Teste Clasa 2

Teste propuse pentru clasa a II-a TESTUL 1 1. Mama Ioanei are 32 de ani iar Ioana de 4 ori mai puţini.

Câţi ani avea mama când s-a născut Ioana? 2. Comparaţi dublul celui mai mare număr de o cifră cu triplul lui 6. 3. Andrei are 1 an. Peste 4 ani va fi de 6 ori mai mic decât tatăl lui, iar bunicul de două ori mai în vârstă decât fiul său. Ce vârstă are tatăl? Dar bunicul? 4. Cornel îi spune lui Mihai: - Dacă aş mai cumpăra 4 cărţi, aş avea în bibliotecă 2 rânduri a câte 10 cărţi. Câte cărţi are în prezent în biblioteca sa Cornel? 5. Numerele de mai jos, aşa cum sunt aşezate pe două rânduri, au o anumită legătură între ele. Care anume? Dacă aflaţi această legătură nu va fi greu să completaţi numărul care lipseşte. 16 28 31 40 53 57 66 81 88 ? 12 3 9 13 4 9 15 7 12 1 6. Un elev a rezolvat următorul exerciţiu 12-6:2+4⋅ 2 astfel: 12-6:2+4⋅ 2=6:2+8=3+8=11. Unde este greşeala? Găsiţi rezultatul corect! 7. Eliza, Alexandru şi Maria au 90 de timbre. Alexandru are mai multe ca Maria cu 4 timbre, iar Maria are mai multe decât Eliza cu 22 timbre. Câte timbre are fiecare dintre ei? 8. Mihai are de 5 ori mai multe timbre decât Andrei, ceea ce înseamnă cu 20 mai multe decât el. Câte timbre au împreună? TESTUL 2 1. Câte numere naturale mai mici decât 40 există astfel încât, dacă adunăm pe oricare dintre ele cu 24, se obţine un număr mai mare decât 40? 2. Ana are 8 ani iar mama sa de 4 ori mai mulţi . Peste câţi ani Ana va avea vârsta pe care o are mama sa acum? 3. Determinaţi numerele naturale ,,a” şi ,,b” pentru care avem relaţia: (a+1)⋅ (b-1)=9. 4. Câtul a două numere naturale mai mici decât 25 este 8.Care pot fi cele două numere?
5

5. Scrie în ordine crescătoare toate numerele de două cifre care au suma cifrelor 7! 6. Completaţi tabelul următor: 12 34 71 15 63 ? 21 43 17 51 ? 45 7. Calculează şi pune semnul corespunzător <;>;= a)100-43 15+29 b)97-28 37+56 c)13+12 45-20 8.Completează cifra care lipseşte!
3 5 4 6 2 1 8 7 5 7 2 4 0 3 6 ?

TESTUL 3 1. Calculaţi: a)36+21+12-43+13= b)97-87-6+7+21= c)45-21+32+3= 2. Într-o parcare erau 43 de maşini . Au plecat 21 de maşini şi au mai venit 10 maşini. Câte maşini sunt acum în parcare? 3. Din dublul lui 24 scade dublul lui 13. 4. Care pot fi valorile lui a şi b pentru ca egalitatea : a+b+a+ba=15 să fie adevărată? 5. Alege din desenele de mai jos pe cele care au cel puţin 8 copii şi cel mult 18 ochi

6. 7.

Găseşte numerele de două cifre care au suma cifrelor 8. Aflaţi termenul necunoscut: a) 37=10+‫ٱٱ‬ b) 45-26=‫ٱٱ‬
6

c) 48=6-‫ٱٱ‬ d) 54-12=‫ٱٱ‬ 8. Descompune în zeci şi unităţi numerele:76, 98, 45, 87, 34, 12. TESTUL 4 1. Câte triunghiuri sunt în desenul alăturat?

2. Care sunt numerele naturale de două cifre mai mari decât 76, ştiind că fiecare dintre ele este mai mic decât răsturnatul său? 3. În trei coşuri erau 20,30 şi respectiv 40 de nuci. a) Mihai ia 60 de nuci din ele.Câte nuci au mai rămas? b) Mihai ia 60 de nuci dar numai din două coşuri.Câte nuci au mai rămas în primul coş? Câte soluţii are problema în acest caz? 4. Andrei şi Gina au împreună 32 de creioane colorate. Andrei are cu 12 mai multe decât Gina. Câte creioane are fiecare? 5. Câte numere naturale mai mici decât 30 există astfel încât, dacă adunăm pe oricare dintre ele cu 12, se obţine un număr mai mare decât 30. 6. După ce s-au vândut 18 caiete, au mai rămas cu 37 mai multe decât s-au vândut. Câte caiete au fost la început? 7. Determinaţi numerele naturale ,,a” şi ,,b” pentru care avem relaţia: (a-1)⋅ (b-1)=6. 8. Elevii unei clase au participat la o competiţie sportivă, în două zile, astfel: în prima zi 15 elevi, iar a doua zi de două ori mai mulţi. Aflaţi numărul elevilor clasei ştiind că 12 dintre ei au participat în fiecare zi, iar un elev nu a venit nici o zi. TESTUL5 1. Avem două numere cuprinse între 10 şi 20. Dacă unui număr i se scade 1, iar celuilalt i se adugă 1 ,atunci cel de-al doilea număr devine de două ori mai mare decât primul. Care sunt cele două numere? 2. Completaţi tabelul următor: 1 3 7 15 3. Ana-Maria are 12 ani iar mama sa are triplul vârstei fiicei sale. Peste câţi ani vârsta mamei va fi dublul vârstei fiicei sale?
7

4. Scrie numărul 88 ca sumă a două numere naturale impare , care să aibă cifra zecilor 4. Câte soluţii are problema? 5. Doi copii au acelaşi număr de mere.Dacă unul dintre ei dă celuilalt 4 din merele sale , cu câte mere are mai mult unul decât celălalt? 6. Suma numerelor 4 şi 2 este cu 3 mai mare decât un al treilea număr.Aflaţi al treilea număr . Scrieţi-l ca sumă a trei numere de o cifră în toate modurile posibile. 7. Care este numărul natural al cărui dublu este un număr mai mare decât 4 şi mai mic decât 8? 8. Care pot fi valorile lui a şi b pentru ca egalitatea : a+b+a+b+a=16 să fie adevărată? TESTUL 6 1. Alege din desenele de mai jos pe cele care au cel puţin două pătrate şi două dreptunghiuri şi cel mult două cercuri şi două triunghiuri

2. Găseşte valorile pentru a,b,c,d,e din egalităţile a+b=c+d+e=10 (cel puţin 5 variante de răspuns. ) 3. Care număr este mai mare: 17+12 sau 34-6? Cu cât? 4. Aflaţi termenul necunoscut: a) 27=11+‫ٱٱ‬ b) 45-16=‫ٱٱ‬ c) 18=6-‫ٱٱ‬ d) 34-12=‫ٱٱ‬ 5. Completaţi căsuţele libere cu numere diferite astfel încât să fie adevărată relaţia: 6<10>‫ٱ‬+‫ٱ‬+6+‫ٱ‬ 6. Suma a trei numere impare consecutive este 159. Aflaţi cele trei numere. 7. Suma a trei numere naturale este 180. Unul dintre numere este 76.Ştiind că diferenţa celorlalte două este 20, determinaţi aceste numere.
8

8. TESTUL 8 1. 2. Un muncitor lucrează zilnic câte 8 ore. Ce numere trebuie să scădem din produsul numerelor 7 şi 8 pentru a obţine cel mai mare număr de două cifre identice. Câţi litri au rămas ? 3. Cu cât trebuie mărit rezultatul pentru a se obţine numărul 2002. Aflaţi numerele a. Aflaţi un număr ştiind că dacă mărim sfertul lui de 6 ori obţinem 18. Într-o clasă avem 28 elevi. iar de la fratele ei 28 timbre. 7. De dimineaţă se vând 24 l ulei. 2. în care suma dintre cifra zecilor şi dublul cifrei unităţilor este 8. respectiv cel mai mic număr de două cifre consecutive? 5. Dacă sâmbăta şi duminica are liber. b şi c ştiind că sunt îndeplinite simultan condiţiile: a) a+2b+3c=10 b) a=3c TESTUL 7 1. Într-un butoi sunt 98 l ulei. Completaţi tabelul: a b c (a+b)⋅ c a⋅ (b+c) 2 3 4 10 15 3 6 11 8 3. Scrieţi în ordine descrescătoare toate numerele naturale de două cifre. iar după amiază 44 l ulei. Câte timbre îi mai trebuie ca să facă 100 ? 4. 9 . Ştiind că suma a trei numere naturale consecutive este 105. Măriţi de 5 ori diferenţa numerelor 37 şi 23. Puneţi semnele de operaţie corepunzătoare pentru a obţine egalitate: 1=4 ‫ٱ‬5 ‫ٱ‬2 ‫ ٱ‬4 ‫ ٱ‬7 ‫ ٱ‬5 ‫ٱ‬ 6. 8. Determinaţi toate numerele naturale de forma a b c ştiind că ab +ba +c = 75 . Ştiind că numărul băieţilor întrece cu 6 numărul fetelor să se afle câţi băieţi şi câte fete sunt în clasă. Alina primeşte de la mama ei 67 timbre. să se afle numerele. câte ore lucrează în patru săptămâni? 4.

Care este suma dintre cel mai mare număr par de două cifre şi cel mai mic număr impar de două cifre? Dar diferenţa lor? 3. Mihai are 12 ani şi este cu 5 ani mai mare decât Silviu. 6. 6. Care număr este mai mare: 17+12 sau 34-6? Cu cât? 8. Scrieţi toate numerele cuprinse între 11 şi 99 care au cifra unităţilor dublul cifrei zecilor.4.8 în pătrăţelele de mai jos. Scrieţi numărul 12.6. Puneţi cifrele 1.5. Cum putem pune 45 de bile în 9 urne diferite astfel încât în fiecare urnă să avem un număr diferit de bile? 7. folosind şase operaţii cu numere naturale. e) 19. 2. astfel încât suma cifrelor numai din pătrăţelele unite printr-o linie dreaptă să fie 14. Grupaţi câte două numere cuprinse între 11 şi 20 astfel încât diferenţa în fiecare grupă să fie 4. La ce număr m-am gândit ? 10 .5.2. b) 21. Câţi ani au împreună cei doi copii? 4. c) 17. Mă gândesc la un număr pe care–l micşorez cu 26. 7. apoi cu 35şi obţin cel mai mic număr impar scris cu două cifre distincte. Calculaţi cu cât este mai mare numărul 27 faţă de numerele: a) 14.7. d) 27. Efectuaţi: a) 23+6=‫ٱٱ‬ b) 47-14=‫ٱٱ‬ TESTUL 9 1. 5.3.

Câte kg de mere au rămas în cele două lăzi ? 3. cu 9 mai puţin gutui. c)Produsul numerelor micşorat cu suma lor. Dacă se iau de pe primul raft 14 cărţi şi de pe al doilea 18. d – 19 = c. b = [ 100 – ( 7 x 3 + 7 x 4 + 8 x 3 )] : 3. b – a = 27. c + 6 =b.. 1. Câţi pomi sunt în livadă ? 6. Din ce număr se scad de 4 ori câte 9 şi încă 13 pentru a obţine sfertul numărului 24 ? 8. Într-o livadă sunt 25 nuci. vor rămâne 36 cărţi pe primul raft şi 42 cărţi pe al doilea. În două lăzi au fost câte 50 kg de mere.. Ştiind că : a – 15 = 18. Cât obţinem dacă micşorăm acelaşi număr de 6 ori şi apoi îi adăugăm jumătatea celui mai mic număr scris cu două cifre ? 7. calculaţi : a + b 4. Calculaţi : a)a x ( b – a ). 5. în fiecare cutie vor rămâne câte 35 de bile. 70 – e = d. Câte bile au fost la început în cele două cutii ? TESTUL 10 1. Pe două rafturi sunt cărţi. Aflaţi valoarea lui „a”. TESTUL 11 Se dau numerele : a = 9 x 8 – 7 x 6 – 5 x 4 – 3 x 2. 11 . Dacă dintr-o cutie se scot 19 bile.+3-1=. iar meri cu 8 mai puţin decât nuci şi gutui la un loc. ştiind că : b + 7 = a. Din prima ladă s-au vândut 16 kg de mere. b)Diferenţa numerelor mărită de 8 ori. + c. Câte cărţi au fost pe cele două rafturi ? 2. c – b = 25.8. iar din alta 27. iar din a doua cu 8 kg mai mult. Dacă dintr-un număr luăm 8 obţinem 4. e = 32. Calculaţi: 31-29+27-25+23-21+.

Calculaţi suma a 5 numere naturale pare consecutive ştiind că suma dintre primul şi ultimul număr este 36. 3. Aflaţi împărţitorul ştiind că deîmpărţitul este cu 36 mai mic decât 84. Care sunt numerele dacă primul este cu 13 mai mic decât 43. Câţi metri de şanţ sapă în 9 ore. Completaţi numerele care lipsesc: 39 +19 +35 -56 -29 +92 5. iar al doilea este cu 10 mai mare decât 30. 3. Au fost aşezaţi câte 6 în rând. 6. dacă lucrează în acelaşi ritm? TESTUL 12 1. Deduceţi cifra care trebuie înscrisă în secţiunea liberă: 16 11 9 8 14 10 12 9 8. Determinaţi numerele a. iar câtul este sfertul numărului 24. Câte rânduri s-au format? 12 . 2. Verifică egalităţile: a) 56 : 7 + 42 : 6 + 12 : 2 = 7 × 9 − 2 × 5 − 32 b) 3 × 7 + 81 : 9 + 8 × 3 = 6 × 5 + 27 : 3 + 17 2. Uniţi cu o linie numerele a căror sumă este 57. Un muncitor sapă 24 m de şanţ în 6 ore. Suma a 3 numere naturale este 90. 0 21 38 42 30 + 15 27 18 36 29 4. b şi c ştiind că: a+b=c a–b=c b + c = 28 7. La un concurs au participat 22 fete şi cu 10 mai mulţi băieţi.

6. Măriţi de 5 ori diferenţa dintre cel mai mare număr par de două cifre şi cel mai mare număr par cu cifrele identice. Suma a două numere naturale de două cifre este 78.4. Primul are cifra zecilor 3. Alina a compus 25 de probleme. Scrieţi corespunzător semnele “+”. iar restul în pungi de 3 kg. Care sunt cele trei numere? 8. “=”: 17 69 6 30 47 9 7 6 30 60 7 82 30 . Câte pungi sunt necesare? 2. Reconstituiţi scăderea abc −def =def . Numărul de cireşe din tavă coincide cu rezultatul final al operaţiilor -2 × 6 :3 -3 ×8 . Care este numărul? 13 . 7. Dacă la un număr adăugăm 12 şi scădem 24 obţinem 40. iar al doilea cifra unităţilor 2. Ce numere pot înlocui pe x în relaţia: 6 × x ≤ 6 × 4 ? Găsiţi toate perechile de numere care au suma mai mică decât 27 şi diferenţa 15. Câte posibilităţi există? Exemplifică cel puţin cinci cazuri! 4. Cantitatea de 60 kg de făină se pune jumătate în pungi de 2 kg. iar fratele ei de 5 ori mai puţine. Dublaţi produsul numerelor 6 şi 4 mărit cu câtul numerelor 63 şi 7. 6.18 +2 :3 3. 8 56 3 20 87 4 40 .19 . Câte probleme au compus împreună cei doi fraţi? TESTUL 13 1. 5. “-”. 7. Sfertul numărului 36 este egal cu suma a trei numere naturale impare. 5. Aflaţi numerele.

Măriţi dublul numărului 9 cu triplul numărului 8. Din cel mai mare număr din două cifre diferite scădem cel mai mic număr de două cifre şi adăugăm cel mai mare număr scris cu o cifră. Puneţi întebarea astfel încât problema să se rezolve prin două operaţii. 7. un elev a citit în orima zi 9 pagini şi a doua zi de 3 ori mai mult. La produsul numerelor 6 şi 4 adăugaţi diferenţa lor. în total. Dintr-o carte de 98 de pagini. Ce număr aţi obţinut? 4. Măriţi de 4 ori dublul diferenţei numerelor 10 şi 6. cu 10 mai mulţi studiază limba engleză. Într-o şcoală 31 de elevi studiază limba franceză. Într-un coş sunt 6 mere şi de 8 ori mai multe căpşuni. Măriţi de 7 ori diferenţa numerelor 11 şi 4. (Scrieţi rezolvarea într-un exerciţiu). 3 şi 4. Ce distanţă mai are de parcurs un ciclist după 8 tururi de pistă. iar cei care studiază limba italiană sunt cu 17 mai puţini decât cei care studiază limba engleză. 2. Într-o cutie sunt 9 cercuri. Câte pagini mai are de citit? (Puneţi rezolvarea într-un exerciţiu). Dacă 5 elevi au mers în ambele tabere. câţi elevi au mers. 4. Care număr natural are suma vecinilor săi egală cu 10? 14 . în tabără? 2. Sorina are 5 vaze a câte 3 flori. Câte kg de fructe a dus în total la piaţă? 8. 3. iar din rezultat scădeţi produsul numerelor 2. Ce număr obţinem? TESTUL 14 1. Ea vrea să aşeze câte 5 flori într-o vază. a) Câţi elevi studiază engleza? b) Câţi elevi studiază italiana? c) Câţi elevi studiază limbi străine? TESTUL 15 1. dacă şi-a propus să parcurgă 50 km? 6. Câte vaze rămân goale şi câte flori îi mai trebuie să umple vazele goale? 3. Într-o şcoală 35 de elevi au mers în tabără la mare şi 55 în tabără la munte. 5. de trei ori mai puţine pătrate.8. iar triunghiuri de 7 ori mai multe decât pătrate. Câte fructe sunt în coş? (Puneţi rezolvarea într-un exerciţiu). Un ţăran a dus la piaţă 6 coşuri a câte 8 kg de cireşe şi 7 coşuri a câte 7 kg căpşuni. 5. Lungimea unei piste este de 4 km.

trei soluţii 4)22 şi 10 5)11 numere 6)73 7) 15 . 3 4 5.79. cu două mai multe. bunicul –56 ani 4)16 5)100 6)a efectuat mai întâi scăderea 7)14. Câte probleme a rezolvat în total? Radu are cu trei ani mai puţin decât Mircea. Găsiţi perechile de numere naturale diferite de 0 (a.25. Puneţi semnele “+” şi “-” astfel ca relaţiile să fie adevărate: a. 4. Aflaţi numerele.. b.43. Câţi ani avea când Mircea avea 7 ani? Grupează numerele 2. Scrieţi numărul 9 ca rezultat a patru operaţii cu numere mai mici decât 10. 5. 7. 3.<’’ 8)9 T3: 1) a)39 b)32 c)59 2)32 3)22 4) a 1 3 5 7 15 9 11 13 b 7 6 5 4 0 3 2 1 5)penultimul dreptunghi 6)17. iar a doua zi.6.34. Se dau numerele 8 şi 2.70 6)36.36 8)30 T2: 1)23 de numere 2)24 3)a=0 . Găsiţi numerele corespunzătoare ce satisfac. Câte posibilităţi există? TESTUL 16 1.26.Câte perechi aţi găsit? Ştiind că suma a două numere este 6 iar diferenţa 0.b=2 saua=2.40. ca să dea sume egale Răspunsuri T1:1)24ani 2)sunt egale 3)tatăl-26 ani. aflaţi numerele. simultan condiţiile: a–1=b b–1=c c–1=d d–1=2 Suma a două numere este 7 iar diferenţa 3.71.16 şi 2.80 7)a)27 b)11.33.54 7). c.89 3)a)30 b)20 de nuci . Găsiţi perechile de numere a căror sumă să fie egală cu diferenţa lor.. 7.54.42 8)şapte zeci şi şase unităţi etc. 6. d. T4: 1) 9 2)78. 123 = 0 321 = 0 123456 = 1 654321 = 1 9.44. Câţi peşti mănâncă un pescăruş în două zile? 2.b) a > b.53.b=10 sau a=8. care să facă adevărată relaţia a + b = 8.b=4 4) 8 şi1 . 24 şi 13 5) 16.52. 7 câte două.62. Doi pescăruşi manâncă doi peşti într-o zi. 8 Mihai a rezolvat într-o zi patru probleme.61. 6.

a=4 şi b=2 T11: 2).mai multe posibilităţi. 14.+. 5). 4). 4).a b 2 7 7 2 3 4 4 3 8)34 T5: 1) 11 şi 19 2) 31 şi 63 3)12 ani 4)două 5)8 6)3 7)3 8)a=0 şi b=8. 5).20. 6). (12+9):3=7. c =21.100. 6 şi 0.=). b)-. 2).=).3.-. (-. 5). (7.-. 30 probleme.+. 7) a) +. 50. 4 şi 5. 7). 3).-. b) F. 4) 3.37. T16 :1): a=6. 7) 5 ani. 16 . 8. 5) 2 peşti. 3 şi 6.+. 8) (5.+.36m. 8). 9 rânduri. 2 şi 4.-. (+.27). c=4.=). d=3. 1.2). T12:1).20.5. T15:. 2). i = 8.36) (42. 25 pungi. 7 cireşe.16. 3 şi 3.22. (21.4. (6. a) A.1). 7). 4). b=2.=).=). 6)10 probleme.3.+. (-. 1.-.40.-. b= 7. 3): 1 şi 5.+. 3).93. c) +.66. d) -.-. 42. a=14. ( +. T13:1). 3). 58.36.15) (30. b=5. 6). 8) 2 şi 7. 2): a=5. (+.8.2.-. +. a=2 şi b=5.3). 30.18.

În clasa a IV-a sunt cu 5 elevi mai mult decât dublul numărului fetelor din clasa a III-a. de forma a b ştiind că : a b +b a = 88 TESTUL 2 Determinaţi cifrele a.9 şi răsturnatul său. b. Adaug la acesta 157.1. Suma a trei numere este 789. Într-o şcoală sunt 33 elevi în clasa a III-a. c ştiind că: ab 0 + a 0c +bc = 282 .2. Care este cel mai mare număr de trei cifre distincte astfel încât cifra unităţilor să fie de 3 ori mai mică decât cifra sutelor ? 7. apoi scad 74 şi aflu un număr format din 7 unităţi. iar dacă împărţim al doilea număr la al treilea obţinem câtul 3 şi restul 2. 2. 4.Câţi elevi sunt în ciclul primar dacă nr. Aflaţi suma tuturor numerelor de patru cifre diferite care se pot forma cu cifrele 0. Teste propuse pentru clasa a III-a TESTUL 1 Aflaţi suma dintre cel mai mare număr de patru cifre scris cu cifrele 1.3. 2 Dacă mărim un număr cu 488 obţinem un număr de 5 ori mai mare decât numărul dat.4. După ce a parcurs 86 km.Aflaţi numărul. Fete sunt de 2 ori mai puţine decât băieţi. 3. 17 .1. elevilor din clasele I şi a II-a este egal cu cel din clasele a III-a şi a IV-a ? 5. La ce număr m-am gândit ? 8. 3 zeci şi 4 mii. Câţi km are drumul ?Câţi km mai are de parcurs până la destinaţie ? 6. un automobilist s-a gândit că dacă ar mai parcurge de 5 ori mai mult. Aflaţi numerele ştiind că primul număr este cu 15 mai mare decât al doilea. 1. ar ajunge la jumătatea distanţei de parcurs. Determinaţi numerele de două cifre.7. Mă gândesc la un număr.

Primele două sunt numere impare consecutive şi au media aritmetică 12. Care sunt cele trei numere? TESTUL 3 1. Când mama avea 41 ani. Dacă luăm de pe al doilea raft şi punem pe primul raft 205 cărţi şi pe al treilea raft 87 de cărţi. Care sunt numerele? 6. Câte exerciţii a avut de rezolvat Viorel? 3. dacă mama are 39 de ani? 5. ştiind că primul este de 6 ori mai mic decât al doilea. Câţi ani are fiecare. Viorel? El îi răspunde: -Am rezolvat o treime din numărul total de exerciţii şi mai am de rezolvat 80..Câte cărţi sunt pe fiecare raft ? 8. Suma a trei numere este 58. +100 ) = 2600 . Acum au împreună o treime din vârsta mamei lor. iar diferenţa dintre triplul primului număr şi dublul celui de-al doilea este 378. b) diferenţa dintre a şi triplul lui b. Se dau numerele: A=985-66⋅ 4-[(313⋅ 3)-25⋅ 25] şi B=(70⋅ 10+17⋅ 10)-104⋅ 7-200:2 Calculaţi: a) suma dintre a-b şi a+b. Pe cele 3 rafturi ale unei biblioteci se află un număr de cărţi cuprins între 871 şi 874. 7. Primele două numere sunt consecutive iar al treilea este cu 5 mai mare decât al doilea. tata avea 44 ani. Determinaţi x din egalitatea: x ⋅ ( 4 + 8 +12 +16 + . pe cele 3 rafturi rămâne un număr egal de cărţi. Carmen îl întreabă pe fratele ei: -Câte exerciţii ai rezolvat. 2. Câţi ani are fiecare acum? 4. Să se afle două numere naturale. Părinţii mei au împreună acum 123 de ani. Andrei avea 3 ani când s-a născut sora lui Andreea.3. 4. Câte triunghiuri şi câte dreptunghiuri sunt în desenul alăturat? 18 . Suma a trei numere naturale este 50..

a’’? 5. mărit cu 10. Ştiind că lăţimea unui teren în formă de dreptunghi este cu 139 mai mare decât o şesime din lungime. a treia latură este de 4 ori mai mică decât una din celelalte. 7. 6. 8. astfel încât produsul lor să fie tot 55. Care este lungimea laturii unui pătrat al cărui perimetru este egal cu perimetrul triunghiului? 3. Scrieţi numărul 55 ca o sumă de numere natuarale. care dau cea mai mare diferenţă între ele şi suma cifrelor lor. obţinem 42. Produsul a două numere naturale este 31. 4. y=z:4 şi z=2400:3. Ştiind că suma lor este împătritul diferenţei. 8. scădeţi pe . Dacă din suma lor scădem diferenţa lor. Care sunt numerele ? TESTUL 5 19 . Care este numărul dacă suma dintre sfertul şi jumătatea lui este 300 ? 9.a’’ pentru a obţine 0. Produsul a două numere este 625. Dublaţi suma numerelor x.Care este valoarea lui . Aflaţi numerele de două cifre de forma a b . Din câtul numerelor 5400 şi 6. iar perimetrul este 4912 aflaţi lungimea şi lăţimea dreptunghiului. Aflaţi valoarea lui a ştiind că: [(2a-24)⋅ 2-24]⋅ 2-24=0 2.y.z ştiind că: x=5⋅ y . Dacă se măreşte unul cu 5 produsul devine 750. TESTUL 4 1.Care este suma celor două numere? 7.5.2 şi 3 formaţi 5 numere de câte 3 cifre fiecare astfel încât să fie distincte două câte două şi suma celor 5 numere să fie 1200. Aflaţi suma cele două numere. aflaţi numerele. 6.. Diferenţa a două numere este 43. Într-un triunghi cu două laturi egale ce au suma lungimilor de 64 cm. Diferenţa a două numere este 46.. Folosind cifrele 1.

De la o brutărie pleacă 6 maşini cu câte 150 de pâini fiecare. Câţi ani are acum fiecare. Câte triunghiuri şi câte dreptunghiuri sunt în desenul alăturat? 4. O furnică a parcurs laturile unui pătrat în 48 de minute. Scrie numărul 44 ca produs de 4 numere naturale. Alcătuiţi o problemă după exerciţiul: 205kg+(123kg-100kg) 7.1.Pâinile se împart în mod egal la 5 magazine. Ioana şi Valentina vor avea împreună 55 ani. În vacanţa de vară George şi-a propus să citească câte două ore în fiecare zi. 20 . Câte pâini primeşte fiecare magazin? 8. Scriem toate numerele de la 0 la 47. Peste 5 ani Maria. Suma a trei numere este 55. Ionel şi Raluca au început să scrie la matematică la ora 10 şi 15 minute şi au terminat la ora 10 şi 55 de minute. Câte bidoane a folosit Andrei pentru cei 400 litri de vin? TESTUL 6 1. În cât timp a parcurs primele trei laturi? 5. Aflaţi numerele naturale a şi b ştiind că: ( a − 3) ⋅ ( b − 5) = 24 .Câte posibilităţi ai? 6. Care cifră o folosim de cele mai multe ori? 4. 7. Determinaţi toate numerele naturale de forma 4 * 7 care se împart exact la 3. Care sunt cele trei numere? 5. Andrei umple 10 bidoane a 2 litri fiecare şi 9 bidoane a 5 litri fiecare. Ştergeţi 4 cifre din numărul 3 907 851 pentru a obţine cel mai mic număr posibil! 6. Câte capete au treisprezece beţe şi jumătate? 3.Câte minute au scris dacă au făcut o pauză de un sfert de oră în acest interval de timp? 2. În două butoaie sunt 400 litri de vin. Câte ore a citit în luna august dacă duminica nu citea şi 1 august a fost marţi? 3. Restul vinului îl pune în bidoane a câte 5 litri fiecare. Primul este dublul lui 7 iar al doilea este triplul lui 8. dacă vârsta Ioanei este de 3 ori mai mare decât a Mariei şi de 2 ori mai mică decât a Valentinei ? 2.

simultan. Numerele de pe tricouri sunt: 364. 935. Determinaţi produsul a ⋅ b ⋅ c ştiind că: a ⋅ b =15 . 8. Aflaţi factorii produsului. 3. b si c ştiind că a+b=140.. Determinaţi un număr natural de trei cifre care respectă. Ştiind că unul dintre numere este 23. 2 şi 3. dar mai mic decât 100 17 c) egal cu 9. Produsul a două numere naturale este 72. Media aritmetică a trei numere este17.8. 539. ⋅125 . stabiliţi cine va ocupa culoarul 1.Să se afle numerele ştiind că prin împărţirea celui de-al doilea la primul număr obţinem câtul 3. Mărind de cinci ori suma a două numere obţinem 65. TESTUL 8 1. Aflaţi ultimele 26 cifre ale numărului: 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ . 784. Suma a cinci numere naturale impare este 55. 5. condiţiile: 21 a ⋅ c = 21. determinaţi suma celorlalte două numere. Care este cel mai mic număr natural de trei cifre care la împărţirea cu 13 dă restul 7? 2. 218. 7. 4. 847. Aflaţi numerele naturale de forma a ştiind că: b c ab + bc + ca = 55 . iar prin împărţirea celui de-al treilea la al doilea număr obţinem câtul 2 şi restul 4.b+c=172 . Aflaţi numerele.. Calculaţi valoarea lui a ştiind că: 5a+3b+12c=580 şi b+4c=110 TESTUL 7 1. Cu cât trebuie înmulţit numărul 9 pentru ca produsul să fie : 16 a) nul b) mai mare ca 80. Suma a trei numere este 204 . ştiind că suma dintre ele 3. 2. b ⋅ c = 35 şi 5. Determinaţi numerele de forma x şi răsturanatele lor reprezintă numere naturale de trei cifre. y . Aflaţi produsul numerelor a. Determinaţi cele două numere ştiind că diferenţa lor este 5. La un concurs sportiv organizatorii au încurcat numerele de pe tricouri.a+c=128 4. . 6. Ştiind că băieţii au numere impare iar fetele numere pare şi că la START se vor alinia în ordine descrescătoare a numerelor de pe tricou. atât la fete cât şi la băieţi.

7. Câţi litri de aer trec prin plămânii unui om care stă liniştit timp de 2 ore? 6. Să se afle numărul care mărit cu împătritul său şi apoi împărţit la sfertul său dă 20. Fiica împreună cu mama au 42 de ani. 853. iar fiica împreună cu tatăl au 48 de ani. micşorat cu 50. a fost împărţit la 9 şi s-a obţinut 24. 312. Eliminaţi din şir numărul care nu respectă regula: a) 211. Produsul obţinut. să se găsească cel mai mic şi cel mai mare număr de costume ce pot fi realizate. 937.6. Care va fi suma dacă primul număr se măreşte de două ori. 8. b) suma cifrelor este un număr mai mic ca 10. dacă se va confecţiona cel puţin unul din fiecare fel. 933. al cincilea de şase ori? 2. 624. al doilea de trei ori. tata şi fiica au împreună 78 de ani. Suma a cinci numere naturale consecutive este 155. 734. Care a fost numărul iniţial? 7. Pentru confecţionarea unui costum pentru copil se foloseşte 1 m de stofă. iar prin plămânii unui om care stă liniştit. al patrulea de cinci ori. iar diferenţa lor este a cincea parte din numărul mai mic. al treilea de patru ori. La un concurs sportiv au participat 2798 băieţi iar fete cât dublul băieţilor. Mama. Care sunt cele două numere? TESTUL 9 1. 3. iar Paul are cu 2000 lei mai mult decât Mihai. 111. 422. Mihai are cu 6000 lei mai mult decât Ionuţ. Având la dispoziţie 30 m de stofă. Ce sumă are fiecare? 4. Îndoitul unui număr mărit cu 14 a fost înmulţit cu 7. 422. 5.). Aflaţi câţi copii au fost premiaţi ştiind că numărul lor reprezintă jumătate din cei ajunşi în finală (Scrieţi rezolvarea într-un exerciţiu. 313. 212. Suma a două numere este 99. Prin plămânii unui om care înoată trec 120 l de aer pe minut. Aflaţi câţi ani are fiecare membru al familiei? 22 . pentru un costum de adolescent 2 m de stofă şi pentru un costum de adult 3 m de stofă. Ionuţ are de trei ori mai puţin decît Paul. de 20 de ori mai puţin. 523. 623. Jumătate din participanţi au trecut în faza a a doua a competiţiei. a) fiecare cifră este dublul precedentei. iar în ultima fază au trecut numai a patra parte a concurenţilor din a doua fază. b) 842. 435.

1. La ce număr m-am gândit? TESTUL 11 1.3 × x c) 1000 . b = 700. Mă gândesc la un număr.8. rezultatul îl înmulţesc cu 3. Suma a trei numere este 565. apoi adaug sfertul lui şi obţin numărul 15. 4. 6. Care sunt numerele de două cifre diferite care adunate cu răsturnatele lor dau numere formate din două cifre identice? 5. 2. ştiind că mărind sfertul său cu 75 obţinem numărul 200. Câţi copii sunt în acea familie? 23 . iar suma dintre al doilea şi al treilea este 402. a – c. Aflaţi produsul lor. b şi c ştiind că: a×2×3–2×b=c c=6×5+2×a 4 × a = 44 2. Aflaţi numărul. Dintr-un număr scad jumătatea lui. Determinaţi un număr natural. O soră a băiatului afirmă că are de două ori mai mulţi fraţi decât surori. Se dau numerele: a = 235. La acest număr adug 3. la noul rezultat adun 3. a + c.4 × x TESTUL 10 Să se determine numerele a. 3. Dacă 280 . La cel mai mare număr natural de două cifre adăugăm jumătate din cel mai mare număr natural de două cifre diferite şi scădem sfertul numărului obţinut. 4. d ştiind că: a + 375 = b : 2 = c × 5 = d − 440 = 500 7. Să se afle numerele. Aflăm un număr natural de trei cifre identice. b – (a + c). Adaugând 388 la un număr. ştiind că suma dintre primul şi al doilea este 421. Calculaţi b – a. din rezultat scad 3 şi noul rezultat îl împart la 3 obţinând astfel numărul 27. c.130 + x = 300. La ce număr m-am gândit? 5. Calculaţi suma numerelor a. suma obţinută este de 5 ori mai mare decât numărul dat. c = 178. Să se afle numerele mai mici sau egale cu 20 care împărţite la 2 dau un cât egal cu dublul restului. aflaţi: a) 2 × x b) 650 . b. 3. Un băiat afirmă că are tot atâtea surori cât şi fraţi. Care este acest număr? 8. Suma a 4 numere consecutive este 14.

26.14.35. Când din primul s-au luat 6 mere şi s-au pus în al doilea. Vârsta tatălui împreună cu vârstele celor doi fii ai săi este de 70 de ani. Aflaţi numerele.11.44.6.26 6)2 7)183.124 8) A 1 2 2 24 .53.24 2)28 4) 14. Suma a trei numere naturale este 563. care are cifra zecilor 8.60.b=4. 7.15 6)28 7)20. Să se afle a ştiind că: a × 2 : 4 × 9 : 6 = 6 .71 T2: 1)a=1. obţinem un număr cu 100 mai mare decât dublul numărului iniţial. 4.9. 53 de 1 8) 110 şi 69 T4: 1)21 2) 18 3)123. 2.347 4) 120 5)860. Irina a colecţionat 435 vederi. TESTUL 12 1. faţă de câtul numerelor 49 şi 7? Scrieţi rezolvarea sub forma unui exerciţiu.312 4)910 5)4000 6)50 8) 400 T5: 1) 4.680.13.24 T3:1)814. În trei coşuri sunt 324 de mere.231.12.17 5)4 posibilităţi 6)248 7)180 8)86 T6: 1) 25 de minute 2) A 6 11 7 9 29 27 B 13 8 11 9 4 6 T7: 1)sunt zerouri 2) a) 0 b)9 c)1 4) 105 5)7. Câte le mai trebuie până la 800? 3. Câte mere au fost iniţial în fiecare coş? T1: 1) 11 220 2)122 3)110. Aflaţi numărul iniţial. iar al treilea de 2 ori mai mic decât diferenţa primelor două numere. 5.332.5 5) 12.301 8)17. în fiecare coş a rămas acelaşi număr de fructe. 11. iar numărului vederilor colecţionate de Andrei este reprezentat de cel mai mic număr natural de trei cifre. Micşorând cu 10 triplul unui număr. Al doilea număr este cu 2 mai mare decât dublul primului număr.c=1 3) 63 şi60 4) 8.18.62.213. Care este vârsta fiecăruia.470 7) 5. Determinaţi cel mai mic şi cel mai mare număr natural de trei cifre care se poate scrie sub forma: 153 × n + 427 . 344 6)993 7)3954 8)17. Cu cât este mai mare produsul dintre cel mai mare număr par de o cifră şi 7.252 4) 6dreptunghiuri 5)1+31 6) 1986.321.24. 281 2)120 3)42. ştiind că vârsta tatălui este de 2 ori mai mare decât a fiului mare iar vârsta fiului mic este egală cu jumătate din vârsta fratelui său? 8.

27 costume (25 de copil. 6). 25 .218). T12:1) 160. T10: 1): a=11. Să se afle numerele. 110. 12.35. câte 1 din celelalte). A = 8. Două echipe de muncitori au realizat 1500 de piese. 4).23. 4. tatăl: 36 ani. 4): 11 costume (9 de adult. Câte maşini sunt cu 2 uşi şi câte cu 4 uşi? 3. 5).15.a+c=413.364). b) 937 7) 20 8) 54 şi 45.784). 7). b-(a+c)=287.24. 3). 4). 886.144. T9: 1)S=600 2): 524 3): 4000 lei: Ionuţ. fiul cel mare: 20 ani. 7). 111. 7 copii. 49. Teste propuse pentru clasa a IV-a TESTUL 1 1.27. Prima echipă a realizat de 3 ori mai multe piese şi cu încă 60 de piese mai multe decât cea de-a doua echipă. tatăl: 40 ani. c) 400. (539. X = 5. ştiind că prin împărţirea celui de-al doilea la primul număr obţinem câtul 3. 5): 720. b) 200.16. Completaţi tabelul de mai jos: 3 4 6 9 8 27 37 57 87 ? 6.24. 3). Cât timp durează până ce trenul străbate podul? 5. 427.26. (847. iar prin împărţirea celui de-al treilea la al doilea număr obţinem câtul 2 şi restul 4. 3). I=102. 10000 lei: Mihai.34. 322.4 3) 353 280 4) (băieţi. 13. 258. 5). 8): a) 300. 6). b=7. 5). 8). 163. iar semiprodusul acestor cifre este egal cu cifra zecilor. 2).36. c=52 2). 12000 lei: Paul. 185. 2). 7): fiica: 12 ani. Un tren lung de 200 metri trece peste un pod lung de 200 metri cu viteza de 200 metri pe minut.fete) = (935.45 şi răsturnatele lor. 97. II=108. 120. III=114. a-c=57. 2165.18. 2. 4). B-a = 465. mama: 30 ani. Suma a trei numere este 204.14. 6): 12 este numărul iniţial.17.B C 2 2 2 1 1 2 T8: 1) 111 2) 9. 81. câte 1 de adolescent şi copil). T11:1)500. 6) a) 435. Fiul cel mic : 10 ani. 120 de maşini cu 2 si 4 uşi au în total 370 de uşi.25. 5) 124. 8) 20. Determinaţi numerele de trei cifre care au cifra unităţilor egală cu cifra sutelor.

c) Câte piese a realizat fiecare echipă? d) Câţi muncitori are fiecare echipă. celui de-al doilea 26 1 din rest şi încă 84 de 4 . apoi se adună cu 86. O bătrână vinde nuci la 3 cumpărători. un fermier. Prima echipă a realizat de 3 ori mai multe piese şi cu încă 60 de piese mai multe decât cea de-a doua echipă. Care sunt cele trei numere? 2. trei sâmbete sunt în zile pare.Câte raţe erau în curte? 5. Primul număr este cu 24 mai mic decât al doilea.Cât este numărul x? 7. rezultatul se înmulţeşte cu 9. Două echipe de muncitori au realizat 1500 de piese. rezultatul se împarte la 5. Ce număr trebuie înscris în triunghiul de mai jos? a) b) 4 3 2 4. ştiind că fiecare muncitor a realizat 30 de piese? 6. După câte minute va fi în întârziere cu 4 ore? TESTUL 2 1. inteligent. Completaţi tabelul de mai jos: 6 3 7 10 9 17 36 9 49 100 81 ? 3. obţinându-se 300. La amiază( ora 12) ceasul indică ora exactă. Întrebat câte raţe şi câte oi are în curte.Câte piese a realizat fiecare echipă? Câţi muncitori are fiecare echipă. iar al treilea este de 4 ori mai mic decât al doilea. Într-o lună. Ceasul meu întârzie câte două minute la fiecare oră. În ce zi va fi ziua de 23 a lunii respective? 8. ştiind că fiecare muncitor a realizat 30 de piese? 7. Suma a trei numere este 696. Se consideră un număr natural x la care se adaugă 168. a răspuns că sunt 53 de capete şi 134 de picioare. Primului îi vinde 1 6 din nuci şi încă 84 de nuci. iar din produsul obţinut se scade 658.

iar altele cu câte 4 osii. iar al cincilea este din suma ultimelor trei 8 cu suma ultimelor trei. pruni şi peri: 90 nu sunt peri. Câte 3 nuci a avut la început dacă I-au mai rămas în coş 408 nuci? 8.’’ Câte probleme a rezolvat fiecare băiat? În livadă sunt meri. au ajuns la 170 de cărţi. TESTUL 3 Să se afle trei numere dacă suma primelor două numere este egală cu pătratul lui 7 mărit de trei ori. Câte cărţi de poveşti şi câte cărţi de poezii au avut la început? 27 . 7. Diferenţa dintre numărul de probleme rezolvate de mine şi Bogdan este egală cu cel mai mare număr par de două cifre. 1. al treilea este 4 2 1 din primul număr. 60 nu sunt meri.. În clasa a III-a . O persoană parcurge cu maşina un drum dus-întors în jumătate de oră. Să se afle câte au 2 osii şi câte au 4 osii dacă în total sunt 168 de osii. al doilea este . 3. Să se afle primul număr ştiind că este egal cu un număr de o cifră ce reprezintă câtul dintre al doilea şi al treilea număr. Suma a trei numere naturale este 227.Aflaţi numerele. Suma a cinci numere naturale este 330.Cât timp îi trebuie dacă merge pe jos? Un tren are în total 60 de vagoane cu câte două osii. mărindu-şi numărul cărţilor de poveşti de 5 ori şi cel al poeziilor de 3 ori. 4. primul iar al treilea este de 5 ori mai mic decât primul adunat cu 6.Primul număr este egal 3 1 din primul. Ştiind că numărul perilor este de 4 ori mai mic decât numărul merilor să se afle câţi pomi de fiecare fel sunt? Elevii clasei a II-a şi-au făcut o minibibliotecă cuprinzând 38 de cărţi de poveşti şi poezii. 5. Dan spune:.nuci. Dacă s-ar duce pe jos şi s-ar întoarce cu maşina i-ar trebui 1 oră şi jumătate. diferenţa ar fi de 8 ori mai mare decât numărul problemelor rezovate de el. al doilea este 3 din 4 2. 6. iar celui de-al treilea 1 din noul rest şi încă 84 de nuci. Dacă Bogdan ar mai rezolva 2 probleme.

Într-un bloc sunt 16 apartamente având fiecare două sau trei camere. Câte soluţii are problema? 28 . iar a patra zi a citit ultimele 80 de pagini. a treia zi a citit jumătate din noul rest. Determinaţi acest număr. 6. Cât cântăresc 40 de pâini? Să se afle trei numere dacă suma primelor două numere este 3 din primul iar 4 egală cu pătratul lui 7 mărit de trei ori. aflaţi dimensiunile dreptunghiului. Un copil a citit o carte în 4 zile. Câte pagini are cartea? 5. 8. Un dreptunghi şi un pătrat au acelaşi perimetru. În prima zi a citit cu 40 pagini mai puţin decât 1 1 din numărul paginilor. În trei cutii sunt 75 de bile.Studiaţi toate cazurile posibile. TESTUL 4 O pâine şi jumătate cântăreşte 3kg. 1. Suma a două numere este 60.Ştiind că sunt în total 38 de camere aflaţi câte apartamente au două camere. 7. Câte bile sunt în fiecare cutie? TESTUL 5 1. 2. al doilea este al treilea este de 5 ori mai mic decât primul adunat cu 6. Aflaţi numerele. A doua zi a citit din 3 3 rest. Dacă împărţim un număr la 17 obţinem câtul 19. Completaţi tabelul de mai jos: 15 33 78 168 2. Ştiind că aria pătratului este 16 cm2. Câte numere de trei cifre îndeplinesc în acelaşi timp condiţiile: au cifra sutelor 2 iar cifra unităţilor este mai mică cu 1 decât cifra zecilor? 4. Dacă împărţim această sumă la diferenţa lor. iar în a doua şi a treia sunt 30 de bile. Suma a patru numere consecutive este de patru ori mai mică decât 88.8. obţinem câtul 7 şi restul 4.În prima şi a doua sunt 65 de bile.Aflaţi produsul celor două numere. (exprimate prin numere naturale). 3.

5. Un număr este cu 2002 mai mare decât altul. să se afle vârstele celor doi copii.000 lei. Doi fraţi au împreună 24 ani.3. Găsiţi numărul natural de forma abcd ştiind că : a) cifra miilor este 2.200. au constatat că fiecare mai avea câte 128.dacă vârsta Ioanei este de 3 ori mai mare deât a Mariei şi de 2 ori mai mică decât a Valentinei? 8. după ce a parcurs 3/5 din ea. 2. 55 de ani. Câte cifre s-au folosit pentru numerotarea paginilor? 8. Suma a două numere naturale este 72. 29 . 5. Aflaţi cele două numere. Câti ani are acum fiecare . b) cifra miilor. Dacă înmulţim primul număr cu 11 şi pe al doilea cu 7. Câţi lei are fiecare dacă după ce al doilea a cheltuit de trei ori mai mult decât primul. 7. obţinem produsele egale. Împărţind cele două numere obţinem câtul 2 şi restul 101.Ioana şi Valentina vor avea.aflaţi numărul a . Există un număr natural x astfel încât: 1025 − [ (1720 − 4595 : x ) + 43 ⋅ 7] = 125 ? 6.400 lei? TESTUL 6 1. 4. Adunând la suma a două numere produsul lor obţinem rezultatul 23. Ştiind că dacă împărţim un număr natural a la un alt număr natural de două cifre b. Ce distanţă a avut de parcurs un biciclist dacă. i-au mai rămas de parcurs 12 Km ? 3. 4. 7. crescătoare. Aflaţi cele două numere. c) suma cifrelor numărului abcd este 21. Ştiind că peste 4 ani unul dintre fraţi are triplul vârstei celuilalt. Manualul de matematică pentru clasa a IV-a are 238 de pagini. Peste 5 ani Maria. Determinaţi cele două numere. Determinaţi perimetrul dreptunghiului ştiind că lăţimea este 2/3 din lungime. a zecilor şi a unităţilor reprezintă numere naturale pare. consecutive. scăzând din produsul lor diferenţa lor obţinem rezultatul13. Aflaţi două numere naturale care au diferenţa 470 şi care dau prin împărţire câtul 7 şi restul 110. împreună. Doi fraţi au împreună 1. obţinem un cât cu 92 mai mic decât împărţitorul şi un rest egal cu 98 . Un dreptunghi are aria de 24 m2. Determinaţi un număr natural ştiind că suma dintre o cincime a sa şi o doime a sa este 8610. 6.

dacă numărul garoafelor vândute este cu 48 mai mare decât al trandafirilor ? 8. Suma a trei numere naturale este 2002. Să se afle cel mai mare număr natural de 4 cifre care îndeplineşte simultan condiţiile : a) cifrele nu se repetă. ştiind că dacă se măreşte primul număr de 6 ori şi se mai adaugă 18. înjumătăţesc suma şi obţin cel mai mare număr par scris cu două cifre. Semiperimetrul unui dreptunghi este 49cm .Aflaţi numărul. Suma triplului celor două numere este 504.TESTUL 7 1. măresc rezultatul cu 66. La o florărie s-au vândut de 4 ori mai multe garoafe decât trandafiri. 7. Ştiind că suma dintre jumătatea unui număr natural şi sfertul său este 14718. Să se afle aceste numere ştiind că dacă împărţim al doilea număr la primul obţinem câtul 3. iar suma se va mări cu 193. 3.În prima zi citeşte 77 de pagini. Să se afle două numere. c) cifra miilor este 2. iar dacă îl împărţim pe al treilea la al doilea număr obţinem câtul 2 şi restul 2.a doua zi cu 14 pagini mai multe. Să se determine trei numere naturale consecutive ştiind că suma lor este cu 473 mai mare decât numărul mic.Dacă împărţim lungimea la lăţime obţinem câtul 3 şi restul 1. Alina citeşte o carte în 4 zile. Aflaţi numerele. 4.Câte pagini avea cartea ? 30 . 3. care împărţit la 75 dă restul 74.a treia zi citeşte jumătate din numărul de pagini citite în primele două zile. Jumătatea numărului „a” este cu 12 mai mare decât jumătatea numărului „b”. Câte flori s-au vândut . Care este cel mai mic şi cel mai mare număr format din 3 cifre. TESTUL 8 1. 6. 2. b) suma cifrelor este 23. să se afle numărul. 2. Aflaţi perimetrul pătratului ce are ca latură lungimea dreptunghiului .a patra zi de 3 ori mai puţin decât în a treia zi. Micşorez pe 210 cu dublul unui număr. 5. al doilea va fi cât o treime din primul.

Suma a 4 numere naturale este 1471. câtul egal cu împărţitorul? 2. 4. b şi c dacă : 5a + 6b + c = 1259 a = 2b c este egal cu suma dintre 5 şi sfertul numărului a.4. Restul împărţirii unui număr natural “n” la 36 este 22. 6.Dacă se măreşte de 4 ori . ştiind că după ce 3 din această mai are de parcurs 48Km.Care este celălalt factor? 31 . Un factor al unui produs este 5 . 46. se obţin următoarele diferenţe: 48.Să se afle deîmpărţitul. Ce distanţă a avut de parcurs un automobilist. 7 a parcurs 5. 47. Aflaţi restul împărţirii lui “n” la 18. prin împărţire la un număr de două cifre.Care sunt cele trei numere? 5. Câte numere de trei cifre dau. Înmulţind diferenţa numerelor 980 şi 770 cu câtul dintre 30 şi dublul numărului 5 şi adunând produsul obţinut cu un număr. Stabiliţi valorile lui a. obţinem 1000.Împărţitorul are două cifre şi este de patru ori mai mare decât câtul.. Care sunt numerele dacă al doilea şi al treilea sunt numere consecutive impare. primul este de 3 ori mai mare decât al doilea iar al patrulea este cu 8 mai mic decât diferenţa primelor două? 8. Aflaţi acest număr.indicaţi localitatea în care a avut loc această luptă! TESTUL 9 1.Dacă .a’’ ştiind că: (25·3+70):5+a=1359. 3. Dacă se scade din fiecare număr un acelaşi număr.. Găsiţi pe . Restul împărţirii a două numere naturale este 95.se obţine produsul 40.a’’ reprezintă anul unei lupte de pe teritoriul ţării noastre . 7. Suma a trei numere este 141.

4.Dacă scădem câte o unitate din fiecare număr atunci suma lor va fi .Aflaţi numerele. Scrieţi numerele de 3 cifre distincte. înjumătăţesc suma şi obţin cel mai mare număr par scris cu două cifre.măresc rezultatul cu 66.Care sunt cele două numere? 2. 7.Dacă s-ar mai planta încă 250 fire de vinete.Suma triplului celor două numere este 504.Fiecare săritură are 3m . Suma a 13 numere este124 ... Aflaţi numărul iniţial? 5.Primul are cu 20 de nuci mai multe decât al doilea . numărul firelor de roşii ar fi dublu .Bilele roşii sunt cu 10 mai multe decât triplul celor albe. Suma a două numere naturale este 333.Diferenţa dintre numărul bilelor roşii şi numărul bilelor albe este 130. iar al doilea are de 4 ori mai puţine nuci decât al treilea .6. Într-o seră s-au plantat de 6 ori mai multe fire de roşii decât de vinete. Trei copii au împreună 500 de nuci.Câte nuci are fiecare copil? 7. 32 . Într-o cutie sunt bile albe şi bile roşii.Care este distanţa parcursă într-o oră? 6. Micşorez pe 210 cu dublul unui număr .O treime din primul este cu 11 mai mică decât o treime din al doilea.Rezolvaţi respectând ordinea operaţiilor: [(114·3+27·9+15):6:10]·36= 8. Jumătatea numărului a este cu 12 mai mare decât jumătatea numărului b.Câte răsaduri s-au plantat din fiecare fel? 3. Un cangur sare de 16 ori pe minut .Câte bile sunt în total? TESTUL 10 1. care au suma cifrelor 4.

6 jucãtori împart un pachet cu 52 cãrţi de joc distribuind pe rând câte o carte fiecărui jucător. 2 pepeni. 2. 9 sau 8 E.Câte timbre a avut fiecare la început? 3.8. balanţa se echilibreazã. Într-o împărţire. 8 B.Ce vârstă au cei trei copii? (Vârstele sunt exprimate prin numere naturale. cât şi rest este egală cu 399. identic cu ceilalţi doi.) TESTUL 11 1. ştiind că suma dintre împărţitor. ⋅ 2001 + 2002 ? 7.Produsul vârstelor a trei fraţi este 48. iar în celãlalt.Dacă măresc cu 12 primul număr. . Într-un taler al unei balanţe sunt 6 portocale. Care este vârsta mamei? 8. iar restul este jumătate din împărţitor. Dacă Mihai îi dă Cristinei 5 timbre şi Alinei 7 timbre . 5. Cât este suma? 6. Câte cãrţi va primi fiecare? A. 7 kg 3.micşorez cu 2 pe cel de-al doilea şi îl măresc de cinci ori pe al treilea . Determinaţi numărul natural x din egalitatea: ( x − 3)( x − 4 )( x − 5) − 720 =0 TESTUL 12 1.Aflaţi numerele. Suma a trei numere este 540. cât 6 portocale C. Un pepene cântãreşte: A. Dacã punem un pepene. Care este valoarea lui "x"? 4. Acum 3 ani vârsta sa se împărţea exact la 7. 9 C. cât 3 portocale D. La cel mai mare număr natural de trei cifre distincte adăugaţi jumătatea celui mai mic număr natural de trei cifre şi sfertul celui mai mare număr natural de două cifre în care cifra unităţilor este 6..numerele devin egale. Anul acesta vârsta mamei mele se împarte exact la 4. 5 kgB.. 7 sau 10 D. câtul este de 9 ori mai mare decât împărţitorul.Doi sunt gemeni iar cel mai mic e blond .atunci fiecare dintre ei va avea câte 25 de timbre. 2 + 2 – 2 + 2 – 2 + 2 – 2 + 2 – 2 + 2 = ? 33 . 10 sau 9 2.. Aflaţi deîmpărţitul. După ce un număr "x" se măreşte de 5 ori şi din rezultat se scade 54. Care sunt ultimele patru cifre ale numărului: a = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ . se constată că rămâne jumătate din numărul "x". în talerul cu portocale. 3 kg E.

9. 13 B. +. 9 B. 13 C. 16 D. Andrei urcã cu liftul timp de 1 minut. 9. Pe un panou sunt pãtrate. sunt de 3 ori mai multe pãtrate decât triunghiuri. +. 13 6. Care este perimetrul figurii haşurate? 1m 1 A. în total 7 figuri. 2. – 11. 7. 2 C. + C. +. 19 E. La ce etaj locuieşte? A. cântãresc 234 kg. 5 B. +. 7. 5. 157 şi 93 B. 178 E.A. Care este numãrul minim de culori cu care trebuie sã fie colorate firele din ţesãtura alãturatã pentru ca sã nu se intersecteze sau sã nu se învecineze douã fire de aceeaşi culoare? A. 5 10. 210 8. Câte abţibilduri are Mihai? A. împreunã cu pãrinţii lor. 2. 2. 128 kg 5. 13 E. 3 B. 5. iar împreunã au 234. 6 C. 13 se eliminã 4 numere astfel încât suma celor rãmase sã fie 23. 7. 7. 2. –. +.0 B. –. 148 şi 56 C. 11 34 . a sumei lor şi a diferenţei lor se folosesc toate cifrele de la 0 la 9 o singurã datã. 13 D. 4 D. 146 şi 57 E. In ce ordine trebuie puse semnele „+“ şi „–“ între numerele 150. 20. 2 B. + B. 6 E. Câte cercuri sunt? A. 12 E. 7 12. +. 7. 145 C. 139 şi 68 D. 94 kg E. –. Liftul blocului în care locuieşte Andrei face exact 6 secunde între douã etaje. cercuri şi triunghiuri. 4 E. 7. –. 5 D. + D. Mihai şi Andrei colecţioneazã abţibilduri . 10 E. Din urmãtoarele 7 numere 11. Aceste numere sunt: A. –. 172 şi 39 9. 20 7. 160 D. 3 D. Marius şi Mihai au câte 38 kg. +. Mihai are cu 56 de abţibilduri mai mult ca Andrei. Care numere se eliminã? A. 80. 89 B. 30 pentru a obţine 270? A. 11. –. 1 C. Existã douã numere naturale astfel încât în scrierea lor. 11 C. 68 kg C. 9 D. – E. +. 11. 4 C. Fraţii gemeni Marius şi Mihai. iar tatãl lor are cu 30 kg mai mult decât mama. 7. 2. 210. 5. 20 4. +. 5. Ce greutate are mama? A. 64 kg B. 83 kg D.

2. şi 30. 28 de copii au luat parte la un concurs de matematicã. Dacă la fiecare număr se adaugă acelaşi număr. şase B. Se dau numerele: a = 2 + 2 x 3 x {[(7 x 3 – 5) + 2 x 6] : 4 + 5} x 10 – [(10 + 100) x 5 – 60] b = 1442 : 7 – (3 x 107 – 128) Calculaţi diferenţa dintre produsul şi suma numerelor a şi b. 167 B. nouã E. Pe ce loc a terminat Raul? A. 4. Câţi membri vor fi în club când numãrul bãieţilor va fi egal cu cel al fetelor? A. 333 C.Care sunt numerele ? 3. opt D. Suma a trei numere este 1818. Dacă elevii se aşează câte doi într-o bancă rămân patru elevi în picioare. Valoarea lui x din egalitatea: 3[ 2 ( x – 1 ) – 1 ]=999 este A.13. Numãrul de copii care au terminat în urma lui Raul a fost de 2 ori mai mare decât al celor care au terminat înaintea lui Raul. 72. Dupã câţi kilometri vor fi din nou toate cifrele diferite? A. În fiecare sãptãmânã 2 fete şi 1 bãiat sunt acceptaţi ca membri ai clubului. 13 786 15. 12 bãieţi şi 8 fete sunt membri în clubul matematicienilor. Află cele trei numere. 168 D. zece 16. aceste cifre fiind toate diferite. 166 (CONCURSUL INTERJUDEŢEAN MICUL ARHIMEDE-EDIŢIA I -6-7 DECEMBRIE 2002-CRAIOVA) TESTUL 13 1. 12431 E. Indicatorul kilometric al maşinii indicã 187569. Dacă micşorăm cu 100 jumătatea primului număr . 32 E. 28 D. 36 14. şapte C. cu 200 jumătatea celui de-al doilea număr şi cu 300 jumătatea celui de-al treilea obţinem trei numere consecutive în ordine crescătoare. se obţin numerele 36. 165 E. 431 D. 1 B. Suma a trei numere este 102. Dacă se aşează câte trei într-o bancă rămân trei bănci 35 . 20 B. 21 C. 24 C.

902.2003) TESTUL 14 1. 6. 4.M. 2. Suma a trei numere este 2003. iar suma dintre al doilea şi al treilea număr este 1502. ştiind că x + y + z = 2001. 5. Trei copii au împreună 30 de ani. y şi z. plătind în total 25200 lei. se obţin respectiv 704. Acum în fructieră sunt totatâtea mere câte erau la început. din al doilea 201. calculaţi: (n – n : 2):(n:154 – 2) + (n – 91). iar restul 10. 702. Aflaţi numerele. Ce vârstă are fiecare ? 2. Află cât costă un creion şi cât costă un pix. Află cele trei numere. Vârsta celor trei copii este exprimată prin trei numere naturale consecutive. z = y – (2000 – 999) : 91. 7.libere şi una ocupată cu un singur elev.Ion Rusu. y = x + (2002 :22 – 51). Mama a mai pus 8 mere. Să se afle cele două numere naturale. Fiul este cu 24 ani mai mic decât mama. Suma a două numere naturale este 70. Bistriţa. Aflaţi valorile iniţiale ale celor trei numere. Un pix costă de două ori mai mult decât un creion. Găsiţi valorile x. Ştiind că n = 2002. Câte bănci şi şi câti elevi sunt ? (O. Bistriţa Năsăud) TESTUL 15 1. Aflaţi cele trei numere. 36 . Câtul dintre primul şi al doilea număr este 2. Într-o fructieră sunt mere. Suma a trei numere naturale este 2002. iar mama cu 4 ani mai mică decât tata. Suma a trei numere este 2002. Rebrişoara. Care este vârsta fiecăruia ? (Prof.L. Marius a cumpărat 5 pixuri şi 4 creioane. 3. Dacă la fiecare se adaugă acelasi număr. Câte mere au fost la început în fructieră? 3.mama şi fiul au împreună 115 ani. iar din al treilea 102. dacă din primul se scade 200. 8. Suma a trei numere naturale consecutive adunate cu triplul sumei lor este 60. numerele devin egale. Marius a mâncat până a rămas o treime din numărul lor. Suma primelor două numere este 1002. Tata .

Aflaţi numărul natural x pentru care fracţia echiunitară. + 1 × 2 × 3 × . Trei elevi au împreună 371 500 lei.4. a)Câte portocale intră într-un kilogram? B) Dar într-un kilogram de citrice asortate. pe ultimul rând se află numărul 290. se obţin două pătrate alăturate. Cîţi pomi sunt necesari pentru: i) o lungime. b distincte şi nenule. ştiind că: abc + cba = 645 ... în 3 rânduri egale. se obţine un pătrat. Aflaţi numerele a b c . 2) Scrieţi numărul 100 folosind şase cifre de 9 şi numai operaţiile de adunare. 5. iar dacă se micşorează cu 6 dam. iii) toată gradina. 3 portocale cântăresc cât 2 grapefruit. 37 . iar.. astfel încât: ab +ba = 121. Să se afle x din: 10 ⋅ {x −10 ⋅ [362 + 10 ⋅ (24 + 24 : 4)]} = 100 . Aflaţi perechile de cifre a. × 99 ? Justificaţi răspunsul dat. câte protocale şi câte grapefruit intră? (Concursul . Dacă se măreşte lăţimea cu 6 dam.Ştiind că 149 se afla pe rândul de la mijloc. b) Se plantează pe margine pomi fructiferi la distanţa de 4 m.Ion Ciolac’’) 2 x + 2001 este x + 2003 TESTUL17 1) Care este ultima cifră a numărului N = 1 × 2 + 1 × 2 × 3 + 1 × 2 × 3 × 4 + . a) Calculaţi perimetrul grădinii. 2) Într-un tabel sunt scrise primele numere naturale. înmulţire şi împărţire. în dreptul lui.. TESTUL 16 1) O gradină are forma unui dreptunghi. 6. Primii doi au împreună 155 300 lei iar ultimii doi au împreună 250 700 lei. de la stânga la dreapta. 7. Câţi lei are fiecare elev? 8.. ii) o lăţime. să se afle câte numere sunt în total? 3) 2 portocale si 3 grapefruit cântăresc 1 kg 300 g.

. 10) Produsul vârstelor a trei fraţi este 16.. Numărul de bomboane pe care le avea bunica era ... 9) Alin are 7.. lăţimea ramânând aceeaşi. atunci numerele sunt .000 lei.162. Filofteia Preda’’. Ce distanţa este de la plopul al IVlea pana la cel de-al XC-lea? Justificaţi răspunsul dat.400 lei... Distanţa de la primul plop la cel de al IXlea plop este de 120m. 6) Bunica împarte celor 9 nepoţi ai săi câte 101 bomboane şi îi rămân 7 bomboane.. Cel mai mic are ochi albaştri.. 4) Un teren în forma de dreptunghi are lăţimea cu 25 m mai mică decât lungimea. iar Bogdan are 1.200 lei. lei.3) Pe marginea unei şosele sunt plantaţi plopi la distanţă egală unul faţă de altul.. Ce vârste au cei trei fraţi? Justificaţi răspunsul. (Concursul Interjudeţean . Aflaţi cele trei numere. Aflaţi peste câte zile va avea Alin de două ori mai mulţi bani decât Bogdan. Numărul de vârfuri pe care le are bucata de hârtie rămasă este egal cu . 3) Numerele naturale de trei cifre care au suma cifrelor egală cu 2 sunt . 7) Dintr-un triunghi mare de hârtie a fost tăiat un colţ mic în formă de triunghi. 4) Un elev se gândeşte la cel mai mic număr natural impar scris cu trei cifre diferite. Acest număr este .. 5) O carte este deschisă la întâmplare. Ştiind că suma numerelor celor două pagini pe care le privim este 173.. Doi sunt gemeni.2002) TESTUL 18 1) După efectuarea calculelor: 30 + 30 : 30 ×30 × 0 se obţine . Calculaţi lăţimea terenului.. atunci perimetrul terenului s-ar mări cu 38 m. Dacă din fiecare număr scădem aceeaşi valoare obţinem numerele 362. Mama ei plăteşte pentru 9 creioane si 6 ascuţitori de acelaşi fel . 242.. 2) Numărul ce trebuie scăzut din 31 pentru a obţine triplul lui este 8 este egal cu . II... Dacă am prelungi lungimea cu un sfert din dimensiunea sa.000 de lei. 8) O elevă cumpără 3 creioane si 2 ascuţitori cu 10. Fiecare primeşte zilnic câte 1.. 258. 11) Suma a trei numere este 1. 38 ..

De câte ori folosim cifra 1 pentru a scrie câte o singură dată fiecare număr natural cel mult egal cu 43. 3. 6.Câţi băieţi sunt în clasă ? 2. În clasa noastră sunt 30 de elevi dintre care de 5 ori mai multe fete decât băieţi . 8. Scrieţi numerele de 3 cifre care au suma cifrelor 4.găini şi gâşte .Fiecare săritură are 3m . Aflaţi numerel naturale x şi yştiind că :x⋅ (5+7y)=5 TESTUL 21 39 . 7.Câţi ani are fiecare copil?(Vârstele sunt exprimate prin numere naturale.Aflaţi cele patru numere. Suma vârstelor a 3 copii este de 5 ani . Într-un borcan sunt 800g de gem Gigel mănâncă zilnic câte 8 linguriţe cu câte 7g de gem . Calculaţi :a)(3490:10+2⋅ 3⋅ 72)⋅ 0+2700:90= b)999⋅ 371+999⋅ 629= 2 Suma a patru numere naturale consecutive este 86 .(Concursul . O fetiţă are acum 8 ani iar mama ei are 28 de ani .Care este distanţa parcursă într-o oră? 6.Ce număr are pagina din dreapta? 5. Calculaţi :a)734⋅ 2+309:3-132:3= b)74⋅ 75+75⋅ 26-3⋅ 4-4⋅ 5= 3.Peste câţi ani mama va avea de două ori mai mult vârsta fetiţei ? 4. Să se afle x ştiind că :( 25⋅ x-600)⋅ 25=625. Suma a 13 numere este124 . Într-o curte sunt în număr egal cai . George deschide o carte şi constată că suma numerelor celor două pagini este 33. Un cangur sare de 16 ori pe minut .Câţi cai sunt în curte ? 4..) 8. 5..Dacă scădem câte o unitate din fiecare număr atunci suma lor va fi . Scrieţi care este valoarea cuvântului MATEMATICĂ dacă o consoană valorează 13 iar o vocală de 2 ori mai mult. 7.Acestea au împreună 48 de picioare ..Cel mai mic este blond . Grigore Gheba’’-2001) TESTUL 19 1.Câte grame de gem vor rămâne în borcan după 5 zile? TESTUL 20 1.

4) Un număr este de 6 ori mai mare decât altul.1. Calculaţi :a)342⋅ 25= b)3471:3= c)273+3891 7. e) x : 12 = 96 . Care este numărul ? 3) Efectuaţi : a) 312 + 15 ⋅17 . e) 26 + 14 ⋅17 − 378 : 14 .) 2. Să se afle lăţimea dreptunghiului. 3) 48 ⋅ 97 .Doi sunt gemeni iar cel mai mic e blond . apoi măresc rezultatul cu 80 şi obţin 100. 5) 24 ⋅13 + 45 : 9 − 10 . c) x − 28 = 31 . d) 71 ⋅ 28 − 69 ⋅ 19 .Câţi elevi are clasa? 6. O ţeavă lungă de 21 m se taie în două bucăţi astfel încât una să fie de 6 ori mai mare decât cealaltă . Determinaţi pe x din egalitatea :999⋅ [37⋅ 3+2⋅ (151x)]=510489 5. f) 720 : 8 + 5 ⋅ [3600 : 90 + 40 ⋅ [63 : 9 − 7)] . d) 108 : x = 12 . Găsiţi cele două numere ştiind că suma lor este 63. Calculaţi :( 123+ 241+635 ):9+999⋅ 437-10001= 3. b) 51 − x = 13 . TESTUL 23 1) 14 m de pânză costă 112. 4) 576 : 12 . Dacă într-o sală de clasă se aşează câte 2 elevi într-o bancă rămân 4 elevi în picioare iar dacă se aşează câte 3 elevi într-o bancă rămâne o bancă liberă . 2) Jumătatea unui număr o micşorez cu 14. 5) Un pătrat are perimetrul de 64 cm.Ce vârstă au cei trei copii? (Vârstele sunt exprimate prin numere naturale. Cum se pot scoate dintr-un bazin 6 litri de apă având la dispoziţie un vas de 11 litri şi unul de 4 litri ? 8. 7) Aflaţi x din: a) 17 + x = 104 . c) 47 ⋅ 28 + 13 ⋅ 15 .Câţi m are fiecare bucată de ţeavă astfel obţinută? TESTUL 22 Efectuaţi : 1) 62 + 179 . 40 . Aflaţi latura sa. 6) 2 +3 ⋅{7 +5 ⋅[4 +9 ⋅ (13 −8)]} . 2) 312 − 85 . 8) Un dreptunghi are lungimea cu 10 cm mai mare decât lăţimea iar perimetrul de 14 dm. Aflaţi suma tuturor numerelor de 3 cifre egale 4. Produsul vârstelor a trei fraţi este 48. b) 48 ⋅13 − 29 . Să se afle cât costă 24 m de pânză de aceeaşi calitate.000 lei.

d) 2 2 7 7 a) TESTUL 25 1) 2) Cât reprezintă 2 din 27 m? 3 Aflaţi un număr natural ştiind că suma dintre număr şi 3 4 din el este 119. b) x − = . Un elev a economisit 1 din 2 valoarea mingii. b) − . apoi micşorez rezultatul cu 34 şi obţin astfel 18. Ce sumă a primit de la bunicu? 5) 3 4 dintr-un număr micşorat cu 1 2 din acelaşi număr reprezintă 78. 6) Reconstituiţi înmulţirea : 12 * 4 ⋅ 9 = 11106 7) Efectuaţi : 7 2 17 11 11 6 9 + . d) x + = . 8) Aflaţi x din : a) 13 13 2 2 17 3 1 5 − x = . 3) Scrieţi toate fracţiile subunitare cu numitorul 4. iar restul l-a primit jumătate de la tată şi jumătate de la bunicu. 4) O minge costă 36 000 lei. 5) Găsiţi numărul natural x astfel încât : 4 x9 x + 3 x 4 5 = 7537. Care este numărul ? 41 . Care este numărul ? 4) Aflaţi latura pătratului cu perimetrul de 912 cm. Câţi lei are fiecare ştiind că împreună au 34725 lei? 2) Aflaţi x din : 14 +3 ⋅{24 ⋅ 5 + 2 ⋅[3 +5 ⋅ (2 ⋅ x −3)]} = 602 . c) + − . Care este numărul ? TESTUL 24 1) Ionel are de 4 ori mai mulţi bani decât Tinel. 7) Sfertul unui număr îl măresc cu 21. 12 12 20 20 25 25 25 2 7 1 9 +x = . 3) Jumătate din suma dintre triplul unui număr şi dublul său dă 85.6) Aflaţi x din: [45 : (34 − x) + 44 ] : 7 = 7 . Care este numărul? 8) Un sfert din jumătatea unui număr este 12.

iar cu ovăz cu 1400 kg mai puţin decât grâu şi porumb la un loc. Peste câţi ani va avea de 4 ori vârsta de acum? TESTUL 27 1) Cu cât este mai mare suma numerelor 417 şi 239 decât diferenţa lor? 2) Aflaţi suma dintre produsul numerelor 2 646. 42 . Aflaţi perimetrul pătratului echivalent cu dreptunghiul. cu 2 q mai mult grâu. Câte ore a mers trenul ? 3) O grădină de formă dreptunghiulară are lungimea de 240 m iar lăţimea reprezintă 2 3 din lungime. b) 17 m 200 cm şi 180 dm. 7) Într-un rezervor s-au pus 12 hl de benzină iar în altul cu 60 dal mai mult. Câte kg de cereale s-au încărcat în vagon? 5) Curtea şcolii are formă de pătrat cu latura de 17 dam. Ce lungime are gardul ce înconjoară grădina? 4) Într-un vagon s-au încărcat cereale astfel: 3 t cu porumb. 27 şi câtul lor? 3) Un dreptunghi are lungimea de 90 cm şi lăţimea de 4 dm. Preţul unui m de stofă este 5400 lei iar preţul unui m de pânză este 1200 lei. Câţi l de benzină s-au pus în cele două rezervoare? 8) Aurel are 12 ani. 4500 hg 8) Câţi m reprezintă suma: 4200 cm + 3 hm + 250 dm TESTUL 26 1) Transformaţi în secunde: 2 h 13 min. Într-o zi s-au vândut 2 3 din stofă şi din pânză.6) Într-un magazin erau 120 m stofă şi 280 m pânză. Câţi lei valorează marfa 3 4 rămasă în magazin? 7) Transformaţi în kg: 17 t . Câţi m are perimetrul său? 6) Comparaţi numerele: a) 3 t 6 g şi 35 g 100 kg. 1 zi 14 h 31 min 2) Un tren pleacă din Târgovişte la 2100 şi ajunge în Constanţa la ora 4 dimineaţa. 123 q .

cât şi rest este 44 iar câtul este un sfert din împărţitor. 5) Suma a trei numere este 1988. 8) TESTUL 28 1) Întreitul unui număr micşorat cu 14 dă 133. 2) Ionel are de 5 ori mai mulţi dolari decât Vali. Aflaţi cele două numere. Aflaţi numerele. iar dacă-l împărţim pe al treilea număr la al doilea obţinem câtul 2 şi restul 108. y. 1 + 2 ⋅ {3 + 4 ⋅ [5 + 6 ⋅ (7 + 8) + 9] + 10} . Aflaţi numărul. atunci sumele lor ar fi egale. b) Al doilea număr micşorat cu 5 este egal cu dublul sumei cifrelor sale. 4) Aflaţi numerele de două cifre care sunt egale cu dublul sumei cifrelor. Să se reconstituie împărţirea. 8) La o împărţire cu rest suma dintre împărţitor. Dacă el i-ar da lui Vali 48 dolari. 7) Suma a 4 numere naturale consecutive este 290. 6) uma a trei numere este 94. TESTUL 29 Să se afle numerele a şi b ştiind că: 43 1) . Să se afle numerele ştiind că dacă împărţim al doilea număr la primul obţinem câtul 3. Dacă mărim primul număr de 3 ori şi pe al doilea îl micşorăm de două ori atunci primul devine de 12 ori mai mare decât al doilea. z ştiind că: 7x + 5y –z = 8 şi y + z = 11. 7) Aflaţi sumele: a) 1 + 2 + 3 + … + 79. 5) Aflaţi suma numerelor: 1 + 2 + 3 + … + 29. Să se afle numerele ştiind că primul număr este cu 18 mai mic decât al doilea şi cu 5 mai mare decât al treilea.4) Suma a două numere este 1 800. b) 43 + 44 + 45 + … + 142. 6) Aflaţi numerele naturale x. c) 7 + 14 + 21 + … + 350. Câţi dolari are fiecare copil? 3) Aflaţi două numere care îndeplinesc simultan condiţiile: a) Suma lor este 38.

b = a + (130 : 2 − 5) şi c = b − (130 −10 ) : 6 . Care sunt cele trei numere. Un elev a citit în prima zi 15 pagini. Aflaţi cele două numere. iar restul în următoarele 3 zile.a = 5 ⋅ b iar 2 ⋅ a − 3 ⋅ b = 245 . primul este dublul celui de-al doilea iar al treilea este cu 4 mai mare decât primul. Aflaţi două numere ştiind că au câtul 5 şi diferenţa 600. După ce s-au vândut 101 ziare şi reviste. TESTUL 30 1) Diferenţa a două numere este 5085. 4) Produsul a trei numere naturale diferite este 336 iar produsul primelor două numere este 84. Primii doi au împreună 55 300 lei iar ultimii doi au împreună 50 700 lei. 6) O carte are 126 pagini. Câte ziare şi câte reviste erau la început ? 5) Să se afle x din egalitatea : {[( 5 ⋅ x + 23) : 17 + 18 ] ⋅ 5 + 20} : 8 = 72 − 3 ⋅ 4 . a doua zi de două ori mai mult. 8) Aflaţi 3 numere naturale ştiind că suma lor este 609. Aflaţi valoarea expresiei: E = 1 + 2 + 3 + … + 1000 – 501 – 502 .… -1002 7) Să se determine toate numerele de forma a b c pentru care: a b c . 4) La un chioşc sunt 1505 ziare şi reviste. în mod egal. Împărţind numerele se obţine câtul 5 restul 41 . număr natural.c b a = 594 Răspunsuri 2) 3) 44 . din: 32 − 12 : 3 + 5 ⋅ x < 7 ⋅ 9 . Aflaţi a. Câte pagini a citit a treia zi? 7) Aflaţi x. c ştiind că: a + b + c = 130 . ştiind că primul număr este de 7 ori mai mare decât al treilea număr? 5) Găsiţi toate perechile de numere naturale care verifică egalitatea: ( a + 3 )⋅ ( b + 4 ) = 72 6) Calculaţi suma: 1 + 2 + 3 + … + 1000. b. 2) Trei elevi au împrrună 71 500 lei. Câţi lei are fiecare elev? 3) Să se afle x din: 10 ⋅ {x −10 ⋅ [362 + 10 ⋅ (24 + 24 : 4)]} = 100 . ziarele au rămas de două ori mai multe decât revistele.

4 şi7.21.60.3 T 11 : 1)50.3903 2) 30km 3)5.18 4)13 015 5) 1062 6)2002 7)24 8)13 T12 : 1 d 2 b 3 c 4 a 5 b 6 e 7 b 8 d 9 c 10 e 11 b 12 d 13 d 14 b 15 e 16 c T13: 2)24. 55 3) 20.130.60.4.L=85 4)200.183 2)125.210 2) 423 3)a) 5 b) 2 portocale şi 2 grapefruit T17: 1) 2 2)100=99+9⋅ 9:9:9 3) Distanţa dintre doi plopi consecutivi este de 15 m.50 7) 28.1000 8) 9.320 7)360250 8) 250 T10: 1)150.60 6) 20 7)4.252 2)37 .301.606.5.b=72 7) 16.633 8)1330-Posada T9: 1)22 2)4 3)2399 4)84 5)2 6)80. 45.17⋅ 19+1.5 T5: 1)Se dublează numărul precedent şi se adună cifrele produsului.1202 5)40 6)a=96.47.2) 17⋅ 19+0. fiul=21 2)12 3) 602 4)50 .200.mama=15.30 T3:1)84.684.5şi 6 T16: 1)a) 84 dam b) 61. 750 3)96.22.1 11)462. 76.90.20 5)4. 12.63 5)10 6) 684 7)4. 3şi 8. l=1.46 5)370 6)152.18 3) 404. L=5. l=3 3) 2h 30min 4)36.25.7 5) nu 6)2946 7) 516 8) 361 700.38 6) 324 8) 120.23 3 6 45 .43 7)211. Între plopul 4 şi 90 sunt 15⋅ 89-15⋅ 3=1290 (m) T18: 1)30 2)7 3)101.72 4)40 5)2880 6)111 7) 103.10 T4: 1) 80 2) 84.…17⋅ 19+16 3) 28. 358 T19 1 a) 30 b)999000 2 20.808 4)15 bănci şi 14 elevi T14:1)tata =49.20 .110 6) 40.372 3)P=98.64 8)19 624 T8: 1) 2984 3)278 4)48.701.100.4.414.63.7 8)40.42 4) 17.310 8) 4. 24 8)891 T7:1) 149.673 4) 2 5)2 şi 19.238.30.974 2)370.18 2) L=7 .342.5.371.484 2) 65.602 3) 644.124 4) 2 minute 6) a)360 şi 1140 b)12 şi 38 7) sâmbătă T2:2) 289 3)5 5) a)1140.502.6 6)1800 şi 3600 7) 500.10.60.360 b) 12.000 9) 5 10) 4.24 5)12.6.10.3 4)12 300 5)530.11 T15: 1) 2002 2)700.213.T1:1) 222. 110 4)103 5)86 şi 87 6) 1016 7)4 8) 30.600. 838 300 T6:1) 1901.

121. 6) 758. c) 59.4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 17 25 15 2.211.2. e) 1152. b) 38. 46 .301.310. 2) 227.112. 7) a) 87. 4) 48.1 520 T20 5 a) 1527 b)7468 12 ani 195 2880 111 103.400 X=1.130.220. y=0 T21 4.3m T 22: 1) 241. d) 9. 3) 4656. 8) 30cm.3 426673 4995 351 18 elevi a) 8550 b)1157 c)4164 R-11-4 R-3-4 R-10-4 R-11-0 R-3-0 R-10-0 R-7-4 R-0-3 R-6-4 R-7-0 R-11-3 18m .4.202. 5) 307.

(6 . T26 :1) 7980 s. 741. 2) 7 ore. 150. 6) 25.892. 3 . 6) 3 t 6 g > 35 g 100 kg. 7) 124 8) 596080 T24:1) 6945 lei. 4) 18. 564. 3. 1236. (9. 4) 28 . . 3) 6630 . 4) 936. 791. (3 . 6) 27. 5. 2) 68. 70. 781. 3) 800m. 3) 34.913. 5) 435. 2) 20800 lei . 4) 9 şi 54. c) . 24 $ 3) 13 şi 25. 5) (0 .. c) 7. 5) 188. 4) 1200 şi 600. 3) 10. 22. (15 . . 72. 12300 kg. 7) x ∈ { 0. 17 m 200 cm > 180 dm. 7) 701. 2) 120 $. 5) 312. 121. 50. 3) 240. 468. 5) x = 2. 2) 68 3) 567. d) 677. 7) 71. 20) . 731. 16200 lei .812.0) . 27780 lei. b) 595. (1 .. 6) 1. d) . 721..711.. 4) 11000 kg. 8) 367 m. 2) . 4 .. 4) 9000 lei. 14) . 6) 3 7) a) b) 3 . 5) 247 6) 27 pag. f) 290. 1 0 25 1 3 7 0 1 2 3 T25 :1) 18 m. 1261. 45. 6) 300 4 4 4 4 000 lei 7) 17000 kg. 4. (5 . 2. 246. 35. 9. 1. c) 8925. 450 kg. 5) .802. 373247. 5) 16 cm. 73. 138 660 s. 2) 71540. 2. 4 3 8 5 4 . 7) a) 3160. b) 9250. 751. 4) . b) 5. R = 4. 8) . 8) 242. 761. 8) 260 : 32 = 8.903. 74.T 23: 1) 192000 lei. 3) . 4) 228.8) a) . 2) 750. T29 :1) 175. 5) 680 m.993 47 . 7) 3000 l... 2) 5. e) 237. 8) 859. 6) 500500 . 34500 lei . . c) 1 511. T28 : 1) 49. T30 :1) 6346. 8) 36 ani T27 :1) 478. 6 }.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful