Teste propuse pentru clasa a II-a TESTUL 1 1. Mama Ioanei are 32 de ani iar Ioana de 4 ori mai puţini.

Câţi ani avea mama când s-a născut Ioana? 2. Comparaţi dublul celui mai mare număr de o cifră cu triplul lui 6. 3. Andrei are 1 an. Peste 4 ani va fi de 6 ori mai mic decât tatăl lui, iar bunicul de două ori mai în vârstă decât fiul său. Ce vârstă are tatăl? Dar bunicul? 4. Cornel îi spune lui Mihai: - Dacă aş mai cumpăra 4 cărţi, aş avea în bibliotecă 2 rânduri a câte 10 cărţi. Câte cărţi are în prezent în biblioteca sa Cornel? 5. Numerele de mai jos, aşa cum sunt aşezate pe două rânduri, au o anumită legătură între ele. Care anume? Dacă aflaţi această legătură nu va fi greu să completaţi numărul care lipseşte. 16 28 31 40 53 57 66 81 88 ? 12 3 9 13 4 9 15 7 12 1 6. Un elev a rezolvat următorul exerciţiu 12-6:2+4⋅ 2 astfel: 12-6:2+4⋅ 2=6:2+8=3+8=11. Unde este greşeala? Găsiţi rezultatul corect! 7. Eliza, Alexandru şi Maria au 90 de timbre. Alexandru are mai multe ca Maria cu 4 timbre, iar Maria are mai multe decât Eliza cu 22 timbre. Câte timbre are fiecare dintre ei? 8. Mihai are de 5 ori mai multe timbre decât Andrei, ceea ce înseamnă cu 20 mai multe decât el. Câte timbre au împreună? TESTUL 2 1. Câte numere naturale mai mici decât 40 există astfel încât, dacă adunăm pe oricare dintre ele cu 24, se obţine un număr mai mare decât 40? 2. Ana are 8 ani iar mama sa de 4 ori mai mulţi . Peste câţi ani Ana va avea vârsta pe care o are mama sa acum? 3. Determinaţi numerele naturale ,,a” şi ,,b” pentru care avem relaţia: (a+1)⋅ (b-1)=9. 4. Câtul a două numere naturale mai mici decât 25 este 8.Care pot fi cele două numere?
5

5. Scrie în ordine crescătoare toate numerele de două cifre care au suma cifrelor 7! 6. Completaţi tabelul următor: 12 34 71 15 63 ? 21 43 17 51 ? 45 7. Calculează şi pune semnul corespunzător <;>;= a)100-43 15+29 b)97-28 37+56 c)13+12 45-20 8.Completează cifra care lipseşte!
3 5 4 6 2 1 8 7 5 7 2 4 0 3 6 ?

TESTUL 3 1. Calculaţi: a)36+21+12-43+13= b)97-87-6+7+21= c)45-21+32+3= 2. Într-o parcare erau 43 de maşini . Au plecat 21 de maşini şi au mai venit 10 maşini. Câte maşini sunt acum în parcare? 3. Din dublul lui 24 scade dublul lui 13. 4. Care pot fi valorile lui a şi b pentru ca egalitatea : a+b+a+ba=15 să fie adevărată? 5. Alege din desenele de mai jos pe cele care au cel puţin 8 copii şi cel mult 18 ochi

6. 7.

Găseşte numerele de două cifre care au suma cifrelor 8. Aflaţi termenul necunoscut: a) 37=10+‫ٱٱ‬ b) 45-26=‫ٱٱ‬
6

c) 48=6-‫ٱٱ‬ d) 54-12=‫ٱٱ‬ 8. Descompune în zeci şi unităţi numerele:76, 98, 45, 87, 34, 12. TESTUL 4 1. Câte triunghiuri sunt în desenul alăturat?

2. Care sunt numerele naturale de două cifre mai mari decât 76, ştiind că fiecare dintre ele este mai mic decât răsturnatul său? 3. În trei coşuri erau 20,30 şi respectiv 40 de nuci. a) Mihai ia 60 de nuci din ele.Câte nuci au mai rămas? b) Mihai ia 60 de nuci dar numai din două coşuri.Câte nuci au mai rămas în primul coş? Câte soluţii are problema în acest caz? 4. Andrei şi Gina au împreună 32 de creioane colorate. Andrei are cu 12 mai multe decât Gina. Câte creioane are fiecare? 5. Câte numere naturale mai mici decât 30 există astfel încât, dacă adunăm pe oricare dintre ele cu 12, se obţine un număr mai mare decât 30. 6. După ce s-au vândut 18 caiete, au mai rămas cu 37 mai multe decât s-au vândut. Câte caiete au fost la început? 7. Determinaţi numerele naturale ,,a” şi ,,b” pentru care avem relaţia: (a-1)⋅ (b-1)=6. 8. Elevii unei clase au participat la o competiţie sportivă, în două zile, astfel: în prima zi 15 elevi, iar a doua zi de două ori mai mulţi. Aflaţi numărul elevilor clasei ştiind că 12 dintre ei au participat în fiecare zi, iar un elev nu a venit nici o zi. TESTUL5 1. Avem două numere cuprinse între 10 şi 20. Dacă unui număr i se scade 1, iar celuilalt i se adugă 1 ,atunci cel de-al doilea număr devine de două ori mai mare decât primul. Care sunt cele două numere? 2. Completaţi tabelul următor: 1 3 7 15 3. Ana-Maria are 12 ani iar mama sa are triplul vârstei fiicei sale. Peste câţi ani vârsta mamei va fi dublul vârstei fiicei sale?
7

4. Scrie numărul 88 ca sumă a două numere naturale impare , care să aibă cifra zecilor 4. Câte soluţii are problema? 5. Doi copii au acelaşi număr de mere.Dacă unul dintre ei dă celuilalt 4 din merele sale , cu câte mere are mai mult unul decât celălalt? 6. Suma numerelor 4 şi 2 este cu 3 mai mare decât un al treilea număr.Aflaţi al treilea număr . Scrieţi-l ca sumă a trei numere de o cifră în toate modurile posibile. 7. Care este numărul natural al cărui dublu este un număr mai mare decât 4 şi mai mic decât 8? 8. Care pot fi valorile lui a şi b pentru ca egalitatea : a+b+a+b+a=16 să fie adevărată? TESTUL 6 1. Alege din desenele de mai jos pe cele care au cel puţin două pătrate şi două dreptunghiuri şi cel mult două cercuri şi două triunghiuri

2. Găseşte valorile pentru a,b,c,d,e din egalităţile a+b=c+d+e=10 (cel puţin 5 variante de răspuns. ) 3. Care număr este mai mare: 17+12 sau 34-6? Cu cât? 4. Aflaţi termenul necunoscut: a) 27=11+‫ٱٱ‬ b) 45-16=‫ٱٱ‬ c) 18=6-‫ٱٱ‬ d) 34-12=‫ٱٱ‬ 5. Completaţi căsuţele libere cu numere diferite astfel încât să fie adevărată relaţia: 6<10>‫ٱ‬+‫ٱ‬+6+‫ٱ‬ 6. Suma a trei numere impare consecutive este 159. Aflaţi cele trei numere. 7. Suma a trei numere naturale este 180. Unul dintre numere este 76.Ştiind că diferenţa celorlalte două este 20, determinaţi aceste numere.
8

câte ore lucrează în patru săptămâni? 4. Ce numere trebuie să scădem din produsul numerelor 7 şi 8 pentru a obţine cel mai mare număr de două cifre identice. în care suma dintre cifra zecilor şi dublul cifrei unităţilor este 8. Măriţi de 5 ori diferenţa numerelor 37 şi 23. Câţi litri au rămas ? 3. Scrieţi în ordine descrescătoare toate numerele naturale de două cifre. Ştiind că suma a trei numere naturale consecutive este 105. 2. Determinaţi toate numerele naturale de forma a b c ştiind că ab +ba +c = 75 . Un muncitor lucrează zilnic câte 8 ore. să se afle numerele. 8.8. De dimineaţă se vând 24 l ulei. Completaţi tabelul: a b c (a+b)⋅ c a⋅ (b+c) 2 3 4 10 15 3 6 11 8 3. Aflaţi un număr ştiind că dacă mărim sfertul lui de 6 ori obţinem 18. Ştiind că numărul băieţilor întrece cu 6 numărul fetelor să se afle câţi băieţi şi câte fete sunt în clasă. Alina primeşte de la mama ei 67 timbre. 7. Într-un butoi sunt 98 l ulei. Dacă sâmbăta şi duminica are liber. b şi c ştiind că sunt îndeplinite simultan condiţiile: a) a+2b+3c=10 b) a=3c TESTUL 7 1. Cu cât trebuie mărit rezultatul pentru a se obţine numărul 2002. TESTUL 8 1. iar după amiază 44 l ulei. Puneţi semnele de operaţie corepunzătoare pentru a obţine egalitate: 1=4 ‫ٱ‬5 ‫ٱ‬2 ‫ ٱ‬4 ‫ ٱ‬7 ‫ ٱ‬5 ‫ٱ‬ 6. Într-o clasă avem 28 elevi. iar de la fratele ei 28 timbre. Câte timbre îi mai trebuie ca să facă 100 ? 4. respectiv cel mai mic număr de două cifre consecutive? 5. Aflaţi numerele a. 2. 9 .

Câţi ani au împreună cei doi copii? 4. c) 17. Efectuaţi: a) 23+6=‫ٱٱ‬ b) 47-14=‫ٱٱ‬ TESTUL 9 1. 2.2.6.5.7. Mihai are 12 ani şi este cu 5 ani mai mare decât Silviu. Puneţi cifrele 1.8 în pătrăţelele de mai jos. astfel încât suma cifrelor numai din pătrăţelele unite printr-o linie dreaptă să fie 14. 5. 6. e) 19. Calculaţi cu cât este mai mare numărul 27 faţă de numerele: a) 14. folosind şase operaţii cu numere naturale. Grupaţi câte două numere cuprinse între 11 şi 20 astfel încât diferenţa în fiecare grupă să fie 4.4. Scrieţi toate numerele cuprinse între 11 şi 99 care au cifra unităţilor dublul cifrei zecilor. Care este suma dintre cel mai mare număr par de două cifre şi cel mai mic număr impar de două cifre? Dar diferenţa lor? 3. La ce număr m-am gândit ? 10 . Cum putem pune 45 de bile în 9 urne diferite astfel încât în fiecare urnă să avem un număr diferit de bile? 7.3. Scrieţi numărul 12. Mă gândesc la un număr pe care–l micşorez cu 26. d) 27.5. apoi cu 35şi obţin cel mai mic număr impar scris cu două cifre distincte. Care număr este mai mare: 17+12 sau 34-6? Cu cât? 8. 6. 7. b) 21.

calculaţi : a + b 4. Din ce număr se scad de 4 ori câte 9 şi încă 13 pentru a obţine sfertul numărului 24 ? 8. iar din a doua cu 8 kg mai mult. În două lăzi au fost câte 50 kg de mere. 1. b – a = 27. Pe două rafturi sunt cărţi. cu 9 mai puţin gutui. Câte cărţi au fost pe cele două rafturi ? 2.. + c. 5. Calculaţi: 31-29+27-25+23-21+. c + 6 =b. iar din alta 27.8. c)Produsul numerelor micşorat cu suma lor. Câte bile au fost la început în cele două cutii ? TESTUL 10 1.. vor rămâne 36 cărţi pe primul raft şi 42 cărţi pe al doilea. Câţi pomi sunt în livadă ? 6. e = 32. Dacă dintr-un număr luăm 8 obţinem 4. Câte kg de mere au rămas în cele două lăzi ? 3. Cât obţinem dacă micşorăm acelaşi număr de 6 ori şi apoi îi adăugăm jumătatea celui mai mic număr scris cu două cifre ? 7. 11 . Ştiind că : a – 15 = 18. c – b = 25. Dacă dintr-o cutie se scot 19 bile. Calculaţi : a)a x ( b – a ). TESTUL 11 Se dau numerele : a = 9 x 8 – 7 x 6 – 5 x 4 – 3 x 2. b)Diferenţa numerelor mărită de 8 ori.+3-1=. iar meri cu 8 mai puţin decât nuci şi gutui la un loc. Într-o livadă sunt 25 nuci. ştiind că : b + 7 = a. Din prima ladă s-au vândut 16 kg de mere. 70 – e = d. b = [ 100 – ( 7 x 3 + 7 x 4 + 8 x 3 )] : 3. în fiecare cutie vor rămâne câte 35 de bile. Dacă se iau de pe primul raft 14 cărţi şi de pe al doilea 18. Aflaţi valoarea lui „a”. d – 19 = c.

Deduceţi cifra care trebuie înscrisă în secţiunea liberă: 16 11 9 8 14 10 12 9 8. Care sunt numerele dacă primul este cu 13 mai mic decât 43. 2. iar câtul este sfertul numărului 24. Suma a 3 numere naturale este 90. Uniţi cu o linie numerele a căror sumă este 57. 6. Un muncitor sapă 24 m de şanţ în 6 ore. 3. Verifică egalităţile: a) 56 : 7 + 42 : 6 + 12 : 2 = 7 × 9 − 2 × 5 − 32 b) 3 × 7 + 81 : 9 + 8 × 3 = 6 × 5 + 27 : 3 + 17 2. Câţi metri de şanţ sapă în 9 ore. b şi c ştiind că: a+b=c a–b=c b + c = 28 7. Câte rânduri s-au format? 12 . 3. Aflaţi împărţitorul ştiind că deîmpărţitul este cu 36 mai mic decât 84. 0 21 38 42 30 + 15 27 18 36 29 4.Calculaţi suma a 5 numere naturale pare consecutive ştiind că suma dintre primul şi ultimul număr este 36. Determinaţi numerele a. dacă lucrează în acelaşi ritm? TESTUL 12 1. Au fost aşezaţi câte 6 în rând. Completaţi numerele care lipsesc: 39 +19 +35 -56 -29 +92 5. iar al doilea este cu 10 mai mare decât 30. La un concurs au participat 22 fete şi cu 10 mai mulţi băieţi.

5. Câte posibilităţi există? Exemplifică cel puţin cinci cazuri! 4. 6. iar al doilea cifra unităţilor 2. Câte pungi sunt necesare? 2. Alina a compus 25 de probleme. 7. 8 56 3 20 87 4 40 . 5. iar fratele ei de 5 ori mai puţine. “=”: 17 69 6 30 47 9 7 6 30 60 7 82 30 . Suma a două numere naturale de două cifre este 78. Care este numărul? 13 . Ce numere pot înlocui pe x în relaţia: 6 × x ≤ 6 × 4 ? Găsiţi toate perechile de numere care au suma mai mică decât 27 şi diferenţa 15. Sfertul numărului 36 este egal cu suma a trei numere naturale impare. Câte probleme au compus împreună cei doi fraţi? TESTUL 13 1. “-”.19 .18 +2 :3 3. Dublaţi produsul numerelor 6 şi 4 mărit cu câtul numerelor 63 şi 7. Care sunt cele trei numere? 8. Scrieţi corespunzător semnele “+”. Dacă la un număr adăugăm 12 şi scădem 24 obţinem 40. Primul are cifra zecilor 3. Aflaţi numerele. Măriţi de 5 ori diferenţa dintre cel mai mare număr par de două cifre şi cel mai mare număr par cu cifrele identice. iar restul în pungi de 3 kg. Cantitatea de 60 kg de făină se pune jumătate în pungi de 2 kg. Reconstituiţi scăderea abc −def =def . Numărul de cireşe din tavă coincide cu rezultatul final al operaţiilor -2 × 6 :3 -3 ×8 .4. 7. 6.

2. Dintr-o carte de 98 de pagini. Într-o cutie sunt 9 cercuri. Câte kg de fructe a dus în total la piaţă? 8. cu 10 mai mulţi studiază limba engleză. 7. Câte vaze rămân goale şi câte flori îi mai trebuie să umple vazele goale? 3. Dacă 5 elevi au mers în ambele tabere. Lungimea unei piste este de 4 km. Măriţi dublul numărului 9 cu triplul numărului 8. Ce număr obţinem? TESTUL 14 1. La produsul numerelor 6 şi 4 adăugaţi diferenţa lor. Sorina are 5 vaze a câte 3 flori.8. a) Câţi elevi studiază engleza? b) Câţi elevi studiază italiana? c) Câţi elevi studiază limbi străine? TESTUL 15 1. Puneţi întebarea astfel încât problema să se rezolve prin două operaţii. Ce distanţă mai are de parcurs un ciclist după 8 tururi de pistă. Într-o şcoală 31 de elevi studiază limba franceză. Câte fructe sunt în coş? (Puneţi rezolvarea într-un exerciţiu). (Scrieţi rezolvarea într-un exerciţiu). un elev a citit în orima zi 9 pagini şi a doua zi de 3 ori mai mult. de trei ori mai puţine pătrate. Din cel mai mare număr din două cifre diferite scădem cel mai mic număr de două cifre şi adăugăm cel mai mare număr scris cu o cifră. 5. Ce număr aţi obţinut? 4. 3. iar din rezultat scădeţi produsul numerelor 2. în total. Măriţi de 4 ori dublul diferenţei numerelor 10 şi 6. iar cei care studiază limba italiană sunt cu 17 mai puţini decât cei care studiază limba engleză. 4. Într-un coş sunt 6 mere şi de 8 ori mai multe căpşuni. Ea vrea să aşeze câte 5 flori într-o vază. câţi elevi au mers. Într-o şcoală 35 de elevi au mers în tabără la mare şi 55 în tabără la munte. iar triunghiuri de 7 ori mai multe decât pătrate. Un ţăran a dus la piaţă 6 coşuri a câte 8 kg de cireşe şi 7 coşuri a câte 7 kg căpşuni. 3 şi 4. dacă şi-a propus să parcurgă 50 km? 6. în tabără? 2. Măriţi de 7 ori diferenţa numerelor 11 şi 4. Care număr natural are suma vecinilor săi egală cu 10? 14 . Câte pagini mai are de citit? (Puneţi rezolvarea într-un exerciţiu). 5.

24 şi 13 5) 16.54. 6. Puneţi semnele “+” şi “-” astfel ca relaţiile să fie adevărate: a.80 7)a)27 b)11.54 7).. 123 = 0 321 = 0 123456 = 1 654321 = 1 9. Se dau numerele 8 şi 2. b. aflaţi numerele. Găsiţi perechile de numere naturale diferite de 0 (a.6. Găsiţi numerele corespunzătoare ce satisfac.34. 3 4 5.42 8)şapte zeci şi şase unităţi etc.Câte perechi aţi găsit? Ştiind că suma a două numere este 6 iar diferenţa 0. ca să dea sume egale Răspunsuri T1:1)24ani 2)sunt egale 3)tatăl-26 ani. c.79. 7. Câţi ani avea când Mircea avea 7 ani? Grupează numerele 2.61. 5. Scrieţi numărul 9 ca rezultat a patru operaţii cu numere mai mici decât 10. Câţi peşti mănâncă un pescăruş în două zile? 2. iar a doua zi.89 3)a)30 b)20 de nuci .62.40.b) a > b. 8 Mihai a rezolvat într-o zi patru probleme. 7 câte două.44. Câte probleme a rezolvat în total? Radu are cu trei ani mai puţin decât Mircea. bunicul –56 ani 4)16 5)100 6)a efectuat mai întâi scăderea 7)14. Câte posibilităţi există? TESTUL 16 1.52. T4: 1) 9 2)78.70 6)36.b=10 sau a=8. Găsiţi perechile de numere a căror sumă să fie egală cu diferenţa lor. Doi pescăruşi manâncă doi peşti într-o zi. 3.b=4 4) 8 şi1 ..36 8)30 T2: 1)23 de numere 2)24 3)a=0 . cu două mai multe. simultan condiţiile: a–1=b b–1=c c–1=d d–1=2 Suma a două numere este 7 iar diferenţa 3. 4.16 şi 2. care să facă adevărată relaţia a + b = 8. 7. 6.26.trei soluţii 4)22 şi 10 5)11 numere 6)73 7) 15 . Aflaţi numerele.33.53.25.b=2 saua=2.71.43.<’’ 8)9 T3: 1) a)39 b)32 c)59 2)32 3)22 4) a 1 3 5 7 15 9 11 13 b 7 6 5 4 0 3 2 1 5)penultimul dreptunghi 6)17. d.

+. 2). 7) a) +.66.-. 5). 5) 2 peşti.-. b)-. T16 :1): a=6.22. (+.36m. 2). (-.+.100. c=4.=). a=14. 42. 2): a=5.36. T13:1). 2 şi 4. b=2. 14. +. 8) (5. 5). 4). b= 7.=). 6)10 probleme.+.a b 2 7 7 2 3 4 4 3 8)34 T5: 1) 11 şi 19 2) 31 şi 63 3)12 ani 4)două 5)8 6)3 7)3 8)a=0 şi b=8. 7) 5 ani. 9 rânduri. 8) 2 şi 7. 6 şi 0. 5). 30 probleme. 4). 16 .4. 4 şi 5. 6).37. a=2 şi b=5.16. 3 şi 3. b) F.8. 8). (12+9):3=7. 3 şi 6. 6). a=4 şi b=2 T11: 2). (-. 3).3. 58.2.5. c =21. 50.1).+.=).=).36) (42.-. c) +. T12:1). a) A. T15:.mai multe posibilităţi. 4). 7 cireşe.15) (30.-. ( +. 1.27).20. 7). 3): 1 şi 5.3. i = 8. (21.93. d=3.20.3). 3).=). 1.-. 8.18.-. (6.40. 3). d) -. 25 pungi.-.+. 4) 3.+. (+.2).-. (7. b=5. 7). 30.

b.9 şi răsturnatul său.Aflaţi numărul. 2 Dacă mărim un număr cu 488 obţinem un număr de 5 ori mai mare decât numărul dat. În clasa a IV-a sunt cu 5 elevi mai mult decât dublul numărului fetelor din clasa a III-a.2. ar ajunge la jumătatea distanţei de parcurs. Aflaţi numerele ştiind că primul număr este cu 15 mai mare decât al doilea. Determinaţi numerele de două cifre. Care este cel mai mare număr de trei cifre distincte astfel încât cifra unităţilor să fie de 3 ori mai mică decât cifra sutelor ? 7. Fete sunt de 2 ori mai puţine decât băieţi. de forma a b ştiind că : a b +b a = 88 TESTUL 2 Determinaţi cifrele a. elevilor din clasele I şi a II-a este egal cu cel din clasele a III-a şi a IV-a ? 5. Câţi km are drumul ?Câţi km mai are de parcurs până la destinaţie ? 6. Suma a trei numere este 789. Într-o şcoală sunt 33 elevi în clasa a III-a. 17 . După ce a parcurs 86 km. 3 zeci şi 4 mii. 4. La ce număr m-am gândit ? 8.1. c ştiind că: ab 0 + a 0c +bc = 282 .Câţi elevi sunt în ciclul primar dacă nr. Mă gândesc la un număr. Aflaţi suma tuturor numerelor de patru cifre diferite care se pot forma cu cifrele 0. 1.3. Teste propuse pentru clasa a III-a TESTUL 1 Aflaţi suma dintre cel mai mare număr de patru cifre scris cu cifrele 1.7. un automobilist s-a gândit că dacă ar mai parcurge de 5 ori mai mult. apoi scad 74 şi aflu un număr format din 7 unităţi. 2. 3. Adaug la acesta 157.4.1. iar dacă împărţim al doilea număr la al treilea obţinem câtul 3 şi restul 2.

pe cele 3 rafturi rămâne un număr egal de cărţi. Să se afle două numere naturale. Câte triunghiuri şi câte dreptunghiuri sunt în desenul alăturat? 18 . 4. Câţi ani are fiecare acum? 4.. ştiind că primul este de 6 ori mai mic decât al doilea. +100 ) = 2600 . Viorel? El îi răspunde: -Am rezolvat o treime din numărul total de exerciţii şi mai am de rezolvat 80. Primele două sunt numere impare consecutive şi au media aritmetică 12. Când mama avea 41 ani. Andrei avea 3 ani când s-a născut sora lui Andreea. iar diferenţa dintre triplul primului număr şi dublul celui de-al doilea este 378. Se dau numerele: A=985-66⋅ 4-[(313⋅ 3)-25⋅ 25] şi B=(70⋅ 10+17⋅ 10)-104⋅ 7-200:2 Calculaţi: a) suma dintre a-b şi a+b. Suma a trei numere este 58.Câte cărţi sunt pe fiecare raft ? 8. b) diferenţa dintre a şi triplul lui b. dacă mama are 39 de ani? 5. Pe cele 3 rafturi ale unei biblioteci se află un număr de cărţi cuprins între 871 şi 874. Determinaţi x din egalitatea: x ⋅ ( 4 + 8 +12 +16 + . Care sunt cele trei numere? TESTUL 3 1. Părinţii mei au împreună acum 123 de ani. tata avea 44 ani. 2.3. Câte exerciţii a avut de rezolvat Viorel? 3. Dacă luăm de pe al doilea raft şi punem pe primul raft 205 cărţi şi pe al treilea raft 87 de cărţi. Suma a trei numere naturale este 50.. Carmen îl întreabă pe fratele ei: -Câte exerciţii ai rezolvat. 7. Care sunt numerele? 6. Acum au împreună o treime din vârsta mamei lor. Câţi ani are fiecare. Primele două numere sunt consecutive iar al treilea este cu 5 mai mare decât al doilea.

Produsul a două numere naturale este 31. Într-un triunghi cu două laturi egale ce au suma lungimilor de 64 cm.. 7.Care este valoarea lui . Folosind cifrele 1. 6.5. Aflaţi suma cele două numere. a treia latură este de 4 ori mai mică decât una din celelalte.2 şi 3 formaţi 5 numere de câte 3 cifre fiecare astfel încât să fie distincte două câte două şi suma celor 5 numere să fie 1200. scădeţi pe . Aflaţi valoarea lui a ştiind că: [(2a-24)⋅ 2-24]⋅ 2-24=0 2. y=z:4 şi z=2400:3. Care este numărul dacă suma dintre sfertul şi jumătatea lui este 300 ? 9. 8.z ştiind că: x=5⋅ y . Dacă se măreşte unul cu 5 produsul devine 750. Ştiind că suma lor este împătritul diferenţei. iar perimetrul este 4912 aflaţi lungimea şi lăţimea dreptunghiului. Diferenţa a două numere este 43.a’’? 5. Dacă din suma lor scădem diferenţa lor. Care sunt numerele ? TESTUL 5 19 . obţinem 42. care dau cea mai mare diferenţă între ele şi suma cifrelor lor. aflaţi numerele.Care este suma celor două numere? 7. mărit cu 10. Diferenţa a două numere este 46. TESTUL 4 1. Scrieţi numărul 55 ca o sumă de numere natuarale. Din câtul numerelor 5400 şi 6. Ştiind că lăţimea unui teren în formă de dreptunghi este cu 139 mai mare decât o şesime din lungime. 4. astfel încât produsul lor să fie tot 55. 6. Dublaţi suma numerelor x. Produsul a două numere este 625.. 8. Aflaţi numerele de două cifre de forma a b . Care este lungimea laturii unui pătrat al cărui perimetru este egal cu perimetrul triunghiului? 3.y.a’’ pentru a obţine 0.

Determinaţi toate numerele naturale de forma 4 * 7 care se împart exact la 3. 7. Ştergeţi 4 cifre din numărul 3 907 851 pentru a obţine cel mai mic număr posibil! 6.Câte posibilităţi ai? 6. Aflaţi numerele naturale a şi b ştiind că: ( a − 3) ⋅ ( b − 5) = 24 . Câţi ani are acum fiecare. dacă vârsta Ioanei este de 3 ori mai mare decât a Mariei şi de 2 ori mai mică decât a Valentinei ? 2. În vacanţa de vară George şi-a propus să citească câte două ore în fiecare zi. O furnică a parcurs laturile unui pătrat în 48 de minute. Câte triunghiuri şi câte dreptunghiuri sunt în desenul alăturat? 4. Câte capete au treisprezece beţe şi jumătate? 3. Care cifră o folosim de cele mai multe ori? 4. În cât timp a parcurs primele trei laturi? 5.1. Câte ore a citit în luna august dacă duminica nu citea şi 1 august a fost marţi? 3. Ionel şi Raluca au început să scrie la matematică la ora 10 şi 15 minute şi au terminat la ora 10 şi 55 de minute. Restul vinului îl pune în bidoane a câte 5 litri fiecare. Andrei umple 10 bidoane a 2 litri fiecare şi 9 bidoane a 5 litri fiecare. De la o brutărie pleacă 6 maşini cu câte 150 de pâini fiecare. Scrie numărul 44 ca produs de 4 numere naturale. Alcătuiţi o problemă după exerciţiul: 205kg+(123kg-100kg) 7. În două butoaie sunt 400 litri de vin. Câte bidoane a folosit Andrei pentru cei 400 litri de vin? TESTUL 6 1. Scriem toate numerele de la 0 la 47. Ioana şi Valentina vor avea împreună 55 ani.Pâinile se împart în mod egal la 5 magazine. Primul este dublul lui 7 iar al doilea este triplul lui 8. Suma a trei numere este 55. Care sunt cele trei numere? 5.Câte minute au scris dacă au făcut o pauză de un sfert de oră în acest interval de timp? 2. 20 . Câte pâini primeşte fiecare magazin? 8. Peste 5 ani Maria.

b si c ştiind că a+b=140. 784. dar mai mic decât 100 17 c) egal cu 9. simultan. 4. Aflaţi produsul numerelor a. ⋅125 . Aflaţi ultimele 26 cifre ale numărului: 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ . Ştiind că unul dintre numere este 23. 539. Aflaţi factorii produsului. Aflaţi numerele. Numerele de pe tricouri sunt: 364. Ştiind că băieţii au numere impare iar fetele numere pare şi că la START se vor alinia în ordine descrescătoare a numerelor de pe tricou. 8. 5. 847.8. b ⋅ c = 35 şi 5. 2 şi 3. Suma a trei numere este 204 . Determinaţi un număr natural de trei cifre care respectă.a+c=128 4. stabiliţi cine va ocupa culoarul 1. . 6. Care este cel mai mic număr natural de trei cifre care la împărţirea cu 13 dă restul 7? 2. 3.b+c=172 . La un concurs sportiv organizatorii au încurcat numerele de pe tricouri. Aflaţi numerele naturale de forma a ştiind că: b c ab + bc + ca = 55 . iar prin împărţirea celui de-al treilea la al doilea număr obţinem câtul 2 şi restul 4. 935. 218. Cu cât trebuie înmulţit numărul 9 pentru ca produsul să fie : 16 a) nul b) mai mare ca 80. 2. atât la fete cât şi la băieţi. Calculaţi valoarea lui a ştiind că: 5a+3b+12c=580 şi b+4c=110 TESTUL 7 1. condiţiile: 21 a ⋅ c = 21. ştiind că suma dintre ele 3. Suma a cinci numere naturale impare este 55. Determinaţi numerele de forma x şi răsturanatele lor reprezintă numere naturale de trei cifre. Mărind de cinci ori suma a două numere obţinem 65. 7.. y . TESTUL 8 1. Determinaţi cele două numere ştiind că diferenţa lor este 5.Să se afle numerele ştiind că prin împărţirea celui de-al doilea la primul număr obţinem câtul 3. Produsul a două numere naturale este 72. determinaţi suma celorlalte două numere. Determinaţi produsul a ⋅ b ⋅ c ştiind că: a ⋅ b =15 .. Media aritmetică a trei numere este17.

pentru un costum de adolescent 2 m de stofă şi pentru un costum de adult 3 m de stofă. iar prin plămânii unui om care stă liniştit. 523.). 623. 8. a fost împărţit la 9 şi s-a obţinut 24. 313. 5. Produsul obţinut. al doilea de trei ori. Aflaţi câţi copii au fost premiaţi ştiind că numărul lor reprezintă jumătate din cei ajunşi în finală (Scrieţi rezolvarea într-un exerciţiu. 422. La un concurs sportiv au participat 2798 băieţi iar fete cât dublul băieţilor. Suma a cinci numere naturale consecutive este 155. să se găsească cel mai mic şi cel mai mare număr de costume ce pot fi realizate. b) 842. Mihai are cu 6000 lei mai mult decât Ionuţ. Jumătate din participanţi au trecut în faza a a doua a competiţiei. 7. iar diferenţa lor este a cincea parte din numărul mai mic. Îndoitul unui număr mărit cu 14 a fost înmulţit cu 7. micşorat cu 50. 3. dacă se va confecţiona cel puţin unul din fiecare fel. Mama.6. b) suma cifrelor este un număr mai mic ca 10. 435. Ce sumă are fiecare? 4. Prin plămânii unui om care înoată trec 120 l de aer pe minut. a) fiecare cifră este dublul precedentei. 937. de 20 de ori mai puţin. 422. Eliminaţi din şir numărul care nu respectă regula: a) 211. tata şi fiica au împreună 78 de ani. Suma a două numere este 99. Câţi litri de aer trec prin plămânii unui om care stă liniştit timp de 2 ore? 6. al treilea de patru ori. 624. 853. Să se afle numărul care mărit cu împătritul său şi apoi împărţit la sfertul său dă 20. 734. Având la dispoziţie 30 m de stofă. 933. Aflaţi câţi ani are fiecare membru al familiei? 22 . Ionuţ are de trei ori mai puţin decît Paul. al patrulea de cinci ori. 212. al cincilea de şase ori? 2. 312. iar Paul are cu 2000 lei mai mult decât Mihai. 111. Fiica împreună cu mama au 42 de ani. iar în ultima fază au trecut numai a patra parte a concurenţilor din a doua fază. Pentru confecţionarea unui costum pentru copil se foloseşte 1 m de stofă. iar fiica împreună cu tatăl au 48 de ani. Care sunt cele două numere? TESTUL 9 1. Care va fi suma dacă primul număr se măreşte de două ori. Care a fost numărul iniţial? 7.

b – (a + c). b şi c ştiind că: a×2×3–2×b=c c=6×5+2×a 4 × a = 44 2. Calculaţi b – a.8. La ce număr m-am gândit? TESTUL 11 1. 3. Suma a 4 numere consecutive este 14.3 × x c) 1000 . apoi adaug sfertul lui şi obţin numărul 15. c. Care este acest număr? 8. b. d ştiind că: a + 375 = b : 2 = c × 5 = d − 440 = 500 7. din rezultat scad 3 şi noul rezultat îl împart la 3 obţinând astfel numărul 27. ştiind că suma dintre primul şi al doilea este 421. a – c. Să se afle numerele. 2. Câţi copii sunt în acea familie? 23 . La acest număr adug 3. Dintr-un număr scad jumătatea lui. Aflăm un număr natural de trei cifre identice.4 × x TESTUL 10 Să se determine numerele a. suma obţinută este de 5 ori mai mare decât numărul dat. Calculaţi suma numerelor a. La ce număr m-am gândit? 5. aflaţi: a) 2 × x b) 650 .130 + x = 300. c = 178. Aflaţi produsul lor. 6. 3. 1. iar suma dintre al doilea şi al treilea este 402. Dacă 280 . O soră a băiatului afirmă că are de două ori mai mulţi fraţi decât surori. rezultatul îl înmulţesc cu 3. Suma a trei numere este 565. Determinaţi un număr natural. 4. Aflaţi numărul. Să se afle numerele mai mici sau egale cu 20 care împărţite la 2 dau un cât egal cu dublul restului. Care sunt numerele de două cifre diferite care adunate cu răsturnatele lor dau numere formate din două cifre identice? 5. b = 700. Se dau numerele: a = 235. ştiind că mărind sfertul său cu 75 obţinem numărul 200. Adaugând 388 la un număr. Un băiat afirmă că are tot atâtea surori cât şi fraţi. a + c. la noul rezultat adun 3. Mă gândesc la un număr. 4. La cel mai mare număr natural de două cifre adăugăm jumătate din cel mai mare număr natural de două cifre diferite şi scădem sfertul numărului obţinut.

2. În trei coşuri sunt 324 de mere.24 2)28 4) 14.312 4)910 5)4000 6)50 8) 400 T5: 1) 4. 344 6)993 7)3954 8)17. 11.13.231.18. Determinaţi cel mai mic şi cel mai mare număr natural de trei cifre care se poate scrie sub forma: 153 × n + 427 . iar al treilea de 2 ori mai mic decât diferenţa primelor două numere. Când din primul s-au luat 6 mere şi s-au pus în al doilea.347 4) 120 5)860.35. iar numărului vederilor colecţionate de Andrei este reprezentat de cel mai mic număr natural de trei cifre. faţă de câtul numerelor 49 şi 7? Scrieţi rezolvarea sub forma unui exerciţiu. Suma a trei numere naturale este 563.26 6)2 7)183. Irina a colecţionat 435 vederi.5 5) 12.680.62.11. Aflaţi numărul iniţial.24 T3:1)814.124 8) A 1 2 2 24 .14.252 4) 6dreptunghiuri 5)1+31 6) 1986.301 8)17. Câte mere au fost iniţial în fiecare coş? T1: 1) 11 220 2)122 3)110.17 5)4 posibilităţi 6)248 7)180 8)86 T6: 1) 25 de minute 2) A 6 11 7 9 29 27 B 13 8 11 9 4 6 T7: 1)sunt zerouri 2) a) 0 b)9 c)1 4) 105 5)7.470 7) 5. 4. Cu cât este mai mare produsul dintre cel mai mare număr par de o cifră şi 7. Al doilea număr este cu 2 mai mare decât dublul primului număr.321. Aflaţi numerele. 53 de 1 8) 110 şi 69 T4: 1)21 2) 18 3)123.332. care are cifra zecilor 8.15 6)28 7)20.53.9. 7.12. Să se afle a ştiind că: a × 2 : 4 × 9 : 6 = 6 .213.60.b=4. Care este vârsta fiecăruia. Câte le mai trebuie până la 800? 3.6. obţinem un număr cu 100 mai mare decât dublul numărului iniţial.44.24.c=1 3) 63 şi60 4) 8. în fiecare coş a rămas acelaşi număr de fructe. ştiind că vârsta tatălui este de 2 ori mai mare decât a fiului mare iar vârsta fiului mic este egală cu jumătate din vârsta fratelui său? 8.26. TESTUL 12 1. Micşorând cu 10 triplul unui număr. 5. 281 2)120 3)42.71 T2: 1)a=1. Vârsta tatălui împreună cu vârstele celor doi fii ai săi este de 70 de ani.

b) 200. b) 937 7) 20 8) 54 şi 45.fete) = (935.16. 7). 185. 10000 lei: Mihai. I=102.35. 8). 8): a) 300.34. 2. 5). 3). a-c=57. Suma a trei numere este 204. Să se afle numerele. 13. mama: 30 ani. A = 8. Un tren lung de 200 metri trece peste un pod lung de 200 metri cu viteza de 200 metri pe minut. Două echipe de muncitori au realizat 1500 de piese. 4). 49. ştiind că prin împărţirea celui de-al doilea la primul număr obţinem câtul 3.B C 2 2 2 1 1 2 T8: 1) 111 2) 9. iar prin împărţirea celui de-al treilea la al doilea număr obţinem câtul 2 şi restul 4.45 şi răsturnatele lor. B-a = 465. 7 copii.17. 4). 322. Determinaţi numerele de trei cifre care au cifra unităţilor egală cu cifra sutelor. 8) 20. 4).23. 6).24. 4): 11 costume (9 de adult. c=52 2).26. (847. 3). Completaţi tabelul de mai jos: 3 4 6 9 8 27 37 57 87 ? 6.364). 120. X = 5. 3). 886. 110. 163. II=108.25. T12:1) 160.15.27. 258.24. 2). Prima echipă a realizat de 3 ori mai multe piese şi cu încă 60 de piese mai multe decât cea de-a doua echipă. T10: 1): a=11. b-(a+c)=287. 5). câte 1 din celelalte). 6). 427.144. 6): 12 este numărul iniţial. Fiul cel mic : 10 ani. 7). fiul cel mare: 20 ani.784). 5) 124. tatăl: 36 ani. Cât timp durează până ce trenul străbate podul? 5. câte 1 de adolescent şi copil). 4. 12. 12000 lei: Paul. 2).36.a+c=413. tatăl: 40 ani. Câte maşini sunt cu 2 uşi şi câte cu 4 uşi? 3. c) 400. 5): 720. 5).14. 25 . 2165. 120 de maşini cu 2 si 4 uşi au în total 370 de uşi. 27 costume (25 de copil. 6) a) 435. iar semiprodusul acestor cifre este egal cu cifra zecilor. 7): fiica: 12 ani. b=7.18. 97. (539. T9: 1)S=600 2): 524 3): 4000 lei: Ionuţ. 111. Teste propuse pentru clasa a IV-a TESTUL 1 1. T11:1)500.4 3) 353 280 4) (băieţi. III=114.218). 81.

obţinându-se 300. c) Câte piese a realizat fiecare echipă? d) Câţi muncitori are fiecare echipă. celui de-al doilea 26 1 din rest şi încă 84 de 4 . ştiind că fiecare muncitor a realizat 30 de piese? 6. apoi se adună cu 86. În ce zi va fi ziua de 23 a lunii respective? 8. O bătrână vinde nuci la 3 cumpărători.Câte piese a realizat fiecare echipă? Câţi muncitori are fiecare echipă. Două echipe de muncitori au realizat 1500 de piese. Ceasul meu întârzie câte două minute la fiecare oră. Primul număr este cu 24 mai mic decât al doilea.Câte raţe erau în curte? 5. Într-o lună. Întrebat câte raţe şi câte oi are în curte.Cât este numărul x? 7. După câte minute va fi în întârziere cu 4 ore? TESTUL 2 1. un fermier. Prima echipă a realizat de 3 ori mai multe piese şi cu încă 60 de piese mai multe decât cea de-a doua echipă. rezultatul se înmulţeşte cu 9. iar al treilea este de 4 ori mai mic decât al doilea. ştiind că fiecare muncitor a realizat 30 de piese? 7. Se consideră un număr natural x la care se adaugă 168. Completaţi tabelul de mai jos: 6 3 7 10 9 17 36 9 49 100 81 ? 3. a răspuns că sunt 53 de capete şi 134 de picioare. Ce număr trebuie înscris în triunghiul de mai jos? a) b) 4 3 2 4. trei sâmbete sunt în zile pare. La amiază( ora 12) ceasul indică ora exactă. Care sunt cele trei numere? 2. inteligent. Suma a trei numere este 696. Primului îi vinde 1 6 din nuci şi încă 84 de nuci. iar din produsul obţinut se scade 658. rezultatul se împarte la 5.

Suma a cinci numere naturale este 330. 4. 3. Să se afle câte au 2 osii şi câte au 4 osii dacă în total sunt 168 de osii. primul iar al treilea este de 5 ori mai mic decât primul adunat cu 6. iar altele cu câte 4 osii. Suma a trei numere naturale este 227. Dacă Bogdan ar mai rezolva 2 probleme. diferenţa ar fi de 8 ori mai mare decât numărul problemelor rezovate de el. 7. au ajuns la 170 de cărţi.Aflaţi numerele.’’ Câte probleme a rezolvat fiecare băiat? În livadă sunt meri.nuci. TESTUL 3 Să se afle trei numere dacă suma primelor două numere este egală cu pătratul lui 7 mărit de trei ori.. mărindu-şi numărul cărţilor de poveşti de 5 ori şi cel al poeziilor de 3 ori. 5.Cât timp îi trebuie dacă merge pe jos? Un tren are în total 60 de vagoane cu câte două osii. Dacă s-ar duce pe jos şi s-ar întoarce cu maşina i-ar trebui 1 oră şi jumătate. al doilea este 3 din 4 2. iar al cincilea este din suma ultimelor trei 8 cu suma ultimelor trei. 1.Primul număr este egal 3 1 din primul. al treilea este 4 2 1 din primul număr. 60 nu sunt meri. Diferenţa dintre numărul de probleme rezolvate de mine şi Bogdan este egală cu cel mai mare număr par de două cifre. Câte cărţi de poveşti şi câte cărţi de poezii au avut la început? 27 . iar celui de-al treilea 1 din noul rest şi încă 84 de nuci. pruni şi peri: 90 nu sunt peri. În clasa a III-a . Câte 3 nuci a avut la început dacă I-au mai rămas în coş 408 nuci? 8. O persoană parcurge cu maşina un drum dus-întors în jumătate de oră. Dan spune:. al doilea este . 6. Ştiind că numărul perilor este de 4 ori mai mic decât numărul merilor să se afle câţi pomi de fiecare fel sunt? Elevii clasei a II-a şi-au făcut o minibibliotecă cuprinzând 38 de cărţi de poveşti şi poezii. Să se afle primul număr ştiind că este egal cu un număr de o cifră ce reprezintă câtul dintre al doilea şi al treilea număr.

7.Studiaţi toate cazurile posibile. Determinaţi acest număr. iar a patra zi a citit ultimele 80 de pagini. aflaţi dimensiunile dreptunghiului.Aflaţi produsul celor două numere. (exprimate prin numere naturale). Completaţi tabelul de mai jos: 15 33 78 168 2. Un copil a citit o carte în 4 zile.Ştiind că sunt în total 38 de camere aflaţi câte apartamente au două camere. Câte pagini are cartea? 5.În prima şi a doua sunt 65 de bile. Câte bile sunt în fiecare cutie? TESTUL 5 1. 2. iar în a doua şi a treia sunt 30 de bile. Suma a patru numere consecutive este de patru ori mai mică decât 88. A doua zi a citit din 3 3 rest.8. În trei cutii sunt 75 de bile. Ştiind că aria pătratului este 16 cm2. Un dreptunghi şi un pătrat au acelaşi perimetru. Dacă împărţim această sumă la diferenţa lor. obţinem câtul 7 şi restul 4. 8. Aflaţi numerele. Câte numere de trei cifre îndeplinesc în acelaşi timp condiţiile: au cifra sutelor 2 iar cifra unităţilor este mai mică cu 1 decât cifra zecilor? 4. a treia zi a citit jumătate din noul rest. Cât cântăresc 40 de pâini? Să se afle trei numere dacă suma primelor două numere este 3 din primul iar 4 egală cu pătratul lui 7 mărit de trei ori. 3. În prima zi a citit cu 40 pagini mai puţin decât 1 1 din numărul paginilor. Suma a două numere este 60. 1. al doilea este al treilea este de 5 ori mai mic decât primul adunat cu 6. 6. Dacă împărţim un număr la 17 obţinem câtul 19. TESTUL 4 O pâine şi jumătate cântăreşte 3kg. Într-un bloc sunt 16 apartamente având fiecare două sau trei camere. Câte soluţii are problema? 28 .

5.Ioana şi Valentina vor avea. Câte cifre s-au folosit pentru numerotarea paginilor? 8. Adunând la suma a două numere produsul lor obţinem rezultatul 23. scăzând din produsul lor diferenţa lor obţinem rezultatul13.400 lei? TESTUL 6 1. obţinem produsele egale. au constatat că fiecare mai avea câte 128. Câţi lei are fiecare dacă după ce al doilea a cheltuit de trei ori mai mult decât primul. Determinaţi perimetrul dreptunghiului ştiind că lăţimea este 2/3 din lungime. b) cifra miilor. Există un număr natural x astfel încât: 1025 − [ (1720 − 4595 : x ) + 43 ⋅ 7] = 125 ? 6.dacă vârsta Ioanei este de 3 ori mai mare deât a Mariei şi de 2 ori mai mică decât a Valentinei? 8. Aflaţi cele două numere. Aflaţi două numere naturale care au diferenţa 470 şi care dau prin împărţire câtul 7 şi restul 110.200. 7. după ce a parcurs 3/5 din ea. 7.000 lei. 6. Suma a două numere naturale este 72. Peste 5 ani Maria. Determinaţi un număr natural ştiind că suma dintre o cincime a sa şi o doime a sa este 8610. împreună. 29 . Doi fraţi au împreună 1. consecutive. Un dreptunghi are aria de 24 m2.aflaţi numărul a . Găsiţi numărul natural de forma abcd ştiind că : a) cifra miilor este 2. Ştiind că peste 4 ani unul dintre fraţi are triplul vârstei celuilalt. Aflaţi cele două numere. Determinaţi cele două numere. Ştiind că dacă împărţim un număr natural a la un alt număr natural de două cifre b. i-au mai rămas de parcurs 12 Km ? 3. Dacă înmulţim primul număr cu 11 şi pe al doilea cu 7. Câti ani are acum fiecare . obţinem un cât cu 92 mai mic decât împărţitorul şi un rest egal cu 98 . 5. să se afle vârstele celor doi copii. Împărţind cele două numere obţinem câtul 2 şi restul 101.3. a zecilor şi a unităţilor reprezintă numere naturale pare. c) suma cifrelor numărului abcd este 21. Un număr este cu 2002 mai mare decât altul. Doi fraţi au împreună 24 ani. Ce distanţă a avut de parcurs un biciclist dacă. crescătoare. 4. Manualul de matematică pentru clasa a IV-a are 238 de pagini. 55 de ani. 4. 2.

Dacă împărţim lungimea la lăţime obţinem câtul 3 şi restul 1. să se afle numărul. Jumătatea numărului „a” este cu 12 mai mare decât jumătatea numărului „b”. înjumătăţesc suma şi obţin cel mai mare număr par scris cu două cifre. Aflaţi perimetrul pătratului ce are ca latură lungimea dreptunghiului . 6. Să se afle două numere. măresc rezultatul cu 66.În prima zi citeşte 77 de pagini. dacă numărul garoafelor vândute este cu 48 mai mare decât al trandafirilor ? 8.a patra zi de 3 ori mai puţin decât în a treia zi. Aflaţi numerele. ştiind că dacă se măreşte primul număr de 6 ori şi se mai adaugă 18. Câte flori s-au vândut .a treia zi citeşte jumătate din numărul de pagini citite în primele două zile.Câte pagini avea cartea ? 30 . 5. al doilea va fi cât o treime din primul. iar suma se va mări cu 193. Să se afle aceste numere ştiind că dacă împărţim al doilea număr la primul obţinem câtul 3. b) suma cifrelor este 23. 4. Suma a trei numere naturale este 2002.Aflaţi numărul.a doua zi cu 14 pagini mai multe. Suma triplului celor două numere este 504.TESTUL 7 1. Care este cel mai mic şi cel mai mare număr format din 3 cifre. Să se determine trei numere naturale consecutive ştiind că suma lor este cu 473 mai mare decât numărul mic. iar dacă îl împărţim pe al treilea la al doilea număr obţinem câtul 2 şi restul 2. Ştiind că suma dintre jumătatea unui număr natural şi sfertul său este 14718. Să se afle cel mai mare număr natural de 4 cifre care îndeplineşte simultan condiţiile : a) cifrele nu se repetă. 2. TESTUL 8 1. 3. Alina citeşte o carte în 4 zile. Micşorez pe 210 cu dublul unui număr. 3. c) cifra miilor este 2. care împărţit la 75 dă restul 74. 7. 2. Semiperimetrul unui dreptunghi este 49cm . La o florărie s-au vândut de 4 ori mai multe garoafe decât trandafiri.

Să se afle deîmpărţitul. Restul împărţirii a două numere naturale este 95..Care este celălalt factor? 31 . Câte numere de trei cifre dau. b şi c dacă : 5a + 6b + c = 1259 a = 2b c este egal cu suma dintre 5 şi sfertul numărului a.. Un factor al unui produs este 5 .4. Restul împărţirii unui număr natural “n” la 36 este 22. 7.a’’ reprezintă anul unei lupte de pe teritoriul ţării noastre . 47. se obţin următoarele diferenţe: 48.se obţine produsul 40. Dacă se scade din fiecare număr un acelaşi număr. Aflaţi restul împărţirii lui “n” la 18.Care sunt cele trei numere? 5. primul este de 3 ori mai mare decât al doilea iar al patrulea este cu 8 mai mic decât diferenţa primelor două? 8.a’’ ştiind că: (25·3+70):5+a=1359. câtul egal cu împărţitorul? 2.indicaţi localitatea în care a avut loc această luptă! TESTUL 9 1. Suma a 4 numere naturale este 1471. ştiind că după ce 3 din această mai are de parcurs 48Km. Stabiliţi valorile lui a. Care sunt numerele dacă al doilea şi al treilea sunt numere consecutive impare. Găsiţi pe . 7 a parcurs 5.Dacă se măreşte de 4 ori . Ce distanţă a avut de parcurs un automobilist. Înmulţind diferenţa numerelor 980 şi 770 cu câtul dintre 30 şi dublul numărului 5 şi adunând produsul obţinut cu un număr. 46. Suma a trei numere este 141. 6. obţinem 1000.Împărţitorul are două cifre şi este de patru ori mai mare decât câtul. prin împărţire la un număr de două cifre.Dacă . Aflaţi acest număr. 4. 3.

Aflaţi numerele. 32 .Care sunt cele două numere? 2.Câte răsaduri s-au plantat din fiecare fel? 3.Suma triplului celor două numere este 504.Primul are cu 20 de nuci mai multe decât al doilea .Rezolvaţi respectând ordinea operaţiilor: [(114·3+27·9+15):6:10]·36= 8.Dacă s-ar mai planta încă 250 fire de vinete. Un cangur sare de 16 ori pe minut .măresc rezultatul cu 66.O treime din primul este cu 11 mai mică decât o treime din al doilea. 7. Jumătatea numărului a este cu 12 mai mare decât jumătatea numărului b. Într-o cutie sunt bile albe şi bile roşii.Care este distanţa parcursă într-o oră? 6.Diferenţa dintre numărul bilelor roşii şi numărul bilelor albe este 130.Dacă scădem câte o unitate din fiecare număr atunci suma lor va fi . Într-o seră s-au plantat de 6 ori mai multe fire de roşii decât de vinete.Câte bile sunt în total? TESTUL 10 1. Suma a 13 numere este124 ..Câte nuci are fiecare copil? 7. 4. iar al doilea are de 4 ori mai puţine nuci decât al treilea .Bilele roşii sunt cu 10 mai multe decât triplul celor albe.6. care au suma cifrelor 4. înjumătăţesc suma şi obţin cel mai mare număr par scris cu două cifre. Scrieţi numerele de 3 cifre distincte. Micşorez pe 210 cu dublul unui număr . Aflaţi numărul iniţial? 5. Suma a două numere naturale este 333.. numărul firelor de roşii ar fi dublu .Fiecare săritură are 3m . Trei copii au împreună 500 de nuci.

După ce un număr "x" se măreşte de 5 ori şi din rezultat se scade 54. Într-o împărţire. se constată că rămâne jumătate din numărul "x". 7 kg 3. Un pepene cântãreşte: A. balanţa se echilibreazã. Suma a trei numere este 540.Câte timbre a avut fiecare la început? 3. iar în celãlalt. Acum 3 ani vârsta sa se împărţea exact la 7. Dacã punem un pepene. 5 kgB. ştiind că suma dintre împărţitor.. cât şi rest este egală cu 399. cât 6 portocale C. 2 pepeni.. 2 + 2 – 2 + 2 – 2 + 2 – 2 + 2 – 2 + 2 = ? 33 . 6 jucãtori împart un pachet cu 52 cãrţi de joc distribuind pe rând câte o carte fiecărui jucător. în talerul cu portocale. cât 3 portocale D. 2.Ce vârstă au cei trei copii? (Vârstele sunt exprimate prin numere naturale. 5.) TESTUL 11 1. Anul acesta vârsta mamei mele se împarte exact la 4. 7 sau 10 D.. identic cu ceilalţi doi. câtul este de 9 ori mai mare decât împărţitorul.Aflaţi numerele. ⋅ 2001 + 2002 ? 7. 10 sau 9 2. Cât este suma? 6.Dacă măresc cu 12 primul număr. Care este vârsta mamei? 8. iar restul este jumătate din împărţitor.numerele devin egale.atunci fiecare dintre ei va avea câte 25 de timbre. Într-un taler al unei balanţe sunt 6 portocale. Dacă Mihai îi dă Cristinei 5 timbre şi Alinei 7 timbre . 3 kg E.Doi sunt gemeni iar cel mai mic e blond . 9 sau 8 E. La cel mai mare număr natural de trei cifre distincte adăugaţi jumătatea celui mai mic număr natural de trei cifre şi sfertul celui mai mare număr natural de două cifre în care cifra unităţilor este 6. 8 B. Determinaţi numărul natural x din egalitatea: ( x − 3)( x − 4 )( x − 5) − 720 =0 TESTUL 12 1. . 9 C. Aflaţi deîmpărţitul.8.Produsul vârstelor a trei fraţi este 48. Care sunt ultimele patru cifre ale numărului: a = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ . Care este valoarea lui "x"? 4. Câte cãrţi va primi fiecare? A.micşorez cu 2 pe cel de-al doilea şi îl măresc de cinci ori pe al treilea .

Care este numãrul minim de culori cu care trebuie sã fie colorate firele din ţesãtura alãturatã pentru ca sã nu se intersecteze sau sã nu se învecineze douã fire de aceeaşi culoare? A. 5. 7. sunt de 3 ori mai multe pãtrate decât triunghiuri. –. Ce greutate are mama? A. 5 10. +. 5 D. 3 B. 13 6.A. 2. 157 şi 93 B. 210. iar tatãl lor are cu 30 kg mai mult decât mama. 2. Mihai are cu 56 de abţibilduri mai mult ca Andrei. 94 kg E. + C. 13 D. Câte cercuri sunt? A. 4 C. 13 B. –. Pe un panou sunt pãtrate. 7. 4 E. 146 şi 57 E. Andrei urcã cu liftul timp de 1 minut. Fraţii gemeni Marius şi Mihai. 20. 139 şi 68 D. –. +. 9. 6 C. 20 4. 11. 11 C. 9 B. + B. +. Existã douã numere naturale astfel încât în scrierea lor. 64 kg B. 10 E. 7. 13 se eliminã 4 numere astfel încât suma celor rãmase sã fie 23. 89 B. 2. Aceste numere sunt: A. Mihai şi Andrei colecţioneazã abţibilduri . 9 D. +. Din urmãtoarele 7 numere 11. 145 C. 16 D. 6 E. +. 83 kg D. 2. 178 E. cântãresc 234 kg. a sumei lor şi a diferenţei lor se folosesc toate cifrele de la 0 la 9 o singurã datã. împreunã cu pãrinţii lor. 4 D. +. 7. iar împreunã au 234. 13 C. 12 E. +. 2 B. 19 E. La ce etaj locuieşte? A. 5. 1 C. 30 pentru a obţine 270? A. 11. 68 kg C. 80. 11 34 . –. 20 7. –. In ce ordine trebuie puse semnele „+“ şi „–“ între numerele 150. 7. +. Liftul blocului în care locuieşte Andrei face exact 6 secunde între douã etaje. Care numere se eliminã? A. – E. 7 12. 13 E. 160 D. 2 C. + D. 5. 148 şi 56 C. 3 D. – 11. în total 7 figuri. 7. cercuri şi triunghiuri. 210 8. +. Care este perimetrul figurii haşurate? 1m 1 A. 7. 5 B. 172 şi 39 9.0 B. Marius şi Mihai au câte 38 kg. –. 128 kg 5. 9. 5. Câte abţibilduri are Mihai? A. 2.

13. 21 C. 333 C. Dacă la fiecare număr se adaugă acelaşi număr. 12431 E. 13 786 15. Dupã câţi kilometri vor fi din nou toate cifrele diferite? A. Indicatorul kilometric al maşinii indicã 187569. 32 E. zece 16. Valoarea lui x din egalitatea: 3[ 2 ( x – 1 ) – 1 ]=999 este A. Dacă elevii se aşează câte doi într-o bancă rămân patru elevi în picioare. 36 14. 1 B. cu 200 jumătatea celui de-al doilea număr şi cu 300 jumătatea celui de-al treilea obţinem trei numere consecutive în ordine crescătoare. 20 B. 12 bãieţi şi 8 fete sunt membri în clubul matematicienilor. nouã E. Câţi membri vor fi în club când numãrul bãieţilor va fi egal cu cel al fetelor? A. 24 C. 168 D. Pe ce loc a terminat Raul? A. se obţin numerele 36. Se dau numerele: a = 2 + 2 x 3 x {[(7 x 3 – 5) + 2 x 6] : 4 + 5} x 10 – [(10 + 100) x 5 – 60] b = 1442 : 7 – (3 x 107 – 128) Calculaţi diferenţa dintre produsul şi suma numerelor a şi b. 431 D. 167 B. aceste cifre fiind toate diferite. În fiecare sãptãmânã 2 fete şi 1 bãiat sunt acceptaţi ca membri ai clubului. Suma a trei numere este 1818. 72. Dacă micşorăm cu 100 jumătatea primului număr .Care sunt numerele ? 3. 2. opt D. Numãrul de copii care au terminat în urma lui Raul a fost de 2 ori mai mare decât al celor care au terminat înaintea lui Raul. Suma a trei numere este 102. şi 30. Află cele trei numere. şase B. Dacă se aşează câte trei într-o bancă rămân trei bănci 35 . 165 E. 28 de copii au luat parte la un concurs de matematicã. 4. şapte C. 28 D. 166 (CONCURSUL INTERJUDEŢEAN MICUL ARHIMEDE-EDIŢIA I -6-7 DECEMBRIE 2002-CRAIOVA) TESTUL 13 1.

se obţin respectiv 704. Suma a două numere naturale este 70.Ion Rusu. iar mama cu 4 ani mai mică decât tata. 36 . din al doilea 201. Un pix costă de două ori mai mult decât un creion.M. Rebrişoara. Ştiind că n = 2002. Trei copii au împreună 30 de ani. Găsiţi valorile x. Suma a trei numere naturale este 2002. z = y – (2000 – 999) : 91. 2. Aflaţi numerele. Acum în fructieră sunt totatâtea mere câte erau la început. Câte bănci şi şi câti elevi sunt ? (O. Suma primelor două numere este 1002. 8. 3. y = x + (2002 :22 – 51). Află cât costă un creion şi cât costă un pix. ştiind că x + y + z = 2001. calculaţi: (n – n : 2):(n:154 – 2) + (n – 91). Într-o fructieră sunt mere. numerele devin egale. Suma a trei numere naturale consecutive adunate cu triplul sumei lor este 60. Marius a cumpărat 5 pixuri şi 4 creioane. 6. Marius a mâncat până a rămas o treime din numărul lor. 702.libere şi una ocupată cu un singur elev. Aflaţi cele trei numere. Dacă la fiecare se adaugă acelasi număr. Aflaţi valorile iniţiale ale celor trei numere. Vârsta celor trei copii este exprimată prin trei numere naturale consecutive. Află cele trei numere. Care este vârsta fiecăruia ? (Prof. Bistriţa. Câtul dintre primul şi al doilea număr este 2. Câte mere au fost la început în fructieră? 3. 902. Ce vârstă are fiecare ? 2. iar suma dintre al doilea şi al treilea număr este 1502.2003) TESTUL 14 1. iar din al treilea 102. Mama a mai pus 8 mere. y şi z. 4. iar restul 10. Fiul este cu 24 ani mai mic decât mama. dacă din primul se scade 200. Suma a trei numere este 2003. 7. Să se afle cele două numere naturale. plătind în total 25200 lei. Suma a trei numere este 2002. 5. Tata . Bistriţa Năsăud) TESTUL 15 1.L.mama şi fiul au împreună 115 ani.

Dacă se măreşte lăţimea cu 6 dam. Câţi lei are fiecare elev? 8. de la stânga la dreapta. în 3 rânduri egale. 2) Scrieţi numărul 100 folosind şase cifre de 9 şi numai operaţiile de adunare. a) Calculaţi perimetrul grădinii. 5. să se afle câte numere sunt în total? 3) 2 portocale si 3 grapefruit cântăresc 1 kg 300 g. + 1 × 2 × 3 × . b) Se plantează pe margine pomi fructiferi la distanţa de 4 m. iii) toată gradina. 7. se obţine un pătrat. Cîţi pomi sunt necesari pentru: i) o lungime. înmulţire şi împărţire. 2) Într-un tabel sunt scrise primele numere naturale. 37 . TESTUL 16 1) O gradină are forma unui dreptunghi. Aflaţi perechile de cifre a.. iar. a)Câte portocale intră într-un kilogram? B) Dar într-un kilogram de citrice asortate.4. × 99 ? Justificaţi răspunsul dat..Ion Ciolac’’) 2 x + 2001 este x + 2003 TESTUL17 1) Care este ultima cifră a numărului N = 1 × 2 + 1 × 2 × 3 + 1 × 2 × 3 × 4 + . iar dacă se micşorează cu 6 dam.. 6.Ştiind că 149 se afla pe rândul de la mijloc. 3 portocale cântăresc cât 2 grapefruit. ştiind că: abc + cba = 645 . în dreptul lui. Aflaţi numărul natural x pentru care fracţia echiunitară. astfel încât: ab +ba = 121. Aflaţi numerele a b c . Trei elevi au împreună 371 500 lei. se obţin două pătrate alăturate.. pe ultimul rând se află numărul 290. câte protocale şi câte grapefruit intră? (Concursul .. b distincte şi nenule. Primii doi au împreună 155 300 lei iar ultimii doi au împreună 250 700 lei. ii) o lăţime. Să se afle x din: 10 ⋅ {x −10 ⋅ [362 + 10 ⋅ (24 + 24 : 4)]} = 100 .

200 lei.. II. Numărul de vârfuri pe care le are bucata de hârtie rămasă este egal cu ... Acest număr este . Mama ei plăteşte pentru 9 creioane si 6 ascuţitori de acelaşi fel . lăţimea ramânând aceeaşi. Filofteia Preda’’.. 9) Alin are 7. 10) Produsul vârstelor a trei fraţi este 16..... atunci numerele sunt .. Numărul de bomboane pe care le avea bunica era . Fiecare primeşte zilnic câte 1. iar Bogdan are 1. 11) Suma a trei numere este 1. 4) Un teren în forma de dreptunghi are lăţimea cu 25 m mai mică decât lungimea. Aflaţi peste câte zile va avea Alin de două ori mai mulţi bani decât Bogdan.3) Pe marginea unei şosele sunt plantaţi plopi la distanţă egală unul faţă de altul. Dacă am prelungi lungimea cu un sfert din dimensiunea sa. 4) Un elev se gândeşte la cel mai mic număr natural impar scris cu trei cifre diferite. 2) Numărul ce trebuie scăzut din 31 pentru a obţine triplul lui este 8 este egal cu ... 8) O elevă cumpără 3 creioane si 2 ascuţitori cu 10. 3) Numerele naturale de trei cifre care au suma cifrelor egală cu 2 sunt .. Distanţa de la primul plop la cel de al IXlea plop este de 120m. 5) O carte este deschisă la întâmplare. atunci perimetrul terenului s-ar mări cu 38 m.. lei. 38 .. Doi sunt gemeni. 7) Dintr-un triunghi mare de hârtie a fost tăiat un colţ mic în formă de triunghi.400 lei.2002) TESTUL 18 1) După efectuarea calculelor: 30 + 30 : 30 ×30 × 0 se obţine . Calculaţi lăţimea terenului... 242.000 de lei. Ce distanţa este de la plopul al IVlea pana la cel de-al XC-lea? Justificaţi răspunsul dat.. Dacă din fiecare număr scădem aceeaşi valoare obţinem numerele 362. Ce vârste au cei trei fraţi? Justificaţi răspunsul.162. 6) Bunica împarte celor 9 nepoţi ai săi câte 101 bomboane şi îi rămân 7 bomboane. Aflaţi cele trei numere. Cel mai mic are ochi albaştri.. (Concursul Interjudeţean . 258.000 lei. Ştiind că suma numerelor celor două pagini pe care le privim este 173.

Câţi cai sunt în curte ? 4. În clasa noastră sunt 30 de elevi dintre care de 5 ori mai multe fete decât băieţi . Suma vârstelor a 3 copii este de 5 ani . Calculaţi :a)734⋅ 2+309:3-132:3= b)74⋅ 75+75⋅ 26-3⋅ 4-4⋅ 5= 3. De câte ori folosim cifra 1 pentru a scrie câte o singură dată fiecare număr natural cel mult egal cu 43.(Concursul .. O fetiţă are acum 8 ani iar mama ei are 28 de ani . Scrieţi numerele de 3 cifre care au suma cifrelor 4.Câţi ani are fiecare copil?(Vârstele sunt exprimate prin numere naturale.Acestea au împreună 48 de picioare .Peste câţi ani mama va avea de două ori mai mult vârsta fetiţei ? 4. 7.Câte grame de gem vor rămâne în borcan după 5 zile? TESTUL 20 1. Într-un borcan sunt 800g de gem Gigel mănâncă zilnic câte 8 linguriţe cu câte 7g de gem . Să se afle x ştiind că :( 25⋅ x-600)⋅ 25=625. Suma a 13 numere este124 ..găini şi gâşte . Într-o curte sunt în număr egal cai . 8.Ce număr are pagina din dreapta? 5.Câţi băieţi sunt în clasă ? 2. Calculaţi :a)(3490:10+2⋅ 3⋅ 72)⋅ 0+2700:90= b)999⋅ 371+999⋅ 629= 2 Suma a patru numere naturale consecutive este 86 . Grigore Gheba’’-2001) TESTUL 19 1.Dacă scădem câte o unitate din fiecare număr atunci suma lor va fi .Aflaţi cele patru numere.Fiecare săritură are 3m . Scrieţi care este valoarea cuvântului MATEMATICĂ dacă o consoană valorează 13 iar o vocală de 2 ori mai mult. George deschide o carte şi constată că suma numerelor celor două pagini este 33. 3. 6.) 8. 5. Aflaţi numerel naturale x şi yştiind că :x⋅ (5+7y)=5 TESTUL 21 39 .Care este distanţa parcursă într-o oră? 6.Cel mai mic este blond .. 7. Un cangur sare de 16 ori pe minut .

c) x − 28 = 31 . 2) 312 − 85 . Să se afle cât costă 24 m de pânză de aceeaşi calitate. Dacă într-o sală de clasă se aşează câte 2 elevi într-o bancă rămân 4 elevi în picioare iar dacă se aşează câte 3 elevi într-o bancă rămâne o bancă liberă . c) 47 ⋅ 28 + 13 ⋅ 15 .1. Să se afle lăţimea dreptunghiului. 40 .Ce vârstă au cei trei copii? (Vârstele sunt exprimate prin numere naturale. 3) 48 ⋅ 97 . O ţeavă lungă de 21 m se taie în două bucăţi astfel încât una să fie de 6 ori mai mare decât cealaltă . 5) Un pătrat are perimetrul de 64 cm. d) 71 ⋅ 28 − 69 ⋅ 19 . Calculaţi :( 123+ 241+635 ):9+999⋅ 437-10001= 3. Produsul vârstelor a trei fraţi este 48. 4) Un număr este de 6 ori mai mare decât altul.Doi sunt gemeni iar cel mai mic e blond . e) 26 + 14 ⋅17 − 378 : 14 . d) 108 : x = 12 . Cum se pot scoate dintr-un bazin 6 litri de apă având la dispoziţie un vas de 11 litri şi unul de 4 litri ? 8. Aflaţi suma tuturor numerelor de 3 cifre egale 4. apoi măresc rezultatul cu 80 şi obţin 100. b) 51 − x = 13 . Găsiţi cele două numere ştiind că suma lor este 63.Câţi elevi are clasa? 6. f) 720 : 8 + 5 ⋅ [3600 : 90 + 40 ⋅ [63 : 9 − 7)] . 6) 2 +3 ⋅{7 +5 ⋅[4 +9 ⋅ (13 −8)]} . 4) 576 : 12 . Care este numărul ? 3) Efectuaţi : a) 312 + 15 ⋅17 . 5) 24 ⋅13 + 45 : 9 − 10 . e) x : 12 = 96 .) 2. Aflaţi latura sa. 7) Aflaţi x din: a) 17 + x = 104 . TESTUL 23 1) 14 m de pânză costă 112.000 lei. Calculaţi :a)342⋅ 25= b)3471:3= c)273+3891 7. Determinaţi pe x din egalitatea :999⋅ [37⋅ 3+2⋅ (151x)]=510489 5. 8) Un dreptunghi are lungimea cu 10 cm mai mare decât lăţimea iar perimetrul de 14 dm. b) 48 ⋅13 − 29 . 2) Jumătatea unui număr o micşorez cu 14.Câţi m are fiecare bucată de ţeavă astfel obţinută? TESTUL 22 Efectuaţi : 1) 62 + 179 .

b) − . apoi micşorez rezultatul cu 34 şi obţin astfel 18. b) x − = . Câţi lei are fiecare ştiind că împreună au 34725 lei? 2) Aflaţi x din : 14 +3 ⋅{24 ⋅ 5 + 2 ⋅[3 +5 ⋅ (2 ⋅ x −3)]} = 602 . iar restul l-a primit jumătate de la tată şi jumătate de la bunicu. Care este numărul ? TESTUL 24 1) Ionel are de 4 ori mai mulţi bani decât Tinel. Care este numărul ? 4) Aflaţi latura pătratului cu perimetrul de 912 cm. 12 12 20 20 25 25 25 2 7 1 9 +x = . 8) Aflaţi x din : a) 13 13 2 2 17 3 1 5 − x = . 5) Găsiţi numărul natural x astfel încât : 4 x9 x + 3 x 4 5 = 7537. 7) Sfertul unui număr îl măresc cu 21. d) 2 2 7 7 a) TESTUL 25 1) 2) Cât reprezintă 2 din 27 m? 3 Aflaţi un număr natural ştiind că suma dintre număr şi 3 4 din el este 119. 6) Reconstituiţi înmulţirea : 12 * 4 ⋅ 9 = 11106 7) Efectuaţi : 7 2 17 11 11 6 9 + . d) x + = . 4) O minge costă 36 000 lei.6) Aflaţi x din: [45 : (34 − x) + 44 ] : 7 = 7 . Ce sumă a primit de la bunicu? 5) 3 4 dintr-un număr micşorat cu 1 2 din acelaşi număr reprezintă 78. 3) Scrieţi toate fracţiile subunitare cu numitorul 4. 3) Jumătate din suma dintre triplul unui număr şi dublul său dă 85. c) + − . Care este numărul ? 41 . Care este numărul? 8) Un sfert din jumătatea unui număr este 12. Un elev a economisit 1 din 2 valoarea mingii.

Câţi m are perimetrul său? 6) Comparaţi numerele: a) 3 t 6 g şi 35 g 100 kg. 27 şi câtul lor? 3) Un dreptunghi are lungimea de 90 cm şi lăţimea de 4 dm. Preţul unui m de stofă este 5400 lei iar preţul unui m de pânză este 1200 lei. 4500 hg 8) Câţi m reprezintă suma: 4200 cm + 3 hm + 250 dm TESTUL 26 1) Transformaţi în secunde: 2 h 13 min. Câţi lei valorează marfa 3 4 rămasă în magazin? 7) Transformaţi în kg: 17 t . 7) Într-un rezervor s-au pus 12 hl de benzină iar în altul cu 60 dal mai mult. Peste câţi ani va avea de 4 ori vârsta de acum? TESTUL 27 1) Cu cât este mai mare suma numerelor 417 şi 239 decât diferenţa lor? 2) Aflaţi suma dintre produsul numerelor 2 646. 1 zi 14 h 31 min 2) Un tren pleacă din Târgovişte la 2100 şi ajunge în Constanţa la ora 4 dimineaţa. Câte kg de cereale s-au încărcat în vagon? 5) Curtea şcolii are formă de pătrat cu latura de 17 dam. Câţi l de benzină s-au pus în cele două rezervoare? 8) Aurel are 12 ani. Ce lungime are gardul ce înconjoară grădina? 4) Într-un vagon s-au încărcat cereale astfel: 3 t cu porumb. b) 17 m 200 cm şi 180 dm. iar cu ovăz cu 1400 kg mai puţin decât grâu şi porumb la un loc. 42 . Câte ore a mers trenul ? 3) O grădină de formă dreptunghiulară are lungimea de 240 m iar lăţimea reprezintă 2 3 din lungime. Aflaţi perimetrul pătratului echivalent cu dreptunghiul. 123 q . Într-o zi s-au vândut 2 3 din stofă şi din pânză. cu 2 q mai mult grâu.6) Într-un magazin erau 120 m stofă şi 280 m pânză.

atunci sumele lor ar fi egale. Aflaţi cele două numere. b) Al doilea număr micşorat cu 5 este egal cu dublul sumei cifrelor sale. z ştiind că: 7x + 5y –z = 8 şi y + z = 11. Aflaţi numerele. 4) Aflaţi numerele de două cifre care sunt egale cu dublul sumei cifrelor. y. Să se afle numerele ştiind că primul număr este cu 18 mai mic decât al doilea şi cu 5 mai mare decât al treilea. Să se reconstituie împărţirea. TESTUL 29 Să se afle numerele a şi b ştiind că: 43 1) . Aflaţi numărul. b) 43 + 44 + 45 + … + 142. 5) Aflaţi suma numerelor: 1 + 2 + 3 + … + 29. 6) Aflaţi numerele naturale x. Dacă mărim primul număr de 3 ori şi pe al doilea îl micşorăm de două ori atunci primul devine de 12 ori mai mare decât al doilea. 1 + 2 ⋅ {3 + 4 ⋅ [5 + 6 ⋅ (7 + 8) + 9] + 10} . 8) La o împărţire cu rest suma dintre împărţitor. iar dacă-l împărţim pe al treilea număr la al doilea obţinem câtul 2 şi restul 108. 7) Suma a 4 numere naturale consecutive este 290.4) Suma a două numere este 1 800. Dacă el i-ar da lui Vali 48 dolari. cât şi rest este 44 iar câtul este un sfert din împărţitor. 5) Suma a trei numere este 1988. 7) Aflaţi sumele: a) 1 + 2 + 3 + … + 79. c) 7 + 14 + 21 + … + 350. 2) Ionel are de 5 ori mai mulţi dolari decât Vali. Să se afle numerele ştiind că dacă împărţim al doilea număr la primul obţinem câtul 3. 6) uma a trei numere este 94. 8) TESTUL 28 1) Întreitul unui număr micşorat cu 14 dă 133. Câţi dolari are fiecare copil? 3) Aflaţi două numere care îndeplinesc simultan condiţiile: a) Suma lor este 38.

ziarele au rămas de două ori mai multe decât revistele. Aflaţi a. Primii doi au împreună 55 300 lei iar ultimii doi au împreună 50 700 lei. c ştiind că: a + b + c = 130 . 4) Produsul a trei numere naturale diferite este 336 iar produsul primelor două numere este 84. iar restul în următoarele 3 zile. Care sunt cele trei numere.c b a = 594 Răspunsuri 2) 3) 44 . După ce s-au vândut 101 ziare şi reviste. primul este dublul celui de-al doilea iar al treilea este cu 4 mai mare decât primul. 2) Trei elevi au împrrună 71 500 lei. ştiind că primul număr este de 7 ori mai mare decât al treilea număr? 5) Găsiţi toate perechile de numere naturale care verifică egalitatea: ( a + 3 )⋅ ( b + 4 ) = 72 6) Calculaţi suma: 1 + 2 + 3 + … + 1000. b = a + (130 : 2 − 5) şi c = b − (130 −10 ) : 6 . 4) La un chioşc sunt 1505 ziare şi reviste. TESTUL 30 1) Diferenţa a două numere este 5085. Câte ziare şi câte reviste erau la început ? 5) Să se afle x din egalitatea : {[( 5 ⋅ x + 23) : 17 + 18 ] ⋅ 5 + 20} : 8 = 72 − 3 ⋅ 4 . Câte pagini a citit a treia zi? 7) Aflaţi x. a doua zi de două ori mai mult. b.… -1002 7) Să se determine toate numerele de forma a b c pentru care: a b c . Un elev a citit în prima zi 15 pagini. 8) Aflaţi 3 numere naturale ştiind că suma lor este 609. Aflaţi două numere ştiind că au câtul 5 şi diferenţa 600. în mod egal.a = 5 ⋅ b iar 2 ⋅ a − 3 ⋅ b = 245 . număr natural. Câţi lei are fiecare elev? 3) Să se afle x din: 10 ⋅ {x −10 ⋅ [362 + 10 ⋅ (24 + 24 : 4)]} = 100 . Aflaţi cele două numere. 6) O carte are 126 pagini. din: 32 − 12 : 3 + 5 ⋅ x < 7 ⋅ 9 . Aflaţi valoarea expresiei: E = 1 + 2 + 3 + … + 1000 – 501 – 502 . Împărţind numerele se obţine câtul 5 restul 41 .

200. 3şi 8.63. 110 4)103 5)86 şi 87 6) 1016 7)4 8) 30.72 4)40 5)2880 6)111 7) 103.24 5)12.210 2) 423 3)a) 5 b) 2 portocale şi 2 grapefruit T17: 1) 2 2)100=99+9⋅ 9:9:9 3) Distanţa dintre doi plopi consecutivi este de 15 m.371.320 7)360250 8) 250 T10: 1)150.5.23 3 6 45 .633 8)1330-Posada T9: 1)22 2)4 3)2399 4)84 5)2 6)80.238.b=72 7) 16.1 11)462.L=85 4)200.1202 5)40 6)a=96. 45.1000 8) 9.18 2) L=7 .46 5)370 6)152.20 5)4.60 6) 20 7)4.600.606.3 4)12 300 5)530.10.602 3) 644.372 3)P=98.64 8)19 624 T8: 1) 2984 3)278 4)48.25. l=3 3) 2h 30min 4)36.mama=15.22.7 8)40.4 şi7.252 2)37 . 838 300 T6:1) 1901. 55 3) 20. Între plopul 4 şi 90 sunt 15⋅ 89-15⋅ 3=1290 (m) T18: 1)30 2)7 3)101.673 4) 2 5)2 şi 19.130. L=5.10 T4: 1) 80 2) 84. fiul=21 2)12 3) 602 4)50 .17⋅ 19+1.42 4) 17.…17⋅ 19+16 3) 28.50 7) 28.4. 24 8)891 T7:1) 149.20 .30 T3:1)84. 12.808 4)15 bănci şi 14 elevi T14:1)tata =49.110 6) 40. 358 T19 1 a) 30 b)999000 2 20.60.18 4)13 015 5) 1062 6)2002 7)24 8)13 T12 : 1 d 2 b 3 c 4 a 5 b 6 e 7 b 8 d 9 c 10 e 11 b 12 d 13 d 14 b 15 e 16 c T13: 2)24.183 2)125.3 T 11 : 1)50.701.2) 17⋅ 19+0.5şi 6 T16: 1)a) 84 dam b) 61.63 5)10 6) 684 7)4.5.18 3) 404.T1:1) 222.342.60.213.90.5 T5: 1)Se dublează numărul precedent şi se adună cifrele produsului.124 4) 2 minute 6) a)360 şi 1140 b)12 şi 38 7) sâmbătă T2:2) 289 3)5 5) a)1140.3903 2) 30km 3)5.502. 76.484 2) 65.6 6)1800 şi 3600 7) 500. l=1.301.100.000 9) 5 10) 4.30.7 5) nu 6)2946 7) 516 8) 361 700.684.414.47.6.360 b) 12.60.21.4.38 6) 324 8) 120.974 2)370. 750 3)96.10.310 8) 4.11 T15: 1) 2002 2)700.43 7)211.

46 . e) 1152.1 520 T20 5 a) 1527 b)7468 12 ani 195 2880 111 103.202. 2) 227.3m T 22: 1) 241. d) 9.310.4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 17 25 15 2.112.4. 3) 4656. 5) 307.130. 4) 48.301.220.211.3 426673 4995 351 18 elevi a) 8550 b)1157 c)4164 R-11-4 R-3-4 R-10-4 R-11-0 R-3-0 R-10-0 R-7-4 R-0-3 R-6-4 R-7-0 R-11-3 18m . 6) 758. 7) a) 87. y=0 T21 4.400 X=1. 8) 30cm. c) 59. b) 38.121.2.

3 . 6) 1. 121. 4) 28 . 6) 27. 761. 6) 300 4 4 4 4 000 lei 7) 17000 kg. R = 4. f) 290. 2) 71540.. 246. 7) a) 3160. 721.0) . 45. .993 47 . 2) 20800 lei .903. 14) . 4 . 5) 16 cm. 1. 791.. 3) 800m.T 23: 1) 192000 lei. 35. 4) 936. 781. 2. 24 $ 3) 13 şi 25. 4) 9000 lei. 5) 680 m. (6 . 8) 260 : 32 = 8. c) 8925. c) . 5. 564. 5) 312. 3. 12300 kg. T28 : 1) 49.. 4) . b) 595. (5 .. 5) (0 . T30 :1) 6346. (9. 2) 7 ore. b) 9250. 5) 247 6) 27 pag. 2) 68. 138 660 s. 4) 11000 kg. 6 }. 6) 500500 .711. (3 . 373247. 1261. (1 . 7) 701. 2. e) 237.892. b) 5. . 6) 25. 27780 lei. 2) . 72. 34500 lei . 3) 10. 4) 18. d) . 20) . 7) x ∈ { 0. c) 7. 2) 68 3) 567. 4. 17 m 200 cm > 180 dm. 4) 1200 şi 600. 8) 367 m. 5) 188.. 5) x = 2. 74. 1 0 25 1 3 7 0 1 2 3 T25 :1) 18 m. 7) 3000 l. 741. d) 677. 751. 2) 750. 4) 228. 8) 859.802. 450 kg. 5) 435. 468. 2) 5. 1236. 2) 120 $. 3) ..812. 3) 6630 . 9. 4 3 8 5 4 . 150.. 731. 6) 3 7) a) b) 3 . 8) 36 ani T27 :1) 478. 5) . 4) 9 şi 54. 7) 71. 73. 50. 3) 240. 16200 lei .8) a) . c) 1 511. 7) 124 8) 596080 T24:1) 6945 lei. 8) 242. 8) . T26 :1) 7980 s.913. 3) 34. 22. 70. T29 :1) 175. 6) 3 t 6 g > 35 g 100 kg. . (15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful