Sunteți pe pagina 1din 36

Arta de a tr^i n siguran]^

Alarma
n
u
m

r
u
l

2
/
2
0
1
1
Guvernarea riscurilor - element de cooperare
ntre sectorul Guvernamental,
mediul de afaceri {i societatea civil|
infrastructurile critice -
elemente esen}iale pentru men}inerea func}iilor vitale
ale societ|}ii
Revist^ editat^ de Asocia]ia Romn^ pentru Tehnic^ de Securitate
protec}ia la incendiu a infrastructurilor critice
2
numrul 1/2009 Cuprins Alarma Alarma
Alarma
Arta de a tr^i n siguran]^
ISSN 1582-4152
Revist editat
de Asociaia Romn
pentru Tehnic de Securitate
REDACIA:
Asociaia Romn pentru
Tehnic de Securitate
Splaiul Independenei 319, O.B. 152
Scara A, Etaj 2, Sector 6
(incinta SEMA Parc)
Bucureti, Romnia
www.arts.org.ro
e-mail: offce@arts.org.ro
Coordonator tiinifc:
Cristian Soricu
Coordonator marketing:
Adina Cioclei
Tehnoredactare:
A.R.T.S.
Articolele publicate nu angajeaz
dect rspunderea autorilor.
Reproducerea materialelor din
acest buletin se poate face
numai cu indicarea sursei.
Se primesc la redacie pentru publicare:
rezultatele unor studii i cercetri n
domeniul aprrii vieii oamenilor la
aciunile factorilor de risc; analize ale
unor evenimente produse n ar sau
strintate, cu concluzii i nvminte
pentru activitatea de prevenire, precum
i pentru pregtirea i desfurarea
interveniei; note documentare pentru
promovarea msurilor preventive
pentru aprarea vieii oamenilor la
aciunile factorilor de risc.
Conform uzanelor editoriale,
manuscrisele - publicate sau nepublicate -
nu se restituie autorilor.
SE DISTRIBUIE GRATUIT
n
u
m

r
u
l

2
/
2
0
1
1
GUvERnAREA RISCURIlOR ElEmEnT DE COOpERARE
nTRE SECTORUl GUvERnAmEnTAl,
mEDIUl DE AfACERI I SOCIETATEA CIvIl 4
InfRASTRUCTURIlE CRITICE
ElEmEnTE ESEnIAlE pEnTRU mEnInEREA fUnCIIlOR
vITAlE AlE SOCIETII 8
pROTECIA lA InCEnDIU A InfRASTRUCTURIlOR CRITICE 13
SOlUII DE nCREDERE pEnTRU
pROTECIA InfRASTRUCTURIlOR CRITICE DE lA
BOSCH SECURITY SYSTEmS 18
REGUlI DE InSTAlARE 21
lISTA SOCIETIlOR mEmBRE AlE A.R.T.S 24
mETODE DE SpORIRE
A pROTECIEI AUTOmATElOR BAnCARE 28
EvAlUAREA pRElImInAR
A OBIECTIvElOR DE SECURITATE 31

Alarma
4
numrul 2/2011 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma
Guvernarea riscurilor element de cooperare
ntre sectorul guvernamental,
mediul de afaceri i societatea civil
Dr. ing. Liviu DUMITRACHE Rasirom RA.
ncadrulacestuiarticolncercmsprezentm
argumente prin care s susinem c instrumentul cel
mai potrivit de realizare a dialogului ntre sectorul
guvernamental, sectorul privat i societatea civil
i tiinific este Guvernarea riscurilor. Deoarece
percepia riscului la nivelul fiecrei entiti enumerate
este diferit, considerm c, Guvernarea riscurilor
poate crea cadrul necesar punerii n acord a acestora.
Algoritmul de ajungere la Guvernarea riscurilor este:
asociereariscurilorlaresurseleexistentedeterminarea
ameninarilor, - identificarea vulnerabilitilor, -
determinarea i evaluarea riscurilor analiza riscurilor
managementulriscurilorguvernareariscurilor.
Printr-o prezentare succint a problemelor de
interesactualeasuprasecuritii:
prezentareamediuluidesecuritateinternaional a.)
i naional ca urmare a mutaiilor suferite de
evenimentelepetrecutenultimiiani;
domeniiledesecuritate; b.)
componentaeconomicfocalizatpeinfrastructura c.)
critic [1] preponderent n cazul Romaniei i
necesitateaprotecieiacesteia;
dependeneleiinterdependeneleinfrastructurilor d.)
critice;
conceptuldesecuritate, e.)
articolul va puncta doar acele elemente pe care le
considermafinecesareiimportante.
Evenimenteledin11septembrieaumarcat,prin
consecinelelor,ocotiturnabordareaproblemelorde
securitate.Oanalizaevenimentuluiiaconsecinelor
sale interne i internaionale relev urmtoarele
aspecte:
nspectrulameninrilorlasecuritateauneinaiuni 1.
aaprutunadetipnou,ataculterorist.Agresiunea
lavalorilesocietiisepoateproducedininteriorul
granielor statului cu resurse puine. Consecinele
unuiastfeldetipdeameninaresuntredutabile:
efectulpsihologicasuprapopulaieicarepierde -
ncrederea c statul poate controla i gestiona
problemasecuritii;
apariiatensiunilorntregrupurisocialedeetnie -
diferit
posibilitatea ca suportul valorilor civilizaiei -
(infrastructura) s fie atacabil avnd efecte
asupra funcionri ntregii societi. Ca urmare,
elementevitaledeinfrastructuradevincritice;
agresiunea la simbolurile naionale (acele -
elementecareinagregatonaiune)cuefecte
dealterareaimaginii;
Necesitatea refundamentrii principiilor care stau 2.
labazapoliticiidesecuritatenaional.
Reevaluarea mediului de securitate internaional 3.
actual;
Gestionareasecuritii. 4.
Mediul de securitate internaional, care
nglobeaz i securitatea Romaniei prezint mutaii
evidente din perspectiva noilor riscuri i ameninri.
Centrul de greutate al acestora s-a mutat pe agresiuni
non-militaredetip,economic,financiar-bancar,atacuri
la imagine, religioase, informaionale, informatice,
resurseenergetice,etc[1].Infrastructurileadresateastfel
devinelementecriticenumiteinfrastructuricritice.
Securitatea unei naiuni, n conformitate cu
Strategia European de Securitate, este definit
de urmtoarele cinci dimensiuni: politic, militar,
economic,diplomaticideprotecieamediului(fig1).
nconformitatecuUEgestionareasecuritiiconstituie
un proces deliberat prin care se vizeaz evaluarea
riscului pe toate cele 5 dimensiuni i implementarea
aciunilornecesarepentrucaacestasfieaduslaunnivel
determinatiacceptabil,evidentcucosturiacceptabile.
Pringestionareasecuritiisevizeaz[2]:
identificarea riscului asociat vulnerabilitilor de
sistem i de proces al infrastructurilor critice, a
ameninrilorlaadresaacestora;
analizaievaluareariscurilor,
controluldinamiciiacestuia,
meninerealuinlimitelestabilite.
nmodevidentsecuritateaeconomicestecea
care genereaz resursele de securitate iar n cadrul ei
securitatea energetic constituie una din premisele
fundamentale ale funcionrii normale ale statului
i a realizrii bunstrii cetenilor si. Conceptul de
securitate i, implicit, cele de securitate economic i
energetic au diferite sensuri i definiri n raport de
istoria i cultura organizaional ale fiecrei naiuni.
Unaportdeterminantncadrulproceselordedefinirea
acestorconcepteoareidentificareasetuluidevalorii
interesenaionale,elementecaredecelemaimulteori
suntrezultatulpercepieiopinieipublice.
Definirea acestor concepte adreseaz 2
etape definitorii: analiza i evaluarea riscurilor i
guvernarea riscurilor [3]. Procesul de guvernare a
riscurilorreconfigureazpoziiairolulactorilorsociali
din stat: politicul (cel care creaz i cadrul legislativ i
reglementeaz ) mediul de afaceri, mediul academic
i tiinific i societatea civil, cetenii. Fiecare din
entitile enumerate au percepii diferite asupra
riscurilor.Politiculesteinteresatderealizareaunuicadru
legal prin care s poat controla/evalua/corecta starea,
evoluia sistemului n ansamblu. Partenerul economic
(mediul de afacerii) este interesat de profitabilitatea
afaceriiriscurileluisuntlegatedebusiness.Societatea
civil i tiinific evalueaz riscul n funcie de sfera
proprie de preocupri. In consecin, prin guvernarea
riscurilor se poate crea un cadru care pune de acord
ateptrilefiecreipriinteresate.
5
numrul 2/2011 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma
nceleceurmeaznevomreferidoarlamodul
ncareseconcretizeazconceptuldesecuritatecucele
2etapemenionateasuprainfrastructurilorcritice.
Prima etap analiza i evaluarea riscurilor
presupune parcurgerea urmtorilor pai: inventarierea
tuturor resurselor, identificarea vulnerabilitilor
acestor resurse i a ameninrilor posibile care pot s
le exploateze, evaluarea riscurilor, stabilirea nivelelor
de acceptan i tolerabilitate la risc i n final analiza
riscurilor.
Momentul11septembrie,atacurileteroristedelaMadrid
iLondraauscosnevidenurmtoareleelemente:
mulimea ameninrilor la o resurs nu este nchis a.
i complet definit. La un moment pot aprea
ameninri noi determinate de diverse cauze;
progres tehnologic, instabilitate politic, gradient
economic ntre ri accentuat, etc. Ca exemplu,
apariia internetului a favorizat apariia atacurilor
informatice, instabilitatea politic i religioas, a
terorismului,
vulnerabilitile, de exemplu cele tehnice pot fi b.
identificate n limita cunoaterii tiinifice de la un
anumitmoment.Inconseciniaceastmulimeeste
definit doar la anumit moment static. Mai mult,
actualele abordri n acest domeniu sunt centrate
pe identificarea punctelor slabe ale sistemului,
nesusinutederigorilecuantificrii.
Riscul i oportunitatea sunt 2 evenimente egal c.
probabile[4].Caurmare,unplandetrata-reariscurilor
poate compromite realizarea unei oportuniti. In
consecin, problemele de management al riscului
devineseniale.
Incertitudinea indus de metoda de determinare a d.
riscului.
A doua etap, guvernana riscului conine
urmtoariipai:
definirearisculuincontextlrgit; 1.
Identificarea unor elemente premergtoare 2.
procesuluidedeterminareariscurilor;
Determinareariscurilor; 3.
Provocrigenericedeevaluareariscurilor; 4.
Percepiariscului; 5.
Evaluareariscurilor; 6.
Caracterizareariscurilor; 7.
Managementulriscurilor; 8.
Strategiidegestionareariscurilor; 9.
Managementulinterdependenelor 10.
Doipai,princarepunctuldevederealrisculuin
contextgeneralidincelalelementelorpremergtoare
determinrii riscurilor [3] aduc cteva elemente de
abordareimportante.
n context general fenomenul de globalizare
produceomajorareariscurilorlaadresainfrastructurilor
critice. Pentru ordonarea acestei mulimi s-au impus
criteriile de dependen i interdependen [5]. Astfel
s-apropusunmodelcu7nivele,primulnivelfiindanaliza
de sector iar al doilea, studiul interdependenelor.
Primulnivelesteorganizatn8sectoarecritice:energie,
comunicaii, transporturi, sntate,) ntre care se
stabilescdependene.Aceastmprirecareaantrenat
parteneriatul public-privat, s-a afectuat n acord cu
documenteleUEiNATO.
Aldoileanivelcelalstudiuluiinterdependenelor
are ca scop determinarea elementelor vitale i a
componenteloresenialepropriiunuisistemifigurarea
lor sub form de graf (noduri i cone-xiuni) a tuturor
relaiilorcareexistntrediferitesistemeiaefectelor
acestora.(fig.2).
Din punctul de vedere al elementelor necesar
afiluatenconsiderarenainteadeterminriiriscurilor,
trebuieavutenvedereurmtoarele:
risculnuexistcamrimefizic,elesteoconstrucie -
mental. Ca urmare, riscul este ceea ce oamenii
observnfunciedeexperienalor.Construciafiind
fictiv i subiectiv, dialogul stabilirii sau a punerii
nacordaaceloraicriteriidevaloareesteesenial.
Deci guvernana riscului stabilete n primul rnd
condiiilededialogntrediveriactoriimplicai.
Globalizarea nu produce egalizarea gradienilor -
sistemelor de valori existeni n Europa. Este puin
probabilcaaricareauaderatlaUEdepuinvreme
spoatsinpasulcuceicutradiietehnic,cultur
Fig.1.Politicadesecuritateinterelaionarea
elementelorcomponente[6].
6
numrul 2/2011 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma
organizaional,iniiativprivat,valoriculturale.n
consecin,oriceimplementridevalorimprumutate
trebuie fcute prin adaptare la realitatea existent,
maiprecisprincreareaunuicadruadecvat.
Semnificaia, la nivel instituional, a procesului de -
monitorizare i avertizare timpurie trebuie foarte
precis conturat. Problemele financiare pot impune
restriciiseveremonitorizriisistemelordeavertizare
Exemplulcelmaielocventesterecentultsunami
dinAsia,undes-aevideniatincapacitateainstituional
deamaterializanaciuniconcretealertaexistent.
Selecia conveniilor i a regulilor procedurale -
pentru efectuarea unei evaluri corecte tiinifice a
riscurilor.
Stabilirea unei proceduri de a menine n atenie -
hazardul (ubicuitatea, potenialul i persistena) i
riscul pentru stabilirea unei linii directoare corecte
pentrudeterminareaimanagementulriscului.
Fig.2.Grafulinterdependeneloripropagareaefectelorntresistemelecritice[5]
Referinebibliograficeselective
Protecia infrastructurilor critice G. Vduva 1.
[MapN]
Protecia infrastructurilor critice din perspectiva 2.
securitiinaionaleFranciscTobSIE;
Riskgovernancetowardsanintegrativeapproch 3.
OrtwinRenn&PeterGrahamIRG-WP
Relaiaameninare/vulnerabilitate,oportunitate/ 4.
capabilitateGh.Ilie-UTI
Identifyng, understanding, Critical infrastructure 5.
interdependenciesStevenRinaldi&comp.
Critical Infrastructures:What Makes an 6.
InfrastructureCritical?JohnMoteff&all.
7
numrul 2/2011 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma
8
numrul 2/2011 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma
SorinCLINESCU-SpecialistMarketing,AVITECH
infrastructurile critice
elemente eseniale pentru MENINEREA
FUNCIILOR VITALE ALE SOCIETII
Procesul foarte complex i dinamic de globalizare a
societii a adus cu sine n ultimii 10-15 ani o serie de
noi concepte de vulnerabilitate ce influeneaz decisiv
aspecte legate de securitatea naional, sigurana
oamenilor i informaiilor, a instituiilor naionale i
internaionale.
n condiiile creterii interdependenelor, securitatea
cetenilor, comunitilor sociale, naiunilor i statelor
este n strns legtur cu o serie de sisteme de
infrastructuri care asigur serviciile eseniale tuturor
domeniilor vieii sociale. Funcionarea lor n mod
continuu este, astfel, o chestiune vital pentru buna
funcionareasocietii.
O infrastructur sau o component este considerat
criticnfunciedepoziiastrategicnsistemulgeneral
i,nspecial,nfunciedeinterdependeneleprincare
estelegatdealtecomponentesauinfrastructuri.
Directiva 2008/114/CE a Consiliului Europei, privind
identificarea i desemnarea infrastructurilor critice
europene i evaluarea necesitii de mbuntire a
proteciei acestora, adoptat la 8 decembrie 2008, d
urmtoareadefiniie:Infrastructurilecriticesereferla
aceleobiective,reele,servicii,activitifiziceimijloace
informaticecaresuntattdevitalepentrunaiuni,nct
scoaterea lor din funciune sau distrugerea lor poate
avea un impact serios asupra sntii, siguranei,
securitii sau bunstrii economice a cetenilor, sau
asupra funcionrii efective a actului de guvernare din
statelemembre.
n Romnia, OUG nr. 98/2010 privind identificarea,
desemnareaiproteciainfrastructurilorcriticedefinete
infrastructura critic naional ca fiind un element, un
sistem sau o component a acestuia, aflat pe teritoriul
naional,careesteesenialpentrumeninereafunciilor
vitale ale societii, a sntii, siguranei, securitii,
bunstriisocialeorieconomiceapersoaneloriacrui
perturbaresaudistrugerearaveaunimpactsemnificativ
lanivelnaionalcaurmareaincapacitiideamenine
respectivelefuncii.
Ameninarea terorist, diversitatea i numrul mare al
dezastrelornaturale,precumiaccidenteletehnologice
suntsursecaredeterminacordareauneiateniideosebite
proteciei infrastructurilor critice. Complexitatea i
interdependena acestor infrastructuri impun msuri
de protecie att la nivel internaional, ct i naional.
Preocuprile organismelor naionale, internaionale,
regionale i non-guvernamentale sunt concentrate n
jurul dezvoltrii unor proceduri i metodologii pentru
identificareaiprotejareainfrastructurilorcritice.
9
numrul 2/2011 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma
Sistemeledeinfrastructuricriticepentrucaresestabilesc
msurispecialedeprotecie,ncadrulUEsunt:
Instalaiile i reelele de distribuie din domeniul
energetic (n special instalaiile de producere a
electricitii, de petrol i de gaze, instalaiile de
stocaj i rafinriile, sistemele de transport i de
distribuie)
Tehnologiile de comunicaii i informaii
(telecomunicaiile, sistemele de radiodifuziune,
programele, materialul informatic i reelele,
inclusivInternetuletc.)
Instituiile care asigur sectorul financiar-bancar i
pieeledevaloriiinvestiii
Platformele i instituiile sistemului de sntate
(spitale,instalaiidengrijireabolnaviloribncile
de snge, laboratoare i produse farmaceutice,
serviciideurgen,decutareidesalvare)
Mijloaceledeproducieidistribuiepentrusectorul
alimentar
Aprovizionareacuap(rezerve,stocaj,tratamenti
reelededistribuie)
Transportul feroviar, rutier, aerian, pe ap i
instalaiile aferente utilizate (aeroporturi, porturi,
instalaii intermodale, ci ferate, reele de tranzit
demas,sistemedecontroltrafic)
Producia, stocajul i transportul produselor
periculoase(materialechimice,biologice,radiologice
inucleare)
Administraia(armata,jandarmeriaipoliia,servicii
debaz,instalaii,reeledeinformaii,active,locuri
importante,monumentenaionale)
Securitateanaionaliinternaionalsuntdependente,
n foarte mare msur, de infrastructurile critice ale
societii. Dar acestea sunt tot mai vulnerabile n faa
mijloacelor din ce n ce mai sofisticate de atac asupra
lor, fapt care determin aciuni susinute dedicate
contracarriiameninriloriasigurarriiunorstandarde
deprotecieidesecuritatectmairidicate.
Protecia unei infrastructuri critice este constituit din
totalitateamsurilorstabilitepentrureducereariscurilor
deblocareafuncionriisaudedistrugereaacesteia.
n Romnia, schimbarile generate de tranziia la un
alt sistem social, adaptarea la mecanismele economiei
de pia, aderarea la structurile NATO i UE au adus
n prim plan necesitatea de a acorda o atenie sporit
vulnerabilitile care apar ca urmare a transformrilor
survenitenacesteprocese,de-alungultimpului.
Astfel, n timp ce strategia de securitate naional a
Romnieidin2001semrgineasdefineasctermenul
de vulnerabilitate fr a-i detalia n profunzime
coninutul, Hotrrea C.S.A.T. nr. 62/2006 privind
Strategia de Securitate Naional a Romniei face o
enumerare a acestora, menionnd i pericolele care
pot fi generate de existena unei infrastructuri slab
dezvoltateiinsuficientprotejate.
Specialitii n domeniu arat reale preocupri pentru
acest domeniu i se ncerca aprofundarea i definirea
ct mai detaliat a elementelor implicate, relativ la
condiiile specifice existente n ara noastra. Conform
autoruluiRaduAndriciuc,nlucrareaConsideraiiprivind
proteciainfrastructuriicritice,EdituraM.A.I.,Bucureti,
10
numrul 2/2011 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma
2009,principalelevulnerabilitialeinfrastructuriicritice
dinRomniapotfiredatemaidetaliatastfel:
Proceduri operaionale standardizate de control
inexistentesauinadecvate
Proiectarea elementelor de infrastructur fr
luarea n considerare a mecanismelor de aprare
adecvateevoluieiameninrilor
Acces neautorizat la sistemul de control al
elementelordeinfrastructur
Posibilitatea folosirii unor canale de comand i
controlneautorizate
Lipsa mijloacelor de detecie pentru raportarea
rapid i uoar a activitilor nelegale sau a
anomaliilor
1
Statul ar trebui s pun accentul pe activitatea de
coordonare a tuturor partenerilor implicai n procesul
de asigurare a proteciei infrastructurii critice i pe
ndeplinirea unui spectru larg de aciuni, care poate
include: avertizarea asupra pericolelor curente,
asigurarea de avertizri i alarmare, investiii n
cercetare-dezvoltareetc.
Nevoia de a rspunde unor provocri din ce n ce mai
mari cu soluii performante i sisteme integrate de
securitate, care ncorporeaz tehnologii de ultim
generaie,estereal.Estenecesaroviziunepetermen
lungcareimpuneluareanconsiderareaposibilitilor
de extindere a soluiilor implementate. Flexibilitatea i
fiabilitatea sistemelor sunt elemente cheie de cele mai
multeori.Sistemeversatile,carepotaveantrebuinri
multiple,posibilitiextinsedecomunicaiewireless,de
control prin internet pe canale securizate, imagini de
marerezoluiedelacamereledesupraveghere,sisteme
de identificare biometrice avansate, sisteme avansate
de securitate perimetral etc. - sunt doar cteva din
aspecteleimpusedeactualelenevoidesecuritate.
De exemplu, sistemul de control acces este unul dintre
elementele cele mai importante menite s asigure
sigurana i funcionarea eficient a unei entiti.
Acesta este cel care asigur, n primul rnd, o triere
corespunztoare a persoanelor care au dreptul de a
intrandiverseariialeuneicldiri,prevenindutilizarea
neautorizataunordocumentesauechipamente,furtul
debunurisauinformaiietc.
De asemenea, utilizarea unor sisteme de siguran
integrate, monitorizate din dispecerate performante,
menitesreducimplicareafactoruluiumannprocesul
desupraveghere,potcreeadiverseavantaje,printrecare
extindereaposibilitilordesupraveghere,concentrarea
pe perfecionarea forei de intervenie i reducerea
cheltuielilor.
n acelai sens, reelele de telecomunicaii trebuie
monitorizate centralizat dintr-un Network Operations
Center (NOC) dotat cu echipamente performante
cu funcionare 24 / 7. Obiectivele principale sunt:
remedierea n timp util i cu maximum de eficien
a eventualelor avarii, monitorizarea unor parametrii
1 AndriciucRaduConsideraiiprivindproteciainfrastruc-
turiicritice,EdituraM.A.I.,Bucureti,2009
specifici,precumisincronizareacureeleleafiliate.
Mai sus sunt expuse numai cteva exemple de soluii
care pot duce la creterea gradului de securitate.
Este evident ns c toate acestea trebuie nglobate
ntr-o strategie coerent de securitate. Crearea unor
programe, activiti i aciuni concrete realizate de
organismeleabilitateattdinmediulpublic,ctidincel
privatreprezintundemersmajorndireciaasigurrii
protecieiinfrastructuriicriticedinRomnia.
Bibliografie:
Andriciuc Radu Consideraii privind protecia
infrastructurii critice, Editura M.A.I., Bucureti, 2009
Alexandrescu Grigore, Vduva Gheorghe Infrastructuri
critice. Pericole, ameninri la adresa acestora. Sisteme
de protecie, Editura Universitii Naionale de Aprare
Carol I, Bucureti, 2006
Brbu Dan Marcel Protecia infrastructurilor critice
O provocare pentru securitatea naional
Rizea Marian; Marinic Mariana; Barbsur
Alexandru; Dumitrache Lucian; Ene Ctlin Protecia
infrastructurilor critice in spaiul euroatlantic, Editura:
ANI, Bucureti 2008
11
numrul 2/2011 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma
12
numrul 2/2011 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma
13
numrul 2/2011 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma
Termenuldeinfrastructurcriticafostfolositpentrua
desemnapriesenialealeeconomieiiactivitiiunui
stat ce pot fi afectate de dezastre naturale, accidente
sau agresiuni externe. Particularitatea esenial a
acestui domeniu este interdependena pe orizontal
ntre elementele sale i efectele verticalizate ce se
pot manifesta asupra ntregii populaii dintr-o arie
geografic,statsauchiarlanivelglobal.
La nivel European exist programul de protecie a
infrastructurilor critice COM2006) 786 publicat n
07.06.2007 prin care se stabilesc msuri i programe
specifice destinate modernizrii i proteciei adecvate
nivelului actual de dezvoltare social i ameninrilor
potenialeactuale.
La o privire de ansamblu putem grupa infrastructurile
criticepedomeniiastfel:
AP a)
ENERGIE b)
TRANSPORT c)
COMUNICAII d)
protecia la incendiu a infrastructurilor critice
CristianORICU-SETALARMInternational
Nuvoidetaliaimplicaiilepeorizontalasupradomeniilor
amintiteiniciasupraefectelorsocialemajorecepotfi
cauzate de ntreruperea sau funcionarea defectuoas
ainfrastructuriidinunulsaumaimultedomenii.Mult
maiinteresantconsideraficileimijloaceleadoptate
la nivel global cu scopul de a proteja i de a oferi un
rspunsadecvatnanumitescenarii.
n toate discuiile legate de infrastructurile critice
concluzia unanim a fost conceptul aplicrii analizei
multidisciplinare asupra unei problematici specifice.
Altfelspusunanumesubiectpoatefiprivitnansamblu
reunind grupuri de lucru cu experien, cunotinele i
resurseleproveninddinvariidomeniicroralisealoc
timpuliresurselenecesare.
ntodeauna n abordarea grupurilor de studiu factorul
demografic i cel temporal joac un rol fundamental.
Astfel,resurselealocateunuianumittipdeinfrastructur
la un anumit moment dat pot fi suficiente rolului
impus ns pn la implementarea soluiilor proiectate
(perioad de regul ndelungat - 5-10 ani) premizele
de calcul sunt total depite rezultnd un dezechilibru
majorntrenevoiiposibilitiletehniceexistente.
Dintre ameninrile poteniale directe sau indirecte
aprute ca un factor secundar n multe din scenariile
posibile, focul este o prezen de temut. Un incendiu
poate agrava o avarie sau poate extinde cu uurin
aria afectat. Din acest motiv protecia mpotriva
aciunii focului este o prezen constant n aproape
toate domeniile i este un imperativ n securitatea
infrastructurilorcritice.
Avansul tehnologic ofer mijloace noi i soluii de
protecielacarenurmcucivaaninuputeamdect
s vism. Materialele noi au propieti superioare de
izolare iar tehnologiile dezvoltate permit detecia
i localizarea unui nceput de incendiu ntr-un timp
considerabil mai scurt. Detecia fumului i flcrilor
utilizndtehnologiavideofacepaiimportaninS.U.A.
darnctimizinEuropa.
Sistemele automate de stingere cu ageni moderni
de sintez permit stocarea agenilor n faza lichid la
presiunireduseideversare/stingeresub10secunde.
Acestea sunt doar dou exemple din multitudinea de
soluiiitehnologiinoidindomeniunsestederemarcat
accentualcesepunepefactorultimpattndeteciect
instingereanceputurilordeincendiu.
Dac tehnologia ne ofer noi posibiliti, activitatea
cotidian social aduce noi provocri n domeniul
protecieilafoc.Voidadoarctevaexempleconcreten
caremijloaceleuzualeisoluiiletehniceconservatoare
aufostduseaproapedelimitacapacitilordisponibile
i au euat acolo unde solicitrile au fost depite de
magnitudineaevenimentelor.
14
numrul 2/2011 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma
Studiudecaz:
ACldirinalte
Ataculteroristaavariatstructuracldiriloriaprovocatunincendiumajor.Colapsulstructuriiarfipututfievitatn
cazulncareincendiularfipututfistinsntimputil.
BInfrastructuratransport(Tunele,Poduri,)
15
numrul 2/2011 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma
Conductedetransportcombustibilnflcri
CSpaiipubliceaglomerate(Slidespectacole,stadioaneetc.)
Teatrul-RedBarnTheatre-JacksonsPoint,Ont.nflcri
,April18,2009.
DCentralenucleare
1985StadionulBradfordEngland Fukushima
16
numrul 2/2011 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma
ChernobylNuclearPowerStationinAprilof1986,with
redglowofUnit4visiblenearthecenter.
Incendiile de la Fukushima i Cernobil au antrenat
material radioactiv i au condus la contaminarea unor
suprafeentinse
Din toate exemplele anterioare se poate remarca un
faptincontestabilianume:
Unincendiupoateafectaoriceinfrastructurnmoduri
imprevizibile att n mod direct ct i ca un element
agravantpostevent.
Nu poate fi conceput o form de protecie a
infrastructuriifraluanconsiderarerisculdeincendiu
imetodeleavansatedeprotecielafoc.
21
numrul 2/2011 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma
reguli de instalare
Ing.LaureniuPOPESCU-LectorA.R.T.S.Sistemedesecuritateanti-efracie.
(continuaredinnumrul1/2011)
Structurilesistemelordesecuritate,fieeleanti-efracie,
control al accesului, video sau detecie i semnalizare
incendiu au o structur distribuit, uneori pe distane
mari i foarte mari. Din aceste motive (i nu numai), o
serie de reguli simple de proiectare i instalare trebuie
respectate cu mare strictee. n caz contrar, nu numai
bunafuncionareaechipamentelorestecompromisci
chiar integritatea echipamentelor. Reguli suplimentare
de protecie pot fi utilizate n cazul echipamentelor
instalate la exterior pentru a preveni deteriorrile
generatededescrcrielectrice.Pentruprezentaream
structuratacesteregulipetreimaricategorii:
Reguli referitoare la alimentarea cu energie 1.
electricprimar(deregul220vc.a.).
Reguli referitoare la alimentarea sistemelor cu 2.
joastensiune.
Regulireferitoarelatransmitereasemnalelor. 3.
n acest ultim articol din seria dedicat regulilor de
cablarevorfiprezentateunsetderegulireferitoarela
transmitereasemnalelor.
Prima etap n stabilirea setului de reguli ce trebuie
avutenvederelaproiectareairealizareacircuitelorde
semnalconstnidentificareatipuluidesemnalelectric
utilizat. Astfel, n sistemele de securitate ntlnim
urmtoarelecategoriidetipuridesemnale/informaie:
Informaia primit de la comutarea unui contact a.
electric, codificat n modificarea unei tensiuni
electrice(cufrecvenaextremdejoas,sub1Hz)
dereguldelasenzoridealarm.
Informaie codificat sub forma unui semnal b.
analogic, cu frecvena pn la aprox. 6 MHz
(semnalulvideoanalogic).
Transmisiededatedigitalecomunicaieserial. c.
Celemaiutilizatestandardentransmisiadigital
suntstandardeleRS232,RS485,RS422,Ethernet,
Wiegandetc.
Regulile de realizare urmresc rezolvarea corect a
urmtoarelorcategoriideproblemetehnice:
Izolarea masei de semnal fa de masa de 1.
alimentare.
Lungimeatraseului. 2.
Arhitecturatraseuluidecablu. 3.
Tipuldecablu. 4.
Adaptareacanaluluidecomunicaie. 5.
Ecranareacircuituluidesemnal. 6.
INFORMAIAPRELUATDELAUNCONTACTELECTRIC.
Aa cum artam, codificarea este realizat prin
modificareapraguluidetensiunecorespunztorfiecrei
stri; perioada de comutare fiind de regul mai mare
deosecund.Acestetipuridesemnalesetransmituor
pe orice tip de cablu, pe distane de pn la 100 m.
Limitarea distanei este legat mai mult de doi factori
externi: zgomot electro-magnetic al mediului i cdere
de tensiune pe circuitul de alimentare al senzorului.
Regula de baz n acest caz deriv din necesitatea de
a izola masa de alimentare fa de masa de semnal i
poatefienunatastfel:pentru transmiterea informaiei
de tip contact de la un senzor se utilizeaz o pereche de
fire distincte fa de perechea de alimentare.nclcarea
acestei reguli nu are ntotdeauna efecte nedorite
(anumii productori de echipamente au i dezvoltat
tipuri de circuite pentru reducerea numrului de fire
pentru cablare (aplicaie n cazul sistemelor de mici
dimensiuni, pentru senzori de consum redus, pn la
zecidemA).naltecondiii,efectelepotfineplcute,n
specialdatoritgenerriidealarmefalse.
Circuiteledesemnalnacestcazaurezisteneelectrice
pe bucla de ordinul Kohmilor, nu prea mici deoarece
ar duce la un consum ridicat al sistemului i nici prea
mari(pnlazecideKohmi)deoareceperecheadefire
poatepreluaprininduciezgomotdemediu.ncazuln
careinstalaiasefacentr-unmediuzgomotossepoate
utiliza cablu ecranat la care ecranul se conecteaz la
mpmntare.
CIRCUITE DE SEMNAL ANALOGIC. n sistemele de
securitate se ntlnesc dou categorii de circuite
purttoare de semnal analogic: circuite de telefonie
(semnalaudio)icircuitedesemnalvideo.Pentruprima
categorie trebuie aplicate regulile din telefonie cu
privirelatipuldecabluutilizatirealizareaderivaiilor,
ntimpcepentrucircuitelevideoseaplicurmtoarele
reguli:
Cablul utilizat este un mediu de transmisie de date 1.
uniform (caracterizat de o anumit impedan
caracteristic). ngeneralseutilizeazdoutipuri
decabluri:cablucoaxialcuimpedanacaracteristic
de 75 ohmi (nesimetric) sau pereche torsadat
(cablu UTP) cu impedana caracteristic de 120
ohmi. n al doilea caz se utilizeaz adaptoare de
impedan la ambele capete ale circuitului.
Dac semnalul video este recepionat de mai 2.
muli receptori conectai n paralel, acest lucru
este posibil dac receptorii pot fi configurai cu
impedandeintrareinfinit(HighZ)sau75ohmi,
regula fiind: Ultimul dispozitiv receptor de pe o
cale video va adapta linia de transmisie n timp ce
toi ceilali receptori vor avea impedana infinit.
22
numrul 2/2011 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma
Atenie, dac un echipament video este prevzut cu
intrare i ieire de semnal i nu are posibilitatea de
comutare intern a impedanei de intrare n High Z,
atunciieireaesteseparatelectricdeintrareprintr-un
repetor adaptor de impedan intern iar adaptarea
esterealizatautomat.
COMUNICAIESERIALDEDATE
nutilzareacomunicaiilorserialededateseutilizeaz,
dup caz, standarde diferite. Din punctul de vedere al
instalatorului,aspecteleimportantesunt:
tipuldecabluutilizat a.
topologiacanaluluidecomunicaie b.
adaptareamagistralei(dacestecazul) c.
lungimeamaximatraseului. d.
n acest sens, standardul RS 232 nu necesit realizarea
adaptrii,lungimeamaximacircuituluiestedeordinul
3040miarcomunicaiasefacentredoiparticipani.
Standardul RS485, utilizat frecvent n aplicaii de
securitate, control al accesului i comenzi PTZ pentru
sistemeledesupravegherevideo,permiteolungimemai
mareatraseuluidemagistral(1200mcuposibilitatea
deextinderecudispozitivrepetor)iarpemagistralse
potconectamaimultedispozitive(undispozitivmaster
i mai multe dispozitive slave). Instalatorul trebuie s
asigureadaptareamagistraleidecomunicaieastfel:
Dac dispozitivele conectate pe magistral au a.
incorporate adaptoare de impedan, acestea
se activeaz doar la dispozitivele amplasate la
capetele magistralei.
Dac dispozitivele amplasate pe magistral nu b.
au adaptoare de impedan incorporate, la
capetele magistralei se conecteaz o rezisten
de 120 ohmi.
Arhitectura magistralei este de tip daisy-chain c.
(vezi fig 1).
Fig.1ArhitecturamagistraleiRS485
Cablul utilizat este cablu de date (de ex. o d.
pereche torsadat din cablu UTP).
ba
24
numrul 2/2011 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma
lista societilor membre ale a.r.t.s.
1 3IAUTOMATIZRIITELECOMUNICAII CRAIOVA
2 A&IINDUSTRY LUGOJ
3 A-TECHELECTRONICA BUCURETI
4 AL.SE.RO.IMPEX ORADEA
5 ALARMSECURITYCONSULTINGCS BUCURETI
6 AMBERSECURITY BUCURETI
7 AMPROSYSTEM BACU
8 ANTONESCUMIHAILBOGDAN,PF BUCURETI
9 ATECNOSERV BRAOV
10 AVITECHCO. BUCURETI
11 BALASFIADRIANA BAIA-MARE
12 BDESCUSORINMARIAN BUCURETI
13 BNULEASAMIHAI,PF BUCURETI
14 BELAIDANPAUL,PF GHEORGHIENI
15 BENTELDISTRIBUTION BUCURETI
16 BENTELSISTEM CLUJ-NAPOCA
17 BIDEPAEXPERT BUCURETI
18 BITSERVICII BUCURETI
19 BORCEANICOLAE PLOIETI
20 CAPABIL TIMIOARA
21 CASIDO GALAI
22 CBRNEXPERTSCONSULTING BUCURETI
23 CENTRULRIVERGATE BUCURETI
24 COMANDOR TIMIOARA
25 COMANDORINTERNATIONAL TIMIOARA
26 COMTEH CONSTANA
27 CONSALSECURITY BUCURETI
28 CONTACTPLUS ARAD
29 D&SSYSTEMSELECTRONIC BUZU
30 DACHEVALENTIN BUCURETI
31 DARIATELECOM PITETI
32 DATEKTELECOM BUCURETI
33 DEPISTOSTAR GHEORGHIENI
34 DIACOMPRESTCOM LUPENI
35 DIAFAN ALBA-IULIA
36 DMRAUTOMATICSECURITY BUCURETI
37 DOLEXPROGROUP BUCURETI
38 DOTELALARMS BUCURETI
39 EGMS-ELECTROMONTAJISERVICE BUCURETI
40 ELECTRA IAI
41 ELECTROBBSZ MIERCUREA-CIUC
42 ELECTRONICADVANCEDSYSTEMS BUCURETI
43 ELPROF BUCURETI
44 ELTREX TIMIOARA
45 EMPORIUM BUCURETI
46 ESMARTGROUPCO BUCURETI
47 EUROGUARD. TRGOVITE
48 FIREROROMANIA TRGU-MURE
25
numrul 2/2011 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma
49 FORAZERO-PAZISECURITATE BISTRIA
50 G.I.S.SYSTEMSECURITY BUCURETI
51 G.U.FERROMCOM BUCURETI
52 GENERALSECURITY CLUJ-NAPOCA
53 GEOSEIDYNAMICS BUCURETI
54 GEROMINTERNATIONALPRODIMEX BUCURETI
55 GHEICAMELIADANIELA,PFA BUCURETI
56 GLOBALSECURITYSISTEM BUCURETI
57 HELINICK BUCURETI
58 HELIOSSECURITY GALAI
59 HOLDIMAG BAIA-MARE
60 HONEYWELLLIFESAFETYROMNIA LUGOJ
61 I.&C. TULCEA
62 I.D.TECHNOLOGYSYSTEMS BUCURETI
63 ICCOSYSTEMS BRAOV
64 IDEALINSTAL BRAOV
65 IDSSECURITYSYSTEMPROVIDERS BUCURETI
66 IMSATCUADRIPOL BRAOV
67 IMSATSERVICE BUCURETI
68 INTERNATIONALCONSULTINGSECURITYGRUP BUCURETI
69 KEYSTONETEXTEL TIMIOARA
70 KTELECTRONICS&AUTOMATICS BRAOV
71 LANSERVICE BUZU
72 L.E.N.Co.ELECTRONIC BRILA
73 LOCKSYSEXPERT BUCURETI
74 LOGIMAETICSSECURITY TIMIOARA
75 MACDOUGLASGRUP BUCURETI
76 MLSYSTEMSCONSULTING BUCURETI
77 NAPAIMPEX DANGEORGIUDEMURE
78 NEIGUARD VOLUNTARI
79 NEOTRONIXGROUP BUCURETI
80 NEWMOBITELSECURITY SATU-MARE
81 NORDESTCONECTIONS BOTOANI
82 NOSTERIMPORTEXPORT BUCURETI
83 NOVATEHNIC BRILA
84 NTTELECTRONICSERVICE BUCURETI
85 OPTIMUMPRODIMPORT BUCURETI
86 PARADOXSERVICE PIATRA-NEAM
87 POLYSTARTSECURITY CRAIOVA
88 PRACTICINSTAL BUCURETI
89 PRIMATECH BAIA-MARE
90 PROSECURITYDISTRIBUTION BUCURETI
91 PROTECTORSYSTEM BUCURETI
92 QUADRAACCESSYSTEM REITA
93 QUARTZMATRIX IAI
97 QUICKSERVICE-futureIT CONSTANA
95 RASIROMR.A BUCURETI
96 RDDTRUSTSECURITY CRAIOVA
97 ROMANOELECTRO BUCURETI
98 ROMELECTRICGROUPIMPEX BUCURETI
99 ROMTESTELCTRONIC BUCURETI
26
numrul 2/2011 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma
100 ROVISCO BUCURETI
101 SAGSERVICESPROVIDER BUCURETI
102 SASUDAN,PF BUCURETI
103 SCHRACKSECONETAGREPREZENTANTA BUCURETI
104 SEBECRISTINEL,PF BUCURETI
105 SECANTSECURITY BUCURETI
106 SECPRALCOM CLUJ-NAPOCA
107 SECURITYGLOBALCONSULTING BUCURETI
108 SECUROTECH ARAD
109 SECURYTASSYSTEMS PLOIETI
110 SEMCO BAL
111 SETALARMINTERNATIONAL BUCURETI
112 SIELINVEST BUCURETI
113 SIEMENS BUCURETI
114 SINVEXMULTISERVICE PLOIETI
115 SIONSECURITY BUCURETI
116 SITMA BUCURETI
117 SMARTSECURITYTECH BUCURETI
118 SSIIMPORT-EXPORT BUCURETI
119 STANCUADRIAN-CRISTIAN TIMIOARA
120 STIMPEXSYSTEMS BUCURETI
121 TECHSAFES BUCURETI
122 TECHNOSEC BUCURETI
123 TECHNOSYS PLOIETI
124 TEHNOALROM IAI
125 TEHNOEXPRES BUZU
126 THEFACILITYMAINTENANCECOMPANY BUCURETI
127 TORNADOCREATIVE BUCURETI
128 TOTALSECURITY CLUJ-NAPOCA
129 TUDORMIHAI,PF BUCURETI
130 UNIONPROTECTION CLUJ-NAPOCA
131 UNIVERSALSERVICE95 BUCURETI
132 URMET&GERBERCOMMUNICATIONS BUCURETI
133 UTCFIRE&SECURITY BUCURETI
134 UTIFACILITYMANAGEMENT BUCURETI
135 UTISECURITY&FIRESOLUTIONS BUCURETI
136 UTISYSTEMS BUCURETI
137 VEGA ONETI
138 VHELECTRONIC CRAIOVA
139 VHI BRAOV
140 VIDEOVOXSECURITY BUCURETI
141 VONREP TRGUJIU
142 ZAMFIRDUMITRU,PF MOARAVLSIEI,ILFOV
143 ZECOELECTRONICSANDIMPORTEXPORT CLUJ-NAPOCA
144 ZODDTECK BUCURETI
28
numrul 2/2011 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma
metode de sporire a proteciei
automatelor bancare
Ing.CristinelSEBEDirectorDepartamentEchipamanteICECONS.A.
Prezentul articol trateaz strict securitatea fizic a
automatelor bancare fr s fac referiri la mainile
automatedevnzareaproduselorsauabiletelor.
Prinautomatebancare,denumitegenericA.T.M.-urise
nelegmijloacelededeinereiprocesareanumerarului
i/sauavalori,cumarfi:distribuitoareleautomatelede
numerar,mainiledeschimbvalutar,mainiledereciclat
numerar i distribuitoarele de numerar destinate
casierilor.
Deoarece n prezent asistm la o cretere a numrului
de atacuri fizice ce au drept scop furtul bancnotelor
dinautomatelebancare,proprietariiiutilizatoriiunor
astfeldeechipamentesuntsupuiunorgravepericolei
ameninri.Tipurilecelemaifrecventedeatacuriasupra
automatelorbancaresuntceleprintlhrie,prinefracie
cu unelte mecanice sau substane explozive i mai nou
prin aciuni violente ce implic folosirea unor mijloace
de transport sau chiar utilaje de construcii pentru
spargerea faadei i ptrunderea rapid n incinta n
care se gsete automatul bancar, smulgerea i luarea
ntreguluiautomatbancar.
Trebuieremarcatfaptulcncazulatacurilorcumijloace
detransportsaucelencaresentrebuineazexplozivi
pelngpierdereavalorilordinautomatulbancarsunt
produse pagube importante att cldirii n care sunt
instalate automatele bancare, ct i bunurilor aflate n
incint.
Dinpunctuldevederealprotecieimpotrivaatacurilor,
automatelebancarepotfimpritendoucategorii:
cu protecie oferit numai de materialele i soluia -
constructiv corespunztoare fabricrii sale iniiale,
(celecuseifncorporat);
cu protecie oferit de materialele n care se -
nglobeaz (cele montate prin zid) sau care i se
ataeaz la instalare (cele nglobate n construcii
detipchioc)rezistentelaanumitetipurideatacuri,
construciispecialrealizatenacestscop.
Mai exist un tip de automat bancar a crui ntreag
protecie este asigurat de incinta n care se face
instalarea (cele destinate funcionrii numai n timpul
orelordelucruainstituiilorfinanciarbancare).
Deoarecetranzaciileprinautomatelebancaresuntdin
ce n ce mai utilizate, amplasarea acestora a depit
cadrul strict al cldirii instituiei financiar bancare,
automatelebancarefiindnprezentamplasatenstaii
dealimentarecucarburani,parcuricomerciale,peroane
degar,ialtespaiideschise,marimagazine,casieriale
furnizorilordeutiliti,cldiridebirouriialtele.
nainte de alegerea amplasamentului i de instalarea
automatelorbancaretrebuierealizatoanalizderisc
bazatattpecerineleipoliticiledesecuritateproprii
aleinstituieifinanciarbancare,ctiprevederileimpuse
prinlegislaiesaudeasigurator.Lantocmireaanalizelor
derisctrebuiesseincontdeurmtoareleaspecte:
siguranapersonaluluiiapublicului; -
istoricul criminalitii n vecintate i n zona de -
amplasare;
condiiile generale ale amplasamentului, inclusiv -
iluminatul, apropierea de alte servicii comunitare,
vizibilitatea,.a.;
variantele de poziionare a automatelor bancare n -
interiorulamplasamentului;
existena dotrilor sau necesitatea msurilor de -
securitateimpuse;
modul de realizare a alimentrii (personal propriu/ -
societispecializate);
clasa de rezisten la efracie a seifului care -
echipeaz automatul bancar care ar trebui instalat
peamplasamentulrespectiv.
Cele mai multe automatele bancare sunt prevzute
cu seifuri special construite pentru a asigura protecia
bancnotelor procesate. n funcie de valorile coninute
i de locul propus pentru amplasare a automatului
bancar aceste seifuri trebuie s asigure o protecie
corespunztoarempotrivaatacurilor.Laniveleuropean,
prinstandardulEN1143-1,preluatnRomniacaSREN
1143-1, astfel de seifuri sunt ncercate i certificate n
clase de rezisten la efracie de la L pn la VII.
Aceste clase de rezisten, L fiind clasa minim, iar
VII, clasa maxim, reflect ndeplinirea de ctre
seifurile automatelor bancare a unor cerine legate de
rezistena de ancorare, rezistena la atac cu unelte de
efracie, sau cu substane explozive, precum i dotarea
seifurilorcuncuietoridenaltsecuritate,astfelncts
poatfiposibilalegereaunuitipdeseifnconformitate
cugradulderiscasumat.
Deoarece marea majoritate a atacurilor asupra
automatelorbancareaudreptscopluarealorcutotuldin
loculdeamplasareutilizndu-semijloacedetransport,
este foarte important poziionarea i ancorarea
automatelorbancare.nprimulrndautomatelebancare
trebuie instalate i ancorate conform instruciunilor
productorului,utilizndu-senumaiancoreledeprindere
furnizate odat cu echipamentul. Automatele bancare
destinatefuncionriipermanentetrebuieamplasaten
interiorul cldirii. n cazul n care este necesar accesul
din afara perimetrului cldirii, instalarea trebuie
fcut printr-un perete din zidrie, astfel nct numai
interfaadecomunicareipreluareabancnotelorsfie
laexterior.Instalareantr-unperimetruvitratalcldirii
29
numrul 2/2011 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma
sau ntr-un spaiu exterior, fr utilizarea unor msuri
suplimentaredeprotecienuesterecomandatdatorit
accesului uor al unui mijloc de transport sau al unor
sprgtori.nalegereapoziieinamplasamenttrebuie
folositeavantajeleoferitedeelementeledeconstrucie
existentencldire,cumarfistlpiiipereidespritori.
Prinamplasareaautomatelorbancarelipitedeelemente
de construcie sau prin introducerea ntre automatele
bancare i astfel de elemente de construcie a unor
dotrimecanicerezistentedelegturseprentmpin
posibilitatea de utilizare de chingi sau cabluri metalice
pentrusmulgere.Deasemenea,existenaunordotri
interioare sau elemente de design ambiental (plante
ornamentale de dimensiuni mari, birouri, dulapuri
sau lmpi ancorate de podea) pot ngreuna atacul cu
mijloacedetransport.Obunmsurdeprotecieeste
instalareadebariereartificialenafaracldirii,cumarfi:
trotuarenlate,stlpitelescopabili,lmpideiluminat,
mobilierstradal.
Prinderea automatelor bancare trebuie s asigure o
for de ancorare corespunztoare, n acest scop fiind
necesaropardosealdinbetoncareasigurrezistena
i adncimea necesare pentru introducerea ancorelor.
Ca reguli generale, la ancorare trebuie respectate
urmtoarele:
ancorarea trebuie fcut numai cu ancorele sau a)
elementeledeprinderefurnizatedeproductorul
automatuluibancar;
ancorarea trebuie fcut utilizndu-se minim 4 b)
ancoreinumaiprininteriorulseifului;
ancorele trebuie s reziste la fora de ncercare c)
definitnstandardulSREN1143-1,corespunztor
claseiderezistenaseifuluiautomatuluibancar;
nutrebuiesexistespaiuaccesibilntrepardoseal d)
ibazaseifului;
n cazul n care sunt utilizate uruburi de reglaj e)
pentru ridicarea pe nlimi mici a automatelor
bancare, acestea trebuie protejate cu coliere sau
aibedinoel;
singura posibilitate de acces la piulia ancorei f)
trebuie s fie numai prin interiorul seifului
automatuluibancar;
n cazul n care automatele bancare utilizeaz g)
un postament sau o plint poziionat ntre
pardoseal i seiful automatului bancar, aceste
construcii intermediare trebuie certificate odat
cu seifurile automatelor bancare crora li se
ataeaz,iarprindereanpardoseal,respectivde
corpul seifului trebuie fcut numai cu ancorele,
respectiv uruburile livrate de productorul
automatului; rezisten de ancorare a ntregului
ansamblu trebuie s satisfac cerinele definite
prinstandardulSREN1143-1;
singura posibilitate de acces la piulia uruburilor h)
deprinderedepostamentsauplinttrebuiesfie
prininteriorulseifului.
Funciedemoduldeutilizare,valoareaconinutilocul
deinstalare,nasigurareaprotecieimpotrivadiferitelor
tipuri de atac trebuie luat n consideraie luarea unor
msurisuplimentaredesecuritate,cumarfi:
utilizareapeseifurileautomatelorbancareaunor a)
ncuietoricutemporizare,prezenaacestoraavnd
drept scop descurajarea tentativelor de atac prin
tlhrie;
realizarea de ancorri suplimentare fa de cele b)
furnizatedeproductorulautomatuluibancar,mai
alescndinstalareasefacenlocurivulnerabile,ca
deexempluprinvitrinesauspaiideschise;
mbrcarea automatelor bancare n construcii c)
de protecie, gen chioc, realizate din panouri
prefabricaterezistentelaatacprinefracieicare
ndeplinesccerineleimpuseprinstandardulSREN
1143-1;
instalareadebariereartificialenafaracldiriiprin d)
dotrispecificedesecuritate;
introducereasistemelorinteligentedeneutralizare e)
abancnotelorncazdeatac,fiedirectncasetele
de bancnote, fie la nivelul ntregului spaiu de
depozitaredinseif;
dotarea zonei de amplasare cu sisteme de f)
televiziunecucircuitnchis;
montarea pe automatul bancar al unui dispozitiv g)
delocalizareGPSncazdefurt;
conectarealasistemuldemonitorizareialarmare h)
aunorcomponentecaressemnalezeeventualele
atacuri,cumarfi:ancoresuplimentarecarencaz
de tentativ de smulgere s sesizeze producerea
unuiastfeldeeveniment,detectorideocnperei
i de deschidere pe u, ncuietori electronice cu
numrprestabilitdecoduriincorecteintroduse.
Bibliografie:
Comit Europen des Assurances - Property Insurance
Committee - Automated Teller Machines Protection
Guideline
ATM Security Working Group - Best Practice for Physical
ATM Security
Global ATM Security Alliance - Best Practices For
Preventing Ram Raids
31
numrul 2/2011 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma
evaluarea preliminar
a obiectivelor de securitate
Conf.Dr.Ing.GheorgheIlie
Ing.AdrianRoca
(continuaredinnumrul1/2011)
2.3. Stabilirea tehnicilor sau metodelor de
evaluare
1
Complexitatea integrabilitii i funcionalitii
proceselorisistemelorsuportimpunemetodeadecvate
detestareievaluare,astfelnctsseasigure:
evaluarea corect i obiectiv a corespondenei
dintre obiectivele i cerinele existenei proceselor
i sistemelor suport i caracteristicile i parametrii
funcionaliaiacestora;
stabilirea gamei reale de performane (parametri de
funcionare, caracteristici structurale, viteze i game de
reglare, limite de stabilitate, nivelul i promptitudinea
deciziilor, operaionalitatea, funcionalitatea
nentrerupt, situaia de criz, utilizabilitatea);
caracterizarea ieirilor (viteza activitilor, precizia
rezultatelor, satisfacia utilizrii);
determinarea evoluiei calitii i stabilitii
funcionale (limitele variabilitii de intrare, gama i
mrimea factorilor perturbatori, stabilitatea evoluiei
strilor, echilibrul ntre conducerea centrlaizat
i autocontrolul local, armonizarea intereselor
i criteriilor de optimalitate general la nivel de
subsisteme, corespondena comand - variaie de
ieire, eficacitatea reglajelor etc.);
monitorizarea situaiilor de ntrerupere ideterminarea
limitelordetratareaevenimentelornedoriteaprute
nevoluiasistemelorsuport;
perfecionarea sistemului decizional-informaional n
raportdeglisareacerinelordecalitateiperforman,
de reglarea consumurilor i de funcionalitatea
operaional.
Evaluarea proceselor i sistemelor suport trebuie s
stabileasc:
procentul ncadrrii n performanele impuse prin
proiect;
valoarea funciei de utilitate i evoluia acesteia pe
duratacicluluidevia;
corespondene calitative (calificative) i valori
numericepentruprincipalelecaracteristici;
funciile realizate foarte bine ;
funciile realizate slab ;
comportamentul sistemelor suport n exploatare,
n toate situaiile prevzute prin proiect (normale,
accelerate, cu perturbaii, de criz etc.) i, n mod
obligatoriu, prognoza evoluiei acestuia (diagrame
sau grafice)petimpulcicluluidevia;
necesitile de mentenan cu grafice i termene de
intervenieicuvalorileparametrialecetrebuieatinse
dupintervenie;
1 ILIE,Gh.,Securitateamediuluideafaceri,EdituraUTI
PRESS,Bucureti,2006,pag.312-320.
necesitile de perfecionare , termenele de
perfecionare, resursele necesare i valorile
parametrilorcetrebuieatinsedupperfecionare;
costurile evalurii i eficiena acesteia raportat la
costuriledeexploatarepeoperioaddefinit.
Complexitatea i precizia de evaluare a proceselor i
sistemelor suport impun transformarea acesteia ntr-
un proces interactiv, cu reluri obligatorii, stabilire de
penalitiitermeneprecisederemediere.
O prim etap a evalurii este etapa preliminar sau
de preevaluare, n care, de comun acord cu toi
participaniilaevaluare,sestabilescurmtoarele:
eliminarea unor cerine de proiectare care nu mai
corespundrealitii;
reformularea unor cerine care au anumite
ambiguiti sau limite de performane
neconvingtoraresaunerealiste
amendarea , n sensul mbuntirii, cerinelor care
au fost depite ca urmare a apariiei unor soluii
tehnologice mai performante, unor materiale cu
caracteristici mult mai bune sau chiar utilizrii unor
procedurisautehnicirecenteceschimbfundamental
performanelesistemelor;
evaluarea ntregului sistem de cerine, prin consens,
i reponderarea acestora n conformitate cu noua
ierarhieacerinelorstabilitedecomunacord.
A doua etap prevede reevaluarea metodologiilor
de evaluare i punerea de acord a acestora cu noua
matrice de performane. Dac schimbrile sunt doar
tehnice sau procedurale i se realizeaz prin consens,
se trece la etapa a treia, etapa evalurii propriu-zise.
Dacschimbrilenundeplinescconsensulsaupresupun
amendamente fundamentale, acestea se reanalizeaz
precizndu-se vulnerabilitile sau lipsa de capabiliti
asistemuluisuport.
A treia etap,etapaevalurii propriu-zise,stabilete:
nivelul ndeplinirii cerinelor stabilite prinproiect(n
procente)dectreperformanelesistemuluievaluat;
nivelulndepliniriiesteexprimatprincoeficientul de
realizare:
unde P
i
reprezint performanele obinute, iar C
i
-
cerineleimpuseprinproiect;valoareaminimadmisa
coeficientuluiderealizareestede85%;
valoarea funciei de utilitate i prognoza evoluiei
acesteiapeduratacicluluideviaasistemuluisuport
evaluat;
media de credibilitate pentru proiect se calculeaz
dupceaufosteliminateprimelecinciperformane
(dup coeficientul de realizare) i ultimele cinci;
mediadecredibilitatenutrebuiescoboaresub90%
dinvaloareacoeficientuluiderealizare;
32
numrul 2/2011 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma
compatibilitatea utilitilor procesului cu mediul n
care este hiperintegrat (din punct de vedere social,
ecologic,ergonomicetc.);
performanele care trebuie mbuntite ,cum,nct
timpicucecosturiiresponsabiliti;
elementele care se ncadreaz n strategia de
perfecionare izomorfic sau autoizomorfic i
responsabilitile proiectanilor, realizatorilor i
beneficiarilornacestsens;
elementele care trebuie schimbate , n ce perioad
de timp i de ctre cine; cum se reiau ncercrile de
evaluare i care este ponderea acestora n preul de
cost;
garania sistemului;
organizareaidesfurarea mentenanei;
problemeleinecesitile deschideriiiperfecionrii
proiectului;
preul de cost i negocierile asupra acceptanei
acestuia.
A patra etapconstnanaliza buletinului de evaluarei
nstabilireaacceptanei(da sau nu;dacucoeficientulde
realizarenprocente-coeficientulderealizarenupoate
fi mai mic de 85%, sau dac se accept o valoare mai
mic,atuncisencheieunprotocolspecialdeacceptare
de ctre beneficiar a acestei valori i se stabilete
strategiaevoluieiulterioareasistemului).
Pentru procese i sisteme suport complexe, metodele
de evaluare sunt diversificate, destul de controversate,
prezentndavantajeidezavantajedeanaliz,apreciere,
interpretare, evoluie i chiar de fundamentare
tiinific.
Dintrecelemaiutilizatemetodedeevaluareaacestora,
scoatemnevidenurmtoarele:
metoda cotelor de nivel sedesfoarclasic,pebaza
analizelor comparative, alegndu-se soluiile care
prezint cea mai bun operaionalitate, sunt mai
sigureimaipuincostisitoare;
O aplicaie deosebit a acestei metode o reprezint
evaluarea proceselor i sistemelor prin comparaie
cu performanele altor procese i sisteme identice,
asemntoaresaudinaceeaiclas.
Metoda este ns mai intens utilizat pentru testarea
i evaluarea subsistemelor componente n comparaie
cusubsistemeledeacelaitip,dincompunereaproprie
sau a altor sisteme. n ambele cazuri rezultatele sunt
edificatoare doar dac se ine seama de raporturile
de obiective generale i locale, precum i de condiiile
de mediu. Cu alte cuvinte, metoda este corect aplicat
pentru procesele i sistemele similare ca structuralitate
icomportamentindeplinescobiectiveechivalenten
condiiidemediurelativasemntoare.
simularea procesual reprezint cea mai elevat
metoddeevaluareaproceselorisistemelorsuport
attcaproblematic,cticaanalizderezultate;
Simularea poate fi realizat pe ntregul proces care
se desfoar n sistemul de securitate evaluat, dar i
pe subprocese sau subsisteme sau pe etape. Analiza
rezultatelor este ns o problem de globalitate
sistemic, obinut fie prin agregarea ori integrarea
rezultatelor pariale, fie prin generalizarea unor
concluzii rezultate din testele sau scenariile pariale.
La sfritul analizei, procesul i sistemele suport vor fi
evaluate printr-un calificativ ori printr-un vector sau o
matrice de valori pentru un parametru reprezentativ
(global, difereniator fa de alte sisteme, obligatoriu
sau suficient etc.), respectiv pentru un vector sau o
matrice de parametri ce compun parametrul global
(procesualitate, funcionalitate, nivel decizional, nivel
de inteligen/expert, optimizarea consumurilor, ciclu
de via etc.).
metoda punctajelor presupuneoanalizcomparativ
desoluii,fiindmaiadecvatevaluriipesubprocesei
subsisteme,nvedereaalegeriidintr-ogamdesoluii
a celei mai avantajoase economic (punctajul este
directproporionalcucostulsoluiilor),adicsoluia
cu cel mai mic punctaj, sau a celei mai performante
tehnic (punctajele sunt direct proporionale cu
valorile parametrilor), adic soluia cu cel mai mare
punctaj;
metoda costurilor necesare este considerat pur
economic i poate fi aplicat numai la evaluarea
proceselor la care toi parametrii depesc cerinele
deproiectaresausuntacceptai;
Pentru aplicarea metodei se stabilete lista
performanelor, se calculeaz costurile pariale (pe
subsisteme, funcii, performane, aciuni, aplicaii,
indicatori, criterii etc.),iar,apoi,costulglobal.
Valoarea costului global este fie o sum simpl,
fie una ponderat cu mrimi ce caracterizeaz aportul
elementelor componente pentru care s-au determinat
costurile la funcionalitatea sau operaionalitatea
sistemuluievaluat.Rezultateleevaluriisevalideazprin
analiza valorii costului global, prin compararea acestei
valori cu valorile obinute pentru alte sisteme, care
potndepliniacelaiobiectiv,sauprinvaloareaglobal
amendat(nplussaunminus)cudifereneledecosturi
(ponderate sau nu) ale parametrilor fundamentali, n
comparaie cu valorile obinute pentru alte sisteme
sau considerate standard ori obligatoriu de luat n
considerare(valorideprag).
metoda evalurii ieirilor esteconsideratometod
pragmatic, fiind utilizat, mai ales, pentru i cu
beneficiarii care nu sunt interesai de consistena
performanelor, de structuralitate ori de soluiile
constructive, ci doar de facilitile (de ieire) puse
directladispoziiaacestora;
metoda riscului rezidual (total) sau a matricelor de
valori pentru factorii de risc esteometodcomplex
i de mare rafinament; determinarea riscului
rezidualserealizeaznconcordancuvariaiilede
performani,indiferentdetehnicilefolositepentru
determinareariscului,aceastareprezeintrezultatul
uneievaluricomplexeattstaticctidinamic.
Alegerea metodei de evaluare este o problem de
decizie strategic a top managementului procesului
evaluat i depinde de timpul i resursele la dispoziie,
care la rndul lor, impun structuralitatea echipei de
evaluare (numrul specialitilor, specializarea acestora,
ierarhiile i metodologiile de lucru).
2.4. Elaborarea raportului de evaluare
ProfesorulMihaiPunsubliniazfaptulcun
raportdeevaluaretrebuiesaiburmtoareastruc-
turminimal:
definirea problemelor investigate i evaluate, cu
formulriclare,chiarcuformalizriattsubaspectul
spaio-temporal(structur, integrare, relaii cu mediul,
33
numrul 2/2011 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma
timp operaional i ciclu de via), ctisubaspectul
economico-funcional(costuri, performane, evoluii,
operaionalitate, utilitate); definirea probelmelor
trebuie astfel fcut nct aceasta s se refere la o
singurcaracteristicoriperforman,carespoat
fi evaluat, pe ct posibil, cantitativ pe o scal de
valoriacceptat;
scopul investigrii i evalurii reprezint matricea
performanelor i caracteristicilor care trebuie s fie
evaluate astfel nct operaionalitatea procesului i
funcionalitateasistemelorsuportspoatfiapreciate
attcantitativ(prinmrimi),cticalitativ(cureferiri
directe sau prin comparaie); scopul trebuie s fie
perfect msurabil i n concordan cu ceea ce ne
propunemstimdespreproces(idespresistemele
suport)pentrua-lguverna(prinriscsauprinoricealt
metoddeguvernare);scopulpoateaveaodefiniie
iniial (sau preliminar), urmnd a fi amendat pe
parcursnfunciedeevoluiacunoaterii;
dimensiunea, limitele, restriciile i alte ipoteze
de lucru au menirea s stabileas amploarea
investigaiei referitoare la subprocese i subsisteme,
funciile examinate, procesrile cantitative i
calitativeefectuateimsurtorilerealizate,precum
i evalurile performanelor; n aceast seciune de
raport se stabilesc i problemele ce urmeaz a fi
formalizate;
cerinele de documentare ulterioare, n funcie de
niveluldendeplinireascopului,sereferlaelemente
organizatorice, informaionale i procedurale,
cu distinciile necesare ntre perceperi, dorine i
cerine;
recomandri pentru analizaulterior;
documentaia suport cudiagramele structuraleide
flux.
Raportul de investigare se prezint, se analizeaz i se
completeaz cu observaiile din momentul prezentrii
sau al analizelor ulterioare. Raportul de investigare
este un document de lucru obligatoriu pentru toi
participaniilainvestigare.
2.5. Formalizarea problemelor guvernate prin risc
Amfcutdejaprecizareacpentruaguvernaprin
risc (o problem, un proces, un sistem, o decizie etc.),
este necesar stabilirea dependenelor parametriale
ntre stimulii, de exemplu, problemei, reaciile ei de
stareivariaiilerezultatelordeieireperformanelor.
n principiu, riscul, R, este direct proporional, d, cu
mrimea (amplitudinea, faza, puterea) variaiilor, P
i
:
R = d x P
i
,cuconotaiipozitivesaunegative,nfuncie
desensulvariaiei.
Pentru a guverna o problem prin risc, trebuie deci s
realizmformalizareaacesteiacaofuncie:P
i
= f (u
i
, s
i
),
unde:
u
i
reprezintstimulii,mrimiledeintrare;
s
i
reaciiledestarelaaciuneastimulilor.
Frastfeldeformalizriproblemelenupotfiguvernate
prinrisc.
Formalizarea nu este problem simpl, depinznd
de natura i structuralitatea elementului formalizat
(problem, proces, sistem), dar i de caracteristicile
funcionaleioperaionale.Formalizareatrebuiesscoat
n eviden corelaiile dintre variaiile de performan
i atingerea obiectivelor, fiind materializat, totui, n
relaiictmaisimple,ctmaidirectei,dacsepoate,
cuaciuneindependent,frefectecumulative.
Un alt tip de formalizare a problemelor guvernate
prin risc ine de exprimarea impactului, I, rezolvrii
acesteia asupra mediului de existen, n funcie i de
probabilitateadeproducere,p,aacestuiimpact.nacest
fel, formalizarea se materializeaz printr-o definiie
clasicariscului:R= p x I.
Formalizarea problemelor prin relaia dintre costurile
efective,C
e
,ivariaiaparametrilorP
i
reprezintoalt
modalitatedeaexprimacorelaiadintrerisciproblem
iafacilitaastfelguvernareaprinriscaacesteia:
R = C x P
i
,
unde C reprezint diferena (variabilitatea) dintre
costurileplanificate,C
p
iceleefective:C = C
p
- C
e
.
Dac costurile efective sunt mai mici dect cele
planificate, riscul are conotaii pozitive prefigureaz
un succes, iar dac costurile efective sunt mai mari
dect cele planificate riscul are conotaii negative,
gestioneazunevenimentnedorit.
Foarte des utilizate sunt formalizrile variaiilor
parametrilor intrinseci; de aceea, metoda evalurii
parametrilor instrinseci se impune tot mai mult,
facilitat i de uurina cu care aceti parametrii pot fi
formalizai.
Concluzii 2.
Etapainvestigaieipreliminareasupraobiectivelorde 1.
securitateiaproceselorguvernateprinriscestemai
puinutilizatfiind,deregul,substituitaltoretape
aleanalizeiderisc.
Analizaderiscesteunprocesinteractivipresupune 2.
evaluarea procesului guvernat, identificarea i
evaluarea factorilor de risc, determinarea riscurilor
i definirea mecanismelor de reacie i guvernare a
procesului.
Evaluarea obiectivelor de securitate i a proceselor 3.
guvernate prin risc const n: stabilirea obiectivelor
investigaieipentruevaluare,culegerea,procesarea,
stocarea i analiza informaiilor adiacente
obiectivelor i proceslor, stabilirea tehnicilor de
investigare i evaluare, elaborarea raportului de
evaluareiformalizareaproblemelorguvernateprin
risc.
Rolul procesului de investigaie const n 4.
stabilirea corelaiilor strilor de funcionalitate
a obiectivului i a sistemului suport al procesului
evaluat, oportunitilor i ameninrilor din mediu,
capabilitilorivulnerabilitilordesistem,riscurilor
de aciune i msurilor de corectare a strilor, astfel
nctsistemulssepstrezenlimiteletolerabileale
oscilaiilorperformanelor(destabilitate).
34
numrul 2/2011 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma
Colectarea informaiilor nu este o simpl strngere 5.
de informaii, ci reprezint o activitate de analiz
comparatorie i de cercetare n vederea lmuririi
tuturoraspectelorinvestigate.
Dintre cele mai utilizate metode de evaluare a 6.
acestora, scoatem n eviden urmtoarele: metoda
cotelor de nivel, simularea procesual, metoda
punctajelor, metoda costurilor necesare, metoda
evaluriiieirilorimetodarisculuirezidual.
Raportul de evaluare a investigaiei cuprinde 7.
definirea problemelor investigate i evaluate,
scopulinvestigriiievalurii,dimensiunea,limitele,
restriciile i alte ipoteze de lucru, cerinele de
documentare,recomandripentruanalizaulterior
idocumentaiasuport.
Formalizarea evideniaz corelaiile dintre variaiile 8.
de performan i atingerea obiectivelor, fiind
materializatnrelaiictmaisimple,ctmaidirecte
icuaciuneindependent.
Bibliografie 3.
ILIEGHEORGHE,TEFNESCUROXANA, 1. Caracteristici
ale managementului operaional al produciei,
EdituraAISTEDA,Bucureti,2003
ILIE GHEORGHE, 2. Securitatea mediului de afaceri,
EdituraUTIPRESS,Bucureti,2006
ILIEGHEORGHE, 3. De la management la guvernare prin
risc, Editura UTI PRESS, Editura Detectiv, Bucureti,
2009
PUNMIHAI, 4. Analiza sistemelor economice, Editura
ALLEDUCATIONALS.A.,Bucureti,1997
35
numrul 2/2011 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma