Data: 23 aprilie 2008 Clasa: a II-aA Învăţătoare: Erdei Liana Aria curriculara: Limbă şi comunicare Obiectul : Limba şi literatura română

Subiectul : «Cioc ! Cioc ! Cioc ! « - Emil Gârleanu Tipul lecţiei: de fixare, consolidare Scopul lecţiei:
• • formarea şi dezvoltarea la elevi a citirii conştiente, cursive, expresive şi clare; dezvoltarea spiritului de echipă folosind metode interactive, centrate pe elev

Obiective operaţionale:
O1- să citească conştient, cursiv şi expresiv textul în lanţ, în cadrul activităţii directe; O2- să citească conştient textul în cadrul activităţii independente pentru a rezolva cerinţele de pe fişele de lucru; O3- să pronunţe clar, corect cuvinte ce conţin grupuri de litere învăţate; O4- să scrie corect cuvinte ce conţin vocalele „î, â” în diferite poziţii ale cuvintelor; O5- să desprindă corect învăţătura textului redând-o într-o propoziţie; O6- să participe afectiv şi efectiv la jocurile didactice interactive pe grupe, dezvoltându-şi spiritul de echipă O7- să formuleze corect ideile principale ale fiecărui fragment, sub formă de titlu; O8- să completeze un text lacunar, pe baza cunoştinţelor anterioare, astfel încât să obţină povestirea textului Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, generalizarea, jocul didactic, munca cu cartea, cadranul, jurnalul, povestirea,cvintetul- haiku Material didactic: jetoane, cosuleţ, alune, fişe de lucru, planşă cu copac, flori, frunze, diplome Forme de organizare: frontal, pe echipe, individual

Material bibliografic:
• • • •

xxx , (2004), Curriculum National, Bucureşti Peneş, Marcela, (2004), Comunicare, culegere de exerciţii pentru clasele I-IV, Editura Ana, Bucureşti Peneş, Marcela, (2004), Limba şi literatura română, manual pentru clasa a II-a, Editura Ana , Bucureşti Carmen, Iordăchescu, (2004), Să dezlegăm tainele textelor literare, Editura Carminis

Etapele lecţiei

Ob. Activitatea învăţătoarei Activitatea op elevilor 1. Moment orga- pregătirea materialului necesar pentru nizatoric lecţie; - asigurarea ordinei şi disciplinei 2. Captarea şi orientarea atenţiei Lecţia se va desfăşura sub forma unui concurs pe grupe. După fiecare probă le voi înmâna o alună. Câştigă grupa care adună mai multe alune. La sfârşitul orei, li se vor înmâna diplome.  Jocul „Mâna oarbă”: dintr-un coşuleţ se extrag bileţele cu cuvinte diferite („roadă, scorbură, hoţ, smerită, pândă”), fiecare grupă are sarcini diferite de rezolvare: • gr. I: Desparte cuvintele în silabe! • gr.II: Eu zic una, tu zici multe! • gr.III: Alcătuieşte un enunţ cu cuvântul dat! • gr.IV: Care sunt consoanele şi vocalele cuvântului! • gr.V: Alcătuieşte o propoziţie negativă! - Se dau recompense

Metode şi procedee

Material didactic

Evaluare

Conversaţia

Jocul dactic

Jetoane di- Săculeţ Frontală

Explicaţia Fiecare copil desemnat de către li- Exerciţiul der va extrage un Activitatea jeton şi va rezolva pe grupe corect sarcina dată. Evaluare pe grupe

Alune

3. Reactualizarea structurilor însuşite anterior

a) Verificarea temei- calitativ şi cantitativ b) Verificarea cunoştinţelor teoretice - Ce lecţie aţi avut de pregătit pentru - ... Cioc! Cioc! Cioc! azi? -... după Emil Conversaţia - Cine este autorul lecţiei? Gârleanu. - ... în mijlocul - Unde se petrece acţiunea? naturii, într-un alun. - ... ciocănitoarea. - Cine a mâncat alunele veveriţei? - ... nu, si-a mutat - A pedepsit veveriţa hoţul? ea culcuşul. Citiţi în lanţ lecţia, câte o propoziţie fiecare! • Se lucrează pe grupe în scris Execută • Împart fişe de lucru fiecărei grupe primite. (anexa 1) Munca sarcinile cartea cu Manualul Fişe de lu-

Individuală

Frontală

Individuală

Anexa 1 Harta lecţiei • Titlul: • Autorul: • Personajele:
Pom Completaţi alunele cu cuvinte cu acelaşi înţeles cuvintelor scrise pe alune, apoi coloraţi perechile la fel! Roadă

Scorbură

Pândă

Smerită

Alcătuiţi propoziţii cu cuvintele: Desenaţi personajul preferat al „roadă, scorbură, smerită, pândă”! lecţiei!

Anexa 2.

Întrebări
În ce anotimp s-a petrecut întâmplarea? Care sunt personajele povestirii? Ce a găsit veveriţa într-o bună zi? Cum se numeşte pomul cu roada rotundă, tare şi cu miezul dulce?

Răspunsuri
Veveriţa îşi adună provizii pentru a avea ce mânca toată iarna. Pomul cu roada rotundă , tare şi miezul dulce se numeşte alun. Întâmplarea se petrece în anotimpul toamna. Personajele povestirii sunt: veveriţa şi ciocănitoarea.

De ce îşi adună veveriţa provizii de cu toamnă? Veveriţa a găsit într-o bună zi că cineva îi fură alunele.

Anexa 3.

Jurnalul

Fragmentul
1. Veveriţa a dat peste un pom cu roada rotundă, tare, dar cu miezul dulce. Dăduse, frate, peste alun. A umplut scorbura de cu toamnă ca să aibă peste iarnă. Într-o zi, băgă de seamă că un sfert din alune erau mâncate. De unde? Că ea nici nu se atinse de ele. S-a pus la pândă să prindă hoţul. Cine era? Ciocănitoarea. Veveriţa o prinse de coadă. Atunci, ciocănitoarea lăsă coada ca şopârla.

Ideea principală

Ilustrare

2.

3.

4. Mai târziu, ciocănitoarea s-a întors la veveriţă să se roage de dânsa. Smerită, a bătut cu ciocul: - Cioc! Cioc! Cioc! Dar veveriţa îşi mutase culcuşul.

Anexa 4
Veveriţa este foarte harnică. Ea şi-a umplut _____________ cu ____________ rotundă, ___________, cu ______________ dulce. Într-o zi a observat că îi ______________ alune. A stat la __________ şi a prins _____________. Ciocănitoarea s-a întors ______________ să-şi ceară iertare. Dar, veveriţa îşi mutase __________________.

Anexa 4
Veveriţa este foarte harnică. Ea şi-a umplut _____________ cu ____________ rotundă, ___________, cu ______________ dulce. Într-o zi a observat că îi ______________ alune. A stat la __________ şi a prins _____________. Ciocănitoarea s-a întors ______________ să-şi ceară iertare. Dar, veveriţa îşi mutase __________________.

Se acordă grupei _____________din clasa ______, Şcoala cu clasele ___________, pentru performanţele deosebite obţinute la disciplina “Limba şi litera-tura română” .