Teste propuse pentru clasa a II-a TESTUL 1 1. Mama Ioanei are 32 de ani iar Ioana de 4 ori mai puţini.

Câţi ani avea mama când s-a născut Ioana? 2. Comparaţi dublul celui mai mare număr de o cifră cu triplul lui 6. 3. Andrei are 1 an. Peste 4 ani va fi de 6 ori mai mic decât tatăl lui, iar bunicul de două ori mai în vârstă decât fiul său. Ce vârstă are tatăl? Dar bunicul? 4. Cornel îi spune lui Mihai: - Dacă aş mai cumpăra 4 cărţi, aş avea în bibliotecă 2 rânduri a câte 10 cărţi. Câte cărţi are în prezent în biblioteca sa Cornel? 5. Numerele de mai jos, aşa cum sunt aşezate pe două rânduri, au o anumită legătură între ele. Care anume? Dacă aflaţi această legătură nu va fi greu să completaţi numărul care lipseşte. 16 28 31 40 53 57 66 81 88 ? 12 3 9 13 4 9 15 7 12 1 6. Un elev a rezolvat următorul exerciţiu 12-6:2+4⋅ 2 astfel: 12-6:2+4⋅ 2=6:2+8=3+8=11. Unde este greşeala? Găsiţi rezultatul corect! 7. Eliza, Alexandru şi Maria au 90 de timbre. Alexandru are mai multe ca Maria cu 4 timbre, iar Maria are mai multe decât Eliza cu 22 timbre. Câte timbre are fiecare dintre ei? 8. Mihai are de 5 ori mai multe timbre decât Andrei, ceea ce înseamnă cu 20 mai multe decât el. Câte timbre au împreună? TESTUL 2 1. Câte numere naturale mai mici decât 40 există astfel încât, dacă adunăm pe oricare dintre ele cu 24, se obţine un număr mai mare decât 40? 2. Ana are 8 ani iar mama sa de 4 ori mai mulţi . Peste câţi ani Ana va avea vârsta pe care o are mama sa acum? 3. Determinaţi numerele naturale ,,a” şi ,,b” pentru care avem relaţia: (a+1)⋅ (b-1)=9. 4. Câtul a două numere naturale mai mici decât 25 este 8.Care pot fi cele două numere?
5

5. Scrie în ordine crescătoare toate numerele de două cifre care au suma cifrelor 7! 6. Completaţi tabelul următor: 12 34 71 15 63 ? 21 43 17 51 ? 45 7. Calculează şi pune semnul corespunzător <;>;= a)100-43 15+29 b)97-28 37+56 c)13+12 45-20 8.Completează cifra care lipseşte!
3 5 4 6 2 1 8 7 5 7 2 4 0 3 6 ?

TESTUL 3 1. Calculaţi: a)36+21+12-43+13= b)97-87-6+7+21= c)45-21+32+3= 2. Într-o parcare erau 43 de maşini . Au plecat 21 de maşini şi au mai venit 10 maşini. Câte maşini sunt acum în parcare? 3. Din dublul lui 24 scade dublul lui 13. 4. Care pot fi valorile lui a şi b pentru ca egalitatea : a+b+a+ba=15 să fie adevărată? 5. Alege din desenele de mai jos pe cele care au cel puţin 8 copii şi cel mult 18 ochi

6. 7.

Găseşte numerele de două cifre care au suma cifrelor 8. Aflaţi termenul necunoscut: a) 37=10+‫ٱٱ‬ b) 45-26=‫ٱٱ‬
6

c) 48=6-‫ٱٱ‬ d) 54-12=‫ٱٱ‬ 8. Descompune în zeci şi unităţi numerele:76, 98, 45, 87, 34, 12. TESTUL 4 1. Câte triunghiuri sunt în desenul alăturat?

2. Care sunt numerele naturale de două cifre mai mari decât 76, ştiind că fiecare dintre ele este mai mic decât răsturnatul său? 3. În trei coşuri erau 20,30 şi respectiv 40 de nuci. a) Mihai ia 60 de nuci din ele.Câte nuci au mai rămas? b) Mihai ia 60 de nuci dar numai din două coşuri.Câte nuci au mai rămas în primul coş? Câte soluţii are problema în acest caz? 4. Andrei şi Gina au împreună 32 de creioane colorate. Andrei are cu 12 mai multe decât Gina. Câte creioane are fiecare? 5. Câte numere naturale mai mici decât 30 există astfel încât, dacă adunăm pe oricare dintre ele cu 12, se obţine un număr mai mare decât 30. 6. După ce s-au vândut 18 caiete, au mai rămas cu 37 mai multe decât s-au vândut. Câte caiete au fost la început? 7. Determinaţi numerele naturale ,,a” şi ,,b” pentru care avem relaţia: (a-1)⋅ (b-1)=6. 8. Elevii unei clase au participat la o competiţie sportivă, în două zile, astfel: în prima zi 15 elevi, iar a doua zi de două ori mai mulţi. Aflaţi numărul elevilor clasei ştiind că 12 dintre ei au participat în fiecare zi, iar un elev nu a venit nici o zi. TESTUL5 1. Avem două numere cuprinse între 10 şi 20. Dacă unui număr i se scade 1, iar celuilalt i se adugă 1 ,atunci cel de-al doilea număr devine de două ori mai mare decât primul. Care sunt cele două numere? 2. Completaţi tabelul următor: 1 3 7 15 3. Ana-Maria are 12 ani iar mama sa are triplul vârstei fiicei sale. Peste câţi ani vârsta mamei va fi dublul vârstei fiicei sale?
7

4. Scrie numărul 88 ca sumă a două numere naturale impare , care să aibă cifra zecilor 4. Câte soluţii are problema? 5. Doi copii au acelaşi număr de mere.Dacă unul dintre ei dă celuilalt 4 din merele sale , cu câte mere are mai mult unul decât celălalt? 6. Suma numerelor 4 şi 2 este cu 3 mai mare decât un al treilea număr.Aflaţi al treilea număr . Scrieţi-l ca sumă a trei numere de o cifră în toate modurile posibile. 7. Care este numărul natural al cărui dublu este un număr mai mare decât 4 şi mai mic decât 8? 8. Care pot fi valorile lui a şi b pentru ca egalitatea : a+b+a+b+a=16 să fie adevărată? TESTUL 6 1. Alege din desenele de mai jos pe cele care au cel puţin două pătrate şi două dreptunghiuri şi cel mult două cercuri şi două triunghiuri

2. Găseşte valorile pentru a,b,c,d,e din egalităţile a+b=c+d+e=10 (cel puţin 5 variante de răspuns. ) 3. Care număr este mai mare: 17+12 sau 34-6? Cu cât? 4. Aflaţi termenul necunoscut: a) 27=11+‫ٱٱ‬ b) 45-16=‫ٱٱ‬ c) 18=6-‫ٱٱ‬ d) 34-12=‫ٱٱ‬ 5. Completaţi căsuţele libere cu numere diferite astfel încât să fie adevărată relaţia: 6<10>‫ٱ‬+‫ٱ‬+6+‫ٱ‬ 6. Suma a trei numere impare consecutive este 159. Aflaţi cele trei numere. 7. Suma a trei numere naturale este 180. Unul dintre numere este 76.Ştiind că diferenţa celorlalte două este 20, determinaţi aceste numere.
8

7. respectiv cel mai mic număr de două cifre consecutive? 5. Determinaţi toate numerele naturale de forma a b c ştiind că ab +ba +c = 75 .8. Câte timbre îi mai trebuie ca să facă 100 ? 4. câte ore lucrează în patru săptămâni? 4. TESTUL 8 1. Un muncitor lucrează zilnic câte 8 ore. Aflaţi un număr ştiind că dacă mărim sfertul lui de 6 ori obţinem 18. Completaţi tabelul: a b c (a+b)⋅ c a⋅ (b+c) 2 3 4 10 15 3 6 11 8 3. Cu cât trebuie mărit rezultatul pentru a se obţine numărul 2002. 8. Într-o clasă avem 28 elevi. 9 . Măriţi de 5 ori diferenţa numerelor 37 şi 23. Într-un butoi sunt 98 l ulei. Puneţi semnele de operaţie corepunzătoare pentru a obţine egalitate: 1=4 ‫ٱ‬5 ‫ٱ‬2 ‫ ٱ‬4 ‫ ٱ‬7 ‫ ٱ‬5 ‫ٱ‬ 6. să se afle numerele. iar de la fratele ei 28 timbre. De dimineaţă se vând 24 l ulei. Ştiind că numărul băieţilor întrece cu 6 numărul fetelor să se afle câţi băieţi şi câte fete sunt în clasă. Aflaţi numerele a. în care suma dintre cifra zecilor şi dublul cifrei unităţilor este 8. Ce numere trebuie să scădem din produsul numerelor 7 şi 8 pentru a obţine cel mai mare număr de două cifre identice. Alina primeşte de la mama ei 67 timbre. Câţi litri au rămas ? 3. 2. Scrieţi în ordine descrescătoare toate numerele naturale de două cifre. iar după amiază 44 l ulei. Dacă sâmbăta şi duminica are liber. 2. b şi c ştiind că sunt îndeplinite simultan condiţiile: a) a+2b+3c=10 b) a=3c TESTUL 7 1. Ştiind că suma a trei numere naturale consecutive este 105.

6. 6. Efectuaţi: a) 23+6=‫ٱٱ‬ b) 47-14=‫ٱٱ‬ TESTUL 9 1.3. Grupaţi câte două numere cuprinse între 11 şi 20 astfel încât diferenţa în fiecare grupă să fie 4. Mihai are 12 ani şi este cu 5 ani mai mare decât Silviu. d) 27. Câţi ani au împreună cei doi copii? 4. astfel încât suma cifrelor numai din pătrăţelele unite printr-o linie dreaptă să fie 14. b) 21.5.2. 5.4. Care număr este mai mare: 17+12 sau 34-6? Cu cât? 8. Mă gândesc la un număr pe care–l micşorez cu 26. Care este suma dintre cel mai mare număr par de două cifre şi cel mai mic număr impar de două cifre? Dar diferenţa lor? 3.7. Scrieţi toate numerele cuprinse între 11 şi 99 care au cifra unităţilor dublul cifrei zecilor. Calculaţi cu cât este mai mare numărul 27 faţă de numerele: a) 14. 2. e) 19.5. c) 17. Cum putem pune 45 de bile în 9 urne diferite astfel încât în fiecare urnă să avem un număr diferit de bile? 7. 7. Scrieţi numărul 12.6. folosind şase operaţii cu numere naturale. Puneţi cifrele 1.8 în pătrăţelele de mai jos. La ce număr m-am gândit ? 10 . apoi cu 35şi obţin cel mai mic număr impar scris cu două cifre distincte.

. Câţi pomi sunt în livadă ? 6. iar meri cu 8 mai puţin decât nuci şi gutui la un loc. 11 . Dacă dintr-un număr luăm 8 obţinem 4. Câte cărţi au fost pe cele două rafturi ? 2. 1. Din ce număr se scad de 4 ori câte 9 şi încă 13 pentru a obţine sfertul numărului 24 ? 8. c + 6 =b. b – a = 27. Ştiind că : a – 15 = 18. c – b = 25. TESTUL 11 Se dau numerele : a = 9 x 8 – 7 x 6 – 5 x 4 – 3 x 2. ştiind că : b + 7 = a. e = 32. Pe două rafturi sunt cărţi. Calculaţi : a)a x ( b – a ). Cât obţinem dacă micşorăm acelaşi număr de 6 ori şi apoi îi adăugăm jumătatea celui mai mic număr scris cu două cifre ? 7. cu 9 mai puţin gutui. 5. Câte bile au fost la început în cele două cutii ? TESTUL 10 1.8. Dacă dintr-o cutie se scot 19 bile. Dacă se iau de pe primul raft 14 cărţi şi de pe al doilea 18. c)Produsul numerelor micşorat cu suma lor. Aflaţi valoarea lui „a”. b)Diferenţa numerelor mărită de 8 ori. vor rămâne 36 cărţi pe primul raft şi 42 cărţi pe al doilea. + c. iar din a doua cu 8 kg mai mult. Din prima ladă s-au vândut 16 kg de mere. iar din alta 27. Câte kg de mere au rămas în cele două lăzi ? 3. 70 – e = d. calculaţi : a + b 4.+3-1=. Calculaţi: 31-29+27-25+23-21+.. b = [ 100 – ( 7 x 3 + 7 x 4 + 8 x 3 )] : 3. Într-o livadă sunt 25 nuci. În două lăzi au fost câte 50 kg de mere. în fiecare cutie vor rămâne câte 35 de bile. d – 19 = c.

iar al doilea este cu 10 mai mare decât 30.Calculaţi suma a 5 numere naturale pare consecutive ştiind că suma dintre primul şi ultimul număr este 36. Determinaţi numerele a. 6. Care sunt numerele dacă primul este cu 13 mai mic decât 43. Aflaţi împărţitorul ştiind că deîmpărţitul este cu 36 mai mic decât 84. b şi c ştiind că: a+b=c a–b=c b + c = 28 7. Uniţi cu o linie numerele a căror sumă este 57. 3. Suma a 3 numere naturale este 90. dacă lucrează în acelaşi ritm? TESTUL 12 1. Deduceţi cifra care trebuie înscrisă în secţiunea liberă: 16 11 9 8 14 10 12 9 8. Au fost aşezaţi câte 6 în rând. La un concurs au participat 22 fete şi cu 10 mai mulţi băieţi. Câţi metri de şanţ sapă în 9 ore. 3. iar câtul este sfertul numărului 24. Completaţi numerele care lipsesc: 39 +19 +35 -56 -29 +92 5. 2. Câte rânduri s-au format? 12 . 0 21 38 42 30 + 15 27 18 36 29 4. Verifică egalităţile: a) 56 : 7 + 42 : 6 + 12 : 2 = 7 × 9 − 2 × 5 − 32 b) 3 × 7 + 81 : 9 + 8 × 3 = 6 × 5 + 27 : 3 + 17 2. Un muncitor sapă 24 m de şanţ în 6 ore.

8 56 3 20 87 4 40 . 5. Care sunt cele trei numere? 8. Primul are cifra zecilor 3. Măriţi de 5 ori diferenţa dintre cel mai mare număr par de două cifre şi cel mai mare număr par cu cifrele identice. Ce numere pot înlocui pe x în relaţia: 6 × x ≤ 6 × 4 ? Găsiţi toate perechile de numere care au suma mai mică decât 27 şi diferenţa 15. Reconstituiţi scăderea abc −def =def . 7.18 +2 :3 3.4.19 . Alina a compus 25 de probleme. Câte posibilităţi există? Exemplifică cel puţin cinci cazuri! 4. 6. Aflaţi numerele. Dacă la un număr adăugăm 12 şi scădem 24 obţinem 40. Care este numărul? 13 . Sfertul numărului 36 este egal cu suma a trei numere naturale impare. iar restul în pungi de 3 kg. 7. iar al doilea cifra unităţilor 2. 6. Cantitatea de 60 kg de făină se pune jumătate în pungi de 2 kg. “-”. Numărul de cireşe din tavă coincide cu rezultatul final al operaţiilor -2 × 6 :3 -3 ×8 . Câte probleme au compus împreună cei doi fraţi? TESTUL 13 1. Scrieţi corespunzător semnele “+”. “=”: 17 69 6 30 47 9 7 6 30 60 7 82 30 . Suma a două numere naturale de două cifre este 78. Dublaţi produsul numerelor 6 şi 4 mărit cu câtul numerelor 63 şi 7. iar fratele ei de 5 ori mai puţine. 5. Câte pungi sunt necesare? 2.

în tabără? 2. dacă şi-a propus să parcurgă 50 km? 6. Într-o şcoală 35 de elevi au mers în tabără la mare şi 55 în tabără la munte. un elev a citit în orima zi 9 pagini şi a doua zi de 3 ori mai mult. Măriţi dublul numărului 9 cu triplul numărului 8. Într-o şcoală 31 de elevi studiază limba franceză. Puneţi întebarea astfel încât problema să se rezolve prin două operaţii. iar cei care studiază limba italiană sunt cu 17 mai puţini decât cei care studiază limba engleză. 7.8. 5. câţi elevi au mers. de trei ori mai puţine pătrate. 3. Sorina are 5 vaze a câte 3 flori. Câte kg de fructe a dus în total la piaţă? 8. Ce număr aţi obţinut? 4. Lungimea unei piste este de 4 km. Într-o cutie sunt 9 cercuri. Măriţi de 7 ori diferenţa numerelor 11 şi 4. Ce distanţă mai are de parcurs un ciclist după 8 tururi de pistă. în total. Dintr-o carte de 98 de pagini. Un ţăran a dus la piaţă 6 coşuri a câte 8 kg de cireşe şi 7 coşuri a câte 7 kg căpşuni. Măriţi de 4 ori dublul diferenţei numerelor 10 şi 6. (Scrieţi rezolvarea într-un exerciţiu). iar triunghiuri de 7 ori mai multe decât pătrate. 3 şi 4. Ce număr obţinem? TESTUL 14 1. Câte pagini mai are de citit? (Puneţi rezolvarea într-un exerciţiu). Într-un coş sunt 6 mere şi de 8 ori mai multe căpşuni. iar din rezultat scădeţi produsul numerelor 2. 2. Câte vaze rămân goale şi câte flori îi mai trebuie să umple vazele goale? 3. Câte fructe sunt în coş? (Puneţi rezolvarea într-un exerciţiu). a) Câţi elevi studiază engleza? b) Câţi elevi studiază italiana? c) Câţi elevi studiază limbi străine? TESTUL 15 1. cu 10 mai mulţi studiază limba engleză. La produsul numerelor 6 şi 4 adăugaţi diferenţa lor. Din cel mai mare număr din două cifre diferite scădem cel mai mic număr de două cifre şi adăugăm cel mai mare număr scris cu o cifră. Care număr natural are suma vecinilor săi egală cu 10? 14 . 4. Dacă 5 elevi au mers în ambele tabere. 5. Ea vrea să aşeze câte 5 flori într-o vază.

Doi pescăruşi manâncă doi peşti într-o zi. Scrieţi numărul 9 ca rezultat a patru operaţii cu numere mai mici decât 10. 123 = 0 321 = 0 123456 = 1 654321 = 1 9. 6. b.b=2 saua=2. Găsiţi numerele corespunzătoare ce satisfac.b=10 sau a=8.25. Găsiţi perechile de numere a căror sumă să fie egală cu diferenţa lor. aflaţi numerele.trei soluţii 4)22 şi 10 5)11 numere 6)73 7) 15 . c.26. cu două mai multe.<’’ 8)9 T3: 1) a)39 b)32 c)59 2)32 3)22 4) a 1 3 5 7 15 9 11 13 b 7 6 5 4 0 3 2 1 5)penultimul dreptunghi 6)17..33. Aflaţi numerele.89 3)a)30 b)20 de nuci .52.16 şi 2.61..40. Găsiţi perechile de numere naturale diferite de 0 (a. care să facă adevărată relaţia a + b = 8.36 8)30 T2: 1)23 de numere 2)24 3)a=0 .79. 7 câte două.6. Câţi peşti mănâncă un pescăruş în două zile? 2. Câte probleme a rezolvat în total? Radu are cu trei ani mai puţin decât Mircea.43. 7.71.62. 6. 4.44. 5.b=4 4) 8 şi1 . Se dau numerele 8 şi 2. d.53. 3 4 5. 24 şi 13 5) 16. Câte posibilităţi există? TESTUL 16 1.Câte perechi aţi găsit? Ştiind că suma a două numere este 6 iar diferenţa 0.54 7).54.34. 3. 8 Mihai a rezolvat într-o zi patru probleme.70 6)36.80 7)a)27 b)11. ca să dea sume egale Răspunsuri T1:1)24ani 2)sunt egale 3)tatăl-26 ani.b) a > b. Câţi ani avea când Mircea avea 7 ani? Grupează numerele 2. iar a doua zi.42 8)şapte zeci şi şase unităţi etc. bunicul –56 ani 4)16 5)100 6)a efectuat mai întâi scăderea 7)14. 7. simultan condiţiile: a–1=b b–1=c c–1=d d–1=2 Suma a două numere este 7 iar diferenţa 3. T4: 1) 9 2)78. Puneţi semnele “+” şi “-” astfel ca relaţiile să fie adevărate: a.

3). 3). 7). 8. 2).20. 6). 1.40. T12:1).-. 4). 3 şi 3. (21. 6)10 probleme.=). 30 probleme. 3 şi 6. a=2 şi b=5.=). 7).18.36. 9 rânduri. 8). 5). 58.8. 50. (+. 4). (-.2).27).100. 4) 3.36) (42. (6. 42.-. 4). 7) 5 ani. 30. 16 . d=3. 6 şi 0. b=5. c) +.22.2. b= 7.66.1). a) A. 8) (5.=).-. 5). 2): a=5. 3). 8) 2 şi 7.+.+.36m. a=4 şi b=2 T11: 2).+. 5) 2 peşti. T13:1).-. (12+9):3=7. (+.16.37.a b 2 7 7 2 3 4 4 3 8)34 T5: 1) 11 şi 19 2) 31 şi 63 3)12 ani 4)două 5)8 6)3 7)3 8)a=0 şi b=8.4.-.=).+.+. 4 şi 5. 7) a) +. ( +. (-.=). 14. b=2.93.-. b)-. 2). 6). 2 şi 4. 5). c =21. 1. 3): 1 şi 5.+. T16 :1): a=6.5. b) F. (7. 7 cireşe. a=14.-.mai multe posibilităţi.3. 25 pungi. d) -.-. T15:.3. c=4. i = 8. +.15) (30.20.3).

Aflaţi numerele ştiind că primul număr este cu 15 mai mare decât al doilea.Aflaţi numărul. 4.1.3.2.Câţi elevi sunt în ciclul primar dacă nr. 2 Dacă mărim un număr cu 488 obţinem un număr de 5 ori mai mare decât numărul dat. Adaug la acesta 157. Care este cel mai mare număr de trei cifre distincte astfel încât cifra unităţilor să fie de 3 ori mai mică decât cifra sutelor ? 7.7. iar dacă împărţim al doilea număr la al treilea obţinem câtul 3 şi restul 2.4.1. b. După ce a parcurs 86 km. Teste propuse pentru clasa a III-a TESTUL 1 Aflaţi suma dintre cel mai mare număr de patru cifre scris cu cifrele 1. Suma a trei numere este 789. elevilor din clasele I şi a II-a este egal cu cel din clasele a III-a şi a IV-a ? 5. 3 zeci şi 4 mii. un automobilist s-a gândit că dacă ar mai parcurge de 5 ori mai mult. Aflaţi suma tuturor numerelor de patru cifre diferite care se pot forma cu cifrele 0. 3. Într-o şcoală sunt 33 elevi în clasa a III-a. de forma a b ştiind că : a b +b a = 88 TESTUL 2 Determinaţi cifrele a. 1. 17 . Câţi km are drumul ?Câţi km mai are de parcurs până la destinaţie ? 6. Mă gândesc la un număr. c ştiind că: ab 0 + a 0c +bc = 282 . 2.9 şi răsturnatul său. Fete sunt de 2 ori mai puţine decât băieţi. La ce număr m-am gândit ? 8. ar ajunge la jumătatea distanţei de parcurs. În clasa a IV-a sunt cu 5 elevi mai mult decât dublul numărului fetelor din clasa a III-a. apoi scad 74 şi aflu un număr format din 7 unităţi. Determinaţi numerele de două cifre.

Acum au împreună o treime din vârsta mamei lor. b) diferenţa dintre a şi triplul lui b. Câţi ani are fiecare acum? 4. Andrei avea 3 ani când s-a născut sora lui Andreea. Câte exerciţii a avut de rezolvat Viorel? 3. Care sunt cele trei numere? TESTUL 3 1. Determinaţi x din egalitatea: x ⋅ ( 4 + 8 +12 +16 + . Carmen îl întreabă pe fratele ei: -Câte exerciţii ai rezolvat. Viorel? El îi răspunde: -Am rezolvat o treime din numărul total de exerciţii şi mai am de rezolvat 80. Care sunt numerele? 6. 4.Câte cărţi sunt pe fiecare raft ? 8. Suma a trei numere naturale este 50. iar diferenţa dintre triplul primului număr şi dublul celui de-al doilea este 378. Suma a trei numere este 58. Când mama avea 41 ani. Se dau numerele: A=985-66⋅ 4-[(313⋅ 3)-25⋅ 25] şi B=(70⋅ 10+17⋅ 10)-104⋅ 7-200:2 Calculaţi: a) suma dintre a-b şi a+b. Părinţii mei au împreună acum 123 de ani. Primele două numere sunt consecutive iar al treilea este cu 5 mai mare decât al doilea. Pe cele 3 rafturi ale unei biblioteci se află un număr de cărţi cuprins între 871 şi 874..3.. +100 ) = 2600 . tata avea 44 ani. Câţi ani are fiecare. Dacă luăm de pe al doilea raft şi punem pe primul raft 205 cărţi şi pe al treilea raft 87 de cărţi. Primele două sunt numere impare consecutive şi au media aritmetică 12. Să se afle două numere naturale. Câte triunghiuri şi câte dreptunghiuri sunt în desenul alăturat? 18 . 2. ştiind că primul este de 6 ori mai mic decât al doilea. pe cele 3 rafturi rămâne un număr egal de cărţi. dacă mama are 39 de ani? 5. 7.

Scrieţi numărul 55 ca o sumă de numere natuarale. Care sunt numerele ? TESTUL 5 19 . 7. aflaţi numerele. 6. Din câtul numerelor 5400 şi 6. Dacă din suma lor scădem diferenţa lor. Într-un triunghi cu două laturi egale ce au suma lungimilor de 64 cm. Produsul a două numere naturale este 31. Produsul a două numere este 625. Care este lungimea laturii unui pătrat al cărui perimetru este egal cu perimetrul triunghiului? 3. scădeţi pe . Dacă se măreşte unul cu 5 produsul devine 750. 8. TESTUL 4 1. Diferenţa a două numere este 43.a’’ pentru a obţine 0. Aflaţi numerele de două cifre de forma a b .. 4.Care este valoarea lui . care dau cea mai mare diferenţă între ele şi suma cifrelor lor. Ştiind că suma lor este împătritul diferenţei. Diferenţa a două numere este 46. obţinem 42. Aflaţi valoarea lui a ştiind că: [(2a-24)⋅ 2-24]⋅ 2-24=0 2..y. Ştiind că lăţimea unui teren în formă de dreptunghi este cu 139 mai mare decât o şesime din lungime. Folosind cifrele 1.5. Care este numărul dacă suma dintre sfertul şi jumătatea lui este 300 ? 9.z ştiind că: x=5⋅ y .a’’? 5. Dublaţi suma numerelor x. 8. y=z:4 şi z=2400:3. Aflaţi suma cele două numere.2 şi 3 formaţi 5 numere de câte 3 cifre fiecare astfel încât să fie distincte două câte două şi suma celor 5 numere să fie 1200. astfel încât produsul lor să fie tot 55.Care este suma celor două numere? 7. 6. a treia latură este de 4 ori mai mică decât una din celelalte. mărit cu 10. iar perimetrul este 4912 aflaţi lungimea şi lăţimea dreptunghiului.

Restul vinului îl pune în bidoane a câte 5 litri fiecare. dacă vârsta Ioanei este de 3 ori mai mare decât a Mariei şi de 2 ori mai mică decât a Valentinei ? 2. Suma a trei numere este 55. Primul este dublul lui 7 iar al doilea este triplul lui 8. Ionel şi Raluca au început să scrie la matematică la ora 10 şi 15 minute şi au terminat la ora 10 şi 55 de minute. Peste 5 ani Maria. În două butoaie sunt 400 litri de vin. În cât timp a parcurs primele trei laturi? 5. Aflaţi numerele naturale a şi b ştiind că: ( a − 3) ⋅ ( b − 5) = 24 .Câte minute au scris dacă au făcut o pauză de un sfert de oră în acest interval de timp? 2. Ştergeţi 4 cifre din numărul 3 907 851 pentru a obţine cel mai mic număr posibil! 6. Câţi ani are acum fiecare. 20 . Scrie numărul 44 ca produs de 4 numere naturale. Câte pâini primeşte fiecare magazin? 8. De la o brutărie pleacă 6 maşini cu câte 150 de pâini fiecare.1. 7. În vacanţa de vară George şi-a propus să citească câte două ore în fiecare zi. Determinaţi toate numerele naturale de forma 4 * 7 care se împart exact la 3.Pâinile se împart în mod egal la 5 magazine. Andrei umple 10 bidoane a 2 litri fiecare şi 9 bidoane a 5 litri fiecare. Câte bidoane a folosit Andrei pentru cei 400 litri de vin? TESTUL 6 1. Ioana şi Valentina vor avea împreună 55 ani. Alcătuiţi o problemă după exerciţiul: 205kg+(123kg-100kg) 7. Câte capete au treisprezece beţe şi jumătate? 3. O furnică a parcurs laturile unui pătrat în 48 de minute. Care sunt cele trei numere? 5. Câte ore a citit în luna august dacă duminica nu citea şi 1 august a fost marţi? 3. Câte triunghiuri şi câte dreptunghiuri sunt în desenul alăturat? 4. Care cifră o folosim de cele mai multe ori? 4. Scriem toate numerele de la 0 la 47.Câte posibilităţi ai? 6.

b si c ştiind că a+b=140. b ⋅ c = 35 şi 5. 847. Determinaţi un număr natural de trei cifre care respectă. 784. 218.. 6.b+c=172 . ⋅125 . Aflaţi factorii produsului. 4. Calculaţi valoarea lui a ştiind că: 5a+3b+12c=580 şi b+4c=110 TESTUL 7 1. 5. Aflaţi numerele. Numerele de pe tricouri sunt: 364.. Cu cât trebuie înmulţit numărul 9 pentru ca produsul să fie : 16 a) nul b) mai mare ca 80. 935. 8.a+c=128 4. . ştiind că suma dintre ele 3.Să se afle numerele ştiind că prin împărţirea celui de-al doilea la primul număr obţinem câtul 3. Ştiind că băieţii au numere impare iar fetele numere pare şi că la START se vor alinia în ordine descrescătoare a numerelor de pe tricou. Mărind de cinci ori suma a două numere obţinem 65. Aflaţi ultimele 26 cifre ale numărului: 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ . atât la fete cât şi la băieţi. stabiliţi cine va ocupa culoarul 1. Care este cel mai mic număr natural de trei cifre care la împărţirea cu 13 dă restul 7? 2. 7. determinaţi suma celorlalte două numere. Produsul a două numere naturale este 72. Determinaţi produsul a ⋅ b ⋅ c ştiind că: a ⋅ b =15 . 539. Aflaţi numerele naturale de forma a ştiind că: b c ab + bc + ca = 55 . 2 şi 3. Ştiind că unul dintre numere este 23. 3. 2. Determinaţi numerele de forma x şi răsturanatele lor reprezintă numere naturale de trei cifre. simultan. La un concurs sportiv organizatorii au încurcat numerele de pe tricouri. Aflaţi produsul numerelor a. iar prin împărţirea celui de-al treilea la al doilea număr obţinem câtul 2 şi restul 4. Suma a cinci numere naturale impare este 55. Media aritmetică a trei numere este17. dar mai mic decât 100 17 c) egal cu 9. condiţiile: 21 a ⋅ c = 21.8. Determinaţi cele două numere ştiind că diferenţa lor este 5. y . TESTUL 8 1. Suma a trei numere este 204 .

tata şi fiica au împreună 78 de ani. Ce sumă are fiecare? 4. 5. 212. Suma a două numere este 99. b) 842. Fiica împreună cu mama au 42 de ani. Având la dispoziţie 30 m de stofă. iar prin plămânii unui om care stă liniştit. 624. Eliminaţi din şir numărul care nu respectă regula: a) 211. Produsul obţinut. iar fiica împreună cu tatăl au 48 de ani. 435. să se găsească cel mai mic şi cel mai mare număr de costume ce pot fi realizate. iar Paul are cu 2000 lei mai mult decât Mihai. al doilea de trei ori. Prin plămânii unui om care înoată trec 120 l de aer pe minut. 7. 8. Pentru confecţionarea unui costum pentru copil se foloseşte 1 m de stofă. Care a fost numărul iniţial? 7.). dacă se va confecţiona cel puţin unul din fiecare fel. iar în ultima fază au trecut numai a patra parte a concurenţilor din a doua fază. pentru un costum de adolescent 2 m de stofă şi pentru un costum de adult 3 m de stofă. 111. La un concurs sportiv au participat 2798 băieţi iar fete cât dublul băieţilor. iar diferenţa lor este a cincea parte din numărul mai mic. Ionuţ are de trei ori mai puţin decît Paul. Care sunt cele două numere? TESTUL 9 1. Mihai are cu 6000 lei mai mult decât Ionuţ. 313. 422. 853. Aflaţi câţi copii au fost premiaţi ştiind că numărul lor reprezintă jumătate din cei ajunşi în finală (Scrieţi rezolvarea într-un exerciţiu.6. Mama. 312. al treilea de patru ori. 623. a fost împărţit la 9 şi s-a obţinut 24. al cincilea de şase ori? 2. de 20 de ori mai puţin. 523. Câţi litri de aer trec prin plămânii unui om care stă liniştit timp de 2 ore? 6. 422. 3. Jumătate din participanţi au trecut în faza a a doua a competiţiei. 933. b) suma cifrelor este un număr mai mic ca 10. 937. Suma a cinci numere naturale consecutive este 155. 734. a) fiecare cifră este dublul precedentei. micşorat cu 50. Să se afle numărul care mărit cu împătritul său şi apoi împărţit la sfertul său dă 20. Îndoitul unui număr mărit cu 14 a fost înmulţit cu 7. al patrulea de cinci ori. Care va fi suma dacă primul număr se măreşte de două ori. Aflaţi câţi ani are fiecare membru al familiei? 22 .

Determinaţi un număr natural. Mă gândesc la un număr. Să se afle numerele mai mici sau egale cu 20 care împărţite la 2 dau un cât egal cu dublul restului. Suma a trei numere este 565. b – (a + c). Dacă 280 . Aflăm un număr natural de trei cifre identice. Dintr-un număr scad jumătatea lui. 4. a + c. a – c. 4. Câţi copii sunt în acea familie? 23 . Calculaţi suma numerelor a. O soră a băiatului afirmă că are de două ori mai mulţi fraţi decât surori. iar suma dintre al doilea şi al treilea este 402.130 + x = 300. b = 700. rezultatul îl înmulţesc cu 3. c = 178. La cel mai mare număr natural de două cifre adăugăm jumătate din cel mai mare număr natural de două cifre diferite şi scădem sfertul numărului obţinut. 6. La ce număr m-am gândit? TESTUL 11 1. Suma a 4 numere consecutive este 14. Un băiat afirmă că are tot atâtea surori cât şi fraţi. d ştiind că: a + 375 = b : 2 = c × 5 = d − 440 = 500 7. ştiind că mărind sfertul său cu 75 obţinem numărul 200. apoi adaug sfertul lui şi obţin numărul 15. La ce număr m-am gândit? 5. Calculaţi b – a. Aflaţi numărul. Care sunt numerele de două cifre diferite care adunate cu răsturnatele lor dau numere formate din două cifre identice? 5. Adaugând 388 la un număr. la noul rezultat adun 3. Se dau numerele: a = 235. suma obţinută este de 5 ori mai mare decât numărul dat. Să se afle numerele. 1. c. 3. 3.4 × x TESTUL 10 Să se determine numerele a. Care este acest număr? 8. aflaţi: a) 2 × x b) 650 . 2. Aflaţi produsul lor. din rezultat scad 3 şi noul rezultat îl împart la 3 obţinând astfel numărul 27.8. ştiind că suma dintre primul şi al doilea este 421. b. b şi c ştiind că: a×2×3–2×b=c c=6×5+2×a 4 × a = 44 2. La acest număr adug 3.3 × x c) 1000 .

care are cifra zecilor 8.301 8)17.17 5)4 posibilităţi 6)248 7)180 8)86 T6: 1) 25 de minute 2) A 6 11 7 9 29 27 B 13 8 11 9 4 6 T7: 1)sunt zerouri 2) a) 0 b)9 c)1 4) 105 5)7.252 4) 6dreptunghiuri 5)1+31 6) 1986. iar numărului vederilor colecţionate de Andrei este reprezentat de cel mai mic număr natural de trei cifre. Al doilea număr este cu 2 mai mare decât dublul primului număr. 53 de 1 8) 110 şi 69 T4: 1)21 2) 18 3)123. Suma a trei numere naturale este 563.24 2)28 4) 14.71 T2: 1)a=1. Determinaţi cel mai mic şi cel mai mare număr natural de trei cifre care se poate scrie sub forma: 153 × n + 427 .332.11.231.53. 4. Vârsta tatălui împreună cu vârstele celor doi fii ai săi este de 70 de ani.24.26 6)2 7)183.26.15 6)28 7)20.12.14. 344 6)993 7)3954 8)17.213.13.35.321. Când din primul s-au luat 6 mere şi s-au pus în al doilea.347 4) 120 5)860.b=4.6. obţinem un număr cu 100 mai mare decât dublul numărului iniţial. Micşorând cu 10 triplul unui număr.c=1 3) 63 şi60 4) 8.9. 5. Aflaţi numărul iniţial. Irina a colecţionat 435 vederi.62. 281 2)120 3)42. În trei coşuri sunt 324 de mere. 7.312 4)910 5)4000 6)50 8) 400 T5: 1) 4.24 T3:1)814.5 5) 12. Câte mere au fost iniţial în fiecare coş? T1: 1) 11 220 2)122 3)110.470 7) 5. în fiecare coş a rămas acelaşi număr de fructe. Care este vârsta fiecăruia.680. Aflaţi numerele.18.60.44. 2. Câte le mai trebuie până la 800? 3. TESTUL 12 1. 11. iar al treilea de 2 ori mai mic decât diferenţa primelor două numere. Cu cât este mai mare produsul dintre cel mai mare număr par de o cifră şi 7. ştiind că vârsta tatălui este de 2 ori mai mare decât a fiului mare iar vârsta fiului mic este egală cu jumătate din vârsta fratelui său? 8.124 8) A 1 2 2 24 . Să se afle a ştiind că: a × 2 : 4 × 9 : 6 = 6 . faţă de câtul numerelor 49 şi 7? Scrieţi rezolvarea sub forma unui exerciţiu.

b=7. b-(a+c)=287.fete) = (935. 3). 2). 5). 886. 111.23. 27 costume (25 de copil. câte 1 de adolescent şi copil). 120.144. b) 937 7) 20 8) 54 şi 45. 12000 lei: Paul. 5) 124. Fiul cel mic : 10 ani. iar semiprodusul acestor cifre este egal cu cifra zecilor. 7): fiica: 12 ani. III=114. iar prin împărţirea celui de-al treilea la al doilea număr obţinem câtul 2 şi restul 4. X = 5. Determinaţi numerele de trei cifre care au cifra unităţilor egală cu cifra sutelor.14.16. 13. 6) a) 435. 5). fiul cel mare: 20 ani. c=52 2). I=102. Un tren lung de 200 metri trece peste un pod lung de 200 metri cu viteza de 200 metri pe minut. 163. 4). 25 .17.24.218). 258.26. 3). 185. Câte maşini sunt cu 2 uşi şi câte cu 4 uşi? 3. 2).784). Să se afle numerele. 8): a) 300. tatăl: 40 ani. T11:1)500.364).a+c=413.34. T10: 1): a=11.27. 3). 2. T9: 1)S=600 2): 524 3): 4000 lei: Ionuţ. 4.15. 7 copii.45 şi răsturnatele lor.18. 4). Cât timp durează până ce trenul străbate podul? 5. 49. Suma a trei numere este 204. 81. 6). Două echipe de muncitori au realizat 1500 de piese. 4): 11 costume (9 de adult. 110. 427. Completaţi tabelul de mai jos: 3 4 6 9 8 27 37 57 87 ? 6. Prima echipă a realizat de 3 ori mai multe piese şi cu încă 60 de piese mai multe decât cea de-a doua echipă. 7). 8). 5).4 3) 353 280 4) (băieţi. 120 de maşini cu 2 si 4 uşi au în total 370 de uşi.36. A = 8. tatăl: 36 ani. Teste propuse pentru clasa a IV-a TESTUL 1 1. câte 1 din celelalte). 2165. (539. c) 400. 6). 12. ştiind că prin împărţirea celui de-al doilea la primul număr obţinem câtul 3.25. a-c=57. T12:1) 160. b) 200.24. (847. 4). B-a = 465. 7). II=108.35.B C 2 2 2 1 1 2 T8: 1) 111 2) 9. 97. 322. 10000 lei: Mihai. 6): 12 este numărul iniţial. 5): 720. mama: 30 ani. 8) 20.

Câte raţe erau în curte? 5. Suma a trei numere este 696. La amiază( ora 12) ceasul indică ora exactă. c) Câte piese a realizat fiecare echipă? d) Câţi muncitori are fiecare echipă. rezultatul se împarte la 5.Câte piese a realizat fiecare echipă? Câţi muncitori are fiecare echipă. Completaţi tabelul de mai jos: 6 3 7 10 9 17 36 9 49 100 81 ? 3. rezultatul se înmulţeşte cu 9. apoi se adună cu 86. Două echipe de muncitori au realizat 1500 de piese. ştiind că fiecare muncitor a realizat 30 de piese? 7. Care sunt cele trei numere? 2. O bătrână vinde nuci la 3 cumpărători. celui de-al doilea 26 1 din rest şi încă 84 de 4 . După câte minute va fi în întârziere cu 4 ore? TESTUL 2 1. Primului îi vinde 1 6 din nuci şi încă 84 de nuci. trei sâmbete sunt în zile pare. a răspuns că sunt 53 de capete şi 134 de picioare. Întrebat câte raţe şi câte oi are în curte.Cât este numărul x? 7. inteligent. iar al treilea este de 4 ori mai mic decât al doilea. Primul număr este cu 24 mai mic decât al doilea. Ceasul meu întârzie câte două minute la fiecare oră. Prima echipă a realizat de 3 ori mai multe piese şi cu încă 60 de piese mai multe decât cea de-a doua echipă. În ce zi va fi ziua de 23 a lunii respective? 8. Se consideră un număr natural x la care se adaugă 168. Într-o lună. ştiind că fiecare muncitor a realizat 30 de piese? 6. iar din produsul obţinut se scade 658. obţinându-se 300. Ce număr trebuie înscris în triunghiul de mai jos? a) b) 4 3 2 4. un fermier.

al doilea este .Aflaţi numerele. Dan spune:. Suma a cinci numere naturale este 330. primul iar al treilea este de 5 ori mai mic decât primul adunat cu 6. iar celui de-al treilea 1 din noul rest şi încă 84 de nuci. 6.Primul număr este egal 3 1 din primul.nuci. 7.. 1. diferenţa ar fi de 8 ori mai mare decât numărul problemelor rezovate de el. Dacă s-ar duce pe jos şi s-ar întoarce cu maşina i-ar trebui 1 oră şi jumătate. În clasa a III-a .Cât timp îi trebuie dacă merge pe jos? Un tren are în total 60 de vagoane cu câte două osii. al doilea este 3 din 4 2. TESTUL 3 Să se afle trei numere dacă suma primelor două numere este egală cu pătratul lui 7 mărit de trei ori. Câte cărţi de poveşti şi câte cărţi de poezii au avut la început? 27 .’’ Câte probleme a rezolvat fiecare băiat? În livadă sunt meri. 4. Câte 3 nuci a avut la început dacă I-au mai rămas în coş 408 nuci? 8. Să se afle câte au 2 osii şi câte au 4 osii dacă în total sunt 168 de osii. Să se afle primul număr ştiind că este egal cu un număr de o cifră ce reprezintă câtul dintre al doilea şi al treilea număr. 60 nu sunt meri. 3. Suma a trei numere naturale este 227. pruni şi peri: 90 nu sunt peri. Dacă Bogdan ar mai rezolva 2 probleme. Ştiind că numărul perilor este de 4 ori mai mic decât numărul merilor să se afle câţi pomi de fiecare fel sunt? Elevii clasei a II-a şi-au făcut o minibibliotecă cuprinzând 38 de cărţi de poveşti şi poezii. 5. iar al cincilea este din suma ultimelor trei 8 cu suma ultimelor trei. au ajuns la 170 de cărţi. al treilea este 4 2 1 din primul număr. mărindu-şi numărul cărţilor de poveşti de 5 ori şi cel al poeziilor de 3 ori. O persoană parcurge cu maşina un drum dus-întors în jumătate de oră. iar altele cu câte 4 osii. Diferenţa dintre numărul de probleme rezolvate de mine şi Bogdan este egală cu cel mai mare număr par de două cifre.

Câte bile sunt în fiecare cutie? TESTUL 5 1.Ştiind că sunt în total 38 de camere aflaţi câte apartamente au două camere. Un copil a citit o carte în 4 zile. a treia zi a citit jumătate din noul rest. Determinaţi acest număr.8. Un dreptunghi şi un pătrat au acelaşi perimetru. 6.În prima şi a doua sunt 65 de bile. Suma a două numere este 60.Aflaţi produsul celor două numere. al doilea este al treilea este de 5 ori mai mic decât primul adunat cu 6. 8. Dacă împărţim această sumă la diferenţa lor. iar a patra zi a citit ultimele 80 de pagini. Suma a patru numere consecutive este de patru ori mai mică decât 88. 1. obţinem câtul 7 şi restul 4. Aflaţi numerele. Dacă împărţim un număr la 17 obţinem câtul 19. 3. TESTUL 4 O pâine şi jumătate cântăreşte 3kg. Câte numere de trei cifre îndeplinesc în acelaşi timp condiţiile: au cifra sutelor 2 iar cifra unităţilor este mai mică cu 1 decât cifra zecilor? 4. aflaţi dimensiunile dreptunghiului. Cât cântăresc 40 de pâini? Să se afle trei numere dacă suma primelor două numere este 3 din primul iar 4 egală cu pătratul lui 7 mărit de trei ori. A doua zi a citit din 3 3 rest. Câte soluţii are problema? 28 . (exprimate prin numere naturale). Completaţi tabelul de mai jos: 15 33 78 168 2. În prima zi a citit cu 40 pagini mai puţin decât 1 1 din numărul paginilor. 7. Într-un bloc sunt 16 apartamente având fiecare două sau trei camere.Studiaţi toate cazurile posibile. În trei cutii sunt 75 de bile. Câte pagini are cartea? 5. Ştiind că aria pătratului este 16 cm2. 2. iar în a doua şi a treia sunt 30 de bile.

Peste 5 ani Maria. b) cifra miilor.400 lei? TESTUL 6 1. Câţi lei are fiecare dacă după ce al doilea a cheltuit de trei ori mai mult decât primul. a zecilor şi a unităţilor reprezintă numere naturale pare. crescătoare. 5. Împărţind cele două numere obţinem câtul 2 şi restul 101.200. Determinaţi perimetrul dreptunghiului ştiind că lăţimea este 2/3 din lungime. Doi fraţi au împreună 24 ani. Dacă înmulţim primul număr cu 11 şi pe al doilea cu 7. Adunând la suma a două numere produsul lor obţinem rezultatul 23. obţinem un cât cu 92 mai mic decât împărţitorul şi un rest egal cu 98 . 55 de ani. Determinaţi cele două numere. să se afle vârstele celor doi copii. 2.aflaţi numărul a . Manualul de matematică pentru clasa a IV-a are 238 de pagini. c) suma cifrelor numărului abcd este 21. 7. obţinem produsele egale. Suma a două numere naturale este 72.dacă vârsta Ioanei este de 3 ori mai mare deât a Mariei şi de 2 ori mai mică decât a Valentinei? 8. Un număr este cu 2002 mai mare decât altul. Doi fraţi au împreună 1. Găsiţi numărul natural de forma abcd ştiind că : a) cifra miilor este 2. Câti ani are acum fiecare .3. după ce a parcurs 3/5 din ea. 6. 4. Ştiind că peste 4 ani unul dintre fraţi are triplul vârstei celuilalt. Aflaţi cele două numere. consecutive.000 lei. 7. i-au mai rămas de parcurs 12 Km ? 3. Determinaţi un număr natural ştiind că suma dintre o cincime a sa şi o doime a sa este 8610. 4. 5. 29 .Ioana şi Valentina vor avea. Aflaţi două numere naturale care au diferenţa 470 şi care dau prin împărţire câtul 7 şi restul 110. Câte cifre s-au folosit pentru numerotarea paginilor? 8. Un dreptunghi are aria de 24 m2. Aflaţi cele două numere. Există un număr natural x astfel încât: 1025 − [ (1720 − 4595 : x ) + 43 ⋅ 7] = 125 ? 6. Ştiind că dacă împărţim un număr natural a la un alt număr natural de două cifre b. Ce distanţă a avut de parcurs un biciclist dacă. au constatat că fiecare mai avea câte 128. scăzând din produsul lor diferenţa lor obţinem rezultatul13. împreună.

TESTUL 8 1. 2.În prima zi citeşte 77 de pagini. ştiind că dacă se măreşte primul număr de 6 ori şi se mai adaugă 18. măresc rezultatul cu 66.Câte pagini avea cartea ? 30 . care împărţit la 75 dă restul 74. înjumătăţesc suma şi obţin cel mai mare număr par scris cu două cifre. 5. b) suma cifrelor este 23. c) cifra miilor este 2. Să se afle aceste numere ştiind că dacă împărţim al doilea număr la primul obţinem câtul 3.TESTUL 7 1. 4. Care este cel mai mic şi cel mai mare număr format din 3 cifre. Aflaţi perimetrul pătratului ce are ca latură lungimea dreptunghiului . Alina citeşte o carte în 4 zile. Aflaţi numerele.a patra zi de 3 ori mai puţin decât în a treia zi. Suma a trei numere naturale este 2002. Suma triplului celor două numere este 504. dacă numărul garoafelor vândute este cu 48 mai mare decât al trandafirilor ? 8.a treia zi citeşte jumătate din numărul de pagini citite în primele două zile. Câte flori s-au vândut . Jumătatea numărului „a” este cu 12 mai mare decât jumătatea numărului „b”. al doilea va fi cât o treime din primul.a doua zi cu 14 pagini mai multe. La o florărie s-au vândut de 4 ori mai multe garoafe decât trandafiri. Ştiind că suma dintre jumătatea unui număr natural şi sfertul său este 14718.Dacă împărţim lungimea la lăţime obţinem câtul 3 şi restul 1. 6. Micşorez pe 210 cu dublul unui număr. 2. iar suma se va mări cu 193. 3.Aflaţi numărul. 3. iar dacă îl împărţim pe al treilea la al doilea număr obţinem câtul 2 şi restul 2. să se afle numărul. 7. Să se afle două numere. Semiperimetrul unui dreptunghi este 49cm . Să se determine trei numere naturale consecutive ştiind că suma lor este cu 473 mai mare decât numărul mic. Să se afle cel mai mare număr natural de 4 cifre care îndeplineşte simultan condiţiile : a) cifrele nu se repetă.

46. câtul egal cu împărţitorul? 2. 47. 4. obţinem 1000..indicaţi localitatea în care a avut loc această luptă! TESTUL 9 1. ştiind că după ce 3 din această mai are de parcurs 48Km. 7 a parcurs 5.Care sunt cele trei numere? 5. Suma a 4 numere naturale este 1471. b şi c dacă : 5a + 6b + c = 1259 a = 2b c este egal cu suma dintre 5 şi sfertul numărului a. Aflaţi restul împărţirii lui “n” la 18. prin împărţire la un număr de două cifre. Suma a trei numere este 141. 3.Dacă . Dacă se scade din fiecare număr un acelaşi număr. se obţin următoarele diferenţe: 48. Găsiţi pe .Să se afle deîmpărţitul. Câte numere de trei cifre dau. Înmulţind diferenţa numerelor 980 şi 770 cu câtul dintre 30 şi dublul numărului 5 şi adunând produsul obţinut cu un număr.Dacă se măreşte de 4 ori . 7.a’’ reprezintă anul unei lupte de pe teritoriul ţării noastre . Stabiliţi valorile lui a.Care este celălalt factor? 31 . 6.4. primul este de 3 ori mai mare decât al doilea iar al patrulea este cu 8 mai mic decât diferenţa primelor două? 8.se obţine produsul 40. Aflaţi acest număr. Un factor al unui produs este 5 . Care sunt numerele dacă al doilea şi al treilea sunt numere consecutive impare. Ce distanţă a avut de parcurs un automobilist..a’’ ştiind că: (25·3+70):5+a=1359. Restul împărţirii a două numere naturale este 95. Restul împărţirii unui număr natural “n” la 36 este 22.Împărţitorul are două cifre şi este de patru ori mai mare decât câtul.

Suma a 13 numere este124 .Câte răsaduri s-au plantat din fiecare fel? 3. înjumătăţesc suma şi obţin cel mai mare număr par scris cu două cifre. iar al doilea are de 4 ori mai puţine nuci decât al treilea ..Bilele roşii sunt cu 10 mai multe decât triplul celor albe. 4. 7. Trei copii au împreună 500 de nuci.Suma triplului celor două numere este 504. numărul firelor de roşii ar fi dublu . 32 ..Dacă scădem câte o unitate din fiecare număr atunci suma lor va fi . Un cangur sare de 16 ori pe minut .Câte bile sunt în total? TESTUL 10 1. Într-o seră s-au plantat de 6 ori mai multe fire de roşii decât de vinete. Jumătatea numărului a este cu 12 mai mare decât jumătatea numărului b.O treime din primul este cu 11 mai mică decât o treime din al doilea. care au suma cifrelor 4. Suma a două numere naturale este 333. Scrieţi numerele de 3 cifre distincte.Primul are cu 20 de nuci mai multe decât al doilea . Aflaţi numărul iniţial? 5.Rezolvaţi respectând ordinea operaţiilor: [(114·3+27·9+15):6:10]·36= 8.Aflaţi numerele. Micşorez pe 210 cu dublul unui număr .Diferenţa dintre numărul bilelor roşii şi numărul bilelor albe este 130.Câte nuci are fiecare copil? 7.Dacă s-ar mai planta încă 250 fire de vinete.Care sunt cele două numere? 2. Într-o cutie sunt bile albe şi bile roşii.măresc rezultatul cu 66.Fiecare săritură are 3m .6.Care este distanţa parcursă într-o oră? 6.

După ce un număr "x" se măreşte de 5 ori şi din rezultat se scade 54. Aflaţi deîmpărţitul. 9 sau 8 E. 10 sau 9 2.atunci fiecare dintre ei va avea câte 25 de timbre. Suma a trei numere este 540. Care este valoarea lui "x"? 4.Aflaţi numerele. Câte cãrţi va primi fiecare? A. identic cu ceilalţi doi. Determinaţi numărul natural x din egalitatea: ( x − 3)( x − 4 )( x − 5) − 720 =0 TESTUL 12 1. cât 6 portocale C. Cât este suma? 6.micşorez cu 2 pe cel de-al doilea şi îl măresc de cinci ori pe al treilea . 2 + 2 – 2 + 2 – 2 + 2 – 2 + 2 – 2 + 2 = ? 33 .Doi sunt gemeni iar cel mai mic e blond . 6 jucãtori împart un pachet cu 52 cãrţi de joc distribuind pe rând câte o carte fiecărui jucător... 7 kg 3.Produsul vârstelor a trei fraţi este 48.. câtul este de 9 ori mai mare decât împărţitorul. se constată că rămâne jumătate din numărul "x". Care este vârsta mamei? 8.Ce vârstă au cei trei copii? (Vârstele sunt exprimate prin numere naturale. 5. iar restul este jumătate din împărţitor. . ştiind că suma dintre împărţitor. Dacã punem un pepene.Dacă măresc cu 12 primul număr. ⋅ 2001 + 2002 ? 7. Într-o împărţire.numerele devin egale. Dacă Mihai îi dă Cristinei 5 timbre şi Alinei 7 timbre .Câte timbre a avut fiecare la început? 3. cât şi rest este egală cu 399. balanţa se echilibreazã. în talerul cu portocale. Un pepene cântãreşte: A. 9 C. 7 sau 10 D. 2 pepeni. Acum 3 ani vârsta sa se împărţea exact la 7.) TESTUL 11 1. 2. Care sunt ultimele patru cifre ale numărului: a = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ .8. Într-un taler al unei balanţe sunt 6 portocale. Anul acesta vârsta mamei mele se împarte exact la 4. iar în celãlalt. La cel mai mare număr natural de trei cifre distincte adăugaţi jumătatea celui mai mic număr natural de trei cifre şi sfertul celui mai mare număr natural de două cifre în care cifra unităţilor este 6. 8 B. 5 kgB. 3 kg E. cât 3 portocale D.

7. 4 E. iar împreunã au 234. 1 C. 9. +. 94 kg E. 89 B. 4 C. 83 kg D. 80. 7. Marius şi Mihai au câte 38 kg. 19 E. 178 E. +. Mihai are cu 56 de abţibilduri mai mult ca Andrei. 2.A. Câte abţibilduri are Mihai? A. –. 2. 5 10. 146 şi 57 E. Care este perimetrul figurii haşurate? 1m 1 A. +. 7 12. 13 B. 172 şi 39 9. 7. 148 şi 56 C. 68 kg C. Fraţii gemeni Marius şi Mihai. cântãresc 234 kg. +. 128 kg 5. Din urmãtoarele 7 numere 11. iar tatãl lor are cu 30 kg mai mult decât mama. In ce ordine trebuie puse semnele „+“ şi „–“ între numerele 150. împreunã cu pãrinţii lor. –. 20. 4 D. 11 C. 3 D. 7. – E. 2.0 B. 5 D. Care este numãrul minim de culori cu care trebuie sã fie colorate firele din ţesãtura alãturatã pentru ca sã nu se intersecteze sau sã nu se învecineze douã fire de aceeaşi culoare? A. 210. 157 şi 93 B. – 11. 10 E. 30 pentru a obţine 270? A. 13 6. –. sunt de 3 ori mai multe pãtrate decât triunghiuri. 5 B. Liftul blocului în care locuieşte Andrei face exact 6 secunde între douã etaje. 3 B. +. 210 8. 7. 13 C. + D. Existã douã numere naturale astfel încât în scrierea lor. 5. 2. –. 9 D. +. –. Câte cercuri sunt? A. 13 E. 11. 12 E. 9 B. 13 D. 5. +. 160 D. + B. 7. Mihai şi Andrei colecţioneazã abţibilduri . a sumei lor şi a diferenţei lor se folosesc toate cifrele de la 0 la 9 o singurã datã. 6 E. +. în total 7 figuri. Aceste numere sunt: A. 5. –. Pe un panou sunt pãtrate. 139 şi 68 D. 7. Ce greutate are mama? A. 20 7. 13 se eliminã 4 numere astfel încât suma celor rãmase sã fie 23. 145 C. 9. La ce etaj locuieşte? A. Andrei urcã cu liftul timp de 1 minut. 5. cercuri şi triunghiuri. 11. 2 C. 20 4. + C. 6 C. 11 34 . 64 kg B. +. Care numere se eliminã? A. 2. 16 D. 2 B.

Indicatorul kilometric al maşinii indicã 187569. zece 16. Suma a trei numere este 102. 167 B. Se dau numerele: a = 2 + 2 x 3 x {[(7 x 3 – 5) + 2 x 6] : 4 + 5} x 10 – [(10 + 100) x 5 – 60] b = 1442 : 7 – (3 x 107 – 128) Calculaţi diferenţa dintre produsul şi suma numerelor a şi b.Care sunt numerele ? 3. 36 14. 12 bãieţi şi 8 fete sunt membri în clubul matematicienilor. se obţin numerele 36. 12431 E. 168 D. Pe ce loc a terminat Raul? A. 20 B. Valoarea lui x din egalitatea: 3[ 2 ( x – 1 ) – 1 ]=999 este A. Dacă micşorăm cu 100 jumătatea primului număr . 28 D. Află cele trei numere. 24 C. Numãrul de copii care au terminat în urma lui Raul a fost de 2 ori mai mare decât al celor care au terminat înaintea lui Raul. Dacă se aşează câte trei într-o bancă rămân trei bănci 35 . 21 C. nouã E. 13 786 15. Câţi membri vor fi în club când numãrul bãieţilor va fi egal cu cel al fetelor? A. Dupã câţi kilometri vor fi din nou toate cifrele diferite? A. 72. 333 C. opt D. Dacă elevii se aşează câte doi într-o bancă rămân patru elevi în picioare. 4. 32 E. 28 de copii au luat parte la un concurs de matematicã. 2. 431 D. În fiecare sãptãmânã 2 fete şi 1 bãiat sunt acceptaţi ca membri ai clubului.13. Suma a trei numere este 1818. 166 (CONCURSUL INTERJUDEŢEAN MICUL ARHIMEDE-EDIŢIA I -6-7 DECEMBRIE 2002-CRAIOVA) TESTUL 13 1. cu 200 jumătatea celui de-al doilea număr şi cu 300 jumătatea celui de-al treilea obţinem trei numere consecutive în ordine crescătoare. Dacă la fiecare număr se adaugă acelaşi număr. şase B. 165 E. aceste cifre fiind toate diferite. şapte C. şi 30. 1 B.

plătind în total 25200 lei. Bistriţa. Mama a mai pus 8 mere. Aflaţi valorile iniţiale ale celor trei numere. calculaţi: (n – n : 2):(n:154 – 2) + (n – 91). Dacă la fiecare se adaugă acelasi număr. iar mama cu 4 ani mai mică decât tata. din al doilea 201. 702. 7. se obţin respectiv 704. Aflaţi cele trei numere. dacă din primul se scade 200. y = x + (2002 :22 – 51). Află cele trei numere. Află cât costă un creion şi cât costă un pix. Bistriţa Năsăud) TESTUL 15 1.Ion Rusu. Trei copii au împreună 30 de ani. Vârsta celor trei copii este exprimată prin trei numere naturale consecutive. Câtul dintre primul şi al doilea număr este 2. 36 . Tata . Marius a mâncat până a rămas o treime din numărul lor. Rebrişoara. Marius a cumpărat 5 pixuri şi 4 creioane. ştiind că x + y + z = 2001.libere şi una ocupată cu un singur elev. Fiul este cu 24 ani mai mic decât mama. Suma a două numere naturale este 70. 8. numerele devin egale.L. Suma a trei numere este 2003. 6. iar restul 10. Suma a trei numere naturale este 2002. 3. Găsiţi valorile x. iar suma dintre al doilea şi al treilea număr este 1502. Acum în fructieră sunt totatâtea mere câte erau la început. Să se afle cele două numere naturale. 5. Ce vârstă are fiecare ? 2. Suma a trei numere este 2002. 902. Aflaţi numerele. Suma a trei numere naturale consecutive adunate cu triplul sumei lor este 60. Câte bănci şi şi câti elevi sunt ? (O. Un pix costă de două ori mai mult decât un creion.2003) TESTUL 14 1. y şi z.mama şi fiul au împreună 115 ani. 4. Care este vârsta fiecăruia ? (Prof. Ştiind că n = 2002. Câte mere au fost la început în fructieră? 3.M. 2. iar din al treilea 102. z = y – (2000 – 999) : 91. Într-o fructieră sunt mere. Suma primelor două numere este 1002.

înmulţire şi împărţire. + 1 × 2 × 3 × . Primii doi au împreună 155 300 lei iar ultimii doi au împreună 250 700 lei. se obţin două pătrate alăturate. 7. pe ultimul rând se află numărul 290. Dacă se măreşte lăţimea cu 6 dam. Să se afle x din: 10 ⋅ {x −10 ⋅ [362 + 10 ⋅ (24 + 24 : 4)]} = 100 . în dreptul lui.Ion Ciolac’’) 2 x + 2001 este x + 2003 TESTUL17 1) Care este ultima cifră a numărului N = 1 × 2 + 1 × 2 × 3 + 1 × 2 × 3 × 4 + .4. astfel încât: ab +ba = 121. ii) o lăţime. × 99 ? Justificaţi răspunsul dat. câte protocale şi câte grapefruit intră? (Concursul .. 37 . Trei elevi au împreună 371 500 lei. iar. se obţine un pătrat. 5. să se afle câte numere sunt în total? 3) 2 portocale si 3 grapefruit cântăresc 1 kg 300 g.Ştiind că 149 se afla pe rândul de la mijloc.. iii) toată gradina.. ştiind că: abc + cba = 645 . în 3 rânduri egale. 2) Într-un tabel sunt scrise primele numere naturale.. 3 portocale cântăresc cât 2 grapefruit. b) Se plantează pe margine pomi fructiferi la distanţa de 4 m. de la stânga la dreapta. a) Calculaţi perimetrul grădinii. Cîţi pomi sunt necesari pentru: i) o lungime. b distincte şi nenule.. 2) Scrieţi numărul 100 folosind şase cifre de 9 şi numai operaţiile de adunare. Aflaţi numerele a b c . iar dacă se micşorează cu 6 dam. Aflaţi perechile de cifre a. 6. Aflaţi numărul natural x pentru care fracţia echiunitară. Câţi lei are fiecare elev? 8. a)Câte portocale intră într-un kilogram? B) Dar într-un kilogram de citrice asortate. TESTUL 16 1) O gradină are forma unui dreptunghi.

Filofteia Preda’’. (Concursul Interjudeţean . Calculaţi lăţimea terenului. 38 . 10) Produsul vârstelor a trei fraţi este 16.. 7) Dintr-un triunghi mare de hârtie a fost tăiat un colţ mic în formă de triunghi. Aflaţi peste câte zile va avea Alin de două ori mai mulţi bani decât Bogdan. Ce vârste au cei trei fraţi? Justificaţi răspunsul.. Numărul de vârfuri pe care le are bucata de hârtie rămasă este egal cu . lei.400 lei. Doi sunt gemeni.. 8) O elevă cumpără 3 creioane si 2 ascuţitori cu 10.. atunci numerele sunt ... II. Ştiind că suma numerelor celor două pagini pe care le privim este 173.2002) TESTUL 18 1) După efectuarea calculelor: 30 + 30 : 30 ×30 × 0 se obţine .. Distanţa de la primul plop la cel de al IXlea plop este de 120m. Mama ei plăteşte pentru 9 creioane si 6 ascuţitori de acelaşi fel ..162. iar Bogdan are 1. Fiecare primeşte zilnic câte 1.. 242. Aflaţi cele trei numere.. 11) Suma a trei numere este 1..200 lei. 258. 3) Numerele naturale de trei cifre care au suma cifrelor egală cu 2 sunt . 5) O carte este deschisă la întâmplare. atunci perimetrul terenului s-ar mări cu 38 m. 9) Alin are 7. 6) Bunica împarte celor 9 nepoţi ai săi câte 101 bomboane şi îi rămân 7 bomboane.3) Pe marginea unei şosele sunt plantaţi plopi la distanţă egală unul faţă de altul.. Dacă din fiecare număr scădem aceeaşi valoare obţinem numerele 362. Acest număr este .000 de lei.. lăţimea ramânând aceeaşi. 2) Numărul ce trebuie scăzut din 31 pentru a obţine triplul lui este 8 este egal cu ... 4) Un elev se gândeşte la cel mai mic număr natural impar scris cu trei cifre diferite. Ce distanţa este de la plopul al IVlea pana la cel de-al XC-lea? Justificaţi răspunsul dat.000 lei. Dacă am prelungi lungimea cu un sfert din dimensiunea sa. Numărul de bomboane pe care le avea bunica era .... 4) Un teren în forma de dreptunghi are lăţimea cu 25 m mai mică decât lungimea. Cel mai mic are ochi albaştri.

Câţi cai sunt în curte ? 4. Un cangur sare de 16 ori pe minut . Într-o curte sunt în număr egal cai . George deschide o carte şi constată că suma numerelor celor două pagini este 33.Aflaţi cele patru numere.Câte grame de gem vor rămâne în borcan după 5 zile? TESTUL 20 1.Cel mai mic este blond . Calculaţi :a)734⋅ 2+309:3-132:3= b)74⋅ 75+75⋅ 26-3⋅ 4-4⋅ 5= 3.(Concursul . Să se afle x ştiind că :( 25⋅ x-600)⋅ 25=625.Care este distanţa parcursă într-o oră? 6. Scrieţi care este valoarea cuvântului MATEMATICĂ dacă o consoană valorează 13 iar o vocală de 2 ori mai mult. 8.) 8. Suma a 13 numere este124 . 7.Ce număr are pagina din dreapta? 5. Grigore Gheba’’-2001) TESTUL 19 1.Câţi ani are fiecare copil?(Vârstele sunt exprimate prin numere naturale.Acestea au împreună 48 de picioare . De câte ori folosim cifra 1 pentru a scrie câte o singură dată fiecare număr natural cel mult egal cu 43.Fiecare săritură are 3m .găini şi gâşte . Aflaţi numerel naturale x şi yştiind că :x⋅ (5+7y)=5 TESTUL 21 39 . Suma vârstelor a 3 copii este de 5 ani . 6. Calculaţi :a)(3490:10+2⋅ 3⋅ 72)⋅ 0+2700:90= b)999⋅ 371+999⋅ 629= 2 Suma a patru numere naturale consecutive este 86 ..Dacă scădem câte o unitate din fiecare număr atunci suma lor va fi .Câţi băieţi sunt în clasă ? 2. Într-un borcan sunt 800g de gem Gigel mănâncă zilnic câte 8 linguriţe cu câte 7g de gem .. 7. Scrieţi numerele de 3 cifre care au suma cifrelor 4. 3. În clasa noastră sunt 30 de elevi dintre care de 5 ori mai multe fete decât băieţi . O fetiţă are acum 8 ani iar mama ei are 28 de ani .Peste câţi ani mama va avea de două ori mai mult vârsta fetiţei ? 4.. 5.

4) Un număr este de 6 ori mai mare decât altul. 2) Jumătatea unui număr o micşorez cu 14. O ţeavă lungă de 21 m se taie în două bucăţi astfel încât una să fie de 6 ori mai mare decât cealaltă . Aflaţi latura sa. Să se afle cât costă 24 m de pânză de aceeaşi calitate. 5) 24 ⋅13 + 45 : 9 − 10 .000 lei. Cum se pot scoate dintr-un bazin 6 litri de apă având la dispoziţie un vas de 11 litri şi unul de 4 litri ? 8. 40 . Să se afle lăţimea dreptunghiului.Câţi m are fiecare bucată de ţeavă astfel obţinută? TESTUL 22 Efectuaţi : 1) 62 + 179 . Găsiţi cele două numere ştiind că suma lor este 63. c) x − 28 = 31 .) 2. b) 48 ⋅13 − 29 . e) 26 + 14 ⋅17 − 378 : 14 . 6) 2 +3 ⋅{7 +5 ⋅[4 +9 ⋅ (13 −8)]} .Doi sunt gemeni iar cel mai mic e blond . 3) 48 ⋅ 97 . 7) Aflaţi x din: a) 17 + x = 104 . 8) Un dreptunghi are lungimea cu 10 cm mai mare decât lăţimea iar perimetrul de 14 dm. Produsul vârstelor a trei fraţi este 48. Determinaţi pe x din egalitatea :999⋅ [37⋅ 3+2⋅ (151x)]=510489 5. 5) Un pătrat are perimetrul de 64 cm.Ce vârstă au cei trei copii? (Vârstele sunt exprimate prin numere naturale. Aflaţi suma tuturor numerelor de 3 cifre egale 4. Calculaţi :a)342⋅ 25= b)3471:3= c)273+3891 7. Care este numărul ? 3) Efectuaţi : a) 312 + 15 ⋅17 . Dacă într-o sală de clasă se aşează câte 2 elevi într-o bancă rămân 4 elevi în picioare iar dacă se aşează câte 3 elevi într-o bancă rămâne o bancă liberă . e) x : 12 = 96 . apoi măresc rezultatul cu 80 şi obţin 100.1. f) 720 : 8 + 5 ⋅ [3600 : 90 + 40 ⋅ [63 : 9 − 7)] . 4) 576 : 12 . TESTUL 23 1) 14 m de pânză costă 112. 2) 312 − 85 . Calculaţi :( 123+ 241+635 ):9+999⋅ 437-10001= 3. b) 51 − x = 13 . d) 108 : x = 12 . c) 47 ⋅ 28 + 13 ⋅ 15 . d) 71 ⋅ 28 − 69 ⋅ 19 .Câţi elevi are clasa? 6.

3) Jumătate din suma dintre triplul unui număr şi dublul său dă 85. Care este numărul ? 41 . b) − . 8) Aflaţi x din : a) 13 13 2 2 17 3 1 5 − x = . d) x + = . apoi micşorez rezultatul cu 34 şi obţin astfel 18. Care este numărul ? 4) Aflaţi latura pătratului cu perimetrul de 912 cm. 5) Găsiţi numărul natural x astfel încât : 4 x9 x + 3 x 4 5 = 7537.6) Aflaţi x din: [45 : (34 − x) + 44 ] : 7 = 7 . Care este numărul ? TESTUL 24 1) Ionel are de 4 ori mai mulţi bani decât Tinel. c) + − . 4) O minge costă 36 000 lei. 12 12 20 20 25 25 25 2 7 1 9 +x = . b) x − = . 6) Reconstituiţi înmulţirea : 12 * 4 ⋅ 9 = 11106 7) Efectuaţi : 7 2 17 11 11 6 9 + . Care este numărul? 8) Un sfert din jumătatea unui număr este 12. d) 2 2 7 7 a) TESTUL 25 1) 2) Cât reprezintă 2 din 27 m? 3 Aflaţi un număr natural ştiind că suma dintre număr şi 3 4 din el este 119. iar restul l-a primit jumătate de la tată şi jumătate de la bunicu. 7) Sfertul unui număr îl măresc cu 21. Câţi lei are fiecare ştiind că împreună au 34725 lei? 2) Aflaţi x din : 14 +3 ⋅{24 ⋅ 5 + 2 ⋅[3 +5 ⋅ (2 ⋅ x −3)]} = 602 . 3) Scrieţi toate fracţiile subunitare cu numitorul 4. Un elev a economisit 1 din 2 valoarea mingii. Ce sumă a primit de la bunicu? 5) 3 4 dintr-un număr micşorat cu 1 2 din acelaşi număr reprezintă 78.

123 q . Câţi lei valorează marfa 3 4 rămasă în magazin? 7) Transformaţi în kg: 17 t . 7) Într-un rezervor s-au pus 12 hl de benzină iar în altul cu 60 dal mai mult. Preţul unui m de stofă este 5400 lei iar preţul unui m de pânză este 1200 lei. Câte kg de cereale s-au încărcat în vagon? 5) Curtea şcolii are formă de pătrat cu latura de 17 dam. cu 2 q mai mult grâu. 1 zi 14 h 31 min 2) Un tren pleacă din Târgovişte la 2100 şi ajunge în Constanţa la ora 4 dimineaţa. 42 . Câţi m are perimetrul său? 6) Comparaţi numerele: a) 3 t 6 g şi 35 g 100 kg. Într-o zi s-au vândut 2 3 din stofă şi din pânză. Câte ore a mers trenul ? 3) O grădină de formă dreptunghiulară are lungimea de 240 m iar lăţimea reprezintă 2 3 din lungime. Peste câţi ani va avea de 4 ori vârsta de acum? TESTUL 27 1) Cu cât este mai mare suma numerelor 417 şi 239 decât diferenţa lor? 2) Aflaţi suma dintre produsul numerelor 2 646. Ce lungime are gardul ce înconjoară grădina? 4) Într-un vagon s-au încărcat cereale astfel: 3 t cu porumb. iar cu ovăz cu 1400 kg mai puţin decât grâu şi porumb la un loc. 4500 hg 8) Câţi m reprezintă suma: 4200 cm + 3 hm + 250 dm TESTUL 26 1) Transformaţi în secunde: 2 h 13 min.6) Într-un magazin erau 120 m stofă şi 280 m pânză. 27 şi câtul lor? 3) Un dreptunghi are lungimea de 90 cm şi lăţimea de 4 dm. Câţi l de benzină s-au pus în cele două rezervoare? 8) Aurel are 12 ani. b) 17 m 200 cm şi 180 dm. Aflaţi perimetrul pătratului echivalent cu dreptunghiul.

Dacă mărim primul număr de 3 ori şi pe al doilea îl micşorăm de două ori atunci primul devine de 12 ori mai mare decât al doilea. c) 7 + 14 + 21 + … + 350. Aflaţi numerele. iar dacă-l împărţim pe al treilea număr la al doilea obţinem câtul 2 şi restul 108. cât şi rest este 44 iar câtul este un sfert din împărţitor. 4) Aflaţi numerele de două cifre care sunt egale cu dublul sumei cifrelor.4) Suma a două numere este 1 800. b) Al doilea număr micşorat cu 5 este egal cu dublul sumei cifrelor sale. Aflaţi numărul. Să se reconstituie împărţirea. 7) Aflaţi sumele: a) 1 + 2 + 3 + … + 79. z ştiind că: 7x + 5y –z = 8 şi y + z = 11. TESTUL 29 Să se afle numerele a şi b ştiind că: 43 1) . 5) Suma a trei numere este 1988. 2) Ionel are de 5 ori mai mulţi dolari decât Vali. Dacă el i-ar da lui Vali 48 dolari. Aflaţi cele două numere. Să se afle numerele ştiind că dacă împărţim al doilea număr la primul obţinem câtul 3. b) 43 + 44 + 45 + … + 142. 5) Aflaţi suma numerelor: 1 + 2 + 3 + … + 29. 8) La o împărţire cu rest suma dintre împărţitor. Să se afle numerele ştiind că primul număr este cu 18 mai mic decât al doilea şi cu 5 mai mare decât al treilea. 1 + 2 ⋅ {3 + 4 ⋅ [5 + 6 ⋅ (7 + 8) + 9] + 10} . 7) Suma a 4 numere naturale consecutive este 290. 6) uma a trei numere este 94. Câţi dolari are fiecare copil? 3) Aflaţi două numere care îndeplinesc simultan condiţiile: a) Suma lor este 38. y. 8) TESTUL 28 1) Întreitul unui număr micşorat cu 14 dă 133. atunci sumele lor ar fi egale. 6) Aflaţi numerele naturale x.

primul este dublul celui de-al doilea iar al treilea este cu 4 mai mare decât primul. Câte ziare şi câte reviste erau la început ? 5) Să se afle x din egalitatea : {[( 5 ⋅ x + 23) : 17 + 18 ] ⋅ 5 + 20} : 8 = 72 − 3 ⋅ 4 . b. din: 32 − 12 : 3 + 5 ⋅ x < 7 ⋅ 9 . Împărţind numerele se obţine câtul 5 restul 41 . TESTUL 30 1) Diferenţa a două numere este 5085.c b a = 594 Răspunsuri 2) 3) 44 . Un elev a citit în prima zi 15 pagini. ştiind că primul număr este de 7 ori mai mare decât al treilea număr? 5) Găsiţi toate perechile de numere naturale care verifică egalitatea: ( a + 3 )⋅ ( b + 4 ) = 72 6) Calculaţi suma: 1 + 2 + 3 + … + 1000. După ce s-au vândut 101 ziare şi reviste. Aflaţi cele două numere. a doua zi de două ori mai mult. Aflaţi a. Primii doi au împreună 55 300 lei iar ultimii doi au împreună 50 700 lei. 6) O carte are 126 pagini. număr natural. Aflaţi două numere ştiind că au câtul 5 şi diferenţa 600. b = a + (130 : 2 − 5) şi c = b − (130 −10 ) : 6 . Câte pagini a citit a treia zi? 7) Aflaţi x. Care sunt cele trei numere. în mod egal.a = 5 ⋅ b iar 2 ⋅ a − 3 ⋅ b = 245 .… -1002 7) Să se determine toate numerele de forma a b c pentru care: a b c . iar restul în următoarele 3 zile. ziarele au rămas de două ori mai multe decât revistele. 2) Trei elevi au împrrună 71 500 lei. Aflaţi valoarea expresiei: E = 1 + 2 + 3 + … + 1000 – 501 – 502 . 8) Aflaţi 3 numere naturale ştiind că suma lor este 609. 4) Produsul a trei numere naturale diferite este 336 iar produsul primelor două numere este 84. Câţi lei are fiecare elev? 3) Să se afle x din: 10 ⋅ {x −10 ⋅ [362 + 10 ⋅ (24 + 24 : 4)]} = 100 . c ştiind că: a + b + c = 130 . 4) La un chioşc sunt 1505 ziare şi reviste.

238.42 4) 17.3 T 11 : 1)50. l=3 3) 2h 30min 4)36. 838 300 T6:1) 1901. L=5.502.310 8) 4.63.4.124 4) 2 minute 6) a)360 şi 1140 b)12 şi 38 7) sâmbătă T2:2) 289 3)5 5) a)1140.252 2)37 .3903 2) 30km 3)5. 55 3) 20.64 8)19 624 T8: 1) 2984 3)278 4)48.974 2)370.372 3)P=98.684.200.5 T5: 1)Se dublează numărul precedent şi se adună cifrele produsului.000 9) 5 10) 4.484 2) 65.320 7)360250 8) 250 T10: 1)150.…17⋅ 19+16 3) 28.43 7)211.10.30 T3:1)84.371.7 5) nu 6)2946 7) 516 8) 361 700.24 5)12.60.46 5)370 6)152.22.602 3) 644.10 T4: 1) 80 2) 84.60 6) 20 7)4. 45.47.23 3 6 45 .183 2)125.2) 17⋅ 19+0.20 .633 8)1330-Posada T9: 1)22 2)4 3)2399 4)84 5)2 6)80.360 b) 12.38 6) 324 8) 120.606.72 4)40 5)2880 6)111 7) 103.60. 750 3)96. fiul=21 2)12 3) 602 4)50 . 110 4)103 5)86 şi 87 6) 1016 7)4 8) 30.7 8)40.1000 8) 9.4.414.L=85 4)200.60.63 5)10 6) 684 7)4.17⋅ 19+1.11 T15: 1) 2002 2)700.342.18 4)13 015 5) 1062 6)2002 7)24 8)13 T12 : 1 d 2 b 3 c 4 a 5 b 6 e 7 b 8 d 9 c 10 e 11 b 12 d 13 d 14 b 15 e 16 c T13: 2)24.25.110 6) 40.50 7) 28. l=1.4 şi7.213.100.3 4)12 300 5)530.301.10.90.210 2) 423 3)a) 5 b) 2 portocale şi 2 grapefruit T17: 1) 2 2)100=99+9⋅ 9:9:9 3) Distanţa dintre doi plopi consecutivi este de 15 m.5.20 5)4. Între plopul 4 şi 90 sunt 15⋅ 89-15⋅ 3=1290 (m) T18: 1)30 2)7 3)101. 76.701.b=72 7) 16.130.6 6)1800 şi 3600 7) 500.21.mama=15.1 11)462.18 3) 404. 12.T1:1) 222. 24 8)891 T7:1) 149.6.1202 5)40 6)a=96.5şi 6 T16: 1)a) 84 dam b) 61.18 2) L=7 .600. 3şi 8.673 4) 2 5)2 şi 19. 358 T19 1 a) 30 b)999000 2 20.5.30.808 4)15 bănci şi 14 elevi T14:1)tata =49.

4. 8) 30cm.130. 7) a) 87. 46 .301.400 X=1. d) 9. 6) 758.310.2.1 520 T20 5 a) 1527 b)7468 12 ani 195 2880 111 103. 5) 307. 3) 4656.202. e) 1152.220. c) 59. b) 38. 4) 48.211.3m T 22: 1) 241.121.3 426673 4995 351 18 elevi a) 8550 b)1157 c)4164 R-11-4 R-3-4 R-10-4 R-11-0 R-3-0 R-10-0 R-7-4 R-0-3 R-6-4 R-7-0 R-11-3 18m .4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 17 25 15 2.112. y=0 T21 4. 2) 227.

8) 859. 24 $ 3) 13 şi 25. 17 m 200 cm > 180 dm. 4) 9 şi 54. 8) 367 m. 468. 6) 1. 761. (3 .812. 14) . 3. 3) 10.802. 5) 312. 6) 500500 . 6 }. 138 660 s. 791. 4) 9000 lei. 246. 4) 936. 450 kg. 2) 71540. T30 :1) 6346. 2) 68 3) 567. 3) 6630 . 7) 701. 6) 3 t 6 g > 35 g 100 kg.711. 20) . 7) 71. T26 :1) 7980 s. 5) 680 m. 5) .. 5) 188. 4) 228. 2) 120 $. c) 8925. 34500 lei . 9. 35.. 5) 16 cm. 73. b) 9250. e) 237. 5) 247 6) 27 pag. 2) 5.. 721. 27780 lei. 3 .. 16200 lei . 70.T 23: 1) 192000 lei. 731. 2) 750. 3) .903.913. . 72. 2) 20800 lei . 1 0 25 1 3 7 0 1 2 3 T25 :1) 18 m.8) a) . (9. 45. 373247. 6) 300 4 4 4 4 000 lei 7) 17000 kg. . c) 1 511. 4) 18. 2. 6) 25. 8) 260 : 32 = 8. 1261. 3) 34. 6) 27. 1236. 5) 435. b) 5. 741. 150. 5) (0 . 8) . 4) 28 . 4) . 4 3 8 5 4 . 8) 242.. 5. 4. 6) 3 7) a) b) 3 . f) 290. c) 7. d) 677. 74. 4) 1200 şi 600. 50. 3) 240. d) . 4 . 22. 121. (15 .993 47 . 8) 36 ani T27 :1) 478. 781.. 564. T29 :1) 175. 2) 7 ore. b) 595. 751. c) .0) . 2) . 1. 5) x = 2. (1 . 3) 800m. 12300 kg.892. T28 : 1) 49. 7) x ∈ { 0. 4) 11000 kg.. (5 . 2. R = 4. 2) 68. 7) a) 3160. (6 . . 7) 3000 l. 7) 124 8) 596080 T24:1) 6945 lei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful