la Univ. – 1991. a prezentat peste 50 de comunicări ştiinţifice în cadrul unor reuniuni naţionale şi internaţionale. – 1. – 414 p. – Mv. După pensionare (1994): prof. 1.: G-Ke. de biologie la Lic. Fac.) GYŐRFI Jenő Eugen. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. ing. – 787 p. 1997. Lucrări publicate: • Introducere în sisteme tehnice mari. • Részletes kórbonctan. 1981-. 9 iun. mart. • Tizenkét év. 1962. Studii: bacalaureat la Odorheiu Secuiesc (1948). a lucrat la Clinica de Obstetrică şi GinecologieTgM. (F. a activat în cadrul MapN. – 1994. „Bolyai” (1953-57). (A. 1964. . – 573-1100 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. prof. Cercetări de biologie. n. specialitatea Transmisiuni (1961). Mezei Zoltán. Bolyai Cluj. biolog. 1957. – 2000. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Domenii de cercetare: teoria informaţiei şi a codurilor redundante detectoare şi corectoare de erori. – 1997. parcurgând toate gradele. – Bukarest. Publică în Aquila (1956). 2 köt.

köt. : OGYI. decanul Univ. • Hogyan éljen a terhes nő? – Bukarest. 1942. 17 iun.2. la Univ. 1951. – 1991. Asist. A publicat articole de ştiinţe naturale. care se acordă anual celor cu rezultate deosebite obţinute în domeniul . membru în International Union of Pure and Applied Physics (1959). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. la Cluj. univ. la Aiud (1880-88). – 29 p. – Budapest. – Mv. 13 iul 1968. kiad. univ. Frankfurter Zeitschrift für Pathologie. M.) GYULAI D. 1943. obţinând diploma de prof. de matematică şi fizică (1913). M. – Mv. iar membru plin în (1954). rész. Şef de lucrări. 1994. (1947-53). – Mv. – • Szülészeti műtéttan. doc. 1943. : OGYI. 1990.. 1914. – Budapest. (1945-47). n.. în filozofie la Seghedin (1922). Giula (CJ) – m. Budapesta. În amintirea lui s-a înfiinţat premiul „Gyulai Zoltán” (1969).: G-Ke. – Mv. începând din 1892. 2001. – Budapest. din Cluj a fost prof. . ? Studii: lic. – Bukarest. • A fogóműtét gyakorisága és javallati körének változása. 1949. • Hogyan éljen az állapotos asszony?. În manuscris a rămas lucrarea: A házi állataink ellenségei és betegségei. – Budapest. Studiile iau fost publicate în: Wiener Klinische Wochenschrift. de pedagogie etc. n. 1981. Szekszárd – m. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 1992. Sajtó alá rendezte Viczián János. Lucrări publicate: • A gerincoszlopferdülés szülészeti jelentősége. – Mv. – Mv. Gesellschaft Deutschspprechende Dozenten (1960). 1949. la Hódmezővásáhely (1888-92) şi la TgM. fizician. Lucrări publicate: • Losonczi Bánffy Dezső br. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. A fost preceptor la familia contelui Teleki György (1879-80). 1963. –149 p. medic ginecolog. şi univ. prof. prof. : OGYI. Studii: univ. 1913. • Tanulmányút a Zichy-barlanghoz Kolozsvár megismerésével. . [1949]. Wirchow`s Archiv. Membru al Soc. nőgyógyászati jegyzetek / Lőrincz Ernő András. etc. Budapesta. A lucrat la Univ. élete. la Cluj (1906-11). •A gyakorló orvos nőgyógyászati endokrinológiája. Pipea – m. 16 dec.în colaborare: • Szülészeti. de Ştiinţe Maghiară (1932). : OGYI. din Göttingen la catedra de fizică cu prof. 1943. • Szülészeti és nőgyógyászati műtéttan. – 2. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 11 köt. Acta (Kolozsvár. Academia de Ştiinţe din Göttingen (1962).. : Golarski MiciGyürky Vidor. – Budapest. în ştiinţe medicale (1952).. la IMF TgM. 1887.2. din Budapesta (1931). Dr.2 köt. István. . • Szülészeti műtéttan. Pohl (192426). „Deutsche Gesellschaft für Gynaekologie” (1960). – Új sorozat. – Mv. la Cluj (1941-45). • Az emberi vér gyógyító szerepe a szülészetben és nőgyógyászatban. şef de lucrări (1923-35).Bukarest : Állami Könyvkiadó. în această calitate a continuat activitatea la Budapesta (1947-) şi a fost ales membru corespondent în Acad. • Nőgyógyászat. 1949. devine dr. Asist. 1906. 26 febr. 1941). Műtéti eljárások. – Budapest. Robert W. • A drainezés szülészeti és nőgyógyászati vonatkozásban. • Új magyar életrajzi lexikon. Győry György. kiad. – [1995]. la catedra de fizică experimentală. conf. univ. 1950. la Institutul de Fizică din Cluj (1912-14).. 1853. : D-Gy. din Seghedin (1922-24). şi preda încă în 1912. : OGYI. Hochschullehrer (1972). – 2001 (F. [1947]. – Budapest. – 2.) GYULAI Zoltán. • Nőgyógyászat. (1926-40). prof. n. (1940-46). La Univ. a primit premiul „Kossuth” (1953). prof. univ. prof. A fost înrolat în armată şi luat prizonier de război în Rusia (1915-22). Studii: aobţinut diploma la Univ. 24 mart.Oameni de ştiinţă mureşeni GYÖRY György. (F.

1942. • A kristályok világa. – 2003. – Budapest.Biblioteca Judeţeană Mureş fizicii corpurilor solide. 1940. Sajtó alá rendezte Viczián János. köt. egyház. – 1. Halász Aurél. – 1991. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Új látóhatárok a természettudomány és bölcselet határmesgyéjéről. studii în ţară şi străinătate.) . : Golarski MiciGyürky Vidor.2. – 1992. Lucrări publicate: • Hangulatok a fogságból. • Kisérleti fizika : A 2. – Budapest. 1948. • Ráció és lélek.. A publicat multe articole. – Kolozsvár. vallás. 1940. éves mérnökhallgatók részére. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon – Bukarest. • Új magyar életrajzi lexikon. 1954. 1952. 2003.: G-Ke. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. köt. – Kolozsvár. 1915-22. – Budapest. 1950. • A hit eredete : Hit.în colaborare: • Általános géptan : Vegyészmérnök hallgatók részére / Gyulai Zoltán. M. köt. : A-H. – Kolozsvár. 1981. – Budapest. Egyház és állam. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. . éves mérnökhallgatók részére. • Kisérleti fizika. 1950. – Budapest. – Debrecen – Budapest. 2001-. – Budapest. : D-GY. – Budapest.. – Új sorozat. – 2001. 1938. vol. . – 2. (F. – 11 köt. • Kisérleti fizika : Az 1.

1908. A publicat în: Orvosi Szemle. köt. 1957. A fost asist. cercetător principal Centrul de Transfuzia Sângelui din TgM (1949-54). . • Romániai magyar ki kicsoda. Műszaki tudományok]. n. Sajtó alá rendezte Viczián János. Igazság. „Bolyai” Cluj (1953). – 2000. gerontologia. Acta Morphologica Hungarica. köt. Egészségtudomány. köt. Előre. kiad. 25 ian. – 1997. – 2. T. – 12 p. 1974. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. 1919. 19 mai. – Új sorozat. : Haader GyörgyHázyné. diploma de prof. Vörös Zászló. la Biblioteca Regională TgM (1957-65). administrator de moşie la Cetatea de Baltă (AB) (1896). „Bethlen” din Aiud (1937).Budapest. Dir. Magyar Onkológia. M. Soc. S-a mutat la Budapesta (1910). Soc. 7 dec. de filozofie-istorie la Univ. 1917. Referinţe: • Magyar könyvészet.în colaborare: •A hazai orvostudomány történetéből. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.: A-K. diabetul. 2.) HALÁSZ Boriska. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. . univ. din Cluj (1945). Studii: bacalaureat la Col.. 1996. Germană de Hematologie (1964-). Igaz Szó. Budapesta. Művelődés. diploma de medic la Univ. TgM până la pensionare (1954-83). 1853. 32. – 1993. Gerontologia Clinica. Referinţe: • A Hét. – 1991. – 1996. 1957. Soc. – 12. – Új sorozat. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Coasta (CJ) – m. – 2. 1907. imunologia. După deportare a fost bibliotecar la IMF TgM şi colaborator cercetător la catedra de istoria medicinii (cca. Asist. Dolgozó Nő. Dr. Membru în Soc. (F. la Institutul de Fiziologie Cluj şi Histologia IMF TgM (1942-49).) HADVIGER Albert. köt. din Ungaria şi din România. TgM. (A. – 164 p. – m. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1993.: G-Ke. Redactor la ziarul local Vörös Zászló (1954-56). Orvosi Hetilap. 1967). – Dicsőszentmárton. Journal of American Geriatrie. köt. Medizinische Monatsschift. Lucrări publicate: • A nevezetesebb takarmányfélék tenyésztéséről. : [Természettudomány. Germană de Transfuzie. la TgM. Internaţională de Transfuzie. – 319 p. – [1995]. Archiv für Physiologie und Therapie. : A-K. fejlesztők. n. nr. . Szabó István. Pediatrie – Moscova. – 1994. 1901-1910 / Petrik Géza. – Bukarest. – Bucureşti. • Genersich Antal Emlékkönyv.în colaborare: • A vérátömlesztés szövődményei / Hadnagy Csaba. • Tanácsadó fiatal gazdák számára.Oameni de ştiinţă mureşeni H HADNAGY Csaba Attila. 2002. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. de Hematologie din Austria. Studii: lic. 1981-. : Haader GyörgyHázyné. Bucureşti: Editura Medicală. medic primar şi şef de laborator la Clinica de Interne nr. Lucrări publicate: • Din istoria spitalului din TgM. medic. 1957. Haematologia Hungarica. Lucrări publicate: . Americană de Geriatrie (1967-). Korunk. Magyar Orvosi Archívum. arendaş la Sânpaul (1897-10). Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 1. Sajtó alá rendezte Viczián János. bibliotecar. TgM. • Tizenkét év. Szabad Szó. – Bucureşti: Editura Medicală. oktatók. M. n. Covasna (CV). 1987. 1946-54). – 2002. în ştiinţe medicale (1948. F. 1899. – 12. Soc. – 2. • Külföldi magyar kutatók. Könyvtári Szemle. 1997. – Kolozsvár. 1922 sau 1927. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. köt. Domenii de cercetare: îmbolnăvirea sângelui. la Academia de Agronomie Mănăştur (1873-74). A publicat în: Orvosi Szemle. – Kolozsvár. licenţiat în agronomie. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.

1992. – TgM : UT. Domenii de cercetare: reţele de calculatoare. medic. Bulgaria. TgM. Biroul pentru Drepturile Omului. n.în colaborare: • Csángóföldi tragedia / Bartha Laszló. Revista 22 (1995). 1996. – Mv. ing. : Haader GyörgyHázyné. medic de plasă în multe localităţi din jud.. Respectarea drepturilor lingvistice în TîrguMureş (1998). Applied Mathematics (2002). drepturile minorităţilor. Specializări: Germania (1993). Fac. – 2. automatizări calculatoare. – 1991. 2001). Elveţia. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. SUA (1995). . – 12. – TgM : UT. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – Bukarest. Publică în: Élet és Tudomány (1992). Computers. – 36 p. R. sisteme distribuite. profil matematică-fizică TgM (1977-81). Studia UBB. 1962. M. Lucrări publicate: • India. köt. de Biologie. • Implementarea aplicaţiilor în timp real : Indrumător de laborator. Régió (1999). Elveţia (1998-99. Turcia. 28 mai. TgM. – 1993. – 83 p. – 68 p.. n. în jurul anului 1864 . UBB ClujNapoca. Ungaria. Secţia Geologie (1982-87). Regatul Unit (2000). Cehia. la Acăţari (189916). F. redactor la revista Erdélyi Figyelő (1990-96) la săptămînalul Gazeta de Mureş TgM (1992-93) şi la revista Altera TgM (1996-02). Studii: Şc. 1995. geolog. 7 aug. Altera (1996-04). Franţa (2003). IP Cluj-Napoca. Ungaria (1997). Referinţe: Baza de date BJM. Fac. South East Europe Review (1999). „Bolyai Farkas” (1977-81). UPM TgM (1991-). – 57 p. TgM (1986-91). 1981-. Mureş-Turda. A fost medic la Râciu (1890-98). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. UBB Cluj-Napoca. Nepal. Studii: Lic. : Custos Kiadó. Korunk (1999). Specializări: Germania (1999). – 43 p. Press Monitor (1995). cu participare la conferinţe în România. coordonator program Liga PRO EUROPA. (A. M. Sajtó alá rendezte Viczián János. Serbia. – Debrecen : Pireman. informatica (2003). specializarea automatizări şi calculatoare (1981-86). nr.Biblioteca Judeţeană Mureş Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Mv.. A publicat studii despre drepturi din diferite domenii de interes local : Drepturile persoanelor deţinute şi închise în Penitenciarul din Tîrgu-Mureş (1997). 1907. de Drept (1999). • Arhitectura calculatoarelor: Îndrumător de laborator. la Intreprinderea Electromureş.. Lucrări publicate : • Arhitectura calculatoarelor : Note de curs. ziarist. – TgM : UT. M. • Kína. Macedonia. 14 TgM (1973-77). Fac. European Roma Rights Center Newsletter (1998). HALLER . . – Mv.) HALLER István. köt.: G-Ke. T. (F. Gen.) HALÁSZ István. sa. Geografie şi Geologie. Scrie articole împotriva alcoolismului. tehnoredactor Custos SRL (1992-96). Geolog la Schela de Foraj Mediaş (1987-90). – Új sorozat. cu teza: Contribuţii la implementarea sistemelor multimedia distribuite (2002). Haller István. – [1995]. A publicat în Automation. TgM (1993-). 1963.în colaborare: • Analiza şi sinteza circuitelor logice: Indrumător de laborator / Cistelecan. Ing. Unele aspecte privind respectarea drepturilor omului în unităţile militare din Tîrgu-Mureş Respectarea Piroska. Dr. Slovacia. – 36 p.) drepturilor copilului în şcolile din Tîrgu-Mureş. 1998. 1992. Lic. lector univ. Polonia. „Bolyai Farkas”. de Electrotehnică. n. Domenii de interes: drepturile omului. Transaction on Automatic Control and Computer Science (2004).? Studii: de medicină la Viena (1889). Georgia. : Custos Kiadó. Lucrări publicate: • Az alkohol és család. (F.

unde conducea laboratorul de mamifere mici. • 1913. – Bukarest : Ifjúsági Könyvkiadó. 1970.. univ. al şcolii în 1917. 1987. Papiu Ilarian” TgM (-1925). agricole şi sanitare / Nicolae Hangea. – Új sorozat. – 207 p. 1967. • Populaţii de animale / M. – 336 p. – Bukarest : Ion Creangă Könyvkiadó. Hamar. : H-K. – 2002. – Bukarest. 1967. A publicat numeroase studii şi articole ştiinţifdice şi de popularizare. 1906. unde a înfiinţat o fabrică chimică. – 120 p. – Cluj: Casa Cărţii de Ştiinţă.. 1981-. 1968. S. M. la Univ. Lucrări publicate: • Fizica : manual pentru anul I de liceu. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 175 p. – Bucureşti. C. Dragoş Botezat. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 1993. Studii: Lic. A fost cercetător la Institutul de cercetări agricole.). – TgM : UT. Alexe Vasilescu. – Bucureşti : EDP. – Mv. köt. Referinţe: Baza de date BJM. I. – 168 p. K. 1982. N. – 124 p. Fizică moleculară. – Bucureşti : EDP. 13 dec. köt. • Véget nem érő nappalok : útikönyv.) HÁNER Viktor. M. Hamar. – Budapest.în colaborare: • Combaterea rozătoarelor dăunătoare / M. • Standards in Information Technology / ed. doc. : Haader GyörgyHázyné. Căldură. 5 febr. Lucrări publicate: • Napkeleti ösvényeken. 1974. al şcolii comerciale din Braşov (1903). – 12. – Bucureşti : EDP. . Nedevschi. n. (F. 1971. • Fizica : manual pentru anul III. Iernut – 25 mart. aspirantura la Univ. Pusztai. . Bucureşti. • Fizica : manual pentru anii 2 şi 3 de licee de specialitate. Vicroşanu. zoolog. Háner Viktor. Licee Industriale. – 1994. de Fizică şi Chimie din cadrul I Ped Bucureşti. I. – 1991.) HAMAR Márton. Nicolae. protecţia plantelor din Bucureşti. Partea 1. – Mecanică. – 3. Stănescu. – 44 p.: G-Ke. – Bucureşti : Kriterion. – 1993. Referinţe: • A Hét. conf. Năsăud. din Sverdlovsk (1949-54). dr. – Bucureşti : EDP. s-a stabilit în Ewewrwtt-Mass (Mass. – Vol.) HANGEA. Késmárk (1904). • Lucrări practice de fizică. Al Tuţă. P. în ţară şi în străinătate. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică. despre rozătoare. havi tanulmányi kirándulás kézikönyve. Sutova. Miskolc.Oameni de ştiinţă mureşeni Diaconescu. – Bucureşti : EDP. Petrea. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. mamifere mici etc.. de biologie la Univ. 1. 1977. (F. VII. • Fizica : manual pentru anul I licee de specialitate / Nicolae Hangea. 1967. Fac. decan al Fac. la TgM a activat din 1907 şi devine dir. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. 25 febr.în colaborare: • Fizica tehnică / Nicolae Hangea. de Fizică şi Chimie. Referinţe: Baza de date BJM. • Viselkedés az állatvilágban. (1970). köt. ford. Bucureşti. „Al. M. Studii: medii la Col. – 2. fizician. • Din viaţa rozătoarelor. 1927. n. (F. . 2000. 1961. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1877? A fost prof. „Lomonosov” din Moscova (1959).. fac. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). fabricant. 1913. 1963. 1970. Ref. Activitate profesională: Institutul de Aeronautică Experimentală. 1913. – 248 p. 1962. M. Al Tuţă. – 148 p. – 108 p. Lucrări publicate: • A fajok átalakulása / Írta Jean Lamarc. 2 sz. n. Sajtó alá rendezte Viczián János. din TgM (1947). Haller. Univ. din Cluj (1947-49). – Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. A emigrat în America (1918 sau 1919). Manual pentru şcolile profesionale. 1967.

până la reîntoarcerea în Ungaria. – 1994. 1910. şef de catedră la catedra de anatomie patologică şi medicină legală la Cluj (1940). în lb. A publicat peste 200 studii în publicaţii de specialitate de limbă maghiară. – Bukarest : Állami Könyvkiadó. engleză ex. köt. 1952. • Tymiriazev. – Bukarest. univ. – 2. univ. A fost numit şef al farmaciei IMF din TgM (1945). 1959.. prof. – Budapest : Medicina Könyvkiadó. • Kórbonctan. Micsurin és követőik. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatură Ştiinţifică. – Ed. agregat (1932) la Univ. : OGYI. 1949. După înfiinţarea Fac. – 1956.în colaborare: • Klinik und Pathologische Anatomie der Erythromyelosis Leukaemica. Ardealul medical (1948). 1952.. italiană. – 1994. • Stările precanceroase.Biblioteca Judeţeană Mureş (A. 1953 – 231 p. A început cariera la Univ. – 1994. • Általános kórbonctan. • Gelenika. microbiologiei. köt. Domenii de cercetare: aspecte ale patologiei. A lucrat în laboratorul farmaciei Hygea din Cluj. la IMF TgM (1945-52).– Bukarest: Állami Tudományos Könyvkiadó. Studii: Univ. biologiei. – Ed. de Farmacie a fost numit conf. – 1991. farmacist. 20 iun. 1951.. a 7-a. 8 dec. – 1991. Budapesta. din cauza războiului a terminat abia în 1923. Acta medica (1942-44). unde şi-a continuat activitatea până la pensionare (1968). univ. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. Lucrări publicate: • Általános kórbonctani jegyzet. până la pensionare (1948-70). la catedra de galenică. Publică în Orvosi Szemle. română. – Mv. • A rák előtti állapotokról általában.. – 61 p. • A daganat-keletkezés korszerű elmélete. Domenii de cercetare: prepararea soluţiilor perfuzabile şi parenterale. 12 ian. Bukarest : Állami Könyvkiadó. rom. – [1995]. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.: G-Ke. – 1-2 rész. medic specialist în anatomie patologică. 1897. 1949. la Debreţin. – 68 p. T. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1981-. • Genersich Antal Emlékkönyv.în colaborare: • Farmacopeea Română.) HANKÓ Zoltán. medicinei legale. – 1965. Prof. Prof. • Concepţia actuală a genezei cancerului. Cluj – m. – Mv. – 168 p. devine doc. – 2. – 80 p. : OGYI. membru în Academia Maghiară de Ştiinţe. Debreţin – m. – Budapest : Akadémiai Kiadó. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. germană. 1978. prof. kiad. a 8-a. 10 aug. • A daganat-keletkezés korszerű elmélete. din Budapesta. n. – 1969. [1947]. din Pécs. 1953. – 250 p. – 96 p. 1950. din Debreţin ca asist. köt. 1981-.1957.univ. a obţinut diploma la Seghedin (1941). Lucrări publicate: . Studii: Univ. – 132 p. – 2. – [1995]. • Viharban. TgM. – 154 p. • A korszerű darwinizmus úttörői. • A legkisebb lények és az élet keletkezése: A korszerű darwinizmus. n. – 3. Farmacia. • Tehnică farmaceutică. – 1994. M.? – 145 p. univ.) HARANGHY László. – 678 p. : OGYI. în 1953. – Bukarest. A activat în mai multe secţii ale Academiei RPR. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. . – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatură Ştiinţifică. gerontologiei. 1948. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 87 p. medicină legală. (F. – 273 p. . • Genersich Antal emlékkönyv. Értesítő.: G-Ke. – Mv. din Bucureşti (1939). • Farmacopeea Română. 1975. – Bukarest : Állami Könyvkiadó. – Ed. 1958. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991).

A fost înrolat în armată. – 2002. n. medic primar. 6. obţinând diploma de prof. 1945. . Autor a 12 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Update. de ştiinţe naturale–chimie la Debreţin. (1992-94). la Institutul de Botanică al Univ. 7 aug. • Eclipsa. Passau (Germania). : H-K. (1937) şi dr. Hădăreanu. – 1993.Oameni de ştiinţă mureşeni • Népújság. : [Természettudomány. Lic. 1964. 11 febr. Hobby-uri: sport. HĂDĂREANU. unde a şi murit. Fac. Sajtó alá rendezte Viczián János. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Lucrări publicate: • Szépségápolás háziszerekkel. prof. Hecser. mart. M. Deva (2001-).. – Vol.. : A-H. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai.în colaborare : • Medicină legală : curs / L. sau apr. • Tizenkét év. în ştiinţe medicale. 1.Budapest. Hunedoara (1970-78). 1912. Luduş. 2000.) HARGITAI Zoltán. – Deva : Editura Corvin. Jurnalul Soc. Române de Anestezie Terapie Intensivă. 12. (d-na dr.sz. dir. Membru în Soc. azi Şincai – m. Timişoara (1997). köt. (F. lic. în botanică (1938). de Matematică-Fizică. Lucrări publicate: • Nagykőrös növényvilága. Lázár Károlyné). de Medicină Legală. la disciplina de Medicină Legală în cadrul UMF TgM. de unde s-a transferat la Grădina Botanică (1944-). – Budapest. Oraviţa (CS). : Haader GyörgyHázyné. nr. – 1993. Studii: IMF TgM. UBB Cluj-Napoca. – 52 p. 2001 -. Viorel. – 1999. : Haader GyörgyHázyné. Lucrări publicate: • Csillagok újtán : Csillagászat alapfokon / Redactor Bálint Zsombor. adj. – 2. – 1. redactor.) HAUER Eric. köt. Bibliografie. revista Corvin Magazin. beletristică. A fost prof. Gen. – 2000. – 208 p. – 3. 1999. 2003 jún. univ. botanist. – Vol. Lic. köt. – 2003. prof. de Medicină. – 12. studii de botanică. V. Teoretic „Traian”. adj. Văscăuţi (SV) (-1989). – 1999. • Personalităţi ale judeţului Hunedoara. luat prizonier de război (febr. în Asoc. Şc. köt. 1955. A profesat ca dermatolog şi cosmetician la Budapesta. 6.în colaborare: • În căutarea stelelor : astronomia pentru toţi / Redactor Bálint Zsombor. 1999. T. Biroul Parlamentar UDMR Deva (1994-97). referent. 3. Lic. 2003. 2. – Deva : Editura Corvin. 1998. 1998. – TgM : UMF. TgM – m. 2001 -. – 3. – 208 p. la Sárospatak (1937-41). • Salonul editurilor hunedorene. jún. – Új sorozat.. Hădăreanu. Gen. – Új sorozat. : H-K. – p. n. de Fizică (1983-87). V. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – 12. (F. Studii: elementare la Dej. fizician. • Új magyar életrajzi lexikon. 1941. • Új magyar életrajzi lexikon. F. Teoretic Ghelar (HD) (1989-94). Fac. Lucrări publicate : . köt. Activitate profesională: prof. medic. În Familie. Revista Medicală Română. Sajtó alá rendezte Viczián János. 1945) la Passau. Hunedoara (1978-82). (F. 219. – 2002. Deva (1997-). din Cluj (1941-43).. univ. a fost doc. A publicat multe articole. • Erdélyi magyar ki kicsoda. colaborator la revista Új Szó. 1894. – Budapest. asist. – 1997. Műszaki tudományok]. 2002. 25 mart. 4. astronomie. n. M.. Hecser. Hobby-uri: muzică clasică.. univ.Budapest. . – TgM : UMF. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. de Astronomi Amatori din Hunedoara (1999). Bobâlna (CJ) Mány (Ungaria). Gen. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Hunedoara. • Im memoriam Hauer Erich / Kun Kriza Ilona = = Hunyad Megyei Hírmondó. 1998. Studii: de medicină la Budapesta (1913). 1937. la Nagykörös. – Debrecen. medic legist. • Medicină legală : curs / L. Membru şi preş. dir. Activează ca asist. – 2000. (1997-). M. 31 mai 2003. – Kolozsvár.) Studii: Şc. Şamşudul de Câmpie. köt. Şc. Baineţ. p. n. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. M. Dr. –2002..) HÁRNIK Heléna. (A.

. – TgM : UMF. • Medicină legală : curs / L. Hădăreanu. publicând studii şi articole în reviste ca: Dreptul (2001). 1981-. • Medicina legală şi drept medical. Române de Anestezie Terapie Intensivă (2001). – Bukarest. (F. Bucureşti (2002). 23 iun. „Bolyai Farkas” TgM (1956). medic pediatru. Odorheiul Secuiesc (1954-57). – 2. • Medicina legală şi drept medical. Hecser.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de morfopatologie microscopică. V. 27 iul. V. – 2. T. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1-2. : [Természettudomány. n. Tot aici a început cariera didactică şi de cercetător (1961. köt. • Részletes kórbonctan. medicină legală. – 1981. (Szervpathológia): Egyetemi jegyzet / Hecser László. al Soc. 1986. – 1981. Fac. patologie cardio . (A. Fazakas András. Lucrări publicate: • Curs de mecanică.1939. Noţiuni teoretice / L.legale şi morfopatologice (1996). • Tehnica necropsiei anatomo-patologice.) HEGEDŰS Attila. Mecanică (1961). medic primar morfopatolog (1991). Tehnică Sanitară Oradea (1958-60). – TgM : UMF. univ. eutanasie. Board Research of Advisors. Studii: bacalaureat la Lic. 1998. UMF TgM (1998-). Hecser. A început activitatea la clinica de copii din Pécs (Ungaria). Domenii de cercetare: medicină legală (drept medical. • Tizenkét év. 1970. • Medicina legală stomatologică : curs / L.1981. Spitalul Municipal Odorheiul Secuiesc (1977-79). editorial al revistei Infomedica. Hădăreanu. Dârjiu (HR). Membru în Comitetul Dir. – TgM : UMF. – TgM : UMF. şef de disciplină (1992-97). 1913. medic specialist morfopaolog. TgM. medic secundar morfopatolog IMF TgM (1973-77).. IML TgM (1979-92). participă la congrese şi consfătuiri ştiinţifice. Jung János. IML TgM (2001-). în medicină cu teza: Moartea subită cardiacă: consideraţii medico . IP „Traian Vuia” Timişoara. Cluj – m. köt. – 2002. şef de lucrări.: G-Ke. – 2. • Mecanica şi rezistenţa materialelor. de Medicină (1963-69). 1981. Studii: Lic. Şc. din Cluj (1937). M. Domenii de cercetare: rolul vibraţiilor şi al loviturilor în construcţia de maşini. dir. Fac. Referinţe: • American Bibliographical Institute. Mixt „P. Studii: bacalaureat la Gimnaziul Romano-Catolic din Cluj (1930). Műszaki tudományok]. Jurnalul Soc. Revista de Ortopedie şi Traumatologie (2001). ateroscleroza. 2001. 1973. – 2 vol. (1977-). medic primar medicină legală. univ. HEINRICH Mihály. a continuat la Clinica de pediatrie din Cluj (1941-). IMF Bucureşti. – Timişoara. Hădăreanu. de Ing. Hădăreanu. Hobby-uri: muzica simfonică. Cons. V. Dr. Update (2001-02). Groza”. 27 oct. Referinţe: Baza de date BJM (A. – 258 p. – Mv. a fost înrolat în armată . – Timişoara.) 12 iul. – Kolozsvár.77). moartea subită.Biblioteca Judeţeană Mureş • Medicina legală stomatologică : curs / L. Hădăreanu. – 2 vol. Hecser. fenomene biomecanice. TgM. Infomedica (2001). köt. Hecser. – TgM : UMF. Publică studii şi articole în periodice de specialitate din ţară şi străinătate. cercetător ştiinţific. Medicina modernă (2001-02). Revista Medicală Română (2001). Hecser. Viaţa medicală (2002). conf. Lucrări publicate: . inginer mecanic. responsabilitate medicală. Naţionale de Medicină Legală (1993-). T. com.) HECSER László Loránt. – 1991. Noţiuni teoretice / L. USA. n.vasculară. Activitate profesională: medic. suicidul). V. diploma de medic la Univ. Odorheiul Secuiesc (HR). 2002. 1999. medic. conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate. – Vol. – 1999. 1999. : OGYI. Participă la peste 35 de simpozioane. V. conf. 2001.

– Mv. 1955.. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1981 . univ. Univ. – 1991. 1981-. şef lucrări (1951-57) la IMF TgM. T. F. – Bucureşti : Editura Medicală. Bucureşti. medalii jubiliare. 1955.: G-Ke.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. n. 1979. A fost numit şef lucrări la IMF TgM (1949-68). – [1995]. : OGYI. Cluj.. dir.. a publicat peste 50 de lucrări ştiinţifice şi a susţinut numeroase comunicări în ţară şi străinătate. conf. Orvosi Szemle. Revista Ştiinţelor medicale. 27 mart. 1962. Sajtó alá rendezte Viczián János. Gyermekgyógyászat. de Ştiinţe Naturale (1935). 1957. TgM. : OGYI. 2.. – 281 p. 1954. Fac. Ştiinţific al Univ. – 400 p. Autor de manuale şcolare. 24 apr.. • Pediatria : Manual pentru învăţămîntul medical superior. 2002.în colaborare: • Szemészet. – 2002. Archiv für Kinderheilkunde. 22 nov. Studii: Gimnaziul Romano-Catolic din TgM (1928). Publică în Hitel (1937). prof. la clinica de oftalmologie din Cluj (1940-44). – 1994. . hărţi murale. – 2. – 1150 p. Műszaki tudományok]. Călăraşi şi Roman (1937-49). cu teza: „Geografia industriei municipiului Bucureşti” (1971). : OGYI. Orvosi Szemle. . Pediatrie. Publică în: Értesítő. : [Természettudomány. „Ordinul Muncii”. geografia industriei. n. prof. Szemészet. medic şef până la pensionare (1957-73) la Clinica de oftalmologie TgM. • Szemészet. 1984. – 2. decan. Constantin. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 3. din Cluj (1935). 1952. rész. Medic oftalmolog. – 1958. – Mv. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. kiadás. „Diploma de Onoare” şi „Medalia Jubiliară Soc. (1945-51). – Új sorozat. Catedra de Geografie economică. geografia populaţiei şi aşezărilor. – Cluj. – Mv. 25 sept. – 2. • Genersich Antal emlékkönyv. de Geologie şi Geografie (1969-). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. köt. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.. membru în comitetul de redacţie al revistelor de geografie ale Academiei.: G-Ke. 1910. • Curs de oftalmologie. – 13. • Tizenkét év. – 1991. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 2000. M. Dr. Lucrări publicate: • Leziunile oculare în accidentele de muncă. – Mv. • Szemészet. – Bucureşti : Editura Medicală. al Institutului de Cercetări Geografice (1954-58). – Bukarest. Botoşani. 1909.) HENTER Kálmán. Activitate didactică. 1935. diploma de medic la Univ. medic. : OGYI. de Geografie. – 1955. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. la diferite şcoli din Adjud.. Papiu Ilarian” TgM (1929). – 1994. köt. átdolgozott kiadás. 1958. Activitate ştiinţifică în problemele metodologice ale geografiei economice şi regionale şi generale. şeful secţiei de geografie economică din cadrul Institutului de Geologie şi Geografie al Academiei RS România (1960-68).) • Oftalmologia. PiongAn-Nam (Corea). prorector. şef de catedră. medic primar (1963) lucrând până la pensionare la Clinica de Pediatrie (1968-75). – [1995].Oameni de ştiinţă mureşeni (1949). Univ. univ. de Ştiinţe Geografice din RSR – 100 de ani de activitate” (1875-1975). Bucureşti. Lucrări publicate: • Studii de sinteză asupra evoluţiei numerice a schimburilor în repartiţia populaţiei urbane. Lucrări publicate: . Oftalmologie. – 1. : Häcker BálintHollinger Rudolf. Membru în Soc. HERBST. – 1079 p. 2000. Fac. cursuri univ. Satu-Mare (SM) – m. univ. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. M. – 1997. – 384 p. • Genersich Antal emlékkönyv. Bucureşti. geograf. „Al. – 1993. Cultural-Ştiinţifice. Dărmăneşti (BC) – m. ca prof. Asist. köt. Distins cu Ordinul „Steaua RSR”. univ. – Bucureşti. (F. (A. asist. Cons. – Kolozsvár. Studii: Lic.. – Bukarest. köt.

Rădulescu. – Mv. – 1973. Leţea. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.: OGYI.II (195282). 9 febr. átdolgozott kiad. – 1957. 62-63. M. categorie fundamentală în cercetarea geografică.în colaborare: • Evoluţia numerică şi schimbări în repartiţia populaţiei urbane din România în perioada 1930-1956. Olosz Egon. • Istoria dezvoltării geografice în România : monografia geografică a RPR. – Bucureşti : Editura Academiei. – 89 p. . Hickel Imre. 1. I. – 2. : OGYI. • Regiuni şi grupări industriale din România. – 1964. kiad. köt.. • Atlasul României. sa. – 368 p. – 316 p. medic primar la Clinica de medicală nr. • Die Energievorräte unsener Erde / Constantin Herbst. – Mv.. 1956. • Mediul înconjurător. • Az idült hepatitis. – [1995]. : Vesebetegségek / Hermann Jenő. sa. Horváth Éva. : OGYI. – 1964. • Balneológia és klimatológia előadásainak vázlatos kivonata. univ. • Monografia geografică a României. – Bukarest : Wiesswnschaftlicher und Enzuklopädischer Verlag . 1976. Cluj – m. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. • Geografia economică ca ramură. • Liceul „Al. – 1971. – 1973.Biblioteca Judeţeană Mureş • Probleme ale evoluţiei satului în România. – sl : sn. • Földünk energiaforrásai / Constantin Herbst. N. – 232 p. la Clinica de Boli Interne (înainte de 1952) la IMF TgM. • Cercetări privind clasificarea funcţională a oraşelor. . – 3 vol. – Bukarest: Editura Medicală.. • Belgyógyászati előadások.. 1998. • Cu privire la conţinutul geografiei economice generale şi regionale. Hirsch Alice. 1953. T. 1979. I. • Geografia aşezărilor urbane. 1974. • Tipuri de concentrare teritorială a industriei din România. – sl : sn. köt. 2. – 1997. 1920. – 223 p. n. – 88 p. Horváth Éva. Seria monografică Geografia / Constantin Herbst. – 1994. – Bucureşti : EDP. Hermann Jenő. – 1.) HERMANN Jenő. – 368 p. – 2. • Terra 4. • Resursele energetice ale Pământului / Constantin Herbst. 1969. – 96 p. 1975. TgM. 1976. 1951. – 1976. köt. Lucrări publicate: • Gyakorlati balneológia : Balneológia és klimatológia. – Bucureşti : EDP. I. orvos– és (F. • Principalele regiuni industriale de pe glob. A máj és az epeutak / Hermann Jenő. – 137 p. Horváth Endre. : A szív ritmuszavarai / Hermann Jenő – 478 p. – Bucureşti : Editura Academiei. sa. 1957. – Mv. : A máj és az epeutak / Hermann Jenő. 3. Geografia fizică / Constantin Herbst.în colaborare: • Belgyógyászati diagnosztika / Dóczy Pál. Hirsch Alice. I. átdolg. Univ. – Mv. la IMF TgM (1946-52). medic internist. I. Grupul de cercetări complexe „Porţile de Fier”. 1976. Caloianu. 1950. Referinţe: . – p. – sl : sn. – 2. (A. 1960. • Geografia economică a ţărilor socialiste / Constantin Herbst. köt. 1951. Preparator şi asist. : OGYI. – 1965. – 1971. univ. – 1969. Leţea. – 1960. la Cluj (1926-38).) HICKEL IMRE. Dicţionar. • Dicţionarul enciclopedic român. Studii: lic. Lucrări publicate: . A hasnyálmirigy betegségei / Hickel Imre. – Bukarest : Tudományos és Enciclopediai Könyvkiadó. • Geografi români. Leţea. – 103 p. • Geografia văii Dunării româneşti. Referinţe: • Terra 3. 28 sept. conf. • Geografia industriei municipiului Bucureşti. de Medicină (1938-44). – Mv.. Leţea. – Vol. : Bélélősdiek / Hickel Imre.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. Hickel Imre.

S-a stabilit la TgM (1888). Az előszót írta : prof. din Budapesta (1924-45).. – Budapest. : A középkori orvostudomány. köt. medic şef ginecolog. Budapesta. şeful Secţiei de Chirurgie (191319). – Budapest. 8 febr. • Az ízületek segítő szalagainak isolált szakadásáról a ligamentum enu collaterale fibulare szakadásának esete kapcsán. – Budapest. 1906. 1936. de obstetrică şi ginecologie (1921-23).. 1914. 1902. 1900. . – 429 p. 1861. A fost pe front (1914-18).Oameni de ştiinţă mureşeni • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. după demobilizare a lucrat la Seghedin ca asist.. 1926. 1939. – 1. 25 oct. – 1993. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. • Scarlatina chirurgica. 1901. köt. univ. Studii: facultatea de medicină la Univ. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.până la pensionare). • Az embernek. al unei maternităţi din Budapesta (1945. – Budapest. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. în ştiinţe medicale. TgM – 21 iul. • A Madelung-féle kézdeformitásról. 2002. • A mutatóujj tenyéri ficamának esete. – Új sorozat. 1906. medic chirurg. • Az izomműködés által okozott vállizületi ficamodások mechanismusáról. prof. 1936. : A-K. n. 1939. medic. – Brüssel. – Budapest. – Budapest. diplomă la Budapesta (1920). – Budapest: Hornyánszky Viktor cs. – 1907. köt. 10 apr. 1893. – [1995]. M. . 1936. – Budapest. 1900. doc. Felelős szerkesztő : Gazda István . TgM – m. Dr. – 336 p. 1909. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – Budapest. 1939. Vizi E. • Ízületi segélyszalagok szakadása és azok viszonya a ficamokhoz. din Cluj (1885). • Az orvostudomány fejlődése az emberiség művelődésében. különös tekintettel a magyar viszonyokra.în colaborare: • Dolgozatok Purjesz Zsigmond negyedszázados tanári működésének emlékére / Szerkesztette Jancsó Miklós. 1936. • Über endoneural Analgesierung der Extremitäten. 1901-1910 / Petrik Géza. – Budapest: Eggenberger. Referinţe: • Magyar könyvészet. TgM. istoria medicinii şi istoria bolilor celor doi Bolyai. : Häcker BálintHollinger Rudolf. 2002. – 3. 1966. • Mit kell tudni a nőnek a terhességről és szülésről? – Budapest. 1900. Lucrări publicate: • A magyar szülészeti irodalom bibliográfiája 1925-ig. • A magyar orvostörténeti irodalom. udv. köt. • Visszapillantása a marosvásárhelyi kórház időkénti elhelyezésére és növekedésére. . – Budapest. El a iniţiat exhumarea celor doi Bolyai şi reînmormântarea lor comună în cimitirul reformat (1911). 1939. Lucrări publicate: • Az ízületek szalagszakadásai. medic. a fost medic la spitalul naţional. Sajtó alá rendezte HINTS Elek. Könyvnyomdája. 1926. • A spontán törések kórokának maghatározása. 1919.) (F. dir. köt. – Budapest. A publicat multe studii de ginecologie. medic şef chirurg (1902) şi dir. în oraşul natal. : H-K. köt. orvos– és Viczián János. – Budapest. de ginecologie şi obstetrică la Univ. – 1. – 2. – Piliscsaba – Budapest. – 13. 1936. •A végtagok endoneurális fájdalommentesítéséről. környezetének és a kórokozóknak kialakulása. – Budapest. – 1.) HINTS Elek. M. (F. – Budapest. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. n. – Budapest : Pesti Lloyd – Társulat könyvnyomda. : Az őskori és ókori orvostudomány. Szilveszter. Szabó Dénes. de medicină la Cluj şi Basel. – Mv. kir. – Budapest. 1917. • A szülészeti törvény-javaslat és a pestmegyei szülészeti viszonyok rendezése. • A magyar nőgyógyászat bibliográfiája 1925ig. – 29 p. • Érdekes szülészeti esetek a vidéki gyakorlatban. Studii: lic. – 37 p. – 54 p.

respectiv IMF TgM (1950).. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Az előszót írta : prof. medic. 2. 14 mai 1935. Dr. Studii: univ. – Kolozsvár. – 2002. A publicat articole de specialitate (1893-1908). – Új sorozat. de Pediatrie (1951). Horváth Éva. medic specialist endocrinolog a trecut la Laboratorul de Radioizotopi. (1950-70). Stephaneum. preparator (195051) la catedra de chirurgie. – 3. – 32 p. Cluj . 1940. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • A magyar orvostörténeti irodalom.) HIRSCH Eta. asist. köt. M. . Lucrări publicate: . 23 nov. Cluj – m. 1918. – 368 p. Distincţii: „Medalia Muncii” (1965). Clinica Medicală nr. – Új sorozat. 27 oct.1. – 232 p. – Berlin. medic la Spitalul clinic secţia chirurgie (1951-55) apoi la secţia de ortopedie (1955-60). – 1993.) HIRSCH Alice. – 1-14. Lucrări publicate: • Néhány hivatalos gyümölcs porának mikroskopiumi vizsgálata. în ştiinţe medicale. Studii: Lic. IMF TgM. köt.? A fost medic de plasă la Târnăveni. 1848. köt. Domenii de cercetare: hepatologie. – [1995]. n. 1953. În anii 80 s-a stabilit în Ungaria. din Cluj. : Gyalai – Hyrtl.Aranyszarvas din TgM. medic primar (1959). 1925. Lucrări publicate: • Über Cholera mit besonderer Berücksichtigung des Choleratyhoids : Beobachtungen aus der jüngsten Epidemie Siebenbürgens vom Jahre 1873 : InauguralDissertation. medic ortoped la Clinica ortopedică. Sajtó alá rendezte Viczián János. : Häcker BálintHollinger Rudolf. köt. preparator. M. medic specialist ortoped (1958). la Cluj (1908). A fost medic extern (1948-49). 2. la catedra de biochimie a IMF TgM. biochimist. Hirsch Alice. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Referinţe: HIRSCHFELD János. – Bukarest : Editura Medicală.1900. Dr. 1875. medic. univ. intern (1949-50). în farmacie. 1871 – m.. A fost colaborator la elaborarea unor studii apărute în Revista Medicală (1955. : Az általános sebészet alapvonalai. – 1896.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. • Az idült hepatitis. – 1. II. medic ortoped. 1957-58). : A véredénybetegségek / Hirsch Alice. (1945-50) şef lucrări la IMF TgM. apoi la Endocrinologie. – Mv. 1715-1944 / Dörnyei Sándor.Biblioteca Judeţeană Mureş • Átöröklés a Bolyaiaknál. (F. 1924. köt. – 13. 11 apr. (F. farmacist. Studii: Fac. : OGYI. Dr. – 240-365 p. köt. orvos– és HINTS Zoltán. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. n. probleme de urgenţă. átdolg.) (F. Medic specialist (1948). 1957. n. – Budapest: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Lucrări publicate: . n. Hickel Imre.) (F. medic specialist internist. – 478 p. – 1993. – Piliscsaba – Budapest. orvos– és Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 2002. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Felelős szerkesztő : Gazda István . 12 dec. M. Lucrări publicate: . n. – 2. M. rész : Sebészeti propedeutika. : Häcker BálintHollinger Rudolf. Dej. TgM. M. ? Studii: diploma de medic Cluj (1943). – Budapest. (F. A máj és az epeutak / Hermann Jenő. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. köt. – [1995].) HIRSCH József. univ. 1951.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. secţia de chirurgie infantilă (1960-83). Braşov. – 13. şef de lucrări. Fac. köt. Chirurgia (1976). Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. A fost proprietarul farmaciei Cerbul de aur . – 4. 1908. în medicină. Sajtó alá rendezte Viczián János. kiad. Vizi E. : OGYI. la Dej (1944). de Medicină la Univ. „Evidenţiat pentru munca medico-sanitară” (1968).. : H-K. Szilveszter. – Mv. A fost asist.

Fac. Domenii de cercetare: electrozi membrane ion-selectivi. : OGYI. Naţional al Cercetătorilor Ştiinţifici din Învăţământul Superior al MEC (1997-01). Naţională de Biologie Celulară (1991preş. sept. M. doc. 1. preş. congrese naţionale şi internaţionale publică studii şi articole în reviste de specialitate: Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1973. prof. 1984. Kanitzia (Szombathely) (2001). • Biochimie medicală. – 89 p. . 14 oct. conferinţe. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. ecologie şi ocrotirea naturii. Grup Şc. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. univ. cercetarea vegetaţiei. 1975.în colaborare: • Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek. dozarea calciului şi magneziului în lichide biologice. la Univ. 1991. 1996. univ. orvos– és (F. Teoretic nr. Implicaţii biomedicale / Ş. botanist. univ. Revue Roumaine de Neurologie-Psychiatrie (1990).. Sighişoara. Univ. „BolyaiFarkas” TgM (1968-72). Horticultural Science (1997). – 2000. I. Sângeorgiu de Pădure. UMF TgM (2001-). UBB Cluj Napoca. – Mv. Dr. Kitaibelia (Debrecen). de Horticultură şi Industrie Alimentară (Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem) Budapesta respectiv Univ. Fazakas Z. prep.. univ. Soc.) HŐHN Mária. – 200 p. UBB ClujNapoca. diversitatea la nivel populaţional pe bază moleculară. – TgM : Litografia UMF. n. Dr. Studii: Lic. de departament (1991-93). Hobby-uri: muzica simfonică. biochimist. 1986-87.Virgil. Farmacia (1976. „Szent István.. lector (1997-00). Membru în European Cell Biology Organisation (1994-). – Vol. – TgM : Litografia UMF. activitatea lipoproteinlipazei plasmatice în diverse boli. Cuza” Iaşi. Soc. – 132 p. KÉE Közlemények (1999). conf. univ. Chemia (1986). (PhD) cu teza: Flóra és vegetációkutatások a Kelemen havasok Maros vízgyűjtő területén (1994).Oameni de ştiinţă mureşeni • Klinikai endokrinológiai jegyzet egyetemi hallgatók számára. Ing. de Chimie (1963-68). Studii: Lic. 1999. Fac. (2000). biolog. Cons. Fac. (A. „Bolyai Farkas” TgM (1974-82).. de Biologie. . Activitate profesională: prof. 27. (1992-2000). 1976. doc. în chimie cu teza: Studiul statistic asupra selectivităţii informaţionale a sistemelor pe bază de MLB în funcţie de unii parametri fizicochimici (1986). asist. 1999). Magnezium Research (1989). – TgM : University Press. Studia Botanica Hungarica (1996-98). n. 1945. – 2001. univ. transportul ionilor prin membrane. Publică în Botanikai Közlemények (1997). dr. (1996). 1983. Acta Botanica Hungarica (2002).) HOBAI. „Al. asist. Română de Biochimie Moleculară. 1977-78. de Matematică (1977-83). şef de lucrări (1990-92). Domenii de cercetare: botanica. Revista Medicală (1979). – Vol. – [1995].. Mureş (2001-). Participă la peste 80 de simpozioane. Geologie şi Geografie (1982-86). A participat la conferinţe . (1975-90). 1999. T. (1972-75). – Mv. • Curs de biochimie. prof. 1. Studia UBB. 1963. (1993-97). Sighişoara (1952-63). Ştefan . expert evaluator. 2. univ.” (2000-). obţinerea şi caracterizarea liposomilor fosfolipidici. Magyar Nyelvőr (2001). filiala Mureş). . 1978).în colaborare: • Liposomi fosfolipidici – Caracteristici şi interacţiuni cu săruri biliare. – 143 p. Lucrări publicate: • Curs de biochimie. Hobai. 1981. doc. Comercial TgM şi Lic. : OGYI. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie.

– 1903. 12 p. • A Kelemen-havasok növényzetéről / A rajzokat dr. Schässburger Zeitung (1914). 1980-1988. Neue Weltanschauung (1909). 1935). 1996. • Fuër lank Ewend : Lastlich Geschichten ä sächsesche Reimen. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1910. (F. Sighişoara. • Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien und verwandte Lehranstalten. 1878-). – 1993. . – Segesvár. – Hermannschtadt : Krafft W. M. 1939-40). köt. prof.în colaborare: • Valori ale rezervaţiei peisagistice : Defileul Mureşului Topliţa-Deda. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1940. la gimnaziul din Sighişoara (1859) şi devine dir.) HÖHR. 1876. Chalkidiki. 1875 – m. – Hermannstadt.2002. bearbeitet Aufg. Wien: Böhlau Verlag. – 1903. Sajtó alá rendezte Viczián János. Mitteilungen über die Vogelwelt. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. n. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. teologie la Berlin şi Jena. M. Studii: gimnaziale la Sighişoara. . Studii: gimnaziale la Sighişoara (1856). A fost angajat prof. : Mentor. Stuttgart (1910).de matematică. • Siebenbürger Sachsen im Weltkrieg : Feldbriefe und Kriegsskizzen. – 1982. – Új sorozat. Krafft. 1916. . Lucrări publicate: • Flóra és vegetációkutatások a Kelemen havasok Maros vízgyűjtő területén. Greece. Vol. ISHS. 1949. 1905. Sighişoara. şi teolog. 1994.. Vol. – 1896. 10 sept. • Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien. – TgM. 1932). Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1906. Heinrich. n. univ. szerkesztette Sárkány Kiss Endre. : Hollitzer GyulaHyrtl József. 1. köt. n. – Hermannschtadt. Referinţe: • Új Révai Lexikon. bearbeitet Aufg. köt. – Hermannschtadt. Sighişoara – m.) HÖHR. International Soc. 1899. Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenscheften zu Hermannstadt (1933-34. Daniel. 1903. Jagd und Hege (1935). – Budapest. • Rechenbuch für die oberen Klassen der Elementaroder Volksschulen. 1. SiebenbürgischDeutsche Tageblatt (1911. la gimnaziul din Sighişoara. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Devine prof. Szinnyei József. – 96 p.14.Biblioteca Judeţeană Mureş ştiinţifice internationale la Budapesta. 1930. 5 iul. al şcolii (din 5 apr. 1878. – Nagyszeben : Druck von W. – 1910. M. 2.14. A făcut observaţii de ornitologie în zona albiilor celor două Târnave. Lucrări publicate: • Die Decimalbruchechnung und das metrische Mass und Gewicht. – Budapest. Sajtó alá rendezte Viczián János. (F. Tübingen (1887-91). 1837. Cluj. Referinţe: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. la Gimnazium Bischof Teutsch din Sighişoara. – 3. prof. Diploma de merit de la Rectoratul univ. (1909. 455-956 p. – 4. Phamné Gergely Margit készítette. A fost prof. 1875. Berlin. – 143 p. Lucrări publicate: • Elemente der Trigonometrie. 1910. 7 nov. – 114. : Gyulai-Hyrtl. prof. matematică. – Segesvár. 1888. de teologie. – XVIII. (F. . Die Karpathen (1909.. dr. Leuven Belgium.) HÖHR. Biodiversitat (1997). (1992). 1998. • Daniel Höhrs Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien. Eureco (1995). 1916. 2. Adolf. Lucrări publicate: • Die Vogelwelt der beiden Kokeltaler in Siebenbürgen. – Új sorozat. : Hollitzer Gyula-Hyrtl József. Membră în Magyar Biológiai Társaság. – Köln. of Horticultural Science. – Wien. • Siebenbürgisch-sächsische Kinderreime und Kinderspiele. Sighişoara – m. – Vol. A publicat studii în: Gross-Kokler Bote. fizică şi pedagogie la Jena. . Eureco (1999). – Mv. – 3. ornitolog. – Vol. 1912). 12 mai 1869. – 1993.

. – 1997. – TgM : UPM. de matematică.. AGIR. cercetă-tor ştiinţific. A publicat peste 50 de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate şi volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale. „Hollanda” (1998). 1996. n. Bucureşti. – 48 p. algebra computaţională.sz. „Sapientia” TgM. filiala TgM (1986-91). Prof. TgM. 1939. – TgM. Univ. Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie (1982). Mehedinţeanu. Máté Marton. • Lucrările Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a UPM TgM (2000. M. – 1996. Şc. : [Természettudomány. prof. Fac. ing.. 28 febr. 2000. decan. matematician.Oameni de ştiinţă mureşeni • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. Dr. 2004). în matematică cu teza: Singularităţi ale suprafeţelor complexe şi grafuri de rezoluţie (1999). sa. (1973-78). Hollanda Dionisie.) Sándor. Soc. – TgM : UPM. univ. Dr. 1999. – 2. „Bolyai” din România. şef de lucrări (1973). – Bucureşti. Maghiari. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. în grad de cavaler (2000). Univ. Fac. 3.) HOLLANDA Dénes. de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste. Gen. 2002 márc. decan. numeroase cursuri şi îndrumare pentru lucrări de laborator. Domenii de cercetare: teoria singularităţilor. Lic. – TgM : IIS. • Aşchiere şi scule : îndrumar de lucrări practice.în colaborare: • Universitatea Tehnică din TgM. . TgM (1960-68). Univ. 2002. CCAB. 1953. – 30 de ani de activitate. Lic. p. köt. – 2 vol. • Proiectarea sculelor aşchietoare : îndrumar de lucrări practice / Hollanda Dionisie. univ. 13 mart. nr 9. 2003. Studii: IP Braşov (1963). UPM TgM (1991-). • Who’s Who în România. Ordinul Naţional „Serviciul Credincios”. (1970).. 2000. de Învăţământ Tehnic şi Pedagogic (1979-84). şeful catedrei de discipline tehnice (1978-79). 1997. Ion Sporea. Cons. Dionisie. Gen. Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania. decan. nr. – 206 p. Studii: Şc. 1993. • Tizenkét év. • Tehnologie mecanică şi maşini unelte / M. – TgM : UT. Studia UBB Mathematica (1999-00). Activitate profesională: şef laborator. • Romániai magyar ki kicsoda. 4 brevete de invenţie. Industrial pentru Construcţii de Maşini TgM (1968-73). – 1991. Buletinul Ştiinţific HORVÁTH Alexandru. 1993. • Erdélyi magyar ki kicsoda.. Lucrări publicate: • Aşchiere şi scule aşchietoare : îndrumar de laborator. Soc. conducătorul IIS (1990). Bucureşti (1983-86) şi la ICPE Bucu-reşti. conf. Cons. 33 (maghiar) Bucureşti (1979-83). – Kolozsvár. 2002. – 100 p. – 123 p. a înfiinţat Centrul de cercetare-proiectare-microproducţie în cadrul IIS TgM (1979) şi Fundaţia pentru Promovarea Învăţământului Univ. (A. Membru în AOŞR. asist. • Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor : îndrumar pentru lucrări de laborator / Hollanda Dionisie. IIS TgM (1990). apoi lector univ. asist. – TgM : UT. a realizat peste 30 de contracte de cercetare ştiinţifică. n. IP Braşov (1977). – TgM : UT.. Fac. Mondial al Prof. Institu-tul de Tehnică de Calcul. . conducător de doctorate (1990). (F. prof. A participat la peste 15 conferinţe. A publicat în: Mathematica Pannonica (1996. Máté Marton. köt. – 1991. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. • Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor. Műszaki tudományok]. • Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor : curs. Distincţii: Diplomele „Lauri ’74” şi „Lauri ’77” pentru realizările ştiinţifice ca inventator. nr. Albiş (CV). în ştiinţe tehnice (1973). Referinţe: • Universitatea Tehnică din TgM. 1992. 102 (1978-79). – 2002. congrese. „Petru Maior” TgM (1966-98). – 30 de ani de activitate. univ. TgM). univ. Lőrincz Magor. T. – 114 p.: A-K. – sl : sn. de Matematică. – 2000. simpozioane. 1983. premiul 3. • Székelyföld. 53-70.

: Anatomie patologică generală.) HORVÁTH Endre. Medic rezident de patologie (1997-01). International Academy of Pathology. Studii: Şc. Diploma de medic la UMF TgM. univ. medic specialist de patologie şi preparator la catedra de morfopatologie UMF (2001-03). 2002. fotografia artistică. de Invarianţi în topologii de dimensiune mică (Budapesta 2003). Studii: bacalaureat la Lic. – 2002. Fazekas.Budapest : PAMM-Centre at the Budapest University of Technology and Economics. Pentru munca depusă a fost recunoscut şi decorat. – Mv. a înfiinţat în 1952 Clinica Medicală nr. conf. – TgM: UMF.în colaborare: • Complex Surface Singularities and Resolution Graphs: Monographical Booklets in Applied and Computer Mathematics / Edited by F. (F. 1950. asist. – Kolozsvár. „Unirea” TgM. 1993). 1. univ. (2003-). artele plastice. de medicină Univ. Organizează şi conduce prima şcoală de surori medicale din TgM (1947). – 223 p. köt. Hobbyuri: chitara clasică. Membru în mai multe soc. A lucrat la Clinica Medicală din Cluj (1940-45). Hungarian division. Fac. (1948-57). dr. Autorul şi coautorul mai multor publicaţii în reviste de specialitate româneşti şi străine. Hermann Jenő. K-Teorie (Trento Italia. a 3-a. de Clase Caracteristice.. prof. Magyar Patológus Társaság. 7 martie 1967. la Gimnaziul piariştilor Cluj (1929). Soc. TgM. Mineu (SJ) – m. HORVÁTH Emőke. a luat parte la înfiinţarea programului naţional de asistenţă a bolnavilor cardiaci şi recuperare cardiovasculară în oraşul Covasna şi aplicarea speoloterapiei la mina din Praid. Lucrări publicate: . – 264 p. organizarea şi punerea în funcţiune a Spitalului Cardiovascular de Recuperare din Covasna. univ. Membru în EME.) • Curs de anatomie patologică. 1996-). laboratorul de biochimie şi hematologie. medic. Lucrări publicate: .în colaborare: . 1912. de Topologii de dimensiune 3 şi 4 (Budapesta 1998). A introdus pentru prima dată în clinica înfiinţată serviciul de urgenţă şi terapie intensivă coronariană. redactor şi corector la multiple tratate de diagnoză şi tratament medical. de Geometrie Algebrică (Eger 1996). – Vol. doc. n. Referinţe: • Tizenkét év. TgM. Medicilor de Interne din Europa. – 94 p. odată cu înfiinţarea IMF TgM ocupă postul de şef de lucrări (1945-48). Cardiologilor din Europa etc. 2 TgM pe care a condus-o până la pensionare (1982). 2003. în 1960 este angrenat în iniţierea. Lucrări publicate: . prof. n. Domeniul de cercetare: aplicarea în practică a metodelor medicinii moleculare şi ale diagnosticii rutine în laboratorul imunhistochimic al Institutului de anatomie patologică şi histopatologie al Spitalului Jud. de Medicină Generală (1996). Soc. 1995-). 2001. BJMT (Ungaria. de Imunologie Română. de Grupuri Lie (Iaşi 1988). Referinţe: Baza de date BJM. Soc. TgM. Baia Mare. Ferdinand din Cluj (1937). • Teste grilă de matematică : culegere de probleme. Membru în AMS (USA. medic. Magyar Onkológusok Társasága. Műszaki tudományok]. : OGYI. (F. şi lic. : [Természettudomány. univ. (1957-82). – vol. M. Constanţa (1987). Horváth Endre. 30 mai 2002.în colaborare: • Belgyógyászati diagnosztika / Dóczy Pál. Gen. tenis de câmp. medic primar. Matematicienilor din Romania (1999-). – Kolozsvár : Scientia Kiadó. – 2. – Ed. 13 nov. I. Fac. . seria B (2000). 2000. – 2002.Biblioteca Judeţeană Mureş al Univ. M. Specializări: Şcoala de vară: de Algebre Lie. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. Sovata (1994). A contribuit la organizarea învăţământului medical superior în limba maghiară. autor şi coautor a peste 150 de lucrări de specialitate publicate în diferite limbi de circulaţie internaţională. medicale ca Soc..

• Romániai magyar ki kicsoda. • Curs de medicină internă. A máj és az epeutak / Hermann Jenő. 1951. – 2. – 2. Lucrări publicate: • A tenger világa : Honi és külföldi kútfők után. – Mv. átdolg. A lucrat la pretură. • Genersich Antal emlékkönyv. (A. Dr.: OGYI. Orvosi Szemle-Revista Medicală.: G-Ke. a vesebetegségek diagnosztikája. • Orvosi és sebészeti sürgősségi esetek / Ford. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 2000. belek és hashártya betegségei / Dóczy Pál. köt. – 2002. Gödöllő.. Horváth Endre. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó.. 1872. Birek László. köt. 2. : OGYI. 1878. • A szobafűtés elmélete. köt. – Pest: nyomt. Horváth Éva. univ. – Mv.. – 1. asist. köt. – Mv. • Belgyógyászati jegyzet. 2.. M. Ref. – 473 p. – 214 p. – Vol. Horváth Éva. 1957. Száva János. jún. köt. 1981-.m 21 sept. apr. Sopron. n. – TgM: IMF. : OGYI. 1959. köt. Szinnyei József. 1963. Cluj . – 1963. – 2. Horváth Endre. 2. 1876. : A légzőszervek betegségei. 1903. la cadastru (1851-).. • Belgyógyászati előadások. : Hematológia : A vérképző szervek és a vér betegségei / Dóczy Pál. kiad. • Népújság. dir. : OGYI.: G-Ke. – 313 p. Studii: la Col. – 331 p. : OGYI. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Mv. Medic şef la Clinica de Boli Interne nr. 1981-. A fost ing. Horváth Endre . kiad. TgM..Oameni de ştiinţă mureşeni • Belgyógyászati diagnosztika: Általános diagnosztikai ismeretek / Dóczy Pál. – An 14. – Pest. n. Mérgezések. . 1983. 1867. 2. Referinţe: • Dialog despre sănătate.. – 277 p. . internă : Manual pentru • Medicină învăţămîntul medical superior. – Budapest. T. Horváth Endre. – Mv. : OGYI. átdolgozott kiad. – 2. – 478 p. – [1995].în colaborare: • Belgyógyászati előadások. Horváth Endre.. 1 TgM (1949-71). a învăţat matematică şi fizică de la Bolyai Farkas. Preparator (1945-49). Săcăreni – m. a Şcolii Medii Sanitare (194971). 1950. – 1. – Budapest. – [1995].. 1954. – 2. – Budapest. A szív és érrendszer betegségei. 14. • Belgyógyászati diagnosztika. 2002 (necrolog). a légzőszervi betegségek.) HORVÁTH Farkas. – Bukarest. 1994. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1981. Bornemissza Pál. az endokrin betegségek diagnózisai. Jászberény. : A vérképzőrendszer betegségei. Bornemissza Pál. – 334 p. A lucrat la Kecskemét.) HORVÁTH Éva. a szív és érrendszeri betegségek. – Vol. 2 până la pensionare (1971-77). 1... 27 martie 1919. 3. 2000. – 1991. în ştiinţe medicale (1970). : Az emésztőrendszer. M. 2. de Medicină la Cluj (1943). – 316 p. köt. A mozgásszervek betegségei. • Értekezés az árnyékszék rendszerek felett. F. • Egy szó Pest város csatornázásáról. – 1991. III (1956). – 1. köt. 1 iun. Emrich Gusztáv. – 2. belek és hashártya betegségei / . : A szív betegségei / Dóczy Pál. Studii: şcoala medie şi Fac. – 1997. ing. 1997. – 447 p. . – Mv. dr. câte doi ani de studii filozofice şi de drept tot la TgM. – 1994. : Gyomor. Pesta. • Cuvântul liber. 1829. „Ordinul Muncii” cls. la Clinica de Boli interne nr. • Belgyógyászat. Publică în EME Orvosi Értesítője. medic primar (1959). 3. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Cardiologia. Lucrări publicate: . – 368 p. – Bukarest. iun. köt. – 1981. : Általános diagnosztika. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 783 p. medic. köt. – Bucureşti : Editura Medicală. – 416 p. 1951. din TgM.. medic specialist (1949). – 368 p. köt. Vesebetegségek. geodez. a vérképzőrendszer. Medicina internă. 1875. • Erdélyi magyar ki kicsoda.. : Emésztőszervek és hashártya betegségei. Orvosi Hetilap. Hirsch Alice.. : Gyomor. Decoraţii: „Medalia Muncii” (1955). apoi a continuat studiile la politehnica din Pesta. (F.

okt. . • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.. dir. UMF TgM. Activitate profesională: medic stagiar la Clinica de Oftalmologie. • Erdélyi magyar ki kicsoda. asist. preparator oftalmologie (1993-95). M.. cl I-VIII (1973-81). Industrial nr. n. dir. – TgM : Mentor. Fac. – Mv. la Lic. 1995. – 1993. EMT. nov. Biolog. medic specialist oftalmolog . emerit” (1997). Közoktatás (2000). 1997. 17. • A Kémia Tanítása 4. 18 aug. din Zalău (1976). Fac. „Bolyai Farkas” (1998-). 14 apr. köt. sz. Organizează în cadrul UCDMR curs de perfecţionare pentru prof. la catedra de microbiologie la IMF TgM (1953-64). microbiolog. 1993. okt. Referinţe: • Genersich Antal Emlékkönyv / Sub redacţia Tankó A. Lucrări publicate: • Általános és szervetlen kémia : Tesztek. (F. Este membru fondator Tehetségpártolók Baráti Köre (Ungaria. M. okt. Péter H. : Gyulai-Hyrtl.: A-K. – 6 p. Török Istvánné. – Szolnok : Kiadja Dr. a Magyar kémiaoktatásért (Ungaria. – 4. – 1896. • Romániai magyar ki kicsoda. de Chimie (1980). Magiszter (2003). 1996. Horvath Gabriella. 2003). • Tudod-e? 500 kérdés kémiából. în ştiinţe medicale cu teza: Complicaţii oculoorbitare de etiologie rinosinusala (2004). – 2000. asist. de chimie: Academia de vară Bolyai (1998-). [1979].) Internet. prof. köt.] : Maros Megyei Egészségügyi Nevlési Labratórium. 2002. 3 (1980-91). univ. UBB Cluj. şef al Laboratorului bacteriologic.Népújság. A Kémia Tanítása (1994). TgM. . • Richter Hírek 2003. 1999-00). : Hollitzer GyulaHyrtl József. la Lic. – 1996. • . 23. n. Firka (1994-95. 1997. – 2000. Dr. Megoldások. • Tizenkét év. apoi biolog principal (1964). M. în cadrul Spitalului Clinic TgM (1965-93). – 112 p.1967. „Bolyai Farkas” (1991-). – Új sorozat. Organizează Laboratorul de Micologie Medicală TgM (1971). prin corespondenţă şi HORVÁTH Karin Ursula.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.în colaborare: • Szerves kémiai feladatok / Bába Zoltán. Studii: Şc. – [1995]. – 114. (F. Hida (SJ). univ. de MedicinăGenerală (1985 91). – 1997. T. Studii: bacalaureat la Lic. n. – 1994. Preparator. concurs memorial de chimie „Takács Csaba“. – 90 p.Gen. obţine catedra de chimie prin concurs la Lic. nr 4. Membră în: UCDMR. • 50 kémiai rejtvény 1. – 2002. (F. M. – 290 p. köt. Revista de fizică şi chimie (1980. 2000. medic. • Erdélyi magyar ki kicsoda. adjunct la Lic. (1995-) UMF TgM.. – 2. pentru elevi (1995-). TgM. Fac. – 2003. TgM (1991-93). • Romániai Magyar Szó 2003.14. – 1997. Richter Gedeon Rt. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Török Istvánné. 26 iul. • Krónika. Teologic Reformat (2000-01). de Matematică Fizică „Gheorghe Şincai” (198185) la Baia-Mare. – Kolozsvár.) HORVÁTH Gabriella. şi fiz. 2002). şef de laborator. de Biologie. köt. Lic. Sajtó alá rendezte Viczián János. : [Természettudomány. 1926. Chemia (1992). : Custos. Premiat „Prof. • Romániai magyar ki kicsoda. Műszaki tudományok]. A publicat articole în Studia UBB. „Bolyai” Cluj. 1991-92). . de mat. Domenii de cercetare: fiziologia micromicetelor. 1957. până la pensionare. Lucrări publicate: • Mit kell tudnunk a rühességről ? – [Mv. 1997. medicoftalmolog. 1996. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. A fost repartizată la TgM.16. – 2003. – Szolnok : Kiadja Dr. Studii: Univ. köt. A.) HORVÁTH Gábor. 2000. de chimie. – 80 p.

univ. doc.: G-Ke. – 1. 1969. : OGYI. – 215 p. kiad. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László.) în domeniul sănătăţii publice. prof. Medic specialist la secţia de medicină a muncii a Centrului sanitar şi antiepidemic regional TgM (1950-60). Soc. 2002. A fost medic la Sfântu Gheorghe (193248). – 1952. – 2.. – 2. – Bukarest. köt. (F. Fac. Referinţe: • Tizenkét év. • Rhino-sinusalis eredetű szemészeti megbetegedések. igenist. 1931. simpozioane interne şi internaţionale. (1950-52) la catedra de igienă IMF TgM. A participat cu lucrări prezentate la consfătuiri. medic primar oftalmolog (2004-) la Clinica de Oftalmologie TgM. 2000).în colaborare: • Tudományos dolgozatok : Erdély-Pestmegye.Mv. Bedő K. Română de Oftalmologie (1993). diagnosticul bolilor retiniene. Oradea. HORVÁTH Miklós. Articolele. – TgM. Igiena etc. Soc. (F. – Kolozsvár. 4 mai 1906.. de Medicină la Cluj. 1961. • Közegészségtan. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Studii: de medicină la Budapesta. . 1982. köt. 2000. 23 iun. Bedő Károly. Română de Contactologie (1997). – Mv. univ. : Részletes közegészségtan. Műszaki tudományok]. Dienes Sándor. Studii: Lic.în colaborare: • Általános és település-közegészségtan / Horváth Miklós. Membră în Soc. obţinând diploma de medic (1931) nostrificată la Iaşi (1932). – Bucureşti : Editura Medicală. • Igiena generală şi comunală. 3. : OGYI.. – Mv. : H-K. – 2. köt. Specializări: Germania (199596). – Mv. – [1995].. Lucrări publicate: . univ. Mureş (1960-91). bursa KAAD. Domenii de cercetare: medicina muncii şi boli profesionale. conf. – Mv. 10 ian. n. – Band 1. – 2002. Lucrări publicate: • Általános közegészségtan. 1981-. – 256 p. – 1955 . – Mv.. medic. – Mv. – 563 p. – 2002. contactologie. köt. M.Wurzburg : Verlag Königshausen & Neumann Gmbh. TgM. 1951-1955 . (195768. • Igiena generală şi comunală.Participări la peste 25 congrese. – 1994. (1950). 1922. • Munkaegészségtan / Horváth Miklós. – 1951. Julius Hirschberg Gesellschaft für Geschichte der Augenheilkunde (2000). – 3. : [Természettudomány. 1972. IMF TgM (1950). studiile au apărut în Oftalmologia (1995. : Környezeti hygienia. : OGYI. Domenii de cercetare: chirurgia cataractei. • Altalános és településegészségtan / Horváth M. – 410 p. – 200 p. 2. n. bursa SOE. köt. Redactor la Orvosi Szemle. Dalnic (CV) – m.. : OGYE. Jurnalul român de patologie (1999). Maghiară de Oftalmologie (2002). 1957. la catedra de organizare sanitară IMF TgM (1946-50). • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). 2000. dr. • Mitteilungen der Julius Hirschberg Gesellschaft zur Geschichte der Augenheilkunde . boli oftalmologice de etiologie rinosinusala. al igienei muncii. Preocupări . 2000.Oameni de ştiinţă mureşeni (1998-04). 1962. Steinmetz J. Preparator (1949-50). bursa DAAD. medic primar şef de secţie de medicina muncii şi boli profesionale la Centrul sanitar şi antiepidemic al Jud. : Munkaegészségtan. • Közegészségtan. Hobby-uri : călătorii. asist. pensionare). Germania (1999).. 1934. Revista medicală. Soc. köt. – 289 p. medic. Germania (1997). la Oradea (1941). . Steinmetz József. – Mv..) HORVÁTH Pál. Română de Ultrasonografie Oculară (1994). M. Revista română de chirurgie rinosinusală (2004). prof. – 1991. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.

• Stereometria desemnativă. (F. VII şi VIII). • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. • Date statistice referitoare la gimnaziul grecocatolic din Blaj. (1973). 17. Horváth Tibor. Ajtay Mihai. Năsăud şi Bistriţa. Studii publicate în: Revista de igienă. prof. III. • Geometria / Hossu Iosif. unde în 1873a fost hirotonit preot. Lucrări publicate: • Geometria desemnativă. colaborează la publicaţii locale. Gyógyszerészeti Értesítő. Domenii de cercetare: incompatibilitatea medicamentelor. „ordinar” calitate în care va preda matematica şi fizica. kiad. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). – 2. • (A. Horváth Tibor. 1960. Farmacist emerit (1974). Lucrări publicate: . : A-K. Farmacia. Distincţii: Ordinul şi Medalia „Meritul Sanitar“ cl. – [Mv. 1888 este numit în funcţie. M. teologice la Blaj. de băieţi (1892-1909). canonic la fundaţiunea regească.. Ajtay Mihály. – Mv. Lucrări publicate: • A króm által okozott foglalkozási betegségek megelőzése. 1. 1986. – Blaj. E.Biblioteca Judeţeană Mureş conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale.. – 133 p. – 1991. – Blaj. – TgM. Sânmartin (HR). jan. Farmacist principal. Dr. 1978. • Fizica (pentru cls. – Mv. Publică în Orvosi Szemle. köt. – 1. 1974. iar la 24 iul. Revista Medicală (1955). – Blaj. n. în ştiinţe farmaceutice (1971). • Planimetria constructivă. orvos– és (F. 1923. Referinţe: • Tett. – Blaj. Horváth Tibor. Îşi începe studiile superioare la Cluj. La 28 iun. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. la Cluj. – Blaj. 1940. Studii: primare la TgM. sa. – Vol. Iosif. al lic. – Bucureşti. – [1995]. M. 1888 este instalat canonic în capitolul mitropolitan din Blaj. A fost farmacist în farmacii particulare (1946-49). din Seghedin (1946). de matematică şi fizică. lic. Ajtay Mihály.) HORVÁTH Tibor. sa.]. – Bucureşti. sz. 1981-. .în colaborare: • Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol Csedő. köt. • Tett 3 . : OGYI. • A Hét 1985. : OGYI. 1850. Referinţe: • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. 2 nov. în 1874 este chemat la Blaj şi numit prof. 1977. – [1995]. Un an este paroh în Turda. 1956. 1887. dobândeşte şi alte funcţii onorifice şcolare şi bisericeşti. 1887. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1975. n. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. 1 din TgM (1949). şeful Farmaciei nr.: G-Ke. microbiologie şi epidemiologie (1954). – 111 p.) Milaşul Mare (CJ) – m. 1936.1996. • Prevenirea şi combaterea intoxicaţiilor cu substanţe insecto-fungicide. sa. farmacist. Viciu. 2 [D-K]. – Bukarest. dar obţine diploma de farmacist la Univ. – TgM : IMF. 1989. – 2. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1888. . devine dir. – 165 p. Vörös Zászló.) HOSSU. – Blaj. T. sz.

(1964-71). inspector în Ministerul Minelor. descoperirea a noi resurse miniere. • Ungheni – 735. (1974-80). prof. IMF Cluj (1950-56). Activitate profesională: medic de medicină generală cu profil stomatologic. • Clujeni ai secolului 20. în medicină cu teza: Contribuţii la aplicarea compuşilor macromoleculari acrilici autopolimerizabili în stomatologia ortopedică (1970).. precum şi alimentarea cu apă potabilă a oraşelor Turda şi Aiud. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). Circumscripţia Sanitară Ilia (1956-62). „Om al anului 2000” acordat de către ABI. unde fondează o colecţie de mineralogie şi arheologie (-1946). Cluj. literatură. pescuit. (1980-). asist. 1906. (A. şef de lucrări (1971-74). a realizat 3 filme didactico-ştiinţifice despre protezare totală imediată.Oameni de ştiinţă mureşeni I Dumitru. Reîntors în ţară. Stomatologică Internaţională. prof. Papiu Ilarian” TgM (-1928). cercetător ştiinţific. Asoc. la Cluj. univ. TgM. univ. Uniunea Medicală Balcanică (1974). Dr. de lic. – Cluj. prof. doc. din Cluj. 1958. comitetul de redacţie al Revistei Naţionale de Stomatologie şi al Revistei Aesculap Iaşi. decan al Fac. Lic. 1957.în colaborare: • Studia Universitatis Victor Babeş et Bolyai. Studii: primare în localitatea natală. – 1994. „Al. a elaborat numeroase rapoarte privind resursele de gipsuri. prof. 1999. carieră didactică în cadrul IMF TgM. 91. de geologie (1946-59). Serie II. – Ungheni. la Orăştie. Obţine distincţia „Prof. Uniunea Naţională a Asoc. medic stomatolog. „Magna cum laudae” cu teza: Contribuţii la cunoaşterea cretacicului superior în regiunea Geoagiul de Jos (Hunedoara) şi Valea Vinţii (Alba) (1945). Lucrări publicate: . Fasciculus 1. . univ. Stomatologilor. – p. Serie II. Geologia. 1929. 1990-91. Geologia. 23 mai 1957. T. catedra de geologie a noii Fac. „Al. – 1964. • Studia Universitatis Victor Babeş et Bolyai. univ: n. evidenţiat” (1981). Referinţe: • Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geographia. 1976). conducător de doctorate (1990-). la Seminarul Ped. Geographia. cons. IEREMIA. Fasciculus 1. 76. Domenii de cercetare: contribuţii în tehnologia executării de proteze fixe şi adjuncte în protetica dentară fructificate prin 9 inovaţii brevetate. Hobby-uri: muzică. – p. tardivă şi conjunctă. Revista Medicală TgM (1968-89. – Cluj. univ. Index Alphabeticus 1956-1963. preparator (1962-64). din care 93 au fost publicate în reviste de specialitate: Revista de Stomatologie (1966-67. Ungheni – m. 1994-99). geolog-paleontolog. univ. Dicţionar esenţial. de Geologie-Geografie (1948-50). univ. „Mircea cel Bătrân” (1941-45). geolog şef. Lic.Membru AOŞR..) IACOB. 1991). Dr. 2000-02). „Diplomă de onoare” pentru contribuţii deosebite în domeniul proteticii dentare. 1985). Revista de Medicină şi Farmacie UMF TgM (1992. Revista ORL (1986). la disciplina şi Clinica de Protetică dentară. Revista Psihiatrie (1986). • Liceul „Al. acordată de International Biographical Centre Cambridge – Anglia (2000). Papiu Ilarian” TgM (1945-49). argile refractare în bazinul carbonifer din Valea Almaşului. Studii: Lic. Specializări: Franţa (1978). 17 iul. 1 febr. Membru în Federaţia Dentară Internaţională (1972). al Centrului de Gaz Metan Mediaş. 1969-74. 225-232. Ştefan Lucian Anton. Domenii de cercetare: legate de realităţile stratigrafice din Munţii Mureşului. Clujul Medical (1972-73. autor a peste 250 de comunicări ştiinţifice susţinute în ţară şi străinătate. Fac. n. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. Revista Stomatologia Mureşeană (1987-88. a fost prof. în 1932. şef de promoţie. de Ştiinţe Naturale din Nancy şi Paris (1928-32). – 2000. prof. Paris (1973). prezentate la congrese naţionale şi internaţionale. conf. şef al catedrei de geologiepaleontologie (1946-57).

Bratu. an XIII. P. morfofiziologie şi morfopatologie / D. medic la Budapesta (1893). – Bucureşti : USSM. 15 mart. Bratu. de Medicină Generală. apoi doc. Fac. – Bucureşti : USSM. TgM – m. Autor a 339 comunicări şi 165 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate. (A. nr. univ. conducător de doctorate. decan al Fac. Brânzeu. 1988. Studii: univ. chirurgie musculară periferică şi chirurgie hepato – bilio . • Determinanţii funcţionali ai sistemului Elemente de ocluzologie. 24 mai 1870. 1977. Paris. 2001. 1983. univ. • Gerontognaprotetică / Lucian Ieremia. – Timişoara : Facla. 1983. an XIII. 7. 1985. Berlin. şeful Clinicii de Chirurgie Timişoara. Cerghid – m. – TgM : University Press. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Şt. 1975. 1987. • Metodologia de examinare în protetica dentară / Lucian Ieremia. univ. al Clinicii de Urologie din Budapesta. 12 filme ştiinţifice. 2001. şef de clinică. univ. 1984. – vol. 1999. an XII. la Budapesta. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. köt. . Uram-Ţuculescu. – Bucureşti : USSM. 2 febr. (A. 22. – Bucureşti : Editura Academiei. 1931. • Cuvântul liber. – 188 p. Calaghera. 2001. C.în colaborare: • Curs de chirurgie generală / Sub redacţia prof. doc. univ.. al Spitalului Jud. dir. p. • Funcţia şi disfuncţia ocluzală / Lucian Ieremia. Referinţe: • Cuvântul liber. parcurge toate . – 1975. T. Lucrări publicate: • Ghid terapeutic în bolile cardio-vasculare. Membru în Soc. S. n. – Timişoara : Facla. 9 aug. prof. • Angiografia în practica medicală / P. înmormântat la Cerghid. nr. Budapesta. 1994. chirurg urolog. D. academician (1943). al secţiei V IGNAT. : OGYI. medic chirurg. 5 videofilme. 2000.. preş. stomatognat. n. A fost ales membru corespondent al Academiei Maghiare de Ştiinţă (1936). Lucian Ieremia. Cseh Zoltán. • Tehnici dentare speciale de protezare totală / Lucian Ieremia. • Cuvântul liber. nr.. – [1995]. – 1983. – 232 p. Studii: Lic. A lucrat a Budapesta ca asist. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. G. dr. Petru. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. 52. 1981. – Budapesta. Ignat. Română de Flebologie. – Timişoara : Signata. – 252 p. Timişoara. dir. p. de Medicină Generală din Timişoara (-1957). – 1..) treptele ierarhice până la prof. 2000. 1979. 1-2. p. – Timişoara : Signata. Ioniţă Dociu. 10. P. 2. Venera Mocanu-Bardac. prof. – Timişoara. „Al. – Timişoara : Facla. 2000. – 355 p. Răsplătit cu multe distincţii profesionale şi cu titlul de „Cetăţean de onoare al oraşului Târnăveni” (1995).pancreatică. – Bucureşti : USSM. 31 ian. 21 mart. S-a specializat în chirurgie (1898). ocupând posturi şi funcţii diverse până la medic primar. iar în învăţământul medical univ. – Vol. 1985. Mioara Chirilă. dr. Brânzeu. de reputaţie internaţională în flebologie.în colaborare: • Protetikai fogászati propedeutika / Ieremia Lucian. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. • Clinica medicală. Crişan. Meda Negruţiu. Fordította Cseh Zoltán. Îşi desfăşoară activitatea profesională în Timişoara. diploma de dr. 6 aug. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. 155. • Curs de patologie chirurgicală / Petru Ignat.. – 304 p. medic urolog. • Insuficienţa venoasă cronică a membrelor inferioare. prof. Sahia” din Târnăveni (-1949). Timişoara. – Mv. Gavrilescu.Biblioteca Judeţeană Mureş Lucrări publicate: . 1984.) ILLYÉS Géza. – Bucureşti : Editura Medicală. – Bucureşti : Editura Medicală. T. • Chirurgia sistemului venos al membrelor inferioare.. 1951.

: Iacob JánosJürkéné. 1940. • Tapasztalatok a vesesebészet köréből. ref. • Mulhatlanul szükséges-edictul a kötjelek használata a szóelválasztásoknál : Vélemény és indítvány. 1899. Ref. – 3. – 2.. – Új sorozat. 1911. Ferencz József és felséges királyasszonyunk Erzsébet ezüst mennyegzője emlékére 1879. 2003.Oameni de ştiinţă mureşeni (1949-51). – Budapest. Tipografia a fost cumpărată de Col. ápr.) IMREH Sándor. – Budapest : Magyar Sebésztársaság. 1932. – Mv. • Urológiai jegyzetek / Illyés Géza előadásai alapján összeállította Bajusz Mihály és Schulcz Ágost. din TgM (1844). 2002. Împreună cu judecătorul Nagy Lajos şi cu Fogarasi Rudolf a înfiinţat o tipografie la TgM (1865). köt.London. A publicat amintirile din revoluţie [Visszaemlékezések az 1848-49. – Budapest. • Special Urology. n. • Erfahrungen in der Nierenchirurgie. • Miképen lehetne segíteni az általános iparos osztály jelenlegi nyomasztó helyzetén hazánkban? – Mv. • Az urogenitális szervek tuberkulózisa. köt. • Urológia : Gyakorló orvosok és orvostanhallgatók számára. o piesă de teatru [Akik egymásnak vannak teremtve (1884)]. 1885. – Mv. 1937. Melly Béla. 1906. szabadságharczra Erdélyben(1880). köt. Előszóval ellátta Illyés Géza. – Budapest. 24. – Budapest. : Iczés-Kempner. Mathematikai és Természettudományi Értesítő. : H-K. A fost angajat de Kali Simon la tipografia Col. • A marosvásárhelyi ev. – Berlin. – Piliscsaba – Budapest. o antologie de poezii [Koszorú felséges királyunk I. A luat parte la revoluţia din 1848-49. în 1867 şi Imreh a devenit şeful acesteia. köt. 1830. 1715-1944 / Dörnyei Sándor . Században. 1917. Orvosképzés etc. : I-P. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. Soc.. mint segédek küzdenek. • Az urológia tankönyve. – 15. Urologică din Franţa (1908). Elischer Ernő. • A Magyar Sebészet 30 éve / Szerk. rész. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. tipograf. – Budapest. 1943.. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. (F. 1901-1910 / Petrik Géza. din America (1910). . • A vesekőről. – Mv. – 561-1040 p. : Jelesebb költőink műveiből összegyűjtött anthológia]. 1912. – 73 p. TgM. din Argentina (1930). • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. 1885. . : A-K. – 397 p. membru în Soc. din Germania şi din România (1932) A publicat în limba maghiară şi în limbi străine. – 1. Aşchileu Mare (CJ) – m. – Budapest. – 5. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1889. preş. . – Budapest. Sajtó alá rendezte Viczián János. Lucrări publicate: • Gyakorlati utasítások a magyar nyomdász fiatalság számára és kimutatása azon nehézségeknek. – Mv. – Budapest : Singer és Wolfner kiadása. 1895. Medicilor din Budapesta (1939-42). – 1897. Ref. • A magyar orvostörténeti irodalom. köt. – 3 vol. Fordította Illyés Géza. •A belgyógyászati vesemegbetegedések sebészeti kezeléséről. – 2. Lucrări publicate: • Ureter-catheterezés és radiographia. évi szabadságharczra Erdélyben (1882)]. – 2002. 1901. 25 t. precum şi studii de specialitate despre munca tipografică. 1912. amelyekkel úgy a nyomdatulajdonosok. 1913.. M. 1880. 25 dec. • Mit tettek régi hitfeleink a marosvásárhelyi várbeli ref. – 1993. templom oronygombjába a XVII. după care a lucrat în tipografii din Cluj şi Budapesta. Budapest : Pesti Lloyd – Társulat könyvnyomda. peste 100 studii din domeniul chirurgiei rinichiului şi al prostatei în Orvosi Hetilap. Referinţe: • Magyar könyvészet. 1879. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 11 apr. – Budapest.. Emlékek az 1848-49. 1921 / 1923..în colaborare: • A sebészeti műtéttan alapvonalai / Írta Zuckerkandl Ottó. főtanoda ujonnan berendezett könyvnyomdájának mutatványkönyve.

inspector de mediu. • Valori ale rezervaţiei peisagistice : Defileul Mureşului Topliţa – Deda. Defileul Mureşului Topliţa – Deda : cerinţele comportamentului ecologic în zona protejată. – TgM : Lyra. Lucrări publicate: • A mágnes elmélete a mindenségbeli általános vonzerőnek természetéből kimagyarázva a magyar orvosok és természetvizsgálók ötödik nagygyűlésének emlékéül. în ştiinţe medicale. 1981-. 15 aug. ifj. dr. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. n. medic de circumscripţie la Poiana Vadului (AB) (197879).) INCZE Árpád. geograf. 7 mart. la UMF TgM. Roumanian Journal of Internal Medicine. Int. A INCZE . • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1996. – 1897. Orvosi Szemle. (F. Erdélyi Gazda. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Sf. Naţională Română de Ştiinţa Solului (1968-82). Studii postuniv. Ghidfalău (CV) (1951-58). Gheorghe (1958-62). Membru în Soc. A fost membru în Soc. A publicat peste 25 de articole. Falvak Dolgozó Népe. de Mineralogie din Jena şi în Soc. Szinnyei József. – Bukarest.Budapest. Domeniul de cercetare: cardiologie. prof. de Biologie-Geografie (1962-67). 1996. cărţile. asist. Oficiul Jud. univ. respectiv nr. M. Şi-a publicat studiile în American Heart Journal. Lucrări publicate: • Omul şi mediul înconjurător : caiet de lucru pentru elevi. 1951. Jurnalul Român de Diabet şi Boli Metabolice (2000). 1996). 199899. 1878. 1783 – m. la Timişoara (1986). ştiinţele naturale şi agricole. Revista de Medicină şi Farmacie Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1995. – Kolozsvár : nyom. – TgM : Lyra. – 216 p. Oficiul de Gospodărire a Apelor TgM (1982-90). 1 (1975-78). EME Értesítője. 2000.în colaborare: • Harta pedologică a judeţului Mureş / Incze A. – 2000. n. TgM. Tilsch János. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. univ. • Maros megye : Útikönyv. medic cardiolog. de Botanică din Altenburg. – 1999. – 1979. protecţia mediului înconjurător. 1994. Medie nr. Activitate profesională: pedolog. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – TgM : Rhododendron.) Sándor. – Miercurea-Ciuc : Pallas Akadémia Könyvkiadó. az ev. Şc. Roum.. : Iczés-Kempner. n. 1845.: G-Ke. Rev. şef de lucrări (1992-). Clinica de Boli Interne nr. în reviste de specialitate: A Hét. – 5. – 1. Hajdu Erzsébet. Medic la Clinca de Boli Interne nr. 1996. majoritatea cu caracter de popularizare. 6 broşuri ocazionale.Biblioteca Judeţeană Mureş (F. Agenţia de protecţie a mediului TgM (1990-). köt. UBB Cluj. conf. – 1991. 1997). Neuropahien im Dialog (2000). Gheorghe (CV). – 16 p. Distins cu diplomă de onoare şi medalie. acordate de MAPPM (2000). Cluj. Clinica (Iaşi. • Cunoştinţe despre mediu : pentru elevii din învăţământul preuniversitar / Incze Árpád. Orvostudományi Értesítő (1995-03). – 100 p. 3. – 2. Este autorul a 8 studii de specialitate. 1994. (1979-92) la IMF. Studii: IMF TgM (1976). şi alţii. univ. Revista Română de Medicină Internă (1992. – 344 p. köt. Alexandru. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1944. – 1997. obţinând diploma de hidrolog. 1853. 2002-03).) INCZE Ferenc. 1999. 1. • Rezervaţia peisagistică. Med. Gen. . hidrolog. – 16 p. – TgM : Rhododendron. publicate în Ungaria şi Cehoslovacia. Revista Medicală Naţională (1998). Bolas Árpád. 1 pl. de Studii Pedologice şi Agrochimice. TgM (1968-82). consilier la Curtea de Apel a Scaunului Mureş. 1999. • Maros megye : útikönyv. • Erdélyi magyar ki kicsoda. hidrolog. Hobby-uri: lectura. T.. Előre Népújság.és könyomó betűivel.. Medicină Internă (2004). Quelle. M. 26 oct. – 150 p. Fac. – 344 p. 4. Romanian Journal of Internal Medicine (2004). Domenii de cercetare: ştiinţa solului. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. ref. köt. Studii: Şc. Dr. Sf. (A. (1998-99). főoskola könyv.

Kardiológia / Szerkesztő dr. Ing. (F. A publicat în A Hét. medic specialist medicina familiei la Centrul de Referinţă pentru Sănătatea Reproducerii şi Planificare Familială TgM (1994-04). – Mv. – 139 p. 2000. ing. : OGYI. 2002. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. n. zamatok. German din Reghin şi a luat bacalaureatul la Col Ref. Română de Cardiologie. conferinţe. Balatonfüred. 1999. ing. conf. preparator (1948-51). • Kardiológia és angiológia. com. – 1991. – 207 p. • Nephrologia. medic. 1985. Bucureşti. Gheorghe. Chimica Cluj până la pensionare (1952-64). – TgM : UMF. n. aparat Doppler pentru măsurarea circulaţiei periferice (1982). 7 oct. com. univ. 1. Domenii de interes: planificarea INCZEFI Lajos. • Erdélyi magyar ki kicsoda.în colaborare: • Belgyógyászati útmutató / Incze Sándor. Sf. – 1. Bianca Indig. Lucrări publicate: • Micropotenţialele cardiace.Kolzsvár-Napoca: Dacia. – 284 p. Lucrări publicate: . Dr. Satu Mare. Istanbul. 1967. Spitalul Clinic Jud. – Mv. şef la Fabrica de ghete Dermata Cluj (1930-45). Mihaela-Liana. – 2.) • Izek. inginer chimist. – 2001. TETT. Reghin – m. Invenţii: aparat pentru măsurarea gradului de ionizare a aerului (1981). : OGYI. Craiova (1987-90). – [1995]. – Bucureşti: Editura Medicală. medic de medicină generală. – 96 p. – 1. Cluj. – 135 p. semnificaţie prognostică şi implicaţii terapeutice : Teză de doctorat. univ. Gheorgheni. de Medicină Generală (1981-87). – Mv. Budapesta. chimist la IP Budapesta (1927). A obţinut diploma de ing. Braşov. 1 TgM (1992-93). – 232 p Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. la Fabrica de Zahăr Bod (1927-30). Teleşti (GJ) (199192). la Coop. Odorheiu Secuiesc. Sinaia. Brassai Zoltán. Timişoara. M. – 387 p. • Cum tratăm stările de deshidratare acută la copil / Gh.) INDIG Bianka. 1955. 1959. Teoretic „Unirea” TgM (1970-74). köt. Studii: Lic. în medicină cu teza: Literatura de balneo-climatologie din ţinuturile româneşti în secolul al XIX-lea (1995). . Zalău. congrese naţionale şi internaţionale: TgM. asist. (1922). 1980. 16 mart. illatok: Fűszernövényeink és felhasználásuk. Clinica de Boli Infecţioase nr. 2000. • Dicţionar explicativ de cardiologie românmaghiar = Román magyar kardiológiai értelmező szótár / Incze Alexandru. Boga Ferenc. rész. • Belgyógyászat. ?. • Gyermekgyógyászat. : Impress. 1975. – 2000.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. A urmat cursurile liceale la Lic.Oameni de ştiinţă mureşeni prezentat comunicări la simpozioane. şef la Fabrica de ghete Braşov (1948-52). Specializări la Münster (1995). orvos– és (F. 1995. Bolboşi (GJ) (1990-92). – Kolozsvár. Cluj. 1993. ing. – Mv. – TgM : UMF. şef lucrări (1963-68). IMF TgM. Magyar Kardiológiai Egyesület. M. 1903. Frigy Attila. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. . posibilităţi de detectare neinvazivă. Activitate profesională: medic stagiar. Fac.. Lucrări publicate: .) IONESCU. : OGYI. Kolzsvár-Napoca: Dacia. – 133 p. (1969-77) la IMF şi Clinica de Pediatrie TgM. nr. (1952-62). medic de medicină generală. • Vegyészeti barkácsoló. köt.Budapest: Springer Orvosi Kiadó Kft. • Tizenkét év. – 400 p. (F. – Bukarest. 1981-. M. din TgM.: G-Ke. . Miskolc. – 1997. Puskás. Membru în Soc. Domeniul de cercetare: tehnologia prelucrării plantelor de condiment. medic pediatru. 1999. – 1955.

• Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ / M. Specializări: TgM (2002). 1999. 1 TgM. • Embriologie umană şi antropologie. Ionescu. Viaţa medicală (1962. Referinţe: Baza de date BJM. fapte. catedra de anatomie umană. Craiova – m. regiunea Bacău (1965-). . membru activ în Academia din New York. Ionescu. Anatomischen Anzeiger (1962-63).în colaborare: • Osteologie / M. Farmacia (1968). anatomist. Hobby-uri: muzică. • Medici şi medicina caracaleană în secolul al XIX-lea / Mihaela-Liana Ionescu. Dr. Acta Anatomica (Basel) (1961). T. călătorii. asist. Bucureşti (1997). după pensionare. Clinica Chirurgicală nr. 1966-71. Mihaela-Liana Ionescu. Fac. – Craiova : Dova. 1995. regiunea Bacău (1960-62). reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. univ. semnează articole publicate în Cuvântul Liber. univ. – 70 p. (1952-54). Mihaela-Liana Ionescu. 1973). univ. de Ecobiotehnologie Medicală şi Chimico-Alimentară. istoria medicinii. – Craiova : litografie. Revista Medico-Chirurgicală Iaşi (1959. chirurgia experimentală şi clinică. a participat la numeroase congrese. Institutul Român de Învăţământ Superior Ecobiotehnologic „Danubius – Romanaţi – Caracal” (1992-96). – 1994. 28 oct. Chirurgia (1958. • Anatomia umană. – 275 p. medic. autor a peste 120 de lucrări ştiinţifice publicate în volume şi reviste medicale: Clujul Medical (1957-60). decan. disciplinei de anatomie topografică şi chirurgie operatorie (1954-60) şi concomitent şeful disciplinei de anatomie la IMF Cluj. prof. Craiova (1972-). medic specialist chirurg la Clinica Chirurgicală I Cluj (1960-). Fac. 1962. „Titu Maiorescu” Aiud (1938-46). Mihaela-Liana Ionescu. şef de lucrări. Craiova (DJ). M. 1973). univ. 1993. univ. Ionescu. 1996. univ. 1972). Domenii de cercetare: anatomia. de Medicină Naturistă „Victor Gomoiu” Craiova (1991-98). şeful disciplinelor de anatomie şi fiziologie. • Istoria ginecologiei şi a sexualităţii feminine / Anca Pătraşcu. la Fac. şef al IONESCU. prof. Cor et Vasa (Praga) (1969). 24 de Ore Mureşene. iatroistoric. IMF TgM. Membru emerit în AŞMR (1996). 1965). şef de problemă-chirurgie pentru raionul Moineşti. 1961-62. Fac. 1998. Revista de Morfologie Normală şi Patologică . limbi străine.reflexoterapia. Spitalul Unificat din Comăneşti.) Mihai. medic stagiar (1952-60).. – Craiova : Oltenia. evoluţie. 1964. Lucrări publicate: • Literatura românească de balneo climatologie în secolul al XIX-lea. asist. prof. – Anatomia şi anatomiştii din secolele XVIXIX / M. Fac. de Medicină Naturistă „Victor Gomoiu” Craiova (1997-99). – Vol. catedra de anatomie umană. a colaborat la întemeierea Muzeului de Istoria Medicinii şi Farmaciei de la Craiova (1974). de Farmacie şi Fac. 1992. medicina alternativă. Lyon Chirurgical (1964). 2. şef de lucrări.. 1966-73). de anatomie la Fac. Revista de ObstetricăGinecologie (1964). urgenţe medico-chirurgicale. – Bucureşti : Editura Naţional. medic primar chirurg (1961-). – Craiova : Fac. 8 apr. chirurg. de Farmacie. n. de Stomatologie. Pediatria (1963). Ionescu. de Medicină. Revista Medicală TgM (1958. 1962-68. SUA (1997).. – 68 p. Orvosi Szemle (1965-71. – 92 p. primul prof. N. de Ecobiotehnologie Medicală şi Chimico-Alimentară. idei. conf. 1928. IMF TgM (1970-72). – 204 p.Biblioteca Judeţeană Mureş familială. în medicină cu teza: Cercetări morfologice şi experimentale în problema transplantării rinichiului (1967). 1994. Mihail. – Caracal : Fac. Acta Urologica Belgica (1967). autor şi coautor a 16 studii ştiinţifice publicate în volumele unor congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale. iatroistoriografia. – 372 p. Mihaela-Liana Ionescu. Studii: Lic. Univ. Activitate profesională: preparator univ. catedra de anatomie. (A. medic primar chirurg. de Medicină Cluj (1946-52). (194852). Recurs (1998-00).

embriologie umană şi noţiuni de antropologie : curs. 1972. – 256 p. 1974. – Anatomia şi anatomiştii din Antichitate şi Evul mediu. – 389 p. . a III-a (1971). din Craiova. – 141 p. – Craiova : Reprografia Univ. din Craiova. Fac. Elveţia. 1975. Cons. „Diploma pentru merite deosebite în activitatea de Cruce Roşie”. 1973. – 1973. T. Ionescu. • Anatomia omului – viscere. Bulgaria (1974). 1975. Archivos mexicanos de anatomia (1972). • Anatomia organelor genitale. din Craiova. – 237 p. – TgM : IMF. 1971. Panamericană de Anatomie. Leningrad (1970). membru în comitetul redacţional al Revue Roumaine de Morphologie et du Physiologie. – 126 p. Revue d’ Histoire de la Pharmacie (1969). 1969. Crucea comemorativă a celui de al II-lea Război Mondial (1992). • Curs de chirurgie operatorie. 1974. Distins cu „Diploma de Merit” la absolvirea IMF Cluj. – 335 p. Ionescu. pentru studenţii Fac. Italia (1971). – 1954. Lucrări publicate: • Întemeietorul anatomiei umane moderne Andreas Vesalius Bruxellensis. – TgM : Tipografia TgM. din Craiova. – Craiova : Editura Scrisul Românesc. Barbu. – TgM : IMF. . 1973. Ionescu. • Curs de artrologie / M. – Craiova : Editura Litera. 1975. Ionescu. din Craiova. sport. Ulmeanu. din Craiova. – Craiova : Reprografia Univ. – Craiova : Reprografia Univ. „Ordinul Muncii” cls. membru de onoare în Soc. 1974. – Craiova : Reprografia Univ. • Anatomia măduvei spinării / M. 1991. fapte. din Craiova. Mexic (1976-). – Craiova : Reprografia Univ. Medalia de argint „Andreas Vesalicus” a Soc. – 164 p. – 49 p. – 206 p. • Anatomia meningelui şi vascularizaţia sistemului nervos central / M. 1971-72). – Craiova : Reprografia Univ. • Căile de conducere ale sistemului nervos central. – 137 p. 1. – Craiova : Reprografia Univ. – Craiova : Reprografia Univ. 1973. 1974. Belgiană de Urologie. DJ. – 112 p. – Craiova : Reprografia Univ. • Istoricul anatomiei umane moderne. 1974. – Craiova : Reprografia Univ. al Secţiei de Morfologie Normală şi Patologică. Internaţională de Istoria Medicinei (1974-). Ionescu. • Morfologia funcţională a dinţilor. – 86 p. USSM. – 1958. Franţa. Drăgoi. • Embriologie umană şi noţiuni de antropologie / M. Şt. Soc. – Craiova : Reprografia Univ. Soc. Stomatologia (1970). 1974. Traşcă. de Ştiinţe Morfologice. M. – 315 p.în colaborare: • Curs de chirurgie operatorie. Ionescu. – 74 p. Asoc. – 250 p. D. Întemeietor şi preş. – Craiova : Reprografia Univ. • Anatomie umană. Mexic. – Craiova : Reprografia Univ. Ionescu. din Craiova. din Craiova. Specializări şi excursii de studii: Bucureşti (1959). Barbu. Craiova (1990). – Vol. Naţional al Prof. • Elemente de patologie şi urgenţe medicochirurgicale : curs. – 1973. D. evoluţie. • Anatomia organelor de simţ şi căile de conducere ale sistemului nervos. D. • Osteologie : curs. Română de Istoria Medicinei (1997). Hobby-uri: călătorii. – 400 p. – 156 p. • Dicţionar de anatomişti. de Farmacie : curs. – Craiova : Reprografia Univ. Mexicane de Anatomie. – 65 p. de Medicină Naturistă „Natura Sanat”. din Craiova. din Craiova. • Osteologie : curs. Şcheau. • Angiologie / E. • Patologia sistemului cav inferior. 1972. Curcă. – 1957. – Craiova : Editura Scrisul Românesc. • Miologie : curs. Ulmeanu. • Anatomia organelor genitale şi topografia bazinului şi perineului / M. Soc. – 83 p. de Medicină. din Craiova. • Lecţiunile de anatomia şi fiziologia omului. idei. D. M. Ionescu. 1971. din Craiova. Soc. 1987. • Anatomia topografică : curs. 1973. International Commitee on Cadavers for Medical Education. – 114 p. muzică clasică.Oameni de ştiinţă mureşeni (1969. • Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ / M. din Craiova. Belgia. – 1973. Mexicană de Anatomie. • Artrologie : curs / M.

Univ. nr. farm (1882) şi devine prof. Cluj. – Anatomia şi anatomiştii din secolele XVIXIX / M. Sâmpetru de Câmpie (1942-48). Cotulbea. . 2. – 5. Ped. doc.) IONESCU. În problemele de tehnică a calculatoarelor electronice s-a specializat la Londra şi Paris. n. 1992. 1934 Sâmpetru de Câmpie. 1855. „Al. Ionescu. • Anatomia capului / M. – 372 p. Dr. Din 1969 este ing. – An 12. – Craiova : Editura Litera. TgM. Papiu Ilarian” TgM (1961). n. – 1993. electromecanic în specialitatea calculatoare electronice la Centrul de Calcul „Tractorul” din Braşov. – Vol. -în colaborare: IUŞAN. 1983. T. – 15. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 13 aug. T. farmacist. Odorheiu Secuiesc – m. kiadásához : Orvosés gyógyszerésznövendékek használatára a tiszti orvosi vizsgálatra készülők igényeire és a gyógyszertárosok vizsgálatára való tekintettel / Issekutz Hugó. – 275 p.în colaborare: • Gyógyszerismeret magyarázó szöveggel a magyar gyógyszerkönyv 2. de medicină la Cluj (1876). – 1897. 1999). Sajtó alá rendezte Viczián János. Lőte József egyetemi tanár átnézte és előszót írt.Biblioteca Judeţeană Mureş • Momente din trecutul medicinii.) • Proiectare asistată de calculator a sistemelor electronice. Fac. – Cambridge. n. – p. • Medici şi medicina caracaleană în secolul al XIX-lea / Mihaela-Liana Ionescu. köt. ing. Mihaela-Liana Ionescu. Referinţe: • Dicţionar de anatomişti / M. Reghin (1949-53). Ionescu. 1992. Mihail. M. fapte. 1915. M. 1882. – Bucureşti : Editura Medicală. – 1977. Jakabházy Zsigmond és Nyiredy Géza társaságában. – Új sorozat. – Craiova : Aius. England. – Kolozsvár. . : Iczés-Kempner. Ionescu. – Caracal : Fac. Lucrări publicate: • Tanulmányok a naphtalinnak többszörös helyettesítés által nyert származékairól. electromecanic. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Zaharie Dragoş. Studii: Lic. – p. evoluţie. de Medicină. 1995. Babeş Cluj. – Craiova : litografie. 23 iun. Studii: Şc. fizician. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. 19 ian. Univ. Referinţe: • Liceul „Al. (1892). Gen. 15 febr. – (Teză de doktorat). cu teza: Contribuţii la studiul antenelor electrice mici şi active (1981). – Craiova : Dova. 213 (29 oct. • Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ / M. Mihaela-Liana Ionescu. Vasile. 1998. 1895. Dr. 95. – Ediţia 26. cu teza: Studiul proprietăţiilor magnetice a unor aliaje pe bază de elemente de . univ. – Kolozsvár. – 1988. • Osteologie / M. • Cuvântul Liber. 1985. Studii: la Sighişoara. de Ecobiotehnologie Medicală şi Chimico-Alimentară. de Matematică şi Fizică (1953-57). Şc. prof. – 92 p. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – 1994. – 70 p. – 1983. Sărmaşu (1948-49). Ionescu şi alţii. Lucrări publicate: • Contribuţii la studiul antenelor electrice mici şi active : teza de dr. • 2000 Outstanding People of the 20th Century. • Dictionary of International Biography. – IPB. 1994. dr. 1981. : Iacob János-Jürkéné. (necrolog) (A. A fost dr. Gen. • Omagiu Victor Papilian. Ionescu.G. Ionescu. 1314. • Retrospective medicale / M. 146 + foto p. 1996. Radu Ionescu. N. T. Mihaela-Liana Ionescu. Radu. köt. (F. 1997. – 1994. Ionescu. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1991. – Craiova : Fac. Şc.) ISSEKUTZ Hugó. idei. • Antene active şi adaptive / Edmond Nicolau. farmacist în TgM (1876-1914). (A. 96. 1943. • Embriologie umană şi antropologie. • Anatomia umană.

univ. • Fizica şi viitorii studenţi. – 138 p. Pop.I. . 1989). 1915. Hobby-uri: excursii. 1989). Lucrări publicate: . A publicat articole şi studii în reviste de specialitate: Phys. Asoc. (1964). Constantinescu. – 126 p. • Who’s Who în România. Soc. Romanian Reports in Physics (1995). • Fizică pentru admiterea la facultate / V. Stanci. 1996. n.I. • 365 întrebări din fizică pentru testele grilă la Admiterea 1992 / V. – Petroşani : Litografia IMP. 1976. – Timişoara. Română de Istoria Farmaciei. 1981-84. asist. • Matematică. I.în colaborare: • Fizica – lucrări de laborator / V. – 40 p. aplicaţii ale laserelor. din Simeria (HD) (1957-74). şef de lucrări. Somlo. – Petroşani : Litografia IMP. Lic. Petroşani (1990-). – Petroşani : Litografia IMP. Magnetohydrodynamics (1997). • Fizica în laborator. I. senzori fluidomagnetici. Transactions on Magnetics (1994). Academia Internaţională de Istoria Farmaciei. Annual of University of Petroşani (1999). A. conf. Iuşan. • Generalizarea S. analiza spectrală. Dr. medic.Oameni de ştiinţă mureşeni tranziţie (1974). – 1981. • Fizica pentru secţiile de ingineri. – 340 p. 1994. a înfiinţat Muzeul de Istoria farmaciei la Cluj (1954). A. grădinărit. israelit Timişoara. Hadgia. TgM. – 1987. 1993. de Istoria Medicinei Ungare. Română de Fizică (1990-). Membru în Soc. Iuşan. (1977-90). S. articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. 1985). 1986.. A. Pop. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Fizică / V. L. Iuşan. Studii: Lic. Iuşan. S. în minerit / V. 1990. – 1999. Sol. conf. V. Lucrări ştiinţifice ale IMP (1978-79. • Fizică – teste grilă / V. Lucrări ştiinţifice ale UTP (1992-94). Iuşan. (1973. Membru în Soc. 1983. Începând din 1950 a publicat multe studii. 1978). – 2002. – Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. – Petroşani : Litografia IMP. Academia de Ştiinţe din New-York (1995-). din care 14 cu participare internaţională. S. • Fizica – curs pentru subingineri. A. • 888 de întrebări şi probleme rezolvate din mecanică / V. – 1998. Activitate profesională în cadrul catedrei de istoria medicinei la IMF din Cluj. • Fizică pentru admiterea 1997. 2001. de Medicină începută la Bologna. Domenii de cercetare: fluide magnetice. Timişoara). în medicină (1948). 1980. 1989). Hadgia. Univ. Mine. – 1983. Activitate profesională: prof. • Fizica / V. Fluide Magnetice Petroşani (1999-).. (1977-). 1978. univ. prof.. univ. Journal of the Magnetic Society of Japan (1996). – 262 p. membru de onoare în Academia Italiană de Istoria farmaciei. – 204 p. Iuşan. univ. este autor a 14 brevete de invenţie. Stat. 1983. univ. (1975-77). Şt. – 1996. prof. I. – 1997. Studia Universitatis Babeş-Bolyai (1974. • Fizică pentru admiterea 1996. • Maşini hidraulice şi hidrodinamică (1983. Vâlcea. 1978. Lucrări publicate: • Fizica – introducere în studiul sistemelor fizice. Magnitnaia gidrodinamica (1982). 1985. Fac. – Petroşani : Litografia IMP. – Petroşani : Litografia IMP. • Metode fizice de studiu al sistemelor materiale. Studii şi cercetări de fizică (1981. I. Stanci. – 250 p. petrol şi gaze (1977-79. – Vol. – Petroşani : Universitas. – 60 p. univ. • Fizică – teste pentru admiterea în învăţământul superior. – Petroşani : Litografia IMP. lector univ. asist. (A. (1974-75).) IZSÁK Sámuel. Journal of Magnetism and Magnetic Materials (1999). 1976. Constantinescu. Iuşan. Physisc Letters (1974).. terminată la Cluj. – 140 p. – Petroşani : Litografia IMP. A prezentat lucrări ştiinţifice la 42 de simpozioane. Stanci. • Fizică – probleme. univ. 1978. – 384 p. – 335 p. 20 dec. Revista minelor (1995). Stanci. Hadgia. Iuşan. prof. – Deva : CCD. T.

– Új sorozat. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. 1956. 1957. – 1975. – 1972. Sandu Bologa. 1999. • Farmacia de-a lungul secolelor. 1954. – Bucureşti. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 15. köt. Izsák. • A hazai orvostudomány történetéből. – Cluj-Napoca : Palis Könyvkiadó. köt. • Contribuţii la istoria medicinii în RPR. 1995. – Bucureşti. • Doctorul Iuliu Baraş. – Bucureşti : Viaţa Medicală Românească. • A múlt ösvényein : orvosművelődési írások. 1999. – Bucureşti. 1958. köt. – Madrid. un mare popularizator al ştiinţelor naturii. – Bukarest. : Iacob János-Jürkéné. – Bucureşti. – 1955.: G-Ke. • Polemici hipocratice. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. – 423 p. • Ştefan Stâncă. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Bucureşti : Editura Academiei RSR.: A-K. – Bucureşti: Editura Medicală. – 271 p. • Dicţionar cronologic de medicină şi farmacie. T. – 157 p. – Cluj-Napoca : Editura „Miracolul cuvântului”. 1956. – 1991. – 2000. 2. Sajtó alá rendezte Viczián János. • Din trecutul legăturilor medicinii românemaghiare. 1957.) . Valeriu Lucian Bologa. – [1995]. 1979. • La collection musée d`Histoire de la pharmacie de Cluj. – 311 p. 1962. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. • Nicolae Kretzulescu. 1962. – Bucureşti : Editura Academiei RSR.Biblioteca Judeţeană Mureş • Aspecte din trecutul medicinii româneşti. 1981-.în colaborare: • Fapte şi oameni din trecutul medicinei în patria noastră / Izsák Sámuel. • Clujeni ai secolului 20. • Studii şi cercetări de istoria medicinii şi farmaciei din RSR. Dicţionar esenţial. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. (A. – 135 p. – 1993. – 1996. – 164 p. • Istoria medicinei româneşti. – 176 p. Viaţa şi opera lui medicală. S. 1956. 1791-1973 / Selectat şi comentat Gheorghe Brătescu. iniţiatorul învăţământului medical românesc. • Valeriu Lucian Bologa : Evocare monografică/ Izsák Sámuel. • Étudiants roumains de jadis a l`Univeristé Montpélliéraine. – 230 p. discursuri şi prelegeri medicale. . – Bucureşti. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1956.

Ştiinţa solului (1965. Analele Institutului de Cercetări şi Îmbunătăţiri Funciare şi Pedologice (1969). Jakab S. Babeş” Cluj (1955-60). de băieţi nr.. Biologia (1991. de Geografie (1965-). 1999. 1997. . – Sepsiszentgyörgy: Trisedes Press. Participă la conferinţe. univ. II.. Dr. – 176 p. • Talajföldrajz : curs. simpozioane. 2004. Buletinul Soc. Füleky György. 1967. cadru didactic asociat al UEDC TgM (1994-01) şi al Univ. Lic. procese de modelare a versanţilor. – Cluj-Napoca : Erdélyi Gazda. pedolog. 1996. ameliorarea solurilor. – Cluj-Napoca : UBB.Oameni de ştiinţă mureşeni J JAKAB Sámuel. „Sapientia” TgM (1994-). problema solurilor formate pe roci vulcanice.. cercetător principal gr. Fac. învăţământ la distanţă. 1999). Marisia (1983). Univ. univ. 2000. Geografia Medica.. Naţională de Ştiinţa Solului din România (1962-). 2001. – Mv. anexă CD. prof. – 1999. 1987. 1999). Neoplasma (1976). – Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. – Cluj-Napoca : Dacia. • Biogeografie : curs. – 222 p. Studii: Lic. – 86 p. UBB Cluj-Napoca (1994-03). 1982). 2000. în ştiinţe geografice cu teza: Procese de modelare a versanţilor şi formaţiuni cuaternare în nord-estul Podişului Târnavelor (1977. – 100 p.sz.250 p. • Erdély természeti és történeti földrajza. • Geografia solurilor cu baze de pedologie : curs.. 1972). de Ştiinţe Horticole. – 174 p. Soc. geografia cancerului gastric. Journal on Medical Geography (1971). Geografie (1979. Dumbrăveni (1943-48). Activitate profesională: pedolog. congrese internaţionale. Lucrări Ştiinţifice ICPP Piteşti (1991-92). – TgM : UEDC. 1931. – TgM : UEDC. Analele UEDC (1998). coordonator al Centrului de consultaţii horticole Miercurea-Nirajului (1993-) al Univ. . : Mentor. • Termőföldünk az őstelevény: Talajismertető. 2004. 1995. 1985. Seria Geographia (1997. A publicat peste 70 de studii şi articole în reviste de specialitate: Studii şi Cercetări de Agronomie (1963). Sebők M. 2000. Soc. conf. – sl : sn. Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă TgM (]1982-94). • A táj változásai a Kárpát-medencében. Nadeş. • Mesél a múlt – Csikjenőfalva 800 éves története / Szabó M. Ştiinţifice de Geografie (1973). Geofizică. TgM (1948-51). – Gödöllő. Studia UBB. „V. n. Univ.. • Millenniumi megemlékezés. asociat. 1997. Tiscia (1995. – 199 p. 1999). – 185 p. şef departament. Bucureşti). Tett (1987). 1970. 1999. Membru în Soc. 1974. SocEME (1992-). Membru în Corporaţia Doctorilor din cadrul Academiei Maghiare de Ştiinţe (2001). Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice. 2. Honismeret (2001). 1998. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. • Talaj és környezet. • Ismerjük meg a talajt / Jakab S. – 71 p. „Timotei Cipariu”. Agrokémia és Talajtan (1981). Prof. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. Europeană de Conservarea Solului (2000-). Studii şi Cercetări de Geologie. Referinţe: • Tett 1. 19 nov. – 344 p.în colaborare: • Studies in Geography in Hungary – Budapest : Akadémiai Kiadó. Domenii de cercetare: geneza solului.P. • Környezetvédelem – Talaj = Protecţia mediului – Sol : Többnyelvű fogalomtár = Dicţionar poliglot / Jakab Sámuel. Comisia de Pajişti a Academiei Maghiare de Ştiinţe. – Nyiregyháza. • Maros megye : Útikönyv. Lucrări publicate: • Életünk és a termőtalaj. univ. Studia UBB. – TgM : Juventus. „Corvinus” din Budapesta.

Revista Medicală. asist.. apoi preia conducerea farmaciei curţii din Gustrow. p. Pensionare (1985). 1998. S-a înscris la Fac. a fost farmacist lângă Viena. Referinţe: Baza de date BJM. n. – Cluj: „Cartea Românească“. Studii: şcoala medie Arad şi Timişoara. Hobby-uri: foto şi arte plastice. în ştiinţe medicale (1971). Gheorghe (1952). univ. 1933. – 2. A publicat articole despre psihologia culorii în Korunk. 1981. univ. 2. iar la 1577 a fost ales rectorul acestei univ. – 2 köt: G-Ke. După terminarea studiilor. . 2000.. din Rostock. – Bukarest. 1974. TgM. 1995. 1 iul. 1981-. A lucrat ca medic practicant la Berlin. • Tizenkét év. diploma de medic la IMF TgM (1949). 1926. (A. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Preparator la Clinica Ftiziologică (1949). • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?. 2001. 1923. Ref. : A-K. Pneumologie. 1997. 1977. în paralel a fost prof. 1508.) • Probleme fundamentale ale Transilvaniei. 1981. – Mv. n. n. Prof. a organizat Şcoala de Surori Medicale de 2 ani (1952). –1. Franz.326 p. magaziner şi economist (195459) la un Aprozar din Sighişoara. la Şc. Activitate profesională: a lucrat la Metalotehnica TgM (1957-64). prof. Pediatrie. T. economist. Covasna (CV). (F. dr. Imatex TgM până la pensionare (196490). Journal Francais de Medicine et Chirurgie Thoracique. • Erdélyi Napló. ing. 1997. TgM (1979-80). M. Studii: bacalaureat la Lic. Jozefovics Ferenc. . – TgM. Lucrări publicate: . Metalotehnica TgM (1957-78) şi Institutul de Subing. În 1947 este însărcinat cu verificarea activităţii contabile a Fabricii de Zahăr din TgM. unde devine luteran credincios. – 135 p. A fost medic practicant la Straslund. – 296 p. „Mikó” Sf. Referinţe: • Népújság. 11 sept. de Medicină din Leipzig şi Wittenberg. – 791 p. Seleuşul Mare – ? A fost fiul unui meşter fierar. M. – 252 p. : OGYI. • Romániai magyar ki kicsoda. truse de tehnica măsurării. 23 febr.) JANCSÓ Gyula. – Bukarest. köt. Studiile de specialitate au fost publicate în Ftiziologie. În 1559 a fost chemat prof. medic primar. F. medic specialist ftiziolog. – 1996. – 2000. – Braşov : Tipocart Braşovia. – 1991. – 2002. . 1990 Bucureşti. T. prof. lector la Clinica TBC TgM. Lucrări publicate: • Moneda şi problemele ei contemporane. 1952. • Erdélyi magyar ki kicsoda. : [Természettudomány. A fost numit ca medicul-fizician al oraşului Greifswald. – 1997.) JINGA. 2. mecanic. Referinţe: • Istoricul farmaciei din Ardeal / Iuliu Orient. Ineu – m. (F.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek – Mv.Biblioteca Judeţeană Mureş • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Cluj-Napoca : Dacia. • Phthysiológiai jegyzet / Barbu Zeno. JOZEFOVITS Ferenc. (A. Vol. – 2. 1901 Satulung Săcele (BV) – m. – 1991. – Kolozsvár. • Magyar kutatók külföldön.: G-Ke. (1959). – 2003. IP Cluj (1957). 19 iul.) JOEL. univ. Lucrări publicate: • Tehnica măsurării : caiet pentru uzul intern al Întreprinderii Imatex. farmacist. szept. – Vol. Orvosi Szemle. Műszaki tudományok].. M. la Univ. 12 febr. 2002. 2. köt. n. despre perfecţionare profesională în ziarele locale Steaua Roşie şi Vörös Zászló. 21 iun. apoi economist la Banca Agricolă Sighişoara. 1. Preocupări speciale: perfecţionarea profesională a personalului muncitor şi tehnic. köt. Victor. – Budapest. – 47 p.

1991.) JUNG Ioan . – 2000. Lucrări publicate: • Általános kórbonctan. – Mv.. Fazakas András. – vol. – [1995]. Revista de medicină şi Chirurgie (2000). (A. Dr. – Mv. Imre. : [Természettudomány. Activitate profesională: asist. Egyed Zs. : Mentor. Viaţa medicală (1974). Ormos Jenő. Revista de medicină şi farmacie (1991. – 264 p. EME (1990-). – Mv. 1976-77. : OGYI. Morphologie et Embriologie (1979. 1981. Revista medico-chirurgicală (1978). köt. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1997. • Részletes korbonctan. 1994. 1994.. T. – 108 p. n. • Általános pathologia / Jung J. • Romániai magyar ki kicsoda. Studii: Şc. Lic. conf. . 4 apr. 1986). catedra de morfopatologie. – Mv. Soc.Oameni de ştiinţă mureşeni • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Műszaki tudományok]. • Tehnica necropsiei anatomopatologice. – 1997. – 107 p. köt. prof. Egyed Zs. IMF TgM. János. Debreceni Szemle (2002). • Studii de istoria medicinii / Sub redacţia I. Jung şi Egyed Zs. Zeitschrift fur Gerontologie (1983). 2003. • Viharban. Cenad (TM). Műszaki tudományok]. – 288 p. : A szív-érrendszer. 1993). – 2002. • Îndreptar de lucrări practice de morfopatologie microscopică. în medicină cu teza: Contribuţii la patogeneza şi tanatogeneza emboliei amniotice (1977). . SUA). 18 p. – 1981. (1998-). • Millenniumi megemlékezés. Academia Naţională de Patologie (1996-). Revista medicală – Orvosi Szemle (1973. Soc. (Szervpathologia): Egyetemi jegyzet / Hecser László. Jurnalul român de patologie (1998-01). 1979-81. • Részletes kórbonctan / Jung János. de Morfologie (1969-). • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. – 258 p. Timişoara (1953-56). (1990-98). 1998-01). Soc. : Procardia Kiadó. 1990). az emésztőszervek. – TgM : Procardia. • Tizenkét év. Burse de studiu în Ungaria (1991. Publică peste 100 de studii în reviste de specialitate: Chirurgia (1971. – Mv. 1999. A. : OGYI. prof. • Részletes korbonctan. – TgM : Lyra. Pathology International (1996). – 2002. Germania. I. Patologilor din Ungaria (1995-). – 285 p. (F. UMF TgM. – 2.) . – 262 p. Domenii de cercetare: patologia complicaţiilor naşterii. 1997. 1977). Orvostudományi Értesitő (1992-96. 2000). a vese és a húgyutak pathológiája. rész. köt. : [Természettudomány. 1988. Lege Artis Medicinae (1992). a légző-. Cenad (1946-53). : OGYI. Fac. • In Vivo. patologia inimii şi patologie tumorală. medic. (1969-78). Jung János. – Mv. şef de lucrări (1978-90). Ordinul „Serviciu credincios” în grad de ofiţer (2000). univ. • A tér úttörője. (Morphopathologia generalis) – Mv. 2000. Gen. – 1977. 1983. – 244 p. Morfologie normală şi patologică (1971-72). Germania (1994). de Oncologie din Ungaria (1999-).în colaborare: • Curs de medicină legală. univ. 1978. – 2. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. – Mv. 1940. Participă la peste 30 de conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate (Ungaria. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. T. – 215. – [1995]. Austria. • Tizenkét év. 1996. Membru în Soc. – vol. 1998. : Juventus. de Medicină (1958-64). – 1981. M. – 1. Infomed (1992). 2003. Forensic Science (1976). – 2. • Compendiu de patologie mamară. „Nikolaus Lenau”. 1994. Probleme de medicină legală şi criminalistică (1977). 1978. Distins cu Premiul „Genersich” (1992). (Szervpathologia) – Mv. Imre. : Mentor Kiadó. univ. – Szeged. Referinţe: • Viharban. univ. : Procardia Kiadó.

. • Matematika : Tankönyv a X. Lic. Studii: Lic. Fac. producţia ambalajelor din lemn. romanocatolic Cluj (1939-42). de MatematicăMecanică. 2003. Medie Tehnică Silvică Tg Secuiesc (1948-54). 31 iul. 1999). Fac. Silvică TgM (1955-66). – Kolozsvár : Ábel Kiadó. – 98 p. osztálya számára. decoraţia „Pro Universitate Soproniensi” (1994). Domenii de cercetare: transporturi forestiere. 5 TgM (1980-88). – Bucureşti : Editura Agro-Silvică de Stat. Lic. specialitatea matematică-fizică (1965). ing. Publică articole în reviste de specialitate: Revista pădurilor (1961-63). 2003. de specialitate. 2003. Erdélyi Matematikai Lapok (2000-03). nr. prof. 1954. Prof. 22 febr. şef grupă protecţia muncii TgM (1966-83). – Kolozsvár : Ábel Kiadó. Kacsó Ferenc. „Principele Nicolae” Sighişoara (1934-39). 1923. Premiat de MEF pentru proiectarea şi executarea elementelor prefabricate din beton armat (1965). • Matematika: Tankönyv a XI. Industrial nr. 2002. Lic.. Lic. Documentare curentă (1964). – 88 p. Mátéfi István. – 135 p. 1961. – Mv. Medie Tehnică de Exploatări Forestiere Miercurea-Ciuc (1954-55). • Matematika : Tankönyv a középiskolák (M3) és a szakiskolák X. Specializări : Azuga (1950-52). Lucrări publicate: • Erdőbecslés. – 220p.. Dir. UBB Cluj. 1942. Industrial de Construcţii TgM (196980). – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. Teoretic „Bolyai Farkas” (1988-). studiul problemelor legate de activitatea profesională. . – Bucureşti : Editura AgroSilvică de Stat. 1956.Oameni de ştiinţă mureşeni K KACSÓ Ferenc. prof. Erdélyi Tankönyvtanács. Membru în EME (1993-). stagiar. – 203 p. n. osztály számára : M1 / Dáné Károly. Experienţa unităţilor de industrializare a . de matematică. – 2 vol. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. Kacsó Ferenc. – 255 p. Studii: Lic. M. Lucrări publicate: • Matematika a IX. Prof gr. Şc. Octogon (199899). prof. de Silvicultură Sopron (1942-47). –90 p. köt. – Bucureşti : Editura AgroSilvică de Stat. întocmirea dicţionarelor silvice şi de industria lemnului. – 206 p. învăţământul silvic în şcolile cu limba de predare maghiară în România. 2001.. Országos Erdészeti Egyesület (1993-94. Dir. • Erdei és mezei utak.. Matlap (1960-). TgM.în colaborare: • Matematika : Kisérleti tankönyv a X. IPEIL TgM (1948). 2 Reghin (1965-69). 2. Activitate profesională: ing. köt. – 3. Lic. ing. – 217 p. Hobby-uri: lectura. • Matematika : Tankönyv a X. A publicat în Matematikai Lapok. şef grupă proiectare. (F. osztály számára : M3. n. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács.) KÁDÁR Zsombor. Curtea de Argeş (1964). UPE „József Nádor” Budapesta. • Matematika : Tankönyv a X. Baraolt (CV). silvic. • Erdővédelem. inspector de stat. Kacsó Ferenc. Şc. I (1979). osztály számára : M1 / Dáné Károly. 2004. • Folosirea plăcilor fibrolemnoase a placajului la confecţionarea ambalajelor din lemn. : Appendix Kiadó. Silvică Zalaegerszeg (1947-48). Mátéfi István. 2002. javított kiad. Mátéfi István. – 301 p.. osztály számára : M3. istoria silviculturii şi a industriei lemnului în secuime. Şc. – 1. osztály számára / Dáné Károly. „Bolyai Farkas” TgM (1960).– 301 p. osztály számára. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. ing. premiat de EME Cluj-Napoca pentru lucrarea „Istoria silviculturii din secuime” (1993).

Acta Hargitensia etc. – p. Studii: bacalaureat la lic. • A székelyföldi erdészet és faipar : Történeti kronológia / Kádár Zs. Lucrări publicate: . 1979. – Budapest : Országos Erdészeti Egyesület. • Construirea podeţelor monolite cu lumina de 2…8 m. Referinţe: • Tett. 13 febr. – 517 p. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică de Stat. • Román-magyar erdézseti és faipari szótár = Dicţionar forestier român-maghiar. • Székelyföldi erdészet – és faipartörténeti jegyzetek. 1999. Jaszenovics L. pentru drumuri forestiere.. T. 1. în Fundaţia Naturală „Darurile Carpaţilor” (1998). Le Heron. – Bucureşti: Ministerul Economiei Forestiere – Centrul de documentare tehnică pentru economia forestieră. Nymphaea (1974-75. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1958. Studii şi Comunicări Muzeul Brukenthal. • Magyar-román erdészeti és faipari szótár = Dicţionar forestier maghiar-român. Soc. farmacist. –2000. Fondator şi preş. – 230 p. • Munkavédelem / Kádár Zs. • Székelyföldi erdészeti arcképcsarnok. – p. 1980). – 1996. n. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – Bucureşti : Editura Tehnică. : Mentor. • Gyökerek és lombok : Erdészportrék / Szerkesztő riporter Pápai Gábor. Biologilor din România. – Budapest: Országos Erdészeti Egyesület. 1978).. 1975. 2. – Budapest: Országos Erdészeti Egyesület. Kerekes Th. – Csíkszereda : Harghita Megyei Munkaűgyi Igazgatáság. 1982). – 431 p. diploma de asist. 247-273. • A Székelyföld erdészettörténete: [Rövid áttekintés az 1400-as évektől 1948-ig. • Dicţionar forestier poliglot : în şase limbi [lb. Membru în Comitetul Ornitologic Român. 1997. Mărtineni (CV). –1 köt. Vol.579 p. nr. – Budapest : Országos Erdészeti Egyesület. köt.) KALABÉR László. 1981-.. • Ergonómiai ismeretek / Kádár Zs. Studii şi Comunicări Bacău (1971. Cinegetică din România. – Vol. köt. balesetveszély. 1999. Studii şi cercetări. International Special Group for the Research and Management of the Bears (1996-). – Bucureşti : Editura Tehnică. 1937. ornitolog. 1994. – 299 p. • Vigyázat. A participat la multe congrese internaţionale de ornitologie. . 2002. – 2 vol. • Az egykori Maros-Torda vármegye közbirtokosságai = = A Maros megyei magyarság történetéből. – 1959. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică de Stat. Deák István. maghiar din Braşov (1954). Pál-Antal S.]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig. – Mv.]. 1993. – Budapest : Országos Erdészeti Egyesület. – 279 p.. – 301 p. Állattani Közlemények. 1965..: G-Ke. – 2. Activitatea de ornitolog (1965-) o începe prin excursii de studii în Europa. Reghin (1982). 1. -2. – 165 p. Jaszenovics László. maghiară şi germană de Kádár Zs. 1975. 1972. .Biblioteca Judeţeană Mureş lemnului din Regiunea Mureş Autonomă Maghiară. 1985. E. – Bukarest. 1958 –1959. • Erdészeti zsebkönyv / Kádár Zs. – 1991. farmacist la IMF TgM (1957). • Erdő és nyelv.în colaborare: • Erdőművelés / Kádár Zs. Aluta (197677). – 244 p. – Bucureşti : IDT.. : Mentor. – Bucureşti : Kriterion. la iniţiativa lui a luat fiinţă secţia reghineană a Soc. (A. 1965. 1973. Studiile le publică în: Vînătorul şi Pescarul Sportiv (1970. 2002. Le Gerfaut. este reprezentantul României în Comitetul Internaţional de Ornitologie. 1955. 2000. – 292 p. Experienţa Intreprinderilor Forestiere din Regiunea Mureş Autonomă Maghiară / Kádár Zs. 1964. 197376). • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – 44 p.: A-K. – 304 p. – 48 p.. – 639 p. – 1997. – Bucureşti : IDT.. Ocrotirea Naturii (1978). – 275 p. 1987. şi alţii. Állattani Közlemények (1979). Batea. 214-226. Studii şi Comunicări Reghin (1980. Deák I. prin folosirea elementelor prefabricate din beton armat. – Mv. – Bucureşti : Editura Tehnică. este posesorul celei mai complexe colecţii zoologice din România şi din sud-estul Europei. Farmacist la Farmacia spitalului din Reghin.

Mária. din cauza agravării bolii de care suferea. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 20 iun. şef de laborator. 1980-1988. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. Vol. – 48 p. 13 apr. farmacist la Farmacia nr. S-a mutat la Sângeorgiu de Mureş şi apoi la Lunca de Sus (HR). 1929. – Bukarest. şef de lucrări la Clinica de boli . Hargita. univ. şi începutul studiilor univ. asist. TETT. farmacist. – 1997. medic specialist boli contagioase. 2000. 1981-. – [1995]. în oraşul natal (1947). • Romániai magyar ki kicsoda 1997. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări polarografice în icterele hepatocelulare şi mecanice (1960). 15 dec. precum traducerile din limba polonă au apărut în paginile unor volume şi ale revistelor Korunk. Referinţe: • Korunk évkönyv 1980. Studiile lui în domeniul medicinei. – 128 p. 1948-1998. obţine diploma de medic la IMF TgM (1954). univ.. 1998. 2002. M. – TgM : Mentor. – 228 p. univ. (F. 469 p.) KASZA László. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. A obţinut diploma de farmacist la IMF (1955).. autecologia şi etologia ursului brun (Ursus arctos) în Carpaţii României. Cluj. – 1981.. Dr. gerontologiei. 1981.: G-Ke. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. 1978. Timişoara – m. la catedra de fiziologie din cadrul IMF TgM (1957-71) până la pensionarea prematură. • Romániai magyar irodalmi lexikon. (F. apoi la Farmacia Publică nr. Farmacist la Miercurea Ciuc (1955-58). 1. univ. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2.în colaborare: • Farmacopeea Română. köt. Studii: şcoala medie şi studii univ. 22 dec. • Despre ecologia. 1997. – Bukarest : Kriterion. – 1991. în oraşul natal. din Cluj. – 1991. köt. n. – Bukarest. Studii: bacalaureat la Lic. M. – Ed. medic. 1914. 1974. – Kolozsvár. – 158 p. – 1980.) KÁLMÁN Ferenc. Referinţe: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. biologiei. Medic de circumscipţie la Mociu (1948-49). 1999. (1943) la Univ. – Vol.) KAPUSY Antal. – 2000. Stefan Kohl. 5 până la pensionare (1960-86). 2. Cherestur (TM). 2. Utunk. preparator. – 1988. – 1965. 2003. Deportat în URSS (1944-48). 1998. de Medicină (1939). • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig. Lucrări publicate: . prof. – Köln. A fost preparator la catedra de microbiologie (1954-57). – Band 3. • Cuvâtul Liber 4 iun. psihologiei sociale. • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. – [1995]. a 8-a. Preparator (1941). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Romániai magyar irodalmi lexikon.Oameni de ştiinţă mureşeni • Kézdimartonfalvától Új-Zélandig a madarak nyomában. la catedra de chimie farmaceutică IMF TgM (1958-60). unde şi-a continuat activitatea ştiinţifică şi de popularizare a ştiinţei. TgM – m. asist. 1986. köt. Studii: lic. – XLVII. – 1. TgM. – Reghin. n. asist. Falvak Dolgozó Népe. – Brassó : Fulgur Kiadó. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Wien: Böhlau Verlag. .2. Piarist din Timişoara (1932). Lőrincz Magor. Lucrări publicate: • Az öregedés tudománya. Lunca de Sus (HR). 1980-1981.: A-K. Univ. Fac. Megyei Tükör. M. A Hét. – TgM : Casa de Editură Mureş. – 1996. . 24 aug.în colaborare: • Studii şi comunicări. : G-Ke. 1929. Farmacist principal (1980). 103. n. (F. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H.

prof. cercetător ştiinţific principal.4. • A fertőző betegségek kór. conferinţe şi simpozioane. : 241 p. köt.Mv. nr. I (1992-). – 390 p. • A fertőző betegségek kór. Domenii de cercetare: hepatitele virale. – Bucureşti. Lucrări publicate: • Fertőző betegségek / Szerkesztette Kasza László. Ref. Viaţa Medicală. 1978. 1977. sisteme de achiziţie şi prelucrare din domeniul fizico-chimic. Membru în EME (1986-). .: G-Ke. 1954. A participat la peste 20 de congrese. n. (A. Studii: bacalaureat la Lic. univ. 1956. : OGYI. •A hazai orvostudomány történetéből. 1994. – Mv. gr. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. electronist.) gr. – Mv. – Mv. conf. în . 1947. 1. IP Bucureşti. . TgM. • Genersich Antal emlékkönyv. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Lucrări publicate: • Educaţia sanitară în şcoală. – 1997. T. Specializare în medicina sportivă (Bucureşti. – 560 p. kiad. Dr.és gyógytana. – Cluj-Napoca : Dacia. cu teza: Comanda puterii în curent alternativ prin controlul frecvenţei semiperioadelor de conducţie şi aplicaţii (1980). .Orvosi Szemle. M. 1981-. chirurg. 1968. . 1957. – 1.. gr. Medicina Internă. (1964-74). – [1995]. – ClujNapoca : Dacia. • Boli infecţioase. köt. 1964). „Unirea” TgM (1960-64). prorector IMF TgM (1950-52). Papiu Ilarian” TgM (1957-60). 2002. INCDTIM. • Fertőző betegségek. 1960. „Al. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bucureşti : EDP. Sammlung seltener klinischer Fälle (Leipzig. Studiile au apărut în: Revista Medicală . 1919.. : OGYI. (F. – Bukarest. univ. Műszaki Szaktanulmányok (2002). kiad. – Bucureşti : Editura Medicală. Metodica muzicii educativ-sanitare. Műszaki Szemle (1998). • Romániai magyar ki kicsoda. 1980). : OGYI. – 2. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. cercetător ştiinţific principal. (A. A. 7 mai. medic. – 2002. Lucrări publicate: • Korszerű elektronicus áramkörök. Bazele igienice. Hobby-uri: fotografia. . 1975. – 164 p. a predat disciplina igiena muncii la IMF TgM (1948). – 2. Romanian Journal of Physics (1998). şef de catedră la IMF TgM. II (1990-92). – 1994. köt.în colaborare: • A fertőző betegségek kór.Biblioteca Judeţeană Mureş infecţioase (1949-64). Orvosi Hetilap. – 236 p. • Boli infecţioase. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Activitate profesională: cercetător. – 306 p.és gyógytana. 24 iun. : OGYI. cercetător ştiinţific principal. 1997. 1951. de Medicină la Univ. 1973). Acta Hepato-Splenologica (1961). III (1989-90).în colaborare: • Organizarea ocrotirii sănătăţii. TgM – m. Distins cu titlul de „Professor Emeritus” al UMF TgM (2004). – 1996. : [Természettudomány. n. dezvoltarea aparaturii ştiinţifice computerizate. : OGYI. Electronic Engineering (1975. Dr. ClujNapoca (1970-89). – Mv. a publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Automatica şi electronica (1971. Bucureşti : Editura Medicală. – 242-479 p. Műszaki tudományok]. • Tizenkét év. medic. de Electronică şi Telecomunicaţii (1964-69). 1949). ing.. 1977. TgM (1937).: A-K. : OGYI. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. Domenii de cercetare: dezvoltarea aparaturii pentru analize fizico-chimice. Fac. Studii: Lic. 2. – Kolozsvár. – 1996. Referinţe: • Tett.) KELEMEN András. 1979-1980.) KELEMEN Attila.és gyógytana. 1986. köt. şef laborator. – 176 p. – [1995]. T. T. Distins cu „Diploma de Excelenţă în Cercetare” (2000).: A-K. Laboratorul de sisteme de fizică aplicată (2000-). până la pensionare (1964-83). Fac. orvos– és KAUCSÁR Márton. • A mikroprocesszorok és mikroszámítógépek világa. köt. 6 febr. köt. diagnosticul icterelor. – 1997. – Mv. 1982. – 493 p. Lic. 1956. 1997. Cluj (1944).3. – 1991. TgM.

Vînătorul şi Pescarul Sportiv (1969. asist. în ştiinţe zootehnice. Rosskopf Ágnes.: G-Ke. • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. 1960. Sanitar-Veterinară MS (1974-77). vicepreş. preş. (F. 1978. 1981-. – 2000. – 239 p. „Bolyai Farkas” din TgM (1966). Francez „Notre Dame de Sion” Oradea (1926-37). Chronicle of the Horse (New York. şef de lucrări (1966-72). Câinii noştri (1981-83). de . sporturi ecvestre etc. – Mv. Univ. a obţinut diploma dr. – 1991. – 1. conf. specialitatea chirurgie infantilă (1961). hipologie. Aquila (1976). 1980). de onoare al Asoc. Studii: bacalaureat la Lic. În tinereţe a fost sportiv: campion naţional la înot. • Sebészet. medic veterinar. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Fac. medic. – 1. Bucureşti (2003). – 1991. – Mv. rész : Általános sebészet pathológia. arbitru internaţional al Federaţiei Chinologice Internaţionale. 1981-. Új Élet. Studii şi materiale TgM (1972). – Bukarest. Preparator la Clinica de Chirurgie de Urgenţă Cluj (1944-47). • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 2. Studii: bacalaureat la Lic. medic şef de epizootologie la Dir. şef de clinică Chirurgie infantilă TgM (1972-87). köt. 1970). : Az álatlános sebészet alapvonalai. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – XLVII. : OGYI. Studii şi comunicări. M. Ifjúmunkás. 1980. Vörös Zászló. patologia animalelor sălbatice. köt. medic primar (1979). 1989). TgM.) KELEMEN Attila. köt. • Kutyáskönyv.1996. : A-K. Nimród (1976. Col. • Romániai magyar ki kicsoda. köt. arbitru internaţional în sporturi ecvestre. Acta Biologica Debrecina (1977). 1986. Colaborator şi consultant la emisiuni de radio şi filme despre animale (cai şi câini) la TVR. – Band 3. Sibiu (1972).: Comisia Monumentelor Naturii. univ. : Az általános sebészet alapvonalai. univ. Pănet (1977-89). – [1995]. Marisia.: G-Ke. – 311 p. Viaţa Medicală. – 490 p. Lucrări publicate: • Madaraskönyv. n. A publicat în: Comunicări de zoologie (1968. malformaţii congenitale ale bazinului. – 1994. Madártani Közlemények (1975-76). Chinologice Române. 1953. – Bukarest : Kriterion. Lucrări publicate: • Ortopedia. ornitocenologie. şef de catedră IMF TgM. de Arbitri al Asoc. din Cluj. n. Stefan Kohl.) Veterinari din România (1997-).în colaborare: • Sebészeti jegyzet. patologia parazitară a vânatului. (F. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. Vicepreş. preş. – 1988. Medicilor KELEMEN Attiláné. Domenii de cercetare: ornitologie. 1977. vicepreş. A fost medic veterinar de circumscripţie la Pănet (1971-74). 1978). liderul grupului parlamentar UDMR (1997-). • Romániai magyar irodalmi lexikon.Oameni de ştiinţă mureşeni ştiinţe medicale IMF Bucureşti. – Bukarest. n. . – Bukarest : Kriterion. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. preş. 1918. Comisiei de Atelaje a Federaţiei Ecvestre Române (1992-). Cons. – 1997. Col. (1947-60). Fondatorul şi coproprietarul Cabinetului veterinar particular „Equi-can” TgM (1991-96). köt.Revista Medicală. Chirurgia. Referinţe: • Bibliografia ornitologică română / Ion Cătuneanu. – Bucureşti. Chinologice din România (1997-). • Erdélyi magyar ki kicsoda. Oradea. M. Federaţiei Ecvestre Române (1997-). polo pe apă. maestru al sportului (1954). 18 iul. Pediatria. 4 mai 1948. Superior Zootehnic (2002-). – 1. Nimpheae Oradea (1975). Wien: Böhlau Verlag. 1980-1988. – 2. 1973). • Genersich Antal Emlékkönyv. – Köln. A publicat în Orvosi Szemle . – TgM : OGYI. medic primar veterinar la Circumscripţia sanitar-veterinară a com. Lovas Nemzet (1987). 1975. . medic specialist în chirurgie cabalină New Jersey (USA) (198891). Acta Veterinaria (Helsinki. deputat în Camera Deputaţilor din Parlamentul României (1996-). stenoză gastrică infantilă. átdolgozott kiad. antrenor. de Medicină Veterinară Cluj (1971). – 1. Domenii de cercetare: ortopedie infantilă. medic veterinar la Fac. 1997. – 2. 469 p. dr.. 2000. chinologie. displazia coxo-femurală congenitală etc. : OGYI. etologie.

. la catedra de farmacologie (1953-78). 2001-02). asist. 1934. Farmacia nr. – 232 p. publică peste 140 de lucrări ştiinţifice în domeniul neurohistologiei. München (1971-72). Orvostudományi Értesitő (1995-01). – TgM : UMF. (1992-97). 2003. descoperă 10 metode de neurohistologie premiate ca inovaţii de către Academia Română. Gheorghe (CV). cercetător ştiinţific principal neurohistopatologie (1969-78). T. I. Dr. Kelemen Attiláné. 1952. univ. doc. 1997). şef de lucrări. 1960. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici monografice / Gyéresi Á. Laboratorul Galenic TgM (1988-92). Serviciul Jud. orvos– és (F. farmacist.în colaborare: • Gyógyszertani jegyzet / Obál Ferenc. Kelemen H.. bursier Humbold. Marcu. Lic. Valea-Vărgata. de Ştiinţe Farmaceutice din România. Lucrări publicate: . Cercetări: în 1963 descrie pentru prima oară un microganglion vegetativ nervos în rinichiul de iepure (necunoscut până atunci în literatura de specialitate) şi inervaţia tumorilor labiale. IMF TgM (1985). Gyéresi Árpád. Farmacia (1997. Studii: Lic. medic specialist anatomie patologică (1965-). Fac.. 1 TgM (1985-88). în ştiinţe medicale (1972). Dr. Kelemen H. – TgM : UMF. în ştiinţe medicale (1970). Feszt György. farmacist. 1996. de Medicină Legală (1977-87).. – TgM : UMF. şef secţie. Membră în Col. Journal of Planar Chromatography (1997). I. univ. Dani T. – 446 p. Studii: Şc. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 22 sept. – Vol. Szeged. – 131 p. de Medicină (1952-58). IMF TgM. Lucrări publicate: . Ungară de Sănătate. Domenii de cercetare: acţiunea farmacodinamică a cofeinei. Participă cu lucrări de specialitate la numeroase conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate. Dr. 2001). 1999. publică mai multe studii şi articole în reviste de specialitate: Gyógyszerészet (1995. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. „Bolyai Farkas” TgM (1952). Kelemen H. IMF TgM. neurohistopatologiei în reviste din ţară şi străinătate. medic primar anatomie patologică (1972-). UMF TgM (1992-). 2002.în colaborare: KELEMEN József. – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület... Medic specialist ginecolog (1947-53) la Spitalul de ginecologie TgM. Beneficiază de burse academice pentru cercetări histopatologice: Budapesta. Max Planck Institute of Psichiatrie.Biblioteca Judeţeană Mureş Medicină (1937-44). patologiei. : OGYI. Berlin (1991-92). – TgM : UMF. Soc. şef de lucrări până la pensionare (1978-82). asist. Spitalul Jud. activitatea capsiţiinei în organismele animale şi umane. Industrial „Oltul”. medic-şef. Reghin. Marcu. – 168 p. IMF TgM (1974). 1996.) • Analiza spectrală în infraroşu a substanţelor medicamentoase : lucrări practice de chimie farmaceutică / Gyéresi Á... Gen. • Chimie farmaceutică / Gyéresi Á. – 185 p. Soc. medic. – 185 p. Miercurea–Nirajului. Activitate profesională: farmacist stagiar. cercetător ştiinţific în neuropatologie (1962-69). 1. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici cromatografice / Gyéresi Á. Revista de medicină şi farmacie (1996-97. EME. – Substanţe medicamentoase anorganice. specialitatea tehnologie farmaceutică cu teza: Forme farmaceutice rectale cu benzodiazepine (2002). – [1995]. Sf. Activitate profesională: medic zonă rurală (1958-62).) KELEMEN Hajnal. Miercurea Ciuc (1975-). în ştiinţe farmaceutice. n. M. 1996. problema plantelor medicinale etc. 9 noi. – Mv. invitat. Farmaciştilor din România. (A. Kelemen H. Pécs (1963-69). n. • Szervetlen gyógyszerészeti kémia / Kelemen Hajnal.

Oameni de ştiinţă mureşeni Distincţii: 11 premii pentru inovaţii. : OGYI. • Cercetări medicale. univ. univ. 1964. – 2002. n. medic secundar internist (1990-). asist. • Boli infecţioase. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 2. Lucrări publicate: • A fiatalok alkoholfogyasztása. 2 dec. Soc. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Cluj. – 2002. • Boli infecţioase. Studii: Lic. la Clinica de Boli Interne nr. – Mv. : OGYI. TgM – m. medic. şef de catedră până la pensionare (194874) la catedra de boli contagioase a IMF TgM. TgM (1925). 2. „Bolyai Farkas” TgM (1981). TgM. – [1995]. 1958. – 14 p. 2002. n. Dr. Asist. IMF TgM. – p. 2002. Viaţa Medicală. – Kolozsvár. „Kecskemeti Lipot” Oradea (1944). Acta Medica Hungarica. – TgM : OGYE.2. Műszaki tudományok]. 1944-45) şi al Orvosi Szemle-Revista Medicală (1966-74). Preparator la Clinica de Interne Budapesta (193236). • Who’s Who în România. . – 374 p. (1945-48).în colaborare: • Sebészeti műtéttan. 1951. – Kolozsvár: Scientia Kiadó.és gyógytana. 27 sept. la Clinica de Interne Cluj (1940-44).) KELEMEN László. köt. : [Természettudomány. TgM. 1984. la disciplina medicină internă a UMF TgM (1991-). 1963.) KEMÉNY György. – Mv. 1958. Preparator la Timişoara. : OGYI. köt. publică în: Ardealul Medical.és gyógytana. Lucrări publicate: . Oradea – m. kiad. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Conf. – 2. Műszaki tudományok]. de Medicină Generală (1987). bursier la Clinica de Interne Paris (1936-37). – Mv. n. şef de lucrări (1963).és gyógytana. 1979. – [1995]. – Csíkszereda. – 1996. Dr. – Bukarest. 1981-. univ. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). medic specialist boli contagioase. – 314 p. – 775 p. • A fertőző betegségek kór. – 264 p. univ. – Bucureşti. în ştiiinţe medicale (1969). (A. 1973. 1907. : OGYI. conf. medic specialist interne (1995). Ref. • A fertőző betegségek kór. – 1960. kiad. Membru în Soc. 3 oct. – 554 p. 1960-1961. univ. Membru al colectivului redacţional al revistei EME Orvosi Értesítője 1938-40. köt. asist. – 473 p. M. 18 iul. 340. Medicina Internă. diploma de medic la IMF TgM (1950). Studii: bacalaureat la Lic.: G-Ke. – 2. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. Referinţe: • Tizenkét év. – 5. . 1925. Fac. IBA (1999). 1952. Orvosi Hetilap. M. Română de Morfologie Normală şi Patologică.în colaborare: Belgyógyászati tünettan : III. : [Természettudomány. medalia „Meritul Sanitar” (1972). éves orvostanhallgatók számára. prof. Univ. (1970) la catedra de . Hobby-uri: excursii în munţi. în ştiinţe medicale (1962). (F. – 216 p. 2003. medalia „2000 Millenium Medal of Honour”. 1968. de Medicină (1932). – 1991. Studii: bacalaureat la Lic. univ. – Bucureşti : EDP. Vol. – 288 p. – 2002. Internaţională de Neuropatologie. – 383 p..) . medic primar (2000). Academia de Ştiinţe Maghiară. fotografie.în colaborare: • A fertőző betegségek kór. Fac. Academia de Ştiinţe din NewYork (1998-). – 2. Budapesta. – Mv. . 2 TgM (1990-91). Lucrări publicate: KELEMEN Piroska. – Kolozsvár. – 1994. Magyar Belorvosi Archivum. (F. 3. prof. medic specialist histologie. Wiener Zeitschrift für Innere Medizin etc. – 1961.. T. (1959). • Tizenkét év. – Vol. – Bucureşti : Editura Medicală. Morfologie-Epidemiologie. köt.

• Cercetări medicale. – Kolozsvár. – 1994. – Bukarest. – 2000. • Ép testben ép erek. köt. 1977. 19511952. • Romániai magyar ki kicsoda. în ştiinţe chimice cu teza: Studiul proteinelor globulare denaturate prin căldură (1965). Specializări: RDG (1968). köt. 1968. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. . o perioadă scurtă a fost asist. • Tizenkét év. kiad. Studii: Lic. Pionier al cercetărilor histochimice în România. 1981-. medic. (1949-58). : OGYI. (A. – Mv. – 1952. Kemény György. – Mv. al Clinicii de Boli Infecţioase (1957-68). Feszt T. 9 oct. köt. • Az érelmeszesedés kutatása és leküzdése / Feszt T. a sejtek vizsgálata / Gündisch Mihály. al Clinicii nr. – 307 p. n. participă la numeroase simpozioane. • Metode curente pentru analize de laborator clinic / Emil Măgureanu (red. Activitate profesională: arhitect şef al oraşului TgM (1955- . Cluj. – Mv. • Romániai magyar irodalmi lexikon. orvos– és (F. turism.. congrese. RFG (1970-71). az érelmeszesedés megelőzése / Feszt T.: OGYI. Ref. – Bucureşti : Editura Medicală. 1981-. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 2. Dr. publică peste 210 articole ştiinţifice în ţară şi străinătate: Naturwissenschaften (1962-63). UP din Budapesta (1940-44). Distins cu „Medalia Muncii” (1957). – Bucureşti : Editura Medicală.în colaborare: • Szövettani gyakorlatok. dir. 1976. – [1995]. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula. TgM (193240). – 1991.) KERESZTES Gyula. 19581961). Kerekes M. Lucrări publicate: . Kerekes M. Nature (1966). – Mv. : OGYI. tehnici de laborator pentru dozarea lipidelor din sânge. Kerekes Medárd. cercetător ştiinţific principal. 2002. Kerekes M. de băieţi Cluj (1936-44). – [1995].: G-Ke. la catedra de microbiologie. Csató Gyula. Bolyai (1945-49). Artery (1975). – 1991. – 3. • Ateroscleroza / Feszt T. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. • Tizenkét év. dir. 2002.). M. are peste 20 inovaţii. – 68 p. ing..în colaborare: • Mikrobiológiai jegyzet. Műszaki tudományok].: G-Ke. – Bucureşti : Editura Medicală. • Cercetări medicale. 1978. 1956. arhitect. – 264 p. 2. Domenii de cercetare: studiul structurii proteinelor. apoi la Clinica de Boli Infecţioase (1953-). köt. univ. Ref. – 93 p. 1983. 7 aug. : OGYI. – 1967. (1973-90). 1982. univ. Bíró József. mikrotechnika. – 2. (F. – 543 p. n. Általános mycologiai technika és részletse mycologia / Kerestély János. köt. Centrul de Cercetări Medicale TgM (1959-86). köt. TgM. – Mv. • Genersich Antal Emlékkönyv. Activitate profesională: asist. 1921. – 128 p. : Orvosi mycologia. – 2. Lucrări publicate: • Általános és részletes orvosi mycologia. secretar ştiinţific. / Átdolgozta Konrád Gyula.Biblioteca Judeţeană Mureş histologie IMF TgM. – 2002. 1968. – Bucureşti. KERESTÉLY János. – 2002. M. 2000. biochimist. Lucrări publicate . 1954. átdolgozta Boér László. Hobby-uri: tir cu arcul (campion naţional al României. – Kolozsvár.. elaborarea unor preparate medicamentoase pentru terapia aterosclerozei. – 4. Blazsek Vladimir.. Mikroszkópizálás. Studii: Lic. Suedia (1969). – 70 p. – Bukarest. : [Természettudomány. Referinţe: • Who’s Who in the World of Science. 1925. 1956. – [1995]. – Bucureşti. – 217 p. : OGYI.) • Ateroscleroza pe înţelesul tuturor / Kerekes M. – Bucureşti : Editura Medicală. – 2. Kerestély János. T. 1957. Univ. Műszaki tudományok]. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.) KEREKES Medárd. : [Természettudomány.în colaborare: • Biokémiai laboratóriumi vizsgálatok / Kovács Endre. – 2. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.

E. (1982-). Dr. – 167 p. 2000. Finna G. • Romániai magyar ki kicsoda 1997.: A-K. 5. Nagy P. univ. • Patologie chirurgicală / V. medalii. 2000. de Medicină (1948). – 115 p. „Kelemen Lajos pentru Ocrotirea Monumentelor” (2001). Ráduly L. n. Distins cu „Diploma de Aur”. • Marosvásárhely műemlékei / Keresztes Gy. • Kós Károly Alapítvány.. – Mv. Mészáros J.. – Mv. 1996. • A Nagyernyei iskola törénete / Hajdó Piroska. – 2002. Arhitecţilor din TgM. Asoc. – [1995]. – Bucureşti : EDP. Budapesta. köt. adică a medicilor din TgM. • Marosvásárhely szecessziós épületei.. Bancu . • Az építész Kós Károly / Keresztes Gy.Oameni de ştiinţă mureşeni 58). – 1996. Attila. köt. Elismerő oklevél a Magyar Reformátusok III Világtalálkozója Alkalmával (1996). Hobby-uri: colecţionar de gravuri. 1922... 2001. monede. La IMF TgM a fost asist. : Juventus. Institutul de Proiectare al jud. • Tizenkét év. tratamentul de urgenţă etc.în colaborare: • Erős várunk kollégiumi emlékkönyv / Keresztes Gy. – 592 p. 500 de articole în reviste de specialitate. Bancu. – sl : sn. medic. Fac. 1998. TgM.T. bancnote. E. – Mv.. TgM (1997-). 1999. 1995. – Mv. (A. chirurgia abdomenului. : Difprescar. Bolyai Cluj. – sl : sn. Diploma „Debreczeni László” a Asoc. 1983. şef de clinică până la pensionare (1991). : Difprescar.. jún. doc. Specializări: restaurator de arhitectură. Chirurg în Carei (1951-54) şi în Vişeu de Sus (1954-57). • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Activitate ştiinţifică în domeniul momumentelor de arhitectură şi istorice.. – 658 p. Szabó M. – Kolozsvár. univ. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – Vol. Keresztes Gy. • Bernády György emlékezete / Szerkesztő Nagy Miklos Kund. Clinica de Ginecologie şi la Clinica ORL Cluj (1946-49). 1993. medic principal. Keresztes Gy. Kiss J. Fundaţia „Kós Károly” (1993-). Hobby-uri: membru al orchestrei filarmonicii univ. – 140 p. – Mv. Gdansk. • Kós Károly egyetemessége / Keresztes Gy. participă la numeroase simpozioane şi conferinţe. – 196 p.. Membru în Col. 1996. – Bukarest : Kriterion. Lucrări publicate: • Maros megyei kastélyok és udvarházak. cetăţean de onoare al mun. – Mv. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. : Impress. 1: A-K. • Vásárhelyen vásár tartatik. – Bucureşti : EDP. – 1997. • Marosvásárhely régi épületei. : Impress. 1996. 1995. Sopot. Domenii de cercetare: tratamentul traumelor ficatului. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. MŞ (1958-81). – 2.. • Millenniumi megemlékezés. Gálfalvi Z. proiectant principal. Specializări în chirurgie la Spitalul Colţea din Bucureşti(1957-). 2000. (1958-). • Népújsag 1998. 1993..în colaborare: • Patologie chirurgicală / V. 14 sept. • A Maros megyei magyarság történetéből / PálAntal S. 2001. – TgM : Lyra. . – Mv. : [Természettudomány. Medic. – 1996. 1979. TgM (1997-). – Mv. publică cca. • Új világot teremteni a régiben / Keresztes Gy. Studii: Univ. A publicat ca autor şi coautor peste 80 de studii şi articole ştiinţifice. EMKE. participă cu picturi în ulei la expoziţiile medicilor organizate anual la Cluj. – Mv. 2002. KERESZTESSY . „Kemény Zsigmond”. – sl : sn. Bucureşti şi 1992. – 1994. conf. în ştiinţe medicale (1972. Lucrări publicate: . şef de lucrări (1975-82). Budapesta).. Műszaki tudományok]. a participat la conferinţe naţionale şi internaţionale. practician la Clinica de Chirurgie.) KOSZTA Árpád.

: OGYI. 1996-97). 1982-87. 1975. Preparator. Szecsei Zoltán. Lucrări publicate: . „Joseph Haltrich”. 1960. Studii şi cercetări ale Muzeului Bistriţa-Năsăud (1997. 1971-73. IMF TgM. T. minier de exploatare şi preparare. respectiv la IMF TgM. Wittenberger. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1978). 1985. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. cercetător ştiinţific. 1973). Közreműködtek: Kertész Endre. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Kertész Endre. Studii: bacalaureat la Lic. (F. – 365 p. Membru în Soc. Institutul de Mine. 1977. Brad (1949-52). Dr. de Medicină (1949). nr. – 1997. : OGYI. Fac. Cluj-Napoca (1992-). – 400 p. Gen. n. Lic. Studii: Gimnaziul „Andrei Bârseanu” Târnăveni (194043). „Brukental” Sibiu (1943-44). • Romániai magyar ki kicsoda. 1990-99). 1929. röntgendiagnosztika és sugárterápia / Krepsz Iván. (F. Contribuţii botanice (1974. Evreiesc din Cluj (1943). 1999-00). Zeitschrift für Pflanzenphysiologie (1976. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – 1991. • Radiológiai jegyzet / Szerkesztette Krepsz Iván. 1978-79. 1992. M. 1979 -81. Naţională de Biologie Celulară. 1976. publică peste 150 de studii şi articole în reviste de specialitate: Protoplasma (196670).. asist. UBB Cluj-Napoca. C. 2000. – 1996. Kertész Endre. 1981-. – Mv. în ştiinţe medicale (1967). Oradea (1994. 1990. 1957. Publică în: Orvosi Szemle-Revista Medicală. ştiinţific KHEIL. Viaţa Medicală.în colaborare: • Radiológia. Sighişoara (1954-57). 1939. în biologie cu teza: Efectul chimic şi fotodinamic al coloranţilor vitali asupra curenţilor protoplasmatici (1973). Revue Roumaine de Biologie-Biologie Végétale (1977. Martin. 1979-84. 199698). Dr. 1984. Annals of the Institute of the Public Health Timişoara (1997). 1995). 29 sept. – 2000. – 1997. şef de lucrări la Clinica de Radiologie. Ottmar. Fac. I (1963-95). – Bukarest. 1988-96. 1984). M. Studii: Şc.) KEUL. cu teza: Posibilităţi de mărire a extracţiilor în prepararea prin amalgamare şi flotaţie a minereurilor cu aur . – 174 p. Studia UBB Cluj-Napoca (1973-74. – 1994. Institutul de minereuri. gr. univ.) KERTÉSZ Endre.) Institutul de Cercetări Biologice. Studii economice (1993). de Biologie (1958-63). Kovács László. – 2. Studii şi cercetări de biologiebiologie vegetală (1976. efect al radiaţilor ultraviolete). Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Natura (1970). Bucureşti (1952-54). • Genersich Antal emlékkönyv. Orvosi Hetila. Buletinul SNBC (1988. Ziridava (1988). 3. Dr. 1982. – Mv. „Moise Nicoară” Arad (1945-49). röntgendiagnosztika és sugárterápia / Krepsz Iván. 25 apr. 1986). Germania (1974-75. : OGYI. 1976. biolog. Romanian Journal of Biological Sciences (1997). Revue Roumaine de Biologie-Botanique (1968. • Dicţionarul biologilor români. Lucrări publicate: . Analele Univ. – 2000. 1997. Cytologia (1975. TgM. 1979. Keul.în colaborare: • Mecanismele mişcării în lumea vie / M. 15 nov. 1999). Kovács László. 1924.: G-Ke. – 400 p. • Clujeni ai secolului 20. n. Participă la peste 90 de simpozioane în ţară şi străinătate. 1986). köt. Acta Biologica Hungarica (1986). Lic. Specializări: Bursă Humboldt. – [1995]. Dicţionar esenţial. dir. • Radiológia. Târnăveni. n. Minerva Medica. – 2000. medic radiolog. Lic. – Mv. Sighişoara (1947-54). Domenii de cercetare: fiziologia şi citofiziologia plantelor fotobiologice (efect fotodinamic. 1980). Torino. Activitate profesională: cercetător ştiinţific principal.Biblioteca Judeţeană Mureş • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Cluj – m 1 aug. ing. átdolgozott kiad. Darvas István. (A. Sighişoara. – 2. 1987. Progresele ştiinţei (1970.

univ. preparare şi cercetare. 1974-75. Fac. Hobby-uri: automobilismul. în toxicologie cu teza: Studiul chimicotoxicologic al erbicidelor clorfenoxiacetice (1978. Conducătorul disciplinei toxicologie generală şi industrială. publică peste 100 de studii şi lucrări în reviste de specialitate: Revista Mine. de Farmacie (1963). Cluj (1978). 1983. „Ordinul Muncii” cls.Oameni de ştiinţă mureşeni liber şi conţinut redus (1979). 2002. 1992.. şef. 1993. a III-a. (1993-97).. conf. dir. univ. 1995-00. 1995-98). – sl : sn. Domenii de cercetare: prelucrarea minereurilor aurifere. AGIR (1996-97). • Cercetări pentru extragerea aurului din concentratele de pirită auriferă Barza prin procedeul CIP / Kheil O. biofarmacie şi farmaco-cinetică (1978-). Gaze (1988-90). • Posibilităţi de îmbunătăţire din instalaţia de . – sl : sn. – sl : sn. – Vol.. 1963. Igiena (1976-77). Orvostudományi Értesítő (1991. 1993. studii privind interacţiuni substanţă activă-substanţă auxiliară. 1992. • Cercetări privind stabilirea tehnologiei de prelucrare a minereurilor Barza / Kheil O. – sl : sn. asociat. Lucrări publicate: . – Târgovişte : Editura Univ. – 31 p. Institutul de Mine Petroşani (1979-80). Budapesta (1991. 1964. Fac. (1957). • Metale nobile. – 36 p. farmacist. 1972). şi alţii. 1993. • Nouă tehnologie de extracţie prin amalgamarea aurului liber din minereurile cu conţinut redus. ing. apoi în cadrul IMF TgM la disciplina toxicologie. – 19 p. Distins cu „Medalia Muncii”. • Flotoamalgamarea . (1971-90). participă la numeroase conferinţe. (1997-). Membru ASIT (1964-89). Activează ca farmacist intern (196367). Conducerea ştiinţifică a tehnologiilor de exploatare. 2003). 1987. 23 dec. Bucureşti). şi alţii. şef de lucrări (1990-93). (A. prof.. Dr. de Farmacie. de fete nr. 1983. 1991. a minereurilor Barza / Kheil O. – 24 p. 1974. Domenii de cercetare: toxicologie analitică. şef adjunct. prof. 1940. 2001. „Valahia”. univ.) KINCSES AJTAY Mária Adrienne. univ. 4 TgM. Membră în EME. şi alţii. – sl : sn. – 27 p. – sl : sn. şef sector. de la preparator (1967-71). şi alţii. T. – 30 p. construcţia de utilaje.. 1998-02). ing. Specializări: Bucureşti (1970.un nou procedeu de extragere a aurului liber din minereurile cu conţinut redus / Kheil O. parcurgând toate treptele didactice univ. • Studiu privind stabilirea tehnologiei de . – sl : sn. n. 1978. 1984. TgM Studii: bacalaureat la Lic. – sl : sn. – 1998. absolventă a IMF TgM. – 36 p. adjunct. şef secţie. prof.. – sl : sn. 1991. EUROTOX. asist. II. Intreprinderea Minieră Barza (HD) (-1993). • Unele consideraţii privind recuperarea aurului prin metode hidrometalurgice. A colaborat la revistele: Revista Medicală TgM (1968-71.în colaborare: • Cercetări privind îmbunătăţirea preparării minereurilor aurifere sărace prin preconcentrare gravitaţională / Kheil O. – 48 p. „Diploma de Excelenţă”. 1977. . – 29 p. 1995). studii enzimologice. studii toxicologice experimentale. – sl : sn. Lucrări publicate: • Căile folosite în cadrul uzinei de preparare în vederea creşterii extracţiilor. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Petrol.. – 12 p. Activitate profesională: ing. congrese şi simpozioane în ţară şi străinătate. • Realizări şi perspective de modernizarea fluxurilor de preparare. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992-96. Revista Minelor (2000). şi alţii. 1982.

la Sighetu Marmaţiei etc. Gheorghe (1940-49). – TgM : IMF. 22 mart.Vol. – 1999. Fac. • Curs de toxicologie / M. din Jena. • Mérgező növények. Lucrări publicate: • Einige Bemerkungen über die Anordnung des mathematischen Lehrstoffes au der Realschule. . 1929. sa. – 266 p. de Farmacie (1968). M. M.M. – 116 p • Teste de toxicologie pentru licenţă. În 1894 a fost numit prof. de Farmacie IMF TgM (1970-89). matematician. . – 1976.1988. Lucrări publicate: . n. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Dr. 1. ing. învaţă fizica şi matematica la univ. • Facultatea de Farmacie din TgM = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998. • Toxicologie. – Breznóbánya. (cultivată) (1983). la Gimnaziul Evanghelic din Reghin şi conduce instituţia ca dir. Sf.. • Gyógyszertervezés alapjai. Lucrări publicate: . [1995]. : Kaál ElekKovacevic. • Mérgező növények. Bolyai Cluj. . köt. orvos– és KINN. Szőcs J. în Ministerul Agriculturii şi Silviculturii la Budapesta. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – Bucureşti : EDP. TgM – m. Kincses Ajtay.în colaborare: • Farmacopeea Română.) KIS Ilona. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. F. .. – Vol.– TgM : IMF. asist. ? Studii: şc. – Új sorozat. S-a stabilit în USA (1990-). köt. 1982. Studii: Lic. de ex.. la Selmecbánya (1881-84). a 9-a.. ? Şi-a început studiile la Sighişoara. – 1986. – Vol. 1999. A lucrat în mai multe locuri.1988. – [1995].) Univ. –112 p. • Toxikológia / Monea. 1991. jegyzetekkel kiadta Kintses József. M. – 16. 1. silvic. – Vol. 27 sept. Publică articole şi studii în Programm des vierklassingen (1896-97). 1868. 1903. Monea. M. – TgM : IMF. prof. cercetător la disciplina controlul analitic şi biologic al medicamentelor – Fac. 1987. 1993. 1982-1984. –TgM : Litografia UMF. medie la TgM şi KISGYÖRGY Zoltán.2. – 1997.) (F. Cluj şi Berlin. Kis Ilona. Németből fordította Göldner Nándor. – TgM : IMF. 31 mart. Kincses Ajtay M. Mugeni (Odorhei) (HR). – Budapest. (A. Vol. – 1995. – Budapest : Kossuth Könyvkiadó. (F. köt. 2003. Referinţe: • Reghinul cultural : Studii şi articole.) KINTSES József. 1945.în colaborare: • Îndrumător de lucrări practice de toxicologie / M. 1977. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. de băieţi nr. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. (A.în colaborare: • Gauss emlékezete : Életrajzi vázlat / Írta Sartorius W. – Ed. – 2002. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. biolog. farmacist. 1992. Sighişoara – m. – Mv : OGYI. • Tizenkét év. • Controlul formelor farmaceutice : curs / Blazsek-Bodó A. Aita Mare (CV). Studii: IMF TgM. – Budapest : Tempo Kiadó. n. 2. (19061931). 1911.1. – Vol. – sl : sn. – Máramarossziget.. T. . A publicat în Revista Medicală. Univ. 2. în ştiinţe farmaceutice cu teza: Cercetări farmacognostice în vederea valorificării speciei Angelica Arhangelica L. – Kolozsvár. Józsa J. 2. Kincses Ajtay. . Von Waltershausen. A fost farmacist. Gustav Adolf. A publicat articole de specialitate. • Bolyai Farkas erdészeti csonka munkája 1820ból. 2002. T. n. 22 iun. 1863.Biblioteca Judeţeană Mureş • Îndrumător de lucrări practice de toxicologie. sajtó alá rendezte Kintses József. 1.univ. – 242 p. 1. 1990. – 1999. Iovan. Sajtó alá rendezte Viczián János.

– 175 p. 1994. Die Pharmazie (1962). 1973. Revista medicală (1956-60. 1983-85). în ştiinţe biologice cu teza: Dinamica acumulării alcaloizilor la mătrăgună (Atropa belladonna L. – Ed. 1981. Lucrări practice pentru recunoaşterea plantelor medicinale : pentru uzul studenţilor.és fűszernövényei. plantele medicinale. – TgM : Litografia UMF. – 945 p.1996). – TgM : Litografia UMF. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Korunk (1970). Acta Pharmaceutica Hungarica (1958). a 8-a. Naturwissenschaften (1958). Catedra de botanică farmaceutică (-1999).) . Specializări: Univ. – 711 p. ocrotirea naturii. – TgM : Litografia UMF. – Bucureşti. Comunicări de botanică (1967). – Csíkszereda. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1964-65. (1955-74). • Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita = Hargita megye gyógy. 1968. Lucrări publicate: • Gyógyszerészeti növénytan. Note botanice (1965-66. – [1995]. • Sejttan és szövettan / Kisgyörgy Z. köt.: Sejttan és szövettan. – 1991. – Miercurea Ciuc: Consiliul Popular al Judeţului Harghita. 1966. 1971). 1973. 1965. – Bucureşti : Editura Medicală. Márton Aranka. univ. Kovászna megye. 1980. Domenii de cercetare: fitofarmacie. • Farmacopeea Română. Revista de medicină şi farmacie (1993-97). în Soc. 1993. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998 – 1999.Oameni de ştiinţă mureşeni Fac. 1991. 1979. 1965. de Biologie (1949-53). – TgM. – 1997. la catedra de horticultură a Univ. „Sapientia” TgM (2001-). • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 239 p. – Bukarest. Dr. – 3. : OGYI. – 1996. : Organográfia. 1974-83. –1. de Biologie-Geografie. 1962-64. • Sistematica plantelor : Ghidul cursului de botanică farmaceutică (Taxonomie) / Füzi J. Márton A.. filiala Mureş.în colaborare: • Ghidul cursului de botanică farmaceutică / Kisgyörgy Z. – 75 p. Márton A. 1961. Bucureşti (1966). – TgM : Litografia UMF. Studii şi comunicări (1982). – Mv. – 1979. 1979. – 2. köt.. Kisgyörgy Z. univ.. – 220 p. asist. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. • Gyógyszerészeti növénytan / Kisgyörgy Zoltán. • Botanică farmaceutică. T. : OGYI.. 1971. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. conf. (1991-98) IMF TgM.1993. şi preş. 1965). köt.: Kh-M. – Mv. vicepreş. – 1994. 1956. – 186 p. – TgM : Litografia UMF. – TgM : IMF. (A. köt. Membru în AOŞR. Autor şi coautor a peste 130 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate: Farmacia (1955. – 80 p. Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság. – TgM : Litografia UMF. • Rendeszertan. 1968-69. Orvosi Szemle (1955. • Organografia. Studii şi cercetări de biochimie (1959). şef de lucrări (1975-90). • Recunoaşterea plantelor medicinale. • Plantele medicinale din judeţul Harghita. Füzi J. – 183 p. 1993. • Kovászna megye gyógynövényei. • Recunoaşterea plantelor medicinale / Kisgyörgy Z. – TgM : UMF. 1981-. Agronomusok Háza. – Árkos. conf. • Genersich Antal emlékkönyv. Activitate profesională: preparator (1953-54). • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 1971-72. – 1994. 1979-1991. 1967-68. Sepsiszentgyörgy: Mezőgazdasági.) (1971). . • Plantele medicinale din flora spontană a Bazinului Ciuc.

• Romániai magyar irodalmi lexikon. (1948). Preparator .Biblioteca Judeţeană Mureş KISS Árpád. prof.) la Clinica dermato-venerică (1951-55). – 1994. Miercurea-Ciuc (1940-48). – [1995]. n. din Timişoara (1967). Die Naturwissenschaften. Orvosi Szemle . – Bucureşti : IMF. Gyógyszerészeti Értesítő. – 331 p. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv.. – Budapest. – 1976. TgM Studii: şcoala medie la TgM (1929). Wiener Medizinische Wochenschrift. – 1965. – Ed. Dr. Se ocupă şi de aplicaţiile matematicii în biologie şi stomatologie. chimist. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. „Bolyai” Cluj. consultant. univ. Studia UBB (1974)... 3. în ştiinţe chimice (1967). TgM m. 1 TgM (1964-). I Ped TgM (1961-80). şef catedră.. A participat la numeroase conferinţe în ţară şi străinătate. de Matematică-Fizică (1948 -51). Asist. : OGYI. • Lucrări practice de chimie organică : curs. 1994. 1969). univ. a generalizat o teoremă a lui Hurwitz referitoare la delimitarea rădăcinilor unei ecuaţii algebrice cu coeficienţi complecşi. 1911. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Dr. Bolyai din Cluj. cu teza: Contribuţii la teoria semimodulelor (1973). • Farmacopeea Română. Aiud – m. 1987. Funcţionar de bancă la Iernut şi Luduş (1929-32). (F. : OGYI. obţinând diploma de prof.: Kh-M. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1988). . átdolgozott kiadás. – 1974. Secţiei de farmacie a Soc. A fost membru al colectivului redacţional al revistei Farmacia. 1963. 15 febr. teoria inelelor. Membru în Academia de Ştiinţe Maghiară. Studiile au fost publicate în Erdélyi Múzeum. conf. Lic. Buletinul IP Iaşi (1966). teoria categoriilor. Lucrările Ştiinţifice ale IPed TgM (1969-70). univ.în colaborare: • Farmacopeea Română. 1924. Revue Roumaine de Medicine Interne. Fac. Miercurea-Ciuc. a 8-a. de Medicină (1966-74). – Ed. apoi la Fabrica chimică Bürger Albert TgM (1934-38) şi la Fabrica de medicamente VI-HOR Cluj (1938-41). univ. de Farmacie (195862). – Bukarest.în colaborare: • Dermatológia. Lic. TgM. (1952). • Curs de chimie organică. decan al Fac. Institutul de Subing. de Chimie (1944). Lucrări publicate: . II. 1 dec. De asemenea. matematician. 15 dec. „BolyaiFarkas” TgM (1951-61). geometria elementară. – 447 p. Analele Academiei RSR (1979). 1960-61). köt. Igaz Szó Mathematica (1978. • Szerves kémia. Univ.) KISS Elemér. prof. 13 sept. Matematikai KISS Béla.. Lucrări publicate: • Szerves kémia I. Gazeta învăţământului (1969). M. manuscrisele inedite ale lui Bolyai János. Stomatologia (1964). n. n. – Ed. UPM TgM (1990-99). Tanügyi Újság (1958. – 1975. a 7-a. TgM (1980-90). asist. • Farmacopeea Română. 1965. Studii şi cercetări de chimie. Matematikai és Fizikai Lapok (1957-58. a 9-a. – Mv. orvos– és (F. A fost preş. köt. . M. Analele Univ. Braşov. lector univ. 2000. – Mv. – 1956. Domenii de cercetare: algebra modernă.. Fac. a publicat peste 120 de articole şi lucrări în reviste de specialitate: Gazeta Matematică şi Fizică (1957-58. Teoretic. – 1974. medic primar la Policlinica nr. conf. – 1-2. Univ. A obţinut rezultate valoroase în teoria ecuaţiilor algebrice. 1965). univ. köt. după pensionare (1977) a devenit prof. Magyar Onkológia.Revista Medicală.. univ. – 3. lector (1949). Studii: Gimnaziul. 1929. – 1975. – 3. 25 aug. 1981-. Művelődes (1957). la IMF TgM (1955-64). medic dermatolog. 1961. 1974-1975. – [1995]. Activitate profesională: prof.

2003. 1999. – Budapest : Akadémiai Kiadó. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1994. • Az emlékezés éve. • Egy halhatatlan erdélyi tudós. 1995-96). – Budapest: Vince Kiadó. – 2. – 1991. Korunk (1998). Természet Világa (1986. 1981-. – 1991. Octogon (1998-99). sporturile de iarnă: schi. – Budapest.: Kh-M. Népújság (1998. • Krónika 25. – 1994. – Mv. – 1994. • 200 éve született Bolyai János = 200 de ani de la naşterea lui János Bolyai =200 Years Since the Birth of János Bolyai : Emlékkötet. : [Természettudomány. Polygon (1996. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. évfordulójára. 1992. febr. – 176. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-92). – Mv. Fizikai Szemle (2000). – Bukarest.. – Titlul pe pagina de titlu şi copertă: „Petru Maior“ University of TgM. Hobby-uri: muzica clasică.. • Tizenkét év. 2000. 1996. • Magyar Tudomány 4. Lucrări publicate: • Algebra. 1981. • Erős várunk. 1994. Typotex Kft. evidenţiat” (1981). – TgM. – 215.. – Bécs: „Europa“ – Club. • Millenniumi megemlékezés. 2002. – 2000. • A Hét 21.sz. – 204 p. – Mv : IPed. Acta Physica Hungarica (1999). 2002. – Mv. 1993. – Debrecen : Stúdium Kiadó. • Haladványok.în colaborare: • Matematici superioare pentru subingineri. Distins cu „Ordinul Muncii”. 12. 2002 nov.sz. 2004. • A tér úttörője. • Bolyai – emlékkönyv : Bolyai János születésének 200.. • Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából. • Magyarok szerepe a világ természettudományos és műszaki haladásában (1992. – Budapest: Akadémiai Kiadó. . • On the Algebrical and Number Theoretic Researches of János Bolyai. Elnöki Bizottsága csíkszeredai kihelyezett ülése. cls. – 2. 2002 máj. köt.. Budapesta). – Mv. – TgM : UT TgM. – 200 p. : Juventus. sz.sz. 1995). univ. 1996).. Research Seminars: Preprint nr. Departament of Mathematics. jún. 2002.. 1-2. sz. • Matematikusok és teremtett világuk: Beszélgetések / Staar Gyula.. III-a (1963). – 187 p.. • Korunk 11. • Algebra / Finta B. 1998-99. : I-P. köt. 1980. de Ştiinţe Matematice din România (1954-). 1992-2003. . – 3. Typotex Kft. 2003. máj.388 p. – TgM: UPM. 2000).. • Mathematical gems from the Bolyai chests: János Bolyai` s discoverie in Number Theory and Algebra as recently deciphered from his manuscripts / by Elemér Kiss. • Viharban. máj. – Kolozsvár. • A Hét 18. Premiul „Bolyai” (2001). 1998. – 1997.. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. – Mv. – Budapest : Vince Kiadó.Oameni de ştiinţă mureşeni Lapok (1982. – 128 p. Műszaki tudományok]. • Székelyföld 11. – 214 p. • Matematika almérnököknek. 2000. Kiss E. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 2002. • Viharban. Nelinijni Kolavannija (2004). – Budapesta. Preprint (1986. Bolyai Farkas. Pi. 18 p. 2003. – 3 vol. • Erdélyi Matematikai Lapok 2. Népújság Évkönyv (1996). • Romániai magyar ki kicsoda 1997. : Mentor Kiadó. Referinţe: • A romániai magyar nemzetiség. 1998). 2003. – 1981. Membru în Soc. – 2002. de Matematică „Bolyai János” din Ungaria (1992-).. Mathematica Pannonica (1995. revistă de matematică (1991. Soc.sz. 1992. 2002. – 46 p. 1988. . 1999. • Népújság 2001. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. • Élet és Tudomány 1. 2000). Premiul Academiei de Ştiinţe Maghiară (2000). – 301 p. 1976. 1998. Gazeta Matematică (2000). 1992. 1984. • Nemzetközi magyar matematikai versenyek. 1992. 21. • UT din TgM – 30 de ani de activitate. 16. 1997). sz. Csíkszereda). literatură. sz. – Kolozsvár-Cluj. 5. Historica Mathematica (1999).. • A tudomány évezredében: Az MTA Magyar Tudomány Külföldön . (2002. köt. 2000. Élet és Tudomány (2001). – Budapest : Akadémiai Kiadó. „Conf. 2001. 27 p. 2002. 1996..

1929. IMF TgM (2000-). TgM. Seghedin (1990). Preparator la Clinica de Boli Interne Cluj (1943-44). Sabău Monica. Lic. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 238 p. – 1997. 1981. 1998). Kiss Ferenc. Virologie. Soc. : OGYI. • Gyermekgyógyászat. Timişoara (1986). 4 mart. Participă la numeroase sesiuni ştiinţifice. Revista de pediatrie prahoveană (1999). Activitate profesională: medic specialist pediatru. • Îndreptar practic de epidemiologie / Kiss Ervin. de medicină (1943). – 1997. medic primar. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. 2. : OGYI. – [1995]. Revista de nefrologie şi urologie pediatrică (2003). Péter Mihály. Belgia (1994). – TgM : IMF. – Mv. n. Domenii de cercetare: nefrologie pediatrică. – Mv. 2. 1977. – 140 p. 1943.M.) specialitate: Revista de pediatrie (1985). . turism. 1997. Studii: Şcoala Superioară de Medicină şi Farmacie Iaşi (1940). 29 apr. : OGYI. (F. 1951. de Nefrologie Adulţi. Şef de catedră la IMF TgM. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Gyermekgyógyászat (1994. – 1994. 1989. Publică în reviste de specialitate din domeniul hemiparchinsonismului.. grafician. 1951. köt. de Nefrologie Pediatrică Internaţională. Lucrări publicate: . medic la Clinica de Neurologie-Psihiatrie TgM (1945-58). Maros Tibor. Monica Sabău. Membră în Soc. 2. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Lucrări publicate: . • Általános és részletes járványtani jegyzet / Kiss Ervin. conf. – Mv. • Gyermekgyógyászat. Revista Medico-Chirurgicală. TgM. – 1. T. serviciul militar. Studii: Lic.. simpozioane în ţară şi străinătate. publică peste 125 de studii şi articole în reviste de KISS Ferenc. köt. catatoniei mortale. – Bucureşti: Editura Medicală. „Ferenc József” Cluj.în colaborare: • Bakteriológiai gyakorlatok / Kiss Ervin. – 1995. în medicină cu teza: Cercetări clinice şi de laborator ale proteinurilor în nefropatiile medicale la sugar şi la copil (1998). – 232 p. Gălăţeni – m. Lucrări publicate: • Tratat elementar de pediatrie. n.) KISS Éva. congrese. 1918.. 1958. M. 1995). – 442 p. 1997). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Specializări: Bucureşti (1981). . Soc. IMF TgM (1962-68). dr. 1972. 11 mart. catedra de epidemiologie. n. Studii: lic. 19961997. Orvostudományi Értesítő (1996).în colaborare: • Az ember rendszeres anatómiája / Mihálik P. • Endokrinológia. nr. medic. • Romániai magyar ki kicsoda. • Külföldi magyar kutatatók . – 225 p.: OGYI. 4. bacteriologie etc.: Kh-M. 1979. Revista de medicină şi farmacie (1993. Cristuru Secuiesc. TgM (1955-62). Fac. medic pediatru. – 1997. köt. – 1996. F. – 73 p. fac. de medicină IMF TgM (1954).1996.în colaborare: • Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic. • Din istoria luptei antiepidemice. : OGYI.. Univ. – Mv.Biblioteca Judeţeană Mureş (A. – Mv. köt. – 280 p. A publicat în Revista MedicalăOrvosi Szemle. Hobby-uri: muzică clasică. – 147 p. medic de policlinică la TgM până la pensionare (195878). 1987.– Bucureşti. Viaţa Medicală. de Sănătate Maghiară. – [1995]. prizonier de război (1944-45). – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştinţă. köt. 3. – 710 p. – 1. univ. – 1996. T. orvos– és (A. : OGYI. köt. – 259 p. – Mv. la Oradea (1948). „Unirea”. în ştiinţe medicale (1972). Cluj-Napoca (1999). Budapesta (1992-93..) KISS Ervin. Soc. de Nefrologie Pediatrică din România. 1997. 16 dec. – Bukarest. – Vol. medic neurolog. – 1994. Dr. Ion Cîmpianu. TgM.

Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – [1995]. köt. din TgM. 1959. – 460 p. köt. – Mv. de Farmacie. – 22 p. Igazság. – Mv. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. prof. n. Are multe invenţii brevetate. până la pensionare (1969-1991). s-a reîntors în Col. Domenii de cercetare: metabolismul zahărului. – Bukarest. 1981 . • Véreddel mentheted meg az életemet! – Csíkszereda : Hargita megye Egészségügyi Igazgatósága. •A természeti tünemények viszonyított szemlélete.. 3. – Csíkszereda : Hargita megye Egészségügyi Igazgatósága. : Kaál ElekKovacevic. 1929.) (F. • Idegkórtan. dir.. A predat la Col. köt. n. 25 ian. Pedagogic din Reghin (1949).Oameni de ştiinţă mureşeni • Probleme de psihiatrie. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. „Bolyai” Cluj. Gălăţeni – m. precum şi în A Hét. – 1974. Domenii de cercetare: hematologia. – 1979. – Ed. Sajtó alá rendezte Viczián János. la Fac. (F. radiobiologie.) KISS György. biolog. TgM. medic hematolog. –Új sorozat. de şcoală. – Bukarest. 6 sept. (F. köt. din TgM (1902-). Tanügyi Újság. – [1995]. A. : Tartományi Sanepid. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. 1908. – 8 p. Lucrări publicate: • Ritmusos életjelenségek vizsgálata az élő szervezetben. de matematică şi fizică la Budapesta (1884-88). ? Studii: medii la Reghin. • A magatartás élettani alapjai. M. Vörös Zászló etc. Institutul Agronomic Cluj (1950-52). • Unele aspecte ale hematologiei transfuzionale la operaţiile pe cord deschis. Megyei Tükör. 4 sept. 1957. în lb. • Az életmentő vér. asist. Ideggyógyászati Szemle. Studii: Lic. 1969. fac. – 1994. – 1979. Lucrări publicate: • Ember – természet – XX. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.în colaborare: • Probleme de psihiatrie. Preparator. Iovan.. biologia auzului. (F.. asist. de biologie la Univ.. – 533 p. Română cu prof. 1992. 1957. – Mv. TgM. Cluj. 1958. univ. n. – Mv. • Külföldi utam élményeiből.) . – 16. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – Bucureşti : Editura Medicală.. Század. A publicat în: A Hét. Szabadság. – 1994. a fost preceptor la familia contelui Teleki din Gorneşti. – 1978 • Dicţionarul sănătăţii. . – Mv. de Biologie (1954). – 1981. publică în revistele de specialitate româneşti şi maghiare Revista Medicală-Orvosi Szemle.. 1904. M. diplomă de prof. – 1995. – 1994. Pora.. – Bucureşti : Editura Medicală. Holicska Dezső. Lucrări publicate: • Az elektromos kapacitás számítása és méréséről. Ref. orvos– és KISS Tamás. – 1976. [1978]. : Kh-M. – 2000. 3. M. Ref. E. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. Ref.. 1948. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1913. catedra de farmacologie a IMF TgM (1948). – 1996. Iernuţeni – m. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.) KISS Zoltán. Művelődés. 1862. M. • A véradók osztályának munkájáról és véradók kiválasztásának jelentőségéről. . Vitályos András. capacitate de muncă şi de încărcare a organismului. 1996. 1981 . Fac. Aluniş – m. – Mv. 9 nov. • Amit a véradásról és vérátömlesztésről mindenkinek tudnia kell.: Kh-M. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. TgM (1942). şef lucrări la catedra de biologie a UBB ClujNapoca. al Centrului de transfuzie sanguină TgM (1949-81). Studii: bacalaureat la Lic. 1923. – 460 p.în colaborare: • Ember és egészség / Kiss Zoltán. – 75 p. 27 nov. univ. 1957. 2000.

2-án Pesten tartott IX. Din 1850 a devenit prim-medic al jud. 1867. Szinnyei József. Lucrări publicate: . – 57 p. Prusia. – Mv. 1875. chirurg. oftalmolog şi obstetrician la TgM: dir. 1840. szept. – Budapest. Viena. regal.-medica de influxu musicae in corpus et animam. M. Studii: gimnaziale la Zlatna şi Cluj (1833). medic stomatolog. 1882. melyeket M. 1948-1998. Imreh Sándor az ev. – Kolozsvár : nyom. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. ref. Főtanoda betűivel. în 1882. obţinând titlul de dr. 2002.) KISS-EPERJESSY Anna Vezi: EPERJESSY Anna KLEIN Dezső. A făcut călătorii de studii în Cehia. La iniţiativa lui. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. deputat în Parlamentul Ungariei (1880). la catedra de chimie analitică a IMF TgM (1959-60). – Mv. M. Imreh Sándor. A fost membru şi membru corespondent al mai multor soc. Sajtó alá rendezte . • A marosvásárhelyi országos kórház alapításának és fejlődésének rövid vázlata. 1863. – Kolozsvár. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. Lucrări publicate: • Odontogén gócfertőzés. nagygyülésében előadva. köt. 28 sept. • Természettudomány és gyakorlati élet : A magyar orvosok és természetvizsgálók 1863. köt. medic. – 17 p. 1882. – [1995]. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. – Extras din : Magyar Orvosok és természetvizsgálók Előpatakon tartott gyűlése Munkálatainak 18. – Ed. Főtanoda betűivel. • Két népszerű természettudományi felolvasás. Kertész József. – SepsiSzentgyörgy. 1871. A fost cons. de medicină la Viena (1834-) şi Budapesta. asist. spitalului de stat din oraş. univ. Bavaria. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. 1896. – Pest : nyomt. köt. ref. Ungheni – m. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. oculist. Soc. univ. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. conf. Zărand şi HD (1841-48). apoi la I Ped de 3 ani TgM. A scris numeroase articole şi studii de popularizare a medicinii şi a serviciului sanitar. dr. ? Studii: obţine diploma de medic la Univ. • Az élet és az ember. obstetrician. „Ferdinand I” din Cluj (1927). 1998. 1875.în colaborare: • Farmacopeea Română. – 1-14.Biblioteca Judeţeană Mureş KISS-DELLY Eszter. – 6. ştiinţifice şi de medicină din Budapesta. la IMF TgM.) KNÖPFLER Vilmos. „Kemény Zsigmond” din TgM. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. : Ny. 1878. a 8-a. • A marosvásárhelyi községi polgári fiuiskola története / Írta Nemes Ödön. Băiţa (HD) – m. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. A lucrat ca medic primar al jud. köt. 10 oct. Mária. 1952. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug.-Vásárhelyt a gr. – Extras din : Magyar Orvosok és természetvizsgálók Munkálatainak 15. (F. 1865. Teleki-könyvtár termében zárt körben nők számára 1866 december 21-én és 1867 január 18-kán tartott Knöpfler Vilmos. – Mv. Cluj. orvos– és (F. s-a clădit noul spital public din TgM cu 150 locuri. sz. – Budapest. – 1965. n. psych. Referinţe: • Vasárnapi Újság 35. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. şeful Clinicii Bucomaxilo-faciale TgM (1945-52). Láng Ferencz és Ziepser András felett. • Elnöki megnyitó s zárbeszéde. Italia. – 1850. : Kende-Kozocsa. Franţa şi Anglia. Mureş-Turda. : Nyomtatta Adi Árpád. – 13 p. – 1899. – [1995]. 1900. Sibiu. Saxonia. A făcut călătorii în Belgia. chimist. – 43 p. 1815. • Emlékbeszéd boldogult Schmidt Adolf. 25 mai 1902. – Pest. – Vindobonae: typis Caroli Ueberreuter. n. az ev. • [Madárkatalógus]. : nyomt. univ. A luat parte la revoluţia din 1848 / 49.. – TgM. TgM.

1998. 1967. Farmacia.. în atelierul tatălui său.. 1967). Şc. Pedagogică Maghiară. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1945). Band 2. schelete de păsări. Studii şi comunicări ale Muzeului Brukental (1975. Koczka György. I. Asist. şi Gimnaziul Ev. Slovacia. Natura (1963. Kohl. Viaţa Medicală.) KOHL István. 1967-68. observator al Institutului Ornitologic din Ungaria. Wien: Böhlau Verlag. Gheorghe. Reghin (194243). • Romániai magyar irodalmi lexikon. Analele Banatului (1983). – XLVII. Acta Hargitensia (1980). dr. Studii: bacalaureat la Sf. –Új sorozat. – Berlin. Lucrări publicate: . Marmatia (1980). A comunicat peste 120 de lucrări în mai multe limbi. 1959. – Band 1. Activitate profesională: preparator. 2002. şeful Secţiei Interne a Spitalului Jud. Studii: Şcoala Elementară Evanghelică (192933). – 1994. 30 iul. Lundensis (1964). – 2002. • A kárpáti barna medvéről / Sepsi A. 1979-80). kiad. 469 p. Domenii de cercetare: ornitologia. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. Studii şi comunicări ale Muzeului din Bacău (1973).: Kh-M. – XIV. – vol. 455-956 p. Învaţă dermoplastia ca ucenic. 1997). • Über die variabilität des schädels Karpatischer braunbären (Ursus Arctos) . Gheorghe (1956-84). Sf. – Koloszvár : Lyra. Stefan Kohl. – Bukarest. 1957. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. 1968-70. Lic. – Piliscsaba – Budapest.. n. Megyei Tükör etc. Vânătoare şi pescuit sportiv (1962. 1978). M. – XVIII. Reghin (1951-82). – Mv. în ştiinţe medicale (Halle an der Saale. n. medic. Studii şi cercetări de biologie (1965). a organizat fanfara oraşului. preparator ornitolog. : A mozgásszervek betegségei a belgyógyászati gyakorlatban / Dóczy Pál. Membru în Soc. 1994. (F. 1966. : Kaál Elek-Kovacevic. – 99 p. Iovan. Vogelwarte (1965). – Budapest. Austria. (F. – 2. • Forschungsergebnisse des Transfusions und Immunhaematologie. Vörös Zászló. átdolg. diploma de medic la Univ. 1980-1988. – 1995.. nr. Cluj. Tibiscus (1979).) KOCZKA György. 1972). • Új magyar életrajzi lexikon – Budapest. 1972). 2. Ornitologice Române (1990-91. 1995). 24 mart. din Reghin (1933-37). Falke (1962. Suedia. • A magyar orvostörténeti irodalom. la IMF TgM. 1969).în colaborare: • Belgyógyászati előadások. – 1988. Analele Banatului (199597). Fondator al Muzeului de Ştiinţe Naturale din Reghin. Lucrări publicate: . 1000 cranii de mamifere. 16. Studii şi materiale (1965. Muzeul de Vânătoare din Focşani (1949). – 478 p. peşti. preparator şi laborant. Studia UBB (1990. în ţară şi străinătate: Ungaria. Larus (1957. 1951. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. Buletinul ornitologic (1960). 1994. dir. 1959-60. Revista pădurilor (1989). fiind şi dirijor. 1990-.. Reghin – m. Publicaţia Soc. 2001. Nymphaea (1974-75. Studii şi comunicări ale Muzeului din Cristuru Secuiesc (1974). 1954-55. 3. Aluta (1969-70). : OGYI. 1997). Revista Medicală. Ziridava (1988).. Cluj. 1967. Ornitologică Română. 454 p. – 1982..3. – Köln. Slovenia. köt. köt. Band 3. 1993). 1978). al Policlinicii TgM. Reghin. colecţia Muzeului şcolii cuprinde 164 mamifere. 1964. univ. – [1995]. 1997. apoi ca ajutor de maistru la TgM (1937-40). 1950. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Aquila (1947.în colaborare: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. Marisia (1983. – 1. – 1980. Revista muzeelor (1969). : H-K. 30 oct. 1978. M. preparator. Germania. 1977. 1922. peste 2300 păsări. A publicat în Orvosi Szemle. 1981. köt. 1962. reptile. 1978. Birek László. köt. Acta Univ. 1921.Oameni de ştiinţă mureşeni Viczián János.

Referinţe: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. Glück. – 2000. Fac. 28 apr. Unitarian Cluj (1916-24). Metaluznautstwo i obreska cioplina (1981). în perioada 1998-00. 1999). Eng. – Cluj : IP. HTM (1973. Cluj-Napoca. plante. Lőrincz Magor. Botoşani. – Bucureşti : Centrul de Documentare şi Publicaţii Tehnice. Anglia (1988.) KOLUMBÁN Mózes. p. 1997).. –260 p. Referinţe: • Who is who in the World. Kohl. – Bucureşti : IDT. cu teza: Influenţa tratamentelor de suprafaţă asupra rezistenţei la uzură a organelor de maşini (1970). Cluj (1924-47).A publicat în Buletinul Ministerului Industriei Uşoare (1966)... 2003. – 48 p. Dr. Disticţii: ordinul „Meritul Ştiinţific” (1973). Membru în American Soc. – 1988. de Medicină. T. • Múzeumi Füzetek. F. Lucrări publicate: • Procedee noi pentru protecţia suprafeţelor metalice. Härtereitechnische Mitteilungen (1969). A participat la peste 50 conferinţe. Domenii de cercetare: tratamente termice. . 1937. – Bucureşti : IDT. (1980).. Kolozsváry. • Cercetări legate de influenţa deformării la semicald asupra cianurării oţelurilor carbon nealiate şi slab aliate. • Influenţa tratamentelor de suprafaţă asupra rezistenţei la uzură a pieselor de maşini : Teză de doctorat. Dr.în colaborare: • Cromare dură / Z. cca. 455-956 p. 1964. – 1982. Activitate profesională: medic militar la unităţi din Babadag. S. „Bolyai Farkas” TgM (1954). 1980-1988. • Alegerea oţelurilor şi a tratamentelor termice în construcţia utilajelor din industria uşoară. Studii: Şc. • Tratamente termice moderne pentru piese în construcţii de maşini: Sinteză documentară. Materials and Processes Including Metal Progress. Annual Scientific Report (199698). MIM. . Racoşul de Sus (1910-15). membru în Biroul Executiv din 1995-). IP Bucureşti (1959). Construcţii de maşini (1979). Cavaler al Ordinului „Steaua României“ (2000). Metalurgiştilor din Rusia (1998-). 2000. TgM. • Romániai magyar irodalmi lexikon. are peste 140 articole şi studii de specialitate publicate. – 1994. 3. 3 medalii de merit. dir. 1963. for Metals (1968-). de Medicină.. 1968. Tratamente termice şi ingineria suprafeţelor (2002). Are 15 brevete singur sau în colaborare. Şef serviciu cercetare la Metalotehnica TgM (196576). Corrosion Science (1999). – Köln. TgM. Băile Herculane. (Marea Britanie. 1981. – Dresden . – 2001. Wien: Böhlau Verlag. Lic. Heat. în medicină cu teza: Noi contribuţiuni la studiul tratamentului preventiv al accidentelor postrahianestezice prin injecţii intravenoase de lichid cefalo-rahidian (1930). Primară. International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering (preş. V. Heat Treatment of Metals. 1973. (A. membru de onoare Asoc. şef Filiala TgM a Institutului de Cercetări mecanică fină Bucureşti (1976-86). – Bucureşti : IP. Wear (1973). J. ştiinţific MATIRO Bucureşti (1986-94). Satu-Mare. congrese naţionale şi internaţionale. Iron Age (1973). n. SC PLASMATERM SA TgM (1994-). – 1993. Hobby-uri: grădinărit. – 3 vol. Studii: Lic. Cernăuţi (1930- . ing. Treat. Industria uşoară (1972-73). USA (1987). köt.. • Erdélyi ki kicsoda. • Who is who in the World of Finance. 1983. 10 premii naţionale şi internaţionale. Japonia (1972). Institutul Sanitar Militar. 4 mai 1904. ştiinţa suprafeţelor. (F.: Kh-M. 1974. 151-157. 1999. medic. Fac. Casting and Forging. Band 3.Biblioteca Judeţeană Mureş (Mamalia: Carnivora: Ursitae) / Sepsi A. ing. 1971. M. general. n. 8. 29 mai 1973. – Bukarest. Surf.M. – XVIII. 1995-). – Band 2. • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. Bucureşti. anii IIII.. Neue Hütte (1986).) KOLOZSVÁRY Zoltán. anii IVVI (1927-30). Adv. mecanic. tratamente termice. Royal Horticultural Soc. Racoşul de Sus (CV) – m. – Bucureşti : CDPT-MIU. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. dir.

Oameni de ştiinţă mureşeni 40). A participat la numeroase conferinţe. 284-285. 1981. 1995. donatorul de sânge – mobilizarea la donare şi efectul donării asupra organismului uman. • Romániai magyar ki kicsoda. simpozioane locale şi naţionale. Specializări: România (1961. educaţia sanitară a populaţiei. – 1996. Domenii de cercetare: dispensarizarea şi tratamentul bolnavilor hemofilici. la neurologie . Spitalul (1961). depistarea precoce a bolii canceroase şi îmbunătăţirea activităţii oncologice. Domenii de cercetare: lupta împotriva alcoolismului. Revista medicală (1956.) KOLUMBÁN Pál. Cernăuţi medical (1936-37). • Viharban. – 1994. 68 k. lupta antituberculoasă la sate. vioară. Revista de medicină şi farmacie (1996-97). Membru în USSM. • Genersich Antal emlékkönyv. de băieţi nr. – Bucureşti : Editura Medicală. (A. şi alţii. Referinţe: • Revista Medicală. nr. Lucrări publicate: . A obţinut distincţia „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (1967. medic. de anatomie patologică (1947-50). – Bukarest. 1988): „Evidenţiat pentru merite în munca de Cruce Roşie” (1969). Cluj (1946-53). Cluj.în colaborare: • Manual de organizare a ocrotirii sănătăţii / Kolumban M. 2000). literatura beletristică. – 300p. perfecţionarea procesului instructiv al studenţilor în medicină în domeniul organizării sanitare. Fac.) conservarea sângelui. – 1994. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. 18 febr. conf. Membru în Soc.. Participă la numeroase conferinţe. la cat. 2000). IMF TgM (1958-60). Hobby-uri: lingvistică.: A-K. studii de medicină la Univ. 1973. Primară Tălişoara (1942-46). medic secundar (1961-63). 2. A obţinut distincţia „Evidenţiat în munca medico-sanitară”. Tălişoara (194046). TgM. 1937-39). • Romániai magyar irodalmi lexikon.: Kh-M. Lic. Korunk (1983). univ. Studii: bacalaureat la Col. medic. 1962-63). preş. Lucrări publicate: • Egészségügyi szervezés : curs. Informaţia Secţiei Sanitare a RAM (1956). p. 1951. Documenta hematologica (1970-73. congrese şi simpozioane în ţară şi străinătate cu peste 55 de lucrări comunicate şi alte 56 publicate în reviste de specialitate: Revista medicală (1963. Asoc. Medicală Maghiară (2000-). 1996. Sovata (1946-49). 3. Orvostudományi Értesítő (1994-95. Internaţională de Transfuzie Sanguină (1996-). Studii: Şc. apoi la Budapesta şi la Halle. Activitate profesională: intern clinic. Soc. – 1994. CTS. 1997. – TgM : IMF. 22 oct. n. – Bucureşti : sn. T. köt. . în ştiinţe medicale la IMF TgM (1947). bolile dermato-venerice. – 560 p. în cadrul MI (1963-68). „Ferenc József” Cluj. medic de circumscripţie. – 1997. n. (A. recoltarea şi KOMJÁTSZEGI Sándor. Hobby-uri: muzica (vioară. medic şef de centru (1986-92). şef de lucrări (1949-54). Naţională de Transfuzie Sanguină din România (1995-). utilizarea raţională a sângelui. köt. dir. 1922. 3. – 2000.. orchestra medicilor din TgM). IMF TgM. 1935 TgM.în colaborare: • Organizarea ocrotirii sănătăţii. Unitarian Cluj (1941). 1995). dr. de Medicină (1953-59). Franţa (1990). Clujul medical (1936-37). al CTS TgM (1998-01). a publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Revista Sanitară Militară (1935. Ungaria (1992. Univ. • Erdélyi magyar ki kicsoda. medic specialist (1964-91). asist. T. 2000. Asist. 1960. 1997. 1988. 1956. medic neurochirurg. IMF TgM. 1956. medicină generală şi stomatologie. locţiitor dir. Haemophilia (1998). medic. boala hemolitică a nou-născutului. • Orvostudományi Értesítő. problematica anemiilor. 1971). prevenirea bolilor transmisibile prin sânge. medic primar (1991-). 2000). al CTS a MS (199801). muzică de cameră. reumatismul infantil.

A fost unul dintre organizatorii grupului de ornitologi şi ocrotitori ai naturii. A plecat din ţară (1977).. 1954. M. – Mv.Biblioteca Judeţeană Mureş medic specialist neuro-chirurgie până la pensionare (19531992). univ. „Bolyai” Cluj. 1986 • Romániai magyar irodalmi lexikon. – [1995]. pentru o scurtă perioadă. köt. – 1. • Szülészeti jegyzet. 1986. – 280 p. Jibou. medic secundar la Clinica de Boli Infecţioase (1956-?). • Tizenkét év. n. A colecţionat obiecte de artă populară. – 1955.în colaborare: • Általános és részletes orvosi mycologia. valóság. A fost fondatorul secţiei de ştiinţe naturale a Muzeului Regional din TgM. • Nőgyógyászat. • Szülészeti jegyzet. – Mv. – 172 p. Preparator la Cluj (1943-45). asist. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 215 p. • Tudat. 1958. dar mai ales. 2000. – 480 p. • A Hét. • Idegkórtan. 2003. – 2002. 1920. – Mv. 19541955. füzet. rész. diploma de prof. 2. – 2. biolog. Domenii de cercetare: paleontologia. Studii: Univ. Jurnal of Neurosurgery. Gheorgheni (HR) – m. M.) (1950-53). – Kolozsvár : Glória Kiadó. tratarea şocului naşterii. – Bukarest. orvos– és (F. Lucrări publicate: • Tudat és valóság. – Mv. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. apoi la Clinica de Obstetrică TgM (1945-48).) KOMPÓ István. 31. : OGYI.1. füzet. 10. care a funcţionat pe lîngă Muzeul Jud. – [1995].. n. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. M. – 96 p. 31 mart. 1957. Lucrări publicate: . . Fac. Domenii de cercetare: probleme de obstetrică. : OGYI. kiad. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. de ştiinţe naturale la Univ. – [1995]. „Frenc József” Cluj. unde a activat ca muzeograf. 13 febr. füzet. A publicat în A Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum Évkönyve (1954). – 2. okt. – 2.: Kh-M. insecte colecţionate. – 2000. A participat la observaţii ornitologice. comercial TgM (1948). 1960. obiecte pentru secţia de ştiinţe naturale: a preparat animale. la catedra de microbiologie a IMF TgM. calmarea durerii la naştere. Studii şi comunicări (1955). köt. (F. okt. Referinţe: TETT 4. 41. – 1994.. de Biologie (1952). kiad.. apoi muzeograf principal până la pensionare (1952-86). – 2. KÓNYA István. Fac. – Mv. : [Természettudomány. a activat ca asist. 1951. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 2002. insecticidele. medic principal ginecolog la Spitalul Orăşenesc Reghin până la pensionare (1963-83). 2. – 1954. 2002. : OGYI.în colaborare: • Endokrinológia. Népújság 2002. A publicat în Revista Ştiinţelor Medicale (1950).în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. : OGYI. – Mv. Műszaki tudományok]. sz. sz. Revista Medicală Orvosi Szemle. . păsări. / Átdolgozta Konrád Gyula. – 533 p. Studii şi Cercetări de Neurologie. Studii : bacalaureat la Lic. A Hét. rész. – 68 p. 2000. hit. kiad. medic ginecolog. Publică în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. orvos– és (F. : OGYI. füzet. – 1. la IMF TgM (1948-63). muzeograf. : OGYI. de Medicină (1945). .. – 211 p. ornitologia. Mureş. – Kolozsvár. 1981. Lucrări publicate: .. – 3. – 210 p. 1926. 16 ian. – Bukarest : Kriterion. 3. medic specialist (1948). TgM. 1959.232 p. – 136 p.) KONRÁD Gyula. univ.

investigaţii agrotehnice pentru obţinerea unor cantităţi sporite de exemplare şi de principii active. Fabrica de acid sulfuric din Braşov (1912). 1981). – XLVII. – 1.. Wien: Böhlau Verlag. – XLVII. Sibiu (1972). chimist. Odată cu înfiinţarea Fac. şeful catedrei de farma-cognozie. 1974. Aquila (1976.în colaborare: • Farmakognózia : Részletes rész / Kopp Elemér . : A-K. . . analiza caracterelor morfologice şi a compoziţiei chimice. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. S-a mutat la TgM (1948)..1996. – Band 2. 469 p. 1953. Nymphaea (1975). Studii şi comunicări. jan. : OGYI.. Steaua Roşie (1981). – 1982. 1996. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. chimist. cercetări privind fructele de Capsicum auum (ardei iute). a înfiinţat la TgM Grădina de Plante medicinale şi aromatice (1949). Referinţe: • Steaua Roşie 14 iul. – Mv. Wien: Böhlau Verlag. 1964. 1890. a fost primul conducător de doctorate postbelic. • Die Ornis siebenbürgens / Hans Salmen. univ. valorificarea macului alcaloid (1943). primară şi lic. – 1988. Stefan Kohl. 1974. emerit (1962). – Ed.. cu o teză consacrată cercetării combinaţiilor de azot ale melaselor (1916). Band 3. a 7-a. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 399-581 p. (F. – Band 2. 455-956 p. 1980-1988. Lőrincz Magor.în colaborare: • Die Ornis siebenbürgens / Hans Salmen. • Farmacopeea Română. – 1956. stabilirea influenţei atacului ciupercilor din genul Peranospora asupra conţinutului de alcaloizi din frunzele de Hyosciamus niger.Oameni de ştiinţă mureşeni Ifjúmunkás (1958). – 1988. Fabrica de Zahăr din Bod (1913-19). – 64 p. M. – 104 p. 1980-1988. Staţiunii (1941). posibilitatea introducerii acestora în culturi. 1971. Dr. n. • Farmakognózia. Staţiunea Experimentală de Plante Medicinale din Cluj (1923-31). 19 ian.) KOPP Elemér. Hargita (1971).. Aquila (1993). – 1. – 48 p. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. valorificarea măceşului de pe cursul superior al Mureşului şi numeroase alte cercetări publicate în peste 40 de lucrări ştiinţifice originale în limbile română. 7. 1972). maghiară germană. – 2000. – XVIII. Studii: şc. Comisia de Medicamente Vegetale şi Animale pentru elaborarea Farmacopeei Române. : OGYI. – Csíkszereda. concomitent. 2. Domenii de cercetare: răspândirea geografică a speciilor şi recoltarea lor. – 1. ţine cursuri la Institutul Agronomic. 1995). obţinerea uleiurilor volatile în România. 7 aug. köt. Marisia (1983. de Farmacie este numit prof. 1953. . Distins cu „Ordinul Muncii” cls. 469 p. dir. de redacţie al revistei Farmacia (1953-55).. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. Tibiscus. 3. – 1994. köt. • Erdélyi magyar ki kicsoda. la Cluj (1908). Fabrica de Produse Chimice din Cluj (1919-23). – 398 p. Lucrări publicate: • Magyarországi melaszok nitrogéntartalmú vegyületei. Studii şi materiale (1965-69. 1975-77. a III-a (1955). . – Bukarest. membru USSM. • A Hét 1977. Revista Muzeelor (1971). Activitate profesională: ing.: Kh-M. Lucrări publicate: • Rezervaţia naturală de la Zau de Cîmpie – A mezőzáhi természetvédelmi terület. Ziridava (1988). – 1982. insigna „Evidenţiat în munca Medico-Sanitară” (1960). 1981 . 1993). 2000. – Köln. A activat ca membru în col. TgM. – Braşov : Magyar Cukorgyárosok Egyesölete. IP din Budapesta (1913). . als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm.. – Mv. Aquila (1976). – XVIII. 1916. Prof. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Nimpheae. Cluj – m. 2003. köt. Analele Banatului (1983). ing. Oradea (1975). prof. 455-956 p. Falvak Dolgozó Népe (1975). köt.. : Általános rész. Stefan Kohl. Vörös Zászló (1965-66. (1949-62). • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. – Köln. filiala Mureş. – 3 vol. Band 3. – Mv.

Lic. . köt. la IMF (1948-71). (A. agronom. köt. „Bethlen Gabor”. Kotilla Erzsébet.) • A zab termesztése. – Mv. • Szénakészítés. şi la Rostock (1939). 23. univ. CAP Mureşeni (1966-78). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. când a luat fiinţă IMF-ul (1946). Igaz Szó. fac. A publicat peste 100 studii de urologie în paginile revistelor de specialitate ca: Acta Urologica. – 55 p. / Kopp Elemér. – p. – 251 p. A fost prezent şi în paginile revistelor literare: Erdélyi Helikon. – 39 p. chirurg la Univ. 1981. 1918. CAP Brâncoveneşti (1962-66). 21 sept. – UNI Druck GmbH. Halmeu (SM) – m. Studii: gimnaziul ref. din Satu Mare (1928). – [1995]. A fost prof. (A. TgM. – 75 p.. Soc. Communicationes ex Bibliotheca Historiae Hungarica.. 3. la catedra de chirurgie-urologie până la pensionare (1976). agronom. ing. p. la Amsterdam (1973). n. Referinţe: • Revista medicală TgM. Cluj (193742). fotografie. dir. Csedő Károly. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. A fost în călătorie de studii în Finlanda. átdolgozott és bővített kiad. din Cluj (1940-45). 1. Druckerei Verlag.. p. IR Agrosem TgM (195862). • Practica farmaceutică. Institutul de Agronomie. – 1. – 1994. 1956. • Istoria ştiinţelor farmaceutice în România. • Note Botanice. köt. – 2. 1974. a fost asist. – Ed. la conferinţe internaţionale de urologie la Budapesta (1962). Soc. Kósa B. 1998. / Kopp Elemér. 2. 1957. . T. – Mv. – 89 p. 3. 1951. • Istoria şi activitatea ştiinţifico-practică a Institutului Experimental de Cercetare a Plantelor Medicinale din Cluj : manuscris. Chirurgia. Revista Medi-cală – Orvosi Szemle. 25 dec. 1973. – 1994. de medicină la Univ.Biblioteca Judeţeană Mureş • Farmakognózia : Általános rész. Magyar Urológia etc. 236-238.: Kh-M. R. : OGYI. a 8-a. vol. vol. – Bukarest. 1956. VI. Uro-logia Internationalis.. Lucrări publicate: . Kotilla Erzsébet. „Pázmány Péter” din Budapesta (1934).. G-O. A fost membru în Soc. T. – 2. R. • Farmacopeea Română. nr. univ. conf. farmacognost şi fitochimist.. apoi prof. 1981. : OGYI. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică Agricolă de Stat. Új Élet. Lipan. medic. a devenit şeful Clinicii de Urologie la TgM.în colaborare: • Takarmánynövények termesztése / Támas L. Germania. 1981. • Tradiţii ale valorificării plantelor medicinale în România : teză de doctorat / Baicu Graziella Lygia. 1964. 2000. 3-4. – 160 p. –Bukarest: Ceres. – 1994. Studii: Lic. Csedő Károly. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică Agricolă de Stat. Specializare cu o bursă la Helsinki (1938). 1. 1960. : OGYI. A început cariera la Budapesta. (în manuscris).) KÓTAY Pál. 151-158..: Kh-M. 1910. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Lucrări publicate: • Az urológiai sebészet alapvonalai. de Urologie din România. – TgM. Agricol TgM (1946-52). Braunschweig. – Vol. • Farmakognózia : Részletes rész. köt. – TgM : IMF. 2. – 407 p. –– Mv. 1974. – Bukarest. 23 nov. – 12 p. Câmpulung la Tisa (MM). átdolgozott és bővített kiad. 1986.în colaborare: KÓSA Barna. • Farmacia românească în date / Vasile I. • Az okszerű vetésforgó. adj. ing. Hobby-uri: filatelie. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică Agricolă de Stat. X. n. 1952. – p. Internaţională de Urologie. Előre şi cu studii de istoria medicinii în Korunk. şef de lucrări. • Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. p. de Istoria Medicinii din Ungaria. nr. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 132 p. 321-347. – 1965. (194258). – TgM. 34-36. Aiud (1929-37). • Profesorul doctor Elemér Kopp (1890-1964). 1990.

