Convenţional, istoria construcţiei Uniunii Europene întruneşte cateva etape.

Prima etapă (1951 – mijlocul anilor ’70), considerată şi „veacul de aur al Comunităţii”. Perioada s-a manifestat prin constituirea CECO Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului. - membri fondatori au fost 6 state: Franţa, Germania, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg - artizani: Robert Schuman, Jean Monet - ulterior procesul se extinde şi în celelalte domenii economice A doua etapă (mijlocul anilor ’70 – începutul anilor ’90), caracterizată prin adoptarea programului de colaborare valutară şi constituirea unui mecanism eficient de consultări, s-a manifestat prin constituirea CEE- Comunitatea Economică Europeană. În această perioadă, a fost atestată criza cunoscută sub numele „scleroza europeană”, care s-a caracterizat printr-un nivel diferenţiat de dezvoltare a ţărilor CEE şi a statelor recent aderate. În această perioadă a fost adoptat Actul Unic European şi au continuat eforturile de formare a Uniunii Europene. Tratatul de la Roma având ca obiective principale crearea unei pieţe comune armonizarea politicilor economice ale statelor member A treia etapă (1992 - 2004), caracterizată prin constituirea şi evoluţia în continuare a Uniunii Europene. A fost semnat Tratatul Uniunii Europene, s-a constituit Uniunea Economică şi Monetară, trecandu-se la valuta unică euro. Tratatul de la Maastricht (Olanda) la 2 februarie care are şi în prezent următoarele obiective: crearea unei uniuni vamale politici economice comune în domenii ca:agricultura, comerţ, transporturi, energie, concurenţă, etc crearea une uniuni economice şi monetare libera circulaţie a bunurilor, forţei de muncă, capitalului, serviciilor A patra etapă (2004 – 2007) - contemporană. În această perioadă a fost elaborată Constituţia Europeană şi propus spre aprobare Tratatul de la Lisabona. Tratatul de la Lisabona care, conform prevederilor sale, trebuia să intre în vigoare la 1 ianuarie 2009. Noul Tratat are drept scop consolidarea capacităţii de funcţionare a UE prin sporirea eficienţei instituţiilor comunitare. Prevedea:

Consiliul Uniunii Europene. dezvoltarea durabilă.3% din populația lumii.introducerea Cărţii Drepturilor Fundamentale în sistemul juridic comunitar. . Uniunea Europeană generează un PIB de 17.să îşi afirme identitatea pe scena internaţională (prin aplicarea unei politici externe şi de securitate comună). OBIECTIVE Uniunea Europeană are misiunea de a “organizae. Uniunea şi-a stabilit o serie de obiective: . „pentru că peste șase decenii a contribuit la progresul păcii și reconcilierii.să consolideze protecţia drepturilor prin crearea unei cetăţenii a Uniunii .ameliorarea caracterului democratic al UE prin extinderea competenţelor Parlamentului European .să creeze un spaţiu de libertate.să dezvolte acquis-ul comunitar – ansamblul de norme adoptate în cadrul Uniunii europe UE funcționează printr-un sistem de instituții supranaționale independente și interguvernamentale care iau decizii prin negociere între statele membre. un spaţiu fără frontiere interioare şi uniunea economică şi monetară . care reprezintă 7.. . securitate şi justiţie. Cu o populație combinată de peste 500 de milioane de locuitori. democrației și drepturilor omului în Europa”.Cele mai importante instituții ale UE sunt Comisia Europeană. . într-un mod coerent şi solidar.6 trilioane de dolari americani în 2011 În 2012 i-a fost decernat Premiul Nobel pentru Pace. Curtea Europeană de Justiție și Banca Centrală Europeană. Parlamentul European este ales la fiecare 5 ani de cetățenii europeni. relaţiile dintre statele membre şi dintre popoarele acestora” Pentru a-şi îndeplini misiunea.să promoveze progresul economic şi social. Consiliul European.

Şeitan Maria Adelina .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful