Teste propuse pentru clasa a II-a TESTUL 1 1. Mama Ioanei are 32 de ani iar Ioana de 4 ori mai puţini.

Câţi ani avea mama când s-a născut Ioana? 2. Comparaţi dublul celui mai mare număr de o cifră cu triplul lui 6. 3. Andrei are 1 an. Peste 4 ani va fi de 6 ori mai mic decât tatăl lui, iar bunicul de două ori mai în vârstă decât fiul său. Ce vârstă are tatăl? Dar bunicul? 4. Cornel îi spune lui Mihai: - Dacă aş mai cumpăra 4 cărţi, aş avea în bibliotecă 2 rânduri a câte 10 cărţi. Câte cărţi are în prezent în biblioteca sa Cornel? 5. Numerele de mai jos, aşa cum sunt aşezate pe două rânduri, au o anumită legătură între ele. Care anume? Dacă aflaţi această legătură nu va fi greu să completaţi numărul care lipseşte. 16 28 31 40 53 57 66 81 88 ? 12 3 9 13 4 9 15 7 12 1 6. Un elev a rezolvat următorul exerciţiu 12-6:2+4⋅ 2 astfel: 12-6:2+4⋅ 2=6:2+8=3+8=11. Unde este greşeala? Găsiţi rezultatul corect! 7. Eliza, Alexandru şi Maria au 90 de timbre. Alexandru are mai multe ca Maria cu 4 timbre, iar Maria are mai multe decât Eliza cu 22 timbre. Câte timbre are fiecare dintre ei? 8. Mihai are de 5 ori mai multe timbre decât Andrei, ceea ce înseamnă cu 20 mai multe decât el. Câte timbre au împreună? TESTUL 2 1. Câte numere naturale mai mici decât 40 există astfel încât, dacă adunăm pe oricare dintre ele cu 24, se obţine un număr mai mare decât 40? 2. Ana are 8 ani iar mama sa de 4 ori mai mulţi . Peste câţi ani Ana va avea vârsta pe care o are mama sa acum? 3. Determinaţi numerele naturale ,,a” şi ,,b” pentru care avem relaţia: (a+1)⋅ (b-1)=9. 4. Câtul a două numere naturale mai mici decât 25 este 8.Care pot fi cele două numere?
5

5. Scrie în ordine crescătoare toate numerele de două cifre care au suma cifrelor 7! 6. Completaţi tabelul următor: 12 34 71 15 63 ? 21 43 17 51 ? 45 7. Calculează şi pune semnul corespunzător <;>;= a)100-43 15+29 b)97-28 37+56 c)13+12 45-20 8.Completează cifra care lipseşte!
3 5 4 6 2 1 8 7 5 7 2 4 0 3 6 ?

TESTUL 3 1. Calculaţi: a)36+21+12-43+13= b)97-87-6+7+21= c)45-21+32+3= 2. Într-o parcare erau 43 de maşini . Au plecat 21 de maşini şi au mai venit 10 maşini. Câte maşini sunt acum în parcare? 3. Din dublul lui 24 scade dublul lui 13. 4. Care pot fi valorile lui a şi b pentru ca egalitatea : a+b+a+ba=15 să fie adevărată? 5. Alege din desenele de mai jos pe cele care au cel puţin 8 copii şi cel mult 18 ochi

6. 7.

Găseşte numerele de două cifre care au suma cifrelor 8. Aflaţi termenul necunoscut: a) 37=10+‫ٱٱ‬ b) 45-26=‫ٱٱ‬
6

c) 48=6-‫ٱٱ‬ d) 54-12=‫ٱٱ‬ 8. Descompune în zeci şi unităţi numerele:76, 98, 45, 87, 34, 12. TESTUL 4 1. Câte triunghiuri sunt în desenul alăturat?

2. Care sunt numerele naturale de două cifre mai mari decât 76, ştiind că fiecare dintre ele este mai mic decât răsturnatul său? 3. În trei coşuri erau 20,30 şi respectiv 40 de nuci. a) Mihai ia 60 de nuci din ele.Câte nuci au mai rămas? b) Mihai ia 60 de nuci dar numai din două coşuri.Câte nuci au mai rămas în primul coş? Câte soluţii are problema în acest caz? 4. Andrei şi Gina au împreună 32 de creioane colorate. Andrei are cu 12 mai multe decât Gina. Câte creioane are fiecare? 5. Câte numere naturale mai mici decât 30 există astfel încât, dacă adunăm pe oricare dintre ele cu 12, se obţine un număr mai mare decât 30. 6. După ce s-au vândut 18 caiete, au mai rămas cu 37 mai multe decât s-au vândut. Câte caiete au fost la început? 7. Determinaţi numerele naturale ,,a” şi ,,b” pentru care avem relaţia: (a-1)⋅ (b-1)=6. 8. Elevii unei clase au participat la o competiţie sportivă, în două zile, astfel: în prima zi 15 elevi, iar a doua zi de două ori mai mulţi. Aflaţi numărul elevilor clasei ştiind că 12 dintre ei au participat în fiecare zi, iar un elev nu a venit nici o zi. TESTUL5 1. Avem două numere cuprinse între 10 şi 20. Dacă unui număr i se scade 1, iar celuilalt i se adugă 1 ,atunci cel de-al doilea număr devine de două ori mai mare decât primul. Care sunt cele două numere? 2. Completaţi tabelul următor: 1 3 7 15 3. Ana-Maria are 12 ani iar mama sa are triplul vârstei fiicei sale. Peste câţi ani vârsta mamei va fi dublul vârstei fiicei sale?
7

4. Scrie numărul 88 ca sumă a două numere naturale impare , care să aibă cifra zecilor 4. Câte soluţii are problema? 5. Doi copii au acelaşi număr de mere.Dacă unul dintre ei dă celuilalt 4 din merele sale , cu câte mere are mai mult unul decât celălalt? 6. Suma numerelor 4 şi 2 este cu 3 mai mare decât un al treilea număr.Aflaţi al treilea număr . Scrieţi-l ca sumă a trei numere de o cifră în toate modurile posibile. 7. Care este numărul natural al cărui dublu este un număr mai mare decât 4 şi mai mic decât 8? 8. Care pot fi valorile lui a şi b pentru ca egalitatea : a+b+a+b+a=16 să fie adevărată? TESTUL 6 1. Alege din desenele de mai jos pe cele care au cel puţin două pătrate şi două dreptunghiuri şi cel mult două cercuri şi două triunghiuri

2. Găseşte valorile pentru a,b,c,d,e din egalităţile a+b=c+d+e=10 (cel puţin 5 variante de răspuns. ) 3. Care număr este mai mare: 17+12 sau 34-6? Cu cât? 4. Aflaţi termenul necunoscut: a) 27=11+‫ٱٱ‬ b) 45-16=‫ٱٱ‬ c) 18=6-‫ٱٱ‬ d) 34-12=‫ٱٱ‬ 5. Completaţi căsuţele libere cu numere diferite astfel încât să fie adevărată relaţia: 6<10>‫ٱ‬+‫ٱ‬+6+‫ٱ‬ 6. Suma a trei numere impare consecutive este 159. Aflaţi cele trei numere. 7. Suma a trei numere naturale este 180. Unul dintre numere este 76.Ştiind că diferenţa celorlalte două este 20, determinaţi aceste numere.
8

De dimineaţă se vând 24 l ulei. b şi c ştiind că sunt îndeplinite simultan condiţiile: a) a+2b+3c=10 b) a=3c TESTUL 7 1. Ştiind că numărul băieţilor întrece cu 6 numărul fetelor să se afle câţi băieţi şi câte fete sunt în clasă.8. respectiv cel mai mic număr de două cifre consecutive? 5. 2. să se afle numerele. Ştiind că suma a trei numere naturale consecutive este 105. Alina primeşte de la mama ei 67 timbre. în care suma dintre cifra zecilor şi dublul cifrei unităţilor este 8. Câţi litri au rămas ? 3. 7. Măriţi de 5 ori diferenţa numerelor 37 şi 23. Puneţi semnele de operaţie corepunzătoare pentru a obţine egalitate: 1=4 ‫ٱ‬5 ‫ٱ‬2 ‫ ٱ‬4 ‫ ٱ‬7 ‫ ٱ‬5 ‫ٱ‬ 6. TESTUL 8 1. câte ore lucrează în patru săptămâni? 4. Un muncitor lucrează zilnic câte 8 ore. Cu cât trebuie mărit rezultatul pentru a se obţine numărul 2002. Câte timbre îi mai trebuie ca să facă 100 ? 4. iar după amiază 44 l ulei. Scrieţi în ordine descrescătoare toate numerele naturale de două cifre. 9 . Într-un butoi sunt 98 l ulei. Ce numere trebuie să scădem din produsul numerelor 7 şi 8 pentru a obţine cel mai mare număr de două cifre identice. Dacă sâmbăta şi duminica are liber. Determinaţi toate numerele naturale de forma a b c ştiind că ab +ba +c = 75 . Completaţi tabelul: a b c (a+b)⋅ c a⋅ (b+c) 2 3 4 10 15 3 6 11 8 3. Într-o clasă avem 28 elevi. 2. iar de la fratele ei 28 timbre. Aflaţi numerele a. 8. Aflaţi un număr ştiind că dacă mărim sfertul lui de 6 ori obţinem 18.

Mihai are 12 ani şi este cu 5 ani mai mare decât Silviu.3. Puneţi cifrele 1. Câţi ani au împreună cei doi copii? 4. b) 21. Calculaţi cu cât este mai mare numărul 27 faţă de numerele: a) 14.5.7. 5. Care este suma dintre cel mai mare număr par de două cifre şi cel mai mic număr impar de două cifre? Dar diferenţa lor? 3. apoi cu 35şi obţin cel mai mic număr impar scris cu două cifre distincte. Cum putem pune 45 de bile în 9 urne diferite astfel încât în fiecare urnă să avem un număr diferit de bile? 7. folosind şase operaţii cu numere naturale.8 în pătrăţelele de mai jos. Care număr este mai mare: 17+12 sau 34-6? Cu cât? 8.6. 2. La ce număr m-am gândit ? 10 . astfel încât suma cifrelor numai din pătrăţelele unite printr-o linie dreaptă să fie 14. Grupaţi câte două numere cuprinse între 11 şi 20 astfel încât diferenţa în fiecare grupă să fie 4. 6. Scrieţi numărul 12. Efectuaţi: a) 23+6=‫ٱٱ‬ b) 47-14=‫ٱٱ‬ TESTUL 9 1.5. Mă gândesc la un număr pe care–l micşorez cu 26. c) 17. e) 19. 7.2. d) 27.4. 6. Scrieţi toate numerele cuprinse între 11 şi 99 care au cifra unităţilor dublul cifrei zecilor.

ştiind că : b + 7 = a. c)Produsul numerelor micşorat cu suma lor. b – a = 27. d – 19 = c. Din prima ladă s-au vândut 16 kg de mere. Pe două rafturi sunt cărţi. iar din alta 27. Într-o livadă sunt 25 nuci. 5. TESTUL 11 Se dau numerele : a = 9 x 8 – 7 x 6 – 5 x 4 – 3 x 2.8. vor rămâne 36 cărţi pe primul raft şi 42 cărţi pe al doilea. c – b = 25. + c. Câte cărţi au fost pe cele două rafturi ? 2. e = 32. iar din a doua cu 8 kg mai mult.+3-1=. cu 9 mai puţin gutui. 1. Câţi pomi sunt în livadă ? 6. Câte bile au fost la început în cele două cutii ? TESTUL 10 1. iar meri cu 8 mai puţin decât nuci şi gutui la un loc. Calculaţi : a)a x ( b – a ). Dacă dintr-un număr luăm 8 obţinem 4. Cât obţinem dacă micşorăm acelaşi număr de 6 ori şi apoi îi adăugăm jumătatea celui mai mic număr scris cu două cifre ? 7. Din ce număr se scad de 4 ori câte 9 şi încă 13 pentru a obţine sfertul numărului 24 ? 8. În două lăzi au fost câte 50 kg de mere. Ştiind că : a – 15 = 18. b)Diferenţa numerelor mărită de 8 ori. b = [ 100 – ( 7 x 3 + 7 x 4 + 8 x 3 )] : 3.. Câte kg de mere au rămas în cele două lăzi ? 3. Dacă dintr-o cutie se scot 19 bile. 70 – e = d. Calculaţi: 31-29+27-25+23-21+.. în fiecare cutie vor rămâne câte 35 de bile. Dacă se iau de pe primul raft 14 cărţi şi de pe al doilea 18. Aflaţi valoarea lui „a”. calculaţi : a + b 4. c + 6 =b. 11 .

Uniţi cu o linie numerele a căror sumă este 57. dacă lucrează în acelaşi ritm? TESTUL 12 1. iar câtul este sfertul numărului 24. Suma a 3 numere naturale este 90. iar al doilea este cu 10 mai mare decât 30. Câţi metri de şanţ sapă în 9 ore. Deduceţi cifra care trebuie înscrisă în secţiunea liberă: 16 11 9 8 14 10 12 9 8. La un concurs au participat 22 fete şi cu 10 mai mulţi băieţi. Completaţi numerele care lipsesc: 39 +19 +35 -56 -29 +92 5.Calculaţi suma a 5 numere naturale pare consecutive ştiind că suma dintre primul şi ultimul număr este 36. Aflaţi împărţitorul ştiind că deîmpărţitul este cu 36 mai mic decât 84. Un muncitor sapă 24 m de şanţ în 6 ore. Care sunt numerele dacă primul este cu 13 mai mic decât 43. b şi c ştiind că: a+b=c a–b=c b + c = 28 7. 0 21 38 42 30 + 15 27 18 36 29 4. Câte rânduri s-au format? 12 . Au fost aşezaţi câte 6 în rând. 2. 3. Determinaţi numerele a. 6. Verifică egalităţile: a) 56 : 7 + 42 : 6 + 12 : 2 = 7 × 9 − 2 × 5 − 32 b) 3 × 7 + 81 : 9 + 8 × 3 = 6 × 5 + 27 : 3 + 17 2. 3.

7.18 +2 :3 3.4. “=”: 17 69 6 30 47 9 7 6 30 60 7 82 30 . Câte probleme au compus împreună cei doi fraţi? TESTUL 13 1. 5. Dublaţi produsul numerelor 6 şi 4 mărit cu câtul numerelor 63 şi 7. iar al doilea cifra unităţilor 2. Care este numărul? 13 . 8 56 3 20 87 4 40 . 7. Ce numere pot înlocui pe x în relaţia: 6 × x ≤ 6 × 4 ? Găsiţi toate perechile de numere care au suma mai mică decât 27 şi diferenţa 15. Măriţi de 5 ori diferenţa dintre cel mai mare număr par de două cifre şi cel mai mare număr par cu cifrele identice. Care sunt cele trei numere? 8. Dacă la un număr adăugăm 12 şi scădem 24 obţinem 40. Câte posibilităţi există? Exemplifică cel puţin cinci cazuri! 4.19 . Sfertul numărului 36 este egal cu suma a trei numere naturale impare. Scrieţi corespunzător semnele “+”. 6. iar restul în pungi de 3 kg. Cantitatea de 60 kg de făină se pune jumătate în pungi de 2 kg. Suma a două numere naturale de două cifre este 78. Alina a compus 25 de probleme. “-”. Numărul de cireşe din tavă coincide cu rezultatul final al operaţiilor -2 × 6 :3 -3 ×8 . Câte pungi sunt necesare? 2. 6. Primul are cifra zecilor 3. Reconstituiţi scăderea abc −def =def . Aflaţi numerele. 5. iar fratele ei de 5 ori mai puţine.

Măriţi de 7 ori diferenţa numerelor 11 şi 4. La produsul numerelor 6 şi 4 adăugaţi diferenţa lor. Într-o şcoală 31 de elevi studiază limba franceză. Într-o cutie sunt 9 cercuri. Măriţi dublul numărului 9 cu triplul numărului 8. Dacă 5 elevi au mers în ambele tabere. Într-o şcoală 35 de elevi au mers în tabără la mare şi 55 în tabără la munte.8. Ea vrea să aşeze câte 5 flori într-o vază. 3. Puneţi întebarea astfel încât problema să se rezolve prin două operaţii. un elev a citit în orima zi 9 pagini şi a doua zi de 3 ori mai mult. 5. cu 10 mai mulţi studiază limba engleză. Ce număr obţinem? TESTUL 14 1. Care număr natural are suma vecinilor săi egală cu 10? 14 . Lungimea unei piste este de 4 km. Ce distanţă mai are de parcurs un ciclist după 8 tururi de pistă. în total. de trei ori mai puţine pătrate. 2. 4. Câte fructe sunt în coş? (Puneţi rezolvarea într-un exerciţiu). Un ţăran a dus la piaţă 6 coşuri a câte 8 kg de cireşe şi 7 coşuri a câte 7 kg căpşuni. 7. Măriţi de 4 ori dublul diferenţei numerelor 10 şi 6. 3 şi 4. iar cei care studiază limba italiană sunt cu 17 mai puţini decât cei care studiază limba engleză. (Scrieţi rezolvarea într-un exerciţiu). Ce număr aţi obţinut? 4. iar triunghiuri de 7 ori mai multe decât pătrate. iar din rezultat scădeţi produsul numerelor 2. în tabără? 2. Din cel mai mare număr din două cifre diferite scădem cel mai mic număr de două cifre şi adăugăm cel mai mare număr scris cu o cifră. 5. câţi elevi au mers. Câte vaze rămân goale şi câte flori îi mai trebuie să umple vazele goale? 3. Câte pagini mai are de citit? (Puneţi rezolvarea într-un exerciţiu). Într-un coş sunt 6 mere şi de 8 ori mai multe căpşuni. dacă şi-a propus să parcurgă 50 km? 6. a) Câţi elevi studiază engleza? b) Câţi elevi studiază italiana? c) Câţi elevi studiază limbi străine? TESTUL 15 1. Câte kg de fructe a dus în total la piaţă? 8. Dintr-o carte de 98 de pagini. Sorina are 5 vaze a câte 3 flori.

Scrieţi numărul 9 ca rezultat a patru operaţii cu numere mai mici decât 10. Găsiţi perechile de numere naturale diferite de 0 (a.16 şi 2. 6. iar a doua zi. Câţi ani avea când Mircea avea 7 ani? Grupează numerele 2.34.53.62.b) a > b..36 8)30 T2: 1)23 de numere 2)24 3)a=0 .61. aflaţi numerele.42 8)şapte zeci şi şase unităţi etc.26. Găsiţi numerele corespunzătoare ce satisfac.40. Puneţi semnele “+” şi “-” astfel ca relaţiile să fie adevărate: a. Aflaţi numerele. 7 câte două. bunicul –56 ani 4)16 5)100 6)a efectuat mai întâi scăderea 7)14. b. Se dau numerele 8 şi 2.b=2 saua=2. 3.79. 7.trei soluţii 4)22 şi 10 5)11 numere 6)73 7) 15 .80 7)a)27 b)11.43. Câte posibilităţi există? TESTUL 16 1.b=4 4) 8 şi1 .71. d.89 3)a)30 b)20 de nuci . 6.70 6)36. 7. 8 Mihai a rezolvat într-o zi patru probleme. simultan condiţiile: a–1=b b–1=c c–1=d d–1=2 Suma a două numere este 7 iar diferenţa 3.54 7).33.Câte perechi aţi găsit? Ştiind că suma a două numere este 6 iar diferenţa 0.<’’ 8)9 T3: 1) a)39 b)32 c)59 2)32 3)22 4) a 1 3 5 7 15 9 11 13 b 7 6 5 4 0 3 2 1 5)penultimul dreptunghi 6)17.. 4. 5.52. T4: 1) 9 2)78. 24 şi 13 5) 16.b=10 sau a=8.54. 123 = 0 321 = 0 123456 = 1 654321 = 1 9. Doi pescăruşi manâncă doi peşti într-o zi.25.6. c. Câte probleme a rezolvat în total? Radu are cu trei ani mai puţin decât Mircea.44. ca să dea sume egale Răspunsuri T1:1)24ani 2)sunt egale 3)tatăl-26 ani. cu două mai multe. Găsiţi perechile de numere a căror sumă să fie egală cu diferenţa lor. 3 4 5. Câţi peşti mănâncă un pescăruş în două zile? 2. care să facă adevărată relaţia a + b = 8.

d=3. a) A. 2): a=5.+. ( +. b= 7. 3).=). i = 8. (7. 25 pungi. 1. (+.2). 3): 1 şi 5.93. 7) a) +. 4). 8) (5. b=2.20.a b 2 7 7 2 3 4 4 3 8)34 T5: 1) 11 şi 19 2) 31 şi 63 3)12 ani 4)două 5)8 6)3 7)3 8)a=0 şi b=8.+.40.=). 58.36m. T15:.+. a=14. 3 şi 3.-. +. (21. 7). b) F. T12:1). 2).1). 5). 50.-.-. 4) 3.3.2. 4).-. 5). 7).-.100. 7) 5 ani. 6).27).3). 6). 8).36. 30 probleme. 3 şi 6. (-. 6 şi 0.18. b=5.=).36) (42.66. a=4 şi b=2 T11: 2). 1. 2 şi 4. a=2 şi b=5. 4 şi 5.22. 42.mai multe posibilităţi. 2). c=4. (-. 3).+. T16 :1): a=6.-. 7 cireşe.=).=). 5). 16 . 5) 2 peşti. 14.4. c =21. 4). c) +.15) (30. 8) 2 şi 7. (6. 6)10 probleme. d) -.3. T13:1).20. 3).37.-. 8.16. b)-. 9 rânduri.5.+. (12+9):3=7.8. 30. (+.-.+.

După ce a parcurs 86 km. Care este cel mai mare număr de trei cifre distincte astfel încât cifra unităţilor să fie de 3 ori mai mică decât cifra sutelor ? 7.7.3. Aflaţi suma tuturor numerelor de patru cifre diferite care se pot forma cu cifrele 0. elevilor din clasele I şi a II-a este egal cu cel din clasele a III-a şi a IV-a ? 5. 1. apoi scad 74 şi aflu un număr format din 7 unităţi. Teste propuse pentru clasa a III-a TESTUL 1 Aflaţi suma dintre cel mai mare număr de patru cifre scris cu cifrele 1. de forma a b ştiind că : a b +b a = 88 TESTUL 2 Determinaţi cifrele a.Câţi elevi sunt în ciclul primar dacă nr. ar ajunge la jumătatea distanţei de parcurs. c ştiind că: ab 0 + a 0c +bc = 282 .2. Aflaţi numerele ştiind că primul număr este cu 15 mai mare decât al doilea. b. Fete sunt de 2 ori mai puţine decât băieţi.Aflaţi numărul.1. Câţi km are drumul ?Câţi km mai are de parcurs până la destinaţie ? 6.4. Adaug la acesta 157. 17 . 3 zeci şi 4 mii. 2. În clasa a IV-a sunt cu 5 elevi mai mult decât dublul numărului fetelor din clasa a III-a. 3. Într-o şcoală sunt 33 elevi în clasa a III-a. un automobilist s-a gândit că dacă ar mai parcurge de 5 ori mai mult. 4. Suma a trei numere este 789.1. La ce număr m-am gândit ? 8. Mă gândesc la un număr. Determinaţi numerele de două cifre. iar dacă împărţim al doilea număr la al treilea obţinem câtul 3 şi restul 2. 2 Dacă mărim un număr cu 488 obţinem un număr de 5 ori mai mare decât numărul dat.9 şi răsturnatul său.

Câţi ani are fiecare acum? 4. Suma a trei numere naturale este 50. Viorel? El îi răspunde: -Am rezolvat o treime din numărul total de exerciţii şi mai am de rezolvat 80. Câte exerciţii a avut de rezolvat Viorel? 3.. Când mama avea 41 ani. 4. Carmen îl întreabă pe fratele ei: -Câte exerciţii ai rezolvat. Câte triunghiuri şi câte dreptunghiuri sunt în desenul alăturat? 18 . Suma a trei numere este 58. Acum au împreună o treime din vârsta mamei lor. Pe cele 3 rafturi ale unei biblioteci se află un număr de cărţi cuprins între 871 şi 874.3. Să se afle două numere naturale. 2. Care sunt numerele? 6. iar diferenţa dintre triplul primului număr şi dublul celui de-al doilea este 378. Părinţii mei au împreună acum 123 de ani. Andrei avea 3 ani când s-a născut sora lui Andreea. ştiind că primul este de 6 ori mai mic decât al doilea. Câţi ani are fiecare. 7. tata avea 44 ani.Câte cărţi sunt pe fiecare raft ? 8. Primele două numere sunt consecutive iar al treilea este cu 5 mai mare decât al doilea. +100 ) = 2600 . Care sunt cele trei numere? TESTUL 3 1. Primele două sunt numere impare consecutive şi au media aritmetică 12. Se dau numerele: A=985-66⋅ 4-[(313⋅ 3)-25⋅ 25] şi B=(70⋅ 10+17⋅ 10)-104⋅ 7-200:2 Calculaţi: a) suma dintre a-b şi a+b. Dacă luăm de pe al doilea raft şi punem pe primul raft 205 cărţi şi pe al treilea raft 87 de cărţi.. b) diferenţa dintre a şi triplul lui b. pe cele 3 rafturi rămâne un număr egal de cărţi. dacă mama are 39 de ani? 5. Determinaţi x din egalitatea: x ⋅ ( 4 + 8 +12 +16 + .

Produsul a două numere naturale este 31.y.. Care este lungimea laturii unui pătrat al cărui perimetru este egal cu perimetrul triunghiului? 3.a’’ pentru a obţine 0. a treia latură este de 4 ori mai mică decât una din celelalte. Care sunt numerele ? TESTUL 5 19 . Dacă din suma lor scădem diferenţa lor. TESTUL 4 1. Aflaţi suma cele două numere. Într-un triunghi cu două laturi egale ce au suma lungimilor de 64 cm. Care este numărul dacă suma dintre sfertul şi jumătatea lui este 300 ? 9.2 şi 3 formaţi 5 numere de câte 3 cifre fiecare astfel încât să fie distincte două câte două şi suma celor 5 numere să fie 1200. 8. 6. Folosind cifrele 1. Aflaţi numerele de două cifre de forma a b . aflaţi numerele. 8. scădeţi pe . Dublaţi suma numerelor x. Diferenţa a două numere este 46. obţinem 42.z ştiind că: x=5⋅ y . 7. mărit cu 10.. Diferenţa a două numere este 43. Din câtul numerelor 5400 şi 6.Care este suma celor două numere? 7. Scrieţi numărul 55 ca o sumă de numere natuarale. astfel încât produsul lor să fie tot 55. Ştiind că suma lor este împătritul diferenţei.5. y=z:4 şi z=2400:3. iar perimetrul este 4912 aflaţi lungimea şi lăţimea dreptunghiului. Produsul a două numere este 625. Aflaţi valoarea lui a ştiind că: [(2a-24)⋅ 2-24]⋅ 2-24=0 2. Dacă se măreşte unul cu 5 produsul devine 750. 6. care dau cea mai mare diferenţă între ele şi suma cifrelor lor.a’’? 5. 4. Ştiind că lăţimea unui teren în formă de dreptunghi este cu 139 mai mare decât o şesime din lungime.Care este valoarea lui .

Care cifră o folosim de cele mai multe ori? 4.1. Determinaţi toate numerele naturale de forma 4 * 7 care se împart exact la 3. Primul este dublul lui 7 iar al doilea este triplul lui 8. dacă vârsta Ioanei este de 3 ori mai mare decât a Mariei şi de 2 ori mai mică decât a Valentinei ? 2. Câte bidoane a folosit Andrei pentru cei 400 litri de vin? TESTUL 6 1. În două butoaie sunt 400 litri de vin. O furnică a parcurs laturile unui pătrat în 48 de minute. 20 . Ionel şi Raluca au început să scrie la matematică la ora 10 şi 15 minute şi au terminat la ora 10 şi 55 de minute. Câţi ani are acum fiecare.Câte posibilităţi ai? 6. Câte triunghiuri şi câte dreptunghiuri sunt în desenul alăturat? 4. De la o brutărie pleacă 6 maşini cu câte 150 de pâini fiecare. Scrie numărul 44 ca produs de 4 numere naturale. Andrei umple 10 bidoane a 2 litri fiecare şi 9 bidoane a 5 litri fiecare. Restul vinului îl pune în bidoane a câte 5 litri fiecare. Suma a trei numere este 55. 7. Peste 5 ani Maria. Aflaţi numerele naturale a şi b ştiind că: ( a − 3) ⋅ ( b − 5) = 24 .Pâinile se împart în mod egal la 5 magazine. Câte pâini primeşte fiecare magazin? 8. Ştergeţi 4 cifre din numărul 3 907 851 pentru a obţine cel mai mic număr posibil! 6.Câte minute au scris dacă au făcut o pauză de un sfert de oră în acest interval de timp? 2. Ioana şi Valentina vor avea împreună 55 ani. Câte ore a citit în luna august dacă duminica nu citea şi 1 august a fost marţi? 3. Alcătuiţi o problemă după exerciţiul: 205kg+(123kg-100kg) 7. În vacanţa de vară George şi-a propus să citească câte două ore în fiecare zi. Câte capete au treisprezece beţe şi jumătate? 3. Scriem toate numerele de la 0 la 47. În cât timp a parcurs primele trei laturi? 5. Care sunt cele trei numere? 5.

. Suma a trei numere este 204 . Determinaţi cele două numere ştiind că diferenţa lor este 5. b si c ştiind că a+b=140. Ştiind că unul dintre numere este 23. La un concurs sportiv organizatorii au încurcat numerele de pe tricouri.b+c=172 . 4. b ⋅ c = 35 şi 5. ⋅125 . determinaţi suma celorlalte două numere. Determinaţi produsul a ⋅ b ⋅ c ştiind că: a ⋅ b =15 . dar mai mic decât 100 17 c) egal cu 9. Media aritmetică a trei numere este17. 784.. iar prin împărţirea celui de-al treilea la al doilea număr obţinem câtul 2 şi restul 4. Mărind de cinci ori suma a două numere obţinem 65. 3. Aflaţi factorii produsului. 6. Care este cel mai mic număr natural de trei cifre care la împărţirea cu 13 dă restul 7? 2. TESTUL 8 1. condiţiile: 21 a ⋅ c = 21. 539. 8. 2. 218. simultan. Cu cât trebuie înmulţit numărul 9 pentru ca produsul să fie : 16 a) nul b) mai mare ca 80. 2 şi 3. 7. Calculaţi valoarea lui a ştiind că: 5a+3b+12c=580 şi b+4c=110 TESTUL 7 1. Determinaţi un număr natural de trei cifre care respectă. . Aflaţi ultimele 26 cifre ale numărului: 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ . Produsul a două numere naturale este 72. Aflaţi numerele naturale de forma a ştiind că: b c ab + bc + ca = 55 .a+c=128 4. atât la fete cât şi la băieţi. Determinaţi numerele de forma x şi răsturanatele lor reprezintă numere naturale de trei cifre. stabiliţi cine va ocupa culoarul 1.Să se afle numerele ştiind că prin împărţirea celui de-al doilea la primul număr obţinem câtul 3. Ştiind că băieţii au numere impare iar fetele numere pare şi că la START se vor alinia în ordine descrescătoare a numerelor de pe tricou. Numerele de pe tricouri sunt: 364. 847. Aflaţi produsul numerelor a. y . ştiind că suma dintre ele 3.8. Aflaţi numerele. 5. 935. Suma a cinci numere naturale impare este 55.

să se găsească cel mai mic şi cel mai mare număr de costume ce pot fi realizate. iar fiica împreună cu tatăl au 48 de ani. tata şi fiica au împreună 78 de ani. 422. b) suma cifrelor este un număr mai mic ca 10. 937. iar diferenţa lor este a cincea parte din numărul mai mic. Suma a două numere este 99. Aflaţi câţi copii au fost premiaţi ştiind că numărul lor reprezintă jumătate din cei ajunşi în finală (Scrieţi rezolvarea într-un exerciţiu. 312. 111. de 20 de ori mai puţin. Care sunt cele două numere? TESTUL 9 1. Jumătate din participanţi au trecut în faza a a doua a competiţiei. b) 842. Câţi litri de aer trec prin plămânii unui om care stă liniştit timp de 2 ore? 6. Care va fi suma dacă primul număr se măreşte de două ori. 313. 853. Mihai are cu 6000 lei mai mult decât Ionuţ. Produsul obţinut. 212. Îndoitul unui număr mărit cu 14 a fost înmulţit cu 7. Având la dispoziţie 30 m de stofă. La un concurs sportiv au participat 2798 băieţi iar fete cât dublul băieţilor. al patrulea de cinci ori. al cincilea de şase ori? 2. Suma a cinci numere naturale consecutive este 155. 523. Eliminaţi din şir numărul care nu respectă regula: a) 211. pentru un costum de adolescent 2 m de stofă şi pentru un costum de adult 3 m de stofă. 5. 933. al treilea de patru ori.). 623. dacă se va confecţiona cel puţin unul din fiecare fel. iar prin plămânii unui om care stă liniştit. a) fiecare cifră este dublul precedentei. Prin plămânii unui om care înoată trec 120 l de aer pe minut. 7.6. 624. 435. Fiica împreună cu mama au 42 de ani. Să se afle numărul care mărit cu împătritul său şi apoi împărţit la sfertul său dă 20. al doilea de trei ori. a fost împărţit la 9 şi s-a obţinut 24. Mama. micşorat cu 50. 734. iar în ultima fază au trecut numai a patra parte a concurenţilor din a doua fază. Ionuţ are de trei ori mai puţin decît Paul. 3. 422. Care a fost numărul iniţial? 7. 8. Pentru confecţionarea unui costum pentru copil se foloseşte 1 m de stofă. Aflaţi câţi ani are fiecare membru al familiei? 22 . Ce sumă are fiecare? 4. iar Paul are cu 2000 lei mai mult decât Mihai.

1. Determinaţi un număr natural.130 + x = 300. Calculaţi suma numerelor a. Calculaţi b – a. Câţi copii sunt în acea familie? 23 . La ce număr m-am gândit? 5. Să se afle numerele. 2. Se dau numerele: a = 235. rezultatul îl înmulţesc cu 3. La cel mai mare număr natural de două cifre adăugăm jumătate din cel mai mare număr natural de două cifre diferite şi scădem sfertul numărului obţinut. 3. b = 700.3 × x c) 1000 . Care sunt numerele de două cifre diferite care adunate cu răsturnatele lor dau numere formate din două cifre identice? 5. Dintr-un număr scad jumătatea lui. Adaugând 388 la un număr. O soră a băiatului afirmă că are de două ori mai mulţi fraţi decât surori. Care este acest număr? 8. Suma a 4 numere consecutive este 14. c. Mă gândesc la un număr. c = 178.8. 3. din rezultat scad 3 şi noul rezultat îl împart la 3 obţinând astfel numărul 27. ştiind că suma dintre primul şi al doilea este 421. Aflaţi numărul. La acest număr adug 3. la noul rezultat adun 3.4 × x TESTUL 10 Să se determine numerele a. d ştiind că: a + 375 = b : 2 = c × 5 = d − 440 = 500 7. b şi c ştiind că: a×2×3–2×b=c c=6×5+2×a 4 × a = 44 2. Aflăm un număr natural de trei cifre identice. Un băiat afirmă că are tot atâtea surori cât şi fraţi. a + c. La ce număr m-am gândit? TESTUL 11 1. b – (a + c). aflaţi: a) 2 × x b) 650 . suma obţinută este de 5 ori mai mare decât numărul dat. a – c. b. apoi adaug sfertul lui şi obţin numărul 15. Să se afle numerele mai mici sau egale cu 20 care împărţite la 2 dau un cât egal cu dublul restului. iar suma dintre al doilea şi al treilea este 402. 6. 4. Suma a trei numere este 565. ştiind că mărind sfertul său cu 75 obţinem numărul 200. 4. Dacă 280 . Aflaţi produsul lor.

11.26 6)2 7)183. 4.124 8) A 1 2 2 24 . 281 2)120 3)42. care are cifra zecilor 8.15 6)28 7)20. 2. în fiecare coş a rămas acelaşi număr de fructe.44. Când din primul s-au luat 6 mere şi s-au pus în al doilea.13. Aflaţi numerele. Vârsta tatălui împreună cu vârstele celor doi fii ai săi este de 70 de ani.24. iar numărului vederilor colecţionate de Andrei este reprezentat de cel mai mic număr natural de trei cifre. Al doilea număr este cu 2 mai mare decât dublul primului număr. 7. iar al treilea de 2 ori mai mic decât diferenţa primelor două numere. Determinaţi cel mai mic şi cel mai mare număr natural de trei cifre care se poate scrie sub forma: 153 × n + 427 .12. ştiind că vârsta tatălui este de 2 ori mai mare decât a fiului mare iar vârsta fiului mic este egală cu jumătate din vârsta fratelui său? 8.b=4. obţinem un număr cu 100 mai mare decât dublul numărului iniţial.60. 5.301 8)17. Care este vârsta fiecăruia. Irina a colecţionat 435 vederi. 344 6)993 7)3954 8)17.312 4)910 5)4000 6)50 8) 400 T5: 1) 4.347 4) 120 5)860.11. Cu cât este mai mare produsul dintre cel mai mare număr par de o cifră şi 7.c=1 3) 63 şi60 4) 8.252 4) 6dreptunghiuri 5)1+31 6) 1986. Câte mere au fost iniţial în fiecare coş? T1: 1) 11 220 2)122 3)110. Câte le mai trebuie până la 800? 3. Suma a trei numere naturale este 563.332.71 T2: 1)a=1.9. faţă de câtul numerelor 49 şi 7? Scrieţi rezolvarea sub forma unui exerciţiu.14.17 5)4 posibilităţi 6)248 7)180 8)86 T6: 1) 25 de minute 2) A 6 11 7 9 29 27 B 13 8 11 9 4 6 T7: 1)sunt zerouri 2) a) 0 b)9 c)1 4) 105 5)7.35.6.680.231. TESTUL 12 1.26.53. Să se afle a ştiind că: a × 2 : 4 × 9 : 6 = 6 .18. În trei coşuri sunt 324 de mere.24 2)28 4) 14.213. Micşorând cu 10 triplul unui număr. Aflaţi numărul iniţial.24 T3:1)814.5 5) 12.470 7) 5.62.321. 53 de 1 8) 110 şi 69 T4: 1)21 2) 18 3)123.

8): a) 300. 110. 427. c) 400. 5).17. 2). Un tren lung de 200 metri trece peste un pod lung de 200 metri cu viteza de 200 metri pe minut. 7): fiica: 12 ani. Cât timp durează până ce trenul străbate podul? 5.24. Completaţi tabelul de mai jos: 3 4 6 9 8 27 37 57 87 ? 6. Două echipe de muncitori au realizat 1500 de piese. 8) 20. A = 8.144. 3).23. 5) 124.4 3) 353 280 4) (băieţi. (539. 7 copii. 6). 3).27. 5). c=52 2). 6): 12 este numărul iniţial. 25 .218). Să se afle numerele. 258. 5): 720. b-(a+c)=287. 4). 185.15. T11:1)500. 4). 163.45 şi răsturnatele lor.35.24. 6) a) 435. 4. 12000 lei: Paul. 49. T10: 1): a=11.fete) = (935. mama: 30 ani. (847. II=108. III=114. 3). 886.364). Suma a trei numere este 204. câte 1 din celelalte). Prima echipă a realizat de 3 ori mai multe piese şi cu încă 60 de piese mai multe decât cea de-a doua echipă.a+c=413. I=102.25. Fiul cel mic : 10 ani. 7).18. Câte maşini sunt cu 2 uşi şi câte cu 4 uşi? 3. Determinaţi numerele de trei cifre care au cifra unităţilor egală cu cifra sutelor.34. 4): 11 costume (9 de adult.26. 120 de maşini cu 2 si 4 uşi au în total 370 de uşi. tatăl: 36 ani. b=7. T12:1) 160. 27 costume (25 de copil. câte 1 de adolescent şi copil). 2). X = 5.36. tatăl: 40 ani. 111. Teste propuse pentru clasa a IV-a TESTUL 1 1. 81. T9: 1)S=600 2): 524 3): 4000 lei: Ionuţ. ştiind că prin împărţirea celui de-al doilea la primul număr obţinem câtul 3.14. 97. 7). b) 200.784). 2. fiul cel mare: 20 ani. 120. 2165. iar semiprodusul acestor cifre este egal cu cifra zecilor. B-a = 465. iar prin împărţirea celui de-al treilea la al doilea număr obţinem câtul 2 şi restul 4. 5). 8). 12. 6). 13. 10000 lei: Mihai.B C 2 2 2 1 1 2 T8: 1) 111 2) 9. 322.16. a-c=57. b) 937 7) 20 8) 54 şi 45. 4).

Se consideră un număr natural x la care se adaugă 168. inteligent. O bătrână vinde nuci la 3 cumpărători. Ce număr trebuie înscris în triunghiul de mai jos? a) b) 4 3 2 4. Într-o lună. ştiind că fiecare muncitor a realizat 30 de piese? 7. Primului îi vinde 1 6 din nuci şi încă 84 de nuci. c) Câte piese a realizat fiecare echipă? d) Câţi muncitori are fiecare echipă. celui de-al doilea 26 1 din rest şi încă 84 de 4 .Câte raţe erau în curte? 5. Două echipe de muncitori au realizat 1500 de piese. iar al treilea este de 4 ori mai mic decât al doilea. Completaţi tabelul de mai jos: 6 3 7 10 9 17 36 9 49 100 81 ? 3. obţinându-se 300. După câte minute va fi în întârziere cu 4 ore? TESTUL 2 1. Întrebat câte raţe şi câte oi are în curte. trei sâmbete sunt în zile pare. rezultatul se înmulţeşte cu 9. Prima echipă a realizat de 3 ori mai multe piese şi cu încă 60 de piese mai multe decât cea de-a doua echipă. un fermier. Primul număr este cu 24 mai mic decât al doilea. În ce zi va fi ziua de 23 a lunii respective? 8. a răspuns că sunt 53 de capete şi 134 de picioare. apoi se adună cu 86. La amiază( ora 12) ceasul indică ora exactă. Suma a trei numere este 696. rezultatul se împarte la 5. Care sunt cele trei numere? 2. ştiind că fiecare muncitor a realizat 30 de piese? 6.Câte piese a realizat fiecare echipă? Câţi muncitori are fiecare echipă. Ceasul meu întârzie câte două minute la fiecare oră. iar din produsul obţinut se scade 658.Cât este numărul x? 7.

al treilea este 4 2 1 din primul număr. 60 nu sunt meri. Dan spune:. O persoană parcurge cu maşina un drum dus-întors în jumătate de oră. Diferenţa dintre numărul de probleme rezolvate de mine şi Bogdan este egală cu cel mai mare număr par de două cifre.Primul număr este egal 3 1 din primul. Câte 3 nuci a avut la început dacă I-au mai rămas în coş 408 nuci? 8. Ştiind că numărul perilor este de 4 ori mai mic decât numărul merilor să se afle câţi pomi de fiecare fel sunt? Elevii clasei a II-a şi-au făcut o minibibliotecă cuprinzând 38 de cărţi de poveşti şi poezii. Suma a cinci numere naturale este 330. Să se afle câte au 2 osii şi câte au 4 osii dacă în total sunt 168 de osii.Cât timp îi trebuie dacă merge pe jos? Un tren are în total 60 de vagoane cu câte două osii.. iar altele cu câte 4 osii. 4. În clasa a III-a . mărindu-şi numărul cărţilor de poveşti de 5 ori şi cel al poeziilor de 3 ori. 3. au ajuns la 170 de cărţi. Dacă Bogdan ar mai rezolva 2 probleme. diferenţa ar fi de 8 ori mai mare decât numărul problemelor rezovate de el.nuci. 7.’’ Câte probleme a rezolvat fiecare băiat? În livadă sunt meri.Aflaţi numerele. iar al cincilea este din suma ultimelor trei 8 cu suma ultimelor trei. primul iar al treilea este de 5 ori mai mic decât primul adunat cu 6. Dacă s-ar duce pe jos şi s-ar întoarce cu maşina i-ar trebui 1 oră şi jumătate. al doilea este . Câte cărţi de poveşti şi câte cărţi de poezii au avut la început? 27 . 1. 5. 6. pruni şi peri: 90 nu sunt peri. iar celui de-al treilea 1 din noul rest şi încă 84 de nuci. Să se afle primul număr ştiind că este egal cu un număr de o cifră ce reprezintă câtul dintre al doilea şi al treilea număr. TESTUL 3 Să se afle trei numere dacă suma primelor două numere este egală cu pătratul lui 7 mărit de trei ori. Suma a trei numere naturale este 227. al doilea este 3 din 4 2.

7. obţinem câtul 7 şi restul 4. al doilea este al treilea este de 5 ori mai mic decât primul adunat cu 6. 2. 8. iar a patra zi a citit ultimele 80 de pagini. Determinaţi acest număr. Suma a patru numere consecutive este de patru ori mai mică decât 88. A doua zi a citit din 3 3 rest. 1. În trei cutii sunt 75 de bile.Studiaţi toate cazurile posibile. Ştiind că aria pătratului este 16 cm2. Cât cântăresc 40 de pâini? Să se afle trei numere dacă suma primelor două numere este 3 din primul iar 4 egală cu pătratul lui 7 mărit de trei ori. iar în a doua şi a treia sunt 30 de bile. Dacă împărţim această sumă la diferenţa lor. 3.Ştiind că sunt în total 38 de camere aflaţi câte apartamente au două camere. (exprimate prin numere naturale). 6. Un dreptunghi şi un pătrat au acelaşi perimetru.8. Câte soluţii are problema? 28 . Câte bile sunt în fiecare cutie? TESTUL 5 1. a treia zi a citit jumătate din noul rest.Aflaţi produsul celor două numere. Completaţi tabelul de mai jos: 15 33 78 168 2. Într-un bloc sunt 16 apartamente având fiecare două sau trei camere. Câte numere de trei cifre îndeplinesc în acelaşi timp condiţiile: au cifra sutelor 2 iar cifra unităţilor este mai mică cu 1 decât cifra zecilor? 4.În prima şi a doua sunt 65 de bile. Suma a două numere este 60. Aflaţi numerele. TESTUL 4 O pâine şi jumătate cântăreşte 3kg. În prima zi a citit cu 40 pagini mai puţin decât 1 1 din numărul paginilor. Câte pagini are cartea? 5. Un copil a citit o carte în 4 zile. aflaţi dimensiunile dreptunghiului. Dacă împărţim un număr la 17 obţinem câtul 19.

obţinem produsele egale. consecutive. Suma a două numere naturale este 72. i-au mai rămas de parcurs 12 Km ? 3. Manualul de matematică pentru clasa a IV-a are 238 de pagini. Adunând la suma a două numere produsul lor obţinem rezultatul 23. 4.Ioana şi Valentina vor avea. 5. scăzând din produsul lor diferenţa lor obţinem rezultatul13. 4.dacă vârsta Ioanei este de 3 ori mai mare deât a Mariei şi de 2 ori mai mică decât a Valentinei? 8. Împărţind cele două numere obţinem câtul 2 şi restul 101. după ce a parcurs 3/5 din ea. 7. 5. Aflaţi cele două numere. 2. Câţi lei are fiecare dacă după ce al doilea a cheltuit de trei ori mai mult decât primul.200.000 lei. Doi fraţi au împreună 1. Ştiind că dacă împărţim un număr natural a la un alt număr natural de două cifre b. b) cifra miilor. 6.3. Ştiind că peste 4 ani unul dintre fraţi are triplul vârstei celuilalt. Aflaţi cele două numere. Dacă înmulţim primul număr cu 11 şi pe al doilea cu 7. Câti ani are acum fiecare .aflaţi numărul a . c) suma cifrelor numărului abcd este 21. să se afle vârstele celor doi copii. 55 de ani. Determinaţi cele două numere. crescătoare. Peste 5 ani Maria. Un dreptunghi are aria de 24 m2. obţinem un cât cu 92 mai mic decât împărţitorul şi un rest egal cu 98 . împreună.400 lei? TESTUL 6 1. Aflaţi două numere naturale care au diferenţa 470 şi care dau prin împărţire câtul 7 şi restul 110. Găsiţi numărul natural de forma abcd ştiind că : a) cifra miilor este 2. 29 . au constatat că fiecare mai avea câte 128. Câte cifre s-au folosit pentru numerotarea paginilor? 8. Doi fraţi au împreună 24 ani. Determinaţi un număr natural ştiind că suma dintre o cincime a sa şi o doime a sa este 8610. Un număr este cu 2002 mai mare decât altul. Determinaţi perimetrul dreptunghiului ştiind că lăţimea este 2/3 din lungime. 7. a zecilor şi a unităţilor reprezintă numere naturale pare. Există un număr natural x astfel încât: 1025 − [ (1720 − 4595 : x ) + 43 ⋅ 7] = 125 ? 6. Ce distanţă a avut de parcurs un biciclist dacă.

iar suma se va mări cu 193. Semiperimetrul unui dreptunghi este 49cm . Să se afle cel mai mare număr natural de 4 cifre care îndeplineşte simultan condiţiile : a) cifrele nu se repetă. al doilea va fi cât o treime din primul.a patra zi de 3 ori mai puţin decât în a treia zi. Să se afle aceste numere ştiind că dacă împărţim al doilea număr la primul obţinem câtul 3. care împărţit la 75 dă restul 74. Suma a trei numere naturale este 2002. 3.În prima zi citeşte 77 de pagini. Jumătatea numărului „a” este cu 12 mai mare decât jumătatea numărului „b”. Să se determine trei numere naturale consecutive ştiind că suma lor este cu 473 mai mare decât numărul mic. Alina citeşte o carte în 4 zile. La o florărie s-au vândut de 4 ori mai multe garoafe decât trandafiri.a treia zi citeşte jumătate din numărul de pagini citite în primele două zile. 2. Micşorez pe 210 cu dublul unui număr. ştiind că dacă se măreşte primul număr de 6 ori şi se mai adaugă 18. Aflaţi perimetrul pătratului ce are ca latură lungimea dreptunghiului . 3. Câte flori s-au vândut . dacă numărul garoafelor vândute este cu 48 mai mare decât al trandafirilor ? 8.Aflaţi numărul. Suma triplului celor două numere este 504. 2. 4. iar dacă îl împărţim pe al treilea la al doilea număr obţinem câtul 2 şi restul 2.TESTUL 7 1.a doua zi cu 14 pagini mai multe. b) suma cifrelor este 23. Să se afle două numere. TESTUL 8 1. Ştiind că suma dintre jumătatea unui număr natural şi sfertul său este 14718. 7. să se afle numărul. înjumătăţesc suma şi obţin cel mai mare număr par scris cu două cifre. Care este cel mai mic şi cel mai mare număr format din 3 cifre. c) cifra miilor este 2. 6.Câte pagini avea cartea ? 30 . 5. Aflaţi numerele.Dacă împărţim lungimea la lăţime obţinem câtul 3 şi restul 1. măresc rezultatul cu 66.

indicaţi localitatea în care a avut loc această luptă! TESTUL 9 1. Suma a 4 numere naturale este 1471. prin împărţire la un număr de două cifre. Găsiţi pe . câtul egal cu împărţitorul? 2. Suma a trei numere este 141.. 7 a parcurs 5.Împărţitorul are două cifre şi este de patru ori mai mare decât câtul. 3. 46. se obţin următoarele diferenţe: 48. Câte numere de trei cifre dau.Dacă . 6. 7.4. Aflaţi acest număr. Un factor al unui produs este 5 . obţinem 1000. ştiind că după ce 3 din această mai are de parcurs 48Km. 47. Restul împărţirii a două numere naturale este 95.Să se afle deîmpărţitul. primul este de 3 ori mai mare decât al doilea iar al patrulea este cu 8 mai mic decât diferenţa primelor două? 8.Dacă se măreşte de 4 ori .. Restul împărţirii unui număr natural “n” la 36 este 22.Care sunt cele trei numere? 5.Care este celălalt factor? 31 .a’’ reprezintă anul unei lupte de pe teritoriul ţării noastre . 4. b şi c dacă : 5a + 6b + c = 1259 a = 2b c este egal cu suma dintre 5 şi sfertul numărului a.a’’ ştiind că: (25·3+70):5+a=1359. Stabiliţi valorile lui a. Dacă se scade din fiecare număr un acelaşi număr. Care sunt numerele dacă al doilea şi al treilea sunt numere consecutive impare. Aflaţi restul împărţirii lui “n” la 18.se obţine produsul 40. Înmulţind diferenţa numerelor 980 şi 770 cu câtul dintre 30 şi dublul numărului 5 şi adunând produsul obţinut cu un număr. Ce distanţă a avut de parcurs un automobilist.

iar al doilea are de 4 ori mai puţine nuci decât al treilea . Suma a 13 numere este124 .Diferenţa dintre numărul bilelor roşii şi numărul bilelor albe este 130.Câte nuci are fiecare copil? 7. care au suma cifrelor 4.Rezolvaţi respectând ordinea operaţiilor: [(114·3+27·9+15):6:10]·36= 8.Aflaţi numerele.Primul are cu 20 de nuci mai multe decât al doilea . Suma a două numere naturale este 333.Care sunt cele două numere? 2. Într-o seră s-au plantat de 6 ori mai multe fire de roşii decât de vinete.Fiecare săritură are 3m ..Câte răsaduri s-au plantat din fiecare fel? 3. înjumătăţesc suma şi obţin cel mai mare număr par scris cu două cifre. Scrieţi numerele de 3 cifre distincte.Dacă scădem câte o unitate din fiecare număr atunci suma lor va fi . Micşorez pe 210 cu dublul unui număr .măresc rezultatul cu 66.Care este distanţa parcursă într-o oră? 6. numărul firelor de roşii ar fi dublu .O treime din primul este cu 11 mai mică decât o treime din al doilea.Câte bile sunt în total? TESTUL 10 1. 4..Suma triplului celor două numere este 504. Trei copii au împreună 500 de nuci.Bilele roşii sunt cu 10 mai multe decât triplul celor albe. Într-o cutie sunt bile albe şi bile roşii. 7. 32 . Aflaţi numărul iniţial? 5.Dacă s-ar mai planta încă 250 fire de vinete. Jumătatea numărului a este cu 12 mai mare decât jumătatea numărului b. Un cangur sare de 16 ori pe minut .6.

identic cu ceilalţi doi. Acum 3 ani vârsta sa se împărţea exact la 7.Dacă măresc cu 12 primul număr. 5 kgB.) TESTUL 11 1. Care sunt ultimele patru cifre ale numărului: a = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ . 7 sau 10 D. Suma a trei numere este 540. La cel mai mare număr natural de trei cifre distincte adăugaţi jumătatea celui mai mic număr natural de trei cifre şi sfertul celui mai mare număr natural de două cifre în care cifra unităţilor este 6. balanţa se echilibreazã.atunci fiecare dintre ei va avea câte 25 de timbre. 2 + 2 – 2 + 2 – 2 + 2 – 2 + 2 – 2 + 2 = ? 33 . 2 pepeni.numerele devin egale. cât şi rest este egală cu 399. 8 B..Câte timbre a avut fiecare la început? 3. După ce un număr "x" se măreşte de 5 ori şi din rezultat se scade 54. Dacã punem un pepene. Dacă Mihai îi dă Cristinei 5 timbre şi Alinei 7 timbre . Un pepene cântãreşte: A. 10 sau 9 2. Câte cãrţi va primi fiecare? A. Cât este suma? 6. 6 jucãtori împart un pachet cu 52 cãrţi de joc distribuind pe rând câte o carte fiecărui jucător. cât 6 portocale C. Aflaţi deîmpărţitul.micşorez cu 2 pe cel de-al doilea şi îl măresc de cinci ori pe al treilea . în talerul cu portocale. Anul acesta vârsta mamei mele se împarte exact la 4.Aflaţi numerele.Produsul vârstelor a trei fraţi este 48. 5. 3 kg E. .. Care este valoarea lui "x"? 4. 2. se constată că rămâne jumătate din numărul "x". ⋅ 2001 + 2002 ? 7. 7 kg 3. iar restul este jumătate din împărţitor. 9 C. Care este vârsta mamei? 8. cât 3 portocale D. iar în celãlalt. ştiind că suma dintre împărţitor.8. câtul este de 9 ori mai mare decât împărţitorul. Într-o împărţire.Ce vârstă au cei trei copii? (Vârstele sunt exprimate prin numere naturale. Într-un taler al unei balanţe sunt 6 portocale..Doi sunt gemeni iar cel mai mic e blond . Determinaţi numărul natural x din egalitatea: ( x − 3)( x − 4 )( x − 5) − 720 =0 TESTUL 12 1. 9 sau 8 E.

–. 4 E. 2. în total 7 figuri. +. 11 34 . Care este perimetrul figurii haşurate? 1m 1 A. 210 8. iar tatãl lor are cu 30 kg mai mult decât mama. 7. In ce ordine trebuie puse semnele „+“ şi „–“ între numerele 150. 139 şi 68 D. 9 D. 9. 7. +. + B. 2. 13 6. + C. 13 D. 2 B. 68 kg C. 4 D. 5. 83 kg D. –. împreunã cu pãrinţii lor. 146 şi 57 E. +. 13 se eliminã 4 numere astfel încât suma celor rãmase sã fie 23. 2. Andrei urcã cu liftul timp de 1 minut. Pe un panou sunt pãtrate. + D. 80. 4 C. 1 C. 13 C. 5 D. cercuri şi triunghiuri. 6 E. 178 E. 5. – E. – 11. 13 B. Marius şi Mihai au câte 38 kg. 10 E. 2 C. 148 şi 56 C. 89 B. Ce greutate are mama? A. 3 B. 30 pentru a obţine 270? A. Care numere se eliminã? A. Mihai şi Andrei colecţioneazã abţibilduri . 7 12. +. 7. Câte cercuri sunt? A. –. 3 D. 172 şi 39 9. 5. 5 10. 20 7. 145 C. Mihai are cu 56 de abţibilduri mai mult ca Andrei. 7. 2. 7. +. 11. –. 19 E. Care este numãrul minim de culori cu care trebuie sã fie colorate firele din ţesãtura alãturatã pentru ca sã nu se intersecteze sau sã nu se învecineze douã fire de aceeaşi culoare? A. 16 D. 12 E. 128 kg 5. 9 B. 11 C. 2. Din urmãtoarele 7 numere 11. Fraţii gemeni Marius şi Mihai. La ce etaj locuieşte? A. +.0 B. 13 E. 7. +. 6 C. 94 kg E. Existã douã numere naturale astfel încât în scrierea lor. +. 7. 210. Aceste numere sunt: A. 5. 20. +. cântãresc 234 kg. 64 kg B. 160 D. 157 şi 93 B. 9. –.A. sunt de 3 ori mai multe pãtrate decât triunghiuri. Câte abţibilduri are Mihai? A. 11. iar împreunã au 234. Liftul blocului în care locuieşte Andrei face exact 6 secunde între douã etaje. 5 B. –. a sumei lor şi a diferenţei lor se folosesc toate cifrele de la 0 la 9 o singurã datã. 20 4.

32 E. 1 B. 36 14. 21 C.13. Câţi membri vor fi în club când numãrul bãieţilor va fi egal cu cel al fetelor? A. 12 bãieţi şi 8 fete sunt membri în clubul matematicienilor. Află cele trei numere. Dacă elevii se aşează câte doi într-o bancă rămân patru elevi în picioare. 165 E. Suma a trei numere este 1818. 333 C. Dupã câţi kilometri vor fi din nou toate cifrele diferite? A. 431 D. 13 786 15. 12431 E. şapte C. 20 B. Se dau numerele: a = 2 + 2 x 3 x {[(7 x 3 – 5) + 2 x 6] : 4 + 5} x 10 – [(10 + 100) x 5 – 60] b = 1442 : 7 – (3 x 107 – 128) Calculaţi diferenţa dintre produsul şi suma numerelor a şi b. Dacă micşorăm cu 100 jumătatea primului număr . Valoarea lui x din egalitatea: 3[ 2 ( x – 1 ) – 1 ]=999 este A. cu 200 jumătatea celui de-al doilea număr şi cu 300 jumătatea celui de-al treilea obţinem trei numere consecutive în ordine crescătoare. Dacă la fiecare număr se adaugă acelaşi număr. Pe ce loc a terminat Raul? A. 72. Suma a trei numere este 102. 24 C.Care sunt numerele ? 3. 2. se obţin numerele 36. 167 B. Dacă se aşează câte trei într-o bancă rămân trei bănci 35 . Numãrul de copii care au terminat în urma lui Raul a fost de 2 ori mai mare decât al celor care au terminat înaintea lui Raul. opt D. 28 de copii au luat parte la un concurs de matematicã. 28 D. În fiecare sãptãmânã 2 fete şi 1 bãiat sunt acceptaţi ca membri ai clubului. nouã E. şase B. zece 16. şi 30. 4. Indicatorul kilometric al maşinii indicã 187569. 168 D. 166 (CONCURSUL INTERJUDEŢEAN MICUL ARHIMEDE-EDIŢIA I -6-7 DECEMBRIE 2002-CRAIOVA) TESTUL 13 1. aceste cifre fiind toate diferite.

8.Ion Rusu.M. y = x + (2002 :22 – 51). Care este vârsta fiecăruia ? (Prof. Mama a mai pus 8 mere. ştiind că x + y + z = 2001. Trei copii au împreună 30 de ani. Câtul dintre primul şi al doilea număr este 2.mama şi fiul au împreună 115 ani. Câte bănci şi şi câti elevi sunt ? (O. Suma a trei numere naturale consecutive adunate cu triplul sumei lor este 60.2003) TESTUL 14 1. din al doilea 201. Dacă la fiecare se adaugă acelasi număr. z = y – (2000 – 999) : 91. Suma a trei numere naturale este 2002. Marius a mâncat până a rămas o treime din numărul lor. Suma a trei numere este 2002. 902. 2. 3. Suma a două numere naturale este 70. Acum în fructieră sunt totatâtea mere câte erau la început. Bistriţa. Bistriţa Năsăud) TESTUL 15 1. numerele devin egale. Rebrişoara.libere şi una ocupată cu un singur elev. y şi z. Găsiţi valorile x. Un pix costă de două ori mai mult decât un creion. plătind în total 25200 lei. Vârsta celor trei copii este exprimată prin trei numere naturale consecutive. Află cele trei numere. Câte mere au fost la început în fructieră? 3. iar mama cu 4 ani mai mică decât tata. Suma primelor două numere este 1002. se obţin respectiv 704. iar restul 10. Suma a trei numere este 2003. 5. calculaţi: (n – n : 2):(n:154 – 2) + (n – 91). iar suma dintre al doilea şi al treilea număr este 1502.L. 702. 6. 7. 4. Într-o fructieră sunt mere. Să se afle cele două numere naturale. 36 . iar din al treilea 102. Ce vârstă are fiecare ? 2. Ştiind că n = 2002. Aflaţi cele trei numere. Marius a cumpărat 5 pixuri şi 4 creioane. Fiul este cu 24 ani mai mic decât mama. Aflaţi numerele. Tata . Află cât costă un creion şi cât costă un pix. dacă din primul se scade 200. Aflaţi valorile iniţiale ale celor trei numere.

Aflaţi numărul natural x pentru care fracţia echiunitară. să se afle câte numere sunt în total? 3) 2 portocale si 3 grapefruit cântăresc 1 kg 300 g.. câte protocale şi câte grapefruit intră? (Concursul . 6. + 1 × 2 × 3 × . Cîţi pomi sunt necesari pentru: i) o lungime. TESTUL 16 1) O gradină are forma unui dreptunghi.. a)Câte portocale intră într-un kilogram? B) Dar într-un kilogram de citrice asortate. de la stânga la dreapta. 2) Într-un tabel sunt scrise primele numere naturale. iar.4. Aflaţi perechile de cifre a. Să se afle x din: 10 ⋅ {x −10 ⋅ [362 + 10 ⋅ (24 + 24 : 4)]} = 100 . Trei elevi au împreună 371 500 lei. Aflaţi numerele a b c . în dreptul lui. 2) Scrieţi numărul 100 folosind şase cifre de 9 şi numai operaţiile de adunare. iar dacă se micşorează cu 6 dam.. ii) o lăţime. se obţin două pătrate alăturate.Ştiind că 149 se afla pe rândul de la mijloc.Ion Ciolac’’) 2 x + 2001 este x + 2003 TESTUL17 1) Care este ultima cifră a numărului N = 1 × 2 + 1 × 2 × 3 + 1 × 2 × 3 × 4 + . Câţi lei are fiecare elev? 8. înmulţire şi împărţire. Dacă se măreşte lăţimea cu 6 dam. în 3 rânduri egale. se obţine un pătrat. a) Calculaţi perimetrul grădinii. 3 portocale cântăresc cât 2 grapefruit... Primii doi au împreună 155 300 lei iar ultimii doi au împreună 250 700 lei. pe ultimul rând se află numărul 290. × 99 ? Justificaţi răspunsul dat. ştiind că: abc + cba = 645 . b) Se plantează pe margine pomi fructiferi la distanţa de 4 m. b distincte şi nenule. 5. astfel încât: ab +ba = 121. 37 . iii) toată gradina. 7.

3) Numerele naturale de trei cifre care au suma cifrelor egală cu 2 sunt .... Distanţa de la primul plop la cel de al IXlea plop este de 120m. Fiecare primeşte zilnic câte 1. 6) Bunica împarte celor 9 nepoţi ai săi câte 101 bomboane şi îi rămân 7 bomboane. (Concursul Interjudeţean . 8) O elevă cumpără 3 creioane si 2 ascuţitori cu 10. lei.. 7) Dintr-un triunghi mare de hârtie a fost tăiat un colţ mic în formă de triunghi. Numărul de vârfuri pe care le are bucata de hârtie rămasă este egal cu . 5) O carte este deschisă la întâmplare.. 4) Un teren în forma de dreptunghi are lăţimea cu 25 m mai mică decât lungimea.162. Filofteia Preda’’.. Ce vârste au cei trei fraţi? Justificaţi răspunsul. 11) Suma a trei numere este 1... 258. Ştiind că suma numerelor celor două pagini pe care le privim este 173.200 lei..3) Pe marginea unei şosele sunt plantaţi plopi la distanţă egală unul faţă de altul... Aflaţi peste câte zile va avea Alin de două ori mai mulţi bani decât Bogdan.. Cel mai mic are ochi albaştri. Ce distanţa este de la plopul al IVlea pana la cel de-al XC-lea? Justificaţi răspunsul dat..2002) TESTUL 18 1) După efectuarea calculelor: 30 + 30 : 30 ×30 × 0 se obţine . Doi sunt gemeni. 10) Produsul vârstelor a trei fraţi este 16. Dacă din fiecare număr scădem aceeaşi valoare obţinem numerele 362. Dacă am prelungi lungimea cu un sfert din dimensiunea sa. Calculaţi lăţimea terenului. atunci numerele sunt .. Numărul de bomboane pe care le avea bunica era . 38 . Mama ei plăteşte pentru 9 creioane si 6 ascuţitori de acelaşi fel . Aflaţi cele trei numere. iar Bogdan are 1..400 lei. Acest număr este . 242. II.000 de lei. 2) Numărul ce trebuie scăzut din 31 pentru a obţine triplul lui este 8 este egal cu .. 9) Alin are 7. 4) Un elev se gândeşte la cel mai mic număr natural impar scris cu trei cifre diferite..000 lei. atunci perimetrul terenului s-ar mări cu 38 m. lăţimea ramânând aceeaşi..

Peste câţi ani mama va avea de două ori mai mult vârsta fetiţei ? 4. 8..Acestea au împreună 48 de picioare . Într-o curte sunt în număr egal cai . Scrieţi care este valoarea cuvântului MATEMATICĂ dacă o consoană valorează 13 iar o vocală de 2 ori mai mult.Câţi ani are fiecare copil?(Vârstele sunt exprimate prin numere naturale..Câţi băieţi sunt în clasă ? 2. Calculaţi :a)734⋅ 2+309:3-132:3= b)74⋅ 75+75⋅ 26-3⋅ 4-4⋅ 5= 3. George deschide o carte şi constată că suma numerelor celor două pagini este 33. Grigore Gheba’’-2001) TESTUL 19 1. În clasa noastră sunt 30 de elevi dintre care de 5 ori mai multe fete decât băieţi . De câte ori folosim cifra 1 pentru a scrie câte o singură dată fiecare număr natural cel mult egal cu 43. Suma vârstelor a 3 copii este de 5 ani . 7. 3.Aflaţi cele patru numere.Fiecare săritură are 3m . Aflaţi numerel naturale x şi yştiind că :x⋅ (5+7y)=5 TESTUL 21 39 .Ce număr are pagina din dreapta? 5. Calculaţi :a)(3490:10+2⋅ 3⋅ 72)⋅ 0+2700:90= b)999⋅ 371+999⋅ 629= 2 Suma a patru numere naturale consecutive este 86 . Scrieţi numerele de 3 cifre care au suma cifrelor 4..Cel mai mic este blond .(Concursul .Câţi cai sunt în curte ? 4. Să se afle x ştiind că :( 25⋅ x-600)⋅ 25=625. 7.găini şi gâşte . Într-un borcan sunt 800g de gem Gigel mănâncă zilnic câte 8 linguriţe cu câte 7g de gem .) 8.Dacă scădem câte o unitate din fiecare număr atunci suma lor va fi . Un cangur sare de 16 ori pe minut . 5. Suma a 13 numere este124 . 6.Care este distanţa parcursă într-o oră? 6. O fetiţă are acum 8 ani iar mama ei are 28 de ani .Câte grame de gem vor rămâne în borcan după 5 zile? TESTUL 20 1.

e) x : 12 = 96 .) 2. Care este numărul ? 3) Efectuaţi : a) 312 + 15 ⋅17 . 8) Un dreptunghi are lungimea cu 10 cm mai mare decât lăţimea iar perimetrul de 14 dm. apoi măresc rezultatul cu 80 şi obţin 100. 7) Aflaţi x din: a) 17 + x = 104 . 4) 576 : 12 . Aflaţi suma tuturor numerelor de 3 cifre egale 4. d) 71 ⋅ 28 − 69 ⋅ 19 .Ce vârstă au cei trei copii? (Vârstele sunt exprimate prin numere naturale. Să se afle lăţimea dreptunghiului.Câţi elevi are clasa? 6. Găsiţi cele două numere ştiind că suma lor este 63. Determinaţi pe x din egalitatea :999⋅ [37⋅ 3+2⋅ (151x)]=510489 5. Calculaţi :( 123+ 241+635 ):9+999⋅ 437-10001= 3. Dacă într-o sală de clasă se aşează câte 2 elevi într-o bancă rămân 4 elevi în picioare iar dacă se aşează câte 3 elevi într-o bancă rămâne o bancă liberă .Câţi m are fiecare bucată de ţeavă astfel obţinută? TESTUL 22 Efectuaţi : 1) 62 + 179 . b) 48 ⋅13 − 29 . 2) Jumătatea unui număr o micşorez cu 14. c) x − 28 = 31 . TESTUL 23 1) 14 m de pânză costă 112. b) 51 − x = 13 . 40 .1. e) 26 + 14 ⋅17 − 378 : 14 . 4) Un număr este de 6 ori mai mare decât altul. f) 720 : 8 + 5 ⋅ [3600 : 90 + 40 ⋅ [63 : 9 − 7)] . 2) 312 − 85 . d) 108 : x = 12 .Doi sunt gemeni iar cel mai mic e blond . Produsul vârstelor a trei fraţi este 48. O ţeavă lungă de 21 m se taie în două bucăţi astfel încât una să fie de 6 ori mai mare decât cealaltă . c) 47 ⋅ 28 + 13 ⋅ 15 . 6) 2 +3 ⋅{7 +5 ⋅[4 +9 ⋅ (13 −8)]} . Calculaţi :a)342⋅ 25= b)3471:3= c)273+3891 7. 3) 48 ⋅ 97 . 5) 24 ⋅13 + 45 : 9 − 10 . Aflaţi latura sa.000 lei. 5) Un pătrat are perimetrul de 64 cm. Să se afle cât costă 24 m de pânză de aceeaşi calitate. Cum se pot scoate dintr-un bazin 6 litri de apă având la dispoziţie un vas de 11 litri şi unul de 4 litri ? 8.

7) Sfertul unui număr îl măresc cu 21. d) x + = . b) − . 6) Reconstituiţi înmulţirea : 12 * 4 ⋅ 9 = 11106 7) Efectuaţi : 7 2 17 11 11 6 9 + . 8) Aflaţi x din : a) 13 13 2 2 17 3 1 5 − x = . iar restul l-a primit jumătate de la tată şi jumătate de la bunicu. 5) Găsiţi numărul natural x astfel încât : 4 x9 x + 3 x 4 5 = 7537. 3) Jumătate din suma dintre triplul unui număr şi dublul său dă 85. Câţi lei are fiecare ştiind că împreună au 34725 lei? 2) Aflaţi x din : 14 +3 ⋅{24 ⋅ 5 + 2 ⋅[3 +5 ⋅ (2 ⋅ x −3)]} = 602 . apoi micşorez rezultatul cu 34 şi obţin astfel 18. c) + − . b) x − = . Ce sumă a primit de la bunicu? 5) 3 4 dintr-un număr micşorat cu 1 2 din acelaşi număr reprezintă 78. Care este numărul ? 4) Aflaţi latura pătratului cu perimetrul de 912 cm. 3) Scrieţi toate fracţiile subunitare cu numitorul 4. 12 12 20 20 25 25 25 2 7 1 9 +x = . 4) O minge costă 36 000 lei. Care este numărul ? 41 . Un elev a economisit 1 din 2 valoarea mingii. Care este numărul? 8) Un sfert din jumătatea unui număr este 12.6) Aflaţi x din: [45 : (34 − x) + 44 ] : 7 = 7 . Care este numărul ? TESTUL 24 1) Ionel are de 4 ori mai mulţi bani decât Tinel. d) 2 2 7 7 a) TESTUL 25 1) 2) Cât reprezintă 2 din 27 m? 3 Aflaţi un număr natural ştiind că suma dintre număr şi 3 4 din el este 119.

cu 2 q mai mult grâu. Peste câţi ani va avea de 4 ori vârsta de acum? TESTUL 27 1) Cu cât este mai mare suma numerelor 417 şi 239 decât diferenţa lor? 2) Aflaţi suma dintre produsul numerelor 2 646. Preţul unui m de stofă este 5400 lei iar preţul unui m de pânză este 1200 lei. 42 . 123 q . 4500 hg 8) Câţi m reprezintă suma: 4200 cm + 3 hm + 250 dm TESTUL 26 1) Transformaţi în secunde: 2 h 13 min. Câţi m are perimetrul său? 6) Comparaţi numerele: a) 3 t 6 g şi 35 g 100 kg. 27 şi câtul lor? 3) Un dreptunghi are lungimea de 90 cm şi lăţimea de 4 dm. b) 17 m 200 cm şi 180 dm. Într-o zi s-au vândut 2 3 din stofă şi din pânză. iar cu ovăz cu 1400 kg mai puţin decât grâu şi porumb la un loc. 7) Într-un rezervor s-au pus 12 hl de benzină iar în altul cu 60 dal mai mult. 1 zi 14 h 31 min 2) Un tren pleacă din Târgovişte la 2100 şi ajunge în Constanţa la ora 4 dimineaţa. Câte ore a mers trenul ? 3) O grădină de formă dreptunghiulară are lungimea de 240 m iar lăţimea reprezintă 2 3 din lungime. Aflaţi perimetrul pătratului echivalent cu dreptunghiul. Câţi l de benzină s-au pus în cele două rezervoare? 8) Aurel are 12 ani.6) Într-un magazin erau 120 m stofă şi 280 m pânză. Câţi lei valorează marfa 3 4 rămasă în magazin? 7) Transformaţi în kg: 17 t . Câte kg de cereale s-au încărcat în vagon? 5) Curtea şcolii are formă de pătrat cu latura de 17 dam. Ce lungime are gardul ce înconjoară grădina? 4) Într-un vagon s-au încărcat cereale astfel: 3 t cu porumb.

5) Aflaţi suma numerelor: 1 + 2 + 3 + … + 29. b) Al doilea număr micşorat cu 5 este egal cu dublul sumei cifrelor sale. c) 7 + 14 + 21 + … + 350. z ştiind că: 7x + 5y –z = 8 şi y + z = 11.4) Suma a două numere este 1 800. 6) uma a trei numere este 94. 7) Aflaţi sumele: a) 1 + 2 + 3 + … + 79. iar dacă-l împărţim pe al treilea număr la al doilea obţinem câtul 2 şi restul 108. Dacă mărim primul număr de 3 ori şi pe al doilea îl micşorăm de două ori atunci primul devine de 12 ori mai mare decât al doilea. 4) Aflaţi numerele de două cifre care sunt egale cu dublul sumei cifrelor. 8) La o împărţire cu rest suma dintre împărţitor. y. 1 + 2 ⋅ {3 + 4 ⋅ [5 + 6 ⋅ (7 + 8) + 9] + 10} . 2) Ionel are de 5 ori mai mulţi dolari decât Vali. Dacă el i-ar da lui Vali 48 dolari. Să se reconstituie împărţirea. cât şi rest este 44 iar câtul este un sfert din împărţitor. Aflaţi cele două numere. b) 43 + 44 + 45 + … + 142. Să se afle numerele ştiind că primul număr este cu 18 mai mic decât al doilea şi cu 5 mai mare decât al treilea. 6) Aflaţi numerele naturale x. 5) Suma a trei numere este 1988. Câţi dolari are fiecare copil? 3) Aflaţi două numere care îndeplinesc simultan condiţiile: a) Suma lor este 38. Aflaţi numărul. Să se afle numerele ştiind că dacă împărţim al doilea număr la primul obţinem câtul 3. TESTUL 29 Să se afle numerele a şi b ştiind că: 43 1) . 8) TESTUL 28 1) Întreitul unui număr micşorat cu 14 dă 133. 7) Suma a 4 numere naturale consecutive este 290. atunci sumele lor ar fi egale. Aflaţi numerele.

Câte pagini a citit a treia zi? 7) Aflaţi x. Aflaţi a. ziarele au rămas de două ori mai multe decât revistele. b. a doua zi de două ori mai mult. din: 32 − 12 : 3 + 5 ⋅ x < 7 ⋅ 9 . 6) O carte are 126 pagini.a = 5 ⋅ b iar 2 ⋅ a − 3 ⋅ b = 245 . în mod egal. primul este dublul celui de-al doilea iar al treilea este cu 4 mai mare decât primul. TESTUL 30 1) Diferenţa a două numere este 5085. 8) Aflaţi 3 numere naturale ştiind că suma lor este 609. 4) La un chioşc sunt 1505 ziare şi reviste. Aflaţi valoarea expresiei: E = 1 + 2 + 3 + … + 1000 – 501 – 502 .… -1002 7) Să se determine toate numerele de forma a b c pentru care: a b c . 2) Trei elevi au împrrună 71 500 lei. iar restul în următoarele 3 zile. Câte ziare şi câte reviste erau la început ? 5) Să se afle x din egalitatea : {[( 5 ⋅ x + 23) : 17 + 18 ] ⋅ 5 + 20} : 8 = 72 − 3 ⋅ 4 . Câţi lei are fiecare elev? 3) Să se afle x din: 10 ⋅ {x −10 ⋅ [362 + 10 ⋅ (24 + 24 : 4)]} = 100 . 4) Produsul a trei numere naturale diferite este 336 iar produsul primelor două numere este 84.c b a = 594 Răspunsuri 2) 3) 44 . Împărţind numerele se obţine câtul 5 restul 41 . număr natural. b = a + (130 : 2 − 5) şi c = b − (130 −10 ) : 6 . Primii doi au împreună 55 300 lei iar ultimii doi au împreună 50 700 lei. Aflaţi cele două numere. Un elev a citit în prima zi 15 pagini. Aflaţi două numere ştiind că au câtul 5 şi diferenţa 600. Care sunt cele trei numere. ştiind că primul număr este de 7 ori mai mare decât al treilea număr? 5) Găsiţi toate perechile de numere naturale care verifică egalitatea: ( a + 3 )⋅ ( b + 4 ) = 72 6) Calculaţi suma: 1 + 2 + 3 + … + 1000. După ce s-au vândut 101 ziare şi reviste. c ştiind că: a + b + c = 130 .

110 6) 40.5 T5: 1)Se dublează numărul precedent şi se adună cifrele produsului.mama=15.360 b) 12. fiul=21 2)12 3) 602 4)50 .342. l=3 3) 2h 30min 4)36. 358 T19 1 a) 30 b)999000 2 20.4 şi7.21.3903 2) 30km 3)5.310 8) 4. 110 4)103 5)86 şi 87 6) 1016 7)4 8) 30.320 7)360250 8) 250 T10: 1)150.42 4) 17.30.25.371.5şi 6 T16: 1)a) 84 dam b) 61.4.38 6) 324 8) 120.484 2) 65.252 2)37 . 750 3)96.20 5)4.301.600.200. 3şi 8. l=1.11 T15: 1) 2002 2)700.124 4) 2 minute 6) a)360 şi 1140 b)12 şi 38 7) sâmbătă T2:2) 289 3)5 5) a)1140.18 4)13 015 5) 1062 6)2002 7)24 8)13 T12 : 1 d 2 b 3 c 4 a 5 b 6 e 7 b 8 d 9 c 10 e 11 b 12 d 13 d 14 b 15 e 16 c T13: 2)24.23 3 6 45 .60.7 8)40.50 7) 28.6 6)1800 şi 3600 7) 500.3 T 11 : 1)50.24 5)12.2) 17⋅ 19+0.130.6.18 2) L=7 .1000 8) 9.…17⋅ 19+16 3) 28.808 4)15 bănci şi 14 elevi T14:1)tata =49.183 2)125.46 5)370 6)152. 838 300 T6:1) 1901.63 5)10 6) 684 7)4. 24 8)891 T7:1) 149.20 .b=72 7) 16.684. 76.100.63.64 8)19 624 T8: 1) 2984 3)278 4)48.502.17⋅ 19+1.7 5) nu 6)2946 7) 516 8) 361 700.606.10.60. 55 3) 20. 12.72 4)40 5)2880 6)111 7) 103.10 T4: 1) 80 2) 84.18 3) 404.60 6) 20 7)4.30 T3:1)84.22.43 7)211.T1:1) 222.372 3)P=98.3 4)12 300 5)530. Între plopul 4 şi 90 sunt 15⋅ 89-15⋅ 3=1290 (m) T18: 1)30 2)7 3)101.1 11)462.L=85 4)200. 45.10.5. L=5.90.47.633 8)1330-Posada T9: 1)22 2)4 3)2399 4)84 5)2 6)80.1202 5)40 6)a=96.602 3) 644.213.4.5.673 4) 2 5)2 şi 19.000 9) 5 10) 4.60.210 2) 423 3)a) 5 b) 2 portocale şi 2 grapefruit T17: 1) 2 2)100=99+9⋅ 9:9:9 3) Distanţa dintre doi plopi consecutivi este de 15 m.414.974 2)370.238.701.

7) a) 87.220. e) 1152. c) 59. 2) 227.310.3m T 22: 1) 241.211. 5) 307.202.4. d) 9.4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 17 25 15 2. b) 38.301. 3) 4656.130. 46 .3 426673 4995 351 18 elevi a) 8550 b)1157 c)4164 R-11-4 R-3-4 R-10-4 R-11-0 R-3-0 R-10-0 R-7-4 R-0-3 R-6-4 R-7-0 R-11-3 18m .1 520 T20 5 a) 1527 b)7468 12 ani 195 2880 111 103. 8) 30cm.112.400 X=1.2.121. 6) 758. y=0 T21 4. 4) 48.

1236. 6) 500500 . 7) x ∈ { 0. 24 $ 3) 13 şi 25. 761. . 4. (5 . c) 7. 4 .993 47 . R = 4. 6) 3 7) a) b) 3 . 27780 lei. 3) 34. T30 :1) 6346. 7) 71. 6) 25. f) 290. 4) 11000 kg. 5) . 6) 27. 721. 6) 300 4 4 4 4 000 lei 7) 17000 kg. 8) 260 : 32 = 8. 3. 22. 2) 68. 4) 18. 4) 228. 8) 36 ani T27 :1) 478. 34500 lei . 4) 936. 246. 5) 680 m. 2) 20800 lei .. T26 :1) 7980 s. 2. (15 . 121. 4) 28 . 5) 188. 6) 1. 17 m 200 cm > 180 dm. 4) 9 şi 54. 4) 9000 lei.. 5) 16 cm. 45. 8) 859. 3) 10. 50. 7) 701.8) a) . 4 3 8 5 4 . 8) 367 m. 5.. 3) 800m. 5) 247 6) 27 pag. c) 8925. 14) .903. 3 . 2) 71540. 373247.0) .. 73. (6 . 7) 3000 l. 4) 1200 şi 600.913. 564. T29 :1) 175. 70.802. c) 1 511. 6) 3 t 6 g > 35 g 100 kg. 1 0 25 1 3 7 0 1 2 3 T25 :1) 18 m. 5) 435. 751. e) 237. 2) 120 $. 741. 72. 7) 124 8) 596080 T24:1) 6945 lei.T 23: 1) 192000 lei. 731. T28 : 1) 49. 7) a) 3160. (3 . 138 660 s. b) 5. c) . b) 9250. 8) 242. 9. 8) . 781. 2) . 3) 6630 . (1 .812. 2) 5. . 5) x = 2. 5) (0 . 35. 150. (9. 74. 2) 750. 450 kg. 4) . 3) 240. 16200 lei .892... 12300 kg. 2) 7 ore. 5) 312. 2) 68 3) 567. 3) . 6 }.711. b) 595.. . 1261. 20) . 468. 2. d) 677. d) . 791. 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful