Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Strategia nationala privind protectia familiei si copilului

Familia este celula de baza a societatii, de aceea protectia ei constituie o obligatie primara a satatului. Acordarea indemnizatiilor familiale are ca scop asigurarea protectiei familiei si a conditiilor de dezvoltare a ei. Principii ale strategiei : - principiul interesului superior al copilului ; - principiul non-discriminarii. Casa de copii de tip familial institutie creata in baza unei familii in scopul intretinerii partiale si educatiei copiilor orfani si a celor ramasi fara ocrotire parinteasca. Fondatorii caselor de copii de tip familial se numesc parinti-educatori. Acestia sunt cetateni ai RM, care au atins virsta de 25 de ani, locuiesc pe teritoriul RM si ale caror calitati morale si stare a sanatatii le permite indeplinirea obligatiilor respective. Diferenta de virsta intre copii si parinti va fi minimum de 15 ani si maximum de 50 ani. Pe motive temeinice aceasta virsta poate fi redusa, dar nu mai mult de 5 ani. Casa de copii se creaza prin decizia autoritatilor administratiei publice locale respective, adoptata in baza cererii parintilor-educatori , la actele anexate la aceasta si a avizului autoritatilor tutelare. Casa de copii poate fi intemeiata in baza unei familii complete. La infiintarea unei case de copii se va lua in considerare opinia tuturor membrilor familiei care locuiesc impreuna. Casa de copii dispune de conturi trezoriale deschise in unitatile teritoriale ale Trezoreriei de Stat. Autoritatea tutelara va efectua selectarea parintilor-educatori creind in acest scop o comisie de experti, compusa din pedagogi, medici, juristi si asistenti sociali. Parintii educatori sunt selectati in functie de aptitudinile lor personale, de starea sanatatii, dispunerea de un spatiu locativ adecvat. Casa de copii de tip familial se va completa cu primii 5 copii pe parcursul a 30 zile de la data adoptarii deciziei respective a autoritatilor adm.publ.locale. in casa de copii nu pot fi mai mult de 10 persoane. Copii din aceasta casa pot fi membri doar pina la atingerea virstei de 18 ani sau pina la 23 de ani daca isi fac studiile. Copiii aflati in casa de copii se afla la evidenta autoritatii tutelare si pot fi prezentati spre adoptie sau plasati sub tutela. Nu pot fi parinti-educatori persoanele : - decazute din drepturile parintesti ; - declarate, in conditiile legii, incapabile sau cu capacitate redusa de exercitiu ; - eliberate din obligatiile tutelare sau de curatela din culpa lor ; - care au avut calitate de parinti adoptivi, dar adoptia le-a fost anulata din culpa lor ; - care sufera de boli cronice sau contagioase ; - cu antecedente penale. Parintii educatori poarta raspundere pentru starea sanatatii copiilor si pentru conditiile de intretinere si de educatiie a acestora. Ei sunt reprezentantii legali ai copilului si ii apara fara o procura speciala drepturile si interesele in toate instantele, inclusiv in cele judecatoresti.

2.

Indemnizatii familiale

Familiile cu copii beneficiaza de urmatorele tipuri de indemnizatii : a) indemnizatia unica la nasterea copilului ; b) indemnizatia lunara pentru ingrijirea copilului pina la virsta intre 3 si 16 ani in cazul persoanelor asigurate si a virstei de 1,5 ani- in cazul persoanelor neasigurate ; c) indemnizatia lunara pentru intretinerea copilului cu virste intre 3 si 16 ani- in cazl persoanelor asigurate si cu virste intre 1,5 si 16 ani, in cazul persoanelor neasigurate, precum si pentru copilul aflat sub tutela sau curatela.

2.1.

Prestatiile familiale

A. Indemnizatia unica la nastere si concediul de maternitate De la 1 ian. 2007 se stabileste indemnizatia unica la nastere fiecarui copil in cuantum de 1000 lei, atit pentru persoanele asigurate, cit si pentru persoanele neasigurate. Indemnizatia unica la nasterea copilului se stabileste cu conditia ca : - a fost solicitata cel tirziu in termen de 12 luni de la nasterea copilului ; - copilul a fost inregistrat la oficiul starii civile. Cererea pentru stabilirea indemnizatiilor se depune la casa teritoriala de asigurari sociale de catre unul dintre parinti sau prin intermediul primariei. Durata concediului de maternitate Concediul de maternitate se acorda o singura data pe o durata de 126 zile calendaristice incepind cu a 30-a de sarcina. In cazul cind la nastere apar complicatii sau in cazul nasterii multiple concediul de maternitatese majoreaza cu 14 zile calendaristice. Daca nasterea s-a produs cind sarcina inca nu atinsese virsta de 30 de saptamini si s-a soldat cu nasterea unui copil viu certificatul de concediu de maternitate se elibereaza de catre institutia curativa unde a avut loc nasterea pe o durata de 140 zile calendaristice. Cuantumul lunar al indemnizatiei de maternitate Acesta este de 100% de venitul mediu lunar realizat in ultimile 6 luni calendaristice, premergatoare lunii producerii riscului, venit din care au fost calculate contributii la asigurari sociale. In cazul in care sotia se afla la intretinerea sotului salariat baza de calcul a indemnizatiei de maternitate este venitul mediu lunar asigurat al sotului. B. Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului pina la virsta de 3 si 1,5 ani Mamelor cu copii li se acorda dreptul la o perioada pentru ingrijirea copilului si o indemnizatie, care este de 3 ani pentru femeile asigurate si 1,5 ani pentru cele neasigurate. Pentru mamele asigurate aceasta perioada se include in stagiul de cotizare si vechimea in munca. Acest concediu poate fi folosit si de tatal copilului, bunel sau o alta ruda care se ocupa nemijlocit de ingrijirea copilului. Concediul pentru ingrijirea copilului pina la virsta de 3 ani este insotita de indemnizatia lunara. In cazul in care mama isi reia activitatea inainte de expirarea acestei perioade indemnizatia respectiva se retrage, daca nu este solicitata pentru o alta persoana ce ingrijeste de copil. Cuantumul lunar se stabileste de 20% din venitul mediu lunar asigurat, dar nu mai mic de 100lei. In cazul adoptiei indemnizatia se stabileste din ziua adoptarii. Indemnizatia pentru ingrijirea copilului se stabileste cu conditia ca a fost solicitata in

termen de 12 luni de la nasterea copilului si se plateste pina la virsta de 3 ani pentru persoanele asigurate si 1,5 pentru cele neasigurate. C. Indemnizatia pentru intertinerea copilului cu virste intre 3 si 16 ani. Acest tip de indemnizatii se acorda familiilor cu venituri mici. Venitul mediu lunar pentru fiecare membru al familiei se stabileste in ordinea prevazuta de lege in baza certificatelor de salariu sau altor venituri. Indemnizatia pentru intretinerea copiilor se acorda in baza cererii depuse, cuantumul ei se stabileste prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul respectiv. Durata acestor indemnizatii depinde de perioada in care persoana corespunde conditiilor pentru acordarea unor astfel de indemnizatii, dar nu mai mult de implinirea virstei de 16 ani a copilului.

2.2. Alte indemnizatii familiale


Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav Acest concediu constituie un garant esential in vedera asigurarii sanatatii copilului. Cuantumul lunar al indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav se stabileste diferentiat, in functie de durata stagiului de cotizare, astfel : - 60% din baza de calcul in cazul unui stagiu de cotizare pina la 5 ani ; - 70% din baza de calcul - in cazul unui stagiu de cotizare intre 5 si 8 ani ; - 100% din baza de calcul in cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani. Perioada pentru care se acorda indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav este de cel mult 14 zile calendaristice si cel mult 30 zile in cazul acordarii asistentei medicale in stationar. Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului handicapat Protectia persoanelor handicapate vizeaza 3 obiective fundamentale : - prevenirea aparitiei deficientelor fizice, senzoriale, mintale ; - reabilitarea ; - egalizarea oportunitatilor, posibilitatea de a participa la viata culturala si sociala. Certificatul de concediu medical se elibereaza unuia dintre parinti sau tutorelui, care se ocupa cu ingrijirea si educarea copilului cu handicap in virsta de pina la 16 ani. Indemnizatia de deces In caz de deces a asiguratului, pensionarului, somerului saupersoanei care a realizat un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani, de ajutor de deces beneficiaza persoana, care pote fi sotul supravetuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau persoana care a suportat cheltuielile de deces. Asiguratul, pensionarul, somerul beneficiaza de dreptul de ajutor de deces in cazul decesului unui membru de familie care se afla la intretinerea sa dar nu avea drept de asigurari sociale : - sotul ; - parintii ; - copiii, pina la virsta de 18 ani, sau 23 ani daca-si faceau studiile intr-o institutiie de invatamint, sau copii inapti de munca indiferent de virsta. Ajutorul de deces constituie o prestatie unica si se stabileste in suma fixa de Legea bugetului asigurarilor sociale anuale, la moment constituind 700 lei.