Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE MPRUMUT DE FOLOSIN (COMODAT)

ncheiat astzi .................. la ....................................... I. PRILE CONTRACTANTE 1.1. D .........................................................................., domiciliat n ...................................................., str. .................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/jude ............................., nscut la data de (ziua, luna, anul) ............................................. n (localitatea) .......................... sector/jude ................................, fiul lui ...................................... i al ............................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria ....... nr. .......................... eliberat de ......................., cod numeric personal ................................., n calitate de comodant, pe de o parte, i 1.2. D ....................................................................., domiciliat n ........................................................., str. ..................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......, sector/jude ............................., nscut la data de (ziua, luna, anul) ............................................. n (localitatea) ............................. sector/jude ................................., fiul lui .................................. i al ............................, posesorul buletinului (crii) de identitate seria ......., nr. .......................... eliberat de ..............................., cod numeric personal ............................................, n calitate de comodatar, pe de alt parte, sau 1.2. S.C. ...................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social n (localitatea) .........................., str. .......................................... nr. ...................., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., jude/sector ........................................, nregistrat la Oficiul Registrului Comerului ............................................, sub nr. ....................... din ............................., cod fiscal nr. ................................ din ................................, avnd contul nr. ................................................., deschis la ........................................................, reprezentat de ............................., cu funcia de ........................, n calitate de comodatar, pe de alt parte, au convenit s ncheie prezentul contract de mprumut de folosin (comodat), cu respectarea urmtoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Comodantul acord comodatarului, sub form de mprumut urmtoarele bunuri: 1) ................................................................................................................................................. ...... ............................................................................................................................................ ............ 2.2. Bunurile prevzute la punctul 2.1. se acord de ctre comodant comodatarului pe termen de ...... ani/luni/zile2), adic pe perioada de la .............................. pn la ......................... n mod gratuit. III. OBLIGAIILE PRILOR 3.1. Obligaiile comodatarului sunt urmtoarele: 1. s conserve bunurile, adic s se ngrijeasc de ele ca un bun proprietar; 2. s foloseasc bunurile conform destinaiei lor; 3. s restituie bunurile la termenul stabilit prin prezentul contract comodantului, reprezentantului su ori motenitorilor si.3) 3.2. Obligaiile comodantului sunt urmtoarele: 4. s nu-l mpiedice pe comodatar s foloseasc bunurile pn la termenul

cuvenit;

5. s restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea


bunurilor; 4) 6. s plteasc despgubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoate, dar nu le-a adus la cunotin comodatarului. IV. DURATA CONTRACTULUI 4.1. Prile au convenit s ncheie prezentul contract de comodat pe termen de .......................... ani. 4.2. Predarea bunurilor va avea loc la data de ...................................., dat la care ncepe executarea contractului a crui durat se ncheie la data de ...................... .
5)

4.3. Prin acordul prilor, prezentul contract poate s nceteze i nainte de termen. V. NCETAREA CONTRACTULUI 5.1. Prezentul contract nceteaz de plin drept, fr a mai fi necesar intervenia unui/unei tribunal arbitrar/instane judectoreti, n cazul n care una dintre pri: nu i execut una dintre obligaiile eseniale enumerate la pct. ...... din prezentul contract; este declarat n stare de incapacitate de pli sau a fost declanat procedura de lichidare (faliment) nainte de nceperea executrii prezentului contract; cesioneaz drepturile i obligaiile sale prevzute de prezentul contract fr acordul celeilalte pri; i ncalc vreuna dintre obligaiile sale, dup ce a fost avertizat, printr-o notificare scris, de ctre cealalt parte, c o nou nerespectare a acestora va duce la rezoluiunea/rezilierea prezentului contract. sau n termen de ........ zile de la data primirii notificrii prin care i s-a adus la cunotin c nu i-a executat ori i execut n mod necorespunztor oricare dintre obligaiile ce-i revin. 5.2. Partea care invoc o cauz de ncetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte pri, cu cel puin ......... zile nainte de data la care ncetarea urmeaz s-i produc efectele. 5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaiilor deja scadente ntre prile contractante. 5.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) .............................................................................. nu nltur rspunderea prii care n mod culpabil a cauzat ncetarea contractului. VI. CAZUL FORTUIT SAU DE FOR MAJOR 6.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/i de executarea n mod necorespunztor - total sau parial - a oricrei obligaii care i revine n baza prezentului contract, dac neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiei respective a fost cauzat de fora major, aa cum este definit de lege. 6.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n termen de ............... (zile, ore), producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea limitrii consecinelor lui. 6.3. Dac n termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz, prile au dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr ca vreuna dintre ele s pretind daune-interese. 6.4. Cazul fortuit sau de for major exclude rspunderea comodatarului6) dac acesta nu a putut prevedea pericolul, dac nu a folosit bunurile contrar destinaiei i dac nu le-a restituit comodantului la termenul prevzut de prezentul contract. 7) VII. NOTIFICRI 7.1. n accepiunea prilor contractante, orice notificare adresat de una dintre

acestea celeilalte este valabil ndeplinit dac va fi transmis la adresa/sediul prevzut n partea introductiv a prezentului contract. 7.2. n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi transmis, prin scrisoare recomandat, cu confirmare de primire (A.R.) i se consider primit de destinatar la data menionat de oficiul potal primitor pe aceast confirmare. 7.3. Dac confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider primit n prima zi lucrtoare dup cea n care a fost expediat. 7.4. Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre pri, dac nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitile prevzute la alineatele precedente. VIII. LITIGII 8.1. Prile au convenit c toate nenelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori ncetarea acestuia s fie rezolvate pe cale amiabil de reprezentanii lor. 8.2. n cazul n care nu este posibil rezolvarea litigiilor pe cale amiabil, prile se vor adresa instanelor judectoreti competente. IX. CLAUZE FINALE 9.1. Prezentul contract s-a ncheiat ntr-un singur exemplar care rmne la comodant. COMODANT COMODATAR NOTE: 7. Bunurile trebuie s fie nefungibile i neconsumptibile. n mod excepional, bunurile comsumptibile, potrivit naturii lor, pot fi considerate, prin voina prilor, nefungibile. Bunurile pot fi mobile sau imobile (n msura n care mprumutul nu este interzis prin norme speciale sau permis numai n anumite condiii). Pot face obiectul contractului de comodat i bunurile publice, dac aceasta se justific printr-un interes public. 8. Momentul ncheierii contractului de mprumut l constituie predarea efectiv a bunului, i nu momentul ncheierii contractului n form scris. ncheierea contractului numai n form scris, neurmat de predarea bunului nu produce efecte juridice. 9. Nestipularea obligaiei de restituire a lucrului mprumutat nu are nici o relevan, deoarece conform art. 1576 Cod civil, obligaia de restituire este consecina fireasc a contractului de mprumut care trebuie subneles, chiar dac nu a fost prevzut n mod expres. Este obligatorie remiterea material a bunului care poate fi dovedit cu orice mijloc de prob. 10. Rostul preuirii lucrului mprumutat este nu numai stabilirea obligaiei de restituire, ci i fixarea echivalentului despgubirii prin acordul prilor (acest echivalent nu poate fi modificat de instan dect dac prile au stipulat altfel). 11.Obligaia comodatarului este de a restitui lucrul mprumutat n natura sa, inclusiv fructele. Compensaia opereaz numai cnd obiectul datoriilor este constituit din lucruri fungibile. Dac comodatarul a suportat unele cheltuieli pentru conservarea lucrurilor, el va putea beneficia de un drept de retenie pn la restituirea cheltuielilor. 12. Numai dac nu i-a luat riscurile, n asemenea situaii, asupra sa. 13. Dac bunul este mprumutat mai multor persoane, rspunderea va fi solidar.

S-ar putea să vă placă și