10 dec. 1956. – 767 p. A publicat în Berichte der deutschen Chemischen Gesellschaft (1942). Iaşi (1963). • Der Liquor Cerebrospinalis / R. de Ştiinţe Naturale (1940). – 1956. 1961). • Genersich Antal emlékkönyv.M. köt. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică. L. 1961. – 217 p. • Romániai magyar irodalmi lexikon – Bukarest. – Mv. 1948-1998. Bukaresti. şeful disciplinei până la pensionare (1948-83). Med. (1956. 1957-59. Cluj (1936). Studii şi cercetări ştiinţifice (1954). -3. Band – m. : OGYI. psihiatrie. – Mv. Kisérletes Orvostudomány (1950). prof. 1966). . Inn. Asist. conf. : OGYI. – 2. 1957. Ideggyógyászati Szemle (1959). – 1953. – 1. Schmidt. 1963). chimist. Med.. 1994. – [1995]. • Biokémia.. – Mv. „Ferdinand I” Cluj. – TgM. 1997. – TgM : IMF. Bukaresti László. prof. univ. – Bukarest. Fordították : Bakos János... : [Természettudomány. prof.Mv.: Kh-M. – 248 p. : H-K. în chimie la Univ. köt.187 p. 12 sept. Zeitschrift exptl. Bukaresti. E. . E. – 1994. 2. Blazsek Vladimir. – TgM : IMF. 2002. átdolgozott kiad. 1967. Zeitrischft für Immunitätsforsch (1954). 3.Oameni de ştiinţă mureşeni • Sebészeti jegyzet. RPR (1963). – 3. 1968. – Mv. 1942. Studii şi cercetări ştiinţifice. . • Romániai magyar ki kicsoda. Experientia (1965). • Romániai magyar irodalmi lexikon. Kerekes Medárd. Bakos János. – 1. • Biochimie medicală / Redactor I Manta. 1918. 1981. univ. 1942.– 1. – 273 p. 19 apr. köt. 2. Műszaki tudományok]. Kótay Pál. Ref. 19531956. Com. 1994.. • Tizenkét év. – 204 p Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. köt. 1977. decan al Fac. : Az általános sebészet alapvonalai. la disciplina biochimie din cadrul IMF TgM (1968-83). Acad. 1965. – Kolozsvár. Univ. Pediatria (1953). n. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. (F. leziuni experimentale ale ficatului şi ale sistemului nervos central. Medicina Internă (1956). – 3. • Curs de biochimie / Kovács A. – 1994. neurochirurgie (1963). – Budapest – Mv. M. – Mv. • Biokémiai jegyzet / Kovács Endre. 1998. 1968. (1948-68).. Goina. – TgM : Mentor.) KOVÁCS Gizella Vezi: TAMÁS Gizella KOVÁCS János. : OGYI. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş 19451967. – Mv. . M. : OGYI. 1981. L. n. univ.. – Bucureşti. 1957. Revista Medicală (1955. – 435 p. – Budapest – Mv. 1981. Domenii de cercetare: electroforeza proteinelor sangvine.192 p. „Ferenc József” din Cluj cu teza: Új szimmetrikus dialkyl – diaryl – aethylén származékok szintézise (1942). de matematică şi fizică. – Bucureşti : EDP. • Viharban. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Zeitschrift f. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Negreni (SJ).în colaborare: • Biokémiai jegyzet..: OGYI. . 1953. – Berlin.. ges. – 2002. Fac. Studii: bacalureat la Col. – 2002. • Biokémiai laboratóriumi vizsgálatok / Kovács Endre. • Biokémia. • Lucrările Conferinţei de hepatie şi epidemiologie. köt. : OGYI. rész : Sebészeti propedeutika. de Farmacie (1953-56). – [1995]. – Kolozsvár. la Cluj (1942). 1957. • Új magyar életrajzi lexikon. köt. 1. – Vol. Dr. Mártha Ivor. • Urológiai jegyzet / Nicolescu Dorin. köt. Goina.) KOVÁCS Endre. – 2. – 1997.. • Ştiinţa despre originea vieţii. – 240-365 p. Neurologie. / Kovács A. köt. Lucrări publicate: • Új szimmetrikus dialkyl – diaryl – aethylén származékok szintézise. • Cercetări medicale. univ. 1856.: Kh-M. : OGYI. 1960. (F. köt. 1976. Goina Eugenia.

• Új magyar életrajzi lexikon. – Budapest. – Budapest. la TgM şi Aiud (1874). 1883. M. Magyar Földrajzi Konferencia (2004. – 2. • A felsőnép. – 1899. • Egészségügyi kémia. Seghedin). Zalău. – Budapest. de Topografie minieră la Institutul de Mine Petroşani (1990). 2 Sighişoara (1980). Revue Roumaine de Chimie (1966. la catedra de biochimie (1961-77). : H-K. profesor de mat. topograf. • Rövid fizika: polgári és felsőbb leányiskola IV. 2000. – 144 p. : OGYI. osztálya számára. 12 noi. de Construcţii din TgM (1993-97).) • Gyakorlati jegyzet gyógyszerészeti biokémiából. politehnice la Viena (1874-76). 1962. 1986. Şumuleu-Ciuc). 1973) etc. – Budapest – Mv. Budapesta etc. 2004-). de Chimie la (1956). Catedra de mecanică la Univ. kiad. nr. A participat cu comunicări la sesiuni ştiinţifice. – Budapest. – Mv. • Gyakorlati jegyzet egészségügyi kémiából. Hobby-uri: muzica rock. în fizică (1883) şi mai târziu în matematică şi chimie. A publicat în Comunicările Academiei RPR (1963). • Bevezetés a kémiába. Membru în : EMT (preşedintele Secţiei de topografie al Sucursalei jud. a millenniumi kiállítás alkalmára a vallás és közoktatási miniszter megbizásából. • Kémia: polgáriiskolák és tanítóképzőintézetek számára. 1896.) KOVÁCS Júlia Ibolya. Ind. – Budapest: Méhner Vilmos. EME (2002. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Csillagászati földrajz elemei: polgári fiú. Ing. – 455 p. în Liceul din Sângeorgiu de Pădure (1991-93). 1981-. Studii: lic. köt. • Fizika a tanítóképzők és polgáriiskolák számára. de fizică şi chimie la şcoala normală din Buda (1881-). . după care a fost numit prof. -3. Seghedin). – Mv. M. 1890.Biblioteca Judeţeană Mureş Budapesta. Sopron). doctorand (2000-). 1971. – TgM : Editura Academprint. (2004. számára. „Bolyai” Cluj. – 3. asist. Şef de laborator. (F. culturism. Şcoala gen. Ing.Domenii de cercetare: spaţii verzi ale castelurilor din Valea Mureşului. 1979. Referinţe: . 1889. lector univ. A participat la conferinţe.és polgáriskolai oktatás : ezen iskolák monográfiája. : OGYI. (F.és leányiskolák s felsőbb leányiskolák IV. Lic. 1897. TgM. Studii: lic. –130 p. A obţinut titlul de dr. 1887. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. congrese internaţionale şi naţionale HUNGEO (2002.: Kh-M. Miercurea Nirajului. RA Aquaserv TgM (1999-2003).Budapest. – [1995]. topograf la Institutul de Îmbunătăţiri Funciare Sângeorgiu de Mureş (1991). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Fizikai bevezetés (Laky Dániel : Földrajz). : Kende-Kozocsa. 1994. A publicat în : Térinformatika (2003). 1967. – Budapest. Bucureşti – m. – 6. de fizică şi matematică la Cluj (1876-80). : OGYI. 1890. Lucrări publicate: KOVÁCS Lóránt. – Budapest. 18 ian. oszt. TgM. în ştiinţe chimice (1975).. • Gyógyszerészeti biokémia. Laboratorul de fizică al IMF TgM (1958-60). chimist. 1894. EMT (2003. • Kémia: tanítóképzők és polgáriiskolák számára. nr. la TgM (1952). n. – Bukarest. Mureş. 1891. : OGYI. köt. – Teza de doctorat. 1962. –2002. conferinţe la TgM. n. A efectuat serviciul militar (1880-81). – Mv. .Budapest. 5. univ.. Sapientia TgM (2004). Fac. Lucrări publicate: Elemente de topografie generală. Lucrări publicate: • Az elektolytok polarisatiója. – 1994. 1891. Fac.). Studii: Bacalaureat la Lic. lector univ. – Mv. köt. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. topograf SC Coriz SRL (1998). dr. 4 martie 1935. ing. Univ. (1977-86). lector univ. Grup Şcolar Agroindustrial. SC Locativ SA (2004).

Ferencz László. Italia etc. medic specialist (1973). 1997.... köt. 160 p. – Mv. – 17. Romanian Review of Internal Medicine. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. M. koll. A participat la diferite expoziţii cu grafică. Domenii de cercetare: hipertonia. köt. .. (1937-51). – Új sorozat. Trudeau Soc. – 2000. Ferencz L. Balatonvilágos. Referinţe: • Új magyar életrajzi lexikon. – 1981. Kovács A. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. a ref. a ref. n. : : nyom. conf. [trad. în lb. 1983. M. American Geriatric Soc. International Soc. – Budapest : Medicina Thoracalis. Publicaţii în Orvosi Szemle. boli vasculare. engl. şef de secţie la clinica TBC Korányi din Budapesta (1951-78). • A légzésmorphometriában végzett harmincéves munka eredményei. Elveţia. Française de la Tuberculose et de Maladies Respiratoire. gravuri. (F. univ. : Pótlás a VXI. – Budapest. medic ftiziolog. – 385 p. Sajtó alá rendezte Viczián János. 2. – Budapest.. Lucrări publicate: • Adsertione veterinario-medicae adnexo tractatu de morbis epizooticis. 1782. germ. – Budapest. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. 1981. Kovalszky Péter. – Mv. A fost medic şef de lucrări. n. 16 ian. 1843. 1900. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. köt. kiad. A făcut călătorii de studii.) Antal József. orvos– és • Rövid utasítás a fák betegségeiről. Membru în American Medical Assoc. éves orvostanhallgatók számára / Olosz Egon. – 277 p. medic. rusă. (F. 7 aug. – [1995]. köt. • Szempontok az általános orvos belgyógyászati tevékenységéhez / Monoki I. betűivel. Studii: fac. Lucrări publicate: • A gümős mellhártyalob. : OGYI. Medic secundar internist la IMF TgM (1968-73). – 2. al Spitalului Cămin Fraser Villa ECF şi Evangelical Home ECF (1996-00). – Mv. American Medical Directors Assoc. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1944. • Belgyógyászat. asist. dr. IMF TgM (1968). : OGYI. (F.) (F. medic şef al spitalului St. 14 iun. Ödön-Lyka Károly. poloneză]. Bimedical Optica. 3 TgM (1973-85). – Budapest. Transssylvania (USA). KOVÁTS KOVÁTS Ferenc. la Clinica Medicală nr. Szinnyei József. Gherla. 1 mai 1913. : Kende-Kozocsa. 1990. kötethez (Kämpfner Árpád-Kerpely Kálmán). – 6. Kovalszky P. – 1995. Iernut – m. • Rövid utasítás a fák betegségeiről. Joseph Mercy of Macomb Hospital (2000-). 1809. 2000. for Photogrammetry and Remote Senaing.. Zsebők Zoltán. – XIV.) KOVALSZKI Péter. schimb de experienţă în Franţa. A fost membru în Soc. TgM. Lucrări publicate: . Braşov (1962). geriatrie. – 122 p. acuarele etc. Korunk. n. Medicina Internă. obstetrician. – Mv. köt. – 1899. – 2002.) . koll.în colaborare: • Belgyógyászati tünettan : III. • Jegyzés a pestisről. : nyom.în colaborare: • A tüdő röntgenanatómiája / Kováts Ferenc.. din Seghedin (1937). 1959. – Mv. – Viennae. – 2. grafician. medic internist. M. medic secundar la Spitalul Sinai din Detroit (1987-90).Oameni de ştiinţă mureşeni Baza de date BJM. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1806. 1982. Brassai Zoltán. • Erdélyi magyar ki kicsoda.. 1749 – m. gyógyitásairól és s természet mivoltáról. 1829. A fost medic practician şi prim medic la TgM.. dir. înmormântat la biserica minoriţilor. 1878.. : OGYI. de medicină la Univ. – 2. fr. – 3. 1944. apoi la nr. Studii: Lic. : H-K. în urma cărora a aplicat metode noi în terapia tuberculozei. – Mv. – 493 p. betűivel.M. gyógyitásairól és a természet mivoltáról.

Gen.Revista Medicală.. 1993. 1955. Orvosi Hetilap.. – Bukarest. conf. univ. 4. 1960. Studii: lic. Oradea (1949-56). la Univ. doc. szívburokbetegségek röntgenképei. – Mv. Soc. univ. köt. univ. n. 19 aug. : OGYI. Debreţin. • Új magyar életrajzi lexikon. 10 aug. de Medicină Generală (1960-66). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. dr. 1957. diploma de medic la Univ. . – 1994. röntgendiagnosztika és sugárterápia / Krepsz Iván. Fac.până la pensionare). 1939. univ. : OGYI. Dr. bélbetegségek röntgenképei.Biblioteca Judeţeană Mureş KRAUSZ László Vezi: BARBU Vasile KREPSZ Iván. IMF TgM. – 54 p. : Tüdő. Oncologia şi Radiologia. – 24 p. prof. 1942. • Röntgenatlasz / Krepsz Iván. gyomor. köt. la IMF TgM (1947-49) şi la Univ. 1976. Oradea (196560). köt. : OGYI. köt. – Bukarest. „Ferdinand I” din Cluj (1937).) KROMPECHER István. M. 1905. – 2-3. • Radiológia. Institutul Teologic Romanocatolic Alba-Iulia. 3. n. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Koblenz (Germania). dec. Studii: Gimnaziul Ev. • Radiodiagnostic clinic. 1981-. Fac. Glück László. – [1995]. Budapesta – m. la Univ. Darvas István. 15 aug. : OGYI. Şc. din Cluj (1940-44). köt. – Mv. Asist.. – 100 p. histolog. a fost cooptat în colectivul redacţional (1962-). – Mv.3. 14. köt. – 48 p. medic.în colaborare: • Röntgentani jegyzetek. Teoretic nr. de Anatomie Franceză. „Doctor honoris causa” al Univ. n. : Tartományi Közegészségügyi és Munkavédelmi Állami Felügyelőség. köt. (1948). 2. Studii: Gimnaziul „Weselényi”. şef de catedră la catedra de histologie şi embriologie la Univ.. – Mv. Közreműködtek: Kertész Endre. . Timişoara – m. – 459 p. medic radiolog. 3. univ. Lic. diploma de medic la Univ. la Gimnaziul Piarist din Timişoara (1929). – Mv. – Bucureşti : Editura Medicală. köt. colaborator ştiinţific al Institutului de Biologie din Tihany (1938-40). din Budapesta (1929).. prof. Anthropológiai Közlöny. anatomist. – 1994. : OGYI. 1912. în ştiinţe medicale. Szecsei Zoltán. / 16 p. • Radiológiai jegyzet / Szerkesztette Krepsz Iván. medic. conf. Membru corespondent în Academia de Ştiinţe Maghiară. Krepsz Iván. Doc. din Budapesta (1934). Domenii de cercetare: cancerul. – 365 p. – 400 p.) KUN Imre Zoltán. – 19 tab. köt. – Vol. nr. Orvosi Szemle .: Kh-M. nagyerek. nov. (1924). : H-K. Kertész Endre. Lucrări publicate: • Mesterséges ízületek..– 1. – Mv. în ştiinţe medicale. : Nyelőcső. prof. szív. Oradea. – 36 p.: Kh-M.. prof. 1957. a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem tanszékvezető tanára és a Röntgenklinika volt vezetője / Darvas István = = Népújság 2002. • 111 kérdés és felelet a rákról. 12.. Budapesta. 1963. la Institutul de Radiologie al IMF TgM până la pensionare (1968-79). din Debreţin (1950. 1983. 1981. – 1103 p. prof. – 2. – 20-42 tab. 1. • In memoriam Prof. din Heidelberg (1937-38). Dr. (F. univ. 1950. de Teologie didactică (1990-95). Membru în Academia de Ştiinţele Naturale din Halle. . la Institutul Central de Radiologie Cluj (1940-45). (F. • A rákbetegségről.. 5. Academia de Medicină Milano. : Tartományi Egészségügyi Nevelési Ház. A publicat în EME Orvostudományi Értesítő. şef de lucrări (194548). [1964]. specialitatea farmacologie cu teza: Studiul experimental al . – 3. M. Lucrări publicate: • Radiológia: Röntgendiagnosztika és sugárterápia. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. átdolgozott kiad. 18 sept. Zalău. 6. mellkas. – Budapest. Kovács László. – Mv. „Komensky” din Bratislava. – 2002.

2000.: A-K. 2002). Circumscripţia Sanitară Rurală. prof. stagiar (1968-72).) . în prezent Asoc. Clinica de Boli infecţioase. Membru în Corporaţia doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000-). – 1997. Orvostudományi Értesitő (1996. Revista Română de Endocrinologie (2002). (2001-). – TgM : Litografia IMF. – 264 p. cercetarea posibilităţilor de antagonizare: efectele unor medicamente neuro. Endocrinologie – Revue Roumaine de Médicine (1978. Polonia (2000). 1980. T. Clinica de ObstetricăGinecologie. urmărind acţiunea unor medicamente neuro. Soc. köt. asist. secţia Farmacologie şi Toxicologie. Orvoskongresszus. • Farmacologi şi toxicologi din România / Ostin C. • Klinikai endokrinológia. medic stagiar endocrinolog (1978-80). Soc. – 2002. membru fondator în Soc. IMF TgM la Clinica Medicală I-II. ANTO (2001-). 1998-00). Clinica de Pediatrie. univ. 2002). Domenii de cercetare: a studiat experimental reglarea axului hipotalamo-hipofizo-gonadal. Medicală Română (1968-). (1998-2000). UMF TgM. EFES (1999-). – Kolozsvár : Scientia Kiadó. Pharmacology (1977). • Tizenkét év. 1984). şef lucrări (1978-88). relaţia între hipoteroidie şi mastaze. Română de Psihoneuroendocrinologie (1990-). – Iaşi : Editura UMF „Gh. Popa“. Italia (2000). Bucureşti (1996. 1998). Valea Strâmbă (1965-68). Australia (2000). – 536 p. Lucrări publicate: • Endocrinologie clinică : curs. – 1988. şeful Clinicii de Endocrinologie (1998-). Europeană de Neurochimie (1984-). . Mungiu.şi psihotrope asupra ciclului estral şi asupra secreţiei gonadotropinelor (FSH. Victor Cojocaru. Specializări: ClujNapoca (1980. 2002). titular (1972-78). • In vivo VI.în colaborare: • Aspecte normale şi patologice ale reglărilor neuroendocrine.1999. Ungară de Endocrinologie şi Metabolism (1985-). 1997. 1993-94. LH) şi a prolactinei. : [Természettudomány. T. • Erdélyi magyar ki kicsoda.şi psihotrope asupra ciclului estral (1977). Soc. – 315 p. – Kolozsvár. entităţi endocrine mai rare. EME (1990-). • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. 2002. Műszaki tudományok]. Danemarca (2000). univ. ISEnd (1990-). conf. – 1985.. tratamentul hiperesterogenismului şi al mastazelor benigne. Distins cu diplome pentru lucrări ştiinţifice în Ungaria şi Polonia. – Mv. şeful disciplinei (1998-). – 1996. depistarea hipotiroidiei la nounăscut. medic specialist (1980-90). asist. Europeană de Neurondocrinologie (1991-). – Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület. – 2. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíikszeredáig? – 1 köt. Ungaria (1991. Germania (1999. 2003. Asoc. Membru în USSM. – 2000. medic primar (1990-). (A. 2003. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Endokrinologie (1977). Naţională de Endocrinologie (1977-). 2000. • Îndrumător de lucrări practice de farmacologie.Oameni de ştiinţă mureşeni unor interacţiuni farmacologice ale esterogenilor. Activitate profesională: intern clinic. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – 110-113.

: OGYI. IMF TgM (1991-). – 1997. Acta Anatomica (1994).) LAKATOS Ottó – Ioan. – Kolozsvár. – 17. Bistriţa – ? Studii: lic. 1984. – 1 köt. regenerarea ficatului după hepatectomie subtotală. Studii: IMF TgM (1961). medic urolog. titular (1969-90). conf. : Pótlás a VXI. Dr. Participă la peste 150 de reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. – 1995. – 2. Sajtó alá rendezte Viczián János. Autor şi coautor a peste 200 de lucrări ştiinţifice. • Tizenkét év. Morphologie (1988). medic primar urolog. Lucrări publicate: • Görgey Arthúr : Reflexiók Beöthy Ákos : A magyar államiság fejlődése. – Mv. Deaj (1963-66). Domenii de cercetare: hepatologie experimentală. IMF TgM (1960-63). Şc. medic specialist de terapie intensivă (1974-). Soc. studierea sindromului ovarian drept. Margó Tivadar és apáti dr. Preparator la IMF (1960-63). n. (1967-68). in extenso şi în rezumate: Revista de Morfologie Normală şi Patologică (1963).în colaborare: • Szövettan egyetemi hallgatók számára. asist. 2000. Activitate profesională: medic intern preclinic. Kovács A. 2002. şef de lucrări (1990-91). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Mv. Revue Roumaine de Morphologie (1974). – Mv. Than Károly. univ. : [Természettudomány. în medicină cu teza: Studiul experimental privind caracteristicile reacţiei vasculare şi ale dezechilibrului stromaparenchin în regenerarea. Győr. Dr. „Bolyai” din Cluj. M. univ. : OGYI. A publicat articole de specialitate în Gyógyszerészi Hetilap. la Gherla. de Medicină (1955-61). medic de circumscripţie. 1909. Balogh Kálmán és szentmiklósi Szabó József. – [1995]. dr. 2002. . . M. Făget – m. – Budapest. • Romániai magyar ki kicsoda. şef de lucrări până la pensionare (1990-94). EME. A fost membră în Soc. – 2000.és irodalmi gyűjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. TgM. 1997.. Műszaki tudományok]. 26 nov. 14 apr. Roman (1952-54). IMF TgM. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 221 p. küzdelmei c. 1937. Membru corespondent în AOŞR (1998). – Új sorozat. medic specialist urolog (1977). la catedra de histologie a IMF (1966-79). (F. Chain LAKATOS Anna Mária. 1981-1984. 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. – 382 p. 25 sept. – Mv. Cluj (1870). Autor sau coautor a 112 studii publicate sau comunicate la diverse conferinţe şi congrese. asist. com. farmacist.) Lucrări publicate: • Sejtbiológia : orvostanhallgatók részére. sindromul de joncţiune pielo-uretrală. 1909. studierea rinichiului polichistic morfopatologic. uroză experimentală. membru fondator şi lector al catedrei de biologie celulară (1979-90). „Bolyai Farkas” TgM (1944-52). Jedlik Ányos István. la Budapesta (1877). Ödön-Lyka Károly. Militară de Ofiţeri de Rezervă. 1910. univ. Referinţe: • Könyv. munkának Görgey Arthúrra vonatkozó tanulmányára. (F. – Mv. 1856. clinic şi paraclinic.. köt. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. catedra de morfologie. Forschung (1971). publicate în ţară şi străinătate. Studii: Lic.. preparator univ. 1 ian. A fost farmacist la Band din 1879. medic specialist la Clinica de Obstetrică-ginecologie (1994-). catedra de anatomie şi embriologie. medic. 1933. • Emlékezés három hírneves budapesti egyetemi tanárról: Dr.Oameni de ştiinţă mureşeni L LÁDAY Győző. n. • Emlékezés két hírneves budapesti egyetemi tanárról: Dr. – 1981. Fac. secţia anesteologie. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 2002.. n. Română de Morfologie şi Anatomie Patologică. în ştiinţe medicale (1966). ciroza şi starea de ischemie a ficatului (1981). 1909. – [1995]. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. köt. medic de circumscripţie la Deaj (1964-65). refluxul vezico-uretral. Societatea Medicilor Creştini. kötethez (Kämpfner Árpád-Kerpely Kálmán).

studierea experimentală a ionosferei.: L-Z.. : [Természettudomány. prof. • Genersich Antal emlékkönyv. chimist. (1960-88). Metrologie aplicată. • Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – 2. Ioan Lapohos. Studii: şcoala medie la Gherla (1948). – 139 p.: Kh-M.în colaborare: • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. – 1994. univ. în chirurgie endourologică la Budapesta (1974). (1974-81). la Inst de Subing. agronom la Institutul de Agronomie Cluj (1951). Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş. Soc. apoi asist. (F.în colaborare: • Közegészségtani vizsgáló eljárások / Steinmetz József. – 1997. a prezentat 24 de lucrări în cadrul unor congrese şi simpozioane interne şi internaţionale. de Biologie şi Patologie Celulară afiliată la Soc. • Electronică industrială. 1956. Primeşte distincţia „Asist. – 2002. 11 apr. Anatomiştilor din RPU (1999). • Közegészségtani vizsgáló eljárások / Steinmetz József. A elaborat un model original al ionosferei. Domenii de cercetare: proprietăţile electrice ale materialelor izolatoare. EME (1990). univ. membru al catedrei de igienă (1955-61). de Urologie (1973). diploma de ing. Studii şi cercetări energetice şi electrotehnice. – TgM. : OGYI. la Academia . – Mv. László Attila. Rott Lajos. – TgM: IMF. (A. • Tizenkét év.Biblioteca Judeţeană Mureş Thicamino-Acide Arzneimittel . orvos– és (F. M. în ştiinţe fizice (1980). dr. rész: Élelmiszer. Studiile au apărut în: Electrotehnica. köt. Univ. prof. Bulletin of Medical Sciences (2002). – TgM : IIS. Diplomă de excelenţă (2003). – 2. Boariu. – sa. M) LAKATOS VEÉR Mária Vezi: LAKATOS Anna Mária LAPOHOS János. • Electricitate / C. – 2002.) LÁSZLÓ Gyula.. Europeană ECBO (1982). Lucrări publicate: . • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. deputat pentru raionul Târnăveni (1963-67). köt. – 2. se pensionează în 1988. n. Soc. de Fizică-Matematică (1953). Cuci.. 1968.) rector la I Ped TgM şi prof. • Romániai magyar irodalmi lexikon. nr. Membru în Soc. • Calyx Junction Sciences – Abstracts Book.. dir. „Bolyai” Cluj. – 82 p. prof. Preparator. Fac. 1981. emerit” (1984). – Bukarest. 1926. 1948-1998. la catedra de biochimie medicală (1961-) la IMF TgM. László Attila. de Morfologie Normală şi Patologică (1960). – 2. Ref. 1997. specialist în viticultură şi enologie. – 2002. Magyar Egészségügyi Társaság (1996). Referinţe: • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. Soc. – TgM : Mentor. Lucrări publicate: • Elektromágnesességtan. köt. Műszaki tudományok]. Dr. de Anatomie (1988). • Îndrumător de lucrări de laborator la „Electronica industrială” : pentru uzul studenţilor. 1945-1967. 1985. şef de catedră. LÁSZLÓ Attila. • Viharban. 1929. – 1994. univ. agronom. • Romániai magyar ki kicsoda. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. de fizică la Lic. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. 1990. – [1995]. ing. – 2002.în colaborare: • International Morphological Sciences – Abstracts Book. Soc. 28 sept. n. Specializări: în urologie la Bucureşti. 4 TgM (1957-59). • Who’s Who în România. bővített kiad. TgM (1989). 1959. Lucrări publicate: . 3. – 206 p. . – 1997. – Mv. T. Studii: bacalaureat în Col. asist. : OGYI. 1998. – Mv.1967. 2002. Revista de Medicină şi Farmacie (2001). – Kolozsvár. la catedra de fizică medicală a IMF TgM (1953-57).. – 1991. Hobby-uri: filatelie. – 1994. inspector şcolar de specialitate în Regiunea Autonomă Maghiară (1959-60). Fizeşu Gherlii (CJ). fizician. TgM (1946).EME (1999). – 1991.

Membru în USSM (1951). 1. köt. • Virusologie medicală : curs. UMF TgM. Distins cu premiul II al MÎŞ (1964). 1984-1985. – 1994. – 1985. Hobby-uri: turism. – 151 p. consultant (1991-).Vol 2. III-a (1965). – 729 p. germane. (1952-55). – 182 p. • Microbiologie medicală. 3. prof. • Orvosi mikrobiológia. (1970-91). Membru în col. Studiul proprietăţiilor morfologice. prof. 3. Specializări: Moscova (1966). Studii: Lic. Institutului de Cercetare Viticolă şi Enologică. • Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben / Szabó István. – Mv. kiad. II-a (1979). . • Microbiologie medicală. 1988. . – Vol 1. Membru titular în AŞMR (1991-). – 182 p. 19761977. – 143 p. Nature (1965). Asist. conducător de doctorat. – Mv. dir. • Orvosi virológia. Participă la numeroase congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale. : Általános bakteriológia és immunitástan.98 p. – 1988. şef de lucrări (1955-64). : OGYI. Mezei Sándor. • Inframicrobiologie generală şi specială : curs. – Bukarest : Tudományos Enciklopédiai Kiadó. 1957. – Mv. n.: Részletes Bakteriológia. biologice şi serologice ale virusurilor izolate din cazuri de hepatită epidemică (1967). – 1984. 1961-68. – TgM : IMF. unde a fost cercetător. : OGYI. 1977. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări experimentale în hepatita epidemică. prof.. 1981 .Oameni de ştiinţă mureşeni Timiriazev Moscova (1954). Lucrări publicate: . al Combinatului Vinicol din Stellenbosch. köt. univ. Valea Călugărească (1959-75). de redacţie al revistei Archiv Roumaines de Pathologie Experimentale et de Microbiologie (1973). 1958-59. – 107 p. – Vol. 1981. şeful Laboratorului de Microbiologie al Institutului de Cercetări Agricole Bucureşti (1956-59). Autor şi coautor a peste 100 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate: Orvosi Szemle (1955. • Orvosi mikrobiológia. – 1. – 1976. köt. Activitate profesională: preparator univ. . apoi dir. Teiuş (AB). (F. / Péter Mihály. – 97 p. . – TgM : IMF. – Mv. köt.: – Virusologie.în colaborare: • Borászat / László Gyula. 1988. Buletinul informativ al USSM (1956-57).Csávossy György. (1964-68). Agronomic Cluj (1951-54). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.în colaborare: • Microbiologie medicală . univ. László János. de Igienă (1945-51). – 3. prodecan (1976-84). la Inst./ László János. Revue Roumaine d’ inframicrobiologie (1968). 1957.. 1993-95). : Vírustan. Vol. – 1976. Ioan. Revista de medicină (1981-83). Fac. Publică articole în reviste de specialitate româneşti. Lic. rector (1994-).) LÁSZLÓ. 1979-80.. 1976. • Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben / Szabó István. „Bethlen” Aiud (1937-40). „Ordinul Muncii” cls. – Mv. : OGYI.. 2. „Ordinul Meritul Ştiinţific” cls. – 1963. franceze şi englezeşti. – Bucureşti : Editura Medicală. Lucrări publicate: • Általános és részletes vírustan. – Bukarest. • Vírustani gyakorlatok és alapfogalmak. „Rákóczi” Dej (1940-44). – 760 p. 21 febr. univ. Dr. IMF TgM. : OGYI. 1976. – Vol. : Kh-M. asist. • Bacteriologie medicală. 1970-72. – Bukarest : Tudományos Enciklopédiai Kiadó. Studii şi cercetări inframicrobiologice (1962). – 205 p. – 1977. Korunk Évkönyv (1973). medic. Domenii de cercetare: virusologie şi bacteriologie. 1957. László János. catedra de microbiologie. M. – 1977. – 203 p. conf. János. A emigrat în Africa de Sud (1975). 2. : OGYI.– TgM : IMF. 1925. (1949-52). univ. 1981. – 3.

T. – 1997.. univ. Biofizicienilor. (195760). . Referinţe: • Who / Hepatitis. – 280 p. Műszaki tudományok]. – 1994. Vol 2. : Referinţe: • Tizenkét év. – 92 p. – 2. – 96 p. IMF TgM. 3 : Virusologie. – 2002. 1956. de Ştiinţe Medicale. T. conf. Soc. – 2002. – Vol. – 83 p. organizează catedra de electronică şi biocibernetică medicală. • Progress in Liver Deseases. de Medicină (1951-52). 1997. (196177). – 2. medic primar.. • Romániai magyar ki kicsoda. 1932. de Medicină Generală (1982). de Medicină (199192). Medalia de Excelenţă. Encikl. 1998.) Hét. univ. medic. – Kolozsvár. köt. köt. Mondială de Fiziologie. 1988-1990. prof. 1988.. • Az emberi szervezet anyagcseréje és energetikája / Szabó István. Orvosi mikrobiológia. • Index bibliografic al lucrărilor ştiinţifice medicale şi farmaceutice 1970-1977. univ. autor şi coautor a 10 inovaţii.: Kh-M. Dr. Fac. univ. Membru în Academia de Ştiinţe Maghiară (2003). – [1995]. Lucrări publicate: . : Általános bakteriológia. – Mv. – 1990. – 2. UMF TgM. Fac. Évkönyve. şef de lucrări (197889).Biblioteca Judeţeană Mureş • Kórokozó mikroorganizmusok / László János. – 1. de redacţie al Revistei de Fiziologie. – 2002. – [1995]. 348. 3. (A. Cuci. – 230 p. – 1988. Essentuki (URSS). [Természettudomány. – Kolozsvár. 2. 2002. medic.: Bacteriologie specială şi micologie. 9 oct. : OGYI. Soc. 1981. Prof. – Bukarest. 1985. Activitate profesională: preparator univ. – Bukarest : Tud. . Studii: Lic. A Hét. „Bolyai Farkas” TgM (1976). – 1963. 1990. Lucrări publicate: • Contribuţii experimentale şi clinice la studiul acţiunilor directe uterine şi secundare extrauterine ale medicamentelor tocomodu-latoare : Teză de doctorat. 3. TETT. – Kolozsvár.. Dr. Membru în Soc. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Studii: Lic. 2002. radioamatorism. köt. • Who’s Who în România. Műszaki tudományok]. de Ştiinţe Fiziologice din România. a 2-a. – TgM : UMF. köt. Iosif. Distins cu medalia „Feher Daniel” pentru rezultate deosebite în cercetare (2001). – 1997.: L-Z. – 1990. – Ed. univ. (199091). EME. A publicat în: EME Értesítő..în colaborare: • Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben / Szabó I. HMAA. Műszaki tudományok]. în ştiinţe medicale (1999). • ABI. „Sapientia” TgM (2002-) Domenii de cercetare: fiziologia circulaţiei şi a sistemului nervos. • Tizenkét év.. köt. n. : [Természettudomány. 1981.. • Romániai magyar irodalmi lexikon. (A. köt. membru în col. „Bethlen Gábor” Aiud (AB) (1951). Fac. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. Péter Mihály. de Medicină „Secenov”. – p. • Elektronmikroskopische Organpath. Moscova (1957). n.: Részletes bakteriológia.) LÁSZLÓ József. köt. în medicină cu teza: Hidrotermodinamica renală (1973). – Bukarest. 2002. EUPS. Velag. – 1990. László József.. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. : [Természettudomány. – 1967. pescuit sportiv. Vol. VEB. 1: Bacteriologie generală. IMF TgM. Medic de circumscripţie la Broşteni (SV) (198285). – 2. 12 febr. – 2002. – 1970. átdolgozott kiad. – 1999. catedra de fiziologie. – TgM: IMF. „Bolyai”. – 1993. • Microbiologie medicală. – Cluj-Napoca : Dacia. secretar în Soc. asist. Könyvkiadó. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 2. până la pensionare (1991-2002). prodecan. Hobbyuri: electronică.: Kh-M. Soc. la disciplina fiziologie la Univ. – 1994. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. 1981 -. László J. köt. UMF TgM (2002). jr. IUPS. • Tizenkét év. 3 monografii şi peste 200 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate: A LÁSZLÓ József. – 164 p. medic specialist ginecolog la Spitalul din Sângeorgiu de Pădure (1985-00).165 p. – 1979. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1994. prof. Fac. şef de secţie la Spitalul din Gheorgheni (HR) (2000-).

– Cibinii. ötven-két részekre. Tsepregi. A fost trimis ca deputat la Viena (1742. din TgM şi prof. nem-kevés hasznos toldálékokkal megbővíttetett. újobban megvi’sgáltatván. R. (Róm. • Salutus naturae in praematura morte Emerici comitis Lázár. Quam. regii in Transilvania gubernii consiliario. és ahoz szükséges chartákkal elkészíttetve. Most pedig. La moarte elevii Col. geograf. – Vol. 26 nov. 1766..1. • Difformitas mulierum. köt. Szombati. MarusVásárhelyensis introduceret. 1762. şi de conte (1745). O parte a operelor rămase în manuscris se păstrează la Biblioteca TelekiBolyai din TgM şi la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia. Kovásznai Sándor i-au dedicat poezii de doliu. – Szebenben : Nyomtt. – Claudiopoli. s-a pensionat în 1771. – sl. Dum vivert S. Fântânele. sa. A. collegii curator suppremus in auditorio die 28. – 7. : Românii în . ad lyram amicam modulata. – Claudiopoli. – Claudiopoli.Oameni de ştiinţă mureşeni LÁZÁR János. 1931. • Bibliografia română-ungară / Andrei Veress. vagy letzkékre osztatva. Dni Samuelis Köleséri de Keres-Eer. sa. guvernamental pentru Transilvania. 1737. – 180 p. – 189 p. comite Michaele Teleki de Szék. 1756. • Okos teremtett állat : avagy a teremtett dolgoknak szemlélésekből a Teremtő Istenhez való felemelkedése az okos léleknek. – Szeben. – Kolozsvár.. Apr. • Florinda az az spanyor országnak ezen gróf kis aszszonyon a’ Roderig királytól tett erőszak alkalmatosságával a’ maurusok által lett elfoglaltatásának rövid históriája : Magyar versekbe foglaltatva. îşi continuă studiile la Univ. 1744. Nuper in illustr. francia nyelven iratott Lenglet du Fresnoy apát-ur által : Az-után. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. unde a făcut cunoştinţă cu oameni de ştiinţă ai vremii. Lucrări publicate: • Lessus funeralis in tristi obitu illustr. 1749). Sighişoara – m. 1761.. publice proposuit . 1735. Decembris denati. Depune jurământ guvernului transilvan (1719). bétsi múlatásában. Devine asesor la Tabla Regească (1736). 1945. • Opera poetica varii argumenti. 20. – Szeben. az ifjaknak hasznokra németre fordíttatott. nunc occidua: et carmine amico defleta. • Versus mnemonici summaria et numeros titulorum operis decreti Tripartiti juris consuetudinarii regni Hungarie et principatus Transilvaniae exhibentes metrum concinnante. 1772. 1745. carmine epithalamico in nuptiis dni Francisci T. Ref. et ejusdem mensis die penultima in tempo Cibiniensium tumulati. la Tabla Regească şi cons. anno 1732. Pápai-Páriz Ferenc la Aiud (1716). és a teremtő Istennek dicséretire szentelt . magyar nyelven ki-adatott. filii anno 1761. Sárdi Sámuel által. – Bucureşti : Cartea românească. die 24. in rectorem et professorem illustris collegii S. et fortunae. ’s kiváltképen maga fiának jövendő oktattatására nézve. A fost numit preş.în colaborare: • Röviden egybe-foglalt gyermekek’ geográphiája. • Carmen epithalamicum Gabrielis comitis de Bethlen et Josephae com. és kivált a’ németek’ véle-való élésekre intéztetett. n. • Innepnapokra való isteni dicséretek : melyeket franczi nyelvből fordtott. • Oratio inauguralis de intellectus et volluntatis emendatione. 1703. din Marburg. v. a’ magyar tanuló gyermekek’.. et exactoratus in Transilvania provincialis praeside conspicua. 1760. animae. . 1750. – sl. adumbratus et carmine lugubri defletus a patre a. denati.) Mellyet teremtésnek rendi szerint hétnapi imádságokban szedett. I. • Dona et bona corporis. – 2 vol. Studii: de filozofie cu prof.. guvernamental. dum celeberrimum dominum Samuelem R. 1735. : Köberich-Loysch. – 1900. – Szebenben: Sárdi Sámuel által. Primeşte titlul de baron (1733). cu care a purtat corespondenţă şi după întoarcerea în ţară. 1765. Edictul Khevenhüller honoribus dicatum. • Musae Transilvanico-Siculae ad fontem acidum Lövetensem ludentes. P. preş. – Kolozsvár.. sok részeiben meg-világosíttatott. I.

– 1975. – 2. univ.. 1968. (196790). – TgM : IMF. • Neuroanatómia / Seres-Sturm Lajos. – 1994. – Kolozsvár. Univ. – 1975. – 1958. n. – 1960. publicând peste 95 de studii şi articole în reviste de specialitate: Revista medicală (1956). 4. mellkas. • Cercetări medicale. – Vol. sculptură. • Az ember anatómiája / Kolesznyikov N.(1966). M.4. – 493 p. Univ. – Mv. – 1981. köt. Acta Anatomica (1959). A participat la numeroase conferinţe şi congrese în ţară. – Mv. filiala TgM Domenii de cercetare: morfologia experimentală.Biblioteca Judeţeană Mureş literatura ungară şi ungurii în literatura română (1473-1780). 1.) . • Bolile vasculare cerebrale din sistemul vertebro-bazilar. – 388 p. 1992. Seres Sturm Lajos. Vol. – Bukarest. Zakariás Zoltán. F. Lueta (HR).308 p. 2. / 2. • Az emberi test rendszeres és tájanatómiája. 3: Coloana vertebrală. – 1931. • Révai Nagy Lexikon. 1977. 1955. – 1962. .: OGYI. – 1976. 3. Arhiv Patologii (1962). – 1978. 2002. Lucrări publicate: • Általános embriológiai fogalmak.. : Gerincoszlop.. • Anatomia chirurgicalăi. Lázár László.) Ladislau. în medicină cu teza: Cercetări cu privire la interpretarea morfofuncţională a elementelor de structură aparţinând tecii de mielină a fibrelor nervoase periferice (cercetări experimentale). köt. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Műszaki tudományok]. 1974-1976. : L-Ö. univ. teratologie experimentală. – 2002. köt.: Kh-M. • Anatomia descriptivă şi topografică a omului / Maros Tibor. medic primar în morfopatologie. köt. köt. – TgM:IMF. – Iaşi: Editura Junimea. Union Medicale Balcanique (1972-). – 1997. – Vol. – Budapest. .. Seres Sturm Lajos. „Erzsébet”din Pécs (194445). retroperitoneum. embriolog. 1979. • Az emberi test leíró és tájanatómiája : .. : [Természettudomány. morfopatolog. 2001-. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. neuropatologie experimentală. – TgM: IMF. – 296 p. Lázár László. bazinul. : Has. gát. 2. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 4: Abdomenul. Clujul medical (1958).în colaborare: Embriológiai adatokkal és gyakorlati vonatkozásokkal / Maros Tibor.450 p. medence.. neuromorfologie. • Anatomia descriptivă şi topografică a omului. köt. Lázár László. M. 1962. ½: Membrele. anatomist. Fac.468 p. (195057). . Az ábrákat tervezte Lázár László. – 79 p. Dr. The International Soc. 1980. – 1. – 4 vol.. de Medicină. embriologie experimentală.. (1946-50). (A. – Bucureşti: Editura Academiei RSR. – TgM : IMF. Specializări: Germania Federală (1974). 1979. • Új magyar életrajzi lexikon. EME (1990-). : OGYI. – 1979. Tizenkét év. Hobbyuri: artă plastică. etroperitoneul. 1960. cercetător principal. Ford. – 2002. – Mv. Acta Morphologica (1957. – Bucureşti. : A fej. – 473 p. 1955. – Mv. – [1995]. – Mv. istoria artelor. 1953. Vol. Activitate profesională: preparator univ. perinelul. Membru în USSM (1966-). • Az ember leíiró anatómiája. Baza de cercetări medicale a Academiei. • Noţiuni de embriologie generală. – 486 p. LÁZÁR • Embriologie : curs.V. – 269 p. 1978. : OGYI. 3. Medizin und ihre Grenzgeb (1960). 1982. 1925. – 1974. medic pediatru. – 1998. 1958. . Odorheiu Secuiesc (1936-44). – 1977.: OGYI. Studii: Lic. László. Vol. Zentralblatt für Neurochirurgie (1961). • Fejlődéstan / Nébel László. : OGYI. • Bolile vasculare ale creierului şi măduvei spinării. hát. Revue des Sciences Médicales (1962). of Neuropathology (1974-).2: Capul. şef de lucrări (1957-67). (F. köt. • Sebészeti műtéttan. Lázár László. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. – Vol.T. IMF TgM. 5 febr. 1981. Romano-Catolic. asist. nyak. 1966). conf.240 p. : A végtagok / Seres Sturm Lajos.Bolyai Cluj şi IMF TgM (1945-50).

Fac. ţesătorie manuală cu război propriu. Purdea. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. (F.. Domenii de cercetare: lingvistica medicinii. A participat la conferinţe. asist. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. 1981 . filolog. istoria medicinii. orvos – és (F. la Gheorgheni (1948).: Kh-M. Fac. şef de secţie Proiectare şi cercetare la Întreprinderea Electromureş până la pensionare (1961-89). 1968-69). 1948-1998. – Bukarest. 1951. III-a. Gyógyszerészet. köt. simpozioane în domeniul istoriei medicinii. Studii: lic. Lucrări publicate: . • Villamosság a háztartásban / Máthé Balázs.în colaborare: • Repararea aparatelor electrocasnice / Lázár T. 3. univ. – Mv. Fac. – [1995]. medic ginecolog. Prof. bibliotecar la Bibioteca Jud. n. 6 ian. 1929. M) LÁZÁR SZÍNI Karola.. I. „Bolyai” Cluj.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. 2000. – 1. Magyar Nyelvőr. Trustul de Construcţii TgM (195357). la Lic. Petre Nicolae. Asist. Studii: IMF TgM. Medic la Budapesta (1989-). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1967.în colaborare: • Istoria medicinei universale. – [1995]. Lázár Tibor. la Baia Mare (1952-56). – Bucureşti: Editura Medicală. • Kis egészségügyi útmutató asszonyok számára .. 3 apr. Korunk. 1983. mecanic. univ. – Bucureşti. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. TgM. TgM. preparator la Clinica de Pediatrie (1948-49). – 307 p. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. : OGYI. şi cercetător ştiinţific la catedra de istoria medicinii din cadrul IMF TgM (1957-76).. Vörös Zászló. 15 apr. 1970. 1993. n.: Kh-M. Publică în Orvosi Szemle . – 400 p. Lucrări publicate: . – 1955. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1982. 31 aug.. 1998. Studii: lic. Lucrări publicate: . la Odorheiul Secuiesc (1948). 3. 1981 -. M. la Clinica de Ginecologie şi Obstetrică TgM (1976-89). – 168 p. Dolgozó Nő. Lăzarea – m. Orvosi Hetilap. IMF TgM (1950-63). Biblioteca Teleki-Bolyai până la pensionare (1980-84). Univ. Lucrări publicate: . pentru merite în domeniul proiectării în construcţii de maşini (1966). köt. – Bucureşti : Editura Tehnică. Hobby-uri: pictură. 6 ian. ing. Orvostörténeti Közlemények. secţia pentru copii (1976-80). Józsa Imre. şef. Természet Világa. – 1994. ing. 1929. Petre Nicolae. n. jr. Domenii de cercetare: aparatele electrocasnice. • Romániai magyar irodalmi lexikon. asist. Pagina di Storia della Medicina. – 104 p. de Medicină Generală (1976). Daia (HR) – m. limba maghiară (1952). Farmacia.) LÁZÁR Tibor.în colaborare: • Szülészet. 1955. Művelődés.Oameni de ştiinţă mureşeni LÁZÁR László.) LISZKA Pál. – 414 p. – 1994. univ.Revista Medicală (1964. Mureş. rész. examen de stat (1954). congrese. 1980. – Bukares. TgM. Distincţii: „Ordinul Muncii” cl. (F. Timişoara (1952). de Filologie. „Bolyai Farkas” TgM (1956-57). – 802 p. de Mecanică. • Elemente încălzitoare electrice în tuburi metalice / Lázár T. – Mv. – TgM : Mentor. M. Lucrează la Uzina Metalurgică Medgidia (1953). – 1994.

şef de lucrări la Univ.: OGYI. – 2.. la Institutul de moaşe Miskolc (193240). Testarea sensibilităţii in vitro a celulelor tumorale faţă de citostatice (1998). – [1995]. Domenii de cercetare: transplantarea ţesuturilor. – Mv. al Clinicii de Obstetrică-Ginecologie TgM (1946-63). • Nőgyógyászat-szülészet. 1966.) (F. Studii şi cercetări ştiinţifice (1952). • Szülészeti jegyzet. : Maros megyei Egészségügyi Igazgatóság. – 1. (F. – 1994. Bacteriologia. – 1. : OGYI. rész. Miercurea Ciuc. A început cariera la Univ.D. prof.2. Studii: bacalaureat la lic. M. : OGYI. Soc. de Medicină. hematologie. de Medicină Generală (1990). 1981 . – 1955. Műszaki tudományok]. – 878 p. Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäcologie (1960). Lucrări publicate: . prof. 1962. din Cluj (1940-44). 2002). 1959. : [Természettudomány. (1994-99). Bucureşti (1996. Ph. Studii: Lic. 1900. – Mv. şi dir. Fac. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.480 p. – Bukarest. – 183 p. • Ginecologia. – Mv. • Nőgyógyászati jegyzet. Miercurea Ciuc. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. M. füzet. – Kolozsvár. – Mv.. 1951. 3. şef de lucrări (1999-) la catedra de microbiologie a UMF TgM. – 215 p. 26 iun. Cursuri de perfecţionare: Covasna (1995). – Mv. M. preparator (1991-94). 27 iul. Publică în: Magyar Nőorvosok Lapja (1942). Miercurea Ciuc (1990-91). kiad. asist. – 2002.) LŐRINCZ Ernő András. A publicat în Revista de Medicină şi Farmacie-Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1993-97). (1998-99. parazitologie (1994). – 1954.) . köt. Liszka Pál. prof. A participat la mai multe simpozioane la TgM. – Bucureşti : Editura Medicală. biochimie. Domenii de cercetare: implicarea virusurilor HBV şi HPV în neoplazii umane. rész. • Szülészeti jegyzet. medic specialist de laborator clinic de microbiologie.: OGYI.în colaborare: • Szülészeti. – 172 p. – Mv. 1954. – 1. din Aiud (1918). n. – Mv. nőgyógyászati jegyzetek / Lőrincz Ernő András. 1951. Lucrări publicate: • Szülészet. 1959. 1985.: Kh-M. LŐRINCZI Lilla Katalin. • Nőgyógyászat. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1960. Română de Microbiologie (1995). IMF TgM. Soc. rezistenţa la antibiotice a stafilococilor şi a pneumococilor. din Debreţin. 19541955. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. -149 p. – Mv. – 927 p. Cozmeni (HR) – m. füzet. – 2. orvos– és • Obstetrică şi ginecologie : Manual pentru învăţămîntul medical superior. – [1995]. Bucureşti. 2004). : OGYI. prezenţa speciilor de mycoplasma în infecţiile urinare la copii.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de microbiologie : pentru studenţii Fac. – 2. TgM (1999. füzet. Archiv für Gynäcologie 1943). Medic la Spitalul Jud. diploma de medic la Univ.. medic ginecolog. Seghedin (1996). univ. de matematică-fizică din Miercurea Ciuc (1984). – 1994. : OGYI. [1948]. Parazitologia. Maghiară de Microbiologie (1996). 2004). – 211 p. Győry György. rész. – 3. n. – 32 p. kiad. „Pázmány Péter” din Budapesta (1926).. dr. medic. 2. Virusologia. 2002). Membru în EME (1993). köt. medic primar de laborator clinic (1999). – 1999. – 210 p. 2002. . 2002. 2 febr.Biblioteca Judeţeană Mureş az orvos érkezéséig / Schieb Otto Ioan. 1973. • Tizenkét év. univ. füzet. – 2. – 232 p. . Epidemiologia. (F. Orvostudományi Értesítő (1997-00. : OGYI. în ştiinţe medicale cu teza: Implicarea unor virusuri în procese neoplazice umane. Pécs (1996). . – Bucureşti : Editura Medicală.

: OGYI. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. asist. 1907. orvos– és (F. n. – Mv.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de igiena alimentaţiei / Losonczi V. • Általános közegészségtan. 1981 . şef de lucrări la catedra de anatomie UMF TgM (2001-) şi medic rezident la Clinica de Neurochirurgie TgM (2001-). Studii: lic. Miercurea Ciuc (1992-93). şi Fac. în medicină cu teza: Histocartografiere neurocircuitelor hipocampale intrinsece (2000). Studii: de medicină. Journal of Electrophysiology (1994). – 3. univ. 1983. 31 mai 1927.) • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. – 2002. 10 mart. Oxford (1991-93). de Medicină (1984-90). Basel. preparator (1993-94). (F.Oameni de ştiinţă mureşeni LŐRINCZI Miklós. Romano-Catolic Cluj (1946). TgM. 1991aug. leagănul de copii (1990-91). – Mv. Candidat în ştiinţe medicale (1952). UMF TgM.în colaborare: LŐRINCZI LOSONCZI Ibolya. TgM. medic rezident neurochirurg. Losonczy Ibolya. TgM. univ. Revista medicală . Fac.) LŐRINCZY Éva BALOGH Ödönné Vezi: BALOGH Éva LUDÁNYI György. 1933 – m. ing. Găieşti. M. Debreţin (1932). prof. Budapesta. la Institutul de Industrii Alimentare Galaţi (1962). Debreţin – m. Specializare în ştiinţele neurale fundamentale în Marea Britanie. Activitate profesională: medic stagiar. medic. (F. n. kiad.. A publicat în: European Journal of Neurosci. A lucrat la Fabrica de Conserve TgM şi Oradea. n. în industria alimentară. – Bukarest. bursă Oxford . Membru în EME. din Antwerpen. Miercurea Ciuc. : OGYI. Műszaki tudományok]. asist. Institutul de Neurobiologie Teoretică al Univ. medic. A început cariera la Institutul de Fiziologie-Patologie la Debreţin (1932-34). 1964. 1992). – [1995]. Studii: Lic. 17 mart. – 1986. reconstrucţia morfologică a neuronilor corticocerebelari. : Kh-M. 1984. 1979. 1967. 15 aug. (1960-). „Unirea” TgM (1970-82). • Közegészségtan : Jegyzet fogorvostanhallgatók számára.Medical Research Council (aug. – 151 p. Spitalul Jud. Lucrări publicate: . Domenii de cercetare: neurobiologie. 15 aug. 1994. (1994-01). Lucrări publicate: • Tápláló mikroorganizmusok. – 191 p. – Kolozsvár. M. Orvostudományi Értesítő (1996). 2002. pediatrie la IMF TgM (1957). dr. Dr. • A gyermek. Dacia Kiadó. Hippocampus (1996). Referinţe: • Tizenkét év. – 1994. univ. : [Természettudomány.) Zoltán. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Viorica.(1973). – Kolozsvár. – 281 p. – 264 p. 3. köt. M. în domeniul identificării multidisciplinare ale interneuronilor hippocampali.. – 128 p. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. : OGYI. 2003. n. – Mv.és serdülőkor egészségtana / Bedő K. Lucrări publicate: . • Igiena generală şi comunală : curs. la Secţia de Tehnologie a Institutului de cercetare-proiectare Cluj (1973-80).Orvosi Szemle (1994). 1981. Bedő C. diploma de ing. (1993). la Institutul de Neurofarmacologie Anatomică din cadrul Univ. medic. Spitalul Jud. la catedra de igienă până la pensionare de boală. 1977. köt. de Medicină la Viena. A fost preparator la catedra de medicină legală (195660). a lucrat ca cercetător la . Studii: bacalaureat la Lic. – 2. – TgM : IMF..

T. 1949. 1998). Papiu Ilarian” TgM (1938). Valer Ioan. Sânpaul (1956-63). 2001. medic primar oncologie – chimioterapie (1992). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Publică în: reviste române. – 3 köt. Mungiu. 26 ian. dir. membru fondator şi vicepreş. 1994). IASP. – 190 p. Voşlobeni (HR) (1976-77). Gen. membru în Comisia Naţională de Cancer a MSF. – 206 p. chimist. n. Clinica Medicală I TgM (97376). Lic. köt. Papiu Ilarian” TgM (196367). medic secundar în specialitatea oncologie (1978-80). (A. (1999-). specialist în îngrijirea paliativă (2000). pasionat de apicultură. conf.în colaborare: • Îndrumător de lucrări practice de farmacologie. – 1 rész. : OGYI. EACR. Fac. Domenii de interes: istoria şi retrologia agrară a României. – TgM : UMF. 2002. Romanţa Iridenta. Polonia (1995. în ANIP. – sl : Alutus. – [1995]. univ (197890). – Mv. – 2000. 3. şef de Catedra anatomie şi fiziologie la IMF TgM (1947-48). 1920. Membru în SRRO. : OGYI. Studii: Lic. Univ. prof. – 2. germane. la Univ. – 2002. • Tratat de algeziologie / Sub redacţia Ostin C. bőv. „Al. de fiziologie al Univ. Lucrări publicate: • Élettan. – TgM : UMF. – Budapest. în cadrul UMF TgM: asist. se pensionează după 44 de ani de muncă (1989).) LUKÁCS János (BOROSNYAI) Vezi: BOROSNYAI LUKÁCS János LUPŞA. IMF TgM. fiziologia şi patologia gastrică şi intestinală. al Institutului de Fiziologie (194047). medic specialist oncologie – chimioterapie (1980). 2001). Activitate profesională: medic intern. . . cons. – Mv. A lucrat 3 ani într-o unitate din TgM. „Al. TgM. 20 ian. 28 sept.Biblioteca Judeţeană Mureş Institutul de cercetări biologice din Tihany (1934-35). în ştiinţe medicale cu teza Contribuţii la studiul farmacologic (experimental şi clinic) al unor substanţe şi asocieri medicamentoase cu efect analgetic (1997). medicină generală. • Élettan. Domenii de cercetare: chirurgie experimentală. Dr. M. 1964-1958. 2. 1947. (F.4. maghiare. univ.. SNOMR. Mungiu. şef al Secţiei de Oncologie Medicală TgM. activitate didactică univ. cursuri de tehnica comunicării şi atitudinea faţă de bolnavul muribund. Grecia. – 1988.) LUPŞAN. şef de lucrări la disciplina farmacologie (1990-98). – Bukarest. cursuri avansate de medicină paliativă în Polonia (1995-98. kiad. 1993). rész. Lucrări publicate: • Oncologie medicală : curs. : L-Ö.: Kh-M. medic. A efectuat stagii de perfecţionare în tratamentul durerii la Institutul Oncologic din Budapesta (1991. 2002. • Romániai magyar irodalmi lexikon. köt. n. Asachi” din Iaşi (1945). Studii: Şc. • Klinikai onkologiai jegyzet : curs. „Gh. S-a pensionat ca prof. 1999. • Îngrijirea paliativă în practica medicală / Lupşa Romanţa Iridenta şi alţii. 1998). din Cluj. – 2002. 1981 . Sâncraiul de Mureş – m. . de conducere al ARSD. ing. • Algeziologie specială / Sub redacţia Ostin C. • Új magyar életrajzi lexikon. 1996... Cluj-Napoca (1983. medic. de Medicină din Budapesta. engleze (peste 200). – Budapest : Magyar Könyvklub. Referinţe: Baza de date BJM. fiind închis 5 ani. 2003. de Medicină (1968-74). cursuri de algeziologie (1994. autor sau coautor a 22 de studii ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate. 1946. Bucureşti.în colaborare: • A kísérletes orvostudomány módszerei. a cunoscut vitregiile perioadei staliniste. – 1994. publică 62 de comunicări în volume ale unor simpozioane şi în . Braşov. apoi la Institutul de Patologie Generală la Budapesta (1936-40).

8. (A. nr. Membru în Asoc. Cuvântul liber. p. Crescătorilor de Albine. an XIV. 243. Distins cu „Diploma de Excelenţă în Apicultură”.) . Lucrări publicate: • Introducere în istoricul apiculturii româneşti. • Cuvântul liber. Filiala Mureş. p. an XIII. – TgM : EFI-ROM. revista Marisia. 2001. „Şcoala Ardeleană”. nr. 19. 2001. T. autor a 4 brevete de invenţie şi descoperiri proprii despre biologia familiei de albine şi conservarea mierii. 13. 45. an XIII. p. 2002. publică numeroase articole şi în presă: Steaua Roşie. Revista Apicolă.Oameni de ştiinţă mureşeni cadrul fundaţiilor culturale locale: „Vasile Netea”. (necrolog) • Cuvântul liber. „Romulus Guga”. 6 mart. Referinţe: • Cuvântul liber. 11 dec. 29 ian. 6. nr. 2002.

Viena şi Göttingen (1904-05). membru în AOŞR (1937). – Cluj : Editura autorului. Activitate profesională: ing. • Curs de electricitate şi magnetism. 1963. nr. Budapesta (1972). – Cluj : Editura autorului. Bulletin de la Société de Sciences de Cluj (1921-25. n. a înfiinţat la Sibiu prima Şcoală de telefonie şi telegrafie din Transilvania (1919). – 74 p. 1926-1927.Egylet Közlönye. • Electromagnetica. M. – Cluj : Minerva. – p. 1945-46). decan al Fac. – Cluj : Editura autorului. Crăciun. Şc. 3. 3.în colaborare: • Enciclopedia Română. Generală a Poştelor din Budapesta (1905-) unde a lucrat în laboratorul de cercetări. – Vol. . Phisikalische Zeitschrift. 1971. 1994). – 183 p. Budapest (1908). • Focul viu. Bulletin de la Section Scientifique de l’ Académie Roumaine (1941-42. Piariştilor din Budapesta (1897-00). teoria vibraţiilor. – Cluj : Editura autorului. 1937. I. Patria (1931). Politehnică din Budapesta (-1905). Cluj. – Bucureşti : Editura Politică. cosmologia. 1917). 1882. 1940. 1928. inventator. descoperă telefonia multiplă (1907). – p. – Bucarest. a participat cu partea de matematică. 220. • Problema clasică a atomului (Atomul lui Bohr). Elektrotechnika. – Vol. teoria cuantelor. 2. • Activitatea ştiinţifică la Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj în primul deceniu 1920-1930 / I. Leipzig (1908. Revue Générale de l’ Electricité. 1925-1926. Londra (1911. fizică şi tehnică la redactarea Enciplopediei Române Minerva. – Cluj : Editura autorului. 182. 21 aug. 641. – Cluj : Cartea Românească. – Oradea. 5 din Reghin îi poartă numele (din 21 mart. 1914). Gen. – 144 p. • Enciclopedia Cugetarea / Lucian Predescu. Şc. univ. 1934. A audiat cursuri de fizică teoretică şi matematici superioare la München. – Cluj. 1944-46). – Bucureşti. 1943. Lic. – Cluj. publică studii şi articole în reviste de specialitate: Igazgatóság első műszaki értekezletéről. 1936. Societatea de Mâine (1924-26. Lucrări publicate: • Curs de acustică şi optică. prof. • Teoria vibraţiilor. • Teoria electronilor şi teoria relativităţii. fizician. . teoria electronilor şi teoria relativităţii. – Cluj : Editura autorului. Marian. – 303 p. 1944. 1928). de Ştiinţe din Cluj (1929-30. relativitatea. 1929. Electrical World (1909). a predat şi cursul de fizică şi tehnologie industrială la Academia Comercială din Cluj (1922-23). – 211 p. A fost primul care a introdus în România cursuri distincte de fizică teoretică aplicată la limba română. Ştefan. – p. – Cluj. Membru în Academia Română (1934). 1928-1929. – Vol. 1965. 3 oct. K-P. The Electrician. 1943. – Cluj. 1929-1930. care avea ca obiectiv refacerea şi modernizarea Şcolii Politehnice din Timişoara (1937). a fost preocupat şi de problemele moderne ale fizicii: electrodinamica. • Dicţionar enciclopedic român. 1930-31). 1. Berlin (1909. general al PTT din Transilvania (1919-20). : Sciences pures. 1. – Cluj. 1928-29). dir. Paris (1921). 1929. – 1937. expert al Comitetului Tehnic Special din Ministerul Comunicaţiilor (1921). cursuri pe care le-a şi predat în cadrul Univ. – Cluj : Editura autorului. • Enciclopedia Română Minerva.. – Vol. Budapest (191013). a predat şi cursuri de electricitate şi magnetism. 1962. 1933. Reghin – m. este considerat fondator al şcolii de fizică din România. Lic. – Vol. 188-189. • Electrostatica şi magnetistica. mecanică cuantică şi statistică cuantică. Referinţe: • Erdély lexikon / Osváth Kálmán. • Lucrări practice de fizică / Sub redacţia V. Studii: primare la Reghin (1892-96). • Teoria electricităţii şi a magnetismului. acustică şi optică. 1936. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. 1912. de poştă şi telegraf la Dir. termodinamica. din Cluj (1919-40). Romano-Catolic din TgM (1896-97). • Statistică cuanteră. Pagini din istoria invenţiilor şi descoperirilor româneşti / Dinu Moroianu. • Curs de electricitate şi magnetism.Oameni de ştiinţă mureşeni M MAIOR. Elektrotechnische Zeitschrift. Ţara Bârsei (1930). • La vie scientifique en Roumanie. Augustin. A Magyar Mérnökés Építész . – p.

I. nr. Gheorghe Cartianu. de logică. Colaborează la redactarea Lexiconului de la Buda. – Bucureşti : Cartea Românească. 1976. Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi (1809). „De Propaganda Fide” din Roma. • Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. • Gazeta Reghinului 12. • Personalităţi ale ştiinţei. VII. • Pentru facerea zahărului din mustureaţă de jugastru (traducere anonimă după rezumatul latin al lui Paul Kitaibel din Christian Mikan. – p. este o epocă fecundă în care scrie şi publică opera pedagogică. p. (A. Cenzor şi corector al cărţilor româneşti la Tipografia Univ. nr. iul. 17. p. • Mic dicţionar enciclopedic. teolog. – Buda. Referinţe: • Viaţa şi operele lui Petru Maior / A. 275-276. 1972. Parmentier şi Dussieux şi întru acest chip scurtată de abatul Ludovic Mitterpaher. Ştefan. 12. – 1981. p. nr. 158-160. Desfăşoară activitate în vederea culturalizării maselor în domeniul pomiculturii. • Cuvântul liber. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. • Istoria matematicii / N. nr. Marienescu. – Buda. 1813. oct. XXXII. filologică. 2.t. 1921. 1972. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. Dicţionar esenţial. – 1982. – Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. Uber die Zuckererzeugung aus Ahornsaft). tradusă şi originală din care amintim: Didahii. cls. Lexicon românesc-lătinescunguresc-nemţesc (1825). – p. 10. Vol.) MAIOR. M. Budapesta. 1969. • Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. (64). 1980. istorică. a oilor şi a porcilor. filolog. 22 apr. Petru. (39). – 1966. – Buda. 266-268. G-O. – p. Studii: Gimnaziul RomanoCatolic din TgM (176972). • Clujeni ai secolului 20. nr. 2 (159). Istoria pentru începutul românilor în Dacia (1812). – Vol. – p. Remarcat de profesori şi oficialităţi. 1966. mai 1994. 6. Victor Mercea.Anexă. 8572. e călugărit şi trimis la Col. continuă la Univ. – 2000. carele din must de tulei de cucuruz şi de jugastru se face.Biblioteca Judeţeană Mureş • Analele Academiei RSR. Prof. Prediche sau învăţături la toate duminicile şi sărbătorile anului (1810-1811). p. Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. M. 1883. • Contribuţiile lui Augustin Maior la telefonia multiplă / Mihai Drăgănescu. • Figuri de fizicieni români / Victor Marian. 1388. 1968. 2. 13 dec. – Bucureşti : Tipografia Academiei. – Bucureşti : EDP. • Disertaţie a lui Ioan Burgher despre zahăr. • Vatra. scrisă de Haintl Franţisc. – 1985. – p. – p. întocmită de autorii Şaptal. 14 febr. 613614. Mihăileanu. 1813. la îngropăciunea fiilor morţi (1809). – Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. apr. Dialogu pentru începutul limbei române (1818). . 1977 + foto. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – 168 p. Ortographia romana sive latino-valachica una cum clavi (1819). • Telecomunicaţii. Paroh şi apoi protopop de Reghin (1784-1808). 1812. an XVI. serie nouă. dec. 143-144. metafizică şi de drept natural la clasele de filozofie ale Seminarului teologic din Blaj (1780-84). 10. • Új Élet. Lucrări publicate: • Învăţătură pentru prăsirea pomilor. din Viena (1779-80). – Buda. • Revista căilor ferate. Istoria Besearicei Românilor (1813). împreună cu Gheorghe Şincai (17741779). XVI . adaptată. • Călători şi exploratori români. 7. • Reghinul cultural. n. nr. Vol. este perioada creării celor cinci volume de predici. Protopopadichia (1865-66). oct. – 1979. 1976. 59-60. precum şi a cailor. 186. 1813. Protocanon (1894). Iorga. T. adică pe ici pe acolo îmblătoare. • Învăţătură pentru ferirea şi doftoria boalelor celor ce se încing prin ţeară şi a celor ce se leagă şi a unor boli sporadice. 1821. scriitor iluminist. 12. istoric. adică învăţături pentru creşterea fiilor. 78. – 2000. • Învăţătură despre agonisirea viţei de vie şi despre măiestria de a face vin. • Maeştrii ingeniozităţii româneşti / Dinu Moroianu. 2. vinars şi oţet. Seria IV. cca 1754 TgM sau Căpuşul de Câmpie – m. 1812. – Buda. • Gazeta Reghinului 5. ale vitelor celor cu coarne. 1994. • Scânteia tineretului. p. 2004. Rozier. industriei alimentare şi medicinei veterinare prin traducerea anonimă şi publicarea unor lucrări. – 1977. IX. nr. din Buda (18091821). 7. superioare ale Gimnaziului la Blaj. • La o sută de ani după moartea lui Petru Maior / N. Mic dicţionar.

Fac. prof. „Eotvös Loránd”. Pricewaterhouse . de Chimie (1959). – Bucureşti. Ca prof. Zagon (CV). Activitate profesională: manager. p. • Természet Világa (2002). 1 ian. Covasna. A redactat revista şcolară Hangok (1992-94). proiectant la Fabrica de sticlă Târnăveni (196165). Osztályos tanulói részére. – TgM : sn. – 348 p. de matematică. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. Membră în ISACA. UBB Cluj-Napoca. (A. de Matematică-Fizică. Domenii de cercetare: vizualizarea datelor. Bahnea (1959-60). Pricewaterhouse coopers. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. • Aritmetika és algebra: Feladatok és gyakorlatok gyűjteménye az általános iskolák V. Studii: Fac. • Síkmértan: Feladatok és gyakorlatok. probleme de matematică şi informatică. Domenii de cercetare: informatică. 1997. Şef laborator la catedra de chimie analitică IMF TgM (195964). feladatok és gyakorlatok. manager.. Hărănglab – m. n. Fac. • Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic / Ana Cosma. Lucrări publicate: .Oameni de ştiinţă mureşeni • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. 22 dec. T. – TgM. (A. – 250 p. 2002. Budapesta – Ungaria (1995-97). chimist. de Informatică (199498). – Mv. Şc. Gen. fotografie. 1961. (2000-). 1993. Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. – / Major Andrea. 19 oct. n. – Cluj. • Călători şi exploratori români / V. economist. elem. – 1997. Gălăţeni şi Pănet (1965-89). n. informatician. 1992. . Borda. Ghişe. T. Fac. 1940. Membru în EME. 3. prof. TgM (1971). 1964. de Informatică (1989-94).în colaborare: • Gyakorló feladatok matematikából. • Síkmértan. – 2000. • Számítástechnikai feladatok: vektorok. – Mv. 1939. 2. • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. • Limba română. Budapesta (1997-00). de matematică la Şc. – Mv. 1993.în colaborare: • Számítástechnikai feladatok. 2002. T. – Mv. Ploieşti – m. TgM. – 2000. • Fragmentarium iluminist / D. • Literatura română premodernă / Alexandru Piru. Aritmetika. • Természet Világa.) MAJOR Levente. 1970. UBB Cluj. a obţinut gradele 1 şi 2. – TgM : sn. Master of Arts in Economics în cadrul CEU-ESSEX – Anglia. 1937. P. Lucrări publicate: • A HC-85 kicsi könyve. (A. mátrixok / Major Andrea.coopers. Laboratorul de Toxicologie din cadrul . Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – Blaj. • A HC-85 grafikája. EME. – Bucureşti. • Formarea terminologiei ştinţifice româneşti / N. : Mentor.) MAJOR Andrea. • Erdélyi magyar ki kicsoda. de matematică la Hărănglab. • Istoria învăţământului românesc din Transilvania până la 1800 / N. Major Levente. Major Levente. prof. 1995. „BolyaiFarkas” TgM (1981-89). Studii: şc. 1940. A. Hobby-uri: schi. excursii. 1962. 135-143. Gen. nr. Univ. Budapesta. – 2001.) MAKAI László. – 1995. Albu. 1974. Teodor. orientare. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. X. 2001. Ursu. • Pe urmele lui Petru Maior / Serafim Duicu. 2000. : Mentor. 2000. 3 iul. PHD Studies. şi lic. 2002. Activitate profesională: lucrează la Combinatul Chimic din Târnăveni (1956-57). 1972. 1985. – 272 p. 21 aug. : Mentor. 1944. Studii: Lic.-VIII. nr. 1990. chimist în Laboratorul Fabricii de zahăr TgM (1964-72). – Blaj. TgM până la pensionare (1989-99). la Dej (1954).

: L-Z. prof. medic specialist medicină internă (1944). Birek László. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Műszaki tudományok]. Autoare sau coautoare a 40 de lucrări. 2002. locţiitor la Lic. prof. Studii: diploma de medic la UMF TgM. : [Természettudomány..Biblioteca Judeţeană Mureş Inspectoratului Veterinar Jud. átdolgozott kiad. belek és hashártya betegségei / Dóczy Pál. Műszaki tudományok]. n. 10 febr. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 2. Horváth Endre. Secţia de meteorologie TgM (1976-80). 1998.. 1951. 1997. Apelor MureşBanat. : A tüdő betegségei / Dóczy Pál. (2000-).. – Ed. univ. Publică articole de specialitate în: Studia UBB. – Kolozsvár. Málnási Géza. köt.. a Univ. Medic specialist radiolog (1942).. Lucrări publicate: • A meteorológiai adatok számítógépes feldolgozása. Tg. TgM. – Bukarest. departamentul de învăţământ la distanţă (1994-). köt. asist. Paralel. : OGYI. II TgM (1997-00). 1997. köt. A Hét. Hobby-uri: literatura. (1999-). Seria Geographia. univ. cunoaşterea naturii. 1972. Mureş (1972-74). Lucrări publicate: . consultant la catedra de meteorologie a Fac. 1950. 1993. – 2. – 1997. – 2. • Az erdélyi Mezőség rövid tájökológiai jellemzése. Revista Institutului de Meteorologie şi Hidrologie. de Medicină la Debreţin (1936). prof. 4. Rezident la Clinica de Boli Interne nr. köt. Studii: UBB Cluj-Napoca. Direcţia. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. M. • Romániai magyar ki kicsoda. medic. – 2-3. – 100 p. – [1995]. 3. : OGYI. köt. : [Természettudomány. asist. S-a perfecţionat în angiologie la Spitalul „Szent Imre” şi la Clinica de Chirurgie Cardio-vasculară din Budapesta şi a participat la cercetările Institutului de Cercetare Medicală a Academiei de Ştiinţe Maghiare (1999-00). 1952. 5. Vörös Zászló etc. Membru în Central European Vascular Forum. – 2. Soc. (F. apoi la Secţia de meteorologie (1996-). prof. – 2002. Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară. 1981 . – 2. • Tizenkét év.. la Clinicile medicale nr. Activitate profesională: prof. Secuiesc. 1 şi 2 TgM. – 2002.) MAKÓ Katalin. köt. n. – 54 p. – 368 p. analist-programator la Oficiul de calcul (198096). – TgM : Mentor. de Geografie (1975). – 264 p. – Mv. M. Domenii de cercetare: istoria evoluţiei regiunii Câmpiei Transilvaniei. köt.. Cluj. Magyar Belgyógyász Társaság. 6. 2002. Maghiară de Meteorologie..în colaborare: • Farmacopeea Română. MAKKAI MÁLNÁSI Géza. – 1997. – 1965. – Budapest. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Magyar Egészségügyi Társaság. – 48 p. (F. informatician. medic specialist interne (2002). köt. köt. Medic la Debreţin.) (F. – 316 p. 1995. de Geografie a Centrului de consultaţii horticole Miercurea-Nirajului. – 1994. Domenii de cercetare: angiologia. 7 apr. a 8-a. Málnási Géza . . medic radiolog. 2002. 1948-1998. TgM. 1911 – m. – Kolozsvár. Drd.în colaborare: • Röntgentani jegyzetek. Referinţe: • Tizenkét év. de Medicină Generală (1996). la IMF TgM. Lucrări publicate: . Mária. conf. Membru în Soc. „Corvinus” din Budapesta. (1948-80). • Belgyógyászati előadások. – Mv. Fac. univ. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. M. Studii: Fac. (1945-48). Egyetemi Meteorológiai Füzetek. „Bolyai Farkas” TgM (1990-91). 3..) Gergely. meteorolog. köt. Lucrări publicate: . Fac. la Valea Largă (1975-76). – Bukarest.: Kh-M. : Gyomor. cu plata cu ora la UEDC TgM (1995-96) şi la catedra de meteorologie a UBB din Cluj-Napoca (1998). – Kolozsvár. n. 2003. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. – 36 p.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila.

Lic. Hobby-uri: poezia. – 2000. – 2002. EMKE (1992). Şc. Teoretic „G. Comisia de analiză. univ. 13 sept. 1989. . calitatea produselor animaliere. A elaborat peste 365 de lucrări ştiinţifice din care peste 200 au fost publicate în diferite reviste de specialitate: Recueil de Médicine Veterinaire (1971). – Cluj-Napoca : Agronomia. Valea Largă. 1943.în colaborare: .) MÁNYA Adalbert. Gen. legislaţie de mediu. şef de lucrări. Man. adj. conf. „Vályi Gyula” (1992-). membru în col. Ivan. titular. de matematică. (A. univ. • Who’s Who în România. – TgM : Transilvania. inspector şcolar. 2000. prof. Man. • Zooigienă / Ediţia a 2-a. n. 1963.sănătatea şi producţiile animalelor. 14. n. de Medicină Veterinară (1964). Man. 3. nr. Bereş Gh. Lic. nr. • Zooigienă şi protecţia mediului / D. – Cluj-Napoca : Academic Press. MEN 1985. Hobby-uri: nepoţii. 14. RMPSz. E. UBB Cluj-Napoca (1964-70). Fac. Şc. • Manualul fermierului / Bereş I. Studii: Şc.Oameni de ştiinţă mureşeni • Medicină internă : Manual pentru învăţămîntul medical superiror. Cluj (-1957). – Bucureşti : Editura Medicală. Revue de Médicine Veterinaire (1971). de redacţie al revistei „Bioterra”. „Diploma de Onoare a Uniunii Sindicatelor din Învăţământ. Danemarca (1999). – Bucureşti : Ceres. • Strategii în managementul deşeurilor şi reziduurilor / C. dir.. . (1992-). Ştiinţă şi Cultură” (1987). Podar. Lucrări publicate: • Zooigienă / Ediţia 1. Ivan. prof. legislaţia şi protecţia muncii. Fac. – [1995]. Crăiniceanu. Membru în EMT (1994-). • Îndrumător pentru agricultura ecologică. 1990. TgM (1980-89). Ciba Nicoleşti (1964-66). Asoc. TgM (1952-57). Dicţionar esenţial. din Oradea (1997). • Lucrări practice la zooigienă / Ediţiile 1-4 revizuite..în colaborare: • Curs de igiena. Bioagricultorilor „Bioterra”. – 783 p. Bioterra (1999). 1985.. Croaţia (2001). Gen. 1997. 1999. – Bucureşti : EDP. T. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. 2002. – Vol. Domenii de cercetare: zooigiena. – Cluj-Napoca : Agronomia. Specializări: Franţa (1992). • Apa . 19691986. prof. Distincţii: „Şef de lucrări evidenţiat”. TgM (1970-77). Gen nr. I. Gen. 1981. orvos– és (F. Cluj-Napoca. Şc. Gen. medic veterinar. Studii: elementare. Analele Univ. TgM (197780). – Vol. 14. TgM (1991-01). Soc. de Chimie. 13 sept. – 2000. Popescu. 3. Distins cu „Diploma de onoare a RMPSz” (2001). – 1977. 2. A participat la 12 conferinţe şi simpozioane. – sl : sn. C. – Cluj-Napoca : Mesagerul. Lucrări publicate: • Változatok egy vizsgára. în medicină veterinară cu teza: Cercetări privind factorii nocivi de zooigienă şi acţiunea lor stresantă asupra puilor şi găinilor ouătoare în creşterea de tip industrial (1972). 1939. Internaţională de Igienă Animală (1975-).. Inspec-toratul Jud. univ. Soc. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Activitate profesională: asist.) MAN. Coşbuc”. – Cluj-Napoca : Agronomia. Man C.. Cornel. Şc. Mureş (1990). Lunca de Sus (HR).. „Bolyai-Farkas” TgM (1961-64). Lic. Valea Largă (-1954). Dumbrăvioara (1966-70). M. Activitate profesională: prof. Membru în AMVR (1964-). sportul. prof. biotehnologii de reciclare a deşeurilor organice. M. I. • Ecologia exploatării taurinelor / C. C. Dr. nr. de Medicină Veterinară.. conducător de doctorat în specialitatea zooigienă. univ. protecţia mediului. prof. (1992-).

Activitate profesională: prof. • Judeţul Mureş – ghid turistic. Specializări: Cluj. Activitate profesională: şef laborator. Laboratorul de Igienă.. şef de catedră I Ped TgM (1969-72). 1986.în colaborare: • Élelmezés és munka (1954. a III-a (1964).) MARCU. T. 1986. Sanepidul 10. . 1974. de Igienă (1945-51).în colaborare: • Judeţul Mureş – monografie / Ion Soneriu. Pădurea Neagră. – Bucureşti : Editura pentru turism. Ratz Zoltán. „Unirea” TgM. de băieţi „Bethlen”. medic igienist. congrese şi reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Mureş (1980-88). de Biologie . Lic.Babeş Cluj. 1972. şef de lucrări. Lic. Studii: Şc. cls. medic. Neagră. Odorheiu Secuiesc (1953). 27 mai 1997.sanitară” (1952). – 104 p. – Bucureşti : Editura pentru turism. Aiud (1939-43). Mircea Borda. Lic. lector univ. – Bucureşti : Editura pentru Turism. • A Gyergyói – havasok / Oliviu Marcu. prodecan. „Evidenţiat în munca medico . Activitate ştiinţifică concretizată în cărţi şi lucrări publicate. Rodopi. MAI (1953-54). Distins cu medalia „Evidenţiat în muncă”. • Munţii Harghita : ghid turistic / Oliviu Marcu. – p. apoi Gimnaziul „Berthelot”. Centrul sanitar antiepidemic. Lic. Gospodăria de Partid. Dardanele. T. – 1997. – 1991. Autor şi coautor a 18 studii şi articole în domeniul igienei alimentaţiei în reviste de specialitate: Igiena (1972).. Bosfor. Grigore Ploieşteanu. 1925. prof.. medic primar.. participă la sesiuni. în special în domeniul geografiei fizice şi bio-geografiei. Referinţe: • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. – 132 p. inspector sanitar şef. • Mureş : monografie / Oliviu Marcu. TgM. Elementară Cisteiu. 5. Distins pentru „Merite în munca medico . 2 iun. – p. Lucrări publicate: • Judeţul Mureş – ghid turistic. 1954. Carol. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. CC al PMR (1954-56). – 92 p. Papiu Ilarian” TgM. „Ordinul muncii”. Fac. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. s-a implicat în organizarea Fac. Bucureşti (1956-80). Cisteiu (AB) – m. la cascadele Rinului. Laboratorul Spitalului Clinic Unificat TgM (1952-53).. de Geografie de la IIS TgM. medic de laborator. este autorul a numeroase articole de popularizare a ştiinţei. Univ. n. 30 mai 1997. catedra de ecologie-geografie. – Vittel.. Haţeg (1936-39). – 1993. Oliviu Marcu. Adrian Cioacă. Specializări: Franţa (1971). la Blaj. şef laborator. Lic. Oliviu.Biblioteca Judeţeană Mureş • Matematikai gyakorló feladatok. IMF TgM. Aurel Lupe. „Al. Vittel). Cluj-Napoca (1943-44). Mircea Borda. A efectuat numeroase călătorii şi studii turistice în Munţii Alpi. UEDC TgM. Lupeni (HD). • Munţii Giurgeului : ghid turistic / Oliviu Marcu. • Cuvântul Liber. • Judeţul Mureş – ghid turistic. Membru în Federaţia Română de Turism-Alpinism (1976). 8 aug. Ratz Zoltán. Ratz Zoltán. (A. medic specialist. 1974. dir. Fac. mările Marmara. Tireniană. Ion Mac. (A. adj. n. – Bucureşti : Editura pentru Turism. 1974. 25-26.) MÁRIALAKI..Geografie (1954-58). – 177 p. Lic. „Bolyai Farkas” TgM. Studii: gimnaziul la Lupeni. – Bukarest : Turisztikai könyvkiadó. Ref. 1930. Serviciul Medical Special de pe lângă ministru şi Centrul Medical Antiepidemic. 1973. 1980. lector univ. . Medalia în cinstea încheierii colectivizării (1962). – Bucureşti : Editura Sport – Turism. – TgM : sn. – 299 p. Lucrări publicate: .sanitară (1957). Baltică.

cercetător ştiinţific. (1972-77). Oamenilor de Ştiinţă din România.) MARIAN. şef de lucrări. colo-rectal. • Patologia musculaturii striate / D. de Administraţie (1990-91) Electromureş SA TgM. ing. dir. 1958. (1991-02).în colaborare: • Chirurgia icterului mecanic : cercetări clinice şi experimentale. 1 „Ştefan Ludwigh Roth” Mediaş (1963-67). Gen. şef al Departamentului de Cercetare şi Dezvoltare (1987-90). UPM TgM. cu teza: Contribuţii la optimizarea programării operative în secţiile de sculărie (1985). (2001). mixtă româno-germană de producţie. şef şi membru în Cons. UMF TgM (2002-).. cultura organizaţională şi etica managerială. autor şi coautor a peste 100 de lucrări ştiinţifice comunicate sau publicate în reviste din ţară şi străinătate (Austria. „Al. univ.. prof. Domenii de cercetare:cancerul gastric. – 1999. juridice şi manageriale (1999-02). 4 apr. T. EAES. consultanţă în management. Dr. T. responsabil al Departamentului Ştiinţific Management Ingineria Sistemelor – Marketing. calitatea învăţământului superior. 2000. univ.) MARIAN. (A. 27 aug. chirurgia estetică. rector (2004-). gestiunea proiectelor tehnice. – 1954. (1991-01). n. şef secţie sculărie (1977-87). Este autorul a numeroase lucrări şi studii ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Buletinul . Univ. univ. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Domenii de cercetare: conducerea operativă a producţiei. Italia.Oameni de ştiinţă mureşeni • Románia ásványvíztöltő állomásainak közegészégügyi és munkaegészségügyi vonatkozásai és a higiénikus palackozás alapkövetelményei. prof. Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale. Lic. univ. Hong-Kong. Consorţiu realizat între UPM TgM. IACRS. al Col. Dr. modelarea matematică şi teoria decizională. SUA. export. manager al Centrului de Instruire şi Perfecţionare al UPM TgM (2002-). nr. Onoriu Liviu. Japonia): Surgical Endoscopy (referent ştiinţific). Asoc. TgM (-1977). al Centrului de Management şi Dezvoltare. neoplasmul mamar. Studii: Lic. – 1997. Fac. al Centrului de Cercetare în Optimizarea Performanţelor Organizaţiilor al UPM TgM. (A. administrator la SC Transilvania Mix Trade SRL. IMF TgM (-1984) absolvit cu Bursă Republicană şi Diplomă de Merit. – 2002. şef de catedră la discipline economice. 2002. – TgM : Editura Tipomur. membru al Senatului UPM TgM. IP Bucureşti. Ocna Mureş (AB). n. la IP Bucureşti (1976-78). curs postuniv. asist. Moldovan. Şc. organisme locale şi asociaţii de specialitate. de Inginerie Economică. IGSC. soc. E. pentru toţi”. ing. în medicină cu teza: Contribuţii la chirurgia icterului mecanic (1997). Studii: Şcoala primară în Ocna Mureş (1956-59). din cadrul UPM TgM (199199). conf. TgM (1990-). TCM (1967-72). dir. 1949. • Anatomie patologică generală. Membru în Soc. membru în CNCSIS (2003-). coordonatorul studiilor postuniv. Papiu Ilarian”. titular al Centrului de Management şi Dezvoltare Mureş. medic. Topliţa (HR). dir. managementul inovării. Română de Chirurgie. – Slatina : Editura Fundaţiei „Univ. de masterat în Managementul Afacerilor. A participat la numeroase congrese internaţionale de chirurgie. import. . nr. riscurile în managementul afacerilor. prorector (200204). Marian. Brazilia. Activitate profe-sională: medic primar chirurg. Dorin. Clinica Chirurgicală TgM (1984-). Lucrări publicate: • Semiologia chirurgicală a abdomenului. 4 Mediaş (1960-63). Activitate profesională: ing.

Budapesta şi TgM (1947). Studii: lic. Univ. Kuweit. 2002. Hermanovski Lászlo. n. Membru în Asoc.. 1995. Dumbrăveni (SB) – m. Georges Balaye. la Gimnaziul Regal din TgM (1843-53). • Anuarul 1995 / 1996. a efectuat deplasări pentru documentare şi specializare în: Elveţia. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. devenind medic primar chirurg. Îşi începe cariera univ. Economişti din România. – 130 p. Blaga Petruţa. – Cluj-Napoca : Dacia. M. Dr. Cluj-Napoca. – 236 p. pe plan local. – 195 p. la Cluj. Bordeaux (1998). se . Debreţin. (1960). SUA. – 1902. 1996. la catedra de anatomie a IMF TgM. 1997. prezentând sau publicând peste 35 de lucrări de specialitate. – 2000. Revista de Management şi Inginerie Economică (2002). a participat la multe reuniuni. – TgM : UPM. (F. SUA. 2001. A fost numit prof. este autorul a 4 cursuri univ. dr. Revista de Management şi Ing. canonic. 2003. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 2 granturi finanţate de programe internaţionale. Franţa. – 255 p. Journal of Humans Sistems Management (2003).. – TgM : UPM. 2001. univ. Asoc. medic. 1994. – 170 p. – p. canonic la Dumbrăveni (1853-87). – 1991. – 589 p. A coordonat. 2000. şef de catedră. redacţional al publicaţiilor Buletinul Ştiinţific al UPM TgM. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1999). prof. univ. 117. Revista RECENT (2000). • Performanţă prin formare continuă / Marian Liviu. a urmat teologia la Alba Iulia (1843). • Managementul proiectelor. 2003. : Löbl-Minnich. Avram Tripon. – 2002. 9 noi. Cluj. Ungaria. • Etica şi responsabilitatea managerială. • Instituţii şi specialişti în management din România. apoi a fost numit dir. Studii: gimnaziale în oraşul natal şi Odorheiu Secuiesc (1837). Franţa. Germania. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Ingineria şi managementul sistemelor de producţie. Rusia. Membru corespondent în AŞMR. – FIMAN. congrese şi conferinţe ştiinţifice în ţară şi străinătate: Ungaria. 2002. • Logistică industrială. Managerilor şi Ing.Biblioteca Judeţeană Mureş Ştiinţific al UT TgM (1991. AGIR. • Strategii manageriale de firmă : curs. – 2002. 28 nov. 2002. Marea Britanie. prof. Lucrări publicate: • Mértani földrajz elemei. – ClujNapoca : Dacia. – Bucureşti : Expert.) MAROS Tiberiu. 1995. Asoc. 30 oct. la Deva. Nova de Lisboa (2001). Polonia. – 2001. – TgM : UPM. 2003. Economică. preot. Specializări: Univ. . Japonia. – 170 p. (M. Olanda. 1923. Instituţii şi specialişti în managementul din România. 1878. 1993). • Managementul producţiei : curs. Optimizarea metodelor de lucru / Marian Liviu. China. köt. – TgM : UPM. Oamenilor de Ştiinţă din România. A. 1820. – 8. • Management industrial : curs. Cluj. • Manual de inginerie economică. 1891. a realizat 4 contracte de cercetare. de şcoală. Tibor. 1848. în medicină (1966). informaţiei în domeniul • Tehnologia managerial / Coordonator Florin Buşe. doc. membru în col. programele TEMPUS JEP 11243/96 (1996-99) şi TEMPUS IB JEP 14397 (2000-01). • Elemente de Management Industrial. 2002. – TgM : EFIROM. 2001. n. Management general / Coordonator Aurelian Simionescu. – TgM : UPM. Naţională a Profesioniştilor în Resurse Umane din România. • Management operaţional. – Budapest. – Mv. Lucrări publicate: • Management general şi industrial : curs. Haţeg (HD) – m. – TgM : UPM. Austria. – 133 p. – TgM : UPM. • Manual de Inginerie Economică. – 187 p. 24 mart.în colaborare: • Proceduri de asigurare a calităţii învăţământului superior din România. – TgM : UPM. univ. – 390 p. După pensionare s-a dedicat ştiinţei. Szinnyei József..) MARKOVICH Jakab.

Seres Sturm Lajos. • Visszajátszás. 1977. din Moscova.. • Az emberi test tájbonctana. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. mellkas.. 1966. • Cercetări medicale. – 308 p. Internaţională de Neuropatologie. – Mv. • Az emberi test leíró és tájanatómiája : Embriológiai adatokkal és gyakorlati vonatkozásokkal / Maros Tibor. L. : OGYI. köt. – Vol.Oameni de ştiinţă mureşeni stabileşte în Ungaria (1989). p. 1984. Korunk. 1951. dar obţine licenţa la Univ. a format multe cadre univ. mellüreg. 4. Igazság. 1958. – 3. hidrogeolog. • Az emberi test tájbonctana. – Bucureşti. 2. : OGYI. Univ. (A. – TgM : IMF. Revue Roumaine de Morfologie. glandele endocrine. 1951. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. – 303 p. központi idegrendszer. 10 mai 1989. • Interrelaţiile viscero-viscerale şi neuroviscerale ale ficatului. • Művelődés. de Ştiinţe Naturale. Bolyai Cluj. • Sebészeti műtéttan : Tájbonctani vonatkozásokkal. T. – Mv. : OGYI. 1951. – 1979. – 1. nr. Gross Frigyes.: Kh-M. – 691 p. – 486 p. Medicilor din Balcani. köt. – Mv. • Tizenkét év. 122-130. : A fej.240 p. 1925. Zakariás Zoltán. – TgM : IMF. 1955. organe de simţ. 2002.. 28. retroperitoneum. sistemul nervos.. n. 1981. 1952. Angiologia. . 3. 24 mart. 2002 (necrolog). – 199 p. • Anatomie. 1964. 1983. rész. gát. [1948]. márc. organizator al învăţământului anatomic şi al Muzeului de anatomie şi embriologie de la TgM. nyak. – Mv. – Mv. – 320 p. – Mv. – Kolozsvár. • Embriológia. : OGYI. Lucrări publicate: • Tájanatómia. – Bucureşti : EDP. A publicat numeroase lucrări ştiinţifice în : Előre. – 508 p. medence-gát / Maros Tibor. köt. UBB Cluj-Napoca (1949-89). Cluj-Napoca. – Mv. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 168 p. • Cuvântul liber. Maros. medence. Soc. – 269 p. 1978. : Gerincoszlop. premiile „V. – 203 p. A Hét. : A végtagok / Seres Sturm Lajos. TgM – m. 2. TgM (-1944).în colaborare: • Tájanatómia. Marinescu” conferite de Academia Română. átdolgozott. Maros Tibor. Lucrări publicate: • Pe poteci cu bănuţei de piatră : Ghid geologic al zonei Cluj. sistemul nervos central şi periferic. – 1977. Babeş” şi „Gh. : Koponyaüreg. geolog.. Membru în Soc. – 1978. – Mv. köt. köt. 1967. : Has. Műszaki tudományok]. – Bukarest. Medicilor Generalişti din Austria. 1968. – Bucureşti. 8. – Bucureşti : Editura Academiei RSR.) MAROSI Pál. – 473 p. Studii: Col. – 156 p. • Anatomia descriptivă şi topografică a omului / Maros Tibor. • Népújság 2002.. Fac. -3.. – Mv. / 2. hasüreg. – 1981. 1984. şi 195 de lucrări ştiinţifice. Studia Universitatis. Kiss Ferenc. • Az ember rendszeres anatómiája / Mihálik P. . • Regenerarea ficatului / T. Morfologie Normală şi Patologică. – 2. a publicat în : Előre. redactor al Revistei Medicale – Orvosi Szemle. 12 aug. – 1. Distins cu diploma „Medic Emerit”. Ref. Lázár László. • Sebészeti műtéttan. Lázár László. vascularizaţie şi studii de anatomie clinic aplicativă. : OGYI. Carieră didactică la Fac. SeresSturm. bővített kiad. • Atlas de anatomie umană. 1969. „Parhon” Bucureşti (1949). rész. – 2002. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş 19451967. – 388 p.. – [1995]. de Biologie Geografie-Geologie. – 710 p. – Bucureşti : Editura Academiei RPR. : OGYI. A Hét. – 97 p. – 415 p. : Perifériás régiók.2. 1976. Seres Sturm Lajos. – 1994. hát. : OGYI. . Korunk. Domenii de cercetare: anatomia macro. : OGYI.. . [1948]. organo-vegetativ. köt.şi microscopică a ficatului. Dr. Soc. Este autorul a 23 de cursuri univ. Studii Tehnice şi Economice. în ştiinţe geologice şi mineralogice (1953) la Univ. : [Természettudomány.

diploma de medic la IMF TgM. 1998). – 1994. • Gyermekünk szeme / Fodor Ferenc. – Kiskalauz. – 1978. Mártha Papp Ilona. – 1972. biolog. Europeană Glaucoma. – 144 p. medic oftalmolog. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.în colaborare: • Urológiai jegyzet. Satu-Mare. – p. Fac.: Kh-M. Mixt Maghiar Braşov (1953).oftalmolog . • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Frumoasa (HR) – m. • Urologie. – 1990. köt. – 2000. şi alţii.. • Geografia apelor României / Marosi P. • Ongenitalis retrakciós szindróma tünettana és kezelése : Doktorátusi referátum. medic primar (1958). 1991. n. (A. – 1990. de Medicină Generală (1959). „Bolyai” din Cluj. Medic la Crăciuneşti (1959-61). univ. 1991. köt.la Policlinica nr. 2000. – Bukarest. 1981. Marosi P. • A Review of the Evolution of Theories on the Origin of Loess / Traducător Marosi P. Medic specialist la Clinica de Urologie.Biblioteca Judeţeană Mureş • Hidrogeologie. – 1989 • Urológiai jegyzet egyetemi hallgatók részére. diploma de merit în medicina generală la IMF TgM (1953). „Kölcsey” Satu-Mare (1947). : [Természettudomány. – Mv. : OGYE. 1971. • Ásványgyűjtők könyve / Marosi P. 2002. – Bukarest. – Vol. Műszaki tudományok]. până la moarte (1959-85). 1981. • Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial. orvos– és (A. – Mv. şef de laborator la Fac. 9 sept. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Tizenkét év.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Dr. – 1994. 1928. köt. – Bukarest. T. reabilitarea copiilor cu boli congenitale de ochi. Urologică Română. – Bucureşti : EDP. : 1981. – Kolozsvár. medic urolog. – 1981. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. T. – [1995]. Membru în Soc. 193-194. 1990.în colaborare: • Hidrogeologie / I. – 2000. Vol.. – 1984. 3. Medic specialist . Referinţe: • Egy lösz-tanulmány átváltozásai / Rostás Z.: Kh-M. 1985. 1935. Studii: bacalaureat la Lic.: Kh-M. Studii: bacalaureat la Lic. Kristó A.2.. – 310 p. unde a devenit medic specialist.. : MOGYE. A colaborat la revista Orvostudományi Értesítő (1991. – Bucureşti. : 1980. – 1994. IMF TgM. • Románia ásványvizei / Marosi P. n. Veress J. TgM. 1983. M.PAPP Ilona. catedra de botanicş farmaceutică. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – [1995]. n. 1981. 2. 1975. Kisgyörgy Z. Studii: licenţiată în ştiinţe naturale la Univ. 1. de Farmacie. medic primar la Clinica de Oftalmologie (1980-). 1936. iar apoi medic primar. – Cluj-Napoca : Litografia UBB Cluj-Napoca. TgM (1962-80). Asist. 2. 3. Membru în Soc. Lucrări publicate: • Manual de patologie urinară. 1995. . – 1994. în ştiinţe medicale (1978). – 2002. köt. Lucrări publicate: • Congenitalis ezotropia klinikai megjelenési formái : Klinikai megfigyelések és terápiás lehetőségek a csecsemőkori ezotropia esetében : Doktorátusi referátum.) MÁRTON Aranka.) MÁRTHA MAROSVÁSÁRHELYI TŐKE István Vezi: TŐKE István (MAROSVÁSÁRHELYI) MÁRTHA Ivor. Clinica de Oftalmologie TgM. • Curs de urologie.. (F.. 3. Bucureşti. . Domenii de . 1981. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. . – Strondsburg. Domenii de cercetare: strabism infantil. Preda. 30 sept. .

Studii: lic. structura histologică a plantelor medicinale. kiad. – [1995]. farmacist. . BN. – 3. 2 iun. farmacist (1931). – Mv. Referinţe: Ladislau. Lucrări publicate: • Szervetlen gyógyszerészeti kémiai jegyzetek. – Bukarest. 1948-1998. Lucrări publicate: . – [1995]. – Ed..: Kh-M. 2001. din Şimleul Silvaniei (1922). 1998. – 1965. răspândirea plantelor medicinale şi productivitatea lor în jud. • Farmacopeea Română. a 8-a. HR. : OGYI. Note botanice. ediţiile fiind preluate şi de unele farmacopei apărute peste hotare. rész. : OGYI. 401. 3.în colaborare: • Recunoaşterea plantelor medicinale / Kisgyörgy Z. : L-Ő. 1979. lucrări pentru care i s-a acordat certificat de inovator (1956). – 212 p. • Genersich Antal emlékkönyv. – 1956. 7 mart. László. Revista Medicală. – Kolozsvár. nr. – Ed. – TgM : Mentor. a pus la punct noi metode de dozare a sulfului elementar. Activitate profesională: preparator. p. : OGYI. de redacţie al revistei Farmacia (Bucureşti). kiad. • Nőgyógyászat. 20 oct. a 7-a. 7 iul. – Bucureşti. – 186 p. de Medicină la Univ. de Farmacie IMF TgM (1949-). Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. – Mv. „Ferdinand I” din Cluj. 1960. SM.227 p. fondatorul catedrei de chimie farmaceutică la Fac. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1966. – 1994. Lucrări publicate: . Studiile au fost publicate în: Farmacia. Dr..) MARTONFY . În activitatea de cercetare a elaborat metode pentru obţinerea de preparate uleioase de contrast (1956). 1950-51. TgM. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. – Mv. de Farmacie Cluj (192733). univ. Márton A. 1981.. Fac.. asist. 1992. a elaborat monografii pentru Farmacopeea Română. . din Cluj şi Budapesta (1944). rész : Szervetlen vegyületek. TgM. – 480 p. T. 1903. köt. – 2. univ.Oameni de ştiinţă mureşeni cercetare: fitofarmacie.în colaborare: • Farmacopeea Română. – 2. Márton Aranka. de Farmacie (1927). CV. n. Studii: lic. – 4. – Mv. (F. • Új magyar életrajzi lexikon. Fac. 1973. apoi la Clinica de obstetrică şi ginecologie în TgM până la pensionare (1953-82). – 210 p.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1965.. Gherla – m. • Sejttan és szövettan / Kisgyörgy Z. 1959. M. – Budapest. la Odorhei (1939). 1973. – TgM : Litografia IMF. : OGYI. M. univ. Mária. Medic la Spitalul Rókus din Budapesta (1944-45). prof. köt. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Gyógyszerészeti növénytan / Kisgyörgy Zoltán. – [1995]. n. A. a urmărit posibilitatea conservării trigliceridelor (1957). orvos– és (F. farmacist practician la Cluj (1933-49). A fost membru în col.) MÁRTON Gergely. – Mv. prof. Referinţe: • Revista medicală. – 1. rész. – Mv. a fost prizonier de război (1945-46). 1919. 2002.în colaborare: • Szülészeti jegyzet. • Gyógyszerészeti kémia. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. (F.. medic ginecolog. Zetea (HR) – m. 1979. Márton A. şef de catedră. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar.. – 2002. 1959. – 1994. – 1. : OGYI.. a lucrat la Spitalul din Odorhei (1947-53). Fac. Univ. M. : OGYI. 4. – 1959.

– 413 p. Referinţe: Baza de date BJM. în Soc.în colaborare: • Idegkórtan / Szerkesztők : Miskolczy Dezső.. – 1. Neurologie. – 1994. membru în Comisia Centrală a Olimpiadei de Matematică. – Ed. IŞJM (1996-). (1985-90). T. dir. – 186 p. Studii: bacalaureat la Col. inspector şcolar. Lucrări publicate: • Biokémia : egyetemi jegyzet. Şi-a continuat activitatea la Clinica de Neurochirurgie TgM până la pensionare (1983). • Admiterea în învăţământul superior 2002 – 2003. Neurochirurgie. care a acordat ajutor umanitar coreenilor după război (1955-56). (F. – 127 p. MÁTHÉ Ákos. (1967-80). şef de lucrări (1980-90). Dumitru. • Teste de evaluare pe unităţi de învăţare. 1955. – TgM : OGYE. 1996-2000. univ. (A. Matei Dumitru. • Egészségügyi kémia / Mathé János. Medic secundar la secţia de neurochirurgie la Cluj (1945). – 2003. medic neurochirurg. Gurghiu (1990-95). tratarea nevralgiei nervului trigemen. – 2002. – 123 p. apoi medic primar al Clinicii de Neurochirurgie TgM. cursuri postuniv. „Ferenc József” din Cluj. • Ghid de pregătire pentru examenul de bacalaureat. – 1997. Fac. Publică în: Revista Medicală. prof. – 2003. de matematică. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Silvic Gurghiu. – 535 p. Gen. A făcut parte din delegaţia Crucii Roşii din România.. asist. : Appendix Kiadó. Studii: IMF TgM (1961). – TgM : IMF. 1958. 18 iun. farmacist. 3. köt. • BAC 2003 – Pregătire rapidă şi eficientă : teste tematice recapitulative IX – XII. 1981. V.) MÁTHÉ János. 1937. Hobby-uri: şah. köt. colaborator la Gazeta Matematică. UT ClujNapoca. farmacist la Centrofarm din TgM (1963-66). n. Balcaniadei de Matematică TgM (2002). Deleni. biochimist. – [1995].. 1 şi 2. n. în special tehnica operatorie a discopatiei lombare. – 2004 şi 2005. gr. în ştiinţe farmaceutice (1975). adj. de . UBB ClujNapoca. Dr. Csíky Kálmán. Ibăneşti Pădure. Şc.. . M. Lucrări publicate: . . 1983. – Mv. de Ştiinţe Matematice din România. Membru fondator şi vicepreş. köt. : OGYI. – Bukarest. inspector şcolar de specialitate. Fac. Ref. Medic. univ. köt. organizator al Olimpiadei de Matematică TgM (2000). Studii şi cercetări de Neurologie. prof. TgM. 1997. A lucrat la catedra de biochimie IMF TgM (1961-62). Orvosi Szemle. – 12 p. 3. dir. • Romániai magyar irodalmi lexikon.. Ibăneşti. Gen. consursuri de matematică. V. Studii: Şc. Univ. Livezeni – m. filiala Mureş. 1 iun. – Bukarest : Orvosi Kiadó. 2. Psihiatrie. tenis de câmp. carte de specialitate (rară). de informatică aplicată. conf. 6 aug. Bota. Distins cu menţiune la faza naţională a Conferinţei de Matematică a Studenţilor. Lic. Lucrări publicate: . Activitate profesională: prof.în colaborare: • Succes la matematică : teste de matematică / Dáné Károly. – Mv. 1920. la catedra de biochimie din cadrul UMF TgM (1991-). Ideggyógyászati Szemle. Biroul Naţional al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România (2002-). n. – 2000.în colaborare: • Lucrări practice de chimie medico-sanitară / Mathé J. 14 ian. 1974. Specializări: Ungaria (1993).: Kh-M. Bota. Domenii de cercetare: metode noi în neurochirurgie. Cluj (1939). 2002. I (1992).. Cluj-Napoca (1978). autor de subiecte pentru olimpiade.) Medicină (1944). de Matematică.Biblioteca Judeţeană Mureş MATEI.

– TgM : Mentor. OGYI. – 97 p. univ. • Romániai magyar ki kicsoda. : A szívburok. : A hasüreg sebészete. 1998. . de Medicină (1910). 2. mellkas és hasüreg felső részének sebészete. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Therápiás közlemények. – TgM : IMF. • Sebészet. M. (1911). Studii: Şc. Deutsche Medizinische Wachenschrift. . – 1902. medic primar chirurg la Spitalul de Stat nr. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. : OGYI. a nyak. – 1997. 2000. – 188 p. – 57 p.) MÁTYÁS Mátyás. 1782. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1953. – Mv. – Mv. [1948]. köt. : OGYI. Activitate ştiinţifică bogată în domeniul chirurgiei digestive şi ginecologice. Primară Ditrău. M. • A rectum sebészeti betegségei. 1950. dr. . • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar.Oameni de ştiinţă mureşeni • Lucrări practice de chimie sanitară / Mathé J.2. (F. primii ani de lic. la Clinica de Ginecologie şi Obstetrică. Medicul. – Mv. – Mv. „Ferenc József” din Cluj. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. Borsec (HR) – m. Fac. prof. – IV. 1956. köt. • Sebészeti jegyzet. la catedra de chirurgie. 1888. 1948-1998. – 74 p. : OGYI. köt. 1950. Gyógyászat. prof. medic chirurg. köt. – [1995]. până la sfârşitul vieţii (1948-56). (1923-48). • Bazele teoretice ale tehnologiei farmaceutice.. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie / Ştefan Hobai. în paralel s-a specializat în chirurgie maxilo-facială la Graz (Austria). Bota. – Mv. 1878.1. – 8. . ? – m. (F.Mv. : Az áltatlános sebészet alapvonalai. Szinnyei József. 1997. 1954. – 151 p. Zentralblatt für Gynäkologie. unde a lucrat ca medic primar şi dir. 31 dec. – TgM : UPM. – 114. 1956. numit preparator la Clinica Dermatologică.. Tudomány és Haladás. Zentralblatt für Chirurgie. – 1. 2000. 26 febr. 1800. medic. 1900. 1950. : Löbl-Minnich. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. asist. – 240-365 p. deschide Sanatoriul „Parc” din Cluj. • Erdélyi magyar ki kicsoda. rész : Sebészeti propedeutika. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. • Általános sebészeti pathologia és saebészeti propedeutika. Magyar nőgyógyászat. TgM. Iubitor de literatură a scris şi o piesă de teatru. – Budapest. apoi Braşov (1905). 73 p. 28 iun. univ. medic primar chirurg la Spitalul „Karolina-Crucea-albă” din Cluj (1919-23). • Részletes sebészet. Wiener Medizinische Wachenschrift. 1992. – 215 p. 4 Urgenţă din Cluj. era un mare meloman şi un violonist dotat. 1998. – 2000. : OGYI. – Viennae : typis Sonnleithnerianis. A fost prim medic la Sighişoara. – 239 p. la Budapesta.. – 1. Máthé Ákos. . – TgM : Mentor. Fac. Univ. – [Kolozsvár] : Ateliere grafice din Cluj.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. Obţine titlul de dr. de Medicină din cadrul IMF TgM. köt. n. univ. – 56 p. : OGYI. n. – 309 p. 19481998. – Timişoara. . a szív és a nagyerek sebészete. – 3.. Sighişoara. A mellkas sebészete. : OGYI. medica-practica de daemonomania et ejus variis speciebus. A publicat peste 160 de lucrări ştiinţifice în diferite reviste medicale: Archiv für Klinische Chirurgie. köt. – 147 p. apoi la Clinica Chirurgicală Cluj (-1918). • A fej. rész : Általános sebészet pathologia. – Budapest. 1998.) MATINI Márton. V. 1953. Lucrări publicate: • Kórházi életkép : Színmű egy előjátékban és négy felvonásban. – Mv. Erdélyi Orvosi Lap.

Univ. – [1995]. 14 p. 4.. • Ó és új diaetetica. mart. – 1. – 1958. 1994. – Pozsony : Füskúti Landerer Mihály` költségeivel és betűivel. M) MÁTYUS István. Mellyben. medica de haemorrhoide. S-a întors la TgM (1757). – XII. . – Trajecti ad Rhen. 4. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. Joan. Studii: la Col. [köt]. 768 p. a` mint azokra reá kaptak. • Viharban. 5. ennyi részben e` munka. `s egyszer`smind a` természetnek szentséges hellyeire – is maga feleinek sok hellyeken a` jeget megtörte. XXXVI. – 1956. 1725. 489 p.. – Bukarest. és eleitől fogva mind ez ideig magok károkra vagy hasznokra vélek éltek az emberek. A înzestrat prin donaţie Col. • Diaetetica. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 13 p.] – XLVIII.. unde a obţinut diploma de medic (1756). 4. . Autor al mai multor lucrări de medicină. – XXIV. 3. • Chirurgie. • Vieţi dedicate omului: personalităţi medicale clujene. darab. – 1766. 68 p. melyben a falusi embereknek leg-nevezetesebb nyavalyáinak orvoslások irattak meg.. 463 p. dr. A primit titlul de nobil de la împărăteasa Maria Terezia (18 apr. – Vol. T. (A. az az : a` jó egészség` megtartásának módját fundamentumosan elé-adó könyv. medic. – 476 p. Dicţionar esenţial. az az : az életnek és egésségnek fenn-tartására és gyámolgatására. – Cluj-Napoca. és sok ide tartozó régi szokásokkal `s jeles történetekkel megvilágosította. 6 sept.în colaborare • Falusi emberek patikája : a falun lakó minden keresztény valláson lévő tisztelendő paphoz. Vol. • Dissertatio medica theoretico-practica de melancholia universali et hypochondriaca.. Vol. maghiară. LX de irritabilitate et aliis quibusdam mediciane capitibus. 1762-1766. Vol. – 627 p.M. 1765). – 581 p. TgM. 1821. természet` historiája gyanántis szolgálhasson. Szinnyei József. – Mv. n.] – 1789.Biblioteca Judeţeană Mureş • Sebészet : Részletes rész / szerk. – TgM.. – Budapest. [köt. 2000. – 1994. 1756. LXXII. 519. a` maga elébbi diaeteticájának első darabját bővebben ki-magyarázta. 5. úgy hogy. 2. portr. 1756. – Viennae: typis Antonii de Haykul. Mátyás Mátyás. – ClujNapoca. – XXX. – 1959. 495. – Budapest. darab. 2 darab. [köt. – Posonyban.XLII. • Clujeni ai secolului 20. : OGYI.. Viena şi Utrecht. 17871793. 1781.. F. – 8.S-a preocupat şi de educaţia fizică.) MÁTYÁS-ÁDÁM Sára VEZI: ÁDÁM Sára MÁTYUS György. M. Medic practician la Tg. 499 p. –1762. – 1902. la Göttingen.] – 1787 – IV. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1994.. XVIII. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. köt. – Kolo`sváratt : Nyomt. 1957.] – 1792. – 580 p. – Trajecti ad Rhen : ex offic. : Löbl-Minnich. Ref. 2. [köt. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. hat darabokra intézve. Vol. ? – m. : 1f. 65. (F. a fost precursor al igienei. [köt. Istentől adattatott nevezetesebb természeti eszközöknek a` szerint való elé-számlálása. 788 p. • Vándorló levél. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor.... 3. 1.2. köt. 1878. Marburg. a devenit prim-medic al scaunului Mureş şi al Târnavei şi cons. n. 1802. Bredelet. – 1. 1955-1959. – 6 köt. – XXIV. TgM. – Bucureşti : Editura Medicală. 3 p. – 1955. unul dintre primii balneologi din Transilvania. num. A scris prima carte de dietetică în lb. 1900. 419 p. 3. / A parajdi tsászári és királyi tekintetes nemes só – tisztség .] – 1793. 2. medic. Páldi István által. – 1956. Lucrări publicate: • Positiones medicae inaug. – 60 p.. – XII.: Kh-M. din TgM cu prima tipografie din oraş (1802) şi cu cele 1326 de volume din biblioteca personală. – 252 p. Ref. – VIII. Chibed – m. Vol. – 547 p. 6.. 1981 . 1815. la Curtea de Apel. din TgM (1743). [köt.

1776. 1898. – 83 p. rusă le publică în: Matematikai és Fizikai Lapok. în urma evenimentelor din 1956 a fost eliberat din funcţie (1958). • 275 éve született Kibédi Mátyus István : A 2000. Az érdemes közönséghez Máttyus István orvos doktor n. univ. p. al Institutului de Matematică al Univ. – Budapest. Studiile sale de popularizare a ştiinţei apar în : A Hét. A predat şi la I Ped. pe baza cercetărilor din domeniul algebrei topologice. Studia Scientiarium Mathematicarum Hungarica. univ. – 181 p. Minden rendben lévő ember társimhoz Horváth Máttyás M. 1856. 1900.. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. . 2002. Ref. – 1776. – 1856. în specialitatea matematică (1950) şi economie (1952) la Univ.. italiană. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Gyula. „Bolyai” ca preparator încă în timpul studenţiei (1947). : Löbl-Minnich. şi-a luat bacalaureatul la Cluj (1946). 2002. Maizner János tanár. Karachi Journal of Mathematica (India). 2002. Maurer Samuel. Mátyus András. prof.(Kis-Küküllő völgye). 1878.(Kis-Küküllő völgye). köt. köt. : Mentor. 1983). – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. 2. Vásárhelyi Patikában lévő provisor. • Népújság 13 szept. – 3 vol. • Népújság 17 szept. Este co-redactor şef al revistei maghiaroaustriece Mathematica Pannonica (1990). bibliopolae posoniensis. 1927. franceză. (1985) şi dir. Kibéden tartott tudományos emlékgyűlés anyaga / Összeállította dr. • Népújság 10 szept. 2001. din Cluj (1937-40). engleză. din Nyíregyháza. (1969). – 272 p. – 1757. – Budapest. 1864. maghiară. – p. – 318 p. din Miskolc (1985-88).(Kis-Küküllő völgye). – Székelyudvarhely. 9. în matematică (1967). – Mv. 2001.) MAURER I. Fuzzy Sets and Systems (USA). Szögi László. din Aiud (1941-43). 2002. 1885.. köt. prof. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. (1953). – 1. (F.sz. univ. Szinnyei József. – [Kolozsvár] : Nyomtatott a könyv-szerzőnek tulajdon maga költségével. Referinţe: • Üdvözlő latin vers Mátyus István medicushoz / Benkő Mihály. – Székelyudvarhely. 1969. Predă la I Ped. 2002. – Viennae : Impensis Antonii Loewii. – 1858. . – 8. – 2002. . Şi-a început cariera la Univ. : L-Ő. – [2. szept. Se mută în Ungaria (dec. Ref. . • Memoria Hungarorum et Provincialium / scriptis editis notorum. – Pars 2. köt. Mauksch Tobiás urnak a M. apoi prof. • Magyar írók : Életrajz-gyüjtemény / Gyüjté Ferenczy Jakab és Danielik József. • Kibédi Mátyus István halálának 200. – Székelyudvarhely. • Vasárnapi Újság 33. – 4. dr. asist.. M. 2002. univ. M. és nemes Maros Széknek hütös adfessor.]. Studiile ştiinţifice în limbile română. Maros Széknek rendes physikussa. évfodulójára / Összeállította dr. 2001. qvam excitat Alexius Horányi.Oameni de ştiinţă mureşeni mellett lévő királyi seb-orvos benedeki Enyedi ó János által. univ. kiad. • Székelyföld. Studii şi cercetări ştiinşifice Iaşi. L`insegnamento della Matematica e della Scienze integrate. – Piliscsaba – Budapest. – Kolozsvártt : Nyomtatott a Magyar Polgár Könyvnyomdájában. Col. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 2002. 97-111. K. lector univ. 92-115. n. • Népújság 26 szept. .. – 1902. • A magyar orvostörténeti irodalom. matematician. – 114. • Betekintés Kibédi Mátyus István Diaeteticáiba / Mátyus András. reprimeşte catedra (1963-83). • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. • Népújság 11 szept. • Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. (1992) şi ca cercetător extern la Institutul de Cercetări Matematice al Academiei Maghiare (2000). • Új magyar életrajzi lexikon. de 3 ani din TgM (1963-70). Mátyus András.. îşi continuă activitatea ca cercetător la UBB (196063). sz. – 132 p. • Másoknak világítva : Mátyus István életregénye / Spielmann József. – Bukarest : Ifjúsgi Könyvkiadó. Col. • Másoknak világítva : Mátyus István életregénye / Spielmann József. conf. Târnăveni. • Magyar orvostudományi irodalom 1770-ig / Ismerteti dr. 2002. köt. Vásárhelyi orvos doktor. diplomat univ. a ieşit la pensie ca prof. 1801. 1701-1849 / Szabó Miklós. – 32 p. – Budapest. T. 18 ian. Mathematica Pannonica. 1715-1944 / Dörnyei Sándor . germană. – Székelyudvarhely. (1949). Obţine titlul de dr. Studii: gimnaziale în limba română la Cluj (1933-36) şi la Arad (1936-37). 1998.(Kis-Küküllő völgye). 2001. július 15-16. Gimnaziul Unitarian din Cristuru Secuiesc (1943-45). „Bolyai” Cluj. univ. – Pest.

Virag Imre. – Pest : nyomt. 1877. Szász Károly. M. • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa.) MENTOVICH Elek. • Matematikai kislexikon. – 1902. unde va rămâne până la moarte. Cluj : Dacia. 1940. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. 1895. • Erdélyi magyar ki kicsoda. la Blaj. A continuat la Aiud cu studii de filozofie şi de drept (1841). Ref. (A. Korunk. Colaborează la Foaia scolastică şi bisericească din Blaj. 1879. – XIV. • Matematikus a XX. Lucrări publicate: . Studii lic. – A 2. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – 8. – 394 p. köt. iparosok számára. prof. Lucrări publicate: • Manual de aritmetică pentru clasele inferioare. • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. ugyszintén a gyakorlati pályára készülők öntanulására és kereskedelmi iskolák használatára . Szinnyei József. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Bukarest : Kriterion. Barbara”) şi restul la Blaj. 3. köt. A fost preceptor la familia baronului Kemény din Galda. Cluj : Dacia. TgM. a fost invitat prof. Korunk Évkönyv. 1851. – Koloszvár. – Bucureşti. poet. a fost MENTOVICH . – Koloszvár : Bolyai Tudomány egyetem. . Studii: IP din Buda. Marosvásárhely: Appendix Kiadó. • Romániai magyar irodalmi lexikon. publicist. 1983. 1844. (F. n. de matematică. dir. S-a căsătorit şi îşi susţinea familia cu lecţii particulare la Pesta. – 80 p. Lucrări publicate: • Algebra. után ford.Biblioteca Judeţeană Mureş Matematikai és Fizikai Lapok. és kiadja Heckenast Gusztáv. – Blaj. n. • Bevezetés a struktúrák elméletébe / Maurer Gyula. 1972. A fost filozof. – 1994. 1940. al băncii. 1976. teologice la Viena („Sf. 1989. – 2000. – 607 p. 1904. la gimnaziul din Nagykörös (1850-56). (F. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. 19 apr. Ceangăul Mare – m. limbă greacă şi limbă germană la Blaj. 1819.. A fost preceptor la familia prof. – Budapest. gyárosok. mai târziu devenind dir. 408 p. Napi Közlöny (1864). din TgM timp de 23 ani. până la moarte (1856 . 1913. A fost urmaşul lui Bolyai Farkas la catedra de ştiinţe naturale şi matematică a Col. – Koloszvár. 15 dec. –1972. század viharaiban : Maurer Gyula életpályája / Kiss Sándor. Diaconovici. A redactat prima revistă de ştiinţă şi literatură târgumureşeană Marosvásárhelyi Füzetek (185860). 1878. TgM. Dobrie (BN) – m. Între anii 186978 a fost prof. – Sibiu. Revine ca preot în Grebenişu de Câmpie. Nagykörös (Pesta) – 11 nov. 2000. 1957. Studii elementare la Năsăud şi Dej. Index alphabeticus 1964-1970. – Kolozsvár : Erdélyi MúzeumEgyesület. . Referinţe: • Studia UBB. prof.în colaborare: • Teljes gyakorlati számtan: Kiskereskedők. pedagog. de bancă.1879). – Bukarest.) MĂRCULEŢ. Revista catolică. – Blaj. 1872. redactor. M. 1981 -. Referinţe: • Enciclopedia Română / C. Szász Károly. Ioan. – Vol. unde a găsit o atmosferă prielnică pentru a începe să scrie poezii. • Korunk évkönyv 1974. 2003. trece Carpaţii la Bârlad unde continuă să predea. 1899. gimnaziale la Aiud (1837). de matematică şi ştiinţe naturale la Viena şi Berlin (1841-43). kiad. – Bucureşti. . a colaborat la cotidianul Székely Közlöny 1867-68). Ohm şi Magnus. de matematică. unde audia prelegerile prof. dr. – Budapest. poet. gânditor materialist. T. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). n.) Comercială de Credit a Transilvaniei din TgM. Grebenişul de Câmpie. Virag Imre. : Kh-M. : Löbl-Minnich. Contabil la Banca Ferenc. autor de manuale şcolare. Mentovich Elek és Szabó Incze.în colaborare: • A relatióelmélet elemei / Maurer Gyula. 3 [L-Q]. – 316 p.

– 1953. • Fővárosi Lapok 291. : Nyomtatta Imreh S. A publicat poezii. köt. életmű-. Mentovich F. la catedra de Ştiinţe Naturale (1885-87). 1870. szerelem. : Ny. . – Kolozsvár : nyomt. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. • Teljes gyakorlati számtan : Kis-kereskedők. (F. 1870. reform. : Wittich József bizománya. – XVI. 1856. köt. növény. – Budapest : Aigner Lajos. studii de ştiinţe naturale. köt. a ref. – Pest. főtanodai tanár ravatalánál 1879.. 1913. • Új magyar életrajzi lexikon. . 1853. – 70 p. – 18. : Wittlich J. úgyszintén a gyakorlati pályára készülők öntanulására és kereskedelmi iskolák használatára.. 1878. – Mv. • Az egész és a törtszámokkal való számítás kézikönyve : Iskolai és magánhasználatra. És kiadta Stein János. kollegium betűivel. élet és haza : versek. reform.és Büchner-féle materializmus tanairól – Mv. 1998.463-467. – 4. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1879. – 2.. Sztupjár István a ref. – Mv. sz. kiad.sz. univ.. 20. 128 p./ Schoedler Frigyes 6. – Budapest. – 1. Publică articole de botanică în reviste de specialitate. – [80] p. • Három öszinte szó: Röpirat / Mentovich Ferenc. 1880. 1850. Fővárosi Lapok 289. Mentovich Ferenc felügyelete alatt. : L-Ő. : Löbl-Minnich. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. – Budapest. • A természettan elemei : Népiskolai használatra. – 8. dr. 1854. A természetismeret minden barátainak. magában foglaló : természettant. 1701-1849 / Szabó Miklós.. főtanoda betűivel. kiadása után magyarrá tették Jánosi Ferencz. – 70 p. 1880. – p. 23 apr. – Kolozsvár. különösen a gymnasiumok és feltanodák növendékeinek ajánlva. 28 nov. után fordították Szász Károly. – XIV.. • A marosvásárhelyi evang. – Mv. Studii: de ştiinţe naturale la Cluj. • A természettan elemei : Népiskolák használatára. • Vasárnapi Ujság 2. – 484 p. 1887.. – Mv. 1896. 1872. 1876. Imreh Sándor az ev. • Erdélyi Protestáns Közlöny 51. TgM – m. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. föld-. – 1. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. köt. köt.. – IV. : Wittich József.. . • A természet könyve. 1873. : Maácz JánosMyskovszky Viktor. / Írta Karner János.és állattanokat. Szinnyei József.. prof. Kálmán Farkas. – Pest: Landerer és Heckenast sajátja. 1863. – 1858. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz. necroloage în periodicele vremii din ţară şi din oraşe germane.sz.în colaborare: • Magyar emléklapok 1848.sz. • Ország Tükre. fragmente de jurnal. – Pest. din Cluj. kollegium betűivel. Lucrări publicate: • Unio-dalok : versek. – Kecskemét: Gallia Fülöp. csillagászatot. – A 2. Bierbrunner Gusztáv.1850. ref. la Univ. 17-én elmondta Lénárt József tanár. Referinţe: • Magyar írók : Életrajz-gyüjtemény / Gyüjté Ferenczy Jakab és Danielik József. sz.. 2. és 49-ből / Irják : A. n. – 192 p. – 1902. M. – Pest. • Az utolsó Istenhozzád : Halotti beszéd / Írta és Mentovics Ferencz ref. köt. 408 p. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. în filozofie (1884). : Ny. Berecz K. ásvány-. • Vasárnapi Ujság 51. – 2 vol.sz. . Asist. 1859. – 12 p. Sajtó alá rendezte Viczián János. – Mv. – Pest. • Halotti bucsú-hangok : Alkalom szerint írta fölkérésre és összeszedve kiadta. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. prof. 1887. – 1856. gyárosok. kollegium története / Írta Koncz József tanár. Szilády Károlynál.. • Új világnézet : A Moleschott-Vogt. iparosok számára. face o călătorie de studii la Paris. – 1999. Szász Róbert. 1879.. dr. 1856. – Mv. la Gimnaziul din Nagykőrös (1887-23). – Mv. 1879. Szögi László. Nagykőrös (Ungaria).Függelékül életrajzi adatok. 1879. 1865. 1934. 149 p. kiad.. decz.Oameni de ştiinţă mureşeni prim-redactor la Székely Hírlap (1873-74). 2001. • A marosvásárhelyi evang.. • Az új világnézet. Nyom. Pest.. – Budapest. Lucrări publicate: . – 2002.. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken.. 1847. Mentovich Ferenc és Szász Károly. Mentovich Elek és Szabó Incze. vegy-.) MENTOVICH Ferenc. – Új sorozat. • Száraz lombok : Természet. Kiss Károly.

: Maácz JánosMyskovszky Viktor. – [1995].) Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 71 p. – Bukarest. – 1951. M. Lucrări publicate: . Budapesta – m. 1949. 1 dec. Mészáros Géza. 2. : Löbl-Minnich. univ. – Mv. 8 mai 1894. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. 9 mart. prof. 2004. 1980. Studii: a obţinut diploma de medic la Univ. (192834). – Mv. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. : Kosmos Kiadó. különös tekintettel a kétszíkűekre. (F. • Orvostörténelmi előadások. – 77 p. univ. – 2000. – 8. univ.în colaborare: • Stomatológiai jegyzet / Guzner Miklós.în colaborare: • Grădina Botanică din Cluj : ghid. n. – sa. T. – Mv. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.. „Andrei Şaguna” Braşov (1951). medic. Borza” ClujNapoca. : OGYI. köt. la catedra de fiziologia plantelor (1956-59). M. : Az orvostudomány fejlődése a kapitalizmusig. – Bukarest: Állami Könyvkiadó. – Új sorozat. din Cluj (-1956).) MICLE. Publică lucrări ştiinţifice şi de popularizare în periodice din ţară şi străinătate. . şef lucrări. – 124 p. : OGYI. Lucrări publicate: . 1981 . medic la Asigurări Sociale TgM (1940-47). la IMF TgM (1954-83) şi la Clinica de Pediatrie. : OGYI. – 1994. – 142 p.. – Kolozsvár. köt. 1950. Medi