Teste propuse pentru clasa a II-a TESTUL 1 1. Mama Ioanei are 32 de ani iar Ioana de 4 ori mai puţini.

Câţi ani avea mama când s-a născut Ioana? 2. Comparaţi dublul celui mai mare număr de o cifră cu triplul lui 6. 3. Andrei are 1 an. Peste 4 ani va fi de 6 ori mai mic decât tatăl lui, iar bunicul de două ori mai în vârstă decât fiul său. Ce vârstă are tatăl? Dar bunicul? 4. Cornel îi spune lui Mihai: - Dacă aş mai cumpăra 4 cărţi, aş avea în bibliotecă 2 rânduri a câte 10 cărţi. Câte cărţi are în prezent în biblioteca sa Cornel? 5. Numerele de mai jos, aşa cum sunt aşezate pe două rânduri, au o anumită legătură între ele. Care anume? Dacă aflaţi această legătură nu va fi greu să completaţi numărul care lipseşte. 16 28 31 40 53 57 66 81 88 ? 12 3 9 13 4 9 15 7 12 1 6. Un elev a rezolvat următorul exerciţiu 12-6:2+4⋅ 2 astfel: 12-6:2+4⋅ 2=6:2+8=3+8=11. Unde este greşeala? Găsiţi rezultatul corect! 7. Eliza, Alexandru şi Maria au 90 de timbre. Alexandru are mai multe ca Maria cu 4 timbre, iar Maria are mai multe decât Eliza cu 22 timbre. Câte timbre are fiecare dintre ei? 8. Mihai are de 5 ori mai multe timbre decât Andrei, ceea ce înseamnă cu 20 mai multe decât el. Câte timbre au împreună? TESTUL 2 1. Câte numere naturale mai mici decât 40 există astfel încât, dacă adunăm pe oricare dintre ele cu 24, se obţine un număr mai mare decât 40? 2. Ana are 8 ani iar mama sa de 4 ori mai mulţi . Peste câţi ani Ana va avea vârsta pe care o are mama sa acum? 3. Determinaţi numerele naturale ,,a” şi ,,b” pentru care avem relaţia: (a+1)⋅ (b-1)=9. 4. Câtul a două numere naturale mai mici decât 25 este 8.Care pot fi cele două numere?
5

5. Scrie în ordine crescătoare toate numerele de două cifre care au suma cifrelor 7! 6. Completaţi tabelul următor: 12 34 71 15 63 ? 21 43 17 51 ? 45 7. Calculează şi pune semnul corespunzător <;>;= a)100-43 15+29 b)97-28 37+56 c)13+12 45-20 8.Completează cifra care lipseşte!
3 5 4 6 2 1 8 7 5 7 2 4 0 3 6 ?

TESTUL 3 1. Calculaţi: a)36+21+12-43+13= b)97-87-6+7+21= c)45-21+32+3= 2. Într-o parcare erau 43 de maşini . Au plecat 21 de maşini şi au mai venit 10 maşini. Câte maşini sunt acum în parcare? 3. Din dublul lui 24 scade dublul lui 13. 4. Care pot fi valorile lui a şi b pentru ca egalitatea : a+b+a+ba=15 să fie adevărată? 5. Alege din desenele de mai jos pe cele care au cel puţin 8 copii şi cel mult 18 ochi

6. 7.

Găseşte numerele de două cifre care au suma cifrelor 8. Aflaţi termenul necunoscut: a) 37=10+‫ٱٱ‬ b) 45-26=‫ٱٱ‬
6

c) 48=6-‫ٱٱ‬ d) 54-12=‫ٱٱ‬ 8. Descompune în zeci şi unităţi numerele:76, 98, 45, 87, 34, 12. TESTUL 4 1. Câte triunghiuri sunt în desenul alăturat?

2. Care sunt numerele naturale de două cifre mai mari decât 76, ştiind că fiecare dintre ele este mai mic decât răsturnatul său? 3. În trei coşuri erau 20,30 şi respectiv 40 de nuci. a) Mihai ia 60 de nuci din ele.Câte nuci au mai rămas? b) Mihai ia 60 de nuci dar numai din două coşuri.Câte nuci au mai rămas în primul coş? Câte soluţii are problema în acest caz? 4. Andrei şi Gina au împreună 32 de creioane colorate. Andrei are cu 12 mai multe decât Gina. Câte creioane are fiecare? 5. Câte numere naturale mai mici decât 30 există astfel încât, dacă adunăm pe oricare dintre ele cu 12, se obţine un număr mai mare decât 30. 6. După ce s-au vândut 18 caiete, au mai rămas cu 37 mai multe decât s-au vândut. Câte caiete au fost la început? 7. Determinaţi numerele naturale ,,a” şi ,,b” pentru care avem relaţia: (a-1)⋅ (b-1)=6. 8. Elevii unei clase au participat la o competiţie sportivă, în două zile, astfel: în prima zi 15 elevi, iar a doua zi de două ori mai mulţi. Aflaţi numărul elevilor clasei ştiind că 12 dintre ei au participat în fiecare zi, iar un elev nu a venit nici o zi. TESTUL5 1. Avem două numere cuprinse între 10 şi 20. Dacă unui număr i se scade 1, iar celuilalt i se adugă 1 ,atunci cel de-al doilea număr devine de două ori mai mare decât primul. Care sunt cele două numere? 2. Completaţi tabelul următor: 1 3 7 15 3. Ana-Maria are 12 ani iar mama sa are triplul vârstei fiicei sale. Peste câţi ani vârsta mamei va fi dublul vârstei fiicei sale?
7

4. Scrie numărul 88 ca sumă a două numere naturale impare , care să aibă cifra zecilor 4. Câte soluţii are problema? 5. Doi copii au acelaşi număr de mere.Dacă unul dintre ei dă celuilalt 4 din merele sale , cu câte mere are mai mult unul decât celălalt? 6. Suma numerelor 4 şi 2 este cu 3 mai mare decât un al treilea număr.Aflaţi al treilea număr . Scrieţi-l ca sumă a trei numere de o cifră în toate modurile posibile. 7. Care este numărul natural al cărui dublu este un număr mai mare decât 4 şi mai mic decât 8? 8. Care pot fi valorile lui a şi b pentru ca egalitatea : a+b+a+b+a=16 să fie adevărată? TESTUL 6 1. Alege din desenele de mai jos pe cele care au cel puţin două pătrate şi două dreptunghiuri şi cel mult două cercuri şi două triunghiuri

2. Găseşte valorile pentru a,b,c,d,e din egalităţile a+b=c+d+e=10 (cel puţin 5 variante de răspuns. ) 3. Care număr este mai mare: 17+12 sau 34-6? Cu cât? 4. Aflaţi termenul necunoscut: a) 27=11+‫ٱٱ‬ b) 45-16=‫ٱٱ‬ c) 18=6-‫ٱٱ‬ d) 34-12=‫ٱٱ‬ 5. Completaţi căsuţele libere cu numere diferite astfel încât să fie adevărată relaţia: 6<10>‫ٱ‬+‫ٱ‬+6+‫ٱ‬ 6. Suma a trei numere impare consecutive este 159. Aflaţi cele trei numere. 7. Suma a trei numere naturale este 180. Unul dintre numere este 76.Ştiind că diferenţa celorlalte două este 20, determinaţi aceste numere.
8

Alina primeşte de la mama ei 67 timbre. Cu cât trebuie mărit rezultatul pentru a se obţine numărul 2002. Ştiind că numărul băieţilor întrece cu 6 numărul fetelor să se afle câţi băieţi şi câte fete sunt în clasă. 8. respectiv cel mai mic număr de două cifre consecutive? 5. Într-un butoi sunt 98 l ulei. Determinaţi toate numerele naturale de forma a b c ştiind că ab +ba +c = 75 . Câte timbre îi mai trebuie ca să facă 100 ? 4. Completaţi tabelul: a b c (a+b)⋅ c a⋅ (b+c) 2 3 4 10 15 3 6 11 8 3.8. Aflaţi un număr ştiind că dacă mărim sfertul lui de 6 ori obţinem 18. b şi c ştiind că sunt îndeplinite simultan condiţiile: a) a+2b+3c=10 b) a=3c TESTUL 7 1. Aflaţi numerele a. Într-o clasă avem 28 elevi. Măriţi de 5 ori diferenţa numerelor 37 şi 23. Puneţi semnele de operaţie corepunzătoare pentru a obţine egalitate: 1=4 ‫ٱ‬5 ‫ٱ‬2 ‫ ٱ‬4 ‫ ٱ‬7 ‫ ٱ‬5 ‫ٱ‬ 6. câte ore lucrează în patru săptămâni? 4. 7. Dacă sâmbăta şi duminica are liber. iar după amiază 44 l ulei. 9 . iar de la fratele ei 28 timbre. De dimineaţă se vând 24 l ulei. 2. Scrieţi în ordine descrescătoare toate numerele naturale de două cifre. Ştiind că suma a trei numere naturale consecutive este 105. Ce numere trebuie să scădem din produsul numerelor 7 şi 8 pentru a obţine cel mai mare număr de două cifre identice. 2. Câţi litri au rămas ? 3. să se afle numerele. TESTUL 8 1. Un muncitor lucrează zilnic câte 8 ore. în care suma dintre cifra zecilor şi dublul cifrei unităţilor este 8.

7. Mihai are 12 ani şi este cu 5 ani mai mare decât Silviu. Mă gândesc la un număr pe care–l micşorez cu 26. c) 17. Care număr este mai mare: 17+12 sau 34-6? Cu cât? 8.8 în pătrăţelele de mai jos. apoi cu 35şi obţin cel mai mic număr impar scris cu două cifre distincte.3. 7. Cum putem pune 45 de bile în 9 urne diferite astfel încât în fiecare urnă să avem un număr diferit de bile? 7.6. La ce număr m-am gândit ? 10 .4.2. 2. b) 21. Calculaţi cu cât este mai mare numărul 27 faţă de numerele: a) 14. 5. Câţi ani au împreună cei doi copii? 4. Care este suma dintre cel mai mare număr par de două cifre şi cel mai mic număr impar de două cifre? Dar diferenţa lor? 3. Puneţi cifrele 1. Efectuaţi: a) 23+6=‫ٱٱ‬ b) 47-14=‫ٱٱ‬ TESTUL 9 1. e) 19. folosind şase operaţii cu numere naturale. Scrieţi numărul 12. d) 27. Scrieţi toate numerele cuprinse între 11 şi 99 care au cifra unităţilor dublul cifrei zecilor. astfel încât suma cifrelor numai din pătrăţelele unite printr-o linie dreaptă să fie 14. 6.5.5. 6. Grupaţi câte două numere cuprinse între 11 şi 20 astfel încât diferenţa în fiecare grupă să fie 4.

În două lăzi au fost câte 50 kg de mere. Câţi pomi sunt în livadă ? 6. Dacă se iau de pe primul raft 14 cărţi şi de pe al doilea 18. Pe două rafturi sunt cărţi. b – a = 27. c – b = 25. Calculaţi : a)a x ( b – a ). Câte cărţi au fost pe cele două rafturi ? 2.8. calculaţi : a + b 4. Ştiind că : a – 15 = 18. Câte kg de mere au rămas în cele două lăzi ? 3. TESTUL 11 Se dau numerele : a = 9 x 8 – 7 x 6 – 5 x 4 – 3 x 2. în fiecare cutie vor rămâne câte 35 de bile. Într-o livadă sunt 25 nuci. Aflaţi valoarea lui „a”. Calculaţi: 31-29+27-25+23-21+. 1.+3-1=. Din prima ladă s-au vândut 16 kg de mere. Cât obţinem dacă micşorăm acelaşi număr de 6 ori şi apoi îi adăugăm jumătatea celui mai mic număr scris cu două cifre ? 7. iar din alta 27. b)Diferenţa numerelor mărită de 8 ori.. 5.. Din ce număr se scad de 4 ori câte 9 şi încă 13 pentru a obţine sfertul numărului 24 ? 8. 11 . Dacă dintr-un număr luăm 8 obţinem 4. Câte bile au fost la început în cele două cutii ? TESTUL 10 1. 70 – e = d. iar meri cu 8 mai puţin decât nuci şi gutui la un loc. vor rămâne 36 cărţi pe primul raft şi 42 cărţi pe al doilea. iar din a doua cu 8 kg mai mult. + c. c + 6 =b. ştiind că : b + 7 = a. e = 32. c)Produsul numerelor micşorat cu suma lor. cu 9 mai puţin gutui. d – 19 = c. Dacă dintr-o cutie se scot 19 bile. b = [ 100 – ( 7 x 3 + 7 x 4 + 8 x 3 )] : 3.

Care sunt numerele dacă primul este cu 13 mai mic decât 43. 6. 0 21 38 42 30 + 15 27 18 36 29 4. La un concurs au participat 22 fete şi cu 10 mai mulţi băieţi. Aflaţi împărţitorul ştiind că deîmpărţitul este cu 36 mai mic decât 84. Au fost aşezaţi câte 6 în rând. Câte rânduri s-au format? 12 . b şi c ştiind că: a+b=c a–b=c b + c = 28 7. Deduceţi cifra care trebuie înscrisă în secţiunea liberă: 16 11 9 8 14 10 12 9 8. Completaţi numerele care lipsesc: 39 +19 +35 -56 -29 +92 5. Un muncitor sapă 24 m de şanţ în 6 ore. iar câtul este sfertul numărului 24. Determinaţi numerele a. iar al doilea este cu 10 mai mare decât 30. Verifică egalităţile: a) 56 : 7 + 42 : 6 + 12 : 2 = 7 × 9 − 2 × 5 − 32 b) 3 × 7 + 81 : 9 + 8 × 3 = 6 × 5 + 27 : 3 + 17 2. 3. 2. 3. Uniţi cu o linie numerele a căror sumă este 57. Suma a 3 numere naturale este 90. Câţi metri de şanţ sapă în 9 ore.Calculaţi suma a 5 numere naturale pare consecutive ştiind că suma dintre primul şi ultimul număr este 36. dacă lucrează în acelaşi ritm? TESTUL 12 1.

Reconstituiţi scăderea abc −def =def . Care este numărul? 13 . “-”. Numărul de cireşe din tavă coincide cu rezultatul final al operaţiilor -2 × 6 :3 -3 ×8 . 5. Ce numere pot înlocui pe x în relaţia: 6 × x ≤ 6 × 4 ? Găsiţi toate perechile de numere care au suma mai mică decât 27 şi diferenţa 15. “=”: 17 69 6 30 47 9 7 6 30 60 7 82 30 . 8 56 3 20 87 4 40 . Sfertul numărului 36 este egal cu suma a trei numere naturale impare. Primul are cifra zecilor 3. Care sunt cele trei numere? 8. iar al doilea cifra unităţilor 2. Măriţi de 5 ori diferenţa dintre cel mai mare număr par de două cifre şi cel mai mare număr par cu cifrele identice.4. Dacă la un număr adăugăm 12 şi scădem 24 obţinem 40. Alina a compus 25 de probleme.19 . 7. Dublaţi produsul numerelor 6 şi 4 mărit cu câtul numerelor 63 şi 7.18 +2 :3 3. 5. 7. Câte posibilităţi există? Exemplifică cel puţin cinci cazuri! 4. 6. iar fratele ei de 5 ori mai puţine. Câte probleme au compus împreună cei doi fraţi? TESTUL 13 1. iar restul în pungi de 3 kg. Scrieţi corespunzător semnele “+”. Cantitatea de 60 kg de făină se pune jumătate în pungi de 2 kg. Câte pungi sunt necesare? 2. 6. Aflaţi numerele. Suma a două numere naturale de două cifre este 78.

iar triunghiuri de 7 ori mai multe decât pătrate. Ea vrea să aşeze câte 5 flori într-o vază. cu 10 mai mulţi studiază limba engleză. Ce număr obţinem? TESTUL 14 1. de trei ori mai puţine pătrate. Măriţi dublul numărului 9 cu triplul numărului 8. Sorina are 5 vaze a câte 3 flori. iar cei care studiază limba italiană sunt cu 17 mai puţini decât cei care studiază limba engleză. un elev a citit în orima zi 9 pagini şi a doua zi de 3 ori mai mult. Câte pagini mai are de citit? (Puneţi rezolvarea într-un exerciţiu). Dacă 5 elevi au mers în ambele tabere. La produsul numerelor 6 şi 4 adăugaţi diferenţa lor. câţi elevi au mers. Măriţi de 7 ori diferenţa numerelor 11 şi 4. în total. iar din rezultat scădeţi produsul numerelor 2. 3 şi 4. 3. Câte kg de fructe a dus în total la piaţă? 8. Un ţăran a dus la piaţă 6 coşuri a câte 8 kg de cireşe şi 7 coşuri a câte 7 kg căpşuni. Din cel mai mare număr din două cifre diferite scădem cel mai mic număr de două cifre şi adăugăm cel mai mare număr scris cu o cifră. Într-o şcoală 31 de elevi studiază limba franceză. Puneţi întebarea astfel încât problema să se rezolve prin două operaţii. Într-o cutie sunt 9 cercuri. 5. Ce număr aţi obţinut? 4.8. a) Câţi elevi studiază engleza? b) Câţi elevi studiază italiana? c) Câţi elevi studiază limbi străine? TESTUL 15 1. Într-o şcoală 35 de elevi au mers în tabără la mare şi 55 în tabără la munte. 2. 4. 5. Câte vaze rămân goale şi câte flori îi mai trebuie să umple vazele goale? 3. 7. Care număr natural are suma vecinilor săi egală cu 10? 14 . în tabără? 2. Ce distanţă mai are de parcurs un ciclist după 8 tururi de pistă. Câte fructe sunt în coş? (Puneţi rezolvarea într-un exerciţiu). Lungimea unei piste este de 4 km. Dintr-o carte de 98 de pagini. (Scrieţi rezolvarea într-un exerciţiu). Măriţi de 4 ori dublul diferenţei numerelor 10 şi 6. dacă şi-a propus să parcurgă 50 km? 6. Într-un coş sunt 6 mere şi de 8 ori mai multe căpşuni.

<’’ 8)9 T3: 1) a)39 b)32 c)59 2)32 3)22 4) a 1 3 5 7 15 9 11 13 b 7 6 5 4 0 3 2 1 5)penultimul dreptunghi 6)17.53. cu două mai multe.89 3)a)30 b)20 de nuci .. Doi pescăruşi manâncă doi peşti într-o zi.71.33. Câte probleme a rezolvat în total? Radu are cu trei ani mai puţin decât Mircea. 7 câte două. Găsiţi numerele corespunzătoare ce satisfac.34. T4: 1) 9 2)78. d. 3 4 5.61.42 8)şapte zeci şi şase unităţi etc. Puneţi semnele “+” şi “-” astfel ca relaţiile să fie adevărate: a. 24 şi 13 5) 16.b=2 saua=2.25. simultan condiţiile: a–1=b b–1=c c–1=d d–1=2 Suma a două numere este 7 iar diferenţa 3. Găsiţi perechile de numere a căror sumă să fie egală cu diferenţa lor. 123 = 0 321 = 0 123456 = 1 654321 = 1 9. 6. Câţi peşti mănâncă un pescăruş în două zile? 2.26.40. Scrieţi numărul 9 ca rezultat a patru operaţii cu numere mai mici decât 10.80 7)a)27 b)11. 4. Aflaţi numerele. b.54. bunicul –56 ani 4)16 5)100 6)a efectuat mai întâi scăderea 7)14.trei soluţii 4)22 şi 10 5)11 numere 6)73 7) 15 . Câte posibilităţi există? TESTUL 16 1.70 6)36.. Câţi ani avea când Mircea avea 7 ani? Grupează numerele 2.6.79. c.Câte perechi aţi găsit? Ştiind că suma a două numere este 6 iar diferenţa 0.36 8)30 T2: 1)23 de numere 2)24 3)a=0 . care să facă adevărată relaţia a + b = 8.b=10 sau a=8. 8 Mihai a rezolvat într-o zi patru probleme.b=4 4) 8 şi1 . iar a doua zi. Găsiţi perechile de numere naturale diferite de 0 (a. aflaţi numerele. Se dau numerele 8 şi 2. 3.b) a > b.62.54 7). 5.16 şi 2.52.44. 6. ca să dea sume egale Răspunsuri T1:1)24ani 2)sunt egale 3)tatăl-26 ani. 7.43. 7.

7) a) +.2). (21. c) +.a b 2 7 7 2 3 4 4 3 8)34 T5: 1) 11 şi 19 2) 31 şi 63 3)12 ani 4)două 5)8 6)3 7)3 8)a=0 şi b=8. 58. T12:1). 7). b)-. (-. 2). 4) 3.+. 7 cireşe. (7. 6 şi 0.1). 3): 1 şi 5.+.-.27). b=5.3). (+. 1. b= 7.3. 8) 2 şi 7.-. (6.20. 5). 4). 5). c=4. b) F.8. (-. +.-. T16 :1): a=6. 3).40.-.-. 9 rânduri. 8). d) -. d=3.36.=). 4). 5) 2 peşti.37.+. 3 şi 3. 25 pungi. 6). 8) (5.+.36) (42. 50. 30.-.20.=).100. 7). T15:. i = 8.36m.93. a=2 şi b=5. 3 şi 6.=). 30 probleme. (+. 3).15) (30. 7) 5 ani.2. 6)10 probleme.5. 2): a=5.66.+.16. 3). 2 şi 4.18.-. 14. 16 . a=14.3. 4 şi 5. 2).-. 8. b=2.=).mai multe posibilităţi. 4).22. a) A. a=4 şi b=2 T11: 2). T13:1).+. 5).4. 1.=). (12+9):3=7. 6). ( +. 42. c =21.

3 zeci şi 4 mii. Determinaţi numerele de două cifre. Câţi km are drumul ?Câţi km mai are de parcurs până la destinaţie ? 6. La ce număr m-am gândit ? 8. 2. 4. elevilor din clasele I şi a II-a este egal cu cel din clasele a III-a şi a IV-a ? 5. Care este cel mai mare număr de trei cifre distincte astfel încât cifra unităţilor să fie de 3 ori mai mică decât cifra sutelor ? 7. Teste propuse pentru clasa a III-a TESTUL 1 Aflaţi suma dintre cel mai mare număr de patru cifre scris cu cifrele 1.1. 17 .3.Aflaţi numărul.Câţi elevi sunt în ciclul primar dacă nr. Suma a trei numere este 789. Într-o şcoală sunt 33 elevi în clasa a III-a. 2 Dacă mărim un număr cu 488 obţinem un număr de 5 ori mai mare decât numărul dat. ar ajunge la jumătatea distanţei de parcurs. de forma a b ştiind că : a b +b a = 88 TESTUL 2 Determinaţi cifrele a. Aflaţi numerele ştiind că primul număr este cu 15 mai mare decât al doilea. În clasa a IV-a sunt cu 5 elevi mai mult decât dublul numărului fetelor din clasa a III-a.1. 1.7.9 şi răsturnatul său. Mă gândesc la un număr. Adaug la acesta 157. După ce a parcurs 86 km. c ştiind că: ab 0 + a 0c +bc = 282 . un automobilist s-a gândit că dacă ar mai parcurge de 5 ori mai mult.2. Aflaţi suma tuturor numerelor de patru cifre diferite care se pot forma cu cifrele 0. iar dacă împărţim al doilea număr la al treilea obţinem câtul 3 şi restul 2.4. 3. apoi scad 74 şi aflu un număr format din 7 unităţi. Fete sunt de 2 ori mai puţine decât băieţi. b.

Câte triunghiuri şi câte dreptunghiuri sunt în desenul alăturat? 18 . Viorel? El îi răspunde: -Am rezolvat o treime din numărul total de exerciţii şi mai am de rezolvat 80. b) diferenţa dintre a şi triplul lui b. Să se afle două numere naturale. Care sunt cele trei numere? TESTUL 3 1. Dacă luăm de pe al doilea raft şi punem pe primul raft 205 cărţi şi pe al treilea raft 87 de cărţi. Se dau numerele: A=985-66⋅ 4-[(313⋅ 3)-25⋅ 25] şi B=(70⋅ 10+17⋅ 10)-104⋅ 7-200:2 Calculaţi: a) suma dintre a-b şi a+b. 7. Care sunt numerele? 6. 4. +100 ) = 2600 . Determinaţi x din egalitatea: x ⋅ ( 4 + 8 +12 +16 + .Câte cărţi sunt pe fiecare raft ? 8. Andrei avea 3 ani când s-a născut sora lui Andreea. iar diferenţa dintre triplul primului număr şi dublul celui de-al doilea este 378.. Când mama avea 41 ani. Părinţii mei au împreună acum 123 de ani. Acum au împreună o treime din vârsta mamei lor. dacă mama are 39 de ani? 5. Carmen îl întreabă pe fratele ei: -Câte exerciţii ai rezolvat. pe cele 3 rafturi rămâne un număr egal de cărţi.3. tata avea 44 ani. Pe cele 3 rafturi ale unei biblioteci se află un număr de cărţi cuprins între 871 şi 874. Suma a trei numere este 58. 2. Primele două sunt numere impare consecutive şi au media aritmetică 12. Câţi ani are fiecare acum? 4. ştiind că primul este de 6 ori mai mic decât al doilea. Suma a trei numere naturale este 50. Câte exerciţii a avut de rezolvat Viorel? 3. Primele două numere sunt consecutive iar al treilea este cu 5 mai mare decât al doilea. Câţi ani are fiecare..

Dacă din suma lor scădem diferenţa lor.a’’? 5. Aflaţi valoarea lui a ştiind că: [(2a-24)⋅ 2-24]⋅ 2-24=0 2.Care este valoarea lui . Diferenţa a două numere este 43. 7. Într-un triunghi cu două laturi egale ce au suma lungimilor de 64 cm.y. astfel încât produsul lor să fie tot 55.. Dublaţi suma numerelor x. obţinem 42. 6. Din câtul numerelor 5400 şi 6.5. Diferenţa a două numere este 46. Aflaţi suma cele două numere. a treia latură este de 4 ori mai mică decât una din celelalte. 6. 8. Care este lungimea laturii unui pătrat al cărui perimetru este egal cu perimetrul triunghiului? 3. aflaţi numerele. 8.. Produsul a două numere naturale este 31. 4. scădeţi pe . y=z:4 şi z=2400:3.a’’ pentru a obţine 0. Produsul a două numere este 625. Dacă se măreşte unul cu 5 produsul devine 750. TESTUL 4 1. Care este numărul dacă suma dintre sfertul şi jumătatea lui este 300 ? 9.Care este suma celor două numere? 7. care dau cea mai mare diferenţă între ele şi suma cifrelor lor. iar perimetrul este 4912 aflaţi lungimea şi lăţimea dreptunghiului. mărit cu 10. Folosind cifrele 1. Care sunt numerele ? TESTUL 5 19 .2 şi 3 formaţi 5 numere de câte 3 cifre fiecare astfel încât să fie distincte două câte două şi suma celor 5 numere să fie 1200. Ştiind că suma lor este împătritul diferenţei.z ştiind că: x=5⋅ y . Scrieţi numărul 55 ca o sumă de numere natuarale. Aflaţi numerele de două cifre de forma a b . Ştiind că lăţimea unui teren în formă de dreptunghi este cu 139 mai mare decât o şesime din lungime.

Andrei umple 10 bidoane a 2 litri fiecare şi 9 bidoane a 5 litri fiecare. Suma a trei numere este 55. Câte triunghiuri şi câte dreptunghiuri sunt în desenul alăturat? 4. dacă vârsta Ioanei este de 3 ori mai mare decât a Mariei şi de 2 ori mai mică decât a Valentinei ? 2. Primul este dublul lui 7 iar al doilea este triplul lui 8. În două butoaie sunt 400 litri de vin. Determinaţi toate numerele naturale de forma 4 * 7 care se împart exact la 3. 20 .Câte minute au scris dacă au făcut o pauză de un sfert de oră în acest interval de timp? 2. 7. Câte ore a citit în luna august dacă duminica nu citea şi 1 august a fost marţi? 3.1. Câte capete au treisprezece beţe şi jumătate? 3. În vacanţa de vară George şi-a propus să citească câte două ore în fiecare zi. Aflaţi numerele naturale a şi b ştiind că: ( a − 3) ⋅ ( b − 5) = 24 . Care sunt cele trei numere? 5. Scriem toate numerele de la 0 la 47. Ionel şi Raluca au început să scrie la matematică la ora 10 şi 15 minute şi au terminat la ora 10 şi 55 de minute.Pâinile se împart în mod egal la 5 magazine. Câte pâini primeşte fiecare magazin? 8. Scrie numărul 44 ca produs de 4 numere naturale. Care cifră o folosim de cele mai multe ori? 4. Peste 5 ani Maria. O furnică a parcurs laturile unui pătrat în 48 de minute. Restul vinului îl pune în bidoane a câte 5 litri fiecare. Alcătuiţi o problemă după exerciţiul: 205kg+(123kg-100kg) 7. Ştergeţi 4 cifre din numărul 3 907 851 pentru a obţine cel mai mic număr posibil! 6. Câte bidoane a folosit Andrei pentru cei 400 litri de vin? TESTUL 6 1.Câte posibilităţi ai? 6. De la o brutărie pleacă 6 maşini cu câte 150 de pâini fiecare. Câţi ani are acum fiecare. În cât timp a parcurs primele trei laturi? 5. Ioana şi Valentina vor avea împreună 55 ani.

stabiliţi cine va ocupa culoarul 1. iar prin împărţirea celui de-al treilea la al doilea număr obţinem câtul 2 şi restul 4. b ⋅ c = 35 şi 5. Care este cel mai mic număr natural de trei cifre care la împărţirea cu 13 dă restul 7? 2. 784. Produsul a două numere naturale este 72. 539. determinaţi suma celorlalte două numere. simultan. dar mai mic decât 100 17 c) egal cu 9. Determinaţi un număr natural de trei cifre care respectă. 2 şi 3. Cu cât trebuie înmulţit numărul 9 pentru ca produsul să fie : 16 a) nul b) mai mare ca 80. Calculaţi valoarea lui a ştiind că: 5a+3b+12c=580 şi b+4c=110 TESTUL 7 1. ⋅125 . Determinaţi produsul a ⋅ b ⋅ c ştiind că: a ⋅ b =15 . Suma a trei numere este 204 . La un concurs sportiv organizatorii au încurcat numerele de pe tricouri.. 2. Media aritmetică a trei numere este17. 6.8. atât la fete cât şi la băieţi. 3. Ştiind că unul dintre numere este 23.b+c=172 . TESTUL 8 1. 218. 7. ştiind că suma dintre ele 3. 4. 8. . Aflaţi numerele.Să se afle numerele ştiind că prin împărţirea celui de-al doilea la primul număr obţinem câtul 3. condiţiile: 21 a ⋅ c = 21. Ştiind că băieţii au numere impare iar fetele numere pare şi că la START se vor alinia în ordine descrescătoare a numerelor de pe tricou. 847. Suma a cinci numere naturale impare este 55. Aflaţi produsul numerelor a.a+c=128 4. Determinaţi cele două numere ştiind că diferenţa lor este 5. y . Aflaţi numerele naturale de forma a ştiind că: b c ab + bc + ca = 55 .. Aflaţi factorii produsului. Aflaţi ultimele 26 cifre ale numărului: 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ . Numerele de pe tricouri sunt: 364. Mărind de cinci ori suma a două numere obţinem 65. 5. Determinaţi numerele de forma x şi răsturanatele lor reprezintă numere naturale de trei cifre. b si c ştiind că a+b=140. 935.

să se găsească cel mai mic şi cel mai mare număr de costume ce pot fi realizate. Aflaţi câţi ani are fiecare membru al familiei? 22 . Îndoitul unui număr mărit cu 14 a fost înmulţit cu 7. 422. 734. micşorat cu 50. Ce sumă are fiecare? 4. 624. 623. al cincilea de şase ori? 2. Aflaţi câţi copii au fost premiaţi ştiind că numărul lor reprezintă jumătate din cei ajunşi în finală (Scrieţi rezolvarea într-un exerciţiu. 435. pentru un costum de adolescent 2 m de stofă şi pentru un costum de adult 3 m de stofă. b) suma cifrelor este un număr mai mic ca 10. 853. 312. tata şi fiica au împreună 78 de ani. La un concurs sportiv au participat 2798 băieţi iar fete cât dublul băieţilor. iar Paul are cu 2000 lei mai mult decât Mihai. Să se afle numărul care mărit cu împătritul său şi apoi împărţit la sfertul său dă 20. al doilea de trei ori. 5. 523. iar diferenţa lor este a cincea parte din numărul mai mic. 212. 937. Care a fost numărul iniţial? 7. Prin plămânii unui om care înoată trec 120 l de aer pe minut. iar în ultima fază au trecut numai a patra parte a concurenţilor din a doua fază. 933. 313. 8. iar prin plămânii unui om care stă liniştit. Jumătate din participanţi au trecut în faza a a doua a competiţiei. Care sunt cele două numere? TESTUL 9 1. Care va fi suma dacă primul număr se măreşte de două ori. Fiica împreună cu mama au 42 de ani. dacă se va confecţiona cel puţin unul din fiecare fel. de 20 de ori mai puţin. 7.). Suma a cinci numere naturale consecutive este 155. 111. Mama. Având la dispoziţie 30 m de stofă. Suma a două numere este 99. a fost împărţit la 9 şi s-a obţinut 24. a) fiecare cifră este dublul precedentei. al treilea de patru ori. Produsul obţinut. Câţi litri de aer trec prin plămânii unui om care stă liniştit timp de 2 ore? 6. 422. Mihai are cu 6000 lei mai mult decât Ionuţ. Pentru confecţionarea unui costum pentru copil se foloseşte 1 m de stofă. Ionuţ are de trei ori mai puţin decît Paul. al patrulea de cinci ori. 3. Eliminaţi din şir numărul care nu respectă regula: a) 211. b) 842.6. iar fiica împreună cu tatăl au 48 de ani.

d ştiind că: a + 375 = b : 2 = c × 5 = d − 440 = 500 7. Aflaţi numărul. ştiind că mărind sfertul său cu 75 obţinem numărul 200. Un băiat afirmă că are tot atâtea surori cât şi fraţi. Aflaţi produsul lor. b – (a + c). Dacă 280 . Care este acest număr? 8. 3. Să se afle numerele. La acest număr adug 3.4 × x TESTUL 10 Să se determine numerele a. 4. Dintr-un număr scad jumătatea lui. Suma a trei numere este 565. rezultatul îl înmulţesc cu 3. La ce număr m-am gândit? TESTUL 11 1. 1. Să se afle numerele mai mici sau egale cu 20 care împărţite la 2 dau un cât egal cu dublul restului.3 × x c) 1000 . 2. Calculaţi suma numerelor a. c = 178. 6. Determinaţi un număr natural. Mă gândesc la un număr. Adaugând 388 la un număr. din rezultat scad 3 şi noul rezultat îl împart la 3 obţinând astfel numărul 27. c. 3. Care sunt numerele de două cifre diferite care adunate cu răsturnatele lor dau numere formate din două cifre identice? 5.8. a – c. La cel mai mare număr natural de două cifre adăugăm jumătate din cel mai mare număr natural de două cifre diferite şi scădem sfertul numărului obţinut. la noul rezultat adun 3. La ce număr m-am gândit? 5. ştiind că suma dintre primul şi al doilea este 421. Se dau numerele: a = 235. aflaţi: a) 2 × x b) 650 .130 + x = 300. Câţi copii sunt în acea familie? 23 . 4. b şi c ştiind că: a×2×3–2×b=c c=6×5+2×a 4 × a = 44 2. Calculaţi b – a. Suma a 4 numere consecutive este 14. b = 700. O soră a băiatului afirmă că are de două ori mai mulţi fraţi decât surori. apoi adaug sfertul lui şi obţin numărul 15. Aflăm un număr natural de trei cifre identice. b. a + c. iar suma dintre al doilea şi al treilea este 402. suma obţinută este de 5 ori mai mare decât numărul dat.

60.213. Aflaţi numerele. 4. Să se afle a ştiind că: a × 2 : 4 × 9 : 6 = 6 .13.24 T3:1)814. Câte mere au fost iniţial în fiecare coş? T1: 1) 11 220 2)122 3)110.680.347 4) 120 5)860. Când din primul s-au luat 6 mere şi s-au pus în al doilea.35. Irina a colecţionat 435 vederi. 11. iar numărului vederilor colecţionate de Andrei este reprezentat de cel mai mic număr natural de trei cifre. Care este vârsta fiecăruia. în fiecare coş a rămas acelaşi număr de fructe.11. Cu cât este mai mare produsul dintre cel mai mare număr par de o cifră şi 7. obţinem un număr cu 100 mai mare decât dublul numărului iniţial. faţă de câtul numerelor 49 şi 7? Scrieţi rezolvarea sub forma unui exerciţiu.b=4. 281 2)120 3)42.71 T2: 1)a=1. ştiind că vârsta tatălui este de 2 ori mai mare decât a fiului mare iar vârsta fiului mic este egală cu jumătate din vârsta fratelui său? 8. 53 de 1 8) 110 şi 69 T4: 1)21 2) 18 3)123. 344 6)993 7)3954 8)17.24. iar al treilea de 2 ori mai mic decât diferenţa primelor două numere.9.14.17 5)4 posibilităţi 6)248 7)180 8)86 T6: 1) 25 de minute 2) A 6 11 7 9 29 27 B 13 8 11 9 4 6 T7: 1)sunt zerouri 2) a) 0 b)9 c)1 4) 105 5)7. Al doilea număr este cu 2 mai mare decât dublul primului număr. Suma a trei numere naturale este 563.470 7) 5. 2.332. care are cifra zecilor 8.252 4) 6dreptunghiuri 5)1+31 6) 1986.44.26.53.5 5) 12. Determinaţi cel mai mic şi cel mai mare număr natural de trei cifre care se poate scrie sub forma: 153 × n + 427 .26 6)2 7)183. Aflaţi numărul iniţial. TESTUL 12 1.231. Câte le mai trebuie până la 800? 3.321.c=1 3) 63 şi60 4) 8. Micşorând cu 10 triplul unui număr. 7.12. Vârsta tatălui împreună cu vârstele celor doi fii ai săi este de 70 de ani.301 8)17.18.24 2)28 4) 14. În trei coşuri sunt 324 de mere.124 8) A 1 2 2 24 .62. 5.6.312 4)910 5)4000 6)50 8) 400 T5: 1) 4.15 6)28 7)20.

17. 8): a) 300. a-c=57. 185.26. b-(a+c)=287. b) 200. 111. b) 937 7) 20 8) 54 şi 45.45 şi răsturnatele lor.23.25. Prima echipă a realizat de 3 ori mai multe piese şi cu încă 60 de piese mai multe decât cea de-a doua echipă. câte 1 de adolescent şi copil).16. 7): fiica: 12 ani. 2). 8).35. Câte maşini sunt cu 2 uşi şi câte cu 4 uşi? 3.14. 27 costume (25 de copil.27. Suma a trei numere este 204. 120 de maşini cu 2 si 4 uşi au în total 370 de uşi. 322. 25 .15. X = 5. 110. 3). III=114. 12000 lei: Paul. II=108. 2). 886. 2. 6). 5).34. 12. fiul cel mare: 20 ani. 10000 lei: Mihai. B-a = 465. ştiind că prin împărţirea celui de-al doilea la primul număr obţinem câtul 3. c) 400. tatăl: 36 ani. Teste propuse pentru clasa a IV-a TESTUL 1 1. Să se afle numerele. Fiul cel mic : 10 ani. iar semiprodusul acestor cifre este egal cu cifra zecilor. 6) a) 435. iar prin împărţirea celui de-al treilea la al doilea număr obţinem câtul 2 şi restul 4. (847. 5): 720.144. (539. b=7. 3). 7). 427. c=52 2). 8) 20. tatăl: 40 ani. 13. 4. 97.fete) = (935. T12:1) 160. 4). Determinaţi numerele de trei cifre care au cifra unităţilor egală cu cifra sutelor. A = 8. 7). Două echipe de muncitori au realizat 1500 de piese. 3).784). 6).B C 2 2 2 1 1 2 T8: 1) 111 2) 9. 81. 5). Completaţi tabelul de mai jos: 3 4 6 9 8 27 37 57 87 ? 6. mama: 30 ani. 4): 11 costume (9 de adult. 163.a+c=413. 258.4 3) 353 280 4) (băieţi. 5).24.218).36.364). 7 copii. 6): 12 este numărul iniţial. T11:1)500. 5) 124. 2165. I=102. 49. câte 1 din celelalte). 4). Cât timp durează până ce trenul străbate podul? 5. T9: 1)S=600 2): 524 3): 4000 lei: Ionuţ.24. 4). 120. T10: 1): a=11.18. Un tren lung de 200 metri trece peste un pod lung de 200 metri cu viteza de 200 metri pe minut.

Completaţi tabelul de mai jos: 6 3 7 10 9 17 36 9 49 100 81 ? 3.Cât este numărul x? 7. Care sunt cele trei numere? 2. Ce număr trebuie înscris în triunghiul de mai jos? a) b) 4 3 2 4. obţinându-se 300. apoi se adună cu 86. O bătrână vinde nuci la 3 cumpărători. Ceasul meu întârzie câte două minute la fiecare oră. trei sâmbete sunt în zile pare. c) Câte piese a realizat fiecare echipă? d) Câţi muncitori are fiecare echipă.Câte piese a realizat fiecare echipă? Câţi muncitori are fiecare echipă. celui de-al doilea 26 1 din rest şi încă 84 de 4 . rezultatul se împarte la 5. inteligent. rezultatul se înmulţeşte cu 9. un fermier. iar al treilea este de 4 ori mai mic decât al doilea. Se consideră un număr natural x la care se adaugă 168. Întrebat câte raţe şi câte oi are în curte. Într-o lună. ştiind că fiecare muncitor a realizat 30 de piese? 6. După câte minute va fi în întârziere cu 4 ore? TESTUL 2 1. Două echipe de muncitori au realizat 1500 de piese. În ce zi va fi ziua de 23 a lunii respective? 8. Suma a trei numere este 696. Primul număr este cu 24 mai mic decât al doilea. a răspuns că sunt 53 de capete şi 134 de picioare. ştiind că fiecare muncitor a realizat 30 de piese? 7.Câte raţe erau în curte? 5. Prima echipă a realizat de 3 ori mai multe piese şi cu încă 60 de piese mai multe decât cea de-a doua echipă. Primului îi vinde 1 6 din nuci şi încă 84 de nuci. La amiază( ora 12) ceasul indică ora exactă. iar din produsul obţinut se scade 658.

Dan spune:. 3. 4. Ştiind că numărul perilor este de 4 ori mai mic decât numărul merilor să se afle câţi pomi de fiecare fel sunt? Elevii clasei a II-a şi-au făcut o minibibliotecă cuprinzând 38 de cărţi de poveşti şi poezii.. Dacă Bogdan ar mai rezolva 2 probleme. al treilea este 4 2 1 din primul număr. 5. Câte 3 nuci a avut la început dacă I-au mai rămas în coş 408 nuci? 8. Suma a cinci numere naturale este 330. iar altele cu câte 4 osii. O persoană parcurge cu maşina un drum dus-întors în jumătate de oră. au ajuns la 170 de cărţi. pruni şi peri: 90 nu sunt peri. al doilea este . Suma a trei numere naturale este 227. iar al cincilea este din suma ultimelor trei 8 cu suma ultimelor trei. Câte cărţi de poveşti şi câte cărţi de poezii au avut la început? 27 . Să se afle câte au 2 osii şi câte au 4 osii dacă în total sunt 168 de osii. Să se afle primul număr ştiind că este egal cu un număr de o cifră ce reprezintă câtul dintre al doilea şi al treilea număr. diferenţa ar fi de 8 ori mai mare decât numărul problemelor rezovate de el. iar celui de-al treilea 1 din noul rest şi încă 84 de nuci. Dacă s-ar duce pe jos şi s-ar întoarce cu maşina i-ar trebui 1 oră şi jumătate.Primul număr este egal 3 1 din primul. mărindu-şi numărul cărţilor de poveşti de 5 ori şi cel al poeziilor de 3 ori. Diferenţa dintre numărul de probleme rezolvate de mine şi Bogdan este egală cu cel mai mare număr par de două cifre. 1. 7. În clasa a III-a . 6.’’ Câte probleme a rezolvat fiecare băiat? În livadă sunt meri.Cât timp îi trebuie dacă merge pe jos? Un tren are în total 60 de vagoane cu câte două osii. al doilea este 3 din 4 2. TESTUL 3 Să se afle trei numere dacă suma primelor două numere este egală cu pătratul lui 7 mărit de trei ori.Aflaţi numerele.nuci. primul iar al treilea este de 5 ori mai mic decât primul adunat cu 6. 60 nu sunt meri.

iar a patra zi a citit ultimele 80 de pagini. 1. A doua zi a citit din 3 3 rest. În trei cutii sunt 75 de bile.Studiaţi toate cazurile posibile. Aflaţi numerele. TESTUL 4 O pâine şi jumătate cântăreşte 3kg. Câte numere de trei cifre îndeplinesc în acelaşi timp condiţiile: au cifra sutelor 2 iar cifra unităţilor este mai mică cu 1 decât cifra zecilor? 4. a treia zi a citit jumătate din noul rest. 3. Cât cântăresc 40 de pâini? Să se afle trei numere dacă suma primelor două numere este 3 din primul iar 4 egală cu pătratul lui 7 mărit de trei ori.Ştiind că sunt în total 38 de camere aflaţi câte apartamente au două camere. Un dreptunghi şi un pătrat au acelaşi perimetru. Dacă împărţim un număr la 17 obţinem câtul 19. obţinem câtul 7 şi restul 4. 7. Câte pagini are cartea? 5. Câte bile sunt în fiecare cutie? TESTUL 5 1. 6. Suma a patru numere consecutive este de patru ori mai mică decât 88. al doilea este al treilea este de 5 ori mai mic decât primul adunat cu 6. iar în a doua şi a treia sunt 30 de bile. Într-un bloc sunt 16 apartamente având fiecare două sau trei camere. Un copil a citit o carte în 4 zile. Determinaţi acest număr. (exprimate prin numere naturale). În prima zi a citit cu 40 pagini mai puţin decât 1 1 din numărul paginilor. 8. Dacă împărţim această sumă la diferenţa lor. Suma a două numere este 60. 2.8.Aflaţi produsul celor două numere.În prima şi a doua sunt 65 de bile. Completaţi tabelul de mai jos: 15 33 78 168 2. Câte soluţii are problema? 28 . aflaţi dimensiunile dreptunghiului. Ştiind că aria pătratului este 16 cm2.

c) suma cifrelor numărului abcd este 21. au constatat că fiecare mai avea câte 128. Câte cifre s-au folosit pentru numerotarea paginilor? 8.dacă vârsta Ioanei este de 3 ori mai mare deât a Mariei şi de 2 ori mai mică decât a Valentinei? 8. 55 de ani. Manualul de matematică pentru clasa a IV-a are 238 de pagini. crescătoare. 6. Ştiind că dacă împărţim un număr natural a la un alt număr natural de două cifre b. 29 . 4.Ioana şi Valentina vor avea. Suma a două numere naturale este 72. Doi fraţi au împreună 24 ani.400 lei? TESTUL 6 1. 5. să se afle vârstele celor doi copii. i-au mai rămas de parcurs 12 Km ? 3. b) cifra miilor. 5.aflaţi numărul a . Câţi lei are fiecare dacă după ce al doilea a cheltuit de trei ori mai mult decât primul. Un dreptunghi are aria de 24 m2. Împărţind cele două numere obţinem câtul 2 şi restul 101. 4. Adunând la suma a două numere produsul lor obţinem rezultatul 23. Un număr este cu 2002 mai mare decât altul. Determinaţi perimetrul dreptunghiului ştiind că lăţimea este 2/3 din lungime.200. Dacă înmulţim primul număr cu 11 şi pe al doilea cu 7. scăzând din produsul lor diferenţa lor obţinem rezultatul13. după ce a parcurs 3/5 din ea. împreună. Peste 5 ani Maria. Aflaţi cele două numere. consecutive. Ce distanţă a avut de parcurs un biciclist dacă. Aflaţi două numere naturale care au diferenţa 470 şi care dau prin împărţire câtul 7 şi restul 110. Există un număr natural x astfel încât: 1025 − [ (1720 − 4595 : x ) + 43 ⋅ 7] = 125 ? 6. Aflaţi cele două numere. Determinaţi un număr natural ştiind că suma dintre o cincime a sa şi o doime a sa este 8610. Câti ani are acum fiecare . Determinaţi cele două numere. 7.3.000 lei. Găsiţi numărul natural de forma abcd ştiind că : a) cifra miilor este 2. obţinem un cât cu 92 mai mic decât împărţitorul şi un rest egal cu 98 . Ştiind că peste 4 ani unul dintre fraţi are triplul vârstei celuilalt. Doi fraţi au împreună 1. 7. a zecilor şi a unităţilor reprezintă numere naturale pare. obţinem produsele egale. 2.

Dacă împărţim lungimea la lăţime obţinem câtul 3 şi restul 1. 3. 5. Ştiind că suma dintre jumătatea unui număr natural şi sfertul său este 14718. al doilea va fi cât o treime din primul. Care este cel mai mic şi cel mai mare număr format din 3 cifre.a treia zi citeşte jumătate din numărul de pagini citite în primele două zile. c) cifra miilor este 2. dacă numărul garoafelor vândute este cu 48 mai mare decât al trandafirilor ? 8. măresc rezultatul cu 66. Jumătatea numărului „a” este cu 12 mai mare decât jumătatea numărului „b”. Suma triplului celor două numere este 504. înjumătăţesc suma şi obţin cel mai mare număr par scris cu două cifre. Suma a trei numere naturale este 2002. care împărţit la 75 dă restul 74.Aflaţi numărul. Să se afle cel mai mare număr natural de 4 cifre care îndeplineşte simultan condiţiile : a) cifrele nu se repetă. Să se determine trei numere naturale consecutive ştiind că suma lor este cu 473 mai mare decât numărul mic. iar suma se va mări cu 193.Câte pagini avea cartea ? 30 . La o florărie s-au vândut de 4 ori mai multe garoafe decât trandafiri.a patra zi de 3 ori mai puţin decât în a treia zi.TESTUL 7 1. Să se afle două numere. 7. Semiperimetrul unui dreptunghi este 49cm . Aflaţi numerele.În prima zi citeşte 77 de pagini. Alina citeşte o carte în 4 zile. Micşorez pe 210 cu dublul unui număr. 6. 2. iar dacă îl împărţim pe al treilea la al doilea număr obţinem câtul 2 şi restul 2. Câte flori s-au vândut . 2. Să se afle aceste numere ştiind că dacă împărţim al doilea număr la primul obţinem câtul 3. să se afle numărul. b) suma cifrelor este 23. ştiind că dacă se măreşte primul număr de 6 ori şi se mai adaugă 18. TESTUL 8 1.a doua zi cu 14 pagini mai multe. 4. 3. Aflaţi perimetrul pătratului ce are ca latură lungimea dreptunghiului .

primul este de 3 ori mai mare decât al doilea iar al patrulea este cu 8 mai mic decât diferenţa primelor două? 8. Înmulţind diferenţa numerelor 980 şi 770 cu câtul dintre 30 şi dublul numărului 5 şi adunând produsul obţinut cu un număr. 6. 46. Stabiliţi valorile lui a.Care este celălalt factor? 31 . 3.Care sunt cele trei numere? 5. prin împărţire la un număr de două cifre. ştiind că după ce 3 din această mai are de parcurs 48Km. Ce distanţă a avut de parcurs un automobilist. Găsiţi pe . 7.Dacă .Dacă se măreşte de 4 ori .4. obţinem 1000. Suma a trei numere este 141. câtul egal cu împărţitorul? 2. 7 a parcurs 5.. Restul împărţirii a două numere naturale este 95.a’’ ştiind că: (25·3+70):5+a=1359. 4. 47.a’’ reprezintă anul unei lupte de pe teritoriul ţării noastre .Să se afle deîmpărţitul. Un factor al unui produs este 5 .indicaţi localitatea în care a avut loc această luptă! TESTUL 9 1. Aflaţi acest număr.Împărţitorul are două cifre şi este de patru ori mai mare decât câtul. b şi c dacă : 5a + 6b + c = 1259 a = 2b c este egal cu suma dintre 5 şi sfertul numărului a. Aflaţi restul împărţirii lui “n” la 18. Restul împărţirii unui număr natural “n” la 36 este 22. Dacă se scade din fiecare număr un acelaşi număr. Care sunt numerele dacă al doilea şi al treilea sunt numere consecutive impare.. se obţin următoarele diferenţe: 48. Câte numere de trei cifre dau.se obţine produsul 40. Suma a 4 numere naturale este 1471.

Suma a 13 numere este124 . numărul firelor de roşii ar fi dublu . Scrieţi numerele de 3 cifre distincte. iar al doilea are de 4 ori mai puţine nuci decât al treilea .Dacă scădem câte o unitate din fiecare număr atunci suma lor va fi .Fiecare săritură are 3m . Într-o seră s-au plantat de 6 ori mai multe fire de roşii decât de vinete. 32 .Rezolvaţi respectând ordinea operaţiilor: [(114·3+27·9+15):6:10]·36= 8.O treime din primul este cu 11 mai mică decât o treime din al doilea. 4. Aflaţi numărul iniţial? 5.Suma triplului celor două numere este 504.Care este distanţa parcursă într-o oră? 6. Un cangur sare de 16 ori pe minut . Suma a două numere naturale este 333.Aflaţi numerele.Câte bile sunt în total? TESTUL 10 1. Trei copii au împreună 500 de nuci.Primul are cu 20 de nuci mai multe decât al doilea .Bilele roşii sunt cu 10 mai multe decât triplul celor albe.măresc rezultatul cu 66.Câte răsaduri s-au plantat din fiecare fel? 3. 7.6. Jumătatea numărului a este cu 12 mai mare decât jumătatea numărului b... Într-o cutie sunt bile albe şi bile roşii. care au suma cifrelor 4. înjumătăţesc suma şi obţin cel mai mare număr par scris cu două cifre.Câte nuci are fiecare copil? 7.Care sunt cele două numere? 2. Micşorez pe 210 cu dublul unui număr .Dacă s-ar mai planta încă 250 fire de vinete.Diferenţa dintre numărul bilelor roşii şi numărul bilelor albe este 130.

balanţa se echilibreazã.Aflaţi numerele. 8 B. 2 pepeni. iar restul este jumătate din împărţitor. Un pepene cântãreşte: A.Doi sunt gemeni iar cel mai mic e blond . identic cu ceilalţi doi. 3 kg E.. ştiind că suma dintre împărţitor. cât 6 portocale C. Cât este suma? 6. Care sunt ultimele patru cifre ale numărului: a = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ . iar în celãlalt. în talerul cu portocale.Produsul vârstelor a trei fraţi este 48. Într-un taler al unei balanţe sunt 6 portocale. Dacã punem un pepene.8. cât şi rest este egală cu 399. 7 sau 10 D. 6 jucãtori împart un pachet cu 52 cãrţi de joc distribuind pe rând câte o carte fiecărui jucător. Care este valoarea lui "x"? 4. Într-o împărţire. Aflaţi deîmpărţitul. 5 kgB.Ce vârstă au cei trei copii? (Vârstele sunt exprimate prin numere naturale. cât 3 portocale D. Determinaţi numărul natural x din egalitatea: ( x − 3)( x − 4 )( x − 5) − 720 =0 TESTUL 12 1.) TESTUL 11 1. Acum 3 ani vârsta sa se împărţea exact la 7. 2.. se constată că rămâne jumătate din numărul "x". Dacă Mihai îi dă Cristinei 5 timbre şi Alinei 7 timbre . Anul acesta vârsta mamei mele se împarte exact la 4. 7 kg 3. Care este vârsta mamei? 8.Câte timbre a avut fiecare la început? 3.Dacă măresc cu 12 primul număr. Suma a trei numere este 540. La cel mai mare număr natural de trei cifre distincte adăugaţi jumătatea celui mai mic număr natural de trei cifre şi sfertul celui mai mare număr natural de două cifre în care cifra unităţilor este 6.atunci fiecare dintre ei va avea câte 25 de timbre. 9 sau 8 E. 2 + 2 – 2 + 2 – 2 + 2 – 2 + 2 – 2 + 2 = ? 33 . câtul este de 9 ori mai mare decât împărţitorul. .numerele devin egale. Câte cãrţi va primi fiecare? A. 9 C.micşorez cu 2 pe cel de-al doilea şi îl măresc de cinci ori pe al treilea . 10 sau 9 2. După ce un număr "x" se măreşte de 5 ori şi din rezultat se scade 54. ⋅ 2001 + 2002 ? 7.. 5.

19 E. 4 C. 210. 13 D. 2 C. 7. 157 şi 93 B. Ce greutate are mama? A. 145 C. Fraţii gemeni Marius şi Mihai. 2. 160 D. 2. 68 kg C. – 11. 148 şi 56 C. 9 B. Mihai şi Andrei colecţioneazã abţibilduri . împreunã cu pãrinţii lor. 13 6. 2. 5 10. +. 80. 9 D. –. cercuri şi triunghiuri. +. 13 E. +. 94 kg E. +. în total 7 figuri. 5. 1 C. Marius şi Mihai au câte 38 kg. Andrei urcã cu liftul timp de 1 minut. +. 9. 9. –. 11 C. 7. 20 4. 172 şi 39 9. a sumei lor şi a diferenţei lor se folosesc toate cifrele de la 0 la 9 o singurã datã. 5. 210 8. 16 D. 11. –.A. –. 2. Care este perimetrul figurii haşurate? 1m 1 A. + C. Câte cercuri sunt? A. –. 7. 13 C. 7. 20 7. Liftul blocului în care locuieşte Andrei face exact 6 secunde între douã etaje. Aceste numere sunt: A. In ce ordine trebuie puse semnele „+“ şi „–“ între numerele 150. 20. +. +. 7. Care este numãrul minim de culori cu care trebuie sã fie colorate firele din ţesãtura alãturatã pentru ca sã nu se intersecteze sau sã nu se învecineze douã fire de aceeaşi culoare? A. 7 12. 6 E. 5. 6 C. 3 D. + B. 11. 7. –. Din urmãtoarele 7 numere 11. 30 pentru a obţine 270? A. iar împreunã au 234. – E. 13 B. 89 B. 2.0 B. 178 E. Câte abţibilduri are Mihai? A. + D. La ce etaj locuieşte? A. 2 B. 11 34 . Mihai are cu 56 de abţibilduri mai mult ca Andrei. 13 se eliminã 4 numere astfel încât suma celor rãmase sã fie 23. 5 D. 5 B. Existã douã numere naturale astfel încât în scrierea lor. 7. Care numere se eliminã? A. 139 şi 68 D. 146 şi 57 E. cântãresc 234 kg. 83 kg D. 4 D. +. +. 12 E. 10 E. sunt de 3 ori mai multe pãtrate decât triunghiuri. 4 E. 5. iar tatãl lor are cu 30 kg mai mult decât mama. 3 B. 64 kg B. Pe un panou sunt pãtrate. 128 kg 5.

28 de copii au luat parte la un concurs de matematicã. şapte C. Indicatorul kilometric al maşinii indicã 187569. 36 14. Dupã câţi kilometri vor fi din nou toate cifrele diferite? A. 168 D. 166 (CONCURSUL INTERJUDEŢEAN MICUL ARHIMEDE-EDIŢIA I -6-7 DECEMBRIE 2002-CRAIOVA) TESTUL 13 1. se obţin numerele 36. 2. opt D. Câţi membri vor fi în club când numãrul bãieţilor va fi egal cu cel al fetelor? A. 21 C. 167 B. Dacă elevii se aşează câte doi într-o bancă rămân patru elevi în picioare. 20 B. Pe ce loc a terminat Raul? A. 32 E. şase B. zece 16. Numãrul de copii care au terminat în urma lui Raul a fost de 2 ori mai mare decât al celor care au terminat înaintea lui Raul. 12 bãieţi şi 8 fete sunt membri în clubul matematicienilor. 431 D. Suma a trei numere este 102. 165 E. În fiecare sãptãmânã 2 fete şi 1 bãiat sunt acceptaţi ca membri ai clubului. 24 C. Dacă se aşează câte trei într-o bancă rămân trei bănci 35 . 13 786 15. Află cele trei numere. Valoarea lui x din egalitatea: 3[ 2 ( x – 1 ) – 1 ]=999 este A. 28 D. şi 30. 72. nouã E. aceste cifre fiind toate diferite. 1 B. cu 200 jumătatea celui de-al doilea număr şi cu 300 jumătatea celui de-al treilea obţinem trei numere consecutive în ordine crescătoare. 333 C. Dacă micşorăm cu 100 jumătatea primului număr .Care sunt numerele ? 3. Se dau numerele: a = 2 + 2 x 3 x {[(7 x 3 – 5) + 2 x 6] : 4 + 5} x 10 – [(10 + 100) x 5 – 60] b = 1442 : 7 – (3 x 107 – 128) Calculaţi diferenţa dintre produsul şi suma numerelor a şi b. Suma a trei numere este 1818. 12431 E. 4. Dacă la fiecare număr se adaugă acelaşi număr.13.

numerele devin egale. Suma a trei numere naturale este 2002. 4. 902.2003) TESTUL 14 1. Câte bănci şi şi câti elevi sunt ? (O. Ce vârstă are fiecare ? 2. Acum în fructieră sunt totatâtea mere câte erau la început. Tata .M. ştiind că x + y + z = 2001. Găsiţi valorile x. Mama a mai pus 8 mere. y şi z. iar mama cu 4 ani mai mică decât tata. se obţin respectiv 704. Suma a trei numere este 2002. Care este vârsta fiecăruia ? (Prof. Să se afle cele două numere naturale. Câte mere au fost la început în fructieră? 3. Aflaţi numerele. 8. Suma a trei numere naturale consecutive adunate cu triplul sumei lor este 60.libere şi una ocupată cu un singur elev. iar restul 10. 3. z = y – (2000 – 999) : 91. din al doilea 201. calculaţi: (n – n : 2):(n:154 – 2) + (n – 91). Vârsta celor trei copii este exprimată prin trei numere naturale consecutive. Află cât costă un creion şi cât costă un pix. Suma a două numere naturale este 70. Marius a mâncat până a rămas o treime din numărul lor. Bistriţa. dacă din primul se scade 200.mama şi fiul au împreună 115 ani. 7. Trei copii au împreună 30 de ani. 36 . Dacă la fiecare se adaugă acelasi număr.L. 5. y = x + (2002 :22 – 51). Aflaţi valorile iniţiale ale celor trei numere. 2. Suma a trei numere este 2003. Fiul este cu 24 ani mai mic decât mama. Un pix costă de două ori mai mult decât un creion. iar suma dintre al doilea şi al treilea număr este 1502. Rebrişoara. Află cele trei numere. Câtul dintre primul şi al doilea număr este 2.Ion Rusu. 6. 702. Într-o fructieră sunt mere. Suma primelor două numere este 1002. Marius a cumpărat 5 pixuri şi 4 creioane. Bistriţa Năsăud) TESTUL 15 1. plătind în total 25200 lei. Aflaţi cele trei numere. iar din al treilea 102. Ştiind că n = 2002.

TESTUL 16 1) O gradină are forma unui dreptunghi. Dacă se măreşte lăţimea cu 6 dam. Aflaţi perechile de cifre a. Aflaţi numerele a b c . 2) Scrieţi numărul 100 folosind şase cifre de 9 şi numai operaţiile de adunare. se obţin două pătrate alăturate. + 1 × 2 × 3 × .Ştiind că 149 se afla pe rândul de la mijloc. 7. b) Se plantează pe margine pomi fructiferi la distanţa de 4 m. ştiind că: abc + cba = 645 . iii) toată gradina.Ion Ciolac’’) 2 x + 2001 este x + 2003 TESTUL17 1) Care este ultima cifră a numărului N = 1 × 2 + 1 × 2 × 3 + 1 × 2 × 3 × 4 + . 6. astfel încât: ab +ba = 121. înmulţire şi împărţire. câte protocale şi câte grapefruit intră? (Concursul . a) Calculaţi perimetrul grădinii. iar. de la stânga la dreapta. Aflaţi numărul natural x pentru care fracţia echiunitară. 37 . 2) Într-un tabel sunt scrise primele numere naturale. a)Câte portocale intră într-un kilogram? B) Dar într-un kilogram de citrice asortate. 5.. Trei elevi au împreună 371 500 lei. în 3 rânduri egale... în dreptul lui.. 3 portocale cântăresc cât 2 grapefruit. Câţi lei are fiecare elev? 8. iar dacă se micşorează cu 6 dam. Primii doi au împreună 155 300 lei iar ultimii doi au împreună 250 700 lei.. Cîţi pomi sunt necesari pentru: i) o lungime. b distincte şi nenule.4. pe ultimul rând se află numărul 290. Să se afle x din: 10 ⋅ {x −10 ⋅ [362 + 10 ⋅ (24 + 24 : 4)]} = 100 . × 99 ? Justificaţi răspunsul dat. se obţine un pătrat. ii) o lăţime. să se afle câte numere sunt în total? 3) 2 portocale si 3 grapefruit cântăresc 1 kg 300 g.

242. Numărul de vârfuri pe care le are bucata de hârtie rămasă este egal cu . Distanţa de la primul plop la cel de al IXlea plop este de 120m.200 lei.162. 4) Un elev se gândeşte la cel mai mic număr natural impar scris cu trei cifre diferite. Fiecare primeşte zilnic câte 1. 258.. 3) Numerele naturale de trei cifre care au suma cifrelor egală cu 2 sunt .. Calculaţi lăţimea terenului. Aflaţi peste câte zile va avea Alin de două ori mai mulţi bani decât Bogdan. Ce vârste au cei trei fraţi? Justificaţi răspunsul..400 lei. Acest număr este . 5) O carte este deschisă la întâmplare.000 de lei... Mama ei plăteşte pentru 9 creioane si 6 ascuţitori de acelaşi fel . Numărul de bomboane pe care le avea bunica era .000 lei. 7) Dintr-un triunghi mare de hârtie a fost tăiat un colţ mic în formă de triunghi. atunci perimetrul terenului s-ar mări cu 38 m...... Dacă am prelungi lungimea cu un sfert din dimensiunea sa. lăţimea ramânând aceeaşi. II... atunci numerele sunt ... Ştiind că suma numerelor celor două pagini pe care le privim este 173. 6) Bunica împarte celor 9 nepoţi ai săi câte 101 bomboane şi îi rămân 7 bomboane. 8) O elevă cumpără 3 creioane si 2 ascuţitori cu 10. Aflaţi cele trei numere.3) Pe marginea unei şosele sunt plantaţi plopi la distanţă egală unul faţă de altul. lei. Ce distanţa este de la plopul al IVlea pana la cel de-al XC-lea? Justificaţi răspunsul dat. Doi sunt gemeni. 11) Suma a trei numere este 1. (Concursul Interjudeţean .. iar Bogdan are 1.. Filofteia Preda’’. Cel mai mic are ochi albaştri. 2) Numărul ce trebuie scăzut din 31 pentru a obţine triplul lui este 8 este egal cu . Dacă din fiecare număr scădem aceeaşi valoare obţinem numerele 362. 4) Un teren în forma de dreptunghi are lăţimea cu 25 m mai mică decât lungimea. 38 .. 9) Alin are 7.2002) TESTUL 18 1) După efectuarea calculelor: 30 + 30 : 30 ×30 × 0 se obţine .. 10) Produsul vârstelor a trei fraţi este 16.

Un cangur sare de 16 ori pe minut .Câţi băieţi sunt în clasă ? 2. 6. 7. Suma a 13 numere este124 . Aflaţi numerel naturale x şi yştiind că :x⋅ (5+7y)=5 TESTUL 21 39 . Să se afle x ştiind că :( 25⋅ x-600)⋅ 25=625.(Concursul . Într-un borcan sunt 800g de gem Gigel mănâncă zilnic câte 8 linguriţe cu câte 7g de gem ..găini şi gâşte .Ce număr are pagina din dreapta? 5. În clasa noastră sunt 30 de elevi dintre care de 5 ori mai multe fete decât băieţi . De câte ori folosim cifra 1 pentru a scrie câte o singură dată fiecare număr natural cel mult egal cu 43.Câţi cai sunt în curte ? 4. George deschide o carte şi constată că suma numerelor celor două pagini este 33. Scrieţi numerele de 3 cifre care au suma cifrelor 4..) 8. Calculaţi :a)(3490:10+2⋅ 3⋅ 72)⋅ 0+2700:90= b)999⋅ 371+999⋅ 629= 2 Suma a patru numere naturale consecutive este 86 . Într-o curte sunt în număr egal cai .Câţi ani are fiecare copil?(Vârstele sunt exprimate prin numere naturale. O fetiţă are acum 8 ani iar mama ei are 28 de ani .Dacă scădem câte o unitate din fiecare număr atunci suma lor va fi .Cel mai mic este blond .Care este distanţa parcursă într-o oră? 6.Aflaţi cele patru numere.Câte grame de gem vor rămâne în borcan după 5 zile? TESTUL 20 1.Peste câţi ani mama va avea de două ori mai mult vârsta fetiţei ? 4. 3.Fiecare săritură are 3m . 7. Scrieţi care este valoarea cuvântului MATEMATICĂ dacă o consoană valorează 13 iar o vocală de 2 ori mai mult.. 8.Acestea au împreună 48 de picioare . Suma vârstelor a 3 copii este de 5 ani . Grigore Gheba’’-2001) TESTUL 19 1. Calculaţi :a)734⋅ 2+309:3-132:3= b)74⋅ 75+75⋅ 26-3⋅ 4-4⋅ 5= 3. 5.

Determinaţi pe x din egalitatea :999⋅ [37⋅ 3+2⋅ (151x)]=510489 5. Produsul vârstelor a trei fraţi este 48. 40 . f) 720 : 8 + 5 ⋅ [3600 : 90 + 40 ⋅ [63 : 9 − 7)] . 4) 576 : 12 .Câţi elevi are clasa? 6. Dacă într-o sală de clasă se aşează câte 2 elevi într-o bancă rămân 4 elevi în picioare iar dacă se aşează câte 3 elevi într-o bancă rămâne o bancă liberă . Cum se pot scoate dintr-un bazin 6 litri de apă având la dispoziţie un vas de 11 litri şi unul de 4 litri ? 8. Calculaţi :a)342⋅ 25= b)3471:3= c)273+3891 7. 4) Un număr este de 6 ori mai mare decât altul. Să se afle lăţimea dreptunghiului. apoi măresc rezultatul cu 80 şi obţin 100.000 lei. e) 26 + 14 ⋅17 − 378 : 14 . 2) Jumătatea unui număr o micşorez cu 14. c) x − 28 = 31 .) 2. TESTUL 23 1) 14 m de pânză costă 112. Calculaţi :( 123+ 241+635 ):9+999⋅ 437-10001= 3. b) 51 − x = 13 . b) 48 ⋅13 − 29 . c) 47 ⋅ 28 + 13 ⋅ 15 . 8) Un dreptunghi are lungimea cu 10 cm mai mare decât lăţimea iar perimetrul de 14 dm. O ţeavă lungă de 21 m se taie în două bucăţi astfel încât una să fie de 6 ori mai mare decât cealaltă . d) 108 : x = 12 .Ce vârstă au cei trei copii? (Vârstele sunt exprimate prin numere naturale. Aflaţi latura sa. 5) 24 ⋅13 + 45 : 9 − 10 . Care este numărul ? 3) Efectuaţi : a) 312 + 15 ⋅17 . 5) Un pătrat are perimetrul de 64 cm. d) 71 ⋅ 28 − 69 ⋅ 19 .Câţi m are fiecare bucată de ţeavă astfel obţinută? TESTUL 22 Efectuaţi : 1) 62 + 179 . e) x : 12 = 96 . 6) 2 +3 ⋅{7 +5 ⋅[4 +9 ⋅ (13 −8)]} . 7) Aflaţi x din: a) 17 + x = 104 . Găsiţi cele două numere ştiind că suma lor este 63.1. Aflaţi suma tuturor numerelor de 3 cifre egale 4. 3) 48 ⋅ 97 .Doi sunt gemeni iar cel mai mic e blond . Să se afle cât costă 24 m de pânză de aceeaşi calitate. 2) 312 − 85 .

Care este numărul ? TESTUL 24 1) Ionel are de 4 ori mai mulţi bani decât Tinel. b) − . 7) Sfertul unui număr îl măresc cu 21. apoi micşorez rezultatul cu 34 şi obţin astfel 18. Câţi lei are fiecare ştiind că împreună au 34725 lei? 2) Aflaţi x din : 14 +3 ⋅{24 ⋅ 5 + 2 ⋅[3 +5 ⋅ (2 ⋅ x −3)]} = 602 . Un elev a economisit 1 din 2 valoarea mingii. Care este numărul ? 41 . 12 12 20 20 25 25 25 2 7 1 9 +x = . d) 2 2 7 7 a) TESTUL 25 1) 2) Cât reprezintă 2 din 27 m? 3 Aflaţi un număr natural ştiind că suma dintre număr şi 3 4 din el este 119. 3) Scrieţi toate fracţiile subunitare cu numitorul 4. iar restul l-a primit jumătate de la tată şi jumătate de la bunicu. 4) O minge costă 36 000 lei. Ce sumă a primit de la bunicu? 5) 3 4 dintr-un număr micşorat cu 1 2 din acelaşi număr reprezintă 78. 8) Aflaţi x din : a) 13 13 2 2 17 3 1 5 − x = . 5) Găsiţi numărul natural x astfel încât : 4 x9 x + 3 x 4 5 = 7537. c) + − . 3) Jumătate din suma dintre triplul unui număr şi dublul său dă 85. d) x + = .6) Aflaţi x din: [45 : (34 − x) + 44 ] : 7 = 7 . Care este numărul ? 4) Aflaţi latura pătratului cu perimetrul de 912 cm. b) x − = . 6) Reconstituiţi înmulţirea : 12 * 4 ⋅ 9 = 11106 7) Efectuaţi : 7 2 17 11 11 6 9 + . Care este numărul? 8) Un sfert din jumătatea unui număr este 12.

Câţi l de benzină s-au pus în cele două rezervoare? 8) Aurel are 12 ani. 27 şi câtul lor? 3) Un dreptunghi are lungimea de 90 cm şi lăţimea de 4 dm. iar cu ovăz cu 1400 kg mai puţin decât grâu şi porumb la un loc. Aflaţi perimetrul pătratului echivalent cu dreptunghiul. Câte ore a mers trenul ? 3) O grădină de formă dreptunghiulară are lungimea de 240 m iar lăţimea reprezintă 2 3 din lungime. 42 . Ce lungime are gardul ce înconjoară grădina? 4) Într-un vagon s-au încărcat cereale astfel: 3 t cu porumb. Câţi m are perimetrul său? 6) Comparaţi numerele: a) 3 t 6 g şi 35 g 100 kg. Câte kg de cereale s-au încărcat în vagon? 5) Curtea şcolii are formă de pătrat cu latura de 17 dam. 1 zi 14 h 31 min 2) Un tren pleacă din Târgovişte la 2100 şi ajunge în Constanţa la ora 4 dimineaţa. Preţul unui m de stofă este 5400 lei iar preţul unui m de pânză este 1200 lei. 7) Într-un rezervor s-au pus 12 hl de benzină iar în altul cu 60 dal mai mult. Într-o zi s-au vândut 2 3 din stofă şi din pânză. 4500 hg 8) Câţi m reprezintă suma: 4200 cm + 3 hm + 250 dm TESTUL 26 1) Transformaţi în secunde: 2 h 13 min. b) 17 m 200 cm şi 180 dm. 123 q . cu 2 q mai mult grâu.6) Într-un magazin erau 120 m stofă şi 280 m pânză. Peste câţi ani va avea de 4 ori vârsta de acum? TESTUL 27 1) Cu cât este mai mare suma numerelor 417 şi 239 decât diferenţa lor? 2) Aflaţi suma dintre produsul numerelor 2 646. Câţi lei valorează marfa 3 4 rămasă în magazin? 7) Transformaţi în kg: 17 t .

c) 7 + 14 + 21 + … + 350. atunci sumele lor ar fi egale. Să se afle numerele ştiind că dacă împărţim al doilea număr la primul obţinem câtul 3. 7) Aflaţi sumele: a) 1 + 2 + 3 + … + 79. y. 5) Aflaţi suma numerelor: 1 + 2 + 3 + … + 29. Să se reconstituie împărţirea. cât şi rest este 44 iar câtul este un sfert din împărţitor. Dacă mărim primul număr de 3 ori şi pe al doilea îl micşorăm de două ori atunci primul devine de 12 ori mai mare decât al doilea. b) 43 + 44 + 45 + … + 142. Aflaţi numărul. 2) Ionel are de 5 ori mai mulţi dolari decât Vali. 7) Suma a 4 numere naturale consecutive este 290. b) Al doilea număr micşorat cu 5 este egal cu dublul sumei cifrelor sale.4) Suma a două numere este 1 800. iar dacă-l împărţim pe al treilea număr la al doilea obţinem câtul 2 şi restul 108. Dacă el i-ar da lui Vali 48 dolari. Câţi dolari are fiecare copil? 3) Aflaţi două numere care îndeplinesc simultan condiţiile: a) Suma lor este 38. Aflaţi numerele. z ştiind că: 7x + 5y –z = 8 şi y + z = 11. 8) La o împărţire cu rest suma dintre împărţitor. 1 + 2 ⋅ {3 + 4 ⋅ [5 + 6 ⋅ (7 + 8) + 9] + 10} . Să se afle numerele ştiind că primul număr este cu 18 mai mic decât al doilea şi cu 5 mai mare decât al treilea. 4) Aflaţi numerele de două cifre care sunt egale cu dublul sumei cifrelor. 8) TESTUL 28 1) Întreitul unui număr micşorat cu 14 dă 133. 6) uma a trei numere este 94. 5) Suma a trei numere este 1988. Aflaţi cele două numere. 6) Aflaţi numerele naturale x. TESTUL 29 Să se afle numerele a şi b ştiind că: 43 1) .

Câţi lei are fiecare elev? 3) Să se afle x din: 10 ⋅ {x −10 ⋅ [362 + 10 ⋅ (24 + 24 : 4)]} = 100 . Aflaţi două numere ştiind că au câtul 5 şi diferenţa 600. b. Aflaţi a.a = 5 ⋅ b iar 2 ⋅ a − 3 ⋅ b = 245 .… -1002 7) Să se determine toate numerele de forma a b c pentru care: a b c . a doua zi de două ori mai mult. din: 32 − 12 : 3 + 5 ⋅ x < 7 ⋅ 9 . 4) Produsul a trei numere naturale diferite este 336 iar produsul primelor două numere este 84. Câte ziare şi câte reviste erau la început ? 5) Să se afle x din egalitatea : {[( 5 ⋅ x + 23) : 17 + 18 ] ⋅ 5 + 20} : 8 = 72 − 3 ⋅ 4 . c ştiind că: a + b + c = 130 . Care sunt cele trei numere. b = a + (130 : 2 − 5) şi c = b − (130 −10 ) : 6 . Primii doi au împreună 55 300 lei iar ultimii doi au împreună 50 700 lei. 2) Trei elevi au împrrună 71 500 lei. Câte pagini a citit a treia zi? 7) Aflaţi x. 4) La un chioşc sunt 1505 ziare şi reviste. iar restul în următoarele 3 zile. După ce s-au vândut 101 ziare şi reviste. 6) O carte are 126 pagini. Un elev a citit în prima zi 15 pagini. număr natural. TESTUL 30 1) Diferenţa a două numere este 5085. 8) Aflaţi 3 numere naturale ştiind că suma lor este 609. primul este dublul celui de-al doilea iar al treilea este cu 4 mai mare decât primul.c b a = 594 Răspunsuri 2) 3) 44 . în mod egal. Aflaţi valoarea expresiei: E = 1 + 2 + 3 + … + 1000 – 501 – 502 . Împărţind numerele se obţine câtul 5 restul 41 . ştiind că primul număr este de 7 ori mai mare decât al treilea număr? 5) Găsiţi toate perechile de numere naturale care verifică egalitatea: ( a + 3 )⋅ ( b + 4 ) = 72 6) Calculaţi suma: 1 + 2 + 3 + … + 1000. Aflaţi cele două numere. ziarele au rămas de două ori mai multe decât revistele.

124 4) 2 minute 6) a)360 şi 1140 b)12 şi 38 7) sâmbătă T2:2) 289 3)5 5) a)1140. 838 300 T6:1) 1901.673 4) 2 5)2 şi 19.7 8)40.18 4)13 015 5) 1062 6)2002 7)24 8)13 T12 : 1 d 2 b 3 c 4 a 5 b 6 e 7 b 8 d 9 c 10 e 11 b 12 d 13 d 14 b 15 e 16 c T13: 2)24.T1:1) 222.50 7) 28.371.684.414.301.213.24 5)12.238.5.3 4)12 300 5)530.63.4 şi7.L=85 4)200.100.320 7)360250 8) 250 T10: 1)150.484 2) 65.b=72 7) 16.3 T 11 : 1)50.mama=15.60.5.2) 17⋅ 19+0.1 11)462.372 3)P=98.90. 110 4)103 5)86 şi 87 6) 1016 7)4 8) 30.808 4)15 bănci şi 14 elevi T14:1)tata =49. 45.6. Între plopul 4 şi 90 sunt 15⋅ 89-15⋅ 3=1290 (m) T18: 1)30 2)7 3)101.4.360 b) 12. fiul=21 2)12 3) 602 4)50 .210 2) 423 3)a) 5 b) 2 portocale şi 2 grapefruit T17: 1) 2 2)100=99+9⋅ 9:9:9 3) Distanţa dintre doi plopi consecutivi este de 15 m.000 9) 5 10) 4.183 2)125.130.701.10.342.46 5)370 6)152.4.21.22.47.60 6) 20 7)4.42 4) 17.633 8)1330-Posada T9: 1)22 2)4 3)2399 4)84 5)2 6)80.6 6)1800 şi 3600 7) 500.63 5)10 6) 684 7)4. 12.72 4)40 5)2880 6)111 7) 103.502.60. 76.5 T5: 1)Se dublează numărul precedent şi se adună cifrele produsului.200.1000 8) 9.…17⋅ 19+16 3) 28.30. 55 3) 20.602 3) 644.1202 5)40 6)a=96.10 T4: 1) 80 2) 84.310 8) 4.25. 358 T19 1 a) 30 b)999000 2 20.5şi 6 T16: 1)a) 84 dam b) 61.10.3903 2) 30km 3)5.38 6) 324 8) 120. l=3 3) 2h 30min 4)36. 24 8)891 T7:1) 149.18 2) L=7 .606.110 6) 40. L=5. 750 3)96.11 T15: 1) 2002 2)700.43 7)211.60.7 5) nu 6)2946 7) 516 8) 361 700.64 8)19 624 T8: 1) 2984 3)278 4)48.30 T3:1)84. l=1. 3şi 8.18 3) 404.974 2)370.20 5)4.23 3 6 45 .17⋅ 19+1.600.20 .252 2)37 .

220. 7) a) 87. 6) 758.130.310. 3) 4656.3 426673 4995 351 18 elevi a) 8550 b)1157 c)4164 R-11-4 R-3-4 R-10-4 R-11-0 R-3-0 R-10-0 R-7-4 R-0-3 R-6-4 R-7-0 R-11-3 18m .400 X=1. y=0 T21 4. d) 9.112. b) 38. 5) 307.301.2. 4) 48. 8) 30cm. c) 59.4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 17 25 15 2.121.3m T 22: 1) 241.211. 2) 227.1 520 T20 5 a) 1527 b)7468 12 ani 195 2880 111 103. 46 . e) 1152.4.202.

5) . 781.0) . 3) 34.802. 4) 11000 kg. 4 3 8 5 4 ... (9. T26 :1) 7980 s. 3) 10. 8) 260 : 32 = 8. 8) 36 ani T27 :1) 478. 5) x = 2. 4) 228.913. . 3) 800m. 2) 68 3) 567. 6) 300 4 4 4 4 000 lei 7) 17000 kg. f) 290. 751.711. 5) 680 m. 7) 701. 27780 lei. 5) 247 6) 27 pag. 2) 71540. 4) 1200 şi 600. 761.. T29 :1) 175. 6) 27. (5 . 5. 2. 9. 3 . 1261.T 23: 1) 192000 lei. 4) 9000 lei. 731.993 47 . 24 $ 3) 13 şi 25. 2) 7 ore. 2) 5. 4) 28 . 121. c) ..903. 7) a) 3160. 4 . 7) 71. 17 m 200 cm > 180 dm. 7) 3000 l. 5) 312. 6) 1. 4) 936. b) 9250. 4) 18. d) 677. 72. 35. (15 . (1 . 3) 6630 . . 2) 750. 6) 500500 . 8) 367 m. c) 8925. 7) 124 8) 596080 T24:1) 6945 lei. b) 5.. R = 4.8) a) . 16200 lei . 2) 20800 lei . 8) 242.812. 246. 50. 12300 kg. 8) 859. 5) 435. 3) 240. 2) 120 $. 34500 lei . 20) . 741. 73. 450 kg. 5) 16 cm. 6) 3 7) a) b) 3 . b) 595. d) .892. 1236.. 791. . 5) (0 . 3. 373247. c) 7. 74.. 721. 138 660 s. 6) 3 t 6 g > 35 g 100 kg. (6 . 4) 9 şi 54. 6) 25. 2) . 70. 1 0 25 1 3 7 0 1 2 3 T25 :1) 18 m. 4. 8) . T28 : 1) 49. 6 }. 150. 1. 7) x ∈ { 0. 2. c) 1 511. 45. 14) . 22. 564. 3) . 5) 188. (3 . 468. 4) . T30 :1) 6346. 2) 68. e) 237.