Teste propuse pentru clasa a II-a TESTUL 1 1. Mama Ioanei are 32 de ani iar Ioana de 4 ori mai puţini.

Câţi ani avea mama când s-a născut Ioana? 2. Comparaţi dublul celui mai mare număr de o cifră cu triplul lui 6. 3. Andrei are 1 an. Peste 4 ani va fi de 6 ori mai mic decât tatăl lui, iar bunicul de două ori mai în vârstă decât fiul său. Ce vârstă are tatăl? Dar bunicul? 4. Cornel îi spune lui Mihai: - Dacă aş mai cumpăra 4 cărţi, aş avea în bibliotecă 2 rânduri a câte 10 cărţi. Câte cărţi are în prezent în biblioteca sa Cornel? 5. Numerele de mai jos, aşa cum sunt aşezate pe două rânduri, au o anumită legătură între ele. Care anume? Dacă aflaţi această legătură nu va fi greu să completaţi numărul care lipseşte. 16 28 31 40 53 57 66 81 88 ? 12 3 9 13 4 9 15 7 12 1 6. Un elev a rezolvat următorul exerciţiu 12-6:2+4⋅ 2 astfel: 12-6:2+4⋅ 2=6:2+8=3+8=11. Unde este greşeala? Găsiţi rezultatul corect! 7. Eliza, Alexandru şi Maria au 90 de timbre. Alexandru are mai multe ca Maria cu 4 timbre, iar Maria are mai multe decât Eliza cu 22 timbre. Câte timbre are fiecare dintre ei? 8. Mihai are de 5 ori mai multe timbre decât Andrei, ceea ce înseamnă cu 20 mai multe decât el. Câte timbre au împreună? TESTUL 2 1. Câte numere naturale mai mici decât 40 există astfel încât, dacă adunăm pe oricare dintre ele cu 24, se obţine un număr mai mare decât 40? 2. Ana are 8 ani iar mama sa de 4 ori mai mulţi . Peste câţi ani Ana va avea vârsta pe care o are mama sa acum? 3. Determinaţi numerele naturale ,,a” şi ,,b” pentru care avem relaţia: (a+1)⋅ (b-1)=9. 4. Câtul a două numere naturale mai mici decât 25 este 8.Care pot fi cele două numere?
5

5. Scrie în ordine crescătoare toate numerele de două cifre care au suma cifrelor 7! 6. Completaţi tabelul următor: 12 34 71 15 63 ? 21 43 17 51 ? 45 7. Calculează şi pune semnul corespunzător <;>;= a)100-43 15+29 b)97-28 37+56 c)13+12 45-20 8.Completează cifra care lipseşte!
3 5 4 6 2 1 8 7 5 7 2 4 0 3 6 ?

TESTUL 3 1. Calculaţi: a)36+21+12-43+13= b)97-87-6+7+21= c)45-21+32+3= 2. Într-o parcare erau 43 de maşini . Au plecat 21 de maşini şi au mai venit 10 maşini. Câte maşini sunt acum în parcare? 3. Din dublul lui 24 scade dublul lui 13. 4. Care pot fi valorile lui a şi b pentru ca egalitatea : a+b+a+ba=15 să fie adevărată? 5. Alege din desenele de mai jos pe cele care au cel puţin 8 copii şi cel mult 18 ochi

6. 7.

Găseşte numerele de două cifre care au suma cifrelor 8. Aflaţi termenul necunoscut: a) 37=10+‫ٱٱ‬ b) 45-26=‫ٱٱ‬
6

c) 48=6-‫ٱٱ‬ d) 54-12=‫ٱٱ‬ 8. Descompune în zeci şi unităţi numerele:76, 98, 45, 87, 34, 12. TESTUL 4 1. Câte triunghiuri sunt în desenul alăturat?

2. Care sunt numerele naturale de două cifre mai mari decât 76, ştiind că fiecare dintre ele este mai mic decât răsturnatul său? 3. În trei coşuri erau 20,30 şi respectiv 40 de nuci. a) Mihai ia 60 de nuci din ele.Câte nuci au mai rămas? b) Mihai ia 60 de nuci dar numai din două coşuri.Câte nuci au mai rămas în primul coş? Câte soluţii are problema în acest caz? 4. Andrei şi Gina au împreună 32 de creioane colorate. Andrei are cu 12 mai multe decât Gina. Câte creioane are fiecare? 5. Câte numere naturale mai mici decât 30 există astfel încât, dacă adunăm pe oricare dintre ele cu 12, se obţine un număr mai mare decât 30. 6. După ce s-au vândut 18 caiete, au mai rămas cu 37 mai multe decât s-au vândut. Câte caiete au fost la început? 7. Determinaţi numerele naturale ,,a” şi ,,b” pentru care avem relaţia: (a-1)⋅ (b-1)=6. 8. Elevii unei clase au participat la o competiţie sportivă, în două zile, astfel: în prima zi 15 elevi, iar a doua zi de două ori mai mulţi. Aflaţi numărul elevilor clasei ştiind că 12 dintre ei au participat în fiecare zi, iar un elev nu a venit nici o zi. TESTUL5 1. Avem două numere cuprinse între 10 şi 20. Dacă unui număr i se scade 1, iar celuilalt i se adugă 1 ,atunci cel de-al doilea număr devine de două ori mai mare decât primul. Care sunt cele două numere? 2. Completaţi tabelul următor: 1 3 7 15 3. Ana-Maria are 12 ani iar mama sa are triplul vârstei fiicei sale. Peste câţi ani vârsta mamei va fi dublul vârstei fiicei sale?
7

4. Scrie numărul 88 ca sumă a două numere naturale impare , care să aibă cifra zecilor 4. Câte soluţii are problema? 5. Doi copii au acelaşi număr de mere.Dacă unul dintre ei dă celuilalt 4 din merele sale , cu câte mere are mai mult unul decât celălalt? 6. Suma numerelor 4 şi 2 este cu 3 mai mare decât un al treilea număr.Aflaţi al treilea număr . Scrieţi-l ca sumă a trei numere de o cifră în toate modurile posibile. 7. Care este numărul natural al cărui dublu este un număr mai mare decât 4 şi mai mic decât 8? 8. Care pot fi valorile lui a şi b pentru ca egalitatea : a+b+a+b+a=16 să fie adevărată? TESTUL 6 1. Alege din desenele de mai jos pe cele care au cel puţin două pătrate şi două dreptunghiuri şi cel mult două cercuri şi două triunghiuri

2. Găseşte valorile pentru a,b,c,d,e din egalităţile a+b=c+d+e=10 (cel puţin 5 variante de răspuns. ) 3. Care număr este mai mare: 17+12 sau 34-6? Cu cât? 4. Aflaţi termenul necunoscut: a) 27=11+‫ٱٱ‬ b) 45-16=‫ٱٱ‬ c) 18=6-‫ٱٱ‬ d) 34-12=‫ٱٱ‬ 5. Completaţi căsuţele libere cu numere diferite astfel încât să fie adevărată relaţia: 6<10>‫ٱ‬+‫ٱ‬+6+‫ٱ‬ 6. Suma a trei numere impare consecutive este 159. Aflaţi cele trei numere. 7. Suma a trei numere naturale este 180. Unul dintre numere este 76.Ştiind că diferenţa celorlalte două este 20, determinaţi aceste numere.
8

8. Un muncitor lucrează zilnic câte 8 ore. Într-un butoi sunt 98 l ulei. TESTUL 8 1. respectiv cel mai mic număr de două cifre consecutive? 5. să se afle numerele. Ce numere trebuie să scădem din produsul numerelor 7 şi 8 pentru a obţine cel mai mare număr de două cifre identice. iar după amiază 44 l ulei. Puneţi semnele de operaţie corepunzătoare pentru a obţine egalitate: 1=4 ‫ٱ‬5 ‫ٱ‬2 ‫ ٱ‬4 ‫ ٱ‬7 ‫ ٱ‬5 ‫ٱ‬ 6. 9 . Aflaţi un număr ştiind că dacă mărim sfertul lui de 6 ori obţinem 18. Într-o clasă avem 28 elevi. în care suma dintre cifra zecilor şi dublul cifrei unităţilor este 8. Completaţi tabelul: a b c (a+b)⋅ c a⋅ (b+c) 2 3 4 10 15 3 6 11 8 3. Măriţi de 5 ori diferenţa numerelor 37 şi 23. iar de la fratele ei 28 timbre. Dacă sâmbăta şi duminica are liber. Alina primeşte de la mama ei 67 timbre. Determinaţi toate numerele naturale de forma a b c ştiind că ab +ba +c = 75 . Aflaţi numerele a. b şi c ştiind că sunt îndeplinite simultan condiţiile: a) a+2b+3c=10 b) a=3c TESTUL 7 1. Scrieţi în ordine descrescătoare toate numerele naturale de două cifre. 7. Ştiind că suma a trei numere naturale consecutive este 105. 2. 2. Ştiind că numărul băieţilor întrece cu 6 numărul fetelor să se afle câţi băieţi şi câte fete sunt în clasă. Câţi litri au rămas ? 3. Câte timbre îi mai trebuie ca să facă 100 ? 4. câte ore lucrează în patru săptămâni? 4. 8. Cu cât trebuie mărit rezultatul pentru a se obţine numărul 2002. De dimineaţă se vând 24 l ulei.

Care este suma dintre cel mai mare număr par de două cifre şi cel mai mic număr impar de două cifre? Dar diferenţa lor? 3.3. 5. Care număr este mai mare: 17+12 sau 34-6? Cu cât? 8. Scrieţi toate numerele cuprinse între 11 şi 99 care au cifra unităţilor dublul cifrei zecilor. astfel încât suma cifrelor numai din pătrăţelele unite printr-o linie dreaptă să fie 14.5. Calculaţi cu cât este mai mare numărul 27 faţă de numerele: a) 14. apoi cu 35şi obţin cel mai mic număr impar scris cu două cifre distincte.2. Câţi ani au împreună cei doi copii? 4. Mă gândesc la un număr pe care–l micşorez cu 26. 6.8 în pătrăţelele de mai jos. 7. d) 27. folosind şase operaţii cu numere naturale. Scrieţi numărul 12. Efectuaţi: a) 23+6=‫ٱٱ‬ b) 47-14=‫ٱٱ‬ TESTUL 9 1. Puneţi cifrele 1. 6.5. 2. La ce număr m-am gândit ? 10 . Grupaţi câte două numere cuprinse între 11 şi 20 astfel încât diferenţa în fiecare grupă să fie 4.6. b) 21.4. e) 19. Mihai are 12 ani şi este cu 5 ani mai mare decât Silviu. c) 17.7. Cum putem pune 45 de bile în 9 urne diferite astfel încât în fiecare urnă să avem un număr diferit de bile? 7.

Ştiind că : a – 15 = 18. 5. Câţi pomi sunt în livadă ? 6.. Cât obţinem dacă micşorăm acelaşi număr de 6 ori şi apoi îi adăugăm jumătatea celui mai mic număr scris cu două cifre ? 7. Calculaţi : a)a x ( b – a ). în fiecare cutie vor rămâne câte 35 de bile..+3-1=. Pe două rafturi sunt cărţi. Câte cărţi au fost pe cele două rafturi ? 2. Dacă dintr-un număr luăm 8 obţinem 4. d – 19 = c. c)Produsul numerelor micşorat cu suma lor. iar din a doua cu 8 kg mai mult. b)Diferenţa numerelor mărită de 8 ori. iar meri cu 8 mai puţin decât nuci şi gutui la un loc.8. Câte kg de mere au rămas în cele două lăzi ? 3. TESTUL 11 Se dau numerele : a = 9 x 8 – 7 x 6 – 5 x 4 – 3 x 2. b = [ 100 – ( 7 x 3 + 7 x 4 + 8 x 3 )] : 3. + c. vor rămâne 36 cărţi pe primul raft şi 42 cărţi pe al doilea. Din ce număr se scad de 4 ori câte 9 şi încă 13 pentru a obţine sfertul numărului 24 ? 8. În două lăzi au fost câte 50 kg de mere. 11 . b – a = 27. Din prima ladă s-au vândut 16 kg de mere. 1. calculaţi : a + b 4. cu 9 mai puţin gutui. ştiind că : b + 7 = a. e = 32. Într-o livadă sunt 25 nuci. Dacă se iau de pe primul raft 14 cărţi şi de pe al doilea 18. Calculaţi: 31-29+27-25+23-21+. c + 6 =b. Câte bile au fost la început în cele două cutii ? TESTUL 10 1. c – b = 25. Dacă dintr-o cutie se scot 19 bile. 70 – e = d. iar din alta 27. Aflaţi valoarea lui „a”.

b şi c ştiind că: a+b=c a–b=c b + c = 28 7. Câte rânduri s-au format? 12 . 0 21 38 42 30 + 15 27 18 36 29 4. Au fost aşezaţi câte 6 în rând. Care sunt numerele dacă primul este cu 13 mai mic decât 43. Completaţi numerele care lipsesc: 39 +19 +35 -56 -29 +92 5. Deduceţi cifra care trebuie înscrisă în secţiunea liberă: 16 11 9 8 14 10 12 9 8. Câţi metri de şanţ sapă în 9 ore. Verifică egalităţile: a) 56 : 7 + 42 : 6 + 12 : 2 = 7 × 9 − 2 × 5 − 32 b) 3 × 7 + 81 : 9 + 8 × 3 = 6 × 5 + 27 : 3 + 17 2. Un muncitor sapă 24 m de şanţ în 6 ore. Determinaţi numerele a. 2. Suma a 3 numere naturale este 90. La un concurs au participat 22 fete şi cu 10 mai mulţi băieţi. iar câtul este sfertul numărului 24.Calculaţi suma a 5 numere naturale pare consecutive ştiind că suma dintre primul şi ultimul număr este 36. iar al doilea este cu 10 mai mare decât 30. Uniţi cu o linie numerele a căror sumă este 57. Aflaţi împărţitorul ştiind că deîmpărţitul este cu 36 mai mic decât 84. dacă lucrează în acelaşi ritm? TESTUL 12 1. 3. 6. 3.

Alina a compus 25 de probleme.4. 7. Câte posibilităţi există? Exemplifică cel puţin cinci cazuri! 4. Numărul de cireşe din tavă coincide cu rezultatul final al operaţiilor -2 × 6 :3 -3 ×8 . 5.19 . Care sunt cele trei numere? 8. iar restul în pungi de 3 kg. Cantitatea de 60 kg de făină se pune jumătate în pungi de 2 kg. 6. 6. “=”: 17 69 6 30 47 9 7 6 30 60 7 82 30 . Măriţi de 5 ori diferenţa dintre cel mai mare număr par de două cifre şi cel mai mare număr par cu cifrele identice. Scrieţi corespunzător semnele “+”. Suma a două numere naturale de două cifre este 78. 5. iar al doilea cifra unităţilor 2. “-”.18 +2 :3 3. 7. Aflaţi numerele. Câte probleme au compus împreună cei doi fraţi? TESTUL 13 1. Sfertul numărului 36 este egal cu suma a trei numere naturale impare. Dacă la un număr adăugăm 12 şi scădem 24 obţinem 40. Primul are cifra zecilor 3. 8 56 3 20 87 4 40 . iar fratele ei de 5 ori mai puţine. Care este numărul? 13 . Ce numere pot înlocui pe x în relaţia: 6 × x ≤ 6 × 4 ? Găsiţi toate perechile de numere care au suma mai mică decât 27 şi diferenţa 15. Dublaţi produsul numerelor 6 şi 4 mărit cu câtul numerelor 63 şi 7. Câte pungi sunt necesare? 2. Reconstituiţi scăderea abc −def =def .

iar din rezultat scădeţi produsul numerelor 2. 4. Ce număr aţi obţinut? 4. Într-o şcoală 35 de elevi au mers în tabără la mare şi 55 în tabără la munte. Măriţi de 4 ori dublul diferenţei numerelor 10 şi 6. iar triunghiuri de 7 ori mai multe decât pătrate. Măriţi dublul numărului 9 cu triplul numărului 8. Ea vrea să aşeze câte 5 flori într-o vază. dacă şi-a propus să parcurgă 50 km? 6. 5. Câte vaze rămân goale şi câte flori îi mai trebuie să umple vazele goale? 3. 7. a) Câţi elevi studiază engleza? b) Câţi elevi studiază italiana? c) Câţi elevi studiază limbi străine? TESTUL 15 1. Dacă 5 elevi au mers în ambele tabere. Măriţi de 7 ori diferenţa numerelor 11 şi 4. 2. Într-o cutie sunt 9 cercuri. Câte pagini mai are de citit? (Puneţi rezolvarea într-un exerciţiu). câţi elevi au mers. Câte kg de fructe a dus în total la piaţă? 8. Care număr natural are suma vecinilor săi egală cu 10? 14 . Un ţăran a dus la piaţă 6 coşuri a câte 8 kg de cireşe şi 7 coşuri a câte 7 kg căpşuni. Puneţi întebarea astfel încât problema să se rezolve prin două operaţii.8. 3. Sorina are 5 vaze a câte 3 flori. Ce număr obţinem? TESTUL 14 1. în tabără? 2. 3 şi 4. Într-o şcoală 31 de elevi studiază limba franceză. Câte fructe sunt în coş? (Puneţi rezolvarea într-un exerciţiu). Din cel mai mare număr din două cifre diferite scădem cel mai mic număr de două cifre şi adăugăm cel mai mare număr scris cu o cifră. Lungimea unei piste este de 4 km. Ce distanţă mai are de parcurs un ciclist după 8 tururi de pistă. iar cei care studiază limba italiană sunt cu 17 mai puţini decât cei care studiază limba engleză. 5. în total. Dintr-o carte de 98 de pagini. La produsul numerelor 6 şi 4 adăugaţi diferenţa lor. (Scrieţi rezolvarea într-un exerciţiu). de trei ori mai puţine pătrate. un elev a citit în orima zi 9 pagini şi a doua zi de 3 ori mai mult. cu 10 mai mulţi studiază limba engleză. Într-un coş sunt 6 mere şi de 8 ori mai multe căpşuni.

Câţi peşti mănâncă un pescăruş în două zile? 2. 5.<’’ 8)9 T3: 1) a)39 b)32 c)59 2)32 3)22 4) a 1 3 5 7 15 9 11 13 b 7 6 5 4 0 3 2 1 5)penultimul dreptunghi 6)17. Se dau numerele 8 şi 2.54 7). 6.33.40.54. simultan condiţiile: a–1=b b–1=c c–1=d d–1=2 Suma a două numere este 7 iar diferenţa 3. Scrieţi numărul 9 ca rezultat a patru operaţii cu numere mai mici decât 10.16 şi 2. 8 Mihai a rezolvat într-o zi patru probleme.70 6)36.52. 6.6. 24 şi 13 5) 16.71. d.36 8)30 T2: 1)23 de numere 2)24 3)a=0 .53. 7.43. 4. 3.26.trei soluţii 4)22 şi 10 5)11 numere 6)73 7) 15 .. Câte probleme a rezolvat în total? Radu are cu trei ani mai puţin decât Mircea. 3 4 5. Găsiţi perechile de numere naturale diferite de 0 (a. b.89 3)a)30 b)20 de nuci ..61.Câte perechi aţi găsit? Ştiind că suma a două numere este 6 iar diferenţa 0. aflaţi numerele. Aflaţi numerele. T4: 1) 9 2)78. cu două mai multe. c.25. Câţi ani avea când Mircea avea 7 ani? Grupează numerele 2.34.b=10 sau a=8.44. 123 = 0 321 = 0 123456 = 1 654321 = 1 9. Găsiţi perechile de numere a căror sumă să fie egală cu diferenţa lor. Găsiţi numerele corespunzătoare ce satisfac.42 8)şapte zeci şi şase unităţi etc. iar a doua zi. bunicul –56 ani 4)16 5)100 6)a efectuat mai întâi scăderea 7)14.b) a > b. ca să dea sume egale Răspunsuri T1:1)24ani 2)sunt egale 3)tatăl-26 ani. 7 câte două. care să facă adevărată relaţia a + b = 8.b=4 4) 8 şi1 .b=2 saua=2.80 7)a)27 b)11. Doi pescăruşi manâncă doi peşti într-o zi. Câte posibilităţi există? TESTUL 16 1. 7.62.79. Puneţi semnele “+” şi “-” astfel ca relaţiile să fie adevărate: a.

4). 2): a=5. (6. 7). ( +. d=3. (-. b=5. c=4. 5). 5).a b 2 7 7 2 3 4 4 3 8)34 T5: 1) 11 şi 19 2) 31 şi 63 3)12 ani 4)două 5)8 6)3 7)3 8)a=0 şi b=8. 25 pungi. (21.18. a=14. (7. a) A. T15:. (+. 1. 8. 6). 9 rânduri. 3).2. i = 8. c =21. T12:1).-. 58.37. (12+9):3=7.27).-.5. T13:1). 7) a) +. T16 :1): a=6.=).+. d) -. 4 şi 5. 4).40.-.-.-.8. 30 probleme. 16 . 8) 2 şi 7. b)-.22. 8) (5. (+.=). c) +. 7 cireşe. 2). +.93.-.20. a=4 şi b=2 T11: 2). b=2. 3).+.=). 3 şi 6. 2 şi 4.16. 30. 42. 3). 1.-. 4). (-.4. 14. 6)10 probleme. a=2 şi b=5.36m. 7) 5 ani.+.15) (30. 3): 1 şi 5. 2). 7).+. 5) 2 peşti. 50.mai multe posibilităţi. 3 şi 3.66.3. 6). 8).36.1).3).3. 4) 3.=).=).+. 6 şi 0.+. 5). b) F. b= 7.100.36) (42.-.2).20.

Aflaţi numărul.9 şi răsturnatul său. După ce a parcurs 86 km. b. iar dacă împărţim al doilea număr la al treilea obţinem câtul 3 şi restul 2. În clasa a IV-a sunt cu 5 elevi mai mult decât dublul numărului fetelor din clasa a III-a. Fete sunt de 2 ori mai puţine decât băieţi.7. un automobilist s-a gândit că dacă ar mai parcurge de 5 ori mai mult.1. Teste propuse pentru clasa a III-a TESTUL 1 Aflaţi suma dintre cel mai mare număr de patru cifre scris cu cifrele 1.2. Determinaţi numerele de două cifre.Câţi elevi sunt în ciclul primar dacă nr. Care este cel mai mare număr de trei cifre distincte astfel încât cifra unităţilor să fie de 3 ori mai mică decât cifra sutelor ? 7. La ce număr m-am gândit ? 8. Suma a trei numere este 789. 4. 2 Dacă mărim un număr cu 488 obţinem un număr de 5 ori mai mare decât numărul dat. 3. Aflaţi suma tuturor numerelor de patru cifre diferite care se pot forma cu cifrele 0. apoi scad 74 şi aflu un număr format din 7 unităţi. Câţi km are drumul ?Câţi km mai are de parcurs până la destinaţie ? 6. ar ajunge la jumătatea distanţei de parcurs. 3 zeci şi 4 mii. de forma a b ştiind că : a b +b a = 88 TESTUL 2 Determinaţi cifrele a.1. elevilor din clasele I şi a II-a este egal cu cel din clasele a III-a şi a IV-a ? 5. c ştiind că: ab 0 + a 0c +bc = 282 .4.3. Mă gândesc la un număr. 17 . 2. 1. Aflaţi numerele ştiind că primul număr este cu 15 mai mare decât al doilea. Adaug la acesta 157. Într-o şcoală sunt 33 elevi în clasa a III-a.

Determinaţi x din egalitatea: x ⋅ ( 4 + 8 +12 +16 + .3. Carmen îl întreabă pe fratele ei: -Câte exerciţii ai rezolvat. Andrei avea 3 ani când s-a născut sora lui Andreea. ştiind că primul este de 6 ori mai mic decât al doilea. Când mama avea 41 ani. Câţi ani are fiecare. pe cele 3 rafturi rămâne un număr egal de cărţi. Dacă luăm de pe al doilea raft şi punem pe primul raft 205 cărţi şi pe al treilea raft 87 de cărţi. Primele două numere sunt consecutive iar al treilea este cu 5 mai mare decât al doilea.Câte cărţi sunt pe fiecare raft ? 8. Se dau numerele: A=985-66⋅ 4-[(313⋅ 3)-25⋅ 25] şi B=(70⋅ 10+17⋅ 10)-104⋅ 7-200:2 Calculaţi: a) suma dintre a-b şi a+b. Care sunt cele trei numere? TESTUL 3 1. +100 ) = 2600 . Pe cele 3 rafturi ale unei biblioteci se află un număr de cărţi cuprins între 871 şi 874. 2. Câţi ani are fiecare acum? 4. Acum au împreună o treime din vârsta mamei lor. dacă mama are 39 de ani? 5. iar diferenţa dintre triplul primului număr şi dublul celui de-al doilea este 378. tata avea 44 ani. Câte exerciţii a avut de rezolvat Viorel? 3. Suma a trei numere este 58. Viorel? El îi răspunde: -Am rezolvat o treime din numărul total de exerciţii şi mai am de rezolvat 80. Care sunt numerele? 6. Primele două sunt numere impare consecutive şi au media aritmetică 12.. b) diferenţa dintre a şi triplul lui b. 7. Să se afle două numere naturale. Părinţii mei au împreună acum 123 de ani. Câte triunghiuri şi câte dreptunghiuri sunt în desenul alăturat? 18 . 4.. Suma a trei numere naturale este 50.

4.. Diferenţa a două numere este 43. Produsul a două numere naturale este 31. Aflaţi valoarea lui a ştiind că: [(2a-24)⋅ 2-24]⋅ 2-24=0 2.y. Care este numărul dacă suma dintre sfertul şi jumătatea lui este 300 ? 9. Aflaţi suma cele două numere. astfel încât produsul lor să fie tot 55. 6. aflaţi numerele. obţinem 42. Care este lungimea laturii unui pătrat al cărui perimetru este egal cu perimetrul triunghiului? 3. Dacă se măreşte unul cu 5 produsul devine 750. Produsul a două numere este 625. Dublaţi suma numerelor x.a’’ pentru a obţine 0. TESTUL 4 1. Din câtul numerelor 5400 şi 6. Ştiind că lăţimea unui teren în formă de dreptunghi este cu 139 mai mare decât o şesime din lungime. Ştiind că suma lor este împătritul diferenţei. Diferenţa a două numere este 46. Folosind cifrele 1.2 şi 3 formaţi 5 numere de câte 3 cifre fiecare astfel încât să fie distincte două câte două şi suma celor 5 numere să fie 1200. 7.a’’? 5. a treia latură este de 4 ori mai mică decât una din celelalte.Care este valoarea lui . Care sunt numerele ? TESTUL 5 19 .. 6.5. care dau cea mai mare diferenţă între ele şi suma cifrelor lor.Care este suma celor două numere? 7. y=z:4 şi z=2400:3. 8. Într-un triunghi cu două laturi egale ce au suma lungimilor de 64 cm. scădeţi pe . mărit cu 10. Dacă din suma lor scădem diferenţa lor. Scrieţi numărul 55 ca o sumă de numere natuarale. 8. Aflaţi numerele de două cifre de forma a b .z ştiind că: x=5⋅ y . iar perimetrul este 4912 aflaţi lungimea şi lăţimea dreptunghiului.

Ioana şi Valentina vor avea împreună 55 ani. O furnică a parcurs laturile unui pătrat în 48 de minute. Peste 5 ani Maria. În vacanţa de vară George şi-a propus să citească câte două ore în fiecare zi. Câţi ani are acum fiecare. Andrei umple 10 bidoane a 2 litri fiecare şi 9 bidoane a 5 litri fiecare. Alcătuiţi o problemă după exerciţiul: 205kg+(123kg-100kg) 7. Câte triunghiuri şi câte dreptunghiuri sunt în desenul alăturat? 4. 20 . 7. De la o brutărie pleacă 6 maşini cu câte 150 de pâini fiecare.1.Câte posibilităţi ai? 6. Ştergeţi 4 cifre din numărul 3 907 851 pentru a obţine cel mai mic număr posibil! 6. Câte capete au treisprezece beţe şi jumătate? 3. Ionel şi Raluca au început să scrie la matematică la ora 10 şi 15 minute şi au terminat la ora 10 şi 55 de minute. Restul vinului îl pune în bidoane a câte 5 litri fiecare.Pâinile se împart în mod egal la 5 magazine.Câte minute au scris dacă au făcut o pauză de un sfert de oră în acest interval de timp? 2. Aflaţi numerele naturale a şi b ştiind că: ( a − 3) ⋅ ( b − 5) = 24 . Câte pâini primeşte fiecare magazin? 8. În cât timp a parcurs primele trei laturi? 5. Scriem toate numerele de la 0 la 47. Suma a trei numere este 55. dacă vârsta Ioanei este de 3 ori mai mare decât a Mariei şi de 2 ori mai mică decât a Valentinei ? 2. Scrie numărul 44 ca produs de 4 numere naturale. Câte ore a citit în luna august dacă duminica nu citea şi 1 august a fost marţi? 3. Primul este dublul lui 7 iar al doilea este triplul lui 8. Determinaţi toate numerele naturale de forma 4 * 7 care se împart exact la 3. Care sunt cele trei numere? 5. În două butoaie sunt 400 litri de vin. Care cifră o folosim de cele mai multe ori? 4. Câte bidoane a folosit Andrei pentru cei 400 litri de vin? TESTUL 6 1.

determinaţi suma celorlalte două numere.a+c=128 4. . Determinaţi un număr natural de trei cifre care respectă. stabiliţi cine va ocupa culoarul 1. Numerele de pe tricouri sunt: 364. 784. Aflaţi ultimele 26 cifre ale numărului: 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ . 2. y . Aflaţi produsul numerelor a. Determinaţi numerele de forma x şi răsturanatele lor reprezintă numere naturale de trei cifre. 847. Ştiind că unul dintre numere este 23. Suma a cinci numere naturale impare este 55. Cu cât trebuie înmulţit numărul 9 pentru ca produsul să fie : 16 a) nul b) mai mare ca 80. Aflaţi factorii produsului. Aflaţi numerele. ⋅125 . b si c ştiind că a+b=140. La un concurs sportiv organizatorii au încurcat numerele de pe tricouri. condiţiile: 21 a ⋅ c = 21. Suma a trei numere este 204 . 5. 4. Produsul a două numere naturale este 72. atât la fete cât şi la băieţi. simultan. Care este cel mai mic număr natural de trei cifre care la împărţirea cu 13 dă restul 7? 2. 218. 3. dar mai mic decât 100 17 c) egal cu 9. 2 şi 3. 935. b ⋅ c = 35 şi 5. 6.Să se afle numerele ştiind că prin împărţirea celui de-al doilea la primul număr obţinem câtul 3. 8. ştiind că suma dintre ele 3. TESTUL 8 1. Media aritmetică a trei numere este17. Determinaţi produsul a ⋅ b ⋅ c ştiind că: a ⋅ b =15 . iar prin împărţirea celui de-al treilea la al doilea număr obţinem câtul 2 şi restul 4.b+c=172 . Aflaţi numerele naturale de forma a ştiind că: b c ab + bc + ca = 55 . Determinaţi cele două numere ştiind că diferenţa lor este 5.8. Mărind de cinci ori suma a două numere obţinem 65... Calculaţi valoarea lui a ştiind că: 5a+3b+12c=580 şi b+4c=110 TESTUL 7 1. 7. 539. Ştiind că băieţii au numere impare iar fetele numere pare şi că la START se vor alinia în ordine descrescătoare a numerelor de pe tricou.

dacă se va confecţiona cel puţin unul din fiecare fel. Produsul obţinut. b) suma cifrelor este un număr mai mic ca 10. 313. Să se afle numărul care mărit cu împătritul său şi apoi împărţit la sfertul său dă 20. 5.6. Având la dispoziţie 30 m de stofă. micşorat cu 50. 312. 212. 3. La un concurs sportiv au participat 2798 băieţi iar fete cât dublul băieţilor. 734. Fiica împreună cu mama au 42 de ani. să se găsească cel mai mic şi cel mai mare număr de costume ce pot fi realizate. de 20 de ori mai puţin. iar diferenţa lor este a cincea parte din numărul mai mic. b) 842. al patrulea de cinci ori. al cincilea de şase ori? 2. 422. 623. 933. Pentru confecţionarea unui costum pentru copil se foloseşte 1 m de stofă. Suma a cinci numere naturale consecutive este 155. Ionuţ are de trei ori mai puţin decît Paul. Care a fost numărul iniţial? 7. Jumătate din participanţi au trecut în faza a a doua a competiţiei. 624. 853. Eliminaţi din şir numărul care nu respectă regula: a) 211. Ce sumă are fiecare? 4.). Mihai are cu 6000 lei mai mult decât Ionuţ. 435. Câţi litri de aer trec prin plămânii unui om care stă liniştit timp de 2 ore? 6. Care va fi suma dacă primul număr se măreşte de două ori. Prin plămânii unui om care înoată trec 120 l de aer pe minut. a fost împărţit la 9 şi s-a obţinut 24. 523. pentru un costum de adolescent 2 m de stofă şi pentru un costum de adult 3 m de stofă. Suma a două numere este 99. 7. Îndoitul unui număr mărit cu 14 a fost înmulţit cu 7. Aflaţi câţi ani are fiecare membru al familiei? 22 . al doilea de trei ori. a) fiecare cifră este dublul precedentei. iar prin plămânii unui om care stă liniştit. Aflaţi câţi copii au fost premiaţi ştiind că numărul lor reprezintă jumătate din cei ajunşi în finală (Scrieţi rezolvarea într-un exerciţiu. iar în ultima fază au trecut numai a patra parte a concurenţilor din a doua fază. 937. Mama. tata şi fiica au împreună 78 de ani. 422. al treilea de patru ori. 8. 111. iar fiica împreună cu tatăl au 48 de ani. iar Paul are cu 2000 lei mai mult decât Mihai. Care sunt cele două numere? TESTUL 9 1.

8. Suma a trei numere este 565. c. La acest număr adug 3. Dacă 280 . Adaugând 388 la un număr. Să se afle numerele. 4. Care sunt numerele de două cifre diferite care adunate cu răsturnatele lor dau numere formate din două cifre identice? 5.3 × x c) 1000 . b = 700. Calculaţi suma numerelor a. Câţi copii sunt în acea familie? 23 . ştiind că suma dintre primul şi al doilea este 421. 6. a – c. La ce număr m-am gândit? TESTUL 11 1. iar suma dintre al doilea şi al treilea este 402. 4. apoi adaug sfertul lui şi obţin numărul 15. 2. Aflăm un număr natural de trei cifre identice. O soră a băiatului afirmă că are de două ori mai mulţi fraţi decât surori. c = 178. Aflaţi numărul. b – (a + c). 1. Mă gândesc la un număr. Care este acest număr? 8. Determinaţi un număr natural. 3. suma obţinută este de 5 ori mai mare decât numărul dat. Suma a 4 numere consecutive este 14. aflaţi: a) 2 × x b) 650 . b. b şi c ştiind că: a×2×3–2×b=c c=6×5+2×a 4 × a = 44 2.130 + x = 300. a + c. d ştiind că: a + 375 = b : 2 = c × 5 = d − 440 = 500 7. 3. rezultatul îl înmulţesc cu 3. Un băiat afirmă că are tot atâtea surori cât şi fraţi. Calculaţi b – a. ştiind că mărind sfertul său cu 75 obţinem numărul 200. Dintr-un număr scad jumătatea lui. la noul rezultat adun 3.4 × x TESTUL 10 Să se determine numerele a. Să se afle numerele mai mici sau egale cu 20 care împărţite la 2 dau un cât egal cu dublul restului. din rezultat scad 3 şi noul rezultat îl împart la 3 obţinând astfel numărul 27. La cel mai mare număr natural de două cifre adăugăm jumătate din cel mai mare număr natural de două cifre diferite şi scădem sfertul numărului obţinut. Aflaţi produsul lor. Se dau numerele: a = 235. La ce număr m-am gândit? 5.

312 4)910 5)4000 6)50 8) 400 T5: 1) 4.12. Irina a colecţionat 435 vederi. în fiecare coş a rămas acelaşi număr de fructe.470 7) 5. faţă de câtul numerelor 49 şi 7? Scrieţi rezolvarea sub forma unui exerciţiu.11. Aflaţi numărul iniţial.321.252 4) 6dreptunghiuri 5)1+31 6) 1986. Determinaţi cel mai mic şi cel mai mare număr natural de trei cifre care se poate scrie sub forma: 153 × n + 427 .332. ştiind că vârsta tatălui este de 2 ori mai mare decât a fiului mare iar vârsta fiului mic este egală cu jumătate din vârsta fratelui său? 8.231. obţinem un număr cu 100 mai mare decât dublul numărului iniţial. Al doilea număr este cu 2 mai mare decât dublul primului număr.17 5)4 posibilităţi 6)248 7)180 8)86 T6: 1) 25 de minute 2) A 6 11 7 9 29 27 B 13 8 11 9 4 6 T7: 1)sunt zerouri 2) a) 0 b)9 c)1 4) 105 5)7.35. 7.24 2)28 4) 14.44. Suma a trei numere naturale este 563.c=1 3) 63 şi60 4) 8. 281 2)120 3)42.60.124 8) A 1 2 2 24 .213. 53 de 1 8) 110 şi 69 T4: 1)21 2) 18 3)123.301 8)17. Vârsta tatălui împreună cu vârstele celor doi fii ai săi este de 70 de ani.71 T2: 1)a=1.6.26 6)2 7)183.53. Micşorând cu 10 triplul unui număr. Cu cât este mai mare produsul dintre cel mai mare număr par de o cifră şi 7. Care este vârsta fiecăruia. 11. Să se afle a ştiind că: a × 2 : 4 × 9 : 6 = 6 .b=4.13.18. iar al treilea de 2 ori mai mic decât diferenţa primelor două numere. În trei coşuri sunt 324 de mere.14.9.347 4) 120 5)860. 2. iar numărului vederilor colecţionate de Andrei este reprezentat de cel mai mic număr natural de trei cifre. 4. care are cifra zecilor 8. 5. TESTUL 12 1.24 T3:1)814.62.15 6)28 7)20.680. Când din primul s-au luat 6 mere şi s-au pus în al doilea. Câte mere au fost iniţial în fiecare coş? T1: 1) 11 220 2)122 3)110. 344 6)993 7)3954 8)17.5 5) 12.26. Aflaţi numerele.24. Câte le mai trebuie până la 800? 3.

120 de maşini cu 2 si 4 uşi au în total 370 de uşi. 27 costume (25 de copil. c=52 2). 97.17. 10000 lei: Mihai.B C 2 2 2 1 1 2 T8: 1) 111 2) 9. 110. 7).14. 2).24.144. Un tren lung de 200 metri trece peste un pod lung de 200 metri cu viteza de 200 metri pe minut. 8) 20. 185.784). 6). Determinaţi numerele de trei cifre care au cifra unităţilor egală cu cifra sutelor. tatăl: 36 ani. 4. 111. 4). Suma a trei numere este 204. b) 200. T12:1) 160. (847. A = 8. 25 . c) 400. 2. mama: 30 ani. Prima echipă a realizat de 3 ori mai multe piese şi cu încă 60 de piese mai multe decât cea de-a doua echipă. Să se afle numerele. 322. 81. III=114.36. 427. Două echipe de muncitori au realizat 1500 de piese.26. 258.4 3) 353 280 4) (băieţi. 3). tatăl: 40 ani.364).25. 4). b-(a+c)=287. Teste propuse pentru clasa a IV-a TESTUL 1 1. B-a = 465. Fiul cel mic : 10 ani. Completaţi tabelul de mai jos: 3 4 6 9 8 27 37 57 87 ? 6. X = 5. II=108. a-c=57. 6) a) 435. fiul cel mare: 20 ani. 13. iar semiprodusul acestor cifre este egal cu cifra zecilor. 120. iar prin împărţirea celui de-al treilea la al doilea număr obţinem câtul 2 şi restul 4. Cât timp durează până ce trenul străbate podul? 5. T9: 1)S=600 2): 524 3): 4000 lei: Ionuţ. 4): 11 costume (9 de adult. 49. 163.27.16. 5). 8). 886.24.34.18. 12000 lei: Paul.15. b) 937 7) 20 8) 54 şi 45. 8): a) 300. câte 1 din celelalte). 7 copii.45 şi răsturnatele lor. T10: 1): a=11. (539. I=102. 2165. T11:1)500. b=7. 3). 5) 124.218). 5). Câte maşini sunt cu 2 uşi şi câte cu 4 uşi? 3. 4). 12. câte 1 de adolescent şi copil). 2). 3). 5).23. 7): fiica: 12 ani.fete) = (935. 6): 12 este numărul iniţial.35. ştiind că prin împărţirea celui de-al doilea la primul număr obţinem câtul 3. 5): 720.a+c=413. 7). 6).

În ce zi va fi ziua de 23 a lunii respective? 8. Completaţi tabelul de mai jos: 6 3 7 10 9 17 36 9 49 100 81 ? 3. Două echipe de muncitori au realizat 1500 de piese.Câte piese a realizat fiecare echipă? Câţi muncitori are fiecare echipă. Prima echipă a realizat de 3 ori mai multe piese şi cu încă 60 de piese mai multe decât cea de-a doua echipă. Într-o lună. Care sunt cele trei numere? 2. Suma a trei numere este 696. După câte minute va fi în întârziere cu 4 ore? TESTUL 2 1. Ce număr trebuie înscris în triunghiul de mai jos? a) b) 4 3 2 4. rezultatul se împarte la 5. ştiind că fiecare muncitor a realizat 30 de piese? 6. celui de-al doilea 26 1 din rest şi încă 84 de 4 . Primul număr este cu 24 mai mic decât al doilea. inteligent. apoi se adună cu 86. un fermier. Întrebat câte raţe şi câte oi are în curte. obţinându-se 300. a răspuns că sunt 53 de capete şi 134 de picioare. Se consideră un număr natural x la care se adaugă 168. iar al treilea este de 4 ori mai mic decât al doilea. Ceasul meu întârzie câte două minute la fiecare oră.Cât este numărul x? 7.Câte raţe erau în curte? 5. c) Câte piese a realizat fiecare echipă? d) Câţi muncitori are fiecare echipă. rezultatul se înmulţeşte cu 9. trei sâmbete sunt în zile pare. iar din produsul obţinut se scade 658. O bătrână vinde nuci la 3 cumpărători. La amiază( ora 12) ceasul indică ora exactă. Primului îi vinde 1 6 din nuci şi încă 84 de nuci. ştiind că fiecare muncitor a realizat 30 de piese? 7.

TESTUL 3 Să se afle trei numere dacă suma primelor două numere este egală cu pătratul lui 7 mărit de trei ori. al doilea este 3 din 4 2. Câte 3 nuci a avut la început dacă I-au mai rămas în coş 408 nuci? 8.nuci. Să se afle câte au 2 osii şi câte au 4 osii dacă în total sunt 168 de osii. Suma a cinci numere naturale este 330. Să se afle primul număr ştiind că este egal cu un număr de o cifră ce reprezintă câtul dintre al doilea şi al treilea număr. au ajuns la 170 de cărţi. Ştiind că numărul perilor este de 4 ori mai mic decât numărul merilor să se afle câţi pomi de fiecare fel sunt? Elevii clasei a II-a şi-au făcut o minibibliotecă cuprinzând 38 de cărţi de poveşti şi poezii. Câte cărţi de poveşti şi câte cărţi de poezii au avut la început? 27 . iar altele cu câte 4 osii. 4. al treilea este 4 2 1 din primul număr. 60 nu sunt meri. Suma a trei numere naturale este 227. iar al cincilea este din suma ultimelor trei 8 cu suma ultimelor trei. 3. Diferenţa dintre numărul de probleme rezolvate de mine şi Bogdan este egală cu cel mai mare număr par de două cifre. 6.Cât timp îi trebuie dacă merge pe jos? Un tren are în total 60 de vagoane cu câte două osii. Dacă s-ar duce pe jos şi s-ar întoarce cu maşina i-ar trebui 1 oră şi jumătate. O persoană parcurge cu maşina un drum dus-întors în jumătate de oră. Dan spune:. Dacă Bogdan ar mai rezolva 2 probleme. diferenţa ar fi de 8 ori mai mare decât numărul problemelor rezovate de el. primul iar al treilea este de 5 ori mai mic decât primul adunat cu 6. 7.’’ Câte probleme a rezolvat fiecare băiat? În livadă sunt meri. 5. iar celui de-al treilea 1 din noul rest şi încă 84 de nuci.. 1. mărindu-şi numărul cărţilor de poveşti de 5 ori şi cel al poeziilor de 3 ori. al doilea este . În clasa a III-a .Primul număr este egal 3 1 din primul. pruni şi peri: 90 nu sunt peri.Aflaţi numerele.

TESTUL 4 O pâine şi jumătate cântăreşte 3kg. 7. 8. Dacă împărţim un număr la 17 obţinem câtul 19.Ştiind că sunt în total 38 de camere aflaţi câte apartamente au două camere. Cât cântăresc 40 de pâini? Să se afle trei numere dacă suma primelor două numere este 3 din primul iar 4 egală cu pătratul lui 7 mărit de trei ori. 3. iar în a doua şi a treia sunt 30 de bile.În prima şi a doua sunt 65 de bile. Câte bile sunt în fiecare cutie? TESTUL 5 1. a treia zi a citit jumătate din noul rest.8. 6. 1. În prima zi a citit cu 40 pagini mai puţin decât 1 1 din numărul paginilor. Un copil a citit o carte în 4 zile. obţinem câtul 7 şi restul 4. Ştiind că aria pătratului este 16 cm2. Completaţi tabelul de mai jos: 15 33 78 168 2. iar a patra zi a citit ultimele 80 de pagini. Într-un bloc sunt 16 apartamente având fiecare două sau trei camere. 2. aflaţi dimensiunile dreptunghiului. Aflaţi numerele. În trei cutii sunt 75 de bile. Un dreptunghi şi un pătrat au acelaşi perimetru. (exprimate prin numere naturale). Determinaţi acest număr. Suma a patru numere consecutive este de patru ori mai mică decât 88. al doilea este al treilea este de 5 ori mai mic decât primul adunat cu 6. Câte numere de trei cifre îndeplinesc în acelaşi timp condiţiile: au cifra sutelor 2 iar cifra unităţilor este mai mică cu 1 decât cifra zecilor? 4. Câte pagini are cartea? 5. Dacă împărţim această sumă la diferenţa lor. Suma a două numere este 60. Câte soluţii are problema? 28 .Studiaţi toate cazurile posibile.Aflaţi produsul celor două numere. A doua zi a citit din 3 3 rest.

Doi fraţi au împreună 24 ani. 5. împreună. 29 .000 lei. Aflaţi cele două numere.dacă vârsta Ioanei este de 3 ori mai mare deât a Mariei şi de 2 ori mai mică decât a Valentinei? 8. Un număr este cu 2002 mai mare decât altul. Suma a două numere naturale este 72. Manualul de matematică pentru clasa a IV-a are 238 de pagini. Determinaţi cele două numere. Peste 5 ani Maria. 6. Adunând la suma a două numere produsul lor obţinem rezultatul 23. i-au mai rămas de parcurs 12 Km ? 3. Câţi lei are fiecare dacă după ce al doilea a cheltuit de trei ori mai mult decât primul. consecutive.aflaţi numărul a .400 lei? TESTUL 6 1. 55 de ani. Ştiind că dacă împărţim un număr natural a la un alt număr natural de două cifre b. crescătoare. 4. Câti ani are acum fiecare . Împărţind cele două numere obţinem câtul 2 şi restul 101. după ce a parcurs 3/5 din ea. Doi fraţi au împreună 1.3. Ştiind că peste 4 ani unul dintre fraţi are triplul vârstei celuilalt. Aflaţi două numere naturale care au diferenţa 470 şi care dau prin împărţire câtul 7 şi restul 110. Dacă înmulţim primul număr cu 11 şi pe al doilea cu 7. 7. 5. Există un număr natural x astfel încât: 1025 − [ (1720 − 4595 : x ) + 43 ⋅ 7] = 125 ? 6. Ce distanţă a avut de parcurs un biciclist dacă.200. 4. a zecilor şi a unităţilor reprezintă numere naturale pare. b) cifra miilor. scăzând din produsul lor diferenţa lor obţinem rezultatul13. Un dreptunghi are aria de 24 m2. Aflaţi cele două numere. au constatat că fiecare mai avea câte 128. 2.Ioana şi Valentina vor avea. obţinem un cât cu 92 mai mic decât împărţitorul şi un rest egal cu 98 . 7. obţinem produsele egale. să se afle vârstele celor doi copii. Găsiţi numărul natural de forma abcd ştiind că : a) cifra miilor este 2. Determinaţi un număr natural ştiind că suma dintre o cincime a sa şi o doime a sa este 8610. Câte cifre s-au folosit pentru numerotarea paginilor? 8. Determinaţi perimetrul dreptunghiului ştiind că lăţimea este 2/3 din lungime. c) suma cifrelor numărului abcd este 21.

a treia zi citeşte jumătate din numărul de pagini citite în primele două zile. 2. 5. Să se determine trei numere naturale consecutive ştiind că suma lor este cu 473 mai mare decât numărul mic. Aflaţi perimetrul pătratului ce are ca latură lungimea dreptunghiului . Să se afle două numere. înjumătăţesc suma şi obţin cel mai mare număr par scris cu două cifre. dacă numărul garoafelor vândute este cu 48 mai mare decât al trandafirilor ? 8. 3. Suma triplului celor două numere este 504. 7.Dacă împărţim lungimea la lăţime obţinem câtul 3 şi restul 1. Aflaţi numerele. Care este cel mai mic şi cel mai mare număr format din 3 cifre. Semiperimetrul unui dreptunghi este 49cm . Să se afle aceste numere ştiind că dacă împărţim al doilea număr la primul obţinem câtul 3. Suma a trei numere naturale este 2002. Câte flori s-au vândut . măresc rezultatul cu 66. Ştiind că suma dintre jumătatea unui număr natural şi sfertul său este 14718. Jumătatea numărului „a” este cu 12 mai mare decât jumătatea numărului „b”. TESTUL 8 1.a patra zi de 3 ori mai puţin decât în a treia zi. iar dacă îl împărţim pe al treilea la al doilea număr obţinem câtul 2 şi restul 2. al doilea va fi cât o treime din primul. să se afle numărul. Micşorez pe 210 cu dublul unui număr.a doua zi cu 14 pagini mai multe. 6.Câte pagini avea cartea ? 30 . Alina citeşte o carte în 4 zile. b) suma cifrelor este 23. Să se afle cel mai mare număr natural de 4 cifre care îndeplineşte simultan condiţiile : a) cifrele nu se repetă.Aflaţi numărul. La o florărie s-au vândut de 4 ori mai multe garoafe decât trandafiri. ştiind că dacă se măreşte primul număr de 6 ori şi se mai adaugă 18. c) cifra miilor este 2. iar suma se va mări cu 193.TESTUL 7 1.În prima zi citeşte 77 de pagini. care împărţit la 75 dă restul 74. 2. 3. 4.

indicaţi localitatea în care a avut loc această luptă! TESTUL 9 1. 47. Suma a 4 numere naturale este 1471. Aflaţi acest număr.4.Care sunt cele trei numere? 5. obţinem 1000. 3. Înmulţind diferenţa numerelor 980 şi 770 cu câtul dintre 30 şi dublul numărului 5 şi adunând produsul obţinut cu un număr. Care sunt numerele dacă al doilea şi al treilea sunt numere consecutive impare. Suma a trei numere este 141.se obţine produsul 40. se obţin următoarele diferenţe: 48. Câte numere de trei cifre dau. Aflaţi restul împărţirii lui “n” la 18.a’’ reprezintă anul unei lupte de pe teritoriul ţării noastre .. ştiind că după ce 3 din această mai are de parcurs 48Km. Un factor al unui produs este 5 . Restul împărţirii unui număr natural “n” la 36 este 22.a’’ ştiind că: (25·3+70):5+a=1359. Stabiliţi valorile lui a.Care este celălalt factor? 31 . primul este de 3 ori mai mare decât al doilea iar al patrulea este cu 8 mai mic decât diferenţa primelor două? 8. 4. Restul împărţirii a două numere naturale este 95.. 7.Dacă se măreşte de 4 ori . 7 a parcurs 5. câtul egal cu împărţitorul? 2. 6. Dacă se scade din fiecare număr un acelaşi număr. 46. Ce distanţă a avut de parcurs un automobilist.Împărţitorul are două cifre şi este de patru ori mai mare decât câtul.Să se afle deîmpărţitul.Dacă . prin împărţire la un număr de două cifre. Găsiţi pe . b şi c dacă : 5a + 6b + c = 1259 a = 2b c este egal cu suma dintre 5 şi sfertul numărului a.

Jumătatea numărului a este cu 12 mai mare decât jumătatea numărului b. Într-o seră s-au plantat de 6 ori mai multe fire de roşii decât de vinete. care au suma cifrelor 4. 32 .Care sunt cele două numere? 2. 7. Trei copii au împreună 500 de nuci.Dacă s-ar mai planta încă 250 fire de vinete.Fiecare săritură are 3m ..Diferenţa dintre numărul bilelor roşii şi numărul bilelor albe este 130. iar al doilea are de 4 ori mai puţine nuci decât al treilea . Într-o cutie sunt bile albe şi bile roşii.Câte răsaduri s-au plantat din fiecare fel? 3. Aflaţi numărul iniţial? 5. numărul firelor de roşii ar fi dublu .Dacă scădem câte o unitate din fiecare număr atunci suma lor va fi .Rezolvaţi respectând ordinea operaţiilor: [(114·3+27·9+15):6:10]·36= 8. înjumătăţesc suma şi obţin cel mai mare număr par scris cu două cifre. Un cangur sare de 16 ori pe minut . Suma a 13 numere este124 . 4.Câte nuci are fiecare copil? 7.Care este distanţa parcursă într-o oră? 6. Suma a două numere naturale este 333..Primul are cu 20 de nuci mai multe decât al doilea .măresc rezultatul cu 66.Aflaţi numerele. Micşorez pe 210 cu dublul unui număr .O treime din primul este cu 11 mai mică decât o treime din al doilea.Bilele roşii sunt cu 10 mai multe decât triplul celor albe.Suma triplului celor două numere este 504.Câte bile sunt în total? TESTUL 10 1. Scrieţi numerele de 3 cifre distincte.6.

9 C. După ce un număr "x" se măreşte de 5 ori şi din rezultat se scade 54. iar restul este jumătate din împărţitor.Dacă măresc cu 12 primul număr. Dacă Mihai îi dă Cristinei 5 timbre şi Alinei 7 timbre . Un pepene cântãreşte: A. cât şi rest este egală cu 399. 10 sau 9 2. 9 sau 8 E. ştiind că suma dintre împărţitor. Determinaţi numărul natural x din egalitatea: ( x − 3)( x − 4 )( x − 5) − 720 =0 TESTUL 12 1. .Produsul vârstelor a trei fraţi este 48. Într-un taler al unei balanţe sunt 6 portocale. Anul acesta vârsta mamei mele se împarte exact la 4. în talerul cu portocale. 3 kg E.Doi sunt gemeni iar cel mai mic e blond . 5 kgB.. se constată că rămâne jumătate din numărul "x". Acum 3 ani vârsta sa se împărţea exact la 7. La cel mai mare număr natural de trei cifre distincte adăugaţi jumătatea celui mai mic număr natural de trei cifre şi sfertul celui mai mare număr natural de două cifre în care cifra unităţilor este 6. Care este vârsta mamei? 8. 2 pepeni. iar în celãlalt.numerele devin egale.Aflaţi numerele. 7 sau 10 D.micşorez cu 2 pe cel de-al doilea şi îl măresc de cinci ori pe al treilea .Ce vârstă au cei trei copii? (Vârstele sunt exprimate prin numere naturale. Dacã punem un pepene. Cât este suma? 6.Câte timbre a avut fiecare la început? 3. cât 6 portocale C.atunci fiecare dintre ei va avea câte 25 de timbre. 2. Câte cãrţi va primi fiecare? A. 6 jucãtori împart un pachet cu 52 cãrţi de joc distribuind pe rând câte o carte fiecărui jucător. Care este valoarea lui "x"? 4.8. 8 B. Care sunt ultimele patru cifre ale numărului: a = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ . 7 kg 3. Într-o împărţire. Suma a trei numere este 540.. cât 3 portocale D. 5. ⋅ 2001 + 2002 ? 7. balanţa se echilibreazã.) TESTUL 11 1. identic cu ceilalţi doi. 2 + 2 – 2 + 2 – 2 + 2 – 2 + 2 – 2 + 2 = ? 33 . câtul este de 9 ori mai mare decât împărţitorul. Aflaţi deîmpărţitul..

7. 13 6. 68 kg C. 20. 145 C. 9 B. 2. Andrei urcã cu liftul timp de 1 minut. 210. 13 se eliminã 4 numere astfel încât suma celor rãmase sã fie 23. –. 210 8. Care este perimetrul figurii haşurate? 1m 1 A. 20 7. 2 B. Aceste numere sunt: A. iar tatãl lor are cu 30 kg mai mult decât mama. +. –. Câte abţibilduri are Mihai? A. cercuri şi triunghiuri. 9. 3 B. + C. + B. 4 D. în total 7 figuri. 7. Marius şi Mihai au câte 38 kg. 157 şi 93 B. 172 şi 39 9. 9. 5 B. – E. 139 şi 68 D. – 11. +. 6 C. Câte cercuri sunt? A. împreunã cu pãrinţii lor. 64 kg B.0 B. Mihai are cu 56 de abţibilduri mai mult ca Andrei. 11 C. 4 C. 2. 13 E. +. 128 kg 5. 80. 83 kg D. –. 2 C. sunt de 3 ori mai multe pãtrate decât triunghiuri. –. 19 E. Mihai şi Andrei colecţioneazã abţibilduri . 7. 5. 7. cântãresc 234 kg. 9 D. 11. 146 şi 57 E. 16 D. 5 D. 20 4. 7. Din urmãtoarele 7 numere 11. 5. 10 E. +. 5. 1 C. 5 10. 5. Existã douã numere naturale astfel încât în scrierea lor. Care numere se eliminã? A. 13 B. Ce greutate are mama? A. +. 4 E. +. 89 B. a sumei lor şi a diferenţei lor se folosesc toate cifrele de la 0 la 9 o singurã datã. –. Care este numãrul minim de culori cu care trebuie sã fie colorate firele din ţesãtura alãturatã pentru ca sã nu se intersecteze sau sã nu se învecineze douã fire de aceeaşi culoare? A. –. 11 34 . Pe un panou sunt pãtrate. 7 12. 12 E. 94 kg E.A. In ce ordine trebuie puse semnele „+“ şi „–“ între numerele 150. 7. Fraţii gemeni Marius şi Mihai. 148 şi 56 C. +. 3 D. 13 D. 6 E. 178 E. Liftul blocului în care locuieşte Andrei face exact 6 secunde între douã etaje. 11. 160 D. iar împreunã au 234. 2. +. 2. 7. La ce etaj locuieşte? A. 30 pentru a obţine 270? A. 13 C. 2. + D. +.

cu 200 jumătatea celui de-al doilea număr şi cu 300 jumătatea celui de-al treilea obţinem trei numere consecutive în ordine crescătoare. Valoarea lui x din egalitatea: 3[ 2 ( x – 1 ) – 1 ]=999 este A. Câţi membri vor fi în club când numãrul bãieţilor va fi egal cu cel al fetelor? A. 4. 12 bãieţi şi 8 fete sunt membri în clubul matematicienilor. şapte C. 168 D. aceste cifre fiind toate diferite. şi 30. se obţin numerele 36. Se dau numerele: a = 2 + 2 x 3 x {[(7 x 3 – 5) + 2 x 6] : 4 + 5} x 10 – [(10 + 100) x 5 – 60] b = 1442 : 7 – (3 x 107 – 128) Calculaţi diferenţa dintre produsul şi suma numerelor a şi b. 165 E. 72. 21 C. 20 B. Dacă la fiecare număr se adaugă acelaşi număr. zece 16. Indicatorul kilometric al maşinii indicã 187569.13. 431 D. 28 D. 1 B. 32 E. Suma a trei numere este 1818. 13 786 15. şase B. 166 (CONCURSUL INTERJUDEŢEAN MICUL ARHIMEDE-EDIŢIA I -6-7 DECEMBRIE 2002-CRAIOVA) TESTUL 13 1. 24 C. Dacă elevii se aşează câte doi într-o bancă rămân patru elevi în picioare. Dacă se aşează câte trei într-o bancă rămân trei bănci 35 . nouã E. 12431 E. Dupã câţi kilometri vor fi din nou toate cifrele diferite? A. 2.Care sunt numerele ? 3. 36 14. 28 de copii au luat parte la un concurs de matematicã. 167 B. Pe ce loc a terminat Raul? A. Numãrul de copii care au terminat în urma lui Raul a fost de 2 ori mai mare decât al celor care au terminat înaintea lui Raul. opt D. 333 C. În fiecare sãptãmânã 2 fete şi 1 bãiat sunt acceptaţi ca membri ai clubului. Află cele trei numere. Suma a trei numere este 102. Dacă micşorăm cu 100 jumătatea primului număr .

5. Câte bănci şi şi câti elevi sunt ? (O. Află cele trei numere. Tata . 902. Câtul dintre primul şi al doilea număr este 2. se obţin respectiv 704. 2.L. Află cât costă un creion şi cât costă un pix. iar restul 10. numerele devin egale. Vârsta celor trei copii este exprimată prin trei numere naturale consecutive. 4.mama şi fiul au împreună 115 ani. ştiind că x + y + z = 2001. calculaţi: (n – n : 2):(n:154 – 2) + (n – 91). y = x + (2002 :22 – 51). Ce vârstă are fiecare ? 2. 3. iar mama cu 4 ani mai mică decât tata. iar din al treilea 102. Bistriţa. Suma primelor două numere este 1002. Un pix costă de două ori mai mult decât un creion. Trei copii au împreună 30 de ani. plătind în total 25200 lei. Fiul este cu 24 ani mai mic decât mama. Ştiind că n = 2002. Care este vârsta fiecăruia ? (Prof. Aflaţi valorile iniţiale ale celor trei numere. Mama a mai pus 8 mere. 36 . y şi z.M. 6. dacă din primul se scade 200. Câte mere au fost la început în fructieră? 3. Suma a trei numere naturale consecutive adunate cu triplul sumei lor este 60. Marius a mâncat până a rămas o treime din numărul lor. Găsiţi valorile x. z = y – (2000 – 999) : 91. Bistriţa Năsăud) TESTUL 15 1.Ion Rusu. Aflaţi numerele. Dacă la fiecare se adaugă acelasi număr. Suma a trei numere este 2003. Suma a două numere naturale este 70. Acum în fructieră sunt totatâtea mere câte erau la început.libere şi una ocupată cu un singur elev. 7. Într-o fructieră sunt mere. din al doilea 201. iar suma dintre al doilea şi al treilea număr este 1502. Marius a cumpărat 5 pixuri şi 4 creioane. Rebrişoara. Aflaţi cele trei numere. 702. 8. Suma a trei numere este 2002. Să se afle cele două numere naturale. Suma a trei numere naturale este 2002.2003) TESTUL 14 1.

pe ultimul rând se află numărul 290. TESTUL 16 1) O gradină are forma unui dreptunghi.Ştiind că 149 se afla pe rândul de la mijloc. Aflaţi perechile de cifre a. iar. 7. Aflaţi numărul natural x pentru care fracţia echiunitară. a) Calculaţi perimetrul grădinii. ştiind că: abc + cba = 645 . Să se afle x din: 10 ⋅ {x −10 ⋅ [362 + 10 ⋅ (24 + 24 : 4)]} = 100 . astfel încât: ab +ba = 121. Aflaţi numerele a b c . 37 . 6. de la stânga la dreapta. înmulţire şi împărţire. câte protocale şi câte grapefruit intră? (Concursul .4. să se afle câte numere sunt în total? 3) 2 portocale si 3 grapefruit cântăresc 1 kg 300 g. 3 portocale cântăresc cât 2 grapefruit. 2) Scrieţi numărul 100 folosind şase cifre de 9 şi numai operaţiile de adunare. 2) Într-un tabel sunt scrise primele numere naturale... Câţi lei are fiecare elev? 8. Cîţi pomi sunt necesari pentru: i) o lungime.. Primii doi au împreună 155 300 lei iar ultimii doi au împreună 250 700 lei. 5. iii) toată gradina. în 3 rânduri egale. a)Câte portocale intră într-un kilogram? B) Dar într-un kilogram de citrice asortate. ii) o lăţime. Dacă se măreşte lăţimea cu 6 dam. × 99 ? Justificaţi răspunsul dat. b distincte şi nenule. Trei elevi au împreună 371 500 lei. se obţine un pătrat. + 1 × 2 × 3 × .. iar dacă se micşorează cu 6 dam.. în dreptul lui. b) Se plantează pe margine pomi fructiferi la distanţa de 4 m.Ion Ciolac’’) 2 x + 2001 este x + 2003 TESTUL17 1) Care este ultima cifră a numărului N = 1 × 2 + 1 × 2 × 3 + 1 × 2 × 3 × 4 + . se obţin două pătrate alăturate.

258...200 lei.400 lei. 7) Dintr-un triunghi mare de hârtie a fost tăiat un colţ mic în formă de triunghi.000 lei. (Concursul Interjudeţean .. lăţimea ramânând aceeaşi.. Numărul de vârfuri pe care le are bucata de hârtie rămasă este egal cu ... 242. 11) Suma a trei numere este 1. Dacă din fiecare număr scădem aceeaşi valoare obţinem numerele 362.. iar Bogdan are 1. atunci perimetrul terenului s-ar mări cu 38 m.. 38 . Ce vârste au cei trei fraţi? Justificaţi răspunsul. Numărul de bomboane pe care le avea bunica era . Aflaţi cele trei numere.. 5) O carte este deschisă la întâmplare. 10) Produsul vârstelor a trei fraţi este 16. Aflaţi peste câte zile va avea Alin de două ori mai mulţi bani decât Bogdan. Calculaţi lăţimea terenului.... 4) Un teren în forma de dreptunghi are lăţimea cu 25 m mai mică decât lungimea. 4) Un elev se gândeşte la cel mai mic număr natural impar scris cu trei cifre diferite. Ce distanţa este de la plopul al IVlea pana la cel de-al XC-lea? Justificaţi răspunsul dat. 9) Alin are 7.2002) TESTUL 18 1) După efectuarea calculelor: 30 + 30 : 30 ×30 × 0 se obţine .000 de lei.. 8) O elevă cumpără 3 creioane si 2 ascuţitori cu 10.. Distanţa de la primul plop la cel de al IXlea plop este de 120m. Ştiind că suma numerelor celor două pagini pe care le privim este 173. 3) Numerele naturale de trei cifre care au suma cifrelor egală cu 2 sunt ....3) Pe marginea unei şosele sunt plantaţi plopi la distanţă egală unul faţă de altul. Cel mai mic are ochi albaştri. 2) Numărul ce trebuie scăzut din 31 pentru a obţine triplul lui este 8 este egal cu . Fiecare primeşte zilnic câte 1.162. 6) Bunica împarte celor 9 nepoţi ai săi câte 101 bomboane şi îi rămân 7 bomboane. Acest număr este . Dacă am prelungi lungimea cu un sfert din dimensiunea sa. Filofteia Preda’’. Doi sunt gemeni.. lei. Mama ei plăteşte pentru 9 creioane si 6 ascuţitori de acelaşi fel . atunci numerele sunt . II.

Cel mai mic este blond . 7.Fiecare săritură are 3m . 6.Câţi băieţi sunt în clasă ? 2. O fetiţă are acum 8 ani iar mama ei are 28 de ani . Calculaţi :a)734⋅ 2+309:3-132:3= b)74⋅ 75+75⋅ 26-3⋅ 4-4⋅ 5= 3.găini şi gâşte . Calculaţi :a)(3490:10+2⋅ 3⋅ 72)⋅ 0+2700:90= b)999⋅ 371+999⋅ 629= 2 Suma a patru numere naturale consecutive este 86 . Într-un borcan sunt 800g de gem Gigel mănâncă zilnic câte 8 linguriţe cu câte 7g de gem .. Suma vârstelor a 3 copii este de 5 ani . Suma a 13 numere este124 .Peste câţi ani mama va avea de două ori mai mult vârsta fetiţei ? 4. În clasa noastră sunt 30 de elevi dintre care de 5 ori mai multe fete decât băieţi . Într-o curte sunt în număr egal cai . 3.(Concursul . 7. Să se afle x ştiind că :( 25⋅ x-600)⋅ 25=625. Un cangur sare de 16 ori pe minut .Câţi ani are fiecare copil?(Vârstele sunt exprimate prin numere naturale. Scrieţi numerele de 3 cifre care au suma cifrelor 4. De câte ori folosim cifra 1 pentru a scrie câte o singură dată fiecare număr natural cel mult egal cu 43. Aflaţi numerel naturale x şi yştiind că :x⋅ (5+7y)=5 TESTUL 21 39 .) 8. 8. 5.Câte grame de gem vor rămâne în borcan după 5 zile? TESTUL 20 1. Grigore Gheba’’-2001) TESTUL 19 1.Care este distanţa parcursă într-o oră? 6.Câţi cai sunt în curte ? 4.Aflaţi cele patru numere..Dacă scădem câte o unitate din fiecare număr atunci suma lor va fi . George deschide o carte şi constată că suma numerelor celor două pagini este 33. Scrieţi care este valoarea cuvântului MATEMATICĂ dacă o consoană valorează 13 iar o vocală de 2 ori mai mult..Acestea au împreună 48 de picioare .Ce număr are pagina din dreapta? 5.

O ţeavă lungă de 21 m se taie în două bucăţi astfel încât una să fie de 6 ori mai mare decât cealaltă . Cum se pot scoate dintr-un bazin 6 litri de apă având la dispoziţie un vas de 11 litri şi unul de 4 litri ? 8. e) 26 + 14 ⋅17 − 378 : 14 .Câţi elevi are clasa? 6. Aflaţi latura sa. b) 48 ⋅13 − 29 . Calculaţi :a)342⋅ 25= b)3471:3= c)273+3891 7. c) x − 28 = 31 . Să se afle lăţimea dreptunghiului. 4) Un număr este de 6 ori mai mare decât altul.000 lei.Ce vârstă au cei trei copii? (Vârstele sunt exprimate prin numere naturale. 8) Un dreptunghi are lungimea cu 10 cm mai mare decât lăţimea iar perimetrul de 14 dm. 40 . Găsiţi cele două numere ştiind că suma lor este 63. Aflaţi suma tuturor numerelor de 3 cifre egale 4. 5) Un pătrat are perimetrul de 64 cm.Câţi m are fiecare bucată de ţeavă astfel obţinută? TESTUL 22 Efectuaţi : 1) 62 + 179 . c) 47 ⋅ 28 + 13 ⋅ 15 . d) 108 : x = 12 .) 2. apoi măresc rezultatul cu 80 şi obţin 100. Calculaţi :( 123+ 241+635 ):9+999⋅ 437-10001= 3. Care este numărul ? 3) Efectuaţi : a) 312 + 15 ⋅17 .1. 7) Aflaţi x din: a) 17 + x = 104 . 3) 48 ⋅ 97 . 6) 2 +3 ⋅{7 +5 ⋅[4 +9 ⋅ (13 −8)]} . 2) 312 − 85 . TESTUL 23 1) 14 m de pânză costă 112. Dacă într-o sală de clasă se aşează câte 2 elevi într-o bancă rămân 4 elevi în picioare iar dacă se aşează câte 3 elevi într-o bancă rămâne o bancă liberă . e) x : 12 = 96 . 4) 576 : 12 .Doi sunt gemeni iar cel mai mic e blond . Determinaţi pe x din egalitatea :999⋅ [37⋅ 3+2⋅ (151x)]=510489 5. b) 51 − x = 13 . Să se afle cât costă 24 m de pânză de aceeaşi calitate. f) 720 : 8 + 5 ⋅ [3600 : 90 + 40 ⋅ [63 : 9 − 7)] . 5) 24 ⋅13 + 45 : 9 − 10 . 2) Jumătatea unui număr o micşorez cu 14. Produsul vârstelor a trei fraţi este 48. d) 71 ⋅ 28 − 69 ⋅ 19 .

3) Scrieţi toate fracţiile subunitare cu numitorul 4. d) x + = . b) x − = . 7) Sfertul unui număr îl măresc cu 21. c) + − . 4) O minge costă 36 000 lei.6) Aflaţi x din: [45 : (34 − x) + 44 ] : 7 = 7 . iar restul l-a primit jumătate de la tată şi jumătate de la bunicu. apoi micşorez rezultatul cu 34 şi obţin astfel 18. Câţi lei are fiecare ştiind că împreună au 34725 lei? 2) Aflaţi x din : 14 +3 ⋅{24 ⋅ 5 + 2 ⋅[3 +5 ⋅ (2 ⋅ x −3)]} = 602 . Care este numărul? 8) Un sfert din jumătatea unui număr este 12. 5) Găsiţi numărul natural x astfel încât : 4 x9 x + 3 x 4 5 = 7537. Care este numărul ? TESTUL 24 1) Ionel are de 4 ori mai mulţi bani decât Tinel. 3) Jumătate din suma dintre triplul unui număr şi dublul său dă 85. 6) Reconstituiţi înmulţirea : 12 * 4 ⋅ 9 = 11106 7) Efectuaţi : 7 2 17 11 11 6 9 + . 8) Aflaţi x din : a) 13 13 2 2 17 3 1 5 − x = . b) − . Care este numărul ? 41 . Care este numărul ? 4) Aflaţi latura pătratului cu perimetrul de 912 cm. d) 2 2 7 7 a) TESTUL 25 1) 2) Cât reprezintă 2 din 27 m? 3 Aflaţi un număr natural ştiind că suma dintre număr şi 3 4 din el este 119. Un elev a economisit 1 din 2 valoarea mingii. Ce sumă a primit de la bunicu? 5) 3 4 dintr-un număr micşorat cu 1 2 din acelaşi număr reprezintă 78. 12 12 20 20 25 25 25 2 7 1 9 +x = .

Preţul unui m de stofă este 5400 lei iar preţul unui m de pânză este 1200 lei. b) 17 m 200 cm şi 180 dm.6) Într-un magazin erau 120 m stofă şi 280 m pânză. iar cu ovăz cu 1400 kg mai puţin decât grâu şi porumb la un loc. Câte ore a mers trenul ? 3) O grădină de formă dreptunghiulară are lungimea de 240 m iar lăţimea reprezintă 2 3 din lungime. Câte kg de cereale s-au încărcat în vagon? 5) Curtea şcolii are formă de pătrat cu latura de 17 dam. 42 . 123 q . Aflaţi perimetrul pătratului echivalent cu dreptunghiul. Câţi lei valorează marfa 3 4 rămasă în magazin? 7) Transformaţi în kg: 17 t . 4500 hg 8) Câţi m reprezintă suma: 4200 cm + 3 hm + 250 dm TESTUL 26 1) Transformaţi în secunde: 2 h 13 min. 1 zi 14 h 31 min 2) Un tren pleacă din Târgovişte la 2100 şi ajunge în Constanţa la ora 4 dimineaţa. 7) Într-un rezervor s-au pus 12 hl de benzină iar în altul cu 60 dal mai mult. cu 2 q mai mult grâu. Ce lungime are gardul ce înconjoară grădina? 4) Într-un vagon s-au încărcat cereale astfel: 3 t cu porumb. Peste câţi ani va avea de 4 ori vârsta de acum? TESTUL 27 1) Cu cât este mai mare suma numerelor 417 şi 239 decât diferenţa lor? 2) Aflaţi suma dintre produsul numerelor 2 646. Câţi l de benzină s-au pus în cele două rezervoare? 8) Aurel are 12 ani. 27 şi câtul lor? 3) Un dreptunghi are lungimea de 90 cm şi lăţimea de 4 dm. Într-o zi s-au vândut 2 3 din stofă şi din pânză. Câţi m are perimetrul său? 6) Comparaţi numerele: a) 3 t 6 g şi 35 g 100 kg.

b) Al doilea număr micşorat cu 5 este egal cu dublul sumei cifrelor sale. 5) Aflaţi suma numerelor: 1 + 2 + 3 + … + 29. Aflaţi numerele. Să se afle numerele ştiind că primul număr este cu 18 mai mic decât al doilea şi cu 5 mai mare decât al treilea. 7) Suma a 4 numere naturale consecutive este 290. z ştiind că: 7x + 5y –z = 8 şi y + z = 11. 4) Aflaţi numerele de două cifre care sunt egale cu dublul sumei cifrelor. 2) Ionel are de 5 ori mai mulţi dolari decât Vali. Să se reconstituie împărţirea. TESTUL 29 Să se afle numerele a şi b ştiind că: 43 1) . iar dacă-l împărţim pe al treilea număr la al doilea obţinem câtul 2 şi restul 108. 7) Aflaţi sumele: a) 1 + 2 + 3 + … + 79. 8) La o împărţire cu rest suma dintre împărţitor. Aflaţi numărul. c) 7 + 14 + 21 + … + 350. 1 + 2 ⋅ {3 + 4 ⋅ [5 + 6 ⋅ (7 + 8) + 9] + 10} . 8) TESTUL 28 1) Întreitul unui număr micşorat cu 14 dă 133. Să se afle numerele ştiind că dacă împărţim al doilea număr la primul obţinem câtul 3. cât şi rest este 44 iar câtul este un sfert din împărţitor. 6) Aflaţi numerele naturale x. b) 43 + 44 + 45 + … + 142. atunci sumele lor ar fi egale. 5) Suma a trei numere este 1988. Câţi dolari are fiecare copil? 3) Aflaţi două numere care îndeplinesc simultan condiţiile: a) Suma lor este 38. 6) uma a trei numere este 94. Dacă mărim primul număr de 3 ori şi pe al doilea îl micşorăm de două ori atunci primul devine de 12 ori mai mare decât al doilea. y. Dacă el i-ar da lui Vali 48 dolari. Aflaţi cele două numere.4) Suma a două numere este 1 800.

Împărţind numerele se obţine câtul 5 restul 41 . Aflaţi două numere ştiind că au câtul 5 şi diferenţa 600. Aflaţi valoarea expresiei: E = 1 + 2 + 3 + … + 1000 – 501 – 502 . primul este dublul celui de-al doilea iar al treilea este cu 4 mai mare decât primul. iar restul în următoarele 3 zile. TESTUL 30 1) Diferenţa a două numere este 5085. în mod egal.a = 5 ⋅ b iar 2 ⋅ a − 3 ⋅ b = 245 . După ce s-au vândut 101 ziare şi reviste. b. ziarele au rămas de două ori mai multe decât revistele. c ştiind că: a + b + c = 130 . Câte ziare şi câte reviste erau la început ? 5) Să se afle x din egalitatea : {[( 5 ⋅ x + 23) : 17 + 18 ] ⋅ 5 + 20} : 8 = 72 − 3 ⋅ 4 . 4) Produsul a trei numere naturale diferite este 336 iar produsul primelor două numere este 84. număr natural. Care sunt cele trei numere. Aflaţi cele două numere. Primii doi au împreună 55 300 lei iar ultimii doi au împreună 50 700 lei.… -1002 7) Să se determine toate numerele de forma a b c pentru care: a b c . Câte pagini a citit a treia zi? 7) Aflaţi x. Câţi lei are fiecare elev? 3) Să se afle x din: 10 ⋅ {x −10 ⋅ [362 + 10 ⋅ (24 + 24 : 4)]} = 100 .c b a = 594 Răspunsuri 2) 3) 44 . a doua zi de două ori mai mult. 8) Aflaţi 3 numere naturale ştiind că suma lor este 609. Aflaţi a. 2) Trei elevi au împrrună 71 500 lei. 4) La un chioşc sunt 1505 ziare şi reviste. 6) O carte are 126 pagini. b = a + (130 : 2 − 5) şi c = b − (130 −10 ) : 6 . Un elev a citit în prima zi 15 pagini. din: 32 − 12 : 3 + 5 ⋅ x < 7 ⋅ 9 . ştiind că primul număr este de 7 ori mai mare decât al treilea număr? 5) Găsiţi toate perechile de numere naturale care verifică egalitatea: ( a + 3 )⋅ ( b + 4 ) = 72 6) Calculaţi suma: 1 + 2 + 3 + … + 1000.

1202 5)40 6)a=96.320 7)360250 8) 250 T10: 1)150.252 2)37 .183 2)125.606.124 4) 2 minute 6) a)360 şi 1140 b)12 şi 38 7) sâmbătă T2:2) 289 3)5 5) a)1140. 750 3)96.18 3) 404.414. 358 T19 1 a) 30 b)999000 2 20. l=1.684.371.3 4)12 300 5)530.20 5)4.1 11)462.10.2) 17⋅ 19+0.3 T 11 : 1)50.64 8)19 624 T8: 1) 2984 3)278 4)48. fiul=21 2)12 3) 602 4)50 . 24 8)891 T7:1) 149. l=3 3) 2h 30min 4)36.22.342.10.…17⋅ 19+16 3) 28.30.23 3 6 45 .238.4.11 T15: 1) 2002 2)700.b=72 7) 16.100.90.372 3)P=98.7 8)40.60 6) 20 7)4.1000 8) 9.5 T5: 1)Se dublează numărul precedent şi se adună cifrele produsului.360 b) 12.6.110 6) 40.130.701.808 4)15 bănci şi 14 elevi T14:1)tata =49.974 2)370. 45.673 4) 2 5)2 şi 19.5şi 6 T16: 1)a) 84 dam b) 61.42 4) 17.10 T4: 1) 80 2) 84.5.7 5) nu 6)2946 7) 516 8) 361 700.T1:1) 222.18 2) L=7 .72 4)40 5)2880 6)111 7) 103.600.200.60.25.43 7)211.63.24 5)12. 110 4)103 5)86 şi 87 6) 1016 7)4 8) 30.46 5)370 6)152.50 7) 28.21.18 4)13 015 5) 1062 6)2002 7)24 8)13 T12 : 1 d 2 b 3 c 4 a 5 b 6 e 7 b 8 d 9 c 10 e 11 b 12 d 13 d 14 b 15 e 16 c T13: 2)24.301.000 9) 5 10) 4.20 .mama=15. 12.L=85 4)200.484 2) 65.6 6)1800 şi 3600 7) 500.60.210 2) 423 3)a) 5 b) 2 portocale şi 2 grapefruit T17: 1) 2 2)100=99+9⋅ 9:9:9 3) Distanţa dintre doi plopi consecutivi este de 15 m. 838 300 T6:1) 1901.47.4.3903 2) 30km 3)5.38 6) 324 8) 120.17⋅ 19+1.5.4 şi7. 76.310 8) 4. 55 3) 20. Între plopul 4 şi 90 sunt 15⋅ 89-15⋅ 3=1290 (m) T18: 1)30 2)7 3)101.633 8)1330-Posada T9: 1)22 2)4 3)2399 4)84 5)2 6)80.60. L=5. 3şi 8.30 T3:1)84.63 5)10 6) 684 7)4.213.502.602 3) 644.

121.130. c) 59.202.4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 17 25 15 2. 5) 307.2. 46 .4.211.112. 6) 758.1 520 T20 5 a) 1527 b)7468 12 ani 195 2880 111 103. 4) 48.220. 8) 30cm.3m T 22: 1) 241.301.310. 3) 4656. e) 1152. y=0 T21 4. 2) 227. b) 38. d) 9.3 426673 4995 351 18 elevi a) 8550 b)1157 c)4164 R-11-4 R-3-4 R-10-4 R-11-0 R-3-0 R-10-0 R-7-4 R-0-3 R-6-4 R-7-0 R-11-3 18m .400 X=1. 7) a) 87.

8) a) . 373247. 4) 9000 lei. 22. 74. 7) 3000 l. c) . 8) 859.993 47 . 3) . 138 660 s. 4) 28 . 4) 9 şi 54. T28 : 1) 49. c) 8925. 246. 4 . c) 1 511. 2) 20800 lei . 8) 242. 35. 761. d) 677. 8) 367 m. 2) 120 $. 5) 188. 6 }. 6) 27. b) 5. 5) 312. 17 m 200 cm > 180 dm. 7) x ∈ { 0. 5) 16 cm. 73. 751. . 468. 45..802. 150. 7) 124 8) 596080 T24:1) 6945 lei. 564. 72. 2) 5. 2) 68 3) 567. 4) 18. (6 . 7) 71. T29 :1) 175.0) . 6) 25.711. 14) . e) 237. 2) 7 ore. 1261.. 4 3 8 5 4 . 7) 701. 7) a) 3160. 24 $ 3) 13 şi 25. 791. 6) 500500 . 6) 300 4 4 4 4 000 lei 7) 17000 kg. 6) 3 7) a) b) 3 . 50. T30 :1) 6346. 4) 936.812.913. 3) 6630 .. 3) 240. 2) 68. 4) . 3) 10. 70. (9. 1. 3) 800m. (15 . 2) 71540. 27780 lei. . R = 4. . 6) 1.903. 4. 9. 1236. 4) 1200 şi 600. 3 . 3. d) . 16200 lei . (3 .. f) 290.. 8) 36 ani T27 :1) 478. 5) (0 . 34500 lei . 5) x = 2. b) 9250. 4) 228. 731.892. (1 . 5) 680 m.T 23: 1) 192000 lei. 5) 247 6) 27 pag. 4) 11000 kg. 2. 781. 2. 6) 3 t 6 g > 35 g 100 kg.. 5) . b) 595. 721. 8) .. 5) 435. 741. T26 :1) 7980 s. 2) . 3) 34. 8) 260 : 32 = 8. (5 . 20) . 450 kg. 2) 750. 5. 121. 1 0 25 1 3 7 0 1 2 3 T25 :1) 18 m. c) 7. 12300 kg.