Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Facultatea de Drept i Administra ie Public Bucureti

PLAN DE SEMINAR

DISCIPLINA: DREPT CIVIL CONTRACTE SPECIALE

Asist. Univ.: Georgiana Alina SINGUREL

BUCURETI 2012

PROGRAMA ANALITICA

I. CONTINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

1. a. b.

Unitatea 1 de nv are Contractul de vnzare-cump rare Seminar Seminar nr. nr. 1: 2: Noiunea Efectele contractului contractului de de vnzare-cumparare, vnzare-cumprare,

Caracterele juridice, Condiiile de validitate, Forma contractului Obligaiile principale ale vnzatorului (Obligaia de predare, Obligaia de a transmite proprietatea, Obligaia de garantare) c. d. 2. a. b. 3. a.
b.

Seminar nr. 3: Obligaiile principale ale cumprtorului Seminar nr. 4: Varieti de vnzare Unitatea 2 de nv are Contractul de dona ie Seminar nr. 5: Noiunea contractului de donaie, Caracterele Seminar nr. 6: Principiul irevocabilitii donaiei, Efectele ntre pri Unitatea 3 de nv are Contractul de loca iune Seminar nr. 7: Notiunea contractului locatiune, caracterele juridice, Seminar nr. 8: Efectele contractului de locatiune, Sublocatiunea, Unitatea 4 de nv are Contractele reale. mprumutul de Seminar nr. 9: Noiunea contractului de mprumut de folosin

juridice, Conditiile de validitate ale contractului de donaie i fa de teri ale contractului de donaie

conditiile dee validitate ale contractului de locatiune Cesiunea contractului de locatiune


4.

folosin (Comodatul) i mprumutul de consuma ie (Mutuum) a. (Comodat) i mprumut de consumaie (Mutuum), Caracterele juridice, Conditiile de validitate ale contractelor de mprumut de folosin (Comodat) i mprumut de consumaie (Mutuum);

b.

Seminar nr. 10: Efectele contractelor de mprumut de folosin

(Comodat) i mprumut de consumaie (Mutuum), Obligaiile principale ale prilot (Comodatar-Comodant, mprumuttor-mprumutat)
c.

Seminar nr. 11 : Incetarea contractelor de mprumut de folosin Unitatea 5 de nv are Contractul de mandat Seminar nr. 12: Noiunea contractului de mandat, Caracterele

(Comodat) i mprumut de consumaie (Mutuum) 5. a.

juridice, Condiiile de validitate, Forma i ntinderea contractului, Durata i dovada mandatului b. 6.


a.

Seminar

nr.

13:

Efectele

contractului

de

mandat,

Incetarea

mandatului, Mandatul fara reprezentare Unitatea 6 de nv are Contractul de antrepriz Seminar nr. 14: Noiune, Caractere juridice, Condiii de validitate,

Efecte juridice

Unitatea de nv are 1: CONTRACTUL DE VNZARE

Tema: VARIET I DE VNZARE

Tipul lec iei : Mixt

Scopuri : I. II. III. IV. V. VI. VII. Dobndirea unor cunotine de drept civil referitoare la variet ile contractului de vnzare-cump rare Dobndirea Dobndirea Dobndirea Dobndirea Dobndirea Dobndirea unor unor unor unor unor unor unor unor unor cunotine cunotine cunotine cunotine cunotine cunotine cunotine cunotine cunotine de de de de de de de de de drept drept drept drept drept drept drept drept drept civil civil civil civil civil civil civil civil civil privind privind privind privind privind privind privind privind privind vnzarea n bloc vnzarea bunurilor de gen vnzarea pe gustate vnzarea pe ncercate vnzarea cu op iune de r scump rare vnzarea cu arvun VIII. Dobndirea IX. X. Dobndirea Dobndirea vnzarea mo tenirii vnzarea de drepturi litigioase vnzarea cu pre ul n rate si rezerva propriet ii

XI. XII.

Dobndirea

unor

cunotine

de

drept

civil

privind

vnzarea lucrului altuia Dezvoltarea operaiilor gndirii XIII. Dezvoltarea limbajului juridic-civil

Coninut informativ: 1) Considera ii generale privind variet ile contractului de vnzare-cump rare 2) Preciz ri terminologice 3) Vnzarea n bloc 4) Vnzarea bunurilor de gen 5) Vnzarea pe gustate 6) Vnzarea pe ncercate 7) Vnzarea cu opiune de rscumprare 8) Vnzarea cu arvun 9) Vnzarea motenirii 10) Vnzarea de drepturi litigioase 11) Vnzarea cu plata preului n rate i rezerva proprietii 12) Vnzarea lucrului altuia Obiective operaionale: Pn la sfritul seminarului, studen ii vor fi capabili s : a. Prezinte varietile contractului de contractului de vnzarecumprare b. neleag i s prezinte obligaiile eseniale ale vnztorului / cumprtorului n cadrul fiecreia dintre varietile de vnzare discutate c. Prezinte regulile specifice aplicabile fiecreia dintre varietile de vnzare

