P. 1
Dictionar Biobibliografic Oameni de Stiinta Mureseni [PDF]

Dictionar Biobibliografic Oameni de Stiinta Mureseni [PDF]

|Views: 270|Likes:
Published by Radu Șopu

More info:

Published by: Radu Șopu on Mar 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2015

pdf

text

original

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ

ANA TODEA FÜLÖP MÁRIA MONICA AVRAM

OAMENI DE ŞTIINŢĂ MUREŞENI
DICŢIONAR BIOBIBLIOGRAFIC

MEDICINĂ * FARMACIE * BIOLOGIE * BOTANICĂ * ZOOLOGIE * ECONOMIE * MATEMATICĂ * FIZICĂ * CHIMIE * GEOLOGIE * ASTRONOMIE * TEHNICĂ * AGRICULTURĂ

Coordonator şi Cuvânt înainte Dimitrie Poptămaş Târgu-Mureş 2004

Coperta : Design Brăduţ Crişan Suciu * ACUB Advertising Grafică Bogdana Maria Poptămaş Coordonator: Dimitrie Poptămaş Lucrare întocmită în cadrul compartimentului de informare bibliografică a Bibliotecii Judeţene Mureş Lectură şi corectură: Mariana Ciurca Anna Vintilă Colecţia : Biobibliografii mureşene, 2.

ISBN 973 – 0 – 03762 - 0 Culegerea textului: Monica Avram, Fülöp Mária Tehnoredactare: Monica Avram Scanări fotografii: Alexandru Tcaciuc Selecţie electronică: Melania Suciu

Tipografia MEDIAPRINT SRL 4300 Târgu-Mureş, str. Livezeni, nr. 6 Tel. / Fax 0265 – 255382, e-mail: mediaprint@fx.ro

CUVÂNT ÎNAINTE Al ă tur ă m publicaţiilor de referinţă o nouă lucrare, Oameni de ş tiinţă mureşeni. Un dicţionar biobibliografic al personalităţilor care s-au remarcat în domeniul medicinii, al ştiinţelor exacte şi aplicate şi în alte domenii apropiate acestora care sunt supuse cercetării. Cartea mai poate fi numită a ingeniozităţii mure ş ene. Volumul se înscrie în amplul program de dezvă luire a colecţiilor instituţiei cărţii, principala în judeţ şi una dintre cele notabile din ţară, Biblioteca Judeţeană Mureş. Ca şi altele, lucrarea face parte dintre acelea, care se înscriu în bibliografia locală, domeniu supus atenţiei şi cercetării celor care au ca principală preocupare constituirea colecţiilor şi organizarea lor pe criterii accesibile publicului, de orientare în fluxul şi printre informaţiile acumulate în decursul timpului, prin emiterea de cataloage, bibliografii şi biobibliografii. Exemplificăm aceste preocupări âle noastre cu câteva lucră ri pe care le consider ă m esenţ iale: Bibliografia publicaţiilor periddice şi Bibliografia cărţilor albumelor şi hărţilor apărute în judeţul Mureş între anii 1989-2000 (4 volume), Publicaţiile periodice mureşene apărute între anii 1795-1972, Judeţul Mureş în cărţi (1990-1999), Scriitori români mureşeni şi Catalogul cărţilor tipărite în secolul al 16-lea din Biblioteca TelekiBolyai, Tg.-Mureş. Volumul Oameni de ştiinţă mureşeni face parte din seria de Biobibliografii mureşene, a doua de acest fel, mult mai extinsă în timp şi cuprindere. Am avut în vedere preocupările intelectuale ale mureşenilor din actualele graniţe ale judeţului care au contribuit la progresul societăţ ii. Cei care predomină sunt medicii reprezentaţi în proporţie de aproape jumătate din articolele cuprinse. Este o veche îndeletnicire a unor oameni formaţi în marile universităţi europene, dar şi în cadrul Institutului de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş cu activitate de peste o jumătate de veac, devenind în zilele noastre o universitate de prim rang în domeniu. Lor le urmează farmaciştii şi, în număr apţoape egal, reprezentanţi ai altor discipline care ţin de domeniile: biologie, botanică, zoologie, economie, matematică, fizică, chimie, geologie, astronomie, tehnică, agricultură etc. în timp, fără limite, am apelat la acele personalităţi cărora le aparţin începuturile, Petru Maior şi Gheorghe Şincai, promotori ai luminismului, continuând cu cei care s-au consacrat ştiinţelor medicale în special Matyus Istvân, Iosif Viola, Vasile Popp, Pop D. Popa Ioan, descoperitorilor geometriei neeuclidiene Bolyai Farkas şi Jânos, descoperitorul telefoniei multiple Augustin Maior, reputatul botanist Nyârâdy Erasmus Gyula, precursorul astronauticii, Hermann Obert, şi mulţi alţii.

Acestea sunt câteva nume, o selecţie de vârf care justifică o lucrare de referinţă despre acei oameni care şi-au consacrat viaţa binelui omenirii şi care în mod diferenţiat şi inegal, rămân într-o lucrare alcătuită nu numai pe baza colecţiilor noastre, ci şi prin bunăvoinţa unor persoane care au răspuns solicitărilor noastre. Pentru noi, elaborarea dicţionarului a însemnat şi un fericit prilej de completare a colecţiilor prin generozitatea unor persoane inserate în lucrare. Se cuvine să aducem mulţumiri autorilor, Ana Todea, care a avut iniţiativa unei lucrări de o asemenea anvergură în limitele nepărtinirii care ne caracterizează, Fiilop Mâria, bibliotecară cu experienţă, harnică şi pricepută în colecţionarea şi prelucrarea datelor şi Monicăi Avram, pentru siguranţa cu care a îmbrăţişat profesia de bibliotecar, celorlalte colege şi colegi, care au sprijinit această iniţiativă, precum şi celor care ne-au furnizat date pentru întregirea fişelor biobibliografice.

Dimitrie POPTĂMAŞ
Directorul Bibliotecii Judeţene Mureş

Lămuriri LĂMURIRI Am conceput şi elaborat acest dicţionar biobibliografic cu intenţia de a realiza un instrument de informare, care să faciliteze o cunoaştere şi o mai bună valorificare a potenţialului creaţiei ştiinţifice şi tehnice, reflectate prin oameni de ştiinţă mureşeni, mai mult sau mai puţin consacraţi, din domeniile: medicină, farmacie, biologie, botanică, zoologie, economie, matematică, astronomie, fizică, chimie, geologie, tehnică şi agricultură. Ne vine foarte greu să facem distincţia între personalitate şi specialist, fapt pentru care folosim drept criteriu de selecţie publicarea cel puţin a unei cărţi (lucrări) din domeniile amintite. Oricum, selecţia nu a fost uşoară şi nu ne amăgim că ar fi perfectă. Considerăm oameni de ştiinţă mureşeni pe toţi cei născuţi în judeţul Mureş, cei care şi-au desfăşurat aici viaţa şi activitatea, pe cei care, o perioadă a vieţii lor, au învăţat sau au lucrat aici, considerând trecerea lor prin viaţa mureşeană onorantă şi demnă de a fi menţionată. Pentru perioada medievală şi modernă cuprindem şi personalităţi din alte domenii (preoţi, jurişti, istorici) care, prin funcţiile şi atribuţiile lor, au contribuţii importante în domeniul ştiinţei şi tehnicii, publicând lucrări în aceea vreme, astfel încât, îşi au locul binemeritat în această biobibliografie. Sub aspectul cuprinderii în timp ne-am limitat la acele personalităţi cu preocupări cât mai apropiate de rigorile ştiinţei, apărute în formă tipărită. Selecţia nu face deosebire de naţionalitate, religie, sex, vârstă, incluzând, alături de personalităţi şi de specialişti consacraţi, persoane mai puţin cunoscute, iar viitorul va decide evoluţia lor valorică. Prezentăm date pe care le credem esenţiale, fără a emite judecăţi de valoare. Ne-am rezervat dreptul de a selecta şi a interveni în materialele primite în ideea încadrării, sistematizării şi prezentării datelor, conform obiectivelor şi spaţiului de publicare disponibil. Nu folosim fraze elogioase de apreciere impersonală, nepersonalizată, marcate de subiectivitate şi de o prea largă valabilitate; optăm pentru tonul concis, informativ, lăsând opera să vorbească de la sine prin simpla înşiruire. Fişa de autor are mărimea datelor la care am avut acces, dimensiunile sale nu exprimă nicidecum o judecată de valoare. Prezentarea subiectelor este inegală, întrucât perioadele în care au trăit sunt diferite, iar informaţiile sunt şi ele diferite. Ne-am aflat în faţa unei dileme între a da cât mai multe informaţii şi a ne restrânge la cele esenţiale; este adevărat că selecţia îngustează circulaţia informaţiilor. Bibliograful, neputând abdica de la menirea sa de mediator de informaţii utile, nu poate totuşi realiza o selecţie decât atunci când cunoaşte domeniul respectiv. Am optat, din aceste motive, pentru o soluţie de compromis: să oferim o cât mai bogată informaţie atunci când există din abundenţă, renunţând uneori la principiul unităţii de redactare pentru a furniza utilizatorilor, ori de câte ori este la îndemână, o informaţie semnificativă, absentă în cazul altor autori, incluşi în dicţionar. Recunoaştem că lucrările de referinţă se elaborează cu dicţionarele pe masă (şi nu doar cu ele), nu prin compilarea datelor acestor surse, ci prin topirea informaţiilor într-o

Biblioteca Judeţeană Mureş nouă viziune, potrivit proiectului amănunţit pe care ni l-am propus. Pentru informaţii despre viaţa şi activitatea subiecţilor am consultat lucrări de referinţă, enciclopedii, dicţionare, monografii, tratate, studii, bibliografii ascunse, cataloage de bibliotecă şi alte surse. În culegerea informaţiilor, pentru cei în viaţă, ne-am folosit de fişe biobibliografice tip chestionar sau de CV-uri, apelând direct la persoana vizată sau, pentru o parte din cei plecaţi în eternitate, la familiile lor. Precizăm că nu în toate cazurile am reuşit să obţinem informaţiile solicitate, revenind de nenumărate ori cu adrese însoţite de chestionare; uneori, am recurs la telefoane, vizite, reveniri prin corespondenţă şi alte forme considerate de noi cele mai potrivite. Am apelat la colaboratori, cunoscători ai domeniilor în care şi-au desfăşurat activitatea pentru a obţine documente, informaţii care să ne ajute la reconstituirea vieţii şi activităţii celor vizaţi. Tuturor le mulţumim pentru bunăvoinţa de a ne pune la dispoziţie surse de informare pentru dicţionar. Intenţia noastră a fost să-i cuprindem pe toţi, absenţa unora fiind regretabilă. Iniţial s-a întocmit o bază de date, având drept punct de plecate fişierul Personalia, existent la serviciul bibliografic al Bibliotecii Judeţene Mureş, graţie muncii depuse de colegele Fülóp Mária, Anna Vintilă şi Elena Hodoş. În acest fel am reuşit să punem în lumină personalităţile de mult dispărute. În redactarea fişelor de autori se respectă, în general, ordinea întrebărilor din chestionar; acestea cuprind două părţi: una biografică şi cealaltă bibliografică, cu două secţiuni care includ cărţile publicate şi referinţele bibliografice. În descrierea biografică se menţionează: numele şi prenumele, profesia; data şi locul naşterii şi al morţii (nu menţionăm judeţul Mureş, doar numele localităţii; iar pentru alte judeţe trecem abrevierile convenţionale); studiile, titlurile ştiinţifice şi academice; activitatea profesională: ocupaţiile principale: instituţia, oraşul, funcţiile deţinute, perioada; activitatea ştiinţifică: domeniile de cercetare sau de interes; specializările; ţară, an; distincţii obţinute; societăţiile şi asociaţiile în care a făcut sau face parte; hobby-uri. Acolo unde ne-au parvenit titlurile tezelor de doctorat le menţionăm, întrucât constituie un punct de reper în activitatea celui descris. Din motive obiective (necesitatea unui spaţiu tipografic mult mai mare) renunţăm la citarea titlurilor de studii publicate, menţionând titlurile revistelor, numărul de articole (când există informaţia). Secţiunea a doua a fişei de autor o consacrăm bibliografiei ce cuprinde următoarele părţi: bibliografia cărţilor publicate ca singur autor sau în colaborare (cărţi, monografii, tratate, cursuri). Cărţile publicate ca autor singur se separă de cele în colaborare, ambele părţi respectând ordinea cronologică a apariţiilor. Până la trei autori, se face descrierea bibliografică completă la numele autorului; la peste trei autori, având intenţia de a nu omite nici un autor mureşean, indiferent de gradul său de implicare în elaborarea lucrării (menţionaţi în descriere la locurile patru, cinci etc.) descrierea bibliografică va fi prescurtată (titlul, anul), iar descrierea completă o dăm în Bibliografia de la sfârşitul lucrării. Referinţele sunt variate: monografii, părţi ale unor lucrări, articole, dicţionare, lexicoane, bibliografii etc., aşezate în ordine cronologică.

Lămuriri Bibliografia generală de la sfârşitul lucrării indică sursele la care am apelat pentru redactare, precum şi bibliografia cărţilor cu mai mult de trei autori, a căror descriere apare prescurtată în cadrul fişei de autor. Descrierea este făcută la titlu / autori şi este aranjată în ordine alfabetică. Neputând consulta tot ce au scris şi tot ce s-a scris despre fiecare autor, inevitabil s-au strecurat unele erori, sperăm cât mai puţine. Utilizarea a cât mai multe surse ne-a dat posibilitatea de a le corecta pe altele (de exemplu: trei date de naştere diferite, neconcordanţă între anii de studii, apariţia unor cărţi). Ni s-ar putea reproşa, mai ales la persoanele în viaţă, că ne-a ocupat de unii prea mult, iar de alţii prea puţin; s-ar putea, de asemenea, sublinia absenţa unor personalităţi. N-au fost introduşi autori mureşeni care au cărţi publicate, dar despre care nu avem date biografice. Ne cerem scuze pentru unele lacune sau omisiuni în informaţii. Vom aprecia orice informaţie suplimentară şi toate consideraţiile critice din partea celor care vor dori să le facă. Fişele de autor din dicţionar sunt semnate cu iniţialele numelor bibliotecarelorredactori F. M. (Fülóp Mária), M. A. (Monica Avram) şi A. T. (Ana Todea); semnătura dublă apare la acei autori unde, în partea a doua a lucrului s-au adus precizări şi completări. Anexăm o listă de abrevieri, folosind ca sursă lexicală, cât şi pentru forma cuvintelor Dicţionarul explicativ al limbii române. Ed. a 2-a. – Bucureşti : Editura Univers Enciclopedic, 1996. Abrevierile numelor se fac cu punct după iniţiale; abrevierea denumirilor de instituţii, societăţi, asociaţii, ministere se va face fără punct; titlurile lucrărilor şi numele autorilor sunt scrise cu caractere diferite. Se optează pentru exprimarea „membru în …” în locul celei uzuale de „membru al …” din raţiuni impuse de spaţiu, acuzativul permiţând prescurtarea cuvintelor. Adresez cele mai alese cuvinte de mulţumire conducerii Bibliotecii Judeţene Mureş, domnului director Dimitrie Poptămaş pentru interesul şi implicarea în fiecare etapă de elaborare a dicţionarului. Calde mulţumiri colegelor Mariana Ciurca şi Anna Vintilă, care au depus un efort deosebit în corectarea întregului material; Melaniei Suciu, care a realizat selecţia electronică prin trierea bazei de date a bibliotecii; colegului Alexandru Tcaciuc care a scanat materialul fotografic pe care l-a avut la dispoziţie. Mulţumiri adresate, de asemenea, tuturor colegilor de la sălile de lectură şi de la relaţii cu publicul, colegei Demeter Iudit de la Reghin şi Lucia Ţarălungă de la Sighişoara pentru ajutorul acordat în culegerea informaţiilor. Această biobibliografie a oamenilor de ştiinţă încearcă să eternizeze pe cei cuprinşi în ea, „căci o viaţă care poate fi trăită oricât, nu merită să fie trăită oricum”, spunea undeva Montaigne.

Târgu-Mureş, decembrie 2004

Ana Todea

– agronom AGVPSR – Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România AIAA – American Institute of Aeronautics and Astronautics AMRPR – Asociaţia Medicilor Rezidenţi în Psihiatrie din România AMVR – Asociaţia Medicilor Veterinari din România ANCA – Asociaţia Naţională de Consultanţă în Agricultură ANEP – Asociaţia Noilor Psihiatrii Europeni ANEVAR – Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România ANIP – Asociaţia Naţională de Îngrijire Paleativă ANRO – Asociaţia Naţională Română de Ortodonţie ANTO – Asociaţia Naţională de Terapie a Obezităţii AOŞR – Academia Oamenilor de Ştiinţă Români APLR – Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România APR – Asociaţia Psihiatrilor din România apr.Biblioteca Judeţeană Mureş ABREVIERI AAAS – American Association for Advencement in Science AAO – Asociaţia Americană de Ortodonţie AAP – Asociaţia Artiştilor Plastici. – aprilie AR – Arad ARPIA – Asociaţia Română pentru Propagarea Istoriei Aviaţiei ARSD – Asociaţia Română de Studiu a Durerii ART – Asociaţia Română de Tribologie ASAIO – Asociaţia Americană de Organe Interne Artificiale AŞAS – Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ASE – Academia de Studii Economice asist. AB – Alba ABI – American Biographical Institute adj. – adjunct AEP – Asociaţia Europeană a Psihiatrilor AFRODA – Asociaţia Franco-Română de Dezvoltare a Agriculturii AFT – Academia Forţelor Terestre AG – Argeş AGER – Asociaţia Generală a Economiştilor din România AGIR – Asociaţia Generală a Inginerilor din România agr. – Asociaţie / Association AŞR – Academia de Ştiinţe din România ATI – Anestezie-Terapie Intensivă ATM – Academia Tehnică Militară ATU – Academia Trupelor de Uscat „Nicolae Bălcescu” Sibiu Aufg. – asistent ASIT – Asociaţia Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor din România ASM – Academia de Ştiinţe Maghiară AŞMR – Academia de Ştiinţe Medicale din România Asoc. – august BC – Bacău . – Aufgabe (ediţie) aug.

– Direcţia .TS – Comisia de Transfuzie Sanguină conf.Abrevieri BCU – Biblioteca Centrală Universitară BH – Bihor BJM – Biblioteca Judeţeană Mureş BN – Bistriţa . – decembrie DGFP – Direcţia Generală a Finanţelor Publice DIFRD – Departamentul de Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă Dir. – comuna Com.Severin CTS – Centrul de Transfuzie Sanguină CV – Covasna DB – Dâmboviţa DEAN – Dean European Association Network dec. – coloana com. – clasa / clase CN – Colegiu Naţional CNAM – Comisia Naţională de Aprobare a Manualelor CNAS – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate CNCS – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice CNCSIS – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior CNCSU – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare CNFIS – Consiliul Naţional al Finanţării Învăţământului Superior CNOG – Consiliul Naţional de Obstetrică şi Ginecologie Col. – consilier Cons. – Consiliu CPUN – Comitetul Provizoriu de Uniune Naţională CS – Caraş . Ministerul Industriei Uşoare CDR – Convenţia Democratică Română CDTEF – Centrul de Documentare Tehnică pentru Economia Forestieră CECCAR – Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies CFR – Căile Ferate Române CJ – Cluj CL – Călăraşi Cls. – conferenţiar cons.Năsăud BRO – International Brolin Research Organization BT – Botoşani BV – Braşov BZ – Buzău CAM – Casa Autonomă a Monopolurilor CAP – Cooperativă Agricolă de Producţie CC al PMR – Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român CCD – Casa Corpului Didactic CCPÎTS – Centrul de Cercetări pentru Problemele Învăţământului Tehnic Superior CCSITMUIU – Centrul de Cercetări Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică. – colegiu col.

fordították (traducere. – grad graf.Biblioteca Judeţeană Mureş dir. a tradus / au tradus) FSN – Frontul Salvării Naţionale GAS – Gospodăria Agricolă de Stat GJ – Gorj GL – Galaţi gr. – doctor drd. – doctorand DSP – Direcţia de Sănătate Publică EACD – European Academy of Child Disability EACR – European Association for Cancer Research Ed. fordította. – foaie / foi Fac. – Facultate facs. traducător. – ianuarie IAS – Intreprinderea Agricolă de Stat IASP – International Association for the Study of Pain IASTED – Asociaţia Internaţională de Educaţie în Domeniul Tehnic IBRO – International Brain Research Organization . – director DJ – Dolj DMC – Dispensar Medical Comunal doc. evangélikus f. fordító. – ediţia EDP – Editura Didactică şi Pedagogică EFES – European Federation of Endocrine Societies EFPT – Federaţia Europeană a Rezidenţilor în Psihiatrie EHA – Asociaţia Europeană de Hematologie EME – Erdélyi Múzeum-Egyesület (Societatea Muzeului Ardelean) EMKE – Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania) EMT – Erdélyi Műszaki és Természettudományos Társaság (Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania) EOSAO – European Ortodontic Society EPNS – European Paedriatic Neurology Society EUREPA – European Academy of Epilepsy EUROTOX – Societatea Europeană de Toxicologie ev. – farmacist febr. – figuri Ford. – fordítás. – docent dr. – evanghelic. – grafice h – hartă HD – Hunedoara HR – Harghita I Ped. – Institutul Pedagogic ian. – facsimil farm. – februarie FESS – Functional Endoscopic Sinus Surgery fig.

Abrevieri ICAS – Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice ICB – Institutul de Cercetări Biologice ICCP – Institutul de Cercetare şi Producţie Pomicolă ICCT – Institutul de Cercetare şi Creştere a Taurinelor ICECHIM – Institutului Central de Chimie ICECOM – Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii ICF – Institutul Căi Ferate ICNA – International Child Neurology Association ICPCB – Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor ICPE – Institutul de Cercetări şi Proiectări Electrotehnice ICSIT – TCI – Institutul de Cercetare pentru Tehnica de Calcul şi Informatică ICSPS – Institutul de Cercetări. – judeţ. regal) köt. judeţean kiad. illusztráció IL – Ialomiţa ILAE – International League Against Epilepsy IMF – Institutul de Medicină şi Farmacie IML – Institutul de Medicină Legală INCDTIM – Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCEF – Institutul de Cercetări şi Experimentări Forestiere INCERC – Institutul Naţional de Cercetări pentru Construcţii şi Economia Construcţiilor ing. – moare . – kiadás (ediţie) kir. – ilustraţii. – liceu m. – kötet (volum) lb. Studii şi Proiectări Silvice IDT – Institutul de Documentare Tehnică IGSC – International Gastro-Surgical Club IIS – Institutul de Învăţământ Superior il. – limbă Lic. – királyi (crăiesc. – iulie IUMS – International Union of Microbiological Societies iun. – International Society of Endocrinology ISACA – Information Systems Audit and Control Association ISE – Institutul de Studii Economice IŞJM – Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş ISSPD – Asociaţia Internaţională de Studiu a Personalităţii ISSPD – Societatea Internaţională a Studiului Tulburărilor de Personalitate iul. – inginer IP – Institutul Politehnic IPEG – Institutul de Proiectare şi Exploatare Geologică IRE – Institutul Naţional Român pentru Studiul Amenajării şi Folosirii Surselor de Energie IRMA – Asocciaţia Internaţională de Reabilitare Medicală IS – Iaşi IS End. – iunie IUPAB – International Union for Pure and Applied Biophisics IUPS – Intreprinderea de Utilaje şi Piese de Schimb jud.

– martie MEC – Ministerul Educaţiei şi Cercetării MEÎ – Ministerul Educaţiei şi Învăţământului MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale MET – Magyar Egészségügyi Társaság (Societatea Medicală Maghiară) MFP – Ministerul Finanţelor Publice MI – Ministerul de Interne MÎ – Ministerul Învăţământului MÎŞ – Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei MIU – Ministerul Industriei Uşoare MJ – Ministerul Justiţiei MM – Maramureş MM – Ministerul Mediului MMDSZ – Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (Uniunea Studenţilor Maghiari din Târgu-Mureş) MMSOS – Ministerul Muncii. – multigrafiat mun. – se naşte nov. Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale OGYE – Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem OGYI – Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet MRT – Magyar Repüléstörténeti Tarsaság MS – Ministerul Sănătăţii MŞ – Mureş MSF – Ministerul Sănătăţii şi Familiei MTA – Magyar Tudományos Akadémia (Academia de Ştiinţe Maghiară) multigr. – pedagogic Phd – Philosophiae Doctor . – noiembrie NSF – National Science Foundation NT – Neamţ oct. Pădurilor şi Protecţiei Mediului mart. – Marosvásárhely n. – octombrie OJSPA – Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice OMIKK – Országos Müszaki Információs Központ és Könyvtár OMS – Organizaţia Mondială a Sănătăţii ONU – Organizaţia Naţiunilor Unite ONUDI – Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială ORL – Otorinolaringologie OTT – Orvostörténeti Társaság (Societatea de Istorie a Medicinii) PC – Personal Computer PCR – Partidul Comunist Român PD – Partidul Democrat Ped. – municipiu Mv. pharm. – magister farmacist MAI – Ministerul Afacerilor Interne MAIA – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare MAN – Marea Adunare Naţională MApN – Ministerul Apărării Naţionale MAPPM – Ministerul Apelor.Biblioteca Judeţeană Mureş mag.

Gen. – Societate / Society / Societé / Societas . – republica reprez. Telegraf PUNR – Partidul Unităţii Naţionale Române RDG – Republica Democrată Germania red. – reformat. – postliceal postuniv. református Reg. – postuniversitar preş. – subinginer SIU – Societatea Internaţională de Urologie SJ – Sălaj sl – sine loco SM – Satu-Mare SMT – Secţia de Maşini şi Tractoare SMURD – Serviciul Mobil de Urgenţă. – Regală rep.Abrevieri PH – Prahova PIM – Petőfi Irodalmi Múzeum pl – planşă PNR – Partidul Naţional Român PNŢCD – Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat postlic. – Şcoala Generală Şc. – Şcoala Primară SCCPM – Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Mureş SCDA – Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă sch. – profesor PTT – Poştă. – redactor ref. – scheme SCPCB – Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor SCZ – Staţiunea de Cercetare Zootehnică sept. – reprezentant RFG – Republica Federală Germania RPR – Republica Populară România RPU – Republica Populară Ungaria RSR – Republica Socialistă România sa – sine anno SAR – Societatea Academică Română SB – Sibiu Şc. Prim. Telefon. Reanimare şi Descarcerare sn – sine nomine SNBC – Societatea Naţională de Biologie Celulară SNOMR – Societatea Naţională de Oncologie Medicală Română SNPCAR – Societatea de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România soc. – preşedinte PRM – Partidul România Mare prof. – septembrie SIAR – Societatea Inginerilor de Automobile din România SIL – Societas Internationalis Limnologiae sing.

– volum WAYPT – World Association of Young Psichiatrists WHMA – Worldwide Hungarian Medical Academy WPA – World Psichiatric Association .Biblioteca Judeţeană Mureş SOCER – Societatea pentru Optimizarea Consumurilor Energetice SRBBM – Societatea Română de Biochimie şi Biologie Moleculară SRRO – Societatea Română de Radioterapie-Oncologie SV – Suceava tab. – vicepreşedinte VL – Vâlcea vol. – universitar Univ. – Universitate UP – Universitatea Politehnică UPE – Universitatea Politehnică şi Economică UPM – Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş URSS – Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste USAB – Universitatea de Ştiinţe Agricole Bucureşti USAMV – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară USSM – Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale UT – Universitatea Tehnică UTM – Universitatea Tehnică a Moldovei vicepreş. – tabel TCM – Tehnologia Construcţiilor de Maşini Tg – târg. Târgu TgM – Târgu-Mureş TL – Teleorman TM – Timiş TV – Televiziune UAP – Uniunea Artiştilor Plastici UAT – Universitatea de Artă Teatrală UBB – Universitatea Babeş – Bolyai UCDMR – Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România UDC – Universitatea Dimitrie Cantemir UDMR – Uniunea Democratică a Maghiarilor din România UEDC – Universitatea Ecologică Dimitrie Cantemir UMF – Universitatea de Medicină şi Farmacie UNAS – Uniunea Naţională a Asociaţiilor Stomatologice univ.

Oameni de ştiinţă mureşeni

A
ÁBRÁM Zoltán, medic; n. 9 dec. 1963,
Seini (MM); Şc. prim. şi gen. la Seini; Lic. Industrial nr. 5 Satu Mare (1978-82); IMF TgM (1989); şcoala de ziaristică la Budapesta (1990-91). A lucrat ca medic stagiar la Spitalul Clinic Municipal TgM (1989-91); preparator univ. (1989-91); asist. univ. (1993-97); şef de lucrări la Disciplina Igienă şi Medicina Muncii, UMF TgM (1997-). Dr. în medicină cu teza: Studii experimentale privind efectele craniului hexavalent şi observaţii clinicoparaclinice la muncitorii expuşi la această noxă, într-o unitate industrială (1998). Membru în Cons. Prof. şi în Senatul UMF TgM. Domenii de cercetare: indicatorii apei râului Mureş, calitatea apei izvoarelor, efectele poluării atmosferice asupra aparatului respirator, studii experimentale privind unele metale (crom, mercur, zinc), poluarea sonoră, teme de educaţie pentru sănătate (obiceiuri de viaţă şi alimentaţie, consum de droguri). A participat la sesiuni şi simpozioane ştiinţifice cu peste 30 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1993, 1998); Neurochemical Research (1994); Orvostudományi Értesítő (1994-2000); Erdélyi Múzeum (1995); Egészségtudomány (1996-99); Revista Română de Medicina Muncii (1996, 1998); Életmód-egészség (2000); Revista Română de Cardiologie (2000); colaborator la ziare: 24 Ore mureşene, Cuvântul liber, Ecomed, Informaţii ecologice, Krónika, Látlelet, Népújság. Peste 100 lucrări apărute în rezumate în ţară şi străinătate. Specializări: Ungaria (1992, 1995, 1998, 2000); Anglia (1994). Distincţii obţinute: Premiul „Pro Hygiene”, Budapesta (1999) şi Premiul „Dr. Aszalós János”, TgM (2000). Membru în EME, Secţia de Ştiinţe Medicale (1991-); Soc. de

Igienă şi Sănătate Publică (1991-); The New York Academy of Sciences (1995); Magyar Egészségügyi Társaság (1996-); Corporaţia doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000). Hobby-uri: artă fotografică şi jurnalistică. Lucrări publicate: • Magyarok a nagyvilágban: beszélgetések a megmaradásról. – Székelyudvarhely : Ablak Kiadó, 1995. – 154 p. • Zavaros a Nyárád: Nyárádszereda község múltja és jelene. – Mv : Juventus Kiadó, 1996. – 265 p. • Műemlékvédelem és környezetvédelem. – Mv. : Rhododendron, 1997. • Szentegyháza – Mv. : Juventus, 1998. – 352 p. • Dietetika. – TgM : Lyra, 1999. – 140 p. (Ed. a 2-a în 2000). • Táplálkozás és élelmezés. – Mv.: Juventus, 2001. – 232 p. • Egyesült Királyság : (A szigetország vonzásában). – Mv. : Juventus Kiadó, 2002. – 208 p. • A Maros folyó szennyeződése Marosvásárhely Környékén. – Mv. : Juventus, 2002. – 127 p. - în colaborare: • Népfőiskola Erdélyben. – Tg. Secuiesc, sa. • Tápértéktáblázatok a táplálkozástudomány dietétika ismeretéhez / Bedő K., Ábrám Z. – TgM, 1994. • Igiena mediului ambiant : curs litografiat / Ábrám Z., R. Ureche, I. Domahidi. – TgM : UMF, 1995. • Communitas Emlékkönyv. – Mv., 1996. • Igiena alimentaţiei : curs litografiat. – 1996. • Bársonyszékek és hangulatok / Zonda Attila; sajtó alá rendezte Ábrám Z. – Csíkszereda, 1997. • In Vivo Orvoskongresszus közleményei. – 1999. • Életmód - egészség. – Mv., 2000. • Misszesek voltunk. – Mv., 2000. • Táplálkozás– és élelmezés–egészségtan : egyetemi jegyzet / Ábrám Zoltán, Domahidi A. – Mv. : OGYE, 2000. – 130 p.
Referinţe: • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, 1996.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Biographical Center Cambridge, First Edition, 1999. • Who’s Who in the World, Marquis, 16th Edition, 1999. • Outstanding People of the 20th Century. • Biographical Center Cambridge, Second Edition, 2000. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000. • Who’s Who in the World, Marquis, 17th Edition, 2000. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002. • Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2002. – 2. köt. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (A. T.)

ACKNER, Michael Johann, arheolog, istoric, epigrafist, preot evanghelic; n. 25 ian. 1782, Sighişoara – m. 13 aug. 1862, Guşteriţa. Studii: Gimnaziul la Sighişoara şi Sibiu; studii univ. la Wittenberg (1805) şi Göttingen (1806). După terminarea studiilor, împreună cu concetăţeanul şi colegul său, Severinus, au plecat pe jos la Berlin, Hamburg, Paris, apoi în Elveţia şi Italia. Cunoştinţele acumulate pe parcursul călătoriei de studiu din domeniul arheologiei şi al ştiinţelor naturii, le-a folosit în lucrările sale de mai târziu. A fost prof. de lingvistică şi arheologie timp de 13 ani la Gimnaziul Ev. din Sibiu. A fost numit preot la Guşteriţa (1821) şi la Biertan (1823). Autor al mai multor vol. de geologie, mineralogie şi arheologie, specialist de renume în istoria antică a Transilvaniei; a avut preocupări de matematică, astronomie şi fizică. Activitatea lui ştiinţifică s-a bucurat de o largă apreciere în ţară şi străinătate. A fost membru în numeroase soc. ştiinţifice din Viena, Roma, Cracovia, Jena. A publicat studii şi articole în revistele din Transilvania, Viena, Bonn. Biblioteca lui şi bogata colecţie de minerologie a ajuns în posesia soc. săseşti Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften. Lucrări publicate: • Antiqua musei Parisiorum monumenta. – Cibinii, 1809. • Beitrag zur Geognosie und Petrefaktenkunde, vorzüglich der Schichten aus dem Bereich der Hermannstädter Bassins. – Bonn : Akademie der Wissenschaften, 1854. – 40 p. • Mineralogie Siebebürgens, mit geognostischen Andeutungen : Eine vom Vereine zur Beförderung der siebenbürgischen

Landeskunde gekrönte Preisschrift, mit einer geognostisch-oryktognostischer Karte Siebenbürgens. – Hermannstadt : Druck und Verlag von Theodor Steinhausen, 1855. – XV, 391 p., 8 f. il., h. • Die Römischen Alterthümer und deutschen Burgen in Siebenbürgen. – Wien, 1856. • Die Römischen Alterthümer und deutschen Burgen in Siebenbürgen. – 2. Aufl. – Wien, 1857. • Die Colonien und militärischen Stand-Lager der Römer in Dacien, im heutigen Siebenbürgen. – Wien, 1857. • Dacien in den antiken Münzen, eine Quelle der ältern Geschichte Siebenbürgens 101-275. nach Ch. – Wien, 1862. - în colaborare: • Die römischen Inschriften in Dacien / Ackner, Michael Johann; Müller, Fr. – Wien, 1865.
Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József, dr. – Budapest, 1878. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1.köt. : Aach – Bzenszki. – 1891. • Enciclopedia Cugetarea. – Bucureşti, 1940. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. – 1. köt. : A-K. – 1967. • Profiluri mureşene. – TgM, 1973. – Vol. 2. – p. 95. • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti / I. M. Ştefan, Edmond Nicolau. – Bucureşti : Albatros, 1981. – p. 49-50. • Johann Michael Ackner (1782-1862). Leben und Werk / Volker Wollmann. – Cluj-Napoca : Dacia, 1982. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. – Thaur bei Innsbruck, 1993. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken, 1701-1849 / Szabó Miklós, Szögi László. – Mv., 1998. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1. köt. : A-Cs. – 2001. (F. M.)

ÁCS János, medic; n. 13 dec. 1959, TgM. Studii: de medicină la IMF TgM (1985). Stagiar la TgM (1985-87); medic de circumscipţie la Suceava (1987-90); rezident la Spitalul Clinic Jud. TgM (1990-91) şi tot aici, medic specialist în neurochirurgie (1995-). Domenii de cercetare: bolile arterelor cerebrale, tumorile creierului, epilepsiile etc. Lucrări publicate:

Oameni de ştiinţă mureşeni
- în colaborare: • Az epilepsziás betegségek sebészeti kezelésének összefoglalója. – Szombathely, 1995.
Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – Nagyvárad , 2000. (F. M.)

• Gyógyszer-technológia / Ádám Lajos, Szánthó Éva. – 1982. – 203 p.; 3. köt. – 1983. – 242 p.; 4. köt. / Papp József, Ádám Lajos, Popovici Adriana. – 1984. – 239 p. • Farmacopeea Română. – Ed. a 10-a. – 1993.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt.: A-K. – 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 1999. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. (A. T.; F.M.)

ÁDÁM Ludovic; Lajos, farmacist, prof.
univ.; n. 30 aug. 1926, TgM – m. 6 ian. 2000, TgM. Obţine diploma de farmacist la IMF TgM (1951). Dr. în farmacognozie cu teza: Contribuţii la studiul farmacognostic al plantei Rumex alpinus (1965) (1974). Preparator la disciplina Botanică farmaceutică (1949-52); asist. univ.; şef de lucrări; conf., respectiv prof. (1980-88); farm. principal la disciplina Tehnologie farmaceutică (1949-88), pe care a condus-o (1970-88); a fost şi decanul Fac. de Farmacie (1976-84). A luat parte la redactarea revistei de farmacie Értesítő respectiv Gyógyszerészeti Értesítő (1956-57); a publicat şi în Orvosi Szemle – Revista Medicală. Lucrări publicate: • Curs de tehnică farmaceutică. – 2 vol.; facs. 1-2. – TgM : IMF, 1978. – Facs. 1. – VI , 269 p. - în colaborare: • Farmacopeea Română. – Ed. a 8-a. – 1965. • Tehnică farmaceutică. – Bucureşti : EDP, 1969. – 556 p. • Tehnică farmaceutică : Manual / Ádám Ludovic, Stoian Ionescu, V. Ciocănela. – Ed. a 2-a revizuită. – Bucureşti : EDP, 1974. – 744 p. • Farmacopeea Română. – Ed. a 9-a. – 1976. • Curs de tehnică farmaceutică. – Vol. 2; facs. 1-2. – TgM : IMF, 1978. – Facs. 1. / Ádám Ludovic, Adriana Popovici, Szántó Eva. – XI, 270 p. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică / Ádám Ludovic, Csath Stîncel Zamfira, Mihai Giurgiu. – Vol. 2. – TgM : IMF, 1979. – 120 p.

ÁDÁM Sára, farmacist; n. 6 apr. 1930, Şoimuş. Studii: IMF, Fac. de Farmacie (1956). Dr. în farmacognozie cu teza: Studiul farmacodinamic şi chimic al unui extract hepatoprotector obţinut din planta Chelidonium majus (1979). A fost cecrcetător în domeniul plantelor medicinale la Institutul de Cercetări din TgM al Academiei Române de Ştiinţe (195659); cercetător în biochimie la Catedra de Farmacognozie sub conducerea prof. Kopp Elemér (1959-62). Fondatorul şi şeful Laboratorului de Meteorologie al IMF (196265); asist. univ., cercetător până la pensionare (1965-87). Publică în Revista Medicală. Autoare al mai multor brevete. Lucrări publicate: - în colaborare: • Farmacopeea Română. – Ed. a 7-a. – 1965. • Cercetări medicale. – Bucureşti, 1968.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – Nagyvárad, 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. (F. M.)

ÁDÁM-MÁTYÁS Sarolta Vezi: ÁDÁM Sára

Biblioteca Judeţeană Mureş

AGYAGÁSI Károly, medic; n. 19 oct.
1853, Band – m. 7 febr. 1933, TgM. Studii la TgM şi Cluj, unde a obţinut titlul de dr. în medicină (1877). Medic în Miercurea Nirajului, apoi medic prim în TgM (1883-1921). A fost şi scriitor, poet, traducător. Membru în Soc. „Kemény Zsigmond”. A scris lucrări de specialitate şi de beletristică: poezii, drame, povestiri: [Galamb és sas : Elbeszélő költemény (1918); A néma (prezentat în ian. 1924 la TgM); Tündér Ilona és leánya; Hervadt lombok : Kisebb költemények (1932).] A publicat în periodicele: Egészség; Ellenzék; Közegészségügy; Marosvidék; Székelyföld etc. Lucrări publicate: • Orvos és közönség. Etika. – Mv., 1905. • Szováta : Fürdői ismertetés és gyógyító javallatok. – Mv., 1908. – 54 p., 2 tab.
Referinţe: • Magyar könyvészet, 1901-1910 / Petrik Géza. – Budapest : Magyar könyvkereskedők Egyesülete, 1917. – 1. köt. : AK. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei +József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – Budapest, 1939-1944. – 1. köt. – 1939. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. köt. : A-F. • Irodalmi bölcsőink Romániában azaz Neves literátoraink születési helye, emlékmúzeuma, emléktáblája, sírhelye vármegyék szerint számbavéve / Málnási Ferenc. – Szeged, 1997. (F. M.)

• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 1. köt. : Aachs- Bálint Rezső. – 1939. (F. M.)

AJTAI Katalin Vezi: AJTAI PUSKÁS Katalin AJTAI Sándor, medic pediatru; n. 4 oct. 1929, TgM. Studii: IMF TgM, Fac. de Medicină Generală (1954). Medic pediatru la Cristuru Secuiesc (1954-71); Policlinica din Luduş (1972-73); medic primar la Clinica de Pediatrie din TgM (1973-83); medic primar la Clinica de Pediatrie nr.1 TgM până la pensionare (19831992). Lucrări publicate: - în colaborare: • Diagnostic diferenţial pediatric : ghid clinic / Muntean Ioan, Ajtai Sándor, Kiss Éva. – Bucureşti : Editura Medicală, 1987. – 140 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. orvos– és (F. M.)

AJTAI PUSKÁS Katalin, medic pediatru;
n. 29 ian. 1940, Cluj. Studii: de medicină la IMF TgM (1963). Dr. în ştiinţe medicale cu teza: „Citogenetica leucemiilor infantile” (1975). A fost medic internist la Clinica de Pediatrie TgM (196365); asist. univ. IMF (1967-82); medic primar pediatru la Clinica de Pediatrie nr. 2 TgM (1982-). Publică studii şi articole din domeniul pediatriei în reviste: Revista Medicală –Orvosi Szemle. Lucrări publicate: - în colaborare: • Curs de pediatrie / Ioan Muntean, Ecaterina Ajtay. – TgM : IMF, 1977. – Vol. 3. – 185 p.

AJTAI András, medic; n. 1672, Aita Medie
– m. 1733, Nadeş. Studii: de medicină la Odorhei şi Aiud, obţinând titlul de dr. la Halle (1713). A făcut o călătorie de studii în Franţa, Germania şi Anglia. După întoarcerea în ţară a practicat medicina în Transilvania. Lucrări publicate: • Dissertatio medicina theoretica de medicinae et doctrinae moralis nexu. – Halae : typis Christ. Henckelii, 1714. – 2, 54 p.
Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József, dr. – Budapest, 1878. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1. köt. : Aach – Bzenszki. – 1891. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. – Budapest: Az Athenaeum Irod. és Nyomdai R.T. Könyvnyomdája, 1900.

Oameni de ştiinţă mureşeni
• Gyermekgyógyászat. – 1980. – 1. köt. – 387 p.; 3. köt. – 155 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Magyar kutatók külföldön. – Budapest, 1998. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. (F.M.; A. T.)

• Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly, Horváth Tibor, Ajtay Mihály. – 2. kiad. – Mv. : OGYI, 1978. – 165 p. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1979. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1982. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1986.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1. köt. : A-K, 1996. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. (F. M.)

AJTAY Ecaterina Vezi: AJTAI PUSKÁS Katalin AJTAY Mihály, farmacist; n. 23 iul. 1907, Zlatna (AB). Studii: în oraşul natal; lic. la Col. Ref. din Cluj (1925); Univ. „Ferdinand I.” Cluj, Fac. de Farmacie (1931). Dr. în ştiinţe farmaceutice „summa cum laude“ cu teza: Az anyarozs értékmeghatározása (1935). A fost practicant farmacist la Cluj (1925-27); farmacist la Cluj (193137) şi la Zlatna (193839). Se stabileşte la TgM, unde a lucrat la farmacia „Crucea Albă” (1940-47), apoi la farmacia proprietate personală (1947-49); a fost farmacist principal la Farmacia de Stat nr. 1 până la pensionare (1949-80). A predat la Col. Farmaceutic (1956-59) şi la Lic. Agricol (195659). Domenii de cercetare: tehnica farmaceutică, plantele medicinale. A colaborat la revista Értesítő – Gyógyszerészeti Értesítő, Farmacia, Gyógyszerészet, Orvosi Szemle. Lucrări publicate: - în colaborare: • Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol Csedő, Horváth Tibor, Ajtay Mihai. – TgM : IMF, 1974. – 111 p. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly, Horváth Tibor, Ajtay Mihály. – Mv. : OGYI, 1975. – 133 p. • Formulae magistralis / Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1978. – 348 p.

AJTAY KINCSES Mária Vezi : KINCSES AJTAY Mária ALBERT István, medic cardiolog; n. 6 ian. 1952, TgM. Studii: IMF TgM, Fac. de Medicină Generală (1977). Medic de circumscripţie la Topliţa (1977-80); medic secundar la Bucureşti şi TgM (1980-83); medic specialist boli interne (1983-90); cardiolog (1991-92); medic primar şef la Covasna (1993-). Cadru didactic la UMF TgM; drd. la Budapesta (1993-). A colaborat la revista Orvostudományi Értesítő (1997, 1999). Membru în Soc. Română de Cardiologie, EME, Secţia de Ştiinţe Medicale; reprezentant al Forumului Vascular din Europa-Centrală. Lucrări publicate: • A kovásznai mofetta hatása a vérnyomásra, kezelt vérnyomásoknál. – Tg. Jiu, 1984. • A kovásznai fürdőkúra hatása a kockázati tényezőkre iszkémiás szívbetegeknél. – Bukarest, 1987. • A kovásznai kezelés hatékony módszer infarktus utáni rehabilitációban. – Brassó, 1987. • Szívinfarktusos betegek követése. – Buenos Aires, 1996.
Referinţe: • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. • Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt.: [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (F. M.; A. T.)

Biblioteca Judeţeană Mureş

ALBERT Levente, chimist, prof. univ.; n. 9 sept. 1943, TgM. Studii: Lic. „Unirea” TgM (1956-61); UBB Cluj (1966); dr. doc. în ştiinţe chimice cu teza Polarografia esterilor nitrici ai hidroxisteroidelor (1990). Dr. habilitat: Chimia formării duramenului roşu la fag (Fagus sylvatica L) (1999). Preparator (1967-68); asist. univ. stagiar (1968-71); şef de lucrări (1978-87) la IMF TgM. Se mută în Ungaria în 1988. Cercetător, apoi cercetător principal la Institutul de Cercetări al Industriei Chimice Grele (198992); cercetător principal MTA (ASM); Institutul de chimie industrială Veszprém (1989-92); doc. univ., Univ. de Silvicultură şi Ştiinţe Forestiere Sopron (1992-99); prof. univ., Univ. „VestUngaria”, Sopron (1999-). Domenii de cercetare: chimia organică preparativă (compuşi heterociclici, steroizi, peptide); studiul corelaţiilor între structura, parametrii chimici şi activitatea biologică a compuşilor heterociclici; chimia şi biochimia proceselor fiziologice ale copacilor; compuşi de extracţie din ţesuturi lignocelulozice. Specializări: Franţa (1997-98, 2002-03); Italia (1997-98); Elveţia (2002); Germania (2004). Bursa „Széchenyi” pentru prof. (2000). Premiul: „Apáczai Csere János” (2004). Membru în Comisia Academică de Silvicultură din cadrul ASM; Comisia Academică de Pulp şi Fibre Naturale din cadrul ASM; Comisia Academică de Inginerie Chimică din cadrul ASM; Soc. „Georg August” Göttingen; Soc. „Claude Bernard” Lyon; Soc. „Consorzio Catania Ricerche” Catania; Soc. „Byophy Research SA” Marseille; École Superieure du Bois, Nantes. Participă la congrese, consfătuiri, simpozioane naţionale şi internaţionale: Arad, Cluj-Napoca, TgM, Amsterdam, Bratislava, Dinard, France, Turku / Abo, Finnland, Riga, Latvia, Viena, Budapest, Sopron, Visegrád etc. A avut o invenţie (1979) şi 2 inovaţii (1967, 1968). Publică în revistele: Liebigs. Ann. Chem (1968); Revista medicală (1970, 1973, 1976-79, 1984); Revista de fizică şi chimie (1977); Rev. Roum. Chim. (1980); Farmacia (1984); Erdő-, vad- és fagazdálkodás (1997); Soproni Műhely (1997, 2000); Acta Biologica Hungarica (1998); Faipar (1998); Phytochemical Analysis (1998); Biomedical Chromatography (1999-00);

Wood, Holz als Roh- und Werkstoff (1999, 2003); Erdőgazda (2000); Acta Horticulturae (2001); Biochemical Systematics and Ecology (2001); Lila zongora (2001); J. Planar Chromatogr. (2002); Vivat Academia (2003-04); Journal of Planar Chromatography- Modern TLC (2004); Journal of Theoretical Biology (2004); Hobby-uri: scrierea poeziilor, turism. Lucrări publicate: • Általános és szervetlen kémia : Egyetemi jegyzet – Sopron : Erdészeti és Faipari Egyetem, Kémia Tanszék, 1992. – 111 p. • Aminosavak kromatográfiás elválasztása és azonosítása : Biokémia gyakorlatok. – Sopron : Erdészeti és Faipari Egyetem, Kémia Tanszék, 1993. – 34 p. • Szervetlen és szerves kémia : Egyetemi jegyzet. – Sopron : Lővér Print Nyomda, 1994. – 188 p. (reeditări : 1996, 2000, 2002, 2004). • Bencze Gergely (1854 – 1925) élete és munkássága / Albert Levente. – Sopron : Lővérprint Nyomda, 2001. – 35 p. - în colaborare: • Lucrări practice de chimie organică. – Bucureşti, TgM : IMF, 1983. – 169 p. • Erdő-, vad- és fagazdálkodás / A. Bondor, R. Solymos (szerk.). – Budapest : MTA Agrártudományok Osztálya, 1997. • Szerves kémia gyakorlatok / Németh, Zs. I., Albert, L. – Sopron : Soproni Egyetem, 1997. – 132 p.
Referinţe: • Romániai magyar nemzetiség. – Bukarest, 1981. • Genersich Antal emlékkönyv . / 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt. : A-K. – 1996. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 1999. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Mária. – Kolozsvár, 2002. • Who is who Magyarországon, 2003. • Vivat Academia, nr. 1, 2004. (F.M.)

ALBON Tibor, medic; n. 2 mart. 1927, Cluj
– m. 18 apr. 1992, TgM. Studii: bacalaureat la Col. Ref. Cluj (1946); IMF TgM, Fac. de Medicină Generală (1952); preparator (1949-

Oameni de ştiinţă mureşeni
52); asist. univ. la Catedra de Anatomie din cadrul IMF TgM; medic de circumscripţie la Bogata de Mureş; revine ca asist. la Catedra de Anatomie (195259). Medic de întreprindere la Fabrica de Mobilă „23 August“, până când se retrage din motive de sănătate (1959-75). Lucrări publicate: - în colaborare: • Sebészeti műtéttan. – Mv. : OGYI, 1958. – 473 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. orvos– és

(F. M.)

ANDER Zoltán, medic, prof. univ.; n. 21 sept. 1917, Deva – m. 28 nov. 1994, TgM. Studii: Fac. de Medicină, Cluj (1940). Dr. în ştiinţe medicale (1964); a susţinut examenul de medicină legală la Budapesta (1944). Activitate profesională: la începutul carierei a lucrat la Catedra de Anatomie Patologică şi Medicină Legală din cadrul Fac. de Medicină din Cluj ca preparator, apoi asist. univ. şi şef de lucrări (1941-48); medic şef al Spitalului Confesional Cluj; conf. univ. (1949-66); prorector (195256); prof. univ. la IMF TgM (1966-); şeful disciplinei şi al Laboratoului de Medicină Legală, IMF TgM; conducător de doctorat (1969-); dr. doc. (1971). A fost rectorul Univ. Populare din TgM (1963-83). Domenii de cercetare: răspunderea juridică şi morală a medicului, traumatologie şi tanatogeneză, toxicologie, psihiatrie legală, istoria, învăţământul şi organizarea medicinei legale. A participat la peste 150 de reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate. A publicat peste 100 de articole în reviste de specialitate, româneşti şi străine. A colaborat la Orvosi Szemle ca şef de

rubrică, la Előre, Korunk, Művelődés, TETT etc. Membru în Comitetul Suprem de Medicină Legală (1957-83); Academia Internaţională de Medicină Legală din Liège (1966-79); EME, Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-); vicepreş., Crucea Roşie din România (1978-83). Lucrări publicate: • Törvényszéki orvostani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1952. • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 2. kiad. – Mv. : OGYI, 1954. – 366 p. • Elemente de deontologie medicală. – Bucureşti : Editura Medicală, 1965. – 203 p. • Törvényszéki orvostan (tankönyv). – Mv. : OGYI, 1968. • Anteproiect de cod de deontologie medicală. – TgM : Intreprinderea Poligrafică, 1968. • Amit az alkoholról tudni kell. – Bucureşti : Editura Medicală, 1973. – 31 p. • Az ember és a sebesség : (A közlekedés orvostudománya). – Mv. : OGYI, 1973. – 20 p. • Az alkoholról - őszintén. – Mv. : OGYI, 1975. – 16 p. • A dohány...méreg. – Mv., 1976. – 8 p. • Orvosi deontológia : Főiskolai jegyzet. – Mv. : OGYI, 1977. – 130 p. • A szocialista orvosi deontológia kérdései. – Mv. : OGYI, 1978. – 76 p. • Amit az alkoholról tudni kell. – Miercurea Ciuc, [1978]. – 29 p. • Ember és egészség. – Kolozsvár-Napoca : Dacia, 1986. – 204 p. • Elemente de sexologie umană. – TgM : Tipomur SA, 1992. – 52 p. • Vademecum sexuális : Kalauz a szexuális életre. – Mv. : Impress, 1994. – 160 p. - în colaborare: • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 1951. • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 2. kiad. – 1954. • Toxikológia. Méregtan : Jegyzet / Ander Zoltán, Balogh Éva. – Mv. : OGYI, 1959. – 320 p. • Törvényszéki orvostan / Ander Zoltán, Molnár Vince, Balogh Éva. – 3. kiad. – Mv. : OGYI, 1959. – 1960. – 3 vol. – 1. köt. : 1959. – 303 p.; 2. köt. – 1959. – 372 p.; 3. köt. – 1960. – 279 p.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Medicină legală / Ander Z., I. Beligan, V. Molnar. – Bucureşti : EDP, 1966. – 229 p. • Istoria medicinei universale. – 1970. • Curs de medicină legală. – 1977. • Sexualitatea umană. – 1996.
Referinţe: • Tett, 2. sz., 1979. • Dialog despre sănătate. – 1981. – vol. 2. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. 1.köt. : A-F. • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. • Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1994. – Budapest, 1994. • Viharban. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt. : A-K. – 1996. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1. köt. : A-Cs. – 2001. (F. M.; A. T.)

Lucrări publicate - în colaborare: • Idegkórtan. – 1958. • Neurologia : manual pentru învăţământul medical superior. – 1962.
Referinţe: • Revista medicală, nr. 1-2, 1979, p. 190. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. köt. : A-F. – • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). – 1994. • Viharban. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Istoria neurochirurgiei române / Alexandru Vl. Ciurea. – Bucureşti, 1995. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1.köt. : A-Cs. – 2001. (F. M.; A. T.)

ANDRÁSOFSZKY Tibor; Tiberiu,
medic, prof. univ.; n. 31 iul. 1914, Cluj – m. 27 mai 1978, TgM (a fost înmormântat la Cluj). Frecventează cursurile Fac. de Medicină din Bucureşti, apoi din Cluj (-1942). Este numit preparator, apoi asist. univ. (1945) la Clinica de Neurologie din Cluj; şef de lucrări; conf. univ., IMF TgM; şeful Clinicii de Neurologie din TgM (1949-74). În anii 1951-52 îşi desfăşoară activitatea în cadrul Spitalului de Cruce Roşie a României din Coreea. În 1954 este numit prof. univ. cu titlul de dr. doc.; conduce Serviciul şi disciplina Neurochirurgie până la pensionare (1974); dir. de spital; rector al IMF TgM (195364); deputat în MAN; director în MS. Activitate de cercetare privind tratamentul operatoriu al chistului hidatic cerebral, aspectele diagnostice şi terapeutice ale discopatiilor lombare, problema proceselor expansive intracraniene, traumatismele cranio-cerebrale, tratamentul chirurgical al unor sindromuri vasculare. A fost redactorul şef al Revistei Medicale – Orvosi Szemle (1955-64). A organizat învăţământul postuniv. în cadrul disciplinei neurochirurgie; o serie de specialişti din ţară au obţinut sub îndrumarea sa titlul de dr. în medicină. A fost decorat cu diferite ordine şi medalii; medic emerit.

ANDREICUŢ, Silvia, medic, prof. univ.; n. 27 dec. 1934, Beclean (BV). Studii: lic. la Făgăraş: Fac. de Medicină la Iaşi. Dr. în ştiinţe medicale. Activitate profesională: medic de circumscripţie, Bălcaciu, com. Jidvei (AB), apoi la Târnăveni; activitate didactică univ. disciplina Biologie celulară şi moleculară, apoi disciplina Histologie din cadrul UMF TgM, parcurgând toate treptele ierarhiei univ. de la asist. la prof. univ. Domenii de cercetare: biologie celulară şi moleculară, histologia. Distinsă cu titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). Membră şi vicepreş. în Soc. Naţională de Biologie Celulară. Lucrări publicate: • Curs de biologie celulară (pentru uzul studenţilor). – TgM : IMF, 1981. – 240 p. • Biologie celulară şi moleculară : curs pentru uzul studenţilor. – TgM : UMF, 1992. – 269 p. - în colaborare: • Cercetări medicale. – Bucureşti, 1968. • Bolile vasculare ale creierului şi măduvei spinării. – 1982. • Bolile vasculare ischemice / Partea 1. – Anatomie şi fiziopatologie / S. Andreicuţ, C. Arseni, B. Aşgian. – sl : sn, 1984. – 519 p.

Oameni de ştiinţă mureşeni
• Biologie celulară : îndrumător de lucrări practice şi demonstraţii. – 1985. • Biologie celulară. – 1992. • Biologie celulară şi moleculară : curs pentru uzul studenţilor, fac. de stomatologie / S. Andreicuţ, Anca Sin, Daniela Borda. – TgM : UMF, 1999. – 165 p.
(A. T.) • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken, 1701-1849 / Szabó Miklós, Szögi László. – Mv. : Mentor, 1998. (F. M.)

ANTALFFY András, medic; n. 1928,
TgM. Studii: lic. la TgM (1946), apoi de medicină la IMF TgM (1952). A lucrat la Catedra de Anatomie patologică (1947-76); şef de lucrări (1965-70); conf. univ. (1970-76) la IMF TgM. S-a stabilit în Germania (1976). Lucrări publicate: - în colaborare: • Részletes kórbonctani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – 2. köt. : Az idegrendszer kórbonctana. – 1954. – 501 p. • Általános kórbonctan. – Mv., 1956. • Részletes kórbonctan. – Mv., 1957. • Általános kórbonctan (Morfopathologia generalis). – Mv., 1959. • Anatomie patologică : Manual pentru învăţământul medical superior. – 1962. • Anatomie patologică. – 1964.
Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. • Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (F. M.)

ANTAL József, ing. agronom; n. 18 mart. 1919, Bogata de Mureş. Studii: Col. Ref. din TgM (1929-37); Institutul de Agronomie din Cluj (1937-41); tot aici a fost practicant şi lector (1944-48). A fost prizonier de război (1944-48). Candidat în ştiinţe agricole (1957) la Budapesta, dr. (1973). Domenii de cercetare: cultura plantelor de câmp în nisip, prelucrarea solului, pedologie etc. Lucrări publicate: • Olajnövények termesztése. – 1978. • Növénytermesztők zsebkönyve. – 1983. - în colaborare: • Növénytermesztés homokon / Antal József, Egerszegi. – 1966.
Referinţe: • Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1994. – 1994. (F. M.)

ANTAL László, medic; n. 27 iun. 1808,
TgM – m. 28 dec. 1884, TgM. Studii: lic., de drept şi teologice la TgM; Fac. de Medicină la Viena. Dr. în medicină (1836). A continuat studiile specializându-se în chirurgie şi obstetrică. A lucrat la Aiud (-1849), la TgM, unde devine prim-medic al oraşului (1867); medic şef al spitalului de stat (1875). A fost ales curator al Col. Ref. (1876); cons. regal (1881). A fost membru fondator, protector al unor soc. ştiinţifice şi de cultură. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. medicină Pharmacologica de digitali purpurea. – Vindobonae, 1836.
Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1. köt. : Aachs – Bzenszki. – 1891. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. – Budapest, 1913.

APOR Károly, baron, jurist, fotograf; n. 11 dec. 1815, Turia de Jos – 31 oct. 1885, TgM. Studii: la Baia Mare; Univ. de Drept la Bratislava (1835) şi Viena (1835-36). A fost practicant la Cancelaria Regească din Transilvania (1837) şi din 1838 la Tabla Regească din TgM. A lucrat la Tribunalele din Făgăraş şi Sibiu. Membru în Dieta din Transilvania (1842-48). A lucrat la Făgăraş (1853); referent la tribunalul din TgM (1854). A fost numit preş. al Tribunalului din TgM (1860); preş. al Tablei Regeşti (1861) şi preş. al Curţii de Apel (1869) până la moarte. S-a ocupat cu economia agrară, mai ales cu cultura pomilor şi viilor. Era printre primii fotografi cu atelier din Ungaria (1842-48, 1853 la Făgăraş). A luat parte activă la organizarea Soc. „Kemény Zsigmond”, devenind primul preş. al acesteia (1879). A avut

Departamentul de Urgenţă. 24 mai 1964. – Székelyudvarhely. Iorga”. Univ. Studii: gimnaziul la Lic. Elveţia. – Bucureşti : IDT. secţia ATI. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. cercetător principal. Univ. Dir. 1965. Serviciul Medical al APOSTOLACHE. : A-Cs. din Creitel. 85-86 : foto.) ARAFAT. – 1891. Specializări: cursuri internaţionale în colaborare cu: Chicago Memorial Hospital.în colaborare: • Sinteza şi utilizarea ioniţilor. expert tehnic al MS pentru Programul Băncii Mondiale pentru Implementarea şi Integrarea Serviciilor Medicale de Urgenţă. – 1996. cercetător ştiinţific principal. (194852).köt. Revista de Coroziune (1970-72). autor a 24 inovaţii şi 10 . Raed. – TgM. a donat-o Muzeului Transilvan din Cluj. de Sănătate Publică Mureş. 19 ian. al Biroului de Asigurare a Calităţii în Medicina de Urgenţă. Dr. Siria. 1963. turism. Azomureş. Uzinele de Sodă Ocna-Mureş (1954-60). – Mv. Buletin de informare CIA TgM (1972). gr. : Aachs – Bzenszki. – 1967. Ploieşti (PH). – Combinatul Chimic Victoria. Drd. 1929. 1883. Hobby-uri: sport. TgM. prof. Grupul Şc. şi coordonator al SMURD bazat pe voluntariat din cadrul Grupului de Pompieri Mureş şi al Spitalului Clinic Jud. Referinţe: • Careul cu prieteni. Bruxelles. pensionar (1991-). : A-K. „N. köt. T. Brigada de Pompieri din Paris.) invenţii. informatică. M. „Sf. TgM (1991-). 1839-1916 / Miklósi-Sikes Csaba. • Új magyar életrajzi lexikon. de Chimie Industrială. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. – 1940. redactor la publicaţia Ambasador. Univ. Cluj. cu ajutorul Royal Infirmery of Edinburgh. Clinica de Chirurgie nr. Lic. 1. – 1. fondator. n. köt. UMF Cluj-Napoca (1982-88). n. coordonator extern al Dispeceratului Integrat 112 din MS. colaborator la Cuvântul liber. Marea Britanie.Biblioteca Judeţeană Mureş o colecţie bogată de rarităţi referitoare la revoluţia din 1848-49.. Departamentul de Urgenţă şi Unitatea de Terapie Intensivă Mobilă. Corpul Medical al Armatei Franceze. Ploieşti (1940-44). • Fényképészek és műtermek Erdélyben. Studii: primare şi lic. Arrow Park Hospital. Bucureşti. ape reziduale (1963). – 1. • Enciclopedia cugetarea. I. gr. (A. Biblioteca personală cu peste 12. ICECHIM Bucureşti (1952-54). în Nablus. în chimie cu teza: Contribuţii asupra studiului coroziunii oţelurilor inoxidabile austenitice de tip 18 / 8 Cr – Ni în absenţa şi în prezenţa de Desfăşoară activitate inhibitori (1977). chimist. şef instalaţie. Lucrări publicate: . şef serviciu Uzinele de Sodă Govora (1960-62). publicistică. – p. A publicat lucrări ştiinţifice în diferite reviste de specialitate: Revista de Chimie (1953-79). serviciul de Ambulanţă Aeriană din Norvegia. student în programul european de masterat în medicină de catastrofă. cercetător ştiinţific Uzinele de Sodă Ocna-Mureş (196265). Prof. medic şef al Departamentului de Urgenţă. Activitate profesională: Spitalul Regional Fribourg. – 1969. rezident la Spitalul Clinic Jud.000 vol. Ploieşti (194447). – 2001. din 2003 la UMF Cluj-Napoca. –1. preş. medic. Buletinul Apărării Locale Antiaeriene (1972). • Sinteza. Damasc. 2001. şef serviciu. Liberă. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. profesională ca cercetător chimist. analiza şi utilizarea schimbătorilor de ioni. • Manualul laborantului chimist. West Bank. Sebastian Vasile. Fac. Specializări în domeniile: coroziune (1962). de Chimie. electronică. Petru şi Pavel”. lector în specialitatea medicină de urgenţă la UMF TgM. protecţia mediului (1967). şef birou. Lucrări publicate: • A zöld takarmány elvermeléséről és eltartásáról. TgM (1965-91). I. (F. 2002.

n. Lyon. Laboratorul de Sănătate Mintală TgM (1980-). Constanţa (1935-43). Nireştean. Constanţa. – mai 1995). Studii: Lic. Dr. Vatra (2001-02). de la preparator la prof.) AŞGIAN. Geneva). A participat şi a condus peste 150 de reuniuni ştiinţifice din ţară şi străinătate. patologia sistemului arterial vertebro-bazilar. Lucrări publicate: . Mihai. Psihologie şi Neuropsihiatrie Infantilă într-o perioadă de peste 50 de ani. medic psihiatru. T. . – TgM : Academos. Atena.Şant. Activitate ştiinţifică desfăşurată în Clinicile de Neurologie. Neurochirurgie (1988). medic. Membru în Cons. 177. 1999. de Medicină. Cluj-Napoca (1943-49).Oameni de ştiinţă mureşeni Armatei Norvegiene. Jud. la Cluj-Napoca (194864) şi TgM (1964-). 5 febr. 5. „Ioan Slavici” Arad (1958-65). 6. p. T. – TgM : University Press. medic psihiatru. 2001. ambele din Oslo. Cluj. 2000. – 1996. „Mircea cel Bătrân”. Cluj-Napoca (1965-72). Psihiatrie (2002). Fac. dintre care 45 de lucrări în reviste din străinătate. 2004. Domenii de cercetare şi interes: psihiatria transculturală şi etnopsihiatria. 2001. • Cuvântul liber. prof.. Vama (1974-76). 22 sept. Specializări: Centre Hospitalier Saint – Joseph et Saint – Luc (mart. Revista Medicală Orădeană (1999). în ştiinţe medicale. „Cetăţean de ARDELEAN. Ardelean. univ. (A. Psihiatrie. cu teza: Cercetări clinice. 1947. de Medicină. radiografice şi EEG în sprijinul interpretării sindromului Barré – Liéou ca o formă de insuficienţă circulatorie vertebro-bazilară prin cervicartroză (1979). Studii: Lic.în colaborare: • Sexualitatea umană. biochimice. p. 8 sept. instalarea morţii cerebrale etc. Schimb de experienţă cu Spitalul Regal şi Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă a Spitalului Ullevat. A. Graz. electromiografie. M. Membru în APLR (1991-). • Personalitate şi profesie / A. Buletin de psihiatrie integrativă (1996-97). Dr. şi ale învăţământului univ. a redactat peste 200 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate din ţară. Teme de cercetare: electroencefalografie. p. univ. secundariat la Bucureşti (1976-79). • Cuvântul liber. Medic medicină generală în comuna Straja (197274). Hobby-uri: istoria mentalităţilor. 2001. 1924. Specializări: bursă de perfecţionare în electromiografie la Montpellier – Franţa (1968). 1999). Marinescu” al Academiei Române (1974). prin concurs de la extern la medic primar şef de secţie. Franţa. Berdj . (1992-96) şi Municipal (1996-00). Paris (2000). (A. rector al Univ. Participă la reuniuni internaţionale la Geneva (Elveţia. 15 mart. patologia coloanei cervicale. curs de medic-şef de urgenţă la Copenhaga.) • International Congress on the Disorders of Personality (6. Nireştean. 1. for the Study of Personality Disorders (1997-). 1999. Distins cu premiul „Gh. Referinţe: • Cuvântul liber. 2000. Membru titular în AŞMR (1994-). an XVI. Fac. n. în medicină cu teza: Unele aspecte etnopsihiatrice şi transculturale în psihopatologie (2000). Revista de Medicină şi Farmacie (1998). Română de Neurofiziologie (1997). A parcurs toate etapele activităţii spitaliceşti. Publică 33 de articole în diferite reviste de specialitate: Neurologie. International Soc. Brigada de Pompieri Strathclyde. – Geneva.. Lucrări publicate: • Ghidul pentru acordarea primului ajutor. • Personalitate normală şi patologică : tulburări anxioase şi de dispoziţie / Sub redacţia conf. apoi în com. nr. „Doctor honoris causa” în Soc. Scoţia. specialitatea neurologie. Populare TgM. Medical Update (2002). – 184 p. 27 nov. – TgM : Prisma.

I. 1984. Hobby-uri: muzica preclasică şi pictura. Soc. – 95 p. 2002. • TU şi cu MINE. C. • Bolile sistemului nervos vegetativ / B. 2002. 1993. 2. Stamatoiu.) . O. Popoviciu. – 240 p. Referinţe: • Dicţionar de anatomişti / Ionescu M.Biblioteca Judeţeană Mureş onoare” al municipiului TgM (1997-). Psycho-neurological Study of Sleep (1973-). – Bucureşti : Editura Medicală. 1979. : OGYI. nominalizat „Omul internaţional al anului 2000” de International Biographical Center din Cambridge – Anglia. • Tratat de neurologie în 5 volume / B. Aşgian. 1995. – 167 p. – Vol 1. Aşgian. köt. 1991. Popoviciu. 8 mai. Karger. – 172 p. 1993. I. – Bucureşti : Editura Academiei Române. – 1984. Soc. – Bucureşti : Editura Medicală. Aşgian. 1981. – 2 vol. – Bucureşti : Editura Medicală. – 304 p. I. – 274 p. L. – Vol. • Neurologia / B. 6. Popoviciu. Română de Epilepsie (1991-). G. Română de Boli Musculare (1991-). • Sleep „78” / B. • Despre dezvoltarea sănătoasă şi armonioasă a copiilor noştri. • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. Andreicuţ. T. • Epilepsia şi convulsiile la copii / B. Corfariu. L. • Dicţionarul specialiştilor în ştiinţa şi tehnica românească. I. 1972. – TgM : Ardealul. C Arseni. – TgM : Ardealul. • Bolile vasculare ischemice / Partea 1. • Despre STRES pe înţelesul tuturor. 1980. – TgM : Academprint. – Bucureşti : EDP. Dificultăţi şi succese în comunicarea interumană. C. Aşgian. éves hallgatói részére. • Neuropatii periferice / B. B.în colaborare: • Somnul normal şi patologic. köt. 13 ian. L. 1984. • Cuvântul liber. membru fondator în European Soc. Române de Psiho-NeuroEndocrinologie : 60 de ani de contribuţii româneşti. – 794 p. 1999. Aşgian. L. „Senior” al municipiului TgM (2001). – 643 p. – 80 p. 1985. Popoviciu. Hăulică. . Draşoveanu. 1996. • Arhitectura bisericească armeană din antichitate şi Evul Mediu şi unele similitudini cu cea românească. – 519 p. Soc. Hăulică. extrinseci şi a celei velopalatine. L. – Iaşi : Junimea. p. Membru în Uniunea Medicală Balcanică (1971-). – 1991. 1980. – Bucureşti : Metropol. 1984. Badiu. 2002. 27-28. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. C Arseni. – Bucureşti : Editura Medicală. 2002. – 468 p. Aşgian. – TgM. – 406 p. – 716 p. – 1. • Electromiografia clinică / I. – p. 1974. (A. Aşgian. L.. 2002. Lucrări publicate: • Coma apoplectică. 32. Popoviciu. C. – 259 p. Română de Neuropsihiatrie Infantilă (1991-). Popoviciu. – 192 p. Vasilescu. – 273 p. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Pedagogică. Aşgian. Diploma de Excelenţă „Pro Libro Senator” (1999). Aşgian. Aşgian. • Enurezia nocturnă / B. • Bazele semiologice ale practicii neurologice şi neurochirurgicale / B. titlul de „Profesor Emeritus” al UMF TgM (2004). Aşgian. 1984. – Basel : Editura S. L. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. – sl : sn. – 1996. B. Stamatoiu. 82-83. • Cuvântul liber. – Mv. – 413 p. – 330 p. 2000. • Epilepsiile / B. – 128 p. Română de Neurologie (1991-). • Bolile vasculare cerebrale ale sistemului arterial vertebro-bazilar / B. • Metode de neurofiziologie clinică. Popoviciu. • Volumul bibliografic al Soc. – Bucureşti : Editura Medicală. 2001. of Study of Sleep (1971-). Fodor. – Bucureşti : Aldomar Parasenzorial. – Bucureşti : Editura Medicală. – Anatomie şi fiziopatologie / S. • Despre vise şi fenomene paranormale. – Cluj-Napoca : Dacia. – Bucureşti : Editura Medicală. Soc. p. – Bucureşti : Editura Medicală. – 274-489 p. Arseni. – Bucureşti : Ararat. 1982. – p. • Electromiografia musculaturii oculare. Aşgian. faringiene şi laringiene / B. F. Aşgian.

Catolic. 26 ian. 2. 2000. – TgM : UMF. Revista Medicală (1982. 14. • Biochimia şi calitatea tehnologică a sfeclei de zahăr / Al. – 204 p. Univ. Bucureşti. Lic. 1984.în colaborare: • Îndrumător tehnic pentru lucrătorii din fabricile de zahăr / Ávéd E. Română de Ştiinţe Farmaceutice (1998-). Dr. Lucian Stroia. Ávéd E. „Andrei Şaguna”. Revue Roumaine de Morphologie et Pathologie. Electrocardiology (1981. M. rolul calciului în mecanismele adoptive ale hipertrofiei cardiace experimentale. nr. • Curs de chimie organică: hidrocarburi. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1996. participă la numeroase conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate. 1994. Fac. – 200 p. • Curs de chimie organică: structura şi reacţiile compuşilor organici. T. – 100 p. • Lucrări practice de chimie organică. Studii: Şc. Lucian Stroia. – Vol. 1992. Hobby-uri: turismul. hidroxilici. publică articole de specialitate în revista Industria alimentară (1960-85). dir. ing. Pârscov (BZ). – TgM : UMF. tehnolog (1957-62). Activitate profesională: ing. Veronica.. 1981. – Vol. Membru în Soc. Analiza elementară şi funcţională calitativă organică. Lucian Stroia. 1992. Română de Biochimie şi Biologie moleculară (2001-). univ. n. – 240 p. Revue Roumaine de Biochemie. – TgM : UMF. Japanese Heart Journal (1982). şef de lucrări la UMF TgM (1994-). 28 oct. Contribuţii ştiinţifice: cercetarea mecanismelor patogene ale insuficienţei cardiace prin hipertrofie ventriculară şi posibilitatea influenţării acestora prin mijloace farmacologice. 1. Revista de Medicină şi Farmacie (1994-97. Fac. Lic. – Bucureşti : Editura Tehnică. TgM. • Tehnologii moderne pentru creşterea producţiei şi a valorii de industrializare a sfeclei de zahăr / V. – Vol. Al. • Compuşi cu funcţiuni mixte : curs de chimie organică. Al. Braşov (1963-67). carbonilici. 1987-88). Lucrări publicate: • Lucrări practice de chimie organică: metode de separare şi purificare a substanţelor organice. . în chimie cu teza Tereftaldiamide (1998). Lucrări publicate: . – Bucureşti : Editura Ceres. 2. Reacţii chimice ale compuşilor organici. – 150 p.: AK. 2.Oameni de ştiinţă mureşeni ÁVÉD Ervin. 1999. Popescu. Cercetări şi studii în domeniul industriei zahărului. 1988. Medicina internă (1984). – Bucureşti : Editura Tehnică.. Buletinul Soc. 1. 2001. – TgM : UMF. Fabrica de Zahăr TgM. tehnic (1967-98). D. TgM (1945-48). Ávéd E. Braşov (1956-63). secţia Biochimie (1967-72). – TgM : UMF. de Chimie Industrială (1952-57). 1998. • Compuşi halogenaţi. – 120 p. metoda autohistosodiagrafică cu Ca – 45. – 195 p. 1983).) AVRIGEANU. 1987). biochimist. 1986. com. carboxilici şi derivaţi ai acidului corbinic : curs de chimie organică. 198384). A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Embriologie (1978. TgM (1948-51). 2001. Angelescu. 1949. – Vol. Acta Phytoterapica Romanica (2000). – 127 p. Activitate ca biochimist la Laboratorul de Izotopi Activi al disciplinei de Fiziologie (1972-90). Curs postuniv. 1935. 1999). – TgM : UMF. Studii: Gimnaziul Romano . • Lucrări practice de chimie organică: analiza organică calitativă. disciplina Chimie organică (1990-94). sinteza de noi tereftaldiamide cu acţiune analgezică etc. (A. de utilizare a izotopilor radioactivi la IFA Bucureşti. Soc. IP Timişoara. Naţionale de Biologie Celulară (1985. de Chimie. –1 köt. – TgM : UMF. Naţională de Biologie Celulară (1990-). asist. şef serviciu producţie (1962-67). de băieţi nr. chimist. – 200 p. n. Soc.

– 1998. – Vol. 2002. Europeană de Anestezie (2001-). Distins cu Premiul Senatului UMF TgM (1992). sport. – Cluj-Napoca : Idea. T. medicină preventivă. – TgM : Mentor. Lic. – 1995. Dr. – Vol. – Cluj-Napoca : Clusium. Turcia. T. – Vol. Eleonora Mircia. Ş. 4. • Curs de fiziologie. carboxilici şi derivaţi ai acidului carbonic. Studii: Şc. 1998. Activitate profesională: medic. – 200 p. Medalia „Berlin-Chemie Menarini Group” (2000). Suedia. medic. • Anestezie clinică. 2. Premiul Soc. – 128 p. • Teste de chimie organică / Ediţia a 4-a. Franţa.Biblioteca Judeţeană Mureş • Curs de chimie organică: compuşi cu funcţiuni mixte. 2001. – 1987. • Medicină intensivă. • Teste de chimie anorganică / Ediţia a 3-a. TgM (1992-). • Dietoterapie – Dietoprofilaxie / V. Sanitar Botoşani (1981-85). Revista Brasiliera de Coloproctologia (2000). 1999. Olanda. 3. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din TgM 1948 – 1998. 1999. • Viaţă din belşug / Valentin Nădăşan. Azamfirei. – 64 p. Soc. – Bucureşti : All.) . Nădăşan. – 1985. • Lucrări practice de chimie organică / V. Gen. Spania. 2001. Chirurgia (1995). (A. Azamfirei. UMF TgM (1986-92). Spitalul Clinic Jud. 1995. Leonard. 5. New York Academy of Sciences (2001-). Română de Anestezie-Terapie Intensivă (1997-).Vol. – TgM : Prisma. L. – TgM. . Lucrări publicate: • Start nou. D. Hobby-uri: computere. Egipt. 2001. – Bucureşti : Editura „Viaţă şi sănătate”. Autor a 86 de lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista de Medicină şi Farmacie (1994. – 1999. 79 – 84. unde publică peste 20 de articole de educaţie sanitară. L. – TgM : UMF. Bancu. – Vol. redactor al revistei Viaţă + Sănătate (2000-). literatură. n. Specializări în Olanda (1995-96). • Curs de chimie organică: compuşi halogenaţi. Activitate ştiinţifică în domeniile: anestezie.în colaborare: • Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic : Diagnostic şi tratament în pediatrie. Botoşani (1973-81). 2. . Ungaria. nr. 1996. 2000). Române de Anestezie-Terapie Intensivă (1999). – TgM : IMF. – 108 p. Cercetări experimentale & Medicină Chirurgicală (199697). – p. hidroxilici. Comunicări la congrese în SUA. Ungaria (1997).) AZAMFIREI. Brazilia. Ars Medica Tomitana (1997.– 130 p. World Anesthesia (1998). 1967. – 3 vol. A. – TgM : UMF.în colaborare: • Biologie celulară : îndrumător de lucrări practice şi demonstraţii. Botoéani (BT). SUA (1998). 22 iun. – 1995. Membru în Soc. în ştiinţe medicale cu teza: Raţiunea rejecţiilor multiviscerale în tratamentul cancerelor supramezocolice(1995). Marian. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. • Chirurgia icterului mecanic: cercetări clinice şi experimentale / L. 2001. – 360 p. Avrigeanu. Azamfirei. (A. Austria etc. Jurnalul Societăţii Române de ATI (1997-01). 1997). Japonia. . medic specialist anestezieterapie intensivă (1998-). 3. 1988. terapie intensivă. – TgM : UMF.

Membru în EMT. Ion Muntean. Lucrări publicate: • Néhány tanács asszonyoknak. 3 mart. specialitatea pediatrie (1984). – 1984. Lucrări publicate: . 13 apr. Domenii de cercetare: hematologie pediatrică. 2 de băieţi TgM (1952). – 1994. 1989. 1994. 1993. dr. Naţională de Îngrijire Paliativă (2001). : Mentor. (F. 2004. Română de Hematooncologie Pediatrică (2000). nr. „Bolyai Farkas” TgM (1956-57). – 15 p. prof. dr. autor şi coautor a 127 de lucrări ştiinţifice publicate în volumele congreselor. és átdolgozta Bajkó Barnabás. Hobby-uri: grădinărit. Mircea Geormăneanu. Specializări: România (1985-03). – TgM : IMF. – TgM : University Press.. – TgM : UMF. 2004. Gheorghe. Hobby-uri: fotografia artistică. conf.Oameni de ştiinţă mureşeni B BÁBA Zoltán. Salzburg (2001). – Mv. Asoc. Fac. – Bucureşti : EDP. Dr. 1916. Debreţin (2001). • Pediatrie / Sub redacţia prof. Română de Hematologie (1990). . Studii: Lic. „Unirea” TgM. 2. – 1988. • Terapia suportivă în cancer la copil. 1981. A fost prof. UMF TgM. Vol. a participat. n. Soc. univ. • Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic : Diagnostic şi tratament în pediatrie. köt. Membră în Soc. de Pediatrie (1965-71). de Chimie (1956). – Mv. – Csíkszereda. 2. din Cluj (1942). Lic. şef compartiment de oncohematologie pediatrică la Clinica Pediatrie nr. – Vol. medic. medic pediatru. • Curs de pediatrie. Ford. 1 a Spitalului Clinic de Urgenţă Mureş. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. M. Univ. Studii elementare şi lic. – Csíkszereda. studiul uterului. Maria Despina. • Gyermekgyógyászat. • Lecţiuni de pediatrie. excursii montane. chimist. – 2 vol. prof.în colaborare: • Szerves kémiai feladatok / Bába Z.) BAGHIU. n.) BAJKÓ Barnabás. • Curs de pediatrie. la Mediaş (SB) (1954-65). în medicină. Sydney (2003). medic. Studii: obţine diploma de medic la Univ. • Szerves kémiai feladatok / Bába Zoltán. – TgM : University Press.. : OGYI. Horváth Gabriella. Lucrări publicate: • Îngrijiri paliative la copil. organizat şi coordonat diferite cursuri de îngrijiri paliative la copii. : Mentor. – 238 p. Referinţe: • Baza de date BJM. 1947. Oradea. 1981. Budapesta (1996). Referinţe: Baza de date BJM. Hanovra (1992). de chimie la Lic. Asist. tratamentul durerii la copil. – TgM : IMF. (A. n. Activitate profesională: medic specialist în pediatrie (1977). 1935.köt. Domenii de cercetare: prevenirea naşterilor premature. 2004. Oslo (2003). şef de lucrări (1990). 2. Viena (1996). Varşovia (2001). – Mv. UMF TgM (2000). 1996. 1997. 1. 1948. 28 dec.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de puericultură. – 1989. dr. la Clinica Obstetrică din TgM (1945-47). apoi medic şef la Spitalul din Miercurea Ciuc(1947-). Mircea Geormăneanu. – 112 p. –1. Sf. – 1987. până la pensionare (1957-93). conferinţelor la care a participat şi în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate. . – Bucureşti : EDP. • Pediatrie / Sub redacţia prof.în colaborare: • Mi a vetélés és hogyan következik be? / Vlad Vlasiliu. Fac. – 232 p.. . Mediaş (SB). Ion Muntean. muzica clasică. „Bolyai” Cluj. T. – Vol. dr. Horváth Gabriella.

TgM. – 2000. fejlesztők. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. Maghiară de Urologie. medic urolog. de geografie la Şc. 1994. – 1980. Fac. Magdeburg. Studii: elementare la Miercurea Nirajului şi la TgM (1942-47). de Geografie . Sibiu. 1997. Buenos Aires). participă la simpozioane la Debreţin. Şc. • Urológiai jegyzet egyetemi hallgatók részére. – Budapest : Teleki László Alapítvány..Biblioteca Judeţeană Mureş • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. în ştiinţe medicale. 1938.în colaborare: • Urologie. Studii: Şc. (F. Mediaş (SB). EME. n. – 1989. Membru în Soc. IMF TgM. Şc. 1999. „Gh. Preparator la IMF TgM (1959-67). • Bazele chirurgiei endourologice. 1996. 1996. (F. Omul şi mediul înconjurător. – [1995]. Lic. „Prof. Fac. 1976. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. – 452 p. 1937. – 473 p.) • Romániai magyar ki kicsoda. Incze Árpád. 2000. Adatok emlékezések. de geografie. – Bucureşti: EDP. cu teza Limfografia în tumorile urogenitale (1976). – Mv. prof. M. Atena. Timişoara. Catedra de Urologie (1967-72) şi la Catedra de Anatomie (1972-74). Naţională de Geografie (1960-). Medie Tehnică Sanitară (1955). • Curs de urologie. Secţia de Ştiinţe Medicale. – Mv. Soc. Română de Urologie. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – TgM : Lyra. 1990. Lic. univ. • Erdélyi magyar ki kicsoda.. 18 (1998-01). Membru în Soc. n. Cluj. köt. TgM (2001-). • Cunoştinţe despre mediu : pentru elevii din învăţământul preuniversitar / Balás Árpád. – Budapest. – Mv. Pănet (1959-98). Budapesta. Gen. Dr. de Medicină la (1961). Ped. UBB Cluj-Napoca. • Urológiai jegyzet / Nicolescu Dorin. : OGYI. – 181 p. Prof. – 1. Activitate ştiinţifică în domeniul toponimiei maghiare. Gen. Soc. Premiat cu medalia „Genersich” (2001). 2 febr. distincţie oferită de Uniunea Pedagogilor Maghiari din România. medic primar urolog şi şef de lucrări (1991-). Hobby-uri: călătoriile. – TgM. „Iosif Rangheţ” respectiv „Bolyai Farkas” TgM (1947-54). 1990-1999 / Fülöp Mária. BALÁS Árpád. Hajdu Erzsébet. Tulogdi J. Bucureşti. medic specialist urolog (1967). 13 aug. • Caiet de lucru. „Prof. A participat la congrese naţionale şi internaţionale (Paris. : A-K. T. Este autorul a peste 100 studii şi articole. Publică 26 de articole din domeniul geografiei (1967-98) în reviste de specialitate: Vörös Zászló. Madarász A.238 p. – 2000. – 1999. • Maros megye : Útikönyv. – 172 p.) BAKOS János. 2002. Népújság. Miercurea Ciuc. evidenţiat” (1976). nr. Lucrări publicate: . Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. : OGYI. A. – 1985. Gen.în colaborare: • Földrajzi Kislexikon / Balás Á. – 1997. – 216 p. . 1996. Păsăreni (195859). Şincai” TgM. Balás Á. Bakos János.Geologie (1954-58). – 344 p. la IMF TgM. Oradea. – 204 p. – 1994. A Hét. 1994. • Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor S. Lic. Distincţii: gradul I (1976). 1996. volei). – [1995]. Lucrări publicate: . – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1990. • Îndreptar de stagiu clinic. • Urologie. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. : Impress. 1981. –140 p. M. Internaţională de Urologie. – Bucureşti : Kriterion. 16. sportul (tenis. oktatók. – TgM. asist. emerit” (1997). • Külföldi magyar kutatók. – Csíkszereda.

Este membră în Camera Medicilor din Ungaria. M. – 224 p. farmacist.) Dr. • Gyermekgyógyászat. la Catedra de Anatomie IMF TgM (1961-). IMF TgM. Domenii de cercetare: guşa endemică la copii. ClujNapoca (2002-). – Bukarest. 1938. rezident endocrinolog la TgM (1989-91). Studii: lic.în colaborare: . Parhon” din Bucureşti (1988-89). S-a stabilit în Ungaria (sept. Lucrări publicate: • Pajzsmirigyfundia vizsgálata endémiás golyvában : Tanulmány. medic pediatru. Studii: UMF TgM. Este autorul a peste 100 studii. Medic secundar la Spitalul Clinic Orăşenesc TgM (1981-84). (F. Braşov. TgM. Medic pediatru în raionul TgM (1952-55). n. (199497). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. apoi la Clinica de Chirurgie nr. 45. în: Orvosi Szemle. – TgM. T. bővített kiad. Budapesta. 1997. 1955. Lucrări publicate: . Children BT. – 1. mai ales legate de cercetarea bolilor ficatului. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.în colaborare: • Megelőző gyermekgyógyászat.M. A fost preparator. I. 1999. T. medic primar (1996) la Spitalul Clinic Jud. – 1997. asist. a colaborat la revista Orvostudományi Értesítő. Lucrări publicate: . 1970. 1995. de Farmacie (1994). • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. etc. apoi la Catedra de Istoria Medicinii (194952). : OGYI. – [1995]. – 2000. Ander Zoltán. • Erdélyi magyar ki kicsoda. S-a stabilit în Ungaria. A publicat 15 articole şi 35-40 studii în colaborare cu Hadnagy Csaba. – TgM. asist. rezident la Institutul „C. BÁLINT Ernő. în ştiinţe farmaceutice (2001). 1969. Fac. în ştiinţe medicale. Şeful Laboratorului de Bioechivalenţă la Fabrica de Medicamente Terapia. köt. Studii: Lic. : A-F. Specializări: Praga şi Bratislava (1967). Preparator la Catedra de MarxismLeninism. asist.) BALÁZS József. Ocupă prin concurs postul de preparator univ. A participat la sesiuni şi conferinţe ştiinţifice în Bucureşti. –2 köt.în colaborare: • A gyógyszertervezés alapjai. maghiară (1946). Revista Medicală. de Medicină (1952). – 2000. A lucrat la Policlinica cu plată (1984-91). (A. în ştiinţe medicale cu teza: Legături patogenice între toxicoză şi pielonefrită sugarilor (1970). la Odorheiu Secuiesc. Lucrări publicate: . 1927. A participat cu prelegeri la mai multe consfătuiri ştiinţifice din ţară şi străinătate. unde şi în prezent lucrează ca medic pediatru. univ. 3 oct. n. TgM. 17 ian. 2002. Kiskunhalas etc.) BALÁZS Gizella. medic. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. . –Mv. (A. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – TgM. (1997-2000).) BALÁZSI József. – 1999. medic specialist intern (1991). – p. la Clinica de Pediatrie până la pensionare (1957-84). Policlinica de copii TgM (1955-57). 2000. şef de lucrări (2000-02) la disciplina Toxicologie generală şi industrială în cadrul UMF TgM. Fac. 1991). • Romániai magyar ki kicsoda. Iaşi. Gheogheni. Dr. practică medicina generală la Sighişoara (198488). orvos– és (F. medicină la IMF TgM (1961). Studii: de medicină la IMF TgM (1981). în ştiinţe medicale în domeniul regenerării ficatului (1976). medic. Cluj. – 1997. Dr. – Mv. de Farmacie.Oameni de ştiinţă mureşeni • Marosvásárhelyi útikalauz . Seghedin. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. – 1980. 1981. de stat de fete de lb. n. Dr. : Impress. Fac. n. Revista de pediatrie (Bucureşti).2. 1. univ.

9 nov. 1967. Univ.. 1945-1967. 1996. Budapesta (1995-00). prof. Bancu. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Odorheiu Secuiesc. dir. asist. metodist delegat al IŞJ Mureş pentru inspecţii de grad (1986-). • Genersich Antal emlékkönyv. – [1995]. 1979. a participat cu lucrările proprii la mai multe expoziţii din TgM. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. Höhn Mária. • Patologie chirurgicală / V. Magyar Alkotók és Gondolkodók Szövetsége (2002-). • Romániai magyar ki kicsoda. 1999. de BiologieGeografie-Geologie (1975-79). nr. „Szent István”. • Tett. Preş. Studii de medicină la IMF TgM (1953). – 2. 2000. Publică în Múzeumi Füzetek (1995). (F. şef de lucrări.. (F.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. • Erdélyi magyar ki kicsoda. (F. Műszaki tudományok]. îndrumător de lucrări ştiinţifice pentru elevi (1996). – 105 p. Gheorghe până la pensionare (1968-89). UBB Cluj-Napoca ( 2003-). al BÁLINT cercului metodic al prof. Gheorghe etc. Sf. Budapesta (1993-). – Kolozsvár. Budapesta. Agricol TgM (1990-92). Cluj-Napoca. sz. – 1997. – Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. de biologie. sistematică şi fiziologia plantelor. de Horticultură. 5 TgM (1965-72). 3 iun. Növénytani tanszék. 1977. / Bálint István. Fundaţia „Bolyai Collegium” TgM (1999-01). kiad. membru în Cons. / Bálint István. – Budapest. de biologie (1979-91). 2001. consultant la secţia din Miercurea Niraj. pedagogie aplicată. TgM (2001). • Növényrendszertan : Jegyzet / Bálint István. curs de perfecţionare pentru profesori consultanţi la Univ.în colaborare: • Növényrendszertan : Jegyzet. Studii: Şc. – 1997. Medic specialist chirurg. Teoretic nr. „Sapientia” (2004-). Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” (1998-). n. Budapesta (1995-98). de biologie din TgM. (1952-57) la IMF TgM.) Ştefan. Preparator (1950). 1926 – m. – 2000. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – Budapest – Mv. Specializări: Ungaria (1990.. Medic primar la Spitalul din Sf. faunistica. Bancu. Participă la sesiunile ştiinţifice organizate de EME (1994). Univ. – [1995]. programul Comenius (2000). entomologie. – 3. – 105 p. 1997. Budapesta (1995-01). prof. Miercurea Ciuc. – 2. TgM. M. Lucrări publicate: .Biblioteca Judeţeană Mureş • Patologie chirurgicală / V.. M. kiad. bursa Phd. adj. „Diploma de Onoare” acordată de revista Természet Világa. de redacţie al revistei Géniusz. de biologie. 2001. • Növényrendszertan : Jegyzet. univ. 13 (1964-68). 1983. – 1958. şef de catedră (1993-98). IŞJ MS (1998-). 1997. – Bucureşti : EDP. M. 1994. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Ligure (Italia). A fost membru în echipa de scrimă a IMF. Cluj Napoca (1999-). dir. 2000. – Bucureşti : EDP. Sfântu Gheorghe (CV). Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş. pentru cel mai bun prof. – 2002. 23 dec. Lic. Gen. 2001. 1. – 658 p.) . – 2000. 2003). de Horticultură şi Industrie Alimentară.) BÁLINT Jenő. Géniusz (1999). urolog (1957-68). de Horticultură şi Industrie Alimentară. Univ. – TgM. S-a preocupat de sculptura în lemn. membru în col. 1953. Fac. Prof. conducător adj. E. n. István. Învăţământul la Distanţă. Höhn Mária. drd. Höhn Mária. Fac. UBB Cluj-Napoca. Kertészeti Kar Távoktatási Tagozat. Lucrări publicate: . dir. Népújság. combaterea integrată a dăunătorilor vegetali. Domenii de cercetare: sociobiologie. E. • Tizenkét év. köt: [Természettudomány. prof. Lic. 2002. – Budapest. medic. A fost autor sau coautor al mai multor studii de specialitate. – 592 p.

la Cluj (1724-27). – Cassovioe : Typis academics S. 1701. (F. . – Budapest. 1878. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Cluj – m. TgM. Braşov. redactor. asist. – Kolozsvár. Méregtan : Jegyzet / Ander Zoltán. 1. telur. A fost preparator la Catedra de Chimie a IMF (1949). Mv. 2. M. : Ásványi mérgek. 2002. – 1959. TgM. . • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Lucrări publicate: • Praerogativa philosophiae. n. Impress SRL (Népújság) TgM (1999). de Medicină (1944). Activitate profesională: ing. TgM. – 1951. A reluat studiile univ. kiad. 1924. pesticide etc. : 1959. de matematică. : OGYI. 1977. „Ferenc József” din Cluj. – 320 p. mecanic. – 208 p. „Bolyai Farkas” TgM (1968-80). Balogh Éva. Vol. – 1954. Fac.în colaborare: • Csillagok újtán : Csillagászat alapfokon / Redactor Bálint Zsombor. (F. – 279 p. – 2. – 1891. n.Oameni de ştiinţă mureşeni BÁLINT Zsombor. a intrat în ordinul iezuiţilor (1723). Molnár Vince. – Vol. (A. n. apoi a devenit stareţul seminarului teologic iezuit din TgM.. – 1940. 1737). – XII. – Mv. . 10 mart. 1 ian.köt. de Matematică şi Ştiinţe Naturale (1942-44). • Toxikológia. a fost şeful misiunii. • Toxikológiai gyakorlatok / Balogh Éva.. Iernut – m. Szinnyei József. 1. calmante. de ex.. Mária. T. – 2000. • Enciclopedia cugetarea. ziarist. 1959-1960. Nem illó szerves mérgek. 130 p. la TgM (1946-47). nicotină. – 372 p. – 162 p. medic.) BALOGH József. îşi întrerupe studiile din cauza războiului şi devine farmacist la Cluj (1946). 1994. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. redactor. la IMF din TgM (1947-50). 1756. Lucrări publicate: • Gombáskönyv. – Budapest. 13 mai 1961. a scris mai multe lucrări de ex. – 1999. – 3. arsenic. Kosice. Farmacist principal (1961). : Általános toxikológia. M. • Törvényszéki orvostani jegyzet. ex naturae et artis testimonio probata et nunc denuo in lucem edita. redactor-şef la Editura Corvin Magazin SNC. • Erdélyi magyar ki kicsoda. a redactat volumul 1848 Képekben-Jubileumi kiadás (1998-2002).) BALOGH Éva. 2001. – 1960. – Deva : Corvin Kiadó. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. Szőcs Józefa. TCM (1981-86).J. 1997. univ. la Catedra de Toxicologie (1950-57). 17 ian. dr. Vol. şeful filialei din TgM a Laboratorului de Toxicologie a IML „Mina Minovici“ din Bucureşti (195765). Speculum praesulum Hungarie de re literaria bene meritorum (Cassovioe. Ungvár. 1959. de fete din Cluj (1942). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és gyógyszerészképzés 50 éve. köt. – Mv. 2000. – 303 p.. – 208 p. OGYI. – Mv. – Vol. 2. : OGYI. Gázalakú és illó mérgek. Studii: Gimnaziul Ref.1. Balogh Éva. – 1997. : Aachs – Bzenszki.. prof. Studii: de filozofie la Cluj. . Univ. Pécs. 1961. Întreprinderea Materialelor de Construcţii. Studii: Lic. Satu-Mare (1986-92). • În căutarea stelelor : astronomia pentru toţi / Redactor Bálint Zsombor. – 305 p. călugăr iezuit. şef de lucrări la disciplina Toxicologie până la pensionare (1957-79). kiad.) Lucrări publicate: • Toxikológia. • Törvényszéki orvostan / Ander Zoltán. – Deva : Editura Corvin. – Mv. : OGYI. A fost prof. Fac. ing. 1737. Univ.în colaborare: • Törvényszéki orvostani jegyzet. Univ. – 258 p. substanţe psihotrope. Fac. „Pázmány Péter” din Budapesta. 3. 1999. – [1995]. Deva (1992-99). Domeniul de cercetare: analize de laborator ale diferitelor elemente toxice. 1999. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója alkalmából. 31 iul.

Cluj. Brateş (CV) – m. 61. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Szabó Endre. în ştiinţe chimice (1944). • Magyar utazók lexikona.köt. –1. Referinţe: • Magyar Hírmondó. – 37 p.. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. 17. • Genersich Antal emlékkönyv. Cluj. Barabás Béla. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – Mv. 1779. 1981. Hangtan. 1993. A testek három halmazállapota. Rott Lajos. 1990-1999 / Fülöp Mária. : OGYI. 1. 1792. Eremieni – m.Berényi János. Fac. – 1994. (F. 1878. – 1792. : Aachs – Bzenszki. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. : A-K. 1948-1998.în colaborare: • Fizikai gyakorlati jegyzet : Orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók részére / Balogh László. 13 mai 1914. Barabás Béla. 1. Cu o bursă olandeză a plecat în Guyana. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Fizika orvostanhallgatók részére. – 259 p. Kolloidika. köt. – 102 p. biofizică). – 2001. Principatu Transylvaniae sponte et sine cultura provenientes. – Mv. – Vol. 1900. – p. dr. – Budapest: Panoráma. univ. n. 1954. Rott Lajos. în medicină la Leiden (1779). dar n-a reuşit să ocupe acest post. – Mv. • Bibliografia româno-ungară / Andrei Veress. Studii: Univ. n. – Bukarest.) catedra de fiziologie. 1781. – Vol. rész : Mechanika. – 1891. univ. • Nova Memoria Hungarorum et Provincialium / scriptis editis notorum qvam excitat Alexius Horányi. • Elektromosságtan orvostanhallgatók részére / Balogh László.sz. – Mv. Josephus. atque ibidem usu receptas. Fénytan. 1838. – 128 p. : OGYI. Guyana. – TgM. 1951. Gulyás Pál. dr. 26 sept. • Mechanika. asist. – 1940. 1954. Hőtan. köt. : A-Cs. 1976. – 1967. Lucrări publicate: • Specimen inaugurale botanico-medicum sistens praecipuas plantas in M. – 2. Szabó Endre. – Új sorozat. decanul Fac. – Budapest. – TgM. – Mv. 1954. 13. 2. – Mv. medic. 1958.Biblioteca Judeţeană Mureş BALOGH József (Szentimrei). • Blätter für Geist. – 1931. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. 2002. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. – Kronstadt. 1750 (?). TgM. • Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. la . 1931. Gemüth und Vaterlandsliebe. 73. apoi biochimie la Univ. • Új magyar életrajzi lexikon. köt. Studii: de medicină şi botanică la Viena. – 115 p. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. şef de catedră la Catedra de fizică (mai târziu Catedra de fizică medicală. . / Balogh László. Lucrări publicate: • Fizika orvostanhallgatók részére. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – Pestini : typis Matthiae Trattner. – Mv. Szinnyei József. 1780. – 1. 2002. în Rio de Berbice a desfăşurat cercetări botanice. Domenii de cercetare: studiul şi analiza radioactivităţii apelor minerale şi a mofetelor.. • Hőtan. 1954. A fost invitat de regina Maria Tereza la Catedra de Botanică a Academiei din Cluj. de farmacie (1950-53). : OGYI. : OGYI. a predat fizica în limba maghiară la Catedra de farmacie (195261) şi biofizica medicală (1948-62). : A – C. : Bálint Sándor. 1898. • Fizika. – [1995]. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Ludguni Batavorum. – 98 p. sz. a condus Catedra de fizică (1948-62). la IMF TgM (1947-). 1954. 1998. Pozsony. : A-F. Mária. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. –119 p. Barabás Béla. : Românii în literatura ungară şi ungurii în literatura română (1473-1780). chimist-fizician.1. Barabás Béla. : OGYI. 1781. Conf. de Chimie-Fizică. – Pars 1. Molekuláris fizika. rész : Elektromosságtan. M. Hangtan / Balogh László. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. –1. 97-111. a obţinut diploma de dr. Kolloidika. .. Szabó Endre. BALOGH László. – Bucureşti : Cartea românească. – 268 p. – Budapest. – Kolozsvár.

1953. III (1978). M. de Medicină. şef serviciu. medic. New York . Membru în col. . International Soc. „Cetăţean de Onoare al Mun. 19 nov. secţia Ştiinţe Medicale (1993-). membru în Academia Română. – 174 p. prorector (1974-84). TgM. prof. Mátyás Mátyás şi Pápai Zoltán. Membru în Soc. TgM” (2003). Activitate profesională: medic. Victor Emilian. univ. T. Proca. medic. • Chirurgia icterului mecanic : cercetări clinice şi experimentale. redacţional al publicaţiei Journal of Hepatology.. în primul Departament de Chirurgie (1983). în chirurgie (1987). of Stoma Care. „Prof. Studii: IMF TgM. E. – 1999. şef de secţie (1990). Studii: Lic. şef de lucrări. dr. • Chirurgia modernă a splinei / Cristian Borz. Şerban Bancu. Fac. – Bucureşti : Univ. – 1989. Műszaki tudományok]. univ. Română de Chirurgie. Franţa. rector al IMF TgM (1984-89). 2000. : [Természettudomány. köt. a îndrumat numeroşi doctoranzi în chirurgie. – Bucureşti : Univ. Paris (1978). (A.) BANCU. „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (de 2 ori). A scris şi publicat 7 tratate şi manuale de chirurgie. Soc. 2004.în colaborare: • Patologie chirurgicală / Sub redacţia V. medic secundar la Clinica Chirurgicală TgM (1954-57). • Chirurgia cancerului de esofag / Dorin Zamfir.. prof. • Tizenkét év. univ. univ. Spitalul Univ. Activitate profesională: medic rezident (1977-80). „Carol Davila”. medic specialist în chirurgie (1983). 135 de articole publicate în presa de specialitate română şi străină: Chirurgia română. Română de Gastroenterologie. parcurge toate treptele carierei univ. – TgM : Veritas. of Surgeons & Gastroenterologists. Spitalul „Saint Antoine” Paris (1984). Rusia. 2003. 2002. – TgM : Image. de Medicină absolvită „summa cum laude” (197278). Dr. (1954-) până la gradul de prof. TgM (2002-). Sărmaş (HR) – m. Militar „Mihai Viteazul” TgM şi Timişoara (1937-45). în cadrul celui de al 2-lea Departament de Chirurgie ( 1996). – Kolozsvár. 1996. medic. 2003. Soc. Spitalul din Reghin (195154). Fac. docent (1975). 14 apr. Şerban. 1925. Departamentul de Transplanturi (2000). Şerban Bancu. Revista medicală TgM. n. Soc. • Chirurgia ficatului / Sub redacţia Irinel Popescu. prof. 28 apr. Ungaria. • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia E. . Bancu. – TgM : Sedcom Librării Mureş. Lyon Chirurgicale. univ. dr. of Medicine. având ca maeştri pe prof. medic specialist (1957-). evidenţiat” (1980). • Urgenţe medico – chirurgicale în patologia esofagului / Dorin Zamfir. în ştiinţe medicale cu teza: Derivaţiile porto-cave în tratamentul chirurgical al hipertensiunii portale (1969). asist. Magyar Sebészet. „Carol Davila”.2. Specializări: Bucureşti (1968). Dr. (1997) UMF TgM. A prezentat 250 de lucrări de specialitate la diverse simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale în Germania. medic primar (1963-). Cluj (1945-51). International Soc.Oameni de ştiinţă mureşeni (F. Lucrări publicate: • Tratamentul chirurgical al hipertensiunii portale. (1980-83). Şerban Bancu. Referinţe: • Baza de date BJM • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 2002. Română de Hepatologie. „Ordinul muncii” cls. Distincţii: medalia „Meritul ştiinţific” (1966).) BANCU. univ. medic. 1994. – [1995]. şeful Clinicii de Chirurgie III în cadrul Spitalului Clinic Jud. Balcanic Soc. din Iowa. Română de Chirurgie Laparoscopică. n. Moscova (1969). – 1983. Reghin.

medic primar (1992). Bancu. – 1973. • Actualităţi chirurgicale / Sub redacţia E. 1983. 2002). – 695 p. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1891. Lucrări publicate: . A fost medic stagiar la Spitalul Jud. 1987-88). – 185 p. în ştiinţe medicale (1997). 1996. M. Studiile de specialitate au fost publicate în reviste şi prezentate la conferinţe din ţară şi Ungaria: Revista Medicală (1985. Referinţe: • Vasárnapi Újság 4. Magyar SebészetAbstracts (1992). – TgM : Tipografia. Csizér Zoltán. Breaza. 1989. 2002. – An 15. 1. Specializări: Pécs (1993). al pancreatitei cronice. 75 (16 apr. Csizér Zoltán.) BÁNFFY János. şahul. . 2. – Kolozsvár. – 48 p. Bancu. • Magia chirurgiei: Memorii. Târnava. Franţa. A luat parte la lucrările parlamentului transilvănean (1834. operaţii multiviscerale pentru cancerul gastric etc. a trăit şi a muncit pe moşia sa din Breaza. – Bucureşti : EDP. asist. kiad. Dr. Hobby-uri: muzica. A luat parte la activitatea Soc. Prof. Digestive Surgery (1999. – Bucureşti : EDP. Mărtiniş (HR). 144 (23 iul. • Bár a kertem nagyobb volna! : Néhány szó a tagosításról. – 592 p. 2004). Magyar Sebészet (1994. Acta . • Bár a kertem nagyobb volna! : Néhány szó a tagosításról. de medicină la IMF TgM (1980). sz. – 2. la Clinica Chirurgicală nr. : Aachs – Bzenszki. Soc. 17 sept. 2003). főtanoda betűivel. Indrumat de prof. • Chirurgia căilor biliare . 1874. 2000. – Kolozsvár. – p. • Patologia sistemului cav inferior. Georgescu. 1 TgM (1982-96). şi Farm (1994. n. – p. V. Lucrări publicate: • Rövid utasítás egy húsz hold területű váltógazdaság rendezésére kis birtokosok számára. baron. Medical Update (1999). : [Természettudomány. – 1. la Clinica Chirurgicală nr. • Patologie chirurgicală : curs / E. Alături de soţul meu. 1810.köt. 1979. Domenii de cercetare: tratamentul chirurgical al tumorilor stromale gastrointestinele. 3 (1996). ref. agronom. – 252 p. Economice Naţionale. – Bucureşti : Editura Medicală. Sibiul Medical (2000-02). dr. – Vol. – Budapest – Mv. 1866. T.Biblioteca Judeţeană Mureş (1983). 1873. – TgM : Tipomur. deputat în parlament. – An 6. 1848). Budapesta (1996). Surgical and Radiological Anatomy (1999). – Ed. 2001-03). nr. vicepreş. 1859.principale (1976. (F. 1994). din Miercurea Ciuc (198082). V. Eugen Proca. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója alkalmából. 1976.. a 2-a. • Tratat de patologie chirurgicală / Vol. 2. E. Ciuguzel (AB) – m.2. • Cuvântul Liber. – Bucureşti : Editura Medicală. A BARA Tivadar. Chirurgia (1988. • Patologie chirurgicală : curs / E. Georgescu. 1994. A fost numit prefect al jud. medic chirurg. – Kolozsvárott: Az ev. 2002).) publicat articole de economie agrară în periodice transilvănene.în colaborare: • Curs de semiologie chirurgicală / Csizér Zoltán. Studii: Fac. 2001). Szász Károly a studiat dreptul şi a făcut o călătorie de studii în Elveţia. Membru în Soc. n. specialist în chirurgie generală (1986). Germania. Csiki Nicolae. Revista de Med. – Kolozsvár. conf. kiad. V. – 2002. • Cuvântul Liber. turismul. 5. 1998. şef de lucrări (1997-2002). univ. (2002). asist. – 1972. nr. TgM). asist. (A. Victor Emilian Bancu. 1867. Internaţională a Chirurgilor din România.. – 860 p. Bancu. Orvostudományi Értesítő (1999. Strassbourg (1998). : Semiologie şi propedeutică chirurgicală / Sub redacţia prof. Proca. T. S-a retras din activitatea publică. la IMF (1982-97) şi la Clinica de Chirurgie nr. prefectul jud. 1983. 7 mai 1954. • Tizenkét év. 2 (1996-). 8 dec. T. 2004. Műszaki tudományok]. Târnava. Chirurgilor din România. univ.

Ref. Bucureşti. – 264 p. . – 368 p. 1954. 1959. BARBU Vasile. • Îndrumător pentru ridicarea calificării lăcătuşurilor mecanici de întreţinere şi reparaţii universale / V. Lucrări publicate: • Calculele strungarului. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1971. până la pensionare (195173). 1. • A karbantartó géplakatos könyve / V. Cornel Moldovan. – Bukarest. 1958. 2000. – 2. TgM. Mária. M. • Romániai magyar ki kicsoda. A fost ing. rész : Elektromosságtan. – 1. 1979. • Genersich Antal emlékkönyv. Barbu. Catedra de Farmacie. 1969. Lucrări publicate: . • Mechanika. – 119 p. Hangtan.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. (F. 2002. Szabó Endre. A testek három halmazállapota. 1997. köt. – Budapest – Mv. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1897. : OGYI. Kolloidika. Rott Lajos. . mecanic agricol. – Bukarest : Technikai Kiadó. Cercetări experimentale. – 288 p. – 115 p. univ. Barabás Béla. Membru în Soc. – Nagyvárad. Iaşi. – 256 p. 1. – TgM. TETT. Vol. – 176 p. A Hét.Oameni de ştiinţă mureşeni Medica Transilvanica (2000). – Mv. 1-2. 1999. prof. – Csíkszereda. – 1965. – Mv. : OGYI. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Romániai magyar ki kicsoda. 1997. Barabás Béla. n. – 1996. Molekuláris fizika. – 1. turnător.) BARABÁS Béla. : A-K. Timişoara (2000). conf. Barabás Béla. • Elektromosságtan orvostanhallgatók részére. M. : OGYI. Referinţe: • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – Mv. mecanic. apoi devine şef de lucrări (1965-). Stânceni – m. Univ. : A-F. la TgM. – [1995]. : OGYI. 1911. 1997. – 2 vol. – Mv. TgM. A lucrat ca lăcătuş. 1981. a 2-a. – Ed. la IMF TgM. strungar. – 199 p. n.köt. 2002. Munkásélet. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. Teodor Petra. – Mv. köt. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. 1981-. – Vol. 2002. Fac. A fost prof. 1996. Barbu. 1983. sz. – Csíkszereda. Barbu. Kolloidika. – 259 p. 28 mart. Krausz László. – 128 p. 24 oct. / Balogh László. 1960. 1958. 2. Lucrări publicate: • Kis sebészet. a 8-a. – 2002. Constantin Pesteşi. – 98 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1965. Domenii de cercetare: oxidarea lecitinei. Fénytan. • Erdélyi magyar ki kicsoda.. de Fizică-Chimie (1935). 2. Studii: gimnaziale la Col. – Ed. – Kolozsvár: Scientia Kiadó.. – 299 p. • Fizika. şeful secţiei tehnice a Institutului de Cercetări în Construcţii. – Bucureşti : Editura Tehnică.în colaborare: • Fizikai gyakorlati jegyzet : Orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók részére / Balogh László. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Hőtan. Szabó Endre. • Tizenkét év. Studii: Şcoala Industrială Superioară la Budapesta (1919). • Hőtan. 1994.. cărţi în limba română şi maghiară. • Korunk. – 1997. Műszaki tudományok]. ing. proiectant la Fabrica Dermata din Cluj. şef de proiectare la Institutul de Proiectare din Industria Chimică Bucureşti (1948-). 1954. de lic. 1954. – 268 p. • Farmacopeea Română. – 268 p. de chimie şi fizică. de Chirurgie Româno-Maghiară. Revista Medico-Chirurgicală. A publicat studii. – Mv. – Kolozsvár. : OGYI. 1980. rész : Mechanika. Hangtan / Balogh László. Luduş – m. 1960. „Ferdinand I” din Cluj. • Az esztergályos kézikönyve. A publicat articole şi studii în A Jövő Társadalma (1925-27). : [Természettudomány. (F. (2003-04). Ioan Chivu. a 2-a. la Institutul de Proiectare Industrială din Bucureşti. proprietăţile fizico-chimice ale lipidelor. folosirea apelor minerale radioactive autohtone în terapie. – 1. • Cartea strungarului.în colaborare: • Confecţii şi construcţii metalice uşoare / V. – Vol. 1990-1999 / Fülöp Mária. • Cartea strungarului. : OGYI. Referinţe: • Tett. 1962. Cornel Moldovan. medico . Teodor Petra. Korunk (1971). : A-K. – Ed. 1996. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H.chirurgicale.

1917. R. n. – 301 p. A publicat articole în revista Tribuna învăţământului. Stânceni. dir. . UMF Cluj. 1942. : Kh-M. ocupând numeroase funcţii pe linie profesională: medic şef al cabinetului medical PCR Mureş (1945-79). prof. Sighişoara. Absolvent al Fac. Manual pentru învăţământul medical superior.: OGYI. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. în biologie (1978). Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. de Psihologie şi Ştiinţa Educaţiei. a 2-a revăzută şi adăugită. Sub conducerea lui s-a format disciplina şi Clinica de Endocrinologie din TgM. (F. ca şef al Disciplinei endocrinologie îl preocupă transplantul de hipofiză. 18 dec.) BARNA. Lucrări publicate: • Medicină internă. în medicină. I s-au acordat numeroase distincţii. • Cercetări medicale. – Vol. obezitatea şi diabetul zaharat. 1963. Filialei Academiei RSR TgM. – 1965. – Vol. a III-a. n.köt. – Vol. 1977. 1976. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Ftiziologia. dr. algolog.în colaborare: • Predarea biologiei în învăţământul gimnazial / Agaftea Moldovan. (F. – 1962. • Manual de ftiziologie. . Dr. . Coşbuc”. – 1968. de Medicină (-1943). Sanatoriului din Geoagiu (HD). Studii: Lic. biolog principal la Grădina Botanică (1986-87). – 2000. – 1969. 1. Dicţionar esenţial. Dr. M. a studiat la Viena cu bursă Humboldt. „G. – Budapest – Mv.) BARBU Zeno. – 7 p. A lucrat la IMF TgM. Adriana Gabriela. medic. – Mv. 1985. – [1995]. UBB Cluj-Napoca. 2. T. printre care şi „Ordinul Muncii” cls. 1983. Anastasatu. 1. prof. la Oradea. A. Catedra de Fiziologia plantelor. – 1952. – Cluj-Napoca : sn. 1981-. • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. Membru corespondent în Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti. • Medicină internă : Manual pentru învăţămîntul medical superior. ICB Cluj-Napoca (1965-93). sz. a introdus tehnicile de determinare a anticorpilor antitiroidieni. univ. de Biologie- BARTEL György. • Tratat de ftiziologie. Irina Pop. – Bukarest. la IMF TgM şi şeful Clinicii de Ftiziologie TgM (1951-85). Activitate didactică din 1993 la Catedra de Metodică a Fac. – 1994. – Bucureşti : EDP. Adriana Barna. 2 ian. • Phtysiológiai jegyzet / Barbu Zeno. – 135 p. Păun. – 119 p. Lucrări publicate: • Az endémiás golyváról. cercetător. Fac. – 3. TgM. metodist. M. : OGYI. – 1963. 1. Domenii de cercetare: histologie. 1955. Jozefovics Ferenc. (A. • Ftiziologia / Ed. 1915. 1998. Distinsă cu Premiul ICB (1977). • Ftiziologie clinică / Redactor C. UBB ClujNapoca. • Ftiziologia. Tinca (BH) – m. Bucureşti : EDP. epidemiologia distrofiei endemice tireopate în MS cu un interes dominant faţă de factorii etiologici. Genersich Antal emlékkönyv. 1977. Lucrări publicate: • Tratat de algologie. – Mv. – Vol. Referinţe: TETT. Cluj-Napoca (-1965).Biblioteca Judeţeană Mureş • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1979. 1975. – Bucureşti : sn.. Premiu de inovaţie pentru Instalaţia de cultivare intensivă şi masivă cu circuit închis a algelor (1986).. Studii lic. – 1966. univ.) Geografie. botanist. 1994. Cluj – m. A elaborat peste 120 de lucrări ştiinţifice care au fost prezentate în şedinţe şi congrese.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek. 2. n. 5 mart. hematologie. unele au fost publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. Activitate profesională: dir. T. – 1983. medic. Activitate profesională: cercetător ştiinţific.

1. A fost membru în Soc. – Mv. – 741 p.. 1793). zona Miercurea Ciuc.) BÁTHI Gábor. Lerchenfeld se mută la Sibiu (1 oct. 1791. : Aachs – Bzenszki. 1791. • Genersich Antal emlékkönyv. observaţiile sale asupra florei din Transilvania. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.. – 27 p. 393 p. cercetărilor de botanică. Medicilor din Pesta. . 1789. 1794-00). Steinhausen. – Lipsiae. format din două secţiuni: Herbarium patrium. gospodar în satul Cinta. – TgM : IMF. vol. p.Oameni de ştiinţă mureşeni • Curs de endocrinologie clinică : pentru studenţii Fac. în oraşul natal (1784). 236 p. – Vindobonae. devine dr. S-a mutat la Viena. – 132 p. Excursiile lui ştiinţifice se desfăşoară în Munţii Făgăraşului şi Bârsei. 2. 1976. 1979. Lips. de Stomatologie. – 36 p. – 11 p. – Vol. – XXVII. de unde trimitea ştiri şi articole la revista clujeană Erdélyi Gazda (1873). de Hochmeister. A fost invitat la Sighişoara unde a practicat medicina până la moarte (180107. – VIII. – 66 p. . Ierbarul alcătuit de el. Luckau (Germania) – m. • Flora Lipsiensis. 348 p. . 1816-1846. F. – IV. 1829-41). Tom. – VIII. Lucrări publicate: • Koronás szőlőművelés : 11 kőmetszetű ábrával. Gheorghe Doja. 1861. • Enumeratio Stirpium Magno Transsilvaniae Principatui praeprimis indigenarum in usum nostrorum botanophilorum conscripta inque ordinem sexuali-naturalem concinnata. din zona Harghitei. 1994. medicina la Dresda. Lucrări publicate: • Epist. secundum Systema sexuale revisum emendatumque distributas cum synonymis perpaucis etc.. 3.în colaborare: • Enumeratio Stirpium Transsilvanie indigenarum mantissa / Johann Christian Gottlob Baumgarten. • Dissertatio inaug. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. T. Între anii 1708-28 s-a dedicat activităţii ştiinţifice. Johann Christian Gottlob. de arte decoratoria. – 105 p.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. – Lipsiae. medic. unde a stat doi ani şi cunoaşte pe Samuel şi Michael Bruckenthal. Linné din Leipzig şi Soc. 1846. • Enumerationem Stirpium Transilvanicarum curante / Johann Christian Gottlob Baumgarten. • Dissertatio politico-phys. – X.) BAUMGARTEN. – 1891. – Budapest. Tom. 2. 191. – Lipsiae. 236 p. 1846. Referinţe: • Revista medicală. de corticis ulmi campestris natura. – [1995]. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Devine medic la Nocrich (1 oct. a Munţilor Gurghiului. 29 dec. – 49 p. 1954. filosof. spont. Tom. operă monumentală. (A. com. 428 p. brevis trepani coronati historia. Publică în trei vol. – Mv. Leipzig. : OGYI.M. 1978. – Tom. sistens plantas circul. (F. 1843. 1790. Sighişoara. – 1951. – Cibinii : typis haeredum nob. • Sertum Lipsicum seu stirpes omnes praeprimis exoticas circa urbem olim maximeque nuperrime plantas digessit atque descripsit secundum methodum Linneanam. format din 2000 specii în 5422 coli şi cel cu plante din străinătate. Studii: lic. Herbarium universale se află azi în posesia Grădinii Botanice din Cluj. 7 apr. Sf. Szabó István.. 1765. 1878. A compus prima lucrare descriptivă referitoare la flora Transilvaniei. Boér László. – 48 p. n. 1790. – Vol.. – Lipsiae. viribus usuque medico. Michaele Fuss. M. În urma unei invitaţii făcute de botanistul J. • Endokrinológiai jegyzetek / Bartel György. Cercetează flora din jurul localităţilor Agnita şi Rupea. – Cibinii : typis Theod. 1-2. • Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek. Cercetează flora din împrejurimile Sighişoarei. botanist. Szinnyei József. – Kolozsvár : Stein J. – Budapest – Mv. – Lipsiae. 4 a fost publicat postmortem de Michael Fuss (1846). Gheorghe.. nr. 4. 1. în filozofie (1790) şi în medicină (1791). dr. Câmpia Transilvaniei etc. gratul.

köt. : Mentor. – 289 p. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : Date cronologice. Specializări în igiena alimentaţiei (1959). Bedő Károly. : OGYI. Şaguna” (-1943). – 1937. extracte şi izolări de fracţiuni din timusul bovin cu precădere a inhibitorului. – 1953. în ştiinţe medicale cu teza: Reducerea duratei determinării indicelui colimetriei în alimente cu ajutorul unui biostimulator chimic (1968). Fizică / S. „A. Romano-Catolic Braşov (1935-43). • Personalităţi ale ştiinţei. – Mv. 1. • La vie scientifique en Roumanie. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. typis haered. • Alimentaţia omului : curs. 1991-1993. 26. – Vol. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – TgM : IMF. – Budapest. univ. • Új magyar életrajzi lexikon. 1976. Disciplina igiena alimentaţiei (1959-71). 69. lector UT TgM.în colaborare: • Lucrări practice de igienă.. : Sciences pures.Biblioteca Judeţeană Mureş Michaele Fuss. – 1. . univ. 1959. – 2 vol. • Îndreptar de lucrări practice de igiena alimentaţiei / Losonczi V. a. 1878. nutriţie. Univ. – 1. • Igiena copilului şi adolescentului : curs. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. dietetică. 2. – 40 p. – 1940. – 1891. – 112 p. – Bucarest. • Istoria biologiei în date – Bucureşti. – 1985. E. Soc. 14 iul. – 1991. dr. – TgM : IMF. 1. metabolismul energetic. – TgM : UT.. – Vol. 2. T. – Thaur bei Innsbruck : Wort und Welt Verlag. – 148 p. Catedra de igienă (1976-91) în cadrul UMF TgM. Mic dicţionar. 1974. M. – 1952. • Curs de igienă specială. Domenii de cercetare: alimentaţia populaţiei. – 679 p. Băţagă. Ştiinţifică Medicală Sommelweis Budapest (1992-). – 1931. – 1977. – TgM : Mentor. – 167 p. – 1982. 1998. Steinmetz József. Braşov. – 2001. Alimente. • Profiluri mureşene. UBB Cluj. – Mv. membru titular în AŞMR (1992-). Germania (1972). Lic. metabolismul gazos celular. – 191 p. Szinnyei József. „Ferdinand I”. Lucrări publicate: . 1. – Vol. M. Babeş” al Academiei Române (1990).în colaborare: • Lucrări de laborator. Studii: Lic. • Guşa endemică / Redactor Ştefan Milcu. preparator principal (1947). prof. şef lucrări. : A-Cs. 1967. 1924. nob. lucrează la IIS din 1960. : A-K. • Csontbarát étrend. (1971-76). – p. – 304 p. conf. 1937. Activitate profesională: Clinica de Dermatologie.) BĂŢAGĂ. starea de nutriţie. – 2 vol. – TgM : IMF. Dr.igienă (1949-). – Bucureşti : Editura Academiei RPR. – 1973. 1957. • Pentru sănătatea sistemului osos. 1976. Catedra de microbiologie . 1996. Hobby-uri: laboratorul şi grădina. – p. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. titlul de „Profesor Emeritus” al UMF TgM (2004). Emil. – Vol. Fac. n. asist. de Hochmeister. : Aachs – Bzenszki. cercetător la Institutul de Igienă TgM. 117. – Vol. – Cibinii : s. Lucrări publicate: • Élelmiszeregészségtan : Jegyzet. • Enciclopedia cugetarea. – p. 1998. Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-).köt. • Bibliografia română-ungară. – 193 p. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Az ember táplálkozása – Mv. dezvoltarea organismului tânăr. Distincţii: premiul „V. (A. – 185 p. Ştiinţifică de Igienă (1955-91).. – Vol. de Medicină Cluj. n.) BEDŐ Carol. Fac de Medicină TgM (1946-49). – 1991.. . : OGYI. Sibiu (1943-45). – 1967. (F. – Mv. Bedő C. 1957. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. medic. meniuri. 2 febr. EME. 1993. • Általános és település-közegészségtan / Horváth Miklós. Membru în: Soc. univ. – 1. Károly. 1938. Gîju.

Előre. 1994. şi-a continuat studiile de chimie. fizică. Ki a vallásos ember ? (1903). – Budapest : Magyar könyvkereskedők Egyesülete.) articole de zoologie în Természettudományi Közlöny. de 7 ani. Ref. Şc. 1990-1999 / Fülöp Mária. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Mv. – 1891. március 15. de Biologie (1946-50). Mixtă. publică articole în ziare şi reviste de specialitate: Aquila (1956. Şc.szobor leleplezése alkalmával. – Bucureşti : Editura Medicală. 1901-1910 / Petrik Géza. • Általános közegészségtan. Şc. de chimie.-i ev. T. de 7 ani. – 1997 • Erdélyi magyar ki kicsoda. din Cluj (1870). köt. Distincţii obţinute: premiul I pentru expediţia în Munţii BEDŐHÁZI János. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. Kerékvágások életem útján (autobiografie în 2 vol. n. – 1967. 1.. – TgM. II (1970) şi gr. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1925. 1985. május 5-én tartott gyülésén dr. – 1996. Ünnepi beszéd (1906). azi „Bolyai Farkas”. 1977. –1. TgM (1936-40).Oameni de ştiinţă mureşeni • Altalános és településegészségtan / Horváth M. se pensionează în 1985. 2. 1994. Lic. – 2000. köt. muncitor (1959-64). • Igiena alimentaţiei : curs litografiat. 27 iul. • A gyermek. Lăzărea (1953-55). – vol. ştiinţe naturale. Activitate profesională: prof. – Mv. (F. : Ny. 1906. – 1983. prof. Ref. A publicat . – 2001. – 1986. kiad. 1896. Domenii de cercetare: ornitologie. : A-K. Baciu (1965-85). 9 apr.és serdülőkor egészségtana / Bedő K. 1897. – 151 p. A fost ales deputat în parlament (190110). din 1969 cercetător la Centrul Român de Ornitologie. de chimie şi ştiinţe naturale (1881).. Şc. : A-Cs.. • Manual de igienă. Lucrări publicate: • A két Bolyai : Élet és jellemrajz. Ábrám Z. ornitolog. – Mv. Költemények (1895). de Chimie la Budapesta (1870-73). Salonta. 1984. • Népújság Évkönyv. – 1981. (A. de 7 ani.: Kiadja a mv. A fost dir. Veseuş (AB) – m. Erdélyi Gyopár. TgM. Şc. Colaborator al Centrului Român de Ornitologie. inelarea păsărilor. Studii: Col. – Budapest – Mv. A fost numit locţiitor (1879-81) şi apoi prof. A redactat ziarul Marosvásárhely (1892-93). 2000. com. Bolyai Cluj.. – 785 p. din TgM. 1973). com. prof. prof. : A-K. 1914). Suceag. • Új magyar életrajzi lexikon. (1950-53). Col. Jóbarát. 23 iun. • Tratat de igienă / Coordonator Bedő C. Participă la numeroase conferinţe în ţară şi străinătate. literatură maghiară şi ped. la Cluj (1875-77). Losonczy Ibolya. de 8 ani. 2002. Beszéd a marosvásárhelyi Kossuth. – Mv. Suceag. kollegium története / Írta Koncz József tanár. 1997. com. • Magyar életrajzi lexikon. • Romániai magyar ki kicsoda. 1981. • Népújság. M. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Viştea (195557). 1915. Piarist Cluj (1940-44). – [1995]. Gădălin (1964-65). 486-487. Şc. – Mv. Kollegium előljárósága. – 22 p.) BÉLDI Miklós. • A marosvásárhelyi evang. a înfiinţat internatul (convictus) în 1900. • Közegészségtan : Jegyzet fogorvostanhallgatók számára. kollegium betűivel. köt. ref. 1972. Fac. 2004.köt. 1960-68. : Aachs – Bzenszki. Târnăveni. – 3. – TgM.. – 454 p. – TgM : IMF. 1. • Magyar könyvészet. – 1. A Madártani Intézet Évkönyve. Ghiorac. proză Tréfás történetek (1896). : Benkő László kollegiumi könyvnyomdája. – p. – 1. Univ. – Bukarest. Ref. – 2 vol. 1853. Vişa. obţinând diploma de prof. la Col. Igazság. [1916]. : OGYI. : OGYI. A tradus şi a scris poezii Anakreoni dalok (1886). poezii în periodicele locale şi naţionale. – Vol. 1917. com. • Tápértéktáblázatok. Bedő C. Steinmetz J. de 8 ani. Studii: lic. com. • Bedőházi János emlékezete / Írta és felolvasta az „Erdélyi Irodalmi Társaság“ Kolozsvárott 1916. (1887-90). Baciu (1957-59).. Táplálkozás-tudomány – Dietétika Ismeretéhez / Bedő C. – 1980. n. la Col. I (1978). biolog. : A-F. • Genersich Antal emlékkönyv. 21 júl. Mera. – 128 p. com. köt. Szász Károly. 1994. • Igiena generală şi comunală : curs. gr. Univ. – 1. reform. • Dialog despre sănătate. Sztupjár István a ref.

• Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. dir. medic primar cardiolog (1996). 1999. medic intern la Oficiul Farmaceutic TgM (1975-77). 1786 – m. 1980-1988. 1900. – 2 kiadás. Sanitară Jud. – Kolozsvár : Studium. Erdély Historiájának rövid átnézete (1837). Lucrări publicate: • Ismerjük meg a madarakat. • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. Mureş. general. • Európa vízimadarai. Szinnyei József. Odorheiu Secuiesc. la UMF TgM (2001-). 1878. – Kolozsvár : Dacia. (A. 1859). • Krónikás Füzetek / Fodor István.. 1818. • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. 1857.köt. 2003. medic primar de medicină internă (1991).) BÉLTEKI NAGY Zsigmond. medic secundar de medicină internă (1978-82). medic principal specialitatea interne (1982). köt. cons. 1859. din TgM (24 aug. strategie şi management. Institutul Clinic Medical TgM (2001). als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. 1997. în cardiologie cu teza: Contribuţii personale în diagnosticul şi tratamentul cardiomiopatiilor dilatative (1993). – Bucureşti : Kriterion. 1. – 292 p. – 291 p. A publicat articole de ştiinţe naturale în Vasárnapi Újság (1857-58) şi vol. – 265 p. . – 1988. 1981. şef de unitate nucleară (1982). „Al.köt. Studii: Lic. Spitalul Clinic Jud. Kolozsvár : Kriterion. – 1982. – XLVII. 1980. 88 p. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – XVIII. DSP Mureş şi dir. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. n. – 1891. medic cardiolog. vice curator al Col. medic de medicină generală la Spitalul din Sighetul Marmaţiei (1977-78). sorozat. 469 p. medic. 1959. – 2000. – Bukarest.. cons. şef lucrări la Catedra de Medicină internă. Wimmer.) – Vindobonae : apud Franc. – Budapest. – 196 p. medic primar cardiolog (1996-97) la Dir. medic cercetător ştiinţific (1982-84). Spitalul Clinic Jud. Domenii de cercetare: înlocuirea valvelor cardiace cu proteze şi valve biologice. Band 3. – 316 p. – 1997. Studii: medicina la Viena (1818). 1989. 29 apr. „Prof. Activitatea profesională: student intern (197475). T. TgM. de Urgenţă Mureş (1999). medica sistens conspectum systematico-practicum aquarum mineralium Magni Principatus Transylvaniae indigenarum. medic specialist cardiolog (1982). 455-956 p. • Romániai magyar ki kicsoda. • Élet az erdőben. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. Papiu Ilarian” TgM (1965-69). 1834 – 29 apr. Dr.Biblioteca Judeţeană Mureş Ciucului (1981). 1995. şeful Clinicii de Cardiologie. – Pest. • Ismerjük meg a madarakat. • Madarász szemmel a Kárpátokban. 26 iun. 4. şeful Laboratorului Cateterism Cardiac al Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară (1997-99). : A-F. dr. – Band 2. – Bukarest. M. Ref. CAS Mureş (1999). – 48 p. • Erdélyi magyar ki kicsoda. medic primar interne (1991-96). 12 oct. – Nagyenyed : „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. • Vetést pusztító rovarok. conf. univ.Cluj-Napoca : Dacia. sz. A fost medic la TgM. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Ornitologică din România (1970-). Fac. medic specialist în medicină internă (1981). 1962. – X. – Köln. : Aachs – Bzenszki. general. Stefan Kohl. Membru în Soc. n. – 1. BENEDEK Imre Sándor. : A-K. TgM. – Bukarest : Ifjúsági Könivkiadó. Emerit” (1999). membru în Comisia de specialitate cardiologie din cadrul MS (2000). 1950. • Madárhatározó : Románia Szocialista Köztársáság madarai. IMF TgM. (F. – Kolozsvár . – 1996. de Medicină Generală (1969-74). : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. medic principal specialitatea interne (1984-91). Premiul „Ezüstgyopár” (2001). • Egy esztendő a madarak világában. Lőrincz Magor. 1970. – Bukarest : Ifjúsági Könivkiadó. „Unirea” şi Lic. UMF TgM (1999-00). – Budapest. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. dir. Wien: Böhlau Verlag.

exploatarea valvei tricupse prin metode neinvazive. electrofiziologie cardiacă şi pacing (2001). • Belgyógyászati jegyzet : Fogorvosi kar. (2004 –) la disciplina de medicină internă UMF TgM. Consilier municipal TgM. administrator Policlinica CARITSAN TgM (1996–). 1998. Revista de medicină şi Farmacie = Orvosi és gyógyszerészeti szemle (1994-95. 1948. 1981). filmări. Electrofiziologie şi stimulatoare cardiace (2000). de medicină IMF TgM (1973). Maghiară de Cardiologie. Journal of European Congress of Radiology (2001). 2001). 1991). ameliorarea morbidităţii şi mortalităţii infantile prin tratamentul medicochirurgical al cardiopatiilor congenitale la sugar şi copil mic. Internaţionallă de Angiologie. 1995-96. Revista Ligii Studenţilor (1999). • Advences in Coronary Artery Disease. înot. Revista română de aritmii. Paris (2001-03). Premiu acordat de Euro Heart Survey şi de Soc. (1984–99).év. Dr în ştiinţe medicale cu teza: – Studiu clinic. Unirea TgM (1966). Lucrări publicate: • Actualităţi în bolile arteriale obstructive periferice. : OGYE.Oameni de ştiinţă mureşeni monitorizarea debitului cardiac. Certificat de competenţă în: Echocardiografie (2000). ClujNapoca (1981-82). elaborarea unor metodologii de diagnostic şi tratament precoce în cardiomiopatia dilatativă. 2002. Echipa Europeană de Cercetare Euro Heart Survey. Română de Angiologie. 2001).) BENEDEK István. Revista Clinică (2001). univ. „European Cardiologist” (2000). – Mv. puncţia biopsie pulmunară transvasculară. 2001. Română de Cardiologie. Monte-Carlo (2001). 2000. – Bologna : Editura Monduzzi. şef de lucrări (1999-2004). şef al grupului UDMR din consiliul local . • Biopsia endomiocardică. 2001-03). 1997-98. Cardiologia Hungarica (2001-03). informare profesională şi ştiinţifică (2001). TgM (1988. 1999. Fac. Studii: Lic.. Soc. Romanian Journal of Internal Medicine (1998-99). 1997. 2001. istoria artei. Leipzig (2002). n. Luxor (Egipt. hematolog. Soc. 2000-02). Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery (1999. conf. – 218 p. Europeană de Cardiologie. Revista UMF Timişoara (1999). 2000. EME. M. A obţinut un brevet de inventator (1988). Viena (2003). • Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul arteropatiilor obliturante / Sub redacţia prof. Soc. – Iaşi. 1992). Mihai Datcu. univ. – Cluj-Napoca : Editura Interval. cercetări privind producerea şi dezvoltarea unor tipuri de valvă tisulară. Orvostudományi Értesítő (1992-93. Hobby-uri: vânătoare. 20 oct. Soc. Budapesta (1978.. Maastricht (2000). 1988. A participat la peste 30 congrese internaţionale.Revue Roumaine de Medicine Interne (1977. Comisia de Cardiologie a MS. Specializări: Bucureşti (1977-82). . – Cluj-Napoca : Editura Gloria. . International Angiology (1997). European Heart Journal (1999. – Bologna: Editura Monduzzi. Studiile au apărut în: Revista Medicală . 2001). Asist. Medicală Cardio Med. Română de Cardiologie. – 152 p. • Belgyógyászati jegyzet. Revista română de cardiologie (1995-01). • Aportul tehnicilor imagistice în diagnosticul şi tratamentul bolilor arteriale obstructive periferice. – 187 p. polo. 2000. – Cluj-Napoca : Editura Interval. München (1984. Cardiologie invazivă şi intervenţională (2000). Soc. – Mv. 1986. dr. biologic şi de tratament al neoplasmelor plasmocitare (1998). (F. Membru în Soc. Revista de economie şi administraţie sanitară. la peste 40 congrese naţionale şi locale. 1990-04). Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. 2003-04).în colaborare: • Coronary Artery Disease. TgM (2000-01. Balcanică de Angiologie. medic. 1999. – 57 p. Odorheiu Secuiesc. şef secţie Clinica Hematologie şi Transplant Medular TgM (1998–). – 2000. 3. The Journal of Coronary Artery Diseases (2000-01). Disticţii obţinute: „Fellow of the European Society of Cardiology” (2000). Soc. Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség Szemléje = Revista sesiunii anuale ştiinţifice a studenţilor maghiari.

Lucrări publicate: • Laboratóriumi vizsgálati anyag beküldése : Gyakorló orvosok részére. 1982. conducător a peste 30 lucrări de diplomă (1991 – 2004). • Belgyógyászati tünettan : Egyetemi jegyzet. sculptura Lucrări publicate: • Plasmocitomák.) BENEDEK Zoltán. – 2000. la clinica de Transplant de Măduvă Osoasă Spitalul Clinic Szent László Budapesta (1997). Florenta (2002). T. Művelődés. 20 de transplante autologe de măduvă osoasă din care 6 transplante autologe în leucemii acute (primele efectuate în Romania) (2001-). Revista de Medicină şi Farmacie (2001. 1904. (F. (F. 1957. de popularizarea ştiinţei în reviste de specialitate din ţară şi din Ungaria: Földrajzi Közlemények. – Mv. 2001. de Hematologie şi Transfuziologie din România. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Studii: Lic. n. Innsbruck (2001).în colaborare: • Belgyógyászati tünettan : 3. 1998. 11 apr. medic primar hematolog – Bucuresti. Asociaţia Medicală Romtransplant (2002). New Orleans (1999). 1999. Soc. 2002 Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. M. medic. redactor al revistei Orvostudományi Értesítő (1995 – 96). 1948. curs intensiv de hematologie clinica şi transplant de celule Stem Miami. univ.Biblioteca Judeţeană Mureş (1996 – ). 2000. Barcelona (2004). Specializări : medic secundar interne (1973). – 16 p. –3. Lyon (2003). – 365 p.. Fundeni (1991). Florida (1998). dir. 1995. év orvostanhallgatók számára. Hobby-uri: sport. 2003). 1992). : Közegészségügyi Intézet. Orvostudományi Értesítő (1991. Institutului de Igienă. curs de hematologie clinica – Clinica de Hematologie Fundeni Bucureşti. Membru în: Soc. (1983). geolog. Natura. membru în echipa naţională de înot (1970-73). 1927. – 1996. filiala TgM. Ref. – Mv.. – 135 p. A participat la o serie de congrese. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Belgyógyászati diagnosztika kézikönyve . 1998. Revista Română de Medicina Muncii (1998). univ. la Carei (1950-). M. medic specialist interne TgM (1982). 11 sept. conferinţe. primul transplant de măduvă osoasă în România la un adult (2001). premiul „Berde Áron” (1975). TgM. Membru în Soc. Publică studii. schimb de experienţă : Universitatea de Medicină Debreţin (1985. 1956. Korunk. de lic. Dr. Gerontol. Studii şi comunicări etc. Documenta Hematologica (1999. A obţinut premiul I la concursul Soc. în ştiinţe medicale. : OGYI. – 176 p. Istanbul (2003). de Hematologie şi Transfuziologie din Ungaria. : OGYE. 2002). 1994.) BENEDEK József. Lucrări publicate: . de geografie la Univ. 1996. 2002). Căpeni (CV) – m. – Bucureşti : Editura Medicală. şeful Institutului Bacteriologic (1953-54). n. • Plasmocitoame. I (1970). Prof. de Geografie din România (1955) şi din SUA (1975). Prof. köt. • Általános bakteriológia. „Bolyai” din Cluj (1950). Membru în Consiliul Profesoral al UMF TgM (1995 – 99). 1999. Soc. 2000. articole de pedagogie. • Activitatea ştiinţifică a Institutului de Igienă. Domenii de cercetare: studiu clinicoparaclinic privind etiologia hipoplaziilor medulare pentru aplicarea unor măsuri profilactice şi tratamente diferenţiate (1994 – 96). – Székelyudvarhely : Közegészségügyi Laboratórium. din Cluj (1946). – TgM : Juventus Kiadó. – 80 p. Miheşu de Câmpie. – [1995]. Filiala Mureş între anii 1949 şi 1957. 2002. Korunk Évkönyv. simpozioane în ţară şi stăinătate: Montreux (2002). la Institutul Naţional de Hematologie Budapesta (1994). – Budapest – Mv. conf. A. San Francisco (2000). IMF TgM. 23 mart. A publicat articolele în : Z. – Mv. . gr. Europeană de Transplant de Măduvă Osoasă (2002). de Geografie din Ungaria (1960).

M. 1972. Studii: Şc. 1997. ing.. orvos– és (F. administrator unic SC Testsuin SA Gorneşti (1999-). medic specialist la Clinica de Neurologie din TgM (1951-60). 1979. Membră în Soc. – Bucureşti : Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó. – Vol. Activitate profesională: şef fermă CTSP Gorneşti (1978-90). – 231 p. neurolog la Policlinica din Şimleu Silvaniei (SJ) (1960-86). – 112 p. – 1996. n. gr. • Romániai magyar ki kicsoda. sa. de Medicină (1997). licenţiat şi în informatică. – TgM : University Press. köt. – Bukarest : Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó. • Romániai magyar ki kicsoda. Racoviţă” Bahnea (1968-72). Univ. III (1990). 1. Oradea. folclorist. Simona Nicoleta. Soc. T. Referinţe: • Farmacologi şi toxicologi din România. 1973. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 152 p. Toxicologie şi Terapeutică. A participat la peste 20 de simpozioane şi 10 congrese internaţionale. • Az élet fejlődése a Földön. 14 iul. 1979. de Zootehnie şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (1974-78). Activitate profesională: preparator (1998-2001). n. zootehnist. Europeană de Farmacologie Clinică. M. Domeniul de cercetare: hipnoza. Studii: UMF TgM. A fost pastor secundar la Timişoara (1939-42). • Az időjárás és előrejelzése. • A Föld élete [Szakkönyv]. 1988. 1953. Lucrări publicate: Gheorghe Marius. 1-2. – 95 p. : A-F. • Vándorló kontinensek. dir.Oameni de ştiinţă mureşeni • A szőke Szamos földjén. în genetică şi ameliorarea animalelor cu teza: Contribuţii la ameliorarea şi consolidarea liniei Marele Alb de Gorneşti (1998). medic. köt. – 150 p. – Bukarest. Dr. – [1995]. 1 aug. változó tengerek. – TgM : UMF. SCPCP Gorneşti (1990-99). Preocupări speciale: muzica populară. n. specializări în domeniul enzimologiei: Japonia (2001-2002). – 1958. Lic. gr. în genetică şi ameliorarea animalelor. medic rezident în specialitatea Radiodiagnostic (1999-). 2000. „E. – 216 p. (A. – 1997. 1916. medic. Fac. preot. – Kolozsvár : Dacia. univ. Gen.) BERECZKI Sándor. 1982. • A szilágyságtól ÚjGuineáig : Bíró Lajos természettudós életútja (1856-1931). Română de Farmacologie. – Cluj-Napoca : Dacia. Lucrări publicate: . publică în reviste de specialitate: Sinteze ICPCP BEREŞ. prof. 1977. Câmpina (PH). Activitatea de cercetare este focalizată în domeniul enzimologiei. – 1997. cercetător ştiinţific principal. – 2003. – 83 p. 1980. • Chimioterapie în stomatologie. 1977. • Növény – és állatföldrajz. . Fac. – 1. 1981. (F.) BENGEA. de religie la Aiud (1942-43). „Bolyai” din Cluj (1951). Studii: de teologie protestantă la Cluj (1939).în colaborare: • Idegkórtan. • Korunk Évkönyv. 9 ian. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. asist. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. (2001-) la disciplina Farmacologie a UMF TgM. II (2000). : A-K. – Bucureşti : Kriterion. Bahnea (-1968). 1997. – Cluj-Napoca : Dacia. – Bucureşti : Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó.) • Curs de farmacologie pentru studenţii anului III de medicină. Târnăveni.

Yorkshire Club USA. • Influenţa selecţiei după însuşirile de reproducţie asupra transmiterii în generaţii succesive a însuşirilor de reproducţie superioare şi a performanţelor de testare la rasa Marele Alb / I. – TgM : Tipomur. • Manualul fermierului: aspecte privind tehnologia de creştere. Zeneci. Specializări: engleză intensivă (1986). ing. • Manualul fermierului / I. III (1990). Gh. Gh. Bereş. 1996-98).în colaborare: • Promovarea şi afirmarea progresului genetic în creşterea porcinelor / I. Bereş. Lucrări publicate: . M. exploatare sanitar veterinară în microfermele de porcine din sectorul privat. Bereş. nr. M. Revista de Zootehnie şi Medicină. – Cluj-Napoca : Univ. Hobby-uri: Internetul. Bereş. Gh. Referinţe: • Magazin ilustrat. Bereş. Lup. Man. Transilvane a Crescătorilor de Porcine. preş. – Vol. 1954. 1989). N. C. / Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită. – Vol.în colaborare: • Promovarea şi afirmarea progresului genetic în creşterea porcinelor / I. 1994). – TgM : Transilvania. • Manualul fermierului / I. Podar. Gh. M. exploatare sanitar veterinară în microfermele de porcine din . 3. Bereş. 3. Brăieşti (BT). cercetător ştiinţific principal gr. 3. – TgM : Tipomur. Fac. 1993. Membru în Soc. Gh. – TgM : Tipomur. Hobby-uri: Internet. Românească de Zootehnie. • Influenţa selecţiei după însuşirile de reproducţie asupra transmiterii în generaţii succesive a însuşirilor de reproducţie superioare şi a performanţelor de testare la rasa Marele Alb / I. Bereş. şef fermă (1980-81). 30 iul. 1989. an 9. Bereş. M. Studii: Şc. Lucrări publicate: • Linia zootehnică specializată „Marele Alb de Gorneşti” de la creaţia biologică la producţia industrială. 1996. Lucrări ştiinţifice Romsuintest Periş (1996-98). de Zootehnie şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (1974-78). M. 1989. Dr. M. Bereş. 1994. Zootehnic Superior din România. I. – Cluj-Napoca : Univ. 1990. Agricol Rădăuţi (1969-73). 1997). 1997. Lup. T. – 1996. n. Bereş. Bereş. engleză intensivă (1986). Cons. Zeneci. 1994. Medicină Veterinară (1987. Lucrări ştiinţifice Romsuintest Periş (1993. p. în genetică şi ameliorarea animalelor cu teza: Consideraţii privind eficacitatea diferitelor metode de estimare a valorii de ameliorare a reproducătorilor la porcine (1998). principalele boli ale porcinelor şi măsurile generale pentru prevenirea lor. . gr. – TgM : Casa de Editură Mureş. Gen. informatică (1988). • Manualul fermierului / I. II (2000) în cadrul SC Testsuin SA.) BEREŞ. Activitate ştiinţifică în genetică şi ameliorarea animalelor. Bereş. 1996-98. 1996. Bereş. Lic. (A. an 2. cercetător ştiinţific (1982-). 1999. nr. • Cuvântul liber. – TgM : sn. • Manualul fermierului / I. Siret (1969). Gh. – TgM : Tipografia TgM. Ştiinţifică Agrară. 1998. Bereş. C. • Manualul fermierului : aspecte privind tehnologia de creştere. – Periş Romsuintest. M. – 1993. Magazin ilustrat (1994). Ileana. 1. 1994). Gh. Participă la peste 25 de simpozioane şi 5 congrese internaţionale. M. • Lucrări ştiinţifice : [studii]. 1990. Publică în reviste de specialitate din ţară: Sinteze ICPCP Periş (198589. Asoc. Revista de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1987-88). Specializări: geneticăameliorare (1985-86). Gh. zootehnist. Bereş. Activitate profesională: ferma CSTP Gorneşti (1978-80). – TgM : Tipomur. Ştiinţifică Agrară. 116 (18 iun.Biblioteca Judeţeană Mureş Periş (1985-89. I. – Vol. 2. N. • Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice a USAB : [studii]. Bereş. Buletinul AMV (1996). informatică (1998).

– 215 p. Budapesta. participă la numeroase simpozioane la Bucureşti. – 1996. – Prague: . Lucrări publicate: . Agroindustrial. n. 21 ian. 1975. Activitate profesională: prof.Mv. – TgM : Tipomur. TgM. • Rumanian Aces of World War 2. Új Szárnyak. Referinţe: Baza de date BJM (A. – Budapest : OMIKK. • Szülészeti jegyzet. M. TgM (1979-85). – 136 p. nr. . Aeronautica. • Manualul fermierului / I. • Szülészeti jegyzet. • Rumanian Air Force. – Oxford. 2. Bereş. United Kingdom : Osprey Publishing. – TgM : Tipomur. proiectant. füzet. Bereş. Lic. Hoby-uri: probleme de matematică. 3. 1918 – m. M. (A. univ. Bolyai.) Lucrări publicate: • Fejtörő játékok. 1994. AIR International. • Heinkel Hs 129 In Action. 1996. – Carrollton. 1959. 1996. A fost asist. prof. Lic. Dénes Bernád. 1992. Bereş.în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. BERNÁD Dénes. medic primar. Gh. Zeneci. de matematică. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. C. Texas. 1938-1947. 1954. György. AIR Enthusiast.: OGYI.. 1996. maghiar de băieţi nr. n. Budapesta. de Chimie.. rész. – 152 p. – [1995]. Légicsaták a Keleti Fronton / Bernád Dénes.1. M. füzet. 2001. – 50 p. ClujNapoca (1975-79). Lucrări publicate: • Heinkel He 112 In Action – Carrollton. • Junkers Ju 87 Stuka – Monograph / Miroslav Bíly. „Bolyai Farkas” TgM (1978-82). redacţia Cluj-Napoca (1958-75). Bereş. – 80 p. – 232 p. Budapesta (1989-92). Texas. Gh. – 480 p. 1997. Fac. – Cluj-Napoca: Dacia. N. 1932. – Mv. – Vol. Avions. Texas. (F.Oameni de ştiinţă mureşeni sectorul privat. 1964. • Bűvös négyzetek. Cluj-Napoca. rész: 1954. Mujzer Péter. . Cluj-Napoca). Membru fondator în ARPIA. USA : Squadron / Signal Publications. . – 172 p. Stefan Androvic. T. redactor la EDP. Man. • Manualul fermierului / I. Podar. – 3. – Budapest – Mv.. Canada (1994-04). Zeneci. rebus şi pătrate magice. kiad. Cluj (1942-50). Bereş. 3. Activitate profesională: redactor la OMIKK. – Vol. USA : Squadron / Signal Publications. játékos fejtörők. Distins cu Premiul II al Muzeului Aviaţiei din Bucureşti (1997). – Vol. ing. 2. Omaha (SUA). n. IMF TgM. MRT. Studii: Lic. N. Lugoj (TM). Bereş. • Manualul fermierului / I. publică studii şi articole în reviste de specialitate din mai multe ţări: Aero História. – Carrollton. / Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită. Bereş. 1998. Gh. principalele boli ale porcinelor şi măsurile generale pentru prevenirea lor.: OGYI. The Prime Decade. Univ. Univ. Lic. 1999. USA : Squadron / Signal Publications.) BERGER. T. în ştiinţe medicale. FlyPast. – Kolozsvár : Dacia. 2. 1999. M. – 1. Lic. TgM (1985-86). Hangya János. • Manualul fermierului / I. Aero Magazin.. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv.) BERGER Béla. Lic. C. Dr. Industrial Electromureş. Studii: Lic. Bereş. medic ginecolog. 2. 1992. Militaria. M. mecanic. 11 iun. Gh. – 1. 1. – TgM : Transilvania. Cercetări în domeniul istoriei aviaţiei Europei Centrale şi de Est. – 96 p. Toronto. – 50 p. – Cluj-Napoca. • Simpozionul naţional USAUM Cluj-Napoca (1998. Gheorghe – Alois.în colaborare: • Horrido. ing. bibliotecar. TgM. 1 iul. din Odorheiul-Secuiesc (1953-58). 2003. de matematicăfizică (1950-53). Braşov (198388). – TgM : Tipomur.1986. rész: 1955. – 211 p.

Pavel Kucera. M. • Potez Types 62 et 65. teatru. primar. 1926-29). – Prague: Republic : MBI Publication. etnografie. . A fost primar al oraşului TgM (1900-12. Smith. – 136 p. a „Magyar Kisebbség“ 1937. obţinând titlul de dr.. • Ju 87 Stuka / Editor Bernád Dénes. 2003. Mureş-Turda (1912-17). TgM. n. Budapesta (2003). referent la Fundaţia Oasis TgM (2003). publică articole în Háromszék (2001-). Policlinica CFR TgM (1992-93). – Rochemaure. filmări. 1998. Gheorghe : Urania. Stefan Androvic – Prague : MBI Publ. deputat în Parlamentul României (1922-26). în limba engleză. 2003. (2002). • Germany’ s First Ally – Armed Forces of Slovakia / Editor Bernád Dénes. obstetricăginecologie la Crăciuneşti (1982-92). Ghindari (2000). – UK : Crowood. Dénes Bernád. F. Dénes Bernád. A fost prefect al jud. 1963. Dispensarul Medical nr.88 p. • Le Potez 25 – Monograph. Sîngeorgiu de Pădure. metode de păstrare a sănătăţii. 1996. Lucrări publicate: • Egészségünkért. Nyílt levél (1920). – Outreau (France) : Edition Avions. 1991-92).. T. Nyugati Jelen (1998-). • Henschel Hs 129 – Monograph. Stefan Androvic. – Budapest : OMIKK. 22 oct. în limba cehă. – 256 p. 1938. – 60 p. 1996. – 56 p. • Henschel Hs 129 – Monograph / Peter Stachura. metodele Reiki şi Prananadi. muzică. Reflexiók Gyárfás Elemér szenátor úrnak „Az első kisérlet“ című. T. energoterapie. 1996. 2. deputat. soră medicală. Studii: Lic. 1992. – 251 p. France : Avia Editions. a terminat şi dreptul. (1889). • Junkers Ju 87 Stuka – Monograph / Miroslav Bíly. A fost ales deputat al oraşului TgM în parlament (18961900). 1998. Distinsă cu premii la Conferinţa Naţională a Moaşelor din Ungaria (2003). A scris studii şi articole ca Kötelességeink (1914). autor Ronald Tarnstrom. specializare în obstetrică-ginecologie (1982-83. 2003. Sanitar TgM (1978-82). Magyar Egészségügyi Társaság. • Balkan Battles Stuka / Editor Bernád Dénes. – Prague : MBI Publications. Dénes Bernád. Activitate profesională: asist. autori Charles Kliment. fotografie. Ökonetvilág (2003).) Baza de date BJM (A. Cluj-Napoca (2001). 1992. etnografie. medicină naturală. – US : Trogen Books. medicină tradiţională din Tibet. – Sf. Népújság (1998-). Covasna (2001). 1998. – 40 p. la Cluj şi Budapesta. 10 apr. (A. 1864. – US : Schiffer. autor Peter C. Kőrösi Csoma Sándor és magyar nyelv (2002). ed. – 2. • Horrido. Studii: elementare la Bistriţa şi TgM (1882). Dénes Bernád.Biblioteca Judeţeană Mureş Republic : MBI Publication. 1993. – 60 p. Membră în Asoc. referent. Culturală „Wesselényi Miklós”. Bretislav Nakládal. radiestezie. számaiban megjelent . 3 TgM (1993-99). Ziariştilor Maghiari din România (2001). ziarist. – 40 p. 6 nov. Referinţe: cercetare: etnomedicină. Beclean (BN) – m. Etnografică „Kriza János”. farmacist. Domenii de BERNÁDY György. Asoc. A colaborat la volumele: Kőrösi Csoma Sándor és magyar mitoszaink. în drept (1896). obţine diploma de farmacist (1886) cu titlul de dr. 1993. Intelmek (1916). Dan Haladej – Prague: MBI Publ.. dans popular. Székely Hírmondó (2001-). – Ed. Asoc. Dénes Bernád. Aerial Battles over the Eastern Front / Ed. Culturală „Körösi Csoma Sándor”. • Focke-Wulf Fw 189 – Monograph / Pavel Kucera. n. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 10. – Ed. évi 2-3. Asoc.) BERNÁD Ilona. • Avia B-35 / 135 – Monograph / Miroslav Bíly. Dan Haladej – Prague : MBI Publ. kinetoterapie. univ./ Peter Stachura.. prefect.. Specializări în masaj. Hobby-uri: drumeţii în natură.

1990-1999 / Fülöp Mária. – 3. 1994. – TgM. egyetemi tanár előszavával. politician. Tipografia Benkő. viticultor. • Ein natürliches System der Eisenmeteoriten. – Budapest – Mv. 1993. Bernády György. : Aachs – Bzenszki. În semn de recunoştinţă urmaşii i-au ridicat o statuie în TgM. prof. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. au fost construite o serie de şcoli . – Mv. • Verzeichnis der Meteoriten im k. : Impress. (F. Lucrări publicate: • Az erdélyrészi földgáz kérdésről. 1999. Sibiu – m. 111 p. • Pesti Napló 18. Dózsa Endre. fabrica de gaz şi de cărămizi. din Cluj. 1994. Winkler Lajos dr. M. conte. n. În timpul activităţii sale au fost deschise 117 străzi (toate pavate).és irodalmi gyüjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. şi studii de drept (1836). 1870. a primăriei (azi Prefectura Mureş). : Nyomtatta Adi Árpád. Gulyás Pál. – 1.de ex. 22 sept. 1902. din jud. construirea Palatului Culturii. – Wien. 1934. BETHLEN Farkas. din TgM.. După căsătoria cu contesa Teleki Roza s-a stabilit pe moşia din Bahnea.sz. • Népújság Évkönyv. 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. • Fortschritte der Meteoritenkunde seit 1900. A fost şeful cabinetului de mineralogie . a Camerei de comerţ şi industrie. 1914. Hofmuseum Ende okt.petrografie al BERWERT. : A-Cs. – 1. – Bukarest. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. unde a obţinut diploma de farmacist. mineralog. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. – 2001. k. 1922. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Budapest. – Wien. / Ligeti Ernő. precum şi canalizarea şi electrificarea oraşului. • Das Meteoreisen von Quesa. • Könyv. • Genersich Antal emlékkönyv. – 1891. – IV. – Stuttgart. Ref. Publică multe studii şi articole în presa de specialitate a vremii. • Bernády György emlékezete / Nagy Miklós Kund. • Bernády : Emléksorok 70-ik születésnapjára. 1913. – Wien. a continuat studiile în domeniul ştiinţelor naturii laHeidelberg şi obţine titlul de dr. biblioteca orăşenească şi pinacoteca. – 1. 1911. Târnava. 1981-.) Friedrich Martin. 1895..Oameni de ştiinţă mureşeni közleményére (1937). – Új sorozat. : Berényi János – Bredeczky Sámuel. 2002. – 1941. köt. 1903. 1870. Referinţe: • A marosvásárhelyi községi polgári fiúiskola története / Írta Nemes Ödön. unde se ocupă de gospodărie şi devine cel mai cunoscut pomolog al vremii. az Athenaeum. a luat fiinţă şcoala de muzică orăşenească. – 1967. Sighişoara – m. în filosofie (1872). – Wien.. – 46 p. – Cluj-Kolozsvár : Lapkiadó rt. 1913.köt. köt.. clădirea UMF-ului de azi. 1896.köt. deputat în dieta din Transilvania.. • Der meteorische Eukrit von Peramiho. din Viena (1869-71). – 1. (F. Pesta. Kollegium. „Kemény Zsigmond. sz. Viena. – Göttingen.: A-K. Referinţe: • Vasárnapi Újság 5. • Erdély vallatása: A magyar egység. care a fost dezvelită la 29 oct. agregat (1894) şi prof. 1870. 1912. • Új magyar életrajzi lexikon. 1850.. titular (1907) la Univ. 1813. A scris studii de economie. – Pest : nyomt. M. 1994. Lucrări publicate: • Szőlőművelés és borászat körüli tapasztalások. – TgM : Kiadja a Marosvásárhelyi Ref. 1868. A fost membru al Soc. – Thaur bei Innsbruck : Wort und Welt Verlag. finanţe şi statistică. . 16 nov. Naturhist. O perioadă a fost copist la Tabla Reg. 1916. De numele lui se leagă organizarea centrului modern al oraşului. a intrat în funcţiune uzina electrică. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen.) Muzeului de Ştiinţe Naturale din Viena (1897). Keresztes Gyula. apoi cea din Graz.” A publicat articole de specialitate în Gyógyszerészeti Közlöny. 22 ian. 1909.. : A-F. Studii: acasă la bunicul său. 1910. apoi la Col. 1903. n. – Mv. – Mv. 1918. köt. Lucrări publicate: • Mikroskopische Strukturbilder der Massengesteine. Studii: Univ. din Viena.

Sighişoara – m. UPM TgM. la Sighişoara (1840-44). – Bucureşti : EDP. Membru în Asoc. din Jena (1858). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.în colaborare: • Rezistenţa materialelor şi teoria elasticităţii curs / C.. K. Activitate profesională: şef lucrări. Membru în AGIR. scriind articole de geografie şi istorie în publicaţiile periodice ale vremii. TgM. după care sa reîntors la moşia din Bahnea. prof.. dr. . – 3.. – TgM : UPM TgM. Studii: la Sighişoara. echipamente electrice. 1910. – Budapest. 1990-1999 / Fülöp Mária. prof.köt. (A. sisteme informatice în electroenergetică. n. paroh. dr. Lucrări publicate: • Echipamente electrice. – 384 p. Împreună cu dr. – 84 p. univ. – Budapest. Ing. Fac. constructor. Autor şi coautor a 3 cursuri şi lucrări didactice în domeniul sistemelor şi echipamentelor electrice. tehnici moderne în transportul energiei electrice. – 936 p. A devenit cunoscut prin realizările sale în domeniul ştiinţelor naturii. la Turda şi Cluj. Fac. 13 febr. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.) BINDER. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. la Brădeni (1850-55) şi la Saschiz (1855-76). A fost prof. preot la Vulcan (1844-50). M. A fost ales „Dr. 9 mai 1815. – 1. Lucrări publicate: • Rezistenţa materialelor în aplicaţii. Lucrări publicate: . Szinnyei József. n. 4 apr. (F.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. (A. cu teza:Contribuţii la optimizarea regimu-rilor de funcţionare şi stabilitatea de tensiune a sistemelor lectroenergetice (2003). Saschiz. ing. IRE. Studii: lic. stabilirea sistemelor electroenergetice. – Bucureşti : Editura Tehnică.T. Cluj şi de teologie la Berlin (1835-38). Lucrări publicate: • A biharszilágyi Rézhegység északi peremének földtani és őslénytani viszonyai. Domenii de cercetare: analiza regimurilor de funcţionare a sistemelor electroenergetice. – 1989. 1935.köt. Lunca Bradului. – 1. univ. M. Probleme. V. Gulyás Pál. : A-Cs. 22 mart. 1989. • Rezistenţa materialelor. bazele electrotehnicii. 1933. n. Papiu Ilarian” TgM. Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor (1965). Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. După 1958 devine ing. Studii: Lic. energetice. honoris causa” al Univ.: Berényi János – Bredeczky Sámuel. (-1990). ? O perioadă a lucrat la Institutul pedologic din Budapesta. IASTED. Comisia Naţională de Atestare a Experţilor Tehnici. Dr. Bucureşti (1990-93). UT ClujNapoca. Catedra de Beton Armat. (F. Ille.) BETHLEN Gábor. – Târgu-Mureş. Soare. „Al. : Aachs – Bzenszki. Gogan – m. Dicţionar esenţial. 2000. IP Cluj. – Új sorozat. 37 de articole şi lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate în ţară şi străinătate. episcop.öt. (1975). M. n. – 2001. staţii şi posturi de transformare. de Construcţii (1958). Kreil a făcut o călătorie de studii în Turcia şi Grecia.fizică (1984-88). Romeo Dorin. Cornel Traian.. T. Academia Română de Management. T. univ. de şantier şi în proiectare.) BICĂ. köt. moşier. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. de Electrotehnică (1989-94). 3 contracte de cercetare în domeniul ing.) BEYER MURÁDIN Katalin Vezi: MURÁDIN Katalin BIA. – 2000. 1878. asist. – 1891. V. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1941. 1970. Proiectanţi de Structuri. 31 iul. Georgius. 2002. ing. Catedra de Mecanica Construcţiilor (-1982). Bia. titular de curs la disciplinele sisteme electroenergetice. profil matematică . 1984. conf. 1888.

Lucrări publicate: . 9 p. – 1891. 9 p. muzicolog. dr. •A balneo-fizioterápia és az orvosi rehabilitáció elemei / Birek László. – Wien: Gerold. prof. Deleanu. A fost ales membru corespondent al Soc.. 1998.: Aachs – Bzenszki. – 133 p. superioare la Göttingen (1793). 1978. A publicat în: Orvosi Szemle. – Mv. Studii: univ. n. – Mv. : OGYI. • Belgyógyászati jegyzetek. 1797. în Sibiu şi rector din 1804. Utunk. – TgM : IMF. 1878. medic. – Kronstadt. – 1941. Braşov – m. : OGYI. T. seu fractum significante. I. – 2. şeful Catedrei de Balneologie la IMF TgM. – Budapest.. Stejărenii – 12 nov. • Uebersicht der gesammten Erdkunde für Schule und Haus.köt.köt. – 2. • Balneofizioterápiai és orvosi rehabilitációs jegyzet orvostanhallgatók részére. (A. la Cluj (1942). Dóczy Pál. • Szováta / Birek L.köt. Lugoj şi în TgM. 1972. Referinţe: • Tett.) BINDER Péter. rész : 6. • Sovata / Birek L. 1977). Lucrări publicate: . 1805. – Cibinii : Typis Martini Hochmeister. köt. Birek László. – Mv. – 1891. – 2000.. –3. I. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Mv. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. : OGYI. – 1. dr.. 1997. 1844. • Die Höhenverhältnisse Sieben-bürgens. şeful Clinicii de Balneo. 1972..) BIREK László. conf. 1 mai 1998. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – 179 p. 25 febr. Vörös Zászló etc. köt. – Kronstadt. Rákosfalvy Zoltán. 1852. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. A fost dr. – Göttingae. în ştiinţe medicale (1966). 1701-1849 / Szabó Miklós. 17 mai 1936. 1878. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. sz. • Az anaemiák / Eskenasy Alexandru. univ.und Landschulen. – 1. BINDER. 12 febr. 1981. • Methodus inveniendi sinus arcuum n plicium.. – 55 p. Új Élet.– 478 p. TgM. • Belgyógyászat : Jegyzet. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. Deleanu. 16 p. 1994. – Mv. (F. köt. 1767. Johann. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. Mozgásszervek betegségei / Dóczy Pál. – 1997. Birek László.. Lucrări publicate : • De politia veteris urbis Romae.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. Szögi László. : Aachs – Bzenszki. – 158 p. Referinţe: • Baza de date BJM • Romániai magyar ki kicsoda. medic psihiatru. dr. 2. 1977. Studii la Odorhei şi Sibiu. – 32. 1791.: Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. 1986. ştiinţifice din Göttingen (1801). – Bucureşti : Editura pentru turism. Sibiu. – 1951. TETT. 1918. 1951-59. A fost prof. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. köt. – Budapest. – 1.şi Fizioterapie la TgM. A fost medic de circumscripţie. 1. TgM. – Új sorozat. n. ford. – 132 p. 1979. Szinnyei József. M. M. : A-F. Beiuş (BH) – m. – 368 p. Szinnyei József.) • Nemzeti Pszichiátriai Tanácskozás (Temesvár. n numerum seu integrum. • Elemente de balneofizioterapie şi recuperare funcţională / Birek László. – Bukarest. Gulyás Pál.1953. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 32. 2. 1842. Studii: medicină la IMF Iaşi. – 478 p. – 316 p.Oameni de ştiinţă mureşeni • Leitfaden beim Unterrichte in der Erdbeschreibung in den siebenbürgerdeutschen Stadt.. n. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Bukarest : Turisztikai Könyvkiadó. 1951. 3. (F. medic primar la Ineu şi Chişineu-Criş (Arad). Rákosfalvy Zoltán.. la Clinica de psihiatrie.

medic. M. (A. Dr. Bruxelles (1997-2001). – 200 p. (2002. 1999. Japonia (1997). cu calificativul „Magna cum laudae”. MEI. 24 ian. A fost asist. fizician cercetător (1975-82). 1997. • Optică tehnică. • Elemente privind calculul şi proiectarea trupiţelor de plug. – TgM : UT. EU Management Committee Action 516. 1998. 2004). – 100 p. Batoş. UP Bucureşti. „Magna cum Laude” (2001). Ungaria (1993. Phys. ing. absolvită cu media 10. – [1995]. 1992. –150 p.) BIRIŞ.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. în fizică. and Coat. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. The Annals of „Dunărea de Jos” University of Galaţi (2003). Dr. Finlanda (1998. Bruxelles (2002-). Electromureş TgM. 2000. Surf.în colaborare: • Electrotehnologii : Lucrări de laborator. Studii: Lic. – TgM : UPM. – Bucureşti : Printech. Lucrări publicate: • Metoda elementelor finite. Asoc. univ. • Metrologie aplicată. (1998. 1995. – 1958. german. 2002. n. Belgia (1999). de 3 ani TgM (1971-75). Cluj (1992). la Cat de Anatomie IMF TgM (1952-63). la I Ped. • Cuvântul liber. 2001. Sapientia. n. orvos– és . 1968. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1992). Topliţa.) BÍRÓ Ferenc. • Cuvântul liber. Sorin Ştefan. Şef de lucrări compartiment integrare la UT TgM. – Bucureşti : Editura Matrix Rom. – Brussels. 1999. 1994. 1998). • Aparatură biomedicală. 8 mai 2002. – Budapest – Mv. 2001). (F. – TgM : UT. Applied Surface Science (1995. Felicieni (HR). Espoo 2000. specializare în spectroscopie (1971).Biblioteca Judeţeană Mureş • Genersich Antal emlékkönyv.. • Volume of Scientific Final Report.) şi la Catedra de Electotechnică a Univ. – 120 p. sol. 8 aug. – 80 p. Aparate optice. obţinerea şi investigarea materialelor metaloceramice realizate în structuri nanocompozite prin procedeul fizic al depunerii în plasmă din fază de vapori (metoda PVD). T. Domenii de cercetare: fizica plasmei descărcărilor electrice în gaze rarefiate. Referinţe: Baza de date BJM (F. USA (2003). stat.) BIRÓ Domokos. – TgM : UT. – TgM : UT. • Materiale electronice. Lucrări publicate: . 1997). univ. – 140 p. • Raport de cercetare. Referinţe: • Cuvântul liber. „Al. Franţa (2003). englez. UP Bucureşti. 8 iun. Asist. Fac. 2000. A participat la conferinţe. cercetător principal la IIS (1983-97). com. de Fizică. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. EU Management Committee Action 516. simpozioane cu lucrări la Bucureşti-Măgurele (1987). 1997. (1994). sesiuni ştiinţifice. Lucrări publicate: • Optică-spectroscopie şi fizică atomică. Directorate-General for Research ERA. M. Univ. 1977. Română de Tribologie (ART) (2002-). Membru în EMT (1990-). Tribology Scientific Report (1999). obţinerea şi caracterizarea tribologică a straturilor subţiri superdure autolubrefiante. 1999. Műszaki Szemle (2000-01). – TgM: IP 3 ani. m. 2001. Uila. • Dicţionar tehnic poliglot de maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară: român. 22 oct. fizician. 26 dec. Ioan Cuza” Iaşi. francez. – TgM : UT. maghiar. univ. ing. Asist. cercetarea microstructurii prin microscopie electronică de transmisie TEM şi XTEM a straturilor subţiri dure obţinute prin procedeul pulverării reactive tip magnetron. . Studii: bacalaureat la Odorheiu Secuiesc (1966). 1948. – [1995]. – Bucureşti : Printech. – TgM : UT. Technol. VTT Manufacturing Technology VTT Finland. 2003. • Bazele cercetării experimentale.

) Microbiologie a IMF. • Erdélyi magyar népi építészet. Referinţe: Baza de date BJM. 2 Târnăveni (1970). (F. 1999. 16 TgM (1980-85). Participă la 7 conferinţe. • Tizenkét év. – Mv. 1998. de fizică-chimie. • Romániai magyar ki kicsoda. 2001. – 2002. Szász Mária. TgM. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula. 5 iul. – Budapest – Mv. Prizonier de război în Franţa (1945-47). 35 simpozioane cu lucrări şi comunicări din domeniile: studiul învelitorilor subţiri de rotaţie. şi Biroul Cons. 1992. de Ştiinţe şi Litere (200002). „C. M. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. respectiv UMF TgM (1945-95). • Középkori templomok. 1995. BIRÓ Ilona. 1999. 1997. M. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Analele Univ. prof.în colaborare: • Fizika : munkafüzet VIII osztály / Biró Ilona. Membru AGIR (1997-). Caloi Teréz. Senatul şi Biroul Senatului UPM TgM. : Impress. Kerestély János. Lucrări publicate: • Economia ramurilor. constructor. Belgia. Petruţa. – 144 p. – 1997. la Catedra de . Magyar Építőipar (1988). 2001. 1951.) BIRÓ Gábor. ing. secţia Construcţii Civile. IP Cluj-Napoca. – Mv. – 2. – [1995]. Kerestély János. 2002. în DIFRD. Fac. Lucrări publicate: . Papiu Ilarian”. Şc. IP 3 ani TgM. medic la Policlinica nr.) BÍRÓ József.în colaborare: • Inframicrobiologiai jegyzet / Bíró József. Industriale şi Agricole (1984-89). gr. univ. (F. Népújság etc. nr. köt. M. medic. – 198 p. 2002. (F. Gimnaziul de Stat „Mihai Viteazul” TgM (1985-). de Ştiinţe şi Litere a UPM TgM (1999-). Specializări în Ungaria. sport. Jiu – Ştiinţe Economice (2000). 1919. de Construcţii. : OGYI. : A-K. 26 mart. A fost conf. dir. – Mv. la Politehnica din Budapesta (1943). Coordonator program Socrates la Fac. – 1996. Fac. – 543 p. Cluj. Bíró József. 1954. : [Természettudomány. I (1995). Műszaki tudományok]. managementul general şi managementul industrial. Sălcud (1974-77). –3. átdolgozta Boér László. a fost dir. – Szentendre : Magyar Népi Építészet Archívumai. 2000. köt. la Şc. Teoretic nr. Hărănglab. prof. Lucrări publicate: • Sóvidék népi építészete. cu teza: Cupole din elemente prefabricate de beton armat pentru acoperişuri cu deschideri mari (1997). Művelődes. n. IPJ până la pensionare (1979).Oameni de ştiinţă mureşeni (F. 1999. n. 2000. managementul în construcţii. 1966. • Managementul unităţilor de construcţii : curs. Brâncuşi” Tg. Studii: Lic. Dr. TgM (1972-84). congrese. Fac.köt. ing. 2002. gen. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Hobby-uri: natură. de Construcţii. n. A lucrat la secţia de arhitectură a Sfatului popular TgM (1948-53). UBB Cluj (1980). Studii: bacalaureat la Lic. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója alkalmából. Luduş. – TgM : UPM. 2003. – TgM : UPM. muzică. 2 TgM. – 272 p. constructor. membru în Cons. – Mv. Lucrări publicate: . : Impress. n.) BLAGA. M. – Kolozsvár. 1915 – m. Prof. Studii: univ. – Kolozsvár : Stúdium Könyvkiadó. a predat la Lic. Publică studii şi articole în: Erdélyi Figyelő. 1994. : OGYI. 1952. ing. „Al. de Fizică-Chimie (1974). UPM TgM (2000-). 10 sept. 2 sept. gen.

Boloş. de Chimie (1949-53).în colaborare: • Geometrie descriptivă. • Grafica pe calculator. – 3. – Cluj-Napoca : Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă”. – Budapest – Mv. Sci. de Vest. Studii: Univ. – TgM : UPM. – Bucarest: Le Moment. Blaga – TgM : UPM. şeful Laboratorului de Biologie Moleculară. Activitate profesională: preparator principal. Lucrările ştiinţifice ale cadrelor didactice. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. . Biochimica and Biophysica Acta (1962). 2003. Pintic (Cluj). Domenii de cercetare: biologia moleculară a virusurilor umane. a făcut studii în clinici de oftalmologie din străinătate. 2002. Management Marketing. Fac. – TgM : UPM. Revista Medico-Chirurgicală (1963). (F. 2001. Aryneimittel Forschung (1973). – Vol. • Managementul firmelor de construcţii. Experimental Cell Research (1965). 1970. – TgM : UPM. – Új sorozat. P. – Timişoara : Univ. 1 mai 1929. Studii şi Cercetări de Inframicrobiologie (1967). :Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. Cluj. medic. Experientia (1964. Die Naturwissenscaften (1958). • Management în construcţii. • Genersich Antal emlékkönyv. 2001. n. 1994. Aplicaţii. cercetător ştiinţific principal. biochimist. Studii şi cercetări de neurologie (1963). – 234 p. M. P. • Finanţe . Biuleten naucinoi informatii (1962). Membru în European Cell Biology Organisation (1972-). Acta Morphologica Acad. Paris (1990). 1997. • Managementul sistemelor informaţionale. 2000.Contabilitate. – 1991. Hung. Gulyás Pál. Boloş. 2001. (1975). 1981-84. – ClujNapoca. Blaga – TgM : UPM. Bruges (1991). Revue Roumaine D’Embriologie et de Cytologie (1971). 1986). – TgM. biologia moleculară a nucleoproteinelor (nucleozomi) din celule animale. 2003. 1975. International Bio-Syntetics. 1998.) . Publică lucrări în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista Medicală (1957. 2001. Bucureşti (1965-66. • Manual de Inginerie Economică. – 118 p. 1892. 1999. American Assoc. • Management operaţional : optimizarea metodelor de lucru / Liviu Marian. n. Revue Roumaine de Biochemie (1972). for the Advancement of Science (2001-). Medicina Experimentalis (1963). – 1941. 1972). Hobby-uri: pescuitul. 1970-73. diplomă de merit. manipularea genetică a microbilor. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Fiziologiia i Eksperimentalnaja Terapia (1966). Institutul Pasteur. biotehnologia enzimelor proteolitice microbiene. 1937.Biblioteca Judeţeană Mureş • Managementul unităţilor de transporturi. – TgM : UPM. Distincţii obţinute: Premiul MÎŞ (1968). • Reprezentări grafice 2D asistate de calculator / C. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – Vol 3. Morphologie et embriologie (1975). Specializări: Institutul Cantacuzino. 2002. Petruţa Blaga. studiul histonelor izolate din eucariozi. apoi s-a stabilit la TgM. şef laborator de virusologie IMF TgM (1953-55). – 62 p. „Bolyai” Cluj. (A. • Studii de Economie. Farmacie (1958). Experimental Pathology (1975). IMF TgM (1988). 1961-63. 1992. T. köt. Lucrări publicate: • La prophilaxie de la cécitéen Roumanie. – 101 p. 2. 1959.în colaborare: BLATT Miklós. Lucrări de laborator / C. animale şi ale plantelor. László Hermanovski. Analytical Biochemistry (1967).) BLAZSEK Vladimir Sándor. – 185 p. După obţinerea diplomei de medic. 1966). Lucrări publicate: . – ClujNapoca.

M. 1966. 2003. din 1961 lucrează la IIS. n. 2002. 1956.Oameni de ştiinţă mureşeni • Biokémiai laboratóriumi vizsgálatok / Kovács Endre. – 1996.és szájbetegségek megelőzése / Bocskay István.sz. Studii: Lic. n. – 1996. Prezintă comunicări din domeniul patologiei orale la congrese în ţară şi străinătate. IMF TgM.în colaborare: • Odontológia és paradontológia / Bocskay István. – Kolozsvár.1. : OGYI. • Conferinţa republicană de chimie. univ. Matekovits György. – 142 p. 2 aug. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Sighetu Marmaţiei (MM). 3. – 136 p. UMF TgM (1986-90). 1997. decan. Revista Naţională de Stomatologie (1999). – Budapest – Mv. Maghiară de Stomatologie (1996-). Boariu. Fac. – Bukarest. – 217 p. – 2. de stomatologie.consultant. • Magyar – román . 1994. Blazsek Vladimir. 1999. Lucrări publicate: • Fogbetegségek. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok. : [Természettudomány. Monea Alexandru. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. – TgM. emlékezések. prof. – 2002. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. de medicină generală. – 1997. 2001. . – Timişoara. 1920 – m. (F. UT TgM (?) Lucrări publicate: .) BOCSKAY István. şef de catedră. – 2002. Dr. 1929. köt. – Kolozsvár : Scientia Könyvkiadó.köt. – Mv. de Stomatologie (1948-51). 1999. / Vol. (A. • Fogbetegségek. 2002. fogápolás. • Genersich Antal emlékkönyv. – 2000. • Tizenkét év. 2000. : A-K. – Mv. Műszaki tudományok]. .angol fogorvosi szótár. – KolozsvárNapoca : Dacia Könyvkiadó. 1984-86. 1981. : Az egyszerű caries patológiája és klinikuma. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. maghiar din Sighetu Marmaţiei (1940-48). Műszaki tudományok]. [1995]. – Budapest – Mv. • Székelyföld 1.köt. univ.BODÓ Ágnes Vezi: BODÓ Ágnes BOARIU. 1. Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1998).în colaborare: • Electricitate / C.. Membru onorific în Soc. prodecan. Referinţe: Baza de date BJM. Ioan Lapohos. • Romániai magyar ki kicsoda. A primit placheta memorială „Páriz Pápai Ferenc” (2002). 1997. T. Fac. 1994. : A-K. Fac. – Cluj-Napoca : Dacia. Kerekes Medárd. Cornel.köt. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. : A-F. lector ing. Fac. EME.) BLAZSEK . 1986. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). • In Vivo Orvoskongresszus. – 1997. de Stomatologie Cluj (1951-54). Activitate profesională: prof. • Romániai magyar ki kicsoda. [1995]. prof. 2002. Fogorvosi Szemle (1999). – 1963. – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. T. Fog. OGYSZ. • Erdélyi magyar ki kicsoda.) . conducător de doctorat (1999-). (1978-99). Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. 1987. 1979. – 110 p. köt. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. A colaborat la revistele Orvostudományi Értesítő (1992-00). Pest Megye Önkormányzata. : OGYI. : [Természettudomány. Hobby-uri: muzica. –2.. 1990-1999 / Fülöp Mária. (1972-73. – Mv. (A. – 2000. : VET. – Budapest. ?. • Comunicările Academiei RPR. medic stomatolog. • Tizenkét év. 1989-90). fogápolás. în medicină cu teza: Contribuţii la studiul histochimiei inflamaţiilor pulpare (1973). – Budapest.köt. 17 sept. Stomatologia Mureşeană (2001).

Biblioteca Judeţeană Mureş

BOD Sándor, medic ortoped şi traumatolog;
n. 29 mart. 1926, Voivodeni – m. 24 nov. 2000, TgM. Studii: lic. la Col. Ref. din TgM (1945); a obţinut diploma de medic la IMF TgM (1951). A fost preparator, asist. univ. la Catedra de Anatomie a IMF TgM (1950-57); medic ortoped şi traumatolog la Clinica de Ortopedie TgM (195771); medic şef până la pensionare (1971-92). Membru în Soc. Austriacă de Traumatologie (1968-). Lucrări publicate: - în colaborare: • Embriológia. – 1951. • Sebészeti műtéttan. – Mv. : OGYI, 1958. – 473 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1.köt. : A-K. - 1996. (F. M.)

BÓDI Adorján, medic. Studii: IMF TgM Fac. de Medicină la (1957). A fost medic în Valea Jiului, asist. univ. la Clinica de Neurologie, la Clinica de Boli Interne nr. 1 (1959-), la Clinica de Endocrinologie TgM. S-a stabilit în Ungaria (la începutul anilor 1980). Lucrări publicate: - în colaborare: • Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek. – Mv. : OGYI, 1976. – 132 p.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben, 1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002. (F. M.)

BODÓ Ágnes, chimist; n. 19 dec. 1929, Gheorgheni (HR). Studii: Lic. Comercial TgM (1945-48); Univ. Bolyai Cluj, Fac. de Chimie (1949-53). Dr. în chimie cu teza: Utilizarea efectului salin în titrarea potenţiometrică acidobazică în soluţii metanolice (1972). Activitate

profesională: asist. univ. (1953-69); şef lucrări IMF TgM, Fac. de Farmacie (1969-87). Domenii de cercetare: controlul medicamentelor. Participă la peste 40 de simpozioane, conferinţe, congrese în ţară şi străinătate; publică 38 de lucrări în reviste de specialitate: Farmacia (1961-62, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1985); Revista Medicală (196869, 1978); Analytical Chemistry. Anual Reviews (1971-72); Revue Roumaine Chimie (197173); Studia UBB (1973); Revista de chimie (1977); Igiena (1981); Practica Farmaceutică. Specializări: Institutul de Stat pentru Cercetări Farmaceutice şi Controlul Medicamentelor Bucureşti (1966). Lucrări publicate: • Lucrări practice de chimie analitică cantitativă : curs. – TgM : IMF, 1966. – 130 p. cantitative de controlul • Metode medicamentelor : curs. – TgM : IMF, 1980. – 238 p. • A gyógyszerellenőrzés mennyiségi módszerei. – Mv. : OGYI, 1986. – 205 p. - în colaborare: • Bevezetés a kémiai analízisbe / Soós Pál, Blazsek. A, Liviu Vârf. – Mv. : OGYI, 19551958. – 1.rész. –1955. – 492 p.; 2.rész. – 1958. – 358 p. • Chimie analitică cantitativă : curs / Soós P, Blazsek. A, L. Vârf. – TgM : IMF, 1956. • Chimie analitică cantitativă : curs / Ed. a 2-a. / Soós P, Blazsek. A, L. Vârf. – TgM : IMF, 1958. – 250 p. • Farmacopeea Română / Ed. a 8 - a. – 1965. • Proceedings of the 2nd Conference Applied Physical Chemistry. (2; 1971; Budapesta). – Vol. 1. – Budapest : Akademiai Kiadó, 1971. • Farmacopeea Română. - Ed. a 9-a. – 1976. • Controlul formelor farmaceutice : curs / Blazsek-Bodó A, Kis I, Józsa J. – TgM : IMF, 1977. – 266 p.
Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994.

Oameni de ştiinţă mureşeni
• A marosvásárhelyi magyar gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. nyelvű orvos– és

(F. M., T. A.)

BODO, Victor, medic, publicist; n. 14 iul. 1967, TgM. Studii: IMF Cluj-Napoca (1991). Colaborări pe teme de optimizare a funcţionalităţii corpului uman şi medicină alternativă la Actualitatea clujeană şi la Radio Cluj. Cursuri de anatomie funcţională la Academia de Muzică. Lucrări publicate: • Curs teoretic şi practic de autocontrol. Sl : sn, 1995. • Ecuaţia umană, ecuaţia divină. – 1995. Tehnici de călătorie astrală. – Cluj-Napoca : Dacia, 1999. – 104 p. • Teste de personalitate. – Cluj-Napoca : Dacia, 1999. – 107 p. • Prevenirea cancerului pe înţelesul tuturor. – Cluj-Napoca : Dacia, 2000. – 99 p. • Profeţii despre Era Vărsătorului. – ClujNapoca : Dacia, 2000. – 128 p. • Teste de inteligenţă. – Cluj-Napoca : Dacia, 2001. – 98 p. - în colaborare: • Ghid practic de educaţie a copilului / Bodo Victor, Sorina Bodo. – Cluj-Napoca : Dacia, 2000. – 142 p. • Educaţia armoniei sexuale / Bodo Victor, Sorina Bodo. – Cluj-Napoca : Dacia, 2002. – 208 p.
Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial. – 2000. (A. T.)

BOÉR László, medic bacteriolog; n. 28 mart. 1907, Suatu (CJ) – m. 17 sept. 1972, TgM. Studii: Univ. de Medicină la Cluj (1931); studii de bacteriologie, serologie la Budapesta. A lucrat la Satu-Mare ca medic şef (1939-48). A pus bazele şi a condus Catedra de Epidemiologie din cadrul IMF TgM (1949-72), apoi cea de Microbiologie şi Virusologie (195460); dr. doc. (1972). A publicat diferite studii şi articole în: Acta Microbiologica; Microbiologie – Epidemologie – Igienă; Revista Medicală –

Orvosi Szemle; Revista medico-chirurgicală din Iaşi etc. Lucrări publicate: • Orvosi mikrobiológia. – Bukarest, 1951. • Általános járványtani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1953. – 93 p. • Részletes járványtani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – 221 p. • Általános járványtani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1958. – 126 p. • Epidemiologie : manual. – Bucureşti : EDP, 1966. – 179 p. - în colaborare: • Általános járványtani jegyzet és gyakorlati kompendium / Boér László, Tamás Gizella, Papp Károly. – Mv. : OGYI, 1951. – 296 p. • Mikrobiológia és parazitológia / Boér László, Haranghy László. – Bukarest, 1952. • Endokrinológiai jegyzetek / Bartel György, Szabó István, Boér László. – Mv. : OGYI, 1954. – 105 p. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula, Bíró József, Kerestély János; átdolgozta Boér László. – Mv., 1954. –3. köt.- 543 p. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula; az új kiad. átdolgozta Boér László – 2., átdolgozott kiad. – Mv.: OGYI, 1957. – 1. köt.: Általános bakteriológia és immunitástan. – 300 p. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula; az új kiad. átdolgozta Boér László – 3., átdolgozott kiad. – Mv.: OGYI, 1957. – 2. köt. : Részletes bakteriológia. – 1957. - 350 p. • Guşa endemică / Redactor Ştefan Milcu. – Bucureşti: Editura Academiei RPR, 1957. – vol. - Vol. 1. – 1957. – 679 p. • Bacteriologie medicală / Redactor N. Nestorescu. – Bucureşti: Editura Medicală, 1961. – 842 p. • Epidemiologie / Sub redacţia I. M. Ivan. – Bucureşti : EDP, 1966. – 179 p.
Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1 köt. : A-F. – 1981. • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Új magyar életrajzi lexikon. –1. köt. : A-Cs. – 2001. • Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2002. – 2.köt. : [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. (F. M.)

BOGA Kálmán, medic, prof. univ.; n. 31
mart. 1923, Deva (HD) – m. 16 nov. 1999, TgM. Dr. în ştiinţe medicale. Preparator univ. (1946-), specializat în ginecologie, şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologică (1977-83); prof. dr. la IMF TgM pînă la pensionare (1990). Lucrări publicate: • Nőgyógyászat. – Mv. : OGYI, 1986. – 112 p. - în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. – Mv. : OGYI, 19541955. –1. köt. – 1955. – 211 p.; 2. köt. – 1954. – 215 p. • Szülészeti jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – 1.füzet. – 172 p.; 2.füzet. – 232 p. • Szülészeti jegyzet. - 3. kiad. – Mv. : OGYI, 1959. –1. rész. – 480 p. • Obstetrică şi ginecologie / Redactor E. Aburel. – Bucureşti EDP, 1971. – 547 p. • Szülészet. – Mv. : OGYI, 1980. – 414 p. • Tratat de patologie chirurgicală / Redactor E. Proca. – Bucureşti : Editura Medicală, 1983. – Vol. 7. – 1983. – 720 p.
Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt.: A-K. – 1996. • Romániai magyar ki kicsoda 2000. – 2000. – p. 105. (F. M.; A. T.)

prof. univ. la Catedra de Zoologie a Univ.Bolyai din Cluj (1945-48). Lucrări publicate: • Természetrajz. Növénytan : A magyar tannyelvű középiskolák 2. osztálya számára. – Kolozsvár, 1926. • Az ember bonctana és élettana : A magyar tannyelvű középiskolák felső osztályai számára. – Kolozsvár, 1933. - în colaborare: • Általános állattan : Apáthy István az 1908-09. tanév I. felében tartott előadásai után. – Kolozsvár, 1908. • Általános fejlődéstan : Apáthy István az 190607. tanév 2. felében tartott előadásai után. – Kolozsvár, 1912.
Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. köt.: Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. köt.: A-F. – 1981. (F. M.)

BOGA Lajos, prof. de ştiinţe naturale, zoologie; n. 30 nov. 1885, TgM – m. 21 febr. 1956, TgM. Studii: şcoala elementară ev. germană din Reghin; Gimnaziul RomanoCatolic din TgM (1904-08); univ. (1914) şi doctorat la Cluj (1918). A fost prof. la Cluj (1920-25); Miercurea Ciuc (1925-35); Odorheiu Secuiesc; dir. Gimnaziul Romano-Catolic (1936-40); dir. custode al secţiei de zoologie a Muzeului Ardelean din Cluj (1945-48). A fost

BOGDAN, Florea, ing.; n. 19 mart. 1876, Fărăgău – m. 9 nov. 1965. Îşi începe studiile la Fărăgău, apoi continuă la Şc. Confesională Greco-Catolică din Reghin; Gimnaziul GrecoCatolic din TgM; Gimnaziul Greco-Catolic din Blaj, Năsăud şi la UP Regală din Budapesta, primind titlul de „ing. universal” (1899). A obţinut diplome în matematică, mecanică, geodezie, construcţii de case, poduri, şosele, căi ferate, arhitectură şi etnografie. Lucrează la Serviciul hidrotehnic al oraşului Debreţin, la amenajarea lacului Balaton, la canalizarea râului Lajó. În mart. 1902 îşi deschide un birou tehnic la Reghin, iar în 1903 se stabileşte în oraş. Este primul voluntar ardelean în armata română în anii războiului, făcând parte din Regimentul 22 Honvezi TgM şi participă la campania de eliberare a teritoriului Transilvaniei; îndeplineşte numeroase misiuni de informaţii şi contraspionaj. După război, se implică în viaţa politică, fiind ales în 1919 deputat de Reghin în primul Parlament al României reîntregite; în 1912 a înfiinţat Banca „Cerbul”; în 1920 pune bazele Partidului Poporului, iar în 1926 devine

Oameni de ştiinţă mureşeni
prefect al jud. MS. Publică diverse articole în Glasul poporului. Din 1912 devine membru pe viaţă al Astrei; membru fondator al Reuniunii Învăţătorilor Români (1912); activează şi în Comitetul Naţional al Românilor Emigranţi din Austro-Ungaria. Lucrări publicate: • Planul oraşului Bucureşti. – Sl : sn, 1915. • Harta românilor de pretutindeni. – Sl : sn, sa.
Referinţe: • Gazeta Reghinului, an 4, nr. 6-7 (29-30), 1993. • Gazeta Reghinului, an 5, nr. 12 (46), dec. 1994. • Gazeta Reghinului, an 6, nr. 11 (58), nov. 1995. • Gazeta Reghinului, an. 7, nr. 3, 1996. • Reghinul cultural: Studii şi articole. – Vol. 2. – 1990. • Fărăgău la 647 de ani de atestare documentară a localităţii : monografie / Corneliu Anca, Vasile T. Suciu. – TgM : Aurora, 2004. (Grigore Ploeşteanu). (A. T.)

- în colaborare: • Természettan / Bogdánffy István, Simoncsics Alajos. – Budapest, 1928. • Természettan : A kereskedelmi középiskolák II. Osztálya számára / Bogdánffy István, Strobel Ernő. – Budapest: Athenaeum, 1941. – 142 p.
Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. köt. : Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941. (F. M.)

BOGDAN, Marcel, matematician; n. 7 nov. 1972, Reghin. Studii: Şc. Gen. nr. 6 Reghin (1979-83); Lic. Industrial nr. 2 Reghin (1987-91); UBB Cluj-Napoca, Fac. de Matematică (1991-96). Drd. în domeniul inegalităţilor variaţionale. Activitate profesională: prof. Grup Şc. Economic TgM (1996-99); asist. univ. UPM TgM (2000-). Specializări: Olanda (2000); Italia (2002). Hobby-uri: minifotbal, baschet, filatelie. Lucrări publicate: - în colaborare: • Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice ale UPM TgM (2000; TgM). – TgM, 2000. – Vol. 8. • Teste grilă de matematică : culegere de probleme. – 2002.
Referinţe: Baza de date BJM. (A. T.)

BOITAN, Ion, ing. chimist; n. 26 aug. 1931, Călăraşi (CL) – m. 17 mart. 2003, TgM. Studii: Lic. Teoretic „Ştirbei-Vodă” Călăraşi; IP „Traian Vuia”, Timişoara (1953-56); IP Bucureşti (1956-58). Dr. în ştiinţe chimice anorganice cu teza: Studii în carbura de calciu cu accent pe valorificarea materialelor pulverulente (1981). Activitate profesională: ing. stagiar; ing. şef secţie; ing. şef uzină, Uzinele de produse sodice Govora (1958-69); ing. specialist, Uzinele de sodă Elmex din Alexandria, Egipt (1969-71); dir. dezvoltare; dir. general, Combinatul Chimic Târnăveni (1971-85); dir. general SC Armedica SA TgM (1985-98). Ca preş. al Cons. Tehnico-Economic din Combinatul Chimic Târnăveni a condus şi avizat proiectarea, realizarea şi funcţionarea instalaţiilor. Cercetări în domeniile: săruri de bariu, săruri de sulf, bicromat de sodiu – 2, cuptor 6 carbid, acid formic şi oxalic, acid fluorhidric. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Revista de chimie (1968, 1970). Este autorul mai multor invenţii pentru care este medaliat în perioada 1964-85; primeşte „Ordinul Muncii” cls. a III-a 149 / 1974. Hobby-uri: pictura.
Lucrări publicate: - în colaborare:

BOGDÁNFFY István, prof. de ştiinţe
naturale; n. 1897, TgM - ? A fost prof. la Budapesta (1920-). Lucrări publicate:

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Buletinul ştiinţific şi tehnic al IP „Traian Vuia” Timişoara. Seria Chimie. – 1977, 1978, 1980.
Referinţe: • 24 Ore mureşene. – An 3, 25 nov. 1995. • Cuvântul liber, 18 mart. 2003. (A. T.)

• Casa română : (disertaţie). – 1874. • Despre elementul naţional în educaţiune. – 1884.
Referinţe: • Enciclopedia cugetarea. – 1940. • Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic / Ana Cosma. – 2002. (A. T.)

BOIU, Zaharia, pedagog, preot, poet, publicist; n. 1 mart, 1834, Sighişoara – m. 6 nov. 1903, Sibiu. Studii: Şc. primară românească şi Gimnaziul ev. lutheran din Sighişoara (1854); Seminarul Teologic din Sibiu (1855-57); studii de filozofie şi pedagogie la Univ. din Leipzig (1859-61). Învăţător la Săcele (BV) (1854-55). După absolvirea seminarului teologic, lucrează ca prof. suplinitor în secţia pedagogică a Institutului teologic din Sibiu (1857-59). La întoarcerea din Leipzig devine prof. titular la secţia pedagogică a Institutului Diecezan din Sibiu (1861-70); redactor al ziarului Telegraful Român (186365); catihet la Lic. de Stat din Sibiu (1865-75); preot-paroh în Sibiu-Cetate (1863); protopresbiter (1867); „assesor consistorial” (cons. eparhial) al Arhiepiscopiei Sibiului (1870-02); secretar I şi redactor al revistei Transilvania (1892-95). A publicat mai multe manuale didactice pentru învăţământul „poporal” românesc, volume de predici, studii de pedagogie, dizertaţii la adunările generale ale Astrei, cuvântări, schiţe biografice, dări de seamă. Distins cu premiul Academiei Române pentru cuvântările bisericeşti (1900). Membru onorariu al Reuniunii Învăţătorilor Români din dieceza Caransebeşului (1871); membru corespondent în Academia Română (18771903), Sinodul Eparhial al Sibiului şi în Congresul Naţional Bisericesc al Mitropoliei Ardealului; Comitetul Central al Astrei Partidul Naţional Român; Soc. „Petru Maior” din Pesta; „Carmen Sylva” din Graz; „Andrei Şaguna” din Sibiu. Lucrări publicate: • Elemente de geografie pentru şcoalele populari. – 1868. • Elemente de istorie. – 1868. • Elemente de istoria naturii. – 1868.

BOJA, Mihail Radu, medic, prof. univ.; n. 29 oct. 1946, Arad. Studii: Lic. nr. 2 Arad (1953-64); UMF Cluj, Fac. de Medicină Generală (1965-71). Dr. în medicină cu teza: Chirurgia percutanată a litiazei renale şi ureterale superioare (1996). Activitate profesională: medic la circumscripţia sanitară rurală Dorna Codrenilor (SV) (1971-73); rezident urologie, Spitalul „T. Burghele”, Bucureşti (1974-76); medic specialist urolog, Spitalul Jud. Galaţi (1978-91); parcurge toate treptele carierei univ. până la gradul de prof. univ. (2003-) în cadrul UMF TgM; şeful Clinicii Urologice TgM (2001-); mentorul său în formarea profesională şi univ. este prof. Dorin Nicolescu. A efectuat peste 5.000 de intervenţii endoscopice pe rinichi şi ureter; a efectuat prima nefrolitotomie percutanată din ţară, ureteroscopia anterogradă pentru dezvoltarea calculilor ureterali superiori, endopielotomia, tratamentul percutanat al chistelor renale, fenestraţia percutanată a chistelor renale solitare, endoureterotomia, uretrotomia otis, uretromie internă optică, TUR pentru cancere vezicale, litotriţia vezicală, sfincterotomie etc. Participă cu 164 de lucrări ştiinţifice la diverse simpozioane, congrese şi conferinţe. Publică în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Viaţa medicală (1975-76, 1981, 1991); Revista medicală (1982, 1984, 1986-87); Revista de Medicină şi Farmacie (1987, 1989-92, 1995, 1999, 2001); Morphologie et embriologie (1988); Revista Română de Urologie (1994-96, 1999, 2002);

Oameni de ştiinţă mureşeni
Endoscopia (2000); Quo Vadis (2000, 2003); Orvostudományi Értesítő (2001); Sibiul medical (2001); Noutăţi medicale (2002). Este autor şi coautor la 15 filme ştiinţifice din domeniul chirurgiei endoscopice. Specializări: cursuri postuniv. în urologie (1974), endourologie (1993/1994); Bucureşti (1974-1976); Ungaria (1981); Germania (1985, 1987, 1991); Oradea (1987); Timişoara (1993); competenţă în ecografie (2001). Distincţii: premiul I la Simpozionul de Endourologie, Oradea-Băile Felix (1996) pentru lucrarea „Endoureterotomia”. Membru în Soc. Română de Urologie; Soc. Europeană de Urologie; Soc. Central Europeană de Urologie; Soc. Internaţională de Urologie; membru fondator şi vicepreş., Asoc. Română de Endourologie (1994-); membru de onoare, Soc. de Chirurgie Pediatrică din România (1997-); membru de onoare, Soc. Moldoveană de Urologie (2002-). Hobby-uri: pescuit. Lucrări publicate: • Chirurgia percutanată reno-uretrală. – Constanţa : Leda and Muntenia, 2000. – 414 p. • Curs de urologie. – TgM : University Press, 2000. – 213 p. - în colaborare: • Îndreptar de stagiu clinic. 1985. • Curs de urologie. – 1989 • Urologiai jegyzet egyetemi hallgatók részére. – Mv. : OGYI, 1990. - 238 p. • Urologie. – 1990. • Sexualitatea umană. – 1996. • Bazele chirurgiei endourologice. – 2000.
(A. T.)

BOJOR, Ovidiu, farmacist, cercetător
ştiinţific; n. 1 nov. 1924, Reghin. Studii: Lic „Al. Papiu Ilarian” TgM (-1940); Lic. „C-tin Diaconovici Loga” Timişoara şi Lic. „Traian Doda” Caransebeş (1941-44); IMF Bucureşti, Fac. de Medicină şi Farmacie (-1952). Dr. în farmacie cu teza: Contribuţii la studiul ciupercii claviceps purpurea (1968). Activitate profesională: cercetător ştiinţific la Institutul pentru Controlul Medicamentelor şi Cercetării Farmaceutice Bucureşti (1952-54); secretar

ştiinţific; expert al ONUDI (1978-); consilier ştiinţific la Centrul de Biotehnologie Bucureşti. Domenii de cercetare: botanică farmaceutică, farmacognozie, fitochimie şi medicină tradiţională; rezultate deosebite în activitatea ştiinţifică: explorarea timp de 25 de ani a florei medicinale din Carpaţi; explorarea, în patru misiuni succesive ONU (1978-85) a florei din Himalaya şi stabilirea limitei superioare de existenţă a vieţii vegetale la 5500 m altitudine în această zonă; integrarea medicinei tradiţionale din ţară şi străinătate în măsurile generale de ocrotire a sănătăţii elaborate de OMS. Rezultatele activităţii ştiinţifice au fost citate în numeroase lucrări străine de specialitate. Ca expert internaţional, a desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică şi tehnică în numeroase ţări din Africa şi Asia. A publicat sau comunicat în ţară şi străinătate peste 1000 de studii şi articole. Autor a peste 40 de brevete de invenţie, peste 25 de lucrări ştiinţifice sub formă de tratate, cărţi de informare generală şi lucrări în 6 reviste de informare în domeniul medicinei şi terapiei naturiste. Distins cu medalia de aur pentru produsul INSUVEG. Specializări: Sofia şi Kazanlîc (1965); Budapesta; Viena (1978-85). Decorat „Pentru merite în munca medicosanitară” (de 2 ori) „Evidenţiat în munca de Cruce Roşie”; Diploma de onoare a AŞMR (1976). Membru în: Soc. de Ştiinţe Medicale din România; Soc. de Geografie din USA; Soc. Balcanică de Medicină; Soc. de Biologie; Soc. de Medicină Islamică. Hobby-uri: natura şi soţia. Lucrări publicate: • Produse farmaceutice româneşti. – Bucureşti : Editura Medicală, 1964, 1970. – • Pledoarie pentru viaţă lungă. – Bucureşti : Paco, 1989. – 250 p. • Medicinal Plant Industry. – CRC Press Inc., 1991. • Plantele în elixirele dragostei. – Bucureşti : Ceres, 1993. – 120 p.

Biblioteca Judeţeană Mureş
- în colaborare: • Farmacopeea română / Ed. 8 şi 9. – 1965, 1976. • Plante medicinale / O. Bojor, D. Gr. Constantinescu. – Bucureşti : Editura Medicală, 1969. – 184 p. • Farmacia naturii / O. Bojor, M. Alexan, F. Crăciun. – Bucureşti : Ceres, 1976. - Vol. 1. – 1976. – 368 p.; Vol. 2. – 1977. – 335 p. • Plantele medicinale - izvor de sănătate / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ceres, 1981. – 228 p. • Fructele şi legumele – factori de terapie naturală / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ceres, 1983. – 196 p. • Plantele medicinale şi aromatice de la A la Z / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Recoop, 1983. – 192 p. • Medicina pentru familie / A. Aslan, G. Bungeţianu, O. Bojor. – Bucureşti : Editura Medicală, 1986. – 768 p. • Flora medicinală a României / O. Bojor, M. Alexan, F. Crăciun. – Bucureşti : Ceres, 1988 Vol. 1. - 1988. – 224 p. • Plantele medicinale şi aromatice de la A la Z / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ulpia Traiana, 1994, 1995, 1997. – 255 p.
Referinţe: • Dialog despre natură şi sănătate. – 1981. – p. 63-64. • Gazeta Reghinului. – An 3, nr. 4, ian. 1992. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 52-53. • 24 Ore Mureşene, an 5, nr. 962, 12 aug. 1997, p. 3. • Gazeta Reghinului, an 9, 1997, p. 5. • Cuvântul liber, an 13, nr. 92, 12 mai. 2001. • Cuvântul liber, an 13, nr. 114, 13 iun. 2001. • Formula AS, an 11, nr. 471, iul. 2001. (A. T.)

BOJORU, Ioan, prof. de geografie şi ştiinţe naturale; n. 20 mart. 1885, Ardan (Năsăud) – m. 4 iul. 1967, TgM. Studii: Gimnaziul la Năsăud (1904); Fac. de Litere la Cluj, profil Ştiinţe Naturale şi Geografie (1904-08); obţine diploma de prof. de geografie şi istorie naturală (1910). A fost prof. la Oradea (1910), Năsăud (1911-); primul dir. al Lic. „Florea Bogdan“ (înfiinţat la 6 nov. 1920 şi desfiinţat în 1924) din Reghin, azi Lic. „Petru Maior“; în lic. întreţine un

viguros contact cu lumea satelor, prin organizarea a numeroase şezători şi festivaluri culturale; impulsionează promovarea dansurilor populare vechi, în special căluşarii, şi purtarea costumelor populare. Activează şi în cadrul „Soc. de lectură” care stimulează elevii să culeagă creaţii populare. A fost prof. de geografie şi ştiinţe naturale la Lic. „Al. Papiu Ilarian“ din TgM (1924-40, 1945-55). A înfiinţat o fundaţie pentru ajutorarea elevilor săraci. Autor a peste 35 de lucrări din domeniul geografiei, ştiinţelor naturale, agricole, istorice, precum şi manuale şcolare ca Amintiri din revoluţie (1918) sau Fondurile grăniciereşti năsăudene; a publicat studii în Anuarul Liceului „Al. Papiu Ilarian” (1930-31). Lucrări publicate: • Centenarul naşterii, semicentenarul morţii neobositului istoriograf Al. Papiu-Ilarian. – TgM, 1930. • Contribuţiuni geografice referitoare la judeţul Mureş. – TgM, 1931. • Amintirea directorului Ioan Boca (18811935). – TgM : Librăria „Ardeleana“, 1937. – 52 p. • Planeta Venus. – Sl : sn, sa. • Cărbunele. – Sl : sn, sa. • Învăţământul agricol. – Sl : sn, sa. • Orografia şi vegetaţia judeţului Mureş. – Sl : sn, sa. • Sovata. – Sl : sn, sa. • Referinţele geografice – geologice asupra Călimanilor. – Sl : sn, sa.
Referinţe: • Anuarul Liceului Papiu-Ilarian, 1930-1931. – TgM, 1931. • Enciclopedia cugetarea. – Bucureşti, 1940. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. köt. : Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941. • Anuarul Liceului Papiu-Ilarian Târgu-Mureş. Semicentenar: 1919-1969. – TgM, 1969. • Liceul „Al. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. – 1994. (A. T.)

Oameni de ştiinţă mureşeni

BÖLÖNI Ferenc, tehnician constructor,
modelist de avioane; n. 15 mart. 1940, TgM – m. 19 mart. 1998, TgM. Studii: lic. la TgM (1958). A fost modelor (1960), antrenor şi instructor (1969-88) la Clubul Voinţa din TgM; modelor la IPJ TgM (1963-). Lucrări publicate: • Építsünk repülő- és hajó- maketteket. – Bukarest.
Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. (F. M.)

BOLOŞ, Codruţa Maria Tereza, ing. mecanic, prof. univ.; n. 3 nov. 1947, Topliţa (HR). Studii: Şc. Gen. nr. 1, Reghin (1954-61); Lic. nr. 2, Reghin (1961-65); IP Cluj-Napoca, Fac. de Mecanică, specialitatea TCM (1965-70); cursuri postuniv. la Bucureşti (1986, 1989, 1993). Dr. cu teza Contribuţii privind tehnologia de danturare a roţilor melcate spiroide conice (1995). Activitate profesională: ing. stagiar; ing. documentarist; ing. tehnolog (1970-73); ing. proiectant la Intreprinderea IMATEX TgM (1973-78); asist. univ. (1978-79); şef lucrări (1979-92); conf. univ. (1992-98); şef catedră Inginerie Tehnologică şi Managerială, Fac. de Inginerie din cadrul UT TgM (1995-99); prof. univ. (1998-). Domenii de cercetare: geometrie descriptivă, grafică asistată de calculator, organe de maşini, cinematica şi tehnologia angrenajelor spiroide concretizată prin 2 cărţi de specialitate, 2 cursuri, 8 îndrumătoare, 58 de lucrări ştiinţifice publicate, 2 brevete, 20 contracte de cercetare, 1 grant, 3 recenzii de lucrări monografice; publică studii în reviste de specialitate: Buletinul ştiinţific al UPM TgM (1994-95). Stagii de pregătire şi documentare în Franţa, Marea Britanie, Germania, Ungaria, Belgia, Austria. Distincţii: „Lector universitar evidenţiat” acordat de MÎŞ (1988); diploma pentru locul II la „18th Symposium on experimental mechanics of solid

jachranka near Warsaw”, Polonia (1998). Membru în ART (1985-); AGIR (1997-); Asoc. Română de Transmisii Mecanice (2001-). Hobby-uri: grafică asistată, poezie, şah. Lucrări publicate: • Geometrie descriptivă şi desen tehnic. – Vol. 1. – TgM : UT, 1992. – 100 p. • Geometrie descriptivă. – TgM : UPM, 1998. – 187 p. • Contribuţii privind tehnologia de danturare a roţilor melcate spiroide conice. – Cluj-Napoca : UT Cluj-Napoca, 1995. (1995). - în colaborare: • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1979. – 107 p. • Organe de maşini şi mecanisme / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1980. – 504 p. • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1990, 1992. – 133 p. • Angrenaje melcate spiroide-Metodica de calcul : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, C. Boloş – IIS, 1991. – 26 p. • Organe de maşini şi mecanisme. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1991. – 177 p. • Geometrie descriptivă. Aplicaţii. – 1992. • Mecanisme şi organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – UT, 1992. – 131 p. • Organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş, E. Nuţiu – TgM : UPM, 1995. – 137 p. • Grafica pe calculator. Lucrări de laborator / C. Boloş, P. Blaga – TgM : UPM, 1997. – 101 p. • Reprezentări grafice 2D asistate de calculator / C. Boloş, P. Blaga – TgM : UPM, 1998. – 185 p. • Calitatea : norme şi legislaţie / Codruţa Boloş, Leana Crenguţa. – TgM : UPM, 2002. – 220 p.
Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – 1991. • Who’s Who în ştiinţa şi tehnica românească. – 1996. – p. 54. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 54.

Biblioteca Judeţeană Mureş
• Who’s Who în România. – 2002. – p. 68. (A. T.)

BOLOŞ, Vasile - Grigore, ing. mecanic,
prof. univ.; n. 16 nov. 1947, Turda (CJ). Studii: Şc. Gen. nr. 3, Turda (1954-61); Lic. „M. Viteazul” Turda (1961-65); IP Cluj-Napoca, Fac. de Mecanică, specializarea TCM, (196570); curs postuniv. la IP Cluj-Napoca (197980). Dr. cu teza Cercetări privind cinematica şi tehnologia de realizare a angrenajelor melcate spiroide (1985). Membru titular în AOŞR. Carieră: ing. tehnolog (1970-71); ing. proiectant (1971-75); adjunct şef atelier de proiectare-cercetare la Intreprinderea IMATEX TgM (1975-76); asist. univ. (1976-79); şef de lucrări (1979-90); şef colectiv TCM (1984-90); şeful catedrei de ştiinţe fundamentale şi tehnologice la IIS TgM (1990); conf. univ. (1990-92); rector (1990-04); prof. univ. (1992-) UPM TgM; redactor responsabil al Buletinului ştiinţific al UPM TgM; dir. al Editurii UPM; dir. Centrul de cercetare tip C „Tehnologii avansare de proiectare şi fabricare a angrenajelor TAPFA”. Domenii de cercetare: organe de maşini, cinematica şi tehnologia angrenajelor melcate, tribologia angrenajelor şi a proceselor de aşchiere, crează bazele teoretice şi experimentale pentru introducerea în România a angrenajelor melcate spiroide. Activitatea ştiinţifică se concretizează prin elaborarea unei monografii de specialitate, 14 manuale şi cursuri univ., 8 vol. de lucrări de natură tehnică şi managerială, 53 de studii şi articole (din care 20 la manifestări internaţionale), 13 comunicări ştiinţifice, 7 granturi de cercetare, 2 brevete de invenţii, 2 recenzii de lucrări monografice. Specializări: Franţa, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania, Ungaria, Belgia, SUA. Distincţii: „Lector univ. evidenţiat” acordat de MÎŞ (1983); „Om al anului 1998” distincţie oferită de ABI şi International Biographical Centre Cambridge (Anglia) pentru calităţile de

dascăl şi contribuţiile ştiinţifice realizate în ramura ingineriei mecanice; membru (1985-) şi preş. în Asoc. Română de Tribologie; membru AGIR (1997-); Comisia Naţională pentru Educaţie Mecatronică din România (1999-), Asoc. Română de Transmisii Mecanice (2001). Hobby-uri: fotografia, literatura memorialistică. Lucrări publicate: • Angrenaje melcate spiroide-Generarea danturii. – TgM : UT, 1992. – 92 p. • Angrenaje melcate spiroide. Danturarea roţilor plane. – TgM : UPM, 1999. – 264 p. • De Universitas. – TgM : UPM, 2001. – 200 p. • Merceologie. – TgM : UPM, 2001. – 130 p. - în colaborare: • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1979. – 107 p. • Organe de maşini şi mecanisme / V. Boloş, C. Boloş. – TgM : IIS, 1980. – 504 p. • Angrenaje melcate spiroide-Metodica de calcul : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1991. – 26 p. • Organe de maşini şi mecanisme. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1991. – 177 p. • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. – 1991. • Îndrumător de desen tehnic industrial / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1990, 1992. – 133 p. • Mecanisme şi organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : UT, 1992. – 131 p. : fig., tab. • Tehnologii. Calitate. Maşini. Materiale : [studii]. – Bucureşti : Editura Tehnică, 1996. – Vol. 17. • Organe de maşini. Lucrări de laborator / V. Boloş, C. Boloş, E. Nuţiu. – TgM : UT, 1995. • Merceologie. Lucrări de laborator : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, N. Chirilă. – TgM : UPM, 2001. – 44 p.
Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – 1991. – p- 38, 40-43. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 53-54. • Who’s Who în ştiinţa şi tehnica românească / Vol. I. – Bucureşti, 1996.

Secţia Matematică (1832). et Simeonem Kali de felső Vist. fizică şi chimie până la pensionare (1851). – XLII. 362 p. din Cluj (1790-95). Avea preocupări multiple şi diverse: a construit sobe de teracotă. Jena şi Göttingen cu prof. Pe lângă limba maternă. 1997-1998. introducendi : Cum appendice triplici. published by American Biographical Institute. unde predă matematică. : Nyomtatott a` Maros Vásárhelyi N. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. instrumente muzicale. – Mv. com. 1843. TgM.1. româna. au continuat studiile univ. geometrie. • Az aritmethica eleje. necroloage în versuri. A devenit prof. În 1824 s-a recăsătorit. 1802 se naşte fiul lor.. Studii: secundare la Aiud (1781-90). din TgM (22 ian. Seiffer (1796-99). Ref. – LII. 1999. – 2. elementaris ac sublimioris. methodo intuitiva. – XVI. (A. USA. 10 tab. cunoştea latina. 1817. chimie. Gergely (1826-90). 1856. USA. . de matematică. 402 p. 1775. Eight Edition. se naşte fiul lor. Gauss. 1830. Tom. scriitor.. până la sfârşitul vieţii. lucrări de aritmetică. traducea (din Pope. greaca. XVI p. – Tom. Kollégyom betűivel Felső-Visti Kali Simeon által. la Viena. – X. • Az arithmetikának. – Mv. franceza. prin grădina experimentală a şcolii. 1834. la 15 dec. – Mv. 20 nov. 1998. – Mv. Se căsătoreşte cu Árkosi Benkő Zsuzsanna. • Dictionary of International Biography. – XX. – Mv. scriea piese de teatru. ref. de desen şi de teoria muzicii.. 502. The International Biographical Center of Cambridge. – 156 p. Avea preocupări lingvistice. care era şi el student la Göttingen. Milton. England. 9 febr. • Pope próbatétele az emberről : angolból fordítta. – 1832. A apărut anonim. – Mv. általán jobbitott `s tisztálttabb kiadása / a szerző által. ţinea lecţii şi prelegeri. n. Fr.A apărut anonim. 1819. 162 p. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. autobiografie.2. de matematică şi fizică. – 132 p. apoi împreună cu fiul baronului Kemény Simon la Col. . • International Directory of Distinguished Leadership. Schiller). renumitul matematician. Kästner. T. poezii. – 1833. 26th Edition. • Az aritmethica eleje.Oameni de ştiinţă mureşeni • The International Biographical Center of Cambridge : International Man of the Year. 90 p. • A Marosvásárhelyt 1829-be nyomtatott arithmetika elejének részint rövidített. 1832-1833. – Mv. În „epocă“ Bolyai are preocupări de modernizare a instruirii şi educaţiei. USA. Nineth Edition. . S-a împrietenit cu K. Ref. cu Somorjai Nagy Teréz (1797-33). geometriának és physikának eleje a` M. face legătura între teorie şi practică în învăţământ prin înfiinţarea cabinetului de fizică şi chimie. germana. • International Directory of Distinguished Leadership. predă cunoştinţe de agricultură şi elemente de medicină veterinară. 4 tab. England. • American Biographical Institute: Man of the Year 1998. evidentiaque huic propria. prof. la Col. published by American Biographical Institute.) BOLYAI Farkas. fizică şi chiar de etnografie. 1998. Thomson. részint bővített. Membru corespondent în Academia de Ştiinţe Maghiară. engleza. – Szeben. • Tentamen juventutem studiosam in elementa matheseos purae. Lucrări publicate: • Öt szomorú játék. Ref. matematician. 26. 1804). Buia (SB) – m. – A apărut anonim. János. : Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali József által. Más poétákkal való toldással. cu care a purtat corespondenţă şi în anii următori. 1998. • A párizsi per : érzékeny játék öt felvonásban. A fost invitat prof. fizică. Vásárhelyi Kollégyombéli alsóbb tanulók számára a` helybeli professor által. bővített kiad. : Nyomúlt az ev. 1818. : Typis Collegii Reformatorum per Josephum. Gray.

: Mentor. • Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Károly levelezése / Szerkesztette. a kisérő tanulmányt és a jegyzeteket írta Borbély Szilárd. (B. – Mv. • Füzetlen orientál gyöngyök / Bolyai Farkas aforizmái.. VII tab. Jánossal. 1898. –1. – Mv. – Karcag. (1795-1799) / Közzéteszi Oláh Anna. a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Kozma Béla. : Aachs – Bzenszki. – 343 p. – Mv. – 40 p. – II. 2 köt. : Mentor. • Geometriai vizsgálatai : Kiadta. Imreh Sándor az ev.. 1884. / Mandato Academiae scientiarum Hungaricae suis adnotationibus adiectis ediderunt Josephus Kürschák.Biblioteca Judeţeană Mureş Kollégyom betűivel Felső-Visti Kali Simeon által. 20. : Elementa geometriae et appendices. 12. – 1-14.) • Bolyai-levelek / Válogatta. Szinnyei József. – 316 p. reform. 2.. Kiss Károly. jul. • A marosvásárhelyi evang. – Mv. – 454 p. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Sztupjár István a ref. 2 köt. életrajzzal és magyarázattal ellátta Stäckel Pál. 1887. – Mv.. • Tentamen iuventutemstudiosam in elementa matheseos purae elementaris ac sublimioris methodo intuitiva evidentiaque huic propria introducendi. Béla Tőtössy de Zepethnek – Budapest: Magyar Tudományos Akadémia. 1911. • A két Bolyai : Élet és jellemrajz / Bedőházi János – Mv.. cum appendice triplici. sz. lollegium betűivel. • Arithmetika eleje kezdőknek. (B. 2. • Adatok Bolyai Farkas életrajzához = = Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. 1999. – Budapest. – Mv. – 1. • Szívhangok üdvözletül Ferencz József ő cs. Kálmán Farkas. a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Benkő Samu. Jánossal.. 1863. 1. 3 felv. – Pars 1. k. sz. 271-338. – Bukarest: Kriterion. • [Bolyai Farkas. 21-én. 1897. • Erdészeti csonka munkája 1820-ból : Jegyzetekkel ellátta Kintses József. 1975.185556.) • II. nov. Pars 2. jegyzetekkel és életrajzzal ellátta Schmidt Ferenc és Stäckel Pál. dr. – Budapest. 427 p. 386 p. – A apărut anonim. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz. – Budapest. 1878. – 232 p.. – p. 1856.) / Kőváry László = = Pesti Napló 495. magyarra fordította Rados Ignác. 1998. Mauritius Réthy. 1897. Béla Tömössy. 1996. kollegium betűivel. – Mv. • Drámák / Bolyai Farkas.: Kiadja a mv. 27. • „Tanár Bolyai Farkas emlékkönyvi levélkéi“ .-i ev. Pest. 1899. – Budapest. 176-201. ref. : Ny. cum appendice triplici. reform. : Textus. 1852. 1865. 1898. – Pest. – Debrecen: Kossuth Egyetemi Könyvkiadó. – Budapest. Jellemrajz. – 48 p. Referinţe: • Bolyai Farkas (+1865. • Kurzer Grundriss eines Versuches die Arithmetik:darzustellen nach einem lateinischen Werk von 1829. – Karcag: Cumania. köt. Mohammed : Szomorújáték. • Adatok Bolyai Farkas életrajzához / Szily Kálmán.. Bierbrunner Gusztáv. 1996. – Ed. szemelgette. sz. – Mv. • Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Károly levelezése / A Magyar Tudományos Akadémia megbizásából . • A marosvásárhelyi evang.] / Réthi Lajos = = Új Korszak. • Tentamen iuventutem studiosum in elementa matheseos introducendi. 1850. 1904. : Ny. – [Mv. – Tomus 2. – Kiadta Heinrich Gusztáv. Pest. – Ed. kollegium története / Írta Koncz József tanár. – Mv. egybefűzte. 1870. – A apărut anonim. • [Bolyai Farkasról : Egy ismeretlen magyar íróról. – 88 p. • Bolyai Farkas drámái / a szöveget gondozta és szerkesztette Kuti Márta. Mauritius Réthy. • Ürtan elemei kezdőknek. • Testamentum. 1843. apja levele / Réthi Lajos = = Vasárnapi Újság 28. 1994. sz. – 279 p. LXXXV. • Bolyai Farkashoz. Sajtó alá rendezte. – Budapest. 1896. apostoli Felségének. – 1856. – XLIV. – Budapest : Aigner Lajos. 505-508. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. köt. Kollegium előljárósága. – LXIII. 1914. 1851. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. köt.. 1887. 1856. 1850]. • Jelentés (búcsú és végrendelet). Ediderunt Josephus Kürschák. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása.. – 904 p. • Magyar írók : Életrajz-gyűjtemény / Gyűjté Ferenczy Jakab és Danielik József. ref. – p. : Figurae. – 1891.] / Réthi Lajos = = Ország Tükre. 1852.. – 288 p.

– 1971. – Budapest : A szerző saját kiadásában. 1989. • Új magyar életrajzi lexikon. kiad. – p. egybefűzte. – Bucureşti : Albatros. – 408 p. 61. – Budapest: Better. • Erdély „visszatérő planétái“ : a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Élet és Tudomány. – Piliscsaba – Budapest. 104-111.TgM. • A magyar orvostörténeti irodalom. XVIII p. 288. – Új sorozat. 1939-1944. • Bolyai Farkas világnézete és irodalmi munkái / Némethy Endre. / Budapest.: Berényi János – Bredeczky Sámuel. – 1985. – Budapest. 1914. • A két Bolyai : dráma / Németh László. – 2. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. – 1. – 58 p. 1937. sz. köt. 1994. . 2001. – Bucureşti. • Bolyai levelek. • A két Bolyai és a kollégium / Weszely Tibor = = Erős várunk : Kollégiumi emlékkönyv . – Bukarest. 1990 dec. • A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Bolyai Farkas Tentamene és Bolyai János Appendixe megjelenésének centenáriuma alaklmából. . 1932. – p. borítóterv Haller József. Országos Műszaki Informaciós Központ és Könyvtár. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Bolyai Farkas = = Az új magyar bélyegsorozat nagyjainak életrtajzai : Az 1932. • Farkas Bolyai. MMEV. köt. 1994. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. – Budapest : A szerző kiadása. 1996. 1998.Oameni de ştiinţă mureşeni szerkesztették. – 104 p.1 köt. Bolyai Farkas zenészeti dolgozata. – Budapest. • Bolyai Farkas a matematikus / Weszely Tibor. – Bucureşti : sn. 1981. : Custos kiadó. . – 6 köt.. 1961. • Bolyai Farkas. 1936. • A Bolyai családfa / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. – 2001. 1957. Omul şi matematicianul / Weszely Tiberiu.. 1940. – Budapest. Felelős szerkesztő : Gazda István . 1992. Valeriu Niţu. – Budapest. 1975. – Budapest. 1901-1910 / Petrik Géza. • „Kebel x“ – A Bolyaiak szelleme kísért / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Népe.1. Gulyás Pál. • Bolyai Farkas. – 104 p. bővített kiadás. • A matematika didaktikája Bolyai Farkasnál / Bujdosó Ernő. : il. – p. Salló Ervin. 784. 2. Püski. évi bélyegsorozat keletkezésénak ismertetése / Írta Szalay Gábor. jan. • Emlékkönyv Bolyai Farkas halálának 100. Vizi E. 1959. – 232 p. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. Az életrajzok szerzője Sebestyén Erzsébet. 1917. • Magyar könyvészet. 2000. 1967 – . MUSZ. . 6. – 232 p. Budapest. • Dicţionar de inventatori şi invenţii : Larousse. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. 1971. – Vol. – 426 p. – Budapest : Országos Közművelődési Szövetség. – Budapest. – 79 p. • A Bolyai utódokról / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. a matematika modern didaktikájának előfutára / Könyves Tóth Kálmán – Budapest. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Ladislau Kocziány.-T. 1947. MTA. 1974. – Debrecen. – Vol 1. 188. 183-184.. – Budapest: Gondolat. Bolyai János muszikatona / Benkő András. – Debrecen. – Budapest. – 2001. • Szarvasbika: [regény] / Tabéry Géza. a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Kozma Béla. • Kisfaludy Károly és Bolyai Farkas / Írta Stefanie József. – Celldömölk. 1934. • Bolyai Farkas infinitézimális gondolatai / Szénássy Barna. század elejének magyar drámáiról) / Pándi Pál. – Budapest. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. 1995. • Apa és fiú : Bolyai tanulmányok / Benkő Samu. : A-K. • A két Bolyai élete és munkássága / David Lajos. 1925. – 124 p. • Három sors / Livanova Anna. 2002. : Mentor Kiadó.. : A-K. – p. – Budapest. – Mv. • A semmiből egy új világot teremtettem / Neumann Mária. 1975. – Budapest. jegyzetekkel és életrajzzal ellátták Schmidt Ferencz és Stäckel Pál. 1979. 1993. 1899. 43-44. 1971-1973. – p. 51. – Mv. Füzetlen orientál gyöngyök / Bolyai Farkas aforizmái: szemelgette. 1974. – Bukarest. – 32 p. 1974. 1908. Szilveszter.. 1923. • A két Bolyai alakja a szépirodalomban / Kristóf György. jan. 1943. köt. 67-70. • Úton Bolyai Farkas drámáihoz (Az ember és a dráma jegyzetek a 19. • Kegyelet – szemfedőt / Járay Fekete Katalin = = Népújság Évkönyv. évfordulója alkalmával.sz. – Budapest : BME. 1999. • A két Bolyai élete és munkássága / Dávid Lajos.. : A-Cs. • Erős várunk: Kollégiumi emlékkönyv. 1977.. – 1981. • Bolyai sau aventura geometriilor neeuclidiene / Florica T. • Istoria matematicii. foto. MTESZ. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. Toró Tibor. – Bukarest : Tudományos Könyvkiadó. – Mv. • Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai / Stäckel Pál. 1937. • Bolyai Farkas és Bolyai János matematikai tárgyú levelei / Kiss Elemér = = Korunk. – Temesvár. köt. 1933. • Magyarok a természettudomány és a technika történeteben: Életrajzi lexikon A-tól Z-ig / Nagy Ferenc. – Bukarest. – Budapest : Akadémiai Kiadó. – p. 1913. Az előszót írta : prof. – Budapest.: A-F. Mic dicţionar. – Mv. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. 1960. • Personalităţi ale ştiinţei. : Custos Kiadó.3. p. – 1941. – p. • A Bolyaiak zeneelmélete. – Kolozsvár: Minerva irodalmi és Nyomdai múintézet R. 1993. • Bolyai Farkas és Bolyai János = = Magyar feltalálók / Vajda Pál R. jún. – 1977. • Domáldi jegenyék [Regény a Bolyaiakról] / Barabás Gyula. Grigore Ploeşteanu. – 2. Weszely Tibor. 9. 38-51. • Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkeszti Nagy Ferenc. 6. – 1. – 25 p. Câmpan. 64-68. 1982.. • Profiluri mureşene / Ioan Chiorean. • Átöröklés a Bolyaiaknál / Hints Elek – Budapest : Stephaneum. .

.sz. Recunoaşterea operei sale epocale a început numai în ultimul sfert al veacului al XIX-lea. M. unul dintre creatorii geometriei neeuclidiene. – Mv. şi a divorţat în sept. köt. Un crater de pe Lună şi un asteroid au primit numele lui. foly. – Budapest: Akadémiai Kiadó. 14. A fost un matematician deosebit. La 3 nov. o lume nouă“. – Budapest. În Appendix a fost elaborat sistemul lui de geometrie. talentul lui s-a manifestat încă din copilărie. 1 tab. s-au născut copiii: Dénes (1837-13) şi Amália (184093). • Apa és fia küzdelmei a kórokkal : [Bolyai Farkas gyógyászati munkássága / Oláh Anna. 2003. dec. – 1. p. – 2003. T. La academie s-a distins prin talentul său în domeniul matematicii şi al muzicii. s-a înscris direct în anul 4 (1818-22).) BOLYAI János. Tehnică Militară din Viena. unde. 20. • Arany János. 2.sz. În ultima perioadă a vieţii a trăit izolat de lume. TgM. 10. • Fiú és apa = Son and Father : Bolyai János és Bolyai Farkas életéből fába metszette = From the lives of János Bolyai and Farkas Bolyai Woodcuts by Piroska M. gânditor original din domeniul matematicii. 110-112. : A-H. (sub tipar). unde a fost promovat căpitan de geniu. 15 dec. 1802. scrisă în limba latină.. scientiam spatii absolute veram exhibens : A veritate aut falsitate Axiomatis XI. • Apa-fiú kapcsolat a Bolyaiaknál / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. A kisérőszöveget írta = Written by Weszely Tibor. Püski. A fost ofiţer la Timişoara (1823-25). quadratura circuli geometrica. în care a rezolvat definitiv polemica existentă de 2000 de ani. • „Bólya“ az idők tengerén / Bodolai Gyöngyi = = Korunk.. a avut multe idei premergătoare timpului său. Euclidei (a priori haud unquam decidenda) independentem.. respectiv a oraşului TgM.. 5. Makkai. matematician. la Arad. 1833) şi s-a reîntors la tatăl său. Lucrarea lui. 1852. • Adalékok Bolyai Farkas temetésének történetéhez / OláhGál Róbert = = Népújság 2003 aug. Cluj – m. (F. Din cauza bolii a cerut pensionarea (16 iun. luând bacalaureatul la 15 ani (1817). de problema paralelelor. 2003. s-a îmbolnăvit de malarie şi artrită. preocupat de bolile de care suferea. 298. În 1846 a construit o casă în TgM şi s-a stabilit definitiv aici. numită geometria absolută. 21. dar n-a mai avut timp şi putere să le elaboreze. A elaborat şi teoria numerelor complexe.. 2002. 2 cu titlul: Appendix (1832). la vol. un bun scrimer. – Budapest : Bolyai Kiadó – Better. Studii: învaţă matematica acasă. 13. – Mv. p. • Egy halhatatlan erdélyi tudós. – 103 p. 91. ápr. Şi-a terminat studiile cu rezultate deosebite (1823). Bolyai Farkas : Emlékkötet / Összeállította Gazda István. din TgM. la început locotenent. în TgM. 1823 a trimis o scrisoare tatălui său în care scria că a rezolvat problema axiomei paralelelor euclidiene: „din nimic am creat o altă lume. ing. 4. • A Bolyaiak tárgyi emlékei / Vakarcs Szilárd = = Népújság.. 2002. din relaţia cu Kibédi Orbán Rozalia. febr. Ref. 3. 2003. • Képzőművészek a Bolyaiakról / Nagy Miklós Kund = = Népújság. O influenţă deosebită asupra lui a avut profesorul său de filozofie. p. . S-a stabilit la mica lor moşie din Domald (1834). S-a căsătorit cu Orbán Rozalia doar în 18 mai 1849. Datorită rezultatului examenului de admitere la Acad. care a avut o grijă deosebită pentru educaţia lui. 2002 nov. cum ar fi teoria numerelor. 2002. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. : Mentor. Moştenirea manuscriselor celor doi Bolyai este o avere de nepreţuit a Bibliotecii TelekiBolyai. Încă din Timişoara s-a ocupat de studiul geometriei neeuclidiene. Fiul matematicianului Bolyai Farkas. p. • Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkesztette Nagy Ferenc. sz.. 6. Vofkori József. 27 ian. a fost publicată de tatăl său şi anexată la scrierea Tentamen.. un violonist virtuoz. 1860. 71-79. Bolyai János betegségei / Vofkori József ] / Oláh Anna. – Budapest: Válasz Könyvkiadó. un sistem general filosofic. despre postulatul cinci al geometriei euclidiene. Oradea. 2002 okt... 2002.. 11. sz.Biblioteca Judeţeană Mureş • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. 27. de tatăl său. Toldi és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Székelyföld. n. A. 2004. cu cei mai buni elevi aleşi din col. – Anexă la Tentamen …/ Bolyai Farkas. a fost mutat la Lemberg (1830) şi apoi la Olmütz (1832). În manuscrisele lui se remarcă multiple preocupări în domeniul geometriei. 1832. de la 12 ani (1814) a urmat Col.. adjecta ad casum falsitatis. a topologiei. – 26 p. – Tom. p. – 767 p. Lucrări publicate: • Appendix. – TgM. Köteles Sámuel. apoi locotenentmajor (1827). 2003.

– 25 p. • A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Bolyai Farkas Tentamene és Bolyai János Appendixe megjelenésének centenáriuma alaklmából. : A-K. – p. – Budapest. • Bolyai Farkas és Bolyai János = = Magyar feltalálók / Vajda Pál R. 38-51.. – Budapest : Akadémiai kiadó.B. 1910-1912. : Ny. – Leipzig : Gedr. magyarázatokkal. 1917. 1975. 1 facs. 505-508. megjegyzéseivel és kiegészítéseivel. 1952.) nyomása. 1952. – 214 p. kollegium betűivel. 1954. • A két Bolyai alakja a szépirodalomban / Kristóf György.. Et de J. : 1904. • Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai / Stäckel Pál. 1898. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. • Appendix. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – 1. dr. – Budapest: Librovendejo kaj eldonejo de Ludoviko Kókai. • Bolyai János születésének századik évfordulója alkalmából a kolozsvári m. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. Collegiumi nyomda (Benkő L. vol. : La ebeno Bolyai-a. 2. – Új sorozat. Gulyás Pál. – Mv. magyar fordítással és magyarázattal Sulák Józseftől. • Bolyai János emlékezete : Az 1903. 1939-1944. évi január hó 25-én Marosvásárhelyt tartott jubileumi ünnep alkalmából. A bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket üsszeállította Benkő Samu. • A két Bolyai : Élet és jellemrajz / Bedőházi János – Mv. 1944. – 1941. J. • Appendix / Kárteszi Ferenc bevezetésével. 1978. 5 anexa. Bolyai par M. lollegium betűivel. . – Mv. Teubner.3.. – Budapest. von G. ref. / Précédé d’une notice sur la vu et les traveaux de W. • A két Bolyai élete és munkássága / Dávid Lajos.. Euclidei (a priori haud unquam decidenda) independentem. • Absolute Geometrie nach…/ Bearbeitet von Dr. bevezetéssel. – 167 p. 1901-1910 / Petrik Géza. • Analitika geometrio absoluta / Cyrillo Vörös. • Bolyai-levelek / Válogatta. • Átöröklés a Bolyaiaknál / Hints Elek – Budapest : Stephaneum. Szinnyei József. • A marosvásárhelyi evang. • Magyar könyvészet. 1936. – 1891. – 1912 . kollegium előljárósága. 1887. 1 tab. Ref. 1913. • Bolyai János / Alexits György . Fr. – Budapest: Németh József Könyvkiadó Vállalata. – 199 p. Adi de Szilágyfőkeresztúr. D’Euclide. 1878. – Budapest. – Az 1832. – Budapest. 26. ref. : Ev.féle geometriában / Vörös Cyrill. : La spaco Bolyai-a. – Bucureşti : Editura Academiei RPR. Albert. culis geometrica. • Domáldi jegenyék [Regény a Bolyaiakról] / Barabás Gyula. köt. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – 134 p.-T. Imreh Sándor az ev. – Kolozsvár. – Mv. – p.) • Scientia spatii absolute vera = A tér abszolut igaz elmélete / Előszóval.T. • Appendix : Scientiam spatii absolute veram exhibens – Budapest. – Budapest : Stephaneum nyomda R. köt. – XII. (que l’on ne pourra jamais etablir a priori). 1933. 1903. 1943. kollegium története / Írta Koncz József tanár. 1872.Oameni de ştiinţă mureşeni • La science absolue de l’espace independente de la verité ou la fausseté de l’axiome XI. – 1 vol. 196-201. • Appendix : Scientiam spatii absolute vera exhibens: A veritate autorităţilor militare falsitate axiomatis XI. Ferenc József tudományegyetem által 1903. Ajtai K. – (Conţine biografia celor doi Bolyai.: Typis A. – Budapest: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. – Paris : Gauthier-Villars. kiegészetésekkel ellátta Kárteszi Ferenc. 1917 . – Fascimile editio prima. . • Konstans görbületű forgási felületek a Bolyai. 1940. – Kolozsvár: Minerva irodalmi és Nyomdai múintézet R.. Bolyai János életrajzával Schmidt Ferenctől. – 212 p. január 15-ikén rendezett emlékünnep. suivie de la Quadrature geometrique du Cercle dans le Cas de la Fausseté de l’axiome XI. Szerkesztette. : Ny. – Budapest. • Appendix a tér tudománya. : Aachs – Bzenszki. – 25 p. 1914. 1897. – Mv. – 32 p. – Budapest. évi kiad. : fig. 1897. 96 p. – 4. – Budapest. – p. köt.: Berényi János – Bredeczky Sámuel. – [80] p • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Imprimeur Libraire. • Adatok Bolyai Farkas életrajzához [ Függelék: Bolyai János életrajza] = = Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. • Appendix / Kárteszi Ferenc bevezetésével. 2 p. Sztupjár István a ref. – 454 p. – 64 p. – 1. hasonmás kiadása. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár. Schmidt. 1868. – 234 p. kir. – 192 p. 1907. – Budapest. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. – 32 p.. 1896. – Kolozsvár : Ny. 1903.-i ev. reform. Frischauf Prof. reform. 1952.: Kiadja a mv. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 288. 1923. – Budapest : Országos Közművelődési Szövetség. 1947. • A marosvásárhelyi evang. megjegyzéseivel és kiegészítéseivel. – Bukarest: Kriterion. – 1910. – Budapest. an der Universität Graz. • Bolyai-geometria az Appendix alapján / Dávid Lajos. – Budapest: Akadémiai Kiadó.

Biblioteca Judeţeană Mureş • Bolyai János élete és műve. 1985. • Istoria descoperirilor ştiinţifice.Kolozsvár. • A két Bolyai : Dráma / Németh László. • A Bolyai – Lobacsevszky geometria modelljei / Weszely Tibor. 1994. 410. 1961. 124-126. MMEV. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – Vol 1. Bolyai János muzsikatona / Benkő András. – 2. – 1997. – 1985. Leben und Werk des grossen Mathematikers / Tóth Imre. 1992. köt. 273. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. 673. : A-K. 1976.és közléstana / Balogh G. p. 335. • Bolyai János. – 1982. – 279 p. . 1998. 104-111. 1998. nov. 1990 dec. 67-70. – Budapest : BME.. köt. 113.féle (egyszeres és kétszeres) elliptikus geometria vázlatos ismertetése. – 192 p. – 1988. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. • Bolyai Jánosra emlékezünk! Születésénel 175. • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. 1971. • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti. – Bukarest : Technikai Könyvkiadó. • Mathematical gems from the Bolyai chests: János Bolyai` s discoverie in Number Theory and Algebra as recently deciphered from his manuscripts / by Elemér Kiss. – Bukarest. – 1977. 1996. Valeriu Niţu. • Bolyai sau aventura geometriilor neeuclidiene / Florica T. • A Bolyai utódokról / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 326. – 450 p. 1975. 6. – 1981. • Bolyai Farkas és Bolyai János matematikai tárgyú levelei / Kiss Elemér = = Korunk. – Budapest. – 383 p. – p. • Cerbul : roman / Tabery Géza. 1953. – 2.. – p. • Nemeuklideszi geometriák elemei : A BolyaiLobacsevszkij-féle geometria és a Riemann. matematikai munkássága / Weszely Tibor.. 1993. • Bolyai János jegyzeteiből / Mandics György. • Johann Bolyai. • A korona aranyból van. – p. • Confesiunile lui Bolyai János. – 95 p. – 192 p. 1975. 1978. : Custos Kiadó. 1960. – 140 p. 9. Országos Muszaki Informacios Központ és Könyvtar. – p. – Budapest: Tankönyvkiadó. – 124 p. Attila = = TETT. 1977. • Istoria matematicii. – 96 p. • Három sors / Livanova Anna.. 677. 1972. – Budapest. p. Bolyai János versei. 1972. Weszely Tibor. 1999. – Bukarest. 62. 125. Typotex Kft.. 1981. – Temesvár. – 1981.sz. MTA. • Profiluri mureşene / Ioan Chiorean. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Sorsformáló értelem / Benkő Samu. • A semmiből egy új világot teremtettem / Neumann Mária. – Budapest. – Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó. – Hamburg. gondolatai / Összeállította Mandics György. – 96 p. jún. • Bolyai János estélye : Monodráma / Kocsis István. Salló Ervin. 1995. . 1992. Toró Tibor. – Budapest. 50. – p. • A Bolyaiak zeneelmélete. Mandics Veress Zsuzsa. – p. – 1971. • Bolyai-geometria az Appendix alapján / Dávid Lajos. – Bukarest : Kriterion. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. • Erdély „visszatérő planétái“ : a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Élet és Tudomány 51. = = Népújság. • Bolyai levelek. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. – 147 p. . 1988. • Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából / Kiss Elemér.. – 36 p. sz. • „Az igazságot …határtalanul szeretem“ : Annotált ajánló bibliográfia Bolyai Jánosról. szerkesztette Staar Gyula. 1975. – 1981.. – p. • János Bolyai: Viaţa şi opera marelui geometru / Tóth Emeric. – 96 p. – 279 p. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. 1954. • A két Bolyai élete és munkássága / David Lajos. . – Bucureşti. Monografie / Benkő Samu. – p. 1981. – Budapest. • Bolyai János kézirati hagyatékának legújabb titkai / Kiss Elemér = = Népújság Évkönyv. MTESZ. 1974. – Bukarest. 1979. 309. • Kegyelet – szemfedőt / Járay Fekete Katalin = = Népújság Évkönyv. Bolyai János estéje. 1974. 1989. – 171 p. • A két Bolyai és a kollégium / Weszely Tibor = = Erős várunk : Kollégiumi emlékkönyv . Câmpan. 1979.TgM. • Bolyai János / Tóth Imre. – 1. – 279 p. – Bukarest. – Bucureşti . • Personalităţi ale ştiinţei. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. 1955. • Apa és fiú : Bolyai tanulmányok / Benkő Samu. Ladislau Kocziány. • A Bolyai-Lobacsevszkij. Megszámláltatott fák [Drámák] / Kocsis István. 1955. 1968. – Bukarest : Kriterion. 1968. – {Reprint]. 1998. Veress Zsuzsánna M. – p. 59. 40. • Bolyai János jel. 1999. – Budapest: Akadémiai Kiadó. évfordulóján / Összeállította. – Budapest: Akadémiai Kiadó. 751. MUSZ. • János Bolyai : Der Mozart der Mathematik : Leben und Werk / Annemarie Maeger. – Budapest: Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola. • Bolyai János / Szénássy Barna. – Budapest.. Bolyai Farkas zenészeti dolgozata. 5. • Bolyai János világa / Alexits György. • A Bolyai családfa / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. – 1967. bőv1tett kiadás. – Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó. • Istoria Academiei Române în date (1866-1996). • Bolyai János jegyzeteiből. p. – Mv. – Bucureşti : Albatros. Bukarest: Kriterion. – 214 p. 1971-1973. – 312 p. kiad. – Bukarest. 1996. 1977. • 175 éves Bolyai János temesvári levele / Kiss Elemér. – Cluj-Napoca : Dacia. – Bukarest: Kriterion. sz.: A-F. 1979. 1970. 1. Mic dicţionar. 1979. Typotex Kft.féle geometria modellezhetősége / Oláh-Gál Róbert = = Fizikai Szemle 4. jan. 1971. 64-68. 3. – 200 p.În româneşte de Aurora Eugenia Moga – Bucureşti . – Bukarest. 1999. 299. – Budapest. Grigore Ploeşteanu. • Magyarok a természettudomány és a technika történeteben: eletrajzi lexikon A-tól Z-ig / Nagy Ferenc..

• Apa-fiú kapcsolat a Bolyaiaknál / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 2002. 20. p. – Budapest. • Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice ale Universităţii „Petru Maior“ (2001. 37-38. Felelős szerkesztő : Gazda István .sz. 5. p. 2002 nov. 11. p.. – Budapest: Vince Kiadó. – Budapest: Better. – Piliscsaba – Budapest. foly. 5.. • Bolyai Jánosék szomszédjai / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. kora mégsem ismerte fel a nagyságát: Kétszáz éve született Bolyai János. 3..Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 5. Szilveszter... – 2001. 2001. 1999. foly. • A temesvári és a nemzetközi Bolyai-kultusz genezistörténetéből / Toró Tibor = = Korunk. 2002. 10... 3. 13. 19. foly. p. históriák / Buksa Éva-Mária. p. 8. – Kolozsvár-Cluj: Babeş-Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Kar.aug. 1. 3. 5. • 200 éve született Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Kalendárium. 258. Toldi és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Székelyföld 6. – 2001. 2002. • Az emlékezés éve. 28-36. 2001.. – 308 p. 6. 2. – Bécs: „Europa“ – Club. – Budapest: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Kiadó. – 408 p. 5.. 1715-1944 / Dörnyei Sándor.. 2002. 2002. 2002. 2001. p. 55-77. 3. 13.. 2002. • „Bólya“ az idők tengerén / Bodolai Gyöngyi = = Korunk. 2001 okt.. p. 39-45. 110-112. • Arany János. 5.. • Bolyai János gyermekei / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. – 2. • Bolyai János és az 1848-as forradalom / Oláh-Gál Róbert = = Népújság.sz.. 11. nov.. • Elméleti és gyakorlati forradalom : A Bolyai János az 1848-as forradalom cikk margójára / Bolyai Gáspár = = Népújság 2002. • Bolyai János. 2002. 13. bővített kiad. küzdelméről és szerelmeiről / Kocsis István = = Korunk. • Bolyai János a bécsi Hadmérnöki Akadémián / Ács Tibor. – Csíkszereda : Magister Kiadó. 91.. 2002. köt. márc. 16-17. – Székelyudvarhely: Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. 6-47. 172 .. Tibád Zoltán. • Bolyai János ismeretlen arca / Kiss Elemér. 2002. 11. p. p. p. 184. 15. p.. 26. • Bolyai János : Az első 200 év / Weszely Tibor. 2002. sz. 2002. 26. • Csillag a magyar tudomány egén / Benkő Samu = = Korunk. márc. Csíkszereda) • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. Bolyai Farkas. – 136 p. – Kolozsvár: Polis Kiadó.. 10-15.sz. 5.sz. Vizi E..féle (egyszeres és kétszeres) elliptikus geometria vázlatos ismertetése. 13. p. TgM). – Budapest: Akadémiai Kiadó.. 8. 25. 2000.. • Az első „pénz-ápoló“ intézet Erdélyben és az első marosvásárhelyi ügynök : (Bolyai János egy eredeti kézirata ) / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. – TgM. • Gondolatok Bolyai Jánostól és Bolyai Jánosról / OláhGál Róbert. • A szellemi tőke újratermelése / Vizi E. avagy Orbán Rozália háza / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. júl. 2002. jan. 3. : A-Cs. • Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. p.. 2002 nov. jan. 13. 13. • Lyukas óra.. Elnöki Bizottsága csíkszeredai kihelyezett ülése. – Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság. 3. 7. 6.. 2002. sz.. • 200 éve született Bolyai János = 200 de ani de la naşterea lui János Bolyai =200 Years Since thr Birth of János Bolyai : Emlékkötet. 2000.Oameni de ştiinţă mureşeni • „Kebel x“ – A Bolyaiak szelleme kísért / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Népe. 2002. • Bolyai : Versantológia. máj.. 5. 13. Apáczay Csere János Pedagógusok Háza. 2002 nov.. 2000.. 13. 6. jún. 11. sz. Szász Károly és Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 2002.. – p. – 280 p.. 27 p. • A Tér : Drámai monológ két részben Bolyai János hitéről. p. • Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkeszti Nagy Ferenc.. – 176. sz. 2002 nov. 18. • Gondolatok a Bolyai-emlékév ürügyén / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. márc. júl. 2002. 24. 2002 okt. márc... – 232 p. 2001. • A tudomány évezredében: Az MTA Magyar Tudomány Külföldön. ápr. szept.. az abszolút geometria . (2002.. • A Bolyai testvérek / Oláh-Gál Róbert = = Népújság 2001. p. • Új magyar életrajzi lexikon. • Dicţionar de inventatori şi invenţii : Larousse. • Hol halt meg Bolyai János? / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. • Bolyai János győzelme / Kolumbán József = = Korunk.. 2002 nov. Szilveszter = = Korunk. 2002.. 71-79. – 187 p. 3. nov. • Nem lehet abbahagyni a Bolyai-kutatást : Beszélgetés Kiss Elemérrel / Bodolai Gyöngyi = = Korunk. 13. 6. Az előszót írta : prof. 2001. foly... Kolozsvár : Kriterion. 2002. • Nemeuklideszi geometriák elemei : A BolyaiLobacsevszkij-féle geometria és a Riemann. 2000. 23. p. p. • Bolyai János ismeretlen munkája / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. 2002 nov.. p. febr. p. 2002. 11. foly. p. 5. p. • Bolyai-Emlékkönyv/ Szerkesztette: Puskás Ferenc. 11. • Péterffy doktor és Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. 11. • Bolyai János háza / Oláh-Gál Róbert = = Népújság.. • A Bolyaiak tárgyi emlékei / Vakarcs Szilárd = = Népújság. 5. 2002. Püski. 3. p. 2001. – p. nov. sz. 5.. 28.. – 1. foly. . 20. • A matézis fáklyája : Történelmi játék 7 képben a Bolyaiakról = = Történelmi színjátékok. 27. 2002.. febr. Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. sz. foly.. • Egy halhatatlan erdélyi tudós. 25. p. sz. • Új világot alkotott. 3. – Budapest: Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. – 320 p. sz. 11. 2002 nov... márc. 2002 nov. 2002. 2. 4. júl. • „Vitézlő“ Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Népújság. sz. kiad. A Hét. – 60 p. – 4. p. • A kétszázadik Bolyai-év / Kása Zoltán = = Korunk.. foly. nov.. 2002.sz. 18-27.. • A magyar orvostörténeti irodalom.

2003. : OGYI. Gray. 2004. 2003. 2122. – 2. dec. – Budapest: Vince Kiadó. évfordulójára. Massachusetts: Burndy Library. • Képzőművészek a Bolyaiakról / Nagy Miklós Kund = = Népújság. 1954. M. füzet.. • Apa és fia küzdelmei a kórokkal : [Bolyai Farkas gyógyászati munkássága / Oláh Anna. 4. Vofkori József. • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. sz. – 927 p. 1969-76). : Ginecologie.. (F. – 211 p. p. – Camridge.. 21 apr. • Ginecologia.. kiad. 6. – 480 p. : OGYI. A fost şeful Clinicii de Ginecologie şi Obstetrică (1963-65. jún. – Bucureşti : Editura Medicală. univ. sz. 21. . • Bolyai János temesvári „új. 2004. 2003. n.. consultant la pens. ) emlékére. • Nem Bolyait ábrázolja a szobor?: Eltérően vélekednek a bólyai alkotásról / Szucher Ervin = = Krónika 2003. Constantin. 2003. dec. Bolyai különszám. 47. 1. (1973). dr. • A tér úttörője : Bolyai János emlékév (Marosvásárhely. 23.. 1. P. • Emléket állítottak a tudósnak : Szoboravatás Bólyán [ Ion Cândea képzőművész Bolyai János szobra] / Vajda = = Népújság 2003. 2003. • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. – 2. füzet. 2004. 1949.232 p. – Mv. febr.sz. 2004. • Szülészeti jegyzet. küzdelméről és szerelmeiről / Kocsis István = = Új Horizont..sz. 2003. 1968. füzet. 2000. 2. – 1. 298. Makkai.) BORBÁTH Andor. – p. 9-10. 2002).. – Bukarest : Állami Könyvkiadó. • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia prof. 4. nov. A megfiatalítás problémája / Parhon I. 2003. 58 p.2. : OGYI. Lucrări publicate: .sz. • Szegény. – 215.. .: Mentor.. a hadmérnök / Oláh-Gál Róbert = = Hargita Népe. – 307 p. (1977). dec. 9. – 633 p.. jan. – 172 p. 19. – Mv. – 3. – Budapest: Akadémiai Kiadó. 1992-2003. 14. : Mentor. p.Biblioteca Judeţeană Mureş felfedezője / Ágoston Hugó = = Krónika 2002. 2004... – 103 p. 2004. 2004. sz. Non-Euclidean Geometry. – 186. Referinţe: • Korunk. füzet. 2002. 20 p. – Debrecen: Stúdium Kiadó. (sub tipar). prof. 85-87.az idők sodrában / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27. 2004.. márc. – 1. – 1983. Borbáth Andor. şef catedră (1970). évben / Gál István = = A Hét. 14-15. szept. 8.. p. 2002.. 2004. p. 1912. 9-10. univ. 4. • A Tér : Drámai monológ két részben Bolyai János hitéről. • Nemzetközi magyar matematikai versenyek.388 p. rész. – Vol. 1959. 29-70. • Bolyai – emlékkönyv: Bolyai János születésének 200. medic. 1. – 210 p. p. Bolyai János betegségei / Vofkori József ] / Oláh Anna. • Szülészeti jegyzet. • Séta a marosvásárhelyi Református temetőben / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. • Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai. • Bolya. – Mv. Cluj – m. = = Krónika 2002. kiad. 19.. 1960. 7. • Bólya és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Szabadság. aug. prof. Budapesta. • Nőgyógyászati jegyzet. szegény lángeszű Bolyai János / Ágoston Hugó = = A Hét. : OGYI.. – Kolozsvár : Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. • Bolyai János új arca – a hadi mérnök / Írta Ács Tibor. – Csíkszereda: Pedagógusok Háza Magiszter Kiadója. and the Nature of Space / Jeremy J.1. p. p. .în colaborare: • Az öregség és kezelése. 3.. – Mv. • A pszeudoszféra emlékmű / Oláh-Gál Róbert = = Múzsa.. dec.215 p. – Mv. 2003. 14. aug. Vakarcs Szilárd közreműködésével szerkesztette és bevezetéssel ellátta Benkő Samu. – Mv. • János Bolyai. Ford. prof. – 720 p. Fogalmazványok a Tanhoz.. rész. A obţinut diploma de medic la Cluj şi tot acolo şi-a început activitatea la maternitate. • Fiú és apa = Son and Father : Bolyai János és Bolyai Farkas életéből fába metszette = From the lives of János Bolyai and Farkas Bolyai Woodcuts by Piroska M.. 19541955. Deé Nagy Anikó. 19. 2003. • Nőgyógyászat. conferenţiar (1965). • Gondolatok a Bolyai János születése utáni 201.sz. – Budapest: Válasz Könyvkiadó. más világa“ : (1823. A kisérőszöveget írta = Written by Weszely Tibor.1954. • Bolyai-évzáró / Bolyai Gáspár = = Népújság 2003. • Bolyai János. – 1955. júl. 18. • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz. • Bolyai János a családapa / Oláh-Gál Róbert = = Természet Világa. cadru didactic la IMF (1945-). • Bolyai János kolozsvári nagyszüleinek testamentuma / Oláh-Gál Róbert = = Szabadság 2003. 6 iun. 29. • Bolyai János egy kamatszámítási feladata / Oláh-Gál Róbert = = Matlap 3. – 217 p. • Közösek a Bolyaiak iránti tiszteletben és rajongásban : A legutóbbi évtizedek kutatásai árnyaltabb Bolyai-képet erdményeztek / Ágoston Hugó. dr. 1959. 2003. 5. p.. Sîrbu. S-a mutat la TgM. illetőleg az Üdvtanhoz / Ambrus Hedvig Mária. 2004. 2003.

