Teste propuse pentru clasa a II-a TESTUL 1 1. Mama Ioanei are 32 de ani iar Ioana de 4 ori mai puţini.

Câţi ani avea mama când s-a născut Ioana? 2. Comparaţi dublul celui mai mare număr de o cifră cu triplul lui 6. 3. Andrei are 1 an. Peste 4 ani va fi de 6 ori mai mic decât tatăl lui, iar bunicul de două ori mai în vârstă decât fiul său. Ce vârstă are tatăl? Dar bunicul? 4. Cornel îi spune lui Mihai: - Dacă aş mai cumpăra 4 cărţi, aş avea în bibliotecă 2 rânduri a câte 10 cărţi. Câte cărţi are în prezent în biblioteca sa Cornel? 5. Numerele de mai jos, aşa cum sunt aşezate pe două rânduri, au o anumită legătură între ele. Care anume? Dacă aflaţi această legătură nu va fi greu să completaţi numărul care lipseşte. 16 28 31 40 53 57 66 81 88 ? 12 3 9 13 4 9 15 7 12 1 6. Un elev a rezolvat următorul exerciţiu 12-6:2+4⋅ 2 astfel: 12-6:2+4⋅ 2=6:2+8=3+8=11. Unde este greşeala? Găsiţi rezultatul corect! 7. Eliza, Alexandru şi Maria au 90 de timbre. Alexandru are mai multe ca Maria cu 4 timbre, iar Maria are mai multe decât Eliza cu 22 timbre. Câte timbre are fiecare dintre ei? 8. Mihai are de 5 ori mai multe timbre decât Andrei, ceea ce înseamnă cu 20 mai multe decât el. Câte timbre au împreună? TESTUL 2 1. Câte numere naturale mai mici decât 40 există astfel încât, dacă adunăm pe oricare dintre ele cu 24, se obţine un număr mai mare decât 40? 2. Ana are 8 ani iar mama sa de 4 ori mai mulţi . Peste câţi ani Ana va avea vârsta pe care o are mama sa acum? 3. Determinaţi numerele naturale ,,a” şi ,,b” pentru care avem relaţia: (a+1)⋅ (b-1)=9. 4. Câtul a două numere naturale mai mici decât 25 este 8.Care pot fi cele două numere?
5

5. Scrie în ordine crescătoare toate numerele de două cifre care au suma cifrelor 7! 6. Completaţi tabelul următor: 12 34 71 15 63 ? 21 43 17 51 ? 45 7. Calculează şi pune semnul corespunzător <;>;= a)100-43 15+29 b)97-28 37+56 c)13+12 45-20 8.Completează cifra care lipseşte!
3 5 4 6 2 1 8 7 5 7 2 4 0 3 6 ?

TESTUL 3 1. Calculaţi: a)36+21+12-43+13= b)97-87-6+7+21= c)45-21+32+3= 2. Într-o parcare erau 43 de maşini . Au plecat 21 de maşini şi au mai venit 10 maşini. Câte maşini sunt acum în parcare? 3. Din dublul lui 24 scade dublul lui 13. 4. Care pot fi valorile lui a şi b pentru ca egalitatea : a+b+a+ba=15 să fie adevărată? 5. Alege din desenele de mai jos pe cele care au cel puţin 8 copii şi cel mult 18 ochi

6. 7.

Găseşte numerele de două cifre care au suma cifrelor 8. Aflaţi termenul necunoscut: a) 37=10+‫ٱٱ‬ b) 45-26=‫ٱٱ‬
6

c) 48=6-‫ٱٱ‬ d) 54-12=‫ٱٱ‬ 8. Descompune în zeci şi unităţi numerele:76, 98, 45, 87, 34, 12. TESTUL 4 1. Câte triunghiuri sunt în desenul alăturat?

2. Care sunt numerele naturale de două cifre mai mari decât 76, ştiind că fiecare dintre ele este mai mic decât răsturnatul său? 3. În trei coşuri erau 20,30 şi respectiv 40 de nuci. a) Mihai ia 60 de nuci din ele.Câte nuci au mai rămas? b) Mihai ia 60 de nuci dar numai din două coşuri.Câte nuci au mai rămas în primul coş? Câte soluţii are problema în acest caz? 4. Andrei şi Gina au împreună 32 de creioane colorate. Andrei are cu 12 mai multe decât Gina. Câte creioane are fiecare? 5. Câte numere naturale mai mici decât 30 există astfel încât, dacă adunăm pe oricare dintre ele cu 12, se obţine un număr mai mare decât 30. 6. După ce s-au vândut 18 caiete, au mai rămas cu 37 mai multe decât s-au vândut. Câte caiete au fost la început? 7. Determinaţi numerele naturale ,,a” şi ,,b” pentru care avem relaţia: (a-1)⋅ (b-1)=6. 8. Elevii unei clase au participat la o competiţie sportivă, în două zile, astfel: în prima zi 15 elevi, iar a doua zi de două ori mai mulţi. Aflaţi numărul elevilor clasei ştiind că 12 dintre ei au participat în fiecare zi, iar un elev nu a venit nici o zi. TESTUL5 1. Avem două numere cuprinse între 10 şi 20. Dacă unui număr i se scade 1, iar celuilalt i se adugă 1 ,atunci cel de-al doilea număr devine de două ori mai mare decât primul. Care sunt cele două numere? 2. Completaţi tabelul următor: 1 3 7 15 3. Ana-Maria are 12 ani iar mama sa are triplul vârstei fiicei sale. Peste câţi ani vârsta mamei va fi dublul vârstei fiicei sale?
7

4. Scrie numărul 88 ca sumă a două numere naturale impare , care să aibă cifra zecilor 4. Câte soluţii are problema? 5. Doi copii au acelaşi număr de mere.Dacă unul dintre ei dă celuilalt 4 din merele sale , cu câte mere are mai mult unul decât celălalt? 6. Suma numerelor 4 şi 2 este cu 3 mai mare decât un al treilea număr.Aflaţi al treilea număr . Scrieţi-l ca sumă a trei numere de o cifră în toate modurile posibile. 7. Care este numărul natural al cărui dublu este un număr mai mare decât 4 şi mai mic decât 8? 8. Care pot fi valorile lui a şi b pentru ca egalitatea : a+b+a+b+a=16 să fie adevărată? TESTUL 6 1. Alege din desenele de mai jos pe cele care au cel puţin două pătrate şi două dreptunghiuri şi cel mult două cercuri şi două triunghiuri

2. Găseşte valorile pentru a,b,c,d,e din egalităţile a+b=c+d+e=10 (cel puţin 5 variante de răspuns. ) 3. Care număr este mai mare: 17+12 sau 34-6? Cu cât? 4. Aflaţi termenul necunoscut: a) 27=11+‫ٱٱ‬ b) 45-16=‫ٱٱ‬ c) 18=6-‫ٱٱ‬ d) 34-12=‫ٱٱ‬ 5. Completaţi căsuţele libere cu numere diferite astfel încât să fie adevărată relaţia: 6<10>‫ٱ‬+‫ٱ‬+6+‫ٱ‬ 6. Suma a trei numere impare consecutive este 159. Aflaţi cele trei numere. 7. Suma a trei numere naturale este 180. Unul dintre numere este 76.Ştiind că diferenţa celorlalte două este 20, determinaţi aceste numere.
8

iar după amiază 44 l ulei. 7. în care suma dintre cifra zecilor şi dublul cifrei unităţilor este 8. câte ore lucrează în patru săptămâni? 4. Alina primeşte de la mama ei 67 timbre. TESTUL 8 1. Ştiind că suma a trei numere naturale consecutive este 105. Puneţi semnele de operaţie corepunzătoare pentru a obţine egalitate: 1=4 ‫ٱ‬5 ‫ٱ‬2 ‫ ٱ‬4 ‫ ٱ‬7 ‫ ٱ‬5 ‫ٱ‬ 6. Câte timbre îi mai trebuie ca să facă 100 ? 4. Ştiind că numărul băieţilor întrece cu 6 numărul fetelor să se afle câţi băieţi şi câte fete sunt în clasă. Ce numere trebuie să scădem din produsul numerelor 7 şi 8 pentru a obţine cel mai mare număr de două cifre identice. 9 .8. Într-o clasă avem 28 elevi. Completaţi tabelul: a b c (a+b)⋅ c a⋅ (b+c) 2 3 4 10 15 3 6 11 8 3. Cu cât trebuie mărit rezultatul pentru a se obţine numărul 2002. Dacă sâmbăta şi duminica are liber. 2. Scrieţi în ordine descrescătoare toate numerele naturale de două cifre. 8. Aflaţi un număr ştiind că dacă mărim sfertul lui de 6 ori obţinem 18. Determinaţi toate numerele naturale de forma a b c ştiind că ab +ba +c = 75 . Câţi litri au rămas ? 3. Într-un butoi sunt 98 l ulei. iar de la fratele ei 28 timbre. 2. Aflaţi numerele a. Un muncitor lucrează zilnic câte 8 ore. b şi c ştiind că sunt îndeplinite simultan condiţiile: a) a+2b+3c=10 b) a=3c TESTUL 7 1. Măriţi de 5 ori diferenţa numerelor 37 şi 23. să se afle numerele. respectiv cel mai mic număr de două cifre consecutive? 5. De dimineaţă se vând 24 l ulei.

Scrieţi numărul 12.4. Calculaţi cu cât este mai mare numărul 27 faţă de numerele: a) 14.7.8 în pătrăţelele de mai jos. e) 19. 5. Câţi ani au împreună cei doi copii? 4. 6. Care este suma dintre cel mai mare număr par de două cifre şi cel mai mic număr impar de două cifre? Dar diferenţa lor? 3. 6. astfel încât suma cifrelor numai din pătrăţelele unite printr-o linie dreaptă să fie 14. Efectuaţi: a) 23+6=‫ٱٱ‬ b) 47-14=‫ٱٱ‬ TESTUL 9 1. La ce număr m-am gândit ? 10 . apoi cu 35şi obţin cel mai mic număr impar scris cu două cifre distincte.5. 2. b) 21. Mihai are 12 ani şi este cu 5 ani mai mare decât Silviu. 7. c) 17.6. Scrieţi toate numerele cuprinse între 11 şi 99 care au cifra unităţilor dublul cifrei zecilor.5. folosind şase operaţii cu numere naturale. Mă gândesc la un număr pe care–l micşorez cu 26.2.3. Care număr este mai mare: 17+12 sau 34-6? Cu cât? 8. Cum putem pune 45 de bile în 9 urne diferite astfel încât în fiecare urnă să avem un număr diferit de bile? 7. Grupaţi câte două numere cuprinse între 11 şi 20 astfel încât diferenţa în fiecare grupă să fie 4. Puneţi cifrele 1. d) 27.

Dacă se iau de pe primul raft 14 cărţi şi de pe al doilea 18. 1. c + 6 =b. Pe două rafturi sunt cărţi. b)Diferenţa numerelor mărită de 8 ori. b = [ 100 – ( 7 x 3 + 7 x 4 + 8 x 3 )] : 3. 70 – e = d. TESTUL 11 Se dau numerele : a = 9 x 8 – 7 x 6 – 5 x 4 – 3 x 2. iar meri cu 8 mai puţin decât nuci şi gutui la un loc. Câte cărţi au fost pe cele două rafturi ? 2. Dacă dintr-un număr luăm 8 obţinem 4. Dacă dintr-o cutie se scot 19 bile. ştiind că : b + 7 = a.8. c)Produsul numerelor micşorat cu suma lor. d – 19 = c. c – b = 25. Într-o livadă sunt 25 nuci. e = 32. Aflaţi valoarea lui „a”. iar din a doua cu 8 kg mai mult. În două lăzi au fost câte 50 kg de mere. Calculaţi: 31-29+27-25+23-21+. Calculaţi : a)a x ( b – a ).. în fiecare cutie vor rămâne câte 35 de bile. vor rămâne 36 cărţi pe primul raft şi 42 cărţi pe al doilea. 11 . cu 9 mai puţin gutui. Ştiind că : a – 15 = 18. Câte bile au fost la început în cele două cutii ? TESTUL 10 1. iar din alta 27. Câţi pomi sunt în livadă ? 6. Cât obţinem dacă micşorăm acelaşi număr de 6 ori şi apoi îi adăugăm jumătatea celui mai mic număr scris cu două cifre ? 7. 5. calculaţi : a + b 4.+3-1=.. Din ce număr se scad de 4 ori câte 9 şi încă 13 pentru a obţine sfertul numărului 24 ? 8. + c. Din prima ladă s-au vândut 16 kg de mere. Câte kg de mere au rămas în cele două lăzi ? 3. b – a = 27.

iar câtul este sfertul numărului 24. 2. Uniţi cu o linie numerele a căror sumă este 57. Care sunt numerele dacă primul este cu 13 mai mic decât 43. Suma a 3 numere naturale este 90. 0 21 38 42 30 + 15 27 18 36 29 4. b şi c ştiind că: a+b=c a–b=c b + c = 28 7. iar al doilea este cu 10 mai mare decât 30. Verifică egalităţile: a) 56 : 7 + 42 : 6 + 12 : 2 = 7 × 9 − 2 × 5 − 32 b) 3 × 7 + 81 : 9 + 8 × 3 = 6 × 5 + 27 : 3 + 17 2. La un concurs au participat 22 fete şi cu 10 mai mulţi băieţi. Deduceţi cifra care trebuie înscrisă în secţiunea liberă: 16 11 9 8 14 10 12 9 8. Aflaţi împărţitorul ştiind că deîmpărţitul este cu 36 mai mic decât 84. Determinaţi numerele a. Câţi metri de şanţ sapă în 9 ore. 3.Calculaţi suma a 5 numere naturale pare consecutive ştiind că suma dintre primul şi ultimul număr este 36. Un muncitor sapă 24 m de şanţ în 6 ore. Au fost aşezaţi câte 6 în rând. dacă lucrează în acelaşi ritm? TESTUL 12 1. Completaţi numerele care lipsesc: 39 +19 +35 -56 -29 +92 5. 6. 3. Câte rânduri s-au format? 12 .

Numărul de cireşe din tavă coincide cu rezultatul final al operaţiilor -2 × 6 :3 -3 ×8 . iar restul în pungi de 3 kg. Câte probleme au compus împreună cei doi fraţi? TESTUL 13 1. Ce numere pot înlocui pe x în relaţia: 6 × x ≤ 6 × 4 ? Găsiţi toate perechile de numere care au suma mai mică decât 27 şi diferenţa 15. Primul are cifra zecilor 3. Câte pungi sunt necesare? 2. 8 56 3 20 87 4 40 . Aflaţi numerele. Dublaţi produsul numerelor 6 şi 4 mărit cu câtul numerelor 63 şi 7. Măriţi de 5 ori diferenţa dintre cel mai mare număr par de două cifre şi cel mai mare număr par cu cifrele identice. Dacă la un număr adăugăm 12 şi scădem 24 obţinem 40.18 +2 :3 3. 7. 5. Reconstituiţi scăderea abc −def =def . 7. iar fratele ei de 5 ori mai puţine.19 . iar al doilea cifra unităţilor 2. Care sunt cele trei numere? 8. Suma a două numere naturale de două cifre este 78. 5. “-”. Scrieţi corespunzător semnele “+”.4. Alina a compus 25 de probleme. Sfertul numărului 36 este egal cu suma a trei numere naturale impare. 6. Care este numărul? 13 . Cantitatea de 60 kg de făină se pune jumătate în pungi de 2 kg. 6. “=”: 17 69 6 30 47 9 7 6 30 60 7 82 30 . Câte posibilităţi există? Exemplifică cel puţin cinci cazuri! 4.

Ce distanţă mai are de parcurs un ciclist după 8 tururi de pistă. Un ţăran a dus la piaţă 6 coşuri a câte 8 kg de cireşe şi 7 coşuri a câte 7 kg căpşuni. (Scrieţi rezolvarea într-un exerciţiu). 5. de trei ori mai puţine pătrate. iar cei care studiază limba italiană sunt cu 17 mai puţini decât cei care studiază limba engleză. un elev a citit în orima zi 9 pagini şi a doua zi de 3 ori mai mult. Ea vrea să aşeze câte 5 flori într-o vază. La produsul numerelor 6 şi 4 adăugaţi diferenţa lor. Într-un coş sunt 6 mere şi de 8 ori mai multe căpşuni. 3. 3 şi 4. Într-o şcoală 31 de elevi studiază limba franceză. Măriţi de 7 ori diferenţa numerelor 11 şi 4. 4. Din cel mai mare număr din două cifre diferite scădem cel mai mic număr de două cifre şi adăugăm cel mai mare număr scris cu o cifră. Câte vaze rămân goale şi câte flori îi mai trebuie să umple vazele goale? 3. Lungimea unei piste este de 4 km. Puneţi întebarea astfel încât problema să se rezolve prin două operaţii. în tabără? 2. Ce număr aţi obţinut? 4. în total. cu 10 mai mulţi studiază limba engleză. Sorina are 5 vaze a câte 3 flori. iar triunghiuri de 7 ori mai multe decât pătrate. 5. iar din rezultat scădeţi produsul numerelor 2. Într-o cutie sunt 9 cercuri. Ce număr obţinem? TESTUL 14 1. Măriţi dublul numărului 9 cu triplul numărului 8. a) Câţi elevi studiază engleza? b) Câţi elevi studiază italiana? c) Câţi elevi studiază limbi străine? TESTUL 15 1. Dintr-o carte de 98 de pagini. Câte kg de fructe a dus în total la piaţă? 8. Care număr natural are suma vecinilor săi egală cu 10? 14 . Dacă 5 elevi au mers în ambele tabere. 7.8. Câte pagini mai are de citit? (Puneţi rezolvarea într-un exerciţiu). Măriţi de 4 ori dublul diferenţei numerelor 10 şi 6. dacă şi-a propus să parcurgă 50 km? 6. Într-o şcoală 35 de elevi au mers în tabără la mare şi 55 în tabără la munte. câţi elevi au mers. 2. Câte fructe sunt în coş? (Puneţi rezolvarea într-un exerciţiu).

Aflaţi numerele.b) a > b.b=2 saua=2.6. cu două mai multe.36 8)30 T2: 1)23 de numere 2)24 3)a=0 . Scrieţi numărul 9 ca rezultat a patru operaţii cu numere mai mici decât 10.trei soluţii 4)22 şi 10 5)11 numere 6)73 7) 15 . Câte probleme a rezolvat în total? Radu are cu trei ani mai puţin decât Mircea. bunicul –56 ani 4)16 5)100 6)a efectuat mai întâi scăderea 7)14.79.62. 3.54. care să facă adevărată relaţia a + b = 8. 5. 6. simultan condiţiile: a–1=b b–1=c c–1=d d–1=2 Suma a două numere este 7 iar diferenţa 3. c. iar a doua zi.b=10 sau a=8. 6. b. Găsiţi perechile de numere naturale diferite de 0 (a.. 123 = 0 321 = 0 123456 = 1 654321 = 1 9. Puneţi semnele “+” şi “-” astfel ca relaţiile să fie adevărate: a. 7. Câte posibilităţi există? TESTUL 16 1. 3 4 5. 7. Găsiţi perechile de numere a căror sumă să fie egală cu diferenţa lor. Se dau numerele 8 şi 2.89 3)a)30 b)20 de nuci .61. T4: 1) 9 2)78.71.53.42 8)şapte zeci şi şase unităţi etc.44. ca să dea sume egale Răspunsuri T1:1)24ani 2)sunt egale 3)tatăl-26 ani. Câţi peşti mănâncă un pescăruş în două zile? 2. aflaţi numerele.b=4 4) 8 şi1 .16 şi 2.25. Doi pescăruşi manâncă doi peşti într-o zi.34.33.Câte perechi aţi găsit? Ştiind că suma a două numere este 6 iar diferenţa 0.<’’ 8)9 T3: 1) a)39 b)32 c)59 2)32 3)22 4) a 1 3 5 7 15 9 11 13 b 7 6 5 4 0 3 2 1 5)penultimul dreptunghi 6)17.70 6)36.. 7 câte două. d.43. Găsiţi numerele corespunzătoare ce satisfac.26. Câţi ani avea când Mircea avea 7 ani? Grupează numerele 2. 4.54 7). 24 şi 13 5) 16.80 7)a)27 b)11.40.52. 8 Mihai a rezolvat într-o zi patru probleme.

c =21.=). 4). 8). 5) 2 peşti. (+.-.-. T15:.3.+. 50.93.100. 3): 1 şi 5.2). 6)10 probleme.18.37.22. 25 pungi. 9 rânduri. (12+9):3=7.16. 42. c) +. b) F. 3).=). 6). (6. 16 . 8) (5.-. 4).5.+.+.20.+. (-. 8) 2 şi 7.36) (42. 4) 3.40.3). +.-.-. 7 cireşe.=). 58. 1. T16 :1): a=6.a b 2 7 7 2 3 4 4 3 8)34 T5: 1) 11 şi 19 2) 31 şi 63 3)12 ani 4)două 5)8 6)3 7)3 8)a=0 şi b=8. 6).3. 30. 3). 14. a=14.-.36.+. T13:1). (+. 5). 7).8.27). 3 şi 6.-. 4 şi 5.=).-. 2): a=5. 7) a) +. b=2.=). 3). b)-.2. 1. d=3. 7) 5 ani. b=5. (-. 4). 3 şi 3.66.4.20.15) (30. 30 probleme. 2 şi 4. 2). (21. c=4. b= 7. T12:1). 7).1). 5). i = 8. 6 şi 0. a=2 şi b=5. a) A. 2). 8.36m. ( +.mai multe posibilităţi.+. d) -. 5). (7. a=4 şi b=2 T11: 2).

iar dacă împărţim al doilea număr la al treilea obţinem câtul 3 şi restul 2. 2 Dacă mărim un număr cu 488 obţinem un număr de 5 ori mai mare decât numărul dat.9 şi răsturnatul său.2.Câţi elevi sunt în ciclul primar dacă nr. La ce număr m-am gândit ? 8. 2. 3 zeci şi 4 mii. Suma a trei numere este 789.7. Adaug la acesta 157. c ştiind că: ab 0 + a 0c +bc = 282 . Câţi km are drumul ?Câţi km mai are de parcurs până la destinaţie ? 6. 4. Într-o şcoală sunt 33 elevi în clasa a III-a. Aflaţi suma tuturor numerelor de patru cifre diferite care se pot forma cu cifrele 0. 3. b. Teste propuse pentru clasa a III-a TESTUL 1 Aflaţi suma dintre cel mai mare număr de patru cifre scris cu cifrele 1. Determinaţi numerele de două cifre. Aflaţi numerele ştiind că primul număr este cu 15 mai mare decât al doilea. de forma a b ştiind că : a b +b a = 88 TESTUL 2 Determinaţi cifrele a.4. ar ajunge la jumătatea distanţei de parcurs. În clasa a IV-a sunt cu 5 elevi mai mult decât dublul numărului fetelor din clasa a III-a.1. 17 . 1. După ce a parcurs 86 km.1. un automobilist s-a gândit că dacă ar mai parcurge de 5 ori mai mult.Aflaţi numărul.3. elevilor din clasele I şi a II-a este egal cu cel din clasele a III-a şi a IV-a ? 5. Mă gândesc la un număr. Fete sunt de 2 ori mai puţine decât băieţi. Care este cel mai mare număr de trei cifre distincte astfel încât cifra unităţilor să fie de 3 ori mai mică decât cifra sutelor ? 7. apoi scad 74 şi aflu un număr format din 7 unităţi.

Primele două sunt numere impare consecutive şi au media aritmetică 12. Să se afle două numere naturale. Câţi ani are fiecare. 7. Câte triunghiuri şi câte dreptunghiuri sunt în desenul alăturat? 18 ... Se dau numerele: A=985-66⋅ 4-[(313⋅ 3)-25⋅ 25] şi B=(70⋅ 10+17⋅ 10)-104⋅ 7-200:2 Calculaţi: a) suma dintre a-b şi a+b. Suma a trei numere naturale este 50.3.Câte cărţi sunt pe fiecare raft ? 8. iar diferenţa dintre triplul primului număr şi dublul celui de-al doilea este 378. Viorel? El îi răspunde: -Am rezolvat o treime din numărul total de exerciţii şi mai am de rezolvat 80. Părinţii mei au împreună acum 123 de ani. Suma a trei numere este 58. Dacă luăm de pe al doilea raft şi punem pe primul raft 205 cărţi şi pe al treilea raft 87 de cărţi. 4. Câte exerciţii a avut de rezolvat Viorel? 3. tata avea 44 ani. Care sunt cele trei numere? TESTUL 3 1. pe cele 3 rafturi rămâne un număr egal de cărţi. dacă mama are 39 de ani? 5. Care sunt numerele? 6. Carmen îl întreabă pe fratele ei: -Câte exerciţii ai rezolvat. Când mama avea 41 ani. Pe cele 3 rafturi ale unei biblioteci se află un număr de cărţi cuprins între 871 şi 874. Andrei avea 3 ani când s-a născut sora lui Andreea. Determinaţi x din egalitatea: x ⋅ ( 4 + 8 +12 +16 + . ştiind că primul este de 6 ori mai mic decât al doilea. +100 ) = 2600 . Primele două numere sunt consecutive iar al treilea este cu 5 mai mare decât al doilea. b) diferenţa dintre a şi triplul lui b. Acum au împreună o treime din vârsta mamei lor. 2. Câţi ani are fiecare acum? 4.

a’’ pentru a obţine 0. 4. obţinem 42. Dacă se măreşte unul cu 5 produsul devine 750.y. Care este lungimea laturii unui pătrat al cărui perimetru este egal cu perimetrul triunghiului? 3. 6. Diferenţa a două numere este 43. Diferenţa a două numere este 46. Aflaţi numerele de două cifre de forma a b .2 şi 3 formaţi 5 numere de câte 3 cifre fiecare astfel încât să fie distincte două câte două şi suma celor 5 numere să fie 1200. y=z:4 şi z=2400:3.5. care dau cea mai mare diferenţă între ele şi suma cifrelor lor. 8. scădeţi pe . Folosind cifrele 1.Care este valoarea lui . Într-un triunghi cu două laturi egale ce au suma lungimilor de 64 cm. Care este numărul dacă suma dintre sfertul şi jumătatea lui este 300 ? 9. astfel încât produsul lor să fie tot 55. Dublaţi suma numerelor x. aflaţi numerele. Produsul a două numere naturale este 31. Din câtul numerelor 5400 şi 6. Ştiind că lăţimea unui teren în formă de dreptunghi este cu 139 mai mare decât o şesime din lungime. 6. iar perimetrul este 4912 aflaţi lungimea şi lăţimea dreptunghiului. 7. Aflaţi valoarea lui a ştiind că: [(2a-24)⋅ 2-24]⋅ 2-24=0 2. a treia latură este de 4 ori mai mică decât una din celelalte.Care este suma celor două numere? 7..a’’? 5. Scrieţi numărul 55 ca o sumă de numere natuarale. Ştiind că suma lor este împătritul diferenţei. 8. TESTUL 4 1.z ştiind că: x=5⋅ y . Produsul a două numere este 625. mărit cu 10. Care sunt numerele ? TESTUL 5 19 .. Dacă din suma lor scădem diferenţa lor. Aflaţi suma cele două numere.

Scrie numărul 44 ca produs de 4 numere naturale. Ioana şi Valentina vor avea împreună 55 ani. În vacanţa de vară George şi-a propus să citească câte două ore în fiecare zi. De la o brutărie pleacă 6 maşini cu câte 150 de pâini fiecare. Scriem toate numerele de la 0 la 47. Alcătuiţi o problemă după exerciţiul: 205kg+(123kg-100kg) 7. 7.Câte posibilităţi ai? 6. Ionel şi Raluca au început să scrie la matematică la ora 10 şi 15 minute şi au terminat la ora 10 şi 55 de minute. Câte capete au treisprezece beţe şi jumătate? 3. Determinaţi toate numerele naturale de forma 4 * 7 care se împart exact la 3. Care cifră o folosim de cele mai multe ori? 4. În cât timp a parcurs primele trei laturi? 5. Câte bidoane a folosit Andrei pentru cei 400 litri de vin? TESTUL 6 1. Ştergeţi 4 cifre din numărul 3 907 851 pentru a obţine cel mai mic număr posibil! 6.Câte minute au scris dacă au făcut o pauză de un sfert de oră în acest interval de timp? 2. Câte ore a citit în luna august dacă duminica nu citea şi 1 august a fost marţi? 3.1. Suma a trei numere este 55. Peste 5 ani Maria.Pâinile se împart în mod egal la 5 magazine. Andrei umple 10 bidoane a 2 litri fiecare şi 9 bidoane a 5 litri fiecare. Care sunt cele trei numere? 5. Restul vinului îl pune în bidoane a câte 5 litri fiecare. Câţi ani are acum fiecare. dacă vârsta Ioanei este de 3 ori mai mare decât a Mariei şi de 2 ori mai mică decât a Valentinei ? 2. Primul este dublul lui 7 iar al doilea este triplul lui 8. Aflaţi numerele naturale a şi b ştiind că: ( a − 3) ⋅ ( b − 5) = 24 . Câte triunghiuri şi câte dreptunghiuri sunt în desenul alăturat? 4. O furnică a parcurs laturile unui pătrat în 48 de minute. În două butoaie sunt 400 litri de vin. 20 . Câte pâini primeşte fiecare magazin? 8.

Aflaţi ultimele 26 cifre ale numărului: 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ . Aflaţi factorii produsului. Numerele de pe tricouri sunt: 364. La un concurs sportiv organizatorii au încurcat numerele de pe tricouri. dar mai mic decât 100 17 c) egal cu 9. 847. 8.. 2. Determinaţi un număr natural de trei cifre care respectă.8. Ştiind că unul dintre numere este 23. 784. Determinaţi produsul a ⋅ b ⋅ c ştiind că: a ⋅ b =15 . Determinaţi numerele de forma x şi răsturanatele lor reprezintă numere naturale de trei cifre. 4. iar prin împărţirea celui de-al treilea la al doilea număr obţinem câtul 2 şi restul 4. Ştiind că băieţii au numere impare iar fetele numere pare şi că la START se vor alinia în ordine descrescătoare a numerelor de pe tricou. Cu cât trebuie înmulţit numărul 9 pentru ca produsul să fie : 16 a) nul b) mai mare ca 80. Determinaţi cele două numere ştiind că diferenţa lor este 5. 539. . determinaţi suma celorlalte două numere. Media aritmetică a trei numere este17. 935. Mărind de cinci ori suma a două numere obţinem 65. Care este cel mai mic număr natural de trei cifre care la împărţirea cu 13 dă restul 7? 2. Aflaţi numerele. 6. ⋅125 . Aflaţi numerele naturale de forma a ştiind că: b c ab + bc + ca = 55 .a+c=128 4. 2 şi 3. stabiliţi cine va ocupa culoarul 1. atât la fete cât şi la băieţi. y . b ⋅ c = 35 şi 5. Aflaţi produsul numerelor a. Suma a cinci numere naturale impare este 55.. 3. Calculaţi valoarea lui a ştiind că: 5a+3b+12c=580 şi b+4c=110 TESTUL 7 1. simultan. Produsul a două numere naturale este 72. b si c ştiind că a+b=140. 218. condiţiile: 21 a ⋅ c = 21. 7. TESTUL 8 1. Suma a trei numere este 204 . 5. ştiind că suma dintre ele 3.Să se afle numerele ştiind că prin împărţirea celui de-al doilea la primul număr obţinem câtul 3.b+c=172 .

micşorat cu 50.). Care a fost numărul iniţial? 7. 212. Mama. Câţi litri de aer trec prin plămânii unui om care stă liniştit timp de 2 ore? 6. Jumătate din participanţi au trecut în faza a a doua a competiţiei.6. iar în ultima fază au trecut numai a patra parte a concurenţilor din a doua fază. Produsul obţinut. pentru un costum de adolescent 2 m de stofă şi pentru un costum de adult 3 m de stofă. de 20 de ori mai puţin. 734. al treilea de patru ori. 623. 7. Îndoitul unui număr mărit cu 14 a fost înmulţit cu 7. Care va fi suma dacă primul număr se măreşte de două ori. 624. al cincilea de şase ori? 2. a fost împărţit la 9 şi s-a obţinut 24. Prin plămânii unui om care înoată trec 120 l de aer pe minut. Ionuţ are de trei ori mai puţin decît Paul. 933. 853. 3. Să se afle numărul care mărit cu împătritul său şi apoi împărţit la sfertul său dă 20. iar diferenţa lor este a cincea parte din numărul mai mic. 422. b) suma cifrelor este un număr mai mic ca 10. 111. să se găsească cel mai mic şi cel mai mare număr de costume ce pot fi realizate. Ce sumă are fiecare? 4. iar fiica împreună cu tatăl au 48 de ani. Eliminaţi din şir numărul care nu respectă regula: a) 211. tata şi fiica au împreună 78 de ani. al doilea de trei ori. Fiica împreună cu mama au 42 de ani. Care sunt cele două numere? TESTUL 9 1. Suma a cinci numere naturale consecutive este 155. 422. 937. 523. 312. Mihai are cu 6000 lei mai mult decât Ionuţ. Aflaţi câţi ani are fiecare membru al familiei? 22 . iar prin plămânii unui om care stă liniştit. Suma a două numere este 99. dacă se va confecţiona cel puţin unul din fiecare fel. 8. Pentru confecţionarea unui costum pentru copil se foloseşte 1 m de stofă. iar Paul are cu 2000 lei mai mult decât Mihai. Având la dispoziţie 30 m de stofă. Aflaţi câţi copii au fost premiaţi ştiind că numărul lor reprezintă jumătate din cei ajunşi în finală (Scrieţi rezolvarea într-un exerciţiu. a) fiecare cifră este dublul precedentei. 313. La un concurs sportiv au participat 2798 băieţi iar fete cât dublul băieţilor. 435. 5. b) 842. al patrulea de cinci ori.

