Convenţional, istoria construcţiei Uniunii Europene întruneşte cateva etape.

Prima etapă (1951 – mijlocul anilor ’70), considerată şi „veacul de aur al Comunităţii”. Perioada s-a manifestat prin constituirea CECO Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului. - membri fondatori au fost 6 state: Franţa, Germania, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg - artizani: Robert Schuman, Jean Monet - ulterior procesul se extinde şi în celelalte domenii economice A doua etapă (mijlocul anilor ’70 – începutul anilor ’90), caracterizată prin adoptarea programului de colaborare valutară şi constituirea unui mecanism eficient de consultări, s-a manifestat prin constituirea CEE- Comunitatea Economică Europeană. În această perioadă, a fost atestată criza cunoscută sub numele „scleroza europeană”, care s-a caracterizat printr-un nivel diferenţiat de dezvoltare a ţărilor CEE şi a statelor recent aderate. În această perioadă a fost adoptat Actul Unic European şi au continuat eforturile de formare a Uniunii Europene. Tratatul de la Roma având ca obiective principale crearea unei pieţe comune armonizarea politicilor economice ale statelor member A treia etapă (1992 - 2004), caracterizată prin constituirea şi evoluţia în continuare a Uniunii Europene. A fost semnat Tratatul Uniunii Europene, s-a constituit Uniunea Economică şi Monetară, trecandu-se la valuta unică euro. Tratatul de la Maastricht (Olanda) la 2 februarie care are şi în prezent următoarele obiective: crearea unei uniuni vamale politici economice comune în domenii ca:agricultura, comerţ, transporturi, energie, concurenţă, etc crearea une uniuni economice şi monetare libera circulaţie a bunurilor, forţei de muncă, capitalului, serviciilor A patra etapă (2004 – 2007) - contemporană. În această perioadă a fost elaborată Constituţia Europeană şi propus spre aprobare Tratatul de la Lisabona. Tratatul de la Lisabona care, conform prevederilor sale, trebuia să intre în vigoare la 1 ianuarie 2009. Noul Tratat are drept scop consolidarea capacităţii de funcţionare a UE prin sporirea eficienţei instituţiilor comunitare. Prevedea:

Cu o populație combinată de peste 500 de milioane de locuitori. . „pentru că peste șase decenii a contribuit la progresul păcii și reconcilierii. Curtea Europeană de Justiție și Banca Centrală Europeană. Consiliul European.să creeze un spaţiu de libertate. democrației și drepturilor omului în Europa”. Uniunea Europeană generează un PIB de 17. . . care reprezintă 7. Uniunea şi-a stabilit o serie de obiective: . securitate şi justiţie. relaţiile dintre statele membre şi dintre popoarele acestora” Pentru a-şi îndeplini misiunea.ameliorarea caracterului democratic al UE prin extinderea competenţelor Parlamentului European . într-un mod coerent şi solidar.să dezvolte acquis-ul comunitar – ansamblul de norme adoptate în cadrul Uniunii europe UE funcționează printr-un sistem de instituții supranaționale independente și interguvernamentale care iau decizii prin negociere între statele membre..Cele mai importante instituții ale UE sunt Comisia Europeană. un spaţiu fără frontiere interioare şi uniunea economică şi monetară .3% din populația lumii.să promoveze progresul economic şi social. OBIECTIVE Uniunea Europeană are misiunea de a “organizae. Parlamentul European este ales la fiecare 5 ani de cetățenii europeni.să îşi afirme identitatea pe scena internaţională (prin aplicarea unei politici externe şi de securitate comună).să consolideze protecţia drepturilor prin crearea unei cetăţenii a Uniunii . dezvoltarea durabilă.Consiliul Uniunii Europene.introducerea Cărţii Drepturilor Fundamentale în sistemul juridic comunitar.6 trilioane de dolari americani în 2011 În 2012 i-a fost decernat Premiul Nobel pentru Pace.

Şeitan Maria Adelina .