Spitalul Clinic Jud. – [1995]. n. Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1993. 2000. antrenor al echipelor CSU Medicina şi Comerţul. – Budapest – Mv. 1995. Laboratorul de Anatomie patologică TgM (1988-91). Studii: Lic.) BORBÉLY Attila..) BORDA. Soc. Dr. • Genersich Antal emlékkönyv. orvosés (A. . „Unirea” TgM (1965-73).Oameni de ştiinţă mureşeni • Romániai magyar irodalmi lexikon. Studii : elementare şi medii la Liceul Bolyai Farkas (1940-52). – France : Ed. 1998). Română de Citologie (1992). Fac. 1996. – TgM : Litografia UMF. univ. Academia Internaţională de Patologie (1997). de Medicină Generală (1973-75). de arbitru de baschet. 2003. A devenit asist.: A-F. 1954. Specializări: Austria (1990. köt. – 277 p. A organizat la TgM o serie de manifestări sportive cu caracter naţional şi 63 întâlniri internaţionale. – TgM : Litografia UMF. A fost prezent în activitatea spotivă pe plan judeţean. Soc. Soc. TgM. a factorilor prognostici predictivi ai evoluţiei în tumorile maligne. Distincţii obţinute: „Médicine stagiaire étranger”. Spitalul Clinic TgM. Târnăveni – m. Lucrări publicate: • Curs de histologie (pentru stomatologie). – 246 p. • Îndrumător de lucrări practice. Obţine rezultate meritorii şi în polo. 28 ian. Soc. Angela. 2002. medic stagiar. Diviziunea Română a Academiei Internaţionale de Citologie (1993). Sighişoara. Hobby-uri: muzica clasică. conf. European Urology Update Series (1996). univ. • Cuvântul Liber. – Vol. şef de lucrări (1997-00). 1981. – 84 p. lector univ. 26 ian. 1997. Médicin Nucléaire (2003). T. Activitate profesională: stagiar la Spitalul Orăşenesc Târnăveni (1979-83). Naţională de Anatomie Patologică din România (1992). Soc. univ. (1991-97). 2004).T. precum şi de patologia endocrină. Noutatea medicală (2002.în colaborare: • A Marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos. Histopathology (2002). • Îndrumător de lucrări practice. fotbal. IMF TgM. Franţa (199398). maestru al sportului. Sibiul Medical (1998). n. TgM. asist. . – 103 p. Jurnalul Român de Patologie (1998-02). – TgM : Litografia UMF. (A. Franţa (1993). apoi la CSU TgM. şah. membru în Comisia jud. „Assistent universitaire étranger”. Internationale Francophone d’ Education Médicale (2003). Archives D’ Anatomie et de Cytologie Patologique (1996. 16 noi. (1974-92). univ. (2003-). (1962-74). la disciplina Histologie din cadrul UMF TgM. Naţională de Biologie Celulară (1992). 1997. Naţională de Hematologie (1999). Referinţe: • A Marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. (2000-03). – Vol. 1992). • Curs de histologie (pentru medicină). Revue Française des Laboratoires (1997). 17. prof. 7 mai 1933. 1994. Preocupată de cercetarea ştiinţifică a factorilor implicaţi în invazia tumorală. conf. 1998-00). Spitalul Mun.1. univ.în colaborare: • Mieux connaître le cancer de la prostate. medic medicină generală adulţi. 2003. univ. fiind membru al CJEFS. A fost component al echipei de baschet Dinamo. Connaught. – 1995.. Lyon (1995). repartizat la TgM. – 1995. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. nr. Annales de Pathologie (2004). 1. prof. Franceză de Citometrie în Flux. absolvent al ICF Bucureşti (1956). (1992-95). – 195 p. Dispensarul Sânpaul şi Sântana de Mureş (1983-88). – TgM : Litografia UMF. conf. în medicină cu teza: Valoarea imunohistochimiei şi a citometriei în flux în aprecierea malignităţii carcinoamelor cu celule tranziţionale ale vezicii urinar. . autor şi coautor a 50 de lucrări publicate în reviste de specialitate: Revue Roumaine de Medicine Interne (1978). univ. Membră în Soc. Dispensarul Medical Daneş. tir. medic. 2. Lucrări publicate: . – Bukarest. Medicina Internă (1980).és gyógyszerészképzés 50 éve. şeful disciplinei (1976-95) la Catedra de Educaţie Fizică IMF TgM.. obţinând rezultate de prestigiu.

– 1837. prof. – TgM : IMF. 18361837. meta. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – France : Ed. 1878. • A marosvásárhelyi evang. (A. Ref. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyűjteménye / Gyűjtötték s írták Sz. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • Májusi bokréta. TgM. vagyis Maros-Vásárhely leirása versekben hozzátett világosító és magyarázó jegyzetekkel. 5. de limba franceză / germană la Col.1900. vagyis fűvésztudomány. 1974. n. – 1839. köt. – TgM : IMF.. T. şcolii ev. melyet a tanuló gyermekek számára készített és elméjekhez alkalmaztatva rövid kérdésekben és versekbeli feleletekben foglalva kiadott. de ştiinţe naturale. – Bukarest. botanică şi geografie. geografie. medic. – 1891. A fost prof. IMF TgM (1970-89). dir. – 15 p. naturalist. Mv. T. V. – Budapest. kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár.în colaborare: • Lucrări practice de chimie medico-sanitară / Mathé J. – Hermannstadt. – Mv.. 1701-1849 / Szabó Miklós. – 1837.. studiază prezenţa noxelor în apele reziduale cu elaborarea unei metode spectrofotometrice de dozare a pentaclorfenolatului de sodiu utilizat la dezinfecţia apelor circulante industriale şi la stabilirea gradului de poluare a apelor de suprafaţă. 1998. BOTA. (A. Berna (1792) şi Göttingen (1793).) BOROSNYAI Lukács János. – 3 rész. Dr. – 413 p. – Mv. M.. dr. – 56 p.şi paraanimobenzsulfanamidelor (1966).) BOTH Sámuel. : Ny. – 1837. – 1. Studii: Col. – 44 p.Biblioteca Judeţeană Mureş • Tumeurs superficielles de la vessie et BCG – therapie. kollegium betűivel. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. Sztupjár István a ref. 2. 1828. • Rövid természeti história. • Egészségügyi kémia / Mathé János. – 50 p. – Vindobonae : ex typographia viduae Stöckholzer de Hirschfeld. 1994. – Mv. – 434 p : fig. – Budapest. Imreh Sándor az ev.. A publicat cronica oraşului TgM. în chimie cu teza: Studiul asupra orto. Szögi László. univ. – TgM : IMF. szakasz: a szopó állatokról – 1836.. 1837 – 157 p. Referinţe: • Who’ s who medical. Lucrări publicate: • Lehr-und Lesebuch für Gewebw-Lehrlingssch. . 2. -3. 1797-44).) • A marosvásárhelyi evang. – 1. univ. : OGYI. – 24 p. – [80] p. istorie. – Budapest. kollegium története / Írta Koncz József tanár. din TgM (1786).. de fete din Sighişoara. – Mv. 15. V. 1896. kollegium betűivel. – 1994. 4. köt. szakasz : a halakról. Bota.. TgM – m. univ. • Genersich Antal emlékkönyv. 1887. coordonează activitatea disciplinei Chimie Sanitară (1970-79) şi Biochimie farmaceutică. – 1839. – 15 p. – 56 p. Bota. 1887... V. 1848. ref. chimist. prof. szakasz : a nyüvekről. Mv. – 64 p. szakasz : a bogarakról. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. Kálmán Farkas. 1980. • Lucrări practice de chimie sanitară / Mathé J. – 2 füz. 3. – 1839. . Bierbrunner Gusztáv. prof. • Romániai magyar irodalmi lexikon. szakasz: a madarakról. 1992.Mv.. (F. 1 mai 1929. – Mv.: Kh-M. Lucrări publicate: • Curs de chimie sanitară. : Aachs – Bzenszki. Connaught. : Ny. 1981-. – 1836. 6... 1836-1839. n. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. meta. din Geneva. reform.. – Budapest : Aigner Lajos. reform. köt. de geografie şi matematică. – 2004. Szinnyei József. A elaborat lucrări de ştiinţe naturale. köt.şi para-amimobenzhidrazidelor în comparaţie cu orto-. Virgil. din TgM (9 sept. • Régi és új Vásárhely. [1995]. Lucrări publicate: • Dissertatio inauguralis medica de febri puerperali. – 40 p. Ref. 1896. – 1. – Budapest.. Prof. szakasz: a kétéltűekről. 1998. 1767. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. oct. 1983. . Kiss Károly. Bota.

elaborând o metodologie de cercetare originală privind tehnica de irigaţie. . la o secţie de fitotehnie. Rechnen m. – Schässburg. a deţinut funcţia de dir. 1911-12. 1989. Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice. cercetător ştiinţific.Aufg. dtschn. Soc. – 2. adj. – 1941. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. bürgerl. • Bilanţul apei în solurile irigate. gemeinen Brüchen : Aufgabeheft f. Aufg. în agronomie cu o prezentare a teoriei bilanţului apei solubile irigate şi a modelelor în care se pot încadra tipurile de bilanţ. • D. – Schässburg. de sol şi vegetală (193637). – 208 p. Gulyás Pál. Culturală „Getica. – Bucureşti : Ceres. a publicat 122 de lucrări ştiinţifice cu contribuţii la modernizarea şi folosirea raţională a amenajărilor pentru irigaţii. Craiova. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 275 p. de Construcţii a Politehnicii din Bucureşti (1938-40). la Şcoala Medie de Agricultură Armăseşti (IL) a CAM. 1962.Oameni de ştiinţă mureşeni • Wege zur Kunst. Rechnen m. unde a realizat o reţea de 8 câmpuri experimentale irigate zonale. – 340 p. Gwerbl. 1959. 1913. – Schässburg. de construcţii „Omnia”. Internaţională de Biometrie. executând lucrări de chimie analitică. Gheorghe Marcu.în colaborare: • Lehrund Lesebuch für GewebwLehrlingssch. d. Premiat de Academia Română cu premiul „Gh. de Istorie Agrară „Terra Nostra”. la Secţia de Geniu Rural din cadrul ICAR. Rechnen m. Bazele teoretice şi tehnica irigării culturilor / Ediţia a 3-a.) BOTZAN. 1. Română de Ştiinţa Solului. 1918. 1909. 1909. Literaturgesch. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. şi şef de lucrări la Staţiunea Sângeorgiu de Mureş (1947-49). – Schässbur. 1913. în cadrul Colectivului Agronomic al Academiei a organizat studiul privind irigarea Bărăganului. – 3.aufgabe. ing. 2. 1907. • Apele în viaţa poporului român. – Schässburg. pentru studiul regimului de irigaţie a culturilor de câmp şi furajere la staţiunile Mărculeşti şi Studina. Buchfürhrung. 30 mart. M. în 1966 organizează Institutul de Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Pedologice. – 411 p. • Culturi irigate. Dr. 1984. Bürgerschulkl. • Reiseerinnerungen aus d. • D. • D. Rechnungsarten. (F. amenajând primele două câmpuri experimentale irigate din ţară. asist. prof. iar între 1971-73 la Institutul de Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare. – Hermannstadt. 1972. ştiinţific la Institutul de Studii şi Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Gospodărirea Apelor. Soc. • D. 1915. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – 328 p. Schässbur. – Új sorozat. • D. – 2.” Lucrări publicate: • Culturi irigate. Absolvent al Academiei de Înalte Studii Agronomice Bucureşti (1936). Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. şef de atelier în cadrul soc.: Berényi János – Bredeczky Sámuel. Membru în Soc. Hohen Tatra. • D. Doja” şi premiul „Ion Ionescu de la Brad”. • Culturi irigate / Ediţia a 2-a. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Începuturile hidrotehnicii pe teritoriul României. – 2. membru titular (1993). Membru corespondent în Academia Română (1991). • Naturkundliches Beobachtungsheft. – 2. gemeinen Brüchen : Aufgabeheft f. Activitate în producţie şi cercetare: asist. • Bilder aus d.Aufg. n. Comisia de Hidrologie a Academiei. a condus acest Institut până în 1969. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. Gem. Soc. urmând în paralel doi ani la Fac. Soc. întocmirea de modele în domeniul consumului de apă al culturilor irigate. Brüchen. Rechnen m. d. asist. gemeinen Brüchen. . 1914. – 2. agronom. 1906. – Hermannstadt. – Schässburg. kiad. Internaţională de Ştiinţa Solului. 1966. – Schässburg. köt. Dezimalzahlen u. a fundamentat şcoala românească de cercetare ştiinţifică şi de concepţie în domeniul îmbunătăţirilor funciare şi pedologice. 1916. Einfache od. 1902. Comitetul Naţional Român pentru Irigaţii şi Drenaje. univ. Bürgerschulkl. – Schässbur.

conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate cu lucrări din domeniile: chirurgia mâinii. • Membrii Academiei Române 1866 – 1999 : Dicţionar / Dorina N. „Horea. – Bukarest : Mezögazdasági és Erdészeti Könyvkiadó. Răuceşti. medic primar chirurgie toraco-pulmonară (1995). drd. Pagini Medicale Bârlădene (20002002). Academia Europeană de Chirurgie Cosmetică (1997-). Botzan. membru fondator al Soc. expert CNFIS. • Mezőgazdaságy teriileteiuk szikesedésenek és elmacs a rasodásánok megakadályozása / R. T. medic primar. călătorii. Dispensarul „Relan” CFS Săvineşti (NT) (1977-81). medic principal specialist chirurgie generală (1980-81). Fac. secţie pe care a fondat-o (1985). titular (1981-91). Referinţe: • Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. 1996. „M. UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca. – 1987. Spitalul Clinic TgM. 1. – p.în colaborare: • Principiul urgenţei amânate active în tratamentul chirurgical al traumatismelor mâinii. univ. (1996-99). Participă la peste 24 de congrese. Asiatică de Chirurgie Plastică (1999-). – Vol. Lic. Petrescu. Lucrări publicate: . prof. Neamţ (1973-74). primul chirurg plastician din TgM. medic primar de specialitate chirurgie toraco-pulmonară (1984). Cluj-Napoca (1967). univ. (A. • Dicţionar de îmbunătăţiri funciare.2001). Hobby-uri: pescuit. – A-M. arsuri. medic secundar de specialitate chirurgie generală. Mîndru. Paul Antoniu Adrian. stagiar (1977-81). şef al Clinicii de Chirurgie II. M. medic primar chirurgie generală (1991). – 1078 p. Activitate profesională: medic medicină generală. – Bucureşti : Editura Agrosilvică. asist. n. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – N-Z. Române de Chirurgie Plastică (1987-). înot. Dispensarul „Oglinzi”. Mîndru. – 2000. chirurgie plastică. Bariţiu”. comisiei teritoriale de specialitate chirurgie BOŢAN. nr. vânătoare. n. de Chirurgia Mâinii. UMF TgM (2001-). 1990. Gen. – 2000. • Dicţionar de îmbunătăţiri funciare. locţiitor şef secţie (1994-2001). Dr. International Journal of Cosmetic Surgery and Aesthetic Dermatology (2000. (2001-). 2. . – Vol. prof. conducător de doctorat (2000-). Bucureşti. 10 iun. în ştiinţe medicale cu teza: „Contribuţii la tratamentul medico-chirurgical al supuraţiilor toracice” (1994). Rusu. de Medicină Gen. preş. de chirurgie plastică Bucureşti (198285). Referinţe: • Baza de date BJM. A publicat articole în reviste de specialitate: Buletinul Soc. univ. 1953. expert CNCSU. – 1959. • Consideraţii practice privind utilizarea bureţilor poliuretanici în chirurgia plastică. Alexandru . (1999-). Activitate profesională: medic primar chirurgie plastică şi reparatorie. • Măsuri pentru evitarea sărăturilor şi înmlăştinării terenurilor agricole / R. 1. Bucureşti (1972-78). şef de lucrări (1991-96). chirurgie cosmetică. Botzan. de Medicină Generală (-1973). T. univ.) BOŢIANU. univ. asist. Fac. 1965. 1964. Petrescu. Europeană de Chirurgia Mâinii (1998-). – Bucureşti : Editura Sport-Turism. Scurt istoric. 57. microchirurgie reconstructivă. – Vol. Soc. N. Soc. (A. M. – 107 p.) Estetică (2001). Membru al Soc. Viteazul” Bucureşti (196872). medic. conf. – 1999. expert evaluator CNCSIS. N. – 136 p. – 1987. Cloşca şi Crişan” Alba Iulia (1963-64). Lic. 30 aug. Române de Medicină . studii postuniv.Biblioteca Judeţeană Mureş • Drumuri de apă. Sighişoara.. . şeful secţiei de Chirurgie Plastică şi Reparatorie. „Gh. 46 Bucureşti (1960-68). 1949.Mihail. Studii: şcoala elementară şi gimnaziul la Abrud (195663). Lic. – 1979. Studii: Şc.în colaborare: • Probleme de irigaţii şi desecări ale Câmpiei Bărăganului.

11600 diapozitive color. 1983-84. Soc. Jurnalul de Chirurgie Toracică – Jounal of Thoracic Surgery (2002). peste 6000 de filme radiologice. Sibiu. 1998. dir. Comisia de Invenţii şi Inovaţii. dir. Comisia Profesională de Chirurgie Toracică din MSF. Germania (1995. Cluj-Napoca. – TgM : UMF. • Cursul de Patologie Chirurgicală. Este autorul a peste 164 de filme video de tehnologie chirurgicală. -în colaborare: • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia Nicolae Angelescu. – TgM : UMF. – 288 p. Revista Oncologia (1986). 1995. chirurgia diafragmului şi a glandei suprarenale. Jurnalul de Chirurgie Toracică. preş. Soc. col. Distins cu „Diploma jubiliară a Crucii Roşii Române” (1976). Austria (2003). – TgM : UMF. 1. radiologie. al programului TEMPUS al UMF TgM. 1986-90). dir. Lucrări publicate: • Chistul hidatic toracic. 2004).Oameni de ştiinţă mureşeni toracică pentru trimitere la tratament în străinătate. 4 brevete de invenţii. . Română de Chirurgie Toracică „Thorav”. red. reprezentantul UMF TgM în programul ERASMUS. Centrul de Educaţie Medicală TgM. tot în TgM. : fig. Revista Chirurgia (1990). Soc. – Bucureşti : Editura Medicală. 1999. Soc. homeopatie. • Elemente de chirurgie toraco-pulmonară : curs facultativ anul V medicină generală. „Diplomă de excelenţă” pentru activitatea depusă în domeniul Oncologiei (2002). 1997-01).. de redacţie al revistei Chirurgia. contribuţii originale în domeniul supuraţiilor toracice. Specializări: Bucureşti (anual). Editura Medicală Univ. vicepreş. şef adj. Franţa (2004). sa. Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe Chirurgie. 1981. Română de Chirurgie Constanţa. Română de Chirurgie. în condiţiile în care pe plan naţional se înregistrează doar 11 astfel de intervenţii. pneumologie. multigr. vicepreş. realizează cu succes o operaţie de trahee. chirurgie laparoscopică. UMF TgM (2000-). membru fondator. Ştiinţific al UMF TgM (1997-). Membru în Soc. 1996). • Curs de chirurgie toracică : curs univ. Ioan” TgM. AOŞR. vânătoare. Scoţia (1997). „Diplomă de excelenţă” pentru contribuţia adusă la dezvoltarea chirurgie toracice din România (2004). chirurgie toracică. ftiziologie. Spania (2004). membru fondator. chirurgie oncologică. Română de Chirurgie Laparoscopică şi Suturi Mecanice. Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1992. Română de Chirurgie Oncologică. 1996. Revista Medicală (1978. La 40 de ani de la premiera naţională. Cons. Hobby-uri: artă. – 154 p. Domenii de cercetare: chirurgie generală. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszérészeti Szemle. Editura Fundaţiei Chirurgicale „Sf. Soc. UMF TgM. peste 80 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite volume şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista Chirurgia (1978). red. – 1978. Jurnalul de Chirurgie toracică (1996-2000). Distincţii: premiul III „A XIX-a Sesiune a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti” (1973). chirurgie de graniţă toracoabdominală. UMF TgM (1990-). American College of Chest Phisicians. Ioan” TgM. Revista de Medicină şi Farmacie-Orvosi és gyógyszerészeti Szemle (1994. Română de Chirurgie Hepato-BilioPancreatică... International Gastro-Surgical Club. şi postuniv. Fundaţia Chirurgicală „Sf. Diploma jubiliară „Crucea Roşie Română” (1976). – 170 p. – Vol. Timişoara Medicală (1989-). Comisia Naţională de Chirurgie ToracoPulmonară a CNAS din România (2000-). „Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe Chirurgie” (2000). – Cluj-Napoca : Tipografia UMF. • Urgenţe chirurgicale : pentru studenţii anului V stomatologie. Soc.. Română de Gastroenterologie. Chirurgilor din Moscova.. fotografie. Asoc. – 329 p. Comisia Naţională de Chirurgie Toraco-Pulmonară a Colegiului Medicilor din România (2000-). dir. şef. Serviciul de Ajutor Maltez din România.

„Iuliu Haţieganu”. Petre Boţianu. 1. • Patologie chirurgicală pentru admitere în rezidenţiat / Sub redacţia prof. asist. • Cursul de patologie chirurgicală / Conf.M. univ. – Bucureşti. – 2000. • ARDS – Sindromul de detresă respiratorie / Alexandru-Mihail Boţianu. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Vol.Biblioteca Judeţeană Mureş • Cursul de propedeutică chirurgicală / Conf. – 2. Hypertension Summer School.. UMF TgM (1993-). Worldwide Hungarian Medical Academy (Boston). dr. medic specialist boli interne (1966). 1999. 2000. Anton Spânu. 2002. • Referinţe: • Who’s Who în România. – ClujNapoca : Editura Medicală Univ. 2. T. Műszaki tudományok]. 4. Lucrări publicate: • Studiul acţiunilor unor farmaconi vasoactivi asupra hemodinamicii periferice în condiţii experimentale şi clinice : Teză de doctorat. • Chirurgie / Sub redacţia prof. BRASSAI Zoltán Béla. univ. – Bucureşti : Editura Celsius. – 2001. de Medicină Generală (1987). 2001. 27 mart. Eşianu. • Curierul de Mureş. medic. Dr. prodecan al Fac. Georgescu. Studii: Lic.. conf. . univ. disciplina Farmacologie. Cercetător la Oxford University Department of Pharmacology (1991-92). p. Portorose etc. medic. • Sutura chirurgicală / Alexandru-Mihail Boţianu. 1990. 1989. n. 24 iul. dr. 1935.) BRASSAI Attila Miklós. – 264 p. Soc. 1999. Soc. köt. 1999. Activitate profesională: dir. Studii: Lic. dr. Teofil Muntean. prof. şeful Clinicii Medicale nr. • Radiologia chirurgicală a chistului hidatic toracic / Alexandru-Mihail Boţianu. schi. . 2002. – TgM : IMF. de Medicină Generală IMF TgM (1995-00). (F. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. BBC. M.) Domenii de cercetare: farmacologia neurovasculară. – Vol. concursuri de cultură generală (Vicecampion european Londra. univ. Florenza. conf. Brithish Journal of Clinical Pharmacology. Fac. Budapest. şef lucrări. asist. angiologie. A publicat cca. 1992). 1997. A participat la congrese internaţionale: Berlin. IMF TgM. 2003. T. 22 ian. şef de lucrări. 1999. Teoretic „Bolyai Farkas”. – 185 p.. 50 lucrări ştiinţifice în: Neurochemistry International. 1962. 2000. dr. Dubrovnik. Orvostudományi Értesítő. Spitalului Raional Fântânele (1959). Pană. Brain Research Bulletin. – 324 p. Hobby-uri: chinologie. – 181 p. IMF TgM (1952-58). dr. TgM. de Farmacologie din România. (A. – TgM. C. prof. TgM (1941-52). Nicolae Angelescu. – TgM : Editura Fundaţiei Chirurgicale „Sfântul Ioan” din TgM. 1977.în colaborare: • Curs de farmacologie. univ.. – Chişinău : Tipografia Centrală. de Algeziologie din România etc. n. – 2002. Petre Boţianu. – TgM : IMF. Paris (1992). Spitalul Raional Reghin. Teofil Muntean. – TgM : Editura Fundaţiei Chirurgicale „Sfântul Ioan”. în ştiinţe medicale cu teza: Terapia carbogazoasă naturală în arteriopatiile cronice obliterante periferice (1979). IMF TgM (196683). specialitate farmacologie (2000). A fost preparator la mai multe clinici din TgM şi Cluj-Napoca (1987-91). „Bolyai Farkas” şi „Unirea” TgM (1980). Referinţe: • Tizenkét év. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. Boţianu. A. A. – 1997. şef de catedră. 1. univ. conf. în ştiinţe medicale. – 1997. – TgM : UMF. 1. – An 2. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. Petre Boţianu. Boţianu. univ. • Romániai magyar ki kicsoda. – Ed. TgM. : [Természettudomány. Cercetător la National Institut of Health Washington USA (2001). Membru în EME. München. Köln.

– Mv. • Curs de medicină internă : curs / Sub red. – Budapest – Mv. – Budapest. 1999. Roma (1997-). – 2002. Brassai Zoltán. American Journal of Geriatrics Society (1970). – 1996. Levendel L. Soc. Műszaki tudományok]. – TgM : IMF. Revista medico-chirurgicală (1974). 1981. 2002. . Hobby-uri: turism. 3. – Budapest : Akadémiai Kiadó. köt. köt – 365 p. Feszt Gy. • Man of achievement. pictură. 1998. • Belgyógyászati tünettan : III. orvostanhallgatók számára / Olosz Egon. . 1982. 2000.. – 385 p. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 2. New York Academy of Sciences (2001-). Cotoi. Membru al colegiului de redacţie al revistelor: Journal of Angiology (1999). – Budapest : Akadémiai Kiadó. : OGYI. membru fondator Muzeului Ardelean. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. • Human farmakológia / Editor Vizi E. EME. 1996. • Greger Biograf. • Genresich Antal emlékkönyv. – 1981. átdolgozott kiad. 1994. • Cuvântul liber. Kardiológia / Szerkesztő dr. Revista medicală (1963. – 1997. mecanismul de acţiune a mofetelor şi băilor carbogazoase din Covasna asupra microcirculaţiei etc. – Mv. Székfoglalók 1995-1998. Acta Angiologica (2000). • Erdélyi magyar ki kicsoda. Brassai Z.Budapest : Medicina Kiadó Rt. – 204 p. 28 sept. Brassai Zoltán. 1968-70. – 297 p. Dudea. 1985. 2001. • Az alkoholizmus közös gondja / Sub red. 1996. Revista de medicină şi farmacie (1992-01). • Népújság. Secţia de Ştiinţe Medicale. Orvostudományi Értesitő (1991. 1997. Asoc. – Cambridge. Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară (1994-). 1999. 2002.. – Berlin-Heidelberg-New York : Springer Verlag. Studii şi cercetări de Balneologie şi Fizioterapie (1967. Membru în Soc. S. Academia Maghiară de Ştiinţe (1998-). éves orvostanhallgatók számára. 2002. Viaţa medicală (1965). – Budapest : Tudomány kiadó. . köt. Brassai Y.. Asoc. tratamentul hemorheologic în arteriopatii. 1980. • 1000 éves a magyar iskola : „Az edélyi magyar felsőoktatás évszázadai“ : Emlékkönyv. – 1996. • Nephrologia. 1997. 1994. A publicat peste 260 articole în reviste de specialitate: Studii şi cercetări de neurologie (1961). 1997-00). 1986). – 117 p. • Romániai magyar ki kicsoda. : OGYI. – Budapest: Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete Bolyai Egyetemért Alapítvány. WHMA Boston (1992-).. 1994. 1992. • Az urológia válogatott fejezetei / Brassai Z. Horváth E. – 1996. . Ferencz László. A participat la peste 60 de congrese naţionale şi internaţionale. – Budapest: Springer. Szilvester. – 2. 1995. Europeană de Angiologie.2. investigaţiile invazive şi non invazive ale circulaţiei periferice. . Kovalszky Péter. Természet Világa (2000). köt. – 374 p. 1976-79.Oameni de ştiinţă mureşeni Activitate ştiinţifică în domeniul patologiei cardio-vasculare: etiopatologia bolii Buerger. – TgM : OGYE. • Belgyógyászat.: A-K. – 2. 7. • Belgyógyászati tünettan : 3 év. – TgM. – 133 p. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. • Tizenkét év. Brassai E. • Elemente de Policlinică Medicală : curs / C. şi alţii. literatură beletristică. 2000. – Budapest. . Lucrări publicate: • A vérkeringési zavarok új kezelési lehetőségei Akadémiai Mühely. Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery (1999-01). Man of Archievement (1997). köt. – TgM : IMF. • Az Erdélyi Múzeum Egyesület bemutatkozás. 1980. • Kardiológia és angiológia. 2001. 1969). 1981. Este decorat cu „Ordinul Naţional de Merit” în grad de Comandor al Guvernului României pentru Cercetare (2000). • Orvostudományi Értesítő. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. : [Természettudomány. 1999. – 1981. Revue Roumaine de Médicine Interne (1969. 1994-01). Franceză de Angiologie (1997-). Medicală Maghiară (1992-)..în colaborare: • Adaptability of vascular Wall / Brassai Z. – TgM. • Semiologia medicală : curs. júl. 1972. – Budapest : OAI Kiadó.

– TgM : Univ. – TgM : Litografia UMF. köt. univ. asist.. 1912 ? Studii: gimnaziale şi universitare în Viena. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. TgM. T. şef lucrări UT TgM. Lucrări publicate: • • • • • D. : A-H. • Bazele calculului cu elemente finite. Română de Ateroscleroză şi Lipidologie (1997-). a realizat 8 filme ştiinţifice.. 1984. 14 nov. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. Lucrări publicate: • Rezistenţa materialelor : îndrumar de laborator. Soc. în medicină cu teza: Pregătirea preoperatorie şi urmărirea postoperatorie a bolnavilor valvulari • Archives de L’Union Medicale Balkanique. Clinica de Chirurgie Cardiovasculară (197378). TgM.. Română de Medicină Internă. 2002. Műszaki tudományok]. 1990. – Londra : Butterwort. asist.. a publicat articole în reviste de specialitate: Medicina Internă (1987). • Rezistenţa materialelor : solicitări fundamentale. M. univ. (A. Pharm. 1861. – 4.. Rebreanu” Bistriţa (1947-56). IBC Sovata (1972-73). 1995. 1939. • Curs de Semiologie Medicală / Olosz E.. Orient. schi. UMF TgM (1964-70).M. köt. 1995. – 329 p. – 2002. Studii: Lic. (A. Gulyás Pál. – 110 p.) . D. expert evaluator pentru proiectele finanţate de CNCSIS (1999-). tab. A activat la Viena. Soc. – TgM : UPM. (F. stagiar. – 1942. univ. – TgM : UPM. obţinând diploma de farmacist în 1887. Dana Paşcanu. gr. Duran. T. Specializări: Austria. medic. conf. Danemarca. muzica simfonică. – vol. franz.) BRATU. : fig. Presse. Bratu şi alţii. Dr. A înfiinţat revista Pharm. • Recent progress in mitral valve disease / C. – 370 p. neueren und neuesten Arzneimittel. – 76 p. : fig. Dan Constantin. Română de Cardiologie (1984-). şef secţie (1990-). – 1. n. – 1975. – 243 p. – p. Reisebilder a. Dana Paşcanu. • Rezistenţa materialelor : îndrumar de laborator / Ligia Brezeanu. Pharmacie. Germania. – 1993. d. Iaşi. farmacist. 1993. T. 1995-98).) diagnosticul bidimensional (2D) în ecocardiografie (1980). Activitate profesională: medic. – TgM : UT. – 2. univ. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. . Secţia de Ecocardiografie a Soc. 2003. Flores sulfuris. primele examinări transesofagiene în flux color din color (1990). – 1991. primele examinări ecocardiografice în flux color din ţară (1990). şef lucrări (1990-91). F. Hobbyuri: automobilism.. (1991-94). D.Biblioteca Judeţeană Mureş • Tizenkét év. D. Ligia. UMF TgM (1994-).) (1981). 1998. Sprechende Pharmazeut. Membru în Soc. : [Természettudomány. Handwörterbuch d. Iernut – m. univ. simpozioane în ţară şi străinătate cu lucrări din domeniile: medicină internă şi cardiologie. – TgM : Univ.Czeglédy Rózsika. – Új sorozat. n. prof. prof. ing. Lucrări publicate: . (A. A participat la numeroase conferinţe. asist. tab. – Budapest. 2000.. Japonia. köt. titular (1978-986). în 1891. – Vol. 23 sept. congrese. „L. Comisia de Examinare şi Atestare pentru Obţinerea Competenţei în Ecocardiografie (1990-). Naţionale de Cardiologie (1990-). Revista de Medicină şi Farmacie (1992. vicepreş. 40-43. Revista de Cardiologie (1994). 1. A introdus în ţară BRESTOWSKI Ágost. Clinica Medicală II. diagnoza ultrasonică.în colaborare: • Rezistenţa materialelor : culegere de probleme rezolvate / Ligia Brezeanu. – 475 p.. Referinţe: • Baza de date BJM • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. medicină gen.în colaborare: BREZEANU. Bratu. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. vicepreş. : Brediceanu Kajusz. 12.

în colaborare: • Szerves kémiai jegzzet. – 229 p. n. (1949-53). prof.Kassa. cercetarea gradului de poluare a Mureşului Superior.Oameni de ştiinţă mureşeni unor enzime şi altor componente salivare în apariţia cariei dentare şi a paradontitei marginale cronice. A fost numit prof. – 2. Rev. al valorii diagnostice a metodei polarografice. Biochimica Biophysica Acta.. Naturwissenschaften.? Studii: la Col. în chimie cu teza: Cercetări privind rolul ficatului în biosinteza glicoproteinelor serice acidosolubile (1972). precum şi rolul lor în unele faze ale hemostazei.. Acta (1966). Publică articole în reviste de specialitate: Acta Hepato . Ann.: OGYI. – 1956. 1954. 1960). Română de Biochimie (1990-). Revista medicală. 1887. Hobby-uri: pescuitul. Orvosi Szemle. Revue Roumaine d’Embriologie et de Cytologie. A 3-a Conferinţă republicană de chimie (Timişoara. Col. Soc. A redactat revista institutului Értesítő (1878) şi revista lunară din Kosice. membru în corporaţia doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2003). germ. Zeitschrift für Ärztliche Vorbildung.. javított. 1927. – 1953. • Általanos kémia. 1952. Al 3-lea Congres naţional de chimie (1988. – Kassa. – Mv: OGYI. Studii şi cercetări de biochimie. – 1. Participă la mai multe simpozioane. – 1891. 1884. febr. Orvosi Hetilap. Studii: Lic. •A parasztbirtok állapota AbaujTornamegyében. med. Acta biol. respectiv UMF TgM. Zeitschrift für innere Medizin und ihre Grenzgebiete. köt. – Mv. • Biokémia gyakorlatok. – Budapest. Studii şi cercetări ştiinţifice. IP din Budapesta şi cel economic din Debreţin. • A kassai aratógéppróba. Experientia. (1872). Conferinţele interregionale de hepatită epidemică (Tuşnad. – Kassa. chimist. (1977-90). Medicina internă. Congresul Naţional de medicină (Bucureşti. Biophys. – Mv. Membru în USSM (1951-89). Gazdasági Közlöny (1881-). Univ. – 76 p. studiul rolului . Bolyai Cluj. BUKARESTI (BOKOR) János. : OGYI. 2. köt. Archiv für Kinderheilkunde. Biochim. unde a fost asist. Pediatria. 1966). Lucrări publicate: • Számtan. 1955. punerea în evidenţă a grupărilor tiolice din histone. şeful disciplinei (1983-97). localizarea biosintezei unor glicoproteine serice. : Aachs – Bzenszki. 1885. (F. • Számtan. Bucureşti). – Mv : OGYI. Analitycal Biochemistry. Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-). (1965). 1879. – 187 p. 1878. 1849. matematician. de Chimie (1945-49). Unele studii au fost recenzate sau citate în: Chemical Abstr. TgM (1937-45). – 273 p. – Kassa. Zeitschrift für Alternsforschung. Excerpta Medica. Sinaia. TgM. Domenii de cercetare: studiul polarografic al proteinelor. din TgM. pînă la pensionare (1990-97).Splenologica. Lucrări publicate: .. prof. 1953-1956. Stomatologia. Muzeului Ardelean. • Gazdasági számoló tanuló gyakorló gazdák számára. conf. cercetător principal cu o jumătate de normă la Baza de Cercetări Ştiinţifice TgM a Academiei (195559). M. Deutsche Gesundheitswesen (1964). • Biokémiai jegyzet. 18 feb. biochimist. congrese de ex. 1885. köt.) BUKARESTI László. TgM . 1. prof. 1952. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Biochem J. – 1. – Mv. „Evidenţiat în munca medico-sanitară” de către MS (1954)... conferinţe. : OGYI. Dr. univ. – 191 p. şef lucrări (1953-77). prof. 1957. Activitate profesională: asist. univ. • A kassai gazdasági eszköz és gépkisérleti állomás kisérletei. Fac. 1957). Revue Roumaine de Médicine Interne. Ref. Biochem. – 276 p. • Szerves kémiai. kiad. (1960). Referatîvnâi Jurnal. – Kassa. Ref. EME. univ. consultant (1997-99) la discilina Biochimie IMF. n. univ. de matematică la institutul economic din Kosice. (1969).

Analiza biologică. • Romániai magyar ki kicsoda. 1983. Participă la numeroase conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale. – Mv. A participat la congrese ştiinţifice la Oxford şi Viena. Univ. TgM. Studii: Lic. Desider. Domenii de cercetare: radiologie. titlu echivalent cu drd. Bucureşti. 1994. – 254 p. T. – TgM.) BÜRGER Dezső. IMF TgM. Activitate profesională: medic. medic secundar radiolog (1979-82). 1949.Biblioteca Judeţeană Mureş • Kémiai gyakorlatok / Bukaresti László. medic. Mózes Júlia. Dr. . Lucrări publicate: • Izotopi radioactivi. 9 iun. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. Domenii de cercetare: monitorizarea biologică şi ecologică a calităţii mediului în ecosistemele acvatice din cadrul bazinului hidrografic Mureş. – 209 p. Masterat în ecologie şi protecţia mediului. Kiss István. de Biologie (1980). prof. Budapesta. – Mv. Vânători-Neamţ. n. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. medic primar radiolog gr. Neamţ (1973-79). Mircea Marian. 1928. (A.[1995]. A infiinţat la TgM un laborator de cercetare. Studii: Absolvent al Lic. Clinica Radiologică TgM (1991-). 1945-1967. n. 1 feb. – 1981. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. univ. I. prof. 1944.. • A gyógyüzlet. • Curs de biochimie / Kovács A.) BURIAN. – 92 p. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Membru SIL (1994). – Bucureşti : Editura Tehnică. biolog. : A-F. Biolog expert în nomenclatorul MM (1992). T.-400 p. 1970. Goina. – TgM: IMF. 1976. Fac. n. chimist. : OGYI. Teaca. Papiu Ilarian” TgM (1947).” A publicat peste 200 studii şi articole în presa vremii. L. Dr. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Bukaresti László. Studii: Univ. Studii: de specialitate în Budapesta şi Charlottenburg. ecografie. Bukaresti. Petru Vasile. Goina Eugenia. Papiu Ilarian” TgM (1963-67). – TgM : UMF.) Tudomány és Haladás (Ştiinţă şi progres) (192526).. – m.. medic specialist radiolog (1982-91). Tot la TgM a iniţiat o revistă ştiinţifică cu titlul BURUIAN. 13 sept. – 120 p. – Budapest – Mv. Are numeroase lucrări publicate în ţară şi străinătate. – 1997. univ. E. ing. în ştiinţe medicale cu teza: Studiul corelativ CT şi angiografic al malformaţiilor anevrismale arteriale supratentoriale (1995). Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş. a ţinut prelegeri ştiinţifice la univ. – TgM. B.1981. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie.. jud. – TgM : IMF. – Budapest. 2002. TgM. 1891. • Chimie nucleară. 1968. M. 1795-1972 / Dimitrie Poptămaş. 1976. Referinţe: • Publicaţiile periodice mureşene = Maros megyei időszaki kiadványok bibliográfiája. Crăieşti. Bruxelles şi Londra. . 2000. Lucrări publicate: • Spectrum. • Caiet de lucrări practice de chimie biologică. 1960. A folosit pseudonimul B. în ştiinţe tehnice al IP Bucureşti şi Master of Science (în ştiinţe pure-radiochimie). n. 2 mart. – 435 p. obţinut la Univ. medicină gen. specialitatea ecologie şi protecţia mediului (1999). dr.. – 440 p. IMF TgM. com. Paris. 1967. (F. 1932. : OGYI. „Al. de Medicină (1967-73). Durham (Anglia). – 256 p. în deportare.) BUNUŞ. • Biokémiai jegyzet / Kovács Endre. Florin. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. libere sau la şezătorile Societăţii „Kemény Zsigmond. T. – TgM. devine ing. Bucureşti (1981). – 1996. „Al. ultrasonografie. Referinţe: Baza de date BJM. Lucrări publicate: • Lacul de acumulare. în biologie. – Budapest: Unió. – TgM : IMF. 1994. 1977. Fac. 1940. – 367 p. – 2000. 1953. Referinţe: • Liceul „Al. (A. • Actinidele şi aplicaţiile lor. • Genersich Antal emlékkönyv. – Mv. – 1 köt. (A. a făcut vizite cu caracter ştiinţific la Moscova. publică studii şi lucrări ştiinţifice în numeroase .

Fac. Membru în Soc. ediopatogenetice şi terapeutice asupra diferitelor forme de distrofie la sugari. Soc. medic primar pediatru (1970-).) BUTILCĂ. • Cuvântul liber. Dir. în medicină cu teza: Contribuţii la studiul unor aspecte clinice şi patogenetice ale bolii Bouilland (reumatism cardio-articular). Industrial nr. 2002. bolile genetice. Domenii de cercetarte: era în faza finală a elaborării tezei de doctorat. Spitalul Zalău (1952-54). n. 12 mart. – 2002. Soc. – 29 oct.. • Radiologie stomatologică. Studii: Şc. Acta Medica Transilvanica Sibiu (2000). Română de Chirurgie Toracică. medic specialist pediatru (1959-70). 2002. : [Természettudomány.în colaborare: • Anatomia topografică şi descriptivă a trunchiului : curs pentru învăţământul stomatologic. 1998. (A. Lucrări publicate: . (A. – TgM : UMF. • Anatomie : generalităţi-membre / C. • Tizenkét év. (1996-2000). şef de lucrări (2000-02). Cluj (1954-59). – 2. medic secundar (1992). Anatomiştilor din România (1994). peste 60 de lucrări ştiinţifice. hepatitele cronice. Iernut. prof. Catedra de Anatomie şi Embriologie. Europeană de Radiologie. 1996. Membru fondator în Asoc.. infecţiile urinare. – TgM : Litografia UMF. din care 19 au fost publicate. Studii: IMF Cluj. cu diplomă de merit (1952). T. înmormântat la TgM. Participă la peste 15 cursuri de pregătire postuniv. Anglia (1991). – Bucureşti : EDP. medic pediatru. Activitate profesională: medic consultant. Enciulescu. 1966. UMF TgM. Sf. Română de Chirurgie (1996). a cărei temă BUTNARU. Lic. medic. 2002. Alexandru Jianu. de Medicină Generală (1984-91). – Bucureşti : EDP. studii clinice şi endocrinologice (T3. preparator univ. 2. Referinţe: • Eminent People of Today. în paralel a desfăşurat activitate didactică univ. Referinţe: • Cuvântul liber. Română de Radiologie şi Imagistică Medicală. univ. Brânzaniuc Klara. Domenii de cercetare: studii epidemiologice asupra reumatismului articular acut la copii. embriologiei şi malformaţiilor congenitale. 1999-01). Fac.) abordează vascularizaţia zonei de tranziţie duodeno-pancreatică în corelaţie cu patologia benignă pancreatică. 1. Florin Marius. T. Spitalul Clinic Municipal TgM. Europeană de Rezonanţă Magnetică în Medicină şi Biologie. p. asist. – 26 iul. Gheorghe. Specializări: România (1985. studii clinice. Sf. 2002. 1992). 2002. membru în Soc. depistarea fenilcetonuriei la nou-născuţi. Vol. A colaborat la principalele teme de cercetare ale catedrei. în cadrul IMF Cluj-Napoca. T4) la copii. de Sănătate Publică Mureş (2000-02). Gen. de Pediatrie. Activitate profesională: medic stagiar.. absolvită ca şef de promoţie cu nota 10. Lucrări publicate: • Radiologie stomatologică. (1992-96). 1926. diabetul zaharat infantil. urmările traumatismelor . 1989. sport. • Radiologie – manual practic. patologia imunobiologică şi tumorile la vârsta copilăriei. Műszaki tudományok]. Dr. Sibiul Medical (1995. medic specialist (1996). Asoc. univ. medic. cercetări în domeniul biologiei osoase. foto. 1998-99). 1986). Florin Butilcă. Cluj-Napoca (1971-91). în ţară şi străinătate. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. 25 oct. şeful Clinicii Pediatrie III.Oameni de ştiinţă mureşeni reviste de specialitate: Revista medicală (1983. Radiologia (1984-1985). 2. Gheorghe (1980-84). care s-au finalizat prin comunicări. köt. Hobby-uri: automobilism. tulburările hidroelectrolitice şi acidobazice la copii. din 1978 fiind prof. 3 (Necrolog). n. 1996. 18 sept. medic primar în chirurgie generală (2002). Târgu-Secuiesc (CV)– m. nr. – 2002. – 169 p. Jurnalul de Chirurgie Toracică (1999). prorector al IMF ClujNapoca (1972-73). dir. Revista de Medicină şi Farmacie (1994. Valea Prahovei. Spitalul de Copii.

de Medicină Cluj” (1984). Specializat în dermatologie (Halle. membru titular în Academia Română (1990). T. orvos– és BUŢIU. consultant ICF (1948-52) apoi la Şcoala de Subing. 1916. evidenţiat” (1989). calcul de rezistenţă la solicitări variabile. dintre care peste 50 legate de rezistenţa materialelor. Activitate profesională: medic şef al oraşului Timişoara (1963). până la cel de prof. (1968). prof. 2003. Astra-Vagoane (194046). D. 3 feb. – Bucureşti : Editura Academiei Române. Studii: UP Bucureşti. – Vol. Ed. (A. Buţiu. Secretar şi membru în Biroul USSM. activitate în cercetare. nr. – 1973. • Bőr. • Totul despre sănătate / Dr. • Cuvântul liber.în colaborare: Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. univ. Bucureşti. Fac de Medicină Cluj (1947-53). activitate în administraţia învăţământului şi ştiinţei. Specializări în ţară şi schimb de experienţă în Cehoslovacia (1966. Union Medicale Balcanique (1972-). preş. Activitate didactică univ. CNOG (1968-72). în ştiinţe medicale cu teza: Dermatita de bază (1965). Lucrări publicate: .. culegeri de probleme. 1980. 2. – [1995]. în MÎ (1963-69). fiind colaborator ştiinţific la Institutul de Mecanică Aplicată al Academiei. a participat la peste 130 de conferinţe. – 1988. • Istoria bisericii greco-catolice române: Unirea spirituală cu Roma. Patogenie şi tratament / O. univ. : OGYI. 1981. dr. Referinţe: • Cuvântul liber. congrese. Dr. – Vol. T. • Istoria medicinei universale. • „Men of Achivement”. medalia comemorativă „75 de ani de la înfiinţarea Fac. (A. 11 dec. îndrumare. Munteanu. 1.. n. n. medic. – 160 p. • Curs de dermato-venerologie / O. Română de Dermatologie (1954-).és nemigyogyászat / O. • Cuvântul liber. dr. RDG (1969). filiala Cluj-Napoca. a III-a (1972).. conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate. Gheorghe. 8 apr. Papiu Ilarian” TgM (-1946). de Medicină TgM. manuale. – 239 p. 32 . 1. la CNCS (1969-70).. – 342 p.. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Tudor. 1998. 2003. – TgM : IMF. susţine peste 260 de comunicări ştiinţifice. – Vol. • Dermatozele condiţionate de insuficienţa vaselor gambiere – 1973. A publicat peste 160 de articole şi studii în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. B. activitate în producţie ca ing. Lucrări publicate: • Patologia feţei în bolile gambiere. – TgM : Casa de Editură Mureş. doc. 2000. Distins cu „Ordinul Muncii” cls. – 279 p. Autor şi coautor a 104 volume de tratate.în colaborare: • Patologia sistemului cav inferior. 2002. 1929.. D. „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (1974). 1979. • Insuficienţa nervoasă periferică. la Soc. în conducerea IP Bucureşti (1953-54). Membru în Soc. despre organe de maşini. Buţiu. 19 mart. TgM Studii: Lic „Al. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). şef de catedră (1943-87). – TgM : Casa de Editură Mureş. Ovidiu. al Secţiei de Pediatrie Cluj (1988-91). . – Mv. ing. Ş. Gheorghe. Buţiu. prof. 1989. prof. 1988. univ. . 1995. 15 feb. titlul „Prof. 1982). acad. la IP Bucureşti parcurgând toate gradele didactice. Publică articole în reviste de specialitate: Revista DermatoVenerologia. secţia Electromecanică (1940). Munteanu. Sighişoara. şeful Clinicii Dermatologie TgM (1974). în ştiinţe (1969).Biblioteca Judeţeană Mureş obstreticale.) • Monografia dermatologică din istoria medicinii româneşti. European Academy of Dermatology and Venerology (2000-). Nüszl L. • Dialog despre sănătate. monografii. Cambridge. 1984. Bucureşti (1941-49). Nüszl L. Fac. simpozioane. IMS (1948).) BUZDUGAN. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Comisia pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului a MS (1987). Gheorghe M. a 8-a. Membru corespondent în Academia Română (1963). Hobbyuri: literatura. Participă la peste 70 de congrese. – 159 p. 1968).

– Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1958. Buzdugan.în colaborare: • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor. • Rezistenţa materialelor / Ed. Mitescu. – 599 p. – 444 p. – Vol. – Matematică-Fizică. 1. – 452 p. – 575 p. 1962. – 174 p. • Organe de maşini. . . – Bucureşti.. Naţional de Atestare a Titlurilor. – 732 p. – Vol. – Probleme de bază în legătură cu proiectarea şi construcţia organelor de maşini / L. Diplomelor şi Certificatelor Univ. Gh. Buzdugan. a 2-a. 1957.. 1986. Lucrări publicate: • Maşini pentru încercările mecanice ale materialelor. Săveanu. Buzdugan. • Izolarea antivibratorie a maşinilor. Beleş. a 2-a. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor. Buzdugan. în volume ale unor reuniuni ştinţifice interne şi internaţionale. • Rezistenţa materialelor. Cons. 2. : fig. • Rezistenţa materialelor / Ed. – Ed. – Vol. – 1955. a condus doctorate. 1993. Calculul peste limita de elasticitate. 1. 1964. a 10-a.Oameni de ştiinţă mureşeni vibraţii. preş. – 535 p. • Culegere de probleme de mecanică teoretică. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor. 1955. a publicat numeroase studii şi articole în reviste din ţară şi străinătate. 1963. Mitescu. – Bucureşti. R. C. • Calculul de rezistenţă în construcţia de maşini / Volum îngrijit de Gh. Buzdugan. 1954. – Coordonator Gh. – Vol. – 368 p. Gh. 1. 1968. • Gépelemek. Buzdugan. – 191 p. 2. – Bucureşti : Editura Academiei Române. – 359 p. – Bazele teoretice. Buzdugan. 3. desfăşoară activităţi în comisii de specialitate – Comisia Superioară de Diplome. 1. – Vol. – Coordonator Gh. – Vol. organizarea şi conducerea CCPÎTS în cadrul IP Bucureşti. – 27 p. – Bucureşti : EDP. – 503 p. Îndrumător pentru proiectanţi. • Rezistenţa materialelor : curs aprobat de MÎC pentru uzul studenţilor institutelor tehnice superioare / Ed. • Izolarea antivibratorie. – Ed. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. • Lucrări de laborator de rezistenţa materialelor / Gh. 1974. 1953. • Măsurarea vibraţiilor mecanice. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. 1993. 1956. – Bucureşti. – Bucureşti : Editura Tehnică. C. Voinea. – 376 p. – Bucureşti : EDP. 1964. 1960. a 12-a. 1. al Secţiei de Ştiinţe Tehnice a Academiei Române. Blumenfeld M. – 712 p. 1958. Hamburger. 1980. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. • Şocuri şi vibraţii / Vol. 1962. – 424 p. din ţară şi străinătate. – 377 p. – Vol. 2. A. a 2-a. – Bucureşti. – Bucureşti. – Bucureşti. Lipschutz. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Rezistenţa materialelor / Ed. Buzdugan. a 9-a. 1980. 1968. • Manualul ing. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Teoria vibraţiilor şi aplicaţiile ei în construcţia maşinilor / L. 2. a 11-a. – Vol. Vol. • Rezistenţa materialelor / Ed. a efectuat în scop ştiinţific numeroase vizite la univ. vicepreş. 1. • Dinamica fundaţiilor de maşini. – Bucureşti : EDP. : Teoria aplicată a elasticităţii. 1969. – 256 p. – Bukarest. 1958. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Calculul la fluaj. Măsurători. a 4-a. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. 1965. 1963. • Şocuri şi vibraţii / Vol. – 734 p. • Probleme dinamice ale mecanicii solidelor deformabile prezente în şcoala românească. 1970. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 492 p. a organizat în 1973-85 două simpozioane cu participare internaţională „Dynamics of Machine Foundations”. 1958. – Bucureşti. • Rezistenţa materialelor / Ed. – Bucureşti : EDP. • Calculul de rezistenţă la solicitări variabile. – 432 p. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. S.

– p. – Bucureşti : EDP. – 336 p. Buzdugan. 1979. Buzdugan. 518. a 7-a. Buzdugan. A.. 1972. Buzdugan. Blumenfeld M. • Vibraţii mecanice : curs / Gh. Elena Mihăilescu. C. – Ed. • Literatorul. – 324 p. Elena Mihăilescu. Buzdugan. Blumenfeld M. – Bucureşti : EDP. Beleş. Mircea Radeş. L. Blumenfeld M. A.Biblioteca Judeţeană Mureş • Tensometria electrică rezistivă / Gh. Buzdugan. – 158 p. – Bucureşti : Editura Academiei RSR.) . A. – Bucureşti : Editura Tehnică. Lancaster. 538. Radeş. 1. – p. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Mitescu. 14. – Bucureşti. – Ed. 1967. Ştefan. M. – 360 p. • Istoria Academiei Române în date (1866-1996) / Dorina N. Referinţe: • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti / I. • Vibraţiile sistemelor mecanice / Gh. 1994. – 352 p. 1982. Mircea Radeş. Boston. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. – XIV. – 592 p. – 584 p. mecanic : tehnologia construcţiilor de maşini / Coordonator Gh. – Bucureşti : EDP. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. 1968. 75. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Măsurarea vibraţiilor / Gh. • Vibraţii mecanice : curs / Ed. 4. 504. – 1072 p.T. Buzdugan. • Vibration measurement / Gh. 43. 1975. Beleş. p. – Bucureşti : EDP. – 696 p. M. – Bucureşti : Editura Tehnică. nr. Buzdugan. Vol. L. • Rezistenţa materialelor : culegere de probleme / Gh. 1979. a 4-a. Rusu. Buzdugan. – Ed. 1996. • Manualul ing. • Rezistenţa materialelor / Gh. Fetcu. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. Buzdugan. – 572 p. – 599 p. – Dordrecht. R. – Bucureşti : EDP. Buzdugan. – 275 p. 1979. • Culegere de probleme din rezistenţa materialelor / Gh. Radeş. – Gh. Buzdugan. 1966. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. A. Mitescu. – Bucureşti : EDP. Edmond Nicolau. 557. Beleş. Voinea. – 1985. – Bucureşti : EDP. 1972. (A. – 1981. Mircea Rades. 528. C. 347 p. Fetcu. Beleş. 1986. 468-470. Buzdugan. a 2-a. M. • Calculul de rezistenţă a pieselor de maşini / Gh. 1979. – 1997. Lucia Fetcu. Blumenfeld M. a 6-a. 1974.

– 2. conf.în colaborare: • Fizika munkafüzet : VIII osztály / Biró Ilona. : Lyra Kiadó. de fizică-chimie Şc. (1996-). autor şi coautor a 60 de lucrări ştiinţifice. Lic. catedra . Fac. Română de Medicină Internă (2003). la Clinicile Medicale nr. 1996. 15. Dobru. 96 de lucrări publicate în rezumate.. Vlaicu” Orăştie (1962-66). Armăşeni (HR). Dr. economist. . – TgM : UMF. 2 brevete de invenţie. Gen. univ.. Lucrări publicate: .în colaborare: • Medicină internă. Bucureşti. în medicină cu teza: Contribuţii privind calea esofagiană în diagnosticul şi tratamentul tulburărilor de ritm (1993).Oameni de ştiinţă mureşeni C CALOI. • Actualităţi în dispepsia funcţională / Emilian Caraşca. Economic TgM (1969). T. 1999. prof. Distincţie primită din partea Soc. 2000. Activitate profesională: prof. Dobreanu. (1981-90) în domeniul cardiologiei. univ. – Vol. Fac. Emilian Caraşca. Domenii de interes: cardiologie. Soc. Studii: Lic. medic secundar de cardiologie. Daniela E. de Medicină Generală (1972). de Stomatologie / G.. Armăşeni (1949-56). Dispensar Medical Orăştie.) CARAŞCA. T. Dogaru. „Unirea” TgM (1956-60). (1996). asist. Glodeni (1963-74). Szász Mária. Activitate profesională: medic Dispensar Medical Beriu (HD). – Reumatologie : curs / Emilian Caraşca. medic CATANĂ.) specialist cardiologie (1982). lector univ. Gen. Dr. – TgM : University Press.. köt. : Mentor Kiadó. aritmologia şi electrofiziologia. – 144 p. Referinţe: Baza de date BJM. Activitate profesională: economist. 17 mai 1948. Gen. Teréz. – Kolozsvár : Stúdium Könyvkiadó. medic. • Fizika feladatgyűjtemény. de 3 ani TgM (1960-63). – TgM : UMF. în economie cu teza: Eficienţa folosirii fondurilor fixe – pe exemplul industriei uşoare (1984). activitate didactică în cadrul UMF TgM. : Mentor Kiadó. asist. nr. – 148 p. köt. 1950. univ. membru în col. Membru în Soc. UBB Cluj-Napoca. • Fizika feladatgyűjtemény gimnáziumi osztályok részére. Fac. univ. Şc. – 148 p. nr. de Ştiinţe Economice. n. Clinica Cardiologică Cluj-Napoca (1981-82). şef de lucrări (1990-96). –122 p. C. titularizată în TgM la Şc. medic primar medicină internă (1992). Întreprinderea „Tehnofrig” Cluj-Napoca (1973-78). asist. (A. IMF Timişoara. Studii: Şc. 2000. 2002. 1. prof. 1 (1974-78). 1 şi 3 TgM. D. I Ped. n. • Curs de patologie medicală pentru studenţii Fac. de Studii Economice (1969-73). köt. Română de Cardiologie (1985). medic secundar medicină internă (1977-80). 2 aug. Sâncraiu de Mureş. Lucrări publicate: • Fizika feladatgyűjtemény gimnáziumi osztályok részére. Gen. (A. prof. stagiar (1977-81). n. univ. de redacţie al Revistei de Farmacie şi Medicină din TgM (2000-). Duşa. prof. Lic. Hobbyuri: grădinărit şi excursii. – Mv. univ. – 109 p. Doina. – 229 p. 1943. Referinţe: Baza de date BJM. 2003. 4 feb. 2002. – 1. – Mv. – 1. Europene de Cardiologie pentru participarea la studiul Euro Heart Survey on Valvular Heart Disease. Emilian. Studii: gimnaziul la Orăştie (HD) (1955-62). – Mv. medic specialist Bucureşti (1980). univ. – 146 p. Caloi Teréz. „A..

de Electrotehnică. 1994. 1998. Catană. Fundamente teoretice : curs lito. şef . Catană. (A. – TgM : Tipomur. Domenii de cercetare: comportament organizaţional şi managerial. – 170 p. prof. 6.Biblioteca Judeţeană Mureş de economie politică. • Perfecţionarea mecanismului economicofinanciar. Răhău. – Timişoara : UT.. Hobby-uri: lectură. Distincţii obţinute: American Biographical Institute. – Cluj-Napoca : UT. 1997. 25 oct.) CĂLUGĂRU. Note de curs. 1979. Catană. Western Illinois University (1996). ABI. 7. 1997. 3. 1987-88. – 173 p. – TgM : UDC. 1997. Southern Connecticut State University (1998). T. Tribuna economică (1990. cultura organizaţiei. Fac. • Harvard Business School. în medicină. Referinţe: • Harvard Business School. • Management general. 4. univ. 2002. şi lic. – Sl : Editura UTPRES. Economistul (199394.. de Medicină (1957-63). 1983-89). 1999. 1997. Edition. 1997. Sixth edition. • Harvard Business School. Sighişoara. de Ştiinţe Economice. până la cel de prof. medic primar oftalmolog. – TgM : UDC. A. 9. 10. 1995. European Directory. conf. specialitatea oftalmologie cu teza: Corelaţii patogenetice între glaucomul primar şi cel secundar (uveitic şi prin obstrucţie venoasă retiniană). A. simpozioane. • Harvard Business School. IMF Cluj-Napoca. operă. 1992. 1999. FIMAN. – Galaţi : UT. Austria. visiting professor. 1996). Catană. (1994). 8. 1984. Lucrări publicate: • Economie. Rainer Hampp Verlag. • Şapte decenii de învăţământ superior economic clujean / Doina Catană şi alţii. 1979. • Who’s Who in Romania. • Economie politică. marketing. • Pregătirea şi folosirea raţională a forţei de muncă : [studii]. Fac. 1993. – ClujNapoca : Fac. • Management : curs lito. • Cercetări de marketing / D. • Harvard Business School. – ClujNapoca : UBB. la Sighişoara (1947-57). Edition. Edition. European Directory. Franţa. – 127 p • Management general. – 264 p. managementul tranziţiei. Germania.. 1994). • International Who’s Who of Professional & Business Women. European Directory. 1999. în cadrul UMF Cluj-Napoca. 1976. European Directory. Edition. Journal for East European Management Studies (1999-02). Studii: şc. Edition. • Anuar Who is Who What is What. Cluj-Napoca (1990-95). Membră în AGER (1990). rezidenţă în oftalmologie la Spitalul de Oftalmologie Oradea (1964-68) Dr. European Directory. Mihai. Aplicaţii / D. I. 1998). Woman of the Year (1999). – Zalău : Editura GIL. • Management. – 184 p. • Harvard Business School. 1996. Analele UEDC TgM (199597). univ. European Directory. Publică numeroase studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al IP ClujNapoca (1978). Instituţii şi Specialişti în Management din România. • Politici de preţ / D. – 1992. Catană. Studii de economie industrială (1987-88). 1994. gen.în colaborare: • Folosirea pârghiilor financiare şi de credit în conducerea organizaţiei : [studii]. Probleme decizionale. Activitate didactică univ. Edition. – 125 p. – 316 p. factor al creşterii eficienţei economice : [studii]. univ. UT Cluj-Napoca (1998). UT Cluj-Napoca (1995-98). congrese în ţară şi străinătate. Membru corespondent al bordului editorial al revistei Journal for Eastern European Management Studies (JEEMS). • Harvard Business School. Participă la 34 conferinţe. • Harvard Business School. Fundaţia GLOBE – SUA (2001). – 2002. Specializări: USA. – Cluj-Napoca : UBB. 2001. 1996. Revista economică (1979. European Directory. visiting professor. Edition. • Management general. – TgM : UDC. – 324 p. parcurgând toate treptele univ. medic. European Directory. 1940. n. teatru. – 65 p. Edition. prof. 2000. 1997. . Anglia. Studii şi cercetări economice Cluj (1980-81. L. 5.

Autor şi coautor a peste 200 de lucrări ştiinţifice de ginecologie comunicate sau publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. D. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Journal Français d’Ophtalmologie (1986-87). Mureş. – Cluj-Napoca : Fundaţia Academică Civică. 1996. TgM. 1977). conducător de drd. a participat la numeroase simpozioane naţionale şi internaţionale. prorector (1975-85). Fac. „Al. Călugăru. Alexandru Teofil. 1991). – Cluj-Napoca : Fundaţia Academică Civică. Die Medizinische Welt (1979). 24 apr. „Individual Achievement Award” (1998). Activitate profesională: medic la Clinica Ginecologie I. 1971-92. • Oftalmologie pentru studenţi / Editor I. – Vol. 2003. (2000-). • Ophtalmology / M. 1939 Bîrsăul Mare (SJ) – m. 1939. Clujul Medical (1974-76. – Cluj-Napoca : Todesco. Cernea.Ed. Călugăru. M. n.venerologia (1972. 2000 TgM. Oancea. 2001. • Tratat de oftalmologie / Editor P. . obstrucţie venoasă retiniană. seria The Digests. Specializări: Germania (1972-73. Lucrări publicate: • Tratat clinic de glaucom. Din 1978 prof. Fac. Membru în Soc. constructor. – Bucureşti : Editura Medicală. a 2-a. 1987).în colaborare: • Glaucoamele primitive / Editor P. (A. (A. 2002. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. Lucrări publicate: • Urgenţe obstetricale şi ginecologice: diagnostic şi tratament. 1993. ing. – 485 p. 2002. Hobby-uri: muzică. Cernea. Papiu Ilarian” TgM. – Cluj-Napoca : Fundaţia Academică Civică. 1997. literatură. T. parcurge treptele ierarhice devenind medic primar. 1998. 1988. de Construcţii.) CĂPÂLNĂ. Călugăru. n. Dicţionar esenţial. 1984. Mera. Referinţe: Baza de date BJM. • Tratat de oftalmologie / Editor P. 2. din anul 1971. la Catedra de Mecanică a Construcţiilor. – 185 p. IP Cluj-Napoca. 2004. Certificat de expert evaluator (2001). – TgM : Tipomur. 13 apr. Călugăru. diploma „80 de ani de Învăţământ Medical şi Farmaceutic Românesc în Transilvania” (1999). – Cluj-Napoca : Litografia UMF. 1989. în medicină. – 119 p. Dermato . 1998-1999. Dr. Distins cu „Meritul sanitar”. Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophtalmology (1992). Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde (1985. adj. Hodac. Domenii de cercetare: glaucom. 1998. Emil. insigna „Evidenţiat în munca medico-sanitară”. Pop. de Oftalmologie (1996-). Dr. Română de Oftalmologie. A publicat peste 102 lucrări ştiinţifice în ţară şi străinătate în reviste de specialitate: Oftalmologia (1968. D. • Oftalmologie / Editor R.) CĂTĂRIG. 1996). medic. – ABI. • International Who’s Who of Twentieth Century Achievement 1998-1999. şeful catedrei de mecanica . – 2000. • Oftalmologie. şef de serviciu la Clinica de Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Jud. al Comisiei de Oftalmologie a MS. – Ed. Orvostudományi Értesitő (2000-02). 1997. 1978. – 185 p. – Cluj-Napoca : Dacia. – 700 p. de Medicină (1961). Studii: IMF Cluj. – Bucureşti : Editura Medicală. 1995. preş.Oameni de ştiinţă mureşeni al catedrei şi al Clinicii Univ. T. • Curs de ginecologie. . European Journal Of Ophtalmology (1995). 1995. Archives de l’Union Medicale Balcanique (1976). • Oftalmologie. 17 sept. • Clujeni ai secolului 20. – TgM : UMF. Studii: Lic. • Tratat clinic de melanom malign uveal şi diagnostic diferenţial al leziunilor de masă ale globului ocular / M. diploma Uniunii Medicale Balcanice. Vancea – Iaşi : Litografia IMF. a 2-a. Distincţii obţinute: diploma „75 de ani de Învăţământ Medical şi Farmaceutic Românesc în Transilvania” (1994). 1999-03).

M. – Ungaria. – Blaj. expuse în 1906 la Bucureşti şi la Blaj în 1911. 1884. 2) plantele medicinale.Biblioteca Judeţeană Mureş construcţiilor.. este numit dir. 1878. köt. – Vol. la Univ. T. Blaj. 1905. Studii: şcoala românească din Reghin. 1911). Ambroziu.. Geografia fizică şi matematică. Romano-Catolic din TgM şi cls. – Arad.: 1) plantele în poezia populară. – 1887. : Brediceanu Kajusz. Ercea – m. A fost membru în Secţia de Ştiinţe din cadrul Astrei. • Pluralitatea lumilor locuite. – Blaj.) CEONTEA. Transilvania (1905. Vicar general arhiepiscopal (1929-). a 2-a. al I Ped. • Geografia: pentru clasele gimnaziale şi reale. 66. 1940. în 1918 intră în administraţia bisericească fiind inspector şcolar arhidiecezan până la moarte. în ştiinţe cu teza Adatok a Ruppia Transilvanica ismeretéhez (Date pentru cunoaşterea plantei Ruppia Transilvanica) (1891). 1902. la Catedra de Ştiinţe Naturale şi Geografie la Gimnaziul din Blaj (1891). (1891 / 1893). 7 apr. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. 5. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. 1880. • Aritmetica generală şi specială. • Bureţii comuni. apoi a optat pentru a fi prof. – 2 vol. – Arad. – Vol. köt. vol. Budapesti Hírlap (1902). 2001. • Reghinul cultural. stabilitatea şi dinamica construcţiilor : calculul practic. . din Arad (1878). – Blaj. • Aritmetica generală şi specială. natală. • Geografie pentru clasa a II-a gimnazială şi reală / Vol. Gulyás Pál. 1902. – 340 p. din Cluj aprofundează cunoştiinţele despre natură. – Új sorozat. prof.Czeglédy Rózsika. Unirea (1902). 1899. A adunat sute de specii de plante. Membru al Comisiei Naţionale de Automatizare a Calculului Construcţiilor. Eminescu. numeroase altele au stat la baza creşterii şi sistematizării celor trei colecţii ale ierbarului lic. • Compendiu de geografie universală. Fac. 1902. univ. – 2. • Enciclopedia cugetarea. 1934. Teodor. – Blaj. – Ed. studii de matematică şi fizică la Univ. • Compendiu de geografie universală. n. Lucrări publicate: • Adatok a Ruppia Transylvanica ismeretéhez. botanist. Despărţământul Blaj. 1895. a fost sfinţit preot în 1892. – Kolozsvár. : Caban-Exner. – Arad. – 1942. Este primul român numit asist. – 324 p. Deda – 29 dec. ca bursier la Univ. i se încredinţează custodia Muzeului de Ştiinţe Naturale şi Grădina Botanică de pe lîngă lic. canonic mitropolitan. (A. – Arad. – Ed. din Budapesta. Studii: primare în com. • Geografie pentru clasa a I-a gimnazială şi reală / Vol. 1891.. . 1902. studii secundare la Col. Arad. A fost prof. • Istoria naturală şi Muzeul de la şcoalele din Blaj. – 1984. 1902. • Compendiu de geografie universală. – Arad. Autor a numeroase lucrări ştiinţifice şi de popularizare apărute în diferite publicaţii periodice ale vremii: Anuarul lic. 3. – p. de geografie şi ştiinţele naturii. – 6 köt. 1906. În timpul studiilor a fost unul din prietenii lui M. 1. obţine titlul de dr. Dicţionar esenţial. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Botanica pentru clasa a V-a gimnazială. 2. din Cluj (1890). Lucrări publicate: • Creaţiunea şi desvoltarea spirituală primitivă a omenimei. • Geografie pentru clasa a III-a gimnazială şi reală / Vol. la Univ. n. 22 apr. 1863. 2. 3) plantele pe care femeile le întrebuinţează la colorat. superioare la Blaj (-1884). Din 1930 devine canonic. – Blaj. – Europa. şcolii (1910-1918). 10 aug. Vol. – Bucureşti. – Ed. 1. 1847. Teologică Catolică.4. din Graz şi Viena. a 3-a. – 3. 1902-1903. (F. – 1985. .) CHEŢIANU. – 1893. 1884.Blaj. Lucrări publicate: • Statica. a 2-a. – Cluj-Napoca : Dacia. – Blaj. – Arad. Tribuna (1900). Asia şi Africa. phil. – America şi Australia. – Reghin. A studiat teologia şi concomitent a urmat şi cursurile univ. gimnaziul greco-catolic din Blaj. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 2000. dar studiază şi filozofia. – 1939-1944..

prof.) CHIOREAN. Activitate profesională: preparator.. Cluj – m. nr. • Enciclopedia cugetarea / Lucian Predescu. univ. – Vol. 1991. cu teza: Modificări citogenetice induse prin unele medicamente psihotrope (1977). nr. – 1942. 2004. de Medicină Generală (1957-1963). Ciurea) • Luceafărul. • Florian Porcius Cato ca botanist. parapsihologie. Teoretic de Fete. Lucrări practice / L. clasică. medic. medic. – Blaj. de Medicină Generală (1958-64). – TgM : UPM. Teoretic „M. Cluj-Napoca (1976). conf. Viteazul” Turda (1944-52). 1940. Hobby-uri: muzica populară. – TgM : UMF. Sebe B. univ... Dr. (1993-). chimist. UPM TgM. 2004.” Membru în WFSA. Naţională de Biologie Celulară. Hobby-uri: muzica de operă. • Medicina intensivă / M. Bruxelles (1973). – 1907. Vol. genetică clinică. 1982). 9-10. – Cluj-Napoca : Dacia. Activitate profesională: medic de circumscripţie. – Blaj. – Blaj.Oameni de ştiinţă mureşeni • Igena şcolarului. : Brediceanu Kajusz Czeglédy Rózsika. 1996). Tăslăuanu) • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. 1908. Soc. Domenii de cercetare: imunologie aplicată şi anestezie terapie intensivă. 120-121. 1907. Babeş. Vol. 4. . T. 1968. – 1911. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). – 1907. Dr. 2. A publicat articole în reviste de specialitate: Medicina et pharmacologia experimentalis (1967). univ. (A. • Stăpânirea pământului prin muncă şi carte. T. medic primar (1969-90). 1988. oct. Cluj-Napoca. • Din botanica poporală. Activitate ştiinţifică în domeniile: citogenetică. 1908. – TgM : Prisma. – Cluj-Napoca : Clusium. Specializări: Bucureşti (1979. 1998. (O. – Blaj. 4 [A-C]. köt.în colaborare: • Cercetări medicale. Cardan. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Fac. 1 mai 1909. Univ. 1934. univ. UMF TgM. Chiorean. Studii: Lic. automobilism. 2001.. 1909. Mircea. – Bucureşti.) • Genetică medicală : curs pentru uzul studenţilor. Cristea. • Reghinul cultural. Lucrări publicate: CHIOREAN. Cluj (1944-52). de Biologie (1952-57). IMF Cluj. tenis. • Istoria naturală: pentru clasele gimnaziale şi reale. fotbal. şef lucrări. – 2001. Europeană de Anestezie. Fac.. 7. Referinţe: • Who’s Who in the World. – 1997. 1983. . 1 iun. – 114 p. IMF Cluj. • Anestezie clinică / Sub redacţia I. medic specialist secundar. – Új sorozat. Lucrări publicate: • Imunobiologie pentru chirurgi şi anesteziologi. specializare biologie. Studii: Lic. – Vol. I. – 1999. – XIV. Nicolae. 1990. – Bucureşti. – p. 1940. prof. . asist. în medicină (1982). – TgM : IMF. de Biologie (1952-57). Specializări: Bucureşti (1968. • Îngrijirea sănătăţii.. 11-12. în medicină.în colaborare: • Genetică medicală. Chiorean. • Cuvântare funebră. Distincţii: „Omul anului 2001. Acatovski.4. 1984. Română de Anestezie. Babeş. E. Fodor”. 1907. Soc. . 4 oct. prof. Seiceanu. n. – Budapest. Seria Citologie (1969). Fac. (A.. UMF TgM (1964-94). n. A. 1995-1996). Studii şi cercetări de embriologie şi citologie. Gulyás Pál. Livia – Sabina. – 372 p. okt. electrofiziologie. (Al. – Reghin. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – Bucureşti. Fac. Fundaţia „O. Membru în Soc. univ. • Foaie scolastică. – 1998. – 1909.) CHIRILĂ. 310 p. univ. Revista de medicină şi farmacie (1995). univ. – Vol. T. Univ. 1. Iernut (1964-69). T.. dr. prof. Colaborator la Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1991. M. Ceanul-Mic (CJ). 1999. univ. 6 mai 1933. Referinţe: • Népújság. conf. Lucrări publicate: • Chimie : curs. – 6 köt. 1939-1944. conf. Referinţe: • Foaie scolastică. 3. (F.

ing. : pl. Cornelia. Lucrări publicate: .) . 2000. 2001). de Agronomie şi Medicină Veterinară Iaşi (1996). – sl : sn. n.Biblioteca Judeţeană Mureş • Lucrări de laborator. Papilian. Referinţe: Baza de date BJM. • Anatomie topografică / Traian Chirileanu. Domenii de cercetare: eficacitatea aplicării noilor erbicide în combaterea buruienilor. Lucrări de laborator. în agronomie cu teza: Contribuţii la studiul biologiei şi combaterii speciei Apera spica-venti (L) PB din cultura de grău de toamnă. p. – TgM : UPM. A. prof. de Zootehnie Cluj (1969-78). Bogata de Mureş. – 47 p. Cluj (1948). Analele Univ. – 2003. n. medic. Referinţe: • UT din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. • Gastroenterologie preventivă. cercetător ştiinţific (1981-90). Activitate profesională: lucrează în clinicile chirurgicale din Cluj (1944-49). Journal of Agricultural Sciences. dăunătorilor şi buruienilor principalelor plante de cultură. Bucureşti (perioada refugiului). Aiud (1942). 3 noi. din Oradea (1994. – 1988. 2003. Fac.) CHIRILEANU. – 2003. • Litiaza biliară / Traian Chirileanu şi alţii. 1991. la Clinica Chirurgie III (1977-). Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. la Reghin (lb. I (2001-). (A. univ. 1948. Cosma. Corodan. Membră în Soc. TgM – m. 1984-86. de Medicină la Sibiu. Fac. Nyiregyhaza (2000-01). A colaborat la diferite reviste de specialitate. cercetător ştiinţific principal gr. Cluj-Napoca. agronom la SCDA Oradea ocupând diferite funcţii: ing. 16 oct. sa. 1923. univ. Vol. • Tehnologia culturii porumbului în nord-vestul României.) CIOBANU. Teoretic Luduş. – sl : sn. III (1991-98) şi gr. 9 ian. – 1980. – 2003. – 1981. cercetător (1979-81). 2. – 1991. II (1998-2001).în colaborare: • Merceologie. gr. Debrecen (2002). – Vol. Sâniacob. pe care o conduce până la pensionare (1989). 1996. 1978. 1989. Dr. Studii: Lic. prof. – 261 p. – 1987. Analele Univ. 1998. absolvă ca şef de promoţie. de Protecţia Mediului Oradea (2001). Cornelia Ciobanu.în colaborare: • Cancerul gastric / Sub redacţia I Chiricuţa. Kaufmann. vol. . • Patologie chirurgicală / Traian Chirileanu şi alţii. Dicţionar esenţial. fertilizarea culturilor pe solul brun luvic. Activitate profesională: ing. anatomist din şcoala prof. cereale şi plante tehnice (1985-87). Română pentru Studiul şi Combaterea Buruienilor.în colaborare: • Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la dezvoltarea agriculturii din zona centrală a Câmpiei de Vest – 25 de ani de activitate. – 2001. Soils Newsletter (1999). com. este autoare a 97 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Analele ICCPT (1980. –2. Cornel Domuţa. T. Oradea. (A. 71. Probleme de agrofitotehnie teoretică şi aplicativă (1985-86). Scos din funcţie pe motive politice. agronom. reîncadrat în 1953 la IMF Cluj. • Lucrări practice de chirurgie / Traian Chirileanu. Cluj. E. Lucrări publicate: . cercetător ştiinţific. • Prognoza apariţiei bolilor. Traian. şef de lucrări la disciplina Agricultura generală Fac. 1. • Tehnologia culturii grâului în nord-vestul României. . – Cluj. (A. 1996-02). germană) TgM. T. • Cercetări agricole în Crişana / Gheorghe Ciobanu. Studii: lic. 1950. – Bucureşti : Academiei RSR. Produse vegetale. T. – ClujNapoca. 19621987. Gh. stagiar (1972-78). – Oradea : Editura Univ.

1949. „Al. Nyiregyhaza (2000-01). Analele Univ. – 1993. Activitate profesională: cercetător (1972-78). III (198487). univ. 1989. Analele Univ. • Agrochimie. univ. Journal of Agricultural Sciences. doc. 2003. Teoretic Luduş. • Eroziunea solurilor din Bihor în contextul sistemului de agricultură durabilă / Gheorghe Ciobanu. disciplina Agrochimie. 1970-1973). Oradea. Cluj. Analele ICCPT (1978-81. de 3 ani (1942-1974). – Oradea : Univ. – 1988. Studii: Lic. cercetător ştiinţific principal gr. (A. 8 tehnologii originale. Dr. . Asoc. II. Naţională de Ştiinţa Solului. Institutul Agronomic Cluj. agronom. Analele Univ. Debrecen (2002). Univ. 1984-86). Colaborează la Dicţionarul enciclopedic român. optimizarea aplicării fertilizatorilor organici şi minerali în vederea ecologizării nutriţiei plantelor. 1992. Buletin informativ pentru cadrele de conducere din agricultură (1988). 4 aug. autor a 86 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Buletin Ştiinţific Studenţesc (1972). Fac. de 3 ani (1960-1974). Produse vegetale. Analele SCCP Dăbuleni (1984).) CIOBANU. potasiu şi fosfor asupra culturilor în condiţiile solurilor brun luvic. Activitate didactică la Univ. 1998. a 3 proiecte de contract. 1995). cercetător ştiinţific principal gr. T. de Biologie-Geografie şi la I Ped. – Oradea : Editura Univ. • Tehnologia culturii grâului în nord-vestul României. de Protecţia Mediului Oradea (2004-). de Agronomie şi Medicină Veterinară Iaşi (1996). Oradea. • Proceeding CIEC Romanian Academy. Îşi sfătuieşte elevii să dovedească pasiune pentru ramura de . 1910. Cluj. – 2003. Comitetul Internaţional pentru Îngrăşăminte. 1984. I (1992-98) în cadrul SCDA Oradea.. rector la I Ped. 2001). cercetător ştiinţific (1978-84).în colaborare: • 20 de ani de activitate ştiinţifică a Staţiunii de Cercetare pentru Combaterea Eroziunii solului Perieni.Oameni de ştiinţă mureşeni CIOBANU. Fac. 2003. Domenii de cercetare: influenţa îngrăşămintelor chimice cu azot. – Oradea. cereale şi plante tehnice (1979-80. de Economie Agrară (1976). în biologie (1948-). 14 iul. prof. 2002. prof. • Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la dezvoltarea agriculturii din zona centrală a Câmpiei de Vest – 25 de ani de activitate. n. Redacţia de Propagandă Agricolă Bihor – Oradea (1985-86. – 2003. – 1975. Gheorghe. Oradea. Studii: Lic. C. Ioan. • Tehnologia culturii porumbului în nord-vestul României. bursier la Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică Viena (1992-93). – Oradea : Univ. SCDA Oradea (1998-).. creatorul şcolii palinologice române la Cluj. Domuţa.. Membru asociat în Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice. Papiu Ilarian” (-1928). UBB. – 2001. dir. (1995-03). • Cercetări agricole în Crişana / Gheorghe Ciobanu. utilizarea izotopilor marcaţi în agricultură. vol. Tirimia – m. 1996-97). Timişoara (1995). 1974. cu aluminiu a solurilor acide din nord-vestul ţării. „V. conf. 1995-96. Babeş“ Cluj. n. Primul discipol al savantului Emil Pop. de Ştiinţe Agricole. prorector (19521956. 12 apr. botanist. interpretare şi îmbunătăţire a fertilităţii solului. din Oradea (1994-01). ing. Cerghizel. 19621987. Soils Newsletter (1994. în agronomie. secretar ştiinţific (1987-92). Analele ICDA (2003). – 2003. • Agricultura durabilă pe terenurile arabile în pantă din Bihor. • Testarea mijloacelor de protecţie a plantelor. 4. Dr. Lucrări publicate: • Metode agrochimice de analiză. Cornel Domuţa. şef de laborator. Fac. Referinţe: Baza de date BJM. Cornelia Ciobanu. univ. dir. 2002.

101-102. – 1994. – 1995. – 1994. I. (A. • Morfologia plantelor. – 1967. 2003. Instituţii şi specialişti în management din România. – p. 1924. 1995. – Iaşi : Univ. prof. 22 iul. Lucrări publicate: • Erbicidele. „Al. 1964. 1950. Studii: Gimnaziul Lic. • Fundaţia Internaţională de Management. „Al. – Ediţia a 2-a. 134. în economia industriei cu teza: Eficienţa economică a introducerii progresului tehnic în industria textilă (1987). Premiul Oskar al revistei Capitol pentru volumul Management strategic (1998). lectură. Univ. 1994. Referinţe: • Who’s Who în România. a obţinut trei diplome de inovator.Biblioteca Judeţeană Mureş activitate pe care şi-o aleg. Membru în AGER. • Clujeni ai secolului 20. agronom. cu seriozitate. Revista Română de Statistică. – 1989. T. – 1948. – p. – Bucureşti : EDP. Industria uşoară. Studii de caz. Staţiunea de Cercetări Zootehnice din TgM. – Bucureşti : Ceres. economist. Ionică. 1960-65 (1986). univ. Naţională de Contabilitate din Franţa. iar pentru reuşită să muncească cu dragoste. Asoc. – Bucureşti. 2002. – Cluj : BCU Cluj. : fig. – 263 p. Dicţionar esenţial. • Liceul „Al. univ. – Cluj : BCU Cluj. – p. TgM (1969). Cuza” Iaşi. • Studia Universitatis Babeş Bolyai : Index alphabeticus. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. a extins producţia unor specii valoroase de plante furajere (Lalium italicum).) economică. • Botanica pentru liceele agricole. . Lucrări publicate: • Botanica farmaceutică. . (1998-). – 2000. T. Premiul Univ. – 328 p. prof. Domenii de cercetare: a extins hibrizii de porumb în Transilvania. 153-154. Activitate profesională: ing. (A. • Management. 1956-1963. 15 iul. n. – 1966. cu perseverenţă şi cu efort ştiinţific planificat încă din prima zi de şcoală. Specializări: Univ. Papiu Ilarian”. de Ştiinţe Economice. A. Publică peste 70 de articole şi studii în reviste de specialitate: Analele Univ. (1993). • Morfologia plantelor. 1971. Cuza” Iaşi. (1979-). n. • Managementul firmei. Anuarul Ştiinţific al Fundaţiei Academice „Petre Andrei” Iaşi. Fac. – Focşani : Neuron.în colaborare: • Planificarea şi prognoza dezvoltării economicosociale. Principiile şi practica combaterii buruienilor. I.) CIOBANU. Dauphine (1991-92). Lic. Paris. – 480 p. 119. „Al. de Ştiinţe Economice. Căpuşu de Câmpie. Ioan. Ca o recunoaştere a competenţei profesionale a fost ales în funcţia de conducere a Filialei Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Cluj-Napoca. – 327 p. Anuar 19951996. – 471 p. 1977. Fac. • Management strategic. • Probleme ale dezvoltării economice intensive. p. – Bucureşti : EDP. – 186 p. 90. Referinţe: Baza de date BJM. cercetător principal. lector univ. Dr. în ştiinţe agricole. Tribuna CIORLĂUŞ. agronom. Domenii de cercetare: management strategic. elaborează noi tehnologii privind utilizarea erbicidelor în combaterea buruienilor din diferite culturi. 1972. 73. Activitate profesională: asist. • Botanica pentru clasa a VIII-a. – Iaşi : Polirom. conf. ing.. 1975. 80. muzica simfonică. Catedra Management-Marketing. 1964-1970. univ. Hobbyuri: sport. Ioan Cuza”. Referinţe: • Studia Universitatis Babeş Bolyai : Index alphabeticus. . 122. management comparat şi teoria economică a inovaţiei. – p. 1965. – p 87. Almaşu (SJ). Ciobanu. – 1979. din Iaşi. univ. – p. „Al. a participat la simpozioane naţionale şi internaţionale. Ioan Cuza” Iaşi. Lucrări publicate: • Strategii de management. Dr. 210. „Petre Andrei” Iaşi. Teoretic „Unirea” TgM (1965).în colaborare: • Compendiu de botanică / I. Univ. Atanasie. 1998. Univ. „Al. (1973-). – Bucureşti : Editura Medicală. Distincţii: menţionat în volumul Univ.

asociat. Săldăbagiul-Mic (1955-59). – Új sorozat. sat.) CIPĂIANU. Fac. • Managementul resurselor umane : curs.4. agronom. Sânger – m. UAT TgM (1993-). Sociologilor din România (1995-). sociolog. acţiuni civice. • Metode de cercetare sociologică. UPM TgM. – Bucureşti : Institutul Naţional de Sociologie. psihologia inovării. köt. • Înrâurirea reformei agrare. • Managementul performant al resurselor umane. ing. Creţu. Participă la peste 1500 de conferinţe. 1921. – TgM : Multimedia CNI. 2000. dir. A lucrat la Ministerul Agriculturii (1911-). A. Studii: Şc. Domenii de cercetare: sociologia dezvoltării sociale. – 170 p. de Filosofie (1966-70). Studii: a urmat Şcoala Superioară de Agricultură Herăstrău (1898-99) şi Institutul Agronomic din Leipzig (1906-09). în sociologia comunicării: Bucureşti (1982-83). secretar general la Ministerul Agriculturii (1918-19). – 2001. subsecretar de Stat la Agr. Centrul de Ştiinţe Sociale TgM (1974-80). 1993. T. – 1996. „Cipăianu 714“ şi porumb „Dinte de cal de Ţigăneşti“. Membru în Asoc. managementul organizaţiilor. deputat de Turda (1931 şi 1933). Gulyás Pál. Gen. 1939-1944. – Bucureşti. – 242 p. preş. lector univ. Univ. 1993. Centrul de Inventică TgM (1993-99). . Agenţia de Resurse Umane a Centrului de Management şi Dezvoltare TgM (2000-). – TgM : Multimedia CNI. senator (1922-28). Tripon. dir.în colaborare: • Viitorul ne preocupă / Coordonatori: S. 2000. – Budapest. Centrul de Sociologie Bucureşti (1970-74). A publicat peste 300 de articole ştiinţifice în reviste de specialitate: Contemporanul. 1999. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. • Bazele ştiinţei politicii : curs. – 368 p. 2002. managementul resurselor umane. Referinţe: • Dicţionar de sociologie. plimbare. Viitorul social. : Brediceanu Kajusz Czeglédy Rózsika. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Lucrări publicate: • Ideea de la concept la implementare. 1940. Săldăbagiul-Mic (BH). şi Domenii (1923-30. psiholog principal. cercetător ştiinţific. com. Activitate profesională: cercetător ştiinţific. – 2001. (A. sociologia comunicării. – 1930. – Bucureşti. 1878. Specializare postuniv. Decurs. – 120 p.Oameni de ştiinţă mureşeni CIOTEA. • Marketingul şi piaţa ideilor. general al Cooperativelor. Tinca (1962-66). 1933-34) şi ministru plin la Agr. Bucureşti. Gimnaziul Căpâlna (1959-62). F. . Centrul Militar Judeţean (1990). – 1942. sociologia politicii. • Etica şi responsabilitatea managerială. Gheorghe I. – 1927. Ciotea. • Organizarea şi încurajarea agriculturii. Chimitelnic.. n. – 2002. Hobby-uri: grădinărit. Bucureşti. – TgM : UPM. Real. şi Domenii (1934-). Psihologilor Militari (1999-). Asoc. 1948. • Viaţa economică a satelor. • Desvoltarea agriculturii. 8 mart. 10 aug. 1957. Tribuna. 4 nov. Lucrări publicate: • Exploataţiunile agricole. • Inovarea şi sfidările schimbării. – 6 köt. • Combaterea crizei agricole. psihologia massmedia. lectură. unde a obţinut diploma de dr. – 1931. Are contribuţii la ameliorarea unor plante agricole: soiurile de grâu „Cipăianu 184“. – 180 p. – 1929. Referinţe: • Enciclopedia Cugetarea / Lucian Predescu. psihologie militară. – 1921. (1909). UDC TgM. a fost dir. general al reformei agrare (1920-22).. – TgM : UPM. Revista de filozofie. . – TgM : EFI-ROM. congrese şi simpozioane. Vatra. gr. prefect de Piatra Neamţ (1917). Lic. II. al Casei Rurale (1936-1938) şi al Casei centrale a cooperaţiei şi împroprietăririi (1925-40). – 210 p. Florin. cercetător ştiinţific principal. n.

– 1982. prof. Univ. p. 1994. Studii: primare la Zetea. univ. 2004. de Ştiinţe Economice din Cluj şi TgM. medic ortoped. autor de cursuri univ. asist. Studii: Lic. prof. – 1979. consultant (1992-94). univ. Lic. – [1995]. (1974). de Ştiinţe Economice. p. • Economia. fiind numit şef de lucrări la secţia de ortopedie. 2. medic primar şi adj. eficienţa şi finanţarea investiţiilor. – Sl : sn. nr. p. univ. sa. Membru în AOŞR şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.) CISTELECAN. UPM TgM. şef de catedră. Ciugudeanu. autor a numeroase studii şi lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate şi în volumele sesiunilor ştiinţifice. – Sl : sn. Dr. 29 dec. şi conducător de doctorate. în economie. • Buget şi fiscalitate. T.– Budapesta. Cornel.) . Papiu Ilarian” TgM (1955). al Policlinicii Speciale cu plată. CIUGUDEAN. sa. n. doc. Westfalia din Münster (1974-90). Referinţe: • Cuvântul liber. 1994. M. Industrial „Unirea”. Publică 7 cărţi. Dr. T. absolvită la TgM (1949). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Sl : sn. de specialitate. (1951-). Banca Naţională din Cluj-Napoca. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. prof. Institutul de Ştiinţe Economice Bucureşti. Fac. „Al. conf. (necrolog) • Genersich Antal emlékkönyv. univ.) • Contabilitate financiară. Niculescu. Cuza” Iaşi. 4. • Management investiţional. Gh. Lazăr. „Unirea” TgM (1955-59). 10 manuale şi culegeri de probleme în scop didactic. prof. 18 apr. an XV. cu teza: „Eficienţa utilizării fondurilor” (1984): Activitate profesională: inspector. 21 mai 1938. început la Odorhei şi terminat la Alba Iulia. Specializare în asigurări la Orleans (1999) ca bursier al guvernului francez.T.. – 1. Între anii 1946-1948 lucrează la Clinica de Ginecologie. univ. – Bucureşti: Editura Academiei RSR.) CISTELECAN. n.. economist. 1975.. Studii: Lic. : Az áltlános sebészet alapvonalai. Membru în numeroase soc. specialitatea finanţe (1974). Dr. (A. sa. sa. economist. 1924. – 348 p. n. Rodica. – 305 p. I. univ. sa. – p. „Al. A străbătut toate treptele carierei univ. – Mv. Zetea (CV) – m. T. 230. 256. 1996. apoi a primit titlul de dr. – Sl : sn. univ. Ioan Cuza” Iaşi. 2003. – Sl : sn. catedra de finanţe-contabilitate (2000-). köt.. (1990) în cadrul Fac. Domenii de cercetare: studierea pieţelor interne şi externe şi bazele marketingului. Autor a sute de lucrări ştiinţifice. (1990-92). an 7. de şef de secţie (1959-74). nr. lucrează în cadrul Clinicii de Ortopedie-Traumatologie a Univ. Univ. al Serviciului de Urgenţă. 1942. a fost timp de 20 de ani şeful Clinicii de Ortopedie. – 1985.. rész : Sebészeti propedeutika. 9 ani dir. Rădulescu. Fac. a numeroase tehnici originale şi a unor produse proprii. de Medicină Generală. : OGYI. (F. Brăteni (BN). 176. 20 iun. Lucrări publicate: • Bazele contabilităţii. 103. sa. lic. Lucrări publicate: • Asigurări comerciale. 7 sept. TgM. Chirurgie şi Urologie TgM preparator la Clinica Chirurgicală IMF TgM (1949-51). (A. TgM (1957). C. M. „Al. – p. 76. în medicină (1972). – TgM : UPM. (1994-2000). – Sl : sn. Referinţe: • Cuvântul liber. 6 ani dir. Lic. ştiinţifice din ţară şi străinătate. 1994. Economic. (A. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. • Transplantări şi grefe osoase şi cartilaginoase / Al. până la prof. – 240-365 p. A. Lucrări publicate: . sa.. prof. 1953. 6. 2. Centrul Şcolar MIU. univ. F. Referinţe: • Cuvântul liber. Şcoala Tehnică Postlic. 5 sept. 3 mart.Biblioteca Judeţeană Mureş • Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. • Orvostudományi Értesítő. univ. prof. • Asigurări. revine la UMF TgM ca prof.

Soc. Revue Roumaine des Sciences Tehniques (1977). univ.Oameni de ştiinţă mureşeni CIURBA. UPM TgM (2001). Reghin. 1997). 1978). 2001). Şc. de Mecanică (1964-69). farmacist. IP Braşov. 1993-95. – Bucureşti : ICSCMA. – 26 p. respectiv dimensional . Lic. n. electromecanic. oscilatoare electrice cu mişcare rectilinie (2000). Specializări: TgM (1993. Distincţii obţinute: „Şef de lucrări evidenţiat” acordat prin ordin MEÎ (1987). Teoretic „Bolyai Farkas” TgM (1960-64). Spania (1996). orvos– és (A. nr. Adriana Ciurba. Comisia Ing. autor şi coautor a 45 de lucrări ştiinţifice din care 15 publicate în reviste de specialitate. – TgM : University Press. UMF Cluj-Napoca. studiul acţionărilor electrice cu motoare electrice speciale. Ştiinţific al C. 15 TgM (1974-82). şef de lucrări (1997-03). Hobby-uri: grădinărit.M. – 61 p. 1997. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. activitate didactică la disciplina Tehnologie farmaceutică în cadrul UMF TgM: preparator (1993-95). Naţională de Biologie Celulară. Studii şi cercetări de energetică şi electrotehnică (1972). de Etnomedicină. 1997. Braşov (1975-78). asist. – TgM : Tipomur. Gen. din Braşov. Cluj-Napoca (1995). 12 mai 1968. şef lucrări. – 109 p. – 137 p. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnologie farmaceutică / Mihai Giurgiu. şef lucrări. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul ştiinţific al Univ.J. Adriana Ciurba. Fac. – TgM : IISM. Domenii de cercetare: dispozitive electronice pentru comanda motoarelor „pas cu pas”. 4 mai 1946. medic specialist (1996). aplicarea industrială a acestora. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1977. Dr. TgM. în ştiinţe inginereşti . T.. Dr. nr. 1984. Adriana Daniela. sport. TgM (1953-60). Fac. . 2 brevete de invenţie. – [1995]. coordonator a 22 de lucrări de diplomă. (1977). Sanitar TgM (198286). ing. Lucrări publicate: • Integrarea numerică a modelului matematic al unui oscilomotor reactiv bistatoric în contratimp cu diode.inginerie electrică . IP Braşov (1970-74). Română de Cosmetologie. Adriana Ciurba. liniar sau rotativ oscilante. Iaşi (2001). F. referent la Revista de Medicină şi Farmecie TgM. Viena. membră în comisii de specialitate. matematică şi mecanică aplicate la studiul maşinilor şi acţionărilor electrice : curs. 2003. – 342 p. 30 prototipuri şi modele de laborator originale... Munca de cercetare ştiinţifică concretizată prin 27 de lucrări publicate. univ. Gen. seria A (1973. Studii: Şc. (2003-). univ. – TgM : IIS. 6. de Farmacie (1986-91).cu teza: Cercetări cu privire la acţionările cu CODOIU. conf. 1998-99). Activitate profesională: asist. 1972. Membră în Soc.în colaborare: • Formular cosmetic / Adriana Popovici. Univ. al Sindicatelor.intensivă a sistemelor de acţionare electrică neconvenţionale. de Ştiinţe Farmaceutice din România. 8 TgM. în farmacie cu teza: Contribuţii la tehnologia formelor farmaceutice cu cedare controlată (2001). maşini electrice neconvenţionale. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-95. • Tehnologie farmaceutică pentru asistenţi de farmacie / Sipos Emese. 1981. – 66 p. n. Soc. Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale TgM (1991-93). 15 contracte de cercetare ştiinţifică. Lic. UT TgM (1978-00). Lucrări publicate: . 1982). Studii: Şcoala Generală nr. Specializări: Bucureşti (1972. conf. – TgM : UMF. Membru AGIR. • Noţiuni fundamentale de electrotehnică. (1995-97). • Electrotehnică : curs. modelarea matematică şi optimizarea constructiv funcţională. şi Tehn. farmacist primar (2002). Activitate profesională: farmacist. Soc.) Gheorghe Remus. Buletin Tehn. univ.

– Partea 1. Roşca. univ. 1993. 1998. preparator univ. Culegere de probleme. „D. şef de lucrări (1962-66). decan (1972-81). T. Bariţiu” Cluj. Referinţe: Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. (1972-2004). TgM : UT. – 250 p. . Lic. : Automatizări industriale şi electroenergetice. – 238 p. • Maşini şi acţionări electrice. Fac. Studii şi cercetări ştiinţifice (1955). Sanitar Jud. – 210 p. – 198 p. Allergie und immunologie (1971). univ. • Automatizarea acţionărilor electrice. 1994. N1-pmetoxi-benzoil-N2 –cloracetil-hidrazina. a fost secretar (1967-68) şi membru în Cons. din Cluj: Filozofia culturii. Dr. (1969). – 1991. Codoiu. S. prof. 10 oct. Ştiinţific al IMF TgM. „Aurel Vlaicu” Orăştie. Studii şi cercetări de medicină (1959). n. • Maşini şi acţionări electrice. Acta biologica et medica germanica (1961). şef de secţie.în colaborare: • Acţionări electrice: Îndrumător de laborator. 2000. III Ing. 1993. N1-benzoil-N2 – iodacetil-hidrazina şi N1-p-metoxi-benzoil-N2 – iodacetil-hidrazina. continuă la disciplina fiziopatologie a IMF TgM conf. • Maşini electrice : curs. a redactat cursuri şi lucrări practice de fiziologie şi . • Electrotehnică şi maşini electrice : curs. Archives de l’Union Médicale Balkanique (1976). – Partea 2. – 60 p. „G. – 338 p.. – TgM : UPM. Îndrumător de proiectare. prof. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări experimentale asupra fracţiunilor cromatografice ale globulinelor serice în cursul reacţiei de adaptare la stimuli nespecifici şi antigenici (1967). – TgM : UPM. „Radu Negru” Făgăraş (1948). Seria de şt. Darie. – TgM : IIS TgM. Serviciul de explorări funcţionale. Col. Medicina internă (1974). – TgM : UT. Medicale. Studii şi cercetări de fiziologie (1959). Jud. 1987. – TgM : UT. – 50 p. Sturdza” Tecuci. (1952). – p. la catedra de fiziologie a IMF Cluj. medic.) COJOCARU Aurel. (A. optimizări. de D. – 1982. Acad. S. Revue des Sciences Médicales (1962). – TgM : UPM. Revista de Medicină şi Farmacie / Orvosi. 1991. . 1996.benzoil-hidrazina. efectul Levofalanului asupra sintezei splenice de hemolizine. 1998. 1929. de Medicină din Cluj (1948-54). Studii: primare la Tecuci. Buletin ştiinţific. – TgM : UPM. la Catedra de istoria medicinei (1990-2004). – TgM : UPM. Domenii de cercetare: a demonstrat efectul antianafilactic al clorpromazinei şi influenţa acestui derivat de 10fenotiazină asupra dinamicii formării anticorpilor. membru în Cons. N1benzoil-N2 – cloracetil-hidrazina. Tecuci (GL).42-43. 1983. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Sisteme de reglare automană a acţionărilor electrice cu motoare de curent continuu. în penultima cl. univ. (1946-47) frecventează şi cursuri ale Univ. – 169 p. univ. – Partea 2-a. Clujul medical (1960). • Maşini electrice convenţionale : probleme de regim staţionar. p-metoxi. medic primar (1970). asist. Sisteme de reglare automată a acţionărilor electrice cu motoare de curent continuu : curs. – 46 p. ing. – TgM : UT.és Gyógyszerészeti Szemle (1991-01). D. proprietăţile imunobiologice ale unor derivaţi sintetici ai hidrazinei: benzoilhidrazina. teorie. • Maşini electrice : curs.120p. – 1979. (1953).Biblioteca Judeţeană Mureş • Contribuţie la cartea “Vibratoare electrice” de dr. Parcurge primele trepte ale ierarhiei univ. • Maşini şi sisteme electromagnetice de acţionare oscilantă : Sinteză. RPR (1952). • Îndrumar de proiectare la maşini şi acţionări electrice: An. • Maşini şi acţionări electrice (pentru subingineri). 1991.. Revista Medicală (1966-87). Lic. – TgM : UT. • Maşini electrice : curs. ca şef de promoţie cu media generală 10. de lic. al Medicilor şi Farmaciştilor din TgM. – 92 p. Îndrumar de laborator / R. medic specialist de explorări funcţionale (1961-70). – 60 p. Rezultatele cercetărilor – cca 150 lucrări – sunt publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Curierul medical. 1999. de Lucian Blaga şi Istoria filozofiei. Allergologia et Immunopathologia (1976). Pop. Lic. Lic.

3 Tg. univ. prof. Americană de Matematică. Studii primare în com. prof. com. Fac. de Ştiinţe Medicale (1954).) • Managementul cercetării. 1 TgM). Vol. a III-a. – TgM. de Imunologie (1972). Studii: Univ. – 214 p. M. „Steaua RSR” cls. Lucrări publicate: • Curs de fiziopatologie şi lucrări practice. (1998-).) COPOTOIU.. COMAN. evidenţiat”. Jiu. Partea 1. – 1976. chirurgia cancerului calorectal şi gastric. de Fiziologie a USSM TgM (1967). 1999. Dr. Generală nr.Oameni de ştiinţă mureşeni fiziopatologie. A.432 p. Col.în colaborare: • Allergy in the World / Al. • Introducere în informatică / Gheorghe Coman. la Fac. AOŞR. (A. Mureş (1973-74). .în colaborare: • Introducere în teoria ecuaţiilor operaţionale. . de Matematică şi Fizică (1987-1989). matematician. – Vol. Comisia Naţională de Imunologie a Academiei de Ştiinţe Medicale. 3: 1980. Activitate didactică univ. T. a introdus în 1994 la Clinica Chirurgicală I TgM chirurgia laparoscopică. Partea 1. 2: 1979.– Partea 2. natală. 2000. • Istoria farmaciei. Băleşti (GJ).. – TgM : UDC. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. şef de lucrări (1990-94). abdominală. Cojocaru şi alţii. decan al Fac. de Fiziologie a USSM (1960). Distincţii: „Ordinul Muncii” cls. univ. 2000. din 1961. simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale. 1999. Sanitară Jud. chirurgia splinei. Dr. Şc. Grindeni. Dir. IMF TgM. Roth. vicepreş. rector UMF TgM (2004-).. Dicţionar esenţial. – Vol. participă la numeroase conferinţe. stagiar (1976-80). Berlinul de Vest. Uniunea Internaţională a Soc. . Al. – 288 p. • Istoria medicinei : pentru uzul studenţilor. – Cluj-Napoca : Dacia. 3. Frenţiu. univ. . „Tudor Vladimirescu” Tg. Gheorghe. 1936. asist. com. prof. – sl : sn. – TgM : UMF. medic medicină generală. TgM (2002-04). medic. prorector ştiinţific la UMF TgM (1997). Activitate profesională: medic intern. de Matematică. n. de Medicină Generală (1973). catedra de calcul numeric şi statistic. T. 1968). în matematică (1970). Fondează filiala din TgM a Soc. Dancs (1975-76). – p. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). – TgM : UDC. Clinica de Chirurgie I. Membru în Soc. • Economia mediului. Fac. prodecan al Fac. de Matematică şi Informatică. Soc. 1978. 24 ian. Oficiul farmaceutic TgM (1974-75). din Cluj. vicepreş. univ. – Vol. Specializări: Cluj (1958. – 2000. • Tehnologia fabricaţiei produselor industriale : curs / Gheorghe Coman. – p. univ. 80. în medicină cu teza: Studiul comparativ al complicaţiilor postoperatorii precoce între rezecţiile anterioare şi rezecţiile abdominoperinealepentru cancer rectal (1992). (1972-73). Domenii de cercetare: chirurgia experimentală oncologică. activitate didactică în cadrul IMF TgM.-Bogdan Murgu. Vol. – 278 p. univ. Cons. – TgM : UDC. Constantin. – 317 p. – 215 p. 2. Lic. membru în Uniunea Soc. Bucureşti (1965. Uniunea Medicală Balcanică (1971). – 340 p. Soc. 1998. chirurgia de urgenţă şi vasculară (varice). (1994-98). de Matematică şi Informatică. Spitalul Clinic Teritorial nr. Lucrări publicate: • Analiza valorii. a III-a. de Imunologie (1972). Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. – TgM : IMF. dir. (A. 29 mai 1948. titular (1980-90). Italia-Florenţa (1970). 1969). Spitalul Clinic Jud. 1977. Jiu (1966). – TgM : UDC. 1982. „Prof. conf. n.. Medicilor şi Farmaciştilor Mureş. 1: 1977. pancreasului. – 271 p. 107. asist. 2000.

Psychologie (1981). Jurnalul Soc. Română de Chirurgie Laparoscopică şi Suturi Mecanice. diagnosticul bioelectric al morţii creierului. 1997. Soc. Lucrări publicate: • Patologie chirurgicală. Studii: Lic. – Vol. de Chirurgie Hepato-bilio-pancreatică. Membru în Soc. 1 iun. Revue Roumaine de Medicine. Neurologie. Psihiatrie. 1998. . Proca. IMF Cluj (194955). Dr. Domenii de cercetare: manifestări paroxistice diurne şi nocturne neepileptice la copii şi adulţi. Română de Urgenţă şi Catastrofă. ClujNapoca. Română de Neurologie (1964-). Săcele (BV). în medicină cu teza: Studiul clinic. Asoc. premiul II la Simpozionul Naţional de Chirurgie. acreditat pe lângă Comisia de Transplant a Centrului de Transplant TgM. • Patologie chirurgicală / Sub redacţia E. de redacţie al Revistei de Medicină şi Farmacie TgM. Neurochirurgie (1966). Chirurgilor din Moldova. orvos– és (A. Archives Medicale Balkaniques (1971-73). al revistei Chirurgia Bucureşti şi al revistei Cercetări experimentale medico-chirurgicale Timişoara. Bancu. 1930.Biblioteca Judeţeană Mureş efectuând peste 1500 de intervenţii. evidenţiat în activitatea profesională”. Urgenţe majore : curs. analiza matematică a activităţii bioelectrice a creierului în epilepsii şi tumori cerebrale. 2004. Distins cu titlul „Asist. TgM. 8. Franceză de Chirurgie. psihologie şi patologie. – 1976. Bulgaria. Electroenceph. Soc. Anglia. – Vol. . SUA. • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia prof. Elveţia (1996). membru fondator în Soc. T. Urologie. Române de Anestezie Terapie Intensivă (2001). univ. Oamenilor de Ştiinţă din România. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50. medic primar neurolog expert în electroneurofiziologie clinică. autor şi coautor a peste 130 de lucrări publicate în ţară şi străinătate. – TgM : IMF.în colaborare: • Patologie chirurgicală / Sub redacţia V. IMF TgM (1971-84). cercetător ştiinţific principal. E. • Cancerul rectal – actualităţi şi perspective. Spania. – TgM : UMF. Grecia. 5. cercetări în domeniul somnului normal şi patologic. medic primar neurolog (1984-92) Spitalul Clinic Jud. 17 aug. activări medicamentoase în EEG. Specializări în neurofiziologie clinică. Distincţii obţinute: „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (1969). Membru şi vicepreş în Soc. Italia). Olanda (1993). medic neurolog. • Patologie chirurgicală pentru admiterea la rezidenţiat / Sub redacţia prof. • Visul: Probleme de fiziologie. for Research of Sleep (1972-). éve. Şaguna” Braşov (1941-49).în colaborare: • Epilepsiile. – 1983. – Bucureşti : EDP. Clin. 1975). Proca. Activitate profesională: medic specialist neurolog (1961-71). n. Română de Chirurgie. Nicolae Angelescu. E. – Cluj-Napoca : Dacia. Uniunea Medicală Balcanică (1972-). Asoc. Franţa. EEG şi poligrafie. . Soc. epilepsiile copilului şi adultului. Turcia. – Partea 1. – 1984. Liga Internaţională a Medicilor de Pretutindeni. electroencefalografic şi poligrafic al unor manifestări paroxistice diurne neepileptice (1971). dr. • Cuvântul liber. Piatra Neamţ (1999). Scoţia. – [1995]. Lucrări publicate: • Curs de electroencefalografie. Face parte din col. Onoriu. Ungaria. European Soc. Sleep (1973. dr. – 1991. Neurophysiol (1966).) CORFARIU. Neurologie. „A. 1978. cercetări EEG şi poligrafice în bolile vasculare cerebrale. Specializări: Bucureşti (1989). 1972. A publicat în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista medicală (1965). A participat la peste 50 de simpozioane şi congrese în ţară şi străinătate (Germania. – 1997.

– 1984. 1968-75. Simion. 1969-70. Experientia. Deva. potenţial nod). Analele Univ.) COTOI. 1988-89). autor sau coautor a 232 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: British Heart Journal. Cor et Experientia. defibrilare electrică externă şi intracavitară. 1990). 1978.Oameni de ştiinţă mureşeni • Manifestări paroxistice cerebrale neepileptice / On. de la gradul de asist. exploarea nodului sinusal (electrostimulare. Giornale Italiano di Cardiologia (197172. 1984. American Heart Journal (1974-75. Journal of Electrocardiology (1978). Fiziologia Normală şi Patologică (1973). cultură şi filozofie / O. prof. – Bucureşti : Editura Medicală. Studii: lic. Dr. 1971-72. univ. 9 mart. Domenii de cercetare: măsurarea presiunii venoase centrale. • Visul: de la medicină psihanaliză. Timişoara Medicală (1965-66. 1986). microcateterismul flotant al inimii drepte. 1984. – Bucureşti : Universul. Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1976. • Metode de neurofizilogie clinică. Produse farmaceutice (1970. studiul refractorităţii miocardului atrial şi ventricular. Romanian Journal of Gerontology and Geriatrics (1981-82. 1974). Şimleul Silvaniei (SJ). Infomedica (1995). • Patologia stărilor de veghe şi somn. • Epilepsiile. L. n. 1931. – 408 p. Basel (1972). Revista MedicoChirurgicală Iaşi (1985). la Făgăraş. conf. Studii şi Cercetări de Medicină Internă (1972). News Letter (1985. la Clinica I Timişoara (1966-69). Spitalul (1969). IMF Cluj. 1984-89). „Ovidius” Constanţa (1990). Foişoreanu. expert evaluator al MEN şi CNCSIS (1999-). cartografia precordială. 1992-95. activitate didactică univ. European Journal of Clinical Investigation (1972). Activitate profesională: medic de circumscripţie. – 503 p. Medicina Internă (1965. 1973. Sibiul Medical (1991-92). Revue Roumaine de Medicine Interne (1967. decanul Fac. Orvostudomány . L. prorector al UMF TgM. medic cardiolog. medic primar interne şi cardiologie (1968). 1980. recoltarea potenţialului Hiss şi studiul conducerii sino-atriale şi atrio-ventriculare. V. prof. şef de lucrări în cadrul UMF TgM. 1977. New York (1972. şef de catedră la Clinica Medicală (1982-84. 1999-00). sa. în medicină cu teza: Presiunea nervoasă centrală în reanimarea medicală (1968). Acta Medica Scandinavica (1973). – Bucureşti : Editura Medicală. Muncitorul sanitar (1982). 1972. Clinica Medicală I (1974-81). Anesthesiology (1974). Berghiu (AB). Fiziologia Normală şi Patologică. medic. Cardiologia. Popoviciu. Referinţe: • International Directory of Sleep Researchers and Clinicians. G. Popovici. metoda de apreciare a conducerii intraatriale. 1979-80. 1977-93. electrostimulare cardiacă endocavitară tranzitorie şi permanentă.. CERMA. 1988). 1994). de Medicină (1955). – 167 p. Acta Cardiologica (1976-77). – Bucureşti : Editura Medicală. 1995-96. Corfariu. cateterism stâng la patul bolnavului. Revista Medicală (1977-82. com. 1982-86. Cor Vasa (1972-74). 1983-88. 1968-69. 1998). O. de Medicină şi Pediatrie (1984-89). 1994. arteriografie. Japan Heart Journal (1978). Corfariu. • Epilepsia şi convulsiile la copii / B. Revista del Seminario de la Catedra de Patologia Medica de Barcelona (1973-74). univ. 1985). 1978-80). Spitalul Regional Deva (1959-62). Basel (1975). (1990-). perfuzia arterială pe sondă. pericardiocenteza pe sondă. 1982. (A. Arad (1949). Fac. Badiu. univ. Corfariu. Viaţa Medicală (1966. 1998). – 1984. univ. Basel (1969. T. 1967). British Heart Journal (1972-73). Spitalul Raional Brad (HD) (1955-59). 1990). 1983. Policlinica Deva (1963-66). (1984-90). Cardiology. Aşgian. 1986. – Los Angeles SUA : University of California. conducător de doctorate. Brain Information Service. Physiology (1980-81. şef de lucrări (1972-74). 1982-86. 1974-77).

5 TgM (1966-70). 1931. 1968). dr. Andrei. Română de Cardiologie. Suedia (1969-70). . medic primar adj. Naţional al Cercetării Ştiinţifice. Şc. Dr. 199702). şef de lucrări. face parte din col. contabil şef şi dir. Teodorescu-Exarcu. – TgM : UMF. – 1988. Grupul de lucru „Cardiopatie Ischemică” al Soc.Biblioteca Judeţeană Mureş Értesito (1995-97. 2000. Nefrologia (1996). Întreprinderea de Construcţii şi Drumuri nr. 1994. ales cu ocazia „Zilelor mureşene”. şef de secţie (2000-). n. 1978. de Medicină. nyelvű orvosés inter. membru în lotul naţional de atletism (1949-53). – 1971. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar gyógyszerészképzés 50 éve. 1980. – TgM. Ordinul Naţional „Serviciul credincios” în grad de cavaler (2002). de redacţie al revistelor de specialitate: Revue Roumaine de Medicine Interne. Corneliu Dudea. ediţia din 2001. Revista Română de Cardiologie (1994. Luduş (1961-63). Autor a 6 certificate de inventator şi 12 de inovator. Clinica Medicală II (actuală Clinica II): asist. – 307. T. 1983-94).în colaborare: • Elemente de patologie medicală pentru anul 4 medicină generală şi pediatrie / Simion Cotoi. – TgM : IMF. Univ. nr. Cotoi. S. AOŞR. Spitalul Orăşenesc Motru (1978-79). şef serviciu contabilitate. în medicină cu teza: Evoluţia aritmiilor la bolnavii cu stări critice coronariene. 2. R. Medie Tehnică de Comerţ TgM (1948-52). 23 iun.) (A. 1997-00). medic de medicină generală. cetăţean de onoare al oraşului TgM. M. • Fiziologia şi fiziopatologia hemodinamicii. Râciu. n. – Vol. – Bucureşti : Editura Medicală. expert în Cons. Lucrări publicate: • Elemente de policlinică medicală / Sub redacţia Simion Cotoi. Referinţe: Baza de date BJM. Bichiş. Studii: Lic. Fabrica de Zahăr. TgM. Deva (1959-61). Membru în Soc. Oficiul Farmaceutic TgM (1976-78). 2002. 2 / Sub redacţia I. ISE Bucureşti. univ. jucător legitimat la volei. com. economic. • Monophasic Action Potentials of the Right Heart. Trustul 7 Construcţii Petroşani (1956-59). 1967. Păun. – 1995. Române de Cardiologie. 1999). Clubul Corvinul Deva (1958-68). Activitate profesională: medic COZOŞ. • Semiologie medicală : curs pentru studenţii Col. asist. de Finanţe şi Credit. economist. Hobbyuri: campion naţional la săritura în înălţime (1949). – Partea 1. Laurenţiu. activitate didactică în cadrul IMF TgM. Suction Electrode method in Clinical Investigation. Secţia Contabilitate (1952-56). sat Nima. autor şi coautor a 130 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1992. • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. 1997. (A. Distins cu „Diploma de Excelenţă” acordată de UMF TgM (2001). Domenii de cercetare: semiologie medicală. T. Specializări: Bucureşti (1960. Rona Ladislau. Fac. Activitate . medic. Cerma Italia. – TgM : UMF. . de Medicină (1976). Jurnalul de Chirurgie Toracică (1996). Papiu-Ilarian” TgM (1945-48). disciplina Medicină internă II şi Terapie intensivă (1994-). Studii: Lic. 1951. Rolul tratamentului cu xilină (1993). IMF TgM. Activitate profesională: revizor construcţii. stagiar (1979-83). Revista de Medicină şi Farmacie TgM. Lucrări publicate: • Curs de semiologie medicală. Membru în Soc. univ.) COZLEA. – 1985. „Al. Europeană de Cardiologie. Fac. Moronescu. SC Azomureş SA TgM (1963-94). • Insuficienţa cardiacă / M. 26 nov.

– Vol. II. Primară Râpa de Jos (1952-56). Şc. Bălcescu” Sibiu (1963-67). • Protecţia la foc a obiectivelor nucleare. ofiţer de pompieri. Revista generală de contabilitate şi expertiză (1965-67. A publicat articole în reviste de specialitate: Buletinul pompierilor sau Buletinul apărării împotriva incendiilor.Oameni de ştiinţă mureşeni ştiinţifică în domeniile: contabilitate. • Pompierii români în pragul mileniului trei / I. inspector de prevenire a incendiilor. Bucureşti (1991- 00).în colaborare: • Metodologia cercetării cauzelor de incendii. Specializări în conducerea întreprinderilor (1970). Calotă. univ. Bejan. • Economia mediului : curs. Bucureşti (1970-90). Medie „V. publică 126 de articole de specialitate: Analele UEDC TgM (1995-97). 2000. de Mecanică (1957-62). Crăciun. 18 dec. – 408 p. – 150 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. prof. A participat la 12 simpozioane şi reuniuni interne şi internaţionale. Domenii de cercetare: prevenirea şi stingerea incendiilor. – 250 p. 1984. 2000-). – 1998. – Bucureşti : Editura Tehnică. cu teza: . sat Râpa de Jos. • Monitorizarea şi mecanizarea armatei române. Reeditată în 1999. 1. Specializări: Franţa (1977). Vătava (1956-59). comandant de subunitate la grupul de pompieri al mun. • Stabilirea şi prevenirea cauzelor de incendiu / I. Fac. – TgM : UDC. 1969-70. Studii: Şc. Papiu Ilarian” TgM (1954-57). ing. Paza contra incendiilor sau Pompierii Români. – 50 p. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Grad militar: general de corp de armată (oct. – Editată de Ministerul Industriei Chimice. Bucureşti (1967-69). expertiză contabilă. protecţia civilă. Distins cu „Ordinul muncii clasa III-a” (1972). – 184 p. cons. – 2000. 1946. S. – Vol.) CRĂCIUN. – Ediţia 1. – 1987. 2. 1992. Topliţa (1959-63). 1977. Gen. Referinţe: Baza de date BJM. Fac. Membru în Soc. şef secţie şi prim locţiitor al comandantului. de băieţi „Al. Crăciun. Ionel. Bărbulescu. 1941. audit financiar (1998). mecanic. 1991. P. 98. Augustin. Hobby-uri: drumeţii. Lic. 96.. 1996. 1996-00). Sencu. IP Cluj. al ministrului de interne (2001-). . Lucrări publicate: • Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în industria chimică. II. Română de Protecţie Împotriva Incendiilor. Şc. – Bucureşti : Chimimform Data.265 p. Vătava. economia mediului. Participă cu lucrări la 12 congrese şi simpozioane. – Bucureşti : Tipoart. – p. evaluare (1995). . gestiunea calităţii. 1986. Lucrări publicate: • Gestiunea calităţii produselor. T. constructor. • Cenzorii societăţilor comerciale. Studii: Şc. 1980-83. – 100 p. ing. • Economia mediului : curs. Şc. com. Elementară Grebenişu de Câmpie (1951-54). Roaită”. 1993. – Cluj-Napoca : Dacia.. 1993. Şc. V. n. III şi medaliile clasele I. Vol. – 145 p. de Construcţii (1967-70). (A. Ş. Grebeniş (1947-51). Institutul de Construcţii Bucureşti.) CREŢU. Soc. (A. T. Crăciun. comandant al Corpului Pompierilor Militari. de Medicină de Urgenţă şi Catastrofe din România. Grebenişu de Câmpie. • Agenda pompierului / I. n. 1. com. Activitate profesională: ofiţer de pompieri. Militară Superioară de Ofiţeri „N. – TgM : UDC. Fire International. ing. 1996. com. 29 mart. Distincţii: Ordinul „Meritul militar” clasele I. SUA (2000). – Ediţia 2. Comandamentul Pompierilor. Dr. Primară Valea Sânpetrului. Obţine doctoratul cu teza: Protecţia împotriva incendiilor la centralele atomo-electrice (1999).

congrese în ţară şi străinătate. – Cluj-Napoca : Litografia UT. autor şi coautor a 21 de lucrări didactice (cursuri. – 2000. Portugalia (1993). • Introducere în ingineria suprafeţelor.în colaborare: de laborator de rezistenţa • Lucrări materialelor. – 222 p. • Lucrări de laborator de rezistenţa materialelor. Puncte de reper. detaşat la Univ. Metalurgia (1999). 1993. – Atena : Metron Publications. Română de Mecanică Teoretică şi Aplicată. – 1968. asist. – Cluj-Napoca : Litografia IP. • Resistance des matériaux. 2001. 1996. simpozioane. • Rezistenţa materialelor. 1995. • Rigla de calcul. consfătuiri. Analele Univ. Revista Căilor Ferate Române (1992). (1966-90). – American Biographical Institute. conducător ştiinţific de doctorate în specialitatea ştiinţe tehnice (2001-).Biblioteca Judeţeană Mureş Contribuţii la studiul repartiţiei tensiunilor tangenţiale în elemente solicitate şi a influenţei lor asupra ruperii materialelor. – 375 p. Lucrări publicate: • Iniţiere în tensometria electrică rezistivă. • Perfecţionarea cadrelor. Standardizarea (1969). – 2002. 1998. 1971. – p. culegeri de probleme. – 68 p. • International Directory of Distinguished Leadership. Jiu (1994). Română de Tensometrie. turism. – 64 p. • Probleme alese din rezistenţa metalelor. – Cluj-Napoca : Litografia IP. – 1996. analiza numerică şi experimentală a stărilor de tensiune. – 386 p. • Who’s Who în România. – 382 p. din Baia Mare (1991). conf. din Oradea (1992-93). Franţa (1998-00). Analele Univ. – 1985. Spania (2000). Distincţii: „Şef de lucrări evidenţiat”. • Rezistenţa materialelor. • Resistance des matériaux RDM-6 Oran. de Ştiinţe şi Tehnologie din Oran. Acta Universitas Cibiensis (1999). conferinţe. – 1985. – 13 p. – Cluj-Napoca : Litografia IP. 1969. Buletinul ştiinţific al Univ. – 1985. teoria aplicată a elasticităţii şi a plasticităţii. – Vol. – 1999. – 1999. – 96. Essais mécaniques (Travaux practiques-TP) UST Oran. 1986). MEC (1989). Asoc. 1 inovaţie. T. • L’analise des contraintes UST Oran. univ. 1975. • Resistance des matériaux. • Formarea continuă a personalului didactic.) . Prelucrări la cald (1997). • Probleme de rezistenţa materialelor. – Bucureşti : Editura Tehnică. Univers ingineresc (1992). Soc. are peste 100 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Buletinul ştiinţific al IP ClujNapoca (1967. îndrumătoare de lucrări de laborator). I. 1971. Este membru în AGIR. – 36 p. 1983. Algeria (1983-85). (A. Participă la numeroase sesiuni. 1982. – 1985. 1974. – 1967. 1972. şef de lucrări. Buletinul ştiinţific al UPM TgM (2000). – 18 p. . prof. Tg. –1991. • Îndrumător pentru perfecţionarea pregătirii cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (ingineri şi subingineri). – 1986. Specializări: Algeria (1983-85). univ. numeroase protocoale ale unor contracte de cercetare ştiinţifică. Revista de tratamente termice şi ingineria suprafeţelor (1993-95). • Rigla de calcul. Domenii de cercetare: rezistenţa materialelor. – 85 p. – 30 p. – Cluj-Napoca : Litografia IP. • Probleme de rezistenţa materialelor. Germania (1998). 1993. • Rezistenţa materialelor cu elemente de elasticitate şi plasticitate. Referinţe: • Who’s Who in the Balkans. – 1986. univ. Problèmes (Travaux dirigés-TD) UST Oran. – Cluj-Napoca : Litografia UT. grădinărit. (1990-92). (1992) UT Cluj-Napoca. 1977-79. Hobby-uri: şah. 1973. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. • Studiu privind monitorizarea calităţii învăţământului tehnic universitar. 1 invenţie. Activitate profesională: preparator (1962-66). 99.

farmacişti. pentru medici. medic. 1998. 1948-1998. Fac.) CSATH STÎNCEL. – Mv. Studii: Lic. 19 ian. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Cluj (1953). – Mv. 2. – 211 p. Eugenia Eliade. Studii: bacalaureat la Lic. îmbunătăţierea calităţii emulsiilor. diploma de farmacist la IMF TgM (1953). IMF (1953). 1998.. [1995]. Mária.) • Gyógyszer-technológia / Csegedi Júlia Jolán. 2002. a 8-a. Aurelia. 1980. fitopatolog. – Kolozsvár. a lucrat şi în Secţia de Patologie a Spitalului Clinic TgM. • Putregaiul alb al plantelor de cultură „Scleratinia sclerotiarum. prof. interacţiunea între medicamente şi excipienţi. CSEDŐ Károly. –TgM : IMF. Activitate didactică univ. – Budapest. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. până la cel de prof. de Ştiinţe Naturale. (1965-82). asist.Oameni de ştiinţă mureşeni CRIŞAN. (A. n. M.în colaborare: • Flora şi vegetaţia munţilor Zarand / Aurelia Crişan şi alţii.) CSATHÓ Gyula. catedra farmacognozie şi fitoterapie. farmacist.. şef de lucrări la catedra de histologie a IMF TgM (1946-60). Kemény György. • Farmacopeea Română. Eugenia Tatiana Şesan. a 9-a. la UBB Cluj-Napoca.. Teodorescu” al Academiei Române (1987). 1923 . 1969. Csató Gyula. Carol. Lucrări publicate: . Mikroszkópizálás. Germania (1970-72. – 556 p. : OGYI. 19 ian. – 193 p. 1979. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. catedra de BiologieGeografie-Geologie (1953-90). • Tehnică farmaceutică.. chimişti. Asist. – Ed. : OGYI. din 1953 în cadrul IMF TgM. Participă la seria de Conferinţe Naţionale pentru Protecţia Plantelor (1979-81). Domenii de cercetare: rolul factorilor care influenţează prepararea medicamentelor. Studii: Fac. Dr. Activitate ştiinţifică în domeniile: . Lucrări publicate: . histopatolog la Spitalul din Reghin până la moarte (1960-92). – Bucureşti : Ceres. Mihai Giurgiu. – Vol. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. Publică lucrări ştiinţifice în periodice de specialitate. – 288 p. de Farmacie. obţinut în 1991. – Bucureşti : EDP. – Budapest. farmacist. bursă Humboldt. 1992. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Dr. Primeşte Premiul „E. în ştiinţe farmaceutice cu teza: Studiul principiilor active din ardeiul iute (Capsici fructus) indigen. (1948). – 2000. (F. mikrotechnika. Csath Stîncel Zamfira. Adrian Voicinschi. Turda – m. Dicţionar esenţial. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică / Ádám Ludovic. Fac. Zamfira.1. 1997 TgM. köt. Topliţa (HR). univ. a susţinut cursuri postuniv. biologi. conducător de doctorat. . 1991. 6 mai 1930. a sejtek vizsgálata / Gündisch Mihály. 18 nov. Activitate didactică univ. 1930. • Biologia paraziţilor vegetali : manual / Aurelia Crişan. Lucrări publicate: . – TgM : Mentor. „Unirea” TgM. [1995]. – 1965. – Bucureşti : EDP. în biologie (1962). în ştiinţe farmaceutice (1973) preparator. T. „Unirea” TgM (1949). parcurgând toate gradele.în colaborare: • Farmacopeea Română. Autor şi coautor la mai multe volume.m. Dr. – Ed. decan al Fac. – 120 p. M. TgM. – 264 p.” Prevenire şi combatere / Aurelia Crişan. univ. 1956. n. (F. n. 1993). 1983. n. – 1978. de Farmacie. de Farmacie. – 1976. şef de lucrări la Catedra galenică a IMF TgM până la pensionare (195387). 8 martie 1930.în colaborare: • Szövettani gyakorlatok. Csath-Stîncel Zamfira. (1990-96).

. Hobby-uri: excursii şi recoltarea plantelor medicinale din flora montană. – 183 p. a 9-a. – 1976. Orvostudományi Értesítő (1999). de Etnomedicină din Austria (1981). / Kopp Elemér. . 199699). Csedő Károly. • Farmakognózia / Rácz Gábor. köt. Note Botanice (1997-00). – Mv. 1973. Csedő K. – 2. – Csíkszereda. Farmaciştilor din Ungaria (1984). 1973. – 2. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. • Farmakognóziai vizsgálatok / Rácz-Kotilla E. Sepsiszentgyörgy: Mezőgazdasági. 1975.. 1. – 2. 1956. Ptelea trifoliata.Szappan – Kozmetika (1996). – 132 p. Ruta graveolens (virnanţ). – TgM. : OGYI. – 157 p. • Curs de farmacognozie / Eşianu Sigrid. 1978. obţinerea produselor fitoterapeutice din: Corylus avellanea (alun).: A-F. Csedő Károly. – 2 vol. • Farmacopeea Română. Soc. a publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice. – 2. – 711 p. M. Farmacia. – Mv. 1980. .1. . Capsicum annuum (ardei iute). – 133 p. köt. Csedő Carol.. – Budapest. köt. – Ed. Polygonum aviculare (troscot). de Fitoterapie din România şi din Ungaria. : OGYI. produse cosmetice pentru revitalizarea pielii cu acţiune tonică. Lucrări publicate: • Farmacognozie : curs de plante medicinale şi aromatice. : OGYI. – TgM : IMF. 1999. köt. 1957. Acta Phytotherapica Romanica (1994. 1974. 2. 2. Morus alba et nigra (dud).. Note botanice.. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. de Ştiinţe Farmaceutice din România.. – Csíkszereda. : OGYI. 1980. – Bucureşti. astringentă sau emolientă. 1994. – 111 p. – 1970. R. – Budapest – Mv. – Vol. • Farmacopeea Română. –– Mv. a localizat acridonukul în ţesuturile de Ruta graveolens (virnanţ). Ajtay Mihály. Kotilla Erzsébet. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. – 174 p. Horváth Tibor. Kabay”. 1958. 1966. 1968. Ptelea trifoliata. – 165 p. deţine 11 brevete de invenţie. Soc. • Plantele medicinale din judeţul Harghita. Membru în Soc. Soc. Comisia de Cercetare a Plantelor Medicinale a Academiei Române (1987). Agronomusok Háza. • Farmacognozie – îndrumător de lucrări practice / Csedő C. Gyógyszerészet (1996). Olaj . – Miercurea Ciuc: Consiliul Popular al Judeţului Harghita. 1967.în colaborare: • Farmakognózia : Általános rész. Vol. Ajtay Mihai. – 1965. diploma internaţională „I. .. [1995]. – 220 p. Face parte din colegiul de redacţie al revistelor: Acta phytoterapeutica romanica. Soc. –TgM. AOŞR (1991). átdolgozott és bővített kiad. • Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita = Hargita megye gyógy. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992. Kotilla Erzsébet. • Hargita megye gyógy. a realizat spray-uri deodorante în colaborare cu „Farmec” Cluj-Napoca. Atropa belladonna (mătrăgună). 1996). – 80 p. – 157 p.és fűszernövényei. Csedő Károly – Mv. – 251 p. Horváth Tibor. a colaborat la revistele: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica (1999-00).és fűszernövényei.Biblioteca Judeţeană Mureş urmărirea conţinutului de principii active al plantelor medicinale: Popaver somniferum (mac). – TgM : IMF. Internaţională pentru Cercetarea Plantelor Medicinale (1977). átdolgozott és bővített kiad. – Vol. Distins cu premiul „Emil Racoviţă” al Academiei Române (1981). R. – 407 p. 1981-. • Genersich Antal emlékkönyv. – 1998. – Mv. • Plantele medicinale din flora spontană a Bazinului Ciuc. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 239 p. Ajtay Mihály. • Kovászna megye gyógynövényei. – 2. – Ed. Lavandula hydryda angustifalia (levănţică).Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság. .Árkos. Kovászna megye.1. : OGYI. – TgM : UMF. • Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol Csedő. Péter H. 1970. – Mv. a izolat principiile active din Humulus lupulus (hamei). / Kopp Elemér. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Bukarest : Kriterion. a 8-a. 2. Juniperus communis (ienupăr).. kiad. Filipendula ulmaria (reţuşca). • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. • Farmakognózia : Részletes rész. Horváth Tibor.. 1970. Monea Maria. köt. – 228 p.

Vol. univ. Maria Rogoşcă.în colaborare: • Protetikai fogászati propedeutika / Ieremia Lucian. – Ed. [1995]. köt. 1981. Ref. Lucrări publicate: . 1974). Venera Mocanu-Bardac. – 1.în colaborare: • Farmacopeea Română. Preparator la catedra de chimie organică IMF TgM (1950-52). – Budapest. Magyar Onkológia (1957. farmacist. de Medicină la (1994). 4. – 1. – 188 p.) CSÉP Katalin. Geréd-Cseged Jolán. / Papp József. – Kolozsvár. – Ed. şef de catedră la catedra de chimie anorganică (1952-62). la disciplina genetică UMF TgM (1997-). 1979-1981. köt. Fordította Cseh Zoltán. din Cluj (1948). – Budapest. n.) • Gyógyszer-technológia / Csegedi Júlia Jolán. Die Naturwissenschaften (1958). : OGYI. asist. UMF TgM. : OGYI. bacalaureatul la Lic. medic. – Nagyvárad. Studii: elementare în satul natal (1939). 27 mart. CSEH Zoltán. • Farmacopeea Română.Oameni de ştiinţă mureşeni • Székelyföld 1. Teoretic de fete maghiar de stat din TgM (1947). M. asist. Păingeni. technica farmaceutică etc. de Stomatologie IMF TgM (1963-76). medic stomatolog la Ciuc (1959-63). • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. univ. : [Természettudomány. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Lucrări publicate: . Studii: Col. la Cluj (1959). Studii şi cercetări de chimie. (F. – 250 p. 1930. • Romániai magyar ki kicsoda. Z. Fac. – 193 p. „Unirea” TgM (1988). la Fac. 1980. köt. Lucrări publicate: . 2002. • Tizenkét év. n. (A. 1969-70). – 1981. A fost medic la Aiton (Turda) (1954-58). – Mv. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Csíkszereda. şi doctoratul în ştiinţe farmaceutice (1972) cu teza: Studiul farmacognostic comparativ al unor specii indigene de Thymus. Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Thérapie (1958-59). Cseh.sz. 1. ( F. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Farmacia (1963. Studii: Lic. 1958). 1997. – Mv. Cluj. 1996. 1979. asist. – 2. T. specializări: medic stomatolog. secţia de morfologie normală şi patologică (1952-57). 9 ian. 1927. . M.. medic stomatolog. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehncă farmaceutică. sesiuni ştiinţifice şi a publicat studii şi articole de specialitate în : Orvosi Szemle Revista Medicală (1955-62. a obţinut diploma de farmacist la IMF TgM (1951). – 2002. Medic rezident în medicina internă. Műszaki tudományok]. TgM. şef de lucrări la Catedra tehnică farmaceu-tică până la pensionare (1962-83). Wiener Medizinische Wochenschrift (1956). Gyógyszerészeti és Gyógyszerterápiás Dokumentációs Szemle.1996.) CSEGEDI Júlia Jolán. Fac. – Vol. Domenii de cercetare: studiul lipoproteidelor. a 9-a. IMF TgM.1998. 1970. Academia RPR (1956). – TgM: IMF. – 1965. köt. n. a fost cercetător principal la Baza Academiei RPR din TgM. – 1976. 1997. de medicină (1954). . Are cinci inovaţii. Dr. şef de lucrări până la pensionare (1976-90). A participat cu comunicări la conferinţe. univ. [1995]. 15 nov. – 1. Csath-Stîncel Zamfira. – Bucureşti : Editura Medicală. 1971. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la confecţionarea şi aplicarea protezelor totale cu bază metalică (proteza cu bază de aluminiu) (1973). : A-K. a 8-a.. • Tehnici dentare speciale de protejare totală / Ieremia.

Műszaki tudományok]. 1999. – Kolozsvár. Referinţe: • Tizenkét év. – 4. – 63 p. sz. Csép Katalin. Univ. – 1942. köt. – 156 p. între 1955-56 este şeful Secţiei de Pediatrie a Spitalului Român din RD Coreea. : [Természettudomány. 20 iul. köt. 1981 – 274.) CSIDEY József. A fost asist univ. lector la Clinica de Pediatrie TgM (1947-55). köt. Műszaki tudományok]. medic consultant cardiolog pediatru la Clinica de Chirurgie CardioVasculară. köt. Dej (CJ) – m.. – 3. . F. TgM” Hobby-uri: muzica clasică. Gulyás Pál. – 63 p. Csép Katalin.Czeglédy Rózsika. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. [1995].) • Kolozsvár részletes leírása. – 2002. 2002. – Kolozsvár: Dacia. 1889.) CSÍKY Csaba. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate şi de ştiinţă popularizată: Neurologie-Psihiatrie. Csíky Csaba. : Procardia. – 2. 142. – 1981. ? Studii: gimnaziale în TgM. TETT etc. 1905. specializat în neurologie (1967). 2002. – Mv.: A-F. A Hét.sz. dr. 1981-. – Budapest – Mv. : AK. n. Domenii de cercetare: metode de tratare a bolilor psihice. . – Budapest: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. • Kolozsvár részletes leírása.2. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Revista de Medicină. 9 mart. 1978. Lucrări publicate: . • Genersich Antal emlékkönyv. 3. • Magyar könyvészet. preparator. kiad: Átdolgozta László Ferenc. – Mv. Fac. – TgM : UMF 2001. (F. medic. : Brediceanu Kajusz. în ştiinţe medicale (1977). • Tett 1982. – 1955. M. 2000. – 1. geograf. de Medicină la (1944). Referinţe: • Tett. köt. Kolozsmegye és az erdélyi részek rövid földrajza. rész. • Kolozsvár részletes leírása. Lucrări publicate: . 1917. 1982. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. (necrolog) • Tizenkét év. 1942. • Kolozsvár részletes leírása. pedagogice la Aiud (1886). – 2. 16 febr. átdolgozott kiad.în colaborare: • Gyógyszeripari biotechnológia és génterápia az ezredfordulón / Dudutz Gyöngyi. – 1-14. 1. n. M. – 4. – Budapest. p. învăţător. 3. TgM. (F. 1896. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. köt. nr. medic primar la Spitalul Clinic TgM până la pensionare (1957-92). köt. • Genetică medicală : note de curs / Dragoş T.. 10. – Új sorozat. T. [1995]. „Ferenc Ferdinand” din Cluj. în cadrul IMF TgM. • Cuvântul liber. 1864. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. : [Természettudomány. – Budapest. „Cetăţean de Onoare al Mun. M. – 400 p. „Bolyai” TgM (1969).) CSIKY Béla. Cluj. (F. Lucrări publicate: . 1994. n. – 278 p. Distins cu „Ordinul Muncii” cls. – Mv. Şi-a început activitatea de medic la Clinica medicală din Cluj (1944-47). medic pediatru. – Kolozsvár.în colaborare: • Pszihiátria. Studii: bacalureat la Dej (1938). IMF TgM (1965). 1920. – Kolozsvár. : Caban-Exner. – 2002. • Tett 1983. M. – 2. sz. : IMF. Foifalău – m. 1902. (A. 17 iul. : OGYI. apoi la Miskolc până la pensionare (1927). a lucrat la Clinica de Psihiatrie (1969). 1901-1910 / Petrik Géza.Biblioteca Judeţeană Mureş . • A lelki jelenségek kórfolyamatai / Csíky Kálmán.1. Ionela Paşcanu. – 1893. – Kolozsvár : Stein János. 17 nov. átdolgozott kiad:– Kolozsvár: Stein János. – 1. Studii: Lic. A fost numit învăţător la Cluj. Ştefănescu. – Bukarest. 1955. a III-a şi titlul de „Medic Emerit”. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 2000.

1926. Miskolczy Dezső la Cluj şi apoi la TgM.A fost asist. • Morfologia sistemului nervos / red. 2. n. 1914. [1939]. – 310 p. Conduce Clinica de Psihiatrie din TgM (194881). – Budapest. 1900. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. köt. • Ideg. (F. köt.) • A belorvostan tankönyve.4.és elmekortani előadások. – 1893. – Bucureşti : Editura Medicală. .. 1878. • Belorvosi diagnosztika. Lucrări publicate: . – 2. 1939-1944. la Budapesta (1916-) şi prof. – 2.Budapest. TgM Lucrări publicate: • Rövid vegytan-gyógyszerészi értekezés az ibolóról (Jodium) és a büzanyról (Bromium). köt. 1900. – 787 p. – 114. – Budapest.Budapest. – Vindobonae: typis Ant. – 1. (1966). a obţinut o bursă şi a învăţat la Breslau şi Paris (1908-09). Budapest. 2. farmacist. 13 nov. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. prof. . 27 iul. köt. dr..6 vol. M. 1914. 9 nov. (F. – Új sorozat. univ. kiad. 1953.Budapest. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. javított és bővített kiad. : Caban-Exner.. 1826. rész : Elmekórtan. 1881. 1819 – m. – 16 p. füzet. 13 mai 1867. – Mv. univ. rész : Elmekortan. • Új magyar életrajzi lexikon.) CSIKY József. – Budapest. . . (F. • Probleme de psihiatrie. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Albiş (CV) – m. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. medic. – Pest: nyomt. füzet. TgM – m. – 2001. – Budapest. . virusul encefalitis. Studii univ. 1990.) CSÍKY Kálmán. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. A lucrat la catedra de neurologie şi psihiatrie (1940) sub conducerea prof. Ion T. Referinţe: • A magyar sebészirodalom bibliográfiája / Összeállította Novák Ernő. n. medic. : Brediceanu KajuszCzeglédy Rózsika. – 2. n. – 1. Gulyás Pál. M. în Viena. –2. – 1. 26 ian. köt. Csíky Kálmán. dr. – 383 p. : OGYI. – 1893. 1849.în colaborare: • Ideg. A fost cel care a descris prima dată în Europa boala răspândită de ţânţari. CSIKY János József. univ. TgM. n. 2001-. 1929. – Mv. 1957. univ. univ. Lucrări publicate: • A belorvostan tankönyve. – 114. –2. Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr. la Debreţin (1921-). apoi prof. Ca medic pe vapor a fost în America (190608).. – Budapest. 1841. : Caban-Exner. dr. – 175 p. TgM. Pichler. prof. 1878. M. : A-Cs. univ. Studii: lic. – Budapest. Landerer és Heckenast. javított. 1921. 1800 – m.Oameni de ştiinţă mureşeni CSIKY Ferenc. . – 42 p. Îşi publică rezultatele ştiinţifice în revistele de specialitate din ţară şi străinătate. la Cluj. – Budapest. – 6. la Târgu Secuiesc şi Braşov. 1957. – 460 p. Szinnyei József. Berlin şi Budapesta (1904). Niculescu. – 194 p. medica sistens functionem organico animalium repentinam suspensionem. • Belorvosi diagnosztika. : OGYI. Debreţin. . 1958. conf. – Bucureşti: Editura Medicală. köt. vol. – 1942. 1923-24. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. rész: Ideggyógyászat. medic. Szinnyei József. la IMF TgM.és elmekórtani előadások / Miskolczy Dezső.

S-a stabilit în RFG (1971). 1937. – Szeged. 1939-1944. apoi a lucrat la . – Budapest. doc. Gulyás Pál. Aiud – m. köt. 1970. univ.4. – 6. – Bukarest. univ. 1.. 14 apr. (F. : OGYI. Medic de circumscripţie la Circ. 1936.. Lucrări publicate: • Adatok a Plumbaginecae család rendszertani értékeléséhez. 1978. (F. M. 1981. • A lelki jelenségek kórfolyamatai / Csíky Kálmán. – 1. • Álatlános földrajz : [tankönyv]. – Debrecen. . Debrecen. Lucrări publicate: .Czeglédy Rózsika. medic primar la Prien SalzgitterBad. medic. • Romániai magyar irodalmi lexikon. : A-Cs.6 vol.1. • Új magyar életrajzi lexikon. – 535 p. Miercurea Nirajului – m. Miercurea Nirajului – m. n. • Magyar utazók lexikona.: A-F. – Szeged. preparator la catedra de anatomie (195556). A fost prof. 1958. Ref. medic fiziolog. – Budapest : Kiadja a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete.) CSIPKÉS Tibor. Csíky Csaba. . prof. • Fejezetek a biológia történetéből. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1899. univ. 1939-1944. • A magyar orvostörténeti irodalom. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1939. n. specialitatea geografie – ştiinţe naturale. [1934]. 1902. 17 apr. 6 mart. din TgM. – Budapest. 1993. Baden-Baden (1972-76). Studii: lic. (F.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. – Budapest. 1938. – Új sorozat. köt. – 1996. – Piliscsaba – Budapest.Budapest. la Col. – Szeged. Budapesta. la catedra de histologie.) Seghedin (1946-69). – 6. asist. Univ. phil. Baden-Baden (RFG). din Cluj şi Seghedin. ? Studii: lic.. • Pszihiátria. Lucrări publicate: • Az emberi izom fáradságának elemzése orgometográf segítségével. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 2002. köt. – Bukarest : Orvosi Kiadó. Sanitară Bogdand (1954-55).. köt. 2001-. . [1995]. – Kolozsvár : Dacia. – Budapest – Mv. Csíky Kálmán. – Mv. • Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – Csikszereda. la Aiud (1948). geograf. Studii: lic.) CSINÁDY Gerő. Univ. – Karcag. : Brediceanu KajuszCzeglédy Rózsika. 1982. din Budapesta (1926). din TgM. Referinţe: • Tett. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. M. 1994. dir.: A-K. – 2001. 1994. köt. – Új sorozat. • Viharban. 1958. 1938. 1976. – Szeged. Ferenc József Tudományegyetem élettani intézetének sportorvosi vizsgálati állomásán folytatott munkáról beszámoló. – 1942. 1996. • Genersich Antal emlékkönyv. k. : Brediceanu Kajusz. n. : OGYI.) CSINÁDY Jenő. – 274 p. în Ungaria a fost iniţiatorul cercetărilor şi studiilor de fiziologie sportivă. 1981-. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. univ. Institutului de Medicină Sportivă (1940-44). – 1981. • Pedagógiai törekvések és tanulságok. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. • Az iskolai testnevelés orvosi vonatkozásai. de medicină la IMF TgM (1955). anatomie (1956-57). (F. .în colaborare: • Időszerű sportorvosi kérdések. 1 sz. köt. 1930.4. la Col. 1927. dr. [1995]. köt. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – Budapest.. la Mezőtúr. – Mv.. – 2 vol. • A m. medic primar de întreprindere la Fabrica „23 August” şi TCM (1957-71). – Budapest. Karcag. – 1942. – Mv. M. Gulyás Pál. de biomecanică-sportivă. – 278 p. 30 apr. în medicină (1925). M. dr. la Seghedin. Ref. – Budapest. medic specialist intern.Biblioteca Judeţeană Mureş • Idegkórtan / Szerkesztők : Miskolczy Dezső. . la Budapesta. 1940 [1941]. 17 mart. A devenit prof.

2. publicist. Budapesta (1996). nr. diploma de medic la IMF TgM (1969). (1999-). 1941. . 190-337. univ. dr. la Râciu şi Şardul Nirajului (MS) (1971-76). TgM – m. köt. 2004. Műszaki tudományok]. spitalul militar. Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. – Mv. de oftalmologie din România.” Lucrări publicate: • Az ipar és kereskedelem megerősödésének akadályai Magyarországon: A Székelyföld iparosítása. abatorul comunal.2. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. asist. de fete de lb. TgM. Orvostudományi Értesítő (1994. köt. a colaborat la ziarul Vásárhelyi Napló. constructor. M. 1991. – Mv. Soc. Erdélyi Iparosok Lapja etc. n. köt. univ. – 1996. A fost preşedintele Soc. A proiectat multe clădiri civile în stil secession. gimnaziul romano-catolic. . şef de lucrări la Clinica de Oftalmologie TgM (1991-99). clădirea azilului de copii. Studii: Lic. köt. • Tizenkét év. Franţa. Popa.4. – 344 p. Medic de circumscripţie la Topliţa şi Subcetate (HR) (1969-70). Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. . Germania şi Belgia se stabileşte la TgM. köt.: A-F. univ. 2002. – Budapest. o parte a castelului Teleki din Dumbrăvioara. köt. 1998-99. • Árkartelek és Románia közgazdasága. Publică articole în Oftalmologia.: A-K. • Szemészet : egyetemi hallgatok számára. . n. conferinţe de specialitate în domeniul oftalmologiei. – 2002.) . 20 oct. : [Természettudomány. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). Elekes Ella Mária.) CSISZÁR Lajos. diploma la Şcoala tehnică sanitară (1962). medic primar (1992). : OGYE. : [Természettudomány. Franţa. Ungaria. köt. 1997. univ. 5 febr. – 189 p. – 1981.în colaborare: • Oftalmologia / Francisc Fodor. – Bukarest. 2004). – 2000. – 147 p. – TgM : Mentor. După primul război mondial şi-a pierdut averea şi a devenit curator al şcolii de ucenici (1928-44). – 1997. 1932. Italia. köt. • Romániai magyar ki kicsoda. etc. „Kemény Zsigmond. • Tratat de oftalmologie / Editor Paul Cernea. Lucrări publicate: • Szemészet.. clădirile uzinei de apă. . 2004. • Oftalmopatia endocrină : actualităţi / Csiszár Anna Adrienn. – Budapest. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. stagiar la catedra de oftalmologie IMF TgM (1976-79). – Kolozsvár: Scientia Kiadó. şi sala de gimnastică.Oameni de ştiinţă mureşeni medic oftalmolog. Sibiu Medical. • Tizenkét év. Membru în soc. Műszaki tudományok]. – Új sorozat. conf. la École des Beaux-Arts din Paris (1897). CSISZÁR Anna Adrienne. medic specialist (1979). 1913. 1996. (F.. conf. de Construcţii. A fost întreprizătorul la construcţia unor clădiri importante din oraş: primăria. 1997. participă la congrese. : Brediceanu KajuszCzeglédy Rózsika. Specializări: Debreţin (1995). 1981-. – Bucureşti : EDP. – 1942. 2 la TgM (1959). 1994. – Nagyvárad. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări dectopoligrafice de somn la noi născuţi normali şi în hipoxie (1978). (1979-91). – 1. magh. unde are un birou de proiectare şi execuţie din 1902. : OGYE.. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. TgM. Studii: de specialitate la Budapesta. – Mv. După o călătorie de studii în Anglia. 22 nov. Gulyás Pál. – Mv. asist. 2002. – Bucureşti : EDP.1. şcoala şi căminul pentru ucenici (1911) la contrucţia cărora a contribuit cu sume importante. gimnaziul ref. Hipocrate (Budapesta).2. (F. A fost redactorul periodicului mureşan Székely Iparos (1906-08). Pop D. – 2002. : OGYE. 1963. – p. 1939-1944. M. arhitect. 1876. – 6. 1997. • Szemészet : egyetemi hallgatok számára.

univ. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Budapesta. – Bucureşti : EDP.. – 1981. CSŐGÖR Erzsébet. n. Domenii de cercetare: etica medicală. : OGYI. A fost prof.1996. TgM până la pensionare (1961-73).) studii în: Orvosi Szemle. Ref. primul rector al Univ. . – 460 p. 1949. – Bukarest. • Genersich Antal emlékkönyv. 1957. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. a realizat prima dată în ţară fluorizarea apei potabile în oraşul TgM. 18 mart. (F. A fost medic stomatolog şcolar la Col. 1917. [1995]. Asist. medic şef chirurg voluntar în Corea de Nord (1951-52). univ. • Sebészeti propedeutika és tünettana. 1979. – 592 p. 1904. 8 iul. de medicină la Cluj (1940). E. • Probleme de psihiatrie. – 1981. 9 febr. 1948. din Cluj. – Bukarest. la IMF TgM (1949-53). 1981-. la Univ. Bancu. 2003. medic şef chirurg până la pensionare la Clinica de Chirurgie nr. medic emerit (1972). a fost redactorul şef al revistei Orvosi Szemle / Revista medicală (196467). 1978.: A-F. köt. 1997. doc. • Patologia sistemului cav inferior. Bancu. „Ferenc József” din Cluj (1940-44). Bancu. 1967. univ. • Patologie chirurgicală / V.1. [1995]. Studii: Col. . Publică articole şi . A publicat peste 90 de studii în ţară şi străinătate în: Orvosi Szemle. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. Revista Medicală. 1996. – 1972. la Cluj şi Paris. prof. preş. de Medicină Generală (19501953). – Budapest. – Csíkszereda. „Bolyai” (1945-48). medic chirurg. membru în Academia Medicală (1969). Studii: univ. diploma de medic stomatolog la Univ. „Bolyai” din Cluj şi a IMF din TgM. Fogorvosi Szemle. „Bethlen Gábor” Aiud. n.Biblioteca Judeţeană Mureş CSIZÉR Zoltán. : A-K. – Kolozsvár. profilaxia oro-dentară. – Mv. 1983. • Sebészeti tünettan. Csiki Nicolae. 4 nov. – 1973. – 1. A fost unul dintre promotorii înfiinţării Univ. Cluj – m. 1994. – Bucureşti : EDP. la Univ. 1 din TgM (1957-80). – 658 p.) CSŐGÖR Lajos. : OGYI. Sărmaşu – m. E. (194449). „Bolyai” din Cluj (194549). Ref. A fost decanul Fac.. (F. M. „Bethlen Gábor” Aiud (1935-40). : A-F. Asist. Târgu Lăpuş (MM) – 23 oct. – Bucureşti : Editura Medicală. şef de catedră la Fac. – 1997. E. köt. de Stomatologie a IMF TgM până la pensionare (194978) şi primul rector (1945-49. A publicat în reviste de specialitate : Stomatologie. medic stomatolog. Dr. Condamnat politic (1949). 1974. – TgM: IMF. TgM. univ. V. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. univ. la I Ped. Chirurgia etc. Dr. „Erou al muncii socialiste” (1971). Revista de pedagogie. – Bukarest : Állami Könyvkiadó.în colaborare: • Curs de semiologie chirurgicală / Csizér Zoltán. A colaborat la periodicele Erdélyi Fiatalok. reabilitat (1959). • Romániai magyar ki kicsoda. psiholog. la catedra de stomatologie a Univ. Falvak Népe. ? Studii: univ. A fost prof. Centrului de Cruce Roşie – Bucureşti (1953-56). Orvosi Szemle etc. a condus secţia de chirurgie a spitalului din Odorheiu Secuiesc (1945-50). Ellenzéki Közlöny. Lucrări publicate: • Gyermeklélektan. 1964-67). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Lucrări publicate: • Vigyázz a fogadra! A helyes szájápolás. (1960). în ştiinţe medicale (1970).. 1981-. – Budapest. n. Lucrări publicate: • Transplantarea organelor şi ţesuturilor. – 32 p. . Dolgozó Nő etc. din Cluj (1940-44). 1996. 1911. köt. prof. – Budapest – Mv. – Mv. M. • Patologie chirurgicală / V. 1.

SC Carbochim SA ClujNapoca (1990-91). 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr.. 1865. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – Bukarest. CS MOBILMET DAS Cluj-Napoca (200001).és önképző-egyesületének 25. activitate de cercetare în domeniul algeziologiei. 5. Toxicologie şi Terapeutică. Miercurea Nirajului.1996. TgM. Referinţe: • Who’s Who în România (medical) (în curs de apariţie). 1910. 16 TgM (1972-80). 1996. computere. chimist. Specializări: Germania (1994. 1958. Domenii de cercetare: combinaţii complexe anorganice. – 1. Referinţe: • Könyv. 1. A fost farmacist la Deda. 2001. 2002. Polonia (2003-04). – Csíkszereda. Revue Roumaine de Chimie (1996). – TgM : University Press. Referinţe: • Farmacologi şi toxicologi din România. – 152 p. (1998-) la disciplina Farmacologie din cadrul UMF TgM. ? Studii: diploma de farmacist la Univ. : A-F. ICRR Cluj-Napoca (199198). asist. nr. – 1981.és irodalmi gyűjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. : OGYI.în colaborare: • Fogászat : egyetemi jegyzet / Csögör Lajos. n.. Membră în Soc. Activitate didactică univ. 19 dec. Europeană de Farmacologie Clinică. Augustin – Vasile. Lucrări publicate: . – Kolozsvár. Soc. (F. – Mv. M. Hobby-uri: sport. 11. de Chimie din România (1991). • Népújság. 1996.: preparator (1995-98). Română de Farmacologie. – TgM : UMF. chimist. 2003. M.) . – p. Referinţe: • A Hét Évkönyve. – Budapest. 1978. Gen. – TgM : Litografia UMF. Dr. Industrial TgM (1980-84). Simona.în colaborare: • Emlékkönyv a budapesti királyi magyar tudomány egyetem gyógyszerész-hallgatóinak segély. júl.) analize cromatografice şi electroforetice. de Chimie (1985-90). 8 dec. univ. 1 brevet de invenţie şi 5 tehnologii omologate. 9 lucrări comunicate. 2000. Fac. medic. köt. (A. din Budapesta (1892). şef de lucrări. n. UBB Cluj-Napoca. Lucrări publicate: • Curs de farmacologie pentru studenţii anului III medicină. de Ştiinţe Farmaceutice din România (2001).în colaborare: • Îndrumător de lucrări practice de chimie generală şi anorganică / Marioara Olariu. Augustin Curticăpean. UMF TgM (2001-). Studii: Şc. – 95 p. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. A publicat 4 articole în Revista de Medicină şi Farmacie TgM. : A-K. 1969. Guzner Miklós. 1965. Gyógyszerészi Közlöny. Chemia (1994). autor şi coautor a 14 articole publicate în reviste de specialitate: Studia UBB. de Medicină (1994). Revista de Chimie (1996-97). 1-2.) CZAICH Todor Gyula. – Vol. cu teza: Criptanzi anorganici din clasa poliohexametaţilor (1997). Lucrări publicate: . sa. Lic. T. Mészáros Géza. – Budapest. Activitate profesională: ing. – 2003. . • Romániai magyar irodalmi lexikon. medic specialist medicină generală adulţi. egyetemi tanár előszavával. Membru în Soc. köt. (A. SC Azomureş SA (1990). Studii: UMF TgM. Soc.) CUCUIET. 1998). Winkler Lajos dr. T. ing. Fac. CURTICĂPEAN. • Chimioterapie în stomatologie. 1888. (F. évi fönnállására. – [1995].Oameni de ştiinţă mureşeni . Revista de Medicină şi Farmacie (2004). 1981-. A publicat articole de specialitate în: Gyógyszerészi Értesítő. n. Satu Mare – m. Mária. apoi medicină de familie (1999-). Gyógyszerészi Hetilap. magister farmacist.

Mária. preparator la catedra de farmacognozie sub conducerea prof. 1978). – TgM : IMF. Bucureşti (1973). Tett (1977). A avut colaborare activă cu secţia medicală a Soc.1. – Bukarest. S-a preocupat de popularizarea ştiinţei prin conferinţe în aceste domenii. M. 1895. . sz. EME. 4 iun. 1981-. (F. M. 1977. n.în colaborare: • Curs de chimie organică. Revista Medicală (1970. a 8-a.) . A fost dir. chimist. medic. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Lucrări publicate: • Szívből eltávolított varrótű esete. Referinţe: • Tett 3. Cluj). 1975. A participat la sesiuni ştiinţifice din Cluj. la catedra de chimie organică (!959-80). Budapesta (1926). TgM. Studii: Univ. – 1981. a luat parte cu prelegere la al IVlea Congres de medicină (1939. Fac.. „Bolyai” Cluj. 1965. 1933 Cluj – m. TgM. Cucuieţ – m. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. asist. A primit repartiţia la IMF TgM.) CZÉGENI József. univ. 1989. . Medic specialist chirurg la TgM (1926-).Biblioteca Judeţeană Mureş CZAKÓ József. vol. – Budapest. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.medic şef fondator al Sanatoriului (azi Spitalul ginecologie-obstetrică) din TgM şi dir. (F. 23 dec. [1995]. Congresul Naţional de Farmacie. Studii: diploma de medic la Univ. n. de Chimie Organică (1958). köt. – 331 p.chirurg primar al Spitalului de Stat. Medic primar chirurg pînă la moarte (195175). 2002. – Kolozsvár. – Kolozsvár. Kopp Elemér (1958-59). . • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. . Revista de fizică şi chimie.: A-F. Lucrări publicate: • Îndrumător de lucrări practice de chimie organică. Studiile lui au apărut în: Orvosi Szemle. 1967. – Ed. 1939. Medic de întreprindere la Fabrica de zahăr TgM (194951). • Farmacopeea Română. – 1965. TgM. – Bucureşti : IMF.

al Bibliotecii Raionale din Târnăveni. Emil Aurel. 1996. Fac. 2004 Târnăveni. înmormântat la TgM. conf. la catedra de organe de maşini (1960-71). Autor a peste 50 de articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. Studii: IP Cluj. de Istorie şi Filozofie (1962). participă la constituirea Senatului Naţional Român din Ardeal. se ataşează de PNR. de Filologie Bucureşti (1956). este ales membru în Comitetul Executiv al Cons.) DAMIAN. 8. este rănit. 23 apr. prof. primar. T. domiciliu forţat la Taşlău (1953-55). reductoare şi variatoare dinţate. avocat. Fac. din 1946 devine victima hărţuielilor politice. 1997. Devine preşedinte al Soc. darea în . 1. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. an XVI. cinematica şi calculul de rezistenţă a angrenajelor cu elemente dinţate deformabile (1982). „Tinerimea Română”.Realizări: sfinţirea celor două catedrale româneşti. alături de alţi intelectuali. revine la Cluj unde îşi continuă studiile şi desfăşoară activitate politică. Referinţe: • Cuvântul liber. 79. Colaborează la ziarul Steaua Roşie. Aluniş. obţine un mandat în Camera Deputaţilor (1926-30). la catedra mecanisme şi mecanică fină (19712001). al organizaţiei jud. angrenaje cu profile cicloidale şi angrenaje canico-evolventice. Naţional Român din Cluj. deţinător a 3 brevete de invenţie. 1934. Cluj. – 1973 • Monografia oraşului Târnăveni. În anul 1956. p. Chemat sub arme de armata imperială. Este numit secretar şi cons. n. n. 18 apr. Univ. Asoc. 1933 Boziaş – Târnăveni – m. a construit o capelă greco-catolică în curtea casei sale cu DANDEA. Jud. – Sl : sn. 1893 – m. Participă ca voluntar în campania din Ungaria contra regimului comunist al lui Kun Béla. – p. • Romániai magyar ki kicsoda. Studii: Fac. Studii: Fac. n. apoi şef de lucrări. – ClujNapoca : Risoprint. 154. 2004. de Drept din Cluj şi Academia Comercială din Viena. îmbunătăţirea performanţelor la angrenaje ciclindrice. – 1997. fiind decorat pentru merite pe câmpul de luptă cu „Coroana României” în grad de cavaler. avocat la Bucureşti. 18 febr. a pusbazele Cenaclului literar „Tudor Arghezi”. 1969 Bucureşti. parcurgând toate treptele la IP Cluj. îndeplineşte funcţii în Cons. univ. Domenii de cercetare: angrenaje armonice. Lucrări publicate: • Spitalul din Târnăveni la a 75-a aniversare. 18 aug. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1996.. în calitate de dir. ing. Endre. efectuează o serie de munci neînsemnate prin diferite oraşe din ţară. – 2000. Practică avocatura. (necrolog) (A. cu teza: Construcţii la geometria. mecanic. şi secretar al Primăriei din Cluj. Lucrări publicate: • Organe de maşini. geometria şi cinematica angrenajelor. După 1940 duce o viaţă de refugiu.) banii câştigaţi din vânzarea cărţii Monografia oraşului Târnăveni. sa. om politic. este arestat (1952-53). de istorie. de Mecanică. Activitate didactică univ. de Robotică din România. În 1922 este numit primar al oraşului TgM (1922-26). Mecanisme. a preş. specialitatea TCM (-1960). denumit din 1990 „Elena din Ardeal”. Fac. T. stabilirea uzurilor. 23 ian. de Mecanică. Ioan. 1 oct. Participă ca delegat oficial din partea studenţimii la MAN de la 1 dec. Dr. (A. a PNL obţine un nou mandat de primar al TgM (1934-37). 1918. unde susţine discursul „Nemulţumirile Ardealului şi chestiunea minoritară” (1928). Membru IFTOMM. – Vol.Oameni de ştiinţă mureşeni D DALI Andrei.

osztály számára : M1 / Dáné Károly. 1996. osztály számára. Revista Administrativă. Specializări: România. de Ştiinţe Matematice din România (1980). • Kisérettségi – nagy siker : Matematika feladatsorok nyolcadikosoknak. . nr. 1956. Papiu Ilarian”. A Matematika Tanítása (Szeged). 1924. Activitate profesională: prof. 151. p. colaborează la reviste de specialitate: Gazeta matematică (Bucureşti). Drd. 2001. – 1937. clasa a VI-a. – 160 p.220 p. Monumentul latinităţii. • Prin Cehoslovacia. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. Patria (Cluj). • Legile care trebuesc ştiute de toţi. Kacsó Ferenc. Domenii de cercetare: pedagogie şi didactica matematicii. Înfrăţirea.în colaborare: • Olimpiadele de matematică 1990 -1998: Gimnaziu. – 160 p. • Matematika : Tankönyv a X. 2003. 1999. • Chestiunea moţilor. – Zalău : Editura GIL. • Matematika : Tankönyv a VII. – 1934. 1924. considerând în special oraşul Târgu-Mureş. Lic. – TgM : Fundaţia Culturală „Vasile Netea”. lector univ. 1994. – 1925. Matlap (Cluj). UBB Cluj-Napoca. – Zalău : Editura GIL. Pinacoteca oraşului. – Craiova : Radical Kiadó. • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 : Gimnaziu. la împlinirea unui sfert de veac de la moartea lui Emil A. fiind vicepreş. – 168 p. Publică studii şi articole cu orivire la reforma administrativă în Mureşul. (A. – 231 p. • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 : Gimnaziu. 1999. – 1. Referinţe: • Un mare român – Emil Dandea / Maximilian Costin. Középiskolai Matematikai Lapok (Budapesta). – TgM : Casa de Editură Mureş. • Mineritul în Munţii Apuseni.) DÁNÉ Károly. TgM. 4. Monitorul Uniunii Oraşelor Române (Bucureşti). n... de Matematică (1975-80). Octogon (Braşov). Dandea. clasa a VII-a. de matematică Lic. 1999. – 1933. „Unirea”. – 301 p. Lucrări publicate: • Gazul metan. Membru în Soc. – TgM. 1996. osztály számára. 2000. istoria matematicii. inspector şcolar. Ostaşul român. – 231 p. T. – 160 p. – 1926. Erdélyi Tankönyvtanács. participă cu lucrări ştiinţifice la peste 15 conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale. 2. Studii: Lic. . – Székelyudvarhely : Infoprint Kiadó. • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 : Gimnaziu. „Sapientia” (2002-). 1994. 3 aug. – 150 p.Biblioteca Judeţeană Mureş folosinţă a Căminului de ucenici. la Univ. ridicarea monumentelor martirilor Vasile Pop şi Constantin Romanu Vivu. – 98 p. inaugurează Muzeul de Istorie şi Arheologie. osztály számára / Dáné Károly. – Craiova : Radical Kiadó. Univ. Kacsó Ferenc. Comunicări prezentatela sesiunea comemorativă desfăşurată la TgM în data de 18 aug. 1998. – Cluj : Societatea de Mâine. köt. 1934. Teoretic „Bolyai Farkas” TgM (1967-75). • Probleme şi realizări edilitare – program şi realizări. Debreţin. 2002. Administraţia Română (Cluj). • Pădurile moţilor. köt. • Philobiblon mureşean / Dimitrie Poptămaş. – 1926. a acesteia. • Cuvântul liber. „Bolyai Farkas” (1980-97). VI. Glasul Mureşului. – 63 p. (199802). Lic. – 220 p. • Un om pentru Târgu-Mureş: Emil A. . – Zalău : Editura GIL. 1999. Viitorul Mureşului. Mátéfi István. – 32 p. „Al. Ungaria. – TgM : Studio. • Politică şi administraţie : culegere de texte. clasa a VIII-a. Mátéfi István. • Politică şi administraţie : culegere de texte. 1926. – 81 p. clasa a V-a. • Istoricul oraşului Târgu-Mureş. filialei jud. Fac. • Matematika : Kisérleti tankönyv a X. Lucrări publicate: • Matematika : Tankönyv a VI. – Zalău : Editura GIL. 6 feb. 1995. Dandea. Credinţa (Reghin). – TgM. – TgM : Casa de Editură Mureş. – TgM : Tipografia comunală. • Studiul asupra rezolvării prin edificare a crizei de locuinţe şi asupra împroprietăririi cu case a funcţionarilor şi muncitorilor. 1999. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. Inspectoratul Şcolar Jud. matematician.

(1980-89). osztályosok zámára. 1977. cu teza: Modelarea matematică a mişcării fluidelor prin medii poroase (1974). autor a peste 125 de lucrări ştiinţifice. – Budapest. Kacsó Ferenc. [1995]. Referinţe: • Liceul „Al. – 294 p. (A. „Bolyai Farkas” TgM (1953-57). IP Timişoara. Germania (1999-). • Kisérettségi – nagy siker: Matematika feladatsorok nyolcadikosoknak / Dáné Károly. 1996. Premiul MEÎ pentru cercetare (1973). la UMF (1989-93). – Wiesbaden : Verlag Vieweg. – Timişoara : Litografia IP. Soc. Hidrotehniştilor din România. – 198 p. Darmstadt. de Construcţii (1957-63). Univ. Săbed (1950-52). Gen. Cercetările ştiinţifice sunt prezentate la conferinţe. A. de Ştiinţe Matematice din România. Közreműködtek: Kertész Endre. univ. – Mv. univ. H. – 636 p. Specializări: Germania (1976). prof. Simon József. univ. • A marosvásárhelyi Röntgenklinika története. – 439 p. Activitate profesională: asist. Studii: de medicină la IMF TgM (1951). – Vol. univ. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. Germania (1993). – Mv. – TgM : Tipomur. – 200 p. Participă la peste 60 de conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Soc. conf. UT Darmstadt. : Appendix Kiadó. 1924. Ioan. – Mv. • Grundwasserhydraulik. Dr. Asoc. : Appendix Kiadó. Cozmeni (HR). univ. n. în ştiinţe medicale (1972). 8 sept.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. n. 2000.Oameni de ştiinţă mureşeni • Találd ki! / Dáné Károly. medic radiolog. Matei Dumitru. – 123 p. (2000-). 1994. – Mv. 1976. • Romániai magyar ki kicsoda. • Hidraulică. 2. 1990. 1984. conf. (1990-). – Budapest. 2003. • Hidraulică. – Vol. şef de secţie la oncologie. javított kiad. osztályosok számára. – 2. European Geographical Soc. • Succes la matematică : teste de matematică / Dáné Károly. asist. medic radiolog. Fac. júl. certificat de „Expert evaluator” al MEC (2001). – Timişoara : Litografia IP. medic primar la Clinica de Radiologie TgM. • Kenguru : játékos verseny – szórakoztató matematika a 2-8. 2002. Studii: Şc. 6. Membru în International Assoc. IP Timişoara. modelarea matematică a mişcării apei şi transportul poluanţilor în acvifere. for Hydraulik Research (1976-). Mátéfi István. visiting profesor la UT Darmstadt. Timişoara. Szecsei Zoltán. din com. MŞ. 1940. în specialitatea hidraulică teoretică şi aplicată. – 365 p. 2002. 1. Dr. – 132 p. ing. precum în reviste de specialitate. – 2000.. – 120 p. 2003. 2002. Referinţe: DAVID. : Appendix Kiadó. – Mv. 1998. International Soc. Oamenilor de Ştiinţă din România. congrese din ţară şi străinătate. (F. univ. prof. Mátéfi István. – 162 p.) DARVAS István. univ. Culpiu. Darvas István. : Appendix Kiadó. 6 nov. • Népújság 2004. – Timişoara : Litografia IP. • Kenguru : játékos verseny – szórakoztató matematika a 2-8. • Matematika : Tankönyv a X. de Matematică (1967-72). M.. – T. : OGYI. . • Hidraulică. (1964-). precum şi a Secţiei de Judo a jud. şef lucrări (-1980). Lucrări publicate: • Grundwasserfassungsanlagen mit Filterrohren. Lic. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. 2003. : Appendix Kiadó. 1982. osztály számára : M1 / Dáné Károly.. Şincai şi com. Este preş. metode numerice în hidrotehnică. de Judo a Clinicilor. – 301 p. Bukarest : Sigma Kiadó. Domenii de cercetare: hidraulica şi mecanica fluidelor (conducător ştiinţific de doctoranzi în acest domeniu). Bukarest: Sigma Kiadó. Lucrări publicate: • Radiológiai jegyzet / Szerkesztette Krepsz Iván. T. kiad. Fac. T. – 180 p. A lucrat ca preparator la IMF TgM (1949-51). – 3. constructor. – 1997. prof. 1997. – Mv. Asoc. – 219 p. (1951-). for Boundary Elements (1994-).

Acta Universitatis Cibiniensis" Scientifical Review. univ. – TgM : UPM. • Tehnici de optimizare. univ. Optimum Technologies. stagiar. • Transportul poluanţilor inacviferi. Surface and Coatings Technology (2002). – Timişoara : Facla. n. – 82 p. „Lucian Blaga” Sibiu (2001). univ. calculatoare de proces. • Reţele neuronale artificiale.TSTM . (2001-04) la UPM TgM. Specializări: la Institutul de cercetare „Manfred von Ardenne” Dresda. P. A magyar professzorok világtanácsa. 1998. – 81 p. David. – 1996. Buletinul Ştiinţific Universitatea Tehnică din TgM (1993). – 1997. de Electrotehnică. MPV. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Wehry.4 (2000). Márton L. Márton L. – TgM : UPM. Univ. Îndrumător de laborator / Sarchiz D. 2000. Activitate profesională: preparator univ. 1997. de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste TgM (2001-). – 243 p. Univ. prof. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Dr. Gheorghe (1981-86). studii postuniversitare: FORTRAN 77 (1987). Cluj-Napoca (2004-). Boeriu. univ. ing. (student an IV şi V) catedra de fizică IPTV Timişoara (1979-81). : Juventus. 1996. Dávid László. • Reţele neuronale artificiale şi logica fuzzy în automatizări / Dávid L. Sapientia-EMTE. 1982. 1998. diploma (1981). Membru în AGIR. şef catedră. Man. Filiala TgM (1986-87). Fac.. ing. (F. 1997. – TgM : UPM. • Identificarea sistemelor: Notiţe de curs. – TgM : UT. (A. – TgM : UPM. . • Cercetări operaţionale în electroenergetică : îndrumar de lucrări / Dorin Sarchiz. Univ. – 2002.) . cercetător ştiinţific la ICPE Bucureşti. – TgM : UPM. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária . ing. E. 2000. Studii: Liceul „Márton Áron” din Miercurea-Ciuc (1971-75). A. Revista TMCM (2000). dir. Buletinul Ştiinţific UPM TgM (1996-97. secţia de Automatizări şi Calculatoare. prorector. A. – TgM : UPM. prof. David.în colaborare: • Teoria sistemelor şi tehnici de optimizări: Îndrumar de laborator / Dávid L. (2004-). • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. I. 18. univ. prodecan Fac. şi cercetător ştiinţific principal CP III. EME. Lucrări publicate: • Tehnici de optimizare în automatizări : curs. proiectant la IMASA Sf. prof.în colaborare: • Hidraulică teoretică şi aplicată / I. Germania (1989-90). – Mirton : Mirton. în cadrul UPM TgM (2002-). – TgM : UPM. (1998-2001). de Ing. coordonator colectiv cercetare „Aplicaţii fascicul de electroni”. – Mv. 199899).. Miercurea-Ciuc (HR). EMT. şef lucrări (1993-98). László. 1977. M. – 80 p. – 188 p.szakmai érem. 2000. 2001. – 85 p.. Technologic Systems and Materials in the Machines Bulding Field . Specialitatea de bază: informatică industrială. (2001-02). Cluj-Napoca.Biblioteca Judeţeană Mureş . 1995.) DÁVID J. IP „Traian Vuia” din Timişoara. • Cercetări operaţionale în electroenergetică. • Metode numerice în hidrotehnică / I. la ICPE-Bucureşti Filiala TgM (1988-92). 1998. 1956. conf. respectiv la „Tokyo Institute of Technology” (1999). iul. asociat. David. SapientiaEMTE. • Millenniumi megemlékezés. ing. Referinţe: • Baza de date BJM.. – Timişoara : Litografia IP. T. T. Studii şi articole publicate în: Electrotehnică Electronică Automatică-EAA (1989). şef Filială ICPE TgM (1992-93). • Probleme actuale în tehnica drenajelor / I. IHM-2004). Fac. Centrul Cercetare acreditat CNCSIS. Sumalan. prof. Distincţii: Premiul pentru Informatică. Dávid L. – 1996. 2004 (A Magyar Informatikáért . • Electrotehnologii : Lucrări de laborator TgM : UPM. cu teza: Contribuţii la optimizarea procesului de încălzire cu fascicul de electroni acceleraţi (1997). – 2000.

adj. Studii: Lic. – Cluj-Napoca : Dacia. Agenţia Naţională de Privatizare. Cluj. univ. Administraţia Financiară Mureş. Univ. medic. de Medicină Cluj (1962). timp în care scrie un studiu istoric asupra domniei lui „Carol Marele” publicat în anuarul lic. 28 feb. 2003). teologice la Univ. asist. 1891. în economie cu teza: Contribuţii anuale – documente de sinteză şi raportare contabilă (1999). Clinica de Chirurgie II şi Clinica de Chirurgie Cardiovasculară (1972-87). prof. şef serviciu control fiscal. de geografie. – 253 p. 2 [D-K]. conf.) DEAC. evaluator (1993). Activitate ştiinţifică în cadrul sesiunilor de comunicări organizate de UPM TgM (1997. formator audit financiar (2002)... visiting professor la Univ. T. economist. Harvard. la TgM şi Cluj. Clinica Chirurgie II TgM (1965-67). activează ca prof. şef serviciu bilanţuri agenţi economici.. Economic TgM (1974-79). • Fundaţia de dezvoltare locală PAEM (TgM). gen. sa. A publicat articole în reviste de specialitate: Analele Univ. – 151 p. Tatiana. 1854.) DEAC. univ. în medicină (1977). SUA (1986. din Oradea (2000). – 202 p. 14 mart. conf. 1986.. şef de catedră Chirurgie M8. Dr. Uniunea Naţională a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare (2001-). DGFP Mureş. Aron. (1967-72). Studii: Fac. – Vol. • Gestionarea financiară a afacerilor. – Blaj. expertiza şi auditul afacerii (2002). Dr. univ. geografie şi limba latină la gimnaziu. VII). – 250 p. IPL TgM şi ILEFOR TgM. Asoc. stagiar în Clinica Chirurgie I. Vine la Blaj şi obţine un post în cancelaria mitropolitană (1879-1881). din Budapesta (1878). sa. – 242 p. Referinţe: • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. n. Studii: primare la Turda. Lucrări publicate: • Conducerea afacerilor. coordonatorul activităţii de control fiscal. Camera Auditorilor Financiari din România (2000-). şef serviciu financiar. 2000. de istorie.în colaborare: • Etica şi responsabilitatea managerială. . • Viitorul ne preocupă. lic. şef de lucrări IMF TgM. 2002. – ClujNapoca : Dacia. – Blaj. Membră în Corpul Experţilor Contabili (1993-). – 262 p. Tăureni. clinic onorific la Departamentul de Chirurgie Cardio-Toracică.Oameni de ştiinţă mureşeni DĂNESCU. 2002. anul şcolar 1886-1887. • Conturile anuale. UMF. DGFP TgM. IMF Cluj (195862). (198791). univ. UPM TgM. Specializări: expert contabil (1993). . de Ştiinţe Economice. n. • Metode şi tehnici de comerţ exterior : curs. Univ.. Activitate profesională: preparator onorific. prof. Leeds. T. – Sl : sn. intern IMF TgM (1962-65). – 2001. Referinţe: • Baza de date BJM. iar din 1881 până la pensionare. • Antichităţi romane. medic secundar chirurg. 1. Naţională a Cenzorilor Externi Independenţi (1999-). Vol. – TgM : SC Chescomp. Cluj-Napoca (1979-83). n. Ibăneşti. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). DCF Mureş. 2001) şi Univ. formator în contabilitate (1993). Activitate profesională: economist. Zalău (SJ). – TgM : Efirom. Radu. audit intern (2000). 2000. • Raportul de gestiune. sa. Lucrări publicate: • Geografia politică (pentru cls. şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară TgM (1991-). univ. – TgM : UPM. 1960. (A. – Cluj-Napoca : Dacia. 2. – Bucureşti. lichidator (2001). asist. – Vol. (A. Hobby-uri: înot. prof. din Oradea (2000). dir. Anglia. 1940. – Cluj-Napoca : Dacia. Fac. 1940. Revista contabilitatea.

de Cardiologie (1985-91). Membru în editorial Board al revistei Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery. • Tratamentul bolilor cronice în medicina internă / Sub redacţia M.) . Asoc. Americană de Chirurgie Toracică (1990). medic specialist (1968-77). MS. al Medicilor. Comisia de Transplantare a MS (preş. preş. Pană. (1995-97). Popa. – Partea 3. Internaţionale de Transplantare a Inimii şi Plămânului (1997). SUA (1992). 12. • Patologia şi tratamentul afecţiunilor sistemului cav inferior / Sub redacţia Pop D. Comisia Naţională de Cardiologie (1985). Cambridge. al Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant TgM (1995). Soc. p. a prezentat 115 comunicări la diferite manifestări naţionale şi internaţionale. C. SUA (1990-92). Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară (1992). Soc. Soc. – 402 p. medic practician înregistrat în Marea Britanie. • Cuvântul liber. Naţional de Atestare a Titlurilor. medic primar chirurgie cardiovasculară. Cons. Internaţională de Chirurgie (1968). realizează prima operaţie de anevrrism ventricula stâng din ţară. doc.. Journal of Cardiovascular Diseases. Păun. 4. Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară (1999). Asoc. „Diploma de Excelenţă” a Senatului UMF TgM (2000). Internaţională a Chirurgilor Cardiotoracici – reprez. 2. „Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe-Chirurgie” (2000). p. – 1997. Academia de Ştiinţe din New York (1992). R. regional Europa (1988). Diplomelor şi Certificatelor Univ. • Biological Tissue in Heart Valve Replacement. • Cuvântul liber. Soc. Soc. Referinţe: • Cuvântul liber. – 1980. Internaţională de Chirurgie Cardiovasculară (1973). Membru titular în Academia de Ştiinţe Medicale din România. 53 transplante experimentale de cord. „Man of Achievement”. ROMTRANSPLANT. • Adeziunea celulară şi matricea extracelulară. preş. a publicat peste 180 de lucrări în reviste din ţară şi străinătate. 2000. Ordinul „Steaua României”.000 operaţii pe cord închis şi vase. • Progress in Mitral Valve Diseases. Jud. nr. Naţională de Cardiologie 1990). 2004. nr. – 1971. Medicilor din Bucureşti (1999). – 1972. (1997). 246. al Comitetului de Bioetică în Cercetare al Col. 16 dec. Europeană de Chirurgie Cardiotoracică (1987). (A. – 1967. – 1994. 3. Minneapolis Heart Institute. T. 50 cardiomioplastii experimentale. a inventat şi utilizat prima valvă cardiacă biologică din ţară. Belaşcu. Internaţională de Implante Cardiace Biologice (1986). „Evidenţiat în munca medico-sanitară”. vicepreş. „Cetăţean de Onoare al mun. an 16. nr. • Patologie chirurgicală : curs didactic litografiat / Sub redacţia conf. Soc.. 247. Asoc.. – 1978. grad de comandor (2000). dr. – 1973. • Cardiovascular Surgery.în colaborare: • Transplantarea ţesuturilor şi organelor / Sub redacţia Pop D. – 1984. Ştiinţific de Transplantare Cardiacă Pediatrică al Soc. medic primar (1978-). – Vol. 25 transplante clinice de cord USA. Fellow of the European Board of Cardiothoracic Surgery (2003). 72. Cons. premiul „Emil Racoviţă” al Academiei Române. Comisia de Chirurgie Cardiovasculară a MS (1993). autor a 8 invenţii. Comisia Jud. Lucrări publicate: . an 16. Soc. TgM” (2000). 2000-01). dr. • Biomecanica. – 1988. Efectuează numeroase operaţii pe cord la TgM. an 12. ASAIO (1990). Internaţională de Transplantare a Inimii (1983). Philadelphia. a efectuat 7. Popa.Biblioteca Judeţeană Mureş Pensylvania. 2004. vicepreş. organizator şi dir. organizează Staţia de Cercetări experimentale de transplantare ortotopică a inimii artificiale de largă utilizare. „Diploma de Excelenţă” a Spitalului de Urgenţă Bucureşti (2000). 15 dec. secretar de stat la MSF (2001-03). – 1989. 11 transplante de cord la TgM. • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof.000 operaţii pe cord deschis. medic şef principal de specialităţi (1975-). Distincţii: „Diploma de Excelenţă” a Col. • I Trapianti Valvolari Cardiaci Contemporanul Tessuti Biologici.

a fost invitat la catedra de ştiinţe naturale şi chimie la Col. Il. . vânătoare. n. Banatul. 1929. prof.. Debreczeni László. din TgM (1877-1890). Igaz Szó (1968). Tehnică Silvică. gen.. n. HR. „Medalia Muncii”.M. – Kolozsvár. Maramureş. Întreprinderea de producţie şi prestări TgM (1981-92). Segesvár. köt. raion Odorhei (1962-67). – Bukarest. – 304 p. anatomia. Din însărcinarea Eparhiei Ref. A fost preparator la Univ. T. Tg. 1932. 1918-1928. Hobby-uri: ocrotirea naturii. dir.în colaborare: • Munkavédelem / Deák István. 1981. iar apoi a studiat arta populară şi istoria arhitecturii. Întreprinderea de Industrie Locală TgM (1972-76).) fost dir. – 2001. Ref. – Bukarest : Kriterion. A obţinut titlul de dr. Comitetul regional PCR.) DEMETER Károly. • Debreczeni László. Membru în colectivul de redacţie al revistei Erdélyi Nimrod (Odorheiul Secuiesc.1. 1986. – Kolozsvár. şef. şef sector. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?. 1929. Debreczeni László. din Cluj (1870). respectiv al Institului de Artă „Ion Andreescu” Cluj. Szilágysági Reformtus Naptár (1933-39). köt. 1934. gen.. din Transilvania a inventariat. Elementară Baraolt (1941-48). A fost numit şef de lucrări. comercial. Secuiesc (1948-52). TgM (1992-96). din Viena studiază ştiinţele naturale. dir. 12 mart. – 244 p. 1903. • Transilvania. • A mi művészetünk. Din 1949 a . 2000. ing. . – 231 p. 18 dec. az építész és iparművész / Balogh Ferenc. 1890. Studiază şi DEBRECZENI László. . Prodcomplex TgM (1976-81). • Romániai magyar ki kicsoda. • Új magyar életrajzi lexikon. – Kolozsvár. Baraolt (BV). A fost prizonier de război (1944-48). ing. histologia etc. 1932. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1975. – Kolozsvár. TgM – 20 sept. IP Braşov (1957-62). – 1997. • Tengerszem / Vajda István. Distincţii: „Ordinul Muncii”. din Cluj (1881). 26 dec. 1940. • Kelemen-emlékkönyv. şase medalii aniversare. 1983. Lucrări publicate: • Erdélyi református templomok és tornyok. A fost colaboratorul revistei Erdélyi Fiatalok. a proiectat diverse clădiri bisericeşti (1928-44). arhitect. Cluj – m. cu teza: Ergonomia în exploatarea şi transportul forestier (1981). : D-GY. – Kolozsvár. Ref. – Bucureşti : Editura Tehnică. Studii: la Col. Studii: Şc. SC Murexim SRL. Cluj. chimia. TgM. 1928. tehnic al Institutului Maghiar de Artă. Il. 1957. . • Erdélyi magyar ki kicsoda. Crişana. Şc. Dr. în filozofie la Univ.Oameni de ştiinţă mureşeni DEÁK István. silvic. n. • A magyar művészet problémái. dir. a îngrijit monumentele bisericeşti. 1999 – ). din Viena (1873-75). (1870-75). Lucrări publicate: • A vágásvezető kézikönyve.în colaborare: • Leselkedő magány / Dsida Jenő. Secţia economică TgM (196772).: A-F. 1972. Studii: Şcoala Tehnică Cluj (1923). Activitate profesională: şef Ocol Silvic Brădeşti. la Univ. Deák I. • Új arcvonal : Antológia. de botanică. Kádár Zsombor. 1852. (F. – Bucureşti : Editura Tehnică. (A.2. • Ergonómiai ismeretek / Kádár Zs. geometria descriptiva şi perspectivă până la pensionare (195563). 1997. a predat arta populară. Korunk (1967).. – 1996. – 2000. Studiile lui au apărut în: Ifjú Erdély (1924). 1973. – Harghita : Editat de Inspectoratul de Protecţia Muncii jud. – Mv. Erdélyi Múzeum (1942). – Kolozsvár.

de ofiţeri de radiolocaţie. – Kolozsvár : sn. Hobby-uri: tenis de masă. Sibiu (2000-01).3 vol. electronist. a publicat numeroase articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Buletinul Academiei Militare (1975. 1974. MApN (1957-63). Şc. 1936. – 390 p. şah. Strâmbu. în inginerie radioelectronică şi radiocomunicaţii cu teza: Contribuţii la utilizarea prelucrării numerice primare a semnalelor de radiolocaţii (1982). Şc. conf. – Budapest. I. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. TgM. köt. de Ştiinţe Tehnice.. expert în Cons. s. ing. – 1893. asist. 26 inovaţii.în colaborare: • Descrierea tehnică a INSTM-12. – Kolozsvárt. 1891-1903. sa. István. . Activitate profesională: ofiţer tehnic de radiolocaţie. Elementară Târnăveni (1943-50). Szerkesztette dr. Cons. 1986. Domenii de cercetare: DEMETER.2. 1992. – sl : Editura . Revista de Informaţii Ştiinţifice a Institutului „Traian Vuia” Timişoara (1973). : Caban-Exner. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. – 1-6 vol. radiolocaţie. sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. • Descrierea tehnică a IPIBAR M-3 / Şt. 31 aug.. Academia Forţelor Terestre „N. Daday Jenő. . univ. Institute of Electrical and Electronics Engineers (1993-). Revista Şcolii de Aplicaţie şi Radiolocaţie (2000). Demeter. – 114. Demeter. : D-GY. – 43 p. 1988. Bălcescu”. decan. 2. univ. 5 granturi. Dr. .. • Descrierea tehnică a IPIBAR M-1. Buletinul Apărării Antiaeriene (1993). Strâmbu. 4 / Şt. : Editura Academiei Militare. – 280 p. – sl : Editura Întreprinderii de Electronică Industrială. Digital Signal Processing. • Analiza şi sinteza semnalelor de radiolocaţie. A participat la peste 150 de conferinţe.. prof. univ. 1913. 1986. Cucu. – 145 p. – Bucureşti : ATM. Distins cu numeroase premii la concursurile de creaţie ştiinţifică. – 1984. Lucrări publicate: • Îndrumar de proiectare a sistemelor de urmărire automată. 1981. • Analiza şi sinteza circuitelor electronice. Cluj. ATM Bucureşti (196369). 1994. Cucu. conducător de doctorat (1990-). – s.. Studii: Şc.Biblioteca Judeţeană Mureş colecţionează în special flora de muşchi din Transilvania. A publicat studii şi articole în reviste din Viena. – Kolozsvár.. n. 2001. – Bucureşti : ATM. Ştiinţă şi Tehnică (1991). lector univ. – 2001. Gh.. univ. : Editura Academiei Militare. Szilády Zoltán.) Ştefan. – s. • Puccinia Helianthi Schvein. Consiliul Cercetării Univ. schi. 1991. 1881. Hyperion Bucureşti (1999-). • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. – Budapest. Fac. Autor şi coautor a 5 brevete de invenţie. (1994-96). köt. Lucrări publicate: • Az Urticaceák szövettanához. – 14 p. Gh. Târnăveni. catedra de radiolocaţie (-1990). Univ. – 2. különös tekintettel a Boehmeria bilobá-ra : Tanulmány. köt. prof. de Electronică şi Informatică. – 1206 p. Agenţia Naţională de Ştiinţă. univ. köt. . – 220 p.a. Revista ATM (199293). – 1984. Membru AGIR (1992-). – 1891. ofiţer student (1963-69). Haditechnika (2000). 1986. – 50 p. Daday Jenő. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. Armed Forces Communications and Electronics Association (1994-). Revista Tehnică Militară (1984. • Descrierea tehnică a INSTM-14.l. • Filtre numerice în radiolocaţie. M. Academia de Ştiinţe din New York (1995-). prof. 1996). sisteme de prelucrare numerică a semnalelor de radiolocaţie. prorector. ATM Bucureşti. Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (1997-). Referinţe: • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. 1981-82).] – Budapest. Tehnologie şi Inventică. Medie de Energie Electrică. – 2. tehnice şi tehnologice ICPA (1991-93). Braşov (1950-54). Bucureşti (1955-57).l. Informaţii Ştiinţifice.în colaborare: • Grimmieae Tatrenses. ATM Bucureşti (1990-96). (F. I.

în filozofie (1877). – 2. L. – sl : Matrix Rom. • A magyar tengerpart szivacsfaunája – Budapest. Referinţe: • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. Érzékszervek (analysatorok) élettana.) Studii: diploma de prof. n.] – Mv. Anyagcsere. 2003. Ionescu. – Budapest. 1896. M. • Növény-gyűjtő : Mappa a növények gyűjtésére. – 1989. 1877. köt. rész : A vér élettana. : Caban-Exner. 89-100. Lucrări publicate: • Columbus Kristóf vagy Amerika felfedezése. după care a devenit prof. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 2000. Koch Antal. – 233 p. . – 1893. – Kolozsvár.. A publicat articole de zoologie. újrakiad. A fost numit asist. köt. Szilágyi Domokos. – 1903. köt. la Kosice (1894). Lucrări publicate: . (A.în colaborare: • Jelentés az Oncsásza csontbarlang megvizsgálásáról és összehasonlító tanulmány az ottan gyűjtött Ursus speleus Blumb csontvázáról / Dezső Béla. Szilágyi Domokos. A făcut o călătorie de studii în Germania. 1986. 1957. şef lucrări la catedra de fiziologie IMF TgM. – 1998. 2.. • Élettani jegyzet. – 2000. Magyar Természettudományi Társulat. • The Europe 500 Leaders of the New Century Baron ’s Who’s. – 284 p. • Élettan / Szabó István. Demeter. de ştiinţe naturale. din Cluj (1876-82). • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. : OGYI. Budapesta. – Kolozsvár. DEZSŐ Béla. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Leipzig. de ştiinţe naturale la Univ. B. Központi idegrendszer élettana. 8. rész : Emésztés. 17. 3.vol. – Mv. – 1-14. – 1891. : 1891-1900 / Szerkesztette dr.. máj. – 118 p. [1995]. Dézsi Zoltán.) DESIDER B. – [2. – 260 p. T. 3. biolog. – Bonn. Nagykikinda. Daday Jenő. dr. din Cluj (1876). prof. • Radiolocaţia de înaltă rezoluţie / Ş. . preparator (1946-). 1880. • Több állatországvándorlási vonalairól. 3. A studiat mai ales buretele. – 221 p. Anton. – Budapest. . • Die Histologie und Sprossenentwicklung der Thetyen . 1954-1955. – 335 p. – 1996. (F. geografie în periodicele din Cluj. Dézsi Zoltán. 1880. Táplálkozás. Abaúj-Tornavármegye és Kassa. Dir. Szilády Zoltán. – Budapest. Franţa. köt. • A magyar állattani irodalom ismertetése / Szerkesztette dr. – Budapest: Kiadja a Kir. – 3. – Mv. 1948-1998. – 1954. – 1955. – 480 p. – 1. 1873. Vezi: BÜRGER Dezső DÉZSI Zoltán. : MOGYI. asist. – 1955.Oameni de ştiinţă mureşeni Întreprinderii de Electronică Industrială. : OGYI. – Kolozsvár.. la Univ. • A Hét.în colaborare: • Az általános kórtan vázlata / Obál Ferenc. 1890. 1851. 1891-1903. – Kolozsvár. Szilády Zoltán. A vérkeringés. DESEŐ. – 1903. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr.3 vol. –2. la Nagykikinda (1902-11). la Budapesta (1882). – TgM. 1880. TgM – 25 febr. etnografie.sz. 1947. Mózes Magda. – Kolozsvár. köt. A légzés.] – Budapest. L. univ.. • Spongiologiai tanulmány. Kiválasztás / Szabó István. Az idegrost élettana. la Sanepid din Miercurea Ciuc până la moarte. • A fiumei tengeröböl állatvilágából. 1912. Dézsi Zoltán. – 462 p.. 1879. 1879. – p. köt. – Budapest. 1903. • Descrierea tehnică a INSTM-18. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. Vass Jolán. . 1877. – 2. Szilády Zoltán. Daday Jenő. Szerkesztette dr.. • Magyarország vármegyéi és városai : 1. rész : Izomélettan. • Who’s Who in the World. köt. Bonn. 1998. • A rovarok hátedényéről : Doktori értekezés. 26 oct.

Constantin. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. „Al. Gîju. (A. – TgM : IIS. sa – Vol. – TgM : Institutul de Subing. A publicat articole şi studii în reviste de specialitate: Metrologia aplicată (1967-68. 9. TgM (-1953). D. – 1982. – Debrecen : Buchdruckerei Joseph Kertész. IP Bucureşti. la o şcoală de ucenici în Miskolc (Ungaria) (1878-). Diaconescu. Circuite logice combinaţionale / A. Dr. • Probleme de automatizare. I. • Bazele radiotehnicii / St. – Vol. Diaconescu. – TgM : Institutul de Subing.? Studii: la Col. Diaconescu. EEA-Electrotehnica (1989). T.. electronist. Papiu Ilarian”. 1987. 21 sept. – Bucureşti : Editura Tehnică. 2003.. – TgM : UT. • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. – 187 p. Szilády. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Lucrări publicate: . A fost educator la o familie. 1992. – TgM : Litografia UPM. – TgM : UT. t. – 1991. Haller Piroska. I. – 443 p. Revista transporturilor şi telecomunicaţiilor (1974). Morar. – Budapest. şef promoţie. I. – Vol 1. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Culegere de probleme de electrotehnică / S. – TgM : Institutul de Subing. Rodica Mihaela Cistelecan. Ioan. – 132 p. – 62 p. ing.2. Şc. • Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice. v. 1981. – Vol 2. 1967. Gîju. (F. – 1977. UPM TgM (1980-). n. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (199199). 1878. – Bucureşti : Editura Academiei. prof.) DIACONESCU. – 44 p. n. A publicat articole cu conţinut pedagogic şi social. Lucrări publicate: • Iparos tanulók ismerettára. 3. 1970. – 439 p. D. Diaconescu. Institutul de Cercetări Electronice Bucureşti (1967-69). R Boconcios. 21 nov. • Curente digitale. ing. Diaconescu. Studii: Lic. köt. Sarchiz. Postlic. 1969. • Culegere de probleme de radioelectronică / I. I. Sarchiz. dreptul şi filozofia la Cluj. proiectant principal. 2003. Morar. iar teologia. cercetător ştiinţific principal.. 1993. – Rimaszombat. 1986. 2001. • Analiza şi sinteza circuitelor logice : aplicaţii şi probleme pentru uzul studenţilor / Ioan Diaconescu. Constantinescu. I. Diaconescu. Reghin . prof. Rodica Mihaela Cistelecan. – 1-6 vol. de Electronişti Bucureşti (1969-78). • Analiza şi sinteza circuitelor logice : îndrumător de laborator pentru uzul studenţilor / Ioan Diaconescu. • Lucrări ştiinţifice. 1987. Hobby-uri: tenis de masă (campion naţional de juniori. Activitate de cercetare în domeniul generatoarelor de ultrasunete. 1953. principal. – 78 p. la semnale modulate (1975). . – TgM : UPM. Sarchiz. • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. conf. ing. – Bucureşti : EDP. Activitate profesională: şef tură emisie. Membru corespondent în AOŞR (1992-). 1983-86). D. – Vol 1.) DIENES Péter.Biblioteca Judeţeană Mureş • Die Geschichte der Zoologie in Ungarn / von Z. Karcag.. Circuite logice combinaţionale / A. 1935. TIAB Bucureşti (1978-80). – 93 p. în ştiinţe tehnice cu teza: Răspunsul circuitelor cu p. : D-GY. • Bazele radiotehnicii. M. Telecomunicaţii (1967-69). de Electronică şi Telecomunicaţii (-1958). istoria şi lingvistica la Budapesta (1873). TgM. Fac. Fl. Poştă şi telecomunicaţii (1973). . 1844. Ref. Gîju. – 44 p. I. Diaconescu. din TgM.. Seria D. Diaconescu. – 2001. • Aplicaţii şi probleme de radio şi televiziune.). Institutul Naţional de Metrologie Bucureşti (1964-67). – 1927. I.. univ. dir. de geografie. Diaconescu.în colaborare: • Voltmetre electronice / I. Centrul Radio Bucureşti (1958-64).

• Altalános közegészségtan. • Az öt világrész földrajza. Apostolescu. Schack Béla. – TgM : IMF. kiad. – 2. • Földrajz kereskedelmi tanoncz iskoláknak. : OGYI. : A-K. köt. conf. • Igiena generală şi comunală : curs. 1901-1910 / Petrik Géza. – 1888-1889. Cercetări privind intoxicaţiile cu plumb. 1961. kiad. – 6. Specializări: Academia de Medicina Muncii Berlin. Membru onorific în Soc. • Az öt világrész földrajza. univ. – 1. – Mv. – Miskolcz. Hobby-uri: scrimă. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Budapest. univ. 1983. Cluj (1936-1944). Este autor a numeroase lucrări în domeniul patologiei profesionale. medic. 1888. – 443 p.és kereskedelmi oktatásunk szakszerű fejlesztése. • Általános közegészségtan.) DIENES Sándor Lajos. – Mv. – Budapest : Lampel Róbert. 1883. – 2. : OGYI. 1884. : OGYI. n. (1970-73). • Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női kereskedelmi tanfolyamok számára. 1986. • Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női kereskedelmi tanfolyamok számára. Dienes S. – Bucureşti : Editura Medicală. – 4. M. 1977. prof. – 3.. 1902. • Magyar olvasókönyv alsófokú ipariskolák számára. a publicat studii şi articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Orvostudományi Értesìtő. Tett. • A magyar-osztrák monarchia földrajza. – Miskolcz. – Mv. 1883. kiad. 1910. – Budapest : Lampel. . kiad. • Egyetemes földrajz: polgári iskolák és más hasonminőségű tanintézetek számára. 1896. 1985. în ştiinţe medicale cu teza: Studii experimentale privind efectele cromului hexavalent şi observaţii clinico-paraclinice la muncitorii expuşi la această noxă într-o unitate industrială (1970). • Ipar. – 128 p. . 1984. Romano-catolic. Lucrări publicate: • Munkaegészségtan. – Budapest : Franklin. – Mv. • Az ipari és kereskedelmi szakoktatás szervezése. (F. 1892. – 256 p. • Manual de patologie profesională / R. 1907. – Budapest : Lampel Róbert. • Egyetemes földrajz: polgári iskolák és más hasonminőségű tanintézetek számára. : Caban-Exner. Cluj. Univ. – Mv. – 3. kiad. – 664 p. 1925. crom. 1884. kiad. IMF TgM (1945-51). . – 66 p. – 128 p. kiad. M. – 1893. egészég kórtünetek. – Miskolcz. Dumitru. de Ştiinţe Naturale (1945-48). köt. – 281 p. – 6. : Mentor Kiadó. • Magyar olvasókönyv alsófokú kereskedelmi iskolák számára.. – 2. 1. univ. sportiv de categoria I cu participări internaţionale. IMF TgM. : OGYI. – 66 p. . (1970-). – 287 p.: OGYI.Oameni de ştiinţă mureşeni • Teendőink a hazai ipar védelme és emelése érdekében. • Közegészségtan : Jegyzet fogorvostanhallgatók számára. 1890. – Budapest. – Vol. Maghiară de Igiena Muncii (1995-). – 66 p. 1885. 1890. • Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női kereskedelmi tanfolyamok számára. • Munkaorvostan. Dienes Sándor. 1880. solvenţi organici. kiad. – Miskolcz. • Kereskedelmi iskoláink és tanáraik a millennium esztendejében / Írta dr. – 2. • Medicina muncii. – Miskolcz. 1894. Activitate profesională: asist. – 3 köt. 2001. – Miskolcz. 3 iul. – Argus álnéven. Iniţiator al secţiei de boli profesionale (1960). • Magyar könyvészet. 1917. Dr. Studii: Lic. prof. univ. 1882. – 5. Foglalkozás. kiad. modificările patologice imunologice şi enzimatice în intoxicaţii profesionale.în colaborare: • Munkaegészségtan / Horváth Miklós. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. – TgM : IMF. • Munkaorvostan. • A magyar-osztrák monarchia földrajza. 1961.Mv. 1981. 1984. – Miskolcz. Fac.Mv. – Miskolcz. A participat la reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate. – Miskolcz. – vol. • A magyar-osztrák monarchia földrajza. (1981). (1950-). şef lucrări (1958-). fiind şef de clinică. Bolyai Cluj. – Budapest : Lampel Róbert.

1. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică. 18 mai 1926. köt. 1966. – Vol. – Vol. – Bucureşti : Editura de Stat. – Vol. Lucrări publicate: • Determinatorul ipidelor şi buprestidelor după felul vătămării. Revista pădurilor (1961-66).: A-K. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben. şeful Colectivului de Protecţia Plantelor (1970-84). 1. ICSPS (1971). a elaborat recomandări şi instrucţiuni pentru producţie. Dr. Eliescu. • Cercetări asupra bioecologiei omizii procesionare a stejarului (Thaumetopea . entomologie forestieră. Gheorghe. Amenajări Silvice Bucureşti. Bucureşti. 2000. Cercetări de ecologie animală (1969). 1971. (A. Asoc. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – 60 p. cu teza: Cercetări asupra biologiei principalelor omizi defo-liatoare ale stejarului. Revue Roumaine de Biologie. . n. Şt. • Dienes professzor játékai. Min.) DISSESCU (LANGOŞ). • Estimarea cantitativă a biomasei foliare în arborele de quercinee. Fac. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Bucureşti : Editura de Stat. – 55 p. • Cercetări prind stabilirea unor metode noi de determinare a elementelor de prognoză la cotarii stejarului. – Bucureşti : ICAS. 1990-1999 / Fülöp Mária – Târgu-Mureş. 1952. • Variaţia mărimii aparatului foliar la quercinee în raport cu principalele caracteristici dimensionale ale arborilor. – 20 p. – p.Biblioteca Judeţeană Mureş • A marosvásárhelyi magyar nyelvűorvos– és gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok. 1979). – 28 p. – 1. Membră în Uniunea Internaţională a Institutelor de Cercetări Forestiere (1960-85). 95-96. elaborarea unor procedee rapide de determinare a fecundităţii medii la defoliatori. A publicat peste 120 de lucrări în reviste de specialitate: ICES (1954). – Braşov : Fac. T. 1963. estimarea mărimii aparatului foliar la quercinee ca sursă de hrană a defoliatorilor şi utilizarea feromonilor sexuali sintetici în protecţia pădurilor. – Budapest. Hobbyuri: pictură. Activitate profe-sională: asist. 1988). • Dialog despre sănătate. 1998. Studii: Lic. • Gândaci de frunză şi combaterea lor. Bulletin of the Academy of Agricultural and Forestry Sciences (1991). 24 ian. • Totul despre sănătate / Dr. 2000. • Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – 1. • Cercetări asupra biologiei principalelor omizi defoliatoare ale stejarului : autoreferat asupra lucrării de disertaţie pentru obţinerea titlului de candidat în ştiinţe agricole. 2. Gabriela. – 1996. 1977. Studii şi Cercetări ICAS (1979). deţine 5 certificate de inovator şi 3 brevete de invenţii. – 2000. Bucureşti (1946-50). Cluj (1945-46). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. de Silvicultură. Institutul de Cercetări. cercetător ştiinţific. – 1981. ing. Negru. Bulletin de l’ Academie des Sciences Agricoles et Forestieres (1980). 1952. TgM – m. de Biologie. – 1997. Gabriela Dissescu.în colaborare: • Determinatorul ipidelor şi buprestidelor după felul vătămării / Gh. grafică animalieră. – 1989. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Domenii de cercetare: protecţia pădurilor. (1964). – 1981. fundamentarea lucrărilor de depistare şi prognoză a defoliatorilor în funcţie de caracteristicile populaţionale. – 1967. TgM (1937-45). – Bucureşti : ICAS. 1974. silvic. Zool. 1962.: A-F. Studii şi Cercetări (1955. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Jurnal (1964). (1950-). de Silvicultură. Instruc. Buletinul informativ ASAS (1985. Silvic (1985). 1997. 1954. köt. „Unirea”. emlékezések. cercetător principal (1956-). Fac. Distinsă cu Medalia Meritul Ştiinţific. 2002. Thaumatopoea processionea (1967-68). • Romániai magyar ki kicsoda. – 1997. – 1988. Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor (1955-85). cercetător ştiinţific principal. Serie Zoologie (1968). A prezentat 23 de lucrări ştiinţifice în ţară şi străinătate. – 1995. Gheorghe M. şef de laborator (1964-). [1995].

în colaborare: • Curs de biochimie clinică / M. • Biochimie clinică (Patochimie). (A.) (1996. Forum. Studiile din domeniul medicinei interne. Dr. Biologie. le publică în: Revista Medicală – Orvosi Szemle. – 1996. Specializări: SUA (1994-95). TgM. Minodora. Domenii de cercetare: studiul disciplinelor şi al factorilor de risc cardiovascular. Medicina Internă. prof. Hobbyuri: lectură. köt. prof. Igor Ceianu. Revista de Medicină şi Farmacie TgM DÓCZY Pál István. n. A Hét. 1998. univ. . T. la Univ. – 2000. Gen. univ. Română de Ateroscleroză şi Lipidologie (1998-). köt. Lucrări publicate: . Münchener Medizinische Wochenschrift. E. 1967.. – 1996. Autor şi coautor a 14 articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Magnesium Research (1989). bolile sângelui. Mody. asist. TETT. Studii: IP Iaşi.. Belgia (2000).. – Vol.. 1995. – 128 p. de Chimie Industrială TgM (1981-85). (F. n.în colaborare: . Fac. Ungaria (1997). – 214 p. 14 ian.în colaborare: • Gombáskönyv. Fac. Laboratorium Medicina (1996). muzică. A primit premiul Academiei de Ştiinţe Maghiare (2002). Acta Anatomica (1996). Activitate profesională: preparator univ. 1910. – Bucureşti : Institutul de Cercetări Forestiere. – 1997. Naţională de Biologie Celulară (1991-). chimist. – TgM : UMF. medic internist. – Deva : Editura Corvin. – 2. turism. Baia de Criş (HD). 2000). prof. „Ferdinand I” din Cluj. Soc. 1999. Buletinul Informativ al Fundaţiei de Laborator Clinic „Marcela Zamfirescu Gheorghiu” (2001). Voiniceni. 1994 . UMF TgM. în ştiinţe medicale (1957). Dobreanu. : [DE]. International Federation of Clinical Chemistry (1997-). – Deva : Editura Corvin. locţiitor la TgM (1991-94). de Medicină. 21 apr. 4. medic primar de medicină de laborator. • Rejtvényfejtők lexikona. Sibiul Medical (1997). 2002. Asoc. T. medic. şef lucrări (1992). M. în medicină cu teza: Modificări ale lipidelor plasmatice corelate cu alţi factori de risc cardiovascular în boala coronariană aterosclerotică (1998). chimist în Combinatul Chimic Valea Călugărească Ploieşti (1989-91). redactor la Editura Corvin din Deva (1994-). de Medicină Gen. Fac. şef de catedră (1949). Referinţe: • Istoria Ştiinţelor în România.) DOBREANU. Membru titular în AŞMR. UMF TgM. n. Revue Roumaine de Medicine Interne (1997). Laborator Clinic – Tehnică Medicală (1997). : [F]. ing. köt. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. – 1995. Igaz Szó. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Şef de lucrări (1945). consultant (1976) la IMF TgM. 1968. – 1975. Medic emerit. din Cluj. – 3. Articole despre educaţia medicală. – 154 p. Studii: Şc. A fost ing. Soc. – 120 p. Lucrări publicate: . Dr.) / Gabriela Dissescu. Română de Laborator Clinic (1993-). (1985-91). de Chimie (1989). – 1997. Română de Hematologie (2001-). Lic.Oameni de ştiinţă mureşeni processionea L. Sănătate pentru toţi (1996). Fundaţia de Laborator Clinic „Marcela Zamfirescu Gheorghiu” (1999). (A. Germania (1998). 3 sept.) DOBAI Sándor. Asist. Membră în Soc. Lucrări publicate: • Compendiu de lucrări practice : ghid de valori normale de laborator. Studii: Univ. 1997. 1963 TgM. etica medicală apar în Korunk. – TgM : UMF.

M) DOMOKOS Lajos. Fac. Dr. köt. IMF TgM. – KolozsvárNapoca : Korunk. – 473 p. – 416 p. medic.. • Népújság. Vesebetegségek. 1997. • Belgyógyászati diagnosztika. Fac. Sovata. – Mv. 1953. (F.1. : A mozgásszervek betegségei a belgyógyászati gyakorlatban / Dóczy Pál. : A vérképzőrendszer betegségei.: OGYI. Málnási Géza. – 2. : OGYI. – 264 p. TgM – m. A fost preparator şi asist. – 96 p. köt. 1957. A szív és érrendszer betegségei. . . 2. univ. köt. Membru în Soc. 1951. – Bucureşti : Editura Medicală. – 313 p. până la pensionare (1980-2000) la Catedra de microbiologie farmaceutică a IMF TgM. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. . – 1997. 3. 1983. • Hematologie / Redactor C. (195762). 1998. köt. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó.. : Az emésztőrendszer. köt. köt.. 1963. de Medicină Generală (1992-98). M. Horváth Endre. Hematológia : A vérképző szervek és a vér betegségei / Dóczy Pál. – 1. [1995]. şef de lucrări şi şef de catedră (1972-80). Birek László. – 331 p. efectul antimicrobic al extractelor de plante medicinale. – 2. Mozgásszervek betegségei / Dóczy Pál. 1959. – 783. Mérgezések. 1950. • Belgyógyászati előadások. – 214 p. – 334 p. de Medicină (1951-53). – Budapest: Akadémiai Kiadó. Dóczy Pál. köt.: A-F. 1930. – Mv. Dóczy Pál. – Vol. belek és hashártya betegségei. – Bukarest. kiad. – 478 p. : A légzőszervek betegségei. : Általános diagnosztika. Horváth Endre. – 2000. – 2. Birek László. a vérképzőrendszer. Lucrări publicate: . 12. A szív betegségei / Dóczy Pál. 1959. Maghiară de Chirurgia Mâinii.. 2. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000.) DOMJÁNSCHITZ László. UMF TgM.. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. • Genersich Antal emlékkönyv. 27 mart.. köt. medic. – Budapest. az endokrin betegségek diagnózisai. • Belgyógyászati diagnosztika: Általános diagnosztikai ismeretek / Dóczy Pál. Belgyógyászati vénygyűjtemény / Bornemissza Pál.. în ştiinţe medicale (1971). Horváth Endre. n.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. – Mv. 29 oct. Nicolau. 1973. – Kolozsvár. – 1994. Koczka György. – 1. Bornemissza Pál... Horváth Endre. : Emésztőszervek és hashártya betegségei. – 847 p.T. Domenii de cercetare: diarea la sugari. köt. : OGYI. 1950.. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Bornemissza Pál. 2002. – 133 p. – Mv. Birek László. la TgM (1992). – 223 p. 2. – 1994. A mozgásszervek betegségei. 1951. • Belgyógyászati jegyzet / Dóczy Pál. 1958. Műszaki tudományok]. 2. • Medicină internă : Manual pentru învăţămîntul medical superior. Birek László. : [Természettudomány. Medic rezident de ortopedie (1998-99). – 1963. Worldwide Hungarian Medical Academy. TgM. Studii: lic. – Bucureşti : Editura Medicală. kiad. lector (1962-72). EME. 1981-. univ. conf. 1998. – 2002. A mérgezések. Specializări la Budapesta. Membru în . : A tüdőbetegségei / Dóczy Pál.sz. 2003. – 88 p. . – 316 p. rész : 6. – Mv. intoxikációk. • Romániai magyar ki kicsoda. jún.Mv. század végén. Horváth Endre. sanitar la Sovata (1951). – 368 p. köt.. 19 mart. Hermann Jenő. a vesebetegségek diagnosztikája.. preparator la catedra de fiziologie (2000-02). T. 3. 2002. átdolg. (F. • Belgyógyászati jegyzetek. • Az anaemiák / Eskenasy Alexandru. – 478 p. – 1. • Klinik und Pathologische Anatomie der Erythromyelosis Leukaemica. : OGYI. Birek László. • Székelyföld 5.: OGYI. Referinţe: • Tizenkét év. • Viharban. studiul şi analiza bacterială a poluării apelor curgătoare. a légzőszervi betegségek. – 2. a szív és érrendszeri betegségek. A. n. Ford. Studii: elementare şi Lic. • Orvoslás a XX. a continuat la Institutul de Pediatrie din Leningrad (1957).Biblioteca Judeţeană Mureş • Belgyógyászati diagnosztika / Dóczy Pál. : Gyomor.

Germania (1998. • Romániai magyar ki kicsoda. – 1988. • Műveltségünk kezdetei / Sebestyén J. Şeulean Poliac. 2002. – Mv. • Mikrobiológia gyógyszerészhallgatók részére. 1996. – Cluj-Napoca : Tinivár. UCDMR. – Mv. Maghiară Tehnico . „Diploma de Merit. – TgM: IMF. • Erdélyi magyar ki kicsoda. : OGYE.în colaborare: • Microbiologie medicală. – 1993. Seghedin (1990-92).Ştiinţifică din Transilvania (1995). I Ped. n.: Részletes bakteriológia. Donáth Á. . 1995. kiad. Műszaki tudományok]. – 265 p. Activitate de cercetare în istoria matematicii. – Mv. 1994.în colaborare: • Gyakorló feladatok matematkából. : OGYI. 1997. – TgM : Impress. köt. – 1976.. Donáth Á. Gen. Sf. • Microbiologie medicală. – 2. Membru fondator şi copreş. . – TgM : Impress. : Impress. – 165 p. : Bacteriologie specială şi micologie. – 162 p. : Microbiologie specială.) DONÁTH Árpád. – Cluj-Napoca : Tinivár. • Összefoglaló aritmetikából és algebrából líceumba felvételizők számára / Sebestyén J. : [Természettudomány. – 88 p.Oameni de ştiinţă mureşeni Soc. Gheorghe (1993-94). – Vol. Mureş.. Fac. Secţia de Ştiinţe Medicale. – TgM : Impress. – 222 p. de Medicină. – 2. • Az első magyar nyelvű írásos emlékek / Sebestyén J. – 1.2000. – 92 p. UBB ClujNapoca. 6. 1997. Olanda (1999). – 252 p. köt. 2. acordat de Soc. inspector şcolar general adj. 1997.. Academia de Perfecţionare... köt. Miercurea Niraj. • Intézmények a magyar tudományos nyelvért / Sebestyén J. : Általános bakteriológia. TgM. • Orvosi mikrobiológia.. la Şc. Matematikai Lapok (1994). : OGYI. Română de Microbiologie. köt. TgM (1995-). – Mv. – 2.. – TgM : IMF. • Vályi Gyula matematika feladatlap – gyűjtemény – 1..Vol 2. Ungaria (2000). • Az első magyar nyelvű művek / Sebestyén J. EME. • Lucrări practice de microbiologie / Péter M. Domokos L.. : OGYI. de Matematică. – 203 p. : Microbiologie generală. Inspectoratul Şcolar Jud. Vol. Distins cu „Premiul Bardócz Lajos”. matematician. . Donáth Á. : Általános bakteriológia és immunitástan. de Matematică (1967-72). . Donáth Á.205 p. – 1994. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Diákévkönyv (1997). Lucrări publicate: . – 1. • Mikrobiológia gyógyszerészhallgatók részére. – 163 p. Miercurea Nirajului (1952-63). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Donáth Á. • Összefoglaló aritmetikából és algebrából Liceumba Felvételizők zsámára / Sebestyén J. – Cluj-Napoca : Tinivár. köt. – 1977. Soc. 1988-1990.” acordată de UCDMR (1997). 1993. Donáth Á. grija pentru animale. • Tizenkét év. 1997. 1995.. 2. Donáth Á. Specializări: Academia de vară. . • Összefoglaló mértanból líceumba felvételizők számára / Sebestyén J. pipa. Piros Sanda.. Fac. . 1. – Mv. Activitate profesională: prof. 1945.. 19 apr. TgM (1963-66). 1990. Donáth Á.. átdolgozott kiad. • Aritmetică – Algebră / A.: Részletes bakteriológia. – 1976. Studii: preuniv. – Cluj-Napoca : Tinivár. Academia de vară Bolyai. • Îndreptar de lucrări practice de microbiologie : pentru studenţii Fac. – 2002. Prof. nr. „Bolyai. al Soc. (F. 2000. – Budapest. – Kolozsvár. 1977. – 91 p. [1995]. M. 1977. de Matematică din Gimnaziul „Vályi Gyula”. 19761977. – 88 p. 2. – 1990.. Sebestyén J. 1995. – Ediţia 2.. köt. din care 14 ani în funcţii de conducere. – 96 p.” Lucrări publicate: • Orvosi mikrobiológia. Hobby-uri: calculatoare. de matematică cu o vechime de 35 de ani. Dillingen.

gégegyógyászat egyetemi hallgatók számára / Mülfay László.în colaborare: • Otorinolaringologie / V. Română de ORL. în medicină cu teza: Cercetări de lectromiografie în afecţiuni ale nervului recurent şi ale faringelui (1972).:OGYI.– 360 p. 3. • Otorinolaringologie / V. – Mv. C. – 374 p. din Ghindari. kiad. – Ed. Lucrări publicate: • Marostordavármegyei Gazdasági Egyesület monographiája. gégegyógyászat / V. Activitate profesională: medic primar pediatru. Otorinolaringologia (1985-86. Activitate ştiinţifică în domeniile: chirurgia estetică a nasului şi microchirurgia auriculară. şef lucrări. Draşoveanu. – 358 p. n. de redacţie al revistei de specialitate ORL. 1939-1944. – 370 p. 1975. köt. – Mv. C. Sibiu. 2000. – 2001. orr-. IMF TgM. n. C. Doina. Braşov (1960-64). Szinnyei József / Írja és szerkeszti dr. Mülfay. 1980. : Doctor Sándor – Dzurányi László. Bucureşti. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. (A. C. medic. Aşgian. Draşoveanu C.. – Mv.) DRAŞOVEANU. • Medici şi farmacişti ai începutului de mileniu. C. 2000). agricultor licenţiat. C. Fodor. de Medicină. Draşoveanu. 1978. Draşoveanu. Fac. [1995]. Secţia Pediatrie (1965-71). 2000. 1993. UMF TgM. • Otorinolaringologie / V. • Curs de otorinolaringologie / V. • Fül-.. Austria (1988). Lazăr” Sibiu (-1955). T. 3. Mülfay. – Iaşi : Litografia. univ. Participă la congrese naţionale şi internaţionale în Ungaria (1987). Draşoveanu. 1946. prof. Dr. 2. 1879-1895. • Curs de otorinolaringologie / V. – Ed.Biblioteca Judeţeană Mureş Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 1896. Draşoveanu. Constantin. medic.– Ed. (1991-). 1988. – 2002. C. : OGYI. – Új sorozat. Mulfay. univ. 1850 – m. univ. 3.. – 367 p. 4. Clinica ORL TgM (1964-). C. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1979. – 1997. în ştiinţe medicale cu teza: Probleme de etiopatogenie şi imunologie în bronşita obstructivă recidivantă la sugar şi copilul mic (1984). (F. n. – Ed. orr-. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Mülfay. köt. – Ed... orr. Draşoveanu Constantin. • Electromiografia musculaturii oculare extrinseci şi a celei velopalatine. TgM. : OGYI. – 360 p. conf. • Fül-. 1938. C. • Fül-. 1980. . Braşov. 1. 4 apr. . – 340 p. Clinica Pediatrie II (1972-). 1990. – 370 p. faringiene şi laringiene / B. Referinţe: • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. Mülfay. (A. Activitate profesională: medic în mediul rural (1961-64). şeful Clinicii ORL TgM. Studii: Lic. • Otorinolaringologie / V. Lucrări publicate: • Patologie ORL – TgM : University Press. M. Elaborat de Fundaţia „Octavian Fodor”. – Bucureşti : Editura Academiei Române. Studii: Lic. asist. Draşoveanu. univ. 8 nov. – 2. Este membru în Soc.) DÓSA Sándor. – TgM : IMF. Gulyás Pál. – 1944. Draşoveanu. prof. Mülfay. . – Budapest. – 240 p. – TgM : Litografia IMF. Draşoveanu. – TgM : IMF. – TgM : Litografia IMF. Draşoveanu. „Gh. . 1988. gégegyógyászat / Mülfay L. 19. • Otorinolaringologie în limba maghiară / V. – 6. Mülfay. – Budapest. – Mv. – Budapest . medic. – Iaşi : Litografia. Dr. Mülfay. sa – Ed. T.6. 2. Cluj (-1961). 1974. – Ed. col.) DRAŞOVEANU. 1979. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – TgM : Litografia IMF. 1913. F. – 2000. • Who’s Who în România. A publicat 62 de articole ştiinţifice ca autor şi coautor în reviste de specialitate: Clujul Medical (1978).

în colaborare: • Gyermekgyógyászat. • A magyar orvostörténeti irodalom. Dub. Szilveszter. – Wien : gedruckt bei B. – TgM : UPM.1835. Szögi László. : Caban – Exner. Johann Ferdinand. . Dub. Electromureş (1974-93). • Măsurări electrice şi electronice : îndrumar de laborator / V. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. 1989. – TgM : UPM. – [1995]. – 232 p. – 78 p. . 2. de Electrostatică (1996-). Publică articole în Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1996-97. Fabrica de Geamuri. Dr. M. – X. Vizi E.) DRAUT. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. ing. • Maşini electrice şi electronice: Îndrumător de laborator / Agoston K.. – 70 p • Transportul şi distribuţia energiei electrice : Îndrumător de laborator / I. n. 1829. şef lucrări UPM TgM (1993-). 2000) prezintă comunicări la diferite sesiuni ştiinţifice. „Al. V. [11]. Viena. Pediatria. – ClujNapoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.1900. – Piliscsaba – Budapest. Publică 18 lucrări în reviste de specialitate: Info-Medica. Szinnyei József. Vasile. • Pneumologie clinică pediatrică. . Distins cu premiul II la Salonul de grafică satirică TgM (1985). Revista UMF TgM. Domenii de cercetare: pneumologie pediatrică.. de Electrotehnică (1970). Hobbyuri: caricatura. – 114. Şc.. János Ferdinand. T. V. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. A fost medic la Viena. Bauer. Lucrări publicate: • Bronşita obstructivă recidivantă la copil. 1995. köt.. univ. şef lucrări UMF TgM (1990-). Fac. Dub. orvos– és (A. nutriţie. Dub şi alţii. . Ph. 1998. Papiu Ilarian” (1958-60). în inginerie electrică cu teza: Contribuţii privind diagnoza predictivă a defectelor în sisteme electromecanice prin metode neuro-fuzzy. asist. 1995. – Mv. stagiar. Lucrări publicate: • Die Geschichte der Blattern-Impfung mit dem Impfstoffe von der arabischen Pocke chronologisch-synchronisch und ethnographisch dargestellt. –2. • Reţele de distribuţie electrică: îndrumător de laborator / I. Dub. Română de Pediatrie. – TgM : sn. Membră în Soc. 1947. Az előszót írta : prof. 2002. – TgM : University Press. köt. medic chirurg. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. – Mv. 1994. – 133 p. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 2000. – 91 p. Membru în Soc. köt.. Domenii de cercetare: fiabilitatea sistemelor. Felelős szerkesztő : Gazda István . Mediaş (1970-74). 24 dec.119 p. Lic „Bolyai Farkas” TgM (1960-61). Medie nr. – 70 p. electronist.) DUB. 4 (1961-65). Participă la 75 de simpozioane şi congrese naţionale. 1999. Studii: de medicină la Viena. 1999.Oameni de ştiinţă mureşeni asist. – Budapest. Vulcu. Sighişoara – 15 sau 18 dec. • Tehnica tensiunilor înalte : Îndrumător de laborator. – TgM : UPM. Activitate profesională: ing.. 1878. : OGYI. V. UT Cluj-Napoca. dr. 23 aug. – TgM : UPM. Vulcu. – TgM : UPM. Medicina Modernă. ing. 2001. Oradea. – TgM : UPM. 78 p. köt.. 1800. diagnoza sistemelor electrice. (F. – 238 p. V. 1701-1849 / Szabó Miklós.în colaborare: • Materiale electrotehnice şi electronice: Îndrumător de laborator / Ágoston K. AGIR (1997-). Lucrări publicate: • Fiabilitatea sistemelor. n. 2000. – Budapest. – 1. 2000. Studii: Lic. – 1893.

Fac. Braşov (1961-66). (1968-70). Lucrări publicate: • Salmonicultură – prelegeri dactilografiate. Reghin (1942-44). univ. • Manual de medicină internă. Sighet (1937-40). 1964. – Bucureşti : Editura Medicală. Sighetu-Marmaţiei (MM). medic. Vulcu. Ordinul Muncii II (1982). 3. de Medicină Generală (1945-51). – 1963.în special cardiologie. Ordinul „T. . univ. 1996.Biblioteca Judeţeană Mureş • Identificarea şi afişarea defectului monofazat / I. Maior”. (A. – Bucureşti : Editura Medicală. Contribuţii la studiul unor aspecte ale cardiopatiei din CPC (1967). prof. Timişoara (1940-45). Fac. ing.. – 942 p. Dub. • Atlas de electrocardiografie clinică / Ed. Reghin (1944-48). absolvent cu diplomă de merit. (A. 1969). nr. Activitatea ştiinţifică cuprinde peste 330 lucrări din domeniul medicinei interne . 1931. Corneliu.1983). „Diaconovici Loga”. Fac. Medalia jubiliară „60 ani LAT” (1983). • Călăuza vânătorului. – 290 . (1953-64). dar şi reumatologie . Activitate ştiinţifică în silvicultură şi gospodărirea vânatului. hematologie. Ocolul Silvic Sovata (195657). şef lucrări. 1981. 1981... • Népújság. – 210 p. Lucrări publicate: • Electrocardiografie teoretică şi practică. univ. 2. • Atlas de electrocardiografie clinică. Studii: Gimnaziul Romano-catolic. A participat la diferite simpozioane şi congrese pe teme de vânătoare în ţară şi străinătate: Sopron (1961). 1967.) • Vânat şi vânător. – 160 p. asist. gastroenterologie.în colaborare: • Ateroscleroza. Grif. de Silvicultură. • Careul cu prieteni / Romeo Soare. – TgM : UPM. T. Varşovia (1983). – 240 p. silvic. Distins cu Ordinul Muncii (1969). • Atlas de electrocardiografie clinică / Ed. – TgM : Editura Ambasador. Praga (1965. Gurghiu. A participat la peste 40 de congrese. Specializări: Cluj-Napoca (1962). univ. n. – 1963. 1988. V. – Bucureşti : Editura Medicală. Membru titular în AŞMR. Franţa (1977). – 718 p. de Medicină Generală. – 630 p. Clinica Medicală I. univ. AGVPS. H. 1967. absolvent cu diplomă de merit. 1. – Bucureşti: Editura AGVPS. – Bucureşti : Ceres. 31. • Ghidul examenului de vânător. 1927. Internaţional pentru Protecţia Animalelor (1970-). Clinica Medicală I. Fac. 2002. prof. (1957-61). márc. IMF Cluj. conf. Dr. Lic. filatelie. 1999. Braşov (195156). de Silvicultură Braşov. . asist. – 1991. Vladimirescu” (1974). de Silvicultură. 25 iul. biochimie clinică – din care 72 publicate. Bucureşti (1966-89). IMF TgM (1981-84). Budapesta (196869). – TgM : Tipomur. în medicină cu teza: Cordul pulmonar cronic. • Practica consultaţiilor în ambulatoriu. Hobby-uri: vânătoare. decan. 1996. şef de lucrări. DUDEA. – 270 p. 21 mart. – Bucureşti : Editura Medicală. Alexandru-Nicolae. Membru în Cons. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. Cons. T. Activitate profesională: medic consultant. A publicat peste 20 de articole în reviste de specialitate: Vânătorul şi Pescarul (1968). IMF TgM (1970-97). Gimnaziul „P.) DUDA.. 1969. Italia (1971). dir. n. – 678 p. – 1971. Hobby-uri: istoria picturii. simpozioane şi consfătuiri din ţară şi din străinătate. 1999. Lic. Spital Haţeg (1951-52). TgM (1948-50). „Dragoş Vodă”. Studii: Lic.fizioterapie. IMF Cluj (1964-67). 1993. Vânătorul şi Pescarul Sportiv (1978. – Braşov : Fac. Clinica Balneologică Cluj (1952-53). Internaţional de Vânătoare (1968-). Activitate profesională: ing.

: Néhány gyógyszeralapanyag gyártási technológiájának vázlatos ismertetése : Egyetemi hallgatók számára – 1994. S. – TgM : UMF. • Cardiopatiile valvulare / C. Dudea. AOŞR. – TgM : IMF. 2. de Ştiinţe Farmaceutice din România. : OGYE. Cotoi. – 1973. köt. 2. – Bucureşti : Editura Medicală... 1994. Practica farmaceutică. R. dr. Farmaciştilor din România. • Curs de patologie medicală. univ.és gyógyszerészképzés 50 éve. Soc. 25 nov. secţia învăţământ la distanţă Miercurea-Niraj. • Tratat de medicină internă. Corneliu Dudea. n. – 1988. – TgM : IMF. univ. Publică în revistele: Farmacia. 1995. Europeană de Toxicologie. Fac. – 152 p. (2000-) şi cancelar la catedra de industria medicamentului şi biotehnologiei farmaceutice IMF TgM. (1974-80). – p. – Bolile hematologice / Sub redacţia prof. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998 – TgM : Mentor. univ. D. Dudea. Prof. farmacist OFR Târnăveni (1967-68). : Procardia. – Boli digestive şi bolile hematologice / Sub redacţia prof. A gyógyszervegyészetben használatos kémiai alapeljárások. Vlaicu. de Horticultură. Rona Ladislau. R. 237-243. – 2002. preparator (1968-74). köt. 1943. 1983. . Revista Medicală şi Farmacia – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle. Dudutz Gyöngyi. Membră în Soc. dr. – 1982. Farmacist principal (1991). Dudutz Gy. . : OGYI. – Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben 1990-1999 / Fülöp Mária. • Miocardiopatia obstructivă. – 1981. 1996. Csép Katalin. 1980. Brassai Z. • Propedeutica bolilor cardio-vasculare / C. Farmacist intern (1965-67). consultant la Univ. – 1. Orvostudományi Értesítő. Rădulescu. 1979. şef de lucrări (1980-94). 3. Soc. (1994-00). – 2. – 1982. T. Dudea. Corneliu Dudea şi conf. átdolgozott kiad. –181 p. prof. Referinţe: • A Marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos. Soc. – 1995. köt.Oameni de ştiinţă mureşeni • Patologia sistemului cav inferior. univ. Studii: IMF TgM. 1981-1982. Vlaicu. – 145 p. – 1996. Fac. • Curs de patologie medicală. – 1983. – 1989. dr. Fehér Illés. Rona Ladislau. – Bucureşti : Editura Medicală. (A. • Biokémiai alapismeretek: Egyetemi jegyzet / Stefanovitsné dr Bányai Éva. – Mv. – Vol. Are 135 de lucrări publicate şi comunicate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 1999. 1999. conf. – 707 p. • Elemente de Policlinică Medicală : curs / C. farmacist: prof. – Mv. • Tratat de medicină internă. – 1994. Col. – 1989. Dudea. TgM. Clujul Medical. • Elemente de patologie medicală pentru anul 4 medicină generală şi pediatrie / Simion Cotoi. • Tratat de medicină internă. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. – Vol. Dudea. EME. Dudutz Gyöngyi. dr. de Ştiinţe Farmaceutice din România. : Alapfogalmak és alapműveletek. – 587 p. Corvinus. Dr în ştiinţe farmaceutice cu teza: Studiul fizico-chimic al interacţiunilor acidului boric cu substanţe polihidroxilate sau tioderivaţi (1991).în colaborare: • Gyógyszeripari technológia / Ristea Jan. • Sexualitatea umană. • Gyógyszeripari biotechnológia és génterápia az ezredfordulón / Dudutz Gyöngyi. • Patologia sistemului nervos vegetativ. • Îndreptar de diagnostic şi tratament al bolilor cardio-vasculare. 1999.) DUDUTZ Gyöngyi. – Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. Oltean Galafteon. – 397 p. – 3. – 307. Europeană de Toxicologie. 1976. S. 1994. • Biokémia / Stefanovitsné Bányai Éva. şef de disciplină (1983-). • Diagnosticul bolilor cardio-vasculare / C. dr. 1978. asist. –181 p. – Mv. – TgM : UMF. Lucrări publicate: • Gyógyszeripari technológia. dr Fehér Illés. de Farmacie (1966). Corneliu Dudea şi prof.

a elaborat 85 de lucrări ştiinţifice. (A. Gen. – 274-489 p. 1.. 1998-99). ing. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. • Neuropatii periferice. 101-102. 37. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări clinice.Biblioteca Judeţeană Mureş • A gyógyszertervezés alapjai. apoi la catedra de . Dr. (1995-97). preparator univ. Fac. Dulău. 1985. (1997-00). Râciu (MŞ) (1971-79). T. Industrial nr. şef de lucrări (1991-). UT TgM (199095). Vol.2. – 145 p. în economie. – TgM : IMF.) DULĂU. Participă la peste 10 conferinţe. – 273 p. 1990 TgM.. medic specialist (1969-). TgM (1986-90). (A. medic primar neurolog (1990). 2. Urmeniş (BN). com. • Technologic Systems and Materials in the Machines Building. „Ady-Şincai” din Cluj (1956). – 1999.în colaborare: • Ingineria reglării automate : Îndrumător de laborator. • Automatizarea proceselor termice şi chimice / Mircea Dulău. Abrudean. 2002. köt. Lic. 2000. 18 noi.146 p. Activitate profesională: electrician. – Budapest. Dr. 1997. asist. [1995]. univ. Sânpetru de Câmpie.. – 1993. Éves hallgatói részére. rebusul. – 138 p. – 80 p. Hobby-uri: calculatorul. n. M. – TgM : UPM. din care. 2002. Fac. – 1. M. n. Membru AGIR (1997-). M. Mircea Chindriş. Referinţe: • Revista de Medicină şi Farmacie = Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle. – 2000. • Neurologie. – 2001. nr. IIS. 37 comunicate la diverse manifestări ştiinţifice. asist. – TgM : UPM. . 1991.) DULĂU. – Romanian Academy. • Erdélyi magyar ki kicsoda. p. în special al prelucrărilor cu fascicul de electroni. Azomureş (1983-90). Din 1966 până în 1975 a fost cadru didactic la Institutul Agronomic din Cluj. – sa. köt. univ. com. Filea de Sus (CJ) – m. (1969-90). colocvii. Lucrări publicate: . Geampănă. (F. tehnician. Partenie. 41 publicate în ţară. Abrudean. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1994-95. • Tizenkét év. biochimice şi electromiografice în bolile musculare de diverse etiologii (1977). A. Studii: Lic. TgM (1979-83). IMF Cluj (1962). Activitate profesională: medic în circumscripţiile sanitare rurale Matei şi Sintereag (BN) şi Ghindari (MŞ). – 2002. – TgM : UPM. la UT Cluj-Napoca cu teza: Contribuţii la optimizarea procesării cu fascicul de electroni (teză în pregătire). din 1967 ocupă postul de preparator la disciplina de neurologie a IMF TgM. • Electrotehnologii : lucrări de laborator. • Romániai magyar ki kicsoda. Lucrări publicate: • Semiologie neurologică. Dulău. : [Természettudomány. – Kolozsvár. n. Studii: Şc. – Mv. • Sisteme cu control distribuit / M. Studii: Şc. univ. Drd. 1964. de Ştiinţe Economice Cluj. .) DUMBRAVĂ. Ulieş. 11 sept. 1998. medic. Dulău. Emil. com. economist. : OGYI. Activitate de cercetare în domeniul electromiografiei. simpozioane. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Mircea. 1979. 7 apărute în străinătate. 2000. specializarea Automatică şi Informatică Industrială (1990-95). T. • CAD şi Automatică: Lucrări de laborator / M. – sa. • Sisteme de control : curs / M. de Inginerie. 1998. 1940. – 1997. Tehnică Comercială TgM. T. 1-2. köt. 6 dec. E. .în colaborare: • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. 1939. şef lucrări UPM TgM (2000-). Revista TMCM (2000). – TgM : UPM. – 1998. 2002. prof. UT TgM. Branch Office of Iaşi. • Metode moderne de neuro-fiziologie clinică. Műszaki tudományok]. Cercetări în domeniul electrotehnologiilor.

Lucrări publicate: • Istoria naturală. n. de gimnastică. sa.) DUMITRESCU. – TgM : UDC.în colaborare: • Statutul deontologic al inginerului silvic. geografie şi.Oameni de ştiinţă mureşeni contabilitate a Fac. de Folozofie (-1969). de ştiinţe naturale. A colaborat la Familia. 2000. • Fondul Monetar Internaţional : curs. publică în reviste de specialitate: Anuarul UEDC TgM (1997). „T. A fost prof.a. 24 ian. Dicţionar esenţial. – p. Hobby-uri: tenis. – TgM : UDC. sa. – TgM : Tipomur. Reghinul Săsesc – m. – 194 p. – TgM : UDC. : s. • Vânătoarea între pasiune şi decepţii. – TgM : UMF. Lucrări publicate: • Psihologie : note de curs. T. ing. colaborator la Radio TgM. la Beiuş. Referinţe: • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. A publicat 23 de articole din domeniul protecţiei mediului şi 83 pe teme de silvicultură în reviste de specialitate: Vânătorul şi pescarul sportiv (1998).236 p. 1938. • Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic. scriind 60 de lucrări susţinute la simpozioane. • Familia şi societatea. • Contabilitatea de gestiune în comerţ. din Beiuş. Dr. suplinitor (1884) şi definitiv (1887) şi dir.” cls. – 303 p. – TgM : UDC. • Elemente de antropologia şi sociologia familiei.. – s. graiul dac. 2000. 2000. Bistreţ (DJ). Lucrări publicate: . • Antropologia şi sociologia familiei. – 1889. 2. 6 iun. Studii: lic. Distins cu „Ordinul Muncii. 2000.. n. Participă la reuniuni ştiinţifice internaţionale: CAER (1971). Lic. 22 feb. 1911. ing. – TgM : UDC. expert contabil din 1984. – 103 p.n. (A. . şef DREF TgM (1967). 6 iul. din Cluj. şi inspector şef.l. – Bucureşti. de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca. – 101 p. 1940. Studii: Lic. antropolog. Borlan. UBB. Mureş (1972-91). Cercetări în domeniul socio-uman. • Omul şi familia : curs. prof. DUNĂREANU. Referinţe: • Cuvântul liber. Braşov. Vasile. şi publicist. com. 1999. Ocolul Silvic Breţcu. 2000. . filozof. – 2000. – TgM : UDC. dir. T. 1995. • Elemente de antropologie : curs.în colaborare: • Contabilitatea de gestiune. • Contabilitatea financiară a agenţilor economici din România. Membru în Asoc. Ion – Dumitru. Studii: Şc. – 2002. (A. 2000. 1998. 132 (9 iul.) DUMBRAVĂ. – TgM UDC. IP Braşov. . după H. – TgM : Academprint. (1907) al lic. silvic. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. – TgM : UDC. vânătoare. teologia la Oradea şi Strigon şi ştiinţele naturale la Univ. 2000. univ. schi. Fac. de Silvicultură (1950-55). Jiu (-1963). 1859. Şaguna” Braşov (1942-50). • Antropologie : curs. la UMF TgM (1969-) şi UDC TgM. Vladimirescu” Tg. prof. Hobby-uri: ideograme chinezeşti. Activitate profesională: Ocolul Silvic Lunca Bradului (1955). Specializări: Bucureşti. n. 1996. în filozofie cu teza: Dialectica raportului spontan-conştient (1987). elementară. Inspectoratul Silvic jud. nr. Dumbravă şi V. – 1997. 1998) p. a II-a (1969). în final. Fac.) Lucrări publicate: • Vânători de pomină. 2000. Vânătorilor şi Pescarilor. – 172 p. civilizaţia japoneză. Activitate profesională: cadru didactic univ. 108. – 1997. Prof. arhidiacon onorofoc. – 113 p. „A. 1930 Dudescu-Călmăţui (GL) – m. • Familia şi legea : curs. Szterényi / Traducători V. • Psihologie judiciară : note de curs. 11 iul. • Moartea albă : studiu interdisciplinar asupra drogurilor. TgM. – TgM : UDC. T. pescuit.. – 1993. (A. Ştefan. Bistreţ (-1952). – s. – 168 p.

1998. Bratislava (1973). 1999. de Ştiinţe Farmaceutice din România. 4-a. Lucrări practice / S. Dr. T. analiza unor ape minerale. Farmacia (1995). unitate / I. Domenii de cercetare: studii privind îmbunătăţirea metodelor fizico-chimice aplicate în controlul medicamentelor. de Etnomedicină din Austria. Studia Universitatis Babes-Bolyai. – TgM : Tipomur. (1962-). membru în Senatul UMF TgM (1990-). • Îndreptar de lucrări practice de chimie analitică cantitativă : curs / Silvia Duşa. • Om. – TgM : UDC. 1986. Studii: Lic.în colaborare: • Analize instrumentale. 1994. Referinţe: • Baza de date BJM. – TgM : Tipomur. – TgM : IMF. Foris I. – 1995. univ. TgM (1954-57). Brânduşa Mitroi. Lucrări publicate: .) numeroase conferinţe. 2001. – TgM : IMF. – 1995. Dunăreanu şi alţii. devianţă. Soc. univ. Series Chemia (1973. 1969). comunicare : curs. 10 congrese în ţară şi străinătate. Activitate profesională: conf. 1982. – 84 p. UBB ClujNapoca. 2001. 1978). Dunăreanu şi alţii. • Violenţa în familie. membru în Cons. • Studii despre om : om. Membră în AOŞR. (A. – TgM : UPM. 2003. Gyógyszerészeti Szemle (1996. 1998.. – 67 p. valorificarea plantelor medicinale din flora spontană. I. 2001. Duşa. T. – TgM : Tipomur. – TgM : IMF. . 1939. de Chimie (1957-62). Papiu Ilarian”. 2001. secretar ştiinţific al Cons. – TgM : UDC. educaţie. Revista de chimie (1977). „Al. • Chimie analitică calitativă : bazele practice / S. Prof. – TgM : UDC. • Teste de chimie organică / Ed. Foris. prof. al Fac. n. ape reziduale. • Egalitate.Biblioteca Judeţeană Mureş • Omul. D. • Psihologie socială: studii. 1980. • Antropologia şi sociologia familiei / Ed. precum şi a gradului de poluare a râului Mureş. Distincţii: Premiul „Congresul Naţional de Farmacie). – TgM : Litografia UMF.) DUŞA. 2000. de Farmacie (1990-00). Fac. – TgM : Tipomur. – 74 p. • Teste de chimie anorganică / Ed. 2001). Participă la . 3-a. – 243 p. 2001. limbă. • Familia românească : curs. (A. 2000. Soc. Dunăreanu şi alţii. chimist. 2001.. 31 mart. – 185 p. Revista de medicină şi farmacie / Orvosi és. şeful disciplinei chimie (1962-). frăţie. D. D. – 116 p. Sântana de Mureş.în colaborare: • Dezvoltarea conştiinţei sociale în rândurile studenţilor / I. Silvia. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Revista medicală (1965. Prof. • Corupţia : studiu de psihologie juridică. • Integrarea absolvenţilor institutelor de medicină în activitatea profesională şi viaţa socială / I. Ferencz L. 2001. Duşa. – TgM : Academprint. a 2a. Specializări: Praga. în chimie cu teza: Utilizarea de electrozi de PT – pretraţi la indicarea punctului de echivalenţă în volumetrie (1979). Referinţe: • Baza de date BJM. mediul şi economia : curs. (1990-). – TgM : UPM. • Psihologie socială : note de curs. – TgM : UMF.

medic militar (1950-52). – Mv. . : Mentor. cercetător (1985-90). n. I. 2004. Membră în Soci. (F. medic oftalmolog. 2000. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Műszaki tudományok]. 1990. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 240-365 p. 2000. 1991.2. Oftalmologilor din România. • Általános pathologia / J. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. Optica Optofarm TgM (1997-) şi Optolens TgM (2004-). la catedra de anatomie (1946-48). – 147 p. Lucrări publicate: • Modern bútortervek. – 2. Ormos Jenő. rész : Sebészeti propedeutika. Asist. köt. Medic de circumscripţie în jud.Oameni de ştiinţă mureşeni E ÉGETŐ Árpád Béla. – 1997. – TgM : Procardia. 1994. – Budapest. • Viharban. – Mv. – 2002. – 2000. 2000. köt. • Studii de istoria medicinii / Sub redacţia I.) • Millenniumi megemlékezés. n. . Lueta (HR). 1997. – Mv. Lucrări publicate: . Studii: Facultatea de medicină la UMF TgM (1992). Dr. : [Természettudomány. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál . 2000. – 1990. Egyed Zs. M. în ştiinţe medicale (1993). rezident la Clinica de Oftalmologie (1994-99). (F. Jung şi Egyed Zs. – 2002. • Compendiu de patologie mamară. 1968. 1998. : Procardia Kiadó. Egyed Zs.: A szív-érrendszer. 1828. medic specialist ortoped până la pensionare la Clinica de Ortopedie (1952-83). n. 1998-99).: OGYI. Jung. – Új sorozat. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – Kolozsvár. 1 TgM (1992-94). Medic intern la Clinica de Chirurgie nr. Imre. (1992). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Lucrări publicate: .în colaborare: • Részletes korbonctan / Jung János. specialist în mobilier artistic.) EGYED-ZSIGMOND Imre. NT (1977-81). Studii: Facultatea de medicină la IMF Cluj (1948). köt. – [1995]. – 2000. medic. Elekes Ella Mária. • Romániai magyar ki kicsoda. – Mv. 2002. 1994. : [Természettudomány. Magyar Implantológiai és Refraktiv Sebészeti Társaság. medic primar la Sovata (199904). –2. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. • Oftalmopatia endocrină : actualităţi / Csiszár Anna Adrienn. – 1997.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. rész. a vese és a húgyutak pathológiája. M. 3 ian.7. Műszaki tudományok]. 1. Asist. cercetător principal (199091). – Mv. în ştiinţe medicale cu teza: Actualităţi în oftalmopatia endocrină (2004). şef de lucrări (1997-) la UMF TgM. tâmplar la TgM. medic ortoped. – TgM: Mentor. Asoc. 1997. EME. Lucrări publicate: . Dr. 1953. A colaborat la revista Orvostudományi Értesítő (1994-96. : Juventus. – 107 p. az emésztőszervek. I. Braşov. M. a légző-.. : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. Sajtó alá rendezte Viczián János. univ. medic secundar patolog la Centrul de cercetare sanitară (1981-85). – 285 p.în colaborare: • Tizenkét év. – 288 p. ELEKES Ella Mária.) ELEK János. Magyar Szemorvostársaság. – TgM : Mureşul. 1923. – Szeged. (F. – 108 p. 12 mai 1951. • Tizenkét év. A fost medic la Clinica Chirurgicală din TgM (1948-50). univ. TgM. tot aici. 6 iul. Studii: Facultatea de medicină la IMF TgM (1977). Medic specialist oftalmolog (1999). .

economice din Kecskemet. rész : Általános sebészet pathologia. Lucrări publicate: . Călin. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 358 p. – 239 p. din Cluj (1938). Academia de Ştiinţe Economice la Cluj. medic chirurg. 1997.. • Tizenkét év. Activitate profesională: programator . – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.és vajgyártás. – 573-1100 p. Medic la catedra de anatomie patologică IMF TgM (1950-55). univ. şeful colectivului de informatică (1992-). Fac. köt. – 501 p. : OGYI. – [1995]. Întreprinderea Mecanică Bistriţa (1983-84). : Az idegrendszer kórbonctana. : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. : OGYI. • Részletes kórbonctani jegyzet / Elekes Magda. Fac. Aplicaţii în educaţie. Membru în European Neural Network Soc. 1952. pescuitul. 2000.7. sucursala TgM. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. 2. M. köt. – TgM : UPM. – Mv. Sándor István. Lucrări publicate: • Sajt. köt.. – 247 p. New York Academy of Sciences (1997). asist. 1957.în colaborare: • Általános kórbonctani jegyzet. Studii: lic.. köt. A fost medic secundar la spitalul din TgM. UPM TgM. Sajtó alá rendezte Viczián János. de Matematică (1997). secretar ştiinţific(1996-). : OGYI. 2. de şcoală (1925-32). prodecan (1998-). (1907-25) la lic. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 1. Reghin. 2004. 3.analist stagiar. – 572 p. 1953-1954. UBB. 25 mai 2004. köt. – 1. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. (F. 1958. 2002. programator. – Mv. 1953. TgM – m.. – 487 p. Lucrări publicate: • Elemente de inteligenţă artificială. . Română de Reţele Neuronale (1994-). • Erdélyi magyar ki kicsoda. Sajtó alá rendezte Viczián János. : Az álatlános sebészet alapvonalai. – Budapest. univ. (F. Internet RoEdu Net. Studii: Lic. Cluj-Napoca. Hobby-uri: excursiile. la TgM. – Budapest. Reghin (1978).) . 1999. M. – 2002. – 1. (F. medic specialist ginecolog la Clinica de Ginecologie şi Obstetrică TgM. Műszaki tudományok]. köt. 1932. decan. – 1952. Referinţe: ELEKES Magda. baschetul. M. UPM TgM. . Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. aici şi dir. – 199 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. M. 1990. (1993-). – Mv. Comitetul Naţional de Coordonare al Romanian Education Network. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 1. : OGYI. 1926 – m.. – 1954. (F. – 1990. titular (199092).) ÉLTETŐ József. – Cluj.) ENĂCHESCU.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. Publică studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1994). – TgM : UT Cluj-Napoca. Studii: Facultatea de medicină la univ. 1953. köt. informatician. 1997. Palics. Budapesta. : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. : [Természettudomány. – Új sorozat. dir. Intreprinderea Electromureş TgM (1984-90). • Probleme de morfopatologie. – ClujNapoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. – Budapest.) ELEKES István. – Új sorozat. köt. – 2000. medic ginecolog. 1938. – 1997.2. 30 apr. 24 sept. – [1995]. Róna László. – Mv. Lucrări publicate: • Contribuţiuni la studiul radiologic al rahitismului. conf. 1994. – 1.. Industrial nr. köt. Soc. • Részletes kórbonctan. A fost prof. n. m. Sárvár. n. Kehida.Biblioteca Judeţeană Mureş Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. [1925]. – 1990. 1998. Calcul neuronal. 1885. prof de economie. – 7. • Fundamentele reţelelor neuronale. de Ştiinţe şi Litere (1999-). 1990. . • Tehnologii avansate. n. – Budapest. részben módosított kiadás. – 2.

• Anatomia topografică şi descriptivă a trunchiului : curs pentru învăţământul stomatologic. 2001. la Cluj (1881-). 1878. 1715-1944 / Dörnyei Sándor.Budapest. medic. 2002. 1990. Mocin (CJ). 1836. 1906. 1996. 2 iun. – p. Felelős szerkesztő : Gazda István . cu studii şi articole de obstetrică. Studii: Univ.. 1. – 2002. n. anatomist.) Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1914. – 1990. – 1. A lucrat la spitalul univ. – Piliscsaba – Budapest. 54. . 1839. – 2001. –2. TgM – 10 iul. – Kolozsvár. köt. : Caban – Exner. : D-GY. medic. – p. Szilveszter. – Kolozsvár..2. T. – Pest: nyomt. – Budapest.în colaborare: • Sexualitatea umană. dr.în colaborare: • A belorvostan tankönyve. univ.) ENGEL Gábor. A fost dr. 460-463. Studii: la Lőcse. medic secundar obstetrică-ginecologie. – Budapest. agregat (1893-). – 169 p. 10 aug. Lucrări publicate: • Gyógyszeres értekezés a langról (Alcohol) és az égető hamagról (Lixiva pura). Din motive materiale şi-a întrerupt studiile şi a fost 3 ani practicant într-o farmacie din TgM (1825-28). – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. Első rangú pályamunka. – Pestini: typis Lud. –2. Landerer. 1935. A fost ales membru corespondent în Academia de Ştiinţe Maghiară (16 dec.) ENGEL József. univ. 16-30. Florin Butilcă. (A. univ. prof. dir. Lucrări publicate: . Asist. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. chirurg (1875). . univ. Vizi E. 1918. köt. • A Ferenc József Tudomány egyetem klinikák és Karolina országos kórház évi kimutatása : 1914. • De morbilis: Dissertatio inaug. de filozofie la Budapesta (182325). . din Budapesta (187581). Lucrări publicate: • Az érzéstelenítés szülészeti műtéteknél.kérdésére előterjeszté.. Cluj. köt. – TgM : UMF. : A-K. – 1991. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. doc. (A. A absolvit Fac. la catedra de anatomie la IMF TgM(1985). – Budapest: Pesti Lloyd-Társulat könyvnyomdája. 1852. unde a fost medic practicant (1836-57). de Medicină în Leipzig şi Budapesta. 1915.. – 1-14. – 2001. medica. n. köt. köt. 220. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1893. köt. – 1893. • A magyar nyelv gyökérszavai: A magyar tudományos társaság jutalom. Rozsnyó (1823). M. Özv. – 2002. 1829. Patzkó Jozefa. după care s-a reîntors la TgM. Şi-a continuat studiile. A colaborat la revista Orvosi Hetilap şi alte periodice de specialitate din ţară şi străinătate. (F. Viena – m. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. S-a mutat la Cluj continuând practica medicală până la moarte (1857-70).) ENCIULESCU. – Budapest. – Budapest. .2. – 23 p. – p. – Kolozsvár. şef de lucrări (1996-). 1870. – 78 p. Cluj. 2002. . T. 2001. Sajtó alá rendezte Viczián János. . Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. : Caban-Exner. 1901-1910 / Petrik Géza. • Anatomie : generalităţi-membre / C. • A Ferenc József Tudomány egyetem klinikák és Karolina országos kórház évi kimutatása : 1913. • A havi vérzés rendellenességei. acum de farmacie şi medicină. Vol. : Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. Az előszót írta : prof.Budapest. • Magyar könyvészet. – TgM : Casa de Editură „Mureş”. köt. • UT din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. la Budapesta (1830-36). 2 mai 1807. (F. : D-GY. . spitalului de stat din Cluj (1887-18). – 1-14. – Új sorozat. Constantin. Brânzaniuc Klara. 1914.7. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. obţinând diploma de medic obstetrician. n.1900. 1859). – 7 p. – Budapest. 1917. de Medicină în cadrul IMF TgM (1983). köt. • A magyar orvostörténeti irodalom. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Enciulescu. Szinnyei József. M. 10 mai 1956.Oameni de ştiinţă mureşeni • Who’s Who în România.

bacalureat la Marianem din Cluj (1927).. 20 sept. Nemes László. diplomă de prof. „Bolyai”. • Biochimie medicală / Redactor I Manta. : OGYI. Die Naturwissenschaften. Magyar Onkológia. 3. – 1. în ştiinţe chimice (1944).Biblioteca Judeţeană Mureş EPERJESSY Anna. Studiile au apărut publicate în : Hoppe-Seyler`s Zeitschrift für Physologische Chemie (1942).. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Bucureşti. – Bucureşti : EDP.” Cluj. • Biokémia / Eperjessy Anna. – 1956. köt. köt. Studii şi Cercetări de Neurologie.) . a 8-a. TgM. 1968. 1990.în colaborare: • Farmacopeea Română. şef de lucrări la catedra de chimie medicală la Univ. respectiv la Univ. • Cercetări medicale. – 1994. Dej – m. dr. Univ. la Dej. 1965. la Dej. – Mv. Studii: lic. conf. – 1994. – Ed. – [1995]. – 1965. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. şef de catedră la catedra de biochimie până la pensionare (1952-67). T. (A. F. „Ferenc József” Cluj (1941). chimist. de Chimie la şi Univ. Prof. – 767 p.: Kh-M. a 7-a. n. „Ferdinand I. M. • Romániai magyar irodalmi lexikon. După pensionare. 1906. Fac. – 151 p. Revista Medicală. şef al Secţiei de biochimie la Baza de Cercetări a Academiei (1967-77). univ. – Bukarest. de fizică-chimie (1937). Orvosi Szemle. la catedra de chimie IMF TgM (1948-52). chimist în fabrica de medicamente VI-HOR Cluj. 1959. 1981-. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. „Mihăileana” Iaşi. 30 sept. Lucrări publicate: . asist. – Ed. • Farmacopeea Română. Eme Orvostudományi Szakosztályának Éertesítője.

Sighişoara – 25 febr. 5 feb. – TgM : IMF. Orvostudomány Értesítő (1982. medic. chimist. International de Defense Sociale. 1901.. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Ajtay Mihály. : Fa Imre-Ferényi Antal. 2. (1914). – 1993. – 8. Studii: Lic. – 1992. – Új sorozat. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. köt.Biblioteca Judeţeană Mureş F FABRITIUS. – 1992. • A magyar orvostörténeti irodalom. raion Ciuc.) . Ref. – TgM : IMF. medic de circumscripţie. Braşov. Lucrări publicate: • A radiumemanatio quantitativ meghatározásáról. MiercureaCiuc (1954-56). 1889 – m. 1993. Viaţa medicală (1982). A fost medic primar la Braşov până la pensionare (în dec.. n. univ. Lucrări publicate: • Medicină socială : curs. – Budapest. n. Vizi E. 1898) şi dir.1900. 1924. T. F. – 1894. – 384 p. TgM. Budapesta – m. Szögi László. 1990). – TgM : IMF. Dr. 10. n. 1978. M. – Budapest. – 3. disciplina Organizare Sanitară (1956-57). köt. – Piliscsaba – Budapest. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. şef laborator IMF TgM. Gheorghe (1940-43).. Imre János. – 1978. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Revista medicală (1990). Hobby-uri: automobilism. cu teza: Metode pentru studierea eficienţei asistenţei medicale ambulatorii de specialitate şi căile experimentale de utilizare raţională a acestor instituţii (1967). devenind dr. Josef. biostatistică. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Emeric-Ioan. Racoş (1953-54). – 8. – 348 p. 1878. asist. şef de disciplină – Medicină Socială (1965-80). – Új sorozat. (A. (1957-65). dr. A fost medic de circumscripţie. – Mv. Specializări: Germania (1971. 1914. . de medicină la Viena (1840-47). (F. IMF TgM (1980-91). univ. Operations Research Soc. 1975 – Vol. 1998. – Wien : Gerold. Felelős szerkesztő : Gazda István . Szinnyei József. 1887. köt. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. • Ist Kronstadt eine ungesund Stadt? – Kronstadt. FARCZÁDI Gerő. : Fa Imre-Ferényi Antal. mart. Lucrări publicate: • Die Mineral. Domenii de cercetare: medicină socială.. A lucrat la Institutul de Chimie din Budapesta. Studii în oraşul natal (1837). Internationalis Medicinae Generalis (1968-). Union International Pour Education Sanitaire. Distins cu Diploma de Onoare „50 Diploma Aureum” (1998). (1970-).în colaborare: • Formulae magistralis: / Farkas Imre János. „Dr. 18 nov. Col. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. Biometric Soc. 1. 1818. Sajtó alá rendezte Viczián János. A publicat peste 300 de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate în ţară şi străinătate: Igaz Szó (1982). din Budapesta (1909-12). medic. : Fa – Gwóth. – 30 p. M. Soc. şef de lucrări. Soc. ? Studii: gimnaziul unitarian din Cluj (1909). IMF TgM (1945-51). Sf. Membru în International Hospital Federation (1966-). Pănet (1951-53).) FARKAS. informatică medicală. Vol.. chirurg şi oftalmolog. – 294 p. Emlékek (1984). spitalului oftalmologic (1872-95).Quellen zu Zajzon in Siebenbürgen : Naturhistorisch und medizinisch dargestellt. medic şef. – Budapest. Az előszót írta : prof. Univ. 13 nov. 1991).. 1701-1849 / Szabó Miklós. 1973. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. American Public Health Assoc. „Székely Mikó”. 2002. Ion Meşota” Braşov (1935-40). Sajtó alá rendezte Viczián János. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. • Statistica medicală : lucrări practice. conf. Korunk füzetek (1983). 1845. dr. Szilveszter.

• Romániai magyar ki kicsoda 1997... 1996. – 88 p • Formulae magistralis. 1987. Autoare a numeroase studii publicate în reviste de specialitate: Revista „Viaţa Medicală” (1982). 1999). – TgM : IMF. TgM. Română de Medicina Muncii (1983-). • Romániai magyar ki kicsoda. şef de lucrări UMF TgM (1994-). 2000. C. – 230 p. EME (1999-). I. asist. 1984. medic principal de specialitate (1983-96). – 1999. • Orvoslás a XX. UMF TgM (1971-77). medicina muncii. Farkas E. orvos– és (1991). M. Hobby-uri: literatura. Ajtay Mihály. 1988. – 370 p. – [1995]. Ajtay Mihály. • Formulae magistralis. – 1997. – Vol. Farkas Evelyn. 1994). – TgM : IMF. 1983. – TgM : IMF. – TgM : IMF. 2000. – 88 p • Formulae magistralis : reţele medicale / Farkas Imre János. 1. Dr. Farkas E. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Buletinul informativ al Asoc. – TgM : IMF. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok. T. • Curs de sănătate publică şi management sanitar / Farkas E. A. 1993. • Îndreptar de lucrări practice în medicina socială / Farkas E. – TgM : IMF.Oameni de ştiinţă mureşeni • Formulae magistralis / Farkas Imre János. Clujul Medical – Revista de Medicină şi Farmacie (1997). Farkas E. univ. – 1995. „Unirea” TgM (1963-71). – TgM : IMF. 1986. Asoc. 2000. • Erdélyi magyar ki kicsoda. informatică medicală. emlékezések.. n. • Formulae magistralis. I. Igiena. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 2001 – 136 p. 1988.. C. 1979. 1979. „Balint” din România (1999-2001). 1982. – 701 p. medic.. Revista de Medicină şi Farmacie (1991. • Curs de medicină socială / Farkas E. – [TgM] : USSM. • Curs de medicină socială / Farkas E. 1989. – 372 p. Korunk Füzetek (1983). – és (A. Lucrări publicate: . – KolozsvárNapoca : Korunk. – TgM : IMF. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos gyógyszerészképzés 50 éve. század végén. T. – 2000. – TgM : UMF. Medicus Universalis (1992). Asoc. • Formulae magistralis / Farkas Imre János. turismul citadin internaţional. – TgM : IMF. – TgM. század végén.. Orvostudomány Értesítő • Orvoslás a XX. Domenii de cercetare: sănătate publică şi managementul sanitar. I. – [1995]. Roşu A. 1978. Studii: Lic. I.. – 372 p. 18 apr. (198094). Janovics E. 1987.) FARKAS Evelyn. Română de Sănătate Publică şi Management Sanitar (1991-). – TgM : UMF. 1990). – • Vademecum Medici Generalis / Farkas E. Specializări: Germania (1974). 1982. şef disciplină Sănătate Publică şi management sanitar (1991-). Membră în Soc. – 2000. Soc. Farkas E. –1997. Farkas E. Ungaria (1991. – KolozsvárNapoca : Korunk. – TgM : IMF. Filiala Mureş. „Balint” din România (1996-). – 370 p. medic primar (1996-). 1997. – 348 p. • Simpozionul „Zoonoze” (1994. 1952. Oamenilor de Ştiinţă din România (1992-99). • Îndreptar de lucrări practice în medicina socială / Farkas E. Legislaţie sanitară / Farkas E. muzica. (F. 1989. • Vademecum Medici Generalis / Farkas Imre János. – TgM : USSM. în medicină cu teza: Adaptarea şi aplicarea diferitelor metode şi modele ale cercetării ştiinţifice (operaţionale) şi sisteme informaţionale în sănătatea publică şi medicina muncii (1993). Ajtay Mihály. Revista Medicală (1983. Medicina Muncii şi Medicina Socială (1989). TgM). – 701 p. 1983. – TgM : IMF.) . psihosomatică. 1986.. Activitatea profesională: medic intern TgM (197780).în colaborare: • Formulae magistralis. I. • Teste de licenţă. 1994. • Îndreptar de lucrări practice în sănătatea publică.

MS. –1.: A-F. TgM (1977-81). – 493 p. – Bucureşti. Referinţe: • Index bibliografic al lucrărilor ştiinţifice medicale şi farmaceutice 1970-1977. medic. Stomatologia Mureşeană (2002). – 2002. în Asoc. n. Fac. – 153 p. (197191). • Cercetări medicale. univ. Dr. – 2001. Cluj. T. 1958.Bukarest. – 1981. Parazitologilor din Ungaria. Activitate profesională: preparator univ. 1981. EME. – Mv. vicepreş. 1926. Glodeni (1990-92). com. – 2000. de Parazitologie din Budapesta. kiad. – Bucureşti: Editura Medicală. – Bucureşti : Editura Medicală. prof. • Biochimie medicală. Annales de parasitologie humaine.. Studii: a terminat la Col. şef de lucrări (1957-71). cu teza: Influenţa surfactanţilor asupra proprietăţilor termodinamice şi cinetice ale emulsiilor cu lipozomi (2000). UBB ClujNapoca. Dr. Revista de Medicină şi Farmacie (1996-97. A fost preparator la Institutul de .în colaborare: • Liposomi fosfolipidici – Caracteristici şi interacţiuni cu săruri biliare.. : OGYI. de Chimie-Fizică (1981-85). Lic. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. . – 2. din Cluj (1939). Műszaki tudományok]. Microbiologie-Parazitologie. 1999. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?. A efectuat cercetări privind prepararea liposomilor fosfolipidici. 2000. • Fertőző betegségek. T. a publicat peste 150 de studii şi lucrări în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. conf. chimist. A publicat studii în: Revista Medicală – Orvosi Szemle. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Triton X-10. HR. – 1996. Hobby-uri: aerobic. – Mv. Asoc. • Genersich Antal emlékkönyv. – 2000. Membră în Soc.. Soc. – 1994. A publicat articole în studii şi reviste de specialitate: Materiale plastice (1984). Revista medicală (1999). Cellular & Molecular Biology Letters (2002). Fazakas Z. Română de Biochimie şi Biologie Moleculară. 22 iul. 2001). FAZAKAS Zita. de Medicină la Budapesta (1945). Studii: Lic.) FAZAKAS Béla. köt. 1. univ. M. – TgM : University Press. köt. în ştiinţe medicale cu teza: Studiul clinic şi experimental în ascaridioză (1962). – 143 p. – 1. medic parazitolog. • Erdélyi magyar ki kicsoda. „Bethlen”. şef lucrări. asist. prof. Membru de onoare în AOŞR. Hobai. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Studii: Lic. (A. prof. Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. Lic. Activitate profesională: prof. disciplina Biochimie medicală. Aiud. – [1995]. Parazitologilor din România. – 2000. Specializări în parazitologie clinică la Bucureşti şi Budapesta. TgM (1989-90). : [Természettudomány. Lucrări publicate: • Orvosi parazitológia. F. 1999.în colaborare: • Parazitologie : manual pentru învăţămîntul medical superior. – 307 p. Distincţie obţinută: „Comembrum Honoris Causa”. köt. Corneşti (CJ). Viaţa Medicală. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie. 1968. Lic. • Tizenkét év. prorector UMF TgM (1991-96). Ref. „Avram Iancu” Abrud. Cercetări în domeniul parazitologiei medicale.Epidemiologie. Lucrări publicate: . Lic. 1975. Lic. (195257). „Unirea” TgM (1969-77). n. 16 febr. de Chimie nr. 26 oct. – Mv. Soc. Şc. Gen. UMF TgM (1993-). Univ. Calafat (DJ) (1985-89). (A. – 1996. Ungheni (1992-93). n. A organizat 10 simpozioane de specialitate la TgM. 1981-. : OGYI. 2000. Naţională de Biologie Celulară.) FAZEKAS András. (1991-98). Gen. . CV. univ. – 2. univ. 1962. Medicinskaia Parazitologhiia.Biblioteca Judeţeană Mureş • Marosvásárhelyi egyetemi tájékoztató. Implicaţii biomedicale / Ş. – 191 p. • Parazitologie medicală. 1963. – 1997. „Bolyai Farkas”. Păingeni. : OGYI. Unitarian. (1950-52). Şc. interacţiunea acestor liposomi fosfolipidici cu detergenţi ca deoxicolatul de sodiu. Abrud (AB). – 213 p. 1920. 1977. de Chimie. IMF TgM. • Orvosi parazitológia. EME Orvostudomány Értesitő (2001). TgM. a făcut harta îmbolnăvirilor cu paraziţi din jud.

– 341 p. (1951-52). Activitate profesională: vicepreş. Domenii de cercetare: didactică. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1953. Matematică (1986).în colaborare: • Matematici superioare pentru subingineri. részben módosított kiad. . matematician. • Profesor Gheorghe Fărcaş la vârsta de 70 de ani / Coordonator Finta Béla. Lic. 1981. – Mv. asist. • Lucrări publicate: • Algebră. IIS TgM. „Al. • Anatomie patologică – Bucureşti : EDP. : OGYI. prof. – 197 p. de Matematică-Fizică (1952-56). M. 31. – TgM : UPM.în colaborare: • Általános kórbonctani jegyzet. – TgM: UPM. Reghin (195661). IMF TgM (1946-49). – 1991. lucrări care au fost recenzate şi în reviste de mare prestigiu şi circulaţie mondială: Studii şi Cercetări de FĂRCAŞ. Fazakas András. Numeroase participări în comisii de doctorat. – 1. din Cluj. dir. 1979. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig.. köt. prof. respectiv medic primar până la pensionare la Spitalul Clinic Judeţean (19591989). TgM. UPM TgM (1990-). „Al. 1956. Papiu Ilarian” TgM (1949-55). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Részletes kórbonctan. • Cuvântul liber.. 1997. prof. • Matematika almérnököknek. • Latici necomutative. de 3 ani. – 358 p. – 1980. medic secundar la Clinica de interne TgM (1955-57). univ.. köt. • Teoria laticilor : curs pentru uzul studenţilor. kineoterapie. 2.. Fac. Clubul Sportiv „Mureşul” TgM (1971-72). Publică numeroase studii în domeniul algebrei abstracte. Lucrări publicate: . Univ.. lector univ. 1997.T. adj. Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti (1957-61). univ. medic specialist patolog. univ. rector al IIS TgM (1976-85). sociologie şi psihologie . – 379 p. – 196 p. n. 1. conf. • Probleme de morfopatologie. – 2. 26 mart.. – – 1. în special în domeniul teoriei reticulelor necomutative. • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate.. 2003. şeful Catedrei de Matematică. adj. Studia Universitatis Iaşi. 1997. în ştiinţe matematice cu teza: Contribuţii la dezvoltarea teoriei reticulelor (1972). köt. (A. TgM. Membru în AOŞR. Studii: Şcoala Normală din Gherla (1946-52). Dr. 2004. (Szervpathologia): Egyetemi jegyzet / Hecser László.. Chend (SJ). – 247 p. cât şi în lucrările publicate în diferite periodice aduce contribuţii originale la dezvoltarea algebrei abstracte. 1991. nr. Szilágyi Miklós. 2001. Defineşte pentru prima dată 12 cls. 1938. köt. Activitate profesională: prof. 258 p. 2000. univ. Gheorghe. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. 10 mai 1933. IPed. – 176 p. – Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică. Valeriu. – Bucureşti : EDP. Studii: Lic. • Általános kórbonctan. – 131 p. . – 337 p.) Matematică (1972). apoi la UPM TgM (1964-76. – Mv. univ. nr..Oameni de ştiinţă mureşeni Anatomie Patologică. n.. – TgM : UT. – 196 p.1996. Papiu Ilarian” TgM (1965-70). (1974-90). Atât în teza de dr.. Lic. 1985-03). – 2. • Fundamentele matematicii / Fărcaş Gheorghe. Clubul Sportiv „Mureşul”.) FĂRCAŞ. TgM (1962-64). : OGYI. – 1991. de Educaţie Fizică şi Sport (1973-83) dir. Jung János. – 2002. Forestier TgM (1984-99). an 15. • Romániai magyar ki kicsoda. 1964. 14 febr. (F. tehnic. • Algebră şi geometrie analitică : pentru uzul studenţilor. prof. medic de circumscripţie (1957-59). Referinţe: • Viharban. – 2. – TgM : UPM. 1981. • Tizenkét év. : [Természettudomány. – TgM : UPM. lector la IIS TgM (1961-74). Fac.. – Mv. – 1994. speciale de reticule necomutative şi studiază proprietăţile acestora în comparaţie cu teoria clasică a reticulelor. Medic de laborator la Spitalul Orăşenesc din Reghin (1952-55). – 554 p. Műszaki tudományok]. : A-K. Lic. – [1995]. – Mv.. conf. köt. 1952.

Şeful Clinicii de boli cronice. şef de lucrări (1990-92). – TgM : CCD. Studii: la Col. – 535 p. prof. Lic. – TgM : I Ped. Filiala MS şi membru în Cons. Wiener Med. – 168 p. Revista română de kinetoterapie (1995). studii epidemiologice în colectivităţi. 2003. probleme de geriatrie: adaptare cardiovasculară a vârstnicilor. – TgM : I Ped. 1999. Fac. Referinţe: • L’ enseignement et la pedagogie en Roumaine. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. (A. Malnaş Băi. – TgM : UPM. – 244 p. de Medicină Generală (1952-58).) la IMF respectiv UMF TgM. 2002. 1970. Ärtzeblatt FEKETE Pál. maghiar de băieţi nr. – Vol. defectologie. morbiditatea vârstei a III-a. – TgM : Editura UPM. M. 1933. – Új sorozat. n. Ref. 2003. • Lucrări ştiinţifice publicate: 1996-1999. • Didactica educaţiei fizice. – 1992. : Fa Imre-Ferényi Antal. – 8. internă (1970).. 2 din TgM (1967-70). • Bibliografia educaţiei fizice şi a sportului. köt. medic. T. – 170 p. prof. (1944-48). (F. • Educaţia fizică şi sportul de masă. univ. 28 iun. 1978. univ. Micfalău (Covasna) (195867). investigaţii cardiovasculare. 1995. medic primar (1990). IMF TgM. Borászati Füzetek (1872-74). Domenii de cercetare: efectul mofetoterapiei şi a băilor carbogazoase asupra circulaţiei periferice. 1981. (1998-2003). • Didactica educaţiei fizice : curs. în ştiinţe medicale cu teza Studiul mecanismelor de adaptare cardiovasculară la vârstnici (1978). Medic specialist de med. Revista de pedagogie (1990).univ. Maghiare de Ştiinţă. Didactique et Pedagogique. Medic principal de circumscripţie la Lisnău. : Fa – Gwóth. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. • Caietul profesorului de educaţie fizică.Biblioteca Judeţeană Mureş sportivă. inspector de viticultură şi vinificaţie la Târnăveni (1893-97). 1996). univ. de Educaţie Fizică şi Sport. – 3. 2 din Cluj (1948-52). 1981. • Didactica educaţiei fizice şcolare. asist. Preparator la Clinica medicală nr. (1970-90). 1980. Făget (TM). a fost prof. Edit. 1877. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. Participă la peste 280 de conferinţe şi simpozioane. 1980. 1973. Ştiinţa sportului (1997. Membru al corporaţiei doctorilor al Acad. ambulant de viticultură în Seuca. Educaţie fizică şi sport (198990). viticultor. respectiv Clinica de reabilitare cardiovasculară (19932003). Lucrări publicate: • Cultură fizică medicală : curs.) FERENCZ László. 1-2. educaţie fizică şi sport. • Educaţia fizică şi sportul de masă. 1973. Prof. 1978. sa. Dr. conf. – 304 p. – 250 p. Educaţie specială (1993). – Bucureşti : Editura Sport-Turism. – 1894. köt. Specializări: Bucureşti (1997). – Paris. Membru în Soc. Rezultatele cercetărilor au fost concretizate în peste 130 lucrări comunicate şi 62 lucrări publicate: Revista Medicală (1965. Dtsch. – TgM : sn. până la pensionare (1 oct. Ärztliche Praxis (1969). 2001). – Kolozsvár. posibilităţile de tratament şi evoluţia hipertensiunii arteriale la vârstnici. preş. publică studii şi lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Röplabda (1976).) viticultură au apărut în revistele Erdélyi Gazda (1870-). Sajtó alá rendezte Viczián János. Hobby-uri: studiul şi cercetarea ştiinţifică. (1967). Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 298 p. 1983. – TgM : I Ped. – 377 p. Naţional (1995-). (1992-98). – 39 p. Lucrări publicate: • A karikás szőlőmivelés legajánlatosabb rendszere. • Educaţie fizică în aer liber. Wchsr. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Articolele lui de economie şi mai ales de .

Oameni de ştiinţă mureşeni (1969). chimist. Erdélyi magyar ki kicsoda. gravimetrie. (1978). volumetrie. 1999. – 1. • Kardiológia és angiológia. köt. 3. analize chimice instrumentale şi încercări de materiale referitoare la oţeluri. 2000. Hobby-uri: calculatoare. Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. Orvostudományi Értesítő (1993-96. 199698. UMF TgM (1994-). Gen. Romániai magyar ki kicsoda. Immunhaematol. – 983 p. Autor şi coautor a 17 articole publicate în reviste de specialitate: Revista de Medicină şi Farmacie (1992. – 374 p. – 2003. köt. – 2000. orvos– és • • • • • Orvostudományi Értesítő. Studii: Şc. nov. köt. Füz. Soc. implementarea şi utilizarea metodelor ISO şi EN în spectroscopie. 19. 1995-99). farmacocinetică. simpozione naţionale şi internaţionale de cardiologie. – [1995]. în chimie cu teza: Noi sulfamide cu nucleu acridinic. : OGYI. Plasmaterm (1990-94). Intern (1971). ing. Physioother. Forschr. gerontologie din ţară şi străinătate. 2000. Lucrări publicate: . UBB ClujNapoca. – TgM : OGYE. 1998.Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. • Belgyógyászat. Relaţii cantitative structurăactivitate în clasa sulfamidelor (2002). febr. 1961. 1987. Medicina Internă (1973. : OGYI. 1999. şeful Laboratorului de analize şi încercări de materiale. 1981. metode termice. 1977). 2002. : OGYI. • Belgyógyászat. 2003). Ferencz L. construcţia de telescoape. electronică. • Szempontok az általános orvos belgyógyászati tevékenységéhez / Monoki I. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.. • Belgyógyászat. – TgM : IMF. Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. 2000-01). köt. • Szempontok az általános orvos belgyógyászati tevékenységéhez / Monoki I. : OGYE. – 1087 p. • Általános tünettan. 3 TgM.) FERENCZ László. – 2003. Kardiológia / Szerkesztő dr. köt.în colaborare: • Belgyógyászati tünettan : 3. maşini. 2. • A légzőszervi betegségek diagnosztikája. 14 sept. de Chimie şi Inginerie Chimică (1981-86). – 1983. n. (1993. 2004). – Budapest : Springer. – 1981. – 2. – 2002. 3. 1996. – 1997.. – 133 p. Revue Roumaine de Chimie. 1978. Horváth Endre. 1997. medicină internă. „Al. poligrafie. astronomie. 1996. 2004. nr. proiectarea medicamentelor asistată pe calculator (CADD). lector univ. Ioan Cuza” Iaşi (2003). M. (1979).. Lic. Revue Roumaine de Chimie (2003). 1982. – 277 p. – 365 p.. – 493 p. pictură. köt. Dr. . éves orvostanhallgatók számára. – 927 p. – Mv. EME. Die Pharmazie (2000). EME Múz. • A mozgásszervi betegségek diagnosztikája. A participat la multe congrese. sinteza medicamentelor. 1999.. Eremitu. . Brassai Zoltán. Combinatul Chimic Târnăveni (198690). Lucrări publicate: • Belgyógyászati diagnosztika. – Mv. 1999. Nutrition Rep. Ferencz L. Farmacia (1997. Analele Univ. chimist...sz.. Fac. Kovalszky P. sculptură. 1983. potenţiometrie. „Bolyai Farkas” TgM (1976-80). complecşii de incluziune ai citrodextrinelor. – 2. • Belgyógyászati tünettan : jegyzet III. Specializări: Ungaria (1996. (F. Népújság 2002. Cercetări în domeniul fluoroboraţilor. Activitate profesională: ing. • Curs de medicină internă / sub red. Székelyföld 2. • A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve. retrometabolism. Transfus.. 2002-03). instrumente. köt. – 2. éves orvostanhallgatók számára. – Mv. Membru în Corporaţia Doctorilor din cadrul Academiei Maghiare de Ştiinţe. biofarmacie. : OGYI. – Mv. – Mv. Kovalszky P. Z.

A publicat articole de specialitate de cale ferată. 1889. – Új sorozat. 15 sept. – Mv. Keszthely (Ungaria). – [1995].. . univ. • Prelucrarea datelor experimentale. Sajtó alá rendezte Viczián János. Bolyai din Cluj FERENCZI NAGY Gabriella. 1903. 13 apr. – 1997. Şi-a început activitatea la Mănăştur. Lucrări publicate: • Calculator : Segédtáblázatok általában szorzási-. 2003. Caşinu Nou (HR) . – TgM : Litografia UMF. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 1901-1910 / Petrik Géza. : Fa Imre-Ferényi Antal. medic primar până la pensionare (1959-79) la Clinica de Ftiziologie TgM. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. 7 ian. (1946). – Budapest : Légrády Testvérek könyvnyomdája. (F. (F. – Budapest. univ. n. köt.de zootehnie. kiad. 1860. a fost ales pretor (1867). Lucrări publicate: • Amit a tuberkulózisról mindenkinek tudnia kell. Cluj (1885) şi apoi în diferite alte oraşe. medic radiolog. a devenit controlor general de mişcare la căile ferate de stat (1870-). 26 iul 2002. köt. Studii: obţine diploma de medic la Cluj (1912). – 1992. Referinţe: • Magyar könyvészet. medic internist. stabilindu-se la Keszthely. • Utilaj chimic în industria medicamentelor. – TgM : Litografia UMF. – 1999. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. A fost practicant de administraţie (din 1864 la TgM). – 2000. orvos– és FERENCZI Benő. 1997. : Tartományi Egészségügyi Nevelési Ház. – 16 p. • Vasuti földrajz. – 8. 1920. la Univ. n. : OGYI. – 1. – 8. pneumoftiziolog. – 2. : Fa – Gwóth. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.. Studii: .în colaborare: • A gyógyszertervezés alapjai.) FESZT György. funcţionar. . – Budapest : Pesti könyvnyomda. 1994. medic specialist radiolog la Cluj (1919-41). Tüdőgyógyászat. Peşteana (HD) – m. 1902. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. ?. – 2002.Biblioteca Judeţeană Mureş • Sistemul FoxPro pentru farmacişti. osztási. Medic la Cluj (1940-46). A fost asist. Cluj – m. 1917. Ferencz L. M. la Cluj (1935). T. TgM. – TgM : Litografia UMF. – 1992. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. [1962].) lic. illetékek és százalék-kiszámításához. – 13 p. – TgM : Litografia UMF. 1885. : Fa Imre-Ferényi Antal. – Budapest: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. „Ferenc József” din Cluj (1913-19). – Keszthely. – 326 p. univ. 2 iul 1842. A publicat în Orvosi Szemle . 1952. – Budapest. Foris I. de radiologie. (A. Lucrări practice pentru studenţi. : A-K. 28 oct. : A-K. • Vasuti földrajz. de Medicină (1942). • Analize instrumentale.) FERENCZY Ferenc.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek – Mv. univ. feroviar. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.Revista Medicală.és arányszámolási műveletek végrehajtásához. medic şef la (1957). • Who’s Who în România. M. Sajtó alá rendezte Viczián János. n. 1996. M. • Magyar könyvészet. conf. UMF Cluj. • Sertéstenyésztés. – 519 p. – Új sorozat. köt. • Erdélyi magyar ki kicsoda. n. Fac. 1892. prof. 2000. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. köt. 1918. 1917. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Morăşti – m. valamint díjak. Lucrări practice / S. Lucrări publicate: • Magyarországi parlagi juhok. prof. – 1. 1952. la Univ. asist univ. – 3. „Ferenc József” din Cluj (1941-45). TgM. – 1894. köt. prof. 1901-1910 / Petrik Géza.? Studii: la Şumuleu şi TgM. Duşa.) (F. de radiologie medicală la Univ.

de medicină la TgM. . univ. „Bolyai” Cluj. conducător de doctorate. Budapesta (1974. Domenii de cercetare: radiodiagnosticul tubului gastro-intestinal. Orvosi Szemle (Kolozsvár). Pharmacology (1977). ca decan al Fac. Munkacevo (1995). köt: A-F. şeful Clinicii de Radiologie. Neurologie. medic. 1985. Endokrinologie (1977). prof. univ. 1979. Ungaria (1963. (1964-72). Ref. Lucrări publicate: • A röntgensugár. neurochirurgie (1983). Cluj. 1981. Studii şi Cercetări de Endocrinologie (1960-80). EME Orvostudományi Értesítő (19922004). Neuropsychopharmacologia Hungarica (2003). EME Orvostudományi Értesítő. – 1. Tihany (2003) şi la peste 60 de reuniuni ştiinţifice în ţară. de Medicină (1944-46). de băieţi. univ. an. căilor biliare şi urinare. de onoare” (2002). München (1998). Cluj (1936-44). 1974). consultant (1995-).. 2002. 1965). Viaţa medicală (1980). Biochemical Pharmacology (1963). : OGYI. lector univ. Medalii comemorative (1972. M. 1991. • Orvostudományi Értesítő 75. univ. : OGYI. Ardealul Medical. • Orvosi Röntgentan. 1999). p. Weimar. p. Bucureşti (1981). 4. Magyar Nőgyógyászat. • Az orvosi röntgentan elméleti alapismeretei. n. Univ. Medicina et Pharmacologia Experimentalis (1965). psihiatrie. conf. (F. IMF TgM (1945-49). evidenţiat” (1983). Fiziologia normală şi patologică (1961-72). şef de lucrări. Kaposvár (1996). farmacologia termoreglării.. Activitate ştiinţifică în farmacologia experimentală a sistemului nervos şi cardiovascular. – Mv. 163-164. Drezda (1967). • Romániai magyar irodalmi lexikon. Membru în USSM din România (1950-). Durerea acută şi cronică (1996. – 251 p. asist. Studiile apar în: Erdélyi Orvosi Lap. univ. Biulleten Eksperimentalnoi Biologhii i Mediţinî (1960). : OGYI. Experimental and Clinical Endocrinology (1985). Basel (1969). Studii: Lic. 280-285. – Bukarest. Revista Medicală – Orvosi Szemle (195592). 60. „Prof. Clinica medicală TgM (1946-49). Paris (1978). 1998). Referinţe: • Revista Ştiinţelor Medicale – Medicina Internă. 15 sept. – Mv. Seghedin (1965). (1949-50). – 31 p. Leipzig (1990). rész : Elméleti alapismeretek. premiu „Pápai Páriz Ferenc” (2002). Distins cu „Medalia Muncii” (1965). Dr. Buletinul Academiei de Ştiinţe Medicale (1987). rector al IMF (1949-52). Specializări: URSS (1959). 1946. Activitate profesională: extern la catedra de anatomie patologică. prof. A avut un rol deosebit în organizarea învăţământului univ. preparator univ. Participă cu lucrări la 18 congrese internaţionale: Praga (1963. de Medicină. – p. „Prof. Farmacia (1958-67). 2002.) FESZT György. Pécs (1967). Experientia (1965). Fundamental and Clinical Pharmacology (1999). Comunicările Academiei RPR (1959-60). [1947].Oameni de ştiinţă mureşeni (1945-48). A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Acta Physiologica (195567). 1970). Revue des Sciences Médicales (1960-63). 1. Gheorghe. reglarea metabolismului gazos şi electrolitic. (1953-64). 1948. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la problema participării sistemului nervos în acţiunea unor substanţe medicamentoase şi toxice (1963). radioterapia antiimflamatoare şi antitumorală. preş. durerii şi analgeziei. „Evidenţiat în Munca Medico-Sanitară” (1961). Fac. Revue Roumaine de Physiologie (1964). nr. Revista de Medicină şi Farmacie Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992-). (1950-53). prof. 1952. de Medicină IMF TgM (1972-95). IMF TgM (194650). 1925. apoi la IMF TgM (1948-52). la disciplina de farmacologie a Fac. • Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle nr.. – Mv. 48. Magyar Röntgen Közlöny. – 1. Studii şi Cercetări de Fiziologie (1959-71).

– 2000. • Îndrumător de lucrări practice de farmacologie. • Cercetări medicale. 2004. Sofia. : OGYI.. AŞMR. Worldwide Hungarian Medical Academy (1998-). köt. 3. histochimie. köt. Studii: Lic. 1929. 1997. – Mv. Soc. 2001-). 1998. – 1983. Cluj (1940-48). köt. şef de sector. de Algeziologie din România (2004). rusă. Idegrendszerre ható gyógyszerek. • Gyógyszertan.306 p. Naţională de Biologie Celulară (1984-). 2. – 1979. morfopatologie. . T. – 306 p. – Mv.. Sistemul nervos. • Székelyföld 5. 1983. • Farmacologie. rész. – 1994. –264 p. • Tizenkét év. Centrul de Cercetări Medicale TgM până la pensionare (1970-90). – 1985. Bruxelles. (A. Soc. jún. köt. – 1954.) FESZT Tibor. szövetekre és anyagcserére ható gyógyszerek. 23 sept.Biblioteca Judeţeană Mureş Filiala Jud. – 236 p. köt. Dogaru. cercetător ştiinţific.. de Băieţi. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.. Maghiară de Bioetică (2001-). 2000. – Arad : Vasile Goldiş University Press. a publicat peste 300 de articole ştiinţifice de specialitate apărute în limbile română. köt. franceză şi (1954-2000). • Gyógyszertani jegyzet. al corporaţiei doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000-). IMF TgM (1954-58). International Soc. „Evidenţiat în munca medicosanitară” (1978). 19541955. Române de Farmacologie. Terapeutică şi Toxicologie Clinică. – 446 p. medic. köt: A-F. vicepreş. : [Természettudomány. – Bukarest. • Népújság. • Tizenkét év. – 351 p. Feszt György. Budapesta. Hobby: bibliofilie. Asoc. • Aspecte normale şi patologice ale reglărilor neuroendocrine. studiul extractelor vegetale cu acţiune asupra metabolismului lipidic. – Bucureşti : EDP. : [Természettudomány. Filiala Mureş (1991-97. – 232 p. pe ţară a Soc. • Farmacologie experimentală / sub redacţia Maria T. cercetător ştiinţific principal. Dr. histochimie.. 12. – 1997. Membru în USSM din . – 1988. Műszaki tudományok]. Bucureşti (196076).. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt. F. – 1994. – 2002. neurochimie din Paris Varşovia. Participă cu lucrări la congrese internaţionale de histologie. – 1. „Certificat of Merit”. 1979. Az élő kórokozókra ható szerek. Ref. • Farmacologi şi toxicologi din România. metabolico-tisulară şi antiinfecţioasă. – 1954. – TgM : IMF. M. • Romániai magyar ki kicsoda. : Az effektor szervekre. Distins cu „Medalia Muncii” (1965). Kelemn Attiláné. Cluj. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la studiul modificărilor histometabolice în encefalomielita alergică experimentală (1971). Vol. – 1. – 1955. – Mv. IMF TgM (1948-54). – 1979. maghiară. – 1.: A-K. . • Genersich Antal emlékkönyv. 1981. – 1. • Viharban. – Bucureşti. • Farmacologie : curs. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.: Medicaţia organelor efectoare. – [1995]. Mureş a secţiei de farmacologie şi terapeutică a USSM (1969-96). membru (1990-) şi preş. Secţiei Medicale a EME (199802). of Biochemical Pharmacology (1973-). : Általános rész. – 1996. – Mv.sz.în colaborare: • Gyógyszertani jegyzet / Obál Ferenc. hepatopatiilor şi aterosclerozei. Lucrări publicate: • Gyógyszertan. 1964. Activitate profesională: şef de laborator la Catedra de histologie. cercetător ştiinţific. 1968. Műszaki tudományok]. – 1983. – 1998. : OGYI. 2. 1952. – 228 p. : OGYI. London (1971). engleză. germană. 1979. 2. – 2003. – 2002. – 1961. 1961. 1: Partea generală. n. Academia Română Baza de Cercetări TgM (1958-64). Domenii de cercetare: morfopatologia experimentală a encefalomielitelor. Specializări: URSS (1961). : OGYI. köt. 1999. Are patru inovaţii. – 133 p. Vol. – 2. • Transparent de farmacologie şi toxicologie. – 2. • Erdélyi magyar ki kicsoda. New York Academy of Sciences (1999-). Ungaria (1964).

– 220 p. – 1997. Membru în EMT (1993). 1976. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. autor şi coautor a peste 50 studii şi articole publicate în: Revista de fizică şi chimie (1960-67). 1968. ( 1990-). – TgM : Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale. (1984). • Ép testben ép erek.. – 1999. – Mv. • Mechanika / Filep Emőd. Műszaki tudományok].. Iaşi. Distincţii obţinute: medalie de aur la Târgul Internaţional din Leipzig (1982) pentru Instalaţia de nitrurare în plasmă. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. al corporaţiei doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare. Teoretic „Bolyai Farkas. Néda Árpád. Fac. Hobby-uri: pescuit la muscă udă şi la năluci artificiale. 1997. de Fizică. 1997. Teoretic nr. lector UBB Cluj-Napoca (1996-02). – 1994. – 1997. – 1971. de fizică la Lic.70 p. : OGYI.Optika. 1983. Victor. – [1995]. – 128 p. 1977. Soc. fizician. köt. fizician principal. Lucrări publicate: • Fizika : Példatár. Univ. sz. • Romániai magyar ki kicsoda. 1979. fizician. . 14. fizician. . • Metalls Handbook. Kerekes M.2002. Referinţe: • World Who’s Who. I. • Man of Achievement (Cambridge). Sighişoara (1966-67). univ. de Pathologie Comparée din Paris (1968-).în colaborare: • Mechanikai hullámok / Filep Emőd. de Matematică şi Fizică. . • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Bucureşti : Editura Medicală. prof. oct. Studii: Lic. nov. • Ateroscleroza pe înţelesul tuturor / Kerekes M. după 1990. • Hőtan / Filep Emöd. conf. – 2. . (1960-65). – Bucureşti. cerectător principal. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. • A Hét 47. la Centrul de Cercetare şi Inginerie Technologică. – 1994. 1942. Kerekes M. • Az érelmeszesedés kutatása és leküzdése / Feszt T. • Dictionary of International Biographic. Néda Árpád. Fizician asist. Műszaki tudományok]. 8 iul. – 162 p. TgM). – 93 p.. 1993. • Genersich Antal emlékkönyv. Lucrări publicate: . A participat FILEP Győző. . – 1968. „Al.) la peste 40 conferinţe. • Romániai magyar ki kicsoda. 1996. Prof.Oameni de ştiinţă mureşeni România (1954-). Fac. Teoretic „Bolyai Farkas” TgM (1995-96). – 2002. – Bucureşti : Editura Medicală. • România pitorească. – Kolozsvár. Lucrări publicate: • Biofizika. : [Természettudomány. (F. 1979. 27. EME (1990-). : [Természettudomány. 1978. (A. UBB Cluj. – 2002. n. de Medicină şi la Fac. 2002. 1. Az érelmeszesedés megelőzése / Feszt T.240 p. Domenii de cercetare: tratamentul termochimic al suprafeţelor de oţel în plasma descărcării luminiscente. univ. – 1971. Dr.Kolozsvár Napoca : Abel. în fizică (1984-89). W WEAR (1972). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Metalotehnica TgM (1967-95). 1934.în colaborare: • Cercetări medicale.” TgM. Cuza”. şef de lucrări la catedra de biofizică (1958-65) şi la fizică farmaceutică (1962-65). • Ateroscleroza / Feszt T. Industria uşoară (1967-72). M) FILEP Emőd. • Tizenkét év. – Kolozsvár.în colaborare: • Sesiunea anuală de valorificare a cercetării ştiinţifice (19. 2002. – [1995]. cercetător (1961). – Bucureşti : Editura Medicală.. – Cluj-Napoca : Studium. de fizică la Lic. TgM. TgM. T. – 109 p. Feszt T. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. 1985. de Stomatologie (1974-85) şi la toate trei fac.. Surf. • Vörös Zászló 1971. 1999. .. (1956-60). – 106 p. A predat cursul de biofizică în limba maghiară la Fac. Fundaţia Sapientia (2002-). ASM. 2000. Néda Árpád. Referinţe: • Tizenkét év. nov. ţine cercuri de biofizică farmaceutică la UMF TgM. 2000. 1993. köt. secţia Electro-radiofizică. n. simpozioane. – 2. denumirea centrului s-a transformat în PLASMATERMSA (1993). Eng. Kerekes M. cercetător principal III. . – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács.. 23 dec.

T..) FODOR S. • Tizenkét év. 1998. : nyomt. 1926. de Matematică (198084). fiind contabil de domenii. 1802. Fac. n. dr. matematician. 2002. Lic.în colaborare: • Algebra : culegere de probleme / Finta B. M. – Budapest. 2000). congrese şi simpozioane în ţară şi străinătate. – 2002. 2000. 1997). – TgM: UPM. UPM TgM. 2004. – TgM : UT. Kiss E. analiză funcţională. Műszaki tudományok]. TgM. • Profesor Gheorghe Fărcaş la vârsta de 70 de ani / Coordonator Finta Béla. diferite aspecte ale patologiei oculare. 1839. lector univ..Biblioteca Judeţeană Mureş • Erdélyi magyar ki kicsoda. Odorheiu-Secuiesc (1985-87). Unitarian din Cluj. (F. • Teoria probabilităţilor. köt. – 30 p. Domenii de cercetare: analiză. Pedagogic „Benedek Elek”. Lic. 13 sept. 18 oct.. (F.. Mathematics (1998). Hobby: călătorii. Referinţe: Baza de date BJM (A. Univ. la Georgiconul din Keszthely (1834).? Studii: la Col. Odorheiu-Secuiesc (1975-79). – 197 p. Francisc FODOR József. Felső Visti Kali Simeon. Odorheiu-Secuiesc (1967-75). 1878. Activitate didactică univ. Buletinul Ştiinţific al Univ. – 1894. A intrat în serviciul contelui Bethlen Leopold din Iernut. univ. anomalii congenitale. • Erdélyi gyógyszerészet magyar vonátkozásai / Péter H. n.. de Ştiinţe Matematice „Bolyai János” Ungaria (1990). a publicat peste 50 de lucrări şi articole ştiinţifice în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-95). • Analiza numerică. filiala TgM (1987-90). • Teste grilă de matematică : culegere de probleme. – 212 p. Francisc. univ. – TgM : UPM. A. asist. „Tamasi Áron”. – TgM : UPM. Soc. Dr. Membru în Soc. – Mv. Studii: IMF TgM. – Kolozsvár. Lucrări publicate: • Capitole speciale de analiză numerică. UBB Cluj-Napoca. Activitate profesională: prof. Lucrări publicate: • Tapasztaláson alapult radnóthi utmutatás a szopó bárányok hasmenése ellen. cu teza: Contribuţii la metodele de rezolvare şi de rezolvare aproximativă a unor probleme de analiză şi ecuaţii diferenţiale (1999). köt.) FINTA Béla. Fac. A participat la peste 25 de conferinţe. Dr. T. 2004. din 1953 în cadrul IMF TgM la Clinica de Oftalmologie. de Ştiinţe Matematice din România (1985). : Fa – Gwóth. Octogon (1996-98). 1992. deţine două brevete de invenţie. parcurgând toate gradele până la cel de prof univ. : [Természettudomány.conf. – 3. – 2. a ref. 1998). teoria operatorilor neliniari. 16 sept. univ. Mathematica (1995. – 200 p. 1960. . Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József.contabil. – TgM : UPM. Chileni (HR) – m. – 2000. 2000. – 208 p. A colaborat la revistele Orvostudományi Értesítő ( 1996. 2002. – Kolozsvár. M. Studia Universitas Babeş-Bolyai. – 2002. Mária.. . . prof. Kollégyom bet. Ferenc. Fac. Szinnyei József. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. metode numerice. de Medicină (-1953). Odorheiu-Secuiesc. Studii: Gimnaziul „Tompa László”. medic. (1976-). n. 2004. Revue d’Analise Numérique et de Théorie de L’Approximation (1996. melyet tulajdon tapasztalásai után öszve szedett és a juhok baráttyainak kiadott.) FODOR Ferenc Vezi: FODOR S. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1996-99). matematician programator ICPE. Activitate ştiinţifică în domeniile: oncologie. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la studiul morfopatologic al tumorilor intraoculare la copil (1967). de Matematică (1984-85). Bucureşti. Baia Mare (1993). 2002.

Doina Pop D. Dinulescu Areti. Veress Éva. – Budapest : Medicina Kiadó. – Bucureşti : EDP. – 204 p. Română de Oftalmologie. 1957. musculaturii oculare • Electromiografia extrinseci şi a celei velopalatine. membru în Soc. Liana Sireteanu. 2002. • Morfopatologia ochiului. – 366 p. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bucureşti : EDP. – 297 p. 1996. – 1997. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. • Oftalmologia infantilă / Francisc Fodor. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Medicală Balcanică. 1980. 1978. 1993. – 1994. 1979. részben módosított kiad. – 573-1100 p. • Ultrasunetele în biologie şi medicină. – 233 p. gen. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. : OGYI. – Mv. C. Distins cu premiul Academiei Române (1985). Draşoveanu. – Bucureşti : Editura Academiei Române. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos. • Oftalmologie. Soc. Fugulyán G... 1986. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 2000. Stolnicu Simona. – Mv. 1989. – Bucureşti : Editura Medicală. • Részletes kórbonctan. • Az artéria temporális strukturális elváltozásai dyslipoproteinemiákban / Albert Ildikó.. Specializări în RFG (1972. Studii: Şc. – 240 p. 1981. 2000. Dogan Denislam. – 572 p. – Kolozsvár : EME.Oameni de ştiinţă mureşeni Jurnalul Român de Patologie (1999). . – Bucureşti : Editura Medicală. – 370 p. 1990. Fodor Ferenc. 1997. • Általános kórbonctan (Morfopathologia generalis). – 240 p. – 232 p. SIDUO. – Bucureşti : Editura Medicală.és gyógyszerészképzés 50 éve. 1989. 1995. – Bukarest. 1976. 1983. : Lyra. 1959. • Szemészet egyetemi hallgatók számára. • A szemgyógyászat évszázadai Erdélyben. : Mentor. – Mv. – Kolozsvár. 1988. • Gyermekünk szeme / Fodor Ferenc. n. köt. 2. . Pedagogică TgM. : [Természettudomány. Crăciuneşti (1936-41). 1985. részben módosított kiad. • Erdélyi magyar ki kicsoda. : Mentor. Lic. 1973).. faringiene şi laringiene / B. • Examinarea bolnavului glaucomatos / Fodor Francisc. – TgM : Litografia IMF. köt. Fugulyán Gergely. 1989. – 530 p. • Ultrahangok a biológiaban és medicinabán.2. – 316 p. – Bukarest : Editura Medicală. • Genersich Antal emlékkönyv. 1991. TgM (1941-45). Lucrări publicate: • Általános kórbonctan. 1999. 1980. Popa – Bucureşti : EDP. – Bucureşti : Editura Medicală. – 210 p. Fodor... Popa – Bucureşti : EDP. – Mv.în colaborare: • Curs de oftalmologie / Fodor F. Soc. Aşgian. – 2. • Szemészeti funkcionális viszgálatok / Fodor F. 1959. Stejăriş. – 335 p. • Kilyénfalva. T. • Szemészet. 12 iun. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. • Az öregedő szem / Fodor Ferenc. – 2000. . – 144 p. Ref. • Îndreptar de lucrări practice de oftalmologie / Ferenc Fodor. Műszaki tudományok]. – 2.1. • Îmbătrânirea ochilor / Fodor F. Fodor. – 330 p.) FODOR Sándor. – TgM : IMF.. – Mv. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Doina Pop D. • Morfopatologia generală. Mártha Papp Ilona. M. – 1995. Şc. Popa – Ed. – 2002. Péterffy Pál.: A-F. • Electromiografie clinică. • Üzenet a látóknak. : OGYI. – Mv. : OGYI. – Mv. : Mentor. – Mv. 1991. 1983. – 1998. 1956. 1998. • Oftalmologie / F. – Bucureşti : Editura Medicală. Liana Sireteanu. 1986. . prof. • Romániai magyar ki kicsoda. • Oftalmologia / Francisc Fodor. a 2-a. F. • Tizenkét év. (A. F. • Ultrahangok a biológiában és az orvostudományban / Fodor Ferenc. 1929. – 225 p. – 554 p. Maghiară de Oftalmologie. köt. – 360 p. – 1. köt. Doina Pop D. • Morfopatologia ochiului şi anexelor sale / Fodor F. : OGYI. 1981..

unde a predat filozofie şi matematică. 1999. summisque in philosophia et artibus liberalibus honoribus et privilegiis rite ac egitime consequendis publico examini submittit Josephus Pap de Fogaras. quam . – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. nr. Szinnyei József. (F. et duratione rerum successiva initium necessario habente. dr. medic. nr. 2003. 17 dec. köt. Gen. 1766. Balás Árpád. • Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor Sándor. Lucrări publicate: • Disputatio medica de mania. I (1977). [Szerzők: Balás Árpád. Balás Árpád. • Potestne naturae scrutator ex cognitis jam observationibus experimentis consectaria ad disquisitionem causarum hactenus incognitarum . ? – m. – 344 p. M. – Trajecti ad Rhenum. istorie. filozofie şi teologie. A fost invitat ca prof. cu lucrări la multe concursuri din Olanda. A fost medic la Făgăraş. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. de cantori ref. A participat cu succes. Prof. – Mv. teologie. din Buda (1784). – Franequerae. a continuat studiile în Frankfurt pe Oder (1770). A fost invitat la Col. „Bolyai” Cluj. până la pensionare (1980-92). greacă. prof. Studii: făcute la Aiud. Gröningen (1771). (F. : Fa – Gwóth. Könyvnyomdája. în filozofie (1774).T. 2003. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. prin el col. n. dar multe au rămas şi în manuscris.. din TgM (27 nov. dir. În Utrecht a început activitatea literară.. Berlin.Biblioteca Judeţeană Mureş Cristuru Secuiesc. 2000.. Şc. • Dissertatio nova de sensumorali. A fost preot la Orăştie (1774-79).. A fost prof. – Mv. • Maros megye : Útikönyv / Szerkesztette Balás Árpád. de Filologie (1950-54). matematică. preot ref. – Franekerae. Lucrări publicate: • Novae Martis et Veneris Syzygiae ac auspicatissimum perihelium. întră în circuitul ştiinţific european. 1996. – 139 p. – Mv. la Şc. – 1997. Studii: la Col. Jakab Sámuel]. 1900.. – Mv. filozof. – 221 p. Orăştie – m. medica de scorbuto. • Sitne sensus aliquis homini innatus. originar din Făgăraş. 1878. la Univ. 1784. • Sepsimagyarós. Fac. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 10 TgM (1954-59). Cluj. dar s-a stins din viaţă la TgM. Ref.. 1999. a fost hirotonit preot. • Dissertatio philosophica inauguralis de natura aeternitatis successionis experte. Univ. és Nyomdai R. die XX. – dir. : Impress. quo dirigatur ad dignoscendum et impellatur ad faciendum bonum morale? – Lugduni Batavorum. 1700. 1724. • Maros megye : Útikönyv. Lucrări publicate: • Marosvásárhelyi kis útikalauz. gr. bővített kiadás. II şi gr.) • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. 1774. – Budapest. : Impress. prof. 1784). – 3. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. a câştigat laude şi bani în aur. . unde a şi murit. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 26 aug. – 1894. 1703. – 2. M. pro gradu doctoratus. prin acuzare falsă a fost închis la Cluj. 1997. şef de secţie învăţământ TgM (1959-62).) FOGARASI Sámuel. la Şc. TgM (1992-). din Aiud a învăţat ebraică. – 344 p. cu recomandarea contelui Teleki Samuel a studiat filozofia la Basel (1769). greacă şi latină. filozofie (1760-69).. • Dissertatio inaug. geografie şi mai ales ştiinţe naturale. – 1999. 1773. 1779 . – Lugduni. Prof. A continuat studiile. 4 TgM (1963-80) şi prof. : Impress. – sl. 1744. FOGARASI PAP József. Fodor Sándor. arheologie. de şcoală în TgM (din 18 mai 1696). a devenit dr. învăţând medicina la Franeker. Incze Árpád. – Budapest: Az Athenaeum Irod. 1774. mai ales limba latină. Franeker (1772) şi Utrecht.17 dec. Junii 1774. Reghin (1945-50). Lucrările lui premiate au fost tipărite.în colaborare: • Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor Sándor. TgM. Gen. n. : Difprescar.

Bécs.. • Dans toute la nature on observ des effets : il y a des forces.) . Nemes Száraz Mária leányasszony által lett kivánatos meggyógyulásának rövid historiája : melyet együgyűen leirt az említett doctor urnak egy tisztelője és barátja. praemium legati Stolpiani reportavit. nullum esse in Ethica Christiana praeceptum.. 1878. – 2001. – Budapest : Aigner Lajos. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz. Sztupjár István a ref. 1913.. • Magyar Hirmondó 8. sz.. 1783. – Budapest. 1865. reform. • A székely vértanuk és a marosvásárhelyi ref. 1784. 1780.. non esse contra naturam Dei perfectissimam. • Charta funebrist / [Gombási István mező-madarasi ev. : (Dissertation sur la Force primitive. • Egy tanult orvos doktor. (F. – 1905. qui lorsqu’elle est déterminée produit l’effet? ou en d’autres termes: quel est le fundamentum virium? . : D-GY. 1784. 1887. Pozsony. Bierbrunner Gusztáv. ref. effecisse mundum. • Minden asszonyi nemet megékesítő keresztényi igaz virtusoknak egy tökéletes példánya . Szinnyei József. 57. 1785.. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1782. 1783. – Lugduni Batavorum. . ugymint Tekintetes. Octobr. 1782. nos esse entia moralia libere agentia? – Harlem. quo vel singuli cives in commodis suis sequendis et principes in republica secundum verae politicae leges administranda impediantur / – Harlem Leyden. – 1894. széki Teleki Eszter. Referinţe: • Magyar Hírmondó. • Disputatio.Kolozsvár. – 3.sz. kinek kegyességéhez szabott életét és ahhoz hasonló halálát együgyűen. sz. • Qua ratione optime demonstrari possit. ugymint Tekintetes. 1782. . • Quaenam analogiae sint fundamenta et signa? – Quomodo philosophum ad explorandas physicas et morales veritas ea ut operteat? – Harlem. – Kolozsvár. – Mv. köt. Kálmán Farkas. • Pressburger Zeitung 89. de igazán leirta . 1785. 1775. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. qua ratione hoc fiat. in quo mala insunt: quae die 14. – 2. • Quae est natura moralis libertatis? Et quomodo omnium optime demonstrari possit. • A marosvásárhelyi evang. : Fa – Gwóth. jan. • Magyar Musa. 97-111. natura et determinationis legibus. : Ótócska – Popea. 1787. écrit en latin par …). quorum ope effecta specialis providentiae ab illis generalis providentiae effectibus distingui queant? – Harlem. • Olcsó érczeket aranynyá változtató magyar alchimista. • Magyar Hirmondó 2. pap szerkesztette és adott ki]. – Budapest. – 10. kollegium története / Írta Koncz József tanár. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. qui ad ejus cognitionem absque ullo revelationis alicujus auxilio pervenerunt? – Leyden. qua deus secundum leges generales hunc mundum administrat. distinctam? Si ita.29. Tiszteletes Bruz László úr az orvosi tudományoknak érdemes doktora csudálatos bágyadásának és abból egy nemes Liliomszál. 1785. kollegium betűivel. – Berolini : chez George Jacques Decker. – Szeben.. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. 5. qua remonstratur. 1778.. Kiss Károly. • Potestne demonstrari. possuntne certi proferri characteres. – p.1780. – Berlin.sz. – Vlissingae. 73.. ejus ratione.. sz. • Dissertatio de vi substantiali. dr. Kolozsvár. – 60 p.. : Ny. köt. sz. köt. dari providentiam specialem a generali. 1782. 1896. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. • Possitre unitas dei ex sola ratione demonstrari? Fueruntne populi vel philosophi. . p. En conséquence on demande: Quelle est la notion distincte de cette force primitive et substantielle. 50. – Kolozsvár. • Korunk Tárczája.sz. • Demonstretur. 1779. 1898. 1783. non esse contra naturam dei perfectissimum effeciasse mundum in quo mala insunt ? – Harlem. gróf Toroczkai Zsigmond életepárja. 1778. 61-62. • Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. qui a remporté le prix proposé par l’Académie Royale des sciences et belles-lettres pour l’anné 1779.Oameni de ştiinţă mureşeni phenomenorum colligere? Si possit. XCIII. 1782. M. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. vagy Fogarasi Pap József élete / Benkő József.

Neurology. Specializări: Bucureşti (1975).) FÓRIKA MUSULIN Margit. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.Biblioteca Judeţeană Mureş • Manual de neurologie : curs / Sub redacţia L. univ. – TgM. UMF TgM. Membru în EME. 1978. turism cultural. neuroprotecţia. univ la catedra de farmacologie IMF TgM (1960-85). Lucrări publicate: . A prezentat 20 comunicări. • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V.în colaborare: . Popoviciu şi C. köt. encefalopatiile sechelare infantile. 18 contracte de cercetare. Distinsă cu „Diploma de Excelenţă pentru promovarea calităţii intelectuale” (1999). – 408 p. neurologia şi psihiatria developmentală. Dr. A fost medic pediatru de circumscripţie la Breţcu (CV) (1958-60). medic primar. Popoviciu. Revista SNPCAR. Fac. epilepsia. ICNA (1996). Neurologie psihiatrică. Autor şi coautor a numeroase lucrări ştiinţifice comunicate sau publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi străinătate: Neurochirurgie. în ştiinţe medicale. – 1976. T. prof. 2. Florenţa (2000). cultură şi filozofie / O. univ. 1975. preparator la catedra de anatomie (1960-63).. – Mv. univ. medic specialist. a editat Caietele Fundaţiei Culturale „Romulus Guga”: 44 pe teme de cultură. – 1. asociat (2002-). – 273 p. Revue Medicale.. asociat (2001-02). Domenii de cercetare: somnul. vicepreş. Medic primar de explorări funcţionale. Membră în SNPCAR (1975-). Bilbor (HR) – m. la Dispensarul Policlinicii Sportive TgM (1985-89). EACD (2003). şef de lucrări. lectură. Voica Ileana. • Visul – probleme de fiziologie. până la pensionare. EUREPA (1996). „Unirea” TgM (1959). Hobby-uri: sculptură în lemn. ILAE (1994). Săvădisla (CJ). L. 1979. Studii: Lic. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. – Bucureşti : Universul. Clinica de NeuroPsihiatrie Pediatrică (1994-04). Foişoreanu. Cluj-Napoca (1966).. medic. Clinica de Neurologie (1972-85). – 1984. lectură. Hobby: excursii. Policlinica cu plată „NEURON” (-2004). Activitate profesională: medic de circumscripţie şi spital (-1972). 1980. – 1984. Popovici. Clinica de Neuro-Psihiatrie Infantilă TgM (1984-85). cercetare pe introducerea medicamentelor în terapeutica infantilă. • Tehnici de creativitate. EEG computerizat şi clasic. univ. • Epilepsia de lob temporal (Diagnostic – Tratament). • Semiologie neurologică : curs / Sub redacţia L. Sleep. Liga Română de Sănătate Mintală (1980-). Română Contra Epilepsiei (1988). 1941. în neurologie cu teza: Cercetări de psihofiziologie şi neurofiziologie la subiecţi sănătoşi şi bolnavi cu epilepsie temporali – cu referire specială asupra relaţiilor dintre memorie şi electrogeneza cerebrală (1983). • Visul: de la medicină la psihanaliză. visul. Arseni. TgM.. 23 ian. Popovici. – 1998. ca şef de contract. specialitatea neurofarmacologie (1979). a publicat ca autor şi coautor 53 de studii şi articole în Newol. Dr. • Epilepsiile. n. psihologie şi patologie / Sub redacţia L. Baden Baden (2001). asist. titular al cursului de neuro-psihiatrie pediatrică UMF TgM (1998-01). Buenos Aires (2001). medic şef. Popoviciu. şef de laborator. Secţia Pediatrie. EPNS (1998). Lucrări publicate: .. medic. Soc. Viaţa medicală. Spitalul Clinic Jud. n. • Metode de neurofiziologie clinică / Sub redacţia L. SNPCAR (1996-). (1985-94). – TgM. 12 dec. 11 aug. 1985. 14 pe teme medicale. Domenii de cercetare: acţiunile cardiovasculare ale psihofarmaconilor şi ale substanţelor antineoplazice. orvos– és FOIŞOREANU. conf. (1952) şi medicina la IMF TgM (1958). – 274-489 p. – ClujNapoca : Dacia. Studii: lic. Română de Studiu a Personalităţii (2003). köt.în colaborare: (A.– [1995]. V. 1934. Soc. Corfariu. asist. 1 invenţie (1979). éves hallgatói részére. prof. muzică. 2003. de Medicină. : OGYI. Psichiatric neurochir. 1994.

Műszaki tudományok]. n. (F. Specializări: aritmologie neinvazivă (Anglia. – Kolozsvár. lectură. – 2002. – 2000. 199899. – 1994. Maghiară de Cardiologie. – 1.: A-K. – 2000. Referinţe: • Tizenkét év. – 215 p. univ. M. (F.2. Gheorghe. ecocardiografie (Ungaria. Műszaki tudományok]. 1997. Zalău. . muzică. M. conferinţe. Jurnalul Român de Diabet şi Boli Metabolice (2000). Roum. A prezentat comunicări la simpozioane. 1977. 2002-03). Bucureşti. Europeană de Cardiologie. „Conf. Balatonfüred. practice de (2000-02) la Clinica Medicală III. – 2003. univ. • Tizenkét év. 21 mai 1968. Med. Revista Medicală Naţională (1998). EME. 29 oct.) FRIGY Attila. Membru în Soc. (1972). univ. T. Frigy Attila.Oameni de ştiinţă mureşeni • Îndrumător de lucrări farmacologie. köt. Budapesta.în colaborare: • Farmacopeea Română. – Mv. 2000. Satu Mare. – p. köt. n. – Ed. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. A lucrat în Laboratorul zonal de control al medicamentelor din Satu Mare (1955-56). Soc. Miskolc. Industrial nr. farmacist şef la Sanislău (SM) (1956-59). schi. (1996. Română de Medicină Internă. Hobby-uri: medicină. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. Sf. Şimleu Silvaniei (SJ). – 2002. UMF TgM (19939. Valea lui Mihai. a 8-a. . în ştiinţe medicale (1972). farmacist. „Ady Endre” din Zalău (1950). – 1996. A publicat 50 studii şi articole ştiinţifice în Orvosi Szemle. 2002. Soc. Sinaia.în colaborare: • Dicţionar explicativ de cardiologie românmaghiar = Román – magyar kardiológiai szótár / Incze Alexandru. : [Természettudomány. în ştiinţe medicale (2002). köt. tenis de masă). – p. 2002. Timişoara. 1998). TgM. acreditat (1962). – 1999. – 2001. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Gen.. congrese naţinale şi internaţionale: TgM. la catedra de chimie farmaceutică la IMF TgM (1959-). 219. Revista de Medicină şi Farmacie . Lucrări publicate: . Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. T. – 1965.) Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Istanbul. Braşov. medic specialist cardiologie (2002-04). medic specialist medicină internă . Distincţii: Medalia „Incze Sándor”. • Romániai magyar ki kicsoda. • Farmacologi şi toxicologi din România. Quelle. rezident medicină internă (1995-99). (A. – TgM : IMF. emerit” (1989). 2000. : Impress. Dr. – 1996. Gheorgheni. • Romániai magyar ki kicsoda. Odorheiu Secuiesc. Lucrări publicate: • Organizarea farmaceutică. 1931. : A-K. Studii: Şc. Oradea (1986). 1998 . Soc. a condus catedra Organizarea farmaciilor. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 2000).Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1995. conf. Dr. – [1995]. – 2. diploma de farmacist la IMF TgM (1955). A. 5 „Ady Endre”.99): Clinica. Rev. Publică studii şi articole în Orvostudományi értesítő (1995-2004). – 1997. 1997. – 96 p. • Nephrologia. Int. ca doc. TgM. familia. : [Természettudomány. medic primar medicină internă (2004-) la Clinica Medicală IV. locul II (2000). 2000.) FORMANEK Gyula. Lic. – Kolozsvár. Română de Cardiologie. Medic stagiar (1994-95). sport (înot. Valea lui Mihai (BH). Neuropahien im Dialog (2000). Medicină Internă (2004). – 1988. Romanian Journal of Internal Medicine (2004). 194. A fost asist. Studii: bacalaureat la Lic. köt. medic internist şi cardiolog.

köt. 1863. Braşov. 1906. Lucrări publicate: . 1889.] – Wien.-sächsischen Gemeide Arkeden : Festgabe zur Erinnerung an die vierte JahresVersammlung des Schässburger Zweigvereins der Gustav-Adolph-Stiftung für Siebenbürgen. n. – 1992. Mátyásföld – m. dr. am Feste Pauli und Petri 1866. – 9. 7 ian. . univ. 1886. medic specialist oftalmolog.) FRONIUS. preot. – Budapest. 1878. 9 ian. Wien. abgehalten in Grossschenk am 4. – sächsischer Bauer : Eine sozial-hist. 1829. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 1982. medic primar oftalmolog la Clinica de oftalmologie TgM (1948-60). – 3. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. Dr. Traugot. der Gustav-AdolphStiftung in Hermannstadt am 13. la Viena. – Köln. M. Siebenbürg. 1866. la gimnaziul din Sighişoara unde a predat religie. Carl. und 5. 27 mart.[2. 1883. botanist. gehaltan bei der Jahresversammlung des siebenbürgischen Hauptvereins der evang. (F. FRONIUS Károly.] – 2. : Ferenczy Tibor-Füzy Zoltán. – 9. Hauptvereins der Gustav-AdolphStiftung für Siebenbürgen. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. : Fa – Gwóth. 1824 – m. Skize. – Band 2. dr. – Wien. • D. – 82 p. • Beiträge zur Entwicklungs-Geschichte der evang. M. Reghin. A fost prof. Lucrări publicate: • Normaler Blüthen-Kalender von OesterreichUngarn. • Jährliche Periode der Insectenfauna von Oesterreich-Ungarn: I. 1871. – Szászrégen. 1873. – Új sorozat. 1885. comerciant în Reghin. Wien: Böhlau Verlag. n. Haupt-Versammlung des evang. – 3. – Kronstadt.Aufg. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. köt. – Budapest. köt. limbile germană. Asist. 1920. köt.[3. Daday Jenő. – 1891. 455-956 p. n. – Új sorozat. A publicat articole de specialitate în reviste din Viena. Sajtó alá rendezte Viczián János. A devenit preot la Archita (1859-68) şi la Agnita (SB) (1868-86). – 1992. 1879. – 3 vol. köt. folclorist.) FUGULYÁN Gergely. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1874. Nadeş – m. Szerkesztette dr. 14 febr. Szinnyei József. Kosch K. (1951-). magh. • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. Sighişoara. Die Fliegen (Diptera). univ. Wagner Ede. – 1894. – Kronstadt. A publicat articole în reviste de specialitate din Sibiu. 1996. . Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. (F. – 1894. şi germ. (F. latină şi ştiinţele naturale (1850-59). 1858. în ştiinţe medicale (1967). • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. in Arkeden. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Bericht über die 2.în colaborare: • Kereskedők szava a közönséghez / Fronius Károly. : Fa – Gwóth. August 1871.Kronstadt. Daday Jenő. – XVIII. greacă. 1878. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Szilády Zoltán. : Ferenczy Tibor-Füzy Zoltán. 1980-1988. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. .M.Aufg. 20 ian. Lucrări publicate: . – 44 p. TgM. August 1863: Im Auftrage des Hauptvorstandes zusammengestelt. • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. – Text în lb. – Wien. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Kronstadt. Lucrări publicate: • Die Flora von Schäessburg. reducirt auf Wien.] – Wien. 1875. Szinnyei József.) • Festrede. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. medic. Agnita (SB). Fanz Friedrich. Studii: gimnaziale la Sighişoara (1838-47). – Hermannstadt. Studii: de medicină la Viena (1844).Biblioteca Judeţeană Mureş FRITSCH.

documentarist informatician Azomureş (1965-80). – Mv. Szabó Lajos. Research Scientist. „Bolyai Farkas” TgM (197882). Întreprinderea „Metalo-tehnica” TgM (1961-65). – 173 p.. Univ. Ref.în colaborare: • Az ezerarcú műanyag / Fülöp Géza. – Bukarest : Kriterion Könyvkiadó. – 92 p. Vajdasági Könyvtári Hírlevél (2003-4). : OGYI. congrese. orvos– és (F. Tudományos Műszaki Tájékoztatás (1991). – 233 p. 1989. -1. • Szemészet. 1978. – 148 p. • Îmbătrânirea ochilor / Fodor F. fizician.în colaborare: • Szemészet. 27 mai 1964. şef de laborator. Inst. TgM. • Az információ. – 3. Studii: Lic. Bolyai Cluj. ştiinţa informaţiei. de chimie. Cluj. simpozioane. : Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság. – 144 p. – 176 p. – 188 p. – Mv. 1973. a Sárospataki Városi Könyvtár és az MKE Zempléni Könyvtárosok Szervezetének konfaranciája. 1930. – 375 p. 1975. 30 de articole publicate în: Könyvtári Szemle (196667. UBB Cluj. – 2. – 2. dir. – Kolozsár : Dacia. – Bukarest : Kriterion. Studii: Lic. 1981. Specializări: curs postuniv. Univ. – 384 p. – 2000. Membru în EME. Cluj (194149).: A-F. de Fizică (1983-87). Könyvtári Figyelő (199299). – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1973. • Az információ nyomában. • Az információ. • Kemény Zsigmond Társaság: az újraalakulás tíz éve. 1991-2001. 1999.) FÜLÖP Géza. obţinând titlul de „Philosophiae doctor” (1995). 1990. de Chimie (194953). 1961. – 1997. – Budapest : Múzsák Kiadó. de informatică Cluj (1975-76). 2001. Népújság Évkönyv (1995). 1971-73). – Bukarest : Kriterion. redactor.Oameni de ştiinţă mureşeni . – 3. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Ed. Fugulyán G. 1957. 2000. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. (A. medalia Asoc. • Az információ. Fugulyán Gergely. Oradea (1953-55). Domenii de cercetare: teoria informaţiei. „Tineretului” Cluj (1956-61). • Az öregedő szem / Fodor Ferenc. . – 232 p. CCSITMUIU (1980-90). – Bukarest.. – Mv.Sárospatak: Városi Könyvtár. – 63 p. – 243 p.) FUGULYÁN Magda Vezi: MÓZES Magda FÜLÖP Géza. 1983-85). Fac. átdolgozott kiad. n. Distins cu premiul „Monoki István” al EMKE (1996). május 28-30. T. Lucrări publicate: • Munkában az enzimek. Godisniak Biblioteke Matice crpske (2004). Korunk (1968. . – 281 p. – Kolozsár: EME. 23 nov. • Műanyagok ma és 2000-ben. – 148 p. Activitate profesională: prof. – 180 p. 1984. Fundaţia Calepinus (1990-). • Ember és információ. • Romániai magyar ki kicsoda. átdolgozott és bővített kiad. 1999. Fac. átdolgozott kiadás. A Magyar Olvasástársaság. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. kiadás. a participat la peste 20 de conferinţe. köt. Theoretical Physics (1990-95). – [1995]. • Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban. • Ember és információ. Sárospatak. informatician. 2000. chimist. kiad. Művelődés (1982. – Budapest: ELTE. • Erdélyi magyar ki kicsoda.. 1996. 1954. 1989. Activitate profesională: Post-doc. Bibliotecarilor Maghiari. Göteborg (Suedia). – 2. Institute of Mathematical . 1985). – KolozsárNapoca: Dacia. 1997. – Bukarest: Ifjúsági Kiadó.. M. n. : OGYI.

în colaborare: • Farmacopeea Română. Research Engineer. – 3. – 264 p. Bolyai. Uniunea „Vatra Românească”. medic. (F. : tudományok]. Reghin. Soc. baschet. Studii: diploma de medic la UMF TgM.. şef de lucrări (1958-88) la chimie farmaceutică. Dr. Conf. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. 19 aug. Gauge-fixing and Gravity : Doctoral Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Cluj-Napoca : Ceres.1965. n.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. – 1965. la USAMV Cluj-Napoca. Ericsson. köt.în colaborare: • Bazele contabilităţii. Cercetător (1988-92).) FÜLÖP Jenő. Domeniul de cercetare: determinarea sulfului elementar. n. (A.) FÜZI Iosif. 1 ian. de Medicină Generală (1991). de Ştiinţe Economice. (1954-58). Dr. Fac. • Marketing agroalimentar. – Mv. 4. Chalmers University of Technology. UBB Cluj-Napoca. Română Angiologică şi de Chirurgie Vasculară. în biologie cu teza: Studiul morfologic şi fito-chimic al speciilor indigene de Heracleum L. – Göteborg : Institute of Theoretical Physics Göteborg University. Mária. Cadru didactic la catedra de anatomie (1991-95). Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. Suedia (1997-99). • Gyógyszerészeti kémia : IV. Lucrări publicate: • Bursa de mărfuri. univ.) FÜLÖP Lajos. Brazil (1996-97). diploma de farmacist la IMF TgM (1953).1928. – Kolozsvár. n. Referinţe: • Tizenkét év. M. determinarea alcaloizilor în extractum Belladonnae. n. 1998. A publicat în: Modern Physics Letters A (1992). farmacist. – 167 p. prof. Veréph József. Műszaki (F. (1994). Domenii de cercetare: angiologia clinică. – [1995]. Naţională de Consultanţă în Agricultură. Central European Vascular Forum. – 1998. TgM (1948). Soc. 1931. (A. la TgM. de Prietenie Româno-Chineză. – Ed. de Biologie (1954). : A központi idegrendszerre ható szerek. : OGYI. Fac. Sabina. Lucrări publicate: • BRST. Brăteni (BN). köt.. studii postuniv. T. 27 dec. Asoc. la IMF Bucureşti (1964. Suedia. cărţi şi manuale univ. 1980-1984. biolog. József. manager Radio Design (W-CDMA). – 138 p. – 1976. – 1998. Preparator (1953-54). Szánthó Klaudia. Fac. medic specialist de boli interne (1998). T. univ. de São Paolo. Quantum Grav. . Lucrări publicate: FUNAR. – 1984. / Fülöp Lajos. T. Membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. Membru în Soc. TgM – m. – 81 p. de Agricultură Ecologică din România. a 9-a. 2003. determinarea complexometrică a hipofosfiţilor etc.Biblioteca Judeţeană Mureş Physics. în management şi marketing în agricultură (1998). Asoc. 16 oct. – 1994. Class.) . determinarea cerimetrică a ceriului. asist. univ. 1985). [Természettudomány. TgM. Ref. Activitate . 1998. Referinţe: Baza de date BJM. A publicat numeroase studii în reviste de specialitate din România. „Avram Iancu” din România. Hobby-uri: go. economistă. 1995. Studii: Univ. – 2002. – 1980. Dicţionar esenţial. a 8-a. Lucrări publicate: . Univ. Studii: bacalaureat la Col. Este autoarea a numeroase lucrări ştiinţifice. 2002. studii. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999.. – Ed. Éves gyógyszerészhallgatók számára. – 2000. Braşov – m. : A környéki idegekre és az izmokra ható szerek. M. 1996. • Farmacopeea Română. – 210 p. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. 27 mai 1951. Studii: lic. A. apoi la Clinica V de Boli Interne (1995). Fundaţia „Renaşterea”.

Specializare în fitoterapie: România (1991). • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 239 p.1. • Farmacopeea Română. 1980. • Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita = Hargita megye gyógy. • Sistematica plantelor : Ghidul cursului de botanică farmaceutică (Taxonomie) / Füzi J. Kisgyörgy Z. – TgM : UMF. – 477 p. Vol. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească.în colaborare: • Ghidul cursului de botanică farmaceutică / Kisgyörgy Z. T. – 80 p. – Miercurea Ciuc: Consiliul Popular al Jud. – 1. 1981. – Bucureşti. Alchemilla. köt. a prezentat numeroase comunicări la diferite simpozioane. – 1999. – Ed. parcurgând toate gradele până la cel de prof. 1998. 1968.és fűszernövényei / Sub redacţia C. Kovászna megye. (1991-97). (A. köt. Agronomusok Háza. Fűzi József. – 945 p. de Biologie Celulară. : Sejttan és szövettan. – TgM : UMF. 1973. Membru în Soc. fitochimic şi antibacterian al unor gene de plante medicinale (Urticaria Lysimachia Heracleum. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 39-49 + foto p. – Mv.. • Plantele medicinale din judeţul Harghita. Lucrări publicate: • Gyógyszerészeti növénytan. congrese şi reuniuni ştiinţifice în ţară şi străinătate. 1981-. Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság. – Bucureşti. Pencedanum. şeful disciplinelor botanică farmaceutică şi biologia celulară vegetală. dir. – 711 p. Organizaţia Europeană de Biologie Celulară. 1965. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. – [1995]. – 2000. . – Árkos. – Bucureşti : Editura Medicală.. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. a 2-a revizuită. • Kovászna megye gyógynövényei / Szerk. – Bukarest. Iosif Füzi. – 183 p. 1971. Rácz Gábor. a 8-a. de Farmacie. Füzi J. – 75 p. Csedő. 2000. . – TgM. 1973. 1970. – Csíkszereda. Soc. 1966. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 2. 266. • Botanică farmaceutică / Radu Avram. Sepsiszentgyörgy : Mezőgazdasági. Harghita. a publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice.: A-F. Sanguisorba. de Etnomedicină din Austria. Ecaterina Andronescu. Activitate de cercetare în domeniile: studiul experimental al plantelor medicinale folosite în folclorul medical românesc. Grădinii Botanice din TgM. studiul histo-anatomic. 1956. Sphagnum).) . – Ed. : OGYI. – Bucureşti: EDP. Soc. – p.Oameni de ştiinţă mureşeni didactică univ. din 1954 în cadrul IMF TgM. • Plantele medicinale din flora spontană a Bazinului Ciuc.

Studiile lui au apărut în Orvosi Szemle. Lucrări publicate: • Gerät zur Aufklärung unsichtbarer Geschütze. 1883. Lawrence (1939). A fost medic la Bogata de Mureş (1954-55). Studii: diploma de ing.în colaborare: • Idegkórtan. 1928. dar studiul lui a rămas în manuscris. – Mv. Gogan-Varolea – 28 iul 1972. – Bucureşti : EDP. – Berlin. : OGYI. simpozioane şi a publicat peste 40 studii şi articole în Chirurgia din domeniul chirurgiei plastice şi reparatorii a arsurilor. • Neurologie : manual pentru învăţământul medical superior. – [1995]. • Sebészeti műtéttan. – Mv. : D-GY. medic. – Mv. azi Livada (AR) – m. Gheorghe (1949-). Franţa şi Germania (1920-30). unitarian de băieţi Cluj (1948). asist. éves és a gyermekgyógyászati kar VI. Fac. de medicină la IMF TgM (1953). şef de secţie la Clinica Chirurgicală nr. Studi: Lic. şi ing.2. 1968. Sfântu Gheorghe (CV). 2. • Cercetări medicale. călătorii. – 643 p. medic secundar. • Epilepsiile. 1928. cat. Fac. de Medicină la (1954). 2001. a fost prof. 7 iun. n. A fost ofiţer (190818). – 1. éves hallgatói részére. 1958.. Hobby-uri: arte plastice. studenţii IMF şi cursuri la Lic. 4 oct. invenţii tehnice. IMF TgM. unde a cunoscut cele mai moderne cercetări din domeniul fizicii. A participat la consfătuiri. 29 apr. orvos– és (F.. M. 1985. 1958. medic primar. TgM. 30 dec.) GÁLFY József. köt. Membru în OTT. A participat şi la conferinţe ştiinţifice. a trăit la Cernat (CV) (194549). – Bucureşti: Editura Medicală. – Bucureşti. A avut preocupări în studiul aşa-numitelor transformări ale lui Lorentz şi independenţa acestora faţă de pricipiul relativităţii. înmormântat la TgM. univ. înmormântat la Cheia. Aiud şi la Lic. 1915. – 468 p. la catedra de anatomie IMF TgM (1955-57).. sanitar TgM. – 473 p. • Manifestări paroxistice cerebrale neepileptice. la întreprinderea de industrie locală Sf. – Bucureşti : EDP. ing. • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános orvosi kar V. 1984. medic.) 1 TgM (1957-84). Debreţin. n. • Epilepsiile. Referinţe: .: OGYI. M. GÁSPÁR István. Lucrări publicate: . preparator univ. din Arad (1947). 2 dec. 1993. 1978. – 274-489 p.. A ţinut cursuri practice pt. – 1962. Dr. – 2001. Cheia (CJ) – m. la Academia Militară din Viena (1908). – Budapest. O. : OGYI. A fost primul care a elaborat principiul de funcţionare a acceleratorilor în cascadă (1929). Fachert. – 1-6 vol. . – 273 p. medic specialist de chirurgie plastică şi reparatorie. pentru care primit premiul Nobel E. – 1958. – 502 p. fizician. 2003. Lucrări publicate: . turism. köt. rom. n. pictură. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1984. köt. Referinţe: • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Studii: bacalaureat la Lic.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. a făcut călătorii de studii în Marea Britanie. – 1976. A fost medic la Clinica de Neurologie TgM până la pensionare (1953-98). A fost primul care a elaborat principiul teoriei acceleratorii protonului. în ştiinţe medicale (1975). • Neurologie.Biblioteca Judeţeană Mureş G GAÁL Sándor. (F. A avut şi alte preocupări. identic cu principiul de funcţionare a ciclotronului. coproprietarul unei întreprinderi tehnice la Deva (1920-40).

• Hunyadvármegye mezőgazdasága. 1912. – Mv. kiad. – Kolozsvár. – 1906. – 1-2. – 4. 1854. • Gazdasági vezérfonal kezdő és haladó gazdák számára. kiad. 1912. 1905/6. javított és bővített kiad. : Különleges növénytermelés.Oameni de ştiinţă mureşeni • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Kolozsvár. 260 p. – VII. • A búza nemesítése. •A nyári vetésű takarmánynövények termesztése. 1925. • Általános és különleges növénytermelés : Gazd. – 1894. – 2000. 1901. – Kolozsvár. • Az algyógyi. javított és bővített kiad. – Mv. 1901. kiad. 1901. 1899. – 2. – Mv. takarmányozása és nemesítése. – VII. din TgM (1864-75). – Kolosvár. ? 1925.. 1906. 1910. • A legelők és rétek ápolásáról. kiad. – 8. • Baromfitenyésztés. 1911. : Általános növénytermelés. (F. – 1997. bővített kiad. • A legelők és rétek ápolásáról. . • A tengeri nemesítése. 2 köt. – Kolozsvár. – 56 p. 1910. 1912. A fost organizatorul (1891) şi dir. kiad. 1899. • Rövid útmutató a burgonya termesztésére. 1891. 305 p. – Kolozsvár. – VII. – 1900. Vezérfonál. 1897. A publicat articole de economie agrară în anuarul institutului din Mănăştur. • Magyar könyvészet. – Kolozsvár. institutul economic din Cluj-Mănăştur (1876-79). • Útmutató a méhészet köréből. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. Ref. 1912. 1917. javított kiad. bőv. köt. 1912. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. • Baromfitenyésztés. – 7. kiad. – VII. • Rövid útmutató a cukorrépa termesztésére. kiad. – Kolozsvár. • Baromfitenyésztés. – Mv. [1995]. 1997. 1910. – Kolozsvár. –Budapest : Patria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvény-Társaság bizománya. – 3. – 6. în reviste din Budapesta. 1892-09). – Szászváros. – 3. • A legelők és rétek ápolásáról. • Romániai magyar ki kicsoda. 206 p. köt.. 2000. 1908. 1910.. – Mv. • Általános és különleges növénytermelés : Gazd. jav. 1914. 1914. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Mv. – 9. agronom. • A takarmányrépa termesztése. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. köt. – Budapest. kiad. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. kiad. : Fa – Gwóth. – Kolozsvár. n. 1926. – Kolozsvár. : A-K. 1908.: Általánós növénytermelés. Lucrări publicate: • Baromfitenyésztés. – Kolozsvár. • A lucerna termesztése. – 1. 1910.) GÁSPÁR József. • Baromfitenyésztés. A redactat şi a scris anuarul şcolii din Geoagiu (1893-). 1894. kiad. • A legelők és rétek ápolásáról. M. – 6. TgM.: Különleges növénytermelés. – Kolozsvár. – 1. 1901-1910 / Petrik Géza.. ing. – 2. Studii: a urmat Col. – Budapest. – 5.. 1912.. • A tyúkok elhelyezése. 19051906. – 5. földmíves iskola gazdaságának leírása és üzemtervei. – Kolozsvár. kiad. – Kolozsvár. vezérfonál. – Kolozsvár. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • A rétek felújítása. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. • A legelők és rétek ápolásáról. 2.. al Şcolii Agricole (Kuun Kocsárd Székely Földművesiskola) nou înfiinţate din Geoagiu (HD) (4 apr. politehnica din Budapesta (1875-76).. 307 p. unde a fost reţinut ca asist. – p. – 1898. • A takarmánynövények szárítása és eltartása. 1907. • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára.. – 4.. 1918. – Kolozsvár. – Mv. – 46 p. köt. – Kolozsvár. – 1 köt. – 7. – Kolozsvár. .Kolozsvár. 1911. – Kolozsvár. 17 dec. – 5. • A kisbirtokos gazdálkodása. • A paszuly (bab) termesztése. . – 8. 236. • Baromfitenyésztés. 1909. • Baromfitenyésztés. – 51 p. Pănet – m. – Kolozsvár. – Kolozsvár. köt.

TgM. A publicat studii şi articole în Farmacia. C. – 2000. Activitate profesională: asist. gestiunea şi conservarea energiei termice. farmacist. • Termotehnică şi maşini termice. nr. – TgM : Editura UPM. bővített kiad.68 p. – 39 p. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. M. A participat la sesiuni ştiinţifice. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. : D-GY. 1985. Lic. – Kolozsvár-Napoca : Korunk. • Partea termo şi hidro a centralelor electrice. Note de curs. 2000. Note de curs. Uricari (HD). termoenergetician. IP Bucureşti. • Korszerű gyógynövényhasználat. Racoviţă”. Emil. Dr. – 116 p. Institutul Jud. IP Bucureşti. – p. Fac. – Cluj-Napoca : Korunk. Teoretic nr. . – 160 p. univ. SatuMare (1954-61). – TgM : UT. 236. consfătuiri. 1959. 1982.2. Cluj-Napoca: Korunk. – Ed. Farmaciştilor (1990). – 1996. 2. instalaţii de încălzire. – 10. Vasile. 1938. Specializări: Franţa (1997). 1997. – TgM : UPM. – 1997. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. UPM TgM (1991-). – 225 p. Preparator la catedra de tehnică farmaceutică şi la catedra de farmacognozie IMF (1961-67). . n. • Plante medicinale în prezent. – 1996. 1993. – Budapest. congrese. Membru în Soc. Lucrări publicate: • Termodinamica tehnică.) GEAMPĂNĂ. • Romániai magyar ki kicsoda. – 2. Ing. : AK. 4. 16 iul. Asoc. 1998. Referinţe: Baza de date BJM (A. Cluj-Napoca. Îndrumător de proiectare. [1995]. în ştiinţe medicale (1974). – 200. – TgM : UPM. Gen. 1999). – 1. Eminescu”. Participă la peste 25 de conferinţe. 7 sept. Studii: bacalaureat la Lic. 1995. Gen. şef de lucrări. de Proiectare Mureş (1972-91). Îndrumător pentru lucrări de laborator pentru uzul studenţilor. köt. Domenii de cercetare: termotehnică. Română a Termoenergeticienilor (1992-).Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Sajtó alá rendezte Viczián János.în colaborare: • Partea termo şi hidro a centralelor electrice. IP Cluj-Napoca. Distincţii obţinute: „Medalia muncii” (1983). Satu-Mare (1961-65). n.) GĂTINA. Lic. – p. „M. – Kolozsvár-Napoca : Korunk. – 1994. a 2-a. 29 apr. – Új sorozat.în colaborare: • Korszerű gyógynövényhasználat. Lic. Instalatorul (1999). Hobby: turism. .) GÁSPÁR Mária. cercetător.. (F. – 1999. Hunedoara. simpozioane. cercetător farmacist până la pensionare (1967-91). Membru în OTT şi în Col. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Anale sau Buletine Ştiinţifice ale unor univ. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – TgM : UT. de Instalaţii din România (2000). electronist. – 108 p. 1983. 131-154. proiectant. de Energetică (1965-70). de Energetică (1970-72). M. Revista medicală. Saxon. ing. Lucrări publicate: . . 1999. – TgM : UPM. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. Studii: Şc. 2000. (F. • Plante medicinale în prezent. n. ing. AGIR (1997-). Fac. 1985.. Studii: Şc. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. „E. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Îndrumător pentru lucrări de laborator / V. Gătina. Utilizarea eficientă a energiei (1995. 2001. T. 1947 Doba (SM). köt. : Gaál AdorjánGokler Gyula. köt. A fost farmacist la Gorneşti (1959-61). – 1992. ing. – 103 p. diploma de farmacist la IMF TgM (1959). de fete TgM (1954). – 108 p. termoenergetică. – 80 p. • Energetică generală. Hunedoara. • Partea termo şi hidro a centralelor electrice.

Studiile lui au apărut în Tudományos Gyűjtemény (1821. Domenii de cercetare: sistemele de comandă a maşinilor de prelucrare prin electroeroziune. Institutum Philantropicum. – 56 p. Ref. În timpul epidemiei de holeră a fost trimis în jud. – Kolozsvár: Minerva rt. unde a fost ales medic al oraşului şi medic şef al spitalului naţional. UPM TgM (1993-). kollegium könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József tanár.. după reîntoarcere. – p. év deczember hava 29. – 1894. Sztupjár István a ref. – 71 p. La sărbătorirea a 100 de ani de la înfiinţarea Col. 1913. Hobby-uri: redarea audio de înaltă calitate. 1823). : Ny. studii de medicină la Pesta (1792-98). HD pentru stoparea bolii (1807). – 1821. T. a fost trimis la stoparea ciumei în părţile Braşovului şi Făgăraşului (1813-14).. în 1820.. – [80] p • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. köt. Referinţe: Baza de date BJM (A. – 4 p. Referinţe: • Néhai orvos Gecse Dániel életrajza. şi a decis înfiinţarea unei fundaţii de binefacere în folosul public. napján tartotta naggyülésről vezetett jegyzőkönyv / Bihari Sándor. sz. 1925. TgM. A participat la sesiunile ştiinţifice organizate de UPM TgM. ICPE.sz. ref. Studii: Col. După moarte toată averea lui a fost donată acestei fundaţii în beneficiul oraşului TgM. reform. Activitate profesională: ing. – 2001. kollegium betűivel. kollegium betűivel. Crişeni (SJ) – m. – Mv. Lucrări publicate: • Azállati mágnességnek négy históriái. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. reform. kollegium története / Írta Koncz József tanár. Ref.233 forinţi (1828) şi averea a crescut la peste 78. Imreh S. Capitalul institutului a fost 10. • Erdélyi Protestáns Közlöny. 4. Lucrări publicate: • Echipamente periferice şi interfeţe. cu teza în pregătire Optimizări în controlul instalaţiilor de electroeroziune. – Mv.. filiala TgM (1987-93). şef de lucrări. 97 p. 23 mai 1824. • Magyarország és a Nagyvilág. 1840. a publicat în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (2000-01). 1872. Geampană. 1871. Imreh Sándor az ev. 1818) a făcut o donaţie importantă acestuia. sz. • Utilizarea interferenţei PCL 812 pentru achiziţionarea de date cu calculatoare personale de la un echipament numeron 303 (1994. 1994. : Ny.în colaborare: • Echipament de supravaghere a consumurilor de energie electrică (1988. – Mv.. n. Drd. Bucureşti. Az ev. • Electrotehnologii : Lucrări de laborator. 1768. – Budapest. – 3. Membru SOCER. 1896. – Mv. 7 mart. – TgM : UPM. – TgM : UPM. Specializări: Programul Tempus. Franţa (1999). stagiar. din TgM (1791). ref. din TgM (28 iun.) (1809). György Lajos. ing. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. 1919-1924. – Kolozsvár. 1871. • Néhai orvos Gecse Dániel életrajza. 1887.000 forinţi (1870) în beneficiul bolnavilor mureşeni. GECSE Dániel. utilizarea DSP-urilor la implementarea echipamentelor de automatizare. de Electronică şi Telecomunicaţii. Îndrumător de laborator. 1900. 2002. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. – 1923. E. ember szereteti intézete és annak rövid felvilágosítása / [Antal János]. s-a stabilit la TgM (1798).: Ny. • CAD şi Automatică : Lucrări de laborator / M. 677-678. TgM). • Orvostörténeti adatok: Getse Dániel Emberszereteti Intézete / Pataki Jenő. : Fa – Gwóth. – Cluj-Kolozsvár: Minerva. / Összeálította dr. • A marosvásárhelyi evang. Dulău. – TgM : UPM. ping-pong. • A marosvásárhelyi evang. 1874. • Vasárnapi Újság 1. főtanoda gyorssajtóján. 1921.Oameni de ştiinţă mureşeni Fac. 2-4. – XXII. 1988. medic.. emberszereteti intézetének alapszabályai. 1996. a fost medic şef al armatei care a luptat contra lui Napoleon . • A magyar vezetéknévről. • Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. Combinatul Siderurgic Hunedoara (1984-87). – Timişoara : UT. és az 1870. – Budapest. În scopul adâncirii cunoştinţelor de specialitate a făcut o călătorie în Italia. . Timişoara). – 80 p.

– 2. 6 oct. – 1992. American al Reumatologilor (2003). – 10. Kiss Ferenc. 13 nov. n. Studii: Lic. Română de Reumatologie (1999).. în Soc. Fac. agyideghez.4.Szeged. XII.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Membru şi vicepreş. . – Sl : sn. des Anatomistes (1932). • A fésűszerv vérkeringése/ Gellért Albert. 1951. • Parafinozott anatómiai készítmények előállítása. univ. – Szeged.. • Rendszeres bonctan / Szerk. . sa. R. Franţa. tankönyv. Sajtó alá rendezte Viczián János. • Rendszeres bonctan : Egyet. Lucrări publicate: • Actualităţi terapeutice în reumatologie. IX. Studii: de medicină la Cluj şi Seghedin (1921). 5 febr. 1971. – Szeged. M. „Unirea” TgM (1971-75). Publică articole în Revista de Reumatologie. n.. köt. nr. de Medicină. Studii: Lic. prof. Şc. Viena. etc. medic. Pedagogic TgM (1975-79). decan al Fac. „Bolyai Farkas” TgM. köt. A fost membru în Assoc. Soc. – Budapest. .în colaborare: • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof. Lia. – Szeged. Bacsich Pál. / Szerk. Păun. Studii de specializare la Paris. Graz. Referinţe: • Şcoala română de reumatologie / prof. Şuţianu Ştefan. – Budapest. 1934. de Filosofie-Istorie (1979-83).. Lucrări publicate: • A sympathicus viszonya az V. : D-GY. n. La Seghedin şi-a continuat activitatea ca anatomist (1921-67). – 1992. köt. univ. – 2. • Rendszeres bonctan : Egyet. 1952. (A. 1934. dr. – 2001. 1894. – sa. Seghedin. 1942. Lic. – Szeged. UMF TgM (1971-77). Specializări în reumatologie şi imunoterapie. – 2. XI. dr. 1934. – Szeged. Domenii de cercetare: reumatologie şi imunopatologie clinică. Szentágothai János.9. participă la numeroase conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale. (2001-). köt. Păingeni – m. 1967. : Gaál Adorján-Gokler Gyula. în medicină cu teza: Componenta fibromialgică în bolile reumatologice (1992). anatomist. M.Szeged. medic.) GEORGESCU. • A könnymirigy beidegzése. – Szeged. stagiar. – Szeged.) GELLÉRT Albert. Dr. / Szerk. prof. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. şef de disciplină (1993-). – Budapest. Europeană de Reumatologie. Sajtó alá rendezte Viczián János. 24 mart. • Rendszeres bonctan / Szerk. 2 . până la gradul de prof.. 1967. (F.în colaborare: • Vizsgálatok a madárszem fésűszervén / Gellért Albert. kiad. în cadrul UMF TgM. Bacsich Pál. . Col. – 10. Profesională Agroindustrială. VII. 1932. – Új sorozat. în sociologie cu teza: Educaţie şi mobilitate socială (1998). tankönyv. 1960. Szentágothai János. – 2001. Szentágothai János. – TgM : University Press. • Az agyideg szerkezete eredésüknél. Activitate profesională: prof. Kiss Ferenc. în ştiinţe medicale (1952). UBB Cluj-Napoca. (F. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 1933. Kiss Ferenc. • A sympathicus viszonya a szemgödör ideghez. • A ganglion cavernosum praeganglionaris rostjai. 1935. Kiss Ferenc. sociolog. – Új sorozat. – Szeged. dr. Activitate didactică univ. kiad. Szentágothai János. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. urcând toate treptele ierarhice. Dr. A publicat multe articole de specialitate în reviste din Ungaria... T. : Gaál AdorjánGokler Gyula. Referinţe: GEORGESCU.. Bistriţa. . 1999. 1941. Reghin (1983-86). TgM. Maria-Ana. 1932. • Anwendung der Paraffintechnik bei der Herstellung anatomoscher Präparate. : D-GY.) • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1934. Şef al Clinicii de Reumatologie (1992). Lic. dr. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. kiad. Hobby-uri: schi.

– 97 p. Magyar helyesírástan (1871. din Oradea. Seria Psihologie.. Specializări: Anglia (1994). A magyar nyelvtan elemei (1867). ştiinţa educaţiei şi managementul educaţional.. A fost învăţător la Dej (1858). 1934. 1995. Lucrări publicate: • A nemi betegségek és a házasság. UPM TgM (1999-). univ. S. Hobby-uri: educarea şi formarea adolescenţilor. Referinţe: . Kolozsvár. Analele Univ. AOŞR (2001). Română de Sociologie (2000). Iernuţeni. év. devine preot (1864) şi învăţător la TgM (1864). (1993-99). – 216 p. A fost ales preot la Iernuţeni (1868. Lic. Ref.) GERGELY Lajos.). Franţa (1999). • Economie politică şi politici economice : curs. Analele Univ. • Studii şi cercetări de psihologie. Lucrări publicate: • Maros-Tordamegye földrajza : A marostordamegyei tanítótestület által 100 forinttal jutalmazott pályamunka. M. • Economie. A népiskolák magyar nyelvtan. după care devine învăţător la Teaca. îşi continuă studiile la teologia ref. Păsăreni – m.. (F. medic bacteriolog. Participă cu peste 40 de comunicări ştiinţifice la congrese şi reuniuni de specialitate. – TgM : Tipomur. T. preot. Jolán Vezi : CSEGEDI Júlia Jolán GERGELY József.Pedagogie-Metodică (1997. Studii: la Col. călătorii în ţări şi spaţii culturale diverse. • Új mértékek ismertetése : tekintettel az erdélyi viszonyokra. Analea Universitatis Apulensis. – 171 p. TgM (1845-55). – TgM : UPM. Brâncuşi” (1997). – TgM : UPM. Introducere în macroeconomie : manual. n. Analele Univ.. Studii: univ.în colaborare: • Volumul Catedrei de Ştiinţe Sociale al IMF TgM – TgM : IMF. Domenii de cercetare: sociologie. Târnava. Referinţe: • Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1875.) GERÉD CS. – Cluj : Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. Studia Universitatis BabeşBolyai (1993-94). de medicină la Budapesta (1913). 1934. la Reghin (1860). „D. de învăţare a gramaticii şi ortografiei maghiare [A magyar nyelvtan. A activat ca medic la TgM. 2001. Revistă de filosofie de literatură (2001). filozofie. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1996-99). A scris mai multe vol. 2000. Nagy.. Nyomása. Seria Paedagogica-Psychologica (2001). • Sociologie : manual. Membră în Asoc. Revista de medicină şi farmacie (1998). din Aiud. az elemi tanodák használatára (1866). – TgM : UPM. Referinţe: Baza de date BJM. – TgM : UPM. – Mv. adj. îşi continuă studiile la şcoala normală din Cluj (1856-57). Revista învăţământului superior (1985-86. 30 mart. Revista de Cercetări Sociale (1998). conf. Lucrări publicate: • Probleme de sociologie : curs. 2000. ? febr. învăţător. 1991-92). A magyar nyelvtan kézikönyve (1868). lector univ. Seria Ştiinţe Socio-Umane (1998). Col. – TgM : UDC. . Introducere în microeconomie : manual. 1998. dir. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1992-95). • Economie. 1889)]. se cunoaşte că a fost medic specialist bacteriolog la Inst. 1935. 1918. – 90 p. SUA (1999). 1995. Univ. • Educaţie şi mobilitate socială. – TgM : UPM. 1997. Cantemir”. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Forum. (A. de sănătate publică din TgM (1942). „C./ Összeállította Valentiny Antal.Oameni de ştiinţă mureşeni TgM (1986-87). 2001). Pedagogic TgM (1987-93). 1986. 1871. – TgM : Tip. Iniţiativă şi Cultură Studenţească (1995). 1834. dir. – 112 p. – 62 p.

neonatale la animale. – Bucureşti : Ceres. electronist. 1999. Olimpia Ghergariu. 2000. Studii: bacalaureat la Lic. – Bucureşti : sn. la UT din Cluj (1997-). 1 iul. • Manual de laborator clinic veterinar. Buksa Árpád. – 191 p.. „Doctor Honoris Causa” al USAMV din Timişoara. oncologia nutriţională şi metabolică. „Al. – 264 p. – Bucureşti : Ceres. – 179 p. Hobby-uri: beletristică. Oradea (1994). dismineraloze la animale. 1995. – Bucureşti : ALL. activitate didactică univ. – 2002. n. Műszaki (F. Bordeaux (1998). Drd. Sighişoara – m. 1994. Referinţe: • Tizenkét év. în medicină veterinară cu teza: Cuproze la animale (1972). stagiar Întreprinderea „Electromureş” (1986-89). TgM. (1993-95). diploma de medic la Fac. 2003. cardiologie comparată. Tinca (BH). n. • Patologie şi clinică medicală veterinară. Gheorghe (1957-63). Studii: Lic. de Medicină Generală UMF TgM (2002). : tudományok]. . – Kolozsvár: Scientia Kiadó. 1980. 1999. köt. obţinut în 1990. Univ.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. Dr. muzica clasică. medic. ca poet. M. Referinţe: Baza de date BJM (F. – TgM : UPM. n. : Fa – Gwóth. prof. GHERGARIU. ing. – TgM : UPM. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. a publicat volumul de poezii În vraf de foi cuvântul meu adună (1997). Domenii de cercetare: prelucrarea numerică a semnalelor. a publicat peste 200 de articole în ţară şi străinătate. Hobby-uri: orientare sportivă. – TgM : UPM. de Medicină Veterinară Cluj. Activitate ştiinţifică în domeniile: boli interne. • Bolile alergice şi autoimunopatiile la animale : monografie. şef lucrări la UPM TgM (1995-). 1981. • Circuite integrate analogice : curs. • Bazele patologiei medicale a animalelor / Vol. – 408 p. I cu medalie de aur (1993). Membru în AMVR (1971).. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. istorie.) . (F. Ghergariu. din 1963.în colaborare: • Electronică medicală : curs / Germán-Salló Zoltán. congrese. Membru în EME. – 2.) GERMÁN-SALLÓ Zoltán. univ. Membru titular în AŞAS (1991). – 2001. 2002. 1977. – 125 p. 2 iunie 1976. . [Természettudomány. Papiu Ilarian” TgM (1972-80). parcurgând toate gradele până la cel de prof. Specializări în Franţa. 1-2. – Bucureşti : ALL. univ. de Medicină Veterinară Arad (-1957). Fac. – Bucureşti : sn. medic veterinar. a participat la numeroase congrese şi simpozioane. M. Lucrări publicate: . premiul „Alexandru Locusteanu”. Lucrări publicate: • Toxicologie şi toxicoză. Lucrări publicate: • Dispozitive şi circuite electronice : îndrumător de laborator. Teoretic „Mihai Eminescu”. – TgM : UPM. 1961. IP Cluj. Activitate profesională: medic veterinar la Sf. Ing. A participat la peste 10 conferinţe. – 436 p. Sabin Ioachim. 1984. • Teoria semnalelor : curs. de Electrotehnică. Cluj. – 1894. : D-GY.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. asist.) GERGELY Zsolt.în colaborare: • Bolile interne ale animalelor domestice : manual pentru licee agricole. köt. – 3. arte vizuale (impresionismul). cls. – 140 p. Studii: Fac. dispozitive şi circuite electronice. • Oligominerale şi oligomineraloze. secţia Electronică şi teleco-municaţii (1981-86). 19 ian. 1934. în cadrul Fac. : fig. Specialitatea veterinară / S. – TgM : UPM. • Dispozitive şi circuite electronice :curs. M. Distins cu premiul „Traian Săvulescu” al Academiei Române (1981). univ. 2002. 1970. – 107 p. I.

de Biologie (1956-79). Lucrări publicate: • Anatomia şi fiziologia omului cu elemente de igienă şcolară. I. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. Autor şi coautor a numeroase lucrări ştiinţifice în domeniul fiziologiei animale. – 200 p. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. – 130 p. Dr. publicate în reviste de specialitate din ţară. – Bucureşti : Ceres. Activitate didactică la UBB ClujNapoca. „A. Publică lucrări ştiinţifice în periodice din ţară şi străinătate. • Dăunători ai pădurilor / Ed. Toarcla (194852). Căpăţână. A publicat studii în reviste de specialitate: Revista pădurilor (1994). Participă cu lucrări ştiinţifice la simpozioane în cadrul Fac. dismetaboliile glucidice şi lipidice. Grup Şc. Membru în Soc.) • Dăunători ai pădurilor : album. – 1982. (A. – 1990. n. 1988. – Vol. în biologie (1999). în biologie (1957). ing. Căpăţână. Maria.. – 247 p. – 1997. Cincu (1952-55). – Cambridge. dir. I. Lic. – 1974. 1. Dicţionar esenţial.: A study of the Geography.) GHIRCOIAŞIU. Mihai.în colaborare: • Tiscia – Monograph Series – The Criş / Körös Rivers Valleys. International Bibliographical Center. – Vol. catedra de biologie animală a Fac. • Organizare şi legislaţie silvică. Enache. Studii: lic. Voiniceni. – Cluj-Napoca : UBB. • Urgenţe medico-chirurgicale veterinare. Şaguna”. • Curs de fiziologie şi biochimie cu aplicaţii la exerciţii fizice. Referinţe: Baza de date BJM (A. Ghergariu. I. – Urgenţe medicale / S. A. – Bucureşti : Ceres. I. Fac. în pedologie forestieră cu teza în pregătire: Studiul solurilor şi staţiunilor forestiere din pădurea Mocior. V. silvic. de Silvicultură şi Exploatări Forestiere. Braşov (1955-59). – Vol. : tab. V. 1985. 2. Ghergariu. la Târnăveni (-1973). Ghergariu. Baba. de Biologie Bucureşti. Dâmbău. Lucrări publicate: GHIRA. Studii: Şc. Fac. Pop. – 1999. – 2000. 1995.) GHERGHEL. T. . – 168 p. • Ghid de laborator clinic veterinar / S. – TgM : Tipomur. 1995. de Silvicultură Braşov (1965-69). 19 mai 1919. a 2. Ioan Valeriu. Lucrări publicate: . 1999). (A.în colaborare: • Stabilirea direcţiilor de evoluţie a principalelor tipuri de staţiuni din regiunea de câmpie şi deal şi a măsurilor silvotehnice de sporire a productivităţii acestora. Braşov şi Fac. 129. Şc. 1. – p. I. conf univ. – TgM : Tipomur. Fac. T. de Biologie la Cluj (-1978).. 1973. implicaţiile stresului. 1992. biolog. Kádár László. – TgM : Tipomur. Dr. . T. A 16-a. 1954. 1984.Oameni de ştiinţă mureşeni • Reţete de uz veterinar / S. – Urgenţe chirurgicale / S. Europeană de Herpetologie (1991-). T. – Bucureşti : Ceres. Vol. • Clujeni ai secolului 20. Dr. Ghergariu. Suedia (1996. – Cadrul general. n. Dicţionar esenţial. Toarcla (BV). Congresul Silvicultorilor din Scandinavia. 1941. Al. 2. Silvic Ungheni (1976-). 1993. Activitate didactică în cadrul Univ. n. 1989. • Patologia nutriţională şi metabolică a animalelor / S. Suedia. Hidrobiology and Ecology of the River System and its Environment. 9 nov. 1998. Anglia. Referinţe: • Men of Achievement / Ed. Activitate profesională: prof. Activitate ştiinţifică în domeniul silviculturii şi protecţiei mediului. de Ştiinţe. Specializări: Program Phare-Vet. • The Someş / Szamos Rivers Valleys. din Cluj. – Bucureşti : Ceres. 2 dec. I. zoofiziolog. de Biologie (-1994). (1969). Ghergariu. – 2000. Fac. – 98 p. Bogdan Ingeborg.

studiul reptilelor. Fac. Şardul Nirajului (MS) . Gen.) (1987-92). 1-2. n. conf. T. – 2000. 1997. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998. Bucureşti.în colaborare: • Farmacopeea Română..és fűszernövényei. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. 1912 Luna (CJ) – m. univ. – 1979. prof. IMF TgM (1968-87). A colaborat la revistele: Farmacia. a 9-a. 1965. – 124 p. Mic îndreptar turistic. – [1995]. – 1958. – Vol. Dr. Oamenilor de Ştiinţă din cadrul UMF TgM (1992-). – 711 p. 24 ian.. Band (1967-68). de Geografie (1956-61). – 1999. – p. – 391 p. studii referitoare la perfecţionarea metodologiilor de control al calităţii medicamentului. Glăvile (VL). aug. Univ. 1961. T. între 1962-73. 1979. Şc. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică / Ádám Ludovic. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. Asoc. 129. 1983. herpetologia. Hobbyuri: istoria căilor ferate şi a locomotivelor cu aburi. 1983. – Suceava : SC Velini. Studii: elementare şi gimnaziul la Brăila (1955): Lic. – Cluj-Napoca : Dacia. 131-154. – 54 p. • Sighişoara. de Estetică (1949). : fig. „Mircea Eliade” din Sighişoara. com. 1980. Fac. Teoretic „N. de Farmacie (1965). (A. UBB Cluj. Vâlcea (1949-51). până la pensionare (1996-04) la catedra de tehnologie farmaceutică UMF TgM. Medie de Băieţi Rm. V. – 228 p. • Fiziologia şi biochimia educaţiei fizice şi sportului. Fac. Papiu Ilarian” TgM (1959). • Sighişoara. Adriana Ciurba. Şc. Teoretic „Al. Bălcescu” Brăila (1957) şi la Lic. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 12 nov. Şc. . Mihai Giurgiu. prof. Pedagogică Rm. IMF TgM. – p. Studii: Gimnaziul Glăvile. Dicţionar esenţial.în colaborare: • Tehnica de lucrări practice de fiziologie animală şi a omului. – Bucureşti : Stadion. Studii: Fac. de Teologie Blaj (1943). • Farul căminului : alimentaţia ştiinţifică normală şi dietetică. – Bucureşti : Meridiane. Lucrări publicate: • Sighişoara. 1970.) GIURGIU. Revista Medicală. – 216 p. – 1999. Cluj. Ion. – TgM : UMF. Mihai. de limba şi literatura română la lic. 1995. Farmacist în Tulgheş (1965-67). Activitate profesională: prof. • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnologie farmaceutică / M. în ştiinţe farmaceutice (1981). • Alimentaţia raţională. 1942.. 1939.) GIURGIU. – 109 p. Gălăuţaş (HR) (1961-62). – 120 p. Mic îndreptar turistic / Ed. Orvosi Szemle. – TgM : IMF. Gen. • Hargita megye gyógy. – Csíkszereda. – 60 p. 3. Necesităţi nutritive în anumite stări fiziologice şi patologice / M. a 2-a. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20. – 1976. Ghircoiaşu. ian. Lucrări publicate: . Şc. Activitate profesională: din 1947 prof. – Ed. metode de optimizare a obţinerii formelor farmaceutice. 2.Biblioteca Judeţeană Mureş • Anatomia comparată a vertebratelor. 1979. Domenii de cercetare: explorarea plantelor medicinale. – Bucureşti : Editura SportTurism. (A. 1989 Sighişoara. Giurgiu. asist. n. n. Emil. M. 1982. Csath Stîncel Zamfira. farmacist principal Laboratorul galenic TgM GÎJU. dirl al lic. Membru în USSM (1965-89). – Vol. (F. farmacist. Pogăceanu. Vâlcea (1952-56). şef de lucrări (1992-96)..

177 redresoare în cadrul microproducţiei cu studenţii. 1982.I. • Culegere de probleme de fizică. 1999. – 162 p. – 191 p. • Fizica: teorie şi probleme. Cluj. Domenii de cercetare: studiul dielectricilor. • Judeţul Mureş – dicţionar geografic / Gîju I. A participat la numeroase sesiuni şi simpozioane ştiinţifice. 2. 1940. 1988. Lucrări Ştiinţifice (1970. a participat la numeroase conferinţe. Toth A. n. jud. – TgM : sn. – TgM : UPM. UPM TgM. 1996-1997). Soc. Române de Geografie” (1975). dir. Studii: Şc. Distins cu medalia „30 de ani de la 23 August 1944” (1974). 1991. 1978. prof. – 154 p. – 222 p. univ. teorie şi probleme. 1976-77). cu teza: Studiul distribuţiei temporare şi spaţiale a descărcărilor electrice atmosferice (1978). Alba (1947-57). Buletinul ştiinţific al UPM TgM (1991-93. „Avram Iancu” (1979-90). medalia „100 de ani de la înfiinţarea Soc.Oameni de ştiinţă mureşeni (1962-64).) GÎJU. • Curs de fizică. 2001. – TgM : UPM. Lic. Etnografică Mureşeană (1990-). 1999. Comitetul de Cultură Mureş (196478). – TgM : UT. – 223 p. Studia Universitatis Babeş-Bolyai (1973. • Electricitatea atmosferei. . 1994. (1962-). Română de Geografie (1964-). – Bucureşti : Editura Academiei RSR. • Curs de fizică. – TgM : UT. Teiuş. Specializări: Polonia (1975). • Optică tehnică. – 159 p. – 152 p. – TgM : Edipress Tipo. A realizat 10 contracte de cercetare ştiinţifică. inspector şcolar. 2001. Voicu. de Fizică-Matematică. Ordinul Naţional pentru Merit în grad de Cavaler (2000). – Vol. • Curs de optică – Spectroscopie. Gen. 1981). 1976. • Curs de fizică. – TgM : UT.. asist. Fizică. Carei (SM). – Vol. . – TgM : Institutul de Subing. Inspectoratul Şcolar Mureş (1990-01). . univ. Activitate profesională: preparator univ. 24 de ore mureşene (1998). Membră în AOŞR. 1996. – 89 p. – Vol. – TgM : I Ped de 3 ani. – 195 p.în colaborare: • Caiet de lucrări . 1997. Naţional „Al Papiu Ilarian” TgM (199801). Col. filosofia ştiinţei educaţiei. Şincai” (1978-79). • Electricitate. 1978. – TgM : I Ped de 3 ani. 1980. – 72 p. Fac. fizician. Lucrări publicate: • Geografi români. 1996-2000). . Gîju. 2. Activitate ştiinţifică în domeniul geografiei didactice. 1993. • Fizică : culegere de probleme . • Curs de electrotehnică şi maşini electrice. electricitatea atmosferei. T.. prof. – TgM : UPM. univ. 1. – Vol. şef de lucrări. Lucrări publicate: • Optică şi spectroscopie. – 110 p. conf. „Gh. Colaborează la Steaua roşie (1972). – TgM : IIS. 16 iul. Revista de Fizică (1994). Referinţe: Baza de date BJM (A.. • Curs de optică – Spectroscopie. D. a condus 30 de lucrări ştiinţifice studenţeşti.. Membru în Soc. – TgM : Edipress Tipo. – 154 p. – 160 p.. – Vol. 1996. Grup Şc. – 450 p. – Vol. – TgM : IIS. – 706 p. 2. Cuvântul liber (1991. Dr. 1.. A publicat lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate: Revista de Fizică şi Chimie (1965. D. 1. – 336 p.1971). Teiuş. Maior”. Hobby-uri: jocuri la calculator. 1984.în colaborare: • Geografia pe scurt / Gîju I. Stela Maria. – TgM : UPM. – TgM : UT. – TgM : Casa de Editură „P. Voicu. Grup Şc. Electro-tehnica (1970). 1993. Fizică / S. UBB. • Lucrări de laborator. secţia Fizică (195762). – 225 p. univ.

– Vol 1.Biblioteca Judeţeană Mureş • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. – Vol. – 78 p. Autor şi coautor a peste 100 de articole de specialitate apărute în ţară şi străinătate. prof. Franţa (1999). 2002. literatură. Muzeul de Ştiinţe ale Naturii (PH) (2001). cadru didactic asociat. Referinţe: • Cuvântul liber. 1986. – 148 p. Soc. Sarchiz. dir. Dr. specialitatea Zoologie (1968). I. I. – Vol 2. Elena Radu. Asoc. 2. Col. Sarchiz... Medic de circumscripţie rurală şi urbană în jud. 2002. secretar ştiinţific al Centrului (1990-97). T. Internaţională a Demografiilor de Limbă Franceză (1996). Sarchiz. Gîju. Lucrări publicate: . Spitalul provincial Pemba. cercetător ştiinţific principal gr. Hobby-uri: drumeţii.) GLAVCE. I. – 84 p. Mozambic (1980-83). antropologia ergonomică. – Vol. Băţagă. 1996-97). 1. Vol. de Antropologie şi Ecologie Umană. 1987. E. 19 dec. Creangă” Bucureşti. Domenii de cercetare: antropologia auxologică. II (1992). an XV. – 44 p. în ştiinţe medicale (1979). – Vol 1. – Bucureşti. : Iniţiere în antropologie.. Emilia Elena Iancu. Liviu Dragomirescu. 6. Maroc (1970-73). Cristina-Suzana.. Studii: Lic. • Caiet de lucrări EME / S. cercetător ştiinţific. 14 mai 1939. 6 sept. Dr. specialitatea antropologie. 1987. – 2 vol. „I. • Lucrări de laborator. Ulm (1992-94). Ecologică Bucureşti (1993-95). Specializări: România (1968-69. n. flori. Diaconescu. Internaţională de Biometrie (1992). „Kenitra”. T. Centrul de Cercetări Antropologice (1968-). Gîju. – TgM : UT.. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări electrice / S. I (1994-) în cadrul Centrului de Cercetări Antropologice al Academiei Române. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. • Ghid practic de antropologie : curs / Cristina Glavce. Germania (1992-97). 155. – Vol. Centrul de Cercetări Demografice (1996-98). 2003. 1. Membru corespondent în AŞMR. medic. Fizică / S.. MŞ (1967-69). Laboratorul de analize clinice. • Culegere de probleme de electrotehnică / S. – 1991. dir. D. Asoc. membru fondator în Asoc. Grupul Francofon de Antropologie (1997). Fac. cercetător ştiinţific principal. – 120 p. Diaconescu. • Who’s Who în România. Diaconescu. Gurghiu.) GOGOLÁK-HRUBECZ Edit. Studii: IMF TgM. – Bucureşti : Ars Docendi. . D. n. Hamburg (1993) şi Univ. cercetător ştiinţific principal gr. „Galeria”. cu teza: Studiul mixt-longitudinal al copiilor preşcolari şi şcolari provenind din localităţi cu grade diferite de urbanizare şi de altitudine (1979). medic de med. de biologie. – 1993. D. (A. prof. 1. Univ.. Europeană de Antropologie. Sarchiz. 1986. – p. biologantropolog. coorganizator al expoziţiilor „Rainer – colecţii”. conducător de doctorate în antropologie. III (1990). – TgM : Institutul de Subing. nr. (A. şi Colecţii de antropologie – Rainer. Asoc. col. Univ. de Medicină (1967). – Piteşti : Bioedit. generală la Spitalul unificat teritorial Sighişoara (1969-74). Oradea. Fac. 1943. – TgM : Institutul de Subing. invitat. interrelaţia psihic / biologic. Nonguvernamentală „Adolescentul”. Domenii de interes: intercondiţionarea factorilor genetici şi mezologici în procesul ontogenetic. cercetător ştiinţific (1970-89). gr. – TgM : Institutul de Subing. 249. 2002. de redacţie al revistei Studii şi cercetări antropologice. AOŞR (1990). Gîju. posibilităţile de informatizare a cercetărilor biologice. Uniunea Medicală Balcanică (1993). „Catacomba” (2000). 1996. Membră în Comisia de Antropologie a Academiei Române (1972). antropologia populaţiilor actuale de pe teritoriul României. muzica clasică. revistei Annuaire Roumaine D’ Anthropologie (2000). D. Gîju. antropologia genetică. peste 200 de comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. – 62 p. 1991-1993. – 1991. p. de Biologie. – TgM : Institutul de Subing. Gîju. dir. – 110 p.în colaborare: • Elemente de tipologie constituţională / Cristina Glavce. Activitate profesională: cercetător ştiinţific stagiar (1969-70). în ştiinţe biologice.

Distinsă cu „Medalia Muncii” (1965). univ. Bucu-reşti. n. conf. 22 sept. asist. – TgM : IMF. . • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. asist. 1974). 1998. Műszaki tudományok]. T.) interes biochimic (1976). Bukaresti.) GOINA. de urgenţă în serviciile ambulatorii şi în sălile operatorii. 1925. : OGYI. de Chimie Cluj (-1962).. Gogolák Edit. Cluj (1954-62). 1994. 1996. L. „Samuil Vulcan”. 1977. Susţine comunicări şi publică articole în reviste de specialitate: Revista medicală (1967). orvos– és (A. EME. – 1968. univ. lector univ. A. Goina Eugenia. Anatomiştilor Români. Sub îndrumarea sa au fost elaborate mai multe lucrări de diplomă. de Morfologie şi Morfopatologie din România. com. (1994-) la UMF TgM. Membră în Soc. Autor şi coautor a peste 90 de lucrări de specialitate în domeniul morfologiei şi al medicinei experimentale publicate în reviste naţionale şi internaţionale. • Részletes embriológia. 28 oct. excursii. univ. Gogolák Edit. Lic. – [1995]. – 1998. – 122 p. licenţa la Fac. Cluj (1951). conf. Clinica de Chirurgie bucofacială TgM (1974-86). univ. E.TgM: UMF. – TgM: UMF. univ. . asist. Activitate ştiinţifică: cercetări GOINA. IMF TgM (-1988).Univ. chimist. Fac. Univ. • Tizenkét év. Univ.. Dr. – Mv. 1948-1998.„Regele Ferdinand” Cluj. de Anesteziologie şi Terapie Intensivă din România. univ. conf. de Chimie. – 2000. Studii: Şc. 1. Activitate profesională: preparator univ. Fac. • Embriologie specială. – [1995]. . n. – 1997.M. 1961. – Cluj : UBB. conf. Fac. 1926. : OGYI. asist. – Kolozsvár. de Chimie (1945-49). – 2. Studii: Şc. Primară Daneş (MS). univ. Palatul Pionierilor Bucureşti (1950-51). – Bucureşti. chimist. – TgM : UMF. Soc. Lic. 1995.. (1962-). – 2002.. 2002. Beiuş (194045). 2002.. şef de lucrări (1991-93). – 70 p. pictură. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. de Fete..Oameni de ştiinţă mureşeni Medic primar. Goina. prof. Sighişoara (1938-45). – 435 p. Anatomiştilor Maghiari. prof. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. • Caiet de lucrări practice de biochimie. Dr. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Soc.. „Regele Ferdinand”. Fac. : [Természettudomány.. • Curs de biochimie / Kovács A. Studii şi Cercetări de Biochimie (1967-1968. 1993. de Chimie. cu teza: Contribuţii la studiul interacţiunii ionului Zn2+ cu unii liganzi cu conţinut de azot şi sulf de . • Biokémiai jegyzet / Kovács Endre.în colaborare: • Embriologie generală. univ. din Cluj (194950).. Organogenesis / Seres-Sturm Lajos. – 1956. Distincţii: Gradaţie de merit (1994. (1952-53). T. Teodor. şi Clinica de Chirurgie Pediatrică. Activitate profesională: prof. lic. Hobby-uri: muzica simfonică. Budureasa (BH). cu teza: Studiul compuşilor chelatici ai aluminiului (1961). 1976. Lucrări publicate: . (F. Eugenia. Fac de Farmacie (în paralel). Bukaresti László. Soc. specialist anestezie şi terapie intensivă (1990). Lucrări publicate: • Curs de metodica predării chimiei. • Who’s Who în România. de Chimie (1945-49). köt. 2001). poezii. (1972-91). Primară Budureasa. IMF TgM (1963-86).în colaborare: • Chimie generală. • Általános embriológia : Embryogenesis / Seres-Sturm Lajos. Normală de Învăţători (1937-40). – Mv. Clinica de Obstetrică şi Ginecologie nr. univ. 2. Şc. Clinica de Ortopedie-Traumatologie nr. Ocna Sibiului (SB) – m.

dar a reluat activitatea la col. – Cluj: UBB. – 1968. polioli. . 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr. – 1894. cls. 1836. farmacist. – Kolozsvár. Grecu. din Budapesta (1836). 1826. dr. • Chimie anorganică.) GÖLDNER Károly. – 1970. 1929. – Budapest. de limba germană la Gimnaziul Ref. A trăit în Nowytarg (Polonia). T. Ungaria (1996). • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Győry Tibor dr. 1905. tioacizi.. Sartorius von Waltershausen után németből fordította Göldner Nándor. TgM – m. prof. 11 nov. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. n. 1910. Germania (1978). (F. 2002.és irodalmi gyüjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. Revista medicală TgM (1977). unde a obţinut doctoratul (1929). Mária. V. „Steaua RSR”.. 1884. TgM – m. 1967.. Sajtó alá rendezte Viczián János. Studii: la Col. köt. – 443 p. cls. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. TrattnerKárolyi. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Lucrări publicate: • Versuch einer Verallgemeinerung der Stereochimie. TgM. n. Chemia (1965.1900. Sartorius von Waltershausen után németből fordította Göldner Nándor.. . Specializări: Cehoslovacia (1965). iul. Lucrări publicate: • Gyógyszeres értekezés a horgagról (flores zinci) és a jegesedett eczetsavas rézagról (acetas cupricus crystallisatus). la Budapesta şi Elveţia. în Elveţia (1923-27). M. Revue Roumaine de Chimie (1967. (F.în colaborare: • Gauss emlékezete / W. 1978). Revista de Chimie (1974). 10 ian. jav. – 1-2. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. kiad. 1982. – TgM : IMF. 1982-89). A obţinut diploma de magister la Univ. : Fa – Gwóth. Coautor a 4 contracte de cercetare şi o invenţie. – Bucureşti: EDP. Partea 2: Nemetale. la Aiud a studiat dreptul (1846-48). (A. Studii şi Cercetări de Chimie (1965). – Új sorozat. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Sajtó alá rendezte Kintses József. chimist. 1911.) GOLDFINGER Pál. n. – 1-2. – Budapest. Referinţe: . • Orientarea în cercetarea ştiinţifică : curs. : Golarski MiciGyürky Vidor. Partea 3: Metale. bacalaureatul la Budapesta (1923). 1968). din oraşul natal (1838-46).1897. köt. TgM. aminoacizi. (1855-69). 1970-71). Reghin – m. Prof. IV. – 3. 1903.Biblioteca Judeţeană Mureş fizico-chimice asupra compuşilor chelatici ai unor cationi metalici cu hidroxiacizi. Hobby: şah. – 1994. 19 iul. – Pest : nyomt. Szinnyei József. studii univ. Autor şi coautor a 35 de studii şi articole publicate în diferite reviste de specialitate: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Cluj.) GÖLDNER Nándor. új és bőv. T.Breznóbánya. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. [1815]. – 2. Lucrări publicate: • Studiul compuşilor chelatici ai aluminiului : teza de doctorat. . Farmacia (1976. 1859-1860. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1878. a fost casier la Banca Comercială şi de Credit. Bucureşti (1970). – 448 p. Revista medicală (1966. 1968-79. A condus farmacia Brandecker din TgM. – Bucureşti : EDP. Goina. – Mv. 1846.15 p. – Budapest. • Gyakorlati német nyelvtan. 1961. 1987.în colaborare: • Farmacognozie. până la pensionare (1878-92). • Gauss emlékezete / W. 1965 – Partea 1. A lucrat la perceptoratul din TgM. Distins cu „Steaua RSR”. – TgM : IMF. • Chimie anorganică / I. – 11 köt. köt. Sajtó alá rendezte Kintses József. • Könyv. Ref. – Budapest. – Mv. Franţa (1975). Lucrări publicate: • Gyakorlati német nyelvtan. – 2. M. . ? Studii: lic. – Breznóbánya. kiad.

– Kolozsvár. n. . Studii: gimnaziale la TgM. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. füzet. Viteazul” TgM (1937-40). n. – 211 p.) GÖNCZI Lajos. : Golarski MiciGyürky Vidor. ştiinţific INCERC. Viteazul” Timişoara (1940-45). rész. M. ştiinţific. M. M. – 2. la Budapesta (1922). cons. – Új sorozat.] – Budapest. – Új sorozat. devenind prof. : Golarski MiciGyürky Vidor. • Udvarhelymegye flórájának föbb vonásai. mecanic. prognoza dezvoltării ştiinţei construcţilor. – 3. – 1894. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv.. (F. UT de Construcţii Bucureşti (1960-92). 1954.în colaborare: • Ábrázoló mértan és műszaki rajz : A gazdasági és műszaki akadémia építőipari tagozatának hallgatói számára / Gombás Tibor. 1959. – 2. – 1.) (F. Domenii de cercetare: conceperea şi realizarea de noi maşini de construcţii noi tehnologii cu înalt grad de mecanizare şi robotizare pentru execuţia şi realizarea construcţiilor afectate de dezastre naturale. – Mv. füzet.. Valeriu Sterie. kiad. la Cluj. 1890. Bucureşti (-1959). 1887. – Budapest. reform. prof. nr. asociat. cercetător ştiinţific principal. TgM. – 11 köt. – SzékelyUdvarhely. fiabilitatea maşinilor. dir. preparator la Clinica de ObstetricăGinecologie (1946-). • Szülészeti jegyzet. M. – 1992. Referinţe: • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / [Összeállította dr. Lucrări publicate: • Emlékbeszéd Kis Gergely felett. köt. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 2. : Fa – Gwóth.) GÖNCZY Kornél. • Nőgyógyászat. – 172 p.Oameni de ştiinţă mureşeni • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 3. Lucrări publicate: • Géprajz. 1960. din Odorhei şi din 1888 devine dir. Odorheiu Secuiesc (HR). – p. A publicat articole de zoologie şi botanică în publicaţiile vremii din Cluj. Makk Károly. şef laborator.) GOMBÁS Tibor. medic primar la Pol. 1927. ATM. medic ginecolog la TgM.: OGYI. – Budapest. 1950.. UT de Construcţii (197479). univ. 18 mart. – 2. köt. 18 apr. 2 TgM. – 1992. – 1896. köt. prof. füzet. „Dunărea de Jos” Galaţi. ing. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. GORAN. 1951. Studii: Lic. kiad. Dr. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Călimăneşti – 23 nov. : OGYI. Szilády Zoltán. füzet. – 1954. la col. 1887. – Székely-Udvarhely. • Vázlat Székely-Udvarhely környékének flórájából. 1929. – 1. : Fa – Gwóth. Chendu. • Szülészeti jegyzet. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1891. dir. Sajtó alá rendezte Viczián János..în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. ing. Szerkesztette dr. 19541955. botanist. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Daday Jenő. – Mv. • A marosvásárhelyi evang. al şcolii. Studii: univ. Lic. elasticitate experimentală. (F. Daday Jenő. – 215 p. Univ. – [1995]. A publicat peste 150 de studii şi articole în reviste . Odorhei. univ. Militar „M. 1891-1903. : OGYI. managementul şi marketingul construcţiilor. 1852. – 210 p. – 480 p. (F. şef secţie. kollegium története / Írta Koncz József tanár. – 1894. 1994. Şc. ATM Bucureşti (1948-53). – Budapest. şef lucrări. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.489-492. 1898. rész. – 232 p. cu teza: Contribuţii la creşterea fiabilităţii maşinilor de construcţii (1979). ICECOM Bucureşti (1995-). Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál . Militar „M. Bucureşti (195995). n. – 1955. conf. şef de lucrări. dir. : OGYI. Városy Pál. – 1. . UT Bucureşti (1992-). Activitate profesională: asist. ing. – 11 köt. 2. Lucrări publicate: . – 3.. mecanic. Redactează anuarul şcolii din Odorhei (1888-). univ.3 vol. – Mv. univ. – Mv. de ştiinţe naturale şi chimie. Din 1875 a fost prof. de ofiţeri de artilerie. – 2 vol.. Piteşti (1945-47).

Constantin Brezoescu. – 38 p. – 95 p. Goran. Sympomeh (1971. C. • Marketing : manual univ. – 181 p. – Bucureşti. Constantin Brezoescu. – 285 p. – 432 p. 1988. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 255 p. – 255 p. – 440 p. Încercarea maşinilor pentru lucrări de pământ. Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. 1986. • Utilaje grele de construcţii / V. Este posesorul a 6 brevete de invenţie. 1990. Soc. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. 1966. – Bucureşti : Uniteh. Tehnologii pentru executarea lucrărilor cu maşinile pentru pământ. a 2-a. C. 1984. – Vol. – 380 p. 1974. Buletinul AROTEM (1998-00). Hobby: filatelie. – Ed. – 86 p. Ecobescu. Comitetul Naţional de Protecţia Mediului Urban ( 1998). – Bucureşti : CDCAS. – Bucureşti : Uniteh. – Bucureşti : Editura Tehnică. • Centrale pentru prepararea betonului şi mortarului. C. 1995). Mecanizarea construcţiilor (1988). • Utilaje grele de construcţii / V. • Prepararea şi livrarea centralizată a betoanelor. 1992-93). Goran. • Îndrumătorul excavatoristului / V. 1992. Studii şi Cercetări INCERC (1971. Departamentul Mecanizare (1985). 1983. Lucrări publicate: • Îndrumător pentru mecanici de utilaje de construcţii. • Excavatoare / V. 1986. Membru în Comisia de Acustică a Academiei Române (1980). – 390 p. – 1986. Sora. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1992. 1986. Goran. – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 332 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1987. 1985. Română pentru Tehnologii. – Bucureşti : Uniteh. 1986. Brezoescu / Ediţia 2. • Drăgi refulante. Stabilirea performanţelor necesare la concepţia maşinilor de construcţii. • Noul în construcţii civile şi industriale (1986. – Bucureşti : Centrul de publicaţii tehnice al Ministerului Transporturilor. 1966. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 160 p. Goran. C. • Managementul deşeurilor : manual universitar. • Managementul construcţiilor. – 332 p. de Mecanizare în Construcţii (1986). 1980. • Vagonul special pentru transportul cimentului / V. Goran. – Bucureşti : Impuls. – Bucureşti : Impuls. 1998. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. Vol. Încercarea maşinilor pentru lucrări de beton şi mortar. 1969. 1984. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1997. • Mecanizarea lucrărilor de pământ. Constantin Brezoescu. Maşini specializate pentru transportul betonului şi al elementelor componente. 1987). • Management : manual univ. • Cartea mecanicului conducător de utilaje grele de construcţii / V. Stroitelstvo (1968). – 431 p. . 1973. – 1984. 1994. Specializări: Germania (1965). Centrul Internaţional pentru Cercetare în Construcţii. 3. Franţa (1970). – 154 p. 1. • Utilaje grele pentru construcţii.. 1998. • Vibratoare pentru compactarea betonului. Echipamente şi Mecanizare în Construcţii (1994). Bucureşti). Asoc. – 95 p. – 510 p. – Bucureşti : Editura Tehnică. – 118 p. Brezoescu / Ediţia 1. • Siguranţa în funcţionare a maşinilor de construcţii. 1986. – 95 p. Buletinul ARACO (1994). – Bucureşti : Editura Tehnică. Goran. • Maşini de construcţii. – 33 p. Antreprenorul (1992. Internaţională a Ing. Goran. • Utilaje de construcţii.Biblioteca Judeţeană Mureş de specialitate în ţară şi străinătate: Revista Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii (1968). • Mecanizarea proceselor tehnologice de punere în operă a betoanelor. . – 392 p.în colaborare: • Cartea mecanicului conducător de utilaje grele de construcţii / V. 1996. • Fiabilitatea maşinilor. 2000. • Cartea mecanicului de utilaje grele pentru construcţii. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. – 432 p. – Bucureşti : Editura Tehnică.

– TgM : Editura UPM. AGIR (1997-). 1999/2000. muzică. ing. – TgM : UPM. Industrial de Construcţii de Maşini. 1982). • Tehnologia construcţiei de maşini – Tehnologii de fabricare : curs. Activitate profesională: medic de întreprindere. univ. lector univ. – 2001. Odorhei (1952-59). Gheorghe. Româno-Americană de Arte şi Ştiinţe. T. • Comentarii şi recomandări de utilizare privind reglementările tehnice pentru mecanizarea construcţiilor / V. – TgM : Editura Transilvania. Referinţe: • American Biographical Institute. univ. Membru în Soc. • Tehnologia fabricării maşinilor : îndrumar de laborator. Distins cu Diploma şi Medalia „Genices’ 96”. n.Oameni de ştiinţă mureşeni • Mecanizarea lucrărilor de finisaj / V. şeful . prof. 2. prof. TgM. Gh. – 186 p. Aldea. Velea. Inventatorilor „Genius” (1996-).) Lucian-Corneliu. asist. Gen.. Ionescu. Fac. 1985. rectorul Univ. 1996. Activitate profesională: ing. Fac. – 2000. – 215 p. Budapesta. Autor şi coautor a 10 contracte de cercetare ştiinţifică. M. 1981. • Tehnologii de fabricare în construcţia de maşini. I.) GRECU. – TgM : IIS. • Dicţionarul constructorilor români. univ. univ. studii postuniv.. 20 iul. asist. – TgM : UPM. Lucrări publicate: • Bazele tehnologiilor de fabricare în construcţia de maşini. AOŞR. Studii: IMF Cluj. conf. 1998. 1983. – TgM : IIS. şef de lucrări (1971-). – 1991. Goran. – 331 p. literatură. – 183 p. (1967-). filiala Mureş (1999-). . – 180 p. în medicină cu teza: Unele aspecte ale stărilor depresive (1972). Bogdan. – 267 p. Publică peste 90 de studii şi articole în reviste de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-92. N. Hobbyuri: istorie. n. – 230 p. sa – 180 p. – Institutul de Subing. (A. Industria Sârmei Câmpia Turzii (1961-64). Iaşi. . • Procedeul HoMach. 1998. medic.. • Curs general de maşini : îndrumar pentru lucrări de laborator. Specializări: Bucureşti (1981. – TgM : Editura Veritas. univ. prof. de Medicină Generală (-1961). – TgM : Editura Veritas. Salonul Internaţional de Inventică. 1984. • Bazele tehnologiilor de fabricare în construcţia de maşini. – 110 p. mecanic. Lic. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. IMF TgM (1978-). UPM TgM (2000-). . 2000. la clinicile de psihiatrie ale IMF Cluj (1964) şi Bucureşti (1965). Acta Universitas Cibiniensis (1996). TgM (197278). • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. conf. tehnologii neconvenţionale. activitate didactică clinică şi ştiinţifică în Clinica de Psihiatrie. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru construcţii. (1964-). 17 mart. – 225 p. membru corespondent în Academia GRAMA. 1929. G. Dr. cercetător ştiinţific ICPAT Braşov (1968-72). prof.. – Vol. (1977-). preparator univ. ing. prof. Buletinul IP Iaşi (1998). 1999. Domenii de cercetare: inginerie tehnologică. Diploma şi Medalia de bronz la al 3-lea Salon Internaţional al Invenţiilor. sa – 108 p. Brebi (SJ). 1.în colaborare: • Electrotehnologii: Lucrări de laborator. al Centrului de Informare şi Consiliere Profesională a UPM TgM (1998-). Studii: Şc. • Tehnologia fabricării maşinilor : curs. univ. – Vol. cu teza: Cercetări privind utilizarea plasmei la prelucrarea prin strunjire a oţelurilor înalt aliate (1997). 1994-95). 1992. – TgM : IIS. • Programarea experimentelor în construcţia de maşini. T. „Unirea” TgM (195963). Dr. UP Bucureşti. Lic. Goran. univ. – Vol. 1998. (1996). Odorhei (HR).. TCM (1963-68). univ. (A. – Bucureşti : Impuls. • Tehnologia fabricării maşinilor : curs. – 105 p. (1978-). 1946. dir. Cultural Ştiinţifice (1982-86).

Grecu Gabos. IBRO. – TgM : Casa de Editură Mureş. – TgM : Intreprinderea Poligrafică. suicidologie. 1995. (A. • Depresia în corelaţie cu evenimentele de viaţă stresante / Gh. . • Actualităţi şi perspective în cunoaşterea şi asistenţa stprilor depresive. T. Specializări: Bale (1969). şeful Clinicii de Psihiatrie. Grecu Gabos. – TgM : Intreprinderea Poligrafică. Iosif. turism. M. 1952. lectură. efectele secundare ale terapiei cu neuroleptice. Grecu. Grecu Gabos. terapia maladiilor psihice. schizofrenie. reabilitarea bolnavului psihic. „Bolyai Farkas” TgM (1967-71). Asoc. Studii: Gimnaziul „Bolyai Farkas” TgM (1959-67). Psihiatrică Maghiară. Grecu Gabos. 1991. • Aspecte epidemiologice. clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh. . „Balint” din România. n. Asoc. Lucrări publicate: • Alcoolismul : implicaţii bio-psiho-sociale. IMF TgM. în medicină cu teza: Aspectele clinicostatistice şi terapeuticoprofilactice în tulburările depresive de tip reactiv (1996). psiho-igienă. • Depresia : aspecte istorice. Hobby-uri: sport. – TgM : Litografia IMF. – TgM : Editura Ardealul. 1993. membru titular în AOŞR. şef Dispensar Urban nr.în colaborare: • Aspectele clinico-statistice şi terapeuticoprofilactice în tulburările depresive de tip reactiv : teza de drd. TgM (1971-73). 2 Luduş. Spitalul Orăşenesc Moineşti. şef lucrări UMF TgM. a publicat studii şi articole în diferite reviste de specialitate. Comisia de Psihiatrie din MS. de Medicină Generală (1974-80). 1982. Grecu. Domenii de cercetare: tulburări de dispoziţie de tip depresiv şi interferenţele factorilor depresogeni: endogeni. 1977. 1981. TgM (1988. Médico-Psychologique de France (1979-). medic. Lic. Olanda (1991). Psihiatrie. 2000. 6. 2000-01). Grecu Gabos. suicidologie.Biblioteca Judeţeană Mureş Clinicii de Psihiatrie TgM (1978-). (1990-). an 15. alcolismul şi drogdependenţele. Revista Medicală TgM (1989).) GRECU GABOS. Neurochirurgie (1988). 1977. : OGYI. muzică. I. Fac. Hobby-uri: grădinărit. Neurologie. – Mv. 2003. p. 2000. asistenţă psihiatrică. – 274 p. Specializări: Bucureşti. M. Membru în APR. – 1996.în colaborare: • Pszihiátria. TgM. • Coordonate actuale ale psihoterapiei. medic generalist. psihoterapie. • Probleme actuale ale reabilitării bolnavilor psihici. TgM (1999-). M. – TgM : Litografia IMF. • Cuvântul liber. Grecu. 1984. psihogeni şi somatogeni. I. grădinărit. medic primar psihiatru. de Specializare Postlic. psihoprofilaxie. I. drogodependenţă. muzică. I. Distins cu titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). Lucrări publicate: . Grecu. membru corespondent al American Psichiatric Assoc. 2002. 13 feb. Asoc. • Aspecte epidemiologice. Mondială Psihiatrică. – TgM : Editura Ardealul. Spitalul Clinic TgM. Spitalul Municipal Sighişoara. APR. clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh. medic stagiar psihiatru. Domenii de cercetare: tulburări de dispoziţie de tip depresiv. tulburări de personalitate. – Vol. Membru în Soc. A participat la numeroase conferinţe şi congrese din ţară şi străinătate. Activitate profesională: medic stagiar. medic specialist psihiatru. Grecu Gabos. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1987. Dr. Şc. 11 sept. I. – TgM : Litografia IMF. Autor a peste 400 de lucrări ştiinţifice. epidemiologice. • Conştiinţa : aspecte psihologice şi psihopatologice. clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. din care 300 au fost publicate în reviste şi volume de specialitate din ţară şi străinătate: Coordonate actuale ale psihoterapiei (1977). – Iaşi : UMF. arte culinare.

Activitate profesională: medic. A participat la numeroase simpozioane. „Ferdinand I” din Cluj (1937). – Mv. • Depresia : aspecte istorice. 2000. – TgM : Casa de Editură Mureş. clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. Referinţe: Baza de date BJM (A. Specializări: Bucureşti. Asoc. • Simpozionul Naţional de Psihiatrie (2001. epidemiologice. • Drogurile. (A. – TgM : Editura Ardealul. 6. Grecu Gabos. suicidologie. Immunitars und Allergieforschungen.Oameni de ştiinţă mureşeni Grecu Gabos. muzică. univ. Grecu Gabos. Grecu Gabos. TgM (1988. Grecu Gabos. Univ. 1991. M. a fost asist. – Bucureşti : Editura Medicală. Asoc. Brebi (SJ). Grecu. 1950. tulburări de personalitate. p. Orvosi Szemle. Aspecte istorice. Dr. Gen. medic medicină generală adulţi. Grecu. 1993. an 15. Psihiatrică Maghiară. BRO. Spitalul Clinic TgM. 1962. univ. Domenii de cercetare: tuberculoza din copilărie. 2003. asist. : OGYI. 2000. 1952. 2000-01). 1952. 2002. Lucrări publicate: • Tüdőgyógyászati jegyzetek. epidemiologice şi clinico-terapeutice / I. M.. 95 în calitate de coautor. medic pediatru. conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate. : OGYI. Fac. M. A fost membru în EME (1940-49) şi OTT (1949-99). epidemiologice şi clinico-terapeutice / I. şeful Secţiei de Tuberculoză a Clinicii de copii până la pensionare (1952-72). – 1150 p. Grecu Gabos. • Drogurile. Membră în APR. • Pediatria : Manual pentru învăţămîntul medical superior. Hălmeag (BV) – m. Studii: Şc.) GRECU GABOS. 4 apr. • Depresia : aspecte istorice. Bariţiu” ClujNapoca (1969-73). Olanda (1991). Grecu Gabos. în medicină cu teza: Aspecte epidemiologice clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid (1998). Spitalul Orăşenesc Reghin. • Depresia în corelaţie cu evenimentele de viaţă stresante / Gh. Fiziologia normală şi patologică. • Tüdőgyógyászati jegyzetek. Grecu. Sanitară Mureş.) . TgM). A publicat în: Magyar Sebészet. – TgM : Editura Ardealul. T. n. M. – TgM : Editura Ardealul. 1912. Lucrări publicate: GRÉPÁLY András. T. asistenţă psihiatrică. Comisia Etică Deontologie şi Drepturile Bolnavului Psihic în cadrul WPA. Grecu. n. medic de ftiziologie la Clinica din Cluj (1940-44). M. Grecu Gabos. : OGYI. 13 feb. „Gh. Grecu Gabos. 27 dec. 2000. „Bolyai” din Cluj (1945-46). a publicat peste 22 de lucrări ca prim autor. – TgM : Casa de Editură Mureş. medic. Grecu Gabos. . Dir. – TgM : Editura Ardealul. 1990. – 174 p. turism. epidemiologice. Budaörs (Ungaria). . medic specialist psihiatru (1994-). 2002.în colaborare: • Aspecte epidemiologice. Hobby-uri: sport. lectură. 1954. – 326 p. de Medicină Generală (1977-83). Grecu Gabos. I.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek – Mv. I. la Clinica de Tuberculoză a Univ. – TgM : Prisma. 2000. Marieta. I. Grecu Gabos. Studii: bacalaureat la Sibiu (1930). Cluj-Napoca (1961-69). Domenii de cercetare: tulburări de dispoziţie de tip depresiv. şef al Clinicii de Pneumoftiziologie TgM (1949-51). Lic. M. „Balint” din România. – Mv. Grecu Gabos. Mondială Psihiatrică. 4. obţine titlul de dr. şef lucrări UMF TgM. UMF TgM. 2002. Grecu Gabos. internist (1946-49). în ştiinţe medicale (1967). Aspecte istorice. – TgM : Editura Ardealul. M. Asoc. 2001. Activează în Sanatoriul TBC „Szent László” din Oradea (1937-40). schizofrenie. clinico-statistice şi de prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh. Cercetări de fiziologie. Referinţe: • Cuvântul liber. 29 iul. drogodependenţa. clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. I. nr.

şef lucrări la urologie (1963-). • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. 1981.) GRIGORIŢA. 26 ian.: A-K. mezők termesztett növényei a Sóvidéken. – Korond : Firtos Művelődési Egylet. A. 1 febr. – 16 p. – Új sorozat. : Golarski MiciGyürky Vidor. központi idegrendszer. Prof. Studii: lic. Magyar Néprajzi Társaság. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál . – 2. 1993). Sovata.Biblioteca Judeţeană Mureş • Curs de pediatrie / Grépály András. Lucrări publicate: • Geografia : Pentru cl.) GUB Jenő. – 1996. 1917. • Kertek. la Eremitu (1956-64). şi dir. – 11 köt. – Mv. – [1995]. – 1991. Sovata (1964-89).. 1999.. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Zakariás Zoltán. – 156 p.) (F. I. s-a pensionat în 1983. – 265 p. la Cluj şi Budapesta.Mv. 2001. (F. – Mv. medic. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 1. – 1. „Kriza János” (1991. köt. 1868. Lucrări publicate: . 1902. átdolgozott kiad. 1976. (F. Domenii de cercetare: etnobotanică. : OGYI.2. medic specialist de chirurgie. • Erdő-mező állatai a Sóvidéken. Pompeius. könyvnyomda. – 11 köt. Puskás György. se pensionează în 1989. prof. EMKE. Studii: UBB Cluj. – 1992. Năsăud – m. : Az általános sebészet alapvonalai.în colaborare: • Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve. prof. Referinţe: • Magyar könyvészet. (F. M. 1901-1910 / Petrik Géza. – Mv. Sajtó alá rendezte Viczián János. M. etnozoologie. în oraşul natal. 1980. : OGYI. Membru în: Kriza János Néprajzi Társaság. pompier adjutant voluntar la TgM. – Kolozsvár. medence-gát / Maros Tibor. Ezüstgyopár-díj (2003). • Gyermekgyógyászat. cu gr. : Koponyaüreg. de ştiinţe naturale şi geografie la Cluj (1892). • Viharban. etnometeorologie. – s. ? – m. reală şi pentru preparandii. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.l. : Benkő L. • Sebészet. köt. de Biologie-Geografie (1960). a trecut în reţeaua sanitară ca medic chirurg. şef de lucrări la catedra de anatomie (1946-49). Răstoliţa. 5 martie 1929. – 1996.. – Bukarest. T. 1996. – 2003. – Mv. 1901. A fost prodecan IMF TgM (195455. obţinând diploma de prof. – 234 p. : OGYI.: G-Ke. 7 febr. . – TgM : IMF. prof. – [1995]. : OGYI. mellüreg.. 1992. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. 2. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. prof. hasüreg. de biologie-geografie. A fost prof. Lucrări publicate: • Erdő-mező növényei a Sóvidéken: (Fűbenfában orvosság). M. Publică în reviste din ţară. univ. gimn. prof. – 102 p.în colaborare: • Tájanatómia. M. köt. : Golarski MiciGyürky Vidor. Învăţător suplinitor (1950-51). : A-K. n. köt. – 1994. etc. . de şcoală la Săcăreni (1955-56). . n. 1981. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.) GROSS Frigyes. Gross Frigyes. – 1992. 1960. etnografie.. I (1983). orvos– és GREXA Gusztáv. – 490 p. – 2 köt. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Lucrări publicate: • Huszonöt év a marosvásárhelyi Önkéntes Tűzoltóegylet életéből. Ceuaş. – 1992. – Új sorozat. – Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. – vol. – 1. Premiul Soc. . • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. n. köt. [1948]. • Gyermekgyógyászati jegyzetek. rész. 1956-57). – 1994. • Természetismeret és néphagyomány a székely Sóvidéken.. Fac. la gimnaziul din Năsăud (1890-1900). suplinitor (1951-55). 1898.

. 1997. a fost şeful Clinicii de Stomatologie Infantilă. – Bukarest. la IMF TgM: şeful catedrei de stomatologie (1949). • Szövettan. Lucrări publicate: • Fogászati anyagok : Egyetemi jegyzet. Carieră univ. univ. – 1997. • Revista Medicală. A mandulák. füzet: A vér szövettana.. Keringés. Gen. Studii: Şc. – Bucureşti. 1981.) GÜNDISCH Mihály. : OGYI. – [1995]. M. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. köt. Emésztőrendszer.. • Romániai magyar irodalmi lexikon. A. 9 iul. – [1995]. 1956. al Centrului de Cercetare al Academiei (1964-68). (F. – 1991. – 1994. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. T. – Mv. 1968. prof. nr. • Viharban. A lép. (196871). – 1994. „Bolyai Farkas” TgM (1955-59). Mészáros Géza. – 2. – Mv. A vérsejtek fejlődése. : OGYI. TgM (1948-55). 4. 2000. – 555 p. prep. de stomatologie (1950-51).în colaborare: • Szövettani jegyzet. – Mv. 43. : OGYI. – Mv. – 264 p. Dr. asist. univ. doc. farmacist.: G-Ke. . dir.) GUZNER Miklós. 1972. – 1955. TgM. 1997. n. n. Guzner Miklós. medic şef la secţia de sănătate a Sfatului popular din Cluj (1945). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. TgM. 1951. nr. Műszaki tudományok].Revista Medicală. n. – 85 p. univ. : D-GY. 18 oct. decan al Fac. köt. 2. rész. 2. s-a pensionat în 1971. – 516 p. a sejtek vizsgálata / Gündisch Mihály. 1906 – m.în colaborare: • Stomatológiai jegyzet / Guzner Miklós.. – 1994. A publicat multe studii în Revista Dietetica Română.. Csató Gyula. – Mv.. 1955. : OGYI. – 16 p. köt. .) GYÉRESI Árpád. Kemény György. 2002. 1958. 1984. (1967-). şef de catedră (1945-). – 2001. • Szövettani gyakorlatok. – Vol. Mészáros Géza. Şef lucrări la catedra de histologie la Univ. univ. IMF TgM (1959-64). Unitarian din Cluj (1922). – 98 p. mikrotechnika. ediţia a VIII-a. 1954. : Vér és vérképző szervek. – 2. – Mv. prof.. Lucrări publicate: • Szövettani jegyzet. : OGYI. – 1. 20 mart. 1972. prof. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Referinţe: • A Hét. 1981-. (F. sz. -2 köt. univ. medic. Cluj (1940-44). • Erdélyi magyar ki kicsoda. 2. – Bucureşti : Editura Medicală. – Mv. (F. Kültakaró. • Tizenkét év. Activitate profesională: farmacist intern IMF TgM (1964-66). prof. prof. din Cluj (1930). 1947. M. Studii: la Col. apoi medic de întreprindere. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. Lic. A vérképző szervek és szövetek. • Cercetări medicale. • Fogászat: egyetemi jegyzet / Csőgör Lajos. T. Orvosi Szemle . Mikroszkópizálás. 1954. . 26 iul. Cluj – m. 1956. diploma de medic la Univ. Stomatologia. Belső elválasztású mirigyek. • Genersich Antal emlékkönyv. dr. conf. – 142 p. – Kolozsvár. univ.. – 96 p. : OGYI. – 2. chinolinic şi izochinolinic din drogurile şi preparatele galenice oficinale în Farmacopeea Română. 1905. • Histologie. : [Természettudomány. – Mv. Érzékszervek. A fost dentist (1930). – Bukarest.: G-Ke. 1972. M. – 2002. farmacist cu teza: Identificarea cromatografică a alcaloizilor cu nucleu tropanic. A. – 1954. – 2000. – 1. IMF TgM. . 1941. 7 mart..Oameni de ştiinţă mureşeni • Műemlékvédelem és környezetvédelem. univ. medic stomatolog. univ. – 1991. • Genersich Antal emlékkönyv. köt.

Kata Mihály. Orvostudomány Értesítő (1993-96. : Mentor. (1994-). Journal of Planar Chromatography-Modern TLC (1996). – TgM : UMF. Gyógyszerészet (1996-97. – TgM : IMF. – Ed. • Farmacopeea Română. Specializări: Ungaria. 1975. X / Gyéresi Á. • Teste de chimie pentru admitere / Gyéresi Á. • Facultatea de Medicină din Târgu-Mureş. 1996). 1978. • Culegere de analize monografice F. – 222 p.. – 131 p. separări chirale. ediţii anuale. Internaţională de Separări Planare (1998-). Eur. Journal of Cromatograraphy (2001). 1996. – 382 p. • Tehnici cromatografice pe strat subţire pentru analiza calităţii substanţelor medicamentoase / . Soc. 1995-97. conf. Pharm. şi alţii. EME (1992-). köt. Kelemen H.. Acta Pharmateutica Hungarica (2000). 2. 1997-98. Farmaciştilor din România (1991-).. şi alţii. 1985. 1997. 197375. • Farmacopeea Română. – 1999. sportul.1983 – 222 p. 1999-2000). –TgM. – 1993. metode cromatografice (pe hârtie. a 10-a. Acta Pharmaceutica Hungarica (2000). 2000-01). şef de lucrări (1977-). • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici cromatografice / Gyéresi Á.. A colaborat la revistele: Orvostudományi Értesítő (199200). Journal of Planar Chromatography (1997. – TgM : IMF. Farmacia (1997. • Teste pentru examenul de licenţă (Chimie farmaceutică) / Gyéresi Á. – 232 p. din Seghedin. köt.Biblioteca Judeţeană Mureş (1971-). – TgM : UMF. 1996. 1996.R. 1999. Sci.. univ. a 9-a. – Budapest : Kontraposzt. 1998-2000). Română de Istoria Farmaciei (1993-). • Chimioterapice: sulfonamide şi antibiotice. – 131 p. 1983. – 1981. – TgM : Litografia UMF. 1996. „Rozsnyay Mátyás” (1995). 2000). prof. I. a publicat peste 50 de studii şi articole în reviste de specialitate româneşti şi străine: Farmacopeea română. Soc. – TgM : UMF. şi alţii. – 234 p. 1973. şi alţii. pe coloană. – 249 p. şi alţii. Marcu. – Ed. Olanda (2000). Lucrări publicate: • Antiseptice şi dezinfectante. Ştiinţelor Farmaceutice din România (1992-). Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992. Catalană de Istoria Farmaciei (1994-). Membru în Col. – TgM : UMF. şi alţii. Revista medicală (1969. Gyógyszerészet (1991.. Soc. univ. Kelemen H. Marcu. – TgM : IMF. 2000). 2000. istoria artelor. Soc. I. : OGYI. (2000). cadru didactic invitat la Univ. – 185 p. Kelemen H. Soc. UMF TgM (1998-).în colaborare: • Lucrări practice de chimie farmaceutică : curs pentru anul III / Gyéresi Á. Revista de Medicină şi Farmacie Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992. Hobby-uri: istoria farmaciei. • Gyógyszervegyületek vékonyrétegkromatográfiás minőségvizsgálata / Gyéresi Árpád. 1999-00). pe strat subţire de lichide sub presiune). 1989). Medalia de Argint (2000). 19811983. . – 234 p. Die Pharmazie (1973). 199798. Distins cu medalii comemorative „Schulek Elemér” (1993). – TgM : Litografia UMF. – 185 p. 1996. 1992. 1981. • Travaux de la Station „Stejarul” ecologie terrestre et génetique. – TgM : Litografia UMF. • Vademecum cromatografic. – 1. Internaţională de Istoria Farmaciei (2000-). • Culegere de tehnici cromatografice FR X / Gyéresi Á. – 1976. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : curs pentru anul IV / Gyéresi Á. • Gyógyszerészeti kémia. Farmacia (1986-87. Participă la congrese în ţară şi străinătate: Ungaria (1992. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici monografice / Gyéresi Á. 2000). – 1980. 2000). – Mv. 1997. – TgM : IMF. Studii şi Cercetări de Biochimie (1982). Domenii de cercetare: analiza substanţelor medicamentoase. J. • Analiza spectrală în infraroşu a substanţelor medicamentoase : lucrări practice de chimie farmaceutică / Gyéresi Á.

2. • Catalogul experţilor. – Bucureşti : Editura Medicală... în ştiinţe medicale (1957).. – 2002. 2001. 2002. Specializări: USA (1970). • Dictionary of International Biography.. Societatea Academică din România. 1953-1954. 2002. • Szervetlen gyógyszerészeti kémia / Kelemen Hajnal. 1954. köt. • Tizenkét év.. – 1996. conf. 1922. – Bukarest.. Asist. • Probleme de morfopatologie. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – Mv. – Kolozsvár. : OGYI. Vol. – Mv. – 133 p. köt. / Gyergyay Ferenc. Premiat cu medalia „Pápai Páriz Ferenc” (2004). átdolg. – 296 p. doc. Studiile de specialitate au apărut în publicaţiile din ţară şi în cele internaţionale. Studii: bacalaureat la Col. – 2. 44 lucrări din domeniul morfopatologiei. la catedra de anatomie patologică (1956-71). . – 2. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. prof. 7 lucrări de metodologie. de Medicină (1945). – Mv. 25 oct. condus de prof. művelődés. şi alţii. Naţională de Morfologie. patolog. dr. A participat la toate conferinţele anuale de morfologie-patologie din ţară. közirás. – 501 p. – 1994. 1956. átdolg. : OGYI. 1951. • A neuro-endocrin rendszer szerepe a daganatos betegségekben. – 247 p. – 358 p.. 3.Oameni de ştiinţă mureşeni Gyéresi Á. 2002. – 137 p. – 1954. – Substanţe medicamentoase anorganice. 1957. – 1997. şi conducător de doctorate (1971-77). • Általános kórbonctan. Kelemen H. • Tizenkét év. Magyar Pathológus Társaság. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. 2002. univ. – Mv. Deutsche Gesellschaft für Patologie (1977). : [Természettudomány. la Congresul Internaţional de oncologie în Houston (1970). 1981. univ. • Kórboncolási technika. medic şef al Secţiei de Anatomie patologică a clinicii. részben módosított kiadás. (A. Monoki István. Gyéresi Árpád. – 341 p. – TgM : Litografia UMF. • Romániai magyar ki kicsoda 2000. Budapesta. – 116 p.p. Paris (1974). Membru în Soc. • Genersich Antal emlékkönyv.în colaborare: • Általános kórbonctani jegyzet. – Budapesta : Formulae Libres. Dani T. • A kórboncolás módszere. medic. univ. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică. kiad. în special privind encefalomielita experimentală (în cadrul Centrului de cercetări al Academiei de Medicină. 2. univ. prof. köt. 1953. – 2. 1961. 381-405. Romániai magyar irodalmi lexikon : szépirodalom. Lucrări publicate: • Kórboncolási technika. s-a pensionat în 1995. Ediţia X. – Kolozsvár. (1972).. T. n. – 554 p. Europeană de Patologie la Varşovia. Unitarian din Cluj (1940). „Ferenc József” din Cluj. – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület. • Romániai magyar irodalmi lexikon. la cele organizate de Soc. Cluj. şef de lucrări la IMF TgM (1945-56). : OGYI. • Chimie farmaceutică / Gyéresi Á. köt. 2 köt.. RFG (1977-). Univ. : OGYI. International Academy of Pathology (1970). – Mv. Sofia.: G-Ke. Műszaki tudományok].. Műszaki tudományok]. 2003. Miskolczy Dezső). – 2002. : OGYI. Europeană de Patologie. – 146 p.. – 1991. – 168 p. köt. cercetarea tumorilor.. – 1997. S-a stabiblit în Köln. dr. – 2000. . . Schuller László. köt. Soc. – 1. • Részletes kórbonctani jegyzet. – Vol. köt. : [Természettudomány.) GYERGYAY Ferenc Pál. – 2. Milano. 41 lucrări din domeniul neuropatologiei. A publicat 35 lucrări din domeniul oncologiei clinice şi experimentale. 32 lucrări din domeniul regenerării tisulare normale şi patologice. – 185 p. – Bucureşti : Editura Medicală. : Az idegrendszer kórbonctana. – 1997.: A-K. • Farmacopeea Română / Gyéresi Á. – 2. 1. Referinţe: patologia ficatului. : OGYI. Domenii de cercetare: neuropatologia. Fac. – 1953. – 3. acad. kiad. tudományos irodalom. – Mv. 1952. Mannheim (1974). – 1991. Kata M.

1986. „Ady-Şincai” Cluj (1957-74). – Bucureşti : Editura Militară. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.în colaborare: • Szülészet. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Sighişoara. „Bolyai” din Cluj. – 235 p.. 1964.. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. . 1980. 1957. n. • Részletes kórbonctan. – [1995]. 1957. (F. „Bolyai” (1953-57). Publică în Aquila (1956). mart. a activat în cadrul MapN. köt. la Academia Militară şi la Şcoala Superioară de Informatică „Gábor Dénes” Odorheiu Secuiesc. 2 köt. • Cercetări medicale. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. . – Bukarest.: G-Ke.. – 379 p. • Anatomie patologică. univ. în inginerie cu teza: Contribuţii la studiul şi realizarea codurilor sincronizatoare (1976). de biologie la Lic. – Bukarest. – 694 p. . prof. köt. Bolyai Cluj. 2000. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.) la cel de prof. – 2002. • Viharban. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. biolog. Mezei Zoltán. • Az idült hepatitis. – Mv.1996. n. – Mv. – 1991.) GYÖRFFY Gábor. – 1997. (A. : [Természettudomány.) GYŐRFI Jenő Eugen. Lucrări publicate: . – Kolozsvár. După pensionare (1994): prof. ATM Bucureşti secţia Electronică. Dolgozó Nő. 1929. – 2.în colaborare: • A mi élősarkunk / Györfi Sándor..) . – 1991. prof. 9 iun. 1980. – Bukarest : Editura Medicală. a publicat lucrări ştiinţifice în reviste din ţară şi străinătate. Natura. Lucrări publicate: • Növénygyűjtés – Állatpreparálás. – 368 p. univ. 9 ian. parcurgând toate gradele. univ. Dr. (F. 1981-. la catedra de zoologie la Univ. • Genersich Antal emlékkönyv. • Székelyföld 7.2000. • Erdélyi magyar ki kicsoda. la Zalka Máté Kollégium din Budapesta (1974-). Preparator la catedra de farmacie (1950-?). a prezentat peste 50 de comunicări ştiinţifice în cadrul unor reuniuni naţionale şi internaţionale. Asist. Jóbarát. – Bukarest. • Romániai magyar ki kicsoda. 1997.sz. – 370 p.. 1981-. Fac. – 1991. – 2 köt.. (1961-94). – 1. – 2000. köt. – Vol. 2. medic. • Tizenkét év. n.2. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1. până GYŐRFI Sándor. A desfăşurat activitate didactică univ. – [1995]. – Bucureşti : Editura Medicală. 1968. Fac. 1962. • Anatomie patologică. Ştiinţă şi Responsabilitate. – Bucureşti. Univ. Niculescu. T.: G-Ke. – Bukarest : Ifjúsági Könyvkiadó. 1981-.2 köt. Măgherani.Biblioteca Judeţeană Mureş • Morfologia sistemului nervos / Sub redacţia Ion T. – 1994. – Bucureşti : EDP. – 232 p. specialitatea Transmisiuni (1961). Igazság. de Biologie la (1953). – 1994. Györfi Jenő Eugen. M.: G-Ke. Cercetări de biologie. 2002. – 1966. asociat. M. 1957. • Általános kórbonctan (Morfopathologia generalis). . M. a lucrat la Clinica de Obstetrică şi GinecologieTgM. 2002. Lucrări publicate: • Introducere în sisteme tehnice mari. – 414 p. Membru în Asoc. de Matematică-Fizică (1957). prof. részben módosított kiadás. A. Domenii de cercetare: teoria informaţiei şi a codurilor redundante detectoare şi corectoare de erori. júl. orvos– és (F. Studii: Univ. köt. – 308 p. – 1. : A-K. 1959.. . – 573-1100 p. 1925 – m. 1962.. – 572 p. -. : OGYI. Nagykanizsa (Ungaria). – Bucureşti : Editura Militară. 1997.în colaborare: • Securitatea şi protecţia informaţiei în sistemele electronice de calcul / Ion Angheloiu. – 787 p. prof. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Studii: bacalaureat la Odorheiu Secuiesc (1948). ing. Műszaki tudományok].. 1996. – Bukarest : Editura Medicală. – Bucureşti : Editura Medicală. 1933. T. Victor Patriciu.

Asist. • Tanulmányút a Zichy-barlanghoz Kolozsvár megismerésével.. Wirchow`s Archiv. În amintirea lui s-a înfiinţat premiul „Gyulai Zoltán” (1969). 1914. univ. • Új magyar életrajzi lexikon. 1943. 1906. începând din 1892. n. – Mv.2. . 1942.. Asist. Membru al Soc.. şef de lucrări (1923-35). – Budapest. Hochschullehrer (1972). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1887. Robert W. – [1995]. 1949. – Budapest. Pohl (192426). : OGYI. Frankfurter Zeitschrift für Pathologie. Dr. 13 iul 1968. etc. Lucrări publicate: • Losonczi Bánffy Dezső br. : OGYI. 1963. univ. – Budapest. A publicat articole de ştiinţe naturale. de Ştiinţe Maghiară (1932). „Deutsche Gesellschaft für Gynaekologie” (1960). – Mv. 16 dec. : OGYI. Pipea – m. Sajtó alá rendezte Viczián János. (1926-40). membru în International Union of Pure and Applied Physics (1959). univ. 24 mart. – Mv. Studiile iau fost publicate în: Wiener Klinische Wochenschrift. A fost înrolat în armată şi luat prizonier de război în Rusia (1915-22). 1994.în colaborare: • Szülészeti. Budapesta. Lucrări publicate: • A gerincoszlopferdülés szülészeti jelentősége. în această calitate a continuat activitatea la Budapesta (1947-) şi a fost ales membru corespondent în Acad.: G-Ke. la Institutul de Fizică din Cluj (1912-14). Şef de lucrări. 1949. prof. obţinând diploma de prof. 1853. prof. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. nőgyógyászati jegyzetek / Lőrincz Ernő András. În manuscris a rămas lucrarea: A házi állataink ellenségei és betegségei. Szekszárd – m. şi preda încă în 1912. 1981. – 1992. a primit premiul „Kossuth” (1953).) GYULAI D. – Mv. • Hogyan éljen a terhes nő? – Bukarest.2. rész. 17 iun. 1950. Gesellschaft Deutschspprechende Dozenten (1960). – 2. din Göttingen la catedra de fizică cu prof. Giula (CJ) – m. • Hogyan éljen az állapotos asszony?. – 29 p. – 11 köt. – 1991. István. de matematică şi fizică (1913). la Cluj (1941-45). (1940-46). – • Szülészeti műtéttan. – Mv. 1943. doc. A lucrat la Univ. [1947]. – Új sorozat. prof. – Budapest.2 köt. la Hódmezővásáhely (1888-92) şi la TgM. élete. : OGYI.. la Aiud (1880-88). 2001. (F. la Cluj.. • Nőgyógyászat. conf. – Mv. şi univ. (1947-53). • A drainezés szülészeti és nőgyógyászati vonatkozásban. Győry György. n. • A fogóműtét gyakorisága és javallati körének változása. de pedagogie etc. 1943. fizician. care se acordă anual celor cu rezultate deosebite obţinute în domeniul . 1913. (1945-47). Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. medic ginecolog. devine dr.Bukarest : Állami Könyvkiadó. 26 febr. – 2. la IMF TgM. M. în ştiinţe medicale (1952). Budapesta. 1949.Oameni de ştiinţă mureşeni GYÖRY György. – Budapest. köt. prof. 1990. • Szülészeti műtéttan. iar membru plin în (1954). : OGYI. • Az emberi vér gyógyító szerepe a szülészetben és nőgyógyászatban. n. La Univ. – Bukarest. M. . Studii: aobţinut diploma la Univ. : Golarski MiciGyürky Vidor. la catedra de fizică experimentală. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. [1949]. ? Studii: lic. kiad. la Cluj (1906-11). kiad. . din Budapesta (1931). decanul Univ. • Nőgyógyászat. prof. Műtéti eljárások. – 2001 (F. : D-Gy. Academia de Ştiinţe din Göttingen (1962). • Szülészeti és nőgyógyászati műtéttan. A fost preceptor la familia contelui Teleki György (1879-80). din Seghedin (1922-24). – Budapest. –149 p. univ. – Budapest. Studii: univ. – Mv. 1941). în filozofie la Seghedin (1922). •A gyakorló orvos nőgyógyászati endokrinológiája. 1951. la Univ.) GYULAI Zoltán. din Cluj a fost prof. Acta (Kolozsvár.

– Budapest. – Debrecen – Budapest. – 1991. 1940. 2003. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon – Bukarest. – Budapest. – Kolozsvár. Lucrări publicate: • Hangulatok a fogságból.Biblioteca Judeţeană Mureş fizicii corpurilor solide. • A hit eredete : Hit.. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Új magyar életrajzi lexikon. studii în ţară şi străinătate. • Kisérleti fizika. • Kisérleti fizika : A 2. Halász Aurél. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. egyház. vol. – 1992. – Budapest. (F. . – 11 köt. – Budapest. – Kolozsvár. 1938. 1942. A publicat multe articole. – Kolozsvár. köt. éves mérnökhallgatók részére. M. – 1. 2001-. – Budapest. – 2001. köt. 1950. 1950.: G-Ke. Sajtó alá rendezte Viczián János.în colaborare: • Általános géptan : Vegyészmérnök hallgatók részére / Gyulai Zoltán. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. 1954. : Golarski MiciGyürky Vidor. . köt. – 2003. – Új sorozat. 1952. – Budapest. : D-GY. – 2. : A-H. 1940. • Ráció és lélek. • Új látóhatárok a természettudomány és bölcselet határmesgyéjéről. 1948. 1915-22. • Kisérleti fizika : Az 1. éves mérnökhallgatók részére.. Egyház és állam.) .2. – Budapest. 1981. • A kristályok világa. vallás.

„Bolyai” Cluj (1953). 1908. Magyar Orvosi Archívum. : [Természettudomány. 32. din Ungaria şi din România. Medizinische Monatsschift. – Dicsőszentmárton. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. 2. bibliotecar. – 1. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – [1995]. Budapesta. „Bethlen” din Aiud (1937). • Külföldi magyar kutatók. Korunk. Asist. oktatók. licenţiat în agronomie.) HADVIGER Albert. Germană de Hematologie (1964-). . Soc. Sajtó alá rendezte Viczián János. – 1993. Lucrări publicate: • Din istoria spitalului din TgM. la Academia de Agronomie Mănăştur (1873-74). Soc. După deportare a fost bibliotecar la IMF TgM şi colaborator cercetător la catedra de istoria medicinii (cca. M. – Új sorozat.. n. Archiv für Physiologie und Therapie. : Haader GyörgyHázyné. Referinţe: • Magyar könyvészet. Studii: bacalaureat la Col. • Romániai magyar irodalmi lexikon. köt. de Hematologie din Austria. la Biblioteca Regională TgM (1957-65). n. administrator de moşie la Cetatea de Baltă (AB) (1896). nr. Lucrări publicate: . Domenii de cercetare: îmbolnăvirea sângelui. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. univ. A fost asist.: G-Ke. Germană de Transfuzie. – Bukarest. . 1917. köt.în colaborare: • A vérátömlesztés szövődményei / Hadnagy Csaba. gerontologia. Műszaki tudományok].Budapest. cercetător principal Centrul de Transfuzia Sângelui din TgM (1949-54). – 319 p. la TgM. Könyvtári Szemle. – 12 p. TgM până la pensionare (1954-83). T. Magyar Onkológia.) HALÁSZ Boriska. diabetul.: A-K. Haematologia Hungarica. – 1996. Pediatrie – Moscova. S-a mutat la Budapesta (1910). Szabó István. 1997. 1957. – 1994. Igaz Szó. în ştiinţe medicale (1948. diploma de medic la Univ. Redactor la ziarul local Vörös Zászló (1954-56). – 2. F. 1967). Gerontologia Clinica. fejlesztők. 1901-1910 / Petrik Géza. – 2002. TgM. köt. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. diploma de prof. – 1991.Oameni de ştiinţă mureşeni H HADNAGY Csaba Attila. Americană de Geriatrie (1967-). – 2. Dr. • Genersich Antal Emlékkönyv. Szabad Szó. 1922 sau 1927. Dolgozó Nő. Egészségtudomány. Soc. Sajtó alá rendezte Viczián János. TgM. – Bucureşti. kiad. 1899. medic. de filozofie-istorie la Univ. Coasta (CJ) – m. 1996. – 164 p. Referinţe: • A Hét. 1957. – Új sorozat. Bucureşti: Editura Medicală. Journal of American Geriatrie. 19 mai. • Romániai magyar ki kicsoda. Orvosi Hetilap. Internaţională de Transfuzie. Vörös Zászló. Covasna (CV). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. A publicat în: Orvosi Szemle. – m. – Kolozsvár. : Haader GyörgyHázyné. – 2000. Igazság. 1974. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. 25 ian. 1981-. 2002. köt. 1987. – 2. – 1993. la Institutul de Fiziologie Cluj şi Histologia IMF TgM (1942-49). Soc. 7 dec. Studii: lic. Dir. Membru în Soc. 1957. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. M. – 1997. din Cluj (1945). – 12. medic primar şi şef de laborator la Clinica de Interne nr. – Kolozsvár. – 12. (A.în colaborare: •A hazai orvostudomány történetéből. Művelődés. . Előre. • Tanácsadó fiatal gazdák számára. 1853. • Tizenkét év. Acta Morphologica Hungarica. A publicat în: Orvosi Szemle. 1907. arendaş la Sânpaul (1897-10). : A-K. 1919. (F. n. – Bucureşti: Editura Medicală. Lucrări publicate: • A nevezetesebb takarmányfélék tenyésztéséről. köt. köt. 1946-54). imunologia.

Referinţe: Baza de date BJM. – [1995]. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Specializări: Germania (1999).. la Intreprinderea Electromureş. Bulgaria. Fac. • Kína. Secţia Geologie (1982-87). n. 1992. M. – 1991. de Drept (1999). Polonia. profil matematică-fizică TgM (1977-81). Domenii de cercetare: reţele de calculatoare. – 1993. coordonator program Liga PRO EUROPA. lector univ. 1963. R. – 12. – 36 p. Lucrări publicate: • India.în colaborare: • Csángóföldi tragedia / Bartha Laszló. cu participare la conferinţe în România. – Mv. Domenii de interes: drepturile omului. Fac. – 57 p. Gen. 14 TgM (1973-77). (A. Elveţia (1998-99. • Arhitectura calculatoarelor: Îndrumător de laborator. – TgM : UT. HALLER . la Acăţari (189916).) HALLER István. Studii: Lic.Biblioteca Judeţeană Mureş Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Nepal. „Bolyai Farkas” (1977-81). – 83 p. Turcia. ing. Studia UBB. – TgM : UT. medic. Mureş-Turda. T. n. . – TgM : UT. Studii: Şc. M. medic de plasă în multe localităţi din jud. 1981-. cu teza: Contribuţii la implementarea sistemelor multimedia distribuite (2002).. de Biologie. Applied Mathematics (2002). n. drepturile minorităţilor. Revista 22 (1995).: G-Ke. ziarist. Dr. – 36 p. Régió (1999). A publicat studii despre drepturi din diferite domenii de interes local : Drepturile persoanelor deţinute şi închise în Penitenciarul din Tîrgu-Mureş (1997). de Electrotehnică. Cehia. Specializări: Germania (1993). Sajtó alá rendezte Viczián János. Ungaria. Lic. – Bukarest. sa. Geolog la Schela de Foraj Mediaş (1987-90). : Haader GyörgyHázyné.? Studii: de medicină la Viena (1889). Transaction on Automatic Control and Computer Science (2004). nr. în jurul anului 1864 . TgM (1993-). automatizări calculatoare. Scrie articole împotriva alcoolismului. tehnoredactor Custos SRL (1992-96). 1907. 1992. Respectarea drepturilor lingvistice în TîrguMureş (1998). South East Europe Review (1999). Elveţia. Geografie şi Geologie. – Új sorozat. European Roma Rights Center Newsletter (1998). – 68 p. 1962. Ing. • Implementarea aplicaţiilor în timp real : Indrumător de laborator. 1996. informatica (2003). UBB ClujNapoca. Haller István. F. 1998. sisteme distribuite. Regatul Unit (2000). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Franţa (2003). Georgia. TgM. Publică în: Élet és Tudomány (1992). Altera (1996-04). Korunk (1999). Lucrări publicate : • Arhitectura calculatoarelor : Note de curs. Ungaria (1997). Press Monitor (1995). Serbia. A publicat în Automation. Computers. UBB Cluj-Napoca. 7 aug. Unele aspecte privind respectarea drepturilor omului în unităţile militare din Tîrgu-Mureş Respectarea Piroska. – Mv. SUA (1995). „Bolyai Farkas”. (F. köt. .) HALÁSZ István. – 43 p. IP Cluj-Napoca. UPM TgM (1991-). TgM. redactor la revista Erdélyi Figyelő (1990-96) la săptămînalul Gazeta de Mureş TgM (1992-93) şi la revista Altera TgM (1996-02). Macedonia. – Debrecen : Pireman. – Mv. geolog. Slovacia. A fost medic la Râciu (1890-98). M. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Fac. – 2. specializarea automatizări şi calculatoare (1981-86). Lucrări publicate: • Az alkohol és család. 2001). köt. Biroul pentru Drepturile Omului. : Custos Kiadó. 1995.) drepturilor copilului în şcolile din Tîrgu-Mureş.. : Custos Kiadó. (F. TgM (1986-91).. 28 mai.în colaborare: • Analiza şi sinteza circuitelor logice: Indrumător de laborator / Cistelecan.

– 12. Papiu Ilarian” TgM (-1925). Sajtó alá rendezte Viczián János. 13 dec. – Bukarest : Ifjúsági Könyvkiadó. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id.. Referinţe: Baza de date BJM. S. 1967. Háner Viktor. Studii: Lic. de Fizică şi Chimie. 1970. – 124 p. – 168 p. • Fizica : manual pentru anii 2 şi 3 de licee de specialitate. – Mecanică. . fizician. – Bucureşti. agricole şi sanitare / Nicolae Hangea. unde a înfiinţat o fabrică chimică. – 1994. Ref. • Lucrări practice de fizică. M. 1913. – Bucureşti : EDP. 1962. M. decan al Fac. 1970. – 2.Oameni de ştiinţă mureşeni Diaconescu. 1971. (1970). – Bucureşti : Kriterion. Manual pentru şcolile profesionale. • Véget nem érő nappalok : útikönyv. Lucrări publicate: • Fizica : manual pentru anul I de liceu. (F. 1977. Partea 1. 1993. A emigrat în America (1918 sau 1919). A publicat numeroase studii şi articole ştiinţifdice şi de popularizare. Iernut – 25 mart.) HANGEA. 5 febr. – 1991. • 1913. al şcolii în 1917. – Bucureşti : EDP. M. în ţară şi în străinătate. 1982. – 3. I. Activitate profesională: Institutul de Aeronautică Experimentală.) HÁNER Viktor. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Petrea. Licee Industriale. Miskolc. Sutova. • Standards in Information Technology / ed.în colaborare: • Combaterea rozătoarelor dăunătoare / M. Bucureşti. Nedevschi. Referinţe: • A Hét. Studii: medii la Col. – 108 p. – 2002. zoolog. Lucrări publicate: • Napkeleti ösvényeken. – Vol. P. : H-K. Nicolae. al şcolii comerciale din Braşov (1903). mamifere mici etc. de biologie la Univ. – Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. 2 sz. VII. Dragoş Botezat. C. köt. 1981-. Hamar. – 248 p. – Bucureşti : EDP.). Alexe Vasilescu. köt. 1927. univ. din Sverdlovsk (1949-54). • Romániai magyar irodalmi lexikon. n. • Fizica : manual pentru anul III.. de Fizică şi Chimie din cadrul I Ped Bucureşti.) HAMAR Márton. 1877? A fost prof. „Lomonosov” din Moscova (1959). N. Al Tuţă. – Mv. – Cluj: Casa Cărţii de Ştiinţă. – 44 p. – Bucureşti : EDP. n. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică. la Univ. (F. – 120 p. ford. 1906.. – Bukarest : Ion Creangă Könyvkiadó. – 336 p. Fizică moleculară. Késmárk (1904). havi tanulmányi kirándulás kézikönyve. Bucureşti. Referinţe: Baza de date BJM. 1963. M. – 148 p. . • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). • Populaţii de animale / M. despre rozătoare. – Új sorozat. 1913. 25 febr. protecţia plantelor din Bucureşti. – Budapest. din TgM (1947). – Bucureşti : EDP. Al Tuţă. Lucrări publicate: • A fajok átalakulása / Írta Jean Lamarc. 1968. Năsăud. din Cluj (1947-49). la TgM a activat din 1907 şi devine dir. unde conducea laboratorul de mamifere mici. 2000. conf. • Fizica : manual pentru anul I licee de specialitate / Nicolae Hangea. 1961. s-a stabilit în Ewewrwtt-Mass (Mass. doc. I.: G-Ke. Univ. A fost cercetător la Institutul de cercetări agricole. 1974. . Hamar. – TgM : UT. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. (F.. Căldură. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. 1967. Haller. fac. n. 1. – 175 p. • Din viaţa rozătoarelor. „Al. • Viselkedés az állatvilágban. aspirantura la Univ. fabricant. Pusztai. 1987. – 1993. 1967. : Haader GyörgyHázyné. Stănescu. dr. Vicroşanu. 1967. köt. – Bukarest. Fac.în colaborare: • Fizica tehnică / Nicolae Hangea. – 207 p. K.

– 1991. • Viharban. germană. 1897. din cauza războiului a terminat abia în 1923. – [1995].? – 145 p. 12 ian. – 1994. – 154 p. Domenii de cercetare: aspecte ale patologiei. Acta medica (1942-44). – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatură Ştiinţifică. După înfiinţarea Fac. • A daganat-keletkezés korszerű elmélete. Micsurin és követőik.) HARANGHY László. – 2. Prof. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatură Ştiinţifică. română. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. Publică în Orvosi Szemle. TgM. unde şi-a continuat activitatea până la pensionare (1968). [1947]. – Ed. – Bukarest. Debreţin – m. – 87 p. 1948. engleză ex. . univ. A activat în mai multe secţii ale Academiei RPR. şef de catedră la catedra de anatomie patologică şi medicină legală la Cluj (1940). : OGYI.în colaborare: • Klinik und Pathologische Anatomie der Erythromyelosis Leukaemica. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Farmacopeea Română. – 1994. – 1-2 rész. – 1991. gerontologiei. la catedra de galenică. din Pécs. univ. köt. – 2.univ. Studii: Univ. – 1969. Bukarest : Állami Könyvkiadó. – 1994. T. Lucrări publicate: • Általános kórbonctani jegyzet. 1981-. – 273 p. • A legkisebb lények és az élet keletkezése: A korszerű darwinizmus. prof. • Genersich Antal Emlékkönyv. Prof. kiad. în lb. • Concepţia actuală a genezei cancerului. de Farmacie a fost numit conf. – 168 p. a 8-a. din Debreţin ca asist.: G-Ke. – Ed. – 80 p. prof. din Bucureşti (1939). A publicat peste 200 studii în publicaţii de specialitate de limbă maghiară. medic specialist în anatomie patologică. până la reîntoarcerea în Ungaria. univ. membru în Academia Maghiară de Ştiinţe. – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. – 1965. – Bukarest : Állami Könyvkiadó. – 61 p. (F. medicină legală. 1949. Cluj – m. • A rák előtti állapotokról általában. – 96 p. Farmacia. • Genersich Antal emlékkönyv. a 7-a. n. köt. 1978. • Stările precanceroase. în 1953. • A daganat-keletkezés korszerű elmélete. farmacist.. . univ. rom. – 68 p. 1953. • Kórbonctan. – Budapest : Medicina Könyvkiadó. Értesítő. – 3.Biblioteca Judeţeană Mureş (A. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 132 p. • Tehnică farmaceutică. M. 10 aug. Studii: Univ. din Budapesta. 1952. 1958. – 1956. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1951. – Ed. până la pensionare (1948-70). 1952. – Mv. 1910. microbiologiei. • Gelenika. Domenii de cercetare: prepararea soluţiilor perfuzabile şi parenterale. 8 dec. 1949. biologiei. köt. la Debreţin. – Mv. • Általános kórbonctan. Lucrări publicate: . – [1995]. 1953 – 231 p. 1975. A fost numit şef al farmaciei IMF din TgM (1945). 20 iun. – Bukarest : Állami Könyvkiadó.. medicinei legale. • A korszerű darwinizmus úttörői. – 1994. Ardealul medical (1948). : OGYI. a obţinut diploma la Seghedin (1941). 1959. A început cariera la Univ.1957. n. – Mv. • Tymiriazev. – Budapest : Akadémiai Kiadó. – Bukarest. devine doc. Budapesta. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon... italiană. 1981-. – 250 p. A lucrat în laboratorul farmaciei Hygea din Cluj.– Bukarest: Állami Tudományos Könyvkiadó. 1950. : OGYI.în colaborare: • Farmacopeea Română.) HANKÓ Zoltán. agregat (1932) la Univ.: G-Ke. la IMF TgM (1945-52). – 2. – 678 p. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991).

Revista Medicală Română. – 1999. : H-K. Hunedoara. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. Biroul Parlamentar UDMR Deva (1994-97). de Fizică (1983-87). azi Şincai – m. : Haader GyörgyHázyné. revista Corvin Magazin.. – 2002. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Gen. în botanică (1938).în colaborare : • Medicină legală : curs / L. Deva (2001-). 2000. Şc. n. 2. . obţinând diploma de prof. Sajtó alá rendezte Viczián János. asist. 2003 jún.. în ştiinţe medicale. n. : Haader GyörgyHázyné. 25 mart. Deva (1997-). Bibliografie.. – 2002. 1894. p. (F. –2002. (F. – 2000. 11 febr. colaborator la revista Új Szó. – 2. Lázár Károlyné). Passau (Germania). M. A publicat multe articole. Hecser. Fac. Fac. Dr. V. • Salonul editurilor hunedorene. prof. 2001 -. V. Luduş. 219.Budapest. prof. – Vol. köt. • Medicină legală : curs / L. fizician.în colaborare: • În căutarea stelelor : astronomia pentru toţi / Redactor Bálint Zsombor. Teoretic Ghelar (HD) (1989-94). – Új sorozat. Române de Anestezie Terapie Intensivă. Hunedoara (1970-78). Timişoara (1997). . la Institutul de Botanică al Univ. – 208 p.. Lic. medic. Şc. 1999. – Debrecen. – 2003. 1999. univ. 1945) la Passau. 1937. köt. Jurnalul Soc. de Medicină.) HARGITAI Zoltán.Budapest. Studii: IMF TgM. UBB Cluj-Napoca. Lucrări publicate: • Csillagok újtán : Csillagászat alapfokon / Redactor Bálint Zsombor. köt. 6. Gen. redactor. 1998. (F. de ştiinţe naturale–chimie la Debreţin.) HAUER Eric. – 3. – 1999. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 2002. din Cluj (1941-43). la Sárospatak (1937-41). 2003. – Deva : Editura Corvin. Membru şi preş. Lucrări publicate: • Szépségápolás háziszerekkel. Hunedoara (1978-82). – 1997. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. în Asoc. Hecser. În Familie.) Studii: Şc. de unde s-a transferat la Grădina Botanică (1944-). Lic. M. 1964. beletristică. • Personalităţi ale judeţului Hunedoara. studii de botanică. Hădăreanu. – TgM : UMF. Bobâlna (CJ) Mány (Ungaria). – 12. la Nagykörös. – 208 p. medic legist. T. – Budapest. sau apr. – 3. 1. köt. Hobby-uri: sport. 12. HĂDĂREANU. 3. Autor a 12 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Update. – p. dir. Activitate profesională: prof. botanist.sz. – TgM : UMF. de Matematică-Fizică. TgM – m. Viorel. – Kolozsvár. A fost înrolat în armată. univ. Műszaki tudományok]. Studii: de medicină la Budapesta (1913). 1912. Gen. Baineţ. (1937) şi dr. n. Hădăreanu. 31 mai 2003. M. F. jún. (d-na dr. la disciplina de Medicină Legală în cadrul UMF TgM. Activează ca asist. : A-H. – Budapest. • Új magyar életrajzi lexikon. adj. referent. Văscăuţi (SV) (-1989). • Tizenkét év. 4. • Im memoriam Hauer Erich / Kun Kriza Ilona = = Hunyad Megyei Hírmondó. Membru în Soc. astronomie. mart. 1945. (1997-). Oraviţa (CS). Lic. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Şamşudul de Câmpie. – Új sorozat. – 2000. (A. 1955. univ. 1998. • Erdélyi magyar ki kicsoda. luat prizonier de război (febr. lic. n. 6. A fost prof. Lucrări publicate: • Nagykőrös növényvilága. (1992-94).. de Astronomi Amatori din Hunedoara (1999). köt. Sajtó alá rendezte Viczián János. de Medicină Legală. dir. M. Hobby-uri: muzică clasică. Studii: elementare la Dej. – 52 p. – Vol. 7 aug. a fost doc. – 1993. adj. : H-K. 1998. – 12. 2001 -. Lucrări publicate : .) HÁRNIK Heléna. Teoretic „Traian”. nr. unde a şi murit. medic primar. 1941. – Deva : Editura Corvin. – 1993. A profesat ca dermatolog şi cosmetician la Budapesta. köt. : [Természettudomány. • Új magyar életrajzi lexikon. • Eclipsa. – 1.Oameni de ştiinţă mureşeni • Népújság... Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.

– Timişoara. Jung János. 1973. – 2. IP „Traian Vuia” Timişoara. 1-2. Board Research of Advisors. n. Hecser. Mixt „P. A început activitatea la clinica de copii din Pécs (Ungaria). (1977-). conf. – 2 vol..) HECSER László Loránt. eutanasie.: G-Ke. Hădăreanu.legale şi morfopatologice (1996). Hecser. TgM.77). – Timişoara. Infomedica (2001).în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de morfopatologie microscopică. – Mv. – 2. • Mecanica şi rezistenţa materialelor. Revista de Ortopedie şi Traumatologie (2001). Hobby-uri: muzica simfonică. Studii: Lic. – Bukarest.) 12 iul. Fazakas András. Dr. TgM. Activitate profesională: medic. medic primar medicină legală. Fac. Tot aici a început cariera didactică şi de cercetător (1961. Jurnalul Soc. HEINRICH Mihály. IMF Bucureşti. USA. 1981. M. publicând studii şi articole în reviste ca: Dreptul (2001). – 1981. T. medicină legală.1939. Lucrări publicate: . IML TgM (1979-92). diploma de medic la Univ. conf. Hădăreanu.vasculară. şef de lucrări. Dârjiu (HR).1981. Fac.. fenomene biomecanice. univ. • Medicina legală stomatologică : curs / L. dir. com. köt. conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate. • Medicina legală şi drept medical. din Cluj (1937). al Soc.Biblioteca Judeţeană Mureş • Medicina legală stomatologică : curs / L. Publică studii şi articole în periodice de specialitate din ţară şi străinătate. Cons. Hecser. Műszaki tudományok]. – 2002. • Medicină legală : curs / L. 27 iul. • Medicina legală şi drept medical. – TgM : UMF. Spitalul Municipal Odorheiul Secuiesc (1977-79). ateroscleroza. 1913. Viaţa medicală (2002). a fost înrolat în armată . – 258 p. – Vol. V. – 2 vol. Odorheiul Secuiesc (HR). köt. în medicină cu teza: Moartea subită cardiacă: consideraţii medico . V. 1998. – TgM : UMF. Hădăreanu. – 2. medic secundar morfopatolog IMF TgM (1973-77). Domenii de cercetare: rolul vibraţiilor şi al loviturilor în construcţia de maşini. editorial al revistei Infomedica.) HEGEDŰS Attila. • Részletes kórbonctan. Bucureşti (2002). 27 oct. Referinţe: Baza de date BJM (A. – 1991. – 1999. inginer mecanic. (Szervpathológia): Egyetemi jegyzet / Hecser László. Hădăreanu. Naţionale de Medicină Legală (1993-). – TgM : UMF. T. Medicina modernă (2001-02). Groza”. a continuat la Clinica de pediatrie din Cluj (1941-). köt. cercetător ştiinţific. Hecser. de Ing. 1999. moartea subită. patologie cardio . medic primar morfopatolog (1991). – TgM : UMF. Revista Medicală Română (2001). (F. Domenii de cercetare: medicină legală (drept medical. 2002. – Kolozsvár. 23 iun. suicidul). V. (A. „Bolyai Farkas” TgM (1956). medic pediatru. • Tehnica necropsiei anatomo-patologice. şef de disciplină (1992-97). : OGYI. n. 1970. Membru în Comitetul Dir. Lucrări publicate: • Curs de mecanică. – TgM : UMF. : [Természettudomány. Hecser. 2001. medic specialist morfopaolog. participă la congrese şi consfătuiri ştiinţifice. medic. Cluj – m. Studii: bacalaureat la Gimnaziul Romano-Catolic din Cluj (1930). Hădăreanu. Studii: bacalaureat la Lic. Române de Anestezie Terapie Intensivă (2001). Noţiuni teoretice / L. Participă la peste 35 de simpozioane. – 1981. 1981-. 2001. responsabilitate medicală. de Medicină (1963-69). Noţiuni teoretice / L. V. Tehnică Sanitară Oradea (1958-60). V. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Şc. 1986. • Tizenkét év. univ. IML TgM (2001-). Referinţe: • American Bibliographical Institute. Odorheiul Secuiesc (1954-57). UMF TgM (1998-). 1999. Update (2001-02). Mecanică (1961).

1979. medic şef până la pensionare (1957-73) la Clinica de oftalmologie TgM. Studii: Gimnaziul Romano-Catolic din TgM (1928). 1955. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. a publicat peste 50 de lucrări ştiinţifice şi a susţinut numeroase comunicări în ţară şi străinătate. Univ. Medic oftalmolog. – 3. – Bukarest. – 1991. – Bukarest. • Genersich Antal emlékkönyv. Papiu Ilarian” TgM (1929).. geograf.) HENTER Kálmán. Călăraşi şi Roman (1937-49). (A.. Dr. HERBST. Cultural-Ştiinţifice. 1955. şef de catedră. – 384 p. • Genersich Antal emlékkönyv. din Cluj (1935). Fac. conf. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1957. cursuri univ. – 1993. – Mv. Sajtó alá rendezte Viczián János. kiadás. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Cons.) • Oftalmologia. – 2000. medalii jubiliare. 2002. 27 mart. – Bucureşti : Editura Medicală.. Satu-Mare (SM) – m. 24 apr. Fac. de Ştiinţe Naturale (1935). 2000. M. • Szemészet.: G-Ke. (1945-51)... – 1. prorector. „Al. Lucrări publicate: • Leziunile oculare în accidentele de muncă. • Curs de oftalmologie. – 1994. A fost numit şef lucrări la IMF TgM (1949-68). 1910. köt. Asist. al Institutului de Cercetări Geografice (1954-58). medic. 1935. de Ştiinţe Geografice din RSR – 100 de ani de activitate” (1875-1975). 1962. PiongAn-Nam (Corea).. 25 sept. – Kolozsvár. : OGYI. M. Lucrări publicate: • Studii de sinteză asupra evoluţiei numerice a schimburilor în repartiţia populaţiei urbane. cu teza: „Geografia industriei municipiului Bucureşti” (1971). Studii: Lic. – 281 p. Activitate ştiinţifică în problemele metodologice ale geografiei economice şi regionale şi generale. univ. – Bucureşti : Editura Medicală. Publică în Hitel (1937). de Geografie. Distins cu Ordinul „Steaua RSR”. – Új sorozat. – 1997. Gyermekgyógyászat. – Bucureşti. 22 nov. rész. köt. geografia industriei. Archiv für Kinderheilkunde. – 400 p. F. 1954. Lucrări publicate: . Constantin. Bucureşti. hărţi murale.. • Szemészet. n. : Häcker BálintHollinger Rudolf. „Ordinul Muncii”. Orvosi Szemle. geografia populaţiei şi aşezărilor. Membru în Soc. 1981-. T. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Catedra de Geografie economică.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. prof. Dărmăneşti (BC) – m. : OGYI. Activitate didactică. dir. Szemészet. Műszaki tudományok]. : [Természettudomány. TgM. Revista Ştiinţelor medicale. univ. 1909. Bucureşti. de Geologie şi Geografie (1969-). köt. – [1995]. átdolgozott kiadás. diploma de medic la Univ. prof. – 1991. Botoşani. univ. – 1079 p. Autor de manuale şcolare. – 13. şeful secţiei de geografie economică din cadrul Institutului de Geologie şi Geografie al Academiei RS România (1960-68). – Mv. : OGYI. – Cluj. • Tizenkét év. köt. 1984. – 1955. • Pediatria : Manual pentru învăţămîntul medical superior. şef lucrări (1951-57) la IMF TgM. „Diploma de Onoare” şi „Medalia Jubiliară Soc. – Mv. 1981 . – [1995]. – 2. 2. – 1994. la clinica de oftalmologie din Cluj (1940-44). medic primar (1963) lucrând până la pensionare la Clinica de Pediatrie (1968-75). Ştiinţific al Univ. ca prof.: G-Ke. – 1958. • Romániai magyar ki kicsoda 1997.Oameni de ştiinţă mureşeni (1949). Univ. Bucureşti. – 2. univ. asist. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Orvosi Szemle. decan. Publică în: Értesítő. – 2. n. – 1150 p. 1958. la diferite şcoli din Adjud. . 1952. membru în comitetul de redacţie al revistelor de geografie ale Academiei. – 2002. Cluj.în colaborare: • Szemészet. . Pediatrie. Oftalmologie.. (F. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Mv. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. : OGYI.

– 232 p. kiad. – 137 p. – 223 p. • Mediul înconjurător. – 1971. – 368 p. (A. Horváth Éva. – Bukarest : Wiesswnschaftlicher und Enzuklopädischer Verlag . – 316 p. – Bucureşti : Editura Academiei. Studii: lic. – Mv. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. – 2. – Bucureşti : EDP. 1979. • Geografia economică a ţărilor socialiste / Constantin Herbst. • Balneológia és klimatológia előadásainak vázlatos kivonata. : A máj és az epeutak / Hermann Jenő. la IMF TgM (1946-52). I. • Cercetări privind clasificarea funcţională a oraşelor. N. – 1973. Seria monografică Geografia / Constantin Herbst. • Dicţionarul enciclopedic român.. I. 1951. • Terra 4. A máj és az epeutak / Hermann Jenő. la Clinica de Boli Interne (înainte de 1952) la IMF TgM. – Bucureşti : Editura Academiei. – Bucureşti : EDP. : OGYI. 1974. Horváth Endre. orvos– és (F. – 103 p. • Geografia văii Dunării româneşti. sa. – Bukarest : Tudományos és Enciclopediai Könyvkiadó.. 1998. Hirsch Alice. • Geografi români. I. • Földünk energiaforrásai / Constantin Herbst. de Medicină (1938-44). – 1960. – Mv. • Geografia industriei municipiului Bucureşti. – 1997. : A szív ritmuszavarai / Hermann Jenő – 478 p. 1960. • Regiuni şi grupări industriale din România. Leţea. • Principalele regiuni industriale de pe glob. – 88 p. univ. 1950. Preparator şi asist. – 1976. : Vesebetegségek / Hermann Jenő. • Liceul „Al. 1976. – 368 p. sa. 1920. 1976. Cluj – m. univ. – Bukarest: Editura Medicală. I. – 1971. – 1964. • Istoria dezvoltării geografice în România : monografia geografică a RPR. • Die Energievorräte unsener Erde / Constantin Herbst. átdolgozott kiad. Referinţe: • Terra 3. 9 febr.în colaborare: • Evoluţia numerică şi schimbări în repartiţia populaţiei urbane din România în perioada 1930-1956. – p. n. – 89 p. • Geografia economică ca ramură. – 1973. categorie fundamentală în cercetarea geografică. • Az idült hepatitis. Leţea. – [1995]. : OGYI. – 2. Geografia fizică / Constantin Herbst. T. – 2.II (195282). – 1965. Leţea.. • Belgyógyászati előadások. – 1. 1. 2.: OGYI. – 1994. Univ. Hermann Jenő. 62-63. Dicţionar. – sl : sn. • Atlasul României. . 1957. – Mv. medic primar la Clinica de medicală nr. 1975. 1976. köt. : Bélélősdiek / Hickel Imre. – 3 vol. – Vol. .) HICKEL IMRE. la Cluj (1926-38). A hasnyálmirigy betegségei / Hickel Imre.în colaborare: • Belgyógyászati diagnosztika / Dóczy Pál. – 96 p. • Resursele energetice ale Pământului / Constantin Herbst. M. 1956. 1951. – Mv. átdolg. Olosz Egon. – 1969. • Monografia geografică a României. Leţea. Referinţe: . – 1957.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. medic internist. 3. – sl : sn. köt. – 1964. : OGYI.) HERMANN Jenő. Caloianu. 28 sept.. • Geografia aşezărilor urbane. I. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • Cu privire la conţinutul geografiei economice generale şi regionale. • Tipuri de concentrare teritorială a industriei din România. 1969. Lucrări publicate: • Gyakorlati balneológia : Balneológia és klimatológia. Hickel Imre. – sl : sn. Hirsch Alice. TgM..Biblioteca Judeţeană Mureş • Probleme ale evoluţiei satului în România. – Mv. Lucrări publicate: . Rădulescu. Horváth Éva. 1953. köt. Grupul de cercetări complexe „Porţile de Fier”. sa. köt. conf. Hickel Imre.

Budapesta. – 3. 1936. • Über endoneural Analgesierung der Extremitäten. – 1. univ. – Új sorozat. S-a stabilit la TgM (1888). • Az ízületek segítő szalagainak isolált szakadásáról a ligamentum enu collaterale fibulare szakadásának esete kapcsán. – 1.. M. 1914. 2002. 2002. •A végtagok endoneurális fájdalommentesítéséről. Könyvnyomdája. : Häcker BálintHollinger Rudolf. al unei maternităţi din Budapesta (1945. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. – Budapest. prof. – Budapest: Hornyánszky Viktor cs. • Mit kell tudni a nőnek a terhességről és szülésről? – Budapest. – Budapest. 1893. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. • Az orvostudomány fejlődése az emberiség művelődésében. (F. medic chirurg. . : A-K. – [1995]. 1900. – 2.) (F. 1939. 1936. köt. • A Madelung-féle kézdeformitásról. de medicină la Cluj şi Basel. Lucrări publicate: • Az ízületek szalagszakadásai. 1902. köt. – Budapest. – 336 p. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. medic. istoria medicinii şi istoria bolilor celor doi Bolyai. 1901. Lucrări publicate: • A magyar szülészeti irodalom bibliográfiája 1925-ig.) HINTS Elek. Felelős szerkesztő : Gazda István . : Az őskori és ókori orvostudomány. – Budapest. în ştiinţe medicale. 1919. 1936. TgM. 1906. Szabó Dénes. 1901-1910 / Petrik Géza. M. n. • Scarlatina chirurgica. Sajtó alá rendezte HINTS Elek. – Budapest. – Budapest: Eggenberger. TgM – 21 iul. – 1993. 1861. környezetének és a kórokozóknak kialakulása.. Szilveszter. – Mv. • A magyar orvostörténeti irodalom. – 37 p. – Brüssel. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 1939. : H-K. Dr. • A szülészeti törvény-javaslat és a pestmegyei szülészeti viszonyok rendezése. 1917. különös tekintettel a magyar viszonyokra. Vizi E. după demobilizare a lucrat la Seghedin ca asist. 1926. . – Piliscsaba – Budapest. A fost pe front (1914-18). 1926. • Az embernek. – 54 p. 10 apr. • Ízületi segélyszalagok szakadása és azok viszonya a ficamokhoz. – Budapest. dir. udv. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • A mutatóujj tenyéri ficamának esete. n. 1906. : A középkori orvostudomány. – Budapest. – 29 p.în colaborare: • Dolgozatok Purjesz Zsigmond negyedszázados tanári működésének emlékére / Szerkesztette Jancsó Miklós. köt. în oraşul natal. • A magyar nőgyógyászat bibliográfiája 1925ig. medic şef chirurg (1902) şi dir. medic. A publicat multe studii de ginecologie. • Visszapillantása a marosvásárhelyi kórház időkénti elhelyezésére és növekedésére. • Az izomműködés által okozott vállizületi ficamodások mechanismusáról. . 1939. Referinţe: • Magyar könyvészet. – 13. – Budapest. köt. • A spontán törések kórokának maghatározása. orvos– és Viczián János. 1900. de ginecologie şi obstetrică la Univ. din Cluj (1885). Az előszót írta : prof. – Budapest. 1936. Studii: facultatea de medicină la Univ.. 1939. – Budapest : Pesti Lloyd – Társulat könyvnyomda. 1900. de obstetrică şi ginecologie (1921-23). TgM – m. – 1. • Érdekes szülészeti esetek a vidéki gyakorlatban. a fost medic la spitalul naţional. doc. 1909. – Budapest. 8 febr. 25 oct. köt. Studii: lic. kir. – 429 p. – Budapest. din Budapesta (1924-45). 1936. 1966. şeful Secţiei de Chirurgie (191319). – Budapest. köt. diplomă la Budapesta (1920). – Budapest. – 1907.până la pensionare). El a iniţiat exhumarea celor doi Bolyai şi reînmormântarea lor comună în cimitirul reformat (1911).Oameni de ştiinţă mureşeni • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest. medic şef ginecolog.

Fac. biochimist. – 232 p. M. M. 1957. „Evidenţiat pentru munca medico-sanitară” (1968). – 1993. – Bukarest : Editura Medicală. de Medicină la Univ. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. köt. În anii 80 s-a stabilit în Ungaria. de Pediatrie (1951). – Mv. 1957-58). A fost medic extern (1948-49). Lucrări publicate: • Über Cholera mit besonderer Berücksichtigung des Choleratyhoids : Beobachtungen aus der jüngsten Epidemie Siebenbürgens vom Jahre 1873 : InauguralDissertation. în farmacie.Biblioteca Judeţeană Mureş • Átöröklés a Bolyaiaknál. Dr. – 478 p.1900. Hirsch Alice.? A fost medic de plasă la Târnăveni. : H-K. Sajtó alá rendezte Viczián János.) HIRSCH Alice. Medic specialist (1948). II. Dr. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. medic la Spitalul clinic secţia chirurgie (1951-55) apoi la secţia de ortopedie (1955-60). orvos– és Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Stephaneum. rész : Sebészeti propedeutika. • A magyar orvostörténeti irodalom. şef de lucrări. 27 oct. – 32 p. átdolg. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry Tibor dr.) HIRSCH Eta. medic specialist endocrinolog a trecut la Laboratorul de Radioizotopi. : Gyalai – Hyrtl. • Az idült hepatitis. – Piliscsaba – Budapest. – Berlin. köt. Horváth Éva. : A véredénybetegségek / Hirsch Alice. univ.) HIRSCH József.) (F. köt. 1951. din Cluj. Studii: Fac.1. : Az általános sebészet alapvonalai. köt.) (F. la Cluj (1908). 1848. Vizi E. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. 2. Dej. : OGYI. Cluj – m. Studii: Lic. medic specialist ortoped (1958). preparator. orvos– és HINTS Zoltán. Lucrări publicate: . 11 apr. n. A máj és az epeutak / Hermann Jenő. 14 mai 1935. – 1. Felelős szerkesztő : Gazda István . Sajtó alá rendezte Viczián János. medic. medic ortoped. – Új sorozat.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. univ. n. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. farmacist. Clinica Medicală nr. 2. la Dej (1944). 1715-1944 / Dörnyei Sándor. Studii: univ. . kiad. Hickel Imre. – 13. Az előszót írta : prof. (F. – 1-14. 23 nov. 1940. M. (F. n. n. : Häcker BálintHollinger Rudolf. (1945-50) şef lucrări la IMF TgM. 1953.. Cluj . : Häcker BálintHollinger Rudolf. n. Referinţe: HIRSCHFELD János. secţia de chirurgie infantilă (1960-83). în medicină. A fost asist. IMF TgM. M. probleme de urgenţă. Szilveszter. – 2. A fost proprietarul farmaciei Cerbul de aur . 1918. – Budapest: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Lucrări publicate: . (F. – Kolozsvár. asist. – 240-365 p.Aranyszarvas din TgM. respectiv IMF TgM (1950). Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. preparator (195051) la catedra de chirurgie. Lucrări publicate: . – Új sorozat. (1950-70). – [1995]. Lucrări publicate: • Néhány hivatalos gyümölcs porának mikroskopiumi vizsgálata. apoi la Endocrinologie. în ştiinţe medicale. Domenii de cercetare: hepatologie.. Chirurgia (1976). – 3. 1871 – m. 1908. – Budapest. köt. 1924. medic specialist internist. la catedra de biochimie a IMF TgM. – 1896.. – [1995]. A fost colaborator la elaborarea unor studii apărute în Revista Medicală (1955. köt. – 1993. köt. intern (1949-50). – 2002. Distincţii: „Medalia Muncii” (1965). – 13. medic primar (1959). Dr. – 4. – 368 p. M. : OGYI. – Mv. A publicat articole de specialitate (1893-1908). 2002. 12 dec. Braşov. ? Studii: diploma de medic Cluj (1943). köt. TgM. 1875. medic. 1925. medic ortoped la Clinica ortopedică.

Domenii de cercetare: electrozi membrane ion-selectivi. Studii: Lic. „Al. Mureş (2001-). botanist. Ştefan . Horticultural Science (1997). Participă la peste 80 de simpozioane. biolog. 1963. doc. 1991. univ. 1986-87. – TgM : Litografia UMF. doc. n. – Vol. Activitate profesională: prof.) HOBAI. Fac. Naţional al Cercetătorilor Ştiinţifici din Învăţământul Superior al MEC (1997-01). Fac. Magnezium Research (1989). de departament (1991-93). Grup Şc. . Soc.. Sighişoara. 1999. 1981. T. UMF TgM (2001-). de Chimie (1963-68). Sângeorgiu de Pădure. de Biologie. asist. „Bolyai Farkas” TgM (1974-82). preş. Revue Roumaine de Neurologie-Psychiatrie (1990). univ. univ.) HŐHN Mária. univ. orvos– és (F. „BolyaiFarkas” TgM (1968-72). UBB ClujNapoca. sept. Sighişoara (1952-63). Comercial TgM şi Lic. Naţională de Biologie Celulară (1991preş. – [1995]. conf. 1984. 1975. (2000). prof. • Biochimie medicală. • Curs de biochimie. la Univ. I. 1976. de Horticultură şi Industrie Alimentară (Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem) Budapesta respectiv Univ. ecologie şi ocrotirea naturii. – 143 p. – 2000. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie. Chemia (1986). „Szent István. 1977-78. .. Fazakas Z. – TgM : Litografia UMF. Kanitzia (Szombathely) (2001). (A. Geologie şi Geografie (1982-86). Membru în European Cell Biology Organisation (1994-). M. Domenii de cercetare: botanica. filiala Mureş). – 89 p. 1983. – 132 p. univ. 2. 1978).Oameni de ştiinţă mureşeni • Klinikai endokrinológiai jegyzet egyetemi hallgatók számára. în chimie cu teza: Studiul statistic asupra selectivităţii informaţionale a sistemelor pe bază de MLB în funcţie de unii parametri fizicochimici (1986). 1999. : OGYI. Farmacia (1976. Univ. Română de Biochimie Moleculară. cercetarea vegetaţiei. (PhD) cu teza: Flóra és vegetációkutatások a Kelemen havasok Maros vízgyűjtő területén (1994). – Mv. Cons. doc. de Matematică (1977-83).. (1972-75). Dr. Teoretic nr. Magyar Nyelvőr (2001). Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. univ. Hobai. diversitatea la nivel populaţional pe bază moleculară. şef de lucrări (1990-92). (1975-90).în colaborare: • Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek.” (2000-). activitatea lipoproteinlipazei plasmatice în diverse boli.. lector (1997-00). – Mv. Fac. – 2001. – 200 p. Implicaţii biomedicale / Ş. A participat la conferinţe . prep. KÉE Közlemények (1999). (1992-2000). Soc. prof. expert evaluator. UBB Cluj Napoca. congrese naţionale şi internaţionale publică studii şi articole în reviste de specialitate: Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1973. Hobby-uri: muzica simfonică. Cuza” Iaşi. – TgM : University Press. 1945.în colaborare: • Liposomi fosfolipidici – Caracteristici şi interacţiuni cu săruri biliare. Acta Botanica Hungarica (2002). – Vol. Ing. : OGYI. transportul ionilor prin membrane. Studii: Lic. 14 oct. 1996. n. Kitaibelia (Debrecen).Virgil. Lucrări publicate: • Curs de biochimie. asist. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. (1993-97). Studia Botanica Hungarica (1996-98). dr. Publică în Botanikai Közlemények (1997). conferinţe. Revista Medicală (1979). 1. dozarea calciului şi magneziului în lichide biologice. . 27.. Dr. univ. obţinerea şi caracterizarea liposomilor fosfolipidici. biochimist. 1. (1996). 1999). Studia UBB.

teologie la Berlin şi Jena. – 1903. of Horticultural Science. Lucrări publicate: • Elemente der Trigonometrie. matematică. – 143 p. 7 nov. 1998. prof. Sajtó alá rendezte Viczián János. Jagd und Hege (1935).. – Új sorozat. 1930. Sighişoara – m. (F. – Vol. A fost angajat prof. • A Kelemen-havasok növényzetéről / A rajzokat dr. . Heinrich. 1905. Sajtó alá rendezte Viczián János. 1916. • Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien. la Gimnazium Bischof Teutsch din Sighişoara.14. – Hermannschtadt. • Fuër lank Ewend : Lastlich Geschichten ä sächsesche Reimen. – Budapest. Cluj. n. Berlin. – Vol. Neue Weltanschauung (1909). – Wien. Referinţe: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. International Soc. 1875 – m. Vol. Vol. prof. Lucrări publicate: • Flóra és vegetációkutatások a Kelemen havasok Maros vízgyűjtő területén. Eureco (1995). – Mv. – 4. – 1993. 1935). köt. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 1903. 1888. 1876. : Hollitzer GyulaHyrtl József. Membră în Magyar Biológiai Társaság. – 1896. bearbeitet Aufg. 1949. • Siebenbürger Sachsen im Weltkrieg : Feldbriefe und Kriegsskizzen. – 1910. . – 3. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenscheften zu Hermannstadt (1933-34.) HÖHR. köt. 1875. – Hermannstadt. 1939-40).în colaborare: • Valori ale rezervaţiei peisagistice : Defileul Mureşului Topliţa-Deda. 1878. 1940. M. (F. M.) HÖHR. 1912). 1980-1988. – Hermannschtadt. Chalkidiki. – 1993. Biodiversitat (1997). 1996. Phamné Gergely Margit készítette. : Hollitzer Gyula-Hyrtl József. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. – 1910. ornitolog. Wien: Böhlau Verlag. – 3. Sighişoara. : Mentor.2002. 5 iul. 1. Daniel. • Siebenbürgisch-sächsische Kinderreime und Kinderspiele. 1932). de teologie. – Köln. Mitteilungen über die Vogelwelt. 1994.de matematică. ISHS. A publicat studii în: Gross-Kokler Bote. M. – Segesvár. n. Sighişoara. 1910. Krafft. 1878-). A făcut observaţii de ornitologie în zona albiilor celor două Târnave. – Nagyszeben : Druck von W. 1899. Diploma de merit de la Rectoratul univ. n. 455-956 p.) HÖHR. . Devine prof. bearbeitet Aufg. – 96 p. – Hermannschtadt : Krafft W. la gimnaziul din Sighişoara (1859) şi devine dir. Studii: gimnaziale la Sighişoara. – Új sorozat. Sighişoara – m. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. szerkesztette Sárkány Kiss Endre. Tübingen (1887-91). dr. la gimnaziul din Sighişoara. 10 sept. 12 mai 1869. Leuven Belgium. – Segesvár. • Rechenbuch für die oberen Klassen der Elementaroder Volksschulen. şi teolog. Lucrări publicate: • Die Decimalbruchechnung und das metrische Mass und Gewicht. – Budapest. 1. univ. Eureco (1999). SiebenbürgischDeutsche Tageblatt (1911. Lucrări publicate: • Die Vogelwelt der beiden Kokeltaler in Siebenbürgen. – XVIII. (F. Adolf. – 1982. (1992). Referinţe: • Új Révai Lexikon.14. Stuttgart (1910). 1916. Szinnyei József. prof. 12 p. – TgM. Studii: gimnaziale la Sighişoara (1856). 2. – 114. köt. • Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien und verwandte Lehranstalten. fizică şi pedagogie la Jena. Greece. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. A fost prof. 2. 1837. (1909. 1906. 1903. : Gyulai-Hyrtl. Schässburger Zeitung (1914). .Biblioteca Judeţeană Mureş ştiinţifice internationale la Budapesta.. al şcolii (din 5 apr. Die Karpathen (1909. . • Daniel Höhrs Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien.

– 30 de ani de activitate. 1997. apoi lector univ. în grad de cavaler (2000). conducător de doctorate (1990). n. Bucureşti. – TgM. 3. • Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor : îndrumar pentru lucrări de laborator / Hollanda Dionisie.) Sándor. • Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor : curs. univ. 2000. : [Természettudomány. – Bucureşti.. Prof. Şc. premiul 3. 2003. nr. în matematică cu teza: Singularităţi ale suprafeţelor complexe şi grafuri de rezoluţie (1999). algebra computaţională. ing. Membru în AOŞR. – 2. – 100 p. • Tizenkét év.. Lic. AGIR. Ion Sporea. köt. 1993. prof. Máté Marton. köt. Studia UBB Mathematica (1999-00). Domenii de cercetare: teoria singularităţilor. (1973-78). Soc. • Lucrările Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a UPM TgM (2000. „Hollanda” (1998). • Tehnologie mecanică şi maşini unelte / M. conducătorul IIS (1990). – 206 p.. matematician. 2002. Hollanda Dionisie. 2000. – TgM : UT. Univ. în ştiinţe tehnice (1973). „Petru Maior” TgM (1966-98). – 1996. – TgM : UT. asist. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1992. (F. 33 (maghiar) Bucureşti (1979-83). 1939. decan. de Matematică. Gen. 53-70. – 123 p. 2002. IP Braşov (1977). cercetă-tor ştiinţific. Cons. A publicat în: Mathematica Pannonica (1996. nr. Fac. decan. decan.sz. • Székelyföld. Lic. – TgM : UT. Lőrincz Magor. asist. 2002 márc. Institu-tul de Tehnică de Calcul. „Bolyai” din România. Dr. Gen. Fac. TgM. Albiş (CV). CCAB.în colaborare: • Universitatea Tehnică din TgM. – sl : sn. M. Soc.: A-K. – TgM : IIS. prof. – 114 p. • Aşchiere şi scule : îndrumar de lucrări practice. 1953. 28 febr. simpozioane. Fac. A publicat peste 50 de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate şi volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale. sa. – 1991. Műszaki tudományok]. 1983. Ordinul Naţional „Serviciul Credincios”. TgM). Lucrări publicate: • Aşchiere şi scule aşchietoare : îndrumar de laborator. conf. – Kolozsvár. – 2000. • Romániai magyar ki kicsoda. congrese. Univ. Studii: IP Braşov (1963). p. 4 brevete de invenţie. (A. 2004). • Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor. Univ. Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie (1982). – 1991. A participat la peste 15 conferinţe. 1999. şeful catedrei de discipline tehnice (1978-79). 1993. – TgM : UPM. nr 9. Buletinul Ştiinţific HORVÁTH Alexandru. de matematică. Distincţii: Diplomele „Lauri ’74” şi „Lauri ’77” pentru realizările ştiinţifice ca inventator. univ. de Învăţământ Tehnic şi Pedagogic (1979-84).Oameni de ştiinţă mureşeni • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. . TgM (1960-68). Bucureşti (1983-86) şi la ICPE Bucu-reşti. . filiala TgM (1986-91).) HOLLANDA Dénes. de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste. Activitate profesională: şef laborator. Industrial pentru Construcţii de Maşini TgM (1968-73). – 48 p. Cons. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. • Who’s Who în România.. 13 mart. IIS TgM (1990). (1970). n. univ. a înfiinţat Centrul de cercetare-proiectare-microproducţie în cadrul IIS TgM (1979) şi Fundaţia pentru Promovarea Învăţământului Univ. 102 (1978-79). Máté Marton. Maghiari. – 1997. „Sapientia” TgM. T. – 30 de ani de activitate. Mondial al Prof. univ. – 2002. numeroase cursuri şi îndrumare pentru lucrări de laborator. Referinţe: • Universitatea Tehnică din TgM. şef de lucrări (1973). • Proiectarea sculelor aşchietoare : îndrumar de lucrări practice / Hollanda Dionisie. Studii: Şc. UPM TgM (1991-). Mehedinţeanu. – TgM : UPM.. Dionisie. 1996. Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania. a realizat peste 30 de contracte de cercetare ştiinţifică. – 2 vol. Dr..

– vol. Membru în EME. Hermann Jenő. n. de Invarianţi în topologii de dimensiune mică (Budapesta 2003). A contribuit la organizarea învăţământului medical superior în limba maghiară. Studii: bacalaureat la Lic. univ. 13 nov. 1996-). 2000. – 264 p. „Unirea” TgM. – 2002. – 94 p. medic. Magyar Patológus Társaság. 7 martie 1967. Constanţa (1987). n. de Imunologie Română. Sovata (1994). Fac. de Geometrie Algebrică (Eger 1996). 2003. Horváth Endre. a luat parte la înfiinţarea programului naţional de asistenţă a bolnavilor cardiaci şi recuperare cardiovasculară în oraşul Covasna şi aplicarea speoloterapiei la mina din Praid. • Teste grilă de matematică : culegere de probleme. autor şi coautor a peste 150 de lucrări de specialitate publicate în diferite limbi de circulaţie internaţională. prof.Biblioteca Judeţeană Mureş al Univ. Gen. Fac. la Gimnaziul piariştilor Cluj (1929). Baia Mare.. TgM. seria B (2000). a înfiinţat în 1952 Clinica Medicală nr. 2002. TgM. Studii: Şc. Soc. (1948-57). univ. de Topologii de dimensiune 3 şi 4 (Budapesta 1998). Pentru munca depusă a fost recunoscut şi decorat. Műszaki tudományok]. dr. HORVÁTH Emőke. – TgM: UMF. Specializări: Şcoala de vară: de Algebre Lie. a 3-a. A lucrat la Clinica Medicală din Cluj (1940-45). 30 mai 2002. de Medicină Generală (1996). (2003-). K-Teorie (Trento Italia. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. M. : [Természettudomány. – Mv. 1950. A introdus pentru prima dată în clinica înfiinţată serviciul de urgenţă şi terapie intensivă coronariană. medicale ca Soc. 1912. Fazekas. 1. redactor şi corector la multiple tratate de diagnoză şi tratament medical. doc. Domeniul de cercetare: aplicarea în practică a metodelor medicinii moleculare şi ale diagnosticii rutine în laboratorul imunhistochimic al Institutului de anatomie patologică şi histopatologie al Spitalului Jud. Mineu (SJ) – m. 1993). – 2. Lucrări publicate: . Membru în AMS (USA. 2001. – Vol. Medicilor de Interne din Europa.în colaborare: . Matematicienilor din Romania (1999-). 2 TgM pe care a condus-o până la pensionare (1982). Magyar Onkológusok Társasága. M. de Grupuri Lie (Iaşi 1988). Lucrări publicate: . . medic.în colaborare: • Belgyógyászati diagnosztika / Dóczy Pál. köt.Budapest : PAMM-Centre at the Budapest University of Technology and Economics. medic specialist de patologie şi preparator la catedra de morfopatologie UMF (2001-03). Hungarian division. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. fotografia artistică.) HORVÁTH Endre. Autorul şi coautorul mai multor publicaţii în reviste de specialitate româneşti şi străine. conf. (F. – Kolozsvár. : OGYI. medic primar. odată cu înfiinţarea IMF TgM ocupă postul de şef de lucrări (1945-48). artele plastice. de medicină Univ. în 1960 este angrenat în iniţierea. Soc. Referinţe: • Tizenkét év. univ. Diploma de medic la UMF TgM. TgM. univ. Ferdinand din Cluj (1937). şi lic. Lucrări publicate: . Cardiologilor din Europa etc. BJMT (Ungaria. – 223 p. Soc. Referinţe: Baza de date BJM. – 2002. – Ed.în colaborare: • Complex Surface Singularities and Resolution Graphs: Monographical Booklets in Applied and Computer Mathematics / Edited by F. Hobbyuri: chitara clasică. : Anatomie patologică generală. asist. tenis de câmp. (F. 1995-).. Organizează şi conduce prima şcoală de surori medicale din TgM (1947). Membru în mai multe soc. de Clase Caracteristice. laboratorul de biochimie şi hematologie. (1957-82). Medic rezident de patologie (1997-01). I.) • Curs de anatomie patologică. prof. International Academy of Pathology. organizarea şi punerea în funcţiune a Spitalului Cardiovascular de Recuperare din Covasna.

– Vol. iun. 2. • Cuvântul liber. Lucrări publicate: • A tenger világa : Honi és külföldi kútfők után. Medicina internă. 1829. – An 14. : A vérképzőrendszer betegségei. Mérgezések. Medic şef la Clinica de Boli Interne nr.. Birek László. 1957. medic primar (1959). – 1997. – Budapest. – Mv. – 1. Ref. köt. köt. Bornemissza Pál. 27 martie 1919. – 2002. 2. 1997. köt. – 368 p. Jászberény. • Orvosi és sebészeti sürgősségi esetek / Ford. A fost ing. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1 iun. F. Dr. : Az emésztőrendszer. • Belgyógyászati előadások.. Hirsch Alice. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – 1963. belek és hashártya betegségei / Dóczy Pál. 1994. – 331 p. geodez. 14. köt. Preparator (1945-49).. : OGYI. • A szobafűtés elmélete. Studii: şcoala medie şi Fac.. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Belgyógyászat. az endokrin betegségek diagnózisai. apoi a continuat studiile la politehnica din Pesta. : Gyomor. Horváth Endre. „Ordinul Muncii” cls. • Erdélyi magyar ki kicsoda. : OGYI. medic specialist (1949). Vesebetegségek. : A szív betegségei / Dóczy Pál. M. • Belgyógyászati jegyzet. ing. Referinţe: • Dialog despre sănătate. Horváth Endre. Studii: la Col. 1950. kiad. dr. • Egy szó Pest város csatornázásáról. 2. a vesebetegségek diagnosztikája. III (1956). – Bucureşti : Editura Medicală. 1954. (F. : Általános diagnosztika. – 368 p. – 416 p. – 2. 1. Cardiologia. n. la Clinica de Boli interne nr.. – Mv. Orvosi Hetilap.) HORVÁTH Éva. Gödöllő. – Vol. – Mv. – Budapest. 1903. átdolg. – Mv. A lucrat la pretură. – [1995].în colaborare: • Belgyógyászati előadások. 1951.. a Şcolii Medii Sanitare (194971). – Bukarest. – 2. Publică în EME Orvosi Értesítője. 3. 1872. – 1981. a szív és érrendszeri betegségek. asist. – 2. 2 până la pensionare (1971-77). – 1994. – 1. – 214 p. – 316 p. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1963. • Értekezés az árnyékszék rendszerek felett. Horváth Éva. 2002 (necrolog). univ. 1 TgM (1949-71). Horváth Endre. Horváth Endre.. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Săcăreni – m. din TgM. – 783 p. : A légzőszervek betegségei. .... – 1. 1981-. – Mv. 1959.: G-Ke. a învăţat matematică şi fizică de la Bolyai Farkas. Száva János.Oameni de ştiinţă mureşeni • Belgyógyászati diagnosztika: Általános diagnosztikai ismeretek / Dóczy Pál. Orvosi Szemle-Revista Medicală. medic. 2000. • Romániai magyar ki kicsoda. internă : Manual pentru • Medicină învăţămîntul medical superior. A lucrat la Kecskemét. Bornemissza Pál. köt. kiad. : OGYI. jún. – Budapest. • Curs de medicină internă. A mozgásszervek betegségei.. – 2. • Belgyógyászati diagnosztika.) HORVÁTH Farkas. . – Bukarest.: G-Ke. câte doi ani de studii filozofice şi de drept tot la TgM. – 473 p. : Hematológia : A vérképző szervek és a vér betegségei / Dóczy Pál. Cluj . apr. n. köt.. • Genersich Antal emlékkönyv. 1983. .. köt. köt. 1878. átdolgozott kiad. 3. T. la cadastru (1851-). 1867. • Népújság. – 2. Horváth Éva. 2. 1875.: OGYI.. (A. – 1991. köt. Lucrări publicate: . : OGYI. în ştiinţe medicale (1970). 1876. köt. Pesta. – 447 p. – 313 p. – 1991. A máj és az epeutak / Hermann Jenő. Emrich Gusztáv. A szív és érrendszer betegségei.m 21 sept. – 2. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. – Mv. : Emésztőszervek és hashártya betegségei. 1981-. – [1995]. – Pest. : Gyomor. – 334 p. – 277 p. – 2000. TgM. Decoraţii: „Medalia Muncii” (1955). – TgM: IMF. : OGYI. 1981. köt. 2. de Medicină la Cluj (1943). 1951. – 478 p. belek és hashártya betegségei / . M. Szinnyei József. Sopron. a vérképzőrendszer. – Pest: nyomt. a légzőszervi betegségek. dir. Horváth Endre .

Sajtó alá rendezte Viczián János. Fac. – 114. M. – 290 p. a Magyar kémiaoktatásért (Ungaria. 1926.16. 14 apr.) HORVÁTH Gabriella. • . 17. adjunct la Lic. pentru elevi (1995-). dir. Domenii de cercetare: fiziologia micromicetelor. de MedicinăGenerală (1985 91). • Romániai magyar ki kicsoda. – 4. TgM. şef de laborator. „Bolyai Farkas” (1991-). okt. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. : Hollitzer GyulaHyrtl József. Magiszter (2003). 1997. – 90 p. Studii: bacalaureat la Lic. • Tudod-e? 500 kérdés kémiából. Revista de fizică şi chimie (1980. preparator oftalmologie (1993-95). 1997. 1995. • Tizenkét év. apoi biolog principal (1964). Megoldások. Lucrări publicate: • Általános és szervetlen kémia : Tesztek. – TgM : Mentor. n.) Internet. – 80 p. – Szolnok : Kiadja Dr.. de Matematică Fizică „Gheorghe Şincai” (198185) la Baia-Mare. 1996.Biblioteca Judeţeană Mureş • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. de mat. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1996.1967. okt. de Chimie (1980). n. – 2. Fac. „Bolyai Farkas” (1998-). UBB Cluj. Biolog. : Gyulai-Hyrtl. .14. Horvath Gabriella. A fost repartizată la TgM. 2000. – 2002. Organizează Laboratorul de Micologie Medicală TgM (1971). 18 aug. Industrial nr. M. • Romániai Magyar Szó 2003. A. concurs memorial de chimie „Takács Csaba“. Firka (1994-95.Gen. – 6 p.) HORVÁTH Gábor. 1999-00). 1993. Chemia (1992).Népújság. köt. M. asist. în cadrul Spitalului Clinic TgM (1965-93). (F. – 1896. M. Preparator. A Kémia Tanítása (1994). – 1993. • 50 kémiai rejtvény 1. din Zalău (1976). univ. Teologic Reformat (2000-01).] : Maros Megyei Egészségügyi Nevlési Labratórium.. (1995-) UMF TgM. • Erdélyi magyar ki kicsoda. şef al Laboratorului bacteriologic. A publicat articole în Studia UBB. Lic. univ. Membră în: UCDMR. • Romániai magyar ki kicsoda. Dr. 2003). Richter Gedeon Rt. UMF TgM. şi fiz. – 2003. TgM. – 1997. Este membru fondator Tehetségpártolók Baráti Köre (Ungaria. emerit” (1997). sz. köt.în colaborare: • Szerves kémiai feladatok / Bába Zoltán. la Lic. 26 iul. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. 2000. Péter H. 1957. • Krónika. Premiat „Prof. • Richter Hírek 2003. • A Kémia Tanítása 4. nov. TgM (1991-93). prin corespondenţă şi HORVÁTH Karin Ursula. Referinţe: • Genersich Antal Emlékkönyv / Sub redacţia Tankó A. Organizează în cadrul UCDMR curs de perfecţionare pentru prof. de chimie. prof. Activitate profesională: medic stagiar la Clinica de Oftalmologie. (F. de chimie: Academia de vară Bolyai (1998-). Fac. (F. la catedra de microbiologie la IMF TgM (1953-64). dir. obţine catedra de chimie prin concurs la Lic. de Biologie. – Mv. – 1994. 2002). EMT. – [1995]. Műszaki tudományok]. : [Természettudomány. okt. medic. asist. : Custos. – Kolozsvár. microbiolog. – Szolnok : Kiadja Dr. 1997. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 23. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. köt. köt. n. medicoftalmolog. T. nr 4. [1979]. – 112 p. 1991-92). la Lic.: A-K. – 2003. Török Istvánné. Közoktatás (2000). – Új sorozat. 2002. Studii: Univ. . Lucrări publicate: • Mit kell tudnunk a rühességről ? – [Mv. medic specialist oftalmolog . . 3 (1980-91). „Bolyai” Cluj. cl I-VIII (1973-81). Hida (SJ). – 1997. Studii: Şc. în ştiinţe medicale cu teza: Complicaţii oculoorbitare de etiologie rinosinusala (2004).. – 1996. – 2000. până la pensionare. köt. Török Istvánné. – 2000.

– 1955 . – 1991. – 2.. la Oradea (1941). Mureş (1960-91). 1931.: G-Ke. Membră în Soc. n. – 563 p. prof.) în domeniul sănătăţii publice. Steinmetz J. boli oftalmologice de etiologie rinosinusala. – Mv. 1957. 2000. Bedő Károly. Preocupări . . doc. Articolele. Română de Ultrasonografie Oculară (1994). : OGYI.în colaborare: • Általános és település-közegészségtan / Horváth Miklós.Oameni de ştiinţă mureşeni (1998-04). obţinând diploma de medic (1931) nostrificată la Iaşi (1932). – Band 1. HORVÁTH Miklós. de Medicină la Cluj. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). Specializări: Germania (199596). n. • Igiena generală şi comunală. Studii: Lic. contactologie. – Bucureşti : Editura Medicală.. – 1.Mv. asist. – Bukarest. Steinmetz József. 2000. – 289 p. köt. – 1951. Lucrări publicate: . 1962. Soc. 1972. 4 mai 1906. Dienes Sándor. – 2. 1969. diagnosticul bolilor retiniene. bursa KAAD. Bedő K. (1950). Medic specialist la secţia de medicină a muncii a Centrului sanitar şi antiepidemic regional TgM (1950-60). M. kiad.. bursa DAAD. Soc. – Mv.. Dalnic (CV) – m. 1951-1955 . – Mv. köt. 10 ian. (F. (F. dr. A fost medic la Sfântu Gheorghe (193248). Oradea. studiile au apărut în Oftalmologia (1995. medic primar şef de secţie de medicina muncii şi boli profesionale la Centrul sanitar şi antiepidemic al Jud. : H-K. Revista română de chirurgie rinosinusală (2004). – Kolozsvár. 1922. bursa SOE. • Közegészségtan.în colaborare: • Tudományos dolgozatok : Erdély-Pestmegye. IMF TgM (1950).) HORVÁTH Pál. Germania (1997). – 2002. – 2. Jurnalul român de patologie (1999). Referinţe: • Tizenkét év. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. 2002. • Igiena generală şi comunală. • Altalános és településegészségtan / Horváth M. 2. • Munkaegészségtan / Horváth Miklós.Participări la peste 25 congrese. prof. : OGYI. Română de Oftalmologie (1993). köt.. A participat cu lucrări prezentate la consfătuiri. 2000). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.Wurzburg : Verlag Königshausen & Neumann Gmbh. Lucrări publicate: • Általános közegészségtan. 2000. Hobby-uri : călătorii. M. 23 iun. 1982. medic. . la catedra de organizare sanitară IMF TgM (1946-50).. köt. Igiena etc. • Közegészségtan. : Munkaegészségtan. köt. al igienei muncii. Domenii de cercetare: medicina muncii şi boli profesionale. (1950-52) la catedra de igienă IMF TgM.. – 1952. igenist. • Rhino-sinusalis eredetű szemészeti megbetegedések. Soc. medic. Studii: de medicină la Budapesta. 1934. 1981-. – [1995]. Julius Hirschberg Gesellschaft für Geschichte der Augenheilkunde (2000). conf. Fac. 1961. univ. – Mv. Redactor la Orvosi Szemle. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. : Részletes közegészségtan. – TgM. : [Természettudomány. • Mitteilungen der Julius Hirschberg Gesellschaft zur Geschichte der Augenheilkunde . Domenii de cercetare: chirurgia cataractei.. Maghiară de Oftalmologie (2002). univ. Română de Contactologie (1997). – 2002. (195768. – 410 p. pensionare). TgM. – Mv. 3. univ. – 215 p. Preparator (1949-50). – Mv. Germania (1999). köt. : OGYI. Revista medicală. – 1994. medic primar oftalmolog (2004-) la Clinica de Oftalmologie TgM. Műszaki tudományok]. : Környezeti hygienia. – Mv. : OGYE. – 256 p. – 200 p. – 3. simpozioane interne şi internaţionale.

1923. 1978. • Tett 3 . – Vol. • Date statistice referitoare la gimnaziul grecocatolic din Blaj. şeful Farmaciei nr. M. Horváth Tibor. sz. orvos– és (F. köt. Domenii de cercetare: incompatibilitatea medicamentelor. – Bucureşti. • A Hét 1985. Horváth Tibor. • Geometria / Hossu Iosif. de băieţi (1892-1909). : OGYI.. • Prevenirea şi combaterea intoxicaţiilor cu substanţe insecto-fungicide. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). – 2.: G-Ke. – Blaj. Iosif. lic. Ajtay Mihai. de matematică şi fizică. La 28 iun. – 133 p. – 1991. sa. 1974. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. „ordinar” calitate în care va preda matematica şi fizica. kiad. • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / Csedő Károly. – [1995]. în 1874 este chemat la Blaj şi numit prof. prof. Referinţe: • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. n. • (A. 1888. – Bucureşti.) HORVÁTH Tibor. la Cluj. E. sa. VII şi VIII). Farmacist emerit (1974). . dobândeşte şi alte funcţii onorifice şcolare şi bisericeşti. – 165 p. 2 nov. III. 1989. 1986. al lic. sz.1996. Revista Medicală (1955).) Milaşul Mare (CJ) – m. Lucrări publicate: • Geometria desemnativă. sa. Lucrări publicate: • A króm által okozott foglalkozási betegségek megelőzése.în colaborare: • Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol Csedő. – Mv. • Fizica (pentru cls. Studii publicate în: Revista de igienă. din Seghedin (1946). • Planimetria constructivă. – Bukarest. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. T. 1. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. A fost farmacist în farmacii particulare (1946-49). Ajtay Mihály. : A-K. 1960. Dr. 1888 este numit în funcţie. 1975. 1887. unde în 1873a fost hirotonit preot. Năsăud şi Bistriţa. Un an este paroh în Turda. Gyógyszerészeti Értesítő. – Blaj. – TgM : IMF. M. 1936. 17. Îşi începe studiile superioare la Cluj. 1887. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1956. iar la 24 iul. jan. – Blaj. – Blaj. (1973). : OGYI. Referinţe: • Tett. 1 din TgM (1949). – Mv. Viciu. 2 [D-K]. – Blaj. colaborează la publicaţii locale. dar obţine diploma de farmacist la Univ. teologice la Blaj. Farmacist principal. – 2. canonic la fundaţiunea regească. Studii: primare la TgM. – [Mv. 1940. devine dir. Vörös Zászló. Horváth Tibor. microbiologie şi epidemiologie (1954).) HOSSU. 1888 este instalat canonic în capitolul mitropolitan din Blaj. Sânmartin (HR). n.Biblioteca Judeţeană Mureş conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale. 1981-. . (F. în ştiinţe farmaceutice (1971).]. Ajtay Mihály. 1850. • Stereometria desemnativă. 1977. Distincţii: Ordinul şi Medalia „Meritul Sanitar“ cl. köt. – 111 p. – TgM. – Blaj. Lucrări publicate: . – [1995]. – 1.. Farmacia. Publică în Orvosi Szemle. farmacist.

conf. 1976). prof. Domenii de cercetare: legate de realităţile stratigrafice din Munţii Mureşului. a realizat 3 filme didactico-ştiinţifice despre protezare totală imediată. şef de promoţie. inspector în Ministerul Minelor. „Mircea cel Bătrân” (1941-45). Fac. descoperirea a noi resurse miniere. 1906. Lic. Revista de Medicină şi Farmacie UMF TgM (1992. – Cluj. Geographia. titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004). 1969-74. Index Alphabeticus 1956-1963. Studii: Lic. şef de lucrări (1971-74). TgM. de Geologie-Geografie (1948-50). din Cluj. IMF Cluj (1950-56). „Al. Serie II. 1994-99). evidenţiat” (1981). Geologia. • Liceul „Al. Stomatologilor. Papiu Ilarian” TgM (1945-49). autor a peste 250 de comunicări ştiinţifice susţinute în ţară şi străinătate. . Circumscripţia Sanitară Ilia (1956-62). cons. Specializări: Franţa (1978). Lucrări publicate: . (1980-). în medicină cu teza: Contribuţii la aplicarea compuşilor macromoleculari acrilici autopolimerizabili în stomatologia ortopedică (1970). Geographia. în 1932. „Al. la Orăştie. pescuit. – Cluj. – Ungheni. univ. „Magna cum laudae” cu teza: Contribuţii la cunoaşterea cretacicului superior în regiunea Geoagiul de Jos (Hunedoara) şi Valea Vinţii (Alba) (1945). 1958.în colaborare: • Studia Universitatis Victor Babeş et Bolyai. – 1964.) IACOB. Fasciculus 1. univ. • Ungheni – 735. la Cluj. de geologie (1946-59). Obţine distincţia „Prof. prof. Hobby-uri: muzică. de lic. prezentate la congrese naţionale şi internaţionale. Stomatologică Internaţională. catedra de geologie a noii Fac. Dr. 1 febr. „Om al anului 2000” acordat de către ABI. Reîntors în ţară. medic stomatolog. literatură. (1974-80). prof. asist. Serie II. Membru în Federaţia Dentară Internaţională (1972). precum şi alimentarea cu apă potabilă a oraşelor Turda şi Aiud. 1957. Geologia. a fost prof. decan al Fac. – p. 76. argile refractare în bazinul carbonifer din Valea Almaşului. 17 iul. (A. şef al catedrei de geologiepaleontologie (1946-57). cercetător ştiinţific. de Ştiinţe Naturale din Nancy şi Paris (1928-32). Lic. T... Revista Medicală TgM (1968-89.Oameni de ştiinţă mureşeni I Dumitru. preparator (1962-64). geolog şef. carieră didactică în cadrul IMF TgM. 1999. 1985). Dr. Cluj. Fasciculus 1. univ. Ungheni – m. 1929. univ: n. la Seminarul Ped. • Studia Universitatis Victor Babeş et Bolyai. 225-232. conducător de doctorate (1990-). tardivă şi conjunctă. Ştefan Lucian Anton. Studii: primare în localitatea natală. comitetul de redacţie al Revistei Naţionale de Stomatologie şi al Revistei Aesculap Iaşi. 1990-91. prof. Activitate profesională: medic de medicină generală cu profil stomatologic. al Centrului de Gaz Metan Mediaş. „Diplomă de onoare” pentru contribuţii deosebite în domeniul proteticii dentare. univ. univ. IEREMIA. a elaborat numeroase rapoarte privind resursele de gipsuri. prof. doc. Uniunea Naţională a Asoc. 2000-02). Papiu Ilarian”: La 75 de ani. Asoc. univ. Clujul Medical (1972-73. n. Paris (1973). acordată de International Biographical Centre Cambridge – Anglia (2000). din care 93 au fost publicate în reviste de specialitate: Revista de Stomatologie (1966-67. 91. Referinţe: • Studia Universitatis Babeş-Bolyai. geolog-paleontolog. Uniunea Medicală Balcanică (1974). Papiu Ilarian” TgM (-1928). Revista ORL (1986).Membru AOŞR. Domenii de cercetare: contribuţii în tehnologia executării de proteze fixe şi adjuncte în protetica dentară fructificate prin 9 inovaţii brevetate. – p. 23 mai 1957. unde fondează o colecţie de mineralogie şi arheologie (-1946). – 2000. • Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial. 1991). Revista Stomatologia Mureşeană (1987-88. la disciplina şi Clinica de Protetică dentară. Revista Psihiatrie (1986). (1964-71). – 1994.

dir. – Timişoara : Facla. Română de Flebologie. de reputaţie internaţională în flebologie. 12 filme ştiinţifice. – Timişoara : Facla. 6 aug. • Tehnici dentare speciale de protezare totală / Lucian Ieremia. P. preş. decan al Fac. (A.) treptele ierarhice până la prof.în colaborare: • Curs de chirurgie generală / Sub redacţia prof. Crişan. 9 aug. 24 mai 1870. – Bucureşti : USSM. köt. p.. Studii: univ. iar în învăţământul medical univ. Uram-Ţuculescu. A lucrat a Budapesta ca asist. 2001. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. TgM – m. – Bucureşti : USSM. • Cuvântul liber. Timişoara.în colaborare: • Protetikai fogászati propedeutika / Ieremia Lucian. – 1. şeful Clinicii de Chirurgie Timişoara. – 188 p. 1981. conducător de doctorate. stomatognat. p. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. dr. Timişoara. Bratu. Lucian Ieremia. – Bucureşti : USSM. înmormântat la Cerghid. – 1983. 2001. – Budapesta. univ. P. 2000. de Medicină Generală din Timişoara (-1957). – 252 p. T. n. Sahia” din Târnăveni (-1949). • Angiografia în practica medicală / P. prof. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Bucureşti : Editura Medicală. 1931. 1979. p. . dr. morfofiziologie şi morfopatologie / D. Gavrilescu. Ignat. Fac. Autor a 339 comunicări şi 165 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate.) ILLYÉS Géza. al secţiei V IGNAT. 5 videofilme. • Funcţia şi disfuncţia ocluzală / Lucian Ieremia. – Mv. 52. – Timişoara : Signata. ocupând posturi şi funcţii diverse până la medic primar. – Timişoara : Facla. G. – Bucureşti : USSM. Cseh Zoltán. 31 ian. Lucrări publicate: • Ghid terapeutic în bolile cardio-vasculare. 22. 1984. – Bucureşti : Editura Academiei. Bratu. al Spitalului Jud. Cerghid – m. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. academician (1943). Brânzeu. nr. medic chirurg. Studii: Lic. univ. C. A fost ales membru corespondent al Academiei Maghiare de Ştiinţă (1936). Ioniţă Dociu. an XIII. 1975. de Medicină Generală. n. – TgM : University Press. nr. • Clinica medicală. la Budapesta. – 304 p. dir. 1977.Biblioteca Judeţeană Mureş Lucrări publicate: . : OGYI. Brânzeu. „Al. al Clinicii de Urologie din Budapesta. 1-2.. – vol. • Gerontognaprotetică / Lucian Ieremia. 2001. • Insuficienţa venoasă cronică a membrelor inferioare. Paris. T. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – Timişoara : Signata. D. şef de clinică.. • Chirurgia sistemului venos al membrelor inferioare. 21 mart. 1987. univ. 1951. 10. Meda Negruţiu. prof. S-a specializat în chirurgie (1898). Budapesta. chirurg urolog. Referinţe: • Cuvântul liber. – [1995]. S. 1985. 1984. • Culegere de probleme de stomatologie infantilă. 1999. – Timişoara. nr. medic la Budapesta (1893).. • Curs de patologie chirurgicală / Petru Ignat. – Bucureşti : Editura Medicală. • Determinanţii funcţionali ai sistemului Elemente de ocluzologie. – 355 p. diploma de dr. chirurgie musculară periferică şi chirurgie hepato – bilio . – Vol. 1988. Şt. Berlin. 1994. 2000. 1985. Membru în Soc. 2 febr. Fordította Cseh Zoltán. 155. 2000. – 232 p. 1983. Petru. Îşi desfăşoară activitatea profesională în Timişoara.pancreatică. apoi doc. Calaghera. an XII. doc.. 2. univ.. (A. Venera Mocanu-Bardac. • Cuvântul liber. an XIII. – 1975. Răsplătit cu multe distincţii profesionale şi cu titlul de „Cetăţean de onoare al oraşului Târnăveni” (1995). medic urolog. 7. univ. • Metodologia de examinare în protetica dentară / Lucian Ieremia. prof. 1983. 15 mart. parcurge toate . Mioara Chirilă.

– 2. ref. : Iczés-Kempner. 1715-1944 / Dörnyei Sándor . Urologică din Franţa (1908). – Budapest. templom oronygombjába a XVII. – Mv. A luat parte la revoluţia din 1848-49. 1879. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1993. – Mv. 1901-1910 / Petrik Géza. – Mv. 2002. • Erfahrungen in der Nierenchirurgie. membru în Soc. o antologie de poezii [Koszorú felséges királyunk I. : H-K. 1895. szabadságharczra Erdélyben(1880). • Special Urology. Tipografia a fost cumpărată de Col. 25 t. 1889. 1830. peste 100 studii din domeniul chirurgiei rinichiului şi al prostatei în Orvosi Hetilap. • Mulhatlanul szükséges-edictul a kötjelek használata a szóelválasztásoknál : Vélemény és indítvány. din Germania şi din România (1932) A publicat în limba maghiară şi în limbi străine. M. TgM. din TgM (1844). • A vesekőről.. Soc. precum şi studii de specialitate despre munca tipografică. Lucrări publicate: • Ureter-catheterezés és radiographia. : A-K. 1885. mint segédek küzdenek. • Urológiai jegyzetek / Illyés Géza előadásai alapján összeállította Bajusz Mihály és Schulcz Ágost. – Budapest. 1943. 1912. – Mv. – 3 vol. Lucrări publicate: • Gyakorlati utasítások a magyar nyomdász fiatalság számára és kimutatása azon nehézségeknek. évi szabadságharczra Erdélyben (1882)]. – Budapest. tipograf. – Berlin. • A Magyar Sebészet 30 éve / Szerk. 24. – Budapest. 25 dec. • A magyar orvostörténeti irodalom. köt. Referinţe: • Magyar könyvészet. – Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete. Században. 1899. . • Miképen lehetne segíteni az általános iparos osztály jelenlegi nyomasztó helyzetén hazánkban? – Mv.. Fordította Illyés Géza. – Budapest. după care a lucrat în tipografii din Cluj şi Budapesta. – 2002.London. Előszóval ellátta Illyés Géza. – Budapest. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. 1885. – 15. Elischer Ernő. 1880. Aşchileu Mare (CJ) – m. rész. Ferencz József és felséges királyasszonyunk Erzsébet ezüst mennyegzője emlékére 1879. 1912. Ref. köt. 1901. Emlékek az 1848-49. Melly Béla. – Budapest. – 3. 1906. 2003. Sajtó alá rendezte Viczián János. A publicat amintirile din revoluţie [Visszaemlékezések az 1848-49. – 1897. 1937. : I-P.. – Új sorozat. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Medicilor din Budapesta (1939-42). în 1867 şi Imreh a devenit şeful acesteia. 1913. – Budapest. A fost angajat de Kali Simon la tipografia Col. 1932. köt.Oameni de ştiinţă mureşeni (1949-51). – 73 p. – 397 p. Împreună cu judecătorul Nagy Lajos şi cu Fogarasi Rudolf a înfiinţat o tipografie la TgM (1865). amelyekkel úgy a nyomdatulajdonosok. • Urológia : Gyakorló orvosok és orvostanhallgatók számára. 1911. köt. • Az urogenitális szervek tuberkulózisa. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 5. (F. 11 apr. : Jelesebb költőink műveiből összegyűjtött anthológia].. . • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. •A belgyógyászati vesemegbetegedések sebészeti kezeléséről. Orvosképzés etc. Budapest : Pesti Lloyd – Társulat könyvnyomda..în colaborare: • A sebészeti műtéttan alapvonalai / Írta Zuckerkandl Ottó. • Mit tettek régi hitfeleink a marosvásárhelyi várbeli ref. – 561-1040 p. din Argentina (1930). : Iacob JánosJürkéné.) IMREH Sándor. n. preş. • Tapasztalatok a vesesebészet köréből. – Budapest : Singer és Wolfner kiadása. főtanoda ujonnan berendezett könyvnyomdájának mutatványkönyve. – Piliscsaba – Budapest. o piesă de teatru [Akik egymásnak vannak teremtve (1884)]. köt. – Budapest : Magyar Sebésztársaság. din America (1910). .. Ref. 1940. Mathematikai és Természettudományi Értesítő. – 1. ápr. • Az urológia tankönyve. 1917. 1921 / 1923. • A marosvásárhelyi ev. – 2.

1996. • Cunoştinţe despre mediu : pentru elevii din învăţământul preuniversitar / Incze Árpád.: G-Ke.. – Bukarest. 1996). obţinând diploma de hidrolog. Roum. prof. Ghidfalău (CV) (1951-58). dr. 199899. • Maros megye : útikönyv. A INCZE . de Botanică din Altenburg. – 1979. Erdélyi Gazda. conf. inspector de mediu. de Biologie-Geografie (1962-67). univ. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. 1878. 3. Orvosi Szemle. – TgM : Lyra. Romanian Journal of Internal Medicine (2004). – Miercurea-Ciuc : Pallas Akadémia Könyvkiadó. Activitate profesională: pedolog. şef de lucrări (1992-). majoritatea cu caracter de popularizare. – 1997. 1999. Hajdu Erzsébet. Tilsch János. – Kolozsvár : nyom. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. Studii postuniv. – 344 p. TgM. geograf. Domeniul de cercetare: cardiologie. Neuropahien im Dialog (2000). 1951. respectiv nr. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1996. 1845. univ. Dr. 1944. – 1991. UBB Cluj. Clinica (Iaşi. Roumanian Journal of Internal Medicine. Rev. • Valori ale rezervaţiei peisagistice : Defileul Mureşului Topliţa – Deda. n. • Rezervaţia peisagistică. köt. Domenii de cercetare: ştiinţa solului. Medie nr. Med. (F. Agenţia de protecţie a mediului TgM (1990-). Alexandru. Defileul Mureşului Topliţa – Deda : cerinţele comportamentului ecologic în zona protejată. asist. Előre Népújság. Bolas Árpád. (1979-92) la IMF. : Iczés-Kempner. de Mineralogie din Jena şi în Soc. Jurnalul Român de Diabet şi Boli Metabolice (2000). Cluj. 1783 – m. ref. n. Orvostudományi Értesítő (1995-03). 1994. 2002-03).Budapest. 1981-. – 1999. consilier la Curtea de Apel a Scaunului Mureş. Sf. ştiinţele naturale şi agricole. – 16 p.és könyomó betűivel. medic de circumscripţie la Poiana Vadului (AB) (197879). 1853. Gen. Este autorul a 8 studii de specialitate. 7 mart. ifj. M. în reviste de specialitate: A Hét. Falvak Dolgozó Népe. Studii: IMF TgM (1976). – 2000. protecţia mediului înconjurător. M. şi alţii. Medic la Clinca de Boli Interne nr. (1998-99). 1. 26 oct. Lucrări publicate: • Omul şi mediul înconjurător : caiet de lucru pentru elevi. Gheorghe (CV).în colaborare: • Harta pedologică a judeţului Mureş / Incze A. hidrolog. köt. TgM (1968-82). la Timişoara (1986). 1999. – 1. főoskola könyv. în ştiinţe medicale. 6 broşuri ocazionale. – 2. 2000. • Maros megye : Útikönyv. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 150 p. – 1897. Gheorghe (1958-62). cărţile. – 344 p.) INCZE Árpád.Biblioteca Judeţeană Mureş (F. Int. – TgM : Lyra. hidrolog. . la UMF TgM. – 216 p. medic cardiolog. Membru în Soc.. 1 pl. n. – 100 p.) INCZE Ferenc. – 16 p. Lucrări publicate: • A mágnes elmélete a mindenségbeli általános vonzerőnek természetéből kimagyarázva a magyar orvosok és természetvizsgálók ötödik nagygyűlésének emlékéül. 1996. köt. Studii: Şc. 1 (1975-78). A fost membru în Soc. Revista Română de Medicină Internă (1992. – 5. (A. Clinica de Boli Interne nr. A publicat peste 25 de articole.) Sándor. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. de Studii Pedologice şi Agrochimice. Distins cu diplomă de onoare şi medalie. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Naţională Română de Ştiinţa Solului (1968-82). Fac. Şc. Hobby-uri: lectura. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 4. az ev. Revista Medicală Naţională (1998). – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Szinnyei József. EME Értesítője. 1997). Oficiul Jud. Sf. Oficiul de Gospodărire a Apelor TgM (1982-90). – TgM : Rhododendron. Revista de Medicină şi Farmacie Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1995. T. publicate în Ungaria şi Cehoslovacia. Şi-a publicat studiile în American Heart Journal.. Medicină Internă (2004). Quelle. 1994. univ. – TgM : Rhododendron. acordate de MAPPM (2000). 15 aug.

Boga Ferenc. Zalău. • Vegyészeti barkácsoló.Budapest: Springer Orvosi Kiadó Kft. chimist la IP Budapesta (1927). 1955. – 207 p. Bucureşti. . German din Reghin şi a luat bacalaureatul la Col Ref. Cluj. • Gyermekgyógyászat. – 1997. ing. – Mv. din TgM. köt. – 2001. Lucrări publicate: . Domenii de interes: planificarea INCZEFI Lajos. – Kolozsvár. Spitalul Clinic Jud. semnificaţie prognostică şi implicaţii terapeutice : Teză de doctorat.Kolzsvár-Napoca: Dacia. (1922). : Impress. • Belgyógyászat. – 2. şef la Fabrica de ghete Dermata Cluj (1930-45). Sf. . • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1980. medic. com. preparator (1948-51).: G-Ke. Dr. congrese naţionale şi internaţionale: TgM. com. • Tizenkét év. 1981-. Puskás. 1959. rész. la Fabrica de Zahăr Bod (1927-30). (F. Română de Cardiologie. Fac. Miskolc. zamatok.. n. medic pediatru. • Dicţionar explicativ de cardiologie românmaghiar = Román magyar kardiológiai értelmező szótár / Incze Alexandru. Activitate profesională: medic stagiar. – 2000. în medicină cu teza: Literatura de balneo-climatologie din ţinuturile româneşti în secolul al XIX-lea (1995). Reghin – m.) INDIG Bianka. Mihaela-Liana. Braşov. – 96 p. Gheorgheni. 16 mart. – 400 p. – 232 p Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. M. Teleşti (GJ) (199192). Brassai Zoltán. conf. – Bucureşti: Editura Medicală. Ing. 2000. : OGYI. (1952-62). 1985. posibilităţi de detectare neinvazivă. Kardiológia / Szerkesztő dr. asist. (1969-77) la IMF şi Clinica de Pediatrie TgM. 1999. : OGYI. 1999. Frigy Attila. ?.Oameni de ştiinţă mureşeni prezentat comunicări la simpozioane. Kolzsvár-Napoca: Dacia. 1967. univ. aparat Doppler pentru măsurarea circulaţiei periferice (1982).) • Izek. – 135 p. – Mv. TETT. ing. nr. Invenţii: aparat pentru măsurarea gradului de ionizare a aerului (1981). Cluj. Specializări la Münster (1995). A urmat cursurile liceale la Lic. 2000. – 387 p. Chimica Cluj până la pensionare (1952-64). conferinţe. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 7 oct. Membru în Soc. • Kardiológia és angiológia. – 139 p. – 284 p. Satu Mare. Studii: Lic. – 1991. .) IONESCU. medic de medicină generală. • Cum tratăm stările de deshidratare acută la copil / Gh. köt. Magyar Kardiológiai Egyesület. ing. – 1. de Medicină Generală (1981-87). 1903. şef lucrări (1963-68). 1995. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Budapesta. A publicat în A Hét. 1 TgM (1992-93). Clinica de Boli Infecţioase nr. inginer chimist. : OGYI. univ. Lucrări publicate: . Balatonfüred. la Coop. M. şef la Fabrica de ghete Braşov (1948-52). medic de medicină generală. – 1. – Mv. Bianca Indig. IMF TgM. Lucrări publicate: • Micropotenţialele cardiace. Domeniul de cercetare: tehnologia prelucrării plantelor de condiment.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet. Teoretic „Unirea” TgM (1970-74). medic specialist medicina familiei la Centrul de Referinţă pentru Sănătatea Reproducerii şi Planificare Familială TgM (1994-04). • Nephrologia. – 1955. 1. orvos– és (F. 1975. illatok: Fűszernövényeink és felhasználásuk. Sinaia. Odorheiu Secuiesc. – [1995]. 2002. n. Bolboşi (GJ) (1990-92). Craiova (1987-90). 1993. – 133 p. Gheorghe. Timişoara. M. – Mv. – TgM : UMF. – TgM : UMF. – Bukarest.în colaborare: • Belgyógyászati útmutató / Incze Sándor. Istanbul. A obţinut diploma de ing. (F.

.) Mihai. 1995. semnează articole publicate în Cuvântul Liber. Mihaela-Liana Ionescu. 1993. după pensionare. Craiova – m. Studii: Lic. de Ecobiotehnologie Medicală şi Chimico-Alimentară. Orvosi Szemle (1965-71. Clinica Chirurgicală nr. şef al IONESCU. asist. Referinţe: Baza de date BJM. regiunea Bacău (1965-). Craiova (1972-). Spitalul Unificat din Comăneşti. – Craiova : litografie. chirurgia experimentală şi clinică. Mihaela-Liana Ionescu. regiunea Bacău (1960-62). autor a peste 120 de lucrări ştiinţifice publicate în volume şi reviste medicale: Clujul Medical (1957-60). . Pediatria (1963). univ. – 204 p.în colaborare: • Osteologie / M. univ. Lucrări publicate: • Literatura românească de balneo climatologie în secolul al XIX-lea. fapte. membru activ în Academia din New York. Farmacia (1968). • Istoria ginecologiei şi a sexualităţii feminine / Anca Pătraşcu. – Craiova : Fac. 1973). IMF TgM. SUA (1997). medic specialist chirurg la Clinica Chirurgicală I Cluj (1960-). Fac. idei. • Medici şi medicina caracaleană în secolul al XIX-lea / Mihaela-Liana Ionescu. şef de lucrări. medicina alternativă. şef de problemă-chirurgie pentru raionul Moineşti. 28 oct. univ.Biblioteca Judeţeană Mureş familială. 1962-68. Dr. disciplinei de anatomie topografică şi chirurgie operatorie (1954-60) şi concomitent şeful disciplinei de anatomie la IMF Cluj. Revista de Morfologie Normală şi Patologică . catedra de anatomie umană. iatroistoric. Mihaela-Liana Ionescu. 1992. Institutul Român de Învăţământ Superior Ecobiotehnologic „Danubius – Romanaţi – Caracal” (1992-96). Revista Medicală TgM (1958. • Embriologie umană şi antropologie. de anatomie la Fac. călătorii. 2. – 70 p. Activitate profesională: preparator univ. limbi străine. univ. – 1994. – 68 p. medic stagiar (1952-60). T. şef de lucrări. Membru emerit în AŞMR (1996). – Vol. medic primar chirurg (1961-). catedra de anatomie umană.. Chirurgia (1958. a participat la numeroase congrese. de Medicină Cluj (1946-52). N. la Fac. şeful disciplinelor de anatomie şi fiziologie. Acta Anatomica (Basel) (1961). (194852). a colaborat la întemeierea Muzeului de Istoria Medicinii şi Farmaciei de la Craiova (1974). – Craiova : Dova. reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. medic primar chirurg.reflexoterapia. anatomist. Bucureşti (1997). 1999. Viaţa medicală (1962. 1998. 1965). de Farmacie şi Fac. iatroistoriografia. istoria medicinii. (1952-54). Specializări: TgM (2002). urgenţe medico-chirurgicale. – Caracal : Fac. catedra de anatomie. 1928. primul prof. Fac. Cor et Vasa (Praga) (1969). • Anatomia umană. de Stomatologie. – 372 p. 24 de Ore Mureşene. Revista Medico-Chirurgicală Iaşi (1959. 1964. de Farmacie. prof. – 275 p. Ionescu. 1966-71. conf. 1994. 1973). – Craiova : Oltenia. 1966-73). – Bucureşti : Editura Naţional. 1996. prof. decan. Anatomischen Anzeiger (1962-63). Fac. Craiova (DJ). Acta Urologica Belgica (1967). de Medicină. evoluţie. – Anatomia şi anatomiştii din secolele XVIXIX / M. – 92 p. Recurs (1998-00). (A. chirurg. Ionescu. asist. Fac. 1961-62. Revista de ObstetricăGinecologie (1964). în medicină cu teza: Cercetări morfologice şi experimentale în problema transplantării rinichiului (1967). de Ecobiotehnologie Medicală şi Chimico-Alimentară. Lyon Chirurgical (1964). 1962. 8 apr.. univ. „Titu Maiorescu” Aiud (1938-46). univ. Mihail. 1 TgM. Mihaela-Liana Ionescu. autor şi coautor a 16 studii ştiinţifice publicate în volumele unor congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale. IMF TgM (1970-72). medic. Ionescu. 1972). Univ. de Medicină Naturistă „Victor Gomoiu” Craiova (1991-98). n. M. Hobby-uri: muzică. Ionescu. prof. • Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ / M. Domenii de cercetare: anatomia. de Medicină Naturistă „Victor Gomoiu” Craiova (1997-99).

– TgM : Tipografia TgM. – 206 p. din Craiova. – 1958. • Anatomie umană. Mexicane de Anatomie. M. – Craiova : Reprografia Univ. 1974. Bulgaria (1974). Revue d’ Histoire de la Pharmacie (1969). Drăgoi. Ionescu. • Dicţionar de anatomişti. – 126 p. Mexic (1976-). din Craiova. – 137 p. • Angiologie / E. – Craiova : Reprografia Univ. din Craiova. – 237 p. 1973. 1975. • Curs de artrologie / M. Ulmeanu. 1972. fapte. D. Curcă. – 49 p. • Morfologia funcţională a dinţilor. din Craiova. – Craiova : Reprografia Univ. • Osteologie : curs. membru în comitetul redacţional al Revue Roumaine de Morphologie et du Physiologie. – Craiova : Editura Scrisul Românesc. – Anatomia şi anatomiştii din Antichitate şi Evul mediu. – Craiova : Reprografia Univ. din Craiova. Soc. Elveţia. M. Mexic. Franţa. Crucea comemorativă a celui de al II-lea Război Mondial (1992).în colaborare: • Curs de chirurgie operatorie. 1971-72). Barbu. 1987. Ionescu. – Craiova : Reprografia Univ. DJ. Stomatologia (1970). Mexicană de Anatomie. • Anatomia topografică : curs. Ionescu. – Craiova : Reprografia Univ. – 114 p. Panamericană de Anatomie. „Diploma pentru merite deosebite în activitatea de Cruce Roşie”. din Craiova. evoluţie. 1991. de Farmacie : curs. – Craiova : Reprografia Univ. – 256 p. din Craiova. • Anatomia organelor genitale şi topografia bazinului şi perineului / M. Română de Istoria Medicinei (1997). – 1973. • Elemente de patologie şi urgenţe medicochirurgicale : curs. Traşcă. 1974. – 156 p. Medalia de argint „Andreas Vesalicus” a Soc. Ionescu. • Osteologie : curs. – 112 p. 1. – Craiova : Reprografia Univ. Întemeietor şi preş. – Craiova : Reprografia Univ. Belgia. • Patologia sistemului cav inferior. de Ştiinţe Morfologice. Hobby-uri: călătorii. – 335 p. al Secţiei de Morfologie Normală şi Patologică. • Embriologie umană şi noţiuni de antropologie / M. – 141 p. • Anatomia măduvei spinării / M. din Craiova. 1974. • Istoricul anatomiei umane moderne. embriologie umană şi noţiuni de antropologie : curs. Barbu. – 164 p. – 389 p. – 83 p. „Ordinul Muncii” cls. 1974. de Medicină Naturistă „Natura Sanat”. • Miologie : curs. • Anatomia meningelui şi vascularizaţia sistemului nervos central / M. din Craiova. – 400 p. Italia (1971). Şt. Specializări şi excursii de studii: Bucureşti (1959). – 1954. Ionescu. Archivos mexicanos de anatomia (1972). sport. Distins cu „Diploma de Merit” la absolvirea IMF Cluj. • Căile de conducere ale sistemului nervos central. – Craiova : Reprografia Univ. Fac. • Lecţiunile de anatomia şi fiziologia omului. – Craiova : Editura Scrisul Românesc. din Craiova. • Curs de chirurgie operatorie. 1969. Asoc. USSM. din Craiova. – 1957. 1975. Naţional al Prof. – 65 p. 1974. – 1973. D. . – Craiova : Reprografia Univ. din Craiova.Oameni de ştiinţă mureşeni (1969. 1974. 1971. Soc. – TgM : IMF. Ulmeanu. 1971. 1973. 1972. muzică clasică. Belgiană de Urologie. de Medicină. International Commitee on Cadavers for Medical Education. • Anatomia organelor de simţ şi căile de conducere ale sistemului nervos. din Craiova. • Anatomia omului – viscere. 1973. D. din Craiova. • Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ / M. – 1973. Internaţională de Istoria Medicinei (1974-). – Craiova : Reprografia Univ. – 250 p. Lucrări publicate: • Întemeietorul anatomiei umane moderne Andreas Vesalius Bruxellensis. pentru studenţii Fac. – Craiova : Editura Litera. – Craiova : Reprografia Univ. Soc. – 74 p. T. Soc. • Anatomia organelor genitale. Leningrad (1970). Şcheau. membru de onoare în Soc. 1973. 1975. D. – Craiova : Reprografia Univ. – Vol. – 86 p. Ionescu. Cons. idei. . – 315 p. a III-a (1971). Craiova (1990). Ionescu. • Artrologie : curs / M. – TgM : IMF. Ionescu.

Cluj. 96. Ionescu şi alţii. Fac. – (Teză de doktorat). – IPB. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. farmacist. – Craiova : litografie. T. 1934 Sâmpetru de Câmpie. dr. – Craiova : Dova. – 372 p. : Iczés-Kempner. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. Radu. Sâmpetru de Câmpie (1942-48). Ped.în colaborare: • Gyógyszerismeret magyarázó szöveggel a magyar gyógyszerkönyv 2. – 1897. 1996. • Anatomia capului / M. – p. Lucrări publicate: • Tanulmányok a naphtalinnak többszörös helyettesítés által nyert származékairól. doc. . • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – Anatomia şi anatomiştii din secolele XVIXIX / M.) • Proiectare asistată de calculator a sistemelor electronice. köt. de Matematică şi Fizică (1953-57). (A. Studii: Lic. 1314. – An 12. Vasile. În problemele de tehnică a calculatoarelor electronice s-a specializat la Londra şi Paris. Radu Ionescu. – 1988. 1943. köt. 1997. Univ. Dr. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. Ionescu. • Omagiu Victor Papilian. • Antene active şi adaptive / Edmond Nicolau. Ionescu. A fost dr. fizician. – Craiova : Editura Litera. nr. . – 1993. 1998. – 1994. – Cambridge. – 1977. Studii: la Sighişoara. n. • Anatomia umană. T. 1994. 1915. – Kolozsvár. 2. – Bucureşti : Editura Medicală. Şc. 1999). (necrolog) (A. Mihaela-Liana Ionescu. prof. T. – 5. de medicină la Cluj (1876). Şc. • Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ / M.G. Studii: Şc.) IONESCU. farm (1882) şi devine prof. 1882.Biblioteca Judeţeană Mureş • Momente din trecutul medicinii. n. n. Ionescu. • Retrospective medicale / M. kiadásához : Orvosés gyógyszerésznövendékek használatára a tiszti orvosi vizsgálatra készülők igényeire és a gyógyszertárosok vizsgálatára való tekintettel / Issekutz Hugó. „Al. – 1994. 1995. Jakabházy Zsigmond és Nyiredy Géza társaságában. – Új sorozat. Lőte József egyetemi tanár átnézte és előszót írt. Referinţe: • Dicţionar de anatomişti / M.) ISSEKUTZ Hugó. 1985. de Medicină. Zaharie Dragoş. 1895. cu teza: Contribuţii la studiul antenelor electrice mici şi active (1981). – Ediţia 26. Din 1969 este ing. Lucrări publicate: • Contribuţii la studiul antenelor electrice mici şi active : teza de dr. 1981. 15 febr. Sajtó alá rendezte Viczián János. N. 19 ian. 1983. Ionescu. de Ecobiotehnologie Medicală şi Chimico-Alimentară. Mihail. • 2000 Outstanding People of the 20th Century. cu teza: Studiul proprietăţiilor magnetice a unor aliaje pe bază de elemente de . 1992. – Craiova : Aius. Mihaela-Liana Ionescu. : Iacob János-Jürkéné. – 1983. fapte. – Craiova : Fac. – 92 p. 23 iun. Papiu Ilarian” TgM (1961). – p. 1991. – Caracal : Fac. electromecanic. Referinţe: • Liceul „Al. – 15. idei. Dr. Reghin (1949-53). Mihaela-Liana Ionescu. ing. Ionescu. Sărmaşu (1948-49). England. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. Gen. electromecanic în specialitatea calculatoare electronice la Centrul de Calcul „Tractorul” din Braşov. Ionescu. 95. M. 13 aug. – Kolozsvár. (1892). Gen. • Medici şi medicina caracaleană în secolul al XIX-lea / Mihaela-Liana Ionescu. • Embriologie umană şi antropologie. 213 (29 oct. – 275 p. • Osteologie / M. – Vol. Cotulbea. Odorheiu Secuiesc – m. Babeş Cluj. TgM. – 70 p. • Dictionary of International Biography. • Cuvântul Liber. -în colaborare: IUŞAN. 1855. Univ. M. (F. univ. 1992. farmacist în TgM (1876-1914). evoluţie. 146 + foto p.

Hadgia. Iuşan. Iuşan. T. • Fizică – probleme. Annual of University of Petroşani (1999). – Petroşani : Litografia IMP. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1983. • Fizica – curs pentru subingineri. Dr. medic. Timişoara). Studii şi cercetări de fizică (1981. univ. asist. Iuşan. Stanci. Stanci. Physisc Letters (1974). S. Lucrări publicate: • Fizica – introducere în studiul sistemelor fizice. – 126 p. A.. • Fizică – teste grilă / V. – 250 p. – Petroşani : Universitas. – Petroşani : Litografia IMP. • Fizică pentru admiterea la facultate / V. Somlo. (1977-). A. Lucrări ştiinţifice ale UTP (1992-94). senzori fluidomagnetici. – Petroşani : Litografia IMP. Constantinescu. – 1999. Domenii de cercetare: fluide magnetice. conf. israelit Timişoara. petrol şi gaze (1977-79. Magnetohydrodynamics (1997). (1973. univ. univ. 1989). terminată la Cluj. (A. Studia Universitatis Babeş-Bolyai (1974. 1980. Lucrări ştiinţifice ale IMP (1978-79. Hobby-uri: excursii. – 204 p. – 140 p. şef de lucrări.în colaborare: • Fizica – lucrări de laborator / V. 1983. Sol.I. Constantinescu. – 2002. aplicaţii ale laserelor. – Petroşani : Litografia IMP. A publicat articole şi studii în reviste de specialitate: Phys. Începând din 1950 a publicat multe studii.. asist. . Membru în Soc. Lucrări publicate: . Studii: Lic. Transactions on Magnetics (1994). Pop. – 1998. Magnitnaia gidrodinamica (1982). I. Iuşan. este autor a 14 brevete de invenţie. – Petroşani : Litografia IMP. Activitate profesională în cadrul catedrei de istoria medicinei la IMF din Cluj. Vâlcea. din care 14 cu participare internaţională. A. • 888 de întrebări şi probleme rezolvate din mecanică / V. 1978. Romanian Reports in Physics (1995). 1978). TgM. – 1996. Hadgia. Membru în Soc. 1915. Journal of the Magnetic Society of Japan (1996). – Deva : CCD. L. 1976. (1977-90). • Fizică pentru admiterea 1996. (1974-75). 1985). Revista minelor (1995). prof. Activitate profesională: prof. prof.. 20 dec. I. Lic. Şt. Română de Fizică (1990-). univ. – Petroşani : Litografia IMP. univ.. Pop. Română de Istoria Farmaciei. • Fizica şi viitorii studenţi. – 340 p. lector univ. I. Fac. articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. în medicină (1948). – 1981. A. Asoc. – Vol. Fizică / V. Iuşan. • Fizica pentru secţiile de ingineri. Univ. • Metode fizice de studiu al sistemelor materiale. din Simeria (HD) (1957-74). 1985. I. • Fizica / V. • Who’s Who în România. – 335 p. de Medicină începută la Bologna. – 262 p. 1994. 1978. • Fizică pentru admiterea 1997. • Fizica în laborator. în minerit / V. 1981-84. – 138 p.) IZSÁK Sámuel. – 60 p. – Petroşani : Litografia IMP. Journal of Magnetism and Magnetic Materials (1999). 2001. Hadgia. conf. Soc. – 384 p. • Fizică – teste pentru admiterea în învăţământul superior. – 1987. n. A prezentat lucrări ştiinţifice la 42 de simpozioane. – Petroşani : Litografia IMP. V. analiza spectrală. S. Iuşan. 1990. membru de onoare în Academia Italiană de Istoria farmaciei. a înfiinţat Muzeul de Istoria farmaciei la Cluj (1954). Iuşan.I. 1989). 1978. Iuşan. – Timişoara.Oameni de ştiinţă mureşeni tranziţie (1974). univ. grădinărit. – 1997. 1986. Fluide Magnetice Petroşani (1999-). prof. (1964). Stanci. Stat. S. Mine. 1989). • Matematică. 1993. 1976. 1996. Academia de Ştiinţe din New-York (1995-). (1975-77). univ. • Maşini hidraulice şi hidrodinamică (1983. Petroşani (1990-). • 365 întrebări din fizică pentru testele grilă la Admiterea 1992 / V. – 40 p. Academia Internaţională de Istoria Farmaciei. de Istoria Medicinei Ungare. Stanci. – Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. • Generalizarea S. – 1983.

köt. iniţiatorul învăţământului medical românesc. • A hazai orvostudomány történetéből. • Farmacia de-a lungul secolelor. – 1991. – Bucureşti : Viaţa Medicală Românească. – 135 p. – Új sorozat. – Bucureşti. – Bucureşti. köt. – Cluj-Napoca : Editura „Miracolul cuvântului”. – 423 p. • Contribuţii la istoria medicinii în RPR. 1958.în colaborare: • Fapte şi oameni din trecutul medicinei în patria noastră / Izsák Sámuel. 1962. 1791-1973 / Selectat şi comentat Gheorghe Brătescu. 1956. – 15. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Valeriu Lucian Bologa. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. – 164 p. – 311 p. • La collection musée d`Histoire de la pharmacie de Cluj. • Étudiants roumains de jadis a l`Univeristé Montpélliéraine. . 1999. 1999. • Dicţionar cronologic de medicină şi farmacie. Dicţionar esenţial. – 157 p. – 1975. Sajtó alá rendezte Viczián János.: A-K. Izsák. – 271 p. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Ştefan Stâncă. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. discursuri şi prelegeri medicale. • Istoria medicinei româneşti. • Clujeni ai secolului 20. • Doctorul Iuliu Baraş. 1954.: G-Ke. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1957. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Nicolae Kretzulescu. – 230 p. Viaţa şi opera lui medicală. 1957. : Iacob János-Jürkéné. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. 1956. 1962. • Polemici hipocratice. – Bucureşti. • Din trecutul legăturilor medicinii românemaghiare.Biblioteca Judeţeană Mureş • Aspecte din trecutul medicinii româneşti. – 1993. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. – Cluj-Napoca : Palis Könyvkiadó. 1956. 1956. 1981-. un mare popularizator al ştiinţelor naturii. – 2000. 2. • Valeriu Lucian Bologa : Evocare monografică/ Izsák Sámuel. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. 1995. – 1955. – Bukarest. – Madrid. – Bucureşti. – [1995]. – Bucureşti: Editura Medicală. – Bucureşti. T.) . 1979. • Studii şi cercetări de istoria medicinii şi farmaciei din RSR. – 176 p. S. köt. (A. Sandu Bologa. – 1972. • A múlt ösvényein : orvosművelődési írások. – 1996.

Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă TgM (]1982-94). • Biogeografie : curs. • Mesél a múlt – Csikjenőfalva 800 éves története / Szabó M. Activitate profesională: pedolog. Prof. Naţională de Ştiinţa Solului din România (1962-). Marisia (1983).în colaborare: • Studies in Geography in Hungary – Budapest : Akadémiai Kiadó. 1999. – Cluj-Napoca : UBB. 1972). 1982). în ştiinţe geografice cu teza: Procese de modelare a versanţilor şi formaţiuni cuaternare în nord-estul Podişului Târnavelor (1977. Dr. Geografia Medica. 1996. de Ştiinţe Horticole. Biologia (1991. „Timotei Cipariu”. Honismeret (2001). Univ. – Cluj-Napoca : Dacia. – sl : sn. – 344 p. Analele Institutului de Cercetări şi Îmbunătăţiri Funciare şi Pedologice (1969). • Talaj és környezet. – 71 p. • Geografia solurilor cu baze de pedologie : curs. ameliorarea solurilor. Studii şi Cercetări de Geologie. – 222 p. 1974. 1987. 1997. – 1999. Lic. 2001. univ. Ştiinţa solului (1965.Oameni de ştiinţă mureşeni J JAKAB Sámuel. – 86 p. Membru în Corporaţia Doctorilor din cadrul Academiei Maghiare de Ştiinţe (2001). 1970. – 185 p. 2004.. Füleky György. Fac. univ. geografia cancerului gastric. Participă la conferinţe. Referinţe: • Tett 1. de băieţi nr. A publicat peste 70 de studii şi articole în reviste de specialitate: Studii şi Cercetări de Agronomie (1963). Sebők M. Analele UEDC (1998). Membru în Soc. – TgM : UEDC. – Sepsiszentgyörgy: Trisedes Press. Lucrări publicate: • Életünk és a termőtalaj. Domenii de cercetare: geneza solului. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice. 2000. cercetător principal gr. – Gödöllő. Lucrări Ştiinţifice ICPP Piteşti (1991-92). Comisia de Pajişti a Academiei Maghiare de Ştiinţe. Europeană de Conservarea Solului (2000-). • Környezetvédelem – Talaj = Protecţia mediului – Sol : Többnyelvű fogalomtár = Dicţionar poliglot / Jakab Sámuel. Agrokémia és Talajtan (1981). • Ismerjük meg a talajt / Jakab S. Tiscia (1995. 19 nov. – 174 p. Ştiinţifice de Geografie (1973). SocEME (1992-). 2000. Dumbrăveni (1943-48). Babeş” Cluj (1955-60). congrese internaţionale.. Soc. n. 1995. Bucureşti). şef departament. Tett (1987). • Talajföldrajz : curs. • Maros megye : Útikönyv. 1931. . • Erdély természeti és történeti földrajza. – Mv. prof. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. – 100 p. Geografie (1979. Geofizică. 2. Univ. 2004. 1997. conf. simpozioane. de Geografie (1965-). – 199 p. univ. 1999).. 1999. Studia UBB. 1999). procese de modelare a versanţilor. • Millenniumi megemlékezés. 2000. „Corvinus” din Budapesta. TgM (1948-51). Neoplasma (1976).sz.. – TgM : Juventus. pedolog. Soc. coordonator al Centrului de consultaţii horticole Miercurea-Nirajului (1993-) al Univ. II. 1998. – Nyiregyháza. • Termőföldünk az őstelevény: Talajismertető. asociat. .P. anexă CD. – 176 p. Jakab S. – Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.. 1967. • Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. cadru didactic asociat al UEDC TgM (1994-01) şi al Univ. 1999). – Cluj-Napoca : Erdélyi Gazda. „Sapientia” TgM (1994-). – TgM : UEDC. : Mentor. UBB Cluj-Napoca (1994-03). • A táj változásai a Kárpát-medencében. Seria Geographia (1997. problema solurilor formate pe roci vulcanice. Buletinul Soc. „V. Journal on Medical Geography (1971).250 p. Studii: Lic. Studia UBB. învăţământ la distanţă.. Nadeş. 1985.

köt. • Tizenkét év. . – Braşov : Tipocart Braşovia. În 1559 a fost chemat prof. ing. apoi economist la Banca Agricolă Sighişoara. A lucrat ca medic practicant la Berlin. 1901 Satulung Săcele (BV) – m. köt. M. Imatex TgM până la pensionare (196490). la Şc. – 1991. 1974. – 2002. – 1997. Gheorghe (1952). A publicat articole despre psihologia culorii în Korunk. (F. Covasna (CV). (A. – 252 p. Revista Medicală. • Magyar kutatók külföldön. – 2 köt: G-Ke. univ. S-a înscris la Fac. – Mv. 2. n. Ref. – Bukarest. Pediatrie. (F. Seleuşul Mare – ? A fost fiul unui meşter fierar.: G-Ke. Ineu – m. Studiile de specialitate au fost publicate în Ftiziologie. mecanic. 21 iun. M. magaziner şi economist (195459) la un Aprozar din Sighişoara. 1952. (A. 2002. 11 sept. . TgM. iar la 1577 a fost ales rectorul acestei univ. 1998. Studii: şcoala medie Arad şi Timişoara. Victor. economist. • Phthysiológiai jegyzet / Barbu Zeno. JOZEFOVITS Ferenc. 1995. n. Studii: bacalaureat la Lic. Referinţe: • Népújság. . prof. (1959). 1981. Orvosi Szemle. 12 febr. –1. 1977. n. Lucrări publicate: • Moneda şi problemele ei contemporane. • Erdélyi magyar ki kicsoda.) JOEL. medic specialist ftiziolog. prof. szept. • Romániai magyar ki kicsoda. Franz. Metalotehnica TgM (1957-78) şi Institutul de Subing. la Univ. A fost medic practicant la Straslund. lector la Clinica TBC TgM. Műszaki tudományok]. univ. 2001.Biblioteca Judeţeană Mureş • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1508. 1981-. • Erdélyi Napló. Preparator la Clinica Ftiziologică (1949). p.326 p. 1926. – Budapest. a organizat Şcoala de Surori Medicale de 2 ani (1952). Prof. F. – Cluj-Napoca : Dacia. Activitate profesională: a lucrat la Metalotehnica TgM (1957-64). diploma de medic la IMF TgM (1949). asist. unde devine luteran credincios. – 2. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?. – 2. Lucrări publicate: .. din Rostock. T. despre perfecţionare profesională în ziarele locale Steaua Roşie şi Vörös Zászló. Jozefovics Ferenc.. köt. TgM (1979-80).) JANCSÓ Gyula. apoi preia conducerea farmaciei curţii din Gustrow. în ştiinţe medicale (1971). – 2000. 1997. Vol. Pneumologie. 2. n. univ. : A-K.. 1981. – 47 p. T. truse de tehnica măsurării. A fost numit ca medicul-fizician al oraşului Greifswald. farmacist. : OGYI. În 1947 este însărcinat cu verificarea activităţii contabile a Fabricii de Zahăr din TgM. 1 iul. – 1991. Referinţe: • Istoricul farmaciei din Ardeal / Iuliu Orient. – TgM. 2000. dr. Hobby-uri: foto şi arte plastice.în colaborare: • Phthysiológiai jegyzetek – Mv. – Bukarest. 1933. – Kolozsvár. 23 febr. – 791 p. 1997.) JINGA. – Cluj: „Cartea Românească“. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Pensionare (1985). de Medicină din Leipzig şi Wittenberg. – Vol. IP Cluj (1957). „Mikó” Sf. – 135 p. 1. în paralel a fost prof. 1923. a fost farmacist lângă Viena. 2. – 2003. medic primar. 1990 Bucureşti. – 1996. Lucrări publicate: • Tehnica măsurării : caiet pentru uzul intern al Întreprinderii Imatex. După terminarea studiilor. – 296 p. Referinţe: Baza de date BJM. 19 iul. : [Természettudomány.) • Probleme fundamentale ale Transilvaniei. Preocupări speciale: perfecţionarea profesională a personalului muncitor şi tehnic. M. Journal Francais de Medicine et Chirurgie Thoracique.

– TgM : Lyra. 1978. – vol. Lic. – Mv. Forensic Science (1976). – 2000. – Kolozsvár: Scientia Kiadó.) JUNG Ioan . 1988. – vol. 1981. Membru în Soc. Orvostudományi Értesitő (1992-96. Studii: Şc. 1979-81. Lege Artis Medicinae (1992). Activitate profesională: asist. 1976-77. Soc. – 215. T. : Procardia Kiadó. 2000). 1940. „Nikolaus Lenau”. Referinţe: • Viharban. : Mentor Kiadó. – 2002. – TgM : Procardia. – 1981. köt. János. – Mv. 1994. . – 244 p. • Studii de istoria medicinii / Sub redacţia I. univ. 1993). : Juventus.) . (1969-78). Műszaki tudományok]. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. Imre. : Procardia Kiadó. 1990). n. • Részletes korbonctan. univ. Burse de studiu în Ungaria (1991. a vese és a húgyutak pathológiája. – 264 p. Jung şi Egyed Zs. 18 p. 1978. Debreceni Szemle (2002). Imre. Egyed Zs. IMF TgM. catedra de morfopatologie. 1983. Revista de medicină şi farmacie (1991. • Compendiu de patologie mamară. 1986). – Mv. EME (1990-). Soc. Dr. A. – 1981. rész. Ordinul „Serviciu credincios” în grad de ofiţer (2000). Timişoara (1953-56). – [1995]. Soc. – 2002. • In Vivo. : OGYI. Lucrări publicate: • Általános kórbonctan. 2003. Publică peste 100 de studii în reviste de specialitate: Chirurgia (1971.. prof. Academia Naţională de Patologie (1996-). Gen. UMF TgM. Ormos Jenő.în colaborare: • Curs de medicină legală. Infomed (1992). Probleme de medicină legală şi criminalistică (1977). – 1. Patologilor din Ungaria (1995-). Cenad (1946-53). conf. • Részletes kórbonctan / Jung János. medic. 2003. • Tizenkét év. Jung János. (F. – 107 p. M. 1998. Jurnalul român de patologie (1998-01). – 1997. – 1977. Distins cu Premiul „Genersich” (1992). Revista de medicină şi Chirurgie (2000). 1994. – 1997. az emésztőszervek. – Mv. Viaţa medicală (1974). – 288 p. de Medicină (1958-64). 1991. Revista medicală – Orvosi Szemle (1973. prof. Zeitschrift fur Gerontologie (1983). 2000. – Mv. Germania (1994). Morphologie et Embriologie (1979. : A szív-érrendszer. : OGYI. – 2. • Részletes korbonctan. T. patologia inimii şi patologie tumorală. köt. – 2. în medicină cu teza: Contribuţii la patogeneza şi tanatogeneza emboliei amniotice (1977). : Mentor. – Szeged. Germania. . SUA). de Morfologie (1969-). • Millenniumi megemlékezés. Revista medico-chirurgicală (1978). • A tér úttörője. • Tehnica necropsiei anatomopatologice. Egyed Zs. : [Természettudomány. Cenad (TM). 4 apr. : OGYI. Pathology International (1996). 1977). şef de lucrări (1978-90). – Mv. • Tizenkét év. (1990-98). : [Természettudomány. 1996. Austria. 1997. – 285 p. Morfologie normală şi patologică (1971-72). • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. (Szervpathologia): Egyetemi jegyzet / Hecser László. (Morphopathologia generalis) – Mv. – Mv. – 258 p. – 2. univ. (A. de Oncologie din Ungaria (1999-). Fazakas András. • Viharban. – 108 p.. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Domenii de cercetare: patologia complicaţiilor naşterii. I. Műszaki tudományok].Oameni de ştiinţă mureşeni • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Romániai magyar ki kicsoda. a légző-. 1999. Participă la peste 30 de conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate (Ungaria. (1998-). 1998-01). – 262 p. univ. Fac. köt. (Szervpathologia) – Mv. 1994. • Îndreptar de lucrări practice de morfopatologie microscopică. • Általános pathologia / Jung J.

silvic. –90 p. Baraolt (CV). 1999). prof. Matlap (1960-). – 217 p. • Folosirea plăcilor fibrolemnoase a placajului la confecţionarea ambalajelor din lemn. n. Medie Tehnică Silvică Tg Secuiesc (1948-54). • Erdei és mezei utak. 1961. Industrial de Construcţii TgM (196980). 2003. osztály számára. A publicat în Matematikai Lapok. Lic. : Appendix Kiadó. – 3. ing. 2004. • Erdővédelem. – 203 p. Documentare curentă (1964). köt.. javított kiad. – 220p. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács.. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. TgM. Domenii de cercetare: transporturi forestiere.) KÁDÁR Zsombor. 2 Reghin (1965-69). Activitate profesională: ing. nr. Erdélyi Tankönyvtanács. . specialitatea matematică-fizică (1965). osztály számára : M1 / Dáné Károly. prof. osztálya számára. prof. Országos Erdészeti Egyesület (1993-94. 5 TgM (1980-88). 2003. – 135 p. 2002. de MatematicăMecanică. învăţământul silvic în şcolile cu limba de predare maghiară în România. UBB Cluj. M. istoria silviculturii şi a industriei lemnului în secuime. I (1979). „Principele Nicolae” Sighişoara (1934-39). Prof.. Fac. Specializări : Azuga (1950-52). Lic. Studii: Lic. – 301 p. 2002. Silvică Zalaegerszeg (1947-48). • Matematika: Tankönyv a XI. 2001. Publică articole în reviste de specialitate: Revista pădurilor (1961-63). Kacsó Ferenc. Industrial nr. Dir. Erdélyi Matematikai Lapok (2000-03). Lucrări publicate: • Erdőbecslés. köt. Kacsó Ferenc.. Kacsó Ferenc. „Bolyai Farkas” TgM (1960). Lic. decoraţia „Pro Universitate Soproniensi” (1994). – 206 p. Mátéfi István. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács. • Matematika : Tankönyv a középiskolák (M3) és a szakiskolák X. Curtea de Argeş (1964). – 1. n. – 255 p. inspector de stat. – Bucureşti : Editura AgroSilvică de Stat. Fac. 1956. – 88 p. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. Şc. osztály számára : M3.în colaborare: • Matematika : Kisérleti tankönyv a X. ing. Dir. şef grupă protecţia muncii TgM (1966-83). de specialitate.. – Bucureşti : Editura AgroSilvică de Stat. osztály számára / Dáné Károly. Premiat de MEF pentru proiectarea şi executarea elementelor prefabricate din beton armat (1965). Mátéfi István. Silvică TgM (1955-66). ing. de Silvicultură Sopron (1942-47). producţia ambalajelor din lemn. Membru în EME (1993-). – 2 vol. romanocatolic Cluj (1939-42). Medie Tehnică de Exploatări Forestiere Miercurea-Ciuc (1954-55). (F. – 98 p. 2003. – Kolozsvár : Ábel Kiadó. Studii: Lic. 31 iul. Lucrări publicate: • Matematika a IX.. premiat de EME Cluj-Napoca pentru lucrarea „Istoria silviculturii din secuime” (1993). Şc. osztály számára : M1 / Dáné Károly. Mátéfi István. Lic.Oameni de ştiinţă mureşeni K KACSÓ Ferenc. • Matematika : Tankönyv a X. studiul problemelor legate de activitatea profesională. 1954. Lic. 22 febr. osztály számára : M3. stagiar. IPEIL TgM (1948).– 301 p. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică de Stat. Hobby-uri: lectura. întocmirea dicţionarelor silvice şi de industria lemnului. şef grupă proiectare. – Mv. Experienţa unităţilor de industrializare a . UPE „József Nádor” Budapesta. 2. Teoretic „Bolyai Farkas” (1988-). de matematică. Octogon (199899). – Kolozsvár : Ábel Kiadó. Prof gr. 1923. Şc. • Matematika : Tankönyv a X. • Matematika : Tankönyv a X. 1942.

– Csíkszereda : Harghita Megyei Munkaűgyi Igazgatáság. 1. Le Gerfaut. • Dicţionar forestier poliglot : în şase limbi [lb. – 304 p. 214-226. – 292 p. maghiar din Braşov (1954). Vol. Mărtineni (CV). T. 1. Le Heron. – Bucureşti : Editura Tehnică. 1994. 1985. 1980). – Bucureşti : IDT.]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig. – 230 p.. – 517 p. -2. : Mentor. – p.. este reprezentantul României în Comitetul Internaţional de Ornitologie. • A székelyföldi erdészet és faipar : Történeti kronológia / Kádár Zs.579 p.. • Gyökerek és lombok : Erdészportrék / Szerkesztő riporter Pápai Gábor. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Cinegetică din România. Fondator şi preş. nr. 1965. – 1996. Állattani Közlemények. Referinţe: • Tett. Pál-Antal S.: G-Ke. – Budapest : Országos Erdészeti Egyesület. – Budapest: Országos Erdészeti Egyesület. Experienţa Intreprinderilor Forestiere din Regiunea Mureş Autonomă Maghiară / Kádár Zs. – Bucureşti : Kriterion. 1937. 1978). – 1997. A participat la multe congrese internaţionale de ornitologie. Studii şi Comunicări Muzeul Brukenthal. Membru în Comitetul Ornitologic Român. 1993. Biologilor din România. 1955. maghiară şi germană de Kádár Zs. 2000. • Magyar-román erdészeti és faipari szótár = Dicţionar forestier maghiar-român. 1975.Biblioteca Judeţeană Mureş lemnului din Regiunea Mureş Autonomă Maghiară. –1 köt. – 244 p. 1982). – Bucureşti : Editura Agro-Silvică de Stat. – 1958. • Román-magyar erdézseti és faipari szótár = Dicţionar forestier român-maghiar. – Mv. International Special Group for the Research and Management of the Bears (1996-). – 275 p. . în Fundaţia Naturală „Darurile Carpaţilor” (1998). 1979. • Székelyföldi erdészeti arcképcsarnok.) KALABÉR László. 13 febr. • Vigyázat. • Erdélyi magyar ki kicsoda. • Az egykori Maros-Torda vármegye közbirtokosságai = = A Maros megyei magyarság történetéből.în colaborare: • Erdőművelés / Kádár Zs. Batea. – 165 p.. • Székelyföldi erdészet – és faipartörténeti jegyzetek. Acta Hargitensia etc. Jaszenovics L. ornitolog. – 2 vol. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. pentru drumuri forestiere. • Erdészeti zsebkönyv / Kádár Zs.: A-K. Soc. – p. – Vol. . balesetveszély. este posesorul celei mai complexe colecţii zoologice din România şi din sud-estul Europei. • Construirea podeţelor monolite cu lumina de 2…8 m. • Munkavédelem / Kádár Zs. 1964. 1981-. Studii şi Comunicări Reghin (1980. – 48 p. 1973. – 44 p. 1965. – 639 p. Deák I. Ocrotirea Naturii (1978). – Mv. – Bucureşti : Editura Agro-Silvică de Stat. 2. – Bucureşti : IDT. – Budapest: Országos Erdészeti Egyesület. n. 197376). 1987. 1975. – 2. Studii şi Comunicări Bacău (1971. Jaszenovics László. Studiile le publică în: Vînătorul şi Pescarul Sportiv (1970. • Erdő és nyelv. Kerekes Th.. prin folosirea elementelor prefabricate din beton armat. 1958 –1959. – 301 p. • A Székelyföld erdészettörténete: [Rövid áttekintés az 1400-as évektől 1948-ig.]. 1999. : Mentor. farmacist la IMF TgM (1957). E. 2002. – Budapest : Országos Erdészeti Egyesület. Studii: bacalaureat la lic. 1999... – 431 p. Deák István. • Ergonómiai ismeretek / Kádár Zs. 1972. (A. – Bucureşti : Editura Tehnică. köt. Állattani Közlemények (1979). – Bucureşti: Ministerul Economiei Forestiere – Centrul de documentare tehnică pentru economia forestieră. Nymphaea (1974-75. – 299 p. la iniţiativa lui a luat fiinţă secţia reghineană a Soc. Farmacist la Farmacia spitalului din Reghin. – Budapest : Országos Erdészeti Egyesület. Studii şi cercetări. şi alţii. – Bucureşti : Editura Tehnică. diploma de asist. Lucrări publicate: . Activitatea de ornitolog (1965-) o începe prin excursii de studii în Europa. 247-273. – Bukarest. – 279 p.. köt. 1997. 2002. Reghin (1982). – 1959. farmacist. –2000. Aluta (197677). – 1991.

Falvak Dolgozó Népe. 15 dec. la catedra de chimie farmaceutică IMF TgM (1958-60). Studiile lui în domeniul medicinei. – TgM : Casa de Editură Mureş. – Köln. Farmacist la Miercurea Ciuc (1955-58). Dr. . 20 iun. : G-Ke. Lőrincz Magor. (1943) la Univ. M. – Bukarest : Kriterion. 5 până la pensionare (1960-86). – 228 p. . • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig. Utunk. Cluj. Fac. Hargita. – 48 p. A fost preparator la catedra de microbiologie (1954-57). 1997.. – TgM : Mentor. – 1.: A-K. (F. – 1980. Megyei Tükör. – [1995]. psihologiei sociale. Wien: Böhlau Verlag. prof.Oameni de ştiinţă mureşeni • Kézdimartonfalvától Új-Zélandig a madarak nyomában. TETT. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1996. A obţinut diploma de farmacist la IMF (1955). – Band 3. 1999. – Brassó : Fulgur Kiadó. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. köt. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. univ. 1914. Studii: lic. (F.în colaborare: • Studii şi comunicări. – XLVII.) KÁLMÁN Ferenc. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Lunca de Sus (HR). 1. farmacist la Farmacia nr. – 1981.. (F. 1981. 1986. – [1995]. Referinţe: • Korunk évkönyv 1980. şef de laborator. – 1965. 1980-1981. şef de lucrări la Clinica de boli . – 1991. din cauza agravării bolii de care suferea. medic specialist boli contagioase. – 2000. Timişoara – m. Lucrări publicate: • Az öregedés tudománya. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. n. 2003. A Hét. Deportat în URSS (1944-48). – Reghin. 13 apr. din Cluj. – Bukarest. Referinţe: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen.) KASZA László. 24 aug. la catedra de fiziologie din cadrul IMF TgM (1957-71) până la pensionarea prematură. Preparator (1941). – 1991. în oraşul natal (1947). gerontologiei. autecologia şi etologia ursului brun (Ursus arctos) în Carpaţii României. univ. Vol. – Vol.în colaborare: • Farmacopeea Română. Lucrări publicate: . univ. 2. – 128 p. TgM – m. 469 p.) KAPUSY Antal. – 158 p. biologiei.: G-Ke. de Medicină (1939). medic. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 103. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. obţine diploma de medic la IMF TgM (1954). 22 dec. asist. 1978. asist.. Mária. – Bukarest. şi începutul studiilor univ. univ. Cherestur (TM). 1929. n. 2. – 1997. TgM. unde şi-a continuat activitatea ştiinţifică şi de popularizare a ştiinţei. Piarist din Timişoara (1932). Farmacist principal (1980). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1974. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. – Ed. Medic de circumscipţie la Mociu (1948-49). M. apoi la Farmacia Publică nr. n. 1981-. farmacist. Studii: bacalaureat la Lic. a 8-a. 2002. 1998. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări polarografice în icterele hepatocelulare şi mecanice (1960). als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. – Kolozsvár. precum traducerile din limba polonă au apărut în paginile unor volume şi ale revistelor Korunk. • Cuvâtul Liber 4 iun. Studii: şcoala medie şi studii univ. 1998. în oraşul natal. Univ. – 1988. preparator. M. 1948-1998.2. • Despre ecologia. 2000. köt. asist. 1929. köt. Stefan Kohl. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. S-a mutat la Sângeorgiu de Mureş şi apoi la Lunca de Sus (HR). • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. 1980-1988.

Distins cu titlul de „Professor Emeritus” al UMF TgM (2004). 1994. Distins cu „Diploma de Excelenţă în Cercetare” (2000). – 1991. – [1995]. conf. Dr. ClujNapoca (1970-89).3. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 560 p. – Bucureşti : EDP. Electronic Engineering (1975. cercetător ştiinţific principal. – 1996. Fac. – 2.: G-Ke. III (1989-90). Műszaki Szaktanulmányok (2002). Papiu Ilarian” TgM (1957-60). Studii: bacalaureat la Lic. Műszaki Szemle (1998). Acta Hepato-Splenologica (1961). – 1997. Metodica muzicii educativ-sanitare. Lic. M. – Kolozsvár. conferinţe şi simpozioane. n.Biblioteca Judeţeană Mureş infecţioase (1949-64). T. – Mv. 1956. – Bukarest.Mv. : 241 p. Specializare în medicina sportivă (Bucureşti. – Cluj-Napoca : Dacia. • Boli infecţioase. Viaţa Medicală. kiad. . Activitate profesională: cercetător. Cluj (1944). cu teza: Comanda puterii în curent alternativ prin controlul frecvenţei semiperioadelor de conducţie şi aplicaţii (1980). köt. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. în . diagnosticul icterelor. – Bucureşti : Editura Medicală. • Boli infecţioase. Sammlung seltener klinischer Fälle (Leipzig. • Fertőző betegségek. Ref..Orvosi Szemle. 1986.) KELEMEN Attila. chirurg. Bucureşti : Editura Medicală. 1979-1980. – 164 p.) KELEMEN András. : OGYI. 1956. 1981-. 1. Laboratorul de sisteme de fizică aplicată (2000-). „Unirea” TgM (1960-64). Studii: Lic. T. TgM (1937). – Mv. 1957. 1980). Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda. TgM. (F. 1964).: A-K. nr. – Mv. – 1. Dr. • A fertőző betegségek kór. 1973). Domenii de cercetare: hepatitele virale. IP Bucureşti.és gyógytana. 1954. Orvosi Hetilap. 2. medic. : [Természettudomány. ing. 2002. dezvoltarea aparaturii ştiinţifice computerizate. TgM – m. 1982. Lucrări publicate: • Fertőző betegségek / Szerkesztette Kasza László. n. 6 febr. Membru în EME (1986-). de Electronică şi Telecomunicaţii (1964-69). 1997. 1960. 24 iun. – 236 p. 1947.és gyógytana. Referinţe: • Tett. Hobby-uri: fotografia. – 1997. şef laborator. sisteme de achiziţie şi prelucrare din domeniul fizico-chimic. – 1994. univ. orvos– és KAUCSÁR Márton. medic. a publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Automatica şi electronica (1971. Romanian Journal of Physics (1998). – 2002. 1977. (1964-74). – Mv. • Genersich Antal emlékkönyv. köt. II (1990-92). Fac. – 176 p. 1949).. •A hazai orvostudomány történetéből. gr. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. (A. electronist. cercetător ştiinţific principal. Medicina Internă. – Mv. şef de catedră la IMF TgM. 1951. 1975.4. 1997. Domenii de cercetare: dezvoltarea aparaturii pentru analize fizico-chimice. T. : OGYI. • Romániai magyar ki kicsoda. : OGYI. cercetător ştiinţific principal. – [1995]. prorector IMF TgM (1950-52). 1919.és gyógytana. • A mikroprocesszorok és mikroszámítógépek világa. köt. I (1992-). 1978. gr.: A-K. • A fertőző betegségek kór. Studiile au apărut în: Revista Medicală . prof. köt. până la pensionare (1964-83). – 2. Lucrări publicate: • Educaţia sanitară în şcoală. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1968. – 493 p. de Medicină la Univ. . (A. – ClujNapoca : Dacia. TgM. 1977. a predat disciplina igiena muncii la IMF TgM (1948). – Bucureşti. köt. Műszaki tudományok]. 7 mai. .) gr. „Al. INCDTIM. • Tizenkét év. – 242-479 p. A participat la peste 20 de congrese. Bazele igienice. – 306 p. : OGYI. Lucrări publicate: • Korszerű elektronicus áramkörök.în colaborare: • A fertőző betegségek kór. . : OGYI. – 1996. köt.în colaborare: • Organizarea ocrotirii sănătăţii. univ. kiad.. : OGYI. A. – 390 p. .

: Az általános sebészet alapvonalai. conf. 1989). maestru al sportului (1954). (F. Új Élet. Comisiei de Atelaje a Federaţiei Ecvestre Române (1992-). A publicat în Orvosi Szemle . A publicat în: Comunicări de zoologie (1968.. preş. Vicepreş. vicepreş. Chronicle of the Horse (New York. Wien: Böhlau Verlag. – 1991. . Francez „Notre Dame de Sion” Oradea (1926-37). Studii şi comunicări. Chirurgia. şef de catedră IMF TgM. – Band 3. Preparator la Clinica de Chirurgie de Urgenţă Cluj (1944-47). Viaţa Medicală. 18 iul. • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. – Mv. 1960. A fost medic veterinar de circumscripţie la Pănet (1971-74). Lovas Nemzet (1987). Studii: bacalaureat la Lic. arbitru internaţional al Federaţiei Chinologice Internaţionale. asist.) KELEMEN Attila. etologie. şef de clinică Chirurgie infantilă TgM (1972-87). als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. Sanitar-Veterinară MS (1974-77). : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. chinologie. Acta Veterinaria (Helsinki. 1986. – 2. 1997. Chinologice din România (1997-). átdolgozott kiad. stenoză gastrică infantilă. medic primar veterinar la Circumscripţia sanitar-veterinară a com. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. hipologie. medic veterinar. – 239 p. Domenii de cercetare: ornitologie. a obţinut diploma dr. de onoare al Asoc. Fondatorul şi coproprietarul Cabinetului veterinar particular „Equi-can” TgM (1991-96). – 2000. Fac. medic veterinar la Fac. În tinereţe a fost sportiv: campion naţional la înot. – Bukarest. Nimpheae Oradea (1975). Chinologice Române. köt. – Bukarest : Kriterion. Nimród (1976. – 1. köt. • Genersich Antal Emlékkönyv. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. köt. şef de lucrări (1966-72). M. Studii: bacalaureat la Lic. – 1991. Vînătorul şi Pescarul Sportiv (1969. . 1975. Federaţiei Ecvestre Române (1997-). medic. de Arbitri al Asoc.Revista Medicală. 4 mai 1948. – 1994. – 311 p. 1981-. medic primar (1979). specialitatea chirurgie infantilă (1961). – 2. Domenii de cercetare: ortopedie infantilă. Pănet (1977-89). ornitocenologie. antrenor. în ştiinţe zootehnice. : A-K. – Köln. Aquila (1976). – 1. M. 1918.1996. • Kutyáskönyv. 1973). arbitru internaţional în sporturi ecvestre. – Bucureşti. – [1995]. Cons. sporturi ecvestre etc. Madártani Közlemények (1975-76). displazia coxo-femurală congenitală etc. Sibiu (1972). köt. TgM. 1953. deputat în Camera Deputaţilor din Parlamentul României (1996-). Col. – 1988. Col. : Az álatlános sebészet alapvonalai. Referinţe: • Bibliografia ornitologică română / Ion Cătuneanu. Stefan Kohl. (1947-60). medic şef de epizootologie la Dir. Univ. : OGYI. • Sebészet. rész : Általános sebészet pathológia. 1977. n. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. medic specialist în chirurgie cabalină New Jersey (USA) (198891). 1978). 1980-1988. 469 p. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1. • Romániai magyar ki kicsoda. : OGYI. 1980. de . dr. „Bolyai Farkas” din TgM (1966). din Cluj. n. – 1997. vicepreş. Marisia. – Bukarest.) Veterinari din România (1997-). – TgM : OGYI. preş. 1980). Rosskopf Ágnes. – 490 p. Medicilor KELEMEN Attiláné. Acta Biologica Debrecina (1977). patologia animalelor sălbatice. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 2. patologia parazitară a vânatului. univ. 1978. preş. – Bukarest : Kriterion. univ. liderul grupului parlamentar UDMR (1997-). Lucrări publicate: • Ortopedia.: G-Ke.: G-Ke. Câinii noştri (1981-83). köt. de Medicină Veterinară Cluj (1971). polo pe apă. Superior Zootehnic (2002-). Vörös Zászló. Pediatria. malformaţii congenitale ale bazinului. Colaborator şi consultant la emisiuni de radio şi filme despre animale (cai şi câini) la TVR.: Comisia Monumentelor Naturii. – XLVII. Bucureşti (2003). Studii şi materiale TgM (1972). 2000. n.Oameni de ştiinţă mureşeni ştiinţe medicale IMF Bucureşti. (F. 1981-. Ifjúmunkás. Lucrări publicate: • Madaraskönyv. – 1. 1970).în colaborare: • Sebészeti jegyzet. Oradea. – Mv.

patologiei. 1 TgM (1985-88). n. 2003. UMF TgM (1992-). şef de lucrări. Studii: Lic. Dr. Sf. Activitate profesională: medic zonă rurală (1958-62). – 131 p. . – 446 p. Lucrări publicate: . Domenii de cercetare: acţiunea farmacodinamică a cofeinei.. Ungară de Sănătate. doc. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. „Bolyai Farkas” TgM (1952). 2001-02). IMF TgM. Beneficiază de burse academice pentru cercetări histopatologice: Budapesta. Kelemen H. Dr. Marcu. specialitatea tehnologie farmaceutică cu teza: Forme farmaceutice rectale cu benzodiazepine (2002). de Medicină (1952-58). Industrial „Oltul”. în ştiinţe medicale (1972). Marcu. Kelemen Attiláné. 2001). 1996.. n. şef secţie. problema plantelor medicinale etc. Farmacia (1997. Kelemen H. de Medicină Legală (1977-87). Soc. – 185 p. (A. Gen. (1992-97). 1934. 1. invitat. activitatea capsiţiinei în organismele animale şi umane. neurohistopatologiei în reviste din ţară şi străinătate. cercetător ştiinţific în neuropatologie (1962-69). Berlin (1991-92). – Mv. Journal of Planar Chromatography (1997). Orvostudományi Értesitő (1995-01).) KELEMEN Hajnal. München (1971-72). IMF TgM (1985). Lic.Biblioteca Judeţeană Mureş Medicină (1937-44).. – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület. Medic specialist ginecolog (1947-53) la Spitalul de ginecologie TgM. Soc. Farmaciştilor din România.. 22 sept. Max Planck Institute of Psichiatrie. medic-şef. – [1995]. – TgM : UMF. univ. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici cromatografice / Gyéresi Á. M. Spitalul Jud. publică peste 140 de lucrări ştiinţifice în domeniul neurohistologiei. 1952. de Ştiinţe Farmaceutice din România. Pécs (1963-69). farmacist. Studii: Şc.. Fac. IMF TgM. – 232 p. orvos– és (F. • Chimie farmaceutică / Gyéresi Á. • Lucrări practice de chimie farmaceutică : culegere de tehnici monografice / Gyéresi Á. Feszt György.în colaborare: KELEMEN József. T. Miercurea Ciuc (1975-). medic primar anatomie patologică (1972-). 1996. şef de lucrări până la pensionare (1978-82). Revista de medicină şi farmacie (1996-97. Participă cu lucrări de specialitate la numeroase conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate. – Vol. în ştiinţe medicale (1970). – Substanţe medicamentoase anorganice. EME. Serviciul Jud.în colaborare: • Gyógyszertani jegyzet / Obál Ferenc. I. Dr. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Membră în Col. medic. cercetător ştiinţific principal neurohistopatologie (1969-78). bursier Humbold. – TgM : UMF. 1999. – TgM : UMF. Kelemen H. 2002. – 185 p. Miercurea–Nirajului. Gheorghe (CV). Cercetări: în 1963 descrie pentru prima oară un microganglion vegetativ nervos în rinichiul de iepure (necunoscut până atunci în literatura de specialitate) şi inervaţia tumorilor labiale. Valea-Vărgata. Gyéresi Árpád. – TgM : UMF. Szeged. • Szervetlen gyógyszerészeti kémia / Kelemen Hajnal.. Laboratorul Galenic TgM (1988-92). I. publică mai multe studii şi articole în reviste de specialitate: Gyógyszerészet (1995. asist. 9 noi. Kelemen H..) • Analiza spectrală în infraroşu a substanţelor medicamentoase : lucrări practice de chimie farmaceutică / Gyéresi Á. IMF TgM (1974). 1960. medic specialist anatomie patologică (1965-). la catedra de farmacologie (1953-78). 1997). în ştiinţe farmaceutice. : OGYI. Reghin. Dani T. univ. farmacist. – 168 p. Activitate profesională: farmacist stagiar. Farmacia nr. Lucrări publicate: . 1996. descoperă 10 metode de neurohistologie premiate ca inovaţii de către Academia Română. asist.

• Who’s Who în România.és gyógytana. TgM – m. 18 iul. 2 TgM (1990-91). . – Csíkszereda. n. Studii: bacalaureat la Lic.în colaborare: Belgyógyászati tünettan : III. • A fertőző betegségek kór. Asist. – 1960. 3. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 2. kiad. medic secundar internist (1990-). Studii: Lic. Budapesta. la disciplina medicină internă a UMF TgM (1991-). (1945-48). Academia de Ştiinţe din NewYork (1998-). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 216 p. kiad. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). 3 oct. Fac. univ. – 2.) KELEMEN László. Magyar Belorvosi Archivum. – 1961. medic.: G-Ke. 2002. • Tizenkét év. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. – Bucureşti. Lucrări publicate: KELEMEN Piroska. medic specialist histologie. 1981-. 1958. . : [Természettudomány. Internaţională de Neuropatologie. (1959). – [1995]. la Clinica de Boli Interne nr. • Cercetări medicale. köt. (A. 1944-45) şi al Orvosi Szemle-Revista Medicală (1966-74).) . în ştiinţe medicale (1962). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.és gyógytana. Academia de Ştiinţe Maghiară. • Boli infecţioase. : OGYI. : OGYI. Univ. – Kolozsvár. – 1991. Cluj. – Bukarest. Morfologie-Epidemiologie. – Kolozsvár: Scientia Kiadó. – Bucureşti : EDP. Conf. 1958. Medicina Internă. Lucrări publicate: • A fiatalok alkoholfogyasztása. IBA (1999). Fac. TgM. – 1996. • A fertőző betegségek kór. – 314 p. prof. – Mv. Română de Morfologie Normală şi Patologică. . Referinţe: • Tizenkét év. 1964. – TgM : OGYE. bursier la Clinica de Interne Paris (1936-37). de Medicină (1932). 1925. publică în: Ardealul Medical. (1970) la catedra de . • Boli infecţioase. 1907. – 2002. Műszaki tudományok]. éves orvostanhallgatók számára. – Bucureşti : Editura Medicală.în colaborare: • A fertőző betegségek kór. Műszaki tudományok]. Vol. köt. „Bolyai Farkas” TgM (1981). la Clinica de Interne Cluj (1940-44). Acta Medica Hungarica. Wiener Zeitschrift für Innere Medizin etc. – 1994. – [1995]. Membru al colectivului redacţional al revistei EME Orvosi Értesítője 1938-40. TgM. 1968. Dr. „Kecskemeti Lipot” Oradea (1944). medic primar (2000). 1973. Membru în Soc. Dr. IMF TgM. univ. Oradea – m. M. (F. 1960-1961. de Medicină Generală (1987). – 2. – 264 p. : [Természettudomány. – 5. asist.és gyógytana. 27 sept. : OGYI. – Mv. medic specialist interne (1995). – p. medalia „2000 Millenium Medal of Honour”.Oameni de ştiinţă mureşeni Distincţii: 11 premii pentru inovaţii. – 2002. univ. – Mv. asist. 1951. (F. 1963. univ. Studii: bacalaureat la Lic. n. – Kolozsvár. medalia „Meritul Sanitar” (1972). Viaţa Medicală. M. fotografie. Lucrări publicate: . – 374 p.. 1952. Ref. – 473 p. Preparator la Timişoara. köt. medic specialist boli contagioase. – 775 p. Soc. conf.în colaborare: • Sebészeti műtéttan. Hobby-uri: excursii în munţi.2. 2002. TgM (1925). n. şef de catedră până la pensionare (194874) la catedra de boli contagioase a IMF TgM. – 2. – 288 p. – 383 p. 1979. 2003. köt. 340. Preparator la Clinica de Interne Budapesta (193236). în ştiiinţe medicale (1969). : OGYI. – 14 p. – 2. – Mv. – 2002. – Vol. T. – 554 p..) KEMÉNY György. diploma de medic la IMF TgM (1950). univ. univ. prof. 2 dec. 1984. Orvosi Hetilap. şef de lucrări (1963).

Kerekes M. Dr. – 3.) • Ateroscleroza pe înţelesul tuturor / Kerekes M. secretar ştiinţific. – 543 p. 1981-. 19511952. – 307 p. Ref. – 2. Centrul de Cercetări Medicale TgM (1959-86). Lucrări publicate: • Általános és részletes orvosi mycologia. 1983. – Mv. • Tizenkét év. : OGYI. – 128 p. • Romániai magyar ki kicsoda. – 68 p. 9 oct. publică peste 210 articole ştiinţifice în ţară şi străinătate: Naturwissenschaften (1962-63).în colaborare: • Szövettani gyakorlatok. Műszaki tudományok]. – 1967. az érelmeszesedés megelőzése / Feszt T. köt. Nature (1966). 1957. n. : OGYI. • Az érelmeszesedés kutatása és leküzdése / Feszt T. dir. Domenii de cercetare: studiul structurii proteinelor. – 93 p. arhitect. ing. Kemény György. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. • Tizenkét év. 1981-. – Bucureşti. la catedra de microbiologie. – 217 p. 1956. 1968. n. Kerekes M. : OGYI. • Ép testben ép erek. köt. Cluj.. în ştiinţe chimice cu teza: Studiul proteinelor globulare denaturate prin căldură (1965). köt. – 2. • Mikrobiológia / Putnoky Gyula. 2002. (A. – Bucureşti : Editura Medicală. dir. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. tehnici de laborator pentru dozarea lipidelor din sânge.Biblioteca Judeţeană Mureş histologie IMF TgM. – 1994. : [Természettudomány. are peste 20 inovaţii. – Kolozsvár. 1976.: G-Ke. – 264 p. : Orvosi mycologia. 1956. Hobby-uri: tir cu arcul (campion naţional al României. TgM (193240).în colaborare: • Biokémiai laboratóriumi vizsgálatok / Kovács Endre. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Cercetări medicale. Univ. 2. Distins cu „Medalia Muncii” (1957). 2002. participă la numeroase simpozioane.în colaborare: • Mikrobiológiai jegyzet. – [1995]. – 1991. köt. átdolgozta Boér László. biochimist. – 2. – Mv. Lucrări publicate: . – 2. – 2000.. KERESTÉLY János. 1921. Activitate profesională: asist. T. o perioadă scurtă a fost asist. Műszaki tudományok]. – Bucureşti : Editura Medicală. orvos– és (F. cercetător ştiinţific principal. Kerekes M. 1982. – Mv. 1954. Suedia (1969). univ. 1968. M. al Clinicii de Boli Infecţioase (1957-68).: OGYI. : OGYI. köt. (1949-58). Referinţe: • Who’s Who in the World of Science. – Bucureşti : Editura Medicală. (F. Mikroszkópizálás. – 70 p. elaborarea unor preparate medicamentoase pentru terapia aterosclerozei. – 1952.. – 2002. – [1995]. Csató Gyula. Bíró József. • Metode curente pentru analize de laborator clinic / Emil Măgureanu (red. / Átdolgozta Konrád Gyula. al Clinicii nr.. mikrotechnika. • Genersich Antal Emlékkönyv. Studii: Lic. köt. kiad. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Általános mycologiai technika és részletse mycologia / Kerestély János. • Ateroscleroza / Feszt T. 1978. 1977. medic. turism. : [Természettudomány. 19581961). Bolyai (1945-49). – 4. • Romániai magyar irodalmi lexikon. de băieţi Cluj (1936-44). 2000.) KERESZTES Gyula. 7 aug. – 1991. Ref.) KEREKES Medárd. – 2. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Specializări: RDG (1968). • Cercetări medicale.). congrese. – 2002. Artery (1975). – Bukarest. Kerestély János. – Kolozsvár. Lucrări publicate . TgM. . (1973-90). univ. Activitate profesională: arhitect şef al oraşului TgM (1955- . a sejtek vizsgálata / Gündisch Mihály. Blazsek Vladimir. – Mv.: G-Ke. 1925. Feszt T. – Bucureşti : Editura Medicală. RFG (1970-71). Kerekes Medárd. UP din Budapesta (1940-44). – Mv. M. apoi la Clinica de Boli Infecţioase (1953-). – [1995]. – Bucureşti. – Bukarest. Pionier al cercetărilor histochimice în România. Studii: Lic.

TgM (1997-). (1958-). 1993. medic. 1995. • Patologie chirurgicală / V. proiectant principal. chirurgia abdomenului.. Finna G. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. practician la Clinica de Chirurgie. La IMF TgM a fost asist. monede.. Activitate ştiinţifică în domeniul momumentelor de arhitectură şi istorice. . 1999. Hobby-uri: membru al orchestrei filarmonicii univ. MŞ (1958-81). Dr. 2001. Hobby-uri: colecţionar de gravuri. • Új világot teremteni a régiben / Keresztes Gy. – Mv. univ. 2001. – Bucureşti : EDP.. : Impress. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – Vol. jún. 1: A-K. 5. Kiss J. – Kolozsvár. 2000.. – Mv. – 196 p. Specializări în chirurgie la Spitalul Colţea din Bucureşti(1957-). – Mv. participă cu picturi în ulei la expoziţiile medicilor organizate anual la Cluj. 1979. • Bernády György emlékezete / Szerkesztő Nagy Miklos Kund.: A-K. 1998.. Lucrări publicate: . Distins cu „Diploma de Aur”. : [Természettudomány. • Kós Károly egyetemessége / Keresztes Gy.) KOSZTA Árpád. – 1994. • Millenniumi megemlékezés. – sl : sn. publică cca. de Medicină (1948). – 2. – 2002. • Az építész Kós Károly / Keresztes Gy.. a participat la conferinţe naţionale şi internaţionale. 14 sept. cetăţean de onoare al mun. TgM. köt. tratamentul de urgenţă etc. Studii: Univ. • Kós Károly Alapítvány. • Vásárhelyen vásár tartatik. Fac. Diploma „Debreczeni László” a Asoc. Mészáros J. Szabó M. – Mv. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. • Marosvásárhely régi épületei. doc.în colaborare: • Erős várunk kollégiumi emlékkönyv / Keresztes Gy. Membru în Col. 2000. Ráduly L. – 592 p. – Mv. – Bucureşti : EDP. adică a medicilor din TgM.. Sopot. – Bukarest : Kriterion. – 658 p. Fundaţia „Kós Károly” (1993-). : Impress. • Tizenkét év. – 1997. Clinica de Ginecologie şi la Clinica ORL Cluj (1946-49). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1996. – sl : sn. Asoc.în colaborare: • Patologie chirurgicală / V. – 140 p. 1993. 1996. Keresztes Gy.. n.. TgM (1997-). 1996. bancnote. Bolyai Cluj. Budapesta. – TgM : Lyra. E. 2002. • Népújsag 1998. – Mv. conf.. (1982-). 1996. şef de clinică până la pensionare (1991). EMKE. : Difprescar. 500 de articole în reviste de specialitate. Gdansk. Keresztes Gy. Attila. medic principal. A publicat ca autor şi coautor peste 80 de studii şi articole ştiinţifice. Institutul de Proiectare al jud. univ. – Mv. : Difprescar. – 115 p. „Kemény Zsigmond”. Műszaki tudományok]. – [1995].T. • Marosvásárhely szecessziós épületei. Budapesta). Chirurg în Carei (1951-54) şi în Vişeu de Sus (1954-57). „Kelemen Lajos pentru Ocrotirea Monumentelor” (2001). – sl : sn. Bancu . şef de lucrări (1975-82). Lucrări publicate: • Maros megyei kastélyok és udvarházak. KERESZTESSY . 2000. E. 1995. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Nagy P. Gálfalvi Z. în ştiinţe medicale (1972. – Mv.Oameni de ştiinţă mureşeni 58). Domenii de cercetare: tratamentul traumelor ficatului. participă la numeroase simpozioane şi conferinţe. medalii.. 1983. köt. 1922. • A Nagyernyei iskola törénete / Hajdó Piroska. Bucureşti şi 1992. – Mv. Specializări: restaurator de arhitectură. • A Maros megyei magyarság történetéből / PálAntal S. Elismerő oklevél a Magyar Reformátusok III Világtalálkozója Alkalmával (1996).. Arhitecţilor din TgM. • Marosvásárhely műemlékei / Keresztes Gy. (A. Bancu. : Juventus. Medic. – 167 p. – 1996.

dir. în biologie cu teza: Efectul chimic şi fotodinamic al coloranţilor vitali asupra curenţilor protoplasmatici (1973). Dicţionar esenţial. publică peste 150 de studii şi articole în reviste de specialitate: Protoplasma (196670). Târnăveni. 1987. Lic. 1957. Studii: Gimnaziul „Andrei Bârseanu” Târnăveni (194043). 1986). – 1997. – 1996. 1976. – 1994. 1982-87. Analele Univ. Minerva Medica. – Mv. 2000. M. cu teza: Posibilităţi de mărire a extracţiilor în prepararea prin amalgamare şi flotaţie a minereurilor cu aur . Studii: bacalaureat la Lic. Ottmar. IMF TgM. – 2000. – Mv. 1978). Participă la peste 90 de simpozioane în ţară şi străinătate. „Moise Nicoară” Arad (1945-49). C. ing. Közreműködtek: Kertész Endre. 1960. Institutul de Mine. Kertész Endre. Revue Roumaine de Biologie-Biologie Végétale (1977. – 1997. Szecsei Zoltán. • Romániai magyar ki kicsoda. „Joseph Haltrich”. Membru în Soc.) KERTÉSZ Endre. Acta Biologica Hungarica (1986). • Dicţionarul biologilor români. Lic. : OGYI. 29 sept. „Brukental” Sibiu (1943-44).: G-Ke. medic radiolog. n. Germania (1974-75. 1992. Domenii de cercetare: fiziologia şi citofiziologia plantelor fotobiologice (efect fotodinamic. Kovács László. n. Studia UBB Cluj-Napoca (1973-74. Cytologia (1975. şef de lucrări la Clinica de Radiologie. 1984. Publică în: Orvosi Szemle-Revista Medicală. biolog. minier de exploatare şi preparare. Evreiesc din Cluj (1943). röntgendiagnosztika és sugárterápia / Krepsz Iván. Kertész Endre. 1979 -81. 1985. : OGYI. 1990. – 400 p. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. 1976.Biblioteca Judeţeană Mureş • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Lucrări publicate: . 1999). UBB Cluj-Napoca. Wittenberger. Darvas István. cercetător ştiinţific. n.) KEUL. 1924. gr. T. 1971-73. Naţională de Biologie Celulară. • Radiológiai jegyzet / Szerkesztette Krepsz Iván. în ştiinţe medicale (1967). Annals of the Institute of the Public Health Timişoara (1997). Dr. 1973). Studii şi cercetări ale Muzeului Bistriţa-Năsăud (1997. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. TgM. Fac. – Mv. 1977. Cluj-Napoca (1992-). Orvosi Hetila. Ziridava (1988). Torino. átdolgozott kiad. Bucureşti (1952-54). de Biologie (1958-63). Specializări: Bursă Humboldt. • Clujeni ai secolului 20. Martin. I (1963-95). Studii: Şc. 1981-. M. Institutul de minereuri. 199698). röntgendiagnosztika és sugárterápia / Krepsz Iván. Gen. – 400 p. 1986). – 2. Studii şi cercetări de biologiebiologie vegetală (1976. efect al radiaţilor ultraviolete). Sighişoara (1947-54). Lic. univ. 1979. ştiinţific KHEIL. – 2000. asist. : OGYI. 1988-96. Oradea (1994. – 174 p. – 2. Sighişoara. Buletinul SNBC (1988. 1982. 3. respectiv la IMF TgM.în colaborare: • Radiológia. Lucrări publicate: .. Fac. 1999-00). 1990-99). – Bucureşti : Editura Academiei RSR. (F. Zeitschrift für Pflanzenphysiologie (1976. (A. 1997. Romanian Journal of Biological Sciences (1997). • Genersich Antal emlékkönyv. Activitate profesională: cercetător ştiinţific principal. Contribuţii botanice (1974. Viaţa Medicală. Natura (1970). – [1995]. Dr. köt. Progresele ştiinţei (1970. Brad (1949-52). Kovács László. de Medicină (1949). 1975. – 1991. – 365 p. Revue Roumaine de Biologie-Botanique (1968. (F. – 2000. 1979-84. 15 nov. Cluj – m 1 aug. 25 apr. nr. 1978-79. 1980). 1996-97). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Dr. – Bukarest. • Radiológia.în colaborare: • Mecanismele mişcării în lumea vie / M. 1929. Sighişoara (1954-57). • Erdélyi magyar ki kicsoda. Preparator. 1984). 1995). 1939. Keul. Studii economice (1993).) Institutul de Cercetări Biologice.

– 27 p. • Cercetări pentru extragerea aurului din concentratele de pirită auriferă Barza prin procedeul CIP / Kheil O. 1993. şi alţii. ing. construcţia de utilaje.Oameni de ştiinţă mureşeni liber şi conţinut redus (1979). 1972). 2003). 1964. absolventă a IMF TgM. – 12 p.un nou procedeu de extragere a aurului liber din minereurile cu conţinut redus / Kheil O. Dr. 1978. apoi în cadrul IMF TgM la disciplina toxicologie. de fete nr. în toxicologie cu teza: Studiul chimicotoxicologic al erbicidelor clorfenoxiacetice (1978.în colaborare: • Cercetări privind îmbunătăţirea preparării minereurilor aurifere sărace prin preconcentrare gravitaţională / Kheil O. • Realizări şi perspective de modernizarea fluxurilor de preparare. studii enzimologice. 1983. – Târgovişte : Editura Univ. (1971-90). şi alţii. de la preparator (1967-71). Budapesta (1991. 1991. Institutul de Mine Petroşani (1979-80). şi alţii. – 30 p. • Nouă tehnologie de extracţie prin amalgamarea aurului liber din minereurile cu conţinut redus. • Posibilităţi de îmbunătăţire din instalaţia de . prof. Hobby-uri: automobilismul. (1993-97). 1998-02). EUROTOX. n. 1982. Bucureşti). 1993. Domenii de cercetare: toxicologie analitică. – sl : sn. şef secţie. Fac. şef sector.) KINCSES AJTAY Mária Adrienne. 1995-98). 2001. Distins cu „Medalia Muncii”. asociat. prof.. Specializări: Bucureşti (1970. 1992. prof. şi alţii. Fac. ing. studii toxicologice experimentale.. congrese şi simpozioane în ţară şi străinătate. şef. – 36 p. 1984. Igiena (1976-77)... Membru ASIT (1964-89). 1963. Lucrări publicate: . – 48 p. „Valahia”. asist. a III-a. • Cercetări privind stabilirea tehnologiei de prelucrare a minereurilor Barza / Kheil O. • Flotoamalgamarea . adjunct. – 24 p. Cluj (1978). 2002. Gaze (1988-90).. – sl : sn. – 1998. II. Domenii de cercetare: prelucrarea minereurilor aurifere. 1974. – sl : sn. AGIR (1996-97). conf. – 36 p. 1992. – sl : sn. şef de lucrări (1990-93). 1995). de Farmacie. biofarmacie şi farmaco-cinetică (1978-). Membră în EME.. 4 TgM. – sl : sn. „Ordinul Muncii” cls. – Vol. Petrol. 1995-00. • Metale nobile. farmacist. 1940. şef adjunct. 1987. de Farmacie (1963). T.. (1997-). – sl : sn. • Unele consideraţii privind recuperarea aurului prin metode hidrometalurgice. Lucrări publicate: • Căile folosite în cadrul uzinei de preparare în vederea creşterii extracţiilor. univ. Referinţe: • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească. • Studiu privind stabilirea tehnologiei de . – sl : sn. univ. – 19 p. – sl : sn. Activează ca farmacist intern (196367). 1993. – 31 p. 1991. preparare şi cercetare. parcurgând toate treptele didactice univ. . A colaborat la revistele: Revista Medicală TgM (1968-71. Intreprinderea Minieră Barza (HD) (-1993). „Diploma de Excelenţă”. 1977. 1974-75. – sl : sn. dir. (1957). Conducătorul disciplinei toxicologie generală şi industrială. şi alţii. univ. 1983. – 29 p. 23 dec. Revista Minelor (2000). participă la numeroase conferinţe. univ. studii privind interacţiuni substanţă activă-substanţă auxiliară. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992-96. Conducerea ştiinţifică a tehnologiilor de exploatare. publică peste 100 de studii şi lucrări în reviste de specialitate: Revista Mine. a minereurilor Barza / Kheil O. (A. Activitate profesională: ing. Orvostudományi Értesítő (1991. TgM Studii: bacalaureat la Lic. – sl : sn.

(cultivată) (1983). M. (19061931). – Vol. Studii: Lic.. Univ. 1.) KIS Ilona.Vol. – Budapest. – Breznóbánya. Műszaki tudományok]. [1995]. Kincses Ajtay M. Referinţe: • Reghinul cultural : Studii şi articole. – Budapest : Kossuth Könyvkiadó. 1929. 1982-1984. Fac. • Bolyai Farkas erdészeti csonka munkája 1820ból.. (A. – TgM : IMF. 1999. Sf. – 1997. la Selmecbánya (1881-84).) KINTSES József. cercetător la disciplina controlul analitic şi biologic al medicamentelor – Fac. 22 iun. 2. – 116 p • Teste de toxicologie pentru licenţă. – TgM : IMF. 1911. – Bucureşti : EDP. Mugeni (Odorhei) (HR).– TgM : IMF. prof. medie la TgM şi KISGYÖRGY Zoltán. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1977. ing. S-a stabilit în USA (1990-). Lucrări publicate: . sajtó alá rendezte Kintses József. – Ed. . a 9-a. : Kaál ElekKovacevic.. – 1986. ? Şi-a început studiile la Sighişoara. în Ministerul Agriculturii şi Silviculturii la Budapesta. de Farmacie (1968). n.univ.în colaborare: • Îndrumător de lucrări practice de toxicologie / M. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. • Toxikológia / Monea. • Controlul formelor farmaceutice : curs / Blazsek-Bodó A. 1987. Bolyai Cluj. (A. de ex. Studii: IMF TgM. – Vol.Biblioteca Judeţeană Mureş • Îndrumător de lucrări practice de toxicologie.1988. 1990. M. köt.2. : [Természettudomány. – sl : sn. – 16.1988. Sighişoara – m. învaţă fizica şi matematica la univ. Szőcs J. Gheorghe (1940-49). – Mv : OGYI. • Facultatea de Farmacie din TgM = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998. 1993. Sajtó alá rendezte Viczián János. A fost farmacist. – [1995]. orvos– és KINN.) Univ. În 1894 a fost numit prof. M. 1. biolog. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. . silvic. n. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. T. Dr. – Máramarossziget. – 2002. 22 mart. în ştiinţe farmaceutice cu teza: Cercetări farmacognostice în vederea valorificării speciei Angelica Arhangelica L. Gustav Adolf. 1945.) (F. matematician. 1903.în colaborare: • Farmacopeea Română. – 1976. M. farmacist. 1991. ? Studii: şc. din Jena. A lucrat în mai multe locuri.în colaborare: • Gauss emlékezete : Életrajzi vázlat / Írta Sartorius W. – 1999. la Sighetu Marmaţiei etc. 1. 1992. – 266 p. A publicat articole de specialitate. 1982. Iovan. . Publică articole şi studii în Programm des vierklassingen (1896-97). köt. –TgM : Litografia UMF. 31 mart.1. Aita Mare (CV). jegyzetekkel kiadta Kintses József. . köt. A publicat în Revista Medicală. 2003. n. Lucrări publicate: . • Mérgező növények. –112 p. Józsa J. • Mérgező növények. – Kolozsvár. F. – TgM : IMF. Von Waltershausen. TgM – m. de Farmacie IMF TgM (1970-89).. – Budapest : Tempo Kiadó. (F. la Gimnaziul Evanghelic din Reghin şi conduce instituţia ca dir. – 1999. – 1995. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 2. 27 sept. Lucrări publicate: • Einige Bemerkungen über die Anordnung des mathematischen Lehrstoffes au der Realschule. sa. – 242 p. • Tizenkét év. . Monea. asist. . 2. – Vol. Kincses Ajtay. 1863.. 1868. 2002. Kis Ilona. Kincses Ajtay. Cluj şi Berlin. Németből fordította Göldner Nándor. T. 1. • Curs de toxicologie / M. de băieţi nr. • Gyógyszertervezés alapjai. Vol.M. – Vol. – Új sorozat. • Toxicologie.

1965).. . Agronomusok Háza. „Sapientia” TgM (2001-).1996). Note botanice (1965-66. 1971). Márton Aranka. – 1996. – 1994. Domenii de cercetare: fitofarmacie. – Csíkszereda. – 3. • Plantele medicinale din judeţul Harghita. 1994. 1965. T. 1979.: Kh-M. – 1991. Márton A. • Recunoaşterea plantelor medicinale. Korunk (1970). – 75 p. Kisgyörgy Z. Kovászna megye. Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság. – TgM : Litografia UMF. • Farmacopeea Română.. – TgM : UMF. univ. (A. – Bucureşti. – TgM : Litografia UMF. – 2. 1979-1991. Specializări: Univ. – TgM : Litografia UMF.în colaborare: • Ghidul cursului de botanică farmaceutică / Kisgyörgy Z. de Biologie (1949-53). 1967-68. 1968. 1971-72. köt. 1964-65. : OGYI. Die Pharmazie (1962). Sepsiszentgyörgy: Mezőgazdasági. – 175 p. şef de lucrări (1975-90). filiala Mureş. • Organografia. – 1994. • Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita = Hargita megye gyógy. – 945 p. la catedra de horticultură a Univ. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. Revista medicală (1956-60.) (1971). – 239 p. 1983-85). conf.1993. – Árkos. : Organográfia. în Soc. Naturwissenschaften (1958). – Ed. – 711 p. a 8-a. 1981-. – Bukarest. – [1995]. • Genersich Antal emlékkönyv. – Miercurea Ciuc: Consiliul Popular al Judeţului Harghita. ocrotirea naturii. Füzi J. –1. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. 1980.és fűszernövényei. • Gyógyszerészeti növénytan / Kisgyörgy Zoltán. 1956. • Recunoaşterea plantelor medicinale / Kisgyörgy Z.Oameni de ştiinţă mureşeni Fac. Lucrări practice pentru recunoaşterea plantelor medicinale : pentru uzul studenţilor. de Biologie-Geografie. – Bucureşti : Editura Medicală. 1991. • Sejttan és szövettan / Kisgyörgy Z. – 1997. şi preş. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 19481998 – 1999. (1955-74). 1973. köt. • Botanică farmaceutică. 1961. Acta Pharmaceutica Hungarica (1958). Catedra de botanică farmaceutică (-1999).. – TgM : Litografia UMF. 1966. – 1979. : OGYI. Revista de medicină şi farmacie (1993-97). Studii şi cercetări de biochimie (1959). • Plantele medicinale din flora spontană a Bazinului Ciuc. Activitate profesională: preparator (1953-54). 1993. (1991-98) IMF TgM. – 80 p. – TgM. köt. • Kovászna megye gyógynövényei.. 1971. Dr. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 183 p. conf. – 220 p. – TgM : Litografia UMF. 1973. – TgM : IMF. plantele medicinale. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. Bucureşti (1966). köt. 1993. Orvosi Szemle (1955. – 186 p. Studii şi comunicări (1982). vicepreş. • Rendeszertan. Membru în AOŞR. Lucrări publicate: • Gyógyszerészeti növénytan. Márton A. • Sistematica plantelor : Ghidul cursului de botanică farmaceutică (Taxonomie) / Füzi J. 1962-64. 1981. Autor şi coautor a peste 130 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate: Farmacia (1955. – Mv. 1965. – TgM : Litografia UMF.: Sejttan és szövettan. 1968-69. 1974-83. asist. Comunicări de botanică (1967). univ. 1979. • Romániai magyar irodalmi lexikon.) . – Mv. în ştiinţe biologice cu teza: Dinamica acumulării alcaloizilor la mătrăgună (Atropa belladonna L.

– [1995]. Miercurea-Ciuc (1940-48). în ştiinţe chimice (1967)..Biblioteca Judeţeană Mureş KISS Árpád. Membru în Academia de Ştiinţe Maghiară. 1 dec. – 3.: Kh-M. Studii: Gimnaziul. teoria inelelor.) KISS Elemér. conf. • Lucrări practice de chimie organică : curs. – 1956. medic primar la Policlinica nr. 1987. 1929. Braşov. Gyógyszerészeti Értesítő. Bolyai din Cluj. Orvosi Szemle . Preparator . „BolyaiFarkas” TgM (1951-61). – Mv. 1960-61). 1969). – 331 p. Miercurea-Ciuc. „Bolyai” Cluj. – 1994. . consultant. I Ped TgM (1961-80). Matematikai és Fizikai Lapok (1957-58. Funcţionar de bancă la Iernut şi Luduş (1929-32). TgM... 1965). univ. A obţinut rezultate valoroase în teoria ecuaţiilor algebrice. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. A fost membru al colectivului redacţional al revistei Farmacia. obţinând diploma de prof. – Budapest. (1952). Activitate profesională: prof. Aiud – m.. Tanügyi Újság (1958. prof. lector univ. a generalizat o teoremă a lui Hurwitz referitoare la delimitarea rădăcinilor unei ecuaţii algebrice cu coeficienţi complecşi. Wiener Medizinische Wochenschrift. teoria categoriilor. Asist. Institutul de Subing. – Ed. conf. matematician.în colaborare: • Farmacopeea Română. Die Naturwissenschaften. – 3. asist. – 447 p. : OGYI. şef catedră. Analele Univ. Studiile au fost publicate în Erdélyi Múzeum. – [1995]. Univ. 1924. – 1974. Lucrări publicate: . II. a 9-a. • Szerves kémia. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. n. Se ocupă şi de aplicaţiile matematicii în biologie şi stomatologie. 1994. 13 sept. Gazeta învăţământului (1969). – Bukarest.. – Mv. átdolgozott kiadás. apoi la Fabrica chimică Bürger Albert TgM (1934-38) şi la Fabrica de medicamente VI-HOR Cluj (1938-41). lector (1949).Revista Medicală. 3. Buletinul IP Iaşi (1966). 15 febr. de Medicină (1966-74). Univ. 1981-.) la Clinica dermato-venerică (1951-55). TgM (1980-90). Studia UBB (1974). M. 15 dec. : OGYI. Lic. Studii şi cercetări de chimie. UPM TgM (1990-99). M. Fac. (1948). De asemenea. 2000. Domenii de cercetare: algebra modernă. • Romániai magyar irodalmi lexikon. prof. din Timişoara (1967). 1974-1975. – 1975. – Bucureşti : IMF. univ. univ. A participat la numeroase conferinţe în ţară şi străinătate. 1963. – 1976. cu teza: Contribuţii la teoria semimodulelor (1973). köt. de Farmacie (195862). la IMF TgM (1955-64). Lic. – 1-2. n. de Matematică-Fizică (1948 -51). 25 aug. a 7-a. medic dermatolog. Igaz Szó Mathematica (1978. 1911. geometria elementară. manuscrisele inedite ale lui Bolyai János. A fost preş. Teoretic. a publicat peste 120 de articole şi lucrări în reviste de specialitate: Gazeta Matematică şi Fizică (1957-58. după pensionare (1977) a devenit prof. 1 TgM (1964-). Művelődes (1957). – 1965. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. köt. – Ed. a 8-a. decan al Fac. univ. de Chimie (1944). Secţiei de farmacie a Soc. Stomatologia (1964).. – Ed. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 1974. • Curs de chimie organică. • Farmacopeea Română. Dr. orvos– és (F. Lucrări publicate: • Szerves kémia I. Magyar Onkológia. 1988). Fac. . (F. 1961. chimist. n. Analele Academiei RSR (1979).. – 1975. TgM m. univ. 1965. Matematikai KISS Béla. • Farmacopeea Română. Dr. Revue Roumaine de Medicine Interne. Lucrările Ştiinţifice ale IPed TgM (1969-70).în colaborare: • Dermatológia. TgM Studii: şcoala medie la TgM (1929). köt. univ.

• Krónika 25. 1992. 2002 máj. Budapesta). 16. 1998. cls. – Mv : IPed. • Romániai magyar ki kicsoda 1997..Oameni de ştiinţă mureşeni Lapok (1982. Bolyai Farkas.sz. • A tér úttörője. 1999. • 200 éve született Bolyai János = 200 de ani de la naşterea lui János Bolyai =200 Years Since the Birth of János Bolyai : Emlékkötet. 2002. Műszaki tudományok]. 1996). – 1994.. – Budapest : Akadémiai Kiadó. (2002. – Titlul pe pagina de titlu şi copertă: „Petru Maior“ University of TgM. 27 p. – TgM. „Conf. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. • A Hét 21. de Matematică „Bolyai János” din Ungaria (1992-). 2003. – Kolozsvár-Cluj. Polygon (1996. – 2. Premiul „Bolyai” (2001). évfordulójára. köt. – 46 p. evidenţiat” (1981). Departament of Mathematics. – Budapest: Akadémiai Kiadó.sz. 1995). máj. • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. Soc. – Mv. Preprint (1986. Typotex Kft. : Juventus. • UT din TgM – 30 de ani de activitate. – Kolozsvár. de Ştiinţe Matematice din România (1954-). • A tudomány évezredében: Az MTA Magyar Tudomány Külföldön . 2000). III-a (1963). . – 187 p. univ. Csíkszereda). • Népújság 2001. – Debrecen : Stúdium Kiadó. 1988. – Budapest. Népújság (1998. 2002. – Mv. 1992. Referinţe: • A romániai magyar nemzetiség. máj. • Egy halhatatlan erdélyi tudós. 2002. 2002. Élet és Tudomány (2001). Membru în Soc. Kiss E. Természet Világa (1986.. sz. 21. • Erős várunk. 1995-96). – 128 p. – Budapest : Akadémiai Kiadó. Elnöki Bizottsága csíkszeredai kihelyezett ülése. 1999. 2000). 1992. Historica Mathematica (1999). jún.sz.. 12. – 2. 2002. 1994. 1984.. – 301 p. • Viharban. Lucrări publicate: • Algebra. : Mentor Kiadó. : I-P. • Erdélyi Matematikai Lapok 2. • Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából. 2004. köt. Korunk (1998). 1996. 1980. 2003. 2000.. 1998-99. 1981. – 176. 2002 nov. Mathematica Pannonica (1995. – Mv. – TgM: UPM. febr. – 3. – 214 p. : [Természettudomány. • Algebra / Finta B. 2001.: Kh-M. Typotex Kft. Distins cu „Ordinul Muncii”. – Mv.sz. • On the Algebrical and Number Theoretic Researches of János Bolyai. • Nemzetközi magyar matematikai versenyek. Hobby-uri: muzica clasică. – 2002.. literatură. • Korunk 11. Gazeta Matematică (2000).. • Erdélyi magyar ki kicsoda.. – Bukarest. • Haladványok. . Nelinijni Kolavannija (2004). sporturile de iarnă: schi. • Matematika almérnököknek. • Matematikusok és teremtett világuk: Beszélgetések / Staar Gyula.. Pi. – 204 p. – 200 p.. 1992. Research Seminars: Preprint nr. 1997). 2003.în colaborare: • Matematici superioare pentru subingineri. 1994. 1-2. • Magyar Tudomány 4. • Tizenkét év.. 1992-2003. Fizikai Szemle (2000). – Mv. – 1994. • A Hét 18. – Bécs: „Europa“ – Club. Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-92). Octogon (1998-99).. – 215. – 1991. – Budapest: Vince Kiadó. • Magyarok szerepe a világ természettudományos és műszaki haladásában (1992. • Székelyföld 11. 2002. köt. – 3 vol. .388 p. 1993. – 1997. • Bolyai – emlékkönyv : Bolyai János születésének 200. Népújság Évkönyv (1996). 2000. revistă de matematică (1991. – Budapest : Vince Kiadó. – 2000. 1976. 1981-. 2003. Premiul Academiei de Ştiinţe Maghiară (2000). 18 p. sz. • Az emlékezés éve. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1998). – Budapesta. 1996. 5. • Mathematical gems from the Bolyai chests: János Bolyai` s discoverie in Number Theory and Algebra as recently deciphered from his manuscripts / by Elemér Kiss. • Élet és Tudomány 1. 1998. Acta Physica Hungarica (1999). sz. – 1991. 2000. – 1981. • Millenniumi megemlékezés. • Viharban. – TgM : UT TgM. sz..

1958. Univ. • Általános és részletes járványtani jegyzet / Kiss Ervin. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştinţă. M. Revista de medicină şi farmacie (1993. 1997.) KISS Ervin. 3.în colaborare: • Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic. Revista de nefrologie şi urologie pediatrică (2003). Maros Tibor. 4. – 238 p. • Endokrinológia. – 442 p. – 259 p. medic neurolog. Sabău Monica. Timişoara (1986).– Bucureşti. – Mv. Soc. .) specialitate: Revista de pediatrie (1985). Revista Medico-Chirurgicală. n. – 140 p. medic pediatru. Cristuru Secuiesc. – [1995]. medic. 2. 1929. – 1. bacteriologie etc.în colaborare: • Bakteriológiai gyakorlatok / Kiss Ervin. 11 mart. 1951. de medicină (1943). 1997. 1972. TgM. – 1997. n. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. publică peste 125 de studii şi articole în reviste de KISS Ferenc. Revista de pediatrie prahoveană (1999). medic la Clinica de Neurologie-Psihiatrie TgM (1945-58). serviciul militar. turism. Specializări: Bucureşti (1981). IMF TgM (1962-68). : OGYI. Belgia (1994). 4 mart. . Virologie. • Romániai magyar irodalmi lexikon. : OGYI. – Vol. univ. Soc.) KISS Éva. prizonier de război (1944-45). 29 apr. – Mv. T. – 710 p. de Nefrologie Pediatrică din România. Preparator la Clinica de Boli Interne Cluj (1943-44). 1918. de Nefrologie Pediatrică Internaţională. Hobby-uri: muzică clasică. Orvostudományi Értesítő (1996). 1998).. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. • Külföldi magyar kutatatók . A publicat în Revista MedicalăOrvosi Szemle. conf. • Din istoria luptei antiepidemice. • Romániai magyar ki kicsoda. – Mv. – TgM : IMF. : OGYI. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Péter Mihály.. – 1. Studii: lic. de Sănătate Maghiară. nr. Lucrări publicate: . fac. – 1994. Studii: Şcoala Superioară de Medicină şi Farmacie Iaşi (1940). 2. n. Membră în Soc. 1995). Activitate profesională: medic specialist pediatru. în medicină cu teza: Cercetări clinice şi de laborator ale proteinurilor în nefropatiile medicale la sugar şi la copil (1998). – 1994. köt. „Ferenc József” Cluj.M. – 147 p. catatoniei mortale. T. – 1996. köt. orvos– és (A. • Îndreptar practic de epidemiologie / Kiss Ervin.. Kiss Ferenc. Şef de catedră la IMF TgM. Participă la numeroase sesiuni ştiinţifice. – Mv. köt. Fac. Domenii de cercetare: nefrologie pediatrică.Biblioteca Judeţeană Mureş (A. grafician. – 1995. simpozioane în ţară şi străinătate. – 73 p. – 225 p. Studii: Lic. de medicină IMF TgM (1954). köt. în ştiinţe medicale (1972). 1989. 1997). Lucrări publicate: • Tratat elementar de pediatrie. F..: Kh-M. – Bucureşti: Editura Medicală. de Nefrologie Adulţi. – Bukarest. – Mv. Gălăţeni – m. Budapesta (1992-93. 1987. : OGYI. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.. – [1995]. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. Viaţa Medicală.1996. 19961997. (F. 1951. dr. TgM. 16 dec. TgM (1955-62). Soc. Lic. – 1997. medic primar. • Gyermekgyógyászat. Publică în reviste de specialitate din domeniul hemiparchinsonismului. köt. – 280 p. 1979. 2. Ion Cîmpianu. Lucrări publicate: . Seghedin (1990).în colaborare: • Az ember rendszeres anatómiája / Mihálik P. Cluj-Napoca (1999). medic de policlinică la TgM până la pensionare (195878). Monica Sabău. Gyermekgyógyászat (1994. „Unirea”. – Mv. 1981. congrese. : OGYI. 1943. – 232 p. – 1997. – 1996. catedra de epidemiologie. Dr. la Oradea (1948). TgM. • Gyermekgyógyászat.: OGYI. 1977. köt. IMF TgM (2000-).

. Igazság. – [1995]. – Bukarest. – 1995. (F. 1981 . Referinţe: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Domenii de cercetare: metabolismul zahărului. TgM. de Farmacie. asist. radiobiologie. – Bukarest. Megyei Tükör. 9 nov. köt. köt. n. 1969. diplomă de prof. : Kaál ElekKovacevic. M. • A véradók osztályának munkájáról és véradók kiválasztásának jelentőségéről. M. 1957. „Bolyai” Cluj. – 22 p. • Az életmentő vér. n. Ref. Iovan. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Fac. Tanügyi Újság. – 1981. M. A publicat în: A Hét. a fost preceptor la familia contelui Teleki din Gorneşti.în colaborare: • Ember és egészség / Kiss Zoltán. A. Század. (F. din TgM (1902-). – Mv. – 2000. Lucrări publicate: • Ritmusos életjelenségek vizsgálata az élő szervezetben. (F. – 1974. – 460 p.. 1862. M. – 75 p. Művelődés. medic hematolog. Vitályos András. Vörös Zászló etc. – 1978 • Dicţionarul sănătăţii. 2000. Cluj.) . 6 sept. – Mv. . köt. Pedagogic din Reghin (1949). 1958. E. – 1976.. – 460 p. Iernuţeni – m. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál.) (F. Holicska Dezső. de biologie la Univ. asist. 1959. univ. – Mv. Ideggyógyászati Szemle. TgM (1942). 1981 . •A természeti tünemények viszonyított szemlélete. – 1979. : Kh-M. publică în revistele de specialitate româneşti şi maghiare Revista Medicală-Orvosi Szemle. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1994. – 1994. – Bucureşti : Editura Medicală. 1996. Ref. Lucrări publicate: • Az elektromos kapacitás számítása és méréséről. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. • Idegkórtan.. din TgM. 1948. – 533 p. fac. capacitate de muncă şi de încărcare a organismului. Szabadság. 4 sept. prof. • A magatartás élettani alapjai. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. • Unele aspecte ale hematologiei transfuzionale la operaţiile pe cord deschis. 1923. catedra de farmacologie a IMF TgM (1948). 1957. –Új sorozat.. de şcoală. Ref. 27 nov. Preparator. – Csíkszereda : Hargita megye Egészségügyi Igazgatósága. orvos– és KISS Tamás. – Ed. – Mv. la Fac. 1904. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. s-a reîntors în Col.. – Mv. şef lucrări la catedra de biologie a UBB ClujNapoca. 25 ian. Studii: bacalaureat la Lic. • Külföldi utam élményeiből. 3. 3. 1908. univ.. – [1995]. Pora. al Centrului de transfuzie sanguină TgM (1949-81). Gălăţeni – m. A predat la Col. [1978]. precum şi în A Hét. 1913.: Kh-M. Română cu prof. ? Studii: medii la Reghin. dir. . – 16.) KISS Zoltán. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Are multe invenţii brevetate. köt.în colaborare: • Probleme de psihiatrie. biolog. • Véreddel mentheted meg az életemet! – Csíkszereda : Hargita megye Egészségügyi Igazgatósága.Oameni de ştiinţă mureşeni • Probleme de psihiatrie.. TgM. – 1996. Institutul Agronomic Cluj (1950-52). n. Aluniş – m.) KISS György. Sajtó alá rendezte Viczián János. Studii: Lic. de matematică şi fizică la Budapesta (1884-88). Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – Bucureşti : Editura Medicală. – 1979. până la pensionare (1969-1991). de Biologie (1954). – 1994. Domenii de cercetare: hematologia. 1957. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Amit a véradásról és vérátömlesztésről mindenkinek tudnia kell. – 8 p. în lb. : Tartományi Sanepid. biologia auzului. 1929.. Lucrări publicate: • Ember – természet – XX. – Mv. 1992.

A scris numeroase articole şi studii de popularizare a medicinii şi a serviciului sanitar. univ. • Elnöki megnyitó s zárbeszéde. Saxonia. Teleki-könyvtár termében zárt körben nők számára 1866 december 21-én és 1867 január 18-kán tartott Knöpfler Vilmos. • Az élet és az ember. A luat parte la revoluţia din 1848 / 49. A făcut călătorii de studii în Cehia. la IMF TgM. ref. (F. – 1899. Láng Ferencz és Ziepser András felett.-medica de influxu musicae in corpus et animam. • Természettudomány és gyakorlati élet : A magyar orvosok és természetvizsgálók 1863. – 1-14. la catedra de chimie analitică a IMF TgM (1959-60). obstetrician. n. 1815. 1840. A fost cons. Mária. Din 1850 a devenit prim-medic al jud. M. apoi la I Ped de 3 ani TgM. : Ny. – Ed. Soc. – 13 p. univ. – SepsiSzentgyörgy. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Lucrări publicate: • Odontogén gócfertőzés. 2002. Kertész József. oftalmolog şi obstetrician la TgM: dir. sz.) KNÖPFLER Vilmos. Lucrări publicate: . – Kolozsvár. • A marosvásárhelyi országos kórház alapításának és fejlődésének rövid vázlata. deputat în Parlamentul Ungariei (1880). Imreh Sándor. – Mv. Főtanoda betűivel. 1998. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. nagygyülésében előadva. Imreh Sándor az ev. köt. TgM. oculist. s-a clădit noul spital public din TgM cu 150 locuri. – 57 p. A fost membru şi membru corespondent al mai multor soc. ref. La iniţiativa lui. în 1882. az ev.. – [1995]. : nyomt. Szinnyei József / Írta és összeállította Gulyás Pál. : Kende-Kozocsa. spitalului de stat din oraş. asist. 1882. – Mv. chirurg. – 17 p. M. orvos– és (F. Zărand şi HD (1841-48). obţinând titlul de dr. köt. Viena.-Vásárhelyt a gr. de medicină la Viena (1834-) şi Budapesta. köt. – 1850. medic stomatolog.) KISS-EPERJESSY Anna Vezi: EPERJESSY Anna KLEIN Dezső. 25 mai 1902. 1871. Cluj. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. conf. chimist.în colaborare: • Farmacopeea Română. „Kemény Zsigmond” din TgM.Biblioteca Judeţeană Mureş KISS-DELLY Eszter. – [1995]. ? Studii: obţine diploma de medic la Univ. Băiţa (HD) – m. a 8-a. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. Ungheni – m. • A marosvásárhelyi községi polgári fiuiskola története / Írta Nemes Ödön. – 43 p. Sibiu. 1875. – Budapest. Bavaria. Referinţe: • Vasárnapi Újság 35. A lucrat ca medic primar al jud. • [Madárkatalógus]. : Nyomtatta Adi Árpád. Főtanoda betűivel. dr. 1878. univ. • Emlékbeszéd boldogult Schmidt Adolf. 1863. – Extras din : Magyar Orvosok és természetvizsgálók Munkálatainak 15. 1875. 1948-1998. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. – Mv. 1867. 1865. Szinnyei József. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. 1882. köt. – Pest : nyomt. szept. „Ferdinand I” din Cluj (1927). – Bukarest : Állami Tudományos Könyvkiadó. Studii: gimnaziale la Zlatna şi Cluj (1833). – Kolozsvár : nyom. Italia. – Extras din : Magyar Orvosok és természetvizsgálók Előpatakon tartott gyűlése Munkálatainak 18. – Vindobonae: typis Caroli Ueberreuter. 1952. – 6. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. Mureş-Turda. medic. Franţa şi Anglia. 10 oct. 1900. n. Sajtó alá rendezte . 1896. • Két népszerű természettudományi felolvasás. A făcut călătorii în Belgia. ştiinţifice şi de medicină din Budapesta. – TgM. – Pest. – 1965. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Prusia. şeful Clinicii Bucomaxilo-faciale TgM (1945-52). – Budapest. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 28 sept. melyeket M. 2-án Pesten tartott IX. regal. psych.

Ziridava (1988). Lic. 1994. fiind şi dirijor.. 1954-55. 1972). Vogelwarte (1965). – 1994.. 1951. al Policlinicii TgM. 1978. • Forschungsergebnisse des Transfusions und Immunhaematologie. 1978). Pedagogică Maghiară. • Romániai magyar irodalmi lexikon. I. Viaţa Medicală. : A mozgásszervek betegségei a belgyógyászati gyakorlatban / Dóczy Pál. – Mv. Domenii de cercetare: ornitologia. Studii: Şcoala Elementară Evanghelică (192933). peşti. Falke (1962. – 1995. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Cluj. 1950. reptile. Cluj. Lundensis (1964). 1969). A publicat în Orvosi Szemle. Lucrări publicate: . – 1. 1977. Slovacia.: Kh-M. 16. Analele Banatului (199597). Marmatia (1980). 2. 1957. şi Gimnaziul Ev. 1921. 1959-60. peste 2300 păsări. – 99 p. 2001. Gheorghe (1956-84). Megyei Tükör etc. Marisia (1983. – Bukarest. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Aquila (1947. – [1995]. Acta Hargitensia (1980). – Budapest. 1997). n. univ. 30 iul. 1967-68. Wien: Böhlau Verlag. Studii şi comunicări ale Muzeului din Bacău (1973). 1998. – Piliscsaba – Budapest. • A magyar orvostörténeti irodalom. M. 1995). Studia UBB (1990. Revista Medicală. Reghin. 30 oct. 1981. Lucrări publicate: . 1978). Studii şi comunicări ale Muzeului Brukental (1975. a organizat fanfara oraşului. – 2002. 1964. –Új sorozat. 1967. colecţia Muzeului şcolii cuprinde 164 mamifere. şeful Secţiei Interne a Spitalului Jud. Stefan Kohl. Band 2. Studii şi comunicări ale Muzeului din Cristuru Secuiesc (1974). preparator şi laborant. átdolg. – Band 1. Farmacia. Revista muzeelor (1969). – XLVII. Studii: bacalaureat la Sf. apoi ca ajutor de maistru la TgM (1937-40).. Kohl. 1994. Gheorghe. nr. Band 3. Analele Banatului (1983). 1959. 1966. 1979-80). köt.. Asist. Învaţă dermoplastia ca ucenic. – Berlin. Suedia. Slovenia. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. Aluta (1969-70).. în ştiinţe medicale (Halle an der Saale. – vol. köt. 1993). (F. observator al Institutului Ornitologic din Ungaria. 2002.) KOHL István. 469 p. 1997. Studii şi cercetări de biologie (1965). în atelierul tatălui său. 24 mart. la IMF TgM. Reghin (1951-82). Şc. Iovan. 454 p. medic. – 2. 1972). – 1980. 455-956 p. preparator ornitolog. 3. köt. 1997). : OGYI. Reghin – m.în colaborare: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. Membru în Soc. dir. Acta Univ. A comunicat peste 120 de lucrări în mai multe limbi. – XVIII. Vörös Zászló.Oameni de ştiinţă mureşeni Viczián János. 1945). : Kaál Elek-Kovacevic. Tibiscus (1979). 1967. în ţară şi străinătate: Ungaria. : H-K. – 1988. Studii şi materiale (1965. diploma de medic la Univ. Muzeul de Vânătoare din Focşani (1949)... • Über die variabilität des schädels Karpatischer braunbären (Ursus Arctos) .3. 1922. n. 1968-70. Sf. M. Activitate profesională: preparator. Ornitologice Române (1990-91. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2.) KOCZKA György. 1978. – 1982. dr. – Köln. 1715-1944 / Dörnyei Sándor. Natura (1963.în colaborare: • Belgyógyászati előadások. Ornitologică Română. Buletinul ornitologic (1960). • A kárpáti barna medvéről / Sepsi A. – XIV. 1990-. Publicaţia Soc. schelete de păsări. 1000 cranii de mamifere. kiad. Fondator al Muzeului de Ştiinţe Naturale din Reghin. Reghin (194243). Austria. Birek László. – Koloszvár : Lyra. Larus (1957. 1967). köt. (F. din Reghin (1933-37). Nymphaea (1974-75. Koczka György. Revista pădurilor (1989). • Új magyar életrajzi lexikon – Budapest. Vânătoare şi pescuit sportiv (1962. preparator. – 478 p. Germania. 1962. 1980-1988.

Kolozsváry. Băile Herculane. Treat. – Cluj : IP. Kohl. membru în Biroul Executiv din 1995-). –260 p. Casting and Forging. 1964. Adv. Bucureşti. 1999.M.Biblioteca Judeţeană Mureş (Mamalia: Carnivora: Ursitae) / Sepsi A.. Hobby-uri: grădinărit. Referinţe: • Who is who in the World. Cernăuţi (1930- . Disticţii: ordinul „Meritul Ştiinţific” (1973). Cavaler al Ordinului „Steaua României“ (2000). Institutul Sanitar Militar. 3. 151-157. ştiinţa suprafeţelor. Glück. 1971. . Annual Scientific Report (199698). – Dresden . 10 premii naţionale şi internaţionale. dir. Domenii de cercetare: tratamente termice. Studii: Lic. Industria uşoară (1972-73). • Erdélyi ki kicsoda. Band 3. Corrosion Science (1999). – Bucureşti : IDT. tratamente termice. Tratamente termice şi ingineria suprafeţelor (2002). Metaluznautstwo i obreska cioplina (1981). Satu-Mare.) KOLUMBÁN Mózes. IP Bucureşti (1959). F. Membru în American Soc. USA (1987). . • Alegerea oţelurilor şi a tratamentelor termice în construcţia utilajelor din industria uşoară. de Medicină. Wear (1973). Heat. 1963. Primară. ing. Botoşani. – Band 2. Japonia (1972). (A. for Metals (1968-). • Romániai magyar irodalmi lexikon. plante. n. general. Referinţe: • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. – Köln. 1995-). SC PLASMATERM SA TgM (1994-). congrese naţionale şi internaţionale. – Bucureşti : Centrul de Documentare şi Publicaţii Tehnice. membru de onoare Asoc. 28 apr. 1997). 1974. Heat Treatment of Metals. dir. mecanic. 2000. Activitate profesională: medic militar la unităţi din Babadag. 8. – 48 p. în medicină cu teza: Noi contribuţiuni la studiul tratamentului preventiv al accidentelor postrahianestezice prin injecţii intravenoase de lichid cefalo-rahidian (1930). de Medicină.. Dr. 4 mai 1904. • Múzeumi Füzetek. (Marea Britanie.. Wien: Böhlau Verlag. Surf. în perioada 1998-00. Racoşul de Sus (CV) – m.. Cluj-Napoca. Royal Horticultural Soc. – 3 vol. Metalurgiştilor din Rusia (1998-). Iron Age (1973). – 1982. 29 mai 1973. – Bukarest. – 2000. – 1988. köt. 1999).. cu teza: Influenţa tratamentelor de suprafaţă asupra rezistenţei la uzură a organelor de maşini (1970). Cluj (1924-47). HTM (1973. Fac. A participat la peste 50 conferinţe. (1980).) KOLOZSVÁRY Zoltán. MIM. Lucrări publicate: • Procedee noi pentru protecţia suprafeţelor metalice. „Bolyai Farkas” TgM (1954). anii IVVI (1927-30). Eng. (F. M. – Bucureşti : IDT. 2003.A publicat în Buletinul Ministerului Industriei Uşoare (1966). 1981. J. V. 455-956 p. – XVIII. medic. – Bucureşti : CDPT-MIU. • Influenţa tratamentelor de suprafaţă asupra rezistenţei la uzură a pieselor de maşini : Teză de doctorat. Unitarian Cluj (1916-24). anii IIII. 1968. Studii: Şc.. Härtereitechnische Mitteilungen (1969). – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. p. Are 15 brevete singur sau în colaborare. Neue Hütte (1986). 1973. T. 1937. • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. Materials and Processes Including Metal Progress. Anglia (1988.. International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering (preş. şef Filiala TgM a Institutului de Cercetări mecanică fină Bucureşti (1976-86). cca. Şef serviciu cercetare la Metalotehnica TgM (196576). ing. S. • Who is who in the World of Finance. 1983. – Bucureşti : IP.în colaborare: • Cromare dură / Z. are peste 140 articole şi studii de specialitate publicate. 1980-1988. Fac. Racoşul de Sus (1910-15). n. Lic.: Kh-M. – 2001. Dr. 3 medalii de merit. • Tratamente termice moderne pentru piese în construcţii de maşini: Sinteză documentară. TgM. Lőrincz Magor. – 1993. ştiinţific MATIRO Bucureşti (1986-94). TgM. – 1994. Construcţii de maşini (1979). • Cercetări legate de influenţa deformării la semicald asupra cianurării oţelurilor carbon nealiate şi slab aliate.

– Bukarest. • Romániai magyar irodalmi lexikon. medic primar (1991-). Membru în USSM. . • Erdélyi magyar ki kicsoda. dir. 2. apoi la Budapesta şi la Halle. muzică de cameră. A obţinut distincţia „Evidenţiat în munca medico-sanitară”. medic. 22 oct. 1922. 1988.Oameni de ştiinţă mureşeni 40). Internaţională de Transfuzie Sanguină (1996-). – 300p. 1997. TgM. T. 1973. A participat la numeroase conferinţe. köt. 1971). Soc. – 2000. al CTS TgM (1998-01). dr. Studii: bacalaureat la Col. Asist. vioară. • Genersich Antal emlékkönyv. Membru în Soc. – 1997. Domenii de cercetare: dispensarizarea şi tratamentul bolnavilor hemofilici. de anatomie patologică (1947-50). IMF TgM. 3. 2000).: A-K. – 1996. A obţinut distincţia „Evidenţiat în munca medico-sanitară” (1967. Medicală Maghiară (2000-). Hobby-uri: lingvistică. reumatismul infantil. Sovata (1946-49). Cernăuţi medical (1936-37). 284-285. 1981. prevenirea bolilor transmisibile prin sânge. medic secundar (1961-63). recoltarea şi KOMJÁTSZEGI Sándor. al CTS a MS (199801). 1951. perfecţionarea procesului instructiv al studenţilor în medicină în domeniul organizării sanitare. 68 k. – 1994. 1956. Cluj. Domenii de cercetare: lupta împotriva alcoolismului. 1988): „Evidenţiat pentru merite în munca de Cruce Roşie” (1969). conf. Cluj (1946-53). Documenta hematologica (1970-73. – 1994. de Medicină (1953-59). studii de medicină la Univ. • Romániai magyar ki kicsoda. Revista medicală (1956. problematica anemiilor. Lucrări publicate: . IMF TgM (1958-60). Lucrări publicate: • Egészségügyi szervezés : curs. medic. medic neurochirurg. a publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Revista Sanitară Militară (1935. Hobby-uri: muzica (vioară. în cadrul MI (1963-68). Informaţia Secţiei Sanitare a RAM (1956). Activitate profesională: intern clinic. Asoc. Participă la numeroase conferinţe.) conservarea sângelui. Orvostudományi Értesítő (1994-95. medic specialist (1964-91).în colaborare: • Manual de organizare a ocrotirii sănătăţii / Kolumban M. şi alţii. Fac. T. medicină generală şi stomatologie. Ungaria (1992. n. lupta antituberculoasă la sate. simpozioane locale şi naţionale. Univ.. 1995. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt. 1997. bolile dermato-venerice. în ştiinţe medicale la IMF TgM (1947). congrese şi simpozioane în ţară şi străinătate cu peste 55 de lucrări comunicate şi alte 56 publicate în reviste de specialitate: Revista medicală (1963. de băieţi nr. 3. boala hemolitică a nou-născutului. 1935 TgM. medic şef de centru (1986-92). 2000. şef de lucrări (1949-54). 1996. 2000). nr.. Clujul medical (1936-37). Spitalul (1961). Revista de medicină şi farmacie (1996-97). donatorul de sânge – mobilizarea la donare şi efectul donării asupra organismului uman. locţiitor dir. 1962-63). „Ferenc József” Cluj. • Viharban. literatura beletristică. Specializări: România (1961.) KOLUMBÁN Pál. n. CTS.: Kh-M. Korunk (1983). univ. Naţională de Transfuzie Sanguină din România (1995-). p. orchestra medicilor din TgM). 2000). – TgM : IMF. Tălişoara (194046). Studii: Şc. 1960. (A. la neurologie . utilizarea raţională a sângelui. depistarea precoce a bolii canceroase şi îmbunătăţirea activităţii oncologice. Referinţe: • Revista Medicală. medic de circumscripţie. asist. – Bucureşti : sn. – 560 p. 1995). preş. educaţia sanitară a populaţiei. 1956. 18 febr. medic. Primară Tălişoara (1942-46). Franţa (1990).în colaborare: • Organizarea ocrotirii sănătăţii. Haemophilia (1998). – Bucureşti : Editura Medicală. IMF TgM. (A. 1937-39). • Orvostudományi Értesítő. Lic. la cat. Unitarian Cluj (1941). – 1994.

calmarea durerii la naştere. • Tudat. 31 mart.) KOMPÓ István. „Bolyai” Cluj. „Frenc József” Cluj. 16 ian. 1958. 2000. Műszaki tudományok]. KÓNYA István. la IMF TgM (1948-63). Studii şi comunicări (1955).. / Átdolgozta Konrád Gyula.: Kh-M. M. Lucrări publicate: . 2002. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. – 1. – Mv. kiad. 41. – 1. füzet. – 533 p. 1951. M. Publică în reviste de specialitate din ţară şi străinătate.) KONRÁD Gyula. 1920. A colecţionat obiecte de artă populară. 2. unde a activat ca muzeograf. A fost fondatorul secţiei de ştiinţe naturale a Muzeului Regional din TgM. • Idegkórtan. n. TgM. insecticidele. 2000. valóság.în colaborare: • Nőgyógyászati jegyzet. apoi la Clinica de Obstetrică TgM (1945-48). comercial TgM (1948). – 1955. : OGYI.1. – 136 p. 2003. – [1995]. kiad. Lucrări publicate: • Tudat és valóság.. Revista Medicală Orvosi Szemle. Domenii de cercetare: probleme de obstetrică.. sz. – 211 p. dar mai ales. – Kolozsvár. Studii şi Cercetări de Neurologie. : [Természettudomány. : OGYI. medic specialist (1948). okt. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó. – 2. pentru o scurtă perioadă. – Mv. füzet. – 2002. univ. 2002. . Jibou. – 210 p. de ştiinţe naturale la Univ. A participat la observaţii ornitologice. medic secundar la Clinica de Boli Infecţioase (1956-?). – [1995]. – 1954. păsări. köt. Studii: Univ. orvos– és (F. – 480 p. Gheorgheni (HR) – m. 1986 • Romániai magyar irodalmi lexikon. Lucrări publicate: .în colaborare: • Endokrinológia. care a funcţionat pe lîngă Muzeul Jud. 1954. 1957. – 215 p. • Nőgyógyászat. a activat ca asist. köt. 3. – 3. 10. hit.în colaborare: • Általános és részletes orvosi mycologia. M. asist.Biblioteca Judeţeană Mureş medic specialist neuro-chirurgie până la pensionare (19531992). sz. – 1994. 2. 1986. A fost unul dintre organizatorii grupului de ornitologi şi ocrotitori ai naturii. 13 febr. 1926. – 2. – 2. diploma de prof. 31. univ. ornitologia. de Biologie (1952). tratarea şocului naşterii. Preparator la Cluj (1943-45). A publicat în A Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum Évkönyve (1954). 1959. 19541955. • Szülészeti jegyzet. obiecte pentru secţia de ştiinţe naturale: a preparat animale. Domenii de cercetare: paleontologia. Jurnal of Neurosurgery. (F. – 280 p. – 68 p. • Szülészeti jegyzet. insecte colecţionate. . biolog. 1981. muzeograf. A Hét.232 p. • Tizenkét év. okt. la catedra de microbiologie a IMF TgM. rész. Fac. apoi muzeograf principal până la pensionare (1952-86). medic ginecolog. – Kolozsvár : Glória Kiadó. – [1995]. Studii : bacalaureat la Lic. Mureş. rész. – Mv. Fac. A plecat din ţară (1977). – 2000. : OGYI. – Mv. : OGYI. de Medicină (1945). A publicat în Revista Ştiinţelor Medicale (1950). Népújság 2002. • Erdélyi magyar ki kicsoda. kiad. – Mv. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. medic principal ginecolog la Spitalul Orăşenesc Reghin până la pensionare (1963-83). – Bukarest. – Bukarest : Kriterion. 1960. : OGYI.. – 172 p. – Mv. orvos– és (F.. füzet. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Referinţe: TETT 4. . • A Hét. n.) (1950-53). – 96 p. – 2.. füzet. : OGYI.

als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. – 1. Nymphaea (1975). Steaua Roşie (1981). Hargita (1971). concomitent. (1949-62). şeful catedrei de farma-cognozie. a înfiinţat la TgM Grădina de Plante medicinale şi aromatice (1949). posibilitatea introducerii acestora în culturi. – Bukarest. : Általános rész. • A Hét 1977. Prof. köt. 1953. 455-956 p. – XLVII. – Csíkszereda. – 399-581 p. – Köln. – Mv. Comisia de Medicamente Vegetale şi Animale pentru elaborarea Farmacopeei Române. Band 3. (F. Analele Banatului (1983). Staţiunea Experimentală de Plante Medicinale din Cluj (1923-31). Sibiu (1972). 1964. maghiară germană. n... obţinerea uleiurilor volatile în România. 1974. Lőrincz Magor. Fabrica de acid sulfuric din Braşov (1912). – 1988.. prof. 1996.în colaborare: • Farmakognózia : Részletes rész / Kopp Elemér . . Distins cu „Ordinul Muncii” cls. Vörös Zászló (1965-66. – 1.. 2000. univ. 1916. • A madártan története Erdélyben / Lőrincz László. : OGYI. a 7-a. – 1994. 1953. • Die Ornis siebenbürgens / Hans Salmen.. 1972). – 2000. – Mv. – Mv. a III-a (1955). Wien: Böhlau Verlag. Lucrări publicate: • Magyarországi melaszok nitrogéntartalmú vegyületei. ing.. – Band 2. Oradea (1975). 3. – 104 p. – Nagyenyed: „BF“ Tudományos Műhelyek Nagyenyed. Odată cu înfiinţarea Fac. . : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. chimist. 469 p. 1975-77. Aquila (1976. – 1956. S-a mutat la TgM (1948). Falvak Dolgozó Népe (1975). . – Band 2. Aquila (1976). Fabrica de Produse Chimice din Cluj (1919-23). 1981). Fabrica de Zahăr din Bod (1913-19). – 1982. Revista Muzeelor (1971). 2. valorificarea macului alcaloid (1943). filiala Mureş. . Wien: Böhlau Verlag. TgM.: Kh-M.) KOPP Elemér. als Band 3 eine neue Übersicht über die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm. Dr. – 3 vol. Activitate profesională: ing. membru USSM. • Farmakognózia. : A-K. emerit (1962). – 1. 2003. 455-956 p. 1890. stabilirea influenţei atacului ciupercilor din genul Peranospora asupra conţinutului de alcaloizi din frunzele de Hyosciamus niger. la Cluj (1908). analiza caracterelor morfologice şi a compoziţiei chimice. – XVIII. – Ed. – XVIII. Tibiscus. dir. Stefan Kohl. A activat ca membru în col. – XLVII. 1993). köt. 1981 . 469 p. • Erdélyi magyar ki kicsoda. de Farmacie este numit prof. Lucrări publicate: • Rezervaţia naturală de la Zau de Cîmpie – A mezőzáhi természetvédelmi terület. • Farmacopeea Română. M. 1980-1988. – Braşov : Magyar Cukorgyárosok Egyesölete. investigaţii agrotehnice pentru obţinerea unor cantităţi sporite de exemplare şi de principii active. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1980-1988. 19 ian. Ziridava (1988). Domenii de cercetare: răspândirea geografică a speciilor şi recoltarea lor. Aquila (1993). 1971. jan. IP din Budapesta (1913). 1974. a fost primul conducător de doctorate postbelic. Marisia (1983. köt.Oameni de ştiinţă mureşeni Ifjúmunkás (1958). . ţine cursuri la Institutul Agronomic. – 64 p. cercetări privind fructele de Capsicum auum (ardei iute).. Studii: şc. Band 3. Nimpheae. Studii şi comunicări. – 398 p. de redacţie al revistei Farmacia (1953-55). Cluj – m. primară şi lic. • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. : OGYI. Stefan Kohl. – 1988. – Köln. Referinţe: • Steaua Roşie 14 iul.1996. chimist. 7. Studii şi materiale (1965-69. : Ergänzungsband zu Hans Salmen Band 1 und 2. insigna „Evidenţiat în munca Medico-Sanitară” (1960). 1995). 7 aug.în colaborare: • Die Ornis siebenbürgens / Hans Salmen. cu o teză consacrată cercetării combinaţiilor de azot ale melaselor (1916). Staţiunii (1941). – 48 p. – 1982. köt. valorificarea măceşului de pe cursul superior al Mureşului şi numeroase alte cercetări publicate în peste 40 de lucrări ştiinţifice originale în limbile română..

1998.în colaborare: • Takarmánynövények termesztése / Támas L. Institutul de Agronomie. 1964... „Pázmány Péter” din Budapesta (1934). – Bucureşti : Editura Ştiinţifică Agricolă de Stat. T. vol. şi la Rostock (1939). átdolgozott és bővített kiad. • Szénakészítés. Agricol TgM (1946-52). IR Agrosem TgM (195862). Revista Medi-cală – Orvosi Szemle. nr. farmacognost şi fitochimist. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. şef de lucrări. – p. • Farmacopeea Română. CAP Brâncoveneşti (1962-66). ing. – 132 p. p. A început cariera la Budapesta. • Farmakognózia : Részletes rész. din Satu Mare (1928). Aiud (1929-37). 1956. A fost membru în Soc. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Farmacia românească în date / Vasile I. 2. X. agronom. Internaţională de Urologie. –Bukarest: Ceres. G-O. univ. 3-4. Kotilla Erzsébet. CAP Mureşeni (1966-78). Kósa B. – Bukarest. p. 1981. 1918.. (194258). – TgM. agronom. de medicină la Univ. • Az okszerű vetésforgó. – 75 p. nr. A fost prezent şi în paginile revistelor literare: Erdélyi Helikon. átdolgozott és bővített kiad. (A. 25 dec. la Amsterdam (1973). 2. – Mv. Új Élet. la IMF (1948-71). – 1. medic. 1. (A. 236-238. fotografie. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică Agricolă de Stat. la conferinţe internaţionale de urologie la Budapesta (1962). köt. 1981. – 2. • Note Botanice.: Kh-M. a 8-a. n. 1956. – 251 p. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. ing. 1974. – 12 p. 1960. Cluj (193742). Studii: gimnaziul ref. 1952. Specializare cu o bursă la Helsinki (1938). • Practica farmaceutică. – 407 p. 151-158. la catedra de chirurgie-urologie până la pensionare (1976). – UNI Druck GmbH. 1981. 3. VI. 1986. conf. Communicationes ex Bibliotheca Historiae Hungarica. de Urologie din România. TgM. . – 55 p. Soc. – 2. – 39 p. : OGYI. 21 sept.în colaborare: KÓSA Barna.) KÓTAY Pál. R. Lipan. Druckerei Verlag.Biblioteca Judeţeană Mureş • Farmakognózia : Általános rész. – Mv. – Bukarest. 1990. chirurg la Univ. 1973. A fost în călătorie de studii în Finlanda.: Kh-M. vol. – TgM : IMF. – 1994. Studii: Lic. Germania. Kotilla Erzsébet.. 1. –– Mv. – 1965. fac. – 1994. 23 nov.. / Kopp Elemér. 321-347. – Ed. 1957. când a luat fiinţă IMF-ul (1946). „Bethlen Gabor”. Lic. : OGYI. köt.. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică Agricolă de Stat. – [1995]. apoi prof. Lucrări publicate: • Az urológiai sebészet alapvonalai. • Istoria ştiinţelor farmaceutice în România. p. . dir. Lucrări publicate: . (în manuscris). n. univ. de Istoria Medicinii din Ungaria. Előre şi cu studii de istoria medicinii în Korunk. 23. Uro-logia Internationalis. • Profesorul doctor Elemér Kopp (1890-1964). adj. – Vol. 1951. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1994. Igaz Szó. • Tradiţii ale valorificării plantelor medicinale în România : teză de doctorat / Baicu Graziella Lygia. din Cluj (1940-45). Csedő Károly. 1910. köt. köt.) • A zab termesztése. Magyar Urológia etc. a devenit şeful Clinicii de Urologie la TgM. A publicat peste 100 studii de urologie în paginile revistelor de specialitate ca: Acta Urologica. Csedő Károly. / Kopp Elemér. Referinţe: • Revista medicală TgM. Hobby-uri: filatelie. • Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. Halmeu (SM) – m. 3. – 89 p. Soc. – p. R. Braunschweig. Chirurgia. – TgM. – 160 p. 2000. Câmpulung la Tisa (MM).. 1974. : OGYI. A fost prof. T. 34-36. • Istoria şi activitatea ştiinţifico-practică a Institutului Experimental de Cercetare a Plantelor Medicinale din Cluj : manuscris. a fost asist.

– 1956. şeful disciplinei până la pensionare (1948-83). Cluj (1936). 1942. – 1994. -3. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bucureşti. – [1995]. 1960. • Romániai magyar ki kicsoda. Zeitschrift f. Goina Eugenia. 19531956. Negreni (SJ).. : OGYI. conf. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – TgM : IMF. Studii şi cercetări ştiinţifice (1954). Zeitrischft für Immunitätsforsch (1954). Fac. – 435 p. (1948-68).. – 1.187 p.. (F. . • Der Liquor Cerebrospinalis / R. – 2. 2. 1981. : [Természettudomány. • Viharban. köt. Band – m. Mártha Ivor.. 1953. • Curs de biochimie / Kovács A. – Mv. „Ferenc József” din Cluj cu teza: Új szimmetrikus dialkyl – diaryl – aethylén származékok szintézise (1942). – 3. Univ. Domenii de cercetare: electroforeza proteinelor sangvine. Kisérletes Orvostudomány (1950). – Bucureşti : EDP. – Kolozsvár. – TgM : Mentor.. 1856. leziuni experimentale ale ficatului şi ale sistemului nervos central. Pediatria (1953). – Mv. – 217 p. Ideggyógyászati Szemle (1959). Inn. Iaşi (1963). 1956. 3. 12 sept. de matematică şi fizică. – Mv. – 1994. – 1953. 10 dec. 1981. : OGYI. de Ştiinţe Naturale (1940). (F. decan al Fac.Mv. – 1997. köt.. – TgM : IMF. – 3. 1994. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş 19451967. ..Oameni de ştiinţă mureşeni • Sebészeti jegyzet. / Kovács A. 1963). Med. ges. köt. Studii: bacalureat la Col. – 1. 2. n. univ. 1957-59. köt. köt. la Cluj (1942). 1997. • Genersich Antal emlékkönyv. Blazsek Vladimir. – 767 p. Dr. • Tizenkét év. Goina. • Urológiai jegyzet / Nicolescu Dorin. prof. 1961. • Lucrările Conferinţei de hepatie şi epidemiologie. köt. • Biokémiai laboratóriumi vizsgálatok / Kovács Endre. : OGYI. 19 apr. – Vol. 1994. L. Lucrări publicate: • Új szimmetrikus dialkyl – diaryl – aethylén származékok szintézise.192 p. E. rész : Sebészeti propedeutika. Fordították : Bakos János. – 248 p. Kótay Pál. Bakos János. prof. – Budapest – Mv.: Kh-M. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică. • Új magyar életrajzi lexikon. (1956. chimist. – Mv.– 1. n. L. 1967. Zeitschrift exptl. 1918. la disciplina biochimie din cadrul IMF TgM (1968-83). – Kolozsvár. univ. univ.) KOVÁCS Gizella Vezi: TAMÁS Gizella KOVÁCS János. Asist. Neurologie. E. köt. 1981. 1966). Studii şi cercetări ştiinţifice. – 273 p. „Ferdinand I” Cluj. 1.: OGYI. M. : OGYI. • Ştiinţa despre originea vieţii. prof. Bukaresti László. 1977. köt. – 2. – Mv. 1968. • Biochimie medicală / Redactor I Manta. – 240-365 p. 1965. Acad. • Romániai magyar irodalmi lexikon – Bukarest. 1961). 1957. Ref. – 204 p Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. Bukaresti. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1957. 1948-1998. • Biokémia. Med. Revista Medicală (1955. : H-K. 1998. Bukaresti. • Cercetări medicale. – [1995].. 1976. – 1994. RPR (1963). M. Medicina Internă (1956). Experientia (1965).. Goina. Com. • Biokémia. – Budapest – Mv.M. de Farmacie (1953-56). neurochirurgie (1963). 2002. în chimie la Univ. Schmidt. : OGYI. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. 1942. . – Berlin.. – Mv. átdolgozott kiad. – TgM. köt. • Biokémiai jegyzet / Kovács Endre. A publicat în Berichte der deutschen Chemischen Gesellschaft (1942).) KOVÁCS Endre. 1968.în colaborare: • Biokémiai jegyzet. Kerekes Medárd. : Az általános sebészet alapvonalai. . – 2002. psihiatrie. – 2002. . 1957. : OGYI. Műszaki tudományok]. univ. – Bukarest.: Kh-M.

– Budapest – Mv.) KOVÁCS Júlia Ibolya. 4 martie 1935. ing. după care a fost numit prof. 18 ian. congrese internaţionale şi naţionale HUNGEO (2002. • Kémia: polgáriiskolák és tanítóképzőintézetek számára. Şef de laborator. – [1995]. 1891. • Gyakorlati jegyzet egészségügyi kémiából. profesor de mat. Şcoala gen. Zalău. – Budapest. : OGYI. Lucrări publicate: KOVÁCS Lóránt. lector univ. -3. doctorand (2000-). de Construcţii din TgM (1993-97). Ind. – TgM : Editura Academprint. – Mv. Budapesta etc. 1890. • Fizika a tanítóképzők és polgáriiskolák számára. TgM. – Teza de doctorat. Sapientia TgM (2004). SC Locativ SA (2004). de Topografie minieră la Institutul de Mine Petroşani (1990). Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. topograf SC Coriz SRL (1998). 1994. – Budapest. A participat cu comunicări la sesiuni ştiinţifice. Mureş. – Mv. – 144 p. : OGYI. • Rövid fizika: polgári és felsőbb leányiskola IV. Şumuleu-Ciuc). – Budapest: Méhner Vilmos. : Kende-Kozocsa. A efectuat serviciul militar (1880-81). • Romániai magyar irodalmi lexikon. : H-K. în Liceul din Sângeorgiu de Pădure (1991-93). – Budapest. oszt.). Fac. . • Csillagászati földrajz elemei: polgári fiú. 1894. Catedra de mecanică la Univ.) • Gyakorlati jegyzet gyógyszerészeti biokémiából.: Kh-M. 2004-). în fizică (1883) şi mai târziu în matematică şi chimie. în ştiinţe chimice (1975). Seghedin). A participat la conferinţe. 1971. 1889. n. Univ. 1890. – Budapest. köt.Budapest. topograf la Institutul de Îmbunătăţiri Funciare Sângeorgiu de Mureş (1991). – Mv. – Budapest. RA Aquaserv TgM (1999-2003). de Chimie la (1956). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve.és leányiskolák s felsőbb leányiskolák IV. Hobby-uri: muzica rock. 1979. – Mv. számára. Ing. (1977-86). –130 p. nr. (F. • A felsőnép. Laboratorul de fizică al IMF TgM (1958-60). – 6. 1973) etc. Studii: lic. Bucureşti – m. 1891. • Bevezetés a kémiába. • Gyógyszerészeti biokémia. – 455 p. Lucrări publicate: Elemente de topografie generală. A obţinut titlul de dr. 2 Sighişoara (1980). 1981-. • Új magyar életrajzi lexikon. Lucrări publicate: • Az elektolytok polarisatiója. univ. 5. – 1994. A publicat în : Térinformatika (2003). . 1986.. Magyar Földrajzi Konferencia (2004. 1897. Miercurea Nirajului. –2002. lector univ. M. – 1899. köt. kiad. Membru în : EMT (preşedintele Secţiei de topografie al Sucursalei jud.Domenii de cercetare: spaţii verzi ale castelurilor din Valea Mureşului. Seghedin). A publicat în Comunicările Academiei RPR (1963). Ing. culturism.. (F. Studii: lic. 1967. M. n. nr. • Kémia: tanítóképzők és polgáriiskolák számára. – 3. lector univ. (2004. la TgM (1952). EME (2002. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1887. Referinţe: . Studii: Bacalaureat la Lic. Fac. dr. osztálya számára. a millenniumi kiállítás alkalmára a vallás és közoktatási miniszter megbizásából. • Fizikai bevezetés (Laky Dániel : Földrajz). de fizică şi chimie la şcoala normală din Buda (1881-). chimist. EMT (2003. la catedra de biochimie (1961-77). Lic. • Egészségügyi kémia. 1883.és polgáriskolai oktatás : ezen iskolák monográfiája. – 2. asist. : OGYI. – Bukarest. conferinţe la TgM. 1962. politehnice la Viena (1874-76). köt. de fizică şi matematică la Cluj (1876-80). „Bolyai” Cluj.Budapest. TgM. Revue Roumaine de Chimie (1966. 1896. : OGYI.Biblioteca Judeţeană Mureş Budapesta. 2000. – Budapest. 12 noi. la TgM şi Aiud (1874). 1962. Grup Şcolar Agroindustrial. Sopron). topograf.

– 277 p. 1843. : : nyom. medic şef al spitalului St.. 1878. orvos– és • Rövid utasítás a fák betegségeiről. 7 aug. boli vasculare. Romanian Review of Internal Medicine. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. şef de secţie la clinica TBC Korányi din Budapesta (1951-78). germ. Kovalszky Péter. Ferencz László.) (F. • Jegyzés a pestisről.în colaborare: • A tüdő röntgenanatómiája / Kováts Ferenc.M. medic specialist (1973). – Budapest. – 1981. betűivel. medic internist. – Mv.. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. a ref. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. – 2000. – 1995. 1782. 14 iun.. Kovács A. A fost medic şef de lucrări. 160 p. a ref. Balatonvilágos.. Trudeau Soc. 1959. – 17. : OGYI. – Mv. Membru în American Medical Assoc. – 2. 1944. la Clinica Medicală nr. : Pótlás a VXI. n. 1806. Studii: Lic. – 6. • Szempontok az általános orvos belgyógyászati tevékenységéhez / Monoki I. Medic secundar internist la IMF TgM (1968-73). 3 TgM (1973-85). 2. : OGYI. – Budapest. Domenii de cercetare: hipertonia. 2000. 1900. koll. – Új sorozat. .. de medicină la Univ. Elveţia. Iernut – m. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 493 p. 1809. gyógyitásairól és s természet mivoltáról. for Photogrammetry and Remote Senaing.) . gyógyitásairól és a természet mivoltáról. univ.) KOVALSZKI Péter. Kovalszky P. – XIV. • Rövid utasítás a fák betegségeiről. Sajtó alá rendezte Viczián János. M. obstetrician. • Belgyógyászat. medic secundar la Spitalul Sinai din Detroit (1987-90). Lucrări publicate: . Italia etc. Studii: fac. köt. International Soc. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.în colaborare: • Belgyógyászati tünettan : III. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – 122 p. engl. asist. gravuri. – Viennae. Korunk. KOVÁTS KOVÁTS Ferenc. : Kende-Kozocsa. Lucrări publicate: • Adsertione veterinario-medicae adnexo tractatu de morbis epizooticis. dir. Braşov (1962). 1983. kötethez (Kämpfner Árpád-Kerpely Kálmán). 16 ian. acuarele etc. Gherla. köt. 1997. A fost medic practician şi prim medic la TgM. – 1899. conf. înmormântat la biserica minoriţilor. – [1995]. TgM. 1982. fr. Publicaţii în Orvosi Szemle. – Budapest : Medicina Thoracalis. A fost membru în Soc. 1944. – 2. koll. – Budapest. n.. 1829. schimb de experienţă în Franţa.. : H-K. A făcut călătorii de studii. M. geriatrie. A participat la diferite expoziţii cu grafică. [trad. apoi la nr. • A légzésmorphometriában végzett harmincéves munka eredményei. din Seghedin (1937). American Medical Directors Assoc. Lucrări publicate: • A gümős mellhártyalob. Bimedical Optica. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – Mv. Ödön-Lyka Károly. – 385 p. în urma cărora a aplicat metode noi în terapia tuberculozei. grafician. köt. 1990. Ferencz L. (F. dr. : OGYI. – Mv.. Transssylvania (USA). 1981. éves orvostanhallgatók számára / Olosz Egon. Brassai Zoltán. (F. Medicina Internă.. Referinţe: • Új magyar életrajzi lexikon. rusă. medic ftiziolog. – 2. (1937-51). – 2002. betűivel. – 3. American Geriatric Soc. 1 mai 1913. köt.Oameni de ştiinţă mureşeni Baza de date BJM. medic.) Antal József. – Mv.. în lb. : nyom. Zsebők Zoltán. köt. (F. Joseph Mercy of Macomb Hospital (2000-). – Mv. 1749 – m. Française de la Tuberculose et de Maladies Respiratoire. n. IMF TgM (1968). M. poloneză]. Szinnyei József. kiad. – Budapest. al Spitalului Cămin Fraser Villa ECF şi Evangelical Home ECF (1996-00).

– 3. Institutul Teologic Romanocatolic Alba-Iulia. – Budapest. Dr. : H-K. în ştiinţe medicale. Teoretic nr. prof. şef de lucrări (194548). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.Revista Medicală. „Komensky” din Bratislava. M. şef de catedră la catedra de histologie şi embriologie la Univ. univ. – Bukarest. • Radiológiai jegyzet / Szerkesztette Krepsz Iván. univ. – 1994. univ. : Tartományi Egészségügyi Nevelési Ház. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. doc. Domenii de cercetare: cancerul. din Debreţin (1950. Lucrări publicate: • Radiológia: Röntgendiagnosztika és sugárterápia. • In memoriam Prof. köt. 1. 1963. în ştiinţe medicale. : OGYI. – Bukarest. prof. din Budapesta (1934). 1950. 3. la IMF TgM (1947-49) şi la Univ. 1912. (1924). : Tartományi Közegészségügyi és Munkavédelmi Állami Felügyelőség. Doc. Oradea (196560). univ. Academia de Medicină Milano. (F. szív. / 16 p. átdolgozott kiad. Oradea. 15 aug. Fac. – 2. n. – 1103 p. diploma de medic la Univ.. – 1994. : OGYI. – 2002. IMF TgM. – 20-42 tab. Şc. din Heidelberg (1937-38). : Nyelőcső. köt. Studii: Gimnaziul „Weselényi”. – 54 p. Orvosi Szemle . la Gimnaziul Piarist din Timişoara (1929). Membru în Academia de Ştiinţele Naturale din Halle. • Új magyar életrajzi lexikon.. : OGYI. univ. nr. – 36 p. köt. – Bucureşti : Editura Medicală. de Teologie didactică (1990-95). diploma de medic la Univ. Oncologia şi Radiologia. : Tüdő. (F. la Univ. „Doctor honoris causa” al Univ. köt.. Szecsei Zoltán.) KROMPECHER István. dr. din Budapesta (1929). 3. Studii: lic. – Vol. Darvas István. univ. 1957. 2. • Röntgenatlasz / Krepsz Iván. 1960. prof. mellkas. Lucrări publicate: • Mesterséges ízületek. – Mv.: Kh-M. 1939. 4. a fost cooptat în colectivul redacţional (1962-). conf. specialitatea farmacologie cu teza: Studiul experimental al . medic. n. 5. Soc. Lic. Studii: Gimnaziul Ev. . medic. 10 aug. a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem tanszékvezető tanára és a Röntgenklinika volt vezetője / Darvas István = = Népújság 2002. köt. histolog. köt. „Ferdinand I” din Cluj (1937). (1948).. köt. 14. gyomor. anatomist. nagyerek. [1964]. Kovács László. – [1995]. 1957. Krepsz Iván. – Mv. – Mv. 1955. 12. – Mv. • A rákbetegségről. – 19 tab. szívburokbetegségek röntgenképei.în colaborare: • Röntgentani jegyzetek. de Medicină Generală (1960-66). Budapesta – m. . – 2-3. Koblenz (Germania). Membru corespondent în Academia de Ştiinţe Maghiară. Zalău. Glück László. bélbetegségek röntgenképei. • Radiológia. Oradea (1949-56). de Anatomie Franceză. Fac. – 365 p. Dr. Timişoara – m. köt. Orvosi Hetilap. • Radiodiagnostic clinic. A publicat în EME Orvostudományi Értesítő.3. Kertész Endre. : OGYI. köt. 18 sept.. 19 aug. 1993. 1905. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 400 p. Közreműködtek: Kertész Endre.: Kh-M. 6. – 48 p. din Cluj (1940-44). prof..– 1. • 111 kérdés és felelet a rákról. conf. 1981. prof. M. – 459 p. . n.. Anthropológiai Közlöny. Budapesta. colaborator ştiinţific al Institutului de Biologie din Tihany (1938-40). röntgendiagnosztika és sugárterápia / Krepsz Iván. – Mv. 1983. Debreţin. – 100 p. – Mv.Biblioteca Judeţeană Mureş KRAUSZ László Vezi: BARBU Vasile KREPSZ Iván. 1942. medic radiolog. : OGYI. Gen. 1976. nov. – 24 p. la Institutul Central de Radiologie Cluj (1940-45). la Univ.până la pensionare). – Mv. dec. 1981-. Asist.) KUN Imre Zoltán.. la Institutul de Radiologie al IMF TgM până la pensionare (1968-79)..

Oameni de ştiinţă mureşeni unor interacţiuni farmacologice ale esterogenilor. • Erdélyi magyar ki kicsoda. Australia (2000). . Activitate profesională: intern clinic. Bucureşti (1996. Victor Cojocaru. • Farmacologi şi toxicologi din România / Ostin C. stagiar (1968-72). Orvostudományi Értesitő (1996. – 264 p. 2000. Membru în USSM. IMF TgM la Clinica Medicală I-II. secţia Farmacologie şi Toxicologie. 2002). titular (1972-78). – 1996. Soc. Asoc. T. – 1997. Distins cu diplome pentru lucrări ştiinţifice în Ungaria şi Polonia. Lucrări publicate: • Endocrinologie clinică : curs. Domenii de cercetare: a studiat experimental reglarea axului hipotalamo-hipofizo-gonadal. – 1988. Clinica de ObstetricăGinecologie. 2002. Soc. köt. relaţia între hipoteroidie şi mastaze. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate: Endokrinologie (1977). Clinica de Pediatrie. Română de Psihoneuroendocrinologie (1990-). 1980.. asist. entităţi endocrine mai rare. depistarea hipotiroidiei la nounăscut.şi psihotrope asupra ciclului estral (1977). 2003. Endocrinologie – Revue Roumaine de Médicine (1978. Clinica de Boli infecţioase. – Kolozsvár : Scientia Kiadó. prof. – 2002. tratamentul hiperesterogenismului şi al mastazelor benigne. Polonia (2000).1999. EFES (1999-). Europeană de Neurochimie (1984-). Revista Română de Endocrinologie (2002). conf. univ. – Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület. • Îndrumător de lucrări practice de farmacologie. Ungară de Endocrinologie şi Metabolism (1985-). medic specialist (1980-90). Pharmacology (1977). asist. UMF TgM. 1984). 2003. EME (1990-). 1998-00). Mungiu. şef lucrări (1978-88). • Klinikai endokrinológia. (1998-2000). – Iaşi : Editura UMF „Gh. 2000. • In vivo VI. medic stagiar endocrinolog (1978-80). 1997. Ungaria (1991. Referinţe: • Ki kicsoda : Aradtól Csíikszeredáig? – 1 köt. Orvoskongresszus. (2001-). – 1985. membru fondator în Soc. • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. – 2. univ. în prezent Asoc. 2002). – 315 p. 1993-94. Műszaki tudományok]. Popa“. şeful Clinicii de Endocrinologie (1998-). 2002). T. ISEnd (1990-). Medicală Română (1968-).: A-K. Specializări: ClujNapoca (1980. ANTO (2001-). Soc. : [Természettudomány.şi psihotrope asupra ciclului estral şi asupra secreţiei gonadotropinelor (FSH. • Tizenkét év. Danemarca (2000). – Mv. Europeană de Neurondocrinologie (1991-). urmărind acţiunea unor medicamente neuro. (A. şeful disciplinei (1998-). Valea Strâmbă (1965-68).în colaborare: • Aspecte normale şi patologice ale reglărilor neuroendocrine. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – 110-113. LH) şi a prolactinei. – 2000. Membru în Corporaţia doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000-). Circumscripţia Sanitară Rurală. Naţională de Endocrinologie (1977-). – 536 p. – Kolozsvár. – TgM : Litografia IMF. cercetarea posibilităţilor de antagonizare: efectele unor medicamente neuro. Italia (2000). 1998). medic primar (1990-). Germania (1999.) .

– 221 p. Preparator la IMF (1960-63). medic de circumscripţie la Deaj (1964-65). – 2. .. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1909. Morphologie (1988). Jedlik Ányos István. 14 apr. Chain LAKATOS Anna Mária. 1997. n. ciroza şi starea de ischemie a ficatului (1981). sindromul de joncţiune pielo-uretrală. Studii: Lic. – Mv. în medicină cu teza: Studiul experimental privind caracteristicile reacţiei vasculare şi ale dezechilibrului stromaparenchin în regenerarea. Lucrări publicate: • Görgey Arthúr : Reflexiók Beöthy Ákos : A magyar államiság fejlődése. publicate în ţară şi străinătate. studierea rinichiului polichistic morfopatologic. – 1 köt. dr. Bistriţa – ? Studii: lic. • Emlékezés két hírneves budapesti egyetemi tanárról: Dr. Dr. la Budapesta (1877). n. 2002. Autor şi coautor a peste 200 de lucrări ştiinţifice. Than Károly. clinic şi paraclinic. Roman (1952-54). univ. (F. Domenii de cercetare: hepatologie experimentală.Oameni de ştiinţă mureşeni L LÁDAY Győző. medic specialist de terapie intensivă (1974-). Făget – m. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. membru fondator şi lector al catedrei de biologie celulară (1979-90). medic de circumscripţie. • Tizenkét év. refluxul vezico-uretral. : OGYI. Referinţe: • Könyv. 1909. – 2000. – 2002. 1937. asist. kötethez (Kämpfner Árpád-Kerpely Kálmán).és irodalmi gyűjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. 1981-1984. în ştiinţe medicale (1966). Membru corespondent în AOŞR (1998). medic. (1967-68). – 17. 26 nov. univ. 1 ian. la Gherla. 2002. – 1995.în colaborare: • Szövettan egyetemi hallgatók számára. Participă la peste 150 de reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Română de Morfologie şi Anatomie Patologică. – 1997. preparator univ. 25 sept. in extenso şi în rezumate: Revista de Morfologie Normală şi Patologică (1963). – 1981. Acta Anatomica (1994). : OGYI. Ödön-Lyka Károly. Győr. medic specialist urolog (1977).. 1910. medic urolog. Műszaki tudományok]. şef de lucrări (1990-91). şef de lucrări până la pensionare (1990-94). – [1995]. farmacist. – Budapest. regenerarea ficatului după hepatectomie subtotală. „Bolyai” din Cluj. Deaj (1963-66). Kovács A. 1909. EME. Autor sau coautor a 112 studii publicate sau comunicate la diverse conferinţe şi congrese. A fost farmacist la Band din 1879. – Kolozsvár. 1856. catedra de anatomie şi embriologie. 1984. – [1995]. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. (F. Militară de Ofiţeri de Rezervă. medic specialist la Clinica de Obstetrică-ginecologie (1994-). Forschung (1971). de Medicină (1955-61). IMF TgM (1991-). Activitate profesională: medic intern preclinic. la catedra de histologie a IMF (1966-79). : [Természettudomány. Szinnyei József / Írja és összeállította Gulyás Pál. köt. M. Soc. asist.) Lucrări publicate: • Sejtbiológia : orvostanhallgatók részére. univ. A publicat articole de specialitate în Gyógyszerészi Hetilap. – Mv. Cluj (1870). Societatea Medicilor Creştini. uroză experimentală. secţia anesteologie. • Romániai magyar ki kicsoda. A fost membră în Soc. conf. – Új sorozat. Fac. Şc. . medic primar urolog. 1933. IMF TgM. – 382 p. : Pótlás a VXI...) LAKATOS Ottó – Ioan. Margó Tivadar és apáti dr. „Bolyai Farkas” TgM (1944-52). M. titular (1969-90). – Mv. munkának Görgey Arthúrra vonatkozó tanulmányára. catedra de morfologie. TgM. Sajtó alá rendezte Viczián János. IMF TgM (1960-63). Studii: IMF TgM (1961). • Emlékezés három hírneves budapesti egyetemi tanárról: Dr. – Mv. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. n. köt. com. studierea sindromului ovarian drept. – Mv. 2000. Dr. Balogh Kálmán és szentmiklósi Szabó József. Revue Roumaine de Morphologie (1974). küzdelmei c. 1578-1909 / Összegyűjtötte Matolcsy Miklós dr.

– Bukarest. prof.) rector la I Ped TgM şi prof. Studiile au apărut în: Electrotehnica. – 1997. M) LAKATOS VEÉR Mária Vezi: LAKATOS Anna Mária LAPOHOS János. – 82 p. – TgM : IIS.în colaborare: • International Morphological Sciences – Abstracts Book. – 2002. Metrologie aplicată. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. de Fizică-Matematică (1953). Specializări: în urologie la Bucureşti.. • Tizenkét év. 1985. A elaborat un model original al ionosferei. – Kolozsvár. la Inst de Subing. – 139 p. – 2. Europeană ECBO (1982). 1997. Soc.. 1981. – TgM : Mentor. 2002. inspector şcolar de specialitate în Regiunea Autonomă Maghiară (1959-60).: L-Z. • Romániai magyar ki kicsoda. de fizică la Lic. Bulletin of Medical Sciences (2002). Boariu. • Viharban. a prezentat 24 de lucrări în cadrul unor congrese şi simpozioane interne şi internaţionale. la Academia . • Îndrumător de lucrări de laborator la „Electronica industrială” : pentru uzul studenţilor. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Who’s Who în România. Anatomiştilor din RPU (1999). Rott Lajos. Lucrări publicate: . univ. köt. 1926. Studii şi cercetări energetice şi electrotehnice. 1968. – sa. membru al catedrei de igienă (1955-61). Studii: şcoala medie la Gherla (1948). Univ. T. László Attila. • Electronică industrială.1967. Domenii de cercetare: proprietăţile electrice ale materialelor izolatoare. 1956. rész: Élelmiszer. diploma de ing. – 2002. – 1994. Fac. orvos– és (F. Ref.Biblioteca Judeţeană Mureş Thicamino-Acide Arzneimittel . n. – TgM. dir. în chirurgie endourologică la Budapesta (1974). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. 1948-1998.. TgM (1946). – 2. • Genersich Antal emlékkönyv. prof. – Mv. n. . Soc. – Mv. – 206 p. fizician. Ioan Lapohos. – 1991. dr. László Attila. Preparator. la catedra de fizică medicală a IMF TgM (1953-57). 11 apr. de Biologie şi Patologie Celulară afiliată la Soc. Soc. – 1994. „Bolyai” Cluj. agronom la Institutul de Agronomie Cluj (1951). Magyar Egészségügyi Társaság (1996). Diplomă de excelenţă (2003). de Morfologie Normală şi Patologică (1960). şef de catedră. – TgM: IMF. Soc. köt. deputat pentru raionul Târnăveni (1963-67). (F. Revista de Medicină şi Farmacie (2001). Lucrări publicate: • Elektromágnesességtan.în colaborare: • Közegészségtani vizsgáló eljárások / Steinmetz József. – 1991. Membru în Soc. chimist.EME (1999). se pensionează în 1988. de Anatomie (1988). : OGYI. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş. TgM (1989). : OGYI. bővített kiad. (1960-88). ing. univ. Műszaki tudományok]. 4 TgM (1957-59). – 2. : [Természettudomány. 1959. (1974-81). – 1994. Cuci. köt. – 1997. (A. – 2002. specialist în viticultură şi enologie. asist. 1990. prof. univ. Fizeşu Gherlii (CJ). 1929. – [1995]. studierea experimentală a ionosferei. 1998. de Urologie (1973).: Kh-M. în ştiinţe fizice (1980). Primeşte distincţia „Asist. Hobby-uri: filatelie. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. – Mv. Referinţe: • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. nr.. 3.în colaborare: • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. – [1995]. • Electricitate / C. • Calyx Junction Sciences – Abstracts Book. 1945-1967. • Közegészségtani vizsgáló eljárások / Steinmetz József. M. Studii: bacalaureat în Col. – 2002. la catedra de biochimie medicală (1961-) la IMF TgM. Lucrări publicate: . LÁSZLÓ Attila. • Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – 2. emerit” (1984).) LÁSZLÓ Gyula. 28 sept. agronom. apoi asist. EME (1990).. Dr.

köt. 1976. : Vírustan. Teiuş (AB). Membru în col. conducător de doctorat. conf. – 1963. – Bucureşti : Editura Medicală. / Péter Mihály. köt.: – Virusologie. 3. – 3. – 1994. Revue Roumaine d’ inframicrobiologie (1968). 1970-72. – 97 p. apoi dir. III-a (1965). 1981. Nature (1965). • Microbiologie medicală. – 729 p. Vol. • Inframicrobiologie generală şi specială : curs. (1970-91). Valea Călugărească (1959-75). în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări experimentale în hepatita epidemică.Vol 2. univ. : OGYI. Korunk Évkönyv (1973). .Csávossy György. – 1984. Lic. 2. Studii: Lic. köt. 1957. • Virusologie medicală : curs. (1949-52). (F. – 182 p. univ. – 205 p. . „Bethlen” Aiud (1937-40). de Igienă (1945-51).: Részletes Bakteriológia. : Kh-M. • Microbiologie medicală. • Orvosi mikrobiológia. 1988. – 1976. de redacţie al revistei Archiv Roumaines de Pathologie Experimentale et de Microbiologie (1973). Participă la numeroase congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale. al Combinatului Vinicol din Stellenbosch. • Vírustani gyakorlatok és alapfogalmak. – 1976.98 p. UMF TgM.. – 151 p. János. 1958-59. la Inst. 1957. rector (1994-). : OGYI. Agronomic Cluj (1951-54). – 182 p. – 143 p. consultant (1991-). 1979-80. – TgM : IMF. – Vol 1./ László János.– TgM : IMF. László János. • Bacteriologie medicală. Hobby-uri: turism. 1961-68. Publică articole în reviste de specialitate româneşti. prof. 1976. Lucrări publicate: • Általános és részletes vírustan. – 203 p. • Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben / Szabó István. Revista de medicină (1981-83). catedra de microbiologie. prof. : OGYI. Studiul proprietăţiilor morfologice. „Rákóczi” Dej (1940-44). M. Autor şi coautor a peste 100 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate: Orvosi Szemle (1955. 1981 .în colaborare: • Microbiologie medicală . Studii şi cercetări inframicrobiologice (1962). 3. medic. Membru titular în AŞMR (1991-). şef de lucrări (1955-64). Ioan. 21 febr. – 3. 1993-95). – Mv. 1. (1964-68). köt. univ. Membru în USSM (1951). Domenii de cercetare: virusologie şi bacteriologie. . germane.Oameni de ştiinţă mureşeni Timiriazev Moscova (1954). – Bukarest. – Vol. • Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben / Szabó István. 1981. unde a fost cercetător. – 1977. Distins cu premiul II al MÎŞ (1964). 1988. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. şeful Laboratorului de Microbiologie al Institutului de Cercetări Agricole Bucureşti (1956-59). . Lucrări publicate: . prodecan (1976-84). dir. 19761977. László János. IMF TgM.. asist. Buletinul informativ al USSM (1956-57). A emigrat în Africa de Sud (1975). Activitate profesională: preparator univ. kiad. – TgM : IMF. univ. • Orvosi mikrobiológia. – 1. II-a (1979). 1957. Dr. 1925. – 1985. (1952-55). „Ordinul Muncii” cls. – Mv.în colaborare: • Borászat / László Gyula. – Mv. 1984-1985. – Bukarest : Tudományos Enciklopédiai Kiadó. 1977. Asist. – 1977. Specializări: Moscova (1966). Fac. : OGYI. • Orvosi virológia. 2. n.. franceze şi englezeşti. – Mv. : OGYI. „Ordinul Meritul Ştiinţific” cls. – 107 p. – 760 p. – Bukarest : Tudományos Enciklopédiai Kiadó. : Általános bakteriológia és immunitástan. prof.. biologice şi serologice ale virusurilor izolate din cazuri de hepatită epidemică (1967). – 1988.) LÁSZLÓ. Institutului de Cercetare Viticolă şi Enologică. – Mv. – Vol. Mezei Sándor.

medic primar. Biofizicienilor.: Kh-M. 2002. köt. • Who’s Who în România. – 1999. – 1988. în ştiinţe medicale (1999). – 2002. Soc. până la pensionare (1991-2002). . 3. 1990. în medicină cu teza: Hidrotermodinamica renală (1973). köt. – 2002. Studii: Lic. n. de Medicină (1951-52). 1981. köt. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. EUPS. köt. (A. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. Distins cu medalia „Feher Daniel” pentru rezultate deosebite în cercetare (2001).. 2002.T. [Természettudomány. – 83 p. 2002. pescuit sportiv. – p. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 2. – Kolozsvár. – 230 p. Dr. (195760). – 2. medic.) Hét. Velag.: Kh-M. membru în col. • Tizenkét év. 1985. köt. jr. • Index bibliografic al lucrărilor ştiinţifice medicale şi farmaceutice 1970-1977. A publicat în: EME Értesítő. UMF TgM (2002). • Elektronmikroskopische Organpath. 1998. Iosif. – 2002. – 1994. – 1993. (199091). a 2-a. László J. organizează catedra de electronică şi biocibernetică medicală. Cuci. conf. de Ştiinţe Medicale. – 1994. – 1970. VEB. – TgM : UMF. prodecan. – 1979. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1997. Activitate profesională: preparator univ. Lucrări publicate: . • ABI. • Romániai magyar irodalmi lexikon. univ. de Medicină „Secenov”. – TgM: IMF. univ. 1997. köt. de redacţie al Revistei de Fiziologie. 1988. László József. 1988-1990. 1: Bacteriologie generală. Hobbyuri: electronică. şef de lucrări (197889). Studii: Lic. – Bukarest. – 2. T. „Bolyai”. 1932. : [Természettudomány. Lucrări publicate: • Contribuţii experimentale şi clinice la studiul acţiunilor directe uterine şi secundare extrauterine ale medicamentelor tocomodu-latoare : Teză de doctorat. Műszaki tudományok]. Fac. şef de secţie la Spitalul din Gheorgheni (HR) (2000-). Műszaki tudományok]. – 2. • Romániai magyar ki kicsoda. – Mv. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Vol. Fac. TETT. – Cluj-Napoca : Dacia. secretar în Soc.: Bacteriologie specială şi micologie. : Referinţe: • Tizenkét év. köt. Membru în Academia de Ştiinţe Maghiară (2003).. : [Természettudomány. IUPS.) LÁSZLÓ József. • Tizenkét év. EME. : Általános bakteriológia. • Progress in Liver Deseases. Medic de circumscripţie la Broşteni (SV) (198285). (A. – 1990..: L-Z. 1956. prof. – 1997. de Medicină (199192). Soc. Péter Mihály. 9 oct. univ. „Bolyai Farkas” TgM (1976). köt.Biblioteca Judeţeană Mureş • Kórokozó mikroorganizmusok / László János. 3 : Virusologie. Soc. Fac. IMF TgM.. 348. autor şi coautor a 10 inovaţii. Essentuki (URSS). – 280 p. UMF TgM. asist. – Vol. „Bethlen Gábor” Aiud (AB) (1951). . – 2002.. la disciplina fiziologie la Univ. – [1995]. – Kolozsvár.: Részletes bakteriológia. prof. – Bukarest. – 1963. Referinţe: • Who / Hepatitis. 2. átdolgozott kiad. medic specialist ginecolog la Spitalul din Sângeorgiu de Pădure (1985-00). A Hét. (196177). Fac. Műszaki tudományok]. – 1967.. Orvosi mikrobiológia. univ... – 92 p. de Medicină Generală (1982). – 164 p. – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó. Vol 2. Encikl. – Ed. univ. Mondială de Fiziologie. – 1. medic. Medalia de Excelenţă.165 p. radioamatorism. – 1990. – 96 p. de Ştiinţe Fiziologice din România. • Microbiologie medicală. IMF TgM. • Az emberi szervezet anyagcseréje és energetikája / Szabó István. Moscova (1957). – Bukarest : Tud. HMAA. – [1995]. „Sapientia” TgM (2002-) Domenii de cercetare: fiziologia circulaţiei şi a sistemului nervos. catedra de fiziologie. – Kolozsvár. 1981. 1981 -.în colaborare: • Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben / Szabó I. Évkönyve. – 2. Prof. Dr. 3 monografii şi peste 200 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de specialitate: A LÁSZLÓ József. : OGYI. Membru în Soc. – 1990. 12 febr. 3. Könyvkiadó. n.

– Szebenben : Nyomtt. 1761. 1749). • Dona et bona corporis. ’s kiváltképen maga fiának jövendő oktattatására nézve. – Vol.. Szombati. comite Michaele Teleki de Szék. 26 nov. – 180 p. – Claudiopoli. sa. vagy letzkékre osztatva. – Claudiopoli. • Musae Transilvanico-Siculae ad fontem acidum Lövetensem ludentes. 1762. • Opera poetica varii argumenti. die 24. – 7. 1931. A. 1765.. şi de conte (1745). 1735. 1750. – 2 vol. ötven-két részekre. és a teremtő Istennek dicséretire szentelt . A fost trimis ca deputat la Viena (1742. – Claudiopoli. denati.în colaborare: • Röviden egybe-foglalt gyermekek’ geográphiája.1. 1744. • Versus mnemonici summaria et numeros titulorum operis decreti Tripartiti juris consuetudinarii regni Hungarie et principatus Transilvaniae exhibentes metrum concinnante. – Kolozsvár. 20. : Köberich-Loysch. regii in Transilvania gubernii consiliario. – 189 p. Quam. újobban megvi’sgáltatván. anno 1732. • Innepnapokra való isteni dicséretek : melyeket franczi nyelvből fordtott. • Okos teremtett állat : avagy a teremtett dolgoknak szemlélésekből a Teremtő Istenhez való felemelkedése az okos léleknek. et ejusdem mensis die penultima in tempo Cibiniensium tumulati. – sl. A fost numit preş. francia nyelven iratott Lenglet du Fresnoy apát-ur által : Az-után.. Referinţe: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Szeben. sa. et fortunae. Devine asesor la Tabla Regească (1736). et exactoratus in Transilvania provincialis praeside conspicua. Pápai-Páriz Ferenc la Aiud (1716). Most pedig. 1756. (Róm. animae. geograf. – Cibinii. Nuper in illustr. nem-kevés hasznos toldálékokkal megbővíttetett. – Szebenben: Sárdi Sámuel által. îşi continuă studiile la Univ.. sok részeiben meg-világosíttatott. guvernamental. • Bibliografia română-ungară / Andrei Veress. n.Oameni de ştiinţă mureşeni LÁZÁR János. 1772. din Marburg. • Salutus naturae in praematura morte Emerici comitis Lázár.) Mellyet teremtésnek rendi szerint hétnapi imádságokban szedett. Sárdi Sámuel által. 1766. bétsi múlatásában. publice proposuit . cu care a purtat corespondenţă şi după întoarcerea în ţară. • Florinda az az spanyor országnak ezen gróf kis aszszonyon a’ Roderig királytól tett erőszak alkalmatosságával a’ maurusok által lett elfoglaltatásának rövid históriája : Magyar versekbe foglaltatva. • Oratio inauguralis de intellectus et volluntatis emendatione. preş. Lucrări publicate: • Lessus funeralis in tristi obitu illustr. és ahoz szükséges chartákkal elkészíttetve. • Difformitas mulierum.. és kivált a’ németek’ véle-való élésekre intéztetett. 1703. filii anno 1761. 1745. • Carmen epithalamicum Gabrielis comitis de Bethlen et Josephae com. Edictul Khevenhüller honoribus dicatum. La moarte elevii Col. 1760. unde a făcut cunoştinţă cu oameni de ştiinţă ai vremii. R. I. P. 1735. Apr. Kovásznai Sándor i-au dedicat poezii de doliu. ad lyram amicam modulata. in rectorem et professorem illustris collegii S.. Dum vivert S. az ifjaknak hasznokra németre fordíttatott. a’ magyar tanuló gyermekek’. MarusVásárhelyensis introduceret. Sighişoara – m. Tsepregi. 1737. – Kolozsvár. nunc occidua: et carmine amico defleta. adumbratus et carmine lugubri defletus a patre a. köt. v. magyar nyelven ki-adatott. s-a pensionat în 1771. carmine epithalamico in nuptiis dni Francisci T. – 1900. Ref. O parte a operelor rămase în manuscris se păstrează la Biblioteca TelekiBolyai din TgM şi la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia. : Românii în . – Szeben. la Tabla Regească şi cons. Dni Samuelis Köleséri de Keres-Eer. dum celeberrimum dominum Samuelem R. Decembris denati. Fântânele. guvernamental pentru Transilvania. collegii curator suppremus in auditorio die 28. Studii: de filozofie cu prof. din TgM şi prof. I. Depune jurământ guvernului transilvan (1719). – sl. Primeşte titlul de baron (1733). 1945. . – Bucureşti : Cartea românească.

Zentralblatt für Neurochirurgie (1961). • Anatomia descriptivă şi topografică a omului. 1979. Lázár László. în medicină cu teza: Cercetări cu privire la interpretarea morfofuncţională a elementelor de structură aparţinând tecii de mielină a fibrelor nervoase periferice (cercetări experimentale). – 1981. : A fej. – Bukarest : Orvosi Könyvkiadó..240 p. retroperitoneum. Univ.450 p. mellkas. – 2002. cercetător principal. perinelul. Odorheiu Secuiesc (1936-44). 2002. Activitate profesională: preparator univ. • Cercetări medicale. (F. 1982. 1992. • Anatomia chirurgicalăi.. – 493 p. : OGYI. köt. • Révai Nagy Lexikon. – TgM : IMF. Specializări: Germania Federală (1974). – Iaşi: Editura Junimea. – 1974. 1962. – 486 p. – 79 p. de Medicină. – Mv. : OGYI.. 1. The International Soc. Lázár László. M. Lázár László. • Az ember anatómiája / Kolesznyikov N. neuromorfologie. – 1960. – TgM: IMF. neuropatologie experimentală. univ. • Romániai magyar ki kicsoda 1997. • Neuroanatómia / Seres-Sturm Lajos. 1974-1976. 1980. köt.: OGYI. Lucrări publicate: • Általános embriológiai fogalmak. – 1997. – 1975. – Bukarest. Vol. – 1975. – 4 vol.) Ladislau. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. köt. etroperitoneul. – TgM : IMF. Dr. • Az emberi test rendszeres és tájanatómiája. : [Természettudomány. gát. köt. 1953. – Bucureşti: Editura Academiei RSR. – Kolozsvár. A participat la numeroase conferinţe şi congrese în ţară. – 1998. • Fejlődéstan / Nébel László. 1958. 1960. medic pediatru.în colaborare: Embriológiai adatokkal és gyakorlati vonatkozásokkal / Maros Tibor.. 4. „Erzsébet”din Pécs (194445). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. 2001-. filiala TgM Domenii de cercetare: morfologia experimentală. – Budapest. (A. . – 1977. – Mv. – 1962.. – Mv. László. Clujul medical (1958). • Bolile vasculare cerebrale din sistemul vertebro-bazilar. EME (1990-). Baza de cercetări medicale a Academiei. 3. 1966). ½: Membrele. (1946-50). : L-Ö.: OGYI. : Has. • Sebészeti műtéttan. sculptură. 3: Coloana vertebrală. – Mv. Műszaki tudományok].308 p. • Anatomia descriptivă şi topografică a omului / Maros Tibor. 3. Acta Morphologica (1957. Az ábrákat tervezte Lázár László. LÁZÁR • Embriologie : curs. – TgM:IMF. medic primar în morfopatologie. (196790).. – 2002.V. medence. Acta Anatomica (1959). 1955. embriologie experimentală. nyak. Medizin und ihre Grenzgeb (1960). köt. Seres Sturm Lajos. F. Tizenkét év.(1966). 5 febr. 1981. – [1995].Bolyai Cluj şi IMF TgM (1945-50). istoria artelor. Fac. Membru în USSM (1966-).2: Capul. teratologie experimentală. – 473 p. • Új magyar életrajzi lexikon. 1979. bazinul. n. – Mv. • Noţiuni de embriologie generală. embriolog.468 p. Studii: Lic. publicând peste 95 de studii şi articole în reviste de specialitate: Revista medicală (1956). asist. Arhiv Patologii (1962). IMF TgM. M. – 269 p. – 1978. • Az emberi test leíró és tájanatómiája : . – Vol. – 1931. Vol. Zakariás Zoltán. 1955. Lueta (HR). – 2. 4: Abdomenul.. Union Medicale Balcanique (1972-). Seres Sturm Lajos.) . köt. 1977. şef de lucrări (1957-67). – 388 p. – 296 p. 2. köt. – Bucureşti.4. . – 1. Lázár László. . – Vol. 1968.Biblioteca Judeţeană Mureş literatura ungară şi ungurii în literatura română (1473-1780).T. Romano-Catolic. : Gerincoszlop. Hobbyuri: artă plastică. – Vol. Revue des Sciences Médicales (1962). – 1979. – 1958. : OGYI. . morfopatolog. • Az ember leíiró anatómiája. of Neuropathology (1974-)..: Kh-M. Vol. 2. • Bolile vasculare ale creierului şi măduvei spinării. Ford. univ. hát. 1978. 1925. (195057). – 1994. Univ. – 1976. conf. anatomist. : A végtagok / Seres Sturm Lajos. / 2.

orvos – és (F. de Filologie. Lucrări publicate: . (F.. – Bucureşti. şi cercetător ştiinţific la catedra de istoria medicinii din cadrul IMF TgM (1957-76). – 1994. 3. Domenii de cercetare: lingvistica medicinii. limba maghiară (1952). – Mv. la Lic. Fac. „Bolyai” Cluj. – 1. 31 aug. Biblioteca Teleki-Bolyai până la pensionare (1980-84). Asist. Farmacia. Studii: IMF TgM. IMF TgM (1950-63). – Bucureşti : Editura Tehnică. – Bucureşti: Editura Medicală. M.în colaborare: • Gyermekgyógyászati jegyzet.) LISZKA Pál. Lucrări publicate: . pentru merite în domeniul proiectării în construcţii de maşini (1966). 1948-1998. univ. mecanic. congrese. Distincţii: „Ordinul Muncii” cl. ing. köt. – Bukarest. (F.Revista Medicală (1964. – 1994. Orvostörténeti Közlemények.în colaborare: • Istoria medicinei universale. 3 apr. medic ginecolog. şef de secţie Proiectare şi cercetare la Întreprinderea Electromureş până la pensionare (1961-89).) LÁZÁR Tibor. – [1995]. Univ. ţesătorie manuală cu război propriu.: Kh-M. Prof. – 1994. Fac. Lăzarea – m. – 168 p. Timişoara (1952). • Kis egészségügyi útmutató asszonyok számára . Medic la Budapesta (1989-). 15 apr. filolog. 1929. 1968-69). 6 ian. 1998. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. Lázár Tibor. ing. univ. – 1955. Józsa Imre. bibliotecar la Bibioteca Jud. asist. Magyar Nyelvőr. 1970. n. n. Studii: lic. M) LÁZÁR SZÍNI Karola. Petre Nicolae. Pagina di Storia della Medicina. Domenii de cercetare: aparatele electrocasnice. • Elemente încălzitoare electrice în tuburi metalice / Lázár T. 1929. Dolgozó Nő. 1993. • Villamosság a háztartásban / Máthé Balázs. n. Daia (HR) – m. 1955. secţia pentru copii (1976-80).. 1967. examen de stat (1954). 2000. 1981 . – Bukares. la Baia Mare (1952-56). Orvosi Hetilap. TgM. – [1995]. – Mv. Studii: lic.în colaborare: • Szülészet. Fac. – 802 p. Mureş. Korunk. Lucrează la Uzina Metalurgică Medgidia (1953). istoria medicinii. asist.. Trustul de Construcţii TgM (195357). • Romániai magyar irodalmi lexikon. Hobby-uri: pictură. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. la Odorheiul Secuiesc (1948). TgM. : OGYI. Publică în Orvosi Szemle . köt. rész. – 307 p. Gyógyszerészet. Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv. jr. 1982. 1981 -. „Bolyai Farkas” TgM (1956-57). – Bucureşti : Editura Tehnică. univ.în colaborare: • Repararea aparatelor electrocasnice / Lázár T. Petre Nicolae. preparator la Clinica de Pediatrie (1948-49). la Clinica de Ginecologie şi Obstetrică TgM (1976-89).Oameni de ştiinţă mureşeni LÁZÁR László. – 414 p. A participat la conferinţe. I. de Medicină Generală (1976). Természet Világa. simpozioane în domeniul istoriei medicinii. 6 ian. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. Lucrări publicate: .. Művelődés. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 3. TgM. 1951. 1980. de Mecanică. – 104 p. Vörös Zászló. III-a.: Kh-M. 1983. – 400 p. M. – TgM : Mentor. Lucrări publicate: . Purdea.. şef. la Gheorgheni (1948).

Studii şi cercetări ştiinţifice (1952).480 p. -149 p. • Szülészeti jegyzet. 19541955. Referinţe: • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. füzet. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. . în ştiinţe medicale cu teza: Implicarea unor virusuri în procese neoplazice umane. • Szülészeti jegyzet. 2004). de matematică-fizică din Miercurea Ciuc (1984). 3. – 2. dr. füzet. – Mv. Soc. Miercurea Ciuc (1990-91). 1960. : OGYI. (F. – Mv. rész. Parazitologia. din Aiud (1918). Lucrări publicate: .: OGYI. Győry György. univ. kiad. Publică în: Magyar Nőorvosok Lapja (1942). A început cariera la Univ. – Bukarest. – 1955. rezistenţa la antibiotice a stafilococilor şi a pneumococilor. – 1954. 1954. Bucureşti. M. n. 1959. Cursuri de perfecţionare: Covasna (1995). 1951. 1985. 1973. – 1.) (F. 1962.. diploma de medic la Univ. – Mv. Membru în EME (1993). orvos– és • Obstetrică şi ginecologie : Manual pentru învăţămîntul medical superior. A participat la mai multe simpozioane la TgM.) LŐRINCZ Ernő András. – [1995]. .în colaborare: • Szülészeti. şef de lucrări (1999-) la catedra de microbiologie a UMF TgM. : OGYI. – 3. Ph. – 211 p. 2002). medic specialist de laborator clinic de microbiologie.D.) . Fac. (1998-99. prezenţa speciilor de mycoplasma în infecţiile urinare la copii. Műszaki tudományok].. : [Természettudomány. 2002. Soc. 26 iun. – Bucureşti : Editura Medicală. 2002). – 32 p. al Clinicii de Obstetrică-Ginecologie TgM (1946-63). – Mv. . Orvostudományi Értesítő (1997-00. de Medicină. preparator (1991-94). – 172 p. köt. 2002. Virusologia. – Mv. • Ginecologia. 2 febr. – Mv. rész. 1951. : OGYI. – [1995]. [1948]. parazitologie (1994). M. de Medicină Generală (1990). Domenii de cercetare: transplantarea ţesuturilor. Miercurea Ciuc.. Pécs (1996). Cozmeni (HR) – m. la Institutul de moaşe Miskolc (193240). – 215 p. prof. LŐRINCZI Lilla Katalin. „Pázmány Péter” din Budapesta (1926). – Bucureşti : Editura Medicală. 27 iul. IMF TgM. köt. prof.2. • Nőgyógyászat-szülészet. 1900. – 1.: OGYI. füzet. – 1999. – 2002. Miercurea Ciuc. Epidemiologia.Biblioteca Judeţeană Mureş az orvos érkezéséig / Schieb Otto Ioan. hematologie. füzet. (1994-99). Studii: bacalaureat la lic. – 183 p. Bucureşti (1996. Domenii de cercetare: implicarea virusurilor HBV şi HPV în neoplazii umane. Testarea sensibilităţii in vitro a celulelor tumorale faţă de citostatice (1998).. 2. • Nőgyógyászati jegyzet. rész. – 2. 1981 . n. biochimie. – 1994. Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäcologie (1960). TgM (1999. • Nőgyógyászat.: Kh-M. A publicat în Revista de Medicină şi Farmacie-Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1993-97). : Maros megyei Egészségügyi Igazgatóság. kiad. Studii: Lic. – Mv. (F. medic. 1959. Bacteriologia. nőgyógyászati jegyzetek / Lőrincz Ernő András. M. Liszka Pál. Română de Microbiologie (1995). Maghiară de Microbiologie (1996). – 1994. – 1. din Cluj (1940-44). • Tizenkét év. – 2. şef de lucrări la Univ. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Archiv für Gynäcologie 1943). Seghedin (1996). medic primar de laborator clinic (1999). prof. Lucrări publicate: • Szülészet. – 232 p. – 927 p. – Kolozsvár. – 2. – Mv. asist. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Medic la Spitalul Jud. medic ginecolog. 1966. : OGYI. şi dir. – 878 p. din Debreţin. – 210 p.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de microbiologie : pentru studenţii Fac. univ. : OGYI. 2004).

A început cariera la Institutul de Fiziologie-Patologie la Debreţin (1932-34). 17 mart. 1907. „Unirea” TgM (1970-82). – Kolozsvár : Scientia Kiadó. Activitate profesională: medic stagiar. Debreţin (1932). – Mv. 1983. n. • Közegészségtan : Jegyzet fogorvostanhallgatók számára. – Kolozsvár. diploma de ing. Studii: de medicină. la Institutul de Industrii Alimentare Galaţi (1962).Oameni de ştiinţă mureşeni LŐRINCZI Miklós. Journal of Electrophysiology (1994). (1994-01). 31 mai 1927. n. 1964. 15 aug. Studii: lic. (1960-). Budapesta. Studii: Lic. Spitalul Jud. : OGYI. : OGYI. 1992). la Secţia de Tehnologie a Institutului de cercetare-proiectare Cluj (1973-80). Műszaki tudományok]. Dr. Membru în EME.(1973). n.Medical Research Council (aug. în industria alimentară.în colaborare: LŐRINCZI LOSONCZI Ibolya. Candidat în ştiinţe medicale (1952). – 281 p. la Institutul de Neurofarmacologie Anatomică din cadrul Univ. – 2002. Hippocampus (1996). 1967. – 264 p. Losonczy Ibolya. în medicină cu teza: Histocartografiere neurocircuitelor hipocampale intrinsece (2000). Fac. TgM. dr. köt. Romano-Catolic Cluj (1946). Specializare în ştiinţele neurale fundamentale în Marea Britanie. Debreţin – m.és serdülőkor egészségtana / Bedő K. – 151 p. în domeniul identificării multidisciplinare ale interneuronilor hippocampali. Spitalul Jud. Lucrări publicate: . : OGYI. orvos– és (F. preparator (1993-94). köt. kiad. 2003. A fost preparator la catedra de medicină legală (195660). de Medicină (1984-90). medic. Basel. • A gyermek. (1993). 1984. 1994. – Bukarest. 1979. univ. 15 aug. TgM. din Antwerpen. de Medicină la Viena. – 3. Studii: bacalaureat la Lic. prof. 3. pediatrie la IMF TgM (1957). A publicat în: European Journal of Neurosci. Domenii de cercetare: neurobiologie. A lucrat la Fabrica de Conserve TgM şi Oradea. 10 mart. 2002. bursă Oxford .. Lucrări publicate: • Tápláló mikroorganizmusok. – 1994. univ. M.. – 128 p. asist. (F. – TgM : IMF. – 191 p. Lucrări publicate: .. TgM.) Zoltán. Miercurea Ciuc. • Általános közegészségtan. Miercurea Ciuc (1992-93). 1977. leagănul de copii (1990-91). 1981. 1991aug. şi Fac. univ. Revista medicală . Găieşti.) • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. Orvostudományi Értesítő (1996). Bedő C. (F. medic. Viorica. • Igiena generală şi comunală : curs. – Mv. n. la catedra de igienă până la pensionare de boală. medic rezident neurochirurg. 1981 .) LŐRINCZY Éva BALOGH Ödönné Vezi: BALOGH Éva LUDÁNYI György. M. medic. – Kolozsvár. asist. UMF TgM. – [1995]. a lucrat ca cercetător la . şef de lucrări la catedra de anatomie UMF TgM (2001-) şi medic rezident la Clinica de Neurochirurgie TgM (2001-). Oxford (1991-93). Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.Orvosi Szemle (1994). Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. M.în colaborare: • Îndreptar de lucrări practice de igiena alimentaţiei / Losonczi V. Referinţe: • Tizenkét év. : Kh-M. Dacia Kiadó. : [Természettudomány. – Mv. 1933 – m. – 1986. – 2. ing. reconstrucţia morfologică a neuronilor corticocerebelari. Institutul de Neurobiologie Teoretică al Univ.

2003. cursuri de algeziologie (1994. Asachi” din Iaşi (1945). publică 62 de comunicări în volume ale unor simpozioane şi în . de conducere al ARSD. în cadrul UMF TgM: asist. al Institutului de Fiziologie (194047). : OGYI. Fac. – 206 p. Mungiu. cursuri de tehnica comunicării şi atitudinea faţă de bolnavul muribund. Sânpaul (1956-63). Univ. 3. – 190 p. • Tratat de algeziologie / Sub redacţia Ostin C. T. Activitate profesională: medic intern. M. (A.Biblioteca Judeţeană Mureş Institutul de cercetări biologice din Tihany (1934-35).. 1946.în colaborare: • Îndrumător de lucrări practice de farmacologie. chimist. în ANIP. 1994). Cluj-Napoca (1983. Voşlobeni (HR) (1976-77). Domenii de cercetare: chirurgie experimentală. dir. – Bukarest. Referinţe: Baza de date BJM. Braşov. conf. Mungiu. Valer Ioan. Lic. „Gh. – TgM : UMF.) LUPŞAN. A lucrat 3 ani într-o unitate din TgM. – TgM : UMF. membru fondator şi vicepreş. „Al. – sl : Alutus. apoi la Institutul de Patologie Generală la Budapesta (1936-40). Sâncraiul de Mureş – m. – Budapest : Magyar Könyvklub. – 1988. 1920. – 2. – 1994. Publică în: reviste române. univ.4. Papiu Ilarian” TgM (1938). cursuri avansate de medicină paliativă în Polonia (1995-98. Polonia (1995. 1998).. 1964-1958. maghiare. 2002. din Cluj. S-a pensionat ca prof. 1996. Romanţa Iridenta. medic. de Medicină (1968-74). membru în Comisia Naţională de Cancer a MSF. – 3 köt. IASP. ing. rész. 2002. Grecia. şef de lucrări la disciplina farmacologie (1990-98). autor sau coautor a 22 de studii ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate. SNOMR. Dr. 2001). TgM. köt. prof. la Univ. engleze (peste 200). Domenii de interes: istoria şi retrologia agrară a României. köt. – Mv. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. fiziologia şi patologia gastrică şi intestinală. Studii: Şc. 1993). medic primar oncologie – chimioterapie (1992). 2. bőv. • Klinikai onkologiai jegyzet : curs. şef de Catedra anatomie şi fiziologie la IMF TgM (1947-48). EACR. • Új magyar életrajzi lexikon. medic secundar în specialitatea oncologie (1978-80). • Élettan. • Algeziologie specială / Sub redacţia Ostin C. 28 sept. medic. • Îngrijirea paliativă în practica medicală / Lupşa Romanţa Iridenta şi alţii. a cunoscut vitregiile perioadei staliniste. (1999-).) LUKÁCS János (BOROSNYAI) Vezi: BOROSNYAI LUKÁCS János LUPŞA. Clinica Medicală I TgM (97376). medicină generală. . 2001. (F. de Medicină din Budapesta. Membru în SRRO. : OGYI. – Budapest. „Al. – 2002. 1981 . • Romániai magyar irodalmi lexikon. se pensionează după 44 de ani de muncă (1989). Lucrări publicate: • Élettan. 1947. univ (197890). activitate didactică univ. specialist în îngrijirea paliativă (2000). pasionat de apicultură. 1999. Lucrări publicate: • Oncologie medicală : curs. . Gen. Bucureşti. 1998). 26 ian. şef al Secţiei de Oncologie Medicală TgM. A efectuat stagii de perfecţionare în tratamentul durerii la Institutul Oncologic din Budapesta (1991. IMF TgM.. – Mv. fiind închis 5 ani. n. – [1995]. cons. 20 ian. medic specialist oncologie – chimioterapie (1980). kiad.în colaborare: • A kísérletes orvostudomány módszerei. – 1 rész. 1949. . n. – 2000.: Kh-M. în ştiinţe medicale cu teza Contribuţii la studiul farmacologic (experimental şi clinic) al unor substanţe şi asocieri medicamentoase cu efect analgetic (1997). germane. de fiziologie al Univ. – 2002. Studii: Lic. : L-Ö. Papiu Ilarian” TgM (196367).

(A. 6. T. an XIII. • Cuvântul liber. 8. 29 ian. autor a 4 brevete de invenţie şi descoperiri proprii despre biologia familiei de albine şi conservarea mierii. an XIII. Distins cu „Diploma de Excelenţă în Apicultură”. nr. Filiala Mureş.) . 6 mart. Membru în Asoc. Cuvântul liber. 13. 2001. Lucrări publicate: • Introducere în istoricul apiculturii româneşti. p. Crescătorilor de Albine. 243. an XIV. 2001. 45. publică numeroase articole şi în presă: Steaua Roşie. „Şcoala Ardeleană”. p. 11 dec. Revista Apicolă. 2002. p. revista Marisia. „Romulus Guga”. nr. 2002. Referinţe: • Cuvântul liber. nr. 19. (necrolog) • Cuvântul liber. – TgM : EFI-ROM.Oameni de ştiinţă mureşeni cadrul fundaţiilor culturale locale: „Vasile Netea”.

A Magyar Mérnökés Építész .Egylet Közlönye. 2. 1882. 1940. 182. Cluj. • Focul viu. 1929-1930. – Bucarest. Membru în Academia Română (1934). A fost primul care a introdus în România cursuri distincte de fizică teoretică aplicată la limba română. – Cluj : Cartea Românească. Lic. descoperă telefonia multiplă (1907). Gen. – Cluj. este considerat fondator al şcolii de fizică din România. – Cluj. expert al Comitetului Tehnic Special din Ministerul Comunicaţiilor (1921). 1965. Ştefan. I. – Cluj. Ţara Bârsei (1930). – Vol. – 144 p. – p. 641. Augustin. 1962. Viena şi Göttingen (1904-05). Pagini din istoria invenţiilor şi descoperirilor româneşti / Dinu Moroianu. mecanică cuantică şi statistică cuantică. dir. Budapesta (1972). Berlin (1909. – Vol. – Cluj : Editura autorului. A audiat cursuri de fizică teoretică şi matematici superioare la München. – Cluj : Editura autorului. • Electromagnetica. Patria (1931). Crăciun. – Bucureşti. Revue Générale de l’ Electricité. Bulletin de la Section Scientifique de l’ Académie Roumaine (1941-42. teoria vibraţiilor. publică studii şi articole în reviste de specialitate: Igazgatóság első műszaki értekezletéről. 1926-1927. Elektrotechnika. Elektrotechnische Zeitschrift. Referinţe: • Erdély lexikon / Osváth Kálmán. 1929. a predat şi cursuri de electricitate şi magnetism. Lucrări publicate: • Curs de acustică şi optică. Phisikalische Zeitschrift. . • Enciclopedia Cugetarea / Lucian Predescu. • Lucrări practice de fizică / Sub redacţia V. – Cluj : Editura autorului. • Teoria vibraţiilor. 3. a predat şi cursul de fizică şi tehnologie industrială la Academia Comercială din Cluj (1922-23). 1934. 1944-46). Şc. – Cluj. a înfiinţat la Sibiu prima Şcoală de telefonie şi telegrafie din Transilvania (1919). – p. Bulletin de la Société de Sciences de Cluj (1921-25.în colaborare: • Enciclopedia Română. 1994). – 74 p. Leipzig (1908. teoria cuantelor. fizică şi tehnică la redactarea Enciplopediei Române Minerva. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. de Ştiinţe din Cluj (1929-30. • Dicţionar enciclopedic român. : Sciences pures. K-P.Oameni de ştiinţă mureşeni M MAIOR. – Cluj : Editura autorului. Budapest (1908). 1917). 1963. 1928). 1929. cosmologia. de poştă şi telegraf la Dir. Generală a Poştelor din Budapesta (1905-) unde a lucrat în laboratorul de cercetări. – 211 p.. n. – p. – 1937. a participat cu partea de matematică. – Bucureşti : Editura Politică. 188-189. – 303 p. Reghin – m. – 183 p. 1936. Paris (1921). univ. decan al Fac. – Cluj : Minerva. • Statistică cuanteră. 1928-1929. Lic. The Electrician. general al PTT din Transilvania (1919-20). 5 din Reghin îi poartă numele (din 21 mart. – Vol. Londra (1911. – Vol. • Curs de electricitate şi magnetism. relativitatea. – Oradea. – Cluj : Editura autorului. • Teoria electronilor şi teoria relativităţii. care avea ca obiectiv refacerea şi modernizarea Şcolii Politehnice din Timişoara (1937). nr. 220. Şc. 1912. Electrical World (1909). • Enciclopedia Română Minerva. prof. 1936. teoria electronilor şi teoria relativităţii. – Cluj. • La vie scientifique en Roumanie. Budapest (191013). 1914). 1925-1926. – p. membru în AOŞR (1937). • Curs de electricitate şi magnetism. fizician. 3 oct. a fost preocupat şi de problemele moderne ale fizicii: electrodinamica. – Cluj : Editura autorului. • Teoria electricităţii şi a magnetismului. . 1937. 1943. 1. Piariştilor din Budapesta (1897-00). 1933. 21 aug. – Cluj : Editura autorului. Activitate profesională: ing. • Electrostatica şi magnetistica. din Cluj (1919-40). • Problema clasică a atomului (Atomul lui Bohr). Marian. 3. Romano-Catolic din TgM (1896-97). 1944. cursuri pe care le-a şi predat în cadrul Univ. Politehnică din Budapesta (-1905). – Vol. 1945-46). 1930-31). inventator. termodinamica. Studii: primare la Reghin (1892-96). 1928-29). M. 1943. 1928. 1. 1971. acustică şi optică. Societatea de Mâine (1924-26. • Activitatea ştiinţifică la Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj în primul deceniu 1920-1930 / I.

– Bucureşti : Editura Academiei RSR. – 1966.Anexă. – 1977. carele din must de tulei de cucuruz şi de jugastru se face. industriei alimentare şi medicinei veterinare prin traducerea anonimă şi publicarea unor lucrări. IX. oct. este o epocă fecundă în care scrie şi publică opera pedagogică. 266-268. 186. – p. T. 2. iul. istorică. • Personalităţi ale ştiinţei. Mihăileanu. • Új Élet. 7. cca 1754 TgM sau Căpuşul de Câmpie – m. • Călători şi exploratori români. 1813. din Buda (18091821). din Viena (1779-80). 12. 17. Marienescu. 1980. 1976. Desfăşoară activitate în vederea culturalizării maselor în domeniul pomiculturii. 1968. „De Propaganda Fide” din Roma. • Cuvântul liber. 1812. • Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. este perioada creării celor cinci volume de predici. • Pentru facerea zahărului din mustureaţă de jugastru (traducere anonimă după rezumatul latin al lui Paul Kitaibel din Christian Mikan. cls. – p. Ştefan. Prediche sau învăţături la toate duminicile şi sărbătorile anului (1810-1811). 6. p. • Telecomunicaţii. 1966. 22 apr. la îngropăciunea fiilor morţi (1809). XVI . 1921. tradusă şi originală din care amintim: Didahii. 7. • Clujeni ai secolului 20. • Revista căilor ferate. Protopopadichia (1865-66). VII. nr. teolog. p. • Reghinul cultural. . – p. (39). 158-160. – 1985. scrisă de Haintl Franţisc. – Buda. 1813.Biblioteca Judeţeană Mureş • Analele Academiei RSR. 2004. precum şi a cailor. M. nr. adică pe ici pe acolo îmblătoare. • Vatra. adică învăţături pentru creşterea fiilor. Budapesta. Dialogu pentru începutul limbei române (1818). 1813. 13 dec. 143-144. 14 febr. Vol. Studii: Gimnaziul RomanoCatolic din TgM (176972). Seria IV. Lexicon românesc-lătinescunguresc-nemţesc (1825). • Gazeta Reghinului 12. Colaborează la redactarea Lexiconului de la Buda. • Maeştrii ingeniozităţii româneşti / Dinu Moroianu. Uber die Zuckererzeugung aus Ahornsaft). a oilor şi a porcilor. – Buda. 8572. continuă la Univ. G-O. serie nouă. Protocanon (1894). n. 275-276. • Învăţătură despre agonisirea viţei de vie şi despre măiestria de a face vin. 10. Gheorghe Cartianu. nr. 1977 + foto. Petru. – 2000. 1976. • Mic dicţionar enciclopedic. – p. filologică. 613614. – p. • Figuri de fizicieni români / Victor Marian.) MAIOR. – Bucureşti : Cartea Românească. 1972. – Bucureşti : Tipografia Academiei. – Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. împreună cu Gheorghe Şincai (17741779). – 1979. Dicţionar esenţial. adaptată. • Contribuţiile lui Augustin Maior la telefonia multiplă / Mihai Drăgănescu. (A. • Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. mai 1994. – Buda. 2. 10. nr. Prof. Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi (1809). superioare ale Gimnaziului la Blaj. p. Ortographia romana sive latino-valachica una cum clavi (1819). – Bucureşti : EDP. 59-60. – Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. 78. 2. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. • Istoria matematicii / N. – 1981. • Învăţătură pentru ferirea şi doftoria boalelor celor ce se încing prin ţeară şi a celor ce se leagă şi a unor boli sporadice. Iorga. • Disertaţie a lui Ioan Burgher despre zahăr. 1972. (64). an XVI. Vol. – 2000. Cenzor şi corector al cărţilor româneşti la Tipografia Univ. Referinţe: • Viaţa şi operele lui Petru Maior / A. dec. vinars şi oţet. p. 2 (159). p. • Scânteia tineretului. ale vitelor celor cu coarne. Istoria Besearicei Românilor (1813). e călugărit şi trimis la Col. I. nr. filolog. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. 1969. 12. Parmentier şi Dussieux şi întru acest chip scurtată de abatul Ludovic Mitterpaher. oct. apr. 1883. scriitor iluminist. XXXII. M. de logică. – 168 p. nr. – Buda. Paroh şi apoi protopop de Reghin (1784-1808). metafizică şi de drept natural la clasele de filozofie ale Seminarului teologic din Blaj (1780-84). – 1982. întocmită de autorii Şaptal.t. – Buda. istoric. Istoria pentru începutul românilor în Dacia (1812). Mic dicţionar. – p. – Vol. nr. 1994. Remarcat de profesori şi oficialităţi. • Gazeta Reghinului 5. • La o sută de ani după moartea lui Petru Maior / N. Lucrări publicate: • Învăţătură pentru prăsirea pomilor. 1388. Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. Rozier. Victor Mercea. 1812. 1821.

) MAKAI László. UBB Cluj. feladatok és gyakorlatok. • Erdélyi magyar ki kicsoda.Oameni de ştiinţă mureşeni • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. 2002. 1937. Ursu. – 272 p. Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – Mv. – Cluj. 2. de Chimie (1959). Ghişe. • Istoria învăţământului românesc din Transilvania până la 1800 / N. Pricewaterhouse coopers.în colaborare: • Számítástechnikai feladatok. 135-143. 3. 1940. n. UBB Cluj-Napoca. prof. – TgM : sn. 19 oct. – Mv. (A. fotografie. de Informatică (199498). – Bucureşti : Editura Sport-Turism. Studii: Fac. 1940. Domenii de cercetare: vizualizarea datelor. Master of Arts in Economics în cadrul CEU-ESSEX – Anglia. – 2000. • Pe urmele lui Petru Maior / Serafim Duicu. Lucrări publicate: . • Formarea terminologiei ştinţifice româneşti / N. Laboratorul de Toxicologie din cadrul . chimist. 1985. Pricewaterhouse . la Dej (1954). Fac. orientare. Univ. 1 ian. X. : Mentor. prof. Major Levente. p. 2000. – 2001. • Síkmértan: Feladatok és gyakorlatok. Referinţe: • Erdélyi magyar ki kicsoda. Major Levente. TgM (1971). 1964. Studii: şc. probleme de matematică şi informatică. 1995. 1962. Activitate profesională: manager.în colaborare: • Gyakorló feladatok matematikából. A redactat revista şcolară Hangok (1992-94). 2002. – 1997. • Aritmetika és algebra: Feladatok és gyakorlatok gyűjteménye az általános iskolák V. de matematică la Hărănglab. – Mv. Fac.) MAJOR Levente. 2000. – TgM : sn. de matematică la Şc. TgM până la pensionare (1989-99). (A. proiectant la Fabrica de sticlă Târnăveni (196165). Gen. „Eotvös Loránd”.) MAJOR Andrea. • Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic / Ana Cosma. T. – Blaj. 21 aug. – TgM. Şc. • Călători şi exploratori români / V. 3 iul. T. Budapesta. Ca prof. 1970. n. PHD Studies. Şef laborator la catedra de chimie analitică IMF TgM (195964). 1997. Lucrări publicate: • A HC-85 kicsi könyve. P. • Síkmértan. 1993. nr. n. • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. • Limba română. – / Major Andrea. 2001. 1993. Albu. a obţinut gradele 1 şi 2. manager. şi lic. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică. 1974. – 250 p. de Informatică (1989-94). • Természet Világa (2002). nr. Covasna. 1972. – Blaj. A. Osztályos tanulói részére. EME. mátrixok / Major Andrea. „BolyaiFarkas” TgM (1981-89). • Literatura română premodernă / Alexandru Piru. Budapesta – Ungaria (1995-97). Hărănglab – m. Membră în ISACA. (A. Domenii de cercetare: informatică. : Mentor. Gen. Ploieşti – m. informatician. prof. (2000-).coopers. Teodor.. economist. – Bucureşti. . • Fragmentarium iluminist / D. : Mentor. 2002. Zagon (CV). – Bucureşti. Gălăţeni şi Pănet (1965-89). Fac. elem. de Matematică-Fizică. 1961. – 2000. Activitate profesională: lucrează la Combinatul Chimic din Târnăveni (1956-57). Borda. 1939. Budapesta (1997-00). Bahnea (1959-60). 1992.-VIII. 1990. – Mv. Membru în EME. • Természet Világa. Studii: Lic. excursii. chimist în Laboratorul Fabricii de zahăr TgM (1964-72). TgM. Hobby-uri: schi. – Bucureşti : Editura Sport-Turism. Aritmetika. T. de matematică. • Számítástechnikai feladatok: vektorok. • A HC-85 grafikája. – 1995. – 348 p. 1944. 22 dec.

4. 1997.) Gergely. locţiitor la Lic. Egyetemi Meteorológiai Füzetek. (1999-). 1952. de Geografie (1975). Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară. – 54 p. Soc. medic radiolog. • Az erdélyi Mezőség rövid tájökológiai jellemzése. 3. meteorolog. departamentul de învăţământ la distanţă (1994-). – Kolozsvár. Studii: diploma de medic la UMF TgM. la Clinicile medicale nr. Cluj. Mária. Lucrări publicate: . – Mv. a 8-a. 2003. de Medicină la Debreţin (1936). belek és hashártya betegségei / Dóczy Pál. Studii: Fac. prof. 1950. Lucrări publicate: . Műszaki tudományok]. M. – Kolozsvár. Secţia de meteorologie TgM (1976-80).Biblioteca Judeţeană Mureş Inspectoratului Veterinar Jud. prof.. átdolgozott kiad. (2000-). 1997. Lucrări publicate: • A meteorológiai adatok számítógépes feldolgozása. de Geografie a Centrului de consultaţii horticole Miercurea-Nirajului. la IMF TgM. 1 şi 2 TgM. : OGYI. cu plata cu ora la UEDC TgM (1995-96) şi la catedra de meteorologie a UBB din Cluj-Napoca (1998). köt. conf. köt. – 48 p.) MAKÓ Katalin. Lucrări publicate: . – 1997. : OGYI. 1911 – m. TgM. (F. Tg. asist.în colaborare: • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette Brassai Attila. de Medicină Generală (1996). Medic specialist radiolog (1942). Horváth Endre. köt. • Belgyógyászati előadások. S-a perfecţionat în angiologie la Spitalul „Szent Imre” şi la Clinica de Chirurgie Cardio-vasculară din Budapesta şi a participat la cercetările Institutului de Cercetare Medicală a Academiei de Ştiinţe Maghiare (1999-00). Hobby-uri: literatura. . köt.: L-Z. Magyar Egészségügyi Társaság. – Kolozsvár. univ. köt. „Bolyai Farkas” TgM (1990-91).. – Bukarest.. Paralel. – Ed. apoi la Secţia de meteorologie (1996-). köt. 5.. Seria Geographia. köt. Málnási Géza. Domenii de cercetare: istoria evoluţiei regiunii Câmpiei Transilvaniei. Direcţia. Vörös Zászló etc. cunoaşterea naturii. M. Drd. 1995. 2002. medic specialist interne (2002). Studii: UBB Cluj-Napoca. analist-programator la Oficiul de calcul (198096). (1948-80). consultant la catedra de meteorologie a Fac. Domenii de cercetare: angiologia.în colaborare: • Röntgentani jegyzetek. – 2. „Corvinus” din Budapesta. (1945-48). – 368 p. – Mv. – Budapest. – 2002.. n. – 2. prof. – [1995]. medic specialist medicină internă (1944). – 2. Autoare sau coautoare a 40 de lucrări. : [Természettudomány. 1993. Műszaki tudományok]. – 2-3. 1951. A Hét. – 100 p. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. : A tüdő betegségei / Dóczy Pál. – 264 p. univ. • Tizenkét év. M.. Activitate profesională: prof. – 36 p. köt. prof. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. Secuiesc. : Gyomor. 2002.. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. 7 apr. la Valea Largă (1975-76). Magyar Belgyógyász Társaság. n. informatician. – 2. (F. – 1994. Birek László. univ. Maghiară de Meteorologie. Membru în Soc. 1972.. Medic la Debreţin. 10 febr. 1998. – Bukarest. Publică articole de specialitate în: Studia UBB. Fac. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 1997. Referinţe: • Tizenkét év.: Kh-M. 3.în colaborare: • Farmacopeea Română. Mureş (1972-74).) (F. II TgM (1997-00). Revista Institutului de Meteorologie şi Hidrologie. asist. köt. Membru în Central European Vascular Forum. Apelor MureşBanat. – 2002. : [Természettudomány. • Romániai magyar ki kicsoda. Málnási Géza . 1981 . a Univ. köt. – TgM : Mentor. – Kolozsvár: Scientia Kiadó.. TgM. Fac. Rezident la Clinica de Boli Interne nr. n. 2002. 6. – 316 p. • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 2. 1948-1998. medic. MAKKAI MÁLNÁSI Géza. – 1965.

• Ecologia exploatării taurinelor / C. – Cluj-Napoca : Agronomia. – Vol. Lic. UBB Cluj-Napoca (1964-70). în medicină veterinară cu teza: Cercetări privind factorii nocivi de zooigienă şi acţiunea lor stresantă asupra puilor şi găinilor ouătoare în creşterea de tip industrial (1972). 1963. – Cluj-Napoca : Academic Press. 2. Ciba Nicoleşti (1964-66). sportul. MEN 1985. 1989.în colaborare: . • Lucrări practice la zooigienă / Ediţiile 1-4 revizuite.sănătatea şi producţiile animalelor. Ştiinţă şi Cultură” (1987). de Medicină Veterinară (1964). Valea Largă. n. A elaborat peste 365 de lucrări ştiinţifice din care peste 200 au fost publicate în diferite reviste de specialitate: Recueil de Médicine Veterinaire (1971). TgM (1970-77). • Strategii în managementul deşeurilor şi reziduurilor / C. 13 sept.. Cornel. Internaţională de Igienă Animală (1975-). Studii: elementare. • Manualul fermierului / Bereş I. – Bucureşti : EDP. 2002.) MÁNYA Adalbert. medic veterinar. din Oradea (1997). de matematică. (A. Bioterra (1999). – 2002. nr. Ivan. Ivan. protecţia mediului. Specializări: Franţa (1992).. univ.Oameni de ştiinţă mureşeni • Medicină internă : Manual pentru învăţămîntul medical superiror. Analele Univ. Bioagricultorilor „Bioterra”. Lucrări publicate: • Zooigienă / Ediţia 1.. 1943. 14. Man. C. legislaţia şi protecţia muncii. – TgM : Transilvania. Distincţii: „Şef de lucrări evidenţiat”. Lucrări publicate: • Változatok egy vizsgára. Soc. univ.. Domenii de cercetare: zooigiena. Croaţia (2001). 1997. Crăiniceanu. Hobby-uri: poezia. Hobby-uri: nepoţii. Lunca de Sus (HR). . Cluj (-1957). – Vol. legislaţie de mediu. de Chimie. prof. titular. Inspec-toratul Jud. 1981. Dumbrăvioara (1966-70). – Bucureşti : Ceres. Şc. – 2000. C..în colaborare: • Curs de igiena. RMPSz. prof. membru în col. calitatea produselor animaliere. Bereş Gh. Şc. Teoretic „G. Gen. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve.) MAN. Soc.. 1999. 1985. „Diploma de Onoare a Uniunii Sindicatelor din Învăţământ. A participat la 12 conferinţe şi simpozioane. Dicţionar esenţial. Fac. TgM (1991-01). TgM (1980-89). I. conducător de doctorat în specialitatea zooigienă. Activitate profesională: asist. prof. Activitate profesională: prof. M. 1990. Mureş (1990). – sl : sn. Dr. nr. de redacţie al revistei „Bioterra”. univ. Lic. – 783 p. EMKE (1992). Man. 19691986.. Lic. prof. TgM (1952-57). inspector şcolar. 14. de Medicină Veterinară. prof. I. orvos– és (F. 3. – 2000. Studii: Şc. Gen. E. dir. Gen. – Bucureşti : Editura Medicală. (1992-). M. Fac. Man C. • Who’s Who în România. • Apa . univ. Membru în AMVR (1964-). 1939. „Bolyai-Farkas” TgM (1961-64). Asoc. (1992-). – 1977. adj. Şc. Distins cu „Diploma de onoare a RMPSz” (2001). – Cluj-Napoca : Agronomia. n. „Vályi Gyula” (1992-). Membru în EMT (1994-). Valea Largă (-1954). şef de lucrări. 3. conf. TgM (197780). – Cluj-Napoca : Mesagerul. Gen. Revue de Médicine Veterinaire (1971). Cluj-Napoca. • Zooigienă şi protecţia mediului / D. 14. Coşbuc”. Popescu. • Îndrumător pentru agricultura ecologică. Danemarca (1999). 13 sept. – [1995]. Podar. – Cluj-Napoca : Agronomia. Comisia de analiză. biotehnologii de reciclare a deşeurilor organice. 2000. Man. • Zooigienă / Ediţia a 2-a. . Şc. T. nr. Gen nr. Referinţe: • Clujeni ai secolului 20.

n. Gospodăria de Partid.) MÁRIALAKI. Referinţe: • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de activitate. Activitate profesională: prof. 1980. IMF TgM. – Bucureşti : Editura pentru turism. Cluj-Napoca (1943-44). – Bucureşti : Editura pentru Turism. – Bucureşti : Editura pentru turism. • Munţii Harghita : ghid turistic / Oliviu Marcu. Lucrări publicate: . 30 mai 1997. Medalia în cinstea încheierii colectivizării (1962). (A. – Bukarest : Turisztikai könyvkiadó. – 1997. 8 aug. 1974. • A Gyergyói – havasok / Oliviu Marcu. Fac. Aiud (1939-43). UEDC TgM. Aurel Lupe. lector univ. Laboratorul de Igienă. Serviciul Medical Special de pe lângă ministru şi Centrul Medical Antiepidemic. 1974. Ratz Zoltán. Oliviu Marcu.sanitară” (1952). – Bucureşti : Editura pentru Turism. 1986. lector univ. „Ordinul muncii”.) MARCU. – 299 p.. Membru în Federaţia Română de Turism-Alpinism (1976). Specializări: Franţa (1971).. Carol. la cascadele Rinului. . Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. Lic. . 2 iun. 27 mai 1997. Tireniană. adj. Papiu Ilarian” TgM. este autorul a numeroase articole de popularizare a ştiinţei. (A. 5. mările Marmara. Odorheiu Secuiesc (1953). 1954.Babeş Cluj. „Evidenţiat în munca medico . 1930.. – p. la Blaj. medic de laborator. Elementară Cisteiu. Oliviu. medic. A efectuat numeroase călătorii şi studii turistice în Munţii Alpi. 1925.Geografie (1954-58). Lic.. Fac. Adrian Cioacă. Distins pentru „Merite în munca medico . participă la sesiuni. congrese şi reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 1973. a III-a (1964). apoi Gimnaziul „Berthelot”. – Bucureşti : Editura Sport – Turism. de Biologie . TgM. Lic. Activitate ştiinţifică concretizată în cărţi şi lucrări publicate. – 104 p. „Bolyai Farkas” TgM. Cisteiu (AB) – m. Grigore Ploieşteanu. Bucureşti (1956-80). prof. • Judeţul Mureş – ghid turistic. 1974. • Munţii Giurgeului : ghid turistic / Oliviu Marcu. Bosfor. – 1991. Ref. Activitate profesională: şef laborator. 1986. Lupeni (HD). Distins cu medalia „Evidenţiat în muncă”. prodecan. cls. Sanepidul 10. Laboratorul Spitalului Clinic Unificat TgM (1952-53). Dardanele. Neagră.în colaborare: • Judeţul Mureş – monografie / Ion Soneriu. de Geografie de la IIS TgM. Studii: Şc. medic specialist. Lic. 25-26. Lic. Pădurea Neagră. Ion Mac. Lic. în special în domeniul geografiei fizice şi bio-geografiei. – Vittel. Ratz Zoltán. T.Biblioteca Judeţeană Mureş • Matematikai gyakorló feladatok. medic igienist. n. Specializări: Cluj. medic primar. de Igienă (1945-51). Lucrări publicate: • Judeţul Mureş – ghid turistic.. 1972. Rodopi. • Cuvântul Liber. Mircea Borda. Univ. „Unirea” TgM. şef laborator. Mureş (1980-88). – 132 p. Centrul sanitar antiepidemic. – TgM : sn. Baltică. • Mureş : monografie / Oliviu Marcu. • Judeţul Mureş – ghid turistic. MAI (1953-54). inspector sanitar şef. Mircea Borda. – p. dir. – 1993. – 92 p. s-a implicat în organizarea Fac.. T. catedra de ecologie-geografie. Haţeg (1936-39). Autor şi coautor a 18 studii şi articole în domeniul igienei alimentaţiei în reviste de specialitate: Igiena (1972). Studii: gimnaziul la Lupeni. de băieţi „Bethlen”. „Al. Ratz Zoltán.în colaborare: • Élelmezés és munka (1954. – 177 p. şef de catedră I Ped TgM (1969-72). şef de lucrări. CC al PMR (1954-56). – Bucureşti : Editura Academiei RSR.. Vittel).sanitară (1957).

membru al Senatului UPM TgM. consultanţă în management.Oameni de ştiinţă mureşeni • Románia ásványvíztöltő állomásainak közegészégügyi és munkaegészségügyi vonatkozásai és a higiénikus palackozás alapkövetelményei. Topliţa (HR). T. la IP Bucureşti (1976-78). dir. conf. Univ. UPM TgM. (1972-77). gestiunea proiectelor tehnice. Dr. 1 „Ştefan Ludwigh Roth” Mediaş (1963-67). pentru toţi”. Oamenilor de Ştiinţă din România. IP Bucureşti. chirurgia estetică. n. administrator la SC Transilvania Mix Trade SRL. Ocna Mureş (AB). Lic. cultura organizaţională şi etica managerială. (1991-02). Membru în Soc. Şc. • Patologia musculaturii striate / D. medic. Brazilia. modelarea matematică şi teoria decizională. import. Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale. de Inginerie Economică. manager al Centrului de Instruire şi Perfecţionare al UPM TgM (2002-). organisme locale şi asociaţii de specialitate. Papiu Ilarian”. IACRS. 27 aug. prof. ing. export. riscurile în managementul afacerilor. şef şi membru în Cons. dir. ing. T. şef de catedră la discipline economice. de Administraţie (1990-91) Electromureş SA TgM. UMF TgM (2002-). şef secţie sculărie (1977-87). Asoc. Hong-Kong.. – TgM : Editura Tipomur. Este autorul a numeroase lucrări şi studii ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Buletinul . prof. IMF TgM (-1984) absolvit cu Bursă Republicană şi Diplomă de Merit. soc. membru în CNCSIS (2003-). (1991-01). E. Clinica Chirurgicală TgM (1984-). mixtă româno-germană de producţie. Activitate profesională: ing. EAES. neoplasmul mamar. al Centrului de Cercetare în Optimizarea Performanţelor Organizaţiilor al UPM TgM. de masterat în Managementul Afacerilor.în colaborare: • Chirurgia icterului mecanic : cercetări clinice şi experimentale. 2002. Onoriu Liviu. Studii: Şcoala primară în Ocna Mureş (1956-59). Dr. univ. şef al Departamentului de Cercetare şi Dezvoltare (1987-90). Referinţe: • Romániai magyar ki kicsoda 1997. IGSC. TgM (-1977). şef de lucrări. Italia. nr. în medicină cu teza: Contribuţii la chirurgia icterului mecanic (1997). prorector (200204). din cadrul UPM TgM (199199). SUA. A participat la numeroase congrese internaţionale de chirurgie. Fac. dir.) MARIAN. cu teza: Contribuţii la optimizarea programării operative în secţiile de sculărie (1985). (A. – Slatina : Editura Fundaţiei „Univ. univ. al Col. juridice şi manageriale (1999-02). 4 apr. rector (2004-). Marian. 1958. Activitate profe-sională: medic primar chirurg. calitatea învăţământului superior. Consorţiu realizat între UPM TgM. Moldovan. 1949. TgM (1990-). (2001). n. – 1999. managementul inovării. Domenii de cercetare:cancerul gastric.. (A. . • Anatomie patologică generală. univ. responsabil al Departamentului Ştiinţific Management Ingineria Sistemelor – Marketing. autor şi coautor a peste 100 de lucrări ştiinţifice comunicate sau publicate în reviste din ţară şi străinătate (Austria. Domenii de cercetare: conducerea operativă a producţiei. curs postuniv.) MARIAN. Studii: Lic. – 1997. colo-rectal. Dorin. nr. Japonia): Surgical Endoscopy (referent ştiinţific). titular al Centrului de Management şi Dezvoltare Mureş. „Al. asist. – 2002. cercetător ştiinţific. 4 Mediaş (1960-63). al Centrului de Management şi Dezvoltare. coordonatorul studiilor postuniv. univ. 2000. Gen. – 1954. TCM (1967-72). Română de Chirurgie. Lucrări publicate: • Semiologia chirurgicală a abdomenului.

medic. • Manual de inginerie economică. – 170 p. de şcoală.. la Cluj. • Managementul proiectelor. (F. China. Lucrări publicate: • Mértani földrajz elemei. şef de catedră. Germania. 24 mart.) MARKOVICH Jakab. Franţa. – 133 p. Asoc. Studii: gimnaziale în oraşul natal şi Odorheiu Secuiesc (1837). : Löbl-Minnich. 2001. 1878. a urmat teologia la Alba Iulia (1843). • Anuarul 1995 / 1996. 2001. A fost numit prof. – 2000. Journal of Humans Sistems Management (2003). Haţeg (HD) – m. univ. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. redacţional al publicaţiilor Buletinul Ştiinţific al UPM TgM. informaţiei în domeniul • Tehnologia managerial / Coordonator Florin Buşe.) MAROS Tiberiu. la Gimnaziul Regal din TgM (1843-53). – Bucureşti : Expert. 2003. • Elemente de Management Industrial. la Deva. prezentând sau publicând peste 35 de lucrări de specialitate. • Logistică industrială. – 236 p. 1848. Asoc. este autorul a 4 cursuri univ. 2002. Optimizarea metodelor de lucru / Marian Liviu. – Budapest. prof. Studii: lic. Cluj. Debreţin.. – 187 p. • Instituţii şi specialişti în management din România. 117. programele TEMPUS JEP 11243/96 (1996-99) şi TEMPUS IB JEP 14397 (2000-01). – 8. Membru corespondent în AŞMR. Hermanovski Lászlo. la catedra de anatomie a IMF TgM. – 255 p. Îşi începe cariera univ. devenind medic primar chirurg. a efectuat deplasări pentru documentare şi specializare în: Elveţia. Japonia. – TgM : UPM. După pensionare s-a dedicat ştiinţei. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. univ. • Manual de Inginerie Economică. 1820. Szinnyei József. Olanda. congrese şi conferinţe ştiinţifice în ţară şi străinătate: Ungaria. AGIR. (M. Oamenilor de Ştiinţă din România. 1891. – TgM : UPM.. Naţională a Profesioniştilor în Resurse Umane din România. Dr. köt. doc. 2001. Revista de Management şi Ing. prof. – p. 2 granturi finanţate de programe internaţionale. – 589 p. – TgM : UPM. • Ingineria şi managementul sistemelor de producţie. Rusia. se . – 130 p. Blaga Petruţa. – 2002. – TgM : UPM. Georges Balaye. n. – Mv. A. Instituţii şi specialişti în managementul din România. Cluj-Napoca. • Management industrial : curs. Univ. Tibor. Management general / Coordonator Aurelian Simionescu. membru în col. Managerilor şi Ing.Biblioteca Judeţeană Mureş Ştiinţific al UT TgM (1991. 1995. Polonia. – TgM : UPM. canonic. Marea Britanie. – 195 p. apoi a fost numit dir. Lucrări publicate: • Management general şi industrial : curs. – 390 p. univ. 1995. • Strategii manageriale de firmă : curs. • Performanţă prin formare continuă / Marian Liviu. 9 noi. M. 2002. Bordeaux (1998). dr. • Managementul producţiei : curs. Membru în Asoc. – TgM : UPM. 1996. 1993). în medicină (1966). 2002. (1960). Franţa. – 1991. Budapesta şi TgM (1947). Economică. Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1999). 28 nov.în colaborare: • Proceduri de asigurare a calităţii învăţământului superior din România. Avram Tripon. Economişti din România. 1997. 30 oct. – 2001. Revista de Management şi Inginerie Economică (2002). Dumbrăveni (SB) – m. – ClujNapoca : Dacia. – 1902. SUA. Cluj. • Management operaţional. Referinţe: • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – TgM : UPM. • Etica şi responsabilitatea managerială. 2003. A coordonat. Specializări: Univ. – 2002. – TgM : EFIROM. canonic la Dumbrăveni (1853-87). a participat la multe reuniuni. – FIMAN. – 170 p. SUA. n. Ungaria. . 1994. – TgM : UPM. Revista RECENT (2000). 2002. pe plan local. 2000. 2003. preot. – Cluj-Napoca : Dacia. a realizat 4 contracte de cercetare. 1923. Austria. Kuweit. Nova de Lisboa (2001).

– 1. • Interrelaţiile viscero-viscerale şi neuroviscerale ale ficatului.. 1952. Cluj-Napoca. şi 195 de lucrări ştiinţifice. Ref. • Az emberi test tájbonctana. A publicat numeroase lucrări ştiinţifice în : Előre. • Regenerarea ficatului / T. Gross Frigyes. Carieră didactică la Fac. : OGYI. Morfologie Normală şi Patologică. 1925. nyak. 1981. – 388 p. köt. Membru în Soc. : A végtagok / Seres Sturm Lajos. Korunk. Seres Sturm Lajos. Este autorul a 23 de cursuri univ. 1966. Studii Tehnice şi Economice. Seres Sturm Lajos. : OGYI.) MAROSI Pál. Soc. – 308 p. köt. . – 415 p. – Bucureşti : EDP. – Mv. Dr. – 691 p. Zakariás Zoltán. • Sebészeti műtéttan : Tájbonctani vonatkozásokkal. Bolyai Cluj. – 320 p. 1978. : Koponyaüreg. 1958. : Perifériás régiók. 8. 1984. Angiologia. TgM (-1944). – 203 p. Soc. hasüreg. – Mv. – Bukarest. – 1979. a publicat în : Előre. • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Sebészeti műtéttan. n. – Mv. Lázár László. rész. 2002 (necrolog). A Hét. 1977. premiile „V. medence-gát / Maros Tibor. de Ştiinţe Naturale.. Maros. dar obţine licenţa la Univ. – 1978. Marinescu” conferite de Academia Română. – 710 p. – 1994. • Népújság 2002. : Gerincoszlop.: Kh-M. 1984. – 269 p. Medicilor din Balcani.. Lucrări publicate: • Pe poteci cu bănuţei de piatră : Ghid geologic al zonei Cluj. – 486 p. • Művelődés. gát. a format multe cadre univ. retroperitoneum. 1976. Babeş” şi „Gh. 12 aug. : OGYI. / 2. köt. • Az ember rendszeres anatómiája / Mihálik P. : OGYI.. • Embriológia. – 508 p. geolog. 4.în colaborare: • Tájanatómia. – 199 p. 1967. : OGYI.. – Bucureşti. 1969. – 1981. . központi idegrendszer. Studii: Col. Lucrări publicate: • Tájanatómia. – 1. 1964. 1968.. 1951. L. – 97 p. Műszaki tudományok]. – 156 p. • Anatomia descriptivă şi topografică a omului / Maros Tibor. • Az emberi test tájbonctana.şi microscopică a ficatului. • Anatomie. „Parhon” Bucureşti (1949). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. – 3. SeresSturm.. – Vol. Korunk.. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. márc. -3. • Visszajátszás. – 473 p. : A fej. – 2. – 303 p. A Hét. organizator al învăţământului anatomic şi al Muzeului de anatomie şi embriologie de la TgM. mellkas. – Bucureşti : Editura Academiei RPR. 1955. – Kolozsvár. UBB Cluj-Napoca (1949-89). • Tizenkét év. 1951. de Biologie Geografie-Geologie. : Has. – Mv. [1948].Oameni de ştiinţă mureşeni stabileşte în Ungaria (1989). 24 mart. 2. vascularizaţie şi studii de anatomie clinic aplicativă. – Mv. TgM – m. organo-vegetativ. köt. 2. – 1977. p. – [1995]. Maros Tibor. Distins cu diploma „Medic Emerit”. Revue Roumaine de Morfologie. sistemul nervos central şi periferic. 2002. köt. átdolgozott. 10 mai 1989. Fac. • Atlas de anatomie umană. : OGYI. nr. – 2002.2. 3. hidrogeolog. [1948]. 1951. köt. glandele endocrine. sistemul nervos. Kiss Ferenc. mellüreg. Medicilor Generalişti din Austria. Internaţională de Neuropatologie.. T. redactor al Revistei Medicale – Orvosi Szemle. – Mv. – Mv. – Bucureşti : Editura Academiei RSR. în ştiinţe geologice şi mineralogice (1953) la Univ. – TgM : IMF. : OGYI. din Moscova. . Domenii de cercetare: anatomia macro. • Cercetări medicale. – TgM : IMF. • Az emberi test leíró és tájanatómiája : Embriológiai adatokkal és gyakorlati vonatkozásokkal / Maros Tibor. : OGYI. bővített kiad. Lázár László. – 168 p. (A. medence. Igazság. 1983. rész. organe de simţ. – Mv. Studia Universitatis. Referinţe: • Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş 19451967.240 p. 28. . : [Természettudomány. 122-130. • Cuvântul liber. – Bucureşti. – Mv. Univ. hát.

) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. • Romániai magyar irodalmi lexikon. reabilitarea copiilor cu boli congenitale de ochi. köt.: Kh-M. „Bolyai” din Cluj.. • Romániai magyar irodalmi lexikon. şef de laborator la Fac. – Bucureşti : EDP. (A. : [Természettudomány. • Románia ásványvizei / Marosi P. .) MÁRTON Aranka. 9 sept. T. köt. Domenii de cercetare: strabism infantil. köt. – Strondsburg. TgM (1962-80). – 2002. Dicţionar esenţial. diploma de merit în medicina generală la IMF TgM (1953). 1975. • Urologie. (F. : 1980. TgM. Lucrări publicate: • Manual de patologie urinară. n. Urologică Română.) MÁRTHA MAROSVÁSÁRHELYI TŐKE István Vezi: TŐKE István (MAROSVÁSÁRHELYI) MÁRTHA Ivor. – 310 p. 1981. Preda. – Kiskalauz. 2. 3. Studii: licenţiată în ştiinţe naturale la Univ. Studii: bacalaureat la Lic. 1983.PAPP Ilona. – 1972. Membru în Soc. Domenii de . Asist. medic oftalmolog. n. Referinţe: • Egy lösz-tanulmány átváltozásai / Rostás Z. – 144 p. • Erdélyi magyar ki kicsoda. 1935. – 1990. biolog. 2. Studii: bacalaureat la Lic. Marosi P. – [1995]. 1981. • Clujeni ai secolului 20. – 1994. – Cluj-Napoca : Litografia UBB Cluj-Napoca. Mixt Maghiar Braşov (1953). Referinţe: • Genersich Antal emlékkönyv.: Kh-M. 1991.Biblioteca Judeţeană Mureş • Hidrogeologie. medic primar la Clinica de Oftalmologie (1980-). • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. • Geografia apelor României / Marosi P. – 1990.în colaborare: • Urológiai jegyzet. – Bukarest. – Mv. Műszaki tudományok]. . Medic la Crăciuneşti (1959-61). – Bukarest. – Bucureşti. 1990. – 1984. univ. Fac. medic primar (1958). 2002. – [1995]. şi alţii.. Kristó A. Satu-Mare. • Curs de urologie. diploma de medic la IMF TgM. 3. unde a devenit medic specialist. • A Review of the Evolution of Theories on the Origin of Loess / Traducător Marosi P. medic urolog. – Kolozsvár-Napoca : Dacia. – Mv. 1. 2000. Dr. 1981. 3.: Kh-M. köt. – 1994.. 1936. – 2000. – 2000. orvos– és (A. . – 1978. de Farmacie. 30 sept. catedra de botanicş farmaceutică. Medic specialist la Clinica de Urologie. – 1981. Veress J. Clinica de Oftalmologie TgM. iar apoi medic primar. Vol. până la moarte (1959-85). .. 1971. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. • Ásványgyűjtők könyve / Marosi P.în colaborare: • Hidrogeologie / I.. – 1989 • Urológiai jegyzet egyetemi hallgatók részére. n. Kisgyörgy Z. Europeană Glaucoma. • Gyermekünk szeme / Fodor Ferenc. – p. – 1994.. Frumoasa (HR) – m. Membru în Soc. : MOGYE. • Ongenitalis retrakciós szindróma tünettana és kezelése : Doktorátusi referátum. 1991. 1928. în ştiinţe medicale (1978).2.. M. IMF TgM. de Medicină Generală (1959). Lucrări publicate: • Congenitalis ezotropia klinikai megjelenési formái : Klinikai megfigyelések és terápiás lehetőségek a csecsemőkori ezotropia esetében : Doktorátusi referátum. 1985. – Bukarest. 193-194. 1995. : 1981. Mártha Papp Ilona. : OGYE. • Tizenkét év. „Kölcsey” Satu-Mare (1947). – 1994. – Vol. Medic specialist . 1998). A colaborat la revista Orvostudományi Értesítő (1991. T. Bucureşti. 1981.la Policlinica nr.oftalmolog . – Kolozsvár.

: Kh-M. de Farmacie (1927). 1950-51.. M. nr. • Genersich Antal emlékkönyv. – Mv. din Cluj şi Budapesta (1944). . 1973. şef de catedră. ediţiile fiind preluate şi de unele farmacopei apărute peste hotare. 1903. M.) MARTONFY . TgM.în colaborare: • Szülészeti jegyzet. lucrări pentru care i s-a acordat certificat de inovator (1956). : OGYI.. Fac. • Gyógyszerészeti növénytan / Kisgyörgy Zoltán. : OGYI. TgM.227 p. 2002. SM. – Kolozsvár. – Bukarest. Mária. Zetea (HR) – m. – Mv. – Mv. köt. – 1.. de Farmacie IMF TgM (1949-). În activitatea de cercetare a elaborat metode pentru obţinerea de preparate uleioase de contrast (1956). 7 mart. de Medicină la Univ. orvos– és (F. Fac. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve..în colaborare: • Recunoaşterea plantelor medicinale / Kisgyörgy Z. kiad. 3. Studii: lic. • Gyógyszerészeti kémia. – 480 p. Márton Aranka. László. 1948-1998. CV. prof. – TgM : Mentor. 7 iul. de Farmacie Cluj (192733). la Odorhei (1939). M. : OGYI. Note botanice. – 212 p. univ. – 2002. din Şimleul Silvaniei (1922). – 1965. 1979.) MÁRTON Gergely. – 1994. a 8-a. a urmărit posibilitatea conservării trigliceridelor (1957). farmacist (1931). 1959. – 1. – Mv. 2001.. BN. 1998. 4. – [1995]. : OGYI. Revista Medicală. asist. – 3. – 1956. 1965. 1960. Activitate profesională: preparator. univ. : OGYI. • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H. a elaborat monografii pentru Farmacopeea Română. farmacist. (F. univ. . 1959. A. 1992. rész : Szervetlen vegyületek. Dr.. p. – 186 p. Univ. Gherla – m. • Farmacopeea Română. köt. 1966..în colaborare: • Farmacopeea Română. Studiile au fost publicate în: Farmacia. structura histologică a plantelor medicinale.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 50 éve. : OGYI. Referinţe: Ladislau. (F. a pus la punct noi metode de dozare a sulfului elementar. – TgM : Litografia IMF. n. Referinţe: • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. 20 oct. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1919. apoi la Clinica de obstetrică şi ginecologie în TgM până la pensionare (1953-82). 1973. kiad. – Mv. – 2. rész. HR. a fost prizonier de război (1945-46). : L-Ő. medic ginecolog. Medic la Spitalul Rókus din Budapesta (1944-45). Fac. Lucrări publicate: • Szervetlen gyógyszerészeti kémiai jegyzetek. Márton A. a lucrat la Spitalul din Odorhei (1947-53). • Sejttan és szövettan / Kisgyörgy Z. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. A fost membru în col. n. – [1995]. Studii: lic. 2 iun. – 2. farmacist practician la Cluj (1933-49). – 1994. Márton A. – Budapest. Lucrări publicate: . de redacţie al revistei Farmacia (Bucureşti). 401. rész. fondatorul catedrei de chimie farmaceutică la Fac. răspândirea plantelor medicinale şi productivitatea lor în jud. – 210 p. – Ed. – 1959. 1981. 1979. – Mv. – Bucureşti. – [1995]. • Romániai magyar irodalmi lexikon. prof. – Ed. „Ferdinand I” din Cluj. T.Oameni de ştiinţă mureşeni cercetare: fitofarmacie. • Nőgyógyászat. – 4. a 7-a. Referinţe: • Revista medicală. • Új magyar életrajzi lexikon.. Lucrări publicate: .

. biochimist. colaborator la Gazeta Matematică. Lucrări publicate: . Neurologie.în colaborare: • Succes la matematică : teste de matematică / Dáné Károly. autor de subiecte pentru olimpiade. 1 iun. Distins cu menţiune la faza naţională a Conferinţei de Matematică a Studenţilor. Balcaniadei de Matematică TgM (2002). – Bukarest : Orvosi Kiadó. Publică în: Revista Medicală. Biroul Naţional al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România (2002-). IŞJM (1996-). (1967-80). • BAC 2003 – Pregătire rapidă şi eficientă : teste tematice recapitulative IX – XII. : OGYI. – 1. I (1992). Studii: Şc. Psihiatrie. 3. 3. Medic secundar la secţia de neurochirurgie la Cluj (1945). – 2004 şi 2005. V. la catedra de biochimie din cadrul UMF TgM (1991-). – TgM : OGYE. prof. T. 2002. – TgM : IMF. A lucrat la catedra de biochimie IMF TgM (1961-62). – 127 p. Membru fondator şi vicepreş. de Matematică. Gurghiu (1990-95). şef de lucrări (1980-90). (F. – Mv. . Specializări: Ungaria (1993). • Egészségügyi kémia / Mathé János. • Ghid de pregătire pentru examenul de bacalaureat. Gen. organizator al Olimpiadei de Matematică TgM (2000). 1920. Hobby-uri: şah. dir. de informatică aplicată. conf. Domenii de cercetare: metode noi în neurochirurgie. – 1994. Livezeni – m. – 535 p. Referinţe: Baza de date BJM. Activitate profesională: prof. în ştiinţe farmaceutice (1975). – 413 p. dir. farmacist. MÁTHÉ Ákos. Fac. 1983. Medic. – 2003. Studii şi cercetări de Neurologie. – 2002. 1997. – [1995]. Silvic Gurghiu. tenis de câmp. : Appendix Kiadó. în special tehnica operatorie a discopatiei lombare. – 2000..) MÁTHÉ János. Gen. – 186 p. în Soc. n. Cluj-Napoca (1978). univ. filiala Mureş. asist. – Ed. carte de specialitate (rară). – 123 p. Fac. • Teste de evaluare pe unităţi de învăţare. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. Bota.. Şi-a continuat activitatea la Clinica de Neurochirurgie TgM până la pensionare (1983).. Matei Dumitru. Neurochirurgie. n. 1958. köt. 6 aug. Dr. 14 ian. Ibăneşti Pădure.. univ.în colaborare: • Idegkórtan / Szerkesztők : Miskolczy Dezső. n. gr. prof. Lucrări publicate: . – Bukarest. Ideggyógyászati Szemle. M. Ref. 2.. „Ferenc József” din Cluj.în colaborare: • Lucrări practice de chimie medico-sanitară / Mathé J. UT ClujNapoca.) Medicină (1944). Studii: IMF TgM (1961). 1955. Deleni. apoi medic primar al Clinicii de Neurochirurgie TgM. medic neurochirurg. köt. köt. (A. Univ.: Kh-M. 1974. de . 18 iun. Lic. UBB ClujNapoca. membru în Comisia Centrală a Olimpiadei de Matematică. adj. Dumitru. 1937. • Romániai magyar irodalmi lexikon. 1 şi 2. Orvosi Szemle. farmacist la Centrofarm din TgM (1963-66). Studii: bacalaureat la Col. de Ştiinţe Matematice din România. – 12 p. de matematică. Cluj (1939). köt. Ibăneşti. 1981. care a acordat ajutor umanitar coreenilor după război (1955-56). Csíky Kálmán. inspector şcolar de specialitate. Lucrări publicate: • Biokémia : egyetemi jegyzet.Biblioteca Judeţeană Mureş MATEI. – 1997. • Admiterea în învăţământul superior 2002 – 2003. Şc. TgM. A făcut parte din delegaţia Crucii Roşii din România. V. – Mv. consursuri de matematică. (1985-90).. tratarea nevralgiei nervului trigemen. inspector şcolar. – 2003. cursuri postuniv. 1996-2000. Bota.

26 febr. 31 dec. n. – IV. Obţine titlul de dr. köt. : A hasüreg sebészete. 1950. unde a lucrat ca medic primar şi dir. rész : Sebészeti propedeutika. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie / Ştefan Hobai. Magyar nőgyógyászat. Studii: Şc. – 57 p. Lucrări publicate: • Kórházi életkép : Színmű egy előjátékban és négy felvonásban. • Romániai magyar ki kicsoda. – Viennae : typis Sonnleithnerianis. : OGYI. 1950. . – [Kolozsvár] : Ateliere grafice din Cluj. Tudomány és Haladás. 1956. köt. medic chirurg. 1800. 1998.Oameni de ştiinţă mureşeni • Lucrări practice de chimie sanitară / Mathé J. TgM. 1997. Erdélyi Orvosi Lap. (F. (F. de Medicină (1910). 1782. de Medicină din cadrul IMF TgM. la catedra de chirurgie. – 2000. . : Löbl-Minnich. 19481998.. – 1. deschide Sanatoriul „Parc” din Cluj. medic primar chirurg la Spitalul „Karolina-Crucea-albă” din Cluj (1919-23). – Mv. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. – 8. 1953.2. – TgM : Mentor. ? – m. – 151 p.Mv. – 1997. 2000. asist. köt. – 97 p. A fost prim medic la Sighişoara. – 56 p. 73 p.în colaborare: • Sebészeti jegyzet. – TgM : Mentor. Máthé Ákos. : A szívburok. 1900. 1998. – 114. – 3. OGYI. Activitate ştiinţifică bogată în domeniul chirurgiei digestive şi ginecologice. köt. n. [1948]. dr. – 1902. la Clinica de Ginecologie şi Obstetrică. 28 iun. – 1. – Timişoara. Wiener Medizinische Wachenschrift. la Budapesta. univ. era un mare meloman şi un violonist dotat. mellkas és hasüreg felső részének sebészete. 2000. : OGYI. univ. rész : Általános sebészet pathologia. 2. Univ. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. • Sebészet. – Mv.) MATINI Márton. – Mv. în paralel s-a specializat în chirurgie maxilo-facială la Graz (Austria). • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar. köt. medica-practica de daemonomania et ejus variis speciebus. Zentralblatt für Gynäkologie.1. : OGYI. Therápiás közlemények. : Az áltatlános sebészet alapvonalai. (1923-48). Bota. apoi la Clinica Chirurgicală Cluj (-1918). 1954. • Erdélyi magyar ki kicsoda. – TgM : UPM. – 147 p. : OGYI. 1998. a szív és a nagyerek sebészete. : OGYI. • Sebészeti jegyzet. – 188 p. 1950. – Budapest. 1953. . • Részletes sebészet. 1878. (1911). .) MÁTYÁS Mátyás. M. până la sfârşitul vieţii (1948-56). Deutsche Medizinische Wachenschrift. • Általános sebészeti pathologia és saebészeti propedeutika. • A rectum sebészeti betegségei. medic. . • Bazele teoretice ale tehnologiei farmaceutice. – Mv. primii ani de lic. – [1995]. – 215 p. • A fej. A mellkas sebészete. Borsec (HR) – m. 1956.. univ. Primară Ditrău. apoi Braşov (1905). – TgM : IMF. – 74 p. – 239 p. köt. – Budapest. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József.. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 309 p. 4 Urgenţă din Cluj. – 240-365 p. Zentralblatt für Chirurgie. prof. A publicat peste 160 de lucrări ştiinţifice în diferite reviste medicale: Archiv für Klinische Chirurgie. 1992. medic primar chirurg la Spitalul de Stat nr. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. numit preparator la Clinica Dermatologică. Fac.. V. – Mv. Fac. 1888. : OGYI. prof. a nyak. Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 1948-1998. Gyógyászat. „Ferenc József” din Cluj. . Szinnyei József. Medicul. – Mv. Iubitor de literatură a scris şi o piesă de teatru. Sighişoara. M.

[köt. Mátyás Mátyás. ? – m. 17871793. 3. 1900. M.. 68 p. 1765). az az : a` jó egészség` megtartásának módját fundamentumosan elé-adó könyv. – [1995]. [köt]. medica de haemorrhoide. – Trajecti ad Rhen : ex offic. [köt. LX de irritabilitate et aliis quibusdam mediciane capitibus. `s egyszer`smind a` természetnek szentséges hellyeire – is maga feleinek sok hellyeken a` jeget megtörte. 4. unde a obţinut diploma de medic (1756). / A parajdi tsászári és királyi tekintetes nemes só – tisztség . Marburg. – 60 p.. A scris prima carte de dietetică în lb. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és gyógyszerészképzés 50 éve. 419 p. – 1959. 1878. : OGYI. 1762-1766. . 1.XLII. 2 darab. – Pozsony : Füskúti Landerer Mihály` költségeivel és betűivel. Ref. – Bucureşti : Editura Medicală. 14 p. – TgM. – ClujNapoca. la Göttingen. Vol. 2. Autor al mai multor lucrări de medicină. Medic practician la Tg. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. Studii: la Col.S-a preocupat şi de educaţia fizică. din TgM (1743). 1815. – 1956. hat darabokra intézve. a fost precursor al igienei. • Ó és új diaetetica. (F. darab. portr. mart. – XXIV. – 547 p. a` maga elébbi diaeteticájának első darabját bővebben ki-magyarázta. F. : 1f. Joan. Mellyben.. Vol.. n. TgM. 1821. • Chirurgie. • Diaetetica. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – 1. 1725.Biblioteca Judeţeană Mureş • Sebészet : Részletes rész / szerk.] – XLVIII. – 580 p. • Vándorló levél. unul dintre primii balneologi din Transilvania.2. 3. 1802. 1756. – 6 köt. Istentől adattatott nevezetesebb természeti eszközöknek a` szerint való elé-számlálása. – 476 p. medic. A înzestrat prin donaţie Col. – 252 p. 2. – 1. – Viennae: typis Antonii de Haykul. • Viharban. Bredelet.. Szinnyei József. melyben a falusi embereknek leg-nevezetesebb nyavalyáinak orvoslások irattak meg. – Kolo`sváratt : Nyomt. XVIII. medic. 463 p. – XII. úgy hogy. természet` historiája gyanántis szolgálhasson. 1981 . – 1958. az az : az életnek és egésségnek fenn-tartására és gyámolgatására.. • Dissertatio medica theoretico-practica de melancholia universali et hypochondriaca.. (A. 499 p. 2000. : Löbl-Minnich.] – 1793. – Bukarest. 3. 489 p. maghiară. 6 sept. és sok ide tartozó régi szokásokkal `s jeles történetekkel megvilágosította.] – 1787 – IV. 1955-1959. a` mint azokra reá kaptak. Dicţionar esenţial. din TgM cu prima tipografie din oraş (1802) şi cu cele 1326 de volume din biblioteca personală. Ref. Lucrări publicate: • Positiones medicae inaug. – 581 p.: Kh-M. M) MÁTYUS István. Viena şi Utrecht.. 1994. [köt. – VIII. köt. – XII. LXXII. 4. 519. • Clujeni ai secolului 20. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. 768 p. – 1956. Vol. 5. – XXX. S-a întors la TgM (1757). – 1902. 13 p. .. – Posonyban. Univ. – XXIV. ennyi részben e` munka. • Vieţi dedicate omului: personalităţi medicale clujene.] – 1792. – 1955. [köt. TgM. – 1766. T. 5.] – 1789. darab. 1781. és eleitől fogva mind ez ideig magok károkra vagy hasznokra vélek éltek az emberek. – Trajecti ad Rhen. – Budapest. – Cluj-Napoca. Chibed – m. 1957.. 1756. num.. 2.. – Vol. – Budapest. 1994. 3 p. Páldi István által.. –1762. – 1994. 4. – 8. – 627 p. a devenit prim-medic al scaunului Mureş şi al Târnavei şi cons. 65. n. XXXVI. 6. dr.în colaborare • Falusi emberek patikája : a falun lakó minden keresztény valláson lévő tisztelendő paphoz. la Curtea de Apel. köt.. Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon.M. A primit titlul de nobil de la împărăteasa Maria Terezia (18 apr. 788 p. [köt. Vol. 495. Vol. Lucrări publicate: • Dissertatio inaug. – Mv.) MÁTYÁS-ÁDÁM Sára VEZI: ÁDÁM Sára MÁTYUS György.

• Új magyar életrajzi lexikon. univ. – 318 p. – 1856. • Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. köt. – Kolozsvártt : Nyomtatott a Magyar Polgár Könyvnyomdájában. Referinţe: • Üdvözlő latin vers Mátyus István medicushoz / Benkő Mihály. Studiile sale de popularizare a ştiinţei apar în : A Hét. – Székelyudvarhely. de 3 ani din TgM (1963-70). Maizner János tanár. (F. – 32 p. 92-115. • Népújság 26 szept. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Győry Tibor. Fuzzy Sets and Systems (USA). . – 114. : L-Ő.(Kis-Küküllő völgye). – Piliscsaba – Budapest.. 1856. sz. – Pest. Az érdemes közönséghez Máttyus István orvos doktor n. – 1. Mátyus András. îşi continuă activitatea ca cercetător la UBB (196063). engleză. – 2002. Studii: gimnaziale în limba română la Cluj (1933-36) şi la Arad (1936-37). al Institutului de Matematică al Univ. – 1776. italiană. Szinnyei József. – 4. în matematică (1967). 1715-1944 / Dörnyei Sándor . • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. germană. (1985) şi dir. Predă la I Ped. Minden rendben lévő ember társimhoz Horváth Máttyás M. . „Bolyai” Cluj. 1701-1849 / Szabó Miklós. prof. Studiile ştiinţifice în limbile română.. T. (1953). 2002. univ.. Şi-a început cariera la Univ. 9. conf. 2002. – 272 p. – 1757. (1949). din Cluj (1937-40). 18 ian. • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken. 2002. Studii şi cercetări ştiinşifice Iaşi. Gimnaziul Unitarian din Cristuru Secuiesc (1943-45).. • Magyar írók : Életrajz-gyüjtemény / Gyüjté Ferenczy Jakab és Danielik József. – 181 p. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. Mátyus András. qvam excitat Alexius Horányi. 1776. köt.(Kis-Küküllő völgye). július 15-16. Obţine titlul de dr. – Székelyudvarhely. . 2002. – Pars 2. apoi prof. és nemes Maros Széknek hütös adfessor. reprimeşte catedra (1963-83). .(Kis-Küküllő völgye). 2.. 2002.. – 132 p. – Székelyudvarhely. univ. a ieşit la pensie ca prof. kiad. – 1902. (1969). Kibéden tartott tudományos emlékgyűlés anyaga / Összeállította dr. köt. în specialitatea matematică (1950) şi economie (1952) la Univ. Târnăveni. din Miskolc (1985-88). 2001. „Bolyai” ca preparator încă în timpul studenţiei (1947). 2002. Ref. 1969. A predat şi la I Ped. rusă le publică în: Matematikai és Fizikai Lapok. pe baza cercetărilor din domeniul algebrei topologice. 2001. univ. (1992) şi ca cercetător extern la Institutul de Cercetări Matematice al Academiei Maghiare (2000). 2002. Vásárhelyi Patikában lévő provisor. – 83 p. szept. – Budapest. Ref. 2002. Col. – Viennae : Impensis Antonii Loewii. • Betekintés Kibédi Mátyus István Diaeteticáiba / Mátyus András. Mauksch Tobiás urnak a M. din Aiud (1941-43). Vásárhelyi orvos doktor. – 3 vol.(Kis-Küküllő völgye). Mathematica Pannonica.) MAURER I. Se mută în Ungaria (dec. 1900.]. Maurer Samuel. Este co-redactor şef al revistei maghiaroaustriece Mathematica Pannonica (1990). K. în urma evenimentelor din 1956 a fost eliberat din funcţie (1958). Szögi László. . • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1998. – Budapest. Studia Scientiarium Mathematicarum Hungarica. prof. köt. • Népújság 13 szept. • A magyar orvostörténeti irodalom. • Székelyföld. 1801. • Memoria Hungarorum et Provincialium / scriptis editis notorum. • Másoknak világítva : Mátyus István életregénye / Spielmann József. – p. – [Kolozsvár] : Nyomtatott a könyv-szerzőnek tulajdon maga költségével. • Népújság 17 szept. 1983). : Löbl-Minnich. – [2. Gyula. din Nyíregyháza. – Bukarest : Ifjúsgi Könyvkiadó. bibliopolae posoniensis. univ. diplomat univ. • Magyar orvostudományi irodalom 1770-ig / Ismerteti dr. • Népújság 11 szept. 1927. • Kibédi Mátyus István halálának 200. M. matematician. maghiară. L`insegnamento della Matematica e della Scienze integrate. – 8. • 275 éve született Kibédi Mátyus István : A 2000. lector univ. Col. univ. Maros Széknek rendes physikussa. köt. 1878. • Népújság 10 szept. 2001. : Mentor. – Székelyudvarhely. M. • Másoknak világítva : Mátyus István életregénye / Spielmann József. évfodulójára / Összeállította dr. – Budapest. n. dr.sz. p. 1898. 97-111. şi-a luat bacalaureatul la Cluj (1946). 1864. Karachi Journal of Mathematica (India).Oameni de ştiinţă mureşeni mellett lévő királyi seb-orvos benedeki Enyedi ó János által. franceză. – 1858. 2001. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása. – Mv. 1885. asist. • Vasárnapi Újság 33.

a fost MENTOVICH . 408 p. Napi Közlöny (1864). – Koloszvár. – Blaj. poet. Lucrări publicate: • Algebra. A redactat prima revistă de ştiinţă şi literatură târgumureşeană Marosvásárhelyi Füzetek (185860). TgM. unde a găsit o atmosferă prielnică pentru a începe să scrie poezii. la Blaj. 1851. temető síremlékei / Szerkesztette Pálmay József.în colaborare: • A relatióelmélet elemei / Maurer Gyula. de matematică şi ştiinţe naturale la Viena şi Berlin (1841-43). dir. • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date biobibliografice / Nicolae Comşa. Contabil la Banca Ferenc. – 2000. Barbara”) şi restul la Blaj. redactor. – 394 p. pedagog. de bancă. • Bevezetés a struktúrák elméletébe / Maurer Gyula. Revine ca preot în Grebenişu de Câmpie. – Budapest. ugyszintén a gyakorlati pályára készülők öntanulására és kereskedelmi iskolák használatára . M. autor de manuale şcolare. 1940. – Bukarest : Kriterion. trece Carpaţii la Bârlad unde continuă să predea. gyárosok. • Matematikai kislexikon. 1983. 1904. Cluj : Dacia.1879). Ref. Ceangăul Mare – m. 1913. Colaborează la Foaia scolastică şi bisericească din Blaj. – Koloszvár. Referinţe: • Enciclopedia Română / C. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József.) Comercială de Credit a Transilvaniei din TgM. 1819. a colaborat la cotidianul Székely Közlöny 1867-68). Între anii 186978 a fost prof. gânditor materialist. – XIV. A continuat la Aiud cu studii de filozofie şi de drept (1841). • Erdélyi magyar ki kicsoda. és kiadja Heckenast Gusztáv. után ford. publicist. (F. Grebenişul de Câmpie. 1899. • Romániai magyar irodalmi lexikon. Diaconovici. 19 apr. Ioan. – Blaj. 1877. gimnaziale la Aiud (1837). iparosok számára. – 1994. (F. Mentovich Elek és Szabó Incze. – Bucureşti. S-a căsătorit şi îşi susţinea familia cu lecţii particulare la Pesta. Studii elementare la Năsăud şi Dej. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. – Pest : nyomt. al băncii. . • Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi înfăptuiri / Lucian Predescu. 1989.) MENTOVICH Elek. Revista catolică. 2000. Szász Károly. unde va rămâne până la moarte. Lucrări publicate: • Manual de aritmetică pentru clasele inferioare. – Budapest. 1872. 1972. – Vol. dr. kiad. T.în colaborare: • Teljes gyakorlati számtan: Kiskereskedők. a fost invitat prof. de matematică. . unde audia prelegerile prof. köt. n. n. – Bukarest. Marosvásárhely: Appendix Kiadó. A fost preceptor la familia baronului Kemény din Galda. 15 dec. • Korunk évkönyv 1974. (A. – A 2. 1981 -. A fost urmaşul lui Bolyai Farkas la catedra de ştiinţe naturale şi matematică a Col. A fost filozof. Szász Károly. 1895. század viharaiban : Maurer Gyula életpályája / Kiss Sándor. : Löbl-Minnich. 1879. Index alphabeticus 1964-1970. Lucrări publicate: . Virag Imre.Biblioteca Judeţeană Mureş Matematikai és Fizikai Lapok. 1878. din TgM timp de 23 ani. Referinţe: • Studia UBB. – Bucureşti. Ohm şi Magnus. Studii: IP din Buda. poet. • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). TgM. Cluj : Dacia. – Sibiu. 3 [L-Q]. mai târziu devenind dir. 1844.) MĂRCULEŢ. –1972.. Dobrie (BN) – m. – 1902. la gimnaziul din Nagykörös (1850-56). până la moarte (1856 . 1957. Referinţe: • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. prof. . : Kh-M. A fost preceptor la familia prof. Virag Imre. M. Szinnyei József. – Kolozsvár : Erdélyi MúzeumEgyesület. – 80 p. de matematică. 1976. • Matematikus a XX. Korunk. – 8. 3. Nagykörös (Pesta) – 11 nov. köt. – 607 p. 1940. – Koloszvár : Bolyai Tudomány egyetem. limbă greacă şi limbă germană la Blaj. – 316 p. prof. Studii lic. teologice la Viena („Sf. Korunk Évkönyv. 2003. n.

• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1953. – Mv. : Maácz JánosMyskovszky Viktor. Mentovich Ferenc és Szász Károly.) MENTOVICH Ferenc. 1856. 1913. iparosok számára. – 70 p. necroloage în periodicele vremii din ţară şi din oraşe germane. – 2. Studii: de ştiinţe naturale la Cluj.sz. • Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József. – 18.sz. és 49-ből / Irják : A. 1879. – 8. 1854. – 2 vol. 2001. din Cluj. köt. csillagászatot.. kollegium betűivel. – Pest. 23 apr. în filozofie (1884). 1870. – Kolozsvár. – 1999. • Az utolsó Istenhozzád : Halotti beszéd / Írta és Mentovics Ferencz ref. 149 p. 1853. – Pest. • A természettan elemei : Népiskolai használatra. Sztupjár István a ref. • Vasárnapi Ujság 51... univ. 28 nov. Imreh Sándor az ev. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Publică articole de botanică în reviste de specialitate. különösen a gymnasiumok és feltanodák növendékeinek ajánlva.1850. – Mv. TgM – m. Lucrări publicate: . Mentovich Elek és Szabó Incze. 1880. • Fővárosi Lapok 291.... Mentovich F. Szász Róbert. la Gimnaziul din Nagykőrös (1887-23). • A marosvásárhelyi evang. – Mv. életmű-. – Mv. : Ny. – 1. Lucrări publicate: • Unio-dalok : versek. Fővárosi Lapok 289.. • Az új világnézet. köt. – XVI.és Büchner-féle materializmus tanairól – Mv. 1872. Szilády Károlynál. magában foglaló : természettant. 408 p. 1887. studii de ştiinţe naturale. – 1902.. – 70 p. • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz. A publicat poezii. – p. : Wittich József. élet és haza : versek.. – Kecskemét: Gallia Fülöp. (F.în colaborare: • Magyar emléklapok 1848. 17-én elmondta Lénárt József tanár. • Ország Tükre. köt. növény. Referinţe: • Magyar írók : Életrajz-gyüjtemény / Gyüjté Fer