P. 1
APARATE DE MASURAT MARIMI ELECTRICE

APARATE DE MASURAT MARIMI ELECTRICE

|Views: 32|Likes:
Published by Munteanu Simona
APARATE DE MASURAT MARIMI ELECTRICE
APARATE DE MASURAT MARIMI ELECTRICE

More info:

Published by: Munteanu Simona on Mar 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2013

pdf

text

original

Colegiul Tehnic INFOEL Bistriţa

PROIECT DE SPECIALITATE
pentru examenul de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesională nivel 3

Calificare profesională: Tehnician în automatizări

Coordonator proiect: ing. Muţ Mariana

Absolvent:

2012

TEMA PROIECTULUI

APARATE DE MASURAT MARIMI ELECTRICE

2

CUPRINS

3

2. Aparate feromagnetice.2. Ampermetre electrodinamice 3.5. Aparate magnetoelectrice 3. Caracteristicile metrologice ale mijloacelor electrice de măsurare. Scheme funcţionale ale mijloacelor electrice de măsurare 2.1. Instrumentul feromagnetic. INSTRUMENTE ELECTRICE DE MĂSURAT ANALOGICE 3.5. Aparate electrodinamice 3.3.6. Elemente componente ale instrumentelor electrice de măsurat 3. 3.1.3.2.4. MIJLOACE ELECTRICE DE MĂSURARE 2. Aparate magnetoelectrice cu redresor. CONCEPTUL DE MĂSURARE 1. Ampermetre feromagnetice.3. Voltmetre feromagnetice 3.2.3. Tipuri de aparate magnetoelectrice 3.4.4. Mărimi măsurabile 2.1.4.1.5. Voltmetre electrodinamice 3. Definirea mijloacelor electrice de măsurare 2. Aparate ferodinamice 5 6 6 6 7 7 8 9 11 11 13 14 14 17 19 21 21 24 24 25 25 28 29 29 4 .1.3.3. Măsurarea 1. Instrumentul magnetoelectric 3.1.Pagina ARGUMENT 1. 3. 3.5.3. Instrumentul electrodinamic 3.3. 3. 3.2. Ecuaţia de mişcare a unui instrument analogic 3.2.

3.7.1.1. NORME DE TEHNICA SECURITAŢII MUNCII ŞI PSI 29 31 31 33 33 33 35 37 38 39 40 41 6. Construcţie şi funcţionare 4.6. ANEXE Anexa 1 .2.Elementele constructive ale aparatelor analogice 5 . Surse de erori 4.7.Principiile de funcţionare şi caracteristicile dispozitivelor de măsurat analogice Anexa 2 . Instrumentul ferodinamic 3. Definirea erorii de măsurare. ESTIMAREA ERORILOR DE MĂSURARE ÎN MĂSURĂRILE ELECTRICE DIRECTE 4. Instrumente de inducţie 3.Marcarea aparatelor de măsurat analogic Anexa 3 . Estimarea erorilor la măsurarea cu aparate analogice 5.1. BIBLIOGRAFIE 7.

de la mijloacele-etalon la cele de lucru. .ARGUMENT Metrologia este definită ca domeniul de cunoştinţe referitoare la măsurări. ceea ce presupune: . Activitatea umană din orice domeniu de activitate presupune măsurarea a numeroase mărimi fizice. atât teoretice cât şi practice. verificarea calităţii produselor. întreţinerea maşinilor şi aparatelor electrice. auz) a mărimilor ce caracterizează fenomenele electrice.justa folosire a mijloacelor de măsurare şi supravegherea lor permanentă. etalonări. omul a imaginat şi construit instrumente de măsurat mai simple sau mai sofisticate bazate pe diverse principii de funcţionare în funcţie de fenomenele fizice utilizate şi de mărimea măsurată. instrumentele au şi un dispozitiv care generează un cuplu rezistent de natură mecanică sau electrică. Pentru a stabili o corespondenţă între mărimea electrică x şi unghiul de deviaţie α . Pentru percepţie cu organele sale de simţ (văz. fabricarea şi importul mijloacelor de măsurare. oricare ar fi nivelul lor de precizie. etaloane. autorizarea laboratoarelor şi a personalului din metrologie. Obiectul metrologiei include mărimi şi unităţi de măsură. caracteristici ale mijloacelor de măsurare. majoritatea domeniilor de activitate necesită determinări pe bază de măsurări efectuate cu ajutorul mijloacelor de măsurare. modalitatea şi scopul efectuării. Ele au în componentă un dispozitiv mobil asupra căreia mărimea electrică exercită un cuplu de forţe dependent de amplitudinea acesteia. 6 . Astfel cele două cupluri se echilibrează la o anumită valoare a unghiului α dependentă de mărimea electrică de măsurat x. influenţa condiţiilor de măsurare. Activitatea de metrologie este guvernată de reglementări şi legi care prevăd: mijloacele de măsurare legale. magnetice şi neelectrice măsurare care se face pe cale electrică. astfel ca operatorul să poată aprecia amplitudinea mărimii electrice măsurate în unităţi adecvate. norme şi prescripţii privind asigurarea metrologică. cuprinzând toate aspectele.transmiterea corectă a unităţilor de măsură. Lucrarea prezintă câteva aspecte privind construcţia şi funcţionarea principalelor tipuri de instrumente analogice de măsurat: magnetoelectrice. Calitatea produselor şi serviciilor se poate asigura numai prin măsurări corecte. La ora actuală. ale măsurărilor. transmiterea unităţilor de măsură. mărimea măsurată. Instrumentele de măsurat analogice convertesc mărimea electrică x într-o deplasare liniară sau mai ales unghiulară a unui index pe o scară gradată. sistemul naţional de etalonare. feromagnetice. este produs în diferite moduri în funcţie de fenomenul fizic utilizat. relaţia om-aparat. electrodinamice. noţiunile de metrologie au devenit indispensabile unui număr tot mai mare de persoane care îşi desfăşoară activitatea în cele mai variate domenii. presupun măsurarea a numeroase mărimi electrice. erori şi incertitudini de măsurare. ferodinamice şi de inducţie. metode şi mijloace de măsurare. efectuate cu precizie optimă şi în condiţii de legalitate. Cuplul de forţe dat de mărimea de măsurat numit cuplu activ. domeniul ştiinţei sau tehnicii în care intervin. În domeniul energetic şi electrotehnic automatizarea şi controlul proceselor.

1. Conform acestui model procesul de măsurare este un proces fizic experimental de comparaţie a mărimii de măsurat cu o altă mărime de aceeaşi natură cu ea. MĂSURAREA Măsurarea poate fi definită ca un proces (succesiune de operaţii) prin care se obţin informaţii cantitative despre o mărime fizică Acest proces de măsurare poate fi definit pe baza mai multor modele dintre care se descriu două mai importante. care poate fi deosebită calitativ şi determinată calitativ. Mărimile şi caracterizarea lor Mărimea reprezintă o proprietate comună a unei clase de obiecte. a) Modelul matematic al măsurării. CONCEPTUL DE MĂSURARE 1. Mărimi definibile şi măsurabile. Fig. condiţiile ca o mărime să fie măsurabile sunt: posibilitatea de a fi definită (observabilitatea). procese. Deci. considerată unitate de măsură. Considerând (fig. Măsurarea este descrisă de funcţia: f : X → Y Măsurarea este deci atribuirea de numere mărimilor astfel încât să poată fi descrise relaţiile cantitative dintre ele. posibilitatea construirii unei scale de măsurare (totalitatea numerelor reale ce pot fi atribuite) adică definirea unor unităţi de măsură.mărimi definibile pentru care este posibilă atribuirea unui număr fiecărui element (aprecierea cantitativă) şi pentru care s-a elaborat metoda de măsurare şi mijlocul de măsurare prin care este posibilă această atribuire. MĂRIMI MĂSURABILE 1. posibilitatea conceperii mijlocului de măsurare pe baza unei metode de măsurare.2. • • • 7 . 1.valoarea numerică a mărimii de măsurat. fenomene. Aceste numere se numesc valori ale mărimii măsurate.1. 1. Submulţimea M1 include submulţimea M2 corespunzătoare mărimilor măsurabile .1.mărimea de măsurat. rezultatul comparaţiei fiind un număr real: X = n ⋅Um unde: X .1. care arată numărul de unităţi de măsură Um cuprinse în mărimea de măsurat. n .1) că M este mulţimea mărimilor existente în natură putem evidenţia submulţimea M1 corespunzătoare mărimilor definibile (observabile) mărimi pentru care se poate obţine o informaţie care să permită discriminarea lor calitativă. 1. Mijlocul tehnic necesar efectuării acestei atribuiri îl constituie mijlocul de măsurare.2.

Fig. instrumentul magnetoelectric.mijlocul de măsurare ce materializează una sau mai multe valori ale unei mărimi fizice. etc. ♦ aparate de măsurare numerice (digitale). condensatoare electrice.2.2. DEFINIREA MIJLOACELOR ELECTRICE DE MĂSURARE Mijloacele electrice de măsurare (MEM) reprezintă ansamblul mijloacelor tehnice care materializează şi conservă unităţile de măsură şi furnizează informaţii de măsurare.mijlocul de măsurare constituit pe baza unei scheme ce conţine mai multe convertoare electrice de măsurare.2). balanţă. etc. 2. Aparatul de măsurare . 2. cuantificării şi codificării.reprezentarea generală Se disting: ♦ aparate de măsurare analogice. etc. 2. aplicată la intrare şi rezultatul măsurării Y. voltmetru. de exemplu: şubler. • instrumentul de măsurare . obţinut la ieşire. ♦ punţi şi compensatoare Aparatele de măsurare analogice (cu spot sau ac indicator) sunt aparate la care legea de corespondenţă între mărimea de măsurat X.1. Fig. instrumentul electrodinamic. ca urmare a eşantionării.2.cea mai simplă asociere de dispozitive şi elemente care poate furniza informaţii de măsurare. Componentele principale sunt: • măsura . • aparatul de măsurare . de exemplu rezistoare electrice. de exemplu: ampermetru. Reprezentarea generală a unui aparat de măsurare este prezentată în Fig. Dependenţa Y = f(X) la un aparat analogic. Aparatele de măsurare digitale sunt aparate la care rezultatul măsurării este prezentat direct sub formă numerică. 8 . mărimea măsurată fiind raportată la o scară de repere.1. MIJLOACE ELECTRICE DE MĂSURARE 2.1. este o funcţie continuă (fig.

4. convertoare de măsurare şi care pot fi de trei tipuri: convertoare de intrare.a). 9 . reţele informatice sau de transmisie a semnalelor. etc. a apărut şi noţiunea de sistem distribuit de măsurare (cu inteligenţă distribuită). ierarhizat. • Convertoarele de ieşire permit citirea sau înregistrarea valorii măsurate. convertoare de ieşire. SCHEME FUNCŢIONALE ALE MIJLOACELOR ELECTRICE DE MĂSURARE Mijlocul electric de măsurare stabileşte o dependenţă între mărimea de măsurat şi o alta ce poate fi percepută în mod nemijlocit de organele de simţ umane. 2. tensiune. Sistemul de măsurare este definit ca ansamblul de senzori şi traductoare. etc. circuite de mediere.Fig. Schema funcţională a unui aparat analogic pentru măsurarea unei mărimi active este prezentă în fig. dotate cu inteligenţă proprie. convertoare de prelucrare. astfel încât permite determinarea valorii mărimii respective pe baza unei scări de măsurare. circuite de comparare. număr de impulsuri.) pe baza unui program elaborat de utilizator pentru efectuarea automată a măsurărilor în vederea gestionării şi controlului unui proces industrial.. mărimi şi dispozitive anexă.3. • Convertoarele de intrare (senzori şI traductoare) transformă mărimea de măsurat într-un semnal electric: curent. microprocesor. 2. sisteme de achiziţii de date. PC etc. înregistratorul electronic. Dependenţa Y=f(X) la un aparat digital. conectate la magistrale informatice ce le subordonează unui sistem informatic central.2. • 2. • instalaţia de măsurare . reunite printr-o schemă sau metodă comună şi care servesc pentru măsurarea unuia sau mai multor mărimi. • Convertoarele de prelucrare (amplificatoare. Mijlocul electric de măsurare constituie un lanţ de măsurare şi de aceea poate fi reprezentat printr-o schemă funcţională ale cărei elemente le vom numi. puntea tensometrică etc. de exemplu: compensatorul de curent continuu. acest ansamblu fiind condus de un calculator (microcontroler. Deoarece în ultimii ani se tinde spre utilizarea unor unităţi independente de măsurare şi acţionare. în general. aparate de măsurare conectate la o magistrală de comunicaţii etc.) transformă semnalul electric astfel încât să poată acţiona convertorul de ieşire.ansamblul de aparate de măsurare.

reprezintă intervalul de valori ale mărimii de măsurat pe întinderea căruia un mijloc de măsurare poate furniza informaţii de măsurare cu erori limită prestabilite. b) 2. Intervalul de măsurare este cuprins între o limită inferioară Xmin şi o limită superioară Xmax.4.mărime de activare – ce poate furniza energia necesară măsurării şi care este modulată de către mărimea de măsurat (fig. b) pentru mărimi pasive În cazul mărimilor pasive acestea nu pot furniza energia formării semnalului metrologic şi se face apel la o mărime exterioară fenomenului . ALE MIJLOACELOR Sunt caracteristici referitoare la comportarea aparatelor de măsurare în raport cu mărimea măsurată. cu mediul ambiant şi cu beneficiarul măsurării. b) Sensibilitatea absolută este raportul dintre variaţia mărimii de ieşire şi variaţia corespunzătoare a mărimii de intrare: dy S= dy dx y Se mai utilizează şi noţiunea de sensibilitate relativă care se S = r defineşte cu expresia: dx x 10 . 2. Pentru mărirea exactităţii de măsurare mijloacele electrice de măsurare se realizează cu intervalul de măsurare împărţit în mai multe game.a) b) Fig. a) pentru mărimi active.4. 2. CARACTERISTICILE METROLOGICE ELECTRICE DE MĂSURARE. Principalele caracteristici metrologice ale unui mijloc de măsurare sunt: a) Intervalul de măsurare .3. Schema funcţională a unui aparat analogic.

c) Rezoluţia este cea mai mică variaţie a mărimii de măsurat care poate fi apreciată pe dispozitivul de afişare al aparatului. fără deteriorări. 11 . Calitatea unui aparat de măsurare este caracterizată nu numai prin faptul că el corespunde normelor de performanţe. În acest domeniu se mai utilizează şi noţiunile de: ♦ justeţe . Rezultatul măsurării în acest caz se exprimă cu ajutorul incertitudinii de măsurare X = Xmăs ± ∆X g) Fiabilitatea metrologică reprezintă probabilitatea ca aparatul de măsurare să funcţioneze corect un timp dat.calitatea ce exprimă gradul de concordanţă dintre valoarea medie obţinută dintr-un număr mare de măsurări repetate şi valoarea de măsurat. în timp ce aparatele electronice au consumuri mult mai mici. f) Exactitatea instrumentală reprezintă caracteristica aparatului de a da rezultate cât mai apropiate de valoarea adevărată a mărimii de măsurat.Se mai utilizează. la aparatele digitale. ♦ fidelitate – este calitatea ce se referă la concordanţa dintre mai multe rezultate ale măsurării aceleiaşi mărimi obţinute în condiţii prescrise ♦ exactitate – exprimă gradul de concordanţă dintre rezultatul unei măsurări şi o valoare furnizată de un aparat etalon acceptată ca adevărată. ci şi prin aptitudinea lui de a-şi conserva aceste performanţe în timp. De exemplu. un ampermetru cu clasa de exactitate c = 1 trebuie să suporte timp de 2 ore o mărime X=1. pot consuma o putere până la câţiva waţi. rezoluţia este egală cu o unitate a ultimului rang zecimal (un digit). De exemplu. d) Puterea consumată este puterea absorbită de aparat de la fenomenul supus măsurării în cazul mărimilor active sau de la mărimea de activare. pentru mijloacele de măsurare la care mărimea de ieşire are o variaţie discontinuă. e) Capacitatea de supraîncărcare reprezintă proprietatea aparatului de a suporta. mărimi de măsurat care depăşesc limitele intervalului de măsurare. cu precădere la aparatele analogice noţiunea de “prag de sensibilitate” definit ca cea mai mică valoare a mărimii de intrare care determină o variaţie distinct sesizabilă a mărimii de ieşire (de exemplu 1/2 sau 1/3 dintr-o diviziune). fără a-i fi afectate calităţile.20 Xmax şi timp de 0. cu precădere. Termenul de rezoluţie este utilizat. Aparatele analogice. în cazul mărimilor pasive.5 secunde o mărime X=10 Xmax. în funcţie de tipul lor. fiind utilizat în mod corespunzător scopului pentru care a fost realizat.

a) cu pivot şi crapidină. sau bronz cu beriliu. Benzile sunt tensionate de lame elastice care au rol şi de amortizare a şocurilor. ELEMENTE COMPONENTE ALE INSTRUMENTELOR ELECTRICE DE MĂSURAT. mecanismul de producere a cuplului antagonist. 3. Pentru amortizarea şocurilor mecanice.1. Deoarece elementele componente care generează cuplul activ vor fi descrise la fiecare tip de instrument în parte. INSTRUMENTE ELECTRICE DE MĂSURAT ANALOGICE 3. pentru a permite dilatarea. Pentru a micşora amplitudinile vibraţiilor este prevăzut un ghidaj mecanic în jurul firului de suspensie. a) Mecanismul de suspensie Rolul său la un instrument electric de măsurat este acela de a asigura mişcarea cu frecări minime a părţii mobile a instrumentului. mecanismul de amortizare de citire a mărimii măsurate.3. În cazul suspensiei pe benzi sau fire tensionate utilizată în cazul instrumentelor foarte sensibile. Se cunosc două tipuri de astfel de mecanisme: cu pivoţi de oţel şi lagăre de pietre semipreţioase (safire. Fig. b) cu bandă tensionată În cazul suspensiei cu pivoţi de oţel dur şi lagăre din materiale semipreţioase dure: safir sau rubin sintetice. rubine sintetice) şi cu benzi sau fire tensionate. Sisteme de suspensie.1. suprafeţele de sprijin sunt foarte bine şlefuite pentru micşorarea frecărilor iar jocurile între pivot şi lagăr foarte bine dimensionate. materiale cu mare elasticitate şi bună conductivitate electrică deoarece acestea au rolul şi de căi de curent pentru alimentarea bobinei mobile la unele instrumente. Aceste fire sau benzi se fac din bronz fosforos. frecarea este neglijabilă. 12 . Un instrument electric de măsurat este un mecanism electromecanic compus din elemente componente specifice care generează cuplul activ asupra părţii mobile şi elemente cu funcţii auxiliare. unul din lagăre este prevăzut cu resort axial. vor fi prezentate mai întâi elementele componente comune din care fac parte mecanismul de suspensie. comune mai multor tipuri de instrumente.

scara gradată. b) Dispozitivul de amortizare electromagnetic se bazează pe forţa rezistentă. b) şi c) electromagnetice d) Mecanismul de indicare a deviaţiei Poate fi de două feluri: cu ac indicator şi scară gradată sau cu sistem optic: sursă de lumină şi index luminos. b) Mecanismul de producere a cuplului antagonist. scăderii consumului instrumentului. a) Mecanismul pneumatic se compune dintr-o paletă uşoară. 13 . au trasate repere principale marcate cu cifre şi diviziuni intermediare. a) pneumatic. sunt montate în sens opus pentru o poziţionare mai precisă la zero a organului mobil. c) Mecanismul de amortizare a oscilaţiilor. iar unul din ele are capătul solidar cu corectorul de zero din care poate fi tensionat mai mult sau mai puţin pentru poziţionarea la reperul zero a indexului instrumentului. proiectat pe un cadran gradat. Dispozitive de amortizare a oscilaţiilor.2. De aceea se prevăd mecanisme de amortizare a oscilaţiilor pentru obţinerea unui timp de răspuns cât mai scurt. fie la revenirea la zero. care se mişcă într-o cameră închisă ca un piston. datorită amortizării foarte mici realizate prin frecare cu aerul. ca şi cadranul. electromagnetice şi mai rar hidraulice. dispozitivul mobil are tendinţa de a oscila fie la stabilirea unei deviaţii. care se mişcă în câmpul unor magneţi permanenţi. Ele sunt realizate din materiale similare ca şi benzile tensionate. creşterea sensibilităţii dar prezintă dezavantajul unei mai mari fragilităţi la şocuri sau vibraţii. fixată pe ax. Datorită inerţiei. 3. Cele mai frecvente sunt mecanismele de amortizare pneumatice.Aceste suspensii cu benzi sau fire tensionate au avantajul eliminării frecărilor. Fig. acestea au şi rolul de a produce cuplul antagonist. cuplul ce se opune rotaţiei îl produc resoartele spirale plasate de o parte sau de ambele părţi ale organului mobil. care apare între curenţii induşi în piese conductoare. În ambele cazuri. La instrumentele cu benzi sau fire tensionate. La cele cu pivoţi şi lagăre.

datorită schimbării poziţiei în câmp a dispozitivului mobil. scade consumul propriu. Funcţia depinde de variabila x. la efectuarea lucrului mecanic de deplasare unghiulară. măreşte sensibilitatea. deşi mai complicat. Ele necesită şi sursă de energie pentru sursa de lumină. Instrumentul magnetoelectric cu bobină mobilă 14 . cea mai convenabilă fiind dependenţa liniară. 3. instrumentul absoarbe energia de la circuitul de măsurat pe care o utilizează. permite utilizarea suspensiei pe benzi.α ) funcţionare al instrumentului.3. 900. la aparatele prevăzute cu resort sau benzi tensionate este de natură mecanică şi el are expresia: Mr = − D ⋅ α unde: D . elimină eroarea de paralaxă. cadranul are decupată o fereastră circulară prin care se vede o oglindă necesară eliminării erorii de paralaxă (la instrumentele de precizie). Instrumentul magnetoelectric A. de aceea sunt evitate la aparatele portabile.La mecanismele cu ac indicator. astfel ca indicaţia să nu fie afectată de poziţia de aşezare a instrumentului. APARATE MAGNETOELECTRICE 3. 1200. Elementele constructive ale principalelor tipuri de instrumente analogice sunt prezentate în Anexa 1. Mecanismul de indicare cu spot luminos. Ca urmare a deplasării organului mobil. reduce momentul de inerţie. micşorează timpul de răspuns. ECUAŢIA DE MIŞCARE A UNUI INSTRUMENT ANALOGIC a) Cuplul activ Cuplul activ apare ca urmare a fenomenelor de interacţiune a câmpurilor electromagnetice şi el determină mişcarea organului mobil. Este format din 2-3 contragreutăţi. care se pot deplasa şi apoi fixa pe tije prinse de ax. măreşte factorul de calitate. b) Cuplul rezistent Cuplul rezistent.1. liniar sau neliniar după principiul de Ma = f a ( x.3. Ele permit echilibrarea organului mobil. aşezate la 600. care se înmagazinează sub formă de energie potenţială în resoarte (exceptând energia consumată prin frecare) şi la creşterea energiei câmpului electromagnetic.cuplul rezistent specific în Nm/rad. are avantaje importante: uşurează organul mobil. e) Mecanisme de echilibrare.

pentru citirea optică a deviaţiei. 3.01 + 0. cele cu magnet permanent fix şi bobină mobilă pot avea magnetul exterior bobinei (fig. Magnico etc) sau ferite dure.a) sau interior acesteia (fig. Forme constructive de circuite magnetice.4. 3. După felul cum sunt dispuse. Fig 3. Pe sistemul mobil este fixat şi acul indicator (7) echilibrat de contragreutăţi (8). Fig. galvanometre) se utilizează suspensie pe benzi şi în locul acului indicator. 3. şi instrumente cu bobină fixă şi magnet mobil.a) Construcţia şi principiul de funcţionare Mecanismul care generează cuplul activ la instrumentul magnetoelectric este format dintr-un magnet permanent şi o bobină. În general forma pieselor polare şi a miezului cilindric realizează un câmp radial uniform distribuit cu inducţia constantă în orice poziţie s-ar afla bobina. Cuplul activ ia naştere ca urmare a interacţiunii dintre câmpul magnetului permanent şi conductoarele parcurse de curent continuu ale bobinei. se disting instrumente magnetoelectrice cu magnet permanent fix şi bobină mobilă.3.5 T. care generează prin răsucire cuplul rezistent. Pentru instrumentele foarte sensibile ( µA . Curentul este adus la bobină prin resoartele spirale (6). generează în întrefier un câmp magnetic uniform cu inducţii de 0. Magnetul permanent realizat din aliaj magnetic dur (Alnico. Instrumente magnetoelectrice Din punct de vedere constructiv circuitul magnetic este format din magnetul permanent (1) jugul magnetic (2). o oglindă mică solidară cu bobina.3. piesele polare (3) şi miezul cilindric (4). care funcţionează ca o spiră în 15 .1 mm).b). de formă dreptunghiulară. La rândul lor. Bobina mobilă (5) este plasată în întrefier foarte bine centrată cu ajutorul sistemului de suspensie. Mecanismul de amortizare la instrumentul magnetoelectric este construit din cadrul de Al al bobinei.2 ÷ 0.3. Ea este formată dintr-un cadru izolant sau din aluminiu pe care sunt bobinate mai multe spire cu conductor izolat foarte subţire (0.

lăţimea unei spire Ma = Fb = IBNl b = BNAI unde: A=l b ( suprafaţa unei spire) Bobina se roteşte până când cuplul rezistent (Mr=Dα). curenţi care se opun mişcării şi o amortizează. asupra bobinei acţionează forţele F care dau naştere cuplului activ Ma ce roteşte bobina.3. Instrumentul magnetoelectric cu câmp radial uniform. prin mişcarea în câmpul magnetic permanent.caracteristica de conversie Sensibilitatea se mai notează şi cu S α = S⋅I Pentru realizarea unor instrumente cât mai sensibile se măreşte numărul de spire. Ma=Fb unde F=IBl . Se observă de asemeni din expresia deviaţiei α că ea este proporţională cu curentul I şi sensul ei depinde de sensul curentului.5.inducţia magnetică l . ca urmare a interacţiunii curentului cu câmpul magnetic al magnetului permanent.sensibilitatea aparatului α = K ⋅ I . egalează cuplul activ La echilibru: M a = M r ⇒ BNAI = Dα ⇒ α = BNAI D BNA/D=K ( constant) .scurtcircuit. La trecerea unui curent continuu prin bobină. b . b=2a I . deci instrumentele 16 . B . b) Ecuaţia de funcţionare Fig.lungimea conductorului(înălţimea unei spire). concomitent cu utilizarea suspensiei pe benzi tensionate care au D mic şi nu prezintă momente de frecare. Instrumentele sensibile sunt însă destul de fragile şi nu rezistă la şocuri electrice sau mecanice.intensitatea curentului prin bobină. suprafaţa bobinei şi se caută magneţi permanenţi cât mai puternici. în care se induc.

02 mm) lăţimea bobinei este mărită. iar magnetul (2) este fixat pe ax şi este realizat de obicei din oţel călit sau aliaj magnetic dur. mai robust şi nu are părţi mobile parcurse de curent. fiind rezistent la şocuri şi vibraţii. care dublează unghiul de deviaţie. Fig. La curenţi mari bobina se poate reduce la un simplu conductor. pe care tinde să-l orienteze după axa bobinei. care poate măsura sau detecta curenţi de valori foarte reduse 10-6 ÷ 10-9A. fie de un fir de tensiune la galvanometrele staţionare foarte sensibile. poate fi influenţat de câmpuri magnetice exterioare.5 ÷ 2. Este mult mai simplu. după aceeaşi funcţie vor fi distribuite şi reperele scalei. Principalul avantaj al acestui tip de instrument este robusteţea sa. Cuplul rezistent este foarte redus. pentru a urmări cuplul activ. la clase de precizie: C = 1. dat fie de două benzi tensionate. datorită circuitului magnetic fără fier.5. Instrumentul magnetoelectric cu magnet mobil Bobina (1) este fixă.6. divizată în două.”-” marcată pe borne pentru a obţine deviaţie în sensul normal al acalei. numărul de spire al bobinei este mare. Pentru amortizarea oscilaţiilor el este închis într-un cilindru din folie din cupru sau aluminiu (4) în care se induc prin mişcare curenţi turbionari ce amortizează oscilaţiile.2. El este destinat punţilor şi compensatoarelor de curent continuu ca detector de curent zero. Cuplul activ ia naştere prin interacţiunea câmpului magnetic dat de bobină cu câmpul magnetului. din punct de vedere constructiv. el are unele particularităţi. Astfel. De aceea. 3. Inducţia în întrefier este mai mare prin concentrarea câmpului magnetic radial pe un sector mai îngust (15 ÷ 450) deoarece el este prevăzut cu sistem optic de citire.3. Reperele sunt echidistante dacă indicaţia B este constantă peste tot în întrefier. Tipuri de aparate magnetoelectrice a) Galvanometru de curent continuu Galvanometru este instrumentul de curent continuu cel mai sensibil. fie polaritatea “+”. Aparatele au însă sensibilitatea scăzută. 17 .01 ÷ 0. dată de organul mobil simplu rezistent şi de bobina fixă ce poate fi supradimensionată. de aceea trebuie ecranat magnetic. Instrumentul magnetoelectric cu magnet mobil. cu fir foarte subţire (0. Se utilizează totuşi pe autovehicule şi avioane.3. sau după o anumită funcţie impusă.magnetoelectrice au fie reperul zero la mijlocul scalei.

Valorile uzuale pentru constanta de curent la galvanometrele portabile este C1 = 10 −7 + 10−9 A / div de aceea în cazul unei scale cu l00 diviziuni. Fig. rezultă un curent maxim admisibil: −15 −7 I max = Ci ⋅ α max = 10 + 10 A Pentru utilizarea galvanometrului la echilibrarea punţilor e nevoie la început de o sensibilitate mai redusă.12). 3. Fig. Reductor de sensibilitate pentru galvanometre. b) Ampermetre magnetoelectrice Pentru realizarea ampermetrelor instrumentul magnetoelectric se conectează la bornele unui şunt (fig. conduce la erori mari de temperatură la măsurarea curentului. 4% la 0 10 C în timp ce rezistenţa şuntului variază foarte puţin. Galvanometrul de curent continuu.Bobina (b) nu are cadru ci se realizează prin rigidizarea spirelor cu răşini speciale pentru a fi cât mai uşoare. . 3.rezistenţa mică a şuntului face ca instrumentul să aibă un regim dinamic aperiodic puternic supraamortizat.variaţia rezistenţei bobinei de cupru a instrumentului cu aproximativ. 18 . raza reflectată de oglinda (o) montată pe bobina mobilă este lungită artificial prin reflexii în 2÷ 3 oglinzi (o1.7. 3. Schema ampermetrelor magnetoelectrice Această schemă simplă are două dezavantaje importante: . Pentru a mări sensibilitatea.o2) aşezate în drumul spre scara gradată (g). Aceasta poate fi realizată din geam mat în cazul citirii prin transmisie sau cu un ecran alb semicircular la citirea prin reflexie. Din această schemă rezultă valoarea şuntului pentru un anumit instrument cu rezistenţa R0 şi curentul nominal I0. Rs = Ro n −1 unde: n= I Io Fig.8. care este realizată cu ajutorul unui reductor de sensibilitate.9. 3.

chiar pentru gamele mici de tensiune. Voltmetru magnetoelectric cu 4 game. Reducerea erorii de temperatură la ampermetrele cu şunt Erorile ce mai apar la ampermetrele magnetoelectrice datorate variaţiei de temperatură sunt legate de variaţie (slăbirea) cuplului specific al resoartelor şi de diminuarea fluxului magnetului permanent. c) Voltmetre magnetoelectrice.3. astfel că variaţia acesteia cu temperatura nu produce variaţia curentului Io prin instrument. La milivoltmetrele fără rezistenţă adiţională sau cu Ra comparabil cu Ro sunt necesare scheme de compensare ca la ampermetre. deci indicaţia nu va fi afectată. ele se pot compensa integral. Parţial ele se compensează.De aceea se folosesc scheme de rezistenţe mai simple sau mai complicate pentru compensarea erorilor de temperatură. 0. Rezistenţa de manganină face ca variaţia cu temperatura a rezistenţei Ro + Rm să fie mai mică.10. Re Recr . 100Ω / V până la 50kΩ / V . Fig.11. Voltmetrele magnetoelectrice funcţionează numai în curent continuu. consum propriu redus. Fig.3. Prin alegerea potrivită a materialului resoartelor şi a materialului magnetic. 3. 3. Voltmetrele magnetoelectrice se realizează din instrumentul magnetoelectric considerat ca milivoltmetru căruia i se înseriază una sau mai multe rezistenţe adiţionale pentru a obţine una sau mai multe game de tensiune. au rezistenţă internă mare. deoarece. Valoarea rezistenţei adiţionale se calculează cu relaţia: ′ (n − 1) Ra = Ro unde: n= U Uo Variaţia temperaturii introduce erori neglijabile la voltmetrele magnetoelectrice. Aparate magnetoelectrice cu redresor 19 .3.005 + 1W şi se construiesc fără măsuri speciale până la 1000V.

Ω ) cu un număr mare de intervale de măsurare. Aparatul poate măsura şi curent continuu dacă se deconectează redresorul. ( M a ) med 1 = ∫ Φ o ⋅ i ⋅ dt = Φ o ⋅ I med T o T De aceea şi indicaţia sa va fi proporţională cu valoarea medie a curentului redresat: α= I med Φo ⋅ I med D 1 La redresorul monoalternanţă valoarea medie a curentului o are expresia: 1 I = ∫ I 2 sin ω ⋅ t dt = TT 2.22 ⋅ D Rezultă că pentru curent sinusoidal deviaţia este proporţională cu valoarea efectivă a curentului alternativ. Cuplul său activ va fi proporţional cu o valoare medie a curentului. 3. Aparate electrice cu redresor b) bialternanţă a) monoalternanţă fi: La redresorul bialternanţă (în punte) din fig.11 T α= Φo ⋅D 1. instrumentul magnetoelectric are o frecvenţă proprie de oscilaţie mică f o = 0.16. 3. Cu ajutorul şunturilor şi a rezistenţelor adiţionale se pot realiza astfel ampermetre şi voltmetre pentru curent alternativ. b curentul mediu redresat va I med Se o deviaţie dublă în acest caz deci o sensibilitate dublă pentru aparat. 20 1 I = ∫ ⋅ I 2 sin ωt dt = To 1.V.11D observă .5 + 2 Hz de aceea nu poate urmări variaţiile instantanee ale unui curent redresat de frecvenţă f = 50 + 100 Hz .Pentru măsurarea curentului alternativ instrumentul magnetoelectric trebuie conectat într-o schemă de redresoare mono sau bialternanţă. a) Funcţionarea instrumentului magnetoelectrice alimentat cu curent alternativ redresat Datorită inerţiei relativ mari a organului mobil. Fig. astfel că ele se utilizează mai ales ca multimetre (A.22 α= φo ⋅I 2.12.

4.a. Rezistenţele în sens direct şi invers depind de temperatură în sens invers proporţional. Din această cauză partea din curent neredresată creşte cu frecvenţa şi indicaţia instrumentului va scădea.5% din deschiderea scării gradate. cu consum propriu redus. O variantă frecvent utilizată este aceea a utilizării transformatoarelor de măsură de curent şi tensiune cu prize pe primar. APARATE FEROMAGNETICE 21 . b) Caracteristicile aparatelor magnetoelectrice cu redresor Deoarece în practică interesează valoarea efectivă. sensibilitatea ridicată.a. Ele pot fi construite cu număr mare de game de măsurare. şi anume. ceea ce face ca scările de c. clasa de precizie este de regulă 1 în c. montate în paralel cu redresorul.13. Banda de frecvenţă poate fi de 10 ÷ 20 kHz.c şi în c. considerându-se forma de undă a mărimii redresate ca sinusoidală. Diodele redresoare introduc şi erori de temperatură şi frecvenţă.Realizarea ampermetrelor şi a voltmetrelor cu redresor se face tot cu şunturi şi rezistenţe adiţionale. mai dese la începutul scării de măsură din cauza valorii mai mari a rezistenţei în sens direct a diodei ( Rd ) la valori mici a curentului.c. ale aparatului să fie diferite de cele de c. La majoritatea multimetrelor scara în curent alternativ este neliniară şi este diferită pentru cea de curent alternativ.11 O altă sursă de erori la aparate cu redresor o constituie neliniaritatea diodelor.a.c şi 1. Erorile de frecvenţă apar la frecvenţe mari (f > 10kHz) datorită capacităţii parazite a diodelor a căror rezistenţă scade cu frecvenţa. Pentru liniarizare se caută să se introducă în serie cu diodele rezistenţe mult mai mari decât Rd . măsoară şi în c. Totuşi sunt şi multimetre cu scări comune obţinute prin liniarizarea caracteristicii diodelor.5 în c. Pentru unde sinusoidale însă aparatul are indicaţia proporţională cu valoarea medie a curentului ceea ce conduce la erori mari de măsurare. scara aparatelor magnetoelectrice cu redresor este gradată în acest mod. Aparate cu redresor şi transformatoare de măsurare. respectiv în serie. 3. Fig. Pentru ohmmetre uzuală este clasa de precizie 1% sau 1. 3. Pentru acest caz: α= Φo I ⋅ D Kf Pentru a citi corect valoarea efectivă a curentului sinusoidal trebuie cunoscut factorul de formă: Kf = I I med şi atunci: I = α ⋅ CI ⋅ Kf 1.

22 . Mecanismul de producere a cuplului activ este compus dintr-o bobină fixă ce generează un câmp magnetic la trecerea curentului. 3. Ea se poate mişca în faţa unei piese feromagnetice (3) de formă specială fixată pe un pahar interior bobinei realizat din material magnetic (alamă).14. Se mai numesc şi electromagnetice sau cu fier mobil şi sunt printre cele mai răspândite aparate de măsurat de curent continuu şi alternativ de frecvenţă industrială.14. Pentru reglarea curentului la α max la valoarea propusă este prevăzută o piesă feromagnetică (3) la capătul opus al bobinei. 3. 3. Forma piesei feromagnetice mobile este astfel aleasă (cu eventuale decupări) pentru a liniariza scara gradată. Din interacţiunea câmpului magnetic cu piesele feromagnetice. La instrumentul feromagnetic cu repulsie (fig. aşezat excentric pe ax.4.a) şi cu repulsie (fig. în interiorul ei fiind atrasă de piesa feromagnetică (2) aşezată excentric pe ax. deoarece nu se realizează cu precizii mai mari de 0. Cuplul rezistent este dat de resoarte spirale (5) iar mecanismul de amortizare a oscilaţiilor este în general de tip pneumatic (4). a piesei feromagnetice şi a paletei amortizorului sunt prevăzute două contragreutăţi (7). Pentru echilibrarea greutăţii acului indicator (6). Instrumentul feromagnetic are în general mecanism de suspensie cu ax de oţel terminat cu pivoţi ce se sprijină pe lagăre din safir sau rubine sintetice. După modul cum ia naştere cuplul activ se cunosc două tipuri de instrumente atracţie (fig. Instrument feromagnetic b) La instrumentul de atracţie bobina parcursă de curent (1) este plată.b) bobina (1) este cilindrică. a) Construcţia şi principiul de funcţionare. Prin rotirea acestei piese se poate ajusta valoarea deviaţiei maxime la curentul nominal al instrumentului. b). producând astfel cuplul activ.14. a) Fig.5% şi nu se pot realiza de sensibilitate foarte ridicată.1. 3. iar piesa feromagnetică mobilă (2) solidară cu axul are forma unui sector circular de formă dreptunghiulară. piesa mobilă tinde să ocupe o poziţie în care energia sistemului să fie maximă. Instrumentul feromagnetic.3. una sau mai multe piese feromagnetice fixe şi una mobilă ce se află plasate în câmpul magnetic.14.

Bobina fiind fixată poate fi supradimensionată să reziste la şocuri mari de curent. el poate fi verificat şi reglat în curent continuu pe compensator. 23 . iar organul mobil este simplu. însă din cauza inerţiei. Datorită utilizării universale. rigid şi rezistent la şocuri mecanice. Pentru uniformizarea ei se acţionează asupra formei pieselor feromagnetice. Dacă prin bobina instrumentului feromagnetic se trece un curent alternativ sinusoidal i = I 2 sin ωt . erori Datorită simplităţii şi robusteţei sale instrumentul feromagnetic este foarte răspândit. La acest tip de instrument cuplul activ ia naştere prin magnetizarea în acelaşi sens în câmpul creat de bobină. care se resping. b) Ecuaţia de funcţionare. organul mobil va urmări un cuplu mediu: Expresia deviaţiei va fi proporţională cu pătratul valorii efective a curentului.inductivitatea bobinei. c) Proprietăţi. cuplul activ instantaneu va urmări variaţiile curentului. scara poate fi aceeaşi şi în c. a piesei fixe şi a celei mobile. Astfel se măreşte pe prima treime a deviaţiei secţiunea sau suprafaţa pieselor şi se micşorează treptat pe măsura creşterii cuplului cu pătratul curentului. precizia instrumentului fiind garantată de la un reper al scalei marcat cu un punct.curentul constant care o parcurge. Totuşi prima parte (cam 20%) a scalei nu se poate uniformiza de aceea nu se foloseşte. producând rotirea sistemului mobil. diferenţa datorânduse pierderilor în fier produse în piesele feromagnetice de fluxul variabil în timp ceea ce modifică puţin inductivitatea bobinei. Expresia cuplului activ la acest tip de instrument se poate deduce din teorema forţelor generalizate.Cuplul rezistent este produs de resortul spiral (5) al cărui capăt este solidar cu corectorul de zero. Pentru precizii mai reduse şi materiale feromagnetice de calitate.a. I . Amortizarea este de tip pneumatic (4) sau mai rar cu curenţi induşi într-un sector de aluminiu prin mişcarea între polii unui magnet permanent. Rezultă: dW 1 dL 2 Ma = = ⋅ ⋅I dα 2 dα Cuplul rezistent dat de resoarte: M r = − D ⋅ α va echilibra cuplul activ la o deviaţie: 1 dL 2 α= ⋅ ⋅ I expresie a deviaţiei arată că scara va avea un Această 2 D d α caracter pătratic.c şi în c. deci cu precizia ridicată. 1 dL′ 2 α= ⋅ ⋅I 2 D dα Ea este foarte apropiată de expresia în curent continuu. Energia înmagazinată în bobina cu piesele feromagnetice poate fi scrisă ca: 1 W = ⋅ L⋅l2 2 în care: L .

Pentru realizarea miliampermetrelor şi ampermetrelor cu diferite game de măsură. din conductor gros de cupru.2. dar poate fi gradat direct pentru curentul din circuitul primar. Este necesar însă un comutator de game mai complicat. fie astaticizat.5 sau 2. pot da cupluri diferite la creşterea sau descreşterea curentului din cauza histerezisului. deoarece rezistenţa lor internă creşte foarte mult. Pentru curenţi mai mari.5 . de ordinul kA. de aceea el trebuie să fie ecranat de un ecran magnetic. Se pot executa bobine separate pentru fiecare gama sau o bobina cu prize. Astfel. mai rar 0. în curent continuu. nu se pot realiza miliampermetre cu game mai mici de 10mA . Datorită consumului lor destul de ridicat. deoarece inductivitatea unei bobine depinde de pătratul numărului de spire: N2 L= = N 2 ⋅ Lo (α ) R (α ) în care: R(α ) . 3.5 dar şi ca aparate de laborator de clasă 0. Ambele fenomene se pot micşora prin utilizarea unor piese din materiale cu permeabilitate mare şi pierderi în fier mici. În acelaşi timp. Instrumentele feromagnetice se realizează uzual ca aparate de tablou cu clase de precizie 1. ampermetrul fiind în acest caz cu gama de 5A. Pentru a obţine aceeaşi solenaţie la curent mare. Câmpul magnetic relativ slab al bobinei face ca instrumentul să fie uşor influenţat de câmpuri magnetice externe. Ampermetre feromagnetice. care elimină necesitatea introducerii şunturilor în paralel cu instrumentul. Datorită dependenţei cuplului activ de pătratul curentului. Un alt dezavantaj este legat de existenţa pieselor feromagnetice care. Prin realizarea bobinei cu o singură spiră. fac ca deviaţia să fie mai mică. cele două cupluri se vor însuma. câmpurile magnetice ale celor două instrumente având sensuri contrarii. câmpul exterior la un instrument se va aduna iar la celălalt se va scădea. se pot măsura curenţi de 160 + 400 A. 24 . instrumentul feromagnetic oferă o soluţie foarte simplă. iar în curent alternativ pierderile în fier şi existenţa curenţilor turbionari. Un aparat astatic este format din două instrumente identice suprapuse cu piesele mobile pe acelaşi ax parcurse de curenţi în sensuri contrarii. Solenaţia maxima este cuprinsa intre 200 si 400 Asp.4. se utilizează transformatoare de măsura de curent.Unul din dezavantajele instrumentului feromagnetic îl constituie consumul său ridicat 1 ÷ 5W necesar pentru menţinerea câmpului magnetic în bobină. astfel că influenţa sa asupra cuplului activ total va fi nulă. spre exemplu ampermetre ce echipează locomotivele diesel-electrice.reluctanţa bobinei la o poziţie α a pieselor feromagnetice expresia deviaţiei instrumentului se poate exprima astfel: 1 dL 2 1 dLo α= ⋅ ⋅I = ⋅ ⋅ (N ⋅ I )2 2 ⋅ D dα 2 ⋅ D dα Expresia ne arată că deviaţia depinde de solenaţia bobinei deci α max se poate obţine cu o solenaţie (NI). care micşorează câmpul. se alege un număr de spire mai mic si invers. Se mai utilizează ca o soluţie economică şi divizarea bobinei în 2 sau 4 secţiuni identice care se pot conecta în serie pentru gama minimă.2. serie/paralel pentru un curent dublu şi în paralel pentru curent de patru ori mai mare.

3.5 ca aparate de tablou.2 ÷ 0. suplimentare faţă de erorile expuse la instrumentul feromagnetic. 3. dar din cauza termenului (ωLo ) 2 .15) În curent continuu expresia indicaţiei miliampermetrului va fi: 1 dL 2 1 dL U2 α= ⋅ ⋅I = ⋅ ⋅ 2 ⋅ D dα 2 ⋅ D dα ( Ra + Ro ) 2 Deci α este proporţională cu pătratul tensiunii.5 ÷ 2.3.5. Ea poate fi extinsă (20 Hz ÷ 1kHz) cu ajutorul unor scheme speciale de compensare. Cea mai simplă şi cea mai folosită este cea din fig.5 ÷ 2.3. De aceea voltmetrele feromagnetice cu banda de frecvenţă destul de îngustă (45 ÷ 60Hz). Voltmetre feromagnetice In curent alternativ sinusoidal: I= U = Z U ( Ra + Ro ) 2 + ω 2 L2 o 1 dL U2 α= ⋅ ⋅ 2 D dα ( Ra + Ro ) 2 + ω 2 L2 o Şi în acest caz deviaţia α este proporţională cu pătratul valorii efective a tensiunii. Fig.5 iar ca aparate de tablou C = 1.15. APARATE ELECTRODINAMICE 25 . voltmetrul va avea erori de frecvenţă.5. Voltmetre feromagnetice Voltmetrele feromagnetice sunt compuse dintr-un miliampermetru feromagnetic şi una sau mai multe rezistenţe adiţionale montate în serie cu acesta (fig. Ca aparate de laborator ele au c = 0.15. parte ( Ra Voltmetrele feromagnetice nu se pot construi pentru game de tensiune mai mici de 3÷ 5V din cauza erorii de temperatura şi a creşterii consumului propriu. Banda de frecventa uzuală: 20 ÷ 200 Hz.5 ca aparate de laborator şi c = 1.4.b) în care o ′1 ) a rezistenţei adiţionale a primei game este şuntată de un condensator.3. Voltmetrele au clase de precizie c = 0.Sursele de erori ale ampermetrelor feromagnetice sunt cele expuse la instrumentul feromagnetic în general. 3.

Energia înmagazinată în sistemul celor două bobine la o deviaţie α are expresia: 1 1 2 W = ⋅ L1 I 12 + ⋅ L2 I 2 + M ⋅ I1 ⋅ I 2 2 2 in care: L1 . Cuplul de amortizare este realizat de un mecanism pneumatic (4) sau cu curenţi induşi.5. fixă şi mobilă. care tind să rotească bobina mobilă spre poziţia de energie maximă a sistemului în care axele bobinelor coincid şi fluxurile ar avea aceeaşi direcţie.3. Pentru citirea deviaţiei este fixat pe ax acul indicator (6) sau o oglindă în cazul sistemului optic de citire (la instrumente pe benzi tensionate de mare sensibilitate).16. Pentru producerea cuplului rezistent se utilizează două resoarte spirale (3) care au şi rolul de a conecta bobine mobilă la bornele exterioare (fig. L2 . Ele se compun dintr-o bobina fixă divizată în două (l) şi o bobină mobilă (2) situată în interiorul acesteia fixată pe axul instrumentului.) Fig. apar fortţe electrodinamice între conductoarele parcurse de curenţi ale celor două bobine. 26 . iar M inductivitatea mutuală dintre ele în poziţia .1. Rotirea bobinei mobile sub acţiunea cuplului activ va tensiona resoartele proporţional cu α cuplul rezistent având expresia M r = − D ⋅ α astfel ca la echilibru: 1 dM α= ⋅ ⋅ I1 ⋅ I 2 D dα Se observă din această expresie că deviaţia depinde de produsul curenţilor şi de variaţia cu α a inductivităţii mutuale dintre bobine. 3.3. Construcţia instrumentelor electrodinamice. Instrumentul electrodinamic a) Construcţia şi principiul de funcţionare Instrumentele electrodinamice utilizează pentru producerea cuplului activ interacţiune dintre conductoarele parcurse de curent a două sau mai multe bobine. b) Ecuaţia de funcţionare Dacă bobina fixă este parcursă de curentul continuu I1 iar cea mobila de curentul continuu I 2 .inductivitatile proprii ale celor două bobine.16.

instrumentele electrodinamice au precizie ridicată şi sunt utilizate mai ales ca etaloane.consum propriu ridicat (câmp magnetic prin aer) . se utilizează astaticizarea şi ecranarea. erori Deşi influenţa factorilor perturbatori externi (câmpuri magnetice.capacitate de supraîncărcare redusă datorita bobinei mobile strâns dimensionate şi a trecerii curentului prin resoarte cuplu activ de valoare redusă ceea ce necesită reducerea la minim a frecărilor (utilizarea suspensiei pe benzi tensionate). 27 .17. Pentru eliminarea influenţei puternice a câmpurilor magnetice exterioare. datorată valorilor mici ale câmpurilor interne. cât şi a liniarităţii circuitelor (lipsa pieselor feromagnetice). totuşi.Fig. Pentru eliminarea influenţei variaţiilor de temperatură şi de frecvenţă. Datorita faptului ca bobinele pot avea sensuri de bobinare diferite se marchează cu un asterisc sau săgeată bornele polarizate. temperatură. frecvenţă) este mare. Principalele dezavantaje ale instrumentelor electrodinamice sunt: .c pe compensator şi utilizate apoi în curent alternativ. . Banda de frecvenţă nu poate depăşi 400 + 500 Hz la ampermetre şi 1÷ 2 kHz la voltmetre. Instrumente electrodinamice La alimentarea cu curenţi alternativi sinusoidali cuplul instantaneu ce va acţiona asupra bobinei mobile: dM din cauza inerţiei bobinei va da M a (t ) = dα ⋅ i1 ⋅ i2 naştere unui cuplu mediu: ( M a ) med 1 dM = ∫ ⋅ i1 ⋅ i2 ⋅ dt T 0 dα T Daca curenţii au expresiile expresia cuplului mediu devine: iar expresia deviaţiei: i1 = I 1 2 ⋅ sin ωt i2 = I 2 2 ⋅ sin(ωt ± ϕ ) dM ( M a ) med = ⋅ I 1 I 2 cos ϕ dα 1 dM α= ⋅ ⋅ I 1 I 2 cos ϕ D dα c) Proprietăţi.3. care modifică rezistenţa bobinelor şi respectiv reactanţa lor.influenţa puternică a factorilor externi ceea ce necesită măsuri de compensare care măresc preţul de cost. se utilizează scheme adecvate de compensare. datorita posibilităţilor de a elimina influenţa acestor factori. Ele pot fi etalonate în c.

eroarea de temperatură este însemnată. Influenţa variaţiilor de temperatură şi frecvenţă este neglijabilă la primul tip de ampermetru. Clasele de precizie sunt de 0. deoarece rezistenţa bobinei mobile din cupru variază puternic cu temperatura în timp ce rezistenţa şuntului din manganin este practic constantă.5.3.2÷ 0. Ampermetre electrodinamice Influenţa câmpurilor magnetice exterioare se realizează. Consumul propriu este relativ mare 1 ÷ 20 VA. 3. proporţional cu curentul de măsurat. divizată pentru mai multe domenii de măsurare.5 A la care bobina mobilă este parcursă de un curent mai mic. 3. prin ecranare.5. o capacitate C. ampermetrele electrodinamice se împart în două categorii: . la ambele tipuri de ampermetre. legat în serie cu bobina fixă (3. astfel că variază curentul prin bobina mobilă.ampermetre pentru I ≥ 0. cu bobinele în serie.5). 28 .b) Fig.Cu ajutorul instrumentelor electrodinamice se pot realiza: ampermetre. cosfimetre etc. deoarece sunt neeconomice ca aparate de panou. Compensarea se realizează însă pe un interval restrâns de frecvenţă. din cauza reactanţelor bobinelor mobile. modificarea valorii şi fazei curenţilor. O mică eroare o produce variaţia cuplului specific al resoartelor cu temperatura.2 ÷ 0. La cel de al doilea tip de schemă. fiind montată la bornele unui şunt. voltmetre. deoarece variaţia rezistenţelor şi reactanţelor nu modifică curentul din circuit. wattmetre.18.5. de precizie ridicată (c=0. în jurul valorii nominale (40 ÷ 60 Hz).miliampermetre I < 500mA la care bobina mobilă este montată în serie cu bobina fixă (3. Pentru micşorarea influenţei frecvenţei se montează în paralel cu o parte din rezistenta r.18. Ampermetre electrodinamice După schemele electrice. 3. Variaţia frecvenţei produce.3 Voltmetre electrodinamice Voltmetrele electrodinamice sunt compuse dintr-un miliampermetru cu bobinele în serie şi o rezistenţă adiţională din manganin (fig. Pentru reducerea erorii de temperatură se înseriază cu bobina mobilă o rezistentă r din manganin.2.18.a) .23).

datorită variaţiei reactanţei bobinelor miliampermetrului.6. Utilizarea tolelor sau a pulberilor feromagnetice presate este necesară pentru reducerea pierderilor prin curenţi turbionari la funcţionarea în curent alternativ. Din această cauză nu se pot construi voltmetre cu domenii mai mici de 7. Pot fi realizate până la 1000 V.5V. Forma circuitului magnetice are variante constructive multiple pentru a asigura deschideri ale scării gradate de 90 sau 240 ÷ 270°C (fig. Cuplul activ ia naştere ca urmare a interacţiunii dintre câmpul magnetic creat în întrefier de bobina fixă parcursă de curentul I1 şi curentul I2 din bobina mobilă.3. Sunt construite şi voltampermetre electrodinamice utilizând acelaşi instrument electrodinamic în scheme diferite pentru a obţine mai multe game de curent şi de tensiune. APARATE FERODINAMICE 3. 3.1.5 ÷ 15V când rezistenţa adiţională fiind mică.20). ceea ce măreşte gama de frecvenţă până la l ÷ 2kHz. Clasa de precizie 0. 3. Voltmetre electrodinamice Principalele surse de erori sunt variaţia temperaturii şi variaţia frecvenţei. la game mici. dar posedă în plus un circuit magnetic din tole sau pulberi presate care concentrează câmpul magnetic al bobinei fixe într-un întrefier cilindric asemănător circuitului magnetic al instrumentului magnetoelectric. 29 . se manifestă de asemenea mai puternic la domenii mici.19. Compensarea se face tot cu un condensator montat în paralel o parte a rezistenţei adiţionale.1 ÷ 0. Mecanismul de amortizare este mai ales de tip electromagnetic cu curenţi induşi prin mişcare de un magnet într-o paletă sau sector de aluminiu. având valori ridicate 10 + 20VA sau chiar mai mult. Eroarea de temperatură se manifestă mai pregnant la domenii mici 7.Fig. Eroarea de frecvenţă.6.5 le recomandă ca etaloane pentru utilizarea în laboratoare. se impune mărirea curentului de lucru şi deci a consumului propriu. Consumul propriu variază invers proporţional cu gama. Bobina mobilă este conectată cu exteriorul prin intermediul resoartelor spirale care produc şi cuplul rezistent. Instrumentul ferodinamic Din punct de vedere constructiv instrumentul ferodinamic este înrudit cu instrumentul electrodinamic prin faptul că are o bobină fixă şi una mobilă. pentru a micşora comparativ rezistenţa miliampermetrului.

nr. atunci cuplul activ mediu va avea expresia similară de la instrumentul electrodinamic cu câmp radial: ( M a ) med = K ⋅ I 1 ⋅ I 2 ⋅ cos ϕ α = K ⋅ I 1 ⋅ I 2 ⋅ cos ϕ În ceea ce priveşte proprietăţile acestor instrumente. frecvenţmetre) sau la construcţia aparatelor înregistratoare. numai în regim variabil. pierderilor în fier. Dar circuitul magnetic introduce o serie de erori datorate neliniarităţii curbei de magnetizare. A2 .1. ele sunt determinate de existenţa circuitului magnetic.fluxul ce străbate bobina mobilă. n2 .5 ÷ 2. Expresia deviaţiei în curent continuu va fi: K α = ⋅ I1 I 2 = K ′ ⋅ I1 ⋅ I 2 D Dacă curenţii prin bobine sunt alternativi sinusoidali. 3. Domeniul lor de utilizare îl constituie unele aparate de tablou (wattmetre.aria acesteia. de aceeaşi frecvenţă şi defazaţi cu unghiul ϕ . în general. 30 . generat de bobina fixă. consum propriu redus.Fig. de spire al bobinei mobile. Acesta conferă o serie de avantaje cum ar fi: cuplu activ mare.7. şi reacţiei curenţilor turbionari induşi în miez. instrumentele de inducţie pot funcţiona numai în curent alternativ sau. Instrumente ferodinamice.7.5 ÷ 1. datorită cuplului activ mare. Câmpul magnetic în întrefier fiind radial cuplul activ are o expresie asemănătoare instrumentului magnetoelectric: M a = Φ 1 ⋅ N 2 ⋅ I 2 = B1 ⋅ A2 ⋅ N 2 ⋅ I 2 = K ⋅ I 1 ⋅ I 2 în care: 1 . precizia acestor instrumente pentru circuit magnetic din tole este de c = 1. Deoarece principiul fundamental al acestui dispozitiv este inducţia electromagnetică.5 iar în cazul utilizării unor circuite magnetice de calitate c = 0. INSTRUMENTE DE INDUCŢIE 3. Construcţie şi funcţionare La baza principiului de funcţionare al aparatelor de inducţie stă interacţiunea dintre curenţii turbionari induşi într-o armătură metalică neferomagnetică şi două sau mai multe fluxuri magnetice alternative care au creat aceşti curenţi. influenţa neglijabilă a câmpurilor magnetice exterioare. 3.20. De aceea.

Dispozitiv de inducţie cu trei fluxuri. Interacţiunea dintre curenţi şi fluxuri determină apariţia unui cuplu activ care pune în mişcare discul de aluminiu. În urma interacţiunii fluxului electromagnetic Φ cu curentul indus I d apare o forţă care va crea un cuplu ce va pune discul în mişcare. Se observă că în această situaţie 31 . un ax mobil.Dispozitivele de inducţie se clasifică în dispozitive cu un flux sau cu mai multe fluxuri. Pe baza acestui dispozitiv se realizează wattmetre şi varmetre de inducţie. dispozitivul de inducţie este alcătuit dintr. dar mai ales contoare de energie electrică. inducând în acesta tensiuni electromotoare. 3.Valoarea efectivă a acestui flux este proporţională cu curentul I şi defazat în urmă cu unghiul α (de avans histerezis). un magnet permanent şi o scară gradată. a) Dispozitivul de inducţie cu un flux Din punct de vedere constructiv. după cum echipajul mobil este intersectat de unul sau mai multe fluxur. b) Dispozitivul de inducţie cu două fluxuri Curenţii I 1 şi I 2 parcurg înfăşurarea electromagneţilor şi. o armătură neferomagnetică. respectiv cuplul activ al dispozitivului cu două fluxuri poate fi dublată. resorturi spirale. iar celălalt electromagnet se aşează în lungul razei discului.21. un ac indicator. Fig. Curentul I parcurgând bobina electromagnetului dă naştere la fluxul Φ.un electromagnet. Acest flux străbate armătura mobilă conductoare. în partea superioară a acestuia. c) Dispozitivul de inducţie cu trei fluxuri Sensibilitatea. Deviaţia acestuia depinde de fluxuri şi de valoarea sinusului unghiului dintre cele două fluxuri. determină apariţia fluxurilor Φ1 şi Φ2 care străbat discul. dacă unul dintre fluxurile magnetice Φu sau Φi intersectează de două ori discul neferomagnetic. Din punct de vedere constructiv acest lucru este posibil dacă unul dintre electromagneţi este aşezat pe o direcţie perpendiculară pe raza discului şi în partea inferioară a acestuia. inducând în ea o tensiune electromotoare ce creează curenţi electrici circulari care se închid în jurul linii lor de flux care îi determină.

Principiile de funcţionare şi caracteristicile principalelor dispozitive de măsurat analogice sunt prezentate sintetic în Anexa 2. miezuri feromagnetice. că fluxul Φi străbate discul de două ori.fluxul Φi intersectează de două ori discul. -datorită numeroaselor surse de erori (frecvenţă. -pierderile magnetice în cele două miezuri. Se mai observă. determinând erori importante de indicaţie.) clasele de precizie realizabile sunt inferioare clasei 1. etc. 32 . făcând necesară prezenţa unor circuite de simetrizare. d) Proprietăţile dispozitivelor de inducţie -datorită neliniarităţii dependenţei inducţie – câmp magnetic. -construcţia simplă şi robustă a acestui instrument. motiv pentru care acesta este singurul utilizat la construcţia instrumentelor de inducţie. în timp ce fluxul Φu . temperatură. nu există o proporţionalitate riguroasă între valoarea efectivă a curentului prin înfăşurare şi valoarea efectivă a fluxului electromagnetic.o carcasă feromagnetică. defazează fluxurile în urma curenţilor în mod inegal. -cuplul activ fiind direct proporţional cu frecvenţa este puternic afectat de variaţia acesteia. dar în sensuri contrare. Cuplul activ a acestui dispozitiv este dublu faţă de cel cu două fluxuri. numai o singură dată. -capacitatea de suprasarcină este ridicată deoarece eventualele resorturi spirale nu sunt străbătute de curent. îi asigură o bună rezistenţă la solicitările mecanice exterioare (vibraţii). -influenţa câmpurilor exterioare (magnetice şi electrice) este în prezent neglijabilă şi poate fi complet înlăturată prin introducerea dispozitivului într. de asemenea.

05. ţinând seama de principalele surse de erori. incertitudinea totală. ESTIMAREA ERORILOR DE MĂSURARE ÎN MĂSURĂRILE ELECTRICE DIRECTE 4.4. 0. cât mai uşor şi corect posibil.2. oricât de corect ar fi executată. 0. Erorile şi procesul de măsurare 4. Pentru ca rezultatul măsurării să corespundă ca siguranţă a valorii trebuie ca experimentatorul să respecte următoarele reguli: .001. Fig. deci dacă procesul de măsurare în ansamblu a fost corect sau trebuie reluat. este caracterizată prin acelaşi număr (indice de clasă) precum şi printr-un ansamblu de proprietăţi metrologice specificate prin norme internaţionale sau standarde de stat. DEFINIREA ERORII DE MĂSURARE. 0.5. mijloacele şi condiţiile de măsurare adecvate pentru un preţ minim al procesului de măsurare. care decide dacă este corespunzător sau nu cerinţelor sale.1.02. 1. calculată cu aceeaşi formulă. 2. 0. 0.01. 1. ESTIMAREA ERORILOR LA MĂSURAREA CU APARATE ANALOGICE Pentru estimarea erorii limită de măsurare a aparatelor analogice s-a introdus noţiunea de clasă de precizie.005. Indicele clasei de precizie a aparatului este egal cu eroarea raportată tolerată limită (exprimată în procente): c = ε Rt (%) ε Rt (%) = ± ∆X max Xc 100% Valoarea convenţională Xc poate fi: 33 .5. Diferenţa dintre valoarea măsurată şi cea reală: ∆X = X m − X se numeşte eroare absolută de măsurare.0005. 0. Această eroare este inevitabilă din cauze multiple.2. Clasa de precizie reprezintă ansamblul mijloacelor electrice de măsurare a căror precizie. 0. SURSE DE ERORI În orice măsurare. confirmând sau infirmând precizia estimată exprimarea rezultatelor măsurării să fie adecvată beneficiarului acesteia.002. 4. 0.5.înainte de începerea măsurării să aleagă metodele. 0.1. Indicele de clasă poate lua următoarele valori: 0.să poată aprecia.1. . valoarea măsurată Xm diferă de valoarea reală (adevărată) X a mărimii de măsurat.

Exemplu: frecvenţmetrele pentru măsurarea frecvenţei reţelei. 34 . d) o valoare egală cu lungimea scării gradate Xc = L la aparatele cu scară neliniară sau limita superioară a intervalului de măsurare infinită.5% 0. etc. c) Suma modulelor limitelor de măsurare . Exemplu: fazmetre. wattmetru b) valoarea nominală a mărimii de măsurat pentru aparatele destinate să măsoare în jurul unei valori nominale a mărimii de măsurat.5 Funcţie de lungimea ε R = ± 1. atunci sub cifra care indică clasa de precizie există un semn suplimentar. Exemple: ampermetru.la aparatele având reperul zero în interiorul scării. transformatoare de măsură. voltmetru.a) limita superioară a intervalului de măsurare Xlim la aparatele care au raportul care la extremitatea scării sau în afara ei şi limita superioară a intervalului de măsurare finită. Dacă raportarea se face la lungimea scării gradate. ohmmetre.Eroarea relativă cu care se face măsurarea mărimii X1 < Xlim este: εr = ± ∆X1 ( ∆X )max X 100 ≤ 100 = ± c lim (%) X1 X1 X1 Simboluri pentru clase de precizie a aparatelor analogice Modul de exprimarea Eroare totală Simbolul clasei al erorii intriseci exactitate Funcţie de valorarea ε R = ± 2% măsurată Funcţie de Xc = Xlim ε R = ± 0.5% scării gradate de Marcarea aparatelor de măsură analogice este prezentată în Anexa 3. rezistenţe decadice.) eroarea absolută limită se determină în funcţie de valoarea măsurată ( ∆X )max = cX 100 Observaţii: 1) Pentru aparatele din aceste categorii clasa de precizie este înscrisă pe cadranul lor printr-un număr 2) Eroarea absolută limită este: ( ∆X )max = ± cX lim 100 3) Valoarea reală X a mărimii de măsurat este cuprinsă în intervalul: X m − ( ∆X )max < X < X m + ( ∆X )max . e) La o serie de aparate de aparate electrice de măsurare analogice (contoare.

atâta timp cât acesta se află sub tensiune. Existenţa şi buna funcţionare a aparatelor de măsură şi control şi a dispozitivelor de protecţia muncii fac parte din buna organizare a locului de muncă. Distanţele de transport manual nu vor depăşi 60 m. verificarea cunoştinţelor acestora. luând măsuri operative de remediere a deficienţelor.  repartizarea sarcinilor. Responsabilii locurilor de muncă sunt obligaţi să asigure organizarea corespunzătoare a activităţii. cu echipament şi materiale de protecţie. prin:  verificarea bunei funcţionări a aparatelor şi a instalaţiilor. generale. la fiecare loc de muncă. dacă acestea contravin normelor şi regulamentelor în vigoare.  noţiunile de prim-ajutor. îndrumarea şi controlul operaţiilor. luate în laboratorul de metrologie.  se vor utiliza echipamentul şi materialele de protecţie individuală. instalaţiile şi legarea la pământ şi la nul a celor care pot produce accidente prin electrocutare. Norme de prevenire şi stingere a incendiilor 35 .  normele de protecţie a muncii. Este strict interzisă orice modificare a destinaţiei aparatului sau a utilajului. La fiecare loc de muncă. şi cele specifice locului de muncă.5.5 m.  asigurarea disciplinei în muncă.  instrucţiunile de lucru. precum şi a personalului. NORME DE TEHNICA SECURITAŢII MUNCII ŞI PSI Problemele cu caracter organizatoric aferente activităţii de măsurare pot influenţa hotărâtor (direct sau indirect) producerea accidentelor de muncă sau a îmbolnăvirilor profesionale. a securităţii personalului şi a aparatelor (instalaţiilor). Înălţimea maximă la care se pot ridica manual pe verticală sarcinile maxime admise este de 1. Datorită acestui lucru. înainte de începerea lucrului. Pentru a completa măsurile tehnice.  verificarea modului în care se întreţin aparatele. menţinerea strictă a ordinii şi disciplinei.  instruirea corespunzătoare a personalului. aferentă activităţii respective.  nu se vor efectua niciun fel de modificări asupra montajului.  organizarea locului de muncă şi a activităţii respective. însoţite de schemele aparatelor şi ale utilajelor şi de instrucţiunile de folosire. se va acorda o atenţie deosebită următoarelor elemente:  controlul frecvent al condiţiilor la locul de muncă. vor fi afişate la loc vizibil instrucţiunile de protecţia muncii şi de lucru. în condiţii de securitate a personalului şi a aparatelor.  legislaţia de protecţie a muncii în vigoare. asigurarea asistenţei tehnice permanente. Personalul desemnat poate îndeplini lucrările de verificare numai după ce şi-a însuşit temeinic următoarele cunoştinţe:  regulamentul de ordine interioară a unităţii. a încălzirii şi a ventilaţiei în laborator.  asigurarea iluminatului. este necesar să se utilizeze echipamentul şi materialele de protecţie.  controlul dotării instalaţiilor şi al aparatelor cu dispozitive de tehnica securităţii muncii.  nu se va lucra cu mâinile ude şi nu se vor atinge părţile aflate sub tensiune. de protecţie colectivă.

reparaţii etc. la instalaţiile electrice de către personal neautorizat. aparatelor.Respectarea normelor P. În planul de evacuare sunt stabilite atribuţiile personalului în caz de incendiu şi schema de evacuare.I.I. La fiecare loc de muncă. este obligatorie pentru întreg personalul din instituţii. este necesar ca fiecare loc de muncă să fie dotat cu aparatură de stins incendii. formată din: stingătoare de incendiu. târnăcoape). Pentru aceasta. Personalul de la locul respectiv de muncă este obligat să cunoască locul de amplasare al aparaturii din dotare şi funcţionarea acestuia. rastele cu unelte P.  fumatul în locuri neamenajate.S. ateliere etc. (găleţi.  depozitarea de produse (materiale) inflamabile în locuri special neamenajate.  improvizaţiile de natură electrică. întreprinderi.  folosirea materialelor P.  executarea de lucrări de întreţinere. furtune de incendiu prevăzute cu ajutaje. ATENŢIE! Este interzisă spălarea mâinilor sau a pieselor cu benzină.  utilizarea focului deschis în locuri neamenajate sau interzise. spălarea pieselor. trebuie să fie afişat un plan de evacuare în caz de incendiu. în alte scopuri.S. lopeţi. 36 .I.S.  folosirea produselor petroliere pentru degresarea. Pentru prevenirea incendiilor sunt interzise:  blocarea căilor de acces.

Bucureşti. Pop. Editura Economică Preuniversitaria. – Tehnici moderne de măsurare – Editura Facla. Isac. 1980 7.6. BIBLIOGRAFIE 1.a. Auxiliar curricular pentru clasa a X-a. 1983 10. liceu tehnologic – profil tehnic. Laborator tehnologic. – Măsurări electrice şi electronice. – Măsurări electrice şi electronice – Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Fl. ş.a. ş. . Bucureşti. Manual pentru anul I Şcoala de Arte şi Meserii – domeniul electromecanică. ş. Millea. manual pentru clasele X-XII. Tănăsescu.. – Metrologie aplicată – Lucrări de laborator. ş.a.Solicitări şi măsurări tehnice. Bucureşti. 1985 6. 2001 2. Gheorghiu T. 1972 9. Nicolau. C. Bucureşti. A. S.Laborator tehnologic. 1991 4.. Beliş M.. Gheţu. Cociuba. Timişoara.a. 2005 37 . A. . Bucureşti.. Bucureşti.C. M. Laborator de bazele metrologiei. . I şi II. Mirescu.. Cosma. 2001 5. Bucureşti. Editura Economică Preuniversitaria. Principii şi metode – Editura Tehnică. – Cartea metrologului. 2004 8. Metrologie generală – Editura Tehnică. Vol. – Măsurări tehnice. Editura Economică Preuniversitaria. E. 2003 3..a. Editura Economică Preuniversitaria. Lucrări de laborator şi fişe de lucru. Mareş. ş. manual pentru clasa a X a. – Măsurări electrice.. P. Bucureşti. Millea. Editura Didactică şi Pedagogică.Electromecanică. E. E. Editura ARAMIS. . D.

ANEXE 38 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->