Sunteți pe pagina 1din 5

Metode de evaluare a stocurilor la iesirea din patrimoniu La iesirea din patrimoniu sau darea in consum, stocurile sunt evaluate

si se inregistreaza scaderea din gestiune la valorile lor de intrare. Deoarece pe parcursul desfasurarii activitatii, aceleasi feluri de bunuri se procura la preturi diferite, pentru evaluarea cantitatii de stocuri iesite sau consumate, avand la baza valoarea lor de intrare, reglementarile internationale recomanda urmatoarele metode de evaluare: A. metoda prima intrare - prima iesire (FIFO); B. metoda ultima intrare - prima iesire (LIFO); C. metoda costului mediu ponderat (CMP); Metoda prima intrare - prima iesire (FIFO)( First in, First out) Potrivit acestei metode, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie al primului lot intrat, iar pe masura epuizarii lotului, stocurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie al lotului urmator in ordine cronologica. Prin aceasta metoda iesirile se estimeaza la valoarea de intrare in ordinea intrarii loturilor in gestiune. Ex : Situatia stocului de materii prime este urmatoarea: Si 01.03.N 100 buc.* 22 lei 200 buc.* 25 lei 150 buc.* 20 lei Intrare 15.03.N Intrare 25.03.N

In aceeasi luna au loc consumuri de materii prime la data de 17.03.N- 170 buc. si 30.03.N180 buc. Sa se calculeze valoarea iesirilor si stocul final de materii prime, conform metodei FIFO SI 01.03.N I 15.03.N 100 buc.* 22 lei 200 buc.* 25 lei

E 17.03.N 170 buc: 100 buc.* 22 = 2200 70 buc.* 25 = 1750 3.950 lei I 17.03.N 130 buc.* 25 lei

I 25.03.N E 30.03.N

150 buc.* 20 lei 180 buc: 130 buc * 25 = 3250 lei 50 buc * 20 = 1000 lei 4.250 lei

Total iesiri:3950+4250 = 8200 Stoc final: 2500 lei (100 buc*25 lei)

Metoda ultima intrare - prima iesire LIFO (LAST IN, FIRST OUT) Presupune c , elementele din stoc se vor contabiliza ca ie iri din stoc n ordinea celor mai recente intr ri. Pe m sur epuiz rii succesive a fiec rui lot,stocurile ieite din gestiune se evalueaz la costul lotului anterior.Evaluarea ie irilor prin metoda LIFO la cele mai recente, adic la cele mai mari costuri, mic oreaz rezultatul exerciiului financiar. Efectele sunt accentuate n perioadele de inflaie, cnd metoda LIFO produce ceamai mic valoare posibil a rezultatelor, iar costul stocurilor ieite este apropiat de nivelul costului celor mai recentestocuri intrate n gestiune. Utilizarea acestei metode conduce la:- reducerea profitului brut;- scderea impozitului pe profit i neafectarea n mod semnificativ a trezoreriei;- descreterea volumului fizic al activelor la sfritul perioadei contabile;subevaluarea soldurilor la finele perioadei. Metoda costului mediu ponderat (CMP) Metoda costului mediu ponderat poate fi aplicata in doua variante: o actualizarea periodica a costului unitar mediu ponderat, fie lunar, fie la

alte perioade, care in principiu sa nu depaseasca durata medie de stocare; o actualizarea costului unitar mediu ponderat dupa fiecare intrare;

Cand se actualizeaza periodic, costul unitar mediu ponderat se calculeaza ca raport intre valoarea totala a stocului initial (Si) plus valoarea totala a intrarilor (Vi) si cantitatea existenta in stocul initial (Qs), plus cantitatile intrate (Qi).

In a doua varianta, iesirile sunt evaluate cu ultimul cost mediu ponderat, obtinut prin formula:

Vsp- valoarea stocului precedent Qsp- cantitatea existenta in stocul precedent. Comparnd cele dou variante ale metodei costului mediu ponderat se constat c evaluarea ieirilor din stoc dup prima variant (CMP lunar) prezint avantajul unui cal cul simplu, dar nu permite valorizarea ieirilor n cursul perioadei de gestiune (lunii). Varianta a doua ns (CMP calculat dup fiecare intrare), ofer posibilitatea evalurii ieirilor n cursul perioadei de gestiune (lunii). Aceast variant prezint i nconvenientul unui calcul mai complex,inconvenient anulat prin utilizarea mijloacelor informatice.n ansamblu, metoda CMP tinde s anuleze efectele creterii sau descreterii preurilor, deoarece nivelulcostului mediu ponderat i al costului stocului final calculat conform acestei metode este influenat de toate preurile pltite pe parcursul exerciiului i de preul stocului iniial .

EXEMPLU: Situatia stocului de materii prime este urmatoarea: Si 01.01.N 150 buc.* 61 lei 100 buc.* 65 lei 200 buc.* 63 lei Intrare 11.01.N Intrare 25.01.N

In aceiasi luna au loc consumuri de materii prime la data de 12.01.N- 190 buc. si 30.01.N160 buc. Sa se calculeze valoarea iesirilor si stocul final de materii prime, conform metodei: a) FIFO

b) c) a) FIFO

LIFO CMP b) LIFO 150 buc.* 61 lei 100 buc.* 65 lei 190 buc.: 100 buc.* 65 = 6.500 90 buc.* 61 = 5.490 11.990 SI 01.01.N I 25.01.N E 30.01.N 60 buc.* 61 lei 200 buc.* 63 lei 160 buc.* 63 = 10.080

SI 01.01.N I 11.01.N E 12.01.N

150 buc.* 61 lei 100 buc.* 65 lei 190 buc: 150 buc.* 61 = 9.150 40 buc.* 65 = 2.600 11.750

SI 01.01.N I 11.01.N

E 12.01.N

I 11.01.N I 25.01.N E 30.01.N

60 buc.* 65 lei 200 buc.* 63 lei 160 buc: 60 buc * 65 = 3.900 100 buc * 63 = 6.300 10.200

Total iesiri: 22.070 lei Stoc final: 40 buc.* 63 = 2.520 lei 60 buc.* 61 = 3.660 lei 6.180 lei

Total iesiri: 21.950 lei Stoc final: 6.300 lei (100 buc*63 lei)

c) I.

CMP La sfarsitul lunii CMP = (150*61 + 100*65 + 200*63) / (150+ 100+ 200) = 63 lei

Total iesiri = 350 * 63 = 22.050 Stoc final = 100 * 63 = 6.300 II. Dupa fiecare intrare CMP11 = (150*61+ 100*65)/(150 + 100) = 62.6 lei Iesiri = 190 * 62.6 = 11.894 Raman = 60 * 62.6 = 3.756

CMP25 = (60*CMP1 + 200*63)/(60 + 200) ~ 62,908 lei Iesiri = 160 * 62,908 = 10.065,28 Stoc final = 100 * 62,908 = 6.290,8 Total iesiri = 11.894 + 10.065,28 = 21.959,28