4. ştiind că mărind sfertul său cu 75 obţinem numărul 200. Determinaţi un număr natural. 1. Un băiat afirmă că are tot atâtea surori cât şi fraţi. Calculaţi b – a. Suma a trei numere este 565.8. Câţi copii sunt în acea familie? 23 . c = 178. Suma a 4 numere consecutive este 14. 3. Mă gândesc la un număr. Dacă 280 . Care sunt numerele de două cifre diferite care adunate cu răsturnatele lor dau numere formate din două cifre identice? 5. a – c. Aflaţi produsul lor. d ştiind că: a + 375 = b : 2 = c × 5 = d − 440 = 500 7. La ce număr m-am gândit? TESTUL 11 1. 3. Dintr-un număr scad jumătatea lui.130 + x = 300. La acest număr adug 3. apoi adaug sfertul lui şi obţin numărul 15. b – (a + c).3 × x c) 1000 . 6. b = 700. La cel mai mare număr natural de două cifre adăugăm jumătate din cel mai mare număr natural de două cifre diferite şi scădem sfertul numărului obţinut. Adaugând 388 la un număr. Care este acest număr? 8.4 × x TESTUL 10 Să se determine numerele a. O soră a băiatului afirmă că are de două ori mai mulţi fraţi decât surori. iar suma dintre al doilea şi al treilea este 402. a + c. ştiind că suma dintre primul şi al doilea este 421. la noul rezultat adun 3. 4. b şi c ştiind că: a×2×3–2×b=c c=6×5+2×a 4 × a = 44 2. Aflaţi numărul. Aflăm un număr natural de trei cifre identice. Să se afle numerele. 2. suma obţinută este de 5 ori mai mare decât numărul dat. aflaţi: a) 2 × x b) 650 . din rezultat scad 3 şi noul rezultat îl împart la 3 obţinând astfel numărul 27. Calculaţi suma numerelor a. c. b. rezultatul îl înmulţesc cu 3. Se dau numerele: a = 235. Să se afle numerele mai mici sau egale cu 20 care împărţite la 2 dau un cât egal cu dublul restului. La ce număr m-am gândit? 5.

332.312 4)910 5)4000 6)50 8) 400 T5: 1) 4.35.5 5) 12.15 6)28 7)20.9.252 4) 6dreptunghiuri 5)1+31 6) 1986.53. ştiind că vârsta tatălui este de 2 ori mai mare decât a fiului mare iar vârsta fiului mic este egală cu jumătate din vârsta fratelui său? 8. Aflaţi numerele. care are cifra zecilor 8. 2. În trei coşuri sunt 324 de mere.231. Vârsta tatălui împreună cu vârstele celor doi fii ai săi este de 70 de ani. Să se afle a ştiind că: a × 2 : 4 × 9 : 6 = 6 . Câte le mai trebuie până la 800? 3.301 8)17.18. Care este vârsta fiecăruia.71 T2: 1)a=1. iar al treilea de 2 ori mai mic decât diferenţa primelor două numere. 281 2)120 3)42. în fiecare coş a rămas acelaşi număr de fructe.62.347 4) 120 5)860. Suma a trei numere naturale este 563. Determinaţi cel mai mic şi cel mai mare număr natural de trei cifre care se poate scrie sub forma: 153 × n + 427 .470 7) 5.24 2)28 4) 14.17 5)4 posibilităţi 6)248 7)180 8)86 T6: 1) 25 de minute 2) A 6 11 7 9 29 27 B 13 8 11 9 4 6 T7: 1)sunt zerouri 2) a) 0 b)9 c)1 4) 105 5)7. Cu cât este mai mare produsul dintre cel mai mare număr par de o cifră şi 7.24 T3:1)814.12.14.13.213.c=1 3) 63 şi60 4) 8.b=4. 4. Al doilea număr este cu 2 mai mare decât dublul primului număr.44. 344 6)993 7)3954 8)17. Irina a colecţionat 435 vederi. 11. 53 de 1 8) 110 şi 69 T4: 1)21 2) 18 3)123.321.680.124 8) A 1 2 2 24 . 5. TESTUL 12 1. Micşorând cu 10 triplul unui număr. faţă de câtul numerelor 49 şi 7? Scrieţi rezolvarea sub forma unui exerciţiu. iar numărului vederilor colecţionate de Andrei este reprezentat de cel mai mic număr natural de trei cifre.24.26 6)2 7)183.11.26.60. obţinem un număr cu 100 mai mare decât dublul numărului iniţial. Aflaţi numărul iniţial.6. Câte mere au fost iniţial în fiecare coş? T1: 1) 11 220 2)122 3)110. Când din primul s-au luat 6 mere şi s-au pus în al doilea. 7.

218). b) 200.18. III=114. 886. A = 8.34.23.24. c) 400. 2.144. 12. T11:1)500. câte 1 din celelalte). c=52 2). 6).15. câte 1 de adolescent şi copil). 110. tatăl: 40 ani. 427. 3). 163. 4). (539. 7). I=102.25. T9: 1)S=600 2): 524 3): 4000 lei: Ionuţ. b-(a+c)=287. 12000 lei: Paul. 7): fiica: 12 ani. Un tren lung de 200 metri trece peste un pod lung de 200 metri cu viteza de 200 metri pe minut. 27 costume (25 de copil.27. 6). 5). 111.26. X = 5. 8). 7).fete) = (935. Să se afle numerele.35. B-a = 465. iar semiprodusul acestor cifre este egal cu cifra zecilor. 2). 10000 lei: Mihai. 185. 4): 11 costume (9 de adult. 2165. (847. a-c=57. 5) 124. Prima echipă a realizat de 3 ori mai multe piese şi cu încă 60 de piese mai multe decât cea de-a doua echipă. tatăl: 36 ani. mama: 30 ani. 8) 20.45 şi răsturnatele lor. iar prin împărţirea celui de-al treilea la al doilea număr obţinem câtul 2 şi restul 4. 322. 49. 6) a) 435. Fiul cel mic : 10 ani. 5).784). Cât timp durează până ce trenul străbate podul? 5.B C 2 2 2 1 1 2 T8: 1) 111 2) 9. Câte maşini sunt cu 2 uşi şi câte cu 4 uşi? 3. T12:1) 160. Suma a trei numere este 204. 6): 12 este numărul iniţial. 81. T10: 1): a=11. 258. 8): a) 300. fiul cel mare: 20 ani. 3). b) 937 7) 20 8) 54 şi 45. 4). 4).4 3) 353 280 4) (băieţi.16. 5). 7 copii. 97. 13. 120.36. 120 de maşini cu 2 si 4 uşi au în total 370 de uşi. 3). b=7. II=108.364). Completaţi tabelul de mai jos: 3 4 6 9 8 27 37 57 87 ? 6. Determinaţi numerele de trei cifre care au cifra unităţilor egală cu cifra sutelor. ştiind că prin împărţirea celui de-al doilea la primul număr obţinem câtul 3.17.a+c=413. 5): 720. 25 . Două echipe de muncitori au realizat 1500 de piese. Teste propuse pentru clasa a IV-a TESTUL 1 1.14. 4. 2).24.

Suma a trei numere este 696. iar al treilea este de 4 ori mai mic decât al doilea. Întrebat câte raţe şi câte oi are în curte. O bătrână vinde nuci la 3 cumpărători.Cât este numărul x? 7.Câte piese a realizat fiecare echipă? Câţi muncitori are fiecare echipă. Prima echipă a realizat de 3 ori mai multe piese şi cu încă 60 de piese mai multe decât cea de-a doua echipă. iar din produsul obţinut se scade 658. Ce număr trebuie înscris în triunghiul de mai jos? a) b) 4 3 2 4. În ce zi va fi ziua de 23 a lunii respective? 8. La amiază( ora 12) ceasul indică ora exactă. c) Câte piese a realizat fiecare echipă? d) Câţi muncitori are fiecare echipă. Două echipe de muncitori au realizat 1500 de piese. a răspuns că sunt 53 de capete şi 134 de picioare. Primul număr este cu 24 mai mic decât al doilea. Se consideră un număr natural x la care se adaugă 168. Primului îi vinde 1 6 din nuci şi încă 84 de nuci. rezultatul se împarte la 5. Ceasul meu întârzie câte două minute la fiecare oră. Completaţi tabelul de mai jos: 6 3 7 10 9 17 36 9 49 100 81 ? 3. trei sâmbete sunt în zile pare. apoi se adună cu 86. rezultatul se înmulţeşte cu 9.Câte raţe erau în curte? 5. un fermier. celui de-al doilea 26 1 din rest şi încă 84 de 4 . obţinându-se 300. ştiind că fiecare muncitor a realizat 30 de piese? 7. Într-o lună. După câte minute va fi în întârziere cu 4 ore? TESTUL 2 1. Care sunt cele trei numere? 2. ştiind că fiecare muncitor a realizat 30 de piese? 6. inteligent.

6. mărindu-şi numărul cărţilor de poveşti de 5 ori şi cel al poeziilor de 3 ori. Să se afle primul număr ştiind că este egal cu un număr de o cifră ce reprezintă câtul dintre al doilea şi al treilea număr. 4. 1. iar altele cu câte 4 osii. Diferenţa dintre numărul de probleme rezolvate de mine şi Bogdan este egală cu cel mai mare număr par de două cifre. Dacă s-ar duce pe jos şi s-ar întoarce cu maşina i-ar trebui 1 oră şi jumătate.Aflaţi numerele. Câte 3 nuci a avut la început dacă I-au mai rămas în coş 408 nuci? 8. al doilea este . iar celui de-al treilea 1 din noul rest şi încă 84 de nuci. TESTUL 3 Să se afle trei numere dacă suma primelor două numere este egală cu pătratul lui 7 mărit de trei ori. Dan spune:..Primul număr este egal 3 1 din primul. 3. Suma a cinci numere naturale este 330. Suma a trei numere naturale este 227. au ajuns la 170 de cărţi. 5. 60 nu sunt meri. Ştiind că numărul perilor este de 4 ori mai mic decât numărul merilor să se afle câţi pomi de fiecare fel sunt? Elevii clasei a II-a şi-au făcut o minibibliotecă cuprinzând 38 de cărţi de poveşti şi poezii. pruni şi peri: 90 nu sunt peri. diferenţa ar fi de 8 ori mai mare decât numărul problemelor rezovate de el. Dacă Bogdan ar mai rezolva 2 probleme.’’ Câte probleme a rezolvat fiecare băiat? În livadă sunt meri. O persoană parcurge cu maşina un drum dus-întors în jumătate de oră. al doilea este 3 din 4 2. iar al cincilea este din suma ultimelor trei 8 cu suma ultimelor trei.Cât timp îi trebuie dacă merge pe jos? Un tren are în total 60 de vagoane cu câte două osii.nuci. 7. primul iar al treilea este de 5 ori mai mic decât primul adunat cu 6. al treilea este 4 2 1 din primul număr. Să se afle câte au 2 osii şi câte au 4 osii dacă în total sunt 168 de osii. Câte cărţi de poveşti şi câte cărţi de poezii au avut la început? 27 . În clasa a III-a .

8. Câte pagini are cartea? 5. Cât cântăresc 40 de pâini? Să se afle trei numere dacă suma primelor două numere este 3 din primul iar 4 egală cu pătratul lui 7 mărit de trei ori. iar a patra zi a citit ultimele 80 de pagini. Dacă împărţim această sumă la diferenţa lor. 6. Suma a patru numere consecutive este de patru ori mai mică decât 88. Ştiind că aria pătratului este 16 cm2. (exprimate prin numere naturale). iar în a doua şi a treia sunt 30 de bile. Într-un bloc sunt 16 apartamente având fiecare două sau trei camere. Completaţi tabelul de mai jos: 15 33 78 168 2. 7. Suma a două numere este 60. 8. Determinaţi acest număr. Câte numere de trei cifre îndeplinesc în acelaşi timp condiţiile: au cifra sutelor 2 iar cifra unităţilor este mai mică cu 1 decât cifra zecilor? 4.Aflaţi produsul celor două numere.Studiaţi toate cazurile posibile.În prima şi a doua sunt 65 de bile. TESTUL 4 O pâine şi jumătate cântăreşte 3kg. al doilea este al treilea este de 5 ori mai mic decât primul adunat cu 6. obţinem câtul 7 şi restul 4. A doua zi a citit din 3 3 rest. 3. 1. Câte bile sunt în fiecare cutie? TESTUL 5 1. aflaţi dimensiunile dreptunghiului. 2. Aflaţi numerele. În trei cutii sunt 75 de bile.Ştiind că sunt în total 38 de camere aflaţi câte apartamente au două camere. Un copil a citit o carte în 4 zile. Dacă împărţim un număr la 17 obţinem câtul 19. Câte soluţii are problema? 28 . Un dreptunghi şi un pătrat au acelaşi perimetru. În prima zi a citit cu 40 pagini mai puţin decât 1 1 din numărul paginilor. a treia zi a citit jumătate din noul rest.

7. Determinaţi cele două numere. 29 . 5.Ioana şi Valentina vor avea. 2. scăzând din produsul lor diferenţa lor obţinem rezultatul13. Dacă înmulţim primul număr cu 11 şi pe al doilea cu 7. 5. să se afle vârstele celor doi copii.3. 6. Găsiţi numărul natural de forma abcd ştiind că : a) cifra miilor este 2. împreună. Peste 5 ani Maria. Suma a două numere naturale este 72. Ce distanţă a avut de parcurs un biciclist dacă. crescătoare.dacă vârsta Ioanei este de 3 ori mai mare deât a Mariei şi de 2 ori mai mică decât a Valentinei? 8. 55 de ani. b) cifra miilor. Câţi lei are fiecare dacă după ce al doilea a cheltuit de trei ori mai mult decât primul. Manualul de matematică pentru clasa a IV-a are 238 de pagini.aflaţi numărul a . Doi fraţi au împreună 1. c) suma cifrelor numărului abcd este 21. Determinaţi un număr natural ştiind că suma dintre o cincime a sa şi o doime a sa este 8610. a zecilor şi a unităţilor reprezintă numere naturale pare. Adunând la suma a două numere produsul lor obţinem rezultatul 23. Un număr este cu 2002 mai mare decât altul. Câti ani are acum fiecare . obţinem un cât cu 92 mai mic decât împărţitorul şi un rest egal cu 98 . 4. 7. Împărţind cele două numere obţinem câtul 2 şi restul 101. Un dreptunghi are aria de 24 m2. Există un număr natural x astfel încât: 1025 − [ (1720 − 4595 : x ) + 43 ⋅ 7] = 125 ? 6. i-au mai rămas de parcurs 12 Km ? 3.000 lei. Aflaţi două numere naturale care au diferenţa 470 şi care dau prin împărţire câtul 7 şi restul 110.200. Ştiind că peste 4 ani unul dintre fraţi are triplul vârstei celuilalt. după ce a parcurs 3/5 din ea. Aflaţi cele două numere. obţinem produsele egale. Aflaţi cele două numere. Ştiind că dacă împărţim un număr natural a la un alt număr natural de două cifre b. au constatat că fiecare mai avea câte 128. Doi fraţi au împreună 24 ani. consecutive. 4. Determinaţi perimetrul dreptunghiului ştiind că lăţimea este 2/3 din lungime. Câte cifre s-au folosit pentru numerotarea paginilor? 8.400 lei? TESTUL 6 1.

Să se afle două numere. b) suma cifrelor este 23. Să se afle aceste numere ştiind că dacă împărţim al doilea număr la primul obţinem câtul 3. 7. Câte flori s-au vândut . 6. să se afle numărul.a treia zi citeşte jumătate din numărul de pagini citite în primele două zile. Care este cel mai mic şi cel mai mare număr format din 3 cifre. Suma a trei numere naturale este 2002. al doilea va fi cât o treime din primul. 4. Suma triplului celor două numere este 504. măresc rezultatul cu 66.Dacă împărţim lungimea la lăţime obţinem câtul 3 şi restul 1. care împărţit la 75 dă restul 74. TESTUL 8 1. Aflaţi perimetrul pătratului ce are ca latură lungimea dreptunghiului . 3. ştiind că dacă se măreşte primul număr de 6 ori şi se mai adaugă 18.Câte pagini avea cartea ? 30 . c) cifra miilor este 2. iar dacă îl împărţim pe al treilea la al doilea număr obţinem câtul 2 şi restul 2.În prima zi citeşte 77 de pagini. Micşorez pe 210 cu dublul unui număr.a patra zi de 3 ori mai puţin decât în a treia zi. Aflaţi numerele. 3. Ştiind că suma dintre jumătatea unui număr natural şi sfertul său este 14718. Jumătatea numărului „a” este cu 12 mai mare decât jumătatea numărului „b”.Aflaţi numărul. 2. Alina citeşte o carte în 4 zile. 2. dacă numărul garoafelor vândute este cu 48 mai mare decât al trandafirilor ? 8. iar suma se va mări cu 193. 5. Semiperimetrul unui dreptunghi este 49cm . înjumătăţesc suma şi obţin cel mai mare număr par scris cu două cifre. La o florărie s-au vândut de 4 ori mai multe garoafe decât trandafiri. Să se determine trei numere naturale consecutive ştiind că suma lor este cu 473 mai mare decât numărul mic.TESTUL 7 1. Să se afle cel mai mare număr natural de 4 cifre care îndeplineşte simultan condiţiile : a) cifrele nu se repetă.a doua zi cu 14 pagini mai multe.

47.Împărţitorul are două cifre şi este de patru ori mai mare decât câtul.. Care sunt numerele dacă al doilea şi al treilea sunt numere consecutive impare. 7. Găsiţi pe . Dacă se scade din fiecare număr un acelaşi număr.. obţinem 1000. b şi c dacă : 5a + 6b + c = 1259 a = 2b c este egal cu suma dintre 5 şi sfertul numărului a.Care este celălalt factor? 31 . Restul împărţirii a două numere naturale este 95. 46. se obţin următoarele diferenţe: 48. 3. 4.a’’ reprezintă anul unei lupte de pe teritoriul ţării noastre .Să se afle deîmpărţitul. primul este de 3 ori mai mare decât al doilea iar al patrulea este cu 8 mai mic decât diferenţa primelor două? 8. Câte numere de trei cifre dau.Dacă se măreşte de 4 ori . Stabiliţi valorile lui a.Dacă . Ce distanţă a avut de parcurs un automobilist. Aflaţi restul împărţirii lui “n” la 18. prin împărţire la un număr de două cifre. Un factor al unui produs este 5 . 7 a parcurs 5.4. Suma a 4 numere naturale este 1471. Suma a trei numere este 141. 6. Restul împărţirii unui număr natural “n” la 36 este 22. ştiind că după ce 3 din această mai are de parcurs 48Km.Care sunt cele trei numere? 5. Înmulţind diferenţa numerelor 980 şi 770 cu câtul dintre 30 şi dublul numărului 5 şi adunând produsul obţinut cu un număr. Aflaţi acest număr.se obţine produsul 40. câtul egal cu împărţitorul? 2.a’’ ştiind că: (25·3+70):5+a=1359.indicaţi localitatea în care a avut loc această luptă! TESTUL 9 1.

înjumătăţesc suma şi obţin cel mai mare număr par scris cu două cifre.6. numărul firelor de roşii ar fi dublu . 4.Câte nuci are fiecare copil? 7.Care sunt cele două numere? 2. Într-o seră s-au plantat de 6 ori mai multe fire de roşii decât de vinete.Rezolvaţi respectând ordinea operaţiilor: [(114·3+27·9+15):6:10]·36= 8.Aflaţi numerele. 7. Micşorez pe 210 cu dublul unui număr .Câte bile sunt în total? TESTUL 10 1. Trei copii au împreună 500 de nuci.Bilele roşii sunt cu 10 mai multe decât triplul celor albe.Primul are cu 20 de nuci mai multe decât al doilea . Aflaţi numărul iniţial? 5.Suma triplului celor două numere este 504. Suma a 13 numere este124 .O treime din primul este cu 11 mai mică decât o treime din al doilea. Un cangur sare de 16 ori pe minut .măresc rezultatul cu 66.Diferenţa dintre numărul bilelor roşii şi numărul bilelor albe este 130. iar al doilea are de 4 ori mai puţine nuci decât al treilea .Dacă scădem câte o unitate din fiecare număr atunci suma lor va fi .Fiecare săritură are 3m .. care au suma cifrelor 4.Dacă s-ar mai planta încă 250 fire de vinete. Jumătatea numărului a este cu 12 mai mare decât jumătatea numărului b.Care este distanţa parcursă într-o oră? 6.Câte răsaduri s-au plantat din fiecare fel? 3. Într-o cutie sunt bile albe şi bile roşii.. Suma a două numere naturale este 333. Scrieţi numerele de 3 cifre distincte. 32 .

Determinaţi numărul natural x din egalitatea: ( x − 3)( x − 4 )( x − 5) − 720 =0 TESTUL 12 1.numerele devin egale. 8 B. ştiind că suma dintre împărţitor. Dacã punem un pepene. 5 kgB. Anul acesta vârsta mamei mele se împarte exact la 4. în talerul cu portocale.. La cel mai mare număr natural de trei cifre distincte adăugaţi jumătatea celui mai mic număr natural de trei cifre şi sfertul celui mai mare număr natural de două cifre în care cifra unităţilor este 6. 9 sau 8 E. Câte cãrţi va primi fiecare? A. 7 kg 3. balanţa se echilibreazã.. După ce un număr "x" se măreşte de 5 ori şi din rezultat se scade 54. Care este valoarea lui "x"? 4. 10 sau 9 2. Aflaţi deîmpărţitul. Suma a trei numere este 540. iar în celãlalt. Un pepene cântãreşte: A. Care sunt ultimele patru cifre ale numărului: a = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ . iar restul este jumătate din împărţitor. 2 pepeni. 2. Acum 3 ani vârsta sa se împărţea exact la 7. cât şi rest este egală cu 399.) TESTUL 11 1. Într-o împărţire.micşorez cu 2 pe cel de-al doilea şi îl măresc de cinci ori pe al treilea .Doi sunt gemeni iar cel mai mic e blond . 7 sau 10 D.atunci fiecare dintre ei va avea câte 25 de timbre. se constată că rămâne jumătate din numărul "x".. 5. . 6 jucãtori împart un pachet cu 52 cãrţi de joc distribuind pe rând câte o carte fiecărui jucător.8.Câte timbre a avut fiecare la început? 3.Ce vârstă au cei trei copii? (Vârstele sunt exprimate prin numere naturale. Într-un taler al unei balanţe sunt 6 portocale. Cât este suma? 6.Produsul vârstelor a trei fraţi este 48.Dacă măresc cu 12 primul număr. câtul este de 9 ori mai mare decât împărţitorul. Dacă Mihai îi dă Cristinei 5 timbre şi Alinei 7 timbre . Care este vârsta mamei? 8. 9 C.Aflaţi numerele. cât 3 portocale D. identic cu ceilalţi doi. cât 6 portocale C. 2 + 2 – 2 + 2 – 2 + 2 – 2 + 2 – 2 + 2 = ? 33 . ⋅ 2001 + 2002 ? 7. 3 kg E.

2. 7 12. +. –. Liftul blocului în care locuieşte Andrei face exact 6 secunde între douã etaje. 9. 7. 13 se eliminã 4 numere astfel încât suma celor rãmase sã fie 23. –. 160 D. 5. 145 C. +. 5 B. 3 D. 2 B. +. 210 8. 7. +. + D. Mihai şi Andrei colecţioneazã abţibilduri . Pe un panou sunt pãtrate. 13 D. Existã douã numere naturale astfel încât în scrierea lor. +. 2. 19 E. 83 kg D. In ce ordine trebuie puse semnele „+“ şi „–“ între numerele 150. 7. cântãresc 234 kg. +. 7. 2 C. 5. Ce greutate are mama? A. 30 pentru a obţine 270? A. iar împreunã au 234. 4 C. 2. 139 şi 68 D. Marius şi Mihai au câte 38 kg. 94 kg E. 146 şi 57 E. 5 10. –. –. 2. 16 D. în total 7 figuri. 80. 5. –. 148 şi 56 C. 9 D. 7. a sumei lor şi a diferenţei lor se folosesc toate cifrele de la 0 la 9 o singurã datã. 64 kg B. 172 şi 39 9. 11. împreunã cu pãrinţii lor. +. 128 kg 5. Câte abţibilduri are Mihai? A. 6 E. 89 B. Din urmãtoarele 7 numere 11. 9 B. Fraţii gemeni Marius şi Mihai. 13 E. Aceste numere sunt: A. 11 C. 11 34 . + B. +. 68 kg C. 7. 4 D. 20 7. 10 E. 1 C. Mihai are cu 56 de abţibilduri mai mult ca Andrei. 11. 13 C. 7. –. 13 6. 9. La ce etaj locuieşte? A. cercuri şi triunghiuri. 178 E. 12 E. 20. + C. +. 3 B.0 B. 157 şi 93 B. 5 D. – 11. – E. 20 4. 2. Care este perimetrul figurii haşurate? 1m 1 A. 6 C. 5. 4 E. iar tatãl lor are cu 30 kg mai mult decât mama. Câte cercuri sunt? A. Care este numãrul minim de culori cu care trebuie sã fie colorate firele din ţesãtura alãturatã pentru ca sã nu se intersecteze sau sã nu se învecineze douã fire de aceeaşi culoare? A. sunt de 3 ori mai multe pãtrate decât triunghiuri. Andrei urcã cu liftul timp de 1 minut.A. 13 B. 210. Care numere se eliminã? A.

333 C. 12431 E. 165 E. aceste cifre fiind toate diferite. Suma a trei numere este 1818. Dupã câţi kilometri vor fi din nou toate cifrele diferite? A. 1 B. Dacă elevii se aşează câte doi într-o bancă rămân patru elevi în picioare. 4.13. Numãrul de copii care au terminat în urma lui Raul a fost de 2 ori mai mare decât al celor care au terminat înaintea lui Raul. Pe ce loc a terminat Raul? A. 168 D. 72. şapte C. Află cele trei numere. Suma a trei numere este 102. Dacă la fiecare număr se adaugă acelaşi număr. Câţi membri vor fi în club când numãrul bãieţilor va fi egal cu cel al fetelor? A. Dacă se aşează câte trei într-o bancă rămân trei bănci 35 .Care sunt numerele ? 3. Indicatorul kilometric al maşinii indicã 187569. 166 (CONCURSUL INTERJUDEŢEAN MICUL ARHIMEDE-EDIŢIA I -6-7 DECEMBRIE 2002-CRAIOVA) TESTUL 13 1. opt D. 13 786 15. şase B. În fiecare sãptãmânã 2 fete şi 1 bãiat sunt acceptaţi ca membri ai clubului. 28 de copii au luat parte la un concurs de matematicã. şi 30. 12 bãieţi şi 8 fete sunt membri în clubul matematicienilor. Dacă micşorăm cu 100 jumătatea primului număr . zece 16. Se dau numerele: a = 2 + 2 x 3 x {[(7 x 3 – 5) + 2 x 6] : 4 + 5} x 10 – [(10 + 100) x 5 – 60] b = 1442 : 7 – (3 x 107 – 128) Calculaţi diferenţa dintre produsul şi suma numerelor a şi b. 21 C. nouã E. 431 D. cu 200 jumătatea celui de-al doilea număr şi cu 300 jumătatea celui de-al treilea obţinem trei numere consecutive în ordine crescătoare. se obţin numerele 36. Valoarea lui x din egalitatea: 3[ 2 ( x – 1 ) – 1 ]=999 este A. 20 B. 167 B. 36 14. 24 C. 2. 32 E. 28 D.

902. 36 . calculaţi: (n – n : 2):(n:154 – 2) + (n – 91). se obţin respectiv 704. Acum în fructieră sunt totatâtea mere câte erau la început. Suma a trei numere naturale este 2002. Fiul este cu 24 ani mai mic decât mama. z = y – (2000 – 999) : 91. plătind în total 25200 lei. Rebrişoara.mama şi fiul au împreună 115 ani. Câtul dintre primul şi al doilea număr este 2. Aflaţi valorile iniţiale ale celor trei numere. 702. Suma a două numere naturale este 70.M. Câte mere au fost la început în fructieră? 3. Ce vârstă are fiecare ? 2. 6. din al doilea 201.Ion Rusu. Găsiţi valorile x. y şi z. Marius a mâncat până a rămas o treime din numărul lor. Să se afle cele două numere naturale. Vârsta celor trei copii este exprimată prin trei numere naturale consecutive. Un pix costă de două ori mai mult decât un creion. Mama a mai pus 8 mere. Suma primelor două numere este 1002. 8. Aflaţi cele trei numere. Câte bănci şi şi câti elevi sunt ? (O. 7. Trei copii au împreună 30 de ani. Marius a cumpărat 5 pixuri şi 4 creioane. Suma a trei numere este 2002. Care este vârsta fiecăruia ? (Prof. 4.2003) TESTUL 14 1. Într-o fructieră sunt mere. 2. numerele devin egale. Suma a trei numere este 2003. iar din al treilea 102. ştiind că x + y + z = 2001. Bistriţa Năsăud) TESTUL 15 1.L. Bistriţa. Tata . 5. Aflaţi numerele.libere şi una ocupată cu un singur elev. Află cât costă un creion şi cât costă un pix. y = x + (2002 :22 – 51). Află cele trei numere. Suma a trei numere naturale consecutive adunate cu triplul sumei lor este 60. dacă din primul se scade 200. iar suma dintre al doilea şi al treilea număr este 1502. iar mama cu 4 ani mai mică decât tata. iar restul 10. 3. Dacă la fiecare se adaugă acelasi număr. Ştiind că n = 2002.

Câţi lei are fiecare elev? 8. iar dacă se micşorează cu 6 dam.Ion Ciolac’’) 2 x + 2001 este x + 2003 TESTUL17 1) Care este ultima cifră a numărului N = 1 × 2 + 1 × 2 × 3 + 1 × 2 × 3 × 4 + . Aflaţi numărul natural x pentru care fracţia echiunitară. 6... astfel încât: ab +ba = 121. a) Calculaţi perimetrul grădinii. 2) Într-un tabel sunt scrise primele numere naturale.. × 99 ? Justificaţi răspunsul dat. 2) Scrieţi numărul 100 folosind şase cifre de 9 şi numai operaţiile de adunare. ştiind că: abc + cba = 645 .. înmulţire şi împărţire. se obţin două pătrate alăturate. TESTUL 16 1) O gradină are forma unui dreptunghi. pe ultimul rând se află numărul 290. în dreptul lui. b distincte şi nenule.. Aflaţi numerele a b c . Cîţi pomi sunt necesari pentru: i) o lungime. câte protocale şi câte grapefruit intră? (Concursul . 7. de la stânga la dreapta. Dacă se măreşte lăţimea cu 6 dam.Ştiind că 149 se afla pe rândul de la mijloc. b) Se plantează pe margine pomi fructiferi la distanţa de 4 m. 37 . 3 portocale cântăresc cât 2 grapefruit. Aflaţi perechile de cifre a. Trei elevi au împreună 371 500 lei. iii) toată gradina. 5. iar. ii) o lăţime. Să se afle x din: 10 ⋅ {x −10 ⋅ [362 + 10 ⋅ (24 + 24 : 4)]} = 100 . se obţine un pătrat. să se afle câte numere sunt în total? 3) 2 portocale si 3 grapefruit cântăresc 1 kg 300 g. a)Câte portocale intră într-un kilogram? B) Dar într-un kilogram de citrice asortate. în 3 rânduri egale. + 1 × 2 × 3 × .4. Primii doi au împreună 155 300 lei iar ultimii doi au împreună 250 700 lei.

. Filofteia Preda’’.2002) TESTUL 18 1) După efectuarea calculelor: 30 + 30 : 30 ×30 × 0 se obţine . 4) Un teren în forma de dreptunghi are lăţimea cu 25 m mai mică decât lungimea. 5) O carte este deschisă la întâmplare. Doi sunt gemeni. lei. lăţimea ramânând aceeaşi. 4) Un elev se gândeşte la cel mai mic număr natural impar scris cu trei cifre diferite..3) Pe marginea unei şosele sunt plantaţi plopi la distanţă egală unul faţă de altul.. Mama ei plăteşte pentru 9 creioane si 6 ascuţitori de acelaşi fel . 242. Fiecare primeşte zilnic câte 1..000 de lei.... 258. 3) Numerele naturale de trei cifre care au suma cifrelor egală cu 2 sunt . Aflaţi peste câte zile va avea Alin de două ori mai mulţi bani decât Bogdan.. atunci perimetrul terenului s-ar mări cu 38 m. Ce distanţa este de la plopul al IVlea pana la cel de-al XC-lea? Justificaţi răspunsul dat. 6) Bunica împarte celor 9 nepoţi ai săi câte 101 bomboane şi îi rămân 7 bomboane..200 lei. Numărul de bomboane pe care le avea bunica era . 2) Numărul ce trebuie scăzut din 31 pentru a obţine triplul lui este 8 este egal cu . 10) Produsul vârstelor a trei fraţi este 16. II. Acest număr este ... 7) Dintr-un triunghi mare de hârtie a fost tăiat un colţ mic în formă de triunghi.. Numărul de vârfuri pe care le are bucata de hârtie rămasă este egal cu . Distanţa de la primul plop la cel de al IXlea plop este de 120m.. 9) Alin are 7. Ce vârste au cei trei fraţi? Justificaţi răspunsul. Dacă am prelungi lungimea cu un sfert din dimensiunea sa..000 lei. 8) O elevă cumpără 3 creioane si 2 ascuţitori cu 10. atunci numerele sunt . (Concursul Interjudeţean .. Dacă din fiecare număr scădem aceeaşi valoare obţinem numerele 362. 11) Suma a trei numere este 1.400 lei. Cel mai mic are ochi albaştri. Calculaţi lăţimea terenului..162. 38 . iar Bogdan are 1... Aflaţi cele trei numere. Ştiind că suma numerelor celor două pagini pe care le privim este 173.

. O fetiţă are acum 8 ani iar mama ei are 28 de ani .Fiecare săritură are 3m .Aflaţi cele patru numere.Care este distanţa parcursă într-o oră? 6.Cel mai mic este blond . În clasa noastră sunt 30 de elevi dintre care de 5 ori mai multe fete decât băieţi . Grigore Gheba’’-2001) TESTUL 19 1. Într-un borcan sunt 800g de gem Gigel mănâncă zilnic câte 8 linguriţe cu câte 7g de gem .Dacă scădem câte o unitate din fiecare număr atunci suma lor va fi . Să se afle x ştiind că :( 25⋅ x-600)⋅ 25=625.) 8.Peste câţi ani mama va avea de două ori mai mult vârsta fetiţei ? 4. 5. Suma vârstelor a 3 copii este de 5 ani . Într-o curte sunt în număr egal cai .Câţi ani are fiecare copil?(Vârstele sunt exprimate prin numere naturale. Scrieţi numerele de 3 cifre care au suma cifrelor 4.(Concursul . 7. De câte ori folosim cifra 1 pentru a scrie câte o singură dată fiecare număr natural cel mult egal cu 43.Câţi cai sunt în curte ? 4. Scrieţi care este valoarea cuvântului MATEMATICĂ dacă o consoană valorează 13 iar o vocală de 2 ori mai mult. Calculaţi :a)734⋅ 2+309:3-132:3= b)74⋅ 75+75⋅ 26-3⋅ 4-4⋅ 5= 3. Un cangur sare de 16 ori pe minut . 6. 8.. 3.. Calculaţi :a)(3490:10+2⋅ 3⋅ 72)⋅ 0+2700:90= b)999⋅ 371+999⋅ 629= 2 Suma a patru numere naturale consecutive este 86 . George deschide o carte şi constată că suma numerelor celor două pagini este 33.găini şi gâşte . 7.Ce număr are pagina din dreapta? 5.Câte grame de gem vor rămâne în borcan după 5 zile? TESTUL 20 1.Acestea au împreună 48 de picioare .Câţi băieţi sunt în clasă ? 2. Suma a 13 numere este124 . Aflaţi numerel naturale x şi yştiind că :x⋅ (5+7y)=5 TESTUL 21 39 .

b) 48 ⋅13 − 29 .Câţi elevi are clasa? 6. 4) 576 : 12 . TESTUL 23 1) 14 m de pânză costă 112. e) 26 + 14 ⋅17 − 378 : 14 . b) 51 − x = 13 . 3) 48 ⋅ 97 .Ce vârstă au cei trei copii? (Vârstele sunt exprimate prin numere naturale. 4) Un număr este de 6 ori mai mare decât altul. 2) Jumătatea unui număr o micşorez cu 14. apoi măresc rezultatul cu 80 şi obţin 100. 2) 312 − 85 . Aflaţi latura sa. Care este numărul ? 3) Efectuaţi : a) 312 + 15 ⋅17 . c) x − 28 = 31 . d) 71 ⋅ 28 − 69 ⋅ 19 . 5) 24 ⋅13 + 45 : 9 − 10 .000 lei.Câţi m are fiecare bucată de ţeavă astfel obţinută? TESTUL 22 Efectuaţi : 1) 62 + 179 . 40 . O ţeavă lungă de 21 m se taie în două bucăţi astfel încât una să fie de 6 ori mai mare decât cealaltă . 6) 2 +3 ⋅{7 +5 ⋅[4 +9 ⋅ (13 −8)]} . d) 108 : x = 12 . 7) Aflaţi x din: a) 17 + x = 104 .1. c) 47 ⋅ 28 + 13 ⋅ 15 . Determinaţi pe x din egalitatea :999⋅ [37⋅ 3+2⋅ (151x)]=510489 5. e) x : 12 = 96 . Calculaţi :a)342⋅ 25= b)3471:3= c)273+3891 7. Calculaţi :( 123+ 241+635 ):9+999⋅ 437-10001= 3. Cum se pot scoate dintr-un bazin 6 litri de apă având la dispoziţie un vas de 11 litri şi unul de 4 litri ? 8. 8) Un dreptunghi are lungimea cu 10 cm mai mare decât lăţimea iar perimetrul de 14 dm. Să se afle lăţimea dreptunghiului.Doi sunt gemeni iar cel mai mic e blond . 5) Un pătrat are perimetrul de 64 cm. Găsiţi cele două numere ştiind că suma lor este 63. Produsul vârstelor a trei fraţi este 48.) 2. Aflaţi suma tuturor numerelor de 3 cifre egale 4. f) 720 : 8 + 5 ⋅ [3600 : 90 + 40 ⋅ [63 : 9 − 7)] . Dacă într-o sală de clasă se aşează câte 2 elevi într-o bancă rămân 4 elevi în picioare iar dacă se aşează câte 3 elevi într-o bancă rămâne o bancă liberă . Să se afle cât costă 24 m de pânză de aceeaşi calitate.

c) + − . Care este numărul ? 41 . apoi micşorez rezultatul cu 34 şi obţin astfel 18. Ce sumă a primit de la bunicu? 5) 3 4 dintr-un număr micşorat cu 1 2 din acelaşi număr reprezintă 78. b) − . 3) Jumătate din suma dintre triplul unui număr şi dublul său dă 85. 8) Aflaţi x din : a) 13 13 2 2 17 3 1 5 − x = . 12 12 20 20 25 25 25 2 7 1 9 +x = . 6) Reconstituiţi înmulţirea : 12 * 4 ⋅ 9 = 11106 7) Efectuaţi : 7 2 17 11 11 6 9 + . Câţi lei are fiecare ştiind că împreună au 34725 lei? 2) Aflaţi x din : 14 +3 ⋅{24 ⋅ 5 + 2 ⋅[3 +5 ⋅ (2 ⋅ x −3)]} = 602 . Care este numărul? 8) Un sfert din jumătatea unui număr este 12. d) x + = . 3) Scrieţi toate fracţiile subunitare cu numitorul 4. 7) Sfertul unui număr îl măresc cu 21.6) Aflaţi x din: [45 : (34 − x) + 44 ] : 7 = 7 . Care este numărul ? 4) Aflaţi latura pătratului cu perimetrul de 912 cm. Un elev a economisit 1 din 2 valoarea mingii. iar restul l-a primit jumătate de la tată şi jumătate de la bunicu. Care este numărul ? TESTUL 24 1) Ionel are de 4 ori mai mulţi bani decât Tinel. b) x − = . 5) Găsiţi numărul natural x astfel încât : 4 x9 x + 3 x 4 5 = 7537. 4) O minge costă 36 000 lei. d) 2 2 7 7 a) TESTUL 25 1) 2) Cât reprezintă 2 din 27 m? 3 Aflaţi un număr natural ştiind că suma dintre număr şi 3 4 din el este 119.

Aflaţi perimetrul pătratului echivalent cu dreptunghiul. Într-o zi s-au vândut 2 3 din stofă şi din pânză. Câţi m are perimetrul său? 6) Comparaţi numerele: a) 3 t 6 g şi 35 g 100 kg. 1 zi 14 h 31 min 2) Un tren pleacă din Târgovişte la 2100 şi ajunge în Constanţa la ora 4 dimineaţa. cu 2 q mai mult grâu. Câte ore a mers trenul ? 3) O grădină de formă dreptunghiulară are lungimea de 240 m iar lăţimea reprezintă 2 3 din lungime. Câţi l de benzină s-au pus în cele două rezervoare? 8) Aurel are 12 ani. iar cu ovăz cu 1400 kg mai puţin decât grâu şi porumb la un loc. Câte kg de cereale s-au încărcat în vagon? 5) Curtea şcolii are formă de pătrat cu latura de 17 dam. Ce lungime are gardul ce înconjoară grădina? 4) Într-un vagon s-au încărcat cereale astfel: 3 t cu porumb. 4500 hg 8) Câţi m reprezintă suma: 4200 cm + 3 hm + 250 dm TESTUL 26 1) Transformaţi în secunde: 2 h 13 min. 27 şi câtul lor? 3) Un dreptunghi are lungimea de 90 cm şi lăţimea de 4 dm.6) Într-un magazin erau 120 m stofă şi 280 m pânză. 123 q . Câţi lei valorează marfa 3 4 rămasă în magazin? 7) Transformaţi în kg: 17 t . 7) Într-un rezervor s-au pus 12 hl de benzină iar în altul cu 60 dal mai mult. Peste câţi ani va avea de 4 ori vârsta de acum? TESTUL 27 1) Cu cât este mai mare suma numerelor 417 şi 239 decât diferenţa lor? 2) Aflaţi suma dintre produsul numerelor 2 646. 42 . Preţul unui m de stofă este 5400 lei iar preţul unui m de pânză este 1200 lei. b) 17 m 200 cm şi 180 dm.

7) Suma a 4 numere naturale consecutive este 290. Dacă el i-ar da lui Vali 48 dolari. Să se afle numerele ştiind că dacă împărţim al doilea număr la primul obţinem câtul 3. 5) Aflaţi suma numerelor: 1 + 2 + 3 + … + 29. 2) Ionel are de 5 ori mai mulţi dolari decât Vali. TESTUL 29 Să se afle numerele a şi b ştiind că: 43 1) .4) Suma a două numere este 1 800. 4) Aflaţi numerele de două cifre care sunt egale cu dublul sumei cifrelor. Dacă mărim primul număr de 3 ori şi pe al doilea îl micşorăm de două ori atunci primul devine de 12 ori mai mare decât al doilea. iar dacă-l împărţim pe al treilea număr la al doilea obţinem câtul 2 şi restul 108. cât şi rest este 44 iar câtul este un sfert din împărţitor. Să se afle numerele ştiind că primul număr este cu 18 mai mic decât al doilea şi cu 5 mai mare decât al treilea. Aflaţi numerele. 8) La o împărţire cu rest suma dintre împărţitor. b) Al doilea număr micşorat cu 5 este egal cu dublul sumei cifrelor sale. 6) uma a trei numere este 94. 5) Suma a trei numere este 1988. Câţi dolari are fiecare copil? 3) Aflaţi două numere care îndeplinesc simultan condiţiile: a) Suma lor este 38. 8) TESTUL 28 1) Întreitul unui număr micşorat cu 14 dă 133. Aflaţi numărul. 1 + 2 ⋅ {3 + 4 ⋅ [5 + 6 ⋅ (7 + 8) + 9] + 10} . atunci sumele lor ar fi egale. z ştiind că: 7x + 5y –z = 8 şi y + z = 11. c) 7 + 14 + 21 + … + 350. b) 43 + 44 + 45 + … + 142. Aflaţi cele două numere. 6) Aflaţi numerele naturale x. 7) Aflaţi sumele: a) 1 + 2 + 3 + … + 79. y. Să se reconstituie împărţirea.

Care sunt cele trei numere. b = a + (130 : 2 − 5) şi c = b − (130 −10 ) : 6 . iar restul în următoarele 3 zile. Aflaţi valoarea expresiei: E = 1 + 2 + 3 + … + 1000 – 501 – 502 .c b a = 594 Răspunsuri 2) 3) 44 . 2) Trei elevi au împrrună 71 500 lei. Primii doi au împreună 55 300 lei iar ultimii doi au împreună 50 700 lei. primul este dublul celui de-al doilea iar al treilea este cu 4 mai mare decât primul. Aflaţi două numere ştiind că au câtul 5 şi diferenţa 600. 8) Aflaţi 3 numere naturale ştiind că suma lor este 609. Aflaţi a. c ştiind că: a + b + c = 130 . în mod egal. Un elev a citit în prima zi 15 pagini. Câte ziare şi câte reviste erau la început ? 5) Să se afle x din egalitatea : {[( 5 ⋅ x + 23) : 17 + 18 ] ⋅ 5 + 20} : 8 = 72 − 3 ⋅ 4 . 4) Produsul a trei numere naturale diferite este 336 iar produsul primelor două numere este 84. b. După ce s-au vândut 101 ziare şi reviste. din: 32 − 12 : 3 + 5 ⋅ x < 7 ⋅ 9 . Împărţind numerele se obţine câtul 5 restul 41 . Câţi lei are fiecare elev? 3) Să se afle x din: 10 ⋅ {x −10 ⋅ [362 + 10 ⋅ (24 + 24 : 4)]} = 100 . TESTUL 30 1) Diferenţa a două numere este 5085. a doua zi de două ori mai mult. ziarele au rămas de două ori mai multe decât revistele. Câte pagini a citit a treia zi? 7) Aflaţi x. 6) O carte are 126 pagini.a = 5 ⋅ b iar 2 ⋅ a − 3 ⋅ b = 245 . ştiind că primul număr este de 7 ori mai mare decât al treilea număr? 5) Găsiţi toate perechile de numere naturale care verifică egalitatea: ( a + 3 )⋅ ( b + 4 ) = 72 6) Calculaţi suma: 1 + 2 + 3 + … + 1000. număr natural. Aflaţi cele două numere.… -1002 7) Să se determine toate numerele de forma a b c pentru care: a b c . 4) La un chioşc sunt 1505 ziare şi reviste.

5şi 6 T16: 1)a) 84 dam b) 61.18 3) 404.124 4) 2 minute 6) a)360 şi 1140 b)12 şi 38 7) sâmbătă T2:2) 289 3)5 5) a)1140. 110 4)103 5)86 şi 87 6) 1016 7)4 8) 30.000 9) 5 10) 4.20 .130.60.1000 8) 9.7 5) nu 6)2946 7) 516 8) 361 700.17⋅ 19+1.47.414. 358 T19 1 a) 30 b)999000 2 20.30.25.4. 76. 24 8)891 T7:1) 149.606.301.600.L=85 4)200.684.18 4)13 015 5) 1062 6)2002 7)24 8)13 T12 : 1 d 2 b 3 c 4 a 5 b 6 e 7 b 8 d 9 c 10 e 11 b 12 d 13 d 14 b 15 e 16 c T13: 2)24. Între plopul 4 şi 90 sunt 15⋅ 89-15⋅ 3=1290 (m) T18: 1)30 2)7 3)101. 838 300 T6:1) 1901.T1:1) 222.808 4)15 bănci şi 14 elevi T14:1)tata =49.10.360 b) 12. 12.974 2)370.60.200.238.502.3 T 11 : 1)50.633 8)1330-Posada T9: 1)22 2)4 3)2399 4)84 5)2 6)80. 750 3)96.210 2) 423 3)a) 5 b) 2 portocale şi 2 grapefruit T17: 1) 2 2)100=99+9⋅ 9:9:9 3) Distanţa dintre doi plopi consecutivi este de 15 m.320 7)360250 8) 250 T10: 1)150. fiul=21 2)12 3) 602 4)50 . L=5.20 5)4. 45.701. 3şi 8.4.64 8)19 624 T8: 1) 2984 3)278 4)48.90.5 T5: 1)Se dublează numărul precedent şi se adună cifrele produsului.3 4)12 300 5)530.372 3)P=98.5.11 T15: 1) 2002 2)700.30 T3:1)84.6 6)1800 şi 3600 7) 500.1 11)462.110 6) 40.371. 55 3) 20. l=1.21.183 2)125.72 4)40 5)2880 6)111 7) 103.23 3 6 45 .602 3) 644.b=72 7) 16.24 5)12.38 6) 324 8) 120.50 7) 28.…17⋅ 19+16 3) 28.63 5)10 6) 684 7)4.4 şi7.5.63.2) 17⋅ 19+0.484 2) 65.60 6) 20 7)4.46 5)370 6)152.252 2)37 .3903 2) 30km 3)5.43 7)211.mama=15.6.18 2) L=7 .310 8) 4.7 8)40.60.1202 5)40 6)a=96.42 4) 17. l=3 3) 2h 30min 4)36.10.213.342.22.100.10 T4: 1) 80 2) 84.673 4) 2 5)2 şi 19.

6) 758. 7) a) 87. e) 1152.112. 2) 227.4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 17 25 15 2.4.1 520 T20 5 a) 1527 b)7468 12 ani 195 2880 111 103.211.121.310.2.400 X=1.130. 5) 307.220.3m T 22: 1) 241. y=0 T21 4.3 426673 4995 351 18 elevi a) 8550 b)1157 c)4164 R-11-4 R-3-4 R-10-4 R-11-0 R-3-0 R-10-0 R-7-4 R-0-3 R-6-4 R-7-0 R-11-3 18m . c) 59.301. 3) 4656. 46 . 8) 30cm. 4) 48. d) 9.202. b) 38.

T28 : 1) 49.903. 373247. 6) 25. 2) 71540. b) 5. 781. 16200 lei . 5) 680 m. 8) . 741. 5) 435. 121. 5) x = 2. 72. 24 $ 3) 13 şi 25. . f) 290. 2.993 47 . d) . 4) 9000 lei. 5) .802. (9. R = 4. 4 3 8 5 4 . 5) 188. 1.892. 14) . 2) 7 ore.. 246. 3. 564. 1261. 5) 312. 2) 750. 4) 1200 şi 600. 6) 500500 . 3) 800m. 5) 247 6) 27 pag. 721. 8) 859. (6 . 2) 5.913. 17 m 200 cm > 180 dm.8) a) . 3 . 4 . 20) . 4. c) 8925. 1 0 25 1 3 7 0 1 2 3 T25 :1) 18 m. 1236. 4) 11000 kg. 7) a) 3160.. e) 237. 8) 260 : 32 = 8. 6) 300 4 4 4 4 000 lei 7) 17000 kg.T 23: 1) 192000 lei... 50. . 2) . 6) 27. 27780 lei. 7) 3000 l. 6) 3 7) a) b) 3 . 74. 8) 367 m. T29 :1) 175. 5. 3) 10. 22. 73. b) 9250. 761. (1 . 34500 lei . 751. 5) 16 cm. 2) 68. 12300 kg.711. 791.812. 4) 28 . 3) 34. 7) 701. 138 660 s. (5 . b) 595.. 8) 242. 2) 68 3) 567. c) 1 511.. 45. 35.0) . 150. 468. 6) 1. d) 677. 4) . (15 . 6 }. 7) 124 8) 596080 T24:1) 6945 lei. 2) 120 $. 2) 20800 lei . 5) (0 . 3) . 4) 9 şi 54. 7) 71. 70. c) . 9. c) 7. 731. T30 :1) 6346. . 7) x ∈ { 0. 450 kg. 4) 936. T26 :1) 7980 s. 2. 4) 228. 3) 240. 3) 6630 .. 6) 3 t 6 g > 35 g 100 kg. (3 . 4) 18. 8) 36 ani T27 :1) 478.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful