Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1.

a) Se verifică prin calcul.

 

b)

Tripletul

(0,1, 0)

e soluţie a sistemului, abc,

,

, deci acesta este compatibil.

Dacă

a

c) Din ipoteză rezultă că

abc++≠ 0

şi

222

c

++≠++b

a = b = c .

ab

bc

ca , atunci soluţia precedentă este unică.

Cum

abc==≠ 0 , rezultă

xyz ++= 1

x

2

+

y

2

=− 1

z

 z =− 1 xy −   2 2  1 12  
 z
=−
1
xy
2
2
1
12  

x
+
=
 
 ++ y
2

22 

 

2

.

A doua ecuaţie din sistem are o infinitate de soluţii, care sunt coordonatele punctelor de pe cercul de centru

1 1  2 − , − şi rază r = Q   
1
1
2
,
şi rază
r =
Q  
2
2
2

. Soluţiile sistemului sunt
x

t

y t

z

t

1 2 + 2 2 1 2 +
1
2
+
2
2
1
2
+

2 2

xy

tt

=−

=−

1

=−

2. a) Deoarece a, b, c pot lua arbitrar câte 4 valori, există

4 ⋅⋅=4 4

b)

De exemplu, matricea

A =   

ˆ

2

ˆ

0

0 ˆ

1 ˆ

   

are proprietăţile cerute.

64

cos

sin

t

t

,

cu

t [0, 2π) .

matrice în mulţimea G.

c) Fie

Rezultă

X =

 

a

0

ˆ

b

c

 

G .

X

2

=

ˆ

1

ˆ

0

0 ˆ

0 ˆ

b = 0 . Obţinem patru matrice.

a

2

ˆ

= 1

+

   = 0

ba (

c

2

ˆ

c

)

=

ˆ

0

a

c

{

ˆ

1, 3

ˆ

{

ˆ

0, 2

ˆ

}

}

,

deci

a + c

{

1, ˆ 3 ˆ

}

.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1