Sunteți pe pagina 1din 5

Atributiile si raspunderile ordonatorilor de credite

Ordonatori de credite Ordonatorii de credite sunt conductorii instituiilor publice cu personalitate juridic care au o stransa legatura cu executia bugetului consolidat, respectiv cu activitatea de ncasare a veniturilor bugetare i de efectuare a plii cheltuielilor aprobate prin buget. Un ordonator de credite, indiferent de rang: principal, secundar sau/i teriar poart rspunderea direct, ntreag, unipersonal n ce privete execuia bugetului asupra cruia i exercit aceast autoritate. . Toate deciziile ordonatorului de credite poart rspunderea unipersonal a acestuia, fr acoperiri, influene, determinri obiective etc. Categorii de ordonatori de credite: Conform Legii 500 / 2002, n funcie de rolul pe care l au pe linia finnarii bugetare, ordonatorii de credite sunt: 1.Ordonatori principali conductorii instituiilor publice cu personalitate juridic(BS,BASS,B fondurilor speciale), crora li se aprob finanarea pentru bugetele aprobate n condiiile legii.Pentru bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat i bugetele fondurilor speciale ordonatorii principali sunt minitrii,conductorii celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale,conducatorii altor autoritati publice si conducatorii institutiilor publice autonome. Pentru bugetele locale, ordonatorii principali sunt preedinii consiliilor judeene, primarul general al Municipiului Bucureti i primarii celorlalte unitai administrativ teritoriale. 2.Ordonatorii secundari de credite- sunt conductorii institutiilor publice aflate n subordinea altor institutii (conduse de ordonatori principali de credite)( Directiile de sanatate publica judetene, Inspectoratele scolare judetene, Consiliul de cultura judetean s.a..) si care pot avea la rndul lor institutii n subordine (conduse de ordonatorii tertiari de credite). 3.Ordonatorii tertiari de credite- sunt conductorii institutiilor publice aflate n subordinea unor institutii publice (conduse de ordonatorii de credite secundari): unitati militare, instante judecatoresti, unitati ale jandarmeriei. Rolul ordonatorilor de credite : ordonatorii principali de credite repartizeaz creditele bugetare aprobate prin BS,BASS si B fondurilor special pe unitati ierarhic inferioare in raport cu sarcinile acestora cuprinse in bugetele respective si aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii in conformitate cu prevederile legale. Ordonatorii principali repartizeaz creditele bugetare dup reinerea a 10% din prevederile aprobate acestora, pentru asigurarea unei execuii bugetare prudente,cu excepia cheltuielilor de personal i a celor care decurd din obligaii internaional, care sunt repartizate integral. Repartizarea sumelor reinute n proporie de 10% se face semestrul al doilea, dup examinarea de ctre Guvern a execuiei bugetare pe primul semestru ordonatorii secundari de credite repartizeaz creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu i pentru bugetele instituiilor publice subordonate, ai cror conductori sunt ordonatori teriari de credite, n raport cu sarcinile acestora; ordonatorii teriari de credite utilizeaz creditele bugetare care le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituiilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate i n condiiile stabilite prin dispoziiile legale.

Raspunderi si atributii generale 1.La nivelul bugetului de stat Raspunderile si atributiile ordonatorilor de credite sunt corespunzator pozitiei pe care se afla in reteaua bugetara. In general, se pot formula o serie de atributii si sarcini ale ordonatorilor de credite, indiferent de nivelul ierarhic pe care se afla. Astfel, la nivelul bugetului administratiei centrale de stat, ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale. Ordonatorii de credite rspund de: a) elaborarea i fundamentarea proiectului de buget propriu; b) urmrirea modului de realizare a veniturilor; c) angajarea, lichidarea i ordonanarea cheltuielilor n limita creditelor bugetare aprobate i a veniturilor bugetare posibil de ncasat; d) integritatea bunurilor aflate n proprietatea sau n administrarea instituiei pe care o conduc; e) organizarea i inerea la zi a contabilitii i prezentarea la termen a situaiilor financiare asupra situaiei patrimoniului aflat n administrare i execuiei bugetare; f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziii publice i a programului de investiii publice; g) organizarea evidenei programelor, inclusiv a indicatorilor afereni acestora; h) organizarea i inerea la zi a evidenei patrimoniului, conform prevederilor legale; i) alte atribuii stabilite de dispoziiile legale. 2. La nivelul bugetelor locale La nivelul bugetelor locale ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale. La acest nivel, ordonatorii de credite raspund de indeplinirea urmatoarelor obiective: a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu; b) Urmarirea modului de realizare a veniturilor; c) Organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale; d) Organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare si a executiei bugetare; e) Organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice si a programului de lucrari de investitii publice; f) Organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora; g) Angajarea, lichidarea si ordonanta cheltuielilor in limita creditelor bugetare repartizate si aprobate potrivit prevederilor legii; h) Integritatea bunurilor incredintate institutiei pe care o conduc; i) Alte atributii stabilite de dispozitiile legale. Atat in cazul bugetului de stat, cat si bugetelor locale, ordonatorii principali si secundari pot refuza aprobarea deschiderii de noi credite bugetare subordonatilor lor, atunci cnd constata incalcari ale disciplinei financiare si bugetare: efectuarea de cheltuieli inaintea alocarii sumelor, schimbarea destinatei sumelor primite, netinerea evidentei bugetare la zi etc.

Raspunderi si atributii specifice la nivelul bugetului de stat Ordonatorii principali de credit ai bugetului de stat au urmatoarele raspunderi si atributii: Pana la data de 1 mai a fiecarui an, trebuie sa comunice Ministerului Economiei si Finantelor propunerile de modificare a veniturilor si cheltuielilor pentru bugetul de stat si bugetul fondurilor speciale pe anul viitor, fata de anul in curs. Ordonatorilor principali de credite, le revine sarcina de a asigura, totodata, utilizarea rationala si eficienta a acestor fonduri, realizarea obiectivelor de investitii in termenele aprobate. De asemenea, legat de proiectele de investitii, ei actualizeaza si aproba valoarea fiecarui obiectiv de investitii nou sau in continuare, in functie de evolutia preturilor. Pana cel mai tarziu la data de 1 iunie a fiecarui an, vor depune la Ministerul Economiei si Finantelor propunerile pentru proiectul bugetului de stat si bugetele fondurilor speciale pentru anul urmator, potrivit metodologiei stabilita de Ministerul Economiei si Finantelor. Repartizeaza creditele bugetare, aprobate prin bugetul de stat si bugetele fondurilor speciale, pe unitatile ierarhice inferioare, in raport cu sarcinile acestora, cuprinse, potrivit legii, in bugetele respective si aproba efectuarea cheltuielilor din bugetul propriu. Ordonatorii principali de credite au obligatia de a analiza trimestrial necesitatea mentinerii unor credite bugetare pentru care, in baza unor dispozitii legale sau a altor cauze, sarcinile au fost desfiintate sau amanate si de a propune Ministerul Economiei si Finantelor anularea creditelor respective. Cu valoarea creditelor bugetare anulate sau reduse la ordonatorii principali de credite finantati din bugetul de stat se majoreaza Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat. Ordonatorii secundari de credite ai bugetului de stat, au urmatoarele raspunderi si atributii: Aproba efectuarea cheltuielilor prevazute in bugetele proprii si ale celor din bugetele fondurilor speciale atasate. Repartizeaza creditele bugetare aprobate pe unitatile subordonate, ai caror conducatori sunt ordonatorii tertiari de credite. Vireaza creditele bugetare de la o subdiviziune la alta a clasificatiei economice, portivit competentelor ce le sunt atributie prin lege. Efectueaza controlul asupra activitatii institutiilor subordonate. Raspunderile si atributiile ordonatorilor tertiari de credite ai bugetului de stat se refera la obligatia acestora de a angaja si utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate in bugetul propriu de venituri si cheltuieli, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice respective, cu respectarea criteriilor de legalitate, realitate, oportunitati si eficienta.

Raspunderi si atributii specifice la nivelul bugetelor locale Ordonatorii principali de credit ai bugetelor locale au urmatoarele raspunderi si atributii principale: Intocmesc si prezinta propunerile pentru proiectele bugetelor locale echilibrate, la Directiile Generale ale Finantelor Publice, pana la data de 15 mai a fiecarui an, urmand ca acestea sa depuna la Ministerul Economiei si Finantelor proiectele bugetelor locale pe ansamblul judetului si al municipiului Bucuresti, cel mai tarziu pana la data de 1 iunie a fiecarui an. Proiectele bugetelor locale se prezinta spre aprobare consiliilor locale Judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in termen de maximum 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii bugetului de stat. data cu proiectul anual al bugetului local elaboreaza si prezinta o prognoza al acestuia pe urmatorii 3 ani, precum si programul de investitii publice detaliat pe obiective si pe ani de executie. Stabilesc prioritatile in repartizarea valorilor pe fiecare obiectiv inscris in programul de investitii, in limita fondurilor cuprinse in proiectul de buget cu aceasta destinatie asigurand, totodata, utilizaeea rationala si eficienta a acestor fonduri, precum si realizarea obiectivelor de investitii in cadrul duratelor de executie aprobate. Initiaza actiuni de implementare a finantarii bugetare pe baza de programe care vor fi intocmite de catre institutiile si serviciile publice de interes local, in scopul finantarii unor actiuni, obiective sau proiecte. Programele intocmite cu aceasta ocazie sunt analizate de catre ordonatorii principali de credite si apoi propuse spre aprobare ca anexe la bugetul local. Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale repartizeaza pe trimestre veniturile si cheltuielile prevazute in bugetele proprii si bugetel institutiilor si serviciilor publice subordonate, in functie de termenele legale de incasare a veniturilor si de perioada necesara pentru efectuarea cheltuielilor. Aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii si repartizeaza creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pe unitati ierarhic inferioare in raport cu sarcinile prevazute in bugetele respective. Aproba virarile de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol, pentru bugetul propriu si al institutiilor subordonate. Ordonatorii secundari de credite ai bugetelor locale aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii si repartizeaza creditele bugetare aprobate pe unitati ierarhic inferioare ai caror conducatori sunt ordonatori tertiari de credite. Ordonatorii tertiari de credite ai bugetelor locale utilizeaza creditele bugetare care le-au fost repartizate de ordonatorul secundar de credite numai pentru nevoile unitatilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele de venituri si cheltuieli aprobate. Atribuiile ordonatorilor de credite sunt stabilite prin Legea nr. 500/2002. Acestea privesc delegarea calitii de ordonator ctre nlocuitori, elaborarea proiectelor bugetelor anuale, repartizarea creditelor bugetare, asigurarea unei execuii bugetare prudente .a. Prin lege, delegarea atribuiilor de ordonator de credite este stabilit ca posibil numai n cazul ordonatorilor principali. Pot fi nlocuitori de drept lociitorii acestora, secretarii generali sau alte persoane mputernicite/desemnate prin acte normative n acest scop. Prin actul de delegare ordonatorii principali de credite vor precise limitele i condiiile delegrii. Dintre atribuii menionm:

realizarea veniturilor bugetare; ordonanarea cheltuielilor bugetare n limita prevederilor i destinaiilor aprobate; repartizarea cheltuielilor bugetare pe ordonatori secundari/teriari, aa cum s-a artat mai sus; deschiderea lunar de credite bugetare n limitele creditelor aprobate pe an, trimestre, luni, capitole etc.; aducerea la ndeplinire a reglementrilor specifice fiecrui exerciiu bugetar1; organizarea i inerea la zi a contabilitii; ndeplinirea obligaiilor care revin ordonatorilor de credite n fundamentarea proiectelor de buget potrivit calendarului bugetar.

S-ar putea să vă placă și