Resurse procedurale : Problematizarea, Explicaia, Studiu de caz, Demonstraia

Resurse materiale: Manual, Fie de lucru, Expunere - Prezentare PowerPoint, Teste de autoevaluare

Organizarea activit ii: Frontal, individual

Strategie de evaluare: Sumativ , potrivit prevederilor universitare

Bibliografie :

A. Obligatorie minimal 1. Prof. Gabriel Boroi, Liviu Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, 2012; 2. Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei, Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2012. Legislaie:

1. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil. 2. Legea nr. 71/2011 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil B. Suplimentar 1. Contractele civile in Noul Cod Civil Dumitru C. Florescu, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012, editia a II-a revizuita si adaugita 2. Vnzarea in Noul Cod civil Ion Turcu, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2011 3. Dreptul de preemptiune Adina Folti, Editura Hamangiu, 2011 4. Codex Iuris Civilis, Tomul 1, Noul Cod Civil, Editie Critica Marian Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012 5. Contracte speciale in Noul Cod Civil Florin Moiu, Editura Universul Juridic, 2011

6. Riscurile in contracte, de la vechiul la noul Cod Civil, Tomul 22 George-Alexandru Ilie, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012 7. Rezolutiunea si rezilierea contractelor in Noul Cod Civil, Tomul 20 Ionut-Florin Popa, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012

Desf urarea seminarului Concepte-cheie tratate:

No iunea de vnzare cu gr mada, vnzare pe ncercate, vnzarea mo tenirii, vnzare pe gustate, vnzare cu arvun , vnzare cu pact de r scump rare Obliga iile vnz torului i obliga iile cump r torului n cadrul variet ilor de vnzare Riscul contractului n cazul variet ilor de vnzare

Evaluarea cuno tin elor dobndite pe parcursul seminarului

Test de autocontrol:

1.

n cazul vnzrii ncheiat: a. n b. In c. In

bunurilor de gen, vanzarea este considerat momentul acordului de vointa al partilor momentul cantririi bunurilor momentul predarii bunurilor

2.

Vanzarea pe gustate: a. Este o vanzare sub contitie b. In caz de refus de cumparare dupa gustare, vanzatorul poate cere executarea contractului c. Se incheie numai dupa gustare si numai daca cumparatorul declara ca ii convin bunurile respective

3.

Vanzarea cu pact de rascumparare: a. Nu este valabila b. Este o vanzare sub conditie rezolutorie c. Termenul de rascumparare nu poate fi mai mare de 5 ani In cazul vanzarii pe incercate, contractul se considera incheiat: a. Din momentul acordului de vointa b. Dupa incercarea lucrului c. Din momentul raspunsului pozitiv al cumpaaratorului in urma incercarii bunului Conventia de arvuna nu produce efecte daca: a. Vanzarea s-a executat b. Executarea vanzarii nu este posibila datorita culpei partilor c. Vanzarea nu s-a executat In cazul vanzarii unei mosteniri: a. Contractul trebuie incheiat in mod obligatoriu in forma autentica b. Vanzatorul raspunde numai de calitatea sa de mostenitor c. Vanzatorul raspunde de continutul drepturilor transmise si calitatea sa de mostenitor Vanzarea de drepturi litigioase: a. Este permisa numai pentru drepturi reale b. Are caracter aleatoriu c. Este o operatiune speculativa permisa de lege La vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii: a. Transferul dreptului de proprietate asupra bunului vandut este amanata pana la acitarea integrala a pretului b. Riscul pieirii fortuite a bunului este transferat cumparatorului de la momentul predarii bunului c. Neplata unei singure rate care nu este mai mare de o optime din pret, nu da dreptul la rezolutiunea contractului Vanzarea luctrului altuia:

4.

5.

6.

7.

8.

9.

a. Este lovita de nulitate absoluta b. Este afectata de nulitate relativa c. Este valabila 10. In situatia in care un coproprietar a vandut singur bunul proprietate comuna si ulterior nu asigura transmiterea proprietatii intregului bun catre cumparartor, acest din urma poate cere: a. Daune-interese b. Reducerea pretului proprortional cu cota parte pe care nu a dobandit-o c. Rezolutiunea contractului

S-ar putea să vă placă și