Sunteți pe pagina 1din 7

Referat pe tema

Forma i durata contractului de munc

A efectuat studentul:Bocancea Oleg

Prin intermediul contractului individual de munc se realizeaz o mbinare armonioas a intereselor personale ale fiecrui salariat cu interesele unitii n care lucreaz, i n final cu interesele generale ale ntregii societi. Conform art. 45 CM este ntelegerea dintre salariat i angajator, prin care salariatul se obliga s presteze o munca ntr-o anumita specialitate, calificare sau functie, sa respecte regulamentul intern al unitatii, iar angajatorul se obliga sa-i asigure conditiile de munca prevazute de prezentul cod, de alte acte normative ce contin norme ale dreptului muncii, de contractul colectiv de munca, precum si sa achite la timp si integral salariul.Orice contract individual de munc cuprinde dou categorii de clauze: clauze generale, care se regsesc n orice contract i clauze speciale, care snt caracteristice unui anumit contract individual de munc.Elementele eseniale ale CIM: - prile contractante; - prestarea muncii; - elementul temporal al CIM; plata salariului; - subordonarea salariatului fa de angajator.

Articolul 58. Forma si inceputul actiunii contractului munca

individual de

(1) Contractul individual de munca se incheie in forma scrisa. Contractul individual de munca incheiat pina la data intrarii in vigoare a prezentului cod poate fi perfectat in forma scrisa numai cu acordul partilor. Propunerea angajatorului privind perfectarea contractului individual de munca in forma scrisa se aduce la cunostinta salariatului, sub semnatura, prin ordinul (dispozitia, decizia, hotarirea) angajatorului. Propunerea salariatului privind perfectarea contractului individual de munca in forma scrisa se aduce la cunostinta angajatorului prin depunerea si inregistrarea cererii lui scrise. Refuzul motivat al uneia dintre parti privind perfectarea contractului individual de munca in forma scrisa se comunica celeilalte parti prin raspunsul sau scris in decurs de 5 zile lucratoare. (2) Contractul individual de munca isi produce efectele din ziua semnarii, daca contractul nu prevede altfel. (3) In cazul in care contractul individual de munca nu a fost perfectat in forma scrisa, acesta este considerat a fi incheiat pe o durata nedeterminata si isi produce efectele din ziua in care salariatul a fost admis la munca de catre angajator sau de catre o alta persoana cu functie de raspundere din unitate, abilitata cu angajarea personalului. Daca salariatul dovedeste faptul admiterii la munca, perfectarea contractului individual de munca in forma scrisa va fi efectuata de angajator ulterior, in mod obligatoriu.

(4) In cazul angajarii fara respectarea formei scrise corespunzatoare, angajatorul este obligat, de asemenea, in baza procesului-verbal de control al inspectorului de munca, sa perfecteze contractul individual de munca conform prevederilor prezentului cod. Tipuri: Articolul 54. Durata contractului individual de munca (1) Contractul individual de munca se incheie, de regula, pe durata nedeterminata. (2) Contractul individual de munca poate fi incheiat si pe o durata determinata, ce nu depaseste 5 ani, in conditiile prevazute de prezentul cod. (3) Daca in contractul individual de munca nu este stipulata durata acestuia, contractul se considera incheiat pe o durata nedeterminata. Persoanele ncadrate cu contract individual de munc, ncheiat pe durat determinat au acelai statut ca i salariaii ncadrai cu contractul de munc, ncheiat pe durat nedeterminat. ns precizm un lucru: dac persoana semneaz un contract de munc pe termen, ea iniial renun la dreptul la demisie. Contractul individual de munc pe durat determinat se poate ncheia numai n form scris. Aceast concluzie i are ca suport normativ dispoziiile art. 58 alin. (3) din CM al RM, potrivit crora n cazul n care contractul individual de munc nu a fost perfectat n form scris, acesta este considerat a fi ncheiat pe o durat nedeterminat...". Articolul 55.Contractul individual de munca pe durata determinata Contractul individual de munca poate fi incheiat pe durata determinata, conform art.54 alin.(2), numai in vederea executarii unor lucrari cu caracter temporar, in urmatoarele cazuri: a) pentru perioada indeplinirii obligatiilor de munca ale salariatului al carui contract individual de munca este suspendat (cu exceptia cazurilor de aflare a acestuia in greva) sau pentru perioada in care el se afla in unul din concediile prevazute la art.112, 120, 123, 124, 126, 178, 299 si 300; b) pentru perioada indeplinirii unor lucrari temporar cu o durata de pina la 2 luni, precum si in cazul unor lucrari sezoniere care, in virtutea conditiilor climaterice, se pot desfasura numai intr-o perioada anumita a anului; c) cu persoanele detasate la lucru peste hotarele Republicii Moldova;

d) pentru perioada stagierii si instruirii profesionale a salariatului la o alta unitate; e) cu persoane care isi fac studiile la institutiile de invatamint la cursurile de zi; f) cu persoanele pensionate, conform legislatiei in vigoare, pentru limita de virsta ori vechime in munca (sau care au obtinut dreptul la pensie pentru limita de virsta ori vechime in munca) si nu sint incadrate in cimpul muncii - pe o perioada de pina la 2 ani, care, la expirare, poate fi prelungita de parti in conditiile art.54 alin.(2) si ale art.68 alin.(1) si alin.(2) lit.a); g) cu colaboratorii stiintifici din institutiile de cercetare-dezvoltare, cu cadrele didactice si rectorii institutiilor de invatamint superior universitar, precum si cu directorii colegiilor, in baza rezultatelor concursului desfasurat in conformitate cu legislatia in vigoare; h) la alegerea, pe o perioada determinata a salariatilor, in functii elective in autoritatile publice centrale si locale, precum si in organele sindicale, patronale, ale altor organizatii necomerciale si ale societatilor comerciale; i) cu conducatorii unitatilor, adjunctii lor si contabilii-sefi ai unitatilor; j) pentru perioada indeplinirii de catre someri a lucrarilor publice remunerate, in modul stabilit de Guvern; k) pentru perioada indeplinirii unei anumite lucrari; l) cu lucratorii de creatie din arta si cultura; m) cu salariatii asociatiilor religioase; precum si n) in alte cazuri prevazute de legislatia in vigoare. 1 Nerespectarea formei scrise a contractului de munc nu atrage nulitatea acestuia,deoarece forma contractului nu este o condiie de validitate,dar constituie dovada de baz n ceea ce privete existena i coninutul contractului de munc.Angajatorul nu suport consecinele negative cu privire la nerespectarea
1

Codul muncii al Republicii Moldova 2003

formei scrise a contractului de munc spre deosebire de legislaia altor state.2n rile occidentale,forma scris este utilizat n special pentru ncheerea contractelor pentru o durat determinat i pentru perfectarea unor clauze a contractului ,cum ar fi perioada de prob,clauza de neconcuren i altele.Forma contractului de munc este o condiie de valabilitate numai la angajarea unor anumite categorii de persoane.Savanii din occident consider c instituirea formei scrise a contractului de munc are drept scop contientizarea obligaiilor de ctre salariat i garantarea unei sigurane patronului n ceea ce privete viitoarea prestaie a salariatului n favoarea sa.3Modificarile aduse Codului muncii prin Legea nr. 40/20014 necesita clarificari in ceea ce priveste perioada de timp de-a lungul careia se pot incheia contracte de munca pe durata determinata succesive.De la 1 mai 2011 continutul art. 80 alin. (3) din Codul muncii este: Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit in conditiile art.81 si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau unei lucrari. In formularea de dinainte de modificare art. 80 alin. (3) avea urmatorul continut: Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, dar numai inauntrul termenului prevazut la art. 82 si de cel mult doua ori consecutiv. Din succesiunea acestor reglementari rezulta ca legiuitorul a renuntat la restrictia ca duratele cumulate sa se incadreze in durata totala prevazuta de art. 82 alin. (1).In acelasi sens, Legea nr. 40/2011 modifica art. 80 alin. (4), potrivit caruia Intre aceleasi parti se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munca pe durata determinata, dar numai inauntrul termenului prevazut la art. 82. in sensul eliminarii partii finale: dar numai inauntrul termenului prevazut la art. 82.Ramane in discutie daca nu cumva alte modificari ale Codului muncii aduse de Legea nr. 40/2011 reglementeaza, cu cuvinte noi, restrictia cu privire la perioada de timp inauntrul careia se pot incheia contracte de munca pe durata determinata.Intr-adevar, potrivit dispozitiilor art. 80 alin. (5) asa cum au fost modificate prin Legea nr. 40/2011 Contractele individuale de munca pe durata determinata, incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt considerate contracte succesive si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare.. Inainte de modificare, textul alin. (5), Contractele individuale de munca pe durata determinata, incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata, sunt considerate contracte
2

Constituie contravenia i se sancioneaz primirea la munc a persoanelor fr ncheierea unui contract individual de munc n form scris,n limba romn,cu amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei pentru fiecare persoan indentificat,fr a depi valoarea cumulat de 100.000 lei(art.267,alin.1,lit.e)din Codul muncii al Romniei 3 n Italia,Norvegia ,Luxemburg forma scris este obligatorie pentru toate tipurile contractelor de munc.Iar n Spania oricare din prile contractului de munc poate cere ca i contractul de munc s fie perfectat n form scris 4 Dreptul muncii,dr.Andrei Savescu,Dr.Veronica Voinescu,dr.Irina Sorica, BUCURETI 2011

succesive. nu continea precizarea restrictiva ca acele contracte pe durata determinata care succed primului contract de acest fel nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare.Si atunci, incotro? Ramane ca practica judiciara sa clarifice daca, potrivit modificarilor aduse de Legea nr. 40/2011 se mentine restrictia privitoare la durata cumulata a contractelor individuale de munca pe durata determinata.Un posibil punct de vedere este ca art. 80 alin. (5) are intelesul mentinerii restrictiei. Un argument in acest sens este faptul ca alin. (5) se refera la o durata per contract de 12 luni si sunt posibile 3 contracte de munca pe durata determinata, iar iar art. 82 alin. (1), in noua sa redactare, mareste perioada pe care poate fi incheiat contractul individual de munca pe durata determinata, de la 24 la 36 de luni: Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni.. In aceasta interpretare, restrictia cu privire la durata cumulata a contractelor individuale de munca pe durata determinata se mentine, marindu-se de la 24 de luni la 36 de luni (123=36).Un alt punct de vedere este acela ca art. 80 alin. (5) in noua s-a redactare, mentionata mai sus, limiteaza la 12 luni durata contractelor cu durata determinata care succed unui contract pe durata determinata, adica durata celui de-al doilea si al treilea contract. Si in aceasta interpretare restrictia cu privire la durata cumulata se mentine, dar aceasta durata cumulata nu este de 36 de luni, ci de 60 de luni (36+12+12=60). Un argument in acest sens este ca limitarea la 12 luni a duratei contractului individual de munca pe durata determinata vizeaza doar contractele care succed unui prim contract cu durata determinata, doua la numar, nu si primul contract, a carui durata poate fi de 36 de luni, asa dupa cum art. 82 alin. (1), in noua sa redactare, prevede explicit. Un argument subsecvent in acelasi sens este menit sa intareasca acest inteles al art. 82 alin. (1), in sensul ca se refera la primul contract pe durata determinta: interpretarea art. 82 alin. (1) trebuie sa fie restrictiva, intrucat este o norma de exceptie, care restrange libertatea contractuala, asadar el se refera doar la contractul individual de munca pe durata determinata, asa cum prevede textual, nu si la durata cumulata a contractelor pe durata determinata. Un alt argument in favoarea celui de-al doilea punct de vedere este o critica a primului punct de vedere, intemeiata pe imprejurarea ca nu se poate stii de la inceput ca vor fi 3 contracte pe durata determinata, astfel incat fiecare dintre cele 3 sa fie de maxim 12 luni, inclusiv primul. Asadar limitarea la 12 luni nu poate sa se refere decat la al doilea si la al treilea contract.Dupa parerea autorilor, al doilea punct de vedere este corect: noua reglementare mentine restrictia privitoare la durata cumulata a contractelor individuale de munca pe durata determinata, care este de maxim 60 de luni.

BIBLIOGRAFIE
1. Codul muncii al Republicii Moldova a.2003 2. Dreptul Muncii.Teodor Negru,Ctlina Scorescu ,Chiinu 2011 ,pag105. 3. http://codul-muncii.webox.ro/contractul-individual-demunca-pe-durata-determinata/ 4. Dreptul muncii,dr.Andrei Savescu,Dr.Veronica Voinescu,dr.Irina Sorica, BUCURETI 2011 5. http://www.juridice.ro/145586/durata-cumulata-acontractului-individual-de-munca-pe-duratadeterminata.html