Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea "Politehnica" din Timioara Facultatea de Electronic i Telecomunicaii Domeniul Inginerie Electronic i Telecomunicaii/ID

PLAN DE NVMNT - ANUL I


SEMESTRUL I 1. E 2. E 3. EP 4. EP 5. E 6. Analiz matematic 4 28 14 14 0 MAT E 4 28 Valabil ncepnd cu anul universitar 2005-2006 SEMESTRUL II Matematici speciale 14 14 0 MAT 2. EP 3. E 4. BFI 5. AIA 6. E 7. CLS 8. C 9. 350 30 25 13 evaluri:8 4E, 3EP, 1C 4 4 5 (SI, TC, AT, AA) ore: 392 credite: 30 ore: 28 din care: 15 evaluri:8 4E, 3EP, 1C 3.0 3.0 7 (SI, TC, AT, AA) total / ore: 364 semestru credite: 30 total / ore: 26 sptmn din care: 13 1.5 1.5 10 evaluri:8 4E, 3EP, 1C (SI, TC, AT, AA) ore: credite: ore: din care: 364 30 26 12.5 1.5 evaluri:8 4E, 3EP, 1C 1 11 (SI, TC, AT, AA) 2 EP 4 5 EP 3 14 E 4 28 4 4 1. E 4 28

PLAN DE NVMNT - ANUL II


SEMESTRUL III Circuite integrate digitale 0 0 28 EA EP 4 28 7 SEMESTRUL IV Microeconomie 7 0 SESU

Algebr i geometrie 4 28 14 14 0 MAT EP 4

Matematic asistat de calculator 28 7 7 14 MAT

Arhitectura reelelor de calculatoare 28 0 0 28 AIA E 4 28

Prelucrarea semnalelor 0 0 28 COM

Fundamente de inginerie mecanic 4 28 0 0 14 MCTR E

Dispozitive electronice i optoelectronice 5 42 0 0 28 COM

Cmpuri i unde electromagnetice 28 7 7 14 BFI E 4 28

Tehnica frecvenelor nalte 7 7 14 MEO

Utilizarea calculatoarelor 4 28 0 0 28 AIA E 4 42 7

Fizica 7 14

Semnale i sisteme 7 7 14 COM E

Sisteme de prelucrare numeric cu procesoare 5 35 7 0 28 MEO

Circuite electrice 5 28 7 7 14 BFI Materiale, componente i tehnologie electronic E 4 28 7 7 14 EA Limba englez EP 3 14 7 7 0 CLS EP 3 EP 4

Programarea calculatoarelor 28 0 0 28

Cultur i civilizaie 7 7 0 SESU E 4 28

Circuite integrate analogice 0 0 28 EA

Msurri electrice i electronice E 4 28 7 7 14 MEO

Circuite electronice fundamentale 28 0 0 28 AIA EP 5

Programare orientat pe obiecte 28 0 0 28 COM

7.

Limba englez 14 7 7 0

Proiectare asistat de calculator 28 0 0 28 COM EP 2 0

Proiect de multimedia 0 0 28 COM

8. C 9. total / ore: semestru credite: total / ore: sptmn din care: 2

Practica (45 ore) C 2

Practica (45 ore)

Practic C 2

Practic

Legend: AA - activitati asistate AT - activitati tutoriale C - colocviu (form de evaluare dedicat exclusiv disciplinei "Practic") E - examen EP - evaluare pe parcurs FE - forme de evaluare nc - numr credite SI - studiu individual TC - teme de control
Ex. E 4 Denumire disciplin E nc SI TC AT AA departament titular

Analiz matematic 28 14 14 0 MAT

Universitatea "Politehnica" din Timioara Facultatea de Electronic i Telecomunicaii Domeniul Inginerie Electronic i Telecomunicaii/ID
PLAN DE NVMNT - ANUL III
SEMESTRUL V Valabil ncepnd cu anul universitar 2005-2006 SEMESTRUL VI

PLAN DE NVMNT - ANUL IV


SEMESTRUL VII SEMESTRUL VIII Tehnici moderne de telecomunicaii

1.

Management i marketing

Instrumentaie virtual

1.

Testarea echipamentelor electronice i de telecomunicaii

EP 2. E 3. E 4. E 5. E

4 28 14 14

SESU

28

28

MEO 2.

28

28

COM

14 5.6 5.6

9.8

SESU

Aparate electronice de msurat 4 28 0 0 28 MEO EP 6

Compatibilitate electromagnetic 28 0 0 28 MEO

Software pentru electronic i telecomunicaii EP 5 28 0 0 28 EA E 3 21 0

Securitatea reelelor

21

COM/EA

Radiocomunicaii 4 28 0 0 28 COM E 4 28

Sisteme de televiziune 0 0 28 COM

3. E 4. COM 5. EP 4 28 E 4 28

Modelare i simulare 7 7 14 COM E 3 21 0

Producie audio-video 0 21 COM

Electronic de putere 4 28 0 0 28 EA E 4 28

Transmisii telefonice 0 0 28

Echipamente electronice de interfaare 4 28 0 0 28 COM/EA E 3 21 0

Compresie audio-video 0 21 COM

Teoria informaiei i a codrii 4 28 7 7 14 COM E 4

Sisteme de comutaie digital 28 0 0 28 COM

Tehnologii multimedia 0 0 28 COM EP 3 0 0

Proiect de software 0 14 COM Lucrare de Licen - Stagiu practic: 2 spt x 26 ore Elaborare lucrare licen i pregtirea susinerii: 5 spt x 26 ore COM 15 COM

6. EP 7. EP 8. C 9. total / ore: semestru credite: total / ore: sptmn din care: 2

Comunicaii de date

Baze de date

6. COM 7. EP 8. EP 9. 1 4 0 E 4 28

Prelucrarea imaginilor

4 28 7

14

COM

EP

28

28

28

Sisteme de achiziii de date 4 28 0 0 28 MEO C 2

Practica (45 ore)

Proiect de dezvoltare 0 0 28 COM

Practica (45 ore)

Comunicare 14 COM

392 30 28 14 2

evaluri:8 4E, 3EP, 1C 2 10 (SI, TC, AT, AA)

ore: 336 credite: 30 ore: 24 din care: 12

evaluri:8 4E, 3EP, 1C 0 0 12 (SI, TC, AT, AA)

total / ore: 378 semestru credite: 30 total / ore: 27 sptmn din care: 12 0.5 1.5 13

evaluri:8 4E, 3EP, 1C (SI, TC, AT, AA)

ore: credite: ore: din care:

175.0 30 25 11 0.8 0.8 12.4

evaluri:8 4E, 3EP, 1C (SI, TC, AT, AA)

Legend: AA - activitati asistate AT - activitati tutoriale C - colocviu (form de evaluare dedicat exclusiv disciplinei "Practic") E - examen EP - evaluare pe parcurs FE - forme de evaluare nc - numr credite SI - studiu individual TC - teme de control
Ex. E 4 Denumire disciplin E nc SI TC AT AA departament titular

Analiz matematic 28 14 14 0 MAT