Sunteți pe pagina 1din 12

Studente: FERARU SIMONA MADALINA GROSU TEREZA RALUCA MUSCALU ANA-MARIA Anul II,CIG

COMPENSAREA MINUSURILOR CU PLUSURILE DE INVENTAR

Compensarea cantitativ-valorica a lipsurilor cu


plusurile constatate la inventariere este o operatiune de regularizare partial, care permite corectarea unor erori de manipulare a bunurilor.Este aplicabila numai in cazul particular al gestiunilor cu evident cantitativ valoric, la care se pot constata la inventariere atat plusuri, cat si minusuri la acelasi sortimente de bunuri.

Fata de regula generala, potrivit careia plusurile de

inventar se inregisteaza in contabilitate ca atare, iar

lipsurile se imputa persoanelor vinovate( de regula


gestionarilor) , compensarea ofera gestionarilor o importanta facilitate, in sensul ca este injust ca acestia sa fie sanctionati cu imputarea unor bunuri care, in realitate, au fost numai confundate cu altele

asemanatoare.

Competenta apobabarii compensarilor

Competenta apobabarii compensarilor revine in toate cazurile conducatorilor de unitati patrimoniale(administrator, directori, ordonatori de credite bugetare). De altfel, pentru a facilita aprecierea corecta a cazurilor de compensare, agentii economici si celelalte unitati patriomoniale au obligatia sa intocmeasca si sa actualizeze periodic liste speciale cuprinzand sorturile de materiale, produse, marfuri si ambalaje, precum si alte valori materiale care intrunesc conditiile de compenare.Aceste liste sunt aprobate de conducerea unitatii, au caracter de uz intern si pot fi consultate numai de administrator sau de ordonatorul de credite.

Conditii obligatorii pentru compensare

1. Compensarile sunt permise de lege numai pentru


sortimentele aceluiasi produs sau pentru bunuri

asemanatoare, la care exista un risc real de confuzie


datorita aspectului exterior (forma, dimensiuni, culoare, model, desen, ambalaj etc.)

2.Plusurile si minusurile compensabile trebuie sa fie

constatate in aceiasi gestiune si in aceiasi perioada de


gestiune ( intelegand prin aceasta perioada dintre doua inventarieri consecutive);

3. Lipsurile ce urmeaza a fi compensate nu pot fi produsul unor infractiuni si nici sustragerii sau

degradarii de bunuri datorate vinovatiei persoanelor


care raspund de gestionarea acestor bunuri

In operatiile de compensare a minusurilor cu plusurile de inventar, trebuie respectate trei reguli de baza, astfel:

In operatiunile de compensare trebuie sa se ajunga mai

intai la o egalitate cantitativa a plusurilor si


minusurilor, iar acest lucru se realizeaza prin eliminarea din calcul a cantitatilor care depasesc egalitatea, incepanad cu sorturile ce au preturile unitare cele mai mici; cu alte cuvinte, sortimentele se introduc in calculele de compensare in ordinea descrescatoare a preturilor sau valorilor unitare;

Diferentele valorice (pentru cantitati egale de

plusuri si minusuri in compensare) se stabilesc in functie de totalul valorilor plus si totalul valorilor minus si nu pe sorturi sau grupe de sorturi imperecheate dupa libera vointa;

Din calculele de compensare, unitatile patrimoniale(

persoane juridice)nu pot si nu trebuie sa iasa prejudiciate.Asta inseamna ca orice diferenta negativa (cantitativ-valorica sau numai valorica) va fi

recuperata obligatoriu de la cei vinovati. Respectarea


acestui principiu elementar are o mare insemnatate pentru protejarea patrimoniului public si privat si priveste in egala masura pe cei ce efectueaza calculele de compensare, dar si pe cei abilitati cu aprobarea lor.

Cazuri de compensare
Cazuri Caz 1 Caz 2 Caz 3 Caz 4 Situatia cantitativa P>M P>M P<M P<M Situatia valorica P>M P<M P>M P<M Situatia de regularizat +C,+V +C,-V -C,+V -C,-V

CALCULUL SI ACORDAREA SCAZAMINTELOR


Cotele de scazaminte se stabilesc de catre consiliile

de administratie sau de catre adunarile generale ale actionarilor.Scazamintele se acorda numai daca nu provin din alte cauze, cum sunt calamitatile naturale,accidente,cazuri de forta majore neglijenta etc.

Ca regula generala, cota de scazaminte se aplica asupra rulajului bunurilor din gestiune,determinat astfel:

Rulaj=Stoc initial+ Intrari-Stoc final

Sunt necesare cateva precizari:

normele de scazaminte nu se aplica niciodata anticipat;

perisabilitatile se acorda numai cu ocazia inventarierilor, in

conditiile existentei lipsurilor la inventar si in limita lor;


scazamintele se calculeaza dupa efectuarea compensarilor

si numai in situatia in care cantitatile lipsa sunt mai mari decat cantitatile constatate in plus;
la gestiunile cu evidenta cantitativ-valorica este interzisa

acordarea de scazaminte daca plusurile cantitative depasesc sau sunt egale cu lipsurile , chiar daca din calcule rezulta diferente valorice negative, deoarece perisabilitatile sunt pierderi cantitative.