NUMELE ŞI PRENUMELE

:

16.10.2012

FIŞĂ DE EVALUARE
1.Formează grupe de obiecte care au aceeaşi formă:

2.Formează grupe de obiecte care au aceeaşi culoare:

3.Elimină elementul nepotrivit din următoarele mulţimi:

4.Stabileşte corespondenţa între elementele următoarelor mulţimi; încercuieşte mulţimea cu mai multe elemente:

5.Continuă după model:

Prof. înv. primar BRISCAN IRINA