Sunteți pe pagina 1din 6

AVIZ DE NSOIRE A MRFII

Nr. ..........................
Data (ziua, luna, anul) ......

Nr.
crt.

SPECIFICAIA (produse,
ambalaje etc.)

U.M.

Cantitatea livrat

Preul unitar (fr


Valoarea
T.V.A.)
- lei - lei 4

Semntura i tampila furnizorului


Date privind expediia
TOTAL:
Numele delegatului .............................
Buletinul/cartea de identitate seria ..... nr. ...................
eliberat/ ..................
Mijlocul de transport ........ nr. ................
Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de Semntura
........ ora ................
de primire
Semnturile .................

......................... Unitatea

Pagina ........

FI DE MAGAZIE

Magazia

Materialul (produsul), sortimentul, calitate, marc, profil, dimensiune


U/M

Pre unitar

Document
Intrri
Dat

Numr

Fel

Ieiri

Stoc

Data i semntura de control

Unitatea ..........................

FI DE EVIDEN A MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR


N FOLOSIN

Secia (locul de folosin) .......


...................................

PRIMIRI
Denumirea obiectelor
(inclusiv seria,
dimensiunea etc.)

RESTITUIRI

Termenul P/ U/ Documentul
Documentul
de folosire U M
Felul i Cantitatea Semntura
Felul i Cantitatea Semntura
Data
Data
nr.
nr.

Numele i prenumele ..................................... Marca .............. Funcia ........................

Unitatea.......................
Gestiunea .....................

Pag. .......
LIST DE INVENTARIERE
Data ..............

Nr. crt.

Cod sau denumire

Inventar faptic Cantitate

Pre

Valoare

Deprecieri

Numele i prenumele

Comisia de inventariere

Semntura

14-3-12/b

I. AVANSURI N VALUT
A. Primite de la:

ara
Valut Lei

ara
Valut

ara
Lei

Valut

- Banc
- Casierie
Total
B. Sume depuse la:
- Banc
- Casierie
Total
C. Rest de justificat
D. Sume decontate
E. Diferene
- de restituit
- de primit
II. AVANSURI N LEI

1. Diferena de restituit
- contravaloarea valutei primite i nedecontate

A. Sume primite - Total


- bilete cltorie

- diferena pn la limita de recuperare legal stabilit

- surplus bagaj
B. Sume decontate - Total

- penaliti pt. depunerea cu ntrziere a valutelor neutilizate

- bilete cltorie
- surplus bagaj

- penaliti pt. depunerea cu ntrziere a decontului

- tax aeroport
C. Sume de recuperat

2. Diferena de primit

Total
Lei Lei

- contravaloarea n lei a valutei depuse n plus


- chelt. n lei neprimite n avans
Aprobat conductorul unitii,

Control financiar- preventiv,

Verificat decont,

ef compartiment,

Titular avans,

14-5-5

FI DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI

Data

Documentul (felul i nr.)

Explicaii

Denumirea contului
(seciei, atelierului, unitii)

Total debit

Cont

Pagina

Simbol cont cores pondent Suma creditat

Unitatea ..............................................................................
Codul de identificare fiscal ................................................
Nr. din registrul comerului ..................................................
Sediul (localitatea, str. nr.)
.............................................................................................
Judeul ................................................................................
CHITANA nr.
Data ............
Am primit de la ...................................................................
Adresa ...............................................................................
Suma de ............ adic ......................................................
...........................................................................................
Reprezentnd ....................................................................
Casier,

Unitatea PFA ADA FLUTURE


Codul de identificare fiscal 268390
Nr. din registrul comerului F 16/234/2012
Sediul (localitatea, str. nr.)
Bailesti, str. Rozelor, nr 32
Judeul Dolj
CHITANA nr. 11
Data 23.03.2013
Am primit de la Popa Laurentiu
Adresa loc. Vanju Mare, str. Principala, nr 350, jd. MH
Suma de 1100,00 lei adic unamiesutalei
Reprezentnd cv ff. Nr 56/23.03.2013
Casier, Maria Diaconu
14-4-1